You are on page 1of 25

Rejestr umw zawieranych w latach 2013 2014

przez Miejski Urzd Pracy w Lublinie


Lp.

Numer umowy

Przedmiot umowy

1.
1.

2.
2.

3.
3.

4.
4.

5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
1

Organizacja warsztatw
Trening kompetencji
osobistych i spoecznych w
ramach programu specjalnego
Wsparcie aktywizacji
zawodowej osb bezrobotnych
do 30 roku ycia
Organizacja warsztatw z
ksztatowania wasnego
wizerunku w ramach programu
specjalnego Wsparcie
aktywizacji zawodowej osb
bezrobotnych do 30 roku ycia
Usuga indywidualnej
konsultacji z wizayst oraz
usugi fryzjersko kosmetycznej
w ramach programu specjalnego
Wsparcie aktywizacji
zawodowej osb bezrobotnych
do 30 roku ycia
Zakup wizytowej odziey
mskiej w ramach programu
specjalnego Wsparcie
aktywizacji zawodowej osb
bezrobotnych do 30 roku ycia
Usuga szkoleniowa

Data zawarcia
umowy
17.05.2013r.

Termin realizacji umowy


od do .
20.05.2013r. 03.06.2013r.

24.05.2013r.

Nazwa klienta

Kwota

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz,


ul. Zwizkowa 4, 20-148 Lublin

3.000,00 z

27.05.2013r. 06.06.2013r.

Montownia Wizerunku Olga Zalewska , ul.


Marzanny 11, 20-516 Lublin

2.390,00 z

13.06.2013r.

17.06.2013r. 19.07.2013r.

Montownia Wizerunku Olga Zalewska , ul.


Marzanny 11, 20-516 Lublin

7.500,00 z

08.07.2013r.

08.07.2013r. 06.08.2013r.

Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe Zetto, ul.


Megiewska 11 G, 20-209 Lublin

4.200,00 z

13.09.2013r.

16.09.2013r. 18.09.2013r.

Akademia Szkole i Kompetencji

1 800,00 z

Usuga szkoleniowa

22.10.2013r.

23.10.2013r. 25.10.2013r.

Centrum Studiw Samorzdowych o/ Tarnw

1 520,00 z

Usuga szkoleniowa

22.11.2013r.

25.11.2013r. 28.11.2013r.

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Presti"

1 800,00 z

Usuga szkoleniowa

29.11.2013r.

02.12.2013r. 04.12.2013r.

1 580,00 z

Usuga szkoleniowa

24.01.2014r.

27.01.2014r. 29.01.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training
Europejskie Centrum Ekonomiczne "Presti"

Usuga szkoleniowa

18.03.2014r.

19.03.2014r. 21.03.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training

1 580,00 z

11.
1

Usuga szkoleniowa

11.04.2014r.

14.04.2014r.-17.04.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training

1 760,00 z

12.
1

Nr 1/PKIII/372/2013

21.03.2013r.

21.03.2013r-14.03.2013r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

13.
1

Umowa Zlecenie na
wiadczenie usug doradczych
dla mikroprzedsibiorstw
Usuga szkoleniowa

05.02.2013r.

06.02.2013r.-08.02.2013r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training

1 580,00 z

14.

Usuga szkoleniowa

15.02.2013r.

21.02.2013r.-22.02.2013r.

Consultingowym Centrum Ksztacenia

1 498,40 z

1 818,00 z

149 250,00 z

Ustawicznego

15.
1

Usuga szkoleniowa

08.03.2013r.

11.03.2013r.-15.03.2013r.

16.
1

Usuga szkoleniowa

03.04.2013r.

08.04.2013r.-10.04.2013r.

Centrum Studiw Samorzdowych O/Tarnw


Krakowskim Centrum Dialogu Spoecznego

1 849,00 z

17.
1

Usuga szkoleniowa

26.04.2013r.

06.05.2013r.-08.05.2013r.

Europejskie Centrum Ksztacenia "Eureka"

1 504,00 z

18.
1

Usuga szkoleniowa

17.06.2013r.

19.06.2013r.-21.06.2013r.

Stowarzyszeniem Akademii Szkle i Kompetencji

1 479,00 z

19.
1

Usuga szkoleniowa

28.06.2013r.

01.07.2013r.-05.07.2013r.

Centrum Studiw Samorzdowych O/Tarnw

2 070,00 z

20.
2

Usuga szkoleniowa

23.08.2013r.

26.08.2013r.30.08.2013r.

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Presti"

2 034,00 z

21.
2

Usuga szkoleniowa

13.09.2013r.

16.09.2013r.-18.09.2013r.

Stowarzyszeniem Akademii Szkle i Kompetencji

1 800,00 z

22.
2

Usuga szkoleniowa

22.10.2013r.

23.10.2013r.-25.10.2013r.

Centrum Studiw Samorzdowych O/Tarnw

1 520,00 z

23.
2

Usuga szkoleniowa

22.11.2013r.

25.11.2013r.-28.11.2013r.

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Presti"

2 107,00 z

24.
2

Usuga szkoleniowa

29.11.2013r.

02.12.2013r.-04.12.2013r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training

1 580,00 z

25.
2

Usuga szkoleniowa

24.01.2014r.

27.01.2014r.-29.01.2014r.

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Presti"

3 636,00 z

26.
2

Usuga szkoleniowa

18.03.2014r.

19.02.2014r-21.02.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training

3 160,00 z

27.
2

Usuga szkoleniowa

18.03.2014r.

19.03.2014r-21.03.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training

4 740,00 z

28.
2

Usuga szkoleniowa

26.02.2014r.

27.02.2014r.-28.02.2014r.

ECK Eureka Sp. z o.o. S.K.A.

2 040,00 z

29.
2

Usuga szkoleniowa

26.03.2014r.

27.03.2014r.-28.03.2014r.

ECK Eureka Sp. z o.o. S.K.A.

1 190,00 z

30.
3

Usuga szkoleniowa

11.04.2014r.

14.04.2014r.-17.04.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training

1 760,00 z

31.
3

Usuga szkoleniowa

11.04.2014r.

14.04.2014r.-17.04.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global


Training

1 760,00 z

32.

1/PKIII/372/2013

21.03.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy do

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Usugi doradcze dla

1 200,00 z

149 250,00 z

33.
3

2/371-48/PKIII/2013

34.
3

3/371-48/PKIII/2013

35.
3

4/371-48/PKIII/2013

36.
3

5/371-48/PKIII/2013

37.
3

6/371-48/PKIII/2013

38.
3

7/371-48/PKIII/2013

39.
3

8/371-48/PKIII/2013

40.
4

9/371-48/PKIII/2013

41.
4

10/371-50/PKIII/2013

42. 11/371-50/PKIII/2013
4

43.
4

12/371-50/PKIII/2013

mikroprzedsibiorstw
prowadzcych dziaalno w co
najmniej jednej
z dziedzin, uznanych za
kluczowe w wojewdztwie
lubelskim ( ochrona rodowiska,
informatyka, logistyka,
budownictwo, turystyka)
realizowane w ramach projektu
Konsultant Lubelskiego
Przedsibiorcy
Dostawa materiaw biurowych i
eksploatacyjnych oraz sprztu
biurowego dla Miejskiego
Urzdu Pracy
w Lublinie.
Dostawa materiaw biurowych i
eksploatacyjnych oraz sprztu
biurowego dla Miejskiego
Urzdu Pracy
w Lublinie.
Dostawa materiaw biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu Piramida
Kompetencji
Dostawa materiaw biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu Przyjazna Praca
Dostawa materiaw biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu Integracja Wiedza
Rozwj
Dostawa materiaw biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu Konsultant
Lubelskiego Przedsibiorcy
Dostawa niszczarek 3 sztuk dla
MUP w Lublinie.

13.06.2013
od 01.07.2013 do 13.09.2013
od 01.10.2013 do 13.12.2013
od 01.01.2014 do 14.03.2014

16.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Agencja Handlowo-Usugowa Widok Sp. z o.o.

2 614,03 z

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy


(jednak nie pniej ni do 15.12.2013
r.)

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

9 222,12 z

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

663,17 z

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

582,44 z

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

1 544,72 z

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

884,38 z

23.05.2013 r.

po 14 dniach od podpisania umowy

Biuro-Serwis Stanisaw Staniak

1 974,15 z

Dostawa papieru do drukarek


oraz kopert dla MUP w Lublinie.

24.05.2013 r.

Przedsibiorstwo Annex Sp. z o.o.

27 019,41 z

Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw

11.07.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy


(jednak nie pniej ni do 15.12.2013
r.)
po 30 dniach od podpisania umowy

Infomex Sp. z o.o.

19 426,57 z

12.11.2013 r.

18.07.2013 r.

po 30 dniach od dnia podpisania


umowy

po 30 dniach od podpisania umowy

Reset-Pc W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams


Sp.j

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

362,85 z

89 544,00 z

44. 13/371-50/PKIII/2013
4

45. 14/371-50/PKIII/2013
4

46. 15/371-50/PKIII/2013
4

47.
4

16/371-50/PKIII/2013

48.
4

17/371-50/PKIII/2013

49.
4

18/371-50/PKIII/2013

50.
5

19/371-50/PKIII/2013

51.
5

20/371-50/PKIII/2013

52.
5

21/371-50/PKIII/2013

53.
5

22/371-62/PKIII/2013

eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
Dostawa sprztu
informatycznego, materiaw
eksploatacyjnych, nonikw
danych, oprogramowania oraz
usug serwisowych.
wiadczenie usug pocztowych
w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania,
dorczania przesyek
pocztowych i ich zwrotw do

11.07.2013 r.

po 30 dniach od dnia podpisania


umowy

Infomex Sp. z o.o.

1 749,98 z

10.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Corrado Konrad Burczyski

10 824,00 z

10.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Corrado Konrad Burczyski

12 546,00 z

12.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Reset-Pc W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams


Sp.j

9 471,00 z

11.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

E-Integra Sp. z o.o.

10 086,00 z

11.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

E-Integra Sp. z o.o.

12 656,70 z

15.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Pronet Krakw Rafa wierczyski

4 465,58 z

16.07.2013 r.

po 30 dniach podpisania umowy

Softinet S.C

13 659,77 z

11.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Comtronic Sp. z o.o.

13 222,50 z

16.07.2013 r.

od 01.08.2013 do dnia 31.07.2014

Poczta Polska S.A

418 942,00 z

54.
5

23/371-58/PKIII/2013

55.
5

24/371-68/PKIII/2013

56.
5

25/371-72/PKIII/2013

57. 26/371-72/PKIII/2013
5
58.
5

27/371-72/PKIII/2013

59.
5

28/371-72/PKIII/2013

60.
6

29/371-75/PKIII/2013

61.
6

30/371-78/PKIII/2013

62.
6

31/371-78/PKIII/2013

63.
6

32/371-79/PKIII/2013

64.
6

33/371-84/PKIII/2013

65.
6

34/371-85/PKIII/2013

Zamawiajcego po wyczerpaniu
moliwoci ich dorczenia lub
wydania odbiorcy, w rozumieniu
przepisw ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529).
Dostawa materiaw
eksploatacyjnych do drukarek i
urzdze wielofunkcyjnych.
Dostawa materiaw biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu Lubelskie Centrum
Doradztwa Edukacyjnego
Dostawa akcesoriw
informatycznych oraz usugi
konserwacji i wsparcia
systemw.
Dostawa akcesoriw
informatycznych oraz usugi
konserwacji i wsparcia
systemw.
Dostawa akcesoriw
informatycznych oraz usugi
konserwacji i wsparcia
systemw.
Dostawa akcesoriw
informatycznych oraz usugi
konserwacji i wsparcia
systemw.
Wykonanie robt budowlanych
wzmocnienie wybranych
stropw w budynku Miejskiego
Urzdu Pracy
w Lublinie
Dostawa materiaw biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu Lubelska Pracownia
Dostawa urzdze biurowych na
wyposaenie klubu pracy oraz
materiaw biurowych dla MUP
w Lublinie.
Usugi medyczne dla osb
bezrobotnych i poszukujcych
pracy.
Dostawa materiaw
eksploatacyjnych do drukarek i
urzdze wielofunkcyjnych.
Tamy magnetyczne do
streamera w technologii LTO4
wielokrotnego zapisu, o
minimalnej pojemnoci po
kompresji 1.6 TB- 20 sztuk.

25.07.2013 r.

po 7 dniach od przesania
zawiadomienia do 05.12.2013 r.

Reset-Pc Wojciech Kondratowicz-Kucewicz i


Adam Zams Sp. J

69 568,80 z

23.09.2013 r.

po 7 dniach od zawarcia umowy

Agencja Handlowo-Usugowa Widok Sp. z o.o.

2 420,44 z

01.10.2013 r.

po30 dniach od podpisania umowy

Megatech Dariusz Gutek

6 120,48 z

01.10.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Megatech Dariusz Gutek

2 269,35 z

30.09.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Infomex Sp. z o.o.

19 722,53 z

07.10.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

System Data Sp. z o.o.

7 322,19 z

15.10.2013 r.

do dnia 30.11.2013 r.

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytkw S.A.

53 711,38 z

21.10.2013 r.

po 7 dniach od zawarcia umowy

Przedsibiorstwo Annex Sp. z o.o.

1 885,68 z

24.10.2013 r.

po 7 dniach od dnia zawarcia umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

2 085,64 z

04.12.2013 r.

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Orodek Medyczny DMPSp. z o.o.

25 050,00 z

12.12.2013 r.

do dnia 20.12.2013r.

Praxis d Pilecka i Petlak S.J.

14 450,04 z

16.12.2013 r.

do dnia 27.12.2013 r.

Maxto Sp. z o.o.

1 788,58 z

66.
6

35/371-85/PKIII/2013

67.
6

36/371-85/PKIII/2013

68.
6

1/371-94/PKIII/2014

69.
6

2/371-81/PKIII/2014

70.
7

4/02/2013

71.
7

2/02/2013

72.
7

3/02/2013

73.
7

-----------

74.
7

-----------

75.
7

-----------

76.
7

-----------

77.
7

-----------

Podniesienie wersji aktualnie


wykorzystywanego systemu
operacyjnego Windows XP
Professional do wersji Windows
8 Pro- 35 licencji dla stacji
roboczych-licencja MOLP.
Rozszerzenie posiadanych
licencji na aktualizacj
oprogramowania
antywirusowego ESET Endpoint
Antivirus NOD32 dla 20 stacji
roboczych.
Usugi zdrowotne wiadczone
dla firm.

17.12.2013 r.

do dnia 27.12.2013 r.

Innovation In Technology Sp. z o.o.

21 869,40 z

18.12.2013 r.

do dnia 27.12.2013 r.

Reset-Pc W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams


Sp.j

1 697,40 z

09.01.2014 r.

od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r.

Orodek Medyczny DMP

9 495,00 z

Usuga caodobowej ochrony


budynku administracyjnego i
garau Miejskiego Urzdu Pracy
w Lublinie przy ulicy Niecaej
14 w Lublinie.
Zamieszczenie ogoszenia w
dzienniku Dziennik
Wschodni dot. organizacji
stay w ramach projektu
Ambitni i Przedsibiorczy
2013
Zamieszczenie ogoszenia w
Tygodniku Nowy Tydzie
dot. organizacji stay w ramach
projektu Ambitni i
Przedsibiorczy 2013
Zamieszczenie ogoszenia w
dzienniku Gazeta Wyborcza
dot. organizacji stay w ramach
projektu Ambitni i
Przedsibiorczy 2013
Druk i dostawa Informatora
Lubelskiego Partnerstwa
Publiczno - Spoecznego
Zakup ogoszenia w prasie
lokalnej. Magazyn Regionalny
Ziemi Lubelskiej Panorama
Lubelska
Zamieszczenie ogoszenia w
Tygodniku Nowy Tydzie

30.01.2014 r.

od 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2016 r.

Formacja Wojciech Nosek, Ireneusz


Krzyanowski S. C.

102 576,10 z

26 lutego 2013

26.02.2013 08.03.2013

Media Regionalne Sp. z o.o. Oddzia Lublin, ul.


Prosta 51, 00-838 Warszawa

467,40

22 lutego 2013

22.02.2013 28.02.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. witoduska


10, 20-082 Lublin

738

22 lutego 2013

22.022013 28.02.2013

Agora S.A. Oddzia Lublin, ul. Krakowskie


Przedmiecie 21. 20-002 Lublin

516,60

15 kwietnia
2013 roku

15.04.2013 30.04.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa REMA ul.


Pana Tadeusza 6, 20-609 Lublin

9963

22 maja 2013
roku

22.05.2013-10.06.2013

Towarzystwo Mediw Lokalnych ul. Grna 4, 20005 Lublin

738

31 maja 2013
roku

10.06.2013-30.06.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. witoduska


10, 20-082 Lublin

1000

07 sierpnia 2013

07.08.2013 17.08.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa REMA ul.


Pana Tadeusza 6, 20-609 Lublin

3936

22 wrzenia
2013

22.09.2013 30.09.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa REMA ul.


Pana Tadeusza 6, 20-609

1826,55

Wykonanie projektw
graficznych materiaw
reklamowych na
rozpowszechnianie informacji o
usugach MUP w Lublinie
Wykonanie i dostawa materiaw
reklamowych na Dzie Kariery

78.
7

5/03/2013

79.
7

-----------

80.
8

-----------

81.
8

1/03/2013

82.
8

-----------

83.
8

-----------

84.
8

-----------

85.
8

-----------

86.
8

2/03/13

87.
8

-----------

88.
8

236587

89.
8

-----------

90.
9

-----------

91.
9

2013
Zamieszczenie ogoszenia w
dzienniku Kurier Lubelski
dot. organizacji stay w ramach
projektu Ambitni i
Przedsibiorczy 2013
Zamieszczenie ogoszenia w
Tygodniku Nowy Tydzie dot.
projektu Konsultant
Lubelskiego Przedsibiorcy
Emisja reklamy dwikowej na
antenie Radia ESKA Lublin

26 lutego 2013

26.02.2013 08.03.2013

Polskapresse sp. z o.o. Oddzia Biuro Reklamy


Filia Lublin, ul. Krakowskie Przedmiecie 10, 20002 Lublin

442,80

15 lutego 2013

15.02.2013 28.02.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. witoduska


10, 20-082 Lublin

1231,23

28 lutego 2013

28.02.2013 do 12.02. 2013

Time S.A. ul. Jubilerska 10, Warszawa

861

Zamieszczenie ogoszenia
Gocu Osiedlowym dot.
Targw Pracy 2013
Zamieszczenie ogoszenia w
dzienniku Kurier Lubelski dot.
Targw Pracy 2013

15 marca 2013

18.03.2013 do 18.04.2013

Agora S.A. Oddzia Lublin, ul. Krakowskie


Przedmiecie 21. 20-002 Lublin

1653,12

15 kwietnia
2013 roku

od 19.04.2013 do 22.04.2013

Polskapresse sp. z o.o. Oddzia Biuro Reklamy


Filia Lublin, ul. Krakowskie Przedmiecie 10, 20002 Lublin

959,40

Zamieszczenie ogoszenia w
Tygodniku Nowy Tydzie
dot. Targw Pracy 2013
Zamieszczenie ogoszenia w
dzienniku Dziennik Wschodni
dot. Targw Pracy 2013
Zapewnienie serwisu kawowego
dla wystawcw oraz usugi
cateringowej dla zaproszonych
goci na Targi Pracy 2013
Zaprojektowanie oraz produkcja
spotu reklamowego na Targi
Pracy 2013
Sprzeda reklamy wietlnej Telebim

15 kwietnia
2013 roku

od 15.04.2013 do 22.04.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. witoduska


10, 20-082 Lublin

1542,42

15 kwietnia
2013 roku

od 15.04.2013 do 22.04.2013

Media Regionalne Sp. z o.o. Oddzia Lublin, ul.


Prosta 51, 00-838 Warszawa

934,80

15 kwietnia
2013 roku

24.04.2013

Koncertowa Zofia Wjcik Jerzy Wjcik S.C., ul.


Kaprysowa 4, 20-843 Lublin

5800

28 marca 2013
roku

28.03.2013 do 16.04.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa REMA ul.


Pana Tadeusza 6, 20-609

1199,25

05 kwietnia
2013 roku

11.04.2013-24.04.2013

MEDAS Sp. z o.o. ul. Gajowa 16, Katowice

3333,30

Produkcja i emisja ogoszenia


reklamowego na Targi Pracy
2013
Wynajem hali targowowystawienniczej na organizacj
Targw Pracy 2013
Emisja kampanii reklamowej w
Radiu Freee Targi Pracy 2013

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 23.04.2013

3499,35

08 kwietnia
2013 roku

23.04.2013 do 24.04.2013

Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.


Woronicza 17, Warszawa, Oddzia Terenowy w
Lublinie ul. Raabego 2
Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406
Lublin

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 24.04.2013

910,20

-----------

Emisja i produkcja ogoszenia


reklamowego Przyjazna Praca

15 kwietnia
2913 roku

od 15.04.2013 do 06.05.2013

92.
9

-----------

15 kwietnia
2913 roku

od 15.04.2013 do 30.04.2013

93.
9

-----------

Emisja i produkcja ogoszenia


reklamowego Integracja
Wiedza Rozwj
Emisja i produkcja ogoszenia
reklamowego Piramida

15 kwietnia
2913 roku

od 15.04.2013 do 2.05.2013

Polskie Radio Regionalna Rozgonia w


Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzib w Lublinie,
20-030 Lublin
Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.
Woronicza 17, Warszawa, Oddzia Terenowy w
Lublinie ul. Raabego 2
Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.
Woronicza 17, Warszawa, Oddzia Terenowy w
Lublinie ul. Raabego 2
Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.
Woronicza 17, Warszawa, Oddzia Terenowy w

7847,30

5000
5000
5000

94.
9

-----------

95.
9

-----------

96.
9

-----------

97.
9

-----------

98.
9

-----------

99.
9

-----------

100.
1

Kompetencji
Emisja i produkcja spotu
reklamowego Przyjazna Praca

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 10.05.2013

Emisja i produkcja ogoszenia


reklamowego Integracja
Wiedza Rozwj
Emisja i produkcja ogoszenia
reklamowego Piramida
Kopetencji

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 24.05.2013

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 30.05.2013

Zamieszczenie ogoszenia w
dzienniku Dziennik Wschodni
Dzie Kariery 2013
Zapewnienie serwisu kawowego
dla wystawcw oraz usugi
cateringowej dla zaproszonych
goci na Dzie Kariery 2013
Zamieszczenie ogoszenia w
Tygodniku Nowy Tydzie

07 padziernika
2013

-----------

101.
1

-----------

102.
1

1/02/2014

103.
1

2/03/2014

104.
1

1/03/2014

105.
1

266928

106.
1

-----------

107.
1

390/KL/13

108.

1/UNSK/2013

Lublinie ul. Raabego 2


Polskie Radio Regionalna Rozgonia w
Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzib w Lublinie,
20-030 Lublin

511,68

Polskie Radio Regionalna Rozgonia w


Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzib w Lublinie,
20-030 Lublin
Polskie Radio Regionalna Rozgonia w
Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzib w Lublinie,
20-030 Lublin

578,10

07.10.2013 d0 30.10.2013

Media Regionalne Sp. z o.o. Oddzia Lublin, ul.


Prosta 51, 00-838 Warszawa

369

03 padziernika
2013 roku

15.10.2013

Koncertowa Zofia Wjcik Jerzy Wjcik S.C., ul.


Kaprysowa 4, 20-843 Lublin

3000

30 sierpnia 2013
roku

03.10.2013-12.11.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. witoduska


10, 20-082 Lublin

1105,77

Dostawa kalendarzy
ksikowych na rok 2014

03 padziernika
2013 r

od 03.10.2013 do 12.11.2013

ARCH s.c. Mirosawa Nowicka, Marek Nowicki


UL. eliwna 43, 40-852 Katowice

17 256,90

Materiay reklamowe na
rozpowszechnianie informacji o
usugach MUP w Lublinie
Projekt materiaw reklamowych
oraz produkcja spotu
reklamowego na Targi Pracy
2014

03 padziernika
2013 r

od 03.10.2013 do 12.11.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa REMA ul.


Pana Tadeusza 6, 20-609

14956,80

18 luty 2014
roku

18.02.2014 - 25.02.2014

Agencja Wydawniczo-Reklamowa REMA ul.


Pana Tadeusza 6, 20-609

3813

Wykonanie i dostawa materiaw


reklamowych na Targi Pracy
2014
Emisja spotu reklamowego na
telebimach na Targi Pracy 2014

12 marca 2014

12.03.2014 09.04.2014

Agencja Wydawniczo-Reklamowa REMA ul.


Pana Tadeusza 6, 20-609

4182

10 marca 2014

10.03.2014 09.04.2014

Fundacja Inkubator Przedsibiorczoci UMCS w


Lublinie

3995,04

Produkcja i emisja spotw


reklamowych na Targi Pracy
2014
Wynajem hali targowowystawienniczej na organizacj
Targw Pracy 2014
Wynajem hali targowowystawienniczej na Lubelskie
Targi Aktywnoci Osb
Niepenosprawnych
Konserwacja urzdze instalacji

21 marca 2014

21.03.2014 08.04.2014

6999,93

25 marca 2014

8-9.04.2014

Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.


Woronicza 17, Warszawa, Oddzia Terenowy w
Lublinie ul. Raabego 2
Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406
Lublin

27 listopada
2013

27.11.2013 04.12.2013

Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406


Lublin

5000

17.05.2013r.

17.05.2013 -16.05.2014

PHT Supon sp. z o.o. ul.Przyjacielska 4, 20-704

1710,33

511,68

18462,30

oddymiania

Lublin

109.
1

2/2013

Konserwacja i remonty sprztu


przeciwpoarowego i ganic

21.05.2013 r.

21.05.201320.05.2014

ZUH Konspo sp.j.

628,16

110.
1

MUP.PK II.JW.11703/13

28.01.2013r.

28.01.2013r.-15.02.2013r.

Barbara Piotrowska

450,00 z

111.
1

MUP.PK II.JW.11704/13

28.01.2013r.

28.01.2013r.-15.02.2013r.

Tomasz Szuwarski

450,00 z

112.
1

nr 1/2013r.

23.09.2013r.

16.09.2013r. 18.09.2013r.

Ewelina Aleksandrowicz

900,00 z

113.
1

nr 2/2013r.

23.09.2013r.

23.10.2013r. 25.10.2013r.

Elbieta Chomik

900,00 z

114.
1

nr 3/2013r.

26.09.2013r.

26.09.2013r.-10.12.2013r.

Rafa Warchulski

900,00 z

115.
1

nr 4/2013r.

26.09.2013r.

26.09.2013r.-10.12.2013r.

Rafa Wronka

900,00 z

116.
1

nr 5/2013r.

26.09.2013r.

26.09.2013r.-10.12.2013r.

Magorzata Antas

900,00 z

117.
1

MUP.PK II.JW.11702/14

14.02.2014r.

14.02.2014r.-28.02.2014r.

Marzena Sotwiska-Kanar

2 500,00 z

118.
1

MUP.PK II.JW.11703/14

07.03.2014r.

07.03.2014r.-08.05.2014r.

Marzena Sotwiska-Kanar

2 400,00 z

119.
1

PKII.1170-1//13

Umowa o dzieo opracowanie


strategii wdraania produktu
finalnego
Umowa o dzieo opracowanie
strategii wdraania produktu
finalnego
Umowa o dzieo testowanie i
analiza rzeczywistych efektw
testowania wstpnej wersji
produktu finalnego portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieo testowanie i
analiza rzeczywistych efektw
testowania wstpnej wersji
produktu finalnego portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieo testowanie i
analiza rzeczywistych efektw
testowania wstpnej wersji
produktu finalnego portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieo testowanie i
analiza rzeczywistych efektw
testowania wstpnej wersji
produktu finalnego portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieo testowanie i
analiza rzeczywistych efektw
testowania wstpnej wersji
produktu finalnego portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieo opracowanie
rekomendacji dotyczcych
analizy rzeczywistych efektw
testowania wstpnej wersji
produktu finalnego w ramach
projektu innowacyjnego pt.
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieo
przygotowanie, prowadzenie,
podsumowanie konsultacji
dotyczcych dopracowania
produktu finalnego w ramach
Projektu innowacyjnego
testujcego pt. Lubelska
Pracownia
Wykonywanie prac
porzdkowych w celu
utrzymanie czystoci wok

02.01.2013 r.

02.01.2013 r. 16.01.2013 r.

P. Andrzej Sobiesiak

250,- z.

120.
1

PKII.1170-2/13

121.
1

PKII.143-1/13

122.
1

PKII-1170-5/13

123.
1

PKII.164-1/13

124.
1

PKII.1170-6/13

125.
1

PKII.1170-7/13

126.
1

PKII.164-2/13

budynku administracyjnego
MUP w Lublinie, ul. Niecaa 14
Wykonywanie prac
porzdkowych (w tym
odnieanie) w celu trzymania
czystoci wok budynku
administracyjnego MUP w
Lublinie, ul. Niecaa 14
Organizacja szkole w zakresie
BHP
Udzia w posiedzeniach
Komitetu Sterujcego
przynajmniej 1 raz w miesicu w
minimalnym wymiarze 7
godzin/miesic w zakresie
realizowanego przez Wysz
Szko Przedsibiorczoci i
Administracji w Lublinie,
zgodnie z umow o
dofinansowanie projektu nr:
POKL. 06.02.00-06-163/11
Lubelska Pracownia projekt
innowacyjny testujcy, ,
wspfinansowany ze rodkw
Unii Europejskiej w ramach
EFS, POKL, Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Dziaanie 6.2
Wsparcie oraz promocja
przedsibiorczoci i
samozatrudnienia
wiadczenie usug w ramach
Programu rekreacyjnosportowego FitProfit
Wykonywanie prac
porzdkowych (w tym
odnieanie) w celu trzymania
czystoci wok budynku
administracyjnego MUP w
Lublinie, ul. Niecaa 14
Przeprowadzenie szkolenia dla
pracownikw Miejskiego Urzdu
Pracy w Lublinie z zakresu
obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony ludnoci zgodnie z
przedstawionym planem
szkolenia.
wiadczenie usug na rzecz
Pracownikw Klienta w ramach
Programu Korzyci
Pracowniczych przez Partnerw
Benefit Systems oraz Benefit
Systems

22.01.2013 r.

22.01.2013 r. 21.02.2013 r.

P. Heinrich Warsitz

500,- z.

05.03.2013 r.

05.03.2013 r.- 31.12.2013 r.

Wojewdzki Klub Techniki i Racjonalizacji w


Lublinie

2.834 z

P. Monika Rycka-Grska

532,- z.

19.08.2013 r.

01.09.2013 r.-30.11.2013 r.

VanityStyle Sp. z o.o.

16.510,50 z

27.11.2013 r.

01.12.2013 r. 31.12.2013 r.

P. Andrzej Sobiesiak

600,- z.

06.12.2013 r.

06.12.2013 r.
i 11.12.2013 r.

P. Zbigniew Jakubczak

830,- z.

20.12.2013 r.

10.01-09.07.2014 r.

Benefit Systems S.A.

ok. 32.256 z

10

127.
1

PKII.1170-1/14

128.
1

PKII.143-2/14

Wykonywanie prac
porzdkowych w celu
utrzymania czystoci,
odnieanie terenu przed
budynkiem MUP w Lublinie, ul.
Niecaa 14 oraz na wewntrznym
placu posesji Urzdu.
Organizacja szkole w zakresie
BHP

07.01.2014 r.

07.01.2014 r. 31.01.2014 r.

P. Andrzej Sobiesiak

600,- z.

20.01.2014 r.

20.01.2014 r.- 31.12.2014 r.

Wojewdzki Klub Techniki i Racjonalizacji w


Lublinie

862 z

129.
1

236-1-1/13

umowa konserwacja kopiarek

2013-03-28

do 2015-02-27

BIURO-SERWIS

2 275,50 z

130.
1

254-4/13

umowa konserwacja centrali


telefonicznej

2013-04-03

do 2015-04-02

POWERLAND

290,-z/kwartalnie

147/ZTM/2013

umowa na zakup biletw


okresowych dla potrzeb
programu specjalnego i
subowych MUP

2013-05-08

do 2014-12-31

ZTM Lublin

18 181,00 z

132.
1

ORAII.2230-1/13

projekt budowlany (przebudowa


stropw)

2013-05-16

do 2013-06-20

BUDOPROJEKT

11 931,00 z

133.
1

ORAII.236-12/13

umowa na konserwacj
klimatyzacji I p.

2013-05-21

do 2015-05-20

KLIMA BUD

4 231,20 z

134.
1

ORAII.236-13/13

umowa na konserwacj instalacji

2013-05-28

do 2015-05-27

ALARM-SERWIS Grzegorz Michaek

4 428,00 z

135.
1

ORAII.231-3-5/13

umowa instalacja klimatyzacji


etap I

2013-06-17

do 2013-08-13

KLIMA BUD

21 156,00 z

136.
1

ORA.236-16/13

umowa - konserwacja dwigu

2013-07-26

do 2016-07-31

WINDA-SERWIS Sp. z o.o.

5 313,60

137.
1

ORAII.231-3-5/2/13

umowa instalacja klimatyzacji


etap II

2013-08-19

do 2013-09-09

KLIMA BUD

17 035,50 z

138.
1

ORAI.403-16-14/13

2013-10-03

do 2014-12-05

Sygnity S.A.

36 131,25 z

2013-10-16

do 2013-10-21

KONCERTOWA s.c.

2 790,00 z

131.
1

139.
1

231-4-15/13

wdroenie oprogramowania
SEPI i wiadczenie nadzoru
autorskiego
umowa o przygotowanie i
wykonanie usugi cateringowej
podczas Konferencji Naukowej
Rodzina 2013

140.
1

231-2-2/13

umowa sprzeday: szafy aktowe


metalowe

2013-10-22

do 2013-12-15

PPH ROL-MOT sp. z o.o.

36 999,94 z

141.
1

ORAII.2232-2/13

umowa na wykonanie projektu


budowlanego na remont balkonu
i napraw elewacji i gzymsw

2013-11-15

do 2013-12-15

BUDOPROJEKT

9 840,00 z

142.
1

ORAII.236-24/13

umowa na konserwacj
klimatyzacji III p. (na gwarancji)

2013-11-21

do 2016-11-20

KLIMA BUD

5 313,60 z

11

143.
1

ORA.222-13/13

umowa - najem pomieszczenia

2013-11-23

do 2015-12-31

ZTM Lublin

12 667,62 z

powierzenie danych osobowych


w platformie komunikacyjnej
SEPI

2013-11-29

na czas dziaania systemu

MOPR w Lublinie

- z

ORAII.231-4-15-2/13

umowa o organizacje spotkania


LPPS

2013-12-02

18.12.2013

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy


Chorym MISERICORDIA- Zakad Aktywnoci
Zawodowej

3 780,00 z

146.
1

14418/0/13

umowa odbioru frakcji suchej i


mokrej

2013-12-05

do 2017-01-03

KOM-EKO S.A.

frakcja mokra - 43,66/m3


frakcja sucha - 27,61/m3

147.
1

064/18/13

umowa na dostaw prasy i


czasopism

2013-12-20

2014-01-01 - 2014-12-31

GARMOND PRESS

9 801,62 z

2014-01-02

na czas dziaania systemu

MOPR w Lublinie

- z

2014-01-22

do 2014-01-27

KONCERTOWA s.c.

3 846,80 z

2014-04-10

do 2014-04-15

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy


Chorym MISERICORDIA- Zakad Aktywnoci
Zawodowej

1 400,00 z

17.01.2013

21.01.2013-25.01.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

450,00

144.
1
ORAI/0403-16-20/2013
145.

148.
1

151.
1

UmSz/13/0001

zabezpieczenie oraz
udostpnianie danych
osobowych pomidzy
jednostkami korzystajcymi z
platformy komunikacyjnej
[SEPI]
umowa o przygotowanie i
wykonanie usugi cateringowej
na spotkanie LPPS z okazji Dnia
PSZ
umowa o przygotowanie i
wykonanie usugi cateringowej
na spotkanie Lubelskiego
Partnerstwa PublicznoSpoecznego
usuga szkoleniowa

152.
1

UmSz/13/0002

usuga szkoleniowa

22.01.2013

25.01.2013- 26.04.2013

STUDIUM KSZTACENIA USTAWICZNEGO


KOBRA

2 180,00

153.
1

UmSz/13/0003

usuga szkoleniowa

30.01.2013

01.02.2013- 05.02.2013

SANNORT SP. z o.o. ul. Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie

1 500,00

154.
1

UmSz/13/0004

usuga szkoleniowa

01.02.2013

04.02.2013- 31.03.2013

1 500,00

155.
1

UmSz/13/0005

usuga szkoleniowa

06.02.2013

11.02.2013- 18.02.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

156.
1

UmSz/13/0006

usuga szkoleniowa

06.02.2013

08.02.2013- 25.03.2013

618,94

157.
1

UmSz/13/0007

usuga szkoleniowa

08.02.2013

12.02.2013- 22.02.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
CREATOR SP. Z O.O.

158.
1

UmSz/13/0008

usuga szkoleniowa

08.02.2013

12.02.2013- 22.03.2013

ORAI.403.16.24

149.
1

ORAII.231-4-2/13

150.
1
ORAII.231-4-2.1/13

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

2 200,00
2 000,00

12

159.
1

UmSz/13/0009

usuga szkoleniowa

11.02.2013

14.02.2013-05.03.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie

2 200,00

160.
1

UmSz/13/0010

usuga szkoleniowa

11.02.2013

14.02.2013- 05.03.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie

2 200,00

161.
1

UmSz/13/0011

usuga szkoleniowa

11.02.2013

14.02.2013- 05.03.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie

2 200,00

162.
1

UmSz/13/0012

usuga szkoleniowa

14.02.2013

18.02.2013- 22.02.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.

1 650,00

163.
1

UmSz/13/0013

usuga szkoleniowa

18.02.2013

21.02.2013- 09.03.2013

Operator Sp. z o.o.

1 800,00

164.
1

UmSz/13/0014

usuga szkoleniowa

18.02.2013

21.02.2013- 09.03.2013

Operator Sp. z o.o.

1 800,00

165.
1

UmSz/13/0015

usuga szkoleniowa

18.02.2013

21.02.2013- 09.03.2013

Operator Sp. z o.o.

1 800,00

166.
1

UmSz/13/0016

usuga szkoleniowa

21.02.2013

23.02.2013- 15.12.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR

1 300,00

167.
1

UmSz/13/0017

usuga szkoleniowa

21.02.2013

25.02.2013- 07.03.2013

Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej


"ZETO" Sp. z o.o.

1 299,00

168.
1

UmSz/13/0018

usuga szkoleniowa

25.02.2013

26.02.2013- 14.03.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie

2 200,00

169.
1

UmSz/13/0019

usuga szkoleniowa

27.02.2013

04.03.2013- 30.04.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

170.
1

UmSz/13/0020

usuga szkoleniowa

27.02.2013

04.03.2013- 30.04.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

171.
1

UmSz/13/0021

usuga szkoleniowa

27.02.2013

04.03.2013- 30.04.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

172.
1

UmSz/13/0022

usuga szkoleniowa

01.03.2013

04.03.2013- 11.04.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

2 600,00

173.
1

UmSz/13/0023

usuga szkoleniowa

01.03.2013

04.03.2013- 05.04.2013

652,00

174.
1

UmSz/13/0024

usuga szkoleniowa

01.03.2013

04.03.2013- 05.04.2013

175.
1

UmSz/13/0025

usuga szkoleniowa

01.03.2013

04.03.2013- 15.04.2013

176.
1

UmSz/13/0026

usuga szkoleniowa

06.03.2013

11.03.2013- 11.04.2013

"SIMP-ORODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPKA Z OGRANICZON


ODPOWIEDZIALNOCI
"SIMP-ORODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW
KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 500,00
810,00
2 600,00

13

177.
1

UmSz/13/0027

usuga szkoleniowa

06.03.2013

02.04.2013- 24.04.2013

Orodek Szkolenia Kierowcw ROZPD

1 950,00

178.
1

UmSz/13/0028

usuga szkoleniowa

06.03.2013

02.04.2013- 24.04.2013

Orodek Szkolenia Kierowcw ROZPD

1 950,00

179.
1

UmSz/13/0029

usuga szkoleniowa

05.03.2013

11.03.2013-25.04.2013

180.
1

UmSz/13/0030

usuga szkoleniowa

06.03.2013

11.03.2013-20.04.2013

181.
1

UmSz/13/0031

usuga szkoleniowa

11.03.2013

15.03.2013- 28.04.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW
KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR

182.
1

UmSz/13/0032

usuga szkoleniowa

12.03.2013

15.03.2013- 08.06.2013

183.
1

UmSz/13/0033

usuga szkoleniowa

14.03.2013

184.
1

UmSz/13/0034

usuga szkoleniowa

185.
1

UmSz/13/0035

186.
1

618,94
2 100,00
650,00
2 500,00

18.03.2013-19.04.2013

APEXnet Centrum Szkole Administracji


Publicznej s.c. Iwona Wierzgaa, Monika
Sacewicz
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

14.03.2013

18.03.2013- 22.03.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 600,00

usuga szkoleniowa

18.03.2013

25.03.2013- 09.04.2013

BEAUTY LUX MAGDALENA PIOTROWSKA

2 500,00

UmSz/13/0036

usuga szkoleniowa

18.03.2013

18.05.2013- 07.07.2013

STUDIO FORMA

1 900,00

187.
1

UmSz/13/0037

usuga szkoleniowa

25.03.2013

02.04.2013- 24.04.2013

Orodek Szkolenia Kierowcw ROZPD

1 950,00

188.
1

UmSz/13/0038

usuga szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 17.04.2013

SZKOLPOL SPKA CYWILNA MIROSAW


ADAMCZYK, SYLWESTER LIS

502,00

189.
1

UmSz/13/0040

usuga szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 17.04.2013

SZKOLPOL SPKA CYWILNA MIROSAW


ADAMCZYK, SYLWESTER LIS

502,00

190.
1

UmSz/13/0041

usuga szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 28.06.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

3 500,00

191.
1

UmSz/13/0042

usuga szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

192.
1

UmSz/13/0043

usuga szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

193.
1

UmSz/13/0044

usuga szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

194.
1

UmSz/13/0045

usuga szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

2 700,00

14

195.
1

UmSz/13/0046

usuga szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

196.
1

UmSz/13/0047

usuga szkoleniowa

03.04.2013

06.04.2013- 26.05.2013

POLSKA AKADEMIA SPORTU

1 340,00

197.
1

UmSz/13/0048

usuga szkoleniowa

08.04.2013

15.04.2013- 18.04.2013

CADSOFT Tomasz Grzyb

2 000,00

198.
1

UmSz/13/0049

usuga szkoleniowa

09.04.2013

11.04.2013- 22.05.2013

ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


W LUBLINIE

1 500,00

199.
2

UmSz/13/0050

usuga szkoleniowa

16.04.2013

18.04.2013- 16.05.2013

Operator Sp. z o.o.

2 000,00

200.
2

UmSz/13/0051

usuga szkoleniowa

16.04.2013

18.04.2013- 24.04.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 500,00

201.
2

UmSz/13/0052

usuga szkoleniowa

22.04.2013

25.04.2013- 30.04.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.

1 590,00

202.
2

UmSz/13/0053

usuga szkoleniowa

25.04.2013

06.05.2013- 15.05.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

1 850,00

203.
2

UmSz/13/0054

usuga szkoleniowa

25.04.2013

25.04.2013- 04.06.2013

ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


W LUBLINIE

204.
2

UmSz/13/0055

usuga szkoleniowa

25.04.2013

06.05.2013- 28.06.2013

2 100,00

205.
2

UmSz/13/0056

usuga szkoleniowa

30.04.2013

06.05.2013- 29.05.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
Mokijewski Jzef KRYSTOM

206.
2

UmSz/13/0057

usuga szkoleniowa

30.04.2013

07.05.2013- 28.06.2013

Anna Grczyska Akademia Technik Fryzjerskich

3 000,00

207.
2

UmSz/13/0058

usuga szkoleniowa

08.05.2013

13.05.2013- 28.06.2013

208.
2

UmSz/13/0059

usuga szkoleniowa

07.05.2013

18.05.2013- 25.05.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
"MIRALEX" SP. Z O.O.

209.
3

UmSz/13/0060

usuga szkoleniowa

08.05.2013

18.05.2013- 05.07.2013

TOP SCHOOL S.C. Rafa Trbka, Jarosaw


Szumiski

2 990,00

210.
3

UmSz/13/0061

usuga szkoleniowa

15.05.2013

20.05.2013-30.06.2013

2 100,00

211.

UmSz/13/0062

usuga szkoleniowa

16.05.2013

21.05.2013- 27.06.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
Operator Sp. z o.o.

212.

UmSz/13/0063

usuga szkoleniowa

22.05.2013

23.05.2013- 30.06.2013

2 100,00

213.

UmSz/13/0064

usuga szkoleniowa

28.05.2013

03.06.2013- 11.06.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

850,00

2 590,00

618,94
2 350,00

2 000,00

1 800,00

15

214.

UmSz/13/0065

usuga szkoleniowa

04.06.2013

07.06.2013- 28.06.2013

Orodek Szkolenia Kierowcw ROZPD

1 950,00

215.

UmSz/13/0066

usuga szkoleniowa

04.06.2013

07.06.2013- 11.06.2013

Orodek Szkolenia Kierowcw ROZPD

450,00

216.

UmSz/13/0067

usuga szkoleniowa

04.06.2013

07.06.2013-11.06.2013

Orodek Szkolenia Kierowcw ROZPD

450,00

217.

UmSz/13/0068

usuga szkoleniowa

06.06.2013

10.06.2013- 31.07.2013

2 100,00

218.

UmSz/13/0069

usuga szkoleniowa

10.06.2013

12.06.2013- 15.06.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO
Centrum Podologiczne

219.

UmSz/13/0070

usuga szkoleniowa

11.06.2013

17.06.2013-21.06.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

1 800,00

220.

UmSz/13/0071

usuga szkoleniowa

12.06.2013

22.06.2013- 23.06.2013

Anna Pil ADRENALTIKA

2 530,00

221.

UmSz/13/0072

usuga szkoleniowa

18.06.2013

26.06.2013- 04.07.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

3 000,00

222.

UmSz/13/0073

usuga szkoleniowa

19.06.2013

27.06.2013- 05.07.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 622,00

223.

UmSz/13/0074

usuga szkoleniowa

20.06.2013

24.06.2013- 12.08.2013

2 000,00

224.

UmSz/13/0075

usuga szkoleniowa

20.06.2013

24.06.2013- 27.06.2013

225.

UmSz/13/0076

usuga szkoleniowa

25.06.2013

26.06.2013- 25.07.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


"PIOTR" AMELIA JABOSKA
"SIMP-ORODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
Operator Sp. z o.o.

226.

UmSz/13/0077

usuga szkoleniowa

25.06.2013

26.06.2013- 25.07.2013

Operator Sp. z o.o.

1 900,00

227.

UmSz/13/0078

usuga szkoleniowa

26.06.2013

01.07.2013- 12.07.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 200,00

228.

UmSz/13/0079

usuga szkoleniowa

26.06.2013

01.07.2013- 12.07.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 200,00

229.

UmSz/13/0080

usuga szkoleniowa

26.06.2013

01.07.2013-12.07.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 200,00

230.

UmSz/13/0081

usuga szkoleniowa

27.06.2013

08.07.2013-11.07.2013

ASTINO Dariusz Kornacki

1 590,00

231.

UmSz/13/0082

usuga szkoleniowa

27.06.2013

01.07.2013-10.08.2013

2 200,00

232.

UmSz/13/0083

usuga szkoleniowa

28.06.2013

11.07.2013-25.07.2013

233.

UmSz/13/0084

usuga szkoleniowa

01.07.2013

04.07.2013-17.07.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

234.

UmSz/13/0085

usuga szkoleniowa

01.07.2013

15.07.2013-24.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 760,00

235.

UmSz/13/0086

usuga szkoleniowa

01.07.2013

10.07.2013-19.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 552,00

236.

UmSz/13/0087

usuga szkoleniowa

01.07.2013

10.07.2013-19.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 552,00

237.

UmSz/13/0088

usuga szkoleniowa

01.07.2013

10.07.2013-25.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 860,00

238.

UmSz/13/0089

usuga szkoleniowa

01.07.2013

09.07.2013-15.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 856,00

239.

UmSz/13/0090

usuga szkoleniowa

03.07.2013

08.07.2013-11.07.2013

Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

1 999,80

1 500,00
1 900,00

2 750,00
2 700,00

699,00

16

240.

UmSz/13/0091

usuga szkoleniowa

03.07.2013

10.07.2013-31.07.2013

241.

UmSz/13/0092

usuga szkoleniowa

04.07.2013

15.07.2013-23.07.2013

"ZETO" Sp. z o.o.


Orodek Ksztacenia Zawodowego ELPRO Sp. z
oo
CREATOR SP. Z O.O.

242.

UmSz/13/0093

usuga szkoleniowa

04.07.2013

15.07.2013- 23.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 520,00

243.

UmSz/13/0095

usuga szkoleniowa

08.07.2013

17.07.2013-24.07.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

244.

UmSz/13/0096

usuga szkoleniowa

09.07.2013

20.07.2013-01.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 847,00

245.

UmSz/13/0097

usuga szkoleniowa

09.07.2013

17.07.2013-31.07.2013

2 915,00

246.

UmSz/13/0098

usuga szkoleniowa

09.07.2013

22.07.2013-01.08.2013

247.

UmSz/13/0099

usuga szkoleniowa

09.07.2013

22.07.2013-01.08.2013

248.

UmSz/13/0100

usuga szkoleniowa

09.07.2013

22.07.2013-01.08.2013

249.

UmSz/13/0101

usuga szkoleniowa

09.07.2013

20.07.2013-05.08.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.
Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

250.

UmSz/13/0102

usuga szkoleniowa

09.07.2013

20.07.2013-07.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 998,89

251.

UmSz/13/0103

usuga szkoleniowa

09.07.2013

20.07.2013-09.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 998,89

252.

UmSz/13/0104

usuga szkoleniowa

10.07.2013

19.07.2013-02.08.2013

2 010,00

253.

UmSz/13/0105

usuga szkoleniowa

10.07.2013

19.07.2013-02.08.2013

254.

UmSz/13/0106

usuga szkoleniowa

10.07.2013

19.07.2013-02.08.2013

255.

UmSz/13/0107

usuga szkoleniowa

11.07.2013

15.07.2013-19.07.2013

256.

UmSz/13/0108

usuga szkoleniowa

11.07.2013

19.07.2013-09.08.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW
EFEKT MARIUSZ POPKO
CREATOR SP. Z O.O.

257.

UmSz/13/0109

usuga szkoleniowa

11.07.2013

19.07.2013-09.08.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 964,00

258.

UmSz/13/0110

usuga szkoleniowa

11.07.2013

19.07.2013-09.08.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 964,00

259.

UmSz/13/0111

usuga szkoleniowa

15.07.2013

18.07.2013-30.07.2013

2 500,00

260.

UmSz/13/0112

usuga szkoleniowa

15.07.2013

24.07.2013-02.08.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

261.

UmSz/13/0113

usuga szkoleniowa

15.07.2013

05.08.2013-14.08.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

2 970,00

262.

UmSz/13/0114

usuga szkoleniowa

17.07.2013

22.07.2013-02.08.2013

2 600,00

263.

UmSz/13/0115

usuga szkoleniowa

17.07.2013

22.07.2013-02.08.2013

264.

UmSz/13/0116

usuga szkoleniowa

23.07.2013

25.07.2013-09.08.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

265.

UmSz/13/0118

usuga szkoleniowa

17.07.2013

29.07.2013-09.08.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie

2 850,00

1 500,00
2 520,00

2 399,00
2 399,00
2 399,00
2 998,89

2 010,00
2 010,00
450,00
2 964,00

2 970,00

2 600,00
3 100,00

17

266.

UmSz/13/0119

usuga szkoleniowa

17.07.2013

29.07.2013-09.08.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

2 850,00

267.

UmSz/13/0120

usuga szkoleniowa

17.07.2013

25.07.2013-23.08.2013

268.

UmSz/13/0121

usuga szkoleniowa

17.07.2013

23.07.2013-18.08.2013

2 000,00

30.07.2013-02.08.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


KULKA Zdzisaw, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
Akademia Masau Karuna Janusz Janeczek

269.

UmSz/13/0122

usuga szkoleniowa

18.07.2013

270.

UmSz/13/0123

usuga szkoleniowa

16.07.2013

23.07.2013-01.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

271.

UmSz/13/0124

usuga szkoleniowa

18.07.2013

29.07.2013-06.08.2013

3 450,00

UmSz/13/0125

usuga szkoleniowa

22.07.2013

25.07.2013-23.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA
PROEUROPEJSKIEGO PSZAiH Iwona
ebrowska
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

272.
273.

UmSz/13/0126

usuga szkoleniowa

22.07.2013

25.07.2013-23.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

2 700,00

274.

UmSz/13/0127

usuga szkoleniowa

22.07.2013

26.07.2013-06.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 900,00

275.

UmSz/13/0128

usuga szkoleniowa

23.07.2013

31.07.2013-07.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 080,00

276.

UmSz/13/0129

usuga szkoleniowa

23.07.2013

31.07.2013-19.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 800,00

277.

UmSz/13/0130

usuga szkoleniowa

23.07.2013

01.08.2013-12.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

3 300,00

278.

UmSz/13/0131

usuga szkoleniowa

23.07.2013

26.07.2013-04.09.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

279.

UmSz/13/0132

usuga szkoleniowa

23.07.2013

30.07.2013-16.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 800,00

280.

UmSz/13/0133

usuga szkoleniowa

23.07.2013

30.07.2013-16.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 800,00

281.

UmSz/13/0134

usuga szkoleniowa

23.07.2013

01.08.2013-06.08.2013

1 257,00

282.

UmSz/13/0135

usuga szkoleniowa

23.07.2013

01.08.2013-21.08.2013

283.

UmSz/13/0136

usuga szkoleniowa

23.07.2013

05.08.2013-22.08.2013

284.

UmSz/13/0137

usuga szkoleniowa

24.07.2013

29.07.2013-14.08.2013

285.

UmSz/13/0138

usuga szkoleniowa

24.07.2013

29.07.2013-14.08.2013

286.

UmSz/13/0139

usuga szkoleniowa

24.07.2013

29.07.2013-14.08.2013

287.

UmSz/13/0140

usuga szkoleniowa

24.07.2013

05.08.2013-03.09.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

288.

UmSz/13/0141

usuga szkoleniowa

25.07.2013

12.08.2013-22.08.2013

2 800,00

289.

UmSz/13/0142

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

290.

UmSz/13/0143

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 635,00

291.

UmSz/13/0144

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 635,00

3 000,00

3 000,00

2 700,00

2 625,00
2 620,00
1 990,00
1 990,00
1 990,00
2 100,00

1 635,00

18

292.

UmSz/13/0145

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 635,00

293.

UmSz/13/0146

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 635,00

294.

UmSz/13/0147

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 635,00

295.

UmSz/13/0148

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 635,00

296.

UmSz/13/0149

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 635,00

297.

UmSz/13/0150

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 635,00

298.

UmSz/13/0151

usuga szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-02.08.2013

299.

UmSz/13/0152

usuga szkoleniowa

25.07.2013

05.08.2013-13.08.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO
CREATOR SP. Z O.O.

2 850,00

300.

UmSz/13/0153

usuga szkoleniowa

25.07.2013

05.08.2013-14.08.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 850,00

301.

UmSz/13/0154

usuga szkoleniowa

29.07.2013

02.08.2013-20.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 500,00

302.

UmSz/13/0155

usuga szkoleniowa

29.07.2013

05.08.2013-20.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 300,00

303.

UmSz/13/0156

usuga szkoleniowa

26.07.2013

29.07.2013-09.08.2013

2 850,00

304.

UmSz/13/0157

usuga szkoleniowa

29.07.2013

31.07.2013-23.08.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie
Operator Sp. z o.o.

305.

UmSz/13/0158

usuga szkoleniowa

31.07.2013

01.08.2013-20.09.2013

2 200,00

306.

UmSz/13/0159

usuga szkoleniowa

31.07.2013

05.08.2013-20.08.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


EFEKT MARIUSZ POPKO
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

307.

UmSz/13/0160

usuga szkoleniowa

06.08.2013

12.08.2013-21.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 790,00

308.

UmSz/13/0161

usuga szkoleniowa

12.08.2013

20.08.2013-02.09.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 820,00

309.

UmSz/13/0162

usuga szkoleniowa

12.08.2013

20.08.2013-02.09.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 820,00

310.

UmSz/13/0163

usuga szkoleniowa

20.08.2013

02.09.2013-19.09.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

311.

UmSz/13/0164

usuga szkoleniowa

20.08.2013

28.08.2013-11.09.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 850,00

312.

UmSz/13/0165

usuga szkoleniowa

21.08.2013

28.08.2013-10.09.2013

3 201,00

313.

UmSz/13/0166

usuga szkoleniowa

23.08.2013

26.08.2013-26.09.2013

314.

UmSz/13/0167

usuga szkoleniowa

23.08.2013

03.09.2013-03.10.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW
"PIOTR" AMELIA JABOSKA
Operator Sp. z o.o.

315.

UmSz/13/0168

usuga szkoleniowa

23.08.2013

04.09.2013-12.09.2013

1 960,00

316.

UmSz/13/0169

usuga szkoleniowa

23.08.2013

04.09.2013-12.09.2013

317.

UmSz/13/0170

usuga szkoleniowa

23.08.2013

04.09.2013-17.09.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR

450,00

1 900,00

2 500,00

1 900,00
2 400,00

1 960,00
2 668,00

19

318.

UmSz/13/0171

usuga szkoleniowa

23.08.2013

02.09.2013-09.09.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 970,00

319.

UmSz/13/0172

usuga szkoleniowa

27.08.2013

04.09.2013-27.09.2013

3 500,00

320.

UmSz/13/0173

usuga szkoleniowa

28.08.2013

03.09.2013-03.10.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie
Operator Sp. z o.o.

321.

UmSz/13/0174

usuga szkoleniowa

29.08.2013

09.09.2013-20.09.2013

2 850,00

322.

UmSz/13/0175

usuga szkoleniowa

29.08.2013

09.09.2013-20.09.2013

323.

UmSz/13/0176

usuga szkoleniowa

29.08.2013

09.09.2013-20.09.2013

324.

UmSz/13/0177

usuga szkoleniowa

30.08.2013

09.09.2013-27.09.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

325.

UmSz/13/0178

usuga szkoleniowa

30.08.2013

09.09.2013-27.09.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

2 500,00

326.

UmSz/13/0179

usuga szkoleniowa

30.08.2013

09.09.2013-02.10.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

327.

UmSz/13/0180

usuga szkoleniowa

30.08.2013

09.09.2013-02.10.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

328.

UmSz/13/0181

usuga szkoleniowa

03.09.2013

12.09.2013-09.10.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

329.

UmSz/13/0182

usuga szkoleniowa

04.09.2013

09.09.2013-15.10.2013

1 500,00

330.

UmSz/13/0183

usuga szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-27.09.2013

331.

UmSz/13/0184

usuga szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-27.09.2013

332.

UmSz/13/0185

usuga szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-27.09.2013

333.

UmSz/13/0186

usuga szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-27.09.2013

334.

UmSz/13/0187

usuga szkoleniowa

05.09.2013

09.09.2013-28.10.2013

335.

UmSz/13/0188

usuga szkoleniowa

05.09.2013

12.09.2013-09.10.2013

336.

UmSz/13/0189

usuga szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-09.10.2013

337.

UmSz/13/0190

usuga szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-09.10.2013

338.

UmSz/13/0191

usuga szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-09.10.2013

339.

UmSz/13/0192

usuga szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-09.10.2013

340.

UmSz/13/0193

usuga szkoleniowa

06.09.2013

16.09.2013-27.09.2013

ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


W LUBLINIE
Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW
"PIOTR" AMELIA JABOSKA
ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

341.

UmSz/13/0194

usuga szkoleniowa

06.09.2013

16.09.2013-23.09.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 750,00

342.

UmSz/13/0195

usuga szkoleniowa

09.09.2013

19.09.2013-07.10.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

343.

UmSz/13/0196

usuga szkoleniowa

09.09.2013

11.09.2013-04.10.2013

"SIMP-ORODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPKA Z OGRANICZON


ODPOWIEDZIALNOCI

1 500,00

1 900,00

2 850,00
2 850,00
2 500,00

2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00

20

344.

UmSz/13/0197

usuga szkoleniowa

10.09.2013

20.09.2013-01.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

345.

UmSz/13/0198

usuga szkoleniowa

10.09.2013

20.09.2013-01.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

346.

UmSz/13/0199

usuga szkoleniowa

11.09.2013

18.09.2013-01.10.2013

3 300,00

347.

UmSz/13/0200

usuga szkoleniowa

11.09.2013

18.09.2013-03.10.2013

348.

UmSz/13/0201

usuga szkoleniowa

11.09.2013

23.09.2013-11.10.2013

349.

UmSz/13/0202

usuga szkoleniowa

11.09.2013

23.09.2013-11.10.2013

350.

UmSz/13/0204

usuga szkoleniowa

11.09.2013

18.09.2013-01.10.2013

351.

UmSz/13/0205

usuga szkoleniowa

11.09.2013

19.09.2013-27.09.2013

352.

UmSz/13/0206

usuga szkoleniowa

11.09.2013

20.09.2013-27.09.2013

353.

UmSz/13/0207

usuga szkoleniowa

12.09.2013

19.09.2013-28.09.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
CREATOR SP. Z O.O.

354.

UmSz/13/0208

usuga szkoleniowa

12.09.2013

19.09.2013-28.09.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 610,00

355.

UmSz/13/0209

usuga szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-04.10.2013

2 940,00

356.

UmSz/13/0210

usuga szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-04.10.2013

357.

UmSz/13/0211

usuga szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-15.10.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

358.

UmSz/13/0212

usuga szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-15.10.2013

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

2 430,00

359.

UmSz/13/0213

usuga szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-15.10.2013

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

2 430,00

360.

UmSz/13/0214

usuga szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-15.10.2013

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

2 430,00

361.

UmSz/13/0215

usuga szkoleniowa

13.09.2013

16.09.2013-31.10.2013

Cargo Master Sp. z o.o

3 000,00

362.

UmSz/13/0216

usuga szkoleniowa

13.09.2013

24.09.2013-05.10.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

2 970,00

363.

UmSz/13/0217

usuga szkoleniowa

16.09.2013

23.09.2013-09.10.2013

3 360,00

364.

UmSz/13/0218

usuga szkoleniowa

16.09.2013

23.09.2013-04.10.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.
ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

365.

UmSz/13/0219

usuga szkoleniowa

16.09.2013

23.09.2013-04.10.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 800,00

366.

UmSz/13/0220

usuga szkoleniowa

17.09.2013

25.09.2013-01.10.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 280,00

367.

UmSz/13/0221

usuga szkoleniowa

17.09.2013

25.09.2013-01.10.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 280,00

368.

UmSz/13/0222

usuga szkoleniowa

17.09.2013

25.09.2013-04.10.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

3 500,00

369.

UmSz/13/0223

usuga szkoleniowa

19.09.2013

25.09.2013-21.10.2013

2 334,33

370.

UmSz/13/0224

usuga szkoleniowa

19.09.2013

25.09.2013-21.10.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I

2 915,00
3 200,00
3 200,00
2 804,00
2 550,00
2 050,00
2 610,00

2 940,00
2 430,00

2 800,00

2 334,33

21

371.

UmSz/13/0225

usuga szkoleniowa

19.09.2013

25.09.2013-21.10.2013

372.

UmSz/13/0226

usuga szkoleniowa

19.09.2013

30.09.2013-03.10.2013

DOSKONALENIA KADR KURSOR


ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
CREATOR SP. Z O.O.

373.

UmSz/13/0227

usuga szkoleniowa

19.09.2013

30.09.2013-11.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

374.

UmSz/13/0228

usuga szkoleniowa

19.09.2013

30.09.2013-11.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

375.

UmSz/13/0229

usuga szkoleniowa

19.09.2013

30.09.2013-11.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

376.

UmSz/13/0230

usuga szkoleniowa

20.09.2013

25.09.2013-18.11.2013

2 000,00

377.

UmSz/13/0231

usuga szkoleniowa

20.09.2013

01.10.2013-23.10.2013

378.

UmSz/13/0232

usuga szkoleniowa

20.09.2013

01.10.2013-23.10.2013

379.

UmSz/13/0233

usuga szkoleniowa

23.09.2013

02.10.2013-14.10.2013

380.

UmSz/13/0234

usuga szkoleniowa

23.09.2013

02.10.2013-14.10.2013

381.

UmSz/13/0235

usuga szkoleniowa

24.09.2013

02.10.2013-15.10.2013

382.

UmSz/13/0236

usuga szkoleniowa

26.09.2013

01.10.2013-08.10.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


"PIOTR" AMELIA JABOSKA
NA ROGATCE s.c. PAWE SONCZEWSKI,
MARIUSZ POPKO
NA ROGATCE s.c. PAWE SONCZEWSKI,
MARIUSZ POPKO
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

383.

UmSz/13/0237

usuga szkoleniowa

26.09.2013

07.10.2013-23.10.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

384.

UmSz/13/0238

usuga szkoleniowa

27.09.2013

09.10.2013-16.10.2013

1 043,00

385.

UmSz/13/0239

usuga szkoleniowa

01.10.2013

11.10.2013-23.10.2013

386.

UmSz/13/0240

usuga szkoleniowa

01.10.2013

14.10.2013-13.11.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

387.

UmSz/13/0241

usuga szkoleniowa

03.10.2013

10.10.2013-07.11.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

388.

UmSz/13/0242

usuga szkoleniowa

03.10.2013

10.10.2013-07.11.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

3 000,00

389.

UmSz/13/0243

usuga szkoleniowa

03.10.2013

12.10.2013-16.10.2013

"MIRALEX" SP. Z O.O.

2 530,00

390.

UmSz/13/0244

usuga szkoleniowa

07.10.2013

14.10.2013-18.10.2013

3 200,00

391.

UmSz/13/0245

usuga szkoleniowa

07.10.2013

14.10.2013-23.10.2013

392.

UmSz/13/0246

usuga szkoleniowa

07.10.2013

14.10.2013-25.10.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

393.

UmSz/13/0247

usuga szkoleniowa

07.10.2013

14.10.2013-25.10.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

2 200,00

394.

UmSz/13/0248

usuga szkoleniowa

09.10.2013

14.10.2013-25.10.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

2 200,00

395.

UmSz/13/0250

usuga szkoleniowa

11.10.2013

17.10.2013-31.10.2013

2 940,00

396.

UmSz/13/0251

usuga szkoleniowa

11.10.2013

17.10.2013-30.10.2013

PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa


Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.

2 334,33
2 660,00

3 000,00
3 000,00
2 200,00
2 200,00
2 300,00
1 750,00

2 450,00
2 100,00

2 850,00
2 200,00

2 695,00

22

397.

UmSz/13/0252

usuga szkoleniowa

11.10.2013

19.10.2013-15.12.2013

POLSKA AKADEMIA SPORTU

1 699,00

398.

UmSz/13/0253

usuga szkoleniowa

11.10.2013

16.10.2013-06.12.2013

2 000,00

399.

UmSz/13/0254

usuga szkoleniowa

11.10.2013

16.10.2013-22.10.2013

400.

UmSz/13/0255

usuga szkoleniowa

11.10.2013

16.10.2013-22.10.2013

401.

UmSz/13/0256

usuga szkoleniowa

11.10.2013

21.10.2013-29.10.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


"PIOTR" AMELIA JABOSKA
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW
"PIOTR" AMELIA JABOSKA
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW
"PIOTR" AMELIA JABOSKA
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

402.

UmSz/13/0257

usuga szkoleniowa

11.10.2013

21.10.2013-29.10.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

403.

UmSz/13/0258

usuga szkoleniowa

14.10.2013

21.10.2013-30.10.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 880,00

404.

UmSz/13/0259

usuga szkoleniowa

17.10.2013

18.10.2013-10.12.2013

SYNTEA SPKA AKCYJNA

2 122,50

405.

UmSz/13/0260

usuga szkoleniowa

17.10.2013

18.10.2013-10.12.2013

SYNTEA SPKA AKCYJNA

2 122,50

406.

UmSz/13/0261

usuga szkoleniowa

17.10.2013

18.10.2013-10.12.2013

SYNTEA SPKA AKCYJNA

2 122,50

407.

UmSz/13/0262

usuga szkoleniowa

17.10.2013

21.10.2013-07.11.2013

2 200,00

408.

UmSz/13/0263

usuga szkoleniowa

17.10.2013

21.10.2013-07.11.2013

409.

UmSz/13/0264

usuga szkoleniowa

21.10.2013

28.10.2013-12.11.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
CREATOR SP. Z O.O.

410.

UmSz/13/0265

usuga szkoleniowa

22.10.2013

30.10.2013-13.11.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

3 000,00

411.

UmSz/13/0266

usuga szkoleniowa

24.10.2013

28.10.2013-23.12.2013

2 000,00

412.

UmSz/13/0267

usuga szkoleniowa

25.10.2013

30.10.2013-07.11.2013

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW


"PIOTR" AMELIA JABOSKA
CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

413.

UmSz/13/0268

usuga szkoleniowa

25.10.2013

26.10.2013-28.10.2013

Epbsoft Piotr Baazy

2 500,00

414.

UmSz/13/0269

usuga szkoleniowa

28.10.2013

04.11.2013-08.11.2013

2 093,00

415.

UmSz/13/0270

usuga szkoleniowa

29.10.2013

04.11.2013-13.11.2013

416.

UmSz/13/0271

usuga szkoleniowa

29.10.2013

04.11.2013-13.11.2013

417.

UmSz/13/0272

usuga szkoleniowa

31.10.2013

05.11.2013-15.11.2013

418.

UmSz/13/0273

usuga szkoleniowa

06.11.2013

15.11.2013-22.11.2013

419.

UmSz/13/0274

usuga szkoleniowa

08.11.2013

13.11.2013-05.12.2013

420.

UmSz/13/0275

usuga szkoleniowa

14.11.2013

18.11.2013-28.11.2013

421.

UmSz/13/0276

usuga szkoleniowa

14.11.2013

18.11.2013-28.11.2013

422.

UmSz/13/0277

usuga szkoleniowa

15.11.2013

19.11.2013-19.12.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
SZKOLPOL SPKA CYWILNA MIROSAW
ADAMCZYK, SYLWESTER LIS
SZKOLPOL SPKA CYWILNA MIROSAW
ADAMCZYK, SYLWESTER LIS
STOWARZYSZENIE ARCHIWISTW
POLSKICH
SANNORT SP. z o.o. ul.Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
"SIMP-ORODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakad Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
Operator Sp. z o.o.

400,00
400,00
1 800,00

2 200,00
2 720,00

1 200,00

552,00
552,00
850,00
2 340,00
1 500,00
2 280,00
1 680,00
2 400,00

23

423.

UmSz/13/0278

usuga szkoleniowa

18.11.2013

21.11.2013-02.12.2013

CENTRUM KSZTACENIA KADR OMEGA

1 500,00

424.

UmSz/13/0279

usuga szkoleniowa

25.11.2013

27.11.2013-09.12.2013

2 313,00

425.

UmSz/13/0280

usuga szkoleniowa

25.11.2013

28.11.2013-06.12.2013

426.

UmSz/13/0281

usuga szkoleniowa

25.11.2013

02.12.2013-06.12.2013

427.

UmSz/13/0282

usuga szkoleniowa

25.11.2013

04.12.2013-17.12.2013

428.

UmSz/13/0283

usuga szkoleniowa

25.11.2013

04.12.2013-17.12.2013

429.

UmSz/13/0284

usuga szkoleniowa

26.11.2013

04.12.2013-17.12.2013

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
SANNORT SP. z o.o. ul. Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul. Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul. Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul. Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

430.

UmSz/13/0285

usuga szkoleniowa

26.11.2013

04.12.2013-20.12.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 500,00

431.

UmSz/13/0286

usuga szkoleniowa

26.11.2013

04.12.2013-17.12.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

432.

UmSz/13/0288

usuga szkoleniowa

26.11.2013

05.12.2013-20.12.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

2 900,00

433.

UmSz/13/0289

usuga szkoleniowa

27.11.2013

06.12.2013-19.12.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 820,00

434.

UmSz/13/0290

usuga szkoleniowa

28.11.2013

02.12.2013-18.12.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 030,00

435.

UmSz/13/0291

usuga szkoleniowa

03.12.2013

09.12.2013-13.12.2013

2 093,00

436.

UmSz/13/0292

usuga szkoleniowa

23.12.2013

07.01.2014-16.01.2014

437.

UmSz/13/0293

usuga szkoleniowa

24.12.2013

07.01.2014-20.01.2014

ORODEK SZKOLENIA DOKSZTACANIA I


DOSKONALENIA KADR KURSOR
SANNORT SP. z o.o. ul. Oarowska 75 27-600
Sandomierz Oddzia w Lublinie
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

438.

UmSz/13/0294

usuga szkoleniowa

30.12.2013

13.01.2014-23.01.2014

2 650,00

439.

UmSz/13/0295

usuga szkoleniowa

30.12.2013

03.01.2014-22.01.2014

SANNORT SP. z o.o. ul. Oarowska 75 27-600


Sandomierz Oddzia w Lublinie
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

440.

UmSz/13/0296

usuga szkoleniowa

30.12.2013

09.01.2014-22.01.2014

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

441.

UmSz/13/0297

usuga szkoleniowa

30.12.2013

09.01.2014-22.01.2014

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

442.

UmSz/13/0298

usuga szkoleniowa

30.12.2013

09.01.2014-22.01.2014

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

443.

UmSz/13/0299

usuga szkoleniowa

30.12.2013

16.01.2014-29.01.2014

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 900,00

444.

04.03.2014

04.03.2014-15.03.2014

Towarzystwo Mediw Lokalnych ul. Grna 4,


20-005 Lublin

1800,00

445.

25.03.2014

25.03.2014-04.04.2014

Media Regionalne Sp. z o.o, ul. Prosta 51,


00-838 Warszawa

738,00

446.

Umowa na zamieszczenie
ogoszenia prasowego na
rozpowszechnianie informacji o
usugach MUP w Lublinie
Umowa na zamieszczenie
2 ogosze prasowych na
rozpowszechnianie informacji o
usugach MUP w Lublinie- Targi
Pracy 2014
Umowa na zamieszczenie
2 ogosze prasowych na
rozpowszechnianie informacji o

25.03.2014

25.03.2014- 07.04.2014

Agencja Wydawniczo-Reklamowa Rema,


ul. Pana Tadeusza 6, 20-609 Lublin

826,56

1 650,00
850,00
2 650,00
2 650,00
1 800,00

2 650,00
2 400,00

2 500,00

24

usugach MUP w Lublinie- Targi


Pracy 2014

Lublin, dnia 24.04.2014 r.


Sporzdzia:

25