Praca zespołowa

CMS - Obszary biznesowe

Wydanie pierwsze

Macrologic SA, Warszawa, wrzesień 2007

Praca zespołowa
Xpertis: CMS - Obszary biznesowe
Wydanie pierwsze
© Copyright by Macrologic SA, wrzesień 2007
Macrologic SA
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. +48 (22) 511-8-115
fax +48 (22) 511-8-116
http://www.macrologic.pl

Obecne wydanie podręcznika jest aktualizowane do wersji Xpertis 2008 programu CMS - Obszary biznesowe.

Redakcja: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Skład: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Druk: Niniejszy podręcznik został przygotowany w wersji elektronicznej i nie jest publikowany przez wydawcę w postaci papierowej a jedynie na nośnikach komputerowych oraz przez
Internet.
Macrologic oraz Xpertis są znakami handlowymi Macrologic SA.
Prawa do wszystkich występujących tutaj znaków handlowych należą do odpowiednich właścicieli. Ze względu na charakter publikacji i niekiedy częste używanie w tekście znaków handlowych, zamiast umieszczania po każdym wystąpieniu takiego znaku — symbolu znaku handlowego (TM ) lub zastrzeżonego znaku handlowego (®) utrudniającego czytanie, wszystkie znaki handlowe wyróżniamy pisząc je z wielkiej litery w trosce o przejrzysty styl wydawniczy i bez
intencji jakiegokolwiek ingerowania w znak lub naruszania praw z nim związanych.
ISBN: Publikacjom elektronicznym nie przydziela się

Wstęp
Zastrzeżenie
Przykłady wymienione w dokumentacji programu należy traktować jako ilustrację działania programu. Rzeczywiste informacje dotyczące własnej firmy
należy wprowadzać i przetwarzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia ewidencji i obowiązującego prawa.
We wszystkich przykładach wykorzystano fikcyjne nazwy własne oraz fikcyjne dane.
Macrologic S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania programu bądź niestosowania się do obowiązujących
przepisów prawa.

Kilka słów na temat rozwiązania Xpertis:CMS - Obszary biznesowe
Portal internetowy jest rodzajem serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. Cechą charakterystyczną portalu jest zgromadzenie w jednym miejscu dostępu do różnorodnych usług.
Zazwyczaj portal zawiera informacje będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców.
Portal może stanowić system informatyczny wspomagający kluczowe dziedziny zarządzania działalnością organizacji stanowiący jednolite środowisko
pracy dla wszystkich jej uczestników dynamicznie adaptowane do wymagań
ról i preferencji osobistych użytkowników.
Jego rolą może być rozszerzenie zakresu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych poza granice biura (pracownicy w terenie, partnerzy,

3

4

Wstęp
klienci, dostawcy) – poprzez zapewnienie możliwości bezpośredniej interakcji
z wybranymi funkcjami obsługiwanymi wewnątrz przedsiębiorstwa.
Portal korporacyjny jest systemem do uporządkowanego, powszechnego i skutecznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe spełnia powyższe funkcje.
Treść podręcznika została podzielona na rozdziały, w ramach których wydzielono podrozdziały nazywane także punktami — do nich odnoszą zamieszczone w tekście odsyłacze. Na marginesach, w polach wyróżnionych graficznie
umieszczone zostały tytuły sekcji.
Inne oznaczenia umieszczone na marginesach to ikony.
Ta ikona wskazuje przytoczone w podręczniku przykłady.
Ta ikona wskazuje szczególnie istotne wskazówki i ostrzeżenia przed błędami najczęściej popełnianymi przez użytkowników.
Ta ikona wskazuje fragmenty podręcznika, które odnoszą się do przepisów
prawa oraz praktycznych rozwiązań proponowanych przez autorów oprogramowania.
Ta ikona wyróżnia odsyłacze wskazujące podrozdziały, gdzie szerzej zostało opisane wybrane zagadnienie.
Ponadto, aby wiadomości podane w podręczniku były jak najbardziej czytelne i przejrzyste, zostały zilustrowane obrazami ekranów, czyli obrazami tego, co w odpowiednim momencie w trakcie pracy z programem pojawia się na
ekranie monitora. Jest to odzwierciedlenie otwieranych okien programu, który
funkcjonuje w systemie Windows.
Załoga Macrologic SA

System zarządzania treścią (Content Management System . zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły. Za pomocą systemu Xpertis: CMS użytkownik może sam zarządzać wyglądem portalu.Obszary biznesowe składa się z następujących obszarów: — Strona główna – O firmie – Kontakt – Mapa serwisu – Informacje prawne — Obsługa klientów – Oferta – Zamówienie – Dokumenty sprzedaży – Rozliczenia – Rozrachunki kontrahentów handlowca 5 . Ekran I. Rozwiązanie Xpertis:CMS .Obszary biznesowe jest system zarządzania treścią Xpertis CMS. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika. który potrzebny jest do działania rozwiązania Xpertis:CMS .1 przedstawia przykładowy widok na stronę główną portalu.Rozdział I Zarządzanie treścią Zasadniczym elementem.CMS) jest to jedna lub zestaw aplikacji pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny.

Zarządzanie treścią Ekran I. .Obszary biznesowe w górnym menu należy wybrać odpowiedni obszar.1 — Obsługa pracowników – Akta – Płace – Urlopy – Czas pracy — Zarządzanie zakupami – Zapotrzebowania – Dokumenty w obiegu — Ewidencja kosztowa – Rejestracja godzin pracy pracowników – Rejestracja godzin pracy maszyn — Serwis menadżerski – Kokpit menadżerski Po zalogowaniu do Xpertis:CMS .6 Rozdział I.

Obszary biznesowe Xpertis:CMS . Istniejące role to: EMklient rola pozwalająca na sprawdzenie oferty. złożenie zamówienia. Z tych powodów należy nadawać każdemu operatorowi odpowiednie uprawnienia. którą pełni osoba rozliczająca rozrachunki u klienta. Obsługiwany jest przez wiele osób realizujących różne zadania. mająca uprawnienia do oglądania korespondencji seryjnej FKdob rola pozwalająca operatorowi obsługę dokumentów w obiegu FKzapot rola pozwalająca operatorowi obsługę zapotrzebowań KAkierownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego pełniącego zadania kierownicze KApracownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego nie pełniącego obowiązków kierowniczych EKkierownik rola zarezerwowana dla osoby rejestrującej czas pracy pracowników lub czas pracy maszyn 7 . przeglądanie faktur sprzedaży.Rozdział II Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS . EMrozlicz rola.Obszary biznesowe spełnia wiele funkcji. Nie każdy powinien posiadać te same prawa do wykonywania pewnych operacji i przeglądania wszystkich informacji.

8 Rozdział II. Nadawanie uprawnień do wykonywania wybranych operacji poszczególnym użytkownikom odbywa się w każdym programie w menu [deFinicje|funkcJe internetowe|Użytkownicy]. redagującej ogólny wygląd strony internetowej. Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS . .Obszary biznesowe EMhandlowiec rola przeznaczona dla handlowca uprawniająca do przeglądania stanu rozrachunków kontrahentów handlowca IFManager rola przeznaczona dla odbiorcy serwisu menadżerskiego obsługującego kokpit menadżerski portalAdmins rola przeznaczona dla administratora portalu internetowego portalEditors rola przeznaczona dla osoby. która może redagować tylko treść strony portalowej portalManagers rola zarezerwowana dla osoby pełniącej funkcję techniczną.

5. W zależności od tego czy użytkownik jest zalogowany i od odpowiedniego sparametryzowania systemów Logistyka i Finanse i księgowość udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu.Rozdział III Obsługa klientów Obszar Obsługa klientów służy do komunikacji z kluczowymi kontrahentami klasy B2B (Business to business). przeglądać wystawione dla niego faktury sprzedaży oraz obejrzeć własne rozliczenia. 9 . składać zamówienia na wybrane towary. 1 Oferta Obszar Oferta umożliwia przegląd oferty udostępnionej w systemie Logistyka. Ofertę mogą przeglądać użytkownicy zalogowani posiadają odpowiednie uprawnienia. Obszar Obsługa klientów dostępny jest również dla zalogowanych użytkowników.4. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Oferta — patrz punkt III. Za jego pomocą nasi klienci mogą przeglądać udostępnioną ofertę towarową. Na temat parametryzacji poszczególnych programów przeczytasz w dokumentacji dotyczącej odpowiednich systemów.2 — Dokumenty sprzedaży — patrz punkt III.1 — Zamówienia — patrz punkt III. — Rozrachunki kontrahentów handlowca — patrz punkt III.3 — Rozliczenia — patrz punkt III.

Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość koszyka. W tym celu należy wskazać przycisk koszyka. Poszczególne pozycje można usunąć zanim zostanie utworzone zamówienie lub poprawić ilość. Po podaniu numeru własnego i wybraniu akcji dodaj do zamówienia. 2 Zamówienia Obszar Zamówienia umożliwia przegląd i edycję zamówień. Jeżeli na podstawie zawartości koszyka ma być utworzone nowe zamówienie. Towary udostępnione w ofercie mogą być podzielone na grupy będące odzwierciedleniem grup materiałowych bądź też mogą być zdefiniowane nowe nazwy.10 Rozdział III. Na liście znajdują się zarówno zamówienia zarejestrowane w systemie Logistyka jak i składane przez internet. Po wskazaniu zakładki Zamówienia wyświetlana jest lista zamówień wystawionych na zalogowanego klienta. Przy każdym z produktów znajduje się cena sprzedaży. należy podać symbol tego zamówienia. Na temat przygotowania oferty towarowej czytaj w podręczniku do systemu Logistyka w rozdziale Oferta towarowa w internecie.2. Po wskazaniu towaru. Obsługa klientów Użytkownik systemu Logistyka decyduje. W przypadku kiedy pozycje koszyka mają być dołączone do już istniejącego zamówienia. PROMOCJA. np. wyświetlona zostanie lista towarów odpowiadających przygotowanej ofercie z wybranej grupy. Jeżeli użytkownik internetowy jest zalogowany. Z tej internetowej funkcjonalności mogą korzystać tylko użytkownicy zalogowani. Zamówienie może być: . podaniu ilości i naciśnięciu przycisku dodaj do koszyka towar zostanie dopisany do koszyka. które towary z kartoteki materiałowej znajdą się w ofercie internetowej. Użytkownik systemu Logistyka musi też zadbać aby każdy towar z oferty miał przypisaną cenę sprzedaży oraz ustalony zakres dat obowiązywania. Na temat przeglądania i edytowania zamówień przez internet czytaj w punkcie III. na podstawie zawartości koszyka może utworzyć nowe zamówienie lub dołączyć pozycje do utworzonego wcześniej niezaakceptowanego zamówienia. Przy każdym z zamówień znajdują się znaczniki informujące o statusie zamówienia. pozycje zostaną dołączone do pozycji wybranego zamówienia. Ilość pozycji w koszyku jest uaktualniana na bieżąco po każdym dodaniu nowej pozycji. Po wskazaniu zakładki Oferta i wskazaniu grupy. po podaniu numeru własnego zamówienia należy wcisną przycisk dodaj do zamówienia.

III. Pozycje z koszyka mogą być również dołączane do utworzonego nagłówka lub też do już utworzonego zamówienia — patrz punkt III. Jeżeli użytkownik zaakceptuje nagłówek. Dla każdego zamówienia wyświetlana jest również informacja o stanie zamówienia: — do realizacji — w magazynie bądź magazynach znajduje się dostępna ilość towaru. — brak na stanie — brak ilości dostępnej w magazynie. kiedy żaden typ zamówienia nie zostanie ustawiony jako internetowy. zamówienie może być zrealizowane. pod warunkiem. Pola te nie są dostępne do redakcji.1 Edycja zamówienia Użytkownik będzie mógł wystawiać i edytować zamówienia przez internet.1. Zamówienie może być utworzone na podstawie zawartości koszyka. — zrealizowano — zamówienie zrealizowane. Natomiast nie ma innej możliwości dołączenia nowych pozycji zamówienia niż jako pozycje z koszyka. Zamówienia wystawione w systemie Logistyka nie są dostępne do redakcji dla użytkownika internetowego. użytkownik internetu będzie miał możliwość jedynie przeglądać swoje zamówienia. że zamówienie to nie zostało zaakceptowane. Użytkownik zalogowany może natomiast modyfikować zamówienia złożone przez siebie przez internet. — zaakceptowane przez użytkownika internetowego. Po wskazaniu polecenia Dołącz zamówienie można przystąpić do redakcji nagłówka zamówienia.2. jeżeli w systemie Logistyka zostanie ustawiony typ zamówienia internetowego. 2. W przypadku. a funkcje związane z modyfikacją zamówień nie będą dostępne. nagłówek zamówienia będzie widoczny w systemie Logistyka jeszcze przed wprowadzeniem pozycji. Zamówienia — niezaakceptowane. Użytkownik musi wypełnić pole Numer własny. W nagłówku można również podać informacje dotyczące miejsca dostawy. — zaakceptowane przez użytkownika systemu Logistyka — zaakceptowane końcowo. Część danych nagłówkowych wprowadzanych jest przez program. Dane te to data wystawienia i informacje dotyczące klienta. 11 .

. Rozwiązanie Xpertis:CMS . Faktury wystawiane są tylko w systemie Logistyka. 4 Rozliczenia Część obszaru Obsługa klientów o nazwie Rozliczenia obejmuje zapisy na kontach rozrachunkowych.Obszary biznesowe może służyć do przeglądu stan rozrachunków. Obsługa klientów Przed zaakceptowaniem zamówienia użytkownik może zamówienie modyfikować. 5. pozycje i status dokumentu informujący czy faktura jest zaakceptowana i zaksięgowana. Poniższy rozdział poświecony został funkcjom związanym z przeglądaniem należności i zobowiązań. Do kontrahenta (grupy kontrahentów) można wysyłać różnorodną korespondencję. zamówienie będzie mogło być zaakceptowane i zrealizowane w systemie Logistyka. Po zaakceptowaniu zamówienia przez użytkownika internetowego (akcja Akceptuj). dotyczące transakcji przeprowadzanych z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi. Modyfikacje polegają na zmianie zamawianej ilości. Wskazanie tej opcji spowoduje wyświetlenie listy faktur sprzedaży wystawionych na zalogowanego klienta. Dla każdej faktury wyświetlane są dane nagłówkowe. 5 Przeglądanie rozrachunków Rozwiązanie Xpertis:CMS .5. Rozrachunki może przeglądać kontrahent (patrz punkt III.1 Przeglądanie rozrachunków .3).Obszary biznesowe służy do przeglądania korespondencji seryjnej. Na temat ustawienia parametru umożliwiającego wystawianie zamówień przez internet a także na temat realizacji zamówień czytaj w podręczniku do systemu Logistyka. 3 Dokumenty sprzedaży Obszar Dokumenty sprzedaży dostępny jest tylko po zalogowaniu.Obszary biznesowe oferuje dostęp dla kontrahentów do przeglądu wszystkich swoich rozrachunków związanych z daną firmą.12 Rozdział III. kontrolowaniem ich stanów.kontrahent Rozwiązanie Xpertis:CMS .1) oraz handlowiec obsługujący danego kontrahenta (patrz punkt III.5. usuwaniu poszczególne pozycji lub usunięciu całego zamówienia.

Ekran III. Wybierając go możliwe jest oglądanie zapisów na tym rozrachunku.1 5. termin płatności. Podobnie jak wezwania do zapłaty można również przeglądać noty odsetkowe. typ rozrachunku. symbol rozrachunku. noty odsetkowe. — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Po wybraniu opcji Pokaż saldo i rozrachunki na ekranie monitora pojawią się opis salda oraz wszystkie rozrachunki spełniające warunki według wcześniej zaznaczonych parametrów (patrz ekran III.5.III. — waluta. potwierdzenie salda.1). umowy kompensat Listę wszystkich wezwań do zapłaty można wyświetlić wybierając polecenie [ Rozliczenie|Wezwania do zapłaty] (patrz ekran III. znajduje się link Zapisy.2). Tabelka z rozrachunkami przedstawia datę wystawienia faktury.2 Przeglądanie korespondencji seryjnej .wezwania do zapłaty. Przeglądanie rozrachunków Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów : — rok. Wybierając konkretne wezwanie na ekranie pojawią się bardziej szczegółowe informacje dotyczące wybranego wezwania. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie). potwierdzenie salda oraz umowy kompensat. 13 . Obok danych opisujących każdy rozrachunek.

— waluta.3 Przeglądanie rozrachunków . — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Ekran III.3 Po zatwierdzeniu kryteriów poprzez wywołanie opcji Pokaż saldo i rozrachunki poniżej pojawia się tabelka z rozrachunkami.handlowiec Każdy handlowiec może oglądać rozrachunki związane z obsługiwanymi przez siebie kontrahentami.14 Rozdział III. Użytkownik ten po zalogowaniu się do systemu i wyborze odpowiednio zakładek [Obsługa klientów|Rozliczenia|Rozrachunki kontrahentów handlowca] może monitorować wszystkie Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów: — rok. Obsługa klientów Ekran III.2 5. Tabelka ta przedstawia informacje o każdym rozrachunku dotyczące związanego z nim kontrahenta jak .

obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie rozliczony). 15 . symbol rozrachunku. Przeglądanie rozrachunków również datę wystawienia faktury.5. termin płatności.5.1).III. typ rozrachunku. Przeglądanie informacji przez handlowca odbywa się podobnie jak w przypadku przeglądanie rozrachunków przez kontrahenta (patrz punkt III.

Obsługa klientów .16 Rozdział III.

— Czas pracy — patrz punkt IV. W przypadku. który wtedy będzie znajdował się tuż pod treścią informacji. Wybierając któregoś z pracowników z listy kierownik może automatycznie przełączyć widok Serwisu pracowniczego na dane dotyczące tego pracownika. wówczas na dole strony pojawia się lista pracowników. 1 Użytkownicy serwisu Moduł Obsługa pracowników posiada dwie role użytkowników: — KApracownik 17 . Powrót do danych na temat swojej osoby.Obszary biznesowe jednym z modułów jest moduł serwisu pracowniczego.Rozdział IV Obsługa pracowników W rozwiązaniu Xpertis:CMS .2. kiedy zalogowany użytkownik pełni funkcje kierowniczą. W zależności od roli użytkownika udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu (patrz punkt IV. Dodatkowo w zakładce Ewidencja kosztowa znajduje się Ewidencja czasu pracy pracownika.5.3. przez kierownika odbywa się poprzez wybranie zakładki Obsługa pracowników i kliknąć w link Powrót do przeglądania własnych danych. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Akta — patrz punkt IV. Obszar ten może być obsługiwany przez zwykłego pracownika oraz przez jego przełożonego.1). — Urlopy — patrz punkt IV. — Płace — patrz punkt IV.4. którymi zarządza.

Obszary biznesowe należy również określić jego stanowisko w programie Xpertis Kadry i płace. Natomiast rola KAkierownik uprawnia do obsługi dodatkowych funkcji związanych z zajmowanym stanowiskiem. Obsługa pracowników — KAkierownik Rola użytkownika portalu KApracownik pozwala na obsługę podstawowych funkcji. którymi dysponują osoby odpowiedzialne za obsługę akt pracowniczych i rachubę płac.18 Rozdział IV.2 macje prezentowane przez Xpertis:CMS .Obszary biznesowe są pobierane bezpośrednio z bazy danych systemu Xpertis Kadry i płace. Ekran IV.1 W programie Xpertis: Kadry i płace powinna również być zdefiniowana struktura zależności służbowych ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|struktura Zależności służbowych]. Opisanie tej struktury oraz powiązanie poszczególnych stanowisk z jednostką organizacyjną pozwala na zdefiniowanie hierarchii pracowników w ramach całego przedsiębiorstwa. patrz ekran IV. Infor- Ekran IV.2). W przypadku roli kierowniczej należy zaznaczyć pole Czy stanowisko jest stanowiskiem kierowniczym ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|Lista wszystkich stanowisk]). Oprócz przypisanej użytkownikowi roli w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Akta osobowe pracowników składają się z dokumentów podzielonych na trzy zasadnicze części: . 2 Akta Zakładka Akta pozwala na przeglądanie akt osobowych pracowników. W rezultacie jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych.

IV. przebiegu pracy zawodowej. w której zamieszczone są informacje dotyczące aktualnych danych o zatrudnieniu.3 Aktualny adres — zakładka. Zatrudnienie — zakładka. — dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia. Wszystkie informacje wynikające z powyższych dokumentów znajdują się w tym miejscu.kontaktowych. Obszar Akta obejmuje: Dane osobowe — miejsce. W przebiegu zatrudnienia są pokazane wszystkie umowy o pracę pracownika 19 .2. w którym zgromadzone są wszystkie dane osobowe pracownika. Akta — dokumenty przedstawiane przez pracownika w związku z ubieganiem się o pracę. — dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy. Poniżej tabelki z danymi osobowymi znajduje się również informacja dotycząca numeru rachunku bankowego danego pracownika. w której zamieszczone są informacje dotyczące danych adresowo . Ekran IV.

20 Rozdział IV. Obszar Płace obejmuje: Ekran IV. na których znajdują się dane pracownika. 3 Płace Płace są zestawem funkcji umożliwiających wgląd w informacje o wynagrodzeniach z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Do odpowiedniej selekcji danych udostępniony dla użytkownika został filtr. podatkowa i ubezpieczeniowa) oraz informacji przekazanych do działu kadr (karta urlopowa). Widok wyświetlonych informacji może . Nieobecności — w tym miejscu można obejrzeć wszystkie nieobecności pracownika. Obsługa pracowników i przebieg zatrudnienia dla jednej z tych umów.4 Listy płac — zakładka służy do przeglądania wszystkich list płac. Przy pierwszym pokazaniu strony pojawia się przebieg dla ostatniej umowy o pracę. Rodzina — zakładka. Istnieje możliwość wskazania innej umowy dla której pokaże się osobny przebieg zatrudnienia. Ponadto można przeglądać dane przechowywane w kartotekach uzupełnianych na podstawie wyliczonych list płac (karty zarobkowa. w której zamieszczone są informacje na temat członków rodziny pracownika i zasiłków pobieranych dla danych osób. Za jego pomocą informacje mogą być ograniczone datą oraz rodzajem nieobecności.

Wybranie z listy odpowiedniego roku spowoduje odświeżenie widoku. Jeżeli umowa posiadała treść.strona prezentująca kartotekę zarobkową. a na ekranie pojawią się informacje dotyczące wybranej pożyczki. Umowy zlecenia — zakładka służąca do przeglądania wszystkich umów . wówczas pod nią znajduje się link ze skierowaniem do treści danej umowy. Wybranie odpowiednich lat pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie ubezpieczeniowej na tenże okres.zleceń danego pracownika.4.IV. Są do niej zapisywane składniki związane z danymi ubezpieczeniowymi danego pracownika podczas naliczania listy płac. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie podatkowej na tenże rok. macierzyńskich. widok okienka automatycznie się odświeży. Podobnie jak w poprzednich polach. Są do niej zapisywane składniki związane z zarobkami pracownika podczas naliczania listy płac. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Przy pierwszym wyświetleniu strony jest pokazywana spłata dla ostatniego kredytu na liście. jednak tylko takich urlopów bezpłatnych. a na ekranie pojawią się umowy zawarte tylko w wybranym roku. Znajduje się tu również rozwijalna lista z tymi latami. Podatki — zakładka prezentująca kartotekę podatkową. Pożyczki — miejsce służące do przeglądania wszystkich informacji na temat udzielonych pożyczek oraz przebiegu ich spłaty. okolicznościowych oraz bezpłatnych. 4 Urlopy Obszar Urlopy obejmuje informacje na temat wykorzystania urlopów pracowniczych: wypoczynkowych. w górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Ubezpieczenia — zakładka prezentująca kartotekę ubezpieczeniową. których czas trwania nie prze- 21 . na ekranie pojawi się jej zawartość. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie zarobkowej na tenże rok. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Są do niej zapisywane składniki związane z informacjami na temat podatków danego pracownika podczas naliczania listy płac. Urlopy być ograniczony za pomocą filtra do określonych lat. Zarobki . w których pracownik miał zawarte umowy zlecenia. Po wybraniu innego kredytu. Po wyborze odpowiedniej listy.

który nie jest jeszcze zaakceptowany. Wnioski urlopowe — zakładka prezentująca wszystkie wnioski urlopowe pracownika.5): Karta urlopowa — zakładka. Natomiast w dolnej części kalendarza znajduje się selekcja dotycząca lat. Ekran IV. urlopu uzupełniającego. którymi można zmienić miesiąc lub przesunąć jeden tydzień w górę lub w dół. Następnie w kalendarzu należy wybrać odpowiedni termin.5 Obszar Urlopy obejmuje następujące informacje (patrz ekran IV. w której zamieszczone są informacje pochodzące z karty urlopowej z programu Xpertis . wykorzystany urlop w danym roku oraz dni pozostałe do wykorzystania. dodatkowego urlopu. Po wypisaniu .22 Rozdział IV. Pokazywane informacje dotyczą ilości zaległego urlopu. z którego można złożyć wniosek urlopowy wybierając rodzaj urlopu i wpisując odpowiednie daty. Złożenie wniosku — miejsce. W tym miejscu można przeglądać te dane jak również możliwe jest złożenie wniosku urlopowego. Na górze tabelki znajduje się lista z latami. Można tu zobaczyć kto i kiedy zweryfikował wniosek lub usunąć wniosek. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. rrrr oznacza rok. Obsługa pracowników kracza jednego miesiąca. Wybierając rok automatycznie odświeżają się wszystkie dane. Poniżej informacji pochodzących z karty urlopowej znajduje się lista urlopów udzielonych pracownikowi w danym roku.kadry i płace. W tym celu wystarczy kliknąć w niebieski kwadracik. mm oznacza miesiąc w roku. Daty można również wybrać z kalendarza. W górnej części okienka kalendarza znajdują się strzałki. urlopu przysługującego w danym roku. Widoczny jest również łączny wymiar urlopu. Daty muszą być wpisane w formacie dd/mm/rrrr.

Kolor pomarańczowy oznacza dni świąteczne. Osoba przeglądająca może selekcjonować dane na podstawie wybranego roku i miesiąca. W tym miejscu osoba pełniąca obowiązki kierownicze może zaakceptować bądź odrzucić wnioski urlopowe. jaka jest dobowa norma pracy oraz jaki jest czas pracy. Widok wyświetlonych wniosków może być ograniczony za pomocą filtra. natomiast kolor szary oznacza dni przepracowane (dni robocze). Czas pracy dla pracowników umysłowych jest równy dobowej normie pracy. w której zamieszczone są informacje jak powinien wyglądać rozkład godzin pracy danego pracownika na określony miesiąc. Kolor niebieski to dni poza wzorcem czasu pracy pracownika. Ekran IV. W komórkach tabeli odpowiadających dniom roboczym pracownika ustalanych według kalendarza przypisanego pracownikowi czytać można w jakich godzinach pracownik powinien pracować. która jest dostępna dla osób na stanowiskach kierowniczych. Dla nieobecności zarezerwowany jest kolor zielony. Czas pracy wniosku wędruje on do zatwierdzenia przez bezpośrednio przełożonego pracownika.7): Miesiąc pracy — zakładka. natomiast dla pracowników fizycznych dane są pobierane z kartoteki przepracowanych godzin.5. Dział ten przedstawia (patrz ekran IV. 23 . wówczas znaczy że w tych dniach pracownik miał dni wolne od pracy.6 Zarządzanie — opcja. Jeśli komórki w tabeli mają kolor żółty. 5 Czas pracy W obszarze Czas pracy zawarte są informacje na temat obowiązujących godzin pracy oraz zarejestrowanym czasie przepracowanym.IV.

które mają nadane uprawnienia kierownicze. rrrr .rok. W tym celu trzeba wypełnić datę i wybrać z listy odpowiedni kalendarz.7 Wzorzec czasu pracy — opcja dostępna tylko dla osób. Obsługa pracowników Ekran IV. W tym miejscu można zarządzać wzorcami czasu pracy pracowników.24 Rozdział IV. w którym można dodać nowy wzorzec pracy dla danego pracownika. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. . Selekcji danych można dokonywać za pomocą rozwijalnej listy lat oraz miesięcy mieszczących się w górnej części tabelki. które zostały zapisane w kartotece przepracowanych godzin. Wybierając z listy określoną osobę pojawi się tabelka z przypisanymi dla tego pracownika wzorcami.miesiąc w roku. Na dole strony znajduje się panel. mm . Przypisany wzorzec można usunąć naciskając w link Usuń Godziny przepracowane — strona pokazująca wszystkie godziny przepracowane. Datę można również wybrać z kalendarza. Data musi być wpisana w formacie dd/mm/rrrr.

Rozdział V Zarządzanie zakupami Obszar wspomagający proces planowania oraz obiegu dokumentów zakupu. Po wybraniu obszaru Zapotrzebowania na ekranie wyświetla się okienko w którym widać dane o zalogowanym użytkowniku oraz przydzielone mu uprawnienia. W rozwiązaniu Xpertis:CMS . użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.Obieg faktur zakupu możliwa jest rejestracja takich zapotrzebowań. Zgłoszenie zapotrzebowania może dotyczyć zasobów materialnych (np. zgłoszenie potrzeby szkolenia). Wspiera rejestrowanie zapotrzebowań na zakupy oraz opis i akceptację merytoryczną faktur. Zakres uprawnień może ograniczać się do — rejestracji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych — akceptacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich akceptowanych — realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich realizowanych 1. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym rejestracji oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań. w razie braku materiałów biurowych) albo niematerialnych (np. Każde z nich powinno podlegać akceptacji oraz realizacji przed do tego celu wyznaczone osoby. 1 Zapotrzebowania Moduł Zapotrzebowania służy do składania wniosków o potrzebie uzupełnienia pewnych zasobów.1 Rejestracja zapotrzebowań Aby dodać nowe zapotrzebowanie. 25 .

Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. W tym miejscu można między innymi zaakceptować zarejestrowane zapotrzebowanie (patrz punkt V. W tabelce oprócz listy zapotrzebowań Ekran V. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań.2). gdy operator ma ograniczone prawa. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku. . Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. Zarządzanie zakupami Następnym krokiem jest dokonanie selekcji danych.26 Rozdział V.1.1 znajdują się wykaz operacji jakie można wykonać względem każdego dokumentu.

jaką użytkownik skłonny jest zaakceptować przy akceptacji danego zapotrzebowania Spodziewana data realizacji przewidywany termin realizacji danego zapotrzebowania Treść pole służące do wpisania czego dotyczy dane zapotrzebowanie Opis pole opcjonalne służące do szerszego przedstawienia danego zapotrzebowania. W przypadku. Wartość orientacyjna przewidywana kwota jaka będzie kosztować realizację tego zapotrzebowania Wartość maksymalna maksymalna wartość. gdy dokument wystawiony jest w innej walucie możliwa jest zmiana wartości pola. Dla ułatwienia do pola podłączony jest słownik wszystkich typów zapotrzebowań. Kontrahent oraz wprowadził domyślne wartości dla słownika kontrahentów to wybierając typ zapotrzebowania. Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. wybierając funkcję Dołącz zapotrzebowanie może zostać wyświetlone okno z polami: Jednostka księgowa odrębny dział księgujący dla jednostki organizacyjnej np dla danego oddziału. z którego można znaleźć odpowiedni. na rzecz którego składane jest zapotrzebowanie. pola Źródło pochodzenia oraz Kontrahent zostaną wypełnione automatycznie. Jeśli definiując typ zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu administrator systemu zaznaczył pole Wybór kontrahenta. Zapotrzebowania W zależności od zdefiniowanego typu zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu (w opcji [Definicje|Zapotrzebowania i dokumenty w obiegu|[wybór roku]|Typy zapotrzebowań]). funkcji jakie ma spełniać. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. Typ zapotrzebowania pole określające typ zapotrzebowania.V. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. 27 .1. Waluta pole domyślnie wypełniane walutą narodową (PLN). z którego można znaleźć odpowiednią.

Następnie należy dokonać selekcji danych. które są w trakcje akceptacji. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty: — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. Warunkiem pojawienia się danego zapotrzebowania na liście zapotrzebowań przeznaczonych do akceptacji jest zaznaczenie podczas definiowania typu zapotrzebowania w systemie Xpertis:Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu opcji Wymaga akceptacji. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym akceptacji oraz przeglądania wszystkich akceptowanych zapotrzebowań. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zapotrzebowań. po czym zostanie wyświetlona wiadomość o jego tym czy dana operacja się powiodła. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Akceptuj użycie tego polecenia oznacza udzielenie zezwolenia na realizację danego zapotrzebowania.28 Rozdział V. Dodając komentarz koniecznie należy tutaj wskazać operatora realizującego te zapotrzebowanie. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. .2 Akceptacja zapotrzebowań Aby zaakceptować zapotrzebowanie. gdy operator ma ograniczone prawa. 1. Zarządzanie zakupami Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól należy wybrać znajdujące się na dole okna polecenie Dodaj zapotrzebowanie.

Ekran V. Popraw polecenie pozwalające na edycję zapotrzebowania oraz poprawę wpisanych do tego dokumentu danych. Polecenie to można wykonać dopóki zgłoszenie nie jest zrealizowane. Polecenie Wycofaj kieruje dokument do poprzedniego operatora. Odrzuć polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego dane zapotrzebowanie. Usuń użycie tego polecenia powoduje likwidację zgłoszenia danego zapotrzebowania. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. Zapotrzebowania Wycofaj zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie.V.3 Realizacja zapotrzebowań Aby przekazać dane zapotrzebowanie do realizacji. Polecenie Odrzuć natomiast kieruje dokument zawsze do operatora rejestrującego zapotrzebowanie. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zapotrzebowań w trakcie realizacji.2 29 . 1.1. Operator wprowadzający zapotrzebowanie może je poprawić (polecenie Popraw) albo usunąć (polecenie Usuń).

Użycie polecenia Zrealizuj kieruje zapotrzebowanie do kategorii zapotrzebowań już zrealizowanych. Wybierając polecenie Zaplanuj realizację należy uzupełnić następujące pola: Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. ale na każdym etapie powinny one być widoczne w systemie. Każdy dokument powinien być przez odpowiednie osoby zarejestrowany. z którego można znaleźć odpowiednią. Planowana data realizacji przez operatora realizującego zaplanowana przez operatora realizującego termin realizacji danego zapotrzebowania. Zarządzanie zakupami Następnie należy dokonać selekcji danych poprzez wybranie następujących parametrów: — zakres zapotrzebowań: – niezrealizowane. 2 Dokumenty w obiegu Każde przedsiębiorstwo powinno monitorować drogę obiegu dokumentów oraz mieć nad nim kontrolę na każdym etapie. – wszystkie. opisany. . Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu. – zrealizowane. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. — zapotrzebowania: – zalogowanego operatora. zaakceptowany oraz zadekretowany. Niektóre dokumenty mogą pokonać więcej lub mniej etapów zanim zostaną ostatecznie zaksięgowane. – wszystkie. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu. — wybierz rok. Wszystkie te czynności mogą być wykonane przy pomocy programu Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu jak również poprzez przeglądarkę internetową. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii.30 Rozdział V.

Użytkownik może mieć prawo do: — rejestracji dokumentów w systemie — opisywania dokumentów — akceptacji merytorycznej — dekretacji dokumentów Ekran V. Dokumenty w obiegu 2.2. — akceptacji merytorycznej dokumentów przypisanych do operatora. Administrator może nadać prawa do wykonywania kolejno — rejestracji dokumentu. — jego opisania. Po zalogowaniu się każdy operator widzi okienko opisujące jego dane oraz informacje na temat swoich uprawnień.3 31 . Uprawnienia te nadawane są przez niego w programie Finanse i księgowość (patrz podręcznik do obsługi programu Finanse i księgowość).V.1 Uprawnienia do obsługi dokumentów w obiegu Każdy użytkownik rozwiązania ma nadane odpowiednie uprawnienia przydzielone przez administratora systemu. uprawnienia na górze listy będą się zawierać w tych na dole listy. Uprawnienia na liście są uszeregowane według istotności. — akceptacji merytorycznej wszystkich dokumentów. — dekretacji dokumentów.

32 Rozdział V. Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany.2 Opisanie dokumentu Operator mający prawo do opisu dokumentów naciskając link Wybierz obok pola Opisywanie dokumentów musi dokonać selekcji danych. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki. Opis dokumentu polecenie służące do umieszczenia krótkiej notatki. Lista dokumentów w obiegu może obejmować dokumenty — nieopisane — opisane — odrzucone — wszystkie Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. Należy pamiętać. Ważnym elementem jest podanie osoby. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. przedstawiającej dane na temat dokumentu. Zarządzanie zakupami 2. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. Wycofaj opis dokumentu polecenie pozwalające na odrzucenie wprowadzonego opisu danego dokumentu. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu. że użytkownik nie powinien wskazywać samego siebie do akceptacji tego dokumentu. . która będzie dokument akceptowała merytorycznie. W przypadku. W tym przypadku edycja takiego dokumentu nie jest możliwa. jeśli dokument jest już opisany to możliwy jest za pomocą polecenia Opis dokumentu podgląd wprowadzonego wcześniej opisu dokumentu. Zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów nieopisanych.

W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki. 33 . gdy operator ma ograniczone prawa. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich dokumentów. jeśli w programie Finanse i księgowość w definicji typu wybranego dokumentu jest zaznaczona opcja Podziały kontrolingowe. Użytkownik posiadający uprawnienia do akceptacji merytorycznej naciskając link Wybierz obok pola Akceptacja merytoryczna musi dokonać selekcji danych.2. Na liście mogą się znaleźć: — tylko dokumenty zalogowanego operatora w przypadku.3 Akceptacja merytoryczna Następnym etapem w obiegu dokumentów księgowych jest akceptacja merytoryczna.2).V. obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. poprzez wybranie tej funkcji można je uzupełnić. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. Dokumenty w obiegu 2. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. Podziały dla kontrolingu W przypadku. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu. które są akceptowane merytorycznie. Podobnie jak w przypadku dokumentów do opisanie (patrz punkt V. — wszystkie dokumenty w przypadku.2.

”Klikając„ w nazwę kodową waluty możliwe jest obejrzenie pozycji VAT. Wycofaj dokument zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie. . ale pod warunkiem. że walutą dokumentu jest waluta narodowa. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu. Zarządzanie zakupami Ekran V. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora opisującego lub wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany.34 Rozdział V.4 Akceptację merytoryczną dokumentu zastosowanie tego polecenia spowoduje zaakceptowanie wprowadzonych danych dokumentu oraz zmianę statusu dokumentu. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu.

Ewidencja kosztów dostępna jest tylko dla roli Ekkierownik (patrz punkt II). Jeżeli w firmie odbywa się rejestrowanie podziałów kontrolingowych. Pierwszym krokiem powinno być wybranie pracownika dla którego trzeba wpisywać godziny. rodzaju godzin oraz ich ilości. Następnie należy opisać wszystkie parametry godzin. dodatkowe uprawnienia. wówczas można wybierać pozycje kontrolingowe dla wprowadzanych godzin. 1 Rejestracja godzin pracy pracowników Osoby pełniące obowiązki kierownicze i mające odpowiednio przypisane role posiadają także szczególne. Obszar Rejestracja godzin pracy służy do wprowadzania pracownikom podwładnym przepracowane godziny lub usuwać godziny jeszcze nie rozliczone na liście płac. Mogą one skorzystać z tego obszaru w celu ewidencji na rzecz poszczególnych centrów kosztowych. Po określeniu miesiąca i roku rozliczenia godzin. 35 . Dzięki tym uprawnieniom osoba taka ma dostęp do rejestracji czasu pracy pracowników w zakładce Ewidencja kosztów.Rozdział VI Ewidencja kosztowa Obszar Ewidencja kosztowa przeznaczony jest dla osób odpowiadających za zużycie zasobów (maszyn albo czasu pracy pracowników). daty przepracowania godzin.

W tym celu takiemu środkowi należy najpierw w programie Środki trwałe nadać odpowiednie parametry. Przepracowane godziny maszyn można rejestrować wybierając odpowiedni środek. Opisanie jednostek odbywa się dla każdego środka osobno. Tak opisany środek pojawi się na ekranie w czasie przeglądania danych w rozwiązaniu Xpertis:CMS .Środki Trwałe/Niskocenne|[wybór środka]|Funkcje|Podziały kontrolingowe]. W oknie Rejestracja pracy pracy środka należy wypełnić następujące pola: . Aby utworzyć schemat z możliwością ewidencji pracy środka należy wybrać funkcję [Xpertis|Kontroling|Definicje kontrolingowe dla środków] lub wybrać z menu kolejno [Ewidencja Środków .36 Rozdział VI.1 2 Rejestracja pracy środków trwałych Każdy pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia w programie Środki trwałe tak i w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Ewidencja kosztowa Ekran VI.Obszary biznesowe ma możliwość przeglądania oraz ewidencji pracy środka.Obszary biznesowe po wybraniu opcji [Ewidencja kosztowa|Rejestracja pracy maszyn]. Następnie w okienku zatytułowanym Historia schematów trzeba wprowadzić nowy schemat. Należy zaznaczyć polu Rodzaj wartości dla schematu opcję Wartość w jednostkach pracy oraz wypełnić pole Jednostka pracy. Określenie jednostki pracy dla każdego środka wymaga znajomości i zrozumienia charakteru pracy stosowanych maszyn.

Rejestracja pracy środków trwałych Ekran VI. 37 .Obszary biznesowe. na którą będą dokonywane zapisy. Od dnia.VI. Do dnia — zakres dat. Tak wypełnione dane na temat danego środka pojawią się w programie Środki trwałe jak i będą widoczne w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Należy również wypełnić kolejne pola dotyczące wymiarów wybranego modelu kontrolingowego. z jakiego użytkownik wpisuje pracę danej maszyny Liczba jednostek — liczba przepracowanych jednostek w danym zakresie dat przez dany środek trwały.2 Pozycja budżetowa — pozycja budżetowa.2. Można ja wskazać korzystając ze słownika.

38 Rozdział VI. Ewidencja kosztowa .

39 . Dane do obliczenia wskaźników czerpane są ze sprawozdań finansowych. — niektóre: jako udział w pewnej strukturze. — zyskowności (rentowności).Rozdział VII Serwis menadżerski Jednym z wygodnych i prostych narzędzi nadzoru nad prawidłową działalnością przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa.Obszary biznesowe pozwala zarządzającemu w szybki sposób skontrolować kluczowe wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa. Rozwianie Xpertis:CMS . „świateł”). W zależności od potrzeb podmiotu dokonującego analizy i oceny sytuacji finansowej wachlarz wskaźników może być dowolnie kształtowany. — zadłużenia i rynku kapitałowego. Pozwala ona na szybkie i przejrzyste wnioski dotyczące funkcjonowania podmiotu bez konieczności zagłębiania się w zapisy księgowe. Wskaźniki są oceniane: — jako wartość (z uwzględnieniem przedziałów tolerancji. Ocena uzyskanych wskaźników jest uzależniona od specyfiki branży czy sposobu działania przedsiębiorstwa. — płynności. Dane wskaźników są pobierane z wartości sprawozdań definiowalnych. — na przestrzeni czasu. Analiza wskaźnikowa obejmuje badanie i ocenę grup wskaźników: — aktywności (efektywność gospodarowania majątkiem).

40 Rozdział VII. w przypadku gdy występuje co najmniej jedna pozycja definicji zaakceptowana w systemie Informacja finansowa. Przykładowy wykres kokpitu umieszczony jest na ekranie VII.1. Jest on uruchamiany jest po wybraniu zakładek [Serwis menadżerski|Kokpit menadżerski]. Dane naliczone są w stosunku do ostatnio zamkniętego okresu. Serwis menadżerski 1 Kokpit menadżerski Prezentacją graficzną wskaźników jest kokpit. Ekran VII.1 .