Praca zespołowa

CMS - Obszary biznesowe

Wydanie pierwsze

Macrologic SA, Warszawa, wrzesień 2007

Praca zespołowa
Xpertis: CMS - Obszary biznesowe
Wydanie pierwsze
© Copyright by Macrologic SA, wrzesień 2007
Macrologic SA
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. +48 (22) 511-8-115
fax +48 (22) 511-8-116
http://www.macrologic.pl

Obecne wydanie podręcznika jest aktualizowane do wersji Xpertis 2008 programu CMS - Obszary biznesowe.

Redakcja: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Skład: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Druk: Niniejszy podręcznik został przygotowany w wersji elektronicznej i nie jest publikowany przez wydawcę w postaci papierowej a jedynie na nośnikach komputerowych oraz przez
Internet.
Macrologic oraz Xpertis są znakami handlowymi Macrologic SA.
Prawa do wszystkich występujących tutaj znaków handlowych należą do odpowiednich właścicieli. Ze względu na charakter publikacji i niekiedy częste używanie w tekście znaków handlowych, zamiast umieszczania po każdym wystąpieniu takiego znaku — symbolu znaku handlowego (TM ) lub zastrzeżonego znaku handlowego (®) utrudniającego czytanie, wszystkie znaki handlowe wyróżniamy pisząc je z wielkiej litery w trosce o przejrzysty styl wydawniczy i bez
intencji jakiegokolwiek ingerowania w znak lub naruszania praw z nim związanych.
ISBN: Publikacjom elektronicznym nie przydziela się

Wstęp
Zastrzeżenie
Przykłady wymienione w dokumentacji programu należy traktować jako ilustrację działania programu. Rzeczywiste informacje dotyczące własnej firmy
należy wprowadzać i przetwarzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia ewidencji i obowiązującego prawa.
We wszystkich przykładach wykorzystano fikcyjne nazwy własne oraz fikcyjne dane.
Macrologic S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania programu bądź niestosowania się do obowiązujących
przepisów prawa.

Kilka słów na temat rozwiązania Xpertis:CMS - Obszary biznesowe
Portal internetowy jest rodzajem serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. Cechą charakterystyczną portalu jest zgromadzenie w jednym miejscu dostępu do różnorodnych usług.
Zazwyczaj portal zawiera informacje będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców.
Portal może stanowić system informatyczny wspomagający kluczowe dziedziny zarządzania działalnością organizacji stanowiący jednolite środowisko
pracy dla wszystkich jej uczestników dynamicznie adaptowane do wymagań
ról i preferencji osobistych użytkowników.
Jego rolą może być rozszerzenie zakresu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych poza granice biura (pracownicy w terenie, partnerzy,

3

4

Wstęp
klienci, dostawcy) – poprzez zapewnienie możliwości bezpośredniej interakcji
z wybranymi funkcjami obsługiwanymi wewnątrz przedsiębiorstwa.
Portal korporacyjny jest systemem do uporządkowanego, powszechnego i skutecznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe spełnia powyższe funkcje.
Treść podręcznika została podzielona na rozdziały, w ramach których wydzielono podrozdziały nazywane także punktami — do nich odnoszą zamieszczone w tekście odsyłacze. Na marginesach, w polach wyróżnionych graficznie
umieszczone zostały tytuły sekcji.
Inne oznaczenia umieszczone na marginesach to ikony.
Ta ikona wskazuje przytoczone w podręczniku przykłady.
Ta ikona wskazuje szczególnie istotne wskazówki i ostrzeżenia przed błędami najczęściej popełnianymi przez użytkowników.
Ta ikona wskazuje fragmenty podręcznika, które odnoszą się do przepisów
prawa oraz praktycznych rozwiązań proponowanych przez autorów oprogramowania.
Ta ikona wyróżnia odsyłacze wskazujące podrozdziały, gdzie szerzej zostało opisane wybrane zagadnienie.
Ponadto, aby wiadomości podane w podręczniku były jak najbardziej czytelne i przejrzyste, zostały zilustrowane obrazami ekranów, czyli obrazami tego, co w odpowiednim momencie w trakcie pracy z programem pojawia się na
ekranie monitora. Jest to odzwierciedlenie otwieranych okien programu, który
funkcjonuje w systemie Windows.
Załoga Macrologic SA

CMS) jest to jedna lub zestaw aplikacji pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny. System zarządzania treścią (Content Management System . Ekran I.1 przedstawia przykładowy widok na stronę główną portalu. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika. który potrzebny jest do działania rozwiązania Xpertis:CMS . Rozwiązanie Xpertis:CMS .Obszary biznesowe składa się z następujących obszarów: — Strona główna – O firmie – Kontakt – Mapa serwisu – Informacje prawne — Obsługa klientów – Oferta – Zamówienie – Dokumenty sprzedaży – Rozliczenia – Rozrachunki kontrahentów handlowca 5 . Za pomocą systemu Xpertis: CMS użytkownik może sam zarządzać wyglądem portalu.Rozdział I Zarządzanie treścią Zasadniczym elementem. zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.Obszary biznesowe jest system zarządzania treścią Xpertis CMS.

Obszary biznesowe w górnym menu należy wybrać odpowiedni obszar.1 — Obsługa pracowników – Akta – Płace – Urlopy – Czas pracy — Zarządzanie zakupami – Zapotrzebowania – Dokumenty w obiegu — Ewidencja kosztowa – Rejestracja godzin pracy pracowników – Rejestracja godzin pracy maszyn — Serwis menadżerski – Kokpit menadżerski Po zalogowaniu do Xpertis:CMS . .6 Rozdział I. Zarządzanie treścią Ekran I.

Obszary biznesowe Xpertis:CMS .Rozdział II Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS . Nie każdy powinien posiadać te same prawa do wykonywania pewnych operacji i przeglądania wszystkich informacji. mająca uprawnienia do oglądania korespondencji seryjnej FKdob rola pozwalająca operatorowi obsługę dokumentów w obiegu FKzapot rola pozwalająca operatorowi obsługę zapotrzebowań KAkierownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego pełniącego zadania kierownicze KApracownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego nie pełniącego obowiązków kierowniczych EKkierownik rola zarezerwowana dla osoby rejestrującej czas pracy pracowników lub czas pracy maszyn 7 .Obszary biznesowe spełnia wiele funkcji. Obsługiwany jest przez wiele osób realizujących różne zadania. którą pełni osoba rozliczająca rozrachunki u klienta. Istniejące role to: EMklient rola pozwalająca na sprawdzenie oferty. przeglądanie faktur sprzedaży. EMrozlicz rola. złożenie zamówienia. Z tych powodów należy nadawać każdemu operatorowi odpowiednie uprawnienia.

Nadawanie uprawnień do wykonywania wybranych operacji poszczególnym użytkownikom odbywa się w każdym programie w menu [deFinicje|funkcJe internetowe|Użytkownicy]. redagującej ogólny wygląd strony internetowej. .8 Rozdział II. która może redagować tylko treść strony portalowej portalManagers rola zarezerwowana dla osoby pełniącej funkcję techniczną.Obszary biznesowe EMhandlowiec rola przeznaczona dla handlowca uprawniająca do przeglądania stanu rozrachunków kontrahentów handlowca IFManager rola przeznaczona dla odbiorcy serwisu menadżerskiego obsługującego kokpit menadżerski portalAdmins rola przeznaczona dla administratora portalu internetowego portalEditors rola przeznaczona dla osoby. Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS .

przeglądać wystawione dla niego faktury sprzedaży oraz obejrzeć własne rozliczenia.3 — Rozliczenia — patrz punkt III. Za jego pomocą nasi klienci mogą przeglądać udostępnioną ofertę towarową. 1 Oferta Obszar Oferta umożliwia przegląd oferty udostępnionej w systemie Logistyka. — Rozrachunki kontrahentów handlowca — patrz punkt III. Na temat parametryzacji poszczególnych programów przeczytasz w dokumentacji dotyczącej odpowiednich systemów.5. W zależności od tego czy użytkownik jest zalogowany i od odpowiedniego sparametryzowania systemów Logistyka i Finanse i księgowość udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu. 9 . Ofertę mogą przeglądać użytkownicy zalogowani posiadają odpowiednie uprawnienia. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Oferta — patrz punkt III. Obszar Obsługa klientów dostępny jest również dla zalogowanych użytkowników. składać zamówienia na wybrane towary.1 — Zamówienia — patrz punkt III.4.2 — Dokumenty sprzedaży — patrz punkt III.Rozdział III Obsługa klientów Obszar Obsługa klientów służy do komunikacji z kluczowymi kontrahentami klasy B2B (Business to business).

W przypadku kiedy pozycje koszyka mają być dołączone do już istniejącego zamówienia. 2 Zamówienia Obszar Zamówienia umożliwia przegląd i edycję zamówień. Na temat przeglądania i edytowania zamówień przez internet czytaj w punkcie III. Po wskazaniu towaru. pozycje zostaną dołączone do pozycji wybranego zamówienia. na podstawie zawartości koszyka może utworzyć nowe zamówienie lub dołączyć pozycje do utworzonego wcześniej niezaakceptowanego zamówienia. np. Jeżeli użytkownik internetowy jest zalogowany. należy podać symbol tego zamówienia.10 Rozdział III. Po wskazaniu zakładki Oferta i wskazaniu grupy. Zamówienie może być: . Ilość pozycji w koszyku jest uaktualniana na bieżąco po każdym dodaniu nowej pozycji. Z tej internetowej funkcjonalności mogą korzystać tylko użytkownicy zalogowani. Po podaniu numeru własnego i wybraniu akcji dodaj do zamówienia. podaniu ilości i naciśnięciu przycisku dodaj do koszyka towar zostanie dopisany do koszyka. po podaniu numeru własnego zamówienia należy wcisną przycisk dodaj do zamówienia. Na temat przygotowania oferty towarowej czytaj w podręczniku do systemu Logistyka w rozdziale Oferta towarowa w internecie. PROMOCJA. Po wskazaniu zakładki Zamówienia wyświetlana jest lista zamówień wystawionych na zalogowanego klienta. W tym celu należy wskazać przycisk koszyka. Przy każdym z produktów znajduje się cena sprzedaży.2. Użytkownik systemu Logistyka musi też zadbać aby każdy towar z oferty miał przypisaną cenę sprzedaży oraz ustalony zakres dat obowiązywania. Obsługa klientów Użytkownik systemu Logistyka decyduje. Przy każdym z zamówień znajdują się znaczniki informujące o statusie zamówienia. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość koszyka. Towary udostępnione w ofercie mogą być podzielone na grupy będące odzwierciedleniem grup materiałowych bądź też mogą być zdefiniowane nowe nazwy. Poszczególne pozycje można usunąć zanim zostanie utworzone zamówienie lub poprawić ilość. Na liście znajdują się zarówno zamówienia zarejestrowane w systemie Logistyka jak i składane przez internet. Jeżeli na podstawie zawartości koszyka ma być utworzone nowe zamówienie. które towary z kartoteki materiałowej znajdą się w ofercie internetowej. wyświetlona zostanie lista towarów odpowiadających przygotowanej ofercie z wybranej grupy.

Pola te nie są dostępne do redakcji. Zamówienia — niezaakceptowane. jeżeli w systemie Logistyka zostanie ustawiony typ zamówienia internetowego. a funkcje związane z modyfikacją zamówień nie będą dostępne. Zamówienie może być utworzone na podstawie zawartości koszyka. Zamówienia wystawione w systemie Logistyka nie są dostępne do redakcji dla użytkownika internetowego. — brak na stanie — brak ilości dostępnej w magazynie. Jeżeli użytkownik zaakceptuje nagłówek. Po wskazaniu polecenia Dołącz zamówienie można przystąpić do redakcji nagłówka zamówienia.1. Pozycje z koszyka mogą być również dołączane do utworzonego nagłówka lub też do już utworzonego zamówienia — patrz punkt III.III. W nagłówku można również podać informacje dotyczące miejsca dostawy. — zaakceptowane przez użytkownika systemu Logistyka — zaakceptowane końcowo. 11 . 2.1 Edycja zamówienia Użytkownik będzie mógł wystawiać i edytować zamówienia przez internet. Część danych nagłówkowych wprowadzanych jest przez program. kiedy żaden typ zamówienia nie zostanie ustawiony jako internetowy. Użytkownik zalogowany może natomiast modyfikować zamówienia złożone przez siebie przez internet. Dane te to data wystawienia i informacje dotyczące klienta. że zamówienie to nie zostało zaakceptowane. — zaakceptowane przez użytkownika internetowego. W przypadku. Natomiast nie ma innej możliwości dołączenia nowych pozycji zamówienia niż jako pozycje z koszyka. użytkownik internetu będzie miał możliwość jedynie przeglądać swoje zamówienia. Dla każdego zamówienia wyświetlana jest również informacja o stanie zamówienia: — do realizacji — w magazynie bądź magazynach znajduje się dostępna ilość towaru. pod warunkiem. zamówienie może być zrealizowane. — zrealizowano — zamówienie zrealizowane.2. nagłówek zamówienia będzie widoczny w systemie Logistyka jeszcze przed wprowadzeniem pozycji. Użytkownik musi wypełnić pole Numer własny.

5 Przeglądanie rozrachunków Rozwiązanie Xpertis:CMS . Do kontrahenta (grupy kontrahentów) można wysyłać różnorodną korespondencję. dotyczące transakcji przeprowadzanych z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi.kontrahent Rozwiązanie Xpertis:CMS . Modyfikacje polegają na zmianie zamawianej ilości. 5. pozycje i status dokumentu informujący czy faktura jest zaakceptowana i zaksięgowana. usuwaniu poszczególne pozycji lub usunięciu całego zamówienia. Rozwiązanie Xpertis:CMS . Wskazanie tej opcji spowoduje wyświetlenie listy faktur sprzedaży wystawionych na zalogowanego klienta.5. Rozrachunki może przeglądać kontrahent (patrz punkt III.1 Przeglądanie rozrachunków . Dla każdej faktury wyświetlane są dane nagłówkowe.Obszary biznesowe oferuje dostęp dla kontrahentów do przeglądu wszystkich swoich rozrachunków związanych z daną firmą.5.12 Rozdział III.Obszary biznesowe służy do przeglądania korespondencji seryjnej. Po zaakceptowaniu zamówienia przez użytkownika internetowego (akcja Akceptuj). Poniższy rozdział poświecony został funkcjom związanym z przeglądaniem należności i zobowiązań. 3 Dokumenty sprzedaży Obszar Dokumenty sprzedaży dostępny jest tylko po zalogowaniu. . Faktury wystawiane są tylko w systemie Logistyka.Obszary biznesowe może służyć do przeglądu stan rozrachunków. Obsługa klientów Przed zaakceptowaniem zamówienia użytkownik może zamówienie modyfikować. Na temat ustawienia parametru umożliwiającego wystawianie zamówień przez internet a także na temat realizacji zamówień czytaj w podręczniku do systemu Logistyka. zamówienie będzie mogło być zaakceptowane i zrealizowane w systemie Logistyka.1) oraz handlowiec obsługujący danego kontrahenta (patrz punkt III.3). kontrolowaniem ich stanów. 4 Rozliczenia Część obszaru Obsługa klientów o nazwie Rozliczenia obejmuje zapisy na kontach rozrachunkowych.

Przeglądanie rozrachunków Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów : — rok.5.2 Przeglądanie korespondencji seryjnej .2). 13 .wezwania do zapłaty. Tabelka z rozrachunkami przedstawia datę wystawienia faktury. znajduje się link Zapisy.1 5. umowy kompensat Listę wszystkich wezwań do zapłaty można wyświetlić wybierając polecenie [ Rozliczenie|Wezwania do zapłaty] (patrz ekran III. — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Po wybraniu opcji Pokaż saldo i rozrachunki na ekranie monitora pojawią się opis salda oraz wszystkie rozrachunki spełniające warunki według wcześniej zaznaczonych parametrów (patrz ekran III. potwierdzenie salda. — waluta. Obok danych opisujących każdy rozrachunek. Wybierając go możliwe jest oglądanie zapisów na tym rozrachunku. termin płatności. Wybierając konkretne wezwanie na ekranie pojawią się bardziej szczegółowe informacje dotyczące wybranego wezwania. Podobnie jak wezwania do zapłaty można również przeglądać noty odsetkowe. potwierdzenie salda oraz umowy kompensat. symbol rozrachunku.1). typ rozrachunku. Ekran III.III. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie). noty odsetkowe.

— zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Ekran III.3 Po zatwierdzeniu kryteriów poprzez wywołanie opcji Pokaż saldo i rozrachunki poniżej pojawia się tabelka z rozrachunkami.14 Rozdział III.handlowiec Każdy handlowiec może oglądać rozrachunki związane z obsługiwanymi przez siebie kontrahentami. Użytkownik ten po zalogowaniu się do systemu i wyborze odpowiednio zakładek [Obsługa klientów|Rozliczenia|Rozrachunki kontrahentów handlowca] może monitorować wszystkie Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów: — rok. Tabelka ta przedstawia informacje o każdym rozrachunku dotyczące związanego z nim kontrahenta jak .2 5. Obsługa klientów Ekran III. — waluta.3 Przeglądanie rozrachunków .

Przeglądanie rozrachunków również datę wystawienia faktury. Przeglądanie informacji przez handlowca odbywa się podobnie jak w przypadku przeglądanie rozrachunków przez kontrahenta (patrz punkt III. symbol rozrachunku.5.1). 15 . termin płatności.5. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie rozliczony).III. typ rozrachunku.

16 Rozdział III. Obsługa klientów .

— Czas pracy — patrz punkt IV. Powrót do danych na temat swojej osoby. 1 Użytkownicy serwisu Moduł Obsługa pracowników posiada dwie role użytkowników: — KApracownik 17 . — Płace — patrz punkt IV. W przypadku. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Akta — patrz punkt IV. wówczas na dole strony pojawia się lista pracowników.2.5. Dodatkowo w zakładce Ewidencja kosztowa znajduje się Ewidencja czasu pracy pracownika.Obszary biznesowe jednym z modułów jest moduł serwisu pracowniczego.1).4. którymi zarządza. który wtedy będzie znajdował się tuż pod treścią informacji. — Urlopy — patrz punkt IV.3. kiedy zalogowany użytkownik pełni funkcje kierowniczą. Wybierając któregoś z pracowników z listy kierownik może automatycznie przełączyć widok Serwisu pracowniczego na dane dotyczące tego pracownika. W zależności od roli użytkownika udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu (patrz punkt IV. przez kierownika odbywa się poprzez wybranie zakładki Obsługa pracowników i kliknąć w link Powrót do przeglądania własnych danych. Obszar ten może być obsługiwany przez zwykłego pracownika oraz przez jego przełożonego.Rozdział IV Obsługa pracowników W rozwiązaniu Xpertis:CMS .

którymi dysponują osoby odpowiedzialne za obsługę akt pracowniczych i rachubę płac. 2 Akta Zakładka Akta pozwala na przeglądanie akt osobowych pracowników. Infor- Ekran IV.2 macje prezentowane przez Xpertis:CMS . Ekran IV. Opisanie tej struktury oraz powiązanie poszczególnych stanowisk z jednostką organizacyjną pozwala na zdefiniowanie hierarchii pracowników w ramach całego przedsiębiorstwa.Obszary biznesowe są pobierane bezpośrednio z bazy danych systemu Xpertis Kadry i płace. Akta osobowe pracowników składają się z dokumentów podzielonych na trzy zasadnicze części: . patrz ekran IV. Oprócz przypisanej użytkownikowi roli w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Obsługa pracowników — KAkierownik Rola użytkownika portalu KApracownik pozwala na obsługę podstawowych funkcji.18 Rozdział IV.Obszary biznesowe należy również określić jego stanowisko w programie Xpertis Kadry i płace. W przypadku roli kierowniczej należy zaznaczyć pole Czy stanowisko jest stanowiskiem kierowniczym ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|Lista wszystkich stanowisk]). Natomiast rola KAkierownik uprawnia do obsługi dodatkowych funkcji związanych z zajmowanym stanowiskiem.1 W programie Xpertis: Kadry i płace powinna również być zdefiniowana struktura zależności służbowych ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|struktura Zależności służbowych].2). W rezultacie jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych.

w której zamieszczone są informacje dotyczące danych adresowo . Zatrudnienie — zakładka.IV. w której zamieszczone są informacje dotyczące aktualnych danych o zatrudnieniu. W przebiegu zatrudnienia są pokazane wszystkie umowy o pracę pracownika 19 .3 Aktualny adres — zakładka.2.kontaktowych. w którym zgromadzone są wszystkie dane osobowe pracownika. Obszar Akta obejmuje: Dane osobowe — miejsce. Akta — dokumenty przedstawiane przez pracownika w związku z ubieganiem się o pracę. Ekran IV. — dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy. — dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia. Wszystkie informacje wynikające z powyższych dokumentów znajdują się w tym miejscu. przebiegu pracy zawodowej. Poniżej tabelki z danymi osobowymi znajduje się również informacja dotycząca numeru rachunku bankowego danego pracownika.

Rodzina — zakładka. podatkowa i ubezpieczeniowa) oraz informacji przekazanych do działu kadr (karta urlopowa). Istnieje możliwość wskazania innej umowy dla której pokaże się osobny przebieg zatrudnienia. Widok wyświetlonych informacji może . Ponadto można przeglądać dane przechowywane w kartotekach uzupełnianych na podstawie wyliczonych list płac (karty zarobkowa. Nieobecności — w tym miejscu można obejrzeć wszystkie nieobecności pracownika. w której zamieszczone są informacje na temat członków rodziny pracownika i zasiłków pobieranych dla danych osób. 3 Płace Płace są zestawem funkcji umożliwiających wgląd w informacje o wynagrodzeniach z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Do odpowiedniej selekcji danych udostępniony dla użytkownika został filtr. na których znajdują się dane pracownika.4 Listy płac — zakładka służy do przeglądania wszystkich list płac.20 Rozdział IV. Obsługa pracowników i przebieg zatrudnienia dla jednej z tych umów. Obszar Płace obejmuje: Ekran IV. Przy pierwszym pokazaniu strony pojawia się przebieg dla ostatniej umowy o pracę. Za jego pomocą informacje mogą być ograniczone datą oraz rodzajem nieobecności.

Po wybraniu innego kredytu. Zarobki . na ekranie pojawi się jej zawartość. Znajduje się tu również rozwijalna lista z tymi latami. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Podatki — zakładka prezentująca kartotekę podatkową. a na ekranie pojawią się umowy zawarte tylko w wybranym roku. Po wyborze odpowiedniej listy. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. wówczas pod nią znajduje się link ze skierowaniem do treści danej umowy. okolicznościowych oraz bezpłatnych. macierzyńskich. Wybranie odpowiednich lat pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie ubezpieczeniowej na tenże okres. Wybranie z listy odpowiedniego roku spowoduje odświeżenie widoku. Przy pierwszym wyświetleniu strony jest pokazywana spłata dla ostatniego kredytu na liście. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie zarobkowej na tenże rok.strona prezentująca kartotekę zarobkową. Urlopy być ograniczony za pomocą filtra do określonych lat. Pożyczki — miejsce służące do przeglądania wszystkich informacji na temat udzielonych pożyczek oraz przebiegu ich spłaty. Są do niej zapisywane składniki związane z danymi ubezpieczeniowymi danego pracownika podczas naliczania listy płac.4.IV. Są do niej zapisywane składniki związane z zarobkami pracownika podczas naliczania listy płac. jednak tylko takich urlopów bezpłatnych. widok okienka automatycznie się odświeży. Są do niej zapisywane składniki związane z informacjami na temat podatków danego pracownika podczas naliczania listy płac. których czas trwania nie prze- 21 . w których pracownik miał zawarte umowy zlecenia. Jeżeli umowa posiadała treść. Ubezpieczenia — zakładka prezentująca kartotekę ubezpieczeniową. Podobnie jak w poprzednich polach. a na ekranie pojawią się informacje dotyczące wybranej pożyczki. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie podatkowej na tenże rok. 4 Urlopy Obszar Urlopy obejmuje informacje na temat wykorzystania urlopów pracowniczych: wypoczynkowych.zleceń danego pracownika. Umowy zlecenia — zakładka służąca do przeglądania wszystkich umów . w górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat.

Pokazywane informacje dotyczą ilości zaległego urlopu.5 Obszar Urlopy obejmuje następujące informacje (patrz ekran IV. W górnej części okienka kalendarza znajdują się strzałki. Poniżej informacji pochodzących z karty urlopowej znajduje się lista urlopów udzielonych pracownikowi w danym roku. W tym celu wystarczy kliknąć w niebieski kwadracik. urlopu uzupełniającego. Wybierając rok automatycznie odświeżają się wszystkie dane. z którego można złożyć wniosek urlopowy wybierając rodzaj urlopu i wpisując odpowiednie daty. mm oznacza miesiąc w roku.kadry i płace. Daty muszą być wpisane w formacie dd/mm/rrrr. którymi można zmienić miesiąc lub przesunąć jeden tydzień w górę lub w dół.22 Rozdział IV. Widoczny jest również łączny wymiar urlopu. dodatkowego urlopu. Daty można również wybrać z kalendarza.5): Karta urlopowa — zakładka. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. Natomiast w dolnej części kalendarza znajduje się selekcja dotycząca lat. wykorzystany urlop w danym roku oraz dni pozostałe do wykorzystania. Ekran IV. Można tu zobaczyć kto i kiedy zweryfikował wniosek lub usunąć wniosek. w której zamieszczone są informacje pochodzące z karty urlopowej z programu Xpertis . Złożenie wniosku — miejsce. Wnioski urlopowe — zakładka prezentująca wszystkie wnioski urlopowe pracownika. urlopu przysługującego w danym roku. Następnie w kalendarzu należy wybrać odpowiedni termin. Po wypisaniu . W tym miejscu można przeglądać te dane jak również możliwe jest złożenie wniosku urlopowego. Obsługa pracowników kracza jednego miesiąca. który nie jest jeszcze zaakceptowany. Na górze tabelki znajduje się lista z latami. rrrr oznacza rok.

Dział ten przedstawia (patrz ekran IV. Kolor niebieski to dni poza wzorcem czasu pracy pracownika. Widok wyświetlonych wniosków może być ograniczony za pomocą filtra. Kolor pomarańczowy oznacza dni świąteczne.5. w której zamieszczone są informacje jak powinien wyglądać rozkład godzin pracy danego pracownika na określony miesiąc. natomiast dla pracowników fizycznych dane są pobierane z kartoteki przepracowanych godzin.6 Zarządzanie — opcja. 23 . natomiast kolor szary oznacza dni przepracowane (dni robocze). Osoba przeglądająca może selekcjonować dane na podstawie wybranego roku i miesiąca. W tym miejscu osoba pełniąca obowiązki kierownicze może zaakceptować bądź odrzucić wnioski urlopowe. W komórkach tabeli odpowiadających dniom roboczym pracownika ustalanych według kalendarza przypisanego pracownikowi czytać można w jakich godzinach pracownik powinien pracować. Czas pracy dla pracowników umysłowych jest równy dobowej normie pracy. Czas pracy wniosku wędruje on do zatwierdzenia przez bezpośrednio przełożonego pracownika. Dla nieobecności zarezerwowany jest kolor zielony. 5 Czas pracy W obszarze Czas pracy zawarte są informacje na temat obowiązujących godzin pracy oraz zarejestrowanym czasie przepracowanym. Jeśli komórki w tabeli mają kolor żółty. która jest dostępna dla osób na stanowiskach kierowniczych. Ekran IV.7): Miesiąc pracy — zakładka. wówczas znaczy że w tych dniach pracownik miał dni wolne od pracy. jaka jest dobowa norma pracy oraz jaki jest czas pracy.IV.

rrrr .rok. Przypisany wzorzec można usunąć naciskając w link Usuń Godziny przepracowane — strona pokazująca wszystkie godziny przepracowane.24 Rozdział IV. które zostały zapisane w kartotece przepracowanych godzin. . Data musi być wpisana w formacie dd/mm/rrrr. w którym można dodać nowy wzorzec pracy dla danego pracownika. W tym miejscu można zarządzać wzorcami czasu pracy pracowników.7 Wzorzec czasu pracy — opcja dostępna tylko dla osób. Selekcji danych można dokonywać za pomocą rozwijalnej listy lat oraz miesięcy mieszczących się w górnej części tabelki. które mają nadane uprawnienia kierownicze. Wybierając z listy określoną osobę pojawi się tabelka z przypisanymi dla tego pracownika wzorcami. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. Na dole strony znajduje się panel. Datę można również wybrać z kalendarza.miesiąc w roku. Obsługa pracowników Ekran IV. W tym celu trzeba wypełnić datę i wybrać z listy odpowiedni kalendarz. mm .

Rozdział V Zarządzanie zakupami Obszar wspomagający proces planowania oraz obiegu dokumentów zakupu. Wspiera rejestrowanie zapotrzebowań na zakupy oraz opis i akceptację merytoryczną faktur. zgłoszenie potrzeby szkolenia). Po wybraniu obszaru Zapotrzebowania na ekranie wyświetla się okienko w którym widać dane o zalogowanym użytkowniku oraz przydzielone mu uprawnienia. 1 Zapotrzebowania Moduł Zapotrzebowania służy do składania wniosków o potrzebie uzupełnienia pewnych zasobów. 25 . Zakres uprawnień może ograniczać się do — rejestracji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych — akceptacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich akceptowanych — realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich realizowanych 1. Zgłoszenie zapotrzebowania może dotyczyć zasobów materialnych (np.Obieg faktur zakupu możliwa jest rejestracja takich zapotrzebowań.1 Rejestracja zapotrzebowań Aby dodać nowe zapotrzebowanie. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym rejestracji oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. w razie braku materiałów biurowych) albo niematerialnych (np. W rozwiązaniu Xpertis:CMS . Każde z nich powinno podlegać akceptacji oraz realizacji przed do tego celu wyznaczone osoby.

1. W tabelce oprócz listy zapotrzebowań Ekran V.26 Rozdział V. Zarządzanie zakupami Następnym krokiem jest dokonanie selekcji danych. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku. W tym miejscu można między innymi zaakceptować zarejestrowane zapotrzebowanie (patrz punkt V. Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. .1 znajdują się wykaz operacji jakie można wykonać względem każdego dokumentu. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań.2). gdy operator ma ograniczone prawa.

1. na rzecz którego składane jest zapotrzebowanie. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. z którego można znaleźć odpowiednią. z którego można znaleźć odpowiedni. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. Waluta pole domyślnie wypełniane walutą narodową (PLN). Kontrahent oraz wprowadził domyślne wartości dla słownika kontrahentów to wybierając typ zapotrzebowania. pola Źródło pochodzenia oraz Kontrahent zostaną wypełnione automatycznie. Dla ułatwienia do pola podłączony jest słownik wszystkich typów zapotrzebowań. jaką użytkownik skłonny jest zaakceptować przy akceptacji danego zapotrzebowania Spodziewana data realizacji przewidywany termin realizacji danego zapotrzebowania Treść pole służące do wpisania czego dotyczy dane zapotrzebowanie Opis pole opcjonalne służące do szerszego przedstawienia danego zapotrzebowania. Wartość orientacyjna przewidywana kwota jaka będzie kosztować realizację tego zapotrzebowania Wartość maksymalna maksymalna wartość. Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. 27 . Zapotrzebowania W zależności od zdefiniowanego typu zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu (w opcji [Definicje|Zapotrzebowania i dokumenty w obiegu|[wybór roku]|Typy zapotrzebowań]). W przypadku. Jeśli definiując typ zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu administrator systemu zaznaczył pole Wybór kontrahenta. Typ zapotrzebowania pole określające typ zapotrzebowania. wybierając funkcję Dołącz zapotrzebowanie może zostać wyświetlone okno z polami: Jednostka księgowa odrębny dział księgujący dla jednostki organizacyjnej np dla danego oddziału. funkcji jakie ma spełniać.V. gdy dokument wystawiony jest w innej walucie możliwa jest zmiana wartości pola.

gdy operator ma ograniczone prawa. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty: — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. 1. Następnie należy dokonać selekcji danych. Zarządzanie zakupami Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól należy wybrać znajdujące się na dole okna polecenie Dodaj zapotrzebowanie.28 Rozdział V. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Akceptuj użycie tego polecenia oznacza udzielenie zezwolenia na realizację danego zapotrzebowania. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. po czym zostanie wyświetlona wiadomość o jego tym czy dana operacja się powiodła. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku. które są w trakcje akceptacji. . Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. Warunkiem pojawienia się danego zapotrzebowania na liście zapotrzebowań przeznaczonych do akceptacji jest zaznaczenie podczas definiowania typu zapotrzebowania w systemie Xpertis:Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu opcji Wymaga akceptacji. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zapotrzebowań.2 Akceptacja zapotrzebowań Aby zaakceptować zapotrzebowanie. Dodając komentarz koniecznie należy tutaj wskazać operatora realizującego te zapotrzebowanie. Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym akceptacji oraz przeglądania wszystkich akceptowanych zapotrzebowań.

2 29 . Popraw polecenie pozwalające na edycję zapotrzebowania oraz poprawę wpisanych do tego dokumentu danych.V. Polecenie to można wykonać dopóki zgłoszenie nie jest zrealizowane. Polecenie Odrzuć natomiast kieruje dokument zawsze do operatora rejestrującego zapotrzebowanie. Ekran V.3 Realizacja zapotrzebowań Aby przekazać dane zapotrzebowanie do realizacji. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zapotrzebowań w trakcie realizacji. Polecenie Wycofaj kieruje dokument do poprzedniego operatora. 1. Zapotrzebowania Wycofaj zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie. Odrzuć polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego dane zapotrzebowanie. Usuń użycie tego polecenia powoduje likwidację zgłoszenia danego zapotrzebowania. Operator wprowadzający zapotrzebowanie może je poprawić (polecenie Popraw) albo usunąć (polecenie Usuń).1. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

– zrealizowane. Zarządzanie zakupami Następnie należy dokonać selekcji danych poprzez wybranie następujących parametrów: — zakres zapotrzebowań: – niezrealizowane. Niektóre dokumenty mogą pokonać więcej lub mniej etapów zanim zostaną ostatecznie zaksięgowane. Każdy dokument powinien być przez odpowiednie osoby zarejestrowany. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu.30 Rozdział V. z którego można znaleźć odpowiednią. ale na każdym etapie powinny one być widoczne w systemie. – wszystkie. — wybierz rok. Planowana data realizacji przez operatora realizującego zaplanowana przez operatora realizującego termin realizacji danego zapotrzebowania. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu. Użycie polecenia Zrealizuj kieruje zapotrzebowanie do kategorii zapotrzebowań już zrealizowanych. – wszystkie. — zapotrzebowania: – zalogowanego operatora. opisany. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. 2 Dokumenty w obiegu Każde przedsiębiorstwo powinno monitorować drogę obiegu dokumentów oraz mieć nad nim kontrolę na każdym etapie. Wybierając polecenie Zaplanuj realizację należy uzupełnić następujące pola: Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. Wszystkie te czynności mogą być wykonane przy pomocy programu Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu jak również poprzez przeglądarkę internetową. zaakceptowany oraz zadekretowany. .

Uprawnienia na liście są uszeregowane według istotności. Użytkownik może mieć prawo do: — rejestracji dokumentów w systemie — opisywania dokumentów — akceptacji merytorycznej — dekretacji dokumentów Ekran V. Po zalogowaniu się każdy operator widzi okienko opisujące jego dane oraz informacje na temat swoich uprawnień. — dekretacji dokumentów.3 31 . uprawnienia na górze listy będą się zawierać w tych na dole listy.1 Uprawnienia do obsługi dokumentów w obiegu Każdy użytkownik rozwiązania ma nadane odpowiednie uprawnienia przydzielone przez administratora systemu. — akceptacji merytorycznej wszystkich dokumentów.V. Dokumenty w obiegu 2.2. — akceptacji merytorycznej dokumentów przypisanych do operatora. — jego opisania. Administrator może nadać prawa do wykonywania kolejno — rejestracji dokumentu. Uprawnienia te nadawane są przez niego w programie Finanse i księgowość (patrz podręcznik do obsługi programu Finanse i księgowość).

przedstawiającej dane na temat dokumentu.2 Opisanie dokumentu Operator mający prawo do opisu dokumentów naciskając link Wybierz obok pola Opisywanie dokumentów musi dokonać selekcji danych.32 Rozdział V. Wycofaj opis dokumentu polecenie pozwalające na odrzucenie wprowadzonego opisu danego dokumentu. Lista dokumentów w obiegu może obejmować dokumenty — nieopisane — opisane — odrzucone — wszystkie Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu. W przypadku. Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany. jeśli dokument jest już opisany to możliwy jest za pomocą polecenia Opis dokumentu podgląd wprowadzonego wcześniej opisu dokumentu. Zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów nieopisanych. W tym przypadku edycja takiego dokumentu nie jest możliwa. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. Zarządzanie zakupami 2. Ważnym elementem jest podanie osoby. że użytkownik nie powinien wskazywać samego siebie do akceptacji tego dokumentu. która będzie dokument akceptowała merytorycznie. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. Należy pamiętać. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki. Opis dokumentu polecenie służące do umieszczenia krótkiej notatki. .

33 . Użytkownik posiadający uprawnienia do akceptacji merytorycznej naciskając link Wybierz obok pola Akceptacja merytoryczna musi dokonać selekcji danych. Na liście mogą się znaleźć: — tylko dokumenty zalogowanego operatora w przypadku. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu. które są akceptowane merytorycznie.2). poprzez wybranie tej funkcji można je uzupełnić. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich dokumentów. jeśli w programie Finanse i księgowość w definicji typu wybranego dokumentu jest zaznaczona opcja Podziały kontrolingowe. Podobnie jak w przypadku dokumentów do opisanie (patrz punkt V.V. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki. gdy operator ma ograniczone prawa. — wszystkie dokumenty w przypadku. Dokumenty w obiegu 2.2.3 Akceptacja merytoryczna Następnym etapem w obiegu dokumentów księgowych jest akceptacja merytoryczna. Podziały dla kontrolingu W przypadku. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika.2.

że walutą dokumentu jest waluta narodowa.34 Rozdział V. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu.4 Akceptację merytoryczną dokumentu zastosowanie tego polecenia spowoduje zaakceptowanie wprowadzonych danych dokumentu oraz zmianę statusu dokumentu. Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora opisującego lub wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. . ”Klikając„ w nazwę kodową waluty możliwe jest obejrzenie pozycji VAT. ale pod warunkiem. Wycofaj dokument zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie. Zarządzanie zakupami Ekran V. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu.

Pierwszym krokiem powinno być wybranie pracownika dla którego trzeba wpisywać godziny. Jeżeli w firmie odbywa się rejestrowanie podziałów kontrolingowych. 1 Rejestracja godzin pracy pracowników Osoby pełniące obowiązki kierownicze i mające odpowiednio przypisane role posiadają także szczególne. Po określeniu miesiąca i roku rozliczenia godzin. daty przepracowania godzin. Następnie należy opisać wszystkie parametry godzin. 35 . wówczas można wybierać pozycje kontrolingowe dla wprowadzanych godzin.Rozdział VI Ewidencja kosztowa Obszar Ewidencja kosztowa przeznaczony jest dla osób odpowiadających za zużycie zasobów (maszyn albo czasu pracy pracowników). dodatkowe uprawnienia. Mogą one skorzystać z tego obszaru w celu ewidencji na rzecz poszczególnych centrów kosztowych. Dzięki tym uprawnieniom osoba taka ma dostęp do rejestracji czasu pracy pracowników w zakładce Ewidencja kosztów. Ewidencja kosztów dostępna jest tylko dla roli Ekkierownik (patrz punkt II). Obszar Rejestracja godzin pracy służy do wprowadzania pracownikom podwładnym przepracowane godziny lub usuwać godziny jeszcze nie rozliczone na liście płac. rodzaju godzin oraz ich ilości.

W oknie Rejestracja pracy pracy środka należy wypełnić następujące pola: . Opisanie jednostek odbywa się dla każdego środka osobno. Następnie w okienku zatytułowanym Historia schematów trzeba wprowadzić nowy schemat.1 2 Rejestracja pracy środków trwałych Każdy pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia w programie Środki trwałe tak i w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Aby utworzyć schemat z możliwością ewidencji pracy środka należy wybrać funkcję [Xpertis|Kontroling|Definicje kontrolingowe dla środków] lub wybrać z menu kolejno [Ewidencja Środków . W tym celu takiemu środkowi należy najpierw w programie Środki trwałe nadać odpowiednie parametry. Tak opisany środek pojawi się na ekranie w czasie przeglądania danych w rozwiązaniu Xpertis:CMS .Obszary biznesowe po wybraniu opcji [Ewidencja kosztowa|Rejestracja pracy maszyn].Obszary biznesowe ma możliwość przeglądania oraz ewidencji pracy środka. Ewidencja kosztowa Ekran VI.Środki Trwałe/Niskocenne|[wybór środka]|Funkcje|Podziały kontrolingowe].36 Rozdział VI. Przepracowane godziny maszyn można rejestrować wybierając odpowiedni środek. Należy zaznaczyć polu Rodzaj wartości dla schematu opcję Wartość w jednostkach pracy oraz wypełnić pole Jednostka pracy. Określenie jednostki pracy dla każdego środka wymaga znajomości i zrozumienia charakteru pracy stosowanych maszyn.

Od dnia. z jakiego użytkownik wpisuje pracę danej maszyny Liczba jednostek — liczba przepracowanych jednostek w danym zakresie dat przez dany środek trwały. Można ja wskazać korzystając ze słownika.VI. Należy również wypełnić kolejne pola dotyczące wymiarów wybranego modelu kontrolingowego. Rejestracja pracy środków trwałych Ekran VI. Tak wypełnione dane na temat danego środka pojawią się w programie Środki trwałe jak i będą widoczne w rozwiązaniu Xpertis:CMS .2 Pozycja budżetowa — pozycja budżetowa. Do dnia — zakres dat.2.Obszary biznesowe. 37 . na którą będą dokonywane zapisy.

38 Rozdział VI. Ewidencja kosztowa .

— niektóre: jako udział w pewnej strukturze.Obszary biznesowe pozwala zarządzającemu w szybki sposób skontrolować kluczowe wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa.Rozdział VII Serwis menadżerski Jednym z wygodnych i prostych narzędzi nadzoru nad prawidłową działalnością przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa. Pozwala ona na szybkie i przejrzyste wnioski dotyczące funkcjonowania podmiotu bez konieczności zagłębiania się w zapisy księgowe. Dane do obliczenia wskaźników czerpane są ze sprawozdań finansowych. Rozwianie Xpertis:CMS . „świateł”). — płynności. Wskaźniki są oceniane: — jako wartość (z uwzględnieniem przedziałów tolerancji. — zadłużenia i rynku kapitałowego. — zyskowności (rentowności). Analiza wskaźnikowa obejmuje badanie i ocenę grup wskaźników: — aktywności (efektywność gospodarowania majątkiem). 39 . W zależności od potrzeb podmiotu dokonującego analizy i oceny sytuacji finansowej wachlarz wskaźników może być dowolnie kształtowany. Ocena uzyskanych wskaźników jest uzależniona od specyfiki branży czy sposobu działania przedsiębiorstwa. Dane wskaźników są pobierane z wartości sprawozdań definiowalnych. — na przestrzeni czasu.

Jest on uruchamiany jest po wybraniu zakładek [Serwis menadżerski|Kokpit menadżerski]. Przykładowy wykres kokpitu umieszczony jest na ekranie VII.40 Rozdział VII.1.1 . Dane naliczone są w stosunku do ostatnio zamkniętego okresu. w przypadku gdy występuje co najmniej jedna pozycja definicji zaakceptowana w systemie Informacja finansowa. Serwis menadżerski 1 Kokpit menadżerski Prezentacją graficzną wskaźników jest kokpit. Ekran VII.