You are on page 1of 403

Rejestr umów

Data zawarcia umowy od 2011-01-01 do 2011-12-31
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1 2010-12-28 1/BM/11 2011-01-03 GRZEGORZ MADEJ 4 200,00 utrzymanie w stałej gotowości sprzętu pożarniczego
2 2011-01-04 2/OK/11 2011-01-03 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 820,00 - przekazy pocztowe - zakup znaczków - inne
5/OK/11 2011-03-31 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Zmianie ulegaja zapisy umowy dot. wystawiania faktur VAT
na Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, oraz
o mozliwym wprowadzeniu zmiany w zakresie podatku od
towarów i usług na usługi pocztowe.
3 2011-01-04 1/BK/11 2011-01-01 MINISTERSTWO FINANSÓW 0,00
wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu
państwa
4 2011-01-04 1/OK/11 2011-01-03
BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ OK UM
LUBLIN
7 500,00 Usługi Kurierskie
5 2011-01-05 1/ZSS/11 2011-01-04 KRZYSZTOF MOŚ 0,00
sporządzanie wywiadu zawodowego i wydawanie orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności
6 2011-01-05 1/OI/11 2011-01-05
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW OI UM
LUBLIN
0,00 Zakupy bieżące
7 2011-01-07 12/ZSS/11 2011-01-04 MICHAŁ SAGAN 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stponiu niepełnosprawności
8 2011-01-07 36/ZSS/11 2011-01-04 ZOFIA RATYŃSKA 0,00
sporządzanie oceny społecznej i wystwianie orzeczeń o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
9 2011-01-07 11/ZSS/11 2011-01-04 ZYGMUNT SELWA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
10 2011-01-07 4/ZSS/11 2011-01-04 EWA MISIUDA 0,00
sporządzanie oceny psychologicznej i wydawanie orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
11 2011-01-07 31/ZSS/11 2011-01-04 MACIEJ PATYRA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
12 2011-01-07 26/ZSS/11 2011-01-04 GUSTAW DMOWSKI 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
13 2011-01-07 23/ZSS/11 2011-01-04 MAŁGORZATA KOSIK 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
niepełnosprawności
14 2011-01-07 13/ZSS/11 2011-01-04 JERZY RZECHUŁA 0,00
sporzadzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stponiu niepełnosprawności, weryfikacja wniosków
1
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
15 2011-01-07 30/ZSS/11 2011-01-04 ZOFIA PIELECKA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
16 2011-01-07 25/ZSS/11 2011-01-04 MICHAŁ DZIK 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
17 2011-01-07 9/ZSS/11 2011-01-04 MAREK SPYCHALSKI 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia, wydawanie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
18 2011-01-07 8/ZSS/11 2011-01-04 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia dziecka, wydawanie
orzeczeń o niepełnosprawności, weryfikacja wniosków
19 2011-01-07 16/ZSS/11 2011-01-04 MAREK MODRZEWSKI 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
20 2011-01-07 18/ZSS/11 2011-01-04 JANINA MATUSEWICZ 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
21 2011-01-07 35/ZSS/11 2011-01-04 BARTOSZ PRAŻMO 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stponiu niepełnosprawności
22 2011-01-07 2/ZSS/11 2011-01-04 ANNA BRAJERSKA-WALLNER 0,00
sporzadzanie oceny psychologicznej i wydawanie orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
23 2011-01-07 10/ZSS/11 2011-01-04 MIECZYSŁAW SOWA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
24 2011-01-07 14/ZSS/11 2011-01-04 ANNA PARDUS 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia dziecka i wystawianie
orzeczeń o niepełnosprawności
25 2011-01-07 22/ZSS/11 2011-01-04 ZYGMUNT KRUPA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
26 2011-01-07 24/ZSS/11 2011-01-04 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA 0,00
weryfikacja dokumentacji medycznej, sporządzanie oceny
stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o niepełnosprawności
27 2011-01-07 7/ZSS/11 2011-01-04 JANINA RACHWAŁ 0,00
sporządzanie oceny psychologicznej i zawodowej,
wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności
28 2011-01-07 19/ZSS/11 2011-01-04 WANDA MAKOWSKA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
29 2011-01-07 28/ZSS/11 2011-01-04 BOŻENA BOCHNIAK 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
30 2011-01-07 29/ZSS/11 2011-01-04 MARIA STODULSKA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
2
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
31 2011-01-07 27/ZSS/11 2011-01-04 ANNA CHAŁAS 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
32 2011-01-07 34/ZSS/11 2011-01-04 HANNA ANDRZEJEWSKA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
33 2011-01-07 15/ZSS/11 2011-01-04 KINGA GÓRNIAK 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia dziecka i wystawianie
orzeczen o niepełnosprawności
34 2011-01-07 21/ZSS/11 2011-01-04 GRZEGORZ KRZYWICKI 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
35 2011-01-07 38/ZSS/11 2011-01-04 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA 0,00
sporządzanie oceny społecznej i wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
36 2011-01-07 32/ZSS/11 2011-01-04 DANUTA BOGUSZEWSKA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
37 2011-01-07 33/ZSS/11 2011-01-04 BARBARA BARTOSIK 0,00
weryfikacja dokumentacji medycznej, sporządzanie oceny
stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności
38 2011-01-07 37/ZSS/11 2011-01-04 TEODOZJA LENARTOWICZ 0,00
sporządzanie oceny społecznej i wystawianie orzeczeń o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
39 2011-01-07 3/ZSS/11 2011-01-04 PAULINA SIEMBIDA 0,00
sporządzanie oceny psychologicznej i wydawanie orzeczeń
o niepełnosprawności i stponiu niepełnosprawności
40 2011-01-07 6/ZSS/11 2011-01-04 EWA BECHYNE-HENKIEL 0,00
sporządzanie oceny psychologicznej, wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
41 2011-01-07 17/ZSS/11 2011-01-04 ALICJA MATUSZYK 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
42 2011-01-07 39/ZSS/11 2011-01-04 AGATA MALEC-TYLUTKO 0,00
sporządzanie oceny społecznej i wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności i stponiu niepełnosprawności
43 2011-01-07 20/ZSS/11 2011-01-04 GRZEGORZ ŁOBIŃSKI 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
44 2011-01-07 5/ZSS/11 2011-01-04 KAROLINA BIELIŃSKA 0,00
sporządzanie oceny pedagogicznej i psychologicznej,
wydawanie orzeczeń o niepełnospraności i stopniu
niepełnosprawności
45 2011-01-10 2/OR/11 2011-01-03 TOMASZ KULCZYŃSKI 5 871,00
Umowa w ramach projektu KNE: administrowanie portalu
internetowego, zamieszczanie informacji promocyjno -
informacyjnych na portalu internetowym, obsługa
informatyczna projektu
3
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
46 2011-01-11 168/OR/11 2011-01-05
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK
SP. Z O.O.
24 025,00 Dostawa papieru w trzech transzach
47 2011-01-11 2/ON/11 2011-01-03 KATARZYNA SIEDLECKA 9 600,00
Wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych, ich
rodzin i opiekunów, prowadzenie grup wsparcia. Dyżury 2,5
godziny tygodniowo, 10 godzin w każdym miesiacu trwania
umowy wg. Harmonogramu. Wynagrodzenie płatne w
dwunastu częściach po 800 zł. miesięcznie.
48 2011-01-11 1/ON/11 2011-01-03 EWA PIÓRECKA 7 680,00
Informacje prawne z elementami doradztwa w sprawach
związanych z niepełnosprawnością dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Dyżury 2 godz.
tygodniowo, 8 godzin w każdym miesiącu wg
Harmonogramu. Wynagrodzenie płatne w dwunastu
częściach 640 zł. brutto/mies.
49 2011-01-12 1/IT/11 2011-01-07 STARNET STANISŁAW STAREK 8 500,00
- pomoc w uzgodnieniu sald księgowych dla poszczególnych
podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków
transportu) i opłat (targowej, skarbowej) na dzien 31-1-
-2010 r., - wykonanie zestawień z poszczególnych
autorskich systemów podatkowych wg przedmiotów
opodatkowania - potencjalnych przedmiotów
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym,
leśnym, od środków transportu na 2011 rok, - wykonanie
eksportu danych z poszczególnych autorskich systemów
podatkowych w postaci analogicznej do danych uprzednio
przekazywanych na potrzeby migracji, - modyfikowanie
uprawnień użytkowników.
50 2011-01-12 3/OI/11 2011-01-10 KATARZYNA SZCZEKALA 717,36
tłumaczenie Aplikacji Miasta Lublin do programu IBM
Smarter Cities Challenge
51 2011-01-12 1/KP/11 2011-01-03 JABA JACEK BARWIŃSKI 10 058,00
Demontaż Szopki Bożonarodzeniowej na Placu po Farze w
Lublinie.
52 2011-01-13 1/OR/11 2011-01-05 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH 10 000,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu
Etyki urzędniczej
53 2011-01-13 2/BM/11 2011-01-05
AB TRANS WYNAJEM PODNOŚNIKÓW
KOSZOWYCH S.C.
55 476,00
Mycie kloszy kamer działających w systemie monitoringu
wizyjnego miasta Lublin.
54 2011-01-14 173/OR/11 2011-01-03 EDYTA KAPUSTA 5 400,00
opracowywanie zestawień dotyczących badań
profilaktycznych wg podziału na Wydziały, rodzaj badań,
stanowisk pracy
55 2011-01-14 4/KL/11 2011-01-05 EDWIN BENDYK 2 000,00
przeprowadzenie autorskiego wykładu oraz warsztatów pt.
"Wpływ nowych technologii na rozwój kultury"
4
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
56 2011-01-14 1/DM/11 2011-01-03 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 350,00
Aneks do umowy nr 95/DM/10 - zaprojektowanie i
wybudowanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul.
Legendy - zmiana stawki VAT na 23%
95/DM/10 2010-11-10 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 42 700,00
Zaprojektowanie i wybudowanie miejsc postojowych w
pasie drogowym ul. Legendy w Lublinie.
57 2011-01-14 172/OR/11 2011-01-03 KAROLINA JAKUBOWSKA 4 400,00
pomoc organizacyjno - techniczna dotycząca funkcji
reprezentowania Rady Miasta przez Przez
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Lublin
58 2011-01-17 2/KL/11 2011-01-10 TADEUSZ ZABIELSKI 720,00
Obsługa techniczno organizacyjna "Koncert kolęd i pieśni
bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich" w
dniu 23 stycznia 2011 r. - wydarzenia kulturalnego
odbywającego się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan
59 2011-01-17 1/KL/11 2011-01-03 PAULINA POŁOWNIAK 1 400,00
Współpraca przy przygotowywaniu kalendarza wydarzeń
organizowanych i współorganizowanych przez Wydział
Kultury w 2011 r.; Współdziałanie przy organizacji wizyt
ekspertów projektu ESK Lublin 2016; Przygotowywanie
pism i innych dokumentów dotyczących ww. spraw.
60 2011-01-17 1/OŚ/11 2011-01-01 EWA MISZTAL 3 600,00
Prowadzenie wizji lokalnych dotyczących zieleni,odbiór
nasadzeń rekompensacyjnych i obsługa baz danych.
61 2011-01-17 3/OR/11 2011-01-05 VNT LAW & COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 7 933,50
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. Zmiany w
procedurze administracyjnej. Konsekwencje nowelizacji
ustawy informatyzacji na działanie administracji
62 2011-01-19 3/DM/11 2011-01-03
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
19 928,86
Aneks do umowy nr 91/DM/10 - Wykonanie remontu ul.
Związkowej w Lublinie odcinek od ul. Choiny do ul. Bursaki
Zmiana stawki VAT na 23%.
91/DM/10 2010-10-26
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
2 431 320,22
Wykonanie remontu ul. Związkowej w Lublinie odcinek od
ul. Choiny do ul. Bursaki
63 2011-01-19 3/KL/11 2011-01-10
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
2 398,50
Wynajem powierzchni w budynku Filharmoni im. H.
Wieniawskiego w Lublinie w celu zorganizowania "Koncertu
kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji
chrześcijańskich" - wydarzenia kulturalnego w ramach
Lubelskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w dniu
23 stycznia 2011 roku.
5
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
64 2011-01-19 2/DM/11 2011-01-03
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
7 705,05
Aneks do umowy nr 94/DM/10 - zaprojektowanie i
wykonanie remontu ul. Kuronia w Lublinie. Zmiana stawki
VAT na 23%.
94/DM/10 2010-11-08
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
940 015,49
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Kuronia w
Lublinie.
65 2011-01-20 1/GD/11 2011-01-05 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE 61 500,00
Kontrola dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do
MODGiK
66 2011-01-21 177/OR/11 2011-01-19 RUCH SA 24 412,06 Aneks nr 2 do umowy nr 1287/OR/10
1287/OR/10 2010-12-30 RUCH SA 22 192,20 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
67 2011-01-21 20/KL/11 2011-01-12 ROSE DE WEND FENTON 38 403,00
autorska analiza i ocena programu artystycznego projektu
ESK 2016
68 2011-01-21 24/KL/11 2011-01-03 MARCIN SKRZYPEK 17 800,00
przygotowywanie i koordynacja projektów w ramach
projektu ESK Lublin 2016
69 2011-01-21 18/KL/11 2011-01-10 PIOTR CHOROŚ 13 500,00
koordynacja pracy zespołu Komunikacja Społeczna projektu
ESK Lublin 2016
70 2011-01-21 17/KL/11 2011-01-03 GRZEGORZ KONDRASIUK 17 800,00
opracowywanie dokumentacji i koordynacja wymiany
informacji w ramach projektu ESK Lublin 2016
71 2011-01-21 21/KL/11 2011-01-03 MICHAŁ ZIELIŃSKI 17 800,00 współpraca w ramach projektu ESK Lublin 2016
72 2011-01-21 5/OI/11 2011-01-19 PM BROS AGENCJA REKLAMY S.C. 7 995,00 druk 1000 szt. folderu promocyjnego dla Gminy Lublin
73 2011-01-21 22/KL/11 2011-01-12 DRAGAN KLAIC 38 403,00
autorska analiza i ocena koncepcji organizacji i zarządzania
projektem ESK Lublin 2016
74 2011-01-21 23/KL/11 2011-01-24 GRZEGORZ KONDRASIUK 9 900,00
autorska redakcja i edycja polskiej wersji aplikacji miasta
Lublin w konkursie o tytuł ESK 2016
75 2011-01-21 176/OR/11 2011-01-20
BDS-PIOTR BRUS, DARIUSZ
DRĄCZKOWSKI SP. J.
37 451,10 Aneks nr 1 do umowy nr 1648/OR/2010 z dnia 29.04.2010r.
29/OR/2010 2010-04-29
BDS-PIOTR BRUS, DARIUSZ
DRĄCZKOWSKI SP. J.
45 690,34 zakup usług dostarczanie artykułów higienicznych
76 2011-01-21 175/OR/11 2011-01-20 PPHU SANIMEX 41 821,10 Aneks nr 2 do umowy nr 32/OR/10 z dnia 07.06.2010 r.
32/OR/10 2010-06-07 PPHU SANIMEX 50 778,47 dostarczanie artykułów chemii gospodarczej
77 2011-01-24 19/KL/11 2011-01-10 JAROSŁAW JAWORSKI 4 125,00
udział w pracach nad przygotowaniem strategii
marketingowej projektu ESK 2016
6
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
78 2011-01-24 4/OI/11 2011-01-10 VENA ART SP. Z O.O. 800,00
aktualizacja projektu graficznego folderu promocyjnego
Lublina
79 2011-01-24 14/KL/11 2011-01-10 ALICJA KAWKA 3 630,00
gromadzenie, redagowanie i zamieszczanie informacji na
stronie www.lublin2016.eu
80 2011-01-24 13/KL/11 2011-01-10 ANNA DĄBROWSKA 3 630,00
selekcja, edycja i zamieszczanie materiałów
multimedialnych na stronie www.lublin2016.eu
81 2011-01-24 3/OK/11 2011-01-03
BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ OK UM
LUBLIN
258 100,00
Opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do
Stowarzyszeń i Fundacji.
82 2011-01-24 16/KL/11 2011-01-03 RAFAŁ KOZIŃSKI 17 800,00
koordynacja współpracy Lublina z miastami Polski
Wschodniej oraz ze Lwowem w ramach ESK 2016
83 2011-01-24 1/GM/11 2011-01-02
KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD
GAZO
0,00
użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w
Lublinie przy ul.Snopkowksije 23A, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka 4/13 (obręb 26, arkusz 2) na rzecz
karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Gazowniczy w Lublinie
84 2011-01-24 3/KP/11 2011-01-04 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP.J. -659,34
Aneks do umowy nr 203/KP/10 z dn. 09.12.2010 dot
wykonania usługi fizycznej ochrony Lubrlskiej Szopki
Bożonarodzeniowej.
203/KP/10 2010-12-09 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP.J. 15 229,42
Ochrona fizyczna wraz z minitoringiem oraz wspomaganiem
grupą interwencyjną Lubelskiej Szopki Bożonarodzeniowej
na Placu po Farez w lublinie w dn. 13.12.2010-05.01.2011r.
85 2011-01-24 2/KD/11 2011-01-14 PRIMA P.P.H.U 9 200,00
organizacja imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci
pracowników UML dnia 23 stycznia 2011 r.
86 2011-01-24 2/KP/11 2011-01-03 RAFAŁ MICHAŁOWSKI 500,00 Zakup fotografii z imprezy promocyjnej Sylwester Miejski
87 2011-01-24 12/KL/11 2011-01-10 JOANNA STACHYRA 3 630,00
gromadzenie, redagowanie i zamieszczanie informacji na
stronie www.lublin2016.eu
88 2011-01-24 26/KL/11 2011-01-24 BOGUSŁAW SZMYGIN 1 000,00 autorski wykład pt. "Lublin na liscie UNESCO"
89 2011-01-25 6/IN/11 2011-01-11 MAGDALENA BŁAŻYŃSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. zEMBORZYCKIEJ 18 (działka nr 29/3) w celu
budowy urzadzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
7
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
90 2011-01-25 1/RB/11 2011-01-14
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
436 188,78
Aneks nr 1 z dnia 14.01.2011 r. do umowy nr 61/RB/10 z
dnia 29.09.2011 r. na dobudowę szachtu windowego z
przebudową i rozbudową placu manewrowego i
przebudową chodników, przy Przedszkolu Specjalnym Nr
11, ul. Młodej Polski 30 w Lublinie.
91 2011-01-25 45/IN/11 2011-01-11 BEATA GŁADUN 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 28, 28a (działka nr 154/2) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
92 2011-01-25 23/IN/11 2011-01-11 ARTUR GODULA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 12, ul. Dziesiąta 14 (działka
nr 24/4) w celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza
kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej.
Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac oszacowane
zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego,
a stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie
w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
93 2011-01-25 15/IN/11 2011-01-11 ANNA BOCHNIAK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 16 (działka nr 28/3) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
94 2011-01-25 5/IN/11 2011-01-11 DOMINIKA BASIEWICZ 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 18 (działka nr 29/3) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego w
trakcie robót, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
8
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
95 2011-01-25 4/IN/11 2011-01-11 MAŁGORZATA SAJUR 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 2 (działka nr 7) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne
jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie w ciagu 2
miesięcy od daty ich powstania.
96 2011-01-25 14/IN/11 2011-01-11 MARTA POLAK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 18a (działka nr 29/4) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
97 2011-01-25 1/IN/11 2011-01-11 HELENA KURKOWICZ 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 4, ul. Jachowicza 2 (działka
nr 8) w celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza
kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej.
Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
98 2011-01-25 4/KP/11 2011-01-05
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWO-TRANSPORTOWE
"TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
18 450,00
Przeprowadzenie działan promocyjnych na rzecz Gminy
Lublin podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Lublinie na terenie Galerii Olimp.
99 2011-01-25 185/OR/11 2011-01-04 ELEKTROKOMPLEX WOJCIECH JARMOC 30 000,00
Aneks do umowy nr 1134/OR/10 z dnia 8.12.2010 (dot
zmiany treści i daty zakończenia umowy)
1134/OR/10 2010-12-08 ELEKTROKOMPLEX WOJCIECH JARMOC 30 000,00
Przygotowanie przewidywanego zużycia energii,
przygotowanie projektu umowy
9
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
100 2011-01-25 68/IN/11 2011-01-11 WIOLETTA KWIATKOWSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 30a (działka nr 153/1) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzenia prac oszacowane zostaną
w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego, a
stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie w
ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
101 2011-01-25 52/IN/11 2011-01-11 ANTONI BIELECKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 48, ul. Świętochowskiego 89
(działka nr 3) w celu budowy urządzeń energetycznych tj.
złącza kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
102 2011-01-25 49/IN/11 2011-01-11 JACEK MISIUK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 30 (działka nr 153/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac oszacowane
zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę majatkowego,
a stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie
w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
103 2011-01-25 48/IN/11 2011-01-11 GENOWEFA MĄCZKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 38, ul. Siemiradzkiego 2
(działka nr 1/1, 3/1) w celu budowy urządzeń
energetycznych tj. zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac oszacowane
zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego,
a stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie
w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
10
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
104 2011-01-25 46/IN/11 2011-01-11 MARIAN WIATER 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 28, 28a (działka nr 154/2) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
105 2011-01-25 70/IN/11 2011-01-11 KRYSTYNA KWIATKOWSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 30a (działka nr 153/1) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzenia prac oszacowane zostaną
w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego, a
stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie w
ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
106 2011-01-25 62/IN/11 2011-01-11 MAREK TOMASIK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 34, ul. Śniadeckiego 44
(działka nr 6/7) w celu budowy urządzeń energetycznych tj.
zalicznikowej linii zasilającej. Szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac oszacowane zostaną w trakcie robót
przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od
daty ich powstania.
107 2011-01-25 58/IN/11 2011-01-11 HALINA SOBIESIAK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 52 (działka nr 5/4, 5/5) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone
będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
108 2011-01-25 54/IN/11 2011-01-11 KRYSTYNA SZULOWSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 36 (działka nr 5/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesiecy od daty ich
powstania.
11
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
109 2011-01-25 44/IN/11 2011-01-11 CEZARY GŁADUN 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 28, 28a (działka nr 154/2) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
110 2011-01-25 27/IN/11 2011-01-11 TERESA ADAMIEC 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 8 (działka nr 21) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac oszacowane
zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę majatkowego,
a stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie
w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
111 2011-01-25 25/IN/11 2011-01-11 LUCYNA MAZUREK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 6 (działka nr 10) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego w
trakcie robót, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
112 2011-01-25 24/IN/11 2011-01-11 ALEKSANDER MAZUREK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 6 (działka nr 10) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciagu 2 miesiecy od daty ich
powstania.
12
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
113 2011-01-25 16/IN/11 2011-01-11 ANDRZEJ BOCHNIAK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 16 (działka nr 28/3) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałw w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a sosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
114 2011-01-25 13/IN/11 2011-01-11 CZESŁAW KURKOWICZ 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 4, ul. Jachowicza 2 (działka
nr 8) w celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza
kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej.
Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
115 2011-01-25 7/IN/11 2011-01-11 KATARZYNA OLIWNIAK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 16 (działka nr 28/3) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
116 2011-01-25 179/OR/11 2011-01-20
KOM-PAP OFFICE PARTNERS MARIAN
STĘPIEŃ
28 950,60 Dostarczenie niszczarek
180/OR/11 2011-01-20
KOM-PAP OFFICE PARTNERS MARIAN
STĘPIEŃ
29 187,90
Aneks do umowy nr 179/OR/11 z dnia 20.01.2011 (dot
zmiany kwoty wynikającej ze zmiany podatku VAT)
117 2011-01-25 181/OR/11 2011-01-20 BIURO PLUS SJ 105 030,70 Dostarczenie materiałów biurowych
182/OR/11 2011-01-20 BIURO PLUS SJ 105 891,61
Aneks do umowy nr 181/OR/11 z dnia 30.01.2011 (dot
zmiany kwoty wynikającej ze zmiany podatku VAT)
13
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
118 2011-01-25 53/IN/11 2011-01-11 GRAŻYNA PAŚNIKOWSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 36 (działka nr 5/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
119 2011-01-25 43/IN/11 2011-01-11 WIESŁAWA ŁUKASIK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 20 (działka nr 31/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
120 2011-01-25 28/IN/11 2011-01-11 ANDRZEJ ADAMIEC 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 8 (działka nr 21) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac oszacowane
zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego,
a stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie
w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
121 2011-01-25 26/IN/11 2011-01-11 PRZEMYSŁAW GODULA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 12, ul. Dziesiąta 14 (działka
nr 24/4) w celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza
kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej.
Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego w trakcie
robót, a stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone
będzie w ciagu 2 miesięcy od daty ich powstania.
122 2011-01-25 21/IN/11 2011-01-11 ANETA CZARNECKA-KOWALSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 14 (działka nr 25/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilajacej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
14
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
123 2011-01-25 30/IN/11 2011-01-11 MAREK LEJKO 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 28, 28a (działka nr 154/2) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. demontażu
przyłącza napowietrznego nn i budowy kablowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie prowadzonych prac przez
rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od
daty ich powstania.
124 2011-01-25 18/IN/11 2011-01-11 MIECZYSŁAWA GMITER 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 25 (działka nr 147/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego w
trakcie robót, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
125 2011-01-25 60/IN/11 2011-01-11 ALICJA BIERNACKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 32, ul. Śniadeckiego 53
(działka nr 152/2) w celu budowy urządzeń energetycznych
tj. złącza kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone
będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
126 2011-01-25 51/IN/11 2011-01-11 JANUSZ MAZUR 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 26 (działka nr 154/1) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
127 2011-01-25 20/IN/11 2011-01-11 BARBARA ŁOPUCKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 23 (działka nr 147/3) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majatkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
15
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
128 2011-01-25 19/IN/11 2011-01-11 JANUSZ MIERZICKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 23 (działka nr 147/3) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
129 2011-01-25 12/IN/11 2011-01-11 ALEKSANDER FLIS 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 21 (działka nr 148/5) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone
będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
130 2011-01-25 8/IN/11 2011-01-11 JADWIGA MIERZICKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 23 (działka nr 147/3) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
131 2011-01-25 184/OR/11 2011-01-20
MIRO AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA Z O.O.
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
1 476,00
Aneks do umowy nr 1121/OR/10 z dnia 30.11.2010 (dot
zmiany kwoty wynikającej ze zmiany podatku VAT)
1121/OR/10 2010-11-30
MIRO AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA Z O.O.
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
1 464,00
Konserwacja i utrzymanie sprawności eksploatacyjnej
całości systemu sygnalizacji włamania i napadu (Rynek8)
132 2011-01-25 31/IN/11 2011-01-11 AGNIESZKA LEJKO 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 28, 28a (działka nr 154/2) w
celu budowy urzadzeń energetycznych tj. demontażu
przyłącza napowietrznego nn i budowy kablowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną przez rzeczoznawcę majątkowego w
trakcie robót, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
16
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
133 2011-01-25 29/IN/11 2011-01-11 JADWIGA TUSZYŃSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 8 (działka nr 21) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac oszacowane
zostaną w trakcie robót robót przez rzeczoznawcę
majatkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone bedzie w ciagu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
134 2011-01-25 22/IN/11 2011-01-11 ARKADIUSZ KOWALSKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 14 (działka nr 25/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
135 2011-01-25 17/IN/11 2011-01-11 TOMASZ PODKOWA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 16a (działka nr 28/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2
136 2011-01-25 10/IN/11 2011-01-11 DANUTA REJNOWSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 19, ul. Pułaskiego 69
(działka nr 148/3) w celu budowy urządzeń energetycznych
tj. zalicznikowej linii zasilajacej. Szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac zostaną oszacowane w trakcie robót
przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od
daty ich powstania.
17
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
137 2011-01-25 69/IN/11 2011-01-11 EWELINA PYTLIŃSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 48, ul. Świętochowskiego 89
(działka nr 3) w celu budowy urządzeń energetycznych tj.
złącza kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
138 2011-01-25 67/IN/11 2011-01-11 ANDRZEJ KWIATKOWSKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 30a (działka nr 153/1) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzenia prac oszacowane zostaną
w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego, a
stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie w
ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
139 2011-01-25 56/IN/11 2011-01-11 ZYGMUNT SOBIESIAK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 52 (działka nr 5/4, 5/5) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
140 2011-01-25 47/IN/11 2011-01-11 TERESA WIATER 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomosci położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 28, 28a (działka nr 154/2) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
18
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
141 2011-01-25 3/IN/11 2011-01-11 IWONA SYNAK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 4, ul. Jachowicza 2 (działka
nr 8) w celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza
kablowo + pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej.
Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesiecy od daty ich
powstania.
142 2011-01-25 2/IN/11 2011-01-11 KRZYSZTOF KURKOWICZ 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 4, ul. Jachowicza 2 (działka
Nr 8) w celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza
kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej.
Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego w trakcie
robót, a stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone
będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
143 2011-01-25 66/IN/11 2011-01-11 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 36-44, ul. Nadbystrzyckiej
38h (działka nr 2/12) w celu budowy urządzeń
energetycznych tj. demontażu linii napowietrznej nn,
budowy kablowej linii zasilającej TG. Szkody powstałe w
wyniku prowadzonych prac oszacowane zostaną w trakcie
robót przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne
jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie w ciągu 2
miesięcy od daty ich powstania.
144 2011-01-25 64/IN/11 2011-01-11 ALICJA WRÓBLEWSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 7 (działka nr 79/2) w celu
budowy urządzeń energetycznychtj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
19
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
145 2011-01-25 59/IN/11 2011-01-11 ALEKSANDRA WŁODARCZYK 0,00
Zgoda na udostępnienienie swojej nieruchomości położonej
w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 48, ul. Świętochowskiego
89 (działka nr 3) w celu budowy urządzeń energetycznych
tj. złącza kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
146 2011-01-25 180/OR/11 2011-01-20
KOM-PAP OFFICE PARTNERS MARIAN
STĘPIEŃ
29 187,90
Aneks do umowy nr 179/OR/11 z dnia 20.01.2011 (dot
zmiany kwoty wynikającej ze zmiany podatku VAT)
179/OR/11 2011-01-20
KOM-PAP OFFICE PARTNERS MARIAN
STĘPIEŃ
28 950,60 Dostarczenie niszczarek
147 2011-01-25 182/OR/11 2011-01-20 BIURO PLUS SJ 105 891,61
Aneks do umowy nr 181/OR/11 z dnia 30.01.2011 (dot
zmiany kwoty wynikającej ze zmiany podatku VAT)
181/OR/11 2011-01-20 BIURO PLUS SJ 105 030,70 Dostarczenie materiałów biurowych
148 2011-01-25 171/OR/11 2011-01-12 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 3 394,80
Aneks do umowy nr 1131/OR/10 z dnia 04-11-2010 (dot
zmiany kwoty wynikającej ze zmiany podatku VAT)
1131/OR/10 2010-11-04 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 3 367,20 nadzór nad systemem transmisji alarmów
149 2011-01-25 61/IN/11 2011-01-11 DOROTA MAŁYSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 5a (działka nr 81) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
150 2011-01-25 57/IN/11 2011-01-11 ANNA SKAWIŃSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 36 (działka nr 5/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone
będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
20
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
151 2011-01-25 55/IN/11 2011-01-11 MAREK TOMASIK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 34 (działka nr 6/6) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od ich powstania.
152 2011-01-25 50/IN/11 2011-01-11 EDYTA KWIATKOWSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 30a (działka nr 153/1) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
153 2011-01-25 32/IN/11 2011-01-11 JERZY GOLEC 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 9 (działka nr 78/9) w celu
budowy urzadzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
154 2011-01-25 11/IN/11 2011-01-11 BOŻENA REJNOWSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomosci polożonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 19, ul. Pułaskiego 69
(działka nr 148/3) w celu budowy urządzeń energetycznych
tj. zalicznikowej linii zasilajacej. Szkody powstałe w wyniku
prowadzonych robót zostaną oszacowane w trakcie prac
przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od
daty ich powstania.
155 2011-01-25 9/IN/11 2011-01-11 DARIUSZ REJNOWSKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości polożonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 19, ul. Pułaskiego 69
(działka nr 148/3) w celu budowy urządzeń energetycznych
tj. zalicznikowej linii zasilającej. Szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac zostaną oszacowane w trakcie robót
przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od
daty ich powstania.
21
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
156 2011-01-26 39/IN/11 2011-01-11 BOGUMIŁA TOKARZ 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 27 (działka nr 146/5) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
157 2011-01-26 35/IN/11 2011-01-11 ANNA KOTOWICZ 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 5 (działka nr 82) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego w
trakcie robót, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
158 2011-01-26 33/IN/11 2011-01-11 GRAŻYNA GOLEC 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 9 (działka nr 78/9) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
159 2011-01-26 63/IN/11 2011-01-11 STANISŁAW ŁOPUCKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 23 (działka nr 147/3) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
160 2011-01-26 34/IN/11 2011-01-11 EWELINA GOLEC 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 9 (działka nr 78/9) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
22
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
161 2011-01-26 42/IN/11 2011-01-11 GRZEGORZ KARPIŃSKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 32, ul. Śniadeckiego 53
(działka nr 152/2) w celu budowy urządzeń energetycznych
tj. złącza kablowo - pomiarowego i zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
162 2011-01-26 38/IN/11 2011-01-11 ANDRZEJ KRZYWICKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 5a (działka nr 81) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majatkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
163 2011-01-26 37/IN/11 2011-01-11 HANNA POTĘGA 0,00
Zgoda na udostępnienie nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 27a, ul. Kruczkowskiego 1
(działka nr 146/4) w celu budowy urządzeń energetycznych
tj. zalicznikowej linii zasilającej. Szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac zostaną oszacowane w trakcie robót
przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypłacone będzie w ciagu 2 miesięcy od
daty ich powstania.
164 2011-01-26 2/GD/11 2011-01-19 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 2 240,00
Opracowanie projektu podziału działki nr 7/4 (obr.10, ark.5)
mającego na celu wydzielenie części nieruchomości
połoóznej przy ul.Nowy Świat 39, zajętej pod ulicę.
165 2011-01-26 5/DM/11 2011-01-03
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I
TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W
LUBLINI
0,00
Aneks do umowy nr 137/DM/10 -Dokumetacja projektowa
remontu ul. Wajdeloty w Lublinie. Zmiana stawki VAT na
23%.
137/DM/10 2010-12-28
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I
TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W
LUBLINI
35 424,00 Dokumetacja projektowa remontu ul. Wajdeloty w Lublinie.
23
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
166 2011-01-26 41/IN/11 2011-01-11 MARIANNA WARACHEWICZ 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 28, 28a (działka nr 154/2) w
celu budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną
oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
167 2011-01-26 40/IN/11 2011-01-11 ADAM ŁUKASIK 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 20 (działka nr 31/2) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzonych prac oszacowane
zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego,
a stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie
w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
168 2011-01-26 36/IN/11 2011-01-11 ZBIGNIEW POTĘGA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 27a, ul. Kruczkowskiego 1
(działka nr 146/4) w celu budowy urządzeń energetycznych
tj. zalicznikowej linii zasilającej. Szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac zostaną oszacowane w trakcie robót
przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od
daty ich powstania.
169 2011-01-26 71/IN/11 2011-01-11 HALINA BŁACH 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Słowackiego 89 (działka nr 80) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac
oszacowane zostaną w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich
powstania.
170 2011-01-27 7/KL/11 2011-01-11 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 6 000,00
Organizacja ogólnodpstępnych, nieindywidualnych zajęć
kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
w placówkach prowadzonych przez Wykonawcę.
171 2011-01-27 186/OR/11 2011-01-03 LINGWAY S.C. 15 000,00 Tłumaczenie dokumentów z jezyków obcych na język polski
172 2011-01-27 6/KL/11 2011-01-11 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY" 12 000,00
Organizacja ogólnodpstępnych, nieindywidualnych zajęć
kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
w placówkach prowadzonych przez Wykonawcę.
24
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
173 2011-01-27 9/KL/11 2011-01-11
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "MOTOR"
3 000,00
Organizacja ogólnodostępnych, nieindywidualnych zajęć
kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
w Klubie Osiedlowym "Przyjaźni" - placówce kultury
prowadzonej przez Wykonawcę.
174 2011-01-27 191/OR/11 2011-01-12 GRAŻYNA KINTOP 4 500,00
czynności związane z utrzymaniem czystości powierzchni
biurowych
175 2011-01-27 187/OR/11 2011-01-11 JUSTYNA SUCHANOWSKA 3 850,00
Współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych
organizowanych przez Wydział Kultury
176 2011-01-27 29/KL/11 2011-01-24 KRZYSZTOF CZYŻEWSKI 50 000,00
opracowanie treści drugiej aplikacji Miasta Lublin w
konkursie o tytuł ESK 2016
177 2011-01-27 5/KL/11 2011-01-11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CZECHÓW"
12 200,00
Organizacja ogólnodpstępnych, nieindywidualnych zajęć
kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
w placówkach prowadzonych przez Wykonawcę.
178 2011-01-27 73/IN/11 2011-01-11 HANNA BŁAŻYŃSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 18 (działka nr 29/3) w celu
budowy zalicznikowej linii zasilającej. Szkody powstałe w
wyniku prowadzonych prac oszacowane zostaną w trakcie
robót przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne
jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie w ciągu 2
miesięcy od daty ich powstania.
179 2011-01-27 72/IN/11 2011-01-11 BOLESŁAW MAZUR 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 26 (działka nr 154/1) w celu
budowy urządzeń energetycznych tj. zalicznikowej linii
zasilającej. Szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac
zostaną oszacowane w trakcie robót przez rzeczoznawcę
majątkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypłacone będzie w ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania
/ właściciel gruntu: Fass Alina, ustanowiony pełnomocnik:
Bolesław Mazur
180 2011-01-27 15/KL/11 2011-01-03 KAROLINA ROZWÓD 37 500,00
analiza dokumentów, współpraca z Hiszpanią, budowa bazy
danych projektów i programów kluczowych dla projektu ESK
2016
25
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
181 2011-01-27 74/IN/11 2011-01-11 STEFANIA CHOIŃSKA 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 22, ul. Wyspiańskiego 38
(działka nr 144/2) w celu budowy złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzenia robót oszacowane zostaną
w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego, a
stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie w
ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
182 2011-01-27 6/DM/11 2011-01-24
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 188/DM/10 - Gmina oddaje
Parkującemu miejsce w pasie drogowym ulicy Krakowskie
Przedmieście dla potrzeb parkowania na prawach
wyjączności na wydzielonym stanowisku postojowym
zastrzeżonym, zwanym dalej "kopertą" /w ilości 5 szt./
Zmiana terminu obowiązywania.
188/DM/10 2010-01-18
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
36 000,00
Gmina oddaje Parkującemu miejsce w pasie drogowym
ulicy Krakowskie Przedmieście dla potrzeb parkowania na
prawach wyjączności na wydzielonym stanowisku
postojowym zastrzeżonym, zwanym dalej "kopertą" /w
ilości 5 szt./
183 2011-01-27 189/OR/11 2011-01-03 DANUTA DUSZAK 8 400,00
Prowadzenie obsługi kasowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo - Pożyczkowej, sporządzanie dokumentacji
związanej z udzielonymi pożyczkami
184 2011-01-27 75/IN/11 2011-01-11 WOJCIECH CHOIŃSKI 0,00
Zgoda na udostępnienie swojej nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 22, ul. Wyspiańskiego 38
(działka nr 144/2) w celu budowy złącza kablowo -
pomiarowego i zalicznikowej linii zasilającej. Szkody
powstałe w wyniku prowadzenia prac oszacowane zostaną
w trakcie robót przez rzeczoznawcę majątkowego, a
stosowne jednorazowe odszkodowanie wypłacone będzie w
ciągu 2 miesięcy od daty ich powstania.
185 2011-01-27 10/KL/11 2011-01-11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z.
NAŁKOWSKICH
5 500,00
Organizacja ogólnodostępnych, nieindywidualnych zajęć
kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
w placówkach kultury prowadzonych przez Wykonawcę.
186 2011-01-27 1297/OR/10 2011-01-07 ANDRZEJ BOROWSKI 2 486,66
Udział Pana Andrzeja Borowskiego w szkoleniu: Metodyka
zarządzania programami MSP; udział w egzaminie MSP
Fundation
187 2011-01-27 11/KL/11 2011-01-11
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
2 500,00
Organizacja ogólnodostępnych, nieindywidualnych zajęć
kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
w placówkach prowadzonych przez Wykonawcę.
26
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
188 2011-01-27 8/KL/11 2011-01-11
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "MOTOR"
8 000,00
Organizacja ogólnodostępnych, nieindywidualnych zajęć
kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
w Klubie Osiedlowym "Niepodległości" - placówce
prowadzonej przez Wykonawcę.
189 2011-01-28 193/OR/11 2011-01-12 BARBARA JAŚKOWSKA 4 500,00 utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu Mista
190 2011-01-28 192/OR/11 2011-01-12 KRZYSZTOF ŚLIŻEWSKI 1 800,00
Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu byłym
pracownikom zlikwidowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej
191 2011-01-28 6/OR/11 2011-01-24 ANDRZEJ SIWEK 2 000,00
Organizacja warsztatów i konferencji podsumowującej
projekt "Kadry nowoczesnej Europy..."
192 2011-01-31 4/OR/11 2011-01-20 ARTUR ZUGAJ 1 783,50
Udział Pana Artura Zugaja w szkoleniu: Praktyczne
zarządzanie projektami dla kierowników projektów
193 2011-01-31 5/OR/11 2011-01-14 MONIKA MADEJSKA 1 845,00
Udział Pani Moniki Madejskiej w szkoleniu: Trening
antystresowy
194 2011-01-31 7/DM/11 2011-01-03
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
153,00
Aneks do umowy nr 117/DM/10 - Dokumentacja projektowa
remontu odcinka ul. Skierki w Lublinie, położonego na
działce miejskiej. Zmiana stawki VAT na 23%.
117/DM/10 2010-12-14
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
18 666,00
Dokumentacja projektowa remontu odcinka ul. Skierki w
Lublinie, położonego na działce miejskiej.
195 2011-01-31 194/OR/11 2011-01-20
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO
3 000,00
Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania lokal
użytkowy w celu przeprowadzenia egzaminów dla
przewoźników TAXI osobowe.
196 2011-02-01 4/DM/11 2011-01-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Województwo Lubelskie wyraża zgodę na wejście w teren i
realizację przez inwestora budowy linii kablowych nN, w
sposób określony na mapach stanowiących załącznik do
umowy.
197 2011-02-01 51/ZSS/11 2011-01-25 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Aneks do umowy Nr 158/ZSS/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
dotyczącej wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej
158/ZSS/10 2010-12-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 320 000,00
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie centrum integracji społecznej
198 2011-02-01 47/ZSS/11 2011-01-25
FUNDACJA "EW-MAR" PROFILAKTYKA,
EDUKACJA I PROMOCJA ROZWOJU
37 500,00
Dofinansowanie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej
świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym
27
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
199 2011-02-01 53/ZSS/11 2011-01-25 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 31 395,00
prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
- wychowawczych z elementami informacyjno -
edukacyjnymi z zakrsie rozwiazywania problemów
alkoholowych
200 2011-02-02 43/ZSS/11 2011-01-21
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
"MONAR" W
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osób używających
szkodliwie
201 2011-02-02 44/ZSS/11 2011-01-21
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
"MONAR" W
20 000,00 realizacja programu wspierającego dla osób uzależnionych
202 2011-02-02 42/ZSS/11 2011-01-21
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
"MONAR" W
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osób zagrożonych
uzaleznieniem
203 2011-02-02 46/ZSS/11 2011-01-21
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osób
eksperymentujacych
107/ZSS/11 2011-04-05
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00 aneks do umowy 46/ZSS/11
204 2011-02-02 5/BM/11 2011-01-01
SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W
LUBLINIE
0,00 Użyczenie sprzętu obrony cywilnej.
205 2011-02-02 6/GM/11 2011-02-01
CRH ŻAGIEL MED SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks do umowy dzierzawy dot. ul. Wilczej (obr. 16, ark. 4,
cz. dz. nr 88/4 i 88/5 pod parking
206 2011-02-02 27/KL/11 2011-01-17 HEDWIG FIJEN 5 416,88
wykład otwarty pt. "Manifesta" w ramach Europejskiego
Kolegium Kultury
207 2011-02-02 1/PL/11 2011-02-01 LESZEK SOLECKI 2 214,00 KONSULTACJE EKSPERCKIE
208 2011-02-02 45/ZSS/11 2011-01-21
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
"MONAR" W
10 000,00
realizacja programu wspierającego dla członków rodzin
osób uzaleznionych, eksperymentujacych, używajacych
szkodliwie, zagrożonych uzależnieniem
209 2011-02-03 25/OR/11 2011-01-24 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 6 258,00
Aneks do umowy nr 453/OR/10 z dnia 22.07.2010r. (dot
zmiany kwoty)
453/OR/10 2010-07-22 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 6 222,00
monitorowanie sygnałów z systemu wykrywania i
sygnalizacji pożaru
28
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
210 2011-02-03 174/OR/11 2011-01-03 LEMONEX S.A. 21 762,00
Dostawa napojów: Napój Tymbark ,Sok pomarańczowy,
Woda Cisowianka gazowana, Woda Cisowianka
niegazowana.
1140/OR/10 2010-11-24 LEMONEX S.A. 0,00 Aneks Nr 1 do umowy 148/2010 o staż- E.Mazurek
211 2011-02-03 23/OR/11 2011-01-24 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER 2 940,00
Aneks do umowy nr 4483/OR/2009 z dnia 11.12.2009r. (dot.
zaminy kwoty)
43/OR/2010 2010-12-11 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER 2 928,00
zakup usługikonserwacji instalacji i urządzeń systemu
sygnalizacji włamania i napadu
212 2011-02-03 49/ZSS/11 2011-01-25
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB
NI
12 075,00
Prowadzenie działń na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
- wychowawczych z elementami informacyjno -
edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych
213 2011-02-03 2/OI/11 2011-01-24
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
UMOWA o wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego z Polski Wschodniej - stopnia podstawowego
o statusie miast powyżej 100.000 mieszkańców, zwanych
dalej ?miastami prezydenckimi? w wyjeździe na misję
inwestycyjną do Indii (Mumbaj, Bangalore, Pune) w dniach
6-15 lutego 2011 r.
214 2011-02-03 26/OR/11 2011-01-24
TCHÓRZEWSKI SERWIS BARTOSZ
TCHÓRZEWSKI
5 635,00
Aneks do umowy nr 4685/OR/2009 z dnia 10.12.2009r. (dot.
kwoty umowy)
77/OR/2009 2009-12-10
TCHÓRZEWSKI SERWIS BARTOSZ
TCHÓRZEWSKI
5 612,00
konserwacja i nadzór eksploatacyjny nad kotłownią gazową
opartą na kotle DeDietrich DTG220 zlokalizowaną w
budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Świętoduskiej 3.
215 2011-02-04 29/OR/11 2011-01-26 KAZIMIERZ STELMASZCZUK 1 000,00
Opinia w sprawie względów technicznych budowli ujęcia
brzegowego rzeki Bystrzycy
216 2011-02-04 27/OR/11 2011-01-31 P.H.U. MORS KRZYSZTOF MIROSŁAW 8 987,76
Aneks nr 1 do umowy nr 1679/OR/2010 z dnia 05.05.2010r.
(dot zmiany kwoty wynikającej ze zmiany podatku VAT oraz
zmiany treści)
1679/OR/2010 2010-05-05 P.H.U. MORS KRZYSZTOF MIROSŁAW 8 963,41 zakup usług mycie samochodów i prowadzenie wykazów
217 2011-02-04 41/ZSS/11 2011-01-11 BAZY I SYSTEMY BANKOWE SP. Z O.O 0,00
Powierzenie zleceniobiorcy przetwarzanie danych
osobowych pozyskiwanych w związku z realizacją zadań
przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Lublinie w celu administrowania
Elektronicznym Krajowym Systemem Informatycznym
Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
29
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
218 2011-02-04 28/OR/11 2011-02-03
"STEMPEL BB" FIRMA USŁUGOWO-
HANDLOWA BARBARA BORSUKIEWICZ
45 339,42
Wykonanie i dostarczenie pieczątek, dostarczenie tuszu do
pieczątek
322/OR/12 2012-09-27
"STEMPEL BB" FIRMA USŁUGOWO-
HANDLOWA BARBARA BORSUKIEWICZ
0,00 Aneks wykonanie pieczatek zmniejszenie kwoty umowy
343/OR/12 2012-11-16
"STEMPEL BB" FIRMA USŁUGOWO-
HANDLOWA BARBARA BORSUKIEWICZ
0,00
Aneks do umowy 28/OR/11 zmniejszający wartość umowy o
3400,00 zł do łącznej kwoty 34200,00 zł
219 2011-02-04 50/ZSS/11 2011-01-25 FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 12 075,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
- wychowawczych z elementami informacyjno -
edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych
220 2011-02-07 76/IN/11 2011-01-25
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I
OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZ
2 431 384,90
Wykonanie drogi w ul. Lipskiej w Lublinie wraz z
oświetleniem i likwidacją kolizji urządzeń
elektroenergetycznych z budowaną drogą.
42/DM/11 2011-04-19
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I
OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZ
19 929,38
Aneks do umowy nr 76/IN/11 zdnia 25.01.2011r. w sprawie
wykonania drogi w ul. Lipskiej w Lublinie wraz z
oświetleniem i likwidacją kolizji urządzeń
elektrooenergetycznych z budowaną drogą
221 2011-02-07 3/FE/11 2011-01-11
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
3 177,74
Aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 25/2010/P/OW z dnia 7
lipca 2010 r. zawarty na mocy uchwały nr 5/2011 Zarządu
WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania : budowa
kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Felin, odcinek do ul
Doświadczalnej.
8/FE/10 2010-07-07
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
0,00
umowa pożyczki nr 25/2010/P/GW na dofinansowanie
budowy kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Felin, odcinek do
ul. Doświadczalnej w Lublinie, zawarta pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 7
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Wojciecha
Piekarczyka oraz V-ce Prezesa Zarządu - Jerzego
Kuklińskiego a Gminą Miasto Lublin reprezentowaną przez
Zastępcę Prezydenta - Krzysztofa Żuka przy kontrasygnacie
Skarbnika - Ireny Szumlak.
222 2011-02-07 28/KL/11 2011-02-01 KAROLINA KRYCZKA 1 000,00
montaz materiału i przygotowanie wideo do publikacji na
stronie www.lublin2016.eu
223 2011-02-07 31/KL/11 2011-01-24 MARCEL HICTER 6 198,52
przeprowadzenie wykładu "Tworzenie partnerstw i sieci
wspólpracy w kulturze" w ramach Europejskiego Kolegium
Kultury
30
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
224 2011-02-08 2/IT/11 2011-01-26 FUTURO EXITO SP. ZOO 10 455,00
Dostawa i instalacja urządzen radiowych Ubiquiti 5GHz w
relacjach: - Kościuszki 10 - Wieniawska 14, - Krak. Przedm.
68 - Wieniawska 14, - Lubartowska 49 - Wieniawska 14, -
Narutowicza 9 - Wieniawska 14, - Kunickiego 15 -
Wieniawska 14.
225 2011-02-08 9/GM/11 2011-02-08 ROMAN KRUSZYŃSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Siemiradzkiego - zieleń przydomowa - cz.
dz. nr 77 (obr. 9, ark. 16)
226 2011-02-08 7/GM/11 2011-02-03 ZBIGNIEW BĘCZYŃSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż - cz. dz. nr 1/7
(obr. 43, ark. 15)
227 2011-02-08 3/GD/11 2011-01-19
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 968,00
Opracowanie projektu podziału działki nr 35/1stanowiącej
ulicę Wojciechowską (obr.25, ark.2) w celu wydzielenia
części nieruchomości objetej KW 13432.
228 2011-02-08 5/GM/11 2011-02-01 MARIUSZ IBOWICZ 500,00 sprzątanie targowiska - ul. Kruczkowskiego
229 2011-02-08 4/GD/11 2011-01-19
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
2 214,00
Opracowanie projektu podziału działki nr 111 stanowiącej
Aleję Sikorskiego (obr.3, ark.10) w celu wydzielenia części
zajetej pod ulicę.
230 2011-02-08 8/GM/11 2011-02-07 BEATA KARPIŃSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Jaśminowa - uprawy - dz. nr 25/2 i dz. nr
25/3 (obr. 33, ark. 6)
231 2011-02-09 3/BM/11 2011-01-24 TECHNIKA IT S.A. 10 332,00 Konserwacja i serwis Systemu Ostrzegania Powodziowego.
232 2011-02-09 3/ON/11 2011-01-03 URZĄD MIASTA LUBLIN- WYNAGRODZENIA 473 280,00
wynagrodzenie presonelu i uczestników realizujących
projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin
233 2011-02-09 36/OR/11 2011-02-08
WYDAWNICTWO BOMIS PRESS MARZENA
RAŹNIEWSKA-PÓŁKOSZEK
6 027,00
Przeprowadzenie szkolenia pt.Zarządzanie informacją w
sytuacjach kryzysowych; w ramach projektu KNE
234 2011-02-10 14/GM/11 2011-02-10 BOŻENA MICHAŁOWSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Reja - zieleń przydomowa - dz. nr 7 (obr. 9,
ark. 12)
235 2011-02-10 1/OW/11 2011-01-13 MIECZ NET KAROL LABE 10 431,00
Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego na
potrzeby projektów wdrażanych przez WOiW UM Lublin
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
2/OW/2011 2011-01-13 MIECZ NET KAROL LABE 85,50
Aneks do umowy zawartej w dniu 13.01.2011 r. - Zakup i
dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby
projektów wdrażanych przez WOiW UM Lublin
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Zmianie ulega wartość wynagrodzenia
31
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
236 2011-02-10 40/OR/11 2011-02-09 TRADIS SP. Z O.O. 31 359,26 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby UM
434/OR/11 2011-07-05 TRADIS SP. Z O.O. 47 359,26 Aneks nr 1 - Zmiana wartości umowy
237 2011-02-10 7/BM/11 2011-01-05
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
WOJEWÓDZKICH
0,00
Użyczenie energii elektrycznej na potrzeby punktu
kamerowego przy ul. Grottgera
1876/BM/2009 2009-05-29
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
WOJEWÓDZKICH
2 898,72
Użyczenie energii elektrycznej na potrzeby zasilanie punktu
monitornigu wizyjnego zlokalizowanego przy ul. M.C.
Skłodowskiej 5.
238 2011-02-10 2/BK/11 2011-01-01
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00 Składka na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego FGZGiK
239 2011-02-10 13/GM/11 2011-02-08 JOANNA TOKARZEWSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
1/5 (obr. 4, ark. 8)
240 2011-02-10 15/GM/11 2011-02-10
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM.
WANDY KANIOROWEJ
0,00
Umowa dzierżawy sceny etradowej wraz z elementami
zadaszenia
241 2011-02-10 6/OŚ/11 2011-01-03
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
3 000,00
Dotyczy wykonania działaności diagnostycznej i leczniczej
zwierząt.
242 2011-02-10 12/GM/11 2011-02-09 KATARZYNA JEMIELNIAK 0,00
Dzierżawa - ul. Filaretów - pawilon handlowy - cz. dz. nr 2/7
(obr. 27, ark. 4)
243 2011-02-11 48/OR/11 2011-01-03
KSJ ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI STEC I S-KA
0,00
Aneks do umowy nr 655/OR/2010 (dot. zmiany wysokości
czynszu związanej ze zmianą podatku VAT)
655/OR/2010 2010-03-12
KSJ ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI STEC I S-KA
0,00 umowa najmu
244 2011-02-11 46/OR/11 2011-01-03
ZAKŁAD INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
0,00
Aneks do umowy nr 4746/OR/2009 (dot. zmiany wysokości
czynszu związanej ze zmianą podatku VAT)
4746/OR/2009 2009-12-29
ZAKŁAD INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
0,00 umowa najmu
245 2011-02-11 30/KL/11 2011-01-24 HASPEL JORG 4 651,80 autorski wykład w ramach Europejskiego Kolegium Kultury
246 2011-02-11 34/KL/11 2011-01-31 BEATA URBANOWICZ 1 000,00
autorski wykład pt. Urzędnik wobec sztuki w przestrzeni
miasta w ramach Europejskiego Kolegium Kultury
247 2011-02-11 42/OR/11 2011-01-03 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00
Aneks nr 3/2011 do umowy nr 367/OR/CP/I/2008 (dot.
zmiany wysokości czynszu miesięcznego związanej ze
zmianą podatku VAT)
367/OR/CP/J/2008 2008-01-30 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00 umowa najmu
32
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
248 2011-02-11 45/OR/11 2011-01-19
FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD
GRUDZIŃSKI
332 035,20
Aneks do umowy nr 2222/OR/2010 (dot. zmiany wysokości
czynszu związanej ze zmianą podatku VAT)
2222/OR/2010 2008-07-25
FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD
GRUDZIŃSKI
332 035,20
najem lokali biurowych położonych na III kondygnacji o
łącznej powierzchni 216 mkw w przedmiotowej
nieruchomości
249 2011-02-11 47/OR/11 2011-01-03 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 0,00
Aneks do umowy nr 2221/OR/2008 (dot. zmiany wysokości
czynszu związanej ze zmianą podatku VAT; zmiana osób
reprezentujących UM, zmiana siedziby wynajmujących))
2221/OR/2008 2008-07-30 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 350 481,60 Wynajem lokalu ul Złota
250 2011-02-11 6/OI/11 2011-02-07 ANNA DRABIK 4 000,00 Opracowanie treści Katalogu firm
251 2011-02-11 44/OR/11 2011-01-03 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 351 667,44
Aneks do umowy nr 34/OR/2009 (dot. zmiany wysokości
czynszu związanej ze zmianą podatku VAT)
34/OR/2009 2009-06-22 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 351 667,44 wynajem nieruchomości położona przy ul. Dolna 3 Maja 5
252 2011-02-11 32/KL/11 2011-01-06 JACEK WARDA 10 000,00
Realizacja autorskiego projektu pn. "Zwierciadło pamięci"
obejmującego przygotowanie ośmiu plansz ze zdjęciami i
wykonanie herbu Głuska i umieszczenie ich na terenie
dzielnicy Głusk.
253 2011-02-11 49/OR/11 2011-01-03 MUSI - SPÓŁDZIELNIA W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 3548/ZSS/2008 (dot. zmiany wysokości
czynszu związanej ze zmianą podatku VAT)
36/OR/2009 2009-07-14 MUSI - SPÓŁDZIELNIA W LUBLINIE 24 204,80
najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 49,60 mkw
usytuowane na parterze lokalu przy ul. Magnoliowej 4
254 2011-02-11 33/KL/11 2011-02-07 JERZY ONUCH 2 500,00 autorski wykład w ramach Europejskiego Kolegium Kultury
255 2011-02-11 43/OR/11 2011-01-03
REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W
LUBLINIE
0,00
Aneks do umowy nr 3940/OR/2009 z dnia 29.10.2009 (dot
zmiany wartości czynszu związanej ze zmianą podatku VAT)
3940/OR/2009 2009-10-29
REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W
LUBLINIE
4 858,65 umowa o najem lokalu
256 2011-02-14 52/ZSS/11 2011-01-25
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
8 694,00 Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
257 2011-02-14 73/ZSS/11 2011-02-04
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
8 694,00 Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
33
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
258 2011-02-14 61/ZSS/11 2011-01-31 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 5 000,00
Realizacja programu edukacyjnego i interwencyjnego
majacego na celu zmniejszenie liczby użytkowników dróg
będących pod wpływem środków psychoaktywnych
259 2011-02-14 72/ZSS/11 2011-02-04
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
4 830,00 Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
260 2011-02-14 71/ZSS/11 2011-02-04
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6 762,00 Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
261 2011-02-14 62/ZSS/11 2011-01-31 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 5 000,00
Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych z
elementami wsparcia psychologicznego dot. rozwiązywania
bieżących problemów życiowych
262 2011-02-14 55/ZSS/11 2011-01-31 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 5 000,00
realizacja programów interwencyjno-motywacyjnych dla
osób z problemem narkomanii
263 2011-02-14 39/OR/11 2011-02-08
EMPIRIA - DORADZTWO W SPRAWACH
FINANSÓW PUBLICZNYCH
4 600,00
Przeprowadzenie szkolenia pt. Zmiana zasad finansowania
zadań pożytku publicznego; w ramach projektu KNE
264 2011-02-15 75/ZSS/11 2011-02-04
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
70 000,00
Prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od
alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego
265 2011-02-15 4/GK/11 2011-01-11 MARCIN GAJDA - AKG 39 999,99
Wykonanie kompletnej dokumentacji na : Rewaloryzacja
Parku Bronowickiego w Lublinie - część II
266 2011-02-15 22/GK/11 2011-01-19
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
341 976,64
Budowa alejek i instalacji nawadniających czterech
skwerów w Dzielnicy Bronowice.
77/GK/11 2011-01-11
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
0,00 Budowa skwerów w dzielnicy Bronowice
267 2011-02-15 48/ZSS/11 2011-01-25
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY CON AMORE
19 320,00 Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
268 2011-02-15 21/GK/11 2011-01-11
BIURO PROJEKTOWO- INŻYNIERYJNE
"REDAN" SP. ZO.O - ADAM BORKOWSKI
91 500,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji na Budowę Parku przy
ul. Zawilcowej- część I.
78/GK/11 2011-01-11
BIURO PROJEKTOWO- INŻYNIERYJNE
"REDAN" SP. ZO.O - ADAM BORKOWSKI
91 500,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji na Budowę Parku przy
ul. Zawilcowej- część I.
269 2011-02-15 6/FE/11 2011-02-07
LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
1 439 951,16
umowa o dofinansowanie projektu: Promocja Inwestycyjna
Lublina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013 , Oś
priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna , działanie : 2.4
Schemat B
34
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
270 2011-02-15 5/FE/11 2011-02-07
LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
1 285 954,90
umowa o dofinansowanie projektu: Uwarunkowania rozwoju
gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie
Gminy Lublin w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013, oś priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna,
działanie: 2.4 Schemat B
271 2011-02-15 58/ZSS/11 2011-01-31 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 15 000,00
realizacja dziaqłań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w
tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych
272 2011-02-15 78/IN/11 2011-02-14
KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD
GAZO
1 962,22
Aneks do umowy o przyłączenie do sieci gazowej (umowa z
dnia 27.07.2010 r. Nr 51/IN/10)- miejsce dostawy i odbioru
paliwa gazowego: budynek wielorodzinny przy ul.
Mireckiego 4-8/ seg. B. Aneks wprowadza zmianę treści par.
1 oraz par. 4 umowy, w szczególności wprowadza nową
wartość opłaty za przyłączenie tj. aktualna wartość 1595,30
zł netto + VAT /pierwotnie była to kwota 1653 zł netto +
VAT.
273 2011-02-15 41/KL/11 2011-01-10 JAN HUDZIK 22 000,00
Przygotowanie autorskiego opracowania dotyczącego osi
tematycznej Kultura Wiedzy w ramach projektu
274 2011-02-15 39/KL/11 2011-01-10 PIOTR ZIENIUK 11 500,00
Przygotowanie autorskiego opracowania dotyczącego
komunikacji społecznej w ramach projektu ?ESK Lublin
2016?.
275 2011-02-15 57/ZSS/11 2011-01-31 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 15 000,00
Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w
tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup
terapeutycznych
276 2011-02-15 51/OR/11 2011-01-03 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 0,00
Aneks do umowy nr 3232/OR/2008 z dnia 14.11.2008r. (dot.
osób reprezentujących, zmiana adresu siedziby firmy,
zmiana stawki podatku VAT)
3232/OR/2010 2008-11-14 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 456 280,00
najem lokali biurowych położonych na I kondygnacji o
łącznej powierzchni 266 mkw oraz 50mkw na parterze w
przedmiotowej nieruchomości - ul. Złota 2
277 2011-02-15 16/OI/11 2011-02-04 MAŁGORZATA WÓJCIK 6 650,00
obsługa Rady Rozwoju Lublina, inicjowanie i koordynowanie
współpracy Biura z organizacjami studenckimi i Biurami
Karier związane z Konkursem Prezydenta Miasta na
najlepszą pracę dyplomową
278 2011-02-15 42/KL/11 2011-01-10 URSZULA BYLICA 5 500,00
Przygotowanie autorskiego opracowania dotyczącego
koncepcji edukacji kulturalnej w Lublinie w ramach projektu
ESK Lublin 2016
35
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
279 2011-02-15 4/FE/11 2011-02-07
LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
801 771,27
Umowa o dofinansowanie projektu Marka EkoLublin w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś
Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie : 2.4
schemat B
280 2011-02-15 23/GK/11 2011-01-11 PIOTR DONIEC 54 607,20
Wykonanie kompletnej dokumentacji na Budowę Parku i
terenów przyulicznych w Dzielnicy Głusk- częśćIII.
281 2011-02-15 37/KL/11 2011-01-03 PIOTR BROŻEK 6 720,00
Realizacja autorskiego filmu dokumentalnego oraz
przeprowadzenie 12 autorskich spotkań pt. "Lubelskie
bibliotekarki" połączonych z prezentacją tego filmu w filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej
202/KL/11 2011-04-05 PIOTR BROŻEK 6 720,00
ANEKS do umowy nr 202/KL/11 z 03.01.2011 r. - Realizacja
autorskiego filmu dokumentalnego oraz przeprowadzenie
12 autorskich spotkań pt. "Lubelskie biblitekarki"
połączonych z projekcją tego filmu w filiach MBP w Lublinie
282 2011-02-15 74/ZSS/11 2011-02-04
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
12 075,00 Prowadzeni działań na rzecz dożywiania dzieci
283 2011-02-15 5/KP/11 2011-01-13 EMKA-PRESS-SPORT SP. Z O.O. 6 150,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz Gminy
Lublin w ramach Gali Sportowej w dn. 14.01.2011 w
Filharmonii Lubelskiej w Lublinie.
284 2011-02-16 9/DM/11 2011-02-01
USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALATORSTWA
ELEKTRYCZNEGO MAREK WOŁOSIŃSKI
380 000,00
Konserwacje ,obsługa i naprawy podewastacyjne
oświetlenia przejśćpodziemnych i tuneli na terenie miasta
Lublin
285 2011-02-16 5/OŚ/11 2011-01-03
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA
KIEDROWSKA
0,00
Zmiana kwoty podatku VAT z 22% na 23 % oraz 7 % na 8 %
.
1582/OŚ/2010 2010-04-30
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA
KIEDROWSKA
4 642 308,00
Zamawiający powierz a Wykonawca przyjmuje do realizacji
prowadzenie i administrowanie miejskiego Schroniska dla
bezdomnych zwierząt (200 psów i 300 kotów)
zlokalizowanego przy ul.Metalurgicznej 5
286 2011-02-16 59/ZSS/11 2011-01-31 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 15 000,00
Prowadzenie działań partyworkerów na terenie miasta
Lublina
287 2011-02-16 38/KL/11 2011-01-10 AGATA WILL 11 000,00
Przygotowanie autorskiego opracowania dotyczącego
koncepcji współpracy Miasta Lublin z partnerami z Hiszpanii
w ramach projektu ?ESK Lublin 2016?.
36
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
288 2011-02-16 40/KL/11 2011-01-10 AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA 5 500,00
Przygotowanie autorskiego opracowania zawierającego
analizę potencjału Miasta Lublin w zakresie przemysłów
kreatywnych w ramach projektu ?ESK Lublin 2016?.
289 2011-02-16 60/ZSS/11 2011-01-31 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 15 000,00
Prowadzenie działań streetworkerów na terenie miasta
Lublina
290 2011-02-16 5/GD/11 2011-02-15
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO
ŚWIDNIK
7 000,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w
lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, których
powierzchnia w/g Uproszczonego planu urządzania lasów
położonych na terenie m.Lublin wynosi 342,8722 ha.
7/GD/10 2010-06-01
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO
ŚWIDNIK
7 000,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w
lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, których
powierzchnia w/g Uproszczonego planu urządzania lasów
położonych na terenie m.Lublin wynosi 342,8722 ha.
291 2011-02-16 53/OR/11 2011-02-07 KRZYSZTOF BARTNIK 2 000,00
Namalowanie portretu o wymiarach 50x40 w technice
olejnej kierownika zarządu miejskiego Lublina Seweryna
Czerwińskiego
292 2011-02-16 4/BM/11 2011-02-01 KOMENDA MIEJSKA POLICJI 200 000,00
Porozumienie w sprawie zorganizowania w 2011 służb
ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej
Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących
dochody własne miasta Lublin.
293 2011-02-16 56/ZSS/11 2011-01-31 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 5 000,00
Realizacja programów interwencyjno-motywacyjnych dla
osób z problemem narkomanii
294 2011-02-17 35/KL/11 2011-02-10 TOMASZ WOŁEK 170,00
Przygotowanie i prezentacja autorskiego wystąpienia
podczas Debaty pt. "Przeciw antysefityzmowi 1936-2009"
organizowanej z cyklu Debat Lubelskich "Przekraczać mury"
w dniu 16 lutego 2011 r.
295 2011-02-17 36/KL/11 2011-02-10 ADAM MICHNIK 170,00
Przygotowanie i prezentacja autorskiego wystąpienia
podczas Debaty pt. "Przeciw antysemityzmowi 1936-2009"
organizowanej z cyklu Debat Lubelskich pt. "Przekraczać
mury" w dniu 16 lutego 2011 r.
296 2011-02-18 70/ZSS/11 2011-02-04
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
KRZYŻA
12 075,00 Prowadzenie działąń na rzecz dożywiania dzieci
297 2011-02-18 7/IT/11 2011-02-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI 5 043,00
Dostawa i instalacja urzadzeń radiowych Ubiquiti 5GHz w
relacji ul. Wieniawska 14 - ul. Krakowskie Przedmieście 39
298 2011-02-18 64/ZSS/11 2011-01-31 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 7 500,00 Realizacja programu postrehabilitacyjnego (...)
299 2011-02-18 55/OR/11 2011-01-14 ANDRZEJ URBAŚ 2 000,00 Dozór mienia budynków UM Lublin
37
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
300 2011-02-18 63/ZSS/11 2011-01-31 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 7 500,00 Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (...)
301 2011-02-18 6/IT/11 2011-02-01 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 198,00
Dostawa i instalacja urzadzeń radiowych Ubiquiti 5GHz w
relacji ul. Droga Męczenników Majdanka 53 - ul. Droga
Męczenników Majdanka 55
302 2011-02-18 5/IT/11 2011-02-09 SOLIDEX SPÓŁKA AKCYJNA 68 181,41
Serwis i świadczenie usług asysty technicznej firewall'a
Juniper SSG 550 oraz przełączników Cisco Catalyst.
303 2011-02-21 24/OR/11 2011-01-01 KONSPOŻ SP.J. 17 150,00
Aneks do umowy nr 13/OR/10 z dnia 27.05.2010r. (dot
zmiany kwoty)
13/OR/10 2010-05-27 KONSPOŻ SP.J. 17 080,00 dostawa sprzętu ppoż
304 2011-02-21 8/IT/11 2011-01-03 SPRINT S.A. 1 440,25 Aneks do umowy nr 55/IT/10
55/IT/10 2010-12-13 SPRINT S.A. 178 754,40
Serwis i świadczenie usług asysty technicznej dla systemu
telekomunikacyjnego Hipath8000 oraz Hipath4000 w wersji
4.0 wraz z aplikacjami towarzyszącymi Xpression, Itar i
Biling Online.
305 2011-02-21 79/IN/11 2011-02-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 71 032,50
Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów
zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie - dz. nr
1/27, 1/28.
306 2011-02-21 10/DM/11 2011-02-11 MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 5 407 458,52
Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności -ul. Dolna 3-go
Maja-ul. B.Prusa wciągu DK 12,17 w Lublinie
307 2011-02-21 65/ZSS/11 2011-02-17
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
KRZYŻA
37 500,00
Dofinansowanie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
308 2011-02-21 8/DM/11 2011-01-03
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
3 554,20
aneks do umowy 130/DM/10- wykonanie remontu ul.
Piekarskiej
130/DM/10 2010-12-15
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
433 612,55
Wykonanie remontu ul. Piekarskiej w Lublinie odcinek od
skrzyżowania z ul. Betonową do skrzyżowania z ul.
Przeskok.
309 2011-02-22 8/OI/11 2011-02-07
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW OI UM
LUBLIN
0,00
Zakupy bieżące w ramach projektu "Uwarunkowania
rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na
przykładzie Gminy Lublin" /w skrócie "URG"/
310 2011-02-22 6/GD/11 2011-02-18 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 3 480,00
Rozgraniczenie nieruchomości położonej przy
ul.Kasprowicza 53 z nieruchomością położną przy
ul.Kasprowicza 51(obr.45, ark.2).
311 2011-02-22 56/OR/11 2011-02-22
HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK,
PAWEŁ OSTASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
MERIWA
36 822,54
Dostarczenie i montaż krzeseł biurowych i foteli
gabinetowych
38
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
312 2011-02-22 7/OI/11 2011-02-07
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW OI UM
LUBLIN
0,00
Zakupy bieżące w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna
Lublina"
313 2011-02-22 1/MKZ/11 2011-02-07 RYSZARD SZCZYGIEŁ 500,00
Opinia dotycząca szczegółowej historycznej części
opracowania zatytułowanego "Zintegrowany Plan
Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin" -
(rozdz. 2 Opis miejsca i rozdz. 3 Wykazanie wartości
kulturowych obiektu), zwanego "Zintegrowanym Planem".
314 2011-02-22 7/GD/11 2011-02-08
OKRĘGOWE PRZEDS.GEODEZYJNO-
KARTOGRAFICZNE SP.Z O.O.
113 160,00
Obsługa techniczna Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Miasta Lublin w 2011r
315 2011-02-23 70/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 65/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
65/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienieoraz
wynajem sali szkoleniowej
316 2011-02-23 75/OR/11 2011-02-21 PAWEŁ KRZYWICKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Planowanie ścieżki
kariery"
317 2011-02-23 69/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienie oraz
wynajęcie sali szkoleniowej
74/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 69/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
318 2011-02-23 45/KL/11 2011-02-10 MAREK KRZYKAŁA 550,00
Przygotowanie autorskiego projektu graficznego siatki
informacyjnej, banera na stronę internetową, ulotki, banera
zapowiadającego Galę Kultury, zaproszeń i dyplomów
dotyczących Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury
319 2011-02-23 67/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienie oraz
wynajęcie sali szkoleniowej
72/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 67/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
320 2011-02-23 72/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 67/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
67/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienie oraz
wynajęcie sali szkoleniowej
39
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
321 2011-02-23 65/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienieoraz
wynajem sali szkoleniowej
70/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 65/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
322 2011-02-23 66/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienie oraz
wynajęcie sali szkoleniowej
71/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 66/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
323 2011-02-23 68/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienie oraz
wynajęcie sali szkoleniowej
73/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 65/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
324 2011-02-23 76/OR/11 2011-02-21 MICHAŁ WROŃSKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Planowanie ścieżki
kariery"
325 2011-02-23 71/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 66/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
66/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienie oraz
wynajęcie sali szkoleniowej
326 2011-02-24 3/RB/11 2011-01-14
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR
KAŃCZUGOWSKI
292 457,10
Aneks nr 1 z dnia 14.01.2011 r. do umowy nr 90/RB/10 z
dnia 16.11.2010 r. zawartej na: Przebudowę ogrodzenia i
remont dachu Żłobka nr 5 w Lublinie, ul. Sowia 4.
327 2011-02-24 4/RB/11 2011-01-14
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DELTA
- K AGNIESZKA KRZYŚPIAK
264 456,53
Aneks nr 1 do umowy nr 53/RB/10 z dnia 26.08.2010 r.
zawartej na: Przebudowę i odtworzenie części muru
oporowego, przy budynku IV Liceuum Ogólnokszałcącego w
Lublinie, przy ul. Szkolnej 4
328 2011-02-24 9/OI/11 2011-02-21 AGIT AGNIESZKA RYDZ 2 500,00
Tłumaczenie z j.polskiego na j.angielski treści Katalogu firm
i korekta edytorska tekstu po składzie Katalogu
329 2011-02-24 11/DM/11 2011-02-21
LOCOMOTIVA WŁODZIMIERZ
CHRZANOWSKI
0,00
Budowa układu komunikacyjnego -ulica Fieldorfa na
odcinku od ul. Chodźki do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
330 2011-02-24 8/GK/11 2011-01-03 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 270 062,89
Aneks dot. umowy 836/GK/2010 "Prace związane z
utrzymaniem , kompleksową konserwacją i renowacją
zieleni w rejonie Dziesiąta" - zmiana podatku VAT
40
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
836/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 270 062,89
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni w rejonie Dziesiąta
331 2011-02-24 6/GK/11 2011-01-03 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 899 178,39
Aneks dot. zmiany podatku VAT: 8% - "Utrzymanie
,kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni- w rejonie
LSM".
837/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 899 178,39
utrzymanie ,kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni-
w rejonie LSM
332 2011-02-25 84/ZSS/11 2011-02-18 IWONA SZTAJNER 5 000,00 realizacja szkoleń dla nauczycieli, rodziców i uczniów
333 2011-02-25 63/OR/11 2011-02-23
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI
SAMORZĄDOWEJ MGR PIOTR DROB
3 000,00
Przeprowadzenie szkolenia pt. Podatek VAT w jednostkach
samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem
zmian po 1 stycznia 2011r. - w ramach projektu KNE
334 2011-02-25 17/GM/11 2011-02-16 FHU"WITKOWSKI" ROBERT WITKOWSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Jutrzenki - targowisko osiedlowe - cz. dz. nr
28/19 (obr. 30, ark. 4)
335 2011-02-25 18/GM/11 2011-02-17 KAZIMIERA KUTNIK 0,00
Dzierżawa - ul. Biernackiego - kiosk handlowy - cz. dz. nr
41/5 (obr. 7, ark. 3)
336 2011-02-25 19/GM/11 2011-02-18 ROBERT KOZŁOWSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Siemiradzkiego - zieleń przydomowa - cz.
dz. nr 77 (obr. 9, ark. 16)
337 2011-02-25 83/ZSS/11 2011-02-18 SARA FILIPIAK 10 000,00
realizacja szkoleń dla podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej
338 2011-02-25 16/GM/11 2011-02-11 MAREK KARCZMARZ 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż - cz. dz. nr 76/4
(obr. 43, ark. 14)
339 2011-02-25 20/GM/11 2011-02-18 BORYS SAPALSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Aksini - zieleń przydomowa - cz. dz. nr 98/3
(obr. 39, ark. 2)
340 2011-02-25 81/ZSS/11 2011-02-18 IRENEUSZ SIUDEM 5 000,00 realizacja programu Żyj na luzie ul. Kaczeńcowa
341 2011-02-25 80/ZSS/11 2011-02-18 IRENEUSZ SIUDEM 5 000,00 realizacja programu " Żyj na luzie" ul. Owocowa 6
342 2011-02-25 5/OW/11 2011-01-28 AGNIESZKA FILIP 7 070,00
opracowanie i przeprowadzenie testów motywacyjnych oraz
opracowanie raportów w ramach projektu "MOJA FIRMA.
Będę przedsiębiorcą"
343 2011-02-25 78/OR/11 2011-02-23 BOŻENA ŻUREK 2 400,00
Przeprowadzenie szkolenia pt. Zmiany w systemie realizacji
POKL od 2011 roku- w ramach projektu KNE
344 2011-02-25 11/GM/11 2011-02-09 ANNA MARCINIAK 0,00
Dzierżawa - ul. Romera - zieleń przydomowa - cz. dz. nr
113/2 (obr. 43, ark. 10)
345 2011-02-25 21/GM/11 2011-02-21
REGINA KOPCZYŃSKA PARKING
STRZEŻONY
0,00
Dzierżawa - ul. Ułanów - parking strzeżony - cz. dz. nr 70 i
71 (obr. 15, ark. 2)
41
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
346 2011-02-28 50/KL/11 2011-02-18 JOANNA RĄCZKIEWICZ 1 100,00
Tłumaczenie ustne z języka polskiego na język angielski i z
języka angielskiego na język polski podczas Trzynastego
Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł
Williama Shakespeare'a w języku angielskim, który
odbedzie sie w dniach 25-26 lutego 201 roku w Domu
Kultury LSM w Lublinie
347 2011-02-28 8/RB/11 2011-01-28
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ELBUD
SZYMAŃSKI
3 825 304,92
Aneks nr 1 z dnia 28.01.2011 r., do umowy nr 108/RB/10 z
dnia 29.12.2010 r., zawartej na "Termomodernizację
Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej", przy ul.
Magnoliowej 8 w Lublinie.
348 2011-02-28 53/KL/11 2011-02-18 JERZY WRZOS 2 000,00
Przygotowanie autorskiego scenariusza Trzynastego
Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł
Williama Shakespeare'a w Języku Angielskim, który
odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2011 roku w Domu
Kultury LSM w Lublinie
349 2011-02-28 1/ST/11 2011-02-24
TABAL JAN KIDAJ, MIECZYSŁAW DANIEL
SPÓŁKA JAWNA
9 996,00
Bieżące utrzymanie i konserwacja 20 sztuk oszklonych i
podświetlanych gablot z mapą Lublina w ramach zadania
"Zintegrowane Oznakowanie Turystyczne Lublina"
350 2011-02-28 81/OR/11 2011-02-22
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK
SP. Z O.O.
136 402,62
Dostarczanie papieru kserograficznego i artykułów
papierniczych
351 2011-02-28 9/RB/11 2011-02-21
EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
MARTA KRZYŻANOWSKA
16 776,25
Roboty instalacyjne elektryczne - wykonanie wewnętrznej
linii zasilającej oraz tablicy bepziecznikowej (dla urządzeń
klimatyzacyjnych) w budynku Ratrusza, pl. Łokietka 1 w
Lublinie.
352 2011-02-28 90/ZSS/11 2011-02-09
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW.
JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
8 694,00 Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
353 2011-02-28 52/KL/11 2011-02-18 MIECZYSŁAW WOJTAS 800,00
Uczestnictwo w pracach jury w charakterze jurora podczas
Trzynastego Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji
Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare'a w języku
angielskim, który odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2010
roku w Domu Kultury LSM w Lublinie
354 2011-02-28 46/KL/11 2011-02-11 JAROSŁAW JAWORSKI 4 125,00
Udział w pracach nad przygotowaniem strategii
marketingowej projektu "Lublin 2016 - Europejska Stolica
Kultury - Kandydat"
355 2011-02-28 77/OR/11 2011-02-17 MISURA S.C. 18 032,00 Przewóz osob na szkolenie
42
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
356 2011-02-28 51/KL/11 2011-02-18 STEVEN BARONE 1 000,00
Uczestnictwo w pracach jury w charakterze jurora podczas
Trzynastego Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji
Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare'a w języku
angielskim, który odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2010
roku w Domu Kultury LSM w Lublinie
357 2011-02-28 49/KL/11 2011-02-18 GRZEGORZ JÓZEFCZUK 1 000,00
Uczestnictwo w pracach jury w charakterze jurora podczas
Trzynastego Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji
Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare'a w języku
angielskim, który odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2010
roku w Domu Kultury LSM w Lublinie
358 2011-02-28 6/RB/11 2011-01-28
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
922 384,81
Aneks nr 1 z dnia 28.01.2011 r. do umowy nr 99/RB/10 z
dnia 15.11.2010 r. zawartej na: Zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych zmiany sposobu
użytkowania pomieszczeń piwnicznych budynku "Piwnicy
pod Fortuną" do celów ekspozycyjnych pt. "Medialna
wędrówka po historii miasta" (dz. nr 84) w Lublinie, przy ul.
Rynek 8.
359 2011-02-28 47/KL/11 2011-02-10 JOANNA BORKOWSKA 1 650,00
Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej "Lublin
2016 - Europejska Stolica Kultury - Kandydat" w Sejmie RP
przez Młodzieżową Radaę Miasta Lublin
360 2011-02-28 48/KL/11 2011-01-17 MACIEJ SOKAL 900,00
Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język ukraiński
(20 stron znormalizowanego maszynopisu) do publikacji na
stronie internetowej www.lublin2016.eu
361 2011-03-01 8/GD/11 2011-02-18
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
18 450,00
Wznawianie punktów granicznych działek oraz okazywanie
granic działek dla potrzeb Wydziału Geodezji oraz Wydziału
Dróg i Mostów.
362 2011-03-01 12/DM/11 2011-02-25
ELEKTROPROJEKT S. A ODDZIAŁ W
LUBLINIE
7 872,00
wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
oświetlenia drogowego ul. Poniatowskiego
363 2011-03-01 76/ZSS/11 2011-02-18
PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
ALICJA DUDEK
5 000,00
szkolenia dla młodzieży uczacej się w szkołach
ponadgimnazjalnych w zakresie HIV/AIDS
364 2011-03-01 69/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
105/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks nr 1 do umowy dot. realizacji programu korekcyjno -
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
43
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
274/ZSS/11 2011-05-20
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie (aneks Nr 2 - zmiana
merytoryczna nie powodująca skutków finanasowych)
365 2011-03-01 7/OŚ/11 2011-01-03
LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT
RYSZARD IWANICKI
27 000,00
W sprawie realizacji "Planu działania /procedury i
mechanizmy/ postępowania z dzikimi zwierzętami na
terenie miasta Lublin.
366 2011-03-01 66/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
Realizacja programu rozszerzającego dla osób
uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
102/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks nr 1 do umowy dot. realizacji programu
rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych
367 2011-03-01 86/ZSS/11 2011-02-18 PRO FIGHTER MACIEJ WALCZYKIEWICZ 15 000,00
Realizacja przedsięwzięcia profilaktycznego promującego
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i
studentów pod hasłem "Wygraj zdrowie poprzez sport -
MUAY - THAI przeciwko uzależnieniom" w łącznym
wymiarze 180 godzin
368 2011-03-01 68/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
10 000,00
Realizacja programu wspierającego dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie
104/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks nr 1 do umowy dot. realizacji programu
wspierającego dla osób doświadczających przemocy w
rodzinie
369 2011-03-01 78/ZSS/11 2011-02-18
AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA
"EDUKATOR"
5 000,00
realizacja szkoeleń dla służb mundurowych (żandarmeria
wojskowa)
370 2011-03-01 82/OR/11 2011-02-01
DESIGNERS A.JAGUARA,Z.JAGURA
SP.JAWNA
5 904,00
Przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania do zajęcia
pasa drogowego w zakresie obsługi systemu eDIOM
371 2011-03-01 79/ZSS/11 2011-02-18
PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
ALICJA DUDEK
5 000,00
realizacja szkoleń dla Straży Miejskiej i funkcjonariuszy
Aresztu Śledczego w Lublinie
372 2011-03-01 50/OR/11 2011-02-11
APEXNET CENTRUM SZKOLEŃ
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ S.C.
11 130,00
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w ramch projektu
KNE pt.: Prawo zamówień publicznych dla zaawansowanych
373 2011-03-01 67/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
10 000,00
Realizacja programu rozszerzającego dla członków rodzin
osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
44
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
103/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks Nr 1 do umowy dot. realizacji programu
rozszerzającego dla członków rodzin osób uzależnionych od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (zmiana
harmonogramu)
311/ZSS/11 2011-06-30
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 67/ZSS/11 z dnia 28 lutego 2011
r. dotyczącej realizacji programu rozszerzającego dla
członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych - zmiana terminów realizacji
umowy
374 2011-03-02 83/OR/11 2011-02-01
DESIGNERS A.JAGUARA,Z.JAGURA
SP.JAWNA
3 985,20
Przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania do ewidencji
dróg w zakresie obsługi systemu eDIOM i MapView Desktop
375 2011-03-02 87/ZSS/11 2011-02-25
ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY
ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE
1 500,00
Udostępnienie sali widowiskowej w Domu Kultury Kolejarza
w Lublinie przy ul. Kunickiego 35 dla potrzeb organizacji i
prezentacji skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych z
terenu Miasta Lublin programów słowno - muzycznych
"Dlaczego nie mówimy?"
376 2011-03-02 10/IT/11 2011-01-31
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
68 880,00
Najem urządzeń kopiujących, świadczenie usługi
serwisowej wraz z dostawą części zamiennych i wymiana
materiałów eksploatacyjnych, zapewnienie stałej
sprawności technicznej urządzeń, niezawodnej ich pracy i
wysokiej jakości wytwarzanych przez urządzenia kopii i
wydruków. Instalacja i konfiguracja urządzeń.
63/IT/11 2011-10-10
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umoy nr 10/IT/11. Zmiana brzmienia § 5 ust 3 na:
"1) 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) za każde
urządzenie wyszczególnione w załączniku nr 1 w pozycjach
od 1 do 8; 2) bez opłaty za urządzenie wyszczególnione w
załączniku nr 1 w pozycji 3"
377 2011-03-02 44/KL/11 2011-02-01
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
100 000,00 remonty filii bibliotecznych
137/KL/11 2011-04-04
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 44/KL/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania remonty filii bibliotecznych.
448/KL/11 2011-09-15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
aneks do umowy nr 44/KL/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł :
sto tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania
remonty filii bibliotecznych
45
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
378 2011-03-02 196/OR/11 2011-03-01 KRZYSZTOF SZYDŁOWSKI 35 000,00
Działanie w obszarze pozyskiwania środków w ramach
programów i funduszy europejskich oraz pozaunijnych
żródeł finansowania
379 2011-03-02 14/IT/11 2011-01-31 FUTURO EXITO SP. ZOO 429,00 Aneks do umowy nr 48/IT/10
48/IT/10 2010-12-22 FUTURO EXITO SP. ZOO 57 096,00
Świadczenie usługi transmisji danych w 13 relacjach: 1. ul.
Wieniawska 14 - ul. Okrzei 2, 2. ul. Wieniawska 14 - ul.
Łęczyńska 57, 3. ul. Wieniawska 14 - ul. Braci Wieniawskich
5, 4. ul. Wieniawska 14 - ul. Staszica 5, 5. ul. Wieniawska
14 - ul. Kunickiego 59, 6. ul. Wieniawska 14 - ul. Rybna 9, 7.
ul. Wieniawska 14 - ul. Nadbystrzycka 38, 8. ul. Wieniawska
14 - ul. Wolska/Fabryczna, 9. ul. Wieniawska 14 - ul.
Radości 13, 10. ul. Wieniawska 14 - ul. Cyrulicza 6, 11. ul.
Wieniawska 14 - ul. Orkana/słup MPK, 12. ul. Wieniawska 14
- ul. Witosa/wiadukt, 13. ul. Wieniawska 14 - ul. Radości 9.
380 2011-03-02 74/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 69/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
69/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienie oraz
wynajęcie sali szkoleniowej
381 2011-03-02 13/IT/11 2011-01-31 FUTURO EXITO SP. ZOO 258,50 Aneks do umowy nr 32/IT/10
32/IT/10 2010-10-26 FUTURO EXITO SP. ZOO 34 686,00
Zapewnienie dostępu do Internetu dla lokalnej sieci Urzędu
Miasta Lublin.
382 2011-03-02 88/ZSS/11 2011-02-18
AGENCJA ARTYSTYCZNA "SERENITY"
KAROLINA ŻBIKOWSKA
12 600,00
Organizacja prezentacji siedmiu edycji autorskiego
programu słowno - muzycznego w wykonaniu Piotra Nagiela
pt. "Dlaczego nie mówimy" skierowanego do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Lublin
i poruszającego problematykę uzależnień i przemocy
383 2011-03-02 73/OR/11 2011-02-17
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
0,00
Aneks do umowy nr 65/OR/11 z dnia 4.02.2011 dot zmiany
obiektu hotelarskiego
68/OR/11 2011-02-04
FORDEWIND GŁOWACKI JAROSŁAW
GRZEGORZ
12 546,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia
obejmującego nocleg i całodzienne wyżywienie oraz
wynajęcie sali szkoleniowej
384 2011-03-02 84/OR/11 2011-02-24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -
USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
24 000,00
Konserwacja urządzeń instalacji przeciwpożarowej w
budynkach UM
385 2011-03-03 87/OR/11 2011-03-02 KAROLINA JAKUBOWSKA 4 400,00
Pomoc organizacyjno- techniczna przy organizowaniu
spotkań z mieszkańcami
46
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
386 2011-03-03 9/OŚ/11 2011-03-01 EWA MISZTAL 9 000,00
prowadzenie wizji loklanych dot.zieleni, obsluga baz
danych, odbior nasadzen rekompensacyjnych
387 2011-03-03 85/ZSS/11 2011-02-18 DOROTA TKACZYK 5 000,00
realizacja szkoleń dla pielęgniarek i policji w zakresie
HIV/AIDS
388 2011-03-03 86/OR/11 2011-03-01 MICHAŁ POLICZKIEWICZ 8 500,00 Kontrola stanu technicznego kserokopiarek
389 2011-03-03 65/IN/11 2011-02-07
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
64 575,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 104/IN/10 z dnia 02.09.2010 r.
(wykonanie aktualizacji projektu budowlano -
wykonawczego przebudowy ulicy Choiny w Lublinie na
odcinku od km 0+200 do km 0+730) - zmiana kwoty
wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą od dnia
01.01.2011 r. stawki podatku VAT z 22% na 23% / było 64
050,00 zł brutto, a jest 64 575,00 zł brutto
104/IN/10 2010-09-02
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
64 050,00
wykonanie aktualizacji projektu bud-wyk. przebudowy ul.
Choiny w Lublinie
390 2011-03-03 64/OR/11 2011-02-23
OŚRODEK USŁUG SZKOLENIOWYCH
CENTRUM MARIA JOLANTA ŚMIECHOWICZ
14 000,00
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowch regulacji
prawnych dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych- w
ramach projektu KNE
391 2011-03-03 85/OR/11 2011-02-28 ANGELIKA SADURSKA 2 100,00
Współpraca przy m.in. uruchamianiu narzędzia
informatycznego wspierającego Strategię RZL Miasta Lublin
392 2011-03-04 11/OW/11 2011-02-11 ZOFIA RZĄCZYŃSKA 2 000,00
Wykonanie niezaleznej ekspertyzy opracowanych metod
nauczania w postaci innowacyjnych scenariuszy zajęć
przygotowanych w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
393 2011-03-04 80/IN/11 2011-01-01 URZĄD MIASTA LUBLIN 18 616,42 opłata za przesadzenie drzew
394 2011-03-04 13/OW/11 2011-02-11 AGNIESZKA KOZAK 2 700,00
Wykonanie niezależnej ekspertyzy opracowanych metod
nauczania w postaci innowacyjnych scenariuszy zajeć
lekcyjnych z zakresu matematyki w ramach projektu
"Uczeń do potęgi"
395 2011-03-04 14/OW/11 2011-02-11 BEATA BYLINA 2 950,00
Wykonanie niezależnej ekspertyzy opracowanych metod
nauczania w postaci innowacyjnych scenariuszy zajeć
lekcyjnych z zakresu informatyki w ramach projektu "Uczeń
do potęgi"
396 2011-03-04 12/OW/11 2011-02-11 ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI 2 900,00
Wykonanie niezależnej ekspertyzy opracowanych metod
nauczania w postaci innowacyjnych scenariuszy zajeć
lekcyjnych z zakresu fizyki w ramach projektu "Uczeń do
potęgi"
47
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
397 2011-03-07 55/KL/11 2011-02-03 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 400 000,00
remont Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku
przy ul. Narutowicza
343/KL/11 2011-06-06 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 55/KL./11 z dnia 3 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 400.000 zł
słownie: czterysta tysięcy złotych dla Centrum Kultury w
Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania remont Filii
Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul.
Narutowicza
446/KL/11 2011-09-16 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
aneks do umowy nr 55/KL/11 z dnia 3 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 400.000 zł
słownie: czterysta tysięcy złotych dla Centrum Kultury w
Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania remont Filii
Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul.
Narutowicza
558/KL/11 2011-11-29 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 55/KL/11 z dnia 3 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wys. 400.000 zł
słownie: czterysta tysięcy złotych dla Centrum Kultury w
Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania - remont
Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul.
Narutowicza
398 2011-03-07 89/OR/11 2011-03-07
POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ
10 500,00 Szkolenie z zakresu Przygotowanie do egzaminu CGAP
399 2011-03-07 9/GD/11 2011-02-21 DARIUSZ TRACZ WYCENY 147 600,00
Sporządzenie 50 operatów szacunkowych dla określenia
wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z
tytułu budowy urządzeń infrastruktury.
400 2011-03-07 7/FE/11 2011-02-21 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00
Aneks nr 3 do umowy z dn. 16.12.2009 r., nr 07/09-UD-
-RPLU.03.01.00-06-003/09-00-0063 o dofinasowanie
projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie
w Lublinie", w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013
4694/FE/2009 2009-12-16 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 25 950 670,48
Umowa (nr 07/09-UDA-RPLU.03.01.00-06-003/09-00-0063)
o dofinansowanie Projektu "Infrastruktura dla strefy
ekonomicznej na Felinie w Lublinie"
401 2011-03-08 13/OŚ/11 2011-03-07 KATARZYNA JACKUN 3 600,00
Aktualizacja bazy danych o wyrobach zawierających azbest
na terenie miasta Lublin za lata 2009-2010
48
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
402 2011-03-08 5/RB/11 2011-01-28
"JUR - BUD" USŁUGI BUDOWLANE JERZY
SYROKA
3 975 575,29
Aneks nr 1 z dnia 28.01.2011 r. do umowy nr 1848/RB/10 z
dnia 29.04.2010 r. zawartej na wykonanie: Przebudowa i
rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego Nr 2 w Lublinie, przy ul. Głuskiej 5.
403 2011-03-08 54/KL/11 2011-02-10 MARCIN JASIŃSKI 1 000,00
przeprowadzenie autorskiego wykładu "Jak warszawa
buduje system współpracy z NGO" w ramach Europejskiego
Kolegium Kultury
404 2011-03-08 92/OR/11 2011-03-08 LEMONEX S.A. 22 461,81 Dostarczanie napojów
432/OR/11 2011-03-08 LEMONEX S.A. 22 461,81
Dostarczanie napojów (umowa zawarta na czas określony
do dnia 28 lutego 2012 lub do momentu zrealizowania
przedmiotu umowy o wartości brutto 22461,81
405 2011-03-08 4/BK/11 2011-02-28 DORADCA 62 115,00
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Gminy Lublin za 2010 rok
406 2011-03-08 60/KL/11 2011-03-01 ALEKSANDRA GULIŃSKA 1 815,00
Selekcja, edycja, przygotowanie i zamieszczanie materiałów
multimedialnych na stronie www.lublin2016.eu
407 2011-03-08 88/OR/11 2011-02-23 EWA DOROTA BARTOSZEWICZ 39 000,00
Przeprowadzenie cyklu ośmiu szkoleń z zakresu budżetu
zadaniowego
408 2011-03-08 58/KL/11 2011-03-01 ALICJA KAWKA 1 815,00
Gromadzenie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń
kulturalnych odbywających się na terenie Lublina, ich
redagowanie oraz zamieszczanie na stronie
www.lublin2016.eu w działach Instytucje i Osoby
409 2011-03-08 59/KL/11 2011-03-01 JOANNA STACHYRA 1 815,00
Gromadzenie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń
kulturalnych odbywających się na terenie Lublina, ich
redagowanie oraz zamieszczanie na stronie
www.lublin2016.eu w działach Wiadomości i Wydarzenia
410 2011-03-08 91/OR/11 2011-03-02
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE GAMES
60 641,46 wykonanie, dostarczenie, zamontowanie mebli biurowych
411 2011-03-08 90/OR/11 2011-03-07 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA 8 200,00
Usługa konferencyjno-cateringowa zrealizowana w ramach
konferencji i warsztatów podsumowujących projekt KNE
412 2011-03-08 57/KL/11 2011-02-23
CREATIVITY, CULTURE AND EDUCATION
PROJECTS LIMITED
5 120,46
przeprowadzenie autorskiego wykładu nt. kreatywnosci
dzieci w ramach Europejskiego Kolegium Kultury
413 2011-03-09 93/OR/11 2011-03-08 STANISŁAW MICHAŁOWSKI 3 000,00
przeprowadzenie warsztatu i wystapienie na konferencji
KNE
49
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
414 2011-03-09 61/KL/11 2011-03-02 JAKUB KUSZEWSKI 2 000,00
Koordynacja dystrybycji kopii filmowych obejmujaca
kontakt z dystrybutorami filmowymi, organizacje transportu
kopii filmowych oraz przygotowanie kopii podczas 18.
Studenckich Konfrontacji Filmowych, które odbędą się w
dniach 11-27 marca 2011 r. w Kinie Studyjnym "Chatka
Żaka" w Lublinie
415 2011-03-09 81/IN/11 2011-01-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 3 036,72
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego
ulicy Zalewskiego i Słomkowskiego w Lublinie.
416 2011-03-09 62/KL/11 2011-03-02 ŁUKASZ KANAFA 2 000,00
Przygotowanie autorskich tekstów oraz autorskiej selekcji
recenzji filmowych i dobór fotosów filmowych do katalogu
18. Studenckich Konfrontacji Filmowych, które odbędą się w
dniach 11-27 marca 2011 r. w Kinie Studyjnym "Chatka
Żaka" w Lublinie
417 2011-03-09 94/OR/11 2011-03-08 DARIUSZ SZOSTEK 3 000,00
przeprowadzenie warsztatu i wystapienie na konferencji
KNE
418 2011-03-09 6/BM/11 2011-01-10 SPRINT S.A. 42 454,68 Utrzymanie pełnej sprawności systemu DART.
16/BM/12 2012-06-29 SPRINT S.A. 8 000,00
Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie osób
korzystających z akwenu Zalew Zemborzycki.
419 2011-03-09 97/OR/11 2011-03-08 NETSOFT CONSULTING PIOTR WELENC 3 000,00
przeprowadzenie warsztatu i wystapienie na konferencji
KNE
420 2011-03-09 82/IN/11 2011-02-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 2 889,12
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego
w kwartale Ślężan - Szerokie - Połabian - Lubuszan w
Lublinie.
421 2011-03-09 96/OR/11 2011-03-08 PAWEŁ PROKOP 0,00 wystąpienie na konferencji KNE
422 2011-03-09 64/KL/11 2011-03-08 AGNIESZKA KOWALSKA 500,00
Obsługa sali obejmująca nadzór nad salą projekcyjną,
przygotowanie sprzętu projekcyjnego oraz czynności
porządkowe podczas 18. Studenckich Konfrontacji
Filmowych, które odbędą się w dniach 11-27 marca 2011 r.
w Kinie Studyjnym "Chatka Żaka" w Lublinie
423 2011-03-09 63/KL/11 2011-03-02 PIOTR KOTOWSKI 1 500,00
Przygotowanie autorskich tekstów na potrzeby promocji 18.
Studenckich Konfrontacji Filmowych, które odbędą się w
dniach 11-27 marca 2011 r. w Kinie Studyjnym "Chatka
Żaka" w Lublinie, w tym. m.in.: materiały na strone
internetową, newslettery
424 2011-03-09 95/OR/11 2011-03-08 PAWEŁ JĘDRZEJEWSKI 3 000,00
przeprowadzenie warsztatów i wystąpienie na konferencji
KNE
50
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
425 2011-03-10 99/OR/11 2011-02-28 GRZEGORZ WÓJCIKOWSKI 3 500,00
bieżące analizowanie etapów realizacji ustalonego
harmonogramu rzeczowego wdrażania zintegrowanego
systemu miejskiego transportu publicznego
426 2011-03-10 24/GK/11 2011-02-10
USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD
CZOP
9 225,00
Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.
Tymczasowe odprowadzenie wód zalewających działkę nr
585/5 przy ul. Tarninowej w Lublinie.
75/GK/11 2011-04-12
USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD
CZOP
9 225,00
Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.
Tymczasowe odprowadzenie wód zalewających działkę nr
585/5 przy ul. Tarninowej w Lublinie.
427 2011-03-10 14/DM/11 2011-02-25
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W
POLSCE
0,00
Aneks do umowy nr 4598/DM/2009 z dnia 16.12.2009 w
sprawie parkowania na wydzielonym stanowisku
zastrzeżonym ul. Piłsudskiego zmiana daty obowiązywania
umowy
428 2011-03-10 56/KL/11 2011-02-11
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE
0,00
POROZUMIENIE dotyczace współpracy w zakresie
organizacji imprezy kulturalnej - Trzynasty Ogólnopolski
Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama
Shakespeare'a w Języku Angielskim w dniach 25-26 lutego
2011 r w Domu Kultury LSM
429 2011-03-10 13/DM/11 2011-02-25
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W
LUBLINIE
50 400,00
Aneks do umowy nr 454/DM/2010 Z DNIA 10.02.2010
wynajem miejsca parkingowego w pasie drogowym ul.
Uniwersyteckiej- zmiana daty obowiązywania umowy
15/DM/2010 2007-09-14
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W
LUBLINIE
1 806 077,84
utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich położonych
w granicach administracyjnych miasta Lublina
430 2011-03-11 12/IT/11 2011-02-24 STARNET STANISŁAW STAREK 0,00
Wyenerowanie z bazy danych systemów podatkowych
autorstwa StarNET, pliku XML dla GUS zawierajacego dane
ewidencji podatkowej nieruchomości, o aktualności na
dzień 1 stycznia 2011 r.
431 2011-03-11 20/OW/11 2011-02-28 ANNA KARWAT 800,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
432 2011-03-11 24/OW/11 2011-02-28 LESZEK ŻMIJAN 720,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
433 2011-03-11 27/OW/11 2011-02-28 WALDEMAR BEREJ 750,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
434 2011-03-11 28/OW/11 2011-02-28 JOANNA DZIERŻAK 800,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
51
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
435 2011-03-11 2/MKZ/11 2011-03-10 KRZYSZTOF WALKOSZ 640,00
Wykonanie 32 szkiców obiektów zabytkowych architektury i
budownictwa z terenu Lublina
436 2011-03-11 11/IT/11 2011-01-07 STARNET STANISŁAW STAREK 0,00
Powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
zbiorze danych osobowych o nazwie i numerze księgi
GIODO: - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i
prawnych, nr 019857, - podatek od środków
transportowych, nr 019865, - podatek rolny i leśny od osób
fizycznych i osób prawnych, nr 019344, - księgowość opłat
oraz wpływów do wyjaśnienia, nr 088912.
437 2011-03-11 16/GD/11 2011-02-28 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C. 815,00
Opracowanie operatów szacunkowych dla określenia
wartości 100 nieruchomości niezabudowanych .
20/GD/10 2010-09-28 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C. 99 430,00
Opracowanie operatów szacunkowych dla określenia
wartości 100 nieruchomości niezabudowanych .
438 2011-03-11 22/OW/11 2011-02-28 GRAŻYNA SIPTA 800,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
439 2011-03-11 17/OW/11 2011-01-26 POWIAT PUŁAWSKI 0,00
Pomoc specjalistyczna na rzecz dzieci autystycznych
zamieszkałych na terenie Powiatu Puławskiego
978/OW/P/2010 2010-03-01 POWIAT PUŁAWSKI 0,00
Pomoc specjalistyczna dzieciom autystycznym
zamieszkałych na terenie Powiatu Puławskiego
440 2011-03-11 23/GM/11 2011-03-10 BOGUMIŁA MROZIK 0,00
Dzierżawa - ul. Sowińskiego - kiosk handlowy - cz. dz. nr
3/14 (obr. 26, ark. 7)
441 2011-03-11 83/IN/11 2011-02-17
ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO-
BUDOWLANYCH ALEKSANDER WĄSIK
377 137,70
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kleopatry i ul.
Wojciechowskiej - od ul. Kleopatry do granic miasta w
Lublinie wraz z przyłączami do poszczególnych posesji w
granicach pasa drogowego ulic.
442 2011-03-11 13/GD/11 2011-02-28 GLOBMATIX SP.Z O.O. 386,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 80 działek
położonych na terenie m.Lublin.
31/GD/10 2010-11-18 GLOBMATIX SP.Z O.O. 47 092,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 80 działek
położonych na terenie m.Lublin.
443 2011-03-11 22/GM/11 2011-02-25 PRZEMYSŁAW ŚNIEŻYŃSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Namysłowskiego - teren rekreacyjny - cz. dz.
nr 8/1 (obr. 21, ark. 3)
444 2011-03-11 26/OW/11 2011-02-28 RYSZARD BIERNACKI 699,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
445 2011-03-11 15/GD/11 2011-02-28
BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
S.C.
590,00
Sporządzenie operatów szacunkowych dla określenia
wartości 20 nieruchomości zabudowanych, przejętych pod
drogi publiczne.
52
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
36/GD/10 2010-12-10
BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
S.C.
71 980,00
Sporządzenie operatów szacunkowych dla określenia
wartości 20 nieruchomości zabudowanych, przejętych pod
drogi publiczne.
446 2011-03-11 21/OW/11 2011-02-28 ANETA DUDA 950,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
447 2011-03-11 23/OW/11 2011-02-28 JACEK WOŚKO 750,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
448 2011-03-11 25/OW/11 2011-02-28 MAŁGORZATA KLIMCZAK 800,00
Praca nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
449 2011-03-11 84/IN/11 2011-01-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 3 036,72
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego
ulicy Granatowej i ul Gęsiej w Lublinie.
450 2011-03-11 17/IT/11 2011-01-26 ORANGE POLSKA S.A. 4 501,18 Dostęp do Internetu DSL (Rada Dzielnicy Tatary)
451 2011-03-11 15/IT/11 2011-01-31
E-STUDIO SOFTWARE NOWAKOWSKA I
MĘDREK SPÓŁKA JAWNA
4 428,00
Prowadzenie i utrzymanie Elektronicznej Skrzynki
podawczej
452 2011-03-14 198/OR/11 2011-03-01 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 190 500,00 dostawa paliwa
453 2011-03-14 62/OR/11 2011-02-23 VNT LAW & COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 6 150,00
Przeprowadzenie szkolenia pt. Nowa instrukcja
kancelaryjna. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w
nowoczesnym urzędzie. - w ramach projektu KNE
454 2011-03-15 11/RB/11 2011-02-28
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WÓJCIK
14 000,11
Malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Lublin,
przy ul. Filaretów 44 oraz pl. Litewski 1 w Lublinie.
455 2011-03-15 54/ZSS/11 2011-03-14
CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO
37 500,00
Dofinansowanie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej
świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym
456 2011-03-15 25/GM/11 2011-02-22
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
29 212,50
Umowa na wykonanie wznowień i stabilizacji punktów
granicznych rurami pcv o średnicy W-50 i o długości L - 0,5
m oraz okazanie granic działek dla potrzeb Wydzaiłu
Gospodarowanie Mieniem Urzędu Miasta Lublin
457 2011-03-15 8/OW/11 2011-01-18
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Zawarta dn 18.01.2011 na okres od 11/02/01 do 14/01/31
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLEJARZ w
Lublinie. Umowa najmu na lokal użytkowy dla Przedszkola
nr 32 przy ul. Wierzbowej 13
458 2011-03-15 91/ZSS/11 2011-03-01
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
25 000,00
Dotacja na dofinansowanie udziału w szkoleniach
pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w
Lublinie wykonujących zawody medyczne
53
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
459 2011-03-15 8/OŚ/11 2011-03-01
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET
WIESŁAW JANISZEWSKI
20 000,00
Dot. wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu
zabiegu sterylizacji ok.200 szt. kotów,w ramach programu
"sterylizacji bezdomnych kotów".
460 2011-03-15 77/IN/11 2011-02-02
"EDACH" S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
11 885 408,25
Budowa budynku przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej 5 w
Lublinie
30/IR/11 2011-05-04
"EDACH" S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
0,00
Aneks Nr 1 do Umowy Nr 77/IN/11 z dnia 02.02.2011r. na
Budowe budynku żłobka i przedszkola przy ul. Wolskiej 5 w
Lublinie - zmiana stawki podatku VAT
82/IR/12 2012-05-21
"EDACH" S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
-661 863,00
aneks do umowy podstawowej nr 77/IN/11zmniejszający
zakres przedmiotu zamówienia oraz zmniejszający
wynagrodzenie- dot. budowy przedszkola i żłobka przy ul.
Wolskiej w Lublinie
461 2011-03-15 16/OW/11 2011-03-08 CEZARY WAWSZCZAK 4 200,00
nadzór nad platformą e-learningową w ramach projektu
"MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"
462 2011-03-15 1/SOI/11 2011-03-15
WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI
INWESTORÓW
0,00 Zakupy bieżące
463 2011-03-15 10/OW/11 2011-01-26 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Zawarty w dn 11/01/26 na okres od 11/01/01 do 12/08/31r.
POLITECHNIKA LUBELSKA, 20-618 LUBLIN ul. Nadbystrzycka
38D Umowa na lokal użytkowy na prowadzenie Przedszkola
nr 67 przy ul. Nadbystrzyckiej 42 w Domu Studenta. Aneks
nr 2.
8/OW/10 2010-03-24 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Umowa najmu na lokal użytkowy z dnia 1.09.2009 r. na
prowadzenie Przedszkola nr 67 przy ul. Nadbystrzyckiej 42 -
rejestracja dot. Aneksu nr 1.
464 2011-03-15 9/OW/11 2011-01-27 SEWERYN KRZYŻANOWSKI 0,00
Zawarta 11/01/27 na okres od 11/01/01 do 11/12/31.
SEWERYN KRZYŻANOWSKI zam. 04-123 W-WA, ul. ŁUKISKA
9/3 Umowa najmu na lokal użytkowy na prowadzenie
Przedszkola nr 26 przy Rynek 12 w Lublinie.
173/OW/12 2012-02-28 SEWERYN KRZYŻANOWSKI 0,00
Aneks do umowy najmu z dnia 27 stycznia 2011 r. w
sprawie zmiany miesięcznych opłat czynszu za lokal P-26
przy Rynek 12 w Lublinie
465 2011-03-15 7/OW/11 2011-01-11
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Zawarty 11.01.2011r. na okres od 01.01.2011 do
30.06.2013 r. PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA KOLEJARZ w Lublinie. Umowa najmu nr
12/OW/10 z 15.06.2010 na najem lokalu dla P-64 przy Dr.
M. Majdanka 55 Aneks nr 1
54
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
12/OW/10 2010-06-15
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Umowa na lokal użytkowy z dn.15.06.2010 r. na
prowadzenie Przedszkola nr 64 przy Dr. Męcz. Majdanka 55
o pow. 275,40 m2.
466 2011-03-15 65/KL/11 2011-03-04 ANDRZEJ BOUBLEJ 1 100,00
autorski występ w charakterze dyrygenta Chóru
Prawosławnego podczas koncertu w ramach Cyklu
Koncertów Wielkopostne Śpiewanie 13 marca 2011 w
Bazylice Ojców Dominikanów w Lublinie
467 2011-03-15 6/OW/11 2011-01-11
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Zawarty 11.01.2011 na okres od 01- 31.01.2011 r.
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLEJARZ w
Lublinie. Umowa najmu nr 498/08 z 01.02.2007 r. na lokal
użytkowy dla P-32 przy ul. Wierzbowej 13. Aneks nr 2.
11/OW/10 2010-03-24
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Umowa najmu na lokal użytkowy z dnia 01.02.2008 na
prowadzenie Przedszkola nr 32 przy ul. Wierzbowej 13 -
rejestracja dot. Aneksu nr 1.
468 2011-03-15 2/IR/11 2011-01-13
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
17 589,00
Aneks nr 1 z dnia 13.01.2011 r. do umowy nr 66/RB/10 z
dnia 14.X.2010 r. , zawartej na wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej na drogę pożarową wraz z
organizacją ruchu, projekt kanalizacji deszczowej,
pzebudowę sieci elektroenergetycznej i przebudowę
ogrodzenia w ulicy Radzyńskiej do ZSO nr 1 i Przedszkola
Nr 57 w Lublinie.
469 2011-03-16 66/KL/11 2011-03-02
STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE
EUROPA
4 650,00
POROZUMIENIE zawarte w celu wspólnego zorganizowania
imprezy kulturalnej 18. Studenckie Konfrontacje Filmowe,
która odbędzie się w dniach 11-27 marca 2011 r. w Lublinie
470 2011-03-16 67/KL/11 2011-03-01 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM 20 000,00
porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji
imprezy kulturalnej Cykl Koncertów "Wielkopostne
Śpiewanie"
471 2011-03-17 30/OW/11 2011-02-07 FOOD FACTORY ŁUKASZ KIRCHNER 6 780,00
Usługa caterimgowa obejmujaca dostarczenie posiłków dla
uczestników spotkań pt." Kariery zawodowe wychowanków
szkół, absolwentów uczelni technicznej"
472 2011-03-17 15/DM/11 2011-03-09
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO
MARKETINGOWYCH WALDEMAR KOZIOŁ
246 999,99
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla remontu
zabytkowego mostu na rz.Bystrzycy, który jest
zlokalizowany na przedłużeniu ul.Zamojskiej w Lublinie
55
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
473 2011-03-17 69/KL/11 2011-03-15 PAULINA POŁOWNIAK 1 800,00
Współpraca przy organizacji uroczystości i wydarzeń
kulturalnych organizowanych przez Wydział Kultury, w tym
m.in.: Międzynarodowy Dzień Teatru i Gala Kultury, w
szczególności: przygotowywanie listów gratulacyjnych oraz
dokumentów, kontakty z kontrachentami,
współprowadzenie Gali Kultury
474 2011-03-17 15/OW/11 2011-01-13 LABORIS KONRAD KONEFAŁ 15 000,00
Opracowanie zawartości merytorycznej informatora dla
gimnazjalistów w ramach projektu "Swoją karierę zaczynam
w gimnazjum" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
65/OW/11 2011-02-09 LABORIS KONRAD KONEFAŁ 0,00
Aneks nr 1 do umowy dotyczącej Opracowania treści
merytorycznej Informatora dla gimnazjalistów w ramach
projektu :"Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
475 2011-03-18 105/OR/11 2011-01-31 OLGA JAŁTOSZUK 1 476,00 Udział Pani Olgi Jałtoszuk w szkoleniu: AutoCAD III stopień
476 2011-03-18 16/DM/11 2011-03-18 KARCZMA LUBELSKA SPÓŁKA Z O.O. 0,00
dot. konieczności zapewnienia obsługi komunikacyjnej
związanej z budową budynku hanldowo-usługowego w
Lublinie, na działkach nr ewid.70/1,70/2,70/3
(obr.30,ark.10) przy ul. Jana Pawła II,poprzez zrealizowanie
podstwowego układu komunikacyjnego polegającego na
budowie ul. Matki Teresy z Kalkuty
477 2011-03-18 115/OR/11 2011-02-02 ANNA RZEPECKA 1 112,00
Udział Pani Anny Rzepeckiej w szkoleniu: Protokół
dyplomatyczny
478 2011-03-18 114/OR/11 2011-02-02 JOANNA BEDNARSKA-SYSKA 1 112,00
Udział Pani Joanny Bednarskiej - Syskiej w szkoleniu:
Protokół dyplomatyczny
479 2011-03-18 110/OR/11 2011-02-01 ADAM GONTARZ 1 476,00
Udział Pana Adama Gontarza w szkoleniu: Szkolenie
podstawowe z zakresu obsługi systemu eDIOM ZPD
480 2011-03-18 119/OR/11 2011-02-24 JACEK JAKUBOWSKI 1 783,50
Udział Pana Jacka Jakubowskiego w szkoleniu: Zarządzanie
portfelem projektów - wprowadzenie w tematykę oraz
przegląd narzędzi wspierającyhc zarządzanie
481 2011-03-18 118/OR/11 2011-02-07 HANNA MOZEL 1 269,34
Udział Pani Hanny Mozel w szkoleniu: Ocena oddziaływania
na środowisko. Zasady sporządzania raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Warsztaty
482 2011-03-18 112/OR/11 2011-02-02 JÓZEF HUSARZ 1 112,00
Udział Pana Józefa Husarza w szkoleniu: Protokół
dyplomatyczny
483 2011-03-18 109/OR/11 2011-02-01 ŁUKASZ SULOWSKI 1 476,00
Udział Pana Łukasza Sulowskiego w szkoleniu
podstawowym z zakresu obsługi systemu eDIOM ZPD
56
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
484 2011-03-18 3/IR/11 2011-02-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 3 711,55
Umowa nr 349841 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. dot. Szkoła Podstawowa Nr 6 w
Lublinie, przy ul. Czwartaków 11, działka nr 4/1
485 2011-03-18 126/OR/11 2011-03-01 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00
Aneks Nr. 4/2011 do Umowy 367/OR/CP/I/2008 zmieniający
stawkę czynszu.
367/OR/CP/J/2008 2008-01-30 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00 umowa najmu
486 2011-03-18 12/GD/11 2011-03-04 MARIAN NYKIEL 6 200,00
Część I - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki położonej przy ul.Piaskowej (obr.10,
ark.3). Część XII - opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki położonej przy
Al.Solidarności (obr.31, ark.13).
487 2011-03-18 124/OR/11 2011-02-01 MIROSŁAW OLEJNIK 1 476,00
Udział Pana Mirosława Olejnika w szkoleniu: Szkolenie
podstawowe z zakresu obsługi systemu eDIOM ZPD
488 2011-03-18 108/OR/11 2011-02-02 JANUSZ STĘPNIAK 1 476,00
Udział Pana Janusza Stępniaka w szkoleniu podstawowym z
zakresu obsługi systemu eDIOM ZPD
489 2011-03-18 106/OR/11 2011-01-31 JADWIGA WOJCIECHOWSKA-BARTNIK 1 476,00
Udział Pani Jadwigi Wojciechowskiej-Bartnik w szkoleniu:
AutoCAD III stopień
490 2011-03-18 101/OR/11 2011-01-24 ANNA PIASECKA 1 107,00
Udział Pani Anny Piaseckiej w szkoleniu: Praktyczne i
efektywne wykorzystanie ePUAP-u w urzędzie
491 2011-03-18 104/OR/11 2011-01-31 MAGDALENA GOLDMAN-ŚWIĆ 1 476,00
Udział Pani Magdaleny Goldman - Świć w szkoleniu:
AutoCAD III stopień
492 2011-03-18 85/IN/11 2011-02-16 PIOTR BUDZYŃSKI PKB 12 300,00
Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w procesie
realizacji inwestycji p. n. : - "Budowa węzła drogowego
Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki) w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 w Lublinie" -
"Przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z
odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie."
493 2011-03-18 111/OR/11 2011-02-02 IWONA HAPONIUK 1 112,00
Udział Pani Iwony Haponiuk w szkoleniu:Protokół
dyplomatyczny
494 2011-03-18 123/OR/11 2011-02-04 GRAŻYNA RODAK 1 328,40
Udział Pani Grażyny Rodak w szkoleniu: Szkolenie
podstawowe z zakresu obsługi systemu eDIOM, szkolenie
podstawowe z zakresu obsługi systemu MapView Desktop
495 2011-03-18 10/KP/11 2011-03-02 PAWEŁ BATYRA 1 648,35
Opracowanie autorskiego systemu identyfikacji wizualnej
dla Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, spójnego z
Systemem Identyfikacji Wizualnej marki miasta Lublin, na
potrzeby promocji Miasta Lublin w ramach działań Fundacji
57
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
496 2011-03-18 94/ZSS/11 2011-02-28 COLLAGE PRZEMYSŁAW GĄBKA 12 915,00
Przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa
publikacji "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Lublinie"
108/ZSS/11 2011-02-28 COLLAGE PRZEMYSŁAW GĄBKA 276,75
Aneks do umowy Nr 94/ZSS/11 dotyczącej przygotowania
projektu graficznego, druk i dostawa publikacji "Dialog
społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Lublinie"
497 2011-03-18 11/GD/11 2011-03-04 MARTA JASTRZĘBSKA 7 000,00
Część VII - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki stanowiącej drogę przy ul.Rolnej
(obr.19, ark.7). Część X - opracowanie dokumentacji
geodezyjnej regulacji stanu prawnego działki stanowiącej
ulicę Struga (obr.21, ark.4). Część XIV - opracowanie
dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu prawnego działki
położonej przy ul.Podchorążych oraz przy Al.Warszawskiej
(obr.33, ark.6).
498 2011-03-18 125/OR/11 2011-02-07 MAŁGORZATA WILK 1 328,40
Udział Pani Małgorzaty Wilk w szkoleniu: Szkolenie
podstawowe z zakresu obsługi systemu eDIOM, szkolenie
podstawowe z zakresu obsługi systemu MapView Desktop
499 2011-03-18 102/OR/11 2011-01-31 ANNA MARZEC 1 476,00 Udział Pani Anny Marzec w szkoleniu: AutoCAD III stopień
500 2011-03-18 117/OR/11 2011-02-04 IWO WEREMKO 1 112,00
Udział Pana Iwo Weremko w szkoleniu: Protokół
dyplomatyczny
501 2011-03-18 107/OR/11 2011-01-31 AGATA MRUGAŁA 1 476,00 Udział Pani Agaty Mrugały w szkoleniu: AutoCAD III stopień
502 2011-03-18 113/OR/11 2011-02-02 AGNIESZKA MAŁYSKA 1 112,00
Udział Pani Agnieszki Małyski w szkoleniu: Protokół
dyplomatyczny
503 2011-03-18 116/OR/11 2011-02-02 JOANNA SZELĄG 1 112,00
Udział Pani Joanny Szeląg w szkoleniu: Protokół
dyplomatyczny
504 2011-03-18 120/OR/11 2011-02-23 MAGDALENA POCIECHA 1 550,00
Udział Pani Magdaleny Pociechy w szkoleniu: Metodyka
doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej
505 2011-03-18 121/OR/11 2011-02-18 SŁAWOMIR ROSZCZENKO 1 783,50
Udział Pana Sławomira Roszczenko w szkoleniu: Praktyczne
zarządzanie projektami dla Kierowników Projektów
506 2011-03-18 122/OR/11 2011-02-07 KINGA OBRYCKA 1 328,40
Udział Pani Kingi Obryckiej w szkoleniu: Szkolenie
podstawowe z zakresu obsługi systemu eDIOM, szkolenie
podstawowe z zakresu obsługi systemu MapView Desktop
58
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
507 2011-03-18 10/GD/11 2011-03-02 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 10 990,00
CzęśćXV-opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działek położonych w pobliżu ul.Morelowej
(obr.33, ark.13). Część XVI-opracowanie dokumentacji
geodezyjnej regulacji stanu prawnego działki położonej przy
ul.Wandy 6 (obr.33, ark.21). CzęśćXXII- opracowanie
dokumentacji geodezyjnej do zasiedzenia działki
hipotecznej nr 242 - Zalew Zemborzycki (obr.50, ark.1).
Częśc XXIII - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do
zasiedzenia działek hipotecznych nr 1447, 1448 i 112 -
Zalew Zemborzycki (obr.50, ark.1).
508 2011-03-18 103/OR/11 2011-01-31 EWA DROZD 1 476,00 Udział Pani Ewy Drozd w szkoleniu: AutoCAD III stopień
509 2011-03-21 27/GM/11 2011-03-16 ANDRZEJ ZUBALA 0,00
Dzierżawa - ul. Szymanowskiego - zieleń przydomowa - cz.
dz. nr 1/2 (obr. 4, ark. 6)
510 2011-03-21 68/KL/11 2011-03-08 FRANCOIS MATARASSO 4 774,80
przeprowadzenie autroskich warsztatów dotyczących
tworzenia strategii kultury dla miasta Lublina
511 2011-03-21 24/GM/11 2011-03-11 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA 0,00
Dzierżawa - Al. Kraśnicka - kiosk handlowy - cz. dz. nr 22/4
(obr. 25, ark. 6)
512 2011-03-21 98/ZSS/11 2011-03-16 ZBIGNIEW KOWALCZYK 600,00
wygłoszenie wykładu podczas konferencji "Dialog społeczny
w zakresie ..."
513 2011-03-21 28/GM/11 2011-03-15 BOGDAN ŁUKASIEWICZ 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 3/2
(obr. 14, ark. 3)
514 2011-03-21 97/ZSS/11 2011-03-16 AGNIESZKA BUCAŁA 600,00
wygłoszenie wykładu podczas konferencji podsumowującej
projekt "Dialog społeczny w zakresie..."
515 2011-03-21 7/KP/11 2011-01-20 RADIO LUBLIN S. A. 40,00
Usługa udostępnienia systemu newsów na stronę
www.lublin.eu oraz jego bieżąca aktualizacja - zmiana
wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki VAT.
1849/KP/2010 2010-05-10 RADIO LUBLIN S. A. 14 640,00
Usługa udostępnienia systemu newsów na stronę
www.lublin.eu oraz jego bieżąca aktualizacja.
516 2011-03-21 9/BM/11 2011-03-11
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 Nieodpłatne przekazanie łodzi z przyczepą na rzecz KM PSP.
517 2011-03-21 96/ZSS/11 2011-03-16 TOMASZ IWAŃSKI 600,00
przeprowadzenie wykładu podczas konferencji
podsumowującej projekt "Dialog społeczny w zakresie..."
518 2011-03-22 127/OR/11 2011-03-14 PAWEŁ KRZYWICKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Sztuka prezentacji i
wystąpień publicznych"
519 2011-03-22 93/ZSS/11 2011-03-18
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM.
PROF. M. KACZYŃSKIEGO
10 000,00
Realizacja programu wspierającego dla członków rodzin
osób uzależnionych od alkoholu
59
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
520 2011-03-22 8/BM/11 2011-03-15 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS 40 000,00
Świadczenie usług technicznych w czasie nadzwyczajnych
zdarzeń oraz sytuacji mających znamiona kryzysu.
29/BM/11 2011-12-23 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS 30 000,00
Świadczenie usług technicznych w czasie nadzwyczajnych
zdarzeń oraz sytuacji mających znamiona kryzysu.
521 2011-03-22 8/FE/11 2011-03-17
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW
TRANSPORTOWYCH
6 265 942,52
Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-011/10-00
projektu : "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności -ul.
Dolna 3-go Maja- ul B. Prusa w ciagu dróg DK 12,17 w
Lublinie" w ramach działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu
drogowego, priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i
krajowe sieci transportowe Programu operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
39/FE/11 2011-10-17
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW
TRANSPORTOWYCH
0,00
Aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 17 marca 2011 r.
Projektu "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul.
Dolna 3 - go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w
Lublinie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 -2013.
522 2011-03-22 131/OR/11 2011-03-16 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 3 920,00
Przygotawanie stacji roboczych do systemu Active
Directory.
523 2011-03-22 95/ZSS/11 2011-03-16 EUROPA S.A. 10 450,05
zapewnienie kolacji i noclegu dla prelegentów, sali na
konferencję i cateringu podczas konferencji
podsumowującej projekt "Dialog społeczny w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"
524 2011-03-22 2/ST/11 2011-03-01
LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE
FALA
8 740,00
Przygotowanie zawodnika Krzysztofa Majerskiego do IO w
Londynie 2012.
525 2011-03-22 133/OR/11 2011-03-16 MICHAŁ STEFAŃSKI 3 920,00
Przygotowanie stacji roboczych do systemu Active
Directory.
526 2011-03-22 130/OR/11 2011-03-16 KAMIL WYROŚLAK 3 920,00 Przygotowanie stacji roboczych do systemu Active.
527 2011-03-22 132/OR/11 2011-03-16 DARIUSZ KRAWCZUK 3 920,00
Przygotawanie Stacji roboczych do systemu Active
Directory
528 2011-03-22 134/OR/11 2011-03-16 DOMINIK ŁOLIK 3 920,00
Przygotowanie stacji roboczych do systemu Active
Directory
529 2011-03-22 136/OR/11 2011-03-21 JUSTYNA KĘSICKA 4 500,00
pomoc organizacyjno-techniczna dotyczącafunkcji
rezprezentowania RM Lublin przez Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczących RM Lublin
530 2011-03-22 128/OR/11 2011-03-14 MICHAŁ WROŃSKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Sztuka prezentacji i
wystąpień publicznych"
60
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
531 2011-03-22 92/ZSS/11 2011-03-18
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM.
PROF. M. KACZYŃSKIEGO
20 000,00
Realizacja programu wspierającego dla osób uzależnionych
od alkoholu
532 2011-03-22 9/FE/11 2011-03-21 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 3 000 000,00
umowa nr 1/P/IF/2011 o udzielenie dotacji celowej budżetu
państwa w 2011 roku na zadanie realizowane w ramach
"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -
2011" pt: "Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostów
na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i
skrzyżowaniem z ul. Dworcową"
533 2011-03-22 10/FE/11 2011-03-18 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.08.2010 r., nr 22/09-UD-
-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324 o dofinansowanie
projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek
rowerowych w Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013, Osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca
międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i
turystyki
17/FE/10 2010-08-20 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 177 876,90
Umowa o dofinansowanie Projektu " Budowa bezpiecznego
systemu ścieżek rowerowych w Lublinie". Umowa nr 22/09-
UDA-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324.
534 2011-03-22 70/KL/11 2011-03-08 IRENA URBAŃSKA 3 090,00
Autorski występ w charakterze solistki podczas koncertu w
dniu 20 marca 2011 r.organizowanego w ramach Cyklu
Koncertów "Wielkopostne Śpiewanie" w Bazylice Ojców
Dominikanów w Lublinie
535 2011-03-23 74/KL/11 2011-03-14 JAROSŁAW JAWORSKI 4 125,00
udział w pracach nad przygotowaniem strategii
marketingowej projektu "Lublin 2016 - ESK - Kandydat"
536 2011-03-23 72/KL/11 2011-02-14 AGNIESZKA JARMUŁ 2 600,00
koordynowanie akcji promocyjnej "Za!-loguj się ! do
Europejskiej Stolicy Kultury"
537 2011-03-23 73/KL/11 2011-03-05
JUST IN TIME S.C. MAGDALENA KŁOS-
WÓJCIK, ANNA WOJDASZKA
1 230,00 kolportaż materiałów reklamowych w kopercie POKA POKA
538 2011-03-24 12/RB/11 2011-02-21 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK 26 297,40
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej
w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miasta Lublin, przy ul.
Leszczyńskiego 20 w Lublinie.
539 2011-03-24 4/OW/11 2011-02-28 VULCAN 23 114,00
Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych na
rok szkolny 2011/2012
61
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
540 2011-03-24 8/KP/11 2011-01-05 WŁADYSŁAW GRZYB 5 600,00
Prowadzenie ceremoniału podczas wizyt delegacji z kraju i z
zagranicy oraz wydarzeń organizowanych przez
Zamawiającego w Ratuszu Miejskim oraz innym miejscu
wskazanym przez Zamawiającego
541 2011-03-24 19/DM/11 2011-03-22
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
54 735,00
Wykonanie tymczasowego przełączenia kanalizacji
deszczowej w ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie na odcinku A-B
o łącznej długości 46m dn 400 mm wraz ze studnią
żelbetonową dn 1200 mm
542 2011-03-24 2/MZON/11 2011-03-17 TERESA TRZCIŃSKA 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia dziecka i wystawianie
orzeczeń o niepełnosprawności dla dzici do 16 roku życia
543 2011-03-24 1/MZON/11 2011-03-17 EWA EXNER-LIPKO 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności
544 2011-03-24 18/DM/11 2011-03-16
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
7 736 700,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krochmalnej w
Lublinie odcinek od mostów na rz. Bystrzycy z odcinkiem ul.
Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową o łącznej
długości 2,4 km.
545 2011-03-24 86/IN/11 2011-02-28 BUDIMEX S.A. 21 168,30
Likwidacja wysypiska śmieci na zadaniu "Budowa drogi
dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublina - przedłużenie ul.
Mełgiewskiej"
546 2011-03-24 14/RB/11 2011-01-18 SPEED SPORT SP.Z O.O. 333 466,16
Aneks nr 1 do umowy nr 56/RB/10 z dnia 9.09.2010 r. na
Remont boiska wielofunkcyjnego, przy Gimnazjum nr 19, ul.
Szkolna 6 w Lublinie
547 2011-03-24 15/OŚ/11 2011-03-15 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Budowa oraz zapewnienie funkcjonowania na terenie
miasta Lublin instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
548 2011-03-24 13/RB/11 2011-01-18 SPEED SPORT SP.Z O.O. 598 957,27
Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 517/5 przy
Zespole Szkół nr 9, ul. Zdrowa 1 w Lublinie
549 2011-03-24 17/DM/11 2011-03-18
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
85 485,00
Pełnienie funkcji nazdoru inwestorskiego dla przebudowy
skrzyżowania :al. Solidarności -ul. Dolna 3-go Maja-ul.
B.Prusa w ciągu DK 12,17 w Lublinie
550 2011-03-25 29/GM/11 2011-03-22
ZŁOTÓWKA - KIOSK WIELOBRANŻOWY
BARBARA STRYJEK-SARAN
0,00
Dzierżawa - ul. Organowa - kiosk handlowy - cz. dz. nr 12/8
(obr. 18, ark. 13)
551 2011-03-25 2/SOI/11 2011-03-28
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
wyjazd na wielosektorową misję inwestycyjną do Dubaju w
dniach 8-14 maja 2011 r. finansowany w 100% ze środków
UE w ramach projektu "Program Promocji Gospopdarczej
Polski Wschodniej"
62
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
552 2011-03-28 18/OW/11 2011-03-11
AKADEMICKIE INKUBATORY
PRZEDSIEMBIORCZOŚCI
4 319,91
Dostawa gier logicznych w ramach projektu "SZOK - Szkolni
Odkrywcy Kariery, współfinansowanego ze srodków Unii
Europejskiej
31/OW/11 2011-03-21
AKADEMICKIE INKUBATORY
PRZEDSIEMBIORCZOŚCI
4 319,89
Dostawa gier logicznych w ramach projektu "SZOK - Szkolni
Odkrywcy Kariery, współfinansowanego ze srodków Unii
Europejskiej
553 2011-03-28 149/OR/11 2011-03-24 DANUTA MIŚNIAKIEWICZ 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 2 Dzielnica Kalinowszczyzna
554 2011-03-28 154/OR/11 2011-03-24 BARBARA POLESZAK 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Bronowice.
555 2011-03-28 75/KL/11 2011-03-21 ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK 3 300,00
Przygotowanie wraz z zespołem autorskiego występu w
charakterze akordeonistki podczas koncertu w dniu 27
marca 2011 r. organizowanego w ramach Cyklu Koncertów
"Wielkopostne Śpiewanie" w Bazylice Ojców Dominikanów
w Lublinie
556 2011-03-28 148/OR/11 2011-03-24 HALINA CIECHAŃSKA 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 3 Dzielnica Kalinowszczyzna
557 2011-03-28 159/OR/11 2011-03-24 CELINA ZAJĄC 100,00
Przygotowanie lokalu OKW Nr. 2 Dzielnica Czuby
Południowe.
558 2011-03-28 19/OW/11 2011-03-09 KSIĘGARNIA 20 232,00
Dostawa książek w ramach projektu "SZOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery" wspófinnasowanego ze środków Unii
Europejskiej
559 2011-03-28 16/RB/11 2011-01-28 POLCOURT S.A. 1 358 063,44
Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu:
"Moje boisko - Orlik 2012" na dz. nr 93/4, ul.
Poniatowskiegoi, przy Zespole Szkół Chemicznych i
Przemysłu Spożywczego, Al. Racławickie 7 w Lublinie.
560 2011-03-28 147/OR/11 2011-03-24 WŁODZIMIERZ DZWONKOWSKI 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 5 Dzielnica Dzisiąta.
561 2011-03-28 151/OR/11 2011-03-24 ANNA NAJDA 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr.3 Dzielnica Bronowice.
562 2011-03-28 156/OR/11 2011-03-24 MAŁGORZATA WÓJTOWICZ 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 2 Dzielnica Czuby Północne.
563 2011-03-28 163/OR/11 2011-03-24 JUSTYNA MATRASZEK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 1 Sławin
564 2011-03-28 11/FE/11 2011-03-25 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 31 762 140,93
Umowa o dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla
aktywizacji gospoodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnikw
Lublinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi
priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny
inwestycyjne, działania 3.1 Tworzenie terenów
inwestycyjnych
63
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
38/FE/11 2011-10-14 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 25.03.2011 o dofinansowanie
Projektu pn. "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w
dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie", w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
1/FE/12 2012-01-11 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO -8 916 785,36
Aneks nr 2 do umowy z dnia 25.03.2011 r. o
dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla aktywizacji
gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie"
47/FE/12 2012-12-06 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks nr 3 do umowy z dnia 25.03.2011 r. o
dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla aktywizacji
gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
25/FE/13 2013-06-25 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 337 736,61
Aneks nr 4 do umowy z dnia 25.03.2011 r. o
dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla aktywizacji
gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
565 2011-03-28 40/GK/11 2011-03-04 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 0,00 Zmiana przedstawiciela Zamawiającego na WDM
696/GK/2010 2010-02-24 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 246 100,00
oczyszczanie 49 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta
Lublin
566 2011-03-28 39/GK/11 2011-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
259/GK/2009 2009-01-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 339 917,60
ustawienie kontenerów KP-7 w miejscach wskazanych przez
zamawiającego na terenach miejskich w granicach
administracyjnych miasta Lublin
567 2011-03-28 141/OR/11 2011-03-24 MAŁGORZATA KOWALSKA 100,00 Przygotawanie lokalu OKW Nr. 3 Czuby Południowe
568 2011-03-28 157/OR/11 2011-03-24 PIOTR WÓJCIK 100,00
Przygotawanie lokalu OKW Nr.1 Dzielnica Czechów
Połnocny.
569 2011-03-28 160/OR/11 2011-03-24 JOLANTA ŚWIESTOWSKA 100,00
Przygotawanie lokalu OKW Nr. 3 Dzielnica Czechów
Południowy.
570 2011-03-28 165/OR/11 2011-03-24 KRYSTYNA MICHAŁEK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 5 Rury
571 2011-03-28 152/OR/11 2011-03-24 PIOTR PILIPCZUK 100,00
Przygotowanie lokalu OKW Nr. 4 Dzielnica Czechów
Połnocny.
572 2011-03-28 153/OR/11 2011-03-24 MAREK PODGAJNIAK 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Czuby Północne.
64
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
573 2011-03-28 155/OR/11 2011-03-24 RYSZARD ROTKIEWICZ 100,00
Przygotowanie lokalu OKW Nr. 2 Dzielnica Czechów
Południowy.
574 2011-03-28 3/SOI/11 2011-02-07
WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI
INWESTORÓW
0,00
Zakupy bieżące w ramach projektu "Promocja Inwestycjna
Lublina" współfinansowane w 65% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 35% ze środków
Gminy Lublin.
575 2011-03-28 15/RB/11 2011-01-28 POLCOURT S.A. 1 705 501,12
Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu:
"Moje boisko - Orlik 2012", na działce nr 2/2, przy
Gimnazjum nr 1, ul. Kunickiego 116 w Lublinie.
576 2011-03-28 140/OR/11 2011-03-24 CZESŁAWA FLIS 100,00 Przygotowanie OKW Nr.1
577 2011-03-28 144/OR/11 2011-03-24 JERZY KUROWSKI 100,00 Przygotowanie lokalu OKW nr. 3 Dzilnica Czechów Połnocny
578 2011-03-28 142/OR/11 2011-03-24 ANNA KOZIOŁ 100,00 Przygotowanie lokalu OKW nr. 4 Dzielnica Kośminek.
579 2011-03-28 161/OR/11 2011-03-24 MAGDALENA TARGOSZ 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Felin.
580 2011-03-28 164/OR/11 2011-03-24 MARIOLA MICHALSKA 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 2 Czechów Północny
581 2011-03-28 14/OŚ/11 2011-02-15 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS 0,00
Aneks do umowy 331/OŚ/2010 - Usuwanie z dróg miasta
Lublin pojazdów obejmujące załadunek,transport na
parking strzeżony oraz rozładunek. Parkowanie pojazdów w
sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska na
parkingu strzeżonym znajdującym sie przy
ul.Metalurgicznej 7.
331/OŚ/2010 2010-01-29 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS 250 000,00
Usuwanie z dróg miasta Lublin pojazdów obejmujące
załadunek,transport na parking strzeżony oraz rozładunek.
Parkowanie pojazdów w sposób zapewniający
bezpieczeństwo środowiska na parkingu strzeżonym
znajdującym sie przy ul.Metarulgicznej 7.
582 2011-03-28 10/OŚ/11 2011-02-15 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 536,00
Aneks do umowy 170/OŚ/2010 - Usługa polegająca na
obsłudze 77 sztuk pojemników do zbiórki
przeterminowanych leków na terenie m. Lulbin
170/OŚ/2010 2010-01-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 246 528,00
Usługa polegająca na obsłudze 77 sztuk pojemników do
zbiórki przeterminowanych leków na terenie m. lulbin
583 2011-03-28 143/OR/11 2011-03-24 BOŻENA KUCHARUK 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 2 Dzielnica Rury
584 2011-03-28 145/OR/11 2011-03-24 MAGDALENA BILL 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 4 Dzielnica Rury.
585 2011-03-28 146/OR/11 2011-03-24 SŁAWOMIR KALINOWSKI 100,00 Przygotawanie lokalu OKW nr. 4 Dzielnica Czuby Północne.
65
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
586 2011-03-28 150/OR/11 2011-03-24 ELŻBIETA MYŚLIWIECKA 100,00
Przygotowanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Czuby
Południowe.
587 2011-03-28 158/OR/11 2011-03-24 IRENA WRONA 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 2 Dzielnica Bronowice.
588 2011-03-28 166/OR/11 2011-03-24 RYSZARD GRUSZCZYK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 1 Rury
589 2011-03-28 162/OR/11 2011-03-24 DANUTA MARCINEK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 2 Konstantynów
590 2011-03-29 208/OR/11 2011-03-24 DOROTA GUZ 100,00 Przygotawanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Wrotków.
591 2011-03-29 219/OR/11 2011-03-24 MARTA STEFAŃCZYK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 2 Tatary
592 2011-03-29 199/OR/11 2011-03-24 LILIANA SAWICKA 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Kalinowszczyzna
593 2011-03-29 202/OR/11 2011-03-24 URSZULA SMOLAK 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 3 Dzielnica Kośminek.
594 2011-03-29 206/OR/11 2011-03-24 KRZYSZTOF MACHAJ 100,00 Przygotawanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Stare Miasto
595 2011-03-29 205/OR/11 2011-03-24 JUSTYNA MALINOWSKA 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 5 Dzielnica Śródmieście.
596 2011-03-29 220/OR/11 2011-03-24 ANDRZEJ DUDA 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 2 Dzielnica Wieniwa.
597 2011-03-29 81/KL/11 2011-03-22 PIOTR PIOTROWSKI 1 000,00
przeprowadzenie autroskiegi wykładu w ramach
Europejskiego Kolegium Kultury
598 2011-03-29 223/OR/11 2011-03-24 DOROTA SZNAJDER 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 1 Tatary
599 2011-03-29 228/OR/11 2011-03-24 TERESA CHMIELEWSKA 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 4 Śródmieście
600 2011-03-29 225/OR/11 2011-03-24 JERZY BIAŁACH 100,00 Przygotowanie lokalu OKW 3 Dziesiąta
601 2011-03-29 201/OR/11 2011-03-24 STANISŁAW SIEŃKO 100,00 Przygotowanie lokalu OKW NR. 7 Dzielnica Rury
602 2011-03-29 207/OR/11 2011-03-24 ELŻBIETA KRZOWSKA 100,00 Przygotawanie lokalu OKW Nr. 3 Dzielnica Wieniawa
603 2011-03-29 87/KL/11 2011-02-15 ROBERT ZAJĄC 2 200,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego projektu
graficznego drugiej aplikacji Miasta Lublin do tytułu ESK
2016
604 2011-03-29 21/DM/11 2011-03-15
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie nr 1/2011 w sprawie przekazania
dokumentacji proejktowej na sieć kanalizacji sanitarnej w
ul. Janowskiej, Rąblowskiej i Pod Gajem w Lublinie- odcienk
1 wraz zdecyzją nr 583/1653 z dnia 30.12.2009r.
zatwierdzającą projekt budowlany i decyzją udzielającą
pozwolenia na budowę syg.pis.IN.PI.I-2.2212-3/10 z dnia
09.01.2010
605 2011-03-29 216/OR/11 2011-03-24 ELŻBIETA BUCZKOWSKA 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 2 Sławinek
606 2011-03-29 218/OR/11 2011-03-24 IWONA STEFANIAK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 1 Śródmieście
66
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
607 2011-03-29 227/OR/11 2011-03-24 BOGDAN ZDZIEBŁOWSKI 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 6 Śródmiescie
608 2011-03-29 204/OR/11 2011-03-24 MARTA WIŚNIEWSKA 100,00 Przygotawanie lokalu OKW Nr. 2 Dzielnica Dzisiata
609 2011-03-29 214/OR/11 2011-03-24 BARBARA DEMIANIUK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 1 Za Cukrownią
610 2011-03-29 215/OR/11 2011-03-24 GRAŻYNA DŁUGOSZ 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 3 Śródmiescie
611 2011-03-29 224/OR/11 2011-03-24 KRYSTYNA SZYMCZUK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 4 Wrotków
612 2011-03-29 84/KL/11 2011-02-15 KAROL GRZYWACZEWSKI 2 200,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego projektu
graficznego drugiej aplikacji Miasta Lublin do tytułu
ESK2016
613 2011-03-29 212/OR/11 2011-03-24 JAN SAMULNIK 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 3 Rury
614 2011-03-29 213/OR/11 2011-03-24 ALICJA RYŁOWICZ 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 1 Dziesiąta
615 2011-03-29 217/OR/11 2011-03-24 ADAM PIETROŃ 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 2 Śródmieście
616 2011-03-29 222/OR/11 2011-03-24 BARBARA SZMIGIELSKA 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 1 Sławinek
617 2011-03-29 226/OR/11 2011-03-24 BOŻENA TARNOBRAŃSKA 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 3 Wrotków
618 2011-03-29 85/KL/11 2011-02-15 KAROL GRZYWACZEWSKI 8 180,00
skład, łamanie i inne elementy graficzne drugiej apliokacji
Miasta Lublin do tytułu ESK 2016
619 2011-03-29 86/KL/11 2011-02-15 ROBERT ZAJĄC 8 180,00
skład, łamanie i inne elementy graficzne drugiej aplikacji
Miasta Lublin do tytułu ESK 2016
620 2011-03-29 83/KL/11 2011-02-15 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA 11 070,00
wspópraca przy przygotowaniu i wykonaniu projektu
graficznego drugiej aplikacji Miasta Lublin do tytułu ESK
2016
621 2011-03-29 88/IN/11 2011-02-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 3572/IN/2008 (LUBZEL Nr 335874)
z dnia 23.12.2008 r. dotyczącej przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej budynku krytej pływalni przy Zespole
Szkół Nr 7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie. / zmiana terminu
obowiązywania umowy: było 21.11.2011 r., a jest
30.09.2013 r.
3572/IN/2008 2008-12-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 15 295,32
Umowa dotycząca przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej budynku krytej pływalni przy Zespole
Szkół Nr 7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie / LUBZEL Nr
335874.
622 2011-03-29 211/OR/11 2011-03-24 HALINA SAWA 100,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 3 Czuby Północne
623 2011-03-29 203/OR/11 2011-03-24 JOANNA SZCZEPANIAK 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr.6 Dzilnica Rury
67
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
624 2011-03-29 209/OR/11 2011-03-24 BERNARDA DYCHA 100,00 Przygotawanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Wieniawa
625 2011-03-29 200/OR/11 2011-03-24 JAROSŁAW SIDORCZUK 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Ponokwoda.
626 2011-03-29 221/OR/11 2011-03-24 JOLANTA PAWELEC 100,00 Przygotawanie lokalu OKW Nr.2 Dzielnica Wrotków.
627 2011-03-29 11/OŚ/11 2011-02-15 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 2 316,60
Aneks do umowy 3/OŚ/11 - Obsługa 11 szt. pojemników na
odpady niebezpieczne
3/OŚ/11 2010-12-31 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 247 876,20 Obsługa 11 szt. pojemników na odpady niebezpieczne
628 2011-03-29 229/OR/11 2011-03-24 HALINA KUŻMA 100,00 Przygotowanie lokalu OKW 4 Kalinowszczyzna
629 2011-03-30 1/KM/11 2011-03-28
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH S.A.
0,00 Aneks do umowy nr 304/OR/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
304/OR/10 2010-06-30
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH S.A.
7 991 000,00
umowa-wytworzenie i dostarczanie przez PWPW S.A.
dokumentów i oznaczeń
630 2011-03-30 9/KP/11 2011-02-28 SYNERGIA SP. Z O.O. 29 274,00 Usługi z zakresu doradztwa marketingowego.
631 2011-03-30 4/SOI/11 2011-04-01 MARIUSZ MAZUR 10 000,00
wykonanie zdjęć promujących Lublin pod kątem
gospodarczo-inwestycyjnym wraz z przekazaniem praw
autorskich w ramach projektu "Promocja Inwestycjna
Lublina"
632 2011-03-30 27/GK/11 2011-03-04 SŁAWOMIR MAZIARZ 76 928,40
Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roslin rabatowych do
obsady rabat kwiatowych wiosną, latem i jesienią 2011r.
633 2011-03-31 231/OR/11 2011-03-24 MARIA KRZYŻAŃSKA 100,00 Przygotowanie lokalu OKW Nr. 1 Dzielnica Konstatynów
634 2011-03-31 89/IN/11 2011-01-26 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks Nr 1 do Umowy Nr 111/IN/10 z dnia 21.10.2010r. na
Przedłużenie ul. Mełgiewskiej - Drogi dojazdowe do
obwodnicy miasta - zmiana stawki VAT
111/IN/10 2010-10-21 BUDIMEX S.A. 124 585 406,76
Przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku wezła drogowego
Mełgiew w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19
635 2011-03-31 22/DM/11 2011-03-29 HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA S.J. 0,00
dot.obciążenia HOTELE A. PODOLSKA I SPÓŁKA S.J. za
realizację układu komuinikacyjnego związanego z
zapewnieniem obsługi komunikacyjnej dot budowy budynku
hotelowego w Lublinie, na działkce nr ewid.67/3 (obr
30,ark.10) przy ul. Jana Pawła II zawartego w umowie
16/DM/11
636 2011-03-31 18/OŚ/11 2011-03-28
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
110 700,00
Dzierżawa instalacji do odgazowania I niecki składowiska
odpadów komunalnych w Rokitnie wraz z urządzeniami do
energetycznego wykorzystania biogazu
68
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
637 2011-03-31 230/OR/11 2011-03-28 STANISŁAW KARPOWICZ 2 500,00
namalowanie i oprawa portretu Prezydenta Miasta Lublina
w latach 2006-20010 p. A. Wasilewskiego
638 2011-04-01 135/OR/11 2011-03-16 HANDIKAP AUDYT 3 000,00
Przeprowadzenie szkolenia pt. "Zmiana w ustawie o
finansach publicznych - nowe wymogi stawiane jednostkom
samorządu terytorialnego"
639 2011-04-01 138/OR/11 2011-03-24 VNT LAW & COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 6 150,00
Szkolenie: Nowe zasady odpowiedzialności majatkowej
urzędnika
640 2011-04-04 89/KL/11 2011-03-28 PIOTR OLECH 1 000,00
Przygotowanie i wykonanie partii solowej podczas koncertu
?Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II?, który odbędzie się
03.04. w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w
Lublinie
641 2011-04-04 20/DM/11 2011-03-14 MOSTY KATOWICE SP. Z O. O. 123 000,00
Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacją inwestycji "Budowa drogi dojazdowej do
obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w
kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg
ekspresowych S12,S17 i S19".
642 2011-04-04 105/KL/11 2011-03-28 PRZEMYSŁAW RACZEK 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego podczas koncertu ?Pamięci Ojca
Świętego Jana Pawła II?, który odbędzie się 03.04. w
kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
643 2011-04-04 3/ST/11 2011-03-15 ATLAS TRAVEL MAGDALENA GÓRSKA 28 500,00 organizacja wycieczki dla społeczności romskiej
30/ST/11 2011-05-18 ATLAS TRAVEL MAGDALENA GÓRSKA 28 500,00 organizacja wycieczki dla społeczności romskiej - aneks
644 2011-04-04 77/KL/11 2011-03-21 FUNDACJA MUZYKA KRESÓW 5 000,00
POROZUMIENIE - wspólne zorganizowanie wydarzenia
kulturalnego Misterium Muzyczne "Gorzkie Żale", które
odbedzie się 17 kwietnia 2011 roku w kościele p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie
645 2011-04-04 62/KP/11 2011-05-31
ALBERT PYRGIES WYSOKA-AGENCJA
KONCERTOWO WYDAWNICZA
5 000,00
Organizacja i koordynacja imprezy promocyjnej pod nazwą
Planeta Lublin w dn. 12.06.2011r. na terenie osiedla Błonie
w Lublinie, polegająca na przeprowadzeni warsztatów
beatboxowych, tanecznych, zawodów streetballowych,
pokazu rolkowego.
646 2011-04-04 108/KL/11 2011-03-28 RENALDO WÓJTOWICZ 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego podczas koncertu ?Pamięci Ojca
Świętego Jana Pawła II?, który odbędzie się 03.04. w
kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
69
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
647 2011-04-04 76/KL/11 2011-03-23 GRZEGORZ PECKA 1 265,00
Autorski występ w charakterze dyrygenta koncertu w dniu 3
kwietnia 2011 r. organizowanego w ramach Cyklu
Koncertów "Wielkopostne Śpiewanie" w Bazylice Ojców
Dominikanów w Lublinie.
648 2011-04-04 106/KL/11 2011-03-28 ALEKSANDER RESIAK 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego podczas koncertu ?Pamięci Ojca
Świętego Jana Pawła II?, który odbędzie się 03.04. w
kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
649 2011-04-04 82/KL/11 2011-03-28 MARK BORKOWSKI 4 797,60
przeprowadzenie autorskiego wykładu otwartego pt.
Evarything you know is wrong w ramach Europejskiego
Kolegium Kultury
650 2011-04-04 25/DM/11 2011-03-25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
BUDOWLANE "SAN-BUD"
0,00
Aneksdo umowy nr 126/IN/10 z dnia 02.11.2010 Wykonanie
drogi w ul. Lędzian na odcinku od ul. Sławin do ul.
Strumykowej w Lublinie z oświetleniem, odwodnieniem,
likwidacją kolizji urządzeń elektroenergetycznych z
budowaną drogą.
126/IN/10 2010-11-02
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
BUDOWLANE "SAN-BUD"
521 836,63
Wykonanie drogi w ul. Lędzian na odcinku od ul. Sławin do
ul. Strumykowej w Lublinie z oświetleniem, odwodnieniem,
likwidacją kolizji urządzeń elektroenergetycznych z
budowaną drogą.
651 2011-04-04 24/DM/11 2011-03-31
KĘPA AUTO-CENTRUM MAREK KĘPA,
ELŻBIETA KĘPA SPÓŁKA JAWNA
0,00
Dot.Zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie pawilonu
usługowo-handlowego w Lublinie, na działkach nr
ewid.20/1, 54/2,54/3 (obr.14,ark.13) poprzez
przebudowanie istniejącego układu drogowego tj. ul.
Floriańska i ul. Białkowa Góra. Przebudowa układu
komunikacyjnego obciąża KĘPA CENTRUM Marek Kępa
Elżbieta Kępa spółka jawna, zgodnie z ustwą z dnia 21
marca 1985r.o drogach publicznych.
88/DM/11 2011-06-10
KĘPA AUTO-CENTRUM MAREK KĘPA,
ELŻBIETA KĘPA SPÓŁKA JAWNA
0,00
Aneks do umowy nr 24/DM/11 z dnia 31.03.2011r.na
realizację przebudowy ul. Floriańskiej i ul. Białkowska Góra
w Lublinie, zgodnie z projektem budowlanym przebudowy
w/w dróg, opracowanym w styczniu 2011r.przez
inż.Ryszarda Fornala
652 2011-04-04 17/GD/11 2011-03-28
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 230,00
Analiza dokumentacji geodezyjnej dot.przebiegu granicy
pomiędzy działkiami nr20/2, 21 i 23 położonymi przy
ul.Chodżki (obr.18, ark.8).
70
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
653 2011-04-04 39/GM/11 2011-01-03
ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI
PRACY
0,00
Dzierżawa - udział wynoszący 2/3 części w nieruchomości
zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Wyścigowej 31
oznaczonej jako działka nr 1/8 (obręb 10 - Dziesiąta Stara,
arkusz mapy 1)
171/GM/11 2011-12-05
ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI
PRACY
0,00
Aneks do umowy dzierżawy nr 39/GM/11 z dnia 3 stycznia
2011 roku zawartej pomiędzy Gminą Lublin a Związkiem
Lustracyjnym Spółdzielni Pracy z siedzibą w Warszawie przy
ul.Żurawiej 47 - dot. nieruchomości przy ul. Wyścigowej 31
74/GM/12 2012-03-27
ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI
PRACY
0,00
Aneks do umowy dzierżawy nr 39/GM/11 z dnia 3 stycznia
2011 roku zawartej pomiędzy Gminą Lublin a Związkiem
Lustracyjnym Spółdzielni Pracy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Żurawiej 47
654 2011-04-04 107/KL/11 2011-03-28 PIOTR ŚCIRKA 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego podczas koncertu ?Pamięci Ojca
Świętego Jana Pawła II?, który odbędzie się 03.04. w
kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
655 2011-04-04 51/OW/11 2011-02-24 MAREK PAWLAK 2 900,00
Pełnienie funkcji eksperta z dziedziny wdrażania procesów
innowacyjnych w edukacji oraz wsparcie zespołu
odpowiedzialnego za przygotowanie strategii wdrażania
projektu innowacyjnego
656 2011-04-05 53/OW/11 2011-02-28
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM SYNÓW
PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ
0,00
udostępnienie Gminie Lublin sal na przeprowadzenie
warsztatów "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-
Szkolni Odkrywcy Kariery"
657 2011-04-05 101/KL/11 2011-03-28 ALEKSANDRA MAZUREK 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
658 2011-04-05 109/KL/11 2011-03-28 MARIA ZIARKOWSKA 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pawła II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 w kościele pod
wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
659 2011-04-05 18/IT/11 2011-03-28 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 198,00
Dostawa i instalacja urządzeń radiowych Ubiquiti 5GHz w
relacji ul. Wieniawska 14 - ul. Magnoliowa 2.
660 2011-04-05 57/OW/11 2011-03-01 NARODOWE CENTRUM KULTURY 0,00
Finansowanie działalności chórów szkolnych w ramach
programu "Śpiewająca Polska"
661 2011-04-05 234/OR/11 2011-03-30 RUCH SA 29 701,40
Aneks do umowy nr 1287/OR/10 z dnia 31-12-2010r. dot
zmiany kwoty i załącznika nr1
71
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1287/OR/10 2010-12-30 RUCH SA 22 192,20 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
662 2011-04-05 35/GM/11 2011-03-29 STRZAŁKA BOLESŁAW 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 3/2
(obr. 14, ark. 3)
663 2011-04-05 36/GM/11 2011-03-31 PIOTR ŁOPATYŃSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Kwiatów Polnych - zieleń przydomowa - cz.
dz. nr 221/1 (obr. 31, ark. 1)
664 2011-04-05 41/GM/11 2011-03-28
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY EDYTA ELIZA
PIŁAT
0,00
Dzierżawa - ul. Frankowskiegoa - kiosk handlowy - cz. dz. nr
29/2 (obr. 25, ark. 6)
665 2011-04-05 97/KL/11 2011-03-28 KATARZYNA CZERNIAWSKA 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
666 2011-04-05 110/KL/11 2011-03-28 DOMINIK AUGUSTOWSKI 400,00
Przygotowanie i wykonanie partii perkusyjnej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
667 2011-04-05 19/IT/11 2011-03-28 GAMBIT PAWEŁ WÓJCICKI 3 936,00
Dostawa, instalacja oraz konfiguracja oprogramowania
serwera terminali PC-3270na serwerze udostępnionym
przez UM umożliwiającego dostęp do sieci PeselNET oraz
oprogramowania klienckiego na 20 stanowiskach
komputerowych.
668 2011-04-05 49/GK/11 2011-03-23
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
WIESŁAW MARUSZAK
40 590,00 Wykonanie remontu odwodnienia ul.Spadowej w Lublinie
669 2011-04-05 16/OŚ/11 2011-03-18
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD
OKRĘGU W LUBLINIE
69 000,00
Rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę
struktury ilościowej ichtiofauny.
670 2011-04-05 50/OW/11 2011-02-28 GIMNAZJUM NR 1 W LUBLINIE 0,00
udostępnienie Gminie Lublin sal na przeprowadzenie
warsztatów "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-
Szkolni Odkrywcy Kariery"
671 2011-04-05 98/KL/11 2011-03-28 DOMINIKA KOŁSZUT 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
672 2011-04-05 96/KL/11 2011-03-28 GRZEGORZ CHOLEWIŃSKI 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
72
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
673 2011-04-05 88/KL/11 2011-03-28 IWONA LUBOWICZ 1 400,00
Przygotowanie i wykonanie partii solowej podczas koncertu
"Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II", który odbędzie się 3
kwietnia 2011 w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny
w Lublinie
674 2011-04-05 90/KL/11 2011-03-28 WOJCIECH WINNICKI 550,00
Przygotowanie i wykonanie partii solowej podczas koncertu
?Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II?, który odbędzie się
03.04. w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w
Lublinie
675 2011-04-05 54/OW/11 2011-02-28 GIMNAZJUM NR 12 0,00
udostępnienie Gminie Lublin sal na przeprowadzenie
warsztatów "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-
Szkolni Odkrywcy Kariery"
676 2011-04-05 38/GM/11 2011-03-31 JAKUB GRZEGORSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Droga Męczenników Majdanka - kiosk
handlowy - cz. dz. nr 13/15 (obr. 19, ark. 9)
677 2011-04-05 102/KL/11 2011-03-28 AGATA MRÓWCZYŃSKA 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
678 2011-04-05 100/KL/11 2011-03-28 SZYMON KRZEMIEŃ 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pawła II", który odbedzie się 3 kwietnia 2011 roku w
kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
679 2011-04-05 49/OW/11 2011-02-28 AGNIESZKA PAWELEC 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
680 2011-04-05 37/GM/11 2011-03-30 KRUPSKI KAMIL 0,00
Dzierżawa - ul. Radzyńska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 7/5
(obr. 5, ark. 3)
681 2011-04-05 103/KL/11 2011-03-28 ANNA NERMER 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
682 2011-04-05 91/KL/11 2011-03-28 KAMIL GÓRZYŃSKI 550,00
Przygotowanie i wykonanie partii solowej podczas koncertu
?Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II?, który odbędzie się
03.04. w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w
Lublinie
683 2011-04-05 17/OŚ/11 2011-03-18
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD
OKRĘGU W LUBLINIE
20 000,00
Rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez
wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza.
73
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
684 2011-04-05 56/OW/11 2011-02-28 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 GIMNAZJUM NR 25 0,00
udostępnienie Gminie Lublin sal na przeprowadzenie
warsztatów "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-
Szkolni Odkrywcy Kariery"
685 2011-04-05 104/KL/11 2011-03-28 MAGDALENA PIĘTKA 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
686 2011-04-05 99/KL/11 2011-03-28 TOMASZ KUSIAK 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
687 2011-04-05 55/OW/11 2011-02-28 GIMNAZJUM NR 14 0,00
udostępnienie Gminie Lublin sal na przeprowadzenie
warsztatów "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-
Szkolni Odkrywcy Kariery"
688 2011-04-05 52/OW/11 2011-02-28
GIMNAZJUM NR 3 IM. PROF. MIECZYSŁAWA
A. KRĄPCA OP
0,00
udostępnienie Gminie Lublin sal na przeprowadzenie
warsztatów "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-
Szkolni Odkrywcy Kariery"
689 2011-04-05 40/GM/11 2011-04-01 DOROTA MARZEC 0,00
Dzierżawa - Al. Kraśnicka - ogólnodostepne bezpłatne
miejsce postojowe dla kilentów - cz. dz. nr 28/9 (obr. 25,
ark. 6)
690 2011-04-05 93/KL/11 2011-03-28 IZABELA BACA 440,00
Przygotowanie i wykonanie partii orkiestrowej w Orkiestrze
Trybunału Koronnego koncertu "Pamięci Ojca Świętego Jana
Pwała II", który odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w kościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie
691 2011-04-05 92/KL/11 2011-03-28 PRZEMYSŁAW STANISŁAWSKI 2 500,00
Przygotowanie i wykonanie w charakterze dyrygenta
koncertu ?Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II?, który
odbędzie się 03.04. w kościele pod wezwaniem Świętej
Rodziny w Lublinie
692 2011-04-05 30/GM/11 2011-03-11 PIOTR ŻAK 27 306,00
Umowa na wykonanie 150 operatów szacunkowych
określających wartość nieruchomości gruntowych w celu
sprzedaży, zamiany, wniesienia aportem, oddania w
użytkowanie wieczyste, ustanowienia służebności.
693 2011-04-05 31/GM/11 2011-03-16 EUGENIUSZ ORZEŁ 36 900,00
Umowa na wykonanie 150 operatów szacunkowych
określających wartość nieruchomości gruntowych w celu
aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego (obręb 40, 39, 25)
74
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
694 2011-04-05 6/SOI/11 2011-03-21 BARBARA MICIUŁA 3 000,00
tłumaczenie dokumentów dot. oferty edukacyjnej i
naukowej miasta Lublin na język angielski
695 2011-04-05 58/OW/11 2011-03-01 NARODOWE CENTRUM KULTURY 0,00
Finansowanie działalności chórów szkolnych w ramach
programu "Śpiewająca Polska"
696 2011-04-05 5/SOI/11 2011-04-08 LUBELSKI KLUB BIZNESU W LUBLINIE 31 254,10
Usługa pozyskania 10 przedsiębiorców z krajów Europy na
Forum LUB-INVEST 2011
697 2011-04-06 5/IR/11 2011-03-30
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
46 125,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
budowę zespołu boisk sportowych w ramach programu:
"Moje boisko - Orlik 2012", przy Szkole Podstawowej Nr 6 w
Lublinie, ul. Czwartaków 11.
698 2011-04-06 71/KL/11 2011-03-15 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 50 000,00 inwestycje (zakupy inwestycyjne)
192/KL/11 2011-04-28 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 71/KL/11 z dnia 15 marca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 50.000 zł
słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych dla Centrum Kultury w
Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycje
(zakupy inwestycyjne).
699 2011-04-06 34/OW/11 2011-02-28 ANETA ZIÓŁKOWSKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
700 2011-04-06 235/OR/11 2011-03-28
POLSKI INSTYTUT SPRAW
MIĘDZYNARODOWYCH
7 900,00 Przeprowadzenie szkolenia pt Protokół dyplomatyczny
701 2011-04-06 33/OW/11 2011-02-28 MAŁGORZATA BIELECKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
702 2011-04-06 4/IR/11 2011-03-17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES
STANISŁAW PIEKARCZYK
1 519 050,00
Przebudowa hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół
Elektronicznych, przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie
703 2011-04-06 45/OW/11 2011-02-28 MONIKA HUNEK 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
704 2011-04-06 40/OW/11 2011-02-28 BARBARA WACIŃSKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
705 2011-04-06 39/OW/11 2011-02-28 JOLANTA ŁUBIARZ 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
75
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
706 2011-04-06 117/KL/11 2011-04-01 JOANNA STACHYRA 910,00
gromadzenie, redagowanie i zamieszczanie informacji na
stronie www.lublin2016.eu
707 2011-04-06 59/OW/11 2011-04-13 PAWEŁ WĘGIEREK 3 480,00
przeprowadzenie spotkań w Lubelskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej w ramach
projektu "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"
708 2011-04-06 6/IR/11 2011-03-08
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE
"INNOTECH" SP. Z O.O.
7 999,99
Usunięcie awarii instalacji wentylacji mechaniznej
wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i pralni w budynku
Żłobka nr 6 w Lublinie, przy ul. Kruczkowskiego 12.
709 2011-04-06 43/OW/11 2011-02-28 ALINA KABAŁA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
710 2011-04-06 41/OW/11 2011-02-28 URSZULA GRYGLICKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
711 2011-04-06 47/OW/11 2011-02-28 BOŻENA KRZOWSKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
712 2011-04-06 125/KL/11 2011-04-06 TADEUSZ ZABIELSKI 1 350,00
Obsługa techniczno-organizacyjna uroczystości Gala Kultury
wraz z próbą techniczną.
713 2011-04-06 122/KL/11 2011-03-21 JAROSŁAW JAWORSKI 680,00
przygotowanie autorskiego opracowanie dotyczącego
nawiązanych przez Wydział Kultury kontaktów z mediami
ogólnopolskimi
714 2011-04-06 116/KL/11 2011-04-01 ANNA DĄBROWSKA 910,00
selekcja, edycja i przygotowywanie i zamieszczanie
materiałów multimedialnych na stronie www.lublin2016.eu
715 2011-04-06 118/KL/11 2011-04-01 ALICJA KAWKA 910,00
gromadzenie, redagowanie i publikowanie informacji na
stronie www.lublin2016.eu
716 2011-04-06 124/KL/11 2011-01-20 ROBERT KUŚMIROWSKI 9 000,00 produkcja imprezy kulturalnej "Died Moroz Convention"
717 2011-04-06 44/OW/11 2011-02-28 AGNIESZKA WAWER 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
718 2011-04-06 115/KL/11 2011-03-28 WITOLD DĄBROWSKI 500,00
Przygotowanie i autorskie wykonanie fragmentu
monodramu "Opowieści z Bramy" podczas Gali Kultury,
która odbędzie się 7 kwietnia 2011 r. w Filharmonii im. H.
Wieniawskiego w Lublinie
76
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
719 2011-04-06 42/OW/11 2011-02-28 MAŁGORZATA KOSAKOWSKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
720 2011-04-06 26/DM/11 2011-03-17
IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA
Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr4202/DM/2009 z dn. 12.11.2009 w
sprawie prowadzenia prac związanych z konserwacją,
obsługą i naprawami podewastacyjnymi instalacji i
urządzeń iluminacji obiektów.
4202/DM/2009 2009-11-12
IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA
Z O.O.
525 000,00
Prowadzenie wszelkich prac związanych z konserwacją,
obsługą i naprawami podewastacyjnymi instalacji i
urządzeń iluminacji obiektów.
721 2011-04-06 113/KL/11 2011-03-14 JÓZEF SZOPIŃSKI 2 400,00
Produkcja uroczystości kulturalnej Gala Kultury, która
odbędzie się 7 kwietnia 2011 roku w Filharmonii im. H.
Wieniawskiego w Lublinie, w szczególności: opracowanie
koncepcji i scenariusza uroczystości, selekcja wydarzeń
kulturalnych do prezentacji multimedialnej oraz
prowadzennie
722 2011-04-06 48/OW/11 2011-02-28 KATARZYNA OSIŃSKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
723 2011-04-06 46/OW/11 2011-02-28 ANNA WIDERSKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
724 2011-04-06 35/OW/11 2011-02-28 HALINA GAJEWSKA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
725 2011-04-06 32/OW/11 2011-02-28 ANNA MART 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
726 2011-04-06 121/KL/11 2011-03-21 MATEUSZ WAWRUCH 6 030,00
współpraca przy przedsięwzięciach związanych z
aplikowaniem Lublina do ESK2016
727 2011-04-06 123/KL/11 2011-03-21 RYSZARD KALINOWSKI 1 550,00 przepowadzenie akcji promocyjnej projektu Lublin ESK 2016
728 2011-04-06 37/OW/11 2011-02-28 WIOLETTA SURMA 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
729 2011-04-06 38/OW/11 2011-02-28 PAULINA PUTO 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
77
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
730 2011-04-06 36/OW/11 2011-02-28 BOŻENA TOR 0,00
organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie warsztatów
pt. "Odyseja umysłu" w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery"
731 2011-04-07 239/OR/11 2011-04-04 MICHAŁ STEFAŃSKI 5 400,00 konfiguracja środowiska na stacjach roboczych KSAT
732 2011-04-07 236/OR/11 2011-04-01 KATARZYNA BĄK 1 800,00 gromadzenie i aktualizacja danych w programie GOMiG
733 2011-04-07 106/ZSS/11 2011-04-01 ELŻBIETA SKOP 5 000,00 przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży i ich rodziców
734 2011-04-07 60/OW/11 2011-04-13 PIOTR BILLEWICZ 1 560,00
przeprowadzenie spotkań w Lubelskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej w ramach
projektu "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"
735 2011-04-07 238/OR/11 2011-04-01 ANGELIKA SADURSKA 3 600,00 administrowanie platformą informatyczną
736 2011-04-07 237/OR/11 2011-04-04 GRAŻYNA KINTOP 750,00 sprzątanie pomieszczeń UM Lublin
737 2011-04-07 7/SOI/11 2011-03-11
COMERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16 605,00
projekt graficzny, skład i druk "Katalogu firm 2011" w
ramach projektu "PIL"
738 2011-04-08 33/GM/11 2011-03-16 PIOTR ŻAK 16 359,00
Wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych
(Obręb 18,42,34,3,4,5,6,26,36,41,16)
739 2011-04-08 91/IN/11 2011-02-25
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
65 190,00
Wykonanie odspojenia gruntu przy budowie kanalizacji
deszczowej w ul. Domeyki
740 2011-04-08 90/IN/11 2011-02-21
**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 100/IN/10 z dnia
27.09.2010r. z MPWiK Lublin w sprawie realizacji wspólnych
zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej
100/IN/10 2010-09-27
**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
porozumienie na realizację wpólnych zadań inwestycyjnych
w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej
741 2011-04-08 20/IT/11 2011-02-10 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS 24 354,00
Serwis pogwarancyjny Systemu Obsługi Głosowań wraz z
systemami dodatkowymi, sprawdzanie poprawności
działania SOG przed każdym posiedzeniem Rady Miasta
Lublin oraz nadzorowanie nad poprawnością jego działania
w czasie posiedzenia, a w szczególności niezwłoczne
usuwanie jego awarii.
742 2011-04-08 240/OR/11 2011-03-31 EDYTA KAPUSTA 1 800,00
opracowanie zestawień dotyczących badań
profilaktycznych, dotyczących szkoleń BHP
743 2011-04-08 34/GM/11 2011-03-16 JOLANTA SARAN 42 066,00
Wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych
(obręb nr 7, 14, 19 13,37)
78
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
744 2011-04-08 32/GM/11 2011-03-16
BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
S.C.
29 458,50
wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych
(obręb nr 1,9,10,17,22,43) oraz wycen 17 operatów
szacunkowych lokali użytkowych oraz 10 operatów
szacunkowych garaży
745 2011-04-11 11/IR/11 2011-04-18
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT"
ADAM MAKSYMIUK
30 750,00
Wykonanie kompletnej dokumetacji projektowej na
przystosowanie instalacji p.poż. do aktualnie
obowiązujących przepisów w budynku Szkoły Podstawowej
Nr 30 w Lublinie, ul. Nałkowskich 110.
746 2011-04-11 9/IR/11 2011-04-18 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 49 200,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
wymiennikowni c.o. i c.w.u. oraz instalacji solarnej w
budynku Domu Pomocy Społecznej , przy ul. Głowackiego
26 w Lublinie.
747 2011-04-11 94/KL/11 2011-03-25
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA
TRYBUNAŁU KORONNEGO
13 000,00
POPROZUMIENIE - wspólne zorganizaowanie imprezy
kulturalnej Koncert "Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II",
która odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w Lublinie w pościele
pod wezwaniem Świętej Rodziny
748 2011-04-11 127/KL/11 2011-03-24 BARTŁOMIEJ DROZD 660,00
Przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu "Pieśni
polskie" wraz z Zespołem Międzynarodowej Szkoły Muzyki
Tradycyjnej, który odbędzie się 7 kwietnia 2011 r. podczas
Gali Kultury w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.
749 2011-04-11 13/KP/11 2011-04-01 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 2 938,47
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach działań
promocyjnych III Lublin Jazz Festival w dn. 14-17.04.2011 r
w Lublinie.
750 2011-04-11 131/KL/11 2011-03-31 JOLANTA SKOREK-MUNCH 550,00
Autorski występ podczas koncertu w dniu 10 kwietnia 2011
r. organizowanego w ramach Cyklu Koncertów
"Wielkopostne Śpiewanie" w Bazylice Ojców Dominikantów
w Lublinie
751 2011-04-11 78/KL/11 2011-03-23
ELŻBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKÓW
12 000,00
Usługa promująca projekt "Lublin 2016 - Europejska Stolica
Kultury - Kandydat" podczas kampanii reklamowej
wydarzenia kulturalnego pt. Koncert Cesarii Evory, który
odbędzie się w Lublinie 17 czerwca 2011 r.
752 2011-04-11 7/IR/11 2011-04-01
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT"
ADAM MAKSYMIUK
27 060,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji ciepłej wody do sanitariatów w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 38 w Lublinie, ul.
Wołodyjowskiego 8
79
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
753 2011-04-11 8/IR/11 2011-04-11
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA
MACIEJ USZYŃSKI
36 900,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
wykonanie remontu sal zajęciowych i sanitariatów w
budynku Żłobka Nr 8, przy ul. Nałkowskich 102 w Lublinie.
754 2011-04-11 61/OW/11 2011-04-07 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE 0,00
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
pracowników młodocianych w 2011 roku
755 2011-04-11 130/KL/11 2011-03-31 ALEKSANDER MACHALICA 1 870,00
Autorski występ recytatorski podczas koncertu w dniu 10
kwietnia 2011 r. organizowanego w ramach Cyklu
Koncertów "Wielkopostne Śpiewanie" w Bazylice Ojców
Dominikanów w Lublinie
756 2011-04-11 129/KL/11 2011-03-31 BENIGNA JASKULSKA 2 420,00
Autorski występ w charakterze solistki podczas koncertu w
dniu 10 kwietnia 2011 r. organizowanego w ramach Cyklu
Koncertów "Wielkopostne Śpiewanie" w Bazylice Ojców
Dominikanów w Lublinie.
757 2011-04-11 114/KL/11 2011-03-28 ZBIGNIEW WEJCMAN 1 000,00
przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego wykładu pt.
"Model wsparcia Miasta Warszawy dla NGO"
758 2011-04-11 62/GK/11 2011-04-05 FISKAL SERWIS STANISŁAW FUS 2 263,20
Dostawa i serwis drukarki fiskalnej na cmentarzu
komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka
759 2011-04-11 120/KL/11 2011-04-04
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
50 000,00
Współorganizacja koncertu Wurttembergische
Philharmonie, organizowanego w ramach XV
Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
760 2011-04-12 10/IR/11 2011-04-18
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT"
ADAM MAKSYMIUK
40 590,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
przystosowanie budynku Szkoly Podstawowej Nr 40 w
Lublinie, przy ul. Róży Wiatrów 9 - do aktualnie
obowiązujących przepisów p.poż.
761 2011-04-12 61/GK/11 2011-04-04
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE
0,00
umowa będąca porozumieniem w sprawie zasad
dotyczących podejmowania działań związanych z
odprowadzaniem wód opadowo-roztopowych do zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego przy Al.Spółdzielczości Pracy,
wprowadzania oczyszczonych wód opadowo-roztopowych
do ziemi, przeprowadzania analiz odprowadzanych ścieków,
konserwacji i utrzymania zbiornika, pokrywania kosztów
usunięcia szkód powstałych w związku z odprowadzaniem
wód do zbiornika
762 2011-04-12 119/KL/11 2011-02-15 ZBIGNIEW SOBCZUK 14 250,00
koordynacja prac nad przygotowaniem i wykonaniem
autorskiego projektu graficznego drugiej aplikacji Miasta
Lublin do konkursu ESK2016
80
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
763 2011-04-13 51/GK/11 2011-04-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 270 062,89
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni w rejonie Dziesiąta - aneks
836/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 270 062,89
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni w rejonie Dziesiąta
764 2011-04-13 52/GK/11 2011-04-01 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacją i
renowacją zieleni-rejon Wieniawa aneks
839/GK/2010 2010-05-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacją i
renowacją zieleni-rejon Wieniawa
765 2011-04-13 101/ZSS/11 2011-04-05
--LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM.
MAŁEGO KSIĘCIA
69 975,00 Zakup usług zdrowotnych w hospicjach
766 2011-04-13 11/KP/11 2011-03-07 SYNERGIA SP. Z O.O. 17 712,00
Przeprowadzenie mystery shopping, instrukrtażudla nowych
pracowników oraz organizacja i realiacja drugiej edycji
programu Miasto Poleca
250/KP/11 2011-10-21 SYNERGIA SP. Z O.O. 0,00 Aneks nr 2 do umowy nr 11/KP/11 z dn. 07.03.2011
767 2011-04-13 50/GK/11 2011-04-01 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 844 542,08
utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni-
rejon Tatary
838/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 844 542,08
utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni-
rejon Tatary
768 2011-04-13 100/ZSS/11 2011-04-05
LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO
SAMARYTANIN
70 000,00 Zakup usług zdrowotnych w hospocjach
769 2011-04-14 6/SA/11 2011-03-08 GRAŻYNA TRYBUŁA 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
770 2011-04-14 7/SA/11 2011-03-08 EWA ZAWIŚLAK 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
771 2011-04-14 5/SA/11 2011-03-08 MARTA MICIUŁA 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
772 2011-04-14 8/SA/11 2011-03-08 IWONA SORAL 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
773 2011-04-14 16/SA/11 2011-03-31 ANNA GROCHECKA 2 700,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
81
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
774 2011-04-14 19/SA/11 2011-03-31 MARTA SAGAN 2 700,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
775 2011-04-14 79/KL/11 2011-03-21 KAIJU MARCIN MAŁEK 10 209,00
Usługa polegająca na realizacji spotu filmowego
promujacego Galę Kultury oraz realizacji 8 reportaży
filmowych prezentujących sylwetki osób nominowanych do
Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury.
776 2011-04-14 4/SA/11 2011-03-08 JADWIGA LYSSY 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
777 2011-04-14 9/SA/11 2011-03-08 MAŁGORZATA KRAKOWIAK 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
778 2011-04-14 11/SA/11 2011-03-08 WANDA LIPSKA 550,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
779 2011-04-14 20/SA/11 2011-03-31 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA 2 700,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
780 2011-04-14 24/SA/11 2011-03-31 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY 2 700,00
Prowadzenie zajęć w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej
Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina z osobami zgłaszającymi się do
kwalifikacji wojskowej.
781 2011-04-14 3/SA/11 2011-03-08 GRAŻYNA KOPROWSKA 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
782 2011-04-14 10/SA/11 2011-03-08 RENATA WOLSKA 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
783 2011-04-14 15/SA/11 2011-03-31 EWA CZERNIAK 2 700,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
784 2011-04-14 59/GK/11 2011-04-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 899 178,39
utrzymanie ,kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni-
w rejonie LSM aneks
785 2011-04-14 54/GK/11 2011-04-01
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
1 177 458,17
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacją i
renowacją zieleni- w rejonie Bronowice aneks
843/GK/2010 2010-03-12
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
1 177 458,17
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacją i
renowacją zieleni- w rejonie Bronowice
786 2011-04-14 58/GK/11 2011-04-01
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
799 135,66
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni-w rejonie Czechów
82
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
4671/GK/2009 2009-12-14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
799 135,66
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni-w rejonie Czechów
787 2011-04-14 139/KL/11 2011-04-08 MAŁGORZATA LULEK 2 200,00
Przygotowanie występu artystycznego Zespołu Dawnej
Muzyki Polskiej "Scholares Minores pro Musica Antiqua"
oraz Dziecięcego Chóru "Szczygiełki" oraz wystep w
charakterze dyrygenta podczas koncertu w dniu 17
kwietnia 2011 r. w godzinach 15.00-16.00 w Bazylice Ojców
Dominikanów w Lublinie W. Ś.
788 2011-04-14 51/GM/11 2011-01-03 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH 1 500 000,00 Dotacja przedmiotowa dla ZNK
789 2011-04-14 241/OR/11 2011-03-31 MUSI - SPÓŁDZIELNIA W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy 725/OR/11 z dnia 13.10.2010r.
725/OR/10 2010-10-13 MUSI - SPÓŁDZIELNIA W LUBLINIE 0,00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA UL. MAGNOLIOWEJ
790 2011-04-14 242/OR/11 2011-03-30
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 Aneks do umowy nr 1278/OR/10 zdnia 31.03.2011
1278/OR/10 2010-12-29
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA
2 790 789,00
Ubezpieczenie mienia w tym środków trwałych, budynków,
maszyn, urządzeń i wyposażenia,sprzęt
elektorniczny,pojazdy mechaniczne,mienie w transporcie
krajowym,następstwa nieszczęśliwych wypadków.
791 2011-04-14 21/SA/11 2011-03-31 GABRYELA TOMASZEWSKA 2 700,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
792 2011-04-14 25/SA/11 2011-03-31 SYLWIA KĘDZIORA 2 700,00
Sprzątanie pomieszczeń w lokalu Powiatowej Komisji
Lekarskiej Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina.
793 2011-04-14 23/SA/11 2011-03-31 MARIUSZ TORUŃ 2 700,00
Prowadzenie zajęć w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej
Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina z osobami zgłaszającymi się do
kwalifikacji wojskowej.
794 2011-04-14 56/GK/11 2011-04-01
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
698 035,04
Prace związane z utrzymaniem, Kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni komunalnej miasta Lublin w rejonie nr V-
Rury. aneks
4687/GK/2009 2009-12-10
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
698 035,04
Prace związane z utrzymaniem, Kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni komunalnej miasta Lublin w rejonie nr V-
Rury.
795 2011-04-14 108/ZSS/11 2011-02-28 COLLAGE PRZEMYSŁAW GĄBKA 276,75
Aneks do umowy Nr 94/ZSS/11 dotyczącej przygotowania
projektu graficznego, druk i dostawa publikacji "Dialog
społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Lublinie"
83
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
94/ZSS/11 2011-02-28 COLLAGE PRZEMYSŁAW GĄBKA 12 915,00
Przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa
publikacji "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Lublinie"
796 2011-04-14 1/SA/11 2011-03-08 EWA BONDARUK 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
797 2011-04-14 18/SA/11 2011-03-31 KATARZYNA ROLA 2 700,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
798 2011-04-14 13/SA/11 2011-03-08 IWONA NOWOGRODZKA 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
799 2011-04-14 22/SA/11 2011-03-31 BOŻENA WÓJCIK 2 700,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
800 2011-04-14 12/IR/11 2011-04-07 JOLANTA KRÓL 6 002,00
Ugoda w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody
powstałe w związku z budową sieci wodociągowej na
terenie osiedla Choiny - działka nr 25/31 obr. 6 ark. 1, przy
ul. Beskidzkiej 31 w Lublinie.
801 2011-04-14 139/OR/11 2011-02-22
BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW
CYFROWYCH S.A.
87 330,00
Aneks do umowy nr 1111/OR/11 z dnia 24 listopada
2011(dot zmiany kwoty wynikającej ze zmiany podatku
VAT)
1111/OR/10 2010-11-24
BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW
CYFROWYCH S.A.
86 620,00
Platforma ds. szkoleń (system informatyczny wspierający
realizację Strategii Rozwoju Zasobów Ludzkich Miasta
Lublin) na potrzeby projektu Kadry nowoczesnej Europy...
802 2011-04-14 17/SA/11 2011-03-31 KATARZYNA KWIETNIEWSKA 2 700,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
803 2011-04-14 2/SA/11 2011-03-08 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 1 100,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
804 2011-04-15 261/OR/11 2011-03-31 DANUTA SZYMANIK 950,00 wypłata diet osobom będącym członkami OKW
805 2011-04-15 265/OR/11 2011-03-28 MAŁGORZATA KRAKOWIAK 130,00 Przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców.
806 2011-04-15 272/OR/11 2011-03-01 JAROSŁAW FRANCZAK 1 400,00
ustalenie siedziby OKW, przeprowadzanie szkoleń, dyżur w
dniu głosowania
807 2011-04-15 269/OR/11 2011-03-01 PIOTR ZYGAN 1 500,00
Ustalanie harmonogramu szkoleń,udzielenie informacji
członkom komisji, przekazywanie materiałów, dyżur w dniu
głosowania
84
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
808 2011-04-15 276/OR/11 2011-03-01 EWA KOSZAŁKA 1 400,00
sporządzanie protokołów rejestracji kandydatów,
przygotowanie materiałów wyborczych
809 2011-04-15 280/OR/11 2011-03-01 DAGMARA WLAZIŃSKA 1 300,00
Przygotowanie szkoleń OKW, przygotowanie materiałów
wyborczych, dyżur w dniu wyborów.
810 2011-04-15 80/KL/11 2011-03-28 GMINA GŁUSK 50 000,00 obsługa biblioteczna mieszkańców Gminy Lublin
811 2011-04-15 95/KL/11 2011-03-04
TEATR POWSZECHNY IM. JANA
KOCHANOWSKIEGO
25 000,00
Współorganizacja jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej
pana Andrzeja Rozhina
812 2011-04-15 266/OR/11 2011-03-28 GRAŻYNA KOPROWSKA 130,00 Przygotawanie i aktualizacja spisów wyborców.
813 2011-04-15 264/OR/11 2011-03-01 MICHAŁ ZIELIŃSKI 1 300,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczeń
dotyczących Rad Dzielnic
814 2011-04-15 268/OR/11 2011-03-24 PAWEŁ LUTY 1 800,00
Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego dla
obsługi wyborów do Rad Dzielnic.
815 2011-04-15 258/OR/11 2011-04-05 MAŁGORZATA MILER-DROZDA 500,00
ewidencja zleceniobiorców i umów zleceń dotyczących
umów zleceń; rozliczanie rachunków
816 2011-04-15 246/OR/11 2011-03-23 RENATA WOLSKA 160,00 Przygotawanie i aktualizacja spisów wyborców.
817 2011-04-15 262/OR/11 2011-03-24 MAŁGORZATA WAWRUCH 500,00
sporządzanie zleceń płatniczych w systemie elektronicznym
oraz po zaakceptowaniu przesyłanie ich do banku
818 2011-04-15 274/OR/11 2011-02-15 KONRAD MAZURKIEWICZ 1 800,00
opracowanie podziału dzielnic na obwody głosowania,
przygotawanie materiałów wyborczych
819 2011-04-15 251/OR/11 2011-03-01 ANDRZEJ WAŁACH 1 550,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczeń do
wyborów Rad Dzielnic
820 2011-04-15 253/OR/11 2011-03-01 KAROLINA GÓRA 1 440,00 plakatowanie na terenie miasta Lublin
821 2011-04-15 255/OR/11 2011-03-01 JOANNA KOMAJDA 1 350,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczeń
dotyczących wyborów do Rad Dzielnic
822 2011-04-15 260/OR/11 2011-03-24 JOANNA SAMPOLSKA-PASIECZNA 500,00
sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz
dekretowanie dokumentów księgowych związanych z
wyborami
823 2011-04-15 263/OR/11 2011-03-24 ROMAN WÓJCIK 250,00 obsługa transportowa wyborów do Rad Dzielnic
824 2011-04-15 267/OR/11 2011-03-28 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 130,00 Przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców.
825 2011-04-15 271/OR/11 2011-03-01 MARTA WALO 1 350,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczeń
dotyczących wyborów Rad Dzielnic
85
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
826 2011-04-15 270/OR/11 2011-03-01 ALEKSANDRA WÓJCIK 1 100,00
Przygotowanie materiałów wyborczych, przekazywanie
materiałów,dyżur w dniu wyborów.
827 2011-04-15 14/KP/11 2011-04-04 MAX MEDIA ART SP. Z O. O. 5 000,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach płyty
DVD pt. "Kabaret Smile"
828 2011-04-15 257/OR/11 2011-03-01 PAWEŁ PALUSZEK 1 550,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczeń
dotyczących wyborów do Rad Dzielnic
829 2011-04-15 247/OR/11 2011-03-28 IWONA SORAL 130,00 Przygotawanie i aktualizacja spisów wyborców .
830 2011-04-15 273/OR/11 2011-03-01 MARTA ZAJĄCZKOWSKA 1 200,00
obsługa OKW przy rejestracji kandydatów do Rad Dzielnic,
ustalanie składów OKW
831 2011-04-15 126/KL/11 2011-03-31
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
6 411,38
wynajem sali kocertowej i foyer w celu organizacji
uroczystości kulturalnej Gala Kultury
832 2011-04-15 252/OR/11 2011-03-01 PIOTR GAWĘDA 1 440,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczń dotycząc
wyborów do Rad Dzielnic
833 2011-04-15 245/OR/11 2011-03-28 GRAŻYNA TRYBUŁA 130,00 Przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców.
834 2011-04-15 248/OR/11 2011-03-28 MARTA MICIUŁA 130,00 Przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców.
835 2011-04-15 277/OR/11 2011-02-15 AGNIESZKA STĘPIEŃ 1 600,00 protokołowanie posiedzeń MKW, ustalanie składów OKW
836 2011-04-15 279/OR/11 2011-03-25 MAGDALENA WLAZŁO 700,00
Przygotowanie dokumentów finansowych dotyczących
wyborów,kontrola i rozliczenie wydatków w budżecie.
837 2011-04-15 243/OR/11 2011-03-28 EWA BONDARUK 130,00 Przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców.
838 2011-04-15 244/OR/11 2011-03-28 EWA ZAWIŚLAK 130,00 Przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców.
839 2011-04-15 256/OR/11 2011-03-01 ANNA LIPIEC 1 550,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczeń
dotyczacych wyborów do Rad Dzielnic
840 2011-04-15 249/OR/11 2011-03-28 JADWIGA LYSSY 130,00 Przygotawanie i aktualizacja spisów wyborców.
841 2011-04-15 254/OR/11 2011-03-01 DANIEL KOŁODZIEJ 1 550,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczeń
dotyczących wyborów do Rad Dzielnic
842 2011-04-15 259/OR/11 2011-04-05 DOROTA KUNA 500,00
ewidencja zleceniobiorców i umów zleceń dotyczących
umów zleceń; rozliczanie rachunków
843 2011-04-15 275/OR/11 2011-03-01 BLANKA RDEST-WRONIKOWSKA 1 200,00
sporządzanie protokołów rejestracji kandydatów,
przygotowanie materiałów wyborczych
844 2011-04-18 127/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA IWONA ROWIŃSKA
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
86
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
845 2011-04-18 105/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks nr 1 do umowy dot. realizacji programu korekcyjno -
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
69/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
846 2011-04-18 50/GM/11 2011-04-13 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY" 0,00
Dzierżawa - ul. Wiklinowa - parking ogólnodostępny - cz. dz.
nr 48/3 (obr. 30, ark. 2)
847 2011-04-18 145/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
848 2011-04-18 140/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
AGNIESZKA BRZEZICKA
7 500,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
849 2011-04-18 121/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
RENATA JÓZEFCZAK-SATKE
17 000,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
850 2011-04-18 125/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
ANNA LEPA-KRAJEWSKA
10 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
851 2011-04-18 43/GM/11 2011-04-04 JADWIGA BERECKA 0,00
Najem - ul. Leszczyńskiego 20 - VI piętro- tablica
reklamowa
852 2011-04-18 147/ZSS/11 2011-04-11
GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
DENS
11 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
853 2011-04-18 278/OR/11 2011-03-25 LUCYNA BARYŁA 700,00
Przygotowanie dokumentów finansowych dotyczących
wyborów, rozliczenie diet diet, rozliczenie i ewidencja
wydatków.
854 2011-04-18 42/GM/11 2011-04-06 ZBIGNIEW MAZUR 0,00
Dzierżawa - ul. Krańcowa - zieleń przydomowa - cz. dz. nr
359/9 (obr. 19, ark. 6)
855 2011-04-18 102/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks nr 1 do umowy dot. realizacji programu
rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych
66/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
Realizacja programu rozszerzającego dla osób
uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
856 2011-04-18 134/ZSS/11 2011-04-11
SPECJALISTYCZNY GABINET
STOMATOLOGICZNY BOŻENA
SŁAWATYŃSKA
8 500,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
87
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
857 2011-04-18 112/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MAGDALENA ORLIK-WÓJCIK
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
858 2011-04-18 114/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.
DENT. ALICJA SIEJKA
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
859 2011-04-18 120/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA MARTA URBAŃSKA-
CZAJCZYK
8 500,00
Udzielanie bezpłatnych świadczeń stomatologicznych
7121006850
860 2011-04-18 126/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA BEATA BANASIAK
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
861 2011-04-18 132/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
GRAŻYNA CHILIMONIUK
7 500,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
862 2011-04-18 104/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks nr 1 do umowy dot. realizacji programu
wspierającego dla osób doświadczających przemocy w
rodzinie
68/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
10 000,00
Realizacja programu wspierającego dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie
863 2011-04-18 143/ZSS/11 2011-04-11
STOMATOLOGIA SZKOLNA PŁECHA-
BIELECKA I PARTNERZY LEKARZE
STOMATOLODZY
7 800,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
864 2011-04-18 123/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA
KONARZEWSKA-ILCZ
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
865 2011-04-18 44/OŚ/11 2011-03-31
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
70 000,00
Program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej Miasta
Lublin
866 2011-04-18 140/KL/11 2011-03-23 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 940,50
Umowa licencyjna - jednorazowa na publiczne wykonanie
utworów podczas cyklu koncertów "Wielkopostne
Śpiewanie" w dniach 27.03.-10.04. w Bazylice Relikwii
Świętego Krzyża w Lublinie
867 2011-04-18 109/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA ZARĘBSKA JOLANTA
AGNIES
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
868 2011-04-18 103/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks Nr 1 do umowy dot. realizacji programu
rozszerzającego dla członków rodzin osób uzależnionych od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (zmiana
harmonogramu)
88
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
67/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
10 000,00
Realizacja programu rozszerzającego dla członków rodzin
osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
869 2011-04-18 49/GM/11 2011-04-08
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00
Dzierżawa - Al. Kraśnicka 25 - cz. dz. nr 22/4 (obr. 33, ark.
11), ul. Wojciechowska 5 - cz. dz. nr 32/3 (obr. 33, ark. 12) -
działalność statutowa Dzierżawcy
870 2011-04-19 12/FE/11 2011-03-31 KALIGRAF STUDIO REKLAMY 4 920,00
umowa na wykonanie usługi polegającej na wynajmie
dwóch projektorów multimedialnych oraz dwóch laptopów
wraz z obsługą techniczną, okablowaniem i transportem na
miejsce wykonania usługi w dniu 10 maja 2011 r.
871 2011-04-19 46/OŚ/11 2011-04-11
APTEKA "MILENIUM" S.C. RYSZARD
GARGOL, WOJCIECH GARGOL
9,86
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
2056/OŚ/2009 2009-06-19
APTEKA "MILENIUM" S.C. RYSZARD
GARGOL, WOJCIECH GARGOL
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
872 2011-04-19 25/OŚ/11 2011-03-30
APTEKA PRYWATNA SPÓŁKA CYWILNA
ARTUR ZŁOTNICKI RENATA ZŁOTNICKA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1373/OŚ/CP/2007 2007-05-25
APTEKA PRYWATNA SPÓŁKA CYWILNA
ARTUR ZŁOTNICKI RENATA ZŁOTNICKA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
873 2011-04-19 40/OŚ/11 2011-04-05 APTEKA ELŻBIETA WAWRZOSEK-SZOSTAK 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1381/OŚ/CP/2007 2007-05-23 APTEKA ELŻBIETA WAWRZOSEK-SZOSTAK 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
874 2011-04-19 38/OŚ/11 2011-04-05
APTEKA PRYWATNA ALICJA
DORACZYŃSKA-SZOPA JÓZEFA
PETKOWICZ
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1434/OŚ/CP/2007 2007-06-15
APTEKA PRYWATNA ALICJA
DORACZYŃSKA-SZOPA JÓZEFA
PETKOWICZ
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
875 2011-04-19 12/SA/11 2011-03-08 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 1 400,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
876 2011-04-19 27/OŚ/11 2011-04-13
STOWARZYSZENIE ROZTOCZAŃSKA
KONNA STRAŻ OCHRONY PRZYRODY IM.
25 PUŁKU
5 000,00
Umowa o wsparcie realizacji zadana publicznego pn.
"Organizacja konnych partoli na terenie lasu Dąbrowa oraz
okolic Zalewu Zemborzyckiego"
877 2011-04-19 14/FE/11 2011-04-07 GRATISOWNIA.PL KATARZYNA DOLNIK 8 892,90
Umowa na wykonanie i dostarczenie artykułów
promocyjnych z nadrukiem logo Miasta Lublin oraz
Europejskich Projektów Lublina
89
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
878 2011-04-19 36/OŚ/11 2011-04-05 APTEKA DR N.FARM. ANDRZEJ KOT 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
257/OŚ/CP/2008 2008-02-01 APTEKA DR N.FARM. ANDRZEJ KOT 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
879 2011-04-19 45/OŚ/11 2011-04-11 PPHU "KĘPKA" ODDZIAŁ W LUBLINIE 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
54/OŚ/10 2010-07-01 PPHU "KĘPKA" ODDZIAŁ W LUBLINIE 0,00
Przyjęcie w dzierżawę pojemnika BO-45/E do prowadzenia
zbiórki przeterminowanych leków w aptece przy Ułanów
10.Opłata za korzystanie z pojemnika wynosi 1,00 zł netto.
880 2011-04-19 41/OŚ/11 2011-04-05
APTEKA S.C. MGR FARM.SŁAWOMIR
BUKSIŃSKI MGR FARM.WOJCIECH
PERKOWSKI
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1582/OŚ/CP/2007 2007-06-28
APTEKA S.C. MGR FARM.SŁAWOMIR
BUKSIŃSKI MGR FARM.WOJCIECH
PERKOWSKI
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
881 2011-04-19 35/OŚ/11 2011-03-31 APTEKA STEFAN KALISZUK 9,86
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
1549/OŚ/CP/2007 2007-06-26 APTEKA STEFAN KALISZUK 2,44 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
882 2011-04-19 29/OŚ/11 2011-04-05 ALPNOVA-GRZECHNIK SPÓŁKA JAWNA 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1371/OŚ/CP/2007 2007-06-04 ALPNOVA-GRZECHNIK SPÓŁKA JAWNA 2,44 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
883 2011-04-19 49/OŚ/11 2011-04-11
APTEKA "ASPIRYNKA" SZAWRACKA MARIA
MAZUREK IZABELA MAZUREK JERZY S.C.
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
1266/OŚ/CP/2007 2007-05-23
APTEKA "ASPIRYNKA" SZAWRACKA MARIA
MAZUREK IZABELA MAZUREK JERZY S.C.
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
884 2011-04-19 47/OŚ/11 2011-04-11 APTEKA MALWA MARCIN WIECZOREK 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
1439/OŚ/CP/2007 2007-06-15 APTEKA MALWA MARCIN WIECZOREK 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
885 2011-04-19 24/OŚ/11 2011-03-30
APTEKA "WITAMINKA" S.C. AGNIESZKA
BRANICKA-GRĄDZIEL, ANNA KALASIEWICZ
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1376/OŚ/CP/2007 2007-05-25
APTEKA "WITAMINKA" S.C. AGNIESZKA
BRANICKA-GRĄDZIEL, ANNA KALASIEWICZ
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
886 2011-04-19 8/SOI/11 2011-04-19
FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
3 200,00 organizacja Konferencji Lubelskie Dni Informatyki 2011
90
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
887 2011-04-19 34/OŚ/11 2011-03-30
APTEKA B.IŻYCKA-PAZYNA
A.WOJCIECHOWSKA S.C.
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1577/OŚ/CP/2007 2007-06-28
APTEKA B.IŻYCKA-PAZYNA
A.WOJCIECHOWSKA S.C.
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
888 2011-04-19 26/OŚ/11 2011-03-29 ARISCO SP. Z O.O. 1 230,00
Udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania "GOMIG
- Transfer Umów"
889 2011-04-19 50/OŚ/11 2011-04-11
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN"
SPÓŁKA
59,16
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
1389/OŚ/CP/2007 2007-06-11
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN"
SPÓŁKA
14,64 Umowa dzierżawy pojemników na przeterminowane leki
890 2011-04-19 32/OŚ/11 2011-03-30
APTEKA AVICENNA RENATA
KWAŚNIEWSKA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1454/OŚ/CP/2007 2007-06-15
APTEKA AVICENNA RENATA
KWAŚNIEWSKA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
891 2011-04-19 39/OŚ/11 2011-04-05 APTEKA GRZEGORZ PETKOWICZ 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1437/OŚ/CP/2007 2007-06-15 APTEKA GRZEGORZ PETKOWICZ 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
892 2011-04-19 33/OŚ/11 2011-04-05
"CITO" BARBARA BORSUKIEWICZ, JERZY
BORSUKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1377/OŚ/CP/2007 2007-05-25
"CITO" BARBARA BORSUKIEWICZ, JERZY
BORSUKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
893 2011-04-19 30/OŚ/11 2011-04-05
BARBARA BORSUKIEWICZ, MAŁGORZATA
BORSUKIEWICZ, JERZY BORSUKIEWICZ
SPÓŁ
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1378/OŚ/CP/2007 2007-05-25
BARBARA BORSUKIEWICZ, MAŁGORZATA
BORSUKIEWICZ, JERZY BORSUKIEWICZ
SPÓŁ
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
894 2011-04-19 15/IR/11 2011-04-11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
12 887,26
Wykonanie robót remontowych (roboty malarskie,
cyklinowanie i lakierowanie parkietu) w budynku Ratusza,
pl. Łokietka 1 w Lublinie.
895 2011-04-19 13/FE/11 2011-04-07 SERGIUSZ KIERUZEL 600,00
umowa o dzieło dot. prowadzenia konferencji z okazaji IV
edycji Lubelskiego Dnia Europy organizowanego w dniu 10
maja 2011 r.
91
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
896 2011-04-19 48/OŚ/11 2011-04-11
"APTEKA J.KISIELEWSKA" JANINA
KISIELEWSKA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
1388/OŚ/CP/2007 2007-06-04
"APTEKA J.KISIELEWSKA" JANINA
KISIELEWSKA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
897 2011-04-19 19/OŚ/11 2011-03-30 MEDICUM SP.Z O.O. 0,00
Aneks do umowy dzierżawy pojemmnika na
przeterminowane leki
898 2011-04-19 23/OŚ/11 2011-03-30 MARIA MODRZEWSKA 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1555/WOŚ/CP/2007 2007-06-26 MARIA MODRZEWSKA 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
899 2011-04-19 37/OŚ/11 2011-04-05
APTEKA CAŁODOBOWA "NA KLINIE"
SPÓŁKA JAWNA JANUSZ GIERING, EWA
SZURGOC
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1547/OŚ/CP/2007 2007-06-26
APTEKA CAŁODOBOWA "NA KLINIE"
SPÓŁKA JAWNA JANUSZ GIERING, EWA
SZURGOC
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
900 2011-04-19 31/OŚ/11 2011-04-05
APTEKA MGR FARM. JADWIGA M.
GRZECHNIK
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1375/OŚ/CP/2007 2007-05-25
APTEKA MGR FARM. JADWIGA M.
GRZECHNIK
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
901 2011-04-19 28/OŚ/11 2011-04-05
APTEKA TERAPIA ACTIVA MGR AGNIESZKA
WDOWIAK-WOŁYŃSKA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1550/OŚ/CP/2007 2007-06-26
APTEKA TERAPIA ACTIVA MGR AGNIESZKA
WDOWIAK-WOŁYŃSKA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
902 2011-04-19 20/OŚ/11 2011-03-30
APTEKA SPÓŁKA CYWILNA HELENA
DOMAŃSKA, ANDRZEJ DOMAŃSKI
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1548/OŚ/CP/2007 2007-06-26
APTEKA SPÓŁKA CYWILNA HELENA
DOMAŃSKA, ANDRZEJ DOMAŃSKI
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
903 2011-04-19 21/OŚ/11 2011-03-30 APTEKA NATURA TOMASZ TARGOŃSKI 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
2054/OŚ/2009 2009-06-09 APTEKA NATURA TOMASZ TARGOŃSKI 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
904 2011-04-19 22/OŚ/11 2011-03-30 APTEKA CENTRUM JACEK MODRZEWSKI 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1556/WOŚ/CP/2007 2007-06-26 APTEKA CENTRUM JACEK MODRZEWSKI 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
92
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
905 2011-04-20 4/MZON/11 2011-04-11 AGATA KUROPATNICKA 0,00 sporządzanieprotokołów z posiedzeń składów orzekających
906 2011-04-20 141/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
ANNA MAJCHER
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
907 2011-04-20 3/MZON/11 2011-04-11 KATARZYNA WOJTYŁA 0,00 sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających
908 2011-04-20 143/KL/11 2011-03-11 PIOTR WYSOCKI 1 100,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego projektu
graficznego siatki promocyjnej alcji "Za!-loguj sie do ESK"
909 2011-04-20 282/OR/11 2011-05-24 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O. 0,00 serwis brokerski w zakresie ubezpieczeń
46/OR/12 2012-01-18 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O. 0,00
Aneks nr 1 zmiana terminu obowiązywania umowy do
31.12.2013
55/OR/13 2013-04-16 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O. 0,00
aneks nr 2, przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia
31-12-2014 r.
910 2011-04-20 128/ZSS/11 2011-04-11 NZOZ DENT A MED 34 900,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
911 2011-04-20 128/KL/11 2011-03-29 GALERIA LABIRYNT 100 000,00
inwestycje (instalacja elektryczna i oświetlenie w salach
wystawowych, sieć komputerowa, zakupy inwestycyjne)
479/KL/11 2011-10-28 GALERIA LABIRYNT 104 200,00
Aneks do umowy nr 128/KL/11 z dnia 29 marca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację
zadania - inwestycje (instalacja elektryczna i oświetlenie w
salach wystawowych)
912 2011-04-20 136/ZSS/11 2011-04-11 NZOZ MED COMP LEX PIOTR KSIĄŻEK 63 000,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
913 2011-04-20 117/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA
BARANOWSKA-GR
7 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
914 2011-04-20 113/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
AGNIESZKA WÓJCICKA
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
915 2011-04-20 137/KL/11 2011-04-04
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 44/KL/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania remonty filii bibliotecznych.
44/KL/11 2011-02-01
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
100 000,00 remonty filii bibliotecznych
916 2011-04-20 138/ZSS/11 2011-04-11 TOMASZ CHĘCIŃSKI 8 500,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
93
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
917 2011-04-20 133/ZSS/11 2011-04-11
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ELŻBIETA
KEMPISTY
8 500,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
918 2011-04-20 144/KL/11 2011-03-11 ANETA PEPAŚ 4 400,00
przygotowanie projektu monitoringu i ewaluacji projektu
"Lublin ESK 2016"
919 2011-04-20 65/GK/11 2011-04-11 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 12 616,00
Porozumienie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na
wykonanie remontu zbiorowych mogił bombardowania
Lublina we wrześniu 1939r., znajdujących się na cmentarzu
przy ul. Unickiej w Lublinie.
103/GK/11 2011-09-19 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00
aneks do porozumienia nr 65/GK/11 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dotyczącego remontu zbiorowych mogił
ofiar bombardowania Lublina we wrześniu 1939r.
920 2011-04-20 64/GK/11 2011-04-11 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 19 000,00
Porozumienie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na
kontynuację remontu mogiły zbiorowej Więźniów Zamku
Lubelskiego, zamordowanych w latach 1944-1954,
znajdującej się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lubliniel
101/GK/11 2011-09-01 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00 aneks dotyczący zmiany terminu rozliczenia
921 2011-04-20 52/GM/11 2011-04-19
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Umowa-porozumienie reguluje zasady i podział kompetencji
w sprawie przejmowania sieci, przyłączy i urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych od podmiotów zewnętrznych,
których budowa została sfinansowanha ze środków tych
podmiotów.
922 2011-04-20 146/KL/11 2011-03-11 JOANNA BIELECKA 4 400,00
przygotowanie projektu monitoringu i ewaluacji projektu
"Lublin ESK 2016"
923 2011-04-20 148/KL/11 2011-04-18 JERZY WRZOS 2 000,00
przeprowadzenie akcji promicyjnej projektu "Lublin ESK
2016" podczas rocznicy Royal Shakespeare Company w
Stratford
924 2011-04-20 145/KL/11 2011-03-11 CEZARY HUNKIEWICZ 4 400,00
przygotowanie projektu monitoringu i ewaluacji projektu
"Lublin ESK 2016"
925 2011-04-20 147/KL/11 2011-04-11 LET'S PLAY 14 760,00
wykonanie koncertu zespołu Voo Voo na Pl. zamkowym w
dn. 16.04.2011 r.
926 2011-04-20 118/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA
ZIEMIŃSKA
9 400,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
927 2011-04-20 115/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
GRAŻYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
7 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
94
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
928 2011-04-20 110/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA
KOPEĆ
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
929 2011-04-20 146/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
TERESA AFTYKA
7 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
930 2011-04-20 139/ZSS/11 2011-04-11 NZOZ "DENTIMED" JANAS ANNA 9 400,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
931 2011-04-20 131/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MONIKA ŻUK-ZAPOLSKA
7 500,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
932 2011-04-20 130/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MARIA GÓRECKA
10 500,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
933 2011-04-20 135/ZSS/11 2011-04-11
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
KATARZYNA KSIĄŻEK
10 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
934 2011-04-20 63/GK/11 2011-04-11 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 40 000,00
Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Lubelskim a
Prezydentem Miasta w sprawie utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych na terenie gminy.
104/GK/11 2011-09-09 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00
aneks do porozumienia nr 63/GK/11 w sprawie utrzymania
obiektów grobownictwa wojennego
935 2011-04-20 281/OR/11 2011-03-31 BARBARA JAŚKOWSKA 1 750,00 sprzątanie pomieszczeń UM
387/OR/11 2011-04-07 BARBARA JAŚKOWSKA 250,00 aneks do umowy zmiana terminu umowy i kwoty
936 2011-04-20 116/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA EWA
KRZESZOWSKA-MAZUREK
11 500,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
937 2011-04-21 287/OR/11 2011-04-19 SALUS FURNICO S.C. 42 966,36 dostarczenie i zamontowanie mebli
938 2011-04-21 34/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
207/GK/2010 2010-02-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 223 976,61
Utrzymanie, opróżnienie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr VI na terenie miasta Lublin
939 2011-04-21 155/ZSS/11 2011-04-07
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
"RODZINA"
8 000,00
realizacja programu wspierajacego proces zdrowienia osób
uzależnionych od alkoholu ETAP III
940 2011-04-21 29/GK/11 2011-03-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00 rozdzielenie zakrersu pomiędzy WDM i WGK
343/GK/2010 2010-02-01 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 227 198,62
Utrzymanie, opróżnianie i podstawienie koszy ulicznych w
rejonie nr III na terenie miasta Lublin
95
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
941 2011-04-21 27/DM/11 2011-04-12
JPBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej związanej
z budową budynku handlowo- usługowego w Lublinie, na
działce nr ewid.68/1(obr.30, ark.10) przy ul. Jana Pawła II
poprzez zrealizowanie podstawowego układu
komunikacyjnego polegającego na budowie odcinka ul.
Matki Teresy z Kalkuty.Strony oświadczają, że realizacja
układu komunikacyjnego określonego w pkt 1 obciąża
HANSKI Sp.zo.o. zgodnie z ustawą z dn 21 marca 1985r.o
drogach publicznych.Realizacja zakresów projektu
budowlanego została zawarta w umowach
16/DM/11,22/DM/11
942 2011-04-21 68/GK/11 2011-04-07 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 155 374,20
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Lublin
w rejonie nr I
943 2011-04-21 44/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresów pomiedzy WDM iWGK
25/GK/10 2010-08-06 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 11 660 010,85
zimowe utrzymanie jezdni, chodników, placów, schodów i
kładek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, ręczne i mechniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr V.
944 2011-04-21 28/GK/11 2011-03-14 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 0,00
zmniejszenie zakrersu oczyszczania o jeden słup ortaz
przekazanie zakrersu do WDM
45/GK/10 2010-12-22 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 5 448,74
Oczyszczanie 3 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta
Lublin
945 2011-04-21 284/OR/11 2011-03-24 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 100,00 obsługa serwisowa wydruku spisu wyborców
946 2011-04-21 33/GK/11 2011-03-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
344/GK/2010 2010-02-01 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 267 952,31
utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr I
947 2011-04-21 36/GK/11 2011-03-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
342/GK/2010 2010-02-01 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 1 044 214,90
utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr VIII
948 2011-04-21 138/KL/11 2011-04-06 MAGDALENA FIJAŁKOWSKA 300,00
Prowadzenie w charakterze konferansjera uroczystości
kulturalnej Gala Kultury
949 2011-04-21 35/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
339/GK/2010 2010-02-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 061 216,03
utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr VII
96
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
950 2011-04-21 3/KD/11 2011-04-18 ATLAS TRAVEL MAGDALENA GÓRSKA 20 025,00
organizacja wyjazdu sobotnio niedzielnego do Krakowa i
Wieliczki w dniach 14-15 maja 2011
4/KD/11 2011-05-11 ATLAS TRAVEL MAGDALENA GÓRSKA 0,00
organizacja wyjzadu do Krakowa i Wieliczki dla
pracowników UM Lublin w dniach 14-15 maja 2011r.
951 2011-04-21 30/GK/11 2011-03-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
341/GK/2010 2010-02-01 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 343 287,63
utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr II
952 2011-04-21 46/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakrersu p[omiędzy WDM i WGK
23/GK/10 2010-08-06 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 19 650 577,61
zimowe utrzymanie jezdni,chodników, placów, schodów i
kładek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr VII.
953 2011-04-21 43/GK/11 2011-03-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
29/GK/10 2010-08-04 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 11 123 136,64
zimowe utrzymanie jezdni, chodników, placów, schodów i
kładek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr I
954 2011-04-21 41/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
27/GK/10 2010-08-02 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 9 670 408,98
zimowe utrzymanie jezdni, chodników, placów, schodów i
kładek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr III.
955 2011-04-21 285/OR/11 2011-03-24 ŁUKASZ MAZUR 100,00 obsługa serwisowa wydruku spisu wyborców
956 2011-04-21 154/ZSS/11 2011-04-07
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
"RODZINA"
8 000,00
realizacja programu wspierajacego proces zdrowienia osób
uzależninych od alkoholu ETAP II
957 2011-04-21 32/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
206/GK/2010 2010-01-18 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 884 872,15
Utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr V na terenie miasta Lublin
958 2011-04-21 69/GK/11 2011-04-07 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 168 561,00
likwidacja dzikichwsypisk śmieci na terenie miasta Lublin w
rejonie nr I
959 2011-04-21 47/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
97
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
26/GK/10 2010-07-29 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 6 861 608,90
zimowe utrzymanie jezdni, chodników, placów, schodów i
kładek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr IV.
960 2011-04-21 37/GK/11 2011-03-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
22/GK/10 2010-08-04 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 7 287 100,40
zimowe utrzymanie jezdni, chodników, placów, schodów i
kładek dla pieszych w sezonach zimowych oraz letnie
ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Lublina w
sezonach letnich w rejonie nr VIII.
961 2011-04-21 38/GK/11 2011-03-04
ELTE GPS SP.ZO.O Z SIEDZIBĄ W
KRAKOWIE
0,00
zmiana pracownika wyznaczonego jako przedstawiciela
Zamawiającego
42/GK/10 2010-11-05
ELTE GPS SP.ZO.O Z SIEDZIBĄ W
KRAKOWIE
169 686,14
kompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu
monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego
na technologii GPSD
962 2011-04-21 153/ZSS/11 2011-04-07
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
"RODZINA"
8 000,00
realizacja programu wspierajacego proces zdrowienia osób
uzależnionych od alkoholu ETAP I
963 2011-04-21 286/OR/11 2011-04-19 PPHU SANIMEX 52 809,46
Aneks nr 3. do umowy 32/OR/10 z dnia 07-06-2010r. (dot
zmiany kwoty (42932.9 netto) i załącznika nr 1)
32/OR/10 2010-06-07 PPHU SANIMEX 50 778,47 dostarczanie artykułów chemii gospodarczej
964 2011-04-21 48/GK/11 2011-03-18 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 35 459,96 Zarządzanie szaletem miejskim przy ul. Lubartowskiej
965 2011-04-21 31/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
340/GK/2010 2010-02-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 273 689,01
Utrzymanie, opróżnianie i podstawienie koszy uliznych w
rejonie nr IV na terenie miasta Lublin
966 2011-04-22 144/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MAGDALENA BARHAM
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
967 2011-04-22 14/SA/11 2011-03-08 TOMASZ ŁOZOWSKI 550,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją rejestru
wyborców.
968 2011-04-22 1/PN/11 2011-04-07 LWOWSKA RADA MIEJSKA 0,00
Umowa partnerska w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
Europesjkiego Instrumentu Sąssiedztwa i Partnerstwa w
celu realziacji projektu PBU/0230/10 "S.O.S - bezpieczna
koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-
ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck, Iwano-
Frankiwsk"
98
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
969 2011-04-22 137/ZSS/11 2011-04-11
PRYWATNA PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-
MED NZOZ JOLANTA C
34 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
970 2011-04-22 66/ST/11 2011-04-22 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA 125 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - piłka ręczna
kobiet
971 2011-04-22 135/KL/11 2011-04-06 ROBERT DACKO 990,00
Wykonanie w charakterze wiolonczelisty Misterium
Muzycznego "Gorzkie żale", który odbędzie się 16 kwietnia
2011 r. w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Warszawie
972 2011-04-22 149/ZSS/11 2011-04-07
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
3 000,00
realizacja programu interwencyjno - motywacyjnego dla
osób uzależnionych od alkoholu
973 2011-04-22 74/ST/11 2011-04-22 MOTOR LUBLIN S.A. 120 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - piłka nożna
mężczyzn
974 2011-04-22 45/GM/11 2011-04-07 PIOTR ŻAK 40 590,00
Wykonanie 150 operatów szacunkowych nieruchomości
gruntowych Gminy Lublin położonych na terenie Miasta
Lublin w celu sprzedaży na rzecz najemców w związku ze
zbywaniem lokali mieszkalnych /użytkowych/garaży oraz w
związku ze zmianą opłat z tytułu użytkowania wieczystego
975 2011-04-22 46/GM/11 2011-04-07 PIOTR ŻAK 3 321,00
wykonanie 15 operatów szacunkowych nieruchomości
gruntowych Gminy Lublin położonych na terenie Miasta
Lublin w związku z przekształceniem prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
976 2011-04-22 124/ZSS/11 2011-04-11
STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZOZ
ESKULAP
17 000,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
977 2011-04-22 133/KL/11 2011-04-06 ALEKSANDER KOŚCIÓW 990,00
Wykonanie aranżacji muzycznej Misterium Muzycznego
"Gorzkie żale" oraz opieki artystycznej nad wykonaniem
tego utworu podczas koncertu, który odbędzie się 16
kwietnia 2011 r. w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny w Warszawie
978 2011-04-22 136/KL/11 2011-04-06 MIŁOSZ DROGOWSKI 990,00
Wykonanie w charakterze wiolonczelisty Misterium
Muzycznego "Gorzkie żale" podczas koncertu, który odbył
się 16.04.2011 r. w kościele p.w. Nawiedzenie Najświętszej
Marii Panny w Warszawie
99
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
979 2011-04-22 122/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
980 2011-04-22 6/KP/11 2011-01-20
AGENCKA KREATYWNA EFECTIME MARCIN
KRUK
4 000,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz Gminy
Lublin w ramach Wielkiego balu Sportowca 2011 w dn.
29.01.2011 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
981 2011-04-22 134/KL/11 2011-04-06 BARTOSZ KOZIAK 990,00
Wykonanie w charakterze wiolonczelisty Misterium
Muzycznego "Gorzkie żale" podczes koncertu, który
odbędzie się 16 kwietnia 2011 r. w kościele p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie
982 2011-04-22 151/ZSS/11 2011-04-07
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
8 000,00
realizacja programu wspierającego proces zdrowienia osób
uzależnionych od alkoholu
983 2011-04-22 150/ZSS/11 2011-04-07
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
8 000,00
realizacja programu wspiarającego proces zdrowienia osób
uzaleznioncyh od alkoholu
984 2011-04-22 119/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA
STĘPNIEWSKA
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
985 2011-04-26 9/SOI/11 2011-04-26 ANNA AUGUSTOWSKA 4 000,00 opracowanie treści folderu promocyjnego Lublina
986 2011-04-26 22/KP/11 2011-04-26 DOBROWOLSKA ANNA 4 305,00
Wynajem i obsługa barierek ochronnych w dn. 05-
05.05.2011 na Placu Zamkowym w Lublinie na potrzeby
organizacji Koncertu Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury
Studenckiej.
987 2011-04-26 112/KL/11 2011-03-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 300 000,00
inwestycje (pomnik upamiętniający zagładę lubelskich
Żydów)
988 2011-04-26 10/ST/11 2011-05-25
UCZNIOWSKI OSIEDLOWY KLUB
SPORTOWY SŁAWIN W LUBLINIE
20 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
989 2011-04-26 8/ST/11 2011-04-22
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
25 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
990 2011-04-26 15/ST/11 2011-04-22 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 0,00 upowszechnianie kf
991 2011-04-26 148/ZSS/11 2011-04-07 STOWARZYSZENIE "STOP" 3 000,00
realizacja programu interwencyjno -edukacyjnego dla osób
z problemem alkoholowym
992 2011-04-26 59/ST/11 2011-05-02
LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH
SPARTAN
32 000,00
upowszechnianie kultury fizycznej - sport
niepełnosprawnych
100
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
993 2011-04-26 20/ST/11 2011-04-22
TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
20 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
994 2011-04-26 12/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 5 000,00 upowszechnianie kultura fizyczna -p.nozna
995 2011-04-26 21/IT/11 2011-01-19 SPRINT S.A. 10,00 Aneks do umowy nr 1/IT/10 - zmiana stawki VAT
1/IT/10 2010-04-19 SPRINT S.A. 9 760,00
Rozbudowa systemu DART o moduł umożliwiający
definiowanie grup lokalizatorów oraz pozycjonowanie ich na
mapie cyfrowej miasta, dostarczenie 5 sztuk lokalizatorów
osobistych GPS, użyczenie 5 sztuk kart SIM, utrzymanie
sprawności systemu DART oraz zapewnienie transmisji
danych z lokalizatorów do systemu DART.
996 2011-04-26 152/ZSS/11 2011-04-07 STOWARZYSZENIE "STOP" 8 000,00
realizacja programu wspierajacego proces zdrowienia osób
uzaleznionych od alkoholu
997 2011-04-26 150/KL/11 2011-04-19
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
14 760,00
licencja na publiczne wykonanie utworów zespołu Voo Voo
podczas imprezy "Motoserce 2011" w dn. 16.04.2011 r.
998 2011-04-26 13/ST/11 2011-04-22
TOWARZYSTWO SPORTOWO -
TURYSTYCZNE SOKOLIK W LUBLINIE
6 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
999 2011-04-26 21/ST/11 2011-04-22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI
46 LUBLIN
15 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1000 2011-04-26 16/KP/11 2011-04-22 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 4 402,19
Przeprowadzenie mobilnej kampanii reklamowej Koncertu
Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej,
organizowanego w dn. 04 maja 2011r na Placu Zamkowym
w Lublinie oraz zapewnienie obsługi technicznej Koncertu.
1001 2011-04-26 15/KP/11 2011-04-18
GOOD MUSIC PRODUCTIONS
M.KLONOWSKA M. ZIOŁO SPÓŁKA JAWNA
94 895,00
Występ artystyczny zespołu Roots Manuva w dn.
04.05.2011r. w Lublinie podczas Koncertu Inaugurującego
Lubelskie Dni Kultury Studenckiej
1002 2011-04-26 17/ST/11 2011-04-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA 35 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1003 2011-04-26 6/ST/11 2011-04-22
BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W
LUBLINIE
35 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1004 2011-04-26 14/ST/11 2011-04-22
FUNDACJA PROMOCJI TALENTU
"DIAMOND"
25 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1005 2011-04-26 11/ST/11 2011-04-22 KLUB SPORTOWY LUBLIN 11 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1006 2011-04-26 9/ST/11 2011-04-22
OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY
FIZYCZNEJ VROTCOVIA
8 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1007 2011-04-26 58/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 8 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej BnO
101
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1008 2011-04-26 47/GM/11 2011-03-18 LEGE ARTIS B.D.M. 4 551,00
wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości
zabudowanej położonej w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich
3 o pow. 5.724 m2, oznaczonej jako działka nr 6/3 (obr. 22 -
Piaski ark. 1)
1009 2011-04-26 111/KL/11 2011-03-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 400 000,00
remont Izby Pamięci Drukarstwa (prace remontowo -
budowlane, projekty instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o.)
567/KL/11 2011-12-22 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr 111/KL/11 z
dnia 1 marca 2011 r. dot. udzielenia dotacji celowej w
wysokości 400.000 zł słownie: czterysta tysięcy złotych dla
Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie
przeznaczonej na realizację zadania: remont Izby Pamięci
Drukarstwa (prace remontowo - budowlane, projekty
instalacji: elektrycznej, wod.-kan, c.o.)
1010 2011-04-27 42/GK/11 2011-03-14 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
28/GK/10 2010-08-09 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 10 363 366,70
zimowe utrzymanie jezdni, chodników, placów, schodów i
kładek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr II
1011 2011-04-27 45/GK/11 2011-03-14
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00 rozdzielenie zakresu pomiędzy WDM i WGK
24/GK/10 2010-08-02
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
7 489 741,49
zimowe utrzymanie jezdni, chodników, placów, schodów i
kładek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr VI.
1012 2011-04-27 23/KP/11 2011-04-22 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP.J. 17 502,90
Ochrona fizyczna imprezy - Koncertu Inaugurującego
Lubelskie Dni Kultury Studenckiej organizowanej na Placu
Zamkowym w Lublinie w dn. 02-05.05.2011r. Oraz ochrona
Korowodu Studenckiego w dn. 04.05.2011r.
1013 2011-04-27 21/GD/11 2011-04-11 NIERUCHOMOŚCI - ANDRZEJ MAŁAJ 13 530,00
Opracowanie wstępnej oceny ustalania zmiany wartości
nieruchomości spowodowanej ich podziałem.
1014 2011-04-27 52/OŚ/11 2011-04-14
APTEKA "FARMVITA" C. GRABOWSKI I
SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1383/OŚ/CP/2007 2007-06-04
APTEKA "FARMVITA" C. GRABOWSKI I
SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1015 2011-04-27 57/OŚ/11 2011-04-14
APTEKA PRYWATNA SULAP MGR FARM.
JULIAN PALUS LUBLIN
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
102
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1455/OŚ/CP/2007 2007-06-15
APTEKA PRYWATNA SULAP MGR FARM.
JULIAN PALUS LUBLIN
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1016 2011-04-27 288/OR/11 2011-04-15 KRZYSZTOF ŚLIŻEWSKI 3 600,00
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu byłym
pracownikom zlikwidowanego NZOZ
1017 2011-04-27 20/GD/11 2011-04-08 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 9 000,00
III część-opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działek nr 2/1 i nr 23 polożonych przy
ul.Walecznych (obr.14, ark.2). XVI część - opracowanie
dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu prawnego działki
nr 2 stanowiącej ulicę Bazylianówkę (obr.42, ark.12). XVIII
część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prwnego działek położonych przy ul.Niezapominajki
(obr.50, ark.!).
1018 2011-04-27 18/GD/11 2011-04-08
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 476,00
Opracowanie projektu podziału działki ul.Unicka 8 w trybie
art.73.
1019 2011-04-27 53/OŚ/11 2011-04-14
S.C. MGR FARM. ELŻBIETA MAZUREK
WIESŁAW PIEŃKOŚ
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1440/OŚ/CP/2007 2007-06-15
S.C. MGR FARM. ELŻBIETA MAZUREK
WIESŁAW PIEŃKOŚ
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1020 2011-04-27 59/OŚ/11 2011-04-26
"TRANS-WAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Organizacja systemu selektywnej zbiórki baterii i
akumulatorów ołowiowych
1021 2011-04-27 19/GD/11 2011-04-12 MARIAN NYKIEL 2 900,00
Opracowanioe dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego działki nr 1/2 położonej przy ul.Turystycznej 9
(obr.37, ark.30).
1022 2011-04-27 54/OŚ/11 2011-04-14 APTEKA BIS HALINA DYJAK ELŻBIETA 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
699/OŚ/2010 2010-03-12 APTEKA BIS HALINA DYJAK ELŻBIETA 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1023 2011-04-27 56/OŚ/11 2011-04-14
"BELLIS" SZKODZIAK SZURYGA SPÓŁKA
JAWNA
9,86
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1392/OS/CP/2007 2007-06-11
"BELLIS" SZKODZIAK SZURYGA SPÓŁKA
JAWNA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1024 2011-04-27 58/OŚ/11 2011-04-14
APTEKA TILIA S.C. MARTA KUREK-BIAŁOTA
MAŁGORZATA SELWA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1332/OŚ/CP/2007 2007-05-25
APTEKA TILIA S.C. MARTA KUREK-BIAŁOTA
MAŁGORZATA SELWA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
103
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1025 2011-04-28 10/BM/11 2011-04-29
REJONOWE WODNE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
6 000,00
Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie osób
korzystających z akwenu Zalew Zemborzycki.
1026 2011-04-28 67/GK/11 2011-04-12 MPO SITA LUBLIN S.A. 118 920,96
likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Lublin
w rejonie nr II
1027 2011-04-28 63/OW/11 2011-01-03 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 0,00
Umowa najmu zawarta 01.02.1991 r. z Lubelską
Spółdzielnią Mieszkaniową na czas nieokreślony na
prowadzenie Przedszkola nr 49, przy ul. P. Balcera 11.
Aneks nr 11 z dnia 03.01.2011 r.
1028 2011-04-28 20/IR/11 2011-04-26 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE 0,00
Umowa nr 13 RS/PZ/2011 zawarta dnia 26.04.2011 r.,
zgodnie z którą Wojewoda Lubelski udziela dotacji celowej
na dofinansowanie zadania p.n. "Radosna Szkoła". Dotacja
przyznana na utworzenie szkolnych placów zabaw, przy
Szkołach Podstawowych Nr
2,3,4,14,21,23,24,25,27,29,32,34,38,40,42,45,46,47,50,51 i
52.
1029 2011-04-28 4/ON/11 2011-04-08
FUNDACJA WSCHODNI INSTYTUT
ROZWOJU
1 400,00
Przeprowadzenie 2 szkoleń dofinansowanych ze środków
UE w ramch projektu - Sprawni w pracy w UML -
pozyskiwanie fundyszy zewnętrznych na realizację przez jst
projektów na rzecz osób niepełnosprawnych część III i IV.
Szkolenie indywidualne dla 1 osoby, jednodniowe, 8
godzinne każde, w terminach: 1. 28 kwietnia 2011, 2.
sierpień-wrzesień 2011r. - data dzienna do ustalenia
6/ON/11 2011-05-23
FUNDACJA WSCHODNI INSTYTUT
ROZWOJU
1 400,00
Zmiana terminu drugiego szkolenia dofinansowanego ze
środków UE w ramch projektu - Sprawni w pracy w UML -
pozyskiwanie fundyszy zewnętrznych na realizację przez jst
projektów na rzecz osób niepełnosprawnych część IV.
Szkolenie indywidualne dla 1 osoby, jednodniowe, 8
godzinne każde, w terminach: 1. 28 kwietnia 2011, 2.
czerwiec 2011r. - data dzienna do ustalenia
1030 2011-04-28 66/GK/11 2011-04-12 MPO SITA LUBLIN S.A. 118 629,36
likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Lublin
w rejonie nr III
1031 2011-04-28 290/OR/11 2011-04-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00 przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji
1032 2011-04-28 77/ST/11 2011-04-22 KLUB SZACHISTÓW DRAKON - LUBLIN 10 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - szachy
1033 2011-04-28 289/OR/11 2011-04-22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
HURTOWEGO WALDEMAR KRUSZYŃSKI
51 802,04 dostarczenie artykułów higienicznych
104
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
48/OR/12 2012-01-26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
HURTOWEGO WALDEMAR KRUSZYŃSKI
52 501,55 Aneks 1 zwiększenie kwoty umowy
1034 2011-04-28 24/ST/11 2011-04-22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA
LUBLIN
0,00 upowszechnianie kf
1035 2011-04-29 21/IR/11 2011-03-21
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW S.A.
16 934,97
Wykonanie instalacji oświetlenia technicznego (27
punktów) w pomieszczeniach piwnicznych budynku
"Piwnicy pod Fortuną", pzy ul. Rynek 8 w Lublinie.
1036 2011-04-29 291/OR/11 2011-04-14 ANDRZEJ URBAŚ 0,00
aneks do umowy nr 55/OR/11 dot. wydłużenia terminu
realizacji umowy
1037 2011-04-29 28/DM/11 2011-04-21
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
ELEKTROTECHNICZNYCH I HANDLOWYCH
"ELTO" SPÓŁKA
4 305,00
Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia ciągu
pieszego od ul. Romera do budynku ul. Samsonowicza1 w
Lublinie
1038 2011-04-29 141/KL/11 2011-04-04
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
100 000,00 inwestycje (zakupy inwestycyjne)
415/KL/11 2011-08-19
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
-65 000,00
Aneks do umowy nr 141/KL/11 a dnia 4 kwietnia 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokosci 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycje (zakupy
inwestycyjne)
471/KL/11 2011-09-29
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
130 000,00
Aneks do umowy nr 141/KL/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycje (zakupy
inwestycyjne)
560/KL/11 2011-11-29
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 141/KL/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wys. 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z
przeznaczeniem na realizację zadania - inwestycje (zakupy
inwestycyjne)
1039 2011-04-29 31/DM/11 2011-04-22 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 2 388 066,33
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni alei
Kraśnickiej w Lublinie, odcinek od rejonu skrzyżowania alei
Kraśnickiej z ul. Jana Pawła II, do granicy miasta Lublina,
odcinek od km 316+985,00 (km rob. 0+000,00) do km
318+353,50 (km rob. 1+368,50), t.j. na długości
ok.1,37km.
105
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1040 2011-04-29 149/KL/11 2011-04-15 JAROSŁAW JAWORSKI 4 125,00
udział w realizacji strategii marketingowej projektu "Lublin
ESK 2016"
1041 2011-04-29 19/IR/11 2011-03-25
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW S.A.
903 704,44
Aneks nr 2 z dnia 25.03.2011 r. do umowy nr 99/RB/10 z
dnia 15.11.2010 r. zawartej na: Zaprojektowanie i wykoanie
robót budowlanyc zmiany sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych budynku "Piwnicy pod Fortuną"
do celów ekspozycyjnych pt. "Multimedialna wędrółwka po
historii miasta (dz. nr 84) w Lublinie, ul. Rynek 8.
1042 2011-05-02 14/IR/11 2011-04-18
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.
JOLANTA KĘDZIERSKA
27 060,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
przystosowanie instalacji p.poż. do aktualnie
obowiązujących przepisów w budnku Szkoły Podstawowej
Nr 14 w Lublinie, przy Al. Warszawskiej 94.
1043 2011-05-02 107/ZSS/11 2011-04-05
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00 aneks do umowy 46/ZSS/11
46/ZSS/11 2011-01-21
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osób
eksperymentujacych
1044 2011-05-02 157/ZSS/11 2011-04-07
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
5 865,00 prowadzenie dożywiania dzieci
1045 2011-05-02 22/IR/11 2011-04-29
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
63 345,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont pomieszczeń dawnej kotłowni, wydawalni i
zmywalni, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i trzech
sanitariatów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w
budynku VII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, przy ul.
Farbiarskiej 8.
1046 2011-05-02 13/IR/11 2011-04-18
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WÓJCIK
11 104,99
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Lublin, przy
ul. Filaretów 44 w Lublinie (roboty malarskie i ułożenie
wykładziny).
1047 2011-05-02 32/DM/11 2011-04-19
ZAKŁAD INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
1 591 149,46
Aneks do umowy nr 141/IN/10 budowa drogi w ul.
Hiacyntowej na odc. od ul. Cedrowej do ul. Kalinowej wraz z
sięgaczami z odwodnieniem i brakującymi odgałęzieniami
od sieci wodociągowej i kan. sanitarnej w granicach pasa
drogowego
141/IN/10 2010-11-16
ZAKŁAD INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
1 578 213,29
Budowa drogi w ul. Hiacyntowej na odc. od ul. Cedrowej do
ul. Kalinowej wraz z sięgaczami z odwodnieniem i
brakującymi odgałęzieniami od sieci wodociągowej i kan.
sanitarnej w ghranicach pasa drogowego
106
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1048 2011-05-02 20/KP/11 2011-04-22 SOFA LAB MICHAŁ SOŁOWIEJ 13 530,00
Przygotowanie projektu graficznego,wykonanie witryny
intermetowej wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz
zainstalowanie i wdrożenie systemu zarzadzania treścią
MintCMS
1049 2011-05-02 156/ZSS/11 2011-04-07
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW.
MAKSYMILIANA KOLBEGO
7 820,00 Prowadzenie działań na rzecz dożywiania
1050 2011-05-02 17/KP/11 2011-04-18 JABA JACEK BARWIŃSKI 2 706,00
Przetransportowanie oraz przechowywanie materiałów
składających się na biekt Szopki Bożonarodzeniowej.
1051 2011-05-04 35/DM/11 2011-04-28 STRABAG SP. Z O.O. 2 111 314,56
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni alei
Kompozytorów Polskich w Lublinie, odcinek od rejonu
skrzyżowania alei Kompozytorów Polskich z
ul.Smorawińskiego (Rondo im. 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK) do rejonu skrzyżowania alei Kompozytorów
Polskich z ul. Koncertową, w tym: jezdnia lewa, o długości
ok. 0,842 km, jezdnia prawa, o długości ok. 0,834 km, t.j.o
łącznej długości ok. 1,676 km.
1052 2011-05-05 208/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ ESKULAP 38 336,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1053 2011-05-05 222/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ CZECHÓW 13 504,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1054 2011-05-05 236/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ ALFA 3 866,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1055 2011-05-05 230/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ PROVITA 9 804,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1056 2011-05-05 33/DM/11 2011-05-02 --FIN INVESTMENT SP. Z O.O. 0,00
dot.zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu pięciu
budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w
Lublinie, na działkach nr
ewid.22/25,22/24,22/23,22/22,22/21,22/20 (obr.42,ark.6 )
poprzez zrealizowanie podstawowego układu
komunikacyjnego polegającego na budowie ul. Konrada
Bielskiego na odcinku od ul. Czumy do granicy działki nr
ewid.15/25
1057 2011-05-05 207/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ LANCET 1 652,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1058 2011-05-05 204/ZSS/11 2011-04-27 SP AKADEMICKI ZOZ 7 224,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1059 2011-05-05 241/ZSS/11 2011-04-27
CENTRUM MEDYCZNE CZUBY
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
5 136,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1060 2011-05-05 220/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ MED-KOL 5 460,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1061 2011-05-05 202/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ ANI-MED 21 844,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
107
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1062 2011-05-05 242/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ VITAMED 5 024,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1063 2011-05-05 239/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ FAMILIA 34 998,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1064 2011-05-05 215/ZSS/11 2011-04-27 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED 10 282,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1065 2011-05-05 221/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ VIS VITALIS 20 000,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1066 2011-05-05 213/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ WALLENRODA MED 12 930,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1067 2011-05-05 217/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ MEDIMED 13 700,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1068 2011-05-05 232/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ ARNIKA 27 128,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1069 2011-05-05 235/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ KALINA 26 780,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1070 2011-05-05 224/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ MAK-MED 11 262,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1071 2011-05-05 38/DM/11 2011-01-28
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
162,00
Aneks do umowy nr 80/DM/10 z dnia 13.10.2010 r. w
sprawie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w branży drogowej
80/DM/10 2010-10-13
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
19 764,00
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegającymi na wykonaniu: - wykonanie
przebudowy ul. Krężnickiej - wykonanie przebudowy
Sławinkowskiej - wykonanie przebudowy ul.Strzeleckiej -
wykonanie remontu odcinka jezdni ul. Wielkopolskiej -
wykonanie remontu odcinka jezdni ul. Nałkowskich -
wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Krańcowej -
wykonanie remontu ciągu pieszego w pasie drogowym ul.
Kruczkowskiego
1072 2011-05-05 23/IR/11 2011-05-04 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA 9 840,00
Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, w zwązku ze zmianą sposobu
użytkowania pomieszczeń budynku, przy ul. Podwale 3 w
Lublinie.
1073 2011-05-05 233/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA 5 024,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1074 2011-05-05 218/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ UNI-MED 12 980,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1075 2011-05-05 219/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ JUTRZENKA 16 548,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1076 2011-05-05 205/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ PULS-MED 17 946,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1077 2011-05-05 10/SOI/11 2011-04-15 DAWID HORODECKI 5 500,00
opracowanie koncepcji serwisu internetowego
study.lublin.eu
1078 2011-05-05 60/GK/11 2011-04-01 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 706 177,72
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacjąi
renowacją zieleni-w rejonie Kalinowszczyzna -Ponikwoda
108
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
841/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 706 177,72
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacjąi
renowacją zieleni-w rejonie Kalinowszczyzna -Ponikwoda
1079 2011-05-05 11/SOI/11 2011-05-05 DAWID HORODECKI 8 800,00 budowa silnika strony internetowej www. study.lublin.eu
1080 2011-05-05 37/DM/11 2011-04-13 USŁUGI INŻYNIERSKIE LESZEK FOLTA 60 147,00
Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych 25
obiektów inżynierskich
1081 2011-05-05 240/ZSS/11 2011-04-27 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. 4 034,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1082 2011-05-05 214/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ MEDICUM 5 780,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1083 2011-05-05 229/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ BRONOWICE 13 454,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1084 2011-05-05 34/DM/11 2011-04-28 MULTICO SPÓŁKA Z O.O. 7 200,00
Aneks do umowy nr 1399/DM/2010z dnia 20.04.2010 r.w
sprawie parkowania na wydzielonym stanowisku
postojowym zastrzeżonym
1085 2011-05-05 17/IR/11 2011-04-13
MIRO AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA Z O.O.
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
34 479,36
Pełnienie dozoru mienia na obiekcie: klasztor powiztkowski
przy ulicy Peowiaków 12 w Lublinie.
1086 2011-05-05 111/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA MARIA KUŹMIŃSKA
8 500,00 Realizacja programów zdrowotnych-stomatologia
1087 2011-05-05 18/IR/11 2011-04-26
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
0,00
Porozumienie w sprawie zmniejszenia zakresu zamówienia
na zadaniu "Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej
w Lublinie"
1088 2011-05-05 244/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ HIPOTECZNA 19 114,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1089 2011-05-05 225/ZSS/11 2011-04-27
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
ZDROWIE NZOZ
12 234,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1090 2011-05-05 34/KP/11 2011-04-29 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00
Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji w Lublinie w
dn. 03.05.2011 r. Festynu z okazji 220. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
1091 2011-05-05 142/ZSS/11 2011-04-11 NZOZ LEKARZE SPECJALIŚCI 46 000,00 Realizacja programów zdrowotnych - stomatologia
1092 2011-05-05 36/DM/11 2011-01-28
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 130/DM/10 z dnia 15.12.2010 r w
sprawie wykonania remontu ul. Piekarskiej w Lublinie
odcienke od skrzyżowania z ul. Betonową do skrzyżowania
z ul. Przeskok (dot.zmiany terminu realizacji umowy)
130/DM/10 2010-12-15
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
433 612,55
Wykonanie remontu ul. Piekarskiej w Lublinie odcinek od
skrzyżowania z ul. Betonową do skrzyżowania z ul.
Przeskok.
109
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1093 2011-05-05 43/OŚ/11 2011-04-18
POLSKA AKADEMIA NAUK CENTRUM
BADAŃ EKOLOGICZNYCH W DZIEKANOWIE
LEŚNYM
35 000,00
Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w
Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowskowych
w 2011 roku
1094 2011-05-05 234/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ ŻYCIE 10 020,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1095 2011-05-06 61/OŚ/11 2011-04-29 BOHDAN SZLENDAK 2 000,00
Opinia techniczna w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
na działkach przy ul. Nałkowskich 299 i 301a
1096 2011-05-06 243/ZSS/11 2011-04-27 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 4 416,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1097 2011-05-06 75/ST/11 2011-04-22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
10 000,00
szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - piłka nożna
kobiet
1098 2011-05-06 13/SOI/11 2011-04-18
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 wsparcie uczestnictwa w misji do Dubaju
1099 2011-05-06 212/ZSS/11 2011-04-27
"GŁUSK-MED" L.MICHALUK, E. ŁACEK I
PARTNERZY SPÓŁKA LEKARSKO - PIELĘG
9 488,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1100 2011-05-06 64/OW/11 2011-04-29 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE 12 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole
Podstawowej nr 28 w Lublinie
1101 2011-05-06 6/OK/11 2011-03-31 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Zmiania sie umowę w zakresie: 1. Miejsca odbioru
przesyłek; 2. Informacja o przekroczeniu zadeklarowanej
masy przesyłek na dany dzień wysyłki; 3. Termin
nadawania przesyłek; 4. Zastrzeżenia dot. przesyłek; 5.
odbiór przesyłek zgodnych z umowa na dany rok
kalendarzowy, właściwie ofrankowanych; 6. Płatnośc
faktury; 7. Opodatkowanie usługi stawka 23%; 8. Mozliwe
zwiększenie podatku od towarów i usług.
2495/OR/CP/2005 2005-11-02 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 1 680,00
Realizacja usługi FIRMOWA POCZTA, polegajaca na
odbiorze przesyłek pocztowych z siedziby zamawiajacego.
1102 2011-05-06 237/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ MELISA 27 332,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1103 2011-05-06 216/ZSS/11 2011-04-27 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY 3 948,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1104 2011-05-06 4/OK/11 2011-03-31 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Zmianie ulegaja zapisy umowy dot. wystawiania faktur VAT
na Miejski Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności, oraz
o mozliwym wprowadzeniu zmiany w zakresie podatku od
towarów i usług na usługi pocztowe.
110
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1/OK/10 2010-12-22 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 1 590 000,00
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Operatora
Publicznego na rzecz Zamawiającego: 1) powszechnych
usług pocztowych do 50 g w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i
doręczania przesyłek oraz zwracania przesyłek
rejestrowanych do Zamawiającego po wyczerpaniu
możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy z
podziałem na: a) przesyłki listowe rejestrowane,
b) przesyłki listowe nierejestrowane, w kategoriach
przesyłek priorytetowych i przesyłek ekonomicznych;
2) usług komplementarnych i usług specjalnych
przewidzianych dla przesyłek, o których mowa w pkt.1.
1105 2011-05-06 5/OK/11 2011-03-31 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Zmianie ulegaja zapisy umowy dot. wystawiania faktur VAT
na Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, oraz
o mozliwym wprowadzeniu zmiany w zakresie podatku od
towarów i usług na usługi pocztowe.
2/OK/11 2011-01-03 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 820,00 - przekazy pocztowe - zakup znaczków - inne
1106 2011-05-06 175/KL/11 2011-04-27 DANIEL CHLIBIUK 1 000,00
Przygotowanie i wykonanie autorskiego występu wraz z
Zespołem Tancerzy Ognia Sigillum Ignis z Parczewa w dniu
10 maja 2011 r., któryy odbędzie się podczas
Akademickiego Święta Teatru Dionizje Studenckie
1107 2011-05-06 227/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ ALVITA 32 478,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1108 2011-05-06 25/KP/11 2011-04-29
ALBERT PYRGIES WYSOKA-AGENCJA
KONCERTOWO WYDAWNICZA
28 456,05
Zapewnienie występu artystycznego zespołów: Chonabibe
Sounsdystem i Virus Syndicate dn. 04.05.2011r podczas
Koncertu Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej
na Placu Zamkowym w Lublinie
1109 2011-05-06 231/ZSS/11 2011-04-27
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
27 396,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1110 2011-05-06 12/SOI/11 2011-02-07
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
wsparcie uczestnictwa w wyjeżdzie na konferencję do
Orlando
1111 2011-05-06 228/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ MED-CENTRUM 9 900,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1112 2011-05-06 245/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ ARS MEDICA 18 940,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1113 2011-05-06 73/ST/11 2011-04-22 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 35 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - koszykówka
mężczyzn
111
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1114 2011-05-09 190/ZSS/11 2011-04-26 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
348/ZSS/11 2011-09-29 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 190/ZSS/11 z dnia 15 kwietnia
2011 r.
1115 2011-05-09 2/PN/11 2011-04-08
AGENCJA REKLAMOWA KREDKA S.C
ANDRZEJ JAKÓBCZYK, JERZY BRANIA-
SCHMIDT
18 450,00
Opracowanie koncepcji Marki EkoLublin i zastosowanie
systemu indentyfikacji wizualnej Marki EkoLublin na
przykładzie folderu promocyjnego, w tym opracowanie
graficzne folderu
1116 2011-05-09 189/ZSS/11 2011-04-26 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
347/ZSS/11 2011-09-29 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy 189/ZSS/11 z dnia 15 kwietnia 2011
r.
1117 2011-05-09 160/ZSS/11 2011-04-22
STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA
"RADOŚĆ"
6 000,00
Realizacja programu wspierającego dla członków rodzin z
problemem alkoholowym
1118 2011-05-09 14/SOI/11 2011-05-05 DOMINIKA ŁUCZKA 2 000,00
opracowanie i andministrowanie oraz weryfikowanie bazy
danych potencjalnych inwestorów
1119 2011-05-09 152/KL/11 2011-04-22
PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI
WIRYDARZ
2 000,00
Organizacja wystawy malarstwa prof. Franciszka
Maśluszczaka
1120 2011-05-09 176/ZSS/11 2011-04-26 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 10 000,00
Prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i
młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka
1121 2011-05-09 57/ST/11 2011-04-22 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 25 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1122 2011-05-09 89/ZSS/11 2011-03-03
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
aneks do umowy nr 71/ZSS/11 z dnia 4 lutego 2011 r.
(załacznik nr 3)
1123 2011-05-09 188/ZSS/11 2011-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
326/ZSS/11 2011-08-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 188/ZSS/11z dnia 15 kwietnia
2011 r.
341/ZSS/11 2011-09-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 188/ZSS/11 z dnia 26 kwietnia
2011 r.
112
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1124 2011-05-09 16/FE/11 2011-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu "Budowa
stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem
przylegajacego terenu" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013
31/FE/10 2010-11-30 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 155 000 000,00
Umowa o dofinansowanie nr PK/09-UDA-RPLU.08.02.00-
06-001/10-00-0470 projektu 'Budowa stadionu miejskiego
w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach
RPO WL 2007 - 2010.
1125 2011-05-09 187/ZSS/11 2011-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnycm, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1126 2011-05-10 201/ZSS/11 2011-05-05 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 11 880,00
Wystawienie 2 spektakli - bajek muzycznych pt.
"Kopciuszek" zawierających elementy profilaktyki
uzależnień
1127 2011-05-10 211/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ AMICUS 17 442,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1128 2011-05-10 185/ZSS/11 2011-04-20
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY "CON AMORE"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno - edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1129 2011-05-10 27/KP/11 2011-04-29
AGENCJA HANDLOWA ENART PIOTR
ENGWERT
20 012,10
Obsługa multimedialna imprezy promocyjnej: Koncertu
Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej w dn. 4
maja 2011r. na Placu Zamkowym w Lublinie.
1130 2011-05-10 29/KP/11 2011-04-26 LIGHT-TECH PUH S.C. 17 010,90
Wynajem i obsluga techniczna oraz montaż i demontaż
następujacego sprzętu: zadaszonej sceny, wież pod
nagłośnienie, wybiegu scenicznego oraz konstrukcji nośnej
na potrzeby imprezy promocyjnej - Koncertu
Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej
organizowanej w dn. 04.05.2011r. na Placu Zamkowym w
Lublinie
1131 2011-05-10 26/GK/11 2011-03-10 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Aneks dotyczący zmiany umowy na zarządzanie
cmentarzami komunalnymi w Lublinie w zakresie
obowiązku ewidencji obrotu i podatku należnego z tytułu
opłat pobieranych na cmenatrzach.
3524/GK/2008 2008-12-24 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 4 925 232,72
Umowa na zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy
ul.Białej oraz przy ul.Droga Męczenników Majdanka w
Lublinie.
113
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1132 2011-05-10 210/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ MEDYCYNA 2001 73 158,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1133 2011-05-10 21/KP/11 2011-04-22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE REMAR
24 539,73
Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z
nadrukiem promocyjnym Carnaval Sztuk-Mistrzów.
1134 2011-05-10 19/KP/11 2011-04-22 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL 8 542,35
Druk oraz dostawa materiałów drukowanych dla Urzędu
Miasta Lublin na potrzeby projektu Carnaval Sztuk -
Mistzów.
1135 2011-05-10 161/ZSS/11 2011-04-27
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 000,00
Realizacja programu wspierającego dla członków rodzin z
problemem alkoholowym
1136 2011-05-10 226/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW 4 090,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1137 2011-05-10 28/KP/11 2011-04-29 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. 9 600,15
Zapewnienie trzech garderób z wyposażeniem oraz obsługą
na potrzeby organizacji Koncertu Inaugurującego Lubelskie
Dni Kultury Studenckiej odbywającego się w dn.
04.05.2011r. na Placu Zamkowym w Lublinie
1138 2011-05-10 22/IT/11 2011-04-01 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO 122 385,00 Dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej.
1139 2011-05-10 33/KP/11 2011-05-04
FLYPHONIC PHONOGRAM C/O TOBIAS
LINDERBERG
17 152,58
Zapewnienie występu artystycznego zespołu Supersci w dn.
04.05.2011r. na Placu Zamkowym w Lublinie podczas
Koncertu Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej.
1140 2011-05-10 30/KP/11 2011-04-29 PAWEŁ TYPIAK 1 000,00
Prowadzenie imprezy promocyjnej: Koncertu
Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej w dniu 4
maja 2011r. na terenie Placu Zamkowego w Lublinie.
1141 2011-05-10 24/KP/11 2011-04-26 LIGHT-TECH PUH S.C. 15 006,00
Wynajem i obsługa techniczna oraz montaż i demontaż
następującego sprzętu: oświetlenia scenicznego i agregatu
prądotwórczego na potrzeby imprezy promocyjnej -
Koncertu Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej
organizowanej w dn. 04.05.2011r. na Placu Zamkowym w
Lublinie
1142 2011-05-10 40/DM/11 2011-05-06 INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 92/DM/10 z dnia 26.10.2010 r w
sprawie wykonania remontu zabytkowego mostu na rzece
Bystrzycy zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Zamojskiej w
Lublinie. Zmiana podatku VAT na 23%
92/DM/10 2010-10-26 INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O. 7 915 000,00
Remont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Zamojskiej w Lublinie
1143 2011-05-10 36/KP/11 2011-04-29 JACEK SCHERER 600,00
Wykonanie zdjęć dokumentujących realizację korowodu
oraz koncertu inaugurującego Lubelskie Dni Kultury
Studenckiej organizowanej w dn. 04.05.2011r. na Placu
Zamkowym w Lublinie
114
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1144 2011-05-10 26/KP/11 2011-04-29 MACIEJ GŁAZ 4 504,00
Zapewnienie opieki nad zespołem Supersci występującym
podczas Koncertu Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury
Studenckiej na terenie Placu Zamkowego w Lublinie w dn. 4
maja 2011r.
1145 2011-05-10 158/ZSS/11 2011-04-07
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
5 865,00 prowadzenie dożywiania dla dzieci
1146 2011-05-10 186/ZSS/11 2011-04-20
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY "CON AMORE"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1147 2011-05-11 42/DM/11 2011-04-19
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I
OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZ
19 929,38
Aneks do umowy nr 76/IN/11 zdnia 25.01.2011r. w sprawie
wykonania drogi w ul. Lipskiej w Lublinie wraz z
oświetleniem i likwidacją kolizji urządzeń
elektrooenergetycznych z budowaną drogą
76/IN/11 2011-01-25
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I
OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZ
2 431 384,90
Wykonanie drogi w ul. Lipskiej w Lublinie wraz z
oświetleniem i likwidacją kolizji urządzeń
elektroenergetycznych z budowaną drogą.
1148 2011-05-11 326/OR/11 2011-05-04 ZUZANNA KASTELANIEC 2 200,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Szkolenie trenerów
wewnętrznych" 19-20.05.11 Novus
1149 2011-05-11 174/KL/11 2011-04-27
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
11 000,00
POROZUMIENIE - współpraca w celu wspólnego
zorganizowania wydarzenia kulturalnego "Koncert Papieski
z okazji beatyfikacji Jana Pawła II", który odbędzie się 1
maja 2011 roku w kościele pod wezwaniem Świętej
Rodziny.
1150 2011-05-11 179/KL/11 2011-04-28
ROBERT GRUDZIEŃ IMPRESARIAT
ARTYSTYCZNY CONCENTUS MUSICUS
11 000,00
Występ Małgorzaty Walewwskiej w charakterze solistki w
dniu 1 maja 2011 roku podczas Koncertu Papieskiego z
okazji beatyfikacji Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem
Świętej Rodziny w Lublinie w godzinach 19.00-21.00
1151 2011-05-11 238/ZSS/11 2011-04-27 OŚRODEK MEDYCZNY DMP 24 516,00 Realizacja programów zdrowotnych-szczepienia.
1152 2011-05-11 67/OŚ/11 2011-04-15 APTEKA PRYWATNA ILONA POLKOWSKA 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1385/OŚ/CP/2007 2007-06-04 APTEKA PRYWATNA ILONA POLKOWSKA 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1153 2011-05-11 66/OŚ/11 2011-04-15 "SALIX" WOLSKA SP.J. 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1267/OŚ/CP/2007 2007-05-23 "SALIX" WOLSKA SP.J. 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
115
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1154 2011-05-11 203/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ MEDICOR S.C. 18 302,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1155 2011-05-11 223/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ BAMED 16 614,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1156 2011-05-11 333/OR/11 2011-05-04 EDYTA KAPUSTA 1 800,00 opracowywanie zestawień dot. badań, szkoleń BHP
373/OR/11 2011-05-30 EDYTA KAPUSTA 900,00 zmiana terminu i kwoty umowy
1157 2011-05-11 340/OR/11 2011-05-09 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 0,00
Aneks nr 3 do umowy partnerskiej w ramach projektu
Novus - zmiana do zadania 4
1225/OR/10 2010-11-02 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 3 250,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszczeń dot.
wyborów - okręg I część 2
1158 2011-05-11 334/OR/11 2011-05-05 KARINA MIROWSKA 6 600,00 obsługa Przewodniczącego RM
1159 2011-05-11 183/KL/11 2011-04-27 URSZULA KASPRZAK-WĄSOWSKA 1 170,00
Sporządzenie wykazu publikacji, artykułów prasowych dot.
teatru Starego, sporzadzanie wykazu ciekawostek i wykazu
ikonografii
268/KL/11 2011-05-31 URSZULA KASPRZAK-WĄSOWSKA 0,00
Aneks do umowy nr 183/KL/11 z 27 kwietnia 2011 r. -
sporządzenie wykazów dotyczacych Teatru Starego
1160 2011-05-11 325/OR/11 2011-05-04 MAGDALENA MAGUSIAK 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Szkolenie trenerów
wewnętrznych" 19-20.05.11 Novus
1161 2011-05-11 164/ZSS/11 2011-04-11 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 7 000,00 realizacja programu edukacyjnego - kierowcy
1162 2011-05-11 62/OW/11 2011-04-13 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 620,00
wynajem sali szkoleniowej w Lubelskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej w ramach
projektu "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"
1163 2011-05-11 209/ZSS/11 2011-04-27
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRAC
25 686,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1164 2011-05-11 206/ZSS/11 2011-04-27 NZOZ FAMIL-MED 49 656,00 Umowa o realizację programów zdrowotnych - szczepienia.
1165 2011-05-11 330/OR/11 2011-03-01 EWELINA MAZUREK 0,00 porozumienie o współpracy - Ewelina Mazurek
1166 2011-05-11 165/ZSS/11 2011-04-11 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 3 500,00 program interwencyjno - korekcyjny
1167 2011-05-12 167/ZSS/11 2011-04-27 FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 6 000,00
Realizacja programu dla rodziców, w tym warsztatów
umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do
wychowania dzieci bez stosowania przemocy
1168 2011-05-12 40/ST/11 2011-04-22 GREEN SPORT CLUB 25 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1169 2011-05-12 344/OR/11 2011-05-16 EWA BONDARUK 6 490,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
116
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1170 2011-05-12 349/OR/11 2011-05-16 GRAŻYNA TRYBUŁA 6 490,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1171 2011-05-12 354/OR/11 2011-05-16 RYSZARD MILEWSKI 6 490,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1172 2011-05-12 355/OR/11 2011-05-16 URSZULA CZAJKOWSKA 5 310,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1173 2011-05-12 4/ST/11 2011-03-15 EWA KRZYŻANOWSKA 500,00 koordynacja projektu na rzecz społeczności romskiej
1174 2011-05-12 5/ON/11 2011-01-03 URZĄD MIASTA LUBLIN - ZFŚS 12 033,22
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
pracowników zatrudnionych w ramach projektu "Sprawni w
pracy w Urzędzie Miasta Lublin"
1175 2011-05-12 348/OR/11 2011-05-16 MARTA MICIUŁA 7 080,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1176 2011-05-12 352/OR/11 2011-05-16 EWA ZAWIŚLAK 6 490,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1177 2011-05-12 353/OR/11 2011-05-16 IWONA SORAL 5 900,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1178 2011-05-12 38/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 38 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej- lekkaatletyka
1179 2011-05-12 49/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 3 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej kick boxing
1180 2011-05-12 346/OR/11 2011-05-16 GRAŻYNA KOPROWSKA 6 490,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1181 2011-05-12 26/ST/11 2011-05-09 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 15 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1182 2011-05-12 39/DM/11 2011-05-09
NDM PROJEKT SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
0,00
dot. zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
budową pawilonu usługowo-handlowego na działkach nr
ew.25/18, 25/42, 25/44, 25/46 (obr.4, ark. 7) przy
ul.Koncertowej w Lublinie
1183 2011-05-12 343/OR/11 2011-05-16 JOANNA GAJAK 8 259,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1184 2011-05-12 345/OR/11 2011-05-16 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 4 130,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1185 2011-05-12 347/OR/11 2011-05-16 JADWIGA LYSSY 6 490,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1186 2011-05-12 356/OR/11 2011-05-16 IWONA NOWOGRODZKA 5 900,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
117
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1187 2011-05-12 341/OR/11 2011-05-16 EWA CHYŁA 10 029,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1188 2011-05-12 43/ST/11 2011-04-22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SPARTAKUS
12 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1189 2011-05-12 47/ST/11 2011-05-25 UKS TOPSPIN 51 LUBLIN 7 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1190 2011-05-12 54/ST/11 2011-05-10 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 10 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej szachy
1191 2011-05-12 31/ST/11 2011-04-22
LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
ORLIK
30 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1192 2011-05-12 41/ST/11 2011-04-22
ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE
SOKÓŁ LUBLIN
20 000,00 upowszechnainie kultury fizycznej
1193 2011-05-12 44/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 3 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej judo
109/ST/11 2011-05-31 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 3 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja I udział w zawodach w
kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży
1194 2011-05-12 53/ST/11 2011-04-22
LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE
FALA
25 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1195 2011-05-12 19/ST/11 2011-04-22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY -
TRZY
8 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1196 2011-05-12 46/ST/11 2011-04-22 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ 20 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1197 2011-05-12 7/ST/11 2011-04-22 KLUB PIŁKARSKI WIENIAWA LUBLIN 30 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1198 2011-05-12 25/ST/11 2011-04-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 18 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1199 2011-05-12 28/ST/11 2011-04-22
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY -
TOWARZYSTWO PIŁKI RĘCZNEJ
17 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1200 2011-05-12 33/ST/11 2011-05-18 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN 13 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1201 2011-05-12 5/BK/11 2011-03-10 GMINA WILKÓW 100 000,00 udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilków
1/BK/10 2010-06-08 GMINA WILKÓW 150 000,00 udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilków
1202 2011-05-12 16/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 41 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej - kosz
1203 2011-05-12 48/ST/11 2011-05-30 KLUB TENISA STOŁOWEGO SYGNAŁ 10 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1204 2011-05-12 50/ST/11 2011-05-09
SPORTOWY KLUB KICK - BOXING
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
9 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1205 2011-05-12 52/ST/11 2011-04-22 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY ELPIS 20 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
118
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1206 2011-05-12 51/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 7 000,00 upowszechnianie kultury fizyczna boks
1207 2011-05-12 56/ST/11 2011-05-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 9 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej wspinaczka
1208 2011-05-12 60/ST/11 2011-04-22
INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I
REHABILITACJI START
28 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1209 2011-05-12 22/ST/11 2011-04-22
ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY
CUKROWNIK LUBLIN
18 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1210 2011-05-12 32/ST/11 2011-04-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 30 000,00 upowszechnainie kultury fizycznej pływanie
1211 2011-05-12 41/DM/11 2011-05-09
"TB DEVELOPER" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
dot. zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu
segmentów w zabudowie szeregowej jednorodzinnej w
Lublinie, na działce nr ewd. 162 (obr. 42, ark. 7) poprzez
zrealizowanie podstawowego układu komunikacyjnego
polegającego na budowie ul. Cyprysowej na odcinku od ul.
Jagodowej do ostatniego zjazdu na teren działki nr ewd. 142
1212 2011-05-12 18/ST/11 2011-04-22
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
30 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej koszykowka
1213 2011-05-12 27/ST/11 2011-04-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00 upowszechnianie kultury fizycznej pilka ręczna
1214 2011-05-12 29/ST/11 2011-05-25
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
"SPRINTER"
10 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1215 2011-05-12 76/ST/11 2011-04-22 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 60 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - rugby
1216 2011-05-12 350/OR/11 2011-05-16 RENATA WOLSKA 6 490,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1217 2011-05-12 34/ST/11 2011-04-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 29 000,00 upowszechnainie kultury fizycznej
1218 2011-05-12 35/ST/11 2011-05-13 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 28 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1219 2011-05-12 36/ST/11 2011-04-22 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN 15 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1220 2011-05-12 42/ST/11 2011-04-22 KLUB SPORTOWY ONI LUBLIN 9 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1221 2011-05-12 342/OR/11 2011-05-16 MICHAŁ SZTORC 10 029,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1222 2011-05-12 28/IR/11 2011-01-28
PHU "KORBUD" S.C. KORKOSZ MAREK,
KORKOSZ PIOTR, KORKOSZ STANISŁAW
911 167,10
Aneks nr 1 do umowy nr 18/RB/10 z 28.01.2011 r. zawarty
na "Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie,
do obowiązujących przepisów pożarowych, ul. Pogodna
52a.
119
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1223 2011-05-12 39/ST/11 2011-04-22 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 29 000,00 upowszechnainie kultury fizycznej
1224 2011-05-13 255/ZSS/11 2011-06-02 ROBERT SZYMAŃSKI 400,00 obsługa techniczna happeningu
1225 2011-05-13 171/ZSS/11 2011-05-06
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
6 000,00
Realizacja programu dla rodziców, w tym warsztatów
umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do
wychowywania dzieci bez stosowania przemocy
1226 2011-05-13 72/GK/11 2011-04-27 NORBERT KOCHANOWSKI 70 416,00
Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych do
obsady rabat kwiatowych latem 2011r.
1227 2011-05-13 32/IR/11 2011-05-02 BUDIMEX S.A. 0,00
Porozumienie w sprawie nieodpłatnej budowy sieci
wodociągowej w ul. Mełgiewskiej przez BUDIMEX i
nieodpłatnego przekazania dokumentacji przez Gminę
Lublin
1228 2011-05-13 24/IR/11 2011-03-23
BIURO PROJEKTÓW 99 MAŁGORZATA
WAŁĘGA
4 674,00
Opracowanie kosztorysów i specyfikacji technicznychdla
robót pozostałych do wykonania po rozwiazaniu umowy z
WARBUD na CENTRUM KULTURY
1229 2011-05-13 256/ZSS/11 2011-06-02 KRZYSZTOF PASZCZYK 400,00 obsługa techniczna happeningu
1230 2011-05-13 46/DM/11 2011-04-29
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
2 300 100,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu al. Smorawińskiego
w Lublinie odcienk od rejonu skrzyżowania z ul. Chodźki do
skrzyżowania z al.Spółdzielczości Pracy, o łącznej długości
670,00m.
1231 2011-05-13 168/ZSS/11 2011-04-27
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym
333/ZSS/11 2011-09-21
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym (Aneks Nr 1 do umowy -
zmiana adresu siedziby placówki)
1232 2011-05-13 90/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 187 000,00 zapewnienie obiektów sportowych
1233 2011-05-13 360/OR/11 2011-05-09 P.H.U. MORS KRZYSZTOF MIROSŁAW 10 426,20 Mycie samochodów służbowych
1234 2011-05-13 30/IR/11 2011-05-04
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
0,00
Aneks Nr 1 do Umowy Nr 77/IN/11 z dnia 02.02.2011r. na
Budowe budynku żłobka i przedszkola przy ul. Wolskiej 5 w
Lublinie - zmiana stawki podatku VAT
77/IN/11 2011-02-02
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
11 885 408,25
Budowa budynku przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej 5 w
Lublinie
1235 2011-05-13 3/PN/11 2011-04-28 GMINA MIASTO RZESZÓW 0,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Lublin i
Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"
120
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1236 2011-05-13 1/WSM/11 2011-04-27 DANIELA SKAWIŃSKA 0,00
w sprawie zasad i warunków przekwaterowania lokatora z
budynku przy ul. Grodzkiej 16
1/WSM/10 2010-07-12 DANIELA SKAWIŃSKA 0,00
w sprawie zasad i warunków przekwaterowania lokatora z
budynku przy ul. Grodzkiej 16, zawarta w dniu 12.07.2010
1237 2011-05-13 259/ZSS/11 2011-05-06 NZOZ "DENTIMED" JANAS ANNA 0,00 Aneks do umowy Nr 139/ZSS/11
1238 2011-05-13 169/ZSS/11 2011-04-22
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym
1239 2011-05-13 29/IR/11 2011-04-19
ELPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Umowa na wykonanie przebudowy instacji teletechnicznej
TP SA w budynku Teatru Starego przy ul. Jezuicjiej 18 w
Lublinie
1240 2011-05-13 16/IR/11 2011-04-15
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
57 195,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
budowę zespołu boisk sportowych w ramach programu:
"Moje boisko - Orlik 2012", przy Szkole Podstawowej Nr 29
w Lublinie, przy ul. Wajdeloty 1.
1241 2011-05-13 45/DM/11 2011-04-29
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
2 459 508,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi wojewódzkiej
nr 835 na odcinku od skrzyżowania z al. Wł.Andersa do
ronda Dmowskiego obejmującego odcinki
ulic:al.Spółdzielczości Pracy,Unicka, Podzamcze, Lwowska w
Lublinie o łącznej długości 878,00m.
1242 2011-05-16 246/ZSS/11 2011-04-26
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks do umowy 91/ZSS/11 szkolenia pracowników
medycznych
1243 2011-05-16 17/FE/11 2011-05-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 11 668,81
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Modernizacja i termomodernizacja budynku domu Pomocy
Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie w Lublinie
przy ulicy Kosmonautów 78"
20/FE/10 2010-09-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 10 226 424,42
Umowa nr 15/09-UDA-RPLU.08.04.00-06-019/09-00-0349 o
dofinansowanie Projektu " Modernizacja i
termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla
osób niepełnosprawnych fizycznie w Lublinie przy ul.
Kosmonautów78" w ramach PRO WL na lata 2007-2013.
1244 2011-05-16 199/KL/11 2011-05-05 AGORA SA 29 520,00
cykl 8 ogłoszeń na pierwszej stronie ogólnopolskiego
wydania Gazety Wyborczej.
1245 2011-05-16 55/GM/11 2011-05-09
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
porozumienie dotyczące dotyczące okreslenia stanu
formalno - prawnego działki nr 59/11 stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej przy l. Wyżynnej, przeznaczonej
pod budowę siedziby VII komisariatu
121
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1246 2011-05-16 159/ZSS/11 2011-05-06 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 6 000,00
Realizacja programu wspierającego dla członków rodzin z
problemem alkoholowym
1247 2011-05-16 4/KD/11 2011-05-11 ATLAS TRAVEL MAGDALENA GÓRSKA 0,00
organizacja wyjzadu do Krakowa i Wieliczki dla
pracowników UM Lublin w dniach 14-15 maja 2011r.
3/KD/11 2011-04-18 ATLAS TRAVEL MAGDALENA GÓRSKA 20 025,00
organizacja wyjazdu sobotnio niedzielnego do Krakowa i
Wieliczki w dniach 14-15 maja 2011
1248 2011-05-16 43/DM/11 2011-04-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 500 000,00
Udzielenie przez Województwo Lubelskie pomocy
finansowej na realizację przez Miasto Lublin remontu drogi
wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z al.
Andersa do skrzyżowania z al. Tysiąclecia obejmującym
odcinki ulic: al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze -
Lwowska
1249 2011-05-16 197/KL/11 2011-04-29 RYSZARD KALINOWSKI 4 400,00
produkcja spektaklu Lubelskiego Teatru Tańca promującego
projekt Lublin 2016 w Azerbejdżanie
1250 2011-05-17 57/GM/11 2011-04-01 SKRIVANEK SP. Z O.O. 0,00
Dzierżawa - ul. Podlaska - ogólnodostępne miejsca
postojowe dla klientów firmy - cz. dz. nr 136/2 i 137/2 (obr.
2, ark. 6)
1251 2011-05-17 58/GM/11 2011-04-05 WANDA BUGAŁA 0,00
Dzierżawa - ul. Odlewnicza - pawilon handlowy - cz. dz. nr
34/82 (obr. 37, ark. 10)
1252 2011-05-17 71/OŚ/11 2011-03-31
APTEKA "ŚWIT" S.C. ANNA PIĘCIŃSKA
BEATA PIĘCIŃSKA PAWEŁ PIĘCIŃSKI
0,00
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1379/OŚ/CP/2007 2007-05-25
APTEKA "ŚWIT" S.C. ANNA PIĘCIŃSKA
BEATA PIĘCIŃSKA PAWEŁ PIĘCIŃSKI
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1253 2011-05-17 72/OŚ/11 2011-04-01
APTEKA "ŚWIT" S.C. ANNA PIĘCIŃSKA
BEATA PIĘCIŃSKA PAWEŁ PIĘCIŃSKI
6,15 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1254 2011-05-17 74/OŚ/11 2011-04-12
APTEKA "JUTRZENKA" WALKO SPÓŁKA
JAWNA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1384/OŚ/CP/2007 2007-06-04
APTEKA "JUTRZENKA" WALKO SPÓŁKA
JAWNA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1255 2011-05-17 76/OŚ/11 2011-04-12
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRAC
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1581/OŚ/CP/2007 2007-06-28
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRAC
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki.
122
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1256 2011-05-17 7/BK/11 2011-03-23 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 85 do umowy o prowadzenie rachunkow
bankowych
1257 2011-05-17 172/ZSS/11 2011-05-06 STOWARZYSZENIE "STOP" 19 750,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie
291/ZSS/11 2011-06-06 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie (aneks Nr 1 do umowy)
1258 2011-05-17 46/KP/11 2011-05-16 ŁUKASZ WRÓBLEWSKI 3 900,00
Obsługa projektu Carnaval Sztuk - Mistrzów w zakresie
dotyczącym działan artystycznych
1259 2011-05-17 59/GM/11 2011-04-05
PACO ATHLETIC SHOP ANDRZEJ
STACHURA
0,00
Dzierżawa - ul. Zana - tymczasowy parking wraz z droga
dojazdową od istniejacego zjazdu - cz. dz. nr 36/2, 54/4,
61/3, 54/1, 61/1, 41/3, 53/2, 52/2, 37/2 (obr. 28, ark. 3)
1260 2011-05-17 6/BK/11 2011-03-10 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 84 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1261 2011-05-17 86/ST/11 2011-04-28
--POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W
LUBLI
10 000,00 dotacja - organizacja imprez turytyczno-krajoznawczych
1262 2011-05-17 73/OŚ/11 2011-04-05 HALOFARMACJA SP. Z O.O. 14,80
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
2290/OŚ/2008 2008-07-23 HALOFARMACJA SP. Z O.O. 1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1263 2011-05-17 9/BK/11 2011-03-24 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 87 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1264 2011-05-17 61/ST/11 2011-04-22
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
30 000,00
upowszechnianie kultury fizycznej -współzawodnictwo
studentów
1265 2011-05-17 5/ST/11 2011-04-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51" 50 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1266 2011-05-17 37/ST/11 2011-04-22
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej l.a
1267 2011-05-17 88/ST/11 2011-04-28
ZWIĄZEK HARCERSTWA
RZECZPOSPOLITEJ OKRĘG LUBELSKI
5 000,00 dotacja - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych
1268 2011-05-17 55/ST/11 2011-04-22 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO 10 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
123
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1269 2011-05-17 272/ZSS/11 2011-06-02 MAŁGORZATA RAPA 1 000,00
wykonanie koncertu podczas happeningu "Lubelskie dni
profilaktyki"
1270 2011-05-17 23/ST/11 2011-04-22
STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA
SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
7 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej
1271 2011-05-17 87/ST/11 2011-04-28
--STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
RUCHOWO
5 000,00 dotacja - organizacja imprez turystyczno krajoznawczych
1272 2011-05-17 85/ST/11 2011-04-28
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W
LUBLINI
5 000,00
dotacja - organziacja imprez turystyczno-krajoznawczych w
ramach LDT
1273 2011-05-17 75/OŚ/11 2011-04-12
APTEKA ANNA FLIEGER, PAWEŁ FLIEGER
SPÓŁKA JAWNA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1372/OŚ/CP/2007 2007-05-25
APTEKA ANNA FLIEGER, PAWEŁ FLIEGER
SPÓŁKA JAWNA
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1274 2011-05-17 8/BK/11 2011-04-04 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 86 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1275 2011-05-17 47/DM/11 2011-03-24 MIROSŁAW DERKACZ 0,00
Wykonanie trawników na inwestycji pn."Budowa ciągów
komunikacyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w
Lublinie." dot.zwiększenia stawki podatku VAT z 7% na 8%
143/IN/10 2010-12-03 MIROSŁAW DERKACZ 550 000,00
Wykonanie trawników na inwestycji "Budowa ciągów
komunikacyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w
Lublinie"
1276 2011-05-17 365/OR/11 2011-05-17 ZUZANNA KASTELANIEC 300,00 opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych Novus
1277 2011-05-17 271/ZSS/11 2011-06-02 TOMASZ JANCZAK 1 000,00
wykonanie koncertu podczas happeningu :"Lubelskie dni
profilaktyki"
1278 2011-05-17 56/GM/11 2011-04-12
SKLEP WIELOBRANŻOWY "BEATA" BEATA
STASZEWSKA
0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 3/2
(obr. 14, ark. 3)
1279 2011-05-17 60/GM/11 2011-04-12 ZBARACHEWICZ AGNIESZKA 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 3/2
(obr. 14, ark. 3)
1280 2011-05-18 166/ZSS/11 2011-04-27 FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym
1281 2011-05-18 361/OR/11 2011-05-06 KLIMAT GRZEGORZ SURMACZ 19 323,30
przeprowadzenie konserwacji i przeglądów urządzeń central
wentylacyjnych
1282 2011-05-18 284/ZSS/11 2011-06-02 AGNIESZKA TYRAWSKA-KOPEĆ 500,00 akompaniament na happeningu "Lubelskie dni profilaktyki"
124
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1283 2011-05-18 7/PN/11 2011-05-16 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA 13 745,00
usługa hotelarska od 18 do 20 maja 2011 r. - konferencja
Wschodnia Oś Kultury"
1284 2011-05-18 10/PN/11 2011-05-16 MACIEJ TRZEBEŃSKI 1 730,00 Moderowanie konwersatorium "Kreatywność w kulturze"
1285 2011-05-18 9/PN/11 2011-05-16 DARIUSZ JACHIMOWICZ 1 620,00
moderowanie konwersatorium pod nazwą "Kultura
niezależna i instytucje. Różne modele współpracy"
1286 2011-05-18 102/ST/11 2011-04-27 LUBELSKI KLUB SZACHOWY 60 000,00
organizacja III Europejskiego Festiwalu Szachowego Lublin
2011
1287 2011-05-18 101/ST/11 2011-05-12 --KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 40 000,00 promocja miasta- rugby
1288 2011-05-18 257/ZSS/11 2011-06-02
AGENCJA PUBLIC RELATIONS REAL HALINA
ROMANISZYN
17 455,00 prowadzenie happeningu "Lubelskie dni profilaktyki"
1289 2011-05-18 283/ZSS/11 2011-06-02 GRZEGORZ SZOSTAK 1 000,00
wykonanie koncertu podczas happeningu "Lubelskie dni
profilaktyki"
1290 2011-05-18 253/ZSS/11 2011-04-29 FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 12 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1291 2011-05-18 25/IR/11 2011-04-13 WARBUD S.A 21 303,60
Wynajem i demontaż ogrodzenia placu budowy wraz z
budynkiem klasztoru powiztykowskiego przy ulicy
Peowiaków 12 w Lublinie
1292 2011-05-18 249/ZSS/11 2011-04-29 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA" 13 250,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1293 2011-05-18 251/ZSS/11 2011-04-29
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY SP 30
25 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1294 2011-05-18 79/ST/11 2011-04-22 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 45 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - motocross
1295 2011-05-18 82/ST/11 2011-04-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 10 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - karate
kyokushin
1296 2011-05-18 4/PN/11 2011-05-16 PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI 2 000,00
Produkcja spektaklu Grupy Improwizacji Teatralnej No
Potatoes w ramach Konferencji Wschodnia Oś Kultury -
Kultura dla Rozwoju Polski Wschodniej
1297 2011-05-18 45/ST/11 2011-04-22 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 57 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej rugby
1298 2011-05-18 80/ST/11 2011-04-22 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 9 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - taekwon-do
125
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1299 2011-05-18 367/OR/11 2011-05-18
"KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
38 776,01
prowadzenie konserwacji i przeglądów urządzeń
zainstalowanych w budynkach UM Lublin
718/OR/11 2011-10-10
"KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
38 404,05 Aneks do umowy 367/OR/11 zwiększenie wartości umowy
239/OR/12 2012-08-14
"KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
0,00 Aneks nr 2 - zwiększenie kwoty umowy
1300 2011-05-18 5/PN/11 2011-05-17 PIOTR FRANASZEK 1 500,00
Moderowanie kowersatorium "Kultura jako produkt
turystyczny" w ramach Konferencji "Wschodnia Oś Kultury"
1301 2011-05-18 6/PN/11 2011-05-16 WOJCIECH KŁOSOWSKI 1 600,00
moderowanie konwersatorium pod nazwą " Miasto i wieś.
Stereotypy, uprzedzenia i niewykorzytany potencjał.
1302 2011-05-19 48/GM/11 2011-04-12
BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13 899,00
Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości
zabudowanej położonej w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 19-25
o pow. 0,2001 ha dz. nr 22/5, o pow. 0.0816 ha dz. nr 22/6
(obr. 33, ark. 11) oraz przy ul. Leszczyńskiego 19 i 19b o
pow. 5,5624 ha dz. nr 2/67, o pow. 0,0084 ha dz. nr 2/64
(obr. 41, ark.1)
1303 2011-05-19 51/DM/11 2011-04-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 2 404,43
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
instalacji odbiorczej Podmiotu
Przyłączanego,zakwalifikowanego do V grupy
przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej 14,00 kW, zgodnie
z warunkami przyłączenia nr 57248 z dnia
29.03.2011,miejsce dostarczenia energii elektrycznej
zaciski na listwie zaciskowej w Sz. 0.479, słup sieci nN nr 44
ul. Turystycna w kierunku instalacji odbiorcy
1304 2011-05-19 15/SOI/11 2011-05-20 BLUE VINE ANETA KŁODAŚ 31 254,10
Usługa pozyskania 10 przedsiębiorców zagranicznych na
Forum LUB-INVEST 2011
29/SOI/12 2012-02-17 BLUE VINE ANETA KŁODAŚ 0,00
Aneks do Umowy nr 15/SOI/11 zmieniający komparycję
umowy
1305 2011-05-19 192/KL/11 2011-04-28 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 71/KL/11 z dnia 15 marca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 50.000 zł
słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych dla Centrum Kultury w
Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycje
(zakupy inwestycyjne).
71/KL/11 2011-03-15 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 50 000,00 inwestycje (zakupy inwestycyjne)
126
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1306 2011-05-19 68/ST/11 2011-04-22
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
32 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - lekka atletyka
1307 2011-05-19 65/GM/11 2011-04-06 PIOTR GAŁKA 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż - cz. dz. nr 76/4
(obr. 43, ark. 14)
1308 2011-05-19 17/SOI/11 2011-05-20 PHD POLSKA SP. Z O.O. 18 199,93
organizacja konferencji nt. potencjału gospodarczego
Lublina dla 70 osób w dniu 24 maja 2011 r.
1309 2011-05-19 71/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 70 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - koszykówka
mężczyzn
1310 2011-05-19 68/GM/11 2011-05-16 ALICJA SZULC 0,00
Dzierżawa - ul. Koncertowa - zieleń przydomowa - cz. dz. nr
93 (obr. 4, ark. 8)
1311 2011-05-19 189/KL/11 2011-03-30 ALEKSANDRA ZIŃCZUK 0,00
Aneks do umowy nr 226/KL/10 z 10 grudnia 2010 r.-
przygotowanie cyklu autorskich prelekcji połączonych z
podróżą po multimedialnej mapie "Czechowicz
interaktywnie"
226/KL/10 2010-12-10 ALEKSANDRA ZIŃCZUK 6 720,00
Przygotowanie cyklu autorskich prelekcji połączonych z
wirtualna podróżą po multimedialnej mapie "Czechowicz
interaktywnie" oraz przeprowadzenie 12 autorskich spotkań
na powyższy temat w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Lublinie
1312 2011-05-19 67/ST/11 2011-04-22
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - koszykówka
kobiet
1313 2011-05-19 70/ST/11 2011-04-22
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
10 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - piłka ręczna
mężczyzn
1314 2011-05-19 62/GM/11 2011-04-11 EWELINA WIŚNIEWSKA CAFE AMSTERDAM 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 14/15
(obr. 14, ark. 11)
1315 2011-05-19 70/GM/11 2011-04-15 MAŁGORZATA PRZECIECHOWSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
1/6 (obr. 4, ark. 8)
1316 2011-05-19 51/OŚ/11 2011-04-11 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA 15 500,00
nadzór inspektorski nad leczeniem i konserwacją
starodrzewu i nasadzeniami zieleni na terenie Miasta Lublin
1317 2011-05-19 248/ZSS/11 2011-04-29
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW.
STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
13 250,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
312/ZSS/11 2011-06-22
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW.
STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
0,00 Aneks Nr 1 do Umowy Nr 248/ZSS/11
127
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1318 2011-05-19 192/ZSS/11 2011-04-20 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe - kulturystyka
1319 2011-05-19 16/SOI/11 2011-05-20
BIURO TARGÓW MONACHIJSKICH W
POLSCE KRZYSZTOF KILJAŃSKI
52 840,00
zapewnienie wynajmu 20 mkw. indywidualnej powierzchni
wystawienniczej na 14. Międzynarodowych Targach
Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych
EXPO REAL 2011 oraz usług dodatkowych związanych z
udziałem w Targach w dniach od 4 do 6 października 2011
r.
1320 2011-05-19 84/ST/11 2011-04-22
SPORTOWY KLUB KICK - BOXING
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
9 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - kick-boxing
1321 2011-05-19 81/ST/11 2011-04-22 GREEN SPORT CLUB 5 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - taekwon-do
1322 2011-05-19 69/ST/11 2011-04-22
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
10 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - piłka ręczna
kobiet
1323 2011-05-19 66/GM/11 2011-04-06
ZBIORNICA SUROWCÓW WTÓRNYCH
SPÓŁDZIELNIA PRACY "OSZCZĘDNOŚĆ"
0,00
Dzierżawa - ul. Środkowa - skup surowców wtórnych - cz.
dz. nr 164/1 (obr. 34, ark. 7)
1324 2011-05-19 69/GM/11 2011-04-06 PATRYCJA CIEŚLIŃSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Namysłowskiego - teren rekreacyjny - cz. dz.
nr 8/1 (obr. 21, ark. 3)
1325 2011-05-19 191/ZSS/11 2011-04-20 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe - krav-maga
1326 2011-05-19 71/GM/11 2011-04-28
BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 289,00
Wykonanie operatu szacunkowego zabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul.
Ametystowej 22 o pow. 0,6589 ha dz. nr 20/15 (obr. 27,
ark.10) w celu ustalenia opłaty za trwały zarząd
1327 2011-05-19 63/GM/11 2011-04-04 MONIKA KOGUC PIETRUCHA 0,00
Dzierżawa - ul. Roztocze - kiosk handlowy - cz. dz. nr 84/3
(obr. 40, ark. 4)
1328 2011-05-19 64/GM/11 2011-04-12
MARIOLA WIŚNIEWSKA KIOSK
WIELOBRANŻOWY
0,00
Dzierżawa - Al. Tysiąclecia - kiosk handlowy - cz. dz. nr
47/17 (obr. 7, ark. 4)
1329 2011-05-19 67/GM/11 2011-04-05 ANETA KAUPPI 0,00
Dzierżawa - ul. Jagiellońska - zieleń przydomowa - cz. dz. nr
95/19 (obr. 3, ark. 8)
128
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1330 2011-05-19 65/OW/11 2011-02-09 LABORIS KONRAD KONEFAŁ 0,00
Aneks nr 1 do umowy dotyczącej Opracowania treści
merytorycznej Informatora dla gimnazjalistów w ramach
projektu :"Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
15/OW/11 2011-01-13 LABORIS KONRAD KONEFAŁ 15 000,00
Opracowanie zawartości merytorycznej informatora dla
gimnazjalistów w ramach projektu "Swoją karierę zaczynam
w gimnazjum" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
1331 2011-05-19 50/DM/11 2011-05-10
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
38 556,00
Dot.Wykoszenia zakrzaczeń z utylizacją -1,8 ha oraz
wycinką drzew o średnicy 20-60 cm bez karczowania pni -
35 szt. - pod inwestycję pn Budowa ul. Grygowej w Lublinie
na odcinku od al. Witosa do ul. Droga Męczenników
Majdanka".
1332 2011-05-20 351/OR/11 2011-05-12 MAŁGORZATA KRAKOWIAK 5 900,00
aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego
1333 2011-05-20 77/OŚ/11 2011-05-26 KAZIMIERZ STELMASZCZUK 2 000,00
Wykonanie opinii technicznej w sprawie zmiany stanu wody
na gruncie na działkach przy ul. Dolnej Panny Marii 63 i 63a
1334 2011-05-20 368/OR/11 2011-04-22
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRAC
0,00
badania profilaktyczne - zmiana liczby osób i zwiększenie
kwoty do 53.299
7/OR/10 2010-06-01
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRAC
46 930,00
zakup usługi przeprowadzanie badań profilaktycznych
pracowników UM i OSP
1335 2011-05-20 163/ZSS/11 2011-05-05
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 000,00
realizacja działań o charakterze edukacyjno - wspierającym
dla rodziców
1336 2011-05-20 200/KL/11 2011-05-13 PAULINA POŁOWNIAK 2 800,00
Współpraca przy realizacji działań związanych z udziałem
Lublina w Konkursie o tytuł ESK 2016, w tym w
szczególności: przygotowywanie pism, umów, zamówień,
przygotowywanie dokumentacji finansowej i przedkładanie
do podpisu Dyrektorowi Wydziału Kultury UM Lublin
1337 2011-05-20 252/ZSS/11 2011-04-29 STOWARZYSZENIE "SKAUT" 25 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1338 2011-05-20 258/ZSS/11 2011-05-20
POMORSKA AGENCJA IMPREZ
ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR
JANUSIEWICZ
15 000,00
Zakup 300 sztuk kart wstępu na imprezę estradową pod
hasłem "NIEĆPA 2011" połączoną z akcją profilaktyczno -
informacyjną na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków
oraz koncertem muzycznym w wykonaniu Anny Wyszkoni
oraz zespołu "STO%"
129
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1339 2011-05-20 71/GK/11 2011-05-10 MAREK PIĄTKOWSKI 2 000,00
Aktualizacja projektu przebudowy zbiorowej mogily
żołnierzy Armii Krajowej - więźniów Zamku Lubelskiego
1340 2011-05-23 24/IT/11 2011-05-16
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-
MONTAŻOWE "REMIN" ADAM CIEŚLIŃSKI
3 444,00
Dostawa i instalacja urządzeń radiowych Ubiquiti 5GHz w
relacji ul. Lipowa 13 (Galeria Labirynt) - ul. Lipowa 15.
1341 2011-05-23 69/OŚ/11 2011-05-11
LUBELSKA FUNDACJA OCHRONY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
36 000,00
Organizacja programów upowszechniających wiedzę z
zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podlegających
Gminie Lublin
1342 2011-05-23 44/DM/11 2011-05-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 808,86
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
instalacji odbiorczej zgodnie z warunkami przyłączenia nr
57826 na ul. Dożynkowej
1343 2011-05-23 260/ZSS/11 2011-05-09
TOMASZ KRĘGIEL SZKOŁA SPORTU I
TURYSTYKI
15 000,00
Realizacja przedsięwzięcia profilaktycznego promującego
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i
studentów pod hasłem "Sport to zdrowie"
1344 2011-05-23 173/ZSS/11 2011-04-26
FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA
"KLUCZ"
10 000,00
Wspieraqnie programu i przedsięwzięcia profilaktycznego
promującego trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania
wolnego czasu, skierowanego do młodzieży szkół
gimnazjalnych i studentów
305/ZSS/11 2011-06-14
FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA
"KLUCZ"
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 173/ZSS/11 z dnia 26 kwietnia
2011r.
1345 2011-05-23 195/ZSS/11 2011-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1346 2011-05-23 199/ZSS/11 2011-04-26
TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1347 2011-05-23 196/ZSS/11 2011-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1348 2011-05-23 73/GM/11 2011-05-20 ANDRZEJ GŁAZ 0,00
Dzierżawa - ul. Parczewska - uprawy rolne - cz. dz. nr 39 i
96 (obr. 20, ark. 14)
1349 2011-05-23 72/GM/11 2011-05-19
ALEKS - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
ALEKSANDRA DOBOSZ
0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 14/15
(obr. 14, ark. 11)
130
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1350 2011-05-23 68/OŚ/11 2011-05-11
LUBELSKA FUNDACJA OCHRONY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
20 000,00
Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Sztuk
Ekologicznych dla wychowanków przedszkoli i uczniów
szkół podlegających Gminie Lublin.
1351 2011-05-23 174/ZSS/11 2011-04-26
FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA
"KLUCZ"
10 000,00
Prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i
młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka
306/ZSS/11 2011-06-14
FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA
"KLUCZ"
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 174/ZSS/11 z dnia 26 kwietnia
2011 r.
1352 2011-05-23 13/PN/11 2011-05-17
WŁODZIMIERZ PAWELEC ENTREPRENER
SZKOLENIA, PROJEKTY, WYDARZENIA
0,00
obsługa techniczna, nagłosnienie i oświetlenie podczas
wystepu grupy teatralnej No Potatoes
1353 2011-05-23 173/KL/11 2011-04-22 TVP S.A.O/LUBLIN 30 000,00 kooprodukcja cyklu audycji telewizynych "Lublin ESK 2016"
1354 2011-05-23 200/ZSS/11 2011-04-26
TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1355 2011-05-23 48/DM/11 2011-04-29 GMINA KONOPNICA 50 080,00
opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia
ul. Kukułczej i ul. Pszczelej wspólnie z Gminą Konopnica
1356 2011-05-23 54/DM/11 2011-05-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 1 954,82
dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia
drogowego Sławinkowska 63 63 k
1357 2011-05-23 247/ZSS/11 2011-04-29
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY CON AMORE
25 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1358 2011-05-23 250/ZSS/11 2011-04-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"MARATON"
13 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1359 2011-05-24 182/ZSS/11 2011-04-29
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY SP 30
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1360 2011-05-24 55/DM/11 2011-05-10
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
18 400 000,00
Budowa ul. Grygowej w Lublinie na odcinku od al. Witosa do
Drogi Męczenników Majdanka (włącznie ze skrzyżowaniem
z Drogą Męczenników Majdanka)
1361 2011-05-24 198/ZSS/11 2011-04-29
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
131
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1362 2011-05-24 64/OŚ/11 2011-05-16
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
46 002,00
Rozszerzenie o 8 obiektów sieci piezometrów we
wschodnim i zachodnim sektorze Zbiornika
Zemborzyckiego oraz przeprowadzenie badań zawartości
biogenów w wodach gruntowych i w przyległych do
piezometrów partiach zbiornika
1363 2011-05-24 62/ST/11 2011-05-19
LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK
BOKSERSKI
6 000,00 umowa promocyjna VII Memoriał im.St.Zalewskiego LOZB
1364 2011-05-24 175/ZSS/11 2011-04-29 FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 10 000,00
Prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i
młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka
1365 2011-05-24 193/ZSS/11 2011-04-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"MARATON"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-eduakcyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1366 2011-05-24 15/PN/11 2011-05-17
ZIELONA WYSPA S.C. I.TYMCZYSZYN
A.GARWOLIŃSKI
8 000,00
wymiana talonów o wartości 8 zł na materiał roślinny
(sadzonki) do projektu Marka EkoLublin
1367 2011-05-24 194/ZSS/11 2011-04-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"MARATON"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1368 2011-05-24 38/KP/11 2011-05-02 STUDIO 66 RENATA NIŚCIOR 5 904,00
Wynajem, obsługa, montaż i demontaż sprzętu na potrzeby
imprezy promocyjnej: "Obchody Trzeciego Maja"
organizowanej w dn. 03.05.2011r. na Placu litewskim w
Lublinie.
1369 2011-05-24 65/OŚ/11 2011-05-16
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
54 120,00
Przyrodnicze i dydaktyczne zagospodarowanie oczka
wodnego w sąsiedztwie 2 lagun fitolitoralowych Zbiornika
Zemborzyckiego
1370 2011-05-24 63/ST/11 2011-05-17
LUBELSKA FUNDACJA OCHRONY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
3 500,00
organizacja imprezy pn.Rajd Rowerowy Lublin z Rodzina
2011
1371 2011-05-24 14/PN/11 2011-05-16
MULTIPRESS G. WODECKI, D. WODECKA
S.C.
344,40
Przygotowanie do druku, druk i dostawa talonów na
sadzonki w ramach Akcji Sadzonki za oponki w ramach
projektu Marka EkoLublin
1372 2011-05-24 5/MZON/11 2011-05-24 MAGDALENA BIAŁEK 0,00
sporządzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzeczen o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
132
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1373 2011-05-24 6/ON/11 2011-05-23
FUNDACJA WSCHODNI INSTYTUT
ROZWOJU
1 400,00
Zmiana terminu drugiego szkolenia dofinansowanego ze
środków UE w ramch projektu - Sprawni w pracy w UML -
pozyskiwanie fundyszy zewnętrznych na realizację przez jst
projektów na rzecz osób niepełnosprawnych część IV.
Szkolenie indywidualne dla 1 osoby, jednodniowe, 8
godzinne każde, w terminach: 1. 28 kwietnia 2011, 2.
czerwiec 2011r. - data dzienna do ustalenia
4/ON/11 2011-04-08
FUNDACJA WSCHODNI INSTYTUT
ROZWOJU
1 400,00
Przeprowadzenie 2 szkoleń dofinansowanych ze środków
UE w ramch projektu - Sprawni w pracy w UML -
pozyskiwanie fundyszy zewnętrznych na realizację przez jst
projektów na rzecz osób niepełnosprawnych część III i IV.
Szkolenie indywidualne dla 1 osoby, jednodniowe, 8
godzinne każde, w terminach: 1. 28 kwietnia 2011, 2.
sierpień-wrzesień 2011r. - data dzienna do ustalenia
1374 2011-05-24 197/ZSS/11 2011-04-29
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1375 2011-05-24 179/ZSS/11 2011-04-29
POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK
MŁODZIEŻOWYCH ODDZIAŁ W LUBLINIE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1376 2011-05-24 63/OŚ/11 2011-05-16
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
52 767,00
Projekt i budowa płatów litoralu, nasadzenie roślinności
wodnej i pobrzeża oraz monitoring efektów ekologicznych
prac wykonanych w latach 2010-2011 w Zbiorniku
Zemborzyckim
1377 2011-05-24 178/ZSS/11 2011-04-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
PIĘTNASTKA
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1378 2011-05-25 224/KL/11 2011-05-17 JAROSŁAW JAWORSKI 5 010,00
udział w realizacja strategii marketingowej projekty Lublin
ESK 2016
1379 2011-05-25 177/ZSS/11 2011-04-29
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
318/ZSS/11 2011-07-08
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks 1 do Umowy Nr 177/ZSS/11 z dnia 29 kwietnia 2011
r.
133
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1380 2011-05-25 165/KL/11 2011-03-28 ELIANA KISIELEWSKA 5 500,00
współpraca przy stworzeniu analizy finansowej projektu
Lublin ESK 2016
1381 2011-05-25 92/ST/11 2011-04-22 KLUB REKREACJI I SPORTU FRYDERYK 1 800,00
upowszechnienie kultury fizycznej poprzez imprezy
sportowe
1382 2011-05-25 273/ZSS/11 2011-05-13 FUNDACJA "RAZEM" 22 500,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
313/ZSS/11 2011-06-22 FUNDACJA "RAZEM" 0,00 Aneks do Umowy Nr 273/ZSS/11
1383 2011-05-25 268/ZSS/11 2011-05-13
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
4 250,00
Prowadzednie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1384 2011-05-25 170/ZSS/11 2011-05-06
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
19 750,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie
321/ZSS/11 2011-08-09
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie (Aneks Nr 1 do umowy - zmiana
szczegółowego harmonogramu realizacji działania)
1385 2011-05-25 95/ST/11 2011-05-13
OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA
KULTURY FIZYCZNEJ CZUBY
1 600,00 upowszechnianie sportu poprzez organizację imprez
1386 2011-05-25 265/ZSS/11 2011-05-13 PAWEŁ SATOWSKI SATO-SPORTS 15 000,00
Realizacja przedsięwzięcia profilaktycznego promującego
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i
studentów pod hasłem "Marsz po zdrowie, żeby zapobiec
nietrzeźwej głowie"
1387 2011-05-25 255/KL/11 2011-05-04 MARIUSZ AUSZ 1 900,00
autorskie opracowanie publikacji pt. "Muzea skansenowskie
we współczesnej edukacji historycznej"
1388 2011-05-25 280/ZSS/11 2011-05-13
CHARYTAT.STOW.NIESIENIA POMOCY
CHORYM " MISERICORDIA "
0,00
Aneks do umowy Nr 168/ZSS/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. -
zmiana harmonogramu
1389 2011-05-25 97/ST/11 2011-04-22
TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
7 000,00
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez imprezy
sportowe
134
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1390 2011-05-25 33/IR/11 2011-05-09
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
38 130,00
wykonanie dokumentacji projektowej na remont
pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w
Lublinie z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia
Ustawicznego wraz z dok. kosztorysową, przedmiarem
robót, specyfikacją tech. wykonania i odbioru robót.
1391 2011-05-25 264/ZSS/11 2011-05-12
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 750,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
314/ZSS/11 2011-06-27
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 Aneks do Umowy Nr 264/ZSS/11 z dnia 12 maja 2011 r.
1392 2011-05-25 263/ZSS/11 2011-05-12 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 22 500,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1393 2011-05-25 166/KL/11 2011-03-28 ANNA NAKONIECZNA 5 500,00
współpraca przy wykonaniu analizy budżetowej projektu
Lublin 2016 ESK
1394 2011-05-25 98/ST/11 2011-04-22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DOM
MŁODZIEŻY SOS
3 600,00
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez imprezy
sportowe
1395 2011-05-25 180/ZSS/11 2011-04-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SPARTAKUS
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
346/ZSS/11 2011-09-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SPARTAKUS
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 180/ZSS/11 z dnia 29 kwietnia
2011 r.
1396 2011-05-25 18/FE/11 2011-05-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 19 810 793,45
Umowa wstępna (pre - umowa) dotycząca przygotowania
projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"w ramach
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2007 -2013
1397 2011-05-25 92/IN/11 2011-01-07
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 4597/IN/2009 Renowacja Teatru
Straego - zmiana stawki VAT
1398 2011-05-25 31/OW/11 2011-03-21
AKADEMICKIE INKUBATORY
PRZEDSIEMBIORCZOŚCI
4 319,89
Dostawa gier logicznych w ramach projektu "SZOK - Szkolni
Odkrywcy Kariery, współfinansowanego ze srodków Unii
Europejskiej
18/OW/11 2011-03-11
AKADEMICKIE INKUBATORY
PRZEDSIEMBIORCZOŚCI
4 319,91
Dostawa gier logicznych w ramach projektu "SZOK - Szkolni
Odkrywcy Kariery, współfinansowanego ze srodków Unii
Europejskiej
1399 2011-05-26 277/ZSS/11 2011-05-17
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TRZYDZIESTKA PRZY SP 30
20 250,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
135
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
317/ZSS/11 2011-07-08
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TRZYDZIESTKA PRZY SP 30
0,00 Aneks do Umowy Nr 277/ZSS/11 z dnia 17 maja 2011 r.
1400 2011-05-26 74/GM/11 2011-05-24 KAZIMIERA STANKIEWICZ 0,00
Dzierżawa - ul. Struga - uprawy warzyw i kwiatów - cz. dz.
nr 3 (obr. 21, ark. 4)
1401 2011-05-26 274/ZSS/11 2011-05-20
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie (aneks Nr 2 - zmiana
merytoryczna nie powodująca skutków finanasowych)
69/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
1402 2011-05-26 270/ZSS/11 2011-05-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 7 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii zprofesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1403 2011-05-26 228/KL/11 2011-04-04
AGENCJA ARTYSTYCZNO-SZKOLENIOWA
EDYTA KORNET
3 400,00
zakup 2 fotografii do publikacji w drugiej aplikacji do
konkursu ESK 2016 oraz stu fotografii do publikacji na
stronie www.lublin2016.eu
1404 2011-05-26 203/KL/11 2011-04-05 RAFAŁ ROZMUS 6 720,00
ANEKS do umowy nr 227/KL/10 z 10 grudnia 2010 r. -
Realizacja autorskiego projektu z wykorzystaniem
wirtualnej orkiestry oraz prezentacja go na 12 spotkaniach
w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinje
227/KL/10 2010-12-10 RAFAŁ ROZMUS 6 720,00
Realizacja autorskiego projektu z wykorzystaniem
wirtualnej orkiestry oraz prezentacja go na 12 spotkaniach
w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
1405 2011-05-26 78/OŚ/11 2011-05-24
ŻANETA STASZEWSKA
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE
0,00
Umowa dot.użytkowania przez Panią Żanetę Staszewską
oprogramowania "GOMIG-Transferu Umów"o wartości
246,00 zł brutto.
1406 2011-05-26 226/KL/11 2011-05-26 MONIKA ADAMCZYK 500,00
współpraca przy korekcie tekstu w wersji angielskiej drugiej
aplikacji lublina do tytułu ESK 2016
1407 2011-05-26 239/KL/11 2011-05-18 JUSTYNA CZĄSTKA-KŁAPYTA 1 000,00
Autorska prezentacja instrumentów huculskich połączona z
wykonaniem utworów muzycznych podczas konferencji
poświęconej huculszczyźnie organizowanej w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego "Słowiańska
Atlantyda" w dniu 10 czerwca 2011 r. na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
1408 2011-05-26 229/KL/11 2011-04-05 AGNIESZKA ZAJDEL 1 000,00
korekta tekstu w wersji polskiej drugiej aplikacji do tytułu
ESK 2016
136
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1409 2011-05-26 227/KL/11 2011-04-11 PAWEŁ FRELIK 16 500,00
tłumaczenie z języka polskiego na angielski tekstu drugiej
aplikacji do tytułu ESK 2016
1410 2011-05-26 236/KL/11 2011-04-04 RAFAŁ MICHAŁOWSKI 200,00 wykonanie fotografii do drugiej aplikacji do tytułu ESK 2016
1411 2011-05-26 62/OŚ/11 2011-04-15 DERTEX DDD,MGR JOANNA SORDYL 59 400,00
ratowanie lubelskich kasztanowcow przed inwazja
szrotowka kasztanowcowiaczka
1412 2011-05-26 184/ZSS/11 2011-04-26
BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W
LUBLINIE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1413 2011-05-26 52/DM/11 2011-05-13
"WODROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
dot.zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
budową pawilonu usługowo- handlowego w Lublinie, na
działce nr ewid.48/18 (obr.8, ark.4) przy ul. Sławinkowskiej
49b w Lublinie
1414 2011-05-26 2/PL/11 2011-05-20 TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH 0,00
Aneks do porozumienia o współpracy w związku z
organizacją w Lublinie w 2012 roku IV Kongresu Urbanistyki
Polskiej zawierający harmonogram działań promocyjnych.
4/PL/10 2010-09-30 TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH 120 000,00
Porozumienie o współpracy w związku z organizacją w
Lublinie w 2012 roku IV Kongresu Urbanistyki Polskiej.
1415 2011-05-26 231/KL/11 2011-05-05 MARCIN STELMASZCZUK 2 000,00
wykonanie wersji mobilnej offline drugiej aplikacji do
konkursu ESK 2016
1416 2011-05-26 235/KL/11 2011-04-18 ADAM GŁAZ 2 040,00
korekta tekstu w wersji angielskiej drugiej aplikacji do
konkursu ESK 2016
1417 2011-05-26 242/KL/11 2011-05-09 ANDRZEJ ANTOSZEK 935,00
tłumaczenie z języka polskiego na angielski materiałów do
załącznika drugiej aplikacji do konkursu ESK 2016
1418 2011-05-26 241/KL/11 2011-05-09 KAROLINA MAJKOWSKA 680,00
tłumaczenie z języka polskiego na angielski materiałów do
załącznika drugiej aplikacji do tytułu ESK 2016
1419 2011-05-26 243/KL/11 2011-05-09 RENATA KUJAWSKA QLT TRANSLATION 1 107,00
tłumaczenie tabel do załącznika drugiej aplikacji do
konkursu ESK 2016
1420 2011-05-26 164/KL/11 2011-03-15 PACEWA WOJCIECH PACEWICZ 7 380,00
fotoedycja drugiej aplikacji Miasta Lublin do konkursu ESK
2016
1421 2011-05-26 256/KL/11 2011-05-10 ART MARKETING SYNDICATE S.A. 50 798,51 druk, ekspozycja i emisja reklam
1422 2011-05-26 232/KL/11 2011-04-05 ROBERT LOOBY 13 600,00
autorska edycja wersji angielskiej aplikacji do tytułu ESK
2016
137
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1423 2011-05-26 223/KL/11 2011-04-04 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI 200,00
wykonanie fotografii do drugiej aplikacji do konkursu ESK
2016
1424 2011-05-26 240/KL/11 2011-04-05 JAROSŁAW CYMERMAN 585,00
współpraca przy edycji tekstu w wersji polskiej drugiej
aplikacji do konkursu ESK 2016
1425 2011-05-26 234/KL/11 2011-04-05 IWONA BURDZANOWSKA 400,00
wykonanie dwóch fotografii do aplikacji do konkursu ESK
2016
1426 2011-05-26 70/OŚ/11 2011-05-11
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
14 000,00
Redagowanie, druk, skład 4 numerów biuletynu
edukacyjnego
1427 2011-05-26 53/DM/11 2011-05-19
INWESTOR DEVELOPMENT R.SIEJKA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
0,00
dot.zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu
zabudowy mieszkanlej wielorodzinnej w Lublinie ,na
działkach nr ewid.1/6,1/7 (obr.24, ark.6) ul. Bluszczowa
1428 2011-05-26 230/KL/11 2011-04-04 MACIEJ KACZANOWSKI 200,00 wykonanie fotografii do drugiej aplikacji do tytułu ESK 2016
1429 2011-05-26 244/KL/11 2011-05-09 MAGDALENA GŁADYSZ 850,00
tłumaczenie materiałów do załącznika drugiej aplikacji do
konkursu ESK 2016
1430 2011-05-26 281/ZSS/11 2011-05-18
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00 Aneks Nr 2 do umowy Nr 91/ZSS/11 z dnia 1 marca 2011 r.
1431 2011-05-26 269/ZSS/11 2011-05-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 10 500,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1432 2011-05-26 79/OŚ/11 2011-05-24
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I
OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZ
0,00
Umowa na użytkowanie przez Pana Michała
Siekaczyńskiego opragramowania "GOMIG-Transferu
Umów" o wartości 246,00 zł brutto.
1433 2011-05-27 44/KP/11 2011-05-09
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
"INTROPAK" S.C. ANDRZEJ PAŚNIKOWSKI
LIDIA
5 044,00
Wykonanie oraz dostawa 200 szt. opakowań zbiorczych na
cele promocyjne.
1434 2011-05-27 47/KP/11 2011-05-09
STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE
EUROPA
0,00 Aneks do umowy nr 152/KP/10
152/KP/10 2010-09-17
STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE
EUROPA
20 000,00 Produkcja filmu fabularnego p.t. " Biec w stronę Ty"
1435 2011-05-27 237/KL/11 2011-05-17 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 40 000,00
dotacja celowa na realizację zadania - projekt "Dzielić
wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy
artystycznej"
1436 2011-05-27 45/KP/11 2011-05-09 FIDO FILM JOANNA FIDO 0,00 Aneks do umowy nr 151/KP/10
138
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
151/KP/10 2010-09-17 FIDO FILM JOANNA FIDO 30 000,00 Produkcja filmu dokumentalnego p.t. "Sześć postaci".
1437 2011-05-27 52/KP/11 2011-04-28
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dot. zasad współpracy związanej z
działaniami promocyjnymi podczas Koncertu na Placu
zamkowym w Lublinie w dn. 04.05.2011
1438 2011-05-27 181/ZSS/11 2011-05-02
OKRĘGOWY ZWIĄZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1439 2011-05-27 103/ST/11 2011-05-18
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA
LUBLIN
5 000,00
umowa promocyjna UKS Roxa Międzynarodowy Turniej Piłki
Ręcznej w Neuss Niemcy
1440 2011-05-27 56/DM/11 2011-05-24
ELEKTRO-KOMPLEKS BIURO USŁUG
INŻYNIERSKICH I
ELEKTROINSTALACYJNYCH RAD
3 321,00
Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia przejścia
podziemnego pod ul.Orkana (w pobliżu ul.Zwycięskiej) w
Lublinie
1441 2011-05-27 262/ZSS/11 2011-05-09
MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE
LUBLINIANKA
8 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1442 2011-05-27 57/KP/11 2011-05-27 RAFAŁ ROSŁOŃ 4 542,00
Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie akcji
promującej Carnaval sztuk - Mistrzów z wykorzystaniem
umiejętności szczudlarskich.
1443 2011-05-27 43/KP/11 2011-05-09 YETI FILMS SP. Z O.O. 0,00 Aneks do umowy nr 150/KP/10
150/KP/10 2010-09-17 YETI FILMS SP. Z O.O. 350 000,00 Produkcja fabularnego filmu p.t. "Dwa"
1444 2011-05-27 18/KP/11 2011-04-18 HERBAPOL-LUBLIN S.A. 34 686,00
Produkcja i dostarczenie herbaty czarnej z winogronem w
opakowaniu na potrzeby stworzenia nowego produktu
promującego miasto Lublin.
138/KP/11 2011-05-30 HERBAPOL-LUBLIN S.A. 0,00 Aneks do umowy nr 18/KP/11
1445 2011-05-27 37/KP/11 2011-05-02 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Porozumienie intencyjne w sprawie współorganizacji
Carnavalu Sztuk-Mistrzów.
1446 2011-05-30 12/GK/11 2011-01-03
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
698 035,04
Aneks dot. zmiany podatku VAT. Prace związane z
utrzymaniem, Kompleksową konserwacją i renowacją
zieleni komunalnej miasta Lublin w rejonie nr V- Rury.
4687/GK/2009 2009-12-10
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
698 035,04
Prace związane z utrzymaniem, Kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni komunalnej miasta Lublin w rejonie nr V-
Rury.
1447 2011-05-30 10/GK/11 2011-01-03
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
1 220 414,20
Aneks dot. zmiany podatku VAT Prace porządkowe
związane z utrzymaniem , kompleksową konserwacja i
renowacją zieleni w rejonie Śródmieście
139
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
835/GK/2010 2010-03-12
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
1 220 414,20
Prace porządkowe związane z utrzymaniem , kompleksową
konserwacja i renowacją zieleni w rejonie Śródmieście
1448 2011-05-30 233/KL/11 2011-04-20 WOJCIECH KOWALIK 3 400,00 produkcja akcji promocyjnej "Homologacja do ESK"
1449 2011-05-30 104/ST/11 2011-05-19
LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE
FALA
10 000,00
działania promocyjne podczas uczestnictwa w 25
Jubileuszowych Mistrzostwach Polski w Maratonie
Kajakowym
1450 2011-05-30 21/SOI/11 2011-05-31 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA 9 450,00
świadczenie przez Wykonawcę w terminie od 15 do 17
czerwca 2011 r. usług hotelarskich zleconych przez Klienta
podczas Forum LUB-INVEST
1451 2011-05-30 11/GK/11 2011-01-03
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
1 177 458,17
Aneks dot. zmiany podatku VAT. Prace związane z
utrzymaniem, kompleksową konserwacją i renowacją
zieleni- w rejonie Bronowice
843/GK/2010 2010-03-12
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
1 177 458,17
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacją i
renowacją zieleni- w rejonie Bronowice
1452 2011-05-30 73/GK/11 2011-05-10 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 0,00
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie
Gminy Lublin w 2011r.
1453 2011-05-30 9/GK/11 2011-01-03
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
799 135,66
Aneks dot. umowy 4671/GK/2009 "Prace związane z
utrzymaniem , kompleksową konserwacją i renowacją
zieleni w rejonie Czechów"- zmiana podatku VAT
4671/GK/2009 2009-12-14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
799 135,66
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni-w rejonie Czechów
1454 2011-05-30 266/ZSS/11 2011-05-12
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
9 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1455 2011-05-31 58/KP/11 2011-05-31 ALEKSANDRA GULIŃSKA 2 371,00
Organizacja i koordynacja imprezy promocyjnej pod nazwą
Planeta Lublin w dn. 12.06.2010 na osiedlu LSM w Lublinie.
1456 2011-05-31 83/ST/11 2011-05-23 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 7 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - karate
tradycyjne
1457 2011-05-31 59/KP/11 2011-05-31 JOANNA STACHYRA 2 336,00
Organizacja i koordynacja imprezy promocyjnej pod nazwą
Planeta Lublin w dn. 12.06.2011r na osiedlu Węglin w
Lublinie.
1458 2011-05-31 57/DM/11 2011-05-24
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
ELEKTROTECHNICZNYCH I HANDLOWYCH
"ELTO" SPÓŁKA
46 740,00 Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ul. Zadębie
140
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1459 2011-05-31 32/KP/11 2011-04-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 8 610,00
Współpraca w ramach organizacji Koncertu Inaugurującego
Lubelskie Dni Kultury Studenckiej.
1460 2011-05-31 293/ZSS/11 2011-05-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 615,00
Umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów -
koncert w ramach happeningu profilaktycznego w dniu 2
czerwca 2011 r.
1461 2011-05-31 18/SOI/11 2011-05-16 SYLWIA SZAJC 5 000,00
Monitorowanie i koordynacja wdrażania Strategi Rozwoju
Miasta oraz przygotowanie raportu w przyjątym terminie i
trybiei
1462 2011-05-31 41/KP/11 2011-05-02
ZARZĄD KRAJOWY NIEZALEŻNEGO
ZRZESZENIA STUDENTÓW
2 000,00
Współpraca w celu promocji Miasta podczas 11 edycji
studenckiej zbiórki krwi Wampiriada - studenckie honorowe
krwiodawstwo z finałem w Lublinie w dn. 18.05.2011.
1463 2011-05-31 19/PN/11 2011-05-16 KLAUDIA GIORDANO 2 700,00
opracowanie koncepcji katalogu promocyjnego,
opracowanie treści katalogu wraz z korektą dot. projektu
Marka EkoLubln in
1464 2011-05-31 25/IT/11 2011-03-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04 Usługa dostepu do Internetu DSL - Rada Dzielnicy Wrotków
1465 2011-05-31 68/DM/11 2011-05-30
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
20 000,00
Remont ciągu pieszego pomiędzy Szkołą Podstawową nr
34, a Przedszkolem nr 56 przy ul. Kurantowej w kierunku
Prześniczki w Lublinie
1466 2011-05-31 76/GM/11 2011-05-12
TADEUSZ BOJARCZUK WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
7 749,00
wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu
Państwa
1467 2011-05-31 294/ZSS/11 2011-05-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 147,60
Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów w
ramach happeningu profilaktycznego w dniu 2 czerwca
2011 r.
1468 2011-05-31 96/ST/11 2011-05-13
OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA
KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
15 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej- organizacja imprez
1469 2011-05-31 21/PN/11 2011-05-16 WOJCIECH PĘCZUŁA 3 300,00
opracowanie koncepcji katalogu promocyjnego,
opracowanie treści katalogu warz z korektą do projektu
Marka EkoLublin
1470 2011-05-31 19/SOI/11 2011-05-16 VIKTORIYA HERUN 2 400,00
tłumaczenie na język rosyjski, ukraiński i angielski treści,
które będą zamieszczone na stronie www.study.lublin.eu
1471 2011-05-31 20/PN/11 2011-05-16 EWA ALBIŃSKA 2 000,00
opracowanie koncepcji oraz treści katalogu wraz z korektą
do projektu Marka EkoLublin
1472 2011-06-01 370/OR/11 2011-05-30 ANGELIKA SADURSKA 3 600,00
wprowadzanie zmian i administrowanie platformą
informatyczną wspierającą Strategie RZL
1473 2011-06-01 372/OR/11 2011-05-26 GRAŻYNA KINTOP 4 500,00 utrzymanie czystości w pomieszczeniach UM Lublin
141
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1474 2011-06-01 90/OW/11 2011-04-21 POLITECHNIKA LUBELSKA 95,00
Wynajem pomieszczenia laboratoryjnego Wydziału
Mechanicznego Politechniki Lubelskiej dn. 29.IV.2011 r. w
ramach realizacji projektu "Już wiem. Bedę inżynierem".
1475 2011-06-01 82/GK/11 2011-06-01
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
16 332 786,24
Eksploatacja i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej na terenie miasta Lublina w granicach
administracyjnych
1476 2011-06-01 77/GM/11 2011-05-31 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A 5 000 000,00
Umowa objęcia 50 000 akcji nieuprzywilejowanych
imiennych serii S o numerach 0001 do 50000 o wartości
nominalnej 100,00 zł każda i cenie emisyjnej 100,00 zł
każda akcja w Spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1477 2011-06-01 288/ZSS/11 2011-05-19
TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
18 000,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1478 2011-06-01 81/GK/11 2011-06-01
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
643 197,75
Eksploatacja i konserwacja zdrojów ulicznych i punktów
szybkiego napełniania na terenie miasta Lublina w
granicach administracyjnych
1479 2011-06-01 79/GM/11 2011-05-30 GRAŻYNA BLACHANI 0,00
Dzierżawa - ul. Żeglarska - zieleń przydomowa - cz. dz. nr
199/3 (obr. 49, ark. 2)
1480 2011-06-01 373/OR/11 2011-05-30 EDYTA KAPUSTA 900,00 zmiana terminu i kwoty umowy
333/OR/11 2011-05-04 EDYTA KAPUSTA 1 800,00 opracowywanie zestawień dot. badań, szkoleń BHP
1481 2011-06-01 78/GM/11 2011-05-23
BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA
SARAN
6 150,00
wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu
Państwa
1482 2011-06-01 75/GK/11 2011-04-12
USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD
CZOP
9 225,00
Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.
Tymczasowe odprowadzenie wód zalewających działkę nr
585/5 przy ul. Tarninowej w Lublinie.
24/GK/11 2011-02-10
USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD
CZOP
9 225,00
Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.
Tymczasowe odprowadzenie wód zalewających działkę nr
585/5 przy ul. Tarninowej w Lublinie.
1483 2011-06-01 66/OW/11 2011-04-18 JACEK HUNICZ 1 160,00
Przeprowadzenie spotkan dla uczniów ZSS w Lublinie
(kwiecień 2011 r.) w ramach realizacji projektu "Już
wiem.Będę inzynierem".
1484 2011-06-01 82/OŚ/11 2011-05-18 APTEKA 2003 LUCYNA WIĘCIERZEWSKA 4,93 Dot.opłaty za korzystanie z pojemnika w wysokości 4,93 zł.
1485 2011-06-01 17/PN/11 2011-05-20
AGENCJA REKLAMOWA KREDKA S.C
ANDRZEJ JAKÓBCZYK, JERZY BRANIA-
SCHMIDT
4 500,57
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych do projektu
MarkaEkoLublin część II (magnesy na lodówkę)
142
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1486 2011-06-01 18/PN/11 2011-05-20
AGENCJA REKLAMOWA KREDKA S.C
ANDRZEJ JAKÓBCZYK, JERZY BRANIA-
SCHMIDT
11 830,48
wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych do
projektu Marka EkoLublin część I (smycz gruba, kubek w
opakowaniu, zestaw kredek, torba papierowa)
1487 2011-06-01 94/ST/11 2011-05-13
MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W
LUBLINIE
10 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej-imprezy sportowe
1488 2011-06-01 67/OW/11 2011-04-28 JACEK HUNICZ 1 160,00
Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dla uczniów ZSS
w Lublinie (w kwietniu 2011 r.) w ramach realizacji projektu
"Już wiem. Będę inzynierem".
1489 2011-06-01 375/OR/11 2011-05-30 JAROSŁAW POMARAŃSKI 1 400,00 czynności związane z obsługą prawną
1490 2011-06-01 371/OR/11 2011-05-30 DOROTA NASALSKA 1 700,00
skorygowanie błędów w deklaracjach rozliczeniowych
zlikwidowanego ZOZ w Lublinie za miesiąc maj 2002 r.
1491 2011-06-01 286/ZSS/11 2011-05-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 20 250,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
309/ZSS/11 2011-06-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00 Aneks Nr 1 do Umowy Nr 286/ZSS/11
1492 2011-06-01 267/ZSS/11 2011-05-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 22 500,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
308/ZSS/11 2011-06-20 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 0,00 Aneks do Umowy Nr 267/ZSS/11
1493 2011-06-01 162/ZSS/11 2011-04-20 FUNDACJA "PRAESTERNO" 6 000,00
realizacja programu edukacyjno - wspierającego dla
rodziców
1494 2011-06-02 42/KP/11 2011-05-09
POLSKIE RADIO REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
2 460,00
Aneks do umowy z dn. 10.05.2010 dot. udostępniania
systemu newsów na stronę lublin.eu
1849/KP/2010 2010-05-10
POLSKIE RADIO REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
14 640,00
Usługa udostępnienia systemu newsów na stronę
www.lublin.eu oraz jego bieżąca aktualizacja.
1495 2011-06-02 70/DM/11 2011-05-30
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"GALPAK" GRZEGORZ GIEZEK
5 535,00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na
rozbiórki budynków zlokalizowanych w liniach
rozgraniczających ul. Do Dysa w Lublinie na odcinku od Al.
Spółdzielczości Pracy do ul. Choiny
1496 2011-06-02 72/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 23 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - lekka atletyka
1497 2011-06-02 78/ST/11 2011-05-13
STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO -
ŻUŻLOWY LUBLIN
85 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - żużel
1498 2011-06-02 30/ST/11 2011-05-18 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRCSY SP.J. 28 500,00 organizacja wycieczki dla społeczności romskiej - aneks
3/ST/11 2011-03-15 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRCSY SP.J. 28 500,00 organizacja wycieczki dla społeczności romskiej
143
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1499 2011-06-02 248/KL/11 2011-04-20 KRZYSZTOF MUCHA 800,00
Udzielenie jednorazowej, odpłatnej i niewyłącznej licencji na
korzystanie z utworu "Plan miejscowości Głusk na początku
XIX w."
1500 2011-06-02 69/DM/11 2011-05-30
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
35 670,00
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji
telekomunikacyjnej wzdłuż ul. Do Dysa (Al. Spółdzielczości
Pracy- Choiny) i ul. Stefczyka ( Do Dysa- Nasutowska) w
Lublinie oraz aktualizację projektu oświetlenia dla ww.ulic.
1501 2011-06-02 376/OR/11 2011-04-22 LIDIA PIOTR-KRAJECKA 2 460,00
wykonywanie opinii w sprawie oceny możliwości
powtórzenia czynności dokonanych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
1502 2011-06-02 100/ST/11 2011-05-13
MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W
LUBLINIE
80 000,00
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje
zawodów sportowych
1503 2011-06-02 76/GK/11 2011-04-04
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
18 371,30
Aneks zmieniający wartość wynagrodzenia ryczałtowego w
związku ze zmianą podatku VAT z 22% na 23%
30/GK/10 2010-08-02
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
2 568 100,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ul. Krochmalnej w Lublinie
1504 2011-06-02 278/ZSS/11 2011-05-17
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
ANNA MAJCHER
0,00 Aneks do umowu Nr 141/zss/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
1505 2011-06-02 74/GK/11 2011-05-12
KONSTALMET S.C PIOSEK ANDRZEJ I
DAMIAN
15 521,37
Dostarczenie 17 szt ławek parkowych z oparciem i 14 szt
koszy na śmieci
1506 2011-06-02 31/KP/11 2011-04-29
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
15 965,40
Licencja na publiczne wykonanie utworów zespołów Roots
Manuva, Virus Syndicate, Supersci podczas Koncertu
Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej w dn.
04.05.2011 na Placu Zamkowym w Lublinie
1507 2011-06-02 279/ZSS/11 2011-05-17
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ELŻBIETA
KEMPISTY
0,00 Aneks do umowy Nr 133/ZSS/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
1508 2011-06-03 66/DM/11 2011-05-26
KOMUNALNE PRZEDS.ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
4 608,56
"Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu,
utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic"
1509 2011-06-03 36/IR/11 2011-05-30 LUBCOM PIOTR GORYCKI 5 227,50
Wykonanie projektu wykonawczego dotyczącego budowy
radiowego systemu transmisji danych na potrzeby przesyłu
obrazu video z Teatru Starego w Lublinie do mobilnych
telebimów.
1510 2011-06-03 79/KP/11 2011-06-06 EWA SIEMBIDA 1 400,00
Pokaz i przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich podczas
imprezy promocyjnej Planeta Lublin w dn. 12.06.2011 na
osiedlu LSm w Lublinie.
144
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1511 2011-06-03 290/ZSS/11 2011-05-25 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 148/ZSS/11 z dnia 7 kwietnia 2011
r.
1512 2011-06-03 75/KP/11 2011-06-06 JACEK RACHWALD 1 000,00
Wykonanie działań animacyjnych podczas imprezy
promocyjnej pod nazwą Planeta Lublin w dn. 12.06.2011 r.
na osiedlu LSM w Lublinie
1513 2011-06-03 71/KP/11 2011-06-01 MARTA DENYS 550,00
Przygotowanie autorskiego wstępu do albumu "Lublin.
Miasto Inspiracji" wraz z przeniesieniem autorskich praw
zależnych i majątkowych.
1514 2011-06-03 26/IR/11 2011-05-05
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z
O. O. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
1 060 867,14
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1920/IN/2009 z dnia 03.06.2009 r.
(wykonanie prac geologicznych umożliwiających ustalenie
zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w
Turce - etap I) - zmiana wynagrodzenia (podwyższenie) w
związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT z 22% na
23%; po zmianie całkowite wynagrodzenie brutto wynosi 1
060 867,14 PLN
1920/IN/2009 2009-06-03
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z
O. O. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
1 053 867,72
Wykonanie prac geologicznych umożliwiających ustalenie
zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w
Turce - etap I.
1515 2011-06-03 167/KL/11 2011-05-25
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
4 600,00
POROZUMIENIE - organizacja III Parafialnego Festynu
Rodzinnego "Rodzinalia 2011" w dniu 12 czerwca 2011 roku
w Lublinie na boisku Klubu Piłkarskiego "Wieniawa" Lublin
1516 2011-06-03 261/ZSS/11 2011-06-02 BARBARA WELC 2 500,00
wykonanie przez córkę - Magdalenę Welc koncertu podczas
happeningu
1517 2011-06-03 76/KP/11 2011-06-06 BEATA MŁYNARSKA 1 400,00
Pokaz i przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich podczas
imprezy promocyjnej Planeta Lublin w dn. 12.06.2011 na
osiedlu Węglin w Lublinie.
1518 2011-06-03 77/KP/11 2011-06-06 BARBARA WYBACZ 1 300,00
Wykonanie fotografii otworkowej podczas imprezy
pomocyjnej Planeta Lublin w dn. 12.06.2011 na osiedlach
Węglin i LSM w Lublinie.
1519 2011-06-03 60/KP/11 2011-05-31 MAŁGORZATA DĄBROWSKA 500,00
Wykonanie mini koncertu skrzypcowego na imprezie
promocyjnej pod nazwą Planeta Lublin w dn. 12.06.2011 na
osiedlu LSM w Lublinie.
1520 2011-06-03 282/ZSS/11 2011-06-02 JUGGLIN CAT MARCIN KAWECKI 500,00 występ na happeningu "Lubelskie dni profilaktyki"
1521 2011-06-03 254/ZSS/11 2011-06-02
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM.
WANDY KANIOROWEJ
6 500,00
montaż i demontaż sceny wraz z nagłościeniem -
HAPPENING
145
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1522 2011-06-03 78/KP/11 2011-06-06 ALICJA KAWKA 800,00
Kolportaż ulotek w dzielnicach Węglin, LSM, Błonie,
informujących mieszkańców o imprezie promocyjnej
Planeta Lublin.
1523 2011-06-03 74/KP/11 2011-06-06 PAULINA SIEMBIDA 250,00
Czytanie baśni dla dzieci podczas imprezy promocyjnej
Planeta Lublin w dn. 12.06.2011 na osiedlu LSM w Lublinie
1524 2011-06-03 64/DM/11 2011-05-26
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
22 017,00
"Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu,
utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic"
1525 2011-06-03 65/DM/11 2011-05-26 IKOM SP. Z O.O. 38 324,16
"Wykonanie robót polegających na wykonaniu
montażu,utrzymaniu ikonserwacji tabliczek z nazwami ulic"
1526 2011-06-03 73/KP/11 2011-06-06 TOMASZ KOZDRAJ 1 000,00
Przeprowadzenie warsztatów z gry na instrumentach
etnicznych oraz nauka robienia baniek mydlanych dla dzieci
podczas imprezy promocyjnej pod nazwą Planeta Lublin w
dn. 12.06.2011r na osiedlu LSM w Lublinie;
1527 2011-06-03 22/GD/11 2011-05-27
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
21 648,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dot.weryfikacji
danych granic obrębów.
1528 2011-06-03 289/ZSS/11 2011-05-25 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 152/ZSS/11 z dnia 7 kwietnia 2011
r.
1529 2011-06-03 80/GK/11 2011-05-26
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
32 619,60
Dastarczenie i zamontowanie 57 mb ogrodzenia wraz ze
słupkami i bramką na placu zabaw przy ul. Wyżynnej oraz
zamontowac 110m ogrodzenia wraz ze słupkami i dwoma
bramkami na placu zabaw przy ul. Świerkowej w Lublinie
1530 2011-06-06 266/KL/11 2011-05-23 MATEUSZ KOWALSKI 1 550,00
Produkcja i reżyseria musicalu pt. "Lucyferia", którego
premiera odęedzie się 30 maja 2011 r. w Lublinie w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1531 2011-06-06 26/IT/11 2011-05-26 LUBCOM PIOTR GORYCKI 6 998,70
Dostawa i instalacja urządzern radiowych Ubiquiti 5GHzw
relacjach Al. Jana Pawła II (słup z kamera monitoringu
miasta) - ul. Biedronki 13 (Zespół Szkół nr 10).
1532 2011-06-06 27/IT/11 2011-05-27 MIKRONIKA 45 756,00
Wykonanie prac przebudowy instalacji wodno-
kanalizacyjnej,c.o. oraz wydzielenia stref pozarowych w
budowanej serwerowni w Państwowych Szkołach
Budownictwa i Geodezji w Lublinie przy Al. Racławickich 5.
146
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1533 2011-06-06 68/OW/11 2011-06-01
LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20 000,00
wiadczenie stałego serwisu eksploatacyjnego
oprogramowania firmy Verso, użytkowanego na
wieloosobowym stanowisku pracy ds. dochodów,
wieloosobowym stanowisku pracy ds. likwidatury oraz
wieloosobowym stanowisku pracy ds. kosztów eksploatacji
przedszkoli w referacie ds. finansowo-księgowych
przedszkoli w Wydziale Oświaty i Wychowania UM
1534 2011-06-06 49/KP/11 2011-05-18
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
2 474,81
Współpraca w celu promocji miasta podczas imprezy
promocyjnej Kapela Serc w dn. 22.05.2011 w Lublinie.
1535 2011-06-06 72/DM/11 2011-06-06 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 13 997,40
Remont ciągu pieszego przy ul. Braci Wieniawskich w
Lublinie
1536 2011-06-06 71/DM/11 2011-06-07
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
19 506,99
Remont ciągu pieszego przy ul. Niepodległości od zjazdu do
pos.Niepodległości 7do zjazdu do pos.Niepodległości 5 w
Lublinie
1537 2011-06-06 377/OR/11 2011-05-06
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
0,00 praktyki Emilia Domańska
1538 2011-06-06 75/GM/11 2011-05-20 WALDEMAR BARTNIK 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
1/15 (obr. 4, ark. 9)
1539 2011-06-06 296/ZSS/11 2011-06-01 HOTEL VICTORIA 2 200,00
Wynajęcie sali szkoleniowej i zapewnienie wyżywienia dla
członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lublinie na szkolenie.
1540 2011-06-06 65/ST/11 2011-05-30 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN" 6 000,00
umowa promocyjna uczestnictwo Kolarskiego Klubu
Tandemowego "HETMAN" w zawodach Pucharu Świata
kolarstwa tandemowego osób niewidomych i
słabowidzących w Hiszpani w terminie 9-13 czerwca 2011 r.
1541 2011-06-06 73/DM/11 2011-06-06
ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
STANISŁAW KĘPKA
15 375,00
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Władysława Jagiełły w
Lublinie
1542 2011-06-06 16/PN/11 2011-05-27
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
6 000,00
organizacja wyżywienia - cateringu dla uczestników akcji
organizowanych w ramach projektu Marka EkoLublin Akcja
Spotkajmy się w schronisku 29.05.11 i Akcja EkoPiknik
19.06.11
1543 2011-06-07 265/KL/11 2011-06-01 ROBERT GRUDZIEŃ 6 000,00
Autorski wystep w charakterze organizty podczas koncertu
w dniu 8 czerwca 2011 r. organizowanego w ramach
obchodów jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia
Misericordia w kosciele p.w. Świętej Rodziny w Lublinie
147
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1544 2011-06-07 295/ZSS/11 2011-06-01 EDUKACJA I PUBLIKACJE RENATA DURDA 1 500,00
Przeprowadzenie szkolenia dla członków Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie "Nowe
Rozwiązania prawne przydatne w systemie pomocy
rodzinie"
1545 2011-06-07 80/KP/11 2011-06-06 PAWEŁ CUKIER 500,00
Autorskie wykonanie mini koncertu akordeonowego na
imprezie promocyjnej pod nazwą Planeta Lublin w dn.
12.06.2011 w dzielnicy LSM w Lublinie
1546 2011-06-07 80/OŚ/11 2011-05-30
KRZYSZTOF DADEJ EVENTER AGENCJA
ARTYSTYCZNA
4 800,00
Organizacja występu zespołu Backbeat w dn.19.06.2011 r
podczas imprezy plenerowej VI Ekopiknik Rodzinny
połączony z Maratonem Leszczowym".
1547 2011-06-08 277/KL/11 2011-06-01 WIESŁAW OCHMAN 4 000,00
Autorski występ w charakterze solisty podczas koncertu w
dniu 8 czerwca 2011 r. organizowanego w ramach
obchodów jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia
Misericordia w kosciele p.w. Świętej Rodziny w Lublinie
1548 2011-06-08 270/KL/11 2011-06-01 WINCENTY ŁASZEWSKI 1 100,00
przygotowanie i przeprowadzenie wykładu podczas
spotkania "W hołdzie JPII' w ramach promocji projektu
ESK2016
1549 2011-06-08 388/OR/11 2011-06-01
FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD
GRUDZIŃSKI
191 289,60 najem pomieszczeń Kowalska 4
91/OR/12 2012-03-01
FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD
GRUDZIŃSKI
0,00 Aneks nr 1 zmniejszenie kwoty czynszu
1550 2011-06-08 74/DM/11 2011-05-10
PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA
EKOS DR INŻ.IWONA SZCZEPANOWSKA
336 326,46 "Budowa drogi w ul.Stalowej w Lublinie
1551 2011-06-08 275/KL/11 2011-04-29 MICHAŁ ZIELIŃSKI 8 800,00
autorska redakcja i edycja angielskiej wersji materiałów
dodatkowych do drugiej aplikacji Lublina do tytułu ESK
2016
1552 2011-06-08 58/DM/11 2011-05-31
SQL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 845 000,00
"Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową
systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"
1553 2011-06-08 59/DM/11 2011-05-25
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I
NADZORÓW INWESTORSKICH
BUDOWNICTWA DROGOWE
78,00
Aneks do umowy nr 108/DM/10 z dnia 22.11.2010 w
sprawie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegającymi na wykonaniu remontu ul.
Kuronia (dawnej Proletariuszy) w Lublinie
108/DM/10 2010-11-22
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I
NADZORÓW INWESTORSKICH
BUDOWNICTWA DROGOWE
9 516,00
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegajacymi na wykonaniu remontu ul.
Kuronia (dawniej ul. Proletariuszy) w Lublinie.
148
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1554 2011-06-08 387/OR/11 2011-04-07 BARBARA JAŚKOWSKA 250,00 aneks do umowy zmiana terminu umowy i kwoty
281/OR/11 2011-03-31 BARBARA JAŚKOWSKA 1 750,00 sprzątanie pomieszczeń UM
1555 2011-06-08 389/OR/11 2011-06-01 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 99 138,00 najem pomieszczeń Złota 2
162/OR/12 2012-05-28 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 0,00
Aneks zwiększenie wynajmowanej powierzchnii przy ul.
Złotej 2 (zwiększenie wartości umowy)
64/OR/13 2013-05-14 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 21 880,65
aneks do umowy nr 389/OR/11, zwiększenie powierzchni
najmu o 69 m2 i zwiększenie kwoty czynszu o 2917,42 zł
brutto miesięcznie. Kwota czynszu wyniesie 24338,15 zł/m-
sc netto / 29935,92 zł/m-sc brutto.
1556 2011-06-08 129/ZSS/11 2011-04-11
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
GRAŻYNA KUCHNIO
8 500,00 Realiazacja programów zdrowotnych - stomatologia
1557 2011-06-08 264/KL/11 2011-05-12 GALERIA LABIRYNT 80 000,00 remont pomieszczeń, głównie sal wystawowych
466/KL/11 2011-09-29 GALERIA LABIRYNT 0,00
Aneks do umowy nr 264/KL/11 z dnia 12 maja 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 80.000 zł
słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych z przeznaczeniem na
realizację zadania remont pomieszczeń, głównie sal
wystawowych
559/KL/11 2011-11-29 GALERIA LABIRYNT 0,00
Aneks do umowy nr 264/KL/11 z dnia 12 maja 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wys. 80.000 zł słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych z przeznaczeniem na
realizację zadania - remont pomieszczeń, głównie sal
wystawowych.
1558 2011-06-08 274/KL/11 2011-04-29 GRZEGORZ KONDRASIUK 8 800,00
autorska redakcja i edycja polskiej wersji materiałów
dodatkowych do drugiej aplikacji Lublina w konkursie
ESK2016
1559 2011-06-09 291/ZSS/11 2011-06-06 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie (aneks Nr 1 do umowy)
172/ZSS/11 2011-05-06 STOWARZYSZENIE "STOP" 19 750,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie
1560 2011-06-09 36/SA/11 2011-06-06 SYLWIA KĘDZIORA 500,00
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w lokalu Powiatowej
Komisji Lekarskiej Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina w Lublinie.
149
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1561 2011-06-09 54/KP/11 2011-05-24 POLSKA AGENCJA PRASOWA 5 811,75
Organizacja konferencji prasowej w dn. 30.05.2011 w
Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.
1562 2011-06-09 39/KP/11 2011-05-04 ADAM ORLEWICZ 0,00
nadzór plastyczny nad przygotowaniem i realizacją projektu
"Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną"
171/KP/10 2010-10-01 ADAM ORLEWICZ 8 250,00
nadzór plastyczny nad przygotowaniem i realizacją projektu
"Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną"
1563 2011-06-09 35/SA/11 2011-06-06 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY 300,00
Prowadzenie zajęć w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej
Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina w Lublinie z osobami
zgłaszajacymi się do kwalifikacji wojskowej.
1564 2011-06-09 32/SA/11 2011-06-06 GABRYELA TOMASZEWSKA 300,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
1565 2011-06-09 91/OW/11 2011-05-17 PAWEŁ KOMADA 1 160,00
przeprowadzenie spotkań dla uczniów ZSE w Lublinie w
miesiącu maju 2011 r. w ramach realizacji projektu "Już
wiem. Będę inżynierem".
1566 2011-06-09 33/SA/11 2011-06-06 BOŻENA WÓJCIK 300,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
1567 2011-06-09 30/SA/11 2011-06-06 MARTA SAGAN 300,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
1568 2011-06-09 301/ZSS/11 2011-06-20 WALDEMAR HALOTA 2 700,00
Pzrzygotowanie wykładu na konferencję "Profilaktyka i
leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C".
1569 2011-06-09 22/PN/11 2011-06-09 VIKTOR SVINTSITSKYY 6 000,00
umowa zlecenie na realizowanie komunikacji obcojęzycznej
z uczestnikami i partnerami Kongresu Kultury
1570 2011-06-09 34/SA/11 2011-06-06 MARIUSZ TORUŃ 300,00
Prowadzenie zajęć w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej
Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina w Lublinie z osobami
zgłaszajacymi się do kwalifikacji wojskowej.
1571 2011-06-09 31/SA/11 2011-06-06 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA 300,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
1572 2011-06-09 300/ZSS/11 2011-06-20 STANISŁAW ŚWITALSKI 1 600,00
Pzrzygotowanie wykładu na konferencję "Profilaktyka i
leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C".
150
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1573 2011-06-09 93/OW/11 2011-06-09 EWA GĘCA 10 000,00
wykonanie usługi w zakresie organizacji festynu
prezentującego osiągnięcia dzieci w ramach projektu "ja też
chodzę do przedszkola" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach EFS
1574 2011-06-09 28/SA/11 2011-06-06 KATARZYNA KWIETNIEWSKA 300,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
1575 2011-06-09 40/KP/11 2011-05-04 BARBARA KOWALEWSKA 0,00
nadzór plastyczny nad przygotowaniem i i realizacją
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną"-
aneks
172/KP/10 2010-10-01 BARBARA KOWALEWSKA 8 250,00
nadzór plastyczny nad przygotowaniem i i realizacją
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną"
1576 2011-06-09 302/ZSS/11 2011-06-20 MAŁGORZATA PAWŁOWSKA 2 700,00
Pzrzygotowanie wykładu na konferencję "Profilaktyka i
leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C".
1577 2011-06-09 29/SA/11 2011-06-06 KATARZYNA ROLA 300,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
1578 2011-06-09 27/SA/11 2011-06-06 ANNA GROCHECKA 300,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
1579 2011-06-09 26/SA/11 2011-06-06 EWA CZERNIAK 300,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób zgłaszających się
do kwalifikacji wojskowej.
1580 2011-06-10 77/DM/11 2011-06-25
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
30 750,00
Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego
"Przebudowa trakcji trolejbusowej Etap I i II na wlocie do
Ronda Lubelski Lipiec 80 (ul. Unii Lubelskiej od Zamojskiej)
w Lublinie" w zakresie Etapu II
1581 2011-06-10 60/DM/11 2011-05-25 ALEKSANDRA IGRAS 2 326,47
Aneks do umowy nr 696/GK/2010 oraz aneksu nr 57/GK/10
z dnia 31.12.2010 dot. oczyszczania 48 słupów
ogłoszeniowych na terenie miasta Lublin
696/GK/2010 2010-02-24 ALEKSANDRA IGRAS 246 100,00
oczyszczanie 49 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta
Lublin
1582 2011-06-10 38/IR/11 2011-05-30
"BUDEXPOL" BUKOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA
9 102 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Narutowicza 32a w Lublinie
dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im.
Tadeusza Szeligowskiego.
151
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
239/IR/13 2013-10-30
"BUDEXPOL" BUKOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA
-401 460,93
Przebudowa budynku przy ul. Narutowicza 32a w Lublinie
dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im.
Tadeusza Szeligowskiego.
1583 2011-06-10 54/GM/11 2011-04-26
ORZEŁ EUGENIUSZ PRACOWNIA USŁUG
TECHNICZNYCH
11 500,50
wykonanie 55 operatów szacunkoych lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Lublin wraz z uproszczoną
inwentryzacją położonych w Lublinie w obrębach: 15, 27
1584 2011-06-13 47/IR/11 2011-06-20 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 5 982,76
Umowa nr 342779 sprzedaży przyłącza kablowego wraz z
dokumetacją projektową do zasilania w energię elekryczną
boiska sportowego - szatnie, oświetlenie w Zespole Szkół
Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, ul. Al.
Racławickie 7a.
1585 2011-06-13 22/SOI/11 2011-05-31 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA 4 000,00
wynajem sal konferencyjnych oraz świadczenie
dodatkowych usług na potrzeby organizacji Forum LUB-
INVEST 2011
1586 2011-06-13 12/MKZ/11 2011-05-04 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR 16 000,00
Dofinansowanie projektu budowlanego oraz wykonanie
remontu pomieszczeń przy wejściu na wiryndarz .
1587 2011-06-13 19/MKZ/11 2011-05-04 STANISŁAW NOWICKI 8 800,00
Wykonanie remontu elewacji kamienicy ul. Krakowskie
Przedmieście 10.
1588 2011-06-13 23/MKZ/11 2011-05-04
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI 3-GO MAJA 22 W LUBLIN
6 100,00
Na wymianę pokrycia dachów i remont kominów w
kamienicy ul. 3-go Maja 22.
1589 2011-06-13 281/KL/11 2011-06-09 TOMASZ UJMA 2 747,00
Przygotowanie i wykonanie autorskiego występu
muzycznego w dniu 17 czerwca 2011 r. w Lublinie w
związku z Festynem "Pasje ludzi pozytywnie zakręconych"
1590 2011-06-13 283/KL/11 2011-06-10 DMYTRO CHABAK 1 980,00
Przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu na fletni
Pana i flecie słowiańskim w dniu 18 czerwca 2011 r.
podczas Festynu "Pasje ludzi pozytywnie zakręconych" w
Teatrze Muzycznym w Lublinie
1591 2011-06-13 8/MKZ/11 2011-05-04
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
59 300,00
Wykonanie izolacji fundamentów i ścian piwnicznych Pałacu
Biskupskiego.
1592 2011-06-13 23/SOI/11 2011-06-06 RICHARD MBEWE 2 000,00
moderowanie części merytorycznej Forum Inwestycyjno-
Gospodarczego LUB-INVEST 2011 w dniu 16 czerwca 2011
r.
1593 2011-06-13 21/MKZ/11 2011-05-04 ZBIGNIEW RYMSZA 8 400,00
Wykonanie robót zabezpieczających elementy
konstrukcyjne podziemia w rejonie objętym awarią
kamienicy Pałac Pawełczkowskich przy ul. Noworybnej 4.
152
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1594 2011-06-13 3/MKZ/11 2011-05-20
INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
3 000,00
Sfinansowanie części kosztów konferencji poświęconą
problemom ochrony dziedzictwa kulturowego.
1595 2011-06-13 7/MKZ/11 2011-05-04
PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA
ŚW. TRÓJCY
64 000,00 Remont organów
1596 2011-06-13 9/MKZ/11 2011-05-04 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA 42 700,00
Wykonanie pełnej konserwacji tech-zach. i restauracja
sklepienia nawy głównej.
1597 2011-06-13 10/BK/11 2011-06-06 STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNIKU 1 644,00
porozumienie w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji w
warsztatach terapii zajęciowe w Świdnikuj mieszkańców
Miasta Lublin
1598 2011-06-13 10/MKZ/11 2011-05-04
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW.
JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
44 700,00
Wykonanie remontu elewacji str. północno-wschodnia i
ocieplenie poddasza Archikatedry.
1599 2011-06-13 53/GM/11 2011-04-26 MARTA RYĆ 10 455,00
wykonanie 50 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych
stanowiących wałsnośc Gminy Lublin wraz z uproszczoną
inwentaryzacją położonych w Lublinie w obrębach :25, 29,
30
1600 2011-06-13 18/MKZ/11 2011-05-04 JULIUSZ JURKOWSKI 6 900,00
Na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej
kamienicy ul. Bernardyńska 12.
1601 2011-06-13 5/MKZ/11 2011-05-04
KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW.
NIEPOKOLANEGO POCZECIA NMP
29 300,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch ołtarzy na
nawie głównej.
40/MKZ/11 2011-09-14
KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW.
NIEPOKOLANEGO POCZECIA NMP
132 964,00
aneks do umowy nr 5/MKZ/11 zmieniający kwotę dotacji na
132 946,00 zł
1602 2011-06-13 13/MKZ/11 2011-05-04 KAMIENICE MIASTA SP. Z O.O. 1 800,00
Wykonanie programu prac badawczych na pierwczym
piętrze w kamienicy ul. Złota 5.
1603 2011-06-13 15/MKZ/11 2011-05-04 KAMIENICE MIASTA SP. Z O.O. 5 700,00
Na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej prac
remontowych w pomieszczeniach nr II i IV parteru w
kamienicy ul. Rybna 4.
1604 2011-06-13 22/MKZ/11 2011-05-04 EDAX MOJSKI MARIUSZ 21 300,00
Dofinansowanie projektu budowlanego oraz na prace
remontowe kominów oraz wymianę stolarki okiennej.
1605 2011-06-13 24/MKZ/11 2011-05-04 JOLANTA MARCINIAK 3 600,00
Za wykonanie dokumentacji projektowej kamienicy przy ul.
Krakowskie Przedmieście 2.
1606 2011-06-13 25/MKZ/11 2011-04-26 BOGUSŁAW SZMYGIN 0,00
Modernizowanie pracy i wykonanie dwóch recenzji
opracowania zatytułowanego "zintegrowany Pan
Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin"
ANEKS
153
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
5/MKZ/10 2010-08-01 BOGUSŁAW SZMYGIN 6 000,00
Moderowanie pracy i wykonanie dwóch recenzji
opracowania zatytułowanego "Zintegrowany Plan
Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin".
1607 2011-06-13 4/MKZ/11 2011-05-16 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA 20 000,00
Spotkanie Opiekunów Pomników Historii i konferencja dt.
roli samorzadpwych konserwatorów zabytków dot umowy
nr NID/U/65/11
38/MKZ/11 2011-06-24 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA 20 000,00 Aneks do umowy NID/U/36/11 nr 4/MKZ/11
1608 2011-06-13 6/MKZ/11 2011-05-04
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW.
MIKOŁAJA
104 000,00
Wykonanie prac konserwatorsko-sztukatorskim przy
wystroju nawy głównej i sklepienia kościoła.
1609 2011-06-13 11/MKZ/11 2011-05-04
OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW
STANISŁAWA
271 200,00
Wykonanie rewitalizacji szkrzydła północnego klasztoru
oraz pierwszego etapu rewitalizacji trzech dziedzinców,
renowacje kaplicy Tyszkiewiców i renowacje elewacji od
strony dużego dziedzinca klasztoru
42/MKZ/11 2011-10-28
OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW
STANISŁAWA
371 200,00
Wykonanie rewitalizacji skrzydła północnego
klasztoru,renowacja kaplicy Tyszkiewiczów i renowacja
elewacji od strony dużego dziedzińca klasztoru.
1610 2011-06-13 16/MKZ/11 2011-05-04
PARAFIA RZYM.-KAT. PW.MATKI BOŻEJ
WSPOMOŻENIA WIERNYCH
130 700,00
Prace remontowe przy renowacji wnętrza kościoła pw.
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
1611 2011-06-13 298/ZSS/11 2011-06-03 "GRAF-MARINA" S. C. 15 000,00
Realizacja projektu "Dziecięca Integracyjna Kawiarenka
Artystyczna" (DIKA)
1612 2011-06-13 17/MKZ/11 2011-05-04 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 7 800,00 Na prace przy wymianie dachu w kamienicy Rynek 7.
1613 2011-06-13 11/BK/11 2011-06-06 STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE 13 152,00
porozumienie w sprawie zasad współfinansowania przez
Miasto Lublin kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta
Lublin uczęszczających do wartsztatów terapii zajęciowej w
Krężnicy Jarej
1614 2011-06-13 284/KL/11 2011-06-10 PAMELA CHŁODNA 2 748,00
Przygotowanie i wykonanie wraz z zespołem autorskiego
występu muzycznego w dniu 18 czerwca 2011 r. podczas
Festynu "Pasje ludzi pozytywnie zakręconych" w Teatrze
Muzycznym w Lublinie
1615 2011-06-14 275/ZSS/11 2011-06-07
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
10 000,00
Realizacja projektu "Policyjna maskotka przyjacielem
dziecka" obejmującego zakup maskotek Komendy Miejskiej
Policji w Lublinie "Sierżant Poli"
310/ZSS/11 2011-07-04
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Realizacja projektu "Policyjna maskotka przyjacielem
dziecka" obejmującego zakup maskotek Komendy Miejskiej
Policji w Lublinie "Sierżant Poli" - aneks Nr 1 porozumienia
(zmiana rachunku bankowego)
154
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1616 2011-06-14 75/DM/11 2011-06-09
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
45 510,00
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ekranów
akustycznych w ciągu ul. Poligonowej w Lublinie zgodnie z
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
1617 2011-06-14 297/ZSS/11 2011-06-02 EUROPA S.A. 364,50 wynajem pokoju, zapewnienie dania obiadowego
1618 2011-06-14 34/IR/11 2011-05-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 013,97
Umowa dotycząca sprzedaży przyłącza kablowego wraz z
dokumentacją projektową do zasilania w energię
elektryczną budynku Osiedlowego Domu Kultury w Lublinie
przy ul. Judyma 2a dz. nr 73/8 / PGE Dystrybucja S.A. Nr
329028
1619 2011-06-14 44/IR/11 2011-06-02 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks Nr 1a do umowy Nr 1633/IN/2008 z dnia 10.04.2008
r. (LUBZEL Nr 331223) dot. przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej placu budowy Lublin ul. Zygmunta
Augusta / Jagiellończyka - Felin / zmiana obowiązywania
umowy na okres do "dnia 30.04.2013 r."
1633/IN/2008 2008-04-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 284,26
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej placu budowy,
Lublin ul. Zygmunta Augusta / Jagiellończyka - Felin
1620 2011-06-14 46/IR/11 2011-06-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 1643/IN/2008 z dnia 10.04.2008 r.
(PGE Nr 331217) dot. przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej budynku żłobka i przedszkola w
Lublinie Felin- ul. Zygmunta Augusta / Jagiellończyka /
zmiana terminu obowiązywania umowy na dzień
31.12.2012 r.
1643/IN/2008 2008-04-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 24 487,12
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku żłobka i
przedszkola Lublin Felin-ul. Zygmunta Augusta /
Jagiellończyka
1621 2011-06-14 254/KL/11 2011-05-23
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
16 000,00
POROZUMIENIE - Wspólne zorganizowanie wydarzenia
kulturalnego "Obchody jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia
Misericordia w Lublinie", które odbędzie się 8 czerwca 2011
roku w Lublinie
294/KL/11 2011-05-30
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
0,00
ANEKS DO POROZUMIENIA nr 254/KL/11 z 23 maja 2011 r. -
porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji
wydarzenia kulturalnego obchody jubileuszu 20-lecia
działalności Stowarzyszenia Misericordia w Lublinie
155
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1622 2011-06-14 78/DM/11 2011-06-14
BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ
ZDZISŁAW
65 805,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka ul.
Grenadierów w Lublinie, polegającej na wykonaniu
chodnika wzdłuż ul. Grenadierów, odcinka od chodnika
zlokalizowanego przy ul. Droga Męczenników Majdanka, do
chodnika istniejącego, zlokalizowanego w sąsiedztwie
granicy działek :nr 223/17 i 224/3,o długości ok.268m
(powierzchnia planowanego chodnika ok.480 m2)- strona
prawa ulicy
1623 2011-06-14 287/ZSS/11 2011-05-19 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 22 500,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
315/ZSS/11 2011-06-30 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00 Aneks do Umowy Nr 287/ZSS/11 z dnia 19 maja 2011 r.
1624 2011-06-14 81/DM/11 2011-06-14
ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
STANISŁAW KĘPKA
28 905,00 Remont chodnika w ul. Królowej Jadwigi w Lublinie
1625 2011-06-14 3/PL/11 2011-06-08
ARS-TAX NIERUCHOMOŚCI JANUSZ
CZAJECKI
6 396,00
WYKONANIE DWÓCH OPERATÓW SZACUNKOWYCH TRZECH
DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE W POBLIŻU UL.
DOŚWIADCZALNEJ, OBRĘB 12-FELIN, ARK. 3
1626 2011-06-15 83/DM/11 2011-04-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 600,00
Planowane prace budowlane obejmujące budowę drogi ul.
Liliowej
1627 2011-06-15 82/DM/11 2011-06-14
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
37 515,00
Wykonanie naniesienia zmian w projekcie budowlano-
wykonawczym ulic w kwartale: ul. Ślężan, ul.Szerokie, ul.
Połabian, ul. Lubuszan w Lublinie - II etap wraz z wyceną
1628 2011-06-15 78/GK/11 2011-01-11
BIURO PROJEKTOWO- INŻYNIERYJNE
"REDAN" SP. ZO.O - ADAM BORKOWSKI
91 500,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji na Budowę Parku przy
ul. Zawilcowej- część I.
21/GK/11 2011-01-11
BIURO PROJEKTOWO- INŻYNIERYJNE
"REDAN" SP. ZO.O - ADAM BORKOWSKI
91 500,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji na Budowę Parku przy
ul. Zawilcowej- część I.
1629 2011-06-15 258/KL/11 2011-05-18 JUSTYNA KUCHARCZYK 1 000,00
przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego wykładu pt.
Projektowanie informacji w przestrzeni publicznej" w
ramach Wszecxhnicy Miejskiej - Europejskiego Kilegium
Kultury
1630 2011-06-15 399/OR/11 2011-04-08
REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
0,00
dot. najmu lokalu dla Rady i Zarządu Dzielnicy Śródmieście
przy ul. Królewskiej 3
52/OR/2010/RD 2010-01-08
REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
0,00
dot. najmu lokalu dla Rady i Zarządu Dzielnicy Śródmieście
przy ul. Królewskiej 3
1631 2011-06-15 53/KP/11 2011-05-18 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI 615,00
Zakup autorskiego znaku graficznego. wraz z prawami
autorskimi.
156
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1632 2011-06-15 63/KP/11 2011-05-31 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI 3 321,00
Przeformatowanie i przygotowanie siatek i bilboardu
wielkoformatowego oraz stworzenie foldera reklamowego w
ramach projektu Carnaval Sztuk - Mistrzów.
1633 2011-06-15 88/DM/11 2011-06-10 KĘPA AUTO-CENTRUM 0,00
Aneks do umowy nr 24/DM/11 z dnia 31.03.2011r.na
realizację przebudowy ul. Floriańskiej i ul. Białkowska Góra
w Lublinie, zgodnie z projektem budowlanym przebudowy
w/w dróg, opracowanym w styczniu 2011r.przez
inż.Ryszarda Fornala
24/DM/11 2011-03-31 KĘPA AUTO-CENTRUM 0,00
Dot.Zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie pawilonu
usługowo-handlowego w Lublinie, na działkach nr
ewid.20/1, 54/2,54/3 (obr.14,ark.13) poprzez
przebudowanie istniejącego układu drogowego tj. ul.
Floriańska i ul. Białkowa Góra. Przebudowa układu
komunikacyjnego obciąża KĘPA CENTRUM Marek Kępa
Elżbieta Kępa spółka jawna, zgodnie z ustwą z dnia 21
marca 1985r.o drogach publicznych.
1634 2011-06-15 80/DM/11 2011-05-31
ZAKŁAD INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
0,00
Aneks do umowy nr 129/IN/10 z dnia 17.11.2010 r. w
sprawie budowy drogi ul. Juliana Fałata na odcinku od
ul.Karola Szymanowskiego do ul. Jacka Malczewskiego w
Lublinie z oświetleniem, odwodnieniem, likwidacją kolizji
urządzeń elektroenergetycznych z budowaną drogą.
dot.zmany terminu realizacji umowy
129/IN/10 2010-11-17
ZAKŁAD INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
469 342,32
Wykonanie drogi w ul. Juliana Fałata na odcinku od ul.
Karola Szymanowskiego do ul. Jacka Malczewskiego w
Lublinie z oświetleniem, odwodnieniem, likwidacją kolizji
urządzeń elektroenergetycznych z budowaną drogą
1635 2011-06-15 84/DM/11 2011-05-10 MAREK DOBOSZ 2 398 814,28 "Budowa drogi w ul. Lipskiej w Lublinie"
1636 2011-06-15 7/MZON/11 2011-07-01 KATARZYNA WOJTYŁA 0,00 sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających
1637 2011-06-15 6/MZON/11 2011-07-01 AGATA KUROPATNICKA 0,00 sporządzanie protokołó z posiedzeń składów orzekających
1638 2011-06-15 68/KP/11 2011-06-01 MANUFAKTURA BARTŁOMIEJ ŚCIBIOR 5 289,00
Przygotowanie 15'' spotu na potrzeby telewizyjnej kampanii
promocyjnej oraz stworzenie kreacji flashowych na
potrzeby internetowej kampanii promocyjnej projektu
Carnaval Sztuk - Mistrzów 2011.
157
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1639 2011-06-15 86/DM/11 2011-06-10 MAK DOM SP ZOO 0,00
dot.zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków
mieszkalnych wielorodzinnych - "Słoneczny Dom"na
działkach 119,111/2, 2,4/1,
4/2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/1,14/2,14/3 (obr. 43, ark.29 i
32) poprzez zrealizowanie układu komunikacyjnego
polegającego na budowie ul. J.Woronieckiego od ul.
Nałkowskich do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w rejonie
budynku nr 7 oraz ul.A.Słomkowskiego oraz ul.
Ł.Rodakiewicza na odcinkach od ul. Woronieckiego do drogi
dojazdowej.
1640 2011-06-15 80/GM/11 2011-06-09 SOCZYNSCY ELZBIETA I ANDRZEJ 0,00
Dzierżawa - ul. Lompy 6 - zieleń przydomowa - dz. nr 68/4
(obr. 3, ark. 14)
1641 2011-06-15 204/KL/11 2011-04-05 ROBERT ZAJĄC 6 720,00
ANEKS do umowy nr 228/KL/10 z 10 grudnia 2010 r. -
Realizacja autorskiego projektu "elektronicznej książki"
228/KL/10 2010-12-10 ROBERT ZAJĄC 6 720,00
Realizacja autorskiego projektu "elektronicznej książki" oraz
prezentacja go w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Lublinie
1642 2011-06-15 89/OW/11 2011-05-18 POLITECHNIKA LUBELSKA 760,00
Wynajem Laboratorium Technik Mikroprocesorowych i
Programowania Niskopoziomowego na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w celu
przeprowadzenia pokazów dla uczniów ZSEL w Lublinie w
dniu 19 maja 2011 r. w ramach projektu "Już wiem. Będę
inżynierem"
1643 2011-06-15 85/DM/11 2011-05-30
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
INŻYNIERYJNEGO TORGAN SP. Z O.O.
0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 2345/IN/2009 z dnia 01 lipca 2009
r w sprawie pełnienia funkcji inwestora zastępczego nad
realizacja zadania pn.: "budowa drogi z uzbrojeniem w ul.
Liliowej (ul. Sławinkowska- ul. Urocza) w Lublinie" w ramach
programu inwestycji miejskich z udziałem mieszkańców.
dot.zmiany terminu zakończenia sprawowania nadzoru
inwestorskiego
2345/IN/2009 2009-07-01
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
INŻYNIERYJNEGO TORGAN SP. Z O.O.
12 200,00
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją
zadania "Budowa drogi z uzbrojeniem w ul. Liliowej (ul.
Sławinkowska - ul. Urocza) w Lublinie.
1644 2011-06-15 82/GM/11 2011-06-13
ANDRZEJ GURBA STUDIO GRAFICZNE
"REDFOX"
0,00 Najem - ul. Leszczyńskiego 20 - tablica reklamowa
158
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1645 2011-06-15 290/KL/11 2011-06-09 ANTONI TOMASZEWSKI 1 539,00
Wykonanie autorskiego programu integracyjnego z
uczestnikami imprezy poprzez wcielanie się w rolę
Sobowtóra "Jasia Fasoli" podczas Festynu "Pasje ludzi
pozytywnie zakręconych" w dniu 18 czerwca 2011 r. na Pl.
Litewskim w Lublinie
1646 2011-06-15 8/MZON/11 2011-07-01 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA 0,00 sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających
1647 2011-06-15 45/IR/11 2011-06-09
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
1 558 410,00
Budowa zespołu boisk oraz urządzeń sportowych wraz z
oświetleniem terenu i monitoringiem na działce nr 32/1,
przy Szkole Podstawowej Nr 32 z oddziałami
integracyjnymi, przy ul. Tetmajera 2 w Lublinie.
1648 2011-06-15 77/GK/11 2011-01-11
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
0,00 Budowa skwerów w dzielnicy Bronowice
22/GK/11 2011-01-19
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
341 976,64
Budowa alejek i instalacji nawadniających czterech
skwerów w Dzielnicy Bronowice.
1649 2011-06-15 1/IR/11 2011-03-02 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 1932/SIR/CP/2007 z dnia
29.06.2007 r. dotyczącej przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej oświetlenia ciągów komunikacyjnych
Parku Czuby w Lublinie / aneks zmieniający termin
obowiązywania umowy
1650 2011-06-15 81/GM/11 2011-06-09 HALINA PIETRZAK MONT-REM 0,00
Dzierżawa - ul. Wyżynna - budynek małej gastronomii - cz.
dz. nr 69, 82, 106/9 (obr. 27, ark. 4)
1651 2011-06-15 87/DM/11 2011-06-10
KORPORACJA BUDOWNICTWA I
NIERUCHOMOŚCI "GRADEN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ O
0,00
dot.zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalno-usługowego w Lublinie, na działce nr ewid. 21
(obr. 18, ark.8)poprzez zrealizowanie podstawego układu
komunikacyjnego polegającego na budowie ulicy gen.
Augusta Fieldorfa na odcinku od ul. Chodźki do wjazdu na
teren inwestycji oraz przebudowie ul. Chodźki polegającym
na budowie zjazdu z pasmem wyłączenia.
1652 2011-06-17 299/KL/11 2011-06-06
MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13 530,00
obsługa techniczna imprezy plenerowej w dn. 13.06.2011 r.
na pl. Po Farze w Lublinie, obejmującej wynajem i obsługę
telebimu, aparatury nagłośnieniowej i aparatury do
transmisji satelitarnej opery Tosca z Walencji w ramach
projektu Viva Europa
1653 2011-06-17 83/GK/11 2011-06-08
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
38 807,48
Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych i
komunalnych na placach zabaw
159
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1654 2011-06-17 94/OW/11 2011-06-09 PROFESJADRUK SPÓŁKA Z O.O. 3 570,00
Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa Informatora o
mozliwościach dalszej nauki... w ramach projektu "Swoja
karierę zaczynam w gimnazjum" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1655 2011-06-17 288/KL/11 2011-04-04 TARARARA JAROSŁAW KOZIARA 7 500,00
opracowanie autorskich projektów graficznych II aplikacja
Miasta Lublin do tytułu ESK 2016
1656 2011-06-17 109/ST/11 2011-05-31 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 3 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja I udział w zawodach w
kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży
44/ST/11 2011-04-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 3 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej judo
1657 2011-06-17 292/ZSS/11 2011-05-30 LUBLINDIS SP. Z O.O. 1 194,00
zakup batonów i napojów dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych z okazji Dnia
Dziecka
1658 2011-06-17 295/KL/11 2011-06-08
MIROSŁAW JUNG USŁUGI ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, ŚLUSARSKIE
4 000,00
przygotowanie i wykonanie wraz z zespołem Sambasim
koncertu autorskiego 21 czerwca na Placu Po Farze w
Lublinie
1659 2011-06-17 20/SOI/11 2011-06-15 PAULINA ADAMCZYK 2 000,00
spotkania w celu prezentacji potencjału gospodarczego
Lublina
1660 2011-06-20 91/DM/11 2011-06-10 SUDOP POLSKA SP. Z O.O. 258 300,00
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg
dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie oraz
sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad
realizacją inwestycji
1661 2011-06-20 285/KL/11 2011-06-10
MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA
SP. Z O.O.
2 761,07
ochrona imprezy 13 czerwca 2011 na pl. Litewskim i 21
czerwca 2011 na Pl.. Po Farze
1662 2011-06-20 86/KP/11 2011-06-14 JEDNOSTKA WOJSKOWA 4819 9 225,00
Porozumienie dot. współpracy w celu wspólnego
zorganizowania uroczystości przekazania Sztandaru 3
Brygady Zmechanizowanej w dn. 17.06.2011r. w Lublinie
1663 2011-06-20 307/ZSS/11 2011-06-16 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 1 000,00
Wynajem "Sali Błękitnej" w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie wraz z zapewnieniem obsługi
technicznej na konferencję " Profilaktyka i leczenie
wirusowego zapalenia wątroby typu C".
1664 2011-06-20 60/OŚ/11 2011-05-10
LUBELSKIE CENTRUM SPORTÓW
WODNYCH "NEPTUN" W LUBLINIE
10 000,00
Rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego, naprawa,
konserwacja i rozbudowa barier biologicznych
1665 2011-06-20 70/KP/11 2011-06-01
DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22 140,00
Zapewnienie obsługi medialnej na potrzeby promocji MIasta
Lublin w internecie na stronie Internetowej Telewizji Lublin
www.itvl.pl
160
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
272/KP/11 2011-11-28
DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 690,00 Aneks do umowy nr 70/KP/11 z dn. 01.06.2011
1666 2011-06-20 303/ZSS/11 2011-06-17
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
4 260,00
Zapewnienie catrerinku dla 400 osób, uczestników
konferencji "Profilaktyka i leczenie wirusowego zapalenia
wątroby typu C".
1667 2011-06-20 302/KL/11 2011-05-25 AGORA SA 55 350,00
Zamieszczenie reklamy na jednej pełnej stronie reklamowej
przewidzianej przewidzianej w ramach dodatku o debatach
do ogólnopolskiego wydania GW w dniu 03.06. - ESK 2016
1668 2011-06-20 291/KL/11 2011-06-14 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 581,54
Umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonanie
utworów podczas koncertu w Teatrze Muzycznym w dniu 18
czerwca 2011 r. związanego z Festynem "Pasje ludzi
pozytywnie zakręconych"
1669 2011-06-20 84/GK/11 2011-06-10 WIND ANNA WOŹNIAK 11 000,00
II etap prac dotyczących remontu kwatery Więźniów Zamku
Lubelskiego zamordowanych w latach 1944-1954
znajdującej się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.
99/GK/11 2011-09-01 WIND ANNA WOŹNIAK 0,00 aneks zmieniający terminy wykonania i rozliczenia prac
1670 2011-06-20 268/KL/11 2011-05-31 URSZULA KASPRZAK-WĄSOWSKA 0,00
Aneks do umowy nr 183/KL/11 z 27 kwietnia 2011 r. -
sporządzenie wykazów dotyczacych Teatru Starego
183/KL/11 2011-04-27 URSZULA KASPRZAK-WĄSOWSKA 1 170,00
Sporządzenie wykazu publikacji, artykułów prasowych dot.
teatru Starego, sporzadzanie wykazu ciekawostek i wykazu
ikonografii
1671 2011-06-20 90/DM/11 2011-06-15 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 142 680,00
opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Zamkowej
wraz z wiaduktami i obiektami towarzyszącymi oraz
sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji
1672 2011-06-20 105/ST/11 2011-06-17
KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO
ZWIĄZKU SPORTOWEGO WYŻSZEJ SZKOŁY
SPOŁEC
10 000,00
Udział drużyn akademickich w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym (KU AZS WSS-P)
1673 2011-06-20 65/KP/11 2011-06-01 ARC RYNEK I OPINIA SP. Z O.O. 13 530,00
Przeprowadzenie badania wizerunku miasta Lublin wśród
mieszkańców miasta.
1674 2011-06-20 146/ST/11 2011-05-20 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 6 000,00
promocja miasta poprzez organizacje Lubelskiego Święta
Sportu
1675 2011-06-20 85/GK/11 2011-06-10 WIND ANNA WOŹNIAK 8 350,00
Remont zbiorowych mogił ofiar bombardowania Lublina w
1939r. zlokalizowanych na cmentarzu rzymskokatolickim
przy ul. Unickiej w Lublinie.
1676 2011-06-20 20/MKZ/11 2011-05-04
ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 800,00
Wykonanie remontu elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie
Przedmieście 32.
161
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1677 2011-06-20 32/IT/11 2011-05-30 MIKRONIKA 0,00
Aneks do umowy nr 38/IT/10 z dnia 30.11.2010 r. -
przedłużenie terminu realizacji.
38/IT/10 2010-11-30 MIKRONIKA 1 582 340,00
Wykonanie adaptacji pomieszczenia oraz dostawa urządzeń
elektrycznych, telekomunikacyjnych i wyrobów
budowlanych wraz z ich montażem w Państwowych
Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie przy al.
Racławickich 5 w celu dostosowania sali lekcyjnej na
serwerownię Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych.
1678 2011-06-20 50/KP/11 2011-04-26 POLSKIE RADIO S.A. 0,00
Objęcie patronatem medialnym przez Polskie Radio
Programu 4 Koncertu Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury
Studenckiej w dn. 04.05.2011.
1679 2011-06-20 85/KP/11 2011-06-14 DARIUSZ FILOZOF 0,00
Porozumienie intencyjne dot. współpracy w zakresie
organizacji na terenie miasta Lublin promocyjnej imprezy
artystycznej pn. Inne Brzmienia Art'n'Music Festival Lublin
2011
1680 2011-06-20 401/OR/11 2011-06-13 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 1 047,33
Aneks nr 5 do umowy nr 133/OR/2010 (ksat:79/OR/2009)
dostawa wody, czynsz za barek, sanityzacja urządzeń ul.
Leszczyńskiego 20
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
używanie urządzenia dozującego wodę źródlaną "Dar
Natury" oraz sprzedaż wody niegazowanej
1681 2011-06-20 402/OR/11 2011-06-02
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
51 415,00 badanie profilaktyczne pracowników UM Lublin i OSP
429/OR/11 2011-07-19
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
0,00
Aneks badania profilaktyczne pracowników - zmiana liczby
pracowników
85/OR/12 2012-01-02
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
0,00 aneks nr 2 badania lekarskie zwiększenie kwoty umowy
160/OR/12 2012-04-27
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
0,00 Aneks badania lekarskie zwiększenie kwoty umowy
1682 2011-06-20 26/MKZ/11 2011-04-26 ANDREAS BILLERT 3 000,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/MKZ/11
1683 2011-06-21 89/DM/11 2011-06-15
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
porozumienie w sprawie realizacji wspólnych zadań
inwestycyjnych w zakresie budowy infratruktury
wodociągowo - kanalizacyjnej
162
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1684 2011-06-21 27/MKZ/11 2011-06-14 AGNIESZKA MAŁYSKA 3 800,00
Tłumaczenia dwóch dokumentów z j. angielskiego na j.
polski.
1685 2011-06-22 41/IR/11 2011-06-06
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
59 045,87
Wykonanie robót malarsko - tynkarskich w budynku Urzędu
Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.
1686 2011-06-22 92/DM/11 2011-06-20
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumieniez MPWiK w sprawie realizacji wspólnego
zadania inwestycyjnego w zakresie budowy infrastruktury
wodociągowej w ul. Abramowickiej, ul. Powojowej i ul.
Odległej w Lublinie
1687 2011-06-22 105/KP/11 2011-06-27 ANDRZEJ DERYŁO 6 000,00
Wykonanie koncertu z zespołem Kairos w Bazylice i
Klasztorze Dominikanów w Lublinie w dn. 01.07.2011r. o
godz. 19 z okazji inauguracji Polskiej Prezydencji w Radzie
UE
1688 2011-06-22 28/MKZ/11 2011-06-20 STANISŁAW SKOWRON 1 000,00
Opinia dotyczaca szczegółowej zarzadczej części
opracowania zatytułowanego " Zintegrowany Plan
Zarzadzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin"
1689 2011-06-22 27/IR/11 2011-04-18 HENPOL SP. Z O.O. 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 4097/IN/2009 na budowę Domu
Kultury przy ul. Judyma - zmiana stawki podatku VAT
4097/IN/2009 2009-11-09 HENPOL SP. Z O.O. 2 070 923,79
Budowa budynku Dzielnicowego Domu Kultury przy ul.
Judyma 2a w Lublinie wraz z instalacjami wewnętrznymi,
przyłączami i zagospodarowaniem terenu.
1690 2011-06-24 278/KL/11 2011-06-06
STATOIL FUEL & RETAIL POLSKA SP. Z
O.O.
4 000,00 Darowizna na Festyn "Pasje ludzi pozytywnie zakręconych"
1691 2011-06-27 84/GM/11 2011-06-27 TOMASZ WĘGRZYN CZERWONA DYNIA 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 3/2
(obr. 14, ark. 3)
1692 2011-06-27 303/KL/11 2011-06-01
PGF "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 000,00 Darowizna na Festyn "Pasje ludzi pozytywnie zakręconych"
1693 2011-06-27 287/KL/11 2011-04-04 TELEWIZJA POLSKA S.A. 2 500,00
produkcja 12 materiałów filmowych po 30 sek. pod rob. tyt.
Nagroda Kulturalna Miasta Lublin na Galę Kultury
1694 2011-06-27 90/OŚ/11 2011-06-20 GTK GRZEGORZ I TERESA KWIATOSZ 4,93 Dzierżawa pojemnika w wys.5 zł za jeden pojemnik rocznie.
1695 2011-06-27 83/OŚ/11 2011-05-06
"PIGUŁKA" S.C. MGR FARM.PIOTR
ŻEBROWSKI JACEK ŻEBROWSKI
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1554/WOŚ/CP/2007 2007-06-26
"PIGUŁKA" S.C. MGR FARM.PIOTR
ŻEBROWSKI JACEK ŻEBROWSKI
1,22 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
163
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1696 2011-06-27 56/KP/11 2011-05-27 ALPHA GROUP S.C. 5 055,79
Biezące tłumaczenie aktualności na serwis www.lublin.eu w
języku angielskim i ukraińskim oraz na serwis UM
www.um.lublin.eu w języku angielskim.
1697 2011-06-27 112/KP/11 2011-06-24 PIOTR DENEKA 30 000,00
Przygotowanie autorskiego scenariusza i autorskie
wykonanie widowiska Fireshow w dn. 30.07.2011 podczas
Carnavalu Sztuk - MIstrzów 2011
1698 2011-06-27 299/ZSS/11 2011-06-15 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O. 795,00
zapewnienie noclegu w Hotelu Campanile w Lublinie z dnia
19 na 20 czerwca 2011 r. wraz ze śniadaniem dla 3 osób -
prelegentów Konferencji "profilaktyka i leczenie wirusowego
zapalenia wątroby typu C" oraz zapewnienie kolacji dla 3
osób w dniu 19.06.2011 r.
1699 2011-06-27 37/IR/11 2011-05-05 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 216,00
Wykonanie nasadzeń dwóch drzew liściastych na terenie
Parku Czuby w Lublinie.
1700 2011-06-27 202/KL/11 2011-04-05 PIOTR BROŻEK 6 720,00
ANEKS do umowy nr 202/KL/11 z 03.01.2011 r. - Realizacja
autorskiego filmu dokumentalnego oraz przeprowadzenie
12 autorskich spotkań pt. "Lubelskie biblitekarki"
połączonych z projekcją tego filmu w filiach MBP w Lublinie
37/KL/11 2011-01-03 PIOTR BROŻEK 6 720,00
Realizacja autorskiego filmu dokumentalnego oraz
przeprowadzenie 12 autorskich spotkań pt. "Lubelskie
bibliotekarki" połączonych z prezentacją tego filmu w filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej
1701 2011-06-27 359/KL/11 2011-06-13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWO-TRANSPORTOWE
"TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
1 000,00
Darowizna na organizację Festynu "Pasje ludzi pozytywnie
zakręconych"
1702 2011-06-27 269/KL/11 2011-05-27
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE
SOL
100 000,00
POROZUMIENIE - współpraca w celu wspólnego
zorganizowania wydarzenia kulturalnego "Festiwal Solo
Życia", które odbędzie się w Lublinie w terminie 16-17
września 2011 roku.
458/KL/11 2011-09-06
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE
SOL
0,00 aneks doporozumienia nr 269/KL/11
1703 2011-06-27 35/KP/11 2011-04-29
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
3 259,50
Wynajem , obsługa techniczna, montaż i demontaż sprzętu
do oświetlenia budynku Ratusza Miejskiego w dn. 1-
3.05.2011r.
164
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1704 2011-06-27 39/IR/11 2011-05-30 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER 49 933,08
Wykonanie zabezpieczeń (indywidualnych) obrazów
wypożyczonych z muzeów, a znajdujących się na
pierwszym piętrze w budynku Trybunału Koronnego w
Lublinie, przy ul. Rynek 1.
1705 2011-06-28 344/KL/11 2011-06-08 PIOTR MAJCZYNA 5 720,00
wykonanie wraz z zespołem Caci Vorba dwóch autorskich
występów w ramach projektu "Lublin 2016 ESK Kandydat"
1706 2011-06-28 345/KL/11 2011-06-15 KAROL DĘBOWSKI 1 445,00
przygotowanie i wykonanie wraz z zespołem Mohipisian
autorskiegi koncertu w dn. 21.06.2011 r
1707 2011-06-28 57/IR/11 2011-06-17
WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KONTAKT"
315 687,05
Przekazanie przez Własnościową Spółdzielnie Mieszkaniową
" Kontakt" na własność Gminy Lublin sieci wodociągowej w
rejonie ul.Jagodowej i Czumy w Lublinie na działkach ne
3/19,3/22,3/23,3/24,3/25,3/26,29/1 obręb 42 arkusz 7wraz z
elementami przyłączy do działek.
1708 2011-06-28 346/KL/11 2011-06-15 BARTOSZ SOBALA 1 111,00
przygotowanie i wykonanie z zespołem Anonim i Open
Source autorskiego koncertu w dn. 13.06.2011 r.
1709 2011-06-28 86/OW/11 2011-07-01 MARCIN BRZOZOWSKI 1 200,00
sprawowanie opieki nad praktykantami - uczniami ZSS w
ramach projektu "Już wiem. Będę inżynierem"
1710 2011-06-28 48/KP/11 2011-05-16
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1 700,00
Współpraca w ramach organizacji imprezy pod nazwą Moto
Weekend dla Kuby organizowanje w dn. 21-22.05.2011 w
Lublinie.
1711 2011-06-28 95/KP/11 2011-06-17 MARTA KUCZYŃSKA 33 500,00
Przygotowanie autorskiego scenariusza, autorskie
wykonanie pokazu multimedialnego i scenografii oraz
autorska reżyseria widowiska Galowego w dn. 29.07.2011r.
1712 2011-06-28 88/GK/11 2011-06-20 TOI - TOI SYSTEMY SANITARNE SP. Z.O.O. 10 130,40
Wydzierżawienie oraz utrzymanie i eksploatacja czterech
toalet VIP ustawionych na "Błoniach".
1713 2011-06-28 40/IR/11 2011-06-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 2 404,42
umowa nr 352532 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
przedszkola Nr 19 w Lublinie, przy ul. Weteranów 5.
1714 2011-06-28 292/KL/11 2011-05-30 KRZYSZTOF CZYŻEWSKI 30 000,00
przygotowanie autorskich prezentacji Lublina jako
kandydata do tytułu ESK 2016 przed komisją selekcyjną
1715 2011-06-28 353/KL/11 2011-06-15 RENATA KAMOLA 660,00
przygotowanie i wykonanie koncertu w charakterze DJa w
dn. 21.06.2011 r
1716 2011-06-28 354/KL/11 2011-06-15 DARIUSZ OSIŃSKI-KRAWIEC 550,00
przygotowanie i wykonanie koncertu w charakterze DJa w
dn. 21.06.2011 r.
1717 2011-06-28 83/OW/11 2011-06-17
BTM S.C. BOGDANA MALAWSKA, TARAS
MALAWSKI, MICHAŁ BOCHENEK, MARIAN
MAL
3 950,00
Usługa cateringowa dla uczestników konferncji
podsumowującej realizację projektu " Moja szansa - Mój
ECDL"
165
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
83/OW/10 2010-10-20
BTM S.C. BOGDANA MALAWSKA, TARAS
MALAWSKI, MICHAŁ BOCHENEK, MARIAN
MAL
5 800,00
Praca na rzecz zespołu metodycznego w ramach projektu
"Uczeń do potęgi"
1718 2011-06-28 347/KL/11 2011-06-15 JOANNA ZAWŁOCKA 1 820,00
przygotowanie i wykonanie z zespołem Miąższ autorskiego
koncertu 21.06.2011 r.
1719 2011-06-28 351/KL/11 2011-06-15 PAWEŁ SZALAK 2 500,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego happeningu na
Placu Po Farze ew dn. 21.06.2011 r.
1720 2011-06-29 305/ZSS/11 2011-06-14
FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA
"KLUCZ"
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 173/ZSS/11 z dnia 26 kwietnia
2011r.
173/ZSS/11 2011-04-26
FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA
"KLUCZ"
10 000,00
Wspieraqnie programu i przedsięwzięcia profilaktycznego
promującego trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania
wolnego czasu, skierowanego do młodzieży szkół
gimnazjalnych i studentów
1721 2011-06-29 93/DM/11 2011-06-21 ZAKŁAD USŁUGOWY STAMAR 39 298,50 Remont chodnika wul. Elsnera
1722 2011-06-29 306/ZSS/11 2011-06-14
FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA
"KLUCZ"
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 174/ZSS/11 z dnia 26 kwietnia
2011 r.
174/ZSS/11 2011-04-26
FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA
"KLUCZ"
10 000,00
Prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i
młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka
1723 2011-06-29 97/DM/11 2011-06-27
WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realziacją
inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, na działce 59/2 (obr. 19, ark.11) poprzez
zrealizowanie podstawowego układu komunikacyjnego
polegającego na budowie ul. Lucyny Herc, na odcinku od ul.
Pogodnej do ul. Droga Męczenników Majdanka.
1724 2011-06-29 94/DM/11 2011-06-15 ZAKŁAD USŁUGOWY STAMAR 9 840,00 Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Wertera -7 szt.
1725 2011-06-30 352/KL/11 2011-06-15 ANDRZEJ KĘPSKI 330,00
przygotowanie i wykonanie koncertu w charakterze DJa w
dn. 21.06.2011
1726 2011-06-30 366/KL/11 2011-06-21 MAREK TARNOWSKI 2 200,00
Przygotowanie i wykonanie wraz z zespołem Dwootho
autorskiego programu muzycznego podczas koncertu w
dniu 29 czerwca 2011 r. w godzinach 21.00 - 22.30
organizowanego w Lublinie na scenie Opium
1727 2011-06-30 87/GM/11 2011-02-22
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE SPOLKA Z O.O.
5 000 000,00
Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z
o.o.
166
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1728 2011-06-30 118/KP/11 2011-06-27 ANDRZEJ BANDOSZ 2 000,00
Wykonanie repertuaru artystycznego pn. Elvis Show
podczas imprezy promocyjnej pn. Święto Europy
organizowanej w dn. 01.07.2011 nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie
1729 2011-06-30 54/IR/11 2011-06-14
--MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
132 717,00
Udzielenie dotacji celowej na roboty budowlane związane z
przeprowadzoną modernizacją stadionu żużlowego przy Al.
Zygmuntowskich 5 w Lublinie.
1730 2011-06-30 357/KL/11 2011-06-15 MATEUSZ NOWAK 360,00
prowadzenie w charakterze konferansiera koncertu na
Placu Po Farze w dn. 21.06.2011 r.
1731 2011-06-30 356/KL/11 2011-06-08 BARTŁOMIEJ PAZURA 990,00
przygotowanie i wykonanie 2 koncertów w charakterze DJa
w dn. 13.06.2011 i 21.06.2011
1732 2011-06-30 363/KL/11 2011-06-08 MIROSŁAW JURCZUK 2 750,00
przygotowanie i wykonanie scenografii do wydarzenia pn.
Akcja Społeczna w dn. 13.06.2011
1733 2011-06-30 59/IR/11 2011-06-08
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
1 353,00
Przeniesienie istniejącego wodomierza zlokalizowanego w
pomieszczeniu sanitariatu dla niepełnosprawnych do
sąsiedniego pomieszczenia pompowni ścieków w budynku
przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie.
1734 2011-07-04 69/KP/11 2011-06-01 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 1 000 000,00
Porozumienie dot. współpracy w celu zorganizowania w dn.
23-31.07.2011r. na terenie miasta Lublinpromocyjnej
imprezy artystycznej "Carnavalu sztuk - Mistrzów"
1735 2011-07-04 101/OW/11 2011-01-18 GMINA KONOPNICA 0,00
Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji przez gm
Konopnica gm. Lublin
1736 2011-07-04 102/OW/11 2011-05-25 GMINA GARBÓW 0,00
Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji przez gm.
Garbów gm. Lublin
1737 2011-07-04 362/KL/11 2011-06-08 TOMASZ KLISZ 660,00
Przygotowanie i wykonanie wraz z zespołem Comia
autorskiego koncertu w dniu 13 czerwca 2011
1738 2011-07-04 94/OŚ/11 2011-06-27
APTEKA SPÓŁKA CYWILNA IZABELA
SERWAN, JERZY SERWAN, SALOMEA
WOJDYŁO
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1739 2011-07-04 92/KP/11 2011-06-17 LIVE SP. Z O.O. 0,00
Współpraca w celu wspólnego zorganizowania imprezy
promocyjnej:"Meskie Granie" w dn. 06.08.2011 na terenie
Błoni pod Zamkiem w Lublinie.
1740 2011-07-04 86/OŚ/11 2011-06-20 APTEKA "VITA" MARIA WŁOCH 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1741 2011-07-04 96/OŚ/11 2011-06-27 ANDRZEJ SZYMAŃSKI 4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
167
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1742 2011-07-04 85/OŚ/11 2011-06-01 GRZEGORZ GRYGIEL 5,00
Dzierżawa pojemnika BO-45/E do prowadzenia zbiórki
przeterminowanych leków
1743 2011-07-04 89/OŚ/11 2011-06-15
APTEKA BARBARA I LIDIA REJDAK SPÓŁKA
JAWNA
10,00
Dzierżawa 2 pojemników BO-45/E do prowadzenia zbiórki
przeterminowanych leków.
1744 2011-07-04 86/GK/11 2011-05-23 VIP A. SIENKIEWICZ K. WÓJCIK 18 682,22 Dostarczenie i zamontowanie 22szt słupków informacyjnych
1745 2011-07-04 98/OŚ/11 2011-06-14
APTEKA BARBARA I LIDIA REJDAK SPÓŁKA
JAWNA
0,00
Rozwiązanie umowy dzierżawy pojemnika na
przeterminowane leki
1746 2011-07-04 97/OW/11 2011-04-28
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00
Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta z TBS NOWY
DOM Sp. z o.o. w Lublinie na prowadzenie Przedszkola nr 84
w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 17.
1747 2011-07-04 87/GK/11 2011-06-02
WOJCIECH MATACZ "NATUROWITA -
ZIELEŃ USŁUGI, NADZORY, OPINIE"
6 027,00
Nadzór nad wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych topoli
czarnej rosnącej na terenie Placu Litewskiego
1748 2011-07-04 103/OW/11 2011-05-18 GMINA NIEDRZWICA DUŻA 0,00
Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji przez gm.
Niedrzwica Duża gm. Lublin
1749 2011-07-04 92/OŚ/11 2011-06-01
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN"
SPÓŁKA
53,01
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
1750 2011-07-04 88/OŚ/11 2011-06-14 BARBARA REJDAK 0,00
Rozwiązanie umowy na dzierżawę pojemnika na
przeterminowane leki
1751 2011-07-04 100/KP/11 2011-06-21
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00
Współpraca w celu zorganizowania w dn. 23.06.2011 na
Placu Litewskim w Lublinie IX KOncertu Chwały
1752 2011-07-04 102/KP/11 2011-06-21 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 6 150,00
Wynajem, obsługa techniczna, montaż i demontaż sprzętu
nagłośnieniowego na potrzeby IX Koncertu Chwały w dn.
23.06.2011 na Placu Litewskim w Lublinie
1753 2011-07-04 93/OŚ/11 2011-04-01 FARMA 2 SPÓLKA Z O. O. 9,86
Aneks do umowy dzierżawy pojemników na
przeterminowane leki
1754 2011-07-05 88/GM/11 2011-07-04
PARKING STRZEŻONY AUTO-PARK
BOGUSZ RAFAŁ
0,00
Dzierżawa - ul. Łęczyńska - parking strzeżony - dz. nr 30
(obr. 37, ark. 11)
1755 2011-07-05 27/GD/11 2011-06-17 MARIAN NYKIEL 5 400,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego : XII część - działek nr 128/2 i 128/3
stanowiących Aleję Solidarności (obr.31, ark.13), XIV część -
działek nr 12/2, 8/6 i 8/5 położonych w pobliżu
ul.Wojciechowskiej (obr.33, ark.19).
1756 2011-07-05 34/IT/11 2011-06-20
RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I
A.ZAMS.SP.J
13 277,85 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
168
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1757 2011-07-05 85/GM/11 2011-06-22
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
0,00
Dzierżawa - ul. Młyńska 8 - noclegownia dla osób
bezdomnych - cz. dz. nr 57 (obr. 22, ark. 7)
1758 2011-07-05 23/GD/11 2011-06-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 2 670,00
XIII część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacj
stanu prawnego działki stanowiącej ulicę Boh. Monte
Cassino (obr.31, ark.11).
1759 2011-07-05 26/GD/11 2011-06-17
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 476,00
II część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 95/19 o pow.3.8103 ha polożonej
przy Al.Solidarności (obr.3, ark.8).
1760 2011-07-05 64/ST/11 2011-05-27
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
5 000,00
promocja Miasta podczas uczestnictwa klubu w
Międzynarodowym Turnieju Piłki Noznej we Francji w dniach
0d 01-06-2011 r
1761 2011-07-05 106/ST/11 2011-06-08 FUNDACJA MARCINA GORTATA MG13 61 500,00 organizacja imprezy "MARCIN GORTAT CAMP"
1762 2011-07-05 24/GD/11 2011-06-14 MARTA JASTRZĘBSKA 13 100,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego działek: XV część - położonych przy ul.Przy
Bocznicy (obr.43, ark.13), XVI część - położonych w rejonie
ul.Diamentowej (obr.43, ark.27), XVII część - stanowiącej
ulicę Inżynierską (obr.43, ark.4), XVIII część - stanowiącej
ulicę smoluchowskiego (obr.43, ark.4), XIX część -
stanowiacej ulicę Węglową (obr.43, ark.11).
1763 2011-07-05 286/KL/11 2011-06-07 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 27 675,00
opracowanie, wydanie i umieszczenie w dzienniku Kurier
Lubelski oraz Polska Metropolia Warszawska wkładki
autorskiej "Lublin Europejską Stolicą Kultury"
1764 2011-07-05 86/GM/11 2011-06-29
"TARG-TATARY" SPÓŁKA CYWILNA JACEK
SZEWCZUK, ANIELA BISZKONT,
MIROSŁAW
0,00
Dzierżawa - ul. Gospodarcza - targowisko - cz. dz. nr 42/3 i
42/2 (obr. 37, ark. 9)
1765 2011-07-05 310/ZSS/11 2011-07-04
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Realizacja projektu "Policyjna maskotka przyjacielem
dziecka" obejmującego zakup maskotek Komendy Miejskiej
Policji w Lublinie "Sierżant Poli" - aneks Nr 1 porozumienia
(zmiana rachunku bankowego)
275/ZSS/11 2011-06-07
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
10 000,00
Realizacja projektu "Policyjna maskotka przyjacielem
dziecka" obejmującego zakup maskotek Komendy Miejskiej
Policji w Lublinie "Sierżant Poli"
1766 2011-07-05 308/ZSS/11 2011-06-20 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 0,00 Aneks do Umowy Nr 267/ZSS/11
267/ZSS/11 2011-05-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 22 500,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
169
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1767 2011-07-05 34/MKZ/11 2011-07-04
AGENCJA INFORMACYJNO PROMOCYJNA
"RAPORT"
29 767,50
Dotyczy zreedagowania i wydania części poświęconej
historii, renowacji i adaptacji sfer miejskich Lublinaw nr
3/2011 czasopisma "Renowacje i Zabytki" we wrześniu
2011 r.
1768 2011-07-05 32/MKZ/11 2011-06-30 INTERBUD-LUBLIN S.A. 5 000,00
Organizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej
problemom ochrony dziedzictwa kulturowego
1769 2011-07-05 294/KL/11 2011-05-30
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
0,00
ANEKS DO POROZUMIENIA nr 254/KL/11 z 23 maja 2011 r. -
porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji
wydarzenia kulturalnego obchody jubileuszu 20-lecia
działalności Stowarzyszenia Misericordia w Lublinie
254/KL/11 2011-05-23
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
16 000,00
POROZUMIENIE - Wspólne zorganizowanie wydarzenia
kulturalnego "Obchody jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia
Misericordia w Lublinie", które odbędzie się 8 czerwca 2011
roku w Lublinie
1770 2011-07-05 309/ZSS/11 2011-06-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00 Aneks Nr 1 do Umowy Nr 286/ZSS/11
286/ZSS/11 2011-05-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 20 250,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1771 2011-07-05 25/GD/11 2011-06-17 STANISŁAW SEROKA 4 000,00
Ix część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działek nr 3/3 i 3/4 położonych przy
ul.Fabrycznej (obr.22, ark.30), X część - opracowanie
dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu prawnego działek
nr 2/3 i 2/4 położonych przy ul.Fabrycznej (obr.22, ark.3).
1772 2011-07-05 35/IT/11 2011-06-20
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
16 719,39 Dostawa i uruchomienie kopiarki.
1773 2011-07-05 139/KP/11 2011-07-05 ROBERT GRABLEWSKI 1 250,00
Wykonanie zdjęć dokumentujących realizację Inne
Brzmienia Art'n'Music Festival lublin 2011 w dn.8-
12.07.2011
1774 2011-07-06 113/KP/11 2011-06-27 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 63 099,00
Realizacja działań promocyjnych w ramach dodatku do
Dziennika Polska.Kurier Lubelski o nazwie Lublin Piątek
Wieczorem.
1775 2011-07-06 55/KP/11 2011-05-23 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH 0,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Program
Aktywnosci Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie
uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych,
realizowanego w ramach Priorytetu V działania 5.2.
Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
170
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1776 2011-07-06 107/OW/11 2011-06-20 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 2 200,00
Usługa cateringowa w ramach konferencji podsumowującej
projekty: "Swoja karierę zaczynam w gimnazjum", "SzOK -
Szkolni Odkrywcy Karriery" współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
1777 2011-07-06 101/KP/11 2011-06-21 LIGHT-TECH PUH S.C. 6 396,00
Wynajem, obsługa techniczna , montaż i demontaż sprzętu
oswietleniowego oraz realizacji oświetlenia na potrzeby IX
Koncertu Chwały w dn. 23.06.2011 na Placu Litewskim w
Lublinie
1778 2011-07-06 144/ST/11 2011-06-08
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
3 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej art.19 a - test Coopera
1779 2011-07-06 103/KP/11 2011-06-21 LIGHT-TECH PUH S.C. 5 448,90
Wynajem, obsługa techniczna , montaż i demontaż sceny
na potrzeby IX Koncertu Chwały w dn. 23.06.2011 na Placu
Litewskim w Lublinie.
1780 2011-07-07 355/KL/11 2011-06-15 BARTOSZ WÓJCIK 330,00
przygotowanie i wykonanie koncertu w charakterze DJa w
dn. 21.06.2011 r.
1781 2011-07-07 94/KP/11 2011-06-17
JUST IN TIME S.C. MAGDALENA KŁOS-
WÓJCIK, ANNA WOJDASZKA
5 230,00
Druk na nośnikach reklamowych Poka Poka oraz
dystrybucja 5000 egzemplarzy na terenie MIasta Lublin w
miesiącu lipcu 2011
1782 2011-07-07 343/KL/11 2011-06-06 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 55/KL./11 z dnia 3 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 400.000 zł
słownie: czterysta tysięcy złotych dla Centrum Kultury w
Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania remont Filii
Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul.
Narutowicza
55/KL/11 2011-02-03 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 400 000,00
remont Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku
przy ul. Narutowicza
1783 2011-07-07 88/KP/11 2011-06-15
LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA
AKCYJNA
0,00
Współpraca w ramach organizacji imprezy promocyjnej
Carnaval Sztuk - Mistrzów w dn. 28-31.07.2011 w Lublinie.
1784 2011-07-07 100/OŚ/11 2011-03-31 HENRYKA MUDA 0,00
Rozwiązanie umowy dzierżawy pojemnika na
przeterminowane leki
1785 2011-07-07 98/KP/11 2011-06-21 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 18 425,40
Obsługa nośników promocyjnych na potrzeby kampanii
promocyjnej w ramach projektu Carnaval Sztuk - Mistrzów
1786 2011-07-07 349/KL/11 2011-06-15
ŁUKASZ SZULC AGENCJA ARTYSTYCZNA
SWEET HOME
3 000,00
występ muzyczny z zespołem Sambasim 21.06.2011 r na
Placu Po Farze
171
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1787 2011-07-07 81/KP/11 2011-06-06 MEDIA CONTACTS SP. Z O.O. 104 538,93
Usługi w zakresie obsługi mediowej , obejmujące
planowanie i realizację kampanii reklamowych w ramach
projektu Carnaval Sztuk - Mistrzów w następujacych
mediach: Internet
1788 2011-07-07 364/KL/11 2011-06-21 MULTIMEDIA FACTORY 9 225,00
obsługa techniczna imprezy plenerowej w dn. 21.06.2011
na Placu Po Farze, obejmująca wynajem, montaż, obsługę i
demontaż ekranu LED wraz z realizacją obrazu do
transmisji satelitarnej
1789 2011-07-07 83/KP/11 2011-06-10 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. 0,00
Współpraca w ramach organizacji imprezy promocyjnej pod
nazwą "Letnia Scena Inspiracji przy Trybunale" na Rynku w
Lublinie w okresie 10.06-31.08.2011
1790 2011-07-07 263/KL/11 2011-05-31
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
porozumienie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania
umowy nr 43/KL/10 z dnia 8 lipca 2010 r. wraz z aneksami
nr: 52/KL/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r., nr 121/KL/10 z dnia
10 listopada 2010 r., 229/KL/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
43/KL/10 2010-07-08
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
1 900 262,00
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul. Szaserów
13-15 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej
1791 2011-07-07 43/IR/11 2011-06-06
CENTRUM WENTYLACJI KLIMATYZACJI I
CHŁODNICTWA EKO SANIT
14 698,50
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sekretariacie
Prezydenta Miasta Lublin oraz w pomieszczeniu zaplecza
technicznego sali posiedzeń Rady Miasta, przy Pl. Łokietka
1 w Lublinie.
1792 2011-07-07 82/KP/11 2011-06-08 SŁAWOMIR KSIĘŻNIAK 1 200,00
Zapewnienie niezbędnego sprzętu oraz przeprowadzenie
projekcji filmu "Strajk" podczas imprezy promocyjnej
Planeta Lublin w dn. 12.06.2011 na osiedlu Węglin w
Lublinie
1793 2011-07-07 101/OŚ/11 2011-04-01
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"LARCUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNO
6,15 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
1794 2011-07-07 348/KL/11 2011-06-15 JERZY SŁOMIŃSKI 2 670,00
przygotowanie i wykonanie z zespołem Słoma i
Przedwietrze autorskiego koncertu w dn. 21.06.2011 r.
1795 2011-07-07 102/OŚ/11 2011-06-27
APTEKA MGR K.SKOWROŃSKA-
KATARZYNA SKOWROŃSKA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
1796 2011-07-07 42/IR/11 2011-06-06
CENTRUM WENTYLACJI KLIMATYZACJI I
CHŁODNICTWA EKO SANIT
35 301,00
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach
Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Lublin, przy ul.
Leszczyńskiego 20.
172
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1797 2011-07-07 96/KP/11 2011-06-17 IZABELA ŚLIWA 36 600,00
Przygotowanie autorskiego scenariusza i autorskie
wykonanie widowiska Wielka Parada Kuglarska w dn.
28.07.2011 w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów
1798 2011-07-08 84/OW/11 2011-07-01 LECH MĄDRAKIEWICZ 1 200,00
sprawowanie opieki nad praktykantami - uczniami ZSS w
ramach projektu "Juz wiem. Będę inżynierem"
1799 2011-07-08 87/OW/11 2011-07-01 DARIUSZ GORZYM 1 200,00
sprawowanie opieki nad praktykantami - uczniami ZSS w
ramach projektu "Już wiem. Będę inżynierem"
1800 2011-07-08 99/OŚ/11 2011-07-06
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
14 500,00
Odprowadzenie nadmiaru wód z oczka wodnego przy
ul.Jagielońskiej na terenie miasta Lublin.
1801 2011-07-08 36/IT/11 2011-06-01 PHU MEDIAKOM 23 370,00 Sprzedaż i dystrybucja w UM, wkładów do drukarek.
40/IT/11 2011-06-01 PHU MEDIAKOM 22 140,00 Aneks do umowy nr 36/IT/11.
1802 2011-07-08 85/OW/11 2011-07-01 LESZEK LULEK 1 200,00
sprawowanie opieki nad praktykantami - uczniami ZSS w
ramach projektu "Już wiem. Będę inżynierem"
1803 2011-07-08 422/OR/11 2011-07-04
TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
WARSZAWA ODDZIAŁ W LUBLINIE
0,00 wunajem pomieszczeń Leszczyńskiego 23
1804 2011-07-08 96/OW/11 2011-07-01 KAROLINA KITA 1 200,00
sprawowanie opieki nad praktykantami - uczniami ZSS w
ramach projektu "Już wiem. Będę inżynierem"
1805 2011-07-08 61/KP/11 2011-05-30 VENA ART SP. Z O.O. 5 999,94
Opracowanie redakcyjne wydawnictwa z okazji 20-lecia
istnienia Stowarzyszenia Misericordia.
1806 2011-07-11 28/GD/11 2011-07-04 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 4 320,00
Ustalenie przebiegu granicy nieruchomości położonej w
Lublinie przy ul.Bogusławskiego 31 oznaczonej jako działka
nr 104/1 z nieruchomością sąsiednią położoą przy
ul.Bogusławskiego 33, oznaczoną jako działka nr 104/2
(obr.16, ark.5).
1807 2011-07-11 60/IR/11 2011-06-21
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-
DROGPOL" A.MARKOWSKI I
M.MARKOWSKA SPÓ
1 358 128,30
Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w Parku
Czuby w Lublinie.
86/IR/11 2011-08-04
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-
DROGPOL" A.MARKOWSKI I
M.MARKOWSKA SPÓ
0,00
Aneks Nr 1 do Umowy Nr 60/IR/11 z dnia 21.06.2011r. na
budowę ścieżek rowerowych i ciagów pieszych w Parku
Czuby w Lublinie - zmiana terminów realizacji
1808 2011-07-11 133/ST/11 2011-06-16
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA
LUBLIN
6 000,00 Organizacja obozów szkoleniowych
1809 2011-07-11 67/IR/11 2011-04-27 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 1049/IN/2008 o przyłączenie do
sieci elektroenergetycznej Budynku Teatru Starego w
Lublinie ul. Jezuicka 18 - nowe terminy
173
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1049/IN/2008 2008-04-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 39 445,83 opłata przyłączeniowa - budynek Teatru Starego
1810 2011-07-11 121/KP/11 2011-06-30 EWA DADOS 1 215,50
Prowadzenie koncertów artystycznych odbywających się
podczas imprezy promocyjnej pn. Święto Europy
organizowanej w dn. 01.07.2011 nad Zalewem
ZEmborzyckim w Lublinie.
1811 2011-07-11 122/ST/11 2011-06-22
--LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE
FALA
1 500,00 Organizacja obozów szkoleniowych
1812 2011-07-11 140/KP/11 2011-07-07 JAN CHOJNACKI BAOBAB PRODUCTIONS 4 428,00
Prowadzenie koncertów w dn. 08-09.07.2011 na terenie
Rynku Starego miasta w Lublinie w ramach imprezy
promocyjnej pn. Inne Brzmienia Art'n' Music Festival Lublin
2011
1813 2011-07-11 143/ST/11 2011-06-16 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN 5 400,00 Organizacja obozó szkoleniowych
1814 2011-07-11 66/IR/11 2011-06-17
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Umowa nr 1206/KE/CP/11 z dnia 17.06.2011 r., zgodnie z
którą Województwo udziela Gminie Lublin pomoc finansową
w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania
p/n.:"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko - Orlik 2012', z lokalizacją przy
Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ul.
Al. Racławickie 7.
1815 2011-07-11 74/OW/11 2011-05-27 BOŻENA ŻUREK 0,00
Aneks do umowy nr 29/OW/11 zawartej między Gminą
Lublin a Bożeną Żurek
29/OW/10 2010-09-22 BOŻENA ŻUREK 680,00
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans w tym
równości płci dla zespołu zarządzajacego projektem -
UCZEŃ DO POTĘGI
1816 2011-07-11 75/OW/11 2011-05-27 SZILVIA SZILAGYI - LAURINYECZNE 0,00
aneks do umowy numer 63/OW/10 zawartej między Gminą
Lublin a Szilvią Szilagyi Laurinyeczne
1817 2011-07-11 31/IR/11 2011-05-02
PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA TERENÓW
ZIELONYCH "GREENPLUS"
7 995,00
Wykonoanie kompeletnej dokumetacji projektowej na
budowę 13 placów zabaw w ramach programu: "Radosna
szkola", przy szkołach podstawowych nr
3,4,23,25,32,38,40,42,45,46,47,50 i 52
1818 2011-07-11 116/KP/11 2011-06-27 STUDIO 66 RENATA NIŚCIOR 6 150,00
Usługa wynajmu, montażu, demontażu, obsługi technicznej
telebimu ledowego oraz 3 kamer video do realizacji obrazu
na potrzeby imprezy promocyjnej pod nazwą Święto Europy
organizowanej nad Zalewem Zemborzyckim w dn.
01.07.2011r.
1819 2011-07-11 99/DM/11 2011-05-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 1 954,82
Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia
drogowego w miejscowości Lublin, ulica Południowa
174
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1820 2011-07-11 100/OW/11 2011-06-09
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SPÓŁDZIELCA"
0,00
umowa na lokal użytkowy ze SM SPÓŁDZIELCA w Lublinie
na prowadzenie Oddziału Przedszkola nr 22 w budynku przy
ul. Kawiatowej 23
1821 2011-07-11 65/IR/11 2011-06-17
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Umowa nr 1205/KE/CP/11 z dnia 17.06.2011 r., zgodnie z
którą Województwo udziela Gminie Lublin pomoc finansową
w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania
p/n:"Budowa kompleksu zespołu boisk sportowych w
ramach programu: "Moje boisko - Orlik 2012", z lokalizacją,
przy Gimnazjum Nr 1, ul. Kunickiego 116 w Lublinie.
1822 2011-07-11 71/OW/11 2011-05-27 MAŁGORZATA KISIEL 0,00
Aneks do umowy nr 40/OW/10 zawartej między Gminą
Lublin a Małgorzatą Kisiel
40/OW/10 2010-10-15 MAŁGORZATA KISIEL 2 450,00
Przeprowadzenie ankiet wśród 100 uczniów z XI LO w
Lublinie w ramach projektu "UCZEŃ DO POTĘGI"
1823 2011-07-11 122/KP/11 2011-06-30 REMIGIUSZ MAŁECKI 1 215,50
Prowadzenie koncertów artystycznych odbywających się
podczas imprezy promocyjnej pn. Święto Europy
organizowanej w dn. 01.07.2011 nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie.
1824 2011-07-11 304/ZSS/11 2011-06-21
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Aneks do umowy 73/ZSSS/11 z dnia 4 lutego 2011 r. -
zmiana harmonogramu
1825 2011-07-11 70/OW/11 2011-05-27 MONIKA GAJEWSKA 0,00
Aneks do umowy nr 39/OW/10 zawartej między Gminą
Lublin a Moniką Gajewską
39/OW/10 2010-10-15 MONIKA GAJEWSKA 2 300,00
Przeprowadzenie ankiet wśród 100 uczniów (w tym 50
uczniów z XIX LO w Lublinie i XXIV LO w Lublinie) w ramach
projektu "UCZEŃ DO POTĘGI
1826 2011-07-11 398/OR/11 2011-06-14
SELINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
56 580,00
zaprojektowanie i wdrożenie systemu współpracy Miasta
Lublin z organizacjami pozarządowymi
1827 2011-07-11 183/ZSS/11 2011-04-26
BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W
LUBLINIE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
1828 2011-07-11 112/ST/11 2011-06-16
STOWARZYSZENIE LOKALNE "KALINA"
SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3 000,00 Organizacja obozów szkoleniowych
1829 2011-07-11 77/ZSS/11 2011-02-18
AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA
"EDUKATOR"
5 000,00 realizacja szkoleń dla służb mundurowych (wojsko)
1830 2011-07-11 69/OW/11 2011-05-27 KRZYSZTOF BOLIBOK 0,00
Aneks do umowy 28/OW/10 zawartej między Gminą Lublin
a Krzysztofem Bolibokiem
175
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
28/OW/10 2010-09-06 KRZYSZTOF BOLIBOK 37 700,00
Wykonywanie czynności koordynatora lokalnego z ramienia
UMCS- projekt UCZEŃ DO POTĘGI
1831 2011-07-11 72/OW/11 2011-05-27 BERNADETA LELONEK-KULETA 0,00
Aneks do umowy nr 26/OW/10 zawartej między Gminą
Lublin a Bernadetą Lelonek - Kuletą
1832 2011-07-11 77/OW/11 2011-05-27 BIURO PODRÓŻY ANAS SPÓŁKA Z O.O. 0,00
Aneks do umowy numer 33/OW/10 zawartej między Gminą
Lublin a Biurem podróży ANAS
33/OW/10 2010-10-20 BIURO PODRÓŻY ANAS SPÓŁKA Z O.O. 36 900,00
Przygotowanie dwóch wyjazdów- do Tbilisi (Gruzja) oraz do
Debreczyna (Węgry) w ramach realizacji projektu "Uczeń do
potęgi"
1833 2011-07-11 131/KP/11 2011-07-04 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 49 815,00
Wynajem aparatury nagłaśniającej wraz zmontazem,
demontażem, oraz transportem na potrzeby realizacji
imprezy promocyjnej Inne Brzmienia Art'n'Music Festival
Lublin 2011 w dn. 8-12.07.2011 na terenie Rynku Starego
Miasta w Lublinie oraz Bazyliki oo. Domimnikanów
1834 2011-07-11 76/OW/11 2011-05-27 BERNADETA LELONEK-KULETA 0,00
Aneks do umowy nr 38/OW/10 zawartej między Gminą
Lublin a Bernadetą Lelonek - Kuletą
38/OW/10 2010-10-15 BERNADETA LELONEK-KULETA 2 500,00
Przeprowadzenie ankiet wśród 100 uczniów w ramach
projektu "UCZEŃ DO POTĘGI"
1835 2011-07-11 276/ZSS/11 2011-06-02 KAROL ZIEMAK 324,00
wynajem autokaru na terenie miasta Lublin do przewozu
orkiestry na happening
1836 2011-07-11 67/KP/11 2011-06-01 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 936,00
Uruchomienie łącza do transmisji danych pomiedzy
budynkiem Urzedu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14 w
lublinie a namiotem na Placu Litewskim oraz konserwacja
kamery WEB na budynku poczty Polskiej wraz z usługa
transmisji video z Placu Litewskiego na potrzeby projektu
Carnavala Sztuk - Mistrzów.
1837 2011-07-11 108/KP/11 2011-06-22
AGENCJA REKLAMOWO -ARTYSTYCZNA
SUNLIGHT TADEUSZ PACULDA
9 750,00
Przygotowanie oraz wykonanie repertuaru artystycznego
zespołu ABBA Show + Boney M Show podczas imprezy
promocyjnej pn Dzień Europy organizowanej w dn.
01.07.2011r. nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.
1838 2011-07-11 113/ST/11 2011-06-16
STOWARZYSZENIE LOKALNE "KALINA"
SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3 500,00 Organizacja obozów szkoleniowych
1839 2011-07-12 99/OW/11 2011-05-24 GMINA BYCHAWA 0,00
Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej
przez gm. Lublin na dzieci będace mieszkańcami gm.
Bychawa
1840 2011-07-12 372/KL/11 2011-07-01 DZIELNICOWY DOM KULTURY WĘGLIN 60 000,00 inwestycje (zakupy inwestycyjne)
176
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1841 2011-07-12 96/DM/11 2011-06-29 IKEA CENTRE POLSKA S.A. 0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej planowanego Centrum
Handlowego IKEA w Lublinie w pobliżu Al. Spółdzielczości
Pracy Inwestor zobowiązuje się dorealizacji przebudowy
istniejącego układu drogowego oraz budowy nowych
odcinków ulic.
1842 2011-07-12 107/ST/11 2011-05-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA 5 000,00
UKS Piątka -promocja miasta podczas turnieju finałowego
Mistrzostw Polski młodziczek U-14 w Zgorzelcu w dniach 2-
6 czerwca 2011 r.
1843 2011-07-12 17/BK/11 2011-01-27 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 83 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
1844 2011-07-12 15/BK/11 2011-01-24 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 81 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
1845 2011-07-12 90/GK/11 2011-06-29 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 15 990,00 Remont chodnika przy ul. Wyżynnej dojście do placu zabaw
1846 2011-07-12 105/DM/11 2011-06-29
TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realizacją
inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych,na działkach 4/8, 4/10, 5/10, 5/12, 7/16,
7/18,9,10/2 (obr.18,ark.8) poprzez zrealizowanie
podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na
budowie: ul. Gen. Augusta Fieldorfa na odcinku od ul.Witosa
Chodźki do skrzyżowania z ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego, ulicy Rotnistrza Witolda Pileckiego w Lublinie, na
odcinku od zjazdu na działkę nr ewid. 2/17, do granicy
działką nr ewid.4/44 (obr.18,ark.11), sięgacza ul. Rotnistrza
Witolda Pileckiego (oznaczonego w MPZP jako KDD G ) do
granicy z działką nr ewid.25/3 należącej do pasa drogowego
al.Smorawińskiego,
1847 2011-07-12 103/DM/11 2011-06-30
ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
STANISŁAW KĘPKA
60 885,00
Remont ciągu pieszego przy ul. Bursztynowej w Lublinie na
odcinku od posesji Bursztynowa 16 A doul. Amentystowej
1848 2011-07-12 89/GK/11 2011-06-29 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 18 946,00
Remont schodów, chodnika ul Organowa 7 do ul
Organowa13
1849 2011-07-12 32/BK/10 2011-12-23 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 77 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
177
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
1850 2011-07-12 101/DM/11 2011-06-28
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
47 970,00
Opracowanie kompletnej dokumentacji dla budowy drogi
serwisowej w ciągu al. Solidarności w Lublinie od wjazdu do
PZMOT do ul. Browarnej oraz sprawozdanie nadzorów
autorskich nad realziacją inwestycji.
1851 2011-07-12 100/DM/11 2011-06-28
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
100 860,00
Opracowanie kompletnej dokumentacji dla budowy drogi
serwisowej w ciągu al. Tysiąclecia odcinek od ul.
Mełgiewskiej do skrzyżowania z ul. Białkowska Góra wraz ze
skrzyżowaniem z dojazdem do stacji paliw Statoil oraz
sprawowanie nadzorów autorskich nad realziacją inwestycji
1852 2011-07-12 14/BK/11 2011-01-17 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 80 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BAKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
1853 2011-07-12 12/BK/11 2011-01-05 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 78 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BAKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
1854 2011-07-12 117/KP/11 2011-06-27 POLBRANDT S.OLEJNICZAK - BRANDT 4 200,00
Wykonanie programu artystycznego Druga M.Show podczas
imprezy promocyjnej pn. Święto Europy organizowanej w
dn. 01.07.2011 nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.
1855 2011-07-12 102/DM/11 2011-06-28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
HANDLOWE "ORION"
0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realizacją
inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w Lublinie, na działkach nr ewid.2/7,2/6,2/5
(obr.24, ark.6) w rejonie ul. Bluszczowej, poprzez
zrealizowanie podstawowego układu komunikacyjnego
polegającego na budowie ulicy Bluszczowej (KDD) oraz
drogi oznaczonej w MPZP jako KDD pomiędzy ul.
Bluszczową i ul. Diamentową oraz odcinka ul. Daliowej od
skrzyżowania z drogą KDD do zjazdu na teren inwestycji
320/ZDM/13 2013-11-25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
HANDLOWE "ORION"
0,00
Aneks do umowy 102/DM/11 z dnia 28.10.2011 na
realizację budowy ulicy Bluszczowej w Lublinie
1856 2011-07-12 13/BK/11 2011-01-05 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 79 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
178
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1857 2011-07-13 312/ZSS/11 2011-06-22
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW.
STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
0,00 Aneks Nr 1 do Umowy Nr 248/ZSS/11
248/ZSS/11 2011-04-29
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW.
STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
13 250,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1858 2011-07-13 53/IR/11 2011-06-17
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WÓJCIK
4 442,50
Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu Rady Dzielnicy
Abramowice, ul. Abramowicka 122 w Lublinie.
1859 2011-07-13 404/OR/11 2011-06-22 DANUTA DUSZAK 2 800,00
prowadzenie obsługi kasowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej
1860 2011-07-13 405/OR/11 2011-06-22 HALINA JEMIELNIAK 2 800,00
Aneks do umowy zlecenia nr 10/99 z dnia 31.12.1998
(zmiana kwoty i czasu obowiazywania)
1861 2011-07-13 106/DM/11 2011-06-30
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
26 863,20
Wykonanie i montaż zabezpieczeń U-11a pod inwestycję pn
"Budowa ul. Szerokie w Lublinie"
1862 2011-07-13 359/OR/11 2011-04-26 KOLPORTER S.A. 12 513,17
Aneks do umowy nr 1289/OR/11 (dot. Zmiana kwoty
umowy (podana kwota netto))
1289/OR/10 2010-12-30 KOLPORTER S.A. 12 124,66 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
1863 2011-07-13 313/ZSS/11 2011-06-22 FUNDACJA "RAZEM" 0,00 Aneks do Umowy Nr 273/ZSS/11
273/ZSS/11 2011-05-13 FUNDACJA "RAZEM" 22 500,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1864 2011-07-13 91/KP/11 2011-05-31 PROMOTION SP. Z O.O. 23 370,00
Wynajem w dn. 25.07 - 01.08.2011 r. hali namiotowej
sferycznej na potrzeby imprezy promocyjnej Carnaval Sztuk
- Mistrzów.
1865 2011-07-13 91/GM/11 2011-06-28
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Dzierżawa - ul.Filaretów 44, ul. Zana, ul. Kazimierza
Wielkiego, ul. Leszczyńskiego 19 i 19b, al. Tysiąclecia, ul.
Rusałka, ul. Krężnicka, ul. Osmolicka, ul. Bursztynowa, ul.
Jana Pawła II, ul. Janowska 76, ul. Nad Zalewem, ul.
Koncertowa 3, ul. Judyma 1, ul. Husarska 10, ul.
Siemiradzkiego 24, ul. Kawaleryjska, ul. Śliwińskiego, Al.
Zygmuntowskie 3, ul. Żeglarska 3, ul. Krężnicka
2,4a,4b,4c,6,6a,6d,6e,6f, ul. Sławinkowska 50, ul. Żeglarska
1, Żeglarska 5, ul. Krężnicka, ul. Osmolicka 9,11,13, ul.
Bryńskiego 1, nieruchomość gruntowa pod taflą wody
Zalewu Zemborzyckiego - statutowa działalność sportowo-
rekreacyjna
1866 2011-07-13 403/OR/11 2011-06-16 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY 2 460,00 przeglądy kominowe
105/OR/12 2012-02-28 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY 0,00 Aneks nr 1 zmiana kwoty umowy
179
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1867 2011-07-13 129/KP/11 2011-07-04 DOBROWOLSKA ANNA 6 396,00
Wynajem i obsługa baroerek ochronnych lekkich i ciężkich
w dn. 7-11.07.2011 na Rynku Starego Miasta w Lublinie na
potrzeby organizacji imprezy artystycznej Inne Brzmienia
Art'n'Music Festival Lublin 2011.
1868 2011-07-13 123/KP/11 2011-07-01
FILEK ART AGENCJA KONCERTOWO -
WYDAWNICZA DARIUSZ FILOZOF
0,00
Porozumienie dot. współpracy w celu zorganizowania w dn.
8-12.07.2011 na terenie miasta Lublin promocyjnej imprezy
artystycznej Inne Brzmienia Art'n'Music Festival Lublin
2011.
1869 2011-07-13 125/KP/11 2011-07-01 JAN PAWEŁ TREBUNIA 13 200,00
Wykonanie programu artystycznego przez zespół Jan
Trebunia Tutka w dn. 08.07.2011 w Lublinie (Rynek Starego
MIasta) w ramach festiwalu Inne Brzmienia Art'n'Music
Festival Lublin 2011
1870 2011-07-13 89/KP/11 2011-06-15 ROCAR PERFECT ROBERT SZKUDLAREK 0,00
Umowa dotycząca przeprowadzenia akcji promocyjnej
Carnavalu Sztuk - Mistrzów z wykorzystaniem autobusu
double - decker.
1871 2011-07-13 126/KP/11 2011-07-04 PIOTR WINNICKI 12 088,00
Wykonanie artystyczne utworów Johna Portera podczas
koncertu organizowanego w ramach Inne Brzmienia
Art'n'Music Festival Lublin 2011 w dn. 11.07.2011 w sali
Teatru Andersena w Lublinie.
1872 2011-07-13 103/OŚ/11 2011-07-12
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU
DROGOWEGO W LUBLINE
0,00
Aneks do umowy zawartej w dniu 12 lipca 2005 r. o
użyczenie dymomierza DGS-2 nr seryjny 152/04
1648/OŚ/CP/2005 2005-07-12
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU
DROGOWEGO W LUBLINE
0,00 Użyczenie dymomierza DGS-2 nr seryjny 152/04
1873 2011-07-13 13/BM/11 2011-07-01
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUBLIN
GRODZKA 16 RYBNA 13
0,00
Energia elektryczna na potrzeby punktu kamerowego przy
ul. Grodzkiej 16.
1874 2011-07-13 89/GM/11 2011-07-04 JL MULTIMEDIA JANUSZ LIPIŃSKI 0,00 Najem - ul. Leszczyńskiego 20 - tablica reklamowa
1875 2011-07-13 311/ZSS/11 2011-06-30
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 67/ZSS/11 z dnia 28 lutego 2011
r. dotyczącej realizacji programu rozszerzającego dla
członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych - zmiana terminów realizacji
umowy
67/ZSS/11 2011-02-28
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
10 000,00
Realizacja programu rozszerzającego dla członków rodzin
osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
1876 2011-07-13 52/OR/11 2011-02-11 KOLPORTER S.A. 12 224,83
Aneks do umowy nr 1289/OR/10 z dnia 30.12.2010 (dot.
zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą podatki
VAT)
180
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1289/OR/10 2010-12-30 KOLPORTER S.A. 12 124,66 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
1877 2011-07-14 109/DM/11 2011-05-11 BOŻENA KOTUŁA 0,00
Porozumienie ze Społecznym Komitetem Budowy sieci
wodociagowej w ul. Milczan ( do posesji nr 13 i 15),wimieniu
których działa pełnomocnik Pani Bożena Kotuła
1878 2011-07-14 110/DM/11 2011-06-15 EDWARD PODSIADŁY 0,00
Porozumienie ze Społecznym Komitetem Budowy sieci
wodociągowej w ul. Milczan w Lublinie ( do posesji nr 14-
29),w imieniu których działa pełnomocnik Pan Edward
Podsiadły
1879 2011-07-14 112/DM/11 2011-05-09 SABINA SZYMAŃSKA 0,00
Porozumienie ze Społecznym Komitetem Budowy sieci
wodociągoweji przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Romera
1880 2011-07-14 113/DM/11 2011-05-11 AGNIESZKA ROPA 0,00
Porozumienie ze Społecznym Komitetem Budowy sieci
wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Lublinie,w imieniu
któych działa pełnomocnik Pani Agnieszka Ropa
1881 2011-07-14 115/DM/11 2011-05-09 ZYGMUNT MAŁYSZEK 0,00
Porozumienie z Panem Zygmuntem Małyszkiem zwanym
dalej Społecznym Komitetem Budowy sieci wodociągoweji i
kanlaizacji sanitarnej w ul. Ziemiańskiej w Lublinie
1882 2011-07-14 8/PN/11 2011-07-08 AGNIESZKA CZEREPAK 2 500,00
realizowanie komunikacji z uczestnikami i partnerami;
tłumaczenie e-maili i bieżących dokumentów,
przeprowadzanie rozmów telefonicznych w języku
angielskim
1883 2011-07-14 116/DM/11 2011-05-09 GRAŻYNA ŚCIBIORSKA 0,00
Porozumienie z Panią Grażyną Ścibiorskąi Panią Elżbietą
Hasiak zwanymi dalej Społecznym Komitetem Budowy sieci
wodociągowej i kanlaizacji sanitarnej w ul. Słonecznikowej
w Lublinie
1884 2011-07-14 111/DM/11 2011-05-12 -- GRZEGORZ HRADIL 0,00
Porozumienie z Panem Grzegorzem Hradilem zwanym dalej
Społecznym Komitetem Budowy sieci wodociagowej w ul.
Milczan
1885 2011-07-14 91/OŚ/11 2011-07-07 FUNDACJA HIPOKRATES 5 000,00 patrol konny okolic Zalewu Zemborzyckiego
1886 2011-07-14 104/DM/11 2011-05-10 MARIA KIZEWETER 0,00
Porozumienie z Społecznym Komitetem Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Al.Solidarności i ul. Zdrojowej, w
imieniu których działa pełnomocnik Pani Maria Kizeweter
1887 2011-07-14 26/SOI/11 2011-07-08 SYLWIA SZAJC 5 200,00
Monitorowanie i koordynacja wdrażanie Strategii Rozwoju
Miasta
1888 2011-07-14 25/SOI/11 2011-06-06 SKRIVANEK SP. Z O.O. 22 172,00
wykonanie usługi tłumaczeń podczas Forum Inwestycyjno -
Gospodarczego LUB-INVEST 2011, organizowanym
w Lublinie w dniach 15-17 czerwca 2011 r.
181
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1889 2011-07-14 114/DM/11 2011-05-12 MILENA MARDOŃ 0,00
Porozumienie ze Społecznym Komitetem Budowy sieci
wodociągoweji w ul. Bełżyckiej, w imieniu których działa
pełnomocnik Pani Milena Mardoń
1890 2011-07-14 93/GM/11 2011-07-13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE "COL-GARTEN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ O
0,00
Dzierżawa - ul. Braci Wieniawskich - centrum ogrodniczo-
sadzonkowe - cz. dz. nr 11/1 (obr. 6, ark. 9)
1891 2011-07-14 108/ST/11 2011-06-21 KLUB SPORTOWY MANTA 10 000,00 zawody w narciarstwie wodnym
1892 2011-07-14 84/OŚ/11 2011-06-30 MONIKA KOZICKA 5 400,00 Gromadzenie i aktualizacja danych w programie GOMIG
1893 2011-07-14 108/DM/11 2011-05-11 STANISŁAW SZOPA 0,00
Porozumienie ze Społecznym Komitetem Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Trześniowskiej i ul. Ponikwoda w
Lublinie,w imieniu których działa pełnomocnik Pan
Stanisław Szopa
1894 2011-07-14 117/DM/11 2011-06-14 AMAR SP. Z O.O. 9 225,00
Wykonanie prac związanych z oczyszczaniem separatora,
jego płukaniem, aż do skutecznego pobrania próbek wody,
które umożliwiają dokonanie odbioru sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Strumykowej w Lublinie
1895 2011-07-14 31/MKZ/11 2011-06-24 GRZEGORZ KONDRASIUK 1 200,00
Napisanie artykułu "Wpisywanie widowisk kultury w
dziedzictwo kulturowe"
1896 2011-07-14 35/MKZ/11 2011-06-20 HUBERT MĄCIK 1 500,00
Wykonanie redakcji i łamanie tekstu dwóch dokumentów
przetłumaczonych z języka angielskiego na język polski
1897 2011-07-14 20/FE/11 2011-06-29
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
1 239 069,00
umowa pożyczki nr 30/2011/P/OW na dofinansowanie
przedsięwzięcia "Przebudowa sieci sanitarnej w ul.
Radziwiłłowskiej i 3-go maja w Lublinie."
10/FE/12 2012-04-03
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 30/2011/P/OW z dnia 29
czerwca 2011 r. zawarty w dniu 3 kwietnia 2012 r.
przeznaczonej na dofinansowanie zadania "Przebudowa
sieci sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go maja w
Lublinie"
1898 2011-07-15 132/ST/11 2011-06-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI
46 LUBLIN
3 300,00 organizacja obozów szkoleniowych
1899 2011-07-15 126/ST/11 2011-06-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
1 500,00 organizacja obozów szkoleniowych
1900 2011-07-15 110/ST/11 2011-06-27
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE
KYOKUSHINKAI
3 000,00 organizacja obozów szkoleniowych
1901 2011-07-15 123/ST/11 2011-06-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
1 800,00 organizacja obozów szkoleniowych
182
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1902 2011-07-15 131/ST/11 2011-06-22
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
"SPRINTER"
2 700,00 organizacja obozów szkoleniowych
1903 2011-07-15 21/FE/11 2011-07-04
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
0,00
Aneks nr POIS.11.01.00-00-025/08-02 do umowy o
dofinansowanie projektu : "Renowacja Klasztoru
powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w
Lublinie"
2644/RF/2009 2009-08-10
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
47 627 692,55
Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-00-025/08-00
Projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na
centrum działań artystycznych w Lublinie" (nr projektu
POIS.11.01.00-00-025/08)
1904 2011-07-15 127/ST/11 2011-06-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
1 800,00 organizacja obozów szkoleniowych
1905 2011-07-15 128/ST/11 2011-06-22 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 2 100,00 organizacja obozów szkoleniowych
1906 2011-07-15 130/KP/11 2011-07-04 RAMI AL ARI 8 250,00
Wykonanie koncertu zespołu Sedativa feat. Dawid Portasz
w dn. 8.07.2011 w Lublinie (Rynek Starego Miasta) w
ramach Festiwalu Inne Brzmienia Art'n'Music Festival lublin
2011
1907 2011-07-15 140/ST/11 2011-06-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 1 000,00 organizacja obozów szkoleniowych
1908 2011-07-15 124/ST/11 2011-06-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
2 800,00 organizacja obozów szkoleniowych
1909 2011-07-15 125/ST/11 2011-06-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
1 000,00 organizacja obozów szkoleniowych
1910 2011-07-15 139/ST/11 2011-06-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 1 700,00 organizacja obozów szkoleniowych
1911 2011-07-15 136/ST/11 2011-07-01 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 1 800,00 organizacja obozów szkoleniowych
1912 2011-07-15 141/ST/11 2011-06-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 2 200,00 organizacja obozów szkoleniowych
1913 2011-07-15 114/ST/11 2011-06-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 4 800,00 organizacja obozów szkoleniowych
1914 2011-07-15 115/KP/11 2011-06-27
POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW
I ANIMATORÓW KLANZA
12 500,00
Przygotowanie i prowadzenie w ramach Carnavalu Sztuk -
MIstrzów 2011 w dn. 20.07.2011 - 31.07.2011 Bawialni
Edukacyjnej na Placu Litewskim oraz otwartych warsztatów
kuglarskich na Błoniach.
1915 2011-07-15 130/ST/11 2011-07-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" 8 000,00 organizacja obozów szkoleniowych
1916 2011-07-15 117/ST/11 2011-06-27
TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ
ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
2 800,00 organizacja obozów szkoleniowych
183
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1917 2011-07-18 424/OR/11 2011-05-01
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
0,00 dotyczy najmu lokalu na potrzeby RD Wieniawa
904/OR/11 2011-12-30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
4 830,00 dotyczy najmu lokalu na potrzeby RD Wieniawa
32/KP/14 2014-03-03
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
0,00 aneks do umowy najmu lokalu na potrzeby RD Wieniawa
1918 2011-07-18 48/IR/11 2011-06-10
USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KĘDZIERSKI
49 200,00
Wykonanie ekspertyzy elementów konstrukcji budynku z
niezbędnymi odkrywkami oraz badaniami geologicznymi w
budynku szkolnym, przy ul. Podwale 3 w Lublinie.
1919 2011-07-18 73/OW/11 2011-05-27
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA
NOWY STAW
0,00
Aneks do umowy nr 53/OW/10 zawartej miedzy Gminą
Lublin a Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy
Staw
53/OW/10 2010-10-20
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA
NOWY STAW
12 000,00
Przeprowadzenie 30 wywiadów pogłębionych wśród
nauczycieli sześciu liceów biorących udział w projekcie
"Uczeń do potęgi" oraz przygotowanie raportu w oparciu o
w/w wywiady.
1920 2011-07-18 129/ST/11 2011-07-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" 3 500,00 organizacja obozów szkoleniowych
1921 2011-07-19 33/IT/11 2011-06-14
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
27 060,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy Lubelskiej
Biblioteki Wirtualnej na podstawie załącznika pod nazwą
Założenia do projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"
1922 2011-07-19 92/GM/11 2011-07-11 MARIA NAWROT 23 677,50
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu
Państwa.
1923 2011-07-19 396/KL/11 2011-06-10 INTERBUD-LUBLIN S.A. 3 500,00
DAROWIZNA na Festyn "Pasje ludzi pozytywnie
zakręconych"
1924 2011-07-19 368/KL/11 2011-06-08 ALINA TERESA BĄK 2 000,00
Przygotowanie i wykonanie wystawy pt. "Aktorki Polskiego
Filmu" w dniach 12-15 czerwca
1925 2011-07-19 371/KL/11 2011-05-17 WOJCIECH KORNET 4 905,00
Wykonanie dokumantacji fotograficznej przebiegu prac
remontowo-budowlanych Teatru Starego w celu
udokumentowania zmian zachodzących podczas renowacji
Teatru Starego w Lublinie w łącznej ilości 30 zdjęć
kolorowych i czarno-białych
1926 2011-07-19 378/KL/11 2011-07-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 5 000,00
DAROWIZNA na pokrycie kosztów Festynu "Pasje ludzi
pozytywnie zakręconych"
1927 2011-07-19 367/KL/11 2011-06-08 SŁAWOMIR FURTAK 330,00
Przygotowanie i wykonanie wraz z kabaretem Mimika
autorskiego spektaklu 13.06.2011 r.
184
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1928 2011-07-19 373/KL/11 2011-05-16 ZBIGNIEW PAKUŁA 4 500,00
Produkcja imprezy kulturalnej promującej starania Lublina o
tytuł ESK 2016 pn. "Lubelsko-Lwowski Festiwal Mody i
Sztuki w dniu 21 maja 2011 r. w Pałacu Nauki we Lwowie.
1929 2011-07-19 31/IT/11 2011-06-14 PROJ-NET JAROSŁAW BUCZEK 12 300,00
Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego
infrastruktury światłowodowej; dokonanie uzgodnień z
uczestnikami projektu w zakresie sposobu przyłączenia do
sieci Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, przygotowanie
niezbędnych analiz, opracowanie SIWZ oraz wycena
szacunkowej dla budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
na rzecz projektu LBW, w powiązaniu z istniejącą Miejską
Siecią Teleinformatyczną Urzędu Miasta Lublin, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy.
1930 2011-07-20 118/DM/11 2011-06-30 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realizacją
inwestycji polegającej na rozbudowie Stomatologicznego
Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
przy ul. Karmelickiej 7( na działce nr ewid. 75/7-obr. 36,
ark.3) poprzez zrealizowanie podstawowy układ
komunikacyjny polegający na przebudowie ul. Karmelickiej
w Lublinie
1931 2011-07-20 119/ST/11 2011-07-01
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
1 100,00 organizacja obozów szkoleniowych
1932 2011-07-20 114/KP/11 2011-06-27 STUDIO AUTOGRAF MAREK KOPEĆ 22 140,00 Obsługa internetowych portali społecznościowych.
1933 2011-07-20 120/ST/11 2011-07-01
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
1 000,00 organizacja obozów szkoleniowych
1934 2011-07-20 38/IT/11 2011-07-05 MIKRONIKA 7 396,24 Aneks do umowy nr 38/IT/10. (Zmiana stawki podatku VAT)
38/IT/10 2010-11-30 MIKRONIKA 1 582 340,00
Wykonanie adaptacji pomieszczenia oraz dostawa urządzeń
elektrycznych, telekomunikacyjnych i wyrobów
budowlanych wraz z ich montażem w Państwowych
Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie przy al.
Racławickich 5 w celu dostosowania sali lekcyjnej na
serwerownię Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych.
1935 2011-07-20 115/ST/11 2011-06-22 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 2 000,00 organizacja obozów szkoleniowych
185
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1936 2011-07-20 120/DM/11 2011-06-30 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej związanej z
realziacją hali wystawienniczo-targowej z przebudową hali
istniejącej, częścią administracyjną,zapleczem
parkingowym, urządzeniami zieleni i infastruktury
technicznej na działkach nr ewid. 1/8 (obr.22, ark.5)
1/2,41/2,41/4,44/2,44/8 (obr.22, ark.4) 34/6 (obr.22,ark.7)
w pobliżu ul. Piłsudskiego w Lublinie z koniecznością
wykonania przebudowy ul. Dworcowej
1937 2011-07-20 423/OR/11 2011-07-12
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
HURTOWEGO WALDEMAR KRUSZYŃSKI
41 403,04 artykuły chemii gospodarczej
1938 2011-07-20 24/SOI/11 2011-07-08 DOMINIKA ŁUCZKA 8 000,00
Opracowanie i administrowanie oraz weryfikowanie baz
danych potencjalnych inwestorów
1939 2011-07-20 120/KP/11 2011-06-28
LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA
AKCYJNA
0,00
Wyprodukowanie i emisja sptu reklamowego w czasie
reklamowym na antenie rozgłośni radiowej Radio Zet w
terminie od dn. 23.07.2011 do dn. 29.07.2011 na potrzeby
Carnacvalu Sztuk - Mistrzów.
1940 2011-07-20 135/KP/11 2011-07-04 LIGHT-TECH PUH S.C. 12 150,00
Wynajem aparatury oświetleniowej tj. oświetlenia
scenicznego oraz oświetlenia architektonicznego, wraz z
montażem, demontażem, oraz transportem na potrzeby
realizacji imprezy promocyjnej Inne Brzmienia Art'n'Music
Festival Lublin 2011 w dn. 12.07.2011 na terenie Bazyliki
oo. Dominikanów w Lublinie.
1941 2011-07-20 99/KP/11 2011-06-21
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ
BABICZ, BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
2 974,14
Druk oraz dostawa siatek reklamowych oraz wyklejenie
wskazanych billboardów dla Gminy Lublin na potrzeby
promocji projektu Carnaval Sztuk - Mistrzów
1942 2011-07-20 124/KP/11 2011-07-01
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
22 007,16
Usługa fizycznej ochrony imprezy Inne Brzmienia
Art'n'Music festival Lublin 2011 od dn. 06.07.2011 do dn.
12.07.2011 w Lublinie.
1943 2011-07-20 39/IT/11 2011-07-11 LUBCOM PIOTR GORYCKI 12 915,00
Dostawa i montaż: sprzętu radiowego 5GHz, przełącznika
Cisco Catalyst, kontrolera Mikrotik, UPS-a i akcesoriów
sieciowych oraz wykonanie prac instalacyjnych
niezbędnych do uruchomienia transmisji danych pomiędzy
ul. Montażową 12 i ul. Podwale 3A.
1944 2011-07-20 35/IR/11 2011-05-11
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.
JOLANTA KĘDZIERSKA
799,50
Opracowanie aktualizacji świadectwa charakterystyki
energetycznej dla budynku Domu Kultury przy ul. Judyma w
Lublinie.
1945 2011-07-20 121/ST/11 2011-07-01
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
1 200,00 organizacja obozów szkoleniowych
186
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1946 2011-07-20 145/ST/11 2011-06-24 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 10 000,00
Impreza Marcin Gortat Camp i II otwarte Mistrzostwa Miasta
Lublin
1947 2011-07-20 87/KP/11 2011-06-14
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
37 970,10
Realizacja kampanii reklamowej na nośnikach typu
Infoscreen na potrzeby projektu Carnaval Sztuk - Mistrzów
1948 2011-07-20 119/KP/11 2011-06-28
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
0,00
100 szt. powierzchni na tablicach typu Premium w ramach
promocji Carnavalu sztuk - Mistrzów
1949 2011-07-21 293/KL/11 2011-06-13 MAREK KRUPA 5 200,00
Opracowanie oraz autorska realizacja wideo na ekranie LED
na Placu Litewskim 13 czerwca 2011 r.
1950 2011-07-21 119/DM/11 2011-06-28
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie realizacji wspólnych zadań
inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej związane z podłączeniem
nowych odbiorców: ul. Wygon,Jurajskiej,Szaniawskiego
1951 2011-07-21 30/MKZ/11 2011-06-24 JADWIGA TEODOROWICZ CZEREPIŃ 1 200,00 Napisanie artykułu "Renesans lubelski"
1952 2011-07-21 381/KL/11 2011-05-13 JACEK HARASIMIUK 3 300,00
Produkcja wydarzenia kulturalnego w ramach promocji
projektu "Lublin 2016 -ESK" pn. Young Guns" - zawody
skateboardingowe w dniu 28.05.2011
1953 2011-07-21 125/DM/11 2011-05-10 LIDIA SOBESTIAŃCZUK 0,00
Ze Społecznym Komitetem Budowy drogi ul. Juliana Fałata
na odcinku od ul. Karola Szymanowskiego do ul. Jacka
Malczewskiego reprezentowanymi przez pełnomocnika:
Panią Lidię Sobiestińczuk-Jasim
1954 2011-07-21 95/OW/11 2011-06-01 VULCAN 18 000,00
Umowa licencyjna na na korzystanie z pakietu programów
komputerowych Płace Optivum, Kadry Optivum, Finanse
SQL referatu ds. finansowo-księgowych przedszkoli
Wydziału Oswiaty i Wychowania.
1955 2011-07-21 123/DM/11 2011-06-21 JADWIGA SZEWCZAK 0,00
Porozumienie ze Społęcznym Komitetem Budowy sieci
wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w
Lublinie , w imieniu których działa pełnomocnik Pani
Jadwiga Szewczak
1956 2011-07-21 121/DM/11 2011-06-20 HALINA KAMIŃSKA 0,00
Porozumienie ze Społecznym Komitetem Budowy sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji w ul. Wygon w Lublinie, w
imieniuktórych działa pełnomocnik Pani Halina Kamińska
1957 2011-07-21 376/KL/11 2011-05-16 GRZEGORZ KONDRASIUK 8 800,00
Opracowanie autorskiej koncepcji i tekstu oraz autorska
redakcja przewodnika pn. "Lublin- Miasto w dialogu. Ludzie
i miejsca"
187
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1958 2011-07-21 132/KP/11 2011-07-04 LIGHT-TECH PUH S.C. 44 469,00
Wynajem aparatury oświetleniowej tj. oświetlenia
scenicznego oraz oświetlenia architektonicznego, wraz z
montażem, demontażem, oraz transportem na potrzeby
realizacji imprezy promocyjnej Inne Brzmienia Art'n'Music
Festival Lublin 2011 w dn. 8-10.07.2011 na terenie Rynku
Starego Miasta w Lublinie.
1959 2011-07-21 380/KL/11 2011-06-30 MATEUSZ WAWRUCH 3 300,00
Współpraca przy organizacji wydarzeń w ramach
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz
współpraca z instytucjami kultury organizującymi
wydarzenia w ramach oficjalnego Programu Kulturalnego
Polskiej Prezydencji
1960 2011-07-21 379/KL/11 2011-06-15 TOMASZ WALDOWSKI 5 000,00
Wykonanie dwóch koncertów wraz z zespołem Klezmafour
na festiwalu "2nd Intercultural Art Dialogues Days" w
Stambule 21 i 22 czerwca 2011r
1961 2011-07-22 428/OR/11 2011-07-13 ROBERT KOZŁOWSKI 5 400,00 opracowanie strategi lekkiej atletyki i piłki noznej w Lublinie
1962 2011-07-22 429/OR/11 2011-07-19
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
0,00
Aneks badania profilaktyczne pracowników - zmiana liczby
pracowników
402/OR/11 2011-06-02
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
51 415,00 badanie profilaktyczne pracowników UM Lublin i OSP
1963 2011-07-22 164/KP/11 2011-07-26 JOCHEN PFEIFFER 6 466,07
Wystawienie autorskich widowisk teatralno - cyrkowych w
dn. 29.07.2011 drukrotnie podczas Gali, 30.07.2011 ok.
godz. 20,00, 31.07.2011 ok. godz.18.00 w Lublinie podczas
Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
1964 2011-07-22 118/ST/11 2011-07-01
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
5 000,00 organizacja obozów szkoleniowych
1965 2011-07-22 276/KL/11 2011-06-03 TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O. O. 14 022,00
opracowanie, wydanie i umieszczenie w Tygodniku
Powszechnym wkładki autorskiej poświęconej kandydaturze
Lubliona do tytułu ESK
1966 2011-07-25 28/IT/11 2011-05-31 COIG 0,00 Aneks do umowy nr 14499/IT/2010
1499/IT/2010 2010-03-10 COIG 758 315,40
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie modułów systemu
KSAT2000: - Księga Główna, - Należności i Zobowiązania, -
Gospodarka Magazynowa, - Podatki, - Zwrot Podatku
Akcyzowego, - Gospodarka Mieniem Komunalnym, -
Fakturowanie, - Informacja Adresowa.
1967 2011-07-25 315/ZSS/11 2011-06-30 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00 Aneks do Umowy Nr 287/ZSS/11 z dnia 19 maja 2011 r.
188
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
287/ZSS/11 2011-05-19 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 22 500,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1968 2011-07-25 42/IT/11 2011-07-11
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. W
WARSZAWIE
0,00
Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych wydawania
certyfikatów i znakowania czasem.
1969 2011-07-25 314/ZSS/11 2011-06-27
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 Aneks do Umowy Nr 264/ZSS/11 z dnia 12 maja 2011 r.
264/ZSS/11 2011-05-12
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 750,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
1970 2011-07-25 104/KP/11 2011-06-21
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
0,00
Współpraca w celu promocji miasta Lublin poprzez
realizację projektu Muzyka Na Lubelskiej Starówce , który
będzie realizowany w Lublinie w terminie 23.07-
14.08.2011r.
1971 2011-07-25 97/KP/11 2011-06-17 JAN GAŁEK 40 000,00
Koordynacja i produkcja Urban Highline w dn. 27-
31.07.07.2011 podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów 2011
1972 2011-07-25 427/OR/11 2011-07-18 ANNA KASPERKIEWICZ 1 800,00
opiniowanie możliwości podziałów nieruchomości na terenie
miasta Lublin
1973 2011-07-25 425/OR/11 2011-07-05 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 7 084,80 Aneks zwiększenie wartości umowy
1189/OR/10 2010-12-14 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 5 280,00
monitorowanie sygnałów systemu sygnalizacji włamania i
napadu
1974 2011-07-25 369/KL/11 2011-06-28
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
1 005 099,00
prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla
nowej filii bibliotecznej
442/KL/11 2011-09-14
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
1 159 850,00
aneks do umowy nr 369/KL/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 1.005.099 zł
słownie: milion pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych z przeznaczeniem na realizację zadania prace
remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii
bibliotecznej
478/KL/11 2011-10-27
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
aneks do umowy nr 369/KL/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 1.005.099
zł: milion pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych z
przeznaczeniem na realizacje zadania prace remontowe
budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii bibliotecznej
189
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
562/KL/11 2011-12-15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 369/KL/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wys. 1.005.099 zł
słownie: milion pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych z przeznaczeniem na realizację zadania - prace
remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii
bibliotecznej
1975 2011-07-25 91/GK/11 2011-07-06
ZBIGNIEW KAŁDONEK - WYCINKA I
PIELĘGNACJA DRZEW
2 700,00
Wykonanie cięcia chrurgicznego topoli czarnej (baobab)
usunięcie posuszu
1976 2011-07-26 134/KP/11 2011-07-04 SUPERLINY GRZEGORZ WIDZ 8 001,15
Wykonanie czynności na potrzeby przeprowadzenia
widowiska Urban Highline w ramach organizacji Carnavalu
Sztuk - Mistrzów w Lublinie.
1977 2011-07-26 93/KP/11 2011-06-17 OSKAR SZAFRANIEC WEBDEV 5 054,00
Wynajem urządzeń w dn. 28-31.07.2011r. urządzeń na
potrzeby centrum informacyjnego imprezy promocyjnej
Carnaval Sztuk- Mistrzów.
1978 2011-07-26 375/KL/11 2011-07-25 MAREK STRYSZOWSKI 6 600,00
Przygotowanie i wykonanie wraz z zespołem Laboratorium
autorskiego wystepu podczas koncertu w dniu 16 września
2011 r. organizowanego w ramach Festiwalu Solo Życia w
Lublinie w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim
1979 2011-07-26 98/OW/11 2011-06-27
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA
NOWY STAW
4 200,00
Opracowanie i przeprowadzenie indywidualnych wywiadów
pogłębionych w ramach projektu "MOJA FIRMA. Będę
przedsiębiorcą".
1980 2011-07-26 177/KP/11 2011-07-26 JULIAN WAGLEWSKI 3 300,00
Wystawienie autorskiego przedstawienia w dn. 30.07.2011
ok. godz. 13 oraz 31.07.2011 ok. godz 16.30 w Lublinie
podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów
1981 2011-07-26 143/KP/11 2011-07-07
AUDIO MIX TECHNICZNA OBSŁUGA SCENY
I ORGANIZACJA IMPREZ
46 000,00
Wynajem sceny wraz z montażem, demontażem, obsługą
techniczną oraz transportem na potrzeby realizacji imprezy
promocyjnej pn. Inne Brzmienia Art'n'Music Festival 2011 w
dn. 8-12.07.2011 na terenie Rynku Starego Miasta oraz
Bazyliki oo. Dom,inikanów w Lublinie.
1982 2011-07-26 133/KP/11 2011-07-04 MEGATENT MAŁGORZATA KONIEWICZ 22 004,70
Wynajem namiotu cyrkowego dwumasztowego oraz trybun
na 450 osób wraz z obsługą w dn. 28-31.07.2011 na
potrzeby organizacji Carnavalu Sztuk - Mistrzów w Lublinie.
1983 2011-07-26 61/IR/11 2011-06-27 LINETEL SP. Z O. O. 0,00
aneks Nr 4 do umowy z dnia 06.08.2009 r. Nr 2731/IN/2009
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa
drogowego w ul. Mełgiewskiej w Lublinie na odcinku od
istniejącej sieci na wysokości posesji nr 139 do granicy
miasta
190
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2731/IN/2009 2009-08-06 LINETEL SP. Z O. O. 34 160,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa
drogowego w ul. Mełgiewskiej w Lublinie, na odcinku od
istniejącej sieci na wysokości posesji nr 139 do granicy
miasta.
1984 2011-07-26 29/MKZ/11 2011-06-24 RYSZARD SZCZYGIEŁ 1 500,00
Napisanie artykułu "Lublin. Rozwój i przemiany ośrodka
miejskiego od lokacji do współczesności"
1985 2011-07-27 98/GM/11 2011-07-18
"LIMBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - zaplecze budowy - cz. dz. nr 6/18
(obr. 14, ark. 2)
1986 2011-07-27 90/GM/11 2011-07-06 P.P.H.U."WOŹNY" - BOGDAN WOŹNY 0,00
Dzierżawa - ul. Unicka - kiosk handlowy - cz. dz. nr 36/2
(obr. 42, ark. 13)
1987 2011-07-27 96/GM/11 2011-07-14 RUCH SA 0,00
Dzierżawa - ul. Leszczyńskiego - kiosk handlowy - cz. dz. nr
25/1 (obr. 41, ark. 2)
1988 2011-07-27 262/KL/11 2011-07-25 LESZEK WINDER 6 600,00
Przygotowanie i wykonanie wraz z zespołem Krzak
autorskiego występu podczas koncertu w dniu 17 września
2011 r. organizowanego w ramach Festiwalu Solo Życia w
Lublinie w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim
1989 2011-07-27 2/NW/11 2011-07-20 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A 10 000 000,00
Objecie 100 000 Akcji serii U o wartości nominalnej 100,00
zł każda i cenie emisyjnej 100,00 zł każda o łącznej cenie
emisyjnej 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów zł) w zamian
za wkład pieniężny w kwocie 10 000 000,00 zł.
1990 2011-07-27 95/GM/11 2011-07-14 RUCH SA 0,00
Dzierżawa - ul. Gospodarcza - kiosk handlowy - cz. dz. nr
34/82 (obr. 37, ark. 10)
1991 2011-07-27 127/DM/11 2011-03-30
PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, MOSTÓW
INŻ. GRZEGORZ RUDNICKI
40 590,00
Aneks do umowy nr 96/IN/10 z dnia 06.08.2010 r w sprawie
opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy
Nadrzecznej w Lublinieod ul. Mickiewicza do ulicy Rejtana
wraz z organizacją ruchu, oświetleniem,odwodnieniem i
ewnetualnymi kolizjami z istniejącą infrastrukturą
96/IN/10 2010-08-06
PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, MOSTÓW
INŻ. GRZEGORZ RUDNICKI
40 260,00
opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy
Nadrzecznej w Lublinie
1992 2011-07-27 97/GM/11 2011-07-19
SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW
0,00
Dzierżawa - Al. Tysiąclecia - obsługa pawilonu handlowego -
cz. dz. nr 47/17, 47/7 (obr. 7, ark. 4)
1993 2011-07-27 26/PN/11 2011-06-26 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 0,00
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
dotyczącej projektu "Kadry nowoczesnej Europy..."
191
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1994 2011-07-28 109/KP/11 2011-06-24 PAWEŁ BATYRA 2 747,50
Opracowanie autorskiego Systemu Identyfikacji Wizualnej "
Patronat Prezydenta Miasta Lublin Krzysztof Żuk" z
przeniesieniem praw autorskich.
1995 2011-07-28 106/KP/11 2011-06-22 MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O. 0,00
Wcpółpraca w zelu zorganizowania w dn. 01.07.2011 na
Zalewem Zemborzyckim w Lublinie promocyjnej imprezy
artystycznej "Święto Europy"
1996 2011-07-28 107/KP/11 2011-06-22 MANAGEMENT ROCHSTAR SP. Z O.O. SP.K. 35 055,00
Wykonanie przez zespół Afromental program,u
artystycznego podczas promocyjnej imprezy artystycznej
"Święto Europy" w dn. 01.07.2011r. nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie.
1997 2011-07-28 111/KP/11 2011-06-24 ŁUKASZ BORKOWSKI 879,00
Wykonanie zdjęć na potrzeby wykorzystania do tworzonego
przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin promocyjnego
albumu o Lublinie wraz z przeniesieniem praw autorskich
1998 2011-07-28 23/PN/11 2011-06-24 LARISA TUREA 4 000,00
Umowa o dzieło w ramach projektu "Partnerstwo
Wschodnie jako projekt kulturowy"
1999 2011-07-28 12/BM/11 2011-07-21
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
10 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności KMP w Lublinie w
zakresie poprawy bezpieczeństwa.
16/BM/11 2011-09-02
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Zmiana terminu wydatkowania środków finansowych, o
których mowa w Pozrozumieniu nr 12/BM/11zawartym z
KWP.
2000 2011-07-28 145/KP/11 2011-07-12 JACEK SCHERER 1 868,00
Wykonanie zdjęć reportażowych wykonanych podczas
imprezy promocyjnej Carnaval Sztuk - Mistrzów w dn. 28-
31.07.2011 wraz z przekazaniem praw autorskich
2001 2011-07-28 6/PL/11 2011-07-21 JOANNA CZOPEK 5 500,00
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PROBLEMOWE DLA
TERENU GÓREK CZECHOWSKICH
2002 2011-07-28 110/KP/11 2011-06-24 JACEK SCHERER 550,00
Wykonanie zdjęć na potrzeby wykorzystania do tworzonego
przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin promocyjnego
albumu o Lublinie wraz z przeniesieniem praw autorskich
2003 2011-07-29 128/DM/11 2011-06-30
KORPORACJA BUDOWNICTWA I
NIERUCHOMOŚCI "GRADEN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ O
0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realizacją
inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej w Lublinie, na działkach nr ewid.
38/8,39/6,40/9 (obr.28, ark.5) poprzez zrealizowanie
podstawowy układu komunikacyjny polegający na budowie
ul.Wigilijnej na odcinku od ul. Pielgrzymiej do granicy
dzziałki nr ewid.40/8 (obr.28, ark.5) zgodnie z załącznikiem
nr 1.
2004 2011-07-29 111/ST/11 2011-07-01 GREEN SPORT CLUB 3 300,00 organizacja obozów szkoleniowych
192
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2005 2011-08-01 399/KL/11 2011-06-06 KACPER PAWLUK 3 630,00
przygotowanie i realizacja autorskich happeningów
prezentowanych w dn. wizyty członków Komisji Selekcyjnej
konkursu ESK
2006 2011-08-01 108/OW/11 2011-07-01 MICHAŁ MALINOWSKI 1 200,00
sprawowanie opieki nad praktykantami - uczniami ZSEL w
ramach projektu "Już wiem. Będę inżynierem"
2007 2011-08-01 393/KL/11 2011-07-04 WERONIKA GRZESZCZUK 800,00
sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami
Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów
Polonijnych
2008 2011-08-01 394/KL/11 2011-07-04 KATARZYNA ŁUKIJANIUK 800,00
sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami
Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów
Polonijnych
2009 2011-08-01 70/IR/11 2011-07-14 RINGPOL SP. Z O.O. 1 567 107,33
Wykonanie placów zabaw w ramach programu: Radosna
szkoła", przy szkołach podstawowych nr
2,14,21,24,27,29,34 i 51 w Lublinie
2010 2011-08-01 49/IR/11 2011-04-02 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks nr 1a do umowy Nr 1673/IN/2008 z dnia 10.04.2008
r. (PGE Nr 331239) o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Sulisławickiej 7a w Lublinie
(działka nr 33/2) - zmiana terminu obowiązywania umowy
na dzień 31.12.2013 r. (pierwotnie przyjęto 02.04.2011 r.)
1673/IN/2008 2008-04-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 36 708,78 przyłączenie instalacji elektrycznej
2011 2011-08-01 134/ST/11 2011-07-11 KLUB PIŁKARSKI WIENIAWA LUBLIN 3 500,00 organizacja obozów szkoleniowych
2012 2011-08-01 383/KL/11 2011-07-15 KRZYSZTOF WOŁODKO 1 666,00
osobiste wykonanie muzyki podczas koncertu na
zakończenie Studium Folklorystycznego dla Instruktorów
Zespołów Polonijnych
2013 2011-08-01 385/KL/11 2011-07-15 PIOTR SZYMAŃSKI 1 666,00
osobiste wykonanie muzyki podczas koncertu na
zakończenie Studium Folklorystycznego dla Instruktorów
Zespołów Polonijnych
2014 2011-08-01 50/IR/11 2011-06-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 8 539,30
Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Centrum
Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12.
2015 2011-08-01 391/KL/11 2011-07-04 KAZIMIERZ KOPIŃSKI 5 000,00
przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów
dla uczestników Studium Folklorystycznego dla
Instruktorów Zespołów Polonijnych
2016 2011-08-01 392/KL/11 2011-07-04 ZOFIA ŁUKASZEWICZ 4 300,00
przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów
dla uczestników Studium Folklorystycznego dla
Instruktorów Zespołów Polonijnych
193
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2017 2011-08-01 68/IR/11 2011-07-07
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR
KAŃCZUGOWSKI
197 770,00
Wykonanie robót remontowych w budynku Żłobka nr 8 w
Lublinie, przy ul. Nałkowskich 102 - remont sal zajęciowych
i sanitariatów
2018 2011-08-01 401/KL/11 2011-06-08 ŁUKASZ WITT-MICHAŁOWSKI 3 200,00
przygotowanie autroskiej koncepcji i reżyseria
happeningów prezentowanych na trasie przejścia Komisji
Selekcyjnej ESK 2016
2019 2011-08-01 403/KL/11 2011-05-06 MARTYNA SZEWCZYK 3 280,00
współpraca w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu
wizyty w Lublinie Komisji Selekcyjnej
2020 2011-08-01 390/KL/11 2011-07-04 LECH LESZCZYŃSKI 6 600,00
przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów
dla uczestników Studium Folklorystycznego dla
Instruktorów Zespołów Polonijnych
2021 2011-08-01 69/IR/11 2011-07-07 ST.ART SŁAWOMIR MAKAL 0,00
Aneks przedłużający termin wykonania prac prowadzonych
na podstawie umowy 2275/IN/CP/2008 dot. przebudowy
Teatru Starego.
2022 2011-08-01 51/IR/11 2011-06-13 ANNA FIC-LAZOR 3 259,50
Wykonanie programu prac konserwatorskich przy
dekoracjach malarskich w budynku klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie.
2023 2011-08-01 389/KL/11 2011-07-14
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 141/KL/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycje (zakupy
inwestycyjne)
2024 2011-08-01 52/IR/11 2011-07-11
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA
MACIEJ USZYŃSKI
65 805,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
wykonanie remontu budynku szkolnego, pzy ul. Podwale 3
w Lublinie, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek
biurowy.
2025 2011-08-01 116/ST/11 2011-07-11 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 3 200,00 organizacja obozów szkoleniowych
2026 2011-08-01 106/OŚ/11 2011-07-18
"APTEKA ŚWIATŁOWSKA, MICHALAK"
SPÓŁKA JAWNA
4,93
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
2027 2011-08-01 387/KL/11 2011-07-15 KAROL WOJTYSIAK 1 666,00
osobiste wykonanie muzyki podczas koncertu na
zakończenie Studium Folklorystycznego dla Instruktorów
Zespołów Polonijnych
2028 2011-08-01 388/KL/11 2011-07-15 KATARZYNA PRZYBYSZ 1 666,00
osobiste wykonanie muzyki podczas koncertu na
zakończenie Studium Folklorystycznego dla Instruktorów
Zespołów Polonijnych
194
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2029 2011-08-01 138/ST/11 2011-07-04
BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W
LUBLINIE
5 900,00 organizacja obozów szkoleniowych
2030 2011-08-01 397/KL/11 2011-05-18 AGORA SA 22 140,00 emisja reklamy w lokalnych serwisach internetowych
2031 2011-08-01 73/IR/11 2011-07-21
MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z
O.O.
0,00
Porozumenie umowne w sprawie wspólnie
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na:"Dostawę energii elektrycznej w ilości 48 670 MWh na
potrzeby Urzędu Miasta i Jednostek organizacyjnych Gminy
Lublin oraz do celów miejskiej infrastruktury technicznej" i
udzielenia zamówienia publicznego.
2032 2011-08-01 402/KL/11 2011-05-06 MICHAŁ ZIELIŃSKI 3 010,00
współpraca w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu
wizyty w Lublinie Komisji Selekcyjnej ESK 2016
2033 2011-08-01 400/KL/11 2011-06-06 MARCIN MOSZYŃSKI 2 550,00
przygotowanie ii wykonanie autorskiej instalacji
artystycznej ze zdjęć dawnego Lublina 13.06.2011 r w
ramach projektu ESK 2016
2034 2011-08-01 398/KL/11 2011-06-08 MARIA ARTEMIUK 3 600,00
przygotowanie autorskiej koncepcji i reżyserii "Akcji
społecznej" 13.06.2011 w ramach projektu ESK 2016
2035 2011-08-01 386/KL/11 2011-07-15 PATRYK SZWARC 2 666,00
osobiste wykonanie muzyki podczas koncertu na
zakończenie Studium Folklorystycznego dla Instruktorów
Zespołów Polonijnych
2036 2011-08-01 58/IR/11 2011-06-27 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks Nr 3 do umowy Nr 1518/SIR/CP/2007 z dnia
14.06.2007 r. (PGE Nr 324887) - przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej nieruchomości: plac budowy przy ul.
Wolskiej 5 w Lublinie / zmiana terminu obowiązywania
umowy na dzień 30.08.2012 r. (pierwotnie wg aneksu Nr 2
było 31.12.2011 r.)
2037 2011-08-01 62/IR/11 2011-06-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks Nr 2 do umowy z dnia 17.09.2007 r. Nr
3097/SIR/CP/2007 (PGE Nr 327034) - przyłączenie do siecie
elektroenergetycznej nieruchomości: oświetlenie boiska
sportowego nr 7 w Lublinie os. Szymanowskiego nr działki
1/2; zmiana terminu obowiązywania umowy na dzień
30.04.2013 r. (pierwotnie wg aneksu nr 1 było 20.08.2012
r.
195
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2038 2011-08-01 63/IR/11 2011-06-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks Nr 3 do umowy Nr 3100/SIR/CP/2007 z dnia
17.09.2007 r. (PGE Nr 327044) - PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI: OŚWIETLENIE
ZESPOŁU BOISK SZKOLNYCH NR 8, 9, 10, 13 W LlUBLINIE
PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO 5 - zmiana terminu obowiązywania
umowy na dzień 30.04.2013 r. (pierwotnie wg aneksu Nr 2
było 20.08.2012 r.)
2039 2011-08-01 137/ST/11 2011-07-11 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 2 100,00 organizacja obozów szkoleniowych
2040 2011-08-01 384/KL/11 2011-07-15 GRZEGORZ LESIUK 1 666,00
osobiste wykonanie muzyki podczas koncertu na
zakończenie Studium Folklorystycznego dla Instruktorów
Zespołów Polonijnych
2041 2011-08-02 317/ZSS/11 2011-07-08
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TRZYDZIESTKA PRZY SP 30
0,00 Aneks do Umowy Nr 277/ZSS/11 z dnia 17 maja 2011 r.
277/ZSS/11 2011-05-17
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TRZYDZIESTKA PRZY SP 30
20 250,00
Prowadzenie obozów, kolonii z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 1300 dzieci i młodzieży
2042 2011-08-02 316/ZSS/11 2011-06-30 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00 Aneks do Umowy Nr 158/ZSS/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r.
158/ZSS/10 2010-12-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 320 000,00
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie centrum integracji społecznej
2043 2011-08-02 318/ZSS/11 2011-07-08
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks 1 do Umowy Nr 177/ZSS/11 z dnia 29 kwietnia 2011
r.
177/ZSS/11 2011-04-29
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
2044 2011-08-02 22/FE/11 2011-07-22 LASKOWSKI JANUSZ 2 583,00
Przedmiotem umowy jest opracowanie i wydruk ulotki
informacyjnej wraz z mapą ścieżek rowerowych w Lublinie
dla projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek
rowerowych w Lublinie" w ramach RPO WL
2045 2011-08-02 150/KP/11 2011-07-14
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA
KONWENCJONALNA S. A. ODDZIAŁ
ELEKTROCIEPŁOW
0,00
Współpraca w ramach organizacji imprezy promocyjnej
Carnaval Sztuk - Mistrzów w dn. 28-31.07.2011
2046 2011-08-02 142/KP/11 2011-07-07
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
6 954,30
Licencja na jednorazowe publiczne wykonanie utworów
zespołów: Jan trebunia tutka, Sedativa feat. Dawid Portasz,
John Porter, Voo Voo, w ramach imprezy promocyjnej: Inne
Brzmienia Art'n'Music Festival Lublin 2011 w dn. 8-
12.07.2011
196
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2047 2011-08-02 36/MKZ/11 2011-07-15 MARIUSZ CIEŚLIK 500,00
Spisanie i redakcja nagrań zarejstowanych podczas
konferencji "Rola samorzadowych służb konserwatorskich".
2048 2011-08-02 151/KP/11 2011-07-21 MICHELLE COLLINS 6 500,25
Wystawienie autorskiego widowiska teatralno - cyrkowego
Une Femme Exposee w dn. 29.07.2011 ok. godz.
30.07.2011 ok. godz. 17.00, 31.07.2011 ok. godz. 17.30 w
Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów
2049 2011-08-03 185/KP/11 2011-07-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Współpraca w ramach organizacji imprezy promocyjnej
Carnaval Sztuk - Mistrzów w dn. 28-31.07.2011
2050 2011-08-03 29/IT/11 2011-06-08 VULCAN 11 685,00
Zbudowanie i wdrożenie interfejsu pośredniczącego
(translatora) pomiedzy systemami firm VULCAN i COIG:
Sigma Optivum oraz KSAT 2000.
2051 2011-08-03 30/IT/11 2011-05-02 COIG SOFTWARE SP. Z O.O. 5 904,00
Utrzymanie systemu mContact dla Urzędu Miasta Lublin,
obejmujące przekazanie karty SIM GSM oraz sprawowanie
opieki nad systemem.
2052 2011-08-04 151/KL/11 2011-03-21
STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW
ROUTE 18
28 300,00
Współpraca w zakresie wspólnego zorganizowania
wydarzenia kulturalnego Motoserce 2011, które odbędzie
się 16 kwietnia 2011 roku na Placu Zamkowym w Lublinie.
2053 2011-08-04 162/KP/11 2011-07-25 "OPTIKOM SERWIS" WALDEMAR BĄKAŁA 24 969,00
Wynajem i obsługa techniczna oraz montaż i demontaż
sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji Carnavalu
Sztuk - Mistrzów organizowanego w dn. 28-31.07.2011
2054 2011-08-04 158/KP/11 2011-07-26 AVELINA AMIGO MARTINEZ 7 184,52
Wystawienie autorskich widowisk teatralno - cyrkowych w
dn. 29.07.2011 ok. godz. 18.30, 30.07.2011 ok. godz.
19.30, 31.07.2011 ok. godz. 15.30 w Lublinie podczas
Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2055 2011-08-04 156/KP/11 2011-07-26 FABRIZIO ROSSELLI 4 789,68
Wystawienie autorskich widowisk teatralno - cyrkowych w
dn. 29.07.2011 ok. godz. 18.00 i w dn. 31.07.2011ok godz.
17.00, w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2056 2011-08-04 136/KP/11 2011-07-04 NATASZA ZIÓŁKOWSKA 2 000,00
Ocena wniosków konkursowych w konkursie, którego
przedmiotem jest produkcja: filmu fabularnego, serialu
telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu
animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji oraz
wyświetlania w kinach, związanego z Lublinem poprzez
tematykę, organizowanego przez Gminę Lublin
2057 2011-08-04 179/KP/11 2011-07-26 FELIX FELDMANN 4 807,80
Wystawienie autorskich widowisk teatralno - cyrkowych w
dn. 29.07.2011 ok. godz. 15.00 i 19.30 oraz 30.07.2011 ok.
godz 14.00 i 17.00 w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk -
Mistrzów
197
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2058 2011-08-04 147/KP/11 2011-07-12
PRODUKCJA FILMOWA MARCIN
HARASIMOWICZ
10 455,00
Produkcja materiałów filmowych na potrzeby promocji
Carnavalu Sztuk - Mistrzów oraz dokumentacja filmowa
Carnavalu w dn. 28-31.07.2011 w Lublinie wraz z
przekazaniem praw autorskich.
2059 2011-08-04 184/KP/11 2011-07-26
KRZYSZTOF FALKOWSKI TEATR ANIMACJI
FALKOSHOW
7 000,00
Wystawienie czterech autorskich przedstawień
Falkoshow.Ilizja Marionetek w dn. 29,30,31. 07.2011 w
Lublinie, podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2060 2011-08-04 40/IT/11 2011-06-01 PHU MEDIAKOM 22 140,00 Aneks do umowy nr 36/IT/11.
36/IT/11 2011-06-01 PHU MEDIAKOM 23 370,00 Sprzedaż i dystrybucja w UM, wkładów do drukarek.
2061 2011-08-04 183/KP/11 2011-07-26 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 6 298,83
Licencja niewyłączna na jednorazowe odtworzenie utworów
w ramach imprezy Carnaval Sztuk - Mistrzów,
organizowanej w dn. 28-31.07.2011 w Lublinie.
2062 2011-08-04 154/KP/11 2011-07-22 STOWARZYSZENIE KEJOS THE-AT-ER 8 600,16
Wynajem 2 namiotów wraz z montażem i demontażem na
potrzeby organizacji Carnavalu Sztuk - Mistrzów w Lublinie.
2063 2011-08-04 137/KP/11 2011-07-04 GRZEGORZ JÓZEFCZUK 2 000,00
Ocena wniosków konkursowych w konkursie, którego
przedmiotem jest produkcja: filmu fabularnego, serialu
telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu
animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji oraz
wyświetlania w kinach, związanego z Lublinem poprzez
tematykę, organizowanego przez Gminę Lublin
2064 2011-08-04 157/KP/11 2011-07-26 DANIEL FONCUBIERTA CAMPANO 4 789,68
Wystawienie trzech autorskich widowisk teatralno -
cyrkowych zwanych Hermanos Infoncundibles w dn.
30.07.2011 oraz 31.07.2011 ok. godz. 14.00 i 16.30 w
Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2065 2011-08-04 165/KP/11 2011-07-25 MULTIMEDIA FACTORY 15 621,00
Wynajem, obsługa techniczna, montaż i demontaż
projektorów na potrzeby organizacji Carnavalu Sztuk -
Mistrzów.
2066 2011-08-04 37/IT/11 2011-07-04 ABI SYS PAWEŁ NIEDŹWIADEK 19 500,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy Lubelskiej
Biblioteki Wirtualnej.
2067 2011-08-04 43/IT/11 2011-07-07 EUROCOMPASS SP. Z O.O 63 960,00
Opracowanie studium wykonalności do projektu kluczowego
Lubelska Biblioteka Wirtualna.
2068 2011-08-04 189/KP/11 2011-07-29 ASSOCIATION MULTI'ARTS 8 526,00
Wystawienie autorskiego widowiska teatralno - cyrkowego
zwanego "Sans Titre" w dn. 29.07.2011 ok. godz. 22.00 i
31.07.2011 ok. godz. 19.30 w Lublinie podczas Carnavalu
Sztuk - Mistrzów przez Johan Swartvagher
198
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2069 2011-08-04 163/KP/11 2011-07-25 POWER IMPACT PIOTR MAROSZ 15 990,00
Koordynacja działań logistycznych, wynajem namiotów
garderobianych, zapewnienie rekwizytów dla artystów
zapewnienie transportu na potrzeby organizacji Carnavalu
Sztuk - Mistrzów.
2070 2011-08-04 155/KP/11 2011-07-26 LINDA SANDER 4 789,68
Dwukrotne wystawienie autorskiego widowiska teatralno -
cyrkowego w dn. 28.07.2011 podczas Gali X.Yw Lublinie
podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2071 2011-08-05 111/OW/11 2011-07-25 MARIUSZ WIŚNIEWSKI 7 400,00
Analiza i ocena 90-ciu biznesplanów opracowanych przez
uczniów LCEZ i PSBiG w ramach projektu "MOJA FIRMA.
Będę przedsiębiorcą".
2072 2011-08-08 180/KP/11 2011-07-26 BANGDITOS THEATER 44 071,50
Wystawienie czterech autorskich widowisk teatralno -
cyrkowych przedstawienia w dn. 30.07.2011 ok. godz. 13
oraz 31.07.2011 ok. godz 16.30 w Lublinie podczas
Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2073 2011-08-08 325/ZSS/11 2011-08-04 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 116 340,00
Remont Żłobka Nr 8 w Lublinie przy ul. Nałkowskich 102 -
adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na sale pobytu dzieci
2074 2011-08-08 107/OŚ/11 2011-08-02
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE "WAGRA"
WACŁAW OSTROWSKI
92 304,44
Usługa usuwania i transportu wyrobów i odpadów
zawierających azbest
2075 2011-08-08 191/KP/11 2011-07-29 POL & FREDDIE VZW 16 050,00
Dwukrotne wystawienie autorskiego widowiska teatralno -
cyrkowego zwanego "m2" dn. 31.07.2011 ok. godz. 18.00 i
20.30 w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów przez
grupę Ea-Eo
2076 2011-08-08 34/PN/11 2011-07-14
AGENCJA POLIGRAFICZNO-REKLAMOWA
GRAPHICS
14 126,55
Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z
nadrukiem i logo promocyjnym do projektu Marka EkoLublin
2077 2011-08-08 28/SOI/11 2011-06-20 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 61 500,00
Realizacja działań promocyjnych w ramach serwisu
www.kurierlubelski.pl o nazwie "Wybierz Lublin"
2078 2011-08-08 27/SOI/11 2011-07-08 VIKTORIYA HERUN 1 400,00
Tłumaczenie na język rosyjski, ukraiński i angielski treści
które będą zamieszczone na stronie www.study.lublin.eu
2079 2011-08-08 56/IR/11 2011-07-12
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
333 000,00
Umowa nr 2011/ ... / ... .UODT/DIS/ES dotacji na
dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa na
realizację zadania pn.:"Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu:"Moje boisko - Orlik 2012"
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z
zapleczem sanitarno - szatniowym, przy Zespole Szkól
Chemicznych i Przemyslu Spożywczego, ul. Al. Racławickie
7 w Lublinie.
199
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2080 2011-08-08 181/KP/11 2011-07-26 WOESH VZW 20 032,50
Wystawienie autorskiego widowiska teatralno - cyrkowego
w dn. 29.07.2011 ok. godz. 17.00, 30.07.2011 ok. godz.
18.00 w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2081 2011-08-08 323/ZSS/11 2011-08-04 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 23 000,00
Dotacja - Adaptacja i wyposażenie budynku Żłobka Nr 6 w
Lublinie przy ul. Kruczkowskiego 12 z przeznaczeniem na
organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad
dziećmi
2082 2011-08-08 55/IR/11 2011-07-12
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
333 000,00
Umowa nr 2011/ ... /... /UDOT/DIS/ES dotacji na
dofinansowanie zadania ze środków budżetu :państwa, dot.
ralizacji zadania pod nazwa:"Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z
zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Gimnazjum Nr 1 w
Lublinie, ul. Kunickiego 116.
2083 2011-08-08 324/ZSS/11 2011-08-04 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 23 000,00
Adaptacja i wyposażenie budynku Żłobka Nr 7 w Lublinie
przy ul. Braci Wieniawskich 10 z przeznaczeniem na
organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad
małymi dziećmi
2084 2011-08-09 70/GK/11 2011-04-18
DTECH DORADZTWO TECHNICZNE
TOMASZ BOGUSZEWSKI
8 800,00 Przeglad i ocena stanu technicznego placów zabaw
92/GK/11 2011-07-04
DTECH DORADZTWO TECHNICZNE
TOMASZ BOGUSZEWSKI
0,00 Przeglad i ocena stanu technicznego placów zabaw
2085 2011-08-09 164/ST/11 2011-07-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 21 000,00 Szkolenie w kategorii seniorów Lekkaatletyka MKS Start
2086 2011-08-09 405/KL/11 2011-06-13 KONSULAT GENERALNY RP W STAMBULE 7 960,00
Porozumienie w sprawie udziału zespołu muzycznego
KlezmaFour w festiwalu "2nd Intercultural Art Dialogues
Days", odbywającym się w Stambule, w dniach 21-22
czerwca 2011 r.
2087 2011-08-09 92/GK/11 2011-07-04 SFET TOMASZ BOGUSZEWSKI 0,00 Przeglad i ocena stanu technicznego placów zabaw
70/GK/11 2011-04-18 SFET TOMASZ BOGUSZEWSKI 8 800,00 Przeglad i ocena stanu technicznego placów zabaw
2088 2011-08-09 4/PL/11 2011-07-21
INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
48 902,34
ASYSTA TECHNICZNA POLEGAJĄCA NA ZAPEWNIENIU
PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA ISDP
ORAZ WSPARCIU W EKSPLOATACJI TJ. UDZIELANIU
KONSULTACJI PRCOWNIKOM URZĘDU MIASTA LUBLIN W
ZAKRESIE OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA ISDP
2089 2011-08-10 166/KP/11 2011-07-25
AUDIO MIX TECHNICZNA OBSŁUGA SCENY
I ORGANIZACJA IMPREZ
21 525,00
Wynajem, obsługa techniczna, montaż i demontaż sprzętu
oświetleniowego na potrzeby organizacji Carnavalu Sztuk -
Mistrzów organizowanego w dn. 28-31.07.2011.
200
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2090 2011-08-10 154/ST/11 2011-07-28
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
30 000,00
szkolenie sportowe w kategorii seniorów -koszykowka
kobiet
2091 2011-08-10 156/ST/11 2011-07-28
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
30 000,00 szkolenie sportowe w kategorii seniorów -lekkaatletyka
2092 2011-08-10 148/KP/11 2011-08-12 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 1 800,00
Współpraca w celu promocji miasta w ramach w ramach
organizacji III Lubelskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną
Górę w dn. 28-31.07.2011
2093 2011-08-10 152/KP/11 2011-07-22 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. 6 150,00
Zapewnienie barierek ochronnych oraz płotów ażurowych
wraz z montażem, demontażem i transportem na potrzeby
organizacji Carnavalu Sztuk - Mistrzów odbywającego się w
dn. 28-31.07.2011 na terenie Lublina.
2094 2011-08-10 41/IT/11 2011-07-19 GAMBIT PAWEŁ WÓJCICKI 3 690,00
Rozbudowa systemu PeselNET o 60 nowych stanowisk.
Zainstalowanie oprogramowania terminala na 60
stanowiskach w UM oraz skonfigurowanie serwera
dostepowego do sieci PeselNET.
2095 2011-08-10 148/ST/11 2011-08-03 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 5 000,00 szkolenie sportowe - karate kyokushin
2096 2011-08-10 105/OŚ/11 2011-07-11
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II
10 600,00
ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazja
szrotowka kasztanowcowiaczka
2097 2011-08-10 165/ST/11 2011-07-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 75 000,00 szkolenie- w kategorii seniorów MKS Start kosz m.
2098 2011-08-10 155/ST/11 2011-07-28
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
10 000,00
szkolenie sportowe w kategorii seniorów - piłka ręczna
kobiet
2099 2011-08-10 166/ST/11 2011-07-28 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 5 000,00 szkolenie w kategorii seniorów
2100 2011-08-10 169/ST/11 2011-08-03
STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO -
ŻUŻLOWY LUBLIN
60 000,00
szkolenie sportowe w kategorii seniorów Klub Motorowo-
Żużlowy
2101 2011-08-10 30/GD/11 2011-08-01
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W
LUBLINIE SP. Z
63 500,00 Renowacja osnów geodezyjnych na terenie m.Lublin.
2102 2011-08-10 167/KP/11 2011-07-19 OKSANA RAPITA 3 500,00
Przygotowanie i wykonanie partii fortepianu w ramach
projektu Musyka na Lubelskiej Starówce - Koncert Recital
Fortepianowy w Trybunale Koronnym w dn. 31.07.2011
2103 2011-08-10 159/ST/11 2011-08-02 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 5 000,00 szkolenie sportowe w kategorii seniorów - kick boxing
2104 2011-08-11 75/IR/11 2011-08-03
CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
18 663 894,07
Budowa krytej pływalni i hali sportowej przy ulicy Łabędziej
2a w Lublinie wraz z instalacjami wewnętrznymi,
przyłączami, sieciami oraz zagospodarowaniem terenu
201
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
286/IR/13 2013-12-03
CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
-159 677,77
Aneks korygujący wartość umowy podstawowej 75/IR/13 w
związku ze zmianą funkcji części pomieszczeń
realizowanego basenu przy ul. Łabędziej
2105 2011-08-11 100/GM/11 2011-08-01 ORANGE POLSKA S.A. 0,00
Dzierżawa - ul. Pocztowa - półkabina telefoniczna - cz. dz.
nr 78/9 (obr. 22, ark. 4)
2106 2011-08-11 147/ST/11 2011-08-03 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 50 000,00 szkolenie sportowe w kategorii seniorów rugby
2107 2011-08-11 138/KP/11 2011-05-30 HERBAPOL-LUBLIN S.A. 0,00 Aneks do umowy nr 18/KP/11
18/KP/11 2011-04-18 HERBAPOL-LUBLIN S.A. 34 686,00
Produkcja i dostarczenie herbaty czarnej z winogronem w
opakowaniu na potrzeby stworzenia nowego produktu
promującego miasto Lublin.
2108 2011-08-11 109/OŚ/11 2011-08-09 TADEUSZ CHMIELEWSKI 800,00
przygotowanie i wygloszenie referatu pod nazwa "Wybrane
problemy ksztaltowania zieleni obszarow zurbanizowanych
na przykladzie Lublina"
2109 2011-08-11 101/GM/11 2011-08-04 WIESŁAWA ŻAREK 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - cz. dz.
nr 1/15 (obr. 4, ark. 8)
2110 2011-08-11 130/DM/11 2011-06-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 1 954,82
Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oswietlenia
przejścia podziemnego w miejscowości Lublin ul. Orkana
2111 2011-08-11 64/IR/11 2011-07-01
BIURO PROJEKTOWE "ART - FAKTORY" S.C.
ARCH. PAWEŁ SPĘDZIA, WIOLETTA S
65 190,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
przebudowę basenu (wymiana części istniejącej niecki
stalowej powlekanej folią basenową na nieckę ze stali
kwasoodpornej) w Gimnazjum Nr 5 w Lublinie, ul.
Smyczkowa 3.
2112 2011-08-11 72/IR/11 2011-07-22
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW S.A.
791 505,00
Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru
Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie. Zaprojektowanie i
dostawa stałej ekspozycji archeologicznej i przezentacji
historycznej
136/IR/11 2011-10-27
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW S.A.
0,00
Aneks do umowy 72/IR/11 z dnia 22.07.2011 - prace na
Teatrze Starym - przedłużenie terminu umowy
2113 2011-08-11 146/KP/11 2011-07-12 ŁUKASZ BORKOWSKI 5 980,00
Wykonanie zdjęć artystycznych wykonanych podczas
imprezy promocyjnej Carnaval Sztuk - Mistrzów w dn. 28-
31.07.2011 wraz z przekazaniem praw autorskich
2114 2011-08-11 78/IR/11 2011-08-01
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
47 970,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
wykonanie remontu elewacji oraz przebudowy parteru i
wejścia w budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin", im.
Wandy Kaniorowej, przy ul. 1-ej Armii Wojska Polskiego 3 w
Lublinie.
202
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2115 2011-08-11 76/IR/11 2011-07-21
FIRMA "RAKOCZY" INSTAL-BUD
STANISŁAW RAKOCZY
212 531,84
Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 38 w Lublinie, ul. Wolodyjowskiego 13.
2116 2011-08-11 99/GM/11 2011-08-01 ORANGE POLSKA S.A. 0,00
Dzierżawa - ul. Krańcowa - półkabina telefoniczna - cz. dz.
nr 14/5 (obr. 19, ark. 9)
2117 2011-08-11 102/GM/11 2011-07-29 ELŻBIETA BOCZKOWSKA 0,00
Dzierżawa - Aneks - ul. Wyżynna - parking strzeżony - dz. nr
4/5, 15/3 (obr. 27, ark. 4)
2118 2011-08-12 170/KP/11 2011-07-19 MICHAŁ BRYŁA 1 500,00
Przygotowanie i wykonanie partii altówki - jako członek
zespołu Meccorre String Quartet w ramach projektu Muzyka
na Lubelskiej Starówce - Koncert kameralny w Bazylice OO
Dominikanów w dn. 23.07.2011r.
2119 2011-08-12 194/KP/11 2011-07-19 ROBERT MORAWSKI 2 000,00
Przygotowanie i wykonanie partii fortepianu w ramach
projektu Muzyka na Lubelskiej Starówce - Koncert Recital
wiolonczelowy w Trybunale Koronnym w dn. 24.07.2011r.
2120 2011-08-12 168/KP/11 2011-07-19 WOJCIECH KOPROWSKI 1 500,00
Przygotowanie i wykonanie partii - I skrzypce - jako członek
zespołu Meccorre String Quartet w ramach projektu Muzyka
na Lubelskiej Starówce - Koncert kameralny w Bazylice OO
Dominikanów w dn. 23.07.2011r.
2121 2011-08-12 171/KP/11 2011-07-19 KAROL MARIANOWSKI 1 500,00
Przygotowanie i wykonanie partii wiolonczeli jako członek
zespołu Meccorre String Quartet w ramach projektu Muzyka
na Lubelskiej Starówce - Koncert kameralny w Bazylice OO
Dominikanów w dn. 23.07.2011r.
2122 2011-08-12 23/FE/11 2011-07-29
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
32 570,00
Aneks nr 2 do umowy z dnia 15.10.2010 r. nr 21/09-UD-
-RPLU.07.01.00-06-092/09-00-0410 o dofinansowanie
projektu pt " Budowa Akademii Golfa nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie" realizowanego w ramach RPO
WL 2007 - 2013
2123 2011-08-12 28/PN/11 2011-06-24 KRZYSZTOF CZYŻEWSKI 6 000,00
Umowa o dzieło w ramach projektu "Partnerstwo
Wschodnie jako projekt kulturowy"
2124 2011-08-12 169/KP/11 2011-07-19 ALEKSANDRA TOMASIŃSKA 1 500,00
Przygotowanie i wykonanie partii - II skrzypce - jako członek
zespołu Meccorre String Quartet w ramach projektu Muzyka
na Lubelskiej Starówce - Koncert kameralny w Bazylice OO
Dominikanów w dn. 23.07.2011r.
2125 2011-08-12 172/KP/11 2011-07-19 MARCIN ZDUNIK 3 000,00
Przygotowanie i wykonanie partii wiolonczeli w ramach
projektu Muzyka na Lubelskiej Starówce - Koncert Recital
wiolonczelowy w Trybunale Koronnym w dn. 24.07.2011r.
266/KP/11 2011-11-16 MARCIN ZDUNIK 0,00 Aneks do umowy nr 147/KP/11 z dn. 12.07.2011
203
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2126 2011-08-16 111/OŚ/11 2011-08-01 EWA MISZTAL 9 000,00
Prowadzenie wizji lokalnych dot. zieleni, odbior nasadzen
rekompensacyjnych, obslugiwanie baz danych.
2127 2011-08-16 17/ZDM/11 2011-08-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 17 835,00
Wykonanie aktualizacji projektu-budowalno- wykonawczego
sieci kanlaizacji deszczowej odwadniającej ulice
:Rozmarynową, Kwiatów Polnych i Chabrową
2128 2011-08-16 198/KL/11 2011-04-20 TARARARA JAROSŁAW KOZIARA 12 300,00
Przygotowanie autorskiego projektu klepsydry
odmierzającej czas do rozstrzygnięcia konkursu ESK wraz
ze stojakiem na drukowane materiały promocyjne oraz ich
wykonanie wg ww. proejktu.
2129 2011-08-16 113/OŚ/11 2011-08-19 EWA PODSIADŁA 7 200,00
Tworzenie w ramach Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej warstw tematycznych
2130 2011-08-16 128/KP/11 2011-07-04 WRONA HIERONIM 2 200,00
Prowadzenie koncertu w dn. 10-07-2011 na terenie Rynku
Starego Miasta w Lublinie w ramach imprezy promocyjnej
Inne Brzmienia Art'n'Music Festival Lublin 2011.
2131 2011-08-16 90/KP/11 2011-06-15
EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY
MIEJSKIEJ
17 000,00
Współpraca w celu promocji miasta poprzez zorganizowanie
imprezy promocyjnej: Lubelski Festiwal Graffiti 2011 oraz
Meeting of Styles w dn. 01-07.08.2011 w Lublinie.
2132 2011-08-16 103/GM/11 2011-08-09 KRZYSZTOF WOJTYŁA 0,00
dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Lublinie przy ul. Głuskiej 148 - cz. dz. nr 454 (obr.67, ark. 5)
2133 2011-08-16 114/OŚ/11 2011-08-11
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
39 938,00
Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów
zawierających azbest należących do osób fizycznych z
terenu miasta Lublin"
2134 2011-08-16 31/GD/11 2011-08-01
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W
LUBLINIE SP. Z
44 900,00
Obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w MODGiK w Lublinie
2135 2011-08-17 175/KP/11 2011-07-25
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
3 124,88
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży
energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej
dystrybucji w punkcie poboru przy Pl. Litewskim 1
2136 2011-08-17 61/GM/11 2011-06-28
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKREGOWY ZARZĄD W LUBLINIE
0,00
Porozumienie zawarte pomiędzy Okręgowym Zarządem
Polskiego Związku Działkowców a Gminą Lublin - dot.
zamiany nieruchomości
2137 2011-08-17 174/KP/11 2011-07-22
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
3 900,95
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży
energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej
dystrybucji w punkcie poboru przy ul.Podwale 15
2138 2011-08-17 77/IR/11 2011-08-03 HEN-BUD SP. Z O.O. 461 865,00
Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w Zespole
Szkół Ogółnokształcących nr 6, przy ul. Krochmalnej 29
204
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2139 2011-08-17 5/PL/11 2011-07-21 DANUTA URBAN 12 000,00
INWENTARYZACJA FAUNY I FLORY (WRAZ Z GRZYBAMI I
POROSTAMI) W REJONIE GÓREK CZECHOWSKICH W
LUBLINIE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJBLIŻSZEGO SĄSIEDZTWA
2140 2011-08-17 104/OŚ/11 2011-07-20 MLU SP Z.O.O. 39 999,99
Konserwacja stacji monitoringu powietrza atmosferycznego
zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 13
2141 2011-08-17 112/OŚ/11 2011-07-19 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy dot. obsługi pojemników na odpady
niebezpieczne
2142 2011-08-17 150/ST/11 2011-07-28 MOTOR LUBLIN S.A. 145 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów
2143 2011-08-17 18/ZDM/11 2011-08-12 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 0,00
Aneks do umowy nr 31/DM/11 z dnia 22.04.2011r.w sprawie
zaprojektowania i wykonania remontu jezdni alei Kraśnickiej
w Lublinie, odcinek od rejonu skrzyżowania alei Kraśnickiej
z ul. Jana Pawła II,do granicy miasta Lublina, odcinek od km
316+985,00 (km rob.0+000,00) do km 318+353,50(km
rob. 1+368,50), tj. na długości ok.1,37 km.(dot zmiany
terminu realizacji umowy)
UM/31/DM/11 2011-04-22 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 2 388 066,33
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni alei
Kraśnickiej w Lublinie, odcinek od rejonu skrzyżowania alei
Kraśnickiej z ul. Jana Pawła II, do granicy miasta Lublina,
odcinek od km 316+985,00 (km rob. 0+000,00) do km
318+353,50 (km rob. 1+368,50), t.j. na długości
ok.1,37km.
2144 2011-08-17 108/GM/11 2011-06-29 RETAIL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O. 0,00
Doprecyzowanie wzajemnych zobowiązań IKEA i Gminy
Lublin wynikających z Porozumienia z dnia 21 kwietnia
2008 r. - zamiana nieruchomości
2145 2011-08-17 176/KP/11 2011-07-25
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
5 672,21
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży
energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej
dystrybucji w punkcie poboru przy Al. Unii Lubelskiej
2146 2011-08-17 173/KP/11 2011-07-22
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
2 588,22
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży
energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej
dystrybucji w punkcie poboru przy ul. Archidiakońskiej 4/6
2147 2011-08-18 157/ST/11 2011-08-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 5 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - plywanie
2148 2011-08-18 151/ST/11 2011-08-09
SPORTOWY KLUB KICK - BOXING
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
5 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - kick-boxing
2149 2011-08-18 107/GM/11 2011-08-11 BAZAR SPÓŁKA Z O.O. 0,00 Dzierżawa - Aneks-al. Tysiąclecia - targowisko
205
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2150 2011-08-18 149/ST/11 2011-08-03 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO 5 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
sportowych w lategorii wiekowej seniorów - kolarstwo
górskie
2151 2011-08-18 321/ZSS/11 2011-08-09
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie (Aneks Nr 1 do umowy - zmiana
szczegółowego harmonogramu realizacji działania)
170/ZSS/11 2011-05-06
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
19 750,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie
2152 2011-08-18 163/ST/11 2011-08-09 KLUB SPORTOWY PACO 5 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
sportowych w lategorii wiekowej seniorów - boks mężczyzn
2153 2011-08-18 152/ST/11 2011-08-03 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 30 000,00 szkolenie sportowe w kategorii seniorów koszykówka m
2154 2011-08-18 4/ZDM/11 2011-07-27 SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA RUDNIK 0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realizacją
inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy
mieszkalno-usługowej -osiedla"JANTAR" (budynki nr 4,5,6,7)
na działkach nr ewid. 13/3, 14/3(obr.70, ark. 2),poprzez
zrealizowanie podstawowy układ komunikacyjny polegający
na budowie przedłużenia ul.Kryształowej, na odcinku od
wschodniej granicy działki nr ewid.12/5 (obr.70,ark.2) do
wschodniej granicy działki nr ewid.14/3 (obr.70,ark.2)
2155 2011-08-18 167/ST/11 2011-08-09 GREEN SPORT CLUB 5 000,00
szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
spiortowych w kategorii wiekowej seniorów - taekwon-do
2156 2011-08-18 5/ZDM/11 2011-07-27 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AZS" 0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realizacją
inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy
mieszkalno-usługowej -osiedla "FREGATA"( budynki nr
1,2,3,4,5,6) na działce nr ewid. 15/3 (obr.70, ark 2),poprzez
zrealizowanie podstawowy układ komunikacyjny polegający
na budowie przedłużenia ulicy ul. Kryształowej, na odcinku
od zachodniej granicy działki nr ewid.14/3 (obr.70, ark.2) do
zjazdów na teren w/w osiedla, zgodnie z uzgodnionym
projektem
206
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2157 2011-08-18 1A/ZDM/11 2011-07-19 TEBODIN POLAND SP. Z O. O. 62 169,12
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
dwyżej wymienionymi robotami budolwlanymi w branży
drogowej: -remont ul. Krochmalnej, -remont
al.Smorawińskiego, -remont al. Kraśnickiej, -remont al.
Kompozytorów Polskich, -remont odcinka drogi nr 835 w
zakresie ulic: al. Spółdzielczości Pracy,Unickiej, Podzamcze,
Lwowskiej
2158 2011-08-18 161/ST/11 2011-08-09 KLUB SZACHISTÓW DRAKON - LUBLIN 6 260,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - szachy
2159 2011-08-18 162/ST/11 2011-08-09 KLUB SPORTOWY PACO 7 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
sportowych w lategorii wiekowej seniorów - boks kobiet
2160 2011-08-19 10/ZDM/11 2011-08-01
WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Dotyczy zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu
zabudowy mieszkalnej wileorodzinnej w Lublinie, na
działkach nr ewid.
15/1,15/6,20,21,33/13(obr.3,ark.6)poprzez zrealizowanie
podstwowy układ komunikacyjny polegający na budowie
przedłużenia ulicy Relaksowej , na odcinku od ul.
Poligonowej do zjazdu na teren działki nr ewid.13/3(obr.3,
ark.6)
2161 2011-08-19 159/KP/11 2011-07-26 ARTBOEM VZV 12 312,63
Wystawieniedwukrotne autorskiego widowiska teatralno -
cyrkowego zwanego Rythm & Beast w dn. 28.07.2011 ok
gosz. 17.30 i 20.30 w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk -
Mistrzów.
2162 2011-08-19 149/KP/11 2011-07-14 SYNERGIA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 11/KP/11 dn. 07.03.2011 - wydłużenie
terminu obowiązywania umowy.
2163 2011-08-19 74/IR/11 2011-08-02 P.P.H.U. "UNI-DREW" 4 674,00
Wykonanie ścianki działowej z drewna dębowego w
budynku Ratusza, pl. Łokietka 1 w Lublinie.
2164 2011-08-19 161/KP/11 2011-07-26 FLORIAN MULLER-REISSMANN 6 500,25
Wystawienie autorskich widowisk teatralno - cyrkowych w
dn. 29,30,31. 07.2011 w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk -
Mistrzów.
2165 2011-08-19 192/KP/11 2011-07-29 KATARZYNA DONNER 4 400,00
Dwukrotne wystawienie autorskiego widowiska z użyciem
szarf w dn. 29.07.2011 w ramach Gali X.Y o godz. 18.00 i
20.30 w Lublinie podczas Carnavalu Szrtuk - Mistrzów
2166 2011-08-19 193/KP/11 2011-07-29 ADRIAN SCHVARZSTEIN 7 222,50
Wystawienie autorskich widowisk teatralno - cyrkowych
29.07.2011 o godz. 16.00 i 19.30, 30.07.2011 o godz. 13.00
i 18.30 w lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów
207
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2167 2011-08-19 45/IT/11 2011-08-10 COMTRONIC SP Z O. O. 163 080,41 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2168 2011-08-19 11/ZDM/11 2011-08-01 CH DEVELOPMENT 0,00
Dotyczy zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realziacją inwestycji polegającej na budwie zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej w Lublinie, na działkach nr
ewid.10/5,10/7,11/3,11/5,12/3,12/5,13/3,13/5,14/2 (obr.3,
ark.6) poprzez zrealizowanie podstwowego układu
komunikacyjnego polegającego na budowie przedłużenia
ulicy Realksowej, na odcinku od ul. Poligonowej do
północnej granicy działki nr ewid.10/6 (obr.32, ark.2)
2169 2011-08-19 178/KP/11 2011-07-26 KRISZTIAN GORA 3 852,00
Wystawienie autorskiegowidowiska teatralno - cyrkowego
zwanego Swing Begins w dn. 30.07.2011 i 31.07.2011 w
Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów
2170 2011-08-19 6/ZDM/11 2011-07-28 STRABAG SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 35/DM/11 z dnia 28.04.2011R. w
sprawie zaprojektowania i wykonania remontu jezdni alei
Kompozytorów Polskich w Lublinie,odcinek od rejonu
skrzyżowania alei Kompozytorów Polskich z ul.
Smorawińskiego (Rondo im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK) do rejonu skrzyżowania alei Kompozytorów Polskich z
ul. Koncertową, w tym: jezdnia lewa,o długości ok. 0,842
km, jezdnia prawa,o długości ok. 0,834 km, tj.o łącznej
długości ok. 1,676 km. (zmiana terminu realizacji umowy)
UM/35/DM/11 2011-04-28 STRABAG SP. Z O.O. 2 111 314,56
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni alei
Kompozytorów Polskich w Lublinie, odcinek od rejonu
skrzyżowania alei Kompozytorów Polskich z
ul.Smorawińskiego (Rondo im. 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK) do rejonu skrzyżowania alei Kompozytorów
Polskich z ul. Koncertową, w tym: jezdnia lewa, o długości
ok. 0,842 km, jezdnia prawa, o długości ok. 0,834 km, t.j.o
łącznej długości ok. 1,676 km.
2171 2011-08-19 153/KP/11 2011-07-22
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
30 012,00
Usługa fizycznej ochrony imprezy - Carnavalu Sztuk -
mistrzów od dn. 25.07.2011 do dn. 01.08.2011.
187/KP/11 2011-07-27
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
3 511,65
Aneks do umowy nr 153/KP/11 z dn. 22.07.2011 dot.
ochrony fizycznej Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2172 2011-08-22 18/BK/11 2011-06-15 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 88 do umowy o prowadzenie rachunków
bakowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
208
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2173 2011-08-22 24/FE/11 2011-08-18 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 3 000 000,00
umowa nr 17/P/IF/2011 o udzielenie dotacji celowej budżetu
państwa w 2011 roku na zadanie pt "Budowa ulicy
Grygowej na odcinku od Al. W . Witosa (droga krajowa S12 i
S17 ) do ul. Droga Męczenników Majdanka" realizowane w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011
2174 2011-08-22 22/BK/11 2011-07-13 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 92 do umowy o prowadzenie rachunków
bakowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2175 2011-08-22 30/PN/11 2011-08-22 ANDRIJ SAWENEĆ 1 300,00
Umowa o dzieło na wykonanie tłumaczeń zwykłych
pisemnych z języka rosyjskiego na język polski i z języka
polskiego na język rosyjski w ramach projektu "Partnerstwo
Wschodnie jako projekt kulturowy"
2176 2011-08-22 23/BK/11 2011-07-22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 93 do umowy o prowadzenie rachunków
bakowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2177 2011-08-22 406/KL/11 2011-08-12 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA 8 500,00
Oferta poza konkursem - Fundacja "Rozwiń Skrzydła" -
Warsztaty nauki gry na instrumentach perkusyjnych dla
dzieci i młodzieży
2178 2011-08-22 31/SOI/11 2011-08-12 VIKTORIYA HERUN 19 200,00
Tłumaczenie na jęz. rosyjski, ukraiński i angielski treści,
które będą zamieszczone na stronie www.study.lublin.eu
2179 2011-08-22 19/BK/11 2011-07-13 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 89 do umowy o prowadzenie rachunków
bakowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2180 2011-08-22 21/BK/11 2011-07-13 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 91 do umowy o prowadzenie rachunków
bakowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2181 2011-08-22 93/GK/11 2011-07-14
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
33 579,00 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
209
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2182 2011-08-22 115/OŚ/11 2011-08-22 PIOTR SOŃTA 1 500,00
Wykonanie autorskiego pokazu akrobacji rowerowych
dn.22.09.2011 podczas imprezy "Europejski Dzień bez
Samochodu"na Placu Litewskim w Lublinie w godz. 10.00-
15.00.
2183 2011-08-22 168/ST/11 2011-08-10 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 30 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - motocross
2184 2011-08-22 20/BK/11 2011-07-13 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 90 do umowy o prowadzenie rachunków
bakowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2185 2011-08-22 404/KL/11 2011-04-29 FUNDACJA KULTURA ENTER 0,00
Umowa o współpracy partnerskiej z Fundacją Kultura Enter
przy realizacji zadania Wolontariusz Kultury
2186 2011-08-23 127/KP/11 2011-07-04 LET'S PLAY 23 001,00
Zapewnienie wysępu artystycznego zespołu Voo Voo w dn.
12.07.2011 w Lublinie podczas "Inne Brzmienia Art'n'Music
Festival Lublin 2011"
2187 2011-08-23 44/IT/11 2011-08-08
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-
MONTAŻOWE "REMIN" ADAM CIEŚLIŃSKI
9 840,00
Instalacja punktu Hotspot na budynku przy al.
Kompozytorów Polskich 8
2188 2011-08-23 14/BM/11 2011-07-01 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00 Umowa użyczenia telefonu Huawei wraz z kartą SIM.
2189 2011-08-23 116/OŚ/11 2011-08-22 AGATA KRÓL 7 200,00
Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem programu
edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin...
2190 2011-08-24 40/PN/11 2011-08-03 EXACTO SP. Z O.O. 29 028,00
Opracowanie strategii promocji Marki EkoLublin wraz z
konsultacjami dot. projektu Matka EkoLublin
2191 2011-08-24 104/GM/11 2011-01-01
ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
"ADMINA" SP. Z O.O.
56 402,40 zarządzanie nieruchomością Karłowicza 4
2192 2011-08-24 42/PN/11 2011-08-18
ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ
WACHOWICZ
8 062,65
Wykonanie orz dostawa gadżetów promocyjnych z
nadrukiem i logo promocyjnym do projektu Marka EkoLublin
(żarówki energooszczędne)
2193 2011-08-25 131/DM/11 2011-06-30 BERNARD ZWIERZ 317 816,81
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kleopatry w
Lublinie
2194 2011-08-25 201/KP/11 2011-08-12 VENA ART SP. Z O.O. 32 953,00
Opracowanie scenariusza oraz produkcja 30 sekundowego
filmu promocyjnego w ramach projektu "Renowacja
renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"
221/KP/11 2011-09-14 VENA ART SP. Z O.O. 0,00 Aneks do umowy nr 201/KP/11 z firmą Vena Art sp. zoo.o.
210
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2195 2011-08-25 141/KP/11 2011-07-07 JAN PASZKIEWICZ 9 200,00
Wykonanie dokumentacji filmowej z realizacji imprezy Inne
Brzmeinia Art'n'Music Festival Lublin 2011 w dn. 8-
12.07.2011r. w Lublinie
2196 2011-08-25 108/OŚ/11 2011-08-09 PRACOWNIA DENDROLOGICZNA "AKD" 800,00
przygotowanie i wygloszenie referatu pod nazwa "Sposoby
okreslania wieku drzew"
2197 2011-08-25 197/KP/11 2011-08-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 90 000,00
Współpraca w celu zorganizowania w 2011 roku imprezy
promocyjnej: Prezentacji Lublina i Lubelszczyzny w
Parlamencie Europejskim w Brukseli.
2198 2011-08-25 110/OŚ/11 2011-08-09
CHIRURGIA DRZEW M. KUBACKI, W. K.
ZBROŃSKI SPÓŁKA JAWNA
800,00
przygotowanie i wygloszenie referatu pod nazwa
"Kontrowersje wokol nowelizacji ustawy o ochronie
przyrody, czyli co wolno, a czego nie wolno robic podczas
pielegnacji drzew":
2199 2011-08-25 32/SOI/11 2011-07-08 PAULINA ADAMCZYK 2 000,00
Spotkania w celu prezentacji potencjału gospodarczego
Lublina
2200 2011-08-25 84/IR/11 2011-07-22
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
15 338 175,03
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby własne Odbiorcy
oaz prawa i obowiązki stron wynikające z wykonania
niniejszej umowy.
212/IR/12 2012-09-11
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 8 do umowy sprzedaży energii elektrycznej nr
1/GML/2011
220/IR/12 2012-10-19
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
Sprzedaż energii elektrycznej -nowy punkt poboru energii
(szalet miejski w Ogrodzie Saskim )
2201 2011-08-25 32/PN/11 2011-07-05
EWA ZABROTOWICZ BIURO TŁUMACZEŃ
CHELSEA
3 300,00
Tłumaczenie pisemne na język angieldki materiałów do
katalogu promocyjnego Marka EkoLublin
2202 2011-08-25 12/PN/11 2011-06-24 LEVAN LAGIDZE 4 000,00
Umowa o dzieło w ramach pełnienia funkcji członka Rady
Programowej Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego w
ramach realizacji projektu "Partnerstwo wschodnie jako
projekt kulturowy"
2203 2011-08-25 432/OR/11 2011-03-08 LEMONEX S.A. 22 461,81
Dostarczanie napojów (umowa zawarta na czas określony
do dnia 28 lutego 2012 lub do momentu zrealizowania
przedmiotu umowy o wartości brutto 22461,81
92/OR/11 2011-03-08 LEMONEX S.A. 22 461,81 Dostarczanie napojów
2204 2011-08-26 113/OW/11 2011-08-25 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE 12 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole
Podstawowej nr 53 przy SOSW nr 2 w Lublinie (kwota 6 000
zł), oraz w Szkole Podstawowej nr 54 przy SOSW dla Dzieci i
Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie (kwota 6 000 zł. ), w
ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"
211
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2205 2011-08-26 25/FE/11 2011-07-15
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3 227 794,68
Umowa nr 338/2011/Wn-03/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w
formie dotacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
"Termomodernizacja Centrum Edukacji Zawodowej i
Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie" w ramach
systemu Zielonych Inwestycji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
42/FE/11 2011-11-09
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr 1/331 do umowy dotacji z dnia 15.07.2011 r. o
dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
"Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie".
2206 2011-08-26 15/BM/11 2011-07-01 KOMENDA MIEJSKA POLICJI 0,00 Przekaznie telefonu Huawei wraz z kartą SIM.
2207 2011-08-26 22/ZDM/11 2011-08-25 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 102 705,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni jezdni
ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul.
Roztocze - odcinek 140 mb.
2208 2011-08-26 27/FE/11 2011-08-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-
06-072/09-00-0324 z dnia 20.08.2010 dla projektu "Budowa
bezpiecznego systemu scieżek rowerowych w Lublinie"
dofinansowanego w ramach RPO WL 2007 -2013
17/FE/10 2010-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 8 177 876,90
Umowa o dofinansowanie Projektu " Budowa bezpiecznego
systemu ścieżek rowerowych w Lublinie". Umowa nr 22/09-
UDA-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324.
2209 2011-08-26 431/OR/11 2011-07-26 KONSPOŻ SP.J. 17 220,00
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 7
budynków Urzedu Miasta Lublin
794/OR/11 2011-10-24 KONSPOŻ SP.J. 0,00
Opracowanie i dostarczenie instrukcji w terminie do
07.11.2011 r.
2210 2011-08-26 11/PN/11 2011-06-24 GORCHU TARLAN 4 000,00
Umowa o dzieło w ramach pełnienia funkcji członka Rady
Programowej Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego w
ramach realizacji projektu "Partnerstwo wschodnie jako
projekt kulturowy"
2211 2011-08-26 433/OR/11 2011-08-01
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 umowa kompleksowa dostarczania ciepła
2212 2011-08-26 112/OW/11 2011-08-25 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE 18 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole
Podstawowej nr 50 przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie w
ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"
212
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2213 2011-08-26 26/FE/11 2011-07-15
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
6 455 589,37
Umowa nr 337/2011/Wn-03/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w
formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
pt "Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie" ze
srodków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
43/FE/11 2011-11-09
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr1/332 do umowy pożyczki z dnia 15.07.2011 r. o
dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
"Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie".
2214 2011-08-26 79/IR/11 2011-07-20
USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KĘDZIERSKI
63 714,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
wykonanie szaletu publicznego w nasypie pod Drogą
Zamkową w Lublinie.
2215 2011-08-29 135/ST/11 2011-07-09
TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ
ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
0,00 Aneks do umowu 117/ST/11
2216 2011-08-29 24/ZDM/11 2011-08-29
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
53 928,53 Remont chodnika w pasie drogowym ul. Żelaznej
2217 2011-08-29 95/GK/11 2011-08-05 PPHU POLHANTER CICHOWSKI JACEK 12 915,00 Przeniesienie placu zabaw przy ul. Sławin
2218 2011-08-30 25/ZDM/11 2011-08-29
ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI
INŻYNIERSKIEJ BUDOWNICTWA
DROGOWEGO TOM
6 888,00
Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w procesie
realizacji budowy: - ul. Związkowej na odcinku od ul.
Bazylianówka do Walecznych, -ul. Walecznych na odcinku
od ul. Truskawkowej do ul. Związkowej, -ul. Jagodowej na
odcinku od ul. Walecznych do ul. Związkowej
2219 2011-08-30 27/BK/11 2011-08-05 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 97 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2220 2011-08-30 3/ZDM/11 2011-06-28 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Umowa nr 1040201730 o prowadzenie rachunków
bankowych
2221 2011-08-30 158/ST/11 2011-08-19
MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE
LUBLINIANKA
5 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - pływanie
2222 2011-08-30 25/BK/11 2011-08-05 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 95 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
213
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2223 2011-08-30 24/BK/11 2011-07-25 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 94 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2224 2011-08-30 26/BK/11 2011-08-05 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 96 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2225 2011-08-31 320/ZSS/11 2011-08-09
TOMMA AGENCJA KONCERTOWA TOMASZ
MAJCZAK
30 000,00
Realizacja lokalnej kampanii promującej zdrowy i trzeźwy
styl życia pod hasłem "Lepiej grać niż pić i ćpać" podczas
Festiwalu "Solo życia"
2226 2011-08-31 319/ZSS/11 2011-08-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Aneks nr 3 do Umowy Nr 158/ZSS/10 z dnia 8 grudnia 2010
r.
158/ZSS/10 2010-12-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 320 000,00
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie centrum integracji społecznej
2227 2011-09-01 34/SOI/11 2011-08-31 ANNA JURYS 6 000,00
Przygotowanie konferencji dotyczącej potencjału
gospodarczego Lublina
2228 2011-09-01 204/KP/11 2011-08-29 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE 20 000,00
Współpraca w zakresie organizacji Międzynarodowej
Konferencji Naukowej "Mniejszości Narodowe, Etniczne i
Językowe w Unii Europejskiej, w dn. 14-16.09.2011 w
Lublinie.
2229 2011-09-01 97/GK/11 2011-08-18 SPC INSAN 131 645,66
wykonanie tymczasowego odprowadzeuia wód
zalewających działkę nr 557/5 przy ul. Tarninowej
2230 2011-09-02 17/BM/11 2011-09-02
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 Nieodpłatne przekazanie publikacji książkowych.
2231 2011-09-02 20A/ZDM/11 2011-08-19
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
54 309,67
Roboty uzupełniające w zakresie kanalizacji deszczowej do
zamówienia podstawowego objetego umową nr 45/DM/11 z
dnia 29.04.2011 r. ("Zaprojektowanie i wykonanie remontu
drogi wojewódzkiej nr 835 od skrzyżowania z al. Wł Andersa
do ronda dmowskiego obejmującego odcinki ulic:
Al.Spółdzielczości Pracy, Unicka, Podzamcze, Lwowska w
Lublinie")
214
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2232 2011-09-02 46/IT/11 2011-08-16 MIKRONIKA 17 343,00
Wykonanie prac na terenie budowy Miejskiego Centrum
Przetwarzania Danych w zakresie: - dostawa i ułożenie
kabla zasilającego pomiędzy rozdzielnią a szafą UPS, -
wykonanie instalacji przeciwwilgociowej i zlikwidowanie
zsypu odkrytego na terenie parkingu.
2233 2011-09-02 7/ON/11 2011-08-30 FUNDACJA FUGA MUNDI 10 240,20
kompleksowa organizacja i przeprowadzenia 2 dniowego,
wyjazdowego spotkania integracyjno-szkoleniowego dla 10
uczestników projektu "Sprawni w pracy w UML". 22-23
września 2011 r. Ośrodek Rehalilitacyno-Wypoczynkowy
ASTUR" Okuninka. Fundacja Fuga Mundi, Lublin zapewni
m.in. transport, wyżywienie+zakwaterowanie, sala
szkoleniowa, min. 6 godzin warsztatów szkoleniowych,
opieka i nadzór.
2234 2011-09-02 33/SOI/11 2011-08-31 JACEK WARDA 12 000,00
Budowa systemu formułowania wdrażania i ewaluacji
Strategii Rozwoju Lublina na lata 2014 - 2020
2235 2011-09-02 16/BM/11 2011-09-02
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Zmiana terminu wydatkowania środków finansowych, o
których mowa w Pozrozumieniu nr 12/BM/11zawartym z
KWP.
12/BM/11 2011-07-21
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
10 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności KMP w Lublinie w
zakresie poprawy bezpieczeństwa.
2236 2011-09-02 95/IR/11 2011-09-02 BUDIMEX S.A. 136 207 740,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa
stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu, instalacjami i przyłączami
zlokalizowanego w rejonie ul.Krochmalnej na terenie
osadników byłej Cukrowni Lublin
44/IR/12 2012-02-24 BUDIMEX S.A. 0,00
aneks nr 1 -opracowanie dokumentacji projektowej oraz
budowa stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej-
przesunięcie terminu opracowania dokumentacji 10
miesięcy od dina zawarcia umowy tj 2.07.2012
110/IR/12 2012-06-26 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks-zmiana terminu wykonania umowy podstawowej
dotyczącej budowy stadionu miejskiego w Lublinie w rejonie
ul Krochmalnej
243/IR/12 2012-11-05 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks nr 3 z dnia 20.11.2012 do umowy 95/ir/11
oprac.dokument. oraz budowa stadionu przy ul.
Krochmalnej
85/IR/13 2013-04-10 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks nr 5 - zmieniający personel techniczny i zmiana
harmonogramu rzeczowo- finansowego na stadionie ul.
Krochmalna
215
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
40/IR/14 2014-04-01 BUDIMEX S.A. 9 399 660,00
Roboty uzupełniające do umowy 95/IR/11 ( ogrodzenie
boisk, zewnętrzne instalacje elekt., przyłącze
światłowodowe , aktywna infrastruktura sieciowa, system
komunikacji głosowej , integracja systemu BVMS, system
IPTV i Digital Signade, system sterowania i dystrybucji syg.
dźwiękowych i wizyjnych)oraz nadzory autorskie
2237 2011-09-02 46/PN/11 2011-08-31 AGNIESZKA CZEREPAK 3 000,00 realizacja komunikacji obcojęzycznej
2238 2011-09-02 8/ON/11 2011-08-30
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
3 800,00
Grand Hotel Lublinianka usługa w dniu 20.10.2011 r. w
godz. 11.00 - 15.00 - akcja informacyjnpromocyja
realizowana w ramach projektu "Sprawni w pracy w UML"
wynajem sali konferencyjnej dla 50 osób - 800,00 zł
catering-przerwa kawowa, lunch w formie bufetu w
restauracji dla 50 osób - 3000,00 zł
2239 2011-09-02 434/OR/11 2011-07-05 TRADIS SP. Z O. O. 47 359,26 Aneks nr 1 - Zmiana wartości umowy
40/OR/11 2011-02-09 TRADIS SP. Z O. O. 31 359,26 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby UM
2240 2011-09-02 47/PN/11 2011-08-31 VIKTOR SVINTSITSKYY 6 900,00
realizacja komunikacji obcojęzycznej w języku rosyjnskim i
ukraińskim
2241 2011-09-05 80/IR/11 2011-08-09
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
12 915,00
Opracowanie aktualizacji projektu budowlano -
wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Wolskiej w Lublinie wraz z odprowadzeniem wód
deszczowych do rzeki Czerniejówki.
2242 2011-09-05 435/OR/11 2011-08-24 DANUTA DUSZAK 1 400,00 obsługa kasowa KZP
2243 2011-09-05 9/ON/11 2011-08-30 KALEJDOSKOP HUBERT GORCZYCA 8 400,00
Przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjno-
promocyjnej w ramach realizowanego projektu "Sprawni w
pracy w Urzędzie Miasta Lublin", w tym: - przygotowanie 4
ogłoszeń prasowych - przygotowanie 2 artykułów
sponsorowanych - przygotowaniu 2 scenariuszy spotu
radiowego do wyboru, produkcji 30 sekundowego,
reklamowego spotu radiowego(tekst informacyjny, co
najmniej 2 lektorów, tło muzyczne) oraz emisji spotu
radiowego ? w okresie 1 miesiąca, co najmniej 6 emisji, w
najlepszym czasie antenowym.
2244 2011-09-05 436/OR/11 2011-08-24 HALINA JEMIELNIAK 5 600,00 Aneks do umow 10/99 zmiana terminu i wynagrodzenia
2245 2011-09-05 8/PL/11 2011-08-24
RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE HENRYK
KUFEL
49 000,00
WYKONANIE DO 29 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH.
216
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2246 2011-09-05 94/IR/11 2011-09-01
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
zasady przejęcia przez Gminę Lublin sieci wodociągowej w
osiedlu Choiny, jej utrzymania i rozliczania odbiorców za
dostarczenie wody
2247 2011-09-06 326/ZSS/11 2011-08-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 188/ZSS/11z dnia 15 kwietnia
2011 r.
188/ZSS/11 2011-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
2248 2011-09-06 83/IR/11 2011-08-24
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR
KAŃCZUGOWSKI
10 578,00
Wykonanie remontu holu i korytarza (remont posadzki i
malowanie ścian i sufitów) w budynku Żłobka nr 8, przy ul.
Nałkowskich 102 w Lublinie.
2249 2011-09-06 415/KL/11 2011-08-19
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
-65 000,00
Aneks do umowy nr 141/KL/11 a dnia 4 kwietnia 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokosci 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycje (zakupy
inwestycyjne)
141/KL/11 2011-04-04
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
100 000,00 inwestycje (zakupy inwestycyjne)
2250 2011-09-06 28/FE/11 2011-09-01
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
520 635 102,00
Umowa nr POWL.03.01.00-06-001/11-00 o dofinansowanie
Projektu "Zintegrowany system miejskiego transportu
publicznego w Lublinie" w ramach PO RPW 2007-2013
23/FE/12 2012-07-13
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00
Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu "Zintegrowany
system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013.
2/FE/13 2012-12-21
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00
Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu "Zintegrowany
system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013.
8/FE/14 2014-03-18
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-57 079 724,41
Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu
"Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w
Lublinie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
217
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2251 2011-09-06 35/PN/11 2011-09-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 3 345 365,76
Umowa o dofinansowanie Projektu systemowego
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin
2252 2011-09-06 33/GD/11 2011-08-29 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE 3 198,00
Opracowanie projektu podziału działek nr 12/4 i nr 6/1
położonych w pobliżu ul.Arsztajnowej (obr.18, ark.14).
2253 2011-09-06 32/GD/11 2011-08-29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"TEDBEST"
6 396,00
I część-opracowanie projektu podziału działki nr 55/2
stanowiącej ulicę Herbową (obr.15, ark.3), II część -
opracowanie projektu podziału działki nr 1/10 położonej w
pobliżu ul.Rogińskiego (obr.25, ark.5)
2254 2011-09-06 329/ZSS/11 2011-08-19 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE 0,00
Wynajęcie sali na konferencję/spotkanie informacyjno-
profilaktyczne dla mieszkańcó Lublina w ramach kampanii
społecznej "Życie po mastektomii" pod hasłem "Obrzęk
limfatyczny-Przyczyny, problemy, zagrożenia"
2255 2011-09-07 27/PN/11 2011-06-24 ANDREI KHADANOVICH 4 000,00
Umowa w ramach projektu "Partnerstwo Wschodnie jako
projekt kulturowy"
2256 2011-09-07 199/KP/11 2011-08-04 PRZEMYSŁAW WITEK 1 500,00
Przygotowanie i wykonanie partii fortepianu w ramach
projektu Muzyka na Lubelskiej Starówce - Koncert Recital
skrzypcowy w Kamienicy Wieniawskich w Lublinie w dn.
13.08.2011
2257 2011-09-07 96/GK/11 2011-09-06 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 40 590,00
Remontschodów, chodnika i obrzeży trawnikowych od ul.
Milenijna 4 do ul. Oratoryjnej 11 w Lublinie
2258 2011-09-07 200/KP/11 2011-08-04 DANIEL PROPPER 2 000,00
Przygotowanie i wykonanie partii fortepianu w ramach
projektu Muzyka na Lubelskiej Starówce - Koncert: Duet
fortepianowy w Trybunale Koronnym w dn. 14.08.2011
2259 2011-09-07 198/KP/11 2011-08-04 BARTOSZ WOROCH 2 000,00
Przygotowanie i wykonanie partii skrzypiec w ramach
projektu Muzyka na Lubelskiej starówce, Koncert: Recital
skrzypcowy w Kamienicy Wieniawskich przy Rynku 17 w
Lublinie, w dn. 13.08.2011r.
2260 2011-09-07 322/ZSS/11 2011-08-04 ELŻBIETA SEREDYN 3 000,00 przeprowadzenie szkolenia dla pracowników salonów urody
2261 2011-09-07 203/KP/11 2011-08-26 NBT ANNA JAŚKO 290,00
Tłumaczenie na j. angielski tekstu albumu "Lublin.Miasto
Inspiracji" wraz z przekazaniem praw autorskich do
przetłumaczonych tekstów
2262 2011-09-07 25/PN/11 2011-06-24 WITOLD STANISŁAW HEBANOWSKI 4 000,00
Umowa w ramach projektu "Partnerstwo Wschodnie jako
projekt kulturowy"
218
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2263 2011-09-07 188/KP/11 2011-08-29
DUO GRANAT USŁUGI KONCERTOWE
TAMARA GRANAT - MALICKA
2 000,00
Przygotowanie i wykonanie partii fortepianu w ramach
projektu Muzyka na Lubelskiej Starówce - Koncert: Duet
fortepianowy w Trybunale Koronnym w dn. 14.08.2011
2264 2011-09-08 117/OŚ/11 2011-09-02 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00
Użyczenie łodzi C465 Trader, silnika zaburtowego "Yamaha"
oraz przyczepy podłodziowej Brenderup Yamaha
3011/WOŚ/CP/2007 2007-10-11 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00
Użyczenie łodzi C 465 Trader '07 oraz przyczepy
podłodziowej BRENDERUPY Yamaha
2265 2011-09-08 111/GM/11 2011-09-01 MONIKA OSIK 0,00
Dzierżawa - Al. Tysiąclecia - kiosk handlowy - cz. dz. nr 53
(obr. 7, ark. 4)
2266 2011-09-08 113/GM/11 2011-09-08 "ZEFIR" PIOTR MRÓZ 0,00
Dzierżawa - ul. Boczna Siewnej - kiosk handlowy - cz. dz. nr
5/6 (obr. 29, ark. 2)
2267 2011-09-08 109/GM/11 2011-09-06 DARIUSZ BIL 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż blaszany - cz. dz.
nr 1/7 (obr. 43, ark. 15)
2268 2011-09-08 411/KL/11 2011-08-16 IMPRES JOT JULITA BIHUN JANICKA 6 150,00
Koncert Johna Portera z zespołem podczas Festiwalu "Solo
Życia" w dniu 17 września 2011 r.
2269 2011-09-08 48/PN/11 2011-09-05 VITALIY PADALKA 2 000,00 Tłuaczenia językowe dot. projektów transgranicznych
2270 2011-09-08 90/IR/11 2011-08-24
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
1 513 269,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu:
"Moje boisko - Orlik 2012", przy Szkole Podstawowej Nr 6 w
Lublinie, przy ul. Czwartaków 11.
2271 2011-09-08 110/GM/11 2011-09-01 TEODOZJA SURA 0,00
Dzierżawa - ul. Sierpińskiego/Zamenhofa - dojazd i zaplecze
budowy - dz. nr 15/1, dz. nr. 15/3 (obr. 1, ark. 1)
2272 2011-09-08 112/GM/11 2011-09-08 "ZEFIR" PIOTR MRÓZ 0,00
Dzierżawa - ul. Boczna Siewnej - kiosk handlowy - cz. dz. nr
8/8 (obr. 29, ark. 2)
2273 2011-09-08 106/GM/11 2011-08-12 ARTUR KOZŁOWSKI 0,00
Dzierżawa - al. Kraśnicka - parking dla klientów oraz
nietrwale zwiazany z gruntem namiot handlowy - dz. nr
111/14 (obr. 39, ark. 4) o pow. 2438 m2
2274 2011-09-08 89/IR/11 2011-08-18 CITY GROUP SP. Z O.O. 1 783 500,00
Wykonanie placów zabaw w ramach programu:" Radosna
szkoła", przy Szkołach Podstawowych nr
3,4,23,25,32,38,40,42,45,46,47,50,52 w Lublinie.
2275 2011-09-08 120/OŚ/11 2011-09-05 PIOTR WRÓBLEWSKI 600,00
Praca konferensjera podczas festynu "Dzień bez
samochodu:"
2276 2011-09-08 412/KL/11 2011-08-16 GRZEGORZ NAWROCKI 11 000,00
Przygotowanie i artystyczne wykonanie wraz z zespołem w
ramach Festiwalu "Solo Życia"
219
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2277 2011-09-08 82/IR/11 2011-08-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
65 190,00
Wykonanie robót remontowych związanych z
przystosowaniem pomieszczeń w budynku, przy ul. Podwale
3 do potrzeb biurowych Urzędu Miasta Lublin, w związku ze
zmianą siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów.
2278 2011-09-08 105/GM/11 2011-08-05 DARIUSZ PELAK 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
1/18 (obr. 4, ark. 8)
2279 2011-09-08 205/KP/11 2011-09-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE 3 444,00
Wynajem sali "Galeria Sztuki Zdobniczej Polskiej i Obcej" (4
godziny) na potrzeby przeprowadzenia uroczystej kolacji
wydanej przez Prezydenta Miasta Lublin, związanej z
wydarzeniem: Międzynarodowa Konferencja "Mniejszości
narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejksiej" w
ramach Polskiej Prezydencji w UE.
2280 2011-09-08 413/KL/11 2011-08-16 PRZEMYSŁAW PACAN 3 600,00
Przygotowanie i arrtystyczne wykonanie wraz z zespołem
autorskiego występu w ramach Festiwalu "Solo Życia"
2281 2011-09-09 119/OŚ/11 2011-08-17
APTEKA T.BERBEĆ I SPÓŁKA SPÓŁKA
JAWNA
6,15 Dzierżawa pojemnika na przeterminowane leki
2282 2011-09-09 87/IR/11 2011-08-29 BODAR DARIUSZ BODYS 3 075,00
wykonanie montażu zasuwy przeciwzalewowej w studni
kanalizacji sanitarnej w budynku Dzielnicowego Domu
Kultury przy ul. Judyma 2a w Lublinie
2283 2011-09-09 88/IR/11 2011-08-24 BODAR DARIUSZ BODYS 17 343,00
Wykonanie oraz zamontowanie barierek okiennych ze stali
nierdzewnej w budynki Dzielnicowego Domu Kultury przy
ul.Judyma w Lublinie
2284 2011-09-09 7/PL/11 2011-08-12
GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI
KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
19 000,00
OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
DLA FRAGMENTU DZIELNICY GŁUSK O POWIERZCHNI OK.
5,5 HA
2285 2011-09-12 29/BK/11 2011-08-19 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 99 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2286 2011-09-12 195/KP/11 2011-08-02 ANDRZEJ BIAŁKO 3 000,00
Przygotowanie i wykonanie partii - organy - w ramach
projektu Muzyka na Lubelskiej Starówce - KOncert: Recital
organowy w Archikatedrze Lubelskiej w dn. 06.08.2011
2287 2011-09-12 31/PN/11 2011-08-09 SŁAWOMIR KSIĘŻNIAK 550,00
Umowa o dzieło na zaprojektowanie i dostarczenie logo
promującego Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w
ramach projektu "Partnerstwo Wschodnie jako projekt
kulturowy"
220
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2288 2011-09-12 30/BK/11 2011-08-23 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 100 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2289 2011-09-12 202/KP/11 2011-08-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 90 000,00
Pozrozumienie dot. szczegółowych zasad współpracy w
ramach organizacji Prezentacji lublina i Lubelszczyzny w
Parlamencje Europejskim w Brukseli.
2290 2011-09-12 144/KP/11 2011-07-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 000,00
Współorganizacja Dnia Flandrii na Zamku Lubelskim w dn.
11.07.2011 oraz pobytu belgijskich delegacji w Lublinie.
2291 2011-09-12 114/GM/11 2011-07-20
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Aneks - Dzierżawa - ul.Filaretów 44, ul. Zana, ul. Kazimierza
Wielkiego, ul. Leszczyńskiego 19 i 19b, al. Tysiąclecia, ul.
Rusałka, ul. Krężnicka, ul. Osmolicka, ul. Bursztynowa, ul.
Jana Pawła II, ul. Janowska 76, ul. Nad Zalewem, ul.
Koncertowa 3, ul. Judyma 1, ul. Husarska 10, ul.
Siemiradzkiego 24, ul. Kawaleryjska, ul. Śliwińskiego, Al.
Zygmuntowskie 3, ul. Żeglarska 3, ul. Krężnicka
2,4a,4b,4c,6,6a,6d,6e,6f, ul. Sławinkowska 50, ul. Żeglarska
1, Żeglarska 5, ul. Krężnicka, ul. Osmolicka 9,11,13, ul.
Bryńskiego 1, nieruchomość gruntowa pod taflą wody
Zalewu Zemborzyckiego - statutowa działalność sportowo-
rekreacyjna
2292 2011-09-12 118/OŚ/11 2011-09-02
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00
Użyczenie detektora fotojonizacyjnego 2020 PRO Plus nr
seryjny PP XE 0014
2293 2011-09-12 66/KP/11 2011-06-01 KAMEX ROBERT GRZELEC 897,90
Wykonanie opasek na rękę na potrzeby Carnavalu Sztuk -
Mistrzów.
2294 2011-09-13 50/PN/11 2011-08-26 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 258 101,00
Umowa o dofinansowanie Projektu "SzOK przez cały rok"
POKL 9.1.2 nr umowy 683/POKL.09.01.02-06-052/11-00
2295 2011-09-13 421/KL/11 2011-08-16 BARTOSZ JOŃCZYK 2 200,00
osobiste artystyczne wykonanie autorskiego programu
podczas koncertu 17.09.2011 w ramach Festiwalu Solo
Życia
2296 2011-09-13 437/OR/11 2011-08-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 979,19
Aneks do umowy 1240/OR/10 zwiększenie kwoty
(dodatkowy budynek Podwale)
1240/OR/10 2010-12-02 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 47 125,89
wywóz odpadów stałych z Wieniawska 14, Leszczyńskiego
20, Plac łokietka 1, Rynek 8, plac Litewski 1, Rynek 1,
Okopowa 11
221
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2297 2011-09-13 410/KL/11 2011-08-16 DARIUSZ BAFELTOWSKI 4 312,00
artystyczne autorskie wykonanie z zespołem autorskiego
występu podczas koncertu 16.09.2011 w ramach Festiwalu
Solo Życia
2298 2011-09-13 100/GK/11 2011-09-07
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
490 257,34
Utrzymanie fontann i przepompowni będących na stanie
majatkowym Gminy Lublin
63/GK/12 2012-09-07
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
490 257,34
Utrzymanie fontann i przepompowni będących na stanie
majatkowym Gminy Lublin
55/GK/13 2013-09-06
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
490 257,34
Utrzymanie fontann i przepompowni będących na stanie
majątkowym Gminy Lublin
2299 2011-09-14 93/IR/11 2011-09-01
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO
TRANSPORTOWE "POTRĘĆ" STANISŁAW
POTRĘĆ
51 660,00
Wykonanie robót polegających na rozbiórce trybun
zewnętrznych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie,
przy ul. Wojciechowskiej 38.
2300 2011-09-14 97/IR/11 2011-09-01 PANPRO SPORT 423 489,00
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 11, przy
Gimnazjum Nr 19 w Lublinie, ul. Szkolna 6.
2301 2011-09-14 31/BK/11 2011-08-12
REJESTR DŁUŻNIKÓW ERIF BIURO
INFORMACJI GOSPODARCZEJ SA Z
SIEDZIBĄ W W
1 260,00
świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w
udostępnianiu informacji gospodarczej
2302 2011-09-14 116/OW/11 2011-08-16 TOMASZ KULIG 1 200,00
Umowa nr 116/OW/11 z dn. 16.08.2011 r. w spr.
sprawowania opieki nad 2 praktykantami Zespołu Szkół
Elektronicznych w Lublinie w ramach projektu "Już wiem.
Będę inżynierem"
2303 2011-09-14 91/IR/11 2011-08-29
EKO-GEO PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWE WÓJCIK LECH
4 551,00
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla budowy
szaletu publicznego w rejonie ulicy Zamkowej i Placu
Zamkowego w Lublinie.
2304 2011-09-14 85/IR/11 2011-08-23
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELWO-
LIGHT
770 501,52
Dostawa i montaż wyposażenia Tearu Starego -
OŚWIETLENIE SPECJALISTYCZNE
2305 2011-09-14 117/OW/11 2011-08-16 JÓZEF ZDUNEK 1 200,00
Umowa nr 117/OW/11 z dn. 16.08.2011 r. w spr.
sprawowania opieki nad 2 praktykantami Zespołu Szkół
Elektronicznych w Lublinie w ramach projektu "Już wiem.
Będę inżynierem"
2306 2011-09-14 92/IR/11 2011-08-22
BIURO PROJEKTOWE BP MAX-TEL
BOGUSŁAW PENKSZYK
1 193,10
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
wykonanie przebudowy linii telekomunikacyjnej na terenie
realizowanego budynku Żlobka i Przedszkola, przy ul.
Wolskiej 5 w Lublinie.
2307 2011-09-14 440/OR/11 2011-08-30 SYLWESTER WILCZEK 1 900,00
przeprowadzenie szkolenia "Zarządzanie jakością w UML"
8-9.09.11 Novus
222
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2308 2011-09-14 114/OW/11 2011-07-01 KRZYSZTOF CIECHOMSKI 1 200,00
Umowa zlecenia Nr 114/OW/11 z dn. 01.07.2011 r. - opieka
nad 2 praktykantami ze Zespołu Szkół Elektronicznych w
Lublinie w ramach projektu "Już wiem. Będę inżynierem"
2309 2011-09-14 115/OW/11 2011-08-16 GRZEGORZ JAKUBIEC 1 200,00
Umowa nr 115/OW/11 z dn. 16.08.2011 r. w spr.
sprawowania opieki nad 2 praktykantami Zespołu Szkół
Elektronicznych w Lublinie w ramach projektu "Już wiem.
Będę inżynierem"
2310 2011-09-14 182/KP/11 2011-07-26 ASSOCIATION 14:20 5 208,45
Wystawienie autorskiego widowiska teatralno - cyrkowego
w dn. 29.07.2011 ok. godz. 17.00, 30.07.2011 ok. godz.
18.00 w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2311 2011-09-14 190/KP/11 2011-07-29 CIE LES APOSTROPHES ASS. LOI 1901 22 837,50
Wystawienie widowisk teatralno - cyrkowych: Le Songe w
dn. 29.07.2011, Passage Desemboite w dn. 30.07.2011 o
godz. 14.30, Cabaret Desemaboite w dn. 30.07.2011 o
godz. 20.30 w Lublinie podczas Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
2312 2011-09-14 43/PN/11 2011-09-09 MTL SA 20 221,20
Zlecenie zabudowy stoiska wystawienniczego oraz
uczestnictwo w Targach Ochrony Środowiska w Lublinie 21-
23.09.11 - w związku z projektem Marka EkoLublin
2313 2011-09-14 439/OR/11 2011-08-30 JAROSŁAW NOWICKI 2 000,00
przeprowadzenie szkolenia "Zarządzanie jakości w UML" 8-
9.09.11 Novus
2314 2011-09-15 102/IR/11 2011-09-12
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
7 987 620,00
Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie,
przy ul.Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi,
przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu.
2315 2011-09-15 96/IR/11 2011-08-31
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
1 542 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko-Orlik 2012", przy Szkole
Podstawowej nr 29 w Lublinie, przy ul. Wajdeloty 1.
2316 2011-09-15 187/KP/11 2011-07-27
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
3 511,65
Aneks do umowy nr 153/KP/11 z dn. 22.07.2011 dot.
ochrony fizycznej Carnavalu Sztuk - Mistrzów.
153/KP/11 2011-07-22
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
30 012,00
Usługa fizycznej ochrony imprezy - Carnavalu Sztuk -
mistrzów od dn. 25.07.2011 do dn. 01.08.2011.
2317 2011-09-15 51/PN/11 2011-08-31
EWA ZABROTOWICZ BIURO TŁUMACZEŃ
CHELSEA
0,00
Aneks do umowy nr 32/PN/11 - wykonanie tłumaczenia na j.
angielski katalogu promocyjnego, zmiana formy wypłaty
wynagrodzenia
2318 2011-09-16 93/ST/11 2011-09-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 9 000,00 Organizacja imprez sportowych w mieście Lublin
2319 2011-09-16 86/IR/11 2011-08-04
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-
DROGPOL" A.MARKOWSKI I
M.MARKOWSKA SPÓ
0,00
Aneks Nr 1 do Umowy Nr 60/IR/11 z dnia 21.06.2011r. na
budowę ścieżek rowerowych i ciagów pieszych w Parku
Czuby w Lublinie - zmiana terminów realizacji
223
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
60/IR/11 2011-06-21
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-
DROGPOL" A.MARKOWSKI I
M.MARKOWSKA SPÓ
1 358 128,30
Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w Parku
Czuby w Lublinie.
2320 2011-09-16 41/ZDM/11 2011-09-09 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE 1 414 500,00
Budowa ul. Przyjacielskiej (ul.Nałęczowskiej -ul. Skromnej) i
ul.Skromnej (od ciągu pieszo jezdnego do ul. Przyjacielskiej)
w Lublinie wraz z infrastrukturą techncizną.
2321 2011-09-16 106/IR/11 2011-05-30
"BUDEXPOL" BUKOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA
9 102 000,00
Aneks nr 1 zawarty dnia 30.05.2011 r. do umowy nr
38/IR/11 z dnia 30.05.2011 r. - zmiana nazwy zamówienia w
zakresie usunięcia z umowy określenia "Państwowej".
2322 2011-09-19 442/OR/11 2011-09-14 HALINA DANCZOWSKA 2 400,00
porządkowanie akt dot. pozwoleń na wykonanie
wewnętrznych instalacji gazowych z lat 1977-1982
2323 2011-09-19 124/OŚ/11 2011-09-15 BOHDAN SZLENDAK 2 500,00
Opinia techniczna w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
na działkach przy ul. Nałkowskich 229 i 331
2324 2011-09-19 115/GM/11 2011-08-30
BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
S.C.
3 013,50
umowa doryczy opracowania dokumentacji geodezyjnej SP
- ul. Związkowa i Stefczyka
2325 2011-09-19 117/GM/11 2011-08-30 JÓZEF ĆWIKŁA 16 605,00
umowa dotyczy opracowań geodezyjnych SP część
I,II,VII,VIII,IX
2326 2011-09-19 441/OR/11 2011-09-14 MIROSŁAW MIKA 4 950,00
porządkowanie akt dot. pozwoleń na budowę obiektów
kubaturowych z lat 1970-1989
2327 2011-09-19 116/GM/11 2011-08-30
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
STANISŁAW SEROKA
10 800,00
umowa - opracowania geodezyjne SP ul. Kasprowicza, ,
Instytut Pediatrii, PKP
2328 2011-09-19 118/GM/11 2011-09-14 ELŻBIETA DADOS 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż blaszany - cz. dz.
nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
2329 2011-09-19 98/GK/11 2011-08-24 KOM-EKO SPÓŁKA S.A. 16 148,83
Remont schodów, chodnika i obrzeży trawnikowych od ul.
Lipińskiego 21 do radzyńskiej
2330 2011-09-19 127/OŚ/11 2011-09-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 332,10
Umowa licencyjna-jednorazowa na publiczne odtwarzanie
utworów podczas imprezy pt "Dzień bez samochodu".
2331 2011-09-19 102/GK/11 2011-09-07
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 Aneks do umowy o dostarczanie wody -wyłączenie fontann
2503/GK/CP/2006 2006-11-15
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
43 000,00
Dostarczanie wody do zdrojów ulicznych, fontann, punktów
poboru wyszczególnionych w okresowych raportach
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
2332 2011-09-19 327/ZSS/11 2011-08-31 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C. 8 856,00
Druk 1.500 sztuk kalendarzy ściennych Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 r.
224
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2333 2011-09-19 438/OR/11 2011-08-31
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
384,86 dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Podwale
2334 2011-09-19 119/GM/11 2011-09-19 P4 SPOLKA Z O.O. 0,00
Najem - ul. Wieniawska 14 - stacja bazowa telefonii
komórkowej - cz. dz. nr 35/6 (obr. 41, ark. 2)
2335 2011-09-20 328/ZSS/11 2011-09-15 JOLANTA WĄSOWSKA 4 000,00
przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i rodziców w
lubelskich szkołach
2336 2011-09-20 30/FE/11 2011-04-01
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-42 746 805,53
Aneks 2 do umowy o dofinansowanie projektu "Drogi
dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ulicy
Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego Mełgiew w ciągu
dróg ekspresowych S12, S17, S19" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2337 2011-09-20 30/ZDM/11 2011-09-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 0,00 Remont chodnika w pasie drogowym ul. Judyma
2338 2011-09-20 83/GM/11 2011-06-22
ZYGMUNT PIÓRKOWSKI - BIURO USŁUG
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH GEO-
MAX
31 004,86
Wykonywanie wznowień i stabilizacji 389 punktów
granicznych rurami PCV o średnicy W-50 i o długości L-0,5
m oraz okazanie granic działek położonych w Lublinie w
rejonie ul. Poligonowej i ul. Zelwerowicza
2339 2011-09-20 44/PN/11 2011-06-24 MILENA DRAGICEVIC SESIC 4 000,00
Umowa o dzieło w ramach prjektu "Partnerstwo Wschodnie
jako projekt kulturowy"
2340 2011-09-20 29/PN/11 2011-06-24 OLEKSANDR BUTSENKO 4 000,00
Umowa o dzieło w ramach projektu "Partnerstwo
Wschodnie jako projekt kulturowy"
2341 2011-09-20 36/ZDM/11 2011-08-31 CZESŁAWA KIJOWSKA 3 065,00
Ugoda zawarta z Panią Czesławą Kijowską dot.
odszkodowania w zakresie zniszczenia składników
roślinnych w związku z przebudową energetycznej linii
napowietrznej w dzielnicy Weglin Płd., której trasa
przebiega przez działkę opatrzoną nr ewid. 5/12 ( obręb 40
-Węglin Południe) przy ul. Gęsiej 11
2342 2011-09-20 99/IR/11 2011-09-01 ARCHILLES-PROJEKT MAREK PODOLAK 14 760,00
Korekta projektu budowlanego oraz wykonawczego,
podstawowego i zamiennego przebudowy budynku
klasztoru powizytkowskiego na centrum działań
artystycznych przy ul.Peowiaków 12 w Lublinie
2343 2011-09-20 206/KP/11 2011-08-24
STOWARZYSZENIE NA RZECZ FORUM
INICJATYW POZARZĄDOWYCH
400,00
Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby
prezentacji Gminy Lublin na Pikniki organizacji
Pozarządowych w ramach VI Ogólnopolskiego Forum
Inicjatyw Pozarządowych w dn. 17.09.2011.
225
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2344 2011-09-20 29/FE/11 2011-09-09
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-42 755 141,33
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu "Drogi
dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin- przedłużenie ulicy
Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego Mełgiew w ciagu
dróg ekspresowych S12, S17, S19" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
2345 2011-09-20 330/ZSS/11 2011-08-30 JUSTYNA ŁUCKA 4 200,00
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakładach
pracy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na terenie miasta Lublin
2346 2011-09-21 464/OR/11 2011-09-15 PAWEŁ RYBICKI 120,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 3
2347 2011-09-21 467/OR/11 2011-09-15 PIOTR ZŁOTKIEWICZ 120,00 przygotowannie lokalu dla potrzeb OKW 20
2348 2011-09-21 416/KL/11 2011-09-05 ROBERT GRABLEWSKI 550,00
osobiste wykonanie autorskiej dokumentacji zdjęciowej
Festiwalu Solo Życia
2349 2011-09-21 26/ZDM/11 2011-08-31 URBAN MEDIA 200 367,00
Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy
odcinka ul.Łęczyńskiej w Lublinie od ul. Fabrycznej do drogi
krajowej 12/17 al. Witosa oraz sprawowanie nadzorów
autorskich nad realizacją inwestycji
164/ZDM/12 2012-05-28 URBAN MEDIA 0,00
Aneks do umowy 26/ZDM/12z dnia 31-08-2011 w sprawie
opracowania kompletnej dokumentacji przebudowy odcinka
ul.Łęczyńskiej w Lublinie od ul.Fabrycznej do drogi krajowej
12/17 al.Witosa oraz pelnienie nadzoru autorskiego.
409/ZDM/12 2012-10-29 URBAN MEDIA 0,00
Aneks do umowy nr 26/ZDM/11 z dnia 31.08.2011 w
sprawie opracowania kompletnej dokumentacji przebudowy
odcinka ul.Łęczyńskiej w Lublinie od ul. Fabrycznej do drogi
krajowej 12/17 al.Witosa oraz pełnienie nadzoru
autorskiego. ( zmiana terminu obowiązywania umowy)
105/ZDM/13 2013-04-24 URBAN MEDIA 0,00
Aneks nr 3 do umowy 26/ ZDM/11 z dnia 31.08.2011 r. w
sprawie opracowania kompletnej dokumentacji przebudowy
odcinka ul.Łęczyńskiej w Lublinie od ul. Fabrycznej do drogi
krajowej 12/17 al.Witosa oraz pełnienie nadzoru
autorskiego- zmiana terminu realizacji umowy
370/ZDM/13 2013-08-30 URBAN MEDIA 0,00
Aneks nr 4 do umowy 26/ZDM/11 z dnia 31.08.2011 w
sprawie opracowania kompletnej dokumentacji przebudowy
odcinka ul. Łęczyńskiej w Lublinie, od ul. Fabrycznej do
drogi krajowej nr 12/17 al.Witosa oraz sprawowanie
nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji
2350 2011-09-21 101/GK/11 2011-09-01 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00 aneks dotyczący zmiany terminu rozliczenia
226
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
64/GK/11 2011-04-11 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 19 000,00
Porozumienie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na
kontynuację remontu mogiły zbiorowej Więźniów Zamku
Lubelskiego, zamordowanych w latach 1944-1954,
znajdującej się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lubliniel
2351 2011-09-21 47/IT/11 2011-08-26 PROJ-NET JAROSŁAW BUCZEK 29 028,00
1. Opracowanie dokumentacji przetargowej w formie
programu funkcjonalno-użytkowego Rewaloryzacji Ogrodu
Saskiego w Lublinie, 2. Uczestnictwo w pracach komisji
przetargowej, 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
podczas inwestycji.
2352 2011-09-21 466/OR/11 2011-09-15 JERZY PYTEL 120,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 10
2353 2011-09-21 418/KL/11 2011-09-05 MAREK RADULI 1 100,00
osobiste artystyczne wykonanie autorskiego programu
podczas koncertu 16.09.2011 w ramach Festiwalu Solo
Życia
2354 2011-09-21 474/OR/11 2011-09-15 WIESŁAWA ZAJĄC 120,00 przygotowanie lokalu dla potzreb OKW 128
2355 2011-09-21 472/OR/11 2011-09-15 RENATA ZAKRZEWSKA 120,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 106
2356 2011-09-21 409/KL/11 2011-08-16
ART MANAGMENT GRAŻYNA GÓRKA
DUDEK
984,00
organizacja koncertu Martyny Jakubowicz z zespołem
16.09.2011 podczas Festiwalu Solo Życia
2357 2011-09-21 417/KL/11 2011-09-05 BARTOSZ PAWLIK 550,00
osobiste artystyczne wykonanie autorskiego programu
podczas koncertu w ramach Festiwalu Solo Życia
2358 2011-09-21 471/OR/11 2011-09-15 MARIAN WIECZOREK 120,00 przygotowanie lokalu dla potzreb OKW 96
2359 2011-09-21 470/OR/11 2011-09-15 RYSZARD DRYGAŁŁO 120,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 32
2360 2011-09-21 170/ST/11 2011-09-06 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 40 000,00
MKS Start umowa promocyjna -udział w rozgrywkach
pierwszoligowych koszykówki mężczyzn
2361 2011-09-21 425/KL/11 2011-08-16 PIOTR KOSZAŁKA 550,00 wykonanie programu jako laureat "Solo Życia 2005"
2362 2011-09-21 99/GK/11 2011-09-01 WIND ANNA WOŹNIAK 0,00 aneks zmieniający terminy wykonania i rozliczenia prac
84/GK/11 2011-06-10 WIND ANNA WOŹNIAK 11 000,00
II etap prac dotyczących remontu kwatery Więźniów Zamku
Lubelskiego zamordowanych w latach 1944-1954
znajdującej się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.
2363 2011-09-21 174/ST/11 2011-05-20
OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY
FIZYCZNEJ VROTCOVIA
0,00 umowa użyczenia kosiarki Vrotcovia
2364 2011-09-21 469/OR/11 2011-09-15 JAN KYCIA 120,00 przygotowanie lokalu dla potzreb OKW 25
2365 2011-09-21 468/OR/11 2011-09-15 ADAM PIETROŃ 120,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 24
227
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2366 2011-09-21 171/ST/11 2011-09-06
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
37 000,00 AZS UMCS umowa promocyjna
2367 2011-09-21 473/OR/11 2011-09-15 PIOTR PILIPCZUK 120,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 110
2368 2011-09-21 465/OR/11 2011-09-15 BOGDAN ZDZIEBŁOWSKI 120,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW 6
2369 2011-09-22 443/OR/11 2011-09-19
MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z
O.O.
0,00
Aneks nr 4 - zmiana nazwy Użyczającego pomieszczenia
(MOSiR)
2370 2011-09-22 104/GK/11 2011-09-09 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00
aneks do porozumienia nr 63/GK/11 w sprawie utrzymania
obiektów grobownictwa wojennego
63/GK/11 2011-04-11 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 40 000,00
Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Lubelskim a
Prezydentem Miasta w sprawie utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych na terenie gminy.
2371 2011-09-22 43/ZDM/11 2011-09-20
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
299 505,00
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż fragmentu ul.
Nałęczowskiej w Lublinie (etap I: odc. ul. Cisowa- ul.
Sobótki)
2372 2011-09-22 40/ZDM/11 2011-09-06 JAN STRUK 3 690,00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu
fundamentów słupów trakcyjno- oświetleniowych w
procesie realziacji inwestycji "Budowa trakcji trolejbusowej
(uzupełnienie dla ruchu w jednym kierunku) oraz
oświetlenia drogowego na ul.wileńskiej (od ul. Głębokiej do
ul. Zana) i ul. Głębokiej ( od ul. Filaretów do ul. Wielńskiej)
w Lublinie"
2373 2011-09-22 13A/ZDM/11 2011-09-08 GRAŻYNA MATUSZCZYK 39 528,00
Ugoda dotycząca ustaleń określonych w umowie nr
86/IN/10 z dnia 17-09-2010 oraz aneksu nr 1 do umowy nr
256/IN/10 z dnia 18-12-2010 w sprawie opracowania
aktualizacji stadium wykonalności oraz projektu budowlano-
wykonawczego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Osmolickiej i ul. Cienistej w Lublinie (płaten z zadania
Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w
Lublinie- etap II)
2374 2011-09-23 126/OŚ/11 2011-09-07
URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE
ZIELEŃCÓW "CHIRURGIA DRZEW"
20 088,00
leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni wysokiej na
terenie miasta Lublin w rejonie V
2375 2011-09-23 122/OŚ/11 2011-09-06
GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI
KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
31 968,00
leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni wysokiej na
terenie m. Lublin w rejonie II
2376 2011-09-23 121/OŚ/11 2011-09-06
GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI
KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
24 192,00
Leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni wysokiej
na terenie miasta Lublin w rejonie I.
228
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2377 2011-09-23 407/KL/11 2011-06-15 JAROSŁAW JAWORSKI 550,00
Przygotowanie autorskiego opracowania pt. "Lublin po ESk -
jak to wygrać?", zawierającego koncepcję kierunku rozwoju
wizerunku kultury w Lublinie.
2378 2011-09-23 431/KL/11 2011-09-05 STANISŁAW DIWISZEK 1 100,00
autorskie wykonanie programu podczas Świętokrzyskich
Koncertów Organowych w charakterze organisty
2379 2011-09-23 44/ZDM/11 2011-09-19 STRABAG SP. Z O.O. 610 524,78
Remont ul. Skierki w Lublinie, położonej na działkach
miejskich
2380 2011-09-23 104/IR/11 2011-09-12
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT"
ADAM MAKSYMIUK
60 000,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym w budynku Gimnazjum Nr 1 w Lublinie, przy ul.
Kunickiego 116.
2381 2011-09-23 123/OŚ/11 2011-09-06
GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI
KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
25 812,00
leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni wysokiej na
terenie m. Lublin w rejonie III
2382 2011-09-23 420/KL/11 2011-09-05 MARCIN DRABIK 2 200,00
artystyczny autorski występ z zespołem podczas Solo Życia
16.09.2011
2383 2011-09-23 35/SOI/11 2011-09-02 SYLWIA SZAJC 12 000,00
Monitorowania i koordynacji wdrażania Strategii Rozwoju
Miasta
2384 2011-09-23 37/SOI/11 2011-09-02 KAMILA KRZYŻANOWSKA 3 800,00
Opracowywanie oraz konsultowanie z instytucjami nauki
inicjatyw i projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
2385 2011-09-23 339/ZSS/11 2011-09-22
LUBELSKIE CENTRUM SAMOOBRONY I
FITNESU ADAMCZYK BARBARA,
KAZNOWSKI MAC
10 000,00
Organizacja i realizacja festynu profilaktycznego pod
hasłem "Ja decyduję - wybieram sport!" w dniu 24 września
2011 r.
2386 2011-09-23 207/KP/11 2011-09-01
POLSKIE RADIO REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
5 904,00
Usługa udostępniania systemu newsów na stronę
www.lublin.eu oraz jego bieżąca aktualizacja.
2387 2011-09-23 423/KL/11 2011-09-05 IRENEUSZ GRZEBIELUCHA 1 650,00
artystyczny autorski występ z zespołem Ghetto 17.09.
podczas Festiwalu Solo Życia
2388 2011-09-23 429/KL/11 2011-09-02 GRZEGORZ NAWROCKI 0,00
ARTYSTYCZNY AUTORSKI WYSTĘP Z ZESPOŁEM J. PORTERA
PODCZAS KONCERTU 17.09.2011 W RAMACH FESTIWALU
SOLO ŻYCIA
2389 2011-09-23 419/KL/11 2011-09-05 MATEUSZ OWCZAREK 1 820,00
artystyczne wykonanie autorskiego programu 17.09.
podczas Festiwalu Solo Życia
2390 2011-09-23 103/GK/11 2011-09-19 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00
aneks do porozumienia nr 65/GK/11 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dotyczącego remontu zbiorowych mogił
ofiar bombardowania Lublina we wrześniu 1939r.
229
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
65/GK/11 2011-04-11 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 12 616,00
Porozumienie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na
wykonanie remontu zbiorowych mogił bombardowania
Lublina we wrześniu 1939r., znajdujących się na cmentarzu
przy ul. Unickiej w Lublinie.
2391 2011-09-23 81/IR/11 2011-08-10
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
52 698,88
Wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej w budynku
Teatru Starego w Lublinie.
2392 2011-09-23 428/KL/11 2011-08-16 MARCIN KACPERCZYK 880,00
osobiste artystyczne wykonanie programu jako laureat "SŻ
2008" podczas koncertu 17.09.2011 w ramach Festiwalu
"SŻ2011"
2393 2011-09-23 126/OW/11 2011-09-23 BOŻENA ŻUREK 500,00
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans w tym
równości płci dla zespołu zarządzajacego projektem - "SZok
przez cały rok"
2394 2011-09-26 436/KL/11 2011-09-05 MAREK HOJDA 1 200,00
praca w jury, dokonanie merytorycznej oceny
prezentowanego przez finalistów SŻ programu
artystycznego oraz wydanie wspólnie z pozostałymi
jurorami werdyktu wyłaniającego laureatów
2395 2011-09-26 47/ZDM/11 2011-09-16
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
60 825,11
Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego objetego
umową nr 18/DM/11 z dnia 16.03.2011 r.("Zaprojektowanie
i wykonanie remontu ul. Krochmalnej w Lublinie odcinek
mostów na rz. Bystrzycy z odcinkiem ul. Młyńskiej i
skrzyżowaniem z ul. Dworocową o łącznej długości 2,4 km")
2396 2011-09-26 426/KL/11 2011-09-05 ADAM ANTOSIEWICZ 1 200,00
praca w jury, dokonanie merytorycznej oceny
prezentowanego przez finalistów SŻ programu
artystycznego oraz wydanie werdyktu wyłaniającego
laureatów
2397 2011-09-26 427/KL/11 2011-09-05 PAWEŁ TYPIAK 770,00
PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA
KONCERTÓW W RAMACH FESTIWALU SOLO ŻYCIA
17.09.2011
2398 2011-09-26 437/KL/11 2011-09-05 DARIUSZ DOMAŃSKI 600,00
praca w jury, dokonanie merytorycznej oceny
prezentowanego przez finalistów SŻ programu
artystycznego oraz wydanie wspólnie z pozostałymi
jurorami werdyktu wyłaniającego laureatów
230
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2399 2011-09-26 48/IT/11 2011-09-19 LUBCOM PIOTR GORYCKI 19 680,00
Opracowanie dokumentacji przetargowej w formie
programu funkcjonalno-użytkowego "Przebudowa ulic: 3-go
Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i
elementami okolicznej architektury w Lublinie",
uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, pełnienie
funkcji koordynatora w przedmiotowym zakresie oraz
uczestnictwo w komisji odbioru prac.
2400 2011-09-26 438/KL/11 2011-09-05 PAWEŁ KAMECKI 1 200,00
praca w jury oraz dokonanie merytorycznej oceny
prezentowanego przez finalistów Festiwalu Solo Życia
programu artystycznego oraz wydanie wspólnie z
pozostałymi jurorami werdyktu wyłaniającego laureatów
2401 2011-09-26 422/KL/11 2011-09-05 KRZYSZTOF INGLIK 600,00
praca w jury, dokonanie merytorycznej oceny
prezentowanego przez finalistów SŻ programu
artystycznego oraz wydanie werdyktu wyłaniającego
laureatów
2402 2011-09-26 439/KL/11 2011-09-05 MAREK GASZYŃSKI 3 300,00
PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA
KONCERTÓW W RAMACH FESTIWALU SOLO ŻYCIA 16 I
17.092011
2403 2011-09-26 336/ZSS/11 2011-09-22 JOLANTA WĄSOWSKA 600,00
przeprowadzenie wykłau na konferencji " Młodziez a
narkotyki"
2404 2011-09-26 433/KL/11 2011-09-05 GRZEGORZ GRZYB 1 100,00
ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU W
CHARAKTERZE AKOMPANIATORA PODCZAS KONCERTU
16.09.2011 W RAMACH FESTIWALU SOLO ŻYCIA
2405 2011-09-26 333/ZSS/11 2011-09-21
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym (Aneks Nr 1 do umowy -
zmiana adresu siedziby placówki)
168/ZSS/11 2011-04-27
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym
2406 2011-09-26 338/ZSS/11 2011-09-22 KINGA SZYMONA 600,00
przeprowadzenie wykładu na konferencji "Młodzież a
narkotyki"
2407 2011-09-26 334/ZSS/11 2011-09-22 ANDRZEJ PIERZCHAŁA 600,00
przeprowadzenie wykładu na konferencji "Młodzież a
narkotyki
2408 2011-09-26 434/KL/11 2011-09-05 PRZEMYSŁAW PALCZEWSKI 2 200,00
ARTYSTYCZNY AUTORSKI WYSTĘP Z ZESPOŁEM DELHY
SEED PODCZAS KONCERTU 16.09.2011 W RAMACH
FESTIWALU SOLO ŻYCIA
2409 2011-09-26 335/ZSS/11 2011-09-22 IRENEUSZ SIUDEM 600,00
przeprowadzenie wykładu na konferencji "Młodziez a
narkotyki
231
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2410 2011-09-26 337/ZSS/11 2011-09-22 IWONA SZTAJNER 600,00
przeprowadzenie wykładu na konferencji "Młodzieża
narkotyki"
2411 2011-09-26 49/ZDM/11 2011-09-26
ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
STANISŁAW KĘPKA
7 995,00
Przebudowa ul. Sławinkowskiej, polegająca na budowie
chodnika przy ul. Liliowej w Lublinie
2412 2011-09-26 46/ZDM/11 2011-09-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 348667 z dnia 31.08.2010 o
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja
S.A. podstacji trakcyjnej ( PT LWOWSKA aktulanie PT
KOLEJARZ) sieci trolejbusowej przy ul. Lwowskiej w Lublinie
- dz. nr 21/5 i 14/15
UM/348667/10 2010-08-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 154 799,50
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE podstacji
trakcyjnej ( PT Lwowska aktulanie PT Kolejarz) sieci
trolejbusowej przy Lwowskiej
2413 2011-09-26 435/KL/11 2011-09-05 WANDA KWIETNIEWSKA 1 200,00
praca w jury, dokonanie merytorycznej oceny
prezentowanego przez finalistów SŻ programu
artystycznego oraz wydanie werdyktu wyłaniającego
laureatów
2414 2011-09-27 48/ZDM/11 2011-09-23 STRABAG SP. Z O.O. 792 754,36
Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Przelot i ul.
Sportowej w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul.
Wielkiej wraz z infrastrukturą techniczną
2415 2011-09-27 50/ZDM/11 2011-09-26 WIKANA SP ZOO 0,00
Umowa o partnerstwie Remont odcinka drogi powiatowej nr
2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej o
długości 1855 mb", szacunkowa wartość zadania- remontu
3 500 000,00 Wikana zobowiązuje się do przekzania
5.000,00 zł na realziację zadania
2416 2011-09-27 125/OŚ/11 2011-09-07
FIRMA QUERCUS KSZTAŁTOWANIE
TERENÓW ZIELENI,ŚCINKA I PILĘGNACJA
DRZEW
37 530,00
leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni wysokiej na
terenie miasta Lublin w rejonie IV
2417 2011-09-28 212/KP/11 2011-09-14
"OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA
MICHALEC-CHLEBIK
55 000,00
Promocyjno - kulturalno usługa polegająca na produkcji
dokumentalnego filmu pt.La la la la - rzecz o Marcinie
Różyckim.
2418 2011-09-28 120/GM/11 2011-09-19
ORION OFFICE S.C. PIOTR LEŃCZUK
GRZEGORZ LEŃCZUK
0,00
Dzierżawa - ul. Stefczyka - dojazd, parking, sieci uzbrojenia
technicznego związane z funkcjonowaniem budynku
usługowego - dz. nr 15/9, cz. dz. nr 3/15 (obr. 18, ark. 5)
2419 2011-09-28 122/GM/11 2011-09-20 MARCIN KWAŚNIEWSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż blaszany - cz. dz.
nr 7/1 (obr. 43, ark. 15)
2420 2011-09-28 424/KL/11 2011-09-05 GRZEGORZ CHYLIŃSKI 440,00
PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA
KONCERTÓW PODCZAS FESTIWALU SOLO ŻYCIA 16.09.2011
232
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2421 2011-09-28 445/KL/11 2011-09-05 PIOTR SIDOR 170,00
ARTYSTYCZNE WYKONANIE WYSTĘPU SOLOWEGO JAKO
FINALISTA FESTIWALU 'SOLO ŻYCIA' 17.09.2011
2422 2011-09-28 446/KL/11 2011-09-16 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
aneks do umowy nr 55/KL/11 z dnia 3 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 400.000 zł
słownie: czterysta tysięcy złotych dla Centrum Kultury w
Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania remont Filii
Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul.
Narutowicza
55/KL/11 2011-02-03 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 400 000,00
remont Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku
przy ul. Narutowicza
2423 2011-09-28 442/KL/11 2011-09-14
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
1 159 850,00
aneks do umowy nr 369/KL/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 1.005.099 zł
słownie: milion pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych z przeznaczeniem na realizację zadania prace
remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii
bibliotecznej
369/KL/11 2011-06-28
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
1 005 099,00
prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla
nowej filii bibliotecznej
2424 2011-09-28 443/KL/11 2011-09-05 MIROSŁAW RATAJCZAK 170,00
ARTYSTYCZNE WYKONANIE WYSTĘPU SOLOWEGO JAKO
FINALISTA FESTIWALU 'SOLO ŻYCIA' 17.09.2011
2425 2011-09-28 440/KL/11 2011-09-05 BARTOSZ BIEKISZ 170,00
ARTYSTYCZNE WYKONANIE WYSTĘPU SOLOWEGO JAKO
FINALISTA FESTIWALU 'SOLO ŻYCIA' 17.09.2011
2426 2011-09-28 432/KL/11 2011-09-05 BARTOSZ WOŹNIAK 770,00
ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU JAKO
LAUREAT FESTIWALU 'SOLO ŻYCIA 2007' 17.09.2011
2427 2011-09-28 123/GM/11 2011-09-26 TARGI LUBLIN S.A. 0,00
Dzierżawa - ul. Dworcowa - zaplecze budowy hali
wystawienniczej - cz. dz. nr 34/7 (obr. 22, ark. 7)
2428 2011-09-28 210/KP/11 2011-09-14 STUDIO FILMOWE TAK ANDRZEJ TITKOW 100 000,00
Promocyjno - kulturalno usługa polegająca na produkcji
dokumentalnego filmu pt." Złota 2".
290/KL/12 2012-06-12 STUDIO FILMOWE TAK ANDRZEJ TITKOW 0,00
aneks Nr 290/KL/12 do umowy Nr 210/KP/11 z dnia
14.09.2011 roku
2429 2011-09-28 118/OW/11 2011-09-15 TETECO PAWEŁ HŁADYNIUK 5 896,00
wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych w
związku z realizacją projektu "Ja też chodzę do Przedszkola"
współfinansowanego ze środków UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
2430 2011-09-28 196/KP/11 2011-08-02 ALBERT LUMBERJACKER SP. Z O.O. 63 345,00
Realizacja dzialań na potrzeby projektu Brand Manifesto -
implementacja elementów marki.
233
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2431 2011-09-28 217/KP/11 2011-09-26 DWA OSIEM KRZYSZTOF DUBIEL 6 027,00
Wykonanie jednodniowej sesji zdjęciowej zawierającej
łącznie 30 szt. zdjęć na potrzeby związane z promocją
Gminy Lublin.
2432 2011-09-28 549/OR/11 2011-09-19 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ 250,00 Operator OKW - 120
2433 2011-09-28 45/PN/11 2011-08-29 KALEJDOSKOP HUBERT GORCZYCA 56 580,00
Przygotowanie 4 filmów i 6 spotów promujacych Markę
EkoLublin
2434 2011-09-28 213/KP/11 2011-09-14 UNLIMITED FILM OPERATIONS 40 000,00
Promocyjno - kulturalno usługa polegająca na produkcji
dokumentalnego filmu pt. Prawo Mojej Jazdy
276/KL/12 2012-06-26 UNLIMITED FILM OPERATIONS 0,00
Porozumieniew sprawie rozwiązania umowy nr 213/kp/11 z
dnia 14.09.2011 w sprawie usługi promocyjno kulturalnej
dla Miasta polegającej na produkcji dokumentalnego filmu
pt. Prawo Mojej Jazdy
2435 2011-09-28 208/KP/11 2011-08-25 JAN KONDRAK 7 000,00
Wykonanie autorskiego programu artystycznego w dn.
31.08.2011r. w Lublinie podczas uroczystości: Dzień
Solidarności i Wolności.
2436 2011-09-28 441/KL/11 2011-09-05 ŁUKASZ KURPIEWSKI 170,00
ARTYSTYCZNY WYSTĘP SOLOWY JAKO FINALISTA
FESTIWALU SOLO ŻYCIA
2437 2011-09-28 108/GK/11 2011-09-01 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 142 400,00
zarządzanie szaletem miejskim przy ul. Lubartowskiej w
Lublinie
2438 2011-09-28 444/KL/11 2011-09-05 PAWEŁ MARKOWSKI 170,00
ARTYSTYCZNE WYKONANIE WYSTĘPU SOLOWEGO JAKO
FINALISTA FESTIWALU 'SOLO ŻYCIA' 17.09.2011
2439 2011-09-29 32/BK/11 2011-09-19 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,00 lokaty negocjowane rynku pieniężnego
2440 2011-09-29 31/FE/11 2011-08-26
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
"BYSTRZYCA"
0,00
Umowa partnerska pomiędzy Gminą Lublin a Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z
o.o. dot. realizacji projektu pn. "Budowa zespołu krytych
pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie".
2441 2011-09-29 342/ZSS/11 2011-09-20 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy Nr 329/ZSS/11 z dnia 19 sierpnia 2011
2442 2011-09-29 332/ZSS/11 2011-09-16
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Aneks nr 2 do umowy 71/ZSS/11- dożywianie dzieci
uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
- wychowawczyxch z elementami informacyjno -
edukacyjnymi
2443 2011-09-30 124/GM/11 2011-09-27 ROBERT SZCZERBA 0,00
Dzierżawa - ul. Turystyczna - pole uprawne - cz. dz. nr 9
(obr. 13, ark. 1)
234
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2444 2011-09-30 29/SOI/11 2011-08-12 LINGWAY S.C. 11 500,00
wykonanie tłumaczenia treści folderu promocyjnego Lublina
z języka polskiego na język angielski, niemiecki, chiński i
rosyjski w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"
2445 2011-09-30 57/ZDM/11 2011-09-28
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
2 404 773,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu al. Smorawińskiego
do wiaduktów drogowych o długości 400mb wraz z
remontem chodników oraz ciągu pieszo- rowerowego.
2446 2011-09-30 110/GK/11 2011-09-21 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 5 134 856,40
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Białej oraz
przy ul. Droga Meczenników Majdanka w Lublinie.
12/GK/13 2013-03-29 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 382 679,00
Aneks do umowy Nr 110/GK/11 dot. zarządzania
cmentarzami komunalnymi
2447 2011-09-30 454/KL/11 2011-09-15 MATEUSZ STRUZIK 2 200,00
autor.i artys. występ wraz z zespołem Rotten Bark podczas
koncertu w dniu 16.09.2011 w ramach Festiwalu "Solo
Życia"
2448 2011-09-30 56/ZDM/11 2011-09-28 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 118 572,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ulicy
Mickiewicza w Lublinie na odcinku od ul. Słowackiego do ul.
Nadrzecznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2449 2011-09-30 30/SOI/11 2011-08-12 VENA ART SP. Z O.O. 10 000,00
Opracowanie projektu graficznego i składu folderu
promocyjnego Lublina
2450 2011-09-30 107/IR/11 2011-09-13
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR
KAŃCZUGOWSKI
1 357 700,00
Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku VII Liceum
Ogólnokształcącego w Lublinie, przy ul. Farbiarskiej 8.
2451 2011-09-30 331/ZSS/11 2011-09-16
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 75/ZSS/11 - prowadzenie działan
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych z
elementami informacyjno - edukacyjnymi
2452 2011-10-03 211/KP/11 2011-09-14 DAREK DIKTI BIURO POMYSŁÓW 61 500,00
Promocyjno - kulturalno usługa polegająca na produkcji
dokumentalnego filmu pt. Zuzia.
306/KL/12 2012-06-26 DAREK DIKTI BIURO POMYSŁÓW 0,00 Aneks do umowy 211/KP/11 z 14.09.11
2453 2011-10-03 459/OR/11 2011-09-15
PRZEDSZKOLE PRYWATNE CHATKA
PUCHATKA JANUSZ DZIADUCH
500,00 najem lokalu wybory parlam. 2011
2454 2011-10-03 458/OR/11 2011-09-15 BEST CENTRUM JĘZYKOWE 610,00 najem lokalu wybory parlam. 2011
2455 2011-10-03 463/OR/11 2011-09-15
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
SOKÓŁ
800,00 najem lokalu wybory parlam. 2011
2456 2011-10-03 462/OR/11 2011-09-15 OŚRODEK MEDYCZNY DMP 1 708,00 najem lokalu wybory parlam. 2011
235
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2457 2011-10-03 98/IR/11 2011-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks do umowy 4070/IN/20098 o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomości:obiektu usługowego przy ul. Łabędziej 2a
4070/IN/2009 2009-10-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 24 148,53
Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Trześniowskiej w
Lublinie wraz z odgałęzieniem do posesji nr 42n i 42m w
granicach pasa drogowego.
2458 2011-10-03 108/IR/11 2011-09-14 ENERGIA SYSTEM SP. Z O. O. 184 500,00
Rekultywacja II niecki składowiska odpadów komunalnych
w Rokitnie, etap I, zadanie 2, podetap A - drenaż poziomy.
1/IR/12 2012-01-02 ENERGIA SYSTEM SP. Z O. O. 36 900,00
Aneks do umowy 108/IR/11 zmniejszający zakres rzeczowy
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy
dot. rekultywacji II niecki składowiska odpadów
komunalnych w Rokitnie.
2459 2011-10-03 460/OR/11 2011-09-15 BURSZTYNEK S.C. 600,00 najem lokalu wybory parlam. 2011
2460 2011-10-03 457/OR/11 2011-09-15
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY
ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SP.
861,00 najem lokalu wybory parlam. 2011
2461 2011-10-03 105/IR/11 2011-09-19 "GOEBEL-SPORT II" GOEBEL GRZEGORZ 9 999,90
Wykonanie robót polegających na montażu 4 szt. belek
treningowych oraz 2 szt. belek profesjonalnych do skoku w
dal z montażem w podłożu betonowym i tartanie w hali
lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych w
Lublinie, ul. Wojciechowska 38.
2462 2011-10-04 112/IR/11 2011-09-01
NIXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
321 434,42
Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru
Starego w Lublinie - system tłumaczeń symultanicznych.
2463 2011-10-04 42/ZDM/11 2011-09-15
A-Z BIURO USŁUG MAJĄTKOWYCH I
WYCEN S.C. - MAREK PIJANOWSKI ARTUR
FRĄC
18 599,81
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości
przedwykonawczych oraz powykonawczych, których zakres
obejmuje wycenę planowaną i faktyczną zniszczeń w
trakcie robót budowlanych związanych z budową
infrastruktury technciznej w związku z realizacją budowy
trakcji trolejbusowej i modernizacji skrzyżowań w ramach
Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w
Lublinie
2464 2011-10-05 34/GD/11 2011-09-19
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 230,00
Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy
pomiędzy działkami nr 149/1 i nr 149/2 położonymi przy
ul.Pawłowa 27-29 (obr.9, ark.7).
2465 2011-10-05 110/IR/11 2011-09-22 SLX SP.Z O.O. 900 000,80
Dostawa i montaż dodatkowego wyposazenia dla Teatru
Starego w Lublinie - plenerowe mobilne zestawy
transmisyjne z uposażeniem.
236
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
135/IR/11 2011-10-27 SLX SP.Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 110/IR/11 na dostawę i montaz
dodatkowego wyposażenia dla Teatru Starego - zmiana
terminu umowy
2466 2011-10-05 449/KL/11 2011-09-16
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW.
MICHAŁA ARCHANIOŁA
0,00
WPÓŁORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ VIII FESTYN U
ŚW. MICHAŁA
2467 2011-10-05 451/KL/11 2011-09-19 JAKUB PIOTROWSKI 1 000,00
ARTYSTYCZNY AUTORSKI WYSTĘP Z ZESPOŁEM ARMIA
DZIECI PODCZAS FESTYNU U ŚW. MICHAŁA
2468 2011-10-05 219/KP/11 2011-09-26 AUDIO TECHNIKA 3 690,00
Wynajem, obsługa techniczna, montaż i demontaż sprzętu
nagłaśniającego na potrzeby koncertu galowego Diamenty
Lublina w dn. 30-09-2011
2469 2011-10-05 456/KL/11 2011-09-08 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 4 182,00
UDZIELENIE LICENCJI JEDNORAZOWEJ NA PUBLICZNE
WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS FESTIWALU SOLO ŻYCIA
2470 2011-10-05 215/KP/11 2011-09-19 IWONA BURDZANOWSKA 20 000,00
Przygotowanie autorskiej wystawy"Lubelskie - okno na
wschód i zachód Europy" oraz katalogu wystawy na
potrzeby prezentacji Lublina i Lubleszczyzny w PE w
Brukseli w dn. 17-21.10.2011
2471 2011-10-05 109/GK/11 2011-09-26 SPC INSAN 856 418,45
Utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających
stanowiących przedłużenie kanalizacji deszczowej
odprowadzającej wody z terenu miasta Lublina wraz ze
zbiornikami retencyjnymi
2472 2011-10-05 450/KL/11 2011-09-19 RENATA BARAŃSKA 2 000,00
ARTYSTYCZNY AUTORSKI WYSTĘP Z ZESPOŁEM
PANDAMUSIC PODCZAS FESTYNU U ŚW. MICHAŁA
2473 2011-10-05 218/KP/11 2011-09-26
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE
SOL
7 380,00
Porozumienie dot. wsółpracy w celu promocji miasta Lublin
w ramach organizacji koncertu galowego Diamnety Lublina
w dn. 30-09-2011r.
2474 2011-10-06 636/OR/11 2011-09-19 ROMAN PIOTROWSKI 250,00 operator OKW 83
2475 2011-10-06 628/OR/11 2011-09-19 WALDEMAR STACHURA 250,00 operator OKW 69
2476 2011-10-06 626/OR/11 2011-09-19 PIOTR SMALIRA 250,00 operator OKW 115
2477 2011-10-06 515/OR/11 2011-09-19 MARCIN RAKOWSKI 250,00 Operator OKW nr 119
2478 2011-10-06 688/OR/11 2011-09-19 ROBERT JARZĄBKOWSKI 250,00 operator OKW nr 133
2479 2011-10-06 686/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ ŻAK 250,00 operator OKW nr 108
2480 2011-10-06 615/OR/11 2011-09-19 KAJA SKRZYPIEC 250,00 operator OKW nr 027
2481 2011-10-06 574/OR/11 2011-09-19 BEATA PIASECKA 250,00 Operator OKW - 130
237
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2482 2011-10-06 575/OR/11 2011-09-19 KRZYSZTOF SURMA 250,00 OPerator OKW 109
2483 2011-10-06 577/OR/11 2011-09-19 MARCIN PĄSIEK 250,00 Operator OKW - 096
2484 2011-10-06 580/OR/11 2011-09-19 KRZYSZTOF SZCZERBA 250,00 Operator OKW 058
2485 2011-10-06 128/OŚ/11 2011-09-21 ANDRZEJ KUŹMICKI "RAJSKI OGRÓD" 16 200,00
Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew i krzewów
na terenie miasta Lublin w Rejonie III
2486 2011-10-06 642/OR/11 2011-09-19 KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK 250,00 operator OKW 170
2487 2011-10-06 705/OR/11 2011-09-19 WALDEMAR NALBERSKI 250,00 operator OKW 193
2488 2011-10-06 704/OR/11 2011-09-19 RAFAŁ JABŁOŃSKI 250,00 operator OKW 162
2489 2011-10-06 701/OR/11 2011-09-19 RENATA WRÓBLEWSKA 250,00 operator OKW 41
2490 2011-10-06 699/OR/11 2011-09-19 SEBASTIAN KOSOWSKI 250,00 operator OKW 88
2491 2011-10-06 697/OR/11 2011-09-19 PIOTR DROZD 250,00 operator OKW 56
2492 2011-10-06 695/OR/11 2011-09-19 ARNOLD POLAK 250,00 operator OKW 61
2493 2011-10-06 542/OR/11 2011-09-19 TOMASZ KWIATOSZ 250,00 Operator OKW - 205
2494 2011-10-06 674/OR/11 2011-09-19 EDYTA MADEJ 250,00 operator OKW nr 008
2495 2011-10-06 671/OR/11 2011-09-19 PIOTR BISZCZAK 250,00 operator OKW nr 094
2496 2011-10-06 658/OR/11 2011-09-19 TOMASZ IGNATIUK 250,00 operator OKW nr 065
2497 2011-10-06 685/OR/11 2011-09-19 ŁUKASZ JASZCZEWSKI 250,00 operator OKW nr 190
2498 2011-10-06 684/OR/11 2011-09-19 KRZYSZTOF BYDLER 250,00 operator OKW nr 107
2499 2011-10-06 617/OR/11 2011-09-19 MAREK SKRZYPIEC 250,00 operator OKW nr 084
2500 2011-10-06 607/OR/11 2011-09-19 LESZEK WÓJCIK 250,00 operator OKW nr 171
2501 2011-10-06 504/OR/11 2011-09-19 KAMIL MASŁOWSKI 250,00 Operator - OKW 128
2502 2011-10-06 518/OR/11 2011-09-19 MARZENA BLICHARZ 250,00 Operator OKW - 068
2503 2011-10-06 538/OR/11 2011-09-19 KATARZYNA ORZEŁ 250,00 Operator OKW - 026
2504 2011-10-06 540/OR/11 2011-09-19 AGNIESZKA DĄBRÓWKA 250,00 Operator OKW - 142
2505 2011-10-06 561/OR/11 2011-09-19 WOJCIECH DZIURDZIA 250,00 Operator OKW 118
2506 2011-10-06 566/OR/11 2011-09-19 ANETA BĄKOWSKA 250,00 Operator OKW - 121
2507 2011-10-06 645/OR/11 2011-09-19 MARCIN CZERNIAK 250,00 operator OKW 86
238
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2508 2011-10-06 568/OR/11 2011-09-19 DANIEL ROTKIEWICZ 250,00 OPerator OKW - 100
2509 2011-10-06 702/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ SKUŁA 250,00 operator OKW 97
2510 2011-10-06 694/OR/11 2011-09-19 ANNA WILK 250,00 operator OKW 131
2511 2011-10-06 690/OR/11 2011-09-19 ZBIGNIEW MAZUR 250,00 operator OKW 75
2512 2011-10-06 543/OR/11 2011-09-19 ŁUKASZ LISZKA 250,00 Operator OKW -054
2513 2011-10-06 550/OR/11 2011-09-19 KATARZYNA KOŁACZ 250,00 Operator OKW nr 175
2514 2011-10-06 546/OR/11 2011-09-19 TOMASZ GRĄDZIEL 250,00 Operator OKW - 202
2515 2011-10-06 547/OR/11 2011-09-19 SYLWESTER BARYŁA 250,00 Operator OKW - 093
2516 2011-10-06 569/OR/11 2011-09-19 MARIUSZ PSZCZOŁA 250,00 Operator OKW - 080
2517 2011-10-06 672/OR/11 2011-09-19 MIROSŁAW SMOLIŃSKI 250,00 operator OKW nr 116
2518 2011-10-06 667/OR/11 2011-09-19 RADOSŁAW SUSKI 250,00 operator OKW nr 045
2519 2011-10-06 662/OR/11 2011-09-19 JACEK SZCZYGIEŁ 250,00 operator OKW nr 155
2520 2011-10-06 54/ZDM/11 2011-09-27 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 57 780,00
Realizacja prac porzadkowych na terenie miasta Lublin, na
działkach będących w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów
2521 2011-10-06 500/OR/11 2011-09-19 ADAM GÓRECKI 250,00 Operator OKW - 208
2522 2011-10-06 503/OR/11 2011-09-19 JACEK CHOMICZ 250,00 Operator OKW - 006
2523 2011-10-06 521/OR/11 2011-09-19 ARTUR PRUS 250,00 Operator OKW- 154
2524 2011-10-06 482/OR/11 2011-09-19 BARTŁOMIEJ JUSZCZYK 250,00 operator OKW nr 039
2525 2011-10-06 603/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ KAWKA 250,00 operator OKW nr 079
2526 2011-10-06 563/OR/11 2011-09-19 IWONA WILKOSZ 250,00 OKW-158
2527 2011-10-06 551/OR/11 2011-09-19 MAREK KOSICKI 250,00 Operator OKW nr 001
2528 2011-10-06 548/OR/11 2011-09-19 KONRAD BARYŁA 250,00 Operator OKW - 140
2529 2011-10-06 677/OR/11 2011-09-19 DIONIZY TRACZYŃSKI 250,00 operator OKW nr 047
2530 2011-10-06 669/OR/11 2011-09-19 MONIKA NOGA 250,00 operator OKW nr 076
2531 2011-10-06 668/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ ZLOT 250,00 operator OKW nr 200
2532 2011-10-06 620/OR/11 2011-09-19 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI 250,00 operator OKW 104
2533 2011-10-06 578/OR/11 2011-09-19 ADAM CZYŻEWSKI 250,00 Operator OKW - 049
239
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2534 2011-10-06 611/OR/11 2011-09-19 HALINA AUGUSTAK 250,00 operator OKW 016
2535 2011-10-06 502/OR/11 2011-09-19 TADEUSZ BEJM 250,00 Operator OKW - 186
2536 2011-10-06 507/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 250,00 Operator OKW - 136
2537 2011-10-06 508/OR/11 2011-09-19 LECH WARDZIAK 250,00 Operator OKW - 173
2538 2011-10-06 517/OR/11 2011-09-19 ANDRZEJ DĄBRÓWKA 250,00 Operator OKW 068
2539 2011-10-06 528/OR/11 2011-09-19 TOMASZ DWORAK-BAHAN 250,00 Operator OKW nr 197
2540 2011-10-06 539/OR/11 2011-09-19 ELŻBIETA KRZOWSKA 250,00 Operator OKW - 032
2541 2011-10-06 556/OR/11 2011-09-19 ANETA BĄKOWSKA 250,00 Operator OKW nr 139
2542 2011-10-06 559/OR/11 2011-09-19 ROMAN KOTARSKI 250,00 Operator OKW nr 166
2543 2011-10-06 572/OR/11 2011-09-19 DANIEL ROTKIEWICZ 250,00 Operatoir OKW nr 101
2544 2011-10-06 516/OR/11 2011-09-19 PAWEŁ PYC 250,00 Operator OKW nr 055
2545 2011-10-06 680/OR/11 2011-09-19 KAROL SZEWCZYK 250,00 operator OKW nr 037
2546 2011-10-06 537/OR/11 2011-09-19 DOMINIK SAKOWSKI 250,00 Operator OKW 169
2547 2011-10-06 131/OŚ/11 2011-09-22
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
23 934,96
dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew i krzewów
na terenie Miasta Lublin w Rejonie IV
2548 2011-10-06 479/OR/11 2011-09-19 PIOTR FUGEL 250,00 operator OKW nr 147
2549 2011-10-06 557/OR/11 2011-09-19 MIKOŁAJ KOSYRA 250,00 Operator OKW nr 149
2550 2011-10-06 604/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ KAWKA 250,00 operator OKW nr 078
2551 2011-10-06 564/OR/11 2011-09-19 PRZEMYSŁAW CYBUL 250,00 Operatr OKW- 003
2552 2011-10-06 639/OR/11 2011-09-19 EWA SZARUGA 250,00 operator OKW 59
2553 2011-10-06 640/OR/11 2011-09-19 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI 250,00 operator OKW 117
2554 2011-10-06 650/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ STEFAŃSKI 250,00 operator OKW 161
2555 2011-10-06 487/OR/11 2011-09-19 JAROSŁAW BRYDA 250,00 operator OKW nr 144
2556 2011-10-06 491/OR/11 2011-09-19 JAKUB NASTAJ 250,00 operator OKW nr 040
2557 2011-10-06 492/OR/11 2011-09-19 KAZIMIERZ FIRSZT 250,00 operator OKW nr 195
2558 2011-10-06 493/OR/11 2011-09-19 MAŁGORZATA KUBICZEK 250,00 operator OKW nr 015
2559 2011-10-06 495/OR/11 2011-09-19 MAREK MISIURA 250,00 operator OKW nr 124
240
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2560 2011-10-06 696/OR/11 2011-09-19 JUSTYNA PAWŁOWSKA-KANCIK 250,00 opertaor OKW 57
2561 2011-10-06 678/OR/11 2011-09-19 JACEK HOŁYSZ 250,00 operator OKW nr 207
2562 2011-10-06 220/KP/11 2011-09-26 LIGHT-TECH PUH S.C. 3 690,00
Wynajem i obsługa techniczna oraz montaż i demontaż
sprzętu oświetleniowego na potrzeby koncertu galowego
"Diamenty Lublina" w dn. 30.09.2011w Lublinie.
2563 2011-10-06 483/OR/11 2011-09-19 PAWEŁ PALUSZEK 250,00 operator OKW nr 074
2564 2011-10-06 484/OR/11 2011-09-19 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS 250,00 operator OKW nr 138
2565 2011-10-06 558/OR/11 2011-09-19 PRZEMYSŁAW KASPRZAK 250,00 Operator OKW nr 071
2566 2011-10-06 560/OR/11 2011-09-19 ŁUKASZ MRÓZ 250,00 Operator OKW nr 168
2567 2011-10-06 606/OR/11 2011-09-19 KAMIL WYROŚLAK 250,00 operator OKW nr 051
2568 2011-10-06 562/OR/11 2011-09-19 ADAM JEZIERSKI 250,00 Operator OKW - 106
2569 2011-10-06 567/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ GONTARZ 250,00 Operator - OKW 029
2570 2011-10-06 488/OR/11 2011-09-19 KAROL GŁAZ 250,00 operator OKW nr 067
2571 2011-10-06 707/OR/11 2011-09-19 TOMASZ SZCZEŚNIAK 250,00 operator OKW 159
2572 2011-10-06 692/OR/11 2011-09-19 JUSTYNA MALINOWSKA 250,00 opertaor OKW 12
2573 2011-10-06 541/OR/11 2011-09-19 JOANNA KORNACKA-ANTOSZ 250,00 Operator OKW 025
2574 2011-10-06 545/OR/11 2011-09-19 GABRIEL JAROSZEWSKI 250,00 Operator OKW - 062
2575 2011-10-06 555/OR/11 2011-09-19 PIOTR KACHNIARZ 250,00 Operator OKW - 134
2576 2011-10-06 670/OR/11 2011-09-19 KRZYSZTOF MACKIEWICZ 250,00 operator OKW nr 188
2577 2011-10-06 490/OR/11 2011-09-19 MAGDALENA PRAJEL 250,00 operator OKW nr 105
2578 2011-10-06 33/FE/11 2011-10-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 3 946 233,61
Umowa o dofinansowanie Projektu: "Budowa bezpiecznego
systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"
7/FE/12 2012-02-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 481 766,39
Aneks nr 1 do umowy z dnia 04.10.2011 r. w sprawie
dofinansowania projektu : "Budowa bezpiecznego systemu
ścieżek roweroych w Lublinie - etap II" realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
241
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
32/FE/12 2012-09-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy z dnia 04.10.2011 r. w sprawie
dofinansowania projektu : "Budowa bezpiecznego systemu
ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II" realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
46/FE/12 2012-11-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 3 do umowy z dnia 04.10.2011 r. o
dofinansowanie projektu : "Budowa bezpiecznego systemu
ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II" realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
20/FE/13 2013-05-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 4 do umowy z dnia 04.10.2011 r. o
dofinansowanie projektu : "Budowa bezpiecznego systemu
ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II" realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
53/FE/13 2013-12-10 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -2 459,99
Aneks nr 5 do umowy z dnia 04.10.2011 r. o
dofinansowanie projektu : "Budowa bezpiecznego systemu
ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II" realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
2579 2011-10-06 34/FE/11 2011-10-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 4 008 560,00
Umowa o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa
infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad
Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III"
20/FE/12 2012-05-30 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 142 065,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 4.10.2011 r. na
dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury
turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie - etap III" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 - 2013.
2580 2011-10-06 679/OR/11 2011-09-19 DIONIZY TRACZYŃSKI 250,00 operator OKW nr 048
2581 2011-10-06 676/OR/11 2011-09-19 DAGMARA SZEWCZYK 250,00 operator OKW nr 052
2582 2011-10-06 673/OR/11 2011-09-19 MARIOLA MACKIEWICZ 250,00 operator OKW nr 187
2583 2011-10-06 665/OR/11 2011-09-19 IWO SKIBA 250,00 operator OKW nr 165
2584 2011-10-06 663/OR/11 2011-09-19 BARTŁOMIEJ ZAMOJSKI 250,00 operator OKW nr 038
2585 2011-10-06 656/OR/11 2011-09-19 ARNOLD RYBACKI 250,00 operator OKW nr 009
2586 2011-10-06 629/OR/11 2011-09-19 WOJCIECH NIEDŻWIEDZKI 250,00 operator OKW 91
242
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2587 2011-10-06 625/OR/11 2011-09-19 KATARZYNA FLIS 250,00 operator OKW 127
2588 2011-10-06 513/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ KALISZ 250,00 Operator OKW nr 179
2589 2011-10-06 481/OR/11 2011-09-19 IWONA WIEŻEL 250,00 operator OKW nr 014
2590 2011-10-06 644/OR/11 2011-09-19 MARCIN CZERNIAK 250,00 operator OKW 87
2591 2011-10-06 648/OR/11 2011-09-19 JACEK ODÓJ 250,00 operator OKW 211
2592 2011-10-06 652/OR/11 2011-09-19 DOMINIK KWIATKOWSKI 250,00 operator OKW 172
2593 2011-10-06 489/OR/11 2011-09-19 PAWEŁ MORSZCZYZNA 250,00 operator OKW nr 099
2594 2011-10-06 708/OR/11 2011-09-19 MARIA KRUPA 250,00 operator OKW 22
2595 2011-10-06 703/OR/11 2011-09-19 PAWEŁ NOWAKOWSKI 250,00 operator OKW 210
2596 2011-10-06 698/OR/11 2011-09-19 PIOTR ZAKRZEWSKI 250,00 operator OKW 204
2597 2011-10-06 624/OR/11 2011-09-19 JERZY KOLOWCA 250,00 operator OKW 82
2598 2011-10-06 623/OR/11 2011-09-19 TOMASZ KLECZEK 250,00 operator OKW 152
2599 2011-10-06 514/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ KALISZ 250,00 Operator OKW nr 178
2600 2011-10-06 683/OR/11 2011-09-19 JACEK PIESIAK 250,00 operator OKW nr 36
2601 2011-10-06 659/OR/11 2011-09-19 JAN ŻAK 250,00 operator OKW nr 050
2602 2011-10-06 657/OR/11 2011-09-19 MARCIN OSZUST 250,00 operator OKW nr 018
2603 2011-10-06 655/OR/11 2011-09-19 WALDEMAR STOCZKOWSKI 250,00 operator OKW nr 135
2604 2011-10-06 638/OR/11 2011-09-19 JACEK SKOCZYLAS 250,00 operator OKW 199
2605 2011-10-06 634/OR/11 2011-09-19 WOJCIECH GOLUS 250,00 operator OKW 95
2606 2011-10-06 627/OR/11 2011-09-19 WALDEMAR STACHURA 250,00 operator OKW 73
2607 2011-10-06 511/OR/11 2011-09-19 KAMIL PYDA 250,00 Operator OKW nr 129
2608 2011-10-06 512/OR/11 2011-09-19 PAWEŁ DZWONKOWSKI 250,00 Operator OKW nr 177
2609 2011-10-06 687/OR/11 2011-09-19 ANNA SKOCZEK 250,00 operator OKW nr 160
2610 2011-10-06 621/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ SPRYNC 250,00 operator OKW 122
2611 2011-10-06 618/OR/11 2011-09-19 SEBASTIAN PACEK 250,00 operator OKW nr 189
2612 2011-10-06 579/OR/11 2011-09-19 PIOTR PILIPCZUK 250,00 Operator OKW - 110
2613 2011-10-06 582/OR/11 2011-09-19 ŁUKASZ KURPIEL 250,00 OKW- 103
243
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2614 2011-10-06 132/OŚ/11 2011-09-22
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
11 691,00
Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew i krzewów
na terenie dzielnicy Za Cukrownią, w ramach akcji
"Kasztanowy Świat" oraz na terenie Parafii przy ul.
Bazylianówka 85
2615 2011-10-06 506/OR/11 2011-09-19 PIOTR DZIATKIEWICZ 250,00 Operator OKW - 023
2616 2011-10-06 519/OR/11 2011-09-19 JUSTYNA STOLAREK 250,00 Operator OKW - 030
2617 2011-10-06 520/OR/11 2011-09-19 MONIKA LATO 250,00 Operator OKW - 157
2618 2011-10-06 526/OR/11 2011-09-19 TOMASZ IDZIKOWSKI 250,00 Operator OKW nr 017
2619 2011-10-06 524/OR/11 2011-09-19 JOANNA PONIATOWSKA 250,00 Operator OKW - 194
2620 2011-10-06 529/OR/11 2011-09-19 ŁUKASZ PIÓROWSKI 250,00 Operator OKW nr 111
2621 2011-10-06 525/OR/11 2011-09-19 DOROTA EWERT 250,00 Operator OKW - 034
2622 2011-10-06 530/OR/11 2011-09-19 PIOTR WÓJCIK 250,00 Operator OKW nr 046
2623 2011-10-06 531/OR/11 2011-09-19 MAŁGORZATA RODZIK 250,00 Operator OKW - 114
2624 2011-10-06 536/OR/11 2011-09-19 KAMIL SAKOWSKI 250,00 OPerator OKW - 020
2625 2011-10-06 614/OR/11 2011-09-19 JANUSZ SIEDLECKI 250,00 operator OKW nr 192
2626 2011-10-06 576/OR/11 2011-09-19 STANISŁAW MARZĘDA 250,00 Operator OKW 151
2627 2011-10-06 544/OR/11 2011-09-19 PAWEŁ MAZUREK 250,00 Operator OKW - 092
2628 2011-10-06 573/OR/11 2011-09-19 TOMASZ ZARAJCZYK 250,00 Operator OKW - 024
2629 2011-10-06 664/OR/11 2011-09-19 CEZARY DMOWSKI 250,00 operator OKW nr 066
2630 2011-10-06 682/OR/11 2011-09-19 ERYK SOWA 250,00 operator OKW nr 035
2631 2011-10-06 619/OR/11 2011-09-19 ARTUR WANICKI 250,00 operator OKW 150
2632 2011-10-06 581/OR/11 2011-09-19 ROBERT NIKANOWICZ 250,00 Operator OKW - 181
2633 2011-10-06 610/OR/11 2011-09-19 MARIUSZ KOŁODZIEJCZYK 250,00 operator OKW nr 183
2634 2011-10-06 609/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ POGODA 250,00 operator OKW nr019
2635 2011-10-06 54/PN/11 2011-09-30 VITALIY PADALKA 2 000,00 Tłumaczenia językowe
2636 2011-10-06 52/PN/11 2011-09-19
TS STUDIO AGENCJA PROMOCJI I REKLAMY
JADWIGA TYC, DARIUSZ TYC
1 100,00
Przygotowanie prezentacji multimedialnej w ramach
projektu Marka EkoLublin
244
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2637 2011-10-06 32/FE/11 2011-10-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 19.11.2010 r. o
dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja infrastruktury
przystankowej wraz z budową systemu informacji
pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Lublinie"
27/FE/10 2010-11-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 347 670 638,00
Umowa o dofinansowanie projektu: "Modernizacja
infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu
informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Lublinie" w ramach RPO WL 2007-
2013
2638 2011-10-06 501/OR/11 2011-09-19 MARCIN STĘPIEŃ 250,00 Operator OKW - 125
2639 2011-10-06 480/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 250,00 operator OKW nr 137
2640 2011-10-06 613/OR/11 2011-09-19 ALDONA MAZURKIEWICZ 250,00 operator OKW 072
2641 2011-10-06 612/OR/11 2011-09-19 PIOTR SATOWSKI 250,00 operator OKW nr 212
2642 2011-10-06 414/KL/11 2011-08-29
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
0,00
WSPÓLNE ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA
KULTURALNEGO JUBILEUSZOWY KONCERT KABARETU
PIWNICA POD BARANAMI
2643 2011-10-06 130/OŚ/11 2011-09-22
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
22 928,40
Dostarczenie,nasadzenie i zabezpieczenie drzew i krzewów
na terenie Miasta Lublin w Rejonie II.
2644 2011-10-06 496/OR/11 2011-09-19 DOROTA HASIAK 250,00 Operator OKW-028
2645 2011-10-06 497/OR/11 2011-09-19 TADEUSZ SZYDŁOWSKI 250,00 Operator OKW-193
2646 2011-10-06 498/OR/11 2011-09-19 ADAM GÓRECKI 250,00 Operator OKW - 081
2647 2011-10-06 509/OR/11 2011-09-19 MARIA PODOLSKA 250,00 Operator OKW - 064
2648 2011-10-06 522/OR/11 2011-09-19 ARTUR PRUS 250,00 Operator OKW - 153
2649 2011-10-06 523/OR/11 2011-09-19 MAREK KOSICKI 250,00 Operator OKW - 132
2650 2011-10-06 527/OR/11 2011-09-19 MARIA CIMEK 250,00 Operator OKW nr 145
2651 2011-10-06 533/OR/11 2011-09-19 ŁUKASZ JANCZARA 250,00 Operator OKW - 007
2652 2011-10-06 534/OR/11 2011-09-19 PAWEŁ KRYSA 250,00 Operator OKW - 191
2653 2011-10-06 478/OR/11 2011-09-19 PIOTR FUGEL 250,00 operator OKW nr146
2654 2011-10-06 571/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ ROZPENDOWSKI 250,00 Operator OKW nr 164
2655 2011-10-06 605/OR/11 2011-09-19 KAMIL WYROŚLAK 250,00 operator OKW nr 053
245
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2656 2011-10-06 641/OR/11 2011-09-19 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI 250,00 operator OKW 4
2657 2011-10-06 647/OR/11 2011-09-19 DAWID PALUSZEK 250,00 operator OKW 123
2658 2011-10-06 494/OR/11 2011-09-19 KONRAD SZEWCZYK 250,00 operator OKW nr 043
2659 2011-10-06 700/OR/11 2011-09-19 PIOTR ROMANEK 250,00 operator OKW 176
2660 2011-10-06 691/OR/11 2011-09-19 JACEK MARKOWICZ 250,00 operator OKW 44
2661 2011-10-06 553/OR/11 2011-09-19 MAREK WOJTAN 250,00 Operator OKW nr 033
2662 2011-10-06 554/OR/11 2011-09-19 DANIEL DŁUGOSZEK 250,00 Operator OKW - 209
2663 2011-10-06 666/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ CHAWRAJ 250,00 operator OKW nr 198
2664 2011-10-06 661/OR/11 2011-09-19 LECH DANIEL 250,00 operator OKW nr 182
2665 2011-10-06 653/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ MAKOWSKI 250,00 operator OKW nr 002
2666 2011-10-06 637/OR/11 2011-09-19 DOROTA OSTROUCH 250,00 operator OKW 141
2667 2011-10-06 635/OR/11 2011-09-19 WOJCIECH GOLUS 250,00 operator OKW 98
2668 2011-10-06 633/OR/11 2011-09-19 ANGELIKA SUCHODÓŁ 250,00 operator OKW 10
2669 2011-10-06 631/OR/11 2011-09-19 RENATA FRANCZAK 250,00 operator OKW 126
2670 2011-10-06 510/OR/11 2011-09-19 MARIA PODOLSKA 250,00 Operator OKW - 063
2671 2011-10-06 681/OR/11 2011-09-19 SEBASTIAN POTRĘĆ 250,00 operator OKW nr 196
2672 2011-10-06 129/OŚ/11 2011-09-22
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
17 174,16
Dostarczenie,nasadzenie i zabezpieczenie drzew i krzewów
na terenie Miasta Lublin w Rejonie I.
2673 2011-10-06 499/OR/11 2011-09-19 ANDRZEJ SĘDERSKI 250,00 Operator OKW - 163
2674 2011-10-06 505/OR/11 2011-09-19 ARTUR WÓJTOWICZ 250,00 Operator OKW-005
2675 2011-10-06 532/OR/11 2011-09-19 MAŁGORZATA RODZIK 250,00 Operator OKW - 112
2676 2011-10-06 535/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ KOWALCZYK 250,00 Operator OKW 042
2677 2011-10-06 643/OR/11 2011-09-19 MAŁGORZATA FRANT-BŁAŻUCKA 250,00 operator OKW 31
2678 2011-10-06 649/OR/11 2011-09-19 MARIUSZ NOWAK 250,00 operator OKW 77
2679 2011-10-06 651/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ STEFAŃSKI 250,00 operator OKW 143
2680 2011-10-06 486/OR/11 2011-09-19 KRZYSZTOF JANKOWSKI 250,00 operator OKW nr 113
2681 2011-10-06 706/OR/11 2011-09-19 BARTŁOMIEJ SZAFRAN 250,00 operator OKW 13
246
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2682 2011-10-06 693/OR/11 2011-09-19 ADAM KUŹMA 250,00 operator OKW 203
2683 2011-10-06 552/OR/11 2011-09-19 EDWARD SZAFRANEK 250,00 Operator OKW nr 167
2684 2011-10-06 675/OR/11 2011-09-19 PRZEMYSŁAW MOŚCICKI 250,00 operator OKW nr 089
2685 2011-10-06 660/OR/11 2011-09-19 MICHAŁ WILCZYŃSKI 250,00 operator OKW nr 148
2686 2011-10-06 654/OR/11 2011-09-19 MIROSŁAW PIETRAŚ 250,00 operator OKW nr 180
2687 2011-10-06 632/OR/11 2011-09-19 DARIUSZ KULIŃSKI 250,00 operator OKW 21
2688 2011-10-06 630/OR/11 2011-09-19 MARTA WLAZIŃSKA 250,00 operator OKW 90
2689 2011-10-06 689/OR/11 2011-09-19 TOMASZ SZCZEŚNIAK 250,00 operator OKW nr 156
2690 2011-10-06 622/OR/11 2011-09-19 PAWEŁ BASAK 250,00 operator OKW 185
2691 2011-10-07 608/OR/11 2011-09-19 STANISŁAW MARZĘDA 250,00 operator OKW nr 151
2692 2011-10-07 51/IT/11 2011-10-05 FUTURO EXITO SP. ZOO 3 690,00
Dostawa i instalacja urządzeń radiowych Ubiquiti 5GHzw
relacji ul. Judyma 2A - ul. Wieniawska 14.
2693 2011-10-07 591/OR/11 2011-09-19 MATEUSZ NOWAK 250,00 operator OKW nr 085
2694 2011-10-07 584/OR/11 2011-09-28 SEBASTIAN MICHALSKI 400,00 przewóz osób niepełnosprawnych wybory parlam. 2011
2695 2011-10-07 585/OR/11 2011-09-28 ZBIGNIEW MACIUŁA 400,00 przewóz osób niepełnosprawnych wybory parlam. 2011
2696 2011-10-07 587/OR/11 2011-09-28 PAWEŁ ŁOBEJKO 400,00 przewóz osób niepełnosprawnych wybory parlam. 2011
2697 2011-10-07 583/OR/11 2011-09-28 TOMASZ AFTYKA 400,00 przewóz osób niepełnosprawnych
2698 2011-10-07 593/OR/11 2011-09-19 TOMASZ SZCZEŚNIAK 250,00 operator OKW nr 201
2699 2011-10-07 592/OR/11 2011-09-19 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 250,00 operator OKW nr 060
2700 2011-10-07 586/OR/11 2011-09-28 JÓZEF PARCHETA 400,00 przewóz osób niepełnosprawnych wybory parlam 2011
2701 2011-10-07 590/OR/11 2011-09-19 SEBASTIAN BIELASZEWSKI 250,00 operator OKW nr 102
2702 2011-10-07 588/OR/11 2011-09-28 WOJCIECH POŹDZIK 400,00 przewóz osób niepełnosprawnych wybory parlam. 2011
2703 2011-10-07 589/OR/11 2011-09-19 RAFAŁ PLEWIŃSKI 250,00 operator OKW nr 070
2704 2011-10-11 447/KL/11 2011-09-07 WALDEMAR SULISZ 33 000,00
opracowanie autorskiego tekstu nt. historii Teatru Starego
w Lublinie oraz dokonanie doboru minimum 50 fotografii
zgodnie z autorską koncepcją do publikacji w książce
poświęconej Teatrowi Staremu
2705 2011-10-11 452/KL/11 2011-09-15 TOMASZ RZĄD 660,00
ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU JAKO
LAUREAT SŻ 2006 PODCZAS KONCERTU 17.09.
247
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2706 2011-10-11 344/ZSS/11 2011-09-21
NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ
TERMED
25 000,00
Umowa o realizację programów zdrowotnyh - realizacja
programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej
się w szkołach i ośrodkach szkolno - wychowawaczych na
terenie Miasta Lublin.
2707 2011-10-11 106/GK/11 2011-09-22
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
15 424,20 Remont nawierzchni 3 biegów schodów w ul Kuronia
2708 2011-10-11 107/GK/11 2011-09-22 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 21 402,00 Remont nawierzchni schodów ul Nowomiejska
2709 2011-10-11 109/IR/11 2011-09-14 "IMPEX TRADE" SP. Z O. O 51 158,16
Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru
Starego - Specjalistyczne wyposażenie orkiestry.
2710 2011-10-11 72/KP/11 2011-06-06 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI 5 000,00
Wykonanie opracowania graficznego wydawnictwa
promocyjnego "Lublin. Miasto Inspiracji" wraz z
przeniesieniem autoskich praw majątkowych oraz
przygotowanie do druku.
2711 2011-10-11 6/KD/11 2011-09-30
BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z
O.O.
17 280,00
organizacja wyjazdu sobotnio-niedzielnego do Lwowa 15-
16.10.2011
2712 2011-10-11 64/ZDM/11 2011-10-07
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
3 489 989,70
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Diamentowej w
Lublinie,odcinek od ul. Krochmalnej do ul. Medalionów
2713 2011-10-11 44A/ZDM/11 2011-09-20
PROINBUD- ZAKŁAD USŁUG
INWESTYCYJNYCH
0,00
Aneks do umowy 75/IN/10 z dnia 25.08.2010 r. w sprawie
opracowania dokumentacji na przebudowę kanalziacji
deszczowej w ul. Muzycznej w Lublinie wraz ze
skrzyżowaniem ul.Muzycznej z ulicami Narutowicza,
Nadbystrzycką i Głęboką, podczyszczalnia wód
deszczowych i woltem do rzeki Bystrzycy(dot. potrzeby
wykonania dodatkowego badania geologicznego gruntu-
wykonanie trzech odwiertów
2714 2011-10-11 460/KL/11 2011-08-29 MATEUSZ WAWRUCH 2 200,00
współpraca przy organizacji i promocji wydarzeń w ramach
Przewodnictwa Polski w UE oraz Kongresu Kultury
Partnerstwa Wschodniego
2715 2011-10-11 12/PL/11 2011-09-29 LEMTECH KONSULTING SP. Z O.O. 218 940,00
OPRACOWANIE KONCEPCJI OGÓLNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA MIASTA LUBLIN
2716 2011-10-11 345/ZSS/11 2011-09-21
NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ
PROMED
25 000,00
Umowa o realizację programów zdrowotnyh - realizacja
programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej
się w szkołach i ośrodkach szkolno - wychowawaczych na
terenie Miasta Lublin.
248
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2717 2011-10-11 172/ST/11 2011-09-14 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 30 000,00
zakup usługi promocyjnej - Puchar Europy Dzieci w Karate
Tradycyjnym Lublin 2011
2718 2011-10-12 21/BM/11 2011-09-02
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "MERC"
SPÓŁKA Z O.O.
0,00
Współpraca stron związana z realizacją programu
"Bezpieczna Taksówka"
2719 2011-10-12 35/FE/11 2011-10-06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy z dnia 20.08.2010 r. o
dofinansowanie Projektu pn. "Renowacja renesansowej
"Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie
innowacyjnych rozwiązań multimedialnych", w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
16/FE/10 2010-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 3 246 799,99
Umowa o dofinansowanie Projektu " Renowacja
renesansowej" Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych".
Umowa nr 17/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-054/09-00-0319.
2720 2011-10-12 43/SA/11 2011-09-12 GRAŻYNA TRYBUŁA 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2721 2011-10-12 51/SA/11 2011-09-12 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 740,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2722 2011-10-12 41/SA/11 2011-09-12 EWA BONDARUK 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2723 2011-10-12 48/SA/11 2011-09-12 WANDA LIPSKA 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2724 2011-10-12 19/BM/11 2011-09-02 RADIO TAXI DAMEL 0,00
Współpraca stron związana z realizacją programu
"Bezpieczna Taksówka"
2725 2011-10-12 49/SA/11 2011-09-12 ANNA BOCHNIAK 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2726 2011-10-12 33/BK/11 2011-08-29 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 101 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2727 2011-10-12 221/KP/11 2011-09-14 VENA ART SP. Z O.O. 0,00 Aneks do umowy nr 201/KP/11 z firmą Vena Art sp. zoo.o.
201/KP/11 2011-08-12 VENA ART SP. Z O.O. 32 953,00
Opracowanie scenariusza oraz produkcja 30 sekundowego
filmu promocyjnego w ramach projektu "Renowacja
renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"
2728 2011-10-12 47/SA/11 2011-09-12 IWONA NOWOGRODZKA 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2729 2011-10-12 18/BM/11 2011-09-02 STOWARZYSZENIE RADIO TAXI "5-TKA" 0,00
Wzajemna współpraca stron związana z realizacją
programu "Bezpieczna Taksówka".
249
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2730 2011-10-12 23/BM/11 2011-09-02
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TAKSÓWKOWE RADIO-TAXI 919 SPÓŁKA Z
OGRANICZO
0,00
Współpraca stron związana z realizacją programu
"Bezpieczna Taksówka"
2731 2011-10-12 40/SA/11 2011-09-12 GRAŻYNA KOPROWSKA 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2732 2011-10-12 343/ZSS/11 2011-09-23 KAROL ZIEMAK 150,00
wynajem autokaru na terenie miasta Lublin w dniu 27
września 2011 r.
2733 2011-10-12 24/BM/11 2011-08-31
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO DELEGATURA W
LUBLINIE
0,00
Udostępnienie Agencji Bezpieczństwa Wewnętrznego
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lublin oraz
wymiany informacji.
2734 2011-10-12 38/SA/11 2011-09-12 IWONA SORAL 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2735 2011-10-12 39/SA/11 2011-09-12 JADWIGA LYSSY 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2736 2011-10-12 42/SA/11 2011-09-12 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2737 2011-10-12 45/SA/11 2011-09-12 MAŁGORZATA KRAKOWIAK 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2738 2011-10-12 49/IT/11 2011-09-19
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK
SP. Z O.O.
304 089,68
Sprzedaż i dystrybucja na stanowiska pracy wskazane przez
UML wkładow do drukarek.
2739 2011-10-12 44/SA/11 2011-09-12 MARTA MICIUŁA 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2740 2011-10-12 50/SA/11 2011-09-12 DARIUSZ TARGOŃSKI 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2741 2011-10-12 68/ZDM/11 2011-10-12 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 59 800,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni jezdni
ul.Samsonowicza od ul.Diamentowej,na długości 60m.
2742 2011-10-12 22/BM/11 2011-09-02 STOWARZYSZENIE "JEDYNKA" 0,00
Współpraca stron związana z realizacją programu
"Bezpieczna Taksówa"
2743 2011-10-12 37/SA/11 2011-09-12 EWA ZAWIŚLAK 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2744 2011-10-12 46/SA/11 2011-09-12 RENATA WOLSKA 640,00 Czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2745 2011-10-12 222/KP/11 2011-09-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS 1 800,00
Współpraca w celu wspólnej realizacji wydawnictwa
promocyjnego - Kalendarza Akademickiego na 2012 rok.
2746 2011-10-12 113/IR/11 2011-10-03
FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "DOMEK"
EWA POPAJEWSKA
4 743,21
Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w
budynku, przy ul. Rynek 8 w Lublinie.
2747 2011-10-12 67/ZDM/11 2011-10-12
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
0,00
Przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich pracowników zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
zakresie pracy
250
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2748 2011-10-12 341/ZSS/11 2011-09-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 188/ZSS/11 z dnia 26 kwietnia
2011 r.
188/ZSS/11 2011-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
2749 2011-10-12 36/FE/11 2011-10-06
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
131 293 600,00
Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich
4 w Lublinie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach "Programu inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu na rok 2011".
14/FE/12 2012-04-24
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy Nr 2011/0079/0491/SubA/DIS/S na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w
Lublinie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
1/FE/13 2012-12-12
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 3 do umowy Nr 2011/0079/0491/SubA/DIS/S na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w
Lublinie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
43/FE/13 2013-10-16
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
-35 957 382,00
Aneks nr 4 do umowy Nr 2011/0079/0491/SubA/DIS/S na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w
Lublinie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2750 2011-10-12 20/BM/11 2011-09-02 STOWARZYSZENIE "HALO-TAXI" 0,00
Współpraca stron związana z realizacją programu
"Bezpieczna Taksówka"
2751 2011-10-13 34/BK/11 2011-09-02 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 102 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2752 2011-10-13 115/IR/11 2011-10-03 SANITECHNIKA PIOTR SMUTEK 63 960,00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacja
kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych na przystosowanie
budynku Przedszkola nr 69 w Lublinie do aktualnych
przepisów p. poż.
2753 2011-10-13 35/GD/11 2011-10-03 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR 11 070,00 Prace zabezpieczające na 360 archiwalnych mapach.
2754 2011-10-13 35/BK/11 2011-08-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 103 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
251
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2755 2011-10-13 117/IR/11 2011-10-03
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
16 800,00
Wykonanie przedmiaru i kosztorysów inwestorskich
budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego w
Lublinie
2756 2011-10-13 135/OŚ/11 2011-10-10 MONIKA KOZICKA 4 500,00 Gromadzenie i aktualizacja danychw programie GOMIG
2757 2011-10-13 116/IR/11 2011-10-03
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
63 960,00
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dla budynku
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lublinie ul. Bernardyńska
14
2758 2011-10-13 718/OR/11 2011-10-10
"KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
38 404,05 Aneks do umowy 367/OR/11 zwiększenie wartości umowy
367/OR/11 2011-05-18
"KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
38 776,01
prowadzenie konserwacji i przeglądów urządzeń
zainstalowanych w budynkach UM Lublin
2759 2011-10-14 450/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Leszczyńskiego 20
2760 2011-10-14 444/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Okopowa 11 (27130)
2761 2011-10-14 455/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Plac Litewski 1
2762 2011-10-14 118/IR/11 2011-09-30
ARBET" SPÓŁKA Z O.O.-
PRZEDS.PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
64 575,00
Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 6 w Lublinie przy ul.Krochmalnej 29
2763 2011-10-14 461/KL/11 2011-09-28 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 100 000,00
remont pomieszczeń sanitarnych oraz dodatkowe prace
projektowe związane z poprawą warunków
przecipożarowych
2764 2011-10-14 458/KL/11 2011-09-06
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE
SOL
0,00 aneks doporozumienia nr 269/KL/11
269/KL/11 2011-05-27
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE
SOL
100 000,00
POROZUMIENIE - współpraca w celu wspólnego
zorganizowania wydarzenia kulturalnego "Festiwal Solo
Życia", które odbędzie się w Lublinie w terminie 16-17
września 2011 roku.
252
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2765 2011-10-14 71/ZDM/11 2011-09-14 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 90/DM/11 z dnia 15.06.2011 w sprawie
opracowania kompletnej dokumentacji przebudowy ulicy
Zamkowej w Lublinie wraz z wiaduktami (na odcinku Bramy
Grodzkiej do końca wiaduktu) wraz z obiektami
towarzyszącymi:schody, mury oporowe i murki oraz
sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.
Dot. zmany terminu wykonania przedmiotu zamowienia
UM/90/DM/11 2011-06-15 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 142 680,00
opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Zamkowej
wraz z wiaduktami i obiektami towarzyszącymi oraz
sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji
2766 2011-10-14 454/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Rynek 8
2767 2011-10-14 463/KL/11 2011-09-28 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 0,00
porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr 112/KL/11 z
dnia a marca 2011 r. dot. udzielenia dotacji celowej w
wysokości 300.000 zł słownie: trzysta tysięcy złotych dla
Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" przeznaczonej na
realizację zadania inwestycje (pomnik upamiętniający
zagładę lubelskich Żydów)
2768 2011-10-14 468/KL/11 2011-07-15 NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY 0,00
Realizacja projektu "Mindware.Technologie dialogu" w
ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa
Polski w Radzie UE
2769 2011-10-14 456/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Plac Łokietka 1
2770 2011-10-14 470/KL/11 2011-07-15 NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY 0,00
Realizacja projektu "Najstarsze Pieśni Europy. Tradycja i
Awangarda" w ramach Krajowego Programu Kulturalnego
Przewodnictwa Polski w Radzie UE
2771 2011-10-14 446/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Okopowa 11 (27173)
2772 2011-10-14 453/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Rynek 1
2773 2011-10-14 466/KL/11 2011-09-29 GALERIA LABIRYNT 0,00
Aneks do umowy nr 264/KL/11 z dnia 12 maja 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 80.000 zł
słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych z przeznaczeniem na
realizację zadania remont pomieszczeń, głównie sal
wystawowych
264/KL/11 2011-05-12 GALERIA LABIRYNT 80 000,00 remont pomieszczeń, głównie sal wystawowych
2774 2011-10-14 445/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Okopowa 11 (27132)
2775 2011-10-14 447/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Okopowa 11
2776 2011-10-14 452/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Narutowicza37-39
253
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2777 2011-10-14 469/KL/11 2011-07-15 NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY 0,00
Realizacja projektu "Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje
Teatralne" w ramach Krajowego Programu Kulturalnego
Przewodnictwa Polski w Radzie UE
2778 2011-10-14 60/PN/11 2011-10-10 MAREK GÓRSKI 1 000,00
Opracowanie i wygłoszenie wykładu w ramach projektu
Marka EkoLublin
2779 2011-10-14 231/KP/11 2011-10-13 PAWEŁ BŁĘDOWSKI 4 500,00
Koncert zespołu Londyn podczas miejskiego koncertu
sylwestrowego na terenie Pl. Litewskiego w Lublinie w dn.
31.12.2011.
2780 2011-10-14 451/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Podwale 3
2781 2011-10-14 449/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elktryczna Świeoduska 3
2782 2011-10-14 709/OR/11 2011-09-30 DANUTA DUSZAK 4 200,00 prowadzenie obsługi kasowej PKZP
2783 2011-10-14 45/ZDM/11 2011-09-22 POLITECHNIKA RZESZOWSKA 65 190,00
Wykonanie ekspretyzy stanu technicznego wiaduktu
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2347 L- ulicy
Antoniny Grygowej w Lublinie- długości 751,49m,
szerokosci 10,78 m o numerze JNI 31000277.
2784 2011-10-14 72/ZDM/11 2011-09-20
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
51 660,00
Aneks do umowy nr 75/DM/11 z dnia 09.06.2011 w sprawie
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego
ekranów akustycznych w ciągu ul. Poligonowej w Lublinie
zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
2785 2011-10-14 461/OR/11 2011-09-15
SŁAWOMIR MIĄCZ INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
500,00 najem lokalu wybory parlam. 2011
2786 2011-10-14 448/OR/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00 energia elektryczna Wieniawska 14
2787 2011-10-14 36/PN/11 2011-10-10
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
0,00
Organizacja wyżywienia - cateringu dla uczestników akcji
"Kasztanowy świat" w ramach projektu Marka EkoLublin
2788 2011-10-17 9/PL/11 2011-10-17 MARIA SARNIK-KONIECZNA 6 500,00
PEŁNIENIE FUNKCJI SĘDZIEGO SĄDU KONKURSOWEGO NA
OPRACOWANIE "PROJEKT REWITALIZACJI OBSZARU
PODZAMCZA W LUBLINIE"
2789 2011-10-17 13/PL/11 2011-09-27 MOJSKI JACEK - MEDIA LIGHT 1 820,00 WYDRUK 16 PLANSZ W FORMACIE 100X100
2790 2011-10-17 10/PL/11 2011-10-04
DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW, USŁUGI
MARTA KATARZYNA BASAK
45 510,00
DIGITALIZACJA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z
OPRACOWANIEM I DOPIĘCIEM BAZY DANYCH DO
ZWEKTORYZOWANYCH OBIEKTÓW DLA MIASTA LUBLIN
254
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
20/PL/11 2011-12-07
DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW, USŁUGI
MARTA KATARZYNA BASAK
37 000,00
ANEKS DO UMOWY NA WYKONANIE DIGITALIZACJI
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM I DOPIĘCIEM
BAZY DANYCH DO ZWEKTORYZOWANYCH OBIEKTÓW DLA
MIASTA LUBLIN
2791 2011-10-17 457/KL/11 2011-09-07 ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY 20 000,00
wykonanie przez Zespół (kabaret Piwnica pod Baranami)
programu artystycznego
2792 2011-10-17 50/IT/11 2011-09-19 LUBCOM PIOTR GORYCKI 7 051,82
Wykonanie czynności związanych z realizowaną budową
Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych.
2793 2011-10-17 599/OR/11 2011-09-08 ANGELIKA SADURSKA 2 000,00
sporządzanie zestawień dot. udostępnionych lokali na
siedzibę OKW
2794 2011-10-17 24/PN/11 2011-10-03 IRINA MAGDYSZ 1 200,00
Umowa zlecenie z Panią Iryną Magdysh na pełnenie funkcji
członka Komitetu Sterującego Projektu "Partenrstwo
Wschodnie jako projekt kulturowy"
2795 2011-10-17 37/FE/11 2011-10-05
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
91 461 434,89
Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Infrastruktura dla
strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013.
43/FE/12 2012-11-13
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-27 112 672,27
Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu pn.
"Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie
- II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
31/FE/13 2013-07-17
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-2 000 000,14
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.
"Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie
- II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
2796 2011-10-17 172/KL/11 2011-05-04
MAŁGORZATA RYBICKA WYTWÓRNIA
PROJEKTÓW GRAFFISH
2 400,00
udzielenie odpłatnej i niewyłacznej licencji na korzystanie z
grafiki na potrzeby ogólnopolskiej kampanii reklamowej pn.
"Lublin -miasto w dialogu" w ramach projektu Lublin 2016
ESK Kandydat
2797 2011-10-17 27/BM/11 2011-10-14
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE
TAKSÓWKARZY W LUBLINIE
0,00
Współpraca stron związana z realizacją programu "
Bezpieczna Taksówka"
2798 2011-10-17 711/OR/11 2011-10-03 SYLWESTER WILCZEK 1 900,00
przeprowadzenie szkolenia "Podejście procesowe w
zarządzaniu jakością" Novus
2799 2011-10-17 710/OR/11 2011-10-03 JAROSŁAW NOWICKI 2 000,00
przeprowadzenie szkolenia "Podejście prosesowe w
zarządzaniu jakością" Novus
255
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2800 2011-10-17 176/ST/11 2011-10-06 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 20 000,00
umowa promocujna KKS Novum udział w meczach o
Mistrzostwo II Ligi Mężczyzn Grupy C oraz w meczach o
Puchar PZKosz.
2801 2011-10-17 11/PL/11 2011-10-04 JACEK BABUCHOWSKI 2 214,00
KONSULTACJE EKSPERCKIE W ZAKRESIE OPRACOWAŃ
ŚRODOWISKOWYCH DOTYCZĄCYCH GÓREK
CZECHOWSKICH
2802 2011-10-17 119/IR/11 2011-10-07
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
59 040,00
Wykonanie napraw nawierzchni ulicy wokół budynku Teatru
Starego przy ul.Jezuickiej 18 w Lublinie, polegającej na
przełożeniu i uzupełnieniu płyt oraz kostki kamiennej
wzdłuż obrysu budynku Teatru Starego.
2803 2011-10-17 52/IT/11 2011-10-05 COMTRONIC SP Z O. O. 8 220,99
Wykonanie kompleksowej usługi dostawy, instalacji i
konfiguracji urządzeń teleinformatycznych w Domu Kultury
ul. Judyma 2A.
2804 2011-10-18 36/GD/11 2011-10-10 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 3 990,00
Rozgraniczenie nieruchomości stanowiącej drogę
dojazdową do ul.Abramowickiej z nieruchomościami
sąsiednimi położonymi przy ul.Abramowickiej 178 i
ul.Wólczańskiej 145-147.
2805 2011-10-18 719/OR/11 2011-10-03 MICHAŁ POLICZKIEWICZ 3 400,00
przyjmowanie zgłoszeń na zapotrzebowanie na tonery oraz
zgłoszen o awarii kopiarek cyfrowych
2806 2011-10-18 227/KP/11 2011-10-11 BAJM ANDRZEJ PIETRAS 162 532,20
Występ artystyczny zespołu Bajm w dn. 31.12.2011 r. w
Lublinie podczas Sylwestra Miejskiego na Pl. Litewskim w
Lublinie.
2807 2011-10-18 594/OR/11 2011-09-19 MAREK SKRZYPIEC 250,00 operator OKW 11
2808 2011-10-18 721/OR/11 2011-10-18 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 9 188,10 dozór obiektu Podwale 3A
2809 2011-10-18 597/OR/11 2011-09-08 AGNIESZKA BIELAK VEL BIELECKA 1 300,00 wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania
2810 2011-10-18 124/IR/11 2011-10-10
S.P.A.K. STUDIO PROJEKTOWE ANNY
KASPRZYK
65 190,00
Wykonanie audytu w zakresie zgodności projektu
koncepcyjnego oraz projektu budowlanego Stadionu
Miejskiego, przy ul. Krochmalnej w Lublinie z zapisami
Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), w tym również z
obowiązującymi przepisami sportowymi i innymi
dotyczącymi bezpieczeństwa.
2811 2011-10-18 596/OR/11 2011-09-08 ANDRZEJ SIWEK 1 700,00 wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania
2812 2011-10-18 214/KP/11 2011-09-14 FUNDACJA ŚWIAT MA SENS 50 000,00
Promocyjno - kulturalno usługa polegająca na produkcji
dokumentalnego filmu pt."Bartoszewski. Droga"
2813 2011-10-18 595/OR/11 2011-09-15 PIOTR FILIPIAK 120,00 przygotownie lokalu dla potrzeb OKW 133
256
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2814 2011-10-18 175/ST/11 2011-09-30
OKRĘGOWY ZWIĄZEK TAEKWONDO
OLIMPIJSKIEGO W LUBLINIE
10 000,00
umowa promocyjna OZTaekwondo Olimpijskiego w Lublinie
organizacja XXX MP Seniorów w Taekwondo Olimpijskim w
dniach 14 - 15 października 2011
2815 2011-10-19 234/KP/11 2011-10-13
LOCOMOTIVA WŁODZIMIERZ
CHRZANOWSKI
0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
2816 2011-10-19 245/KP/11 2011-10-17 MIROSŁAW ORGASIŃSKI 8 000,00
Koncert zespołu Backbeat podczas miejskiego koncertu
sylwestrowego na terenie Placu Litewskiego w Lublinie w
dn. 01.01.2012 r
2817 2011-10-19 26/BM/11 2011-10-18 JAN GÓRNIAK 1 000,00
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach szkolenia
obronnego
2818 2011-10-19 232/KP/11 2011-10-13
TRES S.C. E. BYCZYK, L. CEGLARSKI
RESTAURACJA "CZARNY TULIPAN" LUBLIN
0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
2819 2011-10-19 233/KP/11 2011-10-13
RESTAURACJA MAGIA USŁUGI
GASTRONOMICZNE
0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
2820 2011-10-19 55/PN/11 2011-10-14 EUZEBIUSZ MAJ 500,00
Opracowanie i wygłoszenie wykładu w ramach projektu
Marka EkoLublin
2821 2011-10-19 240/KP/11 2011-10-13
TRES S.C. E. BYCZYK, L. CEGLARSKI
RESTAURACJA "CZARNY TULIPAN" LUBLIN
0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
2822 2011-10-19 56/PN/11 2011-10-10 MICHAŁ SOLIS 500,00
Opracowanie i wygłoszenie wykładu w ramach projektu
Marka EkoLublin
2823 2011-10-19 238/KP/11 2011-10-13
MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-
DECHNIK
0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
2824 2011-10-19 241/KP/11 2011-10-13
PRZEDSIĘBIORSTWO "KOBUD" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
2825 2011-10-19 57/PN/11 2011-10-10 WOJCIECH WITKOWSKI 350,00
Opracowanie i wygłoszenie wykładu w ramach projektu
Marka EkoLublin
2826 2011-10-19 76/ZDM/11 2011-10-19 ARTUR BACZEWSKI 0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realizacją
inwestycji polegającej na budowie budynku Usług
Medycznych na działkach nr ewid.197,201 i 2012
(obr.42,ark.12), należy wybudować odcinek ul. Hiacyntowej
2827 2011-10-19 112/GK/11 2011-09-13 ROMAN SĘKOWSKI 1 027,65
Ugoda odnośnie wycinki drzew na terenie nie będącym
własnością Gminy.
2828 2011-10-19 58/PN/11 2011-10-10 AGNIESZKA KUŁAK 250,00
Opracowanie i wygłoszenie wykładu w ramach projektu
Marka EkoLublin
257
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2829 2011-10-19 239/KP/11 2011-10-13
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
2830 2011-10-19 59/PN/11 2011-10-10 JOANNA SENDER 250,00
Opracowanie i wygłoszenie wykładu w ramach projektu
Marka EkoLublin
2831 2011-10-20 712/OR/11 2011-10-05
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"PROPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZ
1 562,10
konserwacja i nadzór eksploatacyjny nad kotłownią wodno-
olejową zlokalizowaną w budynku ul. Podwale 3
2832 2011-10-20 720/OR/11 2011-09-22 ELŻBIETA JÓSIAK 500,00
Aneks nr 1do umowy o dofinansowanie studiów wyższych
bez skierowania
2464/OR/2009 2009-07-20 ELŻBIETA JÓSIAK 500,00
umowa o dofinansowanie studiów wyższych bez
skierowania
2833 2011-10-20 121/OW/11 2011-01-28 BOŻENA GABRYŚ 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dzieło nr 56/OW/10 - modyfikacja
programu nauczania w ramach projektu "MOJA FIRMA. Będę
przedsiębiorcą".
2834 2011-10-20 727/OR/11 2011-09-08 ANDRZEJ WAŁACH 1 850,00 plakatowanie obwieszczeń
2835 2011-10-20 125/OW/11 2011-09-05 AGNIESZKA FILIP 0,00
Aneks nr 2 do umowy zlecenie nr 5/OW/11 -
przeprowadzenie testów motywacyjnych w ramach projektu
"MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą" - zastępstwo
2836 2011-10-20 121/GM/11 2011-04-06 IZABELA FLIS 0,00
Dzierżawa - ul. Świętochowskiego - zieleń przydomowa - dz.
nr 46/5 (obr. 9, ark. 15)
2837 2011-10-20 114/IR/11 2011-09-29
MOVARES POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
ODDZIAŁ REGIONALNY - BIURO
PROJEKTÓW KOLE
7 380,00
Opracowanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego
oraz dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb planowanej
realizacji Placu Teatralnego przed budynkiem "Teatru w
budowie" wraz z wielopoziomowym parkingiem
podziemnym, w rejonie ulic: Al.Racławickie, A.Grottgera,
I.Radziszewskiego w Lublinie.
2838 2011-10-20 125/GM/11 2011-10-18 JERZY WOLSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Niezapominajki - działki ogrodnicze dla
dzierżawcy - dz. nr 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236/1,
236/2, 236/3, 237, 238, 239, 240, 241, 242 (obr. 50, ark. 1)
2839 2011-10-20 216/KP/11 2011-09-19
FUNDACJA UNIWERSYTETU MARII CURIE -
SKŁODOWSKIEJ
41 000,00
Współpraca w celu promocji MIasta w ramach organizacji
imprezy pod nazwą Ecoforum "Po pierwsze środowisko" w
dn. 21-23.09.2011 w Lublinie.
2840 2011-10-20 122/OW/11 2011-01-28 EWA KOTYRA 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dzieło nr 57/OW/10 - modyfikacja
programu nauczania w ramach projektu "MOJA FIRMA. Będę
przedsiębiorcą".
258
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2841 2011-10-20 120/OW/11 2011-01-28 KRZYSZTOF KORNAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dzieło nr 55/OW/10 - modyfikacja
programu nauczania w ramach projektu "MOJA FIRMA. Będę
przedsiębiorcą".
55/OW/10 2010-10-18 KRZYSZTOF KORNAS 5 000,00
opracowanie programu nauczania "Moja firma" na potrzeby
projektu "MOJA FIRMA. Będę przedesiębiorcą"-zespół
specjalistów
2842 2011-10-20 123/OW/11 2011-01-28 KRZYSZTOF MARCZYŃSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dzieło nr 58/OW/10 - modyfikacja
programu nauczania w ramach projektu "MOJA FIRMA. Będę
przedsiębiorcą".
2843 2011-10-20 119/OW/11 2011-01-28 PAWEŁ WĘGIEREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dzieło nr 54/OW/10 - modyfikacja
programu nauczania w ramach projektu "MOJA FIRMA. Będę
przedsiębiorcą".
54/OW/10 2010-10-18 PAWEŁ WĘGIEREK 7 000,00
opracowanie programu nauczania "Moja firma" na potrzeby
projektu "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"-koordynator
zespołu spedcjalistów
2844 2011-10-20 124/OW/11 2011-01-28 CEZARY WAWSZCZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dzieło nr 59/OW/10 - modyfikacja
programu nauczania w ramach projektu "MOJA FIRMA. Będę
przedsiębiorcą".
2845 2011-10-21 731/OR/11 2011-10-19
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
umowa prewencyjna - dofinansowanie instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego dla 7 budynków UM Lublin
oraz zakup zestawu specjalistycznego pożarniczego sprzętu
ratowniczego dla OSP Głusk
2846 2011-10-21 315/KL/11 2011-05-20 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 25 000,00
Manifestacja sztuki osób niepełnosprawnych "Malowanie
światłem Lublina"
475/KL/11 2011-10-25 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr 315/KL/11 z
dnia 20.05.2011 na realizacje zadania publicznego Miasto-
Kultury- Tworzenie i upowszechnianie kultury- Manifestacja
sztuki osób niepelnosprawnych "Malowanie światłem
Lublina"
2847 2011-10-21 53/PN/11 2011-09-23 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA 28 105,00
Usługi hotelarskie-wynajęcie pokoi i sal konferencyjnych na
Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w dniach 20-
24.10.2011
2848 2011-10-21 225/KP/11 2011-10-10 EUROPA S.A. 42 000,00
Usługa przygotowania i przeprowadzenia degustacji
lubeslkich potraw i napojów regionalnych podczas
Inauguracji Prezentacji Lublina i lubelszczyzny w
parlamencie Europejskim w Brukseli w dn. 18.10.2011r.
259
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2849 2011-10-21 77/ZDM/11 2011-10-20
ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
STANISŁAW KĘPKA
5 535,00 Chodnik w pasie drogowym ul. Beskidzka w Lublinie
2850 2011-10-21 33/PN/11 2011-10-11 TADEUSZ CHMIELEWSKI 650,00
Opracowanie i wygłoszenie wykladu w ramach projektu
Marka EkoLublin
2851 2011-10-21 126/GM/11 2011-10-20
JADWIGA PRUSZKOWSKA "OAZA
SKARBÓW"
0,00
Dzierżawa - ul. Koryznowa 2c - plac zabaw przylegający do
przedszkola w budynku ul. Koryznowej 2c - cz. dz. nr 20/2
(obr. 14, ark. 1)
2852 2011-10-21 224/KP/11 2011-10-10 GISO G.KUJDA, W.KUJDA S.J. 14 000,00
Usluga najmu, montażu, demontażu oraz obsługi
wyposażenia technicznego na potrzeby wystawy " Lubelskie
- okno na wschód i zachód Europy" podczas prezentacji
Lublina i Lubelszczyzny w PE w dn. 17-21.10.2011
2853 2011-10-21 131/OW/11 2011-09-13 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski
Projekt Szkół nr umowy 2011-1-TR1_COM06-24787 SP 40
2854 2011-10-21 309/KL/11 2011-05-20 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA 20 000,00 VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich
2855 2011-10-21 129/OW/11 2011-09-05 EMILIA GŁADYSZEWSKA 0,00
przeprowadzenie testów motywacyjnych w ramach projektu
"MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"-zastępstwo
2856 2011-10-21 132/OW/11 2011-10-14 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 0,00
Program Rzadowy "Radosna Szkoła" - Zespół Szkół nr 4 w
Lublinie
2857 2011-10-21 73/ZDM/11 2011-10-14 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 122 704,80
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej
na budowie chodnika w ul. Kężnickiej na odcinku od
istniejącego chodnika w rejonie posesji Krężnicka nr 71a do
końca zjazdu do posesji Krężnicka nr 57 w Lublinie oraz
pełnienie nadzoru autorskiego.
2858 2011-10-21 39/MKZ/11 2011-10-04
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
59 300,00
Wykonanie malowania elewacji Wieży Trynitarskiej w
Lublinie
2859 2011-10-21 40/MKZ/11 2011-09-14
KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW.
NIEPOKOLANEGO POCZECIA NMP
132 964,00
aneks do umowy nr 5/MKZ/11 zmieniający kwotę dotacji na
132 946,00 zł
5/MKZ/11 2011-05-04
KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW.
NIEPOKOLANEGO POCZECIA NMP
29 300,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch ołtarzy na
nawie głównej.
2860 2011-10-21 127/OW/11 2011-09-30 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN" 46 299,00
"Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych
ODPN"
2861 2011-10-24 49/PN/11 2011-06-24 VAHRAM AGHASYAN 4 000,00
Umowa o dzieło w ramach projektu "Partnerstwo
Wschodnie jako projekt kulturowy"
2862 2011-10-25 350/ZSS/11 2011-09-30 KATARZYNA OKULICZ-KOZARYN 800,00 przeprowadzenie wykładu podczas konferencji
260
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2863 2011-10-25 338/KL/11 2011-05-12
STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN
CORPORE"
10 000,00 Koncert "Pieśń Wieczności.Świat jest sacrum i profanum..."
2864 2011-10-25 318/KL/11 2011-05-18
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
JAKUBA APOSTOŁA
8 000,00 miasto kultury: III Głuseckie Jakubki. Historia daleka i bliska
2865 2011-10-25 212/KL/11 2011-05-20
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
30 000,00 Harmonie Starego Miasta
2866 2011-10-25 305/KL/11 2011-05-20 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 10 492,50 Niech wygra COOLTURA na bis
2867 2011-10-25 201/KL/11 2011-05-02
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
0,00 "Odeon- Kulturalne Osiedle "Kalinowszczyzna"
2868 2011-10-25 43/KL/11 2011-05-16 FUNDACJA DIALOG NARODÓW 10 000,00 Letnie wieczory z muzyką cerkiewna w Lublinie
2869 2011-10-25 316/KL/11 2011-05-18
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
20 000,00
miasto kultury: XVIII Ogólnopolski Przegląd Hejnałów
Miejskich
2870 2011-10-25 323/KL/11 2011-05-18
FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ
POGRANICZA
18 000,00 miasto kultury: Festiwal Ukraina w Centrum Lublina 2011
2871 2011-10-25 111/GK/11 2011-08-16 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 829,00
wykonanie mapy do celów projektowych dla działek przy ul.
Ciepłej i Krochmalnej
2872 2011-10-25 178/ST/11 2011-10-11
STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO -
ŻUŻLOWY LUBLIN
32 000,00
Stowarzyszenie Klub Motorowo-Żużlowy Lublin promocja -
Indywidualny Turniej ŻuŻlowy 9.10.2011 w Lublinie
2873 2011-10-25 9/MZON/11 2011-10-17 AGATA KUROPATNICKA 0,00 sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających
2874 2011-10-25 341/KL/11 2011-05-12 STOWARZYSZENIE DOBREGO PASTERZA 5 000,00
kultura w dzielnicach: Czechów starszych, Czechów
młodszych
2875 2011-10-25 308/KL/11 2011-05-20
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU
7 000,00
miasto kultury: Gala Wolontariatu 2011 - widowisko
artystyczne
2876 2011-10-25 222/KL/11 2011-05-16
STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE
EUROPA
3 000,00
miasto kultury: Replika 12. Letniej Akademii Filmowej w
Zwierzyńcu
2877 2011-10-25 353/ZSS/11 2011-09-30 GRZEGORZ MARCINKOWSKI 800,00 przeprowadzenie wykładu podczas konferencji
2878 2011-10-25 130/OW/11 2011-09-28
AGENCJA REKLMOWA "NABU" ADAM
PISKULLA
1 094,70
Przedmiotem umowy jest wykonanie plakatów
promocyjnych, druk,dostawa oraz opracowanie projektu
graficznego 200 sztuk -Uczeń do potęgi, 50 sztuk -Ja też
chodzę do Przedszkola" projekty współfinansowane ze
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
2879 2011-10-25 321/KL/11 2011-05-18 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM 6 000,00
miasto kultury: Zaduszki literackie - musical poetycki
"Przezroczystość. Wiersze i zapiski Jana Twardowskiego"
261
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2880 2011-10-25 317/KL/11 2011-05-18
KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W
LUBLINIE
10 000,00 miasto kultury: Tatary Art Festiwal
2881 2011-10-25 38/BK/11 2011-09-23 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 106 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2882 2011-10-25 247/KL/11 2011-05-16
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM
WSI LUBELSKIEJ
8 000,00 Noc św. Jana w Skansenie
2883 2011-10-25 325/KL/11 2011-05-18
STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA
SCHULZA
5 000,00 miasto kultury:Czy był u nas Bruno Schulz
2884 2011-10-25 319/KL/11 2011-05-20
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
45 000,00
miasto kultury: XV Międzynarodowy Festiwal Organowy
Lublin - Czuby 2011
2885 2011-10-25 113/GK/11 2011-10-13
REGIONALNE STOWARZYSZENIE
ZWOLENNIKÓW KREMACJI W LUBLINIE
0,00
Współdziałanie przy remoncie ogrodzenia cmentarza
komunalnego przy ul. Białej w Lublinie.
16/GK/10 2010-07-19
REGIONALNE STOWARZYSZENIE
ZWOLENNIKÓW KREMACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie ustalające zasady współdziałania przy
realizacji i eksploatacji ogrodzenia cmentarza komunalnego
przy ul. Białej w Lublinie.
2886 2011-10-25 12/MZON/11 2011-10-17 KATARZYNA WOJTYŁA 0,00 sporzadzanie protokołów z posiedzeń składów orzekajacych
2887 2011-10-25 214/KL/11 2011-05-23
STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI
WSCHÓW
10 000,00 miasto kultury: Ściana Wschodnia - Festiwal Muralu
2888 2011-10-25 322/KL/11 2011-05-18
FUNDACJA OCHRONY I PROMOCJI DÓBR
KULTURY NIKE
10 000,00
miasto kultury:publikacja elektroniczna - E-book Renesans
Lubelski - Renesans w Województwie Lubelskim
2889 2011-10-25 62/PN/11 2011-06-28 ZWIĄZEK MIAST POSLKICH 0,00
Porozumienie w sprawie realizacji projektu "Doskonalenie
zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w
jednostkach samorządu lokalnego" w ramach POKL 5.2
2890 2011-10-25 351/ZSS/11 2011-09-30 ROBERT FRĄCZEK 800,00 przeprowadzenie wykładu podczas konferencji
2891 2011-10-25 208/KL/11 2011-05-12
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
KREADUKACJA
10 000,00 Detektywi na tropie tajemnic Bronowic
2892 2011-10-25 216/KL/11 2011-05-20
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB
NI
4 000,00 Zajęcia kulturalne w akcji "Lato w mieście 2011"
2893 2011-10-25 337/KL/11 2011-05-12
STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN
CORPORE"
10 000,00 "Kolędy Świata - cykl koncertów bożonarodzeniowych"
262
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2894 2011-10-25 238/KL/11 2011-05-18
LUBELSKIE TOWARZYSTWO
FOTOGRAFICZNE
5 000,00
Wystawa fotograficzna z okazji jubileuszu 75-lecia
Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.
2895 2011-10-25 37/BK/11 2011-09-22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 105 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2896 2011-10-25 36/BK/11 2011-09-13 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
ANEKS NR 104 DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW
BANKOWYCH
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
2897 2011-10-25 354/ZSS/11 2011-09-30 AGNIESZKA CZERKAWSKA 800,00 przeprowadzeni wykładu podczas konferencji
2898 2011-10-25 10/MZON/11 2011-10-17 ANNA PAŁYS 0,00 sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających
2899 2011-10-25 11/MZON/11 2011-10-17 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA 0,00 sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających
2900 2011-10-25 184/KL/11 2011-05-12 LUBELSKA FUNDACJA "MOST" 45 000,00 'Wielokulturowy Lublin 2011"
2901 2011-10-25 300/KL/11 2011-05-20
OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
8 000,00 Katalog Barbary Sosnowskiej-Bałdygi i Stanisława Bałdygi
2902 2011-10-25 320/KL/11 2011-05-18 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM 6 000,00 miasto kultury: Ścieżki Teatru
476/KL/11 2011-08-16 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM 0,00
Rozwiazanie umowy nr 320/KL/.11 z dnia 18.05.2011 r na
realizacje zadania publicznego Miasto Kultury- Tworzenie i
upowszechnianie kultury- Ścieżki teatru
2903 2011-10-25 355/ZSS/11 2011-09-30 MAŁGORZATA SITARCZYK 600,00 przeprowadzenie wykładu podczas konferencji
2904 2011-10-26 728/OR/11 2011-09-08 KATARZYNA WIERZCHOŃ 1 925,00 plakatowanie obwieszczeń
2905 2011-10-26 191/KL/11 2011-05-02 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 40 000,00 Portal www.kultura.lublin.eu
2906 2011-10-26 190/KL/11 2011-05-04 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 20 000,00 Witamy w Lublinie
2907 2011-10-26 182/KL/11 2011-05-05
STOWARZYSZENIE KULTURALNE GRUPA
PROJEKT
10 000,00 O-Twórz Lublin
2908 2011-10-26 327/KL/11 2011-05-04 FUNDACJA KULTURA ENTER 20 000,00 miasto kultury: Letnia Szkoła Tkactwa Ludowego
2909 2011-10-26 725/OR/11 2011-09-08 MACIEJ SZEWCZYK 1 975,00 plakatowanie obwieszczen
2910 2011-10-26 205/KL/11 2011-05-04
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
5 000,00
Akcja "Lato w mieście w 2011 roku" w Klubie Osiedlowym
Przyjaźni
263
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2911 2011-10-26 158/KL/11 2011-04-26
STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ TAŃCA
LUDOWEGO MAŁY GŁUSK
9 500,00
Zajęcia kulturalne- taneczne, wokalne i muzyczne dla dzieci
i mlodzieży Dzielnicy "Głusk"
2912 2011-10-26 246/KL/11 2011-05-17 FUNDACJA TRANS KULTURA 10 000,00 Festiwal Jazz Bez
2913 2011-10-26 252/KL/11 2011-05-04 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA 13 189,00
"Pamiątki rodzinne we wspólczesnej kulturze.Cykl
warsztatów i prelekcji oraz wystawa pamiatek rodzinnych".
2914 2011-10-26 260/KL/11 2011-05-09
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU
10 000,00 Gwiazdy Czeczenii dla Lublina2011
2915 2011-10-26 213/KL/11 2011-04-28 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE 20 000,00 Wydarzenia kulturalne społeczności ukraińskiej Lublina
2916 2011-10-26 177/KL/11 2011-04-27 FUNDACJA KULTURA ENTER 19 600,00 Lublin-Europejska Stolica Wolontariatu
2917 2011-10-26 209/KL/11 2011-05-09
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
17 000,00 Działalność całoroczna Klubu Osiedlowego "Niepodległości"
2918 2011-10-26 330/KL/11 2011-05-04
STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU
FOLKOWEGO
8 000,00 miasto kultury: Film. Tradycja. Muzyka.
2919 2011-10-26 188/KL/11 2011-05-09 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA 10 000,00
XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Tańca w Lublinie "Rytm i
Melodia"
2920 2011-10-27 23/ZDM/11 2011-08-26
PROINBUD- ZAKŁAD USŁUG
INWESTYCYJNYCH
1 845,00
Wykonanie badania geologicznego gruntu w obrębie ul.
Nadbystrzyckiej, ul. Muzycznej i ul. Głębokiej w Lublinie,
poprzez wykonanie trzech odwiertów wraz z opracowaniem
dokuemntacji geotechnicznej.
2921 2011-10-27 160/KL/11 2011-05-04
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
14 000,00 Kultura w dzielnicach - "Czuby - Skarpa"
2922 2011-10-27 271/KL/11 2011-05-20 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 10 000,00 Spotkania artystyczne z kulturą romską - "Miro Suno"
2923 2011-10-27 326/KL/11 2011-05-18
KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W
LUBLINIE
5 000,00 kultura w dzielnicach: Kulturalne Tatary
2924 2011-10-27 430/KL/11 2011-09-09
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-
SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
6 700,00
kultura w dzielnicach: warsztaty artystyczne dla dzieci i
młodzieży "Twórcze fantazjowanie"
2925 2011-10-27 331/KL/11 2011-05-04
STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU
FOLKOWEGO
4 000,00 miasto kultury: Pismo Folkowe Gadki z Chatki 2011
2926 2011-10-27 195/KL/11 2011-04-28
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB
NI
20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury- tworzenie i
upowszechnianie kultury- "Handcraft" - Europejski Festiwal
Artystyczny. Cykl imprez edukacyjnych.
2927 2011-10-27 105/GK/11 2011-09-01
USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
MGR INŻ.ARCH.WANDA WĄSALA
45 387,00 Remont sanitariatów w Ogrodzie Saskim
264
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2928 2011-10-27 154/KL/11 2011-04-26
STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LUBELSKIEGO
6 000,00
miasto kultury: Koncert z okazji urodzin i beatyfikacji Jana
Pawła II
2929 2011-10-27 176/KL/11 2011-04-27 FUNDACJA KULTURA ENTER 20 000,00 Lublin w dialogu z Hiszpanią
2930 2011-10-27 155/KL/11 2011-04-26
FUNDACJA DEO ET PATRIAE IM.
MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP
10 000,00
"Lublin- Lwów: partnerstwo dla edukacji kulturalnej
młodzieży"
2931 2011-10-27 159/KL/11 2011-05-04
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
14 000,00 Kulturalne Osiedle Łęgi w dzielnicy Czuby
2932 2011-10-27 602/OR/11 2011-09-08 ADAM MAŁEK 2 050,00 plakatowanie obwieszczeń
2933 2011-10-27 726/OR/11 2011-09-08 MARIUSZ TRYKA 2 075,00 plakatowanie obwieszczeń
2934 2011-10-27 261/KL/11 2011-05-19 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA 20 000,00 Międzynarodowy Festiwal Poezji - "Czas Poetów"
2935 2011-10-27 324/KL/11 2011-05-18
STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA
SCHULZA
10 000,00 miasto kultury:Bruno4ever. Schulzowska Jesień w Lublinie
2936 2011-10-27 211/KL/11 2011-05-11 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA 10 000,00
Koncert Roczny Ogniska Baletowego w Lublinie "W
tanecznym kalejdoskopie"
2937 2011-10-27 272/KL/11 2011-05-04 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 15 000,00 Lato w Teatroterapii
2938 2011-10-27 156/KL/11 2011-04-26
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB
NI
6 000,00
"Spotkania z kulturą" zajęcia kulturalne dla dzieci i
młodzieży z dzielnicy "Dziesiąta"
2939 2011-10-27 729/OR/11 2011-09-08 AGATA ZAROŚLIŃSKA 1 650,00 plakatowanie obwieszczeń
2940 2011-10-27 312/KL/11 2011-05-18
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRODNA I
WILNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
5 000,00
miasto kultury: wydawnictwo książkowe "Historyczne i
współczesne związki Lublina i Wilna. Wybrane zagadnienia
pod red. T. Rodziewicza" (tyt. rob.)
2941 2011-10-27 304/KL/11 2011-05-20
STOWARZYSZENIE KULTURALNE GRUPA
PROJEKT
8 000,00
kultura w dzielnicach:projekt edukacyjno-artystyczny
"Jestem tutaj!"
2942 2011-10-27 217/KL/11 2011-05-20
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-
KULTURALNE SŁAWINEK
3 500,00 Organizacja akcji "Lato w mieście" na śławinku.
2943 2011-10-27 187/KL/11 2011-05-12 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE 30 000,00 Performance Platforma Lublin
2944 2011-10-27 157/KL/11 2011-04-26
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB
NI
3 000,00 "Kulturalne spotkania z tradycją"
2945 2011-10-27 194/KL/11 2011-05-11
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
30 000,00
VIII Ogólnopolski Konkurs Mlodych Skrzypków im. St.
Serwaczyńskiego
265
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2946 2011-10-27 221/KL/11 2011-05-11
STOWARZYSZENIE KULTURALNO
OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W
LUBLINIE
4 000,00 Festyn Dzielnicowy "X Dzień Węglina"
2947 2011-10-27 310/KL/11 2011-05-09
OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
20 000,00
Jubileusz 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastykow i
75-lecia Okręgu Lubelskiego ZPAP
2948 2011-10-27 282/KL/11 2011-06-10
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA
LUB.CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI
LUBELSKIE"
6 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury- jubileusz 25- lecia Chóru
Chlopięcego "Słowiki Lubelskie"
2949 2011-10-27 206/KL/11 2011-05-04
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
9 000,00 Kulturalne Osiedle Przyjaźni w dzielnicy Tatary
2950 2011-10-27 365/KL/11 2011-06-30
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY
DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
9 800,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach- Akcja "Lato w
mieście 2011" w dzielnicy Czechów
2951 2011-10-27 306/KL/11 2011-05-05
TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ
LUBLIN
17 078,50 Muzyka przeciw rasizmowi, agresji i wykluczeniu
2952 2011-10-27 161/KL/11 2011-05-04
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
14 000,00 "Kulturalne Osiedle Ruta w dzielnicy Czuby"
2953 2011-10-27 722/OR/11 2011-09-08 PAULINA PIOTROWSKA 1 890,00 plakatowanie obwieszczeń
2954 2011-10-27 225/KL/11 2011-05-12
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH
ZARZĄD GŁÓWNY
10 000,00 "Staromodni "Stare i nowe w muzyce współczesnej"
2955 2011-10-27 215/KL/11 2011-05-16 FUNDACJA DIALOG NARODÓW 15 000,00
Wydanie albumu: " Międzynarodowy Festiwal Kolęd
Wschodnioslowiańskich"
2956 2011-10-27 267/KL/11 2011-05-04
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
14 000,00 Kulturalne- twórczo- aktywnie! W osiedlu Błonie
2957 2011-10-27 55/IT/11 2011-10-07 ORANGE POLSKA S.A. 0,00
Dostęp do Internetu DSL - Rada Dzielnicy Węglin
Południowy - zmiana siedziby.
25/IT/10 2010-07-27 ORANGE POLSKA S.A. 2 925,56
Dostęp do usług sieci Internet DSL - Rada Dzielnicy Węglin
Południowy
2958 2011-10-27 301/KL/11 2011-05-11
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY
SZTUK PIĘKNYCH
20 000,00
miasto kultury: Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski -
pomiędzy realnością a metaforą
2959 2011-10-27 185/KL/11 2011-05-05
STOWARZYSZENIE INICJATYWA DLA
LUBLINA
3 540,00 Lubelskie Dni Organowe
2960 2011-10-27 600/OR/11 2011-09-08 JOANNA KOMAJDA 2 250,00 plakatowanie obwieszczeń
2961 2011-10-27 219/KL/11 2011-05-10
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE
FRANCAISE
8 000,00
Koncert zespołu Enfance Rouge z cyklu Muzyka i teatr
francuski
266
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2962 2011-10-27 459/KL/11 2011-10-03
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
KREADUKACJA
7 000,00
kultura w dzielnicach: Podróż przez świat - kultura i sztuka
Europy i Afryki. Warsztaty dla dzieci.
2963 2011-10-27 408/KL/11 2011-08-19
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB
NI
8 200,00
Miasto Kultury- tworzenie i upowszechnianie kultury- Festyn
"Międzynarodowy Dzień Orderu Usmiechu Czuby- Lublin
2011"
2964 2011-10-27 313/KL/11 2011-05-20
LUBELSKIE TOWARZYSTWO
GENEALOGICZNE
4 000,00
miasto kultury: wydanie rocznika Lubelskiego Towarzystwa
Genealogicznego t. III
2965 2011-10-27 259/KL/11 2011-05-20 FUNDACJA TRANS KULTURA 23 000,00 L2
2966 2011-10-27 193/KL/11 2011-05-12 STOWARZYSZENIE W STRONĘ SZTUKI 8 000,00
Organizacja koncertów "W Stronę Sztuki"(" Ogród
Talentów" "W Stronę Sztuki")
2967 2011-10-27 169/KL/11 2011-04-26
TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ
LUBLIN
8 000,00 Miedzynarodowy Festiwal Transeuropa
2968 2011-10-27 170/KL/11 2011-04-26
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH
ZARZĄD GŁÓWNY
10 000,00 miasto kultury: Akademia Sztuki Ludowej
2969 2011-10-27 153/KL/11 2011-04-26 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA 18 000,00 XVII Festiwal "Muzyka i Plastyka - Tempus Paschale"
2970 2011-10-27 218/KL/11 2011-05-23
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
KRZYŻA
4 000,00
Kultura i sztuka - kultura w dzielnicach: kultura w
dzielnicach: Mała sztuka, duże szczęście ...
2971 2011-10-27 210/KL/11 2011-05-04
TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ
LUBLIN
40 000,00 Turandot ne TTheatre na festiwalu w Edynburgu
2972 2011-10-27 163/KL/11 2011-04-26
OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
18 000,00 Wystawa w Galerii "Pod Podłogą"
2973 2011-10-27 273/KL/11 2011-05-20
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
11 000,00
Akcja "Lato w mieście w 2011 roku" w Klubie Osiedlowym
"Niepodległości"
2974 2011-10-28 134/OŚ/11 2011-10-07 BARBARA PAWLIK-SKOWROŃSKA 500,00
Opracowanie i jednorazowe wygłoszenie wykładu
pt."Badanie dynamik rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn
w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków
środowiskowych".
2975 2011-10-28 730/OR/11 2011-09-08 MICHAŁ ZIELIŃSKI 1 850,00 plakatowanie obwieszczeń
2976 2011-10-28 724/OR/11 2011-09-08 ANDRZEJ SOCHA 1 675,00 plakatowanie obwieszczeń
2977 2011-10-28 37/GD/11 2011-10-13
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
MARIAN NYKIEL
2 900,00
III część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 145 położonej w pobliżu ul.Bór
(obr.51, ark.3).
267
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2978 2011-10-28 38/GD/11 2011-10-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 5 980,00
I część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 8 stanowiącej ulicę
Raabego(obr.41, ark.5), II część - opracowanie
dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu prawnego działek
położonych w obr.38 -Trześniów, w pobliżu ul.Grodzickiego.
2979 2011-10-28 131/IR/11 2011-10-12
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Umowa nr 1858/KE/CP/11 z dnia 12.10.2011 r., zgodnie z
którą Województwo Lubelskie udziela Gminie Lublin
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
dofinansowanie zadnia pn. "Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu:"Moje boisko Orlik 2012",
przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Czwartaków 11 w
Lublinie.
2980 2011-10-28 82/ZDM/11 2011-10-25
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
43 837,20
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni
chodnika oraz zjazdów w ul. Dobrej w Lublinie
2981 2011-10-28 471/KL/11 2011-09-29
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
130 000,00
Aneks do umowy nr 141/KL/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycje (zakupy
inwestycyjne)
141/KL/11 2011-04-04
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
100 000,00 inwestycje (zakupy inwestycyjne)
2982 2011-10-28 61/PN/11 2011-10-14 EUROPA S.A. 15 786,68
Zapewnienie usług w ramach konferencji organizowanej w
ramach projektu Marka EkoLublin
2983 2011-10-28 48/SOI/11 2011-10-27 KAMILA KRZYŻANOWSKA 3 800,00
opracowywanie oraz konsultowanie współpracy Miasta z
uczelniamy wyższymi
2984 2011-10-28 162/KL/11 2011-04-28
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY
SZTUK PIĘKNYCH
100 000,00
tworzenie kolekcji sztuki współczesnej: Regionalna Kolekcja
Sztuki Współczesnej - kontynuacja 2011
2985 2011-10-28 474/KL/11 2011-10-20
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY
DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
9 950,00
Kultura i sztuka- Kultura w dzielnicach;Kultura w dzielnicach
- Różny wiek, podobne pasje: zajęcia, warsztaty, wykłady,
prelekcje oraz spotkania na Czechowie.
2986 2011-10-28 347/ZSS/11 2011-09-29 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy 189/ZSS/11 z dnia 15 kwietnia 2011
r.
189/ZSS/11 2011-04-26 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
268
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2987 2011-10-28 130/IR/11 2011-10-12
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Umowa nr 1857/KE/CP/11 z dnia 12.10.2011 r. - zgodnie z
którą Województweoubelskie, udziela Gminie Lublin
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
dofinansowaie zadania pn. "Budowa komleksu boisk
sportowych w ramach programu:"Moje boisko-Orlik 2012",
przy Szkole Podstawowej Nr 29, ul. Wajdeloty 1 w Lublinie.
2988 2011-10-28 732/OR/11 2011-10-25 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI 4 140,55 oprawa aktów USC
2989 2011-10-28 601/OR/11 2011-09-08 PAWEŁ PALUSZEK 2 275,00 plakatowanie obwieszczeń
2990 2011-10-28 103/IR/11 2011-09-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 808,86
Umowa nr 353371 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej -
szalet miejski - Lublin, ul. Zamkowa
2991 2011-10-28 348/ZSS/11 2011-09-29 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 190/ZSS/11 z dnia 15 kwietnia
2011 r.
190/ZSS/11 2011-04-26 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
2992 2011-10-31 65/PN/11 2011-10-13 WIBLASK SP. Z O.O. 12 792,00
Dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i logo
promocyjnym w ramach projektu Marka EkoLublin; część I
zamówienia
2993 2011-10-31 314/KL/11 2011-05-20 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS 20 000,00 Chatka Blues Festiwal
2994 2011-10-31 122/GK/11 2011-09-15 SPC INSAN 169 624,75
Utrzymanie i konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych
w Parku Ludowym w Lublinie.
2995 2011-10-31 39/FE/11 2011-10-17
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW
TRANSPORTOWYCH
0,00
Aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 17 marca 2011 r.
Projektu "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul.
Dolna 3 - go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w
Lublinie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 -2013.
8/FE/11 2011-03-17
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW
TRANSPORTOWYCH
6 265 942,52
Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-011/10-00
projektu : "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności -ul.
Dolna 3-go Maja- ul B. Prusa w ciagu dróg DK 12,17 w
Lublinie" w ramach działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu
drogowego, priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i
krajowe sieci transportowe Programu operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
2996 2011-10-31 336/KL/11 2011-05-12
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
13 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:VII Studencki Ogólnopolski
Festiwal Teatralny "Kontestacje"
269
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2997 2011-10-31 335/KL/11 2011-05-12
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
15 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:Pythonalia 2011: Festiwal
Absurdu pod szyldem Monty Pythona
2998 2011-10-31 245/KL/11 2011-05-20 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 8 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:Organizacja XI
Międzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej "Nasi sąsiedzi:
Ukraina i Białoruś"
2999 2011-10-31 250/KL/11 2011-05-04 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 3 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:Wydanie tomu poetyckiego
"Skrzyżowanie"autorstwa Magdaleny Jankowskiej
3000 2011-10-31 771/OR/11 2011-09-08 MARCIN MARCEWICZ 600,00 wprowadzanie danych a platformę wyborczą
3001 2011-10-31 334/KL/11 2011-05-12 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 4 000,00
Kultura i sztuka-Miasto kultury:Organizacja XXI konkursu na
Debiutancką Książke Mlodego Autora
3002 2011-10-31 66/PN/11 2011-10-13
AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L"
SPÓŁKA JAWNA
21 402,00
Dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i logo
promocyjnym w ramach projektu Marka EkoLublin; część II
zamówienia
3003 2011-10-31 38/FE/11 2011-10-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 25.03.2011 o dofinansowanie
Projektu pn. "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w
dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie", w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
11/FE/11 2011-03-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 31 762 140,93
Umowa o dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla
aktywizacji gospoodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnikw
Lublinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi
priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny
inwestycyjne, działania 3.1 Tworzenie terenów
inwestycyjnych
3004 2011-10-31 307/KL/11 2011-05-18 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS 17 500,00 Lublin Blues Sessions
3005 2011-10-31 332/KL/11 2011-05-12
STOWARZYSZENIE CHORĄGIEW
RYCERSTWA ZIEMI LUBELSKIEJ
10 000,00
Kultura i sztuka-Miasto kultury: Turniej Rycerski "O Liść ze
Srebrnego Drzewa"
3006 2011-10-31 249/KL/11 2011-05-20 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 12 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:Wydanie dwumiesięcznika
"Lublin. Kultura i Społeczeństwo".
3007 2011-10-31 333/KL/11 2011-05-12 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 12 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:Organizacja
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J.Czechowicza
3008 2011-10-31 448/KL/11 2011-09-15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
aneks do umowy nr 44/KL/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł :
sto tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania
remonty filii bibliotecznych
270
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
44/KL/11 2011-02-01
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
100 000,00 remonty filii bibliotecznych
3009 2011-10-31 223/KP/11 2011-10-10 DARIUSZ DĄBROWSKI 1 800,00
Występ artystyczny wraz z 3 muzykami towarzyszącymi
(gra na klarnecie) podczas spotkania w ramach polskiej
Prezydencji w Radzie UE w dn. 12.10.2011 w Trybunale
Koronnym w Lublinie.
3010 2011-10-31 339/KL/11 2011-05-12
TOWARZYSTWO DLA NATURY I
CZŁOWIEKA
10 000,00 Scena In Crudo 2011
3011 2011-10-31 111/IR/11 2011-05-27 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 920,00
Aneks nr 3 do umowy nr 3098/SIR/CP/2007 - przyłączenie
do sieci dystrybucyjnej budynku zaplecza socjalno-
sanitarnego przy ul.Poturzyńskiej 2 w Lublinie.
3012 2011-10-31 329/KL/11 2011-05-12
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA
TRYBUNAŁU KORONNEGO
20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury: G.F.Haendel Mesjasz-
Koncert z okazji Prezydencji Polski w Unii Europejskiej
3013 2011-10-31 38/MKZ/11 2011-06-24 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA 20 000,00 Aneks do umowy NID/U/36/11 nr 4/MKZ/11
4/MKZ/11 2011-05-16 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA 20 000,00
Spotkanie Opiekunów Pomników Historii i konferencja dt.
roli samorzadpwych konserwatorów zabytków dot umowy
nr NID/U/65/11
3014 2011-11-02 7/ZDM/11 2011-07-28
EL-PRO PRZEDSIĘB.USŁUGOWO-
PROJEKTOWE INSTAL. I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH
4 797,00
Dokumentacja projektowa dotycząca usunięcia kolizji
elektroenergetycznych w rejonie skrzyżowania ul. Uroczej z
przebudowaną ul. Liliową w Lublinie (inwestycje przy
udziale mieszkańców)
3015 2011-11-02 12/ZDM/11 2011-08-04
--NAP INVEST SAWA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Dotyczy zapewnienia obsługi komunikacyjnej związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu
budynków mieszkalnych wieloorodzinnych na działkach nr
ewid. 4/4, 5/8, 5/6 (obr.24, ark.7) poprzez zrealizowanie
podstawowy uklad komunikacyjny polegający na budowie
przedłużenia ulicy Strzeszewskiego, na odcinku od działki
nr ewid.5/47 (obr.42,ark.4) do wschodniej granicy działki nr
ewid.5/5(obr.24, ark.7).
3016 2011-11-02 2/ZDM/11 2011-07-26
"PROMOST" BIURO PROJEKTOWO-
BADAWCZE Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
45 265,08
Sprawowanie nadzorów autorskich nad remontem
zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy,zlokalizowanego na
przedłużeniu ul.Zamojskiej w Lublinie
3017 2011-11-02 83/ZDM/11 2011-10-24
SQL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
114 882,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika po
nieparzystej stronie ul. Podwale w Lublinie, odcinek od
posesji Podwale 3 do Placu Zamkowego oraz pełnienie
nadzoru autorskiego.
3018 2011-11-02 789/OR/11 2011-10-27 DEXOIL 291 681,22 olej opałowy Podwale 3A
271
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3019 2011-11-02 349/ZSS/11 2011-10-31
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 161/ZSS/11 dot. realizacji
programu wspierającego dla członków rodzin z problemem
alkoholowym (zmiana szczegółowego harmonogramu
realizacji programu)
3020 2011-11-02 366/ZSS/11 2011-11-18 URSZULA PAŹDZIOR 300,00
Przygotowanie wykładu na temat "Prezentacja działalności
Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Potrzebującym AGAPE w zakresie prowadzenia Ośrodka dla
Ofiar Przestępstw" i wygłoszenie go na konfrencji
"Koncepcja pomocy dziecku krzywdzonemu w mieście
Lublinie"
3021 2011-11-02 8/ZDM/11 2011-07-29
KAMDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 8/ZDM/11 do umowy nr 4771/DM/2009 z dnia
30.12.2009r.na realzację budowy ulicy oznaczonej w MPZP
jako KDD- ul.Zawieprzyckiej w Lublinie ( na działce nr ewid.
40/5- obr.38,ark.5) na odcinku odul. Turystycznej wraz z
budową zjazdów na teren własnych nieruchomości,zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym uzgodnionym
pismem znak DM.UD.I.5544-3-186/09 z dnia 13.11.2009 r.
3022 2011-11-02 357/ZSS/11 2011-10-31
ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY
ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE
676,50
Udostępnienie w dniu 3 grudnia 2011 r. sali widowiskowej w
Domu Kultury Kolejarza w Lublinie przy ul. Kunickiego 35
dla potrzeb organizacji imprezy z okazji Mikołajek dla dzieci
ze świetlic współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Lublin
3023 2011-11-03 477/KL/11 2011-10-26 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA 5 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury: "10 -lecie Zespolu
Wokalno-Instrumentalnego Camerata Lubelska
3024 2011-11-03 453/KL/11 2011-09-15 AGNIESZKA GAŁCZYŃSKA 1 650,00
osob. autorskie wykonanie fotoreportażu siódmej edycji
Festiwalu Solo Życia w dniach 16-17.09.2011 w Muszli
Koncertowej w Lublinie
3025 2011-11-03 374/OR/11 2011-08-30 RUCH SA 26 240,53
Aneks do umowy nr 1287/OR/10 z dnia 30-12-2010 (dot
zmiany kwoty )
1287/OR/10 2010-12-30 RUCH SA 22 192,20 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
3026 2011-11-03 54/IT/11 2011-06-22 ORANGE POLSKA S.A. 18 942,00 Świadczenie usługi dostepu do sieci PESEL-NET.
3027 2011-11-03 122/IR/11 2011-10-14
MIRO AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA Z O.O.
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
14 366,40
pełnienie dozoru mienia na obiekcie : klasztor
powizytkowski przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie
3028 2011-11-03 84/ZDM/11 2011-11-26
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
1 274 493,87
Przebudowa ul.Wajdeloty w Lublinie, odcinek od
skrzyżowania z ul. Grażyny do skrzyżowania z ul. Wileńską
272
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
171/ZDM/12 2012-06-25
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy 84/ZDM/11 z dnia 26-10-2011
przebudowa ul.Wajdeloty w Lublinie, odcinek od
skrzyżowania z ul.Grażyny do skrzyżowania z ul.Wileńską
3029 2011-11-03 127/GM/11 2011-10-19 ŁUKASZ WORONKIEWICZ 4 674,00
wycena nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie
ul.Składowa 24
3030 2011-11-03 85/ZDM/11 2011-10-26
BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-
ŚCIEKOWYCH "EKOSAN" -LUBLIN PAROL
HENRY
14 268,00
Opracowanie projektu budwlano- wykonawczego sieci
kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Batalionów
Chłopskich w Lublinie wraz z przebudową kanalizacji
teletechnicznej kolidującej z projektowaną siecią kanalizacji
deszczowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad
realizacją inwestycji
72/ZDM/12 2012-03-28
BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-
ŚCIEKOWYCH "EKOSAN" -LUBLIN PAROL
HENRY
0,00
Aneks do umowy nr 85/ZDM/11 Z DN.26.10.2011 w sprawie
opracowania projektu budolwanego i wykonawczego sieci
kanalizacji deszczowej odwadniającej ul.Batalionów
Chłopskich w Lublinie wraz z przebudową kanalizacji
teletechnicznej kolidującej z projektowaną siecią kanalizacji
deszczowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad
realizacją inwestycji.
3031 2011-11-03 86/ZDM/11 2011-10-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 887,05
Umowa nr 356040 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
oswietlenia drogowego w miejscowości Lublin, droga
serwisowa przy al. Solidarności ( od wjazdu PZM do ul.
Browarnej)
3032 2011-11-03 207/KL/11 2011-05-13 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 3 500,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:Konkurs i wystawa
fotograficzna Cycle Chic
360/KL/11 2011-07-11 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiazania umowy nr 207/KL/11 z
dnia 13.05.2011 na realizację zadania publicznego Miasto
Kultury- Tworzenie i upowszechnianie kultury - "Konkurs i
wystawa fotograficzna CYCLE CHIC"
3033 2011-11-03 63/PN/11 2011-10-05
PROMOSHIP JONASZ SETLAK SPÓŁKA
JAWNA
6 921,21
Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla
Urzędu Miasta Lublin w ramach projektu ?Partnerstwo
Wschodnie jako projekt kulturowy?
3034 2011-11-04 117/GK/11 2011-10-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00 Zmiana podziału kwot umownych.
839/GK/2010 2010-05-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacją i
renowacją zieleni-rejon Wieniawa
3035 2011-11-04 119/GK/11 2011-10-31
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 Zmiana podziału kwot umownych.
273
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
835/GK/2010 2010-03-12
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
1 220 414,20
Prace porządkowe związane z utrzymaniem , kompleksową
konserwacja i renowacją zieleni w rejonie Śródmieście
3036 2011-11-04 464/KL/11 2011-09-12 FUNDACJA ELECTRIC NGHTS 0,00
porozumienie w sprawie wspólnego zorganizowania
wydarzenia kulturalnego Festiwal Muzyki Alternatywnej
Electric Nights
3037 2011-11-04 311/KL/11 2011-05-04
ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ
W LUBLINIE
3 000,00
Kultura i Sztuka - Miasto kultury: Warsztaty literackie dla
mlodziezy pt."Ponad podzialami" 2011r.
3038 2011-11-04 121/IR/11 2011-10-13
ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-
BADAWCZA IZABELLA TARKA
57 810,00
Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla
zadania : zagospodarowanie placu Teatralnego przed
budynkiem "Teatru w budowie"wraz z wielopoziomowym
parkingiem podziemnym
3039 2011-11-04 473/KL/11 2011-10-14
PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI
WIRYDARZ
1 500,00
zakup usługi kulturalnej "Wystawa malarstwa i rysunku
Józefa Panfila"
3040 2011-11-04 478/KL/11 2011-10-27
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
aneks do umowy nr 369/KL/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 1.005.099
zł: milion pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych z
przeznaczeniem na realizacje zadania prace remontowe
budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii bibliotecznej
369/KL/11 2011-06-28
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
1 005 099,00
prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla
nowej filii bibliotecznej
3041 2011-11-04 186/KL/11 2011-05-04 FUNDACJA OTWARTY DIALOG 15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury: II Międzynarodowy
Festiwal Teatralny "Pleść z oczu"
3042 2011-11-04 377/KL/11 2011-07-11
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
6 000,00 Kultura i sztuka- Miasto Kultury: Lato z fantastyką !
3043 2011-11-04 346/ZSS/11 2011-09-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SPARTAKUS
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 180/ZSS/11 z dnia 29 kwietnia
2011 r.
180/ZSS/11 2011-04-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SPARTAKUS
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym do
wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe
3044 2011-11-04 64/PN/11 2011-10-17
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
20 000,00
Porozumienie stron (Województwo Lubelskie/Gmina
Lublin/Fundacja Trans Kultura) w sprawie organizacji
Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego
3045 2011-11-04 14/PL/11 2011-10-20
"TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ,
SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
306 270,00
OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO MIASTA
LUBLINA ORAZ KONCEPCJI ORGANIZACJI RUCHU W
OBSZARZE CENTRALNYM MIASTA.
274
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3046 2011-11-04 129/GM/11 2011-11-04 KLUB TENISA STOŁOWEGO SYGNAŁ 0,00
Najem - ul. Podwale 3a i 3b - sala gimnastyczna wraz z
pomieszczeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności statutowej najemcy - dz. nr 45/5,
dz. nr 45/4 (obr. 34, ark. 3)
10/GM/14 2014-01-23 KLUB TENISA STOŁOWEGO SYGNAŁ 0,00
Aneks do umowy 129/GM/11 z dnia 04.11.2011 w/s
wynajmu sali gimnastycznej w budynku Gminy przy ul.
Podwale 3a i 3b o pow. 335,46 m2 na zajęcia sportowe
organizowane przez Klub Tenisa Stołowego OPTIMA.
3047 2011-11-04 220/KL/11 2011-05-04
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
12 000,00 Kultura w dzielnicach: Kultura dzielnicy studenckiej
3048 2011-11-04 178/KL/11 2011-04-27
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
9 500,00
Kultura i sztuka- Pomysł na kulturę:Pomysl na kulturę- 24h
z...."
3049 2011-11-04 120/GK/11 2011-10-31
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
0,00 Zmiana podziału kwot umownych.
3050 2011-11-04 118/GK/11 2011-10-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 Zmiana podziału kwot umownych.
837/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 899 178,39
utrzymanie ,kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni-
w rejonie LSM
3051 2011-11-04 132/IR/11 2011-10-24 AGENT-SERVICE WOJCIECH WALAT 78 966,00
dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru
Starego przy ul. Jezuickiej 18 w lublinie Projekty sceniczne i
zasłony na galerie
3052 2011-11-04 127/IR/11 2011-10-04
INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD
ŻALUZJI OKIENNYCH
8 892,90
Wykonanie i montaż rolet zabezpieczających oraz instalacji
alarmowej w lokalu Rady Dzielnicy Tatary w Lublinie, przy
ul. Gospodarczej 32.
3053 2011-11-04 465/KL/11 2011-09-14 KAYAX TOMASZ GREWIŃSKI 10 000,00
wykonanie przez Artystę (Monika Brodka z zespołem)
programu artystycznego 22.10.2011 w ramach Festiwalu
Muzyki Alternatywnej Electric Nights
3054 2011-11-04 472/KL/11 2011-10-14 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 20 000,00
zakup usługi kulturalnej "Koncert Requiem dla mojego
przyjaciela Zbigniewa Presinera"
3055 2011-11-04 279/KL/11 2011-05-04 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA 6 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach :Organizacja zajęć
kulturalnych w dzielnicy Ponikwoda
3056 2011-11-04 280/KL/11 2011-05-04 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 4 000,00
Kultura i sztuka- Kultura w dzielnicach:Akcja "lato w
mieście"
3057 2011-11-04 136/OŚ/11 2011-10-11 ANNA KREFT 150,00
Wygłoszenie referatu pt.Szrotówek kasztanowcowiaczek,
biologia i rozprzestrzenianie się go w Europie i Polsce.
275
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3058 2011-11-04 41/PN/11 2011-08-03 FUNDACJA TRANS KULTURA 100 000,00
Umowa partnerska z Fundacją Trans Kultura na rzecz
realizacji projektu "Partnerstwo Wschodnie jako projekt
kulturowy" współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej
3059 2011-11-04 230/KP/11 2011-10-06
AGENCJA KONCERTOWO-WYDAWNICZA
KARROT KOMMANDO
14 000,00 Zapewnienie występu zespołu Sofa w dn. 13.10.2011
3060 2011-11-04 479/KL/11 2011-10-28 GALERIA LABIRYNT 104 200,00
Aneks do umowy nr 128/KL/11 z dnia 29 marca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację
zadania - inwestycje (instalacja elektryczna i oświetlenie w
salach wystawowych)
128/KL/11 2011-03-29 GALERIA LABIRYNT 100 000,00
inwestycje (instalacja elektryczna i oświetlenie w salach
wystawowych, sieć komputerowa, zakupy inwestycyjne)
3061 2011-11-04 253/KL/11 2011-05-04
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
9 100,00 Kultura i sztuka- Pomysl na kulturę:Warsztaty komiksu
3062 2011-11-04 462/KL/11 2011-10-03 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI" 7 700,00 Kultura i sztuka - Miasto kultury:"Obcy?Zbliżenia"
3063 2011-11-04 328/KL/11 2011-05-04
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury: XII Ogólnopolski Festiwal
Fantastyki Falkon 2011"
3064 2011-11-04 340/KL/11 2011-05-04
TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY
POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
10 000,00
Kultura i sztuka-Miasto Kultury :Seniorzy na ścieżkach
kultury
3065 2011-11-04 181/KL/11 2011-05-04
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY
PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LU
9 000,00
Kultura i sztuka- Miasto Kultury:Realizacja wystaw
czasowych w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL
3066 2011-11-04 114/GK/11 2011-08-12 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00 Zmiana podziału kwot umownych.
840/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 930 121,25
utrzymanie,kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni-
rejon Węglin - Czuby
3067 2011-11-04 125/IR/11 2011-10-17
NKL-INSTAL NATALIA LECYK,KRZYSZTOF
LECYK S.C
9 649,99
Awaryjna wymiana tablicy piętrowej oraz wlz-tu w budynku
Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Podwale 3 w Lublinie.
3068 2011-11-04 126/IR/11 2011-10-12
MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z
O.O.
36 900,00
pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad reallizacją inwestycji w formule
"Zaprojektuj i-Wybuduj" pn. Rozbudowa infrastruktury
turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie -etap III
3069 2011-11-04 228/KP/11 2011-10-05
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
23 000,00
Współpraca w celu wspólnego zorganizowania imprezy pn.
Alchemia Kobiet w dn. 13.10.2011r.
276
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3070 2011-11-04 180/KL/11 2011-04-28 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT 25 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:Wydanie kwartalnika
"Akcent"
3071 2011-11-04 251/KL/11 2011-05-04
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK
PIĘKNYCH
5 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury:Wystawa "Lublin w
malarstwie"
3072 2011-11-04 115/GK/11 2011-10-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 Zmiana podziału kwot umownych
844/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 622 153,53
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową konserwacją
i renowacją zieleni- w rejoniePark Lukowy
3073 2011-11-04 128/IR/11 2011-10-24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE PAD-BUD BIELAK PIOTR
24 723,00
Naprawa wentylacji mechanicznej w sanitariatach wraz z
robotami towarzyszącymi w budynku Ratusza, przy Placu
Łokietka 1 w Lublinie.
3074 2011-11-04 116/GK/11 2011-10-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00 Zmiana podziału kwot umownych
841/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 706 177,72
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową konserwacjąi
renowacją zieleni-w rejonie Kalinowszczyzna -Ponikwoda
3075 2011-11-04 342/KL/11 2011-05-04
TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY
POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
4 000,00 Kultura i sztuka- Kultura w dzielnicach:Złota jesień kultury
3076 2011-11-04 168/KL/11 2011-04-26
REKREACYJNY KLUB NIEPRZETARTEGO
SZLAKU
15 000,00
Kultura i sztuka: Międzynarodowy Cykl Imprez
Nieprzetartego Szlaku
3077 2011-11-04 171/KL/11 2011-04-26
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY
PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LU
3 500,00
Kultura i sztuka- Miasto Kultury:Pokaz filmu "Młyn i Krzyż"
oraz spotkanie autorskie z reżyserem Lechem Majewskim
3078 2011-11-07 138/OW/11 2011-11-04 MIROSŁAW KULIK 1 440,00
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie efektywnego i
prawidłowego wdrażania innowacyjnych scenariuszy
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu fizyki w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
3079 2011-11-08 243/KP/11 2011-10-14
AGENCJA HANDLOWA ENART PIOTR
ENGWERT
16 309,80
Obsługa multimedialna imprezy promocyjnej: Sylester
Miejski w dn. 31.12.2011-01.01.2012 na terenie Pl.
Litewskiego w Lublinie.
3080 2011-11-08 256/KP/11 2011-10-27
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
39 448,56
Usługa fizycznej ochrony imprezy promocyjnej - Sylwestra
Miejskiego, organizowanego na Placu litewskim w Lublinie,
w dn. 29.12.2011-02.01.2012
3081 2011-11-08 226/KP/11 2011-10-03 FUTURO EXITO SP. ZOO 18 450,00
Wykonanie usługi zestawienia łącz transmisji danych na
potrzeby projektu "Mindware" realizowanego w ramach
oficjalnego programu kulturalnego Prezydencji Polski w
Radzie UE, na potrzeby promocji miasta Lublin w ramach
obchodów Prezydencji.
277
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3082 2011-11-08 46/SOI/11 2011-10-27 ROBERT LOOBY 810,00 korekta językowa treści portalu www.study.lublin.eu
3083 2011-11-08 55/SOI/11 2011-10-31 DANIEL STAROSŁAWSKI 5 000,00
Identyfikacja potencjału inwestycyjnego miasta pod kątem
przyciągania firm typu "start-up"
3084 2011-11-08 124/GK/11 2011-11-04 SPC INSAN 52 275,00
wykonanie remontu brzegu rzeki Czerniejówki, w okolicy
ul.Rejtana (wyrwa w brzegu rzeki naprzeciwko wylotu
kanału kanalizacji deszczowej)
3085 2011-11-08 248/KP/11 2011-10-21 POWER IMPACT PIOTR MAROSZ 3 702,30
Czynności na potrzeby organizacji Sylwestra miejskiego na
terenie Placu Litewskiego w Lublinie.
3086 2011-11-08 136/IR/11 2011-10-27
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW S.A.
0,00
Aneks do umowy 72/IR/11 z dnia 22.07.2011 - prace na
Teatrze Starym - przedłużenie terminu umowy
72/IR/11 2011-07-22
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW S.A.
791 505,00
Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru
Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie. Zaprojektowanie i
dostawa stałej ekspozycji archeologicznej i przezentacji
historycznej
3087 2011-11-08 123/GK/11 2011-11-04 SPC INSAN 52 000,00 usunięcie awarii na kanale deszczowym przy ul. Łęczyńskiej
3088 2011-11-08 249/KP/11 2011-10-21
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
29 520,00
Wynajem, obsługa techniczna, montaż i demontaż
oświetlenia scenicznego na potrzeby imprezy promocyjnej -
Sylwestra Miejskiego, organizowanej w dn. 31.12.2011r. na
Pl. Litewskim w Lublinie.
3089 2011-11-08 209/KP/11 2011-09-05 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 70 000,00
Współpraca w celu wspólnego zorganizowania imprezy
promocyjno - artystycznej III Europejskiego Festiwalu
Smaku w dn. 9-11.09.2011 w Lublinie.
3090 2011-11-09 41/MKZ/11 2011-11-28
FUNDACJA CHROŃMY CMENTARZE
ŻYDOWSKIE W LUBLINIE
182 446,00
Wykonanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i
inwentaryzacji fotograficznej muru cmentarza żydowskiego
przy ul. Kalinowszczyzna 5 w Lublinie
3091 2011-11-09 360/KL/11 2011-07-11 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiazania umowy nr 207/KL/11 z
dnia 13.05.2011 na realizację zadania publicznego Miasto
Kultury- Tworzenie i upowszechnianie kultury - "Konkurs i
wystawa fotograficzna CYCLE CHIC"
207/KL/11 2011-05-13 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 3 500,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury:Konkurs i wystawa
fotograficzna Cycle Chic
3092 2011-11-09 93/ZDM/11 2011-11-08 STANISŁAW KRÓL 60 664,07
Przebudowa ul. Zbożowej, polegająca na budowie chodnika
w pasie drogowym ul. Zbozowej na odcinku od ul.
Sławinkowskiej do ul. Jaworskiego oraz na odcinku od ul.
Araszkiewicza do ul. Cieplewskiego
278
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3093 2011-11-09 61/ZDM/11 2011-10-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 19 548,20
Umowa nr 35979 o przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej
oświetlenia wydzielonego w miejscowości Lublin, ulica
Poligonowa
3094 2011-11-09 177/ST/11 2011-10-11
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
5 000,00
WOPR Lublin promocja III Zimowe MP w Ratownictwie
Wodnym w Lublinie
3095 2011-11-09 39/SOI/11 2011-10-21
MAREK STANKIEWICZ FORM STUDIO
PRACOWNIA RZEŹBIARSKA
3 321,00
Wykonanie trzech sztuk statuetek stanowiących nagrodę
dla laureatów Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta
Miasta Lublin
3096 2011-11-09 42/MKZ/11 2011-10-28
OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW
STANISŁAWA
371 200,00
Wykonanie rewitalizacji skrzydła północnego
klasztoru,renowacja kaplicy Tyszkiewiczów i renowacja
elewacji od strony dużego dziedzińca klasztoru.
11/MKZ/11 2011-05-04
OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW
STANISŁAWA
271 200,00
Wykonanie rewitalizacji szkrzydła północnego klasztoru
oraz pierwszego etapu rewitalizacji trzech dziedzinców,
renowacje kaplicy Tyszkiewiców i renowacje elewacji od
strony dużego dziedzinca klasztoru
3097 2011-11-09 41/SOI/11 2011-10-10 CUMULUS PR SP. Z O.O. 18 690,00
Wykonanie projektu graficznego i druku zaproszeń na Galę,
zorganizowanie w Lublinie w dniu 29 października 2011 r.
Gali Przedsiębiorczości oraz obsługa techniczna Gali.
3098 2011-11-09 88/ZDM/11 2011-11-04
COL-GARDEN EKO S.C. EWA DEJNEKO,
JANUSZ MAŃKO
3 690,00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do spraw zieleni w
procesie realizacji inwestycji "Budowa trakcji trolejbusowej
(uzupełnienie dla ruchu w jednym kierunku) oraz
oświetlenia drogowego na ul. Wileńskiej (od ul. Głębokiej do
ul. Zana) i ul. Głębokiej (od ul.Filaretów do ul. Wileńskiej) w
Lublinie
3099 2011-11-09 42/SOI/11 2011-10-24 CUMULUS PR SP. Z O.O. 3 000,00
Moderowanie Gali Przedsiębiorczości, podczas której
wręczone zostaną nagrody Prezydenta Miasta Lublin. Gala
odbędzie się w dniu 29 października 2011 r. w Teatrze
Muzycznym w Lublinie.
3100 2011-11-09 788/OR/11 2011-11-02 EWA DADOS 7 000,00
inicjowanie przedsięwzięć zmierzajacych do poprawy
warunków życia seniorów poprzez integrację i aktywizację
społeczną
3101 2011-11-09 475/KL/11 2011-10-25 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr 315/KL/11 z
dnia 20.05.2011 na realizacje zadania publicznego Miasto-
Kultury- Tworzenie i upowszechnianie kultury- Manifestacja
sztuki osób niepelnosprawnych "Malowanie światłem
Lublina"
279
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
315/KL/11 2011-05-20 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 25 000,00
Manifestacja sztuki osób niepełnosprawnych "Malowanie
światłem Lublina"
3102 2011-11-09 38/SOI/11 2011-09-19 CB RICHARD ELLIS POLSKA SP. Z O.O. 300,00
Opracowanie prezentacji pt. Inwestycje zagraniczne a
powierzchnie biurowe - świat. Polska, Lublin i jej
przedstawienie w dniu 21 września w Lublinie.
3103 2011-11-09 476/KL/11 2011-08-16 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM 0,00
Rozwiazanie umowy nr 320/KL/.11 z dnia 18.05.2011 r na
realizacje zadania publicznego Miasto Kultury- Tworzenie i
upowszechnianie kultury- Ścieżki teatru
320/KL/11 2011-05-18 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM 6 000,00 miasto kultury: Ścieżki Teatru
3104 2011-11-09 467/KL/11 2011-10-28
STUDIO GRAFICZNE TEMPERÓWKA MARIA
BUKOWSKA, JUSTYNA KOSIŃSKA
24 477,00
opracowanie logotypu wraz z księgą znaku oraz systemu
identyfikacji wizualnej Teatru Strarego w Lublinie
3105 2011-11-10 97/ZDM/11 2011-11-10
--AUSSIE DEVELOPMENT BLUSZCZOWA
SP. Z.O.O.
0,00
ZAPEWNIENIE OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ ZWIĄZANEJ Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ A BUDOWIE ZESPOŁU
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIAŁKACH EWID.5 (OBR.23,ARK.1) ORAZ
12/1,12/2(OBR.24,ARK.7) POPRZEZ ZREALIZOWANIE
PODSTAWOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STRZESZWSKIEGO
3106 2011-11-10 45/SOI/11 2011-10-27 EDYTA FRELIK 3 920,00
tłumaczenie i korekta językowa treści portalu
www.study.lublin.eu
3107 2011-11-10 133/IR/11 2011-10-21 PW PIOTREX 18 999,99
Montaż układu pomiaru energii cieplnej z instalacji solarnej
oraz wykonanie zabezpieczenia pomieszczenia węzła
cieplnego przed zalewaniem przez ścieki deszczowe w
Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie.
3108 2011-11-10 229/KP/11 2011-10-06 PENGUIN RECORDS PAULINA PRZYBYSZ 9 000,00
Zapewnienie występu zespołu Pinnawela w dn.
13.10.2011r. w Lublinie
3109 2011-11-10 40/SOI/11 2011-10-21 LINGWAY S.C. 3 000,00
wykonanie usługi tłumaczeń oraz zapewnienie 100 szt.
odbiorników podczas Gali Przedsiębiorczości połączonej z
ceremonią rozstrzygnięcia Konkursu o Nagrodę
Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin, organizowanej w
Lublinie w dniu 29 października 2011 r.
3110 2011-11-10 793/OR/11 2011-11-02 KAROLINA SKÓRSKA 3 600,00
przygotowanie diagnozy problemów zdrowotnych
występujących wśród mieszkanców Lublina, które będą
podstawą opracowania Miejskiego Programu Zdrowia
3111 2011-11-10 44/SOI/11 2011-10-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 6 420,60
wynajem sal w Teatrze Muzycznym w Lublinie na potrzeby
organizacji Gali Przedsiębiorczości 2011
280
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
28/SOI/12 2012-02-17 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 0,00
Aneks do Umowy nr 44/SOI/11 zmieniająca wartość podatku
VAT z 1200,00 na 1200,60 zł
3112 2011-11-10 17/PL/11 2011-07-01 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE 0,00 UDOSTĘPNIENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH
3113 2011-11-14 81/ZDM/11 2011-11-21
ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
STANISŁAW KĘPKA
26 445,00 Chodnik w pasie drogowym ul.Samsonwicza w Lublinie
3114 2011-11-14 131/GM/11 2011-11-08 REDZIA KATARZYNA 0,00
Dzierżawa - ul. Lawendowa - uprawa warzyw i kwiatów - dz.
nr 221/3 (obr. 31, ark. 1)
3115 2011-11-14 246/KP/11 2011-10-17 AGENCJA USŁUGOWA LETUS 30 504,00
Usługa wynajmu i obsługi aparatury nagłaśniającej podczas
imprezy Sylwestrowej w dn. 31.12.2011 na Placu Litewskim
w Lublinie.
3116 2011-11-14 370/KL/11 2011-05-10
TELEWISJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ
TERENOWY W LUBLINIE
30 000,00
Wspólna produkcja audycji telewizyjnej stanowiącej
rejestrację spektaklu "Kamienie w kieszeniach" w reżyserii
Łukasza Witt-Michałowskiego
3117 2011-11-14 358/ZSS/11 2011-10-24
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
0,00 Aneks nr 2 do umowy 156/ZSS/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r..
3118 2011-11-14 734/OR/11 2011-10-26 HALINA DANCZOWSKA 2 000,00
porządkowanie akt dot. pozwoleń na wykonywanie
wewnętrznych instalacji gazowych z lat 1977-1982
3119 2011-11-14 132/GM/11 2011-11-08 TEATR STARY W LUBLINIE 0,00
Użyczenie - ul. Jezuicka 18 - statutowa działalność
statutowa Teatru Starego - dz. nr 99, (obr. 34, ark. 2)
3120 2011-11-14 128/GM/11 2011-10-27 DZIELNICOWY DOM KULTURY WĘGLIN 0,00
Użyczenie - ul. Judyma 2a - statutowa działalność kulturalna
i edukacyjna Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - dz. nr
78/3, cz. dz. nr 73/6 (obr. 39, ark. 5)
3121 2011-11-14 179/ST/11 2011-10-20 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ 27 000,00
Lubelski Zwiazek Piłki Ręcznej działania promocyjne w
rozgrywkach Puchar EHF w Rumunii
3122 2011-11-14 733/OR/11 2011-10-26 DARIUSZ GLINIECKI 2 800,00
porządkowanie akt dotyczących pozwoleń na budowę z lat
1980-1985
3123 2011-11-14 247/KP/11 2011-10-21 TOMASZ KULBOWSKI 1 100,00
Wykonanie zdjęć reportażowych podczas Kongresu Kultury
partnerstaw Wschodniego w dn. 21-23.10.2011
3124 2011-11-14 130/GM/11 2011-11-07 NOVA SP.J. 0,00
Dzierżawa - al. Tysiąclecia - działalność handlowo-usługowa
- cz. dz. nr 48/1, cz. dz. nr 48/12 (obr. 7, ark. 4)
3125 2011-11-14 47/SOI/11 2011-10-27 NADIA GERGAŁO 1 700,00 korekta językowa treści portalu www.study.lublin.eu
281
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3126 2011-11-14 261/KP/11 2011-11-14 JAKUB SZWED 6 000,00
Wykonanie autorskiego widowiska widowiska ogniowego w
dn. 17.11.2011 w Lublinie z okazji konferencji
organizowanej w ramach oficjalnego programu kulturalnego
Prezydencji Polski w Radzie UE
3127 2011-11-14 69/PN/11 2011-10-07 LWOWSKA RADA MIEJSKA 0,00
porozumiemie (umowa partnerska) z Komitetem
Wykonawczym Miasta Brześć i Radą Miejską Lwowa o
współpracy dt projektu "Bliżej siebie. Trzy kultury - jedna
Europa (...)" w ramach programu PL-BY-UA
3128 2011-11-15 49/SOI/11 2011-10-31 ANNA JURYS 3 000,00
koordynacja działań związanych z portalem
www.wybierzlublin.pl
3129 2011-11-15 142/OW/11 2011-10-27 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 57 024,00
Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek
pomocniczych dla uczniów niewidomych
3130 2011-11-15 95/ZDM/11 2011-11-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 128 412,00
Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingu w pasie
drogowym ul. Długosza (pomiędzy ul.Leszczyńskiego a
ul.Przy Stawie) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
3131 2011-11-15 94/ZDM/11 2011-11-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 91 881,00
Zaprojektowanie i wykonanie budowy miejsc postojowych w
pasie drogowym ul. Orlika-Ruckemana w Lublinie oraz
pełnienie nadzoru autorskiego.
3132 2011-11-15 88A/ZDM/11 2011-10-03
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
267 338,09
Wykonanie robót uzupełniających na inwestycji
realizowanej p.n. Budowa ulicy Grygowej w Lublinie na
odcinku od al.Witosa do ul.Droga Męczenników Majdanka
(włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Drogą Meczenników
Majdanka)-kable do oświetlenia drogowego.
3133 2011-11-15 120/IR/11 2011-10-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidujących z
projektowaną inwestycją przebudowy ul.Zamkowej(od
Bramy Grodzkiej do końca wiaduktu.
3134 2011-11-15 183/ST/11 2011-11-03
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
11 000,00
UKS Widok Spnr51 promocja -Turniej piłki nożnej dziewcząt
5.11.2011 r
3135 2011-11-15 100/IR/11 2011-11-07
MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z
O.O.
11 070,00
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n. "Budowa
Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"
3136 2011-11-15 784/OR/11 2011-10-27
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
23 786,80 dostawa wody i odprowadzanie ścieków Podwale #A
282
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3137 2011-11-15 19/PL/11 2011-11-14
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
3 841 682,00
ODSZKODOWANIE ZA OBNIŻENIE WARTOŚCI
NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANEJ Z WEJŚCIEM W ŻYCIE
UCHWAŁY NR 343/XIX/2008 RADY MIASTA LUBLIN Z DNIA
24 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ IV - OBSZAR A
3138 2011-11-16 88B/ZDM/11 2011-11-03 ELPIE SP. Z O. O. 138 990,00
Budowa oświetlenia drogowego fragm. ul. Nałęczowskiej
(etap II)- odc. od ul. Sobótki do ul. Lędzian.
3139 2011-11-16 480/KL/11 2011-11-02 MATEUSZ WAWRUCH 2 200,00
aktualizowanie bazy danych dotyczacej najważnuiejszych
cyklicznych wydarzeń kulturalnych
3140 2011-11-16 92/ZDM/11 2011-11-07
BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ
ZDZISŁAW
98 215,50
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika w
rejonie ul.rycerskiej w obrębie działek nr 14/9
(obr.30ark.1),44,16/5(obr.30ark.2).
3141 2011-11-16 87/ZDM/11 2011-10-26 HANNA GORGOL 0,00
"Budowa oświetlenia drogowego w ul. Franciszka
Grabowskiego"
3142 2011-11-16 123/IR/11 2011-10-18
PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ
KUSZTELAK
59 040,00
sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego podczas
realizacji zadania inwestycyjnego : budowa krytej pływalni i
hali sportowej przy ul. Łabędziej
3143 2011-11-16 96/ZDM/11 2011-11-09
SQL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
301 350,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z
wykonaniem ścieżki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie,
odcinek od ul.J.Chęcińskiego do istniejącego przejścia w
rejonie skrzyzowania z al.M.Smorawińskiego w Lublinie-
UMOWA ZOSTAŁA ZERWANA NALICZONE KARY UMOWNE
3144 2011-11-16 91/ZDM/11 2011-11-07
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE "SIGMAN" KOWALCZYK
SŁAWOMIR
88 227,58
Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul.
Przeskok w Lublinie na odcinku od ul. Przeskok w Lublinie
na odcinku od ul.Piekarskiej do zjazdu na posesję Przeskok
31 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
3145 2011-11-16 39/GD/11 2011-11-07
SELINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 150,00
Dostosowanie istniejącej przegladarki Rejestru Cen i
Wartosci Nieruchomości do aktualnych wymogów internetu.
3146 2011-11-16 484/KL/11 2011-11-14
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW.
MICHAŁA ARCHANIOŁA
4 500,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - IV Zaduszki
Rockowe
3147 2011-11-17 253/KP/11 2011-10-26 BEATA STELMASZUK 1 430,00
Autorskie wykonanie dwóch projektów aniołów, które
zostaną wykorzystane w celach promocyjnych Miasta
Lublin.
3148 2011-11-17 67/PN/11 2011-11-08 PW BP TOUR PIOTR BREWCZAK 3 960,00
Transport osób i gadżetów promocyjnych na trasie Lublin -
Poznań - Lublin w ramach projektu "Marka EkoLublin"
283
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3149 2011-11-17 134/GM/11 2011-11-15 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 0,00
Użyczenie - ul. Podwale 3a i 3b - sala gimnastyczna wraz z
pomieszczeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na
prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów
szkoły - dz. nr 45/5, dz. nr 45/4 (obr. 34, ark. 3)
3150 2011-11-17 43/SOI/11 2011-10-17 LEGRA SP Z O.O. 22 140,00
Druk folderu promocyjnego Lublina w ilosci 8.000 szt. w 5
wersjach językowych
3151 2011-11-17 135/IR/11 2011-10-27 SLX SP.Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 110/IR/11 na dostawę i montaz
dodatkowego wyposażenia dla Teatru Starego - zmiana
terminu umowy
110/IR/11 2011-09-22 SLX SP.Z O.O. 900 000,80
Dostawa i montaż dodatkowego wyposazenia dla Teatru
Starego w Lublinie - plenerowe mobilne zestawy
transmisyjne z uposażeniem.
3152 2011-11-17 133/GM/11 2011-11-15 ANNA KORPACKA 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
1/17 (obr. 4, ark. 8)
3153 2011-11-17 252/KP/11 2011-10-24 GRZEGORZ IGNACIUK 900,00
Wykonanie zapowiedzi filmowej Festiwalu Bożego
Narodzenia, z przeniesieniem praw autorskich
3154 2011-11-18 56/IT/11 2011-10-28 DMK SOFT S.C. 16 678,80 Świadczenie usług serwisowych Systemu USC
3155 2011-11-18 99/ZDM/11 2011-11-15 POWIAT LUBELSKI 0,00
Umowa w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Lubelskiego przy realizacji zadania pn.:Przebudowa drogi
powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka-Dominów,
polegająca na budowie chodnika przy ul. Strojnowskiego w
Gminie Głusk
3156 2011-11-18 75A/ZDM/11 2011-10-18 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 0,00
Aneks do umowy o udostępnienie nieruchomości nr
72/SRP/U/MK/2010 na czas trwania inwestycji - budowa
sieci wodociagowej w ul Kleopatry i Wojciechowskiej w
Lublinie
UM/76/IN/10 2010-09-02 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 2 072,22
udostępnienie nieruchomości na czas trwania inwestycji -
budowa sieci wodociagowej w ul Kleopatry i
Wojciechowskiej w Lublinie
3157 2011-11-18 43/MKZ/11 2011-11-03 LECHOSŁAW LAMEŃSKI 17 000,00
"Diagnoza stanu inwentaryzacji zasobu dziedzictwa
kulturowego miasta Lublin wraz z rekomendacjami zakresu
niezbędnej korekty i kierunków zmian"
3158 2011-11-18 370/ZSS/11 2011-11-28 MARTA ŻOŁĘDOWSKA 1 500,00
Przeprowadzenie w dniu 28 listopada 2011 r. szkolenia dla
organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz pracowników Urzędu
Miasta Lublin
284
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3159 2011-11-21 90/ZDM/11 2011-11-07
KZA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI I
TELEKOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA
34 440,00
Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul.Romera do
budynku ul.Samsonowicza 1 w Lublinie
3160 2011-11-21 128/GK/11 2011-10-27
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
14 022,00 Dostawa i montaż 50 szt. stojaków rowerowych.
3161 2011-11-21 794/OR/11 2011-10-24 KONSPOŻ SP.J. 0,00
Opracowanie i dostarczenie instrukcji w terminie do
07.11.2011 r.
431/OR/11 2011-07-26 KONSPOŻ SP.J. 17 220,00
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 7
budynków Urzedu Miasta Lublin
3162 2011-11-21 141/OŚ/11 2011-11-07 APTEKA "PIGUŁA" S.C. 6,15 Umowa dzierżawy pojemnika na przeterminowane leki
3163 2011-11-21 10A/ZDM/11 2011-08-01
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
33 210,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę:kanału
technologicznego w ul.Radziwiłłowskiej,wzmocnienie studni
telekominikacycjnych w ul.Radziwiłłowskiej i 3- go Maja
oraz na przebudowę kanalizacji deszczowej w
ul.Radziwiłłowskiej i Staszica
3164 2011-11-21 811/OR/11 2011-09-08 KONRAD MAZURKIEWICZ 3 000,00
koordynacja wysyłki zawiadomień o powołaniu składów
OKW, wydawanie materiałów i dokumentów wyborczych,
zlecanie plakatowania obwieszczeń na terenie miasta
3165 2011-11-21 39/BK/11 2011-10-13 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 107 do umowy o prowadzenie rachunków
bankowych
1/BK/06 2006-10-26 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr
2444/Fn/CP/2006
3166 2011-11-21 263/KP/11 2011-11-16 MODART MARCIN KOMADOWSKI 40 000,00
Usługa zapewnienia i obsługi nośników promocyjnych na
potrzeby kampanii promocyjnej imprezy: Sylwester MIejski
2011-2012
3167 2011-11-21 108/ZDM/11 2011-11-21 MAREK STRUŻEK 0,00
Nieodpłatne przekazanie sieci wodociagowej i kanalziacji
sanitarnej w ul.Firlejowskiej w Lublinie wraz z przyłączami
do działki nr 8 wraz ze kosztorysami o przedmiarem robót.
3168 2011-11-21 140/OŚ/11 2011-10-28
APTEKA "ASPIRYNKA" SZAWRACKA MARIA
MAZUREK IZABELA MAZUREK JERZY S.C.
0,00
Aneks do umowy dzierżawy pojemnika na przeterminowane
leki
3169 2011-11-21 107/ZDM/11 2011-11-21 ANDRZEJ ORZECHOWSKI 0,00
Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociagowej w
drodze dojazdowej do ul.Pułaskiego w Lublinie z przyłączem
wodociągowym do posesji przy ul. Pułaskiego nr 18
3170 2011-11-21 104/ZDM/11 2011-11-21 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 32 964,00
Budowa miejsc postojowych przy ul.Rucianej -2szt oraz
budowa miejsc postojowych przy ul.Dziewanny -9szt.
285
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3171 2011-11-22 113/ZDM/11 2011-11-22 INTERBUD-LUBLIN S.A. 0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realziacją
inwestycji polegającej na budwoie zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej w Lublinie, na działce ewid. 1/64
(obr.10,ark.6) poprzez zrealizowanie podstawowy układ
komunikacyjny polegający na budowie ul. Ksawerego
Dunikowskiego
3172 2011-11-22 112/ZDM/11 2011-11-22
IDEA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z realizacją
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na działkach nr
ewid.15/4,15/6,15/8,15/9,15/10,15/11,15/14,15/16,15/17 i
15/19 (obr.28,ark.2) poprzez zrealizowanie istniejący układ
komunikacyjny polegający na budowie ul. Pana Balcera na
odcinku od Filaretów-ul.Skrzatów
3173 2011-11-22 106/ZDM/11 2011-11-22 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 22 017,00 Budowa miejsc postojowych przy ul.Probostwo -8 szt.
3174 2011-11-22 18/PL/11 2011-11-10
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW
POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
0,00
ANEKS DO UMOWY NR 3/PL/10 O WSPÓŁPRACY PRZY
ORGANIZACJI KONKURSU URBANISTYCZNO-
ARCHITEKTONICZNEGO OTWARTEGO NA PROJEKT
KONCEPCYJNY P.T. "PROJEKT REWITALIZACJI OBSZARU
PODZAMCZA W LUBLINIE".
3/PL/10 2010-09-30
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW
POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
50 000,00
UMOWA O WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI KONKURSU
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO OTWARTEGO NA
PROJEKT KONCEPCYJNY P.T. "PROJEKT REWITALIZACJI
OBSZARU PODZAMCZA W LUBLINIE".
3175 2011-11-22 481/KL/11 2011-11-07 MAREK DMOWSKI 3 000,00
Artystyczny występ z zespołem "Tipsy Train" podczas
koncertu 18 listopada 2011r.
3176 2011-11-22 812/OR/11 2011-11-07 TZ-CONSULTANS ZAWISTOWSKI TADEUSZ 4 400,00
szkolenie "Usprawnienie procesu wydawania decyzji
administracyjnych z zakresu urbanistyki - aspekty prawne"
Novus
3177 2011-11-22 102/ZDM/11 2011-11-21
PRZEDSIĘBIORSTWO "BUDWENT" SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 065,00
Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych w
pasie drogowym ul.Ułanów w Lublinie (na odcinku od
ul.Husarskiej do ul.Dragonów)
3178 2011-11-22 486/KL/11 2011-11-16
POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW
I ANIMATORÓW KLANZA
6 090,00 Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach:"W rytmie i bieli"
3179 2011-11-22 15/PL/11 2011-11-10 DANUTA URBAN 2 000,00 OPINIA EKOLOGICZNA
3180 2011-11-22 110/ZDM/11 2011-11-21 KRZYSZTOF KRÓL 0,00
Nieodpłatne przekazanie Gminie Lublin projektu
budowlanego sieci wodociagowej w ul.Kredowej wraz ze
STWiORB,kosztorysami i przedmiarem robót.
286
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3181 2011-11-23 105/ZDM/11 2011-11-21
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
32 861,12
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni
chodnika w ul.Świętokrzyskiej o długości 130m
3182 2011-11-23 142/OŚ/11 2011-10-31
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE "WAGRA"
WACŁAW OSTROWSKI
0,00 Aneks do umowy nr 107/OŚ/11
3183 2011-11-23 70/PN/11 2011-11-15
MULTIPRESS G. WODECKI, D. WODECKA
S.C.
416,72
Przygotowanie do druku, druk i dostawa talonów w ramach
akcji "Sadzonki za oponki" realizowanej w ramch projektu
Marka EkoLublin
3184 2011-11-23 139/IR/11 2011-11-02 ADA MUSIC KRĘCICHWOST SPÓŁKA JAWNA 227 763,87
dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru
Starego -Instrumenty muzyczne
3185 2011-11-23 140/OW/11 2011-11-04 HALINA HEBDA-GRABOWSKA 1 440,00
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie efektywnego i
prawidłowego wdrażania innowacyjnych scenariuszy
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
3186 2011-11-23 257/KP/11 2011-11-02 JUSTYNA GRZYWACZEWSKA 1 300,00
Zgromadzenie i redakcja materiałów informacyjnych
dotyczących inwestycji miejskich realizowanych w roku
2011 oraz planów inwestycyjnych na kolejne lata, na
potrzeby projektów promocyjnych.
3187 2011-11-23 72/PN/11 2011-11-08 AVE VISION BARTOSZ ŚWIGOŃ 12 915,00
Budowa stoiska wystawienniczego na czas Targów POL EKO
w Poznaniu w dniach 22-25.11.2011r. w ramach projektu
Marka EkoLublin
3188 2011-11-23 140/IR/11 2011-11-09 LENARTOWICZ ANDRZEJ LENARTOWICZ 190 650,00
dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru
Starego -ciężar samochód do transportu i przechowywania
dekoracji
3189 2011-11-23 68/PN/11 2011-11-04
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
13 517,70 Druk folderu promującego Markę EkoLublin
3190 2011-11-23 137/OW/11 2011-11-04 BARBARA LIS 1 440,00
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie efektywnego i
prawidłowego wdrażania innowacyjnych scenariuszy
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
3191 2011-11-23 126/GK/11 2011-11-14
USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD
CZOP
11 070,00
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego z
szacunkiem zadania realizowanego w trybie zaprojektuj i
wybuduj pt. Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w ul.Szmaragdowej w Lublinie
3192 2011-11-23 125/GK/11 2011-11-10
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
871,58
wykonanie 15 szt tabliczek informacyjnych : Zakaz
wyrzucania wszelkich odpadów pod karą grzywny
287
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3193 2011-11-23 127/GK/11 2011-11-14
USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD
CZOP
11 931,00
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego pt. Remont
wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie
ul.Azaliowej, Nadbystrzyckiej, Andersa, Zawilcowej, Romera
w Lublinie
3194 2011-11-23 73/PN/11 2011-11-15 P.P.H.U. OGRODNIK WRONA KRZYSZTOF 6 776,00
Wymiana talonów na materiał roślinny w ramach akcji
"Sadzonki za oponki" w ramach projektu Marka EkoLublin
3195 2011-11-23 141/OW/11 2011-11-04 JAROSŁAW BYLINA 1 368,00
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie efektywnego i
prawidłowego wdrażania innowacyjnych scenariuszy
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu informatyki w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
3196 2011-11-23 139/OW/11 2011-11-04 MARIOLA IWAN 1 380,00
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie efektywnego i
prawidłowego wdrażania innowacyjnych scenariuszy
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu chemii w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
3197 2011-11-23 143/OW/11 2011-11-07 CZWÓRKA SP. Z O.O. 8 610,00
Wykonanie 400 sztuk gadżetów promocyjnych w postaci
pamięci przenośnych (pendrive) o pojemności 4 GB z
wysuwanym zlączem USB, z nadrukiem, otworem na
smycz, w kolorze pomarańczowym, w związku z realizacją
projektu "Uczeń do potęgi"
3198 2011-11-24 746/OR/11 2011-09-26 KRZYSZTOF PASZCZYK 1 000,00 odbiór kart wyborczych
3199 2011-11-24 743/OR/11 2011-09-26 STEFAN MIKOŁAJCZUK 700,00 odbiór kart wyborczych
3200 2011-11-24 41/FE/11 2011-11-21 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 3 do umowy z dnia 15.10.2010 r. o
dofinansowanie Projektu pt. "Budowa "Akademii Golfa" nad
Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
001/MOSIR/A/10 2010-10-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 190 580,00
Umowa o dofinansowanie projektu : "Budowa Akademii
Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" w ramach
RPO WL
3201 2011-11-24 42/GD/11 2011-11-16 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 3 990,00
Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 93 z nieruchomościami sąsiednimi
oznaczonymi jak działki nr 74/1 i nr 74/2, położonymi w
pobliżu ul.Pszczelej (obr.52, ark.3).
3202 2011-11-24 365/ZSS/11 2011-11-18 MONIKA RĘBACZ 600,00
Przygotowanie wykładu na temat "Portret psychologiczny
dziecka krzywdzonego" i wygłoszenie go na konfrencji
"Koncepcja pomocy dziecku krzywdzonemu w mieście
Lublinie"
288
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3203 2011-11-24 362/ZSS/11 2011-11-18 ANITA WYŁUPEK 600,00
Przygotowanie wykładu na temat "Dziecko molestowane
seksualnie" i wygłoszenie go na konfrencji "Koncepcja
pomocy dziecku krzywdzonemu w mieście Lublinie"
3204 2011-11-24 791/OR/11 2011-09-08 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 1 800,00
koordynacja i organizacja prac związanych z
przygotowaniem i aktualizacją spisów wyborców
3205 2011-11-24 779/OR/11 2011-09-08 ELŻBIETA KŁOS 1 500,00
opracowanie skryptu weryfikującego z rejestrem wyborców
danych osobowych członków OKW, udział w
przeprowadzeniu testu ogólnokrajowego
3206 2011-11-24 735/OR/11 2011-09-08 GRAŻYNA KOPROWSKA 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisu wyborców
3207 2011-11-24 740/OR/11 2011-09-08 IWONA SORAL 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców
3208 2011-11-24 783/OR/11 2011-09-08 IWONA WOŹNIAK 500,00
wprowadzanie danych na platformę wyborczą,
przygotowanie danych do testu, weryfikowanie sum
kontrolnych protokołów
3209 2011-11-24 767/OR/11 2011-09-20 GRZEGORZ ZIELIŃSKI 1 500,00 szkolenia OKW
3210 2011-11-24 765/OR/11 2011-09-20 DAGMARA WLAZIŃSKA 1 500,00 szkolenia OKW
3211 2011-11-24 758/OR/11 2011-09-20 REGINA MAJEWSKA 1 650,00 szkolenia OKW
3212 2011-11-24 755/OR/11 2011-09-20 LESZEK GREGOROWICZ 1 900,00 szkolenia OKW
3213 2011-11-24 754/OR/11 2011-09-20 ANNA GAJOS 1 500,00 szkolenia OKW
3214 2011-11-24 749/OR/11 2011-09-26 DARIUSZ WALCZYNA 900,00 odbiór kart wyborczych
3215 2011-11-24 40/GD/11 2011-11-07
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"TEDBEST"
2 500,00
Opracowanie projektu podziału działki nr 3 położonej przy
Al.Tysiąclecia (obr.3, ark.1), mającego na celu wydzielenie
części nieruchoości zajętej na dzień 31.12.1998r pod pas
drogowy Al.Tysiąclecia.
3216 2011-11-24 364/ZSS/11 2011-11-18 MARZENA NOSEK 600,00
Przygotowanie wykładu na temat "Dziecko maltretowane z
punktu widzenia chirurga dziecięcego" i wygłoszenie go na
konfrencji "Koncepcja pomocy dziecku krzywdzonemu w
mieście Lublinie"
3217 2011-11-24 776/OR/11 2011-09-08 BEATA SKRZYPIEC 750,00 wprowadzanie danych na platformę wyborczą
3218 2011-11-24 745/OR/11 2011-09-26 DANIEL PAWLIKOWSKI 900,00 odbiór kart wyborczych
3219 2011-11-24 781/OR/11 2011-09-08 ANNA PIASECKA 2 900,00
prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi
informatycznej okw, przeprowadzenie szkolenia dla
operatorów okw, udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
w określonym terminie testu ogólnokrajowego
289
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3220 2011-11-24 134/OW/11 2011-10-26 RATAJEWSKA HALINA "GOŚCINIEC" 3 220,00
Usługa cateringowa w postaci 11 przerw kawowych , które
odbędą sie podczas szkoleń prowadzonych z nauczycielami
i nauczycielkami w październiku i listopadzie 2011 r. w
ramach projektu " Uczeń do potęgi"
3221 2011-11-24 57/IT/11 2011-10-12 MIKRONIKA 61 252,77
Wykonanie prac związanych z budową Miejskiego Centrum
Przetwarzania Danych: - usunięcie niedrożności w
istniejącej kanalizacji HDPE32 na przebudowywanej kablowj
linii światłowodowej relacji ZSS-PSBiG, - wykonanie dwóch
odprowadzeń wody deszczowej do rynien, - zmiana
systemu schładzania szaf na podstawie aktualizacji projektu
stanowiącej załacznik nr 1, - wykonanie umocnienia skarpy
z koszy gabonowych zgodnie ze zmanią do projektu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie budowy
muru oporowego stanowiącą załacznik nr 2, - zmiana
[przekroju WLZ z 4xLgY 25 mm2 na 4xLgY 120 mm2 na
odcinku 10m - dla zasilania szkoły z nowo projektowanego
przyłącza.
3222 2011-11-24 804/OR/11 2011-10-07 ELŻBIETA GUTALSKA 1 000,00 kontrola prowadzonej ewidencji księgowej
3223 2011-11-24 810/OR/11 2011-09-20 MARTA KULBAKA 2 200,00
koordynacja przygotowania materiałów i dokumentów dla
potrzeb OKW, przygotowanie zawiadomień o powołaniu
składów OKW
3224 2011-11-24 32/ZDM/11 2011-08-31 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 1 200,00
Aneks do umowy nr 2764/DM/2009 z dnia 27.08.2009 r.w
sprawie prakowania na wydzielonym stanowisku
postojowym zastrzeżonym
UM/2764/DM/2009 2009-08-27 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 1 200,00
Umowa w sprawie parkowania na wydzielonym stanowisku
postojowym zastrzeżonym
3225 2011-11-24 774/OR/11 2011-09-08 ŁUKASZ MAZUR 750,00 wprowadzanie danych na platformę wyborczą
3226 2011-11-24 768/OR/11 2011-09-20 EWA KOSZAŁKA 1 900,00 szkolenia OKW
3227 2011-11-24 751/OR/11 2011-09-20 ANDRZEJ BOROWSKI 1 650,00 szkolenia OKW
3228 2011-11-24 777/OR/11 2011-09-08 JANUSZ TARCZYŃSKI 300,00 zapewnienie łączności telefonicznej
3229 2011-11-24 792/OR/11 2011-09-26 GRZEGORZ MARCINIAK 1 000,00 koordynacja działań w zakresie transportu
3230 2011-11-24 138/OŚ/11 2011-11-10
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
29 700,00
Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją
szrotówka kasztanowcowiaczka (dotacja)
290
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3231 2011-11-24 129/GK/11 2011-11-04 KAZIMIERZ STELMASZCZUK 6 500,00
Uproszczony Projekt Budowlano-Wykonawczy pt.
Urządzenia melioracji wodnych zapewniające
odprowadzenie wód zalewajacych działki przy ul. Ciepłej
135/GK/11 2011-11-24 KAZIMIERZ STELMASZCZUK 0,00 przedłużenie terminu realizacji
3232 2011-11-24 181/ST/11 2011-11-03
TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
9 000,00
Towarzystwo Piłki Siatkowej umowa promocja Turniej Piłki
Siatkowej Kobiet 11.11.2011r.
3233 2011-11-24 786/OR/11 2011-09-08 JADWIGA LYSSY 1 400,00 aktualizacja rejestru wyborców
3234 2011-11-24 97A/ZDM/11 2011-11-14
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I
TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W
LUBLINI
33 825,00
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na
przebudowę ul.Sławinkowskiej w Lublinie, na odcinku od
ul.Zbożowej do granic miasta, polegającej na budowie
chodnika i oświetlenia drogowego.
28/ZDM/12 2012-02-10
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I
TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W
LUBLINI
0,00
Aneks do umowy nr 97/ZDM/11 z dnia 14.11.2011 w
sprawie opracowania projektu budowlanego i
wykonawczego na przebudowę ul. Sławinkowskiej w
Lublinie, na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta,
polegającej na budowie chodnika i oświetlenia drogowego.
109/ZDM/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I
TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W
LUBLINI
0,00
Aneks do umowy nr 97A/ZDM/11 z dn.14.11.2011 w
sprawie opracowania projektu budowlanego i
wykonawczego na przebudowę ul. Sławkowskiej w Lublinie,
na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta,polegającej na
budowie chodnika i oświetlenia drogowego (zmiana terminu
)
3235 2011-11-24 361/ZSS/11 2011-11-18 ELŻBIETA TRUBIŁOWICZ 600,00
Przygotowanie wykładu na temat "Zaniedbanie i przemoc w
rodzinie - rola ofiary i sprawcy" i wygłoszenie go na
konfrencji "Koncepcja pomocy dziecku krzywdzonemu w
mieście Lublinie"
3236 2011-11-24 739/OR/11 2011-09-08 EWA ZAWIŚLAK 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców
3237 2011-11-24 741/OR/11 2011-09-08 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców
3238 2011-11-24 799/OR/11 2011-10-07 DOROTA KUNA 1 000,00
ewidencja Zleceniobiorców i umów zleceń dotyczących
wyborów do Sejmu i Senatu RP
3239 2011-11-24 800/OR/11 2011-10-07 MAŁGORZATA MILER-DROZDA 1 000,00
ewidencja Zleceniobiorców i umów zleceń dotyczących
wyborów do Sejmu i Senatu RP
3240 2011-11-24 775/OR/11 2011-09-08 DARIUSZ KRAWCZUK 950,00 wprowadzanie danych na platformę wyborczą
3241 2011-11-24 772/OR/11 2011-09-08 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI 750,00 wprowadzanie danych na platformę wyborcza
3242 2011-11-24 770/OR/11 2011-09-20 KINGA MASŁOWSKA 1 450,00 szkolenia OKW
291
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3243 2011-11-24 769/OR/11 2011-09-20 DOROTA MENCZEWICZ 2 500,00 szkolenia OKW
3244 2011-11-24 757/OR/11 2011-09-20 JAROSŁAW JUNG 1 800,00 szkolenia OKW
3245 2011-11-24 86B/ZDM/11 2011-10-26
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
umowa zawarta z Województwem Lubelskim.Określenie
wzjamenych praw i obowiązków stron przy realziacji
zadania inwestycyjnego:Budowa chodnika,zatoki i zjazdu,
do obsługi komunikacyjnej siedziby Urzędu
Marszałkowskiego o łącznej pow.485 m2, realizowanego w
ramach Budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego na
działce przy ul.Grottgera 2 w Lublinie
3246 2011-11-24 803/OR/11 2011-10-07 EWA PLESZ 400,00 prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wyborów
3247 2011-11-24 360/ZSS/11 2011-11-18 TOMASZ RUZIK 800,00
Przygotowanie wykładu na temat "Uregulowania prawne
dotyczące dziecka krzywdzonego" i wygłoszenie go na
konfrencji "Koncepcja pomocy dziecku krzywdzonemu w
mieście Lublinie"
3248 2011-11-24 736/OR/11 2011-09-08 MARTA MICIUŁA 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców
3249 2011-11-24 737/OR/11 2011-09-08 GRAŻYNA TRYBUŁA 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców
3250 2011-11-24 802/OR/11 2011-10-07 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA 100,00
sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz
dekretowanie dokumentów księgowych związanych z
wyborami
3251 2011-11-24 760/OR/11 2011-09-20 JANUSZ PODGAJNY 2 000,00 szkolenia OKW
3252 2011-11-24 744/OR/11 2011-09-26 KAZIMIERZ KRÓL 800,00 odbiór kart wyborczych
3253 2011-11-24 787/OR/11 2011-09-08 WANDA LIPSKA 1 400,00 aktualizacja rejestru wyborców
3254 2011-11-24 797/OR/11 2011-10-07 MAŁGORZATA WAWRUCH 850,00
sporządzanie zleceń płatniczych w systemie elektronicznym
oraz po zaakceptowaniu przesłanie ich do banku
3255 2011-11-24 738/OR/11 2011-09-08 MAŁGORZATA KRAKOWIAK 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców
3256 2011-11-24 58/IT/11 2011-10-12 MIKRONIKA 0,00 Aneks do umowy nr 38/IT/10. (zmiana terminu wykonania).
38/IT/10 2010-11-30 MIKRONIKA 1 582 340,00
Wykonanie adaptacji pomieszczenia oraz dostawa urządzeń
elektrycznych, telekomunikacyjnych i wyrobów
budowlanych wraz z ich montażem w Państwowych
Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie przy al.
Racławickich 5 w celu dostosowania sali lekcyjnej na
serwerownię Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych.
3257 2011-11-24 809/OR/11 2011-09-08 LUCYNA BARYŁA 2 200,00
przygotowanie i rozliczanie dokumentów finansowych
związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu RP
292
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3258 2011-11-24 750/OR/11 2011-09-26 ZYGMUNT FAŁEK 800,00 odbiór kart wyborczych
3259 2011-11-24 139/OŚ/11 2011-11-10
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
44 000,00
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Lublina
(dotacja)
3260 2011-11-24 41/GD/11 2011-11-09 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C. 13 031,85
Sporządzenie operatów szacunkowych dla określenia
wartości 13 nieruchomości niezabudowanych, przejętych
pod ulicę Do Dysa.
3261 2011-11-24 359/ZSS/11 2011-11-18 KONRAD OLEJNICZAK 300,00
Przygotowanie wykładu na temat "Prezentacja działalności
Stowarzyszenia STOP w zakresie udzielania profesjonalnej
pomocy ofiarom przemocy" i wygłoszenie go na konfrencji
"Koncepcja pomocy dziecku krzywdzonemu w mieście
Lublinie"
3262 2011-11-24 790/OR/11 2011-09-08 IWONA NOWOGRODZKA 1 450,00 przygotowywanie i aktualizacja spisów wyborców
3263 2011-11-24 807/OR/11 2011-09-08 MAGDALENA WLAZŁO 3 000,00
koordynacja i przygotowanie umów zleceń dla osób
współpracujących z Miejskim Biurem ds. wyborów,
przygotowanie zamówień dot. zakupó w zw. z wyborami do
Sejmu i Senatu RP
3264 2011-11-24 806/OR/11 2011-10-07 JOANNA SAMPOLSKA-PASIECZNA 850,00
sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz
dekretowanie dokumentówksięgowych związanych z
wyborami
3265 2011-11-24 808/OR/11 2011-09-08 EDYTA SICZEK 2 700,00
przygotowanie materiałów i dokumentów dla potrzeb OKW,
pomoc w sporządzaniu umów dla osób współpracujących z
Miejskim Biurem ds. Wyborów
3266 2011-11-24 31/ZDM/11 2011-08-31 PIZZERIA NIRVANA ANDRZEJ DEMCZUK 600,00
Umowa w sprawie parkowania na wydzielonym stanowisku
postojowym zastrzeżonym zawarty z Andrzejem
Demczukiem
3267 2011-11-24 761/OR/11 2011-09-20 KATARZYNA RYMUSZKO 1 800,00 szkolenia OKW
3268 2011-11-24 785/OR/11 2011-09-08 RENATA WOLSKA 1 350,00 przygotowywanie i aktualizacja spisów wyborców
3269 2011-11-24 798/OR/11 2011-10-07 BEATA WALENCIK 700,00 prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wyborów
3270 2011-11-24 86A/ZDM/11 2011-10-26
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
umowa zawarta z Województwem Lubelskim.Określenie
wzjamenych praw i obowiązków stron przy realziacji
zadania inwestycyjnego:Budowa chodnika,zatoki i zjazdu,
do obsługi komunikacyjnej siedziby Urzędu
Marszałkowskiego o łącznej pow.485 m2, realizowanego w
ramach Budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego na
działce przy ul.Grottgera 4 w Lublinie
293
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3271 2011-11-24 363/ZSS/11 2011-11-18 AGNIESZKA ZIELIŃSKA 600,00
Przygotowanie wykładu na temat "Metodyka pracy organów
i instytucji w zakresie opieki nad dziećmi dotkniętymi
przemocą - współdziałanie i przepływ informacji" i
wygłoszenie go na konfrencji "Koncepcja pomocy dziecku
krzywdzonemu w mieście Lublinie"
3272 2011-11-24 742/OR/11 2011-09-08 EWA BONDARUK 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców
3273 2011-11-24 782/OR/11 2011-09-08 JAN SZYMONA 1 200,00
przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych:
kandydatów do OKW oraz operatorów obsługi
informatycznej
3274 2011-11-24 380/ZSS/11 2011-11-22 URSZULA PAŹDZIOR 300,00
Przygotowanie wykładu na temat "Prezentacja działalności
Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Potrzebującym >>AGAPE<
3275 2011-11-24 805/OR/11 2011-10-07 EWELINA SŁOWIK 400,00 prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wyborów
3276 2011-11-24 773/OR/11 2011-09-08 DOMINIK ŁOLIK 850,00 wprowadzanie danych na platformę wyborczą
3277 2011-11-24 766/OR/11 2011-09-20 MARTA ZAJĄCZKOWSKA 1 800,00 szkolenia OKW
3278 2011-11-24 764/OR/11 2011-09-20 AGNIESZKA WEREMKO 2 900,00 szkolenia OKW
3279 2011-11-24 762/OR/11 2011-09-20 SŁAWOMIR SKOWRONEK 2 500,00 szkolenia OKW
3280 2011-11-24 759/OR/11 2011-09-20 MAŁGORZATA NIEZNAJ 1 350,00 szkolenia OKW
3281 2011-11-24 756/OR/11 2011-09-20 MARTA WÓJTOWICZ 1 500,00 szkolenia OKW
3282 2011-11-24 753/OR/11 2011-09-20 JADWIGA FURMANIAK 2 000,00 szkolenia OKW
3283 2011-11-24 752/OR/11 2011-09-20 ANNA BULIŃSKA 1 500,00 szkolenia OKW
3284 2011-11-24 778/OR/11 2011-09-08 PAWEŁ STASIECZEK 300,00 zapewnienie łączności telefonicznej
3285 2011-11-24 780/OR/11 2011-09-08 PAWEŁ LUTY 650,00 wprowadzanie danych na platformę wyborczą
3286 2011-11-24 747/OR/11 2011-09-26 ROBERT SZYMAŃSKI 1 000,00 odbiór kart wyborczych
3287 2011-11-24 748/OR/11 2011-09-26 GRZEGORZ SZARUGA 900,00 odbiór kart wyborczych
3288 2011-11-24 101B/ZDM/11 2011-11-18
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I
TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W
LUBLINI
39 975,00
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na
budowę chodnika i oświetlenia drogowego w ul.Dożynkowej
w Lublinie, na odcinku od istniejącego chodnik na
wysokości posesji nr 40 do ul. Orzechowej
3289 2011-11-24 801/OR/11 2011-09-26 RENATA DZIEWIĘCKA-BASAK 500,00 wypłata diet osobom będącym członkami OKW
294
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3290 2011-11-24 33/ZDM/11 2011-08-31 SPÓŁDZELCZY BANK POWIATOWY 14 400,00
Aneks do umowy nr 57/DM/10 Z DNIA 30.08.2010 w
sprawie parkowania na wydzielonym stanowisku
postojowym zastrzeżonym
UM/57/DM/10 2010-08-30 SPÓŁDZELCZY BANK POWIATOWY 14 400,00
Gmina oddaje Parkującemu miejsce w pasie drogowym
ulicy Chopina, dla potrzeb parkowania na prawach
wyłączności na wydzialonym stanowisku postojowym
zastrzeżonym, zwanym "kopertą" - 2 szt.
3291 2011-11-24 763/OR/11 2011-09-20 AGNIESZKA STĘPIEŃ 1 400,00 szkolenia OKW
3292 2011-11-25 250/KP/11 2011-10-21 SYNERGIA SP. Z O.O. 0,00 Aneks nr 2 do umowy nr 11/KP/11 z dn. 07.03.2011
11/KP/11 2011-03-07 SYNERGIA SP. Z O.O. 17 712,00
Przeprowadzenie mystery shopping, instrukrtażudla nowych
pracowników oraz organizacja i realiacja drugiej edycji
programu Miasto Poleca
3293 2011-11-25 142/IR/11 2011-11-17 CZEGEKO SP. Z O. O. 221 400,00
pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad
realizacją zadania pn: "Renowacja klasztoru
powizytkowskiego na centrum działań artystycznych"
3294 2011-11-25 182/ST/11 2011-11-03
ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY
SPECJALNE POLSKA LUBELSKIE
3 000,00
Olimpiady Specjalne Polska Lubelskie umowa promocji
turniej koszykówki Olsztyn 10-13.11.2011
3295 2011-11-25 100A/ZDM/11 2011-11-15 ADA-LIGHT SP. Z O.O. 174 660,00
Budowa oświetlenia drogowego w ul.Biskupińskiej w
Lublinie
92/ZDM/12 2012-05-18 ADA-LIGHT SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 100A/ZDM/11 z dn.15.11.2011 w
sprwie budowy oświetlenia drogowego ul. Biskupińskiej w
Lublinie
3296 2011-11-25 101/ZDM/11 2011-11-15
ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI
INŻYNIERSKIEJ BUDOWNICTWA
DROGOWEGO TOM
6 200,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szafki
oświetleniowej wraz z przyłączeniem zasilającym szafkę dla
potrzeb oświetlenia ul.S.Węglarza w Lublinie
3297 2011-11-25 371/ZSS/11 2011-11-21
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
4 305,00 objęcie ochroną imprezy "I Turniej (...)
3298 2011-11-25 8A/ZDM/11 2011-07-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks do umowy 2613/IN/2008 W SPRAWIE USUNIĘCIA
KOLIZJI UL.ZELWEROWICZA
UM/2613/IN/2008 2008-09-15 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
UMOWA NR 84/ZE-2/TU/P/2008 O PRZEBUDOWĘ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH I PRZEKAZANIE NA MAJĄTEK
WYBUDOWANEJ SIECI UL .ZELWEROWICZA NA ODCINKU OD
UL.POLIGONOWEJ DO UL.CHOINY,KOLIDUJĄCYCH Z
PROJEKTOWANĄ UL.ZELWEROWICZA
3299 2011-11-25 488/KL/11 2011-11-24 TERESA KSIĘSKA-FALGER 500,00
opracowanie i wygłoszenie autorskiego "słowa o muzyce"
podczas "Narodowego Koncertu Listopadowego"
295
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3300 2011-11-25 487/KL/11 2011-11-15
ELŻBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKÓW
1 230,00
ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ - KONCERT MUZYKI
POWAŻNEJ
3301 2011-11-25 258/KP/11 2011-11-07 GRZEGORZ IGNACIUK 3 000,00
Wykonanie zapowiedzi filmowej imprezy promocyjnej
Sylwester 2011-2012 z przeniesieniem praw autorskich
3302 2011-11-28 28/BM/11 2011-11-18
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
4 496,00
Przekazanie środków finansowych na zakup materiałów,
które zostaną wykorzystane do prowadzenia działalności
profilaktyczno - edukacyjnej przez KMP w Lublinie.
3303 2011-11-28 137/OŚ/11 2011-11-10
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
70 000,00
Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta
Lublin
143/OŚ/11 2011-12-02
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-32 470,00
Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta
Lublin
3304 2011-11-29 58/SOI/11 2011-11-21 RADIO ER 0,00
Objęcie patronatem medialnym przez Radio ER imprezy
promocyjnej "Sylwester Miejski 2011 - 2012"
3305 2011-11-29 150/IR/11 2011-11-24 WARBUD S.A 34 255 008,00
renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań
artystycznych w Lublinie
44/IR/13 2013-03-26 WARBUD S.A 0,00
Aneks nr 1 - przedłużenie terminu wykonania umowy nr
150/IR/11dot. renowacja klasztoru powizytkowskiego
3306 2011-11-29 5/BRM/11 2011-11-14 URSZULA BOGUTA 2 300,00
przygotowanie materiałów i analiz ekonomicznych na
potrzeby Przewodniczącego RM
3307 2011-11-29 151/IR/11 2011-11-21
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
333 000,00
Umowa nr 2011/0728/1027/UDOT/DIS/ES dotacji na
dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa
zawartej dnia 21.11.2011 r. w Warszawie pomiędzy
Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Lublin, dot.
Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie i
wielofunkcyjne oraz boisko wielofunkcyjne wraz z
zapleczem sanitarno-szatniowym), przy Szkole
Podstawowej Nr 29 w Lublinie, ul. Wajdeloty 1.
3308 2011-11-29 374/ZSS/11 2011-11-21 RAFAŁ KALINOWSKI 150,00 Sędziowanie meczów piłki nożnej
3309 2011-11-29 59/SOI/11 2011-10-25 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 0,00 Współpraca w obszarze promocji naukowo - gospodarczej
208/SOI/13 2013-10-01 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy 59/SOI/11 z dnia 25.10.2011.
3310 2011-11-29 42/FE/11 2011-11-09
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr 1/331 do umowy dotacji z dnia 15.07.2011 r. o
dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
"Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie".
296
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
25/FE/11 2011-07-15
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3 227 794,68
Umowa nr 338/2011/Wn-03/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w
formie dotacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
"Termomodernizacja Centrum Edukacji Zawodowej i
Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie" w ramach
systemu Zielonych Inwestycji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3311 2011-11-29 43/FE/11 2011-11-09
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr1/332 do umowy pożyczki z dnia 15.07.2011 r. o
dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
"Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie".
26/FE/11 2011-07-15
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
6 455 589,37
Umowa nr 337/2011/Wn-03/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w
formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
pt "Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie" ze
srodków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
3312 2011-11-29 367/ZSS/11 2011-11-14 POLIMEDIA SP. Z O. O. 12 300,00
Udział Reprezentacji Artystów Polskich w Turnieju
profilaktyczno-sportowym
3313 2011-11-29 50/SOI/11 2011-10-26 "GRAF-MARINA" S. C. 14 035,00
usługa cateringowa dla 200 osób podczas Gali
Przedsiębiorczości 2011
3314 2011-11-29 373/ZSS/11 2011-11-21 KAMIL NARECKI 150,00 Sędziowanie meczów piłkarskich
3315 2011-11-30 100/ZDM/11 2011-11-15
ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI
INŻYNIERSKIEJ BUDOWNICTWA
DROGOWEGO TOM
55 350,00
Wykonanie podziału na etapy projektu wykonawczego
przebudowy ul. Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece
Czerniejówka do granic miasta
3316 2011-11-30 87A/ZDM/11 2011-10-27
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00
Anekd do umowy nr 101/DM/11 Z DNIA 28.06.2011 w
sprawie opracowania kompletnej dokumentacji dla budowy
drogi serwisowej w ciągu al.Solidarności w Lublinie od
wjazdu do PZMOT do ul. Browarnej oraz sprawowanie
nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji. zmiana
terminu opracowania dokumentacji
UM/101/DM/11 2011-06-28
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
47 970,00
Opracowanie kompletnej dokumentacji dla budowy drogi
serwisowej w ciągu al. Solidarności w Lublinie od wjazdu do
PZMOT do ul. Browarnej oraz sprawozdanie nadzorów
autorskich nad realziacją inwestycji.
3317 2011-11-30 375/ZSS/11 2011-11-22 BOGUSŁAW BYRSKI PROJEKT KULTURA 7 000,00 Przeprowadzenie imprezy z okazji Mikołaja
297
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3318 2011-11-30 87B/ZDM/11 2011-10-27
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 100/DM/11 z dnia 28.06.2011 w
sprawie opracowania kompletnej dokumentacji dla budowy
drogi serwisowej w ciagu al.Tysiąclecia w Lublinie odcienk
od ul. Mełgiewskiej do skrzyżowania z ul. Białkowska Góra
wraz ze skrzyżowaniem z dojazdem do stacji paliw Statoil.
UM/101/DM/11 2011-06-28
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
47 970,00
Opracowanie kompletnej dokumentacji dla budowy drogi
serwisowej w ciągu al. Solidarności w Lublinie od wjazdu do
PZMOT do ul. Browarnej oraz sprawozdanie nadzorów
autorskich nad realziacją inwestycji.
3319 2011-11-30 146/OW/11 2011-11-21 ANNA GÓRKA ADW DESIGN 32 002,48
Dostawa artykułów szkolnych (część I) na potrzeby
realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w
Gminie Lublin"
3320 2011-12-01 61/IT/11 2011-11-18 STRATUS SP. J 7 257,00
Wykonanie dokumantacji technicznej telewizji dozorowej
oraz rozwiązań multimedialnych dla zadania "Budowa
Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie" zgodnie ze
"Studium Wykonalności Projektu" stanowiącego załącznik
nr 1 do umowy.
3321 2011-12-01 519/KL/11 2011-11-24 LECH GĄSIOR 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (II skrzypce) NKL
3322 2011-12-01 489/KL/11 2011-11-24 PIOTR WIJATKOWSKI 4 000,00
występ w charakterze dyrygenta podczas "Narodowego
Koncertu Listopadowego"
3323 2011-12-01 142/GM/11 2011-11-24 KREGLICKI JOZEF 0,00
Dzierżawa - Aneks - ul. Konstantynów - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 60/4 (obr. 15, ark. 2)
3324 2011-12-01 141/GM/11 2011-11-22 KAMINSKA KRYSTYNA 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinek 43 - uprawy - cz. dz. nr 103 (obr.
32, ark. 3)
3325 2011-12-01 137/IR/11 2011-10-11
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WÓJCIK
65 792,85
wykonanie remontu pomieszczeń parteru oraz wykonanie
pochylni przy wejściu do budynku, przy ul. Leszczyńskiego
23 w Lublinie.
3326 2011-12-01 140/GM/11 2011-11-21
NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
FAMILIA SPÓŁKA PARTNERSKA DANIŁOŚ,

0,00
Dzierżawa - ul. Juranda 9B - miejsca postojowe dla czterech
samochodów osobowych - cz. dz. nr 45/8 (obr. 28, ark. 1)
3327 2011-12-01 143/IR/11 2011-11-21 POLITECHNIKA LUBELSKA 2 745,36
badanie materiału przedypki technologicznej (wykonanej)
pomiędzy warstwami odpadów na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Rokitnie
298
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3328 2011-12-01 259/KP/11 2011-11-09 TRIAS S.A. 2 028 073,20
Wykonanie ekspozycji wystaw zgodnie z projektem
plastycznym, przygotowanie multimediów wraz z
tłumaczeniami oraz zakup i instalacja sprzętu
multimedialnego, audiowizualnego, dzwiękowegom
sterowania oraz systemów zabezpieczeń
3329 2011-12-01 490/KL/11 2011-11-24 BEATA BILIŃSKA 5 555,00
występu w charakterze solistki podczas "Narodowego
Koncertu Listopadowego"
3330 2011-12-01 62/IT/11 2011-11-17 PARSER SP. Z O.O. 13 140,09
Dostawa sprzętu komputerowego - notebook z
oprogramowaniem - 3 sztuki, urządzenie wielofunkcyjne
laserowe monochromatyczne A4 - 3 sztuki na potrzeby
projektu "SzOK przez cały rok"
3331 2011-12-01 138/IR/11 2011-10-21
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
TECHNICZNYCH " TECHNUS" SP. Z O.O.
0,00
Aneks nr 2 do umowy 3/III/2011 -Projektuj i wybuduj -
wyposaż Akademię Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w
Lublinie
3332 2011-12-01 101/IR/11 2011-07-01
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
TECHNICZNYCH " TECHNUS" SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy Nr 3/III/2011 - Projektuj-buduj-wyposaż
Akademię Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie -
komparycja umowy.
3333 2011-12-01 145/GM/11 2011-12-01
ELŻBIETA SOCHA EL-PARK FIRMA
USŁUGOWO-HANDLOWA
0,00
dzierzawa - ul. Obrońców Pokoju - parking płatny
niestrzeżony cz. dz. nr 44/1 (obr. 41, ark.3)
3334 2011-12-01 409/ZSS/11 2011-12-02 ELŻBIETA SEREDYN 600,00
przygotowanie i przeprowadzenie wykładu na konferencji w
dniu 20.XII.2011
3335 2011-12-01 139/GM/11 2011-11-17 EWA PRZYWECKA 0,00
Dzierżawa - ul. Sławińkowska - zieleń przydomowa - cz. dz.
nr 459/3 (obr. 31, ark. 5)
3336 2011-12-01 133/OW/11 2011-10-26
POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W
PUŁAWACH
360,00
Przeprowadzenie 3 - godzinnego szkolenia dla 70
nauczycieli i nauczycielek matematyki, chemii, fizyki i
informatyki z zakresu wykorzystania metod twórczego i
logicznego myślenia w nauczaniu przedmiotów ścisłych w
ramach projektu " Uczeń do potęgi"
3337 2011-12-02 71/SOI/11 2011-12-02 PAWEŁ TYPIAK 2 000,00 prowadzenie imprezy promocyjnej "Sylwester Miejski"
3338 2011-12-02 483/KL/11 2011-11-10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"
CZECHÓW
3 800,00
zakup usług kulturalnych: warsztaty wielokulturowe,
warsztaty scrapbooking, cykl zajęć dla seniorów, wernisaż
fotografii A. Rakoczy
3339 2011-12-02 482/KL/11 2011-11-04
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"
CZECHÓW
7 000,00
zakup usługi kulturalnej: Kino Familijne, spektakl
"Malowane słowej i obiektywem", koncert "W świątecznym
nastroju", program poetycko-muzyczny "Moja wierna
mowo", koncert "W salonie braci Wieniawskich"
299
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3340 2011-12-02 491/KL/11 2011-11-24 FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE 7 500,00 kultura i sztuka - Miasto Kultury "Koncert Wigilijny"
3341 2011-12-02 557/KL/11 2011-11-23
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
1 862,95
udzielenie licencji jednorazowej na publiczne wykonanie
utworów podczas Narodowego Koncertu Listopadowego
3342 2011-12-02 381/ZSS/11 2011-11-18 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 123,00
Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów w
ramachI Turnieju profilaktyczno-sportowego w dniu 26
listopada 2011 r.
3343 2011-12-02 101A/ZDM/11 2011-11-18
STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
STANISŁAW KRÓL
209 424,47
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej
na budowie chodnika w ul. Sławinkowskiej na odcinku od
istniejącego chodnika w rejonie zjazdu na boisko za ul.
Świerkową do ul. Zbożowej w Lublinie oraz pełnienie
nadzoru autorskiego.
3344 2011-12-05 369/ZSS/11 2011-12-02
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Aneks Nr 2 do umowy użyczenia Nr 248/WSS/CP/2006 z
dnia 26 stycznia 2006 r. (nie wprowadzonej do systemu
CRU KSAT) dotyczącej przekazania na rzecz Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie do bezpłatnego używania
komputera przenośnego z oprogramowaniem
3345 2011-12-05 269/KP/11 2011-11-25 DOBROWOLSKA ANNA 5 535,00
Wynajem, obsługa, montaż i demontaż barierek ochronnych
w dn. 30.12.2011 - 01.01.2012 na potrzeby organizacji
imprezy Sylwester Miejski na Placu Litewskim w Lublinie.
3346 2011-12-05 368/ZSS/11 2011-12-02
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Aneks Nr 2 do umowy użyczenia Nr 247/CP/WSS/2006 z
dnia 26 stycznia 2006 r. (nie wprowadzonej do systemu
CRU KSAT) dotyczącej przekazania na rzecz Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie do bezpłatnego używania 2
zestawów dowodowych analizatorów wydechu z drukarkami
3347 2011-12-05 60/IT/11 2011-10-25 GDELA KRYSTYNA AKUSTICA.MED 0,00
Bezpłatne testowanie wideofonu Grandstream GXV 3175
(sn:20NFZVFB6031F00A) przez okres 30 dni.
3348 2011-12-05 821/OR/11 2011-11-18 PRESSPUBLICA SO. Z O.O WARSZAWA 22 140,00
zamieszczanie ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu
ogólnopolkim na stronach ogłoszeniowych do 4500 cm2
część 2
3349 2011-12-05 244/KP/11 2011-10-14 FIRMA H-U "EFEKT" ZAJĄC TERESA 13 038,00
Przygotowanie oraz realizacja pokazu pirotechnicznego
podczas imprezy : Sylwester Miejski w dn. 01.01.2012 na
terenie Pl. Litewskiego w Lublinie.
3350 2011-12-05 143/GM/11 2011-12-02 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS 184,50
przyholowanie samochodu osobowego marki Volvo S40 z
parkingu POLMOSU na parking Urzędu Miasta
3351 2011-12-05 75/PN/11 2011-11-14 GRZEGORZ KONDRASIUK 5 000,00
Opracowanie Księgi Kulturowego Partnerstwa Wschodniego
Tom I, wydawnictwa podsumowującego pierwszy Kongres
Kultury Partnerstwa Wschodnioego
300
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3352 2011-12-05 144/OW/11 2011-11-21 BIURO PLUS SJ 5 644,49
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby realizacji
projaktów: "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w
Gminie Lublin", SzOK przez cały rok", Uczeń do potęgi"
3353 2011-12-05 145/OW/11 2011-11-18 NOWA SZKOŁA SP.Z O.O. 13 882,59
Dostawa farb i akcesoriów do malowania ( częśc III) w
ramach projektu " Indywidualizacja procesu naucznia i
wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w
Gminie Lublin"
3354 2011-12-05 189/ST/11 2011-11-22
AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU MISTRZÓW
ŻYCIA
3 000,00
Stowarzyszenie Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia -
konferencja szkoleniowa w dniach 23-24 11.2011 w Lublinie
-promocja miasta
3355 2011-12-05 815/OR/11 2011-11-18 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 30 977,55
zamieszczanie ogłoszeń w gazecie codziennej na stronach
ogłoszeniowych o powierzchnii do 34500 cm2 - część I
3356 2011-12-05 188/ST/11 2011-11-21
TABAL JAN KIDAJ, MIECZYSŁAW DANIEL
SPÓŁKA JAWNA
18 800,00
prace w ramach Zinegrowanego oznakowania
turystycznego
3357 2011-12-05 160/KP/11 2011-07-26 ASSOCIATIONLES OBJETS VOLANTS 4 012,50
Wykonanie przez Denisa Paumier występu artystycznego :
widowisko teatralno - cyrkowe wykonanego dwukrotnie w
trakcie Gali Głownej w dn. 29.07.2011 w namiocei
ustawionym w Lublinie na Błoniach.
3358 2011-12-05 160/ST/11 2011-11-23 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 5 000,00
Szkolenie sportowe oraz organizacja i udzial w zawodach
sportowych w kategorii wiekowej seniorów - karate
tradycyjne
3359 2011-12-05 66/IT/11 2011-11-30 NETIA S.A. 252 049,14
Realizowanie połączeń z abonentami publicznej sieci
telekomunikacyjnej z wykorzystaniem numeracji 4661000-
4666999 dla Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta
Lublin.
3360 2011-12-05 378/ZSS/11 2011-11-21 MARCIN WÓJCIK 4 500,00
prowadzenie imprezy pod nazwą I Turniej profilaktyczno-
sportowy...
3361 2011-12-05 267/KP/11 2011-11-25 JABA JACEK BARWIŃSKI 19 150,00
Wykonanie obiektu Szopki Bożonarodzeniowej na ul. Złotej
w Lublinie w dn. 8-16.12.2011
3362 2011-12-06 818/OR/11 2011-11-29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KRISEKO KRZYSZTOF BOGUSIEWICZ
0,00
utylizacja odpadów niebezpiecznych - świetlówki,
lampyrtęciowe, kompakty
3363 2011-12-06 148/IR/11 2011-11-21
JAN SZCZUREK ARTYSTA PLASTYK
KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI
2 500,00
Opracowanie programu prac konserwatorskich remontu II
piętra w budynku Ratusza w Lublinie, przy pl. Łokietka 1.
301
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3364 2011-12-06 260/KP/11 2011-11-10 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 3 000,00
Usługa zapewnienia oprawy artystycznej lubelskich
obchodów Narodowego Święta Niepodległości - koncertu
pieśni patriotycznych w dn. 11.11.2011 w Lublinie.
3365 2011-12-06 153/IR/11 2011-11-24
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
53 425,05
Dostawa i montaż wyposażenia teletechnicznego -
Renowacja Teatru Starego w Lublinie
3366 2011-12-06 53/IT/11 2011-10-12
AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I
ANDRZEJ KOZAK
121 770,00
Utrzymanie ciągłości pracy kopiarek cyfrowych w Urzędzie
Miasta Lublin.
3367 2011-12-06 372/ZSS/11 2011-11-21 SIEDEM ŻYCZEŃ SP. Z. O. O. 1 500,00
zapewnienei obiadów dla zawodników biorących udział w
turnieju
3368 2011-12-06 40/BK/11 2011-12-05 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Lublin i
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin
3369 2011-12-06 119A/ZDM/11 2011-12-01 STREDE INVESTMENTS SP.ZO.O. 1 268 971,41
Przebudowa drogi krajowej nr 12/17, na odcinku od granicy
miasta Lublin do ul.zbożowej ( od km 602+545 do km
604+375)obejmująca remont istniejących chodników i
zjazdów, budowę nowych odcinków chodnika po stronie
lewej al.Warszawskiej w Lublinie oraz budowę oświetlenia
drogowego*etao I (odcinek od ul. Zbożowej do ul. Głównej)
161/ZDM/12 2012-06-06 STREDE INVESTMENTS SP.ZO.O. 0,00
Aneks do umowy 119A/ZDM/11 z dnia 01.12.2011
r.Przebudowa drogi nr 12/17, na odcinku miasta Lublina do
ul.Zbożowej (od km 602+545 do km 604+375), obejmująca
remont istniejących chodników i zjazdów, budowę nowych
odcinków chodnika po stronie lewej al.Warszawskiej w
Lublinie oraz budowę oświetlenia drogowego-etap I
(odcinek od ul. Zbożowej do ul. Głównej)
3370 2011-12-06 154/IR/11 2011-11-24
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
189 967,35
Dostawa i montaz wyposażenia różnego -renowacja Teatru
Starego w Lublinie
3371 2011-12-06 147/GM/11 2011-12-02
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H.
ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Użyczenie - ul. Szaserów 13 i 15 - statutowa działalność
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego -
dz. nr 13/3, dz. nr 13/2 (obr. 30, ark. 2)
3372 2011-12-06 485/KL/11 2011-11-17
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
50 000,00
organizacja wydarzenia kulturalnego i promocyjnego
"Narodowy Koncert Listopadowy"
3373 2011-12-06 146/GM/11 2011-12-02 KRASOWSKI STANISLAW 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
1/14 (obr. 4, ark. 8)
302
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3374 2011-12-06 144/IR/11 2011-11-15 SANITECHNIKA PIOTR SMUTEK 63 960,00
Aneks nr 1 do umowy nr 115/IR/11 z 3.10.2011r. -
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacja
kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych na przystosowanie
budynku Przedszkola nr 69 w Lublinie do aktualnych
przepisów p. poż.
3375 2011-12-06 134/IR/11 2011-11-03
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
47 355,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont pomieszczeń biurowych (piętro II i IV) w budynku
Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14.
3376 2011-12-06 59/IT/11 2011-11-03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 67 896,00
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego:
stacje graficzne wraz z oprogramowaniem - 10 sztuk.
3377 2011-12-06 143/OŚ/11 2011-12-02
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
-32 470,00
Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta
Lublin
137/OŚ/11 2011-11-10
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
70 000,00
Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta
Lublin
3378 2011-12-06 152/IR/11 2011-11-24
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
114 169,22
Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego -Renowacja
Teatru Sanitarnego w Lublinie
3379 2011-12-06 11B/ZDM/11 2011-08-03
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
207 954,59
Wykonanie robót uzupełniajacych na inwestycji
realizowanej p.n. Budowa ulicy Grygowej w Lublinie na
odcinku od al.Witosa do ul. Droga Męcznników Majdanka
(włącznie ze skrzyżowaniem z ul.Droga Męczenników
Majdanka)-kable do trakcji trolejbusowej.
3380 2011-12-06 120/ZDM/11 2011-12-06
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
2 502 873,08
Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania (uzupelnienie dla
ruchu w jednym kierunku), oraz oświetlenia drogowego na
ul. Wileńskiej (od Głębokiej do Zana)i Głębokiej (od
Filaretów do Wileńskiej) w Lublinie
228/ZDM/12 2012-08-23
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00
Aneks do umowy 20/ZDM/11 z dnia 17.08.2011 na
realizację budowy ul. Kryształowej w Lublinie
3381 2011-12-06 116B/ZDM/11 2011-11-23 ARISCO SP. Z O.O. 553,50
UMOWA O UDZIELENIE LICENCJI DOTYCZĄCEJ
UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W LICENCJI I WARUNKACH LICENCJI
3382 2011-12-06 149/IR/11 2011-11-16 INBUD SPÓŁKA JAWNA M.RYBAK, R.RYBAK 589 785,00
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 40 w Lublinie, ul. Róży Wiatrów 9.
3383 2011-12-07 823/OR/11 2011-12-01 INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00 zmiana wysokości czynszu ul. Zana
303
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
367/OR/CP/J/2008 2008-01-30 INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00 umowa najmu
3384 2011-12-07 121/ZDM/11 2011-11-25
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
98 400,00
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Józefa Poniatowskiego
(od Al.Racławickich do ul. Popoełuszki)w Lublinie
3385 2011-12-07 814/OR/11 2011-11-23
REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W
LUBLINIE
0,00
zwiększenie wynajmowanej powierzchni Zana 38,
zwiększenie kwoty czynszu
3940/OR/2009 2009-10-29
REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W
LUBLINIE
4 858,65 umowa o najem lokalu
3386 2011-12-07 180/ST/11 2011-12-01
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
9 800,00 I runda Futsal AZS Klub Środowiskowy Woj. Lub.
3387 2011-12-07 391/ZSS/11 2011-11-25 AGNIESZKA GRYMUZA 400,00
przygotowanie imprezy pod hasłem "I Turniej
profilaktyczno-sportowy o puchar Prezydenta Miasta Lublin"
3388 2011-12-07 103/ZDM/11 2011-11-21
BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ
ZDZISŁAW
5 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni ciągu
pieszego pomiędzy ulicami Struga i Krasińskiego o
powierzchni 40 m2
3389 2011-12-07 118/ZDM/11 2011-11-28 AGNIESZKA BIADUŃ 0,00
Projekt budowalno -wykonawczy sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ziemowita w
Lublinie wraz ze STWiORB,kosztorysami i przedmiarem
robót.
3390 2011-12-07 44/FE/11 2011-11-15
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
4 393 500,00
Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą:
"Remont hali lekkoatletycznej z bieżnią przy Zespole Szkół
Elektronicznych w Lublinie" w ramach "Wojewódzkiego
wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej".
3391 2011-12-07 99/ST/11 2011-11-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN 7 000,00 Organizacja imprez sportowych w mieście Lublin UKS 23
3392 2011-12-07 186/ST/11 2011-12-01
LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ
ATLETYKI
9 900,00 zawody w lekkiej atletyce - LOZLA
3393 2011-12-07 76/PN/11 2011-09-30 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych
osobowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, w ramach projektu "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim".
3394 2011-12-08 820/OR/11 2011-12-01 JUSTYNA MIKUŁA 1 500,00
opracowanie rejestru dotyczącego Walnych Zgromadzeń
spółek z udziałem Gminy
304
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3395 2011-12-08 825/OR/11 2011-12-05 JUSTYNA GRZYWACZEWSKA 1 300,00
wykonanie analizy prasoznawczej tytułów prasowych z
2011 roku pod wzgledem wizerunku Lublina i Prezydenta
Miasta Lublin
3396 2011-12-08 560/KL/11 2011-11-29
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 141/KL/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wys. 100.000 zł
słownie: sto tysięcy złotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z
przeznaczeniem na realizację zadania - inwestycje (zakupy
inwestycyjne)
141/KL/11 2011-04-04
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
100 000,00 inwestycje (zakupy inwestycyjne)
3397 2011-12-08 558/KL/11 2011-11-29 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 55/KL/11 z dnia 3 lutego 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wys. 400.000 zł
słownie: czterysta tysięcy złotych dla Centrum Kultury w
Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania - remont
Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul.
Narutowicza
55/KL/11 2011-02-03 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 400 000,00
remont Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku
przy ul. Narutowicza
3398 2011-12-08 559/KL/11 2011-11-29 GALERIA LABIRYNT 0,00
Aneks do umowy nr 264/KL/11 z dnia 12 maja 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wys. 80.000 zł słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych z przeznaczeniem na
realizację zadania - remont pomieszczeń, głównie sal
wystawowych.
264/KL/11 2011-05-12 GALERIA LABIRYNT 80 000,00 remont pomieszczeń, głównie sal wystawowych
3399 2011-12-08 824/OR/11 2011-12-01 "AGAM" MICHAŁ DZIAMBA 3 376,35
wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku przy ul.
Narutowicza
3400 2011-12-09 401/ZSS/11 2011-11-25 STANISŁAW BOCHNIAK 0,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
3401 2011-12-09 493/KL/11 2011-11-24 DARIUSZ DRZAZGA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce)
3402 2011-12-09 494/KL/11 2011-11-24 WŁODZIMIERZ SYPNIEWSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (perkusja) NKL
3403 2011-12-09 503/KL/11 2011-11-24 ALINA DUNIN 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce) NKL
3404 2011-12-09 511/KL/11 2011-11-24 WIESŁAW KAPROŃ 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (fagot) NKL
3405 2011-12-09 405/ZSS/11 2011-11-25 HUBERT MYSIAK 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
305
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3406 2011-12-09 394/ZSS/11 2011-11-25 KAMIL CZAPCZYŃSKI 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
3407 2011-12-09 146/IR/11 2011-11-24 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA 12 300,00
Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, w związku z dostosowaniem budynku do
aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. dla Przedszkola
nr 69, przy ul. Dziewanny 19 w Lublinie.
3408 2011-12-09 130/GK/11 2011-12-01
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
7 749,00 Remont placu zabaw przy ul. Zamojskiej w Lublinie
3409 2011-12-09 45/FE/11 2011-07-22
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
163 800,00
Umowa ustalająca warunki przeznaczenia środków z
częściowego umorzenia pożyczki ze środków NFOŚiGW na
realizację przedsięwzięcia "Przebudowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul. 3 Maja i ul. Radziwiłłowskiej w
Lublinie"
3410 2011-12-09 138/GM/11 2011-11-10 BARBARA KALINOWSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Młyńska - działalność handlowo-usługowa -
dz. nr 43/3 (obr. 22, ark. 4)
3411 2011-12-09 56/SOI/11 2011-11-10 MARCIN SZAMBELAN 98,90
Przetłumaczenie na język chiński tekstu zaproszenia dla
partnerów samorządowych
3412 2011-12-09 384/ZSS/11 2011-12-08 KRZYSZTOF TOMASIEWICZ 1 000,00
Przygotowanie wykładu na temat "Nowoczesna terapia
przewlekłego zapalenia wątroby typu C i wygłoszenie go
podczas Konferencji w dniu 8 grudnia 2011 r.
3413 2011-12-09 498/KL/11 2011-11-24 AGATA MRÓWCZYŃSKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce) NKL
3414 2011-12-09 499/KL/11 2011-11-24 ANDRZEJ ZAWISZA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (perkusja)NKL
3415 2011-12-09 508/KL/11 2011-11-24 ELŻBIETA BANAŚ-FOTA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (obój) NKL
3416 2011-12-09 520/KL/11 2011-11-24 AGNIESZKA GARBACZ 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (II skrzypce) NKL
3417 2011-12-09 403/ZSS/11 2011-11-25 ŁUKASZ GOŚ 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
3418 2011-12-09 390/ZSS/11 2011-11-25 MARIUSZ CIASTOCH 700,00
Przygotowanie imprezy pod hasłem I Turniej profilaktyczno
-sportowy
3419 2011-12-09 150/GM/11 2011-12-05 DOBRANOW MARIA 0,00
Dzierżawa - ul. Koryznowej - kiosk handlowy - dz. nr 20/2
(obr. 14, ark. 1)
3420 2011-12-09 516/KL/11 2011-11-24 PIOTR GRZELAK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (altówka) NKL
3421 2011-12-09 502/KL/11 2011-11-24 ANTON SZASZKOW 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (tuba) NKL
3422 2011-12-09 399/ZSS/11 2011-11-25 ARTUR ZUGAJ 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
306
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3423 2011-12-09 388/ZSS/11 2011-11-25 IWONA DĄBROWSKA 1 000,00
Przygotowanie imprezy pod hasłem I Turniej profilaktyczno
-sportowy
3424 2011-12-09 402/ZSS/11 2011-11-25 GRZEGORZ TOMCZYK 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
3425 2011-12-09 396/ZSS/11 2011-11-25 TOMASZ TKACZYK 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
3426 2011-12-09 389/ZSS/11 2011-11-25 PAULINA SATOWSKA 700,00
Przygotowanie imprezy pod hasłem I Turniej profilaktyczno
-sportowy
3427 2011-12-09 251/KP/11 2011-10-24
AUDIO MIX TECHNICZNA OBSŁUGA SCENY
I ORGANIZACJA IMPREZ
30 596,25
Usługa wynajmu sceny wraz z ogrzewaniem oraz agregatu
prądotwórczego wraz z obsługą podczas Imprezy
Sylwestrowej w dn. 31.12.2011 na pl. Litewskim w Lublinie.
3428 2011-12-09 40/FE/11 2011-09-14 WOJCIECH KORNET 2 732,45
Umowa o dzieło zawarta z Panem Wojciechem Kornet na
wykonanie 35 sztuk fotografii wybranych inwestycji
miejskich.
3429 2011-12-09 63/SOI/11 2011-12-07 DELOITTE BUSINESS CONSULTING S.A. 910 200,00
Przeprowadzenie badań w ramach projektu
"Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa
lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"
3430 2011-12-09 74/PN/11 2011-04-04
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II
0,00
Umowa Partnerska na rzecz realizacji projektu "Asystentura
nauczycielska. Uniwersytet - szkoła: potrzeba dialogu" w
ramach POKL zawarta pomiędzy: Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim Jana Pawła II / Gminą Lublin
3431 2011-12-09 496/KL/11 2011-11-24 NURŁAN ALIMBAJEW 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce) NKL
3432 2011-12-09 505/KL/11 2011-11-24 EWA DUDEK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce) NKL
3433 2011-12-09 509/KL/11 2011-11-24 JAN ARNAL 550,00 WYKONANIE PARTII ORKIESTROWEJ (OBÓJ) NKL
3434 2011-12-09 495/KL/11 2011-11-24 IRINA GĄSIOR 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce)NKL
3435 2011-12-09 501/KL/11 2011-11-24 IZABELA BACA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce) NKL
3436 2011-12-09 506/KL/11 2011-11-24 MARIA BŁASZCZAK-SZOST 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (wiolonczela) NKL
3437 2011-12-09 510/KL/11 2011-11-24 ARTUR ANDRZEJEWSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (altówka) NKL
3438 2011-12-09 397/ZSS/11 2011-11-25 RADOSŁAW HERMAN 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miasta Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno - sportowego
3439 2011-12-09 393/ZSS/11 2011-11-25 KATARZYNA RACZYŃSKA 1 000,00
Przygotowanie imprezy pod hasłem I Turniej profilaktyczno
-sportowy
307
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3440 2011-12-09 64/IT/11 2011-11-25
PAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
59 636,73
Kompleksowe wykonanie prac niezbędnych do podłączenia
16 kamer analogowych rozmieszczonych w miasteczku
akademickim UMCS Lublin do miejskiego systemu
monitoringu.
3441 2011-12-09 78/PN/11 2011-08-26 LWOWSKA RADA MIEJSKA 298 446,54
Umowa partnerska w ramach Programu Współpracy
Transganicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w celu
realizacji projektu PBU/0230/10 "S.O.S-bezpieczna
koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-
ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck, Iwano-
Frankiwsk".
3442 2011-12-09 60/SOI/11 2011-11-30 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. 0,00 Realizacja świetlnych iluminacji świątecznych na deptaku
3443 2011-12-09 236/KP/11 2011-10-13 ASC GLOBAL S.C. 0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
3444 2011-12-09 237/KP/11 2011-10-13
WIP MACHLARZ MARIUSZ, KLAUDA PAWEŁ
SPÓŁKA JAWNA
0,00
Współpraca w celu przeprowadzenia drugiej edycji
programu Miejsce Inspiracji.
3445 2011-12-09 77/PN/11 2011-11-15
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II
1 998 671,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Asystentura
nauczycielska. Dobra praktyka - dobry nauczyciel".
3446 2011-12-09 504/KL/11 2011-11-24 EIKO HASEGAWA-POPŁAWSKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (puzon) NKL
3447 2011-12-09 512/KL/11 2011-11-24 ANNA KACZMAREK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (II skrzypce) NKL
3448 2011-12-09 518/KL/11 2011-11-24 BARBARA KOWALSKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (II skrzypce) NKL
3449 2011-12-09 404/ZSS/11 2011-11-25 MARIUSZ MAZUREK 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miasta Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno - sportowego
3450 2011-12-09 190/ST/11 2011-12-02 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ 20 000,00
Lubelski Związek Piłki Ręcznej umowa promocja mecz SPR
SA -Zagłębie Lubin 6.12.2011
3451 2011-12-09 395/ZSS/11 2011-11-25 ŁUKASZ PILIPCZAK 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
3452 2011-12-09 387/ZSS/11 2011-11-25 WIOLETTA WZIĄTEK 700,00
Przygotowanie imprezy pod hasłem I Turniej profilaktyczno
-sportowy
3453 2011-12-09 265/KP/11 2011-11-16 MICHAŁ SOŁOWIEJ 20 418,00
Opracowanie koncepcji graficznej i przygotowanie serwisu
internetowego wraz z przeniesieniem praw autorskich w
ramach projeku "Renowacja renesansowej Piwnicy pod
Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych
rozwiązań multimedialnych"
308
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3454 2011-12-09 398/ZSS/11 2011-11-25 TOMASZ GAWĘDA 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
3455 2011-12-09 385/ZSS/11 2011-12-08 AGATA CHRZANOWSKA 1 000,00
Przygotowanie wykłądu na temat "Rak
wątrobowokomórkowy, epidemiologia, diagnostyka,
leczenie" i wygłoszenie go podczas konferencji w dniu 8
grudnia 2011 r.
3456 2011-12-09 497/KL/11 2011-11-24 MAGDALENA PIĘTKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce) NKL
3457 2011-12-09 400/ZSS/11 2011-11-25 SŁAWOMIR ŁUKOWSKI 650,00
Reprezentowanie Urzędu Miast Lublin podczas I Turnieju
profilaktyczno -sportowego
3458 2011-12-09 383/ZSS/11 2011-12-08 SŁAWOMIR KICIAK 1 000,00
Przygotowanie i wygłoszenie wykłądu na temat "Kiniczne
następstwa zakażenia HCV" podczas Konferencji w dniu 8
grydnia 2011 r.
3459 2011-12-09 507/KL/11 2011-11-24 GRZEGORZ BARAŃSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (fagot) NKL
3460 2011-12-09 513/KL/11 2011-11-24 GRZEGORZ HORDYJEWICZ 550,00 Wkonanie partii orkiestrowej (trąbka) NKL
3461 2011-12-09 517/KL/11 2011-11-24 MARIUSZ GOŚCIŁO 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (wiolonczela) NKL
3462 2011-12-09 379/ZSS/11 2011-12-01 HOTEL VICTORIA 2 898,00
Wynajem sali konferencyjnej w godz. 10.00 - 12.00 oraz
zapewnienie luchu w godz. 12.00-12.30 dla 100 osób ,
uczestników Konferencji "Diagnostyka HCV szansą dla
zdrowia"
3463 2011-12-09 145/IR/11 2011-11-14 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA 3 690,00
Wykonanie opinii p.poż. do dokumentacji projektowej
budynku Szkoły na Sławinie, przy ul. Świerkowej w Lublinie.
3464 2011-12-09 65/IT/11 2011-12-05
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-
MONTAŻOWE "REMIN" ADAM CIEŚLIŃSKI
36 897,54
budowa okablowania strukturalnego oraz łączy radiowych w
lokalizacjach ul. Zana 38 oraz ul. Leszczyńskiego 23
zgodnie z przedstawioną ofertą stanowiącą załącznik nr 1
do umowy.
3465 2011-12-09 376/ZSS/11 2011-11-21 MACIEJ ZNAMIEROWSKI DŹWIĘKDOBRY 1 500,00 Nagłośnienie podczas I Turnieju profilaktyczno-sportowego
3466 2011-12-09 386/ZSS/11 2011-12-08 ANNA MALM 1 000,00
Przygotowanie wykładu na temat "Zasady diagnostyki
laboratoryjnej HCV" i wygłoszenie na konferencji w dniu 8
grudnia 2011 r.
3467 2011-12-09 514/KL/11 2011-11-24 MACIEJ HANKUS 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (flet) NKL
3468 2011-12-09 515/KL/11 2011-11-24 AGATA GUMIELA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (altówka) NKL
3469 2011-12-09 521/KL/11 2011-11-24 BARBARA ŁOBODZIŃSKA 550,00
Wykonanie partii orkiestrowej Narodowego Koncert
Listopadowego
3470 2011-12-12 522/KL/11 2011-11-24 HIPOLIT DZIADUSZEK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (waltornia) NKL
309
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3471 2011-12-12 492/KL/11 2011-11-24 DOMINIK AUGUSTOWSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (perkusja) NKL
3472 2011-12-12 555/KL/11 2011-11-24 JAREMI ZIENKOWSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (klarnet) NKL
3473 2011-12-12 552/KL/11 2011-11-24 MAŁGORZATA WICKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (wiolonczela) NKL
3474 2011-12-12 527/KL/11 2011-11-24 ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (obój) NKL
3475 2011-12-12 548/KL/11 2011-11-24 PRZEMYSŁAW RACZEK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (altówka) NKL
3476 2011-12-12 549/KL/11 2011-11-24 ZBIGNIEW TROCHIMIUK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (waltornia) NKL
3477 2011-12-12 547/KL/11 2011-11-24 ALEKSANDER RESIAK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (kontrabas) NKL
3478 2011-12-12 534/KL/11 2011-11-24 ELIZA KONDRACIUK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce) NKL
3479 2011-12-12 531/KL/11 2011-11-24 KATARZYNA KOSTRZEWA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (II skrzypce) NKL
3480 2011-12-12 536/KL/11 2011-11-24 JOLANTA NOWOSADZKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (II skrzypce) NKL
3481 2011-12-12 528/KL/11 2011-11-24 DOROTA KLEJ 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (puzon) NKL
3482 2011-12-12 544/KL/11 2011-11-24 EMILIA SIEPKOWSKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (II skrzypce) NKL
3483 2011-12-12 546/KL/11 2011-11-24 ANDRZEJ SCHAB 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (klarnet) NKL
3484 2011-12-12 524/KL/11 2011-11-24 PAWEŁ DRABARZ 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (trąbka) NKL
3485 2011-12-12 526/KL/11 2011-11-24 KATARZYNA CZERNIAWSKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (altówki) NKL
3486 2011-12-12 538/KL/11 2011-11-24 MAREK MŁYNARCZYK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (waltornia) NKL
3487 2011-12-12 539/KL/11 2011-11-24 ALEKSANDRA MAZUREK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej NKL
3488 2011-12-12 551/KL/11 2011-11-24 RENALDO WÓJTOWICZ 550,00
WYKONANIE PARTII ORKIESTROWEJ (ALTÓWKI) PODCZAS
NKL
3489 2011-12-12 530/KL/11 2011-11-24 MIROSŁAW KOZUB 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (wiolonczela) NKL
3490 2011-12-12 537/KL/11 2011-11-24 MAREK MOCZULSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej NKL
3491 2011-12-12 540/KL/11 2011-11-24 MAGDALENA MAZUR 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (wiolonczela) NKL
3492 2011-12-12 543/KL/11 2011-11-24 MAREK SMORAWIŃSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (wiolonczela) NKL
3493 2011-12-12 553/KL/11 2011-11-24 LECH SZOST 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (flet) NKL
3494 2011-12-12 554/KL/11 2011-11-24 DARIUSZ WAĆKOWSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (kontrabas) NKL
3495 2011-12-12 550/KL/11 2011-11-24 EWA SZUŁOWICZ 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej NKL
3496 2011-12-12 556/KL/11 2011-11-24 EWA WÓJCIK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (altówka) NKL
310
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3497 2011-12-12 545/KL/11 2011-11-24 PIOTR ŚCIRKA 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (kontrabas) NKL
3498 2011-12-12 523/KL/11 2011-11-24 LUIZA DRZAZGA 550,00
Wykonanie z Orkiestrą Symfoniczną partii orkiestrowej (I
skrzypce) NKL
3499 2011-12-12 532/KL/11 2011-11-24 WOJCIECH KOPYCIŃSKI 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (puzon) NKL
3500 2011-12-12 541/KL/11 2011-11-24 RYSZARDA ŁOZOWSKA 550,00 Wykonanie partii operowej (kontrabas)NKL
3501 2011-12-12 525/KL/11 2011-11-24 DARIUSZ DĄBROWSKI 550,00 wykonanie partii orkiestrowej (klarnet) NKL
3502 2011-12-12 529/KL/11 2011-11-24 TOMASZ KUSIAK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (II skrzypce) NKL
3503 2011-12-12 533/KL/11 2011-11-24 ARKADIUSZ KONOWAŁEK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (waltornia) NKL
3504 2011-12-12 535/KL/11 2011-11-24 MARIUSZ PYSZ 550,00 Partia orkiestrowa (puzon) NKL
3505 2011-12-13 160/IR/11 2011-11-07 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE 0,00
Aneks nr 7 do Umowy nr 13 RS/PZ/2011 zawarta dnia
26.04.2011 r., zgodnie z którą Wojewoda Lubelski udziela
dotacji celowej na dofinansowanie zadania p.n. "Radosna
Szkoła". Dotacja przyznana na utworzenie szkolnych placów
zabaw, przy Szkołach Podstawowych Nr
2,3,4,14,21,23,24,25,27,29,32,34,38,40,42,45,46,47,50,51 i
52 - zobowiązanie dot. wykonania szkolnych placów zabaw
w terminie do dnia 20.XI.2011 r.
3506 2011-12-13 184/ST/11 2011-11-30 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 11 000,00
MKS Start umowa promocji -turniek koszykówki z okazji
Święta Niepodległości w dniach 9-11.12.2011r.
3507 2011-12-13 46/FE/11 2011-12-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 17 204 682,00
Umowa o dofinansowanie Projektu "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego" w Lublinie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013.
31/FE/12 2012-09-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -6 426 218,49
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
49/FE/13 2013-11-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 941 600,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
3508 2011-12-13 817/OR/11 2011-11-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 234 519,34
dystrubcja energii elektrycznej Miejskie Centrum
Przetwarzania Danych Aleje Racławickie
3509 2011-12-13 147/IR/11 2011-11-22
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
15 338 175,03
Aneks nr 1 do umowy sprzedaży energii energetycznej Nr
1/GML/2011 (84/IR/11) z dnia 22 lipca 2011 r.
311
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3510 2011-12-13 144/GM/11 2011-11-29
"COMES" KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH S.C.
10 337,67
Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania przez
Gminę Lublin z działek gruntu oznaczonych nr 36/3 i 36/1
położonych w Lublinie przy ul. Czystej , stanowiących
własność Pani Marii Raczyńskiej
3511 2011-12-13 152/GM/11 2011-12-12
ELPRO EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
0,00
Dzierżawa - ul. Droga Męczenników Majdanka - parking dla
pracowników i klientów pawilonu handlowego - dz. nr 14/5
(obr. 19, ark. 9)
3512 2011-12-13 153/GM/11 2011-12-12 STOKROTKA SP. Z O.O. 0,00
Dzierżawa - ul. Filaretów - cz. dz. nr 2/7 (obr. 27, ark. 4), ul.
Wyżynna - cz.dz. nr 75/2 (obr. 27, ark. 4), w poblizu ul.
Nadbystrzyckiej - cz. dz. nr 35/8 (obr. 27, ark. 6) - tablice
reklamowe
3513 2011-12-13 822/OR/11 2011-12-01
SELINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 075,00
przeprowadzenie szkolenia "obsługa panelu
administracyjnego systemu współpracy miasta z
organizacjami pozrządowymi przez urzędników i członków
komisji" Novus
47/OR/12 2012-01-30
SELINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks 1 do umowy nr 828/OR/11 - zmiana wysokości
czynszu
3514 2011-12-13 63/ZDM/11 2011-10-06 AMAR SP. Z O.O. 660 510,00
Budowa sieci kanalziacji sanitarnej i deszczowej w ul.
Modrzewiowej i ul. Rudnickiej
3515 2011-12-13 816/OR/11 2011-08-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 8 009,25 dystrybucja energii elektrycznej ul. Podwale 3
3516 2011-12-14 63/IT/11 2011-10-10
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umoy nr 10/IT/11. Zmiana brzmienia § 5 ust 3 na:
"1) 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) za każde
urządzenie wyszczególnione w załączniku nr 1 w pozycjach
od 1 do 8; 2) bez opłaty za urządzenie wyszczególnione w
załączniku nr 1 w pozycji 3"
10/IT/11 2011-01-31
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
68 880,00
Najem urządzeń kopiujących, świadczenie usługi
serwisowej wraz z dostawą części zamiennych i wymiana
materiałów eksploatacyjnych, zapewnienie stałej
sprawności technicznej urządzeń, niezawodnej ich pracy i
wysokiej jakości wytwarzanych przez urządzenia kopii i
wydruków. Instalacja i konfiguracja urządzeń.
3517 2011-12-14 76/SOI/11 2011-12-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Współpraca w celu wspólnego zorganizowania w dniach 17
grudnia 2011 - 2 stycznia 2012 Festiwalu Bożego
Narodzenia
3518 2011-12-14 829/OR/11 2011-12-08 ANETA BIEŃKO 0,00
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
za zgoda pracodawcy-urlop szkoleniowy Pani Aneta Bieńko
3519 2011-12-14 70/SOI/11 2011-12-02 JOANNA KOWALSKA-WOLSZCZAK 10 000,00 wykonanie dekoracji Szopki Bożonarodzeniowej
312
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3520 2011-12-14 71/PN/11 2011-11-15 HOTEL RZYMSKI SP. Z O. O. 5 696,00
Zapewnienie noclegu i śniadania w Poznaniu w ramach
projektu Marka EkoLublin
3521 2011-12-14 57/SOI/11 2011-11-15
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKŁODOWSKIEJ
0,00
Objęcie patronatem medialnym przez Radio Centrum
imprezy promocyjnej "Sylwester Miejski 2011 i 2012"
3522 2011-12-14 264/KP/11 2011-11-16 IWONA BURDZANOWSKA 7 050,00
Przygotowanie i wykonanie autorskiej wystawy Rok
Inwestycyjny Lublina oraz autorskiego katalogu wystawy
3523 2011-12-15 377/ZSS/11 2011-11-25 LUBLINDIS SP. Z O. O. 18 924,40 zakup paczek ze słodyczami na impreze mikołajkowa
3524 2011-12-15 500/KL/11 2011-11-24 MACIEJ RYSAK 550,00 Wykonanie partii orkiestrowej (I skrzypce) NKL
3525 2011-12-15 185/ST/11 2011-11-16 GÓRNIK ŁĘCZNA SPÓŁKA AKCYJNA 4 000,00
GKS Bogdanka Gala Mistrzów sportu Motocyklowego w dniu
26.11.2011 w Kazimierzu Dolnym umowa promocja
3526 2011-12-15 813/OR/11 2011-11-18 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 15 645,60
monitorowanie sygnałów z systemu wykrywania i
sygnalizacji pożaru wraz z przekazywaniem sygnałów
alrmowych do CPRPSP w Lublinie - dot. Świętoduska,
Wieniawska
3527 2011-12-15 20/PL/11 2011-12-07
DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW, USŁUGI
MARTA KATARZYNA BASAK
37 000,00
ANEKS DO UMOWY NA WYKONANIE DIGITALIZACJI
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM I DOPIĘCIEM
BAZY DANYCH DO ZWEKTORYZOWANYCH OBIEKTÓW DLA
MIASTA LUBLIN
10/PL/11 2011-10-04
DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW, USŁUGI
MARTA KATARZYNA BASAK
45 510,00
DIGITALIZACJA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z
OPRACOWANIEM I DOPIĘCIEM BAZY DANYCH DO
ZWEKTORYZOWANYCH OBIEKTÓW DLA MIASTA LUBLIN
3528 2011-12-15 563/KL/11 2011-12-13
PARAFIA RZYM.-KAT. PW ŚWIĘTEGO
KRZYŻA
5 000,00
kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach : "Bronowickie
Spotkanie Wigilijne"
3529 2011-12-15 561/KL/11 2011-12-01 MATEUSZ WAWRUCH 1 815,00
gromadzenie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń
kulturalnych, ich redagowanie oraz zamieszczanie na
stronie www.kultura.lublin.eu
3530 2011-12-16 39/PN/11 2011-08-10 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks II do Umowy Partnerskiej do projektu Wrota
Lubelszczyzny- informatyzacja administracji
38/PN/11 2011-03-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 5 979,15
Aneks I do Umowy Partnerskiej do projektu Wrota
Lubelszczyzny- informatyzacja administracji (Gmina Lublin
niniejszym Aneksem nr I przystąpiła do realizacji
partnerskiego projektu)
3531 2011-12-16 723/OR/11 2011-09-08 ANDRZEJ SIWEK 1 975,00 plakatowanie obwieszczeń
313
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3532 2011-12-16 38/PN/11 2011-03-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 5 979,15
Aneks I do Umowy Partnerskiej do projektu Wrota
Lubelszczyzny- informatyzacja administracji (Gmina Lublin
niniejszym Aneksem nr I przystąpiła do realizacji
partnerskiego projektu)
39/PN/11 2011-08-10 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks II do Umowy Partnerskiej do projektu Wrota
Lubelszczyzny- informatyzacja administracji
102/PN/12 2012-11-06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 3 do umowy partnerskiej w sprawie zasad
realizacji projektu pn. "Wrota Lubelszczyzny -
Informatyzacja Administracji"
262/PN/13 2013-04-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 4 do Umowy Partnerskiej nr 38/PN/11 w sprawie
zasad realizacji projektu "Wrota Lubelszczyzny -
Informatyzacja Administracji".
267/PN/13 2013-12-06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 5 do Umowy Partnerskiej nr 38/PN/11 w sprawie
zasad realizacji projektu "Wrota Lubelszczyzny -
Informatyzacja Administracji".
3533 2011-12-16 131/GK/11 2011-12-01 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 7 380,00 Rozbiórka schodów przy ul. Lipińskiego 5
3534 2011-12-16 270/KP/11 2011-11-25 AGORA SA 41 451,00
Przeprowadzenie działan promocyjnych na rzecz Miasta w
ramach podczas koncertu Harmonia realizowanego w dn.
03.12.2011
3535 2011-12-16 382/ZSS/11 2011-11-21
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
"BYSTRZYCA"
75,60 Korzystanie z hali MOSiR w dniu 26 listopada 2011 r.
3536 2011-12-16 155/GM/11 2011-12-08 HALINA KARWICKA 615,00
SP - wycena nieruchomości na potrzeby sprzedaży w celu
polepszenia zagospodarowania nieruchomosci sąsiedniej al.
Unii Lubelskiej dz. nr 3/4
3537 2011-12-19 157/GM/11 2011-12-13 MAIK RYSZARD DISCO TAXI 0,00
Dzierżawa - ul. Sowińskiego - kiosk handlowy - cz. dz. nr
3/14 (obr. 26, ark. 7)
3538 2011-12-19 67/SOI/11 2011-12-02 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 9 800,64 Wynajem nośników promocyjnych
3539 2011-12-19 157/IR/11 2011-12-07
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-
USŁUGOWE "PROJBUDEX" HENRYK
PRZYBYŁA
45 510,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
termomodernizację budynku Warsztatów Kultury - Filii
Centrum Kultury, przy ul. Popiełuszki 5 w Lublinie.
3540 2011-12-19 162/GM/11 2011-12-08 SOBOLEWSKA TERESA 0,00
Dzierżawa - ul. Chodkiewicza/Harcerska - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 33 i cz dz. nr 28/1(obr. 3, ark. 14)
314
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3541 2011-12-19 156/IR/11 2011-11-04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR
KAŃCZUGOWSKI
12 218,80
Wykonanie w budynku Ratusza, pl. Łokietka 1 robót
remontowych posadzkarskich polegających na usunięciu
pozostałości po wykładzinie wraz z klejem, naprawach
miejscowych wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem
parkietu i wymianą cokołów.
3542 2011-12-19 148/GM/11 2011-11-30 ZOFIA WARDA 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
1/16 (obr. 4, ark. 8)
3543 2011-12-19 159/GM/11 2011-12-13 BARTOSZCZE DARIUSZ 0,00
Dzierżawa - ul. Powstańców Śląskich - zieleń przydomowa -
dz. nr 311/25 (obr. 31, ark. 12)
3544 2011-12-19 268/KP/11 2011-11-02 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. 7 244,70
Zapewnienie 2 garderób z wyposażeniem oraz obsługą na
potrzeby organizacji Sylwestra Miejskiego w dn.
31.12.2011/01.01.2011 na Pl. Litewskim w Lublinie.
3545 2011-12-19 83/SOI/11 2011-11-16
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE SPOLKA Z O.O.
0,00
Współpraca w celu stworzenia dekoracji świątecznej -
choinki bożonarodzeniowej
3546 2011-12-19 262/KP/11 2011-11-14
IPN KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWII POLSKIEMU O.
LUBLIN
0,00
Użyczenie 18 szt. paneli ekspozycyjnych w okresie 14-
21.11.2011r.
3547 2011-12-19 132/GK/11 2011-12-02 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 99 940,68
podstawianie, opróżnianie i utrzymywanie koszy na odpady
na miejskich terenach utwardzonych Lublina poza pasem
drogowym
3548 2011-12-19 156/GM/11 2011-12-13 MARIA MONIES 0,00
Dzierżawa - ul. Lipińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
73/8 i 73/10 (obr. 5, ark. 4)
3549 2011-12-19 163/GM/11 2011-12-19
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
0,00
Użyczenie - ul. Abramowicka 122 - działalność statutowa
Stowarzyszenia - filia Środowiskowego Domu Samopomocy
- dz. nr 1137 (obr. 69, ark. 16)
3550 2011-12-19 25/BM/11 2011-08-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 1 500,00
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
- OSP w Głusku.
3551 2011-12-19 61/SOI/11 2011-11-23 NBT ANNA JAŚKO 112,00
Tłumaczenie na język angielski tekstu do albumu "Lublin.
Miasto Inspiracji"
3552 2011-12-19 155/IR/11 2011-11-28
FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA
KRZYŻANOWSKA
25 654,57
Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur
spustowych w budynku Trybunału Koronnego w Lublinie, ul.
Rynek 1.
3553 2011-12-19 161/GM/11 2011-12-02 TOMASZ KANAR 0,00
Dzierżawa - ul. Dzierżawna - uprawa warzyw i owoców - cz.
dz. nr 272 (obr. 17, ark. 3)
3554 2011-12-19 149/GM/11 2011-11-30 ELŻBIETA MATWIEJUK 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń przydomowa - dz. nr
1/12 (obr. 4, ark. 9)
315
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3555 2011-12-19 62/SOI/11 2011-11-23
WŁODARCZYK + WŁODARCZYK
RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA
PARTNERSKA
3 936,00
Opracowanie i dokonanie zgłoszeń w Urzędzie Patentowym
RP znaków towarowych
3556 2011-12-19 47/FE/11 2011-12-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 44 110,00
Aneks nr 2 do umowy z dnia 22.11.2010 r. o
dofinansowanie projektu pn. "Budowa Miasteczka Ruchu
Drogowego" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013.
002/MOSIR/A/10 2010-11-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 7 373 375,00
Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa Misteczka
Ruchu Drogowego w Lublinie" w ramach RPO WL
3557 2011-12-19 160/GM/11 2011-12-01 TROCEWICZ JERZY 0,00
Dzierżawa - ul. Romera - zieleń przydomowa - cz. dz. nr
118/3 i 118/5 (obr. 43, ark. 21)
3558 2011-12-19 411/ZSS/11 2011-12-05 MONIKA ZIELIŃSKA 580,00
Warsztaty edukacyjne Złudzenia czy uzależnienia czyli
Spójrz Inaczej
3559 2011-12-19 158/GM/11 2011-12-13
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE "MEMORIAL" SPÓŁKA
CYWILNA RAFAŁ TAR
0,00 Najem - ul. Leszczyńskiego 20 - tablica reklamowa
3560 2011-12-19 455/KL/11 2011-09-16 ALAN ABRAMEK 1 650,00
artystyczny autorski występ z Zespołem X-Mission
17.09.2011 r podczas koncertu w ramach Festiwalu Solo
Życia
3561 2011-12-19 16/PL/11 2011-11-14 DORADZTWO EKOLOGICZNE SP. Z O.O. 7 380,00
SPORZĄDZENIE OPINII EKOLOGICZNEJ NA TEMAT WPŁYWU
PROJEKTU KONCEPCYJNEGO INWESTYCJI FIRMY ECHO
INVESTMENT S.A. ORAZ WPŁYWU PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN-CZĘŚĆ III W OBSZARZE
POŁOŻONYM POMIĘDZY UL. POLIGONOWĄ I GEN. B. DUCHA
W OBSZARZE GÓREK CZECHOWSKICH.
3562 2011-12-19 151/GM/11 2011-12-08 KRZYSZTOF JAWORSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Morelowa - zieleń przydomowa - dz. nr 1/9
(obr. 33, ark. 12)
3563 2011-12-20 128/ZDM/11 2011-12-02
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
790 890,00
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY
UL.GULIWERA,CYDA,BEATRICZE W LUBLINIE ORAZ
PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO
163/ZDM/12 2012-05-31
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy 128/ZDM/11z dnia 02-12-2012 dotyczy
zaprojektowania i wykonania przebudowy ul.Guliwera,
ul.Cyda,ul.Beatrycze w Lublinie oraz pełnienie nadzoru
autorskiego.
316
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
281/ZDM/12 2012-09-10
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy 128/ZDM//11 z dnia 02.12.2011r,
zmianiony aneksem 163/ZDM/12 z dnia 31.05.2012 w
sprawie zaprojektowania i wykonania przebudowy ul.
Guliwera,Cyda, Beatricze w Lublinie oraz pełnienia nadzoru
autorskiego.( zmiana terminu realizacji)
3564 2011-12-20 132/ZDM/11 2011-12-12 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 190 000,00
OPRÓŻNAINIE KOSZY ULICZNYCH NA ODPADY
USTAWIONYCH W PASACH DROGOWYCH
3565 2011-12-20 134/GK/11 2011-12-14
CROQUET ANDRZEJ CIEŚLAWSKI ADAM
WRONECKI
73 425,84
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, grilla i wiaty przy
ul. Bronowickiej
3/GK/12 2012-02-14
CROQUET ANDRZEJ CIEŚLAWSKI ADAM
WRONECKI
0,00
Porozumienie odnośnie rozwiązania umowy na Dostawę i
montaż urządzeń zabawowych, dostawa grilla, dostawa
wiaty.
3566 2011-12-20 72/SOI/11 2011-12-06 DEO SP. Z O.O. 14 760,00 Produkcja oraz dostawa 80 figur aniołów
3567 2011-12-20 154/OW/11 2011-12-13 BOOKLAND.NET SP. Z O.O. 5 118,25
Dostawa słowników językowych na potrzeby projektu "Już
wiem. Będę inżynierem" wdrażanego w ramach POKL ze
środków EFS
3568 2011-12-20 64/SOI/11 2011-12-02
MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA
SP. Z O.O.
17 116,68
ochrona imprezy promocyjnej - Festiwalu Bożego
Narodzenia 2011
3569 2011-12-20 131/ZDM/11 2011-12-09 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 160 000,00
OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH NA ODPOADY
USTAWIONYCH W PASACH DROGOWYCH
3570 2011-12-20 154/GM/11 2011-12-08 HALINA KARWICKA 738,00 SP wycena lokalu w celu sprzedaży - ul. I Armii WP 3/27a
3571 2011-12-20 271/KP/11 2011-11-25
PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH
GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
32 047,65
Produkcja upominkowego kalendarza na 2012 rok wraz z
opakowaniem.
3572 2011-12-21 133/GK/11 2011-12-15 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 289 144,95
Utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy
Lublin.
3573 2011-12-21 15/FE/11 2011-04-28 MIASTO ZAMOŚĆ 0,00
Umowa partnerska dotyczaca realizacji projektu "Lubelska
Biblioteka Wirtualna" zawarta pomiędzy Gminą Lublin,
Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej, Uniwersytetem
Medycznym w Lublinie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną
im. H.Łopacińskiego w Lublinie.
317
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
48/FE/11 2011-11-04 MIASTO ZAMOŚĆ 19 810 794,00
Aneks nr 1 do umowy partnerskiej dotyczącej realizacji
projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna", zawarty pomiędzy
Gminą Lublin, Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej,
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Wojewódzką
Biblioteką Publiczną im. H.Łopacińskiego w Lublinie.
42/FE/12 2012-11-19 MIASTO ZAMOŚĆ 0,00
Aneks nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 28 kwietnia 2011
r. dotyczącej realizacji wspólnego projektu pod nazwą
"Lubelska Biblioteka Wirtualna"
38/FE/13 2013-09-30 MIASTO ZAMOŚĆ 0,00
Aneks nr 3 do umowy partnerskiej z dnia 28 kwietnia 2011
r. dotyczącej realizacji wspólnego projektu pod nazwą
"Lubelska Biblioteka Wirtualna"
56/FE/13 2013-12-03 MIASTO ZAMOŚĆ 0,00
Aneks nr 4 do umowy partnerskiej z dnia 28 kwietnia 2011
r. dotyczącej realizacji wspólnego projektu pod nazwą
"Lubelska Biblioteka Wirtualna"
3/FE/14 2014-01-29 MIASTO ZAMOŚĆ 0,00
Aneks nr 4 do umowy partnerskiej z dnia 28 kwietnia 2011
r. dotyczącej realizacji wspólnego projektu pod nazwą
"Lubelska Biblioteka Wirtualna"
3574 2011-12-22 31/MZON/12 2011-12-29 ZOFIA PIELECKA 0,00
wystawianie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
sporządzanie oceny stanu zdrowia
3575 2011-12-22 158/IR/11 2011-12-02 ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY EKSAM 11 619,00
Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem kabli
energetycznych w budynku Domu Pomocy Społecznej dla
Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, ul.
Kosmonautów 78
3576 2011-12-22 68/IT/11 2011-12-12 FUTURO EXITO SP. ZOO 21 608,64
Zapewnienie dostępu do Internetu dla lokalnej sieci Urzędu
Miasta Lublin.
3577 2011-12-22 135/OW/11 2011-11-03 VULCAN 13 650,00 Użytkowanie oprogramowania Sigma Optinum
3578 2011-12-22 69/IT/11 2011-12-12
VIRTUAL TELECOM A.SERGIEL, D.ŁADNIAK
SP.J.
18 000,00
Zapewnienie dostępu do Internetu dla lokalnej sieci Urzędu
Miasta Lublin.
3579 2011-12-22 150/OW/11 2011-12-02 RYSZARD BIERNACKI 649,00
Opracowanie testu sprawdzającego umiejętność
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu fizyki w
praktyce i w nauce innych przedmiotów ścisłych wśród
uczniów sześciu liceów ogólnokształcących uczestniczących
w projekcie "Uczeń do potęgi" w oparciu o 12 scenariuszy
zajęć z fizyki.
318
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3580 2011-12-22 151/OW/11 2011-12-02 GRAŻYNA SIPTA 680,00
Opracowanie testu sprawdzającego umiejętność
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu informatyki w
praktyce i w nauce innych przedmiotów ścisłych wśród
uczniów sześciu liceów ogólnokształcących uczestniczących
w projekcie "Uczeń do potęgi" w oparciu o 12 scenariuszy
zajęć z informatyki.
3581 2011-12-22 49/FE/11 2011-12-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 368 420,64
Umowa o dofinansowanie Projektu "Rewitalizacja Starego
Miasta w Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013.
24/FE/12 2012-07-11 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.12.2011 r. o
dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Starego Miasta
w Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013.
19/FE/13 2013-05-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -155 308,83
Aneks nr 2 do umowy z dnia 20.12.2011 r. o
dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Starego Miasta
w Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
3582 2011-12-22 159/IR/11 2011-12-02
ELPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24 594,06
Wykonanie dodatkowej instalacji zamknięć ogniowych w
budynku Dmu Pomocy Społecznej dla Osób
Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, przy ul.
Kosmonautów 78 (klatka schodowa KS4 i KS2)
3583 2011-12-22 69/SOI/11 2011-12-02 EMPORA PAWEŁ DOŁGAN 7 380,00 montaż i demontarz instalacji elektrycznej
3584 2011-12-22 148/OW/11 2011-12-07
IXION S.C. BRZEZINKA ARTUR, MACHNIK
WOJCIECH
26 985,01
Dostawa oprogramowania wspomagającego doradcę
zawodowego na potrzeby projektu "Szok przez cały rok"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
3585 2011-12-22 164/GM/11 2011-12-14 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 0,00
Aneks - Użyczenie - ul. Podwale 3a i 3b - sala gimnastyczna
wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem
na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów
szkoły - dz. nr 45/5, dz. nr 45/4 (obr. 34, ark. 3)
3586 2011-12-22 128/OW/11 2011-10-14 VULCAN 6 800,00 Program komputerowy - Droga Edukacyjna Ucznia
160/OW/11 2011-12-01 VULCAN 0,00
Aneks do umowy 128/OW/11 z dnia 14.10.2011 zawarty w
dniu 01.12.2011 Droga Edukacyjna Ucznia - zmiana kwoty
kapitalu zakładowego spółki.
319
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3587 2011-12-22 168/GM/11 2011-12-22 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. 0,00
Aneks nr 3 do umowy dzierżawy z dnia 28.04.2008 r.
zawarty pomiędzy Skarbem Państwa a "Perła - Browary
Lubelskie" SA (przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość
położona przy ul. Bernardyńskiej 15,działka nr 3 obręb 34,
arkusz 5).
3588 2011-12-22 152/OW/11 2011-12-02 JANUSZ MALEC 650,00
Opracowanie testu sprawdzającego umiejętność
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu chemii w
praktyce i w nauce innych przedmiotów ścisłych wśród
uczniów sześciu liceów ogólnokształcących uczestniczących
w projekcie "Uczeń do potęgi" w oparciu o 12 scenariuszy
zajęć z chemii
3589 2011-12-22 274/KP/11 2011-12-12 GRUPA MEDIALNA ITM SP. Z O.O. 6 150,00
przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz miasta w
ramach kalendarza na 2012 rok - bezpłatnego dodatku do
gazety Nowy Tydzień w Lublinie nr 51/2011 emitowanego w
dn. 19.12.2011
3590 2011-12-22 136/GM/11 2011-11-17 TKACZYK TADEUSZ 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz. dz. nr 14/15
(obr. 14, ark. 11)
3591 2011-12-22 170/GM/11 2011-12-21 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Użyczenie - ul. Popiełuszki 5, 5a - prowadzenie działalności
statutowej - dz. nr 79/8, 79/4, 25/7 (obr. 26, ark. 2)
3592 2011-12-22 272/KP/11 2011-11-28
DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 690,00 Aneks do umowy nr 70/KP/11 z dn. 01.06.2011
70/KP/11 2011-06-01
DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22 140,00
Zapewnienie obsługi medialnej na potrzeby promocji MIasta
Lublin w internecie na stronie Internetowej Telewizji Lublin
www.itvl.pl
3593 2011-12-22 408/ZSS/11 2011-12-02 LESZEK IWANIAK 600,00
przygotowanie i przeprowadzenie wykładu "Używanie
narkotyków jako ryzyko(...)
3594 2011-12-22 48/FE/11 2011-11-04 MIASTO ZAMOŚĆ 19 810 794,00
Aneks nr 1 do umowy partnerskiej dotyczącej realizacji
projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna", zawarty pomiędzy
Gminą Lublin, Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej,
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Wojewódzką
Biblioteką Publiczną im. H.Łopacińskiego w Lublinie.
15/FE/11 2011-04-28 MIASTO ZAMOŚĆ 0,00
Umowa partnerska dotyczaca realizacji projektu "Lubelska
Biblioteka Wirtualna" zawarta pomiędzy Gminą Lublin,
Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej, Uniwersytetem
Medycznym w Lublinie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną
im. H.Łopacińskiego w Lublinie.
320
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3595 2011-12-22 169/GM/11 2011-11-24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP.
ZO.O.
0,00
Dzierżawa - Aneks - al. Unii Lubelskiej - targowisko, parking
oraz przystanek zamiejscowej komunikacji publicznej - cz.
dz. nr 48/3, 49/3 (obr. 34, ark. 3), 47/10 (obr. 34, ark. 1)
3596 2011-12-22 147/OW/11 2011-12-06 G 3 S.C. S. KOWALCZYK, T. BĄK 1 045,67
Dostawa gier logicznych na potrzeby projektu "Szok przez
cały rok" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
153/OW/11 2011-12-07 G 3 S.C. S. KOWALCZYK, T. BĄK 1 045,68
Zakup i dostawa gier logicznych na potrzeby projektu "Szok
przez cały rok" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
3597 2011-12-22 149/OW/11 2011-12-02 HALINA HEBDA-GRABOWSKA 680,00
Opracowanie testu sprawdzającego umiejętność
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki w
praktyce i w nauce innych przedmiotów ścisłych wśród
uczniów sześciu liceów ogólnokształcących uczestniczących
w projekcie "Uczeń do potęgi" w oparciu o 12 scenariuszy
zajęć z matematyki.
3598 2011-12-23 407/ZSS/11 2011-12-02 IRENEUSZ SIUDEM 600,00
przygotowanie i przeprowadzenie wykładu na konferencji
20.XII.2011
3599 2011-12-23 84/PN/11 2011-10-12
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
ADMINISTRACJI W LUBLINIE
0,00
Umowa partnerska do realizacji projektu SALOMON
Symulator Aktywności Lokalnej i Obywatelskiej Młodzieży
ukierunkowany w środowisku Osób Niepełnosprawnych w
ramach POKL 7.1.1
3600 2011-12-23 3/NW/11 2011-12-13 GMINA LUBLIN 20 000 400,00
Nabycie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie od Gminy Lublin
cofniętych przez Gminę Lublin 33.334 udziałów o wartości
nominalnej 600,00 zł każdy, w celu ich umorzenia.
3601 2011-12-23 413/ZSS/11 2011-12-20 MARIA KORNISZUK 600,00
przygotowanie i przeprowadzenie wykładu na konferencji w
dniu 20 grudnia 2011
3602 2011-12-23 412/ZSS/11 2011-12-21
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00 Aneks Nr 1 do umowy nr 511/ZSS/2009
3603 2011-12-23 71/IT/11 2011-12-13
PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I
GEODEZJI IM.H.ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 538/IT/2010 (przedłużenie terminu
obowiązywania do 8 lat)
538/IT/2010 2010-02-26
PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I
GEODEZJI IM.H.ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 Użyczenie sali lekcyjnej o powierzchni 116m2
3604 2011-12-23 410/ZSS/11 2011-12-02 DOROTA TKACZYK 600,00
przygotowaie i przeprowadzenie wykładu na konferencji w
dniu 20.XII.2011
3605 2011-12-23 41/BK/11 2011-12-20 DORADCA 60 270,00 badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok
321
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3606 2011-12-23 153/ST/11 2011-12-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE 50 110,00
Organizacja udziału w rozgrywkach ligowych oraz zawodach
w piłce ręcznej w najwyzszych klasach rozgrywkowych
3607 2011-12-23 161/IR/11 2011-12-16
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
56 334,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont sanitariatów w budynku szkolnym, internacie i
budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół
Elektronicznych w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 38.
3608 2011-12-23 37/PN/11 2011-12-22
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Aneks nr I do umowy nr 1436/FE/2010 z dnia 6.04.2010r.o
dofinansowanie projektu Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy
produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń
artystycznych
3609 2011-12-23 406/ZSS/11 2011-12-02 IWONA SZTAJNER 600,00
przygotowanie i przeprowadzenie wykładu na konferencji w
dn. 20.XII 2011
3610 2011-12-27 81/SOI/11 2011-12-14
STRANGE FRUIT GRAFIKA - IGNACIUK
MACIEJ
5 000,00
Przygotowanie do druku plansz w ramach projektu Festiwal
Bożego Narodzenia 2011
3611 2011-12-27 75/IT/11 2011-12-19 LUBCOM PIOTR GORYCKI 10 218,13 Dostawa urządzeń teleinformatycznych
3612 2011-12-27 831/OR/11 2011-12-22 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 55 970,79 wywóz odpadów stałych
196/OR/12 2012-06-12 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 Aneks - wywóz nieczystości dot. Lipowa 27
433/OR/12 2012-12-24 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy 831/OR/11 dot. przedłużenia realizacji
umowy do 11.01.2013 r i zwiększenia kwoty umowy do
wysokości 58387,91 zł
3613 2011-12-27 85/SOI/11 2011-12-16 NADIA GERGAŁO 1 500,00 tłumaczenie treści portalu "Study in Lublin"
3614 2011-12-28 833/OR/11 2011-12-15
DRUK-HURT FIRMA PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWA MAREK BULNIAK
6 480,00
wykonanie i dostawa druków na potrzeby UML - druki dla
USC cz. II
3615 2011-12-28 124/ZDM/11 2011-12-06
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
17 220,00
Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego
przebudowy ul. Urzędowskiej w Lublinie, na odcinku od
posesji nr 1 do nr 74, polegającej na budowie chodnika
3616 2011-12-28 125/ZDM/11 2011-12-09 ARISCO SP. Z O.O. 1 660,05
umowa o udzielenie licencji o numierze 219/2011
dotyczącej użytkowania oprogramowania
3617 2011-12-28 68/SOI/11 2011-12-02 PIOTR ZIÓŁEK 1 000,00 koncert kolęd w wykonaniu zespołu "Drewutnia"
3618 2011-12-28 166/GM/11 2011-12-13 HALINA KARWICKA 1 230,00
wycena nieruchomości - opłaty z tyt. użytk. wiecz. gruntu
SP
322
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3619 2011-12-28 4/NW/11 2011-12-28 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A 5 000 000,00
Objęcie 50.000 Akcji serii V o wartości nominalnej 100,00 zł
każda i cenie emisyjnej 100,00 zł każda o łącznej cenie
emisyjnej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) w zamian
za wkład pieniężny w kwocie 5.000.000,00 zł.
3620 2011-12-28 80/PN/11 2011-12-16 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA 8 000,00
Skład i przygotowanie do druku Księgi Kulturowego
Partnerstwa Wschodniego Tom I, wydawnictwa
podsumowującego pierwszy Kongres Kultury Partnerstwa
Wschodniego
3621 2011-12-28 88D/ZDM/11 2011-10-31
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
INŻYNIERYJNEGO TORGAN SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy 2345/IN/2009 z dnia 01.07.2009 w
sprawie pełnienia funkcji inwestora zastępczego nad
realizacją zadania "Budowa drogi z uzbrojeniem w ul.
Liliowej ( ul.Sławinkowska-ul.Urocza) w Lublinie w ramach
programu inwestycji miejskich z udziałem mieszkańców dot
zmiany terminu
UM/2345/IN/2009 2009-07-01
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
INŻYNIERYJNEGO TORGAN SP. Z O.O.
12 200,00
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją
zadania "Budowa drogi z uzbrojeniem w ul. Liliowej (ul.
Sławinkowska - ul. Urocza) w Lublinie.
3622 2011-12-28 79/PN/11 2011-12-01 ANDRIJ SAWENEĆ 6 500,00
Umowa o dzieło na tłumaczenie materiałów do Księgi
Kultury Partnerstwa Wschodniego Tom I
3623 2011-12-28 78/SOI/11 2011-12-14 ANDRZEJ OCZKOWSKI 13 899,00
Wynajem i obsługa techniczna oraz montaż i demontaż
sprzętu oświetleniowego
3624 2011-12-28 192/ST/11 2011-12-27
ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY
CUKROWNIK LUBLIN
2 000,00
umowa promocja ZKS Cukrownik Sylwestrowy Turniej
Siatkówki chłopców 30.12.2011 r
3625 2011-12-28 165/GM/11 2011-12-13 HALINA KARWICKA 3 690,00
wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w celu
przekształcenia uż. wiecz. we własność SP
3626 2011-12-28 127/ZDM/11 2011-12-15 SWAN CST MIKOŁAJ POŹNIAK 615,00 Umowa o obsługę BHP i P.Poż.
3627 2011-12-28 119/ZDM/11 2011-12-06 IKOM SP. Z O.O. 9 840,00 Sporządzanie dokumentacji projektowej dla ul. Radości
3628 2011-12-28 77/IT/11 2011-12-21 LUBMAN UMCS SP. Z O.O. 7 527,60
Dzierżawa na terenie miasta Lublin torów
światłowodowych, złożonych z jednej pary włókien
światłowodowych jednomodowych.
3629 2011-12-28 162/IR/11 2011-12-13 PW PIOTREX 140 000,00
Przebudowa instalacji wody pożarowej w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 30 w Lublinie, przy ul. Nałkowskich 110.
3630 2011-12-28 91/SOI/11 2011-12-01 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 0,00
Organizacja i przeprowadzanie przetargów na zbycie
nieruchomości położonych w Lublinie na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO - PARK Mielec
323
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3631 2011-12-28 118B/ZDM/11 2011-11-30
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
17 712,00
Aneks do umowy nr 128/IN/10 z dn 04.11.2011 w sprawei
pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego w procesie
realizacji inwestycji "Przebudowa ul. 3- go Maja i ul.
Radziszewskiego w Lublinie wraz z organizacja ruchu,
elementami małej architetury oraz przebudową
infrastruktury technicznej
UM/128/IN/10 2010-11-04
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
9 028,00
Pełnienie nadzorów autorskich nad "Przebudową
ul.Radziwiłłowskiej i 3-go Maja w Lublinie" - stawka za
jednorazowy pobyt - 439,20zł brutto, przewidywana ilosć
pobytów - 20
3632 2011-12-28 564/KL/11 2011-06-27 ROBERT ZAJĄC 6 720,00 ANEKS DO UMOWY O DZIEŁO NR 228/KL/10 Z 10.12.2010 R.
3633 2011-12-28 126/ZDM/11 2011-12-19
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG
TECHNICZNYCH "HADRO" HALINA
GRZESZCZYK
11 070,00
Pełnienie nadzoru autorskiego w branży drogowej w
procesie realizacji inwestycji "Budowa ulicy Lipskiej w
Lublinie"
294/ZDM/13 2013-05-29
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG
TECHNICZNYCH "HADRO" HALINA
GRZESZCZYK
0,00
Aneks nr 1 do umowy 126/ZDM/11 z dnia 19 grudnia 2011
r. w sprawie pełnienia nadzoru autorskiego w branży
drogowej w procesie realizacji inwestycji "budowa ulicy
Lipskiej w Lublinie".
3634 2011-12-28 98A/ZDM/11 2011-11-14
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy 64/ZDM/11 z dnia 07.10.2011
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Diamentowej w
Lublinie,odcinek od ul. Krochmalnej do ul. Medalionów
zmiana terminu
3635 2011-12-28 827/OR/11 2011-12-08 MICHAŁ POLICZKIEWICZ 1 000,00 przyjmowanie zgłoszeń na zapotrzebowanie na tonery
3636 2011-12-28 562/KL/11 2011-12-15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 369/KL/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wys. 1.005.099 zł
słownie: milion pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych z przeznaczeniem na realizację zadania - prace
remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii
bibliotecznej
369/KL/11 2011-06-28
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
1 005 099,00
prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla
nowej filii bibliotecznej
3637 2011-12-28 117/ZDM/11 2011-11-28 JAN GWINER 0,00
projekt budowalny sieci wodociagowej w drodze dojazdowej
do ul. willowej z przyłączami do posesji nr 54b wraz z
STWiORB, kosztorysami i przedmiarem robót.Jan Gwiner,
Izabela Maluha
324
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3638 2011-12-28 118A/ZDM/11 2011-11-30 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
aneks do umowy nr 105/dm/10 z dnia 22.11.2010 w
sprawie parkowania na wydzialonym stanowisku
zastrzeżonym
3639 2011-12-28 70/IT/11 2011-12-12 LUBMAN UMCS SP. Z O.O. 20 368,80
Zapewnienie dostępu do Internetu dla lokalnej sieci Urzędu
Miasta Lublin.
3640 2011-12-28 123/ZDM/11 2011-12-07
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE "SIGMAN" KOWALCZYK
SŁAWOMIR
29 770,00 Wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Przeskok
3641 2011-12-29 795/OR/11 2011-11-07 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00
Aneks do umowy nr. 282/OR/10 - dostawa wody źródlanej
Biuro Rady Miasta Plac Łokietka 1 w Lublinie.
282/OR/10 2010-06-24 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
używanie urządzenia dozującego wodę oraz sprzedaż wody
niegazowanej
3642 2011-12-29 158/OW/11 2011-10-17 GMINA BYCHAWA 0,00
Porozumienie w sprawie refundacji dotacji gminie Bychawa
na dzieci będace mieszkańcami Lublina i uczęszczajace do
przedszkoli niepublicznych funcjonujacych na terenie ww.
gminy
3643 2011-12-29 73/IT/11 2011-12-01 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04 Usługa dostępu do Internetu DSL.
3644 2011-12-29 83/PN/11 2011-12-07
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
4 305,00
Przygotowanie i emisja audycji radiowych w ramach
projektu Marka EkoLublin
3645 2011-12-29 255/KP/11 2011-10-27 BARBARA KOWALEWSKA 0,00
Aneks do umowy zlecenia 172/KP/11 na nadzór pastyczny
Barbara Kowalewska
3646 2011-12-29 82/PN/11 2011-12-15 AGATA WILL 3 000,00
Umowa na przygotowanie opracowania koncepcji
budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie
Wschodniej
3647 2011-12-29 133/ZDM/11 2011-12-19 GMINA KONOPNICA 83 110,89
umowa zawarta między Gminą Konopnica na realizację
inwestycji o pomocy finansowej ul.Kleopatry i
ul.Wojciechowskiej
3648 2011-12-29 145/OŚ/11 2011-12-14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
103 320,00
Dzierżawa instalacji do odgazowania I niecki składowiska
odpadów komunalnych w Rokitnie
126/OŚ/13 2013-06-27
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
8 610,00
Aneks do umowy dzierżawy instalacji odgazowania I niecki
składowiska w Rokitnie
3649 2011-12-30 141/ZDM/11 2011-12-30
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W
TORUNIU
0,00
UMOWA NAJMU LUB /ADM-01/12/11 DOTYCZY BUDYNKU
UŻYTKOWEGO, BIUROWEGO 2-KONDYGNACYJNEGO O
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 769,72 M2, ZNAJZDUJĄCEJ SIĘ
NA DZIAŁCE O NUMIERZE EWID 3/19 O POW, 0,9283 HA
POŁOŻONEJ W LUBLINIE NA UL. kROCHMALNEJ 13
325
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
27/ZDM/12 2012-02-29
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W
TORUNIU
0,00
Aneks nr 1 do umowy najmu 141/ZDM/11 LUB/ADM-
01/12/11 z dnia 30.12.2011 zmienia się zapis& 3 umowy
najmu, iz umowa zostaje zawarta począwszy od 15.02.2012
3650 2011-12-30 142/ZDM/11 2011-12-30
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W
TORUNIU
0,00
UMOWA NAJMU LUB /ADM-02/12/11 DOTYCZY BUDYNKU
UŻYTKOWEGO, BIUROWEGO 3-KONDYGNACYJNEGO O
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 2.251,73, ZNAJZDUJĄCEJ SIĘ NA
DZIAŁCE O NUMIERZE EWID 3/21 O POW, 1,8383 HA
POŁOŻONEJ W LUBLINIE NA UL. kROCHMALNEJ 13
26/ZDM/12 2012-02-29
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W
TORUNIU
0,00
Aneks nr 1 do umowy najmu 142/ZDM/11 LUB/ADM-
02/12/11 z dn.30.12.2011 zmienia się zapis& 3 umowy
najmu z dnia 30.12.2011 roku, iz umowa zostaje zawarta
począwszy od dnia 15.02.2012 roku
3651 2011-12-30 107/DM/11 2011-05-10 EWA DROZD 0,00
Porozumienie ze Społecznym Komitetem Budowy sieci
wodociągowej w ul. Lędzian
3652 2011-12-30 266/KP/11 2011-11-16
PRODUKCJA FILMOWA MARCIN
HARASIMOWICZ
0,00 Aneks do umowy nr 147/KP/11 z dn. 12.07.2011
172/KP/11 2011-07-19
PRODUKCJA FILMOWA MARCIN
HARASIMOWICZ
3 000,00
Przygotowanie i wykonanie partii wiolonczeli w ramach
projektu Muzyka na Lubelskiej Starówce - Koncert Recital
wiolonczelowy w Trybunale Koronnym w dn. 24.07.2011r.
3653 2011-12-30 132/DM/11 2011-04-05 GMINA KONOPNICA 0,00
aneks do porozumienia nr 1052/IN/P/2010 z dnia
9.02.2010r. dotyczący sposobu finansowania inwestycji
3654 2011-12-30 834/OR/11 2011-12-13 BIURO PLUS SJ 90 330,28 materiały biurowe
3655 2011-12-30 81/PN/11 2011-12-01 AGATA ETMANOWICZ 1 000,00
Umowa o dzieło na przygotowanie eseju do Księgi Kultury
Partnerstwa Wschodniego
3656 2011-12-30 567/KL/11 2011-12-22 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr 111/KL/11 z
dnia 1 marca 2011 r. dot. udzielenia dotacji celowej w
wysokości 400.000 zł słownie: czterysta tysięcy złotych dla
Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie
przeznaczonej na realizację zadania: remont Izby Pamięci
Drukarstwa (prace remontowo - budowlane, projekty
instalacji: elektrycznej, wod.-kan, c.o.)
111/KL/11 2011-03-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 400 000,00
remont Izby Pamięci Drukarstwa (prace remontowo -
budowlane, projekty instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o.)
3657 2011-12-30 23/DM/11 2011-01-01 GMINA LUBLIN 0,00
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu/za uszkodzenie
pojazdu w związku ze złym stanem ulicy
326
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3658 2011-12-30 835/OR/11 2011-12-27
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK
SP. Z O.O.
22 466,24 materiały biurowe
3659 2011-12-30 67/DM/11 2011-01-01 GMINA LUBLIN 0,00 Faktury sprzedaży oświetlenie ulic
3660 2012-01-02 58A/ZDM/11 2011-09-30
PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, MOSTÓW
INŻ. GRZEGORZ RUDNICKI
40 590,00
Aneks do umowy nr 96/IN/10 z dnia 06.08.2010 w sprawie
opracowania dokumentacji projektowej budowy ul.
Nadrzecznej w Lublinie od ul. A.Mickiewicza do ul. K.Rejtana
wraz z organizacją ruchu, oświetleniem , odwodnieniem i
ewentualnymi kolizjami z infrastrukturą techniczną
3661 2012-01-02 134/ZDM/11 2011-12-21 ARISCO SP. Z O.O. 0,00
Zapewnienie obsługi komunikacyjnych związanej z
realizacją inwestycji polegającej na budowie VII Komisariatu
Policji i Policyjnej Izby Dziecka na działkach ewidencyjnych
o nr 59/1,59/5,59/8/, 59/9,59/10 i 59/11 (obr.27,
ark.4)poprzez przebudowanie odcinka drogi wewnętrznej
pomiędzy zjazdem na teren inwestycji a ul. Wyżynną
zgodnie z zakresem określonym w uzgodnionym projekcie
budowlanym.
3662 2012-01-02 129/ZDM/11 2011-12-06
BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ
ZDZISŁAW
916 165,50
Zaprojektowanie i wykoananie przebudowy ul. Czwartek w
Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
151/ZDM/2012 2012-06-20
BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ
ZDZISŁAW
0,00
Aneks do umowy nr 129/ZDM/11 z dnia 06.12.2011 w
sprawie zaprojektowania i wykonania przebudowy ul.
Czwartek w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
(ZMIANA TERMINU)
3663 2012-01-03 84/SOI/11 2011-12-20 SKRIVANEK SP. Z O.O. 944,64
tłumaczenie 5 stron tekstu ma jezyk angielski i niemiecki
na potrzeby strony internetowej w związku z realizacją
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną" w
Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiazań
multimedialnych"
3664 2012-01-03 903/OR/11 2011-10-14 OLGA SVYSTUN 0,00 WOLONTARIAT W KANCELARII PREZYDENTA
3665 2012-01-03 901/OR/11 2011-06-20 RENATA HUSARZ 0,00 WOLONTARIAT W BIURZE OBSŁUGI PRAWNEJ
3666 2012-01-03 395/OR/11 2011-05-24 KLARA BIŚ 0,00 wolontariat Klara Biś
3667 2012-01-03 899/OR/11 2011-08-10 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 0,00
PRAKTYKI ZAWODOWE W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ
STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
3668 2012-01-03 898/OR/11 2011-07-13 KATARZYNA CZERLUNCZAKIEWICZ 0,00 wolontariat w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
3669 2012-01-03 74/SOI/11 2011-11-10 OLD TOWN S.C. J.KMIEĆ A.TYMIŃSKI 2 200,00 Zorganizowanie spotkania studentów "Study in Lublin"
3670 2012-01-03 79/SOI/11 2011-12-14 MARGINALIA PRACOWNIA EDYTORSKA 492,00 Korekta i redakcja tekstów od albumu
327
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3671 2012-01-03 43/GD/11 2011-12-01
BIURO WYCENY I OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI "LOCUM" BARBARA
ŻYŁA
98 400,00
Sporządzanie operatów szacukowych dla określenia
wartości 100 nieruchomości niezabudowanych.
3672 2012-01-03 902/OR/11 2011-12-12 JOANNA LEWCZYK 0,00 WOLONTARIAT W WYDZIALE PODATKÓW
3673 2012-01-03 832/OR/11 2011-12-16
REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM
KROKOWSKI SP. JAWNA
164 184,42 wykonanie i dostawa druków na potrzeby UML cz. I
3674 2012-01-03 76/IT/11 2011-12-19 FUTURO EXITO SP. ZOO 57 564,00 Usługa transmisji danych w 13 relacjach.
3675 2012-01-03 571/KL/11 2011-12-30
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI
BOŻEJ ROŻAŃCOWEJ
9 050,00 Kultura w dzielnicach - "I Festiwal Chórów Parafialnych"
3676 2012-01-03 147/OŚ/11 2011-12-27 MONIKA KOZICKA 5 400,00
Gromadzenie i aktualizacja danych w programie
GOMIG,który umożliwia prowadzenie szczegółowej
ewidencji
3677 2012-01-03 77/SOI/11 2011-12-14 ERNEST BRYLL 3 500,00 Koncert poezji bożon