You are on page 1of 40

Praca zespołowa

CMS - Obszary biznesowe

Wydanie pierwsze

Macrologic SA, Warszawa, wrzesień 2007

Praca zespołowa
Xpertis: CMS - Obszary biznesowe
Wydanie pierwsze
© Copyright by Macrologic SA, wrzesień 2007
Macrologic SA
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. +48 (22) 511-8-115
fax +48 (22) 511-8-116
http://www.macrologic.pl

Obecne wydanie podręcznika jest aktualizowane do wersji Xpertis 2008 programu CMS - Obszary biznesowe.

Redakcja: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Skład: Anna Modlińska, Małgorzata Kostrzewa
Druk: Niniejszy podręcznik został przygotowany w wersji elektronicznej i nie jest publikowany przez wydawcę w postaci papierowej a jedynie na nośnikach komputerowych oraz przez
Internet.
Macrologic oraz Xpertis są znakami handlowymi Macrologic SA.
Prawa do wszystkich występujących tutaj znaków handlowych należą do odpowiednich właścicieli. Ze względu na charakter publikacji i niekiedy częste używanie w tekście znaków handlowych, zamiast umieszczania po każdym wystąpieniu takiego znaku — symbolu znaku handlowego (TM ) lub zastrzeżonego znaku handlowego (®) utrudniającego czytanie, wszystkie znaki handlowe wyróżniamy pisząc je z wielkiej litery w trosce o przejrzysty styl wydawniczy i bez
intencji jakiegokolwiek ingerowania w znak lub naruszania praw z nim związanych.
ISBN: Publikacjom elektronicznym nie przydziela się

Wstęp
Zastrzeżenie
Przykłady wymienione w dokumentacji programu należy traktować jako ilustrację działania programu. Rzeczywiste informacje dotyczące własnej firmy
należy wprowadzać i przetwarzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia ewidencji i obowiązującego prawa.
We wszystkich przykładach wykorzystano fikcyjne nazwy własne oraz fikcyjne dane.
Macrologic S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania programu bądź niestosowania się do obowiązujących
przepisów prawa.

Kilka słów na temat rozwiązania Xpertis:CMS - Obszary biznesowe
Portal internetowy jest rodzajem serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. Cechą charakterystyczną portalu jest zgromadzenie w jednym miejscu dostępu do różnorodnych usług.
Zazwyczaj portal zawiera informacje będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców.
Portal może stanowić system informatyczny wspomagający kluczowe dziedziny zarządzania działalnością organizacji stanowiący jednolite środowisko
pracy dla wszystkich jej uczestników dynamicznie adaptowane do wymagań
ról i preferencji osobistych użytkowników.
Jego rolą może być rozszerzenie zakresu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych poza granice biura (pracownicy w terenie, partnerzy,

3

4

Wstęp
klienci, dostawcy) – poprzez zapewnienie możliwości bezpośredniej interakcji
z wybranymi funkcjami obsługiwanymi wewnątrz przedsiębiorstwa.
Portal korporacyjny jest systemem do uporządkowanego, powszechnego i skutecznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie Xpertis:CMS - Obszary biznesowe spełnia powyższe funkcje.
Treść podręcznika została podzielona na rozdziały, w ramach których wydzielono podrozdziały nazywane także punktami — do nich odnoszą zamieszczone w tekście odsyłacze. Na marginesach, w polach wyróżnionych graficznie
umieszczone zostały tytuły sekcji.
Inne oznaczenia umieszczone na marginesach to ikony.
Ta ikona wskazuje przytoczone w podręczniku przykłady.
Ta ikona wskazuje szczególnie istotne wskazówki i ostrzeżenia przed błędami najczęściej popełnianymi przez użytkowników.
Ta ikona wskazuje fragmenty podręcznika, które odnoszą się do przepisów
prawa oraz praktycznych rozwiązań proponowanych przez autorów oprogramowania.
Ta ikona wyróżnia odsyłacze wskazujące podrozdziały, gdzie szerzej zostało opisane wybrane zagadnienie.
Ponadto, aby wiadomości podane w podręczniku były jak najbardziej czytelne i przejrzyste, zostały zilustrowane obrazami ekranów, czyli obrazami tego, co w odpowiednim momencie w trakcie pracy z programem pojawia się na
ekranie monitora. Jest to odzwierciedlenie otwieranych okien programu, który
funkcjonuje w systemie Windows.
Załoga Macrologic SA

1 przedstawia przykładowy widok na stronę główną portalu.Rozdział I Zarządzanie treścią Zasadniczym elementem. zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły. który potrzebny jest do działania rozwiązania Xpertis:CMS .Obszary biznesowe składa się z następujących obszarów: — Strona główna – O firmie – Kontakt – Mapa serwisu – Informacje prawne — Obsługa klientów – Oferta – Zamówienie – Dokumenty sprzedaży – Rozliczenia – Rozrachunki kontrahentów handlowca 5 . Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika. Rozwiązanie Xpertis:CMS . Ekran I.Obszary biznesowe jest system zarządzania treścią Xpertis CMS.CMS) jest to jedna lub zestaw aplikacji pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny. System zarządzania treścią (Content Management System . Za pomocą systemu Xpertis: CMS użytkownik może sam zarządzać wyglądem portalu.

Obszary biznesowe w górnym menu należy wybrać odpowiedni obszar. .6 Rozdział I.1 — Obsługa pracowników – Akta – Płace – Urlopy – Czas pracy — Zarządzanie zakupami – Zapotrzebowania – Dokumenty w obiegu — Ewidencja kosztowa – Rejestracja godzin pracy pracowników – Rejestracja godzin pracy maszyn — Serwis menadżerski – Kokpit menadżerski Po zalogowaniu do Xpertis:CMS . Zarządzanie treścią Ekran I.

Obszary biznesowe Xpertis:CMS . którą pełni osoba rozliczająca rozrachunki u klienta.Obszary biznesowe spełnia wiele funkcji. mająca uprawnienia do oglądania korespondencji seryjnej FKdob rola pozwalająca operatorowi obsługę dokumentów w obiegu FKzapot rola pozwalająca operatorowi obsługę zapotrzebowań KAkierownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego pełniącego zadania kierownicze KApracownik rola dla użytkownika serwisu pracowniczego nie pełniącego obowiązków kierowniczych EKkierownik rola zarezerwowana dla osoby rejestrującej czas pracy pracowników lub czas pracy maszyn 7 . EMrozlicz rola. Istniejące role to: EMklient rola pozwalająca na sprawdzenie oferty. przeglądanie faktur sprzedaży.Rozdział II Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS . Obsługiwany jest przez wiele osób realizujących różne zadania. Nie każdy powinien posiadać te same prawa do wykonywania pewnych operacji i przeglądania wszystkich informacji. złożenie zamówienia. Z tych powodów należy nadawać każdemu operatorowi odpowiednie uprawnienia.

redagującej ogólny wygląd strony internetowej. Nadawanie uprawnień do wykonywania wybranych operacji poszczególnym użytkownikom odbywa się w każdym programie w menu [deFinicje|funkcJe internetowe|Użytkownicy]. Użytkownicy rozwiązania Xpertis:CMS . która może redagować tylko treść strony portalowej portalManagers rola zarezerwowana dla osoby pełniącej funkcję techniczną. .Obszary biznesowe EMhandlowiec rola przeznaczona dla handlowca uprawniająca do przeglądania stanu rozrachunków kontrahentów handlowca IFManager rola przeznaczona dla odbiorcy serwisu menadżerskiego obsługującego kokpit menadżerski portalAdmins rola przeznaczona dla administratora portalu internetowego portalEditors rola przeznaczona dla osoby.8 Rozdział II.

— Rozrachunki kontrahentów handlowca — patrz punkt III. przeglądać wystawione dla niego faktury sprzedaży oraz obejrzeć własne rozliczenia. 9 . Za jego pomocą nasi klienci mogą przeglądać udostępnioną ofertę towarową.4.1 — Zamówienia — patrz punkt III. W zależności od tego czy użytkownik jest zalogowany i od odpowiedniego sparametryzowania systemów Logistyka i Finanse i księgowość udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu. składać zamówienia na wybrane towary.Rozdział III Obsługa klientów Obszar Obsługa klientów służy do komunikacji z kluczowymi kontrahentami klasy B2B (Business to business).2 — Dokumenty sprzedaży — patrz punkt III. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Oferta — patrz punkt III. Ofertę mogą przeglądać użytkownicy zalogowani posiadają odpowiednie uprawnienia.3 — Rozliczenia — patrz punkt III. Na temat parametryzacji poszczególnych programów przeczytasz w dokumentacji dotyczącej odpowiednich systemów. Obszar Obsługa klientów dostępny jest również dla zalogowanych użytkowników.5. 1 Oferta Obszar Oferta umożliwia przegląd oferty udostępnionej w systemie Logistyka.

Ilość pozycji w koszyku jest uaktualniana na bieżąco po każdym dodaniu nowej pozycji. pozycje zostaną dołączone do pozycji wybranego zamówienia. 2 Zamówienia Obszar Zamówienia umożliwia przegląd i edycję zamówień. Po wskazaniu towaru. PROMOCJA. Jeżeli na podstawie zawartości koszyka ma być utworzone nowe zamówienie. Na temat przygotowania oferty towarowej czytaj w podręczniku do systemu Logistyka w rozdziale Oferta towarowa w internecie. np. Na temat przeglądania i edytowania zamówień przez internet czytaj w punkcie III. Przy każdym z produktów znajduje się cena sprzedaży. Towary udostępnione w ofercie mogą być podzielone na grupy będące odzwierciedleniem grup materiałowych bądź też mogą być zdefiniowane nowe nazwy. Obsługa klientów Użytkownik systemu Logistyka decyduje.10 Rozdział III. Po wskazaniu zakładki Oferta i wskazaniu grupy. podaniu ilości i naciśnięciu przycisku dodaj do koszyka towar zostanie dopisany do koszyka. Jeżeli użytkownik internetowy jest zalogowany. Przy każdym z zamówień znajdują się znaczniki informujące o statusie zamówienia. które towary z kartoteki materiałowej znajdą się w ofercie internetowej. Z tej internetowej funkcjonalności mogą korzystać tylko użytkownicy zalogowani. Poszczególne pozycje można usunąć zanim zostanie utworzone zamówienie lub poprawić ilość. Na liście znajdują się zarówno zamówienia zarejestrowane w systemie Logistyka jak i składane przez internet. na podstawie zawartości koszyka może utworzyć nowe zamówienie lub dołączyć pozycje do utworzonego wcześniej niezaakceptowanego zamówienia. Po podaniu numeru własnego i wybraniu akcji dodaj do zamówienia. Użytkownik systemu Logistyka musi też zadbać aby każdy towar z oferty miał przypisaną cenę sprzedaży oraz ustalony zakres dat obowiązywania. Zamówienie może być: . W przypadku kiedy pozycje koszyka mają być dołączone do już istniejącego zamówienia. Po wskazaniu zakładki Zamówienia wyświetlana jest lista zamówień wystawionych na zalogowanego klienta.2. po podaniu numeru własnego zamówienia należy wcisną przycisk dodaj do zamówienia. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość koszyka. W tym celu należy wskazać przycisk koszyka. wyświetlona zostanie lista towarów odpowiadających przygotowanej ofercie z wybranej grupy. należy podać symbol tego zamówienia.

— zaakceptowane przez użytkownika systemu Logistyka — zaakceptowane końcowo. nagłówek zamówienia będzie widoczny w systemie Logistyka jeszcze przed wprowadzeniem pozycji. Pozycje z koszyka mogą być również dołączane do utworzonego nagłówka lub też do już utworzonego zamówienia — patrz punkt III. Pola te nie są dostępne do redakcji. Zamówienie może być utworzone na podstawie zawartości koszyka. — brak na stanie — brak ilości dostępnej w magazynie. — zaakceptowane przez użytkownika internetowego. Jeżeli użytkownik zaakceptuje nagłówek. Użytkownik musi wypełnić pole Numer własny. — zrealizowano — zamówienie zrealizowane. Zamówienia wystawione w systemie Logistyka nie są dostępne do redakcji dla użytkownika internetowego.1. Część danych nagłówkowych wprowadzanych jest przez program. a funkcje związane z modyfikacją zamówień nie będą dostępne. Po wskazaniu polecenia Dołącz zamówienie można przystąpić do redakcji nagłówka zamówienia. W nagłówku można również podać informacje dotyczące miejsca dostawy. użytkownik internetu będzie miał możliwość jedynie przeglądać swoje zamówienia. W przypadku.1 Edycja zamówienia Użytkownik będzie mógł wystawiać i edytować zamówienia przez internet. kiedy żaden typ zamówienia nie zostanie ustawiony jako internetowy. 11 . pod warunkiem. 2. Natomiast nie ma innej możliwości dołączenia nowych pozycji zamówienia niż jako pozycje z koszyka.III. Zamówienia — niezaakceptowane.2. Użytkownik zalogowany może natomiast modyfikować zamówienia złożone przez siebie przez internet. Dla każdego zamówienia wyświetlana jest również informacja o stanie zamówienia: — do realizacji — w magazynie bądź magazynach znajduje się dostępna ilość towaru. zamówienie może być zrealizowane. że zamówienie to nie zostało zaakceptowane. jeżeli w systemie Logistyka zostanie ustawiony typ zamówienia internetowego. Dane te to data wystawienia i informacje dotyczące klienta.

kontrolowaniem ich stanów. Dla każdej faktury wyświetlane są dane nagłówkowe. 3 Dokumenty sprzedaży Obszar Dokumenty sprzedaży dostępny jest tylko po zalogowaniu.5. Do kontrahenta (grupy kontrahentów) można wysyłać różnorodną korespondencję.kontrahent Rozwiązanie Xpertis:CMS .12 Rozdział III. Na temat ustawienia parametru umożliwiającego wystawianie zamówień przez internet a także na temat realizacji zamówień czytaj w podręczniku do systemu Logistyka. usuwaniu poszczególne pozycji lub usunięciu całego zamówienia. Faktury wystawiane są tylko w systemie Logistyka.3). zamówienie będzie mogło być zaakceptowane i zrealizowane w systemie Logistyka.5. 5. Poniższy rozdział poświecony został funkcjom związanym z przeglądaniem należności i zobowiązań. Obsługa klientów Przed zaakceptowaniem zamówienia użytkownik może zamówienie modyfikować. Rozrachunki może przeglądać kontrahent (patrz punkt III.Obszary biznesowe służy do przeglądania korespondencji seryjnej. Po zaakceptowaniu zamówienia przez użytkownika internetowego (akcja Akceptuj).Obszary biznesowe oferuje dostęp dla kontrahentów do przeglądu wszystkich swoich rozrachunków związanych z daną firmą. .1 Przeglądanie rozrachunków . 4 Rozliczenia Część obszaru Obsługa klientów o nazwie Rozliczenia obejmuje zapisy na kontach rozrachunkowych.Obszary biznesowe może służyć do przeglądu stan rozrachunków. Rozwiązanie Xpertis:CMS . pozycje i status dokumentu informujący czy faktura jest zaakceptowana i zaksięgowana. Wskazanie tej opcji spowoduje wyświetlenie listy faktur sprzedaży wystawionych na zalogowanego klienta. dotyczące transakcji przeprowadzanych z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi. 5 Przeglądanie rozrachunków Rozwiązanie Xpertis:CMS . Modyfikacje polegają na zmianie zamawianej ilości.1) oraz handlowiec obsługujący danego kontrahenta (patrz punkt III.

III.1 5. znajduje się link Zapisy. 13 . Wybierając go możliwe jest oglądanie zapisów na tym rozrachunku.wezwania do zapłaty. potwierdzenie salda oraz umowy kompensat. Przeglądanie rozrachunków Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów : — rok. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie). umowy kompensat Listę wszystkich wezwań do zapłaty można wyświetlić wybierając polecenie [ Rozliczenie|Wezwania do zapłaty] (patrz ekran III. typ rozrachunku. potwierdzenie salda.2). Podobnie jak wezwania do zapłaty można również przeglądać noty odsetkowe. — waluta. termin płatności. Tabelka z rozrachunkami przedstawia datę wystawienia faktury.2 Przeglądanie korespondencji seryjnej .5.1). — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Po wybraniu opcji Pokaż saldo i rozrachunki na ekranie monitora pojawią się opis salda oraz wszystkie rozrachunki spełniające warunki według wcześniej zaznaczonych parametrów (patrz ekran III. Ekran III. symbol rozrachunku. Wybierając konkretne wezwanie na ekranie pojawią się bardziej szczegółowe informacje dotyczące wybranego wezwania. noty odsetkowe. Obok danych opisujących każdy rozrachunek.

handlowiec Każdy handlowiec może oglądać rozrachunki związane z obsługiwanymi przez siebie kontrahentami.3 Po zatwierdzeniu kryteriów poprzez wywołanie opcji Pokaż saldo i rozrachunki poniżej pojawia się tabelka z rozrachunkami. Tabelka ta przedstawia informacje o każdym rozrachunku dotyczące związanego z nim kontrahenta jak . Obsługa klientów Ekran III. — waluta.2 5. Użytkownik ten po zalogowaniu się do systemu i wyborze odpowiednio zakładek [Obsługa klientów|Rozliczenia|Rozrachunki kontrahentów handlowca] może monitorować wszystkie Widok rozrachunków może być ograniczony przez określenie następujących parametrów: — rok.3 Przeglądanie rozrachunków . — zakres rozrachunków – rozliczone – nie rozliczone – wszystkie Ekran III.14 Rozdział III.

typ rozrachunku.III.5. obroty winien i ma oraz stan rozrachunku (rozliczony lub nie rozliczony). Przeglądanie informacji przez handlowca odbywa się podobnie jak w przypadku przeglądanie rozrachunków przez kontrahenta (patrz punkt III.1). symbol rozrachunku.5. Przeglądanie rozrachunków również datę wystawienia faktury. 15 . termin płatności.

16 Rozdział III. Obsługa klientów .

Wybierając któregoś z pracowników z listy kierownik może automatycznie przełączyć widok Serwisu pracowniczego na dane dotyczące tego pracownika. Powrót do danych na temat swojej osoby. — Urlopy — patrz punkt IV. — Płace — patrz punkt IV. którymi zarządza. Wszystkie funkcjonalności zostały pogrupowane w następujące zakładki: — Akta — patrz punkt IV.4.5.Obszary biznesowe jednym z modułów jest moduł serwisu pracowniczego.Rozdział IV Obsługa pracowników W rozwiązaniu Xpertis:CMS . W zależności od roli użytkownika udostępnione są odpowiednie funkcjonalności programu (patrz punkt IV. Dodatkowo w zakładce Ewidencja kosztowa znajduje się Ewidencja czasu pracy pracownika. który wtedy będzie znajdował się tuż pod treścią informacji.2. W przypadku. przez kierownika odbywa się poprzez wybranie zakładki Obsługa pracowników i kliknąć w link Powrót do przeglądania własnych danych. wówczas na dole strony pojawia się lista pracowników. — Czas pracy — patrz punkt IV.3. 1 Użytkownicy serwisu Moduł Obsługa pracowników posiada dwie role użytkowników: — KApracownik 17 .1). Obszar ten może być obsługiwany przez zwykłego pracownika oraz przez jego przełożonego. kiedy zalogowany użytkownik pełni funkcje kierowniczą.

18 Rozdział IV.Obszary biznesowe należy również określić jego stanowisko w programie Xpertis Kadry i płace. W przypadku roli kierowniczej należy zaznaczyć pole Czy stanowisko jest stanowiskiem kierowniczym ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|Lista wszystkich stanowisk]). W rezultacie jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych. którymi dysponują osoby odpowiedzialne za obsługę akt pracowniczych i rachubę płac. Natomiast rola KAkierownik uprawnia do obsługi dodatkowych funkcji związanych z zajmowanym stanowiskiem. Opisanie tej struktury oraz powiązanie poszczególnych stanowisk z jednostką organizacyjną pozwala na zdefiniowanie hierarchii pracowników w ramach całego przedsiębiorstwa.2). Infor- Ekran IV.1 W programie Xpertis: Kadry i płace powinna również być zdefiniowana struktura zależności służbowych ([Funkcje techniczne|stanOwiska pracy|struktura Zależności służbowych]. Akta osobowe pracowników składają się z dokumentów podzielonych na trzy zasadnicze części: . Oprócz przypisanej użytkownikowi roli w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Ekran IV. 2 Akta Zakładka Akta pozwala na przeglądanie akt osobowych pracowników. patrz ekran IV.2 macje prezentowane przez Xpertis:CMS . Obsługa pracowników — KAkierownik Rola użytkownika portalu KApracownik pozwala na obsługę podstawowych funkcji.Obszary biznesowe są pobierane bezpośrednio z bazy danych systemu Xpertis Kadry i płace.

Obszar Akta obejmuje: Dane osobowe — miejsce. W przebiegu zatrudnienia są pokazane wszystkie umowy o pracę pracownika 19 .3 Aktualny adres — zakładka.IV. — dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy. Ekran IV.kontaktowych. Zatrudnienie — zakładka. Poniżej tabelki z danymi osobowymi znajduje się również informacja dotycząca numeru rachunku bankowego danego pracownika.2. w której zamieszczone są informacje dotyczące danych adresowo . w której zamieszczone są informacje dotyczące aktualnych danych o zatrudnieniu. w którym zgromadzone są wszystkie dane osobowe pracownika. — dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia. Akta — dokumenty przedstawiane przez pracownika w związku z ubieganiem się o pracę. Wszystkie informacje wynikające z powyższych dokumentów znajdują się w tym miejscu. przebiegu pracy zawodowej.

20 Rozdział IV. Przy pierwszym pokazaniu strony pojawia się przebieg dla ostatniej umowy o pracę. Istnieje możliwość wskazania innej umowy dla której pokaże się osobny przebieg zatrudnienia. 3 Płace Płace są zestawem funkcji umożliwiających wgląd w informacje o wynagrodzeniach z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Ponadto można przeglądać dane przechowywane w kartotekach uzupełnianych na podstawie wyliczonych list płac (karty zarobkowa. w której zamieszczone są informacje na temat członków rodziny pracownika i zasiłków pobieranych dla danych osób. Obszar Płace obejmuje: Ekran IV. na których znajdują się dane pracownika.4 Listy płac — zakładka służy do przeglądania wszystkich list płac. Widok wyświetlonych informacji może . Rodzina — zakładka. Do odpowiedniej selekcji danych udostępniony dla użytkownika został filtr. Obsługa pracowników i przebieg zatrudnienia dla jednej z tych umów. podatkowa i ubezpieczeniowa) oraz informacji przekazanych do działu kadr (karta urlopowa). Za jego pomocą informacje mogą być ograniczone datą oraz rodzajem nieobecności. Nieobecności — w tym miejscu można obejrzeć wszystkie nieobecności pracownika.

IV. Podatki — zakładka prezentująca kartotekę podatkową.strona prezentująca kartotekę zarobkową. a na ekranie pojawią się umowy zawarte tylko w wybranym roku.4. Są do niej zapisywane składniki związane z danymi ubezpieczeniowymi danego pracownika podczas naliczania listy płac. Po wybraniu innego kredytu. a na ekranie pojawią się informacje dotyczące wybranej pożyczki. Po wyborze odpowiedniej listy. Wybranie odpowiednich lat pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie ubezpieczeniowej na tenże okres. 4 Urlopy Obszar Urlopy obejmuje informacje na temat wykorzystania urlopów pracowniczych: wypoczynkowych. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie zarobkowej na tenże rok. macierzyńskich. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. w górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat. Przy pierwszym wyświetleniu strony jest pokazywana spłata dla ostatniego kredytu na liście. wówczas pod nią znajduje się link ze skierowaniem do treści danej umowy. Wybranie z listy odpowiedniego roku spowoduje odświeżenie widoku. Urlopy być ograniczony za pomocą filtra do określonych lat. Ubezpieczenia — zakładka prezentująca kartotekę ubezpieczeniową. Jeżeli umowa posiadała treść. widok okienka automatycznie się odświeży. Wybranie odpowiedniego roku pozwala na wyświetlenie danych zapisanych w karcie podatkowej na tenże rok. Podobnie jak w poprzednich polach. na ekranie pojawi się jej zawartość. Są do niej zapisywane składniki związane z informacjami na temat podatków danego pracownika podczas naliczania listy płac. w których pracownik miał zawarte umowy zlecenia. Umowy zlecenia — zakładka służąca do przeglądania wszystkich umów . Znajduje się tu również rozwijalna lista z tymi latami. Są do niej zapisywane składniki związane z zarobkami pracownika podczas naliczania listy płac. jednak tylko takich urlopów bezpłatnych. Zarobki . Pożyczki — miejsce służące do przeglądania wszystkich informacji na temat udzielonych pożyczek oraz przebiegu ich spłaty. W górnej części tabelki znajduje się selekcja dotycząca lat.zleceń danego pracownika. których czas trwania nie prze- 21 . okolicznościowych oraz bezpłatnych.

gdzie dd oznacza dzień miesiąca. Wnioski urlopowe — zakładka prezentująca wszystkie wnioski urlopowe pracownika. Daty można również wybrać z kalendarza. Ekran IV. który nie jest jeszcze zaakceptowany. Pokazywane informacje dotyczą ilości zaległego urlopu. wykorzystany urlop w danym roku oraz dni pozostałe do wykorzystania. Złożenie wniosku — miejsce. mm oznacza miesiąc w roku. którymi można zmienić miesiąc lub przesunąć jeden tydzień w górę lub w dół. Widoczny jest również łączny wymiar urlopu.22 Rozdział IV. z którego można złożyć wniosek urlopowy wybierając rodzaj urlopu i wpisując odpowiednie daty. Po wypisaniu . Wybierając rok automatycznie odświeżają się wszystkie dane. Poniżej informacji pochodzących z karty urlopowej znajduje się lista urlopów udzielonych pracownikowi w danym roku. Obsługa pracowników kracza jednego miesiąca. Daty muszą być wpisane w formacie dd/mm/rrrr. w której zamieszczone są informacje pochodzące z karty urlopowej z programu Xpertis . W tym celu wystarczy kliknąć w niebieski kwadracik. Można tu zobaczyć kto i kiedy zweryfikował wniosek lub usunąć wniosek. Natomiast w dolnej części kalendarza znajduje się selekcja dotycząca lat. Na górze tabelki znajduje się lista z latami. dodatkowego urlopu.5 Obszar Urlopy obejmuje następujące informacje (patrz ekran IV. urlopu przysługującego w danym roku. W tym miejscu można przeglądać te dane jak również możliwe jest złożenie wniosku urlopowego. rrrr oznacza rok. W górnej części okienka kalendarza znajdują się strzałki.5): Karta urlopowa — zakładka. urlopu uzupełniającego.kadry i płace. Następnie w kalendarzu należy wybrać odpowiedni termin.

6 Zarządzanie — opcja. Jeśli komórki w tabeli mają kolor żółty. w której zamieszczone są informacje jak powinien wyglądać rozkład godzin pracy danego pracownika na określony miesiąc. 23 .7): Miesiąc pracy — zakładka. która jest dostępna dla osób na stanowiskach kierowniczych. Ekran IV.5. Widok wyświetlonych wniosków może być ograniczony za pomocą filtra. Kolor pomarańczowy oznacza dni świąteczne.IV. Kolor niebieski to dni poza wzorcem czasu pracy pracownika. W tym miejscu osoba pełniąca obowiązki kierownicze może zaakceptować bądź odrzucić wnioski urlopowe. 5 Czas pracy W obszarze Czas pracy zawarte są informacje na temat obowiązujących godzin pracy oraz zarejestrowanym czasie przepracowanym. Czas pracy wniosku wędruje on do zatwierdzenia przez bezpośrednio przełożonego pracownika. wówczas znaczy że w tych dniach pracownik miał dni wolne od pracy. jaka jest dobowa norma pracy oraz jaki jest czas pracy. Dla nieobecności zarezerwowany jest kolor zielony. Dział ten przedstawia (patrz ekran IV. natomiast dla pracowników fizycznych dane są pobierane z kartoteki przepracowanych godzin. natomiast kolor szary oznacza dni przepracowane (dni robocze). Czas pracy dla pracowników umysłowych jest równy dobowej normie pracy. Osoba przeglądająca może selekcjonować dane na podstawie wybranego roku i miesiąca. W komórkach tabeli odpowiadających dniom roboczym pracownika ustalanych według kalendarza przypisanego pracownikowi czytać można w jakich godzinach pracownik powinien pracować.

rrrr . Przypisany wzorzec można usunąć naciskając w link Usuń Godziny przepracowane — strona pokazująca wszystkie godziny przepracowane. w którym można dodać nowy wzorzec pracy dla danego pracownika. Wybierając z listy określoną osobę pojawi się tabelka z przypisanymi dla tego pracownika wzorcami. Data musi być wpisana w formacie dd/mm/rrrr. Na dole strony znajduje się panel.7 Wzorzec czasu pracy — opcja dostępna tylko dla osób.miesiąc w roku. Selekcji danych można dokonywać za pomocą rozwijalnej listy lat oraz miesięcy mieszczących się w górnej części tabelki. . mm . Obsługa pracowników Ekran IV. gdzie dd oznacza dzień miesiąca. które mają nadane uprawnienia kierownicze. które zostały zapisane w kartotece przepracowanych godzin. W tym miejscu można zarządzać wzorcami czasu pracy pracowników.24 Rozdział IV. Datę można również wybrać z kalendarza. W tym celu trzeba wypełnić datę i wybrać z listy odpowiedni kalendarz.rok.

Rozdział V Zarządzanie zakupami Obszar wspomagający proces planowania oraz obiegu dokumentów zakupu. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym rejestracji oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.Obieg faktur zakupu możliwa jest rejestracja takich zapotrzebowań. Po wybraniu obszaru Zapotrzebowania na ekranie wyświetla się okienko w którym widać dane o zalogowanym użytkowniku oraz przydzielone mu uprawnienia. Zgłoszenie zapotrzebowania może dotyczyć zasobów materialnych (np. Każde z nich powinno podlegać akceptacji oraz realizacji przed do tego celu wyznaczone osoby. zgłoszenie potrzeby szkolenia).1 Rejestracja zapotrzebowań Aby dodać nowe zapotrzebowanie. Wspiera rejestrowanie zapotrzebowań na zakupy oraz opis i akceptację merytoryczną faktur. Zakres uprawnień może ograniczać się do — rejestracji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zarejestrowanych — akceptacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich akceptowanych — realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich realizowanych 1. 1 Zapotrzebowania Moduł Zapotrzebowania służy do składania wniosków o potrzebie uzupełnienia pewnych zasobów. 25 . w razie braku materiałów biurowych) albo niematerialnych (np. W rozwiązaniu Xpertis:CMS .

1. . Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. W tabelce oprócz listy zapotrzebowań Ekran V. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego.2). gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zarejestrowanych zapotrzebowań. Zarządzanie zakupami Następnym krokiem jest dokonanie selekcji danych. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku. W tym miejscu można między innymi zaakceptować zarejestrowane zapotrzebowanie (patrz punkt V.1 znajdują się wykaz operacji jakie można wykonać względem każdego dokumentu. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika.26 Rozdział V. gdy operator ma ograniczone prawa.

gdy dokument wystawiony jest w innej walucie możliwa jest zmiana wartości pola. Waluta pole domyślnie wypełniane walutą narodową (PLN). pola Źródło pochodzenia oraz Kontrahent zostaną wypełnione automatycznie. na rzecz którego składane jest zapotrzebowanie. wybierając funkcję Dołącz zapotrzebowanie może zostać wyświetlone okno z polami: Jednostka księgowa odrębny dział księgujący dla jednostki organizacyjnej np dla danego oddziału. z którego można znaleźć odpowiednią. Kontrahent oraz wprowadził domyślne wartości dla słownika kontrahentów to wybierając typ zapotrzebowania. Dla ułatwienia do pola podłączony jest słownik wszystkich typów zapotrzebowań. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. W przypadku. Zapotrzebowania W zależności od zdefiniowanego typu zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu (w opcji [Definicje|Zapotrzebowania i dokumenty w obiegu|[wybór roku]|Typy zapotrzebowań]). z którego można znaleźć odpowiedni. Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów.1. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. Jeśli definiując typ zapotrzebowania w programie Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu administrator systemu zaznaczył pole Wybór kontrahenta. 27 . Typ zapotrzebowania pole określające typ zapotrzebowania. jaką użytkownik skłonny jest zaakceptować przy akceptacji danego zapotrzebowania Spodziewana data realizacji przewidywany termin realizacji danego zapotrzebowania Treść pole służące do wpisania czego dotyczy dane zapotrzebowanie Opis pole opcjonalne służące do szerszego przedstawienia danego zapotrzebowania.V. Wartość orientacyjna przewidywana kwota jaka będzie kosztować realizację tego zapotrzebowania Wartość maksymalna maksymalna wartość. funkcji jakie ma spełniać.

gdy operator ma ograniczone prawa. Dodając komentarz koniecznie należy tutaj wskazać operatora realizującego te zapotrzebowanie.28 Rozdział V. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich zapotrzebowań. . 1. Na liście mogą się znaleźć: — tylko zapotrzebowania zalogowanego operatora w przypadku. — wszystkie zapotrzebowania w przypadku. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie zapotrzebowania z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. Warunkiem pojawienia się danego zapotrzebowania na liście zapotrzebowań przeznaczonych do akceptacji jest zaznaczenie podczas definiowania typu zapotrzebowania w systemie Xpertis:Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu opcji Wymaga akceptacji. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Akceptuj użycie tego polecenia oznacza udzielenie zezwolenia na realizację danego zapotrzebowania. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym akceptacji oraz przeglądania wszystkich akceptowanych zapotrzebowań. Następnie należy dokonać selekcji danych.2 Akceptacja zapotrzebowań Aby zaakceptować zapotrzebowanie. po czym zostanie wyświetlona wiadomość o jego tym czy dana operacja się powiodła. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty: — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika. które są w trakcje akceptacji. Zarządzanie zakupami Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól należy wybrać znajdujące się na dole okna polecenie Dodaj zapotrzebowanie. użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

1. Operator wprowadzający zapotrzebowanie może je poprawić (polecenie Popraw) albo usunąć (polecenie Usuń). użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. Polecenie to można wykonać dopóki zgłoszenie nie jest zrealizowane. Polecenie Odrzuć natomiast kieruje dokument zawsze do operatora rejestrującego zapotrzebowanie. Ekran V. powinien wybrać link Wybierz w wierszu dotyczącym realizacji zapotrzebowań oraz przeglądania wszystkich zapotrzebowań w trakcie realizacji. Usuń użycie tego polecenia powoduje likwidację zgłoszenia danego zapotrzebowania. Zapotrzebowania Wycofaj zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie. Polecenie Wycofaj kieruje dokument do poprzedniego operatora.3 Realizacja zapotrzebowań Aby przekazać dane zapotrzebowanie do realizacji.1.2 29 .V. Popraw polecenie pozwalające na edycję zapotrzebowania oraz poprawę wpisanych do tego dokumentu danych. Odrzuć polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego dane zapotrzebowanie.

30 Rozdział V. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu. Zarządzanie zakupami Następnie należy dokonać selekcji danych poprzez wybranie następujących parametrów: — zakres zapotrzebowań: – niezrealizowane. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu. Kontrahent do pola podłączony jest słownik wszystkich kontrahentów w ramach wcześniej wybranej kategorii. z którego można znaleźć odpowiednią. Każdy dokument powinien być przez odpowiednie osoby zarejestrowany. — zapotrzebowania: – zalogowanego operatora. – wszystkie. – zrealizowane. opisany. zaakceptowany oraz zadekretowany. — wybierz rok. Niektóre dokumenty mogą pokonać więcej lub mniej etapów zanim zostaną ostatecznie zaksięgowane. ale na każdym etapie powinny one być widoczne w systemie. Planowana data realizacji przez operatora realizującego zaplanowana przez operatora realizującego termin realizacji danego zapotrzebowania. z którego można znaleźć odpowiedniego kontrahenta. Użycie polecenia Zrealizuj kieruje zapotrzebowanie do kategorii zapotrzebowań już zrealizowanych. . Wybierając polecenie Zaplanuj realizację należy uzupełnić następujące pola: Źródło pochodzenia do pola podłączony jest słownik wszystkich kategorii kontrahentów. 2 Dokumenty w obiegu Każde przedsiębiorstwo powinno monitorować drogę obiegu dokumentów oraz mieć nad nim kontrolę na każdym etapie. Wszystkie te czynności mogą być wykonane przy pomocy programu Xpertis: Finanse i księgowość & Obieg faktur zakupu jak również poprzez przeglądarkę internetową. – wszystkie.

Użytkownik może mieć prawo do: — rejestracji dokumentów w systemie — opisywania dokumentów — akceptacji merytorycznej — dekretacji dokumentów Ekran V. Administrator może nadać prawa do wykonywania kolejno — rejestracji dokumentu.V. uprawnienia na górze listy będą się zawierać w tych na dole listy.1 Uprawnienia do obsługi dokumentów w obiegu Każdy użytkownik rozwiązania ma nadane odpowiednie uprawnienia przydzielone przez administratora systemu. — jego opisania. Po zalogowaniu się każdy operator widzi okienko opisujące jego dane oraz informacje na temat swoich uprawnień. Uprawnienia na liście są uszeregowane według istotności. — akceptacji merytorycznej wszystkich dokumentów.2. — akceptacji merytorycznej dokumentów przypisanych do operatora. Uprawnienia te nadawane są przez niego w programie Finanse i księgowość (patrz podręcznik do obsługi programu Finanse i księgowość). — dekretacji dokumentów.3 31 . Dokumenty w obiegu 2.

Zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów nieopisanych. Obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje.2 Opisanie dokumentu Operator mający prawo do opisu dokumentów naciskając link Wybierz obok pola Opisywanie dokumentów musi dokonać selekcji danych. Lista dokumentów w obiegu może obejmować dokumenty — nieopisane — opisane — odrzucone — wszystkie Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. W przypadku. jeśli dokument jest już opisany to możliwy jest za pomocą polecenia Opis dokumentu podgląd wprowadzonego wcześniej opisu dokumentu. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki. że użytkownik nie powinien wskazywać samego siebie do akceptacji tego dokumentu. .32 Rozdział V. Ważnym elementem jest podanie osoby. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu. przedstawiającej dane na temat dokumentu. Należy pamiętać. Opis dokumentu polecenie służące do umieszczenia krótkiej notatki. Wycofaj opis dokumentu polecenie pozwalające na odrzucenie wprowadzonego opisu danego dokumentu. Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany. W tym przypadku edycja takiego dokumentu nie jest możliwa. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. która będzie dokument akceptowała merytorycznie. Zarządzanie zakupami 2.

2. W zależności od aktualnego statusu dokumentu dostępne są następujące funkcje: Wydruk dokumentu ikonka drukarki.2.2). — wszystkie dokumenty w przypadku.V. Na liście mogą się znaleźć: — tylko dokumenty zalogowanego operatora w przypadku. obok każdego dokumentu z listy pojawiają się możliwe do wykonania operacje. gdy operator portalu ma przydzielone uprawnienia do przeglądania wszystkich dokumentów. które są akceptowane merytorycznie.3 Akceptacja merytoryczna Następnym etapem w obiegu dokumentów księgowych jest akceptacja merytoryczna. Podziały dla kontrolingu W przypadku. poprzez wybranie tej funkcji można je uzupełnić. Użytkownik posiadający uprawnienia do akceptacji merytorycznej naciskając link Wybierz obok pola Akceptacja merytoryczna musi dokonać selekcji danych. 33 . Podobnie jak w przypadku dokumentów do opisanie (patrz punkt V. gdy operator ma ograniczone prawa. Dodatkowo wykaz powinien zawierać wszystkie dokumenty w obiegu z wcześniej wybranego roku obrachunkowego. jeśli w programie Finanse i księgowość w definicji typu wybranego dokumentu jest zaznaczona opcja Podziały kontrolingowe. symbolizuje możliwość wydruku tego dokumentu. Dokumenty w obiegu 2. Lista wyświetlonych dokumentów może obejmować dokumenty — niezaakceptowane — zaakceptowane — odrzucone — wszystkie Selekcja dokumentów uzależniona jest od uprawnień użytkownika.

Polecenie to można wykonać dopóki dokument nie jest zadekretowany. ”Klikając„ w nazwę kodową waluty możliwe jest obejrzenie pozycji VAT. ale pod warunkiem. Wycofaj dokument zastosowanie tego polecenia spowoduje zmianę statusu dokumentu i zakwalifikowanie dokumentu do kategorii dokumentów niezaakceptowanych merytorycznie. Odrzuć dokument polecenie mające na celu odrzucenie dokumentu i ponowne przekazanie go do operatora opisującego lub wprowadzającego wraz z wypełnieniem odpowiedniego komentarza. że walutą dokumentu jest waluta narodowa.34 Rozdział V. Dodatkowo każdorazowo wyświetlając dokument możliwy jest podgląd szczegółów dokumentu. Można tego dokonać poprzez wybranie kursorem symbolu dokumentu. . Zarządzanie zakupami Ekran V.4 Akceptację merytoryczną dokumentu zastosowanie tego polecenia spowoduje zaakceptowanie wprowadzonych danych dokumentu oraz zmianę statusu dokumentu.

dodatkowe uprawnienia. Jeżeli w firmie odbywa się rejestrowanie podziałów kontrolingowych. rodzaju godzin oraz ich ilości. Mogą one skorzystać z tego obszaru w celu ewidencji na rzecz poszczególnych centrów kosztowych.Rozdział VI Ewidencja kosztowa Obszar Ewidencja kosztowa przeznaczony jest dla osób odpowiadających za zużycie zasobów (maszyn albo czasu pracy pracowników). Ewidencja kosztów dostępna jest tylko dla roli Ekkierownik (patrz punkt II). Po określeniu miesiąca i roku rozliczenia godzin. Dzięki tym uprawnieniom osoba taka ma dostęp do rejestracji czasu pracy pracowników w zakładce Ewidencja kosztów. wówczas można wybierać pozycje kontrolingowe dla wprowadzanych godzin. Pierwszym krokiem powinno być wybranie pracownika dla którego trzeba wpisywać godziny. 1 Rejestracja godzin pracy pracowników Osoby pełniące obowiązki kierownicze i mające odpowiednio przypisane role posiadają także szczególne. 35 . Następnie należy opisać wszystkie parametry godzin. daty przepracowania godzin. Obszar Rejestracja godzin pracy służy do wprowadzania pracownikom podwładnym przepracowane godziny lub usuwać godziny jeszcze nie rozliczone na liście płac.

Aby utworzyć schemat z możliwością ewidencji pracy środka należy wybrać funkcję [Xpertis|Kontroling|Definicje kontrolingowe dla środków] lub wybrać z menu kolejno [Ewidencja Środków .Obszary biznesowe ma możliwość przeglądania oraz ewidencji pracy środka. Tak opisany środek pojawi się na ekranie w czasie przeglądania danych w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Ewidencja kosztowa Ekran VI.1 2 Rejestracja pracy środków trwałych Każdy pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia w programie Środki trwałe tak i w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Następnie w okienku zatytułowanym Historia schematów trzeba wprowadzić nowy schemat. W oknie Rejestracja pracy pracy środka należy wypełnić następujące pola: .36 Rozdział VI.Środki Trwałe/Niskocenne|[wybór środka]|Funkcje|Podziały kontrolingowe]. Opisanie jednostek odbywa się dla każdego środka osobno. Określenie jednostki pracy dla każdego środka wymaga znajomości i zrozumienia charakteru pracy stosowanych maszyn. Należy zaznaczyć polu Rodzaj wartości dla schematu opcję Wartość w jednostkach pracy oraz wypełnić pole Jednostka pracy.Obszary biznesowe po wybraniu opcji [Ewidencja kosztowa|Rejestracja pracy maszyn]. Przepracowane godziny maszyn można rejestrować wybierając odpowiedni środek. W tym celu takiemu środkowi należy najpierw w programie Środki trwałe nadać odpowiednie parametry.

2 Pozycja budżetowa — pozycja budżetowa. z jakiego użytkownik wpisuje pracę danej maszyny Liczba jednostek — liczba przepracowanych jednostek w danym zakresie dat przez dany środek trwały. Tak wypełnione dane na temat danego środka pojawią się w programie Środki trwałe jak i będą widoczne w rozwiązaniu Xpertis:CMS . Rejestracja pracy środków trwałych Ekran VI. Do dnia — zakres dat. Od dnia. Należy również wypełnić kolejne pola dotyczące wymiarów wybranego modelu kontrolingowego. na którą będą dokonywane zapisy.Obszary biznesowe. Można ja wskazać korzystając ze słownika.2. 37 .VI.

38 Rozdział VI. Ewidencja kosztowa .

— zadłużenia i rynku kapitałowego. Dane wskaźników są pobierane z wartości sprawozdań definiowalnych. Pozwala ona na szybkie i przejrzyste wnioski dotyczące funkcjonowania podmiotu bez konieczności zagłębiania się w zapisy księgowe. Analiza wskaźnikowa obejmuje badanie i ocenę grup wskaźników: — aktywności (efektywność gospodarowania majątkiem). „świateł”). — na przestrzeni czasu. Dane do obliczenia wskaźników czerpane są ze sprawozdań finansowych. — niektóre: jako udział w pewnej strukturze. W zależności od potrzeb podmiotu dokonującego analizy i oceny sytuacji finansowej wachlarz wskaźników może być dowolnie kształtowany.Rozdział VII Serwis menadżerski Jednym z wygodnych i prostych narzędzi nadzoru nad prawidłową działalnością przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa. Wskaźniki są oceniane: — jako wartość (z uwzględnieniem przedziałów tolerancji. 39 . Rozwianie Xpertis:CMS . Ocena uzyskanych wskaźników jest uzależniona od specyfiki branży czy sposobu działania przedsiębiorstwa. — płynności.Obszary biznesowe pozwala zarządzającemu w szybki sposób skontrolować kluczowe wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa. — zyskowności (rentowności).

40 Rozdział VII. Serwis menadżerski 1 Kokpit menadżerski Prezentacją graficzną wskaźników jest kokpit.1 . Jest on uruchamiany jest po wybraniu zakładek [Serwis menadżerski|Kokpit menadżerski]. Przykładowy wykres kokpitu umieszczony jest na ekranie VII. w przypadku gdy występuje co najmniej jedna pozycja definicji zaakceptowana w systemie Informacja finansowa. Dane naliczone są w stosunku do ostatnio zamkniętego okresu.1. Ekran VII.