You are on page 1of 16

Zestawienie innowacyjnych kierunkw studiw podyplomowych na polskich uczelniach akademickich

semestr zimowy 2015/2016


Nazwa uczelni

Kierunek

Wydzia

Rekrutacja

Akademia Finansw i Biznesu Vistula

Dyplomowany specjalista ds. druku 3D

do 30.09.2015

Testowanie oprogramowania

do 30.09.2015

Elektronika stosowana - projektowanie,


programowanie, aplikacje

Wydzia Informatyki, Elektroniki i


Telekomunikacji

do 30.09.2015

Grafika komputerowa i podstawy technik


poligraficznych

Wydzia Grnictwa i Geoinynierii do 25.09.2015

Inynieria oprogramowania

Wydzia Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inynierii do 30.09.2015
Biomedycznej

Komputerowe systemy sterowania i sterowanie


cyfrowe

Wydzia Elektrotechniki,
do wyczerpania
Automatyki, Informatyki i Inynierii
limitu miejsc
Biomedycznej

Marketing internetowy

Wydzia Humanistyczny

do 15.09.2015

Mechatronika w edukacji

Wydzia Inynierii Mechanicznej i


Robotyki

do 30.09.2015

Programowanie aplikacji webowych

Wydzia Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inynierii do 15.10.2015
Biomedycznej

Programowanie urzdze mobilnych

Wydzia Informatyki, Elektroniki i


Telekomunikacji

do wyczerpania
limitu miejsc

Social media & content marketing

Wydzia Humanistyczny

do 15.09.2015

Systemy baz danych

Wydzia Informatyki, Elektroniki i


Telekomunikacji

do wyczerpania
limitu miejsc

Akademia Grniczo-Hutnicza im.


Stanisawa Staszica w Krakowie

Systemy zarzdzania bezpieczestwem


informacji

Wydzia Zarzdzania

Zintegrowane systemy automatyzacji,


sterowania, zarzdzania i bezpieczestwa
budynkw

Wydzia Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inynierii do 30.09.2015
Biomedycznej

Akademia Humanistyczna im.


Aleksandra Gieysztora w Putusku

E-administracja

Wydzia Administracji

nie podano
terminw

Akademia HumanistycznoEkonomiczna w odzi

Administrowanie e-dokumentacj w ochronie


zdrowia

nie podano
terminw

Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne


w mediach

nie podano
terminw

Nowe media i dziennikarstwo internetowe

nie podano
terminw

Zarzdzanie bezpieczestwem informacji

nie podano
terminw

Akademia Ignatianum w Krakowie

Cyberbezpieczestwo

Wydzia Pedagogiczny

do 18.09.2015

Akademia im. Jana Dugosza w


Czstochowie

Detektywistyka i systemy bezpieczestwa

Wydzia MatematycznoPrzyrodniczy

do 30.09.2015

Kontrola, audyt i zarzdzanie bezpieczestwem


informacji

Wydzia MatematycznoPrzyrodniczy

do 30.09.2015

Akademia Leona Komiskiego w


Warszawie

do 30.09.2015

Kreowanie wizerunku publicznego i komunikacja


Wydzia Filologiczno-Historyczny
intermedialna

do 30.09.2015

Multimedia

Wydzia Sztuki

do 30.09.2015

Nowe technologie i media w edukacji

Wydzia Filologiczno-Historyczny

do 30.09.2015

Handel elektroniczny

do 15.09.2015

Marketing internetowy

do 15.09.2015

Ochrona danych osobowych i informacji


niejawnych

do 15.09.2015

Prawo mediw i wasnoci intelektualnej

do 15.09.2015

Prawo nowoczesnych technologii

do 15.09.2015

Technologie mobilne w biznesie

do 15.09.2015

Tworzenie i rozwj nowoczesnych start-upw

do 15.09.2015

Zarzdzanie projektem informatycznym

do 15.09.2015

Cyberbezpieczestwo

Wydzia Dowodzenia i Operacji


Morskich

do 30.09.2015

Ochrona danych osobowych i informacji


niejawnych w stosunkach midzynarodowych

Wydzia Nauk Humanistycznych i


do 30.09.2015
Spoecznych

Bezpieczestwo cyberprzestrzeni RP

Wydzia Bezpieczestwa
Narodowego

do 12.09.2015

Ochrona i bezpieczestwo cyberprzestrzeni

Wydzia Zarzdzania i
Dowodzenia

do 30.09.2015

Akademia Pedagogiki Specjalnej im.


Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Zaawansowana grafika komputerowa i


multimedialna

do 30.09.2015

Akademia Pomorska w Supsku

Bezpieczestwo informacyjne w biznesie

Wydzia Filologiczno-Historyczny

nie podano
terminw

Social media manager w brany turystycznej

Wydzia MatematycznoPrzyrodniczy

nie podano
terminw

Animacja 3D w mediach

Wydzia Nauk Spoecznych i


Dziennikarstwa

do 15.10.2015

Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja

Wydzia Nauk Spoecznych i


Dziennikarstwa

do 15.10.2015

Fotografia, film i nowe technologie w mediach i


promocji

Wydzia Nauk Spoecznych i


Dziennikarstwa

do 15.10.2015

Meneder ds. komercjalizacji innowacji

Wydzia Nauk Technicznych

do 15.10.2015

Grafika komputerowa na potrzeby stron WWW

Wydzia Matematyki, Informatyki i


do 26.09.2015
Architektury Krajobrazu

Akademia Marynarki Wojennej im.


Bohaterw Westerplatte

Akademia Obrony Narodowej

Dolnolska Szkoa Wysza z siedzib


we Wrocawiu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana


Pawa II w Lublinie

Krakowska Akademia im. Andrzeja


Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Politechnika Biaostocka

Politechnika Gdaska

Bezpieczestwo i audyt systemw


informacyjnych

do 30.09.2015

E-marketing - handel elektroniczny

do 30.09.2015

E-marketing - strategia, kreacja, public relations

do 30.09.2015

E-marketing - wspczesne technologie


internetowe

do 30.09.2015

Multimedia dla artystw

do 30.09.2015

Bezpieczestwo systemw i sieci


komputerowych

Wydzia Informatyki

do 25.09.2015

Elektroniczna administracja

Wydzia Informatyki

do 25.09.2015

Front-End Development

Wydzia Informatyki

do 25.09.2015

Marketing internetowy

Wydzia Informatyki

do 25.09.2015

Programowanie aplikacji mobilnych

Wydzia Informatyki

do 20.09.2015

Aplikacje i usugi internetowe

Wydzia Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

do 17.09.2015

Energetyka odnawialna i sieci inteligentne

Wydzia Elektrotechniki i
Automatyki

do 17.09.2015

Informatyzacja przedsibiorstw z
wykorzystaniem systemw ERP

Wydzia Zarzdzania i Ekonomii

do 17.09.2015

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich

Wydzia Mechaniczny

do 17.09.2015

Nowoczesne metody inynierii oprogramowania

Wydzia Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

do 17.09.2015

Programowanie i bazy danych

Wydzia Fizyki Technicznej i


Matematyki Stosowanej

do 17.09.2015

Projektowanie i zarzdzanie sieciami


komputerowymi

Wydzia Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

do 17.09.2015

Symulacje komputerowe dla inynierw

Wydzia Fizyki Technicznej i


Matematyki Stosowanej

do 17.09.2015

Systemy komrkowe i bezprzewodowe

Wydzia Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

do 17.09.2015

Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

do 30.09.2015

Systemy sieciowe i bazodanowe

do 30.09.2015

Administracja i bezpieczestwo systemw


sieciowych

Wydzia Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki i
Automatyki

do 28.09.2015

Administracja systemami GNU/Linux

Wydzia Fizyki Technicznej,


Informatyki i Matematyki
Stosowanej

nie podano
terminw

Grafika komputerowa i techniki multimedialne

Wydzia Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki i
Automatyki

do 28.09.2015

Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE

Wydzia Fizyki Technicznej,


Informatyki i Matematyki
Stosowanej

nie podano
terminw

Politechnika Opolska

Nowe media w komunikacji i informacji

Wydzia Ekonomii i Zarzdzania

do 25.09.2015

Politechnika Poznaska

Bezpieczestwo sieci komputerowych

Wydzia Elektroniki i
Telekomunikacji

do 30.09.2015

Inynieria oprogramowania

Wydzia Informatyki

do 24.09.2015

Nowoczesne techniki komputerowe w


projektowaniu

Wydzia Budowy Maszyn i


Zarzdzania

do 30.10.2015

Programowanie terminali mobilnych

Wydzia Elektroniki i
Telekomunikacji

do 30.09.2015

Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet

Wydzia Elektroniki i
Telekomunikacji

do 30.10.2015

Sieci komputerowe: urzdzenia i protokoy

Wydzia Elektroniki i
Telekomunikacji

do 30.10.2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza


Kociuszki

Politechnika dzka

Systemy baz danych

Wydzia Informatyki

do 30.09.2015

Zarzdzanie e-biznesem

Wydzia Inynierii Zarzdzania

do 9.10.2015

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego


ukasiewicza

Technologie internetowe

Wydzia Elektrotechniki i
Informetyki

do 18.09.2015

Politechnika lska

Automatyzacja i robotyzacja procesw


technologicznych

Wydzia Mechaniczny
Technologiczny

do 21.09.2015

Mechatronika i sterowanie procesami


technologicznymi

Wydzia Mechaniczny
Technologiczny

do 21.09.2015

Sieci i systemy komputerowe, bazy danych

Wydzia Automatyki, Elektroniki i


Informatyki

do 21.09.2015

Systemy automatyki SIMATIC i


energoelektroniczne ukady napdowe

Wydzia Elektryczny

do 21.09.2015

Zarzdzanie projektem informatycznym

Wydzia Organizacji i Zarzdzania do 21.09.2015

nie podano
terminw

Grafika multimedialna

nie podano
terminw

Technologie laserowej obrbki materiaw

nie podano
terminw

Bazy danych i analiza danych w biznesie

Wydzia Elektryczny

do 15.10.2015

Bezpieczestwo systemw informacyjnych wraz


z technikami biometrycznymi

Wydzia Elektroniki i Technik


Informacyjnych

do 30.09.2015

Informatyka i technologia informacyjna zastosowania

Wydzia Elektroniki i Technik


Informacyjnych

do 15.09.2015

Informatyzacja technologii chemicznej

Wydzia Budownictwa, Mechaniki


i Petrochemii

do 15.10.2015

Mechatronika w ksztaceniu zawodowym

Wydzia Mechatroniki

do 1.10.2015

Politechnika witokrzyska w Kielcach Administrator sieci komputerowych

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocawska

Polsko-Japoska Akademia Technik


Komputerowych

Metody i narzdzia inynierii oprogramowania

Wydzia Elektryczny

do 30.09.2015

Nowoczesne metody projektowania z


zastosowaniem zaawansowanych technik
CAD/CAM/CAE

Wydzia Mechaniczny Energetyki i


do 15.09.2015
Lotnictwa

Ochrona informacji w sieciach i systemach


teleinformatycznych: projektowanie i audyt
zabezpiecze

Wydzia Elektroniki i Technik


Informacyjnych

do 30.09.2015

Projektowanie systemw informatycznych z


bazami danych

Wydzia Elektroniki i Technik


Informacyjnych

do 15.09.2015

Prowadzenie projektw informatycznych

Wydzia Elektryczny

do 3.10.2015

Systemy Inteligentnych Budynkw

Wydzia Elektryczny

do 3.10.2015

Wspczesne systemy elektromechatroniki


pojazdw klasycznych oraz green cars

Wydzia Elektryczny

do 30.09.2015

Zarzdzanie wasnoci intelektualn

Wydzia Inynierii Produkcji

nie podano
terminw

Zarzdzanie zasobami IT: architektury, procesy,


standardy, jako

Wydzia Elektroniki i Technik


Informacyjnych

do 4.10.2015

Administrowanie sieciami komputerowymi

Wydzia Informatyki

do 30.09.2015

Android i iOS - nowoczesne aplikacje mobilne

Wydzia Informatyki

do 30.09.2015

Projektowanie instalacji i urzdze elektrycznych


Wydzia Elektryczny
wspomagane komputerowo

do 30.09.2015

Smart Power Grids - Inteligentne Sieci


Elektroenergetyczne (ISE)

Wydzia Elektryczny

do 30.09.2015

Systemy zarzdzania i nowe technologie w


energetyce i ciepownictwie

Wydzia MechanicznoEnergetyczny

do 30.09.2015

Technologie internetowe

Wydzia Informatyki

do 30.09.2015

Bazy danych i ich aplikacje

do 30.09.2015

Spoeczna Akademia Nauk

SWPS Uniwersytet
Humanistycznospoeczny

IT w biznesie

do 30.09.2015

Programowanie systemw ERP

do 30.09.2015

Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych

do 30.09.2015

Technologie internetu

do 30.09.2015

Trener nowych technologii

do 30.09.2015

Zaawansowane multimedia

do 30.09.2015

Akademia Linux Cloud

nie podano
terminw

Aplikacje multimedialne i ich zastosowanie

nie podano
terminw

Grafika komputerowa i aplikacje multimedialne

nie podano
terminw

Meneder social media

nie podano
terminw

Nowoczesne techniki programowania


wspbienego i transakcyjnego

nie podano
terminw

Ochrona informacji niejawnych

nie podano
terminw

Projektowanie i implikacja dziedzinowych


jzykw programowania

nie podano
terminw

Dziennikarstwo i komunikacja multimedialna

nie podano
terminw

Nowoczesna komunikacja marketingowa

nie podano
terminw

Praktyczne aspekty prawa mediw

nie podano
terminw

Projektowanie usug

nie podano
terminw

Social media - marketing w mediach


spoecznociowych

nie podano
terminw

Zarzdzanie innowacj - design management

nie podano
terminw

Szkoa Gwna Gospodarstwa


Wiejskiego w Warszawie

Edukacja zdalna w erze cyfrowej

Wydzia Zastosowa Informatyki i


do 30.09.2015
Matematyki

Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Analityk biznesowy - profesjonalista na styku IT i

biznesu

nie podano
terminw

Business Intelligence - systemy wspomagania


decyzji biznesowych

nie podano
terminw

Efektywne zarzdzanie IT w przedsibiorstwie

nie podano
terminw

Informatyczne systemy zarzdzania - strategia,


projektowanie, integracja

nie podano
terminw

Marketing internetowy

do wyczerpania
limitu miejsc

Technologie mobilne w biznesie

nie podano
terminw

Zarzdzanie bezpieczestwem informacji

nie podano
terminw

Zarzdzanie przestrzeni kosmiczn w nowej


gospodarce

nie podano
terminw

Zastosowanie technologii cloud computingu w


modelowaniu biznesowym

nie podano
terminw

Cyberprzestpczo

do 30.09.2015

E-commerce

do 30.09.2015

E-marketing

do 30.09.2015

Kreator wizerunku publicznego

do 30.09.2015

Uczelnia azarskiego w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach

Akademia komunikacji internetowej

Wydzia Informatyki i Komunikacji

do wyczerpania
limitu miejsc

Audyt systemw informatycznych

Wydzia Ekonomii

do wyczerpania
limitu miejsc

Business Intelligence z wykorzystaniem narzdzi


do wyczerpania
Wydzia Informatyki i Komunikacji
SAS
limitu miejsc
Elektroniczna administracja publiczna - rzdowa
do wyczerpania
Wydzia Informatyki i Komunikacji
i samorzdowa - w teorii i praktyce
limitu miejsc
Narzdzia informatyczne w analizie danych

Wydzia Informatyki i Komunikacji

do wyczerpania
limitu miejsc

Projektowanie i narzdzia informatyczne analizy


procesw logistycznych

Wydzia Informatyki i Komunikacji

do wyczerpania
limitu miejsc

Systemy informatyczne w zarzdzaniu i e-biznes Wydzia Ekonomii

do wyczerpania
limitu miejsc

Technologie automatyzacji dziaa


marketingowych (marketing automation
technology)

Wydzia Informatyki i Komunikacji

do wyczerpania
limitu miejsc

Bezpieczestwo informacyjne biznesu

do 15.09.2015

Informatyka ekonomiczna

do 15.09.2015

Innowacyjne zarzdzanie technologi


informatyczn

do 15.09.2015

Wasno intelektualna w prawie i w praktyce

Wydzia Finansw

do 20.09.2015

Wykorzystanie technologii informatycznej (IT) w


praktyce gospodarczej

do 15.09.2015

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarzdzanie projektami IT

nie podano
terminw

Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocawiu

Controlling wspomagany komputerowo

Wydzia InynieryjnoEkonomiczny

do 30.09.2015

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Gdaski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w


Poznaniu

Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Cyber security management

Wydzia Zarzdzania, Informatyki


do 15.09.2015
i Finansw

Ewidencja ksigowa i podatkowa z


wykorzystaniem programw komputerowych

Wydzia Zarzdzania, Informatyki


do 15.09.2015
i Finansw

Komputerowe narzdzia analizy i modelowania


danych

Wydzia Zarzdzania, Informatyki


do 15.10.2015
i Finansw

Logistyka wspomagana komputerowo

Wydzia Zarzdzania, Informatyki


do 30.09.2015
i Finansw

Statystyczna analiza danych biznesowych


wspomagana komputerowo

Wydzia InynieryjnoEkonomiczny

do 15.09.2015

Zarzdzanie projektami e-commerce

Wydzia Nauk Ekonomicznych

do 30.09.2015

Biznes elektroniczny w maych i rednich


przedsibiorstwach

Wydzia Ekonomiczny

nie podano
terminw

Lider innowacji. Organizacja i finansowanie


projektw innowacyjnych

Wydzia Ekonomiczny

do 28.09.2015

Prawo wasnoci intelektualnej i prawo nowych


technologii

Wydzia Prawa i Administracji

do 30.09.2015

Programowanie biznesowych aplikacji


internetowych i mobilnych

Wydzia Zarzdzania

do 2.10.2015

Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z


programowaniem i analiz danych

Wydzia Matematyki, Fizyki i


Informatyki

do 30.09.2015

Sieci komputerowe i technologie informatyczne

Wydzia Matematyki i Informatyki

do 30.09.2015

Tumaczenie audiowizualne

Wydzia Anglistyki

do 15.09.2015

Bezpieczestwo informacji w administracji i


biznesie

Wydzia Prawa i Administracji

do 30.10.2015

Biznes w biotechnologii

Wydzia Biochemii, Biofizyki i


Biotechnologii

do 25.09.2015

Infobrokering i wywiad rynkowy

Wydzia Zarzdzania i
Komunikacji Spoecznej

do 30.09.2015

Inynieria oprogramowania i narzdzia biznesu

Wydzial Matematyki i Informatyki

do 30.09.2015

Prawo wasnoci intelektualnej

Wydzia Prawa i Administracji

do 30.09.2015

Programowanie urzdze mobilnych

Wydzia Matematyki i Informatyki

do 30.09.2015

Testowanie oprogramowania

Wydzia Matematyki i Informatyki

do 30.09.2015

Broker informacji

Wydzia Humanistyczny

do 30.09.2015

E-publikacja

Wydzia Humanistyczny

do 30.09.2015

Uniwersytet Kardynaa Stefana


Wyszyskiego

Ochrona danych osobowych i informacji


niejawnych

Wydzia Prawa i Administracji

do 30.09.2015

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w


Bydgoszczy

Marketing internetowy i e-biznes

Wydzia Administracji i Nauk


Spoecznych

do 30.09.2015

Uniwersytet dzki

Analiza danych i data mining

Wydzia Matematyki i Informatyki

do 30.09.2015

Informatyka w biznesie

Wydzia Matematyki i Informatyki

do 30.09.2015

Informatyzacja administracji publicznej i sdw

Wydzia Prawa i Administracji

do 30.09.2015

Komunikacja midzykulturowa w cyfrowym


wiecie

Wydzia Filologiczny

do 10.10.2015

Nowe media w animacji kultury

Wydzia Nauk o Wychowaniu

do 15.10.2015

Ochrona danych osobowych

Wydzia Prawa i Administracji

nie podano
terminw

Programowanie sieciowe StartUp

Wydzia Fizyki i Informatyki


Stosowanej

do 5.10.2015

Publikowanie cyfrowe

Wydzia Filologiczny

do 30.09.2015

User experience design

Wydzia Fizyki i Informatyki


Stosowanej

nie podano
terminw

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w


Kielcach

Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w


Grafika komputerowa i DTP
Lublinie

Wydzia Artystyczny

do wyczerpania
limitu miejsc

Marketing internetowy i brokering informacji

Wydzia Politologii

do 30.09.2015

Nowe technologie w warsztacie nauczyciela

Wydzia Humanistyczny

do 15.10.2015

IT w jzykach obcych

Wydziay Filologiczny oraz


Matematyki i Informatyki

do 30.09.2015

Programowanie i zastosowania komputerw

Wydzia Fizyki, Astronomii i


Informatyki Stosowanej

do 26.09.2015

Uniwersytet Opolski

Biotechnologia

Wydzia Przyrodniczo-Techniczny do 30.09.2015

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Nowoczesne technologie w architekturze


krajobrazu

do 30.09.2015

Uniwersytet Rzeszowski

Aplikacje internetowe, marketing w sieci i ecommerce

Wydzia MatematycznoPrzyrodniczy

do 30.09.2015

Aplikacje internetowe z elementami grafiki


komputerowej

Wydzia MatematycznoPrzyrodniczy

do 30.09.2015

Bezpieczestwo i ochrona informacji

Wydzia Prawa i Administracji

do 23.10.2015

Grafika komputerowa

Wydzia Sztuki

do 30.09.2015

Systemy i sieci komputerowe

Wydzia MatematycznoPrzyrodniczy

do 30.09.2015

E-commerce

Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki


Usug

nie podano
terminw

Kognitywistyka i projektowanie interfejsw

Wydzia Humanistyczny

nie podano
terminw

E-zdrowie

Wydzia Informatyki i Nauki o


Materiaach

do 18.09.2015

Ochrona informacji niejawnych i administracja


bezpieczestwa informacji

Wydzia Informatyki i Nauki o


Materiaach

do 30.09.2015

Uniwersytet Mikoaja Kopernika w


Toruniu

Uniwersytet Szczeciski

Uniwersytet lski w Katowicach

Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. Jana i Jdrzeja


niadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet w Biaymstoku

Uniwersytet Warmisko-Mazurski w
Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocawski

Transl@tor: technologie informatyczne


wspomagajce tumaczenie

Wydzia Filologiczny

nie podano
terminw

Wczenie cyfrowe i spoeczne: strony


internetowe, audiodeskrypcja, multimedia

Wydzia Filologiczny

nie podano
terminw

Informatyka stosowana

Wydzia Telekomunikacji,
Informatyki i Elektrotechniki

nie podano
terminw

Zarzdzanie infrastruktur IT w
przedsibiorstwie

Wydzia Telekomunikacji,
Informatyki i Elektrotechniki

nie podano
terminw

E-administracja

Wydzia Prawa

do 30.09.2015

Prawo wasnoci intelektualnej & public relations


Wydzia Prawa
w administracji i przedsibiorczoci

do 30.09.2015

Grafika komputerowa i multimedia

Wydzia Matematyki i Informatyki

do 30.10.2015

Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo


samochodowe

Wydzia Nauk Technicznych

nie podano
terminw

Programy komputerowe w zastosowaniach


inynierskich

Wydzia Nauk Technicznych

nie podano
terminw

Edukacja medialna

Wydzia Pedagogiczny

do 30.09.2015

Prawo wasnoci intelektualnej

Wydzia Prawa i Administracji

do wyczerpania
limitu miejsc

Technologie informacyjno-komunikacyjne w
administracji publicznej

Wydzia Dziennikarstwa i Nauk


Politycznych

do 30.09.2015

Zarzdzanie informacj i technologia


informacyjna

Wydzia Historyczny

do 30.09.2015

Zarzdzanie projektami informatycznymi

Wydzia Zarzdzania

do 25.09.2015

Ochrona danych osobowych

Wydzia, Prawa, Administracji i


Ekonomii

do 30.10.2015

Uniwersytet Zielonogrski

Wojskowa Akademia Techniczna im.


Jarosawa Dbrowskiego

Wysza Szkoa Biznesu w Dbrowie


Grniczej

Ochrona wasnoci intelektualnej

Wydzia, Prawa, Administracji i


Ekonomii

do 30.10.2015

Prawo mediw elektronicznych

Wydzia, Prawa, Administracji i


Ekonomii

do 30.10.2015

Wydawca produktw cyfrowych

Wydzia Filologiczny

nie podano
terminw

Analiza danych - metody, narzdzia, praktyka

Wydzia Matematyki, Informatyki i


do 16.10.2015
Ekonometrii

Zarzdzanie ochron informacji niejawnych

Wydzia Humanistyczny

do 30.10.2015

Systemy i sieci nastpnej generacji

Wydzia Elektroniki

do 20.09.2015

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Wydzia Elektroniki

do 20.09.2015

Administrator bezpieczestwa informacji

nie podano
terminw

Bussines Inteligence - systemy wspomagania


decyzji

nie podano
terminw

Data scientist

nie podano
terminw

Grafika komputerowa i multimedia

nie podano
terminw

Informatyczne systemy zarzdzania

nie podano
terminw

Meneder innowacji

nie podano
terminw

Ochrona danych osobowych w administracji i w


biznesie

nie podano
terminw

Sieci komputerowe i bazy danych

nie podano
terminw

nie podano
terminw

do 15.09.2015

Zarzdzanie bezpieczestwem informacji i usug

do 15.09.2015

Analiza i fuzja danych przestrzennych

Wydzia Informatyki

nie podano
terminw

Poligrafia i media cyfrowe

Wydzia Informatyki

nie podano
terminw

Sieci komputerowe i internet rzeczy


Wysza Szkoa Finansw i Zarzdzania
Administrator systemw Windows
w Warszawie

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Opracowanie: Anna Wasilewska-pioch,


Dziennik Internautw http://di24.pl