You are on page 1of 4

Ewolucja turystyki – od elitarnej do masowej.

Podróż i turystyka. Podróż rzeczywista i podróż
metaforyczna.
29.02.2016
Kiedy umasowienie podroży stało się możliwe?
- XIX w - rozwój kolei ;
- urbanizacja;
- XX w – upowszechnienie przewozów pasażerskich, samolotów i samochodów;
- obniżenie kosztów podroży i skrócenie ich czasu;
- rozwój przemysłu;
- wydłużenie czasu wolnego;
- wzrost poziomu oświaty;
- zmiana świadomości społecznej.
W 1886 powstał Patentwagen Nr 1 kostrukcji Carla Benza, a potem ...
-

po 1950 r. ogromny rozwój środków transportu samochodowego;
rozwój pasażerskiego transportu lotniczego po II wojnie światowej;
zagospodarowanie nadwyżki samolotów wojskowych;
wzrost znaczenia lotów czarterowych.
Przemiany świata pracy

- skrócenie czasu pracy;
W Europie i Ameryce Pn. w 1850 – 1950 tygodniowy czas pracy skrócił się do 40-50
godzin, osiągając 40-48 godzin.
- II poł. XIX w. – wprowadzono bezpłatne dni wolne od pracy;
- I poł. XX w. – wprowadzono płatne urlopy;
- 1910 roku szliferze diamentów w Holandii zreszczeni w związku zawodowym
domagają się płatnego urlopu ( 7 dni/rok);
- 16 maja 1922 roku Sejm II RP przyjął Ustawę o urlopach dla pracowników
zatrudnionych w przemysle i handlu;
- 1925 r. Wielka Brytania;
- 1936 r. Francja.
Turystyka po II wojnie światowej
- 1949 r. Fundusz Wczasów Pracowniczych;
- 1949 r. – na wczasy pracownicze wyjechało 316 tys. osób;
- 1979 – 4,4 mln z czego zdecydowana większość korzystała się za skierowań PWP;
- miliony dzieci na koloniach, młodzież na różnego typu obozach i osoby
organizacyjące sobie wypoczynek na własną rękę, można szasować, że na wczasy
czy wakację wyjechało wowczas 25-30 tys. Polaków;
- Obecnie CBOS w 2013 r. na co najmniej tygodniowe wyjechało 27 % mieszkańców
Polski.

stosowana do opisu różnego typu niecodziennych doświadczeń – np. aby udać się do jakiegoś odmiennego miejsca. nowych rynków i doświadczeń turystycznych. Globalizacja a rynek turystyczny . . innowacje wprowadzane przez tooroperatorów. psychologiczna podróż w gląb siebie. duchowylub naukowy. Podróż Swiatowa Organizacja Turystyki ( 1993r. .posługiwanie się pojęciem podróży na oznaczenie innych zjawisk. . .pożadany produkt turystyczny: dawniej 3xS – sea. niż fizyczne przemieszczenie się. Dobrowolne opuszczenie domu (swojego miejsca) Znalezienie innego „domu” Włoczęga Turystyka Migracja Podróż Inne fomy podroży w wąskim rozumieniu Metaforyczne znaczenie podróży . dziś 3xE – entertainment. nawet jeżeli wędruję pieszo James Clifford ( antropolog ) – termin podróż określa różne mniej lub bardziej dobrowolne praktyki opuszczania domu. Takie przemieszczenie może mieć dowolny cel – materialny. . zwiększenie dostępności informacji na temat destygnacji turystycznej. Eneida. education. ulepszenie transportu ( samoloty td). . Podróż w czasie. zmiany świadomości. . sun.LATA 60 I 70 – CZYNNIKI ROZWOJU TURYSRYKI : - rozwój biznesu turystycznego.zwiększanie globalnego zasięgu produktów turystycznych.wzrasta liczba wielkich korporacji ponadnarodowych.w literaturze – Odyseja.koncentracja kapitału. .standartyzacja produktów. standartów międzynarodowych. wyprawiająca się poza miejsce zamieszkania. excietement. sand. niezależnie od celu podroży i wykorzystywanych środków transportu.) Podrózny – tp każda osoba.potrzeba globalnych uregulowań. ujednolicenie prawa turystycznego.

„Wielozmyslowości” w poznaniu turystycznym podważa traktowanie podroży jako zjawiska analogicznego do oglądania filmu czy przeglądania stron w Internecie.Jednak „poznanie podróżnicze” nie daje się do tego zmysłu zredukować. ale nie pomaga zrozumieć zjawiska podróży.metaforyczne traktoranie podroży może przyczyniać się do lepszego zrozumienia zjawisk.. w szczególności surfowanie po Internecie. obcowania z kulturą wizualną. .Z reguły badacze uważają doświadzenie podróży za doświadczenie wizualne. Zmysłowość podroży .używane także jako metafoty doświadczenia wizualnego. . obejmuje muzykę i dzwięki. . których jest metaforą. .