Modlitwy do Ducha Świętego

Akt poświęcenia się Duchowi
Świętemu
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie
poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz
i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny
Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele,
który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze
płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie
zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się
wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz
z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze
nasz
i
Chwała
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W.
Ześlij
Ducha
Twego,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy

a

Ojcu

(7

razy)

powstanie

życie,
się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz
tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw,
abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który
mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień
Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził
tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego

Wezwania do Ducha Świętego
Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj
się
nad
nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu
Święty
Boże,
który
napełniasz
okrąg
ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki
serca,
Duchu
Święty
Boże,
który
oświecasz
nasze
myśli,
Duchu
Święty
Boże,
który
odradzasz
nas
duchowo,
Duchu
Święty
Boże,
miłosierny
dawco
darów,
Duchu
Święty
Boże,
Duchu
mądrości
i
rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie
głoszących
Chrystusa,
Duchu
Święty
Boże,
Pocieszycielu
nasz
drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi
Bożymi,
Duchu
Święty
Boże,
odwieczne
źródło
pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych
troskach,
Duchu
Święty
Boże,
który
prowadzisz
nas
na
drodze
doskonałości,

Duchu Święty Boże. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Duchu Święty Boże. Spraw. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Duchu Święty Boże. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. spraw.Duchu Święty Boże. jak Ty nas widzisz. Duchu Czystości. wypełnij naszą pustkę. Duchu Święty Boże. Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie. * * * * * Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień naszą noc w Twoje światło. Duchu Święty Boże. ożywieni i umocnieni Twoją łaską. Duchu ciszy otwartej na Boga. Duchu Mądrości. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. czystości dziewic. Wyprostuj nasze krzywe drogi. uświęcaj kapłanów. Przemień naszą obojętnośćw serdeczną życzliwość. albowiem oni Boga oglądać będą. Duchu Święty. prowadź kapłanów. Przemień naszą goryczw słodycz Twej łaski. kierujący posługą Apostołów. Duchu Święty. Duchu Święty Boże. Rozpal w nas miłość. mądrości wyznawców. namaszczenie wszystkich świętych Pańskich. Abyśmy mogli poznać Ciebie. Duchu Mocy. Duchu Święty Boże. zwycięstwo męczenników. jak to obiecałeś. oświecaj kapłanów. Duchu Święty Boże. Duchu Święty. Przemień zimę naszych duszw Twoją wiosnę. Duchu Święty. Duchu Święty Boże. abyśmy widzieli siebie. natchnienie Proroków. wspieraj kapłanów. Duchu Święty Boże. Duchu Boży. ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy. dawco wiary. nieśli słowo prawdy i . Oczyść nas z pychy. Duchu Święty Boże.pogłębij naszą pokorę. Duchu Światłości. by kapłani. I byli szczęśliwi według Twego słowa: Błogosławieni czystego serca. który tworzysz. pokoju i żarliwości. światłości Patriarchów. zgaś w nas zmysłowość. ożywcze źródło mocy. Duchu Święty.

Znasz. jedyna i prawdziwa radości mojej duszy. powierzam Ci serca kapłańskie. o Duchu Święty. lepiej i gorliwiej. moją słabość i wiesz lepiej. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych.lecz Ty możesz je oczyścić. o najdobrotliwszy Duchu Święty. bez Ciebie nic nie mogę. by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. jak jestem nędzny.błogosławieństwo pokoju na cały świat. najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty. Przyjdź do mnie mieszkanie. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź. pełen miłości Duchu Święty. O. czczę i błogosławię w pokorze serca. bez Ciebie nic nie mam. pełen łaskawości Pocieszycielu. abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością. gdy jestem w smutku . Gdy upadnę . Duchu Święty. abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej. Bez Ciebie jestem niczym. pozdrawiam Cię. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. i ześlij mi swą łaskę. nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze. Duchu Święty. niż ja. Boże. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca. .nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom.nie mogę powstać. i uczyń w mym sercu godne dla Siebie Wysłuchaj mnie. Amen Modlitwy do Ducha Świętego Prośby o łaski O najdobrotliwszy. serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza. Serce moje jest nieczyste . ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

a będę Cię wiecznie chwalił. przyjdź. siło słabych. wzbogać mnie. O Duchu szczęśliwości. serce moje pragnie i pożąda Ciebie. abym święcie postępował.lecz Ty możesz je zmiękczyć. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy. gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków. uświęć mnie. zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Najłaskawszy Duchu Święty. aby tam roznieciła ogień. i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą. Augustyn ***** Oddychaj we mnie. o Duchu gorejący miłością. jest suche . Pocieszycielu strapionych. o Duchu najmożniejszy. o Duchu Święty. o Duchu czystości. a napełnij je Twymi darami. aż przyjdziesz. jest ubogie . Amen. dopóki Ciebie nie posiądzie. przyjdź. słodki Pocieszycielu dusz strapionych. Przyjdź. Ojcze sierot. A więc przyjdź. która tęskni za Tobą. . o Ty. Przyjdź. użyźnij moje serce. który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. nie ustanę prosić.Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić. Duchu Pocieszycielu. nie przestanę przyzywać. który by pochłonął wszystkie słabości. O pełen łaskawości Duchu Święty. pociesz mnie.lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć. kochającą i wierną. co ziemskie i stworzone.jest pełne złości . abym święcie myślał. zbaw mnie. O Duchu Święty. Przyjdź. Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie. uczyń mnie szczęśliwym. Duchu Święty. o przyjdź. Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź. Pobudzaj mnie. o Duchu zbawienia. Przymuszaj mnie. św. oczyść mnie. dopóki nie stanę się innym. jest słabe . Duchu Przenajświętszy. O Duchu Pocieszycielu. zapal moje serce. przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną. oderwij od wszystkiego. obdarz mnie swymi łaskami. bym zachowując na ziemi czyste serce. Przyjdź więc. nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich. aby się skończyła jej nieurodzajność. Spraw. Przyjdź. o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie.lecz Ty możesz je uczynić dobrym. gdyż serce moje jest niespokojne.lecz Ty możesz je wzbogacić. Amen. niedbalstwa i niedoskonałości moje. Duchu Najświętszy. dziękował i miłował całym sercem. słodki Gościu mej duszy. jest twarde .

aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. umacniaj mą nadzieję. abym strzegł tego. Obdarz go Twoją mocą i siłą. udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. napełnij łaską nasze serca. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Duchu Prawdy. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Pius XII ***** Przybądź. Pomnażaj moją wiarę. Duchu Święty. Panuj nad mymi namiętnościami. oczyść je i uczyń godnym . których namaściłeś. Udziel mi Twych siedmiu darów. Strzeż mnie. stój nieustannie przy Twoim Kościele. Duchu Pocieszycielu. Ogniu miłości. co święte. przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze. Duchu Stwórco. aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. co dobre. św. aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. moją pamięć i wyobraźnię. Leon XIII ***** Przyjdź. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. rozpalaj moją miłość. abym Cię nigdy nie utracił. owoców i błogosławieństw. Duchu Święty. przyjdź do naszych serc. abym je ukochał z całego serca. Przyjmij mój rozum i moją wolę. uczuciami i poruszeniami. z całej duszy. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. ze wszystkich myśli i sił moich. Obdarz mnie pełnią cnót. Odnów swą łaską ducha sług swoich. Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. źródło życia. Augustyn ***** Duchu Święty.abym miłował tylko to. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością. Umacniaj mnie.

wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas. abym umiał unikać grzechów. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Przyjdź. ***** . Duchu święty Boże. co pragniesz. wzmacniaj mnie. Duchu Przenajświętszy. skromności. jaka należy się Twemu przybytkowi. uświęć mnie i zbaw. kieruj mną. abym się zachowywał przykładnie we wszystkim. Ty jesteś Pocieszycielem. abym mocno wierzył słowu Bożemu. daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. aby mnie spotkało. Amen. wstrzemięźliwości i czystości. źródło światła i pokoju. abym Cię godnie kochał. abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Kocham Cię i uwielbiam. by ona płonęła w naszych sercach. Duchu Święty.przybytkiem Twoim. mądrości. Dawco pokoju. mój Pocieszycielu. ***** O Duchu Święty. moja radości. lub . która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. owoc cierpliwości. pociesz też wszystkich strapionych. w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw. co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw.uwielbiam Cię. dobroci. Boże. dla zupełnego ukojenia mej duszy. moja światłości.jeżeli taka jest wola Boża . Ześlij mi owoc wiary. Przyjdź. łagodności. Duchu Święty Boże. abym zachował ciało w świętości. pokrzepiaj mnie. co mnie spotka z Twej woli. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo. Amen. abyśmy zostali od nich uwolnieni. abym zachowując na ziemi czyste serce. Obiecuję poddać się wszystkiemu. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. abym się napełnił świętą pociechą. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach. radości. Wypal swym ogniem wszystko. pokoju. Spraw. i przyjąć wszystko. którego kocham z całej duszy mojej . Oświecaj mnie. Przyjdź. powierzam się Tobie.znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Amen. Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej. ***** Duchu Święty. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Przyjdź. pocieszaj mnie.

Przybądź. który przepełniasz serca łaską. który mi dajesz pragnąć Ciebie. wielbimy Ciebie. Ty. Ty. Ogniu. więzi świętości. moje nieustanna rozkoszy. napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia.Ogniu i świetle. Ty. Ty. Ty. Przybądź. Przyjdź i ożyw . który mi dajesz pragnąć Ciebie. Duchu mądrości i rozumu. który przenikasz głębokości Boga. moje tchnienie i moje życie. nowy teolog ***** Miłości Boża. który rozpromieniasz twarz Chrystusa. pocieszenie mojej duszy. święty Symeon. do mnie samego. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna. które jest świątynią opuszczoną. wielbimy Ciebie. dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości. który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Ty niedostępny. przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga. zakamarki mojego sumienia. słodki Pocieszycielu smutnych. Przecież widzisz. jestem sam. który mnie ze wszystkiego ogołociłeś I uczyniłeś samotnym na tym świecie. Przybądź. który możesz wszystko. Ty niedostępny. Przybądź Ty sam. moje radości i moje chwało. Przybądź Duchu. Ogniu. wielbimy Ciebie. Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy. który spoczywasz w Chrystusie. Ogniu. Duchu Obrońco. Przybądź. święty Efrem Syryjczyk ***** Przybądź. Duchu Święty. Ty. Przybądź Duchu. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością. którego przyjście jest słowem. Przybądź. Duchu wiedzy i bojaźni Bożej. który udzielasz siebie naszemu duchowi. wieczna radości. którego cisza jest światłem. Duchu rady i męstwa. Przybądź. Ty. który oświecasz oczy naszych serc.

cudowna chwało wszystkiego. Duchu Święty. Przyjdź. moja słabość w Twojej sile i mocy. Amen. co zwiędło w czasie długiej suszy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze. Ojcze sierot. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. 990-1078) ***** Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia. tak bardzo cenne dary Ducha. nadziejo biednych. przez Jezusa Chrystusa. który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych. jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. Mocy słabych. który osądzasz pobłażliwie wdowy. którzy się chwieją. Miłości. To przez Ciebie. Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. Boże Miłości. co żyje. mojego Zbawiciela. Przyjdź. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw. pełen czułości. Przyjdź Ty. na której gaszą pragnienie łaknące serca. Przyjdź. jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego. Jan z Fecamp (ok.swą obfitą rosą to. jedyne zbawienie umierających. podtrzymaj tych. rozdawane są najcenniejsze dary. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną. Przyjdź. Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości. Przyjdź Ty. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. co nieczyste i leczysz moje rany. najświętszy z duchów. który przez miłość Jesteś . Przyjdź. Ty. Przyjdź. który żyje w jedności z Ojcem i Tobą. o przyjdź. o Duchu Święty. Przyjdź. Przyjdź. przyjdź i zmiłuj się nade mną. Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. który jest Bogiem na wieki wieków. umocnienie tych. gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą. którzy się potykają. gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków. który obmywasz.

tylko Ty znasz drogę. W Tobie spełnia się cudowne przymierze. radość wspaniała. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona. która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe. Duchu Święty. tam. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba! Jak drogocenne są dary zesłane Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże! przez Ducha! święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303 . spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej. Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę.więzią Trzech Osób Boskich. w naszych duszach goszczą drogocenne dary. które wydają owoce życia. gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. którą znajdujemy tylko w Bogu. która prowadzi do życia prawdy. O Miłości. Z Ciebie wypływa miód tak słodki. Dzięki Tobie. które jednoczy Trzy Osoby Boskie.

abym kochał wszystkich ludzi.Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwa o Ducha Świętego Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia. aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia Uczyń ze mną. szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. bym tworzył Ciało Chrystusa. co zechcesz. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw. . Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy. odrzucając wszelki fałsz i podstęp Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie. jakim Ty chcesz je widzieć. abym go słuchał i siłę woli. pomóż mi. Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości. bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. poddaję moje plany Twoim. by moje życie było takie. chcę tylko. Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym. bym wszelką chwałę oddawał Bogu. abym za nim szedł i był mu posłuszny. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego Otwórz moje uszy. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie. abym był nowym stworzeniem.

Przyjdź Duchu prawdy spraw. jedną wiarę w jednym Ojcu. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę. potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur. które byłyby znakiem królestwa ostatecznego.Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału. Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie. Przyjdź Boża Mocy. że dobro zawsze zwycięży zło. Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli. które zbudowaliśmy przez nasz egoizm. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego . sprawiedliwości i pokoju. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową. który wiejesz. że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych . byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie. jedną duszę. Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce. i daj nam wyobraźnię. przez nas oczekiwanego. Przyjdź Duchu. abyśmy rozsiewali ziarna dobra. bo tego oczekujemy i potrzebujemy. politycznych i społecznych. pod jednym Pasterzem. kędy chcesz. abyśmy byli świadkami.

abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy.TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI. która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami: "O Duchu Święty. zamknij oczy na wszystko. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj twoją wyobraźnię. uwielbiam Cię. . zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak. co podpada pod zmysły. Pragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. duszo mej duszy.

wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. wzmacniaj i pocieszaj mnie. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. co na mnie dopuścisz. co ode mnie zażądasz. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia . Jeżeli to spełnisz. co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. kieruj.Oświecaj. Powiedz mi. daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę i siłę do wykonania tego czego ode mnie żądasz Amen". pragnę przyjąć wszystko. Poddaję się chętnie wszystkiemu.

jakie na nas spływają z nieba. kardynał Mersier. O WZYWANIU DUCHA ŚWIĘTEGO.ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Wiara święta przypisuje Duchowi Świętemu wszystkie łaski. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości. gdyż te łaski są owocem .

która zlewa z nieba potoki łask i miłosierdzia. gdybyśmy byli zawsze wierni Jego natchnieniom! Niech przeto .miłości Boga ku nam. które nie stawiają Mu oporu! Trudno wyrazić obfitość światła i mocy. które są Mu właściwe. a więc sprawcą tej miłości przeczystej. Jakże przedziwne jest działanie Ducha Świętego w duszach. owoce i błogosławieństwa. a Duch Święty jest węzłem miłości łączącym Ojca z Synem. jakiej by nam udzielał przez siedmiorakie dary.

ten Duch Przenajświętszy. których sprawcą jest Duch Święty. tak pełen miłości ku nam. Łatwo je rozpoznać: Duch Święty przemawia zawsze w pokoju i zostawia po sobie błogi pokój. kieruje i zawsze nas prowadzi. Nie odciąga nigdy od uległości prawowitej władzy. Nie odrywa nigdy od obowiązków. rządzi nami. ale uczy je wypełniać. ale uczy ją . Badajmy często poruszenia naszego serca i idźmy za tymi.

unikaj.szanować i słuchać. a jeśli twoje zajęcia są zwykle bardzo absorbujące. Jego działanie ma zawsze za podstawę miłość i prowadzi do zgody. staraj się znaleźć dla siebie w ciągu dnia choćby krótką chwilę spokoju i samotności. o ile możesz. w której mógłbyś w uspokojeniu i uciszeniu . rozproszenia. Jeżeli chcesz usłyszeć Jego głos. wszelkiego zgiełku. Duch Święty jest duchem pokoju i cichości.

radźmy się często Ducha Świętego w głębi serca. Gdy mamy komuś udzielić rady. kierowania duszami. nie idąc nigdy w działaniu za pierwszym odruchem natury.słuchać głosu Ducha Świętego. przed powzięciem jakiejś decyzji wzywajmy pokornie Ducha Świętego. Przed rozpoczęciem jakiejś pracy. Odmienne od dróg ludzkich są . zwłaszcza w trudnym powołaniu wychowania młodzieży. ważniejszych czynności. rozumu ludzkiego lub skłonności serca.

skutecznie. stanowczo. Nie postanawiaj niczego pod wrażeniem chwili. nie działaj pośpiesznie. często bardzo szybko. że nie ty. a . ale działanie Jego jest zawsze łagodne. cierpliwy. choć nieraz surowo karcący.drogi Boże i odmienne sposoby Jego działania. pełne miłości i spokoju. Jest On wyrozumiały. ale Duch Święty będzie działać przez ciebie. a wówczas możesz mieć nadzieję. Zachowuj pilnie łaskę uświęcającą w swym sercu. Duch Święty działa potężnie.

bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał!Amen. . a nie zostawaj nigdy długo w oddaleniu od twego Boga. O Duchu Święty. aby ją odzyskać. pozostań przy mnie i spraw. słodki gościu mej duszy. idź jak najprędzej do sakramentu pokuty.jeśli ją kiedy na nieszczęście utracisz przez grzech.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful