WJ2010_Zakladka:WJ2010_Zakladka

2010-01-31

22:00

Str

Wspólny Język 2010 Standard
Otwarcie 1♣ = 12–14 na równym; 16+ na treflach; 18+ na dowolnym. 1♣ – 1♦ = 0–6 na dowolnym; 7–11 na młodszym(ch); 13+ na równym (bez st. czwórki). 1♣ – 1BA = 7–10. 1♣ – 2BA = 11–12. 1♣ – 3BA = 13–15 na układzie 4333. Odwrotka: 44–55. Otwarcie 1♦ = 12–17 na piątce karo lub 4441; 12–15, 4 kara, 5 trefli. 1♦ – 2♣ – 2♥/2♠ = rewers, 15+. 1♦ – 2♣ – 2BA = 4441, 12–14. Otwarcie 1♥/1♠ = 12–17 na piątce. 2BA forsujące tylko po odpowiedziach two-over-one. 1♥ – 1♠ – 2♥ – 2BA = nieforsujące. 1♥/1♠ – 2BA = inwit z fitem. 1♥ – 3♠, 1♠ – 3BA = miniSplintery. Otwarcie 1BA = 15–17, dopuszczalna starsza piątka. Transfer Trybuły (np. 1BA – 2♣ – 2♥ – 3♦ = uzgodnienie kierów). 1BA – 2BA = inwit. 1BA – 3♣ = Teksas na kara (słaby lub silny). 1BA – 3♥/3♠ = 5431. Otwarcie 2♣ = Precision, 12–15. 2♣ – 2BA = transfer na 3♣: słabe z fitem lub forsing do dogranej na 5–5. Otwarcie 2♦ – Multi, 6–10. Otwarcia 2♥/2♠ – dwukolorówki, 6–10. Blackwood 1430 na 5 wartości z damą atu. Blackwood wyłączeniowy (1430) na 4 wartości: z królem atu bez asa w kolorze renonsu. Licytacja po interwencji Po kontrze przeciwnika: przeskok kolorem = kolor + fit; podwójny przeskok = Splinter; nowy kolor na wysokości 1 forsuje, nowy kolor na wysokości 2 nie forsuje. Po kontrze na 1BA – jak bez kontry. Po wejściu przeciwnika kolorem: nowy kolor na wysokości 2 nie forsuje; 2BA = forsing z fitem; kolor przeciwnika = inwit z fitem. Licytacja w obronie Wejście 1BA = 15–17; na re-open: 11–15. Po otwarciu 2♦ (Multi) kontra jest wywoławcza do pików. Obrona po silnym BA: 2♣ na starsze, 2♦ = na jednym starszym. Obrona po słabym BA: 2♣ na starsze, 2♦ = 7–11 na st. 6, 2♥/2♠ = naturalne. Wist odmienny, zrzutki odwrotne

WJ2010_Zakladka:WJ2010_Zakladka

2010-01-31

22:00

Str

Wspólny Język 2010 Pro
Otwarcia po partii jak we Wspólnym Języku 2010 Standard. Otwarcia przed partią 1♥/1♠ = 10–17. 2♦ = Multi 4–9; dopuszczalne na piątce. 2♥/2♠ = 5–4 z młodszą czwórką, 4–9. Otwarcia na wysokości trzech – dopuszczalne na szóstce. Agresywne odpowiedzi Odpowiedzi one-over-one mogą być słabe, jeśli wskazywany kolor jest niezły. Tani transfer: przygotowanie sign off lub forsing do dogranej. 1♦ – 1♥/1♠ – 2BA – 3♣ = przygotowanie sign off na karach/kierach/pikach. 1♦ – 1♥/1♠ – 2BA – 3♦/3♥/3♠ = forsujące. 1♦ – 1♠ – 2♣/2♦ – 2♥ = sign off na pikach lub forsing do dogranej. 1♥ – 1♠ – 2♣ – 2♦ = sign off na kierach/pikach lub forsing do dogranej. 1♦ – 1♥ – 1♠ – 2♣ = sign off na karach/kierach/pikach lub forsing do dogranej. Dwa check-backi: 2♣ i 2♦ zamiast konwencji Magister. 2♣ = sign off na karach lub inwit do dogranej. 2♦ = forsing do dogranej. Po check-backu 2♣: obowiązkowe 2♦ (wyjątkiem jest silny trefl). Po check-backu 2♦: naturalnie, ekonomicznie. Odwrotka – 2♥ silne 1♣ – 1♥/1♠ – 2♦ – 2♥ = silny na dowolnym; inne: 7–11. Licytacja z fitem w kolorze odpowiedzi po otwarciu 1♦ 1♦ – 1♥ – 2♠ = 6 kar, 3 kiery, 15–17. 1♦ – 1♠ – 2♥ = 15–17 dwuznaczne: 1) naturalny rewers, 2) 6 kar, 3 piki. Licytacja po powtórzeniu trefli 1♣ – 1♥/1♠ – 2♣ – 2♦ – ? drugi starszy = 19+, inne: 16–18. Transfery po wejściu przeciwnika na kolory starsze i bez atu 1♣ – 1♦ – ? ktr = 4+ kiery, 1♥ = 4+ piki, 1♠ = transfer na bez atu, 2♦ = 5+ kierów, 2♥ = 5+ pików. 1♣/1♦ – 1♥ – ? kontra = 4+piki, 1♠ = transfer na bez atu, 2♥ = 5+ pików.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful