BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 92 | 29 KWIETNIA 2016 | ISSN 2084-9117 | NAKŁAD 34 000 EGZ.

|

Siła w błękitnych oczkach
Setki osób postanowiły wesprzeć Lenę
w nierównej walce z chorobą

www.pozatorun.pl

Połączy nas piłka!
Rusza IV edycja Ligi Orlika z Poza Toruń i Euro-Drób. Dziesięć drużyn znów stanie do walki

Aleksandrów Kujawski . Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Kaczka na Wędce
Chcieli jechać na Złombol 2016, ale na wyremontowanie czerwonego żuka ich nie stać.
W trasę z Katowic do Tunezji chcą pojechać dziewięcioosobowym mercedesem.
Członkowie „Wędki” mają jednak kolejne pomysły

4
Gmina Chełmża:
W Oddziale Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP wybrany został nowy
zarząd

Gmina Lubicz:

Gmina Łubianka:

W Złotorii z wielkim szacunkiem
dla barw narodowych
i w niezwykle podniosłej atmosferze obchodzono Święto Flagi

Setki ryczących maszyn uczestniczyły w oficjalnym rozpoczęciu
sezonu motocyklowego w gminie Łubianka

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Gmina Zławieś Wielka:
Ośrodki kultury w gminie Zławieś Wielka w maju organizują
wiele interesujących wydarzeń
dla mieszkańców

FELIETON

.

2

POZATORUN.PL
stopka redakcyjna

Jak jest
naprawdę?
PRZEMYSŁAW
TERMIŃSKI

To pytanie zadaję sobie coraz częściej. Dbrze wiedzieć, w
którym kierunku idą sprawy
Polski.
Od początku tej kadencji
rządzący PiS zamiast uspokajać i łagodzić nastroje, skutecznie je podgrzewa. Korzystając
z podwójnej wygranej, używa
swojej dominacji do upokarzania przeciwników politycznych. Psuje przy tym prawo,

media, osłabia gospodarkę,
niszczy wizerunek Polski. Tak
mówią ci, którzy są PiS-owi
nieprzychylni.
PiS odgryza się im argumentami o przeprowadzeniu
odnowy prawnej i moralnej po
latach liberalnego rozpasania.
Liderom tej partii przyświeca
cel nawracania niewiernych,
pokazywania, że Polska może
być niezależna, wrażliwa hi-

Cuda współczesnej
archeologii
WOJCIECH
POLAK

Wielu historyków średniowiecza oddałoby pół życia za
nowe źródło rękopiśmienne,
które naświetliłoby ważne fakty
i wydarzenia. Niestety szanse na
odnalezienie takich nośników
informacji w odniesieniu do
początków Polski są znikome.
Ratunkiem okazała się jednak
archeologia, która dzięki nowoczesnym metodom dostarcza
nam wspaniałych wiadomości.
Dawniejsi historycy sądzi-

li, że chrzest Mieszka mógł
odbyć się w Pradze lub Ratyzbonie. Nie ma na to żadnych
dowodów. Poza tym fakt taki
powinien zostać odnotowany w
kronikach czeskich i niemieckich. A owe kroniki nic o tym
nie mówią. Obecnie przeważa opinia, że miejscem chrztu
był Poznań. Badanie archeologiczne na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu prowadzone od
1999 r. przez zespół, którym

storycznie i prospołeczna.
Co wiemy na pewno? Rząd
PiS poprzez decyzje o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, próbie likwidacji gimnazjów, czy skomplikowania
procedury zarządzania sieciami szkół, postawił budżety samorządów w trudnej sytuacji.
Poprzez nadmierne wydatki
rząd szuka oszczędności. Tak
bardzo ich szuka, że już niedługo zostanie cofnięte finansowanie ważnych inwestycji
drogowych.
Rząd zablokował także
działanie ustawy o związkach
metropolitalnych. Nie przedstawił przy tym żadnego pomysłu, co dalej z metropoliami
w Polsce i naszym regionie. To

może spowodować spowolnienie naszego rozwoju względem
dużych miast europejskich.
Przeciąganie liny z opozycją
ws. Trybunału Konstytucyjnego oraz znaki zapytania o
dalsze finansowanie programu 500 plus osłabia złotego.
Już dawno nie mieliśmy takich
problemów ze sprzedażą obligacji Skarbu Państwa, jak w
pierwszym kwartale tego roku.
Dodatkowo ekonomiści spodziewają się kolejnych obniżeń
ratingów naszego kraju.
Efekty rządów PiS, a nie ich
zapowiedzi, są dla mnie jasną
odpowiedzią, na pytanie czy w
Polsce dzieje się dobrze albo
źle.

kierowała prof. Hanna Kóčka-Krenz, doprowadziły do odkrycia okazałej rezydencji monarszej – palatium z początku
drugiej połowy X wieku, do
której przylegała kaplica pod
wezwaniem Najświętszej Marii
Panny. Jej niewielkie rozmiary,
a równocześnie bogaty wystrój
i wyposażenie (o czym można
sądzić na podstawie znalezisk
w wykopaliskach), mogą wskazywać, że modliły się w niej
osoby z dworu książęcego. Nie
można wykluczyć, że kazał ją
zbudować Mieszko w związku
z przybyciem Dobrawy. Z kaplicą połączone było baptysterium z basenem chrzcielnym
– jego pozostałości możemy
oglądać pod katedrą w Poznaniu. Z dużą dozą prawdopodo-

bieństwa są to miejsca chrztu
Mieszka I i jego dworu.
Co do daty chrztu należy
podkreślić, że starym zwyczajem chrześcijańskim było
udzielanie go w przeddzień
Wielkanocy, tzn. w Wielką Sobotę. W 966 r. przypadała ona
na 14 kwietnia. Ten dzień jest
więc z największym prawdopodobieństwem dniem chrztu
Mieszka I. Nie można jednak
zupełnie wykluczyć innych
możliwości. Chrzest mógł się
odbyć np. w wigilię Niedzieli
Zesłania Ducha Świętego, gdyż
w dawnym Kościele istniała
także tradycja udzielania chrztu
w tym dniu. W takim wypadku
dniem chrztu Mieszka I byłby 2
czerwiec.

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Redakcja „Poza Toruń”
Złotoria, ul. 8 Marca 28
redakcja@pozatorun.pl
Wydawca
Goldendorf
Redaktor naczelny
Radosław Rzeszotek
Sekretarz redakcji
Łukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
Redaktor wydania
Kinga Baranowska
Dział reportażu i publicystyki
Jacek Kiełpiński
(GSM 723 030 103)
Tomasz Więcławski
(GSM 535 405 385)
Dział informacyjny
Joanna Koszczka,
Michał Ciechowski
Kultura
Michał Ciechowski
Maciej Koprowicz
Zdjęcia
Łukasz Piecyk
Sport
Karol Żebrowski
REKLAMA
Dyrektor działu reklamy
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683),
Małgorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
reklama@pozatorun.pl
Korekta
Agnieszka Luberadzka
Skład
Studio Poza Toruń
Druk
Agora SA
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń.

***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Agencja Public
Relations Goldendorf zastrzega, że dalsze
rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w “Poza Toruń” jest zabronione
bez zgody wydawcy.

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

.

POZATORUN.PL

REKLAMA

3

TEMAT NUMERU

.

4

POZATORUN.PL

Kaczka ze Scooby-Doo na plecach

Chcieli jechać na Złombol 2016, ale na wyremontowanie czerwonego żuka ich nie stać. W trasę z Katowic do Tunezji chcą pojechać
dziewięcioosobowym mercedesem. Członkowie „Wędki” mają jednak kolejne pomysły
Tomasz Więcławski | fot.Łukasz Piecyk

O kolejnej edycji Złombolu znów
jest głośno. W daleką podróż z Polski przez Palermo we Włoszech na
skraj Afryki wybiera się sporo celebrytów. Cel jest szczytny, bo wszelkie
pieniądze uzbierane w ramach całej
akcji przeznaczane są na pomoc dla
domów dziecka. A przy tym forma
zabawy jest niezwykle widowiskowa,
bo nie często można spotkać kawalkadę żuków, polonezów, fiatów 125
i 126p, syren i zaporożców przemierzającą tysiące kilometrów.
W toruńskiej „Wędce”, która zrzesza osoby z miasta i sąsiadujących
wsi w powiecie toruńskim, zapalili
się do wyjazdu kilka miesięcy temu.
Utworzyli na Facebooku wydarzenie.
Oznajmili światu, że jadą żukiem do
Tunezji.
- Życie zweryfikowało jednak nasze
ambitne plany – mówi Wojciech Przybysz, pomysłodawca wyjazdu z „Wędki”, geolog z wykształcenia - Przez
kilka miesięcy nie znaleźliśmy czerwonego żuka, a ceny takich aut oraz koszt
remontu i tak przewyższyłyby nasze
skromne możliwości. Jedyną nadzieją
byłby sponsor, który zdecydowałby się
wesprzeć wyjazd naszej załogi.
W Stowarzyszeniu Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. każdego Człowieka są jednak ludzie niezwykle kreatywni.
- Wpadliśmy ma pomysł, że my
przecież możemy być jedną z organizacji, do której trafi pomoc z tego rajdu
– mówią założyciele stowarzyszenia. Przecież naszym głównym celem jest
aktywizacja najmłodszych i pomoc
opuszczonym dzieciakom. Zwrócimy
się do organizatorów o możliwość warunkowego przejazdu w tym rajdzie
naszym, przecież też kultowym, mercedesem „kaczką”. Nie wiemy jeszcze,
czy się zgodzą, ale chcemy uczestniczyć w takim wydarzeniu, przeżyć tę
przygodę i pomagać najmłodszym.
Kaczka będzie malowana w najbliższym czasie, odrestaurowywana i
gotowa do podboju świata. Bo człon-

kowie „Wędki”, natchnieni przez pomysłodawców „Złombolu”, sami chcą
w nieodległej przyszłości zrobić niecodzienny rajd.
- Przedyskutowaliśmy wszystko
wspólnie i uważamy, że pomoc domom dziecka jest oczywiście ważna,
ale wcale nie mniej istotne, a z naszej
perspektywy niezwykle sensowne,
jest wspieranie rodzinnych domów
dziecka i rodzin zastępczych – dodaje
Hanna Kamińska, pielęgniarka. - Taka
melodia najbardziej nam w duszy gra.
Na jaki rajd mają pomysł nasi bohaterowie? Chcą objeżdżać poszczególne
kraje. Jednak nie zwyczajnymi autami,
ale przemalowanymi, przerobionymi i
ozdobionymi w postaci z bajek i baśni.
- Udział w akcji będzie mógł wziąć
każdy – mówią pomysłodawcy. - Właściciel auta, motocykla czy innego pojazdu jeżdżącego. Byleby sprawnego,
żeby nie trzeba było go pchać. Co roku
chcemy objechać inny kraj. Zaczęlibyśmy od Polski. Dokładną trasę opracujemy do końca maja. Wiemy już, że
będą cztery bazowe miasta, gdzie odbędą się spotkania wszystkich uczestników połączone z festynami rodzinno-bajkowymi. Wszystko działoby się
wczesną jesienią.
Pomysłodawcy wybrali już jako docelowe miejsca cztery miasta na listerę
„S” - Suwałki, Świnoujście, Szklarską
Porębę oraz Sanok.
- Konkretyzujemy sposób pozyskiwania środków dla rodzinnych
domów dziecka i rodzin zastępczych
– mówi Wojciech Przybysz. - Chcemy,
jak sama nazwa naszego stowarzyszenie wskazuje, dawać wędkę, a nie rybę.
Taki rajd musiałby trwać około 10 dni.
Byłby jednak wydarzeniem dla przynajmniej kilku lokalnych społeczności.
W grupie, w której wykiełkowała ta
idea, pomysłów na nazwę nie brakuje.
Są wśród nich bardzo różne. Od dość
przewidywalnych jak „BajRajd” czy
„Bajkowy Rajd”, skończywszy na „Radibajdi” lub „RajDomom”. Czemu akurat pomoc rodzinnym domom dziecka
i rodzinom zastępczym wydaje się dla

członków „Wędki” tak ważna?
- Od wielu lat działamy w środowisku dzieci i młodzieży – mówią.
- Nasze obszary działań to ulice, podwórka, dzielnice, wszelkie placówki
pomagające najbardziej potrzebującym dzieciom w Toruniu i powiecie
toruńskim. Pamiętać jednak należy,
że wielką robotę w tym względzie
robią rodzice zastępczy. Ich zaangażowanie i poświęcenie jest niezwykle ważne. Nasze doświadczenia
we współpracy z instytucjami wychowawczymi podpowiadają nam,
że najskuteczniejszą formą wychowania dziecka pozostawionego jest
rodzicielstwo zastępcze. Wspieramy
rodziny zastępcze z regionu w różnej formie. Czas jednak na poważniejsze zaangażowanie się w temat.
Działacze „Wędki” chcą zdobywać środki na wczasy dla rodziców
zastępczych i ich podopiecznych.
Wiedzą bowiem, że rodzice każdy
urlop spędzają tylko na papierku, robiąc remonty i nadrabiając zaległości
papierowe. Czas, by odetchnęli i dlatego w tym roku dla 5 takich rodzin
stowarzyszenie zafunduje odpoczynek zimowy. Przed nimi jednak najpierw „Złombol”.
- No nie da się ukryć, że nas nosi
i chcielibyśmy ruszyć czerwonym żukiem czy naszą „kaczką” w świat – dodają członkowie „Wędki”. - Energia aż
nas rozpiera. Mamy jednak świadomość pewnych ograniczeń i wiemy,
jak wielką frajdę bajkowe auta, o których przejazdach przez poszczególne
kraje Europy marzymy, sprawią dzieciom. A to one są w tym wszystkim
najważniejsze.
A jakie bajki mogą się znaleźć na
karoserii samochodów?
- My pomysłów mamy ogrom –
śmieją się członkowie „Wędki”. - O to
też będzie mała awantura. Bo jeden
chciałby Scooby-Doo, inny Snoopiego, a jeszcze inny koziołka matołka.
Bo dzieci są w nas zaklęte, chociaż
często wyłażą na wierzch.

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

M I A S T O

T O R U Ń

REKLAMA

.

POZATORUN.PL

Z A P R A S Z A

N A

W W W.TORUN .PL /M AJOWK A 2016
Piątek, 29 kwietnia 2016 roku

Poniedziałek, 2 maja 2016 roku

10.00–15.00 (co godzinę) Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej — wykład połączony
MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika
z wypiekiem piernika ozdobionego patriotyczną zawieszką
11.00 W poszukiwaniu wolności — gra edukacyjna

10.00–14.30 Rodzinna majówka ze sportem — pokazy, gry i zabawy
10.00–20.00 Jarmark średniowieczny

MOT: Muzeum Historii Torunia

11.00 Kto Ty jesteś — Polak mały! — warsztaty
12.00 Dawno, dawno temu… — spotkanie z opowieścią

11.00 Rodzinna gra miejska organizowana przez Hufiec ZHP

MOT: Dom Mikołaja Kopernika

Rynek Staromiejski

20.00 Koncert Natalii Przybysz i Shy Albatross

Dwór Artusa

MOT: Dom Mikołaja Kopernika

11.00 Piernik w biało-czerwonych barwach — warsztaty

MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika

11.00 Uroczystość wojskowa

Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej

11.00–14.00 i 14.00–17.00 Zwiedzanie wystaw

Sobota, 30 kwietnia 2016 roku

10.00 Łowcy miodu — pokaz filmu

MOT: Ratusz Staromiejski

11.00 Drukujemy „De Revolutionibus” — warsztaty drukarskie

Teatr „Baj Pomorski”

18.00 Koncert muzyki irlandzkiej: Thorn, Duo Celtic, Avalon

Stare Miasto

11.00 Dawno, dawno temu… — spotkanie z opowieścią

MOT: Ratusz Staromiejski

18.00 Ślub — spektakl

Zamek Krzyżacki

10.00–17.00 (co godzinę) Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej… MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika

MOT: Ratusz Staromiejski

11.00 Drukujemy „De Revolutionibus” — warsztaty drukarskie

Zamek Dybów

Młyn Wiedzy

11.30 Uroczysta defilada samochodów zabytkowych

12.00 Tajna broń — polskie organizacje patriotyczne w XIX w. w Toruniu —
MOT: Muzeum Historii Torunia
oprowadzanie kuratorskie

Centrum Sztuki Współczesnej

10.00–15.00 (co godzinę) Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej… MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika
11.00 i 14.00 Kre-Akcje — twórcza majówka z Młynem Wiedzy — warsztaty

Bulwar Filadelfijski

12.00 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Młyn Wiedzy

Rynek Staromiejski

12.00 Wyprawa w głąb sztuki — warsztaty do wystawy Raport 2015

Centrum Sztuki Współczesnej

12.30 Dzieje narodu polskiego pędzlem i piórem Kossaków pokazane —
oprowadzanie kuratorskie

12.00–19.00 Święto Tańca — pokazy grup tanecznych

Rynek Staromiejski, Łuk Cezara

12.30 Poczęstunek okolicznościowym tortem w barwach narodowych

Rynek Staromiejski

12.45 Występy młodzieżowych zespołów wokalnych i tanecznych

Rynek Staromiejski

14.30 Dwa zamki — dwa brzegi — jedno miasto

przemarsz z Zamku Krzyżackiego na Zamek Dybów

15.30 Rodzinna majówka z historią — zwiedzanie, pokazy, koncert

Zamek Dybów

20.00 Koncert zespołu Balkan Express

Rynek Staromiejski

MOT: Ratusz Staromiejski

14.00 Najdłuższa biało-czerwona flaga — happening Fundacji Lex Lupus
Centrum Sztuki Współczesnej

10.00–17.00 (co godzinę) Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej… MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika

14.00 Toruń „królewski” — historia wizyt królewskich —
oprowadzanie kuratorskie

10.00–20.00 Jarmark średniowieczny

15.00–18.00 Jak drzewiej w Toruniu bywało — festyn średniowieczny

Zamek Krzyżacki

10.00–20.00 Minitarg średniowieczny

Rynek Staromiejski

11.00 i 14.00 Kre-Akcje — twórcza majówka z Młynem Wiedzy — warsztaty
12.00 Wyprawa w głąb sztuki — warsztaty do wystawy Raport 2015

MOT: Muzeum Historii Torunia

13.00 Wędrówka przez tysiąclecia — oprowadzanie kuratorskie

Niedziela, 1 maja 2016 roku

10.00 Łowcy miodu — pokaz filmu

13.00 Blaski i cienie dnia powszedniego w PRL-u. Moda i życie codzienne —
oprowadzanie kuratorskie

MOT: Ratusz Staromiejski

Młyn Wiedzy
Centrum Sztuki Współczesnej

12.00 Spektakl familijny Legendy toruńskie
14.00 Msza Święta na Zamku

Rynek Staromiejski
Zamek Dybów

15.15 Przybycie orszaku rycerskiego, pokazy scenek, tańców i mody średniowiecznej

Rynek Staromiejski

17.00–18.00 Majówka rycerska w barwach średniowiecza — turnieje średniowieczne

Zamek Krzyżacki

18.00 Inauguracja Festiwalu „Probaltica”: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Białorusi

Dwór Artusa

20.30 Koncert zespołu Popovacula

Rynek Staromiejski

21.00 Komturia — historia Torunia i zamku krzyżackiego — spektakl światło-dźwięk

Zamek Krzyżacki

Bulwar Filadelfijski
MOT: Muzeum Historii Torunia
Dwór Artusa

19.00 Koncert specjalny Orkiestry Wojskowej z Torunia z udziałem solistów

Rynek Staromiejski

21.30 Komturia — historia Torunia i zamku krzyżackiego — spektakl światło-dźwięk

Zamek Krzyżacki

Wtorek, 3 maja 2016 roku

9.00 Kre-Akcje — twórcza majówka z Młynem Wiedzy — warsztaty

Młyn Wiedzy

10.00–17.00 (co godzinę) Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej… MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika
10.00–20.00 Jarmark średniowieczny

Zamek Krzyżacki

12.00 Szewczyk Dratewka — spektakl

Teatr „Baj Pomorski”

12.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny

Rynek Staromiejski

13.00 Uroczystość wojskowa

Rynek Staromiejski

14.00 Koncert Orkiestry Dętej z Koronowa

Rynek Staromiejski

15.00–18.00 Zabawy plebejskie na zamku — festyn z udziałem husarii
17.00 Festiwal „Probaltica” — koncert z okazji 225. rocznicy Konstytucji 3 maja:
Gotlands Blasarkvintett (Szwecja), Multicamerata (Polska), Wojciech Waleczek

Zamek Krzyżacki
Dwór Artusa

18.30 Koncert zespołów Hands Up! oraz Vox

Rynek Staromiejski

21.00 Komturia — historia Torunia i zamku krzyżackiego — spektakl światło-dźwięk

Zamek Krzyżacki

* mot — Muzeum Okręgowe w Toruniu

Poza Toruń

Zamek Krzyżacki

18.30 Komiks i satyra — wystawa prac J. Christy, T. Baranowskiego, T. Niewiadomskiego

. 29 kwietnia 2016

— Wstęp płatny lub za okazaniem wejściówki

5

REGION

.

6

POZATORUN.PL

Siła w błękitnych oczkach
Setki osób postanowiły wesprzeć Lenę w nierównej walce z chorobą
Joanna Koszczka | fot.Łukasz Piecyk

Lena miała zaledwie dwa i pół
roku, gdy zapadła diagnoza –
ostra białaczka limfoblastyczna.
Nic wcześniej nie wskazywało,
że dziewczynka może zacząć
chorować. Szpital stał się jej
drugim domem. Od 10 miesięcy przyjmuje chemioterapię. Na
swojej drodze napotyka kolejne
przeszkody, a leczenie kosztuje.
Na szczęście z pomocą przyszli
mieszkańcy gminy Czernikowo.
Wszystko zaczęło się niecały
rok temu. Anna Głowacka miała
właśnie zacząć pracę. Zrezygnowała z niej po pierwszym dniu,
bo Lena, jej córka, złapała kolejną
infekcję.
- Wcześniej nigdy nawet się

nie przeziębiała, nie brała antybiotyków, była okazem zdrowia
– wspomina kobieta. - Gdy skończyła dwa i pół roku sytuacja się
zmieniła. Zaczęły się problemy
zdrowotne. Za każdym razem trafiała do szpitala. Miała rotawirusa. Później gorączkę, którą przez
tydzień lekarze próbowali zbić.
Początkowo leczona ją pod kątem anemii. To tylko pogarszało
jej stan. Kolejnym podejrzeniem
była anemia aplastyczna. Lekarze
pobrali szpik i zrobili badania.
Wtedy rodzice Leny po raz
pierwszy usłyszeli o białaczce i
zrozumieli, z jak groźnym przeciwnikiem przyszło się zmierzyć
się ich dziecku. Dziewczynka do

tej pory przeszła przez wiele badań. Lekarze wstawili jej browiak,
czyli wkłucie centralne do żyły
głównej koło serca, przez które
podawana jest chemia. W rodzinnym domu spędza niewiele czasu.
Niemal każdego tygodnia czeka
na nią szpitalne łóżko.
- Żyjemy na walizkach – tłumaczy matka Leny. - Jesteśmy w
domu na trzy dni, po czym wracamy na oddział. Tak wygląda
teraz nasze życie. Gdy poprawiają
się wyniki, wracamy do domu, bo
tam jest mniejsze ryzyko złapania
infekcji. Wtedy czeka mnie sprzątanie, wszystko musi być idealnie
czyste, żeby zapobiec chorobom.
Kiedy wyniki są słabsze, wracamy
do szpitala…
Małą Lenkę odwiedziliśmy
na oddziale onkologii dziecięcej
Szpitala Uniwersyteckiego im. A.
Jurasza w Bydgoszczy.
- Tutaj nawiązują się przyjaźnie – opowiada Anna Głowacka.
- Gdy Lenka dłuższy czas jest w
domu, to tęskni za Arturkiem,
Zuzią, Gabrysią – swoimi szpitalnymi przyjaciółmi.
Leczenie Leny jednak kosz-

tuje. Tutaj z pomocą przyszli
mieszkańcy gminy Czernikowo.
Zorganizowali liczne imprezy,
wydarzenia i zbiórki.
- Byłam bardzo zaskoczona,
gdy po raz pierwszy usłyszałam
o akcji – opowiada z uśmiechem
matka dziewczynki. – Nie spodziewałam się tak dużego zaangażowania lokalnej społeczności.
Zebrane pieniądze pozwolą nam
na pokrycie kosztów leków, chemii, opatrunku czy sprzętu medycznego.
Kwota jest niebagatelna, bo
podczas Festiwalu Miłości w
Czernikowie zebrano ponad 30
tyś zł.
- Teraz Lena musi dokończyć
procedurę leczenia – mówi Rafał
Rutkowski, organizator wydarzeń i radny gminy Czernikowo.
– Następnie będziemy starali się
o konsultacje z lekarzami z zagranicy.
Lenie można pomóc m. in.
wpłatami pieniędzy na podane
konto. Zebrane fundusze zostaną
przeznaczone na leczenie dziewczynki.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
“Kawałek Nieba” Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “410 pomoc w leczeniu Lenki Głowackiej”
Wpłaty zagraniczne:

REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Zabawa na
Bielawach
Akcenty motoryzacyjne, dużo
dobrej zabawy i koncert gwiazd
– tak zapowiada się szósta edycja festynu parafialnego na Bielawach. Wydarzenie odbędzie
się w piątek 15 maja na placu
przy kościele.
- Hasłem tegorocznej imprezy
integracyjno-charytatywnej będzie „Miej serce, daj serce” – zapowiada ks. Zbigniew Łukasik,
kapelan toruńskich motosportowców, organizator wydarzenia.
– Będziemy zbierać pieniądze
między innymi na pomoc w organizacji letnich wyjazdów dla
dzieci i młodzieży.
Podczas festynu nie zabraknie wielu ciekawych gier, zabaw
oraz konkursów – zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Dla smakoszy rozpalony zostanie pierwszy wiosenny grill, miłośnicy
motoryzacji będą zaś mieli okazję
przyjrzeć się z bliska zabytkowym
samochodom. Tradycyjnie zaryczą motory, a swoje umiejętności
zaprezentują także toruńscy strażacy.
- Startujemy już o godzinie
14.30 – dodaje organizator wydarzenia. – Będzie pysznie, wesoło i artystycznie. A wszystko za
sprawą gwiazd festynu. O godzinie 16.00 zaprezentuje się Teresa
Werner. O 18.00 sceną zawładną
Leszcze wraz z nowym wokalistą,
aktorem Kacprem Kuszewskim.
Po nich gości bawić będzie lokalny zespół muzyczny K&K. Na zakończenie zapraszamy wszystkich
do wielkiej zabawy tanecznej.

.

POZATORUN.PL

PROMOCJA

7

Mamy powody do dumy
Możemy narzekać na bezrobocie, nieuczciwych pracodawców, słabą jakość produktów, upadający przemysł
w Polsce… ale mamy też powody do dumy, bo są w naszym regionie firmy, które temu zaprzeczają
Od ponad 20 lat, na ul. Na Zapleczu 25 w Toruniu, działa
firma, o której niewielu słyszało, mimo że opanowała połowę
rynku europejskiego specjalistycznych elementów złącznych.
Dlaczego? Bo nie reklamuje się
w telewizji i prasie, jej produktów nie znajdzie się w sklepie, a
95% towaru trafia za granicę. Za
to znają ją najwięksi producenci
ciężarówek na świecie, bo bez
strzemion do mocowania resorów nie ruszy z miejsca żaden
samochód ciężarowy. Ta firma
to Frauenthal Automotive Toruń.
12 strzemion wyprodukowanych przez Frauenthal Automotive Toruń utrzyma na zakręcie
24-tonową ciężarówkę rozpędzoną do 100 km/h. Skąd ta pewność? Firma ma innowacyjny i
ciągle doskonalony proces produkcyjny i testuje wyprodukowane przez siebie elementy złączne
w swoich laboratoriach (mechanicznym, wytrzymałościowym i
chemicznym). Stąd też wiadomo,
że jedno strzemię utrzyma nawet
parę dużych słoni – potwierdzają
to obliczenia i próby na maszynie
wytrzymałościowej.
Z tych obliczeń wynika też, że
grubość farby antykorozyjnej jest
cieńsza od włosa, a wytrzyma do
1000 godzin w komorze solnej,
podczas gdy inne, nawet grubsze

powłoki, nie wytrzymują 300 godzin.
Pewnie każdy z nas doświadczył, jak wiele zakładów produkcyjnych nie wytrzymuje konkurencji na światowych rynkach
i musi ograniczać swoje moce

produkcyjne. Zawsze wtedy ktoś
traci pracę. Jednak zakład z Torunia te moce zwiększa, zdobywa
nowych Klientów, rozwija nowe
produkty i wchodzi na nowe rynki. Ostatnio pojawił się w Brazylii, już nie jako dostawca, ale jako

udziałowiec.
W wyniku strategii nastawionej na rozwój Frauenthal Automotive od zeszłego roku w każdym miesiącu zatrudnia nowych
pracowników. Firma poszukuje
do pracy zarówno pracowników

na produkcję, jak i specjalistów
oraz inżynierów. Jej pracownicy
chwalą sobie stabilność zatrudnienia, atmosferę pracy i jej dobrą
organizację na produkcji. Zdecydowana większość pracujących
tam osób uważa, że jest to dobre
miejsce pracy.
Pracownicy z różnych stanowisk wiedzą, jak ważny jest ich
wysiłek – nie tylko dla bezpieczeństwa samochodów na drodze, ale również dla płynności
montażu ciężarówek i samochodów dostawczych. Jako ciekawostkę podamy, że zatrzymanie
montowni takich pojazdów z
winy dostawcy kosztuje 70 000 zł
za 2 minuty postoju. Firma Frauenthal Automotive nigdy nie musiała się o to martwić, bo od wielu
lat dostarcza towar do klientów z
precyzją 100%.
Firma jest ciekawym punktem
na mapie lokalnego rynku pracy.
To co decyduje o przyjęciu do
pracy oprócz kwalifikacji to motywacja do pracy, zaangażowanie i odpowiedzialność. Gdy już
ktoś stanie się członkiem zespołu Frauenthal Automotive, może
liczyć na wsparcie kolegów, zaplanowany proces wdrożenia do
pracy i dalszy rozwój zawodowy.
Warto spróbować!
Więcej o firmie
i ofertach pracy na
frauenthal-automotive.pl
REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

PROMOCJA

.

8

POZATORUN.PL

Kultowe, lodowe świderki już
w Aleksandrowie Kujawskim

Prawdziwe tłumy przywitały
otwarcie lodziarni działającej
pod znanym w całej Polsce szyldem „Lody Bonano” w Aleksandrowie Kujawskim. W piątek, 22
kwietnia właściwie już od pierwszych chwil jej pracy pod lokalem ustawiała się gęstniejąca
niemal z każdą minutą kolejka.
Z tej okazji na klientów czekały
również miłe upominki – m.in.
darmowe lody i baloniki.
Otwarciu lokalu towarzyszyły
„obrazki” bardzo dobrze znane
z wielu innych części Polski, w
których funkcjonują lodziarnie,
gdzie przed okienkiem, z którego sprzedawane są lodowe sma-

kołyki, niemal przez cały czas
ustawia się wielometrowa kolejka
chętnych na kultowe już, lodowe
świderki.
Co ciekawe, określenie „kultowe” pasuje w tym wypadku nie
tylko do tego oryginalnego deseru, ale również właśnie do kolejek
przed lodziarniami. Widok kilkunastu osób niezrażonych koniecznością oczekiwania na złożenie zamówienia to już swoista
reguła, dobrze znana wszystkim
prowadzącym lodziarnie tej sieci
i to niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.
W lodziarni dostępnych jest
kilkadziesiąt różnych rodzajów
lodów przyrządzanych na miej-

Toruniem zawładnie taniec
Disco, salsa, hip-hop, breakdance i wiele innych gatunków tanecznych zaprezentują na scenie
w sobotę 30 kwietnia najlepsi
toruńscy artyści. Podczas piątej
edycji Święta Tańca przez cały
dzień pokazy odbywać się będą
w kilku lokalizacjach w Toruniu.

Wydarzenie rozpocznie się
na skrzyżowaniu ulic Szerokiej
i Królowej Jadwigi o godzinie
11.30 tradycyjnym flash mobem.
Widowiskowym pochodem tancerze przejdą na Rynek Staromiejski. Tam nastąpi oficjalne
otwarcie Święta, podczas którego
przez ponad sześć godzin na scenie prezentować się będą liczne

scu z wieloma polewami i dodatkami. Desery serwowane są w
tradycyjnym wafelku, rożku oraz
wygodnym kubeczku. W całej
Polsce lodziarnie zdobyły swoją
popularność przede wszystkim
dzięki tzw. "świderkom", czyli lodom o nazwie Americanos. Dodatkowo, w sprzedaży są również
shake'i i orzeźwiające mrożone
kawy.
Szymon Odjas- właściciel
lodziarni w Aleksandrowie Kujawskim, nie kryje zaskoczenia
tak znacznym zainteresowaniem ze strony klientów. - Tylko pierwszego dnia wydaliśmy
ponad 1500 lodów! A podczas
pierwszego weekendu chętnych

też bynajmniej nie brakowało.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które
postanowiły spróbować naszych
wyrobów. Otrzymaliśmy przy
tym całą masę bardzo sympatycznych gestów i ciepłych słów pod
naszym adresem. Nie brakowało
opinii, że tego punktu w mieście
zwyczajnie dotąd im brakowało.
Wielu spośród nich zapewniało
też, że Lody Bonano będą odwiedzali regularnie.
Słowa właściciela potwierdza
pani Hanna z Aleksandrowa Kujawskiego, której pierwszej wizycie w lodziarni towarzyszyły
wnuczki. - Uwielbiam lody, a te są
naprawdę pyszne! Świderki bardzo posmakowały moim wnuczętom. Na pewno będziemy przychodzić tu częściej – zapewnia.
Podobnego zdania jest również inna klientka – pani Sylwia,
która jako jedna z pierwszych

miała okazję zakupu lodów z
okienka. - Moje dzieci oszalały
na ich punkcie. Teraz, jak tylko
otrzymam pieniądze z programu
500+ to z całą pewnością część
z nich wykorzystam na lody dla
dzieci właśnie w Lodach Bonano
– mówi z uśmiechem.
Ale co ciekawe, żeby pozwolić sobie na chwilę przyjemności,
osłodzoną deserem z Lodów Bonano, wcale nie trzeba być milionerem. Jak informuje Szymon
Odjas, właściciel lodziarni, ceny
lodów są bardzo przystępne i akceptowalne w zasadzie przez każdego - zaczynają się już od 1,80 zł.

toruńskie zespoły taneczne.
Jednym z miejsc, w którym
pojawią się młodzi artyści, będzie
teren przy Fontannie Cosmopolis. To właśnie tam, o godzinie
12.30, we flash mobie zatańczą tango. Nieopodal, na scenie
warsztatowej mieszczącej się przy
ulicy Piekary, pod Łukiem Cezara, w tańcu tradycyjnym, hip-hopie i wielu innych gatunkach
wystąpi uzdolniona toruńska
młodzież.

O godzinie 17.30 na scenie
Rynku Staromiejskiego rozstrzygnięty zostanie konkurs „Zatańcz i Ty”, w którym roztańczeni
mieszkańcy regionu mogli zaprezentować swoje umiejętności w
różnych stylach tanecznych. Został on zorganizowany w Internecie w ramach promocji piątej
edycji Święta Tańca.
- Konkurs zorganizowaliśmy
dla osób, które kochają taniec i
chcą pokazać się szerszej publicz-

ności – mówi Krystian Kubjaczyk,
dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej. – Zasadą plebiscytu była
oryginalna choreografia, która
miała zostać uwieczniona na filmie i opublikowana w Internecie.
Już w sobotę ogłosimy zwycięskie
materiały. Autorów zaś nagrodzimy wspaniałymi nagrodami.
Warto być z nami i bez względu
na pogodę, wspólnie cieszyć się
tańcem.
(MC)

REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Lodziarnia działająca pod szyldem „Lody Bonano” znajduje
się przy ulicy Słowackiego 5
w Aleksandrowie Kujawskim.
Pracuje codziennie w godzinach
od 9.00 do 19.00.

.

POZATORUN.PL

Niemy miecz z Głogowa

HISTORIA

9

Losy jednego z sześciu na świecie i jedynego w Polsce miecza antenowego pochodzącego z epoki brązu dowodzą, że skarby historii
znaleźć można przypadkowo. Dlatego warto wiedzieć, jak się zachować, by nie zatrzeć tego, co mówią nam ich dzieje
Jacek Kiełpiński | fot.Łukasz Piecyk
Świat naukowy dowiedział się o
jego istnieniu przypadkowo. Pewien żak, wynajmujący kwaterę
w Kaszczorku, zobaczył go u gospodarzy na ścianie. Twierdzili,
że to bagnet z I wojny światowej. Na szczęście trafiło na dociekliwego studenta archeologii,
który skojarzył od razu charakterystyczny kształt "wąsów" na
rękojeści owego "bagnetu".
- Gdy pokazał mi zdjęcie zrobione telefonem komórkowym,
nie miałem wątpliwości, że to był
miecz antenowy - wspomina dr
hab. Jacek Gackowski, toruński
archeolog, który ostatecznie przejął bezcenny zabytek.
Sprawa wcześniej musiała
oprzeć się o biuro wojewódzkiego
konserwatora zabytków, konieczne było oficjalne wystąpienie do
znalazcy przedmiotu. Zachodziła
bowiem obawa, że go wywiezie
lub spróbuje spieniężyć.
- Ostatecznie miecz jest wystawiony u nas - mówi Leszek
Kucharski z muzeum w Domu
Eskenów, pokazując wiszący za
szybą przedmiot. - Dziś na świecie znanych jest zaledwie sześć takich. Pozostałe znaleziono na terenie Niemiec i Austrii. Datujemy
go na 800-650 p.n.e. czyli schyłek
epoki brązu. Wiemy tylko, że
znaleziono go w bagnie w podtoruńskim Głogowie. Niestety, przy
znalezieniu nie był obecny archeolog. Bez analizy straciliśmy kon-

Leszek Kucharski prezentuje miecz antenowy z Głogowa. Charakterystyczne są "wąsy".
Ten egzemplarz jeden z nich ma urwany.

tekst historyczny. Pozostały nam
tylko przypuszczania i domysły.
W jaki sposób miecz trafił do
bagna? Gdyby zbadano teren jego
znalezienia, mogłaby pojawić się
odpowiedź na to pytanie. Nawet
samo położenie, czy był wbity
pionowo czy leżał poziomo sporo by powiedziało. Wiadomo

jedno - nie wchodzi w rachubę
wypadek. Miecz nie utonął przypadkowo wraz z właścicielem.
Podczas wizji lokalnej nie znaleziono szkieletu. Nie ma też mowy
o przypadkowym jego zgubieniu.
Taki miecz, w tamtych czasach,
był bronią tak cenną jak dziś wyrzutnia rakiet albo karabin snaj-

perski z celownikiem laserowym.
Takich przedmiotów się nie gubi.
Takie przedmioty już prędzej...
poświęca się bogom. Tak właśnie
zakłada się w przypadku znaleziska z Głogowa.
- Ten miecz nie został też
ukryty, jak czyni się ze skarbami tłumaczy Leszek Kucharski. - On

został najwyraźniej wrzucony do
bagna z premedytacją, a to oznacza, że został poświęcony bogom.
Myślę tu o duchach i bogach
przyrody: wody, ziemi, żywiołów,
w które wówczas wierzono, którym składano dary.
Miecz o długości 85 centymetrów pochodzi najpewniej z
przyalpejskiego ośrodka, z którego przenikały wówczas na nasze
ziemie pojedyncze przedmioty.
Wiadomo bowiem, że u nas takich mieczy nie lano.
- Powstał najpewniej u podnóża Alp - dodaje Leszek Kucharski.
- Przebył do Głogowa więc długą
drogę. Jego właściciel był niewątpliwie kimś znacznym. Dlaczego
utopił tak cenną rzecz? Co skłoniło go, by zrobić to akurat w tym
miejscu? Pytania się mnożą. Wiedzielibyśmy więcej, gdyby znalazca nie zniszczył stanowiska,
tylko natychmiast zawiadomił
archeologów. Niestety, stało się
inaczej. Miecz jest bardzo cenny,
bo niezwykle rzadki, ale niestety
jest niemy, bo nie udało się niczego dowiedzieć w miejscu jego
znalezienia.
Archeolodzy i muzealnicy
apelują do wszystkich, którzy
trafią na podobne znaleziska, a
wiele bezcennych zabytków znajdują przypadkowo amatorzy: od
waszej odpowiedzialności zależy,
czy atrakcyjne znalezisko pogłębi
wiedzę. A ta jest przecież najcenniejsza.
REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

GMINA CHEŁMŻA

.

10

POZATORUN.PL

Najdzielniejsi z kierownictwem
W Oddziale Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wybrany został nowy zarząd
Joanna Koszczka | fot. Łukasz Piecyk

Niejednokrotnie ryzykują własnym życiem, aby nieść pomoc
innym. W OSP w gminie Chełmża działa 385 członków, w tym
76 kobiet. W świetlicy wiejskiej
w Świętosławiu odbył się zjazd,
na którym został wybrany nowy
zarząd. Będzie on sprawował
swoją rolę w kadencji 2016–
2021. Nie zabrakło również podziękowań, kierowanych do dotychczasowych przedstawicieli.
- Należy pamiętać, że strażacy
z OSP działają społecznie – podkreśla Jacek Czarnecki, wójt gminy. – Sam byłem ochotnikiem i
doskonale wiem, na czym polega
ta praca. Cały czas podnoszona
jest im poprzeczka, wymagane są

kolejne szkolenia. Zapomina się,
że ci ludzie poświęcają swój czas,
wyjeżdżając na akcje ratownicze.
Pracują zawodowo, a mimo to,
gdy dostają sygnał o akcji, wybiegają z domu. Niejednokrotnie nawet w godzinach nocnych.

‘‘

gorz, Kuczwały, Kończewice,
Szerokopas, Świętosław, Zelgno,
Zajączkowo. Dysponują dziesięcioma samochodami pożarniczymi, w tym jednym ciężkim.
Działają również drużyny mło-

Ochotnicze jednostki straży pożarnej są
chlubą tradycji polskiej.
Dlatego należy się im szacunek i
wdzięczność od społeczeństwa.
Na terenie gminy działa osiem
jednostek OSP – Skąpe, Grze-

dzieżowe, które na chwilę obecną
liczą około trzydziestu członków.
- Ochotnicze jednostki straży
pożarnej są chlubą tradycji pol-

Weselny klimat

skiej – mówi Henryk Śmiałek,
prezes zarządu. – W mało którym
państwie jest to działalność społeczna. Jednak są coraz większe
obawy, że zainteresowanie OSP
może zanikać. Młodzi ludzie nie
zawsze mają wolny czas. Zmieniają się również przepisy prawne, które nie działają na korzyść
jednostek. Brakuje również odpowiednich środków. Finansowanie w dużej mierze spoczywa na
budżecie gminy. Mamy nadzieję,
że to się zmieni.
Do nowego zarządu Oddziału Gminnego ZOSP reelekcję
na stanowisko prezesa otrzymał
Franciszek Piróg. Wiceprezesami zostali Anatol Wiercioch oraz
Kazimierz Gębski. Stanowisko

sekretarza objął Henryk Śmiałek, a skarbnika Edward Kaniecki. Komendantem gminnym
związku został Bogusław Koszela. Natomiast przewodniczącym
komisji rewizyjnej Włodzimierz
Romanowski. Ustępujący zarząd
z poprzedniej kadencji otrzymał
dyplomy uznania i symboliczne
prezenty w formie gaśnicy strażackiej z rąk wójta gminy i wiceprzewodniczącej rady gminy,
Stanisławy Stasieczek.
Warto wspomnieć, że 14 maja
w Kończewicach odbędą się
gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zaś 22 maja obchody święta Świętego Floriana, połączone
z Wojewódzkim Przeglądem Orkiestr Dętych OSP w Zelgnie.

Zagraniczni goście

Młodzież z Mołdawii odwiedzi Gimnazjum im. BłoPrzegląd Zespołów i Kapel Weselnych odbędzie się 28 maja w Grzywnie. Towagosławionej Juty w Głuchowie
rzyszyć mu będzie wystawa sukien ślubnych
Planujecie w najbliższym czasie
stanąć na ślubnym kobiercu?
Jeśli tak, to Przegląd Zespołów
i Kapel Weselnych znacznie ułatwi wam przygotowania. Będzie
można wybrać nie tylko muzykę, ale i suknię ślubną, garnitur, dekorację oraz dodatkowe
atrakcje. Impreza odbędzie się
już po raz trzeci.
- Wydarzenie zostało zaplanowane z myślą o osobach, które
planują organizację wesela – tłumaczy Mirosław Trzpil, radny
gminy. – Każdy młody człowiek
stanie kiedyś przed dylematem,
jaką oprawę muzyczną wybrać.
Dążyłem do tego, żeby została
zorganizowana impreza, która
da możliwość zaprezentowania
się mniej znanym zespołom. Nie
tylko z terenu gminy, ale z całego
regionu.
Imprezie towarzyszyć będzie
szereg dodatkowych atrakcji
związanych z dniem ślubu. Nie
zabraknie również występu laureatek tegorocznego Turnieju
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Chełmża. Gwiazdą imprezy będzie kabaret Kałamarz, czyli bohaterowie serialu „Ranczo”. Ha-

dziuk i Solejuk zasiądą na swojej
ławeczce z legendarnym winem w
ręku.
- W tym roku rozszerzyliśmy
nasze wydarzenie o minitargi
ślubne, żeby rodzice czy przyszli
małżonkowie mogli zapoznać się
z ofertami dostępnymi na rynku
– wyjaśnia organizator. – Pokusiliśmy się również o zaprezentowanie dawnych trendów, jakie
panowały podczas tych uroczystości.
Zaplanowana została wystawa
sukien ślubnych i starej fotografii
retro. Każdy może użyczyć swoich ślubnych pamiątek. Zostaną
zaprezentowane w dniu imprezy
w galerii Stara Szopa.
- Mieszkanki przekazują na
ten cel swoje suknie – mówi Katarzyna Orłowska, inspektor w
Urzędzie Gminy Chełmża. – Niektóre kreacje mają prawie czterdzieści lat.
Tego dnia na przybyłych gości
będą czekały konkursy i zabawy.
Każdy będzie miał również możliwość zagłosowania na najlepszy
zespół lub kapelę. Podczas przeglądu zaprezentują się: Krystek
Band, Weris, Taki Band, Integra,
King Music, AK Music, Eldorado

i Black&White.
- Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń zespołów – opowiada radny gminy. – Chcemy, aby
każdy z nich miał szansę prezentacji i udowodnienia publiczności, że warto oddać na niego swój
głos.
Poza tym w programie jeszcze
wiele innych atrakcji: prezentacje
aut weselnych, stoiska wystawców
oferujących usługi związane z obsługą wesel, konkurs na zakąski i
zaproszenia weselne. Na imprezie
na pewno również dzieci nie będą
się nudzić. Na publiczność czeka
wiele niespodzianek. Wśród nich
– dwudniowy pobyt w Hotelu
Imperium w Chełmży dla dwóch
osób. Taka nagroda czeka na biorących udział w głosowaniu na
najlepszy zespół.
Organizatorem imprezy, jak
co roku, jest wójt gminy Jacek
Czarnecki, miejscowi radni Mirosław Trzpil i Grzegorz Garwoliński oraz Centrum Inicjatyw
Kulturalnych Gminy Chełmża.
- Cieszę się, że impreza z roku
na rok się rozszerza i jest coraz
większe zainteresowanie społeczeństwa – dodaje organizator.
(JK)
Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Międzynarodowa wymiana jest
doskonałą okazją do poznania
obcej kultury i wzbogacenia doświadczeń. W gminie Chełmża
organizowana jest już po raz
drugi. W tym roku, już 19 maja,
do Gimnazjum w Głuchowie
przybędzie osiemnastoosobowa grupa Polonii mołdawskiej
wraz z opiekunami.
- W ubiegłym roku organizowaliśmy wymianę polsko-niemiecką, dlatego mamy już
doświadczenie – mówi dr Barbara Łaukajtys, koordynatorka
projektu, nauczycielka historii.
– Młodzież, która przybędzie w
maju, zaprezentuje stroje ludowe,
taniec regionalny, opowie nam o
tradycjach mołdawskich. Będzie
to znakomita okazja do poznania
jakże odmiennego folkloru.
Grupa gości, tworząca zespół
taneczny o nazwie Styrczańskie
Dzwoneczki, zaprezentuje swoje
umiejętności mieszkańcom gminy aż trzykrotnie. Po raz pierwszy
20 maja w szkole w Głuchowie na
konferencji poświęconej działalności organizacji charytatywnych
naszego województwa. Gościnnie
młodzież zatańczy podczas Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr

Dętych OSP w Zelgnie. Zaś 24
maja – w Bielczynach, gdzie dzięki inicjatywie KKA „Od Nowa”
odbędzie się wieczór kultury
mołdawskiej. Młodzież w czasie
pobytu w Polsce będzie przebywać u miejscowych rodzin. Organizatorzy zorganizowali dla przyjezdnych wiele atrakcji i zajęć.
- Zaplanowaliśmy zwiedzanie Chełmży i Torunia, wspólną
naukę w obserwatorium w Piwnicach, wyjazd do aquaparku w
Wielkiej Nieszawce, warsztaty
muzyczne w konkatedrze chełmżyńskiej – mówi Barbara Łaukajtys.
Przyjazd do Polski zaproszonych gości zostanie uwieczniony
nie tylko na pamiątkowej fotografii. Grupa z Mołdawii wraz z rodzimymi gimnazjalistami będzie
statystować w filmie fabularnym.
- Film na podstawie książki
„Wzgórze nad jeziorem” opowiada o początkach ziemi chełmińskiej – tłumaczy organizatorka.
– Będziemy starać się o przetłumaczenie na język mołdawski, co
przyczyni się do promocji regionu za granicą.
(AK)

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

.

POZATORUN.PL

REKLAMA

11

LUBICZ

.

12

POZATORUN.PL

Biało-czerwona
trafiła do wszystkich
W Złotorii z wielkim szacunkiem dla barw narodowych
i w niezwykle podniosłej atmosferze obchodzono Święto
Flagi. Młodzież przygotowała niezapomniany spektakl
Tomasz Więcławski | fot.Łukasz Piecyk

Władze gminy chcą zakorzenić
obchodzenie Święta Flagi wśród
lokalnej społeczności. Ten wypada 2 maja, ale z racji długiego
weekendu, obchody święta odbyły się już 22 kwietnia. Doskonałym sposobem dotarcia z emblematami narodowymi do jak
najszerzej grupy mieszkańców
jest przekazanie chorągiewek
dzieciom.
Tego dnia w Szkole Podstawowej w Złotorii czuć było ducha
patriotyzmu. Trzeba przyznać, że
młodzież stanęła na wysokości
zadania i przygotowała przedstawienie wysmakowane, w dobrym
guście i niezwykle emocjonalne.
Na twarzach zgromadzonych gości czuć było w wielu momentach
poruszenie. Wszystkiemu dodatkowego wymiaru nadawał występ
gościnny chóru z Lubicza Górnego Gaudium Cantates.
- Chcemy, żeby obchodzenie
tego święta na stałe weszło do
kalendarza imprez w gminie Lubicz - mówił podczas spotkania w
szkole w Złotorii Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. - Nasza

ojczyzna jest wspólnym dobrem
i wychowanie w duchu patriotyzmu jest jednym z obowiązków
nas wszystkich - tak rodzin, jak
i szkoły, która ma w tej mierze
swoją rolę do odegrania. Szanujmy nasze barwy, bo są wyróżnikiem Polski na świecie.
Obchody Święta Flagi w Złotorii rozpoczęły się od zaśpiewania przez młodzieżowy chór i
wszystkich zebranych hymnu narodowego "Mazurka Dąbrowskiego". Później było przejmujące odśpiewanie hymnu gminy Lubicz.
Następnie nową salą gimnastyczną w Złotorii zawładnęli
młodzi aktorzy. Przygotowany
przez nich i ich opiekunów spektakl był okazją do refleksji nad
wagą barw narodowych, znaczeniem bieli i czerwieni w życiu społecznym naszego kraju. Z
dużą powagą, ale i niezwykłą subtelnością dzieci oddały charakter
tego święta.
- Przedstawienia patriotyczne
i akademie tego rodzaju zawsze
w Złotorii charakteryzują się wysokim poziomem - mówiła do
zebranych Hanna Anzel, prze-

wodnicząca Rady Gminy Lubicz.
- Tym razem pokazaliście znów,
że doskonale umiecie odnaleźć
się w takiej tematyce. Dziękuję
wam za wkład pracy i oddanie,
bo wiem, ile godzin przygotowań
musiało poprzedzić ten występ.
W spotkaniu uczestniczyły
władze gminy, ważni politycy z
regionu, jak również lubicki poczet generałów, bo warto dodać,
że tylu co w gminie Lubicz nie
mieszka chyba w żadnym innym
samorządzie w regionie.
- Chcemy aby tradycja wywieszania flagi rozwijała się w naszej
gminie - mówił podczas spotkania w Złotorii Marek Olszewski.
- Wiele osób już to robi, a mam
nadzieje, że będą do nich dołączały kolejne.
Władze gminy na ręce przedstawicieli wszystkich szkół w
gminie, którzy byli obecni na
akademii, przekazali biało-czerwone chorągiewki dla wszystkich
uczniów w gminie. Za rok świętowanie Dnia Flagi odbędzie się w
tym samorządzie po raz kolejny.

Specyfika gminy podmiejskiej Zgoda na SMS-y
Przyszli geografowie gościli w Urzędzie Gminy Lubicz. To coroczne
spotkanie jest zawsze okazją do przekazania przez władze samorządu wielu cennych informacji dla żaków

Z młodzieżą z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika spotkał
się wójt Marek Olszewski. Była
to grupa zajęciowa mieszkańca
tego samorządu dr Mieczysława
Kluby. Obecnie żacy goszczący
w siedzibie gminy są na II roku
studiów.
- To bardzo ważne, żeby młodzież poznawała specyfikę działania administracji publicznej

- mówi Marek Olszewski. - Bo
wiedza jest niezwykle ważna, ale
istotne jest także jej konfrontowanie z praktyką działania. Tylko
absolwenci uczelni mający takie
rozeznanie mogą być w pełni
przygotowani do działania na
rynku pracy, realizowania swoich
celów zawodowych.
Gmina Lubicz zainteresowała
studentów jako przykład samorządu wiejskiego, jednakże z ele-

mentami charakterystycznymi
dla terenów podmiejskich. W
czasie spotkania poruszane były
m.in. kwestie struktury zawodowej na tym terenie, plany zagospodarowania przestrzennego i
inwestycyjne.
- Z wielką chęcią gościmy
młodzież akademicką, bo to ona
będzie stanowiła o przyszłości naszego narodu - dodaje Marek Olszewski, włodarz gminy i jednocześnie przewodniczący Związku
Gmin Wiejskich RP. - Rozmowa
z młodzieżą jest dla mnie zawsze
dużym wydarzeniem i poszerza
wiedzę o problemach i sposobie
patrzenia na świat młodego pokolenia.
Doktor Mieczysław Kluba
chciał pokazać gminę Lubicz jako
pewien wzorzec funkcjonowania gminy wiejskiej o charakterze podmiejskim. W spotkaniu
uczestniczył także aktywnie dr
Wojciech Knieć, socjolog wykładający na UMK, a także pracownik Urzędu Gminy Lubicz.
Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Najważniejsze informacje o funkcjonowaniu
samorządu mogą przychodzić na twoją komórkę

Wszystko jest bardzo proste.
Każdy, kto chce, może wypełnić
formularz i cieszyć się szybkością przekazywania przez samorząd informacji. Te trafią do nas
bez względu na to, czy jesteśmy
akurat przy komputerze i mamy
dostęp do Internetu.
Formularz, o którym mowa,
dostępny jest na stronie internetowej gminy i należy go dostarczyć do biura podawczego
Urzędu Gminy Lubicz zlokalizowanego w pokoju numer 9.
- Jest on równoznaczny ze
zgłoszeniem swojego numeru telefonu komórkowego do systemu
- mówi Teresa Gryciuk, sekretarz
gminy Lubicz. - Ten drogą SMS-ową informuje mieszkańców

m.in. o zagrożeniach pogodowych, przerwach w dostawach
wody czy prądu, utrudnieniach
komunikacyjnych oraz uroczystościach, a także sytuacjach ważnych bądź wyjątkowych.
Obecnie w bazie systemu w
gminie Lubicz jest ponad 1000
numerów telefonów. Twój może
do nich dołączyć w każdej chwili.
- Zachęcamy do korzystania z
e-administracji, bo jest ona w naszej gminie rozszerzana z roku na
rok - mówi Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz.
- Robimy wszystko co w naszej
mocy, żeby mieszkańcy mogli jak
najłatwiej załatwić wszelkie sprawy.
(WT)

.

POZATORUN.PL

LUBICZ

13

Ekologiczna inwestycja w przyszłość
Siedemdziesiąt drzew zasadzono w gminie Lubicz. Samorząd bierze udział w projekcie "Drogi dla Natury"
Tomasz Więcławski | fot.nadesłane
W podtoruńskich miejscowościach rosną już kolejne jarzębiny, klony i lipy. Za sadzenie
odpowiadali uczniowie szkół w
Grębocinie i Lubiczu Górnym.
Następne sadzonki trafiły do
ziemi w Lubiczu Górnym, Grębocinie i Gronowie.
- Do nasadzeń zaprosiliśmy
młodzież, ponieważ chcemy
uwrażliwiać ją na przyrodę –
mówi Teresa Gryciuk, sekretarz
gminy Lubicz. – Drzewo rośnie
bardzo długo, więc uczniowie
mieli też świadomość, że nie robili tego dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń, dla swoich dzieci.
Cała akcja zbiegła się z Międzynarodowym Dniem Ziemi.
Była częścią, prowadzonej przez
ostatnie lata, ogólnopolskiej akcji "Drogi dla Natury". W całym
województwie kujawsko-pomorskim wziął w niej udział jeszcze
tylko jeden samorząd.
- Ta akcja przyniesie skutki w
przyszłości, jest działaniem na
kolejne dziesięciolecia - mówi
Hanna Anzel, przewodnicząca
Rady Gminy Lubicz. - Oby jak
najwięcej takich działań, bo są
one skierowane do kolejnych pokoleń mieszkańców.
W Gronowie w pasie drogi
gminnej koordynator akcji, czyli Stowarzyszenie Zielone Płuca
Polski, pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Referatu Rolnictwa

Dziesiątki osób, szczególnie młodzieży, uczestniczyły w gminie Lubicz w zorganizowanej akcji
sadzenia drzew.

i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Lubicz uzupełnili istniejącą aleję lipową o 20 nowych
sztuk.
– W przyszłości to miejsce
będzie jeszcze bardziej urokliwe,
jeszcze bardziej pachnące. Idealne do spacerów – mówi wójt Marek Olszewski. - „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa”.
Młodzież z Grębocina zasadziła 15 jarzębin. Wszystko zlokalizowane jest na terenie szkoły.
Swoje drzewo do ziemi wkopała
też przewodnicząca Rady Gminy, Hanna Anzel. Spisali się też
uczniowie z Lubicza Górnego,
którzy przy ulicy Spółdzielczej
(także zlokalizowanej nieopodal

budynków szkolnych) zasadzili 35 sadzonek jarzębiny i klonów. Tu działali w porozumieniu
uczniowie klasy VI wraz z sekretarzem gminy Teresą Gryciuk.
- Każdy z was ma prawo nazwać drzewo wymyślonym przez
siebie imieniem – mówił do młodzieży Krzysztof Wolfram - prezes Fundacji Zielone Płuca Polski. - Bez drzew nie przetrwamy.
Trzeba o nie dbać. Zachęcam was,
abyście odwiedzali wasze jarzębiny, lipy i klony, patrząc jak rosną.
To on udzielił wszystkim
wskazówek dotyczących prawidłowego sadzenia drzew i opieki
nad nimi w przyszłości. Przypomnijmy, że w ramach całej akcji

w ubiegłym roku odbyła się seria
zajęć związanych z rolą drzew w
naszym najbliższym otoczeniu.
Wspomniana fundacja prowadziła je w Szkole Podstawowej nr 1 w
Lubiczu Dolnym, Gimnazjum nr
1 w Lubiczu Górnym oraz Gimnazjum nr 2 w Grębocinie.
Co o całym projekcie mówią
sami organizatorzy? Odpowiedź
znajdujemy na stronie programu.
Tam wyjaśnione są motywacje
działania. Możemy tam przeczytać m.in.. że: "okazuję się, że drzewa pomagają w budowaniu relacji
międzyludzkich. Wspólne sadzenie drzew na podwórku czy placu
zabaw jest dobrą formą integracji

z sąsiadami, kształtuje również
poczucie odpowiedzialności za
przestrzeń publiczną. Brytyjskie
i holenderskie badania wykazały, że w biedniejszych i bardziej
zaniedbanych dzielnicach, w
których urządzono zieleń przy
współudziale mieszkańców, przestępczość zmniejszyła się o 38–
50%. Już samo przebywanie w
otoczeniu roślin wpływa na bardziej twórczy sposób myślenia i
zdolność koncentracji, zwłaszcza
u dzieci i młodzieży. Zieleń korzystnie oddziałuje na nasze samopoczucie oraz zdrowie, działa
uspokajająco oraz łagodzi stres”.
W Urzędzie Gminy Lubicz odbyło się też specjalne spotkanie
z radnymi, a także dwudniowe
szkolenie „Drzewa w otwartym
krajobrazie – instrukcja obsługi
z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o
wycince drzew”. Projekt obejmuje
także ekspertyzę techniczno-biologiczną i prace pielęgnacyjne na
wybranych drzewach oraz inwentaryzację dróg pod kątem zadrzewień.
- Będziemy brali udział w
takich akcjach w przyszłości
- deklaruje Marek Olszewski. Zresztą od dawna jesteśmy samorządem, który stara się działać na
polu edukacji związanej z ochroną środowiska naturalnego.
REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

ŁYSOMICE

.

14

POZATORUN.PL

Sportowa
inwestycja

W gminie Łysomice przy jednej ze szkół powstanie
nowy obiekt sportowy
Joanna Koszczka | fot.nadesłane
Ponad stuletnia Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w
Świerczynkach w ciągu ostatnich trzech lat nabrała nowego
wyrazu. Powstały w niej nowoczesne pracownie przedmiotowe, które zostały wyposażone
w nowe meble, sprzęt i pomoce
dydaktyczne. W najbliższym
czasie rozpocznie się budowa
sali gimnastycznej.
- Otrzymamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości trzydziestu procent
kosztów – mówi Piotr Kowal,
wójt gminy Łysomice. – Pozostałe środki będą pochodziły z
budżetu gminy. Jesteśmy bardzo
wdzięczni zarządowi województwa
kujawsko-pomorskiego,
który uznał, że nasza inwestycja
powinna zostać objęta wsparciem
finansowanym.
Nowa sala gimnastyczna ma
być połączona z szkołą łącznikiem. Jej wymiary to sześćset
metrów kwadratowych, wraz z
widownią i zapleczem sanitarnym. Obecnie dzieci mają zajęcia
z wychowania fizycznego w starym budynku szkolnym. Po przekazaniu nowego dotychczasowy

ma zostać poddany modernizacji
i przekształcony w świetlicę wiejską. Nowa sala znacznie poprawi
komfort prowadzonych zajęć.
- Obecnie obiekt, w którym
odbywają się zajęcia sportowe,
nie ma odpowiedniej szatni i jest
oddalony od szkoły około dwustu
metrów – wyjaśnia Andrzej Paczkowski, były radny Świerczynek.
Nowa hala gimnastyczna ma
być przeznaczona nie tylko dla
uczniów szkoły. W godzinach
popołudniowych będą mogli korzystać z niej mieszkańcy gminy,
którzy będą chcieli organizować
zajęcia sportowe.
- Sala ma spełniać funkcje
obiektu sportowego – tłumaczy
wójt gminy. – Jest na to duże zapotrzebowanie. Będzie można
tam pograć w siatkę, piłkę nożną
czy zorganizować zajęcia zumby.
Budowa obiektu została przewidziana już w wcześniejszych
projektach. Zaplanowano prace w
taki sposób, by nie burzyć funkcjonowania szkoły.
- Mamy pozwolenie na budowę – wyjaśnia Piotr Kowal.
– Nowa sala powinna zostać oddana do użytku najpóźniej na początku przyszłego roku.

Budowa nowego obiektu sportowego rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Placówka jeszcze kilka lat
temu mieściła się w budynkach
o nie najlepszym stanie technicznym, jednak ówczesny radny
Andrzej Paczkowski podjął się
walki o jej utrzymanie. Zdobył
przychylność rady i wójta gminy
Łysomice. Wspólną pracą udało
się pozyskać fundusze na jej rozbudowę i modernizację.
- Jestem absolwentem tej
szkoły – wspomina. –Dziś obiekt

Przywieźli medale
Mistrzem Polski honorowych dawców krwi został
członek klubu z gminy Łysomice

Mistrzem turnieju został Jarosław Wiśniewski z Klubu HDK
PCK w Ostaszewie. Do tej pory oddał 10 litrów krwi.

To już dwudzieste Mistrzostwa
Polski Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża w Szachach. W tym roku
odbyły się w dniach 8–10 kwietnia w miejscowości Łężyce koło
Dusznik Zdroju. Pierwsze miejsce zajął Jarosław Wiśniewski z
Klubu HDK PCK w Ostaszewie.
Do konkursu przystąpiło
trzydziestu ośmiu zawodników,
reprezentantów dziesięciu drużyn z całej Polski. Mogły w nim
uczestniczyć osoby, które do tej
pory oddały minimum trzy litry
krwi. Turniej został rozegrany tak
zwanym systemem szwajcarskim.
Składał się z jedenastu rund. Rywalizacja trwała do samego końca. Dopiero ostatnia runda wyłoniła zwycięzców.

- Wszyscy zawodnicy reprezentowali wysoki poziom – mówi
Czesław Karasiewicz, prezes
klubu HDK PCK w Ostaszewie.
– Był on widoczny zwłaszcza w
rundach finałowych, które zapewniły wiele emocji. Tym bardziej cieszymy się z sukcesów
członków naszego klubu.
Członkowie klubu nie po raz
pierwszy wrócili z rozgrywek z
medalami. Już czterokrotnie zajmowali wicemistrzostwo Polski,
a w rozgrywkach indywidualnych
zdobywali dwukrotnie pierwsze
pozycje. Na swoim koncie mają
też srebro i złoto. W gminie Łysomice Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi były organizowane do tej pory dwukrotnie
– w 2010 i 2015 roku.
- Co roku zawody odbywa-

ją w innym miejscu – tłumaczy
Czesław Karasiewicz. – Mamy
nadzieję, że jeszcze uda się nam
zorganizować rozgrywki na terenie naszej gminy. W tych, które
się odbyły, udało się nam pozyskać miejscowych sponsorów.
Zwycięzcy otrzymali interesujące
nagrody. Były to między innymi
telewizory i laptop.
Z klubu HDK PCK z Ostaszewa w turnieju brało udział
siedmiu zawodników. Poza zdobyciem złota w rozgrywkach
indywidualnych zawodnicy wywalczyli również drużynowo
trzecie miejsce. W skład zespołu
wchodzili: Przemysław Wiśniewski, Damian Kamiński i Jarosław
Żebracki. Rozegrany został też
turniej w szachy błyskawiczne,
czyli blitza. W tych rozgrywkach
najlepszy okazał się ponownie Jarosław Wiśniewski, a tuż za nim
Damian Kamiński. Sukcesów
więc nie brakowało.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe statuetki, a zwycięzcy puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podczas spotkania wyróżnieni zostali również:
krwiodawcy, którzy oddali najwięcej krwi, najlepszy zawodnika
z Dolnośląskiego Oddziału PCK,
najstarszy zawodnik turnieju
oraz najlepszy zawodnik powiatu
kłodzkiego.
Wszyscy uczestnicy chwalili zarówno bazę lokalową, jak i
przyjazną atmosferę stworzoną
przez organizatorów mistrzostw.
Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

szkolny jest naprawdę wysokiej
jakości. Dzieci mają tu bardzo
dobre warunki do edukacji. A na
tym nam zależy – aby wykształcić
nasze dzieci i młodzież.
Do szkoły uczęszcza setka
dzieci. Przestronne klasy jednak
są w stanie pomieścić ich o wiele
więcej.
- Jest to bardzo kameralne
miejsce – opowiada Krzysztof
Borowiec, radny gminy. – Priory-

tetem była dla nas modernizacja
i rozbudowa szkoły. Jest to placówka, która ma bardzo dobrą lokalizację. Jest oddalona od ruchu
ulicznego. Gmina nie oszczędza
w kwestii ulepszania bazy dydaktycznej i sportowej. Przychylność całej rady i wójta pod kątem
oświaty jest bardzo duża. Staramy
się polepszyć byt dzieciom z naszej gminy.

Nie takie druki
straszne

Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie –
w gminie Łysomice uzyskasz pomoc
Rolnicy, którzy planują składać
dokumenty o przyznanie pieniędzy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
mogą liczyć na pomoc gminy. W
Urzędzie Gminy otwarty został
punkt, w którym wykwalifikowany pracownik pomoże wypełnić wniosek o przyznanie dopłat
bezpośrednich.
- Zainteresowane osoby mogą
się do nas zgłosić i krok po kroku
otrzymają wsparcie w przygotowaniu odpowiednich dokumentów – mówi Krzysztof Piotrowski, doradca z Urzędu Gminy w
Łysomicach. – Należy jedynie
posiadać niezbędne informacje
o gospodarstwie, rodzaju upraw
i numerach działek. Jeśli ktoś
dostarczy wypełniony wniosek,
sprawdzimy, czy zostało to zrobione prawidłowo.
Tegoroczny nabór wniosków
odbywa się do 16 maja. Rolnicy,
którzy nie zdążą przed wskazanym terminem, mają na to
jeszcze dodatkowe dwadzieścia
pięć dni. Jednakże wiąże się to
ze zmniejszeniem kwoty dopłaty.
Za każdy dzień zostanie ona obniżona o jeden procent należnej
sumy. Dlatego warto nie czekać
z dostarczeniem dokumentów do
10 czerwca.
- Osoby posiadające gospodarstwa rolne w naszej gminie

chętnie korzystają z pomocy przy
wypełnianiu wniosku – tłumaczy
doradca rolniczy. – Nie występują
żadne problemy. Każdy doskonale zna swoje gospodarstwo, co
usprawnia przygotowanie dokumentów. Część wniosków jest już
spersonalizowana. Praca przebiega sprawnie.
Na jednym formularzu rolnik
może ubiegać się o kilka rodzajów płatności. Między innymi
dodatkowej i za zazielenienie.
Warunki przyznawania dopłat w
stosunku do ubiegłego roku nie
ulegają zmianie.
- Do tej pory wnioski, które
pomagaliśmy
przygotowywać,
były składane. Rolnicy otrzymywali dofinansowanie – dodaje
Krzysztof Piotrowski. – W razie
jakichkolwiek pytań rolnicy mogą
się do mnie zgłaszać. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność za całą dokumentację spoczywa na osobie, która ją składa.
To rolnik podaje wszystkie dane,
a pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
mogą w każdej chwili dokonać
kontroli w danym gospodarstwie.
Pomoc udzielana jest w Urzędzie Gminy Łysomice od godziny
9.00 do 12.00. Najbliższe terminy,
w których będzie urzędował doradca, to 4 i 11 maja.
(JK)

numer 4(96)/2016
ISSN 1734-2066

WIADOMOŚCI

RELACJE

KOMENTARZE

www.powiattorunski.pl

AKTUALNOŚCI

Spotkania ze sztuką ruszają w drogę

Starosta Toruński Mirosław Graczyk serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VIII Majowych Spotkaniach Twórców Kultury
i Sztuki Powiatu Toruńskiego, które rozpoczną się 15 maja 2016 r. o godz. 15:00 tym razem na Rynku Miejskim w Chełmży

Dla gości imprezy – to przegląd tradycji i kultury naszego regionu w pigułce, dla artystów – możliwość prezentacji swojego dorobku twórczego, dla wszystkich – Majowe Spotkania to okazja do wspólnej
zabawy. Dlatego warto zajrzeć 15 maja na chełmżyński Rynek. Więcej informacji o tym co się będzie działo można znaleźć w aktualnościach na stronie www.powiattorunski.pl.

PRZYJAZNY URZĄD

Budżet obywatelski na półmetku!

Zakończył się kolejny etap realizacji budżetu obywatelskiego. Przed nami już tylko głosowanie i można będzie przystąpić
do działania.

54 zadania zgłoszono do budżetu
obywatelskiego powiatu toruńskiego.
6 z nich niestety nie przeszło pomyślnie weryfikacji formalnej. Kolejnym
etapem rywalizacji jest walka o głosy
mieszkańców. O realizację z puli powiatowej ubiega się 15 zadań, zaś z pul lokalnych 33. Z gminy Chełmża wpłynęło
aż 7 wniosków, z miasta Chełmża i gminy Obrowo po 5, ze Złejwsi Wielkiej – 4,
gminy Czernikowo i Lubicz przygotowały po 3 zgłoszenia, z Łysomic, Łubianki
i Wielkiej Nieszawki nadeszły po 2.
Największa liczba wniosków obejmuje
zadania z zakresu kultury i sportu. Wśród
zgłoszonych są także projekty edukacyjne, propozycje z dziedziny turystyki i rekreacji oraz pomysły dotyczące ochrony
zdrowia. Pełna lista zgłoszonych projektów znajduje się na stronie internetowej
www.powiattorunski.pl w zakładce powiat/budżet obywatelski.
Kto ma głos?
Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego, którzy mają
ukończone 18 lat. Każdy pełnoletni
mieszkaniec ma do dyspozycji dwa głosy – jeden z nich może oddać na zadanie z gminy, w której mieszka, drugi – na
wybrane zadanie powiatowe. Uwaga
– jeśli okaże się, iż uprawniona osoba
oddała więcej głosów, wszystkie głosy
oddane przez tę osobę uznane zostaną
za nieważne. Nie warto więc się spieszyć
– lepiej zapoznać się dokładnie z listą
wszystkich zadań zgłoszonych w danej

gminie i w powiecie, aby oddać głos na
naprawdę najciekawsze.
Jak można zagłosować?
Głosujemy za pomocą specjalnie
przygotowanej karty do głosowania.
Będzie można samodzielnie pobrać
i wydrukować ją ze strony internetowej
www.powiattorunski.pl lub też otrzymać
w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Toruniu, w godzinach pracy urzędu.
W kancelarii znajdować się będzie również urna do której wrzucamy kartę do
głosowania. Istnieje także możliwość
przesłania karty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Starostwa
Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa
4-6, 87-100 Toruń). Głosowanie trwa do
30 maja 2016 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
Kto wygra?
Ustalenie wyników to nic innego jak
podliczenie wszystkich głosów oddanych na każdą zgłoszoną propozycję, oddzielnie na pule lokalne i powiatową. Te
zadania, które w głosowaniu uzyskają
największą liczbę głosów – będą zrealizowane. Jeśli wystarczy pieniędzy – będzie
można wcielić w życie kolejny pomysł
z listy rankingowej. Natomiast jeżeli środki na realizację kolejnego zadania będą
niewystarczające, to uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście,
którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Niewykorzystane pieniądze z pul lokalnych zasilą pulę
powiatową. Zatem – każdy ma szansę!

Podliczanie głosów potrwa do
10 czerwca 2016 r., po tym czasie – nie
później jednak niż do 13 czerwca nastąpi ogłoszenie wyników i będzie można
przystąpić do realizacji zadań. Odpo-

wiedzi na pytania i wątpliwości można
znaleźć na stronie internetowej powiatu,
a bieżących informacji dostarcza powiatowy fanpage na facebooku.
(JR)

Załącznik nr 3 do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego

tytuł zadania ” ……….…

na realizację zadania ………….…”

Karta do głosowania

nazwa miejsca……….… z puli lokalnej - gminy ……….…nazwa gminy……….…/powiatowej (niepotrzebne skreślić).

realizowanego w (lokalizacja/miejsce realizacji) ……….…

kwota……….… . zł

Całkowity koszt zadania ……….…

Uwaga! Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego, którzy mają ukończone 18 lat. Każdy mieszkaniec może głosować tylko na zadania realizowane w gminie której
mieszka. Do dyspozycji ma tylko jeden głos, który może oddać tylko na jeden projekt realizowany w swojej gminie. Ponadto do dyspozycji ma także jeden głos, który może oddać również na
tylko jeden projekt powiatowy.
Aby głos był ważny należy podać czytelnie imię, nazwisko, adres zamieszkania – miejscowość, ulicę nr domu/lokalu, kod pocztowy, pesel oraz złożyć własnoręczny podpis
Na podstawie art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.) podpisując się na niniejszej liście wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Starostę Toruńskiego w celu realizacji budżetu obywatelskiego*

Lp.
1.

Imię i nazwisko

Jan Iksiński

Adres zamieszkania

(miejscowość, ulicę nr domu/lokalu, kod pocztowy)

Dokładny adres!

(nie wystarczy sama miejscowość)

Pesel

98765432100

Podpis popierającego **

Iksinski

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Administratorem danych jest Starosta Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu obywatelskiego w powiecie toruńskim i nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.
** Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Jak wypełnić kartę?
Dane osoby głosującej muszą zawierać czytelne: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania –
miejscowość, ulicę, nr domu/lokalu, kod pocztowy, pesel oraz własnoręczny podpis. Wszystkie karty
będą weryfikowane, te wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych, nieczytelne
oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych uznane będą za nieważne.

www.powiattorunski.pl

2 Powiat Toruński,

kwiecień 2016

INWESTYCJE

Ruszają remonty powiatowych dróg

W ostatnich latach stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych ulega systematycznej poprawie. Decyzją Rady Powiatu
Toruńskiego w latach 2007-2015 zmodernizowano aż 120,7 km dróg – to niemal 40% z ponad 300 km tras zarządzanych
przez powiat toruński
Inwestycje zaplanowane na 2016 r.
to kolejne etapy realizacji uchwalonego przez Radę Powiatu Toruńskiego
„Programu poprawy bezpieczeństwa na
drogach w powiecie toruńskim na lata
2016-2023”.
Szczególne powody do zadowolenia
będą mieli kierowcy podróżujący często na trasach łączących Chełmżę (od
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego), cmentarz w Browinie, Grzywnę, Kuczwały
i Sławkowo oraz Chełmżę (od ul. Lipowej) przez Nową Chełmżę, Dziemiony
i Grzegorz. Ruszające lada moment roboty drogowe obejmą nie tylko poprawę stanu technicznego drogi, poboczy
i rowów, ale także remont zatok autobusowych, montaż poręczy ochronnych
i balustrad oraz aktywnych przejść dla
pieszych z sygnalizacją świetlną. Latem
trzeba się więc liczyć z pewnymi utrudnieniami w ruchu, ale wraz z początkiem jesieni trasy będą bezpieczniejsze
zarówno dla kierowców jak i dla pieszych.
Drugim dużym zadaniem wpisanym
do tegorocznego budżetu jest przebudowa sześciokilometrowego odcinka

drogi powiatowej Wola–Osówka w gm.
Czernikowo.
Szeroki zakres remontów jest możliwy dzięki skutecznemu poszukiwaniu
zewnętrznych źródeł dofinansowania. Doświadczenie pracowników PZD
w przygotowywaniu dokumentacji
procentuje i już wiadomo, że udało
się uzyskać środki z budżetu państwa,
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Udało
się także uzyskać wsparcie finansowe
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE – pokryje ono 63,6% kosztów
remontu na trasie Wola–Osówka. Kolejny wniosek – na przebudowę drogi
Grzegorz–Świętosław–Zajączkowo–Węgorzyn czeka na wyniki postępowania
w sprawie dofinansowania z rezerwy
subwencyjnej ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.
Dzięki dobrej współpracy z gminami
w powiecie przybywa ciągów pieszo-rowerowych. Samorząd powiatowy co
roku przeznacza na ten cel spore środki. Dzięki nim w najbliższych miesiącach nowych chodników doczekają się
mieszkańcy Krobi i Mierzynka w gm. Lu-

Nowa nawierzchnia, wyremontowane zatoki autobusowe i aktywne przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną sprawią, że bezpieczniejsi będą i piesi i kierowcy

bicz oraz Głuchowa w gm. Chełmża (od
drogi nr 91 do centrum wsi).
Rada Powiatu zabezpieczyła także
środki w wysokości 680 tys. zł na remonty cząstkowe i naprawę nawierzchni dróg powiatowych. Lista tego co
i gdzie najpilniej trzeba naprawić zostanie sporządzona po wiosennym przeJednym z ważniejszych zadań, które stoi
przed samorządem powiatowym w najbliższych
latach jest podniesienie standardu infrastruktury drogowej.
Licząca ponad 300 km sieć dróg powiatowych jest obecnie zmodernizowana w około
40%. Pozostała część dróg, w zależności od szerokości i stanu nawierzchni wymaga remontu,
a niekiedy i przebudowy na dużych odcinkach.
Przygotowany i przyjęty przez Radę Powiatu
,,Program poprawy bezpieczeństwa na drogach
w powiecie toruńskim na lata 2016-2023” określił kryteria oraz formy finansowania. Jego pełna
realizacja z pewnością wyjdzie na przeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego powiatu.
W tegorocznym budżecie zaplanowano
środki finansowe na pierwsze zadania przyjętego Programu. Ich wykonanie nie tylko podniesie
komfort użytkowników dróg, ale w dużym stopniu poprawi ich bezpieczne przemieszczanie się.
Marian Rzeszotek
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej

glądzie wszystkich dróg powiatowych,
który właśnie trwa.
Tegoroczne inwestycje drogowe już
ruszają, ale władze samorządowe wybiegają myślami w przyszłość i planują
kolejne przedsięwzięcia. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznych
wraz z wymaganymi pozwoleniami na
przebudowę dziewięciokilometrowego ciągu komunikacyjnego Wybcz–Siemoń–Łążyn oraz drogi powiatowej
Turzno–Rogowo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o dł. 3,2 km. W 2016
r. planuje się także przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowy dróg powiatowych: z Łubianki do
Zamku Bierzgłowskiego oraz z Turzna
przez Gronówko do Gronowa. Te zadania mają szanse na realizację w latach
2017-2018, w zależności od dostępu do
programów pomocowych.
Wygląda więc na to, że powiatowe
drogi są w dobrych rękach i pozostaje
trzymać kciuki za pogodę, żeby drogowe remonty trwały jak najkrócej.
(AN)

Wraz z zakończeniem postępowań przetargowych na powiatowych drogach pojawi się ciężki sprzęt
i pomarańczowe kamizelki drogowców

DZIAŁ ROLNY

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
W okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno
z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony
jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok
W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło
skorzystać 67 dzieci urodzonych w latach 20012009. Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego będą
rehabilitowane w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie
(od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (od 11
do 31 sierpnia), a dzieci ze schorzeniami
układu ruchu – w CRR KRUS w Jedlcu
(od 7 do 27 lipca).
Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży (odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie
strony). Transport dzieci zapewni KRUS.
Uczestnicy turnusów rehabilitacyjwww.powiattorunski.pl

nych mają zapewnione całodzienne
wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny
program rehabilitacyjny. Opiekę nad
dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci z chorobami układu oddechowego to przewlekły nieżyt górnych
dróg oddechowych, nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa, stan
po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,
przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.
Wśród wad i chorób układu ruchu
do ubiegania się o skierowanie uprawniają: wady postawy i deformacje kost-

ne, boczne skrzywienie kręgosłupa,
koślawość i szpotawość kończyn – stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,
płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy
końsko-szpotawe, stany pourazowe i po
operacjach korekcyjnych narządu ruchu,
a także upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym
rozwojem umysłowym.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, które po raz pierwszy
złożyły wniosek i posiadają prawo do
zasiłku pielęgnacyjnego. Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci posiadające przeciwwskazania
medyczne – pełna lista tych przeciw-

wskazań oraz informacje uzupełniające
i dokumenty do pobrania dostępne są na
stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wnioski kwalifikacyjne można pobrać
w Oddziale i Placówkach Terenowych
KRUS. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
lekarza specjalistę, pod opieką którego
pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do
dnia 16 maja br., w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS.
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS
w Bydgoszczy tel. 52/341 52 61 wew.
110 lub 220 oraz PT KRUS we Włocławku
tel. 54/233 33 56 wew. 144 lub 116.
OR KRUS w Bydgoszczy

3 Powiat Toruński,

KONKURS

Rywalizacja gitarowych
talentów
11 kwietnia 2016 roku do Szkoły Muzycznej w Chełmży
zjechali się najlepsi młodzi gitarzyści, by wziąć udział
w X Chełmżyńskim Konkursie Uczniów Klasy Gitary Szkół
Muzycznych I stopnia
Impreza ma na celu propagowanie muzyki gitarowej oraz tworzenie
możliwości zaprezentowania młodych,
dobrze zapowiadających się gitarzystów. Chełmża miała przyjemność gościć uczestników z Torunia, Szczecinka,
Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, Piły, Górska, Lipna, Chełmna i Warszawy.

Emocji nie brakowało, a wśród laureatów znalazło się wielu młodych wirtuozów instrumentu z powiatu toruńskiego!
Wśród zespołów pierwsze miejsce zajęli
Adam Pazdyga i Szymon Rychel z Górska,
a trzecie – Patrycja Pawska i Aniela Mroczek
z Chełmży. W grupie I wyróżnienie wywalczyli Amelia Jastrzębska, Krystian Oryl i Klaudia
Szyc z Chełmży (na zdjęciu) oraz Olga Pierzgalska, Jakub Suszko i Jan Szostek z Górska.

OŚWIATA

W konkursie wzięło udział 34 wykonawców, a oceniało ich jury w składzie:
• prof. Ryszard Bałauszko (Akademia
Muzyczna w Warszawie)
• mgr Krzysztof Gerus (Zespół Szkół Muzycznych w Warszawie)
• mgr Marek Gzubicki (Szkoła Muzyczna
w Chełmży).

W grupie II występy Adama Pazdygi i Szymona
Rychela z Górska (na zdjęciu) zostały ocenione
na tyle wysoko, że w klasyfikacji generalnej uplasowali się na drugim miejscu ex aequo, a wyróżnienia otrzymały Martyna Grupa oraz Kornelia
Siemiątkowska z Chełmży.
Szkoła Muzyczna w Chełmży składa szczególne
podziękowania za pomoc w organizacji Konkursu Starostwu Powiatowemu w Toruniu, Urzędowi Miasta Chełmży i Bankowi Spółdzielczemu
w Brodnicy/oddział w Chełmży.

kwiecień 2016

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Nadpobudliwość psychoruchowa
- co to jest i gdzie szukać pomocy?
„Tylko od nas – dorosłych – zależy, czy dziecko nadpobudliwe
psychoruchowo będzie tylko trudniejszym wychowawczo
dzieckiem, czy też dzieckiem o zaburzonym zachowaniu”
– H. Nartowska

W ostatnich czasach rodzice mają
problemy związane z nadmierną ruchliwością u swoich dzieci. Często mówią
o nich „żywe srebro” i martwią się, że
dziecko nie potrafi zająć się żadną zabawą, ciągle zmienia rodzaj aktywności,
biega w kółko, bez zastanowienia przebiega przez ulice, nieumyślnie niszczy
rzeczy, przerywa rozmowy czy bez wyraźnej przyczyny reaguje nadmiernie
emocjonalnie. Działania dziecka cechuje brak przemyślenia oraz umiejętności
przewidywania skutków swojego postępowania. Symptomy nadpobudliwości mogą też skutkować trudnościami
w przyswajaniu wiadomości i umiejętności szkolnych oraz wpływają na występowanie zaburzeń w zachowaniu.
To wszystko niepokoi rodziców ale
i zwraca uwagę otoczenia, które często ocenia dziecko jako źle wychowane.
Rodzice czują się w podwójnym stopniu
obarczeni ciężarem odpowiedzialności – nie dość, że mają na co dzień problem z opanowaniem nadpobudliwego
malca, to jeszcze obciążani są winą za
jego nieprawidłowe zachowanie. Z drugiej jednak strony trudno przypuszczać,
że rodzice świadomie źle wychowują
swoją pociechę. I tu warto uświadomić
wszystkim, którzy zajmują się wychowaniem młodych ludzi, że nadpobudliwość
psychoruchowa nie wynika z błędów wy-

chowawczych popełnianych przez nich.
Obecnie uważa się, że przyczyną zespołu
nadpobudliwości jest odmienny sposób
dojrzewania układu nerwowego.
ADHD, czyli zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, często jest też nazywany zespołem hiperkinetycznym lub
w skrócie zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej. Polega na występowaniu wzmożonej pobudliwości, problemów z koncentracją uwagi oraz impulsywnością i występuje u około 3-20%
dzieci. Dla poprawnej diagnozy symptomy muszą pojawić się na stosunkowo
wczesnym etapie rozwoju człowieka,
pomiędzy szóstym a dwunastym rokiem
życia, i utrzymywać przynajmniej przez
sześć miesięcy. Najczęstszymi objawami
są:
• nadruchliwość (nadpobudliwość psychoruchowa),
• chodzenie i bieganie bez celu,
• ciągłe wykonywanie drobnych, bezcelowych ruchów,
• gadatliwość,
• impulsywność,
• trudności w kontrolowaniu swojego
zachowania,
• natychmiastowe realizowanie pomysłów i potrzeb bez zastanawiania się
nad skutkami działania,
• zaburzenia uwagi,
• osłabienie zdolności skupiania się na
zadaniu,
• krótki czas koncentracji na jednej czynności.
Zauważywszy u swojego dziecka niepokojące objawy wypisane powyżej
lub jakiekolwiek inne do nich podobne,
warto zwrócić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży lub filii
Poradni w Dobrzejewicach, gdzie można
uzyskać pomoc w postępowaniu z dzieckiem. Specjaliści pomogą zdiagnozować
problem, bo nie każde zachowanie dziecka z symptomami nadruchliwości jest
nadpobudliwością psychoruchową. Poradnia proponuje także terapię Biofeedback, terapię psychologiczną, Szkołę dla
Rodziców oraz wskazówki dla nauczycieli. Dla pełnej diagnozy ADHD należy również skontaktować się z lekarzem specjalistą i w uzasadnionych przypadkach
podjąć leczenie farmakologiczne.
Raz jeszcze należy podkreślić, że objawy ADHD nie są winą dziecka, rodziców
ani nauczycieli. Zdarza się, że trwają
latami i żadnymi terapeutycznymi metodami nie można doprowadzić do ich
całkowitego zniknięcia, można jedynie
polepszyć funkcjonowanie dziecka pomimo ich obecności. W każdym przypadku
praca z młodym człowiekiem powinna
przebiegać na wielu płaszczyznach i nie
może ograniczyć się tylko do domu lub
szkoły. Warunkiem koniecznym poprawy funkcjonowania dziecka jest ścisła
współpraca rodziców z wychowawcami
i specjalistami.
Warto pamiętać, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela nieodpłatnej pomocy wszystkim rodzicom poszukującym porady, diagnozy, terapii lub
profilaktyki dla swoich dzieci.
Ewa Ładysz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży

www.powiattorunski.pl

4 Powiat Toruński,

kwiecień 2016

OPIEKA SPOŁECZNA

„Browinki” na

PRZYJAZNY URZĄD

Najlepsi sołtysi
gościnnych występach na start!
15 kwietnia 2016 r. zespół wokalno-instrumentalny „Browinki”
uczestniczył w IV Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Osób
Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon 2016”.
W Przeglądzie wzięło udział aż 160 osób!

Dla niepełnosprawnych takie spotkania z piosenką to nie tylko możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i artystycznych, ale także wspaniała okazja do spotkania i integracji

W tym roku na scenie zaprezentowali się
soliści oraz zespoły z Kowalewa Pomorskiego, Blizna, Gruty, Aleksandrowa Kujawskiego, Brodnicy, Solca Kujawskiego, Bydgoszczy,
Torunia, Wąbrzeźna i Browiny. „Browinki”
występowały jako pierwsze. Zaprezentowały
dwie piosenki Tercetu Egzotycznego: „Siedem

dni i siedem nocy…” oraz „Ile wieczorów”.
Artyści otrzymali pamiątkowe statuetki,
dyplomy oraz słodkie upominki. Uśmiech
i radość na ich twarzach to nieoceniona dodatkowa wartość. Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników będzie przypominać o tym
udanym wyjeździe.
DPS w Browinie

Nie od dziś wiadomo, że dobry sołtys to prawdziwy skarb pomoże, doradzi, zorganizuje i jeszcze świeci przykładem!
Dlatego tych najlepszych warto docenić, a właśnie nadarza się
ku temu świetna okazja

Rusza 6. edycja konkursu na Najlepszego Sołtysa Powiatu Toruńskiego. Jeśli w twojej miejscowości działa sołtys,
który zasługuje na ten tytuł nie zwlekaj
i zgłoś go już dziś. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 6 czerwca
2016 r.
Na terenie powiatu toruńskiego sołectwa reprezentuje 131 sołtysów. Pięcioro z nich otrzymało już zaszczytny tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego”,
a dziesięcioro wyróżniono w konkursie.
Wszyscy otrzymali cenne nagrody.
Celem ogłaszanego przez Starostwo
Powiatowe w Toruniu konkursu na Najlepszego Sołtysa Powiatu Toruńskiego,
jest promowanie tych najbardziej aktywnych, którzy podejmują działania

na rzecz integracji społeczności lokalnej
oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy.
Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą
zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak
i władze samorządowe oraz radni. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach
konkursu mogą kandydować ponownie.
Zgłoszenia z dopiskiem „Sołtys Roku”
należy nadsyłać do 6 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu,
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
Regulamin konkursu oraz formularz
zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.powiattorunski.pl. Tytuł „Sołtys Roku…” przyznany zostanie
jednej osobie, ponadto Komisja Konkursowa może przyznać dwa wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród nastąpi podczas lipcowego, IX już
Zjazdu Sołtysów Powiatu Toruńskiego.
W poprzednich edycjach konkursu nagrodzono i wyróżniono już łącznie 15
gospodarzy wsi. Który sołtys dołączy do
tego grona w tym roku? To zależy od
Państwa!
(JR)

FOTORELACJA

Spotkania z cyklu „Encyklopedia zdrowia” – ziołolecznictwo
Uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży mieli niecodziennego gościa

19 kwietnia 2016 r. ŚDS w Chełmży odwiedziła
pani Elżbieta Brzezicka – emerytowana pielęgniarka, która wzbogaciła wiedzę uczestników
na temat sposobów zapobiegania chorobom

W ciekawy sposób opowiedziała jak należy
dbać o własne zdrowie, które rośliny wspomagają walkę z chorobami oraz jak ważna
w życiu człowieka jest profilaktyka

Pani Elżbieta wspólnie z uczestnikami przygotowała i degustowała ziołowe herbatki, przetwory oraz soki owocowe

Efektem spotkania było przyjęcie postanowienia o samodzielnym zbieraniu i suszeniu ziół
oraz ich wykorzystywaniu w codziennym życiu.
Małgorzata Marszałkowska - ŚDS w Chełmży

PSZS

Celne strzały na Orlikach
Wiosna to czas piłkarek. Okazji do podziwiania dziewcząt na co dzień grających w piłkarskich
klubach sportowych na terenie powiatu toruńskiego jest coraz więcej

Tym razem panie reprezentowały
swoje szkoły i gminy. Pierwszymi były
uczennice szkół podstawowych, które rywalizowały w Złejwsi Wielkiej.
Do walki o powiatowe złoto stanęło
aż dziewięć drużyn. Jedno było pewwww.powiattorunski.pl

ne, nikt nikomu nie odpuści. Tak też
się stało, zacięta rywalizacja wyłoniła
finałową parę, którą stanowiły reprezentacje Złejwsi Wielkiej i Grębocina.
Gospodynie znakomicie poradziły sobie w ostatnim turniejowym meczu
pokonując rywalki 3:0. Zwycięstwem
tym dziewczęta potwierdziły swoją dominację na piłkarskiej arenie powiatu
toruńskiego, gdyż to te same panie,
które na początku roku triumfowały
w halowej piłce nożnej.
Ich starsze koleżanki rywalizowały
w Chełmży. Tu również nie brakowało
konkurencji. Wyzwanie podjęło 8 drużyn. Grupowe spotkania dostarczyły

wielu emocji – do samego końca nie
było wiadomo kto awansuje do ścisłego finału. Mocne ataki, strzały w słupki
i poprzeczki, to częsty widok na powiatowych turniejach. O zwycięstwo nie
było łatwo, a drużynami, które w ostatnim meczu zawalczyły o złote medale
były reprezentacje Gimnazjum nr 1
w Chełmży i Gimnazjum w Złejwsi
Wielkiej. Tu – podobnie jak u młodszych koleżanek – gospodynie turnieju
nie dały szans przeciwniczkom, wynik
3:0 wyjaśnił wszystko. Złoto pozostało
w Chełmży. Serdecznie gratulujemy!
Artur Stankiewicz
Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

„POWIAT TORUŃSKI”
Bezpłatny Miesięcznik Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
Redakcja w składzie:
dr Malwina Rouba – redaktor naczelny
Agnieszka Niwińska (AN) – redakcja numeru
Joanna Rybitwa (JR)
Kontakt: rzecznik@powiattorunski.pl, tel. 56 662 88 52
Skład: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Druk: Drukarnia Agora SA. w Pile, ul. Krzywa 35

.

POZATORUN.PL

ŁUBIANKA

19

Ludzie z całego województwa
Setki ryczących maszyn uczestniczyły w oficjalnym rozpoczęciu sezonu motocyklowego w gminie Łubianka. To wydarzenie,
które przybiera coraz większą skalę. Bo i miłośników dwóch kółek wspomaganych techniką jest coraz więcej
Tomasz Więcławski | fot. Łukasz Piecyk

Bez wątpienia jest to jedna z
najbardziej efektownych imprez
odbywających się w Gminnym
Parku Kultury. W niedzielę, 24
kwietnia było tu głośno, gwarno i tłoczno. Do tego czuć było
charakterystyczny, motocyklowy klimat. Bo kierowcy jednośladów są po prostu ciekawymi
ludźmi.
Koniec kwietnia jest doskonałym momentem na inaugurację
sezonu. Pogoda sprzyja przemierzeniu szos na motocyklu. Żeby
jednak nic się nikomu nie stało,
trzeba maszyny poświęcić, poprosić o łaskę opatrzności, a także

poczuć jedność z całym środowiskiem, które aktywnie włącza się
propagowanie idei bezpieczeństwa na drogach.
- Cieszymy się, że tyle osób
zjeżdża do nas od paru lat na to
wydarzenie - mówi Agata Surowiec, współorganizator imprezy.
- Ta impreza na trwałe zakorzeniła się już w świadomości społeczności nie tylko lokalnej, ale i
regionalnej. Dość powiedzieć, że
na swoich maszynach przyjeżdżają do nas osoby z całego województwa.
Wydarzenie rozpoczęło się
o godzinie 10.00 na toruńskiej
Motoarenie. Tam miała miejsce

zbiórka wszystkich uczestników
zabawy. Stamtąd też ruszyła oficjalna parada, najpierw toruńskimi ulicami, a potem drogami
regionu w kierunku gminy Łubianka.
- Szacujemy, że uczestniczyło
w niej kilkaset osób - mówi Jarosław Szczeblewski, organizator
przedsięwzięcia. - Cała kawalkada była niezwykle barwna i roześmiana. Bo i w końcu jesteśmy
po paru miesiącach posuchy i
każdy chce znów wsiąść na swoją
ulubioną maszynę i ruszyć nią w
świat. Bo motocykle to wolność.
Księża motocykle poświęcili. W intencji bezpieczeństwa na

Każdego dziecko
śpiewać może

drodze odprawiono polową mszę
świętą.
- To dla nas wszystkich bardzo
ważna tradycja, nie tylko gest mówili uczestnicy wydarzenia
jeszcze w Toruniu przed startem
parady. - Na drogach czyha wiele niebezpieczeństw, stąd bardzo
ważne jest to, żebyśmy wszyscy
byli dla siebie uprzejmi i szanowali się nawzajem. Wtedy wypadków będzie zdecydowanie mniej,
a nikt się nie będzie niepotrzebnie denerwował, co obserwujemy
na ulicach każdego dnia.
W Gminnym Parku Kultury
wystąpił zespół "Banau", który
zgromadził przed sceną wielu

miłośników grania pasującego do
klimatu motocyklowego zlotu.
Uczestnicy wydarzenia pomyśleli
także o zbiórce krwi.
- Ona ratuje życie każdego
dnia - mówi Agata Surowiec.
- Dlatego tak ważne jest, żeby
honorowych dawców było jak
najwięcej. Wśród motocyklistów
oddawanie krwi jest praktyką
powszechną. Mają oni świadomość, że ten czyn nie jest tylko na
pokaz, ale realnie daje ludziom
nadzieję w bardzo trudnych momentach.

Do kolebki
państwowości

Za nami VI Przegląd Piosenki Przedszkolnej "Muzyczna Kraina". W sali
Centrum Kultury w Łubiance pojawiło się ponad 100 dzieci z terenu całej gminy

Mieszkańcy gminy Łubianka uczestniczyli
w obchodach 1050-lecia chrztu Polski.
Wyjazd zorganizowali sołtysi

Tomasz Więcławski | fot.nadesłane

Tomasz Więcławski

Mury CK wypełniły gwar i podekscytowanie młodych artystów.
Stawiają oni pierwsze kroki na
estradzie ku uciesze swoich rodziców, dziadków i nauczycieli.
Taki występ jest dla nich ogromnym przeżyciem. Na scenie było
więc dużo śmiechu i łez wzruszenia.

- Było kolorowo, wiosennie
i różnorodnie - mówi Marlena
Gizińska, kierownik Centrum
Kultury w Łubiance. - W repertuarach grup najczęściej pojawiały
się utwory poświęcone porom
roku, zwierzątkom, zabawkom,
Polsce i, co dość oczywiste,
przedszkolu. Dzieci wykonywały
także piosenki po angielsku.

W czasie występów nie mogło
również zabraknąć ciekawych rekwizytów i strojów.
- Prezentacje grup świadczą o
wspaniałej pracy pań nauczycielek, które z wielkim zapałem dopingowały swoich wychowanków
- dodaje Marlena Gizińska. - Wiemy, że również rodzice naszych
maluchów aktywnie włączają się
w przygotowania do występów.
A jak organizatorzy oceniają
szóstą edycje tego festiwalu?
- Z perspektywy tych kilku
lat można powiedzieć, że nasz
przegląd jest imprezą potrzebną,
bo stwarza możliwość integracji
środowisk przedszkolnych, uczy
dzieci przełamywania barier, a
przede wszystkim daje wiele radości ze śpiewania uczestnikom,
widzom i oczywiście organizatorom - dodaje na koniec Gizińska.
Już za rok przedszkolaki z terenu całej gminy spotkają się po
raz siódmy. Znów ich opiekunowie będą mogli przeżyć chwile
ogromnego wzruszenia. Bo cóż
jest piękniejszego dla wychowawcy niż radość na twarzy podopiecznych i nieskrywane emocje, które towarzyszą mu nie tylko
w dzień występu, ale przez wiele
tygodni przez i po nim.
Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Inicjatorami wycieczki śladami naszej historii byli Tadeusz
Sadowski (Wybczyk), Adam
Sadowski (Przeczno) i Adam
Noworacki (Brąchnowo). Wszyscy uczestnicy wydarzenia są
wyraźnie poruszeni wymiarem
obchodów okrągłej rocznicy
złączenia losów naszego kraju z
tradycją chrześcijańską.
Pierwszym etapem wyjazdu
było zwiedzanie Ostrowa Lednickiego, wyspy położonej na jeziorze Lednickim, gdzie według
wielu podań miało dojść, prawdopodobnie, do aktu chrztu Polski. Rzecz działa się w 966 roku w
czasie władania naszym krajem
przez Mieszka I.
- Chcieliśmy jako społeczność lokalna uczestniczyć w tym,
niezwykle ważnym dla naszego
kraju, wydarzeniu - mówi Adam
Noworacki, sołtys Brąchnowa. Pięćdziesiąt lat temu, gdy miały
miejsce obchody milenijne wielu
z nas nie było dane przeżywać
tego z odpowiednią powagą, bo
władze PRL z kościołem walczyły, więc tysięczna rocznica chrztu
na rękę im nie była. Tegoroczne
uroczystości są niejako pewnym
dopełnieniem tamtych.

Na wyspie, którą odwiedzili
sołtysi wraz z mieszkańcami gminy, zlokalizowane jest stanowisko
archeologiczne oraz Muzeum
Pierwszych Piastów.
- To kolebka naszej historii
- mówi Adam Sadowski, sołtys
Przeczna. - Każdy powinien tam
kiedyś pojechać. A że była ku
temu doskonała okazja, to bez
wahania z niej skorzystaliśmy.
Miejsce to za czasów panowania Mieszka I oraz pierwszego
króla naszego kraju, Bolesława
Chrobrego, było jednym z najważniejszych ośrodków obronnych i administracyjnych w Polsce.
- Na wyspę dostaliśmy się specjalnie na tę okazję zbudowanym
przez wojsko mostem pontonowym - relacjonuje Anna Filus,
uczestniczka wyjazdu. - Jestem
niezwykle szczęśliwa, że uczestniczyłam w tym, niezwykle podniosłym i uduchowiającym wydarzeniu.
Głównym punktem programu
było uczestnictwo w obchodach
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski pod hasłem „ Gdzie chrzest,
tam nadzieja” na INEA Stadionie
w Poznaniu.

MIASTO CHEŁMŻA

.

20

POZATORUN.PL

Wiosenne inwestycje
W Chełmży stanęły kolejne stojaki rowerowe,
a w najbliższym czasie powstanie nowa alejka

Historia miasta i regionu
Miejska Izba Muzealna zyskała więcej przestrzeni wystawowej do prezentacji
zebranych zbiorów
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana
Prejsa w Chełmży do tej pory
większe wystawy organizowane były jedynie z okazji rocznic
lub imprez okolicznościowych.
Otwarcie nowych sal po remoncie dało możliwość stałej
prezentacji większości zgromadzonych zbiorów. Dzięki temu
odwiedzający Miejską Izbę Muzealną mogą podziwiać najciekawsze eksponaty.

Aktywność fizyczna staje się coraz modniejsza. Również więcej
mieszkańców Chełmży wybiera się na przejażdżki rowerowe. Dlatego powstają kolejne
stojaki na dwukołowe pojazdy.
Urząd Miasta zadbał również o
czystość w mieście i zwiększył
liczbę dystrybutorów na psie
odchody. A już w najbliższym
czasie rozpocznie się remont
jednej z alejek.
W Chełmży zostały ustawione dwa kolejne stojaki na rowery,
tym razem na ulicy Sikorskiego w
okolicach poczty i przy budynku
basenu na ulicy Bydgoskiej. Koszt
ich zamontowania wynosił półtora tysiąca złotych. Dzięki temu w
mieście znajduje się już siedem
takich miejsc. Obecnie swój rower można zostawić również przy
Bulwarze 1000-lecia, na Rynku,
przy cmentarzu oraz w dwóch lokalizacjach przy targowisku miejskim na ulicy Świętego Jana. Jest
to znaczne ułatwienie dla osób
podróżujących na rowerze.
- Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych
mieszkańców – mówi Zdzisław
Stasik, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej w Urzędzie
Miasta w Chełmży. – Dostrzegamy, że coraz więcej osób wybiera ten środek lokomocji. Stojaki zostały rozmieszczone w
centralnych punktach miasta. W
dalszym ciągu nie jest ich wystarczająco dużo, dlatego będziemy
systematycznie montować kolejne.
Aktualnie trwa również remont alejki na zbiegu ulic Mickiewicza i Hallera. Zostanie
ona wyłożona kostką brukową
o łącznej powierzchni 300 metrów kwadratowych. Inwestycja
zostanie zrealizowana w ramach

umowy na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej
w latach 2016-2018. Koszt inwestycji został oszacowany na 27
tys. złotych. To miejsce stanie się
przyjazne dla mieszkańców. Będą
mieli również możliwość odpoczynku na nowo ustawionych
siatkowych ławkach. Dodatkowo
od strony Cmentarza Żołnierzy
Radzieckich wykonane zostaną
nowe schody.
- Prace są już na ukończeniu
– tłumaczy pracownik Urzędu
Miasta w Chełmży. – W najbliższym czasie mieszkańcy będą
mogli w pełni korzystać z tego
miejsca.
W mieście zostały ustawione
nowe dystrybutory na bezpłatne pakiety do sprzątania psich
odchodów. Są w nich na bieżąco
umieszczane papierowe woreczki
wraz z łopatkami, co ma ułatwić
sprzątanie po swoim czworonogu ich właścicielom. Pojemniki
zostały zamontowane na zbiegu
ulic Chełmińskiej i Rybaki oraz
przy ulicy ks. P. Skargi. Na terenie
miasta do tej pory znajdowało się
dziewięć takich punktów. Kolejne
mają przyczynić się do przeciwdziałania zanieczyszczaniu miasta. Miesięcznie są uzupełniane
ponad czterema tysiącami jednorazowych torebek.
- Każdy mieszkaniec ma możliwość skorzystania z darmowego
pakietu, który ułatwi mu posprzątanie po swoim psie – wyjaśnia
Zdzisław Stasik. – Widać, że jest
to wykorzystywane, ponieważ na
bieżąco, średnio co drugi dzień,
dokładamy nowe pakiety. Około
trzystu sztuk. Mamy nadzieję, że
są one użytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Niestety zdarzały się już sytuacje niszczenia dystrybutorów.
(JK)

- Nasze wystawy prezentują
zbiory historyczne zawierające
informację o Chełmży – tłumaczy Urszula Meszyńska, dyrektor
biblioteki. – Mamy wystawione
między innymi łańcuchy królewskie nieistniejącego już bractwa
kurkowego, kroniki, dokumenty
dotyczące sądownictwa z 1883
roku, kserokopię aktu lokacyjnego Chełmży i wiele innych interesujących przedmiotów.
Na wystawach stałych umieszczona została broń palna skałkowa, biała i działko z XVII wieku.
Zobaczyć można też kronikę
harcerstwa z 1919 roku z wpisem
generała Józefa Hallera. Znajdujące się w niej zbiory zaczęły
być kompletowane w połowie lat
osiemdziesiątych. Znaczna część
eksponatów pochodzi z darowizn
przekazanych przez mieszkańców. Chełmżanie licznie włączyli

W Miejskiej Izbie Muzealnej prowadzone są zajęcia, na których omawiana jest historia zgromadzonych zbiorów.

się w akcję „Nie chowaj historii w
szafie”, zorganizowaną wraz z Towarzystwem Przyjaciół Chełmży.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni
z jej przebiegu, ponieważ mieszkańcy przekazali nam wiele interesujących pamiątek dotyczących
historii naszego regionu – mówi
dyrektor biblioteki. – Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak
duży odzew.
W Miejskiej Izbie Muzealnej
prowadzone są lekcje historii
Chełmży, na których nie brakuje
opowieści o zasłużonych mieszkańcach miasta. Organizowane
są one dla wszystkich grup wie-

kowych. Najczęstszymi jednak
odbiorcami są jednak dzieci i
młodzież szkolna. Izba podlega
również Działowi Zbiorów Specjalnych, co oznacza, że gromadzi
i udostępnia informacje regionalne.
- Zbieramy dokumenty życia społecznego, czyli sztandary,
proporczyki, dyplomy – wyjaśnia
Urszula Meszyńska. – Zainteresowane osoby mogą na tej podstawie opracowywać książki czy
prowadzić badania naukowe.

Razem dla zdrowia

(JK)

Siłownia zewnętrzna w Chełmży? Zdecyduje o tym liczba głosów

„Nestle porusza Polskę” – pod
taką nazwą prowadzony jest
konkurs, który ma uczcić 150
rocznicę powstania marki. Jego
celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i wysiłku fizycznego. W całej Polsce ufundowanych zostanie 16 siłowni
zewnętrznych. Choć do akcji
zostały zgłoszone aż trzy lokalizacje z Chełmży, to dotychczas
najwięcej głosów otrzymał
punkt na ulicy Bulwar 1000-lecia.
- Warto wziąć udział w akcji
i głosować na jedną z lokalizacji
w naszym mieście – przekonuje Iwona Niedzielska, pracownik Urzędu Miasta w Chełmży.

REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

– Wspólnymi siłami możemy
osiągnąć wysoki wynik. Dzięki
temu siłownia ma szansę powstać
w naszym mieście. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców do oddawania głosów.
Urząd Miasta zgłosił lokalizacje, ale to, czy inwestycja zostanie
zrealizowana, zależy od mobilizacji mieszkańców i zaangażowania
się w akcję. Każdego dnia poprzez
stronę konkursową każdy może
oddać jeden głos. Do konkursu
zgłoszone zostały jeszcze dwie
lokalizacje w Chełmży – na ulicy
3 Maja 18 oraz na skrzyżowaniu
ulic Słowackiego i Piastowskiej.
Nagrodą jest siłownia zewnętrzna, składająca się z dziewięciu
urządzeń do ćwiczeń. Jest to mię-

dzy innymi: rower, wioślarz, twister czy orbitrek. Łączna wartoś
obiektu sportowego to 14 tys.
złotych. Jest to największa inicjatywa, jaka została zorganizowana
do tej pory w Polsce przez Nestle.
Jej ambasadorem został sam Zbigniew Bródka, polski łyżwiarz
szybki.
Marka Nestle ma ufundować
po jednej siłowni zewnętrznej
w każdym województwie. Gdzie
zostaną ustawione, zdecydują
internauci. Z województwa kujawsko-pomorskiego zostały zakwalifikowane do konkursu 53
miejsca. Głosować można za pośrednictwem strony www.nestleporusza.pl do 6 lipca.
(JK)

.

POZATORUN.PL

Faworyci
Chełmżyński zespół jest na
najlepszej drodze do wywalczenia awansu. Za dobrymi wynikami stoją nie tylko umiejętności,
ale również świetna atmosfera
w zespole
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk

Dokładnie rok temu Legia
Chełmża przeżywała niemały
kryzys. Drużyna zajmowała
miejsce w dolnej strefie tabeli, a widmo spadku nabierało
realnych kształtów. Klub przy
dużej dawce szczęścia zdołał
się jednak utrzymać, a teraz
znajduje się na przeciwległym
biegunie. Jak to możliwe?
Sezon 2014/2015 był trudnym okresem dla sympatyków
chełmżyńskiego zespołu. Drużyna, najpierw pod wodzą Dariusza Preisa, a później Grzegorza
Wódkiewicza, grała nierówno,
a zawodnicy częściej przełykali
gorycz porażki, niż cieszyli się ze
zwycięstw.
- Nie było takiego zaangażowania, jakie jest teraz – ocenia

obecny kapitan Legii Chełmża,
Bartosz Pawkin. – Na treningach
przeważnie pojawiało się mniej

‘‘

udanym sezonie był ruch na
ławce trenerskiej. Odchodzącego do Wdy Świecie, Grzegorza

Podstawową sprawą było stworzenie
Legii – rzeczywiście chełmżyńskiej. Do naszej
kadry wróciło kilku zawodników, którzy byli
w ubiegłym sezonie wypożyczeni. W składzie
zostali ci, którzy za Legię chcą i będą walczyć.
niż jedenaście osób. Teraz nie
mamy takiego problemu. Wiemy, o co gramy i chcemy wykorzystać swoją szansę.
Podstawową zmianą po nie-

Wódkiewicza, zastąpił Tomasz
Urbański. Nowy trener grał w
Legii jeszcze w ubiegłym sezonie
jako zawodnik.
- Od razu chciałem wprowa-

dzić swoją koncepcję – odpowiada szkoleniowiec. – Podstawową sprawą było stworzenie
Legii – rzeczywiście chełmżyńskiej. Do naszej kadry wróciło
kilku zawodników, którzy byli w
ubiegłym sezonie wypożyczeni.
Dodatkowo w składzie zostali
ci, którzy za Legię chcą i będą
walczyć. Wiedziałem, że z takim
składem utrzymamy się, co było
naszym podstawowym celem.
W tej chwili idzie nam chyba
całkiem nieźle…
Nie trzeba śledzić losów drużyny, aby wiedzieć, kto rządzi w
Chełmży. Na ścianach budynków przy prawie każdej z ulic
znajduje się większy lub mniejszy napis: „Legia”.
- Czujemy tę więź – mówią
zgodnie włodarze Legii Chełm-

MIASTO CHEŁMŻA

21

ża, prezes Maciej Bąk i wiceprezes Marcin Kałamarski. – Pod
koniec marca przy pomocy
wszystkich naszych aktualnych
sponsorów ufundowaliśmy kibicom darmowy wyjazd do Elgiszewa na spotkanie z Iskrą Ciechocin. To bardzo pozytywnie
wpłynęło na nasze relacje z sympatykami Legii. Będziemy dążyć
do tego, aby zacieśniać tę więź
fanów z zespołem. Jestem przekonany, że pójdzie to w dobrym
kierunku.
Najbliższą inicjatywą, zorganizowaną przez klub, będzie piknik dla dzieci, który odbędzie się
3 maja na terenie stadionu.
- Szykujemy wiele atrakcji –
twierdzi Maciej Bąk. – Będzie
można między innymi wygrać
rower lub atrakcyjne nagrody
podczas loterii. Nie zabraknie
zjeżdżalni. Przygotowany zostanie także posiłek. Dzieci będą
mogły także spotkać się z piłkarzami, którzy chętnie z nimi
zagrają w piłkę. Chcemy pokazać, że Legia jest i będzie marką
przyjazną całemu chełmżyńskiemu środowisku.
Być może kolejnym wielkim
wydarzeniem będzie feta z okazji awansu zespołu do IV ligi. W
klubie wszyscy zapewniają, że
zdają sobie sprawę, iż taki sukces
będzie wymagać jeszcze więcej
poświęceń oraz funduszy w kolejnych latach.
- Poradzimy sobie – mówi
trener Tomasz Urbański. –
Obecnie naszym największym
zapotrzebowaniem jest stworzenie boiska bocznego, na którym
moglibyśmy
przeprowadzać
treningi. Przydałoby się także
zrewitalizować budynki klubowe, które, jak wszyscy wiedzą,
niestety swoim wyglądem odstraszają. Z moich informacji
wynika, że pierwsze deklaracje
co do tych dwóch spraw już padły, ale o konkrety trzeba pytać
włodarzy. Ja z drużyną mogę zapewnić, że co by się nie działo,
będziemy wkładali w to, co robimy, sto dziesięć procent.
I tego zaangażowania wszyscy w Chełmży mogą być pewni.
Bo Legia wygląda jak bardzo dobrze funkcjonująca rodzina.
REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

ZŁAWIEŚ WIELKA

.

22

POZATORUN.PL

Jubilatki

Aktywnie w
każdym wieku

Koło Gospodyń Wiejskich z Łążyna świętuje siedemdziesiąt lat istnienia
Joanna Koszczka | fot.nadesłane

Przed wielu laty mieszkanki
wsi spotykały się, aby wspólnie
szydełkować, haftować, organizować kółka teatralne czy kolonie letnie dla dzieci rolników w
czasie żniw. Tak zawiązywały się
koła gospodyń wiejskich, a jednym z nich było KGW w Łążynie. W tym roku obchodzi ono
jubileusz 70-lecia istnienia.
Koło gospodyń wiejskich działa od 1946 roku. Wtedy skupiało
osiemdziesiąt sześć członkiń. Pod
koniec 2008 roku reaktywowało
swoją działalność. Od tego czasu
prężnie działają, angażując się w
życie społeczne.
- Naszą działalność zaczynałyśmy ciężką pracą – opowiada
Małgorzata Dobosiewicz, przewodnicząca KGW. – Pierwszą

imprezą, jaką zorganizowałyśmy,
była zabawa taneczna dla mieszkańców wsi na rzecz świetlicy
wiejskiej.
Działaczki KGW wystawiają
stoiska z potrawami na jarmarkach bożenarodzeniowych, wielkanocnych i dożynkach gminnych. Reprezentują gminę na
festynach i imprezach regionalnych, realizując wiele ciekawych
pomysłów. Chętnie integrują się z
koleżankami z innych KGW poprzez udział w spotkaniach i imprezach tematycznych. Co bardzo
cieszy – nie zamierzają zaprzestać
swojej działalności.
- Organizujemy zabawy mikołajkowe, andrzejki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, ogniska, ferie dla dzieci,
pokazy i szkolenia – wymienia

Lepsza komunikacja

W gminie Zławieś Wielka powstaną nowe drogi,
a stare nawierzchnie zostaną odświeżone
Joanna Koszczka
Ruszył nabór ofert dotyczących
planowanych inwestycji drogowych. W najbliższym czasie
drogi gminne zmienią swój
stan. Zaprojektowana została
budowa z rozbudową drogi w
miejscowości Gutowo oraz wykonanie utwardzenia masą bitumiczną ulic na terenie gminy
Zławieś Wielka.
- Obecnie ogłosiliśmy przetarg

i oczekujemy na oferty inwestorów – mówi Piotr Grodzki, inspektor ds. inwestycji i zamówień
publicznych. – Część prac sfinansowana zostanie ze środków pochodzących z budżetu gminy. Na
pozostałe będziemy ubiegać się o
dotację unijną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020.
Realizacja budowy drogi w
Gutowie zaplanowana została na

przewodnicząca. – Bierzemy
czynny udział w WOŚP. Uczestniczymy w wydarzeniach artystycznych w Szkole Podstawowej
w Łążynie. Dzięki wspólnym
działaniom KGW, OSP oraz pani
Marii Gulczyńskiej, sołtys wsi,
udaje się bardzo zintegrować naszą wieś.
- Mam nadzieję, że kolejne
lata będą dla nas równie dobre i
wspólnie dużo uda nam się zrobić – dodaje Małgorzata Dobosiewicz. – Zawsze możemy liczyć na
wsparcie Jana Surdyki – wójta
gminy, Piotra Pawlikowskiego –
przewodniczącego rady gminy i
pani Edyty Zakrzewskiej – radnej
powiatowej - za co jesteśmy bardzo wdzięczne. Przez te wszystkie
lata spotkaliśmy dużo przychylnych i pomocnych nam osób. Po-

dziękowania kieruję również do
moich koleżanek, bez których nasze KGW by nie istniało, za włożone serce i poświęcony czas na
rzecz działalności społecznej wsi.
Uroczystość jubileuszowa dla
działaczek oraz wszystkich osób,
które przez lata wspierały koło,
odbędzie się 7 maja. Rozpocznie
się ona uroczystą mszą świętą w
Parafii św. Walentego w Łążynie o
godzinie 17.00. Po mszy w świetlicy w Łążynie wręczone zostaną
medale Serca Matki Polki Wsi dla
zasłużonych działaczek koła. Zaproszeni goście będą mieli okazję
skosztować własnoręcznie przygotowanych przez panie z KGW
potraw.

dwa etapy. Łącznie jest to trasa
licząca trzy kilometry. Głównymi
kryteriami branymi pod uwagę
przy ocenie ofert będzie cena oraz
gwarancja.
- Mamy ponad trzysta kilometrów dróg na terenie gminy
– tłumaczy Piotr Grodzki. – Wiadomo, że w pierwszej kolejności
wykonywane są te strategiczne.
– Odcinek w Gutowie łączy drogę wojewódzką z powiatową. Do
tego jest to alternatywa do poruszania się drogą krajową. Część
tej trasy została już wykonana w
poprzednich latach.
Druga zaplanowana inwestycja obejmuje wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg
i ulic w miejscowościach: Siemoń,
Cichoradz, Przysiek – ulica Cisowa, Czarne Błoto – ulica Spokojna, Czarnowo – ulica Ogrodowa,

Cegielnik, Toporzysko – ulica
Kolejowa. Łączna powierzchnia
nowych dróg będzie wynosiła
14 710 m2. Wykonana zostanie
również, finansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
modernizacja i przebudowa drogi
gminnej w Łążynie. Prace obejmą
odcinek 4,3 kilometra.
W ubiegłym roku zostały wykonane prace drogowe na łączną
kwotę 602 340,76 zł. Nową nawierzchnię wykonano między
innymi w Rozgartach na ulicach
Piaskowej, w Czarnym Błocie na
ulicy Leśnej do Spokojnej oraz
na ulicy Sołeckiej w Starym Toruniu (od drogi krajowej do ulicy
Myśliwskiej). Powstały również
nowe chodniki. Na ten cel z budżetu gminy zostało przeznaczone 277 tys. zł.

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Ośrodki kultury w
gminie Zławieś Wielka
w maju organizują wiele
interesujących wydarzeń
Już w najbliższą sobotę, 30
kwietnia, Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Złejwsi
Małej zaprasza mieszkańców
w każdym wieku do wzięcia
udziału w II Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa.
Natomiast 4 maja z okazji 225
rocznicy uchwalenia Konstytucji Dom Kultury w Górsku i
Centrum Edukacji Młodzieży
im. ks. Jerzego Popiełuszki organizują uroczystą akademię.
- Wykonawcami programu będą nauczyciele ze Szkoły
Muzycznej w Górsku, dzieci z
przedszkola w Złejwsi Małej
oraz kółko teatralne i zespół
śpiewaczy „Harmonia”, działające przy Domu Kultury w Górsku – mówi Renata Dobrowolska, dyrektor ośrodka.
Również w Domu Kultury
w Górsku 10 maja odbędzie się
czwarta edycja Mini Listy Przebojów, uczestnikami będą dzieci
i młodzież.
W Klubie Seniora działającym przy DK w Górsku co
dwa tygodnie organizowane są
spotkania przy kawie, prelekcje,
wieczorki taneczne, liczne wyjazdy. W tym tygodniu seniorzy
zwiedzali Młyn Wiedzy, Fundację im. Elżbiety Zawackiej, a już
17 maja organizują wycieczkę
do Gdańska i Sopotu.
W maju w ramach akcji
„Miesiąc dla Zdrowia” wraz z
toruńskim TKKF organizowane są bezpłatne zajęcia dla dorosłych, promujące zdrowy styl
życia i aktywność fizyczną. W
każdy poniedziałek i czwartek
będą się odbywać w godzinach
18.00-19.00 zajęcia aerobiku.
Natomiast trening nordic walking z instruktorem we wtorki
i piątki w godzinach 11.0012.00 oraz w środy od 16.30.
Na czwartkowe wieczory zaplanowany został maraton zumby.
Początek o godzinie 20.00.
Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu zaprasza 12 maja na
IV Gminny Konkurs Pieśni i
Piosenki Religijnej, a 26 maja z
okazji Dnia Matki odbędzie się
montaż słowno-muzyczny.
(JK)

Sportowe
atrakcje

.

POZATORUN.PL

WIELKA NIESZAWKA

23

Na boisku Orlik w Małej Nieszawce każdy
mieszkaniec może spędzić aktywnie czas
Joanna Koszczka | fot.Łukasz Piecyk
Gra w piłkę nożną, koszykówkę czy tenisa ziemnego – każdy
znajdzie z pewnością coś dla
siebie. Kompleks sportowy w
Małej Nieszawce jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy
chcą prowadzić sportowy tryb
życia. Obecni tam codziennie
animatorzy sportowi przygotują odpowiedni sprzęt, poprowadzą gry i zabawy ruchowe,
zadbają o bezpieczeństwo na
boisku.
- Zatrudnieni trenerzy mają za
zadanie zorganizować czas wolny
mieszkańcom – mówi Kazimierz
Kaczmarek, wójt gminy Wielka Nieszawka. – Chcemy, aby
dzięki temu każdy mieszkaniec,
niezależnie od wieku, znalazł aktywność fizyczną, która będzie
mu odpowiadać. Rozwijał swoje
pasje i spędzał aktywnie czas na
świeżym powietrzu.
Zajęcia sportowe na Orliku po
jesienno-zimowej przerwie zostały wznowione 1 kwietnia. Na
terenie obiektu pracuje dwóch
animatorów czasu wolnego. Jest
to Marcin Kwiatkowski, wykwa-

lifikowany trener piłki nożnej
oraz Monika Lewandowska, która specjalizuje się w piłce siatkowej oraz nordic walking. Obiekt
jest dobrze wyposażony w sprzęt
sportowy. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość uprawiać
swoje ulubione sporty.
- Dzieci, młodzież, jak i dorośli, którzy przychodzą na Orlik,
mogą zgłosić się do animatora,
który zorganizuje gry i zabawy
sportowe – tłumaczy wójt. – Do
tej pory mieszkańcy gminy chętnie uczestniczyli w takich zajęciach. Szczególnie najmłodsi w
licznych grupach spędzają swój
wolny czas po szkole na terenie
obiektu.
Orlik w Małej Nieszawce przy
ulicy Leśnej 1 został otwarty
w listopadzie 2008 roku. Całkowity koszt jego utworzenia
wyniósł prawie 1,3 miliona złotych. Obiekt powstał na miejscu
starego boiska do piłki nożnej,
w sąsiedztwie znajdującego się
Gminnego Ośrodka Kultury.
W jego skład wchodzi boisko
do piłki nożnej o nawierzchni z
trawy syntetycznej i uniwersal-

Zajęcia sportowe na Orliku w Małej Nieszawce zostały wznowione od 1 kwietnia.

ne boisko do piłki koszykowej,
siatkowej oraz tenisa ziemnego.
Mieści się tutaj również budynek z szatniami, natryskami, toaletami oraz pomieszczeniem dla
trenera. Dzięki zainstalowanemu
oświetleniu na Orliku można
spędzać czas również w godzinach wieczornych.
- Na terenie gminy mamy kilka boisk i innych obiektów sportowych – opowiada Kazimierz
Kaczmarek. – Staramy się zapewnić mieszkańcom jak najlepszą

możliwość do rozwijania swoich
pasji i aktywności fizycznej. W
planach na przyszłe lata mamy
budowę stadionu do piłki nożnej
z prawdziwego zdarzenia.
Na terenie obiektu organizowane są liczne rozgrywki sportowe, których organizatorem i fundatorem nagród jest wójt gminy
Wielka Nieszawka. Obecnie realizowany jest projekt „Lokalny
Animator Sportu”, w ramach którego częściowo finansowane są
zajęcia sportowe. Jego głównym

zamierzeniem jest zapewnienie
dzieciom i młodzieży dostępu
do nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego
uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera.
Godziny pracy animatorów na
boisku Orlik:
• poniedziałek – piątek w
godz.16.00 – 21.00,
• sobota w godz. 9.00 – 18.00,
• niedziela w godz.13.00–
19.00.
REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

LIGA ORLIKA

.

24

POZATORUN.PL

Połączy nas piłka!

Rusza IV edycja Ligi Orlika z Poza Toruń i Euro-Drób. Dziesięć drużyn znów powalczy o nagrody warte
blisko 18 tysięcy złotych. Ale ten turniej to nie tylko piłka nożna, ale festyny dla całych rodzin
Tomasz Więcławski | fot. Łukasz Piecyk
W tym roku ruszamy już 8 maja.
W pierwszą niedzielę po majówce wszyscy widzimy się w Warszewicach. Tam nastąpi uroczyste otwarcie cyklu. Zagramy o
puchar wójta gminy Łubianka.
15 maja spotkamy się w Dobrzejewicach, gdzie naszym gospodarzem będzie wójt Obrowa.
Wszystko zakończy wielki finał
w Lubiczu Górnym 22 maja
połączony z Gminnym Dniem
Rodziny organizowanym przez
tamtejszy samorząd.
Okazało się, że pomysł, który
wykiełkował w naszych głowach
kilka lat temu, mówiąc w żargonie młodzieżowym, „chwycił”.
Zainteresowanie rozgrywkami z
roku na rok jest coraz większe, a
na całodniowe, rodzinne festyny
przychodzą setki osób. Bo nasze
założenie jest takie, że miłośnicy
sportu grają na orlikach, a dzieci, mamy, babcie czy dziadkowie
bawią się na rodzinnym pikniku.
Maj jest idealnym miesiącem na
spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
W tym roku znów chcemy zaskoczyć i dołożyć do naszej propozycji kolejne elementy. Drużyn
rywalizujących o zwycięstwo w
całym cyklu będzie tyle samo, co
w latach ubiegłych, ale rozszerzamy możliwość występu większej
liczby zawodników. Każdy zespół
może więc zgłosić do udziału w
całej lidze 20 piłkarzy bez możliwości uzupełniania tej liczby o
kolejnych. Na jednym turnieju
może się ich pojawić maksymalnie dwunastu. Na boisku nic się
nie zmieni – gramy klasycznym
systemem: pięciu zawodników w
polu i bramkarz.
Po każdym turnieju wyłaniany będzie najlepszy zawodnik,
który otrzyma nagrodę rzeczową. Dodatkowo uhonorujemy co

– mówi Ryszard Prokopczuk,
menadżer zespołu z Warszewic,
który gra w Lidze Orlika z Poza
Toruń i Euro-Drób od początku
i zajmował miejsca na podium
w całych rozgrywkach, ale jeszcze ich nie wygrał. - Wiemy, że
poziom z roku na rok rośnie i
na boisku meldują się coraz lepsi zawodnicy, ale tanio skóry nie
sprzedamy.

tydzień najlepszego bramkarza.
Z dziesięciu zespołów, które zagrają w fazie grupowej, tylko dwa
najlepsze przejdą do fazy finałowej. Mecze będą dłuższe. Co za
tym idzie - wyniki powinny być
bardziej sprawiedliwe. Drużyny
z trzecich miejsc w grupie zdobędą po 3 puntky do klasyfikacji
generalnej, a z miejsc czwartych
po 2 punkty, więc jest o co grać,
nawet jeżeli w półfinałach zespół
się nie znajdzie. Miejsce pierwsze
w każdym turnieju gwarantuje 10
punktów do „generalki”, miejsce
drugie punktów 8, trzecie – 6.
Za czwarte piłkarze dostaną 5
„oczek”. Bonusowo traktowany

będzie wielki finał rozgrywek
zaplanowany na 22 maja w Lubiczu Górnym. Tam wspomniana
punktacja zostanie podwojona.
Maksymalna liczba punktów,
które w całych rozgrywkach będzie mógł zdobyć dany zespół,
wynosi 40. Mamy nadzieję, że
zmiany regulaminowe jeszcze
bardziej uatrakcyjnią rywalizację i spowodują, że do ostatniego
gwizdka sędziego będziemy emocjonowali się rozgrywkami. Nic
bowiem nie będzie jasne w klasyfikacji generalnej do zawodów w
gminie Lubicz.
- W tym roku chcemy powalczyć o wygraną w całym cyklu

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

Kto zagra w Lidze Orlika z
Poza Toruń i Euro-Drób w tym
roku? Zapisy są już praktycznie
zakończone. W szranki staną:
1.) Euro Drób
2.) Miasto Chełmża
3.) Warszewice
4.) Flisak Złotoria I
5.) Flisak Złotoria II
6.) Zławieś Wielka
7.) Wisła Osiek
8.) Orzeł Głogowo
9.) Brzozówka
Czekamy na dziesiąty zespół.
Jeżeli masz swoją ekipę i chcesz
pobawić się z nami w trzy niedziele od 8 do 22 maja, to zapraszamy do zapisów pod adresem
email: tomekwieclawski@gmail.
com lub pod numerem telefonu
535405385. Masz ostatnią szansę,
żeby do nas dołączyć. Czekamy
na twój sygnał do 3 maja.
Sponsorem tytularnym imprezy została znów firma Euro-Drób.
Patronem sportowym zdecydo-

wał się zostać klub żużlowy KS
Toruń. Ligi Orlika z Poza Toruń
i Euro-Drób nie byłoby także bez
dziesiątek firm i samorządów,
które zdecydowały się wesprzeć
tę ideę.
- Cieszę się, że takie rozgrywki toczą się w naszym powiecie
– mówi Marek Olszewski, wójt
gminy Lubicz, gospodarz finałowego turnieju. - To doskonała
okazja do integracji lokalnego
środowiska, ruchu na świeżym
powietrzu i realizowania pasji. A
ta jest w życiu każdego człowieka
niezwykle ważna.
Pamiętajcie o tym, że Liga Orlika z Poza Toruń i Euro-Drób to
wydarzenie nie tylko sportowe,
ale festyny dla całych rodzin. O
szczegółowych atrakcjach i harmonogramie kolejnych turniejów będziecie mogli przeczytać
na stronie internetowej www.
pozatorun.pl. Tam też znajdą się
fotogalerie z każdego turnieju.
Szukajcie informacji o lidze już
od 1 maja. Bądźmy na orlikach
w powiecie toruńskim razem i
pokażmy swoją siłę. Bo na wsiach
może odbywać się turniej liczniejszy niż w miastach.
Zapraszamy w każdą niedzielę
od 8 do 22 maja od godziny 11.00.
To najważniejszy turniej piłkarski
na orlikach w naszym regionie.
Nie może Cię na nim zabraknąć.

.

POZATORUN.PL

TARGI

25

Już w najbliższy weekend
Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy
Wiosna to jedna z najpiękniejszych pór roku. Budząca się do
życia roślinność, pierwsze kwiaty, napawają nas optymizmem i
dają nowe chęci do działania.
Zadbany ogród to wizytówka
każdego domu, dlatego wiosna
to czas wytężonej pracy oraz nowych obowiązków dla właścicieli
ogrodów. Na balkonach i tarasach zaczynają pojawiać się piękne aranżacje kwiatowe. To także
najlepszy moment na zajęcie się
trawnikiem, sadzenie roślin. W
maju największą uwagę skupiamy na przygotowaniu gruntu do
wysiewu. Jest to dobry czas na
posadzenie iglaków, azali oraz rododendronów. Działkowcy zaczynają zagospodarowywać ogród
warzywny. W połowie maja przypadają tzw. „zimni ogrodnicy”,
po których przyjęło się, iż można
swobodnie wysadzać rośliny, bez
obawy o ich uszkodzenie przez
poranne przymrozki.
Wychodząc naprzeciw działkowcom i właścicielom ogrodów spółka Targi Toruńskie
organizuje Wiosenny Kiermasz
Ogrodniczy, który odbędzie się
w dniach 7 i 8 maja w godzinach
od 10.00 do 17.00. Dla wszystkich
amatorów zieleni jest to wyjątkowa okazja do zakupu sadzonek i drzewek w promocyjnych
cenach. Podczas Kiermaszu będzie można zaczerpnąć fachowej
wiedzy, jak przygotować ogród,
aby zakupione rośliny kwitły w
nim zdrowo i okazale, a także jak
ozdobić go za pomocą elementów małej architektury, w tym
wyrobów z drewna do ogrodu,
figur ogrodowych, przepięknych
donic i mebli. Na najmłodszych
gości Centrum Targowego PARK
wystawcy przygotują ekspozycje
drewnianych placów zabaw.

Podczas kiermaszu w ofercie
znajdą się m. in. nasiona, cebulki, zioła, byliny i bulwy kwiatowe, drzewka ozdobne i owocowe,
krzewy, iglaki, rośliny wieloletnie, kaktusy, wrzosy, krzewy róż,
winorośle, trawy, odmiany roślin
takie jak: jagody goji, borówka
amerykańska czy mini kiwi.
Nie zabraknie także kompozycji ze świeżych, a także suchych
kwiatów – w tym roku na Kiermaszu szkoły florystyczne przygotują pokazy na żywo. Smakosze

kulinarni znajdą stoiska z miodami, przyprawami, kawami, a także swojską garmażerią.
Od roku 2013, dzięki Targom
Toruńskim, Kiermasz Ogrodniczy nawiązuje i wraca do tradycji
Pomorskiej Wystawy Ogrodniczo-Przemysłowej, odbywającej
się w Toruniu od 1928 r. Obiekt
obecnego Centrum Targowego
„Park” wybudowany został bowiem jako największa hala wystawowa w ówczesnej Polsce,
zaprojektowana przez znanego

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

architekta Kazimierza Ulatowskiego. Inicjatorami i pomysłodawcami wystawy byli toruńscy
ogrodnicy działający w porozumieniu z Urzędem Miasta Torunia. To właśnie dzięki nim
powstała hala wystawowa – nowoczesna, a mimo to harmonizująca z architekturą miasta.
Otoczona zielenią, usytuowana
w przepięknej części miasta hala
Centrum Targowego PARK wpisała się na stałe w krajobraz Torunia.

Wiosenny Kiermasz
Ogrodniczy
Centrum Targowe „Park”
Szosa Bydgoska 3
7-8 maja
od 10.00 do 17.00

Wstęp wolny

Informacja pod nr tel
602 629 432
606 228 261

BUDOWLANKA

.

26

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

Zadbaj
o podstawę
Wadliwie wykonana hydroizolacja
podłoża nie spełni swojego zadania.
Przysporzy zaś wielu problemów
Michał Ciechowski | fot.
Przepiękne tarasy i klimatyczne
balkony są wizytówkami domów. Aby długo móc cieszyć się
ich elegancją, dużą uwagę należy skupić na podłożu. Jest ono o
każdej porze roku narażone na
wysokie i niskie temperatury, a
także
liczne
o p a d y.
Eksperci
z firmy
Ser vitor
doradzają, jak od-

powiednio zadbać o nie, stosując hydroizolację.
Wiosna to czas ciepłych dni i
zimnych nocy. Latem przychodzą upały, jesienią deszcz i wiatr.
Zima przynosi liczne opady
śniegu i mróz. Elementy
podłoża stosowane na tarasach i balkonach nieustannie pracują – są narażone
na szybkie zmiany pogodowe. Jak piękne płytki i
drewno uchronić przed
niekorzystnym wpływem
wody?
Istnieje kilka sposobów
jej odprowadzania. Jednym
z nich jest hydroizolacja,
która polega na wykonaniu szczelnej i odpornej na
uszkodzenia powierzchni, po której spływa woda.
Wykorzystuje się do tego
elastyczne mikrozaprawy,
które w połączeniu z okładziną ceramiczną stanowią
odpowiednie zabezpiecze-

nie.
- Hydroizolacja chroni podłoże zastosowane przy tarasach i
balkonach przed przesiąkaniem
wody – zarówno z góry, w przypadku balkonu, jak i nasiąkaniem
od dołu – w przypadku tarasów
– zaznacza Adam Duda, pracownik firmy Servitor. – Woda, która
dostanie się między płytki, będzie
niszczyła taras od spodu. Gdy zauważymy zmiany, będzie już za
późno. Dobra hydroizolacja to
podstawa.
Aby odpowiednio zaizolować
podłoże, możemy wykorzystać
kilka produktów. Folie płaskie
stosuje się do izolacji podłóg na
gruncie, folia tłoczona może zaś
wspomagać istniejącą już ochronę. Do hydroizolacji poziomej
wykorzystać także możemy papy

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

oraz – przy tarasach – masę bitumiczną.
- Aby zabrać się za prace hydroizolacyjne podłoże tarasu lub
balkonu musi być idealnie suche
– dodaje przedstawiciel firmy
Servitor. – Izolacji nie można wykonywać także podczas wysokich
temperatur. Wtedy to materiał
szybciej wysycha i nie spełnia
swoich wymogów. Najlepszą porą
jest więc wiosna lub jesień.
Aby opady deszczu lub śniegu
nie stały się powodem problemu,
prace hydroizolacyjne najlepiej
jest zlecić ekspertom. W ten sposób wyeliminujemy najczęstsze
błędy. Stosując ochronę na zewnątrz, warto zainwestować w
hydroizolację dwuskładnikową,
która choć jest droższa, spełniać
będzie swoje zadanie lepiej.

- Izolacja dwuskładnikowa
znajdzie swoje zastosowanie
między innymi na schodach
zewnętrznych, tarasach wentylowanych, tarasach z okładziną
ceramiczną lub kamieniem naturalnym i w pomieszczeniach
szczególnie narażonych na wilgoć
– mówi Adam Duda. - Jednoskładnikową stosuje się do wewnątrz – do łazienek czy garaży.
Planując budowę tarasu lub
remont balkonu, nie można zapomnieć o odpowiedniej hydroizolacji. Szeroki wybór produktów, które oferuje firma Sevitor,
pozwoli zapobiec uszkodzeniom,
które może wywołać w podłożu
woda. Warto zaufać specjalistom
i cieszyć się relaksem na pięknych
balkonach i tarasach.

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

.

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

BUDOWLANKA

27

BUDOWLANKA

.

28

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

Koś z głową

Piękny, soczyście zielony trawnik to marzenie
każdego miłośnika ogrodów. Aby taki efekt
uzyskać, należy profesjonalnie o niego zadbać
Michał Ciechowski | fot.sxc.hu

Z pozoru prosta czynność, a
jednak nie zawsze wykonywana
jest prawidłowo. Aby utrzymać
zdrowo wyglądającą i piękną
trawę, należy odpowiednio ją
pielęgnować. O doborze urządzeń, dzięki którym zielony
dywan ogrodu będzie jeszcze
piękniejszy, rozmawiamy z ekspertem Castoramy.
Przełom kwietnia i maja to
idealny czas na pierwsze wiosenne cięcie. Najlepiej wykonać je,
kiedy trawa osiągnie wysokość
dziesięciu centymetrów. Koszenie powinno odbywać się na bezpiecznej wysokości, aby rośliny
nie straciły wartościowych składników mineralnych.
Najczęściej do ścinania trawy

wykorzystujemy kosiarkę. Jednak
zarówno dokładność oraz wygoda prac uzależniona jest od profesjonalnie dobranego urządzenia.
W ofercie Castoramy znajduje się
pięć rodzajów urządzeń: kosiarki
elektryczne, bębnowe, spalinowe
pchane oraz spalinowe z napędem. Popularnością cieszą się
także te większe, zwane traktorkami.
- Kosiarki elektryczne przeznaczone są do niewielkich trawników o równym podłożu – mówi
Paweł Linda, doradca w firmie
Castorama. – Ten typ urządzenia
jest przyjazny środowisku. Dużą
uwagę należy jednak zwracać na
rozwijany za kosiarką kabel. Problem ten możemy rozwiązać, kupując kosiarkę zasilaną akumula-

torem lub kosiarkę bębnową. Ten
niewielki sprzęt pozwoli ścinać
trawę bez konieczności podłączania do prądu czy użycia paliwa. Kosiarka jest lekka i zwrotna,
dzięki czemu jej użytkowanie staje się bardzo proste.
Jeżeli planujemy prace na
większym terenie, warto pomyśleć o kosiarce spalinowej. Choć
jest głośniejsza, doskonale sprawdza się na mocno zarośniętej
działce. Tam zaś, gdzie nie dojedziemy dużym sprzętem, idealnie
sprawdzi się podkaszarka.
- Stosując urządzenie do podkaszania, nie narazimy na uszkodzenia zarówno kosiarki, jak i pni
drzew czy murków – zaznacza
przedstawiciel Castoramy. – Szeroki wybór produktów oferowa-

REKLAMA

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

nych przez nasz sklep zaspokoi
oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów. W ofercie Castoramy znajdują się między innymi podkaszarki żyłkowe
i spalinowe.
Dużą popularnością wśród
właścicieli większych terenów
cieszą się również kosiarki traktorki.
- Dostępne w ofercie Castoramy sprzęty zostały wyposażone
w wygodne fotele oraz ergonomiczne kierownice, co zapewnia
większą wygodę podczas pracy
– dodaje Paweł Linda. – Silniki o
dużej mocy oraz prosta, intuicyjna obsługa sprawia, że koszenie
trawnika staje się nie tylko szybkie, ale także komfortowe.
A co zrobić ze ściętą trawą,

która pozostała po pracy? Problem znika, kiedy zdecydujemy
się zakupić kosiarkę z koszem
lub z funkcją mulczowania, czyli rozdrabniania trawy. Roślina
upadając w takiej formie na podłoże, dodatkowo je użyźnia. Kiedy jednak używa się kosiarki wyrzucającej odpady na bok, należy
pamiętać, by je zgrabić. Zapobiegniemy w ten sposób filcowaniu
się darni.
Przy pielęgnacji ogrodu ważne
jest odpowiedzialne i profesjonalne podejście. Wspólnie z ekspertami z firmy Castorama każdy może dobrać urządzenie do
swoich potrzeb. A zadbany ogród
odwdzięczy się wkrótce swoim
pięknem.

.

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

BUDOWLANKA

225

Kompakt WC „LIDER“
ODPŁYW POZIOMY,
DESKA W KOMPLECIE

132

Przęsło ogrodzeniowe „TOLA 2“
WYSOKOŚĆ: 90-120 CM,
SZEROKOŚĆ: 200 CM,
OCYNK MALOWANY PROSZKOWO

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 102A
Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

29

BUDOWLANKA

.

30

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

Zmiany na lepsze

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu nie zwalnia tempa. Kolejne bloki zostały docieplone
Joanna Koszczka | fot. Łukasz Piecyk
Osiedle zlokalizowane na uboczu Lubicza Górnego to urokliwe miejsce. Już na pierwszy
rzut oka przyciąga terenami
zielonymi i należytą dbałością
o czystość. Panuje tu niezwykły spokój i życzliwość ludzi.
Spółdzielnia Mieszkaniowa cały
czas się rozwija i nabiera nowego wyrazu. Wszystko za sprawą
dobrej organizacji i wspólnego
działania mieszkańców i zarządu.
Podczas ostatniego jubileuszu
trzydziestolecia spółdzielni rozpoczęte zostało ocieplanie budynków. Od tego czasu tak zwane
całe „stare osiedle” zyskało nową
jakość. Inwestycja objęła piętnaście budynków.
- Udało nam się wynegocjować długie okresy płatności u
inwestorów i nie musiałam obciążać spółdzielni kredytami – mówi
Władysława Sadowska, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lubiczu. – Wiąże się to z dużą
oszczędnością dla mieszkańców.
W tej chwili zostały opłacone
już praktycznie wszystkie docieplenia. Jeszcze jeden blok jest w
trakcie realizacji prac.
W ostatnich latach zaszły duże
zmiany, które są widoczne gołym
okiem. Cała ulica Kołłątaja została wyłożona kostką, powstał
ciąg dziesięciu garaży i duży plac
zabaw dla dzieci. Boisko jest te-

raz wyłożone tartanem, zyskało ogrodzenie. Bloki na całym
osiedlu zostały opomiarowane
nowymi radiowymi podzielnikami, łącznie z łazienkami. Obecnie trwa wymiana oświetlenia.
W planach na najbliższy czas
jest wyasfaltowanie parkingów.
Mieszkańcy uważają, że zmiany
przyczyniły się do podniesienia
standardu ich życia.
- Na naszym osiedlu panuje
spokój i cisza – opowiada jedna z

mieszkanek. – Tereny zielone zawsze są zadbane. Osiedle staje się
coraz bardziej nowoczesne i przyjazne dla młodych małżeństw
z dziećmi. Organizowane są tu
liczne konkursy, między innymi
rysunkowe dla najmłodszych, jak
i na najładniejszy balkon. Prezes
zarządu jest bardzo przyjazną
osobą, do której można zwrócić
się z każdym problemem.
Spółdzielnia to nie tylko inwestycje, opłaty za czynsz i dbanie o

Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

infrastrukturę. To przede wszystkim jej mieszkańcy i ich codzienne życie. Zarząd spółdzielni angażuje się w inicjatywy społeczne.
Wspiera m.in. koło emerytów i
rencistów. Przygotowywane są
również paczki bożonarodzeniowe dla dzieci czy organizowane
imprezy tematyczne.
- Trzeba pamiętać, że nie można tylko brać, ale trzeba również
dać coś od siebie. Takie jest motto naszej spółdzielni – wyjaśnia

prezes. – Staramy się, aby nawet
nasi oponenci, których jest niewielu, zrozumieli, że wszystko,
co robimy, jest dla dobra lokalnej
społeczności. Gdy dostaję informację, że coś się dzieje, reaguję
natychmiast. Ludzie często do
mnie przychodzą ze swoimi problemami. Zawsze staram się ich
pocieszyć.
Przez te wszystkie lata członkowie rady nadzorczej zmieniali
się średnio co trzy lata. Pojawiali
się ludzie o różnych charakterach.
- Oczywiście ścieraliśmy się,
ale nigdy nie mogłam powiedzieć, że źle mi się z nimi pracowało – tłumaczy Władysława Sadowska. – Dziękuję tym
wszystkim ludziom, którzy od
początku działania spółdzielni
wylali choć jedną łezkę dobroci
dla niej. Mieszkają tu dobrzy ludzie. Należy pamiętać, że musimy
realizować to, co jest określone
prawem, wspólnym dobrem i
rozumem. Wszystkie osiągnięcia
są efektem pracy zespołowej. Dla
mnie każdy człowiek ma równą
wartość, niezależnie od tego, jaką
funkcję zawodową pełni.
Za rok organizowane jest
trzydziestopięciolecie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w
Lubiczu. Z tej okazji planowane
są uroczystości, na które zostaną
zaproszeni liczni goście.

.

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

SPORT

Jechać razem z mistrzem

31

Z&Z Auto Złomańczuk organizuje rodzinny wyścig kolarski Škoda Family Challange. Odbędzie się on w ramach Velo Toruń 2016
Tomasz Więcławski | fot. Łukasz Piecyk
Gwiazdą i pomysłodawcą Velo
Toruń jest mistrz świata w kolarskie szosowym, nasz krajan,
Michał Kwiatkowski. To dzięki
niemu i założonej przez niego
Akademii Copernicus możliwe
jest pojawienie się na toruńskich ulicach tysięcy miłośników dwóch kółek na dystansach
od dwunastu do ponad stu kilometrów. To kolejny wyścig
kolarski wspierany przez markę
Škoda, która jest sponsorem naszego najlepszego kolarza.
Škoda Family Challange będzie jednym z elementów VELO
dedykowanym dla całych rodzin
na łatwej i przyjemnej trasie 12
kilometrów. Organizatorzy chcieliby, aby w rywalizacji udział
wzięło między 120 a 200 osób.
Trasa challange'u prowadziła będzie od startu zlokalizowanego
przy hali widowiskowo-sportowej w Toruniu przy ul. Bema do
salonu Škody w Lubiczu Dolnym.
Po drodze na uczestników czekały będą dwa punkty kontrolne.
Pierwszy w cukierni Lenkiewicz
przy ul. Wielkie Garbary (dla
każdego dziecka darmowa gałka
loda), a drugi w Akademii Copernicus przy ulicy Targowej 32.
- Organizujemy zabawę dla
całych rodzin - mówi Piotr Ratke,
Dyrektor Zarządzający firmy
Z&Z Auto Złomańczuk. - Chce-

my, żeby w naszym pikniku bawili się wszyscy. Velo Toruń jest
wspaniałą inicjatywą Michała
Kwiatkowskiego, która nawiązuje do korzeni naszej marki od
początku istnienia związanej
z rowerami. My ze swojej strony
przygotowaliśmy szereg atrakcji
dla wszystkich uczestników wydarzeń. Będzie pyszne jedzenie
z grilla, możliwość swawoli na
dmuchańcach, malowanie buziek
dzieci, strzelanie z łuku, a także
stanie tam boisko do mini piłki
nożnej. Zaplanowano również
szereg konkursów z nagrodami.
O doskonałą atmosferę zadba DJ
Bartek, a imprezę poprowadzi

Piotrek Olszowski z Radia Gra.
Samo Velo składa się z dystansów Giga, Mega i Mini. Dość
powiedzieć, że najbardziej wytrzymali przejadą ponad 100 kilometrów. Wydarzenie potrwa
całą niedzielę. Start pierwszych
dystansów zaplanowany jest na
godzinę 10.00, a na godzinę 15.00
przewidziane są dekoracje zwycięzców.
Poza Toruń, Tylko Toruń i Radio Gra są patronami medialnymi imprezy. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej www.velotorun.pl.
- Mamy nadzieję, że tak jak
w ubiegłym roku impreza przy-

ciągnie tysiące kolarzy z całego
kraju - nie ma wątpliwości Piotr
Ratke. - My natomiast organizujemy dystans dla najmłodszych,
bardzo spokojny i połączony
z elementami gry miejskiej. Nasz
wyścig ma być formą niedzielnej
przejażdżki. U nas nie wystartują
zawodowcy, ani nawet stawiający pierwsze kroki w kolarstwie,
ale całe rodziny. Nastawiamy się
na doskonałą zabawę rodziców
z dziećmi czy dziadkami. Przekrój atrakcji jest tak szeroki, że
każdy znajdzie w programie tej
imprezy coś dla siebie. Michał
Kwiatkowski coraz lepiej sobie
radzi w najważniejszych impre-

zach kolarskich na świecie, więc
bardzo cieszy nas fakt, że znajdzie
czas dla fanów dyscypliny z Torunia i okolic.
Velo Toruń i jego rodzinny
dystans Škoda Family Challange
jest doskonałym pomysłem na
spędzenie niedzieli 8 maja. My
tam będziemy. Zapraszamy również was. Każdy może znaleźć
się na naszych ujęciach i trafić
do fotogalerii, która po imprezie
zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.tylkotorun.pl.
Spotkajmy się razem
z Michałem Kwiatkowskim
i Škodą 8 maja!

Akumulacyjne
ogrzewanie
podłogowe
ul. Legionów 16 Toruń
tel. 56 660 44 44
601 862 788 czynne 8:00 16:00

Akumulacyjne ogrzewanie
podłogowe to zaprojektowany
układ kabli grzejnych wraz z
zaawansowaną i niezawodną
automatyką. Z uwagi na to,
że akumulacyjne ogrzewanie
podłogowe gwarantuje pobór
prądu tylko z drugiej, nocnej,
taniej taryfy energetycznej
kable grzejne umieszcza się
w 10-ciocentymetrowej warstwie betonu. Podłoga betonowa o tej grubości ma zdolność magazynowania ciepła, a
prawidłowo zaprojektowana

moc kabli grzejnych zabezpiecza zapotrzebowanie na
komfort cieplny domu.
Inteligentne sterowanie centrum sterowania akumulacyjnym ogrzewaniem podłogowym są regulatory temperatury
wyposażone w moduły logiki
rozmytej (ang. Fuzzy Logic).
Dzięki temu regulatory temperatury mają możliwość samoadaptacji . Analizując ilość ciepła zgromadzonego w wylewce
oraz pomiary temperatury ze-

wnętrznej, regulatory temperatury dokładnie ustalają czas
pracy kabli grzejnych - moment włączenia i wyłączenia
ładowania podczas trwania taniej taryfy energetycznej. Ciepło uzyskane w czasie trwania
taniej taryfy utrzymuje przez
całą dobę komfort zgodny z
oczekiwaniami użytkownika.
Zalety akumulacyjnego ogrzewania podłogowego:

niskie koszty inwestycji i
eksploatacji,
Poza Toruń

. 29 kwietnia 2016

• system bezobsługowy,
• akumulacyjne ogrzewanie
podłogowe jest niewidoczne, więc daje możliwość
wszechstronnej
aranżacji
pomieszczeń,
• unikamy konieczności magazynowania paliwa - jak w
przypadku kotłowni węglowych, olejowych czy paliwa
gazowego płynnego,
• przegląd instalacji grzejnej
jest związany z przeglądami
instalacji elektrycznej i odbywa się raz na 5 lat.

Akumulacyjne
Ogrzewanie Podłogowe

już od 2 200 zł /sezon grzewczy dla domu o pow. około
100 m2. Ponadto w ofercie:
podgrzewacze wody, bojlery, grzejniki promiennikowe
do domów i warsztatów oraz
specjalistyczne grzałki na indywidualne zamówienie.

elektrocieplo.pl

Related Interests