Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . .
Początki . . . . . . . . . . .
Czego się nauczysz . . . . .
Jak czytać książkę . . . . . .
Zamierzony efekt końcowy
Moje podejście . . . . . . .
Dla kogo jest ta książka . . .
Wykorzystane dane . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
4
5
5
6
7
8

Manager i mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Project i Product Manager . . . . . . . . . . . .
Cechy dobrego managera projektów mobilnych
Wizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiedza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Władza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kto nie powinien robic mobile’a . . . . . . . . .
Czynnik ludzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stres i nieprzewidywalność . . . . . . . . . . . .
Umiejętności . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podejście i motywacje . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10
11
12
13
13
15
16
18
18
19
19

Firma i mobile . . . . . . . . . . . . . . . .
Stary i nowy mobile . . . . . . . . . . .
Wartość mobile’a w nowoczesnej firmie .
Koszty wdrażania mobile’a . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

22
22
22
23

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

SPIS TREŚCI

Propagacja wiedzy o mobile’u w organizacji
Zespół mobilny . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura zespołu mobilnego . . . . . . . . .
W jakim środowisku mobile nie wychodzi .
API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobile w startupach . . . . . . . . . . . . .
Mobile w małych i średnich firmach . . . . .
Mobile w korporacjach . . . . . . . . . . . .
Mobile w grupach mediowych . . . . . . . .
Modele współpracy z dostawcą . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

23
23
28
29
31
33
33
33
36
37

Rynek i mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana społeczna . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilu jest użytkowników smartfonów? . . . . . .
Czy reklama mobile działa? . . . . . . . . . .
Użytkownicy mobile-first i mobile-only . . . .
Siły wpływające na rozwój mobile’a w Polsce
Płatności mobilne . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodzaje płatności mobilnych . . . . . . . . . .
Co jest nie tak z badaniami rynku mobilnego .
Trendy i granice rozwoju . . . . . . . . . . . .
Skauting konkurencji . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

39
39
40
42
42
45
45
45
46
48
54
55
55

Strategia mobilna . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . .
Proces i strategia . . . . . . .
Szacowanie i planowanie . . .
Segmenty rynku . . . . . . .
Idealny klient . . . . . . . . .
Persony . . . . . . . . . . . .
Kto skorzysta z mojej aplikacji
Wiarygodność statystyk . . .
Strona mobilna a aplikacja . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

58
58
59
60
62
62
63
63
63
64

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SPIS TREŚCI

Cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modele obecności na rynku mobilnym . . .
Produkt a ekosystem . . . . . . . . . . . . .
Proces zdobywania klientów . . . . . . . . .
paradoks konserwatyzmu technologicznego .
Kto powinien mieć aplikacje . . . . . . . . .
App Economy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cele i metryki . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metody realizacji strategii . . . . . . . . . .
Kanały komunikacji . . . . . . . . . . . . . .
Modele przychodów z aplikacji . . . . . . .
Paywall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recuring payments . . . . . . . . . . . . . .
In-app payments . . . . . . . . . . . . . . .
Na jakie platformy warto robić aplikacje . .
Na jakie urządzenia warto robić aplikacje . .
Mobile jako przewaga konkurencyjna . . . .
Czas i ciągłość realizacji projektu . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

64
65
65
65
65
66
66
66
67
67
67
67
67
67
69
69
69
70

Projekt mobilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cykl życia projektu mobilnego . . . . . . . . . . . . .
Brief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymagania biznesowe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Design to cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benchmarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Od czego zależy cena projektu mobilnego . . . . . . .
Co trzeba wiedzieć o UX aplikacji mobilnych . . . . .
Co trzeba wiedzieć o kodowaniu aplikacji mobilnych
Co trzeba wiedzieć o marketingu aplikacji mobilnych
Zależność między kodem a biznesem . . . . . . . . .
Budżet projektu mobilnego . . . . . . . . . . . . . . .
Proces powstawania aplikacji mobilnej . . . . . . . .
Scrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backlog i user stories . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprinty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

72
72
73
74
78
80
83
84
84
84
84
84
86
87
88
89

SPIS TREŚCI

Userflow (diagram przeływu użytkowników) . . . . . .
Onboarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makietowanie Lo-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prototyp, interaktywne makiety, wireframes . . . . . .
Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makietowanie Hi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matryca ekranów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Animacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kto powinien robić mój projekt? . . . . . . . . . . . . .
Relacje zespołu z resztą firmy . . . . . . . . . . . . . .
Różnice między aplikacją mobilną a innymi projektami
Narzędzia kontroli projektu . . . . . . . . . . . . . . .
Dostawca wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostawca zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczne aktualizacje . . . . . . . . . . . . . . . .
Deeplinking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Widgety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarządzanie wielplatformowymi projektami mobilnymi
Przenoszenie własności konta (kupienie aplikacji) . . .
Testy A/B aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciągłość projektowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marketing aplikacji mobilnych . . . . . . . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otoczenie aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowanie inicjalnej grupy użytkowników . . . . . .
Mechanizmy viralowe w aplikacjach . . . . . . . . .
Konwertowanie użytkowników z innej usługi własnej
Przyciąganie użytkowników konkurencji . . . . . . .
Strona mobilna jako element ekosystemu . . . . . . .
Reklama mobilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onboarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekonomika aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najważniejsze ograniczenia sklepów . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

89
94
95
96
96
97
98
98
98
100
100
100
100
101
101
101
101
101
101
101
102
102

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

103
103
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105

SPIS TREŚCI

Proces konwersji . . . . . . . . . .
Landing Page . . . . . . . . . . . .
App Store Optimization (ASO) . . .
Deeplinking w celach reklamowych
Formy i kanały reklamy mobilnej .
Placementy reklamowe . . . . . . .
Planowanie kampanii mobilnych .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

106
106
106
106
106
106
106

Materiały dodatkowe . . . . . . . . .
Checklista dobrej aplikacji mobilnej
Jak wybrać developera aplikacji . .
Checklista umowy na aplikację . .
Checklista - landing page aplikacji .
Checklista - marketing aplikacji . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

107
107
109
109
109
109

Słownik pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110