You are on page 1of 2

SIŁY ZBROJNE IMPERIUM

LUTHOR HUSS
L

uthor Huss jest odstępcą od wiary Kapłanów
Bitewnych, który wędruje przez Imperium, głosząc
słowa Sigmara i tropiąc wyznawców zła. Wysłanemu
w młodym wieku do Altdorfu w świętej misji Luthorowi
przyszło ujrzeć, że wielu Kapłanów Sigmara to duchowni, którym bliżej do polityki niż do ich świętego powołania: walki z Chaosem.
Z całą siłą płonącej w nim wiary, Luthor stanął na
schodach katedry Sigmara i tu powitał Kapłanów Rady
ciężkimi słowami pełnymi wyrzutów. Oczywiście jego
Zakon nakazał mu przeprosić Kapłanów. Dano mu trzy
dni na modlitwę i rozważenie wagi wypowiedzianych
słów, a następnie poprowadzono przed oblicze
Arcykapłanów, by wygłosił swe przeprosiny. Luthor
nie okazał skruchy. Co więcej, wyrzekł się swej pozycji
w strukturach kultu, podniósł swój młot i wyszedł
z katedry, w której zawrzało od wezwań do obłożenia
go ekskomuniką i żądań jego śmierci. Od tego
dnia Luthor sprzeciwia się deprawacji i nawołuje
wiernych, by wypełniali wolę Sigmara i nie zawierzali
duchowieństwu.
Luthor stał się zmorą wszystkich zdeprawowanych
kapłanów, utrapieniem niewiernych i biczem na
tych, którzy zawierzyli Mrocznym Bogom. Krążą
plotki, że to właśnie on odpowiedzialny jest za
śmierć grupy altdorfskich kapłanów, podejrzanych
o sprzeniewierzenie pieniędzy z tac ofiarnych.
Opowieści o wymierzaniu sprawiedliwości na własną
rękę i w tak okrutny sposób skłoniły Arcykapłanów
Kultu Sigmara do wysunięcia kolejnych żądań o wyklęcie
Luthora. Jednakże Wielki Teogonista Volkmar
stanowczo odmówił podjęcia tak drastycznego kroku,

co skłoniło wielu do snucia domysłów, czy starzec nie
wie przypadkiem czegoś na temat ostatecznego losu
pisanego Luthorowi.
Część jego przeznaczenia ujawniła się po rozgromieniu
armii Volkmara przez siły Archaona pośród północnych
pustkowi. Pośród rozpaczy ogarniającej Imperium,
Luthor przemierzał kraj wzdłuż i wszerz, szukając
znaków powrotu Sigmara. Niesłychane wieści o synu
kowala przywiodły go do wioski Lachenbad, gdzie Luthor
spotkał młodego Valtena, w którym ujrzał Sigmara
odrodzonego. Zabrał przeto Valtena do Altdorfu przed
oblicze Imperatora i ogłosił go nowym Sigmarem. Za
Luthorem stała siła wiary ludu i Imperator musiał
liczyć się z jego słowem. Powierzył więc Valtenowi
Ghal Maraz i ogłosił do Czempionem Sigmara, a ten
poprowadził lud Imperium do ostatecznej rozprawy
z Archaonem pod murami Middenheimu.
Po tajemniczym zniknięciu Valtena, Luthor Huss,
zgodnie z wolą Imperatora, wyruszył w dzicz, by głosić,
iż Sigmar powróci do swego ludu w najczarniejszej
z godzin. Luthor pojawia się wszędzie tam, gdzie
siłom Imperium walczyć przychodzi z nikczemnym
i bezbożnym wrogiem: Zwierzoludźmi, Skavenami czy
Nieumarłymi. Wszelkie tego typu okropieństwa są jawną
obrazą Sigmara i ulec muszą wiernym! Powodowany
słusznym gniewem, Luthor wspiera żołnierzy
Imperium swym orężem i gorącymi kazaniami, które
są natchnieniem w walce z tak podłym wrogiem.
Luthor Huss jest Bohaterem i przewyższa swymi
umiejętnościami zwykłych Kapłanów Bitewnych Sigmara, co
czyni zeń doskonałego generała dla niewielkiej armii, tudzież
dobrego zastępcę w siłach, w których walczy jedna lub więcej
postaci na poziomie Lorda.

MARSZ ZAGŁADY
Przez Imperium wędrują obłąkani fanatycy, którzy
niosą nad głowami ikony zagłady i głoszą bliski koniec
świata. Wkraczając w granice miasta czy wioski, wzywają
mieszkańców, by ci stali się świadkami ich makabrycznego
samoumartwiania się. Po zebraniu się odpowiednio
licznej gawiedzi, Biczownicy okładają się pejczami
i kolczastymi łańcuchami, póki ich ciała nie zaczną obficie
broczyć krwią, a wszystko to przy wtórze radosnych pieśni
śpiewanych na chwałę Sigmara.
Pośród trzasku batów i okrzyków bólu, prorok zagłady
wylicza ciężkie grzechy, jakich dopuścił się rodzaj ludzki
i głosi, że jedynie przyłączając się do pochodu udręczonych
zbawić można świat. W kazaniu proroka pobrzmiewa taka
siła i zapał, że wielu słuchaczy porzuca swe dotychczasowe
życie i przyłącza się do Biczowników. Kawalkada rusza do
kolejnego miasta, niosąc swe straszne brzemię i wznosząc
ku niebu swe żałobne pieśni.

Luthor Huss
Koń Bojowy

R WW ZS S WT Ż
4 5 3 4 4 2
8 3 - 3 3 1

I
4
3

A ZP
2 8
1 5

Rynsztunek
Luthor Huss włada dwuręcznym młotem (wielka broń)
i walczy w ciężkiej zbroi.
Wierzchowiec: Luthor dosiada Konia Bojowego
w kropierzu.

Zasady Specjalne
Kapłan Bitewny: Luthor Huss podlega wszystkim
zasadom dla Kapłanów Bitewnych Sigmara (patrz
strona 52).
Wybraniec Sigmara: w bitwie Luthora otacza moc
Sigmara, która chroni go przed złem. Luthor dysponuje
Magiczną Ochroną na 4+.
Budzi Strach: Luthor ma opinię bicza na wrogów
Imperium i budzi Strach.

62

Imperium_PL.indb 62

12-01-2007 12:20:31

SIŁY ZBROJNE IMPERIUM

63

Imperium_PL.indb 63

12-01-2007 12:20:32

Related Interests