You are on page 1of 2

Pozycjonowanie Kartek WWW

Serwis Allrecipes poprzez zastosowanie znaczników informuje Google (a przez to równie
nas) tym, e szacowany czas przygotowania deseru wynosi 5 godzin i 30 minut. Z moich
obserwacji wynika, e wujek Google w ogóle zmierza w celu nagradzania stron regularnie
aktualizowanych (czyli opartych gównie na blogach lub aktualizowanych tipach/poradach
itp.), a kara spadkami bdzie te, na których przez duszy czas nic si nie zmienia.
Podczas pozycjonowania frazy rozliczenie nastpuje proporcjonalnie do osignitych efektów,
czyli za konkretn pozycj strony na dane sowo kluczowe wpisane w wyszukiwarce. Czsto
zastanawia si osoba zakadajca stron czy nazwa domeny ma znaczenie dla jej póniejszego
wypozycjonowania. Wykrycie stosowania takich technik moe jednak przynie odwrotny skutek
- cakowit eliminacj strony z wyników wyszukiwania.
Drugi przykad odnosi si do serwisu, którego jestem redaktorem i w jakim pisze marketingu
internetowym oraz pozycjonowaniu pod ktem webmasterów i maych oraz rednich serwisów
internetowych. Jak wida Google ‘lubi' to co dobre dla zwykego internauty - starsze strony
najczciej maj wartociow zawarto, jeli cigle istniej, aczkolwiek liczy si te to, czy s one w
dowolny sposób odwieane.

Kady, kto interesuje si pozycjonowaniem zdaje sobie spraw z tego, e jest wtedy bardzo
dugotrwajcy proces, który chce wykonania wielu cikich prac. Film oglda dua liczba osób,
osoby te umieszczaj linki do tego obrazu na swoich stronach www, forach, blogach itd..
Polecaj dan stron innym, oddaj gos na warto danej strony www, umieszczajc hyperlink na
swoich stronach. Aby zweryfikowa, czy konkurencja wykorzystuje ten kana marketingowy
naley zapisa si do Newslettera i liczy na maile. Tak krótkie domeny oznaczaj jedno - waciciel
posiada due zaplecze finansowe i bdzie pewnym z gównych graczy na rynku - albo ju nim
jest, poniewa jego adres atwo zapamita i wej do okna przegldarki.
Dlatego - jako waciciel firmy, jakiej by albo nie by zaley od pozyskania klientów - zadaj sobie
pytanie: „Czy by mnie na zrezygnowanie z moliwoci dotarcia do moich klientów za pomoc
naturalnych wyników w wyszukiwarce Google?”. Jestemy rozliczani z wyników, i te wida
niezalenie, czy realizujemy w ramach naszych y pozycjonowanie w odzi, czy te w obcym
miecie. Osobicie korzystam z serwerów operatorów znajdujcych si na three pierwszych
pozycjach z powyszej listy i musz przyzna e jak dla mnie jest niekwestionowanym liderem.
Postawienie na edukacj klienta to jeden sposób na poukadanie wspópracy i dobre wdroenie
samej strategii pozycjonowania.
W telegraficznym skrócie mona napisa, e Google ustalajc ranking witryny na dane sowo w
swoim algorytmie bierze pod uwag trafno(optymalizacj) oraz popularno, czyli linki/odnoniki,
które zamieszczone s na stronach internetowych. Wytyczne udostpnione przez Google
dotycz 2 kluczowych obszarów: budowy strony te jej linków przychodzcych. Dla pozycjonera
jest to dobra motywacja, a my jako klienci nie mamy poczucia, e pacimy za nic. Ronie wic
szansa, e nowi odwiedzajcy polubi nasz stron i bd poleca j dalej.

agencja reklamy sosnowiec