Spawarka inwertorowa TIG-200/MMA-200

Zachowanie bezpieczeństwa:
                 Urządzenie należy używać jedynie w nie zabrudzonym, suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji Urządzenie należy ustawiać na twardym, stabilnym podłożu Z miejsca pracy należy usunąć wszystkie łatwopalne materiały Podczas pracy nie należy nosić odzieży zabrudzonej tłuszczami lub olejem Przewody należy utrzymywać w stanie suchym, nie zabrudzone oraz nie poskręcane Nie należy spawać pojemników pod ciśnieniem Podczas naprawy lub regulacji urządzenia należy je wyłączyć z zasilania Podczas pracy zawsze należy posiadać odzież ochronną oraz maskę spawalniczą Podczas pracy należy być przygotowanym na wystąpienie możliwości potrzeby użycia gaśnicy Na przednim panelu urządzenia znajdują się informacje dotyczące czasu pracy podane w procentach reprezentujących dziesięciominutowy cykl pracy. Podczas pracy należy stosować się do tych informacji Nie należy powalać dzieciom na zbliżanie się do miejsca pracy, elementy urządzenia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci Zabronione jest spawanie podczas opadów Przed każdym spawaniem należy upewnić się czy urządzenie nie posiada widocznych uszkodzeń Przedmioty należy oddalić od urządzenia na odległość min. 5m Przed każdym spawaniem należy sprawdzić czy wszystkie przewody urządzenia są mocno dokręcone Urządzenie podczas pracy nie może być przenoszone lub przykryte Podłączać jedynie do źródła mocy o jednej fazie 220V ± 10%

Informacje ogólne:
Urządzenie umożliwia spawanie metodą MMA, prądem stałym TIG z bezdotykowym zajarzeniem łuku. Prąd spawania, natężenie mogą być regulowane przez operatora. Prąd spawanie zawsze jest stabilny, a urządzenie pracuje bardzo cicho. Zasilane jest prądem zmiennym jednofazowym 220V – 240V, 50/60 Hz.. Wytrzymuje wilgoć do 80%. Pozwala na pracę w temperaturach od -10°C do +40°C. Urządzenie chłodzone wentylatorem, zabezpieczenie nad i podnapięciowe.

Budowa: Przedni panel
1. Lampka kontrolna 2. Przełącznik TIG/MMA 3. Regulator prądu spawania 4. Wyjście „-„ 7. Wyjście „+” 5. Połączenie gazu z uchwytem 6. Gniazdo kontroli przepływu gazu 8. Włącznik 9. Przewód sieciowy 10. Wlot gazu 11. Uziemienie

Tylni panel

Metody spawania:
MMA:
.

1. Ustaw przełącznik (2) do pozycji MMA 2. Ustaw prąd spawania (3) 3. Aby ustawić dodatnie podłączenie:

uchwyt spawalniczy masa Należy zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie prądu spawania i przestrzegać cyklu pracy. Po zakończeniu pracy pozwól, alby wentylator ochłodził urządzenie po czym wyłącz je włącznikiem głównym.

TIG:
Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie oczyścić obrabiany materiał. Podczas spawania metodą TIG na spawanym metalu nie może znajdować się rdza, tłuszcz, farba, olej itd. Spawanie prądem stałym (DC TIG):

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ustaw przełącznik na przednim panelu (2) do pozycji TIG Podłącz gaz do wlotu na tylnym panelu (10) Podłącz uchwyt spawalniczy do ujemnego bieguna na przednim panelu (4), gniazdo kontroli gazu (6), oraz gaz do wlotu gazu (5) Aby sprawdzić przepływ gazu podłącz regulator do butli i odkręć ją. Wciśnij przycisk uchwytu spawalniczego , ustaw odpowiedni stopień przepływu gazu, zwolnij przycisk uchwytu spawalniczego. Ustaw odpowiednie natężenie prądu spawania – odpowiednie do obrabianego materiału Podczas spawania należy przez cały czas trzymać wciśnięty przycisk uchwytu spawalniczego, w przeciwnym wypadku łuk spawalniczy zniknie Zwolnienie przycisku uchwytu spawalniczego stopniowo zredukuje łuk spawalniczy. Uchwyt nie może być zabrany do chwili całkowitego zaniku łuku spawalniczego. Jeżeli podczas spawania skończy się gaz należy zakręcić butlę i wyłączyć urządzenie. Nie wyciągać przewodu zasilającego jeżeli główny włącznik jest w pozycji „ON”

Stal nierdzewna
Grubość materiału (mm) 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 3.0 Prąd spawania (A) 10 – 30 15 – 40 35 – 60 45 – 80 75 – 120 110 – 140 Przepływ gazu (l/min) 4 4 4 4–5 5–6 6–7 Średnica elektrody (mm) 1.0 1.0 1.6 1.6 2.0 2.0

Problemy i ich rozwiązania:
Lampka kontrolna nie świeci się Wentylator nie obraca się
1.Sprawdź połączenie przewodu sieciowego 2. Wymień włącznik 1. Podłącz urządzenie ponownie 2. Popraw połączenia przewodów 3. Wymień wentylator Uruchomiło się zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Odczekaj kilka minut po czym ponownie włącz urządzenie Zbyt częste przełączanie włącznika głównego. Odczekaj kilka minut po czym ponownie włącz urządzenie Zbyt cienki lub uszkodzony przewód zasilający Podłącz ponownie wszystkie przewody Wymień regulator napięcia 1. 2. 3. 4. Wyreguluj przepływ gazu Wymień elektrodę Ustaw właściwe natężenie Wybierz elektrodę o odpowiedniej średnicy

Lampka kontrolna świeci się, nie ma natężenia wyjściowego

Zbyt wysokie natężenie wyjściowe 1. Natężenie nie może być 2. wyregulowane Nie powstaje łuk spawalniczy lub elektroda ulega spalaniu

Dane techniczne:
Model Napięcie nominalne Napięcie biegu jałowego (V) Zakres regulacji prądu spawania (A) MMA Natężenie wyjściowe (A) Cykl pracy Zakres regulacji prądu spawania (A) TIG Cykl pracy Opóźnienie wylotu gazu Waga Stopień ochrony obudowy Wymiary (mm) 200 Prąd zmienny 230 V (jedna faza) 80 5 – 160 160 35% 5 – 200 60% 3 – 5 s. (stałe) 16 kg IP21 S 390×190×290

DEKLARUJEMY ZGODNOŚĆ SPAWAREK TIG-200/MMA-200 Z DYREKTYWAMI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 89/336/EWG 73/23/EWG 98/37/EG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful