Magazyn Europejski SOWA

11 grudnia 2015

PDO243
Pan Bóg dokonuje cudu w pokoleniu Dudy FO von
Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCXLIII
Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w 08:22
w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 11×
RADIO: http://gloria.tv/media/QY8kfM65ckV
Prezydent RP, dr Andrzej Duda czwartego dnia
świętowania Chanuka w roku pierwszym robienia
za Głowę Państwa w byłym pałacu
namiestnikowskim na Krakowskim Przedmieściu
przywitał byłego Przewodniczącego Knessetu,
Szewacha Weissa, byłego także Ambasadora
Wielkiego Izraela w RP (hebr.: ‫השלמה ישראל ארץ‬, Eretz Israel HaSchlema), dokonując przy tej
okazji rozkodowania publicznego wiedzy ezoterycznej, przekazywanej dotychczas
wtajemniczonym przez wtajemniczonych (a także przez nie wtajemniczonych, różnie w
naukach bywa) z pokolenia na pokolenie; z matki na syna w pokoleniach nazywanych po
ojcach imieniem: Benka (z Bytomskiej), Danka (z Hanki Sawickiej), Lewego itd.
Duda stawia cezurę między Republiką Kolesiów, a Rzeczpospolitą Przyjaciół
W charakterze populistycznym bardziej, niż naukowym, albowiem wystąpienie Dudy
przekazane zostało ustnie, we formie luźnego gadanego, które miewa zazwyczaj, dla
przykładu, na podorędziu Kaczyńskiego zawsze poskładany Macierewicz, Antek były trockista
i KOR-owiec, harcerz Naimskiego z czarnej jedynki (nie mieszać z dwójką Piłsudskiego,
kontrwywiadem cesarsko-królewskim austriackiego zaborcy), ukryty żyd, przechrzta, frankista
z czerwonego harcerstwa Kuronia, trockistowski szef Ruchu Katolicko-Narodowego, bywały z
Herodami w Czeladzi na Węgrodzie w roli chłopca do ubijania przez młodych opozycjonistów
z bandy Borysa Budki, którzy robią za Vox Populi w Multiverse Theater HERODY Herpodenspiel
von Stefan Kosiewski na spotkaniach ze zaginionymi pokoleniami, bardziej zakonspirowanymi
w stanie wojennym Jaruzelskiego od rodzinnej Solidarności Walczącej Morawieckich i
Wolnych Związków Zawodowych syjonistycznego bojowca w marcu '68, Borsuka represyjnie
zesłanego z Gdańska na studia do Lublina na KUL, jak posłanka Krzywonos gnębiona ukrywała
się po nocach w konspiracji tramwajarzy przed własnym małżonkiem, ZOMO-wcem w
rodzinie, wycofana przez ten mundur i pałę z tarczą ze służby w Komitecie Strajkowym dla
dobra służby (Bezpieczeństwa) po strajku w Stoczni Gdańskiej, żeby miała dzisiaj poza tym, co
kasuje za posła, jeszcze 6,5 tys. emerytury, nie licząc sortów mundurowych, trzynastki,
czternastki, kuponów obcinanych za udziały w łamaniu demonstracji ulicznych Polaków i
Katolików dobrych, jak ks. Popiełuszko, bo martwych, kasowanych, jak procenty za penetrację
od wewnątrz organizacji KPN-u Słomki i Moczulskiego (TW "Zapalniczka"), Wojny i Pokoju
Buzka (donosił ubowcom pod kilkoma pseudonimami), spółdzielni kominarzy Walendziaka,
Tuska, Majki, Kręcisza, Dziwisza, czy Herisza z Piasków.
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 grudnia 2015

Oswiecenie Chanukowe PDO243 Pan Bog dokonuje cudu w pokoleniu Dudy,
stawia cezure miedzy Republika Kolesiow, a Rzeczpospolita Przyjaciol FO von
Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCXLIII
Order Captions, Translation and Video Files Posted by: sowa today
Pozbawione ornamentacji stylistycznej przemówienie Andrzeja Dudy dalekie było od
arabeski, czy pełnej makaronizmów i latynoskich wtrąceń formy sarmackiej Gawędy Polskiej,
nie posiadając zaś siłą rzeczy fleksyjnej bibliograficznych adnotacji przemówiło do zebranych
całą prostotą mowy świata św. Franciszka w interpretacji papieża Bergoglio oddając zarazem
niezakłamaną atmosferę kabały wilcząt z ciemnego podwórka Sosnowca i Będzina, Jeruzalem
Północy, zaiste Pohulanki Wileńskiej, wymowy jabłkowego ł, enigmatycznego dla plebejskiej
większości obywateli RP, jak tajemnica kodu maszyny złamanej nie przez żyda i pedała
Turinga, ale przez Polaków (Różyckiego i innych oficerów Wojska Polskiego) na emigracji w
obediencji szkockiej tak samo, jak Loża Grupy Windsor śp. Lecha Kaczyńskiego, Jurka,
Ujazdowskiego (po ojcu pośle z przybudówki stronnniczego SD, ubeckiej tak samo, jak
organizacja ukryta pod kryptonimem "Motorówka" przez Kiszczaka, szefa Kontrwywiadu
Wojskowego na Wybrzeżu w ramach Operacji "Dziwni Ludzie" pokierowanej osobiście przez
gen. Milewskiego, poznanego szerzej przy okazji wyjścia na jaw Operacji prowadzonej przez
SB na Zachodzie Europy pod kryptonimem "żelazo" przez byłego zastępcę Sekretarza
Jaruzelskiego w PZPR, także w randze generała i Sekretarza, Milewskiego. Kto wie, czy nie
brata Milewskiej z domu, profesor Milewska-Duda, matki Prezydenta, który rozszyfrował w
obecności Ambasadora Szewacha Weissa skrótowiec dwuliterowy RP, pisany m.in. po słowie
Prezydent (Prezydent RP), który należy zdaniem dra Andrzeja Dudy odczytywać dosłownie,
expressis verbis jako: „Rzeczpospolita Przyjaciół“.
https://dotsub.com/view/1d04f7b7-6034-4dbf-b4f8-fde83bb7a362

https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 grudnia 2015

Mówiąc: „…Dziękuję Panu Ambasadorowi za Obecność i muszę powiedzieć, że dla mnie to
spotkanie jest symbolem czegoś, co nazywamy „Rzeczpospolita Przyjaciół“ - Prezydent RP
wyjaśnił: "dla mnie takim symbolem „Rzeczpospolitej Przyjaciół“ jest właśnie Pańska,
uśmiechnięta, niezwykle ciepła twarz. Ogromnie się cieszę z Pańskiej Obecności.“
Duda odciął się tym samym od „Republiki Kolesiów“ Tuska,
Schetyny, Budki i Borsuka, nie mówiąc już o drugim PRL-u
żydokomuny Petru, Balcerowicza, Kwaśniewskiego i nie
wspominając anarchizującego życie społeczno-polityczne, nie
tylko już piosenką "ZChN już się zbliża", antychrześcijańskiego
Kukiza, który swojej drużyny jeszcze nie założył, a już chciałby
wygrywać ze wszystkimi innymi naraz. Ponoć Kancelaria
Prezydenta dlatego nie zaprosiła Kukiza na uroczystość
zapalenia świeczek chanukowych, żeby nie wypytywał obecnych
niepotrzebnie, czy na sali jest oprócz byłego Ambasadora Izraela także aktualny, czy może
Duda uznał panią Ambasador z jakiś względów za persona non grata na chanukowej
audiencji generalnej.

Wcześniej Główny Rabin Polski powiedział m.in.: „…jak to już zaczynał kilka lat temu, kiedy
Prezydent Kaczyński święto Pamięć, …robił pierwszy raz tutaj, w Pałacu Prezydenckim,
…chanukowe. I zawsze Prezydent miał ten zaszczyt; nie wiem, czy mogę zaprosić Pana
Prezydenta? Pan Prezydent jest. Prosić zapalić szames, który służy wszystkich innych…“
W gadanym chanukowym dr Andrzej Duda mówił o cudach, o Nowym Testamencie Lecha
Kaczyńskiego ale i nawiązał do Starego Testamentu: „Pan Bóg czyni cuda we wszystkich
pokoleniach, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi…“; źródłem nieświadomości ludzkiej
jest analfabetyzm, brak dostępu do internetu ale i tabuizacja, otaczanie odgórną zmową
milczenia, tzw. poprawności politycznej, zasadniczych spraw dla Narodów i państw
rządzonych przez globalistyczną sitwę kryptosyjonistów.
Dobrze się stało, że Prezydent RP dołożył cegiełkę do Dzieła Detabuizacji żydostwa
w Polsce, chociaż za cień na świeczniku chanukowym zapalonym przy pomocy
światła przeniesionego na szamesa, świeczki zapalonej zapałkami przez
poproszonego o to Dudę wszystkich Polaków (bez tradycyjnego nakrycia głowy
żydoskiej) a następnie odłożonej po zgaszeniu, na stolik przez Naczelnego Rabina
Polski i podjętego obrzędowo przez żydówkę towarzyszącą rytuałowi, na co
Celebrant odpowiedział podjęciem świeczki po Prezydencie RP i położeniem jej
zaraz w tym samym miejscu, z uprzejmym ukłonem w stosunku do Koncelebrantki i
dworskim przytrzymaniu prawą dłonią krawata i obu pół rozpiętej marynarki, od
czarnego garnituru z dobrej wełny.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
http://www.spreaker.com/user/sowa-frankfurt/oswiecenie-chanukowe-pdo243-pan-bogdoko
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 grudnia 2015

http://sowa.blogg.de/2015/12/11/oswiecenie-chanukowe-pdo243-pan-bog-dokonuje-cuduw-pokoleniu-dudy-fo-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dcxliii/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Oswiecenie-Chanukowe-PDO243-Pan-Bogdokonuje-cudu-w-pokoleniu-Dudy-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCXLIII
https://de.scribd.com/skosiewski