Modlitwy do Ducha Świętego

Akt poświęcenia się Duchowi
Świętemu
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie
poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz
i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny
Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele,
który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze
płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie
zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się
wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz
z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze
nasz
i
Chwała
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W.
Ześlij
Ducha
Twego,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy

a

Ojcu

(7

razy)

powstanie

życie,
się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz
tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw,
abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który
mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień
Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził
tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego

Wezwania do Ducha Świętego
Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj
się
nad
nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu
Święty
Boże,
który
napełniasz
okrąg
ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki
serca,
Duchu
Święty
Boże,
który
oświecasz
nasze
myśli,
Duchu
Święty
Boże,
który
odradzasz
nas
duchowo,
Duchu
Święty
Boże,
miłosierny
dawco
darów,
Duchu
Święty
Boże,
Duchu
mądrości
i
rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie
głoszących
Chrystusa,
Duchu
Święty
Boże,
Pocieszycielu
nasz
drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi
Bożymi,
Duchu
Święty
Boże,
odwieczne
źródło
pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych
troskach,
Duchu
Święty
Boże,
który
prowadzisz
nas
na
drodze
doskonałości,

Duchu Czystości. kierujący posługą Apostołów. Przemień naszą noc w Twoje światło. Spraw. Duchu Święty Boże. Duchu Boży. albowiem oni Boga oglądać będą. uświęcaj kapłanów. Duchu Światłości. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. mądrości wyznawców.pogłębij naszą pokorę. Duchu ciszy otwartej na Boga. Duchu Święty Boże. jak Ty nas widzisz. wypełnij naszą pustkę. Duchu Święty Boże. namaszczenie wszystkich świętych Pańskich. by kapłani. wspieraj kapłanów. światłości Patriarchów. Przemień naszą obojętnośćw serdeczną życzliwość. Duchu Święty. Przemień zimę naszych duszw Twoją wiosnę.Duchu Święty Boże. natchnienie Proroków. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Duchu Mądrości. Duchu Święty. Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie. abyśmy widzieli siebie. czystości dziewic. Duchu Święty Boże. I byli szczęśliwi według Twego słowa: Błogosławieni czystego serca. Duchu Święty. Duchu Święty. dawco wiary. Duchu Święty Boże. Abyśmy mogli poznać Ciebie. nieśli słowo prawdy i . pokoju i żarliwości. Przemień naszą goryczw słodycz Twej łaski. Duchu Mocy. Duchu Święty Boże. jak to obiecałeś. zwycięstwo męczenników. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Duchu Święty. Oczyść nas z pychy. spraw. Duchu Święty Boże. * * * * * Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. oświecaj kapłanów. prowadź kapłanów. ożywieni i umocnieni Twoją łaską. ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy. Duchu Święty Boże. Rozpal w nas miłość. Duchu Święty Boże. ożywcze źródło mocy. Duchu Święty Boże. Duchu Święty Boże. który tworzysz. zgaś w nas zmysłowość.

Bez Ciebie jestem niczym.nie mogę powstać. pełen miłości Duchu Święty. Amen Modlitwy do Ducha Świętego Prośby o łaski O najdobrotliwszy. pełen łaskawości Pocieszycielu. jak jestem nędzny. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź. . bez Ciebie nic nie mogę. jedyna i prawdziwa radości mojej duszy. serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza. bez Ciebie nic nie mam. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko.lecz Ty możesz je oczyścić. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca. czczę i błogosławię w pokorze serca. gdy jestem w smutku . lepiej i gorliwiej.nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. o najdobrotliwszy Duchu Święty. powierzam Ci serca kapłańskie. Gdy upadnę . Duchu Święty. by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Boże. Znasz. niż ja. abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej. Duchu Święty. najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty.błogosławieństwo pokoju na cały świat. o Duchu Święty. i uczyń w mym sercu godne dla Siebie Wysłuchaj mnie. O. i ześlij mi swą łaskę. Serce moje jest nieczyste . moją słabość i wiesz lepiej. ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze. abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością. pozdrawiam Cię. Przyjdź do mnie mieszkanie. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych.

Pobudzaj mnie. O Duchu Święty. o Duchu zbawienia. Pocieszycielu strapionych. przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną. O pełen łaskawości Duchu Święty. Spraw. Amen. jest twarde . Duchu Święty. o Duchu najmożniejszy. o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie. jest suche . O Duchu Pocieszycielu.lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć.lecz Ty możesz je wzbogacić. Duchu Pocieszycielu. Augustyn ***** Oddychaj we mnie. która tęskni za Tobą.lecz Ty możesz je uczynić dobrym. serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Duchu Przenajświętszy. o Ty. oczyść mnie. pociesz mnie. bym zachowując na ziemi czyste serce. niedbalstwa i niedoskonałości moje. aby się skończyła jej nieurodzajność. dopóki Ciebie nie posiądzie. przyjdź. słodki Pocieszycielu dusz strapionych. zapal moje serce. Przyjdź. O Duchu szczęśliwości. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy. Przyjdź więc. Przymuszaj mnie. dopóki nie stanę się innym. słodki Gościu mej duszy. abym święcie postępował. siło słabych. i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą. . Amen.Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić. aby tam roznieciła ogień. obdarz mnie swymi łaskami. użyźnij moje serce. A więc przyjdź. uświęć mnie. wzbogać mnie. kochającą i wierną. zbaw mnie. a będę Cię wiecznie chwalił. o Duchu czystości. a napełnij je Twymi darami.lecz Ty możesz je zmiękczyć. nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich. Przyjdź. Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie. który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków. abym święcie myślał. co ziemskie i stworzone. gdyż serce moje jest niespokojne. Ojcze sierot. o przyjdź. Duchu Najświętszy. aż przyjdziesz. Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź. dziękował i miłował całym sercem. o Duchu gorejący miłością. uczyń mnie szczęśliwym. który by pochłonął wszystkie słabości. jest słabe . nie ustanę prosić. jest ubogie .jest pełne złości . Najłaskawszy Duchu Święty. o Duchu Święty. Przyjdź. zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. oderwij od wszystkiego. św. przyjdź. Przyjdź. nie przestanę przyzywać.

oczyść je i uczyń godnym . owoców i błogosławieństw. Odnów swą łaską ducha sług swoich. abym strzegł tego. Ogniu miłości. przybądź i nawiedź nas swą łaską. uczuciami i poruszeniami. napełnij łaską nasze serca.abym miłował tylko to. udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Ulecz nasze dusze. Umacniaj mnie. Duchu Święty. ze wszystkich myśli i sił moich. aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco. Strzeż mnie. rozpalaj moją miłość. św. Leon XIII ***** Przyjdź. przyjdź do naszych serc. abym je ukochał z całego serca. moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Pocieszycielu. aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. z całej duszy. źródło życia. stój nieustannie przy Twoim Kościele. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Pomnażaj moją wiarę. Obdarz mnie pełnią cnót. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. co święte. Augustyn ***** Duchu Święty. Obdarz go Twoją mocą i siłą. Przyjmij mój rozum i moją wolę. aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. Pius XII ***** Przybądź. Panuj nad mymi namiętnościami. których namaściłeś. umacniaj mą nadzieję. abym Cię nigdy nie utracił. co dobre. Duchu Prawdy. Udziel mi Twych siedmiu darów. Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Duchu Święty. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

***** . pocieszaj mnie. moja światłości.przybytkiem Twoim. mój Pocieszycielu. Amen. owoc cierpliwości. Duchu święty Boże. pokrzepiaj mnie. ***** O Duchu Święty. Boże. pokoju. abym Cię godnie kochał. Ty jesteś Pocieszycielem. Duchu Święty.znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Przyjdź. pociesz też wszystkich strapionych. Duchu Święty Boże. co pragniesz. abym zachowując na ziemi czyste serce. Amen. co mnie spotka z Twej woli.jeżeli taka jest wola Boża . w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Przyjdź. moja radości. mądrości. Przyjdź. abym umiał unikać grzechów. Obiecuję poddać się wszystkiemu. Duchu Przenajświętszy. radości. lub . Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. kieruj mną. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. jaka należy się Twemu przybytkowi. wzmacniaj mnie. Przyjdź. powierzam się Tobie. aby mnie spotkało. Amen. Ześlij mi owoc wiary. Wypal swym ogniem wszystko. abym zachował ciało w świętości. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. dobroci. by ona płonęła w naszych sercach. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach. skromności. ***** Duchu Święty. źródło światła i pokoju. które by nie miało na celu Twojej chwały i czci.uwielbiam Cię. którego kocham z całej duszy mojej . abym się zachowywał przykładnie we wszystkim. abym się napełnił świętą pociechą. abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. abyśmy zostali od nich uwolnieni. i przyjąć wszystko. co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw. dla zupełnego ukojenia mej duszy. wstrzemięźliwości i czystości. Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. Oświecaj mnie. Spraw. wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas. która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo. abym mocno wierzył słowu Bożemu. Dawco pokoju. Kocham Cię i uwielbiam. uświęć mnie i zbaw. łagodności.

który spoczywasz w Chrystusie. Ty. Przecież widzisz. słodki Pocieszycielu smutnych. która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna. który mnie ze wszystkiego ogołociłeś I uczyniłeś samotnym na tym świecie. który przepełniasz serca łaską. moje radości i moje chwało. który oświecasz oczy naszych serc. Ogniu. dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości. Przybądź. wielbimy Ciebie. Ty. moje tchnienie i moje życie. którego cisza jest światłem. które jest świątynią opuszczoną. Przybądź. Przybądź. moje nieustanna rozkoszy. Ogniu. Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy. który rozpromieniasz twarz Chrystusa. pocieszenie mojej duszy. Duchu mądrości i rozumu. który mi dajesz pragnąć Ciebie. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością. Przybądź. Przybądź Duchu. przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga. więzi świętości. Przybądź. który możesz wszystko. wielbimy Ciebie. jestem sam. Ty. święty Efrem Syryjczyk ***** Przybądź. Ty. Przybądź Ty sam.Ogniu i świetle. który udzielasz siebie naszemu duchowi. święty Symeon. Duchu rady i męstwa. który mi dajesz pragnąć Ciebie. którego przyjście jest słowem. Duchu Obrońco. zakamarki mojego sumienia. który przenikasz głębokości Boga. wielbimy Ciebie. Przybądź. do mnie samego. Przybądź Duchu. Ogniu. Ty. nowy teolog ***** Miłości Boża. Ty. Przyjdź i ożyw . Ty niedostępny. wieczna radości. Ty niedostępny. Duchu wiedzy i bojaźni Bożej. napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Ty. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Duchu Święty.

którzy się potykają. rozdawane są najcenniejsze dary. przyjdź i zmiłuj się nade mną. Miłości. To przez Ciebie. Przyjdź Ty. co zwiędło w czasie długiej suszy. Przyjdź. Ojcze sierot. który jest Bogiem na wieki wieków. Jan z Fecamp (ok. Przyjdź. Amen. mojego Zbawiciela. cudowna chwało wszystkiego. Duchu Święty. tak bardzo cenne dary Ducha. pełen czułości. na której gaszą pragnienie łaknące serca. o przyjdź. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze. Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości. który żyje w jedności z Ojcem i Tobą. Przyjdź. który obmywasz. 990-1078) ***** Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi. jedyne zbawienie umierających. gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą. nadziejo biednych. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw.swą obfitą rosą to. Boże Miłości. którzy się chwieją. Mocy słabych. najświętszy z duchów. o Duchu Święty. Przyjdź Ty. gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków. Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. co nieczyste i leczysz moje rany. który osądzasz pobłażliwie wdowy. jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. moja słabość w Twojej sile i mocy. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego. co żyje. przez Jezusa Chrystusa. Przyjdź. który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych. Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. umocnienie tych. który przez miłość Jesteś . Przyjdź. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia. Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. Przyjdź. Przyjdź. Ty. Przyjdź. podtrzymaj tych. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia.

która prowadzi do życia prawdy. które jednoczy Trzy Osoby Boskie. tam. Dzięki Tobie. Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę. spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. którą znajdujemy tylko w Bogu. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni. Z Ciebie wypływa miód tak słodki. gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej.więzią Trzech Osób Boskich. w naszych duszach goszczą drogocenne dary. radość wspaniała. O Miłości. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba! Jak drogocenne są dary zesłane Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże! przez Ducha! święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303 . gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. które wydają owoce życia. tylko Ty znasz drogę. W Tobie spełnia się cudowne przymierze. Duchu Święty. która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe.

Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu. Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy.Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwa o Ducha Świętego Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego Otwórz moje uszy. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw. chcę tylko. pomóż mi. bym wszelką chwałę oddawał Bogu. bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. odrzucając wszelki fałsz i podstęp Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie. . abym go słuchał i siłę woli. Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie. aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia Uczyń ze mną. by moje życie było takie. jakim Ty chcesz je widzieć. abym był nowym stworzeniem. szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. co zechcesz. bym tworzył Ciało Chrystusa. abym za nim szedł i był mu posłuszny. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła. poddaję moje plany Twoim. abym kochał wszystkich ludzi. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości.

Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli. pod jednym Pasterzem. Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie. Przyjdź Boża Mocy. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego . sprawiedliwości i pokoju. abyśmy byli świadkami. jedną wiarę w jednym Ojcu. abyśmy rozsiewali ziarna dobra. byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie. Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce. który wiejesz. potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur. i daj nam wyobraźnię. przez nas oczekiwanego. Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę.Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału. które zbudowaliśmy przez nasz egoizm. bo tego oczekujemy i potrzebujemy. jedną duszę. które byłyby znakiem królestwa ostatecznego. że dobro zawsze zwycięży zło. że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych . Przyjdź Duchu. kędy chcesz. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową. politycznych i społecznych. Przyjdź Duchu prawdy spraw.

która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami: "O Duchu Święty.TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI. abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy. . Pragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię. uwielbiam Cię. duszo mej duszy. co podpada pod zmysły. zamknij oczy na wszystko. zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak.

Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia . Poddaję się chętnie wszystkiemu. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę i siłę do wykonania tego czego ode mnie żądasz Amen". co ode mnie zażądasz. Jeżeli to spełnisz. wzmacniaj i pocieszaj mnie. co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. co na mnie dopuścisz. kieruj.Oświecaj. Powiedz mi. wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. pragnę przyjąć wszystko.

kardynał Mersier.ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. O WZYWANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości. Wiara święta przypisuje Duchowi Świętemu wszystkie łaski. jakie na nas spływają z nieba. gdyż te łaski są owocem .

owoce i błogosławieństwa. które są Mu właściwe. Jakże przedziwne jest działanie Ducha Świętego w duszach. gdybyśmy byli zawsze wierni Jego natchnieniom! Niech przeto . a Duch Święty jest węzłem miłości łączącym Ojca z Synem. a więc sprawcą tej miłości przeczystej. które nie stawiają Mu oporu! Trudno wyrazić obfitość światła i mocy. jakiej by nam udzielał przez siedmiorakie dary.miłości Boga ku nam. która zlewa z nieba potoki łask i miłosierdzia.

rządzi nami. których sprawcą jest Duch Święty. Nie odciąga nigdy od uległości prawowitej władzy. ale uczy je wypełniać.ten Duch Przenajświętszy. kieruje i zawsze nas prowadzi. Badajmy często poruszenia naszego serca i idźmy za tymi. tak pełen miłości ku nam. Łatwo je rozpoznać: Duch Święty przemawia zawsze w pokoju i zostawia po sobie błogi pokój. Nie odrywa nigdy od obowiązków. ale uczy ją .

o ile możesz. w której mógłbyś w uspokojeniu i uciszeniu . Jeżeli chcesz usłyszeć Jego głos. rozproszenia.szanować i słuchać. Jego działanie ma zawsze za podstawę miłość i prowadzi do zgody. a jeśli twoje zajęcia są zwykle bardzo absorbujące. Duch Święty jest duchem pokoju i cichości. unikaj. wszelkiego zgiełku. staraj się znaleźć dla siebie w ciągu dnia choćby krótką chwilę spokoju i samotności.

Przed rozpoczęciem jakiejś pracy. rozumu ludzkiego lub skłonności serca. kierowania duszami. ważniejszych czynności. radźmy się często Ducha Świętego w głębi serca. zwłaszcza w trudnym powołaniu wychowania młodzieży. przed powzięciem jakiejś decyzji wzywajmy pokornie Ducha Świętego. Odmienne od dróg ludzkich są . Gdy mamy komuś udzielić rady.słuchać głosu Ducha Świętego. nie idąc nigdy w działaniu za pierwszym odruchem natury.

że nie ty.drogi Boże i odmienne sposoby Jego działania. Nie postanawiaj niczego pod wrażeniem chwili. Duch Święty działa potężnie. choć nieraz surowo karcący. Zachowuj pilnie łaskę uświęcającą w swym sercu. cierpliwy. a . stanowczo. nie działaj pośpiesznie. a wówczas możesz mieć nadzieję. ale działanie Jego jest zawsze łagodne. często bardzo szybko. Jest On wyrozumiały. pełne miłości i spokoju. skutecznie. ale Duch Święty będzie działać przez ciebie.

idź jak najprędzej do sakramentu pokuty. słodki gościu mej duszy. O Duchu Święty. pozostań przy mnie i spraw. aby ją odzyskać. bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał!Amen. .jeśli ją kiedy na nieszczęście utracisz przez grzech. a nie zostawaj nigdy długo w oddaleniu od twego Boga.