25.11.

2015

Di24 (poczta) - Odpowiedź na pytania dot. serwisu RankingKwiaciarni.pl

Marcin Maj <mmaj@di24.pl>

Odpowiedź na pytania dot. serwisu RankingKwiaciarni.pl
2 wiadomości
Vitri Group <kontakt@vitrigroup.pl>
Do: mmaj@di24.pl

24 listopada 2015 19:15

Szanowny Panie Redaktorze,
dziękujemy za kontakt w sprawie usług świadczonych przez serwis internetowy RankingKwiaciarni.pl,
należący do Vitri Group sp. z o.o. sp. k. Z powołaniem na załączone do niniejszej wiadomości odpisy KRS
spółek, chcielibyśmy udzielić komentarza w sprawie Pańskich zapytań, zgodnie z przesłanym żądaniem.
Odpowiadając na Pańskie pytania, przede wszystkim zobowiązani jesteśmy stanowczo zaprzeczyć
informacjom, które dotarły do Pańskiej redakcji, jakoby informacja o cenach usług w serwisie
RankingKwiaciarni.pl była niewystarczająca czy niewyraźna, tudzież ukryta tylko w jego regulaminie. Aby
przekonać się o nieprawdziwości tych informacji, chcielibyśmy zaprosić Pana w pierwszej kolejności
do złożenia wizyty na stronie „Oferta” serwisu (http://rankingkwiaciarni.pl/oferta). Jest to strona dostępna z
każdego poziomu serwisu, niezależnie od aktualnie wyświetlanej strony. W sposób wyraźny informuje ona o
cenach oferowanych usług oraz o różnicach między nimi (ogromna czcionka, przejrzysta lista porównawcza).
Jak może Pan łatwo zauważyć, serwis świadczy usługę bezpłatną w ramach której mieści się rejestracja
konta i edycja podstawowych danych kontaktowych oraz dwie płatne, rozbudowane usługi reklamowe dla
przedsiębiorców. Informacja o warunkach płatności znajduje się również na stronie „O serwisie”
(http://rankingkwiaciarni.pl/o­serwisie), w zakres której wchodzą pytania i odpowiedzi na jego temat, a wśród
nich jednoznaczna odpowiedź na pytanie „Czy korzystanie z serwisu jest płatne?”. Informacje te znajdzie
Pan także w „Przewodniku po serwisie RankingKwiaciarni.pl” (http://rankingkwiaciarni.pl/przewodnik).
Został on udostępniony w wielu miejscach w serwisie, do pobrania w PDF lub do obejrzenia w przeglądarce
internetowej. Jest również załączany do wiadomości e­mail wysyłanej po bezpłatnej rejestracji konta w
serwisie (już w tym miejscu pragniemy wskazać, że założenie konta w serwisie – rejestracja i jego
autoryzacja – jest i zawsze była zupełnie bezpłatna). Jest to bardzo obszerny, napisany przystępnym
językiem (bez prawniczej, czy branżowej terminologii) i szczegółowy informator dotyczący wszelkich usług
świadczonych przez spółkę (w tym informacji o warunkach płatności na str. 13­16 oraz 36), rozliczeń,
reklamacji, a także najczęściej zadawanych przez użytkowników pytań. Oczywiście, informacje o warunkach
świadczenia usług znajdują się również w regulaminie (http://rankingkwiaciarni.pl/regulamin), jednak
podkreślamy że stanowczo nie jest to jedyne źródło informacji w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że na
każdym etapie, zawsze podczas korzystania z serwisu, niezależnie od aktualnie wykonywanej
czynności czy wyświetlanej podstrony, na dole strony w sposób czytelny widnieją odnośniki do 5­ciu
podstron, spośród których aż 3 z nich zawierają wyraźne informacje o odpłatności z tytułu części
świadczonych usług. Wyrażamy przekonanie, że polityka informacyjna serwisu w zakresie cen jest
transparentna i adekwatna do branżowych standardów. Wystarczy porównać wymienione informacje z
informacjami o cenach zamieszczonymi w serwisach niekwestionowanych liderów branży, takich jak
PanoramaFirm.pl, Pkt.pl, czy ZnanyLekarz.pl. Nie jest naszą intencją w tym miejscu jakakolwiek polemika z
treścią stron internetowych czy sposobem działania tych serwisów. Jest to obserwacja, która może być
naturalnie indywidualnie weryfikowana. Z tych przyczyn, podkreślenia wymaga wyrażone we wstępie
przekonanie, że docierające do Pańskiej redakcji informacje nie są informacjami prawdziwymi.
Nie oznacza to jednak, że spółka bagatelizuje wskazane przez Pana informacje. Wręcz przeciwnie, ich
zaistnienie wymaga odpowiedzi na pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy. W tym celu, pozwolimy sobie
przybliżyć Panu historię spółki i jej działalności. Jesteśmy stosunkowo nowym podmiotem na rynku usług e­
commerce, działającym dopiero od 2014 roku. Rok przed rozpoczęciem działań biznesowych,
zdiagnozowaliśmy lukę w obszarze e­commerce, jaką jest agregacja usług branżowych. Za przykład
konkurencyjnych serwisów świadczących usługi w tej kategorii, mogę podać takie serwisy jak ZnanyLekarz.pl,
czy Pyszne.pl. Jak zapewne jest Panu wiadome, serwisy o tym profilu umożliwiają potencjalnym klientom
znalezienie usługodawców z danej branży, w celu skorzystania z ich usług, z drugiej zaś strony pozwalają
przedsiębiorcom na promocję w sieci Internet, a w efekcie zwiększanie wyników sprzedażowych.
Postanowiliśmy stworzyć takie serwisy, nadając im wyróżniające na rynku wartości dodane:
Opracowaliśmy system rankingowy usługodawców, który powstał w oparciu o zaawansowany
algorytm, promujący firmy świadczące wyższej jakości usługi oraz bardziej zaangażowane w promocję
swojej działalności, uwzględniający m.in. liczbę i średnią ocen otrzymanych od klientów i stopień
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9b533eb738&view=pt&search=inbox&th=1513ab4e38210ff8&siml=1513ab4e3821…

1/5

25.11.2015

Di24 (poczta) - Odpowiedź na pytania dot. serwisu RankingKwiaciarni.pl

uzupełnienia danych na wizytówce. Rankingi podzieliliśmy na kategorie ­ ranking ogólnopolski, rankingi
województw i rankingi miejscowości. Wizytówki firm, które wykupiły usługę "Uzupełnij" lub "Wyróżnij"
są w tych rankingach umieszczone na pozycjach priorytetowych oraz są w bardzo atrakcyjny sposób
wyróżnione wizualnie.
Na wizytówkach zamieszczonych w rankingu udostępniamy pełne dane kontaktowe firmy, oceny i
opinie klientów oraz interaktywną mapę z zaznaczoną lokalizacją działalności. Ponadto na
wizytówkach, których właściciele wykupili usługę płatną pokazujemy godziny otwarcia, pełną ofertę,
opis tekstowy oraz informacje dodatkowe. Z tych wizytówek usuwamy również reklamy serwisów
zewnętrznych (Google Adsense) oraz odnośniki do firm konkurencyjnych, które to pojawiają się na
wizytówkach darmowych.
Wszystkie opinie dodawane w rankingu są przez nas na bieżąco moderowane pod kątem
prawdziwości i zgodności z regulaminem. Eliminujemy opinie dodawane przez konkurencję czy
wystawiane przez właścicieli firm na własnych wizytówkach. Klientów usług płatnych powiadamiamy o
nowododanych opiniach pojawiających się na ich wizytówkach oraz dajemy im możliwość udzielenia
odpowiedzi na nie.
Każda firma, która wykupi u nas usługę płatną jest przez nas weryfikowana w CEIDG (lub w KRS) pod
kątem obecności w rejestrze oraz zgodności danych kontaktowych. Na tej podstawie wystawiamy
naszym klientom certyfikaty "Firma Zweryfikowana", czego efektem jest m.in. stosowne oznaczenie na
wizytówce firmy oraz na listach rankingowych.
Klienci, którzy wykupią u nas usługę Wyróżnij, otrzymują własną subdomenę (np.
mojafirma.rankingkwiaciarni.pl) a także kampanię reklamową w Google Adwords o wartości 150 zł
przeprowadzoną w całości przez naszego specjalistę.
Nasz pierwszy serwis ­ RankingFryzjerów.pl ­ powstał na początku 2014 roku. Od tego czasu nieustannie
rozwijamy naszą ofertę, rozbudowujemy funkcjonalności serwisów, pracujemy nad algorytmem rankingowym
(jako ciekawostkę warto wskazać tutaj fakt, iż w pierwszej wersji serwisów algorytm rankingowy brał pod
uwagę tylko cztery różne czynniki, natomiast obecnie uwzględnia on kilkanaście różnej wagi parametrów,
które wzajemnie na siebie oddziałują), a także tworzymy kolejne serwisy. Wśród nich, w połowie 2014 roku
opublikowaliśmy objęty Pańskim zapytaniem serwis RankingKwiaciarni.pl, skierowany do klientów usług
florystycznych oraz usługodawców w tym obszarze.
Wyniki oceny ruchu i celów są obiecujące: oglądalność serwisów rośnie, wachlarz usług się zwiększa, a
klienci dbają o pozycje w rankingach, podejmując własne działania (w tym marketingowe) zmierzające do
zwiększenia ilości wyświetleń wizytówek, stały dopływ opinii klientów, a także aktualizują zaprezentowaną
ofertę. Od początku działalności, nasze serwisy odnotowały blisko 2 miliony wizyt, z czego 1,5 miliona w
roku bieżącym (dane z Google Analytics). Wskazuje to na ich dynamiczny rozwój i coraz większy udział w
rynku. Z tygodnia na tydzień rosną pozycje naszych stron rankingowych w wynikach wyszukiwania Google, co
przekłada się bezpośrednio na popularność wizytówek naszych użytkowników. Wystarczy wpisać w Google
np. "kwiaciarnie warszawa" czy "kwiaciarnie poznań", aby przekonać się że serwis
RankingKwiaciarni.pl jest już na drugim miejscu wyników wyszukiwania.
Niestety, jak w każdym działaniu biznesowym, zdarzają się też klienci niezadowoleni, z różnych przyczyn
uważający że serwis nie spełnia ich oczekiwań. Np. z uwagi na brak bezpośredniego lub niezwłocznego
przełożenia publikacji wizytówki na liczbę nowych klientów. Jak zapewne jest Panu wiadome, promocja w
sieci Internet wymaga zaś upływu czasu oraz dbałości o unikalność dodawanych treści. Wynika to z metodyki
algorytmów stosowanych przez wyszukiwarki internetowe. Wystarczy wspomnieć o wyszukiwarce Google,
która depozycjonuje strony zbyt szybko i nienaturalne pozycjonowane, a jednocześnie wysoko pozycjonuje
treści unikalne. Mamy świadomość, że tacy klienci mogą być źródłem informacji tak nieprawdziwych,
jak ujęte w Pańskim pytaniu: „serwisy Rankingkwiaciarni.pl nie informuje wyraźnie o cenie usługi
poza regulaminem”. Wyrażamy jednak nadzieję, że niniejsze wyjaśnienia oraz rzetelne zapoznanie się
z zawartością serwisu, pozwolą Panu zweryfikować te pomówienia i ocenić je w sposób należny.
Odpowiadając na Pańską wątpliwość w sprawie możliwości rejestracji przez osoby nieupoważnione,
chcielibyśmy wyjaśnić że serwis posiada rozbudowany system autoryzacji, który pozwala na
weryfikację, czy osoba w nim się rejestrująca jest upoważniona do zawarcia umowy w ramach
reprezentacji firmy, której dotyczy wizytówka. Autoryzacja ta następuje przy użyciu: wiadomości SMS,
wiadomości e­mail, listu tradycyjnego albo przelewu 1 zł z rachunku firmowego. Ponadto, zgodnie z
regulaminem serwisu, do zawarcia umowy uprawnieni są sami przedsiębiorcy lub ich reprezentanci. Na tej
samej podstawie, reklamujący się w serwisie klient składa oświadczenie iż jest przedsiębiorcą którego
dotyczy wizytówka lub jego reprezentantem. Podsumowując, serwis co do zasady wyklucza możliwość
zarejestrowania się w nim przez osobę nieupoważnioną do zawierania umów w imieniu firmy. Oczywistym
jest, iż pomimo nawet najwyższych standardów autoryzacji użytkownika w serwisie, mogą zdarzyć się
przypadki zawarcia umowy przez osobę do tego nieupoważnioną. W przypadku powzięcia wątpliwości w tym
zakresie, spółka może skorzystać z ustanowionego w regulaminie prawa do weryfikacji podanych przez
użytkownika danych. W praktyce spółka korzystała już z tego uprawnienia, jednakże sytuacje takie mają
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9b533eb738&view=pt&search=inbox&th=1513ab4e38210ff8&siml=1513ab4e3821…

2/5

25.11.2015

Di24 (poczta) - Odpowiedź na pytania dot. serwisu RankingKwiaciarni.pl

charakter incydentalny. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik rejestrujący konto nie był uprawniony do
zawarcia umowy w imieniu danego przedsiębiorcy, spółka może skorzystać z ustanowionego w regulaminie
prawa do usunięcia danego wpisu lub konta z zasobów serwisu, a także prawa do naliczenia kary umownej.
W praktyce, spółka korzystała już z pierwszego ze wskazanych uprawnień, również incydentalnie. Prawo do
naliczenia kary umownej nie zostało przez spółkę nigdy zastosowane. Stanowi bowiem
zabezpieczenie przed użytkownikami usiłującymi złamać zabezpieczenia serwisu lub intencjonalnie
wpłynąć na jego zawartość.
Jeśli chodzi zaś o zawarcie umowy o świadczenie usług płatnych, na procedurę jej zawarcia składają
się: autoryzacja, uzupełnienie dodatkowych informacji o ofercie, zapoznanie się z regulaminem,
złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z nim oraz jego akceptacji, a także zapisanie formularza. Dla
zawarcia umowy o świadczenie usługi płatnej wymagane jest dokonanie przynajmniej kilkunastu
kliknięć oraz innych czynności, np. wykonanie przelewu autoryzacyjnego, przepisanie kodu z
wiadomości SMS, czy użycie linka wysłanego na żądanie.
Doświadczenia nabyte przez ponad półtora roku działalności stały się przyczynkiem do rozpoczęcia prac nad
wdrożeniem zupełnie nowych wersji serwisów, jeszcze bardziej profesjonalnych i rzetelnych. Zmiany te
wymagały ogromnego nakładu pracy, która dobiega końca. Publikację serwisów stworzonych praktycznie od
nowa, planujemy już w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku. Poczuwamy się do obowiązku
poinformowania Pana o tym fakcie, ponieważ część z informacji zamieszczonych w odpowiedziach na
Pańskie pytania może być nieaktualna po publikacji nowych wersji serwisów. W ich nowej odsłonie
zmieniliśmy w całości szatę graficzną, stawiając na nowoczesność, przejrzystość, estetykę i użyteczność.
Usprawniliśmy także istniejące funkcjonalności oraz dodaliśmy nowe np. galerię zdjęć, która będzie
umożliwiać właścicielom wizytówek pokazanie wnętrz swojej firmy lub efektów swoich prac. Klasyfikację
rankingową połączyliśmy z widokiem mapy, która pozwala zorientować się w tym co „dzieje się” w danej
lokalizacji. Rozbudowaliśmy menu główne serwisu, pozostając przy podziale na dwie główne pozycje
„Ranking” oraz „Dla firm”, które wyraźnie rozgraniczają część serwisu przeznaczoną dla właścicieli firm od
części skierowanej do użytkowników odwiedzających serwis w poszukiwaniu usług i opinii. W części
rankingowej udostępniliśmy np. funkcjonalność „Twoja okolica”, która pozwala odszukać firmy z danej branży
na podstawie geolokalizacji użytkownika. W części dla przedsiębiorców znalazło się miejsce dla strony „Oferta
i cennik” prezentującej oferowane usługi oraz ich ceny. Pozwalamy sobie załączyć do tej wiadomości zrzuty
ekranu z testowej (niedostępnej jeszcze publicznie) wersji nowego serwisu RankingKwiaciarni.pl. Uprzejmie
prosimy jednak zachować je na razie wyłącznie do swojej wiadomości, gdyż przez cały czas trwają pracę nad
nowym serwisem i niektóre elementy layoutu mogą ulec jeszcze zmianie, nie wspominając o wartości
marketingowej efektu „nowej odsłony”.
Dziękujemy za kontakt się ze spółką i możliwość ustosunkowania się do nieprawdziwych informacji, które są
przedmiotem Pańskiej prośby o komentarz. Jednocześnie wyra​
żamy nadzieję, że niniejsze zapytania nie

zmierzają do zestawienia należących do spółki serwisów z serwisami internetowymi Afisz24.eu, eElov.pl, czy
innymi podmiotami opisywanymi przez Pana w serwisie Dziennik Internautów, a cechującymi się niską
jakością usług, znikomą jej ekwiwalentnością do cen, a także ich zamieszczeniem wyłącznie w treści
stosowanego regulaminu. Nasza strategia rozwojowa i marketingowa jest tego zaprzeczeniem. Jakiekolwiek
porównanie w tym kontekście byłoby dla spółki bardzo krzywdzące i niweczące wielomiesięczne prace nad
jakością i funkcjonalnościami nowych wersji serwisów. Przede wszystkim, wyrażamy jednak nadzieję że
udzielone Panu odpowiedzi oraz wyjaśnienia w przedmiocie usług świadczonych przez spółkę okażą się
pomocne przy analizie informacji, które wpłynęły do Pańskiej redakcji i rozwianiu wszystkich wynikających z
nich wątpliwości.
Oczywiście w przypadku dalszych pytań w przedmiocie serwisów należących do spółki, pozostajemy do
Pańskiej dyspozycji.
Z poważaniem,
Zarząd spółki Vitri Group sp. z o.o.
Vitri Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Leszczyńskiego 4/29,
50­078 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000495054, numer NIP: 8971796052

7 załączników

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9b533eb738&view=pt&search=inbox&th=1513ab4e38210ff8&siml=1513ab4e3821…

3/5