You are on page 1of 455

Rejestr umw

Data zawarcia umowy od 2012-01-01 do 2012-12-31


Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1 2012-01-05 1/ZSS/12 2012-01-04 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 158/ZSS/10 z dnia 8
grudnia 2010 r. dotyczcej wsparcia zatrudnienia
socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrum integracji spoecznej
158/ZSS/10 2010-12-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 320 000,00
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrum integracji
spoecznej
2 2012-01-05 1/NW/12 2012-01-05 MOTOR LUBLIN S.A. 500 000,00
Objcie 1 000 akcji serii C o numerach od 1 do 1
000 o waretoci nominalnej 500,00 z kada
akcja o cznej wartoci 500 000,00 z w spce
MOTOR LUBLIN SA.
3 2012-01-05 2/NW/12 2012-01-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPKA AKCYJNA 500 000,00
Objcie 5 000 akcji nieuprzywilejowanych serii D
o numerach od 1 do 5 000 o wartoci nominlanej
100,00 z kada o cznej wartoci 500 000,00 z
w spce SPR Lublin Sportowa SA.
4 2012-01-09 2/GM/12 2012-01-09 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY" 0,00
obr. 27, ark. 3, cz. dz. nr 1/33 w pobliu ulicy
Bursztynowej, parking
5 2012-01-09 16/OR/12 2012-01-04 MIASTO STOECZNE WARSZAWA 0,00
zmiana paragrafu dotyczcego rozliczenia
zaliczki w ramach projektu Novus
1225/OR/10 2010-11-02 MIASTO STOECZNE WARSZAWA 3 250,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin
obwieszcze dot. wyborw - okrg I cz 2
6 2012-01-10 3/ZSS/12 2012-01-02 EWA KIERO 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia
od alkoholu osb wskazanych przez Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w
Lublinie
7 2012-01-10 5/ZSS/12 2012-01-02 TOMASZ KUCMIN 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia
od alkoholu osb wskazanych przez Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w
Lublinie
8 2012-01-10 8/ZSS/12 2012-01-02 MARIOLA TETERYCZ 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia
od alkoholu osb wskazanych przez Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w
Lublinie
1
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
9 2012-01-10 7/ZSS/12 2012-01-02 JZEF SPISACKI 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia
od alkoholu osb wskazanych przez Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w
Lublinie
10 2012-01-10 2/ZSS/12 2012-01-02 MAGORZATA DOMAN-KOZAK 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia
od alkoholu osb wskazanych przez Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w
Lublinie
11 2012-01-10 3/BK/12 2012-01-03 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Umowa o prowadzenie rachunkw bankowych
dla klientw korporacyjnych oraz o wiadczenie
usug zwizanych z tymi rachunkami
3/BK/13 2013-05-21 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks nr 1 do wniosku o uruchomienie usugi
Pekao Collect
12 2012-01-10 9/ZSS/12 2012-01-02 ELBIETA WOJNO 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia
od alkoholu osb wskazanych przez Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w
Lublinie
13 2012-01-10 6/ZSS/12 2012-01-02 ELBIETA PRZEMYSKA 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia
od alkoholu osb wskazanych przez Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w
Lublinie
14 2012-01-10 4/ZSS/12 2012-01-02 MARIA KRASZKIEWICZ-PEKA 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia
od alkoholu osb wskazanych przez Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w
Lublinie
15 2012-01-10 4/BK/12 2012-01-03 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Umowa przechowania - w sprawie przyjmowania
przez bank depozytw na przechowanie
16 2012-01-12 23/OR/12 2012-01-02 EWA DADOS 21 000,00
inicjowanie przedsiwzi zmierzajcych do
poprawy warunkw ycia seniorw poprzez
integracj i aktywizacj spoeczn,
monitorowanie, diagnozowanie problemw
spoecznych i potrzeb seniorw, wsppraca ze
Spoeczn Rad Seniorw Miasta Lublin przy
Prezydencie Miasta Lublin
17 2012-01-12 2/SOI/12 2012-01-02 MARCIN SKRZYPEK 6 000,00
Przygotowanie uszczegowienia osi
strategicznych zaoe Strategii Rozwoju Lublina
na lata 2014 - 2020
2
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
18 2012-01-13 25/OR/12 2012-01-04 KAROLINA SKRSKA 3 600,00
przygotowanie projektu Miejskiego Programu
Zdrowia, w tym opracowanie zaoe do polityki
zdrowotnej Miasta Lublin
19 2012-01-13 1/OK/12 2012-01-10 POCZTA POLSKA SPKA AKCYJNA 1 520 000,00
1. Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez
Operatora Publicznego na rzecz Zamawiajcego:
1) powszechnych usug pocztowych do 50 g w
obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i dorczania
przesyek oraz zwracania przesyek
rejestrowanych do Zamawiajcego po
wyczerpaniu moliwoci ich dorczenia lub
wydania odbiorcy z podziaem na: a) przesyki
listowe rejestrowane, b) przesyki listowe
nierejestrowane, w kategoriach przesyek
priorytetowych i przesyek ekonomicznych;
2) usug komplementarnych i usug specjalnych
przewidzianych dla przesyek, o ktrych mowa w
pkt.1), z uwzgldnieniem zasad rozliczania i
regulowania nalenoci,.
20 2012-01-13 24/OR/12 2012-01-03 DANUTA DUSZAK 2 800,00
prowadzenie obsugi kasowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Poyczkowej, sporzdzanie
dokumentacji zwizanej z udzielonymi
poyczkami
21 2012-01-13 19/OR/12 2012-01-02 MIROSAW MIKA 7 000,00
porzdkowanie akt obiektw kubaturowych do
roku 1991 oraz akt infrastruktury do roku 1993
22 2012-01-13 21/OR/12 2012-01-02 HALINA DANCZOWSKA 2 000,00
porzdkowanie akt dotyczcych pozwole na
wykonanie wewntrznych instalacji gazowych do
roku 1998
23 2012-01-13 20/OR/12 2012-01-02 DARIUSZ GLINIECKI 7 000,00
porzdkowanie akt obiektw kubaturowych do
roku 1994 oraz akt infrastruktury do roku 1995
24 2012-01-13 18/OR/12 2012-01-02 HELENA WARDA 1 300,00
Archiwizowanie dokumentw Kasy Zapomogowo-
Poyczkowej UM Lublin oraz przygotowanie
sprawozdawczoci za 2011 rok
25 2012-01-13 148/O/11 2012-01-01 EWA MISZTAL 1 800,00
prowadzenie wizji lokalnych dotyczacych zieleni,
odbir nasadze rekompensacyjnych,
obsugiwanie baz danych
3
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
26 2012-01-16 1/GM/12 2012-01-03
SZKOA PODSTAWOWA NR 10 IM.HENRYKA
SIENKIEWICZA
0,00
Uyczenie - ul. Lwowska i ul. Ruckemana -
realizacja celw statutowych szkoy - boisko
pikarskie wraz z zespoem szatniowo-socjalnym
- dz. nr 3/2, cz. dz. nr 4 (obr. 14, ark. 3)
27 2012-01-16 1/FE/12 2012-01-11
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
-8 916 785,36
Aneks nr 2 do umowy z dnia 25.03.2011 r. o
dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla
aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i
Rudnik w Lublinie"
11/FE/11 2011-03-25
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
31 762 140,93
Umowa o dofinansowanie projektu
"Infrastruktura dla aktywizacji gospoodarczej w
dzielnicy Bursaki i Rudnikw Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013,
Osi priorytetowej III Atrakcyjno obszarw
miejskich i tereny inwestycyjne, dziaania 3.1
Tworzenie terenw inwestycyjnych
28 2012-01-16 4/GM/12 2012-01-12 PAULINA PIASECKA 0,00 wizytwka - reklama, ul. Leszczynskiego 20-22
29 2012-01-16 2/FE/12 2012-01-13
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
12 805 518,68
Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa
ulic 3-go Maja i Radziwilowskiej wraz ze
skrzyowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
30/FE/12 2012-09-03
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
-393 427,70
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwilowskiej
wraz ze skrzyowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
37/FE/12 2012-10-18
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwilowskiej
wraz ze skrzyowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
30 2012-01-16 1/OW/12 2012-01-11
SENETIC SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI SPKA
KOMANDYTOWA
3 220,14
Dostawa oprogramowania biurowego na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
4
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
31 2012-01-16 27/OR/12 2012-01-09 FIRMA HANDLOWO-USUGOWA CERBER 7 084,80
utrzymanie w staej sprawnoci oraz konserwacja
instalacji i urzdze systemu sygnalizacji
wamania i napadu (SSWiN) i systemu kontroli
dostpu (KD) w obiekcie Kancelaria Tajna w
Lublinie, Pl. okietka 1
32 2012-01-16 3/GM/12 2012-01-03 TEZET SPKA AKCYJNA 0,00
Dzierawa - ul. Puawska - wjazd na teren stacji
paliw - cz. dz. nr 14/16 (obr. 3, ark. 9)
33 2012-01-17 33/OR/12 2012-01-02 EWA PIRECKA 6 480,00
Udzilanie informacji prawnych osobom
niepenosprawnym .
34 2012-01-17 2/BM/12 2012-01-10
--KOMENDA MIEJSKA PASTWOWEJ STRAY
POARNEJ W LUBLINIE
0,00
nieodpatne przekazanie materiaw sucych
do promocji zasad bezpieczestwa w ramach
programu "Bezpieczny Lublin"
35 2012-01-17 3/BM/12 2012-01-13 KOMENDA MIEJSKA POLICJI 200 000,00
przekazanie rodkw finansowych w kwocie 200
000 z (sownie: dwiecie tysicy zotych) z
przeznaczeniem na rekompensat pienin za
czas sub ponadnormatywnych policjantw KMP
w Lublinie.
36 2012-01-18 2/BRM/12 2012-01-17 MARIUSZ STRYJECKI 1 300,00
przygotowanie projektu plakatw, ulotki i loga na
potrzeby projektu "Medialne ssiedztwo"
37 2012-01-18 22/OR/12 2012-01-02 JUSTYNA GRZYWACZEWSKA 2 600,00
zbieranie informacji od jednostek
organizacyjnych i spek miejskich na potrzeby
Biura Prasowego i Rzecznika Prasowego
Prezydenta
38 2012-01-18 30/OR/12 2012-01-09
BSI MANAGEMENT SYSTEMS POLSKA SP. Z
O.O.
33 210,00
wykonanie w UML certyfikacji systemu
zarzdzania jakoci wg normy ISO 9001:2008
39 2012-01-18 8/OR/12 2012-01-03 PAWE SADOWSKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Kodeks
postpowania administracyjnego"
40 2012-01-18 1/BRM/12 2012-01-13 ADM-MEDIA S.C. W LUBLINIE 1 700,00 modernizacja serwisu MRML www.youth.lublin.eu
41 2012-01-19 3/IR/12 2012-01-03
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYSKI
30 750,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na regulacj instalacji c.o. i wza cieplnego oraz
uaktualnienie dokumentacji elektrycznej wraz z
uaktualnieniem kosztorysw inwestorskich
elektrycznych i budowlanych na
termomodernizacj budynku Szkoy Podstawowej
Nr 32 w Lublinie, ul. Tetmajera 2.
5
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
42 2012-01-19 4/IR/12 2012-01-03
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYSKI
24 600,00
Uaktualnienie dokumentacji elektrycznej wraz z
uaktualnieniem kosztorysw inwestorskich
elektrycznych, budowlanych i sanitarnych na
termomodernizacj budynku Szkoy Podstawowej
Nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej 3.
43 2012-01-20 2/IR/12 2012-01-03 ZAKAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 23 370,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na regulacj instalacji c.o. i wza cieplnego oraz
uaktualnienie dokumentacji elektrycznej wraz z
uaktualnieniem kosztorysw inwestorskich
elektrycznych i budowlanych na
termomodernizacj budynku Szkoy Podstawowej
Nr 10 w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70.
44 2012-01-20 3/SOI/12 2012-01-03
--PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT"
SPKA Z
15 000,00
Przeprowadzenie dziaa promocyjnych podczas
XX Lubelskiego Finau Wielkiej Orkiestry
witecznej Pomocy
45 2012-01-20 6/IR/12 2012-01-03
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JZEFCZUK
6 150,00
Uaktualnienie kosztorysw inwestorskich na
termomodernizacj budynku Szkoy Podstawowej
Nr 47 w Lublinie, ul. Zdrowa 1.
46 2012-01-20 8/IR/12 2012-01-03
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JZEFCZUK
6 150,00
Uaktualnienie kosztorysw inwestorskich na
termomodernizacj budynku Zespou Szk
Samochodowych w Lublinie, ul. Dugosza 10a.
47 2012-01-23 13/KL/12 2012-01-13 TOMASZ RITTER 2 000,00
wystp w charakterze solisty podczas koncertu
"Harmonie Starego Miasta" w dn. 25.01.2012
48 2012-01-23 14/KL/12 2012-01-12 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 0,00
wynajem pomieszcze w Teatrze Muzycznym w
Lublinie w zwizku z organizacj Koncertu kold i
pieni boonarodzeniowych rnnych tradycji
chrzecijaskich" 22.01.2012 r.
49 2012-01-23 12/KL/12 2012-01-13
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
40 000,00
wsppraca w zakresie w celu promocji Miasta
poprezez realizacj wydarzenia kulturalnego
"Harmonie Starego Miasta", ktre bdzie
realizowane w Lublinie w terminie 15 stycznia-31
grudnia 2012 r.
320/KL/12 2012-07-05
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
70 000,00 aneks do umowy nr 12/KL/12
50 2012-01-24 3/KP/12 2012-01-02
MINT MEDIA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
22 140,00
Prowadzenie profili Miasta Lublin na portalu
spoecznociowym Facebook oraz w serwisie
YouTube.
6
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
51 2012-01-24 12/SOI/12 2012-01-11 KAMILA KRZYANOWSKA 7 600,00 wsppraca z instytucjami nauki
52 2012-01-24 5/KP/12 2012-01-09
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGONIA
RADIO-LUBLIN S.A.
9 963,00
Przeprowadzenie dziaa promocyjnych w
ramach projektu "Wieczory Na Wasne Uszy".
53 2012-01-24 7/SOI/12 2012-01-11 SYLWIA SZAJC 3 000,00
Monitorowanie i koordynacja wdraania Strategii
Rozwoju Miasta
54 2012-01-24 6/KP/12 2012-01-12 PIOTR MICHALSKI 600,00
Monta i demonta wystawy "Okno na wschd i
zachd Europy w dn. 16 i 25 stycznia 2012 w
Trybunale Koronnym w Lublinie.
55 2012-01-24 2/GK/12 2012-01-20
KRZYSZTOF WRONA STOWARZYSZENIE
NAUKOWO TECHNICZNE INYNIERW I
TECHNIK
10 000,00
Wydanie opinii w sprawie raco niskiej ceny -
Ogrd Saski prace zieleniarskie.
56 2012-01-25 1/KL/12 2012-01-12 MARCIN SUPERCZYSKI 600,00
prowadzenie Ekumenicznego koncertu kold i
pieni boonarodzeniowych rnych tradycji
chrzecijaskich
57 2012-01-25 2/IT/12 2012-01-03
POCZTA POLSKA CENTRUM INFRASTRUKTURY
ODDZIA REGIONALNY W LUBLINIE
0,00 Aneks do porozumienia nr 1682/IT/P/2008.
1682/IT/P/2008 2008-05-08
POCZTA POLSKA CENTRUM INFRASTRUKTURY
ODDZIA REGIONALNY W LUBLINIE
0,00
Zamontowanie przez UML w wyznaczonym
miejscu na budynku gwnym Poczty Polskiej
przy ul. Krakowskie Przedmiecie 50 w Lublinie
dostpowego urzdzenia radiowego (kamery
szybkoobrotowej) oraz wykonanie w penym
zakresie instalacji dla antenki radiowej oraz
urzdze odbiorczych.
58 2012-01-25 6/SOI/12 2012-01-02 JABA JACEK BARWISKI 8 000,00 demonta Szopki Boego Narodzenia
59 2012-01-25 11/KL/12 2012-01-12 GIFT MANAGMENT FILIP WOJNAR 2 000,00
koncert Chru TGD 18.01.2012 w ramach
Tygodnia Modlitw o Jedno Chrzecijan
60 2012-01-25 1/BM/12 2012-01-09 GRZEGORZ MADEJ 4 200,00
wiadczenie usug polegajcych na utrzymaniu
w staej gotowoci sprztu poarniczego
61 2012-01-26 1/GD/12 2012-01-13
OKRGOWE PRZEDSIBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W LUBLINIE
SP. Z
116 235,00
Obsuga techniczna Zespou Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej miasta Lublin w
2012r.
62 2012-01-26 11/IR/12 2012-01-09 PW BATIMENT SP. Z O.O. 34 194,00
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej
polegajca na wykonaniu projektu
wykonawczego remontu sanitariatw i naprawy
izolacji pionowej w budynku I L.O., przy Al.
Racawickich 26 w Lublinie.
7
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
63 2012-01-27 39/OR/12 2012-01-24 GRAYNA FRISTER 1 500,00 przeprowadzenie warsztatw dla auditorw
64 2012-01-27 24/SOI/12 2012-01-24 PERFEKT - DRUK MACIEJ WINIEWSKI 13 367,03
Wykonanie oraz dostawa gadetw
promocyjnych z nadrukiem promocyjnym miasta
65 2012-01-27 10/ZSS/12 2012-01-02 GRAYNA BIELECKA 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynnoci interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniajcych
oferty i wnioski skadane na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2012 rok.
66 2012-01-27 15/ZSS/12 2012-01-02 TEODOZJA LENARTOWICZ 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynnoci interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniajcych
oferty i wnioski skadane na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2012 rok.
67 2012-01-27 17/ZSS/12 2012-01-02 MARIA STPIE 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynnoci interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniajcych
oferty i wnioski skadane na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2012 rok.
68 2012-01-27 11/ZSS/12 2012-01-02 ELBIETA BIERNACKA 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynnoci interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniajcych
oferty i wnioski skadane na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2012 rok.
69 2012-01-27 16/ZSS/12 2012-01-02 IWONA SZYMCZAK 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynnoci interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniajcych
oferty i wnioski skadane na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2012 rok.
70 2012-01-27 14/ZSS/12 2012-01-02 KRZYSZTOF LESZCZYSKI 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynnoci interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniajcych
oferty i wnioski skadane na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2012 rok.
8
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
71 2012-01-27 12/ZSS/12 2012-01-02 TOMASZ KULIG 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynnoci interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniajcych
oferty i wnioski skadane na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2012 rok.
72 2012-01-27 14/SOI/12 2012-01-18
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGONIA
RADIO-LUBLIN S.A.
17 712,00
udostpnienie systemu newsw na stron
www.lublin.eu
73 2012-01-27 10/SOI/12 2012-01-11 PAWE BATYRA 825,00 Opis i charakterystyka Maratonu Lubelskiego
74 2012-01-30 21/ZSS/12 2012-01-25 FUNDACJA "RAZEM" 4 500,00 obz zimowy
75 2012-01-30 12/GM/12 2012-01-12 ANDRZEJ TARCZYLUK 0,00
dzierawa - cz dziaki Skarbu Pastwa
pooonej w Lublinie przy ul.Handlowej 27,
oznaczonej nr 4 (obr. 67, ark.1)
76 2012-01-30 4/KP/12 2012-01-05 FUNDACJA INICJATYW MENEDERSKICH 60 000,00
Regulacja praw i obowizkw stron, zwizanych
z przekazywanych Partnerowi (Gminie Lublin)
przez Lidera Projektu (Fundacja Inicjatyw
Menederskich) srodkw finansowych na wypat
dodatkw zadaniowych dla czonkw zespou ds.
monitorowania Projektu: Program Aktywnoci
Samorzsowej PAS
77 2012-01-30 22/ZSS/12 2012-01-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 6 000,00 obz zimowy
78 2012-01-30 5/IR/12 2012-01-03
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM
MAKSYMIUK
13 038,00
Uaktualnienie kosztorysw inwestorskich
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych na
termomodernizacj budynku Szkoy Podstawowej
Nr 40 w Lublinie, ul. Ry Wiatrw 9.
79 2012-01-31 31/OR/12 2012-01-16 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 41 060,10
ochrona fizyczna obiektu UM w Lublinie przy ul.
Podwale 3a
154/OR/12 2012-05-10 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00 zwikszenie wartoci umowy
236/OR/12 2012-07-31 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00 Aneks zwikszenie kwoty umowy
336/OR/12 2012-10-30 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00
Aneks 3 do umowy nr 31/OR/12, zmiana kwoty
umowy na 44933,13 z.
80 2012-01-31 1/IR/12 2012-01-02 ENERGIA SYSTEM SP. Z O. O. 36 900,00
Aneks do umowy 108/IR/11 zmniejszajcy zakres
rzeczowy wykonania przedmiotu zamwienia
oraz warto umowy dot. rekultywacji II niecki
skadowiska odpadw komunalnych w Rokitnie.
9
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
108/IR/11 2011-09-14 ENERGIA SYSTEM SP. Z O. O. 184 500,00
Rekultywacja II niecki skadowiska odpadw
komunalnych w Rokitnie, etap I, zadanie 2,
podetap A - drena poziomy.
81 2012-01-31 13/ZSS/12 2012-01-02 TOMASZ LESZCZ 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynnoci interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniajcych
oferty i wnioski skadane na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2012 rok.
82 2012-01-31 40/OR/12 2012-01-25 MAGDALENA CZERNECKA 600,00
opracowanie i wydruk materiaw szkoleniowych
"Budowanie zespow" Novus
83 2012-01-31 36/OR/12 2012-01-23 MAGDALENA CZERNECKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Budowanie
zespow" Novus
84 2012-01-31 35/OR/12 2012-01-23 DOROTA DWERNICKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Budowanie
zespow" Novus
85 2012-01-31 18/ZSS/12 2012-01-27
FUNDACJA "EW-MAR" PROFILAKTYKA,
EDUKACJA I PROMOCJA ROZWOJU
37 500,00
Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej
wiadczcej pomoc dzieciom z rodzin z
problemem alkoholowym
86 2012-01-31 23/ZSS/12 2012-01-26
STOWARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I
MODZIEY CON AMORE
7 500,00 obz zimowy
87 2012-01-31 20/ZSS/12 2012-01-26 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 000,00
Prowadzenie obozw zimowych z programem
profilaktycznym
88 2012-02-01 10/KL/12 2012-01-24
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z.
NAKOWSKICH
8 000,00
zakup usugi kulturalnej polegajacej na
prowadzeniu zajc kulturalnych dla dzieci i
modziey
89 2012-02-01 9/GM/12 2012-01-19 MAGORZATA FALISKA 0,00
Dzierawa - przy ul. Zemborzyckiej - budynek
mieszkalny i ziele przydomowa - cz. dz. nr 62/3
i 62/4 (obr. 9, ark. 13)
90 2012-02-01 7/KL/12 2012-01-24 LUBELSKA SPDZIELNIA MIESZKANIOWA 12 200,00
zakup usugi kulturalnej polegajacej na
prowadzeniu zaj kulturalnych dla dzieci i
modziey
91 2012-02-01 5/KL/12 2012-01-24 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY" 12 000,00
zakup usugi kulturalnej polegajcej na
prowadzeniu zaj kulturalnych dla dzieci i
mlodziey
10
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
92 2012-02-01 7/GM/12 2012-01-16 KLUB TENISA STOOWEGO SYGNA 0,00
Aneks - Najem - ul. Podwale 3a i 3b - sala
gimnastyczna wraz z pomieszczeniami
towarzyszcymi z przeznaczeniem na
prowadzenie dziaalnoci statutowej najemcy -
dz. nr 45/5, dz. nr 45/4 (obr. 34, ark. 3)
93 2012-02-01 9/KL/12 2012-01-24
ROBOTNICZA SPDZIELNIA MIESZKANIOWA
"MOTOR"
3 000,00
zakup usugi kulturalnej polegajacej na
prowadzeniu zaj kulturalnych dla dzieci i
mlodziey
94 2012-02-01 11/GM/12 2012-01-25
BIURO RACHUNKOWE VADEMECUM JUSTYNA
GBIKOWSKA-MICHALAK
0,00
Najem - ul. Leszczyskiego 20 - tablica
reklamowa
95 2012-02-01 1/GK/12 2012-01-13 HEN-BUD SP. Z O.O. 5 817 900,00
Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego - prace
budowlane.
96 2012-02-01 9/KP/12 2012-01-23 ARKADIUSZ WIDELSKI 4 000,00
Wykonanie w oparciu o autorski projekt
Wykonawcy siedmiu sztuk statuetek dla
laureatw Nagrody Angelus.
97 2012-02-01 8/KL/12 2012-01-24
ROBOTNICZA SPDZIELNIA MIESZKANIOWA
"MOTOR"
8 000,00
zakup usugi kulturalnej polegajcej na
prowadzeniu zajc kulturalnych dla dzieci i
mlodziey
98 2012-02-01 10/GM/12 2012-01-19 KRZYZANOWSKA ZOFIA 0,00
Dzierawa - ul. Kalinowszczyzna - kiosk handlowy
- cz. dz. nr 19 (obr. 14, ark. 8)
99 2012-02-01 6/KL/12 2012-01-24
PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
2 500,00
zakup usugi kulturalnej polegajcej na
prowadzeniu zaj kulturalnych dla dzieci i
mlodziey
100 2012-02-01 9/IR/12 2012-01-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 2 do umowy Nr 335874 z dn. 23-1-
-2008, przeduzajcy termin wykonania umowy
podstawowej 3572/IN/2008 dot. budowy krytej
pywalni przy ZS nr 7 przy ul. Roztocze
3572/IN/2008 2008-12-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 15 295,32
Umowa dotyczca przyczenia do sieci
elektroenergetycznej budynku krytej pywalni
przy Zespole Szk Nr 7 przy ul. Roztocze 14 w
Lublinie / LUBZEL Nr 335874.
101 2012-02-01 5/GM/12 2012-01-16 KATARZYNA WINIARCZYK 0,00
Dzierawa - ul. Nakowskich 17 - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 90/6 i dz. nr 44/8 (obr.
43, ark. 1)
11
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
102 2012-02-01 10/IR/12 2012-01-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 4 do umowy nr 324884 z dn. 14-0-
-2007, przeduajcy termin umowy
podstawowej Nr 1517/SiR/CP/2007 dot. budowy
obka i przedszkola przy ul. Wolskiej
103 2012-02-01 4/KL/12 2012-01-24 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHW" 12 200,00
zakup usug kulturalnych polegajcych na
prowadzeniu zajc kulturalnych dla dzieci i
mlodziey
104 2012-02-01 6/GM/12 2012-01-17 MACIEJEWSKI WOJCIECH 0,00
Dzierawa - ul. Siemiradzkiego - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 77 (obr. 9, ark. 16)
105 2012-02-02 2/KP/12 2012-01-02 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 60 762,00
Realizacja dziaa promocyjnych w ramach
dodatku do dziennika pod nazw Polska;Kurier
Lubelski o nazwie Lublin.Pitek Wieczorem.
106 2012-02-02 3/OW/12 2012-01-24 "WITMAR" WINIEWSKI ANDRZEJ 729,14
Dostawa bajek dwikowych na potrzeby
realizacji projektu " Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin
107 2012-02-02 1/KP/12 2012-01-02
DIRECT PRESS SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
44 280,00
Zapewnienie obsugi medialnej na potrzeby
promocji Miasta Lublin w internecie na stronie
Internetowej Telewizji Lublin - www.itvl.pl.
67/KP/12 2012-07-30
DIRECT PRESS SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
-1 230,00 Aneks do umowy nr 1/KP/12
108 2012-02-02 2/OW/12 2012-01-24
SUPER SIDEMKA HURTOWNIA KSIEK
LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
1 547,70
Dostawa ksiek i podrcznikw jzykowych na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
109 2012-02-02 37/OR/12 2012-01-24 TRADIS SP. Z O.O. 48 000,00 dostawa artykuw spoywczych na potrzeby UM
382/OR/12 2012-12-11 TRADIS SP. Z O.O. 0,00 Aneks 1, zmiana adresu Tradis Sp. z o.o.
110 2012-02-03 41/OR/12 2012-01-12 LEOKADIA PASTWA 0,00
aneks do umowy najmu dot. skrcenia terminu
wypowiedzenia umowy
4746/OR/2009 2009-12-29 LEOKADIA PASTWA 0,00 umowa najmu
111 2012-02-03 24/IR/12 2012-01-12
ZAKAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JZEFCZUK
61 254,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budow zespou boisk sportowych w ramach
programu:'Moje boisko - Orlik 2012", przy
Gimnazjum Nr 2 w Lublinie, ul. Lwowska 11.
12
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
112 2012-02-03 16/IR/12 2012-01-23
PRACOWNIA PROJEKTOWA STAPISKI-
INSTALPROJEKT GRZEGORZ STAPISKI
25 000,00
Opracowanie koncepcji przebudowy sieci
sanitarnych, elektrycznych i
telekomunikacyjnych kolidujcych z planowan
budow parkingu podziemnego na Placu
Teatralnym, przy Al. Racawickich10/Idziego
Radziszewskiego/Artura Grottgera 1 w Lublinie.
113 2012-02-03 20/IR/12 2012-01-23
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
3 690,00
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego
na budow zjazdu indywidualnego z ulicy
Wolskiej, odtworzenie elementw pasa
drogowego ulicy Wolskiej w Lublinie.
114 2012-02-03 47/OR/12 2012-01-30 PERA BROWARY LUBELSKIE S.A. 0,00
Aneks 1 do umowy nr 828/OR/11 - zmiana
wysokoci czynszu
822/OR/11 2011-12-01 PERA BROWARY LUBELSKIE S.A. 3 075,00
przeprowadzenie szkolenia "obsuga panelu
administracyjnego systemu wsppracy miasta z
organizacjami pozrzdowymi przez urzdnikw i
czonkw komisji" Novus
115 2012-02-03 24/ZSS/12 2012-01-26 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 1 500,00 obz zimowy
116 2012-02-06 13/GM/12 2012-02-02
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie pomidzy Gmin Lublin a
Lubelskim Przedsibiorstwem Energetyki
Cieplnej Spk z o. o. z siedzib w Lublinie przy
ul. Puawskiej 28 - dot. ustanawiania suebnoci
przesyu na nieruchomociach Gminy Lublin
117 2012-02-06 4/WSM/12 2012-01-02
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00 umowa najmu lokali mieszkalnych
118 2012-02-06 2/KL/12 2012-01-09 GMINA GUSK 60 000,00
Powierzenie Gminie Gusk realizacji zadania w
zakresie obsugi bibliotecznej mieszkacw
Gminy Lublin
119 2012-02-07 17/GM/12 2012-01-30 DARIUSZ KACZAN 0,00
Dzierawa - ul. Jemioowa - ziele przydomowa -
cz. dz. nr 5/41 (obr. 73, ark. 4)
120 2012-02-07 42/OR/12 2012-01-30 MAGDALENA CZERNECKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Sztuka
prezentacji i wystpie publicznych"
121 2012-02-07 14/GM/12 2012-01-31 SLAWEK WIESLAW 0,00
Dzierawa - ul. Wyzwolenia - ziele przydomowa
i miejsce do parkowania samochodu - dz. nr 85
(obr. 11, ark. 14)
122 2012-02-07 15/GM/12 2012-02-01 RNOWICZ EWA 0,00
Dzierawa - ul. Lubartowska - kiosk handlowy -
cz. dz. nr 2 (obr. 34, ark. 1)
13
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
123 2012-02-07 4/OW/12 2012-01-24 KSIGARNIE ABK MERKLEJN SPKA JAWNA 17 404,03
Dostawa ksiek i wicze na potrzeby realizacji
projektu " Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
124 2012-02-07 32/ZSS/12 2012-01-31 TOWARZYSTWO NOWA KUNIA 24 570,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
125 2012-02-07 18/GM/12 2012-01-31 CHUDZIAK ZBIGNIEW 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
126 2012-02-07 1/O/12 2012-01-05
LUBELSKIE CENTRUM MAYCH ZWIERZT
RYSZARD IWANICKI
28 000,00
Pelnienie calodobowych dyzurow przez lekarza
weterynarii.
127 2012-02-07 26/ZSS/12 2012-01-30
STOWARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I
MODZIEY CON AMORE
15 120,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
128 2012-02-07 20/GM/12 2012-02-03 DZIECIOL GRAZYNA, DZIECIOL ANDRZEJ 0,00
Dzierawa - ul. Romera - ziele przydomowa - cz.
dz. nr 99 (obr. 43, ark. 24)
129 2012-02-07 44/OR/12 2012-01-30 MAGDALENA CZERNECKA 600,00 opracowanie i wydruk materiaw szkoleniowych
130 2012-02-07 19/GM/12 2012-02-03
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00
Uyczenie - realizacja urzdze infrastruktury
technicznej - dz. nr 87/10 (obr. 11, ark. 4), dz. nr
18/20 (obr. 11, ark. 5), dz. nr 20/17, 23/1, 27/1,
34/1, 37/2, 42/1 (obr. 11, ark. 5), dz. nr 21/9,
54/11 (obr. 11, ark. 5), dz. nr 55/6 (obr. 11, ark.
5)
131 2012-02-07 16/GM/12 2012-02-03
KONSTAL-ZAKAD MECHANICZNY ZBIGNIEW
WASIUK
0,00
Dzierawa - ul. Inynierska - droga dojazdowa z
zapleczem parkingowym - cz. dz. nr 55/2 (obr.
43, ark. 5)
132 2012-02-08 20/SOI/12 2012-01-11
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa jednostek samorzdu
terytorialnego w wyjedzie do Indii w dniach 12-
18 lutego 2012
133 2012-02-08 12/IR/12 2012-01-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 269,65
Umowa nr 357367 o przyczenie do sieci
dystrybucyjnej - Gimnazjum Nr 2, ul. Lwowska 11
w Lublinie (dot. boiska sportowego)
14
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
134 2012-02-08 21/IR/12 2012-01-23
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR IN. JOLANTA
KDZIERSKA
38 130,00
Uaktualnienie dokumentacji projektowej na
remont sanitariatw, instalacji p.po. oraz
przycza kanalizacji sanitarnej w budynku
Szkoy Podstawowej Nr 14 w Lublinie, Al.
Warszawska 94
135 2012-02-08 18/IR/12 2012-01-23
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM
MAKSYMIUK
49 200,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na remont sanitariatw (z uwzgldnieiem osb
niepenosprawnych) w budynku III L.O. w
Lublinie, pl. Wolnoci 4
136 2012-02-08 22/IR/12 2012-01-23
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM
MAKSYMIUK
44 280,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na instalacj ciepej wody uytkowej w budynku
V Liceum Oglnoksztaccego w Lublinie, ul.
Lipowa 7.
137 2012-02-08 4/BM/12 2012-01-26 TECHNIKA IT S.A. 11 955,60
Konserwacja i remont systemu ostrzegania
powodziowego miasta Lublin.
138 2012-02-09 21/KL/12 2012-02-01 GALERIA LABIRYNT 100 000,00 zakupy inwestycyjne
556/KL/12 2012-11-07 GALERIA LABIRYNT 0,00
Aneks do umowy nr 21/KL/12 z dn. 01.02.2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na
realizacj zadania: zakupy inwestycyjne
139 2012-02-09 23/IR/12 2012-01-23
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYSKI
44 501,40
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na remont sanitariatw (z uwzgldnieniem osb
niepenosprawnych) w budynku Szkoy
Podstawowej Nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej
3.
140 2012-02-09 20/KL/12 2012-02-01
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
800 000,00 zakupy inwestycyjne
263/KL/12 2012-05-31
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
0,00 zmiana zapisw w 3 i 7 ust.1 umowy
141 2012-02-09 17/IR/12 2012-01-23
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
8 610,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budow drogi dojazdowej z miejscami
postojowymi i chodnikiem wraz z usuniciem
kolizji kabli energetycznych do budynku
Dziennego Orodka Adaptacyjnego dla Dzieci
Specjalnej Troski, przy ul. Poturzyskiej 2 w
Lublinie.
15
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
142 2012-02-10 69/ZSS/12 2012-01-30
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
70 000,00 Prowadzenie orodka typu hostel
143 2012-02-10 27/ZSS/12 2012-01-31
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ RODOWISK LOKALNYCH I OSB NI
9 450,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
144 2012-02-10 29/ZSS/12 2012-01-31
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
5 670,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
145 2012-02-10 67/ZSS/12 2012-01-30
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
8 000,00
Realizacja programu wspierajacego proces
zdrowienia osb uzalenionych od alkoholu
146 2012-02-10 70/ZSS/12 2012-01-30
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
3 000,00
Realizacja programu interwencyjno -
motywacyjnego dla osb uzalenionych od
alkoholu
147 2012-02-10 68/ZSS/12 2012-01-30
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
8 000,00
Realizacja programu wspierajacego proces
zdrowienia osb uzalenionych od alkoholu
148 2012-02-10 30/ZSS/12 2012-01-31
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. W.
KRZYA
7 560,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
149 2012-02-13 51/OR/12 2012-02-07 JOANNA MYNARZ 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Odpowiedzialno a
asertywno" Novus
150 2012-02-13 48/OR/12 2012-01-26
PRZEDSIBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO
WALDEMAR KRUSZYSKI
52 501,55 Aneks 1 zwikszenie kwoty umowy
289/OR/11 2011-04-22
PRZEDSIBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO
WALDEMAR KRUSZYSKI
51 802,04 dostarczenie artykuw higienicznych
151 2012-02-13 50/OR/12 2012-02-07 MAGDALENA CZERNECKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "odpowiedzialno a
asertywno" Novus
152 2012-02-13 49/OR/12 2012-02-07 MAGDALENA CZERNECKA 600,00
opracowanie i wydruk materiaw szkoleniowych
"Odpowiedzialno, a asertywno" Novus
16
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
153 2012-02-14 41/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 10 000,00
realizacja dziaa na rzecz przeciwdziaania
narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa
indywidualnego oraz grup terapeutycznych
154 2012-02-14 5/ST/12 2012-01-27 FUN SAIL TOMASZ MADEJ 5 600,00 organizacja zaj sportowych w czsie ferii
155 2012-02-14 39/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 10 000,00
realizacja dziaa na rzecz przeciwdziaania
narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa
indywidualnego oraz grup terapeutycznych
156 2012-02-14 71/ZSS/12 2012-02-01
STOWARZYSZENIE TRZEWOCIOWE
"RODZINA"
0,00
realizacja programu wspierajacego proces
zdroweinia osb uzalenionych od alkoholu -
ETAP I
157 2012-02-14 1/ST/12 2012-01-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
2 500,00 organizacja zaj w czasie ferii zimowych
158 2012-02-14 47/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUNIA" 5 000,00
realizacja programu profilaktyczno-
interwencyjnego dla dzieci i modziey
podejmujcych zachowania ryzykowne
(Kaczecowa)
159 2012-02-14 28/ZSS/12 2012-01-31 FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 7 560,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
160 2012-02-14 51/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUNIA" 5 000,00
realizacja zaj interwencyjno-edukacyjnych z
elementami wsparcia (...)
161 2012-02-14 40/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 10 000,00
realizacja dziaa na rzecz przeciwdziaania
narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa
indywidualnego oraz grup terapeutycznych
162 2012-02-14 2/O/12 2012-01-05
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZT POLIWET BOENA KIEDROWSKA
2 000,00 Interwencje w przypadku drobnego ptactwa.
54/O/12 2012-07-20
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZT POLIWET BOENA KIEDROWSKA
2 000,00
Aneks Nr 1 do Porozumienia nr 2/O/12 z
dn.05.01.2012 r.Dotyczy zwikszenia wartoci
usug wykonanych w ramach niniejszego
porozumienia z kwoty 2000,0 na 4000,0 z.
163 2012-02-14 16/SOI/12 2012-01-23 ANNA DRABIK 4 000,00
Opracowanie treci Katalogu Firm dziaajcych
na obszarze Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego
17
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
164 2012-02-14 72/ZSS/12 2012-02-01
STOWARZYSZENIE TRZEWOCIOWE
"RODZINA"
0,00
realizacja programu wspierajacego proces
zdrowenia osb uzalenionych od alkoholu -
ETAP II
165 2012-02-14 45/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 5 000,00
realizacja programuprofilaktyczno-edukacyjnego
w zakresie HIV/AIDS
166 2012-02-14 43/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 10 000,00
realizacja programw edukacyjnych i
interwencyjnych majcych na celu zmniejszenie
liczby uytkownikw drg bdcych pod
wpywem rodkw psychoaktywnych
167 2012-02-14 38/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUNIA" 5 000,00
realizacja programu interwencyjno-
motywacyjnego dla osb z problemem
narkomanii
168 2012-02-14 48/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUNIA" 5 000,00
realizacja programu profilaktyczno-
interwencyjnego dla dzieci i modziey
podejmujcych zachowania ryzykowne
169 2012-02-14 50/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUNIA" 15 000,00
realiacja dziaa partyworkerw na terenie
miasta Lublina
170 2012-02-14 37/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUNIA" 5 000,00
realizacja programu interwencyjno-
motywacyjnego dla osb z problemem
narkomanii
171 2012-02-14 46/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 5 000,00
realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego
w zakresie HIV/AIDS
172 2012-02-14 52/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 7 500,00 prowadzenbie zaj psychoedukacyjnych (...)
173 2012-02-14 2/ST/12 2012-01-27 TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 1 000,00 organizacja zaj w czasie ferii zimowych
174 2012-02-14 49/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUNIA" 15 000,00
prowadzenie dziaa streetworkerw na terenie
miasta Lublina
175 2012-02-14 53/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 7 500,00 realizacja programu postrehabilitacyjunego.
176 2012-02-14 3/FE/12 2012-01-16
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
356 168,00
Umowa o dofinansowanie w formie dotacji z
NFOiGW na projekt "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego w Lublinie"
177 2012-02-15 15/IR/12 2012-01-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 82 086,47
Umowa nr 346197 o przyczeie do sieci
dystrybucyjnej - parking podziemny, Al.
Racawickie/Grottgera (zadanie:
zagospodarowanie placu teatralnego z budow
wielopoziomowego parkingu podziemnego i
infrastruktur techniczn)
18
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
79/IR/13 2013-05-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks -zwikszenie mocy przyczeniowej
zasilania rezerwowego -parking podziemny
Lublin, ul. Al Racawickie Grottgera
193/IR/13 2013-09-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 53 884,65
Aneks nr 2 do umowy 15/IR/12 zwikszenie
opaty przyczeniowej dot. budowy parkingu
podziemnego w Lublinie przy Al. Racawickich i
ul. Grottgera
178 2012-02-15 16/KL/12 2012-01-23 ROBERT KUMIROWSKI 10 000,00
produkcja imprezy kulturalno-promocyjnej "Died
Moroz Convention" (opracowanie autorskiej
koncepcji, scenariusza i doboru artystw
179 2012-02-15 13/IR/12 2012-01-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 2 919,66
Przyczenie do sieci dystrybucyjnej dot. projektu
Akademia Golfa w Lublinie
180 2012-02-15 63/ZSS/12 2012-02-14 FUNDACJA "PRAESTERNO" 10 000,00
Realizacja programu (przedsiwzicia)
profilaktycznego promujcego trzewy i
bezpieczny sposb spdzania wolnego czasu,
skierowanego do modziey szk
ponadgimnazjalnych i studentw
181 2012-02-15 4/ST/12 2012-01-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 2 000,00 organizacja zaj w czsie ferii zimowych
182 2012-02-15 26/IR/12 2012-01-27 GMINA LUBLIN 0,00
umowa wsplpracy pomidzy Marszakiem
Wojewdztwa a Gmin Lublin przy raealizacji
"Budowy Placu Teatralnego w Lublinie "
okrelonej w WPF kwot 25 000 000 z ( 2012-3
000 000; 2013-15 000 000; 2014-7 000 000 )
183 2012-02-15 42/ZSS/12 2012-02-06 FUNDACJA "PRAESTERNO" 5 000,00
realizacja programu profilaktyczno-
interwencyjnego dla dzieci i modziey
podejmujacych zachowania ryzykowne
184 2012-02-15 45/OR/12 2012-01-09
POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZE
SPKA AKCYJNA
2 131 081,00 ubezpieczenie majtku i OC
185 2012-02-15 52/OR/12 2012-02-07
WOJEWDZKI ORODEK RUCHU
DROGOWEGO
2 000,00 wynajem sali na egzaminy taxi
186 2012-02-15 51/MZON/12 2012-01-30 JOANNA WJTOWICZ-BUJAK 0,00
sporzdzanie protokow z posiedze skadw
orzekajcych
48/MZON/12 2011-12-29 JOANNA WJTOWICZ-BUJAK 0,00
sporzdzanie protokow z posiedze skadw
orzekajcych
19
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
187 2012-02-15 7/IR/12 2012-01-03 PPU MIASTOPROJEKT-LUBLIN SP. Z O.O. 11 193,00
Uaktualnienie dokumentacji projektowej wraz z
uaktualnieniem kosztorysw inwestorskich na
termomodernizacj budynku Gimnazjum Nr 15 w
Lublinie, ul. Elektryczna 51.
188 2012-02-15 6/ST/12 2012-02-02
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
0,00
umowa uyczenia urzdzenia sportowego -wzek
do malowania linii boiska UKS Widok
189 2012-02-15 2/GD/12 2012-01-27 JAGLISKI LUCJAN - USUGI MIERNICZE 61 500,00
Kontrola dokumentacji przekazywanych do
Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
190 2012-02-15 3/ST/12 2012-01-27 KLUB TENISA STOOWEGO "SYGNA" 1 300,00 organizacja zaj w czasie ferii zimowych
191 2012-02-15 8/SOI/12 2012-01-11
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
1 845,00
Najem powierzchni magazynowej przy Al.
Kranickiej 25
192 2012-02-16 25/GM/12 2012-02-02 RG RADOSAW GAJEWSKI 0,00
Dzierawa - ul. Radzyska - parking strzeony -
cz. dz. nr 7/5 (obr. 5, ark. 3)
193 2012-02-16 7/OW/12 2012-01-24
SUPER SIDEMKA HURTOWNIA KSIEK
LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
41 437,80
Dostawa serii ksieczek PUS i zestaww
kontrolnych PUS na potrzeby realizacji projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
194 2012-02-16 23/GM/12 2012-01-30 KAWCZYNSKI STANISLAW MIROSLAWA 0,00
Dzierawa - ul. Ciepielewskiego 11 - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 193/1 (obr. 31, ark. 1)
195 2012-02-16 26/GM/12 2012-01-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Aneks - Dzierawa - ul.Filaretw 44, ul. Zana, ul.
Kazimierza Wielkiego, ul. Leszczyskiego 19 i
19b, al. Tysiclecia, ul. Rusaka, ul. Krnicka, ul.
Osmolicka, ul. Bursztynowa, ul. Jana Pawa II, ul.
Janowska 76, ul. Nad Zalewem, ul. Koncertowa 3,
ul. Judyma 1, ul. Husarska 10, ul. Siemiradzkiego
24, ul. Kawaleryjska, ul. liwiskiego, Al.
Zygmuntowskie 3, ul. eglarska 3, ul. Krnicka
2,4a,4b,4c,6,6a,6d,6e,6f, ul. Sawinkowska 50,
ul. eglarska 1, eglarska 5, ul. Krnicka, ul.
Osmolicka 9,11,13, ul. Bryskiego 1,
nieruchomo gruntowa pod tafl wody Zalewu
Zemborzyckiego - statutowa dziaalno
sportowo-rekreacyjna
196 2012-02-16 24/GM/12 2012-02-02 GRONKOWSKA TEODOZJA 0,00
Dzierawa - ul. Romanowskiego - ziele
przydomowa - dz. nr 163/14 (obr. 25, ark. 4)
20
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
197 2012-02-16 32/IR/12 2012-02-20
FIRMA USUGOWO - HANDLOWA "DOMEK"
EWA POPAJEWSKA
7 510,27
Naprawa instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach Archiwum Urzdu Miasta
Lublin, przy ul. witoduskiej 3 w Lublinie -
zgodnie z zaleceniami przegldu BHP.
198 2012-02-16 28/IR/12 2012-02-01 ANPO ANNA SKOLIMOWSKA 3 690,00
Wykonanie opinii p.po dokumentacji
projektowej rozbudowy budynku Gimnazjum Nr
16 w Lublinie, ul. Poturzyska 2 w Lublnie (dot.
budynku sportowego z zapleczem szatniowym)
199 2012-02-16 22/GM/12 2012-02-02 KRUSINSKI ZBIGNIEW 0,00
Dzierawa - ul. Tatarakowa - parking spoecznie
strzeony - cz. dz. nr 51 (obr. 30, ark. 2)
200 2012-02-16 27/IR/12 2012-01-20
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
9 761,28
Wykonanie oson na grzejniki w obku nr 8 w
Lublinie, przy ul. Nakowskich 102
201 2012-02-16 28/GM/12 2012-01-23
A.B.T. AUTONISS SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Dzierawa - ul. Droga Mczennikw Majdanka -
parking dla pracownikw i kientw firmy - cz. dz.
nr 228 (obr. 11, ark. 2)
202 2012-02-17 61/OR/12 2012-01-11 BARBARA SZKODZIAK 0,00 Porozumienie o wsppracy- Barbara Szkodziak
203 2012-02-17 33/ZSS/12 2012-01-31
TOWARZYSTWO PRZYJACI DZIECI LUBELSKI
ODDZIA REGIONALNY
5 670,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
204 2012-02-17 52/MZON/12 2012-01-05
IT CULTURE SPKA Z OO SPKA
KOMANDYTOWO AKCYJNA
0,00
W celu spenienia obowizkw wynikajcych z
przepisw Ustawy o rehabilitacji oraz ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
pn. zm.) Administrator danych w zwizku z
wykonywaniem zada w zakresie orzekania o
niepenosprawnoci powierza Wykonawcy do
przetwarzania dane osobowe pozyskane w
zwizku z ich realizacj w zakresie okrelonym
niniejsz umow.
205 2012-02-17 5/BM/12 2012-02-13 TOP-NET MACIEJ CIEPLAK 33 500,00 Mycie kloszy kamer CMW.
206 2012-02-20 74/ZSS/12 2012-02-07 STOWARZYSZENIE "STOP" 3 000,00
Realizacja programu interwencyjno -
motywacyjnego
21
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
207 2012-02-20 34/ZSS/12 2012-01-31
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
6 804,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
208 2012-02-20 31/ZSS/12 2012-01-31
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. W. JANA
CHRZCICIELA I W. JANA EWANGELIS
6 804,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
209 2012-02-20 11/SA/12 2012-02-01 IZABELA SOMOWSKA 3 000,00
Sprztanie pomieszcze w lokalu Powiatowej
Komisji Lekarskiej Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina.
210 2012-02-20 3/SA/12 2012-02-01 ANNA GROCHECKA 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksieczek wojskowych osb
zgaszajcych si do kwalifikacji wojskowej.
211 2012-02-20 7/ST/12 2012-02-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 13 000,00
MKS Start promocja miasta -Midzynarodowy
Turniej Koszykwki 10-12.02.2012 r
212 2012-02-20 8/ST/12 2012-02-03
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
RODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
25 000,00
AZS Klub rodowiskowy umowa promocja
Organizacja Pfinaw Akademickich MP w
futsalu,pice siatkowej mczyzn,pice rcznej
kobiet,siatkwce plaowej kobiet i mczyzn.
213 2012-02-20 85/ZSS/12 2012-02-15
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
6 000,00
Realizacja programu wspierajcego dla czonkw
rodzin z problemem alkoholowym (Warsztaty
rozwojowe dla wspuzalenionych kobiet)
214 2012-02-20 73/ZSS/12 2012-02-07 STOWARZYSZENIE "STOP" 8 000,00 Realizacja programu wspiarajcego
215 2012-02-20 25/ZSS/12 2012-01-30
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
7 560,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
216 2012-02-20 77/ZSS/12 2012-02-15 STOWARZYSZENIE "STOP" 19 750,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie
22
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
331/ZSS/12 2012-05-31 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie (aneks Nr 1 do umowy)
217 2012-02-20 2/SA/12 2012-02-01 MAGDALENA DOBOSZ 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksieczek wojskowych osb
zgaszajcych si do kwalifikacji wojskowej.
218 2012-02-20 4/SA/12 2012-02-01 MARTA MAISKA 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksieczek wojskowych osb
zgaszajcych si do kwalifikacji wojskowej.
219 2012-02-20 7/SA/12 2012-02-01 GABRYELA TOMASZEWSKA 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksieczek wojskowych osb
zgaszajcych si do kwalifikacji wojskowej.
220 2012-02-20 8/SA/12 2012-02-01 BOENA WJCIK 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksieczek wojskowych osb
zgaszajcych si do kwalifikacji wojskowej.
221 2012-02-20 35/ZSS/12 2012-01-31
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
4 536,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
222 2012-02-20 19/ZSS/12 2012-02-09
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. W.
KRZYA
37 500,00
Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej
wiadczcej pomoc dzieciom z rodzin z
problemem alkoholowym
223 2012-02-20 5/SA/12 2012-02-01 IZABELA SOMOWSKA 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksieczek wojskowych osb
zgaszajcych si do kwalifikacji wojskowej.
224 2012-02-20 30/KL/12 2012-02-15
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OWIATOWO-
WYCHOWAWCZE
6 000,00
kultura i sztuka - Miasto Kultury - XIV
Oglnopolski Przegld Inscenizacji Fragmentw
Dzie Williama Szekspira w Jzyku Angielskim
225 2012-02-20 6/SA/12 2012-02-01 MICHA SZPRYNGIEL 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksieczek wojskowych osb
zgaszajcych si do kwalifikacji wojskowej.
23
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
226 2012-02-20 36/ZSS/12 2012-01-31
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
3 780,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwizywania problemw alkoholowych
227 2012-02-20 17/KL/12 2012-02-03 AGATA SZYMCZEWSKA 5 470,00
wystp w charakterze skrzypaczki podczas
koncertu muzyki klasycznej 4.04.2012 Festiwal
Artystyczny inaugurujcy dziaalnoci TS
228 2012-02-20 1/SA/12 2012-02-01 EWA CZERNIAK 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypenianie ksieczek wojskowych osb
zgaszajcych si do kwalifikacji wojskowej.
229 2012-02-20 10/SA/12 2012-02-01 ZYGMUNT ZAKOCIELNY 3 000,00
Prowadzenie zaj w lokalu Powiatowej Komisji
Lekarskiej Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina z osobami
zgaszajcymi si do kwalifikacji wojskowej.
230 2012-02-20 84/ZSS/12 2012-02-15
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
6 000,00
Realizacja programu wspierajcego dla czonkw
rodzin z problemem alkoholowym (Warsztaty
rozwoju osobistego dla Dorosych Dzieci
Alkoholikw)
231 2012-02-20 9/SA/12 2012-02-01 JAKUB PTASISKI 3 000,00
Prowadzenie zaj w lokalu Powiatowej Komisji
Lekarskiej Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina z osobami
zgaszajcymi si do kwalifikacji wojskowej.
232 2012-02-20 81/ZSS/12 2012-02-15
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
233 2012-02-21 50/MZON/12 2012-02-01 DANUTA BOGUSZEWSKA 0,00
weryfikacja zloonych wnioskw tj. ustalenie na
podstawie dokumentacji medycznej rodzaju
specjalizacji jak powinien posiada lekarz
przewodniczcy skladu orzekajcego
26/MZON/12 2011-12-29 DANUTA BOGUSZEWSKA 0,00
wystawianie orzecze o stopniu
inepenosprawnoci, sporzdzanie oceny stanu
zdrowia
234 2012-02-21 1/PN/12 2012-01-30 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks do umowy Konsorcjum jednostek
samorzdu terytorialnego z dnia 16.11.2010 nr
32/FE/10 w sprawie realizacji projektu
"Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w
wojewdztwie lubelskim"
24
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
235 2012-02-22 17/SOI/12 2012-01-02 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 61 500,00
Realizacja dziaa promocyjnych w ramach
serwisu www.kurierlubelski.pl o nazwie "Wybierz
Lublin".
236 2012-02-22 63/OR/12 2012-02-17 KONRAD KOTLARCZUK 4 500,00
wprowadzanie do programu podatkowego KSAT
danych geodezyjnych nieruchomoci z informacji
podatkowych skadanych przez podatnikw
237 2012-02-22 4/FE/12 2012-02-13 WOJEWDZTWO LUBELSKIE -274 303,55
Aneks nr 2 do umowy z dnia 19.11.2010 r. o
dofinansowanie projektu: "Modernizacja
infrastruktury przystankowej wraz z budow
systemu informacji pasaerskiej dla poprawy
jakoci funkcjonowania komunikacji miejskiej w
Lublinie"
27/FE/10 2010-11-18 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 1 347 670 638,00
Umowa o dofinansowanie projektu:
"Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz
z budow systemu informacji pasaerskiej dla
poprawy jakoci funkcjonowania komunikacji
miejskiej w Lublinie" w ramach RPO WL 2007-
2013
238 2012-02-22 29/GM/12 2012-02-21
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ S.A.
0,00
Porozumienie pomidzy Gmin Lublin, "Drug
Czerwon Torebk Spk Akcyjn" S.K.A. a LPEC
Sp. z o. o. - dotyczce wyraenia zgody na
dysponowanie przez Inwestora nieruchomoci
pooon w Lublinie przy ul. Rucianej (dz. nr
40/18) oraz ustanowienia w pniejszym
terminie na w/w nieruchomoci suebnoci
przesyu
239 2012-02-22 75/ZSS/12 2012-02-08
KOCI POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA
P.W. WNIEBOWZICIA NAJWITSZEJ
8 000,00 Realizacja programu wspierajacego
240 2012-02-22 34/IR/12 2012-02-16
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JZEFCZUK
59 040,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budow zespou boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko - Orlik 2012", przy Szkole
Podstawowej Nr 52 w Lublinie, ul. Jagiey 11.
241 2012-02-22 150/OW/12 2012-02-13 POWIAT PUAWSKI 0,00
Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 1.03.2010 r.
w sprawie realizacji zada pomocy
specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych,
zamieszkaych na terenie Powiatu Puawskiego,
przez publiczn poradni specjalistyczn
prowadzon przez Miasto Lublin
25
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
978/OW/P/2010 2010-03-01 POWIAT PUAWSKI 0,00
Pomoc specjalistyczna dzieciom autystycznym
zamieszkaych na terenie Powiatu Puawskiego
242 2012-02-22 33/IR/12 2012-02-16
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JZEFCZUK
59 655,00
Wykonanie kompletnej dokumetacji projektowej
na budow zespou boisk sportowych w ramach
programu: "Moje boisko - Orlik 2012", przy
Szkole Podstawowej Nr 43 w Lublinie, ul.
liwiskiego 5.
243 2012-02-22 64/OR/12 2012-01-30
REGION RODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNO
0,00
Aneks do umowy najmu lokalu uytkowego nr
52/OR/2010/RD z dnia 8 stycznia 2010 r. zawarty
dnia 30 stycznia 2012 r.
52/OR/2010/RD 2010-01-08
REGION RODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNO
0,00
dot. najmu lokalu dla Rady i Zarzdu Dzielnicy
rdmiecie przy ul. Krlewskiej 3
244 2012-02-22 44/ZSS/12 2012-02-06
FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW
OBYWATELSKICH
5 000,00
realizacja programu profilaktczno-edukacyjnego
w zakresie HIV/AIDS
245 2012-02-22 25/IR/12 2012-01-12 ANPO ANNA SKOLIMOWSKA 4 920,00
Wykonanie opinii poarowej dla garau
podziemnego w rejonie skrzyowania ulic Al.
Racawickie, A. Grottgera i I. Radziszewskiego
(przy Teatrze w Budowie) w Lublinie.
246 2012-02-22 5/FE/12 2012-01-26 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 19 810 793,45
Umowa o dofinansowanie projektu "Lubelska
Biblioteka Wirtualna" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
27/FE/13 2013-07-05 WOJEWDZTWO LUBELSKIE -7 909,84
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Lubelska Biblioteka Wirtualna" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
47/FE/13 2013-11-26 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Lubelska Biblioteka Wirtualna" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
59/FE/13 2013-12-16 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu
"Lubelska Biblioteka Wirtualna" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
247 2012-02-22 30/IR/12 2012-01-23
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WJCIK
28 002,36
Wykonanie remontu pomieszcze Biura ds. Osb
Niepenosprawnych Urzdu Miasta Lublin, przy
ul. Leszczyskiego 23 w Lublinie.
26
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
248 2012-02-23 31/IR/12 2012-02-20
FIRMA USUGOWO - HANDLOWA "DOMEK"
EWA POPAJEWSKA
6 970,64
Wymiana instalacji gazowej w budynku
Przedszkola Nr 36 w Lublinie, przy ul. Wallenroda
4.
249 2012-02-23 3/IT/12 2012-02-13 SOLIDEX SPKA AKCYJNA 18 438,93
Dostawa kluczy licencyjnych (subskrypcji) na
jedno urzdzenie Juniper SSG 550M.
250 2012-02-24 33/GM/12 2012-02-20 WALDEMAR SKAECKI 0,00
Dzierawa - ul. Turystyczna - prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej - naprawa elementw
motoryzacyjnych - cz. dz. nr 13 (obr. 37, ark. 1)
251 2012-02-24 21/GM/12 2012-02-02
PRZEDSIBIORSTWO-USUGOWO-HANDLOWE
TOMASZ KARA
0,00
Dzierawa - ul. Lipiskiego - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 1/7 (obr. 5, ark. 3)
252 2012-02-24 86/ZSS/12 2012-02-14 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywanie osoby
dorose (Zajcia sportowe: kulturystyka)
253 2012-02-24 32/GM/12 2012-02-23 ANNA ROEK 0,00
Dzierawa - ul. Jana Sawy - plac zabaw
przylegajcy do przedszkola w budynku - cz. dz.
nr 34/210 (obr. 28, ark. 2)
254 2012-02-24 62/ZSS/12 2012-02-14
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
6 000,00
Realizacja dziaa o charakterze edukacyjno-
wspierajcym dla rodzicw i innych osb
dorosych pracujcych z dziemi i modzie
255 2012-02-24 31/GM/12 2012-02-13 NASTAJ ANNA I JAN 0,00
Dzierawa - ul. Harcerska - ziele przydomowa -
dz. nr 76/3, cz. dz. nr 28/1 (obr. 3, ark. 14)
256 2012-02-24 23/SOI/12 2012-02-13 JAROSAW SZYMASKI 4 184,80
Tumaczenie konsekutywne prezentacji oraz
wystpie nt potencjau inwestycyjnego Lublina
257 2012-02-24 19/IR/12 2012-01-23
ARME - PROJECT PRZEDSIBIORSTWO
PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR
PDZISZ
22 140,00
Uaktualnienie dokumentacji projektowej na
remont sanitariatw (z uwzgldnieniem osb
niepenosprawnych) w budynku Gimnazjum Nr 7
w Lublinie, ul. Krasiskiego 7.
258 2012-02-24 87/ZSS/12 2012-02-14 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: Krav-Maga)
259 2012-02-24 19/SOI/12 2012-02-01 SYNERGIA SP. Z O.O. 34 380,00
Doradztwo w zakresie planowania
marketingowego na poziomie strategicznym i
operacyjnym
27
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
260 2012-02-24 65/ZSS/12 2012-02-14 TOWARZYSTWO NOWA KUNIA 10 000,00
Prowadzenie rodowiskowych dziaa na rzecz
dzieci i modziey mieszkajcych w obszarach
szczeglnego ryzyka
261 2012-02-24 66/ZSS/12 2012-02-14 TOWARZYSTWO NOWA KUNIA 10 000,00
Prowadzenie rodowiskowych dziaa na rzecz
dzieci i modziey mieszkajcych w obszarach
szczeglnego ryzyka
262 2012-02-24 26/SOI/12 2012-02-13 PIOTR RZD 500,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia
grafiki 3D
263 2012-02-24 13/SOI/12 2012-01-18 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 1 000 000,00
wsppraca w zakresie zorganizowania imprezy
artystycznej "Carnavalu Sztuk Mistrzw"
264 2012-02-24 61/ZSS/12 2012-02-14
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
6 000,00
Realizacja dziaa o charakterze edukacyjno-
wspierajcym dla rodzicw i innych osb
dorosych pracujcych z dziemi i modzie
265 2012-02-27 80/ZSS/12 2012-02-20
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
(wietlica opiekuczo - wychowawcza p. w. w.
Urszuli Ledchowskiej)
266 2012-02-27 79/ZSS/12 2012-02-20
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
(wietlica opiekuczo - wychowawcza przy Parafii
p. w. w. Antoniego Padewskiego)
267 2012-02-28 76/ZSS/12 2012-02-15 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 6 000,00
Realizacja programu wspierajcego dla czonkw
rodzin z problemem alkoholowym
268 2012-02-28 60/ZSS/12 2012-02-14 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 3 500,00
Realizacja programu interwencyjno-
resocjalizacyjnego dla kierowcw, ktrzy utracili
prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod
wpywem alkoholu
269 2012-02-28 151/OW/12 2012-02-15
"LATER" USUGI WIELOBRANOWE TERESA
LASOTA
16 231,94
Dostawa wyrobw artystycznych, aplikacji
ozdobnych (cz II) na potrzeby realizacji
projektu "Indywidualziacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
270 2012-02-28 30/SOI/12 2012-02-23
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHTY SZTUK
PIKNYCH
20 000,00
Analiza nt. "Sektora przedsibiorstw
kreatywnych funkcjonujcych na terenie miasta
Lublin"
28
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
271 2012-02-28 6/FE/12 2012-02-23 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 120 305,50
Aneks nr 3 do umowy z dnia 20.08.2010 r. w
sprawie dofinansowania projektu "Renowacja
renesansowej Piwnicy pod Fortuna poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiza
multimedialnych" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego 2007 - 2013
16/FE/10 2010-08-20 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 3 246 799,99
Umowa o dofinansowanie Projektu " Renowacja
renesansowej" Piwnicy pod Fortun" w Lublinie
poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiza
multimedialnych". Umowa nr 17/09-UD-
-RPLU.07.01.00-06-054/09-00-0319.
272 2012-02-28 64/ZSS/12 2012-02-14
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU
10 000,00
Prowadzenie rodowiskowych dziaa na rzecz
dzieci i modziey mieszkajcych w obszarach
szczeglnego ryzyka
273 2012-02-28 59/ZSS/12 2012-02-14 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 7 000,00
Realizacja programu majcego na celu
zmniejszenie liczby nietrzewych uytkownikw
drg, w tym programu edukacyjnego dla osb
ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania
pojazdami mechanicznymi
274 2012-02-28 26/KL/12 2012-02-02
TELEWISJA POLSKA S.A. ODDZIA TERENOWY
W LUBLINIE
6 000,00
Wyprodukowanie i emisja przez Telewizj Pols
S.A. reportau pod roboczym tytuem "Polskie
Stolice Kultury"
275 2012-02-28 7/KP/12 2012-01-03 WADYSAW GRZYB 5 600,00
Prowadzenie ceremoniau podczas wizyt
delegacji z kraju i z zagranicy oraz wydarze
organizowanych przez Zamawiajcego w
Ratuszu Miejskim oraz innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajcego.
29/KP/12 2012-04-23 WADYSAW GRZYB 0,00 Aneks do umowy nr 7/KP/12
276 2012-02-29 84/OR/12 2012-01-30 SYLWIA MAKUCH 0,00
Porozumienie o wsppracy- Sylwia Kozaczuk
(Makuch)
277 2012-02-29 29/KL/12 2012-02-15 MICHA MITRUS 0,00 aneks do umowy 568/KL/11 z dnia 20.12.2011 r.
568/KL/11 2011-12-20 MICHA MITRUS 13 530,00
stworzenie multimedialnej wizualizacji historii
Teatru Starego
29
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
278 2012-02-29 38/KL/12 2012-02-15 SZYMON KRZEMIE 1 000,00
Wykonanie z zespoem Wieniawski Kwartet
koncertu podczas "Harmonii Starego Miasta" w
dniu 19 lutego 2012 roku w Trybunale
Koronnym.
279 2012-02-29 29/IR/12 2012-02-20
IN-PROJEKT SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
3 075,00
kompletna dokumentacja projektowa wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem
robt, specyfikacj techniczn wykonania i
odbioru robt budowlanych na uziemienie supa
linii napowierzchniowej 110kV kolidujcego z
budow stadionu miejskiego w Lublinie przy ul.
Krochmalnej oraz profili podunych linii
wysokiego napicia przebiegajcych nad
parkingiem wraz z uzgodnieniem projektu w
Zakadzie Energetycznym
280 2012-02-29 40/KL/12 2012-02-15 PIOTR GRZELAK 1 000,00
Wykonanie z zespoem Wieniawski Kwartet
koncertu podczas "Harmonii Starego Miasta" w
dniu 19 lutego 2012 roku w Trybunale
Koronnym.
281 2012-02-29 37/KL/12 2012-02-15 NURAN ALIMBAJEW 1 000,00
Wykonanie z zespoem Wieniawski Kwartet
koncertu podczas "Harmonii Starego Miasta" w
dniu 19 lutego 2012 roku w Trybunale
Koronnym.
282 2012-02-29 51/ST/12 2012-02-20 TOMASZ JASINA 1 648,00 umowa o dzieo Tomasz Jasina
283 2012-02-29 41/IR/12 2012-02-27
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
"INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPKA Z
OGRANI
0,00
Aneks do umowy nr 4758/IN/2009 z dnia 09-1-
-2009 zmieniajcy stawk podatku Vat .
284 2012-02-29 3/GD/12 2012-02-27 LASY PASTWOWE NADLENICTWO WIDNIK 500,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad
gospodark len w lasach nie stanowicych
wasnoci Skarbu Pastwa, ktrych powierzchnia
w/g Uproszczonego planu urzdzania lasw
pooonych na terenie m.Lublin wynosi 342,8722
ha.
7/GD/10 2010-06-01 LASY PASTWOWE NADLENICTWO WIDNIK 7 000,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad
gospodark len w lasach nie stanowicych
wasnoci Skarbu Pastwa, ktrych powierzchnia
w/g Uproszczonego planu urzdzania lasw
pooonych na terenie m.Lublin wynosi 342,8722
ha.
30
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
285 2012-02-29 39/KL/12 2012-02-15 MACIEJ RYSAK 1 000,00
Wykonanie z zespoem Wieniawski Kwartet
koncertu podczas "Harmonii Starego Miasta" w
dniu 19 lutego 2012 roku w Trybunale
Koronnym.
286 2012-02-29 49/MZON/12 2012-02-17 KRYSTYNA ROLSKA 0,00
sporzdzanie oceny psychologicznej, wydawanie
orzecze
287 2012-02-29 5/O/12 2012-02-24 FUNDACJA EPICRATES 9 980,00
Powierzenie zadania publicznego pod nazw:
,,Zrozumie zwierzta".
288 2012-03-01 22/SOI/12 2012-02-09 BRAND NATURE ACCESS SP. Z O.O. 63 960,00
stworzenie znaku dla tosamoci gospodarczej
marki miasta Lublin
289 2012-03-02 6/GK/12 2012-02-27
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00
Zmiana podziau kwot umownych pomidzy
jednostkami GK/ZDIM
835/GK/2010 2010-03-12
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
1 220 414,20
Prace porzdkowe zwizane z utrzymaniem ,
kompleksow konserwacja i renowacj zieleni w
rejonie rdmiecie
290 2012-03-02 3/PE/12 2012-02-03 LUBELSKA FUNDACJA ODNOWY ZABYTKW 0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy nr
Hd3/205/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie
zasad i warunkw powierzenia poboru opaty
targowej za handel odbywajcy si na
targowisku i w hali targowej przy ul. Ruskiej 4-6
w Lublinie.
291 2012-03-02 7/PE/12 2012-02-03 KLUB REKREACJI I SPORTU FRYDERYK 0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy z
dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie zasad i
warunkw powierzenia poboru opaty targowej
za handel odbywajcy si przy ul. elazowej
Woli.
292 2012-03-02 35/IR/12 2012-02-20
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WJCIK
29 687,10
Wykonanie remontu wietlicy Integracyjnej
"PROMYK", przy ul. Odlewniczej 11a w Lublinie
293 2012-03-02 32/OR/12 2012-01-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00
aneks do umowy na dostarczanie wody; nowa
lokalizacja (Biuro Obsugi Prawnej)
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
uywanie urzdzenia dozujcego wod rdlan
"Dar Natury" oraz sprzeda wody niegazowanej
294 2012-03-02 12/KP/12 2012-02-20 PIOTR MICHALSKI 3 190,00
Autorski projekt oraz wykonanie i dostarczenie
broszury Budet Miasta Lublin 2012 w iloci 1000
szt. wraz z przeeniesieniem autorskich praw
zaleznych i majtkowych
31
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
295 2012-03-02 2/PE/12 2012-02-03 BAZAR SPKA Z O.O. 0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy nr
Hd/5/1024/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. w
sprawie zasad i warunkw powierzenia poboru
opaty targowej za handel odbywajcy si na
targowisku przy Al. Tysiclecia w Lublinie.
296 2012-03-02 5/GK/12 2012-02-27
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00
Zmiana podziau kwot umownych
przypadajcych na jednostki GK/ZDIM
4671/GK/2009 2009-12-14
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
799 135,66
Prace zwizane z utrzymaniem , kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni-w rejonie
Czechw
297 2012-03-02 53/OR/12 2012-02-14 RALES GROUP 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu
"Novus..." w dn. 16-17 lutego 2012
298 2012-03-02 7/FE/12 2012-02-28 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 481 766,39
Aneks nr 1 do umowy z dnia 04.10.2011 r. w
sprawie dofinansowania projektu : "Budowa
bezpiecznego systemu cieek roweroych w
Lublinie - etap II" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
33/FE/11 2011-10-04 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 3 946 233,61
Umowa o dofinansowanie Projektu: "Budowa
bezpiecznego systemu cieek rowerowych w
Lublinie - etap II"
299 2012-03-02 8/PE/12 2012-02-03 IZBA CELNA W BIAEJ PODLASKIEJ 0,00
Porozumienie w sporawie rozwizania umowy nr
731/Fn/CP/07 z dnia 19 marca 2007 r.
300 2012-03-02 6/PE/12 2012-02-03
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP.
ZO.O.
0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy nr
248/11/95 z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie
zasad i warunkw powierzenia poboru opaty
targowej za handel odbywajcu si przy Al. Unii
Lubelskiej w Lublinie.
301 2012-03-02 1/PE/12 2012-02-03 WANDA WNUKOWSKA 0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy nr
Hd.4/321/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. o
inkaso opaty targowej
302 2012-03-02 67/OR/12 2012-02-22 MAGDALENA PRZYBYSZ 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Radzenie sobie ze
stresem" 23-24.02.12 Novus
303 2012-03-02 9/PE/12 2012-02-03 POWIAT LUBELSKI 0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy nr
418/FN/CP/2007
32
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
304 2012-03-02 42/IR/12 2012-01-23
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Umowa nr 2/2012/Wn-3/OA-TR/U ustalajca
warunki przeznaczenia rodkw z czciowego
umorzenia poyczki ze rodkw NFOriGW na
podstawie Umowy nr 135/2004/Wn-3/OA-EC/P z
dnia 24.05.2004 r.
305 2012-03-02 101/ZSS/12 2012-02-21
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SP 30
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: sporty wodne).
306 2012-03-02 82/ZSS/12 2012-02-28 STOWARZYSZENIE "STOP" 6 000,00
Realizacja programu dla rodzicw, w tym
warsztatw umiejtnoci rodzicielskich
przygotowujcych do wychowywania dzieci bez
stosowania przemocy
415/ZSS/12 2012-10-01 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Aneks Nr 1 do umowy dotyczcej realizacji
programu dla rodzicw, w tym warsztatw
umiejtnoci rodzicielskich przygotowujcych do
wychowywania dzieci bez stosowania przemocy
(zmiana harmonogramu realizacji programu)
307 2012-03-02 9/GK/12 2012-02-27 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Zmiana podziau kwot umownych pomiedzy
jednostkami GK/ZDiM
839/GK/2010 2010-05-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Prace zwizane z utrzymaniem, kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni-rejon Wieniawa
308 2012-03-02 65/OR/12 2012-02-21
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO -
USUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
28 980,00
konserwacja instalacji i urzdze ppo w
budynkach UM
238/OR/12 2012-08-14
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO -
USUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
0,00 Aneks - zwikszenie kwoty umowy
309 2012-03-02 66/OR/12 2012-02-22 RALES GROUP 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z projektu "Novus..."
z zakresu "Radzenie sobie ze stresem" 23-
24.02.2012
310 2012-03-02 102/ZSS/12 2012-02-20
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: tenis stoowy).
33
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
311 2012-03-02 7/GK/12 2012-02-27 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Zmiana podziau kwot umownych pomidzy
jednostkami GK/ZDIM
836/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 270 062,89
Prace zwizane z utrzymaniem , kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni w rejonie
Dziesita
312 2012-03-02 8/GK/12 2012-02-27 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Zmiana podziau kwot umownych pomidzy
jednostkami GK/ZDiM
838/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 844 542,08
utrzymanie, kompleksowa konserwacja i
renowacja zieleni- rejon Tatary
313 2012-03-02 32/SOI/12 2012-02-28 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 000,00
Promocja Miasta w ramch organizacji II
Sympozjum Naukowego Elektrykw i
Informatykw
314 2012-03-02 4/PE/12 2012-02-03 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy z
dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i
warunkw powierzenia poboru opaty targowej
za handel odbywajcy si na targowisku przy ul.
Filaretw.
315 2012-03-02 5/PE/12 2012-02-03
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
TARGPOL SP. Z O.O.
0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy nr
54/3/95 z dnia 3 kwietnia 1995 r. w sprawie
zasad i warunkw powierzenia poboru opaty
tagowej za handel odbywajcy si na targowisku
przy ul. Pocztowej.
316 2012-03-02 103/ZSS/12 2012-02-20
--FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(taniec sportowy).
109/ZSS/12 2012-03-29
--FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
0,00
Aneks do umowy Nr 103/ZSS/12 z dnia
20.02.2012 r.
317 2012-03-02 10/GK/12 2012-02-27 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Zmiana podziau kwot umownych dla
poszczeglnych jednostek - GK/ZDiM
844/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 622 153,53
Prace zwizane z utrzymaniem , kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni- w rejoniePark
Lukowy
34
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
318 2012-03-05 91/ZSS/12 2012-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: siownia na rce, czyli
armwrestling).
375/ZSS/12 2012-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 91/ZSS/12 (zajcia
sportowe)
319 2012-03-05 88/ZSS/12 2012-02-14 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON" 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika siatkowa).
320 2012-03-05 5/WSM/12 2012-02-28 ZBIGNIEW RYMSZA 0,00
aneks nr 1 z dnia 28 lutego 2012 r. do umowy nr
WSM.EZ.I.7102/Pr/20/2008 w sprawie zasad i
warunkw przekwaterowania lokatorw z
budynku przy ul. Noworybnej 4
WSM.EZ.I.7102/PR/20/2008 2008-07-02 ZBIGNIEW RYMSZA 0,00
w sprawie zasad i warunkw przekwaterowania
lokatorw z budynku przy ul. Noworybnej 4
321 2012-03-05 89/ZSS/12 2012-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika rczna).
238/ZSS/12 2012-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 0,00 Aneks do umowy Nr 89/ZSS/12 z dn. 20.02.2012
322 2012-03-05 90/ZSS/12 2012-02-14 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON" 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika koszykowa).
323 2012-03-05 30/GM/12 2012-02-22 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 553,50 Umowa - wycena udziau GM Olejna 8
324 2012-03-05 27/SOI/12 2012-02-13 PIOTR MAJEWSKI E-SPERO 2 460,00
Tumaczenie treci Katalogu Firm 2012 z jzyka
polskiego na jzyk angielski i korekta edytorska
325 2012-03-05 4/GK/12 2012-02-16 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
wyczenie z ekspoalatcji szaletu w Ogrodzie
Saskim
326 2012-03-05 29/SOI/12 2012-02-17 BLUE VINE ANETA KODA 0,00
Aneks do Umowy nr 15/SOI/11 zmieniajcy
komparycj umowy
35
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
15/SOI/11 2011-05-20 BLUE VINE ANETA KODA 31 254,10
Usuga pozyskania 10 przedsibiorcw
zagranicznych na Forum LUB-INVEST 2011
327 2012-03-05 28/SOI/12 2012-02-17 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 0,00
Aneks do Umowy nr 44/SOI/11 zmieniajca
warto podatku VAT z 1200,00 na 1200,60 z
44/SOI/11 2011-10-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 6 420,60
wynajem sal w Teatrze Muzycznym w Lublinie na
potrzeby organizacji Gali Przedsibiorczoci 2011
328 2012-03-05 4/O/12 2012-02-24
STOWARZYSZENIE ROZTOCZASKA KONNA
STRA OCHRONY PRZYRODY IM. 25 PUKU
5 000,00
,,Organizacja konnych patroli na terenie lasu
Dbrowa oraz okolic Zalewu Zemborzyckiego"
329 2012-03-05 78/ZSS/12 2012-02-28
TOWARZYSTWO PRZYJACI DZIECI LUBELSKI
ODDZIA REGIONALNY
6 000,00
Realizacja programu dla rodzicw, w tym
warsztatw umiejtnoci rodzicielskich
przygotowujcych do wychowywania dzieci bez
stosowania przemocy
330 2012-03-06 95/ZSS/12 2012-02-20 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika rczna dla 18-tu
chopcw).
331 2012-03-06 36/IR/12 2012-01-27
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 3 zawarty dnia 27.01.2012 r. do umowy
sprzeday energii elektrycznej Nr 1/GML/2011
(84/IR/11) z dnia 22.07.2011 r.
332 2012-03-06 44/KL/12 2012-02-28 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM 18 000,00
Miasto Kultury - Cykl Koncertw "Wiekopostne
piewanie"
333 2012-03-06 94/ZSS/12 2012-02-20 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika rczna dla chopcw 10-
12 lat).
334 2012-03-06 40/SOI/12 2012-02-02
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa w wizycie studyjnej w
Wielkiej Brytanii
335 2012-03-06 54/OR/12 2012-02-14 DOROTA DWERNICKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu
"Novus..." w dn. 16-17.02.2012
336 2012-03-06 55/OR/12 2012-02-14 DOROTA DWERNICKA 600,00
opracowanie i wydruk materiaw szkoleniowych
do szkolenia w dn. 16-17.02.2012
36
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
337 2012-03-06 55/KL/12 2012-02-29
STOWARZYSZENIE TWRCW LUDOWYCH
ZARZD GWNY
10 000,00 Miasto Kultury - Akademia Sztuki Ludowej
338 2012-03-06 48/KL/12 2012-02-28 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA 8 500,00
Miasto Kultury - 19. Studenckie Konfrontacje
Filmowe
339 2012-03-07 41/GM/12 2012-02-27 ALDIK NOVA SP. Z O.O. 0,00
Dzierawa - ul. Koncertowa - tablica reklamowa -
cz. dz. nr 8 (obr. 4, ark. 6)
340 2012-03-07 36/KL/12 2012-02-17 ART2 PAWE WALICKI 45 756,00
wykonanie koncertu Wilkanoc w Teatrze Starym
w Lublinie
341 2012-03-07 83/ZSS/12 2012-02-27
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
19 750,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie
342 2012-03-07 82/OR/12 2012-02-23
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
42 163,28 dostawa napojw i wyody na potrzeby UM
223/OR/12 2012-07-10
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
0,00 Aneks - napoje
234/OR/12 2012-08-01
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
0,00 Aneks napoje - zwikszenie wartoci umowy
379/OR/12 2012-12-04
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
42 247,93
aneks do umowy zwikszajcy wartoc umowy
do kwoty 42 247,93
343 2012-03-07 44/GM/12 2012-03-05 F.H.U. GUSZA MARCIN 0,00
Dzierawa - ul. Braci Wieniawskich - centrum
ogrodniczo-sadzonkowe - cz. dz. nr 11/1 (obr. 6,
ark. 9)
344 2012-03-07 40/GM/12 2012-03-01 TERESA ARINOW 0,00
Dzierawa - ul. Podzamcze - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 14/6 (obr. 14, ark. 11)
345 2012-03-07 31/KL/12 2012-02-17 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE" 30 000,00 dotacja celowa na inwestycje dla DDK Bronowice
346 2012-03-07 13/OW/12 2012-02-20
HOTEL RESTAURACJA FOCUS ANNA
PILISZCZUK
2 800,00
Usuga cateringowa, serwis kawowy oraz
wynajem sali na konferencj podsumowujc
projekt "MOJA FIRMA. Bd przedsibiorc"
347 2012-03-07 43/GM/12 2012-03-05 SICZEK ZBIGNIEW 0,00
Dzierawa - ul. Siemiradzkiego - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 77 (obr. 9, ark. 16)
348 2012-03-07 46/GM/12 2012-02-29 AUTO-PARK-CARREX BOENA KUNA 0,00
Dzierawa - Aneks - ul. Bursztynowa - parking
strzeony - cz. dz. nr 105/48, cz. dz. nr 105/50
(obr. 27, ark.9)
37
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
349 2012-03-07 87/OR/12 2012-03-07 TERESA SIEMKOWICZ 1 000,00
sporzdzenie opinii dotyczcej okrelenia
rodzaju obiektu budowlanego
350 2012-03-07 39/GM/12 2012-03-01 AUTO-PARKING AGNIESZKA CIELIK 0,00
Dzierawa - ul. Szafirowa - parking patny
strzeony - cz. dz. nr 104/9 (obr. 27, ark. 9)
351 2012-03-07 7/O/12 2012-02-21 BOHDAN SZLENDAK 3 500,00
wykonanie opinii technicznej w sprawie zmiany
stanu wody na gruncie na dziakach przy ul.
Lubomelskiej 14-16 (nr ewid. 34, 35, 36 i 37
obrb 41 - Wieniawa) oraz ul. Czechowskiej 20,
22 i 24 (nr ewid. 30, 31, 32, 33 obrb 41 -
Wieniawa) na potrzeby postpowania
administracyjnego toczcego sie w Wydziale
Ochrony rodowiska Urzdu Miasta Lublin
352 2012-03-07 42/GM/12 2012-03-05 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "TURKA" 0,00
Dzierawa - ul. Turniowa - tymczasowy parking -
cz. dz. nr 100 (obr. 27, ark. 4)
353 2012-03-07 34/GM/12 2012-02-27 FRANCKIE RAFA 0,00
Dzierawa - ul. Unicka - kiosk handlowy - cz. dz.
nr 23/1 (obr. 7, ark. 2)
354 2012-03-07 86/OR/12 2012-02-29 MAGORZATA SZCZEPISKA 6 000,00
zebranie danych oraz opracowanie zaoe
niezbdnych do aktualizacji programu
zapobiegania przestpczoci oraz porzdku
publicznego i bezpieczestwa obywateli
355 2012-03-07 12/OW/12 2012-02-01 FUDA AGNIESZKA LASKOWSKA 7 380,00
Przeprowadzenie ewaluacji oraz opracowanie
raportu ewaluacyjnego na temat skutecznoci
dziaa realizowanych w ramach projektu "MOJA
FIRMA. Bd przedsibiorc"
356 2012-03-08 15/KL/12 2012-01-31
PASTWOWA WYSZA SZKOA TEATRALNA
IM. LUDWIKA SOLSKIEGO
15 000,00
koncert "Stanisawa Radwana Piosenki o mioci"
Festiwal Artystyczny w projekcie "Renowacja
Teatru Starego"
357 2012-03-08 45/KL/12 2012-02-15 JACEK BRZEZISKI 300,00
Autorska interpreteacji fragmentw prozy
podczas premiery ksiki "Skrzydlata Trumna",
ktra odbdzie si 29 lutego 2012 w Trybunale
Koronnym
358 2012-03-08 53/KL/12 2012-02-28
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHTY SZTUK
PIKNYCH
28 000,00 Miasto Kultury - Lekcje z kolekcji
359 2012-03-08 47/KL/12 2012-02-20 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 30 750,00
wykonanie i dostawa zewntrznego systemu
wystawienniczego dla Teatru Starego w Lublinie
38
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
360 2012-03-08 66/KL/12 2012-02-15 BELL MODA IDALIA SMYCZYSKA 200,00
Wykonanie projektu graficznego reklamy XII
Midzynarodowego Konkursu Modych
Skrzypkw, zawierajacej elementy SIW Miasta
Lublin
361 2012-03-08 53/MZON/12 2012-02-27 EWA ROJEK 0,00
Sporzdzanie protokow z posiedze skadw
orzekajcych dla dzieci do 16 roku ycia luub
osb po 16 roku ycia ubiegajcych si o
otrzymanie orzeczenia o stopniu
niepenosprawnoci
362 2012-03-08 50/KL/12 2012-02-29 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 10 000,00
Miasto Kultury - Borys Somerschaf & In Corpore.
Koncert jubileuszowy
363 2012-03-08 43/KL/12 2012-02-15 JZEF SZOPISKI 300,00
autorskie wsytpienie podczas premiery ksiki
"Skrzydlata Trumna" 29.02.2012
364 2012-03-08 1/IT/12 2012-01-02
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
6 884,00
Dzierawa dziewiciu urzdze kopiujcych,
wiadczenie usug serwisowych urzdze,
dostawa czci zamiennych i wymiana
materiaw eksploatacyjnych, zapewnienie staej
sprawnoci technicznej urzdze, niezawodnej
ich pracy i wysokiej jakoci wytwarzanych przez
urzdzenia kopii i wydrukw.
11/IT/12 2012-01-27
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
28 909,99
Aneks do umowy na dzieraw urzdzen
kopiujcych.
365 2012-03-08 33/KL/12 2012-02-20
AGENCJA KONCERTOWA PAWLIK RELATIONS
WODZIMIERZ PAWLIK
18 450,00
wykonanie koncertu "Struny na Ziemi" z
zespoem
366 2012-03-08 35/KL/12 2012-02-20 PIOTR STELMACH 2 200,00
prezentacja sowna podczas Koncertu "Wilkanoc"
w Teatrze Starym
367 2012-03-08 52/KL/12 2012-02-29
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHTY SZTUK
PIKNYCH
80 000,00
Tworzenie Kolekcji Sztuki Wspczesnej -
Tworzenie Regionalnej Kolekcji Sztuki
Wspczesnej - kontynuacja 2012
635/KL/12 2012-11-08
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHTY SZTUK
PIKNYCH
0,00
Tworzenie Kolekcji Sztuki Wspczesnej -
Tworzenie Regionalnej Kolekcji Sztuki
Wspczesnej - kontynuacja 2012 - aneks do
umowy 52/KL/12
368 2012-03-08 51/KL/12 2012-02-28 FUNDACJA SCENY INVITRO 0,00
Miasto Kultury - Promocja lubelskiej sceny
teatralnej poprzez prezentacj spektaklu
"Kamienie w kieszeniach" na Festiwalu Pozoriste
SLAVIJA 2012
39
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
369 2012-03-08 16/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 105 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategorii wiekowej seniorw w dwch
najwyszych klasacjh rezgrywkowych
(koszykwka mczyzn)
370 2012-03-08 37/IR/12 2012-02-17 IKATT - SZKOL TERESA IMBOR 5 535,00
opinia techniczna dla budowy stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej
371 2012-03-09 25/KL/12 2012-02-13
FERNNDEZ & FERNNDEZ PRODUCCIONES,
S.L,
57 600,20
wykonanie przez Jose Fernandez Torrez Tomatito
wraz z zespoem koncertu flamenco 11 marca
2012 r. w Teatrze Starym
372 2012-03-09 61/KL/12 2012-03-01 FUNDACJA AKTYWNOCI OBYWATELSKIEJ 6 000,00 Miasto Kultury - "Kultura... srebrn nici tkana"
373 2012-03-09 82/KL/12 2012-03-07 PGE OBRT S.A. 0,00
sprzeda energii elektrycznej na potrzeby
inauguracji Teatru Starego, w dniach 10-11
marca, przycze ul. Jezuicka 16
374 2012-03-09 8/O/12 2012-02-27
POLSKI ZWIZEK WDKARSKI ZARZD
OKRGU W LUBLINIE
88 000,00
Przeprowadzenie rekultywacji Zbiornika
Zemborzyckiego poprzez zmian struktury
ilociowej ichtiofauny.
375 2012-03-09 90/OR/12 2012-03-01 SALUS FURNICO S.C. 21 397,08 dostawa krzese biurowych
376 2012-03-09 83/KL/12 2012-03-07 PGE OBRT S.A. 0,00
sprzeda energii elektrycznej na potrzeby
inauguracji Teatru Starego, w dniach 2-3
kwietnia, przycze Arrchidiakoska 6
377 2012-03-09 62/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
12 000,00
Kultura w dzielnicach - ODEON - Kulturalne
osiedle Kalinowszczyzna
378 2012-03-09 54/KL/12 2012-02-28 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA 18 000,00
Miasto Kultury - XVIII Festiwal "Muzyka i Plastyka
- Tempus Paschale"
379 2012-03-09 41/KL/12 2012-02-09 SUMMERTIME MUSIC 0,00
logistyka podry Tomatito z Zespoem w
zwizku z wystpem w Lublinie 11.03.2012 w TS
380 2012-03-09 64/KL/12 2012-03-01 STOWARZYSZENIE MIONIKW TACA 10 000,00
Miasto Kultury -XIV Festiwal Piosenki Dziecicej i
Taca w Lublinie "Rytm i Melodia"
381 2012-03-09 100/ZSS/12 2012-02-17
STOWARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I
MODZIEY CON AMORE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: aerobik).
382 2012-03-09 63/KL/12 2012-03-01
ZWIZEK LITERATW POLSKICH ODDZIA W
LUBLINIE
2 000,00
Miasto Kultury - Warsztaty literackie dla
modziey "Ponad podziaami"
40
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
383 2012-03-09 46/KL/12 2012-02-21
LUBELSKIE SAMORZDOWE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
2 184,00
usugi noclegowe dla artystw wystpujcych
podczas wydarze kulturalnych w trakcie
inauguracji dziaalnoci TS w Lublinie
384 2012-03-09 65/KL/12 2012-03-01
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU
8 000,00
Miasto Kultury - Gwiazdy Czeczenii dla
Lublina'2012
385 2012-03-09 58/KL/12 2012-02-29
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
7 000,00
Miasto Kultury - I Oglnopolski Festiwal Piosenki
Artystycznej "Wschody"
386 2012-03-09 80/KL/12 2012-03-07 PGE OBRT S.A. 0,00
sprzeda energii elektrycznej na potrzeby
inauguracji Teatru Starego w dniach 21-22
marca, przycze ul. Archidiakoska 6
387 2012-03-09 60/KL/12 2012-03-01
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
5 000,00
Pomys na kultur - "Z komiksem na Ty - cykl
warsztatw"
388 2012-03-09 3/GK/12 2012-02-14
CROQUET ANDRZEJ CIELAWSKI ADAM
WRONECKI
0,00
Porozumienie odnonie rozwizania umowy na
Dostaw i monta urzdze zabawowych,
dostawa grilla, dostawa wiaty.
134/GK/11 2011-12-14
CROQUET ANDRZEJ CIELAWSKI ADAM
WRONECKI
73 425,84
Dostawa i monta urzdze zabawowych, grilla i
wiaty przy ul. Bronowickiej
389 2012-03-09 99/ZSS/12 2012-02-17
STOWARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I
MODZIEY CON AMORE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika nona).
390 2012-03-09 81/KL/12 2012-03-07 PGE OBRT S.A. 0,00
sprzeda energii elektrycznej, przycze
Archidiakoska 6, 10-14 marca
391 2012-03-12 38/IR/12 2012-02-22 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI 14 000,00
Nadzr przyrodniczy w budynkach owiatowych
realizowany przy wykonywaniu prac
termomodernizacyjnych polegajcych na
dociepleniu cian budynkw
392 2012-03-12 103/OR/12 2012-01-02 RENATA HUSARZ 0,00
Aneks do Porozumienia o wsppracy- Renata
Husarz
56/OR/12 2011-12-27 RENATA HUSARZ 0,00 Porozumienie o wsppracy- Renata Husarz
393 2012-03-12 35/GM/12 2012-02-22 JOLANTA SARAN 9 840,00
wykonanie 10 operatw szacunkowych lokali
uytkowych
394 2012-03-12 83/OR/12 2012-02-27 MS DRAWEX 9 594,00
prowadzenie konserwacji i przegldw kotowni i
wzow cieplnych
41
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
325/OR/12 2012-09-27 MS DRAWEX 0,00
Aneks konserwacja kotowni i wzw cieplnych
zwikszenie kwoty umowy
395 2012-03-12 36/GM/12 2012-02-23 PIOTR AK 8 856,00
wykonanie 30 operatw szacunkowych lokali
mieszkalnych cz II
396 2012-03-12 106/ZSS/12 2012-03-07 BAEJ GAWROSKI 1 600,00
Opracowanie autorskiego programu szkolenia
dla czonkw KRPA oraz jego przeprowadzenie.
397 2012-03-12 68/OR/12 2012-02-15
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE GAMES
49 705,53 wykonanie mebli na potrzeby UM
398 2012-03-12 9/ST/12 2012-02-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 8 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (kajakarstwo)
399 2012-03-12 107/ZSS/12 2012-03-07 PHU BOBAS IWONA NIEMIAKOWSKA-BUTRYM 540,00
zapewnienie serwisu kawowego iobiedu dla
uczestnikw szkolenia dla czonkw Komisji
Rozwizywania Problemw alkoholowych
wLublinie
400 2012-03-12 91/OR/12 2012-03-01
FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD
GRUDZISKI
0,00 Aneks nr 1 zmniejszenie kwoty czynszu
388/OR/11 2011-06-01
FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD
GRUDZISKI
191 289,60 najem pomieszcze Kowalska 4
401 2012-03-13 25/ST/12 2012-02-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN 20 000,00 upowszechnianie UKS Roxa
402 2012-03-13 67/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
16 000,00
Kultura w dzielnicach - Dziaalno caoroczna
klubu Osiedlowego "Niepodlegoci"
403 2012-03-13 37/ST/12 2012-02-17 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 23 000,00 upowszechnianie LKKK
404 2012-03-13 30/ST/12 2012-02-29
KLUB SPORTOWY LUBLINIANKA - WIENIAWA
SP ZOO
35 000,00 upowszechnainie KS Lublinianka Wieniawa
405 2012-03-13 3/O/12 2012-02-13
POLSKI ZWIZEK WDKARSKI ZARZD
OKRGU W LUBLINIE
20 000,00
Rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez
wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza.
406 2012-03-13 18/ST/12 2012-03-08 KLUB SZACHISTW DRAKON - LUBLIN 9 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dwch
najwyszych klasach rozgrywkowych (szachy)
407 2012-03-13 13/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 60 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (lekka atletyka)
42
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
408 2012-03-13 12/ST/12 2012-02-16 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 40 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzeciej klasie rozgrywkowej
(koszykwka mczyzn)
409 2012-03-13 6/O/12 2012-03-05
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET
WIESAW JANISZEWSKI
20 000,00
Dot. wykonania zadania polegajcego na
przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji ok.180 szt.
kotw, w ramach programu ''sterylizacji
bedomnych kotw".
410 2012-03-13 40/ST/12 2012-02-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 23 000,00 upowszechnianie LSKTaekwon-do
411 2012-03-13 93/KL/12 2012-03-08
STOWARZYSZENIE ZESP TACA
LUDOWEGO MAY GUSK
9 000,00
Kultura w dzielnicach - Zajcia kulturalne -
taneczne, wokalne i muzyczne dla dzieci i
modziey z Dzielnicy "Gusk"
412 2012-03-13 85/KL/12 2012-03-06
OKRG LUBELSKI ZWIZKU POLSKICH
ARTYSTW PLASTYKW
25 000,00
Miasto Kultury - Wschodni Salon Sztuki -
Oglnopolska konferencja na temat roli artysty w
dobie komercjalizacji spoeczestwa
413 2012-03-13 36/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 40 000,00 upowszechnianie Start lekka atletyka
414 2012-03-13 92/OR/12 2012-03-01 DANUTA DUSZAK 2 800,00
prowadzenie obsugi kasowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo Poyczkowej
415 2012-03-13 33/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 55 000,00 upowszechnianie Start koszykwka
416 2012-03-13 68/KL/12 2012-03-05
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
13 000,00
Kultura w dzielnicach - Kultura i integracja w
osiedlu "Bonie"
417 2012-03-13 47/ST/12 2012-02-17
INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I
REHABILITACJI START
28 000,00 upowszechnianie ICSiR Start
418 2012-03-13 28/ST/12 2012-02-17
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
55 000,00 upowszechnianie UKS Widok
419 2012-03-13 26/ST/12 2012-02-17
STOWARZYSZENIE PIKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
27 000,00
upowszechnianie Stowarzyszenie Pikarskie
Nadzieje Motor
420 2012-03-13 24/ST/12 2012-02-17 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 27 000,00 upowszechnianie LTK Fala - kajakarstwo
421 2012-03-13 59/KL/12 2012-02-29
TOWARZYSTWO PRZYJACI SZTUK
PIKNYCH
3 000,00
Miasto Kultury - Kurs malarstwa dla emerytw i
rencistw
422 2012-03-13 32/ST/12 2012-02-17 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 27 000,00 upowszechnianie KKS Novum
423 2012-03-13 10/ST/12 2012-02-16 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 16 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (karate kyokushin)
43
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
424 2012-03-13 92/ZSS/12 2012-02-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: judo).
373/ZSS/12 2012-09-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 92/ZSS/12 (zajcia
sportowe)
425 2012-03-13 74/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
13 000,00
Kultura w dzielnicach - 'Kultura na Skarpie
/Czuby/"
426 2012-03-13 73/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
13 000,00
Kultura w dzielnicach - "Kultura w osiedlu Ruta i
dzielnicy Czuby"
427 2012-03-13 48/ST/12 2012-02-29
LUBELSKI KLUB SPORTOWY GUCHYCH
SPARTAN
32 000,00 upowszechnianie LKSG. Spartan
428 2012-03-13 27/ST/12 2012-03-07
OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY
FIZYCZNEJ VROTCOVIA
10 000,00 Vrotcovia umowa dzieci
429 2012-03-13 11/ST/12 2012-02-16
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
12 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzeciej klasie rozgrywkowej
(pika nona kobiet)
430 2012-03-13 34/ST/12 2012-02-29 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 55 000,00 upowszechnianie KS Budowlani
431 2012-03-13 36/SOI/12 2012-02-29 JACEK WARDA 6 000,00
Budowa systemu formuowania wdraania i
ewaluacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2014-
2020
432 2012-03-13 92/KL/12 2012-03-06
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY
PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LU
7 000,00
Miasto Kultury - Organizacja cyklu wystaw
czasowych w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej
KUL
433 2012-03-13 71/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
10 000,00
Kultura w dzielnicach - "Z kultur za pan brat w
KO Nakowskich"
434 2012-03-13 87/KL/12 2012-03-06 FUNDACJA AKTYWNOCI OBYWATELSKIEJ 8 000,00 Pomys na kultur- "Lublin przyjazny Dzieciom"
435 2012-03-13 84/KL/12 2012-03-05 TOWARZYSTWO UKRAISKIE 20 000,00
Miasto Kultury - Wydarzenia kulturalne
spoecznosci ukraiskiej Lublina
204/KL/12 2012-03-21 TOWARZYSTWO UKRAISKIE 0,00 Aneks do umowy Nr 84/KL/12
436 2012-03-13 90/KL/12 2012-03-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE GOSPEL 10 000,00 Miasto Kultury - Festiwal Wiosna Gospel
44
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
437 2012-03-13 93/OR/12 2012-03-02 JUSTYNA GRZYWACZEWSKA 1 300,00
zbieranie informacji od jednostek
organizacyjnych i spek miejskiech na potrzeby
Biura Prasowego i Rzecznika Prasowego
Prezydenta
438 2012-03-13 46/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 17 000,00 upowszechnianie Start BnO
439 2012-03-13 15/ST/12 2012-02-29 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 76 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategorii wiekowej seniorw w grach
zespolowych w dwch najwyzszych klasach
rozgrywkowych (rugby)
440 2012-03-13 14/ST/12 2012-02-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 28 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategorii wiekowej seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (taekwon-do)
441 2012-03-13 69/KL/12 2012-03-05
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
12 000,00
Kultura w dzielnicach - Kulturalne osiedle
Przyjani w dzielnicy Tatary
210/KL/12 2012-03-30
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
0,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Kulturalne osiedle Przyjani w dzielnicy Tatary
442 2012-03-13 72/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
13 000,00
Kultura w dzielnicach - "Kultura w osiedlu gi i
dzielnicy Czuby"
443 2012-03-13 22/KL/12 2012-02-03 TEATR NA WOLI IM. TADEUSZA OMNICKIEGO 37 200,00
wykonanie spektaklu Kozioek Matoek podczas
Festiwalu Artystycznego inaugurujcego
dziaalno Teatru Starego w Lublinie
444 2012-03-14 10/KP/12 2012-02-02 EWA GRZESIUK 1 000,00
Bieca korekta przekazywanych przez
Zleceniodawc materiaw tekstowych
przetumaczonych na j. niemiecki na potrzeby
promocji Miasta w ramach wspopracy
midzynarodowej z miastami partnerskimi
Munster i Delmenhorst.
445 2012-03-14 44/ST/12 2012-03-12 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN 10 000,00 Oyama dzieci umowa
446 2012-03-14 91/KL/12 2012-03-07
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE
FRANCAISE
8 000,00
Miasto Kultury - Koncert Piazzola na giatar i
bandoneon
447 2012-03-14 19/ST/12 2012-03-08 GREEN SPORT CLUB 10 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (taekwon-do).
448 2012-03-14 79/KL/12 2012-03-06
ELBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKW
3 000,00
Usuga promujca Miasto Lublin podczas
wydarzenia kulturalnego pt. Koncert zespou
Paris Combo
45
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
449 2012-03-14 52/ST/12 2012-03-02
TABAL JAN KIDAJ, MIECZYSAW DANIEL
SPKA JAWNA
9 996,00
konserwacja i bieace utrzymanie gablot w
ramach ZOT
450 2012-03-14 70/KL/12 2012-03-02 MULTIMEDIA FACTORY 22 140,00
zapewnienie zaplecza logistycznego podczas
wydarze artystycznych inaugurujcych
dziaalno Teatru Starego w Lublinie
451 2012-03-14 104/OR/12 2012-03-01 KAROLINA SKRSKA 3 600,00
konsultacje projektu Miejskiego Programu
Zdrowia ze specjalistami i ekspertami z dziedziny
medycyny, ktrych Program dotyczy
452 2012-03-15 93/ZSS/12 2012-02-24 TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowychz
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika siatkowa dziewczt).
453 2012-03-15 57/KL/12 2012-03-08 FUNDACJA ROZWI SKRZYDA 12 000,00
Miasto Kultury - Wyjd z cienia! Dziaania
promujce Kultur Uliczn wrd modzie.
454 2012-03-15 15/SOI/12 2012-01-19 LUBELSKI KLUB BIZNESU W LUBLINIE 2 460,00
Opracowanie biogramu Prezydenta Miasta Lublin
oraz reklamy Wydziau Strategii i Obsugi
Inwestorw i zamieszczenie ich w publikacji "Kto
jest kim w Lubelskim Klubie Biznesu".
455 2012-03-15 96/ZSS/12 2012-02-24 TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowychz
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika siatkowa chopcw).
456 2012-03-15 8/FE/12 2012-03-13
GENERALNA DYREKCJA DRG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD ODDZIA W LUBLINIE
0,00
Umowa dotyczaca wsppracy stron przy
budowie drogi dojazdowej od wza "Dbrowica"
do skrzyowania drg Al. Solidarnoci z Al.
Warszawsk
457 2012-03-15 105/ZSS/12 2012-02-23 LUBELSKA AKADEMIA KUNG-FU MODLISZKI 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: dla dzieci w wieku 6-12 lat).
458 2012-03-15 95/KL/12 2012-03-12 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 50 000,00 Miasto Kultury - portal www.kultura.lublin.eu
459 2012-03-15 88/KL/12 2012-03-07 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU 11 000,00 Kultura w dzielnicach - "Aktywna Dziesitka"
46
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
460 2012-03-15 88/OR/12 2012-02-27
ZESP SZK ENERGETYCZNYCH
IM.PROF.KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO IV
LICEUM
0,00 Aneks nr 1 zmiana opat za energi, wod i cieki
1454/OR/2010 2010-04-22
ZESP SZK ENERGETYCZNYCH
IM.PROF.KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO IV
LICEUM
0,00
Uyczenie pomieszcze w budynku ZSZE przy ul
Dugiej 6 w Lublinie
461 2012-03-15 89/KL/12 2012-03-07 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI" 7 000,00 Miasto Kultury - "Obcy? Zblienia"
462 2012-03-15 104/ZSS/12 2012-02-23 LUBELSKA AKADEMIA KUNG-FU MODLISZKI 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: dla dzieci w wieku 13-18 lat).
463 2012-03-15 34/KL/12 2012-02-20 TOMASZ STAKO 17 500,00
wystp podczas koncertu "Wilkanoc" w Teatrze
Starym 21.03.2012
464 2012-03-15 2/PL/12 2012-03-01 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 77 839,00
ODSZKODOWANIE Z TYTUU OBNIENIA
WARTOCI NIERUCHOMOCI DZIAKI NR 1/101
465 2012-03-15 37/SOI/12 2012-03-02
SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA
REKLAMOWO WYDAWNICZA
13 530,00
wydanie Katalogu Firm 2012 w wersji polsko-
angielskiej - projekt graficzny, skad i druk
katalogu
466 2012-03-15 98/KL/12 2012-03-12 FUNDACJA KAISERA SOZE 10 500,00 Pomys na kultur - "Akademia Kaisera Soze"
467 2012-03-15 78/KL/12 2012-03-06 BLUTHNER POLSKA SP. Z O.O. 6 888,00
wypoyczenie oraz dostawa instrumentw
muzycznych na wydarzenia kulturalne w ramach
inauguracji dziaalnoci Teatru Starego
468 2012-03-16 49/GM/12 2012-03-09 KRZYSZTOF PODLENY 0,00
Dzierawa - ul. Bursztynowa - urzdzenie i
prowadzenie parkingu patnego strzeonego - cz.
dz. nr 2/7, cz. dz. nr 26/11 (obr. 27, ark. 4), cz
dz. nr 3/35 (obr. 27, ark. 8)
469 2012-03-16 37/OW/12 2012-02-15 TOMASZ SZAJEWSKI 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
482/OW/12 2012-06-22 TOMASZ SZAJEWSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 37/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
47
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
470 2012-03-16 17/ST/12 2012-03-08
SPORTOWY KLUB KICK - BOXING
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (kick-boxing)
471 2012-03-16 53/ST/12 2012-03-09 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 10 000,00
Koszykarski Klub Sportowy NOVUM promocja
Mistrzostwa Polski U -20 w koszykwce
mczyzn w terminie 14-18 marca 2012 r.
472 2012-03-16 42/ST/12 2012-03-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 13 000,00 upowszechnianie UKS Spartakus
473 2012-03-16 38/ST/12 2012-03-08
SPORTOWY KLUB KICK - BOXING
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
11 000,00 umowa Kick boxing PL dzieci
474 2012-03-16 39/ST/12 2012-03-08 GREEN SPORT CLUB 26 000,00 umowa dzieci Green Sport Club
475 2012-03-16 29/OW/12 2012-02-15 BARBARA ADOLISKA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
445/OW/12 2012-06-20 BARBARA ADOLISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 29/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
476 2012-03-16 96/KL/12 2012-03-13
STOWARZYSZENIE KULTURALNE GRUPA
PROJEKT
8 000,00
Miasto Kultury - KOLORY KULTURY. Zabawy
sztuk - sztuka zabawy.
477 2012-03-16 11/GK/12 2012-03-01
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
19 500,00
Dostawa i monta urzdze zabawowych na plac
zabaw przy ul. Milenijnej w Lublinie.
478 2012-03-19 75/KL/12 2012-03-09 ROBERT WICKIEWICZ 3 000,00
autorski wybr i prezentacja poezji J.
Iwaszkiewicza podczas koncertu Struny na Ziemi
14.03.2012
479 2012-03-19 171/OW/12 2012-01-02 GMINA KAZIMIERZ DOLNY 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztw
dotacji udzielonej przez GMIN LUBLIN
przedszkolom niepublicznym na dzieci bdce
mieszkacami GMINY KAZIMIERZ DOLNY
480 2012-03-19 106/OR/12 2012-03-08 TOMASZ KOZIE USUGI TRANSPORTOWE 19 723,05
usugi transportowe samochodem dostawczym w
zakresie przewozu towarw wielkogabarytowych
481 2012-03-19 45/IR/12 2012-02-28
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
2 091 000,00
Przebudowa budynku szkolnego ze zmiana
sposobu uytkowania na budynek biurowy, przy
ul. Podwale 3 w Lublinie.
48
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
482 2012-03-19 169/OW/12 2012-01-02 GMINA STRZYEWICE 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztw
dotacji udzielonej przez GMIN LUBLIN
przedszkolom niepublicznym na dzieci bdce
mieszkacami GMINY STRZYEWICE
483 2012-03-19 170/OW/12 2012-01-02 GMINA OSTRWEK 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztw
dotacji udzielonej przez GMIN LUBLIN
przedszkolom niepublicznym na dzieci bdce
mieszkacami GMINY OSTRWEK
484 2012-03-19 124/KL/12 2012-03-13
STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
15 505,92
licencja na publiczne wykonanie utworw
podczas Inauguracji Dziaalnoci Teatru Starego
485 2012-03-19 10/O/12 2012-03-12
CENTRUM BADA EKOLOGICZNYCH PAN W
DZIEKANOWIE LENYM
35 000,00
Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji
cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle
warunkw rodowiskowych w 2012 r.
486 2012-03-19 98/OR/12 2012-03-12 MICHA URA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Kodeks
postpowania administracyjnego" 15-16.03.12
Novus
487 2012-03-19 4/GD/12 2012-03-05
OKRGOWE PRZEDSIBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W LUBLINIE
SP. Z
61 500,00
Obsuga techniczna zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w MODGiK
488 2012-03-19 76/KL/12 2012-03-02 PROSCENIUM-ART RUDNICKI SZAMRYK 46 740,00
zapewnienie zaplecza technicznego wraz z
obsug podczas wydarze artystycznych
inaugurujcych dziaalno Teatru Starego
489 2012-03-19 119/KL/12 2012-03-15
FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ
KULTURY
68 073,12
wykonanie spektaklu "BIaa Bluzka" w dniach 16
i 17 marca w Teatrye Starym
490 2012-03-19 4/IT/12 2012-01-27 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 0,00
Aneks do umowy 79/IT/11 - przeduenie
terminu.
79/IT/11 2011-12-28 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 285 360,00
Dostawa sprztu informatycznego wraz z
oprogramowaniem: zestawy komputerowe,
sprzt informatyczny oraz oprogramowanie na
potrzeby UM.
491 2012-03-19 5/GD/12 2012-03-07 AB GEO - GEODEZJA WIESAW KOODZIEJ 3 100,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaki nr 459/3 stanowicej
ulic Sawinkowsk (obr.31, ark.5).
492 2012-03-19 6/GD/12 2012-03-07
USUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
MARIAN NYKIEL
2 600,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaki nr 4 pooonej przy
ul.Handlowej 27 (obr.67, ark.1)
49
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
493 2012-03-19 7/GD/12 2012-02-29 MARTA JASTRZBSKA 4 000,00
V cz-opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki nr 5 stanowicej
przejcie do ul.Struga (obr.21, ark.4). XIII cz -
opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaki nr 69 stanowicej ulic
Olszewskiego (obr.43, ark.11)
494 2012-03-19 105/KL/12 2012-03-09 MARIUSZ RUTKOWSKI 2 200,00
wykonianie recitalu fortepianowego podczas
koncertu "Harmonie Starego Miasta"
495 2012-03-19 97/OR/12 2012-03-12 PAWE SADOWSKI 2 400,00
przeprowadenie szkolenia "Kodeks postpowania
admnistracyjnego" 15-16.03.12 Novus
496 2012-03-19 104/KL/12 2012-03-09 JADWIGA KOTNOWSKA 3 800,00
recital fletowy podczas koncertu "Harmonie
Starego Miasta"
497 2012-03-20 108/OR/12 2012-03-12 POWIATOWY URZD PRACY W KRANIKU 0,00
Umowa Nr 48/2012 r. o dobywanie stau
bezrobotnego- Ewelina Ostas
498 2012-03-20 37/GM/12 2012-02-29 PIOTR AK 2 460,00
wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul.
Dugiej 12
499 2012-03-20 10/OW/12 2012-02-15 JOLANTA WILCZYSKA 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
473/OW/12 2012-06-22 JOLANTA WILCZYSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 10/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
500 2012-03-20 167/OW/12 2012-02-15
ZABAWKI PROGRESYWNE "BEATA I ADAM
RZENIK" ADAM RZENIK
2 616,74
Dostawa papierw ozdobnych (cz IV) na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
501 2012-03-20 15/OW/12 2012-02-15 BEATA LIGENZA 4 998,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 27 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
50
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
502 2012-03-20 115/OW/12 2012-02-17 JUSTYNA BAKALIK 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwij.zainteresowania uczn.uzdolnionych
ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-przyr.-w zakresie
nauk matem. w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
461/OW/12 2012-06-21 JUSTYNA BAKALIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 115/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
503 2012-03-20 143/OW/12 2012-02-20 ALINA WOLISKA 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
431/OW/12 2012-06-20 ALINA WOLISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 143/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
504 2012-03-20 15/KP/12 2012-03-09
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
7 749,00
Wynajem, monta, obsuga i demonta sprzetu
na potrzeby owietlenia architektonicznego
budynku Trybunau Koronnego w Lublinie oraz
owietlenia efektowego tego budynku wraz z
zapewnieniem zasilania, na potrzeby oprawy
wizualnej podczas wizyty Prezydenta RP w
Lublinie w dn. 11-12.03.2012.
505 2012-03-20 38/GM/12 2012-02-23 WYCENA I GEODEZJA 9 778,50 wykonanie wycen lokali mieszkalnych - IV czci
506 2012-03-20 98/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika nona chopcw
modzicy starsi).
236/ZSS/12 2012-04-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy Nr 98/ZSS/12 z dn. 24.02.2012
453/ZSS/12 2012-11-12 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 98/ZSS/12 z dnia
24.02.2012r.
51
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
507 2012-03-20 51/OW/12 2012-02-16 MONIKA PIETRAS 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 25 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
508 2012-03-20 59/OW/12 2012-02-16 IZABELA KOCHALSKA 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
509 2012-03-20 120/OW/12 2012-02-17 MARIOLA WI 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
510 2012-03-20 63/OW/12 2012-02-16 WIESAWA WOLISKA 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
514/OW/12 2012-06-25 WIESAWA WOLISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 63/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
511 2012-03-20 106/KL/12 2012-03-09 JOANNA ZAWOCKA 3 300,00
wystp z zespoem Misz podczas koncertu
17.03.2012 w Radio Lublin
512 2012-03-20 97/KL/12 2012-03-12 FUNDACJA "PRZESTRZE DLA CIEBIE" 5 000,00
Kultura w dzielnicach - Jagielloska przygoda z
ksik w tle
52
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
513 2012-03-20 50/OW/12 2012-02-16 JUSTYNA MAKOWSKA 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
464/OW/12 2012-06-21 JUSTYNA MAKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 50/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
514 2012-03-20 166/OW/12 2012-02-15
ZABAWKI PROGRESYWNE "BEATA I ADAM
RZENIK" ADAM RZENIK
10 963,70
Dostawa farb i tuszy artystycznych (cz III) na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
515 2012-03-20 31/SOI/12 2012-02-20 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O. 44 895,00
opracowanie projektu graficznego i publikacja 3
reklam prasowych w specjalistycznym dzienniku
Puls Biznesu oraz zamieszczenie 1 szt. reklamy
internetowej na stornie www.pb.pl
516 2012-03-20 140/OW/12 2012-02-17 ELWIRA KASPEREK 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
475/OW/12 2012-06-22 ELWIRA KASPEREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 140/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
517 2012-03-20 31/OW/12 2012-02-15 ANNA PEJAS 6 786,40
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 40
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
493/OW/12 2012-06-22 ANNA PEJAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 31/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
53
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
518 2012-03-20 112/KL/12 2012-03-09
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
0,00
aneks do umowy 32/KL/12 z dnia 15 lutego br.
dot. usug hotelowych dla artystw
wystpujcych podczas inauguracji dziaalnoci
Teatru Starego
519 2012-03-20 113/KL/12 2012-03-14
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY
DZIELNICY CZECHW "RONDO"
28 000,00
Kultura w dzielnicach - Rny wiek, podobne
pasje: zajcia, warsztaty, wykady, prelekcje oraz
spotkania artystyczne na Czechowie w 2012 r.
520 2012-03-20 9/OW/12 2012-02-15 MARZENA TYTKO 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozw.zaint. uczniw uzdolnionych
ze szczeglnym uwzgl. nauk mat.-przyr. w
zakresie nauk przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
521 2012-03-20 55/OW/12 2012-02-16 KAMILA SUROWIEC 4 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 26 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
522 2012-03-20 90/OW/12 2012-02-16 MAGORZATA KUCHARZYK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 10
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
488/OW/12 2012-06-22 MAGORZATA KUCHARZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 90/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja projektu nauczania..."
523 2012-03-20 13/KP/12 2012-02-22
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
5 000,00
Przeprowadzenie dziaan promocyjnych w
ramach okolicznociowego wydawnictwa z okacji
25 rocznicy pobytu w Lublinie b. Jana Pawa II .
54
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
524 2012-03-20 73/OW/12 2012-02-16 JOLANTA GCA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
444/OW/12 2012-06-20 JOLANTA GCA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 73/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
525 2012-03-20 32/KL/12 2012-02-15
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
20 455,00
usugi hotelowe dla artystw wystpujcych
podczas wydarze kulturalnych w trakcie
inauguracji dziaalnoci Teatru Starego
219/KL/12 2012-03-30
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
-825,00
aneks do umowy 32/KL/12 z dnia 15.02.2012 -
noclegi dla artystw wystpujcych podczas
inauguracji Teatru Starego
526 2012-03-20 14/OW/12 2012-02-15 IWONA KUJAWA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
434/OW/12 2012-06-20 IWONA KUJAWA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 14/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
527 2012-03-20 97/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika nona chopcw z
rocznika 1999).
237/ZSS/12 2012-04-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umow Nr 97/ZSS/12 z dn. 24.02.2012
300/ZSS/12 2012-05-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 97/ZSS/12 z dn. 24-02-2012
r. - zajcia sportowe rocznik 1999.
454/ZSS/12 2012-11-12 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00
Aneks nr 3 do umowy nr 97/ZSS/12 z dnia
24.02.2012 r.
55
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
528 2012-03-20 84/OW/12 2012-02-16 DOROTA CABAN 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozw.zainteresowania ucz.szczeglnie
uzdolnionych-zaj.rozw.mylenie twrcze w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
512/OW/12 2012-06-25 DOROTA CABAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 84/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
529 2012-03-20 98/OW/12 2012-02-17 RENATA POJTA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
530 2012-03-21 107/OR/12 2012-03-15 PAWE SADOWSKI 2 400,00
Przeprowadznie szkolenia KPA 19-20.03.2012
NOVUIS
531 2012-03-21 3/KL/12 2012-01-10
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00
wsppraca w celu wsplnego zorganizowania
wydarzenia kulturalnego Koncert Chru TGD w
ramach Lubelskiego Tygodnia Modlitw o Jedno
Chrzecijan
532 2012-03-21 9/FE/12 2012-03-20 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 2 981 433,46
Umowa o dofinansowanie Projektu "Budowa
Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
51/FE/12 2012-12-18 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu
"Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w
Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata
2007 - 2013.
11/FE/13 2013-03-26 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu
"Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w
Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata
2007 - 2013.
56
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
40/FE/13 2013-10-07 WOJEWDZTWO LUBELSKIE -45 773,72
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu
"Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w
Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata
2007 - 2013.
533 2012-03-21 94/KL/12 2012-03-20 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 150 000,00
dotacja celowa dla Wojewdztwa Lubelaskiego
na realizacjprzez Teatr Muzyczny w Lublinie
premiery spektaklu "Phantom - Upir w Operze"
534 2012-03-21 49/KL/12 2012-02-29 FRANCOIS RAVARD MANAGMENT LIMITED 0,00
wykonanie przez M. Faithfull i jej Zesp
spektaklu pt. "M. Faithfull Sonety Szekspira:
535 2012-03-21 23/KL/12 2012-02-06 JAKUB ZACZAK 5 000,00
opracowanie autorskiego scenariusza Inauguracji
Dziaalnoci Teatru Starego w Lublinie
536 2012-03-22 63/GM/12 2012-03-19 ORO SP. Z O.O. 0,00
Dzierawa - ul. Nadbystrzycka - urzdzenie
wjazdu do budynku wielorodzinnego,
planowanego do realizacji przez Spk na
ssiednich dziakach - cz. dz. nr 53/2 (obr. 28,
ark. 5)
537 2012-03-22 57/GM/12 2012-03-01 WSPLNOTA MIESZKANIOWA UL.SZKOLNA 7 0,00
Dzierawa - ul. Szkolna 7 - 2 wiatroapy - cz. dz.
nr 52 (obr. 7, ark. 4)
538 2012-03-22 45/GM/12 2012-01-26
SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O
O
0,00
Dzierawa - ul. Chemiczna - obsuga
komunikacyjna i cz pod budynkiem marketu -
dz. nr 8/6, 8/7, 7/14, cz. dz. nr 42/2 (obr. 19, ark.
1)
539 2012-03-22 51/GM/12 2012-02-17
KOMA LPG S.C. KRZYSZTOF KOZAK BEATA
MADEJEK
0,00
Dzierawa - w rejonie ulic Szeligowskiego,
Zwizkowej, Chodki - stacja tankowania gazem
pynnym - cz. dz. nr 1/11 (obr. 6, ark. 7)
540 2012-03-22 29/ST/12 2012-03-13 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 10 000,00 MKS Kalina Lublin umowa
541 2012-03-22 47/GM/12 2012-02-17
CHARON P.H.U. USUGI POGRZEBOWE
ANDRZEJ DBISKI
0,00
Dzierawa - ul. Droga Mczennikw Majdanka -
usugi budowlane zwizane z obsug cmentarza
- dz. nr 81/13 (obr. 11, ark. 11)
542 2012-03-22 53/GM/12 2012-03-07 JANECZKO BRYGIDA 0,00
Dzierawa - ul. Dudziskiego - ziele
przydomowa - dz. nr 1/13 (obr. 4, ark. 9)
543 2012-03-22 55/GM/12 2012-03-01
WSPLNOTA MIESZKANIOWA UL.LWOWSKA
20
0,00
Dzierawa - ul. Lwowska 20 - 2 wiatroapy - cz.
dz. nr 6/3 (obr. 14, ark. 2)
544 2012-03-22 58/GM/12 2012-03-01
WSPLNOTA MIESZKANIOWA UL.PODZAMCZE
3
0,00
Dzierawa - ul. Podzamcze 3a - 2 wiatroapy - cz.
dz. nr 14/10 (obr. 14, ark. 11)
57
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
545 2012-03-22 54/GM/12 2012-03-01 WSPLNOTA MIESZKANIOWA LWOWSKA 22 0,00
Dzierawa - ul. Lwowska 22 - 6 wiatroapw - cz.
dz. nr 6/12 (obr. 14, ark. 2)
546 2012-03-22 59/GM/12 2012-03-01
WSPLNOTA MIESZKANIOWA UL.LWOWSKA
18
0,00
Dzierawa - ul. Lwowska 18 - 2 wiatroapy - cz.
dz. nr 6/4 (obr. 14, ark. 2)
547 2012-03-22 52/GM/12 2012-01-30 P.W. "BUDEX" ARTUR BUDEK 0,00
Dzierawa - ul. Leszczyskiego - parking patny
niestrzeony - cz. dz. nr 8, dz. nr 9/3 i dz. nr 9/2
(obr. 41, ark. 2)
548 2012-03-22 62/GM/12 2012-03-19
LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPDZIELNIA
PRACY "LEKARZ"
0,00
Dzierawa - ul. Myska 8-10 - realizacja celw
statutowych - dz. nr 57 (obr. 22, ark. 4)
549 2012-03-22 61/GM/12 2012-03-08 LOTOS PALIWA SPKA Z O.O. 0,00
Dzierawa - Al. Unii Lubelskiej - dojazd do
projektowanej stacji paliw - cz. dz. nr 36/2, cz.
dz. nr 38/2 (obr. 34, ark. 4)
550 2012-03-22 65/GM/12 2012-03-19
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO USUGOWE
"FILIPCZUK" SPKA JAWNA
0,00
Najem - ul. Leszczyskiego 20 - tablica
reklamowa
551 2012-03-22 56/GM/12 2012-03-01 WSPLNOTA MIESZKANIOWA UL.SZKOLNA 9 0,00
Dzierawa - ul. Szkolna 9 - 2 wiatroapy - cz. dz.
nr 52 (obr. 7, ark. 4)
552 2012-03-22 64/GM/12 2012-03-20 CZESAW KRCISZ 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
553 2012-03-22 60/GM/12 2012-03-01 WSPLNOTA MIESZKANIOWA LWOWSKA 12 0,00
Dzierawa - ul. Lwowska 12 - 11 wiatroapw -
cz. dz. nr 6/16 (obr. 14, ark. 2)
554 2012-03-23 114/KL/12 2012-03-15 FUNDACJA "TEATRIKON" 8 000,00
Miasto Kultury - XI Modzieowe Warsztaty
Dziennikarskie
555 2012-03-23 41/SOI/12 2012-03-06
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
9 840,00
Wynajem owietlenia na potrzeby koncertu
zespou "Urszula"
556 2012-03-23 96/OR/12 2012-03-12 MISURA S.C. MICHA SURA, EWA SURA 5 838,00
przewz uczestnikw szkolenia 15-16.03 oraz
19-20.03.2012 Novus
557 2012-03-23 10/GD/12 2012-03-14 AB GEO - GEODEZJA WIESAW KOODZIEJ 2 500,00
pomiar kontrolny granic dziaki nr 238/2
pooonej przy ul.Zabytkowej 5 (obr.62, ark.9)
558 2012-03-23 38/SOI/12 2012-03-02
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ BABICZ,
BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
819,34
wykonanie projektu graficznego i druku 300
sztuk zaprosze na konferencj pt. ?Nowoczesne
usugi biznesowe ? jak budowa przewag w
konkurencyjnym otoczeniu? powicon
kierunkom rozwoju gospodarczego Lublina
58
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
559 2012-03-23 8/GD/12 2012-03-12 STANISAW SEROKA 5 500,00
IX cz-opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki nr 47/1
pooonej przy Al.Warszawskiej (obr.33, ark.6). X
cz-opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki nr 79
stanowiceuj ulic Ewangelick (obr.36, ark.4)
560 2012-03-23 13/GK/12 2012-03-02 MARCIN MICHALAK 54 505,80
Wytworzenie i dostarczenie sadzonek rolin
rabatowych do obsady rabat kwiatowych wiosn,
latem i jesieni 2012r.
561 2012-03-23 44/IR/12 2012-02-24 BUDIMEX S.A. 0,00
aneks nr 1 -opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowa stadionu miejskiego
przy ul. Krochmalnej-przesunicie terminu
opracowania dokumentacji 10 miesicy od dina
zawarcia umowy tj 2.07.2012
95/IR/11 2011-09-02 BUDIMEX S.A. 136 207 740,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z
zagospodarowaniem przylegego terenu,
instalacjami i przyczami zlokalizowanego w
rejonie ul.Krochmalnej na terenie osadnikw
byej Cukrowni Lublin
562 2012-03-23 109/KL/12 2012-03-14 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT 30 000,00 Miasto Kultury - Wydanie kwartalnika "Akcent"
625/KL/12 2012-10-30 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT 0,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Wydanie
kwartalnika "Akcent"
563 2012-03-23 33/SOI/12 2012-02-28 W.A.B. 25 000,00
Promocja miasta podczas kampanii promocyjnej
ksiki "Skrzydlata trumna"
564 2012-03-23 112/ZSS/12 2012-03-12
PASTWOWA AGENCJA ROZWIZYWANIA
PROBLEMW ALKOHOLOWYCH
0,00
Organizacja w dniach 29 - 21 kwietnia 2012 r.
konferencji "Wsppraca pomidzy samorzdami
gminnymi a organizacjami pozarzdowymi".
565 2012-03-23 85/OR/12 2012-01-02
WOJEWDZKI ORODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
0,00
aneks nr 2 badania lekarskie zwikszenie kwoty
umowy
402/OR/11 2011-06-02
WOJEWDZKI ORODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
51 415,00
badanie profilaktyczne pracownikw UM Lublin i
OSP
566 2012-03-23 9/GD/12 2012-03-12 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 13 031,85
Sporzdzenie operatw szacunkowych dla
okrelenia wartoci 13 nieruchomoci
niezabudowanych - ul.Stefczyka i Al.Solidarnoci.
567 2012-03-23 11/GD/12 2012-03-14 PUCYK LUCJAN 4 800,00
Aktualizacja bazy Rejestru Cen i Wartoci
Nieruchomoci - infrastruktura techniczna
59
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
568 2012-03-23 6/BM/12 2012-02-24 EUROPA S.A. 2 400,00
Zuycie energii elektrycznej - monitoring- Hotel
Europa.
569 2012-03-26 55/MZON/12 2012-03-16 TERESA TRZCISKA 0,00
wystawianie orzecze o niepenosprawnoci dla
dzieci do 16 lat
570 2012-03-26 14/GK/12 2012-03-15 MIROSAW DERKACZ 51 660,00
Remont placw zabaw przy ulicach: 1) Poli
Gojawiczyskiej - monta brakujcego
ogrodzenia wraz ze supkami 2) Bulwar nad
Bystrzyc O. Przyjani - monta brakujcego
ogrodzenia wraz ze supkami 3) Romanowskiego
- monta brakujcego ogrodzenia wraz ze
supkami 4) Pod Zamkiek (Bonie) - monta
brakujcego ogrodzenia wraz ze supkami
571 2012-03-26 12/GK/12 2012-03-06 MIROSAW DERKACZ 2 987 000,01
Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego - pielgnacja
zieleni istniejacej, nowe nasadzenia
572 2012-03-26 39/IR/12 2012-02-21 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 35 839,56
Umowa nr 358467 o przyczenie do sieci
dystrybucyjnej budynku biurowego, ul. Podwale
3a w Lublinie.
573 2012-03-26 54/MZON/12 2012-03-16 EWA EXNER-LIPKO 0,00
wystawianie orzecze o stopniu
niepenosprawnoci, sporzdzanie oceny stanu
zdrowia
574 2012-03-27 157/KL/12 2012-03-15
STOWARZYSZENIE GRUPA INICJATYW
KULTURALNYCH
15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury. Wsplpraca z
europejskimi miastami partnerskimi miasta
Lublin-Lubelsko - Lwowski Festiwal Mody i Sztuki
2012
575 2012-03-27 126/KL/12 2012-03-19
FUNDACJA DZIAA EDUKACYJNYCH
KREADUKACJA
10 000,00
Kultura w dzielnicach - Detektywi na tropie
tajemnic Bronowic - edycja druga
576 2012-03-27 125/KL/12 2012-03-19
FUNDACJA DZIAA EDUKACYJNYCH
KREADUKACJA
11 000,00
Pomys na kultur - Lublin w sieci
yczliwoci'2012
577 2012-03-27 39/SOI/12 2012-03-05 PATRYK GD 4 500,00
Przeprowadzenie dziaa promocyjnych podczas
targw Salone Internatiole del Mobile
578 2012-03-27 115/KL/12 2012-03-19
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Kultura i sztuka
- Maisto kultury - "24 h z.............."
579 2012-03-27 48/IR/12 2012-03-05
AKADEMICKI ORODEK NAUKOWO
TECHNICZNY "AON-T" Z.KABACISKI,
25 830,00
Opracowanie raportu oddziaywania na
srodowisko dot budowy stadionu miejskiego w
Lublinie
60
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
83/IR/12 2012-04-27
AKADEMICKI ORODEK NAUKOWO
TECHNICZNY "AON-T" Z.KABACISKI,
0,00
aneks nr 1 przesunicie terminu wykonania
raportu oddziaywania na rodowisko dot.
stadionu miejskiego w Lublinie
580 2012-03-27 116/KL/12 2012-03-19
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
5 000,00
Kultura i sztuka - Pomys na kultur - Lubelskie
Spotkania z Komiksem
581 2012-03-27 51/IR/12 2012-03-16
USUGOWY ZAKAD BLACHARSKO -
DEKARSKI WALDEMAR KUROPATWISKI
2 908,26
Naprawa rynien i poszycia dachu wraz z
robotami towarzyszcymi w budynku Ratusza,
przy Placu okietka 1 w Lublinie.
582 2012-03-28 45/OW/12 2012-02-16 BOENA PATYNOWSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych specj.zaj terapeutycznych -
terapia pedagog.-zaj.dla dzieci z zespoem
nadpobudliwoci psychoruchowej w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
450/OW/12 2012-06-21 BOENA PATYNOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 45/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania..."
583 2012-03-28 130/OW/12 2012-02-17 JACEK PRUSKI 4 800,00
Organizacj i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych ruchowo i sportowo-
klub pikarski w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
533/OW/12 2012-06-25 JACEK PRUSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 130/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
584 2012-03-28 60/OW/12 2012-02-16 ELBIETA SKUBISZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 20 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
61
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
486/OW/12 2012-06-22 ELBIETA SKUBISZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 60/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
585 2012-03-28 110/OW/12 2012-02-17 JOLANTA BOREK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
521/OW/12 2012-06-25 JOLANTA BOREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 110/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
586 2012-03-28 27/OW/12 2012-02-15 EWA DREWNIAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 25 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
509/OW/12 2012-06-25 EWA DREWNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 27/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
587 2012-03-28 30/OW/12 2012-02-15 MAGORZATA WOJTYA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
588 2012-03-28 34/OW/12 2012-02-15 ALICJA PRUCHNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych-zajcia
komputerowe w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
62
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
455/OW/12 2012-06-21 ALICJA PRUCHNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 34/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
589 2012-03-28 38/OW/12 2012-02-15 BOENA IGRAS 2 880,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
590 2012-03-28 139/OW/12 2012-02-17 MAGDALENA SKRUCH 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
10 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
523/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA SKRUCH 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 139/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
591 2012-03-28 145/OW/12 2012-02-20 MAGORZATA BK 2 220,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
458/OW/12 2012-06-21 MAGORZATA BK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 145/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
592 2012-03-28 20/ST/12 2012-03-13 KLUB SPORTOWY PACO 25 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (boks kobiet)
593 2012-03-28 75/OW/12 2012-02-16 HANNA RUTKOWSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 20 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
63
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
441/OW/12 2012-06-20 HANNA RUTKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 75/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
594 2012-03-28 92/OW/12 2012-02-17 MONIKA GOLDA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
511/OW/12 2012-06-25 MONIKA GOLDA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 92/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
595 2012-03-28 105/OW/12 2012-02-17 MARIA WIADROWSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
27 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
499/OW/12 2012-06-25 MARIA WIADROWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 105/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
596 2012-03-28 113/OW/12 2012-02-17 MARIA BUCZEK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
597 2012-03-28 112/OW/12 2012-02-17 ANNA OSTASZ 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
64
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
598 2012-03-28 117/OW/12 2012-02-17 ALICJA KANIEWSKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
599 2012-03-28 83/OW/12 2012-02-16 WANDA FILOZOF 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
480/OW/12 2012-06-22 WANDA FILOZOF 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 83/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
600 2012-03-28 85/OW/12 2012-02-16 ELBIETA OLECH 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
508/OW/12 2012-06-25 ELBIETA OLECH 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 85/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
601 2012-03-28 28/OW/12 2012-02-15 GRZEGORZ PUSZTUK 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych-zajcia
muzyczno-instrumentalne w Szkole Podstawowej
nr 22 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
440/OW/12 2012-06-20 GRZEGORZ PUSZTUK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 28/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
65
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
602 2012-03-28 69/OW/12 2012-02-16 WODZIMIERZ WELMAN 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
603 2012-03-28 104/OW/12 2012-02-17 BOENA KACZAN 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
459/OW/12 2012-06-21 BOENA KACZAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 104/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
604 2012-03-28 106/OW/12 2012-02-17 PIOTR MOCHOL 2 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zaj terapeut.dla dzieci
niepen.-terapia ekspresyjna taniec, muzyka,
ruch w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
605 2012-03-28 32/OW/12 2012-02-15 BOENA GOZDALSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 43 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
606 2012-03-28 125/OW/12 2012-02-17 MAGDALENA CHARLISKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
454/OW/12 2012-06-21 MAGDALENA CHARLISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 125/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
66
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
607 2012-03-28 111/OW/12 2012-02-17 AGNIESZKA BOTNIAK 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
524/OW/12 2012-06-25 AGNIESZKA BOTNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 111/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
608 2012-03-28 133/OW/12 2012-02-17 MARYLA HERE 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
503/OW/12 2012-06-25 MARYLA HERE 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 133/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania..."
609 2012-03-28 57/ST/12 2012-03-27 LUBELSKI ZWIZEK PIKI RCZNEJ 10 000,00
LZPRcznej fina Pucharu Polski w pice rcznek
kobiet 31.03-01.04.2012 promocja miasta
610 2012-03-28 129/OW/12 2012-02-17 ANNA STEFANIAK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeglnie uzdolnionych ruchowo i
sportowo w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
501/OW/12 2012-06-25 ANNA STEFANIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 129/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
67
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
611 2012-03-28 36/OW/12 2012-02-15 MARIOLA DUDEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji-zaj.korekcyjno-kompens. w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
448/OW/12 2012-06-20 MARIOLA DUDEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 36/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
612 2012-03-28 121/OW/12 2012-02-17 JOLANTA MAZUR 1 632,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeglnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
613 2012-03-28 87/OW/12 2012-02-16
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
6 460,00
Usuga edukacyjna polegajca na organizacji i
przeprowadzeniu dodatkowych zaj
rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych-jzyk angielski w
Szkole Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
614 2012-03-28 21/ST/12 2012-03-13 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 13 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (kick-boxing)
615 2012-03-28 17/OW/12 2012-02-15 KATARZYNA LENART 4 794,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 27 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
438/OW/12 2012-06-20 KATARZYNA LENART 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 17/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
68
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
616 2012-03-28 116/OW/12 2012-02-17 MARTA MIDZYBRODZKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwij.zainteresowania uczn.szczeglnie
uzdolnionych -jz.angielski w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
617 2012-03-28 146/OW/12 2012-02-20 MAGORZATA PITAS 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych ruchowo i sportowo w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
529/OW/12 2012-06-25 MAGORZATA PITAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 146/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
618 2012-03-28 132/OW/12 2012-02-17 MARIANNA JAWORSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 20 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
439/OW/12 2012-06-20 MARIANNA JAWORSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 132/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
619 2012-03-28 119/OW/12 2012-02-17 JOLANTA SZUSTER 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozw. zainteresowania uczn.szczeglnie
uzdolnionych-zaj.edukacji humanistycznej i
polonistycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
478/OW/12 2012-06-22 JOLANTA SZUSTER 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 119/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
69
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
620 2012-03-28 46/OW/12 2012-02-16 JUSTYNA BRUS 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
497/OW/12 2012-06-25 JUSTYNA BRUS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 46/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
621 2012-03-28 107/OW/12 2012-02-17 JOANNA BIELECKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
522/OW/12 2012-06-25 JOANNA BIELECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 107/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
622 2012-03-28 122/OW/12 2012-02-17 ANNA CIEKO 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
505/OW/12 2012-06-25 ANNA CIEKO 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 122/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
623 2012-03-28 136/OW/12 2012-02-17 DANUTA TUR 2 380,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
449/OW/12 2012-06-21 DANUTA TUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 136/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
70
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
624 2012-03-28 142/OW/12 2012-02-20 HALINA GSZCZYK 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
432/OW/12 2012-06-20 HALINA GSZCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 142/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
625 2012-03-28 72/OW/12 2012-02-16 HALINA KAMIENIECKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
485/OW/12 2012-06-22 HALINA KAMIENIECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 72/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
626 2012-03-28 74/OW/12 2012-02-16 JOLANTA SZYDOWSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zaj terapetycznych -terapia
pedagogiczna -zaj.dla dzieci z zespoem
nadpob.psychoruchowej w Szkole Podstawowej
nr 20 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
471/OW/12 2012-06-22 JOLANTA SZYDOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 74/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
627 2012-03-28 35/OW/12 2012-02-15 MARTA KOPRO 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji-zaj.dydakt-wyrwn.z j.pol.w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
71
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
491/OW/12 2012-06-22 MARTA KOPRO 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 35/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
628 2012-03-28 144/OW/12 2012-02-20 JUSTYNA WINIEWSKA 4 624,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
481/OW/12 2012-06-22 JUSTYNA WINIEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 144/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
629 2012-03-28 41/OW/12 2012-02-16 ELBIETA OWCZAREK 18 360,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
630 2012-03-28 39/OW/12 2012-02-15 EDYTA ATKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
446/OW/12 2012-06-20 EDYTA ATKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 39/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
631 2012-03-28 126/OW/12 2012-02-17 BEATA BOROWIK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
uczn.szczeg.uzdolnionych-zaj.rozwijaj.mylenie
twrcze w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
632 2012-03-28 34/SOI/12 2012-02-28 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 8 610,00
Wynajem nagonienia scenicznego podczas
koncertu zespou ,,Urszula''.
72
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
633 2012-03-28 95/OW/12 2012-02-17 RENATA KRZACZEK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
634 2012-03-28 26/OW/12 2012-02-15 MAGORZATA BOROWIK 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
442/OW/12 2012-06-20 MAGORZATA BOROWIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 26/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
635 2012-03-28 53/OW/12 2012-02-16 JANINA BRUS 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
452/OW/12 2012-06-21 JANINA BRUS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 53/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
636 2012-03-28 16/OW/12 2012-02-15 JOLANTA JAKIELSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
495/OW/12 2012-06-22 JOLANTA JAKIELSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 16/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczasia..."
637 2012-03-28 43/ST/12 2012-03-12 KLUB SPORTOWY PACO 12 000,00 Paco umowa dzieci
73
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
638 2012-03-28 86/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA MAZUR 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
496/OW/12 2012-06-22 MAGDALENA MAZUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 86/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
639 2012-03-28 88/OW/12 2012-02-16 MARZENA YWICKA 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
640 2012-03-29 42/OW/12 2012-02-16 IRENA WITEK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych -
zaj.muzyczno-insrtumentalne w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
641 2012-03-29 71/OW/12 2012-02-16 MAGORZATA MODE 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 23
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
429/OW/12 2012-06-19 MAGORZATA MODE 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 71/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
642 2012-03-29 66/GM/12 2012-03-21
IMPORT EXPORT HANDEL DET. I HURTOWY
MARCIN PAWELEC
0,00
Dzierawa - ul. Kunickiego 87 - kiosk handlowy -
cz. dz. nr 31/11 (obr. 9, ark. 1)
74
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
643 2012-03-29 93/OW/12 2012-02-17 TERESA KOZAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
25 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
433/OW/12 2012-06-20 TERESA KOZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 93/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
644 2012-03-29 103/OW/12 2012-02-17 ELBIETA PRYZOWICZ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk matem.-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
645 2012-03-29 44/OW/12 2012-02-16 ANNA GOZDALSKA-KOZAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
646 2012-03-29 54/OW/12 2012-02-16 BARBARA TESTEWICZ 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania ucz.
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
435/OW/12 2012-06-20 BARBARA TESTEWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 54/OW/12 zawartej w
dniu 10.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
75
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
647 2012-03-29 56/OW/12 2012-02-16 ANNA DUDA 3 420,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych terapeutycznych dla dzieci
niepenosprwnych-zaj.korekyjno-kompensacyjne
w Szkole Podstawowej nr 26 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
648 2012-03-29 58/OW/12 2012-02-16 GRAYNA DBEK-KOWALCZYK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji-zaj.dydakt.-wyrw.z j.pol.w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
530/OW/12 2012-06-25 GRAYNA DBEK-KOWALCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 58/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
649 2012-03-29 109/OW/12 2012-02-17 DANUTA KOWALSKA 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-
przyr.-w zakresie nauk przyr. w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
650 2012-03-29 111/KL/12 2012-03-14 TOWARZYSTWO NOWA KUNIA 5 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Organizacja zajc kulturalnych w dzielnicy
Ponikwoda
651 2012-03-29 96/OW/12 2012-02-17 ANNA LESICKA 8 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
466/OW/12 2012-06-21 ANNA LESICKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 96/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
76
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
652 2012-03-29 99/OW/12 2012-02-16 JOLANTA BRZOZOWSKA 8 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
518/OW/12 2012-06-25 JOLANTA BRZOZOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 99/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
653 2012-03-29 101/OW/12 2012-02-17 MAGORZATA BASISKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
654 2012-03-29 19/OW/12 2012-02-15 ANNA HETMAN 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
451/OW/12 2012-06-21 ANNA HETMAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 19/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
655 2012-03-29 94/OW/12 2012-02-17 JOANNA MAZUR 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
465/OW/12 2012-06-21 JOANNA MAZUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 94/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
77
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
656 2012-03-29 86/KL/12 2012-03-06 TELEWIZJA POLSKA S.A. 1 107,00
emisja bilboardu reklamowego projektu
"Renowacja Teatru Starego w Lublinie" na
antenie TVP Kultura podczas audycji "Niedziela z
Teatrem Starym w Lublinie"
657 2012-03-29 70/OW/12 2012-02-16 MIROSAWA ZITEK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
468/OW/12 2012-06-21 MIROSAWA ZITEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 70/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
658 2012-03-29 81/OW/12 2012-02-16 BEATA GUTOWSKA-DBSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatk.zaj
socjoter. i psychoedukacyjnych dla dzieci z
zaburzeniami komun. spo.-ze
szczeg.uwzg.zaj.psychoedukacyjnych w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
659 2012-03-29 64/OW/12 2012-02-16 EWA JANISZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych-zaj.edukacji
human.i polonistycznej w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
477/OW/12 2012-06-22 EWA JANISZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 64/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
660 2012-03-29 77/KL/12 2012-03-21 DOMINIKA KLUNIAK 2 000,00
aktorska interpretacja i publiczna prezentacja
literatury dziecicej podczas wydarzenia
kulturalnego "Bajkowa Niedziela" w Teatrze
Starym 25.03.2012
78
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
661 2012-03-29 50/IR/12 2012-03-14 ST.ART SAWOMIR MAKAL 496 305,00
wykonanie prac konserwatorskich wraz z
wykonaniem bada architektonicznych i
inwentaryzacji konserwatorskiej w klasztorze
powizytkowskim przy ul. Peowiakw 12 w
Lublinie
9/IR/13 2013-01-11 ST.ART SAWOMIR MAKAL 0,00
aneks do umowy na wykonanie prac
konserwatorskich wraz z wykonaniem bada
architektonicznych i inwentaryzacji
konserwatorskiej w klasztorze powizytkowskim
przy ul. Peowiakw 12 w Lublinie- zmiana
terminu umowy
662 2012-03-29 50/GM/12 2012-03-16 TOKARSKA HALINA 0,00
Dzierawa - ul. Gowackiego - kiosk handlowy -
cz. dz. nr 24/4 (obr. 26, ark. 3)
663 2012-03-29 43/OW/12 2012-02-16 MARIA UKOWSKA 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 27 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
664 2012-03-29 48/OW/12 2012-02-16 BARBARA CEGOWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
453/OW/12 2012-06-21 BARBARA CEGOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 48/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
665 2012-03-29 57/OW/12 2012-02-16 MARTA PETRYSZAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
79
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
443/OW/12 2012-06-20 MARTA PETRYSZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 57/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
666 2012-03-29 123/OW/12 2012-02-17 ANNA ZIMNA 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
436/OW/12 2012-06-20 ANNA ZIMNA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 123/OW/12 zawartej w
dniu 12.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
667 2012-03-29 71/GM/12 2012-01-30 KONASZCZUK WOJCIECH 0,00
Dzierawa - ul. Zdrowa - uprawy polowe - dz. nr
301 (obr. 67, ark. 3)
668 2012-03-29 67/OW/12 2012-02-16 IWONA DZIEWICKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
487/OW/12 2012-06-22 IWONA DZIEWICKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 67/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
669 2012-03-29 65/OW/12 2012-02-16 EDYTA SDAK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
467/OW/12 2012-06-21 EDYTA SDAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 65/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
80
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
670 2012-03-29 66/OW/12 2012-02-16 ALICJA WRZESISKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 47 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
472/OW/12 2012-06-22 ALICJA WRZESISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 66/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
671 2012-03-29 131/OW/12 2012-02-17 MARIOLA KOWALCZYK 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
513/OW/12 2012-06-25 MARIOLA KOWALCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 131/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
672 2012-03-29 28/KL/12 2012-02-24
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGONIA
RADIO-LUBLIN S.A.
9 500,00
dziaania promocyjne w ramach koncertu "Pikno
i zy" dla upamitnienia 70. rocznucy likwidacji
getta w dn. 15.03.2012
673 2012-03-29 134/OW/12 2012-02-17 ANNA LITWIN 5 440,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
504/OW/12 2012-06-25 ANNA LITWIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 134/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
674 2012-03-29 12/O/12 2012-03-19
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZD OKRGU W LUBLINIE
14 000,00
Redagowanie, druk, skad 4 numerw biuletynu
edukacyjnego.
51/O/12 2012-06-26
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZD OKRGU W LUBLINIE
0,00
Aneks do umowy 12/O/12 ,,Redagowanie, druk,
skad 4 numerw biuletynu edukacyjnego".
81
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
675 2012-03-29 89/OR/12 2012-03-01 INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00
Aneks nr 1/2012 zwikszenie wynajmowanej
powierzchnii i czynszu
367/OR/CP/J/2008 2008-01-30 INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00 umowa najmu
676 2012-03-29 124/OW/12 2012-02-17 MONIKA WJTOWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
24 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
490/OW/12 2012-06-22 MONIKA WJTOWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 124/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
677 2012-03-29 68/OW/12 2012-02-16 AGATA TRACZYKIEWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczn.
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
515/OW/12 2012-06-25 AGATA TRACZYKIEWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 68/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
678 2012-03-29 78/OW/12 2012-02-16 BARBARA SKUA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
483/OW/12 2012-06-22 BARBARA SKUA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 78/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
679 2012-03-29 110/KL/12 2012-03-19 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT 3 500,00
Kultura i sztuka - Pomys na kultur - Wernisae
literackie "Akcentu"
82
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
680 2012-03-29 5/IT/12 2012-03-12 PROJ-NET JAROSAW BUCZEK 28 782,00
- Wykonanie dokumentacji przetargowej w
formie programu funkcjonalno-uytkowego dla
rozbudowy miejskiej siei szerokopasmowej oraz
systemu monitoringu w zakresie: opracowanie
wymaga i dokumentacji przetargowej
dotyczcej budowy 16 punktw monitoringu
wizyjnego wraz z uzgodnieniami, podczenia do
miejskiej sieci szerokopasmowej 10 obiektw
wskazanych, rozbudow urzdze oraz
stanowisk do centrum monitoringu; -
uczestnictwo w pracach komisji przetargowej; -
penienie funkcji inspektora nadzoru podczas
inwestycji.
13/IT/12 2012-04-25 PROJ-NET JAROSAW BUCZEK 0,00
Aneks do umowy (zmiana terminu wykonania
czynnoci okrelonych w 1 ust.1 na 75 dni)
681 2012-03-29 82/OW/12 2012-02-16 ELBIETA TCHRZEWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
682 2012-03-29 147/OW/12 2012-02-17 DOROTA FORNALSKA 18 360,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
506/OW/12 2012-06-25 DOROTA FORNALSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 147/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
684/OW/12 2012-11-26 DOROTA FORNALSKA 0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 147/OW/12 z dnia
17.02.2012 r. zawartej w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
83
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
683 2012-03-29 47/OW/12 2012-02-16 MARIA MUDZKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeg.uzdolnionych-zaj.edukacji hum.i
pol.-literacko-artystyczne w Szkole Podstawowej
nr 24 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
456/OW/12 2012-06-21 MARIA MUDZKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 47/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
684 2012-03-29 61/OW/12 2012-02-16 EWA JUSZCZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw uzdolnionych ze szczeglnym
uwzgldnieniem nauk mat.-przyr. w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
516/OW/12 2012-06-25 EWA JUSZCZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 61/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
685 2012-03-29 62/OW/12 2012-02-16 URSZULA BARTNIK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 43 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
686 2012-03-29 141/OW/12 2012-02-17 BOENA TRAWKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno - przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
460/OW/12 2012-06-21 BOENA TRAWKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 141/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
84
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
687 2012-03-29 138/OW/12 2012-02-17 IWONA PODLECKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
510/OW/12 2012-06-25 IWONA PODLECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 138/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
688 2012-03-29 89/OW/12 2012-02-16 JAROSAW SIEROCKI 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami
postawy w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
689 2012-03-29 11/OW/12 2012-02-15 TERESA SZRUBKA 5 040,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
469/OW/12 2012-06-22 TERESA SZRUBKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 11/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
690 2012-03-30 11/O/12 2012-03-19 AGATA KRL 5 400,00
Realizacja zada zgodnie z harmonogramem
programu edukacji ekologicznej spoecznoci
lokalnej Miasta Lublin oraz harmonogramem
projektu ,,Marka EkoLublin" .
691 2012-03-30 47/IR/12 2012-03-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 188,19
Umowa nr 358026 o przyczenie do sieci
dystrybucyjnej, dot. Gimnazjum Nr 16 w Lublinie,
ul. Poturzyska 2 - budynek sportowy
692 2012-04-02 43/IR/12 2012-03-12
"BUDEXPOL" BUKOWSKI I WSPLNICY
SPKA JAWNA
0,00
Aneks nr 2 zawarty dnia 12.03.2012 r. do umowy
o roboty budowlane Nr 38/IR/11 z dnia 30 maja
2011 r., w zwizku z przeksztaceniem firmy
"BUDEXPOL" A. Bukowski i Wsplnicy Spka
Jawna w "BUDEXPOL" Bukowski i Wsplnicy
Spka Komandytowa
85
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
693 2012-04-02 75/GM/12 2012-03-28
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie zawarte pomidzy Gmin Lubli i
LPEC Sp. z o.o. w sprawie budowy oraz
przebudowy sieci ciepowniczych.
694 2012-04-02 74/GM/12 2012-03-27 ZWIZEK LUSTRACYJNY SPDZIELNI PRACY 0,00
Aneks do umowy dzierawy nr 39/GM/11 z dnia 3
stycznia 2011 roku zawartej pomidzy Gmin
Lublin a Zwizkiem Lustracyjnym Spdzielni
Pracy z siedzib w Warszawie przy ul. urawiej
47
39/GM/11 2011-01-03 ZWIZEK LUSTRACYJNY SPDZIELNI PRACY 0,00
Dzierawa - udzia wynoszcy 2/3 czci w
nieruchomoci zabudowanej pooonej w Lublinie
przy ul. Wycigowej 31 oznaczonej jako dziaka
nr 1/8 (obrb 10 - Dziesita Stara, arkusz mapy
1)
695 2012-04-02 115/ZSS/12 2012-03-22 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 369,00
Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie
utworw w ramach "Lubelskiego Festynu
Zdrowotnego" w dniu 27 kwietnia 2012 r. na
Placu Litewskim
696 2012-04-02 1/PL/12 2012-02-23
INSTYTUT SYSTEMW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
56 826,00 ASYSTA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA ISDP
697 2012-04-03 42/KL/12 2012-02-29 TELEWIZJA POLSKA S.A. 0,00
udzielenie TVP SA prawa do emisji na ywo i
rejestracji telewizyjnej Koncertu Flamenco "Luz
De Guia" podczas inauguracji TS w Lublinie
698 2012-04-03 113/OR/12 2012-03-28 AGNIESZKA BIKOWSKA 9 000,00
wprowadzanie do programu podatkowego KSAT
danych geodezyjnych nieruchomoci z informacji
podatkowych
699 2012-04-03 159/KL/12 2012-03-20 STOWARZYSZENIE PRZYJACI RADIA LUBLIN 20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Studio Classic -
Koncerty Czwartkowe
700 2012-04-03 18/OW/12 2012-02-15 EWA OROWSKA 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
470/OW/12 2012-06-22 EWA OROWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 18/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
86
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
701 2012-04-03 199/KL/12 2012-03-23
STOWARZYSZENIE KULTURALNE GRUPA
PROJEKT
12 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury- O - Twrz
Lublin! Spotkania
702 2012-04-03 25/SOI/12 2012-02-13 J&J MUSIC ART S.J. 35 670,00 Koncert Urszuli z zespoem
703 2012-04-03 201/KL/12 2012-03-23 TERESA KSISKA-FALGER 1 200,00
opracowanie i wygoszenie "sowa o muzyce"
podczas koncertw w ramach 16. Wielkanocnego
Festiwalu Ludviga Van Beethovena
704 2012-04-03 120/KL/12 2012-03-20 ILONA ZGIET 210,00
Prowadzenie uroczystoci MDT w charakterze
konferansjera
705 2012-04-03 94/OR/12 2012-03-08 IMPERIUM JEWGIENIJ RYSICZ 13 000,00
zorganizowanie pobytu uczestnikw szkolenia 2-
dniowego obejmujcego nocleg i caodzienne
wyywienie oraz wynajcie sal szkoleniowych
15-16.03.2012
706 2012-04-03 163/KL/12 2012-03-23 FUNDACJA TU OBOK 8 000,00
Kultura i sztuka 0 Miasto Kultury - "Wolontariusz
kultury+"
707 2012-04-03 160/KL/12 2012-03-20 STOWARZYSZENIE MIONIKW TACA 10 000,00
VII Prezentacje zespow i grup artystycznych
dzieci i modziey niepenosprawnej o puchar
Krla Maciusia I w ramach obchodw Roku
Janusza Korczaka
708 2012-04-03 108/KL/12 2012-03-20 DAMIAN SOBKOWIAK 330,00
WYSTP W CHARAKTERZE KONTRABASISTY
PODCZAS KONCERTU NA MDT
709 2012-04-03 158/KL/12 2012-03-19
TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.H.
OPACISKIEJ
6 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury- Wydanie ksiki
Wadysawa K. Zieliskiego "Monografia Lublina"
(publikacja rkopisu XiX - wiecznego)
710 2012-04-03 23/OW/12 2012-02-15 MAGDALENA PELC 19 992,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 29 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
507/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA PELC 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 23/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
87
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
711 2012-04-03 25/OW/12 2012-02-15 EWA PASIKOWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
519/OW/12 2012-06-25 EWA PASIKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 25/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
712 2012-04-03 95/OR/12 2012-03-08 IMPERIUM JEWGIENIJ RYSICZ 6 500,00
zorganizowanie pobytu uczestnikw szkolenia 2-
dniowego obejmjcego nocleg i caodzienne
wyywienia oraz wynajcie sali szkoleniowej 19-
20.03.2012
713 2012-04-03 154/KL/12 2012-03-19 TOWARZYSTWO NOWA KUNIA 4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Akcja
"Lato w miecie"
714 2012-04-03 200/KL/12 2012-03-13 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Lubelski
Festiwal Graffiti/Meeting of Styles
328/KL/12 2012-07-16 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 0,00
Aneks do umowy nr 200/KL/12 z 26 marca 2012.
Aneks dotyczy zmiany w paragrafie 8 ust. 2
dotyczcej wykorzystania loga "Lublin. Miasto
Inspiracji"
715 2012-04-03 117/OR/12 2012-03-07
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z.
NAKOWSKICH
0,00 najem lokalu na potrzeby RD Wrotkw
OR 3/22/2000 2000-01-01
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z.
NAKOWSKICH
0,00 najem lokalu RD WROTKW
716 2012-04-03 121/KL/12 2012-03-20 WOJCIECH KAPRO 210,00
Prowadzenie w charakterze konferansjera
uroczystoci MDT
717 2012-04-03 107/KL/12 2012-03-20 NATALIA YSYNKIEWICZ 250,00
AKOMPANAMENT W CHARAKTERZE PIANISTKI
PODCZAS UROCZYSTOCI NA MDT
718 2012-04-03 202/KL/12 2012-03-15 BELL MODA IDALIA SMYCZYSKA 200,00
wykonanie projektu graficznego plakatu i
zaproszenia na koncerty w ramach 16.
Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga Van
Beethowena.
719 2012-04-03 197/KL/12 2012-03-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE 4 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Wydanie
Rocznika Lubelskiego Towarzystwa
Genealogicznego, t. IV
88
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
720 2012-04-03 150/KL/12 2012-03-19
OGLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
MIONIKW HEJNAW MIEJSKICH
29 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - XIX
Oglnopolski Przegld Hejnaw Miejskich
721 2012-04-03 204/KL/12 2012-03-21 TOWARZYSTWO UKRAISKIE 0,00 Aneks do umowy Nr 84/KL/12
84/KL/12 2012-03-05 TOWARZYSTWO UKRAISKIE 20 000,00
Miasto Kultury - Wydarzenia kulturalne
spoecznosci ukraiskiej Lublina
722 2012-04-03 110/ZSS/12 2012-03-12
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Szkolenia pracownikw medycznych Orodka
Leczenia Uzalenie w Lublinie
723 2012-04-03 136/KL/12 2012-03-19
FUNDACJA INICJATYW SPOECZNYCH "BARWY
ZIEMI"
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - "Lublin
obiektywem malowany 2011-2012"
724 2012-04-03 196/KL/12 2012-03-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE 12 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Wydanie
ksizki pt."EDukacja historyczna o Lublinie".
725 2012-04-03 55/ST/12 2012-03-26 CENTRUM PROMOCJI AK-POL 9 840,00
AK-POL organizacja benefisu Lecha aski i
Tomasza Wjtowicza w dniu 28.03.2012
726 2012-04-03 198/KL/12 2012-03-22 FUNDACJA ABSOLWENTW UMCS 12 000,00
Kultura i sztuka - Pomys na kultur - Lublin
Blues Sessions
727 2012-04-04 114/OW/12 2012-02-17 MONIKA KANIEWSKA-OZIMEK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj.rozwij.zainteresowania uczn.szczeglnie
uzdoln-zaj.edukacji humanistycznej i
polonistycznej-humanistyczne w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
728 2012-04-04 8/OW/12 2012-02-15 ANDRZEJ WALENCIEJ 4 977,60
Wykonanie usugi edukacyjnej polegajcej na
organizacji i przeprowadzeniu zaj
dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
729 2012-04-04 165/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
3 510,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych terapeutycznych - terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
89
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
527/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 165/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
730 2012-04-04 164/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
4 845,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych-zajcia
muzyczno-instrumentalne w Szkole Podstawowej
nr 47 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
526/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 164/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
731 2012-04-04 76/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA URBAN - TRZNADEL 6 099,60
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 7 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
462/OW/12 2012-06-21 MAGDALENA URBAN - TRZNADEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 76/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
732 2012-04-04 149/OW/12 2012-02-16 BARBARA WIERZBICKA 2 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw uzdolnionych ze szczeg.uwzgldnieniem
nauk matem.-przyr. w Szkole POdstawowej nr 55
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
733 2012-04-04 49/OW/12 2012-02-16 ANNA PILZAK 6 018,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
90
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
734 2012-04-04 91/OW/12 2012-02-16 ANTONINA UKASIK 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-
przyr-w zakresie nauk matem. w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
492/OW/12 2012-06-22 ANTONINA UKASIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 91/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
735 2012-04-04 79/OW/12 2012-02-16 ELBIETA KOZOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
24 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
498/OW/12 2012-06-25 ELBIETA KOZOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 79/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
736 2012-04-04 80/OW/12 2012-02-16 JOLANTA MROZEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
21 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
479/OW/12 2012-06-22 JOLANTA MROZEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 80/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
737 2012-04-04 100/OW/12 2012-02-17 ANNA GRYCZUK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
4 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
91
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
738 2012-04-04 128/OW/12 2012-02-17 KATARZYNA BASZCZAK 3 318,40
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
739 2012-04-04 172/OW/12 2012-01-31 GMINA CZNA 0,00
Aneks nr 1 do Porozumienia 1 stycznia 2010 r. w
sprawie zwrotu kosztw dotacji udzielonej przez
GMIN CZNA
740 2012-04-04 97/OW/12 2012-02-17 EWA SIDOR 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg. uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
741 2012-04-04 174/OW/12 2012-03-15 GMINA OSTRW LUBELSKI 0,00
Porozumienie w sprawie kryteriw i trybu
udzielania informacji o liczbie dzieci, za ktre
Gmina Lublin pokrywa koszty dotacji udzielonej
przedszkolom niepublicznym na dzieci bdace
mieszkacami Gminy OSTRW LUBELSKI
742 2012-04-04 77/OW/12 2012-02-16 JADWIGA SZYMANEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczn
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
447/OW/12 2012-06-20 JADWIGA SZYMANEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 77/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
743 2012-04-04 127/OW/12 2012-02-17 DOROTA WIECZOREK 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 39 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
92
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
517/OW/12 2012-06-25 DOROTA WIECZOREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 127/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
744 2012-04-04 168/OW/12 2012-02-27 HALINA PITEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajn
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
528/OW/12 2012-06-25 HALINA PITEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 168/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
745 2012-04-04 148/OW/12 2012-02-16 EWA DZIURAWIEC 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych socjoterapeut.i psychoeduk.dla
dzieci z zaburzeniami komun.spoecznej w Szkole
POdstawowej nr 55 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
746 2012-04-04 118/OW/12 2012-02-17 ELBIETA STASIAK 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
474/OW/12 2012-06-22 ELBIETA STASIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 118/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
747 2012-04-05 203/KL/12 2012-03-28 MIECZYSAW IWANOWSKI 950,00
Obsuga prby i koncertu w Filharmonii w
Lublinie w dniu 29.03.2012 roku
748 2012-04-05 24/KL/12 2012-02-07 GRAYNA TORBICKA 10 000,00
wsppraca w opracowaniu autorskiego
scenaiusza oraz prowadzenie Inauguracji
Dziaalnoci TS w Lublinie
749 2012-04-05 72/GM/12 2012-03-28 EUGENIUSZ ORZE 5 412,00
wykonanie 20 wycen lokali mieszkalnych - cz
II
750 2012-04-05 147/KL/12 2012-03-28
TOWARZYSTWO PRZYJACI SZTUK
PIKNYCH
5 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Wystawa
"Lublin w malarstwie"
93
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
751 2012-04-05 173/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ RODOWISK LOKALNYCH I OSB NI
20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - "Handcraft" -
Europejski Festiwal Artystyczny - Polska-Ukraina
2012.Cykl imprez edukacyjno-artystycznych
752 2012-04-05 22/KP/12 2012-04-05 KANTON NEUCHATEL 0,00
Organizacja partnerstwa na rzecz wdroenia
projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny
model zarzdzania rnorodnoci"
zatwierdzonego w lutym 2012r. przez Komitet
Sterujcy ds. zatwierdzania projektw
partnerskich
18/KP/13 2013-04-04 KANTON NEUCHATEL 0,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji
partnerstwa na rzecz wdroenia projektu "Lublin
dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarzdzania rnorodnoci" zatwierdzonego w
lutym 2012r. przez Komitet Sterujcy ds.
zatwierdzania projektw partnerskich
753 2012-04-05 114/ZSS/12 2012-03-21 BAEJ GAWROSKI 2 400,00
Opracowanie autorskiego szczegowego
programu i przeprowadzenie dwch
jedniodniowych szkole dla czonkw grup
roboczych
754 2012-04-05 68/GM/12 2012-03-23 PIOTR AK 17 220,00
wykonanie 140 operatw szacunkowych
nieruchomoci - aktualizacja oplat za uytk.
wiecz., sprzeda na rzecz uytk. wiecz.
755 2012-04-05 134/KL/12 2012-03-27
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA
PRACOWNIA
8 000,00 Kultura i sztuka - Miasto Kultury - "My SE"
756 2012-04-05 194/KL/12 2012-03-21 FUNDACJA TRANS KULTURA 10 000,00
kULTURA I SZTUKA - Miasto Kultury - Festiwal
Jazz Bez
757 2012-04-05 195/KL/12 2012-03-22
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
4 243,50
wynajencie pomieszcze Filharmonii im. H.
Wieniawskiego i fortepianu Steinway
758 2012-04-05 207/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE KULTURALNE GRUPA
PROJEKT
15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Strefa Kibica -
EURO IMPROV 2012
759 2012-04-05 123/KL/12 2012-03-19 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 14 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury -Zorganizowanie
happeningu pt."Szec postaci" promujacego
udzia teatru osb niepenosprawnych w Nocy
Kultury 2012 i yciu kulturalnym Lublina
760 2012-04-05 18/KL/12 2012-02-03 BARTOSZ KOZIAK 3 500,00
wystp w charakterze wiolonczelisty podczas
koncertu muzyki klasycznej w TS w Lublinie
94
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
761 2012-04-05 70/GM/12 2012-03-22 BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI 982,77
wykonanie operatu szacunkowego okrelajcego
warto nieruchomoci ul. Nowogrdzka 27
762 2012-04-05 186/KL/12 2012-03-28
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ RODOWISK LOKALNYCH I OSB NI
5 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Zajcia
kulturalne dla dzieci i mlodziey z dzielnicy
Dziesita
763 2012-04-05 122/KL/12 2012-03-19 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 12 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Lato w
Teatroterapii
764 2012-04-05 14/KP/12 2012-02-15
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
10 000,00
Przeprowadzenie dziaan promocyjnych w
ramach wydawnictwa z serii "Opera Omnia
Josepha Ratzingera. Teologia Liturgii." t. 11
765 2012-04-05 69/GM/12 2012-03-22 MARTA RY 8 856,00
wykonanie 40 operatw szacunkowych wycen
lokali mieszkalnych
766 2012-04-05 213/KL/12 2012-04-02 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE 8 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Warsztaty Gier i Zabaw Tradycyjnych
767 2012-04-05 166/KL/12 2012-03-22
STOWARZYSZENIE ARTYSTW BLISKI
WSCHW
15 000,00
Kultura i sztuka- Miasto Kultury - ciana
Wschodnia: Rzemielnicy z Lublina
768 2012-04-05 205/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE IMIENIA LUDWIGA VAN
BEETHOVENA
58 142,00
Wykonanie przez Artystw koncertu
kameralnego
769 2012-04-05 153/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
8 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnichach - Scena
AD HOC 2012
770 2012-04-05 16/KP/12 2012-03-09 KRZYSZTOF KOSIOR 240,00
Obsuga nagonienia na potrzeby wizyty
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
Klasztorze OO. Dominikanw w Lublinie na ul.
Zotej 9 w dn. 12.03.2012
771 2012-04-05 47/SOI/12 2012-02-29 MARCIN SKRZYPEK 6 000,00
Przygotowanie uszczegoweinia osi
strategicznych zaoe Strategii Rozwoju Lublina
2014-2020
772 2012-04-05 152/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - VI Dni
Fotografii "Portret zwieciadem duszy"
773 2012-04-05 206/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE IMIENIA LUDWIGA VAN
BEETHOVENA
65 230,00
Wykonanie przez Artystw koncertu
kameralnego
774 2012-04-05 210/KL/12 2012-03-30
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
0,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Kulturalne osiedle Przyjani w dzielnicy Tatary
69/KL/12 2012-03-05
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
12 000,00
Kultura w dzielnicach - Kulturalne osiedle
Przyjani w dzielnicy Tatary
95
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
775 2012-04-06 18/GK/12 2012-04-02
EDMUND MITRUS PRACOWNIA BADA I
NADZORW ARCHEOLOGICZNYCH
24 600,00 Nadzr archeologiczny - Ogrd Saski.
776 2012-04-06 22/ST/12 2012-03-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GRSKIEGO 15 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (kalarstwo grskie)
777 2012-04-06 19/KP/12 2012-03-22 LIGHT-TECH PUH S.C. 5 535,00
Wykonanie usugi wynajmu i obsugi technicznej
oraz montazu i demontau sprztu
oswietleniowego oraz relizacji owietlenia na
potrzeby "Koncertu dla Marcina"
organizowanego w dn. 24.03.2012 w studiu
Muzycznym Radia Lublin przy ul. Obrocw
Pokoju 2 w Lublinie
778 2012-04-06 152/ZSS/12 2012-04-04 MODZIEOWY DOM KULTURY NR 2 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
779 2012-04-06 154/ZSS/12 2012-04-04 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
780 2012-04-06 142/KL/12 2012-03-30 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 26 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Wydawnictwo
dwumiesicznika "Lublin. Kultura i
spoeczestwo"
781 2012-04-06 155/ZSS/12 2012-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
782 2012-04-06 56/KL/12 2012-01-30 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 300 000,00
Wsppraca przy projekcie sieci teatralnej East
European Performing Arts Platform - EEPAP,
realizowanych w Lublinie i Warszawie w latach
2012 -2013
783 2012-04-06 16/GK/12 2012-03-23
WSCHODNIA DYREKCJA INWESTYCJI WDI SP.
Z O.O.
98 031,00
Nadzr inwestorski nad Rewaloryzacj Ogrodu
Saskiego.
784 2012-04-06 50/ST/12 2012-03-26
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
RODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
28 000,00 wspzawodnictwo AZS Krod.Woj. Lub.
785 2012-04-06 20/KP/12 2012-03-22 STAGE SERVICE KRZYSZTOF SZALAK 5 535,00
Wykonanie usugi wynajmu i obsugi technicznej
oraz montau i demontau sprztu
nagonieniowego oraz relizacji nagonienia na
potrzeby "Koncertu dla Marcina"
organizowanego w dn. 24.03.2012 w Studiu
Muzycznym Radia Lublin przy ul. Obrocw
Pokoju 2 w Lublinie.
786 2012-04-06 148/ZSS/12 2012-02-16 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
787 2012-04-06 150/ZSS/12 2012-02-17 ORODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
96
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
788 2012-04-06 153/ZSS/12 2012-04-04 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
789 2012-04-06 156/ZSS/12 2012-04-04 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
790 2012-04-06 146/ZSS/12 2012-02-17 SAWOMIR SAWICKI BABY FANT II 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
791 2012-04-06 149/ZSS/12 2012-02-20 GALERIA LABIRYNT 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
792 2012-04-06 157/ZSS/12 2012-04-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
793 2012-04-06 45/ST/12 2012-03-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 22 000,00 Cross dzieci umowa
794 2012-04-06 159/ZSS/12 2012-04-04 TINY BRAND STUDIO DANIEL JAROSZ 0,00
Umowa o przeniesienie praw autorskich do
utworu plastycznego - logo i karta czonkowska
Programu "Rodzina Trzy Plus"
795 2012-04-06 147/ZSS/12 2012-02-20 PACO ATHLETIC SHOP ANDRZEJ STACHURA 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
796 2012-04-06 176/KL/12 2012-03-26
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
80 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - XII
Midzynarodowy Konkurs Modych Skrzypkw
im. K.Lipiskiego i H. Wieniawskiego
797 2012-04-10 112/OR/12 2012-03-21 RYSZARD OSSOWSKI 17 922,33
wykonanie pek metalowych do regaw
przesuwnych
798 2012-04-10 61/SOI/12 2012-03-26
ROBERT OLAK AGENCJA PUBLIC RELATIONS
RO MEDIA
9 000,00
Stworzenie strategii komunikacji tosamoci
gospodarczej marki miasta Lublin
799 2012-04-10 17/GK/12 2012-03-27
SPEC-BUD PRZEDSIBIORSTWO RENOWACJI I
KONSERWACJI BUDOWLI KIMAK PIOTR
3 444,00
wykonanie napraw dna niecki oraz bandy
fontanny na Placu Litewskim w Lublinie
23/GK/12 2012-04-19
SPEC-BUD PRZEDSIBIORSTWO RENOWACJI I
KONSERWACJI BUDOWLI KIMAK PIOTR
0,00
zmiana terminu wykonania napraw dna niecki
oraz bandy fontanny na Placu Litewskim w
Lublinie
800 2012-04-10 111/OR/12 2012-03-21
"MALOW" SPKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZAILNOCI
28 659,00 dostarczenie mebli metalowych
801 2012-04-10 15/GK/12 2012-03-21
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
304 496,14
Utrzymanie, kompleksowa konserwacja i
renowacja zieleni poza pasem drogowym - rejon
nr I Wglin - Czuby
802 2012-04-10 54/ST/12 2012-03-26
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
0,00
realizacji wydawnictwa promocyjnego pod
tytuem ?Przewodnik Lublin?
122/ST/12 2012-05-25
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
0,00 Aneks nr 1 do umowy nr 54/ST/12
97
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
803 2012-04-10 59/SOI/12 2012-03-23 ANNA TELICHOWSKA 5 000,00
Przygotowanie bazy danych lubelskich firm
dziaajcych w brany motoryzacyjnej i bazy
wywskowej Katalogu Firm 2012; pomoc
organizacyjna przy organizowanych
wydarzeniach biznesowych
804 2012-04-10 56/SOI/12 2012-03-01 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 4 387,41
Licencja na jednorazowe publiczne wykonanie
utwrw podczas Koncertu Urszuli
805 2012-04-10 67/GM/12 2012-02-21 KATARZYNA TERESA KWIATEK 25 030,50
wykonanie operatw szacunkowych wycen
nieruchomoci niezabudowanych - II czci
806 2012-04-10 35/ST/12 2012-03-27 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN 10 000,00 KS Olimpia upowszechnianie
807 2012-04-10 40/IR/12 2012-02-24
BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIE
ZDZISAW
22 331,19
Wykonanie remontu nawierzchni parkingu, przy
ul. Wacawa Bajkowskiego 2 w Lublinie (dz. 44,
obr. 36 - rdmiecie)
808 2012-04-11 155/OW/12 2012-02-27 ANNA BEDNARCZYK 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
457/OW/12 2012-06-21 ANNA BEDNARCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 155/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
809 2012-04-11 52/OW/12 2012-02-16 IWONA WONIAK 4 420,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
810 2012-04-11 135/OW/12 2012-02-17 MAGORZATA JANIK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
98
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
811 2012-04-11 163/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
5 265,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
525/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 163/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
812 2012-04-11 159/OW/12 2012-02-27 WOJCIECH SALAWA 2 874,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy w Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 26 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
813 2012-04-11 154/OW/12 2012-02-27 ALEKSANDRA JAKUBOWSKA 4 311,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 26 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
814 2012-04-11 48/GM/12 2012-04-02
ZAKAD USUGOWY WIELOBRANOWY "AD-
BUD" SPKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZI 2 853,60
zlecenie zarzadzania Zakadowi Usugowemu
Wielobranowemu AD-BUD Sp. z o. o.
nieruchomoci Skarbu Pastwa pooon w
Lublinie przy ul. Dugiej 13a
815 2012-04-11 108/OW/12 2012-02-17 JOLANTA KOSACKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
4 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
99
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
816 2012-04-11 153/OW/12 2012-02-27 JOLANTA KUFEL 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
500/OW/12 2012-06-25 JOLANTA KUFEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 153/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
817 2012-04-11 160/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
3 978,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych terapeutycznych - terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 46 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
532/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 160/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
818 2012-04-11 18/KP/12 2012-03-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACI RADIA LUBLIN 11 070,00
Wsppraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji "Koncertu dla Marcina" w dn.
24.03.2012 w Studiu Muzycznym Radia Lublin w
Lublinie.
819 2012-04-11 212/KL/12 2012-04-02 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ 8 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - II
Midzynarodowy Festiwal " Transeuropa"
820 2012-04-11 156/OW/12 2012-02-27 ANNA AZUKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych socjoterap.i psychoeduk.dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj.psychoed. w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
100
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
821 2012-04-11 162/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
6 460,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
822 2012-04-11 158/OW/12 2012-02-27 EWA SAWA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
823 2012-04-11 161/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
8 550,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
531/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 161/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
824 2012-04-11 157/OW/12 2012-02-27 ELBIETA ZYGLEWSKA 1 800,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych specjalistycznych terapeutycznych
dla dzieci niepenosprawnych-arteterapia w
Szkole Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
825 2012-04-11 20/GK/12 2012-04-02
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
37 269,00
Dostawa i monta urzdze zabawowych na
place zabaw w Lublinie.
826 2012-04-11 73/GM/12 2012-03-27
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
5 461,20
opracowania geodezyjne podziau dziaek - IV
czci
827 2012-04-12 130/ZSS/12 2012-03-28
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. W.
MAKSYMILIANA KOLBEGO
6 480,00
Prowadzenie dziaa na rzecz doywiania
dzieci...
101
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
828 2012-04-12 216/KL/12 2012-03-30 GRZEGORZ POLAK 360,00
Obsluga owietlenia sceny podczas prby i
koncertu w Teatrze Starym w dn. 1 kwietnia
2012 r. podczas Nadzwyczajnego Recitalu
Skrzypcowego w ramach XVI Wielkanocnego
Festiwalu Ludwiga van Beethovena
829 2012-04-12 99/KL/12 2012-03-30 WOJCIECH MAJCHEREK 3 000,00
prezentacja autorskiego wystpienia podczas
debaty powiconej muzyce S. Radwana w
polskim teatrze
830 2012-04-12 19/KL/12 2012-02-03 JUSTYNA DANCZOWSKA 3 200,00
wystp w charakterze pianistki podczas koncertu
muzyki klasycznej w TS
831 2012-04-12 122/OR/12 2012-03-28 EWA DRAGAN - SOBOLEWSKA 1 000,00
tumaczenia w Polskim jzyku migowym podczas
przyj interesantw z niepenosprawnoci
narzdu suchu w BOM
832 2012-04-12 43/SOI/12 2012-02-06
LICEUM PLASTYCZNE IM.JZEFA
CHEMOSKIEGO
6 200,00 Stworzenie projektu i prototypu figury anioa.
833 2012-04-12 209/KL/12 2012-04-02 MARIANNE FAITHFULL 0,00
udzielenie wywiadu przez M. Faithfull z udziaem
publicznoci podczas Festiwalu Artystycznego w
ramach promocji projektu Renowacja TS w
Lublinie
834 2012-04-12 211/KL/12 2012-04-02 MICHA CHACISKI 2 200,00
autorskie opracowanie i przeprowadzenie
wywiadu z M. Faithfull
835 2012-04-12 214/KL/12 2012-04-02 MAGORZATA KOCZKODAJ 1 722,00
tumaczenie ustne pol-ang, ang-pol wywiadu z M.
Faithfull
836 2012-04-12 21/GK/12 2012-04-02 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Zmiana podziau kwoty umownej rejon
Wienaiwa.
839/GK/2010 2010-05-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Prace zwizane z utrzymaniem, kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni-rejon Wieniawa
837 2012-04-12 13/O/12 2012-03-19 FUNDACJA LARUS 36 000,00
Organizacja programw upowszechniajcych
wiedz z zakresu edukacji ekologicznej w
szkoach podlegajcych Gminie Lublin
(przedszkola oraz szkoy podstawowe i
ponadpodstawowe).
838 2012-04-13 207/ZSS/12 2012-03-05 MARCIN PALCZEWSKI 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
316/ZSS/12 2012-05-23 MARCIN PALCZEWSKI 0,00 Aneks do porozumienia" Rodzina Trzy Plus"
839 2012-04-13 208/ZSS/12 2012-03-05
OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY
FIZYCZNEJ VROTCOVIA
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
102
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
840 2012-04-13 151/ZSS/12 2012-04-04
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE
KYOKUSHINKAI
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
841 2012-04-13 205/ZSS/12 2012-03-05 MODZIEOWY DOM KULTURY "POD AKACJ" 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus'
842 2012-04-13 102/KL/12 2012-04-03 KRZYSZTOF VARGA 4 000,00
autorskie wystapienie podczas debaty Europa
Srodkowa ... w Teatrze Starym
843 2012-04-13 19/GK/12 2012-04-02 TOI-TOI SYSTEMY SANITARNE SP. Z O. O 16 642,80
Wydziarawienie oraz utrzymanie i eksploatacja
czterech toalet VIP, ustawionych na Boniach
10.04.-31.10.2012r.
844 2012-04-13 211/ZSS/12 2012-03-05 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE" 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
845 2012-04-13 212/ZSS/12 2012-03-05 BEST CENTRUM JZYKOWE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
251/ZSS/12 2012-04-27 BEST CENTRUM JZYKOWE 0,00 Aneks do Programu "Rodzina Trzy Plus"
846 2012-04-13 209/ZSS/12 2012-03-05 DZIELNICOWY DOM KULTURY WGLIN 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
847 2012-04-13 10/FE/12 2012-04-03
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy poyczki nr 30/2011/P/OW
z dnia 29 czerwca 2011 r. zawarty w dniu 3
kwietnia 2012 r. przeznaczonej na
dofinansowanie zadania "Przebudowa sieci
sanitarnej w ul. Radziwiowskiej i 3-go maja w
Lublinie"
20/FE/11 2011-06-29
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
1 239 069,00
umowa poyczki nr 30/2011/P/OW na
dofinansowanie przedsiwzicia "Przebudowa
sieci sanitarnej w ul. Radziwiowskiej i 3-go maja
w Lublinie."
848 2012-04-13 213/ZSS/12 2012-03-05
MARKOPOL" SP. Z O.O. PRZEDSIBIORSTWO
WIELOBRANOWE
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
849 2012-04-13 206/ZSS/12 2012-03-05 ORIGINAL SPKA CYWILNA 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
850 2012-04-13 210/ZSS/12 2012-03-05
KIDS' CLUB CENTRUM REKREACYJNO-
EDUKACYJNE DLA DZIECI ANDRZEJ GOACKI
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
851 2012-04-13 214/ZSS/12 2012-03-05
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWE "PIMAX"
WADYSAW MALUGA
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
852 2012-04-16 175/OW/12 2012-02-15
MATERIAY DO TWRCZOCI PLASTYCZNEJ
HURT-DETAL WIESAW WASZAK
5 693,67
Dostawa artykuw malarskich (cz I) na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania Uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
103
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
853 2012-04-16 15/SA/12 2012-03-19 GRAYNA TRYBUA 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
854 2012-04-16 17/SA/12 2012-03-19 MAGORZATA KRAKOWIAK 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
855 2012-04-16 22/SA/12 2012-03-19 IWONA NOWOGRODZKA 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
856 2012-04-16 23/SA/12 2012-03-19 JADWIGA LYSSY 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
857 2012-04-16 156/KL/12 2012-04-04 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE 8 000,00
Kultura i sztuka - Pomys na kultur - Nisze
kultury
858 2012-04-16 148/KL/12 2012-04-05
TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY
POLSKIEJ ODDZIA LUBLIN
15 000,00 Kultura i sztuka - Miasto kultury - "Czas Seniora"
859 2012-04-16 22/OW/12 2012-02-15 MAGORZATA WONIAK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
860 2012-04-16 108/ZSS/12 2012-03-29
ZWIZEK ZAWODOWY KOLEJARZY ZAKADU
LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE
738,00
Udostpnienie w dniu 1 czerwca 2012 r. sali
widowiskowej w Domu Kultury Kolejarza w
Lublinie przy ul. Kunickiego 35 dla potrzeb
organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka dla
dzieci ze wietlic opiekuczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych wsppracujcych z
Wydziaem Zdrowia i Spraw Spoecznych Urzdu
Miasta Lublin
861 2012-04-16 127/ZSS/12 2012-03-30
STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALE
20 000,00
realizacja programu wspierajcego dla osb
zagroonych uzalenieniem
862 2012-04-16 12/SA/12 2012-03-19 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 1 300,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
863 2012-04-16 13/SA/12 2012-03-19 EWA ZAWILAK 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
864 2012-04-16 25/SA/12 2012-03-19 WANDA LIPSKA 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
104
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
865 2012-04-16 16/SA/12 2012-03-19 IWONA SORAL 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
866 2012-04-16 18/SA/12 2012-03-19 MARTA MICIUA 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
867 2012-04-16 174/KL/12 2012-04-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACI TACA 20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury -
"Midzynarodowe Dziecico - Modzieowe
Spotkania Baletowe oraz koncerty z okazji 55-
lecia Spoecznego Ogniska Baletowego w
Lublinie"
868 2012-04-16 126/ZSS/12 2012-03-30
STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALE
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osb
uzalenionych
869 2012-04-16 125/ZSS/12 2012-03-30
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
20 000,00
realizacja programu wspierajcego dla osb
uywajcych szkodliwie
870 2012-04-16 24/SA/12 2012-03-19 RENATA WOLSKA 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
871 2012-04-16 56/ST/12 2012-03-27 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN" 6 000,00
KKTandemowy Hetman -XV Midzynarodowy
Kolarski Wycig Tandemw z udziaem osb
niewidomych i sabowidzcych w terminie
30.04.-3.05.2012 w Lublinie
872 2012-04-16 60/SOI/12 2012-03-19 BLUE VINE ANETA KODA 11 685,00
rozesanie 400 sztuk zaprosze i pozyskanie 120
uczestnikw na konferencj pt. Nowoczesne
usugi biznesowe - jak budowa przewag w
konkurencyjnym otoczeniu.
873 2012-04-16 33/OW/12 2012-02-15 MARIA JANK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
874 2012-04-16 66/SOI/12 2012-03-29 PWC POLSKA SP. Z O.O. 1 000,00 prezentacja Ryszarda Petru podczas konferencji
875 2012-04-16 14/SA/12 2012-03-19 MARTA KRUK 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
876 2012-04-16 19/SA/12 2012-03-19 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
105
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
877 2012-04-16 20/SA/12 2012-03-19 EWA BONDARUK 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
878 2012-04-16 21/SA/12 2012-03-19 GRAYNA KOPROWSKA 1 000,00
Czynnoci zwizane z aktualizacj rejestru
wyborcw.
879 2012-04-16 44/SOI/12 2012-03-16 JAKUB PORADA 5 000,00
moderowanie czci merytorycznej konferencji
pt. Nowoczesne usugi biznesowe - jak budowa
przewag w konkurencyjnym otoczeniu
880 2012-04-16 45/SOI/12 2012-03-12 RIPOSTA DOKTR SPKA JAWNA 3 999,99
zamieszczenie reklamy internetowej Lublina dot.
konferencji pt. Nowoczesne usugi biznesowe -
jak budowa przewag w konkurencyjnym
otoczeniu na portalu www.outsourcingportal.pl
881 2012-04-16 24/OW/12 2012-02-15 MARTA CHABER 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
882 2012-04-16 128/ZSS/12 2012-03-30
STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALE
10 000,00
realizacja programu wspierajacego dla czonkw
rodzin osb eksperymentujcych, (...)
883 2012-04-17 16/O/12 2012-04-05 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 54 355,00
Zagospodarowanie oczka wodnego pooonego
w ssiedztwie Zbiornika Zemborzyckiego - etap
II.
884 2012-04-17 67/SOI/12 2012-04-10 MISURA S.C. MICHA SURA, EWA SURA 2 483,46
usuga transportowa uczestnikw konferencji w
ramach projektu "Promocja Inwestycyjna
Lublina"
885 2012-04-17 6/IT/12 2012-03-28
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANO-
MONTAOWE "REMIN" ADAM CIELISKI
16 689,73
Budowa okablowania strukturalnego oraz cza
radiowego w lokalizacji ul. Karowicza 4.
886 2012-04-17 219/KL/12 2012-03-30
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
-825,00
aneks do umowy 32/KL/12 z dnia 15.02.2012 -
noclegi dla artystw wystpujcych podczas
inauguracji Teatru Starego
32/KL/12 2012-02-15
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
20 455,00
usugi hotelowe dla artystw wystpujcych
podczas wydarze kulturalnych w trakcie
inauguracji dziaalnoci Teatru Starego
106
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
887 2012-04-17 113/ZSS/12 2012-03-30 EDUKACJA I PUBLIKACJE RENATA DURDA 2 400,00
Opracowanie programu i przeprowadzenie
szkolenia dla czonkw Zespou
Interdyscyplinarnego w Lublinie oraz staych
koordynatorw grup roboczych
888 2012-04-17 121/OR/12 2012-03-28
ZAKAD OBSUGI NIERUCHOMOCI "ADMINA"
SP. Z O.O.
0,00 uyczenie lokali uytkowych Karowcza 4
62/OR/14 2014-04-09
ZAKAD OBSUGI NIERUCHOMOCI "ADMINA"
SP. Z O.O.
0,00 aneks nr 1 do umowy 121/OR/12
889 2012-04-17 17/O/12 2012-04-05 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 55 165,00
Projekt budowy trzeciej laguny w
zaprojektowanym przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie system lagun
fitolitoralowych oraz przeprowadzenia
monitoringu efektw ekologicznych prac
wykonanych w latach 2010 - 2011.
890 2012-04-17 126/OR/12 2012-03-28 MARTA SZCZEPANIUK 0,00 Porozumienie o wsppracy- Marta Szczepaniuk
891 2012-04-17 131/OR/12 2012-03-28 KAROL KUROPIEWSKI 0,00 Porozumienie o wsppracy- Karol Kuropiewski
892 2012-04-18 132/KL/12 2012-04-05
STOWARZYSZENIE ANIMATORW RUCHU
FOLKOWEGO
5 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Pismo Folkowe
"Gadki z Chatki" 2012
893 2012-04-18 58/SOI/12 2012-03-21 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. 4 175,85
Wypoyczenie trzech garderb z wyposaeniem
podczas Koncertu Prezydenckiego
894 2012-04-18 54/SOI/12 2012-03-21
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
6 765,00
Wynajem agregatu prdotwrczego na potrzeby
Koncertu Prezydenckiego
895 2012-04-18 55/SOI/12 2012-03-21
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
6 765,00
Wynajem agregatu prdotwrczego dla potrzeb
Lubelskich Dni Kultury Studenckiej
896 2012-04-18 64/SOI/12 2012-04-02 DIANA CISZEWSKA 9 000,00
Identyfikacja potencjau inwestycyjnego Lublina
pod ktem moliwoci przycigania firm z brany
deweloperskiej i hotelowej
897 2012-04-18 50/SOI/12 2012-03-21
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
11 992,50
monta i demonta sceny na potrzeby Koncertu
Prezydenckiego
898 2012-04-18 51/SOI/12 2012-03-21
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
35 977,50
Wynajem sceny na potrzeby Lubelskich Dni
Kultury Studenckiej
107
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
899 2012-04-18 21/KP/12 2012-03-23
WOJEWDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
SPZOZ W LUBLINIE
2 500,00
Wsppraca w celu promocji miasta w ramach V
Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w
Ratownictwie Medycznym, organizowanych w
Lublinie w dn. 26-27.04.2012
900 2012-04-18 141/KL/12 2012-04-05 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 6 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Organizacja XII
Midzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej
"Nasi ssiedzi: Ukraina i Biaoru"
901 2012-04-18 7/BM/12 2012-04-11 NET-MOBILE SP. Z O.O. 1 476,00 Usuga Pogodynka - Gmina.
902 2012-04-18 60/ST/12 2012-04-02
ZAKADOWY KLUB SPORTOWY CUKROWNIK
LUBLIN
5 000,00
Oglnopolski Turniej Piki Siatkowej Cukrownikw
w dniach 13-14 kwietnia 2012 promocja miasta
903 2012-04-19 55/IR/12 2012-03-30 ZOFIA RAUCH 19 680,00
opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany
lokalizacji Pomnika Partyzantw Polegych na
Lubelszczynie usytuowanego na skwrku
znajdujcym si u zbiegu Al. Racawickich z ul.
Radziszewskiego w Lublinie
74/IR/12 2012-04-27 ZOFIA RAUCH 0,00
opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany
lokalizacji Pomnika Partyzantw Polegych na
Lubelszczynie usytuowanego na skwerku
znajdujcym si u zbiegu Al.Racawickich z ul
Radziszewskiego
904 2012-04-19 11/FE/12 2012-04-12 SQMSTUDIO MCZYSKI PIETROWSKI SP. J. 11 070,00
Umowa dotyczca wykonania usugi wykonania
prezentacji multimedialnej Flash
905 2012-04-19 25/KP/12 2012-04-13
POLSKI CZERWONY KRZY LUBELSKI
ODDZIA OKRGOWY
400,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Rejonowych Mistrzostw Pierwszej
Pomocy Polskiego Czerwonego Krzya, ktre
odbda si dn. 20.04.2012 w Lublinie.
906 2012-04-19 6/PL/12 2012-04-11 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 2 706,00
WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO
OKRELAJCEGO WARTO NIERUCHOMOCI
STANOWICEJ DZIAK NR 1/100 POOONEJ
PRZY UL. VETTERW 10.
907 2012-04-19 3/NW/12 2012-04-19 SPR LUBLIN SPORTOWA SPKA AKCYJNA 500 000,00
Objcie 5 000 akcji nieuprzywilejowanych serii E
o numerach od 1 do 5 000 o wartoci nominlanej
100,00 z kada o cznej wartoci 500 000,00 z
w spce SPR Lublin Sportowa S.A.
908 2012-04-19 129/ZSS/12 2012-04-13
ZESP PIENI I TACA "LUBLIN" IM. WANDY
KANIOROWEJ
1 200,00
Monta i demonta sceny na festynie Lubelski
Festyn Zdrowotny - Wiosna 2012 w dniu 27
kwietnia 2012 r. na Placu Litewskim
108
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
909 2012-04-19 58/IR/12 2012-04-05
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKW SA
1 449 985,50
Budowa szaletu miejskiego na Starym Miecie w
Lublinie
910 2012-04-19 52/IR/12 2012-03-26
USUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KDZIERSKI
14 760,00
Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony
przeciwpoarowej, w zwizku z dostosowaniem
budynku do aktualnie obowizujcych przepisw
p.po. dla budynku Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, ul.
Guska 5.
911 2012-04-20 80/GM/12 2012-04-12 ROBAK JOZEF 0,00
Dzierawa - ul. Dzierawna 44e - uprawy warzyw
- dz. nr 297/1 i 297/2 (obr. 17, ark. 3)
912 2012-04-20 79/GM/12 2012-04-12 PELC EDWARD 0,00
Dzierawa - ul. Droga Mczennikw Majdanka -
kiosk handlowy - cz. dz. nr 1/45 (obr. 19, ark. 10)
913 2012-04-20 56/IR/12 2012-03-29 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 33 148,50
opracowanie aneksu (zmiana cianek
dziaowych) do dokumentacji projektowo -
kosztorysowe do projektu pn. "Budowa obka i
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wolskiej 5 w Lublinie.
914 2012-04-20 48/SOI/12 2012-03-21
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPLNICY SPKA JAWNA
38 934,42
ochrona imprezy-koncerty w ramach Dni Kultury
Sudenckiej
915 2012-04-20 82/GM/12 2012-04-16
POPAWSKA MAGORZATA HANDEL ART.
SPOYWCZYMI
0,00
Dzierawa - ul. Kracowa - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 14/5 (obr. 19, ark. 9)
916 2012-04-20 83/GM/12 2012-04-16 LUBELSKA FUNDACJA ODNOWY ZABYTKW 0,00
Dzierawa - ul. Ruska, Al. Tysiclecia -
urzdzenie tymczasowych miejsc postojowych
dla busw prywatnej komunikacji samochodowej
oraz samochodw osobowych - dz. nr 51/1, dz.
nr 51/2, cz. dz. nr 53 (obr. 7, ark. 4)
917 2012-04-20 81/GM/12 2012-04-12
HENRYK DBSKI ELIZA DBSKA "KUBU"
SPKA CYWILNA
0,00
Dzierawa - ul. Fabryczna - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 107 (obr. 2, ark. 6)
918 2012-04-20 78/GM/12 2012-04-10 LEOKADIA KASPRZAK 0,00
Dzierawa - ul. Guska - uprawy - dz. nr 23/5
(obr. 65, ark. 1)
919 2012-04-20 77/GM/12 2012-03-27 ALDIK NOVA SP. Z O.O. 0,00
Dzierawa - ul. Zakadowa -oglnodostpny zjazd
z ul. Zakadowej - dz. nr 163/1 (obr. 31, ark. 12)
920 2012-04-20 85/GM/12 2012-01-30
FIRMA HANDLOWO-USUGOWA "MIKAS"
KACPRZAK BOENA
0,00
Dzierawa - ul. Lotnicza - kiosk handlowy - cz. dz.
nr 13/15 (obr. 19, ark. 9)
109
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
921 2012-04-20 7/IT/12 2012-03-26 SPRINT S.A. 708 972,00
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na
potrzeby projektu "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego w Lublinie".
42/IT/12 2012-09-25 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy 7/IT/12. (Zmiana terminu
realizacji)
922 2012-04-20 84/GM/12 2012-04-19 NOSOWSKA AGNIESZKA 0,00
Dzierawa - ul. Urocza - ziele przydomowa - dz.
nr 98 (obr. 31, ark. 4)
923 2012-04-20 57/SOI/12 2012-03-21 AGENCJA USUGOWA LETUS 20 664,00
Wynajem aparatury naganiajcej podczas
Koncertu Prezydenckiego
924 2012-04-20 46/SOI/12 2012-03-21
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPLNICY SPKA JAWNA
19 002,27 Ochrona Koncertu Prezydenckiego
925 2012-04-20 76/GM/12 2012-03-29 ZIELINSKI LESZEK 0,00
Dzierawa - ul. Kaczecowa - parking spoecznie
strzeony - cz. dz. nr 35/24 (obr. 30, ark. 1)
926 2012-04-23 141/ZSS/12 2012-04-10 JOLANTA WSOWSKA 5 000,00 szkolenie dla uczniw G 8
927 2012-04-23 9/O/12 2012-03-12 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 2 000,00
Diagnostyka, leczenie i okresowe
przetrzymywanie zwierzt dzikich schwytanych
w ramach Planu
928 2012-04-23 231/ZSS/12 2012-03-27 ANNA BENDRAT LINGOLAND 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
929 2012-04-23 226/KL/12 2012-04-16
STOWARZYSZENIE TWRCW LUDOWYCH
ZARZD GWNY
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - "Zoty talar" -
nieformalna edukacja muzyczna jako kapita
kulturowy
930 2012-04-23 123/ZSS/12 2012-04-20
UKASZ WASZAK TCM - TRAINING'S,
CONSULTING, MANAGMENT
500,00
Wygoszenie na zorganizowanej w dniach 19 ? 21
kwietnia 2012 r. Konferencji pod hasem
"Wsppraca. Ku wsplnym rozwizaniom"
wykadu na temat "Model wsppracy
administracji publicznej i organizacji
pozarzdowych w obszarze profilaktyki i
rozwizywania problemw alkoholowych"
931 2012-04-23 143/ZSS/12 2012-04-10 IWONA SZTAJNER 5 000,00
szkolenie dla rodzicw, nauczycieli i uczniw III
LO
932 2012-04-23 215/ZSS/12 2012-04-11
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RWNE
SZANSE"
4 400,00
Dotacja zgodnie z umow Nr 215/ZSS/12 -
zajcia sportowe z elementami Teakwon-do.
933 2012-04-23 139/ZSS/12 2012-04-10 TOMASZ BAR 10 000,00
przeprowadzenie bada, diagnozy zjawiska
uywania rodkw psychoaktywnych przez
uczniw lubelskich szk gimnazjalnych
110
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
934 2012-04-23 62/SOI/12 2012-03-26 REM-BRAND KAMIL TYNECKI 984,00
Opracowanie graficzne oraz przygotowanie do
druku projektu graficznego reklamy promujcej
Koncert Prezydencki
935 2012-04-23 230/KL/12 2012-04-13 MATEUSZ MICHA MAKUCH 1 500,00
Wykonanie recitalu skrzypcowego podczas
koncertu "Harmonie Starego Miasta"
936 2012-04-23 69/ST/12 2012-04-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 10 000,00 sport dzieci UKS Dwjka
937 2012-04-23 68/SOI/12 2012-04-12
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ BABICZ,
BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
11 919,56
Zapewnienie i obsuga nonikw promocyjnych
na potrzeby Koncertu Prezydenckiego
938 2012-04-23 233/ZSS/12 2012-03-27
TOMASZ SOBKOWICZ ICN CENTRUM
KOMPETENCJI
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
939 2012-04-23 217/KL/12 2012-04-05 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 30 000,00
produkcja imprezy kulturalnej "Benefis A.
Rozhina" w tym scenariusz i reyseria
236/KL/12 2012-04-09 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 0,00 aneks do umowy nr 217/KL/12
940 2012-04-23 231/KL/12 2012-04-13 MARCIN ANDRZEJ SIKORSKI 1 500,00
Wykonanie recitalu fortepianowego podczas
koncertu "Harmonie Starego Miasta"
941 2012-04-23 142/ZSS/12 2012-04-10 IWONA SZTAJNER 5 000,00 szkolenie dla nauczycieli, rodziw i uczniw II LO
942 2012-04-23 121/ZSS/12 2012-04-20 MARTA ODOWSKA 800,00
Wygoszenie wykadu na temat "Instytucjonalne
formy wsppracy w wietle ustawy o
dziaalnoci poytku publicznego i o
wolontariacie" podczas Konferencji "Wsppraca.
Ku wsplnym rozwizaniom" w dniu 20 kwietnia
2012 r.
943 2012-04-23 234/ZSS/12 2012-03-27
CENTRUM JZYKW EUROPEJSKICH "EURO-
ALPHABET" KRYSTYNA WAWRZOSEK
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
944 2012-04-23 131/KL/12 2012-04-13 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE 25 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Performance
Platform Lublin 2012
945 2012-04-23 228/KL/12 2012-04-04
STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
2 546,65 Licencja ZAIKS za wykonanie utworu
946 2012-04-23 94/ST/12 2012-04-19 KLUB SPORTOWY SYGNA 6 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rbych
dyscyplinach sportu (tenis stoowy mczyzn)
111
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
947 2012-04-23 122/ZSS/12 2012-04-19 IRENEUSZ SIUDEM 400,00
Wygoszenie wykadu na temat "Psychologiczne
determinanty skutecznoci wsppracy
midzyinstytucjonalnej" podczas Konferencji pod
hasem "Wsppraca. Ku wsplnym
rozwizaniom" w dniu 19 kwietnia 2012 r.
948 2012-04-23 144/ZSS/12 2012-04-10
AGENCJA SZKOLENIOWO-USUGOWA
"EDUKATOR"
5 000,00 szkolenie dla uczniw G 10
949 2012-04-23 8/IT/12 2012-03-30
AT-SERWIS S.C. TOMASZ GOWACKI I
ANDRZEJ KOZAK
240 096,00
Dzierawa kopiarek cyfrowych - 20 sztuk (10 szt
moochromatycznych, 10 szt. kolorowych).
Utrzymanie cigoci pracy kopiarek cyfrowych.
950 2012-04-23 215/KL/12 2012-04-02 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 7 678,15
licencja jednorazowa na publiczne wykonanie
utworw podczas wystpu M. Faithfull w Teatrze
Starym
951 2012-04-23 82/SOI/12 2012-04-23
FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
1 500,00
Promocja Miasta w ramach organizacji
konferencji Lubelskie Dni Informatyki 2012
952 2012-04-23 119/ZSS/12 2012-04-20 MAGDALENA PIETRUSZKA-PANDEY 500,00
Wygoszenie wykadu na temat "Jak budowa
strategi PR i waciwie uywa narzdzi Public
Relation w spoecznoci lokalnej" podczas
Konferencji pod hasem "Wsppraca. Ku
wsplnym rozwizaniom" w dniu 21 kwietnia
2012 r.
953 2012-04-23 232/ZSS/12 2012-03-27 EUROLINK RAJMUND SAWKA 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
954 2012-04-23 235/ZSS/12 2012-03-27 DELFIN KRYSTYNA NOSKIEWICZ-CZARNECKA 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
955 2012-04-23 106/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
1 200,00 organizacja imprez turystycznych
956 2012-04-23 145/ZSS/12 2012-04-10 IWONA SZTAJNER 5 000,00
prowadzenie szkole dla dzieci i modziey w G.
11
957 2012-04-23 120/ZSS/12 2012-04-20 SYLWESTER STANISZEWSKI 200,00
Wygoszenie wykadu na temat "Stowarzyszenie
abstynenckie wanym elementem
rodowiskowego wsparcia w procesie zdrowienia
rodziny z problemem alkoholowym" podczas
Konferencji pod hasem "Wsppraca. Ku
wsplnym rozwizaniom" w dniu 21 kwietnia
2012 r.
958 2012-04-23 230/ZSS/12 2012-03-27
ZESP PIENI I TACA "LUBLIN" IM. WANDY
KANIOROWEJ
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
112
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
959 2012-04-23 73/ST/12 2012-04-17
STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA
SALEZJASKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10 000,00 sport dzieci umowa Salezjanie
960 2012-04-24 182/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
GRAYNA KUCHNIO
9 300,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
961 2012-04-24 173/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA AGNIESZKA ZIEMISKA
6 800,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
962 2012-04-24 203/ZSS/12 2012-04-16
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA
STOMATOLOGIA SZKOLNA
33 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
963 2012-04-24 175/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
RENATA JZEFCZAK-SATKE
20 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
964 2012-04-24 224/ZSS/12 2012-03-28
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Plus Trzy"
965 2012-04-24 109/ZSS/12 2012-03-29
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
0,00
Aneks do umowy Nr 103/ZSS/12 z dnia
20.02.2012 r.
103/ZSS/12 2012-02-20
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(taniec sportowy).
966 2012-04-24 163/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA ZARBSKA JOLANTA AGNIES
15 900,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawaczych na terenie Miasta
Lublina w 2012 r.
967 2012-04-24 166/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MAGDALENA ORLIK-WJCIK
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
113
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
968 2012-04-24 168/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.
DENT. ALICJA SIEJKA
8 500,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
969 2012-04-24 180/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA IWONA ROWISKA
5 060,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
970 2012-04-24 194/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
7 700,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
971 2012-04-24 195/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
TERESA AFTYKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
972 2012-04-24 176/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
ELBIETA WINIEWSKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
973 2012-04-24 41/ST/12 2012-03-29 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 23 000,00 upowszechnainie umowa LKKT
974 2012-04-24 170/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA EWA KRZESZOWSKA-MAZUREK
12 955,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
975 2012-04-24 178/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA
LEPA-KRAJEWSKA
10 500,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
976 2012-04-24 204/ZSS/12 2012-04-16
ANNA KIJEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ AK-DENT
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
977 2012-04-24 31/ST/12 2012-03-29 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 25 000,00 BKS upowzsechnianie
114
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
978 2012-04-24 187/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MAGDALENA BARHAM
9 500,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
979 2012-04-24 188/ZSS/12 2012-04-16
PRYWATNA PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-MED
NZOZ JOLANTA C
26 880,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
980 2012-04-24 197/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
BOGUMIA LI-GUSTAW
6 900,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
981 2012-04-24 23/ST/12 2012-03-30 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 30 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w dyscyplinach
indywidualnych (karate tradycyjne)
982 2012-04-24 169/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
GRAYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
983 2012-04-24 171/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MAGORZATA BARANOWSKA-GR
5 300,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
984 2012-04-24 174/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MARTA URBASKA-CZAJCZYK
19 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
985 2012-04-24 225/ZSS/12 2012-03-28
"GEMINI FILM" SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Plus Trzy"
986 2012-04-24 183/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA
GRECKA
11 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
987 2012-04-24 184/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MONIKA UK-ZAPOLSKA
7 650,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
115
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
988 2012-04-24 185/ZSS/12 2012-04-16
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ELBIETA
KEMPISTY
9 200,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
989 2012-04-24 190/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
AGNIESZKA BRZEZICKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
990 2012-04-24 199/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA
ADAMSKA
9 400,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
991 2012-04-24 200/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA URSZULA RADZIECIAK
3 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
992 2012-04-24 116/ZSS/12 2012-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PITNASTKA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umow nr 116/ZSS/12 -
wspinaczka sportowa/skakowa.
993 2012-04-24 177/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MONIKA KONARZEWSKA-ILCZ
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
994 2012-04-24 191/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA
MAJCHER
9 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
995 2012-04-24 193/ZSS/12 2012-04-16
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA
STOMATOLOGIA SZKOLNA PECHA-BIELECKA
I PARTN
16 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
996 2012-04-24 164/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MAGORZATA KOPE
7 040,00
Realizacja Programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
997 2012-04-24 201/ZSS/12 2012-04-16
GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
DENS
4 224,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
116
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
998 2012-04-24 131/ZSS/12 2012-04-10 KRZYSZTOF PASZCZYK 250,00
obsuga techniczna Lubelskiego Festynu Zdrowia
- Wiosna 2012
999 2012-04-24 161/ZSS/12 2012-04-10
POMORSKA AGENCJA IMPREZ
ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
15 000,00
zakup kart wstpu na imprez estradow pod
hasem "NIEPA 2012"
1000 2012-04-24 54/IR/12 2012-03-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 1 779,81
Zmiana lokalizacji urzdze Spki oraz usunicie
kolizji uniemoliwiajcych przeprowadzenie prac
budowlanych w Lublinie, przy ul. Podwale 3.
1001 2012-04-24 4/NW/12 2012-04-23 MOTOR LUBLIN S.A. 500 000,00
Objcie 1 000 akcji nieuprzywilejowanych serii D
o numerach od 1 do 1 000 o wartoci nominlanej
500,00 z kada o cznej wartoci 500 000,00 z
w spce Motor Lublin S.A.
1002 2012-04-24 167/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
AGNIESZKA WJCICKA
9 900,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1003 2012-04-24 172/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MAGDALENA STPNIEWSKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1004 2012-04-24 132/ZSS/12 2012-04-10 ROBERT SZYMASKI 250,00
obsuga techniczna Lubelskiego Festynu Zdrowia
- Wiosna 2012
1005 2012-04-24 226/ZSS/12 2012-03-28
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKODOWSKIEJ W
LUBLINIE
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Plus Trzy"
1006 2012-04-24 59/IR/12 2012-04-12
ZAKAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JZEFCZUK
6 642,00
wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
i remont ogrodzenia terenu przy Szkole
Podstawowej nr 29 w Lublinie przy ul. Wajdeloty
1
1007 2012-04-24 60/IR/12 2012-04-12
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JZEFCZUK
7 749,00
wykonanie dokumentacji projektowej na budow
boisk sportowych przy Gimnazjum nr 17 w
Lublinie przy ul. Maszynowej 2.
1008 2012-04-24 198/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA HANNA ANDZELM-WALKOWSKA
8 400,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
117
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1009 2012-04-25 179/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA BEATA BANASIAK
5 100,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1010 2012-04-25 196/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
KATARZYNA BIEGAJ-LASKOWSKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1011 2012-04-25 67/ST/12 2012-04-24
LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
ORLIK
12 000,00 sport dzieci umowa LUKS Orlik
1012 2012-04-25 186/ZSS/12 2012-04-16
SPECJALISTYCZNY GABINET
STOMATOLOGICZNY BOENA SAWATYSKA
7 200,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1013 2012-04-25 192/ZSS/12 2012-04-16 NZOZ LEKARZE SPECJALICI 38 412,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1014 2012-04-25 14/O/12 2012-03-27 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAUNIACKA 8 000,00
Penienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj
zadania: Nasadzenia zilenie wysokiej oraz
krzeww na terenie miasta Lublin
1015 2012-04-25 165/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MARIA KUMISKA
8 833,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1016 2012-04-25 189/ZSS/12 2012-04-16 TOMASZ CHCISKI 6 300,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1017 2012-04-25 133/OR/12 2012-04-17 MIRO MONITORING SPKA Z O.O LUBLIN 984,00
uruchomienie i podczenie systemu sygnalizacji
wamania i napadu oraz monitorowanie sswn
Rynek 8 "Piwnica pod Fortun"
1018 2012-04-25 202/ZSS/12 2012-04-16
AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKD
OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
118
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
425/ZSS/12 2012-10-10
AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKD
OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
0,00
Aneks do umowy Nr 202/ZSS/12 z dnia 16
kwietnia 2012 r.
1019 2012-04-25 181/ZSS/12 2012-04-16 FOR-MAX A. CZAMARA I R. LIPISKI 42 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1020 2012-04-25 15/O/12 2012-03-27 WOJCIECH MATACZ 10 455,00
Penienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj
zadania: Leczenie i konserwacja starodrzewu na
terenie miasta Lublin
1021 2012-04-26 24/KP/12 2012-04-02 STOWARZYSZENIE "WSPLNE KORZENIE" 12 000,00
Wsppraca w celu organizacji projektu "
Wielaknoc w Polsce" w dn. 7-16.04.2012
26/KP/12 2012-04-06 STOWARZYSZENIE "WSPLNE KORZENIE" 824,90
Aneks do porozumienia z dn. 02.04.2012 dot.
wsppracy w zakresie organizacji projektu
"Wielanoc w Polsce"
1022 2012-04-26 173/OW/12 2012-02-28 -- SEWERYN KRZYANOWSKI 0,00
Aneks do umowy najmu z dnia 27 stycznia 2011
r. w sprawie zmiany miesicznych opat czynszu
za lokal P-26 przy Rynek 12 w Lublinie
9/OW/11 2011-01-27 -- SEWERYN KRZYANOWSKI 0,00
Zawarta 11/01/27 na okres od 11/01/01 do
11/12/31. SEWERYN KRZYANOWSKI zam. 04-
123 W-WA, ul. UKISKA 9/3 Umowa najmu na
lokal uytkowy na prowadzenie Przedszkola nr
26 przy Rynek 12 w Lublinie.
1023 2012-04-26 89/GM/12 2012-04-25 KAZIMIERZ KRPECKI 0,00
Ugoda pozasdowa - zaduenie 50068,56z -
bezumowne korzystanie - parking spoecznie
strzeony - ul. Herbowa - cz. dz. nr 55/2 (obr.,
ark. 3)
1024 2012-04-26 4/PL/12 2012-04-11 EUROCOMPASS SP. Z O.O 62 730,00
WYKONANIE WSTPNEJ KONCEPCJI ROZBUDOWY
SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA
LUBLIN ORAZ OPRACOWANIE STUDIUM
WYKONALNOCI DLA PROJEKTU PT. "
OPRACOWANIE I WDROENIE SYSTEMU
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MIASTA
LUBLIN".
1025 2012-04-26 65/SOI/12 2012-03-30 EWA KIPTA 3 000,00
budowa systemu formuowania wdraania i
ewaluacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2014-
2020
119
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1026 2012-04-26 5/PL/12 2012-04-11
"BIEKOWSKI,LIS,MIERZWA-ARCHITEKCI"
SPKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALN
39 360,00
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU OGRANICZONEGO
ULICAMI: AL. KRANICK, UL. NACZOWSK,
UL. WOJCIECHOWSK I UL. MORWOW W
LUBLINIE, DLA DZIAEK O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH 22/4, 22/5, 23/15, 33/1, 33/2,
26, 27 - Z UWZGLDNIENIEM WIZUALIZACJI.
1027 2012-04-26 80/SOI/12 2012-04-06 INNOVATIVA 982,77 Reklama z przewodniku po Uczelniach
1028 2012-04-26 3/PL/12 2012-04-03
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
"PROJEKT BIS" SAWOMIR GZELL
68 800,00
KONSULTACJE EKSPERCKIE W ZAKRESIE
OPRACOWANIA PROJEKTU STUDIUM
UWARUNKOWA I KIERUNKW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA LUBLIN.
1029 2012-04-26 118/ZSS/12 2012-04-26 PIOTR SZYMCZYK 200,00
Zapewnienie wykonania przez crk A.
Szymczyk koncertu podczas "Lubelskich Dni
Zdrowia - Wiosna 2012" w dniu 27 kwietnia 2012
r.
1030 2012-04-26 160/ZSS/12 2012-04-10 HOTEL "VICTORIA" SP. Z O.O. 7 090,00
wynajem sali konferencyjnej, zapewnienie
obiadw, kolacji, obsugi dideja uczestnikom
konferencji "Wsppraca. Ku wsplnym
rozwizaniom"
1031 2012-04-26 88/GM/12 2012-04-23
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H.
OPACISKIEGO
0,00
Aneks - Uyczenie - ul. Szaserw 13 i 15 -
statutowa dziaalno Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima opaciskiego - dz. nr
13/3, dz. nr 13/2 (obr. 30, ark. 2) - wyczenie
pomieszcze na BOM Urzdu Miasta Lublin
1032 2012-04-26 136/ZSS/12 2012-04-26 PIOTR SZYMCZYK 200,00
Zapewnienie wykonania przez crk A.
Szymczyk koncertu podczas II Turnieju
profilaktyczno-sportowego o Puchar Prezydenta
Miasta Lublin w dniu 2 czerwca 2012 r.
1033 2012-04-26 30/KP/12 2012-04-23
ZESP PIENI I TACA "LUBLIN" IM. WANDY
KANIOROWEJ
2 000,00
Obsuga techniczna (transport, montaz,
demonta) sceny wraz z nagonieniem na
Lubelski Festiwal Zdrowia - Wiosna 2012 w dn.
27.04.2012 na Placu Litewskim w Lublinie.
1034 2012-04-27 110/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
1 000,00 Organizacja imprez turystycznych- XXXIV Rajd
1035 2012-04-27 162/ZSS/12 2012-04-11
OKRGOWY ZWIZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
4 400,00
Dotacja zgodnie z umow Nr 162/ZSS/12 -
zajcia sportowe - wspinaczka sportowa.
120
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
339/ZSS/12 2012-06-14
OKRGOWY ZWIZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 162/ZSS/12 z dn.
11.04.2012 - zajcia sportowe.
1036 2012-04-27 111/ZSS/12 2012-04-15 MACIEJ ZNAMIEROWSKI DWIKDOBRY 1 800,00
Zapewnienie usugi technicznej w postaci
nagonienia podczas Lubelskiego Festynu
Zdrowotnego - Wiosna 2012 w dniu 27 kwietnia
2012 r. na Placu Litewskim w Lublinie
1037 2012-04-27 29/KP/12 2012-04-23 WADYSAW GRZYB 0,00 Aneks do umowy nr 7/KP/12
7/KP/12 2012-01-03 WADYSAW GRZYB 5 600,00
Prowadzenie ceremoniau podczas wizyt
delegacji z kraju i z zagranicy oraz wydarze
organizowanych przez Zamawiajcego w
Ratuszu Miejskim oraz innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajcego.
1038 2012-04-30 92/ST/12 2012-04-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 9 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rbych
dyscyplinach sportu (kick-boxing - 8
zawodnikow)
1039 2012-04-30 252/ZSS/12 2012-03-05 ARS DEKO JERZY PRZERWA 0,00 Pozorumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1040 2012-04-30 80/ST/12 2012-04-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 5 000,00 upowszechnianie MKS Kalina judo
1041 2012-04-30 79/ST/12 2012-04-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 10 000,00 upowszechnianie MKS Kalina boks, may thai
1042 2012-04-30 22/GK/12 2012-04-06
WOJEWDZKI KLUB TECHNIKI I
RACJONALIZACJI
7 244,70
Umowa na wykonanie przegldu i oceny stanu
technicznego placw zabaw w Lublinie.
1043 2012-04-30 250/ZSS/12 2012-04-12 LUBLINDIS SP. Z O.O. 0,00 Pozorumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1044 2012-04-30 223/ZSS/12 2012-03-02 NPLAY SP Z O.O. 0,00 program rodzina trzy plus
1045 2012-04-30 63/ST/12 2012-04-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 6 000,00 sport dzieci UKS Skarpa p.nona
1046 2012-04-30 90/ST/12 2012-04-23
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE
KYOKUSHINKAI
5 000,00
upowszechnianie Lubelski Klub Mas Oyama's
Karate Kyokushinkai
1047 2012-04-30 222/ZSS/12 2012-04-03
EXTREME STUDIO S.C. P. BAABUSZEK, P.
RYMARCZYK
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1048 2012-04-30 97/ST/12 2012-04-23
MIEJSKIE TOWARZYSTWO PYWACKIE
LUBLINIANKA
10 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rbych
dyscyplinach sportu (pywanie)
1049 2012-04-30 65/ST/12 2012-04-20
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY -
TRZY
9 000,00 upowszechnianie UKS 43
121
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1050 2012-05-04 3/PN/12 2012-04-26 KA2STUDIO.COM KRZYSZTOF LAMCH 418,00
Druk i dostawa talonw w zwizku z realizacj
projektu Marka EkoLublin-Sadzonki za oponki
2012
1051 2012-05-04 66/ST/12 2012-04-24
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11 000,00 upowszechnianie AZS KU UMCS kosz
1052 2012-05-04 53/IR/12 2012-03-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 14 646,84
Zmiana lokalizacji urzdze Spki oraz usunicie
kolizji, uniemoliwiajcej przeprowadzenie prac
budowlanych w Lublinie, przy ul. Poturzyskiej.
1053 2012-05-04 175/KL/12 2012-04-18 STOWARZYSZENIE W STRON SZTUKI 8 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
W Stron Sztuki - Organizacja koncertw "W
Stron Sztuki" ("Ogrd Talentw", "W Stron
Sztuki")
1054 2012-05-04 178/KL/12 2012-04-19
KOCI CHRYSTUSOWY HOSANNA W
LUBLINIE
5 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Koci
Chrystusowy Hosanna w Lublinie - "Akademia
Kreatywnoci Tatary"
1055 2012-05-04 236/KL/12 2012-04-09 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 0,00 aneks do umowy nr 217/KL/12
217/KL/12 2012-04-05 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 30 000,00
produkcja imprezy kulturalnej "Benefis A.
Rozhina" w tym scenariusz i reyseria
1056 2012-05-04 177/KL/12 2012-04-17
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
7 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Towarzystwo
Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego - Koncert
Jubileuszowy z okazji 25-lecia dziaalnoci Chru
Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. H.
Wieniawskiego w Lublinie
1057 2012-05-04 254/ZSS/12 2012-04-17 TEATR STARY W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program" Rodzina Trzy Plus"
1058 2012-05-04 225/KL/12 2012-04-19 FUNDACJA ABSOLWENTW UMCS 22 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Fundacja
Absolwentw UMCS - Chatka Blues Festiwal
1059 2012-05-04 189/KL/12 2012-04-17
STOWARZYSZENIE SPOECZNO-KULTURALNE
SAWINEK
4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "Sawinek"
- Organizacja akcji "Lato w miecie" na Sawinku
1060 2012-05-04 229/KL/12 2012-04-05 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE 7 000,00
Wsppraca przy realizacji wydarzenia
kulturalnego - wystawienie spektaklu
"Medytacje"
1061 2012-05-04 224/KL/12 2012-04-19
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU
4 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu - Gala Wolontariatu 2012 -
widowisko artystyczne
1062 2012-05-04 75/ST/12 2012-04-24 TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 35 000,00 upowszechnianie TPS
122
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1063 2012-05-04 208/KL/12 2012-03-14 WOJTEK JARGIO WOJCIECH JARGIO 0,00 aneks do umowy 566/KL/11 z dnia 20.12.2011 r.
566/KL/11 2011-12-20 WOJTEK JARGIO WOJCIECH JARGIO 6 146,00
wykonanie fotografii oraz przygotowanie ich do
zamieszczenia w ksice o Tetarze Starym
1064 2012-05-04 220/KL/12 2012-04-19 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA 20 000,00
Miasto Kultury - Midzynarodowy Festiwal
Literacki - Czas Poetw
1065 2012-05-04 185/KL/12 2012-04-23
STOWARZYSZENIE KULTURALNO
OWIATOWE WGLIN PNOCNY W LUBLINIE
4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe Wglin
Pnocny - Festyn dzielnicowy "XI Dzie Wglina"
1066 2012-05-04 145/KL/12 2012-04-23
STOWARZYSZENIE TWRCZYCH
OSOBOWOCI
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Twrczych Osobowoci - Marzy z Don
Kichotem?! - warsztat teatralno-muzyczny
1067 2012-05-04 59/ST/12 2012-04-06 PM BROS AGENCJA REKLAMY S.C. 0,00
opracowanie logo oglnodostepnej miejskiej
imprezy turystycznej pn Sezon Lublin oraz
przygotowanie i dystrybucja materoaw
1068 2012-05-04 71/ST/12 2012-04-24
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
"SPRINTER"
11 000,00 upowszechnianie SKF Sprinter
1069 2012-05-04 23/KP/12 2012-04-02 MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O. 12 300,00
Przeprowadzenie dziaa promocyjnych na rzecz
Miasta w ramach drugiej akcji charytatywnej
Taniec z VIP'ami
1070 2012-05-04 4/PN/12 2012-04-26
ZIELONA WYSPA S.C. I.TYMCZYSZYN
A.GARWOLISKI
12 662,96
Wymiana talonw o wartoci 12 z kady na
materia rolinny (za nr 1) w dniach 12.05.12-
15.06.12 w ramach projektu MarkaEkoLublin-
Sadzonki za oponki 2012
1071 2012-05-04 181/KL/12 2012-04-23
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. W.
KRZYA
4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Parafia
Rzymsko-Katolicka p.w. w. Krzya - "Za mask
schowani..."
1072 2012-05-04 144/KL/12 2012-04-18
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Rozwoju Kultury Akademickiej - VIII Studencki
Oglnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje"
1073 2012-05-04 167/KL/12 2012-04-19
KOCI CHRYSTUSOWY HOSANNA W
LUBLINIE
7 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Koci
Chrystusowy Hosanna w Lublinie - "Tatary Art
Festwal 2012"
1074 2012-05-04 218/KL/12 2012-04-05 RADIO LUBLIN S. A. 30 000,00
Realizacja dziaa promocyjnych na rzecz Miasta
Lublin w ramach "Jubileuszu 60-lecia Polskiego
Radia Lublin"
1075 2012-05-04 72/ST/12 2012-04-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 12 000,00 upowszechnianie UKS Skarpa -p.rczna
123
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1076 2012-05-04 68/ST/12 2012-04-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 33 000,00 upowszechnianie -UKS Skarpa pywanie
1077 2012-05-04 61/ST/12 2012-04-24
UCZNIOWSKI OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY
SAWIN W LUBLINIE
19 000,00 upowszechnianie UOKS Sawin
1078 2012-05-04 103/ST/12 2012-04-24
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
90 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rnych
dyscyplinach sportu (lekka atletyka)
1079 2012-05-07 10/BM/12 2012-04-20
POLSKIE GRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S. A. CENTRALA SPKI
0,00
Dostarczanie gazu ziemnego do obiektu przy ul.
Guska 138 A - Lublin.
1080 2012-05-07 12/GD/12 2012-04-17
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 168,50
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau
dziaki nr 9/30 pooonej przy ul.Choiny 53
(obr.6, ark.3)
1081 2012-05-07 9/IT/12 2012-04-23
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANO-
MONTAOWE "REMIN" ADAM CIELISKI
6 635,00
Budowa okablowania strukturalnego w lokalizacji
ul. Leszczyskiego 23.
1082 2012-05-07 19/O/12 2012-04-13 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI 0,00
Umowa darowizny psa o wartoci 100 z
przeznaczonego do szkolenia i pracy w
Laboratorium Kryminalistycznym Komendy
Wojewdzkiej Policji w Lublinie
1083 2012-05-07 23/GK/12 2012-04-19
SPEC-BUD PRZEDSIBIORSTWO RENOWACJI I
KONSERWACJI BUDOWLI KIMAK PIOTR
0,00
zmiana terminu wykonania napraw dna niecki
oraz bandy fontanny na Placu Litewskim w
Lublinie
17/GK/12 2012-03-27
SPEC-BUD PRZEDSIBIORSTWO RENOWACJI I
KONSERWACJI BUDOWLI KIMAK PIOTR
3 444,00
wykonanie napraw dna niecki oraz bandy
fontanny na Placu Litewskim w Lublinie
1084 2012-05-07 74/SOI/12 2012-04-16 MAGDALENA POKRZYCKA 180,00
Przewodnictwo w jz. angielskim w wycieczce po
Starym Miecie
1085 2012-05-07 75/SOI/12 2012-04-16 JOANNA SZMIT 180,00
Przewodnictwo w jzyku angielskim w wycieczce
po Starym Miecie
1086 2012-05-07 69/SOI/12 2012-04-12
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPKA
KOMANDYTOWA
2 409,57
Udostpnienie bilbordw na potrzeby Koncertu
Prezydenckiego
1087 2012-05-07 135/ZSS/12 2012-04-23 MACIEJ ZNAMIEROWSKI DWIKDOBRY 1 400,00
Usuga techniczna w postaci nagonienia
podczas imprezy pod nazw "II Turniej
profilaktyczno-sportowy o Puchar Prezydenta
Miasta Lublin"
1088 2012-05-08 61/IR/12 2012-04-06
FIRMA USUGOWO - HANDLOWA "DOMEK"
EWA POPAJEWSKA
64 998,96
Usunicie awarii instalacji centralnego
ogrzewania w budynku biurowym przy ul.
Podwale 3a w Lublinie
124
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1089 2012-05-08 53/SOI/12 2012-03-21 DOBROWOLSKA ANNA 2 982,75
monta i demonta barierek ochronnych na
potrzeby Koncertu Prezydenckiego
1090 2012-05-08 52/SOI/12 2012-03-21 DOBROWOLSKA ANNA 2 982,75
Monta i demonta barierek ochronnych na
potrzeby Lubelskich Dni Kultury Studenckiej
1091 2012-05-08 5/PN/12 2012-04-26 KALEJDOSKOP HUBERT GORCZYCA 29 889,00
Produkcja i emisja spotw reklamowych na
potrzeby projektu Marka EkoLublin w 2012 r.
1092 2012-05-08 69/IR/12 2012-05-02
ENERGETYCZNA PRACOWNIA INYNIERSKA E
R G S.C. A.YCZYSKA G.DY
48 585,00
wykonanie audytu energetycznego dla 4
budynkw uytecznoci publicznej w Lublinie (
SP Nr 4, SP Nr 31, G Nr 19, LO Nr 6)
1093 2012-05-08 109/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
1 400,00
Organizacja imprez turystycznych-XII Edycja
Konkursu Krajoznawczego
1094 2012-05-08 65/IR/12 2012-04-20 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 14 145,00
opracowanie dokumentacji projektowej dot.
wykonania schodw terenowych , czcych
chodnik przy ul. Filaretw w rejonie wiaduktu
nad wwozem z chodnikiem pooonym w
wwozie na dziakach 27/4, 28/27, 22/4 w
Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacj zadania
106/IR/12 2012-05-22 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 0,00
zmiana zakresu rzeczowego :opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczcej wykonania
schodw terenowych o szer.2,5 m z kostki
wibroprasowanej wraz z barierkami
zabezpieczajcymi czcymi ul. Radoci z
cigiem pieszo-rowerowym pooonym w
wwozie na dz. nr 30/2,64/2,71 w Lublinie oraz
sprawowanie nadzorw autorskich nad realizacj
zadania
1095 2012-05-08 3/BRM/12 2012-05-03 AGNIESZKA SIDOROWSKA 400,00
wygoszenie referatu okolicznociowego podczas
uroczystej sesji Rady Miasta Lublin w dniu 3
maja 2012 r.
1096 2012-05-08 33/KP/12 2012-04-24
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
2 890,50
Wynajem, monta, obsuga i demonta sprzetu
na potrzeby owietlenie architektonicznego
budynku Ratusza w Lublinie w dn. 1-3.05.2012.
1097 2012-05-08 66/IR/12 2012-04-02 EURO-DIRECT CONSULTING 17 097,00
studium wykonalnoci wraz z analiz finansowo-
ekonomiczn w standardzie wymaganym przy
aplikacji rodkw w ramach POIi dla
przedsiwzicia inwestycyjnego
125
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1098 2012-05-08 87/GM/12 2012-04-17 PIOTR AK 1 476,00
wycena nieruchomoci zabudowanej ul.
Radziwiowska 3
1099 2012-05-08 42/SOI/12 2012-03-06 FUNDACJA SKARBOWOCI IM. JANA PAWA II 63 100,00
Wsppraca w zakresie zorganizowania ,,XII
Mistrzostwa Polski Skarbowcw''.
1100 2012-05-08 70/IR/12 2012-04-17 ELKOMTEL MIROSAW SOTYS 22 320,92
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
oraz wyykonanie instalacji zasilania
elektrycznego dla potrzeb systemw
wspomagajcych prowadzenie obrad Rady
Miasta w sali nr 2 w budynku Ratusza.
1101 2012-05-09 132/OR/12 2012-04-17 MIRO MONITORING SPKA Z O.O LUBLIN 295,20
konserwacja i utryzmanie sprawnoci systemu
sygnalizacji wamania i napadu Rynek 8 "Piwnica
pod Fortun"
1102 2012-05-09 227/ZSS/12 2012-04-18 -- SARA FILIPIAK 10 000,00
PRZEPROWADZENIE SZKOLE DLA
PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
1103 2012-05-09 229/ZSS/12 2012-04-18 IRENEUSZ SIUDEM 5 000,00
realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i
modziey
1104 2012-05-09 74/ST/12 2012-04-25
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI 46
LUBLIN
10 000,00 upowszechnianie UKS Sobierski 46
1105 2012-05-09 83/ST/12 2012-04-24 KLUB SPORTOWY ONI LUBLIN 7 000,00 upowszechnianie KS ONI sumo
1106 2012-05-09 78/SOI/12 2012-04-17 AV CENTRUM 4 821,60
Wynajem monitorw i notebookw na potrzeby
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1107 2012-05-09 117/ZSS/12 2012-04-10
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
4 400,00
Dotacja zgodnie z umow nr 117/ZSS/12 -
zajcia taneczne..
255/ZSS/12 2012-05-11
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
0,00
Aneks do umowy nr 117/ZSS/12 z dn.
10.04.2012 - zajcia sportowe.
321/ZSS/12 2012-05-23
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 117/ZSS/12 z dn.
10.04.2012 r.- zajcia sportowe.
1108 2012-05-09 133/ZSS/12 2012-04-12
--GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPLNICY SPKA JAWNA
3 500,00
ochrona imprezy "II Turniej profilaktyczno-
sportowy o puchar Prezydenta Miasta Lublina" w
dniu 2 czerwca 2012 r.
1109 2012-05-09 91/ST/12 2012-04-25
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING
LUBLIN
5 000,00 upowszechnianie Stow. Sympatykow Boksu
1110 2012-05-09 85/ST/12 2012-04-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 10 000,00 upowzsechnianie MKS Start kolarstwo
126
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1111 2012-05-09 191/KL/12 2012-04-26 FUNDACJA MUZYKA KRESW 7 000,00
Kultura i sztuka - Pomys na kultur - Fundacja
"Muzyka Kresw" - Taczymy! Edukacja
kulturalna poprzez sztuk taca
1112 2012-05-09 134/OR/12 2012-04-25
GRICARD - POLSKA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
52 954,80 dostawa artykuw higienicznych
1113 2012-05-09 238/KL/12 2012-04-26 PIOTR ZIELISKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ 5 000,00
promocja Miasta Lublin podczas 5 wystaw w
Galerii Sztuki Wirydarz
1114 2012-05-09 2/PN/12 2012-04-27 VIKTOR SVINTSITSKYY 3 000,00
Umowa zlecenie dotyczca prowadzenia
biecych czynnoci w zakresie tumacze w
ramach projektu" Media Tour-Noc Kultury 2012"
1115 2012-05-09 101/ST/12 2012-04-25
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rnych
dyscyplinach sportu (pika rczna kobiet)
1116 2012-05-09 179/KL/12 2012-04-26
PARAFIA RZYMSKO -KATOLICKA PW.
NAJWITSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
5 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnichach - Parafia
Rzymsko-Katolicka p. w. Najwitszego Serca
Jezusowego - "w poszukiwaniu sztuki"
1117 2012-05-09 127/KL/12 2012-04-17 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Wokalne "In Corpore" - Made in Lublin. Kairos i
wspczesna muzyka wokalno-instrumentalna
626/KL/12 2012-10-30 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 0,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Made in Lublin.
Kairos i wspczesna muzyka wokalno-
instrumentalna
1118 2012-05-09 227/KL/12 2012-05-07
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
11 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Polskie
Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin - Akcja "Lato
w miecie w 2012 roku" w Klubie Osiedlowym
Niepodlegoci
1119 2012-05-09 235/KL/12 2012-04-03
AGENCJA ARTYSTYCZNO-SZKOLENIOWA
EDYTA KORNET
200,00
zakup 2 zdj do publikacji w ksice nt. historii
Teatru Starego
1120 2012-05-09 219/ZSS/12 2012-04-13
STOWARZYSZENIE PRZYJACI SZKOY
PODSTAWOWEJ NR 46
4 400,00
"Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby
dorose" (zajcia sportowe:biegi na orientacj)
1121 2012-05-09 5/OW/12 2012-02-01 VULCAN 23 114,00
Rekrutacja elektroniczna do szk
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013
127
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
176/OW/12 2012-05-09 VULCAN 0,00
Aneks do umowy 5/OW/12 z dnia 1.02.2012r
dotyczcej rekrutacji elektronicznej do szk
ponadgimnazjalnych - korekta nazwy aplikacji.
1122 2012-05-09 87/ST/12 2012-04-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 10 000,00 upowszechnianie MKS Start szachy
1123 2012-05-09 221/KL/12 2012-04-26 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA 20 000,00
Miasto Kultury - 8 Oglnopolski Festiwal Teatrw
Niewielkich
1124 2012-05-09 218/ZSS/12 2012-04-13
STOWARZYSZENIE PRZYJACI SZKOY
PODSTAWOWEJ NR 46
4 400,00
"Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby
dorose" (zajcia sportowe:gimnastyka sportowa)
1125 2012-05-09 11/BM/12 2012-05-08 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 15 000,00
Przekazanie rodkw finansowych z
przeznaczeniem na dofinansowanie biecej
dziaalnoci Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
1126 2012-05-09 228/ZSS/12 2012-04-18 IRENEUSZ SIUDEM 5 000,00
realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i
modziey
1127 2012-05-09 26/GK/12 2012-04-30
STANISAW TWARDOWSKI FIRMA
PRODUKCYJNO-USUGOWO-HANDLOWA
28 659,00
Rozbirka ogrodzenia z wywozem materiaw
rozbirkowych zolkalizowanego przy ul.
Niepodlegoci 18.
1128 2012-05-09 86/ST/12 2012-04-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 10 000,00 upowszechnianie UKS Skarpa wspinaczka
1129 2012-05-10 102/OW/12 2012-02-17 DANUTA BCZKOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
484/OW/12 2012-06-22 DANUTA BCZKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 102/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania...'
1130 2012-05-10 49/ST/12 2012-04-24 MOTOR LUBLIN S.A. 32 000,00 sport dzieci MOTOR SA
1131 2012-05-10 34/KP/12 2012-04-27
POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGW I
ANIMATORW KLANZA
2 000,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie dziaa
animacyjnych dla uczestnikw obchodw
uroczystoci wita Konstytucji 3 maja w dn.
03.05.2012 na Pl. Litewskim w Lublinie
128
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1132 2012-05-10 58/ST/12 2012-04-24
OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA
KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
23 000,00 Organizacja imprez sportowych w miecie
1133 2012-05-10 71/SOI/12 2012-04-06 HOTEL VICTORIA 32 000,00
wykonanie usugi cateringowej, wynajmu sal
oraz obsugi technicznej podczas konferencji
"Nowoczesne usugi biznesowe - jak budowa
przewag w konkurencyjnym otoczeniu",
organizowanej w ramach projektu "PIL" w dniach
12-13 kwietnia 2012 r. w Lublinie
1134 2012-05-10 18/O/12 2012-04-13 MLU SP Z.O.O. 31 216,17
Konserwacja stacji monitoringu powietrza
atmosferycznego zlokalizowanej w Lublinie przy
ul. Obywatelskiej 13.
1135 2012-05-10 72/SOI/12 2012-04-06 HOTEL VICTORIA 4 640,00
wykonanie usugi noclegowej dla uczestnikw
konferencji "Nowoczesne usugi biznesowe - jak
budowa przewag w konkurencyjnym
otoczeniu", organizowanej w ramach projektu
"PIL" w dniach 12-13 kwietnia 2012 r.
1136 2012-05-10 67/IR/12 2012-04-18
ZAKAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JZEFCZUK
41 205,00
usunicie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej
w pionach azienkowych, usunicie awarii
sygnalizacji p.p.., wymiana drzwi
przeciwpoarowych oraz wymiana instalacji
niskoprdowej TV w budynku Domu Pomocy
Spoecznej im. matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
przy ul. Gowackiego 26
1137 2012-05-10 100/ST/12 2012-04-25
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
12 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rnych
dyscyplinach sportu (futsal)
1138 2012-05-10 78/ST/12 2012-04-24
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
54 000,00 upowszechnianie AZS KU UMCS lekkaatletyka
1139 2012-05-10 102/ST/12 2012-04-25
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
17 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rnych
dyscyplinach sportu (koszykwka kobiet)
1140 2012-05-10 64/ST/12 2012-04-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PITKA 37 000,00 sport dzieci UKS Pitka kosz
1141 2012-05-11 193/KL/12 2012-05-07 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA 7 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Pro Musica Antiqua - Uroczysty koncert z okazji
25-lecia wizyty Ojca witego Jana Pawa II w
Lublinie
1142 2012-05-11 123/OR/12 2012-03-28 HALINA JEMIELNIAK 4 200,00 prowadzenie obsugi kasowej KZP
129
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1143 2012-05-11 232/KL/12 2012-05-07 IRENEUSZ WOCH 500,00
artystyczny wystp w charakterze gitarzysty i
wokalisty podczas Festynu Majwka
1144 2012-05-11 84/ST/12 2012-04-18 ZAKADOWY KLUB SPORTOWY ELPIS 12 000,00 sport dzieci Elpis
1145 2012-05-11 139/OR/12 2012-04-17 ANDRZEJ BRATKOWSKI 0,00 Porozumienie o wsppracy- Andrzej Bratkowski
1146 2012-05-11 233/KL/12 2012-05-07 SAWOMIR WOCH 500,00
artystyczny wystp jako instrumentalista
klawiszowy i wokalista podczas Festynu Majwka
1147 2012-05-11 114/ST/12 2012-04-24 KLUB TENISA STOOWEGO "SYGNA" 4 000,00
Organizacja pfinaw Pucharu Polski Kobiet w
tenisie stoowym
1148 2012-05-11 143/OR/12 2012-04-13
POWIATOWY URZD PRACY W STALOWEJ
WOLI
0,00
Umowa nr 92/2012 o zorganizaowanie stau dla
bezrobotnego- Kamil Sulich
1149 2012-05-11 28/KP/12 2012-04-13 TADEUSZ SOBIESZEK 3 000,00
Opracowanie projektw aktw prawnych
regulujcych uywanie insygniw i symboli
Miasta Lublin.
1150 2012-05-11 96/ST/12 2012-04-24
ZAPANICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE
SOK LUBLIN
11 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rbych
dyscyplinach sportu (zapasy, sumo)
1151 2012-05-11 64/IR/12 2012-03-29 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 12 300,00
sprawowanie kompleksowego nadzoru
autorskiegopodczas realizacji zadania - budowa
obka i przedszkola przy ul. Wolskiej w Lublinie
1152 2012-05-11 76/ST/12 2012-04-19 KLUB SPORTOWY SYGNA 15 000,00 sport dzieci KS Sygna
1153 2012-05-11 81/ST/12 2012-04-18
ZAPANICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE
SOK LUBLIN
20 000,00 sport dzieci umowa ZTS Sok
1154 2012-05-14 20/OW/12 2012-02-15 ANGELIKA ZIKOWSKA-WIERTEL 21 998,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznychi dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
463/OW/12 2012-06-22 ANGELIKA ZIKOWSKA-WIERTEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 20/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
1155 2012-05-14 25/GK/12 2012-04-23 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 18 425,40
Remont skwerw przy ul. Cyda,
ul.Raabego/Gboka, ul.Wierciskiego/Gboka,
ul.Narutowicza/Gboka.
130
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1156 2012-05-14 37/O/12 2012-04-27
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
1 500,00
Organizacja cateringu dla uczestnikw
konferencji orgaznizowanej w dniu 16 maja 2012
r.
1157 2012-05-14 13/GD/12 2012-04-23 INTROLIGATORNIA ELBIETA FIODOR 1 660,50
Wykonanie prac zabezpieczajcych 54
archiwalnych map formatu B1.
1158 2012-05-14 21/OW/12 2012-02-15 MAGORZATA DUGOSZ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji spoecznej w Szkole Podstawowej nr
21 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
476/OW/12 2012-06-22 MAGORZATA DUGOSZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 21/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
1159 2012-05-14 137/OW/12 2012-02-17 GRAYNA ZGLISKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1160 2012-05-14 24/GK/12 2012-04-23 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 40 713,00
Remont cigu pieszo-jezdnego zlokalizowanego
przy ul. Szmaragdowej 22.
1161 2012-05-15 6/PN/12 2012-05-07 AGORA SA 1 975,00
Publikacja ogosze o akcjach realizowanych w
ramach projektu Marka EkoLublin w 2012 r.
1162 2012-05-15 63/IR/12 2012-04-17
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
"INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPKA Z
OGRANI
14 760,00
opracowanie projektu, wykonania i
zamontowania tablicy pamitkowej - Teatr Stary
w Lublinie.
1163 2012-05-15 26/KP/12 2012-04-06 STOWARZYSZENIE "WSPLNE KORZENIE" 824,90
Aneks do porozumienia z dn. 02.04.2012 dot.
wsppracy w zakresie organizacji projektu
"Wielanoc w Polsce"
24/KP/12 2012-04-02 STOWARZYSZENIE "WSPLNE KORZENIE" 12 000,00
Wsppraca w celu organizacji projektu "
Wielaknoc w Polsce" w dn. 7-16.04.2012
1164 2012-05-15 239/KL/12 2012-04-25 BELL MODA IDALIA SMYCZYSKA 600,00
projekt graficzny zaproszenia na benefis
Andrzeja Rozhina
131
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1165 2012-05-15 295/ZSS/12 2012-05-08
STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
98,40
Udzielenie licencji na jednorazowe publiczne
odtwarzanie utworw muzycznych podczas "II
Turnieju profilaktyczno - sportowego o Puchar
Prezydenta Miasta Lublin" w dniu 2 czerwca
2012 r.
1166 2012-05-15 71/IR/12 2012-04-19
EKOSAN BIURO PROJEKTW SYSTEMW
WODNO-CIEKOWYCH MAGORZATA DUDAK
58 425,00
aktualizacja dokumentacji projektowej dot.
kolektora kanalizacji deszczowej NF od
zrealizowanego kolektora tj. od studni D33i
wzdu granicy miasta Lublin z Gmin Gusk do
zrealizowanego kolektora w ul. Banacha, na
wysokoci ul. Witosa tj. do studni D24k oraz w ul.
Krpieckiej od studni D24k w rejonie
projektowanych kolektorw na wysokoci Al.
Witosa do granic miasta Lublin z Gmin widnik
tj. do studni D35.
201/IR/12 2012-09-28
EKOSAN BIURO PROJEKTW SYSTEMW
WODNO-CIEKOWYCH MAGORZATA DUDAK
0,00
Zmiana terminu opracowania aktualizacji
dokumentacji projektowej dot kanalizacji
kolektora deszczowego NF - Aneks nr 1
282/IR/12 2012-12-21
EKOSAN BIURO PROJEKTW SYSTEMW
WODNO-CIEKOWYCH MAGORZATA DUDAK
8 610,00
rozszerzenie zakresu opracowania aktualizacji
dokumentacji projektowej dot.kolektora
kanalizacji deszczowej NF tj. od studni D33 i
wzdu gr. miasta do zrealizowanych kolektorw
w ul. Banacha oraz w ul Krpieckiej
1167 2012-05-15 86/GM/12 2012-04-18 KATARZYNA TERESA KWIATEK 0,00
aneks do umowy 67/GM/12 zmieniajcy dat
zawarcia umowy z 21.02.2012 na 21.03.2012
1168 2012-05-15 294/ZSS/12 2012-05-08
STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
123,00
Udzielenie licencji na jednorazowe publiczne
wykonanie utworw muzycznych podczas "II
Turnieju profilaktyczno - sportowego o Puchar
Prezydenta Miasta Lublin" w dniu 2 czerwca
2012 r.
1169 2012-05-16 27/KP/12 2012-04-13
WYSZA SZKOA SPOECZNO-
PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W
LUBLINIE
1 500,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji II Midzynarodowej Konferencji
Naukowej z zakresu Fizjoterapii pt."
Uwarunkowania efektywnoci usprawniania
dziecka z uszkodzeniem orodkowego ukadu
nerwowego", ktra odbdzie si w dniach 26 - 28
kwietnia 2012 roku.
1170 2012-05-16 135/OR/12 2012-04-30 DANUTA DUSZAK 4 200,00 prowadzenie obsugi kasowej KZP
132
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1171 2012-05-16 88/ST/12 2012-05-07
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY EGLUJ
LUBLIN
5 000,00 upowszechnianie UKS egluj
1172 2012-05-16 70/SOI/12 2012-04-12 ROBERT GRABLEWSKI 600,00
wykonanie zdj dokumentujcych realizacj
Koncertu Prezydenckiego
1173 2012-05-16 88/SOI/12 2012-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 21 003,48
Licencja na jednorazowe wykonanie wykonanie
utworw podczas Koncertu Prezydenckiego
1174 2012-05-16 136/OR/12 2012-04-30 KAROLINA SKRSKA 3 600,00
dorana pomoc w organizacji imprez, festynw
spotka z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z
przygotowywaniem projektw podzikowa i
listw gratulacyjnych
1175 2012-05-16 92/GM/12 2012-04-27 BARBARA MUKA 0,00
Dzierawa - ul. Krasiskiego 11A - biuro Orodka
Szkolenia Psw CANAAN - cz. dz. nr 2/7 (obr. 21,
ark. 1)
1176 2012-05-16 91/GM/12 2012-05-07
OWORUSZKO JOZEF I JAN, MAZUR-
OWORUSZKO FRANCISZKA
0,00
Dzierawa - ul. Popieuszki - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 5/6 (obr. 26, ark. 4)
1177 2012-05-16 7/PN/12 2012-03-05
POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA
ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
0,00
wsppraca przy projekcie "Rwno stadnardem
dobrego samorzdu"
1178 2012-05-16 11/IT/12 2012-01-27
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
28 909,99
Aneks do umowy na dzieraw urzdzen
kopiujcych.
1/IT/12 2012-01-02
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
6 884,00
Dzierawa dziewiciu urzdze kopiujcych,
wiadczenie usug serwisowych urzdze,
dostawa czci zamiennych i wymiana
materiaw eksploatacyjnych, zapewnienie staej
sprawnoci technicznej urzdze, niezawodnej
ich pracy i wysokiej jakoci wytwarzanych przez
urzdzenia kopii i wydrukw.
1179 2012-05-16 95/SOI/12 2012-05-11
CZEKOLADA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Wsppraca zwizana z dziaaniami
promocyjnymi podczas Koncertu Prezydenckiego
1180 2012-05-16 95/ST/12 2012-04-27
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
RODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
9 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rnych
dyscyplinach sportu (siatkwka mczyzn)
1181 2012-05-16 14/BM/12 2012-05-11 KOMENDA MIEJSKA POLICJI 0,00
Uyczenie Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie
sprztu (komputer HP, monitor LCD, zasilacz
awaryjny Eaton) z przenaczeniem jako terminal
Systemu Wspomagania Decyzji SMML, MCZK,
CMW.
133
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1182 2012-05-17 15/BM/12 2012-05-17 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 500 000,00
Dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji w
Lublinie przy ul. Kunickiego 42.
1183 2012-05-17 152/OR/12 2012-05-16 PAWE SADOWSKI 1 500,00
przeprowadzenie szkolenia "Metryka sprawy -
nowe uregulowania w KPA"
1184 2012-05-17 116/ST/12 2012-04-27 GRNIK CZNA SPKA AKCYJNA 5 000,00 Puchar Europy Cross
1185 2012-05-17 36/O/12 2012-04-23
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
24 400,00
ratowanie 2000 sztuk lubelskich kasztanowcw
przed inwazj szrotwka kasztanowcowiaczka.
1186 2012-05-17 298/ZSS/12 2012-04-20 FANTAZY PARK 0,00 przyznanie rabatu dla rtodzin wielodzietnych
1187 2012-05-17 115/ST/12 2012-04-25
KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I
SABOWIDZCYCH HETMAN LUBLIN
2 500,00 Organizacja imprez sportowych w miecie
1188 2012-05-18 274/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ BAMED 13 590,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1189 2012-05-18 277/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ FAMIL-MED 48 300,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1190 2012-05-18 284/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ LANCET 9 780,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1191 2012-05-18 296/ZSS/12 2012-05-10
LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACI
CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO
SAMARYTANIN
70 000,00
Program opieki paliatywnej i hospicyjnej nad
osobami dorosymi w stanach terminalnych
choroby w 2012 r.
1192 2012-05-18 297/ZSS/12 2012-05-10
LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM.
MAEGO KSICIA NZOZ
69 975,00
Program opieki paliatywnej i hospicyjnej nad
dziemi i modzie w stanach terminalnych
choroby w 2012 r.
1193 2012-05-18 289/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ARS MEDICA 28 560,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1194 2012-05-18 293/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ VIS VITALIS 26 220,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1195 2012-05-18 273/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MEDICOR S.C. 24 240,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1196 2012-05-18 287/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ CZECHW 18 780,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1197 2012-05-18 77/ST/12 2012-04-23 KLUB TENISA STOOWEGO "SYGNA" 11 000,00 upowzsechnianie KTS Sygna
1198 2012-05-18 292/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ YCIE 14 130,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
134
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1199 2012-05-18 269/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MELISA 31 350,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1200 2012-05-18 275/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ FAMILIA 37 980,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1201 2012-05-18 281/ZSS/12 2012-05-07 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED 13 350,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1202 2012-05-18 286/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MEDICUM 9 480,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1203 2012-05-18 14/GD/12 2012-05-10
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
34 440,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau
50 nieruchomoci, w celu wydzielenia drg
publicznych n apodstawie ustawy z dn.10
kwietnia 2003r.
1204 2012-05-18 104/ST/12 2012-05-11 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN 12 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rnych
dyscyplinach sportu (karate oyama)
1205 2012-05-18 70/ST/12 2012-05-07 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 12 000,00 upowszechnianie KS Unia
1206 2012-05-18 267/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ PROVITA 9 840,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1207 2012-05-18 15/GD/12 2012-05-14 JAGLISKI LUCJAN - USUGI MIERNICZE 4 700,00
Rozgraniczenie nieruchomoci oznaczonej w
ewidencji gruntw jako dziaka nr 50/1 z
dziakami nr 47 i 48/1, pooonymi przy
ul.Zemborzyckiej 138 i 138 a.
1208 2012-05-18 98/ST/12 2012-04-27 KLUB TENISA STOOWEGO "SYGNA" 12 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rnych
dyscyplinach sportu (tenis stoowy kobiet)
1209 2012-05-18 288/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ VITAMED 7 560,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
135
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1210 2012-05-18 10/IT/12 2012-04-26 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO 114 390,00
Udzielenie licencji na korzystanie z systemu
informacji prawnej dla Urzdu Miasta Lublin i dla
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin;
Dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu:
- w sieci wewntrznej UM w sposb
umoliwiajcy rwnoczesny dostp do programu
dla co najmniej 50 stanowisk, - na 10 wskazanyh
komputerach przenonych, rwnie przy braku
poczenia z sieci wewntrzna i Internetem;
Dostarczanie w czasie 12 miesicy od dnia
zawarcia umowy 48 aktualizacji bazy -
przecitnie cztery razy w miesicu, nie rzadziej
ni co 10 dni; Przeprowadzenie szkolenia
admiistratorw i uytkownikw systemu.
1211 2012-05-18 86/SOI/12 2012-05-04
BIURO TARGW MONACHIJSKICH W POLSCE
KRZYSZTOF KILJASKI
56 000,00
wynajem 20 m? indywidualnej powierzchni
wystawienniczej na 15. Midzynarodowych
Targach Nieruchomoci Inwestycji i
Nieruchomoci Komercyjnych EXPO REAL 2012
patne w dwch ratach
1212 2012-05-18 282/ZSS/12 2012-05-07 SP AKADEMICKI ZOZ 8 310,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1213 2012-05-18 271/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ESKULAP 21 930,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1214 2012-05-18 290/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ JUTRZENKA 22 020,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1215 2012-05-18 266/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO 14 460,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1216 2012-05-18 263/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MEDIMED 12 870,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1217 2012-05-18 262/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ KALINA 30 180,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1218 2012-05-18 99/ST/12 2012-05-07 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 80 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rnych
dyscyplinach sportu (motocross)
1219 2012-05-18 14/IT/12 2012-05-11
INSTYTUT SYSTEMW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
43 050,00
wiadczenie asysty technicznej oprogramowania
SOWA.
136
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1220 2012-05-18 291/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MED-KOL 7 020,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1221 2012-05-18 285/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MAK-MED 14 070,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1222 2012-05-18 85/SOI/12 2012-05-10
IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA
M.SKOWRONEK
6 371,40
wykonanie banera i cianki reklamowej, w tym
projekty graficzne, druk i wykonanie roll-up i
cianki reklamowej wraz z pokrowcem/kufrem
1223 2012-05-18 270/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ PULS-MED 15 480,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1224 2012-05-18 260/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MEDYCYNA 2001 94 890,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1225 2012-05-18 280/ZSS/12 2012-05-07 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 5 910,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1226 2012-05-21 35/KP/12 2012-04-27
ZWIZEK LITERATW POLSKICH ODDZIA W
LUBLINIE
4 000,00
Wsppraca w ramach organizacji Jubileuszu
80.lecia Zwizku Literatw w Lublinie
1227 2012-05-21 44/KP/12 2012-05-10
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
2 000,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji XIII Midzynarodowej Konferencji
naukowej pt" Kryzys Finansowy - przebieg i
skutki spoleczno - gospodarcze w Europie
rodkowej i Wschodniej" w dn. 21-03.05.2012
1228 2012-05-21 16/GD/12 2012-05-16 STANISAW SEROKA 2 800,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaki nr 46 o pow.0.2977 ha
stanowicej ulic Partyzantw (obr.4, ark.8).
1229 2012-05-21 37/KP/12 2012-04-27 URSZULA GIERSZON 2 000,00
Wykonanie projektu autorskiej wystawy,
dokumentujcej 80-lecie powstania Zwizku
Literatw w Lublinie pod nazw "80 lat Zwizku
Literatw w Lublinie"
1230 2012-05-21 117/ST/12 2012-05-14 LUBELSKI KLUB SZACHOWY 70 000,00
Lubelski klub Szachowy Festiwal Szachowy w
terminie 23-10.06.2012 w Lublinie
1231 2012-05-21 101/SOI/12 2012-04-12
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparc ie uczestnictwa w misji inwestycyjnej do
Dubaju
1232 2012-05-21 276/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ANI-MED 30 390,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1233 2012-05-21 265/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ALVITA 27 750,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
137
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1234 2012-05-21 261/ZSS/12 2012-05-07 "TEHAND" SPKA Z O.O. 3 780,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1235 2012-05-21 272/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHW 15 420,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1236 2012-05-21 153/OR/12 2012-05-16 ORODEK MEDYCZNY DMP 67 820,00 badania profilaktyczne pracownikw
1237 2012-05-21 279/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA 18 210,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1238 2012-05-22 76/SOI/12 2012-04-17
GOOD MUSIC PRODUCTIONS M.KLONOWSKA
M. ZIOO SPKA JAWNA
103 935,00 Wystp zespou KOSHEEN
1239 2012-05-22 43/KP/12 2012-05-10
EUROPEJSKIE FORUM STUDENTW AEGEE-
LUBLIN
400,00
Wsporganizacja w celu promocji MIasta w
ramach organizacji projektu "Polska Szkoa
Human Resources VI", ktry odbdzie si w
dniach 18 - 20 maja 2012 roku.
1240 2012-05-22 77/SOI/12 2012-04-17
GOOD MUSIC PRODUCTIONS M.KLONOWSKA
M. ZIOO SPKA JAWNA
98 400,00 Wystp zespou H-Blockx
1241 2012-05-22 246/ZSS/12 2012-04-27 FUNDACJA "PRAESTERNO" 5 000,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1242 2012-05-22 41/KP/12 2012-05-10 JACEK SCHERER 300,00
Wykonanie zdj reportaowych podczas
projektu "Smaki z miast partnerskich" w dn. 11-
13.05.2012 w Lublinie.
1243 2012-05-22 13/FE/12 2012-04-16
GENERALNA DYREKCJA DRG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD ODDZIA W LUBLINIE
0,00
Umowa licencyjna dotyczca nieodpatnego
przekazania niewycznej licencji na korzystanie
z przekazanych materiaw promocyjno -
informacyjnych dotyczcych projektu "Budowa
drogi ekspresowej S17 odcinek Kurw-Lubli-
-Piaski".
1244 2012-05-22 238/ZSS/12 2012-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 0,00 Aneks do umowy Nr 89/ZSS/12 z dn. 20.02.2012
89/ZSS/12 2012-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika rczna).
1245 2012-05-23 92/SOI/12 2012-05-07
PETIT SKAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I
WSPLNICY SPKA KOMANDYTOWA
34 440,00
Druk oraz dostawa albumu "Lublin. Miasto
Inspiracji"
138
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1246 2012-05-23 93/GM/12 2012-05-17 OSTROWSKA IWONA 0,00
Dzierawa - ul. Krwawicza - ziele przydomowa -
cz. dz. nr 698 (obr. 72, ark. 1)
1247 2012-05-23 258/ZSS/12 2012-05-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 20 000,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1248 2012-05-23 278/ZSS/12 2012-05-07
ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRAC
27 210,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1249 2012-05-23 152/OW/12 2012-02-27 KAZIMIERA SITARZ 3 900,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych socjoter. i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj.socjoter.w Szkole Podstawowej
nr 3 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podsawowych w Gminie Lublin"
520/OW/12 2012-06-25 KAZIMIERA SITARZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 152/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
1250 2012-05-23 57/IR/12 2012-05-10 ARTUR BRONISZ BRONISZ LAND DESIGN 67 035,00
Wydzielenie wraz z aktualizacj z
wielobranowego projektu budowlano-
wykonawczego budowyzespou urzdze
sportowych przy Gimnazjum Nr 16 i SP Nr43 -
etap dot. budowy budynku zaplecza socjalno-
sanitarnego dla Gimnazjum Nr 16 wraz z
infrastruktur orza aktualizacj uzgodnie,
przedmiarw robt, kosztorysw inwestorskich.
188/IR/12 2012-08-16 ARTUR BRONISZ BRONISZ LAND DESIGN 0,00
Aneks nr 1 przeduzajcy termin opracowania
wydzielenia i aktualizacji projektu budowlano-
wykonawczego zespou urzdze sportowych
przy Gimnazjum nr 16
1251 2012-05-23 264/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ARNIKA 36 720,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1252 2012-05-23 283/ZSS/12 2012-05-07 ORODEK MEDYCZNY DMP 34 890,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1253 2012-05-23 184/KL/12 2012-05-14
PARAFIA RZYM.-KAT. PW. TRJCY
PRZENAJWITSZEJ
6 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Trjcy Przenajwitszej -
"III Parafialny Festyn Rodzinny"
139
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1254 2012-05-23 31/KP/12 2012-04-23
FUNDACJA DEO ET PATRIAE IM.
MIECZYSAWA A. KRPCA OP
9 930,00
Wsppraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji III miedyznarodowzch Spotka
uczniw w Lublinie - Stolicy Nauki i Kultury.
1255 2012-05-23 49/IR/12 2012-03-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 382 628,40
o przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. ( zasilenie rezerwowe) stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej
203/IR/12 2012-10-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 1 zmieniajcy form zabezpieczenia
roszcze na weksel in blanco wraz z deklaracj
wekslow dot budowy stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej w Lublinie (zasilanie rezerwowe)
17/IR/14 2014-02-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PDE (
zasilenie rezerwowe) aneks nr 2 do umowy
358651 dot.stadionu miejskiego zmiana mocy
przyczeniowej
1256 2012-05-23 319/ZSS/12 2012-05-21 ZAKAD OPTYCZNY SAWOMIR WRZOS 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
1257 2012-05-23 39/O/12 2012-05-09 SGS EKO-PROJEKT SP. Z O.O. 162 282,51
Sporzdzenie akustycznej mapy Lublina w
granicach administracyjnych miasta.
1258 2012-05-23 84/SOI/12 2012-04-26 FUNDACJA SKARBOWOCI IM. JANA PAWA II 0,00 aneks do umowy nr 42/SOI/12
1259 2012-05-23 268/ZSS/12 2012-05-07
WOJEWDZKI ORODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
20 310,00
Programy zdrowotne dla mieszkacw Lublina w
2012 r.
1260 2012-05-23 251/ZSS/12 2012-04-27 BEST CENTRUM JZYKOWE 0,00 Aneks do Programu "Rodzina Trzy Plus"
212/ZSS/12 2012-03-05 BEST CENTRUM JZYKOWE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1261 2012-05-23 46/IR/12 2012-03-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 66 188,76
Opata przyczeniowa do sieci dystrybucji PGE
instalacji odbiorczej (zasilanie podstawowe)
stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej.
205/IR/12 2012-10-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks nr 1 zmieniajcy form zabezpieczenia na
weksel in blanco dot budowy stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie
(zasilanie podstawowe)
16/IR/14 2014-02-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PDE (
zasilenie podstawowe) stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej aneks nr.2 do umowy 358650 z
dnia 26.03.2012 zmieniajcy moc
przyczeniow
1262 2012-05-24 217/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umow nr 217/ZSS/12 z dn.
25-04-2012 r. - zajcia sportowe z pywania.
140
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
335/ZSS/12 2012-05-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 217/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r.- zajcia sportowe.
343/ZSS/12 2012-06-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 2 z dn. 21-06-2012 r. do umowy Nr
217/ZSS/12 z dn. 25-04-2012 r.
416/ZSS/12 2012-10-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 217/ZSS/12 z dn. 25-
04-2012 r. dotyczcej prowadzenia zaj
sportowych z pywania (zmiana harmonogramu
realizacji zaj).
1263 2012-05-24 28/GK/12 2012-05-18 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 85 900,00
Zaoenie zieleni, wybudowanie pergoli i monta
elementw maej architektury ogrodowej na
skwerze przy ul. Jesiennej.
36/GK/12 2012-06-25 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Aneks zmieniajcy termin umowny dla umowy
dotyczcej zaoenia zieleni na skwerze przy ul.
Jesiennej w Lublinie.
10/GK/13 2013-03-21 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 85 900,00
Porozumienie odnonie praw i obowizkw w
zakresie nasadze 4 gatunkw rolin na skwerze
przy ul.Jesiennej
1264 2012-05-24 240/ZSS/12 2012-04-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 0,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1265 2012-05-24 27/GK/12 2012-04-27
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
52 471,80 Remont oraz monta awek parkowych.
1266 2012-05-24 234/KL/12 2012-04-16
STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTW ROUTE
18
10 000,00
Porozumienie o wsppracy w zakresie
organizacji wydarzenia kulturalnego - "Motoserce
2012"
1267 2012-05-24 318/ZSS/12 2012-05-21
PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA"
I.CZECHOWSKA, A.SAAGA S.C.
0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
1268 2012-05-24 124/ZSS/12 2012-05-08 "CEPROZ" KRZYWICKA LILIANA 1 700,00
Opracowanie szczegowego programu i
przeprowadzenie szkolenia dla sdziw i
prokuratorw z terenu miasta Lublin w zakresie
przeciwdziaania przemocy w rodzinie
1269 2012-05-24 8/BM/12 2012-04-02 PAWE KIESZKO 3 600,00
Zuycie energii elektrycznej w punkcie
kamerowym - ul. Rynek 5.
1270 2012-05-24 239/ZSS/12 2012-04-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TRZYDZIESTKA PRZY SP 30
0,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
141
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1271 2012-05-24 9/BM/12 2012-04-02 IRENA KOWALEWSKA 0,00
Zuycie energii elektrycznej na potrzeby punktu
kamerowego - ul. Lubartowska 19.
1272 2012-05-24 12/IT/12 2012-04-27 ELKOMTEL MIROSAW SOTYS 35 304,00
Serwis pogwarancyjny Systemu Obsugi
Gosowa.
1273 2012-05-24 77/IR/12 2012-05-11 "TEHAND" SPKA Z O.O. 24 858 999,99
budowa budynku Szkoy Podstawowej z
oddziaami przedszkolnymi wraz z
zagospodarowaniem, urzdzeniem i uzbrojeniem
terenu w dzielnicy Sawin w Lublinie - etap I
1274 2012-05-24 13/IT/12 2012-04-25 PROJ-NET JAROSAW BUCZEK 0,00
Aneks do umowy (zmiana terminu wykonania
czynnoci okrelonych w 1 ust.1 na 75 dni)
5/IT/12 2012-03-12 PROJ-NET JAROSAW BUCZEK 28 782,00
- Wykonanie dokumentacji przetargowej w
formie programu funkcjonalno-uytkowego dla
rozbudowy miejskiej siei szerokopasmowej oraz
systemu monitoringu w zakresie: opracowanie
wymaga i dokumentacji przetargowej
dotyczcej budowy 16 punktw monitoringu
wizyjnego wraz z uzgodnieniami, podczenia do
miejskiej sieci szerokopasmowej 10 obiektw
wskazanych, rozbudow urzdze oraz
stanowisk do centrum monitoringu; -
uczestnictwo w pracach komisji przetargowej; -
penienie funkcji inspektora nadzoru podczas
inwestycji.
1275 2012-05-24 216/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umow Nr 216/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r. - zajcia sportowe z piki nonej.
374/ZSS/12 2012-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 216/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r. - zajcia sportowe z piki nonej.
1276 2012-05-24 40/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA BARTOMIEJCZYK 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
502/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA BARTOMIEJCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 40/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
1277 2012-05-24 155/OR/12 2012-05-21 SALUS FURNICO S.C. 25 180,56 krzesa
142
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1278 2012-05-24 317/ZSS/12 2012-05-21 "KRZY" KRZYSZTOF ADAMUS 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
1279 2012-05-24 320/ZSS/12 2012-05-21 CIELAK GRAYNA "COUNTRY" 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
1280 2012-05-24 134/ZSS/12 2012-04-30 BOGUSAW BYRSKI PROJEKT KULTURA 3 700,00
przeprowadzenie imprezy z okazji Dnia Dziecka
dla podopiecznych wietlic opiekuczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych z terenu
miasta Lubllina
1281 2012-05-25 15/FE/12 2012-05-21 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 1 000 000,00
Umowa nr 151 o udzielenie dotacji celowej z
budetu pastwa w 2012 roku na zadanie pn.
"Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269 L w
Lubinie, odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej
w Lublinie o dugoci 1855 mb" realizowane w
ramach "Narodowego programu przebudowy
drg lokalnych - Etap II Bezpieczestwo -
Dostpno - Rozwj".
50/FE/12 2012-12-11 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI -181 778,00
Aneks nr 1 do Umowa nr 151 o udzielenie dotacji
celowej z budetu pastwa w 2012 roku na
zadanie pn. "Remont odcinka drogi powiatowej
nr 2269 L w Lubinie, odcinki ulic Zemborzyckiej i
Osmolickiej w Lublinie o dugoci 1855 mb"
realizowane w ramach "Narodowego programu
przebudowy drg lokalnych - Etap II
Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj".
1282 2012-05-25 17/GD/12 2012-05-16 MARTA JASTRZBSKA 2 400,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaki nr 34 stanowicej ulic
Dymowskiego oraz dziaki nr 38/2 stanowicej
ulic Doliskiwego (obr.42, ark.13).
1283 2012-05-25 245/ZSS/12 2012-04-27 FUNDACJA "RAZEM" 0,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1284 2012-05-25 241/ZSS/12 2012-04-27
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SP 30
0,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1285 2012-05-25 240/KL/12 2012-05-08 PAWE MURAWSKI 2 000,00
prezentacja autorskiej prelekcji nt historii
wykorzystania rowerw przez wojsko i policj w
okresie II RP ...
1286 2012-05-25 247/ZSS/12 2012-04-27
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. W.
STANISAWA BISKUPA I MCZENNIKA
12 500,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
143
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1287 2012-05-25 18/GD/12 2012-05-16
USUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
MARIAN NYKIEL
2 500,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaki nr 128/2 pooonej przy
ul.Dolna Panny Marii (obr.34, ark.7)
1288 2012-05-25 94/GM/12 2012-05-15 PIOTR AK 2 460,00 wycena nieruchomoci ul. Onyksowa 8
1289 2012-05-25 95/GM/12 2012-05-11
NARODOWY BANK POLSKI ODDZIA
OKRGOWY W LUBLINIE
0,00
Nieodpatne przekazanie Gminie Lublin przez
NBP w Lublinie kanalizacji deszczowej pooonej
w ul. Chopina.
1290 2012-05-25 12/BM/12 2012-05-16 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 725,76
Odbir odpadw z posesji - ul. Guska 138 A
Lublin (OSP).
1291 2012-05-25 62/ST/12 2012-04-27
TOWARZYSTWO SPORTOWO-TURYSTYCZNE
"SOKOLIK" W LUBLINIE
6 000,00 upowszechnianie TST Sokolik
1292 2012-05-25 8/PN/12 2012-05-22
"OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAY
BUDOWLANE" SPKA Z O.O.
5 950,00
usuga cateringowa w ramach projektu Marka
EkoLublin Akcja "Spotkajmy sie w schronisku"
27.05.12 oraz Akcja "EkoPiknik" 24.06.12
1293 2012-05-25 93/SOI/12 2012-05-11 MARCIN SZPAK 7 700,00 Wykonanie koncertu zespou Carrion
1294 2012-05-25 90/GM/12 2012-05-07
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
984,00
okazanie granic nieruchomoci dzierawcy
"Nova" al. Racawickie - Nowy Plac Targowy
1295 2012-05-25 90/SOI/12 2012-05-08 PAWE TYPIAK 1 000,00
Prowadzenie imprezy promocyjnej Koncertu
Prezydenckiego
1296 2012-05-25 73/IR/12 2012-04-27 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 2 754 585,00
porozumienie midzy MOSiR Lublin a Gmin
Lublin na refakturowanie wykonawstwa zadania
inwestycyjnego " Rozbudowa infrastruktury
turystycznej na Sonecznym Wrotkowie"
1297 2012-05-25 156/OR/12 2012-05-21 P.H.U. MORS KRZYSZTOF MIROSAW 5 025,49 mycie samochodw
1298 2012-05-25 255/ZSS/12 2012-05-11
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
0,00
Aneks do umowy nr 117/ZSS/12 z dn.
10.04.2012 - zajcia sportowe.
117/ZSS/12 2012-04-10
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
4 400,00
Dotacja zgodnie z umow nr 117/ZSS/12 -
zajcia taneczne..
1299 2012-05-25 299/ZSS/12 2012-05-18 TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 16 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 64 uczestnikw
1300 2012-05-25 98/SOI/12 2012-05-16 STUDIO 66 RENATA NICIOR 4 920,00 Obsuga multimedialna Koncertu Prezydenckiego
144
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1301 2012-05-25 14/FE/12 2012-04-24
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy Nr
2011/0079/0491/SubA/DIS/S na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespou
krytych pywalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w
Lublinie" ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
36/FE/11 2011-10-06
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
131 293 600,00
Umowa na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa zespou krytych
pywalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie"
ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach "Programu inwestycji o szczeglnym
znaczeniu dla sportu na rok 2011".
1302 2012-05-28 2/KD/12 2012-05-10
"GULIVER" BIURO USUGOWO-HANDLOWE
JOLANTA KIDAJ
14 280,00
Wyjazd sobotnio-niedzielny do Biaowiey w
dniach 2-3.06.2012 r. dla pracownikw Urzdu
Miasta Lublin
1303 2012-05-28 78/IR/12 2012-05-28
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WJCIK
3 944,23
Remont pomieszczenia sekretariatu w Wydziale
Ochrony rodowiska Urzdu Miasta Lublin w
budynku, przy ul. Zana 38 w Lublinie.
1304 2012-05-28 310/ZSS/12 2012-05-15
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWO-
KONFERENCYJNY MAZUR-SYRENKA SP. Z O.
O.
4 590,00
Organizacja szkolenia dla czonkw KRPA tj.
zapewnienie wyywienia, noclegw i sali
konferencyjnej.
1305 2012-05-28 249/ZSS/12 2012-04-30
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
5 000,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1306 2012-05-28 17/FE/12 2012-05-21
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
18 705 000,00
Umowa o dofinansowanie przedsiwzicia pn.
"Termomodernizacja owiatowych obiektw
uytecznoci publicznej - etap II" w formie dotacji
ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej.
3/FE/13 2012-12-12
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-7 324 236,77
Aneks do umowy dotacji o dofinansowanie
przedsiwzicia pn. "Termomodernizacja
owiatowych obiektw uytecznoci publicznej -
etap II" ze rodkw Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
1307 2012-05-28 18/FE/12 2012-05-21
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
18 705 000,00
Umowa o dofinansowanie przedsiwzicia pn.
"Termomodernizacja owiatowych obiektw
uytecznoci publicznej - etap II" w formie
poyczki ze rodkw Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
145
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
4/FE/13 2012-12-12
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-7 324 236,77
Aneks do umowy poyczki o dofinansowanie
realizacji przedsiwzicia pn.
"Termomodernizacja owiatowych obiektw
uytecznoci publicznej - etap II" ze rodkw
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej.
1308 2012-05-28 315/ZSS/12 2012-05-22
BON APPETIT S.C. ROBERT ADAMCZEWSKI,
WOJCIECH CZECHOWSKI
0,00 Porozumienie Program" Rodzina Trzy Plus"
1309 2012-05-28 242/ZSS/12 2012-04-30 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 25 000,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1310 2012-05-28 312/ZSS?12 2012-05-15 BAEJ GAWROSKI 2 400,00
Opracowanie autorkiego planu szkolenia dla
czonkw KRPA oraz jego przeprowadzenie
1311 2012-05-28 311/ZSS/12 2012-05-15 USUGI TRANSPORTOWE GORZEL GABRIEL 1 760,00
Przewz czonkw Komisji Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na szkolenie do
miejscowosci Kruty woj. Warmisko Mazurskie
1312 2012-05-28 302/ZSS/12 2012-05-18
MIEJSKIE TOWARZYSTWO PYWACKIE
LUBLINIANKA
8 000,00
Realizacja letniego obozu (kolonii) z
profesjonalnym programem profilaktycznym dla
dzieci i modziey
1313 2012-05-28 40/KP/12 2012-04-30
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
200,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji konferencji naukowej pt. "Bdc
przedsibiorc pozosta czowiekiem - Spoeczna
Odpowiedzialno Przedsibiorstw", ktra
odbdzie si w dniu 11 maja 2012 roku w
Lublinie.
1314 2012-05-28 154/OR/12 2012-05-10 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00 zwikszenie wartoci umowy
31/OR/12 2012-01-16 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 41 060,10
ochrona fizyczna obiektu UM w Lublinie przy ul.
Podwale 3a
1315 2012-05-28 83/SOI/12 2012-04-26 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 0,00 aneks do umowy 34/SOI/12
1316 2012-05-28 16/FE/12 2012-05-21
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTW
TRANSPORTOWYCH
542 526 139,45
Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa
drogi dojazdowej do wza drogowego
"Dbrowica" obwodnicy miasta Lublin w cigu
drg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od
skrzyowania al.Solidarnoci z al. Warszawsk do
granic miasta)" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007 -
2013.
146
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
41/FE/12 2012-10-30
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTW
TRANSPORTOWYCH
-156 287 578,99
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Budowa drogi dojazdowej do wza drogowego
"Dbrowica" obwodnicy miasta Lublin w cigu
drg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od
skrzyowania al.Solidarnoci z al. Warszawsk do
granic miasta)" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007 -
2013.
30/FE/13 2013-07-12
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTW
TRANSPORTOWYCH
0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Budowa drogi dojazdowej do wza drogowego
"Dbrowica" obwodnicy miasta Lublin w cigu
drg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od
skrzyowania al.Solidarnoci z al. Warszawsk do
granic miasta)" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007 -
2013.
1317 2012-05-29 248/ZSS/12 2012-04-30
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
10 000,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1318 2012-05-29 242/KL/12 2012-05-17 MIROSAW FELDGEBEL 2 000,00
wykonanie koncertu w dn. 20.05.2012 w ramach
cyklu Harmonie Starego Miasta
1319 2012-05-29 255/KL/12 2012-05-23
STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
123,00
licencja na publiczne wykonanie utworw
podczas Majwki z Wglinem Poudniowym w
dniu 20.05.2012 przy Zespole Szk nr 7 przy ul.
Roztocze 14
1320 2012-05-29 96/SOI/12 2012-05-10 BLUE VINE ANETA KODA 31 980,00
usuga pozyskania 10 przedsibiorcw
zagranicznych, zainteresowanych ulokowaniem
kapitau na terenie Lublina lub nawizaniem
wsppracy gospodarczej z lubelskimi firmami,
ktrych profil dziaalnoci umieszczony jest w
Katalogu Firm 2012. Pozyskani przedsibiorcy
zagraniczni wezm udzia w Forum Inwestycyjno-
Gospodarczym LUB-INVEST 2012,
organizowanym w Lublinie w dniach 20-
22.06.2012 r.
1321 2012-05-29 80/IR/12 2012-05-07
USUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KDZIERSKI
9 840,00
Sprawowanie kompleksowego nadzoru
autorskiego podczas realizacji zadania
inwestycyjnego zwizanego z remontem
budynku, przy ul. Podwale 3 w Lublinie.
147
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1322 2012-05-29 244/KL/12 2012-05-17 MAREK NIEWIEDZIA 2 000,00
wykonanie koncertu w dn. 20.05.2012 w ramach
cyklu Harmonie Starego Miasta
1323 2012-05-29 247/KL/12 2012-05-22 MAGORZATA NOWAK 800,00
osobiste uczestnictwo w pracach jury w
Konkursie Chrw Szkolnych Miasta Lublin Cor
Cantans 2012 w dniu 26.05.2012
1324 2012-05-29 248/KL/12 2012-05-22 BARBARA PAZUR 800,00
prace w jury Konkursu Chrw Szkolnych M.
Lublin Cor Cantans w charakterze niezaleenego
jurora, ocena merytoryczna wystpw chrw i
wyonienie laureat
1325 2012-05-29 68/IR/12 2012-04-17
EL-MAR FIRMA USUGOWO-HANDLOWA
MARTA KRZYANOWSKA
14 637,39
Remont instalacji odgromowej w obku nr 8
przy ul.Nakowskich 102 w Lublinie
1326 2012-05-29 243/ZSS/12 2012-04-30
STOWARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I
MODZIEY CON AMORE
25 000,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1327 2012-05-29 241/KL/12 2012-05-17 SOS SZTUKI SYLWIA PIOTROWICZ 3 000,00
Usuga promujca Miasto Lublin podczas
wydarzenia "Noc Muzew i Galerii" w Lubline w
dn. 19.05.2012
1328 2012-05-29 83/IR/12 2012-04-27
AKADEMICKI ORODEK NAUKOWO
TECHNICZNY "AON-T" Z.KABACISKI,
0,00
aneks nr 1 przesunicie terminu wykonania
raportu oddziaywania na rodowisko dot.
stadionu miejskiego w Lublinie
48/IR/12 2012-03-05
AKADEMICKI ORODEK NAUKOWO
TECHNICZNY "AON-T" Z.KABACISKI,
25 830,00
Opracowanie raportu oddziaywania na
srodowisko dot budowy stadionu miejskiego w
Lublinie
1329 2012-05-29 118/ST/12 2012-05-10
ROBOTNICZA SPODZIELNIA MIESZKANIOWA
"MOTOR"
12 000,00
Robotnicza Spdzielnia Mieszkaniowa zakup
usug utrzymanie obiektw osiedlowych Srodki
pomocowe rady dzielnicy Tatary boiska
os.Przyjani
1330 2012-05-29 170/KL/12 2012-05-14
STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHRU
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
7 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
na rzecz Chru Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego - ciana Wschodnia :
Bogosawionemu Janowi Pawowi II - in
Memoriam
1331 2012-05-29 243/KL/12 2012-05-17 ANNA MIKOAJCZYK 2 000,00
wykonanie koncertu w dn. 20.05.2012 w ramach
cyklu Harmonie Starego Miasta
1332 2012-05-29 332/ZSS/12 2012-05-15
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
"BYSTRZYCA"
81,98
Korzystanie z hali MOSiR w dniu 2 czerwca 2012
r.
148
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1333 2012-05-30 305/ZSS/12 2012-05-28
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
4 000,00
Organizacja obozu z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 25 dzieci i modziey
1334 2012-05-30 94/SOI/12 2012-04-20
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
"INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPKA Z
OGRANI
18 450,00
Opracowanie projektu, wykonanie i
zamontowanie tablicy pomitkowej w ramach
projektu Piwnica pod Fortun
1335 2012-05-30 301/ZSS/12 2012-05-16 FUNDACJA SZCZLIWE DZIECISTWO 6 000,00
Prowadzenie przez rne podmioty obozw
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i modziey
1336 2012-05-30 73/SOI/12 2012-04-02 JACEK SCHERER 3 076,93
wykonania prezentacji multimedialnej na
potrzeby promocji obiektu Piwnicy pod Fortun w
ramach realizacji projektu ?Renowacja
renesansowej Piwnicy pod Fortun w Lublinie
poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiza
multimedialnych?
1337 2012-05-30 306/ZSS/12 2012-05-21
FUNDACJA DZIAA EDUKACYJNO-
SPOECZNYCH "OD NOWA"
4 750,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 19 uczestnikw
362/ZSS/12 2012-07-16
FUNDACJA DZIAA EDUKACYJNO-
SPOECZNYCH "OD NOWA"
0,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 19 uczestnikw (zmiana
lokalizacji obozu).
1338 2012-05-30 119/ST/12 2012-05-14 NSZZ SOLIDARNO 15 000,00 Bieg Solidarnoci XX Lipiec 80
1339 2012-05-31 253/KL/12 2012-05-23 MIECZYSAW IWANOWSKI 700,00
obsuga techniczno - organizacyjna (obsuga
szatni, przygotowanie sceny i zaplecza,
sprztanie garderb, sali, schodw, szatni, foyer)
Koncertu Galowego Konkursu Chrw Szkolnych
Miasta Lublin Cor Cantans
1340 2012-05-31 250/KL/12 2012-05-22 PIOTR CHILIMONIUK 1 100,00
wystp w charakterze akompaniatora podczas
przesucha konkursu Chrw Szkolnych Miasta
Lublin Cor Cantans i koncertu galowego
1341 2012-05-31 158/OR/12 2012-05-24 UKASZ STASIAK 7 200,00
konfiguracja stacji roboczych pod systemy
dziedzinowe KSAT, MDOk, GIS oraz
przygotowanie do systemu AD
1342 2012-05-31 254/KL/12 2012-05-24
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
2 118,06
wynajem sali koncertowej w celu
przeprowadzenia Koncertu Galowego Konkursu
Chrw Szkolnych Miasta Lublin Cor Cantans
2012 w dniu 30 maja 2012 r. w godzinach 17.00
- 18.30
149
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1343 2012-05-31 252/KL/12 2012-05-23 MARCIN SUPERCZYSKI 600,00
prowadzenie Koncertu Galowego KOnkursu
Chrw Szkolnych Miasta Lublin Cor Cantans
2012 w dniu 30.05.2012
1344 2012-05-31 76/IR/12 2012-04-27 TOKBUD TOMASZ KARA 807 574,16
remont elewacji i docieplenie cian
zewntrznych oraz remont pomieszcze
budynkw Zespou Piesni i Taca "Lublin"
im.Wandy Kaniorowej przy ul. 1 Armii Wojska
Polskiego 3 w Lublinie - inwestycja prowadzona
pod nazw: Przebudowa ulic: 3-go Maja i
Radziwiowskiej
1345 2012-05-31 246/KL/12 2012-05-21 KRZYSZTOF BARCZAK 1 000,00
koordynacja organizacji Iv Parafialnego Festynu
Rodzinnego "Rodzinalia 2012"
1346 2012-05-31 245/KL/12 2012-05-18
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZCIA NMP
0,00
porozumienie dotyczce organizacji imprezy
kulturalnej IV Parafialny Festyn Rodzinny
"Rodzinalia 2012"
266/KL/12 2012-06-01
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZCIA NMP
0,00
aneks do porozumienia 245/KL/12 z dnia
18.05.2012 dotyczcego organizacji IV
Parafialnego Festynu Rodzinnego "Rodzinalia
2012"
1347 2012-06-01 3/MKZ/12 2012-05-24
ADM "RDMIECIE" SPKA Z
OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI
60 854,00
Remont elewacji frontowej, balkonw, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej cian
fundamentowych wymiany drzwi do klatki
schodowej i piwnicy Narutowicza 14
18/MKZ/12 2012-10-02
ADM "RDMIECIE" SPKA Z
OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI
56 172,00 ZMANA KWOTY UMOWY.
1348 2012-06-01 99/SOI/12 2012-05-16
MANDRAGORA IZABELA KOZOWSKA-
DECHNIK
3 690,00
Wsppraca w celu promocji miasta poprzez
zorganizowanie inscenizacji lubu ydowskiego
1349 2012-06-01 2/MKZ/12 2012-05-24 KLASZTOR OO. DOMINIKANW 246 250,00
Konserwacja obrazw olejnych w kaplicy
Tyszkiewiczw,konserwacja wybranych zabytkw
ruchomych wyposaenia kocioa i klasztoru
17/MKZ/12 2012-10-02 KLASZTOR OO. DOMINIKANW 0,00
Zmiana umowy w zakresie prac konserwacyjn
ych i prac budowlanych bazyliki.
1350 2012-06-01 7/MKZ/12 2012-05-24 KOCI REKTORALNY N.M.P. ZWYCISKIEJ 140 000,00
wykonanie prac konserwatorsko-
restauratorskich wewntrznych murw wiey
kocioa wraz z uzupenieniem tynkw i okadzin
architektonicznych kociola NMP Zwyciskiej
Narutowicza 6
150
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1351 2012-06-01 14/MKZ/12 2012-05-24 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewntrznej i wewntrznej
wymiana balkonw dziedzica,posadzki sieni
remont klatki i kominw kowalska 9
16/MKZ/12 2012-06-15 EDAX MOJSKI MARIUSZ 0,00 Zmiana osoby w umowie
20/MKZ/12 2012-10-02 EDAX MOJSKI MARIUSZ 72 720,00 Zwikszenie rodkw finansowych na Kowalska 9
27/MKZ/12 2012-11-05 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewntrznej i wewntrznej
wymiana balkonw dziedzica,posadzki sieni
remont klatki i kominw kowalska 9
1352 2012-06-01 9/MKZ/12 2012-05-24 ZGROMADZENIE SISTR URSZULANEK UR 8 435,00
Prace przy portalu wewntrznym w zespole
klasztornym sistr Brygidek Narutowicza 8-10
1353 2012-06-01 1/MKZ/12 2012-05-24 KOCI REKTORALNY P.W. W. DUCHA 85 622,00
Wykonanie penej konserwacji i restauracji
sztukaterii ciennych w nawie gwnej
,konserwacji technicznej i restauracji dekoracji
ciennych,konserwacji technicznej i restauracji
zabytkowych wypraw w nawie gwnej kocioa
1354 2012-06-01 6/MKZ/12 2012-05-24
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. W.
MIKOAJA
85 289,00
Wykonanie cyklu prac konserwatorsko-
sztukatorskim nawy gwnej i restauracji
sztukaterii ciany poudniowej i wschodniej
kocioa w. Mikoaja Biskupa
1355 2012-06-01 12/MKZ/12 2012-05-24
WILLA ZAMOJSKA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
14 000,00
Wykonanie bada architektonicznyczno-
konserwatorskich Archidiakoska 1
1356 2012-06-01 45/KP/12 2012-05-10
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE STUDENTW
PRAWA ELSA POLAND
400,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Konferencji naukowej pt " Nie daj si
zapa w sie" w dn. 21-03.05.2012
1357 2012-06-01 100/SOI/12 2012-05-17 JACEK SCHERER 360,00
Wykonanie zdj reportaowych inscenizacji
lubu ydowskiego
1358 2012-06-01 137/ZSS/12 2012-05-21 ROBERT SZYMASKI 250,00 obsuga techniczna II Turnieju ...
1359 2012-06-01 8/MKZ/12 2012-05-24 KRZYSZTOF MADEJSKI 10 820,00
dofinansowanie prac konserwatorsko -
restauratorskich przy detalach kamieniarskich
Kamienicy Rynek 6
1360 2012-06-01 123/ST/12 2012-05-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
3 000,00
Festyn z okazji Dnia Dziecka - dzielnica Czuby
Poudniowe
1361 2012-06-01 50/KP/12 2012-05-28 KAMILA KRZYANOWSKA 1 500,00
Wykonanie czynnoci w ramach projektu
NaprawmyTo.
151
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1362 2012-06-01 10/MKZ/12 2012-05-24
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W.W.URSZULI LEDCHOWSKIEJ
93 088,00
podbicie cian fundamentowych; izolacja
pozioma i pionowa , wymiana stropw
drewnianych na elbetowe,wymiana wiby
dachowej i stolarki okiennej
1363 2012-06-01 124/ST/12 2012-05-28
STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO -
ULOWY LUBLIN
469 983,00
promocja miasta poprzez sport- turnieje, mecze,
zawody ylowe
1364 2012-06-01 138/ZSS/12 2012-05-21 KRZYSZTOF PASZCZYK 250,00 obsuga techniczna II Turnieju...
1365 2012-06-01 4/MKZ/12 2012-05-24
TEWA-TERMICO SP. Z O. O. WAKSMAN -
LUBLIN
46 600,00
Wykonanie bada architektonicznych, eykonanie
bada sondaowych na wystpowanie
polichromii ciennych i ekspertyzy Grodzka 17
1366 2012-06-01 11/MKZ/12 2012-05-24 ANDRZEJ JAROCKI 2 299,00
Wykonanie stolarki okiennej w kamienicy Rynek
5
21/MKZ/12 2012-10-02 ANDRZEJ JAROCKI 1 863,00
Zwikszenie rodkw finansowych kamienica
Rynek 5
1367 2012-06-01 13/MKZ/12 2012-05-24
WILLA ZAMOJSKA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
6 250,00
Wykonanie programu bada architektoniczno-
konserwatorskich kamienicy Rybna 5
1368 2012-06-01 94/IR/12 2012-05-29
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 5 z dnia 31.05.2012 r. do umowy
sprzeday energii elektrycznej Nr 1/GML/2011
(84/IR/11) z dnia 22 lipca 2011 r.
1369 2012-06-01 5/MKZ/12 2012-05-24
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
91 000,00
dofinansowanie nakadw na wykonanie izolacji
fundamentw i cian piwnicznych Paacu
Biskupiego
19/MKZ/12 2012-10-10
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
55 854,00
Aneks. Zwikszenie rodkw finansowych na
izolacj fundamentw Paacu Biskupiegop
1370 2012-06-04 113/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
800,00 organizacja imrez turystyczno krajoznawczych
1371 2012-06-04 108/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
1 200,00 organizacja imprez turystycznych
1372 2012-06-04 330/ZSS/12 2012-05-23
KLUBPOKSIGARNIA MABOOKTA DOROTA
POLESZAK
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1373 2012-06-04 327/ZSS/12 2012-05-28 LOGOPEDA MONIKA USZCZUK 0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1374 2012-06-04 107/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
1 100,00 Organizacja imprez turystycznych
152
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1375 2012-06-04 221/ZSS/12 2012-05-21 RAFA KALINOWSKI 300,00
Sdziowanie meczw piki nonej podczas II
Turnieju profilaktyczno - sportowego ....
1376 2012-06-04 112/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
1 400,00 organizacja imprez turystyczno krajoznawczych
1377 2012-06-04 256/ZSS/12 2012-05-18 POLIMEDIA SP. Z O. O. 12 300,00
Udzia Reprezentacji Artystw Polskich w
imprezie pod nazw "II Turniej profilaktyczno-
sportowy o Puchar Prezydenta Miasta Lublin"
1378 2012-06-04 257/ZSS/12 2012-05-07
AGENCJA ARTYSTYCZNA "SCENA" KAMILA
SIERADZKA
0,00
koncert zespou 100% w ramach imprezy
estradowej pod hasem "NIEA 2012"
1379 2012-06-04 313/ZSS/12 2012-05-17 STEFAN FRIEDMANN 4 500,00
Przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie
imprezy pod hasem "II Turniej profilaktyczno -
sportowy o Puchar Prezydenta Miasta Lublin" w
dniu 2 czerwca 2012 r. w Hali MOSiR w Lublinie
1380 2012-06-04 328/ZSS/12 2012-05-25
CTRL USUGI INFORMATYCZNE MACIEJ
WOKO
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1381 2012-06-04 329/ZSS/12 2012-05-25 FRENO BENEDYKT GAZI 0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1382 2012-06-04 111/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
600,00 organizacja imprez turystycznych
1383 2012-06-04 220/ZSS/12 2012-05-21 KAMIL NARECKI 300,00
Sedziowanie meczw podczas II Turnieju
profialktyczno - sportowego ...
1384 2012-06-04 336/ZSS/12 2012-05-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1385 2012-06-05 81/IR/12 2012-05-17
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
4 400,00
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob?t budowlanych na przebudow
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej w
Lublinie wraz z odprowadzeniem wd
deszczowych do rzeki Czerniejwki
1386 2012-06-05 125/ST/12 2012-05-25 LUBELSKI KLUB SZACHOWY 10 000,00 Cykl imprez szachowych
1387 2012-06-05 38/KP/12 2012-04-27 AUTOMOBILKLUB LUBELSKI 900,00
Wsppraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji Rajdu Paskiego Pojazdw
Zabytkowych na trasie Lublin - Lww, w dn. 3-
4.05.2012.
1388 2012-06-05 12/PN/12 2012-05-21 VIKTOR SVINTSITSKYY 1 000,00
Umowa zlecenie na wykonywanie tumacze na
stron interentow Kongresu Inicjatyw Europy
Wschodniej w ramach projektu "Lublin i
Rzeszw-wspraca i wykorzytsanie szans
rozwojowych"
153
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1389 2012-06-05 101/GM/12 2012-05-30
"M I M" SPKA CYWILNA KOSUT
WODZIMIERZ, KOSUT MAGORZATA
0,00
Dzierawa - ul. Wyynna - pawilon handlowy - cz.
dz. nr 42/3 (obr. 27, ark. 4)
1390 2012-06-05 100/GM/12 2012-05-14 NOVA SP.J. 0,00
Dzierawa - Al. Tysiclecia - parking do obsugi
hali NOVA - dz. nr 48/13, cz. dz. nr 48/12, cz. dz.
nr 48/1 (obr. 7, ark. 4)
1391 2012-06-05 121/ST/12 2012-05-10 LANG TEAM 31 000,00
Skandnia Maraton Lang Team - promocja
27.05.2012 r.
1392 2012-06-05 85/IR/12 2012-05-24
USUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
KATARZYNA KALINOWSKA
29 965,08
Przebudowa pomieszcze na egzotarium w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierzt w Lublinie,
ul. Metalurgiczna 5.
1393 2012-06-05 75/IR/12 2012-04-30
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WJCIK
68 012,79
wykonanie remontu pomieszcze w czci
administracyjnej w budynku Lubelskiego
Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie, ul.
Magnoliowa 8- na potrzeby poradni
1394 2012-06-05 307/ZSS/12 2012-05-21 STOWARZYSZENIE "SKAUT" 20 000,00
Organizacja 2 turnusw obozu letniego z
profesjonalnym programem profilaktycznym dla
cznie 80 uczestnikw
1395 2012-06-05 99/GM/12 2012-05-31
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Dzierawa - ul. Skadowa 24 - dziaalno
statutowa Spki - dz. nr 184/2 (obr. 2, ark. 2)
1396 2012-06-05 14/PN/12 2012-06-05
DWORBAR S.C. P,J,A SONCZEWSCY-
RESTAURACJA ,,ULICE MIASTA''
1 140,00
USUGA CATERINGOWA W RAMACH PROJEKTU
"LUBLIN I RZESZW..." - KONFERENCJA
PRASOWA
1397 2012-06-06 137/KL/12 2012-05-24
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAU
KORONNEGO
7 000,00
Miasto Kultury - Orkiestra Trybunau Koronnego
swojemu miastu
1398 2012-06-06 325/ZSS/12 2012-05-31
--ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDRO
5 000,00
realizacja programu wpierajacego dla osb
eksperymentujcych (FreD goes net)
1399 2012-06-06 62/IR/12 2012-04-26 PAWE TIEPOW-PRACOWNIA PROJEKTOWA 20 295,00
Aktualizacja przedmiarw robt oraz
kosztorysw inwestorskich dot dokumentacji
projektowej na budow zespou pywalni przy Al.
Zygmuntowskich 4 i 6 w Lublinie
1400 2012-06-06 326/ZSS/12 2012-05-31
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
165 000,00
Prowadzenie centrum integracji spoecznej dla
mieszkacw Miasta Lublin, w szczeglnoci dla
osb uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
154
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
359/ZSS/12 2012-07-13
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
0,00
Aneks Nr 1 do umowy dotyczcej prowadzenia
centrum integracji spoecznej dla mieszkacw
Miasta Lublin, w szczeglnoci dla osb
uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
376/ZSS/12 2012-09-19
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
0,00
Aneks Nr 2 do umowy dotyczcej prowadzenia
centrum integracji spoecznej dla mieszkacw
Miasta Lublin, w szczeglnoci dla osb
uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
427/ZSS/12 2012-10-22
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
0,00
Aneks Nr 3 do umowy dotyczcej prowadzenia
centrum integracji spoecznej dla mieszkacw
Miasta Lublin, w szczeglnoci dla osb
uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
466/ZSS/12 2012-12-28
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
300 000,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 326/ZSS/12 dotyczcej
prowadzenia centrum integracji spoecznej dla
mieszkacw Miasta Lublin, w szczeglnoci dla
osb uzalenionych od alkoholu i narkotykw
(okrelenie kwoty dotacji na 2013 r.)
127/ZSS/13 2013-02-25
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
0,00
Aneks Nr 5 do umowy Nr 326/ZSS/12 dotyczcej
prowadzenia centrum integracji spoecznej dla
mieszkacw Miasta Lublin, w szczeglnoci dla
osb uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
430/ZSS/13 2013-12-09
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
300 000,00
Aneks Nr 6 do umowy Nr 326/ZSS/12 dotyczcej
prowadzenia centrum integracji spoecznej dla
mieszkacw Miasta Lublin, w szczeglnoci dla
osb uzalenionych od alkoholu i narkotykw
(okrelenie kwoty dotacji na 2014 r.)
1401 2012-06-06 316/ZSS/12 2012-05-23 MARCIN PALCZEWSKI 0,00 Aneks do porozumienia" Rodzina Trzy Plus"
207/ZSS/12 2012-03-05 MARCIN PALCZEWSKI 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1402 2012-06-06 118/KL/12 2012-04-26
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
20 000,00
Miasto kultury - XIII Oglnopolski Festiwal
Fantastyki Falkon 2012
1403 2012-06-06 131/ST/12 2012-05-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 6 350 000,00
usugi w zakresie zapewnienia dostpnoci
obiektw sportowych przez MOSIR
1404 2012-06-06 187/KL/12 2012-05-24
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ RODOWISK LOKALNYCH I OSB NI
4 000,00
Kultura w dzielnicach - Zajcia kulturalne w akcji
"Lato w miescie 2012"
155
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1405 2012-06-06 405/OW/12 2012-05-14 MAGORZATA BATOR 20 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-II szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1406 2012-06-06 163/OR/12 2012-05-23
"MALOW" SPKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZAILNOCI
25 356,45 zakup mebli metalowych Lipowa 27
1407 2012-06-06 257/KL/12 2012-05-04 MIROSAW ZIOMEK 2 375,00
koordynacja artystyczna i organizacyjna
Konkursu Chrw Szkolnych MiastaLublina Cor
Cantans
1408 2012-06-06 258/KL/12 2012-05-04 MAGORZATA NOWAK 2 375,00
koordycja artystyczna i organizacyjna Konkursu
Chrw Szkolnych Miasta Lublin "Cor Cantans"
1409 2012-06-08 86/IR/12 2012-05-24
USUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KDZIERSKI
59 999,40
Wykonanie koncepcji funkcjonalnej oraz
ekspertyzy technicznej n/t moliwoci
zapewnienia dostpu osobom niepenosprawnym
na wszystkie kondygnacje segmentw A,B,C i G
w budynku Szkoy Podstawowej Nr 28 w Lublinie,
ul. Radoci 13.
1410 2012-06-08 15/MKZ/12 2012-05-24
KOCI REKTORALNY PW. NIEPOKOLANEGO
POCZECIA NMP
30 713,00
badanie fundamentow i warunkw posadowienia
oraz projekt budowlany remontu dachu w
kociele Rektoralnym pw. Np. Staszica 16A
1411 2012-06-08 416/OW/12 2012-03-26 GMINA GARBW 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztw
dotacji udzielonej przez Gmin Garbw
przedszkolom niepublicznym na dzieci bdce
mieszkacami Lublina
1412 2012-06-08 74/IR/12 2012-04-27 ZOFIA RAUCH 0,00
opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany
lokalizacji Pomnika Partyzantw Polegych na
Lubelszczynie usytuowanego na skwerku
znajdujcym si u zbiegu Al.Racawickich z ul
Radziszewskiego
55/IR/12 2012-03-30 ZOFIA RAUCH 19 680,00
opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany
lokalizacji Pomnika Partyzantw Polegych na
Lubelszczynie usytuowanego na skwrku
znajdujcym si u zbiegu Al. Racawickich z ul.
Radziszewskiego w Lublinie
1413 2012-06-08 105/SOI/12 2012-05-23 MODERN PROMOTION KAROL SZKUDLAREK 0,00
Akcja promocyjna Carnavalu Sztuk-Mistrzw z
wykorzystaniem autobusu double-decker
156
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1414 2012-06-08 106/SOI/12 2012-05-23 SPDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK" 0,00
Wsppraca w zakresie organizacji Carnavalu
Sztuk Mistrzw 2012
1415 2012-06-11 19/GD/12 2012-05-28 ARS-TAX NIERUCHOMOCI JANUSZ CZAJECKI 51 660,00
Sporzdzenie 21 operatw szacunkowych dla
ustalenia opat adiacenckich.
1416 2012-06-11 145/OR/12 2012-04-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
usuga dystrybucji energii elektrycznej ul.
Bukowa 17
1417 2012-06-11 10/PN/12 2012-05-21 EUROPA S.A. 15 080,00
Zapewnienie noclegw w dniach 1-3 czerwca
2012r. dla goci zagranicznych- uczestnikw
projektu "Media Tour - Noc Kultury 2012"
1418 2012-06-11 256/KL/12 2012-04-10
POLSKIE GRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
3 690,00
umowa sponsoringu z przeznaczeniem na
organizacj Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie
Zakrconych 17.06.2012
1419 2012-06-11 164/KL/12 2012-05-24
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WITEJ
RODZINY W LUBLINIE
50 000,00
Miasto Kultury - XVI Midzynarodowy Festiwal
Organowy Lublin - Czuby 2012
1420 2012-06-11 138/KL/12 2012-05-24
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAU
KORONNEGO
10 000,00
Miasto kultury - Muzyka W. A. Mozarta w
Wirydarzu Klasztoru Dominikanw
1421 2012-06-11 324/ZSS/12 2012-05-31
--STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZAL
5 000,00
realizacja programu wspierajcego dla osb
eksperymentujcych (studenci)
1422 2012-06-11 20/GD/12 2012-06-01
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
16 236,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau
20 dziaek pooonych przy ul.Do Dysa
1423 2012-06-11 165/KL/12 2012-05-24
STOWARZYSZENIE ARTYSTW BLISKI
WSCHW
10 000,00 Miasto Kultury - 33 dni z ycia
1424 2012-06-11 147/OR/12 2012-04-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
usuga dystrybucji energii elektrycznej ul.
Szwajcarska 10
1425 2012-06-11 322/ZSS/12 2012-05-31
--STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZAL
5 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osb
eksperymentujcych (uczniowie szk
ponadgimnazjalnych)
1426 2012-06-11 323/ZSS/12 2012-05-31
--STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZAL
5 000,00
realizacja programu wspierajcego dla osb
eksperymentujcych (uczniowie szk
gimnazjalnych)
1427 2012-06-11 9/PN/12 2012-05-21 ANNA MARCZAK - PROJEKTOWNIA 2 800,00
Organizacja wyywienia dla goci zagranicznych
- uczestnikw projektu "Media Tour - Noc Kultury
2012"
157
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1428 2012-06-11 11/PN/12 2012-05-30 FERENS I K - RIVNE SP. Z O.O. 6 621,60
Usuga przewozowa dla grupy dziennikarzy na
trasie Kijw-Lublin-Kijw- uczestnikw projektu
"Media Tour- Noc Kultury 2012"
1429 2012-06-11 146/OR/12 2012-04-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
usuga dystrybucji energii elektrycznej ul. Z.
Augusta 7
1430 2012-06-11 36/KP/12 2012-04-27 PIOTR SKRZYPCZAK 7 810,00
Koordynacja prac projektu "Lublin dla
wszystkich. Partycypacyjny model zarzdzania
rnorodnoci.
1431 2012-06-12 26/O/12 2012-04-19
WYWZ NIECZYSTOCI PYNNYCH ANDRZEJ
POPAWSKI
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej"
98/O/10 2010-05-14
WYWZ NIECZYSTOCI PYNNYCH ANDRZEJ
POPAWSKI
0,00
Umowa uyczenia moduu GOMIG-sucego do
transferu umw.
1432 2012-06-12 188/OR/12 2012-05-17 POWIATOWY URZD PRACY W WIDNIKU 0,00 Umowa o orgaznizacj stau- Monika Kowalik
1433 2012-06-12 23/O/12 2012-04-19 SUK-POL ZDZISAW ZIENKIEWICZ 0,00
Aneks do umowy zawartej dn.13.05.2010 o
uyczenie moduu "GOMIG"-Transfer umowy od
firmy wywozowej.
44/O/10 2010-05-13 SUK-POL ZDZISAW ZIENKIEWICZ 0,00
Umowa uyczenia.Uyczajcy oddaje w
bezpatne uywanie moduu GOMIG -Transfer
Umw od Firmy Wywozowej
1434 2012-06-12 43/O/12 2012-05-22 FIRMA ''KRECIK" KRZYSZTOF GCA 0,00
Uyczenie oprogramowania ,,GOMiG - Transfer
Umw".
1435 2012-06-12 32/O/12 2012-04-19
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
RYSZARD WJCIK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG - Transfer umw od
firmy wywozowej"
93/O/10 2010-05-14
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
RYSZARD WJCIK
0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu
danych dot.umw.
1436 2012-06-12 27/O/12 2012-04-19 LUB-EKO-PLUS WIESAW UKASIK 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej"
90/O/10 2010-05-14 LUB-EKO-PLUS WIESAW UKASIK 0,00
Umowa uyczenia.Uyczenie moduu GOMIG-
suacego do trnasferu umw danej firmy
wywozowej.
1437 2012-06-12 21/O/12 2012-04-19 P.H.U. EKOTRANS 0,00
Aneks do umowy zawartej w dniu 13.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej".
158
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
45/O/10 2010-05-13 P.H.U. EKOTRANS 0,00
Umowa dotyczy bezpatnego uyczenia
przedmiotu moduu GOMIG, suzcego do
przesyania i wymiany danych.
1438 2012-06-12 263/KL/12 2012-05-31
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
0,00 zmiana zapisw w 3 i 7 ust.1 umowy
20/KL/12 2012-02-01
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
800 000,00 zakupy inwestycyjne
1439 2012-06-12 259/ZSS/12 2012-06-11 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 10 000,00
Projekt "Policyjna maskotka przyjacielem
dziecka"
1440 2012-06-12 35/O/12 2012-04-19
USUGI TRANSPORTOWE HANDEL PIOTR
JESIONOWSKI
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.16.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej"
101/O/10 2010-06-16
USUGI TRANSPORTOWE HANDEL PIOTR
JESIONOWSKI
0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transfreu
umw.
1441 2012-06-12 34/O/12 2012-04-19 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.17.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG - Transfer umw od
firmy wywozowej"
46/O/10 2010-05-19 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
Umowa uycznia moduu GOMIG, propgramu
,ktry suy do przesyania i wymiany danych
dotyczcych zawartych i rozwizanych umw na
wywz nieczystosci staych.
1442 2012-06-12 30/O/12 2012-04-19 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej".
99/O/10 2010-05-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu
umw.
1443 2012-06-12 178/OR/12 2012-05-17 UKASZ WIEBODA 0,00 Porozumienie o wsppracy- ukasz wieboda
1444 2012-06-12 90/IR/12 2012-05-07
EDMUND MITRUS PRACOWNIA BADA I
NADZORW ARCHEOLOGICZNYCH
22 140,00
wykonanie archeologicznych bada
wykopaliskowych prowadzonych w formie
nadzoru archeologicznego przy budowie szaletu
miejskiego przy ul. Zamkowej w Lublinie
1445 2012-06-12 176/OR/12 2012-03-28 KAROL KUROPIEWSKI 0,00
Rozwizanie porozumienia o wsppracy- Karol
Kuropiewski
1446 2012-06-12 22/O/12 2012-04-19 MARCINIAK ZBIGNIEW 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 o
uyczenie moduu "GOMIG -Transfer umw od
firmy wywozowej"
159
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
100/O/10 2010-05-14 MARCINIAK ZBIGNIEW 0,00
Uyczenie programu Gomig- sucego do
transferu umw.
1447 2012-06-12 107/GM/12 2012-06-04
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie z MPWiK w Lublinie Sp. z o. o.
dotyczy zobowizania do obcienia
suebnoci przesyu nieruchomoci pooonych
w Lublinie przy: ul. Nad Zalewm, ul.
Zemborzyckiej (dz. nr 37/3, nr 37/11, nr 37/12,
nr 43/2)
1448 2012-06-12 129/ST/12 2012-05-30
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
9 800,00
Organizacja Midzynarodowego Turniejy Piki
Nonej Lublin
1449 2012-06-12 162/OR/12 2012-05-28 PRACOWNIA ZOTNICZA KORN S.C. 0,00
Aneks zwikszenie wynajmowanej powierzchnii
przy ul. Zotej 2 (zwikszenie wartoci umowy)
389/OR/11 2011-06-01 PRACOWNIA ZOTNICZA KORN S.C. 99 138,00 najem pomieszcze Zota 2
1450 2012-06-12 289/KL/12 2012-04-30 NARODOWE CENTRUM KULTURY 0,00
ustalenie warunkw wspopracy pomidzy NCK a
Gmina Lublin, dotyczcej organizacji Nocy
Kultury w ramach ESK w Lublinie w dniach 2/3
czerwca 2012 roku.
1451 2012-06-12 31/O/12 2012-04-19
WYWZ NIECZYSTOSCI PYNNYCH ANTONII
KIELISZEK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.17.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG - Transfer umw od
firmy wywozowej".
92/O/10 2010-05-17
WYWZ NIECZYSTOSCI PYNNYCH ANTONII
KIELISZEK
0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu
danych firmy wywozowej.
1452 2012-06-12 333/ZSS/12 2012-05-21
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF.
M. KACZYSKIEGO
10 000,00
realizacja programu rozszerzajcego dla rodzin
uzalenionych od alkoholu
1453 2012-06-12 24/O/12 2012-04-19 SAWOMIR KOZAK 0,00
Aneks do umowy zawartej dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu 'GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej".
94/O/10 2010-05-14 SAWOMIR KOZAK 0,00
Uyczenie oprogramowania " GOMIG-Transfer
Umw" od Firm Wywozowej.
1454 2012-06-12 33/O/12 2012-04-19
FIRMA HANDLOWO-USUGOWA EKO-UTIL
PIOTR ZDYBEL
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej".
91/O/10 2010-05-14
FIRMA HANDLOWO-USUGOWA EKO-UTIL
PIOTR ZDYBEL
0,00
Umowa uyczenia.Uyczenie moduu GOMIG-
suacego do transferu umw firmy wywozowej.
160
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1455 2012-06-12 28/O/12 2012-04-19
ANNA TUDRUJ WYWZ NIECZYSTOCI
PYNNYCH
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Trnasfer umw od
firmy wywozowej".
97/O/10 2010-05-14
ANNA TUDRUJ WYWZ NIECZYSTOCI
PYNNYCH
0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu
umw.
1456 2012-06-12 20/O/12 2012-04-19
ZAKAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO
GRZEGORZ KOSIOR
0,00
Aneks do umowy zawartej dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej".
102/O/10 2010-05-14
ZAKAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO
GRZEGORZ KOSIOR
0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do tansferu
danych.
1457 2012-06-12 29/O/12 2012-04-19
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOW-
-USUGOWA TESSA-EWA UK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od
firmy wywozowej"
95/O/10 2010-05-14
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOW-
-USUGOWA TESSA-EWA UK
0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu
umw.
1458 2012-06-12 334/ZSS/12 2012-05-21
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF.
M. KACZYSKIEGO
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla os
uzalenionych od alkoholu
1459 2012-06-13 87/IR/12 2012-05-23 EKO-GEO CONSULTING MAREK BIYK 15 990,00
opracowanie Studium Wykonalnoci dla projektu
p.n. " Wykonanie kolektorw sonecznych na
basenie przy ul. abdziej w Lublinie"
1460 2012-06-13 31/GK/12 2012-06-12 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiy zbiorowej Winiw Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
44/GK/12 2012-07-13 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiy zbiorowej Winiw Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
64/GK/12 2012-10-04 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 25 000,00
Aneks do porozumienia w sprawie realizacji
zamwienia na wykonanie remontu obiektu
grobownictwa wojennego
1461 2012-06-13 284/KL/12 2012-06-06 ELENA RUTKOWSKA 2 310,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu
zespou Cygaskie Czary w dniu 06.06. 2012
1462 2012-06-13 42/KP/12 2012-05-10 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 500,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji III Oglnopolskich Zawodw Uczelni
Medycznych w Ratownictwie Medycznym, ktre
odbd si w dn. 24-26.05.2012.
161
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1463 2012-06-13 47/KP/12 2012-05-21
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS
CHRISTIANA"
5 800,00
Wsppraca w celu promocji miasta w ramch
organizacji uroczystoci pn. "Marsz ycia"
1464 2012-06-13 249/KL/12 2012-05-22
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20 000,00
wsppraca w celu promocji Miasta Lublin
podczas XV Lubelskich Dni Rodziny
292/KL/12 2012-06-13
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Aneks do porozumienia o wsppracy nr
249/KL/12
1465 2012-06-13 15/IT/12 2012-05-09 GRUPA EDEN MARIUSZ JWIAK 79 997,97
Zaprojektowanie i wykonanie robt budowlanych
w zakresie rozbudowy miejskiego monitoringu o
dwie kamery obrotowe i budow infrastruktury
teleinformatycznej na potrzeby Zespou Pieni i
Taca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej w ramach
projektu Przebudowa ulic: 3-go Maja i
Radziwiowskiej wraz ze skrzyowaniami i
elementami okolicznej architektury w Lublinie.
1466 2012-06-13 266/KL/12 2012-06-01
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZCIA NMP
0,00
aneks do porozumienia 245/KL/12 z dnia
18.05.2012 dotyczcego organizacji IV
Parafialnego Festynu Rodzinnego "Rodzinalia
2012"
245/KL/12 2012-05-18
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZCIA NMP
0,00
porozumienie dotyczce organizacji imprezy
kulturalnej IV Parafialny Festyn Rodzinny
"Rodzinalia 2012"
1467 2012-06-13 161/KL/12 2012-06-04 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES 15 000,00 "oblicza nadziei" - widowisko artystyczne
1468 2012-06-13 5/NW/12 2012-06-12 SPR LUBLIN SPORTOWA SPKA AKCYJNA 200 000,00
Objcie 2 000 akcji nieuprzywilejowanych serii F
o numerach od 1 do 2 000 o wartoci nominlanej
100,00 z kada o cznej wartoci 200 000,00 z
w spce SPR Lublin Sportowa S.A.
1469 2012-06-13 108/GM/12 2012-06-04
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie trjstronne Gmina Lublin/Druga
Czerwona Torebka Spka Akcyjna S.K.A./MPWiK
w Lublinie Sp. z o. o. - dotyczy zobowizania do
obcienia suebnoci nieruchomoci przy ul.
Rucianej (dz. nr 40/19, obr. 30, ark. 3)
1470 2012-06-13 260/KL/12 2012-05-29 TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY 16 500,00
wykonanie spektaklu pt. "Wielkie Ksistwo
Dramatu" podczas Nocy Kultury
162
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1471 2012-06-13 82/IR/12 2012-05-21
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
-661 863,00
aneks do umowy podstawowej nr
77/IN/11zmniejszajcy zakres przedmiotu
zamwienia oraz zmniejszajcy wynagrodzenie-
dot. budowy przedszkola i obka przy ul.
Wolskiej w Lublinie
77/IN/11 2011-02-02
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
11 885 408,25
Budowa budynku przedszkola i obka przy ul.
Wolskiej 5 w Lublinie
1472 2012-06-13 149/KL/12 2012-06-04 ZWIZEK KOMPOZYTORW POLSKICH 5 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury - "Akord XIV"
portrety wspczesnych kompozytorw
lubelskich
1473 2012-06-13 49/KP/12 2012-05-28
GRZEGORZ GOBIOWSKI AGENCJA
ARTYSTYCZNA
3 075,00
Montaz, obsuga i demonta sceny i nagonienia
oraz nagonienia przenonego wraz z
zapewnieniem zasilania na potrzeby oprawy
wydarzenia "Marsz ycia. witowanie ycia w
rodzinie Lublin 3 czerwca 2012"
1474 2012-06-13 281/KL/12 2012-06-05
STOWARZYSZENIE PRZYJACI MUZEUM WSI
LUBELSKIEJ
7 256,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Noc w. Jana w
skansenie
1475 2012-06-13 32/GK/12 2012-06-12 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 15 000,00
Utrzymanie obiektw grobownictwa wojennego
w 2012r.
1476 2012-06-13 283/KL/12 2012-05-23 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 3 000,00
darowizna na pokrycie kosztw zwizanych z
organizacj Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie
Zakrconych
1477 2012-06-13 146/KL/12 2012-05-30 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZOWIEKA 10 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury - Scena In Crudo
2012
1478 2012-06-13 164/OR/12 2012-06-04
INPOL USUGOWO PRODUKCYJNY ZAKAD
ALUZJI OKIENNYCH
9 525,74 aluzje Lipowa 27
1479 2012-06-14 283/OW/12 2012-05-08 MARTA JANUSZKIEWICZ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
163
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1480 2012-06-14 226/OW/12 2012-05-07 BEATA MCIK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
14 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1481 2012-06-14 231/OW/12 2012-05-07 BEATA SKAWISKA 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1482 2012-06-14 232/OW/12 2012-05-07 JUSTYNA IWANICKA 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1483 2012-06-14 233/OW/12 2012-05-07 ZBIGNIEW WIERTEL 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeg.uzdolnionych-zajcia muzyczno-
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1484 2012-06-14 277/KL/12 2012-05-31 MONIKA MIELKO 1 000,00
Autorskie przygotowanie i dyrygencja koncertu
Chru Uniwersytetu Medycznego podczas
koncertu 9 czerwca, upamitniajcego 25
rocznic pobytu Jana Pawa II w Lublinie
1485 2012-06-14 240/OW/12 2012-05-07 JOLANTA PIWOWARSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
164
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1486 2012-06-14 89/IR/12 2012-05-07
USUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KDZIERSKI
22 775,00
sprawowanie kompleksowego nadzoru
autorskiego podczas realizacji zadania
inwestycyjnego pn. budowa szaletu miejskiego
przy ul. Zamkowej w Lublinie
1487 2012-06-14 250/OW/12 2012-05-07 ANNA PANASIUK 4 692,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1488 2012-06-14 88/IR/12 2012-05-21
ZAKAD HANDLOWO-USUGOWY " WITCZAK"
MARIAN WITCZAK
115 866,00
wykonanie osuszenia zawilgoconych murw
zabytkowych budynku klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiakw 12 w
Lublinie
1489 2012-06-14 278/KL/12 2012-05-31 MARZENA BERNATOWICZ 1 000,00
Autorskie przygotowanie i dyrygencja Chru
Wydziau Artystycznego UMCS, 9 czerwca
podczas koncertu upamitniajcego 25. rocznic
wizyty Jana pawa II w Lublinie
1490 2012-06-14 72/IR/12 2012-04-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 30 891,45
przebudowa urzdze sieci elektroenergetycznej
znajdujcej si w Lublinie przy ul. Krochmalnej
(zasady dokonania przebudowy urzdze Spki,
sposb usunicia kolizji, wysoko wiadczenia
za dziaania na majtku Splki)
1491 2012-06-14 246/OW/12 2012-05-07 MAGORZATA KDZIERSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociamiami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1492 2012-06-14 244/OW/12 2012-05-07 CEZARY GUCIORA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
165
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1493 2012-06-14 249/OW/12 2012-05-07 MARZENA BUTRYMOWICZ 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1494 2012-06-14 304/ZSS/12 2012-05-28 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 16 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 64 dzieci
modziey
350/ZSS/12 2012-07-04 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 64 dzieci modziey
1495 2012-06-14 308/ZSS/12 2012-05-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 10 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 40 uczestnikw
349/ZSS/12 2012-07-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA -250,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 40 uczestnikw
1496 2012-06-14 280/KL/12 2012-05-31 PIOTR CHILIMONIUK 11 000,00
Skomponowanie i wykonanie w charakterze
pianisty utworu wokalno-muzycznego pt. "Z
ziemi wiernej", 9 czerwca z okazji 25. rocznic
pobytu Jana Pawa II w Lublinie
1497 2012-06-14 285/OW/12 2012-05-08 PAWE KUCHAREWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 46 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1498 2012-06-14 274/OW/12 2012-05-08 ANNA BIS 4 200,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziaami Integracyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
166
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1499 2012-06-14 278/OW/12 2012-05-08 KATARZYNA BIE 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 34 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1500 2012-06-14 227/OW/12 2012-05-07 TERESA GODLEWSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoter.i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szceg.uwzgl.zaj psychoed. w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1501 2012-06-14 234/OW/12 2012-05-07 ALICJA GUZAL 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
34 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1502 2012-06-14 235/OW/12 2012-05-07 ANNA USAREK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeg.uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1503 2012-06-14 303/ZSS/12 2012-05-28 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 4 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 16 dzieci
modziey
1504 2012-06-14 236/ZSS/12 2012-04-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy Nr 98/ZSS/12 z dn. 24.02.2012
98/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika nona chopcw
modzicy starsi).
167
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1505 2012-06-14 282/OW/12 2012-05-08 PIOTR KOCZUR 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 23 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1506 2012-06-14 19/FE/12 2012-05-18
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
"BYSTRZYCA"
0,00
Aneks nr 1 do umowy partnerskiej z dnia
03.02.2010 r. dotyczcej realizacji wsplnego
projektu pod nazw :"Budowa Miasteczka Ruchu
Drogowego w Lublinie" pomidzy Gmin Lublin,
a Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w
Lublinie, a Wojewdzkim Orodkiem Ruchu
Drogowego w Lublinie, a Komend Wojewdzk
Policji w Lublinie
003/MOSIR/A/10 2010-02-03
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
"BYSTRZYCA"
0,00
Umowa partnerska dotyczca realizacji
wsplnego projektu pod nazw "Budowa
Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"
pomidzy Gmin Lublin, a Wojewdzkim
Orodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie, a
Komend Wojewdzk Policji w Lublinie
1507 2012-06-14 166/OR/12 2012-06-05 SALUS FURNICO S.C. 10 500,51 meble BM
1508 2012-06-14 265/OW/12 2012-05-08 LIDIA STPNIEWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
23 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1509 2012-06-14 228/OW/12 2012-05-07 ELBIETA MIERZEJEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1510 2012-06-14 230/OW/12 2012-05-07 MAGORZATA KNOPIK 20 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
168
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1511 2012-06-14 248/OW/12 2012-05-07 KATARZYNA ZENTAK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1512 2012-06-14 275/OW/12 2012-05-08 ANDRZEJ RADZIEJEWSKI 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1513 2012-06-14 238/OW/12 2012-05-07 LIDIA MAZURKIEWICZ 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1514 2012-06-14 253/ZSS/12 2012-04-17 TURISDIS SPKA Z O.O. 0,00 Porozumienie Program" Rodzina Trzy Plus"
1515 2012-06-14 245/OW/12 2012-05-07 WERONIKA POLUCHOWICZ 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk matemat-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1516 2012-06-14 91/IR/12 2012-05-29 OSTBUD S.C. ROBERT BIMEK 268 479,94
remont sanitariatw i instalacji p.po. w budynku
Szkoy Podstawowej Nr 14 przy Al. Warszawskiej
94 w Lublinie
1517 2012-06-14 160/OR/12 2012-04-27
WOJEWDZKI ORODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
0,00
Aneks badania lekarskie zwikszenie kwoty
umowy
402/OR/11 2011-06-02
WOJEWDZKI ORODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
51 415,00
badanie profilaktyczne pracownikw UM Lublin i
OSP
1518 2012-06-14 237/ZSS/12 2012-04-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umow Nr 97/ZSS/12 z dn. 24.02.2012
169
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
97/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika nona chopcw z
rocznika 1999).
1519 2012-06-14 269/OW/12 2012-05-08 STANISAWA KAPICA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaintersowania uczniw
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1520 2012-06-14 229/OW/12 2012-05-07 ANNA SARAN 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1521 2012-06-14 237/OW/12 2012-05-07 ELBIETA DIETRYCH 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 4 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1522 2012-06-14 239/OW/12 2012-05-07 AGNIESZKA CZORNAK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgldn. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1523 2012-06-14 79/IR/12 2012-05-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 5 429,22
W zwizku z budow miejsc postojowych, przy
ul. Tymiankowej w Lublinie naley dokona
zmiany lokalizacji urzdze Spki oraz ustali
sposb usunicia kolizji.
170
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1524 2012-06-14 247/OW/12 2012-05-07 BARBARA ZAJC 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1525 2012-06-14 279/KL/12 2012-05-31 URSZULA BOBRYK 3 000,00
Autorskie przygotowanie i dyrygencja koncertu
Chru UMCS, 9 czerwca podczas koncertu
upamitniajcego 25. rocznic pobytu Jana
Pawa II w Lublinie
1526 2012-06-14 300/ZSS/12 2012-05-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 97/ZSS/12 z dn. 24-02-2012
r. - zajcia sportowe rocznik 1999.
97/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: pika nona chopcw z
rocznika 1999).
1527 2012-06-14 281/OW/12 2012-05-08 MONIKA WOJTASZKO 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
46 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1528 2012-06-14 284/OW/12 2012-05-08 ILONA KUTA 6 018,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1529 2012-06-14 266/OW/12 2012-05-08 ALICJA PRUCHNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaintersowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
171
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1530 2012-06-14 268/OW/12 2012-05-08 MAREK RDZIA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1531 2012-06-14 280/OW/12 2012-05-08 JANINA ATWISKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaintersowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 17 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1532 2012-06-14 259/OW/12 2012-05-08 LIGIA BOGUSZ 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudn. w czytaniu i pisaniu
zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 z Oddziaami Integracyjnymy
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1533 2012-06-14 279/OW/12 2012-05-08 MARZENA PYDA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaintersowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1534 2012-06-14 267/OW/12 2012-05-08 EWA SAWA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaintersowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
172
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1535 2012-06-14 225/OW/12 2012-05-07 AGATA PIZO 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoter.i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunik.spoecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj psychoed. w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1536 2012-06-14 236/OW/12 2012-05-07 IWONA PISKOR 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 47 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1537 2012-06-14 242/OW/12 2012-05-07 URSZULA MARZDA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj terapeutycznych dla dzieci
niepenosprawnych - biblioterapia w Szkole
Podstawowej nr 54 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1538 2012-06-14 243/OW/12 2012-05-07 MARIA MUDZKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
uczn.szczeglnie uzdolnionych-zaj.edukacji
hum.i pol-literacko-artyst. w Szkole Podstawowej
nr 24 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
1539 2012-06-14 264/OW/12 2012-05-08 ANNA OSTASZEWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej d;la dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1540 2012-06-14 270/OW/12 2012-05-08 IRENA WIDESKA 2 040,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zaj terapeutycznych -
terapia pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr
17 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
173
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1541 2012-06-15 255/OW/12 2012-05-08 ELBIETA PIECHNIK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z trudn.w czytaniu i pisaniu zagroonych
ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziaami Integracyjyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1542 2012-06-15 263/OW/12 2012-05-08 DOROTA UCHNIK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
23 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1543 2012-06-15 191/OR/12 2012-05-31 MIROSAW MIKA 1 400,00
porzdkowanie akt kubaturowych inwestorw
prywatnych z 1992 r.
1544 2012-06-15 189/OR/12 2012-05-31 DARIUSZ GLINIECKI 1 400,00
porzdkowanie akt kubaturowych inwestorw
uspoecznionych z 1992 r.
1545 2012-06-15 46/KP/12 2012-05-11
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO ODDZIA W LUBLINIE
1 000,00
Wsppraca w celu promocji MIasta w ramach
organizacji koncertu "Kapele serc", ktry
odbdzie si w dn. 22.05.2012 w Lublinie.
1546 2012-06-15 261/OW/12 2012-05-08 MAGORZATA JANIK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaintersowania uczniw
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1547 2012-06-15 258/OW/12 2012-05-08 MAGORZATA WACAWEK 2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z trudnociami w czytaniu i pisaniu
zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
174
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1548 2012-06-15 254/OW/12 2012-05-08 IWONA SIDOR 10 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1549 2012-06-15 277/OW/12 2012-05-08 RENATA NOWACZEK 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1550 2012-06-15 276/OW/12 2012-05-08 MONIKA MAZUR-CHOPA 4 012,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjot.i psychoed.dla dzieci z zaburzeniami
komun.spoecznej -ze szczeg.uwzgl.zaj
psychoed. w Szkole Podstawowej nr 45 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1551 2012-06-15 272/OW/12 2012-05-08 ELBIETA PIEKARNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaintersowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1552 2012-06-15 251/OW/12 2012-05-08 ANNA MOROZIEWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaintersowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych - jzyk angielski w
Szkole Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
175
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1553 2012-06-15 257/OW/12 2012-05-08 ANETA SITO 4 420,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z
zaburz.komun.spo-ze szczeg.uwzgl.zaj socjot.
w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1554 2012-06-15 286/OW/12 2012-05-08 RENATA SZYMASKA 1 764,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
7 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1555 2012-06-15 102/GM/12 2012-05-21
BIURO WYCEN NIERUCHOMOCI JOLANTA
SARAN
11 070,00
wykonanie wycen nieruchomoci zabudowanych
na potrzeby opat za trway zarzd - III czci
1556 2012-06-15 271/OW/12 2012-05-08 VIOLETTA ZYGMUNT 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1557 2012-06-15 103/GM/12 2012-05-21 MARTA URSZULA RY 2 952,00
wykonanie wyceny nieruchomoci
zabudowanych na potrzeby opat za trway
zarzd -
1558 2012-06-15 253/OW/12 2012-05-08 HALINA LIPISKA 6 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
28 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1559 2012-06-15 256/OW/12 2012-05-08 ZOFIA KOWALCZYK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudn.w czytaniu i pisaniu
zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 z Oddziaami Integracyjnymi
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
176
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1560 2012-06-15 262/OW/12 2012-05-08 ANNA MATIUSZYN 1 764,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
7 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1561 2012-06-15 273/OW/12 2012-05-08 ELBIETA KUSZEWSKA 6 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1562 2012-06-15 287/OW/12 2012-05-08 EWA STADNIK 1 764,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1563 2012-06-15 161/OR/12 2012-05-29 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 0,00
Aneks zwikszenie wartoci umowy -
monitorowanie dodatkowych budynkw Al.
Racawickie 5 i Szaserw 13
830/OR/11 2011-12-22 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 8 966,70
usuga monitorowania sygnaw systemu
sygnalizacji wamania - napadu oraz
podejmowanie interwencji w obiektach
1564 2012-06-15 260/OW/12 2012-05-08 MARIOLA KUBI 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1565 2012-06-15 252/OW/12 2012-05-08 IWONA WOOWSKA 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
177
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1566 2012-06-18 267/KL/12 2012-06-04
B+S IMPORT-EKSPORT USUGI
TRANSPORTOWE
10 332,00
dostarczenie w dniu 17.06.2012 r. i obsuga
czogu Stuart, pojazdu Dodge na Festynie Pasje
Ludzi POzytywnie Zakrconych
1567 2012-06-18 107/SOI/12 2012-05-23 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRL 11 883,03
Druk oraz dostawa materiaw drukowanych na
potrzeby promocji Carnavalu Sztuk Mistrzw
2012
1568 2012-06-18 33/GK/12 2012-06-06
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
426 587,99
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciagw
pieszo-jezdnych w Parku Ludowym w Lublinie.
40/GK/12 2012-06-26
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Przeduenie terminu wykonania remontu alejek
w Parku Ludowym w zwizku ze zymi
warunkami atmosferycznymi.
1569 2012-06-18 259/KL/12 2012-05-29 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 35 000,00
wykonanie spektaklu baletowego pt. "Carmen
Suita" w wykonaniu artystw Lwowskiego
Narodowego Akademickiego Teatru Opery i
Baletu oraz wsplnego koncertu artystw Teatru
Muzycznego i artystw Lwowskiego Narodowego
Akademickiego Teatru Opery i Baletu
1570 2012-06-18 151/KL/12 2012-06-11 FUNDACJA SZCZLIWE DZIECISTWO 8 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - "Lato w
miecie- Dzielnicowe wito Kultury"
1571 2012-06-18 17/IT/12 2012-05-02 COIG SOFTWARE SP. Z O.O. 7 380,00
Utrzymanie systemu mContact dla Urzdu
Miasta Lublin, obejmujce przekazanie kart SIM
GSM oraz sprawowanie opieki nad systemem.
1572 2012-06-18 16/MKZ/12 2012-06-15 EDAX MOJSKI MARIUSZ 0,00 Zmiana osoby w umowie
14/MKZ/12 2012-05-24 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewntrznej i wewntrznej
wymiana balkonw dziedzica,posadzki sieni
remont klatki i kominw kowalska 9
1573 2012-06-18 272/KL/12 2012-06-04 JOLANTA BODO 800,00
prowadzenie autorskich warsztatw
artystycznych z zakresu rkodzielnictwa podczas
IV Parafialnego Festynu Rodzinnego "Rodzinalia
2012"
1574 2012-06-18 251/KL/12 2012-05-28 TOMASZ UJMA 3 300,00
artystyczne wykonanie utworw tradycyjnej
muzyki szkockiej wraz z zespoem podczas
Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakrconych w
dniu 17.06.2012
1575 2012-06-18 117/SOI/12 2012-06-01 UKASZ MAJEROWSKI 8 000,00 Przygotowanie autorskiego scenariusza murali
178
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1576 2012-06-18 262/KL/12 2012-05-25
ELBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKW
1 230,00
usuga promujca Miasto Lublin podczas
koncertu Piotra Selima 21.06.2012 r. w
Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie
1577 2012-06-18 270/KL/12 2012-06-01
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY
PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LU
20 000,00
wykonanie instalacji z elementami performance
pt. "Pknity horyzont Schulza wedug Leszka
Mdzika" podczas Nocy Kultury
1578 2012-06-18 42/O/12 2012-06-01 GRESBUD GRZEGORZ KASIANIUK 108 173,10
Usuwanie i transport wyrobw i odpadw
zawierajcych azbest
1579 2012-06-18 282/KL/12 2012-06-04 BEATA DACKO 800,00
przeprowadzenie wraz z grup rekonstrukcyji
historycznej autorskiego pokazu historycznego
podczas IV Parafialnego Festynu Rodzinnego
"Rodzinalia 2012"
1580 2012-06-18 192/OR/12 2012-06-05 MICHA OSTROWSKI 7 200,00
konfiguracja stacji roboczych pod systemy
dziedzinowe KSAT, MDOK, GIS oraz
przygotowanie do systemu Active Directory
1581 2012-06-18 275/KL/12 2012-05-22
STOWARZYSZENIE ARTYSTW BLISKI
WSCHW
2 000,00
porozumienie o wsppracy w celu promocji
Miasta Lublin podczas projektu artystycznego na
Cyprze
1582 2012-06-18 268/KL/12 2012-06-04 SZYMON PAWLACZYK 4 400,00
prezentacja autorskiej prelekcji na temat Legii
Nadwilaskiej poczonej z prezentacj
rekonstrukcji historycznej podczas Festynu Pasje
Ludzi Pozytywnie Zakrconych
1583 2012-06-18 331/ZSS/12 2012-05-31 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie (aneks Nr 1 do umowy)
77/ZSS/12 2012-02-15 STOWARZYSZENIE "STOP" 19 750,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie
1584 2012-06-18 287/KL/12 2012-05-22 UNIWERSYTET MEDYCZNY 1 660,50
najem sali konferencyjnej w Uniwersytecie
Medycznym na koncert - Festyn Pasje Ludzi
Pozytywnie Zakrconych
179
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1585 2012-06-18 13/PN/12 2012-06-05 CONREGO TOMASZ CHROCIECHOWSKI 5 904,00
Umowa na przygotowanie portalu internetowego
Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej wraz z
panelem administracyjnym oraz wykonanie
projektu graficznego strony.
1586 2012-06-18 190/KL/12 2012-06-11
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY
DZIELNICY CZECHW "RONDO"
11 000,00
Kultura w dzielnicach - "Lato w miecie'2012 w
dzielnicy Czechw"
1587 2012-06-18 269/KL/12 2012-05-22 VIPROOM 6 600,00
Wykonanie przez Janusza Radka czci koncertu
"Z ziemi wiernej", 9 czerwca podczas koncertu
upamitnijacego 25. rocznic wizyty Jana Pawa
II w Lublinie
1588 2012-06-18 16/IT/12 2012-06-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 075,00
Dostawa i monta sprztu radiowego 5GHz w
standardzie IEEE 802.11n w relacji ul.
Wieniawska 14 ul. Lipowa 27.
1589 2012-06-18 309/ZSS/12 2012-05-31
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
6 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 30 uczestnikw.
355/ZSS/12 2012-07-06
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
0,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 30 uczestnikw.
1590 2012-06-18 271/KL/12 2012-06-04 EDYTA CZAPLA 800,00
osobiste przeprowadzenie autorskich warsztatw
artystycznych z zakresu garncarstwa podczas IV
Parafialnego Festynu Rodzinnego "Rodzinalia
2012"
1591 2012-06-18 30/GK/12 2012-06-04 "HANKOS" HANC GRZEGORZ 37 499,99
Remont chodnika przy ul. Szwajcarskiej -
elazowej Woli
1592 2012-06-18 29/GK/12 2012-06-04 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 24 870,60
Remont schodw i chodnika przy ul. Gazowej.
Remont schodw i chodnika od ul. Junoszy do
wwozu. Remont schodw i chodnika przy Al.
Racawickich
1593 2012-06-19 93/IR/12 2012-06-01 LINETEL SP. Z O. O. 18 450,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej,
dotyczcej budowy sieci wodocigowej z
odgaezieniami w ulicy Megiewskiej w Lublinie,
w granicach pasa drogowego, na odcinku od
granicy terenu zamknitego, tj. posesji nr 139 do
ewidencyjnej granicy miasta (ETAP III).
1594 2012-06-19 48/KP/12 2012-05-22 LUBELSKI ZWIZEK HODOWCW KONI 350,00
Wsppraca w celu promocji MIasta w ramach
organizacji koncertu IV Oglnopolskiego
Czempionatu Kucw Feliskich w dn. 17.06.2012
180
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1595 2012-06-19 106/IR/12 2012-05-22 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 0,00
zmiana zakresu rzeczowego :opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczcej wykonania
schodw terenowych o szer.2,5 m z kostki
wibroprasowanej wraz z barierkami
zabezpieczajcymi czcymi ul. Radoci z
cigiem pieszo-rowerowym pooonym w
wwozie na dz. nr 30/2,64/2,71 w Lublinie oraz
sprawowanie nadzorw autorskich nad realizacj
zadania
65/IR/12 2012-04-20 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 14 145,00
opracowanie dokumentacji projektowej dot.
wykonania schodw terenowych , czcych
chodnik przy ul. Filaretw w rejonie wiaduktu
nad wwozem z chodnikiem pooonym w
wwozie na dziakach 27/4, 28/27, 22/4 w
Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacj zadania
1596 2012-06-19 418/OW/12 2012-04-02 GMINA NIEMCE 0,00
Porozumienie z gm. Niemce w sprawie zwrotu
kosztw dotacji przez gm. Lublin na dzieci
bdce mieszkacami Lublina
1597 2012-06-19 104/GM/12 2012-05-21
BIURO OBSUGI NIERUCHOMOCI
STANISAW SZYNDELA
500,00
wycena lokalu mieszkalnego ul. Strzembosza
1/73
1598 2012-06-19 84/IR/12 2012-05-24
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKW SA
23 464,91
Remont pomieszcze Piwnicy pod Fortun w
budynku Urzdu Miasta Lublin, przy ul. Rynek 8
1599 2012-06-19 265/KL/12 2012-06-01 PRZEMYSAW BUKSISKI 12 000,00
wykonanie programu teatralnego pt. "Przed
Czas" podczas Nocy Kultury
1600 2012-06-19 291/KL/12 2012-06-05 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 284,13
udzielenie niewyacznej licencji na publiczne
wykonanie utworw
1601 2012-06-19 109/IR/12 2012-06-14
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKW SA
246 984,00
Wykonanie robt dodatkowych na inwestycji
realizowanej pod nazw "Budowa szaletu
miejskiego na Starym Miecie w Lublinie."
1602 2012-06-19 40/O/12 2012-06-15 WIKTOR KRZEWISKI 1 400,00
Gotowo uyczenia pomieszcze gospodarskich
dla zwierzt objtych ,,Programem opieki nad
zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoci zwierzt".
181
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1603 2012-06-19 20/FE/12 2012-05-30 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 142 065,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 4.10.2011 r. na
dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa
infrastruktury turystycznej na Sonecznym
Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w
Lublinie - etap III" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
34/FE/11 2011-10-04 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 4 008 560,00
Umowa o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa
infrastruktury turystycznej na Sonecznym
Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w
Lublinie - etap III"
1604 2012-06-20 7/PL/12 2012-05-24 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
POROZUMIENIE O UDOSTPNIENIU DANYCH
PRZESTRZENNYCH
1605 2012-06-20 97/IR/12 2012-05-28
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
27 060,00
Wykonanie robt malarskich w Trybunale
Koronnym, przy ul. Rynek 1 w Lublinie
1606 2012-06-20 100/IR/12 2012-06-06 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 127 350,00
Umowa nr 6 RS/PZ/2012 z dnia 06.06.2012 r.,
dot. udzielenia przez Wojewod Lubelskiego
dotacji celowej na dofinansowanie budowy
szkolnych placw zabaw w ramach
programu:"Radosna Szkoa", przy SP nr 54 dla
Dzieci Sabowidzcych w SOSW dla Dzieci i
Modziey Sabo Widzcej w Lublinie, ul.
Hirszfelda 6 oraz przy SP nr 55 dla Dzieci w
SOSW dla Dzieci i Modziey Niesyszcej i Sabo
Syszcej w Lublinie, ul. Lucyny Herc 4
1607 2012-06-20 130/ST/12 2012-06-05 KLUB SPORTOWY MANTA 8 000,00
promocja Miasta zawody International
Wakeboard Championships Puchar Polski
narciarstwo wodne 16.06.2012.
1608 2012-06-20 338/ZSS/12 2012-05-21
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego
dla osb stosujcych przemoc w rodzinie
1609 2012-06-20 101/IR/12 2012-06-06 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 1 739 942,00
Umowa nr 7 RS/PZ/2012 z 06.06.2012 r., dot.
dotacji udzielonej przez Wojewod Lubelskiego
na dofinansowanie budowy szkolnych placw
zabaw w ramach programu:"Radosna Szkoa",
przy Szkoach Podstawowych Nr
3,4,6,10,11,22,23,25,28,32,38,40,42,45,46,47,50
i 52
182
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1610 2012-06-20 337/ZSS/12 2012-05-21
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
program rozszerzajcy dla osb uzalenionych
od alkoholu
1611 2012-06-21 102/IR/12 2012-06-11 ZRB REJMAK ANDRZEJ REJMAK 39 311,11
Adaptacja pomieszcze na I pitrze na now sal
dla dzieci w budynku obka nr 2, przy ul. Okrzei
11 w Lublinie.
1612 2012-06-21 48/O/12 2012-06-15 SZYMON MARCINIAK 300,00
Usuga sdziowska turnieju piki plaowej
podczas imprezy VII Ekopiknik Rodzinny
poczony z Martonem Leszczowym.
1613 2012-06-21 96/IR/12 2012-05-31
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JZEFCZUK
8 610,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budow 7 placw zabaw w ramach programu:
"Radosna Szkoa", przy Szkoach Podstawowych
Nr 6,10,11,22,28, 54 oraz 55
1614 2012-06-21 95/IR/12 2012-05-30
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND"
SP. J. J. KOCIK, A.WRONA
706 505,85
Wykonanie zabezpiecze przeciwpoarowych w
budynku Przedszkola Nr 69 w Lublinie, ul.
Dziewanny 19.
274/IR/12 2012-12-18
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND"
SP. J. J. KOCIK, A.WRONA
-1 966 770,00
Aneks nr 4 wyczenie zakresu prac
projektowych oraz budowlanych organizacyjnie i
technologicznie (warto zakresu wyczonego
zamwienia 1966770,0 z) wynagrodzenie za
przedmiot zamwienia 134 240 970,0
1615 2012-06-21 108/SOI/12 2012-05-23 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 567,00
Uruchomienie cza do transmisji danych w
ramach Carnavalu Sztuk Mistrzw 2012
1616 2012-06-21 102/SOI/12 2012-05-22
ZWIZEK LIDERW SEKTORA USUG
BIZNESOWYCH
1 481,93
Partycypacja w pokryciu kosztw zwizanych z
organizacj Polskiej Strefy podczas Konferencji
SSON
1617 2012-06-21 113/SOI/12 2012-05-29 FUNDACAJA SZTUKMISTRZE 0,00
Okrelenie zasad wsppracy pomidzy Stronami
w ramach organizacji imprezy promocyjnej:
Carnaval Sztuk-Mistrzw w dniach 29 lipca - 5
sierpnia 2012 roku w Lublinie.
1618 2012-06-21 127/ST/12 2012-05-31 POLSKI ZWIZEK KOSZYKWKI 61 500,00
promocja miasta Mecz Albania-Polska w
koszykwk
183
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1619 2012-06-22 338/OW/12 2012-05-08 ALEKSANDRA PRZYWECKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1620 2012-06-22 326/OW/12 2012-05-08 ELBIETA TKACZYK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1621 2012-06-22 327/OW/12 2012-05-08 BEATA BRANDT 6 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1622 2012-06-22 331/OW/12 2012-05-08 URSZULA NOWAKOWSKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 39 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1623 2012-06-22 337/OW/12 2012-05-08 MAGDALENA MICHALIK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 39 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1624 2012-06-22 339/OW/12 2012-05-08 ANETA SAKOWSKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 4 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
184
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1625 2012-06-22 323/OW/12 2012-05-08 JOLANTA GRDKOWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1626 2012-06-22 35/GK/12 2012-06-12 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 1 441 756,80 zarzdzanie szaletami miejskimi w Lublinie
4/GK/14 2014-02-14 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
Aneks zmniejszajcy warto ryczatow umowy
o 20 % tj. z 43956,00 z brutto na 35164,80 z
brutto w zwiazku z wyaczeniem z eksploatacji
szaletu przy ul. Lipowej
1627 2012-06-22 34/GK/12 2012-06-20
PRZEDSIBIORSTWO USUGOWO-HANDLOWE
INTER FIOEK PAWE FIJOEK
40 176,00
Utrzymanie grobw i cmentarzy wojennych w
2012.
1628 2012-06-22 340/OW/12 2012-05-08 ELBIETA GANCARZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
52 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1629 2012-06-22 328/OW/12 2012-05-08 JOLANTA RESZ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 34
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1630 2012-06-22 324/OW/12 2012-05-08 ANETA SZYMASKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg. uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
185
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1631 2012-06-22 341/OW/12 2012-05-08 RENATA ZOTNICKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1632 2012-06-22 342/OW/12 2012-05-08 IZABELA MCIK 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1633 2012-06-22 332/OW/12 2012-05-08 MAGORZATA KULPISKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1634 2012-06-22 336/OW/12 2012-05-08 URSZULA RUTKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1635 2012-06-22 343/OW/12 2012-05-08 EDYTA SAMBORSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjot.i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szczeg.uwgzl.zaj socjoter. w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1636 2012-06-22 340/ZSS/12 2012-05-07
SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O
O
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
186
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1637 2012-06-22 344/OW/12 2012-05-08 ANNA WACHOWSKA 1 764,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1638 2012-06-22 335/OW/12 2012-05-08 SYLWIA WIKTOROWICZ 4 420,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoter.i psychoed.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj socjot. w Szkole Podstawowej
nr 4 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
1639 2012-06-22 321/ZSS/12 2012-05-23
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 117/ZSS/12 z dn.
10.04.2012 r.- zajcia sportowe.
117/ZSS/12 2012-04-10
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
4 400,00
Dotacja zgodnie z umow nr 117/ZSS/12 -
zajcia taneczne..
1640 2012-06-22 325/OW/12 2012-05-08 ANNA WETOSZKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1641 2012-06-22 334/OW/12 2012-05-08 MAGORZATA PSUJEK 4 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1642 2012-06-22 111/SOI/12 2012-05-29 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 3 000,00
Organizacja Regat, ktre odbd si w terminie
od dnia 23 czerwca do 24 czerwca 2012 roku, na
Zalewie Zemborzyckim
1643 2012-06-22 341/ZSS/12 2012-05-07
SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z
O.O.
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
187
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1644 2012-06-22 329/OW/12 2012-05-08 EWA UBER 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 52 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1645 2012-06-22 330/OW/12 2012-05-08 KATARZYNA OPOKA 4 351,32
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1646 2012-06-25 294/KL/12 2012-06-14
PGF "CEFARM-LUBLIN" SPKA Z
OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI
615,00
wiadczenie o charakterze finansowym z
przeznaczeniem na zogranizowanie Festynu
"Fasje Ludzi Pozytywnie Zakrconych"
1647 2012-06-25 292/KL/12 2012-06-13
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Aneks do porozumienia o wsppracy nr
249/KL/12
249/KL/12 2012-05-22
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20 000,00
wsppraca w celu promocji Miasta Lublin
podczas XV Lubelskich Dni Rodziny
1648 2012-06-25 165/OR/12 2012-06-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00 Aneks dostarczenie wody BOM Szaserw
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
uywanie urzdzenia dozujcego wod rdlan
"Dar Natury" oraz sprzeda wody niegazowanej
1649 2012-06-25 293/KL/12 2012-06-14
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
1 845,00
wiadczenie pienine na rzecz Gminy Lublin z
przeznaczeniem na organizacj Festynu Pasje
Ludzi Pozytywnie Zakrconych
1650 2012-06-25 286/KL/12 2012-06-01 FUNDACJA "TEATRIKON" 9 800,00
LOkomotywy - wsparcie realizacji projektw
przez organizacje pozarzdowe
1651 2012-06-25 126/ST/12 2012-05-29 FIRMA ZAMANA.PL 30 000,00
MERIDA Mazovia MTB Marathon Lublin
17.06.2012 promocja 2012
1652 2012-06-25 54/KP/12 2012-06-01 LIGHT-TECH PUH S.C. 17 613,60
Usuga wynajmu i obsugi technicznej oraz
monta i demontau sceny na potrzeby
KOncertu Chway w dn. 07.06.2012 na Pl.
Litewskim w Lublinie
1653 2012-06-25 203/OR/12 2012-06-20 MARCIN ANDRZEJUK PHU PAMAR 60 277,80 artykuy chemii gospodarczej na potrzeby UM
188
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1654 2012-06-25 180/ST/12 2012-06-19 TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 10 000,00
TPS Festiwal Siatwki i Minisiatkwki w Lublinie
w dniach 22-24 .06.2012 promocja miasta
1655 2012-06-25 155/KL/12 2012-06-14 FUNDACJA KULTURA ENTER 9 750,00
Kultura i sztuka - Pomys na kultur -
Wolontariusz Kultury
1656 2012-06-25 51/KP/12 2012-05-29 ELBIETA WCISE 800,00
Tumaczenie z j. niemieckiego na j. polski i z j.
polskiego na j. niemiecki korespondencji w
ramach wsppracy midzynarodowej z miastami
partnerskimi Munster i Delmenhorst wraz z
przeniesieniem praw autorskich
1657 2012-06-25 44/O/12 2012-06-11
PROMUSIC ARTUR CZABAN AGENCJA
KONCERTOWA
3 950,00
Zamontowanie estradowej aparatury
nagonieowej i owietleniowej, obsug sprztu,
prowadzenie imprezy przez konferansjera,
wystp zespou oraz program dziecicy pt.
,,Bajeczna Lokomotywa" podczas imprezy VII
Ekopiknik Rodzinnypoczony z Maratonem
Leszczowym w dniu 24.06.2012 r.
1658 2012-06-25 223/KL/12 2012-06-14 FUNDACJA TRANS KULTURA 10 000,00 Miasto Kultury - Connected by the border
1659 2012-06-25 53/KP/12 2012-06-01 LIGHT-TECH PUH S.C. 7 380,00
Usuga wynajmu i obsugi technicznej oraz
monta i demontau sprztu owietleniowego
oraz real;izacja owietlenia na potrzeby
KOncertu Chway w dn. 07.06.2012 na Pl.
Litewskim w Lublinie
1660 2012-06-26 297/KL/12 2012-06-15 MAREK MLECZKO 1 200,00
wystp z zespoem Kwintet Dty Fundacji
Capella Cracoviensis
1661 2012-06-26 288/KL/12 2012-06-12 SP-NIA MIESZKANIOWA "CZUBY" 6 150,00
Zakup usugi kulturalnej pn.Festyn integracji
midzypokoleniowej z okazji 20- lecia
dziaalnoci Domu Kultury "Ruta" SM "Czuby"
1662 2012-06-26 300/KL/12 2012-06-15
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT"
SPKA Z O
1 230,00
wiadczenie o charakterze finansowym z
przeznaczeniem na organizacj Festynu "Pasje
Ludzi Pozytywnie Zakrconych"
1663 2012-06-26 99/IR/12 2012-05-30
PRZEDSIBIORSTWO USUG TECHNICZNYCH
" TECHNUS" SP. Z O.O.
0,00
Aneks nr 3 -Zmiana inspektorw nadzoru
inwestorskiego na zadaniu projektuj-budu-
-wyposa Akademi Golfa nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie
3/III/2011 2011-03-04
PRZEDSIBIORSTWO USUG TECHNICZNYCH
" TECHNUS" SP. Z O.O.
1 139 800,00
Projektuj - buduj-wyposa Akademi Golfa nad
Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
189
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1664 2012-06-26 132/ST/12 2012-06-12 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GRSKIEGO 15 000,00
Lubelski Klub Kolarstwa Grskiego Lublin City
Race 2012 w dniu 23.06.2012 r.Promocja Miasta
1665 2012-06-26 105/ST/12 2012-06-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN 11 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w rbych
dyscyplinach sportu (tenis stoowy mczyzn)
1666 2012-06-26 184/ST/12 2012-06-25 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE 50 000,00
Marcin Gortat CAMP Lublin 2012w dniu 8 lipca
2012
1667 2012-06-26 301/KL/12 2012-06-20 FUNDACJA KULTURA ENTER 20 000,00
Wsparcie zada publicznych skierowanych do
mieszkacw Lublina, realizowanych przez
organizacj w ramach programw
finansowanych ze rodkw pochodzcych spoza
budetu Miasta Lublin
1668 2012-06-26 299/KL/12 2012-06-15 ROMAN ANTONI WIDASZEK 1 200,00
wykonanie koncertu z zespoem Kwintet Dty
Fundacji Capella Cracoviensis
1669 2012-06-26 298/KL/12 2012-06-15 KATARZYNA KUROWSKA-MLECZKO 1 200,00
wykonanie koncertu z zespoem Kwintet Dty
Fundacji Capella Cracoviensis
1670 2012-06-26 128/KL/12 2012-06-19 FUNDACJA KULTURA ENTER 20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Letnia Szkoa
Plecionkarstwa
1671 2012-06-26 204/OR/12 2012-06-20 ONUFRY KOSZARNY 6 000,00
odgrywanie hejnau miejskiego z Ratusza
codziennie w poudnie oraz kadorazowo w
uzgodnieniu z KP przy wciganiu flagi Miasta
Lublin na maszt oraz przed sesjami Rady Miasta
1672 2012-06-26 296/KL/12 2012-06-15 PAWE ANTONI SOLECKI 1 200,00
wykonanie koncertu z zespoem Kwintet Dty
Fundacji Capella Cracoviensis
1673 2012-06-26 264/KL/12 2012-06-01 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 20 000,00
dotacja celowa na inwestycje dla Centrum
Kultury- zakup systemu wystawienniczego do
Filii Warsztaty Kultury
1674 2012-06-26 295/KL/12 2012-06-15 TADEUSZ TOMASZEWSKI 1 200,00
wykonanie koncertu z zespoem Kwintet Dty
Fundacji Capella Cracoviensis
1675 2012-06-26 129/KL/12 2012-06-19 FUNDACJA KULTURA ENTER 20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Spotkania
Opowiadaczy "Sowodaj"
190
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1676 2012-06-27 97/SOI/12 2012-05-10 LUBELSKI KLUB BIZNESU W LUBLINIE 30 750,00
usuga pozyskania 10 przedsibiorcw
zagranicznych, zainteresowanych ulokowaniem
kapitau na terenie Lublina lub nawizaniem
wsppracy gospodarczej z lubelskimi firmami,
ktrych profil dziaalnoci umieszczony jest w
Katalogu Firm 2012. Pozyskani przedsibiorcy
zagraniczni wezm udzia w Forum Inwestycyjno-
Gospodarczym LUB-INVEST 2012,
organizowanym w Lublinie w dniach 20-
22.06.2012 r.
1677 2012-06-27 112/IR/12 2012-06-18 STEP FLOOR SP. Z O. O. 789 660,00
roboty budowlane w muszli koncertowej i
szaletach miejskich-zadanie realizowane w
ramach projektu: "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego w Lublinie
1678 2012-06-27 290/KL/12 2012-06-12 STUDIO FILMOWE TAK ANDRZEJ TITKOW 0,00
aneks Nr 290/KL/12 do umowy Nr 210/KP/11 z
dnia 14.09.2011 roku
210/KP/11 2011-09-14 STUDIO FILMOWE TAK ANDRZEJ TITKOW 100 000,00
Promocyjno - kulturalno usuga polegajca na
produkcji dokumentalnego filmu pt." Zota 2".
1679 2012-06-27 273/KL/12 2012-06-01 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 6 000,00
wykonanie koncertu "Pieni wiecznoc. wiat jest
sacrum i profanum podczas Nocy Kultury
1680 2012-06-27 98/IR/12 2012-06-05
S-BUD MACIEJ SARNECKI, ANDRZEJ STRAWA
S.C.
476 748,00
Remont pomieszcze sanitariatw
(dziewczcych i chopicych-parter, I i II pietro) w
budynku szkoy Gimnazjum nr 7 przy ul.
Krasinskiego 7 w Lublinie
1681 2012-06-27 139/ST/12 2012-06-18
TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE
SOKOLIK W LUBLINIE
2 500,00
TST Sokolik umowa promocja Swito Sportu i
Kultury w dniu 22.06.2012
1682 2012-06-28 136/ST/12 2012-06-15
STOWARZYSZENIE PIKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
3 000,00
Stowarzyszenie Pikarskie Nadzieje utrzymanie
boisk.
1683 2012-06-28 116/IR/12 2012-06-20
EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE
FILIP SZYDE
1 476,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budow placu zabaw, przy ul. Baniowej i
Gen. Zajczka w Lublinie, obemujcy m.in.
wykonanie ogrodzenia z furtka, piaskownicy i
min. 3 urzdze zabawowych.
1684 2012-06-28 120/SOI/12 2012-05-31 EMILIA SIWIEC 0,00
Udzielenie niewycznej, nieodpatnej licencji na
wykorzystanie trzech fotografii
191
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1685 2012-06-28 6/NW/12 2012-06-28 MOTOR LUBLIN S.A. 200 000,00
Objcie 400 akcji nieuprzywilejowanych serii E o
numerach od 1 do 400 o wartoci nominlanej
500,00 z kada o cznej wartoci 200 000,00 z
w spce Motor Lublin S.A.
1686 2012-06-28 134/ST/12 2012-06-14 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 3 000,00
Budowlany Klub Sportowy utrzymanie bioska
ul.Balladyny
1687 2012-06-28 117/IR/12 2012-06-20
EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE
FILIP SZYDE
738,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budow placu zabaw, przy ul. W.Grabskiego
w Lublinie, obejmujcej m.in. wykonanie
ogrodzenia z furtka, piaskownicy i m.in. 3
urzdze zabawowych.
1688 2012-06-28 188/ST/12 2012-06-15
MIEJSKI SZKOLNY ZWIZEK SPORTOWY W
LUBLINIE
3 000,00
Organizacja udziau druzyny miasta w VIII
Wieloboju Morskim o Zot Kotwic Dowdcy
Marynarki Wojennej w winoujciu w dniach 21-
24.06.2012.
1689 2012-06-28 57/KP/12 2012-06-13
GRZEGORZ GOBIOWSKI AGENCJA
ARTYSTYCZNA
3 075,00
Wykonanie usugi polegajcej na montau,
obsudze i demontau sceny i nagonienia wraz
z zapewnieniem zasilania oraz transportu, na
potrzeby oprawy wydarzenia "Lubelski Marsz
Zebry 2012"
1690 2012-06-28 108/IR/12 2012-06-11 OGRODNIK Z LUBLINA SAWOMIR URAWSKI 10 086,00
Rozbirka podoa betonowego i remont placu
zabaw, przy budynku obka nr 1 w Lublinie, ul.
Wileska 19.
1691 2012-06-28 152/ST/12 2012-06-26
STOWARZYSZENIE PIKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
10 700,00
edukacyjna opieka wychowawcza -obozy
Pilkarskie Nadzieje Motor Lublin
1692 2012-06-28 118/IR/12 2012-06-20
EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE
FILIP SZYDE
738,00
Wykonanie kompletnej dokumenacji projektowej
na budow placu zabaw, przy ul. Nakowskich w
Lublinie, obejmujcy m.in. wykonanie ogrodzenia
z furtka, piaskownicy i min. 3 urzdze
zabawowych.
1693 2012-06-28 107/IR/12 2012-06-11
JANUSZ PIETRZAK "ARCHIKON" PRACOWNIA
PROJEKTOWA
68 265,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na nadbudow i rozbudow budynku DPS
"KALINA" wraz z przebudow wewntrznego
ukadu komunikacyjnego: drogi, chodniki i
infrastruktura techniczna, na dziace nr 14/1 w
Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84
1694 2012-06-28 46/O/12 2012-06-13
LUBELSKIE CENTRUM MAYCH ZWIERZT
RYSZARD IWANICKI
0,00 Uyczenie aplikatora weterynaryjnego
192
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1695 2012-06-28 135/ST/12 2012-06-14
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
3 000,00 UKS Widok utrzymanie boiska ul.Rusaki
1696 2012-06-28 314/ZSS/12 2012-05-16 SIEDEM YCZE SP. Z. O. O. 1 920,00
Zapewnieni obiadw dla 120 osb - zawodnikw
biorcych udzia w turnieju oraz organizatorw
1697 2012-06-29 419/OW/12 2012-06-19
HOTEL RESTAURACJA FOCUS ANNA
PILISZCZUK
2 550,00
Organizacja usugi cateringowej, serwisu
kawowego oraz wynajem sali na konferencj
podsumowujc projekt "Ju wiem. Bd
inynierem"
1698 2012-06-29 92/IR/12 2012-05-31
PROJEKTOWANIE I ARANACJA TERENW
ZIELONYCH "GREENPLUS"
3 997,50
Aktualizacja 13 dokumentacji projektowych na
budow 13 placw zabaw w ramach programu:
"Radosna Szkoa", przy Szkoach Podstawowych
Nr 3,4,23,25,32,38,40,42,45,46,47,50 i 52
1699 2012-06-29 22/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Rury.
1700 2012-06-29 23/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Czuby Poudnie.
1701 2012-06-29 28/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Wglin Poudniowy.
1702 2012-06-29 18/IT/12 2012-06-19 LUBCOM PIOTR GORYCKI 19 979,42
Dostawa i monta dwch kamer IP HD wraz z
podczeniem ich do systemu monitoringu
Ratusza zgodnie z ofert.
1703 2012-06-29 25/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Hajdw-Zadbie.
1704 2012-06-29 115/SOI/12 2012-05-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 20 000,00
Realizacja projektu promocyjnego ,,Murale
inspiracji''-program malunkw
wielkoformatowych
1705 2012-06-29 21/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Czechw Pnocny.
1706 2012-06-29 19/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Wieniawa.
1707 2012-06-29 24/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy rdmiecie.
1708 2012-06-29 113/IR/12 2012-06-15
ZAKAD PRODUKCYJNO-USUGOW-
-HANDLOWY "E-M-B" SPKA Z
OGRANICZON ODPO
920 000,00
Remont pomieszcze na II, IV i XI pitrze w
budynku Urzdu Miasta Lublin, przy ul.
Wieniawskiej 14
193
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1709 2012-06-29 26/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Felin.
1710 2012-06-29 119/SOI/12 2012-05-31
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ BABICZ,
BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
3 917,21
Wykonanie projektw graficznych - siatki i
bilboardw
1711 2012-06-29 126/SOI/12 2012-06-25
FILEK ART AGENCJA KONCERTOWO -
WYDAWNICZA DARIUSZ FILOZOF
0,00
Wsppraca w celu zorganizowania imprezy Inne
Brzmienia
1712 2012-06-29 110/IR/12 2012-06-26 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks-zmiana terminu wykonania umowy
podstawowej dotyczcej budowy stadionu
miejskiego w Lublinie w rejonie ul Krochmalnej
95/IR/11 2011-09-02 BUDIMEX S.A. 136 207 740,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z
zagospodarowaniem przylegego terenu,
instalacjami i przyczami zlokalizowanego w
rejonie ul.Krochmalnej na terenie osadnikw
byej Cukrowni Lublin
1713 2012-06-29 20/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Czuby Pnocne.
1714 2012-06-29 27/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
wiadczenie usugi Dostp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Bronowice.
1715 2012-06-29 417/OW/12 2012-06-14 MEDIA LUX IRENEUSZ BRUDZISZ 11 000,00
Wykonanie usugi w zakresie organizacji festynu
prezentujcego osignicia dzieci, w ramach
projektu "Ja te chodz do przedszkola",
wspfinansowanego przez Uni Europejsk w
ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego
1716 2012-07-02 104/IR/12 2012-06-04
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 273,00
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczcej budowy miejsc postojowych przy ul.
Tymiankowej w Lublinie
178/IR/12 2012-09-03
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00
aneks nr 1 przeduzajcy termin opracowania
dok. , projektowej budowy miejsc postojowych
przy ul. Tymiankowej
1717 2012-07-02 140/ST/12 2012-06-14 SPLDZIELNIA MIESZKANIOWA RUDNIK 20 000,00
Snia Rudnik modernizacja boisk
ul.Nowowiejskiego w Lublinie
1718 2012-07-02 335/ZSS/12 2012-05-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 217/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r.- zajcia sportowe.
217/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umow nr 217/ZSS/12 z dn.
25-04-2012 r. - zajcia sportowe z pywania.
194
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1719 2012-07-02 105/IR/12 2012-06-04
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 027,00
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczcej wykonania schodw terenowych i
chodnika od cigu pieszego (pomidzy
budynkami przy ul. Jana Pawa II 9 i ul.
Watykask 10) do przystanku autobusowego
przy ul. Filaretw w Lublinie
179/IR/12 2012-09-03
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00
Aneks nr 1 przeduajcy termin opracowania
dokumentacji proj. dot. wykonania schodw
ichodnika (J.Pawa II i ul. Watykaskiej)
1720 2012-07-02 343/ZSS/12 2012-06-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 2 z dn. 21-06-2012 r. do umowy Nr
217/ZSS/12 z dn. 25-04-2012 r.
217/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umow nr 217/ZSS/12 z dn.
25-04-2012 r. - zajcia sportowe z pywania.
1721 2012-07-02 16/BM/12 2012-06-29
REJONOWE WODNE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
8 000,00
Zapewnienie bezpieczestwa na wodzie osb
korzystajcych z akwenu Zalew Zemborzycki.
6/BM/11 2011-01-10
REJONOWE WODNE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
42 454,68 Utrzymanie penej sprawnoci systemu DART.
1722 2012-07-02 344/ZSS/12 2012-06-22 PHU BOBAS IWONA NIEMIAKOWSKA-BUTRYM 330,00
Zapewnienie serwisu kawowego na panelu
dyskusyjnym zorganizowanym w dniu
29.06.2012 r.
1723 2012-07-02 342/ZSS/12 2012-05-30 WSEI W LUBLINIE 0,00
Organizacja w dniu 2 lipca 2012 r.
midzynarodowej konferencji naukowo -
szkoleniowej "Pielgnowanie zdrowia rodziny -
perspektywa europejska"
1724 2012-07-02 187/ST/12 2012-06-25
MIEJSKI SZKOLNY ZWIZEK SPORTOWY W
LUBLINIE
77 000,00
wspzawodnictwo sportowe szk
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
1725 2012-07-02 420/OW/12 2012-06-04 PRACOWNIA EWALUACJI WOJCIECH ZIREBIEC 4 100,00
Opracowanie i przeprowadzenie badania
ankietowego wrd uczniw, opracowanie i
przeprowadzenie indywidualnych wywiadw
pogbionych wrd nauczycieli szeciu licew
oglnoksztaccych w Lublinie biorcych udzia w
projekcie "Ucze do potgi", opracowanie
raportu z przeprowadzonych bada ankietowych
i wywiadw oraz przedstawienie powyszego
raportu podczas konferencji.
195
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1726 2012-07-02 201/OR/12 2012-06-15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
0,00 umowa uyczenia lokalu przy ul. Szaserw 13-15
1727 2012-07-03 211/OW/12 2012-05-07 KATARZYNA BASZCZAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowanie uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1728 2012-07-03 194/OW/12 2012-05-07 JAROSAW BANACH 15 300,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 45 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1729 2012-07-03 195/OW/12 2012-05-07 ANNA KRUPA 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1730 2012-07-03 203/OW/12 2012-05-07 URSZULA MATWIEJUK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeg.uzdolnionych -zajcia muzyczno-
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1731 2012-07-03 180/OW/12 2012-05-07 MARIA BABIEJ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoterap.i psychoed.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szczeg.uwgzl.zaj socjoter. w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu "
Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
196
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1732 2012-07-03 241/OW/12 2012-05-07 MARZENA KOCOWSKA 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1733 2012-07-03 121/SOI/12 2012-06-11 MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O. 0,00
Wsppraca w celu zorganizowania Gali Finaowej
Rankingu Firm Lubelszczyzny
1734 2012-07-03 136/SOI/12 2012-06-25 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI 4 243,50
Wykonanie wydawnictwa "Pasja onglowania" w
ramach projektu Carnaval Sztuk-Mistrzw
1735 2012-07-03 212/OW/12 2012-05-07 RENATA ADRIANEK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1736 2012-07-03 197/OW/12 2012-05-07 MARZENA YWICKA 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci szczeglnie uzdolnionych
plastycznie w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1737 2012-07-03 207/OW/12 2012-05-07 IWONA KUCHARSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj terapeutycznych -terapia pedagogiczna
metod kinezjologii edukacyjnej Paula Denissona
w Szkole Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1738 2012-07-03 208/OW/12 2012-05-07 DOROTA KUREK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
197
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1739 2012-07-03 210/OW/12 2012-05-07 BEATA STEPANW 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1740 2012-07-03 220/OW/12 2012-05-07 ANNA KWIATKOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajacych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk matem.-
przyrod.w Szkole Podstawowej nr 45 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1741 2012-07-03 21/GD/12 2012-06-22 JANINA SZADY 615,00
Sporzdzenie operatu szacunkowego dla
okrelenia wartosci skadnikw roslinnych -
ul.Orkana (dziaka .3).
1742 2012-07-03 22/GD/12 2012-06-21
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
14 760,00
Wznawianie i wyznaczanie punktw granicznych
dziaek.
1743 2012-07-03 209/OW/12 2012-05-07 IWONA CHOPEK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdoln.ze szczeg.uwzgldn.nauk matematyczno-
przurodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1744 2012-07-03 201/OW/12 2012-05-07 ARTUR ALEKSANDROWICZ 4 998,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
198
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1745 2012-07-03 198/OW/12 2012-05-07 ANNA GODZISZ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1746 2012-07-03 177/OW/12 2012-05-07 ANNA WITKOWSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozw.zainter.uczniw uzdoln.ze
szcz.ugzgl.nauk mat.-przyr. w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramch projektu "
Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1747 2012-07-03 185/OW/12 2012-05-07 MAGORZATA PARCHETA 12 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1748 2012-07-03 202/OW/12 2012-05-07 AGNIESZKA ADAMCZYK 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1749 2012-07-03 127/SOI/12 2012-06-01 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI 3 321,00
Przeformatowanie i przygotowanie do druku
siatki i bilboardu. Stworzenie Foldera
reklamowego w ramach projektu Carnaval Sztuk-
Mistrzw
1750 2012-07-03 205/OW/12 2012-05-07 MAGORZATA WIST 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 46 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1751 2012-07-03 128/SOI/12 2012-06-25 BARTOMIEJ CIBIOR 6 666,60
Przygotowanie kreacji fleszowych oraz spotu w
ramach projektu Carnaval Sztuk Mistrzw 2012
199
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1752 2012-07-03 50/O/12 2012-06-26 AGATA KRL 5 400,00
Realizacja zada zgodnie z harmnogramem
programu edukacji ekologicznej spoecznoci
lokalnej Miasta Lublin oraz harmnogramem
projektu ,,Marka EkoLublin".
1753 2012-07-03 181/OW/12 2012-05-07 HALINA JANISZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu " Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1754 2012-07-03 45/O/12 2012-06-12 BEATA DANIEWSKA BAZA NEPTUN 22 000,00
Rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego
naprawa, konserwacja i rozbudowa barier
biologicznych
1755 2012-07-03 186/OW/12 2012-05-07 JUSTYNA DZIAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
10 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1756 2012-07-03 178/OW/12 2012-05-07 EWA KONICZYSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu "
Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1757 2012-07-03 87/SOI/12 2012-04-13 VISUAL MEDIA POLSKA SP. Z.O.O. 31 734,00
Wytoczenie 20 000 sztuk pyt DVD na potrzeby
promocji obiektu Piwnicy pod Fortun w ramach
realizacji projektu Renowacja renesanskowej
Piwnicy pod Fortun w Lubliie poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiza
multimedialnych
1758 2012-07-03 217/OW/12 2012-05-07 DOMINIKA SZABAA 4 351,32
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
200
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1759 2012-07-03 214/OW/12 2012-05-07 KRZYSZTOF STEPANW 4 998,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 7 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1760 2012-07-03 192/OW/12 2012-05-07 EWA AWECKA 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1761 2012-07-03 184/OW/12 2012-05-07 ELBIETA PROKOP 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozw. zainteresowania uczn. uzdolnionych
ze szczeg.uwzgl.nauk mat.przyr.-w zakresie nauk
matematycznych w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1762 2012-07-03 190/OW/12 2012-05-07 MARIOLA KOWALCZYK 4 080,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1763 2012-07-04 384/OW/12 2012-05-09 EWA PLUTA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1764 2012-07-04 391/OW/12 2012-05-09 VIOLETTA OLEJEWSKA 4 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
201
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1765 2012-07-04 392/OW/12 2012-05-09 MONIKA CIECHOSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 23 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1766 2012-07-04 396/OW/12 2012-05-09 EWA BIS 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 17 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1767 2012-07-04 399/OW/12 2012-05-09 MARIA SZABOWSKA 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1768 2012-07-04 291/OW/12 2012-05-08 JOLANTA GRZEGORCZYK 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szceglnie uzdolnionych - zajcia komputerowe
w Szkole Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1769 2012-07-04 213/OW/12 2012-05-07 KATARZYNA PKALA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1770 2012-07-04 299/OW/12 2012-05-08 MAGORZATA KOMSTA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
202
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1771 2012-07-04 308/OW/12 2012-05-08 DOROTA GRA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1772 2012-07-04 374/OW/12 2012-05-09 IWONA MICHALAK 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
22 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1773 2012-07-04 380/OW/12 2012-05-09 ZOFIA WARCHO 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1774 2012-07-04 382/OW/12 2012-05-09 ANNA WO 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
7 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1775 2012-07-04 390/OW/12 2012-05-09 EWA KACZANOWSKA 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1776 2012-07-04 144/SOI/12 2012-06-28 ANNA TELICHOWSKA 1 500,00
Przygotowanie bazy danych lubelskich firm
dziaajcych w sektorze usug medycznych
1777 2012-07-04 204/OW/12 2012-05-07 EWA MOMOT 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
203
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1778 2012-07-04 400/OW/12 2012-05-09
SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY
ANNA ISKRA
4 351,32
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1779 2012-07-04 207/OR/12 2012-06-06
ARKADIUSZ SACZEWSKI -
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USUGOWE
AR
250 000,00 dostawa paliwa na potrzeby UM
321/OR/12 2012-09-24
ARKADIUSZ SACZEWSKI -
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USUGOWE
AR
0,00
Aneks umowa na paliwo zmiana wykazu
samochodw
1780 2012-07-04 193/OW/12 2012-05-07 HANNA HALCZUK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
34 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1781 2012-07-04 200/OW/12 2012-05-07 BOENA KWIATKOWSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1782 2012-07-04 293/OW/12 2012-05-08 EWELINA ZAKRZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
14 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1783 2012-07-04 303/OW/12 2012-05-08 JOANNA GUMIENIUK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 52 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
204
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1784 2012-07-04 307/OW/12 2012-05-08 KATARZYNA PLEWKO 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1785 2012-07-04 319/OW/12 2012-05-08 MAGORZATA PIASECKA 6 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1786 2012-07-04 322/OW/12 2012-05-08 BOENA OKUSZKO 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1787 2012-07-04 368/OW/12 2012-05-09 KATARZYNA WYSOCKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 39 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1788 2012-07-04 372/OW/12 2012-05-09 KRYSTYNA SMYL 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1789 2012-07-04 383/OW/12 2012-05-09 ANNA LEWANDOWSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
205
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1790 2012-07-04 387/OW/12 2012-05-09 MAGDALENA NIEKO 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1791 2012-07-04 111/GM/12 2012-06-25 PIOTR ZYGMUNT KARCZMARZ 8 850,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej II czci
SP
1792 2012-07-04 29/IT/12 2012-06-29 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 67 379,40
Dostawa sprztu informatycznego - Ipad-y,
Macbook-i.
1793 2012-07-04 206/OW/12 2012-05-07 MAGDALENA BIEDACHA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1794 2012-07-04 149/SOI/12 2012-06-20 MISURA S.C. MICHA SURA, EWA SURA 4 620,00
usuga transportowa uczestnikw Forum
Inwestycyjno-Gospodarczego LUB-INVEST 2012
1795 2012-07-04 294/OW/12 2012-05-08 BARBARA KORBA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw-
zaj.edukacji humanistycznej i polonistycznej w
Szkole Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1796 2012-07-04 297/OW/12 2012-05-08 JOLANTA ZDANOWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1797 2012-07-04 315/OW/12 2012-05-08 AGNIESZKA KOWALCZYK 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
206
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1798 2012-07-04 347/OW/12 2012-05-09 IWONA ZAPRAWA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1799 2012-07-04 395/OW/12 2012-05-09 MAGORZATA KOSACKA 7 038,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zaj terapapeutycznych-
terapia pedagogiczna-trening zastpowania
agresji w Szkole Podstawowej nr 39 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1800 2012-07-04 289/OW/12 2012-05-08 MARZENA WITESKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1801 2012-07-04 296/OW/12 2012-05-08 BARBARA TESTEWICZ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1802 2012-07-04 302/OW/12 2012-05-08 ANNA WILKOS 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
52 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1803 2012-07-04 306/OW/12 2012-05-08 KATARZYNA BRYOWSKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
207
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1804 2012-07-04 314/OW/12 2012-05-08 DANUTA BEDNARZ 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1805 2012-07-04 345/OW/12 2012-05-09 EWA PRZYWECKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1806 2012-07-04 218/OW/12 2012-05-07 BARBARA SAGAN-TADEWICZ 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoter. i psychoed. dla dzieci z
zaburzeniami kom.i spoecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj psyched. w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1807 2012-07-04 358/OW/12 2012-05-09 ANNA PILZAK 6 018,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1808 2012-07-04 371/OW/12 2012-05-09 MONIKA GOGOWSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajjcych zainteresowania uczniw
ze szceg.uwzgl.nauk matematyczno-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1809 2012-07-04 388/OW/12 2012-05-09 EWA FLOR 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
39 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
208
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1810 2012-07-04 397/OW/12 2012-05-09 ELBIETA SZEWCZUK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1811 2012-07-04 179/OW/12 2012-05-07 URSZULA BRANICKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu " Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1812 2012-07-04 288/OW/12 2012-05-08 ANNA CHONIAWKO 1 862,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1813 2012-07-04 292/OW/12 2012-05-08 KRYSTYNA SZERZENIEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1814 2012-07-04 295/OW/12 2012-05-08 JOANNA KUZAJ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych-zaj.muzyczn-
-instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1815 2012-07-04 305/OW/12 2012-05-08 EWA ZIELISKA 6 528,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
30 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
209
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1816 2012-07-04 309/OW/12 2012-05-08 BEATA DWOJAKOWSKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
28 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1817 2012-07-04 215/OW/12 2012-05-07 WIESAWA TCHRZ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 52 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1818 2012-07-04 298/OW/12 2012-05-08 EMILIA KWANA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1819 2012-07-04 300/OW/12 2012-05-08 ELBIETA DUDZIAK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1820 2012-07-04 304/OW/12 2012-05-08 MAGORZATA GASKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1821 2012-07-04 317/OW/12 2012-05-08 DANUTA GRODEK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziaami Integracyjnymiw ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
210
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1822 2012-07-04 318/OW/12 2012-05-08 JOANNA BIE 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziaami Integracyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1823 2012-07-04 320/OW/12 2012-05-08 JANUSZ WONIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych-zaj. muzyczno-
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1824 2012-07-04 346/OW/12 2012-05-09 EWA GCA 4 200,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziaami Integracyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1825 2012-07-04 357/OW/12 2012-05-09 EWA KRL 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1826 2012-07-04 359/OW/12 2012-05-09 AGNIESZKA FRCZEK 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
211
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1827 2012-07-04 367/OW/12 2012-05-09 ALICJA GRZESZCZYK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych-zajcia muzyczno -
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1828 2012-07-04 381/OW/12 2012-05-09 MAGDALENA ZAJC 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1829 2012-07-04 386/OW/12 2012-05-09 IRENA FURTAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1830 2012-07-04 389/OW/12 2012-05-09 IWONA MATRASZEK 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1831 2012-07-04 191/OW/12 2012-05-07 MARIA JANK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci szczeg.uzdolnionych plastycznie
w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
212
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1832 2012-07-04 199/OW/12 2012-05-07 ANNA SPACZYSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg. uwzgld. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1833 2012-07-04 211/OR/12 2012-06-04
POLSKI ZWIZEK MOTOROWY OKRGOWY
ZESP DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ SP.
2 460,00
sporzdzenie opinii dotyczcej opisu przedmiotu
zamwienia z przetargu nieograniczonego w
2012 roku na zakup samochodw dla Stray
Miejskiej Miasta Lublin
1834 2012-07-04 183/OW/12 2012-05-07 MARTA GRUDZISKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijaj.zainteresowania uczniw uzdol.ze
szczeg.uwzgldn.nauk matem.-przyr. w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1835 2012-07-04 151/SOI/12 2012-06-21 TVP S.A.O/LUBLIN 29 833,65
Umowa na emisj filmu promocyjnego na
antenie TVP Lublin na potrzeby promocji Piwnicy
pod Fortun
1836 2012-07-04 216/OW/12 2012-05-07 ANDRZEJ WALENCIEJ 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1837 2012-07-04 301/OW/12 2012-05-08 HALINA MARA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
213
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1838 2012-07-04 219/OW/12 2012-05-07 ALINA JANOWSKA 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania ucznie
szczeg.uzdolnionych-zaj. edukacji
humanistycznej i polonistycznej w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1839 2012-07-04 360/OW/12 2012-05-09 GRAYNA MODZIKOWSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1840 2012-07-04 361/OW/12 2012-05-09 JOANNA DZYR-OPIECZYSKA 2 070,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zaj terapeutycznych -terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1841 2012-07-04 363/OW/12 2012-05-09 HANNA BORAWSKA 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1842 2012-07-04 373/OW/12 2012-05-09 ANNA AZUKA 1 870,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoter.i psychoed.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj psychoeduk. w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
214
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1843 2012-07-04 398/OW/12 2012-05-09 EWA WINIARSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1844 2012-07-04 182/OW/12 2012-05-07 RENATA POJTA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1845 2012-07-04 362/OW/12 2012-05-09 LUCYNA MANIEWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1846 2012-07-04 364/OW/12 2012-05-09 MONIKA LENARD 2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 54 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1847 2012-07-04 145/SOI/12 2012-06-11 LINGWAY S.C. 28 400,70
usugi tumacze podczas Forum Inwestycyjno -
Gospodarczego LUB-INVEST 2012 w dniach 20-
22 czerwca 2012 r.
1848 2012-07-04 196/OR/12 2012-06-12 MPO SITA LUBLIN S.A. 0,00 Aneks - wywz nieczystoci dot. Lipowa 27
831/OR/11 2011-12-22 MPO SITA LUBLIN S.A. 55 970,79 wywz odpadw staych
1849 2012-07-04 290/OW/12 2012-05-08 BARBARA JABOSKA 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
45 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
215
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1850 2012-07-04 312/OW/12 2012-05-08 ELBIETA KOMAJDA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1851 2012-07-04 313/OW/12 2012-05-08 MARIA CHAABIS 10 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1852 2012-07-04 321/OW/12 2012-05-08 BOENA KRUCIKOWSKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainter.uczniw uzdolnionych
ze szceg.uwzgl.nauk matemat.-przyrod.-gry i
zabawy logiczne w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1853 2012-07-05 304/KL/12 2012-06-21 VADYM KHOLODENKO 4 000,00
wykonanie recitalu fortepianowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
1854 2012-07-05 158/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
2 700,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Puawy
1855 2012-07-05 185/ST/12 2012-06-20
WYSZA SZKOA SPOECZNO-
PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W
LUBLINIE
10 000,00
Wysza Szkoa Spoeczno-Przyrodnicza I
Europejskie Igrzyska Studentw w Kordobie w
dniach 14-22 lipca 2012r.
1856 2012-07-05 192/ST/12 2012-06-27
INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I
REHABILITACJI START
30 000,00
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji
"Start" zapewnienie dostepnoci obiektw
sportowych na ternie miasta dla osb z
dysunkcj narzdu ruchu i wzroku.
1857 2012-07-05 160/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
2 700,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Krasnobrd
1858 2012-07-05 97/GM/12 2012-05-22 KIOSK - DY MIROSAWA 0,00
Dzierawa - ul. Kracowa - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 12 (obr. 19, ark. 10)
216
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1859 2012-07-05 112/GM/12 2012-07-02 ZESP SZK NR 3 0,00
Uyczenie - ul. Wycigowa 31 - nieruchomo
zabudowana budynkami i budowlami obiektu
Szkoy z przeznaczeniem na realizacj celw
statutowych szkoy - dz. nr 1/8 (obr. 10, ark. 1)
1860 2012-07-05 121/IR/12 2012-06-05
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
porozumienie w sprawie realizacji wsplnego
zadania inwestycyjnego w zakresie budowy
infrastruktury wodocigowej w ul. Poligonowej w
Lublinie.
1861 2012-07-05 111/IR/12 2012-06-15
ZAKAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JZEFCZUK
44 280,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
remontu II pietra i poddasza budynku oraz robt
zewntrznych na dziace nr 37, przy ul. Lipowej
27 w Lublinie.
1862 2012-07-05 41/O/12 2012-05-22 MAREK GAAT 0,00
Uyczenie oprogramowania ,,GOMiG - Transfer
Umw".
1863 2012-07-05 305/KL/12 2012-06-21 ALEXANDER TROSTYANSKIY 4 000,00
wykonanie recitalu skrzypcowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
1864 2012-07-05 164/ST/12 2012-06-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PITKA" 2 700,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1865 2012-07-05 161/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
1 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1866 2012-07-05 137/ST/12 2012-06-20 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 1 200,00 organizacja imprezy wakacyjnej
1867 2012-07-05 159/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
2 400,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Harasiuki
1868 2012-07-05 15/PN/12 2012-06-06 F.H.U. PAK HENRYKA MARCINIAK 25 591,38
Wykonanie i dostawa gadetw promocyjnych w
ramach projektu "Marka Eko Lublin"
1869 2012-07-05 96/GM/12 2012-01-26 JANUSZ TRACZ 0,00
Dzierawa - ul. Siemiradzkiego - cele
mieszkaniowe - cz. dz. nr 77 (obr. 9, ark. 16)
1870 2012-07-05 182/ST/12 2012-06-20 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 2 000,00 organizacja imprez wakacyjnych
1871 2012-07-05 183/ST/12 2012-06-20 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 2 000,00 organizacja imprez wakacyjnych
1872 2012-07-05 169/KL/12 2012-06-19 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA 4 500,00
Miasto Kultury - Replika 13. Letniej Akademii
Filmowej w Zwierzycu
1873 2012-07-05 157/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
1 700,00 obozy szkoelniowo-wypoczynkowe Krasnobrd
1874 2012-07-05 156/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
1 600,00 obz szkoleniowo-wypoczynkowy Zamo
217
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1875 2012-07-05 155/ST/12 2012-06-26 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 1 200,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1876 2012-07-05 178/ST/12 2012-06-26 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN 3 700,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1877 2012-07-05 163/ST/12 2012-06-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PITKA" 6 000,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1878 2012-07-05 142/ST/12 2012-06-25
STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA
SALEZJASKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3 000,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1879 2012-07-05 98/GM/12 2012-05-23 WSPLNOTA MIESZKANIOWA UL.LIPOWA 17 0,00
Dzierawa - ul. Lipowa 17 - podwrko przylege
do budynku Wsplnoty zagospodarowane na
teren rekreacyjny i dojscia oraz okoo 2100 m2
na miejsca parkingowe z zastrzeeniem ust.3 -
dz. nr 26/6 (obr. 36, ark. 6)
1880 2012-07-05 190/ST/12 2012-06-26 --LUBELSKI ZWIZEK KOSZYKWKI 12 000,00
LZKosz III Otwarte Mistrzostwa Lublina w
streetballu w dniu 8.07.2012
1881 2012-07-05 167/ST/12 2012-06-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN 5 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1882 2012-07-05 154/ST/12 2012-06-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 1 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1883 2012-07-05 180/KL/12 2012-06-19
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. W.
JAKUBA APOSTOA
7 000,00
Kultura w dzielnicach - "IV Guseckie Jakubki.
Nasza maa ojczyzna"
1884 2012-07-05 17/PN/12 2012-06-06
ARFA S.C. BOGUSAW SZCZYGIE RAFA
WACHOWICZ
1 463,70
Wykonanie i dostawa gadetw w ramach
projektu "Marka Eko Lublin"
1885 2012-07-05 339/ZSS/12 2012-06-14
OKRGOWY ZWIZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 162/ZSS/12 z dn.
11.04.2012 - zajcia sportowe.
162/ZSS/12 2012-04-11
OKRGOWY ZWIZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
4 400,00
Dotacja zgodnie z umow Nr 162/ZSS/12 -
zajcia sportowe - wspinaczka sportowa.
1886 2012-07-05 16/PN/12 2012-06-06
STUDIO SIEDEM SPKA CYWILNA
GRZEGORZ TOWSKI, MICHA BIEDRZYCKI
20 233,50
Wykonanie i dostawa gadetw w ramach
projektu "Marka Eko Lublin"
1887 2012-07-05 186/ST/12 2012-06-21 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN 2 500,00
KS Olimpia ME Juniorw w pywaniu w Antwerpii
w dniach 4-8 lipca 2012 r.
1888 2012-07-05 150/ST/12 2012-06-25 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 1 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1889 2012-07-05 141/ST/12 2012-06-26 GREEN SPORT CLUB 2 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1890 2012-07-05 115/IR/12 2012-06-20
EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE
FILIP SZYDE
738,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budow placu zabaw, przy ul. Abramowickiej
122 w Lublinie, obejmujcy m.in. wykonanie
ogrodzenia z furtk, piaskownicy i min. 3
urzdze zabawowych.
218
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1891 2012-07-05 47/O/12 2012-06-12 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 635,00
Umowa licencyjna - jednorazowa na publiczne
odtwarzanie i wykonywanie utworw podczas
imprezy VII Ekopiknik Rodzinny poczony z
Martonem Leszczowym.
1892 2012-07-05 143/KL/12 2012-06-25
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
15 000,00
Miasto Kultury - XXVI Oglnopolski Festiwal
Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA
2012
1893 2012-07-06 311/KL/12 2012-06-29 MAGDALENA WITCZAK 2 000,00
wykonanie recitalu w charakterze piewaczki
podczas Harmonii Starego Miasta 1.07.2012 r.
1894 2012-07-06 109/SOI/12 2012-05-30
AGENCKA KREATYWNA EFECTIME MARCIN
KRUK
1 420,65
Koordynacja prac techniki scenicznej w ramach
koncertu zespou Urszula.
1895 2012-07-06 165/ST/12 2012-06-26
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
"SPRINTER"
2 400,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1896 2012-07-06 412/OW/12 2012-05-14 ZAKAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 13 053,96
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1897 2012-07-06 308/KL/12 2012-06-29 NURAN ALIMBAJEW 450,00
wystp w charakterze koncertmistrza podczas
Harmoni Starego Miasta 1.07.2012 r.
1898 2012-07-06 310/KL/12 2012-06-29 AGNIESZKA SCHULZ- BRZYSKA 450,00
wykonanie recitalu klawesynowego podczas
Harmonii Starego Miasta 1.07.2012 r.
1899 2012-07-06 187/OW/12 2012-05-07 BARBARA KOWALCZUK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainter.uczniw uzdolnionych
ze szczeg.uwgl.nauk matematyczno-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1900 2012-07-06 18/PN/12 2012-06-19
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIBIORCZOCI
2 164 800,00
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu
"Lublin i Rzeszow - wsppraca i wykorzystanie
szans rozwojowych" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej
83/PN/13 2013-08-19
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIBIORCZOCI
0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin i Rzeszw - wsppraca i wykorzystanie
szans rozwojowych"
219
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1901 2012-07-06 140/SOI/12 2012-06-25 POWER IMPACT PIOTR MAROSZ 31 620,00 Obsuga techniczna - Inne Brzmienia
1902 2012-07-06 407/OW/12 2012-05-14 GRAYNA KUKIER 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1903 2012-07-06 131/SOI/12 2012-06-25
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
64 452,00 Obsuga techniczna - Inne Brzmienia.
1904 2012-07-06 114/GM/12 2012-06-25
BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIBIORSTWO
PRZEMYSOWO-HANDLOWO-USUGOWE
BOREX
0,00
Dzierawa - ul. Gboka - teren rekreacyjny dla
dzieci z przedszkola - cz. dz. nr 34/15 (obr. 29,
ark. 3)
1905 2012-07-06 176/OW/12 2012-05-09 VULCAN 0,00
Aneks do umowy 5/OW/12 z dnia 1.02.2012r
dotyczcej rekrutacji elektronicznej do szk
ponadgimnazjalnych - korekta nazwy aplikacji.
5/OW/12 2012-02-01 VULCAN 23 114,00
Rekrutacja elektroniczna do szk
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013
1906 2012-07-06 133/SOI/12 2012-06-25
APUS PRZEDSIBIORSTWO REKLAMOWO
WYDAWNICZE MAREK LECKI
21 534,84
Wykonanie oraz dostawa gadetw
promocyjnych z nadrukiem Carnavalu Sztuk-
Mistrzw
1907 2012-07-06 188/OW/12 2012-05-07 ALINA ODRZYWOLSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwij.zainteresowania uczn.uzdolnionych
ze szczeg.uwzgl.nauk matematyczno-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1908 2012-07-06 141/SOI/12 2012-06-25 IMPEL SECURITY POLSKA SP.ZO.O. 23 000,00 Ochrona imprezy - Inne Brzmienia
1909 2012-07-06 104/SOI/12 2012-05-23
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPKA
KOMANDYTOWA
0,00 Dziaania promocyjne Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1910 2012-07-06 124/SOI/12 2012-06-19 KLAUDIUSZ BARAN 1 100,00 Wykonanie koncertu w dniu 20.06.2012
1911 2012-07-06 166/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI 46
LUBLIN
1 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1912 2012-07-06 169/ST/12 2012-06-26 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 2 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
220
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1913 2012-07-06 179/ST/12 2012-06-20 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GRSKIEGO 4 000,00 organizacja imprez wakacyjnych
1914 2012-07-06 406/OW/12 2012-05-14 IRENA CHMIEL 6 018,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1915 2012-07-06 409/OW/12 2012-05-14 ZAKAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 16 317,45
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 11 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1916 2012-07-06 410/OW/12 2012-05-14 ZAKAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 10 878,30
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1917 2012-07-06 414/OW/12 2012-05-15 ANGELIKA ZIKOWSKA-WIERTEL 5 559,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 4 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1918 2012-07-06 115/GM/12 2012-06-28 PRAMO HALINA 0,00
Dzierawa - ul. Mariaska - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 12/14 (obr. 42, ark. 6)
1919 2012-07-06 189/OW/12 2012-05-07 JOLANTA GAWDZIK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania ucz.uzdol.ze
szczeg.uwzgld.nauk matematyczno-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1920 2012-07-06 168/ST/12 2012-06-26 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 2 300,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
221
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1921 2012-07-06 411/OW/12 2012-05-14 ZAKAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 10 878,30
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1922 2012-07-06 415/OW/12 2012-05-21 JOANNA MAKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje z trudnociami w czytaniu i pisaniu
zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1923 2012-07-06 132/SOI/12 2012-06-25
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
11 316,00 Agregat prdotwrczy- Inne Brzmienia.
1924 2012-07-06 125/SOI/12 2012-06-19
PROMUSIC ARTUR CZABAN AGENCJA
KONCERTOWA
5 000,00 Wystp artystyczny w dniu 20.06.2012
1925 2012-07-06 151/ST/12 2012-06-26 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 2 100,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1926 2012-07-06 171/ST/12 2012-06-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 2 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1927 2012-07-06 404/OW/12 2012-05-14 AGATA ALEKSANDROWICZ 2 040,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1928 2012-07-06 123/SOI/12 2012-06-19 ANNA SROKA-HRY 4 130,00 Wykonanie koncertu w dniu 20.06.2012
1929 2012-07-06 120/ST/12 2012-06-20
ANNA RAKOWSKA SZKOA EGLARSTWA
REGATOWEGO "EGLUJ"
7 000,00 organizacja imprez wakacyjnych
1930 2012-07-06 413/OW/12 2012-05-14 ZAKAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 8 702,64
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 45 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
222
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1931 2012-07-06 113/GM/12 2012-06-27 F.H.U. SEBASTIAN KOZIO 0,00
Dzierawa - ul. Gboka/ul. Narutowicza - kiosk
handlowy - cz. dz. nr 18/1 (obr. 29, ark. 3)
1932 2012-07-06 170/ST/12 2012-06-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 2 000,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1933 2012-07-06 408/OW/12 2012-05-14 ZAKAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 10 878,30
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1934 2012-07-06 309/KL/12 2012-06-29 JACEK ROGALA 2 100,00
wykonanie dyrygencji koncertu Harmonie
Starego Miasta 1.07.2012 r.
1935 2012-07-09 139/SOI/12 2012-06-25 JAN CHOJNACKI BAOBAB PRODUCTIONS 2 500,00
Prowadzenie imprezy promocyjnej - Inne
Brzmienia
1936 2012-07-09 103/IR/12 2012-06-06 HADAR SP.Z O.O 25 522,50
wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i
powiadamiania o poarze w Dzielnicowym Domu
Kultury przy ul. Judyma 2a w Lublinie
1937 2012-07-09 143/ST/12 2012-06-26
LUBELSKA AKADEMIA SPORTU
CAMPISPORTIVI
2 400,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1938 2012-07-09 189/ST/12 2012-06-29
DOMEK SERWIS S.C. MAREK DZIDA,
KRZYSZTOF POPAJEWSKI
9 830,16
Zakup kosiarki samojezdnej typ PARTNER
P200107 HRB dla UKS WIdok na potrzeby
utrzymania boisk przy ul.Rusaka.
1939 2012-07-09 148/SOI/12 2012-06-20
FIRMA WIERZCHOWSCY S.C. LIDIA
WIERZCHOWSKA I JANUSZ WIERZCHOWSKI
19 954,00
usuga cateringowa podczas kolacji w dniu 21
czerwca 2012 r. w ramach Forum LUB-INVEST
2012
1940 2012-07-09 55/KP/12 2012-06-04
WYSZA SZKOA PRZEDSIBIORCZOCI I
ADMINISTRACJI W LUBLINIE
3 100,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Lubelskiego Marszu Zebry 2012 w dn.
16.06.2012.
1941 2012-07-09 138/SOI/12 2012-06-25 PENGUIN RECORDS PAULINA PRZYBYSZ 18 450,00 Koncert Poluzjanci
1942 2012-07-09 145/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 1 600,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1943 2012-07-09 61/KP/12 2012-06-29 KAMILA KRZYANOWSKA 1 500,00
Wykonanie czynnoci w ramach projektu
NaprawmyTo, polegajce w szczeglnoci na:
koordynacji dziaa zw. z wdroeniem,
funkcjonowaniem oraz promocj projektu,
zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisu
NaprawmyTo.
223
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1944 2012-07-09 205/OR/12 2012-06-21 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 2 041,80
monitorowanie sygnau z systemu wykrywania i
sygnalizacji poaru wraz z przekazywaniem
sygnaw alarmowych Rynek 8 Piwnica pod
Fortun
1945 2012-07-09 147/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 1 200,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Tylicz
1946 2012-07-09 148/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 3 300,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Przesieka
1947 2012-07-09 146/SOI/12 2012-06-15 HOTEL VICTORIA 9 100,00
usugi noclegowe dla uczestnikw
Midzynarodowego Forum LUB-INVEST 2012,
organizowanego przez Zamawiajcego w dniach
20-22 czerwca 2012 r. w Lublinie
1948 2012-07-09 149/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY EGLUJ
LUBLIN
1 200,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1949 2012-07-09 144/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 1 200,00 obozy szkoleniwo-wypoczynkowe
1950 2012-07-09 173/ST/12 2012-06-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 3 600,00 obozy skoleniowo-wypoczynkowe
1951 2012-07-09 172/ST/12 2012-06-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 2 400,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1952 2012-07-09 52/KP/12 2012-05-30
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
25 000,00
Wsppraca w celu promocji MIasta w ramach
organizacji X Koncertu Chway w dn. 07.06.2012
w Lublinie.
1953 2012-07-09 146/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 1 200,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Ulanw
1954 2012-07-10 155/SOI/12 2012-07-02 MAREK KAREWICZ 3 300,00
Przygotowanie autorskiego scenariusza oraz
autorskiej aranacji przestrzennej ekspozycji
wystawy artystycznej w ramach Festiwalu: ?Inne
Brzmienia Art' n' Music Festival Lublin 2012'?
1955 2012-07-10 56/MZON/12 2012-07-06 AGATA KUROPATNICKA 0,00
sporzdzanie protokow z posiedze skadw
orzekajcych
1956 2012-07-10 58/MZON/12 2012-07-06 KAROLINA BIELISKA 0,00
zmiana polegajca na wprowadzeniu do
dotychczasowej umowy zlecenia zapisu
dotyczcego sporzdzania oceny zawodowej
oraz przysugujcego z tego tytuu
wynagrodzenia
2/MZON/12 2011-12-29 KAROLINA BIELISKA 0,00
sporzdzanie oceny psychologicznej lub
pedagogicznej, wydawanie orzecze o
niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci
1957 2012-07-10 59/MZON/12 2012-07-06 KATARZYNA WOJTYA 0,00
sporzdzanie protokow z posiedze skadw
orzekajcych
224
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1958 2012-07-10 60/MZON/12 2012-07-06 IZA TOMASIAK 0,00
wystawianie orzecze o stopniu
niepenosprawnoci, sporzdzenie oceny stanu
zdrowia
1959 2012-07-10 126/IR/12 2012-06-26
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
0,00
Aneks nr 1 z dnia 26.06.2012 r. do umowy nr
45/IR/12 z dnia 28.02.2012 r. na wykonanie
przebudowy budynku szkolnego ze zmian
sposobu uytkowania na budynek biurowy, przy
ul. Podwale 3 - w zwizku z koniecznoci
wykonania dodatkowej ekspertyzy oraz z
przedueniem proceduruy uzyskania decyzji
pozwolenia na budow i remont budynku z
przyczyn lecych po stronie Wydziau AB,
strony postanawiaj, e termin realizacji
przedmiotu umowy ustala si na dzie 31 lipca
2012 r.
1960 2012-07-10 60/KP/12 2012-06-29 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE 10 000,00
Realizacja zadania publicznego pod nazw:
Platforma Dialogu.
1961 2012-07-10 193/ST/12 2012-06-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 24 000,00
MKS "Start" udostpnienie obiektw sportowych
przy ul.Pisudskiego 22 dla mieszkacw miasta .
1962 2012-07-10 313/KL/12 2012-07-02 FUNDACJA MUZYKA KRESW 5 200,00
XV Midzynarodowa Letnia Szkoa Muzyki
Tradycyjnej
1963 2012-07-10 134/SOI/12 2012-07-03
LUBELSKI WGIEL"BOGDANKA" SPKA
AKCYJNA
0,00
Okrelenie zasad wsppracy w ramach
organizacji Carnavalu Sztuk Mistrzw
1964 2012-07-10 57/MZON/12 2012-07-06 ELBIETA SOWISKA 0,00
sporzdzanie protokow z posiedze skadw
orzekajcych
1965 2012-07-10 307/KL/12 2012-07-05 TVP S.A.O/LUBLIN 23 000,00
przygotowanie materiaw programowych
przeznaczonych do emisji w telewizji.
1966 2012-07-11 356/OW/12 2012-05-09 BOENA MACZULSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1967 2012-07-11 21/FE/12 2012-06-29
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1 273 497,43
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Renowacja Teatru Starego w Lublinie" w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko 2007-2013.
225
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
6/FE/10 2010-06-18
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
0,00
Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-0-
-056/09-00 Projektu "Renowacja Teatru Starego
w Lublinie" (nr projektu POIS.11.01.00-0-
-056/09)1 w ramach dziaania 11.1 Ochrona i
zachowanie dziedzictwa kulturowego o
znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI
Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowiska 2007-
2013
1968 2012-07-11 365/OW/12 2012-05-09 MAGORZATA BIAOCHA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
45 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1969 2012-07-11 379/OW/12 2012-05-09 TERESA ZYCH 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeg.uzdolnionych -zajcia muzyczno-
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 17 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1970 2012-07-11 393/OW/12 2012-05-09 ANNA LUSARSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1971 2012-07-11 196/OW/12 2012-05-07 BOENA WIAK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionychze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznie klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1972 2012-07-11 172/KL/12 2012-07-02 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA 6 000,00
Miasto Kultury - Koncert Galowy z okazji wita
11 Listopada "Viva Polonia"
226
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1973 2012-07-11 401/OW/12 2012-05-09
CENTRUM BEZPIECZESTWA I WSPIERANIA
EDUKACJI MGR ARTUR GRDZIELEWSKI
5 440,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1974 2012-07-11 402/OW/12 2012-05-09 DOROTA PYRGIES 12 600,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji spoecznej ze szczeg.uwzgl. zaj
psychoedukacyjnych w Szkole Podstawowej nr
28 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1975 2012-07-11 129/IR/12 2012-06-29
PRZEDSIBIORSTWO PRYWATNE KOMES
STANISAW PIEKARCZYK
848 700,00
Remont sanitariatw w budynku szkolnym i
budynku warsztatw szkolnych wraz z robotami
towarzyszcymi w Zespole Szk Elektronicznych
w Lublinie, ul. Wojciechowska 38.
1976 2012-07-11 314/KL/12 2012-07-05
REKREACYJNY KLUB NIEPRZETARTEGO
SZLAKU
13 500,00 Nieprzetarty Szlak - Cykl Imprez Artystycznych
1977 2012-07-11 403/OW/12 2012-05-09
KDRACKI BARTOSZ LUBELSKA SZKOA
PYWANIA
1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaje z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 23 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1978 2012-07-11 23/GD/12 2012-07-06 JANINA SZADY 7 872,00
Sporzdzenie operatw szacunkowych dla 8
nieruchomoci niezabudowanych, wraz ze
skadnikami rolinnymi i ma architektur.
1979 2012-07-11 351/OW/12 2012-05-09 MARZENA SZYMCZAKOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
227
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1980 2012-07-11 223/OW/12 2012-05-07 EWA PISKOR 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1981 2012-07-11 224/OW/12 2012-05-07 EWA BOCHNIARZ 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1982 2012-07-11 394/OW/12 2012-05-09 ALEKSANDRA FILIPEK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
46 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1983 2012-07-11 355/OW/12 2012-05-09 JOLANTA NOWAK 4 420,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 23 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1984 2012-07-11 221/OW/12 2012-05-07 IZABELA CIORGO 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
228
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1985 2012-07-11 377/OW/12 2012-05-09 GRAYNA PRACKA 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1986 2012-07-11 378/OW/12 2012-05-09 BARBARA MARZEC 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 39 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1987 2012-07-11 354/OW/12 2012-05-09 DANUTA GUA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1988 2012-07-11 132/GM/12 2012-07-02
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
zobowizanie do odpatnego obcienia
suebnoci przesyu nieruchomoci przy ul.
Biskupiskiej i ul. Gnienieskiej (dz. nr 1039
oraz 1047, obr. 33, ark. 21). Porozumienie
pomidzy Gmin Lublin, MPWiK oraz
Franciszkiem i Barbar Lib, Renat Lis i
Robertem Lis
1989 2012-07-11 312/KL/12 2012-06-20 FUNDACJA DZIEO NOWEGO TYSICLECIA 44 100,00
Porozumienie o wsplpracy przy organozacji
wydarzenia pn. "Obz stypendystw Fundacji
Dzieo Nowego Tysiclecia" w dn. 4-16.07.2012
1990 2012-07-11 366/OW/12 2012-05-09 IRENEUSZ CIEKO 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
229
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1991 2012-07-11 352/OW/12 2012-05-09 HALINA PITEK 4 200,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziaami Integracyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1992 2012-07-11 349/OW/12 2012-05-09 IRENA LUCHOWSKA 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych-zajcia komputerowe
w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1993 2012-07-11 39/GK/12 2012-06-28 GARDEN DESIGNERS MIROSAW DERKACZ 118 093,94
Dostawa i monta urzdze zabawowych, grilla,
wiaty i siowni zewntrznej - teren przy ul.
Firlejowskiej (dz.147/8)
1994 2012-07-11 421/OW/12 2012-07-10 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI 39 600,00
usuga w zakresie organizacji kolonii letnich dla
dzieci i modziey romskiej i polskiej
uczszczajcych do szk na terenie Miasta
Lublin w ramach projektu "Integracyjny wyjazd
na kolonie dla dzieci romskich i polskich"
1995 2012-07-11 353/OW/12 2012-05-09 MONIKA WJTOWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1996 2012-07-11 350/OW/12 2012-05-09 RADOSAW JASISKI 8 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
230
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1997 2012-07-11 131/GM/12 2012-06-18
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
zobowizanie do obcienia odpatn
suebnoci przesyu nieruchomoci przy ul.
Bluszczowej (dz. nr 15/3, obr. 24, ark. 7).
Porozumienie pomidzy Gmin Lublin, MPWiK
oraz Inwestor Development R. Siejka i Wsplnicy
Sp. J.
1998 2012-07-11 376/OW/12 2012-05-09 BARBARA GODZISKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
1999 2012-07-11 375/OW/12 2012-05-09 GRAYNA STRAWA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2000 2012-07-11 222/OW/12 2012-05-07 BEATA GUTOWSKA-DBSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoter.i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj psychoed. w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2001 2012-07-11 348/OW/12 2012-05-09 IWONA WONIAK 4 692,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 4 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2002 2012-07-11 369/OW/12 2012-05-09 AGNIESZKA WO 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoter. i psychoeduk. dla dzieci z
zaburzeniami kom.spo.-ze szczeg.uwzgl.zaj
socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej nr
44 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
231
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2003 2012-07-11 49/O/12 2012-06-18
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
35 000,00
Dotacja na realizacj zadania "Usuwanie
wyrobw zawierajacych azbest"
58/O/12 2012-07-30
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
35 000,00
Aneks do umowy - usuwanie wyrobw
zawierajcych azbest
2004 2012-07-12 311/OW/12 2012-05-08 ELBIETA PAPIERNIK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 48 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2005 2012-07-12 58/KP/12 2012-06-20
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGONIA
RADIO-LUBLIN S.A.
14 760,00
Przeprowadzenie dziaa promocyjnych na rzecz
Miasta w ramach 5 odcinkw suchowiska
emitowanych na antenie Radia Lublin oraz pyty
CD z nagranym suchowiskiem.
2006 2012-07-12 157/SOI/12 2012-07-05 JAKUB WJTOWICZ 1 100,00
Przygotowanie autorskiej wystawy artystycznej
"Kobiety Sarajewa" w ramach festiwalu "Inne
Brzmienia'
2007 2012-07-12 370/OW/12 2012-05-09 DOROTA NURZYSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2008 2012-07-12 310/OW/12 2012-05-08 JOANNA MIKOS 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szceg.uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczychw Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2009 2012-07-12 197/OR/12 2012-06-14 KONSPO SP.J. 16 732,34 dostawa sprztu ppo oraz przegldy i serwis
381/OR/12 2012-12-11 KONSPO SP.J. 0,00
Aneks nr 1, zwikszenie wartoci umowy do
kwoty 17 725,44 z w zwizku z zakupem,
przegldem i napraw sprztu p.po.
2010 2012-07-12 116/SOI/12 2012-05-16 POWER IMPACT PIOTR MAROSZ 0,00 aneks do Umowy nr 89/SOI/12 z dn.08.05.2012
232
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2011 2012-07-12 358/ZSS/12 2012-07-04 RAFA CHLEBIK 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
2012 2012-07-12 422/OW/12 2012-06-01 GMINA CZNA 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztw
dotacji przez gm. Lublin na dzieci bdce
mieszkacami gm. czna
2013 2012-07-12 91/SOI/12 2012-05-09 COLOR S.C 9 809,25
Wynajem i obsuga techniczna oraz monta i
demonta owietlenia scenicznego na potrzeby
Koncertu Prezydenckiego
2014 2012-07-12 130/SOI/12 2012-06-25 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 64 821,00 Zapewnienie nagonienia - Inne Brzmienia.
2015 2012-07-12 159/SOI/12 2012-07-05 PIOTR STELMACH 7 000,00
Autorskie prowadzenie imprez promocyjnych w
dniach 7 - 8 lipca 2012 r., na potrzeby festiwalu
Inne Brzmienia 2012, wsporganizowanej przez
Miasto Lublin na terenie Rynku Starego Miasta w
Lublinie
2016 2012-07-12 316/OW/12 2012-05-08 BEATA SKOWRONEK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
52 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2017 2012-07-12 137/SOI/12 2012-06-25 ROBERT GRABLEWSKI 1 700,00 Wykonanie zdj - Inne Brzmienia
2018 2012-07-12 110/GM/12 2012-06-22
KRAJOWA GRUPA DORADZTWA
MAJTKOWEGO
4 095,90
wykonanie 10 operatw szacunkowych lokali
uytkowych
2019 2012-07-12 154/SOI/12 2012-07-02 ARTUR DUGOKCKI 5 000,00
Autorska dokumentacja filmowa imprezy pn.
Inne Brzmienia Art?n?Music Festiwal wraz z
przekazaniem praw autorskich
2020 2012-07-12 152/SOI/12 2012-07-02 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 1 845,00
Licencja na jednorazowe wykonanie wykonanie
utworw - Inne Brzmienia
2021 2012-07-12 348/ZSS/12 2012-06-28
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA-ORTODONTYCZNA MAGORZAT
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
2022 2012-07-13 223/OR/12 2012-07-10
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
0,00 Aneks - napoje
82/OR/12 2012-02-23
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
42 163,28 dostawa napojw i wyody na potrzeby UM
233
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2023 2012-07-13 22/FE/12 2012-07-12 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 4 do umowy z dnia 20.08.2010 o
dofinansowanie projektu pn. "Renowacja
renesansowej Piwnicy pod Fortun poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiza
multimedialnych" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego 2007 - 2013.
16/FE/10 2010-08-20 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 3 246 799,99
Umowa o dofinansowanie Projektu " Renowacja
renesansowej" Piwnicy pod Fortun" w Lublinie
poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiza
multimedialnych". Umowa nr 17/09-UD-
-RPLU.07.01.00-06-054/09-00-0319.
2024 2012-07-13 133/GM/12 2012-07-09
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
0,00
Zobowizanie do obcienia asuebnoci
przesyu nieruchomoci Gminy Lublin pooonych
przy ul. Przyjani. Porozumienie pomidzy Gmin
Lublin a LPEC.
2025 2012-07-16 35/SOI/12 2012-02-28 SYNERGIA SP. Z O.O. 16 851,00
Weryfikacja drugiej edycji Programu ,,Miejsce
Inspiracji'' w Lublinie.
2026 2012-07-16 208/OR/12 2012-06-28 EWA DADOS 24 000,00
czynnoci zwizane z penieniem funkcji
Penomocnika Prezydenta ds. seniorw
342/OR/12 2012-11-08 EWA DADOS 0,00
Rozwizanie umowy zlecenie nr 208/OR/12 z
dniem 2 listopada 2012 r., za pozrozumieniem
stron.
2027 2012-07-16 131/IR/12 2012-07-06
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
1 228 990,00
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoy
Podstawowej Nr 32 w Lublinie, ul. Tetmajera 2
2028 2012-07-16 145/IR/12 2012-06-01 PGE OBRT S.A. 0,00
Aneks nr 4 do umowy sprzeday energii
elektrycznej 84/IR/11 z dnia 22.07.2011 r. -
zacznik nr 4 do umowy otrzymuje brzmienie
jak zacznik nr 1 do niniejszego aneksu.
2029 2012-07-16 132/IR/12 2012-07-03 "TEHAND" SPKA Z O.O. 2 089 770,00
Wykonanie termomodernizacji kompleksu
budynkw Zespou Szk Samochodowych w
Lublinie, ul. Dugosza 10A
2030 2012-07-16 127/IR/12 2012-06-29
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 6 z dnia 29.06.2012 r. do umowy
energii elektrycznej nr 84/IR/11 z dnia
22.07.2011 r. - w sprawie dodania nowego
punktu poboru energii pod pozycj nr 301.
234
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2031 2012-07-16 355/ZSS/12 2012-07-06
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
0,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 30 uczestnikw.
309/ZSS/12 2012-05-31
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
6 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 30 uczestnikw.
2032 2012-07-16 363/ZSS/12 2012-07-12 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 37 500,00
adaptacja i wyposaenie budynku obka nr 2 w
Llublinie przy ul. Okrzei 11 z przeznaczeniem na
organizacj i funkcjonowanie nowych miejsc
opieki nad maymi dziemi
2033 2012-07-16 351/ZSS/12 2012-07-06
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 25/ZSS/12
2034 2012-07-16 128/IR/12 2012-06-22 VIP A. SIENKIEWICZ K. WJCIK 830,25
opracowanie projektu , wykonanie i
zamontowanie tablicy pamitkowej o
wspfinansowaniu projektu ze rodkw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla zadanie "Rozbudowa infrastruktury
turystycznej na Sonecznym Wrotkowie"
2035 2012-07-16 120/IR/12 2012-06-18
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYSKI
29 520,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na termomodernizacj budynku VI Liceum
Oglnoksztaccego w Lublinie, ul. Mickiewicza
36.
2036 2012-07-16 224/OR/12 2012-07-06 MAGORZATA SZCZEPISKA 3 000,00
opracowanie treci programu zapobiegania
przestpczoci oraz porzdku publicznego
bezpieczestwa obywateli "Bezpieczny Lublin" z
uwzgldnieniem aktualizacji danych oraz zaoe
2037 2012-07-17 35/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Zakup karnetw
sportowych, Program na rzecz spoecznoci
romskiej MAiC 2013
2038 2012-07-17 8/PL/12 2012-07-11
"NORBERTINUM " WYDAWNICTWO-
DRUKARNIA-KSIGARNIA SP. Z O.O.
18 536,70
PUBLIKACJA DZIEA PT. " LUBLIN-PODZAMCZE
REWITALIZACJA OBSZARU WYDAWNICTWO
POKONKURSOWE".
11/PL/12 2012-08-22
"NORBERTINUM " WYDAWNICTWO-
DRUKARNIA-KSIGARNIA SP. Z O.O.
21 300,05
ANEKS DO UMOWY DOT. ZLECENIA WYDAWCY
PUBLIKACJI DZIEA PT." LUBLIN-PODZAMCZE
REWITALIZACJA OBSZARU WYDAWNICTWO
POKONKURSOWE"
2039 2012-07-17 353/ZSS/12 2012-07-02 FUNDACJA SZCZLIWE DZIECISTWO 0,00 Aneks nr 1 do umowy 301/ZSS/12 - obz letni
235
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2040 2012-07-17 40/GK/12 2012-06-26
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Przeduenie terminu wykonania remontu alejek
w Parku Ludowym w zwizku ze zymi
warunkami atmosferycznymi.
33/GK/12 2012-06-06
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
426 587,99
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciagw
pieszo-jezdnych w Parku Ludowym w Lublinie.
2041 2012-07-17 34/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazdy
integracyjne dla dzieci romskich i polskich,
Program na rzecz spoecznoci romskiej MAiC
2013
2042 2012-07-17 36/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Zakup strojw
sportowych i obuwia dla uczniw romskich,
Program na rzecz spoecznoci romskiej MAiC
2013
2043 2012-07-17 423/OW/12 2012-07-06 CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GBKA 153 258,00
Dostawa oprogramowania i sprztu
komputerowego na potrzeby realizacji projektu
"Indywidualziacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2044 2012-07-17 162/KL/12 2012-07-05 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA 20 000,00
Miasto Kultury - Festiwal "Ukraina w Centrum
Lublina 2012"
2045 2012-07-17 171/KL/12 2012-07-02 STOWARZYSZENIE PANORAMA KULTUR 20 000,00 Miasto Kultury - Festiwal TypoLub
2046 2012-07-17 109/GM/12 2012-06-27
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
4 674,00
opracowanie podziau geodezyjnego dziaek przy
ul. Koncertowej 6-8 II etapy.
2047 2012-07-17 41/GK/12 2012-07-09 TADEUSZ WYBRANIEC 18 450,00
Aktualizacja dokumentacji dotyczcej wykonania
owietlenia na skwerach w dzielnicy Bronowice.
59/GK/12 2012-08-02 TADEUSZ WYBRANIEC 0,00
Aneks przeduajcy termin umowny w sprawie
aktualizacji dokumentacji projektowej dla
budowy owietlenia skwerw w dzielnicy
Bronowice.
2048 2012-07-17 130/KL/12 2012-07-03 FUNDACJA OTWARTY DIALOG 20 000,00
Miasto Kultury - III Midzynarodowy Festiwal
Teatralny "Ple z oczu"
2049 2012-07-17 36/GK/12 2012-06-25 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Aneks zmieniajcy termin umowny dla umowy
dotyczcej zaoenia zieleni na skwerze przy ul.
Jesiennej w Lublinie.
236
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
28/GK/12 2012-05-18 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 85 900,00
Zaoenie zieleni, wybudowanie pergoli i monta
elementw maej architektury ogrodowej na
skwerze przy ul. Jesiennej.
2050 2012-07-17 192/KL/12 2012-07-05
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MODZIEY
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
5 000,00
Miasto Kultury - Gala Artystyczna "Odkrywanie
zakamarkw kultury". Podsumowanie dorobku
kulturalnego w roku 2012
2051 2012-07-17 168/KL/12 2012-07-02
STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA
SCHULZA
20 000,00 Miasto Kultury - Bruno4ever 2012
2052 2012-07-17 356/ZSS/12 2012-06-18
KOCI POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA
P.W. WNIEBOWZICIA NAJWITSZEJ
0,00
Aneks Nr 1 do umowy 75/ZSS/12 z dnia 8 lutego
2012 r.
2053 2012-07-17 347/ZSS/12 2012-06-22
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 249/ZSS/12 obz letni
2054 2012-07-17 225/OR/12 2012-07-06
TWO HEADS COACHING AND LANGUAGE
KONRAD SZULGA
615,00
przygotowanie i nagranie w jzyku angielskim
dla obcojzycznych interesantw UML informacji
na IVR
2055 2012-07-17 42/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE ROM 0,00
Umowa partnerska: "Zakup przyborw szkolnych
dla uczniw romskich"
2056 2012-07-17 346/ZSS/12 2012-06-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TRZYDZIESTKA PRZY SP 30
0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 239/ZSS/12
2057 2012-07-17 39/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Integracyjne
wyjazdy na kolonie dla dzieci romskich i polskich,
Program na rzecz spoecznoci romskiej MAiC
2013
2058 2012-07-17 318/KL/12 2012-07-05 MARCIN SKRZYPEK 5 000,00
przygotowanie i wykonanie koncertu z zespoem
Orkiestra witego Mikoaja 7.07.2012 r.
2059 2012-07-17 317/KL/12 2012-06-26
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
19 250,00
Porozumienie o wsppracy przy organizacji
Fesrynu Rodzinnego w Lublinie z Janem Pawem
II
2060 2012-07-17 156/SOI/12 2012-07-02 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 0,00
Promocja Miasta w ramach organizacji IV
Lubelskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasn Gr
2061 2012-07-17 43/GK/12 2012-07-09
STANISAW TWARDOWSKI FIRMA
PRODUKCYJNO-USUGOWO-HANDLOWA
5 977,80
Pomalowanie krawdzi schodw prowadzcych
od ul.Pnocnej do ul.Lipiskiego farb
iluminacyjn.
2062 2012-07-17 226/OR/12 2012-07-09 PAWE STASIECZEK 2 000,00 opracowanie projektu struktury drzewa IVR
237
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2063 2012-07-17 37/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Zakup
podrcznikw dla uczniw romskich, Program na
rzecz spoecznoci romskiej MAiC 2013
2064 2012-07-18 42/GK/12 2012-07-09
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
35 965,20
Dostawa i monta 50 szt. koszy na mieci,
karuzeli czteroramiennej oraz dwch furtek
ogrodzeniowych.
2065 2012-07-18 163/SOI/12 2012-07-03
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPKA
KOMANDYTOWA
0,00
Realizacja kampanii reklamowej w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
2066 2012-07-18 59/KP/12 2012-06-20 MAGDALENA KRYSA 0,00
Nieodpatne przeniesienie na rzecz Gminy Lublin
autorskich prawzaleznych i majtkowychdo Logo
Akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom"
2067 2012-07-18 164/SOI/12 2012-07-06 EUROZET SP. Z O. O. 0,00
Realizacja kampanii reklamowej w ramach oferty
"Zet na Kkach - Carnaval Sztuk-Mistrzw 2012"
2068 2012-07-18 360/ZSS/12 2012-07-05
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
0,00 Aneks nr 1 do umowy 338/ZSS/12
2069 2012-07-18 361/ZSS/12 2012-07-05
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
0,00 Aneks do umowy nr 337/ZSS/12
2070 2012-07-18 38/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Prezentacja
kultury romskiej w szkoach z Lublina, Program
na rzecz spoecznoci romskiej MAiC 2013
2071 2012-07-18 183/KL/12 2012-07-05
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. W.
MICHAA ARCHANIOA
7 000,00
Kultura w dzielnicach - IX Festyn Rodzinny u w.
Michaa
2072 2012-07-18 40/PN/12 2012-06-14 MEDIA CONTACTS SP. Z O.O. 74 785,54
Obsuga mediowa obejmujca planowanie i
realizacja internetowej kampanii reklamowej
Carnavalu Sztuk-Mistrzw w ramach projektu
"Lublin i Rzeszw" - wsppraca i wykorzystanie
szans rozwojowych
2073 2012-07-19 319/KL/12 2012-07-05 URSZULA BOBRYK 2 600,00
przygotowanie i dyrygencja wystepu chru
podczas Modlitwy Miedzyreligijnej 8.07.2012 r.
2074 2012-07-19 139/KL/12 2012-07-12 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 7 000,00
Miasto kultury - Wydawnictwo ksiki
"Lubelszczyzna w twrczoci Jzefa Ignacego
Kraszewskiego"
238
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2075 2012-07-19 331/KL/12 2012-07-03
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
umowa kompleksowa sprzedarzy energii
elektrycznej i wiadczenia usug dystrybucji dla
odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x
2076 2012-07-19 112/SOI/12 2012-05-29 PROMOTION SP. Z O.O. 0,00
Ustawienie w dniach od 27 lipca 2012 r. do 5
sierpnia 2012 r. namiotu sferycznego na
potrzeby punktu informacyjnego Carnavalu
Sztuk-Mistrzw
2077 2012-07-19 119/GM/12 2012-06-27 ANNA RYCHTER 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska 66 - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2078 2012-07-19 138/GM/12 2012-07-19 TKACZYK JAN 0,00
Dzierawa - ul. Turkusowa - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 1/16 (obr. 27, ark. 3)
2079 2012-07-19 136/GM/12 2012-07-18
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE "WAMACO" SPKA Z
OGRANICZON OD
0,00
Dzierawa - ul. Sulisawicka - zaplecze budowy -
cz. dz. nr 33/2 (obr. 16, ark. 4)
2080 2012-07-19 130/GM/12 2012-07-03 JADWIGA LESZCZUK 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2081 2012-07-19 143/IR/12 2012-07-05 TOKBUD TOMASZ KARA 1 194 512,75
Wykonanie termomodernizacji kompleksu
budynku Szkoy Podstawowej Nr 47, przy ul.
Zdrowej 1 w Lublinie - Zesp Szk Nr 9
2082 2012-07-19 329/KL/12 2012-07-05 WOJCIECH WJTOWICZ 2 000,00
przygotowanie i przeprowadzenie akcji
promujcej Miasto Lublin podczas
Midzynarodowych Warsztatw Teatralnych w
Kingston
2083 2012-07-19 121/GM/12 2012-06-22 MAREK GAUSZKIEWICZ 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska 56 - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2084 2012-07-19 127/GM/12 2012-07-02 ELGAL ELBIETA GALUSIK 0,00
Dzierawa - ul. Leszczyskiego 20 - tablica
reklamowa
2085 2012-07-19 139/GM/12 2012-07-19 TOMASZ SKONIECKI 0,00
Dzierawa - ul. Turczynowicza - ziele
przydomowa - dz. nr 552/3 (obr. 72, ark. 3)
2086 2012-07-19 137/GM/12 2012-07-18 MAGORZATA GRSKA 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska 88 - ziele
przydomowy - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2087 2012-07-19 125/GM/12 2012-06-12
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Dzierawa - Aneks - ul. Skadowa 24 - dziaalno
statutowa Spki - dz. nr 184/2 (obr. 2, ark. 2)
2088 2012-07-19 138/IR/12 2012-07-09
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR IN. JOLANTA
KDZIERSKA
7 995,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na instalacj wodocigow p.po. w budynku
Przedszkola Nr 32 w Lublinie, ul. Wierzbowa 13.
239
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2089 2012-07-19 140/IR/12 2012-07-09
"JUR - BUD" USUGI BUDOWLANE JERZY
SYROKA
1 589 000,00
Remont budynku I L.O., im. Stanisawa Staszica
w Lublinie, przy A. Racawickich 26 - remont
sanitariatw i naprawa izolacji pionowej
2090 2012-07-19 324/KL/12 2012-07-05 EUGENE INDJIC 4 000,00
wykonanie recitalu fortepianowego podczas
Harmonii Starego Miasta w dn. 8.07.2012
2091 2012-07-19 137/IR/12 2012-07-02 ZAKAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 9 840,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na wykonanie instalacji ciepej wody w budynku
Gimnazjum Nr 15 w Lublinie, ul. Elektryczna 51.
2092 2012-07-19 345/ZSS/12 2012-06-22 FUNDACJA "PRAESTERNO" 0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 248/ZSS/12 obz letni
2093 2012-07-19 130/IR/12 2012-07-02
RENATA MAKSYMIUK BIURO PROJEKTOWE
"MAKS-INSTAL"
60 000,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na przebudow kuchni z zapleczem i jadalni w
budynku Szkoy Podstawowej Nr 30 w Lublinie,
ul. Nakowskich 110.
2094 2012-07-19 181/ST/12 2012-06-26 --LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 1 000,00 organizacja imprez turystycznych
2095 2012-07-19 202/OR/12 2012-06-05 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
wiadczenie usug dystrybucji energii
elektrycznej Lipowa 27
2096 2012-07-19 143/SOI/12 2012-06-25
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-USUGOWE
REMAR
6 642,00 Dostawa pendrivw - Carnaval Sztuk Mistrzw
2097 2012-07-19 106/GM/12 2012-06-11 GRZEGORZ LITWIN 0,00
Dzierawa - ul. Jarmarczna - uprawy - dz. nr
361/2, dz. nr 362/2 (obr. 45, ark. 10)
2098 2012-07-19 126/GM/12 2012-06-12 ONDRA JERZY 0,00
Dzierawa - ul. Botaniczna, ul. Generaa Zajczka
- ziele przydomowa - dz. nr 222/2 (obr. 31, ark.
12)
2099 2012-07-19 38/GK/12 2012-07-02
KSZTATOWANIE TERENW ZIELENI
"OGRODY"
0,00
Zmiana podziau kwot umownych
przypadajcych na GK i ZDiM
843/GK/2010 2010-03-12
KSZTATOWANIE TERENW ZIELENI
"OGRODY"
1 177 458,17
Prace zwizane z utrzymaniem, kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni- w rejonie
Bronowice
2100 2012-07-19 122/ST/12 2012-05-25
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
0,00 Aneks nr 1 do umowy nr 54/ST/12
54/ST/12 2012-03-26
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
0,00
realizacji wydawnictwa promocyjnego pod
tytuem ?Przewodnik Lublin?
2101 2012-07-19 144/IR/12 2012-07-12 POLEKSBUD TRADE SP Z O. O. 2 356 871,86
wykonanie termomodernizacji budynku Szkoy
Podstawowej Nr 40, ul. Ry Wiatrw 9 w
Lublinie
240
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2102 2012-07-19 352/ZSS/12 2012-07-04
LUBELSKIE CENTRUM SAMOOBRONY I
FITNESU ADAMCZYK BARBARA, KAZNOWSKI
MAC
10 000,00
Festyn profilaktyczny "yj zdrowo, bezpiecznie i
sportowo"
2103 2012-07-19 129/GM/12 2012-07-03
BAR OLA S.C. MARCIN SKOREK, KATARZYNA
SKOREK
0,00
Dzierawa - ul. Hutnicza - pawilon
gastronomiczny - cz. dz. nr 45/4, 45/1 (obr. 37,
ark. 10)
2104 2012-07-19 105/GM/12 2012-06-06 DOLECKA ZOFIA 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
2105 2012-07-19 117/KL/12 2012-07-03
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
5 000,00 Pomys na kultur - Wolontariat rozwija!
2106 2012-07-19 322/KL/12 2012-06-15 KOMA MARIUSZ KOODZIEJ 2 200,00
wynajem i obsuga sprztu nagonieniowego na
koncert Marcina Ryckiego w dn. 24.06.2012 r.
2107 2012-07-19 140/GM/12 2012-07-19 PANECKI KRZYSZTOF 0,00
Dzierawa - ul. Zikowskiego - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 1/14 (obr. 31, ark. 1)
2108 2012-07-19 142/IR/12 2012-07-06
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
POLBUD
894 499,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 15
w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51
2109 2012-07-19 141/IR/12 2012-07-06 "TEHAND" SPKA Z O.O. 1 886 820,00
Termomodernizacja budynku Szkoy
Podstawowej Nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej 3
2110 2012-07-19 162/SOI/12 2012-07-09 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 0,00
Okrelenie wzajemnych zobowiza podczas
organizacji i promocji Carnavalu Sztuk Mistrzw
2111 2012-07-19 122/GM/12 2012-06-22 ALICJA MIROSAW 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska 86 - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2112 2012-07-19 124/GM/12 2012-06-21 AGNIESZKA SOK 0,00
Dzierawa - Al. Spdzielczoci Pracy -
polepszenie warunkw korzystania z przylegej,
nalecej do dzierawcy dziaki nr 4/29 - dz. nr
4/31 (obr. 18, ark. 2)
2113 2012-07-19 123/GM/12 2012-06-22 TERESA POSTJ 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
2114 2012-07-19 117/GM/12 2012-06-28
PRZEDSIBIORSTWO USUG KOMUNALNYCH
W LUBLINIE SPKA Z OGRANICZON ODP
0,00
Dzierawa - ul. Droga Mczennikw Majdanka -
ziele - cz. dz. nr 1/5 i 1/4 (obr. 11, ark. 11)
2115 2012-07-19 195/ST/12 2012-07-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 7 000,00
Lubelskie Towarzystwo Kajakowe "Fala"
udostepnienie bazy sportowe nad Zalewem
Zemborzyckim dla dzeci i modziey w okresie
wakacji
241
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2116 2012-07-19 191/ST/12 2012-06-27
LUBELSKI KLUB SPORTOWY GUCHYCH
SPARTAN
30 000,00
Lubelski Klub Sportowy guchych "Spartan"
zapewnienie dostepnoci obiektw sportowych
na terenie miasta dla potrzeb osb niesyszcych
.
2117 2012-07-19 194/ST/12 2012-06-15 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Umowa Uyczenia 4 pomostw kajakowych "
Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"
2118 2012-07-19 120/GM/12 2012-06-25 NIERODA WANDA, NIERODA EUGENIUSZ 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska 70 - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2119 2012-07-19 128/GM/12 2012-07-02 IRYNA CZERNIAK 0,00
Dzierawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 14/15 (obr. 14, ark. 11)
2120 2012-07-19 116/GM/12 2012-06-14 LASKA JAN 0,00
Dzierawa - ul. Firlejowska - gara i komrka
oraz w czci zagospodarowana pod ziele - cz.
dz. nr 63 (obr. 2, ark. 2)
2121 2012-07-19 118/GM/12 2012-06-22 WERONIKA DBICKA 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska 42 - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 459/3 (obr. 31, ark. 5)
2122 2012-07-19 321/KL/12 2012-06-15 KOMA MARIUSZ KOODZIEJ 1 400,00
wynejem i obsuga techniczna sperztu
owietleniowego podczas koncertu Marcina
Ryckiego 24.06.2012 r.
2123 2012-07-19 146/IR/12 2012-07-16
K.S. ARTBUD PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWLANE SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZI
68 265,00
wykonanie schodw terenowych wraz z
barierkami zabezpieczajcymi i chodnikiem z
kostki wibroprasowanej czcej ul. Radoci ze
ciek pieszo-rowerow w wwozie Czuby w
Lublinie
2124 2012-07-19 350/ZSS/12 2012-07-04 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 64 dzieci modziey
304/ZSS/12 2012-05-28 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 16 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 64 dzieci
modziey
2125 2012-07-19 140/KL/12 2012-07-12 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 4 000,00
Miasto kultury - Organizacja XXII Konkursu "Na
Najlepsz Ksik Modego Autora"
2126 2012-07-19 153/SOI/12 2012-07-02 LIGHT&SOUND SERVICE 30 504,00
Zapewnienie sceny, wie pod nagonienie na
potrzeby imprezy promocyjnej ? Inne Brzmienia
Art?n?Music Festiwal 2012,
242
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2127 2012-07-20 160/SOI/12 2012-07-02 DIANA CISZEWSKA 3 000,00
Identyfikacja potencjau inwestycyjnego Lublina
pod ktem moliwoci przycigania firm z brany
deweloperskiej i hotelowej
2128 2012-07-20 210/OR/12 2012-06-29 HALINA JEMIELNIAK 8 400,00 prowadzenie obsugi kasowej KZP
2129 2012-07-20 161/SOI/12 2012-07-02 DIANA CISZEWSKA 3 000,00
Identyfikacja potencjau inwestycyjnego Lublina
pod ktem moliwoci przycigania firm z brany
deweloperskiej i hotelowej
2130 2012-07-23 26/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Integracyjny
Dzie Dziecka, Program na rzecz spoecznoci
romskiej MAiC 2013
2131 2012-07-23 29/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Organizacja Dnia
Kultury Romskiej, Program na rzecz spoecznoci
romskiej MAiC 2013
2132 2012-07-23 39/KP/12 2012-04-17 AGORA SA 25 584,00
Ugoda dot. wykorzystywania praw autorskich do
materiaw Agory.S.A.
2133 2012-07-23 20/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Pogotowie
stomatologiczne ? niezbdna pomoc dla osb
dorosych ze spoecznoci romskiej, Program na
rzecz spoecznoci romskiej MAiC 2013
2134 2012-07-23 25/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazd
integracyjny spoecznoci romskiej i polskiej do
Krakowa i Owicimia, Program na rzecz
spoecznoci romskiej MAiC 2013
2135 2012-07-23 30/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Zakup biletw
komunikacji miejskiej w formie Karty Biletu
Elektronicznego dla modziey ze spoecznoci
romskiej, Program na rzecz spoecznoci
romskiej MAiC 2013
2136 2012-07-23 119/IR/12 2012-06-21
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
zmiana terminu wykonania przyczenia do sieci
elektroenergetycznej budynku przedszkola i
obka przy ul. Wolskiej w Lublinie - aneks nr 5
1517/SIR/CP/2007 2007-06-14
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
19 210,14
umowa o przyczenie do sieci
elektroenergetycznej Lubzel SA budynek obka i
przedszkola , Lublin ul. Wolska 5
2137 2012-07-23 37/GK/12 2012-07-02 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Zmiana podziau kwot umownych pomiedzy GK i
ZDiM
243
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
837/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 899 178,39
utrzymanie ,kompleksowa konserwacja i
renowacja zieleni- w rejonie LSM
2138 2012-07-23 33/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Finansowanie
wyjazdw klasowych dzieci ze spoecznoci
romskiej, Program na rzecz spoecznoci
romskiej MAiC 2013
2139 2012-07-23 19/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Kompetencje
midzykulturowe - szkolenie dla pracownikw
samorzdu Miasta Lublin, Program na rzecz
spoecznoci romskiej MAiC 2013
2140 2012-07-23 21/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Festyn Traden
Roma, Program na rzecz spoecznoci romskiej
MAiC 2013
2141 2012-07-23 359/ZSS/12 2012-07-13
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
0,00
Aneks Nr 1 do umowy dotyczcej prowadzenia
centrum integracji spoecznej dla mieszkacw
Miasta Lublin, w szczeglnoci dla osb
uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
326/ZSS/12 2012-05-31
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
165 000,00
Prowadzenie centrum integracji spoecznej dla
mieszkacw Miasta Lublin, w szczeglnoci dla
osb uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
2142 2012-07-23 23/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazd rodzin
romskich w gry oraz do Tarnowa i Krakowa,
Program na rzecz spoecznoci romskiej MAiC
2013
2143 2012-07-23 22/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Podniesienie
kwalifikacji zawodowych spoecznoci romskiej w
Lublinie, Program na rzecz spoecznoci romskiej
MAiC 2013
2144 2012-07-23 27/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Organizacja
integracyjnej pielgrzymki spoecznoci romskiej i
polskiej do Limanowej, Program na rzecz
spoecznoci romskiej MAiC 2013
2145 2012-07-23 31/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazd rodzinno-
integracyjny dzieci romskich i polskich nad
morze, Program na rzecz spoecznoci romskiej
MAiC 2013
244
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2146 2012-07-23 32/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazd dzieci
spoecznoci romskiej i polskiej na obz
sportowy, Program na rzecz spoecznoci
romskiej MAiC 2013
2147 2012-07-23 17/BM/12 2012-07-18 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 15 000,00
Przekazanie rodkw finansowych z
przeznaczeniem na dofinansowanie
przedswzi profilaktycznych dotyczcych
zwikszenia bezpieczestwa na terenie miasta
Lublin oraz skutecznoci dziaa policyjnych
18/BM/12 2012-08-29 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Przeduenie terminu na przekazanie kopii faktur
dokumentujcych wydatkowanie rodkw
przekazanych na podstawie porozumienia
17/BM/12.
20/BM/12 2012-10-19 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Zmiana sposobu wykorzystania rodkw
przekazanych na podstawie porozumienia
17/BM/12.
2148 2012-07-23 24/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Integracyjne
Andrzejki, Mikoajki i Spotkanie
Boonarodzeniowe, Program na rzecz
spoecznoci romskiej MAiC 2013
2149 2012-07-23 28/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Nauka gry na
pianinie dla uzdolnionych dzieci ze spoecznoci
romskiej, Program na rzecz spoecznoci
romskiej MAiC 2013
2150 2012-07-23 114/SOI/12 2012-05-29
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPKA
KOMANDYTOWA
0,00
Dziaania Promocyjnych Carnavalu Sztuk-
Mistrzw - umieszczenie logo PERA-Browary
Lubelskie S.A. na 60 tablicach typu Premium
2151 2012-07-24 136/IR/12 2012-06-21
ZAKAD HANDLOWO-USUGOWY " WITCZAK"
MARIAN WITCZAK
0,00
Aneks nr 1 zmieniajcy termin wykonania robt -
osuszanie zawilgoconych murw - klasztoru
powizytkowskiego w Lublinie
2152 2012-07-24 135/GM/12 2012-07-17 BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI 4 372,65
wykonanie operatw szacunkowych wycen
nieruchomoci SP
2153 2012-07-24 128/ST/12 2012-06-26 OPRAWA 20 979,00 Druk przewodnika "Lublin i okolice"
203/ST/12 2012-09-10 OPRAWA 0,00 Aneks do umowy 128/ST/12
245
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2154 2012-07-24 139/IR/12 2012-07-02 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI 8 000,00
Wykonanie pisemnych opracowa w ramach
inwentaryzacji przyrodnicznej w zwizku z
termomodernizacj budynkw SP nr 4 i 31, G nr
19 oraz VI L.O.
2155 2012-07-24 133/IR/12 2012-07-02
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYSKI
59 040,00
Wykonanie kompletnej dkumentacji projektowej
na termomodernizacj budynku Szkoy
Podstawowej Nr 31, przy ul. Lotniczej 1 w
Lublinie
2156 2012-07-25 23/FE/12 2012-07-13
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIBIORCZOCI
0,00
Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu
"Zintegrowany system miejskiego transportu
publicznego w Lublinie" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-
2013.
28/FE/11 2011-09-01
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIBIORCZOCI
520 635 102,00
Umowa nr POWL.03.01.00-06-001/11-00 o
dofinansowanie Projektu "Zintegrowany system
miejskiego transportu publicznego w Lublinie" w
ramach PO RPW 2007-2013
2157 2012-07-25 323/KL/12 2012-06-15
ELBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKW
3 600,00
porozumienie w sprawie organizacji koncertu
Marcina Ryckiego
2158 2012-07-25 330/KL/12 2012-07-12 POLITECHNIKA LUBELSKA 3 240,00
porozumienie w celu promocji Miasta Lublin w
ramach udziau Zespou Pieni i Taca
Politechniku Lubelskiej w festiwalu Szeged na
Wgrzech.
2159 2012-07-25 327/KL/12 2012-07-12 JORDANA PALOVIOV 2 000,00
wykonanie recitalu fortepianowego w ramach
Harmonii Starego Miasta w dn. 14.07.2012
2160 2012-07-25 188/KL/12 2012-07-17
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ RODOWISK LOKALNYCH I OSB NI
9 000,00
Kultura w dzielnicach - Festyn "Midzynarodowy
Dzie Orderu Umiechu Czuby - Lublin 2012"
2161 2012-07-25 227/OR/12 2012-07-02 LEOKADIA PASTWA 0,00
Aneks umowa najmu Leszczyskiego 14
zmniejszenie wynajmowanej powierzchnii i kwoty
umowy
4746/OR/2009 2009-12-29 LEOKADIA PASTWA 0,00 umowa najmu
2162 2012-07-26 171/SOI/12 2012-07-17 TEATR STARY W LUBLINIE 0,00 Uyczenie ekranu LED
2163 2012-07-26 428/OW/12 2012-07-10 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 54 354,20
Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprztu
niezbdnego do realizacji programw nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla Szkoy Podstawowej nr 27
246
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2164 2012-07-26 114/IR/12 2012-05-15
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JZEFCZUK
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 33/IR/12 z dnia
16.02.2012 r. na budow zespou boisk
sportowych w ramach programu:"Moje boisko-
Orlik 2012", przy Szkole Podstawowej Nr 43 w
Lublinie, ul. liwiskiego 5 - w zwizku z
koniecznoci sporzdzenia nowej mapy do
celw projektowych oraz wykonania na nowo
zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem
projektowanych boisk i instalacji, strony
postanawiaj, e termin realizacji przedmiotu
umowy ustala si na dzie 16.07.2012 r.
2165 2012-07-26 122/SOI/12 2012-06-21 EWA DADOS-JABOSKA 7 710,00
Obsuga Public Relations Carnavalu Sztuk-
Mistrzw 2012
2166 2012-07-26 41/PN/12 2012-07-10 ANDRIJ SAWENE 6 000,00
Umowa o dzieo dot. wykonania tumacze w
ramach projektu "Lublin i Rzeszw - wsppraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
2167 2012-07-26 142/GM/12 2012-07-19 ADAM SOCHA 0,00
Dzierawa - ul. Wodopojna - parking patny
niestrzeony - cz. dz. nr 52/3 (obr. 36, ark. 2)
2168 2012-07-26 425/OW/12 2012-07-10 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 30 700,00
Zakup pomocy dydaktycznych i iinnego sprztu
niezbdnego do realizacji programw nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla Szkoy Podstawowej nr 42
2169 2012-07-26 51/O/12 2012-06-26
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZD OKRGU W LUBLINIE
0,00
Aneks do umowy 12/O/12 ,,Redagowanie, druk,
skad 4 numerw biuletynu edukacyjnego".
12/O/12 2012-03-19
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZD OKRGU W LUBLINIE
14 000,00
Redagowanie, druk, skad 4 numerw biuletynu
edukacyjnego.
2170 2012-07-26 426/OW/12 2012-07-10 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 46 993,60
Zakup pomocy dydaktycznych i iinnego sprztu
niezbdnego do realizacji programw nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla Szkoy Podstawowej nr 28
2171 2012-07-26 427/OW/12 2012-07-10 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 40 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprztu
niezbdnego do realizacji programw nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla Szkoy Podstawowej nr 23
2172 2012-07-30 150/IR/12 2012-07-16
USUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
KATARZYNA KALINOWSKA
3 075,00
Remont schodw w budynku obka nr 1, przy ul.
Wileskiej 19 w Lublinie
247
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2173 2012-07-30 145/GM/12 2012-07-20 GRADKOWSKA ALEKSANDRA 0,00
Dzierawa - ul. Dudziskiego - ziele
przydomowa - dz. nr 1/7 (obr. 4, ark. 9)
2174 2012-07-30 197/ST/12 2012-07-20 LUBELSKI KLUB SZACHOWY 4 500,00
promocja -wyjazd do Delmenhorst na zawody
szachowe
2175 2012-07-30 125/IR/12 2012-06-21 MARIUSZ GLUBOWSKI 2 300,00
wykonanie inwentaryzacji w zakresie fauny
wystpujcej na terenie planowanego stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnek
2176 2012-07-30 56/KP/12 2012-06-12 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 1 500,00
Przeprowadzenie dziaa promocyjnych na rzecz
Miasta w ramach Plebiscytu "Zoom na Lublin"
2177 2012-07-30 332/KL/12 2012-07-18 FUNDACJA SOLIDARNOCI OBYWATELSKIEJ 3 000,00
porozumienie w celu promocji Miasta Lublin
poprzez udzia Zespou Seven School w
Konkursie Piosenki Poetyckiej "Nadzieja 2012" w
Koobrzegu.
2178 2012-07-30 274/KL/12 2012-06-01 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA 7 000,00
koncert Noc Inicjatyw z Kultur" podczas Nocy
Kultury
2179 2012-07-30 124/IR/12 2012-06-21 JAROSAW SIERADZKI 2 300,00
wykonanie inwentaryzacji w zakresie flory na
terenie planowanego stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej
2180 2012-07-30 144/GM/12 2012-07-10 AUTO-PARK-CARREX BOENA KUNA 0,00
Aneks - Dzierawa - ul. Jana Pawa II - parking
strzeony - cz. dz. nr 4/18 (obr. 27, ark. 2)
2181 2012-07-30 143/GM/12 2012-07-09 AUTO-PARK-CARREX BOENA KUNA 0,00
Aneks - Dzierawa - ul. Jana Pawa II - parking
strzeony - cz. dz. nr 4/18 (obr. 27, ark. 2)
2182 2012-07-30 44/GK/12 2012-07-13 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiy zbiorowej Winiw Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
31/GK/12 2012-06-12 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiy zbiorowej Winiw Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
2183 2012-07-30 151/IR/12 2012-07-16
USUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
KATARZYNA KALINOWSKA
13 530,00
Remont schodw i pochylni w budynku obka nr
6 w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 12
2184 2012-07-30 333/KL/12 2012-07-18 RADIO ER 5 000,00
usuga kulturalna "Dobre wakacje w dobrym
towarszystwie"
248
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2185 2012-07-30 24/FE/12 2012-07-11 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.12.2011 r. o
dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja
Starego Miasta w Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
49/FE/11 2011-12-20 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 2 368 420,64
Umowa o dofinansowanie Projektu "Rewitalizacja
Starego Miasta w Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
2186 2012-07-30 326/KL/12 2012-07-12 EUGEN PROCHC 2 000,00
wykonanie recitalu wiolonczelowego w ramach
Harmonii Starego Miasta dn. 14.07.2012
2187 2012-07-30 150/GM/12 2012-07-26 JANUSZ ZIBA 0,00
Dzierawa - ul. Harnasie - parking patny
strzeony - cz. dz. nr 41/15 (obr. 6, ark. 1)
2188 2012-07-30 149/GM/12 2012-07-24
SPRZEDA KWIATW WODZIMIERZ
MARCINIAK
0,00
Dzierawa - ul. Motorowa - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 3/31 (obr. 37, ark. 8)
2189 2012-07-30 147/GM/12 2012-07-24
HURTOWNIA PILAREK I KOSIAREK KRZYSZTOF
KONCZALSKI
0,00
Dzierawa - Al. Unii Lubelskiej - dziaalno
handlowo-usugowa - cz. dz. nr 45/3 i 44 (obr.
34, ark. 1)
2190 2012-07-30 146/GM/12 2012-07-23 PAPLINSKI PAWEL 0,00
Dzierawa - ul. Romera - ziele przydomowa - dz.
nr 113/2 (obr. 43, ark. 10)
2191 2012-07-30 328/KL/12 2012-07-16 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 0,00
Aneks do umowy nr 200/KL/12 z 26 marca 2012.
Aneks dotyczy zmiany w paragrafie 8 ust. 2
dotyczcej wykorzystania loga "Lublin. Miasto
Inspiracji"
200/KL/12 2012-03-13 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Lubelski
Festiwal Graffiti/Meeting of Styles
2192 2012-07-30 148/GM/12 2012-07-24
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-USUGOWE
JOLANTA KAMISKA
0,00
Dzierawa - ul. Czwartek, ul. Szkolna - pawilon
handlowy - cz. dz. nr 8 (obr. 7, ark. 4)
2193 2012-07-31 152/GM/12 2012-07-25
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie dotyczce obcienia
nieruchomoci Gminy Lublin suebnociami
przesyu po realizacji inwestycji przez LPEC Sp. z
o. o. (ul. Bursztynowa/ul. Podzamcze/ul. Mieszka
I/ul. Organowa).
2194 2012-07-31 229/OR/12 2012-07-27 ANDRZEJ DBRWKA 1 800,00
przeprowadzenie szkolenia na poziomie
zaawanasowanym z zakresu programu Excel
249
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2195 2012-08-01 177/SOI/12 2012-07-17
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPLNICY SPKA JAWNA
492,00 Ochrona Koncertu dla Dobroczycw
2196 2012-08-01 153/IR/12 2012-07-20
PRZEDSIBIORSTWO USUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KACZUGOWSKI
579 639,21
Remont sali gimnastycznej z zapleczem
sanitarno-szatniowym w Gimnazjum Nr 1, ul.
Kunickiego 116 w Lublinie.
2197 2012-08-01 53/O/12 2012-07-10 FUNDACJA EPICRATES 2 500,00
Odpowiedzialna terrarystyka - program ochrony
gadw i pazw.
2198 2012-08-01 196/ST/12 2012-07-17
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
0,00 umowa uzyczenia -Kosiarka dla UKS Widok
2199 2012-08-01 335/KL/12 2012-07-30 EWELINA MYDLAK 2 400,00
zlecenie wykonania czynnoci w charakterze
asystenta koordynatora Festiwalu Solo ycia
2200 2012-08-01 148/IR/12 2012-07-13
PUH ADABUD S.C. KRZYSZTOF FEDYK,
TADEUSZ ZELIK
543 024,83
Remont pomieszcze sanitariatw w budynku III
L.O., im. Unii Lubelskiej, przy Pl. Wolnoci 4 w
Lublinie
2201 2012-08-01 175/SOI/12 2012-07-17 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 3 690,00
Wynajem nagonienia estradowego na rzecz
Koncertu dla Dobroczycw
2202 2012-08-01 349/ZSS/12 2012-07-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA -250,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 40 uczestnikw
308/ZSS/12 2012-05-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 10 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 40 uczestnikw
2203 2012-08-01 154/IR/12 2012-07-20 "POL-BUD MORAWSKI" MORAWSKI PIOTR 267 588,35
Remont sanitariatw w budynku Szkoy
Podstawowej Nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej 3
2204 2012-08-01 142/SOI/12 2012-06-20 AGENCJA ARTYSTYCZNA ACOUSTIC 22 156,00 Zapewnienie backlinu - Inne Brzmienia
2205 2012-08-01 165/SOI/12 2012-07-02 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 0,00
Wsppraca w zakresie organizacji "Lublin i
Lubelskie z Lotu Ptaka"
2206 2012-08-01 147/IR/12 2012-07-13
P.W. CENTRAL KORT ALEKSANDER
MICHAOWSKI
394 202,70
Budowa boiska wielofunkcyjnego, przy
Gimnazjum Nr 17 Lublinie, ul. Maszynowa 2
2207 2012-08-01 89/SOI/12 2012-05-08 PIOTR MAROSZ 4 897,86
Koordynacja dziaa logistycznych na potrzeby
organizacji Koncertu Prezydenckiego
2208 2012-08-01 149/IR/12 2012-07-16
BUDEXPOL BUKOWSKI&WSPLNICY SPKA
KOMANDYTOWA
1 202 079,00
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoy
Podstawowej Nr 10 w Lublinie, ul.
Kalinowszczyzna 70
250
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2209 2012-08-02 55/O/12 2012-07-20
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
41 247,79
W zakres przedmiotu umowy
wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i
zabezpieczenie drzew i krzeww na terenie
miasta Lublin.Rejon I.
2210 2012-08-02 54/O/12 2012-07-20
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZT POLIWET BOENA KIEDROWSKA
2 000,00
Aneks Nr 1 do Porozumienia nr 2/O/12 z
dn.05.01.2012 r.Dotyczy zwikszenia wartoci
usug wykonanych w ramach niniejszego
porozumienia z kwoty 2000,0 na 4000,0 z.
2/O/12 2012-01-05
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZT POLIWET BOENA KIEDROWSKA
2 000,00 Interwencje w przypadku drobnego ptactwa.
2211 2012-08-02 57/O/12 2012-07-20
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
31 536,00
W zakres przedmiotu umowy
wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i
zabezpieczenie drzew i krzeww na terenie
Miasta Lublin w Rejonie III.
2212 2012-08-02 56/O/12 2012-07-20
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
37 760,85
W zakres przedmiotu zamwienia
wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i
zabezpieczenie drzew i krzeww na terenie
Miasta Lublin w Rejonie II.
2213 2012-08-03 231/OR/12 2012-07-30 MIROSAW MIKA 4 200,00
porzdkowanie pozwole na budow obiektw
kubaturowych inwestycji prywatnych oraz
uspoecznionych z 1994 r.
331/OR/12 2012-10-11 MIROSAW MIKA 0,00
Aneks do umowy zlecenie nr 231/OR/12, dot.
zwikszenia zakresu czynnoci
2214 2012-08-03 346/KL/12 2012-08-06 ADAM ANTOSIEWICZ 1 170,00
osobiste uczestniczenie w pracach jury w
charakterze niezalenego jurora, ocena
merytoryczna prezentowanego przez finalistw
Festiwalu Solo ycia programu artystycznego
oraz wydania wsplnie z pozostaymi jurorami
werdyktu wyaniajcego laureatw podczas
przesucha 1.09.2012
2215 2012-08-03 198/ST/12 2012-07-31
ZAKAD HANDLOWO USUGOWY AGROMECH
KRZYSZTOF KOWALEWSKI
9 500,00
zakup zestawu urzdze do pielgnacji boisk
osiedlowych - kosiarka oraz szczotka trjktna
dla BKS Lublin "Orlik"
2216 2012-08-03 345/KL/12 2012-07-30 JULIUSZ RUTKOWSKI 6 600,00
opracowanie twrcze (aranacja) 15 utworw
muzycznych
251
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2217 2012-08-03 232/OR/12 2012-07-30 DARIUSZ GLINIECKI 4 200,00
porzdkowanie pozwole na budow obiektw
kubaturowych inwestycji prywatnych i
uspoecznionych z 1993 r. oraz inwestycji
prywatnych z 1995 r.
330/OR/12 2012-10-11 DARIUSZ GLINIECKI 0,00
Aneks do umowy zlecenie nr 232/OR/12, dot.
zwikszenia zakresu czynnoci
2218 2012-08-06 222/OR/12 2012-07-09 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00 Aneks dostawa wody Karowicza
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
uywanie urzdzenia dozujcego wod rdlan
"Dar Natury" oraz sprzeda wody niegazowanej
2219 2012-08-06 50/GK/12 2012-07-31 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 11 439,00
Remont chodnikw, schodw i amfiteatru w
Parku Ludowym.
2220 2012-08-06 46/GK/12 2012-07-30 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 39 975,00
Remont schodw prowadzcych od ul.
Nadbystrzyckiej do osiedla Skarpa.
2221 2012-08-06 45/GK/12 2012-07-27 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 30 873,00
Remont schodw prowadzcych od ul. Wyynnej
do ul. Jana Pawa II
2222 2012-08-07 320/KL/12 2012-07-05
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
70 000,00 aneks do umowy nr 12/KL/12
12/KL/12 2012-01-13
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
40 000,00
wsppraca w zakresie w celu promocji Miasta
poprezez realizacj wydarzenia kulturalnego
"Harmonie Starego Miasta", ktre bdzie
realizowane w Lublinie w terminie 15 stycznia-31
grudnia 2012 r.
2223 2012-08-07 285/KL/12 2012-07-30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MODZIEY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
150 000,00 wsporganizacja Festiwalu Solo ycia 2012
382/KL/12 2012-08-28
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MODZIEY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
0,00
aneks do porozumienia 285/KL/12 z 30.07.2012
r.
2224 2012-08-07 123/IR/12 2012-06-21 ALEKSANDER GRALCZYK 1 400,00
ocena ichtiologiczna dot. odprowadzenia wd
opadowych do rz. Bystrzycy - stadion miejski
przy ul. Krochmalnej
2225 2012-08-07 168/SOI/12 2012-07-13 IGOR NIEWIADOMSKI 3 080,00
Identyfikacja potencjau inwestycyjnego Lublina
pod ktem moliwoci przycigania firm z brany
motoryzacyjnej.
2226 2012-08-07 306/KL/12 2012-06-26 DAREK DIKTI BIURO POMYSW 0,00 Aneks do umowy 211/KP/11 z 14.09.11
211/KP/11 2011-09-14 DAREK DIKTI BIURO POMYSW 61 500,00
Promocyjno - kulturalno usuga polegajca na
produkcji dokumentalnego filmu pt. Zuzia.
252
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2227 2012-08-07 261/KL/12 2012-05-29
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
18 500,00
wykonanie koncertu symfonicznego podczas
Nocy Kultury
2228 2012-08-07 175/ST/12 2012-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 2 000,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2229 2012-08-07 230/OR/12 2012-07-18 --MUSI LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy najmu - zmiana nazwy
kontrahenta
725/OR/10 2010-10-13 --MUSI LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 WYNAJEM POMIESZCZE NA UL. MAGNOLIOWEJ
2230 2012-08-07 153/GM/12 2012-07-26
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie trjstronne pomidzy Gmin
Lublin/WIKANA Nieruchomoci Sp. z o. o. 03
Miasteczko Spka Komandytowo-Akcyjna - dot.
obcienia nieruchomoci suebnociami
przesyu (ul. Czwartek 28).
2231 2012-08-07 177/ST/12 2012-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 1 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2232 2012-08-07 182/KL/12 2012-07-05
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. W.
MICHAA ARCHANIOA
4 000,00 Kultura w dzielnicach - V Zaduszki Rockowe
2233 2012-08-07 64/KP/12 2012-07-30 KAMILA KRZYANOWSKA 1 500,00
Wykonanie czynnoci w ramach projektu
"NaprawmyTo"
2234 2012-08-07 176/ST/12 2012-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 1 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2235 2012-08-07 174/ST/12 2012-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 2 600,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2236 2012-08-07 334/KL/12 2012-07-30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MODZIEY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
50 000,00 wsporganizacja Konkursu Diamenty Lublina
2237 2012-08-08 176/SOI/12 2012-07-17
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
6 150,00
Obsuga techniczna na potrzeby Koncertu dla
Dobroczycw
2238 2012-08-08 174/SOI/12 2012-07-17 MULTIMEDIA FACTORY 7 253,00
Transport, monta, demonta i obsuga
techniczna ekranu LED
2239 2012-08-08 233/OR/12 2012-07-31
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE GAMES
15 557,04 dostawa mebli ul. Lipowa 27
2240 2012-08-08 183/SOI/12 2012-08-01 ANTONI KUKLISKI 4 000,00
Ekspertyza nt dokumentu "Strategia Rozwoju
Lublin 2012"
2241 2012-08-08 43/PN/12 2012-07-12
JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-
SMT
12 300,00
Wykonanie i dostawa materiaw promocyjnych
w ramach projektu "Lublin i Rzeszw- wsppraca
i wykorzystanie szans rozwojowych"
2242 2012-08-08 60/O/12 2012-07-27
LUBELSKIE CENTRUM MAYCH ZWIERZT
RYSZARD IWANICKI
43 184,00 Trwae oznaczanie psw.
253
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2243 2012-08-08 103/SOI/12 2012-05-23 DISCOVERY POLSKA 125 460,00 Produkcja filmu reklamowego
2244 2012-08-08 178/SOI/12 2012-07-13 KLASZTOR OO. DOMINIKANW 0,00
Wsppraca w zakresie zorganizowania Koncertu
dla Dobroczycw
2245 2012-08-08 47/GK/12 2012-07-31 "HANKOS" HANC GRZEGORZ 33 948,00 Remont cigu pieszego przy ul. Betonowej.
2246 2012-08-09 362/ZSS/12 2012-07-16
FUNDACJA DZIAA EDUKACYJNO-
SPOECZNYCH "OD NOWA"
0,00
Aneks do umowy dotyczcej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 19 uczestnikw (zmiana
lokalizacji obozu).
306/ZSS/12 2012-05-21
FUNDACJA DZIAA EDUKACYJNO-
SPOECZNYCH "OD NOWA"
4 750,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 19 uczestnikw
2247 2012-08-09 62/KP/12 2012-07-03 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 673 190,00
Umowa o dofinansowanie projektu "Lublin dla
wszystkich. Partycypacyjny model zarzdzania
rnorodnoci" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Wsppracy.
101/KP/12 2012-12-21 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarzdzania rnorodnoci" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Wsppracy.
21/KP/13 2013-03-21 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarzdzania rnorodnoci" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Wsppracy.
41/KP/13 2013-05-24 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarzdzania rnorodnoci" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Wsppracy.
29/KP/14 2014-02-28 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarzdzania rnorodnoci" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Wsppracy.
254
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2248 2012-08-09 134/IR/12 2012-07-02 EKO-GEO CONSULTING MAREK BIYK 22 140,00
Wykonanie studium wykonalnoci wraz z analiz
finansowo-ekonomiczn dla trzech przedsiwzi
inwestycyjnych, dotyczcych remontw i
przebudowy w budynkach DPS, przy ul.
Gowackiego 26, Archidiakoskiej 7 oraz
Kalinowszczyzna 70
2249 2012-08-09 181/SOI/12 2012-08-01
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
10 086,00
Monta, obsuga i demonta sprztu na potrzeby
organizacji "Pikniku Naukowego"
2250 2012-08-09 44/PN/12 2012-07-18 PPHU JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMA 2 937,24
Wykonanie oraz dostawa materiaw
promocyjnych w ramach projektu "Lublin i
Rzeszw - wsppraca i wykorzystanie szans
rozwojowych".
2251 2012-08-09 157/IR/12 2012-07-23 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 0,00
aneks2-udostepnienie czci nieruchomoci
przez PKN ORLEN - w zwizku z realizacj sieci
wodocigowej w ul.witochowskiego
76/IN/10 2010-09-02 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 2 072,22
udostpnienie nieruchomoci na czas trwania
inwestycji - budowa sieci wodociagowej w ul
witochowskiego w Lublinie
2252 2012-08-09 276/KL/12 2012-06-26 UNLIMITED FILM OPERATIONS 0,00
Porozumieniew sprawie rozwizania umowy nr
213/kp/11 z dnia 14.09.2011 w sprawie usugi
promocyjno kulturalnej dla Miasta polegajcej na
produkcji dokumentalnego filmu pt. Prawo Mojej
Jazdy
213/KP/11 2011-09-14 UNLIMITED FILM OPERATIONS 40 000,00
Promocyjno - kulturalno usuga polegajca na
produkcji dokumentalnego filmu pt. Prawo Mojej
Jazdy
2253 2012-08-09 182/SOI/12 2012-07-17 FUNDACAJA SZTUKMISTRZE 0,00
Przeprowadzenie dziaa promujcych Carnaval
Sztuk-Mistrzw poprzez pokaz fire-show
wykonany w Kazimierzu Dolnym w dniu 1
sierpnia 2012 r.
2254 2012-08-09 26/FE/12 2012-08-02
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
2 435 449,00
Umowa poyczki Nr 68/2012/P/OW na
dofinansowanie przedsiwzicia pn. "Kanalizacja
sanitarna z przyczami w drodze serwisowej
przy ul. Rataja oraz przycza kanalizacji
sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy
Ekonomicznej".
255
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
49/FE/12 2012-12-10
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy poyczki Nr 68/2012/P/OW
na dofinansowanie przedsiwzicia pn.
"Kanalizacja sanitarna z przyczami w drodze
serwisowej przy ul. Rataja oraz przycza
kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu
Strefy Ekonomicznej".
33/FE/13 2013-08-26
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr 2 do umowy poyczki Nr 68/2012/P/OW
na dofinansowanie przedsiwzicia pn.
"Kanalizacja sanitarna z przyczami w drodze
serwisowej przy ul. Rataja oraz przycza
kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu
Strefy Ekonomicznej".
5/FE/14 2014-02-06
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-170 917,96
Aneks nr 3 do umowy poyczki Nr 68/2012/P/OW
na dofinansowanie przedsiwzicia pn.
"Kanalizacja sanitarna z przyczami w drodze
serwisowej przy ul. Rataja oraz przycza
kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu
Strefy Ekonomicznej".
2255 2012-08-09 364/ZSS/12 2012-07-17
TOMASZ KRGIEL SZKOA SPORTU I
TURYSTYKI
10 000,00 Przedsiwzicie "Sport to zdrowie":
2256 2012-08-09 3/OK/12 2012-07-31 POCZTA POLSKA SPKA AKCYJNA 0,00
Aneks dotyczcy czstotliwoci odbioru
korespondencji i wysokoci opat naliczanych
zgodnie z odbiorem korespondencji z UML.
2495/OR/CP/2005 2005-11-02 POCZTA POLSKA SPKA AKCYJNA 1 680,00
Realizacja usugi FIRMOWA POCZTA, polegajaca
na odbiorze przesyek pocztowych z siedziby
zamawiajacego.
2257 2012-08-09 147/SOI/12 2012-06-15 HOTEL VICTORIA 27 630,00
usugi cateringowe, wynajmu sal oraz obsugi
technicznej podczas Forum Inwestycyjno -
Gospodarczego LUB-INVEST 2012,
organizowanym przez Zamawiajcego w Lublinie
w dniach 20-22 czerwca 2012 r.
2258 2012-08-10 32/IT/12 2012-07-02
AGENCJA HANDLOWO-USUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
38 130,00
Sprzeda i dystrybucja wkadw do drukarek na
stanowiska pracy w Urzdzie Miasta Lublin.
38/IT/12 2012-08-30
AGENCJA HANDLOWO-USUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
19 065,00
Aneks do umowy 32/IT/12. Zwikszenie kwoty i
zmiana czasu realizacji umowy.
44/IT/12 2012-09-28
AGENCJA HANDLOWO-USUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 32/IT/12. (zmiana terminu
realizacji umowy)
256
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
47/IT/12 2012-10-22
AGENCJA HANDLOWO-USUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
5 805,00 Aneks do umowy nr 32/IT/12
2259 2012-08-13 31/IT/12 2012-07-20 GRUPA EDEN MARIUSZ JWIAK 119 797,97
Budowa monitoringu w Dzielnicowym Domu
Kultury przy ul. Judyma 2a.
2260 2012-08-13 25/FE/12 2012-07-31
SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA
REKLAMOWO WYDAWNICZA
8 364,00
Umowa na opracowanie i wydruk foldera
informacyjnego w nakadzie 1000 sztuk wraz z
map Lublina dla projektu "Drogi dojazdowe do
obwodnicy Miasta Lublin - przeduenie ul.
Megiewskiej w kierunku wza drogowego
"Megiew" w cigu drg ekspresowych S12, S17 i
S19" dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-
2013.
2261 2012-08-13 237/OR/12 2012-08-09
SCANDINAVIA AUTO SPKA Z
OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI
109 900,00 Zakup samochodu na potrzeby UML
2262 2012-08-14 156/IR/12 2012-07-02 ANPO ANNA SKOLIMOWSKA 30 750,00
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie
ochrony przeciwpoarowej nad realizacj
pzebudowy budynku klasztoru
powizytkowskiego, przy ul. Peowiakw 12
Lublinie
2263 2012-08-14 162/ST/12 2012-08-07 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 4 300,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2264 2012-08-14 155/IR/12 2012-08-06
ZAKAD OGLNOBUDOWLANY JANUSZ
WYSOCKI
16 800,00
Remont schodw i dachu w budynku obka nr 4
w Lublinie, ul. Puawska 7
2265 2012-08-14 13/BM/12 2012-07-12 ZARZD NIERUCHOMOCI WOJEWDZKICH 2 952,00
Uyczenie 1 m2 powierzchni budynku Teatru i
Filharmonii przy ul. M. Curie - Skodowskiej 5 z
przeznaczeniem na szafk rack z urzdzeniami
sieciowymi i kamer monitoringu wizyjnego
miasta Lublin.
2266 2012-08-14 534/OW/12 2012-07-09 MAGDALENA JAWORSKA 1 500,00
Opracowanie raportu z testw sprawdzajcych
umiejtno wykorzystania wiedzy teoretycznej z
zakresu matematyki, fizyki, chemii i informatyki
w praktyce i w nauce innych przedmiotw
cisych, nabytej poprzez udzia w zajciach
dodatkowych w ramach projektu "Ucze do
potgi"
2267 2012-08-14 316/KL/12 2012-07-04
STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA
SMAKU
75 000,00
Porozumienie o wsppracy przy organizacji IV
Europejskiego Festiwalu Smaku w dn. 7-9
wrzenia w Lublinie.
257
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2268 2012-08-14 6/WSM/12 2012-07-31 DMITRIJ WASILEWSKI 3 692,61
Umowa dotyczca zwrotu czci kosztw
poniesionych przez pracodawc w zwizku z
utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta w
ramach aktywizacji zawodowej
2269 2012-08-14 7/WSM/12 2012-07-31 DMITRIJ WASILEWSKI "SMAKOSZ" 16 632,00
Umowa dotyczca zwrotu czci kosztw
poniesionych przez Pracodawc w zwizku z
zatrudnieniem repatrianta
2270 2012-08-16 348/KL/12 2012-08-06 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA 0,00
udzielenie nieodpatnej i niewycznej licencji na
korzystanie z filmu pt. ?Biec w stron Ty? w
reyserii Hanki Bruliskiej, w celu promocji Filmu
404/KL/12 2012-09-19 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA 0,00
aneks do umowy dotyczcej przekazania praw
do korzystania z filmu pt. "Biec w stron Ty"
2271 2012-08-17 28/FE/12 2012-08-07
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
1 438 787,00
Umowa na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych
urzdze sportowych przy Szkole Podstawowej
nr 38 w Lublinie" ze rodkw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
2272 2012-08-17 236/OR/12 2012-07-31 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00 Aneks zwikszenie kwoty umowy
31/OR/12 2012-01-16 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 41 060,10
ochrona fizyczna obiektu UM w Lublinie przy ul.
Podwale 3a
2273 2012-08-17 29/FE/12 2012-08-14 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 4 do umowy z dnia 15.10.2010 r. o
dofinansowanie Projektu pt. "Budowa "Akademii
Golfa" nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
001/MOSIR/A/10 2010-10-15 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 1 190 580,00
Umowa o dofinansowanie projektu : "Budowa
Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w
Lublinie" w ramach RPO WL
2274 2012-08-17 166/SOI/12 2012-07-12 UKASZ BORKOWSKI 3 720,00
Wykonanie zdj artystycznych podczas
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
2275 2012-08-17 33/IT/12 2012-08-06
RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I
A.ZAMS.SP.J
0,00
dostawa sprztu komputerowego, wiadczenie
serwisu gwarancyjnego
2276 2012-08-17 235/OR/12 2012-08-07
PRACOWNIA RENOWACJI ARTYSTYCZNYCH
WYROBW Z DREWNA KRZYSZTOF
CHILIMONI
26 737,74
renowacja mebli stylowych stanowicych
wyposaenie gabinetu Prezydenta Miasta Lublin
258
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2277 2012-08-17 27/FE/12 2012-08-07
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
1 558 410,00
Umowa na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych
urzdze sportowych przy Szkole Podstawowej
nr 32 w Lublinie" ze rodkw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
34/FE/12 2012-10-04
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
terenowych urzdze sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 32 w Lublinie" ze rodkw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2278 2012-08-17 167/SOI/12 2012-07-12 JACEK SCHERER 3 075,00
Wykonanie zdj reportaowych podczas
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
2279 2012-08-20 46/PN/12 2012-08-09 VITALIY PADALKA 1 300,00
Wykonywanie czynnoci zleconych ?Kongresu
Inicjatyw Europy Wschodniej? polegajcych na:
realizowaniu komunikacji obcojzycznej z
uczestnikami i partnerami w postaci: tumacze
e-maili i biecych dokumentw;
przeprowadzania rozmw telefonicznych z
partnerami w jzykach polskim, ukraiskim i
rosyjskim
2280 2012-08-20 349/KL/12 2012-07-30 TOMASZ RAKOWSKI 2 000,00
dokonanie oceny wnioskw konkursowych w
konkursie, ktrego przedmiotem jest produkcja:
filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu
dokumentalnego lub filmu animowanego
2281 2012-08-20 170/SOI/12 2012-08-16 PIOTR CUGOWSKI 49 000,00 Koncert plenerowy zespou Bracia
2282 2012-08-20 169/SOI/12 2012-07-13 TELEWIZJA POLSKA S.A. 600 000,00
Emisja audycji pt. "Wszystko przed nami",
ktrych akcja odbdzie si w miecie Lublin
218/SOI/12 2012-10-11 TELEWIZJA POLSKA S.A. 0,00
Aneks do umowy 169/SOI/12 z dnia 13.09.2012
r. zmianie ulega harmonogram emisji serialu
,,Wszystko przed nami''.
89/SOI/13 2013-04-22 TELEWIZJA POLSKA S.A. 0,00
Aneks do umowy 169/SOI/12 emisja serialu
,,Wszystko przed nami''
2283 2012-08-20 344/KL/12 2012-08-06
LSKIE STOWARYSZENIE ARTYSTW I
TWRCW SAT
8 140,00
wykonanie autorskiego wystpu grupy Elbieta
Mielczarek Blues Band w ramach Festiwalu Solo
ycia 31.08.2012
259
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2284 2012-08-20 47/PN/12 2012-08-10 MTL SA 29 993,55
Wynajem pomieszcze wystawienniczych
Targw Lubelskich S.A. podczas "Kongresu
Inicjatyw Europy Wschodniej" w ramach projektu
"Lublin i Rzesz - wsppraca i wykorzystanie
szans rozwojowych"
2285 2012-08-20 341/KL/12 2012-08-09 DANIEL WRCZYCKI 550,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
podczas Festiwalu Solo ycia 2012
2286 2012-08-20 359/KL/12 2012-08-09 DARIUSZ DOMASKI 590,00
uczestniczenia w pracach w charakterze jurora,
Festiwal Solo ycia 2012
2287 2012-08-20 45/PN/12 2012-07-24 RADIO LUBLIN S. A. 14 760,00
Produkcja i emisja audycji radiowych w ramach
projektu Marka EkoLublin w roku 2012.
2288 2012-08-20 155/GM/12 2012-08-09
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z O.
O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD GAZO
0,00
Porozumienie trjstronne w sprawie zgody na
dysponowanie gruntem do czasu obcienia
nieruchomoci pooonej w Lublinie przy ul.
Megiewskiej/przy PKP stanowicej wasno
Gminy Lublin suebnoci przesyu.
2289 2012-08-20 53/GK/12 2012-08-08
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
123 716,09
Kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w
rejonie rdmiecie.
2290 2012-08-20 180/SOI/12 2012-08-01
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00
Wsppraca w celu zorganizowania "Pikniku
naukowego"
2291 2012-08-20 48/PN/12 2012-08-10
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
14 500,00
Usuga cateringowa podczas Konfetencji
Inicjatyw Europy Wschodnie w ramach projekru
"Lublin i Rzeszw - wsppraca i wykorzystanie
szans rozwojowych"
62/PN/12 2012-09-06
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
4 000,00
Aneks do umowy organizacji usugi
gastronomicznej nr 48/PN/12 z dnia 10 sierpnia
2012 roku
2292 2012-08-21 59/O/12 2012-07-23 FUNDACJA HIPOKRATES 5 000,00
Patrol konny okolic Zalewu Zemborzyckiego oraz
Starego Lasu
2293 2012-08-21 342/KL/12 2012-08-09 BARTOSZ WONIAK 2 200,00
artystyczne wykonanie solowego programu
muzycznego 31.08.2012 i wystp z zespoem
01.09.2012 r. podczas Festiwalu Solo ycia
2294 2012-08-21 134/GM/12 2012-07-05 KRZYSZTOF PRZYBYA BGRIL 3 075,00 opracowanie geodezyjno-prawne ul. Zielona 5
2295 2012-08-21 186/SOI/12 2012-07-10
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
wsparcie uczestnictwa jednostek samorzdu
terytorialnego z Polski Wschodniej w wizycie
studyjnej do Francji we wrzeniu 2012 r.
260
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2296 2012-08-21 361/KL/12 2012-08-08
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
16 500,00
Wynajcie pomieszce w Filharmonii Lubelskiej
oraz instrumentw w zwizku z rezydencj I,
Culture Orchestra.
2297 2012-08-21 350/KL/12 2012-07-30 MONIKA JANUSZEK 2 000,00
dokonanie oceny wnioskw konkursowych w
konkursie, ktrego przedmiotem jest produkcja:
filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu
dokumentalnego lub filmu animowanego
przeznaczonego do emisji
2298 2012-08-21 540/OW/12 2012-08-14 EDYTA MICISKA-BORYS 5 940,00
Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji na
potrzeby realizacji projektu "Nowoczesne
kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie
kwalifikacji pracownikw owiaty w Gminie
Lublin"
2299 2012-08-22 370/KL/12 2012-08-16 ADAM DARIUSZ PIOTROWSKI 1 100,00
przygotowanie i wykonanie koncertu w ramach
przedsiwzicia "Nowe cieki tradycji" w dniu
17.08.2012
2300 2012-08-22 172/SOI/12 2012-07-17 NIEDZIAEK MAREK NIEDZIAEK 1 000,00
Umiejscowienie miasta Lublin jako planu
zdjciowego do przeprowadzeniainteraktywnej
gry fabularnej
2301 2012-08-22 234/OR/12 2012-08-01
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
0,00 Aneks napoje - zwikszenie wartoci umowy
82/OR/12 2012-02-23
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
42 163,28 dostawa napojw i wyody na potrzeby UM
2302 2012-08-22 368/KL/12 2012-08-16 PRUSINOWSKI JANUSZ SUCHAJ UCHEM 10 500,00
przygotowanie i wykonanie wraz z zespoem
Janusz Prisinowski Trio koncertyu w dniu 18.08
2012 na Placu Po Farze
2303 2012-08-22 347/KL/12 2012-08-06 MAREK HOJDA 1 170,00 uczestnictwo w pracach jury, Festiwal Solo ycia
2304 2012-08-22 338/KL/12 2012-08-09 PIOTR MIEKO 1 100,00
artystyczne wykonanie autorskiego programu
muzycznego z zespoem Highlow podczas
Festiwalu Solo ycia 1.09.2012
2305 2012-08-22 68/KP/12 2012-07-31
FUNDACJA PRACOWNIA BADA I INNOWACJI
SPOECZNYCH STOCZNIA
0,00
Porozumienie o wsppracy w zakresie dostpu
do serwisu internetowego o nazwie
"NaprawmyTo!"
2306 2012-08-22 369/KL/12 2012-08-16 PAWE SJKA 3 500,00
przygotowanie i wykonanie koncertu wraz z
zespoem Caci Vorba w dniu 17.08 na Placu Po
Farze
261
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2307 2012-08-23 49/PN/12 2012-02-06 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu
"Kreatywnie w przedsibiorczo" w ramach
Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spoecznego.
64/PN/12 2012-09-26 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy partnerskiej na rzecz
realizacji projektu "Kreatywnie w
przedsibiorczo".
2308 2012-08-23 152/IR/12 2012-07-20 "PRO-GEO" DANUTA SIEMION 984,00
opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej
do ograniczenia prawa wasnoci do dziaki nr
39/1, 42/1, 43/1 (obr. 22 ark. 4) pooonych przy
ul. Myskiej w Lublinie pod budow sieci
ciepowniczej dla potrzeb stadionu miejskiego
2309 2012-08-23 363/KL/12 2012-08-10 KAROL GARWOLISKI 2 500,00
wykonanie koncertu w chararkterze pianisty w
ramach cyklu "Harmonie Starego Miasta" w dniu
19.08.2012
2310 2012-08-24 52/GK/12 2012-08-09 TOI-TOI SYSTEMY SANITARNE SP. Z O. O 1 608,50
wydzierawienie oraz utrzymanie i eksploatacja
jednej toalety ustawionej na "bulwarze" przy ul.
Firlejowskiej
2311 2012-08-24 157/GM/12 2012-08-23 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Aneks - Dzierawa - ul.Filaretw 44, ul. Zana, ul.
Kazimierza Wielkiego, ul. Leszczyskiego 19 i
19b, al. Tysiclecia, ul. Rusaka, ul. Krnicka, ul.
Osmolicka, ul. Bursztynowa, ul. Jana Pawa II, ul.
Janowska 76, ul. Nad Zalewem, ul. Koncertowa 3,
ul. Judyma 1, ul. Husarska 10, ul. Siemiradzkiego
24, ul. Kawaleryjska, ul. liwiskiego, Al.
Zygmuntowskie 3, ul. eglarska 3, ul. Krnicka
2,4a,4b,4c,6,6a,6d,6e,6f, ul. Sawinkowska 50,
ul. eglarska 1, eglarska 5, ul. Krnicka, ul.
Osmolicka 9,11,13, ul. Bryskiego 1,
nieruchomo gruntowa pod tafl wody Zalewu
Zemborzyckiego - statutowa dziaalno
sportowo-rekreacyjna
2312 2012-08-24 364/KL/12 2012-08-10 BEATA ANNA SOKOOWSKA 3 500,00
wykonanie koncertu w charakterze piewaczki w
ramach "Harmonie Starego Miasta" w dniu
19.08.2012
2313 2012-08-24 135/IR/12 2012-03-28
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGLNEGO MIASTOPROJEKT
SP ZO.O.
0,00
Aneks nr 2 zmieniajcy stawk Vat na
obowizujc - nadzr autorski - budowa szkoy
na Sawinie
262
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
82/IN/10 2010-08-23
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGLNEGO MIASTOPROJEKT
SP ZO.O.
399 550,00
opracowanie kompletnej dokumentacji na
budow szkoy Podstawowej wraz z
zagospodarowaniem, urzdzeniem i uzbrojeniem
terenu w dzielnicy
2314 2012-08-24 70/KP/12 2012-07-31 CECH RZEMIOS SPOYWCZYCH 10 000,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji IV Oglnopolskiego wita Chleba i
XIV Lubelskiego wita Chleba, ktre odbd si
w dniu 9 wrzenia 2012 roku w Lublinie.
2315 2012-08-24 162/IR/12 2012-08-13 DELEGAT STUDIO TOMASZ MASANIEC 43 550,00
Wykonanie nagonienia w budynku hali
sportowej w Zespole Szk Elektronicznych w
Lublinie, ul. Wojciechowska 38 w Lublinie
2316 2012-08-24 51/GK/12 2012-07-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 60 782,04
Wykonanie alejek tymczasowych na cmentarzu
komunlanym przy ul. Droga Mczennikw
Majdanka
2317 2012-08-24 7/BK/12 2012-08-07 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 1 000 000,00
umowa kredytu ze rodkw Funduszu Inwestycji
Komunalnych (FRIK) Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK) na pokrycie kosztw
przedsiwzicia: opracowanie koncepcji, projektu
budowlanego oraz wykonawczego stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie wraz
z zagospodarowaniem, urzdzeniem i
uzbrojeniem terenu)
2318 2012-08-24 199/ST/12 2012-08-03 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 59 999,89
Dziaania promocyjne podczas finaowej rundy
Mistrzostw Polski w Motocrossie w Lublinie 15-16
wrzenia 2012 r.
2319 2012-08-24 160/IR/12 2012-08-10
NKL-INSTAL NATALIA LECYK,KRZYSZTOF
LECYK S.C
52 000,00
Wykonanie instalacji elektrycznej i
teletechnicznej na potrzeby Stray Granicznej i
Stray Miejskiej w budynku Urzdu Miasta Lublin,
przy ul. Podwale 3a w Lublinie
2320 2012-08-24 67/KP/12 2012-07-30
DIRECT PRESS SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
-1 230,00 Aneks do umowy nr 1/KP/12
1/KP/12 2012-01-02
DIRECT PRESS SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
44 280,00
Zapewnienie obsugi medialnej na potrzeby
promocji Miasta Lublin w internecie na stronie
Internetowej Telewizji Lublin - www.itvl.pl.
2321 2012-08-27 355/KL/12 2012-08-09 AGNIESZKA GACZYSKA 1 650,00
wykonanie autorskiej dokumentacji zdjciowej
smej edycji Festiwalu Solo ycia
263
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2322 2012-08-27 351/KL/12 2012-08-09 PAWE CZAJKOWSKI 1 650,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
wraz z zespoem L'Orange Electrique, podczas
koncertu w dniu 31.08.2012 r. organizowanego
w ramach Festiwalu ?Solo ycia?
2323 2012-08-27 337/KL/12 2012-08-09 MATEUSZ OWCZAREK 550,00
wykonanie programu muzycznego podczas
koncertu w dniu 01.09 w ramach Festiwalu Solo
ycia
2324 2012-08-27 179/SOI/12 2012-07-17 GRZEGORZ SZWED 20 330,00
Produkcja materiaw filmowych na potrzeby
promocji Carnavalu Sztuk-Mistrzw
2325 2012-08-27 365/ZSS/12 2012-08-20
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA
"MAGIC" ALINA AGODOWSKA
5 516,55
Opracowanie projektu graficznego i druk 1.500
sztuk kalendarzy ciennych Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwizywania Problemw
Alkoholowych na 2013 r.
2326 2012-08-27 365/KL/12 2012-08-10 GRZEGORZ CHYLISKI 1 100,00
prowadzenie w charakterze konferansjera
koncertw organizowanych w ramach Festiwalu
Solo ycia 2012
2327 2012-08-27 9/PL/12 2012-07-27 ARS-TAX NIERUCHOMOCI JANUSZ CZAJECKI 55 350,00
WYKONANIE DO 25 OPERATW SZACUNKOWYCH
DLA NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH
WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJCEGO
POOONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLINA DLA
USTALENIA JEDNORAZOWEJ OPATY Z TYTUU
WZROSTU WARTOCI NIERUCHOMOCI W
ZWIZKU Z UCHWALENIEM PLANU
MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.
2328 2012-08-27 336/KL/12 2012-08-09 SAMUEL OWCZAREK 550,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego,
podczas koncertu w dniu 1.09.2012 r.
organizowanego w ramach Festiwalu ?Solo
ycia?
2329 2012-08-28 357/ZSS/12 2012-08-01
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
15 600,00
prowadzenie punktu
konsultacyjnodiagnostycznego wykonujcego
badania w kierunku HIV
2330 2012-08-28 156/GM/12 2012-07-27
ZYGMUNT PIRKOWSKI - BIURO USUG
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH GEO-
MAX
23 520,00
wykonanie wznowie i stabilizacji 300 punktw
granicznych, okazanie granic
264
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2331 2012-08-28 159/GM/12 2012-08-07
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie pomidzy MPWiK w Lublinie sp. z
o. o. a Gmin Lublin w sprawie zgody na
dysponowanie gruntem i zobowizanie do
obcienia nieruchomoci suebnoci przesyu
(dz. nr 745/1, obr. 62, ark. 13 przy ul.
Turystycznej 140c).
2332 2012-08-28 158/GM/12 2012-08-24 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Umowa darowizny kanau sanitarnego i
deszczowego przy ul. Grottgera, zawarta
pomidzy Gmin Lublin a Wojewdztwem
Lubelskim
2333 2012-08-29 539/OW/12 2012-08-01 JAROSAW BYLINA 4 500,00
Dokonanie modyfikacji i opracowanie ostatecznej
wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu zaj pozalekcyjnych z przedmiotw
cisych w 4-osobowym zespoe metodycznym w
ramach projektu "Ucze do potgi"
2334 2012-08-29 161/GM/12 2012-08-28
PARAFIA RZYM.-KAT. PW. TRJCY
PRZENAJWITSZEJ
0,00
Uyczenie - ul. Jagiey - ziele publiczna - cz. dz.
nr 19/9 (obr. 11, ark. 5)
2335 2012-08-29 340/KL/12 2012-08-09 KAJETAN BALCER 1 650,00
wykonanie programu muzycznego wraz
z zespoem GifLof podczas koncertu w dniu
31.08.2012 r. organizowanego w ramach
Festiwalu ?Solo ycia?
2336 2012-08-29 151/GM/12 2012-07-30 JACEK KALKSZTEJN 0,00
Dzierawa - ul. Noskowskiego - ziele
przydomowa - dz. nr 58 i 1/2 (obr. 4, ark. 6)
2337 2012-08-29 163/GM/12 2012-08-02 SIKORA ZDZISAW 0,00
Dzierawa - ul. Uanw - cz kontenera
handlowego - cz. dz. nr 70 (obr. 15, ark. 2)
2338 2012-08-29 122/IR/12 2012-07-13 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 991,38
usunicie kolizji sieci elektroenergetycznej przy
ul. Dziewanny 19 w Lublinie ( Przedszkole 69)
2339 2012-08-29 161/IR/12 2012-07-18 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 19 680,00
wykonanie opinii dotyczcej oceny poprawnoci
rozwiza technicznych projektw budowlanych i
wykonawczych drg wewntrznych (pow.ok. 29
900 m2), parkingw (pow.ok.14 000 m2), cigw
pieszych pow.ok. 21 700 m2) oraz organizacji
ruchu na zadaniu: "Budowa stadionu miejskiego"
2340 2012-08-29 160/GM/12 2012-08-24 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Uyczenie - ul. Narutowicza 32 - prowadzenie
dziaalnoci statutowej - dz. nr 118/1, dz. nr
118/2 (obr. 34, ark. 7)
265
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2341 2012-08-29 536/OW/12 2012-08-01 ADAM SIKORSKI 5 520,00
Dokonanie modyfikacji i opracowanie ostatecznej
wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu zaj pozalekcyjnych z przedmiotw
cisych w 4-osobowym zespoe metodycznym w
ramach projektu "Ucze do potgi"
2342 2012-08-29 34/IT/12 2012-08-03 POLKOMTEL SP. Z O.O. 358 954,00
wiadczenie usug telekomunikacyjnych z
zakresu telefonii komrkowej oraz dostawa
terminali telefonicznych.
2343 2012-08-29 154/GM/12 2012-07-20 JAROSAW TERLIKOWSKI 0,00
Dzierawa - ul. Zikowskiego - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 1/14 (obr. 31, ark. 1)
2344 2012-08-29 54/GK/12 2012-08-17 TAYLOR "SPKA ZO.O. 300 215,17
Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ul.Szmaragdowej w Lublinie
2345 2012-08-29 356/KL/12 2012-08-09 ALEKSANDER NOWACKI 1 170,00
uczestnictwo w pracach jury w charakterze
niezalenego jurora, podczas przesucha
finalistw Festiwalu Solo ycia
2346 2012-08-29 162/GM/12 2012-07-20
PIL-LAS SPRZEDA SERWIS WYROBW FIRMY
STIHL RYSZARD PISKOREK
0,00
Dzierawa - Al. Unii Lubelskiej / ul. Przemysowa -
parking do obsugi pawilonu handlowego - dz. nr
55/3 (obr. 34, ark. 4)
2347 2012-08-29 537/OW/12 2012-08-01 ELBIETA MARZYCKA 5 500,00
Dokonanie modyfikacji i opracowanie ostatecznej
wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu zaj pozalekcyjnych z przedmiotw
cisych w 4-osobowym zespoe metodycznym w
ramach projektu "Ucze do potgi"
2348 2012-08-29 69/KP/12 2012-07-31 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 5 000,00
wiadczenie usug zarzdzania stron
internetow - podstron internetow
www.lublin.naprawmyto.pl
2349 2012-08-29 538/OW/12 2012-08-01 EWA MARZYCKA 5 000,00
Dokonanie modyfikacji i opracowanie ostatecznej
wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu zaj pozalekcyjnych z przedmiotw
cisych w 4-osobowym zespoe metodycznym w
ramach projektu "Ucze do potgi"
2350 2012-08-29 164/GM/12 2012-08-17 PUCHACZ JANUSZ 0,00
Dzierawa - ul. Sowiskiego - miejsce postojowe
dla samochodu - cz. dz. nr 89 (obr. 21, ark. 12)
2351 2012-08-30 170/GM/12 2012-08-28 ALDIK NOVA SP. Z O.O. 0,00
Dzierawa - ul. Harnasie - oglnodostepna droga
czca ul. Gorczask z ul. Harnasie - cz. dz. nr
41/5 i cz. dz. nr 41/15 (obr. 6, ark. 1)
266
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2352 2012-08-30 166/GM/12 2012-08-08 JAROSZ RENATA, JAROSZ MAREK 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2353 2012-08-30 167/GM/12 2012-08-10 KRZYSZTOF ADAMCZYK 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 459/3 (obr. 31, ark. 5)
2354 2012-08-30 169/GM/12 2012-08-30 CEMECO SYLWIA SZYMASKA 0,00
Dzierawa - ul. Filaretw - pawilon handlowy - cz.
dz. nr 2/7 (obr. 27, ark. 4)
2355 2012-08-30 159/IR/12 2012-08-10 ZRB REJMAK ANDRZEJ REJMAK 29 889,00
Remont pomieszcze i sanitariatw w budynku
obka nr 2, przy ul. Okrzei 11 w Lublinie
2356 2012-08-30 165/GM/12 2012-07-20 JOSICZ KRYSTYNA I EDMUND 0,00
Dzierawa - ul. Lawendowa - ziele przydomowa
- cz. dz. nr 221/4 (obr. 31, ark. 1)
2357 2012-08-30 168/GM/12 2012-08-21 ELBIETA STASIAK 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
2358 2012-08-30 352/KL/12 2012-08-09 NATALIA KRYSTYNA KWIATKOWSKA 1 650,00
wykonanie programu muzycznego wraz z
zespoem Cheap Tobacco, podczas koncertu w
dniu 1 wrzenia2012 r. organizowanego w
ramach Festiwalu ?Solo ycia?
2359 2012-08-30 202/ST/12 2012-08-20
--UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
5 200,00
Organizacja II Wakacyjnego Orlikowego Grand
Prix
2360 2012-08-31 240/OR/12 2012-08-23 SALUS FURNICO S.C. 11 478,36 zakup mebli do gabinetu Ratusz
2361 2012-08-31 238/OR/12 2012-08-14
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO -
USUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
0,00 Aneks - zwikszenie kwoty umowy
65/OR/12 2012-02-21
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO -
USUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
28 980,00
konserwacja instalacji i urzdze ppo w
budynkach UM
2362 2012-09-03 189/SOI/12 2012-08-02 VIP A. SIENKIEWICZ K. WJCIK 6 817,89
dostawa gadetw promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - portfel
2363 2012-09-03 30/IT/12 2012-07-05
REGION RODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNO
0,00
Demonta starego i monta nowego systemu
monitoringu Ratusza, umieszczonego w budynku
przy ul. Krlewskiej 2a oraz zasady rozliczania
energii elektrycznej.
2364 2012-09-03 173/SOI/12 2012-07-17 MAD EVENT AGENCY 20 000,00
Organizacja koncertu Justyny Steczkowskiej w
dniu 10.09.2012
267
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2365 2012-09-03 191/SOI/12 2012-08-03
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-USUGOWE
REMAR
10 830,77
przygotowanie, wykonanie oraz dostawa
gadetw promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - apaszka i notes
2366 2012-09-03 56/GK/12 2012-08-14
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
212 424,81
wykonanie wszelkich prac zwizanych z
utrzymaniem, kompleksow konserwacj i
renowacj terenw zielonych zlokalizowanych
poza pasem drogowym w rejonie IX Park Ludowy
2367 2012-09-03 185/SOI/12 2012-07-30
ZWIZEK LIDERW SEKTORA USUG
BIZNESOWYCH
18 450,00
Organizacja wiadcze promocyjnych podczas
konferencji "III Annual ABSL Conference Business
Services - Are We ready for Business Services
3.0.?"
2368 2012-09-03 190/SOI/12 2012-08-03
IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA
M.SKOWRONEK
11 984,51
przygotowanie, wykonanie oraz dostawa
gadetw promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - pami USB i
dugopisy
2369 2012-09-03 38/O/12 2012-05-11 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 2 500,00
Dignostyka i leczenie zwierzt objtych
pogramem opieki nad zwierztami bezdomnymi.
2370 2012-09-03 193/SOI/12 2012-08-06
MIDZYNARODOWE TARGI POZNASKIE SP.
ZO.O.
7 501,04
przygotowanie, wykonanie oraz dostawa
gadetw promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - pyta DVD i
spinki do mankietw
2371 2012-09-03 55/GK/12 2012-08-14 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 67 409,62
wykonanie wszelkich prac zwizanych z
utrzymaniem, kompleksow konserwacj i
renowacj terenw zielonych zlokalizowanych
poza pasem drogowym w rejonie nr VI-Wieniawa
2372 2012-09-03 192/SOI/12 2012-08-03 ACME KAROLINA OSIERDA 3 444,00
przygotowanie, wykonanie oraz dostawa
gadetw promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - wizytownik
2373 2012-09-04 482/OW/12 2012-06-22 TOMASZ SZAJEWSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 37/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
37/OW/12 2012-02-15 TOMASZ SZAJEWSKI 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
268
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2374 2012-09-04 488/OW/12 2012-06-22 MAGORZATA KUCHARZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 90/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja projektu nauczania..."
90/OW/12 2012-02-16 MAGORZATA KUCHARZYK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 10
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2375 2012-09-04 438/OW/12 2012-06-20 KATARZYNA LENART 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 17/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
17/OW/12 2012-02-15 KATARZYNA LENART 4 794,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 27 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2376 2012-09-04 441/OW/12 2012-06-20 HANNA RUTKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 75/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
75/OW/12 2012-02-16 HANNA RUTKOWSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 20 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2377 2012-09-04 453/OW/12 2012-06-21 BARBARA CEGOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 48/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
48/OW/12 2012-02-16 BARBARA CEGOWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
269
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2378 2012-09-04 454/OW/12 2012-06-21 MAGDALENA CHARLISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 125/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
125/OW/12 2012-02-17 MAGDALENA CHARLISKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2379 2012-09-04 457/OW/12 2012-06-21 ANNA BEDNARCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 155/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
155/OW/12 2012-02-27 ANNA BEDNARCZYK 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2380 2012-09-04 512/OW/12 2012-06-25 DOROTA CABAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 84/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
84/OW/12 2012-02-16 DOROTA CABAN 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozw.zainteresowania ucz.szczeglnie
uzdolnionych-zaj.rozw.mylenie twrcze w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2381 2012-09-04 518/OW/12 2012-06-25 JOLANTA BRZOZOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 99/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
99/OW/12 2012-02-16 JOLANTA BRZOZOWSKA 8 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
270
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2382 2012-09-04 531/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 161/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
161/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
8 550,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2383 2012-09-04 526/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 164/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
164/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
4 845,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych-zajcia
muzyczno-instrumentalne w Szkole Podstawowej
nr 47 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
2384 2012-09-04 486/OW/12 2012-06-22 ELBIETA SKUBISZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 60/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
60/OW/12 2012-02-16 ELBIETA SKUBISZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 20 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2385 2012-09-04 432/OW/12 2012-06-20 HALINA GSZCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 142/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
271
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
142/OW/12 2012-02-20 HALINA GSZCZYK 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2386 2012-09-04 439/OW/12 2012-06-20 MARIANNA JAWORSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 132/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
132/OW/12 2012-02-17 MARIANNA JAWORSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 20 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2387 2012-09-04 444/OW/12 2012-06-20 JOLANTA GCA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 73/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
73/OW/12 2012-02-16 JOLANTA GCA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2388 2012-09-04 527/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 165/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
165/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
3 510,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych terapeutycznych - terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2389 2012-09-04 525/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 163/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
272
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
163/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
5 265,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2390 2012-09-04 354/KL/12 2012-08-09 ROBERT GRABLEWSKI 1 650,00
wykonanie autorskiej dokumentacji zdjciowej
smej edycji Festiwalu Solo ycia
2391 2012-09-04 386/KL/12 2012-08-30 ROBERT JARMUEK 2 200,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
(klawisze) podczas koncertu w dniu 1 wrzenia
2012 r. organizowanego w ramach Festiwalu
?Solo ycia?
2392 2012-09-04 452/OW/12 2012-06-21 JANINA BRUS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 53/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
53/OW/12 2012-02-16 JANINA BRUS 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2393 2012-09-04 461/OW/12 2012-06-21 JUSTYNA BAKALIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 115/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
115/OW/12 2012-02-17 JUSTYNA BAKALIK 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwij.zainteresowania uczn.uzdolnionych
ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-przyr.-w zakresie
nauk matem. w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2394 2012-09-04 462/OW/12 2012-06-21 MAGDALENA URBAN - TRZNADEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 76/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
273
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
76/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA URBAN - TRZNADEL 6 099,60
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 7 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2395 2012-09-04 476/OW/12 2012-06-22 MAGORZATA DUGOSZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 21/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
21/OW/12 2012-02-15 MAGORZATA DUGOSZ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji spoecznej w Szkole Podstawowej nr
21 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2396 2012-09-04 516/OW/12 2012-06-25 EWA JUSZCZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 61/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
61/OW/12 2012-02-16 EWA JUSZCZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw uzdolnionych ze szczeglnym
uwzgldnieniem nauk mat.-przyr. w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2397 2012-09-04 530/OW/12 2012-06-25 GRAYNA DBEK-KOWALCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 58/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
58/OW/12 2012-02-16 GRAYNA DBEK-KOWALCZYK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji-zaj.dydakt.-wyrw.z j.pol.w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
274
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2398 2012-09-04 384/KL/12 2012-08-30 TOMASZ GRABOWY 2 200,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
(bas) podczas koncertu w dniu 1 wrzenia 2012
r. organizowanego w ramach Festiwalu ?Solo
ycia?
2399 2012-09-04 194/SOI/12 2012-08-22
DON BRANDO SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOIC
84 870,00
wykonanie filmu i spotu promujcych potencja
gospodarczy Lublina
2400 2012-09-04 480/OW/12 2012-06-22 WANDA FILOZOF 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 83/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
83/OW/12 2012-02-16 WANDA FILOZOF 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2401 2012-09-04 492/OW/12 2012-06-22 ANTONINA UKASIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 91/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
91/OW/12 2012-02-16 ANTONINA UKASIK 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-
przyr-w zakresie nauk matem. w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2402 2012-09-04 501/OW/12 2012-06-25 ANNA STEFANIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 129/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
129/OW/12 2012-02-17 ANNA STEFANIAK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeglnie uzdolnionych ruchowo i
sportowo w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
275
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2403 2012-09-04 502/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA BARTOMIEJCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 40/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
40/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA BARTOMIEJCZYK 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2404 2012-09-04 503/OW/12 2012-06-25 MARYLA HERE 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 133/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania..."
133/OW/12 2012-02-17 MARYLA HERE 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2405 2012-09-04 506/OW/12 2012-06-25 DOROTA FORNALSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 147/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
147/OW/12 2012-02-17 DOROTA FORNALSKA 18 360,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2406 2012-09-04 451/OW/12 2012-06-21 ANNA HETMAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 19/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
276
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
19/OW/12 2012-02-15 ANNA HETMAN 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2407 2012-09-04 511/OW/12 2012-06-25 MONIKA GOLDA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 92/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
92/OW/12 2012-02-17 MONIKA GOLDA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2408 2012-09-04 532/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 160/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
160/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
3 978,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych terapeutycznych - terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 46 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2409 2012-09-04 357/KL/12 2012-08-10 J&J MUSIC ART S.J. 18 450,00
wykonanie przez Grzegorza Skawiskiego z
Zespoem programu artystycznego w ramach
Festiwalu Solo ycia
2410 2012-09-04 484/OW/12 2012-06-22 DANUTA BCZKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 102/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania...'
277
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
102/OW/12 2012-02-17 DANUTA BCZKOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2411 2012-09-04 498/OW/12 2012-06-25 ELBIETA KOZOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 79/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
79/OW/12 2012-02-16 ELBIETA KOZOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
24 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2412 2012-09-04 500/OW/12 2012-06-25 JOLANTA KUFEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 153/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
153/OW/12 2012-02-27 JOLANTA KUFEL 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2413 2012-09-04 433/OW/12 2012-06-20 TERESA KOZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 93/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
93/OW/12 2012-02-17 TERESA KOZAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
25 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2414 2012-09-04 446/OW/12 2012-06-20 EDYTA ATKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 39/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
278
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
39/OW/12 2012-02-15 EDYTA ATKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2415 2012-09-04 455/OW/12 2012-06-21 ALICJA PRUCHNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 34/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
34/OW/12 2012-02-15 ALICJA PRUCHNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych-zajcia
komputerowe w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2416 2012-09-04 474/OW/12 2012-06-22 ELBIETA STASIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 118/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
118/OW/12 2012-02-17 ELBIETA STASIAK 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2417 2012-09-04 475/OW/12 2012-06-22 ELWIRA KASPEREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 140/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
140/OW/12 2012-02-17 ELWIRA KASPEREK 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2418 2012-09-04 477/OW/12 2012-06-22 EWA JANISZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 64/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
279
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
64/OW/12 2012-02-16 EWA JANISZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych-zaj.edukacji
human.i polonistycznej w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2419 2012-09-04 515/OW/12 2012-06-25 AGATA TRACZYKIEWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 68/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
68/OW/12 2012-02-16 AGATA TRACZYKIEWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczn.
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2420 2012-09-04 524/OW/12 2012-06-25 AGNIESZKA BOTNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 111/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
111/OW/12 2012-02-17 AGNIESZKA BOTNIAK 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2421 2012-09-04 380/KL/12 2012-08-27 KRZYSZTOF INGLIK 590,00
osobiste uczestniczenie w pracach jury w
charakterze niezalenego jurora , dokonanie
merytorycznej oceny prezentowanego przez
finalistw Festiwalu Solo ycia programu
artystycznego oraz wydanie wsplnie z
pozostaymi jurorami werdyktu wyaniajcego
laureatw podczas przesucha finalistw
1.09.2012
2422 2012-09-04 353/KL/12 2012-08-09 PIOTR SZARACKI 3 550,00
prowadzenie w charakterze konferansjera
koncertw organizowanych w ramach Festiwalu
?Solo ycia? w dniach 31 sierpnia i 1 wrzenia
280
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2423 2012-09-04 505/OW/12 2012-06-25 ANNA CIEKO 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 122/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
122/OW/12 2012-02-17 ANNA CIEKO 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2424 2012-09-04 459/OW/12 2012-06-21 BOENA KACZAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 104/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
104/OW/12 2012-02-17 BOENA KACZAN 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2425 2012-09-04 521/OW/12 2012-06-25 JOLANTA BOREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 110/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
110/OW/12 2012-02-17 JOLANTA BOREK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2426 2012-09-04 360/KL/12 2012-08-09 PAWE KAMECKI 1 170,00
uczestnictwo w pracach jury w charakterze
niezalenego jurora, Festiwal Solo ycia 2012
2427 2012-09-04 483/OW/12 2012-06-22 BARBARA SKUA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 78/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
281
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
78/OW/12 2012-02-16 BARBARA SKUA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2428 2012-09-04 487/OW/12 2012-06-22 IWONA DZIEWICKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 67/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
67/OW/12 2012-02-16 IWONA DZIEWICKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2429 2012-09-04 440/OW/12 2012-06-20 GRZEGORZ PUSZTUK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 28/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
28/OW/12 2012-02-15 GRZEGORZ PUSZTUK 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeglnie uzdolnionych-zajcia
muzyczno-instrumentalne w Szkole Podstawowej
nr 22 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
2430 2012-09-04 458/OW/12 2012-06-21 MAGORZATA BK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 145/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
145/OW/12 2012-02-20 MAGORZATA BK 2 220,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2431 2012-09-04 509/OW/12 2012-06-25 EWA DREWNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 27/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
282
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
27/OW/12 2012-02-15 EWA DREWNIAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 25 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2432 2012-09-04 522/OW/12 2012-06-25 JOANNA BIELECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 107/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
107/OW/12 2012-02-17 JOANNA BIELECKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2433 2012-09-04 358/KL/12 2012-08-09 REC-LIVE BEATA ZARBA 8 610,00
wykonanie autorskiego wystpu grupy
"Pilichowski Band" w dniu 01.09.2012 r. w
ramach Festiwalu Solo ycia
2434 2012-09-04 52/PN/12 2012-08-24 UKASZ GOWACKI 12 000,00
Umowa o dzieo dotyczca zaprojektowania,
wykonania i dostawy 15 statuetek w ramach
projektu "Lublin i Rzeszw- wsppraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
2435 2012-09-04 8/BK/12 2012-07-27 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,00
udzielenie finansowego wsparcia w kwocie
3.199.492,83 z ze rodkw Funduszu Dopat
Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie
kosztw przedsiwzicia polegajcego na
budowie dwch budynkw mieszkalnych
wielorodzinnych pooonych w Lublinie przy ul.
Droga Mczennikw Majdanka / Dowiadczalna w
wyniku ktrego powstan 64 lokale wchodzce w
skad mieszkaniowego zasobu gminy
2436 2012-09-04 491/OW/12 2012-06-22 MARTA KOPRO 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 35/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
283
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
35/OW/12 2012-02-15 MARTA KOPRO 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji-zaj.dydakt-wyrwn.z j.pol.w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2437 2012-09-04 435/OW/12 2012-06-20 BARBARA TESTEWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 54/OW/12 zawartej w
dniu 10.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
54/OW/12 2012-02-16 BARBARA TESTEWICZ 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania ucz.
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2438 2012-09-04 383/KL/12 2012-08-30 LESZEK JAROSAW CICHOSKI 2 200,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
podczas koncertu w dniu 1 wrzenia 2012 r.
organizowanego w ramach Festiwalu ?Solo
ycia?
2439 2012-09-04 485/OW/12 2012-06-22 HALINA KAMIENIECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 72/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
72/OW/12 2012-02-16 HALINA KAMIENIECKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2440 2012-09-04 495/OW/12 2012-06-22 JOLANTA JAKIELSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 16/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczasia..."
284
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
16/OW/12 2012-02-15 JOLANTA JAKIELSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2441 2012-09-04 497/OW/12 2012-06-25 JUSTYNA BRUS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 46/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
46/OW/12 2012-02-16 JUSTYNA BRUS 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2442 2012-09-04 434/OW/12 2012-06-20 IWONA KUJAWA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 14/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
14/OW/12 2012-02-15 IWONA KUJAWA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2443 2012-09-04 448/OW/12 2012-06-20 MARIOLA DUDEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 36/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
36/OW/12 2012-02-15 MARIOLA DUDEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji-zaj.korekcyjno-kompens. w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
285
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2444 2012-09-05 62/O/12 2012-08-30 ANDRZEJ PONCET 2 000,00
Umowa lojalnociowa.Dot.udziau w konferencji
"Zaopatrzenie w wod jako i ochrona
wd.Woda 2012 "
2445 2012-09-05 471/OW/12 2012-06-22 JOLANTA SZYDOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 74/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
74/OW/12 2012-02-16 JOLANTA SZYDOWSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zaj terapetycznych -terapia
pedagogiczna -zaj.dla dzieci z zespoem
nadpob.psychoruchowej w Szkole Podstawowej
nr 20 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
2446 2012-09-05 429/OW/12 2012-06-19 MAGORZATA MODE 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 71/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
71/OW/12 2012-02-16 MAGORZATA MODE 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 23
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2447 2012-09-05 517/OW/12 2012-06-25 DOROTA WIECZOREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 127/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
127/OW/12 2012-02-17 DOROTA WIECZOREK 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 39 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2448 2012-09-05 466/OW/12 2012-06-21 ANNA LESICKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 96/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
286
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
96/OW/12 2012-02-17 ANNA LESICKA 8 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2449 2012-09-05 469/OW/12 2012-06-22 TERESA SZRUBKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 11/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
11/OW/12 2012-02-15 TERESA SZRUBKA 5 040,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2450 2012-09-05 493/OW/12 2012-06-22 ANNA PEJAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 31/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
31/OW/12 2012-02-15 ANNA PEJAS 6 786,40
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 40
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2451 2012-09-05 465/OW/12 2012-06-21 JOANNA MAZUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 94/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
94/OW/12 2012-02-17 JOANNA MAZUR 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2452 2012-09-05 449/OW/12 2012-06-21 DANUTA TUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 136/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
287
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
136/OW/12 2012-02-17 DANUTA TUR 2 380,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2453 2012-09-05 499/OW/12 2012-06-25 MARIA WIADROWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 105/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
105/OW/12 2012-02-17 MARIA WIADROWSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
27 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2454 2012-09-05 496/OW/12 2012-06-22 MAGDALENA MAZUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 86/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
86/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA MAZUR 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2455 2012-09-05 479/OW/12 2012-06-22 JOLANTA MROZEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 80/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
80/OW/12 2012-02-16 JOLANTA MROZEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
21 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2456 2012-09-05 528/OW/12 2012-06-25 HALINA PITEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 168/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
288
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
168/OW/12 2012-02-27 HALINA PITEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajn
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2457 2012-09-05 450/OW/12 2012-06-21 BOENA PATYNOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 45/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania..."
45/OW/12 2012-02-16 BOENA PATYNOWSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych specj.zaj terapeutycznych -
terapia pedagog.-zaj.dla dzieci z zespoem
nadpobudliwoci psychoruchowej w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2458 2012-09-05 467/OW/12 2012-06-21 EDYTA SDAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 65/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
65/OW/12 2012-02-16 EDYTA SDAK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2459 2012-09-05 523/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA SKRUCH 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 139/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
139/OW/12 2012-02-17 MAGDALENA SKRUCH 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
10 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
289
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2460 2012-09-05 478/OW/12 2012-06-22 JOLANTA SZUSTER 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 119/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
119/OW/12 2012-02-17 JOLANTA SZUSTER 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozw. zainteresowania uczn.szczeglnie
uzdolnionych-zaj.edukacji humanistycznej i
polonistycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2461 2012-09-05 447/OW/12 2012-06-20 JADWIGA SZYMANEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 77/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
77/OW/12 2012-02-16 JADWIGA SZYMANEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczn
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2462 2012-09-05 490/OW/12 2012-06-22 MONIKA WJTOWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 124/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
124/OW/12 2012-02-17 MONIKA WJTOWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
24 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2463 2012-09-05 507/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA PELC 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 23/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
290
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
23/OW/12 2012-02-15 MAGDALENA PELC 19 992,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 29 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2464 2012-09-05 468/OW/12 2012-06-21 MIROSAWA ZITEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 70/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
70/OW/12 2012-02-16 MIROSAWA ZITEK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2465 2012-09-05 436/OW/12 2012-06-20 ANNA ZIMNA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 123/OW/12 zawartej w
dniu 12.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
123/OW/12 2012-02-17 ANNA ZIMNA 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2466 2012-09-05 165/IR/12 2012-08-21 SALUS FURNICO S.C. 15 912,51
Wyposaenie muszli koncertowej ( meble
biurowe )- " Rewaloryzacja Ogrody Saskiego w
Lublinie"
2467 2012-09-05 470/OW/12 2012-06-22 EWA OROWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 18/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
18/OW/12 2012-02-15 EWA OROWSKA 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
291
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2468 2012-09-05 510/OW/12 2012-06-25 IWONA PODLECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 138/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
138/OW/12 2012-02-17 IWONA PODLECKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeglnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2469 2012-09-05 529/OW/12 2012-06-25 MAGORZATA PITAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 146/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
146/OW/12 2012-02-20 MAGORZATA PITAS 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych ruchowo i sportowo w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2470 2012-09-05 456/OW/12 2012-06-21 MARIA MUDZKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 47/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
47/OW/12 2012-02-16 MARIA MUDZKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych rozwijajcych zainteresowania
uczniw szczeg.uzdolnionych-zaj.edukacji hum.i
pol.-literacko-artystyczne w Szkole Podstawowej
nr 24 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
2471 2012-09-05 431/OW/12 2012-06-20 ALINA WOLISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 143/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
143/OW/12 2012-02-20 ALINA WOLISKA 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
292
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2472 2012-09-05 514/OW/12 2012-06-25 WIESAWA WOLISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 63/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
63/OW/12 2012-02-16 WIESAWA WOLISKA 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2473 2012-09-05 473/OW/12 2012-06-22 JOLANTA WILCZYSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 10/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
10/OW/12 2012-02-15 JOLANTA WILCZYSKA 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2474 2012-09-05 472/OW/12 2012-06-22 ALICJA WRZESISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 66/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
66/OW/12 2012-02-16 ALICJA WRZESISKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 47 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2475 2012-09-05 463/OW/12 2012-06-22 ANGELIKA ZIKOWSKA-WIERTEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 20/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
293
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
20/OW/12 2012-02-15 ANGELIKA ZIKOWSKA-WIERTEL 21 998,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych logopedycznychi dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2476 2012-09-05 520/OW/12 2012-06-25 KAZIMIERA SITARZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 152/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
152/OW/12 2012-02-27 KAZIMIERA SITARZ 3 900,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych socjoter. i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spoecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj.socjoter.w Szkole Podstawowej
nr 3 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podsawowych w Gminie Lublin"
2477 2012-09-05 367/KL/12 2012-08-13 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 8 610,00
opracowanie wkadki do Kuriera Lubelskiego do
wydania w dniu 17.08 oraz zamieszczenie na
stronie internetowe Kuriera Lubelskiego
bilboardu
2478 2012-09-05 481/OW/12 2012-06-22 JUSTYNA WINIEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 144/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
144/OW/12 2012-02-20 JUSTYNA WINIEWSKA 4 624,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2479 2012-09-05 504/OW/12 2012-06-25 ANNA LITWIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 134/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
294
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
134/OW/12 2012-02-17 ANNA LITWIN 5 440,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2480 2012-09-05 464/OW/12 2012-06-21 JUSTYNA MAKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 50/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
50/OW/12 2012-02-16 JUSTYNA MAKOWSKA 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2481 2012-09-05 519/OW/12 2012-06-25 EWA PASIKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 25/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
25/OW/12 2012-02-15 EWA PASIKOWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2482 2012-09-05 508/OW/12 2012-06-25 ELBIETA OLECH 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 85/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
85/OW/12 2012-02-16 ELBIETA OLECH 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
295
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2483 2012-09-06 281/OR/12 2012-07-30 URZD MIASTA LUBLIN 0,00 Wolontariat - p. ukasz Borek
2484 2012-09-06 167/IR/12 2012-08-20
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
59 999,40
Remont elewacji zewntrznej budynku, przy ul.
Podwale 3 wraz z rozebraniem chodnikw i
uoeniem nowej kostki brukowej przed
budynkiem
2485 2012-09-06 265/OR/12 2012-06-25
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKODOWSKIEJ W
LUBLINIE
0,00 Umowa o sta - p. Agata Litwiniuk
2486 2012-09-06 282/OR/12 2012-08-01 URZD MIASTA LUBLIN 0,00 Wolontariat - p. Joanna Bielawska
2487 2012-09-06 168/IR/12 2012-08-20 ZAKAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 33 161,93
Wykonanie instalacji cieplej wody uytkowej
zasilanej z podgrzewaczy elektrycznych, zgodnie
z dokumentacj projektow i przedmiarem robt
w budynku Gimnazum Nr 15, ul. Elektryczna 51
w Lublinie
2488 2012-09-06 53/PN/12 2012-08-31
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Porozumienie z Urzedem Marszakowskim
Wojewdztwa Lubelskiego w sprawie organizacji
"Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej"
2489 2012-09-06 76/KP/12 2012-08-29 KAMILA KRZYANOWSKA 1 500,00
Wykonanie czynnoci w ramach projektu
NaprawmyTo
2490 2012-09-06 63/KP/12 2012-07-02
MINT MEDIA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
7 380,00
Prowadzenie profili Miasta Lublin na portalu
spoecznociowym Facebook oraz w serwisie
YouTube.
2491 2012-09-06 50/PN/12 2012-08-16 ORBIS SPKA AKCYJNA 9 014,00
Umowa dot. usugi noclegowych oraz wyywienia
dla uczestnikw Kongresu Inicjatyw Europy
Wschodniej w dniach 11-13 wrzenia 2012r.
2492 2012-09-06 280/OR/12 2012-06-01 POWIATOWY URZD PRACY W CHEMIE 0,00 Umowa o sta - 2 staystw do GM i MKZ
309/OR/12 2012-07-16 POWIATOWY URZD PRACY W CHEMIE 0,00
Aneks do umowy o sta Nr 185/2012 - 1 staysta
do GM
371/OR/12 2012-11-13 POWIATOWY URZD PRACY W CHEMIE 0,00 przeduenie stau K.Pietrzak
2493 2012-09-06 14/PL/12 2012-08-22 STRUCTUM SP.ZO.O. LUBLIN 13 899,00
SPORZDZENIE KOREFERATU DO OPRACOWANEJ
PRZEZ FIRM LEMTECH KONSULTING SP. Z O.O.
W KRAKOWIE , KONCEPCJI OGLNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA MIASTA LUBLIN-FAZA II.
2494 2012-09-06 49/GK/12 2012-07-30
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKW SA
12 115,50
Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczcej elementw maej architektury w
Ogrodzie Saskim.
296
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2495 2012-09-06 48/GK/12 2012-07-30
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA
PROJEKTOWA JERZY KIELAR
1 700,00
Ugoda za aktualizacj kosztorysw inwestorskich
na zadanie Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego.
2496 2012-09-06 163/IR/12 2012-08-14
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie realizacji wsplnego
zadania inwestycyjnego w zakresie budowy
infrastruktury wodocigowej w
ul.wietochowskiego w Lublinie na odcinku od ul.
Makowej do ul. Powojowej (gmina posiada
kompletn dokumentacj)
2497 2012-09-06 283/OR/12 2012-08-06 URZD MIASTA LUBLIN 0,00 Wolontariat - p. Katarzyna Osiecka
2498 2012-09-07 387/KL/12 2012-08-30
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
dostarczenie energii z punktu poboru ul.
Leszczyskiego na potrzeby realizacji Festiwalu
Solo ycia
2499 2012-09-07 166/IR/12 2012-08-20
P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW
KRZYANOWSCY
66 500,00
Wykonanie instalacji p.po., instalacji owietlenia
awaryjnego i oglnego w budynku Przedszkola
Nr 32 w Lublinie, ul. Werzbowa 12
2500 2012-09-07 54/PN/12 2012-08-29 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 0,00
Umowa grantowa projektu "Bliej siebie. Trzy
kultury, jedna Europa".
224/PN/13 2013-07-23 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 0,00
Aneks do umowy grantowej projekt "Trzy
Kultury..."
2501 2012-09-07 339/KL/12 2012-08-09 PIOTR KOSZAKA 550,00
osobiste artystyczne wykonanie autorskiego
programu muzycznego podczas Solo ycia 1
wrzenia 2012
2502 2012-09-07 394/KL/12 2012-08-30 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 4 932,30
Licencja na publiczne wykonanie utworw
podczas festiwalu SOLO YCIA
2503 2012-09-07 55/PN/12 2012-09-05 EU-CONSULT SP. Z O.O. 21 780,00
Przeprowadzenie bada internetowych oraz w
formie wywiadu bezporedniego dotyczcych
oczekiwa klienta turystyki wraz z analiz i
raportami z przeprowadzonych bada.
2504 2012-09-07 309/OR/12 2012-07-16 POWIATOWY URZD PRACY W CHEMIE 0,00
Aneks do umowy o sta Nr 185/2012 - 1 staysta
do GM
280/OR/12 2012-06-01 POWIATOWY URZD PRACY W CHEMIE 0,00 Umowa o sta - 2 staystw do GM i MKZ
2505 2012-09-07 388/KL/12 2012-08-29 WOJCIECH KOWALCZYK 1 450,00
czynnoci zwizane z organizacjFestiwalu Solo
ycia
297
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2506 2012-09-10 18/BM/12 2012-08-29 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Przeduenie terminu na przekazanie kopii faktur
dokumentujcych wydatkowanie rodkw
przekazanych na podstawie porozumienia
17/BM/12.
17/BM/12 2012-07-18 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 15 000,00
Przekazanie rodkw finansowych z
przeznaczeniem na dofinansowanie
przedswzi profilaktycznych dotyczcych
zwikszenia bezpieczestwa na terenie miasta
Lublin oraz skutecznoci dziaa policyjnych
2507 2012-09-10 35/IT/12 2012-08-22 DESIGNERS A.JAGUARA,Z.JAGURA SP.JAWNA 53 859,24
Dostawa 2 licencji programu AutoCAD Map 3D
2013 z subskrypcj.
2508 2012-09-10 243/OR/12 2012-08-27 EWA BOGUTA 1 990,00 umowa lojalnociowa z pracownikiem - szkolenie
2509 2012-09-11 389/KL/12 2012-09-03
PETIT SKAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I
WSPLNICY SPKA KOMANDYTOWA
16 642,50
dostawa ksiki nt. historii Teatru Starego w
Lublinie wraz z doczon pyt w ramach
projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"
2510 2012-09-11 301/OR/12 2012-07-27 SZKOA PODSTAWOWA NR 7 W LUBLINIE 0,00 Aneks 1 zmiana kosztw
729/OR/10 2010-10-13 SZKOA PODSTAWOWA NR 7 W LUBLINIE 0,00
UDOSTPNIENIE SALI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 7 W LUBLINIE (WYDZIA OWIATY I
WYCHOWANIA)
2511 2012-09-11 308/OR/12 2012-08-17 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHW" 0,00
aneks do umowy najmu lokalu RD CZECHW
PNOCNY
98/OR/2010 2010-01-06 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHW" 0,00 wynajem lokalu RD CZECHW PNOCNY
2512 2012-09-11 307/OR/12 2012-08-17 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHW" 0,00
aneks do unowy najmu lokalu dla Rady i Zarzdu
Dzielnicy Czechw Poudniowy przy ul.
Kurantowej 4
100/OR/2010/RD 2010-01-06 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHW" 0,00
dot. najmu lokalu dla Rady i Zarzdu Dzielnicy
Czechw Poudniowy przy ul. Kurantowej 4
2513 2012-09-11 24/GD/12 2012-07-30 JANINA SZADY 984,00
Sporzdzenie operatu szacunkowego dla
okrelenia wartoci ogrodzenia ok.500 mb. -
Muzeum Wsi Lubelskiej
2514 2012-09-11 25/GD/12 2012-08-06
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
984,00
Aktualizacja operatu ewidencji gruntw dla
dziaek nr 6/5 i 6/4 (obr.27, ark.6) - ul.Wyynna 5
2515 2012-09-11 382/KL/12 2012-08-28
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MODZIEY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
0,00
aneks do porozumienia 285/KL/12 z 30.07.2012
r.
298
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
285/KL/12 2012-07-30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MODZIEY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
150 000,00 wsporganizacja Festiwalu Solo ycia 2012
2516 2012-09-12 172/IR/12 2012-08-28 RINGPOL SP. Z O.O. 685 642,59
Wykonanie placw zabaw w ramach
programu:"Radosna szkoa", przy Szkoach
Podstawowych nr 6,22 i 54 w Lublinie
2517 2012-09-12 173/IR/12 2012-08-27 GARDEN DESIGNERS MIROSAW DERKACZ 732 587,72
Wykonanie placw zabaw w ramach
programu:"Radosna szkoa", przy Szkoach
Podstawowych nr 10,11,28 i 55
2518 2012-09-12 75/KP/12 2012-08-23 MULTIMEDIA FACTORY 1 200,00
Monta, obsuga, demonta nagonienia wraz z
transportem oraz realizacjia nagonienia na
potrzeby obchodw XI Lubelskiego wita Miodu
w dn. 02.09.2012r. w Lublinie.
2519 2012-09-12 170/IR/12 2012-08-31 "GOEBEL-SPORT II" GOEBEL GRZEGORZ 55 859,22
Dostawa i monta sprztu lekkoatletycznego i
sportowego do hali lekkoatletycznej, pzy Zespole
Szk Elektronicznych w Lublinie, ul.
Wojciechowska 38
2520 2012-09-12 74/KP/12 2012-08-22 WOJEWDZKI ZWIZEK PSZCZELARZY 2 500,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji XI Lubelskiego wita Miodu w dn.
2.09.2012r.
2521 2012-09-12 535/OW/12 2012-07-27 GMINA MEGIEW 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztw
dotacji udzielonej przez Gmin Lublin
przedszkolom niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby prawne inne ni j.s.t.
oraz przez osoby fizyczne na dzieci bdce
mieszkacami Gminy Megiew
2522 2012-09-12 171/IR/12 2012-08-28 GARDEN DESIGNERS MIROSAW DERKACZ 781 838,71
Wykonanie placw zabaw w ramach programu:
"Radosna Szkoa", przy Szkoach Podstawowych
Nr 3,25,38,42,46,47,i 50 w Lublinie
2523 2012-09-12 175/GM/12 2012-09-03
--SPDZIELNIA BUDOWLANO-
MIESZKANIOWA "CHOINY"
0,00
Nieodpatne przekazanie przez SBM Choiny na
wasno Gminy Lublin hydroforni osiedlowej,
zestawu hydroforowego i sieci wodocigowej na
terenie osiedla Choiny.
2524 2012-09-12 395/KL/12 2012-08-29 LIGHT-TECH PUH S.C. 16 605,00 wynajem sceny na Festiwal Solo ycia
2525 2012-09-12 11/PL/12 2012-08-22
"NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-
DRUKARNIA-KSIGARNIA SPKA Z
OGRANICZON OP
21 300,05
ANEKS DO UMOWY DOT. ZLECENIA WYDAWCY
PUBLIKACJI DZIEA PT." LUBLIN-PODZAMCZE
REWITALIZACJA OBSZARU WYDAWNICTWO
POKONKURSOWE"
299
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
8/PL/12 2012-07-11
"NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-
DRUKARNIA-KSIGARNIA SPKA Z
OGRANICZON OP
18 536,70
PUBLIKACJA DZIEA PT. " LUBLIN-PODZAMCZE
REWITALIZACJA OBSZARU WYDAWNICTWO
POKONKURSOWE".
2526 2012-09-13 370/ZSS/12 2012-08-31 IWONA SZTAJNER 10 000,00 Dziaania na rzecz trzewoci w zakadach pracy.
2527 2012-09-13 369/ZSS/12 2012-08-31 IWONA SZTAJNER 10 000,00
Przeciwdziaanie naduywania alkoholu w
rodowisku studenckim.
2528 2012-09-13 30/FE/12 2012-09-03 WOJEWDZTWO LUBELSKIE -393 427,70
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwilowskiej
wraz ze skrzyowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
2/FE/12 2012-01-13 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 12 805 518,68
Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa
ulic 3-go Maja i Radziwilowskiej wraz ze
skrzyowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
2529 2012-09-13 36/IT/12 2012-08-30 SPRINT S.A. 639 735,30
Podniesienie wersji systemw Hipath4000 v4.0
do wersji 6.0 oraz Hipath8000 v3.1 do wersji 6.0.
2530 2012-09-13 366/KL/12 2012-08-14 HOTEL VICTORIA 22 302,00
Usuga cateringowa w dniach 15-24 sierpnia dla
muzykw, tutorw i organizatorw I, CULTURE
Orchestra
2531 2012-09-13 71/KP/12 2012-07-31 MARC-J MAREK JEEJEWSKI 10 000,00
Monta, obsuga i demonta sceny i nagonienia
wraz z zapewnieniem zasilania na potrzeby
oprawy XIV Lubelskiego wita Chleba i IV
Oglnopolskiego wita Chleba w Lublinie w dn.
9 wrzenia 2012.
2532 2012-09-13 31/FE/12 2012-09-12 WOJEWDZTWO LUBELSKIE -6 426 218,49
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
46/FE/11 2011-12-09 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 17 204 682,00
Umowa o dofinansowanie Projektu
"Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" w Lublinie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
300
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2533 2012-09-13 371/ZSS/12 2012-08-30
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
10 000,00
Program wspierajacy - Udzielanie rodzinom, w
ktrych wystpuj problemy alkoholowe pomocy
psychospoecznej i prawnej a w szczeglnoci
ochrony przed przemoc w rodzinie w ramach
GPPiRPA
2534 2012-09-13 66/KP/12 2012-07-30
OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBELSKA
WOJEWDZKA KOMENDA
2 000,00
Wsppraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji przedsiwzicia "Woy 2012.
Reanimacja" w dn. 1-16.08.2012
97/KP/12 2012-10-26
OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBELSKA
WOJEWDZKA KOMENDA
2 000,00
Aneks do Porozumienia z dn. 30.07.2012r.,
dotyczcego wsppracy w celu promocji miasta
w ramach organizacji przedsiwzicia "Woy
2012. Reanimacja" w dn. 1-16.08.2012
2535 2012-09-14 603/OW/12 2012-09-06 DOROTA JEGOROW 640,00
Przeprowadzenie szkolenia dla zespou
zarzdzajcego projektem z zakresu
uwzgldniania zasady rwnoci szans kobiet i
mczyzn podczas procesu rekrutacji i realizacji
projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe
perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracownikw owiaty w Gminie Lublin"
2536 2012-09-14 176/GM/12 2012-09-06 HELENA KLIMEK 0,00
Dzierawa - ul. Firlejowska - ziele i istniejce
budynki gospodarcze - pow. 200 m2 - cz. dz. nr
63 (obr. 2, ark. 2)
2537 2012-09-14 59/PN/12 2012-09-03 IRINA MAGDYSZ 140,00
Umowa zlecenie na prowadzenie panelu
KULTURA BEZ GRANIC podczas Kongresu
Inicjatyw Europy Wschodniej
2538 2012-09-14 176/IR/12 2012-09-07 PKP SA 2 460,00
Umieszczenie i pozostawienie przycza sieci
ciepowniczej na dziace, ktrej uytkownikiem
wieczystym jest PKP S.A. dot. zadania renowacja
klasztoru powizytkowskiego w Lublinie
2539 2012-09-14 179/GM/12 2012-08-07
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie pomidzy Gmin Lublin a
Wiesaw Gliwk i Feliksem Gliwk i MPWiK w
Lublinie Sp. z o. o. w sprawie wyraenia zgody na
dysponowanie gruntem i zobowizanie do
obcienia nieruchomoci suebnoci przesyu
(dz. nr 1102 obr. 33, ark. 21 przy ul. Wygon 28)
2540 2012-09-14 136/GK/12 2012-08-30
**LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
36 538,38
Remont czstkowy nawierzchni alejek mieszank
asfaltu lanego, zlokalizowanych na cmentarzu
komunalnym przy ul. Droga Mczennikw
Majdanka.
301
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2541 2012-09-14 173/GM/12 2012-08-31 "WOLCO" SP. Z O.O. 0,00
Dzierawa - ul. Zwizkowa - cele zwizane z
dziaalnoci Spki - cz. dz. nr63 i 66 (obr. 18,
ark. 5)
2542 2012-09-14 199/SOI/12 2012-09-10 PIEKARNIA TADEUSZ ZUBRZYCKI 0,00
Wsppraca w zakresie promocji Miasta Lublin i
Produktu - buki w ksztacie Czarciej apy
2543 2012-09-14 79/KP/12 2012-09-10 BIURO PODRY ANAS SPKA Z O.O. 11 200,00
Organizacja wycieczki do lwowa dla
Reprezentacji oraz opiekunw 3 zwycizkich
szk, laureatw turnieju "Miasta partnerskie
Lublina" w dn. 8-9.10.2012r.
2544 2012-09-14 58/PN/12 2012-09-03 KRYSTINA KUJUNDZIC 2 300,00
Umowa zlecenie na prowadzenie panelu
KULTURA BEZ GRANIC podczas Kongresu
Inicjatyw Europy Wschodniej
2545 2012-09-14 171/GM/12 2012-08-30 BEATA SWATOWSKA 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska - ziele
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2546 2012-09-14 177/GM/12 2012-09-13 ELBIETA DURAKIEWICZ 0,00
Dzierawa - ul. Pogodna - kiosk handlowy - pow.
10 m2 - cz. dz. nr 9/2 (obr. 19, ark. 10)
2547 2012-09-14 180/GM/12 2012-09-11
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie dotyczce obcienia
nieruchomoci stanowicych wasno Gminy
Lublin suebnociami przesyu po realizacji
inwestycji przez LPEC Sp. z o. o. - Porozumienie
dotyczy: dz. nr 27 (obr. 5 ark. 3), dz. nr 21/2
(obr. 34, ark. 1), dz. nr 11 (obr. 7, ark. 4), dz. nr
23/39 (obr. 7, ark. 2), dz. nr 36/1 (obr. 7, ark. 2),
dz. nr 48/12 i nr 48/13 (obr. 7, ark. 4), dz. nr 23/1
(obr. 7, ark. 2), dz. nr 7/5 (obr. 5, ark. 3)
2548 2012-09-14 178/GM/12 2012-06-29
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie pomidzy Gmin Lublin a
Konradem Szulg i Magd Szulg i MPWiK w
Lublinie Sp. z o. o. w sprawie wyraenia zgody na
dysponowanie gruntem i zobowizanie do
obcienia nieruchomoci suebnoci przesyu
(dz. nr 1084 obr. 33, ark. 21 przy ul. Leszka
2549 2012-09-14 181/GM/12 2012-09-14 JERZY ELENIK 0,00
Dzierawa - ul. Panikowskiego - droga
dojazdowa - pow. 117 m2 - dz. nr 181 (obr. 25,
ark. 6)
2550 2012-09-14 13/PL/12 2012-08-29 BARBARA BRYLAK 1 900,00
KONSULTACJE EKSPERCKIE DOTYCZCE
ZABYTKOWYCH UKADW URBANISTYCZNYCH
302
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2551 2012-09-14 197/SOI/12 2012-09-05 KONRAD KLIMKOWSKI 200,00
Tumaczenie konsekutywne oraz wystpie nt.
potencjau inwestycyjnego Lublina w dniu 5
wrzenia 2012 r.
2552 2012-09-14 56/PN/12 2012-09-03 SARGSYAN GAYANE 3 300,00
Umowa zlecenie na przygotowania prezentacji
nagrodzonego w konkursie projektu podczas
Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
2553 2012-09-14 196/SOI/12 2012-08-28 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 2 000,00
Wynagrodzenie autorskie za publiczne
wykonanie utworw podczas koncertu Justyny
Steczkowskiej w dniu 10 wrzenia 2012 r.
2554 2012-09-14 60/PN/12 2012-09-06 IWONA GORAL 300,00
Umowa zlecenie na tumaczenia
konsekutywnego z jzyka francuskiego na jzyk
polski oraz z jzyka polskiego na jzyk francuski
podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
2555 2012-09-14 51/PN/12 2012-08-16
GRS KONFERENCJE SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
20 934,60
Usuga tumacze symultanicznych oraz
wynajem aparatury do tumaczen
symultanicznych oraz systemu naganiajcego i
mikrofonw bezprzewodowych wraz z
montaem, demontaem i obsuga technicz w
ramach projektu "Lublin i Rzeszw- wsplpraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
2556 2012-09-14 172/GM/12 2012-08-30 WIK-ART NIEDWIEDZKI ZBIGNIEW 0,00
Dzierawa - ul. Bursztynowa - kiosk handlowy -
cz. dz. nr 99/2 (obr. 27, ark. 3)
2557 2012-09-14 182/GM/12 2012-09-14
USUGOWY ZAKAD POGRZEBOWY "WONY"
GRZEGORZ WONY
0,00
Dzierawa - ul. Leszczyskiego 20 - tablica
reklamowa
2558 2012-09-17 372/ZSS/12 2012-09-03 SPA ORKANA SP. Z O. O. 20 000,00
Organizacja midzypokoleniowego festynu
pofilaktycznego pod hasem "Umys jasny,
trzewo gowy - to zapewni duch sportowy"
2559 2012-09-17 180/IR/12 2012-08-01
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 7 do umowy sprzeday energii
elektrycznej (84/IR/11) z dnia 22.07.2011 r
2560 2012-09-17 59/GK/12 2012-08-02 TADEUSZ WYBRANIEC 0,00
Aneks przeduajcy termin umowny w sprawie
aktualizacji dokumentacji projektowej dla
budowy owietlenia skwerw w dzielnicy
Bronowice.
41/GK/12 2012-07-09 TADEUSZ WYBRANIEC 18 450,00
Aktualizacja dokumentacji dotyczcej wykonania
owietlenia na skwerach w dzielnicy Bronowice.
303
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2561 2012-09-17 390/KL/12 2012-08-31 OCZY CZARNE JOANNA MCZYSKA 29 520,00
wykonanie przez zesp "Czesaw piewa"
autorskiego programu artystycznego 9.09.2012 r
w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku
2562 2012-09-17 19/BM/12 2012-09-03 NET-MOBILE SP. Z O.O. 885,60
Udostpnienie serwisu teleinformatycznego
zawierajcego dane na temat aktualnej prognozy
pogody.
2563 2012-09-17 368/ZSS/12 2012-08-31 SARA FILIPIAK 6 000,00
Realizacja dziaa o charakterze wspierajcym
dla rodzicw i innych osb dorosych pracujcych
z dziemi i modzie
2564 2012-09-19 559/OW/12 2012-08-02 ANETA SZYMASKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2565 2012-09-19 541/OW/12 2012-08-01 BOENA GOZDALSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaint. uczniw szczeglnie
uzdolnionych -zajcia edukacji humanistycznej i
polonistycznej w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2566 2012-09-19 3/KD/12 2012-08-30
BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z
O.O.
10 575,00
Impreza kulturalno-owiatowa do Warszawy na
spektakl ,,Polita" dla pracownikw Urzdu Miasta
Lublin w dniu 20.10.2012 r.
2567 2012-09-19 577/OW/12 2012-08-03 KATARZYNA PIASECKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2568 2012-09-19 561/OW/12 2012-08-03 ANNA JAGIEO 7 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
304
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2569 2012-09-19 569/OW/12 2012-08-03 ANNA DBROWSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z trudnociami w czytaniu i pisaniu
zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2570 2012-09-19 554/OW/12 2012-08-02 EWA NOWICKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2571 2012-09-19 552/OW/12 2012-08-02 BEATA ZACHWATOWICZ 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 48 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2572 2012-09-19 542/OW/12 2012-08-01 KATARZYNA CHALOT 9 248,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2573 2012-09-19 313/OR/12 2012-09-04 POWIATOWY URZD PRACY W CHEMIE 0,00 umowa o sta - Pawe Patyra
2574 2012-09-19 198/SOI/12 2012-08-06 IVENT MIKOAJ MAJDA 3 690,00
Monta i przygotowanie do emisji spotu
sponsorskiego Miasta Lublin podczas Carnavalu
Sztuk-Mistrzw 2012
2575 2012-09-19 548/OW/12 2012-08-01 WADYSAWA KRUCZO 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaint. uczniw szczeglnie
uzdolnionych -warsztaty artystyczne teatralno-
taneczne w Szkole Podstawowej nr 46 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
305
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2576 2012-09-19 543/OW/12 2012-08-01 AGNIESZKA TROJNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2577 2012-09-19 560/OW/12 2012-08-02 EWA KOODZIEJCZYK 6 750,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2578 2012-09-19 571/OW/12 2012-08-03 MAGDALENA SZMYD-SKRCZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk matem.-
przyrod.w Szkole Podstawowej nr 31 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2579 2012-09-19 573/OW/12 2012-08-03 MONIKA DOBROWOLSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 48 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2580 2012-09-19 562/OW/12 2012-08-03 RENATA MOTYKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szceglnie uzdolnionych - jzyk angielski w
Szkole Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2581 2012-09-19 565/OW/12 2012-08-03 MARTA SZALA 7 990,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
306
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2582 2012-09-19 566/OW/12 2012-08-03 ELBIETA FIOK 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2583 2012-09-19 570/OW/12 2012-08-03 MARIA KRUPSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy mateamatycznej w Szkole Podstawowej
nr 31 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
2584 2012-09-19 546/OW/12 2012-08-01 GRAYNA MCZKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2585 2012-09-19 602/OW/12 2012-08-07 KINGA SARAD 3 284,40
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2586 2012-09-19 587/OW/12 2012-08-03 PAWE KUCHAREWICZ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2587 2012-09-19 568/OW/12 2012-08-03 JADWIGA LIEWSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
307
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2588 2012-09-19 377/KL/12 2012-08-08 JOANNA CHARUBIN 3 500,00
Udzia w charakterze bibliotekarza orkiestry oraz
wykonanie kompleksowego przygotowania
materiau dla ICO rezydencji orkiestrowej I,
CULTURE Orchestra
2589 2012-09-19 315/KL/12 2012-07-03 TELEWIZJA POLSKA S.A. 180 000,00
przygotowanie materiau programowego do
emisji w telewizji - spektaklu Btacia Karamazow
Teatru Provisorium
2590 2012-09-19 288/OR/12 2012-09-04 LEOKADIA PASTWA 0,00
Aneks 5 zmiana opat ul. Leszczyskiego 14
zwizana ze zmniejszeniem wynajmowanej
powierznii
4746/OR/2009 2009-12-29 LEOKADIA PASTWA 0,00 umowa najmu
2591 2012-09-19 583/OW/12 2012-08-03 HELENA URBASKA 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2592 2012-09-19 588/OW/12 2012-08-03 ANNA FLOREK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2593 2012-09-19 61/PN/12 2012-09-12 TARGI LUBLIN S.A. 21 574,20
wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego
oraz w uczestnictwo w Targach Ochrony
rodowiska EcoEXPO w dniach 27-29 wrzenia
2012 r.
2594 2012-09-19 201/SOI/12 2012-09-06 IVENT MIKOAJ MAJDA 2 460,00
Wykonanie sesji zdjciowej promujcej projekt
"Lubelska wyyna IT"
2595 2012-09-19 195/SOI/12 2012-08-29
INDUSTI SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
10 269,30
Wykonanie opracowania graficznego skadu i
druku wydawnictwa promocyjnego ""SSE EURO-
PARK Mielec Podstrefa Lublin"
308
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2596 2012-09-19 575/OW/12 2012-08-03 MARIA AUGUSTOWSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2597 2012-09-19 598/OW/12 2012-08-03 ANNA BARAN 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
42 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2598 2012-09-19 578/OW/12 2012-08-03 ALINA WOLISKA 13 260,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2599 2012-09-19 311/OR/12 2012-08-20 POWIATOWY URZD PRACY W LUBARTOWIE 0,00 Umowa o sta - P. Marta Grzeszczak
2600 2012-09-19 555/OW/12 2012-08-02 GRAYNA WGIER 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2601 2012-09-19 600/OW/12 2012-08-07 DOROTA CABAN 16 660,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 42 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2602 2012-09-19 558/OW/12 2012-08-02 DOROTA SZNAJDER 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 11 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
309
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2603 2012-09-19 551/OW/12 2012-08-02 MAGORZATA KNOPIK 11 730,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2604 2012-09-19 239/OR/12 2012-08-14
"KLIMA BUD" PRZEDSIBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
0,00 Aneks nr 2 - zwikszenie kwoty umowy
367/OR/11 2011-05-18
"KLIMA BUD" PRZEDSIBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
38 776,01
prowadzenie konserwacji i przegldw urzdze
zainstalowanych w budynkach UM Lublin
2605 2012-09-19 572/OW/12 2012-08-03 ELBIETA PIZO 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu: "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2606 2012-09-19 564/OW/12 2012-08-03 MAGORZATA LIS 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgl.nauk
matemat.-przyrodniczych w Szkole Podstawowej
nr 31 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-
III szk podstawowych w Gminie Lublin"
2607 2012-09-19 567/OW/12 2012-08-03 EWA DREWNIAK 8 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2608 2012-09-19 599/OW/12 2012-08-03 HANNA ADAMCZYK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgldnieniem
nauk matematyczno - przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
310
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2609 2012-09-19 589/OW/12 2012-08-03
USUGI PSYCHOLOGICZNE LOGOS ZBIGNIEW
ZATOSKI
3 604,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji spoecznej-ze szczeg.uwzgl.zaj
psychoedukacyjnych w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2610 2012-09-19 78/KP/12 2012-09-07 JUSTYNA KAZEK 5 800,00
Autorski koncert Zespou Orkiestra w. Mikoaja
w dn. 15.09.2012 we lwowie na potrzby
prezentacji promocyjnej Miasta lublin w ramach
Festiwalu Partnerstwa.
2611 2012-09-19 579/OW/12 2012-08-03 JADWIGA BACHURYSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2612 2012-09-19 563/OW/12 2012-08-03 DOROTA GRUDZIE 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeglnym ywzgldnieniem
nauk matem.-przyrod.w Szkole Podstawowej nr
46 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2613 2012-09-19 550/OW/12 2012-08-02 DOROTA NURZYSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaint. uczniw uzdolnionych
ze szczeg.uwzgldn.nauk matematyczno -
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2614 2012-09-19 547/OW/12 2012-08-01 JUDYTA POPIOEK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zaj terapeutycznych dla
dzieci niepenosprawnych - kynoterapia w Szkole
Podstawowej nr 54 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
311
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2615 2012-09-19 581/OW/12 2012-08-03 AGNIESZKA KORCZYK 7 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2616 2012-09-19 584/OW/12 2012-08-03 EWA RYCZEK 7 820,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2617 2012-09-19 585/OW/12 2012-08-03 ANNA BIS 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2618 2012-09-19 174/IR/12 2012-08-27
USUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KDZIERSKI
60 000,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
robt budowlanych przebudowy umoliwiajcej
dostp osobom niepenosprawnym na wszystkie
kondygnacje segmentw A,B,D i G w budynku
Szkoy Podstawowej Nr 28 oaz Gimnazjum Nr 11
w Lublinie, ul. Radoci 13
2619 2012-09-19 574/OW/12 2012-08-03 ANNA RYBICKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2620 2012-09-19 590/OW/12 2012-08-03 ZAKAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 4 200,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
312
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2621 2012-09-19 4/BRM/12 2012-09-06 ELBIETA HUSARZ 600,00
tumaczenie konsekutywne z j. polskiego na j.
ukraiski oraz z j. ukraiskiego na j. polski
podczas Pierwszego Konwentu
Przewodniczcych i Sekretarzy Rad Miejskich
Miast Partnerskich Lublina na Ukrainie w dniach
7-9 wrzenia 2012 r. w Lublinie
2622 2012-09-19 445/OW/12 2012-06-20 BARBARA ADOLISKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 29/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
29/OW/12 2012-02-15 BARBARA ADOLISKA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
czytaniu i pisaniu zagroonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2623 2012-09-19 545/OW/12 2012-08-01 LILLA TYMCZAK 8 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2624 2012-09-19 601/OW/12 2012-08-07 RAFA KOODZIEJCZYK 7 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2625 2012-09-19 553/OW/12 2012-08-02 BEATA FLIS 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
313
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2626 2012-09-19 580/OW/12 2012-08-03 URSZULA STRZELECKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2627 2012-09-19 582/OW/12 2012-08-03 ANNA GOZDALSKA 1 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2628 2012-09-19 586/OW/12 2012-08-03 MARIA WGORSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2629 2012-09-19 576/OW/12 2012-08-03 URSZULA STPNIEWSKA-MATUA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania ze
szczeg.uwzgl.nauk matem.-przyr.-w zakresie
nauk matematycznych w Szkole Podstawowej nr
23 w ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2630 2012-09-19 557/OW/12 2012-08-02 HANNA DARUK 1 564,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zaint.uczniw uzdolnionych
ze szczeg.uwzgldnieniem nauk matematyczno -
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2631 2012-09-19 549/OW/12 2012-08-01 CETEZIS AGNIESZKA ZDZIENICKA-CHYA 9 384,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
314
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2632 2012-09-20 68/O/12 2012-09-17
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
32 400,00
Ratowanie lubelskich kasztanowcw przed
inwazj szrotwka kasztanowcowiaczka
2633 2012-09-20 208/ST/12 2012-09-17 KLUB SZACHISTW DRAKON - LUBLIN 6 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzech najwyszych klasach
rozgrywkowych (szachy)
2634 2012-09-20 66/O/12 2012-09-10
PIELGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH
GNOISKI
19 764,00
Leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni
wysokiej na terenie miasta Lublin - w Rejonie III
2635 2012-09-20 209/ST/12 2012-09-13 KLUB TENISA STOOWEGO OPTIMA 8 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzech najwyszych klasach
rozgrywkowych (tenis stolowy kobiet)
2636 2012-09-20 65/O/12 2012-09-17
FIRMA QUERCUS KSZTATOWANIE TERENW
ZIELENI,CINKA I PILGNACJA DRZEW
30 340,87
Wykonanie zabiegw leczenia i konserwacji
starodrzewu na terenie miasta Lublin
2637 2012-09-20 373/ZSS/12 2012-09-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 92/ZSS/12 (zajcia
sportowe)
92/ZSS/12 2012-02-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: judo).
2638 2012-09-20 27/GD/12 2012-09-04
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"TEDBEST"
2 091,00
Doprowadzenie do zgodnoci zapisw w operacie
ewidencji gruntw ze stanem z dokumentw
archiwalnych - przebieg granicy dziaek nr 24 i
29 ul.Wodna (obr.73, ark.6).
2639 2012-09-20 366/ZSS/12 2012-08-30 KATARZYNA RUDNICKA 25 000,00
Lokalna kampania promujca zdrowy i trzewy
styl ycia pod hasem "Lepiej gra ni pi i pa"
podczas festwalu "Solo ycia"
2640 2012-09-20 205/ST/12 2012-09-11 KLUB SPORTOWY SYGNA 5 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzech najwyszych klasach
rozgrywkowych (tenis stoowy mczyzn)
2641 2012-09-20 67/O/12 2012-09-11 GARDEN DESIGNERS MIROSAW DERKACZ 22 880,01
Leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni
wysokiej na terenie miasta Lublin - w Rejonie II
2642 2012-09-20 64/O/12 2012-09-10
ZAKAD USUG LENYCH "ELITELAS"
KRZYSZTOF MADEJ
29 900,01
Leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni
wysokiej na terenie miasta Lublin - w Rejonie I
315
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2643 2012-09-20 211/ST/12 2012-09-11
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
8 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzech najwyszych klasach
rozgrywkowych (pika nona kobiet)
2644 2012-09-21 184/IR/12 2012-08-29
FABER CONSULTING LUBLIN MARCIN
PASTUA
6 150,00
Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalnoci na
potrzeby projektu "Europejska Stolica Turystyki
Rowerowej w Lublinie"
2645 2012-09-21 22/PL/12 2012-09-14
WALDEMAR ZAGOJSKI CENTRUM INICJATYW
ARTYSTYCZNYCH BIURO KONCERTOWE
12 300,00
KONCERT KAMERALNY W FILHARMONII
LUBELSKIEJ
2646 2012-09-21 164/IR/12 2012-08-20
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
67 650,00
Penienie funkcji Inwestora Zastpczego w
zakresie przygotowania i realizacji projektu pn:
Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w
Lublinie"
284/IR/12 2012-12-20
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Aneks nr 1 - penienie funkcji Inwestora
Zastpczego do projektu ESTR zmiana terminu
wykonania umowy
2647 2012-09-21 186/IR/12 2012-09-13
ZAKAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JZEFCZUK
0,00
Aneks nr 1 do umowy o nr 111/IR/12 z dnia
15.06.2012 r., dot. adaptatcji budynku, przy ul.
Lipowej 27 - termin realizacji przedmiotu umowy
ustala si na dzie 30.10.2012 r.
2648 2012-09-21 174/GM/12 2012-09-06
ELPRO EKON SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI S.K.A. (DAWNIEJ ELP
0,00
Aneks - Dzierawa - ul. Droga Mczennikw
Majdanka - parking dla pracownikw i klientw
pawilonu handlowego - pow. 1904 m2 - cz. dz. nr
14/5 (obr. 19, ark. 9)
2649 2012-09-21 60/GK/12 2012-09-13 SPC INSAN 65 132,21
Prace zwizane z utrzymaniem i konserwacj
roww i urzdze melioracyjnych w Parku
Ludowym w Lublinie.
2650 2012-09-21 287/OR/12 2012-09-03 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00
Aneks 2 zwikszenie wynajmowanej powierzchnii
przy ul. Zana i kwoty umowy
367/OR/CP/J/2008 2008-01-30 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00 umowa najmu
2651 2012-09-21 182/IR/12 2012-09-10
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND"
SP. J. J. KOCIK, A.WRONA
67 800,91
Wykonanie remontu balkonu nad wejciem
gwnym do budynku Ratusza w Lublinie, przy
Placu okietka 1
2652 2012-09-21 183/IR/12 2012-09-14
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
64 821,00
Wykonanie przebudowy boiska, przy ul.
Owocowej 6 w Lublinie
316
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2653 2012-09-21 214/ST/12 2012-09-14
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIA MIEJSKI W LUBLINI
0,00 Oglnopolska Sesja Przewodnicka
2654 2012-09-21 17/PL/12 2012-09-10 STRA MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00
POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WYMIANIE
DANYCH PRZESTRZENNYCH
2655 2012-09-21 37/IT/12 2012-09-03 DESIGNERS A.JAGUARA,Z.JAGURA SP.JAWNA 0,00
Aneks do umowy nr 35/IT/12 (zmiana terminu
realizacji).
2656 2012-09-21 398/KL/12 2012-09-04
MERKURIUSZ S.C. RENATA KOSTRZEWA
STANISAW KOSTRZEWA
29 944,35
dostawa gadetw promocyjnych w ramach
projektu "Renowacja Teatru Straego w Lublinie"
2657 2012-09-24 217/ST/12 2012-09-11 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 246 000,00 Promocja Miasta Lublin
2658 2012-09-24 206/ST/12 2012-09-11 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 40 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzech najwyszych klasach
rozgrywkowych (rugby)
2659 2012-09-24 210/ST/12 2012-09-11 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 50 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzech najwyszych klasach
rozgrywkowych (koszykwka mczyzn)
2660 2012-09-24 207/ST/12 2012-09-11 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 30 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzech najwyszych klasach
rozgrywkowych (koszykwka mczyzn)
2661 2012-09-24 187/SOI/12 2012-08-14 PAWE BATYRA 1 500,00
Projekt logo kompetencji Wschodnich w jzyku
polskim, rosyjskim i angielskim
2662 2012-09-24 399/KL/12 2012-08-31
TELEWISJA POLSKA S.A. ODDZIA TERENOWY
W LUBLINIE
4 920,00
przygotowaie matariau programowego
polegajcego na produkcji reportau
telewizyjnego z Festiwalu "Solo ycia"
2663 2012-09-24 381/KL/12 2012-08-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 907,74
udostpnienie czsci Stadionu "Lublinianka"
przez MOSiR oraz realizacja usug promocyjno-
reklamowych ze strony Gminy i Stowarzyszenia
2664 2012-09-24 354/ZSS/12 2012-07-04
CENTRUM USUG SZKOLENIOWYCH "LIDER"
SPKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALN
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
2665 2012-09-25 19/PL/12 2012-09-14 -- MIECZYSAW IWANOWSKI 1 200,00
OBSUGA SZATNI, PRZYGOTOWANIE SCENY I
ZAPLECZA KONCERTU W FILHARMONII
LUBELSKIEJ
317
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2666 2012-09-25 178/IR/12 2012-09-03
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00
aneks nr 1 przeduzajcy termin opracowania
dok. , projektowej budowy miejsc postojowych
przy ul. Tymiankowej
104/IR/12 2012-06-04
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 273,00
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczcej budowy miejsc postojowych przy ul.
Tymiankowej w Lublinie
2667 2012-09-25 374/ZSS/12 2012-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 216/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r. - zajcia sportowe z piki nonej.
216/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umow Nr 216/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r. - zajcia sportowe z piki nonej.
2668 2012-09-25 28/GD/12 2012-09-17
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
39 360,00
Wznowienie oraz okazanie ZDiM w lublinie
punktw zaamania granic dziaek przy
ul.Megiewskiej 7-9
2669 2012-09-25 179/IR/12 2012-09-03
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00
Aneks nr 1 przeduajcy termin opracowania
dokumentacji proj. dot. wykonania schodw
ichodnika (J.Pawa II i ul. Watykaskiej)
105/IR/12 2012-06-04
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 027,00
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczcej wykonania schodw terenowych i
chodnika od cigu pieszego (pomidzy
budynkami przy ul. Jana Pawa II 9 i ul.
Watykask 10) do przystanku autobusowego
przy ul. Filaretw w Lublinie
2670 2012-09-25 367/ZSS/12 2012-08-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 3 do umowy nr 217/ZSs/12 z dnia
25.04.2012 r.
2671 2012-09-25 26/GD/12 2012-09-12
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
148 830,00
Modernizacja ewidencji gruntw i budynkw
obr.53 - Zemborzyce Grne I, obr. 54-
Zemborzyce Grne II iobr.55-Zemborzyce Grne
III
44/GD/12 2012-12-05
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
148 830,00
Modernizacja ewidencji gruntw i budynkw
obr.53 - Zemborzyce Grne I, obr. 54-
Zemborzyce Grne II iobr.55-Zemborzyce Grne
III
2672 2012-09-26 389/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 0,00 do umowy 41/ZSS/12
2673 2012-09-26 384/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
0,00 do umowy 323/ZSS/12
318
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2674 2012-09-26 362/KL/12 2012-08-08 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA 110 000,00
wsppracaw celu promocji Miasta Lublin w
ramach organizacji rezydencji w dniach 9 - 24
sierpnia 2012 r. i koncertu I, Culture Orchestra w
dniu 24 sierpnia
2675 2012-09-26 390/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 0,00 do umowy 53/ZSS/12
2676 2012-09-26 386/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
0,00 do umowy 324/ZSS/12
2677 2012-09-26 392/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 0,00 do umowy 46/ZSS/12
2678 2012-09-26 387/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
0,00 do umowy 126/ZSS/12
2679 2012-09-26 388/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 0,00 do umowy 40/ZSS/12
2680 2012-09-26 382/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
0,00 do umowy 128/ZSS/12
2681 2012-09-26 397/KL/12 2012-09-12
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
100 000,00
porozumienie w zakresie organizacji "IV
Kongresu Kultury Chrzecijaskiej"
422/KL/12 2012-09-20
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00 aneks do umowy nr 397/KL/12
434/KL/12 2012-09-27
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00 aneks do umowy nr 397/KL/12
2682 2012-09-26 383/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
0,00 do umowy 322/ZSS/12
2683 2012-09-26 400/KL/12 2012-09-12 MONIKA ALEKSANDRA QUINN 2 800,00
wykonanie recitalu fortepianowego w ramach
Harmonii Starego Miasta 16.09.2012 r.
2684 2012-09-26 242/OR/12 2012-08-23
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ S.A.
0,00 przesyanie i dystrybucja ciepa Lipowa 27
2685 2012-09-26 61/O/12 2012-09-03 PIOTR SOTA 1 800,00
Wykonanie autorskiego pokazu akrobacji
rowerowych dnia 22 wrzenia 2012 r. podczas
imprezy ,, Europejski Dzie Bez Samochodu".
2686 2012-09-26 391/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE YCIE" 0,00 do umowy 52/ZSS/12
2687 2012-09-26 381/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
0,00 do umowy 127/ZSS/12
2688 2012-09-26 4/KD/12 2012-09-13 ATLAS TRAVEL M.W. GRCSY SP.J. 16 560,00
Wyjazd sobotnio-niedzielny dla pracownik UML
do Zakopanego w dniach 22-23.09.2012 r.
319
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2689 2012-09-26 201/ST/12 2012-09-05
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
4 000,00
KU AZS UMCS umowa promocja Miasta w ramach
Inauguracji Sezonu Koszykwki Kobiet w Lublinie
w dniu 5.10.2012 r i charytatywnego Meczu
Gwiazd.
2690 2012-09-26 385/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALENIE "MONAR" W
0,00 do umowy 125/ZSS/12
2691 2012-09-26 396/KL/12 2012-09-06 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 5 008,56
umowa licencyjna - koncerty w ramach
Europejskiego Festiwali Smaku
2692 2012-09-27 426/KL/12 2012-09-07 ANNA MARSZA 1 170,00
korekta gramatyczna i ortograficzna ksizki
"Teatsr Staryw Lublinie 1822-2012 Przewodnik.
Historia/mio/ycie".
2693 2012-09-27 16/PL/12 2012-09-10 DEO SP. Z O.O. 2 896,65
WYKONANIE TRZECH TABLIC INFORMACYJNYCH
2000X1000 mm
2694 2012-09-27 188/GM/12 2012-09-24 SKLEP "ASKO" ANNA SKOTNICKA 0,00
Dzierawa - ul. Montaowa - kiosk handlowy -
pow. 76 m2 - cz. dz. nr 3/39 (obr. 37, ark. 8)
2695 2012-09-27 392/KL/12 2012-09-06 OLEKSIY DOROSHENKO 17 600,00
wystp z zespoem Fanfary Transylwanii podczas
Europejskiego Festiwalu Smaku 8.09.2012 r.
2696 2012-09-27 403/KL/12 2012-09-18 EWELINA MYDLAK 4 500,00
wsppraca przy przygotowaniu dokumentacji w
celu przekazania do archiwum zakadowego,
opracowanie treci listw gratulacyjnych,
wsppraca przy organizacji wydarze
organizowanych przez Wydzia Kultury
2697 2012-09-27 64/PN/12 2012-09-26 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy partnerskiej na rzecz
realizacji projektu "Kreatywnie w
przedsibiorczo".
49/PN/12 2012-02-06 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu
"Kreatywnie w przedsibiorczo" w ramach
Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spoecznego.
2698 2012-09-27 394/ZSS/12 2012-09-10 TOMASZ BAR 35 000,00 przeprowadzenie bada
2699 2012-09-27 81/KP/12 2012-09-12
FUNDACJA CHROMY CMENTARZE
YDOWSKIE W LUBLINIE
8 000,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Dnia Kultury ydowskiej w dn.
30.09.2012r. w Lublinie.
320
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2700 2012-09-27 376/ZSS/12 2012-09-19
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
0,00
Aneks Nr 2 do umowy dotyczcej prowadzenia
centrum integracji spoecznej dla mieszkacw
Miasta Lublin, w szczeglnoci dla osb
uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
326/ZSS/12 2012-05-31
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
165 000,00
Prowadzenie centrum integracji spoecznej dla
mieszkacw Miasta Lublin, w szczeglnoci dla
osb uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
2701 2012-09-27 73/KP/12 2012-08-10 AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA 42 000,00
Wykonanie czynnoci polegajcych na penieniu
funkcji koordynatora grupy wsparcia ds.
rnorodnoci w ramach projektu "Lublin dla
wszystkich..."
2702 2012-09-28 169/IR/12 2012-08-27
ENERGETYCZNA PRACOWNIA INYNIERSKA E
R G S.C. A.YCZYSKA G.DY
67 650,00
Wymkonanie audytw energetycznych dla 6
obiektw uytecznoci publicznej w Lublinie, dot.
Gimnazjum Nr 7, I L.O., IX L.O., ZSO nr 2 (SP nr
11), ZSO nr 6 (SP nr 17), budynek, przy ul.
Podwale 3
2703 2012-09-28 187/IR/12 2012-09-10 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 18 450,00
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
z wymaganymi uzgodnieniami na sie
wodocigow w przedueniu Trasy Zielonej,
zasilajc w wod projektowany stadion miejski
275/IR/12 2012-10-19 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 0,00
Aneks nr 1 - przesunicie terminu
wykonaniadokumentacji projektowej dot. sieci
wodocigowej zasilajcej stadion miejski przy ul.
Krochmalnej
33/IR/13 2013-03-07 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 0,00
aneks zmieniajcy termin wykonania projektu
wodocigu dot. realizacji stadionu miejskiego
2704 2012-09-28 191/IR/12 2012-09-17
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
1 497 800,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko - Orlik 2012", przy Szkole
Podstawowej Nr 52 w Lublinie, ul. Jagiey 11
2705 2012-09-28 188/SOI/12 2012-08-14 IVENT MIKOAJ MAJDA 5 535,00
wykonanie zdj obejmujcych liste tematw do
fotografowania pod oglnie przyjetym szyldem
gospodarka
2706 2012-09-28 190/IR/12 2012-09-20 HEN-BUD SP. Z O.O. 1 648 200,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu"Moje boisko-Orlik 2012", przy Szkole
Podstawowej Nr 43 w Lublinie, ul. liwiskiego 5
321
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2707 2012-09-28 192/IR/12 2012-09-21
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
1 599 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko - Orlik 2012", przy
Gimnazjum Nr 2 w Lublinie, ul. Lwowska 11
2708 2012-09-28 189/IR/12 2012-09-10 SUN + AGNIESZKA TUROWSKA 875 338,11
Wykonanie placw zabaw w ramach
programu:"Radosna szkoa", przy Szkoach
Podstawowych Nr 4,23,32,40,45 i 52
2709 2012-09-28 32/KP/12 2012-04-26 POLSKA AKADEMIA NAUK 0,00
Porozumienie intencyjne doptyczace wsppracy
w zakresie organizacji midzynarodowej
konferencji naukowej upamitniajacej 150.lecie
wybuchu Powstania Styczniowego
2710 2012-10-01 18/PL/12 2012-09-14
ACOMM PUBLIC RELATIONS BOUTIQUE
AGNIESZKA KOMARZENIEC
4 735,50
OBSUGA FOTOGRAFICZNA IV KONGRESU
URBANISTYKI POLSKIEJ W LUBLINIE
2711 2012-10-01 183/GM/12 2012-08-30
"DALUS" PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SZYDOWSKI LUCJAN
0,00
Dzierawa - ul. Jutrzenki - parking strzeony -
pow. 650 m2 - cz. dz. nr 28/27 (obr. 30, ark. 4)
2712 2012-10-01 185/GM/12 2012-09-24
ZGROMADZENIE COREK MARYI
WSPOMOZYCIELKI (SALEZJANKI)
0,00
Dzierawa - ul. Jagielloska - plac zabaw dla
dzieci - pow. 430 m2 - cz. dz. nr 263 (obr. 3, ark.
14)
2713 2012-10-01 395/ZSS/12 2012-09-03
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
0,00 Aneks do umowy nr 110/ZSS/12 - szkolenia
2714 2012-10-01 186/GM/12 2012-09-19 FREELINE PIOTR OSTRZYEK 0,00
Dzierawa - ul. Leszczyskiego 20 - tablica
reklamowa
2715 2012-10-01 189/GM/12 2012-09-24 CZESAW ULISKI 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara
blaszany - pow. 15 m2 - cz. dz. nr 10/5 (obr. 43,
ark. 16)
2716 2012-10-01 200/SOI/12 2012-09-03
BIURO BADA RYNKU BENEFACTOR
KAROLINA UKASIK
5 300,00
Wykonanie raportu w oparciu o diagnoz potrzeb
lokalnego rodowiska ICT
2717 2012-10-01 191/GM/12 2012-09-27 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Uyczenie - ul. Wieniawska - cz dachu
budynku Urzdu Miasta Lublin - 2 anteny - pow.
3m2 - cz. dz. nr 35/1 (obr. 41, ark. 2)
2718 2012-10-01 192/GM/12 2012-10-01
ZESP SZK SAMOCHODOWYCH
IM.STANISAWA SYROCZYSKIEGO W
LUBLINIE
0,00
Uyczenie - ul. Snopkowska 2 - cele statutowe
szkoy - pow. 4130 m2 - dz. nr 81/6, cz. dz. nr
81/2 (obr. 26, ark. 2)
2719 2012-10-01 187/GM/12 2012-09-14 EWELINA WINIEWSKA 0,00
Dzierawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - pow.
18 m2 - cz. dz. nr 14/15 (obr. 14, ark. 11)
322
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2720 2012-10-01 190/GM/12 2012-09-24 ROBERT KOZOWSKI 0,00
Aneks - Dzierawa - ul. Siemiradzkiego - ziele
przydomowa - pow. 360 m2 - cz. dz. nr 77 (obr.
9, ark. 16)
2721 2012-10-02 194/GM/12 2012-10-01 RAK WIESLAW 0,00
Dzierawa - ul. Narcyzowa - uprawy polowe -
pow. 17028 m2 - dz. nr 4/3 (obr. 24, ark. 8)
2722 2012-10-02 241/OR/12 2012-09-03
RYSZARD SKUBISZ KANCELARIA PRAWNO-
PATENTOWA
3 136,50
usugi doradztwa prawnego w obszarze
wasnoci przemysowej i intelektualnej na rzecz
Gminy oraz reprezentowania Gminy przed
Urzdem Patentowym w szczegolnoci w sprawie
zapobieenia rejestracji znaku towarowego
MOTOR LUBLIN
2723 2012-10-02 375/ZSS/12 2012-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 91/ZSS/12 (zajcia
sportowe)
91/ZSS/12 2012-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorcw i
wczajcym w swe oddziaywania osoby dorose
(zajcia sportowe: siownia na rce, czyli
armwrestling).
2724 2012-10-02 195/GM/12 2012-09-26
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie dwutrsonne midzy Gmin Lublin a
Lubelskim Przedsibiorstwem Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie dysponowania i
zobowizaniem do ustanowienia suebnoci
przesylu na neruchomociach Gminy Lublin
pooonymi przy al. Smorawiskiego (obr. 5, ark.
3, dz. nr 29/22) i przy ul. Braci Wieniawskich 10
(obr. 6, ark. 9, dz. nr 13)
2725 2012-10-02 375/KL/12 2012-08-09 KONRAD WIK 12 000,00
Wykonanie dokumentacji fotograficznej
rezydencji w Lubline i trasy koncertowej I,
CULTURE Orchestra oraz przeniesienia
autorskich praw majtkowych na Gmine oraz IAM
2726 2012-10-02 393/ZSS/12 2012-09-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 0,00 Aneks nr 2 do umowy nr 89/ZSS/12
2727 2012-10-02 376/KL/12 2012-08-08 BARTOSZ MORUS 2 700,00
Udzia Zleceniobiorcy w charakterze osoby
wspierajcej technicznie organizatorw
rezydencji orkiesty I, CULTURE Orchestra w
dniach 8 sierpnia - 3 wrzenia 2012 r.
323
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2728 2012-10-02 378/KL/12 2012-08-08 ADAM LECZYCKI 2 700,00
Udzia Zleceniobiorcy w charakterze osoby
wspierajcej technicznie organizatorw
rezydencji orkiestrowej I, CULTURE Orchestra w
dniach 8 sierpnia - 3 wrzenia
2729 2012-10-02 379/KL/12 2012-08-10 JADWIGA MIESZCHALSKA 5 000,00
Prowadzenie autorskich warsztatw pt. "Fizyczne
i mentalne przygotowanie do praktyki
instrumentalnej" dla cznokw I, CULTURE
Orchestra w dniach 20-24 sierpnia 2012 r.
2730 2012-10-02 193/GM/12 2012-10-01 VEGAS KRZYSZTOF CZUBIEL 0,00
Dzierawa - ul. Oklna - parking strzeony - pow.
500 m2 - cz. dz. nr 4/5 i cz. dz. nr 4/6 (obr. 14,
ark. 14)
2731 2012-10-02 374/KL/12 2012-08-10 LEON ENRIQUE BOSCH 8 123,00
Udzia Wykonawcy w charakterze tutora
kontrabasu podczas rezydencji orkiestrowej I,
CULTUE Orchestra w dniach 16-23 sierpnia 2012
r
2732 2012-10-02 61/GK/12 2012-09-24 MAREK PITKOWSKI 16 024,00
wykonanie tabliczek imiennych na mogile
Winiw Zamku Lubelskiego
2733 2012-10-03 32/FE/12 2012-09-28 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy z dnia 04.10.2011 r. w
sprawie dofinansowania projektu : "Budowa
bezpiecznego systemu cieek rowerowych w
Lublinie - etap II" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
33/FE/11 2011-10-04 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 3 946 233,61
Umowa o dofinansowanie Projektu: "Budowa
bezpiecznego systemu cieek rowerowych w
Lublinie - etap II"
2734 2012-10-04 185/IR/12 2012-08-29
PRACOWNIA USUG INWESTYCYJNYCH
MAWAR BIURO PROJEKTW
43 050,00
opracowanie programu funkcjonalno-
uytkowego, specyfikacji tech., dostawy i usug
rozmieszczenia sprztu dla potrzeb projektu
ESTR
2735 2012-10-04 177/IR/12 2012-09-07
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM
MAKSYMIUK
63 960,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na termomodernizacj ZSO nr 2 - dot. SP nr 11,
ul. Przjani 12 w Lublinie
2736 2012-10-04 215/ST/12 2012-09-27
ZAKADOWY KLUB SPORTOWY CUKROWNIK
LUBLIN
7 000,00
Przygotowanie 3 druyn ZKS "Cukrownik" Lublin
do udziau w rozgrywkach ligowych piki
siatkowej mczyzn i kobiet w sezonie 2012/13.
324
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2737 2012-10-04 62/PN/12 2012-09-06
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
4 000,00
Aneks do umowy organizacji usugi
gastronomicznej nr 48/PN/12 z dnia 10 sierpnia
2012 roku
48/PN/12 2012-08-10
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
14 500,00
Usuga cateringowa podczas Konfetencji
Inicjatyw Europy Wschodnie w ramach projekru
"Lublin i Rzeszw - wsppraca i wykorzystanie
szans rozwojowych"
2738 2012-10-04 158/IR/12 2012-08-01 BUDIMEX S.A. 46 740,00
opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej na wykonanie instalacji BMS
budynku stadionu miejskigo przy ul.Krochmalnej
oraz nadzorw autorskich nad realizacj zadania
2739 2012-10-04 323/OR/12 2012-10-04
ZAKAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO
GRZEGORZ KOSIOR
10 368,00
odbir i transport odpadw staych,
wielkogabarytowych z magazynu Urzdu Miasta
2740 2012-10-04 12/BK/12 2012-09-27 BANK DNB NORD POLSKA SPKA AKCYJNA 0,00 zawieranie lokat terminowych
2741 2012-10-05 516/KL/12 2012-09-27 KRZYSZTOF ZANUSSI 549,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2742 2012-10-05 531/KL/12 2012-09-27 MARCIN PRZECISZEWSKI 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2743 2012-10-05 538/KL/12 2012-09-27 KACPER KRZYSZTOF KLUSEK 2 600,00
czynnoci zwizane z organizacj Kongresu
Kultury Chrzecijaskiej
2744 2012-10-05 492/KL/12 2012-09-26 AGNIESZKA SCHULZ- BRZYSKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2745 2012-10-05 485/KL/12 2012-09-26 MAGORZATA WICKA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2746 2012-10-05 442/KL/12 2012-09-26 MARIA BASZCZAK-SZOST 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2747 2012-10-05 317/OR/12 2012-09-28 UKASZ STASIAK 5 400,00
konfiguracja stacji roboczych pos systemy
dziedzinowe KSAT, MDOK, GIS oraz
przygotowanie do systemu Active Directory
2748 2012-10-05 467/KL/12 2012-09-26 IZABELA BACA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
325
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2749 2012-10-05 521/KL/12 2012-09-27 ELBIETA ADAMIAK 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2750 2012-10-05 533/KL/12 2012-09-27 GEORGE WEIGEL 1 100,00
autorski wykad w ramach Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2751 2012-10-05 475/KL/12 2012-09-26 TOMASZ KUSIAK 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2752 2012-10-05 488/KL/12 2012-09-26 ALEKSANDER RESIAK 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2753 2012-10-05 420/KL/12 2012-09-21 OLGA PASIECZNIK 6 000,00
Wykonanie recitalu wokalnego podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzej
Nikodemowicz - czas i dwik"
2754 2012-10-05 316/OR/12 2012-09-28 MICHA OSTROWSKI 5 400,00
konfiguracja stacji roboczych pod systemy
dziedzinowe KSAT, MDOK, GIS oraz
przygotowanie systemu do Active Directory
2755 2012-10-05 527/KL/12 2012-09-06 DOROTA AGNIESZKA MINTA 1 870,00
przygotowanie i przeprowadzenie spotkania
kulinarnego 8 wrzenia 2012 r. w ramach
Europejskiego Festiwalu Smaku
2756 2012-10-05 458/KL/12 2012-09-26 ANDRZEJ WASZCZUK 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2757 2012-10-05 41/IT/12 2012-09-21 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O. O. 504 457,44
Przygotowanie i dostawa sprztu
komputerowego
57/IT/12 2012-10-23 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy nr 41/IT/12. Zmiana przedmiotu
zamwienia (monitory).
58/IT/12 2012-11-21 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy nr 41/IT/12. Zmiana przedmiotu
zamwienia (ekrany).
2758 2012-10-05 411/KL/12 2012-09-21 MARCIN BARANOWSKI 1 500,00
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego
Kursu Mistrzowskiego w ramach I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzej
Nikodemowicz - czas i dwik"
2759 2012-10-05 490/KL/12 2012-09-26 ELBIETA JANIKOWSKA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
326
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2760 2012-10-05 509/KL/12 2012-09-27
STOWARZYSZENIE TWRCZYCH
OSOBOWOCI
5 000,00
wystawienie spektaklu Odessa w ramach
Kongresu Kultury Chrzecijaskiej
2761 2012-10-05 525/KL/12 2012-09-27 MICHA HELLER 400,00
autorski wykad podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2762 2012-10-05 524/KL/12 2012-09-27 JACEK STRYCZEK 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2763 2012-10-05 536/KL/12 2012-09-27 ANNA BACHAN 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2764 2012-10-05 530/KL/12 2012-09-27 ALINA PETROWA-WASILEWICZ 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2765 2012-10-05 451/KL/12 2012-09-26 DARIUSZ DBROWSKI 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2766 2012-10-05 499/KL/12 2012-09-26 ELIZA KONDRACIUK 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2767 2012-10-05 526/KL/12 2012-09-27 KRZYSZTOF NIEDATOWSKI 500,00
wystpienie podczas panelu dyskusyjnego w
ramach Kongresu Kultury Chrzecijaskiej
2768 2012-10-05 625/OW/12 2012-08-31 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
zawarta dn.2012/08/31 na okres od 2012/09/01
do 2015/08/31 z Politechnik Lubelsk, L-n, ul.
Nadbystrzycka 38D. Umowa najmu lokalu
uytkowego przy ul. Nadbystrzyckiej 42 - Dom
Studenta nr 1na prowadzenie Przedszkola nr 67.
2769 2012-10-05 410/KL/12 2012-09-21 PRZEMYSAW WITEK 3 000,00
Wykonanie recitalu foretpianowego w ramach I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicz - czas i dwik"
2770 2012-10-05 508/KL/12 2012-09-26 STANISAW SIEDLACZEK 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2771 2012-10-05 415/KL/12 2012-09-21 TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 6 000,00
Dyrygencja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus,
ktry odbdzie si 24 wrzenia 2012 w ramach I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2772 2012-10-05 520/KL/12 2012-09-27 EWA CZACZKOWSKA 500,00
autorskie wystpienia podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
327
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2773 2012-10-05 512/KL/12 2012-09-27 MAGORZATA CHMIELEWSKA 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2774 2012-10-05 532/KL/12 2012-09-27 MACIEJ STASISKI 300,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2775 2012-10-05 477/KL/12 2012-09-26 KATARZYNA CZERNIAWSKA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2776 2012-10-05 474/KL/12 2012-09-26 LECH GSIOR 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2777 2012-10-05 448/KL/12 2012-09-26 PAWE DRABARZ 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2778 2012-10-05 479/KL/12 2012-09-26 AGATA GUMIELA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dwik"
2779 2012-10-05 40/IT/12 2012-09-21 PHU MEDIAKOM 39 765,83 Dostawa akcesoriw komputerowych
2780 2012-10-05 522/KL/12 2012-09-27 ANDRZEJ ZOLL 500,00
autorskie wystapienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2781 2012-10-05 517/KL/12 2012-09-27 ZBIGNIEW NOSOWSKI 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2782 2012-10-05 515/KL/12 2012-09-27 PIOTR PAWE MUCHARSKI 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2783 2012-10-05 513/KL/12 2012-09-27 ZBIGNIEW MIKOEJKO 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2784 2012-10-05 523/KL/12 2012-09-27 ANDRZEJ DRAGUA 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2785 2012-10-05 421/KL/12 2012-09-21 MACIEJ GRZYBOWSKI 4 500,00
Wykonanie recitalu fortepianowego w ramach I
Midzynarodowego Festiwalu "Andrzej
Nikodemowicz - czas i dwik"
2786 2012-10-05 486/KL/12 2012-09-26 MIROSAW KOZUB 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
328
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2787 2012-10-05 510/KL/12 2012-09-27
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY
PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LU
5 000,00
wystawienie spektaklu Bruzda w ramach
Kongresu Kultury Chrzecijaskiej
2788 2012-10-05 519/KL/12 2012-09-27 ADAM SZOSTKIEWICZ 300,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2789 2012-10-05 318/OR/12 2012-09-28 MICHA SMOLE 5 400,00
konfiguracja stacji roboczych pod systemy
dziedzinowe KSAT
2790 2012-10-05 414/KL/12 2012-09-21 BARTOSZ WOROCH 3 000,00
Wykonanie recitalu skrpzycowego z ramach I
Midzynarodowy Festiwal - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2791 2012-10-05 424/KL/12 2012-09-06 JADWIGA MAYSKA-PYWACZ 1 000,00
wystp w charakterze konferansjera podczas
koncertw w ramach Europejskiego Festiwalu
Smaku
2792 2012-10-05 423/KL/12 2012-09-06 JUSTYNA DOMASZEWICZ 950,00
wystp w charakterze konferansjera podczas
koncertw w ramach Europejskiego Festiwalu
Smaku
2793 2012-10-05 539/KL/12 2012-09-27 ANNA KOWALCZYK 1 400,00
czynnoci zwizane z organizacj Kongresu
Kultury Chrzecijaskiej
2794 2012-10-05 518/KL/12 2012-09-27 JERZY SOSNOWSKI 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2795 2012-10-05 514/KL/12 2012-09-27 MACIEJ ZIBA 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2796 2012-10-05 511/KL/12 2012-09-27 EDMUND WNUK-LIPISKI 500,00
autorskie wystpienie podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2797 2012-10-05 528/KL/12 2012-09-27 ZYGMUNT BAUMAN 1 100,00
autorski wykad podczas Kongresu Kultury
Chrzescijaskiej
2798 2012-10-05 537/KL/12 2012-09-27 TOM HALK 1 100,00
autorski wykad podczas Kongresu Kultury
Chrzecijaskiej
2799 2012-10-05 425/KL/12 2012-08-31 KATARZYNA PABIAN 1 280,00
przeprowadzenie 32 godzin indywidualnych
lekcji gry na pianinie z uczennic Ew Majewsk
2800 2012-10-08 428/KL/12 2012-09-06 LARYSA SEREDA 3 400,00
Umowa ze specjalist ds. animacji kultury z
Lwowa na wykonanie prac zleconych przy
projekcie Bliej siebie
2801 2012-10-08 377/ZSS/12 2012-10-02 SZYMON GRZELAK 1 550,00
przygotowanie i wygoszenie dwch wykadw
podczas konferencji
329
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2802 2012-10-08 379/ZSS/12 2012-10-02
POLESZAK WIESAW SZKOLENIA I POMOC
PSYCHOLOGICZNA
1 000,00
Przygotowanie i wygoszenie wykadu podczas
konferencji
2803 2012-10-08 529/KL/12 2012-09-27 ANNA PIETRA 2 996,00
Penienie funkcji specjalisty ds. animacji kultury
po stronie Partnera Wiodcego ? Gminy Lublin
2804 2012-10-08 58/O/12 2012-07-30
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
35 000,00
Aneks do umowy - usuwanie wyrobw
zawierajcych azbest
49/O/12 2012-06-18
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
35 000,00
Dotacja na realizacj zadania "Usuwanie
wyrobw zawierajacych azbest"
2805 2012-10-08 429/KL/12 2012-09-06 MARIANA ROMANYSHYN 6 018,00
Koordynowania projektu Bliej siebie po stronie
Rady Miejskiej Lwowa
2806 2012-10-08 20/PL/12 2012-09-14 AGIT AGNIESZKA RYDZ 3 198,00
USUGA TUMACZENIA SYMULTANICZNEGO I
WYNAJEM SPRZTU DO TUMACZENIA ORAZ
OBSUGA TECHNICZNA
2807 2012-10-08 378/ZSS/12 2012-10-02 AGATA BALCERZAK 650,00
przygotowanie i wygoszenie wykadu podczas
konferencji
2808 2012-10-08 193/IR/12 2012-09-24 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 32 581,78
umowa nr 362536 o przyczenie do sieci
dystrybucyjnej - zasilanie imprez masowych
owietlenie terenu (stay charakter przyczenia)
Lublin, Plac Litewski 1
2809 2012-10-08 624/OW/12 2012-09-21
ARFA S.C. BOGUSAW SZCZYGIE RAFA
WACHOWICZ
599,99
Opracowanie projektu graficznego, druk i
dostawa 100 szt. plakatw promujcych projekt
"Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy.
Podniesienie kwalifikacji pracownikw owiaty w
Gminie Lublin"
2810 2012-10-08 371/KL/12 2012-08-10 JEFFREY BRYANT 11 372,20
udzia Wykonawcy w charakterze tutora waltorni
i instrumentw dtych blaszanych podczas
rezydencji orkiestrowej I, CULTURE Orchestra w
dniach 12 - 21 sierpnia 2012 r.
2811 2012-10-08 380/ZSS/12 2012-10-02 DOROTA CIELIK 300,00
przygotowanie i wygoszenie wykadu podczas
konferencji
2812 2012-10-08 534/KL/12 2012-09-27 JOLANTA NKA 2 996,00
Penienie funkcji specjalisty ds. animacji kultury
po stronie Partnera Wiodcego ? Gminy Lublin.
330
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2813 2012-10-08 432/KL/12 2012-09-06 ULADZIMIR YASHCHUK 2 996,00
Umowa ze specjalist ds. animacji kultury z
Brzecia na wykonanie prac zleconych przy
projekcie Bliej siebie
2814 2012-10-08 70/O/12 2012-09-17 GRESBUD GRZEGORZ KASIANIUK 80 892,60 Usuga usuwania wyrobw zawierajcych azbest
2815 2012-10-08 401/KL/12 2012-09-17
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
0,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umow nr
117/KL/12 z dnia 03.07.2012 z Lubelskim
Stowarzyszeniem Fantastyki "Cytadela Syriusza"
2816 2012-10-08 200/IR/12 2012-09-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 30 623,31
Aneks nr 6 zwikszajcy wielko mocy
przyczeniowej do sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucja S.A. dot budynku przedszkola i
obka przy ul. Wolskiej w Lublinie
2817 2012-10-08 535/KL/12 2012-09-27 MONIKA GD 2 504,00
Penienie funkcji specjalisty ds. animacji kultury
po stronie Partnera Wiodcego ? Gminy Lublin
przy projekcie "Bliej siebie"
2818 2012-10-08 433/KL/12 2012-09-06 VIKTAR SAKALOU 2 996,00
Umowa ze specjalist ds. animacji kultury z
Brzecia na wykonanie prac zleconych przy
projekcie Bliej siebie
2819 2012-10-08 184/GM/12 2012-07-10 RUCH SA 0,00
Dzierawa - ul. Lipowa - kiosk handlowy - pow.
10 m2 - cz. dz. nr 36 (obr. 36, ark. 6)
2820 2012-10-08 204/SOI/12 2012-09-13
FUNDACJA "LUBELSKIE CENTRUM
EGLARSTWA"
2 000,00
Promocja Miasta podczas "Dnia Lublina w
Londynie"
2821 2012-10-08 14/IR/12 2012-01-24 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00
o przyczenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A pywalni przy Al.
Zygmuntowskich w Lublinie aneks do umowy
263/IN/2009
263/IN/2009 2009-01-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 140 617,20
o przyczenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. pywalni przy Al.
Zygmuntowskich
2822 2012-10-08 175/IR/12 2012-08-27
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JZEFCZUK
64 993,20
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budow cznika midzy budynkiem gwnym
a budynkami dydaktycznymi dla Szkoy
Podstawowej Nr 48 w Lublinie, ul. Kasprowicza
112 w Lublinie
2823 2012-10-08 289/OR/12 2012-09-04 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Aneks 5 dot. utrzymania czystoci pomieszczenia
toalety w uzytkowanym budynku przy ul.
Filaretw
331
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2824 2012-10-08 427/KL/12 2012-09-06 IHOR MARTYNENKO 3 400,00
Specjalista ds. animacji kultury z Lwowa
wykonujcy prace zlecone przy projekcie Bliej
siebie
2825 2012-10-08 431/KL/12 2012-09-06 NATALIYA LEVIZAROVICH 2 996,00
Umowa ze specjalist ds. animacji kultury z
Brzecia na wykonanie prac zleconych przy
projekcie Bliej siebie
2826 2012-10-09 200/ST/12 2012-09-05 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 9 500,00
umowa uyczenia Budowlanemu Klubowi
Sportowemu kosiarki samojezdnej typu Gold
175/107 oraz szczotki trjktnej do pielgnacji
boisk
2827 2012-10-09 15/PL/12 2012-09-10 MOJSKI JACEK - MEDIA LIGHT 2 066,40
WYKONANIE 16 PLANSZ ZDJ W FORMACIE
105X95 CM W PENYM KOLORZE NA FOLII
ODPORNEJ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE NA
PODKADZIE PCV 5 MM WRAZ Z LAMINOWANIEM
2828 2012-10-09 415/ZSS/12 2012-10-01 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Aneks Nr 1 do umowy dotyczcej realizacji
programu dla rodzicw, w tym warsztatw
umiejtnoci rodzicielskich przygotowujcych do
wychowywania dzieci bez stosowania przemocy
(zmiana harmonogramu realizacji programu)
82/ZSS/12 2012-02-28 STOWARZYSZENIE "STOP" 6 000,00
Realizacja programu dla rodzicw, w tym
warsztatw umiejtnoci rodzicielskich
przygotowujcych do wychowywania dzieci bez
stosowania przemocy
2829 2012-10-09 71/O/12 2012-09-25 AGATA KRL 5 400,00
Realizacja zada zgodnie z harmnogramem
programu edukacji ekologicznej spoecznoci
lokalnej Miasta Lublin oraz harmonogramem
projektu ,,Marka EkolLublin"
2830 2012-10-09 38/IT/12 2012-08-30
AGENCJA HANDLOWO-USUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
19 065,00
Aneks do umowy 32/IT/12. Zwikszenie kwoty i
zmiana czasu realizacji umowy.
32/IT/12 2012-07-02
AGENCJA HANDLOWO-USUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
38 130,00
Sprzeda i dystrybucja wkadw do drukarek na
stanowiska pracy w Urzdzie Miasta Lublin.
2831 2012-10-09 315/OR/12 2012-09-20 SALUS FURNICO S.C. 59 164,23 wykonanie mebli Ratusz
2832 2012-10-09 443/OW/12 2012-06-20 MARTA PETRYSZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 57/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
332
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
57/OW/12 2012-02-16 MARTA PETRYSZAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2833 2012-10-09 320/OR/12 2012-07-30 TOMASZ KOZIE USUGI TRANSPORTOWE 13 530,00
usugi transportowe samochodem dostawczym w
zakresie przewozu towarw wielkogabarytowych
w obrbie miasta Lublin i poza jego granicami
2834 2012-10-09 21/PL/12 2012-09-14 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 13 001,10
NAJEM CENTRUM KONGRESOWEGO
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
2835 2012-10-09 533/OW/12 2012-06-25 JACEK PRUSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 130/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
130/OW/12 2012-02-17 JACEK PRUSKI 4 800,00
Organizacj i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych ruchowo i sportowo-
klub pikarski w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2836 2012-10-09 322/OR/12 2012-09-27
"STEMPEL BB" FIRMA USUGOWO-
HANDLOWA BARBARA BORSUKIEWICZ
0,00
Aneks wykonanie pieczatek zmniejszenie kwoty
umowy
28/OR/11 2011-02-03
"STEMPEL BB" FIRMA USUGOWO-
HANDLOWA BARBARA BORSUKIEWICZ
45 339,42
Wykonanie i dostarczenie piecztek,
dostarczenie tuszu do piecztek
2837 2012-10-10 505/KL/12 2012-09-26 AGATA MRWCZYSKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2838 2012-10-10 450/KL/12 2012-09-26 GRZEGORZ HORDYJEWICZ 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2839 2012-10-10 456/KL/12 2012-09-26 ELBIETA FOTA 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2840 2012-10-10 453/KL/12 2012-09-26 JAREMI ZIENKOWSKI 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
333
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2841 2012-10-10 463/KL/12 2012-09-26 EIKO HASEGAWA-POPAWSKA 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2842 2012-10-10 471/KL/12 2012-09-26 JOLANTA NOWOSADZKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2843 2012-10-10 470/KL/12 2012-09-26 ALEKSANDRA MAZUREK 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Midzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dwik?
2844 2012-10-10 407/KL/12 2012-09-21 BORYS SOMERSCHAF 1 500,00
Dyrygencja koncerty Mskiego Zespou
Woalnego Kairos podczas I Midzynarodowego
Festiwalu - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i
dwik
2845 2012-10-10 406/KL/12 2012-09-21 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 6 000,00
Wykonanie koncertu Mskiego Zespou
Wokalnego kairos w ramach I Midzynarodowego
Festiwalu - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i
dwik
2846 2012-10-10 416/KL/12 2012-09-21 JAKUB JAKOWICZ 2 500,00
Wystp wraz z zespoem Lutosawski Quartet w
ramach I Midzynarodowego Festiwalu -
ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2847 2012-10-10 419/KL/12 2012-09-21 MACIEJ MODAWSKI 2 500,00
Wystp wraz z zespoem Lutosawski Quartet w
ramach I Midzynarodowego Festiwalu -
ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2848 2012-10-10 441/KL/12 2012-09-26 MARIAN SOBULA 2 000,00
recital fortepianowy w ramach Festiwalu A.
Nikodemowicza
2849 2012-10-10 417/KL/12 2012-09-21 ARTUR ROZMYSOWICZ 2 500,00
Wystp z zespoem Lutosawski Quartet w
ramach I Midzynarodowego Festiwalu -
ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2850 2012-10-10 413/KL/12 2012-09-21 BARTOSZ WOROCH 3 000,00
wykonanie recitalu skrzypcowego w ramach I
Midzynarodowego Festiwalu - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2851 2012-10-10 480/KL/12 2012-09-26 SZYMON KRZEMIE 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2852 2012-10-10 445/KL/12 2012-09-26 MAREK MYNARCZYK 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
334
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2853 2012-10-10 484/KL/12 2012-09-26 BOENA CZERKIES 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2854 2012-10-10 409/KL/12 2012-09-21 JAROSAW BRK 4 500,00
Wykonanie recitalu wokalnego w ramach I
Midzynarodowego Festiwalu - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2855 2012-10-10 440/KL/12 2012-09-26 MAGDALENA WITCZAK 3 000,00
recital wokalny w ramach Festiwalu A.
Nikodemowicza
2856 2012-10-10 29/GD/12 2012-09-26 THEOKART DARIUSZ WOJCIECH WIATER 1 845,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau
dziaki nr 115 pooonej przy ul.Grna11,13
(obr.34, ark.7).
41/GD/12 2012-11-09 THEOKART DARIUSZ WOJCIECH WIATER 1 845,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau
dziaki nr 115 pooonej przy ul.Grna 11,13
(obr.34, ark.7).
5/GD/13 2013-02-08 THEOKART DARIUSZ WOJCIECH WIATER 1 845,00
Aneks. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
podziau dziaki nr 115 pooonej przy
ul.Grna11,13 (obr.34, ark.7).
2857 2012-10-10 481/KL/12 2012-09-26 IZABELA SENKO 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2858 2012-10-10 487/KL/12 2012-09-26 URSZULA WICEK 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2859 2012-10-10 500/KL/12 2012-09-26 LUIZA DRZAZGA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2860 2012-10-10 455/KL/12 2012-09-26 BEATA DBROWSKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2861 2012-10-10 464/KL/12 2012-09-26 MARIUSZ PYSZ 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2862 2012-10-10 418/KL/12 2012-09-21 MARCIN MARKOWICZ 2 500,00
Wykonanie z zespoem Lutosawski Quartet w
ramach I Midzynarodowego Festiwalu -
ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2863 2012-10-10 443/KL/12 2012-09-26 MAREK WIKTOR TRYNIECKI 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
335
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2864 2012-10-10 482/KL/12 2012-09-26 MAGDALENA MAZUR 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2865 2012-10-10 446/KL/12 2012-09-26 HIPOLIT DZIADUSZEK 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Midzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dwik?
2866 2012-10-10 459/KL/12 2012-09-26 PIOTR DBROWSKI 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2867 2012-10-10 468/KL/12 2012-09-26 EMILIA SIEPKOWSKA 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Midzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dwik?
2868 2012-10-10 466/KL/12 2012-09-26 GRZEGORZ CHOLEWISKI 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2869 2012-10-10 465/KL/12 2012-09-26 DOMINIK AUGUSTOWSKI 500,00
Wystp wraz z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii
im. Henryka Wieniawskiego podczas I
Midzynarodowego Festiwalu - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2870 2012-10-10 507/KL/12 2012-09-26 ANDRZEJ ZAWISZA 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2871 2012-10-10 462/KL/12 2012-09-26 WOJCIECH KOPYCISKI 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2872 2012-10-10 412/KL/12 2012-09-20 OKSANA RAPITA 9 600,00
recital fortepianowy podczas Festiwalu
Nikodemowicza
2873 2012-10-10 90/KP/12 2012-10-01
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
3 530,10
Wynajem sali koncertowej Filharmonii im. H.
Wieniawskiego w Lublinie w dn. 05.10.2012 na
potrzeby imprezy promocyjnej "Znani i nieznani
przyjaciele Maego Ksicia".
2874 2012-10-10 408/KL/12 2012-09-21 OLENA SKROK 2 500,00
Wykonanie recitalu fortepianowego w ramach I
Midzynarodowy Festiwal - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dwik
2875 2012-10-10 436/KL/12 2012-09-26 PRZEMYSAW FIUGAJSKI 4 900,00
dyrygencja koncertu Orkiestry Symfonicznej FL
podczas Festiwalu A. Nikodemowicza
2876 2012-10-10 439/KL/12 2012-09-26 HERBERT MULLER 2 500,00
recilat altwkowy podczas Festiwalu
Nikodemowicza
336
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2877 2012-10-10 495/KL/12 2012-09-26 IRINA GSIOR 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2878 2012-10-10 84/KP/12 2012-09-17
GRZEGORZ GOBIOWSKI AGENCJA
ARTYSTYCZNA
5 000,00
Wykonanie usugi polegajcej na montau,
obsudze i demontau sceny wraz z
nagonieniem i owietleniem wraz z
zapewnieniem zasilania na potrzeby oprawy
Dnia Kultury ydowskiej ktry odbdzie si w
Lublinie w dniu 30 wrzenia 2012.
2879 2012-10-10 42/IT/12 2012-09-25 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy 7/IT/12. (Zmiana terminu
realizacji)
7/IT/12 2012-03-26 SPRINT S.A. 708 972,00
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na
potrzeby projektu "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego w Lublinie".
2880 2012-10-10 476/KL/12 2012-09-26 MAGORZATA KRASOWSKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2881 2012-10-10 489/KL/12 2012-09-26 DARIUSZ WAKOWSKI 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2882 2012-10-10 502/KL/12 2012-09-26 MAGDALENA PITKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2883 2012-10-10 457/KL/12 2012-09-26 ALEKSANDRA KOODZIEJCZYK 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Midzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dwik?
2884 2012-10-10 437/KL/12 2012-09-26 LEONORE AUMAIER 2 500,00
recital fortepianowy w ramach Festiwalu
Nikodemowicza
2885 2012-10-10 461/KL/12 2012-09-26 GRZEGORZ BARASKI 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwali Nikodemowicza
2886 2012-10-10 402/KL/12 2012-09-20
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
0,00
porozumienie w celu promocji Miasta poprzez
realizacj wydarzenia I Midzynarodowy Festiwal
"Andrzej Nikodemowicz - czas i dwik"
2887 2012-10-10 483/KL/12 2012-09-26 MAREK SMORAWISKI 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Midzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dwik?
337
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2888 2012-10-10 491/KL/12 2012-09-26 PIOTR CIRKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2889 2012-10-10 496/KL/12 2012-09-26 MACIEJ RYSAK 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2890 2012-10-10 504/KL/12 2012-09-26 PRZEMYSAW RACZEK 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2891 2012-10-10 449/KL/12 2012-09-26 DARIUSZ LEWANDOWSKI 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Midzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dwik?
2892 2012-10-10 447/KL/12 2012-09-26 ARKADIUSZ KONOWAEK 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Midzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dwik?
2893 2012-10-10 444/KL/12 2012-09-26 ANDREY KONTORIN 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2894 2012-10-10 460/KL/12 2012-09-26 MAREK MOCZULSKI 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2895 2012-10-10 469/KL/12 2012-09-26 ANNA KACZMAREK 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2896 2012-10-10 478/KL/12 2012-09-26 PIOTR GRZELAK 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL Festiwal A.
Nikodemowicza
2897 2012-10-10 494/KL/12 2012-09-26 NURAN ALIMBAJEW 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2898 2012-10-10 501/KL/12 2012-09-26 BARBARA OBODZISKA 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2899 2012-10-10 497/KL/12 2012-09-26 DARIUSZ DRZAZGA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2900 2012-10-10 506/KL/12 2012-09-26 ILONA DROZD 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2901 2012-10-10 454/KL/12 2012-09-26 MACIEJ HANKUS 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
338
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2902 2012-10-10 452/KL/12 2012-09-26 ANDRZEJ SCHAB 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Midzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dwik?
2903 2012-10-10 472/KL/12 2012-09-26 BARBARA KOWALSKA 500,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2904 2012-10-10 498/KL/12 2012-09-26 EWA DUDEK 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2905 2012-10-10 503/KL/12 2012-09-26 JUSTYNA ZAKO 500,00
wystp z Orkiestr Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2906 2012-10-10 87/KP/12 2012-09-25
JACEK KOWALCZYK - MONTA - SERWICE -
WYNAJM
2 952,00
Usuga wynajmu, montau i demontau czterech
pawilonw namiotowych z podogami, wraz z
transportem i obsug, na potrzeby organizacji
Dnia Kultury ydowskiej w dn. 30.09.2012 w
Lublinie.
2907 2012-10-10 493/KL/12 2012-09-26 ANTON SZASZKOW 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2908 2012-10-11 210/SOI/12 2012-09-21
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKODOWSKIEJ W
LUBLINIE
1 500,00
Wsppraca w celu zorganizowania w dniach 5-6
listopada 2012 konferencji Wybory
parlamentarne na Ukrainie 2012
2909 2012-10-11 43/IT/12 2012-10-01
AT-SERWIS S.C. TOMASZ GOWACKI I
ANDRZEJ KOZAK
40 516,00
Dzierawa 10 sztuk kserokopiarek cyfrowych, w
tym 5 urzdze monochromatycznych i 5
urzdze kolorowych.
2910 2012-10-11 473/KL/12 2012-09-26 AGNIESZKA GARBACZ 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestr Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2911 2012-10-11 17/MKZ/12 2012-10-02
OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR W
STANISAWA
0,00
Zmiana umowy w zakresie prac konserwacyjn
ych i prac budowlanych bazyliki.
2/MKZ/12 2012-05-24
OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR W
STANISAWA
246 250,00
Konserwacja obrazw olejnych w kaplicy
Tyszkiewiczw,konserwacja wybranych zabytkw
ruchomych wyposaenia kocioa i klasztoru
2912 2012-10-11 19/MKZ/12 2012-10-10
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
55 854,00
Aneks. Zwikszenie rodkw finansowych na
izolacj fundamentw Paacu Biskupiegop
339
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
5/MKZ/12 2012-05-24
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
91 000,00
dofinansowanie nakadw na wykonanie izolacji
fundamentw i cian piwnicznych Paacu
Biskupiego
2913 2012-10-11 196/GM/12 2012-09-28 MARTA URSZULA RY 2 460,00
umowa dotyczca wykonania operatu
szacunkowego wyceny nieruchomoci ul.
Kalinowszczyzna 84 dz. 14/1 (obrb 14 ark. 8)
2914 2012-10-11 18/MKZ/12 2012-10-02
ADM "RDMIECIE" SPKA Z
OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI
56 172,00 ZMANA KWOTY UMOWY.
3/MKZ/12 2012-05-24
ADM "RDMIECIE" SPKA Z
OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI
60 854,00
Remont elewacji frontowej, balkonw, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej cian
fundamentowych wymiany drzwi do klatki
schodowej i piwnicy Narutowicza 14
2915 2012-10-11 22/MKZ/12 2012-10-02 STANISAW NOWICKI 40 650,00 Remont dachu Krak Przedm. 10
2916 2012-10-11 23/PL/12 2012-09-14
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
4 873,87
WYNAJEM POMIESZCZE FILHARMONII IM. H.
WIENIAWSKIEGO W BYDUNKU PRZY UL. M.CURIE-
SKODOWSKIEJ 5 W LUBLINIE
2917 2012-10-11 319/OR/12 2012-09-24 RADIO TAXI ,,KURIER LUBELSKI-DAMEL 96-26 0,00
Aneks zmniejszenie kwoty umowy na przewz
takswkami
1261/OR/10 2010-12-21 RADIO TAXI ,,KURIER LUBELSKI-DAMEL 96-26 1 220,00 wiadczenie usugi przewozu takswkami
2918 2012-10-11 20/MKZ/12 2012-10-02 EDAX MOJSKI MARIUSZ 72 720,00 Zwikszenie rodkw finansowych na Kowalska 9
14/MKZ/12 2012-05-24 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewntrznej i wewntrznej
wymiana balkonw dziedzica,posadzki sieni
remont klatki i kominw kowalska 9
2919 2012-10-11 25/MKZ/12 2012-10-02
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
150 000,00
renowacja ogrodzenia kurii przy ul.
Wyszyskiego 2
2920 2012-10-12 206/SOI/12 2012-09-20 ART2 PAWE WALICKI 30 000,00
Przeprowadzenie dziaa promocyjnych w
ramach wydawnictwa "Nowa Pyta" oraz
realizacji teledysku zespou Voo Voo do utworu
"Bezsenno"
2921 2012-10-12 80/KP/12 2012-09-05
MINT MEDIA SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
14 145,00
Prowadzenie profili Miasta lublin na portalu
spoecznociowym Facebook oraz w serwisie
Youtube
340
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2922 2012-10-12 597/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOCICKI I UKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych -zajcia muzyczno-
instrumentalny w Szkole Podstawowej nr 11 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2923 2012-10-12 595/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOCICKI I UKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgldnieniem
nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 11 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2924 2012-10-12 593/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOCICKI I UKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 11 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2925 2012-10-12 34/FE/12 2012-10-04
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
terenowych urzdze sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 32 w Lublinie" ze rodkw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
27/FE/12 2012-08-07
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
1 558 410,00
Umowa na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych
urzdze sportowych przy Szkole Podstawowej
nr 32 w Lublinie" ze rodkw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
2926 2012-10-12 591/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOCICKI I UKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
7 633,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnaj dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
341
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2927 2012-10-12 594/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOCICKI I UKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
11 w ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2928 2012-10-12 596/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOCICKI I UKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 11 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2929 2012-10-12 592/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOCICKI I UKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
7 633,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnaj dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2930 2012-10-15 420/ZSS/12 2012-10-08
NZOZ ORODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ
PROMED
24 999,76
Programy profilaktyczno-edukacyjne w szkoach
w 2012 r.
2931 2012-10-15 421/ZSS/12 2012-10-08
NZOZ ORODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ
TERMED
24 999,76
Programy profilaktyczno-edukacyjne w szkoach
w 2012 r
2932 2012-10-16 419/ZSS/12 2012-10-01 PAWE SATOWSKI SATO-SPORTS 15 000,00
Przedsiwzicie profil;aktyczne promujce
trzewy i bezpieczny sposb spdzania
wolnegoczasu skierowanego do modziey szk
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentw
pod hasem "MARSZ PO ZDROWIE II"
2933 2012-10-16 218/ST/12 2012-09-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 4 999,95 MKS Start czwartki l.a - dziaania promocyjne
2934 2012-10-16 68/PN/12 2012-09-27
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE
ALZHEIMEROWSKIE ORGANIZACJA POYTKU
PUBLICZNE
0,00
Porozumienie partnerskie "Razem skuteczniej -
budowanie sieci stowarzysze lubelskich na
rzecz seniorw
2935 2012-10-16 88/KP/12 2012-10-01 KAMILA KRZYANOWSKA 4 500,00
Wykonanie czynnoci w ramach projektu
NaprawmyTo.
342
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2936 2012-10-16 89/KP/12 2012-10-01 KAMILA KNIAZIOWSKA 4 500,00
Przygotowanie materiaw nt. wsppracy
pozafinansowej Gminy Lublin z organizacjami
pozarzdowymi, opracowanie i nf. nt. zasad i
sposobw wsppracy Gminy z organizacjami
pozarzdowymi, dokumentowanie spotka
konsultacyjnych z OPP.
2937 2012-10-16 212/IR/12 2012-09-11
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 8 do umowy sprzeday energii
elektrycznej nr 1/GML/2011
84/IR/11 2011-07-22
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
15 338 175,03
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wasne
Odbiorcy oaz prawa i obowizki stron wynikajce
z wykonania niniejszej umowy.
2938 2012-10-17 63/O/12 2012-09-12
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
44 250,00
Program edukacji ekologicznej spoecznoci
lokalnej Miasta Lublin.
2939 2012-10-17 72/O/12 2012-10-03
POLSKA AKADEMIA NAUK CENTRUM BADA
EKOLOGICZNYCH W DZIEKANOWIE LENYM
0,00
Aneks dot.uyczenia fabrycznie nowego
mikroskopu laboratoryjnego firmy Zeiss model
Primo Star z torem optycznym.Aneks dot.
przeduenia terminu obowizywania umowy.
82/O/10 2010-10-21
POLSKA AKADEMIA NAUK CENTRUM BADA
EKOLOGICZNYCH W DZIEKANOWIE LENYM
0,00
Uyczenie mikroskopu laboratoryjnego firmy
Zeiss model Primo Star
2940 2012-10-17 219/ST/12 2012-10-08
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
3 500,00 Piknik rodzinny UKS Widok
2941 2012-10-17 202/GM/12 2012-10-03
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne midzy Gmin Lublin a
Miejskim Przedsibiorstwem Wodocigw i
Kananlizacji w Lublinie Sp. z o. o. na
dysponowanie i zobowizaniem do ustanowienia
suebnoci przesyu na nieruchomoci Gminy
Lublin pooonej w Lublinie przy ul. Guskiej 173,
ozanczonej jako dziaka nr 19/1 (obr. 67, ark.1).
2942 2012-10-17 23/MKZ/12 2012-10-02
KOCI REKTORALNY PW. NIEPOKOLANEGO
POCZECIA NMP
100 000,00
Remont cian wewntrznych w kociele przy ul.
Staszica NMP
2943 2012-10-17 219/SOI/12 2012-08-14
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa w konferencji ABSL
odbywajcej si w dniach 10-11 wrzenia 2012
r.w Sopocie
2944 2012-10-17 21/MKZ/12 2012-10-02 ANDRZEJ JAROCKI 1 863,00
Zwikszenie rodkw finansowych kamienica
Rynek 5
11/MKZ/12 2012-05-24 ANDRZEJ JAROCKI 2 299,00
Wykonanie stolarki okiennej w kamienicy Rynek
5
343
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2945 2012-10-17 62/GK/12 2012-10-01 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 23 001,00
Remont cigw ul.Dziewanny, ul.Drobna,
ul.Podwale.
2946 2012-10-17 199/IR/12 2012-10-01
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKW SA
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 58/IR/12 z dnia
05.04.2012 r., dot. ustalenia terminu realizacji
przedmiotu umowy na dzie 26.11.2012 r.
2947 2012-10-18 212/ST/12 2012-10-04
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
55 000,00
Realizacja programw szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorw w grach
zespolowych w trzech najwyszych klasach
rozgrywkowych (koszykwka kobie, pika rczna
kobiet, siatkwka kobiet, futsal)
2948 2012-10-18 204/GM/12 2012-10-02 MARZENA NIEKO "EURO-START" 0,00
Dzierawa - ul. Dworcowa 8 - plac manewrowy
do nauki jazdy samochodem - pow. 150 m2 - cz.
dz. nr 34/8 (obr. 22, ark. 7)
2949 2012-10-18 203/GM/12 2012-09-04 JANKOWSKI ALEKSANDER 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara
blaszany - pow. 10 m2 - cz. dz. nr 1/5 (obr. 43,
ark. 15)
2950 2012-10-18 205/GM/12 2012-10-02 KIOSK WIELOBRANOWY JADWIGA DULBA 0,00
Najem - ul. Wieniawska 14 - kiosk handlowy w
czci korytarza na parterze budynku - pow. 4,86
m2 - cz. dz. nr 35/6 (obr. 41, ark. 2)
2951 2012-10-18 194/IR/12 2012-09-24 ZAKAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 45 930,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na termomodernizacj Zespou Szk
Oglnoksztaccych Nr 6 w Lublinie, ul.
Krochmalna 29
2952 2012-10-18 321/OR/12 2012-09-24
ARKADIUSZ SACZEWSKI -
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USUGOWE
AR
0,00
Aneks umowa na paliwo zmiana wykazu
samochodw
207/OR/12 2012-06-06
ARKADIUSZ SACZEWSKI -
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USUGOWE
AR
250 000,00 dostawa paliwa na potrzeby UM
2953 2012-10-18 426/ZSS/12 2012-10-12 KATARZYNA GLIMASISKA 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
2954 2012-10-18 65/KP/12 2012-07-04 FUNDACJA INICJATYW MENEDERSKICH 17 800,00
Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu "Lubelski
system partycypacji spoecznej" w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych Grantu
Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu
Wsppracy
2955 2012-10-18 141/GM/12 2012-07-20
LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
0,00
Uyczenie - ul. Rynek 8 - Piwnica pod Fortun -
dz. nr 84 (obr. 34, ark. 2)
344
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
33/GM/14 2014-02-26
LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
0,00
Aneks do umowy uyczenia nr 141/GM/12 z dnia
20.07.2012r. Dot. wskazania Wydziau Sportu i
Turystyki jako adresata sporzdzania
sprawozda z dziaalnoci merytorycznej i
finansowej oraz prezentacji planw budetowych
z dziaalnoci Piwnicy pod Fortun.
2956 2012-10-18 220/ST/12 2012-10-05
ZAKADOWY KLUB SPORTOWY CUKROWNIK
LUBLIN
25 000,00 promocja Miasta
2957 2012-10-18 428/ZSS/12 2012-10-12 MARTA JUREK 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
2958 2012-10-18 429/ZSS/12 2012-10-09
NAUKA JZYKW OBCYCH MAGDALENA
MIERZEJEWSKA
0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
2959 2012-10-18 12/PL/12 2012-09-14 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 13 530,00
PRZYGOTOWANIE STELAY DO ZAMONTOWANIA
WYSTAWY ORAZ PLANSZ PROMUJCYCH MIASTO
LUBLIN I WOJEWDZTWO LUBELSKIE NA IV
KONGRESIE URBANISTYKI POLSKIEJ W LUBLINIE
2960 2012-10-18 422/ZSS/12 2012-10-08 IRENEUSZ SIUDEM 600,00 przygotowanie i wygoszenie wykadu
2961 2012-10-18 540/KL/12 2012-09-27 TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O. O. 11 000,00
wydanie dodatku do Tygodnika Powszechnego
pn. Kongres Kultury Chrzecijaskiej w Lublinie
2962 2012-10-19 425/ZSS/12 2012-10-10
AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKD
OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
0,00
Aneks do umowy Nr 202/ZSS/12 z dnia 16
kwietnia 2012 r.
202/ZSS/12 2012-04-16
AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKD
OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki prchnicy
zbw dla uczniw uczeszczajcych do placwek
owiatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
2963 2012-10-19 33/FE/12 2012-10-08 WNIEBOWZITE. RAFA MICHAOWSKI. 1 290,00
Umowa na wykonanie zdj lotniczych
przedstawiajcych efekty realizacji projektu
"Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin -
przeduenie ul. Megiewskiej w kierunku wza
drogowego "Megiew" w cigu drg
ekspresowych S12, S17 i S19" dofinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski
Wschodniej 2007-2013.
2964 2012-10-19 30/GD/12 2012-10-04
KORPORACJA "SEDPOL" SP. Z
O.O.NIERUCHOMOCI - CONSULTING
44 900,00
Sporzdzenie 100 operatw szacunkowych dla
ustalenia wartoci nieruchomoci
niezabudowanych.
345
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2965 2012-10-19 32/GD/12 2012-10-09 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 18 000,00
Sporzdzenie operatw szacunkowych dla
ustalenia odszkodowania: ul.Pancerniakw-
nieruchomo zabudowana, al.Solidarnoci oraz
wze Jakubowice - nieruchomosci
niezabudowane.
2966 2012-10-19 31/GD/12 2012-09-28
OKRGOWE PRZEDSIBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W LUBLINIE
SP. Z
59 409,00
Renowacja osnw geodezyjnych na terenie
miasta Lublin
2967 2012-10-19 35/FE/12 2012-10-18
WOJEWDZKI ORODEK RUCHU
DROGOWEGO
0,00
Aneks nr 1 do umowy parnerskiej dotyczcej
realizacji wsplnego projektu "Europejska Stolica
Turystyki Rowerowej w Lublinie"
004/MOSIR/A/10 2010-10-25
WOJEWDZKI ORODEK RUCHU
DROGOWEGO
0,00
Umowa parnerska dotyczca realizacji
wsplnego projektu pod nazw "Europejskie
Centrum Turystyki Rowerowej w Lublinie"
2968 2012-10-19 63/GK/12 2012-09-07
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
490 257,34
Utrzymanie fontann i przepompowni bdcych
na stanie majatkowym Gminy Lublin
100/GK/11 2011-09-07
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
490 257,34
Utrzymanie fontann i przepompowni bdcych
na stanie majatkowym Gminy Lublin
2969 2012-10-19 216/ST/12 2012-10-03 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU 39 500,00
Umowa dla Fundacji Rozwoju Sportu na mecz
Portugalia - SPR Lublin
2970 2012-10-19 24/MKZ/12 2012-10-02
FUNDACJA CHROMY CMENTARZE
YDOWSKIE W LUBLINIE
115 000,00
prace niwelacyjne cmentarza ydowskiego
Kalinowszczyzna 5
2971 2012-10-19 73/O/12 2012-06-13
POLSKIE GRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S. A. CENTRALA SPKI
0,00
Aneks do umowy kompleksowej dostarczenia
paliwa gazowego Nr 41/An1/251/09 z dnia 2009-
04-15. Zmiana - nowy paragraf dot. terminw
rozwizywania umowy.
90/O/2010 2009-04-15
POLSKIE GRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S. A. CENTRALA SPKI
0,00
Dostarczanie Paliwa Gazowego do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierzt w Lublinie
2972 2012-10-22 25/PL/12 2012-09-14
ACOMM PUBLIC RELATIONS BOUTIQUE
AGNIESZKA KOMARZENIEC
2 487,06
DOSTARCZENIE MATERIAW PROMOCYJNO-
REKLAMOWYCH NA IV KONGRES URBANISTYKI
POLSKIEJ W LUBLINIE
2973 2012-10-22 628/OW/12 2012-09-12 BARBARA LIS 2 600,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertw
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zaj pozalekcyjnych z przedmiotw cisych
(IIPZP) w ramach projektu "Ucze do potgi"
346
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2974 2012-10-22 627/OW/12 2012-09-12 -- GRZEGORZ WJCIK 2 900,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertw
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zaj pozalekcyjnych z przedmiotw cisych
(IIPZP) w ramach projektu "Ucze do potgi"
631/OW/12 2012-09-27 -- GRZEGORZ WJCIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 627/OW/12 zawartej dn.
12.09.2012 w ramach projektu "Ucze do potgi"
2975 2012-10-22 331/OR/12 2012-10-11 MIROSAW MIKA 0,00
Aneks do umowy zlecenie nr 231/OR/12, dot.
zwikszenia zakresu czynnoci
231/OR/12 2012-07-30 MIROSAW MIKA 4 200,00
porzdkowanie pozwole na budow obiektw
kubaturowych inwestycji prywatnych oraz
uspoecznionych z 1994 r.
2976 2012-10-22 330/OR/12 2012-10-11 DARIUSZ GLINIECKI 0,00
Aneks do umowy zlecenie nr 232/OR/12, dot.
zwikszenia zakresu czynnoci
232/OR/12 2012-07-30 DARIUSZ GLINIECKI 4 200,00
porzdkowanie pozwole na budow obiektw
kubaturowych inwestycji prywatnych i
uspoecznionych z 1993 r. oraz inwestycji
prywatnych z 1995 r.
2977 2012-10-22 634/OW/12 2012-09-27 MIROSAW KULIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 630/OW/12 zawartej w
dniu 12.09.2012 w ramach projektu "Ucze do
potgi"
2978 2012-10-22 630/OW/12 2012-09-12 MIROSAW KULIK 2 800,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertw
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zaj pozalekcyjnych z przedmiotw cisych
(IIPZP) w ramach projektu "Ucze do potgi"
2979 2012-10-22 633/OW/12 2012-09-27 MIROSAWA JURAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 629/OW/12 zawartej w
dniu 12.09.2012 w ramach projektu "Ucze do
potgi"
2980 2012-10-22 610/OW/12 2012-09-17 PAWE NITKO 6 630,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
347
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2981 2012-10-22 622/OW/12 2012-09-27
USUGI PSYCHOLOGICZNE LOGOS ZBIGNIEW
ZATOSKI
3 240,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji spoecznej-ze szczeg.uwzgl.zaj
socjot. w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2982 2012-10-22 64/GK/12 2012-10-04 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 25 000,00
Aneks do porozumienia w sprawie realizacji
zamwienia na wykonanie remontu obiektu
grobownictwa wojennego
31/GK/12 2012-06-12 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiy zbiorowej Winiw Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
2983 2012-10-22 631/OW/12 2012-09-27 -- GRZEGORZ WJCIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 627/OW/12 zawartej dn.
12.09.2012 w ramach projektu "Ucze do potgi"
627/OW/12 2012-09-12 -- GRZEGORZ WJCIK 2 900,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertw
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zaj pozalekcyjnych z przedmiotw cisych
(IIPZP) w ramach projektu "Ucze do potgi"
2984 2012-10-22 430/ZSS/12 2012-10-12 MEGA-PIKSEL S.C. 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
2985 2012-10-22 632/OW/12 2012-09-27 BARBARA LIS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 628/OW/12 zawartej w
dniu 12.09.2012 w ramach projektu "Ucze do
potgi"
2986 2012-10-22 629/OW/12 2012-09-12 MIROSAWA JURAK 1 900,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertw
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zaj pozalekcyjnych z przedmiotw cisych
(IIPZP) w ramach projektu "Ucze do potgi"
2987 2012-10-23 198/IR/12 2012-10-01
USUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KDZIERSKI
29 274,00
Wykonanie dokumenacji projektowej na
dostosowanie do obowizujcych przepisw
przeciwpoarowych budynku Specjalnego
Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w
Lublinie, ul. Guska 5
348
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2988 2012-10-23 188/IR/12 2012-08-16 ARTUR BRONISZ BRONISZ LAND DESIGN 0,00
Aneks nr 1 przeduzajcy termin opracowania
wydzielenia i aktualizacji projektu budowlano-
wykonawczego zespou urzdze sportowych
przy Gimnazjum nr 16
57/IR/12 2012-05-10 ARTUR BRONISZ BRONISZ LAND DESIGN 67 035,00
Wydzielenie wraz z aktualizacj z
wielobranowego projektu budowlano-
wykonawczego budowyzespou urzdze
sportowych przy Gimnazjum Nr 16 i SP Nr43 -
etap dot. budowy budynku zaplecza socjalno-
sanitarnego dla Gimnazjum Nr 16 wraz z
infrastruktur orza aktualizacj uzgodnie,
przedmiarw robt, kosztorysw inwestorskich.
2989 2012-10-23 215/SOI/12 2012-09-13
ACOMM PUBLIC RELATIONS BOUTIQUE
AGNIESZKA KOMARZENIEC
41 000,00
Organizacja III Midzynarodowej Konferencji
ECOFORUM ,,Po pierwsze rodowisko'' w dniach
26-27 wrzesnia 2012 r.
2990 2012-10-23 86/KP/12 2012-09-24 EWA BAJBAK 4 000,00
Wykonanie dziea przygotowanie programu
szkole dla uczniw, nauczycieli i pracownikw
mediw z zakresu wraliwoci midzykulturowej
uwzgld. specyfik mniejszoci kulturowych
zamieszkujcych historycznie i wspczenie
Lublin w ramach projektu "Lublin dla
wszystkich"...
2991 2012-10-23 201/IR/12 2012-09-28
BIURO PROJEKTW SYSTEMW WODNO-
CIEKOWYCH "EKOSAN" -LUBLIN PAROL
HENRY
0,00
Zmiana terminu opracowania aktualizacji
dokumentacji projektowej dot kanalizacji
kolektora deszczowego NF - Aneks nr 1
71/IR/12 2012-04-19
BIURO PROJEKTW SYSTEMW WODNO-
CIEKOWYCH "EKOSAN" -LUBLIN PAROL
HENRY
58 425,00
aktualizacja dokumentacji projektowej dot.
kolektora kanalizacji deszczowej NF od
zrealizowanego kolektora tj. od studni D33i
wzdu granicy miasta Lublin z Gmin Gusk do
zrealizowanego kolektora w ul. Banacha, na
wysokoci ul. Witosa tj. do studni D24k oraz w ul.
Krpieckiej od studni D24k w rejonie
projektowanych kolektorw na wysokoci Al.
Witosa do granic miasta Lublin z Gmin widnik
tj. do studni D35.
2992 2012-10-23 181/IR/12 2012-09-12
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 9 do umowy sprzeday energii
elektrycznej Nr 84/IR/11 z dnia 22.07.2012 r.
349
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2993 2012-10-23 85/KP/12 2012-09-17
NADBUASKI ODDZIA STRAY GRANICZNEJ
IM.27 WOYSKIEJ DYWIZJI ARMII K
4 000,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji uroczystoci Otwarcia Placwki
Stray Granicznej w Lublinie w dn. 27.09.2012.
2994 2012-10-23 202/SOI/12 2012-09-06 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 12 300,00
Promocja miasta w ramach organizacji
przedsiwzicia "Odkryjmy Lublin"
2995 2012-10-23 197/IR/12 2012-09-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 16 779,66
Aneks nr 4 - przyczenie do sieci dystrybucyjnej
budynku szatniowego przy ul. Poturzyskiej,
aktualizacja dokumentacji projektowej przycza
kablowego.
2996 2012-10-24 442/OW/12 2012-06-20 MAGORZATA BOROWIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 26/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
26/OW/12 2012-02-15 MAGORZATA BOROWIK 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zaj
dodatkowych dla dzieci z trudnociami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
2997 2012-10-24 67/GK/12 2012-10-22 --OKRGOWA RADA ADWOKACKA 0,00
Zasady wspdziaania przy realizacji remontu
arkady bdcej czci ogrodzenia cmentarza
komunalnego przy ul. Biaej w Lublinie oraz
umieszczenia na niej tablicy pamitkowej.
2998 2012-10-24 224/SOI/12 2012-10-23 MICHA FURMANEK 0,00
Udzielenie licencji niewycznej, nieodpatnej na
wykorzystanie 11 fotografii
2999 2012-10-24 422/KL/12 2012-09-20
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00 aneks do umowy nr 397/KL/12
397/KL/12 2012-09-12
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
100 000,00
porozumienie w zakresie organizacji "IV
Kongresu Kultury Chrzecijaskiej"
3000 2012-10-24 70/PN/12 2012-10-12 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 5 509 334,75
Umowa o dofinansowanie projektu "Ju czas na
sta" POKL nr umowy 938/POKL.09.02.00-0-
-025/12-00
3001 2012-10-24 326/OR/12 2012-10-08 BERNADETA HOOWISKA 4 500,00
Praca w Lubelskim Centrum Aktywnoci
Obywatelskiej
350
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3002 2012-10-24 542/KL/12 2012-10-11 PIOTR SZTAJDEL 2 750,00
udzia w nagraniu materiau dwikowego na
pyt CD oraz artystyczne wykonanie
autorskiego programu muzycznego (instrumenty
klawiszowe) podczas Koncertu Galowego
Diamenty Lublina 18.11.2012
3003 2012-10-24 614/OW/12 2012-09-20 MAGORZATA WOJCIESZUK 4 320,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 22
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3004 2012-10-24 21/BM/12 2012-10-11 DANIEL WGRZYN 3 000,00
Zuycie energii elektrycznej na potrzeby punktu
kamerowego monitoringu miejskiego przy ul.
Plac Dworcowy 4.
3005 2012-10-24 513/OW/12 2012-06-25 MARIOLA KOWALCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 131/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
131/OW/12 2012-02-17 MARIOLA KOWALCZYK 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3006 2012-10-24 203/ST/12 2012-09-10 WYDAWNICTWO "TEST" BERNARD NOWAK 0,00 Aneks do umowy 128/ST/12
128/ST/12 2012-06-26 WYDAWNICTWO "TEST" BERNARD NOWAK 20 979,00 Druk przewodnika "Lublin i okolice"
3007 2012-10-24 199/GM/12 2012-10-05 LEGE ARTIS B.D.M. 4 920,00
wykonanie operatu szacunkowego okrelajcego
warto zabudowanych nieruchomoci w celu
okrelenia m.in. wartoci aportu - cz VI
3008 2012-10-24 63/PN/12 2012-09-25 SARGSYAN GAYANE 1 200,00
Umowa o dzieo dot. przygotowania opracowania
nagrodzonego w konkursie projektu w ramach
projektu "Lublin i Rzeszw - wsppraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
3009 2012-10-24 65/PN/12 2012-09-10 KRZYSZTOF BOBISKI 400,00
Umowa zlecenie na prowadzenie panelu podczas
Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w ramach
projektu "lublin i Rzeszw - wsppraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
351
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3010 2012-10-24 434/KL/12 2012-09-27
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00 aneks do umowy nr 397/KL/12
397/KL/12 2012-09-12
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
100 000,00
porozumienie w zakresie organizacji "IV
Kongresu Kultury Chrzecijaskiej"
3011 2012-10-24 615/OW/12 2012-09-28 SPKA CYWILNA "KRAKFIN" 46 299,00
"Rejestr szk i obsuga dotacji dla placwek
niepublicznych ODPN"
3012 2012-10-24 67/PN/12 2012-09-28 KRYSTINA KUJUNDZIC 1 000,00
Umowa o dzieo na opracowanie artykuu z
przeznaczeniem na stron internetow KIEW w
ramach projektu "Lublin i Rzeszw - wsppraca i
wykorzystanie szans rozwojowych".
3013 2012-10-24 65/GK/12 2012-10-08
ZAKAD WYROBW BETONOWYCH TRYKACZ
WOJCIECH
8 800,00
Monta 188 szt. tabliczek w formie paskorzeb
ceramicznych na mogile Winiw Zamku
Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Unickiej
3014 2012-10-24 198/GM/12 2012-10-05 PIOTR AK 7 995,00
wykonanie operatw szacunkowych
okrelajcych warto zabudowanych
nieruchomoci w celu ustalenia m.in. wartoci
aportu - cz II i VIII
3015 2012-10-24 200/GM/12 2012-10-05
BIURO OBSUGI NIERUCHOMOCI
STANISAW SZYNDELA
6 000,00
wykonanie operatu szacunkowego okrelajcego
warto zabudowanych nieruchomoci w celu
ustalenia m.in. wartoci aportu - cz V
3016 2012-10-24 547/KL/12 2012-10-11 PIOTR BARTOSZ BOGUTYN 550,00
artystyczne wykonanie autorskiego programu
muzycznego (gitara elektryczna) podczas
koncertu Galowego Diamenty Lublina
18.11.2012
3017 2012-10-24 36/FE/12 2012-10-09
"S-PRINT 2" SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
19 372,50
Umowa na opracowanie i wydruk Katalogu
wybranych inwestycji Gminy Lublin
dofinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej.
3018 2012-10-24 197/GM/12 2012-09-28
ORZE EUGENIUSZ PRACOWNIA USUG
TECHNICZNYCH
11 568,15
wykonanie 19 operatw szacunkowych wycen
nieruchomoci gruntowych w celu aktualizacji
opat za uytkowanie wieczyste nieruchomoci.
3019 2012-10-24 72/PN/12 2012-09-28
DEPARTAMENT URBANISTYKI LWOWSKIEJ
RADY MIASTA
0,00
Umowa partnerska dot. realizacji projektu
PBU/0742/11 "Utworzenie miejskiego systemu
zagospodarowania elektromieci we Lwowie na
podstawie dowiadcze Miasta lublin"
352
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
15/PN/13 2013-02-01
DEPARTAMENT URBANISTYKI LWOWSKIEJ
RADY MIASTA
222 443,97
Aneks nr 1 do Umowy Partnerskiej w ramach
Programu Wsppracy Transgranicznej Polska -
Biaoru - Ukraina 2007-2013 w celu realizacji
projektu ?Utworzenie miejskiego systemu
zagospodarowania elektromieci we Lwowie na
podstawie dowiadcze Miasta Lublin? nr
PBU/0742/11.
3020 2012-10-24 460/OW/12 2012-06-21 BOENA TRAWKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 141/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
141/OW/12 2012-02-17 BOENA TRAWKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno - przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3021 2012-10-24 620/OW/12 2012-09-27 MARZENA WINIEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3022 2012-10-24 621/OW/12 2012-09-27 ALICJA GUZAL 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnocimi w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3023 2012-10-24 623/OW/12 2012-09-28 BARBARA CEGOWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3024 2012-10-24 201/GM/12 2012-10-05 BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI 6 027,00
wykonanie operatu szacunkowego okrelajcego
warto nieruchomoci w celu ustalenia wartoci
aportu - cz IV
353
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3025 2012-10-24 216/IR/12 2012-10-11 BUDIMEX S.A. 5 043 000,00
wykonanie prac uzupeniajcych w formule
zaprojektuj-wybuduj - czci komercyjnej przy
budowie stadionu miejskiego oraz nadzory
autorskie
242/IR/12 2012-11-05 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks nr 1 wyduajcy termin umowy 216/ir/12z
dnia 11.10.2012 - roboty uzupeniajace w
formule zaprojektuj i wybuduj -opracowanie
dokumentacji projektowej -budowa stadionu przy
ul.Krochmalnej
3026 2012-10-25 71/PN/12 2012-10-15
KJB STUDIO KATARZYNA WILCZYSKA -
BRELIK
1 599,00
Przekazanie praw autorskich do zdj
wykonanych podczas Kongresu Inicjatyw Europy
Wschodniej 11-13.09.2012 r.
3027 2012-10-25 220/GM/12 2012-10-17
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne midzy Gmin Lublin a
MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. w sprawie
dysponowania i ustanowienia sluebnoci
przesyu na nieruhcomoci Gminy Lublin
pooonej w Lublinie przy ul. Bronowickiej 2,
oznaczonej jako dziaka nr 147/9 (obr. 2, ark. 2)
3028 2012-10-25 424/ZSS/12 2012-10-19
ZWIZEK ZAWODOWY KOLEJARZY ZAKADU
LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE
1 000,00
Udostpnienie w dniu 8 grudnia 2012 r. sali
widowiskowej w Domu Kultury Kolejarza w
Lublinie przy ul. Kunickiego 35 dla potrzeb
organizacji imprezy z okazji Mikoaja dla dzieci ze
wietlic opiekuczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych wsppracujcych z
Wydziaem Zdrowia i Spraw Spoecznych Urzdu
Miasta Lublin
3029 2012-10-25 46/IT/12 2012-10-04
RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I
A.ZAMS.SP.J
8 752,68
dostawa sprzetu komputerowego i
oprogramowania.
3030 2012-10-26 208/IR/12 2012-10-01 PW BATIMENT SP. Z O.O. 44 280,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz zdokumentacj kosztorysow, przedmiarem
robt, specyfikacj techniczn wykonania i
odbioru robt budowlanych na
termomodernizacj wraz z dobudow windy oraz
odwodnienia placu i parkingw dla budynku I LO
przy Al. Racawickiej 26 w Lublinie
3031 2012-10-26 214/SOI/12 2012-09-21 FUNDACJA ABSOLWENTW UMCS 2 000,00
Realizacja wydawnictwa promocyjnego-
Kalendarza Akademickiego
354
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3032 2012-10-26 214/IR/12 2012-10-11
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
195 557,70
budowa dojazdu do budynku Dziennego Orodka
Adaptacyjnego dla dzieci Specjalnej Troski w
Lublinie przy ul Poturzyskiej 1
3033 2012-10-26 418/ZSS/12 2012-10-01 IRENEUSZ SIUDEM 25 000,00 Przeprowadzenie bada
3034 2012-10-26 83/KP/12 2012-09-12 MIROSAW BIENIECKI 6 000,00
Wykonanie dziea przeprowadzenie
inwentaryzacji funkcjonujcych w Lublinie
formalnych oraz nieformalnych grup mniejszoci
narodowych, kulturowych i etnicznych,
organizacji, instytucji i grup nieformalnych
pracujcych na rzecz w/w mniejszoci, w ramach
projektu "Lublin dla wszystkich"...
3035 2012-10-26 20/BM/12 2012-10-19 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Zmiana sposobu wykorzystania rodkw
przekazanych na podstawie porozumienia
17/BM/12.
17/BM/12 2012-07-18 KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W LUBLINIE 15 000,00
Przekazanie rodkw finansowych z
przeznaczeniem na dofinansowanie
przedswzi profilaktycznych dotyczcych
zwikszenia bezpieczestwa na terenie miasta
Lublin oraz skutecznoci dziaa policyjnych
3036 2012-10-26 217/SOI/12 2012-09-27 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 3 567,00
Licencja na jednorazowe publiczne wykonanie
utworw sownych w ramach koncertu Urszuli w
dniu 26.05.2012 r.
3037 2012-10-26 416/ZSS/12 2012-10-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 217/ZSS/12 z dn. 25-
04-2012 r. dotyczcej prowadzenia zaj
sportowych z pywania (zmiana harmonogramu
realizacji zaj).
217/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umow nr 217/ZSS/12 z dn.
25-04-2012 r. - zajcia sportowe z pywania.
3038 2012-10-26 82/KP/12 2012-09-12 MIROSAW BIENIECKI 7 000,00
Wykonanie dziea opracowanie socjologicznych
narzdzi badawczych (w tym przygotowanie
kwestionariuszy/ankiet) w ramach projektu
"Lublin dla wszystkich"
3039 2012-10-26 222/ST/12 2012-10-22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"CZTERDZIESTKA" SP NR 40
1 500,00
umowa Dzielnica Dziesita - 10 sposobw na
spedzanie wolnego czsau
3040 2012-10-26 76/PN/12 2012-10-23 BOENA KIEDROWSKA 11 904,00
Wsppraca merytoryczna w zakresie realizacji
zada w ramach projektu "SOS ..."
355
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3041 2012-10-29 611/OW/12 2012-09-17 MARIOLA WI 1 078,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3042 2012-10-29 609/OW/12 2012-09-17 EWA SZEWCZYK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3043 2012-10-29 213/GM/12 2012-10-17
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
59 040,00
Remont kanau sanitarnego pooonego w ul.
Grottgera w Lublinie.
3044 2012-10-29 607/OW/12 2012-09-14 HALINA MIROSAW 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3045 2012-10-29 608/OW/12 2012-09-14 JADWIGA BACHURYSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3046 2012-10-29 612/OW/12 2012-09-17 ZAKAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych - zajcia muzyczno -
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3047 2012-10-29 417/ZSS/12 2012-10-08 GRZEGORZ TROJANOWSKI 400,00
Zorganizowanie wystpu artystycznego crki Julii
Trojanowskiej podczas konferencji pt. "Rodzina
inspiracj dla Lublina"
356
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3048 2012-10-29 606/OW/12 2012-09-14 ELBIETA SZEWCZUK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematyczneji w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3049 2012-10-29 328/OR/12 2012-10-03
AGENCJA BEZPIECZESTWA
WEWNTRZNEGO DELEGATURA W LUBLINIE
0,00
Szkolenie dla penomocnikw do spraw ochrony
informacji niejawnych, ich zastepcw oraz
kandydatw na te stanowiska w dn. 24-
25.10.2012
3050 2012-10-29 618/OW/12 2012-09-26 MAGORZATA WIST 1 598,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3051 2012-10-29 69/PN/12 2012-10-08
DREAM'S ART STUDIO KREACJI WIZERUNKU,
REKLAMY I MULTIMEDIW
4 920,00
wykonanie prezentacji multimedialnej na
potrzeby promocji w ramach projektu "Marka
EkoLublin" wspfinansowanego ze rodkw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
woj. Lubelskiego na lata 2007-2013
3052 2012-10-29 605/OW/12 2012-09-14 ZOFIA KOWALCZYK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3053 2012-10-29 604/OW/12 2012-09-14 ELBIETA PIECHNIK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w czytaniu i
pisaniu zagroonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
357
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3054 2012-10-29 214/GM/12 2012-10-17
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne midzy Gmin Lublin a
MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. w sprawie
dysponowania i ustanowienia sluebnoci
przesyu na nieruchomoci GminyLlublin
poonej w Lublinie przy ul. Gluskiej 138 (obr.
67, ark. 2, dz. nr 101/1)
3055 2012-10-29 221/ST/12 2012-10-11
AKADEMICKI ZWIZEK SPORTOWY KLUB
RODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
20 000,00
Dziaania promocyjne III Oglnopolskiego Finau
Igrzysk Studentw Pierwszego Roku - 7-
9.12.2012
3056 2012-10-29 613/OW/12 2012-09-19 EWA KRL 1 300,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
uzdolnionych ze szczeglnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach
projektu"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3057 2012-10-29 616/OW/12 2012-09-26 PAWE CZERWONKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3058 2012-10-29 617/OW/12 2012-09-26 AGNIESZKA UAWSKA 1 632,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj rozwijajcych zainteresowania uczniw
szczeglnie uzdolnionych-jzyk angielski w
Szkole Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3059 2012-10-29 619/OW/12 2012-09-26 BARBARA TESTEWICZ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
358
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3060 2012-10-30 222/GM/12 2012-10-24
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H.
OPACISKIEGO
0,00
Uyczenie - ul. Szaserw 13 i 15 - statutowa
dziaalno Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima opaciskiego z wyaczeniem
pomieszcze na Biuro Obsugi Mieszkacw
Urzdu Miasta Lublin - pow. 1471 m2 i 256 m2 -
dz. nr 13/3, dz. nr 13/2 (obr. 30, ark. 2), dz. nr
16/5 (obr. 30, ark. 2)
3061 2012-10-30 223/SOI/12 2012-09-06 KATARZYNA SOBCZAK 1 649,00
Wykonanie autorskiej stylizacji ubioru, makijau
oraz fryzur do sesji zdjciowej, ktra bdzie
wykorzystywana w kampanii outdorowej
promujcej projekt "Lubelska Wyyna IT"
3062 2012-10-30 79/O/12 2012-09-17 -- MAREK DBSKI 2 500,00 Ekspertyza dendrologiczna.
3063 2012-10-30 221/GM/12 2012-10-24
STOWARZYSZENIE KUPCW RYNEK
BRONOWICE
0,00
Dzierawa - ul. Kracowa - prowadzenie
targowiska - pow. ok. 3500 m2 - cz. dz. nr 14/5
(obr. 19, ark. 9)
3064 2012-10-30 38/FE/12 2012-10-16
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
-9 187 000,25
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu
"Renowacja klasztoru powizytkowskiego na
centrum dziaa artystycznych w Lublinie" w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko 2007-2013
2644/RF/2009 2009-08-10
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
47 627 692,55
Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-0-
-025/08-00 Projektu "Renowacja klasztoru
powizytkowskiego na centrum dziaa
artystycznych w Lublinie" (nr projektu
POIS.11.01.00-00-025/08)
3065 2012-10-30 209/IR/12 2012-10-05
ZAKAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH S.C.
JANCZAK RYSZARD NAKONIECZNY ROMAN
4 305,00
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z kosztorysow, przednmiarem robt,
specyfikacj tech wykonania i odbioru robt
budowlanych na owietlenie terenu dziaki nr
33/2 przy ul. Tetmajera w Lublinie
3066 2012-10-30 225/SOI/12 2012-10-23 HALINA KOSIENKOWSKA 1 680,00
Korekta jzykowa dokumentw: "Strategia
Rozwoju Lublina na lata 2013-2020" oraz
"Diagnoza.Strategia Rozwoju Lublina na lata
2013-2020"
3067 2012-10-30 74/O/12 2012-09-28
PIELGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH
GNOISKI
17 272,56
dostarczenie, nasadzenie krzeww w formie
szpalerw i ywopotw
359
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3068 2012-10-30 208/GM/12 2012-10-08 JAREMEK RYSZARD 0,00
Dzierawa - ul. Wsplna 63 i 65 - ziele
przydomowa - pow. 1286 m2 - dz. nr 6/2, dz. nr
7/1 (obr. 16, ark. 7)
3069 2012-10-30 219/GM/12 2012-10-17 PODGORSKI STEFAN 0,00
Dzierawa - przy ul. ywieckiej - ziele
przydomowa - pow. ok. 300 m2 - cz. dz. nr 40/12
(obr. 6, ark. 1)
3070 2012-10-30 202/IR/12 2012-09-28
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 000,00
wykonanie koncepcji budowy kadki z funkcj
cieki rowerowej i chodnika pomidzy ul.
Poznask a ul. Kaczecow w Lublinie
3071 2012-10-30 325/OR/12 2012-09-27 MS DRAWEX 0,00
Aneks konserwacja kotowni i wzw cieplnych
zwikszenie kwoty umowy
83/OR/12 2012-02-27 MS DRAWEX 9 594,00
prowadzenie konserwacji i przegldw kotowni i
wzow cieplnych
3072 2012-10-30 75/O/12 2012-10-05
ZAKAD ZIELENI LSM S.C. MARTA
KAUNIACKA JAROSAW SZCZEGLSKI
12 054,00
Usuga, polegajca na wykonaniu opracowania
:,,Koncepcja agodzenia negatywnego
oddziaywania przestrzenno - widokowego
budowanej drogi, bdcej przedueniem Alei
Solidarnoci, na obszar Muzeum Wsi Lubleskiej".
3073 2012-10-30 218/GM/12 2012-10-17
WSPLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOCI PRZY UL.KAROWICZA W
LUBLINIE
0,00
Dzierawa - ul. Karowicza 1 - teren zielony oraz
ogrodzenie posesji Wsplnoty Mieszkaniowej
przy ul. Karowicza 1 - pow. 478 m2 - dz. nr 37/4,
dz. nr 37/7 (obr. 36, ark. 5)
3074 2012-10-30 228/SOI/12 2012-02-27
STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOCI
SPOECZNEJ "TRIADA"
0,00
Wsppraca w ramach projektu Lubelska Wyzyna
IT (Lublin IT Upland))
3075 2012-10-30 210/IR/12 2012-10-05
ZAKAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH S.C.
JANCZAK RYSZARD NAKONIECZNY ROMAN
4 305,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na zasilanie elektryczne agregatu chodzcego
na potrzeby "Biaego Orlika" przy ZSO nr 1 ul.
Radzyska 5 w Lublinie
3076 2012-10-30 212/GM/12 2012-10-03 BATORY INVESTMENT SP. Z O.O. 0,00
Dzierawa - ul. Wojciechowska i ul.
nieyskiego - parking i dojazd do budynku
usugowo-mieszkalnego - pow. 1216 m2 - cz. dz.
nr 30/4 (obr. 25, ark. 3), dz. nr 101/2 (obr. 25,
ark. 3)
3077 2012-10-30 82/PN/12 2012-10-24
"WETFARM" HURTOWNIA LEKW
WETERYNARYJNYCH SPKA JAWNA EWA
SZEWCZUK, K
3 800,00
Przedmiotem umowy jest przewz uczestnikw
konferencji w ramach projektu "SOS - bezpieczna
koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierzat..."
3078 2012-10-30 332/OR/12 2012-10-18 DORADCA 13 530,00 Przeprowadzenie kontroli w SP Nr 51 i Gim. Nr 16
360
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3079 2012-10-30 217/GM/12 2012-10-04
WSPLNOTA MIESZKANIOWA UL.WYYNNA
43 (41-55)
0,00
Dzierawa - ul. Wyynna 43a - bezpatne miejsca
postojowe dla samochodw czonkw wsplnoty
mieszkaniowej - pow. ok. 400 m2 - cz. dz. nr 116
(obr. 27, ark. 4)
3080 2012-10-30 211/GM/12 2012-10-10
SPDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"RZEMIELNIK"
0,00
Dzierawa - w pobliu ul. Bursztynowej - ziele
dla kompleksu mieszkalnego - pow. 2665 m2 -
cz. dz. nr 3/9 (obr. 27, ark. 8), cz. dz. nr 20/5, cz.
dz. nr 20/30 (obr. 27, ark. 10)
3081 2012-10-30 209/GM/12 2012-10-09 ALFREDA KOCYA 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska - ziele
przydomowa - pow. 251 m2 - cz. dz. nr 204/2
(obr. 31, ark. 1)
3082 2012-10-30 427/ZSS/12 2012-10-22
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
0,00
Aneks Nr 3 do umowy dotyczcej prowadzenia
centrum integracji spoecznej dla mieszkacw
Miasta Lublin, w szczeglnoci dla osb
uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
326/ZSS/12 2012-05-31
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALENI
165 000,00
Prowadzenie centrum integracji spoecznej dla
mieszkacw Miasta Lublin, w szczeglnoci dla
osb uzalenionych od alkoholu i narkotykw.
3083 2012-10-30 204/IR/12 2012-09-26
CENTRUM ZAOPATRZENIA SZK ULART -
CEZAS ARTUR SUCHOCKI
44 945,43
Dostawa i monta mebli i wyposaenia na
potrzeby przedszkola, przy ul. Onyksowej w
Lublinie
3084 2012-10-31 207/IR/12 2012-10-01
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie z MPWiK w sprawie realizacji
wsplnego zadania inwestycyjnego w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Pileckiego i w drodze dojazdowej od ul. Chodki
w Lublinie wraz z przyczami
3085 2012-10-31 213/IR/12 2012-10-11
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USUGOWE-HANDLOWE " PRIMA-BUD"
131 522,95
remont ogrodzenia Szkoy Podstawowej nr 29 w
Lublinie przy ul Wajdeloty 1
3086 2012-10-31 333/OR/12 2012-10-24 DARIUSZ GLINIECKI 2 800,00
Porzdkowanie pozwole na budow
dotyczcych infrastruktury z lat 1988-1990,
1994, 1996, 1998 i 2000.
3087 2012-10-31 224/GM/12 2012-10-22 STRA MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00
Uyczenie - ul. Podwale 3a - siedziba Biorcego
w uyczenie - pow. 1349,90 m2 i 261,70 m2 - cz.
dz. nr 45/5 (obr. 34, ark. 3)
361
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3088 2012-10-31 206/IR/12 2012-09-28 MONITOR POLSKA SP.Z O. O. 17 116,51
Wykonanie dostosowania dzwigu osobowego w
celu wyposaenia budynku dawnego klasztoru
ss. Wizytek przy ul. Peowiakw w Lublinie do
aktualnych przepisw technicznych.
3089 2012-10-31 543/KL/12 2012-10-11 GRZEGORZ KULIGOWSKI 2 750,00
udzia w nagraniu materiau dwikowego na
pyt CD oraz artystyczne wykonanie
autorskiego programu muzycznego (bbny)
podczas Koncertu Galowego Diamenty Lublina
18.11.2012
3090 2012-10-31 66/GK/12 2012-10-05 -- MAREK PITKOWSKI 16 024,00
Wykonanie tabliczek imiennych na mogile
Winiw Zamku Lubelskiego przy ul. Unickiej
3091 2012-10-31 227/GM/12 2012-09-26
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
dot. zgody na dysponowanie gruntem Gminy
Lublin w zwizku z realizacj inwestycji (budowa
sieci wodocigowej) pooonym przy ul.
Zemborzyckiej 114 c (dz. nr 65/1, obr. 43, ark.
26)
3092 2012-10-31 223/GM/12 2012-09-14 BUDIMEX S.A. 0,00
Dzierawa czci dziaki nr 5/1 o pow. ok. 95
mkw (obr.45, ark. 8)
3093 2012-10-31 93/KP/12 2012-10-15 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 3 684,00
Wsppraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji projektu edukacyjnego powiconego
problematyce praw czowieka dla modziey
lubelskiej oraz z niemieckiego miasta
partnerskiego munster w dn. 23-28.10.2012 w
Lublinie.
3094 2012-10-31 334/OR/12 2012-10-24 MIROSAW MIKA 2 800,00
Porzdkowanie pozwole na budow
dotyczcych infrastruktury z lat 1991-1993,
1995, 1997, 1999-2000.
3095 2012-10-31 545/KL/12 2012-10-11 MICHA IWANEK 2 200,00
udzia w nagraniu materiau dwikowego na
pyt CD oraz artystyczne wykonanie
autorskiego programu muzycznego podczas
Koncertu Galowego Diamenty Lublina
18.11.2012
3096 2012-10-31 373/KL/12 2012-08-14 HELEN SARAH TUNSTALL 7 756,37
Udzia Wykonawcy w charakterze tutora harfy
podczas rezydencji orkiestrowej I, CULTURE
Orchestra w dniach 15-21 sierpnia
362
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3097 2012-10-31 226/GM/12 2012-10-17
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne miedzy Gmin Lublin a
MPWiK W Lublinie Sp. z o.o. w sprawie
dysponowania i ustanowienia sluebnoci na
nieruchomoci Gminy Lublin poloonej w Lublinie
w pobliu Al. Spdzielczoci Pracy, oznaczonej
jako dziaka nr 15/15 (obr. 42, ark. 6)
3098 2012-10-31 225/GM/12 2012-10-01
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne midzy Gmin Lublin a
MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. w sprawie
dysponowania i ustanowienia suebnoci
przesylu na nieruchomoci polozonej w Lublinie
przy ul. Jagodowej 9 (obr. 42, ark. 7, dz. nr
31/13), przy ul. Jagodowej 7 (obr. 42, ark. 7, dz.
nr 36/23) i przy ul. Bielskiego 25a (obr. 42, ark.
6).
3099 2012-10-31 39/IT/12 2012-09-19 COIG SOFTWARE SP. Z O.O. 62 238,00
1. Przygotowanie, instalacja oraz uruchomienie
mechanizmu integracji Systemu Mdok z ePUAP -
zwanego dalej Integratorem, 2. sprawowanie
opieki nad Integratorem, obejmujcej
sprawowanie serwisu gwarancyjnego i
wykonywanie aktualizacji, 3. udzielenie
bezterminowej licencji na korzystanie z
Integratowa dla UML oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin bdcych
uytkownikami Systemu Mdok.
3100 2012-11-02 222/SOI/12 2012-10-22 BEST PRACTICE SP. Z O.O. 3 690,00
wykonanie prezentacji multimedialnej bd
ustnej przez eksperta ekonomicznego na temat:
Co nas czeka, czyli szanse i zagroenia dla Polski
w zwizku z budow nowego adu
ekonomicznego
363
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3101 2012-11-02 228/GM/12 2012-11-02
MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z
O.O.
0,00
Dzierawa - ul. Ruska - targowisko detaliczne do
sprzeday artykuw ywnociowych - pow. 4602
m2 - dz. nr 21, 22/1, 22/5, 22/6, 22/7, 56/1 (obr.
7, ark. 4) - ul. Ruska - targowisko, parking do
obsugi targowisk, dworzec tymczasowych
stanowisk dla przewonikw prywatnych
komunikacji midzymiastowej - pow. 2240 m2 -
cz. dz. nr 43/1, 43/2 i dz nr 45 (obr. 7, ark. 4) - ul.
Ruska, Al. Tysiclecia - urzdzenie
tymczasowych miejsc postojowych dla busw
prywatnej komunikacji samochodowej oraz
samochodw osobowych - pow. 2520 m2 -dz. nr
51/1, dz. nr 51/2, cz. dz. nr 53 (obr. 7, ark. 4)
3102 2012-11-02 9/BK/12 2012-09-28 ING BANK LSKI SPKA AKCYJNA 0,00
Aneks nr 2 do umowy o kredyt dugoterminowy
zotowy nr 680/2009/00001639/00 z dnia
30.09.2009 r.
3103 2012-11-02 10/BK/12 2012-09-28 ING BANK LSKI SPKA AKCYJNA 0,00
Aneks nr 1 do umowy o kredyt dugoterminowy
zotowy nr 680/2009/00001899/00 z dnia
09.12.2009 r.
3104 2012-11-02 209/SOI/12 2012-10-04 BARTOSZ KUREK 2 340,00
moderowanie czci merytorycznej Gali
Przedsibiorczoci 2012
3105 2012-11-02 11/BK/12 2012-09-28 ING BANK LSKI SPKA AKCYJNA 0,00
Umowa (trjstronna -pomidzy ING Bank lski
SA, DnB Nord i Gmin Lublin) ws. porozumienia
bankw co do dokonania procesu subrogacji w
trybie art. 518 1 pkt 3 KC /w zwizku z
zawartymi umowami kredytowymi z 2009 r.
konsorcjum bankw/
3106 2012-11-05 48/IT/12 2012-10-25
CENTRUM BADAWCZO-WDROENIOWE
OPTOTRAKT SP. Z O.O.
13 530,00
Budowa przycza wiatowodowego do budynku
przy ul. Lipowej 27
3107 2012-11-05 80/O/12 2012-10-23 KRZYSZTOF CZOCHRA 240,00
Prelekcja na temat,, Poznaj swoich skrzydlatych
ssiadw"
3108 2012-11-05 92/KP/12 2012-10-12
STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA
HODY
4 500,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Gali Nagrody im. prof. Zbigniewa
Hody w dn. 20/10/2012.
3109 2012-11-06 41/SA/12 2012-10-15 MAGORZATA BARTNICKA 550,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3110 2012-11-06 36/SA/12 2012-10-15 WANDA LIPSKA 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
364
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3111 2012-11-06 38/SA/12 2012-10-15 MARTA KRUK 550,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3112 2012-11-06 26/SA/12 2012-10-15 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 800,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3113 2012-11-06 30/SA/12 2012-10-15 JADWIGA LYSSY 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3114 2012-11-06 32/SA/12 2012-10-15 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3115 2012-11-06 42/SA/12 2012-10-15 ANNA WONIAK 550,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3116 2012-11-06 196/IR/12 2012-09-24
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYSKI
61 500,00
Wykonnaie kompletnej dokumentacji projektowej
na termomodernizacj budynku Urzdu Miasta
Lublin, przy ul. Podwale 3a w Lublinie
3117 2012-11-06 31/SA/12 2012-10-15 GRAYNA KOPROWSKA 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3118 2012-11-06 34/SA/12 2012-10-15 RENATA WOLSKA 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3119 2012-11-06 37/SA/12 2012-10-15 AGNIESZKA RYBOJAD 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3120 2012-11-06 44/SA/12 2012-10-15 ANNA MITRUT 550,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3121 2012-11-06 27/SA/12 2012-10-15 GRAYNA TRYBUA 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3122 2012-11-06 28/SA/12 2012-10-15 EWA ZAWILAK 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3123 2012-11-06 43/SA/12 2012-10-15 ANNA WILCZEK 550,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3124 2012-11-06 226/SOI/12 2012-10-22
HTF SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
26 775,00
wykonanie usug wynajcia sali, zapewnienia
cateringu oraz noclegw podczas
organizowanego Konkursu o Nagrod
Gospodarcz Prezydenta Miasta Lublin oraz Gali
Przedsibiorczoci 2012 organizowanej w dniu
29 padziernika 2012 r.
3125 2012-11-06 24/PL/12 2012-09-14 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O. 4 435,38
DOSTARCZENIE INFORMATORW I NOTESW
KONGRESOWYCH
365
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3126 2012-11-06 39/SA/12 2012-10-15 IWONA NOWOGRODZKA 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3127 2012-11-06 195/IR/12 2012-09-24
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYSKI
65 000,00
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej wraz
z koncepcj dostosowania budynku do przepisw
p.po. dla budynku Przedszkola Nr 44 w Lublinie,
ul. Maszynowa 1
3128 2012-11-06 29/SA/12 2012-10-15 IWONA SORAL 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3129 2012-11-06 33/SA/12 2012-10-15 MARTA MICIUA 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3130 2012-11-06 40/SA/12 2012-10-15 HALINA ORDYNIEC 750,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3131 2012-11-06 94/KP/12 2012-10-16
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI
SPOECZNEJ "MODRZEW"
3 690,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.
Podstawy Fundraisingu.Od czego zacz
budowanie stabilnych rde finansowania
organizacji pozarzdowej" dla przedstawicieli
lubelskich organizacji pozarzdowych w dn.
23.10.2012.
3132 2012-11-06 229/GM/12 2012-11-05 RYSZARD GOLUCH 0,00
Dzierawa - przy ul. Herbowa - parking
spoecznie strzeony - pow. ok. 1100 m2 - cz. dz.
nr 55/6 (obr. 15, ark. 3)
3133 2012-11-06 35/SA/12 2012-10-15 MAGORZATA KRAKOWIAK 600,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z aktualizacj
rejestru wyborcw.
3134 2012-11-07 548/KL/12 2012-10-15 KATARZYNA BUDNIK-GAZKA 2 400,00
wykonanie recitalu altwkowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
3135 2012-11-07 550/KL/12 2012-10-15 MARCIN ZDUNIK 2 400,00
wykonanie recitalu wiolonczelowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
3136 2012-11-07 649/OW/12 2012-10-23
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKODOWSKIEJ W
LUBLINIE
12 520,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiw
podyplomowych na kierunku "Mediacja szkolna i
sdowa" w ramach projektu nr POKL.09.04.00-
06-055/11, pt. " Nowoczesne kompetencje -
Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracownikw owiaty w Gminie Lublin".
3137 2012-11-07 87/PN/12 2012-10-23
ORODEK ROZWOJU EDUKACJI W
WARSZAWIE
1 625 279,00
Umowa o dofinansowanie projektu "Kreatywnie
w przedsibiorczo" w ramach POKL
wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego
Funduszu Spolecznego
366
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3138 2012-11-07 37/FE/12 2012-10-18 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwilowskiej
wraz ze skrzyowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
2/FE/12 2012-01-13 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 12 805 518,68
Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa
ulic 3-go Maja i Radziwilowskiej wraz ze
skrzyowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
3139 2012-11-07 76/O/12 2012-10-15
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
40 000,00
Zwikszenia powierzchni terenw zieleni,ochrona
walorw przyrodniczych miasta.
3140 2012-11-07 431/ZSS/12 2012-11-06
GABINET PSYCHOTERAPII I POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ KATARZYNA STADEJEK
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
3141 2012-11-07 650/OW/12 2012-10-23 WSEI W LUBLINIE 26 820,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiw
podyplomowych na kierunku "Nadzr, kontrola i
audyt wewntrzny w gospodarce i administracji"
w ramach projektu nr POKL.09.04.00-06-055/11,
pt. " Nowoczesne kompetencje - Nowe
perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracownikw owiaty w Gminie Lublin".
3142 2012-11-07 549/KL/12 2012-10-15 ANNA STAKIEWICZ 2 400,00
wykonanie recitalu skrzypcowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
3143 2012-11-07 640/OW/12 2012-10-03 SYSTEMY EDUKACYJNE SP. Z O.O. 18 607,76
Dostawa serii ksieczek LOGICO PICCOLO i
tabliczek LOGICO PICCOLO na potrzeby realizacji
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniw klas I-III szk
podstawowych w Gminie Lublin"
3144 2012-11-07 544/KL/12 2012-10-11 JAROSAW GO 2 200,00
artystyczne wykonanie autorskiego programu
muzycznego (gitara elektryczna) podczas
Koncertu Galowego Diamenty Lublina
18.11.2012
3145 2012-11-07 89/PN/12 2012-10-10
KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA
RWNE
0,00
Umowa partnerska w ramach projektu
"Inwestycja w kultur. Dziaania systemowe na
rzecz edukacji kulturalnej" w ramach programu
Wsppracy transgranicznej Polska Biaoru
ukraina 2007-2013
367
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3146 2012-11-07 45/IT/12 2012-10-10 PBSG SP. Z O.O. 32 841,00
Wdroenie oprogramowania wspierajcego
proces systemowego zarzdzania ryzykiem o
nazwie "e-Risk", wiadczenie usug serwisowych
oprogramowania.
49/IT/12 2012-10-19 PBSG SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 45/IT/12. Zmiana terminu
dostarczenia oprogramowania.
55/IT/12 2012-11-05 PBSG SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 45/IT/12 (zmiana terminu
szkole).
3147 2012-11-07 552/KL/12 2012-10-12 FUNDACJA PRO MUSICA VIVA 10 000,00
udzia Galicyjskiego Chru Kameralnego ze
Lwowa w koncercie powiconym 130-tej
rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego
3148 2012-11-07 551/KL/12 2012-10-12
ELBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKW
2 460,00
usuga promujca Miasto Lublin podczas
koncertu fado Carminho 17.10.2012 r.
3149 2012-11-07 651/OW/12 2012-10-23 WSEI W LUBLINIE 19 740,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiw
podyplomowych na kierunku "Zamwienia
publiczne" w ramach projektu nr POKL.09.04.00-
06-055/11, pt. " Nowoczesne kompetencje -
Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracownikw owiaty w Gminie Lublin".
3150 2012-11-07 648/OW/12 2012-10-23
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKODOWSKIEJ W
LUBLINIE
23 440,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiw
podyplomowych na kierunku "Archiwistyka" w
ramach projektu nr POKL.09.04.00-06-055/11,
pt. " Nowoczesne kompetencje - Nowe
perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracownikw owiaty w Gminie Lublin".
3151 2012-11-07 78/O/12 2012-10-15
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
56 000,00 poprawa stanu zdrowotnego drzew
3152 2012-11-07 77/O/12 2012-10-15
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
25 000,00
Przeduenie okresu wegetacyjnego
kasztanowcw rosncych na terenie miasta.
3153 2012-11-08 83/PN/12 2012-10-31 PAWE CHRAPOWICKI GET BEST 600,00
Tumaczenie pisemne dokumentow z jzyka
polskiego na jzyk angielski.
3154 2012-11-08 637/OW/12 2012-09-27 ELBIETA MARZYCKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 537/OW/12 zawartej dn.
01.08.2012 w ramach projektu "Ucze do potgi"
3155 2012-11-08 639/OW/12 2012-09-27 JAROSAW BYLINA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 539/OW/12 zawartej dn.
01.08.2012 w ramach projektu "Ucze do potgi"
368
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3156 2012-11-08 638/OW/12 2012-09-27 EWA MARZYCKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 538/OW/12 zawartej dn.
01.08.2012 w ramach projektu "Ucze do potgi"
3157 2012-11-08 337/OR/12 2012-10-30 ANNA PAWAT 379 000,00
dostawa oleju opaowego wraz z jego
rozadunkiem do zbiornikw w budynku przy ul.
Podwale 3a
3158 2012-11-08 636/OW/12 2012-09-27 ADAM SIKORSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 536/OW/12 zawartej dn.
01.08.2012 w ramach projektu "Ucze do potgi"
3159 2012-11-08 84/PN/12 2012-10-31 VITALIY PADALKA 3 110,00
opracowanie i zredagowanie treci folderu
projektw nagrodzonych w konkursie na
najlepsze projekty wsppracy transgranicznej w
ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
wraz z tlumaczeniem z jzyka polskiego na
rosyjski w ramach projektu "Lublin i Rzeszw -
wsppraca i wykorzystanie szans rozw."
3160 2012-11-09 607/KL/12 2012-10-30 MACIEJ RYSAK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3161 2012-11-09 211/SOI/12 2012-10-01 DIANA CISZEWSKA 9 000,00
Uzupenienie i aktualizacja baz danych
nieruchomoci inwestycyjnych zabudowanych i
niezabudowanych oraz ich tumaczenie na jzyk
angielski
3162 2012-11-09 423/ZSS/12 2012-10-08 MIECZYSAW JURECKI 7 000,00 wykonanie wystpu artystycznego
3163 2012-11-09 541/KL/12 2012-10-10 TRU MAVERICK MEDIA 26 320,00
przeprowadzenie akcji promocyjnej filmu H.
Burliskiej pt. "Biec w stron Ty"
3164 2012-11-09 590/KL/12 2012-10-30 MAGDALENA MAZUR 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3165 2012-11-09 69/O/12 2012-09-18
POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I
IDENTYFIKACJI ZWIERZT
250,00
Podczenie do oglnej bazy
www.identyfikacja.pl.
3166 2012-11-09 569/KL/12 2012-10-30 JAREMI ZIENKOWSKI 520,00 wystp z orkiestr symfoniczn FL podczas NKL
3167 2012-11-09 613/KL/12 2012-10-30 MARIUSZ GOCIO 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
369
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3168 2012-11-09 574/KL/12 2012-10-30 PAWE DRABARZ 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3169 2012-11-09 208/SOI/12 2012-09-21 LOGNET SOLUTIONS SP. Z O.O. 10 000,00
realizacja dziaa promocyjnych podczas IV
Forum LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ w
terminie 8-9 padziernika 2012 roku
3170 2012-11-09 560/KL/12 2012-10-30 ANDRZEJ SCHAB 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3171 2012-11-09 215/IR/12 2012-10-12
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKW SA
62 956,20
przebudowa napdw zapadni nr 3 oraz
sztankietw w budynku Teatru Starego przy ul.
Jezuickiej 18 w Lublinie
247/IR/12 2012-11-20
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKW SA
0,00
Aneks nr 1 - przesunicie terminu wykonania
przebudowy napdw zapadni dot. Teatru
Starego
3172 2012-11-09 562/KL/12 2012-10-30 DARIUSZ DBROWSKI 520,00 wystp z orkiestr symfoniczn FL podczas NKL
3173 2012-11-09 559/KL/12 2012-10-30 ARKADIUSZ KONOWAEK 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3174 2012-11-09 564/KL/12 2012-10-30 DARIUSZ LEWANDOWSKI 520,00 wystp z orkiestr symfoniczn FL podczas NKL
3175 2012-11-09 203/IR/12 2012-10-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 1 zmieniajcy form zabezpieczenia
roszcze na weksel in blanco wraz z deklaracj
wekslow dot budowy stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej w Lublinie (zasilanie rezerwowe)
49/IR/12 2012-03-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 382 628,40
o przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. ( zasilenie rezerwowe) stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej
3176 2012-11-09 82/O/12 2012-10-19 APTEKA ZOFIA JEDZINIAK 6,15 Dzierawa pojemnika na przeterminowane leki
3177 2012-11-09 609/KL/12 2012-10-29 RYSZARD HELIASZ 500,00 koordynacja organizacji NKL
3178 2012-11-09 568/KL/12 2012-10-30 GRZEGORZ HORDYJEWICZ 520,00 wystp z orkiestr symfoniczn FL podczas NKL
3179 2012-11-09 601/KL/12 2012-10-30 ANNA KACZMAREK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3180 2012-11-09 221/SOI/12 2012-10-22 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS 21 973,95
wykonanie spotu promujcego Gal
Przedsibiorczoci 2012 oraz 30-sekundowych
filmw nt. omiu firm nominowanych do Nagrody
Prezydenta Miasta Lublin
370
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3181 2012-11-09 50/IT/12 2012-10-19 SPRINT S.A. 904 050,00
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
systemu monitoringu miejskiego w Lublinie.
79/IT/12 2012-12-12 SPRINT S.A. 0,00 Aneks do umowy nr 50/IT/12. Zmiana terminu.
28/IT/13 2013-01-24 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy nr 50/IT/12. Zmiana terminu
realizacji.
33/IT/13 2013-02-27 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy nr 50/IT/12. (zmiana terminu
realizacji umowy).
38/IT/13 2013-03-22 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy nr 50/IT/12 (zmiana terminu
realizacji umowy).
3182 2012-11-09 220/SOI/12 2012-10-22
LIGHT-TECH PRZEDSIBIORSTWO
USUGOWO-HANDLOWE MIROSAW
MAKSYMIUK
12 300,00
wykonanie usugi obsugi technicznej podczas
organizowanego Konkursu o Nagrod
Gospodarcz Prezydenta Miasta Lublin oraz Gali
Przedsibiorczoci 2012, organizowanej przez
Zamawiajcego w dniu 29 padziernika 2012 r.
3183 2012-11-09 213/SOI/12 2012-10-01 HONORATA KPOWICZ 9 600,00
Organizacja i obsuga spotka w ramach misji
przyjazdowych delegacji zagranicznych
3184 2012-11-09 205/IR/12 2012-10-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks nr 1 zmieniajcy form zabezpieczenia na
weksel in blanco dot budowy stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie
(zasilanie podstawowe)
46/IR/12 2012-03-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 66 188,76
Opata przyczeniowa do sieci dystrybucji PGE
instalacji odbiorczej (zasilanie podstawowe)
stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej.
3185 2012-11-09 623/KL/12 2012-10-30 ZBIGNIEW TROCHIMIUK 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3186 2012-11-09 556/KL/12 2012-11-07 GALERIA LABIRYNT 0,00
Aneks do umowy nr 21/KL/12 z dn. 01.02.2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na
realizacj zadania: zakupy inwestycyjne
21/KL/12 2012-02-01 GALERIA LABIRYNT 100 000,00 zakupy inwestycyjne
3187 2012-11-09 619/KL/12 2012-10-30 WODZIMIERZ SYPNIEWSKI 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3188 2012-11-12 69/GK/12 2012-09-25
WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I
URZDZE WODNYCH
0,00
Opata za uytkowanie gruntw pokrytych
wodami - infrastruktura komunalna na rzece
Czerniejwce
371
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3189 2012-11-12 606/KL/12 2012-10-30 MIROSAW KOZUB 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3190 2012-11-12 592/KL/12 2012-10-30 AGATA GUMIELA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3191 2012-11-12 79/PN/12 2012-10-23 TOMASZ PIECH 3 500,00
Przedmiotem umowy jest przygotowanie
prezentacji i udzia w konferencji w ramach
projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i
bezdomnych zwierzt..."
3192 2012-11-12 231/GM/12 2012-06-29
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie trjstronne pomidzy Gmin
Lublin, LPEC Sp. z o. o. oraz NAP Invest SAWA Sp.
z o. o. - wyraenie zgody na dysponowanie
gruntem (dz. nr 5/4 oraz 5/10) oraz zobowizanie
do ustanowienia suebnoci.
3193 2012-11-12 34/GD/12 2012-10-31 BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI S.C. 4 182,00
Sporzdzenie operatw szacunkowych dla
ustalenia odszkodowania: ul.Choiny 53, ul.Dolna
Panny Marii 37)
3194 2012-11-12 129/SOI/12 2012-10-16 AGENCJA USUGOWA LETUS 27 429,00
Wynajem aparatury naganiajcej wraz z
obsug podczas Imprezy Sylwestrowej 2012
3195 2012-11-12 575/KL/12 2012-10-30 WOJCIECH KOPYCISKI 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3196 2012-11-12 582/KL/12 2012-10-30 PIOTR GRZELAK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3197 2012-11-12 584/KL/12 2012-10-30 AGNIESZKA GARBACZ 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3198 2012-11-12 596/KL/12 2012-10-30 IZABELA BACA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
372
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3199 2012-11-12 118/SOI/12 2012-10-16 AGENCJA USUGOWA LETUS 30 750,00
Obsuga mulimedialna Sylwestra Miejskiego w
dniach 31.12.2012. do 1.01.2013 r.
3200 2012-11-12 612/KL/12 2012-10-30 JAN ARNAL 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3201 2012-11-12 600/KL/12 2012-10-30 PIOTR CIRKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3202 2012-11-12 580/KL/12 2012-10-30 LUIZA DRZAZGA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3203 2012-11-12 597/KL/12 2012-10-30 MARIA BASZCZAK-SZOST 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3204 2012-11-12 78/PN/12 2012-10-23 DARIUSZ ORNAL 3 500,00
Przedmiotem umowy jest przygotowanie
prezentacji i udzia w konferencji w ramach
projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i
bezdomnych zwierzt..."
3205 2012-11-12 77/PN/12 2012-10-23 PIOTR LISTOS 3 500,00
Przygotowanie prezentacji na konferencj w
ramach projektu "SOS - bezpieczna
koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierzt..."
3206 2012-11-12 660/OW/12 2012-11-02 MAGORZATA KAZASKA 2 200,00
Dokonanie korekty tekstu podrcznika
metodycznego zawierajcego Innowacyjny
interdyscyplinarny program zaj pozalekcyjnych
z przedmiotw cisych wypracowany w ramach
projektu innowacyjnego pt. "Ucze do potgi"
wraz z dodatkowymi materiaami dydaktycznymi
w formie elektronicznej
3207 2012-11-12 567/KL/12 2012-10-30 GRZEGORZ BARASKI 520,00 wystp z orkiestr symfoniczn FL podczas NKL
3208 2012-11-12 563/KL/12 2012-10-30 DOMINIK AUGUSTOWSKI 520,00 wystp z orkiestr symfoniczn FL podczas NKL
3209 2012-11-12 622/KL/12 2012-10-30 LECH SZOST 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3210 2012-11-12 583/KL/12 2012-10-30 TOMASZ KUSIAK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
373
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3211 2012-11-12 558/KL/12 2012-10-30 ANDREY KONTORIN 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3212 2012-11-12 566/KL/12 2012-10-30 ELBIETA FOTA 520,00 wystp z orkiestr symfoniczn FL podczas NKL
3213 2012-11-12 624/KL/12 2012-10-30 EWA WJCIK 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3214 2012-11-12 608/KL/12 2012-10-30 ARTUR ANDRZEJEWSKI 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3215 2012-11-12 585/KL/12 2012-10-30 BARBARA OBODZISKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3216 2012-11-12 605/KL/12 2012-10-30 KATARZYNA CZERNIAWSKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3217 2012-11-12 571/KL/12 2012-10-30 MARIUSZ PYSZ 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3218 2012-11-12 27/MKZ/12 2012-11-05 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewntrznej i wewntrznej
wymiana balkonw dziedzica,posadzki sieni
remont klatki i kominw kowalska 9
14/MKZ/12 2012-05-24 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewntrznej i wewntrznej
wymiana balkonw dziedzica,posadzki sieni
remont klatki i kominw kowalska 9
3219 2012-11-12 33/GD/12 2012-10-26 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 14 760,00
Sporzdzenie operatw szcunkowych do
ustalenia opat adiacenckich z tytuu budowy
urzdze infrastruktury technicznej, dla 12
nieruchomoci (ul.Bursaki, Rapackiego).
3220 2012-11-12 68/GK/12 2012-09-25
WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I
URZDZE WODNYCH
0,00
Opata za uytkowanie gruntw pokrytych
wodami - infrastruktura komunalna na rzece
Czechwce
3221 2012-11-12 587/KL/12 2012-10-30 GRZEGORZ CHOLEWISKI 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
374
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3222 2012-11-12 621/KL/12 2012-10-30 EWA SZUOWICZ 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3223 2012-11-12 618/KL/12 2012-10-30 ANDRZEJ MAZUR 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3224 2012-11-12 593/KL/12 2012-10-30 ALEKSANDER RESIAK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3225 2012-11-12 577/KL/12 2012-10-30 ALEKSANDRA MAZUREK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3226 2012-11-12 595/KL/12 2012-10-30 ELBIETA JANIKOWSKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3227 2012-11-12 617/KL/12 2012-10-30 AGNIESZKA MISZTAL 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3228 2012-11-12 589/KL/12 2012-10-30 LECH GSIOR 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3229 2012-11-12 614/KL/12 2012-10-30 KAROLINA HORDYJEWICZ 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3230 2012-11-12 602/KL/12 2012-10-30 AGNIESZKA SCHULZ- BRZYSKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3231 2012-11-12 615/KL/12 2012-10-30 KATARZYNA KOSTRZEWA 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3232 2012-11-12 561/KL/12 2012-10-30 ANDRZEJ ZAWISZA 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3233 2012-11-12 586/KL/12 2012-10-30 EWA DUDEK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
375
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3234 2012-11-12 599/KL/12 2012-10-30 MAGORZATA WICKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3235 2012-11-12 591/KL/12 2012-10-30 PRZEMYSAW RACZEK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3236 2012-11-12 230/GM/12 2012-11-06
POLSKIE STOW.NA RZECZ OSB Z
UPOLEDZENIEM UMYSOWYM
0,00
Aneks - Najem - przy ul. Rogowskiego 5 - lokal -
pow. 240,08 m2 + 28 m2 - cz. dz. nr 11/6 (obr.
5, ark. 2)
3237 2012-11-12 603/KL/12 2012-10-30 DARIUSZ DRZAZGA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3238 2012-11-12 610/KL/12 2012-11-05 ROBERT KABARA 6 000,00
artystyczne wykonanie programu muzycznego w
charakterze solisty (skrzypce) podczas NKL
3239 2012-11-12 572/KL/12 2012-10-30 MACIEJ HANKUS 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3240 2012-11-12 573/KL/12 2012-10-30 PIOTR DBROWSKI 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3241 2012-11-12 588/KL/12 2012-10-30 JOLANTA NOWOSADZKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3242 2012-11-12 579/KL/12 2012-10-30 IRINA GSIOR 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3243 2012-11-12 604/KL/12 2012-10-30 ELIZA KONDRACIUK 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
376
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3244 2012-11-12 616/KL/12 2012-10-30 WIESAW KAPRO 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3245 2012-11-12 570/KL/12 2012-10-30 MAREK MYNARCZYK 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3246 2012-11-12 80/PN/12 2012-10-23 SYBILLA BERWID - WJTOWICZ 3 500,00
Przedmiotem umowy jest przygotowanie
prezentacji i udzia w konferencji w ramach
projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i
bezdomnych zwierzt..."
3247 2012-11-12 598/KL/12 2012-10-30 MAGDALENA PITKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3248 2012-11-12 581/KL/12 2012-10-30 MAREK SMORAWISKI 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3249 2012-11-12 629/KL/12 2012-11-06 ANNA JURKSZTOWICZ-DBSKA 3 500,00
artystyczne wykonanie programu wokalnego
podczas NKL
3250 2012-11-12 611/KL/12 2012-10-30 TERESA KSISKA 800,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
3251 2012-11-12 576/KL/12 2012-10-30 ANTON SZASZKOW 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3252 2012-11-12 578/KL/12 2012-10-30 DARIUSZ WAKOWSKI 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3253 2012-11-12 594/KL/12 2012-10-30 BARBARA KOWALSKA 520,00
wystp z Orkiestr Symfoniczn Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3254 2012-11-12 620/KL/12 2012-10-30 ELBIETA PAZUR 520,00 wystp z Orkiestr Symfoniczn FL podczas NKL
377
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3255 2012-11-12 555/KL/12 2012-10-23
TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.H.
OPACISKIEJ
0,00 porozumienie o rozwizaniu umowy nr 158/KL/12
3256 2012-11-12 628/KL/12 2012-11-06 KRZESIMIR DBSKI 7 080,00
dyrygowanie Orkiestr Symfoniczn FL podczas
NKL
3257 2012-11-12 627/KL/12 2012-10-29 GRZEGORZ RZEPECKI 0,00
umowa w sprawie warunkw organizacyjno-
finansowych dziaalnoci Instytucji Kultury pn.
Warsztaty Kultury w Lublinie oraz programu jej
dziaania
3258 2012-11-12 26/MKZ/12 2012-11-05
FUNDACJA CHROMY CMENTARZE
YDOWSKIE W LUBLINIE
115 000,00
prace niwelacyjne cmentarza ydowskiego
Kalinowszczyzna 5
3259 2012-11-12 13/BK/12 2012-10-29
POLSKI BANK PRZEDSIBIORCZOCI S.A. Z
SIEDZIB W WARSZAWIE
0,00 zawieranie lokat terminowych
3260 2012-11-13 436/ZSS/12 2012-10-25
WYSZA SZKOA PEDAGOGICZNA TWP W
WARSZAWIE
0,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "
Lubelskie Mamy wracaj do pracy" w ramach
POKL
3261 2012-11-13 652/OW/12 2012-10-11 KAROLINA ZABORSKA 4 700,00
Opracowanie projektu graficznego podrcznika
metodycznego wraz z materiaami w wersji
elektronicznej na pycie CD, zawierajcego
Innowacyjny Interdyscyplinarny program zaj
pozalekcyjnych z przedmiotw cisych w
ramach projektu "Ucze do potgi"
3262 2012-11-13 232/GM/12 2012-06-29
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO WODOCIGW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie trjstronne pomidzy Gmin
Lublin, MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. oraz NAP
Invest SAWA Sp. z o. o. - dot ul. Doynkowej (dz.
nr 5/4 i 5/10) - zgoda na dysponowanie grutem
oraz zobowizanie do ustanowienia suebnoci.
3263 2012-11-13 75/PN/12 2012-10-22 AVE VISION BARTOSZ WIGO 15 867,00
usuga wykonania stoiska wystawienniczego na
czas "Targw POLEKO" odbywajcych si w
Poznaniu w dniach 20-23 listopada 2012 roku na
potrzeby realizacji projektu "Marka EkoLublin"
wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego woj. Lubelskiego na lata
2007-2013
3264 2012-11-13 217/IR/12 2012-10-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 6 921,52
opata przyczeniowa budynku Urzdu Miasta
Lublin ul. Lipowa 27
378
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot