Ford SYNC z AppLink

UZUPEŁNIENIE

system może zadawać różne pytania np. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu procesu parowania.Ford SYNC z AppLink Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu Ford SYNC z AppLink. 5. Jeżeli wyświetlacz systemu audio nie wskaże sparowanych telefonów należy wybrać opcję dodania telefonu.) • Należy włączyć: . czy funkcja Bluetooth została w smartfonie aktywowana i czy telefon jest wykrywalny. W zależności od modelu telefonu oraz kraju. Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy sprawdzić. 2.Smartfon . Po wyświetleniu się polecenia wprowadzenia sześciocyfrowego kodu PIN należy wpisać do telefonu kod widoczny na wyświetlaczu systemu audio. które należy wykonać są takie same. 3. 1 Przed rozpoczęciem korzystania z Ford SYNC z AppLink należy: • Sprawdzić czy pojazd został wyposażony w system Ford SYNC z obsługową głosową i AppLink • Pobrać aplikacje mobilne kompatybilne z Ford SYNC z AppLink (niektóre aplikacje przed użyciem z AppLink wymagają rejestracji. Czynności. Kiedy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się komunikat o gotowości do rozpoczęcia procesu parowania urządzeń należy wybrać w smartfonie urządzenie SYNC. jak w przypadku poprzedniej wersji systemu SYNC: 1.System multimedialny w samochodzie • Należy sprawdzić czy telefon został sparowany (skojarzony) i połączony z Ford SYNC 1. 4. 1 . na terenie którego się znajdujemy. należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Należy nacisnąć przycisk PHONE. Sposób aktywacji funkcji Bluetooth znajduje się w instrukcji obsługi telefonu. o ustawienie telefonu jako urządzenia głównego (podczas uruchamiania pojazdu Ford SYNC łączy się automatycznie z urządzeniem głównym) czy zaimportowanie listy kontaktów.

Przed wyborem aplikacji należy ją aktywować na każdym urządzeniu podłączonym do systemu. 3 2. to aplikacja ta powinna być w pierwszej kolejności uruchomiona na samym urządzeniu. Pobierz ze sklepu internetowego Apple App Store aplikację kompatybilną z AppLink 2. Pobieranie aplikacji Aby skorzystać z Ford SYNC z AppLink użytkownik musi w pierwszej kolejności pobrać na smartfona aplikację kompatybilną z SYNC. natomiast w telefonie pozostanie ona nadal aktywna. Współpraca AppLink z iPhonem odbywa się wyłącznie przez złącze USB. • Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w systemie SYNC można obsługiwać ją za pomocą komend głosowych po naciśnięciu przycisku obsługi głosowej. Uruchom aplikację na smartfonie i ustaw ją jako aktywną. Następnie można wybrać aplikację z menu wyświetlonego na ekranie systemu SYNC w samochodzie. Jeżeli użytkownik chce uruchomić inną aplikację poprzez AppLink. Za pomocą przewodu USB podłącz smartfona do samochodu wyposażonego w Ford SYNC z AppLink. W celu obsługi danej aplikacji należy użyć komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. W przyszłości planowane jest udostępnienie funkcji Multi-App dla systemu iOS i wszystkie aktywne (jednocześnie uruchomione na urządzeniu) aplikacje kompatybilne z AppLink będą widoczne w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC 2 • Aby otworzyć aplikację w telefonie należy: Nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać “<NAZWĘ APLIKACJI>” Aplikacja musi być wcześniej uruchomiona i aktywna w telefonie. stosowane są różne komendy głosowe rozpoznawane przez system AppLink. • Aby zamknąć aplikację należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę: “EXIT <NAZWA APLIKACJI>” Komenda ta wyłączy aplikację tylko w systemie SYNC. Sposób postępowania: 1. Obsługa aplikacji za pomocą komend głosowych W każdej aplikacji.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Korzystanie z Ford SYNC z AppLink po raz pierwszy Aby aktywować funkcję AppLink. a na jej miejscu pojawi się następna. Aby skorzystać z AppLink nie ma potrzeby parowania i połączenia iPhona przez Bluetooth. 3. Aby aplikacja pojawiła się w menu systemu SYNC musi być uruchomiona i aktywna w telefonie. • Użytkownik może poprosić AppLink o pomoc wydając komendę: “<NAZWA APLIKACJI> HELP” 3 . Aplikacja dodaje własne komendy do systemu Ford SYNC z AppLink. przed pierwszym uruchomieniem aplikacji kompatybilnej z systemem należy zaakceptować komunikat pojawiający się na ekranie. Użytkownik może uzyskać do nich dostęp korzystając z komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. 2. komendy służące do otwarcia lub zamknięcia aplikacji. 2 3. Uruchomienie aplikacji 1. Po wykonaniu tej czynności pierwsza aplikacja zniknie z menu.  Korzystanie z Ford SYNC z AppLink z urządzeniami firmy Apple AppLink współpracuje z systemem iOS 5. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące komend poszczególnych aplikacji oraz listy aplikacji dostępnych w danym kraju należy zapoznać się z katalogiem aplikacji firmy Ford. Sparowanie i połączenie telefonu poprzez Bluetooth będzie konieczne w przypadku chęci skorzystania z funkcji umożliwiającej obsługę telefonu za pomocą komend głosowych.X lub nowszym. w zależności od rodzaju oprogramowania. a następnie sparować i połączyć dane urządzenie z systemem SYNC. Niektóre komendy głosowe rozpoznawane są przez wszystkie aplikacje np. Kompatybilna aplikacja pojawi się w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC dopiero po jej uruchomieniu w telefonie.

jeśli się z nimi zgadzasz. Aplikacja Spotify jest obecnie dostępna bezpłatnie zarówno na smartfony. zatwierdź warunki użytkowania i politykę prywatności. a także tworzyć playlisty ulubionych utworów. jak i tablety. Choose Artist - - 6. zaloguj się. Można słuchać wybranych wykonawców i płyt.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Sugerowane aplikacje do zademonstrowania klientowi. Po podłączeniu telefonu aktywuj aplikacje mobilne. Uruchom aplikację na smartfonie. apple. Podłącz telefon za pomocą złącza USB. Pobierz aplikację Spotify ze sklepu App Store: https://itunes. Do obsługi aplikacji użyj poniższych komend: Browse - - Wybór stacji radiowej Choose Radio - - Wybór innej płyty aktualnego wykonawcy More Albums - - Zatrzymanie (pauza) odtwarzanego utworu Pause - Play/Pause Odtwarzanie ostatnio słuchanych utworów Recently Played - - Now Playing - - Przejście do następnego utworu - Skip right - Przejście do poprzedniego utworu - Skip left - Wyłączenie funkcji powtarzania utworu Repeat Off - - Włączenie funkcji powtarzania utworu Repeat On - - Wyłączenie funkcji odtwarzania losowego Shuffle Off - - Włączenie funkcji odtwarzania losowego Shuffle On - - Wybór wykonawcy z własnej kolekcji muzyki Przeszukiwanie kategorii muzycznych w serwisie Spotify Więcej informacji o aktualnie odtwarzanym utworze 4 5 . Wybór playlisty z własnej kolekcji muzyki Choose Playlist - - 3. Wybierz aplikację Spotify z menu aplikacji mobilnych na ekranie systemu SYNC w samochodzie. Spotify Dzięki aplikacji serwisu Spotify użytkownik uzyskuje dostęp do bogatej oferty muzyki z całego świata. 5. Wybór płyty z własnej kolekcji muzyki Choose Album - Info 4.com/gb/app/spotify-music/id324684580?mt=8&ignmpt=uo%3D4 Obsługa poprzez Komendy głosowe Obsługa ręczna Zapisanie aktualnego utworu Save track - Save Uruchomienie stacji radiowej na podstawie aktualnego utworu Start Radio - - Odtwarzanie wszystkich ulubionych utworów Play Saved - - Działanie Applink/Label/ komendy SoftButton 2. 1.

pl/Serwis/Ford-SYNC-i-Bluetooth-support Korzystanie z Ford SYNC z AppLink w systemie Android AppLink współpracuje z systemem Android 2. Sposób postępowania: 1. Uruchomienie aplikacji 1. Podłącz telefon do samochodu wyposażonego w Ford SYNC z AppLink. 2. 6 7 . System SYNC wyświetli listę dostępnych aplikacji. wydając komendę: “<NAZWA APLIKACJI> HELP>”. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komend poszczególnych aplikacji oraz listy aplikacji dostępnych w danym kraju należy zapoznać się z katalogiem aplikacji firmy Ford. Aplikację na smartfonie wystarczy uruchomić tylko raz. • Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w systemie SYNC można prowadzić jej obsługę za pomoca komend głosowych używając przycisku obsługi głosowej. • Aby uzyskać informacje o kompatybilnych aplikacjach zainstalowanych na sparowanym telefonie należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę “LIST MOBILE APPS”. Pobierz ze sklepu internetowego Google Play aplikację kompatybilną z AppLink. wystarczy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i wypowiedzieć “<NAZWĘ APLIKACJI>”.ford. Aplikacja będzie dostępna w systemie SYNC po nawiązaniu połączenia pomiędzy telefonem a systemem SYNC przez Bluetooth. • Żeby wyłączyć aplikację należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę “EXIT <NAZWA APLIKACJI>”. Aplikacja dodaje własne komendy do systemu Ford SYNC z AppLink. a następnie sparować urządzenie z systemem SYNC. Komenda ta wyłączy aplikację tylko w systemie SYNC. stosowane są różne komendy głosowe rozpoznawane przez system AppLink. Pobieranie aplikacji Aby skorzystać z funkcji Applink systemu SYNC należy w pierwszej kolejności pobrać na smartfona aplikację kompatybilną z SYNC z AppLink. • Aby otworzyć aplikację w telefonie należy: Nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać “<NAZWĘ APLIKACJI>” Aplikacja ta musi być wcześniej uruchomiona i aktywna w telefonie. Wyboru kompatybilnych aplikacji dokonuje się z poziomu menu aplikacji mobilnych na ekranie SYNC w samochodzie. którą chcemy uruchomić.4 Po dokonaniu wyboru należy użyć komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej do obsługi aplikacji 2. Niektóre komendy głosowe rozpoznawane są przez wszystkie aplikacje np. komendy służące do otwarcia lub zamknięcia aplikacji. Obsługa aplikacji za pomocą komend głosowych W zależności od rodzaju oprogramowania w każdej aplikacji. Użytkownik może uzyskać do nich dostęp korzystając z komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. 4. natomiast w telefonie pozostanie ona nadal aktywna.3 lub nowszym. kiedy w Ford SYNC działa inna. Aby uruchomić aplikację należy podać jej nazwę. • Użytkownik może poprosić AppLink o pomoc.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Najnowsze komendy aplikacji znajdują na stronie firmy Ford: http://www. • Aby włączyć nową aplikację.

Do obsługi aplikacj możesz użyć poniższych komend: Działanie Przesunięcie nagrania audiobooka o 30 sekund wstecz Przesunięcie nagrania audiobooka o 30 sekund do przodu Przejście do zbioru książek Następny audiobook / Następny rozdział Następny rozdział / Następny audiobook Przerwa w odtwarzaniu audiobooka Odtwarzanie audiobooka Poprzedni audiobook / Poprzedni rozdział Obsługa poprzez Komendy głosowe Obsługa ręczna Backward Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w lewo - Forward Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w prawo - Shelf - Shelf - Skip Right - Next - Next Pause - Ikona Play/Pause Play - Ikona Play/Pause Previous Skip left Prev komendy AppLink/ Label/Softbutton Najnowsze komendy znajdują się na stronie internetowej firmy Ford (katalog z aplikacjami): http://www. Aktywuj aplikacje mobilne przy pierwszym podłączeniu telefonu. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy i powiedz “AUDIOTEKA”. 1. 4. k2. Połącz telefon z systemem SYNC 5. którego można użyć do zaprezentowania klientowi. pobrać i posłuchać ulubionych książek. kiedy tylko ma na to ochotę. Aplikację można pobrać na własne urządzenie i posłuchać za darmo fragmentów książek. 7. Pobierz darmowy rozdział audiobooka. Pobierz darmową aplikację Audioteka ze sklepu internetowego Google Play: https://play. Uruchom aplikację na smartfonie. jeśli się z nimi zgadzasz.google. która umożliwia bezpośredni zakup audiobooków.pl/Serwis/Ford-SYNC-i-Bluetooth-support 8 9 . 3. 6.droidoaudioteka. Audioteka Audioteka to bezpłatna aplikacja.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Sugerowane aplikacje do zademonstrowania klientowi.en&hl=en 2.ford. zatwierdź warunki użytkowania i politykę prywatności.com/store/apps/details?id=pl. Użytkownik może kupić.

wkrótce dostępny będzie również w całkowicie nowym kompaktowym SUVie EcoSport. odsłuchiwać tweetów i dużo więcej. Dzięki systemowi Ford SYNC z AppLink możesz słuchać radia internetowego. a to wszystko bez konieczności używania menu w telefonie. FORD ECOSPORT ford.Ford SYNC z AppLink w Europie System SYNC z AppLink umożliwia łączność i obsługę ulubionych aplikacji zainstalowanych na smartfonie.pl . SYNC z AppLink dostępny jest w większości modeli marki Ford.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful