Ford SYNC z AppLink

UZUPEŁNIENIE

5. które należy wykonać są takie same. Po wyświetleniu się polecenia wprowadzenia sześciocyfrowego kodu PIN należy wpisać do telefonu kod widoczny na wyświetlaczu systemu audio. 1 Przed rozpoczęciem korzystania z Ford SYNC z AppLink należy: • Sprawdzić czy pojazd został wyposażony w system Ford SYNC z obsługową głosową i AppLink • Pobrać aplikacje mobilne kompatybilne z Ford SYNC z AppLink (niektóre aplikacje przed użyciem z AppLink wymagają rejestracji. 2. 3. 4. należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem.) • Należy włączyć: . Jeżeli wyświetlacz systemu audio nie wskaże sparowanych telefonów należy wybrać opcję dodania telefonu. na terenie którego się znajdujemy.Ford SYNC z AppLink Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu Ford SYNC z AppLink. o ustawienie telefonu jako urządzenia głównego (podczas uruchamiania pojazdu Ford SYNC łączy się automatycznie z urządzeniem głównym) czy zaimportowanie listy kontaktów.Smartfon . Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy sprawdzić. czy funkcja Bluetooth została w smartfonie aktywowana i czy telefon jest wykrywalny. Sposób aktywacji funkcji Bluetooth znajduje się w instrukcji obsługi telefonu. 1 .System multimedialny w samochodzie • Należy sprawdzić czy telefon został sparowany (skojarzony) i połączony z Ford SYNC 1. Należy nacisnąć przycisk PHONE. system może zadawać różne pytania np. W zależności od modelu telefonu oraz kraju. Kiedy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się komunikat o gotowości do rozpoczęcia procesu parowania urządzeń należy wybrać w smartfonie urządzenie SYNC. Czynności. jak w przypadku poprzedniej wersji systemu SYNC: 1. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu procesu parowania.

Aby skorzystać z AppLink nie ma potrzeby parowania i połączenia iPhona przez Bluetooth. Po wykonaniu tej czynności pierwsza aplikacja zniknie z menu. Pobierz ze sklepu internetowego Apple App Store aplikację kompatybilną z AppLink 2. natomiast w telefonie pozostanie ona nadal aktywna. Sparowanie i połączenie telefonu poprzez Bluetooth będzie konieczne w przypadku chęci skorzystania z funkcji umożliwiającej obsługę telefonu za pomocą komend głosowych. • Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w systemie SYNC można obsługiwać ją za pomocą komend głosowych po naciśnięciu przycisku obsługi głosowej. W przyszłości planowane jest udostępnienie funkcji Multi-App dla systemu iOS i wszystkie aktywne (jednocześnie uruchomione na urządzeniu) aplikacje kompatybilne z AppLink będą widoczne w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC 2 • Aby otworzyć aplikację w telefonie należy: Nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać “<NAZWĘ APLIKACJI>” Aplikacja musi być wcześniej uruchomiona i aktywna w telefonie. Obsługa aplikacji za pomocą komend głosowych W każdej aplikacji. Kompatybilna aplikacja pojawi się w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC dopiero po jej uruchomieniu w telefonie. a na jej miejscu pojawi się następna. przed pierwszym uruchomieniem aplikacji kompatybilnej z systemem należy zaakceptować komunikat pojawiający się na ekranie. Sposób postępowania: 1. Aby aplikacja pojawiła się w menu systemu SYNC musi być uruchomiona i aktywna w telefonie. • Użytkownik może poprosić AppLink o pomoc wydając komendę: “<NAZWA APLIKACJI> HELP” 3 . W celu obsługi danej aplikacji należy użyć komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące komend poszczególnych aplikacji oraz listy aplikacji dostępnych w danym kraju należy zapoznać się z katalogiem aplikacji firmy Ford. 3 2. Przed wyborem aplikacji należy ją aktywować na każdym urządzeniu podłączonym do systemu. to aplikacja ta powinna być w pierwszej kolejności uruchomiona na samym urządzeniu. Uruchomienie aplikacji 1. Użytkownik może uzyskać do nich dostęp korzystając z komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej.X lub nowszym. Uruchom aplikację na smartfonie i ustaw ją jako aktywną.  Korzystanie z Ford SYNC z AppLink z urządzeniami firmy Apple AppLink współpracuje z systemem iOS 5. • Aby zamknąć aplikację należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę: “EXIT <NAZWA APLIKACJI>” Komenda ta wyłączy aplikację tylko w systemie SYNC.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Korzystanie z Ford SYNC z AppLink po raz pierwszy Aby aktywować funkcję AppLink. 2. Niektóre komendy głosowe rozpoznawane są przez wszystkie aplikacje np. w zależności od rodzaju oprogramowania. Współpraca AppLink z iPhonem odbywa się wyłącznie przez złącze USB. Jeżeli użytkownik chce uruchomić inną aplikację poprzez AppLink. Za pomocą przewodu USB podłącz smartfona do samochodu wyposażonego w Ford SYNC z AppLink. stosowane są różne komendy głosowe rozpoznawane przez system AppLink. 3. 2 3. a następnie sparować i połączyć dane urządzenie z systemem SYNC. Aplikacja dodaje własne komendy do systemu Ford SYNC z AppLink. Pobieranie aplikacji Aby skorzystać z Ford SYNC z AppLink użytkownik musi w pierwszej kolejności pobrać na smartfona aplikację kompatybilną z SYNC. komendy służące do otwarcia lub zamknięcia aplikacji. Następnie można wybrać aplikację z menu wyświetlonego na ekranie systemu SYNC w samochodzie.

com/gb/app/spotify-music/id324684580?mt=8&ignmpt=uo%3D4 Obsługa poprzez Komendy głosowe Obsługa ręczna Zapisanie aktualnego utworu Save track - Save Uruchomienie stacji radiowej na podstawie aktualnego utworu Start Radio - - Odtwarzanie wszystkich ulubionych utworów Play Saved - - Działanie Applink/Label/ komendy SoftButton 2. 5. Uruchom aplikację na smartfonie. zaloguj się. zatwierdź warunki użytkowania i politykę prywatności. jak i tablety. Choose Artist - - 6.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Sugerowane aplikacje do zademonstrowania klientowi. apple. Można słuchać wybranych wykonawców i płyt. Wybierz aplikację Spotify z menu aplikacji mobilnych na ekranie systemu SYNC w samochodzie. Do obsługi aplikacji użyj poniższych komend: Browse - - Wybór stacji radiowej Choose Radio - - Wybór innej płyty aktualnego wykonawcy More Albums - - Zatrzymanie (pauza) odtwarzanego utworu Pause - Play/Pause Odtwarzanie ostatnio słuchanych utworów Recently Played - - Now Playing - - Przejście do następnego utworu - Skip right - Przejście do poprzedniego utworu - Skip left - Wyłączenie funkcji powtarzania utworu Repeat Off - - Włączenie funkcji powtarzania utworu Repeat On - - Wyłączenie funkcji odtwarzania losowego Shuffle Off - - Włączenie funkcji odtwarzania losowego Shuffle On - - Wybór wykonawcy z własnej kolekcji muzyki Przeszukiwanie kategorii muzycznych w serwisie Spotify Więcej informacji o aktualnie odtwarzanym utworze 4 5 . 1. Wybór płyty z własnej kolekcji muzyki Choose Album - Info 4. Wybór playlisty z własnej kolekcji muzyki Choose Playlist - - 3. a także tworzyć playlisty ulubionych utworów. Podłącz telefon za pomocą złącza USB. jeśli się z nimi zgadzasz. Po podłączeniu telefonu aktywuj aplikacje mobilne. Pobierz aplikację Spotify ze sklepu App Store: https://itunes. Aplikacja Spotify jest obecnie dostępna bezpłatnie zarówno na smartfony. Spotify Dzięki aplikacji serwisu Spotify użytkownik uzyskuje dostęp do bogatej oferty muzyki z całego świata.

wydając komendę: “<NAZWA APLIKACJI> HELP>”. Pobierz ze sklepu internetowego Google Play aplikację kompatybilną z AppLink. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komend poszczególnych aplikacji oraz listy aplikacji dostępnych w danym kraju należy zapoznać się z katalogiem aplikacji firmy Ford. • Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w systemie SYNC można prowadzić jej obsługę za pomoca komend głosowych używając przycisku obsługi głosowej. 2.3 lub nowszym.4 Po dokonaniu wyboru należy użyć komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej do obsługi aplikacji 2. Podłącz telefon do samochodu wyposażonego w Ford SYNC z AppLink. 4. Sposób postępowania: 1. którą chcemy uruchomić. Aplikacja dodaje własne komendy do systemu Ford SYNC z AppLink.pl/Serwis/Ford-SYNC-i-Bluetooth-support Korzystanie z Ford SYNC z AppLink w systemie Android AppLink współpracuje z systemem Android 2. stosowane są różne komendy głosowe rozpoznawane przez system AppLink. Niektóre komendy głosowe rozpoznawane są przez wszystkie aplikacje np. Użytkownik może uzyskać do nich dostęp korzystając z komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. Uruchomienie aplikacji 1.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Najnowsze komendy aplikacji znajdują na stronie firmy Ford: http://www. • Aby otworzyć aplikację w telefonie należy: Nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać “<NAZWĘ APLIKACJI>” Aplikacja ta musi być wcześniej uruchomiona i aktywna w telefonie. Wyboru kompatybilnych aplikacji dokonuje się z poziomu menu aplikacji mobilnych na ekranie SYNC w samochodzie. Aplikację na smartfonie wystarczy uruchomić tylko raz. Komenda ta wyłączy aplikację tylko w systemie SYNC. 6 7 . Pobieranie aplikacji Aby skorzystać z funkcji Applink systemu SYNC należy w pierwszej kolejności pobrać na smartfona aplikację kompatybilną z SYNC z AppLink. • Aby włączyć nową aplikację.ford. wystarczy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i wypowiedzieć “<NAZWĘ APLIKACJI>”. a następnie sparować urządzenie z systemem SYNC. • Użytkownik może poprosić AppLink o pomoc. komendy służące do otwarcia lub zamknięcia aplikacji. Aby uruchomić aplikację należy podać jej nazwę. • Aby uzyskać informacje o kompatybilnych aplikacjach zainstalowanych na sparowanym telefonie należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę “LIST MOBILE APPS”. System SYNC wyświetli listę dostępnych aplikacji. Aplikacja będzie dostępna w systemie SYNC po nawiązaniu połączenia pomiędzy telefonem a systemem SYNC przez Bluetooth. natomiast w telefonie pozostanie ona nadal aktywna. • Żeby wyłączyć aplikację należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę “EXIT <NAZWA APLIKACJI>”. Obsługa aplikacji za pomocą komend głosowych W zależności od rodzaju oprogramowania w każdej aplikacji. kiedy w Ford SYNC działa inna.

google.en&hl=en 2. Pobierz darmową aplikację Audioteka ze sklepu internetowego Google Play: https://play. która umożliwia bezpośredni zakup audiobooków. 4. Aktywuj aplikacje mobilne przy pierwszym podłączeniu telefonu.pl/Serwis/Ford-SYNC-i-Bluetooth-support 8 9 . jeśli się z nimi zgadzasz.droidoaudioteka. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy i powiedz “AUDIOTEKA”. Użytkownik może kupić.ford. którego można użyć do zaprezentowania klientowi.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Sugerowane aplikacje do zademonstrowania klientowi. 3. k2. Audioteka Audioteka to bezpłatna aplikacja. kiedy tylko ma na to ochotę.com/store/apps/details?id=pl. 6. 7. pobrać i posłuchać ulubionych książek. Uruchom aplikację na smartfonie. zatwierdź warunki użytkowania i politykę prywatności. 1. Pobierz darmowy rozdział audiobooka. Połącz telefon z systemem SYNC 5. Aplikację można pobrać na własne urządzenie i posłuchać za darmo fragmentów książek. Do obsługi aplikacj możesz użyć poniższych komend: Działanie Przesunięcie nagrania audiobooka o 30 sekund wstecz Przesunięcie nagrania audiobooka o 30 sekund do przodu Przejście do zbioru książek Następny audiobook / Następny rozdział Następny rozdział / Następny audiobook Przerwa w odtwarzaniu audiobooka Odtwarzanie audiobooka Poprzedni audiobook / Poprzedni rozdział Obsługa poprzez Komendy głosowe Obsługa ręczna Backward Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w lewo - Forward Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w prawo - Shelf - Shelf - Skip Right - Next - Next Pause - Ikona Play/Pause Play - Ikona Play/Pause Previous Skip left Prev komendy AppLink/ Label/Softbutton Najnowsze komendy znajdują się na stronie internetowej firmy Ford (katalog z aplikacjami): http://www.

a to wszystko bez konieczności używania menu w telefonie. wkrótce dostępny będzie również w całkowicie nowym kompaktowym SUVie EcoSport.pl . FORD ECOSPORT ford. odsłuchiwać tweetów i dużo więcej. SYNC z AppLink dostępny jest w większości modeli marki Ford.Ford SYNC z AppLink w Europie System SYNC z AppLink umożliwia łączność i obsługę ulubionych aplikacji zainstalowanych na smartfonie. Dzięki systemowi Ford SYNC z AppLink możesz słuchać radia internetowego.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful