Modlitwy do Ducha Świętego

Akt poświęcenia się Duchowi
Świętemu
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie
poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz
i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny
Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele,
który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze
płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie
zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się
wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz
z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze
nasz
i
Chwała
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W.
Ześlij
Ducha
Twego,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy

a

Ojcu

(7

razy)

powstanie

życie,
się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz
tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw,
abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który
mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień
Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził
tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego

Wezwania do Ducha Świętego
Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj
się
nad
nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu
Święty
Boże,
który
napełniasz
okrąg
ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki
serca,
Duchu
Święty
Boże,
który
oświecasz
nasze
myśli,
Duchu
Święty
Boże,
który
odradzasz
nas
duchowo,
Duchu
Święty
Boże,
miłosierny
dawco
darów,
Duchu
Święty
Boże,
Duchu
mądrości
i
rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie
głoszących
Chrystusa,
Duchu
Święty
Boże,
Pocieszycielu
nasz
drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi
Bożymi,
Duchu
Święty
Boże,
odwieczne
źródło
pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych
troskach,
Duchu
Święty
Boże,
który
prowadzisz
nas
na
drodze
doskonałości,

wspieraj kapłanów. Duchu Boży. Duchu Święty Boże. I byli szczęśliwi według Twego słowa: Błogosławieni czystego serca. natchnienie Proroków. wypełnij naszą pustkę. Przemień naszą goryczw słodycz Twej łaski. Duchu Święty Boże. Duchu Święty Boże. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Oczyść nas z pychy. albowiem oni Boga oglądać będą. mądrości wyznawców. kierujący posługą Apostołów. ożywieni i umocnieni Twoją łaską. Duchu ciszy otwartej na Boga. jak Ty nas widzisz. Rozpal w nas miłość. który tworzysz. uświęcaj kapłanów. Duchu Święty Boże. pokoju i żarliwości. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty Boże. Duchu Mądrości. by kapłani. Duchu Święty. Duchu Święty Boże. Przemień naszą obojętnośćw serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje światło. Duchu Święty Boże. Duchu Święty. Duchu Święty. ożywcze źródło mocy. Duchu Święty Boże. * * * * * Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. jak to obiecałeś. Duchu Święty Boże. Spraw. Duchu Święty Boże. Duchu Światłości. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień zimę naszych duszw Twoją wiosnę. abyśmy widzieli siebie. światłości Patriarchów. zwycięstwo męczenników. oświecaj kapłanów. ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy. prowadź kapłanów. nieśli słowo prawdy i . zgaś w nas zmysłowość. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. czystości dziewic. spraw. namaszczenie wszystkich świętych Pańskich. Duchu Święty Boże.Duchu Święty Boże. Abyśmy mogli poznać Ciebie. Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie. Duchu Czystości. Duchu Mocy. Wyprostuj nasze krzywe drogi.pogłębij naszą pokorę. dawco wiary.

bez Ciebie nic nie mam. Amen Modlitwy do Ducha Świętego Prośby o łaski O najdobrotliwszy. o Duchu Święty. pozdrawiam Cię. Duchu Święty. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź.nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Boże. Bez Ciebie jestem niczym. pełen miłości Duchu Święty. Duchu Święty. o najdobrotliwszy Duchu Święty. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko.lecz Ty możesz je oczyścić. Serce moje jest nieczyste . nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze. abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością. Przyjdź do mnie mieszkanie. ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. pełen łaskawości Pocieszycielu. niż ja. i uczyń w mym sercu godne dla Siebie Wysłuchaj mnie. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca. bez Ciebie nic nie mogę. i ześlij mi swą łaskę.błogosławieństwo pokoju na cały świat. czczę i błogosławię w pokorze serca. abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej. jak jestem nędzny. . gdy jestem w smutku . moją słabość i wiesz lepiej. powierzam Ci serca kapłańskie. Gdy upadnę . jedyna i prawdziwa radości mojej duszy. serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych.nie mogę powstać. Znasz. lepiej i gorliwiej. O. by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty.

jest twarde . gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków. Przymuszaj mnie. uczyń mnie szczęśliwym. Duchu Pocieszycielu. Spraw. .lecz Ty możesz je uczynić dobrym. Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie. Amen. uświęć mnie. która tęskni za Tobą. Przyjdź. abym święcie postępował. nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich. który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. dopóki Ciebie nie posiądzie. nie ustanę prosić. abym święcie myślał. Duchu Święty. o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy. wzbogać mnie. Ojcze sierot. i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą. oczyść mnie. Przyjdź. zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. O Duchu szczęśliwości. aby tam roznieciła ogień. o Duchu zbawienia. użyźnij moje serce. przyjdź. obdarz mnie swymi łaskami. serce moje pragnie i pożąda Ciebie. o Duchu gorejący miłością. słodki Gościu mej duszy. o Duchu Święty. O Duchu Pocieszycielu. który by pochłonął wszystkie słabości. Duchu Najświętszy. słodki Pocieszycielu dusz strapionych. A więc przyjdź. Przyjdź więc. jest słabe . oderwij od wszystkiego. co ziemskie i stworzone. a będę Cię wiecznie chwalił. przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną. o przyjdź. bym zachowując na ziemi czyste serce. Przyjdź.lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć.Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić. Amen. aż przyjdziesz. o Duchu najmożniejszy. O pełen łaskawości Duchu Święty. przyjdź. zbaw mnie. Augustyn ***** Oddychaj we mnie. o Ty. kochającą i wierną. Przyjdź. Duchu Przenajświętszy. dopóki nie stanę się innym. a napełnij je Twymi darami. gdyż serce moje jest niespokojne. św. nie przestanę przyzywać. Pobudzaj mnie. o Duchu czystości. dziękował i miłował całym sercem. aby się skończyła jej nieurodzajność. jest suche . Pocieszycielu strapionych. pociesz mnie. O Duchu Święty. Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź. jest ubogie .jest pełne złości .lecz Ty możesz je wzbogacić. siło słabych. niedbalstwa i niedoskonałości moje.lecz Ty możesz je zmiękczyć. zapal moje serce. Najłaskawszy Duchu Święty.

owoców i błogosławieństw. co święte. źródło życia. Obdarz go Twoją mocą i siłą. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. przyjdź do naszych serc. Udziel mi Twych siedmiu darów. aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. Obdarz mnie pełnią cnót. Leon XIII ***** Przyjdź. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Augustyn ***** Duchu Święty. Umacniaj mnie. Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. abym Cię nigdy nie utracił. Ulecz nasze dusze. moją pamięć i wyobraźnię. uczuciami i poruszeniami. oczyść je i uczyń godnym . Duchu Święty. rozpalaj moją miłość. aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. abym strzegł tego. Odnów swą łaską ducha sług swoich. Panuj nad mymi namiętnościami. abym je ukochał z całego serca. Duchu Święty. których namaściłeś. Ogniu miłości. Duchu Pocieszycielu. Pomnażaj moją wiarę. Pius XII ***** Przybądź. co dobre. z całej duszy. św. napełnij łaską nasze serca. przybądź i nawiedź nas swą łaską. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością. Duchu Prawdy. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Duchu Stwórco. Strzeż mnie. umacniaj mą nadzieję. stój nieustannie przy Twoim Kościele. Przyjmij mój rozum i moją wolę. ze wszystkich myśli i sił moich.abym miłował tylko to.

źródło światła i pokoju. powierzam się Tobie. Duchu Przenajświętszy. którego kocham z całej duszy mojej . pocieszaj mnie. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech.uwielbiam Cię. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń.przybytkiem Twoim. Przyjdź. wzmacniaj mnie. Przyjdź. moja radości. Amen. jaka należy się Twemu przybytkowi. abym się napełnił świętą pociechą. Dawco pokoju. Boże. Amen. Oświecaj mnie. Duchu Święty. łagodności. pociesz też wszystkich strapionych. wstrzemięźliwości i czystości. co pragniesz. owoc cierpliwości. abyśmy zostali od nich uwolnieni. Amen. Ty jesteś Pocieszycielem. która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej. Duchu święty Boże. które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. ***** O Duchu Święty. dobroci. abym mocno wierzył słowu Bożemu. daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. by ona płonęła w naszych sercach. mój Pocieszycielu. i przyjąć wszystko. abym zachował ciało w świętości. abym zachowując na ziemi czyste serce. Przyjdź. aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo. Ześlij mi owoc wiary. co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw. pokrzepiaj mnie. w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw. abym Cię godnie kochał. dla zupełnego ukojenia mej duszy. wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Obiecuję poddać się wszystkiemu.znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Spraw. Kocham Cię i uwielbiam. lub . aby mnie spotkało. uświęć mnie i zbaw. Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. Wypal swym ogniem wszystko. mądrości. ***** . abym umiał unikać grzechów. abym się zachowywał przykładnie we wszystkim. kieruj mną. radości. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. moja światłości. skromności. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach. co mnie spotka z Twej woli. Duchu Święty Boże. ***** Duchu Święty. pokoju.jeżeli taka jest wola Boża . Przyjdź.

Ty. moje nieustanna rozkoszy. moje tchnienie i moje życie. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością. do mnie samego. Duchu wiedzy i bojaźni Bożej. Ty niedostępny. Przybądź Duchu. którego przyjście jest słowem. Przybądź. wielbimy Ciebie. który oświecasz oczy naszych serc. więzi świętości. Przecież widzisz. święty Efrem Syryjczyk ***** Przybądź. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Przybądź Duchu. który rozpromieniasz twarz Chrystusa. Przybądź. Duchu Święty. Ty. którego cisza jest światłem. słodki Pocieszycielu smutnych. Duchu mądrości i rozumu. Ty. Ogniu.Ogniu i świetle. Przybądź. nowy teolog ***** Miłości Boża. Ty niedostępny. Duchu Obrońco. Ogniu. Przybądź. święty Symeon. Przybądź. Przybądź Ty sam. który możesz wszystko. Ogniu. Przybądź. napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. który przepełniasz serca łaską. Przyjdź i ożyw . Duchu rady i męstwa. jestem sam. wielbimy Ciebie. zakamarki mojego sumienia. pocieszenie mojej duszy. który mi dajesz pragnąć Ciebie. Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy. przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga. który mi dajesz pragnąć Ciebie. który przenikasz głębokości Boga. moje radości i moje chwało. wieczna radości. Ty. wielbimy Ciebie. który spoczywasz w Chrystusie. która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna. Ty. Ty. który mnie ze wszystkiego ogołociłeś I uczyniłeś samotnym na tym świecie. który udzielasz siebie naszemu duchowi. które jest świątynią opuszczoną. Ty. dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości.

który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych. najświętszy z duchów. pełen czułości. który żyje w jedności z Ojcem i Tobą. jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. który przez miłość Jesteś . To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze. Jan z Fecamp (ok. Ty. gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przyjdź. nadziejo biednych. Przyjdź. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia. Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości. Przyjdź Ty. jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego. przez Jezusa Chrystusa. podtrzymaj tych. Przyjdź. Przyjdź. który jest Bogiem na wieki wieków. Przyjdź Ty. Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. co nieczyste i leczysz moje rany. umocnienie tych. Miłości. Boże Miłości. który osądzasz pobłażliwie wdowy. przyjdź i zmiłuj się nade mną. o przyjdź. Ojcze sierot.swą obfitą rosą to. gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków. moja słabość w Twojej sile i mocy. którzy się chwieją. który obmywasz. na której gaszą pragnienie łaknące serca. Mocy słabych. mojego Zbawiciela. Przyjdź. tak bardzo cenne dary Ducha. To przez Ciebie. którzy się potykają. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw. rozdawane są najcenniejsze dary. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. jedyne zbawienie umierających. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. 990-1078) ***** Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi. cudowna chwało wszystkiego. Przyjdź. co żyje. Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Przyjdź. co zwiędło w czasie długiej suszy. Przyjdź. Amen. o Duchu Święty. Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną. Duchu Święty.

Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni. którą znajdujemy tylko w Bogu. gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. Duchu Święty. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba! Jak drogocenne są dary zesłane Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże! przez Ducha! święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303 . radość wspaniała.więzią Trzech Osób Boskich. w naszych duszach goszczą drogocenne dary. tylko Ty znasz drogę. Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę. Z Ciebie wypływa miód tak słodki. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona. tam. które jednoczy Trzy Osoby Boskie. która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe. W Tobie spełnia się cudowne przymierze. które wydają owoce życia. O Miłości. Dzięki Tobie. gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej. która prowadzi do życia prawdy. spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich.

bym tworzył Ciało Chrystusa. . Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości. abym był nowym stworzeniem. by moje życie było takie. Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy. Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu. abym za nim szedł i był mu posłuszny. bym wszelką chwałę oddawał Bogu. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw. bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego Otwórz moje uszy. Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym. chcę tylko. co zechcesz.Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwa o Ducha Świętego Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia. szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. pomóż mi. abym go słuchał i siłę woli. aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia Uczyń ze mną. abym kochał wszystkich ludzi. jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła. poddaję moje plany Twoim. odrzucając wszelki fałsz i podstęp Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie.

Przyjdź Boża Mocy.Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału. potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur. pod jednym Pasterzem. Przyjdź Duchu. jedną duszę. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego . Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę. bo tego oczekujemy i potrzebujemy. które zbudowaliśmy przez nasz egoizm. politycznych i społecznych. jedną wiarę w jednym Ojcu. sprawiedliwości i pokoju. że dobro zawsze zwycięży zło. przez nas oczekiwanego. że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych . Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową. abyśmy byli świadkami. które byłyby znakiem królestwa ostatecznego. który wiejesz. abyśmy rozsiewali ziarna dobra. Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce. i daj nam wyobraźnię. kędy chcesz. Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie. Przyjdź Duchu prawdy spraw.

zamknij oczy na wszystko. zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak. uwielbiam Cię. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię. abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy. co podpada pod zmysły. Pragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami: "O Duchu Święty. . duszo mej duszy.TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI.

kieruj. Poddaję się chętnie wszystkiemu. daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę i siłę do wykonania tego czego ode mnie żądasz Amen". wzmacniaj i pocieszaj mnie. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. co na mnie dopuścisz. co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Powiedz mi. Jeżeli to spełnisz. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia . pragnę przyjąć wszystko. wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne.Oświecaj. co ode mnie zażądasz.

jakie na nas spływają z nieba. O WZYWANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. Wiara święta przypisuje Duchowi Świętemu wszystkie łaski.ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. kardynał Mersier. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości. gdyż te łaski są owocem .

a Duch Święty jest węzłem miłości łączącym Ojca z Synem. która zlewa z nieba potoki łask i miłosierdzia. owoce i błogosławieństwa. gdybyśmy byli zawsze wierni Jego natchnieniom! Niech przeto . jakiej by nam udzielał przez siedmiorakie dary. które są Mu właściwe. Jakże przedziwne jest działanie Ducha Świętego w duszach. a więc sprawcą tej miłości przeczystej. które nie stawiają Mu oporu! Trudno wyrazić obfitość światła i mocy.miłości Boga ku nam.

Nie odrywa nigdy od obowiązków. ale uczy je wypełniać.ten Duch Przenajświętszy. tak pełen miłości ku nam. których sprawcą jest Duch Święty. Nie odciąga nigdy od uległości prawowitej władzy. Łatwo je rozpoznać: Duch Święty przemawia zawsze w pokoju i zostawia po sobie błogi pokój. ale uczy ją . Badajmy często poruszenia naszego serca i idźmy za tymi. rządzi nami. kieruje i zawsze nas prowadzi.

szanować i słuchać. staraj się znaleźć dla siebie w ciągu dnia choćby krótką chwilę spokoju i samotności. Jeżeli chcesz usłyszeć Jego głos. a jeśli twoje zajęcia są zwykle bardzo absorbujące. Duch Święty jest duchem pokoju i cichości. rozproszenia. o ile możesz. unikaj. wszelkiego zgiełku. w której mógłbyś w uspokojeniu i uciszeniu . Jego działanie ma zawsze za podstawę miłość i prowadzi do zgody.

przed powzięciem jakiejś decyzji wzywajmy pokornie Ducha Świętego. zwłaszcza w trudnym powołaniu wychowania młodzieży. kierowania duszami. radźmy się często Ducha Świętego w głębi serca. nie idąc nigdy w działaniu za pierwszym odruchem natury.słuchać głosu Ducha Świętego. Odmienne od dróg ludzkich są . Przed rozpoczęciem jakiejś pracy. Gdy mamy komuś udzielić rady. rozumu ludzkiego lub skłonności serca. ważniejszych czynności.

choć nieraz surowo karcący. często bardzo szybko. skutecznie. ale Duch Święty będzie działać przez ciebie. a . Jest On wyrozumiały. pełne miłości i spokoju. Duch Święty działa potężnie. Nie postanawiaj niczego pod wrażeniem chwili. a wówczas możesz mieć nadzieję. Zachowuj pilnie łaskę uświęcającą w swym sercu. cierpliwy. stanowczo. nie działaj pośpiesznie.drogi Boże i odmienne sposoby Jego działania. ale działanie Jego jest zawsze łagodne. że nie ty.

słodki gościu mej duszy.jeśli ją kiedy na nieszczęście utracisz przez grzech. O Duchu Święty. bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał!Amen. aby ją odzyskać. . idź jak najprędzej do sakramentu pokuty. pozostań przy mnie i spraw. a nie zostawaj nigdy długo w oddaleniu od twego Boga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful