Modlitwy do Ducha Świętego

Akt poświęcenia się Duchowi
Świętemu
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie
poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz
i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny
Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele,
który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze
płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie
zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się
wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz
z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze
nasz
i
Chwała
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W.
Ześlij
Ducha
Twego,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy

a

Ojcu

(7

razy)

powstanie

życie,
się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz
tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw,
abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który
mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień
Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził
tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego

Wezwania do Ducha Świętego
Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj
się
nad
nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu
Święty
Boże,
który
napełniasz
okrąg
ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki
serca,
Duchu
Święty
Boże,
który
oświecasz
nasze
myśli,
Duchu
Święty
Boże,
który
odradzasz
nas
duchowo,
Duchu
Święty
Boże,
miłosierny
dawco
darów,
Duchu
Święty
Boże,
Duchu
mądrości
i
rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie
głoszących
Chrystusa,
Duchu
Święty
Boże,
Pocieszycielu
nasz
drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi
Bożymi,
Duchu
Święty
Boże,
odwieczne
źródło
pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych
troskach,
Duchu
Święty
Boże,
który
prowadzisz
nas
na
drodze
doskonałości,

ożywieni i umocnieni Twoją łaską. Duchu Święty Boże. jak to obiecałeś. który tworzysz. Duchu Święty Boże. * * * * * Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas z pychy. mądrości wyznawców. kierujący posługą Apostołów. Duchu Święty Boże. Duchu Święty. Duchu Święty Boże. Duchu Święty Boże.pogłębij naszą pokorę. Duchu Święty Boże. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Duchu Święty. pokoju i żarliwości. zwycięstwo męczenników. spraw. Duchu Święty. uświęcaj kapłanów. Przemień zimę naszych duszw Twoją wiosnę. Duchu Święty Boże. by kapłani. Duchu Czystości. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Duchu Święty Boże. namaszczenie wszystkich świętych Pańskich. Duchu Święty. ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy. Przemień naszą obojętnośćw serdeczną życzliwość. zgaś w nas zmysłowość. światłości Patriarchów. Duchu Światłości. I byli szczęśliwi według Twego słowa: Błogosławieni czystego serca.Duchu Święty Boże. Spraw. Przemień naszą noc w Twoje światło. jak Ty nas widzisz. Duchu Święty Boże. Duchu Święty Boże. Duchu Boży. ożywcze źródło mocy. oświecaj kapłanów. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Duchu Święty. Duchu Święty Boże. Rozpal w nas miłość. Duchu Mądrości. Duchu Mocy. nieśli słowo prawdy i . Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie. abyśmy widzieli siebie. prowadź kapłanów. Abyśmy mogli poznać Ciebie. albowiem oni Boga oglądać będą. natchnienie Proroków. czystości dziewic. Duchu ciszy otwartej na Boga. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. dawco wiary. wspieraj kapłanów. Przemień naszą goryczw słodycz Twej łaski.

gdy jestem w smutku . abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością. Bez Ciebie jestem niczym. Znasz. Gdy upadnę .nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. jedyna i prawdziwa radości mojej duszy. O. Amen Modlitwy do Ducha Świętego Prośby o łaski O najdobrotliwszy. niż ja. bez Ciebie nic nie mam. powierzam Ci serca kapłańskie. Serce moje jest nieczyste . najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty. nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza. pozdrawiam Cię. . o najdobrotliwszy Duchu Święty. lepiej i gorliwiej. czczę i błogosławię w pokorze serca. i uczyń w mym sercu godne dla Siebie Wysłuchaj mnie.nie mogę powstać. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca.błogosławieństwo pokoju na cały świat.lecz Ty możesz je oczyścić. Boże. Duchu Święty. Przyjdź do mnie mieszkanie. bez Ciebie nic nie mogę. o Duchu Święty. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź. pełen miłości Duchu Święty. abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej. Duchu Święty. i ześlij mi swą łaskę. pełen łaskawości Pocieszycielu. ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. jak jestem nędzny. by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. moją słabość i wiesz lepiej.

Spraw. dziękował i miłował całym sercem. użyźnij moje serce. przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną. Augustyn ***** Oddychaj we mnie. serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Duchu Przenajświętszy. zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Pobudzaj mnie. aż przyjdziesz. niedbalstwa i niedoskonałości moje. o Duchu najmożniejszy. Amen.lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć. oczyść mnie. który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. obdarz mnie swymi łaskami. która tęskni za Tobą. uświęć mnie. o Duchu zbawienia. Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie. zbaw mnie. dopóki nie stanę się innym.lecz Ty możesz je uczynić dobrym. jest twarde .lecz Ty możesz je wzbogacić. pociesz mnie. bym zachowując na ziemi czyste serce. abym święcie postępował. Najłaskawszy Duchu Święty. o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie. Przymuszaj mnie. Pocieszycielu strapionych. i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą. Amen. jest słabe .Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić. o Duchu czystości. jest ubogie . Duchu Święty. Przyjdź. o Duchu gorejący miłością. Ojcze sierot. który by pochłonął wszystkie słabości. aby się skończyła jej nieurodzajność. nie ustanę prosić. słodki Gościu mej duszy. O pełen łaskawości Duchu Święty.jest pełne złości . aby tam roznieciła ogień. o Ty. co ziemskie i stworzone.lecz Ty możesz je zmiękczyć. Przyjdź więc. przyjdź. nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich. Przyjdź. O Duchu szczęśliwości. A więc przyjdź. przyjdź. uczyń mnie szczęśliwym. . kochającą i wierną. wzbogać mnie. oderwij od wszystkiego. św. a napełnij je Twymi darami. dopóki Ciebie nie posiądzie. O Duchu Pocieszycielu. O Duchu Święty. siło słabych. abym święcie myślał. o Duchu Święty. gdyż serce moje jest niespokojne. Przyjdź. o przyjdź. Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź. Przyjdź. jest suche . Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy. a będę Cię wiecznie chwalił. Duchu Najświętszy. Duchu Pocieszycielu. nie przestanę przyzywać. słodki Pocieszycielu dusz strapionych. zapal moje serce. gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków.

oczyść je i uczyń godnym . Ulecz nasze dusze. umacniaj mą nadzieję. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Leon XIII ***** Przyjdź. rozpalaj moją miłość. owoców i błogosławieństw. uczuciami i poruszeniami. Umacniaj mnie. Duchu Święty. co święte. Pomnażaj moją wiarę. moją pamięć i wyobraźnię. św. aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Udziel mi Twych siedmiu darów. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Duchu Stwórco. Duchu Święty. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością. abym Cię nigdy nie utracił.abym miłował tylko to. Strzeż mnie. co dobre. Odnów swą łaską ducha sług swoich. z całej duszy. abym je ukochał z całego serca. Duchu Prawdy. Obdarz mnie pełnią cnót. Przyjmij mój rozum i moją wolę. napełnij łaską nasze serca. źródło życia. Obdarz go Twoją mocą i siłą. Pius XII ***** Przybądź. udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. Augustyn ***** Duchu Święty. przyjdź do naszych serc. przybądź i nawiedź nas swą łaską. abym strzegł tego. których namaściłeś. Panuj nad mymi namiętnościami. aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. ze wszystkich myśli i sił moich. Ogniu miłości. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. stój nieustannie przy Twoim Kościele. Duchu Pocieszycielu.

Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Obiecuję poddać się wszystkiemu. Duchu Przenajświętszy. którego kocham z całej duszy mojej . daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. abym umiał unikać grzechów. owoc cierpliwości.uwielbiam Cię. pokrzepiaj mnie. i przyjąć wszystko. ***** O Duchu Święty. lub . mądrości. abym zachowując na ziemi czyste serce.jeżeli taka jest wola Boża . powierzam się Tobie. radości. ***** Duchu Święty.przybytkiem Twoim. aby mnie spotkało. Przyjdź. Amen. Boże. która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. wzmacniaj mnie. abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary. dla zupełnego ukojenia mej duszy. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. abym się napełnił świętą pociechą. Duchu święty Boże. uświęć mnie i zbaw. pokoju. wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas. Przyjdź. co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw. pocieszaj mnie. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Spraw. skromności. moja radości. co pragniesz. abyśmy zostali od nich uwolnieni. co mnie spotka z Twej woli. abym się zachowywał przykładnie we wszystkim. dobroci. w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw. Amen. Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. jaka należy się Twemu przybytkowi. Kocham Cię i uwielbiam. abym zachował ciało w świętości. łagodności. moja światłości. które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Przyjdź. kieruj mną. aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. źródło światła i pokoju. mój Pocieszycielu. by ona płonęła w naszych sercach.znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. abym Cię godnie kochał. ***** . Wypal swym ogniem wszystko. wstrzemięźliwości i czystości. Oświecaj mnie. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej. Dawco pokoju. Duchu Święty. Amen. pociesz też wszystkich strapionych. Ty jesteś Pocieszycielem. abym mocno wierzył słowu Bożemu. Duchu Święty Boże. Przyjdź.

jestem sam. dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości.Ogniu i świetle. święty Symeon. Ty. Przybądź. Duchu Święty. wielbimy Ciebie. który udzielasz siebie naszemu duchowi. Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy. Duchu mądrości i rozumu. który mi dajesz pragnąć Ciebie. Ty. słodki Pocieszycielu smutnych. który rozpromieniasz twarz Chrystusa. Przybądź. Przybądź Duchu. którego cisza jest światłem. Ty niedostępny. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością. nowy teolog ***** Miłości Boża. Przybądź Ty sam. Ogniu. Ty. Ty. Ty. Przybądź Duchu. Przecież widzisz. który oświecasz oczy naszych serc. którego przyjście jest słowem. Duchu Obrońco. Duchu rady i męstwa. który mnie ze wszystkiego ogołociłeś I uczyniłeś samotnym na tym świecie. które jest świątynią opuszczoną. więzi świętości. Ty. przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga. Duchu wiedzy i bojaźni Bożej. wielbimy Ciebie. zakamarki mojego sumienia. pocieszenie mojej duszy. moje tchnienie i moje życie. do mnie samego. Ty. Przybądź. Przyjdź i ożyw . który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Przybądź. który spoczywasz w Chrystusie. napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. który przenikasz głębokości Boga. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. moje radości i moje chwało. Ogniu. Ty niedostępny. wielbimy Ciebie. święty Efrem Syryjczyk ***** Przybądź. która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna. który przepełniasz serca łaską. który możesz wszystko. Ogniu. Przybądź. który mi dajesz pragnąć Ciebie. wieczna radości. Przybądź. moje nieustanna rozkoszy.

Przyjdź. Przyjdź. którzy się potykają.swą obfitą rosą to. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. Ojcze sierot. Przyjdź. który przez miłość Jesteś . Przyjdź Ty. podtrzymaj tych. jedyne zbawienie umierających. Przyjdź. Przyjdź. tak bardzo cenne dary Ducha. Ty. Boże Miłości. który osądzasz pobłażliwie wdowy. jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. co nieczyste i leczysz moje rany. rozdawane są najcenniejsze dary. mojego Zbawiciela. co zwiędło w czasie długiej suszy. Przyjdź. Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. cudowna chwało wszystkiego. Przyjdź. jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego. Amen. gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. przyjdź i zmiłuj się nade mną. najświętszy z duchów. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze. 990-1078) ***** Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi. który żyje w jedności z Ojcem i Tobą. przez Jezusa Chrystusa. który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych. o przyjdź. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia. moja słabość w Twojej sile i mocy. gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą. Przyjdź Ty. Przyjdź. Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw. Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości. Miłości. co żyje. który obmywasz. umocnienie tych. Jan z Fecamp (ok. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Mocy słabych. To przez Ciebie. o Duchu Święty. na której gaszą pragnienie łaknące serca. Duchu Święty. którzy się chwieją. nadziejo biednych. pełen czułości. który jest Bogiem na wieki wieków.

która prowadzi do życia prawdy. które wydają owoce życia. którą znajdujemy tylko w Bogu. Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę. Z Ciebie wypływa miód tak słodki. która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe. W Tobie spełnia się cudowne przymierze. tam.więzią Trzech Osób Boskich. radość wspaniała. gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. które jednoczy Trzy Osoby Boskie. w naszych duszach goszczą drogocenne dary. O Miłości. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona. Duchu Święty. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba! Jak drogocenne są dary zesłane Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże! przez Ducha! święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303 . Dzięki Tobie. tylko Ty znasz drogę. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni. gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej.

Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu. chcę tylko. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego Otwórz moje uszy.Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwa o Ducha Świętego Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia. pomóż mi. bym wszelką chwałę oddawał Bogu. bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. poddaję moje plany Twoim. abym był nowym stworzeniem. bym tworzył Ciało Chrystusa. . Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy. co zechcesz. aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia Uczyń ze mną. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości. Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła. abym za nim szedł i był mu posłuszny. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie. jakim Ty chcesz je widzieć. odrzucając wszelki fałsz i podstęp Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie. abym go słuchał i siłę woli. abym kochał wszystkich ludzi. szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw. by moje życie było takie.

Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę. które zbudowaliśmy przez nasz egoizm. jedną duszę. pod jednym Pasterzem. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową. które byłyby znakiem królestwa ostatecznego. potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur. Przyjdź Duchu. przez nas oczekiwanego. Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce. sprawiedliwości i pokoju. który wiejesz. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. kędy chcesz. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego . Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli. i daj nam wyobraźnię. jedną wiarę w jednym Ojcu. Przyjdź Boża Mocy. że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych . Przyjdź Duchu prawdy spraw.Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału. abyśmy byli świadkami. że dobro zawsze zwycięży zło. abyśmy rozsiewali ziarna dobra. bo tego oczekujemy i potrzebujemy. Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie. politycznych i społecznych. byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie.

która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami: "O Duchu Święty. abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy. Pragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. co podpada pod zmysły. zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak. .TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI. duszo mej duszy. uwielbiam Cię. zamknij oczy na wszystko. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię.

Jeżeli to spełnisz. daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę i siłę do wykonania tego czego ode mnie żądasz Amen". wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. pragnę przyjąć wszystko. co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia .Oświecaj. wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi. kieruj. Poddaję się chętnie wszystkiemu. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. co ode mnie zażądasz. co na mnie dopuścisz.

gdyż te łaski są owocem . jakie na nas spływają z nieba. kardynał Mersier. Wiara święta przypisuje Duchowi Świętemu wszystkie łaski.ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości. O WZYWANIU DUCHA ŚWIĘTEGO.

która zlewa z nieba potoki łask i miłosierdzia. a Duch Święty jest węzłem miłości łączącym Ojca z Synem. owoce i błogosławieństwa. a więc sprawcą tej miłości przeczystej. które są Mu właściwe. jakiej by nam udzielał przez siedmiorakie dary. Jakże przedziwne jest działanie Ducha Świętego w duszach. gdybyśmy byli zawsze wierni Jego natchnieniom! Niech przeto .miłości Boga ku nam. które nie stawiają Mu oporu! Trudno wyrazić obfitość światła i mocy.

tak pełen miłości ku nam. Łatwo je rozpoznać: Duch Święty przemawia zawsze w pokoju i zostawia po sobie błogi pokój. kieruje i zawsze nas prowadzi. Badajmy często poruszenia naszego serca i idźmy za tymi. Nie odciąga nigdy od uległości prawowitej władzy.ten Duch Przenajświętszy. ale uczy ją . których sprawcą jest Duch Święty. Nie odrywa nigdy od obowiązków. ale uczy je wypełniać. rządzi nami.

Duch Święty jest duchem pokoju i cichości. staraj się znaleźć dla siebie w ciągu dnia choćby krótką chwilę spokoju i samotności. a jeśli twoje zajęcia są zwykle bardzo absorbujące. Jeżeli chcesz usłyszeć Jego głos. wszelkiego zgiełku. unikaj. Jego działanie ma zawsze za podstawę miłość i prowadzi do zgody.szanować i słuchać. rozproszenia. w której mógłbyś w uspokojeniu i uciszeniu . o ile możesz.

ważniejszych czynności.słuchać głosu Ducha Świętego. Gdy mamy komuś udzielić rady. przed powzięciem jakiejś decyzji wzywajmy pokornie Ducha Świętego. radźmy się często Ducha Świętego w głębi serca. Przed rozpoczęciem jakiejś pracy. kierowania duszami. rozumu ludzkiego lub skłonności serca. nie idąc nigdy w działaniu za pierwszym odruchem natury. Odmienne od dróg ludzkich są . zwłaszcza w trudnym powołaniu wychowania młodzieży.

pełne miłości i spokoju. cierpliwy. nie działaj pośpiesznie. skutecznie. a wówczas możesz mieć nadzieję. Duch Święty działa potężnie. Nie postanawiaj niczego pod wrażeniem chwili. że nie ty. Jest On wyrozumiały. choć nieraz surowo karcący. ale Duch Święty będzie działać przez ciebie. a .drogi Boże i odmienne sposoby Jego działania. Zachowuj pilnie łaskę uświęcającą w swym sercu. stanowczo. ale działanie Jego jest zawsze łagodne. często bardzo szybko.

bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał!Amen. O Duchu Święty.jeśli ją kiedy na nieszczęście utracisz przez grzech. aby ją odzyskać. idź jak najprędzej do sakramentu pokuty. słodki gościu mej duszy. pozostań przy mnie i spraw. a nie zostawaj nigdy długo w oddaleniu od twego Boga. .