Ford SYNC z AppLink

UZUPEŁNIENIE

o ustawienie telefonu jako urządzenia głównego (podczas uruchamiania pojazdu Ford SYNC łączy się automatycznie z urządzeniem głównym) czy zaimportowanie listy kontaktów. należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. system może zadawać różne pytania np. 1 Przed rozpoczęciem korzystania z Ford SYNC z AppLink należy: • Sprawdzić czy pojazd został wyposażony w system Ford SYNC z obsługową głosową i AppLink • Pobrać aplikacje mobilne kompatybilne z Ford SYNC z AppLink (niektóre aplikacje przed użyciem z AppLink wymagają rejestracji. które należy wykonać są takie same. 5. na terenie którego się znajdujemy. Sposób aktywacji funkcji Bluetooth znajduje się w instrukcji obsługi telefonu. Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy sprawdzić. Należy nacisnąć przycisk PHONE. Po wyświetleniu się polecenia wprowadzenia sześciocyfrowego kodu PIN należy wpisać do telefonu kod widoczny na wyświetlaczu systemu audio.Ford SYNC z AppLink Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu Ford SYNC z AppLink. 2.System multimedialny w samochodzie • Należy sprawdzić czy telefon został sparowany (skojarzony) i połączony z Ford SYNC 1. Jeżeli wyświetlacz systemu audio nie wskaże sparowanych telefonów należy wybrać opcję dodania telefonu. jak w przypadku poprzedniej wersji systemu SYNC: 1. Czynności.Smartfon . Na wyświetlaczu pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu procesu parowania. Kiedy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się komunikat o gotowości do rozpoczęcia procesu parowania urządzeń należy wybrać w smartfonie urządzenie SYNC. W zależności od modelu telefonu oraz kraju. 3. czy funkcja Bluetooth została w smartfonie aktywowana i czy telefon jest wykrywalny. 1 .) • Należy włączyć: . 4.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące komend poszczególnych aplikacji oraz listy aplikacji dostępnych w danym kraju należy zapoznać się z katalogiem aplikacji firmy Ford. W przyszłości planowane jest udostępnienie funkcji Multi-App dla systemu iOS i wszystkie aktywne (jednocześnie uruchomione na urządzeniu) aplikacje kompatybilne z AppLink będą widoczne w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC 2 • Aby otworzyć aplikację w telefonie należy: Nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać “<NAZWĘ APLIKACJI>” Aplikacja musi być wcześniej uruchomiona i aktywna w telefonie. Uruchomienie aplikacji 1. • Użytkownik może poprosić AppLink o pomoc wydając komendę: “<NAZWA APLIKACJI> HELP” 3 . Po wykonaniu tej czynności pierwsza aplikacja zniknie z menu.  Korzystanie z Ford SYNC z AppLink z urządzeniami firmy Apple AppLink współpracuje z systemem iOS 5. Kompatybilna aplikacja pojawi się w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC dopiero po jej uruchomieniu w telefonie. Niektóre komendy głosowe rozpoznawane są przez wszystkie aplikacje np. W celu obsługi danej aplikacji należy użyć komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. 3. przed pierwszym uruchomieniem aplikacji kompatybilnej z systemem należy zaakceptować komunikat pojawiający się na ekranie. natomiast w telefonie pozostanie ona nadal aktywna. • Aby zamknąć aplikację należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę: “EXIT <NAZWA APLIKACJI>” Komenda ta wyłączy aplikację tylko w systemie SYNC. Obsługa aplikacji za pomocą komend głosowych W każdej aplikacji. Aby aplikacja pojawiła się w menu systemu SYNC musi być uruchomiona i aktywna w telefonie. • Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w systemie SYNC można obsługiwać ją za pomocą komend głosowych po naciśnięciu przycisku obsługi głosowej. to aplikacja ta powinna być w pierwszej kolejności uruchomiona na samym urządzeniu. Przed wyborem aplikacji należy ją aktywować na każdym urządzeniu podłączonym do systemu. Użytkownik może uzyskać do nich dostęp korzystając z komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. Pobieranie aplikacji Aby skorzystać z Ford SYNC z AppLink użytkownik musi w pierwszej kolejności pobrać na smartfona aplikację kompatybilną z SYNC. Za pomocą przewodu USB podłącz smartfona do samochodu wyposażonego w Ford SYNC z AppLink. Aplikacja dodaje własne komendy do systemu Ford SYNC z AppLink. Następnie można wybrać aplikację z menu wyświetlonego na ekranie systemu SYNC w samochodzie. Współpraca AppLink z iPhonem odbywa się wyłącznie przez złącze USB. Pobierz ze sklepu internetowego Apple App Store aplikację kompatybilną z AppLink 2. Jeżeli użytkownik chce uruchomić inną aplikację poprzez AppLink. Sparowanie i połączenie telefonu poprzez Bluetooth będzie konieczne w przypadku chęci skorzystania z funkcji umożliwiającej obsługę telefonu za pomocą komend głosowych. 2 3. 3 2. Sposób postępowania: 1.X lub nowszym. stosowane są różne komendy głosowe rozpoznawane przez system AppLink. w zależności od rodzaju oprogramowania. a następnie sparować i połączyć dane urządzenie z systemem SYNC. 2. Aby skorzystać z AppLink nie ma potrzeby parowania i połączenia iPhona przez Bluetooth. a na jej miejscu pojawi się następna.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Korzystanie z Ford SYNC z AppLink po raz pierwszy Aby aktywować funkcję AppLink. Uruchom aplikację na smartfonie i ustaw ją jako aktywną. komendy służące do otwarcia lub zamknięcia aplikacji.

zaloguj się. Wybierz aplikację Spotify z menu aplikacji mobilnych na ekranie systemu SYNC w samochodzie. jak i tablety. zatwierdź warunki użytkowania i politykę prywatności. Wybór płyty z własnej kolekcji muzyki Choose Album - Info 4.com/gb/app/spotify-music/id324684580?mt=8&ignmpt=uo%3D4 Obsługa poprzez Komendy głosowe Obsługa ręczna Zapisanie aktualnego utworu Save track - Save Uruchomienie stacji radiowej na podstawie aktualnego utworu Start Radio - - Odtwarzanie wszystkich ulubionych utworów Play Saved - - Działanie Applink/Label/ komendy SoftButton 2. 1. Aplikacja Spotify jest obecnie dostępna bezpłatnie zarówno na smartfony. Do obsługi aplikacji użyj poniższych komend: Browse - - Wybór stacji radiowej Choose Radio - - Wybór innej płyty aktualnego wykonawcy More Albums - - Zatrzymanie (pauza) odtwarzanego utworu Pause - Play/Pause Odtwarzanie ostatnio słuchanych utworów Recently Played - - Now Playing - - Przejście do następnego utworu - Skip right - Przejście do poprzedniego utworu - Skip left - Wyłączenie funkcji powtarzania utworu Repeat Off - - Włączenie funkcji powtarzania utworu Repeat On - - Wyłączenie funkcji odtwarzania losowego Shuffle Off - - Włączenie funkcji odtwarzania losowego Shuffle On - - Wybór wykonawcy z własnej kolekcji muzyki Przeszukiwanie kategorii muzycznych w serwisie Spotify Więcej informacji o aktualnie odtwarzanym utworze 4 5 .Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Sugerowane aplikacje do zademonstrowania klientowi. Podłącz telefon za pomocą złącza USB. a także tworzyć playlisty ulubionych utworów. 5. Choose Artist - - 6. apple. Po podłączeniu telefonu aktywuj aplikacje mobilne. Spotify Dzięki aplikacji serwisu Spotify użytkownik uzyskuje dostęp do bogatej oferty muzyki z całego świata. jeśli się z nimi zgadzasz. Wybór playlisty z własnej kolekcji muzyki Choose Playlist - - 3. Można słuchać wybranych wykonawców i płyt. Pobierz aplikację Spotify ze sklepu App Store: https://itunes. Uruchom aplikację na smartfonie.

Sposób postępowania: 1. 2. Obsługa aplikacji za pomocą komend głosowych W zależności od rodzaju oprogramowania w każdej aplikacji. wystarczy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i wypowiedzieć “<NAZWĘ APLIKACJI>”.3 lub nowszym. stosowane są różne komendy głosowe rozpoznawane przez system AppLink. 6 7 .ford. 4. Podłącz telefon do samochodu wyposażonego w Ford SYNC z AppLink. Aplikacja będzie dostępna w systemie SYNC po nawiązaniu połączenia pomiędzy telefonem a systemem SYNC przez Bluetooth. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komend poszczególnych aplikacji oraz listy aplikacji dostępnych w danym kraju należy zapoznać się z katalogiem aplikacji firmy Ford. • Aby otworzyć aplikację w telefonie należy: Nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać “<NAZWĘ APLIKACJI>” Aplikacja ta musi być wcześniej uruchomiona i aktywna w telefonie. Aplikację na smartfonie wystarczy uruchomić tylko raz. Niektóre komendy głosowe rozpoznawane są przez wszystkie aplikacje np. • Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w systemie SYNC można prowadzić jej obsługę za pomoca komend głosowych używając przycisku obsługi głosowej. Aby uruchomić aplikację należy podać jej nazwę. komendy służące do otwarcia lub zamknięcia aplikacji. Uruchomienie aplikacji 1.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Najnowsze komendy aplikacji znajdują na stronie firmy Ford: http://www.4 Po dokonaniu wyboru należy użyć komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej do obsługi aplikacji 2. Pobieranie aplikacji Aby skorzystać z funkcji Applink systemu SYNC należy w pierwszej kolejności pobrać na smartfona aplikację kompatybilną z SYNC z AppLink. którą chcemy uruchomić. • Użytkownik może poprosić AppLink o pomoc. wydając komendę: “<NAZWA APLIKACJI> HELP>”. Aplikacja dodaje własne komendy do systemu Ford SYNC z AppLink. kiedy w Ford SYNC działa inna. • Aby włączyć nową aplikację.pl/Serwis/Ford-SYNC-i-Bluetooth-support Korzystanie z Ford SYNC z AppLink w systemie Android AppLink współpracuje z systemem Android 2. Pobierz ze sklepu internetowego Google Play aplikację kompatybilną z AppLink. • Aby uzyskać informacje o kompatybilnych aplikacjach zainstalowanych na sparowanym telefonie należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę “LIST MOBILE APPS”. a następnie sparować urządzenie z systemem SYNC. Komenda ta wyłączy aplikację tylko w systemie SYNC. System SYNC wyświetli listę dostępnych aplikacji. • Żeby wyłączyć aplikację należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę “EXIT <NAZWA APLIKACJI>”. Użytkownik może uzyskać do nich dostęp korzystając z komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. natomiast w telefonie pozostanie ona nadal aktywna. Wyboru kompatybilnych aplikacji dokonuje się z poziomu menu aplikacji mobilnych na ekranie SYNC w samochodzie.

Użytkownik może kupić. 1. jeśli się z nimi zgadzasz. 3. Audioteka Audioteka to bezpłatna aplikacja. Do obsługi aplikacj możesz użyć poniższych komend: Działanie Przesunięcie nagrania audiobooka o 30 sekund wstecz Przesunięcie nagrania audiobooka o 30 sekund do przodu Przejście do zbioru książek Następny audiobook / Następny rozdział Następny rozdział / Następny audiobook Przerwa w odtwarzaniu audiobooka Odtwarzanie audiobooka Poprzedni audiobook / Poprzedni rozdział Obsługa poprzez Komendy głosowe Obsługa ręczna Backward Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w lewo - Forward Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w prawo - Shelf - Shelf - Skip Right - Next - Next Pause - Ikona Play/Pause Play - Ikona Play/Pause Previous Skip left Prev komendy AppLink/ Label/Softbutton Najnowsze komendy znajdują się na stronie internetowej firmy Ford (katalog z aplikacjami): http://www. Pobierz darmowy rozdział audiobooka.com/store/apps/details?id=pl.droidoaudioteka. która umożliwia bezpośredni zakup audiobooków. zatwierdź warunki użytkowania i politykę prywatności. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy i powiedz “AUDIOTEKA”.google. Połącz telefon z systemem SYNC 5. 6. pobrać i posłuchać ulubionych książek. 4. Aplikację można pobrać na własne urządzenie i posłuchać za darmo fragmentów książek. Uruchom aplikację na smartfonie.pl/Serwis/Ford-SYNC-i-Bluetooth-support 8 9 . 7. k2. Aktywuj aplikacje mobilne przy pierwszym podłączeniu telefonu. którego można użyć do zaprezentowania klientowi. Pobierz darmową aplikację Audioteka ze sklepu internetowego Google Play: https://play.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Sugerowane aplikacje do zademonstrowania klientowi. kiedy tylko ma na to ochotę.ford.en&hl=en 2.

Ford SYNC z AppLink w Europie System SYNC z AppLink umożliwia łączność i obsługę ulubionych aplikacji zainstalowanych na smartfonie. odsłuchiwać tweetów i dużo więcej. FORD ECOSPORT ford. wkrótce dostępny będzie również w całkowicie nowym kompaktowym SUVie EcoSport.pl . a to wszystko bez konieczności używania menu w telefonie. Dzięki systemowi Ford SYNC z AppLink możesz słuchać radia internetowego. SYNC z AppLink dostępny jest w większości modeli marki Ford.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful