You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Luxuria, Oblubienica Księcia Chaosu:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
ŻOŁD:
PRESTIŻ DRUŻYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+29 PUNKTY
25 X 25 MM

Ludzie są przekupni, ludzie są zepsuci, ale przede wszystkim ludzie są chciwi! Nikt nie
wie tego lepiej niż okryta złą sławą oblubienica Księcia Chaosu, Luxuria. Kiedy po raz
pierwszy zwróciła na siebie uwagę Księcia Chaosu była tylko oszalałym kultystą,
przemierzającym Pustkowia Chaosu i kierującym się jedynie nieposkromioną rządzą i
sadystyczną ekstazą zadawania bólu. Jednak stało się coś niezwykłego. Nie zginęła.
Przez stulecia przetrwała beznadziejne bitwy, Burze Chaosu, a nawet zainteresowanie
ze strony Świętego Oficjum Sigmara i Hierofantów Kolegium Światła… a im dłużej
przemierzała bezdroża Starego Świata, tym bardziej subtelnym i złowieszczym
narzędziem woli swego władcy się stawała.
Jawiąc się w oczach śmiertelników jako boleśnie niepokojąca piękna kobieta,
wkradła się na dwór próżnej arystokracji i podstępnych kupców z Marienburga.
Szepcząc o niewyobrażalnych bogactwach i grając na ego wpływowych ludzi, oraz po
cichu eliminując większość konkurencji, Luxuria zyskała wpływy we wszystkich
kluczowych przedsięwzięciach w Jałowej Krainie. I zawsze była jeden krok przed
Inkwizycją.
Nikt nie zna jej prawdziwych zamiarów, jednak bez względu na to, jaką grę
prowadzi, miała wiele lat by rozstawić pionki. Tylko ktoś z niezachwianą wiarą i
bystrym umysłem ma jakiegokolwiek szanse przejrzeć jej intrygi. Jednak podczas
walki z Luxurią należy być bardzo ostrożnym, przyparta do muru Oblubienica
Księcia Chaosu ujawnia swe niezwykłe zdolności…
UWAGI: Luxuria może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Kult Sybarytów oraz
napiętnowanych Znakiem Slaanesha Grasantów Chaosu i Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby
zatrudnić Postać Dramatu służący w szeregach kompanii MAG musi posiadać Uprząż
Slaanesha (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK),
Oblubienica Księcia Chaosu, która osiągnęła kolejny poziom doświadczenia i w
ramach rozwoju wylosowała NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej
zdolności z listy umiejętności WALKI, AKADEMICKICH lub SZYBKOŚCIOWYCH.
Ponadto, Luxuria może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności
specjalnych:
DOMINACJA: Luxuria potrafi zdominować swe ofiary siłą spojrzenia.
DOMINACJA może zostać użyta w fazie strzelania, a Postać Dramatu może obrać
za cel dowolny niezwiązany walką model przeciwnika pozostający w polu
widzenia, w odległości do 6”. Ofiara DOMINACJI musi wykonać test CP.
Udany test oznacza, że ofiara oparła się mocy Oblubienicy Księcia Chaosu i nie
dzieje się nic nadzwyczajnego. Nieudany test CP oznacza, że ofiara poddała
się mocy DOMINACJI i do końca następnej tury NIEUMARŁYCH wykonuje
wszystkie polecenia Luxurii, tak jak modele sprzymierzone. Należy zauważyć, że
DOMINACJA nie działa na istoty podlegające zasadzie specjalnej
NIEZŁOMNOŚĆ.
OBIEŻYŚWIAT: Luxuria w swoim życiu wiele podróżowała, zdobywając
rozległą wiedzę. Drużyna w której służy najmita otrzymuje premię +1 do
rzutu na eksplorację.
SZEPTUCHA: Uroki odczynione przez szeptuchę mają Poziom Mocy równy 7.

Furia Slaanesha:
PODSTAWKA:

25 X 25 MM
Furie Slaanesha to dzika, skrzydlata bestia, służąca Księciu Chaosu. Uzbrojona w
Ostrza Męki demonica atakuje gwałtownie i bez litości. Furia Slaanesha znana jest
również z niezwykłego okrucieństwa. Ma w zwyczaju uszczknąć nieco ciała ofiary,
a potem puszczać ją wolno, aby rozkoszować się pościgiem i strachem uciekającej
zwierzyny. Gdy znudzi się okrutną zabawą, morduje ofiarę w możliwie najbardziej
bolesny sposób. Furia Slaanesha to dzika bestia o wielkich, skórzastych skrzydłach,
jednocześnie piękna i przerażająca. Mimo że jej wygląd zdradza nienaturalne
pochodzenie, w jakiś sposób potrafi urzekać i oczarowywać zmysły śmiertelników,
łamiąc ich wolę i zmuszając do wynaturzonych czynów. Uroda Furii Slaanesha jest
zniewalająca.
CHARAKTERYSTYKA FURII SLAANESHA:
FURIA
SZ WW US
S
WT ŻW
I
A
CP
Początkowa
4
4
0
4
3
1
4
2
6
Maksymalna
4
4
0
4
3
1
4
2
6
BROŃ/PANCERZ: Furia Slaanesha posiada OSTRZE MĘKI.
ZASADY SPECJALNE:
DEMON, FURIA, GŁÓD KRWI, LOT, STRACH.
AURA SLAANESHA: Bólożądne Pieszczoty otacza kusząca woń rozkoszy i
pożądania, która wpływa na otaczające je istoty. Za każdy model Demonetki
stykający się z podstawką, wroga postać otrzymuje modyfikator -1 do
współczynnika CP, aż do minimalnej wartości 2 punktów. Należy zauważyć,
że Aura Slaanesha nie działa na istoty podlegające zasadzie specjalnej
NIEZŁOMNOŚĆ.
OSTRZE MĘKI – Trafienia zadane Ostrzem Męki zadają zranienie krytyczne jeżeli
w rzucie na zranienia wypadnie niemodyfikowalne 4+.

CHARAKTERYSTYKA LUXURII, OBLUBIENICY KSIĘCIA CHAOSU:
LUXURIA
SZ WW US
S
WT ŻW
I
A
CP
Początkowa
4
3
3
3
3
1
3
1
8
Maksymalna
5
6
6
4
4
3
6
4
9
BROŃ/PANCERZ: Luxuria posiada SZTYLET, RAPIER i BICZ, gracz wedle uznania może
wyposażyć Postać Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
DRUŻYNY.
ZASADY SPECJALNE:
POGARDA: Luxuria, Oblubienica Księcia Chaosu jest ZNIENAWIDZONA przez
MAGISTRÓW MAGII oraz wszystkie modele podlegające zasadzie specjalnej
DUCHOWNY. Więcej informacji na temat zasad NIENAWIŚCI znajduje się w
ROZDZIALE VIII: PSYCHOLOGIA.
RYTUAŁ BŁOGIEJ MĘKI: Kiedy Wojownicy Slaanesha ruszają do bitwy Luxuria
gromadzi strzępy bluźnierczej energii Dhar i odprawia mroczne rytuały
pozwalające przywołać z Immaterium przeklętą Furię Slaanesha. Za każdym razem
gdy Oblubienica Księcia Chaosu zostanie Oszołomiona!, Powalona na ziemię! lub
Wyłączona z akcji! należy wykonać test CP modelu. Jeśli test zakończy się
powodzeniem, ofiara Oblubienicy Księcia Chaosu dopełniła rytuału, a Furia Slaanesha
przekracza granicę Immaterium i wykonuje ruch o 2K6”, który może być również
ruchem szarży (szarża ta podlegać będzie wszystkich zasadom szarży) po linii
prostej na wprost od Luxurii (w dowolnym wybranym przez gracza kierunku).
Furia Slaanesha, jeśli przeżyje potyczkę odchodzi po zakończeniu rozgrywki,
ponadto DEMON nie jest wliczany do limitu modeli w drużynie oraz nie jest brany
pod uwagę na potrzeby testu rozbicia.
UROKI: Luxuria potrafi czynić gusła, którymi może wspierać swych sojuszników w
bitwie. W fazie magii bohater specjalny, o ile nie Ucieka!, nie został Oszołomiony! lub
Powalony na ziemię!, w fazie ruchu nie wykonał biegu, a w fazie strzeleckiej nie użył broni
dystansowej, oraz nie opuścił stołu, może uczynić jeden z poniższych Uroków.
Należy zauważyć, że Luxuria nie może czynić tego samego gusła w
następujących po sobie fazach magii. Uroki działają tak samo jak zaklęte czary o
poziomie mocy 5. O ile nie podano inaczej w ich opisie, można ich użyć w
stosunku do samej Oblubienicy Księcia Chaosu, tudzież dowolnej postaci (bohatera
lub stronnika) w odległości do 6” od bohatera specjalnego.
FANTASMAGORIA - Do początku następnej fazy magii kompanii w szeregach
której służy bohater specjalny, wszystkie wrogie modele znajdujące się w
odległości do 6” od Luxurii przeprowadzając test oparty na współczynniku
CP wykonują rzut 3K6 odrzucając kostkę z najniższym wynikiem. Urok nie
działa na modele podlegające zasadzie specjalnej NIEZŁOMNOŚĆ.
KLĄTWA TAŃCA ROZKOSZY – Urok może zostać skierowany na pojedynczy
model przeciwnika, także związany walką wręcz znajdujący się w odległości
do 18" od Postaci Dramatu (postać zostaje wybrana przez kierującego
bohaterem specjalnym gracza bez ograniczeń, z wyjątkiem tego, że Luxuria musi
widzieć swój cel). Do początku następnej fazy magii ofiara klątwy w ramach
ruchów przymusowych w czasie rozgrywania fazy ruchu porusza się o K3” w
losowo określonym kierunku (w przypadku gdy na Kostce Rozrzutu wypadnie
wynik TRAFIENIE!, kierunek ruchu wybiera kierujący Postacią Dramatu
gracz). Jeżeli ruch oznaczałby wejście w kontakt z innym modelem, należy
zatrzymać dotkniętą działaniem zaklęcia postać 1” od modelu. Model może
znajdować się pod działaniem tylko jednej klątwy na raz.
WIEDŹMI LOT – Luxuria może rzucić Urok na samą siebie lub dowolny
sprzymierzony model bohatera lub stronnika w odległości do 6”, nawet jeśli
go nie widzi. Urok można rzucić na pieszy model wielkości człowieka lub
mniejszy (czar nie będzie zatem działał na modele na podstawkach 40x40
mm i większych), również związany walką wręcz. Udane rzucenie Uroku
oznacza, że model może wykonać zwykły ruch LOTU na 16”, który może
być również ruchem szarży (szarża ta podlegać będzie wszystkich zasadom
szarży). Model może nawet, jeśli gracz sobie tego życzy, przerwać walkę, w
której brał udział, ale w takim wypadku nie będzie mógł szarżować.
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Postać Dramatu. Wynik 1
oznacza, że bohater specjalny ucieka z całym majątkiem zgromadzonym w skarbcu
drużyny - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 2-4 oznacza,
że Luxuria zaczyna odczuwać nieustanny głód, który zaspokoić może jedynie
męka innej istoty. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z którą w trakcie
sekwencji po potyczce, drużyna musi poświęcić jeden model stronnika, który zostaje
zamęczony przez Oblubienicę Księcia Chaosu. Model stronnika należy usunąć z KARTY
DRUŻYNY. Natomiast rezultat 5-6 oznacza, że Postać Dramatu zaaferowana
ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.

623 | S t r o n a