Rebelia oligarchiczna w Donbasie

REBELIA OLIGARCHICZNA W DONBASIE
Zbigniew Marcin Kowalewski
Le Monde diplomatique – Edycja polska nr 12 (109), grudzień 2014 r.
20 lutego 2014 r. na kijowskim Majdanie zginęło 75 osób. Następnego dnia Radosław
Sikorski naciska: „Jeżeli nie podpiszecie porozumienia, będziecie mieli stan wojenny i
wojsko na ulicach. Wszyscy będziecie martwi.” Wtórują mu ministrowie spraw
zagranicznych Francji i Niemiec. Trójka przywódców opozycji ukraińskiej w końcu ulega
naciskom. Z duszą na ramieniu – bardzo boją się reakcji Majdanu – idą na ugodę z Wiktorem
Janukowyczem. Ma pozostać prezydentem do grudnia – do przyspieszonych wyborów
prezydenckich. Elity polityczne Zachodu oddychają z ulgą: rewolucję udało się zwekslować
na tory instytucjonalne, gdzie niechybnie wygaśnie. Lecz oto zaraz pierwsza niespodzianka.
Wojska wewnętrzne i milicja reagują na porozumienie tak, jakby oznaczało ono kapitulację
Janukowycza. Pośpiesznie, wręcz w panice, dezerterują z pola walki, faktycznie pozbawiając
reżim siłowej ochrony. Coraz więcej milicjantów przechodzi na stronę Majdanu.
Tymczasem Majdan ma poczucie, że skapitulowali przywódcy opozycji. W mroku ponad
głowami ogromnego, bardzo wzburzonego tłumu, przez morze płomyków świec płyną
trumny ze zwłokami zabitych. Arsenij Jaceniuk, Witalij Kłyczko i Ołeh Tiahnybok składają
sprawozdanie z rokowań i bronią porozumienia. Majdan reaguje wrogą wrzawą. Przemawia
Tiahnybok, starając się zapanować nad nastrojem mas. Przez tłum przedziera się komendant
jednej z wielu kompanii samoobrony Majdanu, 27-letni Wołodymyr Parasiuk. Wbiega na
podium, chwyta mikrofon i wygłasza bardzo krótkie, niezwykle emocjonalne przemówienie,
które już po pierwszych zdaniach przechodzi do historii. „My nie należymy do żadnej
organizacji, jesteśmy zwykłym ludem Ukrainy. (…) My, prości ludzie, mówimy do naszych
polityków, którzy stoją za moimi plecami: żaden Janukowycz – żaden! – nie będzie cały rok
prezydentem. Jutro do godziny 10 ma się wynieść!” Majdan grzmi, okazując entuzjastyczne
poparcie. „Nasi przywódcy ściskają rękę temu zabójcy. Hańba!” „Hańba”, huczy tłum. „Jeśli
jutro do godziny 10 nie wystąpicie z oświadczeniem, że Janukowycz ma się podać do dymisji,
ruszymy do szturmu z bronią w ręku! Przysięgam!” [1] Porozumienie sprzed kilku godzin
właśnie diabli wzięli. Na wieść o tym, co dzieje się w resortach siłowych i na Majdanie,
Janukowycz jeszcze przed północą ucieka śmigłowcem z Kijowa. Jego reżim upadł.
Prawdziwych rewolucji ludowych nie sposób utrzymać w ryzach. Zaskakują same siebie. Na
tym polega ich ogromna siła i zdumiewająca słabość. Lawrence of Arabia – a on znał się
trochę na rewolucjach – pisał, że ich uczestnicy „są ludźmi niebezpiecznymi, gdyż nierzadko
z otwartymi oczami odtwarzają swe senne marzenia, pragnąc przemienić je w rzeczywistość”
[2]. Rewolucje nie liczą się z układami sił. Majdan, decydując się na ostateczne zerwanie
stosunku kolonialnego, od trzystu lat łączącego Ukrainę z Rosją, i zwracając się w tym celu
ku Unii Europejskiej, mierzył siły na zamiary. Tymczasem imperializm rosyjski, mocno
podupadły po rozpadzie Związku Radzieckiego, już się odrodził [3]. Przywrócenie panowania
nad Ukrainą ma dla Rosji zasadnicze znaczenie strategiczne. Stąd natychmiastowe
kontruderzenie.
Kontra imperialna
Rosja zagarnęła Republikę Autonomiczną Krymu oraz Sewastopol – rosyjskie Guantánamo –
korzystając z niebywałej wojskowej słabości Ukrainy. W 1994 r. Stany Zjednoczone i Wielka
Brytania wspólnie z Rosją nakłoniły to trzecie wówczas mocarstwo nuklearne świata do

Bobrow ujawnił w nim. Tymczasem z badań porównawczych nad dwoma starymi. choć Śląsk to przecież region zintegrowany z neoliberalną Unią Europejską. jak i marksistowskiej tradycji przynajmniej częściowo są wytworem kolonialnych poglądów zachodocentrycznych” [8]. ile za położeniem kresu – mówiąc ich słowami – ‘korupcyjnemu bezprawiu i złodziejskiemu panowaniu donieckich protegowanych’” obalonego właśnie reżimu. Oligarchia to popularna na Ukrainie nazwa rodzimego kapitału monopolistycznego. w wyniku zabiegów senatora Baracka Obamy. Przemilczały raport Jewgenija Bobrowa. uczestniczył w aneksji Krymu. Dwaj czołowi badacze restauracji kapitalizmu w Donbasie. Ukraina pozwoliła Amerykanom zniszczyć dużą część swoich zapasów broni konwencjonalnej [5]. że na samym Krymie się nie skończy.” [7] Noworosja to stara. ideologii i geopolityki dzieli się kraj na ‘wschód’. Wład Mychnenko i Adam Swain. która znajduje się pod wpływem dziedzictwa antyzachodniej ideologii radzieckiej i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. znany jako Striełkow. że dominujące sposoby postrzegania tego regionu „zarówno w liberalnej. czyli oligarchii z Donbasu [6]. którzy chcieli powtórzyć u siebie to. od dawna ostrzegali. rzekomo zdominowany przez antyrynkową nomenklaturę. strukturalnie podobnymi regionami wielkoprzemysłowymi w Europie Wschodniej wynika. za czym się opowiada. W obawie o wybuch konfliktu z Rosją zachodnia elita polityczna i medialna legitymizowała aneksję: niemal nikt nie kwestionował faktu. to przecież i tak ludność rosyjskojęzyczna stanowi na Krymie większość i wiadomo. Później. że – względnie. opublikowany przez Radę ds. kolonialna nazwa południowo-wschodniej Ukrainy. Mychnenko wykazuje. przyszły „minister obrony Donieckiej Republiki Ludowej”. wielki ośrodek przemysłu ciężkiego – region węgla i stali – to najpotężniejszy bastion kapitału monopolistycznego. że „przez pryzmat narodowości. Wraz z odradzaniem się imperializmu rosyjskiego następuje nawrót do imperialnego nazewnictwa – Noworosji i Małorosji. Przyległy do Rosji Donbas. Mówi: „Było jasne. Krym w składzie Noworosji to kolosalna zdobycz. co się stało na Krymie. że „na Krymie według różnych danych za przyłączeniem do Rosji zagłosowało 50-60% wyborców przy ogólnej frekwencji wynoszącej 30-50%. rzecz jasna – „szczodry system ochrony socjalnej na Śląsku oraz wysokie poziomy wydatków na ochronę zdrowia i inne usługi socjalne przyniosły w tym regionie stałą poprawę wskaźników rozwoju społecznego. że 83% elektoratu wzięło udział w referendum aneksjonistycznym. Bastion kapitału monopolistycznego Po kilkuset latach panowania kolonialnego Ukraina jest najbardziej niezrównoważonym regionalnie krajem Europy. Chodzi o to. A sam Krym. rzekomo stanowiący kuźnię ukraińskiej tożsamości narodowej i zdominowany przez proreformatorskie. Pod względem stopnia koncentracji kapitału bije na głowę inne regiony. Kiedy władza ukraińska rozpadała się na naszych oczach. że kapitalizm w Donbasie ma znacznie bardziej neoliberalny charakter niż na Śląsku. Teraz Rosja mogła dokonać aneksji niemal bez wystrzału. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. do Krymu nieustannie przybywali delegaci z obwodów Noworosji. Sugestia była czytelna: jeśli coś sfałszowano. oraz na ‘zachód’. Media światowe przemilczały radykalnie odmienne dane pochodzące od przywódców Tatarów krymskich. Natomiast dramatyczny spadek wielu kluczowych wskaźników . mieszkańcy Krymu głosowali nie tyle za przyłączeniem do Rosji. prozachodnie i antyestablishmentowe siły polityczne” [9]. Busha. Płk Igor Girkin.rezygnacji z broni jądrowej w zamian za – jak okazało się w 20 lat później – bezwartościowy świstek zwany Memorandum Budapeszteńskim [4]. odcięty przesmykami przez wrogie państwo – to już nie to samo. brylant w koronie Imperium Rosyjskiego. popartych przez Kongres i prezydenta George’a W.

którą zapewnił sobie za pośrednictwem Partii Regionów. było największe tam. zapewniał nawet. Jeden z najlepszych zachodnich znawców historii Donbasu. gdy one istnieją i się materializują – nie w wyobraźni aktywistów. dla siebie. która doprowadziła do obalenia politycznego panowania donbaskiego kapitału monopolistycznego. zablokował kapitałom konkurencyjnym wejścia do regionu i opanował w nim władzę polityczną. W końcu stycznia 2014 r. tzn. nie ma tam nacisku na większą autonomię polityczną. nie torowało jednak drogi do władzy żadnej sile politycznej wyposażonej w radykalny program alternatywny wobec kapitalizmu neoliberalnego. aż siedemnastokrotnie niższe niż na wschodzie). Natomiast Janukowycza wyborcy poparli głównie tam. w znacznej mierze ukształtowany w Donbasie w zgoła błyskawicznym tempie przy użyciu politycznych. Przy zastosowaniu bardzo wyszukanych metod badawczych Mychnenko ustalił. Poparcie dla reżimu Janukowycza było natomiast wysokie na wschodzie (52%). ekspansja donbaskiego kapitału monopolistycznego doprowadziła do pierwszej próby przejęcia przezeń centralnej władzy państwowej – sfałszowania wyborów i zapewnienia w ten sposób urzędu prezydenta Ukrainy politycznemu przedstawicielowi tego kapitału. że Donbas jest w stanie prześcignąć inne regiony „w akceptacji wartości kapitalistycznej i demokratycznej Europy” [12]. będą jałowe.” [10] Drapieżny kapitał monopolistyczny. Rozważania nad tym. kandydatowi Partii Regionów Janukowyczowi. Przeciwnie – „rewolucja godności” utorowała drogę do władzy innym neoliberalnym siłom politycznym. Rusyfikacja Donbasu . Mogą jedynie wynieść takie siły na swoje czoło. jako jedynego regionu w kraju. aż dziesięciokrotnie niższe niż na zachodzie). jeśli ich punktem wyjścia nie będzie decydująca okoliczność – to. co możliwe jest wtedy. „Jest to możliwe tylko dlatego. niskie na południu (20%) i bardzo niskie na wschodzie (8%. przestępczych i innych pozaekonomicznych sposobów akumulacji. gdyż „pomarańczowe zwycięstwo zapewniła większość głosów uzyskanych na najmniej burżuazyjnych obszarach kraju”. którego doświadczył postkomunistyczny Donbas. Choć gospodarczo region jest de facto autonomiczny. lecz w realiach ruchów społecznych. że rewolucje nie generują antykapitalistycznych sił politycznych. [które] z kolei tworzą wstępne warunki materialne do stopniowego przenikania grup elitarnych do administracji państwowej. szeroką autonomię gospodarczą i poważne przywileje. gdyż elita skupia raczej swoją uwagę na ekspansji gospodarczej poza granice regionu. że „skład klasowy danego regionu był najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie wyborczym [Wiktora] Juszczenki w 2004 r.przeżywalności i rozwoju społecznego. tzn. Przejęcie władzy centralnej W 2004 r. [14] To. wziąć na siebie zadanie realizacji reform neoliberalnych w całym kraju. bardzo niskie w centrum (11%) i nikłe na zachodzie (3%. Hiroaki Kuromiya. W zamian za poparcie dla prezydenta Łeonida Kuczmy uzyskał dla Donbasu. zjednoczył się w samym końcu lat 90. że miejscowa elita kooperuje ze sobą. Uniemożliwił to – na dość krótko – wybuch „pomarańczowej rewolucji”. reprezentującym znacznie mniej skoncentrowane i znacznie bardziej podzielone politycznie kapitały. było bardzo wysokie na zachodzie (80%). gdzie burżuazja jest najsłabsza. wysokie w centrum kraju (51%).”. był spowodowany stałym zmniejszaniem się wydatków na ochronę zdrowia i pozostałe usługi socjalne oraz w ogóle stosunkowo małą rolą państwa w systemie opieki społecznej. [13] Dziewięć lat później poparcie społeczne w poszczególnych regionach dla „rewolucji godności” na Majdanie pokrywało się zasadniczo z poparciem dla „pomarańczowej rewolucji”. że poparcie dla rewolucji. dlaczego tak się stało. aby bronić swoich zysków nadzwyczajnych.” [11] Tak wyglądało to w pierwszych latach XXI w. znacznie niższe na południu (32%). „gdzie miejska klasa kapitalistów jest najbardziej rozwinięta”.

ekonomiczne i społeczne poprzez rozszerzenie sfer wpływu na terytoriach ukraińskich. Donbas ma kluczowe znaczenie. ale również przeobrażanie się ich w panującą mniejszość.2%.7% mieszkańców. gdzie głównym terenem kolonialnej polityki rusyfikacji peryferii były wielkie ośrodki miejskie.” [17] Nie jest to jednak tylko wpływ inercyjny. Kilka lat temu ukraiński historyk Jurij Nikołajec postawił sprawę niezwykle jasno i przewidująco. a Ukraińców – w masowy etnos (podporządkowaną większość).6%. a następnie do 41. kiedy za sprawą cen na rosyjski gaz zmniejszy się konkurencyjność ukraińskich przedsiębiorstw przemysłowych i pogorszy się stopa życiowa społeczeństwa. Natomiast na terenach wiejskich Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość – w każdym okręgu 73% – i w przytłaczającej większości są ukraińskojęzyczni. ‘wsparcia dla ludności rosyjskiej’ na Ukrainie i ‘rozszerzenia sfer posługiwania się językiem rosyjskim’ w celu przeciwdziałania ukrainizacji Donbasu stworzy się zagrożenie dla stabilności społecznej w państwie ukraińskim oraz sprowokuje się konflikt między ludnością wschodnioukraińską i zachodnioukraińską. W tym przypadku kraj ten aktywnie rozgrywa kartę ‘tożsamości donieckiej’ po to. a za pomocą populistycznych haseł w rodzaju ‘braterstwa narodów słowiańskich’. których cechami charakterystycznymi były nie tylko masowa migracja Rosjan. że w sferze ekonomicznej stronę rosyjską bardziej interesuje kontrola nad przemysłem hutniczym niż nad wydobyciem paliwa mineralnego. [16] „W strukturze językowej środowiska miejskiego utrzymuje się inercyjny wpływ procesów etnojęzykowych doby radzieckiej.” [15] W niepodległej Ukrainie politykę tę kontynuowały oligarchiczne władze regionalne.” [18] Kontra oligarchiczna Donbaska kontra – takie właśnie miano bardzo dobrze pasuje do rebelii oligarchicznej w Donbasie. a następnie do 50. W latach 1970-1989-2001 odsetek Ukraińców uważających ukraiński za język ojczysty spadł w obwodzie donieckim z 79% do 59.„Od lat 40. Pisał: „Donbas w obecnych warunkach. stał się faktycznie jednym z wariantów ekspansji kraju-lidera. Podobnie jak to działo się w Związku Radzieckim. do pierwszej połowy lat 80. Baronowie Partii Regionów i . powiązana z ekspansją języka rosyjskiego i narzucaniem wyobrażenia o ‘odwiecznie rosyjskim Donbasie’. staje się zatem jednym ze sposobów destabilizacji Ukrainy. pozorna internacjonalizacja społeczeństwa maskowała prowadzenie polityki planowej rusyfikacji. Wydaje się jednak. jako pogranicze ukraińsko-rosyjskie. Obecnie prawie 40% mieszkańców w obu okręgach to Rosjanie. zaś w ługańskim z 87. ‘Kwestia językowa’. Dlatego najbardziej prawdopodobne jest to. W geopolityce panowania imperializmu rosyjskiego nad Ukrainą i całą zachodnią połacią pojmowanego na modłę monarchistyczno-prawosławną. że przemysł węglowy wymaga wielkich dotacji i jeszcze w czasach istnienia ZSRR zwątpiono w rentowność rozwoju wydobycia węgla w Donbasie. że ludność rosyjska regionu po raz kolejny stanie się zakładniczką interesów przywódców politycznych Federacji Rosyjskiej. Chodzi o to. który stanowi Federacja Rosyjska. aby rozwiązać pewne swoje problemy polityczne. która stopniowo kształtowała wyobrażenie o Donbasie jako o ‘regionie rosyjskojęzycznym’. po upadku ZSRR władza oligarchiczna kontynuowała aktywną politykę rozszerzonej reprodukcji wizerunku Donbasu jako regionu zrusyfikowanego i ciążącego ku Rosji. czarnosecinną i białogwardyjską „Świata Ruskiego”.4%.4%. a w drugim 13.5% do 66. przy czym Ukraińcy ukraińskojęzyczni to w pierwszym z tych miast jedynie 11. Natomiast kontrola nad hutami to źródło zysków i rozszerzenie sfery wpływów na terytoriach ukraińskich. W Doniecku i Ługańsku Ukraińcy stanowią dziś niespełna połowę mieszkańców. bo jako żywo przypomina ona zbrojny ruch kontrrewolucyjny sponsorowany przez Stany Zjednoczone w Nikaragui po obaleniu reżimu Somozów.1%.

Wkrótce wsparły je elementy skrajnie prawicowe licznie napływające z Rosji. I partia władzy. kampania propagandowa o śmiertelnym zagrożeniu ze strony nacików. Kontrze i rosyjskim służbom specjalnym. co oddali im dobrzy ludzie. Dość wpływowa tu Komunistyczna Partia Ukrainy (KPU) straszyła. jaką rolę w jej zaaranżowaniu odegrała wraz z Achmetowem Partia Regionów. wspierana przez hegemoniczne w tym regionie rosyjskie telewizje reżimowe. Po upadku reżimu Janukowycza. „We wszystkich miastach zaczęli pojawiać się przywódcy tzw. w środku czarny” Majdan to ukraiński odpowiednich czarnych gett w Stanach Zjednoczonych – pasożytniczych siedlisk nierobów. ‘Biali’ na zewnątrz. ochroniarz i nadzorca nielegalnych kopanek. ochotniczej milicji ludowej. Swoją niechęć do pracy motywują tym. od dawna zainstalowane w Donbasie. strona internetowa separatystów [20]. oligarchowie nasi wschodni (…) zaczęli pracować z aktywistami milicji. że dwie trzecie tych aktywistów jest już na utrzymaniu oligarchy Achmetowa. oprzeć się na imperializmie rosyjskim i w razie czego. z jego wsparciem wojskowym. doprowadził do masowych upadłości przedsiębiorstw oraz wielkiej zapaści gospodarczej i społecznej [22]. ale ‘czarni’ w środku. Jeden z przywódców rebelii. którzy zgromadzili się na Majdanie. ni mniej. Wiadomo. u nas. ale mimo to brała pieniądze. cały ten bajzel nazywają czarującym słowem ‘demokracja’. w Ameryce. aby przeciwdziałać próbom jego rozszerzenia na Donbas i wesprzeć aparat represji wysyłanymi do Kijowa bojówkami – osławionymi tituszkami. jego były kierowca. gdzie zdobyli . nazioli. prawa ręka Janukowycza w Partii Regionów i człowiek równie wielkich co ciemnych interesów. graffiti z wizerunkami Martina Luthera Kinga. potrzebny był znacznie bardziej bojowy element niż biurokracja Partii Regionów czy KPU. biedaszybów. z których ściągał dla bossa haracz. również bez żenady opowiadał mediom rosyjskim. Pieniądze brali wszyscy!” [21] „Nacisnąłem język spustowy wojny” W obwodzie ługańskim rebelię inspirował Aleksandr Jefremow. toteż ruch separatystyczny szybko zaczęły obsadzać siatki rosyjskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej. U nas. wszelkiego rodzaju infekcje i choroby dotychczas nieznane medycynie to cecha charakterystyczna życia rezerwatów. jaka była w tym rola Rinata Achmetowa. faszystów i banderowców z Majdanu. W tym przypadku demokracji u nas jest więcej. ni więcej. tak jak za oceanem. dokonać secesji. 6 kwietnia na czele paru tysięcy zwiezionych autobusami osób separatyści wzięli szturmem siedzibę obwodowego zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku. donieckiego magnata przemysłowego i najpotężniejszego na Ukrainie oligarchy: „Doniecka Republika Ludowa była jego projektem”. Donbaski kapitał monopolistyczny postanowił okopać się w swoim bastionie. (…) Nawet ciemnoskórzy sprzedawcy na rynkach secondhandu w Kijowie wyglądają na nieco bardziej cywilizowanych niż nasi ‘bladolicy bracia’ z zachodnich obwodów kraju. że przestali być niewolnikami. Bardzo niewielka grupa osób pozostała wierna idei. Los Angeles i San Francisco policja przynajmniej niekiedy przeprowadza rajdy na takie miejsca i po prostu odstrzeliwuje niektórych rozwścieczonych Murzynów. portrety Tymoszenko i Bandery. „Ogromne kupy śmieci. o których szerzono przerażające wieści. przyznawała bez ogródek Russkaja Wiesna. Kiedy w latach 19982005 rządził obwodem. Sami mieszkańcy nigdzie nie pracują i otrzymują pieniądze tylko za to. Czołowym przywódcą rebelii ługańskiej i pierwszym „premierem Ługańskiej Republiki Ludowej” został Walerij Bołotow.” [19] Nie ma w tej eksplozji rasizmu nic dziwnego – KPU to partia kolonialna. że bez celu wałęsają się po ulicach. tak aby przynajmniej w nim zachować władzę: wymusić dla regionu autonomię. i tam ubrani w to. Rozpętała się. Okazało się. tym razem już polityczną. W Nowym Jorku. które wkroczyły do akcji. I tu. Paweł Gubariew. Tam. Tu.magnaci przemysłowi zaczęli mobilizować kontrę już podczas Majdanu. tylko kalką nazistowskiego dyskursu o gettach żydowskich: „na zewnątrz biały. elita ta wpadła w panikę. czyli po utracie władzy w państwie przez elitę polityczną i gospodarczą Donbasu.

w Donbasie stopniowo przejmują rosyjskie aparaty państwowe. na których generałowie nabijają sobie kabzy. to w ciągu tygodnia. Sierpniowa agresja rosyjska uratowała ruch separatystyczny. tym bardziej. Takich „przepustkowych” walczących w regularnych jednostkach wojskowych przeszło już przez Donbas około 35-40 tys. Natomiast dzięki temu. watażków i awanturników dobiega końca. zaopatrywanych na froncie przez ofiarnych ochotników z organizacji społecznych. jak rannym żołnierzom tamuje się krew papierem toaletowym. ciepłą odzież… Program obrony narodowej Mimo to wojska ukraińskie stopniowo zaczęły odnosić coraz większe sukcesy. która dotychczas się toczy. choć sytuacja w ostatnich dniach była rozpaczliwa. któremu stacjonujące tam oddziały separatystyczne wcale nie zapewniały obrony. w Czeczenii i figuruje na sporządzonej przez rosyjskie stowarzyszenie „Memoriał” liście zbrodniarzy wojennych. Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny raz po raz są przyłapywane na pokątnych interesach na wielką skalę. o stratach w ludziach. maksimum dwóch. Ten monarchista – zwolennik restauracji prawosławnego imperium carskiego. typowy pies wojny kresowej i kolonialnej. który walczył w Naddniestrzu. dostarczono broń przeciwpancerną. Przebił się do Doniecka. robionych na handlu sprzętem i wyposażeniem. kamizelki. cierpiących głód żołnierzach w trampkach.1300 nie wiadomo dlaczego zgromadzonych tam kałasznikowów. aby pod żadnym pozorem nie oddawać miasta. praktycznie tworzyła się dopiero w walce. Władzę wojskową. że wyszliśmy. o położeniu wojska na froncie. która pozostawała domeną rozmaitych działających na własną rękę komendantów i formacji zbrojnych. Rola psów wojny. „Gdybyśmy pozostali w Słowiańsku. Niekoniecznie było to jednak przełomowe w pierwszej fazie rebelii wydarzenie. przez 40 dni utrzymaliśmy Donieck – aż do przybycia ‘przepustkowych’. że jak twierdzą władze Rosji chodzi o żołnierzy. że mogą wyrastać na niebezpiecznych dla Kremla bohaterów „Ruskiego Świata”. materiałów opatrunkowych. to zaledwie wierzchołek góry lodowej doniesień o niewyszkolonych. jak również za sprawą niedoświadczenia gwardii narodowej i batalionów ochotniczych. padłby Donieck. którego brakuje na froncie. puścił w ruch nasz oddział”. która jako siła bojowa. Instytucje te nagminnie kłamią o stanie wyposażenia. bez kamizelek kuloodpornych. a w ślad za nią polityczną. w Bośni u boku nacjonalistów serbskich.” [25] „Przepustkowi” to wojska rosyjskie. pomocy medycznej. że już nadeszła odsiecz. a nie tylko instytucja biurokratyczna. [24] Na stanowisku „ministra obrony” Striełkow nie zdołał stworzyć nawet zalążka centralnego dowództwa czy sztabu generalnego rebelii. ale Moskwa postawiła mu w zamian warunek. który w tym czasie. którzy na przepustce zamiast pójść na plażę jeżdżą sobie do Donbasu. że nie ma tam żadnego powstania ludowego ani w ogóle separatystycznego ruchu masowego i że mieszkańcy Donbasu nie chcą zaciągać się do szeregów rebeliantów. Relacje z pola walki o tym. gdyż „praktycznie koło zamachowe wojny. inercji i korupcji aparatów wojskowych. mówi Striełkow. zaopatrzenia. a przede wszystkim za sprawą zgoła nieprawdopodobnej nieudolności. wyprowadzono oddziały z okrążenia. przeniknął z Rosji i zainstalował się w Słowiańsku. na zakupach po parokrotnie zawyżonych cenach. aby tam powalczyć. . tak nazywane dlatego. na czele 52-osobowego oddziału. mawia o sobie: „to ja nacisnąłem język spustowy wojny” w Donbasie [23]. Kilka tygodni po przybyciu do Słowiańska publicznie skarżył się w dramatycznej odezwie. Mimo wsparcia z Rosji rebelia trzymała się tylko za sprawą niebywałej słabości armii ukraińskiej. który posłusznie spełnił: Striełkow musiał odejść. że oto właśnie ewakuuje się setki rannych. Kłamią. Na początku lipca Striełkow w ostatniej chwili i niemal cudem wyrwał się ze swoją parutysięczną brygadą z okrążenia w Słowiańsku – wbrew kategorycznemu rozkazowi z Moskwy. zapewniono żywność.

2006. Saarbrücken.president-sovet. [9] V. Nowa Ukraina: Zeszyty Historyczno-Politologiczne nr 2. „Why Ukraine Surrendered Security: A Methodological Individualist Approach to Nuclear Disarmament”.dailymail. [8] A. s. Re-constructing the Post-Soviet Industrial Region: The Donbas in Transition.000 Tons of Ammunition. I. który popełnił już Kościuszko zwracając się do rządów państw zachodnich z jałowym orędziem głoszącym. które w przeszłości doświadczyły na sobie panowania imperializmu rosyjskiego i dziś znów czują się przezeń zagrożone. 2010. Mykhnenko. na www. Ze względu na swój klasowy charakter władza obecna nie jest w stanie go wypracować.). 21 lutego 2014 r. cit. s. Zawtra.pressegauche. nie było [26]. które gdy raz weźmie górę. Siedem filarów mądrości t. op. 2012. Londyn – Nowy Jork. [5] D. The Agora: Political Science Undergraduate Journal t. Lambert Academic Publishing 2011.php?article20690 [1] „Jakszczo zawtra do 10. 20. listopad 2014 r. 146.000 Small Arms and 1. 17 nr 2. 2 nr 2. http://www. Szukanie oparcia i ratunku w wielkich mocarstwach imperialistycznych Zachodu to tylko powtórka dobrze znanego błędu. Skuteczny może być tylko taki program obrony narodowej.co. Mykhnenko. s. Swain (red. Punkt wyjścia do pracy nad takim programem wskazał Maurycy Mochnacki: „więcej liczyć trzeba na ruch mas.. „Donbas – ostatnie pogranicze Europy?”. Gregory.Była posiadłość kolonialna samotnie toczy nieoczekiwaną i przytłaczającą wojnę wydaną jej przez wielkie mocarstwo. 40. na dailylviv. zwichnie równowagę całej Europy”. który będzie zgodny z najżywotniejszymi interesami większości społeczeństwa ukraińskiego. [10] V. Swain. na http://www. 5 maja 2014 r. Le Monde diplomatique – Edycja polska. na działanie całego ludu niżeli na wojsko regularne” [27].E. w: A. Sęk jednak w tym. aby Ukraina zdołała się obronić. Post-Soviet Development Models and Regional Trajectories”.M.forbes. „Imperializm rosyjski”.uk. że jest mało prawdopodobne. „Kto ty. V. 20 listopada 2014 r. PIW 1971.00 ne bude widstawky Janukowycza – Majdan pide na zbrojnyj szturm”. s. [3] Zob. [7] A.000 Anti-aircraft Missiles in Ukraine”. Swain (red. Matrosko. Lawrence.).ru/. Gibbs. [4] Zob. Kuromiya. P. s. [2] T. 5 marca 2014 r. 65. Zob. [11] E. Tymczasem w Europie żadnej równowagi. to chyba tylko na te społeczeństwa. w: A. 5 maja 2014 r. European Urban and Regional Studies t. na którą się powoływał. „The Ukrainian Donbas in ‘Transition’”. 79.org/spip. Kovaleva. Warszawa. 400. Jeśli Ukraina może na kogoś liczyć. Mykhnenko. The Political Economy of Post-Communism: The Donbas and Upper Silesia in Transition. [6] „Problemy żytielej Kryma”. [12] H. D. Prochanow. Routledge 2007. Swain. że „Polacy chcą się oswobodzić z jarzma Rosji i wzywają pomocy naprzeciw temu mocarstwu. Z. „Regional Politics in Ukraine’s Transition: The Donetsk Elite”. I. s. A. „Putin’s ‘Human Rights Council’ Accidentally Posts Real Crimean Election Results”. ‘Striełok’?”. Rozpaczliwe apele do Zachodu o pomoc wojskową niewiele dają. Kowalewski. jeśli o jej losach będzie decydowała władza reprezentująca interesy burżuazji i realizująca radykalne reformy neoliberalne.com.com.R. na www. „Flashback: Senator Obama Pushed Bill That Helped Destroy More Than 15. . 189. „Ukraine’s Diverging Space-Economy: The Orange Revolution. Striełkow.

„Class Voting and the Orange Revolution: A Cultural Political Economy Perspective on Ukraine’s Electoral Geography”.praktykateoretyczna.com. With the establishment of the Yanukovytch regime. The political goal of this policy was to form an image of the region as the Russophone stronghold in Ukraine. „‘Biełyje’ snaruży. 186. Nakładem autora 1871. Kommunist. Le Monde diplomatique – Edycja polska. 5. Tadeusz Kościuszko i rozbiór polski. Kijów. Striełkow. 278. any program of national defense advanced by the Ukrainian bourgeois government and based on an illusory support of Western imperialist powers will not succeed. The author is convinced that. The separatist armed rebellion in the Donbas was a panic reaction of regional oligarchy against the loss of central political power and an attempt to save the oligarchic power at least in the region with the support of Russian imperialism.K. The Donbas is also the region of Ukraine most affected between the forties and the eighties of the 20th century by the long-term. [18] Ju. [21] Ju. 179. intensive and planned policy of Russification waged in the Soviet Union by the Russian bureaucratic imperialism. Prezentacja Oligarchic rebellion in the Donbas – in Polish This article was published in the December 2014 issue of the Polish monthly. I. powerful and predatory.O. [17] W. With the fall of this regime. 47-49.M. [27] M. [26] F. [20] A. I. 2012. „Nariad muczenia primieriat´ nie choczu”. cit. Kałakura. Russkaja Wiesna. Kuźmienko. Journal of Communist Studies and Transition Politics t. Ukrajinoznawczyj Almanach t. overthrown by the masses in the Kiev Maidan. Poselens´ka struktura naselennia Donbasu (Etnopolitycznyj aspekt dynamiky). Żupańskiego 1863. [22] Centr Protydiji Korupciji. s. Księgarnia J. El-Miurid [A. ‘czornyje’ wnutri”. Ukraine needs a . the central political power of the Donbas monopoly capital was overthrown. Niesmijan].Ja. [19] M. A resume in English: The region of Donbas is the stronghold of monopoly bourgeoisie. cit. 28 lutego 2014 r. 42. Rossijskaja Gazieta. 28 stycznia 2014 r. in Ukraine. Sklar. s. [24] Zob.F. op.pl/ [25] A. Z. 2009. „Stawlennia w Ukrajini ta Rosiji do akcij protestu w Ukrajini”. Nikołajec´. cit. Prochanow. . Kurasa NAN Ukrajiny 2012. op. I. s. To achieve the national independence and unity. Poznań. „Achmetow w zasadie. 2011. s. 166-167. Kurasa NAN Ukrajiny nr 5 (61). 280.ua. 26 maja 2014 r. Striełkow.O. Prochanow. wyżydajet – kogda że rukowodstwo DNR naczniet dopuskat´ sierjoznyje oszybki”. Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 t. the Donbas monopoly capital took over the central political power in Ukraine. s. „Widminnosti w etnomownij strukturi naselennia obłasnych centriw ta sils ´kogo naselennia piwdnia ta schodu Ukrajiny”. Kraków. „Statky Janukowycza: Ołeksandr Jefremow”. Rychlicki. [14] KMIS (Kyjiws´kyj Miżnarodnyj Instytut Sociołohiji). IPiEND im. [16] O. 17 stycznia 2014 r. s. 11. „Mowni praktyky i etniczna samoidentyfikacija naselennia Donbasu”.[13] V. best organized and united ones. Sniegirew. Mochnacki. called oligarchy. Naukowi Zapysky Instytutu Politycznych i Etnonacional´nych Doslidżen´ im. na kiis. na www. I. „Rosyjska biała gwardia w Donbasie”. The Donbas big capitals are the most concentrated.F. for class reasons.25 nr 2/3. Mykhnenko. [15] Ju. I. [23] A. Nikołajec´. op. s. Kowalewski. 12 maja 2014 r.

a revolutionary militant for the independence of Poland. (This is a quotation from a book published in 1863 by Maurycy Mochnacki. than on a regular army”.) .completely different program that “would count more on a mass movement. on an action of the whole people.