że technika opukiwania nie zadziała. Ani autor.Uwagi wstępne Ta książka opowiada o  nowej technice psychoterapeutycznej w psychologii energetycznej. której mocny punkt między innymi stanowi to. Opisane ćwiczenia okazały się w  praktyce bezpieczne i  skuteczne. lub też zagadnienie jest bardziej złożone i  z  tego powodu opukiwanie jako technika samopomocy nie zadziałało. Każdy. Kto chciałby stosować środki psychologii energetycznej w leczeniu swoich pacjentów. ale mają umożliwić zdobycie pierwszego doświadczenia z zakresu stosowania techniki opukiwania. Opisane w tej książce techniki i ćwiczenia nie mogą zastąpić profesjonalnej kuracji problemów zdrowotnych lub poważniejszych zaburzeń psychicznych. że może być stosowana również jako technika samopomocy. Oczywiście zawsze może się tak zdarzyć. który był jedynie pobocznym aspektem problemu. ponieważ użytkownik nie wziął pod uwagę pewnych uwarunkowań lub skupił się na aspekcie. ani wydawnictwo nie zamierzają stawiać diagnozy indywidualnej ani zalecać stosownej terapii. powinien jednak koniecznie skorzystać najpierw z  kursów u profesjonalnych trenerów. pomimo że techniki te doprawdy robią wrażenie. kto samodzielnie stosuje techniki opukiwania. robi to oczywiście na własną odpowiedzialność. .

.

psychotronika. including the right of reproduction in whole or in part in any form. kopiujących. nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. 55/20 Więcej informacji znajdziesz na portalu www. ul.pl PRINTED IN POLAND . 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych. Reinbek bei Hamburg © Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii.Redakcja: Natalia Paszko Skład: Tomasz Piłasiewicz Projekt okładki: Piotr Pisiak Tłumaczenie: Natalia Szczyglewska Wydanie I BIAŁYSTOK 2012 ISBN 978-83-7377-557-2 Tytuł oryginału: Feng Shui gegen das Gerümpel im Kopf. mechanicznych.talizman. Antoniuk Fabr. Białystok. Blockaden lösen mit Energetischer Psychologie Originally published under the title FENG SHUI GEGEN DAS GERÜMPEL IM KOPF Copyright © 2007 by Rowohlt Verlag GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.pl – detal sklep firmowy: Białystok. 2012. All rights reserved.

. 145 Proces odrupiecania – 8 kroków........................................................................................ 29 Strategie usuwania rupieci. 17 Za każdą zmianę trzeba zapłacić........................................... 9 Czym w ogóle są rupiecie w głowie?...................................................... 219 O Autorze....................... 209 Przypisy ...................................................................................................... 223 . 189 Odnalezienie wzorców samosabotażu.............................................. 41 Rupiecie emocjonalne....................................... 109 Rupiecie we wzorcach zachowań.................. 33 Zakres kompetencji w zajmowaniu się samym sobą................................................................. 13 Techniki opukiwania w psychologii energetycznej................................................ 9 Wprowadzenie.......... 147 Feng Shui – test prowokacyjny i droga do pozytywów.................... 91 Ograniczenia wynikające z niektórych związków międzyludzkich............................................................... Feng Shui i rupiecie w głowie............................................................... 49 Rupiecie poznawcze....................................................................................... 137 Instrukcja odrupiecania .. 197 Dostawcy samooceny.................................................... 39 Rupiecie w głowie – co najczęściej pozbawia nas energii............Spis treści Technika opukiwania meridianów...................................................................................................... 127 Złodzieje samooceny...................... ...

.

. która ma przed sobą długą drogę.Dla Fee i pewnej małej dziewczynki z Tajwanu.

.

Podczas opukiwania mózg musi bowiem podejmować szereg przeróżnych czynności. czyli właściwy każdemu ciału system energetyczny. jej wpływ na organizm i zdecydowana aktywacja różnorodnych obszarów mózgowych odgrywają w  procesie terapeutycznym znaczącą rolę. jak na przykład naprzemienne oddziaływanie 9 . uznaje nie oddziaływanie fenomenów energetycznych. Z drugiej strony wiele przemawia też za tym. ponieważ oddziałuje na tak zwany system meridianów. Jednak z naukowego punktu widzenia nie jest pewne.Technika opukiwania meridianów. poprawa stosunku do siebie samego. ale raczej przyczyny neurobiologiczne. Emocjonalny stres może zostać wyeliminowany w niewiarygodnie krótkim czasie. że mają one wysoki potencjał redukcji obciążających uczuć. Wiele obserwacji przeczy twierdzeniu. że doświadczenie działania tej techniki na samym sobie. Dlatego wielu użytkowników1 psychoterapii. w jaki sposób działają. co prowadzi do tego. że technika opukiwania jest skuteczna. w  poszukiwaniu naukowego potwierdzenia skuteczności tej metody. że z  trudem przychodzi mu zachowanie obarczającego uczucia. Feng Shui i rupiecie w głowie Wprowadzenie Ciało jest sceną uczuć – Antonio Damasio Na podstawie tego. należałoby podkreślić. czego na razie dowiedzieliśmy się o technikach opukiwania w psychologii energetycznej.

Jeżeli do tematu Feng Shui spróbujemy podejść z  punktu widzenia Zachodu. To oznacza. określane dziś jako markery somatyczne lub po prostu – intuicja. Feng Shui jest sztuką takiego uporządkowania świata zewnętrznego. Ciało funkcjonuje w pewnym sensie jak odbiornik energii danego pomieszczenia.na ciało i  psychikę. W jamie brzusznej znajduje się więcej komórek nerwowych niż w całym rdzeniu kręgowym. a jedynie mój sposób odbioru danego zjawiska. 10 . także wiele różnorodnych dróg nerwowych wypływa z brzucha i prowadzi do mózgu − i na odwrót. uczucie czy myśl będą miały na mnie dobroczynny wpływ lub czy mi zaszkodzą. przyjęcia go przez wrażliwego na bodźce człowieka. czyli Feng Shui. czy dane pomieszczenie. O  tym. twoje myśli i uczucia. które to określenie robi obecnie furorę w każdej dziedzinie. czy człowiek w danym pomieszczeniu czuje się dobrze. które można określić także jako embodiment – uosobienie. moglibyśmy przede wszystkim zapytać. Skanuje także poziom koncentracji i zbędnych rzeczy w głowie. że otoczenie zaczyna wywierać korzystny wpływ na człowieka i jego nastrój. Ideą przewodnią jest swobodny przepływ naturalnie występującej energii w taki sposób. Samopoczucie ciała ma zatem naprawdę znaczący wpływ na nasz odbiór danej przestrzeni i na to. aby mózg z większym prawdopodobieństwem przyjmował to. nie może decydować jakkolwiek charakterystyczna. od neurobiologii po marketing. czy też nie. Twoimi instrumentami mierniczymi są reakcje twojego ciała. że natura uznała za sensowne. jest dobra lub zła? O tym koniec końców sam będziesz musiał zadecydować. w tym oczywiście odczucia wypływające z twojego brzucha. dzięki któremu ludzie czują się dobrze i  bezpiecznie. że energia w danym pomieszczeniu. co przeczuwa brzuch. co tak właściwie decyduje o tym. leżąca poza mną zasada porządkowa.

co oznaczało tyle. akupunkturą. Czy chodzi w  tym przypadku o  identyczny fenomen występujący pod różnymi nazwami. ugruntował mesmeryzm (magnetyzm) – prekursorską teorię współczesnej hipnozy – opisywał pewną formę energii. w Egipcie z kolei – ka lub ga-ilamain. ale jako metaforę. to nie jest jasne2 i  nie powinno być tutaj zgłębiane. że nic nie zyskasz dzięki pracy z  meridianami. czy nawet z  Feng Shui. a w terminologii Galena –  physis i pneuma. Filozofowie przedsokratejscy używali terminu enérgeia. w Tybecie – lung. Zatem nawet jeśli wydaje ci się. jak qi lub inne. Lekarz Franz Anton Mesmer.Dlatego też psychologię energetyczną i Feng Shui postrzegam nie jako zamknięte systemy wiary czy prawdziwości. Z punktu widzenia medycyny historycznej wielu medyków lub naukowców opisywało różnorodne formy energii. czynność lub wigor”. żebyś dalej śledził ten temat – to może ci się opłacić. proponuję ci. nie są może widzialne. że o pewnych rzeczach będę mówić z dystansem i humorem. POJĘCIE ENERGII W RÓŻNYCH KULTURACH W wielu kręgach kulturowych takie energie. energiami. czy może raczej o różne przejawy jednej siły życiowej czy energii. W  Indiach energię tę nazywa się prana. który w  XVIII w. Jemu współcześni wychodzili od siły 11 . Do tego świetnie pasuje pojmowana na sposób sportowy zasada uwalniania głowy od zbędnych myśli. u Paracelsusa to archeus. a  w  kulturach islamskich – ruh. u  Hipokratesa – vis medicatris naturae. Pozwól. w kulturach hinduskich akasha. na Hawajach – mana. w  kulturze żydowskiej – cheim. w skrócie – każdą aktywnoć3. co „skuteczność. ale w jakimś sensie – odczuwalne. chociaż w codziennym życiu nie są one zabawne i  powodują jak najbardziej prawdziwy i różnorodny ból. którą nazywał zwierzęcym magnetyzmem.

. liczące sobie kilka tysięcy lat pojęcia. którą nazywali fluidum. także ze strumieniem energetycznym wewnątrz ludzkiego systemu nerwowego. szczęśliwi czy depresyjni. mogły zostać opisane językiem współczesnej fizyki. że nie trzeba będzie długo czekać. którą nazwał libido. która w znacznym stopniu panuje nad podświadomością. Wygląda na to. na przykład qi. że mamy energię życiową. według niego to każda energia psychofizyczna. Współczesna fizyka jest na etapie rozpoznawania różnorodnych pól bioenergetycznych4. a sam Freud zbudował system. które reaguje z  każdym strumieniem pola biomagnetycznego. Wielu ludzi także dziś jeszcze mocno obstaje przy stanowisku. Te znajdują się na przykład wokół ludzkiego ciała. Uczeń Freuda Wilhelm Reich mówił o energii życiowej lub o primordialnej energii kosmicznej. jakie znajduje się w pobliżu. czy jesteśmy zdrowi czy chorzy. który również opierał się na aspekcie energetycznym. aby takie. i to na energii pociągu seksualnego. To pole elektromagnetyczne zaczęto z  biegiem czasu mierzyć przy pomocy tak zwanego magnetometra SQUID. która jest odpowiedzialna również za to. jak energie.natury.

W medycynie chińskiej od tysięcy lat blokady usuwa się przy pomocy akupunktury. W tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) wychodzi się z założenia. W  dalszej części będę się odnosić do przepływu energii w  nas. czyli w drogach energetycznych człowieka. rupieci w nas i uwalniania się od naszych myślowych i emocjonalnych obciążeń. że blokady (czyli takie właśnie rupiecie) w meridianach. W myśl tej przenośni takie zbędne czynniki. Ale więcej o tym poniżej. Wewnętrzny bałagan uniemożliwia nam harmonijne życie z sobą samym i swoim otoczeniem oraz hamuje rozwój potencjału. Od kilku dziesięcioleci stosuje się specjalną technikę opukiwania meridianów. osłabiają w ten sposób Feng Shui. Ludzka głowa to pojęcie odpowiadające w tym momencie dla naszych myśli i odczuć. Tylko że tutaj nie nakłuwa się punktów akupunkturowych. Nie trzymasz zatem w ręku konwencjonalnej książki o Feng Shui. a książkę. które z biegiem czasu straciły na użyteczności lub które nigdy do niczego się nie 13 . Można powiedzieć. lecz się je opukuje. W tym momencie proponuję potraktować Feng Shui jako metaforę służącą wyśledzeniu niepotrzebnych myśli w głowie. że rupiecie to zbiorowisko rzeczy. utrudniają wolny przepływ energii w ciele człowieka i prowadzą w ten sposób do powstawania blokad. To część technik opukiwania w psychologii energetycznej. prowadzą do fizycznych lub psychicznych problemów.Czym w ogóle są rupiecie w głowie? Blokady hamują przepływ energii w danym pomieszczeniu. czyli rupiecie emocjonalne lub myślowe. Teraz chcę jeszcze raz poruszyć problematykę zbędnego balastu w głowie. przy pomocy której można w  ukierunkowany sposób uwolnić się od emocjonalnych i  myślowych blokad. która wykorzystuje pewne zasady Feng Shui. abyś mógł spojrzeć przez nie na swój emocjonalny i myślowy bagaż i pozbyć się go przy pomocy psychologii energetycznej.

a o czym mówimy. W konsekwencji unikamy przebywania w tym pomieszczeniu. które całe. Z  tego powodu nie podejmujemy niektórych ważnych dla naszego życia działań. stają się zbędne i jedynie zabierają innym przedmiotom miejsce i energię. To ładne wyobrażenie tego. Korzenie językowe zdradzają powiązanie interesującego nas wyrazu z  „szumem”. co dzieje się w naszej głowie. Gdy tylko zaczynamy myśleć o takich tematach. które ograbiają nas z  energii potrzebnej do następnych ważnych kroków życiowych. To pojęcie odwołujące się do starego sprzętu domowego. niż w  rzeczywistości zajmują. To bardzo podobne do tego. które kiedyś dla kogoś lub też same w sobie miały ogromną wartość. wówczas odczuwamy wysiłek lub jesteśmy pozbawieni energii. Etymologia niemiecka słowa RUPIEĆ5 W języku niemieckim pojęcie pochodzące z XIII–XVI wieku. od góry do dołu. w których uzbierało nam się sporo niepotrzebnych emocji – na przykład stosunek do własnych rodziców. i zużywają pewien subtelny rodzaj energii. Rupiecie oznaczają właściwie ‘hałasy.przydawały bądź też straciły znaczenie. Każdy z nas niechętnie przekracza próg pomieszczenia. którego transport był bardzo uciążliwy. Mogą to być też takie rzeczy. Unikamy tematów. że dokładamy jeszcze rupieci. co może się dziać 14 . chętnie je także opuszczamy. ponieważ po prostu brakuje nam do tego energii. Im stan agregacji według fizyki jest na wyższym energetycznie poziomie – i im bardziej zbędny – tym więcej miejsca zajmuje. Dokładnie tak samo dzieje się w przestrzeni naszej głowy. jest zagracone. Zbędne myśli i  odczucia potrzebują więcej miejsca. To z kolei sprawia. Odpycha nas od tego miejsca pewna energia. używając metafor. szumy’. A to z kolei w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia wciąż większej i większej ilości śmieci. ale teraz są w stanie tak zwanej agregacji.

w naszych głowach. System meridianów działa trochę jak dysk pamięci. Rupiecie powodują szumy. a przede wszystkim tym. Taka innowacyjna psychoterapia umożliwia niesamowite zarządzanie własnym systemem emocjonalnym. jaka ilość energii może zostać niespodziewanie uwolniona i wykorzystywana. czyli drogach energetycznych człowieka. Jak pozbyć się bałaganu ze swojego życia6. Przy pomocy coraz lepiej znanych i wciąż rozwijających się technik opukiwania psychologii energetycznej możemy uporządkować nasze życie emocjonalne i poznawcze. a także psychoterapeuci. Model działania psychologii energetycznej pokazuje. energetyczną bliznę albo obciążenie w meridianach. Lekarze psychologowie. czucia i działania. Kto choć raz czytał książkę Karen Kingston Feng Shui. Nieraz bałagan panuje zresztą nie tylko w  głowie. trenerzy i trenerzy sportowi coraz częściej z powodzeniem włączają psychologię energetyczną do swoich dotychczasowych metod. Ale meridiany prowadzą do głowy i do umysłu. Poprzez opukiwanie punktów akupunkturowych można pozbyć się blokad i obciążeń lub je zharmonizować. przez co negatywne i blokujące wzorce myślowe i energe15 . blokadę. gdy wywietrzy się i wysprząta wszystkie zagracone kąty i pomieszczenia. Dzięki temu staje się bardzo skuteczną techniką uzupełniającą dla naukowej psychoterapii. gromadzący informację o przeżytych (energetycznych) zranieniach. uzdrowiciele. co pozwalałby przypuszczać tytuł tej książki. zorientowanego na cel myślenia. Taki energetyczny bagaż może spowodować: przerwanie w systemie energetycznym. które odwodzą nas od jasnego. Dlatego terapia tego typu zadr pomaga równocześnie uwolnić się od balastu przeszłości. prowadzą do problemów i  osłabiają funkcjonowanie wzorca myślowego. Przy pomocy technik opukiwania w psychologii energetycznej można kierować wolnym przepływem energii. że – posłużmy się tą samą metaforą – rupiecie w  meridianach. był z  pewnością oszołomiony tym. jak bardzo balast codzienności może blokować naszą energię.

że skuteczność techniki opukiwania wcale nie ma tak wiele wspólnego z tak zwanymi meridianami. że jednoczesna stymulacja ciała (wywoływana opukiwaniem punktów akupunkturowych). Dzięki temu opukiwanie uwalnia związaną energię. gdy nie będę mógł się oprzeć pokusie uczynienia takiego czy innego drobnego wykładu z dziedziny hipotez skuteczności działania. W tym momencie powinieneś pozwolić na pomoc z zewnątrz. co jest skuteczne. Proszę jednak o pobłażliwość. że można je w dużej mierze stosować jako znaczącą cześć emocjonalnego i poznawczego samosterowania. prowadzi do uwolnienia od obarczającej emocji. nikt nie powinien już wątpić. A w to. mianowicie na wolną energię: psychologia energetyczna. ponieważ z naukowego punktu widzenia nie zostało to wystarczająco wyjaśnione. że techniki opukiwania w psychologii energetycznej w przypadku stresu psychicznego są zdumiewająco skuteczne i działają szybko. opukiwanie punktów akupunkturowych. podczas której myśli się o  obciążającym uczuciu. Szczególnie cenne jawi się w technikach opukiwania także to. a co nie w psychologii energetycznej. na wartościową monetę. Tego typu wycieczki będę w widoczny sposób zaznaczał. Oczywiście samosterowanie ustaje w momencie. przez co zdobywa się bardzo pozytywne doświadczenie samoskuteczności. staje się czymś w rodzaju Feng Shui dla duszy. jeśli teoretyczne wyjaśnienia w ogóle cię nie interesują. abyś mógł je po prostu pominąć. Rupiecie zostaną wymienione. Ta książka nie powinna stanowić pola dla wywodów. że się tak wyrażę. 16 . Ale coraz więcej obserwacji przemawia za tym. Nie wymaga to pomocy z zewnątrz. gdy przechodzisz w stan stagnacji lub gdy w wyniku zajmowania się emocjonalnymi lub poznawczymi rupieciami czujesz się gorzej niż poprzednio. gdy nie przynosi pozytywnych doświadczeń. Wydaje się.tyczne pozwalają się formować.

proszę. w  której każda przestrzeń zostanie aktywnie uporządkowana. posprzątana i pięknie odmieniona.Rupiecie w głowie – co najczęściej pozbawia nas energii Teraz nastąpi przegląd przeróżnych gatunków śmieci. negatywnych uczuć oraz ograniczających i obniżających poczucie własnej wartości myślach. Kiedy już ostatecznie uporasz się z  danym aspektem. 145. Wtedy. W zasadzie chodzi o najczęściej pojawiające się klasyfikacje wewnętrznego bałaganu. będziesz musiał nieco wytężyć siły i się natrudzić. W rozdziale Instrukcja odrupiecania znajdziesz jeszcze kilka wskazówek. jakie możemy przechowywać w głowie. uprzedzenia i wyrzuty wobec siebie samego. Porządkowanie następuje zawsze w dwóch istotnych obszarach. Dlatego przygotuj się na to. na kartce. czyli wszystko. Niektórych aspektów nie da się tutaj wyczerpująco omówić. tam jednak trzeba ciężko pracować. zanotuj sobie. Zamieszczony poniżej opis powinien jedynie ułatwić ci rozstrzygnięcie. Uwaga. nie zmieściłyby się one bowiem w tej książce i nie jest to zresztą jej celem. czy dany rodzaj balastu nosisz w swojej głowie. by ostatecznie usunąć taki wewnętrzny balast. który chciałeś wyrzucić z głowy. co towarzyszyło myślom o danym aspekcie. jakie ograniczenia i negatywne przekonania. jakie negatywne uczucia towarzyszyły temu tematowi. możesz przejść do rozdziału Instrukcja odrupiecania (s. Jak już wspomniałem – za wszystko trzeba zapłacić. To ta część książki. że zanim osiągniesz w głowie harmonię i ład. jak uporać się z balastem 41 . 166).

nasze czyste myślenie nie jest jednak aż tak czyste. Współczesne badania nad ludzkim mózgiem są zgodne. że uczucia są strażnikami pamięci. wydaje nam się przyjemne. jak dokładnie je przepracować i pożegnać się z nimi.schowanym za innymi problemami. co za nami. co za nami. Nasze negatywne odczucia służą naszym wspomnieniom. którymi aktualnie dysponujemy. a i w przyszłości najpewniej nic nam się nie opłaci. aspektami w aspektach i pod aspektami. ewentualnie czyha tam na nas wiele niebezpieczeństw. jeśli chodzi o  dominujące znaczenie naszych uczuć. Brakuje nam ufności i nadziei – no future. badacz pamięci ludzkiej. jakby ktoś nam amputował płat czołowy. jak lepki specyfik. Nasze zdolności intelektualne. uczuć i działania. jak na przykład 42 . Tak zwany zdrowy rozsądek staje się wówczas nieosiągalny dla myśli. Ale jeśli akurat mamy doła. Jeżeli emocjonalnie jesteśmy akurat w dobrym stanie. którym konserwujemy negatywne doświadczenia i przeczucia. wydaje nam się szare i beznadziejne. wówczas nasza przeszłość również wydaje nam się całkiem dobra (nigdy nie jest za późno. zachowujemy się tak. To. to. że w obydwu przypadkach nasze doznania zdają się być piekielnie prawdziwe i całkiem spójne. Starsze ewolucyjnie obszary mózgu przejmują wówczas kontrolę i odpowiadają programem reagowania w  nagłych wypadkach. powiedział kiedyś. Hans Markowitsch. wówczas nasza przeszłość jawi nam się jako mroczna i usiana porażkami. Interesujące. decydują o tym. jak nasz umysł będzie myślał w przyszłości. Kiedy nasz układ limbiczny jest zbytnio pobudzony. ewentualnie naszemu wartościowaniu. żeby mieć udane dzieciństwo). a i w przyszłości czekają nas miłe niespodzianki. Emocje. Szwajcarski psychiatra Luc Ciompi16 opisał uczucia jako emocjonalną podstawę naszego poznawczego myślenia. tylko zależne od naszych uczuć.

Są też oczywiście tacy ludzie. Niestety. pojawia się wewnętrzna pustka i depresja. Ale większości z nas jasno nie wytłumaczono. jak łatwo. jedzą zbyt wiele. w jaki sposób możemy wpływać na nasze uczucia i jak kierować je w stronę pozytywnego i efektywnego działania. na etapie wychowania czy szkolnej edukacji niewiele zdradzono nam z tego. Miliony ludzi odnalazły jednak pewne sposoby. świadome kierowanie myśli w kierunku dobrych czasów. heroinę. którzy potrafią dobrze o  siebie zadbać i  którzy mają umiejętność zdrowego poprawiania sobie humoru. Nieruchomiejemy ze strachu. Konsumują alkohol. chodzą na zakupy lub do kasyna. a  wszelkie drogi działania zdają się nagle odcięte. Nasze emocje zatem w znacznej mierze decydują o tym. mądrości. w nieskomplikowany. ekstazy. jeżdżą konno lub skreślają kupony Lotto. haszysz. tabletki uspokajające i środki uszczęśliwiające. którymi można wpływać na własne emocje. Już w krótkim czasie po chwilowym zaspokojeniu często uczucia wietrzeją. prowadzą samochód za szybko i zbyt ryzykownie. Na przykład poprzez medytację. takie zachowanie dosyć słono kosztuje i pociąga za sobą jeszcze więcej problemów. humoru i samoakceptacji. Duże grupy mięśniowe zostają wówczas silniej ukrwione. roztropności.układem „flight-or-fight” (uciekaj lub walcz). Niestety. wówczas mózg przełącza się na reakcję tanotozy. których można się nauczyć także w  zaawansowanym 43 . miewają napady głodu. żebyśmy mogli albo uderzyć. Na tym właśnie polu objawia się mocna strona technik opukiwania w psychologii energetycznej. Prowadzi też najczęściej jedynie do doraźnej poprawy samopoczucia. Gdy stres narasta. Nasze zróżnicowane myślenie znacznie na tym traci. zdrowy i  znośny dla otoczenia sposób możemy sprowadzić nasze uczucia na właściwy tor. kokainę. albo szybko uciekać. jak nasz mózg reaguje i co z nas oraz naszego otoczenia jesteśmy w stanie postrzegać.

zły nastrój i troski nie stają nam już na drodze. Kompetencje w zadbaniu o samego siebie. Zrób sobie zatem prezent i poeksperymentuj z zaproponowanymi ćwiczeniami. zdolnościach. wszystkie te ćwiczenia razem prowadzą także do koncentracji na naszych mocnych stronach. . Emocjonalny balast. A to będziesz mógł osiągnąć wówczas. W naszym mózgu jedynie wówczas może się coś trwale zmienić. Poprzez opukiwanie samego siebie zdobywamy doświadczenie dobrej samoefektywności. Skuteczna kombinacja wpływająca na poprawę naszych odczuć składa się z  mieszanki samoakceptacji i  samouspokojenia poprzez redukcję stresu osiągniętą dzięki opukiwaniu. gdy uwolnisz swoją głowę dzięki ćwiczeniom emocjonalnego uwolnienia od ograbiającego cię z energii balastu i dzięki samoakceptacji. których do tego potrzebujemy. to samouspokojenie i samoakceptacja. uczucia i działanie również aktywnie się zmienią. Mogą być w  dużej mierze wykorzystywane jako metoda do emocjonalnego samosterowania. a nasz dopaminergiczny system nagradzania odnotowuje to w ciągu zaledwie kilku sekund. I  co nie mniej ważne. gdy nasze myśli. na których dostępna jest nam energia. ale możemy sami coś przeciw nim poradzić.wieku. kompetencjach i na tych obszarach.

Na każdy rupieć spoglądamy w pewnym sensie dwuogniskowo. które się za nim kryją. żeby podczas procesu wewnętrznego porządkowania pozostawać wciąż na dwóch płaszczyznach: ÎÎ na płaszczyźnie samosabotujących myśli. Tych pozbędziemy się przy pomocy aktywnego porządkowania. Ważne jest. którego chcesz się pozbyć. czyli przy użyciu technik opukiwania punktów akupunkturowych. zawsze miej na względzie te dwie płaszczyzny. przy czym każdą z nich można właściwie stosować w autoterapii. Jeżeli masz jakiś aspekt. Czyli jeśli boisz się latać. na przykład: 145 . wówczas zanotuj go na czystej kartce i  kiedy będziesz go odblokowywać. wyrzutów i  upośledzających funkcjonowanie przekonań (kora mózgowa). W  procesie wewnętrznego odblokowywania chodzi o pewną kombinację różnych technik.Instrukcja odrupiecania W  zasadzie instrukcja odrupiecania jest prosta do zastosowania. proszę. ograniczających uczuć (mózg emocjonalny. Najbardziej jednak wydajna jest zaproponowana poniżej kolejność. to powinieneś wypisać ten lęk i wszystkie inne lęki oraz negatywne uczucia. Te zostaną potraktowane przy pomocy środków ćwiczenia samoakceptacji ÎÎ na płaszczyźnie negatywnych. Ona jest po prostu najskuteczniejsza. Musisz jednak kilka razy przejść przez cały proces wewnętrznego porządkowania. czyli układ limbiczny). żebyś miał już we krwi wewnętrzną logikę i przebieg całego postępowania.

na przykład: • latanie jest niebezpieczne • jestem idiotą. wyrzuty wobec samego siebie i przekonania. W  ten sposób zebrałeś sporo materiału diagnostycznego. z  czego się składa i  na co powinieneś ukierunkować swoją przemianę. jeśli ja będę się martwił i będę się bał • etc. Dzięki temu możesz zrozumieć. A  wówczas możesz wypisać wszystkie sabotujące Cię myśli. 146 . skąd wziął się twój balast. jeśli zachowam mój lęk przed lataniem • wcale nie zasłużyłem na to. że wszyscy zauważą. czyli w tym przykładzie lęk przed lataniem. czyli dokuczających ci uczuć i  przekonań. skanujących samosabotaż (s. bo boję się latać • tam w górze to wszystko niekoniecznie musi być takie bezpieczne • to będzie dla mnie bezpieczniejsze. żeby pokonać mój lęk przed lataniem • pilot będzie leciał uważniej.• • • • • • • • strach przed lataniem strach przed niemożliwością opuszczenia samolotu strach przed utratą kontroli strach przed tym. które zostały jeszcze dodatkowo opracowane także w tabelach 4-5. że oszaleję ze strachu czuję się uwięziony czuję się bezradny etc. 204). 199. że się boję strach.

1.Proces odrupiecania – 8 kroków Najpierw dokonaj przeglądu i przeczytaj. Prowadzi do tego. 147 . 2. uważnie na najbliższych stronach opis całego procesu wewnętrznego porządkowania. że obydwie półkule mózgowe lepiej się ze sobą komunikują. żeby sprawdzić. żebyś mógł zrozumieć. który chcesz uporządkować. balastu Jak bardzo nieprzyjemnie odczuwasz dany aspekt w skali od 1 do 10 w tym momencie? 0 oznacza brak stresu czy obciążenia. Koncentracja Skoncentruj się na rupieciu. czyli na negatywnym aspekcie. Ćwiczenia krzyżujące i styku palców (czyli dbanie o kondycję podczas wewnętrznego segregowania lub sprzątania). proszę. czy coś się w danej kwestii zmieniło. 3. co dokładnie i po co robisz. jaką funkcję mają pojedyncze ćwiczenia. W poniższym opisie zostanie również wyłożone. Tę miarę możesz ponawiać po każdym opukiwaniu. po to. po rozluźnieniu lub po prostu powtarzać w  międzyczasie. Miara stresu. a 10 oznacza maksymalny stres lub maksymalne obciążenie. Później przydatne dla twojego prywatnego postępowania będzie skorzystanie ze skróconej wersji instrukcji odrupiecania.

5. 4. np. 3. Zwizualizuj sobie przy zamkniętych oczach słowo „Balans”. 2. 6. jako wagę 148 .Siad krzyżowy 1.

Prowadzi do lepszej kooperacji pomiędzy obiema półkulami mózgowymi. żeby pozycja. Podczas ćwiczenia możesz sobie wyobrazić zrównoważoną wagę wahadłową. Poprzez zatrzymanie wzajemnej izolacji półkul mózg może lepiej połączyć ze sobą racjonalne i  emocjonalne aspekty wspomnień. a podczas wydechu powinien znów opaść. Ćwiczenie powinno trwać od 30 sekund do 2 minut. a  prawe ramię nad lewym (porównaj z  rysunkiem). była dla ciebie naprawdę wygodna. Poprzez opisane odwrócone ułożenie ramion i  rąk nasz umysł jest niesamowicie pobudzany do tego. aby w taki sposób zaprezentować swojemu umysłowi obraz balansu. W końcu to tobie musi być wygodnie. CO ĆWICZENIE KRZYŻUJĄCE ROBI Z NASZYM UMYSŁEM? Ćwiczenie krzyżujące stanowi optymalne przygotowanie naszego umysłu na proces wewnętrznego porządkowania. to też w  porządku. To z kolei owocuje przerwaniem naprzemiennej izolacji obu półkul. jak to się dzieje również w przypadku wciąż powracającej bilateralnej stymulacji. 149 .Ćwiczenie krzyżujące Podczas ćwiczenia krzyżującego powinieneś zwracać uwagę na to. Dokładnie tak. jak się przypuszcza. Jeżeli w  twoim przypadku jednak jest inaczej. żeby obie jego półkule porozumiewały się między sobą. gdy położą lewy nadgarstek nad prawym. jaką przyjmiesz dla nóg i rąk. czyli naprzemiennego aktywowania prawej i  lewej półkuli podczas rozluźnienia. które wcześniej były od siebie odseparowane. powinieneś się całkowicie skoncentrować na oddechu. Przy wdechu język powinien dotykać do podniebienia. W  środku możesz sobie również powtarzać słowo balans. Kiedy na koniec zamkniesz oczy. Przebudowa wspomnień może nam wówczas lepiej wyjść25. W przypadku większości ludzi dzieje się tak wówczas. A  to. prowadzi do zerwania negatywnego wzorca skojarzeniowego.

wyeliminować negatywne uczucia. to ta książka jest dla Ciebie. Dzięki tej książce nauczysz się kontrolować emocje oraz uporządkujesz bałagan znajdujący się w  Twojej głowie. To z  kolei zapewni Ci swobodny przepływ naturalnej energii w ciele oraz korzystnie wpłynie nie tylko na samopoczucie i  nastrój ale również uporządkuje całe Twoje życie. Porządkując energię płynącą w Twoich meridianach będziesz w stanie: zredukować emocjonalny balast. poprawić relacje i związki z otoczeniem. Zaprowadź porządek w swojej głowie. Tak jak tradycyjne Feng Shui oczyszcza dom i  zapewnia właściwy przepływ energii. podnieść poczucie własnej wartości. PATRONI: Cena: 34. tak treści zawarte w tym poradniku zagwarantują harmonijne i optymalne funkcjonowanie Twojego umysłu. które Cię ograniczają.30 zł ISBN 978-83-7377-557-2 9 788373 77557 2 . że czasami umysł Cię ogranicza? A może jedyną przeszkodą do osiągnięcia sukcesu są Twoje lęki i przekonania? Jeżeli tak. wyzbyć się zachowań i przekonań.Czy czujesz.