Modlitwy do Ducha Świętego

Akt poświęcenia się Duchowi
Świętemu
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie
poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz
i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny
Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele,
który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze
płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie
zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się
wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz
z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze
nasz
i
Chwała
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W.
Ześlij
Ducha
Twego,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy

a

Ojcu

(7

razy)

powstanie

życie,
się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz
tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw,
abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który
mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień
Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził
tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego

Wezwania do Ducha Świętego
Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj
się
nad
nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu
Święty
Boże,
który
napełniasz
okrąg
ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki
serca,
Duchu
Święty
Boże,
który
oświecasz
nasze
myśli,
Duchu
Święty
Boże,
który
odradzasz
nas
duchowo,
Duchu
Święty
Boże,
miłosierny
dawco
darów,
Duchu
Święty
Boże,
Duchu
mądrości
i
rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie
głoszących
Chrystusa,
Duchu
Święty
Boże,
Pocieszycielu
nasz
drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi
Bożymi,
Duchu
Święty
Boże,
odwieczne
źródło
pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych
troskach,
Duchu
Święty
Boże,
który
prowadzisz
nas
na
drodze
doskonałości,

Duchu Święty Boże. Abyśmy mogli poznać Ciebie. jak Ty nas widzisz. dawco wiary. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Duchu Święty Boże. wypełnij naszą pustkę. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Boży. prowadź kapłanów. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Duchu Święty Boże.Duchu Święty Boże. oświecaj kapłanów. Duchu Święty Boże. Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie. który tworzysz. Duchu Święty Boże. Duchu Święty Boże. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy. ożywcze źródło mocy. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Duchu Święty Boże. Przemień naszą noc w Twoje światło. Duchu Święty. Przemień naszą obojętnośćw serdeczną życzliwość. zwycięstwo męczenników. jak to obiecałeś. Duchu Święty. kierujący posługą Apostołów. Duchu Czystości. Duchu Święty Boże. ożywieni i umocnieni Twoją łaską. albowiem oni Boga oglądać będą. namaszczenie wszystkich świętych Pańskich. uświęcaj kapłanów. Duchu Mądrości. Duchu Światłości. Duchu Święty Boże. natchnienie Proroków. Duchu Święty Boże. Duchu Święty. Duchu Mocy. Oczyść nas z pychy. I byli szczęśliwi według Twego słowa: Błogosławieni czystego serca. pokoju i żarliwości. zgaś w nas zmysłowość. spraw. Spraw. Przemień naszą goryczw słodycz Twej łaski. * * * * * Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Duchu Święty Boże. Przemień zimę naszych duszw Twoją wiosnę. światłości Patriarchów. nieśli słowo prawdy i . mądrości wyznawców. abyśmy widzieli siebie. czystości dziewic. wspieraj kapłanów. Rozpal w nas miłość. Duchu ciszy otwartej na Boga. by kapłani.pogłębij naszą pokorę.

Duchu Święty. serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza. o Duchu Święty. pełen łaskawości Pocieszycielu. Duchu Święty. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca.lecz Ty możesz je oczyścić. jedyna i prawdziwa radości mojej duszy. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. moją słabość i wiesz lepiej. abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej. Gdy upadnę . niż ja. Serce moje jest nieczyste . Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź. Boże. by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty. abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.nie mogę powstać. Przyjdź do mnie mieszkanie. pełen miłości Duchu Święty. nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze. Bez Ciebie jestem niczym. gdy jestem w smutku . jak jestem nędzny. i ześlij mi swą łaskę. Znasz.błogosławieństwo pokoju na cały świat. pozdrawiam Cię. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. bez Ciebie nic nie mogę. Amen Modlitwy do Ducha Świętego Prośby o łaski O najdobrotliwszy. lepiej i gorliwiej. o najdobrotliwszy Duchu Święty. i uczyń w mym sercu godne dla Siebie Wysłuchaj mnie. O. . powierzam Ci serca kapłańskie.nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. czczę i błogosławię w pokorze serca. bez Ciebie nic nie mam.

oderwij od wszystkiego. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy. gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków. O Duchu Święty. Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź. Przyjdź więc.lecz Ty możesz je wzbogacić. słodki Gościu mej duszy. serce moje pragnie i pożąda Ciebie. pociesz mnie. o przyjdź. siło słabych. jest suche . uczyń mnie szczęśliwym. obdarz mnie swymi łaskami. Przyjdź.lecz Ty możesz je zmiękczyć. O Duchu Pocieszycielu. o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie. A więc przyjdź. abym święcie postępował. nie przestanę przyzywać. oczyść mnie. bym zachowując na ziemi czyste serce. o Duchu zbawienia. O Duchu szczęśliwości. Amen. uświęć mnie. o Duchu najmożniejszy. dopóki nie stanę się innym. co ziemskie i stworzone.Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić. Spraw. Duchu Przenajświętszy. Najłaskawszy Duchu Święty. nie ustanę prosić. i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą. Amen. jest ubogie . zbaw mnie. zapal moje serce. przyjdź. dziękował i miłował całym sercem. Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie. zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Przymuszaj mnie. Przyjdź. jest słabe . aż przyjdziesz. nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich. Duchu Pocieszycielu. który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany.lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć. który by pochłonął wszystkie słabości. kochającą i wierną. dopóki Ciebie nie posiądzie. Pocieszycielu strapionych. użyźnij moje serce. niedbalstwa i niedoskonałości moje. aby się skończyła jej nieurodzajność. Przyjdź. Przyjdź. gdyż serce moje jest niespokojne. jest twarde . abym święcie myślał.lecz Ty możesz je uczynić dobrym. . o Ty. Duchu Najświętszy. a będę Cię wiecznie chwalił. Duchu Święty. Ojcze sierot. a napełnij je Twymi darami. aby tam roznieciła ogień. o Duchu gorejący miłością. O pełen łaskawości Duchu Święty. Pobudzaj mnie. wzbogać mnie. o Duchu Święty. Augustyn ***** Oddychaj we mnie. która tęskni za Tobą. przyjdź. słodki Pocieszycielu dusz strapionych. św.jest pełne złości . przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną. o Duchu czystości.

co święte. owoców i błogosławieństw. Przyjmij mój rozum i moją wolę. moją pamięć i wyobraźnię. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Obdarz mnie pełnią cnót. Duchu Pocieszycielu. aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. których namaściłeś. źródło życia. przyjdź do naszych serc. stój nieustannie przy Twoim Kościele. Ogniu miłości. Leon XIII ***** Przyjdź. rozpalaj moją miłość. Odnów swą łaską ducha sług swoich. św. abym strzegł tego. umacniaj mą nadzieję. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Pius XII ***** Przybądź. Ulecz nasze dusze. Duchu Prawdy. aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. uczuciami i poruszeniami. Udziel mi Twych siedmiu darów. abym je ukochał z całego serca. z całej duszy. ze wszystkich myśli i sił moich. napełnij łaską nasze serca. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Obdarz go Twoją mocą i siłą. Duchu Stwórco. Duchu Święty. Strzeż mnie. Panuj nad mymi namiętnościami. Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. co dobre. Augustyn ***** Duchu Święty. Pomnażaj moją wiarę.abym miłował tylko to. abym Cię nigdy nie utracił. Duchu Święty. aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Umacniaj mnie. przybądź i nawiedź nas swą łaską. oczyść je i uczyń godnym .

moja światłości. Ześlij mi owoc wiary. Ty jesteś Pocieszycielem.przybytkiem Twoim. dla zupełnego ukojenia mej duszy. abym się napełnił świętą pociechą. Przyjdź.znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz.uwielbiam Cię. i przyjąć wszystko. które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. co pragniesz. wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas. co mnie spotka z Twej woli. Duchu Święty. abym mocno wierzył słowu Bożemu. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Amen. abyśmy zostali od nich uwolnieni. jaka należy się Twemu przybytkowi. dobroci. Wypal swym ogniem wszystko. daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Duchu Przenajświętszy. w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw. Amen. co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw. abym umiał unikać grzechów. wstrzemięźliwości i czystości. Przyjdź. Oświecaj mnie. powierzam się Tobie. pocieszaj mnie. Kocham Cię i uwielbiam. pokrzepiaj mnie. wzmacniaj mnie. łagodności. by ona płonęła w naszych sercach. Dawco pokoju. aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo. aby mnie spotkało. radości.jeżeli taka jest wola Boża . Spraw. ***** Duchu Święty. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Przyjdź. Boże. pociesz też wszystkich strapionych. która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. mój Pocieszycielu. abym zachowując na ziemi czyste serce. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Obiecuję poddać się wszystkiemu. Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. Amen. abym Cię godnie kochał. mądrości. ***** . ***** O Duchu Święty. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach. którego kocham z całej duszy mojej . lub . źródło światła i pokoju. skromności. abym zachował ciało w świętości. owoc cierpliwości. Duchu Święty Boże. uświęć mnie i zbaw. abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. kieruj mną. moja radości. Przyjdź. abym się zachowywał przykładnie we wszystkim. Duchu święty Boże. pokoju. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej.

którego cisza jest światłem. nowy teolog ***** Miłości Boża. moje radości i moje chwało. który mi dajesz pragnąć Ciebie. Duchu wiedzy i bojaźni Bożej. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Przecież widzisz. Ogniu. Ty. Ty niedostępny. przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga. które jest świątynią opuszczoną. Ty niedostępny. Duchu Obrońco. Przyjdź i ożyw . Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy. Ty. moje tchnienie i moje życie. Przybądź. który oświecasz oczy naszych serc. do mnie samego. Ty. święty Efrem Syryjczyk ***** Przybądź. Ogniu. Duchu mądrości i rozumu. Przybądź. Przybądź Duchu. Ty. Ty.Ogniu i świetle. który spoczywasz w Chrystusie. który mnie ze wszystkiego ogołociłeś I uczyniłeś samotnym na tym świecie. Ty. słodki Pocieszycielu smutnych. który rozpromieniasz twarz Chrystusa. Przybądź. zakamarki mojego sumienia. którego przyjście jest słowem. wielbimy Ciebie. dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości. który przepełniasz serca łaską. Przybądź. Przybądź Ty sam. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. jestem sam. który możesz wszystko. Duchu Święty. Przybądź Duchu. wielbimy Ciebie. pocieszenie mojej duszy. który udzielasz siebie naszemu duchowi. Przybądź. święty Symeon. Duchu rady i męstwa. która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna. napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. który przenikasz głębokości Boga. Ogniu. wielbimy Ciebie. wieczna radości. moje nieustanna rozkoszy. więzi świętości. Przybądź. Ty. który mi dajesz pragnąć Ciebie. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością.

który żyje w jedności z Ojcem i Tobą. Miłości. jedyne zbawienie umierających. Mocy słabych. podtrzymaj tych. Przyjdź Ty. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze. co nieczyste i leczysz moje rany. który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych. Ojcze sierot. Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości. nadziejo biednych. tak bardzo cenne dary Ducha. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia. najświętszy z duchów. przez Jezusa Chrystusa. Duchu Święty. którzy się chwieją. który obmywasz. gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków. moja słabość w Twojej sile i mocy. Przyjdź. Przyjdź. Przyjdź. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. który osądzasz pobłażliwie wdowy. Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. o przyjdź. cudowna chwało wszystkiego. rozdawane są najcenniejsze dary. Boże Miłości. mojego Zbawiciela. Przyjdź. Ty. Przyjdź. gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą. który przez miłość Jesteś . umocnienie tych. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Jan z Fecamp (ok. co zwiędło w czasie długiej suszy. co żyje. jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. Przyjdź Ty. którzy się potykają. o Duchu Święty. pełen czułości. jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw. 990-1078) ***** Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. przyjdź i zmiłuj się nade mną. na której gaszą pragnienie łaknące serca. To przez Ciebie. Przyjdź. Przyjdź. Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.swą obfitą rosą to. Amen. który jest Bogiem na wieki wieków. Przyjdź.

którą znajdujemy tylko w Bogu. W Tobie spełnia się cudowne przymierze.więzią Trzech Osób Boskich. tylko Ty znasz drogę. O Miłości. która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe. w naszych duszach goszczą drogocenne dary. które jednoczy Trzy Osoby Boskie. spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Tobie. które wydają owoce życia. która prowadzi do życia prawdy. Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę. radość wspaniała. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni. Z Ciebie wypływa miód tak słodki. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba! Jak drogocenne są dary zesłane Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże! przez Ducha! święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303 . gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona. tam. gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej. Duchu Święty.

abym kochał wszystkich ludzi. szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. bym wszelką chwałę oddawał Bogu. poddaję moje plany Twoim. by moje życie było takie. co zechcesz. abym był nowym stworzeniem. abym za nim szedł i był mu posłuszny. Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu. aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia Uczyń ze mną. Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym. chcę tylko. abym go słuchał i siłę woli. . bym tworzył Ciało Chrystusa. jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości. pomóż mi. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła. Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy. bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwa o Ducha Świętego Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia. odrzucając wszelki fałsz i podstęp Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego Otwórz moje uszy. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw.

że dobro zawsze zwycięży zło. Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę. Przyjdź Boża Mocy. potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur. Przyjdź Duchu prawdy spraw. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową. kędy chcesz. bo tego oczekujemy i potrzebujemy. przez nas oczekiwanego. sprawiedliwości i pokoju. Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce. które byłyby znakiem królestwa ostatecznego. jedną duszę. i daj nam wyobraźnię. abyśmy byli świadkami. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. politycznych i społecznych. Przyjdź Duchu. że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych . pod jednym Pasterzem. które zbudowaliśmy przez nasz egoizm. byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie. jedną wiarę w jednym Ojcu. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego . abyśmy rozsiewali ziarna dobra. który wiejesz. Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli.Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału. Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.

abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy. uwielbiam Cię. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię. .TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI. zamknij oczy na wszystko. co podpada pod zmysły. zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak. duszo mej duszy. która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami: "O Duchu Święty. Pragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia.

Oświecaj. Poddaję się chętnie wszystkiemu. kieruj. pragnę przyjąć wszystko. daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę i siłę do wykonania tego czego ode mnie żądasz Amen". Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia . co ode mnie zażądasz. Powiedz mi. co na mnie dopuścisz. Jeżeli to spełnisz. wzmacniaj i pocieszaj mnie. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne.

Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości. kardynał Mersier. jakie na nas spływają z nieba. O WZYWANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. gdyż te łaski są owocem . Wiara święta przypisuje Duchowi Świętemu wszystkie łaski.ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich.

a więc sprawcą tej miłości przeczystej. gdybyśmy byli zawsze wierni Jego natchnieniom! Niech przeto . a Duch Święty jest węzłem miłości łączącym Ojca z Synem. Jakże przedziwne jest działanie Ducha Świętego w duszach. które są Mu właściwe. które nie stawiają Mu oporu! Trudno wyrazić obfitość światła i mocy. owoce i błogosławieństwa. która zlewa z nieba potoki łask i miłosierdzia.miłości Boga ku nam. jakiej by nam udzielał przez siedmiorakie dary.

ale uczy je wypełniać.ten Duch Przenajświętszy. tak pełen miłości ku nam. Badajmy często poruszenia naszego serca i idźmy za tymi. Nie odciąga nigdy od uległości prawowitej władzy. Nie odrywa nigdy od obowiązków. kieruje i zawsze nas prowadzi. ale uczy ją . rządzi nami. których sprawcą jest Duch Święty. Łatwo je rozpoznać: Duch Święty przemawia zawsze w pokoju i zostawia po sobie błogi pokój.

o ile możesz. staraj się znaleźć dla siebie w ciągu dnia choćby krótką chwilę spokoju i samotności. unikaj. Jeżeli chcesz usłyszeć Jego głos. w której mógłbyś w uspokojeniu i uciszeniu . wszelkiego zgiełku. a jeśli twoje zajęcia są zwykle bardzo absorbujące. Jego działanie ma zawsze za podstawę miłość i prowadzi do zgody. rozproszenia.szanować i słuchać. Duch Święty jest duchem pokoju i cichości.

radźmy się często Ducha Świętego w głębi serca. Odmienne od dróg ludzkich są . Przed rozpoczęciem jakiejś pracy. przed powzięciem jakiejś decyzji wzywajmy pokornie Ducha Świętego. rozumu ludzkiego lub skłonności serca.słuchać głosu Ducha Świętego. ważniejszych czynności. kierowania duszami. nie idąc nigdy w działaniu za pierwszym odruchem natury. Gdy mamy komuś udzielić rady. zwłaszcza w trudnym powołaniu wychowania młodzieży.

Zachowuj pilnie łaskę uświęcającą w swym sercu. Nie postanawiaj niczego pod wrażeniem chwili. ale Duch Święty będzie działać przez ciebie. pełne miłości i spokoju. stanowczo. choć nieraz surowo karcący. ale działanie Jego jest zawsze łagodne. nie działaj pośpiesznie. a . cierpliwy. a wówczas możesz mieć nadzieję. skutecznie. często bardzo szybko. że nie ty.drogi Boże i odmienne sposoby Jego działania. Duch Święty działa potężnie. Jest On wyrozumiały.

a nie zostawaj nigdy długo w oddaleniu od twego Boga. słodki gościu mej duszy. O Duchu Święty. idź jak najprędzej do sakramentu pokuty. . bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał!Amen. aby ją odzyskać.jeśli ją kiedy na nieszczęście utracisz przez grzech. pozostań przy mnie i spraw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful