Modlitwy do Ducha Świętego

Akt poświęcenia się Duchowi
Świętemu
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie
poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz
i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny
Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele,
który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze
płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie
zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się
wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz
z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze
nasz
i
Chwała
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W.
Ześlij
Ducha
Twego,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy

a

Ojcu

(7

razy)

powstanie

życie,
się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz
tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw,
abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który
mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień
Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził
tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego

Wezwania do Ducha Świętego
Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj
się
nad
nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu
Święty
Boże,
który
napełniasz
okrąg
ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki
serca,
Duchu
Święty
Boże,
który
oświecasz
nasze
myśli,
Duchu
Święty
Boże,
który
odradzasz
nas
duchowo,
Duchu
Święty
Boże,
miłosierny
dawco
darów,
Duchu
Święty
Boże,
Duchu
mądrości
i
rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie
głoszących
Chrystusa,
Duchu
Święty
Boże,
Pocieszycielu
nasz
drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi
Bożymi,
Duchu
Święty
Boże,
odwieczne
źródło
pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych
troskach,
Duchu
Święty
Boże,
który
prowadzisz
nas
na
drodze
doskonałości,

Duchu Święty Boże. Duchu Święty Boże. Duchu Święty Boże.Duchu Święty Boże. Duchu ciszy otwartej na Boga. by kapłani.pogłębij naszą pokorę. który tworzysz. Duchu Święty Boże. Duchu Święty. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Duchu Święty Boże. nieśli słowo prawdy i . jak Ty nas widzisz. zwycięstwo męczenników. zgaś w nas zmysłowość. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. wypełnij naszą pustkę. jak to obiecałeś. natchnienie Proroków. Duchu Mocy. namaszczenie wszystkich świętych Pańskich. czystości dziewic. Rozpal w nas miłość. Duchu Święty Boże. Duchu Święty. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. mądrości wyznawców. Przemień naszą obojętnośćw serdeczną życzliwość. Duchu Boży. albowiem oni Boga oglądać będą. * * * * * Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Duchu Święty. abyśmy widzieli siebie. dawco wiary. Duchu Święty Boże. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Duchu Święty Boże. uświęcaj kapłanów. pokoju i żarliwości. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy. Przemień zimę naszych duszw Twoją wiosnę. Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie. ożywieni i umocnieni Twoją łaską. oświecaj kapłanów. Spraw. Duchu Święty Boże. I byli szczęśliwi według Twego słowa: Błogosławieni czystego serca. ożywcze źródło mocy. Oczyść nas z pychy. Duchu Mądrości. Duchu Czystości. Przemień naszą noc w Twoje światło. Duchu Święty Boże. Abyśmy mogli poznać Ciebie. Duchu Światłości. prowadź kapłanów. Przemień naszą goryczw słodycz Twej łaski. kierujący posługą Apostołów. Duchu Święty. wspieraj kapłanów. światłości Patriarchów. spraw. Duchu Święty Boże. Duchu Święty.

i ześlij mi swą łaskę. Znasz. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. i uczyń w mym sercu godne dla Siebie Wysłuchaj mnie. czczę i błogosławię w pokorze serca. Gdy upadnę . Serce moje jest nieczyste . moją słabość i wiesz lepiej. pełen miłości Duchu Święty.lecz Ty możesz je oczyścić. abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej. Amen Modlitwy do Ducha Świętego Prośby o łaski O najdobrotliwszy. najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty. lepiej i gorliwiej. . Duchu Święty. Boże. pozdrawiam Cię. o Duchu Święty. by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. gdy jestem w smutku . abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.błogosławieństwo pokoju na cały świat. nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze. jedyna i prawdziwa radości mojej duszy.nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. bez Ciebie nic nie mam. powierzam Ci serca kapłańskie. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko.nie mogę powstać. ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. bez Ciebie nic nie mogę. serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza. pełen łaskawości Pocieszycielu. O. o najdobrotliwszy Duchu Święty. Bez Ciebie jestem niczym. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź. Duchu Święty. niż ja. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca. Przyjdź do mnie mieszkanie. jak jestem nędzny.

Amen. bym zachowując na ziemi czyste serce. i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą. aby tam roznieciła ogień. użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości. gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków. przyjdź. Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie. zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. O Duchu Święty. o przyjdź. która tęskni za Tobą. Duchu Najświętszy.lecz Ty możesz je uczynić dobrym. o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy. o Duchu zbawienia. Augustyn ***** Oddychaj we mnie. siło słabych. Przyjdź.lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć. Duchu Święty. A więc przyjdź. Przyjdź. słodki Pocieszycielu dusz strapionych. Przymuszaj mnie. wzbogać mnie. gdyż serce moje jest niespokojne. pociesz mnie. O Duchu Pocieszycielu. co ziemskie i stworzone. słodki Gościu mej duszy. Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź. a napełnij je Twymi darami. Najłaskawszy Duchu Święty. nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich. o Duchu gorejący miłością. który by pochłonął wszystkie słabości.lecz Ty możesz je zmiękczyć. Przyjdź. zapal moje serce. obdarz mnie swymi łaskami. nie przestanę przyzywać. serce moje pragnie i pożąda Ciebie. . Spraw. Przyjdź więc. zbaw mnie. przyjdź. Pobudzaj mnie.Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić. oderwij od wszystkiego. jest twarde . o Duchu najmożniejszy. dopóki nie stanę się innym.lecz Ty możesz je wzbogacić. dziękował i miłował całym sercem. przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną. nie ustanę prosić. o Ty. Ojcze sierot. O pełen łaskawości Duchu Święty. aż przyjdziesz. abym święcie postępował. dopóki Ciebie nie posiądzie. Przyjdź. jest słabe . kochającą i wierną. jest ubogie . a będę Cię wiecznie chwalił. jest suche . uczyń mnie szczęśliwym. aby się skończyła jej nieurodzajność. niedbalstwa i niedoskonałości moje. abym święcie myślał. Duchu Pocieszycielu. Pocieszycielu strapionych. Amen.jest pełne złości . św. o Duchu czystości. uświęć mnie. Duchu Przenajświętszy. oczyść mnie. który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. o Duchu Święty.

Obdarz mnie pełnią cnót. których namaściłeś.abym miłował tylko to. Udziel mi Twych siedmiu darów. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością. rozpalaj moją miłość. Duchu Stwórco. Leon XIII ***** Przyjdź. Odnów swą łaską ducha sług swoich. Duchu Pocieszycielu. udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. napełnij łaską nasze serca. abym Cię nigdy nie utracił. umacniaj mą nadzieję. Strzeż mnie. Pius XII ***** Przybądź. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Ulecz nasze dusze. Umacniaj mnie. Ogniu miłości. przyjdź do naszych serc. Przyjmij mój rozum i moją wolę. aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. Pomnażaj moją wiarę. owoców i błogosławieństw. aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. ze wszystkich myśli i sił moich. abym je ukochał z całego serca. stój nieustannie przy Twoim Kościele. Duchu Prawdy. uczuciami i poruszeniami. abym strzegł tego. Obdarz go Twoją mocą i siłą. Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Augustyn ***** Duchu Święty. Duchu Święty. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. źródło życia. co święte. św. oczyść je i uczyń godnym . przybądź i nawiedź nas swą łaską. aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Duchu Święty. Panuj nad mymi namiętnościami. moją pamięć i wyobraźnię. z całej duszy. co dobre.

Przyjdź. łagodności. Duchu święty Boże. uświęć mnie i zbaw. Duchu Przenajświętszy. Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. Wypal swym ogniem wszystko. abym zachowując na ziemi czyste serce. Amen. mój Pocieszycielu. aby mnie spotkało. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Ześlij mi owoc wiary. abym mocno wierzył słowu Bożemu.przybytkiem Twoim. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Przyjdź. Przyjdź. Dawco pokoju. pociesz też wszystkich strapionych. Amen. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej. wzmacniaj mnie. mądrości. jaka należy się Twemu przybytkowi. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach. abym umiał unikać grzechów. Oświecaj mnie. ***** . moja światłości. co pragniesz. Spraw. co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw. Przyjdź. lub . aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo. które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Boże. Duchu Święty. Amen. i przyjąć wszystko. abym zachował ciało w świętości. ***** O Duchu Święty. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. kieruj mną. pokoju. abym się napełnił świętą pociechą. by ona płonęła w naszych sercach. owoc cierpliwości. co mnie spotka z Twej woli. wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas. pokrzepiaj mnie.znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. dobroci. abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło.jeżeli taka jest wola Boża . ***** Duchu Święty. skromności. Duchu Święty Boże.uwielbiam Cię. abyśmy zostali od nich uwolnieni. źródło światła i pokoju. daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. pocieszaj mnie. radości. abym Cię godnie kochał. powierzam się Tobie. abym się zachowywał przykładnie we wszystkim. którego kocham z całej duszy mojej . Kocham Cię i uwielbiam. Obiecuję poddać się wszystkiemu. Ty jesteś Pocieszycielem. która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. wstrzemięźliwości i czystości. dla zupełnego ukojenia mej duszy. moja radości.

Przybądź. Przybądź Duchu. Ogniu. moje nieustanna rozkoszy. który udzielasz siebie naszemu duchowi. Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy. Ty niedostępny. Duchu wiedzy i bojaźni Bożej. więzi świętości. Ty. Przybądź. który rozpromieniasz twarz Chrystusa. słodki Pocieszycielu smutnych.Ogniu i świetle. Ogniu. do mnie samego. Przyjdź i ożyw . wieczna radości. który mi dajesz pragnąć Ciebie. jestem sam. Przybądź. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością. który oświecasz oczy naszych serc. którego przyjście jest słowem. moje radości i moje chwało. Ty. Przybądź. Ogniu. wielbimy Ciebie. którego cisza jest światłem. zakamarki mojego sumienia. święty Symeon. Przybądź. wielbimy Ciebie. Przybądź Ty sam. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. święty Efrem Syryjczyk ***** Przybądź. przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga. który możesz wszystko. który przepełniasz serca łaską. który przenikasz głębokości Boga. pocieszenie mojej duszy. Ty. Ty. które jest świątynią opuszczoną. Duchu Obrońco. wielbimy Ciebie. nowy teolog ***** Miłości Boża. Duchu Święty. który mnie ze wszystkiego ogołociłeś I uczyniłeś samotnym na tym świecie. Ty. który spoczywasz w Chrystusie. która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna. Duchu mądrości i rozumu. Ty. moje tchnienie i moje życie. Ty. Ty niedostępny. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Przecież widzisz. Przybądź Duchu. Duchu rady i męstwa. Przybądź. który mi dajesz pragnąć Ciebie. dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości.

który żyje w jedności z Ojcem i Tobą. Boże Miłości. cudowna chwało wszystkiego. Ojcze sierot. Przyjdź. Przyjdź Ty. 990-1078) ***** Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi. Miłości. o przyjdź. Jan z Fecamp (ok. Ty. który obmywasz. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. umocnienie tych. jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze. Amen. Przyjdź. Przyjdź. Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. przyjdź i zmiłuj się nade mną. Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości. co żyje. Przyjdź. Duchu Święty. nadziejo biednych. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw. o Duchu Święty. który przez miłość Jesteś . co nieczyste i leczysz moje rany. To przez Ciebie. rozdawane są najcenniejsze dary. Przyjdź. gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą. mojego Zbawiciela. przez Jezusa Chrystusa. Przyjdź Ty. tak bardzo cenne dary Ducha. na której gaszą pragnienie łaknące serca. Przyjdź. Mocy słabych. pełen czułości.swą obfitą rosą to. Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. jedyne zbawienie umierających. najświętszy z duchów. podtrzymaj tych. jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego. co zwiędło w czasie długiej suszy. który jest Bogiem na wieki wieków. którzy się chwieją. którzy się potykają. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź. moja słabość w Twojej sile i mocy. Przyjdź. gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków. który osądzasz pobłażliwie wdowy.

Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba! Jak drogocenne są dary zesłane Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże! przez Ducha! święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303 . która prowadzi do życia prawdy. Duchu Święty. gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej. W Tobie spełnia się cudowne przymierze. które wydają owoce życia.więzią Trzech Osób Boskich. tylko Ty znasz drogę. gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. w naszych duszach goszczą drogocenne dary. którą znajdujemy tylko w Bogu. radość wspaniała. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni. Z Ciebie wypływa miód tak słodki. która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe. O Miłości. tam. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona. Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę. które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie.

. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości. abym go słuchał i siłę woli. Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu. Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy. abym był nowym stworzeniem. abym za nim szedł i był mu posłuszny. by moje życie było takie. bym tworzył Ciało Chrystusa. co zechcesz. aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia Uczyń ze mną. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła. pomóż mi. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego Otwórz moje uszy. chcę tylko. abym kochał wszystkich ludzi. bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. bym wszelką chwałę oddawał Bogu. poddaję moje plany Twoim. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie.Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwa o Ducha Świętego Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia. jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym. szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. odrzucając wszelki fałsz i podstęp Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie.

Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową. które zbudowaliśmy przez nasz egoizm. jedną duszę. które byłyby znakiem królestwa ostatecznego. potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur. Przyjdź Boża Mocy. abyśmy byli świadkami. Przyjdź Duchu. jedną wiarę w jednym Ojcu. Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego . że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych . bo tego oczekujemy i potrzebujemy. abyśmy rozsiewali ziarna dobra. przez nas oczekiwanego.Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału. kędy chcesz. sprawiedliwości i pokoju. byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie. i daj nam wyobraźnię. który wiejesz. Przyjdź Duchu prawdy spraw. Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę. że dobro zawsze zwycięży zło. politycznych i społecznych. Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli. pod jednym Pasterzem.

duszo mej duszy. która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami: "O Duchu Święty.TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię. zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak. abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy. . uwielbiam Cię. zamknij oczy na wszystko. co podpada pod zmysły. Pragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia.

kieruj. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. pragnę przyjąć wszystko.Oświecaj. co na mnie dopuścisz. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia . daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę i siłę do wykonania tego czego ode mnie żądasz Amen". Powiedz mi. wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. co ode mnie zażądasz. Poddaję się chętnie wszystkiemu. wzmacniaj i pocieszaj mnie. co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Jeżeli to spełnisz.

gdyż te łaski są owocem . Wiara święta przypisuje Duchowi Świętemu wszystkie łaski. kardynał Mersier. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości. O WZYWANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. jakie na nas spływają z nieba.ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich.

które nie stawiają Mu oporu! Trudno wyrazić obfitość światła i mocy. owoce i błogosławieństwa. która zlewa z nieba potoki łask i miłosierdzia. gdybyśmy byli zawsze wierni Jego natchnieniom! Niech przeto . Jakże przedziwne jest działanie Ducha Świętego w duszach.miłości Boga ku nam. a więc sprawcą tej miłości przeczystej. jakiej by nam udzielał przez siedmiorakie dary. a Duch Święty jest węzłem miłości łączącym Ojca z Synem. które są Mu właściwe.

tak pełen miłości ku nam. Nie odciąga nigdy od uległości prawowitej władzy. których sprawcą jest Duch Święty. ale uczy je wypełniać.ten Duch Przenajświętszy. ale uczy ją . Badajmy często poruszenia naszego serca i idźmy za tymi. Nie odrywa nigdy od obowiązków. kieruje i zawsze nas prowadzi. rządzi nami. Łatwo je rozpoznać: Duch Święty przemawia zawsze w pokoju i zostawia po sobie błogi pokój.

Duch Święty jest duchem pokoju i cichości. a jeśli twoje zajęcia są zwykle bardzo absorbujące.szanować i słuchać. rozproszenia. w której mógłbyś w uspokojeniu i uciszeniu . unikaj. o ile możesz. staraj się znaleźć dla siebie w ciągu dnia choćby krótką chwilę spokoju i samotności. wszelkiego zgiełku. Jego działanie ma zawsze za podstawę miłość i prowadzi do zgody. Jeżeli chcesz usłyszeć Jego głos.

rozumu ludzkiego lub skłonności serca. Gdy mamy komuś udzielić rady. Odmienne od dróg ludzkich są . zwłaszcza w trudnym powołaniu wychowania młodzieży. Przed rozpoczęciem jakiejś pracy.słuchać głosu Ducha Świętego. kierowania duszami. radźmy się często Ducha Świętego w głębi serca. ważniejszych czynności. nie idąc nigdy w działaniu za pierwszym odruchem natury. przed powzięciem jakiejś decyzji wzywajmy pokornie Ducha Świętego.

choć nieraz surowo karcący.drogi Boże i odmienne sposoby Jego działania. a . pełne miłości i spokoju. Jest On wyrozumiały. cierpliwy. Nie postanawiaj niczego pod wrażeniem chwili. często bardzo szybko. stanowczo. ale Duch Święty będzie działać przez ciebie. skutecznie. nie działaj pośpiesznie. Duch Święty działa potężnie. Zachowuj pilnie łaskę uświęcającą w swym sercu. ale działanie Jego jest zawsze łagodne. a wówczas możesz mieć nadzieję. że nie ty.

. aby ją odzyskać. a nie zostawaj nigdy długo w oddaleniu od twego Boga. pozostań przy mnie i spraw.jeśli ją kiedy na nieszczęście utracisz przez grzech. idź jak najprędzej do sakramentu pokuty. bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał!Amen. słodki gościu mej duszy. O Duchu Święty.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful