You are on page 1of 1

SIŁY ZBROJNE IMPERIUM

GWARDIA ELEKTORSKA
Gwardia Elektorska składa się z groźnych wojowników,
używających w walce potężnych, dwuręcznych ostrzy. Od
owej broni, którą można rozpłatać na pół odzianego
w zbroję Rycerza, Gwardziści wzięli swój przydomek
– Wielkie Miecze. Ruszają w bój odziani we wspaniałe,
połyskujące zbroje płytowe wykute przez Krasnoludy,
a w ich szeregi wstąpić mogą jedynie najdzielniejsi
i najbardziej lojalni żołnierze – ci, którzy dowiedli swych
walorów w najkrwawszych i najcięższych bitwach, a swymi
bohaterskimi wyczynami zyskali uznanie w oczach swych
dowódców. Choć wyczyny to wielce niebezpieczne,
nie brakuje chętnych, gotowych zaryzykować własne
życie, by dostąpić takiego zaszczytu. Przytoczmy choćby
przykład Albrechta Hoefnera, który podczas Bitwy na
Krwawym Wzgórzu, jako ostatni ocalały z regimentu
Czarnych Hełmów von Menshera, bronił sztandaru
swego oddziału przez cały dzień, odpierając kolejne ataki
żądnych krwi barbarzyńców i zmutowanych bestii. Oto
czyn godny Wielkiego Miecza. Przyjęcie do ich szeregów
jest marzeniem niemalże każdego żołnierza w Imperium,
marzeniem, które staje się udziałem niewielu tych, którym
starcza na to odwagi bądź umiejętności.

Gwardzista
Czempion Hrabiego (D)

R WW ZS S WT Ż
4 4 3 3 3 1
4 4 3 3 3 1

I
3
3

A ZP
1 8
2 8

Rynsztunek
Pełna zbroja płytowa: Gwardia Elektorska walczy we
wspaniałych płytowych zbrojach, które ponoć wykuli
krasnoludzcy kowale. Każdy żołnierz odpowiedzialny
jest za stan własnego pancerza i każdego przepełnia
duma ze zdobień i przepychu jego zbroi. Pełna zbroja
płytowa oferuje Ochronę Pancerza na 4+.

Zasady Specjalne
Determinacja: Gwardziści to Ludzie wielkiej dumy,
którzy składają surowe śluby, iż nie ugną się przed
wrogiem. Wszystkie Wielkie Miecze podlegają zasadzie
Determinacja, opisanej w podręczniku Warhammera.
Żołnierze Zawodowi: Gwardia Elektorska może służyć
jako niezależna jednostka, jednostka główna, ale nie
może być jednostką pomocniczą. Patrz: zasady dotyczące
systemu jednostek pomocniczych, strony 38-39.

Gwardziści stacjonują w zamkach Hrabiów Elektorów
i pełnią rolę ich straży przybocznej w każdej bitwie. Każdy
z żołnierzy składa przysięgę, że nie cofnie się przed żadnym
wrogiem, a każdy z regimentów Gwardii Elektorskiej
stosuje własną karę wobec tych, którzy nie dotrzymają
swych ślubów. Przypadki takie są jednak niezwykle rzadkie,
a historia Imperium pełna jest wzmianek o bohaterskich
regimentach Wielkich Mieczy, które oddały życie do
ostatniego żołnierza, stając w obronie swego pana. Ich
lojalność i oddanie są sowicie wynagradzane. Gwardziści
odbierają żołd w podwójnej wysokości, dostają najlepsze
jedzenie i stacjonują w komfortowych kwaterach na
terenie zamku. Zdarza się również, że szczególnie
wyróżniający się swym męstwem Gwardzista zostanie
pasowany przez Elektora na rycerza – rzadki honor dla
żołnierza pochodzącego z ludu.

CARROBURGSKIE
WILEKIE MIECZE
Carroburgskie Wielkie Miecze należą do najsłynniejszych regimentów Imperium, a opowieści o ich
męstwie i bezwzględności krążą od Marienburga po
Talabheim. Regiment zyskał sobie swą krwawą renomę
po oblężeniu Carroburga w roku 1865, kiedy to
tamtejszym żołnierzom udało się odeprzeć potężną armię
Hrabiego Middenlandu. Nie zważając na ogrom strat
i dotkliwe rany, Wielkie Miecze walczyły zaciekle aż
do zakończenia bitwy, kiedy to ich białe reiklandzkie
mundury przesiąknięte były krwią. Na pamiątkę
krwawego boju Carroburgskie Wielkie Miecze zmieniły
swe barwy na ciemnoczerwone.

43

Imperium_PL.indb 43

12-01-2007 12:20:10