Praca zespołowa

CMS - Obszary biznesowe

Wydanie pierwsze

Macrologic SA, Warszawa, wrzesień 2007

Praca zespołowa
Xpertis: CMS - Obszary biznesowe
Wydanie pierwsze
© Copyright by Macrologic SA, wrzesień 2007
Macrologic SA
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. +48 (22) 511-8-115
fax +48 (22) 511-8-116
http://www.macrologic.pl

Obecne wydanie podręcznika jest aktualizowane do wersji Xpertis 2008 programu CMS - Obszary biznesowe.

Redakcja: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Skład: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Druk: Niniejszy podręcznik został przygotowany w wersji elektronicznej i nie jest publikowany przez wydawcę w postaci papierowej a jedynie na nośnikach komputerowych oraz przez
Internet.
Macrologic oraz Xpertis są znakami handlowymi Macrologic SA.
Prawa do wszystkich występujących tutaj znaków handlowych należą do odpowiednich właścicieli. Ze względu na charakter publikacji i niekiedy częste używanie w tekście znaków handlowych, zamiast umieszczania po każdym wystąpieniu takiego znaku — symbolu znaku handlowego (TM ) lub zastrzeżonego znaku handlowego (®) utrudniającego czytanie, wszystkie znaki handlowe wyróżniamy pisząc je z wielkiej litery w trosce o przejrzysty styl wydawniczy i bez
intencji jakiegokolwiek ingerowania w znak lub naruszania praw z nim związanych.
ISBN: Publikacjom elektronicznym nie przydziela się

Wstęp
Zastrzeżenie
Przykłady wymienione w dokumentacji programu należy traktować jako ilustrację działania programu. Rzeczywiste informacje dotyczące własnej firmy
należy wprowadzać i przetwarzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia ewidencji i obowiązującego prawa.
We wszystkich przykładach wykorzystano fikcyjne nazwy własne oraz fikcyjne dane.
Macrologic S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania programu bądź niestosowania się do obowiązujących
przepisów prawa.

Kilka słów na temat rozwiązania Xpertis:CMS - Obszary biznesowe
Portal internetowy jest rodzajem serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. Cechą charakterystyczną portalu jest zgromadzenie w jednym miejscu dostępu do różnorodnych usług.
Zazwyczaj portal zawiera informacje będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców.
Portal może stanowić system informatyczny wspomagający kluczowe dziedziny zarządzania działalnością organizacji stanowiący jednolite środowisko
pracy dla wszystkich jej uczestników dynamicznie adaptowane do wymagań
ról i preferencji osobistych użytkowników.
Jego rolą może być rozszerzenie zakresu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych poza granice biura (pracownicy w terenie, partnerzy,

3

4

Wstęp
klienci, dostawcy) – poprzez zapewnienie możliwości bezpośredniej interakcji
z wybranymi funkcjami obsługiwanymi wewnątrz przedsiębiorstwa.
Portal korporacyjny jest systemem do uporządkowanego, powszechnego i skutecznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe spełnia powyższe funkcje.
Treść podręcznika została podzielona na rozdziały, w ramach których wydzielono podrozdziały nazywane także punktami — do nich odnoszą zamieszczone w tekście odsyłacze. Na marginesach, w polach wyróżnionych graficznie
umieszczone zostały tytuły sekcji.
Inne oznaczenia umieszczone na marginesach to ikony.
Ta ikona wskazuje przytoczone w podręczniku przykłady.
Ta ikona wskazuje szczególnie istotne wskazówki i ostrzeżenia przed błędami najczęściej popełnianymi przez użytkowników.
Ta ikona wskazuje fragmenty podręcznika, które odnoszą się do przepisów
prawa oraz praktycznych rozwiązań proponowanych przez autorów oprogramowania.
Ta ikona wyróżnia odsyłacze wskazujące podrozdziały, gdzie szerzej zostało opisane wybrane zagadnienie.
Ponadto, aby wiadomości podane w podręczniku były jak najbardziej czytelne i przejrzyste, zostały zilustrowane obrazami ekranów, czyli obrazami tego, co w odpowiednim momencie w trakcie pracy z programem pojawia się na
ekranie monitora. Jest to odzwierciedlenie otwieranych okien programu, który
funkcjonuje w systemie Windows.
Załoga Macrologic SA

Obszary biznesowe jest system zarządzania treścią Xpertis CMS. zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.Obszary biznesowe składa się z następujących obszarów: — Strona główna – O firmie – Kontakt – Mapa serwisu – Informacje prawne — Obsługa klientów – Oferta – Zamówienie – Dokumenty sprzedaży – Rozliczenia – Rozrachunki kontrahentów handlowca 5 .CMS) jest to jedna lub zestaw aplikacji pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny. Ekran I. System zarządzania treścią (Content Management System . Rozwiązanie Xpertis:CMS .Rozdział I Zarządzanie treścią Zasadniczym elementem.1 przedstawia przykładowy widok na stronę główną portalu. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika. który potrzebny jest do działania rozwiązania Xpertis:CMS . Za pomocą systemu Xpertis: CMS użytkownik może sam zarządzać wyglądem portalu.

.6 Rozdział I.1 — Obsługa pracowników – Akta – Płace – Urlopy – Czas pracy — Zarządzanie zakupami – Zapotrzebowania – Dokumenty w obiegu — Ewidencja kosztowa – Rejestracja godzin pracy pracowników – Rejestracja godzin pracy maszyn — Serwis menadżerski – Kokpit menadżerski Po zalogowaniu do Xpertis:CMS .Obszary biznesowe w górnym menu należy wybrać odpowiedni obszar. Zarządzanie treścią Ekran I.

Obszary biznesowe Xpertis:CMS . Nie każdy powinien posiadać te same prawa do wykonywania pewnych operacji i przeglądania wszystkich informacji. Obsługiwany jest przez wiele osób realizujących różne zadania. Z tych powodów należy nadawać każdemu operatorowi odpowiednie uprawnienia. którą pełni osoba rozliczająca rozrachunki u klienta. Istniejące role to: EMklient rola pozwalająca na sprawdzenie oferty. mająca uprawnienia do oglądania korespondencji seryjnej FKdob rola pozwalająca operatorowi obsługę dokumentów w obiegu FKzapot rola pozwalająca operatorowi obsługę zapotrzebowań KAkierownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego pełniącego zadania kierownicze KApracownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego nie pełniącego obowiązków kierowniczych EKkierownik rola zarezerwowana dla osoby rejestrującej czas pracy pracowników lub czas pracy maszyn 7 . przeglądanie faktur sprzedaży. EMrozlicz rola. złożenie zamówienia.Obszary biznesowe spełnia wiele funkcji.Rozdział II Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS .

8 Rozdział II. Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS . redagującej ogólny wygląd strony internetowej.Obszary biznesowe EMhandlowiec rola przeznaczona dla handlowca uprawniająca do przeglądania stanu rozrachunków kontrahentów handlowca IFManager rola przeznaczona dla odbiorcy serwisu menadżerskiego obsługującego kokpit menadżerski portalAdmins rola przeznaczona dla administratora portalu internetowego portalEditors rola przeznaczona dla osoby. . Nadawanie uprawnień do wykonywania wybranych operacji poszczególnym użytkownikom odbywa się w każdym programie w menu [deFinicje|funkcJe internetowe|Użytkownicy]. która może redagować tylko treść strony portalowej portalManagers rola zarezerwowana dla osoby pełniącej funkcję techniczną.

— Rozrachunki kontrahentów handlowca — patrz punkt III.2 — Dokumenty sprzedaży — patrz punkt III.5. 9 . W zależności od tego czy użytkownik jest zalogowany i od odpowiedniego sparametryzowania systemów Logistyka i Finanse i księgowość udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu. Za jego pomocą nasi klienci mogą przeglądać udostępnioną ofertę towarową. składać zamówienia na wybrane towary. Ofertę mogą przeglądać użytkownicy zalogowani posiadają odpowiednie uprawnienia.Rozdział III Obsługa klientów Obszar Obsługa klientów służy do komunikacji z kluczowymi kontrahentami klasy B2B (Business to business).3 — Rozliczenia — patrz punkt III. 1 Oferta Obszar Oferta umożliwia przegląd oferty udostępnionej w systemie Logistyka.4.1 — Zamówienia — patrz punkt III. przeglądać wystawione dla niego faktury sprzedaży oraz obejrzeć własne rozliczenia. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Oferta — patrz punkt III. Na temat parametryzacji poszczególnych programów przeczytasz w dokumentacji dotyczącej odpowiednich systemów. Obszar Obsługa klientów dostępny jest również dla zalogowanych użytkowników.

2. Przy każdym z produktów znajduje się cena sprzedaży. Po podaniu numeru własnego i wybraniu akcji dodaj do zamówienia. Poszczególne pozycje można usunąć zanim zostanie utworzone zamówienie lub poprawić ilość. należy podać symbol tego zamówienia. na podstawie zawartości koszyka może utworzyć nowe zamówienie lub dołączyć pozycje do utworzonego wcześniej niezaakceptowanego zamówienia. Na liście znajdują się zarówno zamówienia zarejestrowane w systemie Logistyka jak i składane przez internet. Na temat przygotowania oferty towarowej czytaj w podręczniku do systemu Logistyka w rozdziale Oferta towarowa w internecie. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość koszyka. Po wskazaniu zakładki Oferta i wskazaniu grupy. 2 Zamówienia Obszar Zamówienia umożliwia przegląd i edycję zamówień. W tym celu należy wskazać przycisk koszyka. Jeżeli użytkownik internetowy jest zalogowany. po podaniu numeru własnego zamówienia należy wcisną przycisk dodaj do zamówienia. Towary udostępnione w ofercie mogą być podzielone na grupy będące odzwierciedleniem grup materiałowych bądź też mogą być zdefiniowane nowe nazwy. które towary z kartoteki materiałowej znajdą się w ofercie internetowej. Obsługa klientów Użytkownik systemu Logistyka decyduje. W przypadku kiedy pozycje koszyka mają być dołączone do już istniejącego zamówienia. Po wskazaniu towaru. Ilość pozycji w koszyku jest uaktualniana na bieżąco po każdym dodaniu nowej pozycji. wyświetlona zostanie lista towarów odpowiadających przygotowanej ofercie z wybranej grupy. Użytkownik systemu Logistyka musi też zadbać aby każdy towar z oferty miał przypisaną cenę sprzedaży oraz ustalony zakres dat obowiązywania. np. Po wskazaniu zakładki Zamówienia wyświetlana jest lista zamówień wystawionych na zalogowanego klienta. Z tej internetowej funkcjonalności mogą korzystać tylko użytkownicy zalogowani. Przy każdym z zamówień znajdują się znaczniki informujące o statusie zamówienia. PROMOCJA.10 Rozdział III. pozycje zostaną dołączone do pozycji wybranego zamówienia. Na temat przeglądania i edytowania zamówień przez internet czytaj w punkcie III. podaniu ilości i naciśnięciu przycisku dodaj do koszyka towar zostanie dopisany do koszyka. Jeżeli na podstawie zawartości koszyka ma być utworzone nowe zamówienie. Zamówienie może być: .

2. Część danych nagłówkowych wprowadzanych jest przez program.2. Użytkownik musi wypełnić pole Numer własny. użytkownik internetu będzie miał możliwość jedynie przeglądać swoje zamówienia.1. Zamówienia — niezaakceptowane. kiedy żaden typ zamówienia nie zostanie ustawiony jako internetowy. — brak na stanie — brak ilości dostępnej w magazynie.III. — zaakceptowane przez użytkownika systemu Logistyka — zaakceptowane końcowo. Użytkownik zalogowany może natomiast modyfikować zamówienia złożone przez siebie przez internet.1 Edycja zamówienia Użytkownik będzie mógł wystawiać i edytować zamówienia przez internet. Natomiast nie ma innej możliwości dołączenia nowych pozycji zamówienia niż jako pozycje z koszyka. — zaakceptowane przez użytkownika internetowego. Pola te nie są dostępne do redakcji. że zamówienie to nie zostało zaakceptowane. jeżeli w systemie Logistyka zostanie ustawiony typ zamówienia internetowego. W przypadku. nagłówek zamówienia będzie widoczny w systemie Logistyka jeszcze przed wprowadzeniem pozycji. 11 . Pozycje z koszyka mogą być również dołączane do utworzonego nagłówka lub też do już utworzonego zamówienia — patrz punkt III. Zamówienia wystawione w systemie Logistyka nie są dostępne do redakcji dla użytkownika internetowego. Jeżeli użytkownik zaakceptuje nagłówek. W nagłówku można również podać informacje dotyczące miejsca dostawy. Dla każdego zamówienia wyświetlana jest również informacja o stanie zamówienia: — do realizacji — w magazynie bądź magazynach znajduje się dostępna ilość towaru. pod warunkiem. — zrealizowano — zamówienie zrealizowane. zamówienie może być zrealizowane. a funkcje związane z modyfikacją zamówień nie będą dostępne. Zamówienie może być utworzone na podstawie zawartości koszyka. Po wskazaniu polecenia Dołącz zamówienie można przystąpić do redakcji nagłówka zamówienia. Dane te to data wystawienia i informacje dotyczące klienta.

Po zaakceptowaniu zamówienia przez użytkownika internetowego (akcja Akceptuj). Do kontrahenta (grupy kontrahentów) można wysyłać różnorodną korespondencję. Faktury wystawiane są tylko w systemie Logistyka. kontrolowaniem ich stanów.kontrahent Rozwiązanie Xpertis:CMS . Modyfikacje polegają na zmianie zamawianej ilości.1 Przeglądanie rozrachunków . Dla każdej faktury wyświetlane są dane nagłówkowe.Obszary biznesowe oferuje dostęp dla kontrahentów do przeglądu wszystkich swoich rozrachunków związanych z daną firmą.1) oraz handlowiec obsługujący danego kontrahenta (patrz punkt III. usuwaniu poszczególne pozycji lub usunięciu całego zamówienia.Obszary biznesowe służy do przeglądania korespondencji seryjnej.5. 5 Przeglądanie rozrachunków Rozwiązanie Xpertis:CMS . Rozrachunki może przeglądać kontrahent (patrz punkt III. Rozwiązanie Xpertis:CMS . Poniższy rozdział poświecony został funkcjom związanym z przeglądaniem należności i zobowiązań. pozycje i status dokumentu informujący czy faktura jest zaakceptowana i zaksięgowana. Obsługa klientów Przed zaakceptowaniem zamówienia użytkownik może zamówienie modyfikować.12 Rozdział III. 5. 4 Rozliczenia Część obszaru Obsługa klientów o nazwie Rozliczenia obejmuje zapisy na kontach rozrachunkowych.5. . dotyczące transakcji przeprowadzanych z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi. 3 Dokumenty sprzedaży Obszar Dokumenty sprzedaży dostępny jest tylko po zalogowaniu. Na temat ustawienia parametru umożliwiającego wystawianie zamówień przez internet a także na temat realizacji zamówień czytaj w podręczniku do systemu Logistyka. zamówienie będzie mogło być zaakceptowane i zrealizowane w systemie Logistyka. Wskazanie tej opcji spowoduje wyświetlenie listy faktur sprzedaży wystawionych na zalogowanego klienta.Obszary biznesowe może służyć do przeglądu stan rozrachunków.3).

potwierdzenie salda oraz umowy kompensat.5.1 5.1). znajduje się link Zapisy. potwierdzenie salda. noty odsetkowe. typ rozrachunku. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie). Ekran III. umowy kompensat Listę wszystkich wezwań do zapłaty można wyświetlić wybierając polecenie [ Rozliczenie|Wezwania do zapłaty] (patrz ekran III. symbol rozrachunku.2 Przeglądanie korespondencji seryjnej . Przeglądanie rozrachunków Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów : — rok. Podobnie jak wezwania do zapłaty można również przeglądać noty odsetkowe.2). 13 . Wybierając konkretne wezwanie na ekranie pojawią się bardziej szczegółowe informacje dotyczące wybranego wezwania. — waluta. — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Po wybraniu opcji Pokaż saldo i rozrachunki na ekranie monitora pojawią się opis salda oraz wszystkie rozrachunki spełniające warunki według wcześniej zaznaczonych parametrów (patrz ekran III. termin płatności.wezwania do zapłaty. Obok danych opisujących każdy rozrachunek. Wybierając go możliwe jest oglądanie zapisów na tym rozrachunku.III. Tabelka z rozrachunkami przedstawia datę wystawienia faktury.

3 Po zatwierdzeniu kryteriów poprzez wywołanie opcji Pokaż saldo i rozrachunki poniżej pojawia się tabelka z rozrachunkami. Obsługa klientów Ekran III.3 Przeglądanie rozrachunków . Użytkownik ten po zalogowaniu się do systemu i wyborze odpowiednio zakładek [Obsługa klientów|Rozliczenia|Rozrachunki kontrahentów handlowca] może monitorować wszystkie Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów: — rok.handlowiec Każdy handlowiec może oglądać rozrachunki związane z obsługiwanymi przez siebie kontrahentami. — waluta. Tabelka ta przedstawia informacje o każdym rozrachunku dotyczące związanego z nim kontrahenta jak .14 Rozdział III.2 5. — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Ekran III.

symbol rozrachunku. typ rozrachunku.III. 15 .1). Przeglądanie rozrachunków również datę wystawienia faktury. termin płatności. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie rozliczony). Przeglądanie informacji przez handlowca odbywa się podobnie jak w przypadku przeglądanie rozrachunków przez kontrahenta (patrz punkt III.5.5.

Obsługa klientów .16 Rozdział III.

Dodatkowo w zakładce Ewidencja kosztowa znajduje się Ewidencja czasu pracy pracownika.1).5. Powrót do danych na temat swojej osoby. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Akta — patrz punkt IV. który wtedy będzie znajdował się tuż pod treścią informacji. — Urlopy — patrz punkt IV.3. Obszar ten może być obsługiwany przez zwykłego pracownika oraz przez jego przełożonego. 1 Użytkownicy serwisu Moduł Obsługa pracowników posiada dwie role użytkowników: — KApracownik 17 . W zależności od roli użytkownika udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu (patrz punkt IV. W przypadku. kiedy zalogowany użytkownik pełni funkcje kierowniczą. wówczas na dole strony pojawia się lista pracowników.Obszary biznesowe jednym z modułów jest moduł serwisu pracowniczego. — Płace — patrz punkt IV. przez kierownika odbywa się poprzez wybranie zakładki Obsługa pracowników i kliknąć w link Powrót do przeglądania własnych danych.4.Rozdział IV Obsługa pracowników W rozwiązaniu Xpertis:CMS . — Czas pracy — patrz punkt IV.2. Wybierając któregoś z pracowników z listy kierownik może automatycznie przełączyć widok Serwisu pracowniczego na dane dotyczące tego pracownika. którymi zarządza.

W rezultacie jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych. Obsługa pracowników — KAkierownik Rola użytkownika portalu KApracownik pozwala na obsługę podstawowych funkcji. Infor- Ekran IV.2). Opisanie tej struktury oraz powiązanie poszczególnych stanowisk z jednostką organizacyjną pozwala na zdefiniowanie hierarchii pracowników w ramach całego przedsiębiorstwa. patrz ekran IV. Natomiast rola KAkierownik uprawnia do obsługi dodatkowych funkcji związanych z zajmowanym stanowiskiem.Obszary biznesowe należy również określić jego stanowisko w programie Xpertis Kadry i płace.1 W programie Xpertis: Kadry i płace powinna również być zdefiniowana struktura zależności służbowych ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|struktura Zależności służbowych]. Oprócz przypisanej użytkownikowi roli w rozwiązaniu Xpertis:CMS . W przypadku roli kierowniczej należy zaznaczyć pole Czy stanowisko jest stanowiskiem kierowniczym ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|Lista wszystkich stanowisk]). 2 Akta Zakładka Akta pozwala na przeglądanie akt osobowych pracowników.Obszary biznesowe są pobierane bezpośrednio z bazy danych systemu Xpertis Kadry i płace.2 macje prezentowane przez Xpertis:CMS .18 Rozdział IV. którymi dysponują osoby odpowiedzialne za obsługę akt pracowniczych i rachubę płac. Ekran IV. Akta osobowe pracowników składają się z dokumentów podzielonych na trzy zasadnicze części: .

Zatrudnienie — zakładka. — dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia. w której zamieszczone są informacje dotyczące danych adresowo . przebiegu pracy zawodowej.kontaktowych. — dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy. w której zamieszczone są informacje dotyczące aktualnych danych o zatrudnieniu.IV. Poniżej tabelki z danymi osobowymi znajduje się również informacja dotycząca numeru rachunku bankowego danego pracownika. Obszar Akta obejmuje: Dane osobowe — miejsce. W przebiegu zatrudnienia są pokazane wszystkie umowy o pracę pracownika 19 . Ekran IV. w którym zgromadzone są wszystkie dane osobowe pracownika. Akta — dokumenty przedstawiane przez pracownika w związku z ubieganiem się o pracę.2.3 Aktualny adres — zakładka. Wszystkie informacje wynikające z powyższych dokumentów znajdują się w tym miejscu.

Przy pierwszym pokazaniu strony pojawia się przebieg dla ostatniej umowy o pracę. Ponadto można przeglądać dane przechowywane w kartotekach uzupełnianych na podstawie wyliczonych list płac (karty zarobkowa. Obszar Płace obejmuje: Ekran IV. Obsługa pracowników i przebieg zatrudnienia dla jednej z tych umów.4 Listy płac — zakładka służy do przeglądania wszystkich list płac. Za jego pomocą informacje mogą być ograniczone datą oraz rodzajem nieobecności. 3 Płace Płace są zestawem funkcji umożliwiających wgląd w informacje o wynagrodzeniach z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Rodzina — zakładka.20 Rozdział IV. Do odpowiedniej selekcji danych udostępniony dla użytkownika został filtr. w której zamieszczone są informacje na temat członków rodziny pracownika i zasiłków pobieranych dla danych osób. Istnieje możliwość wskazania innej umowy dla której pokaże się osobny przebieg zatrudnienia. Widok wyświetlonych informacji może . podatkowa i ubezpieczeniowa) oraz informacji przekazanych do działu kadr (karta urlopowa). na których znajdują się dane pracownika. Nieobecności — w tym miejscu można obejrzeć wszystkie nieobecności pracownika.

Jeżeli umowa posiadała treść. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Ubezpieczenia — zakładka prezentująca kartotekę ubezpieczeniową. macierzyńskich. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie zarobkowej na tenże rok. Pożyczki — miejsce służące do przeglądania wszystkich informacji na temat udzielonych pożyczek oraz przebiegu ich spłaty. jednak tylko takich urlopów bezpłatnych. okolicznościowych oraz bezpłatnych. a na ekranie pojawią się informacje dotyczące wybranej pożyczki. 4 Urlopy Obszar Urlopy obejmuje informacje na temat wykorzystania urlopów pracowniczych: wypoczynkowych. Wybranie z listy odpowiedniego roku spowoduje odświeżenie widoku. Przy pierwszym wyświetleniu strony jest pokazywana spłata dla ostatniego kredytu na liście. w górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Podatki — zakładka prezentująca kartotekę podatkową. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie podatkowej na tenże rok. Są do niej zapisywane składniki związane z informacjami na temat podatków danego pracownika podczas naliczania listy płac.zleceń danego pracownika. Znajduje się tu również rozwijalna lista z tymi latami. Podobnie jak w poprzednich polach. Po wybraniu innego kredytu. Urlopy być ograniczony za pomocą filtra do określonych lat. Zarobki . Wybranie odpowiednich lat pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie ubezpieczeniowej na tenże okres. Są do niej zapisywane składniki związane z zarobkami pracownika podczas naliczania listy płac. Są do niej zapisywane składniki związane z danymi ubezpieczeniowymi danego pracownika podczas naliczania listy płac. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. w których pracownik miał zawarte umowy zlecenia. a na ekranie pojawią się umowy zawarte tylko w wybranym roku. widok okienka automatycznie się odświeży. na ekranie pojawi się jej zawartość. Umowy zlecenia — zakładka służąca do przeglądania wszystkich umów . których czas trwania nie prze- 21 . wówczas pod nią znajduje się link ze skierowaniem do treści danej umowy. Po wyborze odpowiedniej listy.strona prezentująca kartotekę zarobkową.4.IV.

kadry i płace. Można tu zobaczyć kto i kiedy zweryfikował wniosek lub usunąć wniosek. Poniżej informacji pochodzących z karty urlopowej znajduje się lista urlopów udzielonych pracownikowi w danym roku. W tym celu wystarczy kliknąć w niebieski kwadracik.5): Karta urlopowa — zakładka. urlopu uzupełniającego. którymi można zmienić miesiąc lub przesunąć jeden tydzień w górę lub w dół. Widoczny jest również łączny wymiar urlopu. Na górze tabelki znajduje się lista z latami. Daty można również wybrać z kalendarza. W górnej części okienka kalendarza znajdują się strzałki. Po wypisaniu . mm oznacza miesiąc w roku. urlopu przysługującego w danym roku. W tym miejscu można przeglądać te dane jak również możliwe jest złożenie wniosku urlopowego. z którego można złożyć wniosek urlopowy wybierając rodzaj urlopu i wpisując odpowiednie daty. wykorzystany urlop w danym roku oraz dni pozostałe do wykorzystania. w której zamieszczone są informacje pochodzące z karty urlopowej z programu Xpertis . Następnie w kalendarzu należy wybrać odpowiedni termin. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. dodatkowego urlopu. rrrr oznacza rok. Natomiast w dolnej części kalendarza znajduje się selekcja dotycząca lat.5 Obszar Urlopy obejmuje następujące informacje (patrz ekran IV. Pokazywane informacje dotyczą ilości zaległego urlopu. Obsługa pracowników kracza jednego miesiąca. Wybierając rok automatycznie odświeżają się wszystkie dane. Złożenie wniosku — miejsce. Wnioski urlopowe — zakładka prezentująca wszystkie wnioski urlopowe pracownika. Ekran IV. który nie jest jeszcze zaakceptowany. Daty muszą być wpisane w formacie dd/mm/rrrr.22 Rozdział IV.

Kolor pomarańczowy oznacza dni świąteczne. Czas pracy dla pracowników umysłowych jest równy dobowej normie pracy.6 Zarządzanie — opcja. Osoba przeglądająca może selekcjonować dane na podstawie wybranego roku i miesiąca. Kolor niebieski to dni poza wzorcem czasu pracy pracownika. natomiast kolor szary oznacza dni przepracowane (dni robocze). 23 .5. w której zamieszczone są informacje jak powinien wyglądać rozkład godzin pracy danego pracownika na określony miesiąc. W tym miejscu osoba pełniąca obowiązki kierownicze może zaakceptować bądź odrzucić wnioski urlopowe. która jest dostępna dla osób na stanowiskach kierowniczych. Ekran IV. Czas pracy wniosku wędruje on do zatwierdzenia przez bezpośrednio przełożonego pracownika. 5 Czas pracy W obszarze Czas pracy zawarte są informacje na temat obowiązujących godzin pracy oraz zarejestrowanym czasie przepracowanym. natomiast dla pracowników fizycznych dane są pobierane z kartoteki przepracowanych godzin.IV. wówczas znaczy że w tych dniach pracownik miał dni wolne od pracy. jaka jest dobowa norma pracy oraz jaki jest czas pracy. Widok wyświetlonych wniosków może być ograniczony za pomocą filtra. Dla nieobecności zarezerwowany jest kolor zielony.7): Miesiąc pracy — zakładka. Jeśli komórki w tabeli mają kolor żółty. W komórkach tabeli odpowiadających dniom roboczym pracownika ustalanych według kalendarza przypisanego pracownikowi czytać można w jakich godzinach pracownik powinien pracować. Dział ten przedstawia (patrz ekran IV.

Przypisany wzorzec można usunąć naciskając w link Usuń Godziny przepracowane — strona pokazująca wszystkie godziny przepracowane.7 Wzorzec czasu pracy — opcja dostępna tylko dla osób. które zostały zapisane w kartotece przepracowanych godzin.rok. W tym miejscu można zarządzać wzorcami czasu pracy pracowników. Data musi być wpisana w formacie dd/mm/rrrr. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. W tym celu trzeba wypełnić datę i wybrać z listy odpowiedni kalendarz. .miesiąc w roku. Na dole strony znajduje się panel. Obsługa pracowników Ekran IV. w którym można dodać nowy wzorzec pracy dla danego pracownika. Datę można również wybrać z kalendarza. które mają nadane uprawnienia kierownicze. mm . Wybierając z listy określoną osobę pojawi się tabelka z przypisanymi dla tego pracownika wzorcami.24 Rozdział IV. rrrr . Selekcji danych można dokonywać za pomocą rozwijalnej listy lat oraz miesięcy mieszczących się w górnej części tabelki.

1 Rejestracja zapotrzebowań Aby dodać nowe zapotrzebowanie. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym rejestracji oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań. 25 . Zakres uprawnień może ograniczać się do — rejestracji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych — akceptacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich akceptowanych — realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich realizowanych 1. 1 Zapotrzebowania Moduł Zapotrzebowania służy do składania wniosków o potrzebie uzupełnienia pewnych zasobów. Zgłoszenie zapotrzebowania może dotyczyć zasobów materialnych (np. Każde z nich powinno podlegać akceptacji oraz realizacji przed do tego celu wyznaczone osoby. Wspiera rejestrowanie zapotrzebowań na zakupy oraz opis i akceptację merytoryczną faktur.Obieg faktur zakupu możliwa jest rejestracja takich zapotrzebowań. zgłoszenie potrzeby szkolenia). w razie braku materiałów biurowych) albo niematerialnych (np. Po wybraniu obszaru Zapotrzebowania na ekranie wyświetla się okienko w którym widać dane o zalogowanym użytkowniku oraz przydzielone mu uprawnienia. W rozwiązaniu Xpertis:CMS .Rozdział V Zarządzanie zakupami Obszar wspomagający proces planowania oraz obiegu dokumentów zakupu. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

1. Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań. W tabelce oprócz listy zapotrzebowań Ekran V. W tym miejscu można między innymi zaakceptować zarejestrowane zapotrzebowanie (patrz punkt V. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika.1 znajdują się wykaz operacji jakie można wykonać względem każdego dokumentu. . Zarządzanie zakupami Następnym krokiem jest dokonanie selekcji danych. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego.2). — wszystkie zapotrzebowania w przypadku.26 Rozdział V. gdy operator ma ograniczone prawa.

pola Źródło pochodzenia oraz Kontrahent zostaną wypełnione automatycznie. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. Typ zapotrzebowania pole określające typ zapotrzebowania. na rzecz którego składane jest zapotrzebowanie. Kontrahent oraz wprowadził domyślne wartości dla słownika kontrahentów to wybierając typ zapotrzebowania.1. jaką użytkownik skłonny jest zaakceptować przy akceptacji danego zapotrzebowania Spodziewana data realizacji przewidywany termin realizacji danego zapotrzebowania Treść pole służące do wpisania czego dotyczy dane zapotrzebowanie Opis pole opcjonalne służące do szerszego przedstawienia danego zapotrzebowania.V. Jeśli definiując typ zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu administrator systemu zaznaczył pole Wybór kontrahenta. Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. z którego można znaleźć odpowiednią. Waluta pole domyślnie wypełniane walutą narodową (PLN). W przypadku. Zapotrzebowania W zależności od zdefiniowanego typu zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu (w opcji [Definicje|Zapotrzebowania i dokumenty w obiegu|[wybór roku]|Typy zapotrzebowań]). wybierając funkcję Dołącz zapotrzebowanie może zostać wyświetlone okno z polami: Jednostka księgowa odrębny dział księgujący dla jednostki organizacyjnej np dla danego oddziału. funkcji jakie ma spełniać. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. gdy dokument wystawiony jest w innej walucie możliwa jest zmiana wartości pola. Dla ułatwienia do pola podłączony jest słownik wszystkich typów zapotrzebowań. z którego można znaleźć odpowiedni. Wartość orientacyjna przewidywana kwota jaka będzie kosztować realizację tego zapotrzebowania Wartość maksymalna maksymalna wartość. 27 .

które są w trakcje akceptacji. po czym zostanie wyświetlona wiadomość o jego tym czy dana operacja się powiodła. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Akceptuj użycie tego polecenia oznacza udzielenie zezwolenia na realizację danego zapotrzebowania. 1. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym akceptacji oraz przeglądania wszystkich akceptowanych zapotrzebowań. Zarządzanie zakupami Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól należy wybrać znajdujące się na dole okna polecenie Dodaj zapotrzebowanie. Dodając komentarz koniecznie należy tutaj wskazać operatora realizującego te zapotrzebowanie.28 Rozdział V. gdy operator ma ograniczone prawa. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. Następnie należy dokonać selekcji danych. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zapotrzebowań. .2 Akceptacja zapotrzebowań Aby zaakceptować zapotrzebowanie. Warunkiem pojawienia się danego zapotrzebowania na liście zapotrzebowań przeznaczonych do akceptacji jest zaznaczenie podczas definiowania typu zapotrzebowania w systemie Xpertis:Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu opcji Wymaga akceptacji. Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty: — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika.

V. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. Polecenie Wycofaj kieruje dokument do poprzedniego operatora.3 Realizacja zapotrzebowań Aby przekazać dane zapotrzebowanie do realizacji.1. Operator wprowadzający zapotrzebowanie może je poprawić (polecenie Popraw) albo usunąć (polecenie Usuń). Usuń użycie tego polecenia powoduje likwidację zgłoszenia danego zapotrzebowania. Odrzuć polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego dane zapotrzebowanie. Polecenie Odrzuć natomiast kieruje dokument zawsze do operatora rejestrującego zapotrzebowanie. Popraw polecenie pozwalające na edycję zapotrzebowania oraz poprawę wpisanych do tego dokumentu danych.2 29 . powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zapotrzebowań w trakcie realizacji. 1. Polecenie to można wykonać dopóki zgłoszenie nie jest zrealizowane. Ekran V. Zapotrzebowania Wycofaj zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie.

ale na każdym etapie powinny one być widoczne w systemie. – zrealizowane. — wybierz rok. Wybierając polecenie Zaplanuj realizację należy uzupełnić następujące pola: Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. Każdy dokument powinien być przez odpowiednie osoby zarejestrowany. z którego można znaleźć odpowiednią. zaakceptowany oraz zadekretowany. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu. – wszystkie. Użycie polecenia Zrealizuj kieruje zapotrzebowanie do kategorii zapotrzebowań już zrealizowanych. – wszystkie. Zarządzanie zakupami Następnie należy dokonać selekcji danych poprzez wybranie następujących parametrów: — zakres zapotrzebowań: – niezrealizowane. — zapotrzebowania: – zalogowanego operatora. Planowana data realizacji przez operatora realizującego zaplanowana przez operatora realizującego termin realizacji danego zapotrzebowania. 2 Dokumenty w obiegu Każde przedsiębiorstwo powinno monitorować drogę obiegu dokumentów oraz mieć nad nim kontrolę na każdym etapie. Wszystkie te czynności mogą być wykonane przy pomocy programu Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu jak również poprzez przeglądarkę internetową. Niektóre dokumenty mogą pokonać więcej lub mniej etapów zanim zostaną ostatecznie zaksięgowane. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu.30 Rozdział V. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. opisany. .

3 31 . uprawnienia na górze listy będą się zawierać w tych na dole listy. — akceptacji merytorycznej dokumentów przypisanych do operatora. Użytkownik może mieć prawo do: — rejestracji dokumentów w systemie — opisywania dokumentów — akceptacji merytorycznej — dekretacji dokumentów Ekran V. — dekretacji dokumentów. Dokumenty w obiegu 2. — jego opisania. Administrator może nadać prawa do wykonywania kolejno — rejestracji dokumentu. Uprawnienia te nadawane są przez niego w programie Finanse i księgowość (patrz podręcznik do obsługi programu Finanse i księgowość). Uprawnienia na liście są uszeregowane według istotności.2. — akceptacji merytorycznej wszystkich dokumentów. Po zalogowaniu się każdy operator widzi okienko opisujące jego dane oraz informacje na temat swoich uprawnień.V.1 Uprawnienia do obsługi dokumentów w obiegu Każdy użytkownik rozwiązania ma nadane odpowiednie uprawnienia przydzielone przez administratora systemu.

.2 Opisanie dokumentu Operator mający prawo do opisu dokumentów naciskając link Wybierz obok pola Opisywanie dokumentów musi dokonać selekcji danych. Zarządzanie zakupami 2. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki. jeśli dokument jest już opisany to możliwy jest za pomocą polecenia Opis dokumentu podgląd wprowadzonego wcześniej opisu dokumentu. W tym przypadku edycja takiego dokumentu nie jest możliwa. Zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów nieopisanych. Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany. Wycofaj opis dokumentu polecenie pozwalające na odrzucenie wprowadzonego opisu danego dokumentu. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. Opis dokumentu polecenie służące do umieszczenia krótkiej notatki. Lista dokumentów w obiegu może obejmować dokumenty — nieopisane — opisane — odrzucone — wszystkie Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. która będzie dokument akceptowała merytorycznie.32 Rozdział V. Należy pamiętać. Ważnym elementem jest podanie osoby. że użytkownik nie powinien wskazywać samego siebie do akceptacji tego dokumentu. przedstawiającej dane na temat dokumentu. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. W przypadku. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu.

Na liście mogą się znaleźć: — tylko dokumenty zalogowanego operatora w przypadku. obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje.2. które są akceptowane merytorycznie. Podobnie jak w przypadku dokumentów do opisanie (patrz punkt V. Użytkownik posiadający uprawnienia do akceptacji merytorycznej naciskając link Wybierz obok pola Akceptacja merytoryczna musi dokonać selekcji danych. — wszystkie dokumenty w przypadku. gdy operator ma ograniczone prawa. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich dokumentów.2. jeśli w programie Finanse i księgowość w definicji typu wybranego dokumentu jest zaznaczona opcja Podziały kontrolingowe. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. 33 . Dokumenty w obiegu 2. poprzez wybranie tej funkcji można je uzupełnić. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. Podziały dla kontrolingu W przypadku.2).3 Akceptacja merytoryczna Następnym etapem w obiegu dokumentów księgowych jest akceptacja merytoryczna.V.

Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu.34 Rozdział V. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora opisującego lub wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. ”Klikając„ w nazwę kodową waluty możliwe jest obejrzenie pozycji VAT. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu. ale pod warunkiem. Wycofaj dokument zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie. .4 Akceptację merytoryczną dokumentu zastosowanie tego polecenia spowoduje zaakceptowanie wprowadzonych danych dokumentu oraz zmianę statusu dokumentu. że walutą dokumentu jest waluta narodowa. Zarządzanie zakupami Ekran V.

Obszar Rejestracja godzin pracy służy do wprowadzania pracownikom podwładnym przepracowane godziny lub usuwać godziny jeszcze nie rozliczone na liście płac. 35 . Jeżeli w firmie odbywa się rejestrowanie podziałów kontrolingowych. wówczas można wybierać pozycje kontrolingowe dla wprowadzanych godzin. Dzięki tym uprawnieniom osoba taka ma dostęp do rejestracji czasu pracy pracowników w zakładce Ewidencja kosztów. Następnie należy opisać wszystkie parametry godzin. rodzaju godzin oraz ich ilości. 1 Rejestracja godzin pracy pracowników Osoby pełniące obowiązki kierownicze i mające odpowiednio przypisane role posiadają także szczególne. Po określeniu miesiąca i roku rozliczenia godzin. Mogą one skorzystać z tego obszaru w celu ewidencji na rzecz poszczególnych centrów kosztowych. dodatkowe uprawnienia. Ewidencja kosztów dostępna jest tylko dla roli Ekkierownik (patrz punkt II). Pierwszym krokiem powinno być wybranie pracownika dla którego trzeba wpisywać godziny. daty przepracowania godzin.Rozdział VI Ewidencja kosztowa Obszar Ewidencja kosztowa przeznaczony jest dla osób odpowiadających za zużycie zasobów (maszyn albo czasu pracy pracowników).

Określenie jednostki pracy dla każdego środka wymaga znajomości i zrozumienia charakteru pracy stosowanych maszyn. Tak opisany środek pojawi się na ekranie w czasie przeglądania danych w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Ewidencja kosztowa Ekran VI.36 Rozdział VI. Następnie w okienku zatytułowanym Historia schematów trzeba wprowadzić nowy schemat.Środki Trwałe/Niskocenne|[wybór środka]|Funkcje|Podziały kontrolingowe].Obszary biznesowe ma możliwość przeglądania oraz ewidencji pracy środka.Obszary biznesowe po wybraniu opcji [Ewidencja kosztowa|Rejestracja pracy maszyn]. Przepracowane godziny maszyn można rejestrować wybierając odpowiedni środek. W tym celu takiemu środkowi należy najpierw w programie Środki trwałe nadać odpowiednie parametry. W oknie Rejestracja pracy pracy środka należy wypełnić następujące pola: . Opisanie jednostek odbywa się dla każdego środka osobno.1 2 Rejestracja pracy środków trwałych Każdy pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia w programie Środki trwałe tak i w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Aby utworzyć schemat z możliwością ewidencji pracy środka należy wybrać funkcję [Xpertis|Kontroling|Definicje kontrolingowe dla środków] lub wybrać z menu kolejno [Ewidencja Środków . Należy zaznaczyć polu Rodzaj wartości dla schematu opcję Wartość w jednostkach pracy oraz wypełnić pole Jednostka pracy.

2 Pozycja budżetowa — pozycja budżetowa. 37 . na którą będą dokonywane zapisy. Tak wypełnione dane na temat danego środka pojawią się w programie Środki trwałe jak i będą widoczne w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Do dnia — zakres dat. Od dnia. Rejestracja pracy środków trwałych Ekran VI.Obszary biznesowe.2.VI. z jakiego użytkownik wpisuje pracę danej maszyny Liczba jednostek — liczba przepracowanych jednostek w danym zakresie dat przez dany środek trwały. Można ja wskazać korzystając ze słownika. Należy również wypełnić kolejne pola dotyczące wymiarów wybranego modelu kontrolingowego.

Ewidencja kosztowa .38 Rozdział VI.

Rozwianie Xpertis:CMS . Dane do obliczenia wskaźników czerpane są ze sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa obejmuje badanie i ocenę grup wskaźników: — aktywności (efektywność gospodarowania majątkiem). — zyskowności (rentowności). „świateł”). Ocena uzyskanych wskaźników jest uzależniona od specyfiki branży czy sposobu działania przedsiębiorstwa.Obszary biznesowe pozwala zarządzającemu w szybki sposób skontrolować kluczowe wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa. 39 . — zadłużenia i rynku kapitałowego. — na przestrzeni czasu. Dane wskaźników są pobierane z wartości sprawozdań definiowalnych. — niektóre: jako udział w pewnej strukturze. — płynności. W zależności od potrzeb podmiotu dokonującego analizy i oceny sytuacji finansowej wachlarz wskaźników może być dowolnie kształtowany. Pozwala ona na szybkie i przejrzyste wnioski dotyczące funkcjonowania podmiotu bez konieczności zagłębiania się w zapisy księgowe.Rozdział VII Serwis menadżerski Jednym z wygodnych i prostych narzędzi nadzoru nad prawidłową działalnością przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa. Wskaźniki są oceniane: — jako wartość (z uwzględnieniem przedziałów tolerancji.

Serwis menadżerski 1 Kokpit menadżerski Prezentacją graficzną wskaźników jest kokpit.40 Rozdział VII. Jest on uruchamiany jest po wybraniu zakładek [Serwis menadżerski|Kokpit menadżerski]. Dane naliczone są w stosunku do ostatnio zamkniętego okresu. w przypadku gdy występuje co najmniej jedna pozycja definicji zaakceptowana w systemie Informacja finansowa. Przykładowy wykres kokpitu umieszczony jest na ekranie VII.1 .1. Ekran VII.