Praca zespołowa

CMS - Obszary biznesowe

Wydanie pierwsze

Macrologic SA, Warszawa, wrzesień 2007

Praca zespołowa
Xpertis: CMS - Obszary biznesowe
Wydanie pierwsze
© Copyright by Macrologic SA, wrzesień 2007
Macrologic SA
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. +48 (22) 511-8-115
fax +48 (22) 511-8-116
http://www.macrologic.pl

Obecne wydanie podręcznika jest aktualizowane do wersji Xpertis 2008 programu CMS - Obszary biznesowe.

Redakcja: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Skład: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Druk: Niniejszy podręcznik został przygotowany w wersji elektronicznej i nie jest publikowany przez wydawcę w postaci papierowej a jedynie na nośnikach komputerowych oraz przez
Internet.
Macrologic oraz Xpertis są znakami handlowymi Macrologic SA.
Prawa do wszystkich występujących tutaj znaków handlowych należą do odpowiednich właścicieli. Ze względu na charakter publikacji i niekiedy częste używanie w tekście znaków handlowych, zamiast umieszczania po każdym wystąpieniu takiego znaku — symbolu znaku handlowego (TM ) lub zastrzeżonego znaku handlowego (®) utrudniającego czytanie, wszystkie znaki handlowe wyróżniamy pisząc je z wielkiej litery w trosce o przejrzysty styl wydawniczy i bez
intencji jakiegokolwiek ingerowania w znak lub naruszania praw z nim związanych.
ISBN: Publikacjom elektronicznym nie przydziela się

Wstęp
Zastrzeżenie
Przykłady wymienione w dokumentacji programu należy traktować jako ilustrację działania programu. Rzeczywiste informacje dotyczące własnej firmy
należy wprowadzać i przetwarzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia ewidencji i obowiązującego prawa.
We wszystkich przykładach wykorzystano fikcyjne nazwy własne oraz fikcyjne dane.
Macrologic S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania programu bądź niestosowania się do obowiązujących
przepisów prawa.

Kilka słów na temat rozwiązania Xpertis:CMS - Obszary biznesowe
Portal internetowy jest rodzajem serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. Cechą charakterystyczną portalu jest zgromadzenie w jednym miejscu dostępu do różnorodnych usług.
Zazwyczaj portal zawiera informacje będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców.
Portal może stanowić system informatyczny wspomagający kluczowe dziedziny zarządzania działalnością organizacji stanowiący jednolite środowisko
pracy dla wszystkich jej uczestników dynamicznie adaptowane do wymagań
ról i preferencji osobistych użytkowników.
Jego rolą może być rozszerzenie zakresu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych poza granice biura (pracownicy w terenie, partnerzy,

3

4

Wstęp
klienci, dostawcy) – poprzez zapewnienie możliwości bezpośredniej interakcji
z wybranymi funkcjami obsługiwanymi wewnątrz przedsiębiorstwa.
Portal korporacyjny jest systemem do uporządkowanego, powszechnego i skutecznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe spełnia powyższe funkcje.
Treść podręcznika została podzielona na rozdziały, w ramach których wydzielono podrozdziały nazywane także punktami — do nich odnoszą zamieszczone w tekście odsyłacze. Na marginesach, w polach wyróżnionych graficznie
umieszczone zostały tytuły sekcji.
Inne oznaczenia umieszczone na marginesach to ikony.
Ta ikona wskazuje przytoczone w podręczniku przykłady.
Ta ikona wskazuje szczególnie istotne wskazówki i ostrzeżenia przed błędami najczęściej popełnianymi przez użytkowników.
Ta ikona wskazuje fragmenty podręcznika, które odnoszą się do przepisów
prawa oraz praktycznych rozwiązań proponowanych przez autorów oprogramowania.
Ta ikona wyróżnia odsyłacze wskazujące podrozdziały, gdzie szerzej zostało opisane wybrane zagadnienie.
Ponadto, aby wiadomości podane w podręczniku były jak najbardziej czytelne i przejrzyste, zostały zilustrowane obrazami ekranów, czyli obrazami tego, co w odpowiednim momencie w trakcie pracy z programem pojawia się na
ekranie monitora. Jest to odzwierciedlenie otwieranych okien programu, który
funkcjonuje w systemie Windows.
Załoga Macrologic SA

System zarządzania treścią (Content Management System . zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.Obszary biznesowe jest system zarządzania treścią Xpertis CMS. Rozwiązanie Xpertis:CMS .1 przedstawia przykładowy widok na stronę główną portalu. który potrzebny jest do działania rozwiązania Xpertis:CMS .Rozdział I Zarządzanie treścią Zasadniczym elementem.CMS) jest to jedna lub zestaw aplikacji pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny. Za pomocą systemu Xpertis: CMS użytkownik może sam zarządzać wyglądem portalu.Obszary biznesowe składa się z następujących obszarów: — Strona główna – O firmie – Kontakt – Mapa serwisu – Informacje prawne — Obsługa klientów – Oferta – Zamówienie – Dokumenty sprzedaży – Rozliczenia – Rozrachunki kontrahentów handlowca 5 . Ekran I. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika.

1 — Obsługa pracowników – Akta – Płace – Urlopy – Czas pracy — Zarządzanie zakupami – Zapotrzebowania – Dokumenty w obiegu — Ewidencja kosztowa – Rejestracja godzin pracy pracowników – Rejestracja godzin pracy maszyn — Serwis menadżerski – Kokpit menadżerski Po zalogowaniu do Xpertis:CMS . .Obszary biznesowe w górnym menu należy wybrać odpowiedni obszar.6 Rozdział I. Zarządzanie treścią Ekran I.

Obsługiwany jest przez wiele osób realizujących różne zadania.Obszary biznesowe Xpertis:CMS . którą pełni osoba rozliczająca rozrachunki u klienta.Rozdział II Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS . mająca uprawnienia do oglądania korespondencji seryjnej FKdob rola pozwalająca operatorowi obsługę dokumentów w obiegu FKzapot rola pozwalająca operatorowi obsługę zapotrzebowań KAkierownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego pełniącego zadania kierownicze KApracownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego nie pełniącego obowiązków kierowniczych EKkierownik rola zarezerwowana dla osoby rejestrującej czas pracy pracowników lub czas pracy maszyn 7 . Nie każdy powinien posiadać te same prawa do wykonywania pewnych operacji i przeglądania wszystkich informacji. EMrozlicz rola. Istniejące role to: EMklient rola pozwalająca na sprawdzenie oferty. przeglądanie faktur sprzedaży.Obszary biznesowe spełnia wiele funkcji. Z tych powodów należy nadawać każdemu operatorowi odpowiednie uprawnienia. złożenie zamówienia.

która może redagować tylko treść strony portalowej portalManagers rola zarezerwowana dla osoby pełniącej funkcję techniczną. redagującej ogólny wygląd strony internetowej.Obszary biznesowe EMhandlowiec rola przeznaczona dla handlowca uprawniająca do przeglądania stanu rozrachunków kontrahentów handlowca IFManager rola przeznaczona dla odbiorcy serwisu menadżerskiego obsługującego kokpit menadżerski portalAdmins rola przeznaczona dla administratora portalu internetowego portalEditors rola przeznaczona dla osoby. . Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS .8 Rozdział II. Nadawanie uprawnień do wykonywania wybranych operacji poszczególnym użytkownikom odbywa się w każdym programie w menu [deFinicje|funkcJe internetowe|Użytkownicy].

przeglądać wystawione dla niego faktury sprzedaży oraz obejrzeć własne rozliczenia. Na temat parametryzacji poszczególnych programów przeczytasz w dokumentacji dotyczącej odpowiednich systemów. W zależności od tego czy użytkownik jest zalogowany i od odpowiedniego sparametryzowania systemów Logistyka i Finanse i księgowość udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu. Obszar Obsługa klientów dostępny jest również dla zalogowanych użytkowników. 1 Oferta Obszar Oferta umożliwia przegląd oferty udostępnionej w systemie Logistyka. Ofertę mogą przeglądać użytkownicy zalogowani posiadają odpowiednie uprawnienia.1 — Zamówienia — patrz punkt III. — Rozrachunki kontrahentów handlowca — patrz punkt III.Rozdział III Obsługa klientów Obszar Obsługa klientów służy do komunikacji z kluczowymi kontrahentami klasy B2B (Business to business).2 — Dokumenty sprzedaży — patrz punkt III. 9 .3 — Rozliczenia — patrz punkt III. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Oferta — patrz punkt III. składać zamówienia na wybrane towary. Za jego pomocą nasi klienci mogą przeglądać udostępnioną ofertę towarową.4.5.

Na liście znajdują się zarówno zamówienia zarejestrowane w systemie Logistyka jak i składane przez internet. 2 Zamówienia Obszar Zamówienia umożliwia przegląd i edycję zamówień. na podstawie zawartości koszyka może utworzyć nowe zamówienie lub dołączyć pozycje do utworzonego wcześniej niezaakceptowanego zamówienia. Po wskazaniu zakładki Zamówienia wyświetlana jest lista zamówień wystawionych na zalogowanego klienta. Jeżeli na podstawie zawartości koszyka ma być utworzone nowe zamówienie. Przy każdym z produktów znajduje się cena sprzedaży. W przypadku kiedy pozycje koszyka mają być dołączone do już istniejącego zamówienia. Przy każdym z zamówień znajdują się znaczniki informujące o statusie zamówienia. należy podać symbol tego zamówienia. podaniu ilości i naciśnięciu przycisku dodaj do koszyka towar zostanie dopisany do koszyka. PROMOCJA. Po wskazaniu zakładki Oferta i wskazaniu grupy. Obsługa klientów Użytkownik systemu Logistyka decyduje. Zamówienie może być: . Na temat przygotowania oferty towarowej czytaj w podręczniku do systemu Logistyka w rozdziale Oferta towarowa w internecie. Ilość pozycji w koszyku jest uaktualniana na bieżąco po każdym dodaniu nowej pozycji. Po podaniu numeru własnego i wybraniu akcji dodaj do zamówienia. Poszczególne pozycje można usunąć zanim zostanie utworzone zamówienie lub poprawić ilość. np.10 Rozdział III. Na temat przeglądania i edytowania zamówień przez internet czytaj w punkcie III. Po wskazaniu towaru. Z tej internetowej funkcjonalności mogą korzystać tylko użytkownicy zalogowani. które towary z kartoteki materiałowej znajdą się w ofercie internetowej. Towary udostępnione w ofercie mogą być podzielone na grupy będące odzwierciedleniem grup materiałowych bądź też mogą być zdefiniowane nowe nazwy. W tym celu należy wskazać przycisk koszyka. Użytkownik systemu Logistyka musi też zadbać aby każdy towar z oferty miał przypisaną cenę sprzedaży oraz ustalony zakres dat obowiązywania. po podaniu numeru własnego zamówienia należy wcisną przycisk dodaj do zamówienia. wyświetlona zostanie lista towarów odpowiadających przygotowanej ofercie z wybranej grupy. Jeżeli użytkownik internetowy jest zalogowany. pozycje zostaną dołączone do pozycji wybranego zamówienia. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość koszyka.2.

1. a funkcje związane z modyfikacją zamówień nie będą dostępne. że zamówienie to nie zostało zaakceptowane. pod warunkiem. Natomiast nie ma innej możliwości dołączenia nowych pozycji zamówienia niż jako pozycje z koszyka. Część danych nagłówkowych wprowadzanych jest przez program. nagłówek zamówienia będzie widoczny w systemie Logistyka jeszcze przed wprowadzeniem pozycji. — zrealizowano — zamówienie zrealizowane. Dla każdego zamówienia wyświetlana jest również informacja o stanie zamówienia: — do realizacji — w magazynie bądź magazynach znajduje się dostępna ilość towaru. — zaakceptowane przez użytkownika systemu Logistyka — zaakceptowane końcowo. Pozycje z koszyka mogą być również dołączane do utworzonego nagłówka lub też do już utworzonego zamówienia — patrz punkt III. 11 . zamówienie może być zrealizowane. Zamówienia — niezaakceptowane. — brak na stanie — brak ilości dostępnej w magazynie. Pola te nie są dostępne do redakcji.1 Edycja zamówienia Użytkownik będzie mógł wystawiać i edytować zamówienia przez internet. Jeżeli użytkownik zaakceptuje nagłówek. Dane te to data wystawienia i informacje dotyczące klienta. Zamówienia wystawione w systemie Logistyka nie są dostępne do redakcji dla użytkownika internetowego. jeżeli w systemie Logistyka zostanie ustawiony typ zamówienia internetowego. Użytkownik musi wypełnić pole Numer własny. 2.III. — zaakceptowane przez użytkownika internetowego. W przypadku. użytkownik internetu będzie miał możliwość jedynie przeglądać swoje zamówienia. kiedy żaden typ zamówienia nie zostanie ustawiony jako internetowy. Zamówienie może być utworzone na podstawie zawartości koszyka. W nagłówku można również podać informacje dotyczące miejsca dostawy. Użytkownik zalogowany może natomiast modyfikować zamówienia złożone przez siebie przez internet.2. Po wskazaniu polecenia Dołącz zamówienie można przystąpić do redakcji nagłówka zamówienia.

Modyfikacje polegają na zmianie zamawianej ilości. Wskazanie tej opcji spowoduje wyświetlenie listy faktur sprzedaży wystawionych na zalogowanego klienta. Rozwiązanie Xpertis:CMS . kontrolowaniem ich stanów.kontrahent Rozwiązanie Xpertis:CMS . Na temat ustawienia parametru umożliwiającego wystawianie zamówień przez internet a także na temat realizacji zamówień czytaj w podręczniku do systemu Logistyka.3).5.5. Obsługa klientów Przed zaakceptowaniem zamówienia użytkownik może zamówienie modyfikować. Do kontrahenta (grupy kontrahentów) można wysyłać różnorodną korespondencję. 5 Przeglądanie rozrachunków Rozwiązanie Xpertis:CMS . Rozrachunki może przeglądać kontrahent (patrz punkt III.Obszary biznesowe oferuje dostęp dla kontrahentów do przeglądu wszystkich swoich rozrachunków związanych z daną firmą. Po zaakceptowaniu zamówienia przez użytkownika internetowego (akcja Akceptuj). zamówienie będzie mogło być zaakceptowane i zrealizowane w systemie Logistyka.Obszary biznesowe może służyć do przeglądu stan rozrachunków. 5.12 Rozdział III.1 Przeglądanie rozrachunków .1) oraz handlowiec obsługujący danego kontrahenta (patrz punkt III. 3 Dokumenty sprzedaży Obszar Dokumenty sprzedaży dostępny jest tylko po zalogowaniu. Poniższy rozdział poświecony został funkcjom związanym z przeglądaniem należności i zobowiązań. usuwaniu poszczególne pozycji lub usunięciu całego zamówienia.Obszary biznesowe służy do przeglądania korespondencji seryjnej. Faktury wystawiane są tylko w systemie Logistyka. . pozycje i status dokumentu informujący czy faktura jest zaakceptowana i zaksięgowana. dotyczące transakcji przeprowadzanych z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi. Dla każdej faktury wyświetlane są dane nagłówkowe. 4 Rozliczenia Część obszaru Obsługa klientów o nazwie Rozliczenia obejmuje zapisy na kontach rozrachunkowych.

Wybierając go możliwe jest oglądanie zapisów na tym rozrachunku. Podobnie jak wezwania do zapłaty można również przeglądać noty odsetkowe. symbol rozrachunku.5.wezwania do zapłaty. typ rozrachunku.2 Przeglądanie korespondencji seryjnej . potwierdzenie salda. Ekran III. Tabelka z rozrachunkami przedstawia datę wystawienia faktury. umowy kompensat Listę wszystkich wezwań do zapłaty można wyświetlić wybierając polecenie [ Rozliczenie|Wezwania do zapłaty] (patrz ekran III. znajduje się link Zapisy. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie). Obok danych opisujących każdy rozrachunek.1). Przeglądanie rozrachunków Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów : — rok. — waluta. — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Po wybraniu opcji Pokaż saldo i rozrachunki na ekranie monitora pojawią się opis salda oraz wszystkie rozrachunki spełniające warunki według wcześniej zaznaczonych parametrów (patrz ekran III. 13 . Wybierając konkretne wezwanie na ekranie pojawią się bardziej szczegółowe informacje dotyczące wybranego wezwania. noty odsetkowe.III.1 5.2). termin płatności. potwierdzenie salda oraz umowy kompensat.

Użytkownik ten po zalogowaniu się do systemu i wyborze odpowiednio zakładek [Obsługa klientów|Rozliczenia|Rozrachunki kontrahentów handlowca] może monitorować wszystkie Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów: — rok. — waluta. Tabelka ta przedstawia informacje o każdym rozrachunku dotyczące związanego z nim kontrahenta jak .3 Przeglądanie rozrachunków . — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Ekran III.3 Po zatwierdzeniu kryteriów poprzez wywołanie opcji Pokaż saldo i rozrachunki poniżej pojawia się tabelka z rozrachunkami.14 Rozdział III.2 5.handlowiec Każdy handlowiec może oglądać rozrachunki związane z obsługiwanymi przez siebie kontrahentami. Obsługa klientów Ekran III.

Przeglądanie rozrachunków również datę wystawienia faktury. termin płatności.1). 15 . symbol rozrachunku. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie rozliczony). Przeglądanie informacji przez handlowca odbywa się podobnie jak w przypadku przeglądanie rozrachunków przez kontrahenta (patrz punkt III.5.5. typ rozrachunku.III.

Obsługa klientów .16 Rozdział III.

którymi zarządza. — Czas pracy — patrz punkt IV. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Akta — patrz punkt IV. — Płace — patrz punkt IV.3. Powrót do danych na temat swojej osoby. wówczas na dole strony pojawia się lista pracowników. — Urlopy — patrz punkt IV.4.5. Wybierając któregoś z pracowników z listy kierownik może automatycznie przełączyć widok Serwisu pracowniczego na dane dotyczące tego pracownika. W przypadku.Obszary biznesowe jednym z modułów jest moduł serwisu pracowniczego.1). kiedy zalogowany użytkownik pełni funkcje kierowniczą. który wtedy będzie znajdował się tuż pod treścią informacji. Obszar ten może być obsługiwany przez zwykłego pracownika oraz przez jego przełożonego. W zależności od roli użytkownika udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu (patrz punkt IV.2. 1 Użytkownicy serwisu Moduł Obsługa pracowników posiada dwie role użytkowników: — KApracownik 17 .Rozdział IV Obsługa pracowników W rozwiązaniu Xpertis:CMS . przez kierownika odbywa się poprzez wybranie zakładki Obsługa pracowników i kliknąć w link Powrót do przeglądania własnych danych. Dodatkowo w zakładce Ewidencja kosztowa znajduje się Ewidencja czasu pracy pracownika.

patrz ekran IV. Infor- Ekran IV.1 W programie Xpertis: Kadry i płace powinna również być zdefiniowana struktura zależności służbowych ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|struktura Zależności służbowych]. Natomiast rola KAkierownik uprawnia do obsługi dodatkowych funkcji związanych z zajmowanym stanowiskiem.Obszary biznesowe są pobierane bezpośrednio z bazy danych systemu Xpertis Kadry i płace.2 macje prezentowane przez Xpertis:CMS . Oprócz przypisanej użytkownikowi roli w rozwiązaniu Xpertis:CMS . W przypadku roli kierowniczej należy zaznaczyć pole Czy stanowisko jest stanowiskiem kierowniczym ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|Lista wszystkich stanowisk]).18 Rozdział IV.2). Obsługa pracowników — KAkierownik Rola użytkownika portalu KApracownik pozwala na obsługę podstawowych funkcji.Obszary biznesowe należy również określić jego stanowisko w programie Xpertis Kadry i płace. Akta osobowe pracowników składają się z dokumentów podzielonych na trzy zasadnicze części: . którymi dysponują osoby odpowiedzialne za obsługę akt pracowniczych i rachubę płac. 2 Akta Zakładka Akta pozwala na przeglądanie akt osobowych pracowników. Ekran IV. Opisanie tej struktury oraz powiązanie poszczególnych stanowisk z jednostką organizacyjną pozwala na zdefiniowanie hierarchii pracowników w ramach całego przedsiębiorstwa. W rezultacie jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych.

Poniżej tabelki z danymi osobowymi znajduje się również informacja dotycząca numeru rachunku bankowego danego pracownika. Akta — dokumenty przedstawiane przez pracownika w związku z ubieganiem się o pracę.kontaktowych. w której zamieszczone są informacje dotyczące danych adresowo .2. Wszystkie informacje wynikające z powyższych dokumentów znajdują się w tym miejscu. — dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.3 Aktualny adres — zakładka. Obszar Akta obejmuje: Dane osobowe — miejsce. — dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy. Ekran IV. w którym zgromadzone są wszystkie dane osobowe pracownika.IV. przebiegu pracy zawodowej. w której zamieszczone są informacje dotyczące aktualnych danych o zatrudnieniu. W przebiegu zatrudnienia są pokazane wszystkie umowy o pracę pracownika 19 . Zatrudnienie — zakładka.

podatkowa i ubezpieczeniowa) oraz informacji przekazanych do działu kadr (karta urlopowa). Za jego pomocą informacje mogą być ograniczone datą oraz rodzajem nieobecności. Obsługa pracowników i przebieg zatrudnienia dla jednej z tych umów. w której zamieszczone są informacje na temat członków rodziny pracownika i zasiłków pobieranych dla danych osób. Widok wyświetlonych informacji może . Ponadto można przeglądać dane przechowywane w kartotekach uzupełnianych na podstawie wyliczonych list płac (karty zarobkowa.20 Rozdział IV. Nieobecności — w tym miejscu można obejrzeć wszystkie nieobecności pracownika. na których znajdują się dane pracownika. Przy pierwszym pokazaniu strony pojawia się przebieg dla ostatniej umowy o pracę. Istnieje możliwość wskazania innej umowy dla której pokaże się osobny przebieg zatrudnienia. 3 Płace Płace są zestawem funkcji umożliwiających wgląd w informacje o wynagrodzeniach z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Obszar Płace obejmuje: Ekran IV. Do odpowiedniej selekcji danych udostępniony dla użytkownika został filtr. Rodzina — zakładka.4 Listy płac — zakładka służy do przeglądania wszystkich list płac.

Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie zarobkowej na tenże rok. Są do niej zapisywane składniki związane z informacjami na temat podatków danego pracownika podczas naliczania listy płac. Są do niej zapisywane składniki związane z danymi ubezpieczeniowymi danego pracownika podczas naliczania listy płac. Znajduje się tu również rozwijalna lista z tymi latami. Ubezpieczenia — zakładka prezentująca kartotekę ubezpieczeniową. Jeżeli umowa posiadała treść. Pożyczki — miejsce służące do przeglądania wszystkich informacji na temat udzielonych pożyczek oraz przebiegu ich spłaty.zleceń danego pracownika. Wybranie z listy odpowiedniego roku spowoduje odświeżenie widoku. Podatki — zakładka prezentująca kartotekę podatkową.strona prezentująca kartotekę zarobkową. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. a na ekranie pojawią się informacje dotyczące wybranej pożyczki. 4 Urlopy Obszar Urlopy obejmuje informacje na temat wykorzystania urlopów pracowniczych: wypoczynkowych. których czas trwania nie prze- 21 . jednak tylko takich urlopów bezpłatnych.IV. Wybranie odpowiednich lat pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie ubezpieczeniowej na tenże okres. na ekranie pojawi się jej zawartość. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. macierzyńskich. wówczas pod nią znajduje się link ze skierowaniem do treści danej umowy. w których pracownik miał zawarte umowy zlecenia. Podobnie jak w poprzednich polach. okolicznościowych oraz bezpłatnych.4. w górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Przy pierwszym wyświetleniu strony jest pokazywana spłata dla ostatniego kredytu na liście. Zarobki . Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie podatkowej na tenże rok. Urlopy być ograniczony za pomocą filtra do określonych lat. Są do niej zapisywane składniki związane z zarobkami pracownika podczas naliczania listy płac. Po wyborze odpowiedniej listy. a na ekranie pojawią się umowy zawarte tylko w wybranym roku. Umowy zlecenia — zakładka służąca do przeglądania wszystkich umów . widok okienka automatycznie się odświeży. Po wybraniu innego kredytu.

Następnie w kalendarzu należy wybrać odpowiedni termin. Pokazywane informacje dotyczą ilości zaległego urlopu.5): Karta urlopowa — zakładka. Złożenie wniosku — miejsce. w której zamieszczone są informacje pochodzące z karty urlopowej z programu Xpertis . z którego można złożyć wniosek urlopowy wybierając rodzaj urlopu i wpisując odpowiednie daty. wykorzystany urlop w danym roku oraz dni pozostałe do wykorzystania. mm oznacza miesiąc w roku.5 Obszar Urlopy obejmuje następujące informacje (patrz ekran IV. dodatkowego urlopu. Ekran IV. Widoczny jest również łączny wymiar urlopu. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. urlopu przysługującego w danym roku. W tym miejscu można przeglądać te dane jak również możliwe jest złożenie wniosku urlopowego. który nie jest jeszcze zaakceptowany. Po wypisaniu . Wnioski urlopowe — zakładka prezentująca wszystkie wnioski urlopowe pracownika. Można tu zobaczyć kto i kiedy zweryfikował wniosek lub usunąć wniosek. Natomiast w dolnej części kalendarza znajduje się selekcja dotycząca lat.kadry i płace. którymi można zmienić miesiąc lub przesunąć jeden tydzień w górę lub w dół. Obsługa pracowników kracza jednego miesiąca. Daty muszą być wpisane w formacie dd/mm/rrrr. urlopu uzupełniającego. W górnej części okienka kalendarza znajdują się strzałki. Daty można również wybrać z kalendarza. Na górze tabelki znajduje się lista z latami. rrrr oznacza rok. W tym celu wystarczy kliknąć w niebieski kwadracik. Poniżej informacji pochodzących z karty urlopowej znajduje się lista urlopów udzielonych pracownikowi w danym roku.22 Rozdział IV. Wybierając rok automatycznie odświeżają się wszystkie dane.

5.6 Zarządzanie — opcja. wówczas znaczy że w tych dniach pracownik miał dni wolne od pracy. Kolor niebieski to dni poza wzorcem czasu pracy pracownika. jaka jest dobowa norma pracy oraz jaki jest czas pracy. Dla nieobecności zarezerwowany jest kolor zielony. Osoba przeglądająca może selekcjonować dane na podstawie wybranego roku i miesiąca. 5 Czas pracy W obszarze Czas pracy zawarte są informacje na temat obowiązujących godzin pracy oraz zarejestrowanym czasie przepracowanym. Czas pracy dla pracowników umysłowych jest równy dobowej normie pracy.7): Miesiąc pracy — zakładka. Kolor pomarańczowy oznacza dni świąteczne. Ekran IV.IV. natomiast kolor szary oznacza dni przepracowane (dni robocze). Widok wyświetlonych wniosków może być ograniczony za pomocą filtra. Czas pracy wniosku wędruje on do zatwierdzenia przez bezpośrednio przełożonego pracownika. W komórkach tabeli odpowiadających dniom roboczym pracownika ustalanych według kalendarza przypisanego pracownikowi czytać można w jakich godzinach pracownik powinien pracować. W tym miejscu osoba pełniąca obowiązki kierownicze może zaakceptować bądź odrzucić wnioski urlopowe. Dział ten przedstawia (patrz ekran IV. która jest dostępna dla osób na stanowiskach kierowniczych. natomiast dla pracowników fizycznych dane są pobierane z kartoteki przepracowanych godzin. w której zamieszczone są informacje jak powinien wyglądać rozkład godzin pracy danego pracownika na określony miesiąc. 23 . Jeśli komórki w tabeli mają kolor żółty.

miesiąc w roku. Selekcji danych można dokonywać za pomocą rozwijalnej listy lat oraz miesięcy mieszczących się w górnej części tabelki. które mają nadane uprawnienia kierownicze. W tym celu trzeba wypełnić datę i wybrać z listy odpowiedni kalendarz. Datę można również wybrać z kalendarza.7 Wzorzec czasu pracy — opcja dostępna tylko dla osób. mm . Wybierając z listy określoną osobę pojawi się tabelka z przypisanymi dla tego pracownika wzorcami. które zostały zapisane w kartotece przepracowanych godzin. . W tym miejscu można zarządzać wzorcami czasu pracy pracowników. Na dole strony znajduje się panel.rok.24 Rozdział IV. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. Przypisany wzorzec można usunąć naciskając w link Usuń Godziny przepracowane — strona pokazująca wszystkie godziny przepracowane. w którym można dodać nowy wzorzec pracy dla danego pracownika. Obsługa pracowników Ekran IV. Data musi być wpisana w formacie dd/mm/rrrr. rrrr .

Zgłoszenie zapotrzebowania może dotyczyć zasobów materialnych (np. W rozwiązaniu Xpertis:CMS . 25 . powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym rejestracji oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań. zgłoszenie potrzeby szkolenia). w razie braku materiałów biurowych) albo niematerialnych (np.Obieg faktur zakupu możliwa jest rejestracja takich zapotrzebowań.Rozdział V Zarządzanie zakupami Obszar wspomagający proces planowania oraz obiegu dokumentów zakupu. Wspiera rejestrowanie zapotrzebowań na zakupy oraz opis i akceptację merytoryczną faktur. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.1 Rejestracja zapotrzebowań Aby dodać nowe zapotrzebowanie. Każde z nich powinno podlegać akceptacji oraz realizacji przed do tego celu wyznaczone osoby. Zakres uprawnień może ograniczać się do — rejestracji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych — akceptacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich akceptowanych — realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich realizowanych 1. Po wybraniu obszaru Zapotrzebowania na ekranie wyświetla się okienko w którym widać dane o zalogowanym użytkowniku oraz przydzielone mu uprawnienia. 1 Zapotrzebowania Moduł Zapotrzebowania służy do składania wniosków o potrzebie uzupełnienia pewnych zasobów.

1 znajdują się wykaz operacji jakie można wykonać względem każdego dokumentu.1. Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. gdy operator ma ograniczone prawa. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika.2). Zarządzanie zakupami Następnym krokiem jest dokonanie selekcji danych. . gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. W tym miejscu można między innymi zaakceptować zarejestrowane zapotrzebowanie (patrz punkt V. W tabelce oprócz listy zapotrzebowań Ekran V.26 Rozdział V. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku.

W przypadku. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. Kontrahent oraz wprowadził domyślne wartości dla słownika kontrahentów to wybierając typ zapotrzebowania. na rzecz którego składane jest zapotrzebowanie. Waluta pole domyślnie wypełniane walutą narodową (PLN). Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. Wartość orientacyjna przewidywana kwota jaka będzie kosztować realizację tego zapotrzebowania Wartość maksymalna maksymalna wartość. Zapotrzebowania W zależności od zdefiniowanego typu zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu (w opcji [Definicje|Zapotrzebowania i dokumenty w obiegu|[wybór roku]|Typy zapotrzebowań]). Dla ułatwienia do pola podłączony jest słownik wszystkich typów zapotrzebowań. Typ zapotrzebowania pole określające typ zapotrzebowania. jaką użytkownik skłonny jest zaakceptować przy akceptacji danego zapotrzebowania Spodziewana data realizacji przewidywany termin realizacji danego zapotrzebowania Treść pole służące do wpisania czego dotyczy dane zapotrzebowanie Opis pole opcjonalne służące do szerszego przedstawienia danego zapotrzebowania. pola Źródło pochodzenia oraz Kontrahent zostaną wypełnione automatycznie. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. wybierając funkcję Dołącz zapotrzebowanie może zostać wyświetlone okno z polami: Jednostka księgowa odrębny dział księgujący dla jednostki organizacyjnej np dla danego oddziału. funkcji jakie ma spełniać.V. z którego można znaleźć odpowiednią. z którego można znaleźć odpowiedni. Jeśli definiując typ zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu administrator systemu zaznaczył pole Wybór kontrahenta. 27 .1. gdy dokument wystawiony jest w innej walucie możliwa jest zmiana wartości pola.

1. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku. Następnie należy dokonać selekcji danych. Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. Warunkiem pojawienia się danego zapotrzebowania na liście zapotrzebowań przeznaczonych do akceptacji jest zaznaczenie podczas definiowania typu zapotrzebowania w systemie Xpertis:Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu opcji Wymaga akceptacji.28 Rozdział V. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. gdy operator ma ograniczone prawa. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Akceptuj użycie tego polecenia oznacza udzielenie zezwolenia na realizację danego zapotrzebowania. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty: — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. po czym zostanie wyświetlona wiadomość o jego tym czy dana operacja się powiodła. Zarządzanie zakupami Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól należy wybrać znajdujące się na dole okna polecenie Dodaj zapotrzebowanie.2 Akceptacja zapotrzebowań Aby zaakceptować zapotrzebowanie. Dodając komentarz koniecznie należy tutaj wskazać operatora realizującego te zapotrzebowanie. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. . które są w trakcje akceptacji. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym akceptacji oraz przeglądania wszystkich akceptowanych zapotrzebowań. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zapotrzebowań.

Zapotrzebowania Wycofaj zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie. Popraw polecenie pozwalające na edycję zapotrzebowania oraz poprawę wpisanych do tego dokumentu danych.3 Realizacja zapotrzebowań Aby przekazać dane zapotrzebowanie do realizacji. Usuń użycie tego polecenia powoduje likwidację zgłoszenia danego zapotrzebowania. Polecenie Wycofaj kieruje dokument do poprzedniego operatora. Ekran V. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zapotrzebowań w trakcie realizacji.V. Polecenie Odrzuć natomiast kieruje dokument zawsze do operatora rejestrującego zapotrzebowanie. 1.2 29 . Odrzuć polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego dane zapotrzebowanie. Polecenie to można wykonać dopóki zgłoszenie nie jest zrealizowane. Operator wprowadzający zapotrzebowanie może je poprawić (polecenie Popraw) albo usunąć (polecenie Usuń).1.

Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. 2 Dokumenty w obiegu Każde przedsiębiorstwo powinno monitorować drogę obiegu dokumentów oraz mieć nad nim kontrolę na każdym etapie. Niektóre dokumenty mogą pokonać więcej lub mniej etapów zanim zostaną ostatecznie zaksięgowane.30 Rozdział V. Zarządzanie zakupami Następnie należy dokonać selekcji danych poprzez wybranie następujących parametrów: — zakres zapotrzebowań: – niezrealizowane. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu. Użycie polecenia Zrealizuj kieruje zapotrzebowanie do kategorii zapotrzebowań już zrealizowanych. Wszystkie te czynności mogą być wykonane przy pomocy programu Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu jak również poprzez przeglądarkę internetową. Każdy dokument powinien być przez odpowiednie osoby zarejestrowany. – wszystkie. – zrealizowane. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu. — wybierz rok. — zapotrzebowania: – zalogowanego operatora. . Planowana data realizacji przez operatora realizującego zaplanowana przez operatora realizującego termin realizacji danego zapotrzebowania. opisany. z którego można znaleźć odpowiednią. zaakceptowany oraz zadekretowany. ale na każdym etapie powinny one być widoczne w systemie. – wszystkie. Wybierając polecenie Zaplanuj realizację należy uzupełnić następujące pola: Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta.

Dokumenty w obiegu 2.2. — dekretacji dokumentów. — jego opisania. Użytkownik może mieć prawo do: — rejestracji dokumentów w systemie — opisywania dokumentów — akceptacji merytorycznej — dekretacji dokumentów Ekran V. Uprawnienia te nadawane są przez niego w programie Finanse i księgowość (patrz podręcznik do obsługi programu Finanse i księgowość). Administrator może nadać prawa do wykonywania kolejno — rejestracji dokumentu.3 31 . uprawnienia na górze listy będą się zawierać w tych na dole listy.V.1 Uprawnienia do obsługi dokumentów w obiegu Każdy użytkownik rozwiązania ma nadane odpowiednie uprawnienia przydzielone przez administratora systemu. Uprawnienia na liście są uszeregowane według istotności. — akceptacji merytorycznej wszystkich dokumentów. Po zalogowaniu się każdy operator widzi okienko opisujące jego dane oraz informacje na temat swoich uprawnień. — akceptacji merytorycznej dokumentów przypisanych do operatora.

Lista dokumentów w obiegu może obejmować dokumenty — nieopisane — opisane — odrzucone — wszystkie Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. która będzie dokument akceptowała merytorycznie. Wycofaj opis dokumentu polecenie pozwalające na odrzucenie wprowadzonego opisu danego dokumentu. przedstawiającej dane na temat dokumentu. Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. Należy pamiętać. W przypadku. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki. jeśli dokument jest już opisany to możliwy jest za pomocą polecenia Opis dokumentu podgląd wprowadzonego wcześniej opisu dokumentu. Ważnym elementem jest podanie osoby. Zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów nieopisanych. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu.2 Opisanie dokumentu Operator mający prawo do opisu dokumentów naciskając link Wybierz obok pola Opisywanie dokumentów musi dokonać selekcji danych. Zarządzanie zakupami 2. że użytkownik nie powinien wskazywać samego siebie do akceptacji tego dokumentu. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. .32 Rozdział V. Opis dokumentu polecenie służące do umieszczenia krótkiej notatki. W tym przypadku edycja takiego dokumentu nie jest możliwa.

V.2. które są akceptowane merytorycznie. — wszystkie dokumenty w przypadku.2. Użytkownik posiadający uprawnienia do akceptacji merytorycznej naciskając link Wybierz obok pola Akceptacja merytoryczna musi dokonać selekcji danych. jeśli w programie Finanse i księgowość w definicji typu wybranego dokumentu jest zaznaczona opcja Podziały kontrolingowe. Dokumenty w obiegu 2. Na liście mogą się znaleźć: — tylko dokumenty zalogowanego operatora w przypadku. gdy operator ma ograniczone prawa. Podziały dla kontrolingu W przypadku. 33 . Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki.2). poprzez wybranie tej funkcji można je uzupełnić. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich dokumentów.3 Akceptacja merytoryczna Następnym etapem w obiegu dokumentów księgowych jest akceptacja merytoryczna. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. Podobnie jak w przypadku dokumentów do opisanie (patrz punkt V. obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu.

4 Akceptację merytoryczną dokumentu zastosowanie tego polecenia spowoduje zaakceptowanie wprowadzonych danych dokumentu oraz zmianę statusu dokumentu. ”Klikając„ w nazwę kodową waluty możliwe jest obejrzenie pozycji VAT.34 Rozdział V. Wycofaj dokument zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora opisującego lub wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. . Zarządzanie zakupami Ekran V. ale pod warunkiem. Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu. że walutą dokumentu jest waluta narodowa. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu.

Rozdział VI Ewidencja kosztowa Obszar Ewidencja kosztowa przeznaczony jest dla osób odpowiadających za zużycie zasobów (maszyn albo czasu pracy pracowników). Jeżeli w firmie odbywa się rejestrowanie podziałów kontrolingowych. Obszar Rejestracja godzin pracy służy do wprowadzania pracownikom podwładnym przepracowane godziny lub usuwać godziny jeszcze nie rozliczone na liście płac. 35 . Mogą one skorzystać z tego obszaru w celu ewidencji na rzecz poszczególnych centrów kosztowych. rodzaju godzin oraz ich ilości. wówczas można wybierać pozycje kontrolingowe dla wprowadzanych godzin. dodatkowe uprawnienia. Ewidencja kosztów dostępna jest tylko dla roli Ekkierownik (patrz punkt II). Dzięki tym uprawnieniom osoba taka ma dostęp do rejestracji czasu pracy pracowników w zakładce Ewidencja kosztów. Pierwszym krokiem powinno być wybranie pracownika dla którego trzeba wpisywać godziny. Po określeniu miesiąca i roku rozliczenia godzin. 1 Rejestracja godzin pracy pracowników Osoby pełniące obowiązki kierownicze i mające odpowiednio przypisane role posiadają także szczególne. Następnie należy opisać wszystkie parametry godzin. daty przepracowania godzin.

Należy zaznaczyć polu Rodzaj wartości dla schematu opcję Wartość w jednostkach pracy oraz wypełnić pole Jednostka pracy.Obszary biznesowe ma możliwość przeglądania oraz ewidencji pracy środka. Tak opisany środek pojawi się na ekranie w czasie przeglądania danych w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Przepracowane godziny maszyn można rejestrować wybierając odpowiedni środek. W oknie Rejestracja pracy pracy środka należy wypełnić następujące pola: .Obszary biznesowe po wybraniu opcji [Ewidencja kosztowa|Rejestracja pracy maszyn].1 2 Rejestracja pracy środków trwałych Każdy pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia w programie Środki trwałe tak i w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Następnie w okienku zatytułowanym Historia schematów trzeba wprowadzić nowy schemat. Aby utworzyć schemat z możliwością ewidencji pracy środka należy wybrać funkcję [Xpertis|Kontroling|Definicje kontrolingowe dla środków] lub wybrać z menu kolejno [Ewidencja Środków . W tym celu takiemu środkowi należy najpierw w programie Środki trwałe nadać odpowiednie parametry. Ewidencja kosztowa Ekran VI. Opisanie jednostek odbywa się dla każdego środka osobno.36 Rozdział VI. Określenie jednostki pracy dla każdego środka wymaga znajomości i zrozumienia charakteru pracy stosowanych maszyn.Środki Trwałe/Niskocenne|[wybór środka]|Funkcje|Podziały kontrolingowe].

Tak wypełnione dane na temat danego środka pojawią się w programie Środki trwałe jak i będą widoczne w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Rejestracja pracy środków trwałych Ekran VI. z jakiego użytkownik wpisuje pracę danej maszyny Liczba jednostek — liczba przepracowanych jednostek w danym zakresie dat przez dany środek trwały.VI.Obszary biznesowe. Do dnia — zakres dat. Należy również wypełnić kolejne pola dotyczące wymiarów wybranego modelu kontrolingowego. Można ja wskazać korzystając ze słownika.2 Pozycja budżetowa — pozycja budżetowa.2. 37 . Od dnia. na którą będą dokonywane zapisy.

38 Rozdział VI. Ewidencja kosztowa .

— na przestrzeni czasu. Pozwala ona na szybkie i przejrzyste wnioski dotyczące funkcjonowania podmiotu bez konieczności zagłębiania się w zapisy księgowe. „świateł”). — zyskowności (rentowności).Obszary biznesowe pozwala zarządzającemu w szybki sposób skontrolować kluczowe wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa. Rozwianie Xpertis:CMS . W zależności od potrzeb podmiotu dokonującego analizy i oceny sytuacji finansowej wachlarz wskaźników może być dowolnie kształtowany. Analiza wskaźnikowa obejmuje badanie i ocenę grup wskaźników: — aktywności (efektywność gospodarowania majątkiem). — zadłużenia i rynku kapitałowego. Wskaźniki są oceniane: — jako wartość (z uwzględnieniem przedziałów tolerancji. — niektóre: jako udział w pewnej strukturze. Dane wskaźników są pobierane z wartości sprawozdań definiowalnych. Ocena uzyskanych wskaźników jest uzależniona od specyfiki branży czy sposobu działania przedsiębiorstwa. — płynności. Dane do obliczenia wskaźników czerpane są ze sprawozdań finansowych. 39 .Rozdział VII Serwis menadżerski Jednym z wygodnych i prostych narzędzi nadzoru nad prawidłową działalnością przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa.

40 Rozdział VII. Ekran VII. w przypadku gdy występuje co najmniej jedna pozycja definicji zaakceptowana w systemie Informacja finansowa. Dane naliczone są w stosunku do ostatnio zamkniętego okresu. Serwis menadżerski 1 Kokpit menadżerski Prezentacją graficzną wskaźników jest kokpit. Przykładowy wykres kokpitu umieszczony jest na ekranie VII.1.1 . Jest on uruchamiany jest po wybraniu zakładek [Serwis menadżerski|Kokpit menadżerski].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful