Cur r i cul um Vi t ae

Jakub Tomkowiak


Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Stan cywilny:
Adres:

Telefon:
Email:

Portfolio:

09 października 1987
Leszno
Kawaler
ul. Kościelna 33/251
60-537 Poznań
+48 669-595-312
jakub.tomkowiak@gmail.com

www.jakubtomkowiak.weebly.com

WYKSZTAŁCENIE

2014

2013

2012 - 2013


2010 - 2012


2008 - 2012


2006 - 2010


2003 - 2006

CSCS Member (AQP) – członek organizacji inżynierów budownictwa w UK

Zdany test Health, Safety and Environmental Test (CITB UK)

Studia Magisterskie na Politechnice Poznańskiej kierunek: Budownictwo,
specjalizacja: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, tytuł magistra,

Studia Magisterskie na Politechnice Poznańskiej kierunek: Zarządzanie,
specjalizacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, tytuł magistra,

Studia Inżynierskie na Politechnice Poznańskiej kierunek: Budownictwo,
tytuł inżyniera,

Studia Inżynierskie na Politechnice Poznańskiej kierunek: Zarządzanie
i Marketing, tytuł inżyniera,

I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie,


DOŚWIADCZENIE

04.2014 –08.2013 – 04.201410.2011 – 04.2012

08.2011 – 09.2011Pekabex Bet S.A. w Poznaniu/ Sztokholm (Szwecja) – inżynier
montażu
Nadzór nad montażem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
– budownictwo wielorodzinne. Opracowywanie planów montażu,
harmonogramów dostaw elementów, zarządzanie zakupami
narzędzi oraz materiałów. Kontrola jakości wbudowanych
elementów. Dbanie o bezpieczeństwo pracowników na budowie.

Game Retail Limited – inżynier kontroli jakości
Bieżąca kontrola produktów, przeprowadzanie inwentaryzacji,
sprawdzanie zamówień,

Demiurg Sp. z o.o. w Poznaniu – asystent projektanta
Wykonywanie rysunków konstrukcyjnych, wykonywanie obliczeń
statycznych pod nadzorem wykwalifikowanych osób, składanie
dokumentacji projektowej, wykonywanie inwentaryzacji,


AMBIT Sp. z o.o. w Lesznie – praktyka budowlana
/asystent kierownika budowy
Obmiar robót, sprawdzanie wykonanych prac z rysunkami
technicznymi, odbiór i kontrola dostaw materiałów,
07.2010 – 09.2010


2006 – 2008
AMBIT Sp. z o.o. w Lesznie – praktyka ponadprogramowa
budowlana /asystent kierownika budowy
Obmiar robót, sprawdzanie wykonanych prac z rysunkami
technicznymi, kierowanie pracami ziemnymi, odbiór dostaw
elementów konstrukcji stalowych, kierowanie pracami
montażowymi, niwelacja wysokości kotew słupów,

Praca wakacyjna w Anglii


JĘZYKI

 J. angielski


 J. niemiecki


- bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie,
(certyfikat TOEIC, BULATS)

- znajomość podstawowa w mowie i piśmie,
UMIEJĘTNOŚCI

 bardzo dobra obsługa komputera, znajomość systemu operacyjnego Windows,
 bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 dobra znajomość programu AutoCAD, ROBOT, REVIT, RM–WIN, BiK, SPECBUD,
BestCAD
 prawo jazdy kategoria B (czynne),

ZAINTERESOWANIA

 sport, film, turystyka, muzyka, dokumenty telewizyjne o tematyce inżynierskiej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych
w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133
poz.883)