You are on page 1of 25

Rejestr umów zawieranych w latach 2013 – 2014

przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Lp.

Numer umowy

Przedmiot umowy

1.
1.

-

2.
2.

-

3.
3.

-

4.
4.

-

5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
1

-

Organizacja warsztatów
„ Trening kompetencji
osobistych i społecznych w
ramach programu specjalnego
„Wsparcie aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych
do 30 roku życia”
Organizacja warsztatów z
kształtowania własnego
wizerunku w ramach programu
specjalnego „Wsparcie
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych do 30 roku życia”
Usługa indywidualnej
konsultacji z wizażystą oraz
usługi fryzjersko – kosmetycznej
w ramach programu specjalnego
„Wsparcie aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych
do 30 roku życia”
Zakup wizytowej odzieży
męskiej w ramach programu
specjalnego „Wsparcie
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych do 30 roku życia”
Usługa szkoleniowa

-

Data zawarcia
umowy
17.05.2013r.

Termin realizacji umowy
od … do …….
20.05.2013r. – 03.06.2013r.

24.05.2013r.

Nazwa klienta

Kwota

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz,
ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin

3.000,00 zł

27.05.2013r. – 06.06.2013r.

Montownia Wizerunku Olga Zalewska , ul.
Marzanny 11, 20-516 Lublin

2.390,00 zł

13.06.2013r.

17.06.2013r. – 19.07.2013r.

Montownia Wizerunku Olga Zalewska , ul.
Marzanny 11, 20-516 Lublin

7.500,00 zł

08.07.2013r.

08.07.2013r. – 06.08.2013r.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Zetto, ul.
Mełgiewska 11 G, 20-209 Lublin

4.200,00 zł

13.09.2013r.

16.09.2013r. – 18.09.2013r.

Akademia Szkoleń i Kompetencji

1 800,00 zł

Usługa szkoleniowa

22.10.2013r.

23.10.2013r. – 25.10.2013r.

Centrum Studiów Samorządowych o/ Tarnów

1 520,00 zł

-

Usługa szkoleniowa

22.11.2013r.

25.11.2013r. – 28.11.2013r.

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż"

1 800,00 zł

-

Usługa szkoleniowa

29.11.2013r.

02.12.2013r. – 04.12.2013r.

1 580,00 zł

-

Usługa szkoleniowa

24.01.2014r.

27.01.2014r. – 29.01.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training
Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż"

-

Usługa szkoleniowa

18.03.2014r.

19.03.2014r. – 21.03.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training

1 580,00 zł

11.
1

-

Usługa szkoleniowa

11.04.2014r.

14.04.2014r.-17.04.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training

1 760,00 zł

12.
1

Nr 1/PKIII/372/2013

21.03.2013r.

21.03.2013r-14.03.2013r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

13.
1

-

Umowa – Zlecenie na
świadczenie usług doradczych
dla mikroprzedsiębiorstw
Usługa szkoleniowa

05.02.2013r.

06.02.2013r.-08.02.2013r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training

1 580,00 zł

14.

-

Usługa szkoleniowa

15.02.2013r.

21.02.2013r.-22.02.2013r.

Consultingowym Centrum Kształcenia

1 498,40 zł

1 818,00 zł

149 250,00 zł

1

1

Ustawicznego

15.
1

-

Usługa szkoleniowa

08.03.2013r.

11.03.2013r.-15.03.2013r.

16.
1

-

Usługa szkoleniowa

03.04.2013r.

08.04.2013r.-10.04.2013r.

Centrum Studiów Samorządowych O/Tarnów
Krakowskim Centrum Dialogu Społecznego

1 849,00 zł

17.
1

-

Usługa szkoleniowa

26.04.2013r.

06.05.2013r.-08.05.2013r.

Europejskie Centrum Kształcenia "Eureka"

1 504,00 zł

18.
1

-

Usługa szkoleniowa

17.06.2013r.

19.06.2013r.-21.06.2013r.

Stowarzyszeniem Akademii Szkleń i Kompetencji

1 479,00 zł

19.
1

-

Usługa szkoleniowa

28.06.2013r.

01.07.2013r.-05.07.2013r.

Centrum Studiów Samorządowych O/Tarnów

2 070,00 zł

20.
2

-

Usługa szkoleniowa

23.08.2013r.

26.08.2013r.30.08.2013r.

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż"

2 034,00 zł

21.
2

-

Usługa szkoleniowa

13.09.2013r.

16.09.2013r.-18.09.2013r.

Stowarzyszeniem Akademii Szkleń i Kompetencji

1 800,00 zł

22.
2

-

Usługa szkoleniowa

22.10.2013r.

23.10.2013r.-25.10.2013r.

Centrum Studiów Samorządowych O/Tarnów

1 520,00 zł

23.
2

-

Usługa szkoleniowa

22.11.2013r.

25.11.2013r.-28.11.2013r.

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż"

2 107,00 zł

24.
2

-

Usługa szkoleniowa

29.11.2013r.

02.12.2013r.-04.12.2013r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training

1 580,00 zł

25.
2

-

Usługa szkoleniowa

24.01.2014r.

27.01.2014r.-29.01.2014r.

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż"

3 636,00 zł

26.
2

-

Usługa szkoleniowa

18.03.2014r.

19.02.2014r-21.02.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training

3 160,00 zł

27.
2

-

Usługa szkoleniowa

18.03.2014r.

19.03.2014r-21.03.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training

4 740,00 zł

28.
2

-

Usługa szkoleniowa

26.02.2014r.

27.02.2014r.-28.02.2014r.

ECK Eureka Sp. z o.o. S.K.A.

2 040,00 zł

29.
2

-

Usługa szkoleniowa

26.03.2014r.

27.03.2014r.-28.03.2014r.

ECK Eureka Sp. z o.o. S.K.A.

1 190,00 zł

30.
3

-

Usługa szkoleniowa

11.04.2014r.

14.04.2014r.-17.04.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training

1 760,00 zł

31.
3

-

Usługa szkoleniowa

11.04.2014r.

14.04.2014r.-17.04.2014r.

Centrum Doradztwa Szkoleniowego Global
Training

1 760,00 zł

32.

1/PKIII/372/2013

21.03.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy do

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Usługi doradcze dla

1 200,00 zł

149 250,00 zł

2

3

33.
3

2/371-48/PKIII/2013

34.
3

3/371-48/PKIII/2013

35.
3

4/371-48/PKIII/2013

36.
3

5/371-48/PKIII/2013

37.
3

6/371-48/PKIII/2013

38.
3

7/371-48/PKIII/2013

39.
3

8/371-48/PKIII/2013

40.
4

9/371-48/PKIII/2013

41.
4

10/371-50/PKIII/2013

42. 11/371-50/PKIII/2013
4

43.
4

12/371-50/PKIII/2013

mikroprzedsiębiorstw
prowadzących działalność w co
najmniej jednej
z dziedzin, uznanych za
kluczowe w województwie
lubelskim ( ochrona środowiska,
informatyka, logistyka,
budownictwo, turystyka)
realizowane w ramach projektu
„Konsultant Lubelskiego
Przedsiębiorcy”
Dostawa materiałów biurowych i
eksploatacyjnych oraz sprzętu
biurowego dla Miejskiego
Urzędu Pracy
w Lublinie.
Dostawa materiałów biurowych i
eksploatacyjnych oraz sprzętu
biurowego dla Miejskiego
Urzędu Pracy
w Lublinie.
Dostawa materiałów biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu „Piramida
Kompetencji”
Dostawa materiałów biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu „ Przyjazna Praca”
Dostawa materiałów biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu „ Integracja – Wiedza –
Rozwój”
Dostawa materiałów biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu „Konsultant
Lubelskiego Przedsiębiorcy”
Dostawa niszczarek – 3 sztuk dla
MUP w Lublinie.

13.06.2013
od 01.07.2013 do 13.09.2013
od 01.10.2013 do 13.12.2013
od 01.01.2014 do 14.03.2014

16.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Agencja Handlowo-Usługowa Widok Sp. z o.o.

2 614,03 zł

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy
(jednak nie później niż do 15.12.2013
r.)

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

9 222,12 zł

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

663,17 zł

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

582,44 zł

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

1 544,72 zł

22.05.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

884,38 zł

23.05.2013 r.

po 14 dniach od podpisania umowy

Biuro-Serwis Stanisław Staniak

1 974,15 zł

Dostawa papieru do drukarek
oraz kopert dla MUP w Lublinie.

24.05.2013 r.

Przedsiębiorstwo Annex Sp. z o.o.

27 019,41 zł

Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów

11.07.2013 r.

po 7 dniach od podpisania umowy
(jednak nie później niż do 15.12.2013
r.)
po 30 dniach od podpisania umowy

Infomex Sp. z o.o.

19 426,57 zł

12.11.2013 r.

18.07.2013 r.

po 30 dniach od dnia podpisania
umowy

po 30 dniach od podpisania umowy

Reset-Pc W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams
Sp.j

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

362,85 zł

89 544,00 zł

3

44. 13/371-50/PKIII/2013
4

45. 14/371-50/PKIII/2013
4

46. 15/371-50/PKIII/2013
4

47.
4

16/371-50/PKIII/2013

48.
4

17/371-50/PKIII/2013

49.
4

18/371-50/PKIII/2013

50.
5

19/371-50/PKIII/2013

51.
5

20/371-50/PKIII/2013

52.
5

21/371-50/PKIII/2013

53.
5

22/371-62/PKIII/2013

eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Dostawa sprzętu
informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych, nośników
danych, oprogramowania oraz
usług serwisowych.
Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania,
doręczania przesyłek
pocztowych i ich zwrotów do

11.07.2013 r.

po 30 dniach od dnia podpisania
umowy

Infomex Sp. z o.o.

1 749,98 zł

10.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Corrado Konrad Burczyński

10 824,00 zł

10.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Corrado Konrad Burczyński

12 546,00 zł

12.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Reset-Pc W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams
Sp.j

9 471,00 zł

11.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

E-Integra Sp. z o.o.

10 086,00 zł

11.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

E-Integra Sp. z o.o.

12 656,70 zł

15.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Pronet Kraków Rafał Świerczyński

4 465,58 zł

16.07.2013 r.

po 30 dniach podpisania umowy

Softinet S.C

13 659,77 zł

11.07.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Comtronic Sp. z o.o.

13 222,50 zł

16.07.2013 r.

od 01.08.2013 do dnia 31.07.2014

Poczta Polska S.A

418 942,00 zł

4

54.
5

23/371-58/PKIII/2013

55.
5

24/371-68/PKIII/2013

56.
5

25/371-72/PKIII/2013

57. 26/371-72/PKIII/2013
5
58.
5

27/371-72/PKIII/2013

59.
5

28/371-72/PKIII/2013

60.
6

29/371-75/PKIII/2013

61.
6

30/371-78/PKIII/2013

62.
6

31/371-78/PKIII/2013

63.
6

32/371-79/PKIII/2013

64.
6

33/371-84/PKIII/2013

65.
6

34/371-85/PKIII/2013

Zamawiającego po wyczerpaniu
możliwości ich doręczenia lub
wydania odbiorcy, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529).
Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych.
Dostawa materiałów biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu „Lubelskie Centrum
Doradztwa Edukacyjnego”
Dostawa akcesoriów
informatycznych oraz usługi
konserwacji i wsparcia
systemów.
Dostawa akcesoriów
informatycznych oraz usługi
konserwacji i wsparcia
systemów.
Dostawa akcesoriów
informatycznych oraz usługi
konserwacji i wsparcia
systemów.
Dostawa akcesoriów
informatycznych oraz usługi
konserwacji i wsparcia
systemów.
Wykonanie robót budowlanych –
wzmocnienie wybranych
stropów w budynku Miejskiego
Urzędu Pracy
w Lublinie
Dostawa materiałów biurowych
dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu „Lubelska Pracownia”
Dostawa urządzeń biurowych na
wyposażenie klubu pracy oraz
materiałów biurowych dla MUP
w Lublinie.
Usługi medyczne dla osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy.
Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych.
Taśmy magnetyczne do
streamera w technologii LTO4
wielokrotnego zapisu, o
minimalnej pojemności po
kompresji 1.6 TB- 20 sztuk.

25.07.2013 r.

po 7 dniach od przesłania
zawiadomienia do 05.12.2013 r.

Reset-Pc Wojciech Kondratowicz-Kucewicz i
Adam Zams Sp. J

69 568,80 zł

23.09.2013 r.

po 7 dniach od zawarcia umowy

Agencja Handlowo-Usługowa Widok Sp. z o.o.

2 420,44 zł

01.10.2013 r.

po30 dniach od podpisania umowy

Megatech Dariusz Gutek

6 120,48 zł

01.10.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Megatech Dariusz Gutek

2 269,35 zł

30.09.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

Infomex Sp. z o.o.

19 722,53 zł

07.10.2013 r.

po 30 dniach od podpisania umowy

System Data Sp. z o.o.

7 322,19 zł

15.10.2013 r.

do dnia 30.11.2013 r.

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

53 711,38 zł

21.10.2013 r.

po 7 dniach od zawarcia umowy

Przedsiębiorstwo Annex Sp. z o.o.

1 885,68 zł

24.10.2013 r.

po 7 dniach od dnia zawarcia umowy

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.

2 085,64 zł

04.12.2013 r.

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Ośrodek Medyczny DMPSp. z o.o.

25 050,00 zł

12.12.2013 r.

do dnia 20.12.2013r.

Praxis Łódź Pilecka i Petlak S.J.

14 450,04 zł

16.12.2013 r.

do dnia 27.12.2013 r.

Maxto Sp. z o.o.

1 788,58 zł

5

66.
6

35/371-85/PKIII/2013

67.
6

36/371-85/PKIII/2013

68.
6

1/371-94/PKIII/2014

69.
6

2/371-81/PKIII/2014

70.
7

4/02/2013

71.
7

2/02/2013

72.
7

3/02/2013

73.
7

-----------

74.
7

-----------

75.
7

-----------

76.
7

-----------

77.
7

-----------

Podniesienie wersji aktualnie
wykorzystywanego systemu
operacyjnego Windows XP
Professional do wersji Windows
8 Pro- 35 licencji dla stacji
roboczych-licencja MOLP.
Rozszerzenie posiadanych
licencji na aktualizację
oprogramowania
antywirusowego ESET Endpoint
Antivirus „NOD32” dla 20 stacji
roboczych.
Usługi zdrowotne świadczone
dla firm.

17.12.2013 r.

do dnia 27.12.2013 r.

Innovation In Technology Sp. z o.o.

21 869,40 zł

18.12.2013 r.

do dnia 27.12.2013 r.

Reset-Pc W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams
Sp.j

1 697,40 zł

09.01.2014 r.

od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r.

Ośrodek Medyczny DMP

9 495,00 zł

Usługa całodobowej ochrony
budynku administracyjnego i
garażu Miejskiego Urzędu Pracy
w Lublinie przy ulicy Niecałej
14 w Lublinie.
Zamieszczenie ogłoszenia w
dzienniku „Dziennik
Wschodni”– dot. organizacji
staży w ramach projektu
„Ambitni i Przedsiębiorczy
2013”
Zamieszczenie ogłoszenia w
Tygodniku „Nowy Tydzień –
dot. organizacji staży w ramach
projektu „Ambitni i
Przedsiębiorczy 2013”
Zamieszczenie ogłoszenia w
dzienniku „Gazeta Wyborcza”–
dot. organizacji staży w ramach
projektu „Ambitni i
Przedsiębiorczy 2013”
Druk i dostawa Informatora
Lubelskiego Partnerstwa
Publiczno - Społecznego
Zakup ogłoszenia w prasie
lokalnej. Magazyn Regionalny
Ziemi Lubelskiej „Panorama
Lubelska”
Zamieszczenie ogłoszenia w
Tygodniku „Nowy Tydzień”

30.01.2014 r.

od 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2016 r.

Formacja Wojciech Nosek, Ireneusz
Krzyżanowski S. C.

102 576,10 zł

26 lutego 2013

26.02.2013 – 08.03.2013

Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział Lublin, ul.
Prosta 51, 00-838 Warszawa

467,40

22 lutego 2013

22.02.2013 – 28.02.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. Świętoduska
10, 20-082 Lublin

738

22 lutego 2013

22.022013 – 28.02.2013

Agora S.A. Oddział Lublin, ul. Krakowskie
Przedmieście 21. 20-002 Lublin

516,60

15 kwietnia
2013 roku

15.04.2013 – 30.04.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „REMA” ul.
Pana Tadeusza 6, 20-609 Lublin

9963

22 maja 2013
roku

22.05.2013-10.06.2013

Towarzystwo Mediów Lokalnych ul. Górna 4, 20005 Lublin

738

31 maja 2013
roku

10.06.2013-30.06.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. Świętoduska
10, 20-082 Lublin

1000

07 sierpnia 2013

07.08.2013 – 17.08.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „REMA” ul.
Pana Tadeusza 6, 20-609 Lublin

3936

22 września
2013

22.09.2013 – 30.09.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „REMA” ul.
Pana Tadeusza 6, 20-609

1826,55

Wykonanie projektów
graficznych materiałów
reklamowych na
rozpowszechnianie informacji o
usługach MUP w Lublinie
Wykonanie i dostawa materiałów
reklamowych na Dzień Kariery

6

78.
7

5/03/2013

79.
7

-----------

80.
8

-----------

81.
8

1/03/2013

82.
8

-----------

83.
8

-----------

84.
8

-----------

85.
8

-----------

86.
8

2/03/13

87.
8

-----------

88.
8

236587

89.
8

-----------

90.
9

-----------

91.
9

2013
Zamieszczenie ogłoszenia w
dzienniku „Kurier Lubelski” –
dot. organizacji staży w ramach
projektu „Ambitni i
Przedsiębiorczy 2013”
Zamieszczenie ogłoszenia w
Tygodniku „Nowy Tydzień” dot.
projektu „Konsultant
Lubelskiego Przedsiębiorcy”
Emisja reklamy dźwiękowej na
antenie Radia ESKA Lublin

26 lutego 2013

26.02.2013 – 08.03.2013

Polskapresse sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy
Filia Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 10, 20002 Lublin

442,80

15 lutego 2013

15.02.2013 – 28.02.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. Świętoduska
10, 20-082 Lublin

1231,23

28 lutego 2013

28.02.2013 do 12.02. 2013

Time S.A. ul. Jubilerska 10, Warszawa

861

Zamieszczenie ogłoszenia
„Gońcu Osiedlowym” dot.
Targów Pracy 2013
Zamieszczenie ogłoszenia w
dzienniku „Kurier Lubelski” dot.
Targów Pracy 2013

15 marca 2013

18.03.2013 do 18.04.2013

Agora S.A. Oddział Lublin, ul. Krakowskie
Przedmieście 21. 20-002 Lublin

1653,12

15 kwietnia
2013 roku

od 19.04.2013 do 22.04.2013

Polskapresse sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy
Filia Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 10, 20002 Lublin

959,40

Zamieszczenie ogłoszenia w
Tygodniku „Nowy Tydzień”
dot. Targów Pracy 2013
Zamieszczenie ogłoszenia w
dzienniku „Dziennik Wschodni”
dot. Targów Pracy 2013
Zapewnienie serwisu kawowego
dla wystawców oraz usługi
cateringowej dla zaproszonych
gości na Targi Pracy 2013
Zaprojektowanie oraz produkcja
spotu reklamowego na Targi
Pracy 2013
Sprzedaż reklamy świetlnej Telebim

15 kwietnia
2013 roku

od 15.04.2013 do 22.04.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. Świętoduska
10, 20-082 Lublin

1542,42

15 kwietnia
2013 roku

od 15.04.2013 do 22.04.2013

Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział Lublin, ul.
Prosta 51, 00-838 Warszawa

934,80

15 kwietnia
2013 roku

24.04.2013

Koncertowa Zofia Wójcik Jerzy Wójcik S.C., ul.
Kaprysowa 4, 20-843 Lublin

5800

28 marca 2013
roku

28.03.2013 do 16.04.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „REMA” ul.
Pana Tadeusza 6, 20-609

1199,25

05 kwietnia
2013 roku

11.04.2013-24.04.2013

MEDAS Sp. z o.o. ul. Gajowa 16, Katowice

3333,30

Produkcja i emisja ogłoszenia
reklamowego na Targi Pracy
2013
Wynajem hali targowowystawienniczej na organizację
Targów Pracy 2013
Emisja kampanii reklamowej w
Radiu Freee – Targi Pracy 2013

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 23.04.2013

3499,35

08 kwietnia
2013 roku

23.04.2013 do 24.04.2013

Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.
Woronicza 17, Warszawa, Oddział Terenowy w
Lublinie ul. Raabego 2
Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406
Lublin

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 24.04.2013

910,20

-----------

Emisja i produkcja ogłoszenia
reklamowego „Przyjazna Praca”

15 kwietnia
2913 roku

od 15.04.2013 do 06.05.2013

92.
9

-----------

15 kwietnia
2913 roku

od 15.04.2013 do 30.04.2013

93.
9

-----------

Emisja i produkcja ogłoszenia
reklamowego „Integracja
Wiedza Rozwój”
Emisja i produkcja ogłoszenia
reklamowego „Piramida

15 kwietnia
2913 roku

od 15.04.2013 do 2.05.2013

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w
Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-030 Lublin
Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.
Woronicza 17, Warszawa, Oddział Terenowy w
Lublinie ul. Raabego 2
Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.
Woronicza 17, Warszawa, Oddział Terenowy w
Lublinie ul. Raabego 2
Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.
Woronicza 17, Warszawa, Oddział Terenowy w

7847,30

5000
5000
5000

7

94.
9

-----------

95.
9

-----------

96.
9

-----------

97.
9

-----------

98.
9

-----------

99.
9

-----------

100.
1

Kompetencji”
Emisja i produkcja spotu
reklamowego „Przyjazna Praca”

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 10.05.2013

Emisja i produkcja ogłoszenia
reklamowego „Integracja
Wiedza Rozwój”
Emisja i produkcja ogłoszenia
reklamowego „Piramida
Kopetencji”

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 24.05.2013

12 kwietnia
2013 roku

od 12.04.2013 do 30.05.2013

Zamieszczenie ogłoszenia w
dzienniku „Dziennik Wschodni”
Dzień Kariery 2013
Zapewnienie serwisu kawowego
dla wystawców oraz usługi
cateringowej dla zaproszonych
gości na Dzień Kariery 2013
Zamieszczenie ogłoszenia w
Tygodniku „Nowy Tydzień”

07 października
2013

-----------

101.
1

-----------

102.
1

1/02/2014

103.
1

2/03/2014

104.
1

1/03/2014

105.
1

266928

106.
1

-----------

107.
1

390/KL/13

108.

1/UNSK/2013

Lublinie ul. Raabego 2
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w
Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-030 Lublin

511,68

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w
Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-030 Lublin
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w
Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-030 Lublin

578,10

07.10.2013 d0 30.10.2013

Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział Lublin, ul.
Prosta 51, 00-838 Warszawa

369

03 października
2013 roku

15.10.2013

Koncertowa Zofia Wójcik Jerzy Wójcik S.C., ul.
Kaprysowa 4, 20-843 Lublin

3000

30 sierpnia 2013
roku

03.10.2013-12.11.2013

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. ul. Świętoduska
10, 20-082 Lublin

1105,77

Dostawa kalendarzy
książkowych na rok 2014

03 października
2013 r

od 03.10.2013 do 12.11.2013

ARCH s.c. Mirosława Nowicka, Marek Nowicki
UL. Żeliwna 43, 40-852 Katowice

17 256,90

Materiały reklamowe na
rozpowszechnianie informacji o
usługach MUP w Lublinie
Projekt materiałów reklamowych
oraz produkcja spotu
reklamowego na Targi Pracy
2014

03 października
2013 r

od 03.10.2013 do 12.11.2013

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „REMA” ul.
Pana Tadeusza 6, 20-609

14956,80

18 luty 2014
roku

18.02.2014 - 25.02.2014

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „REMA” ul.
Pana Tadeusza 6, 20-609

3813

Wykonanie i dostawa materiałów
reklamowych na Targi Pracy
2014
Emisja spotu reklamowego na
telebimach na Targi Pracy 2014

12 marca 2014

12.03.2014 – 09.04.2014

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „REMA” ul.
Pana Tadeusza 6, 20-609

4182

10 marca 2014

10.03.2014 – 09.04.2014

Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości UMCS w
Lublinie

3995,04

Produkcja i emisja spotów
reklamowych na Targi Pracy
2014
Wynajem hali targowowystawienniczej na organizację
Targów Pracy 2014
Wynajem hali targowowystawienniczej na Lubelskie
Targi Aktywności Osób
Niepełnosprawnych
Konserwacja urządzeń instalacji

21 marca 2014

21.03.2014 – 08.04.2014

6999,93

25 marca 2014

8-9.04.2014

Telewizja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul.
Woronicza 17, Warszawa, Oddział Terenowy w
Lublinie ul. Raabego 2
Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406
Lublin

27 listopada
2013

27.11.2013 – 04.12.2013

Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406
Lublin

5000

17.05.2013r.

17.05.2013 -16.05.2014

PHT „Supon” sp. z o.o. ul.Przyjacielska 4, 20-704

1710,33

511,68

18462,30

8

1

oddymiania

Lublin

109.
1

2/2013

Konserwacja i remonty sprzętu
przeciwpożarowego i gaśnic

21.05.2013 r.

21.05.201320.05.2014

ZUH „Konspoż” sp.j.

628,16

110.
1

MUP.PK II.JW.11703/13

28.01.2013r.

28.01.2013r.-15.02.2013r.

Barbara Piotrowska

450,00 zł

111.
1

MUP.PK II.JW.11704/13

28.01.2013r.

28.01.2013r.-15.02.2013r.

Tomasz Szuwarski

450,00 zł

112.
1

nr 1/2013r.

23.09.2013r.

16.09.2013r. – 18.09.2013r.

Ewelina Aleksandrowicz

900,00 zł

113.
1

nr 2/2013r.

23.09.2013r.

23.10.2013r. – 25.10.2013r.

Elżbieta Chomik

900,00 zł

114.
1

nr 3/2013r.

26.09.2013r.

26.09.2013r.-10.12.2013r.

Rafał Warchulski

900,00 zł

115.
1

nr 4/2013r.

26.09.2013r.

26.09.2013r.-10.12.2013r.

Rafał Wronka

900,00 zł

116.
1

nr 5/2013r.

26.09.2013r.

26.09.2013r.-10.12.2013r.

Małgorzata Antas

900,00 zł

117.
1

MUP.PK II.JW.11702/14

14.02.2014r.

14.02.2014r.-28.02.2014r.

Marzena Słotwińska-Kanar

2 500,00 zł

118.
1

MUP.PK II.JW.11703/14

07.03.2014r.

07.03.2014r.-08.05.2014r.

Marzena Słotwińska-Kanar

2 400,00 zł

119.
1

PKII.1170-1//13

Umowa o dzieło – opracowanie
strategii wdrażania produktu
finalnego
Umowa o dzieło – opracowanie
strategii wdrażania produktu
finalnego
Umowa o dzieło – testowanie i
analiza rzeczywistych efektów
testowania wstępnej wersji
produktu finalnego – portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieło – testowanie i
analiza rzeczywistych efektów
testowania wstępnej wersji
produktu finalnego – portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieło – testowanie i
analiza rzeczywistych efektów
testowania wstępnej wersji
produktu finalnego – portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieło – testowanie i
analiza rzeczywistych efektów
testowania wstępnej wersji
produktu finalnego – portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieło – testowanie i
analiza rzeczywistych efektów
testowania wstępnej wersji
produktu finalnego – portalu
Lubelska Pracownia
Umowa o dzieło – opracowanie
rekomendacji dotyczących
analizy rzeczywistych efektów
testowania wstępnej wersji
produktu finalnego w ramach
projektu innowacyjnego pt.
„Lubelska Pracownia”
Umowa o dzieło –
przygotowanie, prowadzenie,
podsumowanie konsultacji
dotyczących dopracowania
produktu finalnego w ramach
Projektu innowacyjnego
testującego pt. „Lubelska
Pracownia”
Wykonywanie prac
porządkowych w celu
utrzymanie czystości wokół

02.01.2013 r.

02.01.2013 r. – 16.01.2013 r.

P. Andrzej Sobiesiak

250,- zł.

9

120.
1

PKII.1170-2/13

121.
1

PKII.143-1/13

122.
1

PKII-1170-5/13

123.
1

PKII.164-1/13

124.
1

PKII.1170-6/13

125.
1

PKII.1170-7/13

126.
1

PKII.164-2/13

budynku administracyjnego
MUP w Lublinie, ul. Niecała 14
Wykonywanie prac
porządkowych (w tym
odśnieżanie) w celu trzymania
czystości wokół budynku
administracyjnego MUP w
Lublinie, ul. Niecała 14
Organizacja szkoleń w zakresie
BHP
Udział w posiedzeniach
Komitetu Sterującego
przynajmniej 1 raz w miesiącu w
minimalnym wymiarze 7
godzin/miesiąc w zakresie
realizowanego przez Wyższą
Szkołę Przedsiębiorczości i
Administracji w Lublinie,
zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu nr:
POKL. 06.02.00-06-163/11
„Lubelska Pracownia” – projekt
innowacyjny testujący, ,
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
EFS, POKL, Priorytet VI –
Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.2 –
Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia
Świadczenie usług w ramach
Programu rekreacyjnosportowego FitProfit
Wykonywanie prac
porządkowych (w tym
odśnieżanie) w celu trzymania
czystości wokół budynku
administracyjnego MUP w
Lublinie, ul. Niecała 14
Przeprowadzenie szkolenia dla
pracowników Miejskiego Urzędu
Pracy w Lublinie z zakresu
obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony ludności zgodnie z
przedstawionym planem
szkolenia.
Świadczenie usług na rzecz
Pracowników Klienta w ramach
Programu Korzyści
Pracowniczych przez Partnerów
Benefit Systems oraz Benefit
Systems

22.01.2013 r.

22.01.2013 r. – 21.02.2013 r.

P. Heinrich Warsitz

500,- zł.

05.03.2013 r.

05.03.2013 r.- 31.12.2013 r.

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w
Lublinie

2.834 zł

P. Monika Różycka-Górska

532,- zł.

19.08.2013 r.

01.09.2013 r.-30.11.2013 r.

VanityStyle Sp. z o.o.

16.510,50 zł

27.11.2013 r.

01.12.2013 r. – 31.12.2013 r.

P. Andrzej Sobiesiak

600,- zł.

06.12.2013 r.

06.12.2013 r.
i 11.12.2013 r.

P. Zbigniew Jakubczak

830,- zł.

20.12.2013 r.

10.01-09.07.2014 r.

Benefit Systems S.A.

ok. 32.256 zł

10

127.
1

PKII.1170-1/14

128.
1

PKII.143-2/14

Wykonywanie prac
porządkowych w celu
utrzymania czystości,
odśnieżanie terenu przed
budynkiem MUP w Lublinie, ul.
Niecała 14 oraz na wewnętrznym
placu posesji Urzędu.
Organizacja szkoleń w zakresie
BHP

07.01.2014 r.

07.01.2014 r. – 31.01.2014 r.

P. Andrzej Sobiesiak

600,- zł.

20.01.2014 r.

20.01.2014 r.- 31.12.2014 r.

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w
Lublinie

862 zł

129.
1

236-1-1/13

umowa konserwacja kopiarek

2013-03-28

do 2015-02-27

BIURO-SERWIS

2 275,50 zł

130.
1

254-4/13

umowa konserwacja centrali
telefonicznej

2013-04-03

do 2015-04-02

POWERLAND

290,-zł/kwartalnie

147/ZTM/2013

umowa na zakup biletów
okresowych dla potrzeb
programu specjalnego i
służbowych MUP

2013-05-08

do 2014-12-31

ZTM Lublin

18 181,00 zł

132.
1

ORAII.2230-1/13

projekt budowlany (przebudowa
stropów)

2013-05-16

do 2013-06-20

BUDOPROJEKT

11 931,00 zł

133.
1

ORAII.236-12/13

umowa na konserwację
klimatyzacji I p.

2013-05-21

do 2015-05-20

KLIMA BUD

4 231,20 zł

134.
1

ORAII.236-13/13

umowa na konserwację instalacji

2013-05-28

do 2015-05-27

ALARM-SERWIS Grzegorz Michałek

4 428,00 zł

135.
1

ORAII.231-3-5/13

umowa instalacja klimatyzacji
etap I

2013-06-17

do 2013-08-13

KLIMA BUD

21 156,00 zł

136.
1

ORA.236-16/13

umowa - konserwacja dźwigu

2013-07-26

do 2016-07-31

WINDA-SERWIS Sp. z o.o.

5 313,60

137.
1

ORAII.231-3-5/2/13

umowa instalacja klimatyzacji
etap II

2013-08-19

do 2013-09-09

KLIMA BUD

17 035,50 zł

138.
1

ORAI.403-16-14/13

2013-10-03

do 2014-12-05

Sygnity S.A.

36 131,25 zł

2013-10-16

do 2013-10-21

KONCERTOWA s.c.

2 790,00 zł

131.
1

139.
1

231-4-15/13

wdrożenie oprogramowania
SEPI i świadczenie nadzoru
autorskiego
umowa o przygotowanie i
wykonanie usługi cateringowej
podczas Konferencji Naukowej
Rodzina 2013

140.
1

231-2-2/13

umowa sprzedaży: szafy aktowe
metalowe

2013-10-22

do 2013-12-15

PPH ROL-MOT sp. z o.o.

36 999,94 zł

141.
1

ORAII.2232-2/13

umowa na wykonanie projektu
budowlanego na remont balkonu
i naprawę elewacji i gzymsów

2013-11-15

do 2013-12-15

BUDOPROJEKT

9 840,00 zł

142.
1

ORAII.236-24/13

umowa na konserwację
klimatyzacji III p. (na gwarancji)

2013-11-21

do 2016-11-20

KLIMA BUD

5 313,60 zł

11

143.
1

ORA.222-13/13

umowa - najem pomieszczenia

2013-11-23

do 2015-12-31

ZTM Lublin

12 667,62 zł

powierzenie danych osobowych
w platformie komunikacyjnej
SEPI

2013-11-29

na czas działania systemu

MOPR w Lublinie

- zł

ORAII.231-4-15-2/13

umowa o organizacje spotkania
LPPS

2013-12-02

18.12.2013

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym „MISERICORDIA”- Zakład Aktywności
Zawodowej

3 780,00 zł

146.
1

14418/0/13

umowa odbioru frakcji suchej i
mokrej

2013-12-05

do 2017-01-03

KOM-EKO S.A.

frakcja mokra - 43,66/m3
frakcja sucha - 27,61/m3

147.
1

064/18/13

umowa na dostawę prasy i
czasopism

2013-12-20

2014-01-01 - 2014-12-31

GARMOND PRESS

9 801,62 zł

2014-01-02

na czas działania systemu

MOPR w Lublinie

- zł

2014-01-22

do 2014-01-27

KONCERTOWA s.c.

3 846,80 zł

2014-04-10

do 2014-04-15

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym „MISERICORDIA”- Zakład Aktywności
Zawodowej

1 400,00 zł

17.01.2013

21.01.2013-25.01.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

450,00

144.
1
ORAI/0403-16-20/2013
145.

148.
1

151.
1

UmSz/13/0001

zabezpieczenie oraz
udostępnianie danych
osobowych pomiędzy
jednostkami korzystającymi z
platformy komunikacyjnej
[SEPI]
umowa o przygotowanie i
wykonanie usługi cateringowej
na spotkanie LPPS z okazji Dnia
PSZ
umowa o przygotowanie i
wykonanie usługi cateringowej
na spotkanie Lubelskiego
Partnerstwa PublicznoSpołecznego
usługa szkoleniowa

152.
1

UmSz/13/0002

usługa szkoleniowa

22.01.2013

25.01.2013- 26.04.2013

STUDIUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
KOBRA

2 180,00

153.
1

UmSz/13/0003

usługa szkoleniowa

30.01.2013

01.02.2013- 05.02.2013

SANNORT SP. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie

1 500,00

154.
1

UmSz/13/0004

usługa szkoleniowa

01.02.2013

04.02.2013- 31.03.2013

1 500,00

155.
1

UmSz/13/0005

usługa szkoleniowa

06.02.2013

11.02.2013- 18.02.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

156.
1

UmSz/13/0006

usługa szkoleniowa

06.02.2013

08.02.2013- 25.03.2013

618,94

157.
1

UmSz/13/0007

usługa szkoleniowa

08.02.2013

12.02.2013- 22.02.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
CREATOR SP. Z O.O.

158.
1

UmSz/13/0008

usługa szkoleniowa

08.02.2013

12.02.2013- 22.03.2013

ORAI.403.16.24

149.
1

ORAII.231-4-2/13

150.
1
ORAII.231-4-2.1/13

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

2 200,00
2 000,00

12

159.
1

UmSz/13/0009

usługa szkoleniowa

11.02.2013

14.02.2013-05.03.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie

2 200,00

160.
1

UmSz/13/0010

usługa szkoleniowa

11.02.2013

14.02.2013- 05.03.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie

2 200,00

161.
1

UmSz/13/0011

usługa szkoleniowa

11.02.2013

14.02.2013- 05.03.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie

2 200,00

162.
1

UmSz/13/0012

usługa szkoleniowa

14.02.2013

18.02.2013- 22.02.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.

1 650,00

163.
1

UmSz/13/0013

usługa szkoleniowa

18.02.2013

21.02.2013- 09.03.2013

Operator Sp. z o.o.

1 800,00

164.
1

UmSz/13/0014

usługa szkoleniowa

18.02.2013

21.02.2013- 09.03.2013

Operator Sp. z o.o.

1 800,00

165.
1

UmSz/13/0015

usługa szkoleniowa

18.02.2013

21.02.2013- 09.03.2013

Operator Sp. z o.o.

1 800,00

166.
1

UmSz/13/0016

usługa szkoleniowa

21.02.2013

23.02.2013- 15.12.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR

1 300,00

167.
1

UmSz/13/0017

usługa szkoleniowa

21.02.2013

25.02.2013- 07.03.2013

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.

1 299,00

168.
1

UmSz/13/0018

usługa szkoleniowa

25.02.2013

26.02.2013- 14.03.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie

2 200,00

169.
1

UmSz/13/0019

usługa szkoleniowa

27.02.2013

04.03.2013- 30.04.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

170.
1

UmSz/13/0020

usługa szkoleniowa

27.02.2013

04.03.2013- 30.04.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

171.
1

UmSz/13/0021

usługa szkoleniowa

27.02.2013

04.03.2013- 30.04.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

172.
1

UmSz/13/0022

usługa szkoleniowa

01.03.2013

04.03.2013- 11.04.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

2 600,00

173.
1

UmSz/13/0023

usługa szkoleniowa

01.03.2013

04.03.2013- 05.04.2013

652,00

174.
1

UmSz/13/0024

usługa szkoleniowa

01.03.2013

04.03.2013- 05.04.2013

175.
1

UmSz/13/0025

usługa szkoleniowa

01.03.2013

04.03.2013- 15.04.2013

176.
1

UmSz/13/0026

usługa szkoleniowa

06.03.2013

11.03.2013- 11.04.2013

"SIMP-OŚRODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"SIMP-OŚRODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 500,00
810,00
2 600,00

13

177.
1

UmSz/13/0027

usługa szkoleniowa

06.03.2013

02.04.2013- 24.04.2013

Ośrodek Szkolenia Kierowców ROZPĘD

1 950,00

178.
1

UmSz/13/0028

usługa szkoleniowa

06.03.2013

02.04.2013- 24.04.2013

Ośrodek Szkolenia Kierowców ROZPĘD

1 950,00

179.
1

UmSz/13/0029

usługa szkoleniowa

05.03.2013

11.03.2013-25.04.2013

180.
1

UmSz/13/0030

usługa szkoleniowa

06.03.2013

11.03.2013-20.04.2013

181.
1

UmSz/13/0031

usługa szkoleniowa

11.03.2013

15.03.2013- 28.04.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR

182.
1

UmSz/13/0032

usługa szkoleniowa

12.03.2013

15.03.2013- 08.06.2013

183.
1

UmSz/13/0033

usługa szkoleniowa

14.03.2013

184.
1

UmSz/13/0034

usługa szkoleniowa

185.
1

UmSz/13/0035

186.
1

618,94
2 100,00
650,00
2 500,00

18.03.2013-19.04.2013

APEXnet Centrum Szkoleń Administracji
Publicznej s.c. Iwona Wierzgała, Monika
Sacewicz
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

14.03.2013

18.03.2013- 22.03.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 600,00

usługa szkoleniowa

18.03.2013

25.03.2013- 09.04.2013

BEAUTY LUX MAGDALENA PIOTROWSKA

2 500,00

UmSz/13/0036

usługa szkoleniowa

18.03.2013

18.05.2013- 07.07.2013

STUDIO FORMA

1 900,00

187.
1

UmSz/13/0037

usługa szkoleniowa

25.03.2013

02.04.2013- 24.04.2013

Ośrodek Szkolenia Kierowców ROZPĘD

1 950,00

188.
1

UmSz/13/0038

usługa szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 17.04.2013

SZKOLPOL SPÓŁKA CYWILNA MIROSŁAW
ADAMCZYK, SYLWESTER LIS

502,00

189.
1

UmSz/13/0040

usługa szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 17.04.2013

SZKOLPOL SPÓŁKA CYWILNA MIROSŁAW
ADAMCZYK, SYLWESTER LIS

502,00

190.
1

UmSz/13/0041

usługa szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 28.06.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

3 500,00

191.
1

UmSz/13/0042

usługa szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

192.
1

UmSz/13/0043

usługa szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

193.
1

UmSz/13/0044

usługa szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

194.
1

UmSz/13/0045

usługa szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

2 700,00

14

195.
1

UmSz/13/0046

usługa szkoleniowa

03.04.2013

08.04.2013- 31.05.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO

2 000,00

196.
1

UmSz/13/0047

usługa szkoleniowa

03.04.2013

06.04.2013- 26.05.2013

POLSKA AKADEMIA SPORTU

1 340,00

197.
1

UmSz/13/0048

usługa szkoleniowa

08.04.2013

15.04.2013- 18.04.2013

CADSOFT Tomasz Grzyb

2 000,00

198.
1

UmSz/13/0049

usługa szkoleniowa

09.04.2013

11.04.2013- 22.05.2013

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE

1 500,00

199.
2

UmSz/13/0050

usługa szkoleniowa

16.04.2013

18.04.2013- 16.05.2013

Operator Sp. z o.o.

2 000,00

200.
2

UmSz/13/0051

usługa szkoleniowa

16.04.2013

18.04.2013- 24.04.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 500,00

201.
2

UmSz/13/0052

usługa szkoleniowa

22.04.2013

25.04.2013- 30.04.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.

1 590,00

202.
2

UmSz/13/0053

usługa szkoleniowa

25.04.2013

06.05.2013- 15.05.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

1 850,00

203.
2

UmSz/13/0054

usługa szkoleniowa

25.04.2013

25.04.2013- 04.06.2013

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE

204.
2

UmSz/13/0055

usługa szkoleniowa

25.04.2013

06.05.2013- 28.06.2013

2 100,00

205.
2

UmSz/13/0056

usługa szkoleniowa

30.04.2013

06.05.2013- 29.05.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
Mokijewski Józef KRYSTOM

206.
2

UmSz/13/0057

usługa szkoleniowa

30.04.2013

07.05.2013- 28.06.2013

Anna Górczyńska Akademia Technik Fryzjerskich

3 000,00

207.
2

UmSz/13/0058

usługa szkoleniowa

08.05.2013

13.05.2013- 28.06.2013

208.
2

UmSz/13/0059

usługa szkoleniowa

07.05.2013

18.05.2013- 25.05.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
"MIRALEX" SP. Z O.O.

209.
3

UmSz/13/0060

usługa szkoleniowa

08.05.2013

18.05.2013- 05.07.2013

TOP SCHOOL S.C. Rafał Trąbka, Jarosław
Szumiński

2 990,00

210.
3

UmSz/13/0061

usługa szkoleniowa

15.05.2013

20.05.2013-30.06.2013

2 100,00

211.

UmSz/13/0062

usługa szkoleniowa

16.05.2013

21.05.2013- 27.06.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
Operator Sp. z o.o.

212.

UmSz/13/0063

usługa szkoleniowa

22.05.2013

23.05.2013- 30.06.2013

2 100,00

213.

UmSz/13/0064

usługa szkoleniowa

28.05.2013

03.06.2013- 11.06.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

850,00

2 590,00

618,94
2 350,00

2 000,00

1 800,00

15

214.

UmSz/13/0065

usługa szkoleniowa

04.06.2013

07.06.2013- 28.06.2013

Ośrodek Szkolenia Kierowców ROZPĘD

1 950,00

215.

UmSz/13/0066

usługa szkoleniowa

04.06.2013

07.06.2013- 11.06.2013

Ośrodek Szkolenia Kierowców ROZPĘD

450,00

216.

UmSz/13/0067

usługa szkoleniowa

04.06.2013

07.06.2013-11.06.2013

Ośrodek Szkolenia Kierowców ROZPĘD

450,00

217.

UmSz/13/0068

usługa szkoleniowa

06.06.2013

10.06.2013- 31.07.2013

2 100,00

218.

UmSz/13/0069

usługa szkoleniowa

10.06.2013

12.06.2013- 15.06.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO
Centrum Podologiczne

219.

UmSz/13/0070

usługa szkoleniowa

11.06.2013

17.06.2013-21.06.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

1 800,00

220.

UmSz/13/0071

usługa szkoleniowa

12.06.2013

22.06.2013- 23.06.2013

Anna Piżl ADRENALTIKA

2 530,00

221.

UmSz/13/0072

usługa szkoleniowa

18.06.2013

26.06.2013- 04.07.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

3 000,00

222.

UmSz/13/0073

usługa szkoleniowa

19.06.2013

27.06.2013- 05.07.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 622,00

223.

UmSz/13/0074

usługa szkoleniowa

20.06.2013

24.06.2013- 12.08.2013

2 000,00

224.

UmSz/13/0075

usługa szkoleniowa

20.06.2013

24.06.2013- 27.06.2013

225.

UmSz/13/0076

usługa szkoleniowa

25.06.2013

26.06.2013- 25.07.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"PIOTR" AMELIA JABŁOŃSKA
"SIMP-OŚRODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Operator Sp. z o.o.

226.

UmSz/13/0077

usługa szkoleniowa

25.06.2013

26.06.2013- 25.07.2013

Operator Sp. z o.o.

1 900,00

227.

UmSz/13/0078

usługa szkoleniowa

26.06.2013

01.07.2013- 12.07.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 200,00

228.

UmSz/13/0079

usługa szkoleniowa

26.06.2013

01.07.2013- 12.07.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 200,00

229.

UmSz/13/0080

usługa szkoleniowa

26.06.2013

01.07.2013-12.07.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 200,00

230.

UmSz/13/0081

usługa szkoleniowa

27.06.2013

08.07.2013-11.07.2013

ASTINO Dariusz Kornacki

1 590,00

231.

UmSz/13/0082

usługa szkoleniowa

27.06.2013

01.07.2013-10.08.2013

2 200,00

232.

UmSz/13/0083

usługa szkoleniowa

28.06.2013

11.07.2013-25.07.2013

233.

UmSz/13/0084

usługa szkoleniowa

01.07.2013

04.07.2013-17.07.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

234.

UmSz/13/0085

usługa szkoleniowa

01.07.2013

15.07.2013-24.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 760,00

235.

UmSz/13/0086

usługa szkoleniowa

01.07.2013

10.07.2013-19.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 552,00

236.

UmSz/13/0087

usługa szkoleniowa

01.07.2013

10.07.2013-19.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 552,00

237.

UmSz/13/0088

usługa szkoleniowa

01.07.2013

10.07.2013-25.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 860,00

238.

UmSz/13/0089

usługa szkoleniowa

01.07.2013

09.07.2013-15.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 856,00

239.

UmSz/13/0090

usługa szkoleniowa

03.07.2013

08.07.2013-11.07.2013

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

1 999,80

1 500,00
1 900,00

2 750,00
2 700,00

699,00

16

240.

UmSz/13/0091

usługa szkoleniowa

03.07.2013

10.07.2013-31.07.2013

241.

UmSz/13/0092

usługa szkoleniowa

04.07.2013

15.07.2013-23.07.2013

"ZETO" Sp. z o.o.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z
oo
CREATOR SP. Z O.O.

242.

UmSz/13/0093

usługa szkoleniowa

04.07.2013

15.07.2013- 23.07.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 520,00

243.

UmSz/13/0095

usługa szkoleniowa

08.07.2013

17.07.2013-24.07.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

244.

UmSz/13/0096

usługa szkoleniowa

09.07.2013

20.07.2013-01.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 847,00

245.

UmSz/13/0097

usługa szkoleniowa

09.07.2013

17.07.2013-31.07.2013

2 915,00

246.

UmSz/13/0098

usługa szkoleniowa

09.07.2013

22.07.2013-01.08.2013

247.

UmSz/13/0099

usługa szkoleniowa

09.07.2013

22.07.2013-01.08.2013

248.

UmSz/13/0100

usługa szkoleniowa

09.07.2013

22.07.2013-01.08.2013

249.

UmSz/13/0101

usługa szkoleniowa

09.07.2013

20.07.2013-05.08.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

250.

UmSz/13/0102

usługa szkoleniowa

09.07.2013

20.07.2013-07.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 998,89

251.

UmSz/13/0103

usługa szkoleniowa

09.07.2013

20.07.2013-09.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 998,89

252.

UmSz/13/0104

usługa szkoleniowa

10.07.2013

19.07.2013-02.08.2013

2 010,00

253.

UmSz/13/0105

usługa szkoleniowa

10.07.2013

19.07.2013-02.08.2013

254.

UmSz/13/0106

usługa szkoleniowa

10.07.2013

19.07.2013-02.08.2013

255.

UmSz/13/0107

usługa szkoleniowa

11.07.2013

15.07.2013-19.07.2013

256.

UmSz/13/0108

usługa szkoleniowa

11.07.2013

19.07.2013-09.08.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO
CREATOR SP. Z O.O.

257.

UmSz/13/0109

usługa szkoleniowa

11.07.2013

19.07.2013-09.08.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 964,00

258.

UmSz/13/0110

usługa szkoleniowa

11.07.2013

19.07.2013-09.08.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 964,00

259.

UmSz/13/0111

usługa szkoleniowa

15.07.2013

18.07.2013-30.07.2013

2 500,00

260.

UmSz/13/0112

usługa szkoleniowa

15.07.2013

24.07.2013-02.08.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

261.

UmSz/13/0113

usługa szkoleniowa

15.07.2013

05.08.2013-14.08.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

2 970,00

262.

UmSz/13/0114

usługa szkoleniowa

17.07.2013

22.07.2013-02.08.2013

2 600,00

263.

UmSz/13/0115

usługa szkoleniowa

17.07.2013

22.07.2013-02.08.2013

264.

UmSz/13/0116

usługa szkoleniowa

23.07.2013

25.07.2013-09.08.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

265.

UmSz/13/0118

usługa szkoleniowa

17.07.2013

29.07.2013-09.08.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie

2 850,00

1 500,00
2 520,00

2 399,00
2 399,00
2 399,00
2 998,89

2 010,00
2 010,00
450,00
2 964,00

2 970,00

2 600,00
3 100,00

17

266.

UmSz/13/0119

usługa szkoleniowa

17.07.2013

29.07.2013-09.08.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

2 850,00

267.

UmSz/13/0120

usługa szkoleniowa

17.07.2013

25.07.2013-23.08.2013

268.

UmSz/13/0121

usługa szkoleniowa

17.07.2013

23.07.2013-18.08.2013

2 000,00

30.07.2013-02.08.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
KULKA Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika
Kulka
Akademia Masażu Karuna Janusz Janeczek

269.

UmSz/13/0122

usługa szkoleniowa

18.07.2013

270.

UmSz/13/0123

usługa szkoleniowa

16.07.2013

23.07.2013-01.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

271.

UmSz/13/0124

usługa szkoleniowa

18.07.2013

29.07.2013-06.08.2013

3 450,00

UmSz/13/0125

usługa szkoleniowa

22.07.2013

25.07.2013-23.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA
PROEUROPEJSKIEGO PSZAiH Iwona
Żebrowska
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

272.
273.

UmSz/13/0126

usługa szkoleniowa

22.07.2013

25.07.2013-23.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

2 700,00

274.

UmSz/13/0127

usługa szkoleniowa

22.07.2013

26.07.2013-06.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 900,00

275.

UmSz/13/0128

usługa szkoleniowa

23.07.2013

31.07.2013-07.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 080,00

276.

UmSz/13/0129

usługa szkoleniowa

23.07.2013

31.07.2013-19.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 800,00

277.

UmSz/13/0130

usługa szkoleniowa

23.07.2013

01.08.2013-12.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

3 300,00

278.

UmSz/13/0131

usługa szkoleniowa

23.07.2013

26.07.2013-04.09.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

279.

UmSz/13/0132

usługa szkoleniowa

23.07.2013

30.07.2013-16.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 800,00

280.

UmSz/13/0133

usługa szkoleniowa

23.07.2013

30.07.2013-16.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 800,00

281.

UmSz/13/0134

usługa szkoleniowa

23.07.2013

01.08.2013-06.08.2013

1 257,00

282.

UmSz/13/0135

usługa szkoleniowa

23.07.2013

01.08.2013-21.08.2013

283.

UmSz/13/0136

usługa szkoleniowa

23.07.2013

05.08.2013-22.08.2013

284.

UmSz/13/0137

usługa szkoleniowa

24.07.2013

29.07.2013-14.08.2013

285.

UmSz/13/0138

usługa szkoleniowa

24.07.2013

29.07.2013-14.08.2013

286.

UmSz/13/0139

usługa szkoleniowa

24.07.2013

29.07.2013-14.08.2013

287.

UmSz/13/0140

usługa szkoleniowa

24.07.2013

05.08.2013-03.09.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

288.

UmSz/13/0141

usługa szkoleniowa

25.07.2013

12.08.2013-22.08.2013

2 800,00

289.

UmSz/13/0142

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

290.

UmSz/13/0143

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 635,00

291.

UmSz/13/0144

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 635,00

3 000,00

3 000,00

2 700,00

2 625,00
2 620,00
1 990,00
1 990,00
1 990,00
2 100,00

1 635,00

18

292.

UmSz/13/0145

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 635,00

293.

UmSz/13/0146

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 635,00

294.

UmSz/13/0147

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 635,00

295.

UmSz/13/0148

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 635,00

296.

UmSz/13/0149

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 635,00

297.

UmSz/13/0150

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-21.08.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 635,00

298.

UmSz/13/0151

usługa szkoleniowa

25.07.2013

29.07.2013-02.08.2013

299.

UmSz/13/0152

usługa szkoleniowa

25.07.2013

05.08.2013-13.08.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO
CREATOR SP. Z O.O.

2 850,00

300.

UmSz/13/0153

usługa szkoleniowa

25.07.2013

05.08.2013-14.08.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 850,00

301.

UmSz/13/0154

usługa szkoleniowa

29.07.2013

02.08.2013-20.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 500,00

302.

UmSz/13/0155

usługa szkoleniowa

29.07.2013

05.08.2013-20.08.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 300,00

303.

UmSz/13/0156

usługa szkoleniowa

26.07.2013

29.07.2013-09.08.2013

2 850,00

304.

UmSz/13/0157

usługa szkoleniowa

29.07.2013

31.07.2013-23.08.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
Operator Sp. z o.o.

305.

UmSz/13/0158

usługa szkoleniowa

31.07.2013

01.08.2013-20.09.2013

2 200,00

306.

UmSz/13/0159

usługa szkoleniowa

31.07.2013

05.08.2013-20.08.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EFEKT MARIUSZ POPKO
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

307.

UmSz/13/0160

usługa szkoleniowa

06.08.2013

12.08.2013-21.08.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 790,00

308.

UmSz/13/0161

usługa szkoleniowa

12.08.2013

20.08.2013-02.09.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 820,00

309.

UmSz/13/0162

usługa szkoleniowa

12.08.2013

20.08.2013-02.09.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 820,00

310.

UmSz/13/0163

usługa szkoleniowa

20.08.2013

02.09.2013-19.09.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

311.

UmSz/13/0164

usługa szkoleniowa

20.08.2013

28.08.2013-11.09.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 850,00

312.

UmSz/13/0165

usługa szkoleniowa

21.08.2013

28.08.2013-10.09.2013

3 201,00

313.

UmSz/13/0166

usługa szkoleniowa

23.08.2013

26.08.2013-26.09.2013

314.

UmSz/13/0167

usługa szkoleniowa

23.08.2013

03.09.2013-03.10.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"PIOTR" AMELIA JABŁOŃSKA
Operator Sp. z o.o.

315.

UmSz/13/0168

usługa szkoleniowa

23.08.2013

04.09.2013-12.09.2013

1 960,00

316.

UmSz/13/0169

usługa szkoleniowa

23.08.2013

04.09.2013-12.09.2013

317.

UmSz/13/0170

usługa szkoleniowa

23.08.2013

04.09.2013-17.09.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR

450,00

1 900,00

2 500,00

1 900,00
2 400,00

1 960,00
2 668,00

19

318.

UmSz/13/0171

usługa szkoleniowa

23.08.2013

02.09.2013-09.09.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 970,00

319.

UmSz/13/0172

usługa szkoleniowa

27.08.2013

04.09.2013-27.09.2013

3 500,00

320.

UmSz/13/0173

usługa szkoleniowa

28.08.2013

03.09.2013-03.10.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
Operator Sp. z o.o.

321.

UmSz/13/0174

usługa szkoleniowa

29.08.2013

09.09.2013-20.09.2013

2 850,00

322.

UmSz/13/0175

usługa szkoleniowa

29.08.2013

09.09.2013-20.09.2013

323.

UmSz/13/0176

usługa szkoleniowa

29.08.2013

09.09.2013-20.09.2013

324.

UmSz/13/0177

usługa szkoleniowa

30.08.2013

09.09.2013-27.09.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

325.

UmSz/13/0178

usługa szkoleniowa

30.08.2013

09.09.2013-27.09.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

2 500,00

326.

UmSz/13/0179

usługa szkoleniowa

30.08.2013

09.09.2013-02.10.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

327.

UmSz/13/0180

usługa szkoleniowa

30.08.2013

09.09.2013-02.10.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

328.

UmSz/13/0181

usługa szkoleniowa

03.09.2013

12.09.2013-09.10.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

329.

UmSz/13/0182

usługa szkoleniowa

04.09.2013

09.09.2013-15.10.2013

1 500,00

330.

UmSz/13/0183

usługa szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-27.09.2013

331.

UmSz/13/0184

usługa szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-27.09.2013

332.

UmSz/13/0185

usługa szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-27.09.2013

333.

UmSz/13/0186

usługa szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-27.09.2013

334.

UmSz/13/0187

usługa szkoleniowa

05.09.2013

09.09.2013-28.10.2013

335.

UmSz/13/0188

usługa szkoleniowa

05.09.2013

12.09.2013-09.10.2013

336.

UmSz/13/0189

usługa szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-09.10.2013

337.

UmSz/13/0190

usługa szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-09.10.2013

338.

UmSz/13/0191

usługa szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-09.10.2013

339.

UmSz/13/0192

usługa szkoleniowa

05.09.2013

17.09.2013-09.10.2013

340.

UmSz/13/0193

usługa szkoleniowa

06.09.2013

16.09.2013-27.09.2013

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
"ZETO" Sp. z o.o.
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"PIOTR" AMELIA JABŁOŃSKA
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W LUBLINIE
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

341.

UmSz/13/0194

usługa szkoleniowa

06.09.2013

16.09.2013-23.09.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 750,00

342.

UmSz/13/0195

usługa szkoleniowa

09.09.2013

19.09.2013-07.10.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

343.

UmSz/13/0196

usługa szkoleniowa

09.09.2013

11.09.2013-04.10.2013

"SIMP-OŚRODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 500,00

1 900,00

2 850,00
2 850,00
2 500,00

2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00

20

344.

UmSz/13/0197

usługa szkoleniowa

10.09.2013

20.09.2013-01.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

345.

UmSz/13/0198

usługa szkoleniowa

10.09.2013

20.09.2013-01.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

346.

UmSz/13/0199

usługa szkoleniowa

11.09.2013

18.09.2013-01.10.2013

3 300,00

347.

UmSz/13/0200

usługa szkoleniowa

11.09.2013

18.09.2013-03.10.2013

348.

UmSz/13/0201

usługa szkoleniowa

11.09.2013

23.09.2013-11.10.2013

349.

UmSz/13/0202

usługa szkoleniowa

11.09.2013

23.09.2013-11.10.2013

350.

UmSz/13/0204

usługa szkoleniowa

11.09.2013

18.09.2013-01.10.2013

351.

UmSz/13/0205

usługa szkoleniowa

11.09.2013

19.09.2013-27.09.2013

352.

UmSz/13/0206

usługa szkoleniowa

11.09.2013

20.09.2013-27.09.2013

353.

UmSz/13/0207

usługa szkoleniowa

12.09.2013

19.09.2013-28.09.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
CREATOR SP. Z O.O.

354.

UmSz/13/0208

usługa szkoleniowa

12.09.2013

19.09.2013-28.09.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 610,00

355.

UmSz/13/0209

usługa szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-04.10.2013

2 940,00

356.

UmSz/13/0210

usługa szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-04.10.2013

357.

UmSz/13/0211

usługa szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-15.10.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

358.

UmSz/13/0212

usługa szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-15.10.2013

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

2 430,00

359.

UmSz/13/0213

usługa szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-15.10.2013

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

2 430,00

360.

UmSz/13/0214

usługa szkoleniowa

13.09.2013

23.09.2013-15.10.2013

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

2 430,00

361.

UmSz/13/0215

usługa szkoleniowa

13.09.2013

16.09.2013-31.10.2013

Cargo Master Sp. z o.o

3 000,00

362.

UmSz/13/0216

usługa szkoleniowa

13.09.2013

24.09.2013-05.10.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

2 970,00

363.

UmSz/13/0217

usługa szkoleniowa

16.09.2013

23.09.2013-09.10.2013

3 360,00

364.

UmSz/13/0218

usługa szkoleniowa

16.09.2013

23.09.2013-04.10.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

365.

UmSz/13/0219

usługa szkoleniowa

16.09.2013

23.09.2013-04.10.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 800,00

366.

UmSz/13/0220

usługa szkoleniowa

17.09.2013

25.09.2013-01.10.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 280,00

367.

UmSz/13/0221

usługa szkoleniowa

17.09.2013

25.09.2013-01.10.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 280,00

368.

UmSz/13/0222

usługa szkoleniowa

17.09.2013

25.09.2013-04.10.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

3 500,00

369.

UmSz/13/0223

usługa szkoleniowa

19.09.2013

25.09.2013-21.10.2013

2 334,33

370.

UmSz/13/0224

usługa szkoleniowa

19.09.2013

25.09.2013-21.10.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I

2 915,00
3 200,00
3 200,00
2 804,00
2 550,00
2 050,00
2 610,00

2 940,00
2 430,00

2 800,00

2 334,33

21

371.

UmSz/13/0225

usługa szkoleniowa

19.09.2013

25.09.2013-21.10.2013

372.

UmSz/13/0226

usługa szkoleniowa

19.09.2013

30.09.2013-03.10.2013

DOSKONALENIA KADR KURSOR
OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
CREATOR SP. Z O.O.

373.

UmSz/13/0227

usługa szkoleniowa

19.09.2013

30.09.2013-11.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

374.

UmSz/13/0228

usługa szkoleniowa

19.09.2013

30.09.2013-11.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

375.

UmSz/13/0229

usługa szkoleniowa

19.09.2013

30.09.2013-11.10.2013

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

3 000,00

376.

UmSz/13/0230

usługa szkoleniowa

20.09.2013

25.09.2013-18.11.2013

2 000,00

377.

UmSz/13/0231

usługa szkoleniowa

20.09.2013

01.10.2013-23.10.2013

378.

UmSz/13/0232

usługa szkoleniowa

20.09.2013

01.10.2013-23.10.2013

379.

UmSz/13/0233

usługa szkoleniowa

23.09.2013

02.10.2013-14.10.2013

380.

UmSz/13/0234

usługa szkoleniowa

23.09.2013

02.10.2013-14.10.2013

381.

UmSz/13/0235

usługa szkoleniowa

24.09.2013

02.10.2013-15.10.2013

382.

UmSz/13/0236

usługa szkoleniowa

26.09.2013

01.10.2013-08.10.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"PIOTR" AMELIA JABŁOŃSKA
NA ROGATCE s.c. PAWEŁ SŁONCZEWSKI,
MARIUSZ POPKO
NA ROGATCE s.c. PAWEŁ SŁONCZEWSKI,
MARIUSZ POPKO
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

383.

UmSz/13/0237

usługa szkoleniowa

26.09.2013

07.10.2013-23.10.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

384.

UmSz/13/0238

usługa szkoleniowa

27.09.2013

09.10.2013-16.10.2013

1 043,00

385.

UmSz/13/0239

usługa szkoleniowa

01.10.2013

11.10.2013-23.10.2013

386.

UmSz/13/0240

usługa szkoleniowa

01.10.2013

14.10.2013-13.11.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

387.

UmSz/13/0241

usługa szkoleniowa

03.10.2013

10.10.2013-07.11.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

388.

UmSz/13/0242

usługa szkoleniowa

03.10.2013

10.10.2013-07.11.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

3 000,00

389.

UmSz/13/0243

usługa szkoleniowa

03.10.2013

12.10.2013-16.10.2013

"MIRALEX" SP. Z O.O.

2 530,00

390.

UmSz/13/0244

usługa szkoleniowa

07.10.2013

14.10.2013-18.10.2013

3 200,00

391.

UmSz/13/0245

usługa szkoleniowa

07.10.2013

14.10.2013-23.10.2013

392.

UmSz/13/0246

usługa szkoleniowa

07.10.2013

14.10.2013-25.10.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

393.

UmSz/13/0247

usługa szkoleniowa

07.10.2013

14.10.2013-25.10.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

2 200,00

394.

UmSz/13/0248

usługa szkoleniowa

09.10.2013

14.10.2013-25.10.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

2 200,00

395.

UmSz/13/0250

usługa szkoleniowa

11.10.2013

17.10.2013-31.10.2013

2 940,00

396.

UmSz/13/0251

usługa szkoleniowa

11.10.2013

17.10.2013-30.10.2013

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.

2 334,33
2 660,00

3 000,00
3 000,00
2 200,00
2 200,00
2 300,00
1 750,00

2 450,00
2 100,00

2 850,00
2 200,00

2 695,00

22

397.

UmSz/13/0252

usługa szkoleniowa

11.10.2013

19.10.2013-15.12.2013

POLSKA AKADEMIA SPORTU

1 699,00

398.

UmSz/13/0253

usługa szkoleniowa

11.10.2013

16.10.2013-06.12.2013

2 000,00

399.

UmSz/13/0254

usługa szkoleniowa

11.10.2013

16.10.2013-22.10.2013

400.

UmSz/13/0255

usługa szkoleniowa

11.10.2013

16.10.2013-22.10.2013

401.

UmSz/13/0256

usługa szkoleniowa

11.10.2013

21.10.2013-29.10.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"PIOTR" AMELIA JABŁOŃSKA
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"PIOTR" AMELIA JABŁOŃSKA
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"PIOTR" AMELIA JABŁOŃSKA
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

402.

UmSz/13/0257

usługa szkoleniowa

11.10.2013

21.10.2013-29.10.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

403.

UmSz/13/0258

usługa szkoleniowa

14.10.2013

21.10.2013-30.10.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 880,00

404.

UmSz/13/0259

usługa szkoleniowa

17.10.2013

18.10.2013-10.12.2013

SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA

2 122,50

405.

UmSz/13/0260

usługa szkoleniowa

17.10.2013

18.10.2013-10.12.2013

SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA

2 122,50

406.

UmSz/13/0261

usługa szkoleniowa

17.10.2013

18.10.2013-10.12.2013

SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA

2 122,50

407.

UmSz/13/0262

usługa szkoleniowa

17.10.2013

21.10.2013-07.11.2013

2 200,00

408.

UmSz/13/0263

usługa szkoleniowa

17.10.2013

21.10.2013-07.11.2013

409.

UmSz/13/0264

usługa szkoleniowa

21.10.2013

28.10.2013-12.11.2013

SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
CREATOR SP. Z O.O.

410.

UmSz/13/0265

usługa szkoleniowa

22.10.2013

30.10.2013-13.11.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

3 000,00

411.

UmSz/13/0266

usługa szkoleniowa

24.10.2013

28.10.2013-23.12.2013

2 000,00

412.

UmSz/13/0267

usługa szkoleniowa

25.10.2013

30.10.2013-07.11.2013

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"PIOTR" AMELIA JABŁOŃSKA
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

413.

UmSz/13/0268

usługa szkoleniowa

25.10.2013

26.10.2013-28.10.2013

Epbsoft Piotr Bałazy

2 500,00

414.

UmSz/13/0269

usługa szkoleniowa

28.10.2013

04.11.2013-08.11.2013

2 093,00

415.

UmSz/13/0270

usługa szkoleniowa

29.10.2013

04.11.2013-13.11.2013

416.

UmSz/13/0271

usługa szkoleniowa

29.10.2013

04.11.2013-13.11.2013

417.

UmSz/13/0272

usługa szkoleniowa

31.10.2013

05.11.2013-15.11.2013

418.

UmSz/13/0273

usługa szkoleniowa

06.11.2013

15.11.2013-22.11.2013

419.

UmSz/13/0274

usługa szkoleniowa

08.11.2013

13.11.2013-05.12.2013

420.

UmSz/13/0275

usługa szkoleniowa

14.11.2013

18.11.2013-28.11.2013

421.

UmSz/13/0276

usługa szkoleniowa

14.11.2013

18.11.2013-28.11.2013

422.

UmSz/13/0277

usługa szkoleniowa

15.11.2013

19.11.2013-19.12.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
SZKOLPOL SPÓŁKA CYWILNA MIROSŁAW
ADAMCZYK, SYLWESTER LIS
SZKOLPOL SPÓŁKA CYWILNA MIROSŁAW
ADAMCZYK, SYLWESTER LIS
STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW
POLSKICH
SANNORT SP. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
"SIMP-OŚRODEK DOSKONALENIA KADRMECHANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z o.o.
Operator Sp. z o.o.

400,00
400,00
1 800,00

2 200,00
2 720,00

1 200,00

552,00
552,00
850,00
2 340,00
1 500,00
2 280,00
1 680,00
2 400,00

23

423.

UmSz/13/0278

usługa szkoleniowa

18.11.2013

21.11.2013-02.12.2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA

1 500,00

424.

UmSz/13/0279

usługa szkoleniowa

25.11.2013

27.11.2013-09.12.2013

2 313,00

425.

UmSz/13/0280

usługa szkoleniowa

25.11.2013

28.11.2013-06.12.2013

426.

UmSz/13/0281

usługa szkoleniowa

25.11.2013

02.12.2013-06.12.2013

427.

UmSz/13/0282

usługa szkoleniowa

25.11.2013

04.12.2013-17.12.2013

428.

UmSz/13/0283

usługa szkoleniowa

25.11.2013

04.12.2013-17.12.2013

429.

UmSz/13/0284

usługa szkoleniowa

26.11.2013

04.12.2013-17.12.2013

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
SANNORT SP. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
SANNORT SP. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

430.

UmSz/13/0285

usługa szkoleniowa

26.11.2013

04.12.2013-20.12.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 500,00

431.

UmSz/13/0286

usługa szkoleniowa

26.11.2013

04.12.2013-17.12.2013

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

432.

UmSz/13/0288

usługa szkoleniowa

26.11.2013

05.12.2013-20.12.2013

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

2 900,00

433.

UmSz/13/0289

usługa szkoleniowa

27.11.2013

06.12.2013-19.12.2013

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

2 820,00

434.

UmSz/13/0290

usługa szkoleniowa

28.11.2013

02.12.2013-18.12.2013

CREATOR SP. Z O.O.

2 030,00

435.

UmSz/13/0291

usługa szkoleniowa

03.12.2013

09.12.2013-13.12.2013

2 093,00

436.

UmSz/13/0292

usługa szkoleniowa

23.12.2013

07.01.2014-16.01.2014

437.

UmSz/13/0293

usługa szkoleniowa

24.12.2013

07.01.2014-20.01.2014

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR KURSOR
SANNORT SP. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

438.

UmSz/13/0294

usługa szkoleniowa

30.12.2013

13.01.2014-23.01.2014

2 650,00

439.

UmSz/13/0295

usługa szkoleniowa

30.12.2013

03.01.2014-22.01.2014

SANNORT SP. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600
Sandomierz Oddział w Lublinie
P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

440.

UmSz/13/0296

usługa szkoleniowa

30.12.2013

09.01.2014-22.01.2014

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

441.

UmSz/13/0297

usługa szkoleniowa

30.12.2013

09.01.2014-22.01.2014

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

442.

UmSz/13/0298

usługa szkoleniowa

30.12.2013

09.01.2014-22.01.2014

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

1 800,00

443.

UmSz/13/0299

usługa szkoleniowa

30.12.2013

16.01.2014-29.01.2014

P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2 900,00

444.

-

04.03.2014

04.03.2014-15.03.2014

Towarzystwo Mediów Lokalnych ul. Górna 4,
20-005 Lublin

1800,00

445.

-

25.03.2014

25.03.2014-04.04.2014

Media Regionalne Sp. z o.o, ul. Prosta 51,
00-838 Warszawa

738,00

446.

-

Umowa na zamieszczenie
ogłoszenia prasowego na
rozpowszechnianie informacji o
usługach MUP w Lublinie
Umowa na zamieszczenie
2 ogłoszeń prasowych na
rozpowszechnianie informacji o
usługach MUP w Lublinie- Targi
Pracy 2014
Umowa na zamieszczenie
2 ogłoszeń prasowych na
rozpowszechnianie informacji o

25.03.2014

25.03.2014- 07.04.2014

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Rema”,
ul. Pana Tadeusza 6, 20-609 Lublin

826,56

1 650,00
850,00
2 650,00
2 650,00
1 800,00

2 650,00
2 400,00

2 500,00

24

usługach MUP w Lublinie- Targi
Pracy 2014

Lublin, dnia 24.04.2014 r.
Sporządziła:

25