Ford SYNC z AppLink

UZUPEŁNIENIE

2.System multimedialny w samochodzie • Należy sprawdzić czy telefon został sparowany (skojarzony) i połączony z Ford SYNC 1. Jeżeli wyświetlacz systemu audio nie wskaże sparowanych telefonów należy wybrać opcję dodania telefonu. jak w przypadku poprzedniej wersji systemu SYNC: 1.Ford SYNC z AppLink Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu Ford SYNC z AppLink. Po wyświetleniu się polecenia wprowadzenia sześciocyfrowego kodu PIN należy wpisać do telefonu kod widoczny na wyświetlaczu systemu audio. 1 . 1 Przed rozpoczęciem korzystania z Ford SYNC z AppLink należy: • Sprawdzić czy pojazd został wyposażony w system Ford SYNC z obsługową głosową i AppLink • Pobrać aplikacje mobilne kompatybilne z Ford SYNC z AppLink (niektóre aplikacje przed użyciem z AppLink wymagają rejestracji. 4. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu procesu parowania. które należy wykonać są takie same. W zależności od modelu telefonu oraz kraju. Sposób aktywacji funkcji Bluetooth znajduje się w instrukcji obsługi telefonu. Kiedy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się komunikat o gotowości do rozpoczęcia procesu parowania urządzeń należy wybrać w smartfonie urządzenie SYNC. Czynności. Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy sprawdzić. należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. czy funkcja Bluetooth została w smartfonie aktywowana i czy telefon jest wykrywalny. 3.) • Należy włączyć: . system może zadawać różne pytania np. Należy nacisnąć przycisk PHONE. na terenie którego się znajdujemy.Smartfon . o ustawienie telefonu jako urządzenia głównego (podczas uruchamiania pojazdu Ford SYNC łączy się automatycznie z urządzeniem głównym) czy zaimportowanie listy kontaktów. 5.

Obsługa aplikacji za pomocą komend głosowych W każdej aplikacji. Jeżeli użytkownik chce uruchomić inną aplikację poprzez AppLink. Aplikacja dodaje własne komendy do systemu Ford SYNC z AppLink. 2 3. W przyszłości planowane jest udostępnienie funkcji Multi-App dla systemu iOS i wszystkie aktywne (jednocześnie uruchomione na urządzeniu) aplikacje kompatybilne z AppLink będą widoczne w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC 2 • Aby otworzyć aplikację w telefonie należy: Nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać “<NAZWĘ APLIKACJI>” Aplikacja musi być wcześniej uruchomiona i aktywna w telefonie. 2. komendy służące do otwarcia lub zamknięcia aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące komend poszczególnych aplikacji oraz listy aplikacji dostępnych w danym kraju należy zapoznać się z katalogiem aplikacji firmy Ford. • Użytkownik może poprosić AppLink o pomoc wydając komendę: “<NAZWA APLIKACJI> HELP” 3 . Pobieranie aplikacji Aby skorzystać z Ford SYNC z AppLink użytkownik musi w pierwszej kolejności pobrać na smartfona aplikację kompatybilną z SYNC. Następnie można wybrać aplikację z menu wyświetlonego na ekranie systemu SYNC w samochodzie. stosowane są różne komendy głosowe rozpoznawane przez system AppLink. Uruchom aplikację na smartfonie i ustaw ją jako aktywną. Sposób postępowania: 1.  Korzystanie z Ford SYNC z AppLink z urządzeniami firmy Apple AppLink współpracuje z systemem iOS 5.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Korzystanie z Ford SYNC z AppLink po raz pierwszy Aby aktywować funkcję AppLink. Przed wyborem aplikacji należy ją aktywować na każdym urządzeniu podłączonym do systemu. 3 2. Użytkownik może uzyskać do nich dostęp korzystając z komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. Aby aplikacja pojawiła się w menu systemu SYNC musi być uruchomiona i aktywna w telefonie. Po wykonaniu tej czynności pierwsza aplikacja zniknie z menu. Współpraca AppLink z iPhonem odbywa się wyłącznie przez złącze USB. to aplikacja ta powinna być w pierwszej kolejności uruchomiona na samym urządzeniu. Za pomocą przewodu USB podłącz smartfona do samochodu wyposażonego w Ford SYNC z AppLink. a na jej miejscu pojawi się następna. przed pierwszym uruchomieniem aplikacji kompatybilnej z systemem należy zaakceptować komunikat pojawiający się na ekranie. a następnie sparować i połączyć dane urządzenie z systemem SYNC. • Aby zamknąć aplikację należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę: “EXIT <NAZWA APLIKACJI>” Komenda ta wyłączy aplikację tylko w systemie SYNC. Sparowanie i połączenie telefonu poprzez Bluetooth będzie konieczne w przypadku chęci skorzystania z funkcji umożliwiającej obsługę telefonu za pomocą komend głosowych. W celu obsługi danej aplikacji należy użyć komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. Uruchomienie aplikacji 1. 3. • Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w systemie SYNC można obsługiwać ją za pomocą komend głosowych po naciśnięciu przycisku obsługi głosowej.X lub nowszym. Niektóre komendy głosowe rozpoznawane są przez wszystkie aplikacje np. Pobierz ze sklepu internetowego Apple App Store aplikację kompatybilną z AppLink 2. natomiast w telefonie pozostanie ona nadal aktywna. Kompatybilna aplikacja pojawi się w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC dopiero po jej uruchomieniu w telefonie. Aby skorzystać z AppLink nie ma potrzeby parowania i połączenia iPhona przez Bluetooth. w zależności od rodzaju oprogramowania.

1. Choose Artist - - 6. Można słuchać wybranych wykonawców i płyt. Wybierz aplikację Spotify z menu aplikacji mobilnych na ekranie systemu SYNC w samochodzie. Uruchom aplikację na smartfonie. Aplikacja Spotify jest obecnie dostępna bezpłatnie zarówno na smartfony.com/gb/app/spotify-music/id324684580?mt=8&ignmpt=uo%3D4 Obsługa poprzez Komendy głosowe Obsługa ręczna Zapisanie aktualnego utworu Save track - Save Uruchomienie stacji radiowej na podstawie aktualnego utworu Start Radio - - Odtwarzanie wszystkich ulubionych utworów Play Saved - - Działanie Applink/Label/ komendy SoftButton 2. Spotify Dzięki aplikacji serwisu Spotify użytkownik uzyskuje dostęp do bogatej oferty muzyki z całego świata.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Sugerowane aplikacje do zademonstrowania klientowi. a także tworzyć playlisty ulubionych utworów. apple. jeśli się z nimi zgadzasz. Wybór playlisty z własnej kolekcji muzyki Choose Playlist - - 3. Po podłączeniu telefonu aktywuj aplikacje mobilne. jak i tablety. 5. Do obsługi aplikacji użyj poniższych komend: Browse - - Wybór stacji radiowej Choose Radio - - Wybór innej płyty aktualnego wykonawcy More Albums - - Zatrzymanie (pauza) odtwarzanego utworu Pause - Play/Pause Odtwarzanie ostatnio słuchanych utworów Recently Played - - Now Playing - - Przejście do następnego utworu - Skip right - Przejście do poprzedniego utworu - Skip left - Wyłączenie funkcji powtarzania utworu Repeat Off - - Włączenie funkcji powtarzania utworu Repeat On - - Wyłączenie funkcji odtwarzania losowego Shuffle Off - - Włączenie funkcji odtwarzania losowego Shuffle On - - Wybór wykonawcy z własnej kolekcji muzyki Przeszukiwanie kategorii muzycznych w serwisie Spotify Więcej informacji o aktualnie odtwarzanym utworze 4 5 . zatwierdź warunki użytkowania i politykę prywatności. Pobierz aplikację Spotify ze sklepu App Store: https://itunes. Podłącz telefon za pomocą złącza USB. Wybór płyty z własnej kolekcji muzyki Choose Album - Info 4. zaloguj się.

Wyboru kompatybilnych aplikacji dokonuje się z poziomu menu aplikacji mobilnych na ekranie SYNC w samochodzie.Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Najnowsze komendy aplikacji znajdują na stronie firmy Ford: http://www. wystarczy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i wypowiedzieć “<NAZWĘ APLIKACJI>”. a następnie sparować urządzenie z systemem SYNC. Uruchomienie aplikacji 1. stosowane są różne komendy głosowe rozpoznawane przez system AppLink. Niektóre komendy głosowe rozpoznawane są przez wszystkie aplikacje np. Aplikację na smartfonie wystarczy uruchomić tylko raz. Pobierz ze sklepu internetowego Google Play aplikację kompatybilną z AppLink. • Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w systemie SYNC można prowadzić jej obsługę za pomoca komend głosowych używając przycisku obsługi głosowej. Komenda ta wyłączy aplikację tylko w systemie SYNC. Aplikacja dodaje własne komendy do systemu Ford SYNC z AppLink.ford. System SYNC wyświetli listę dostępnych aplikacji. Aplikacja będzie dostępna w systemie SYNC po nawiązaniu połączenia pomiędzy telefonem a systemem SYNC przez Bluetooth. • Aby otworzyć aplikację w telefonie należy: Nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać “<NAZWĘ APLIKACJI>” Aplikacja ta musi być wcześniej uruchomiona i aktywna w telefonie.3 lub nowszym.pl/Serwis/Ford-SYNC-i-Bluetooth-support Korzystanie z Ford SYNC z AppLink w systemie Android AppLink współpracuje z systemem Android 2. 2. natomiast w telefonie pozostanie ona nadal aktywna. którą chcemy uruchomić. • Użytkownik może poprosić AppLink o pomoc. Użytkownik może uzyskać do nich dostęp korzystając z komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej. Obsługa aplikacji za pomocą komend głosowych W zależności od rodzaju oprogramowania w każdej aplikacji. 6 7 . • Aby włączyć nową aplikację. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komend poszczególnych aplikacji oraz listy aplikacji dostępnych w danym kraju należy zapoznać się z katalogiem aplikacji firmy Ford. Aby uruchomić aplikację należy podać jej nazwę. Podłącz telefon do samochodu wyposażonego w Ford SYNC z AppLink. wydając komendę: “<NAZWA APLIKACJI> HELP>”. komendy służące do otwarcia lub zamknięcia aplikacji. • Żeby wyłączyć aplikację należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę “EXIT <NAZWA APLIKACJI>”. 4. kiedy w Ford SYNC działa inna.4 Po dokonaniu wyboru należy użyć komend głosowych lub przycisków na konsoli centralnej do obsługi aplikacji 2. Sposób postępowania: 1. Pobieranie aplikacji Aby skorzystać z funkcji Applink systemu SYNC należy w pierwszej kolejności pobrać na smartfona aplikację kompatybilną z SYNC z AppLink. • Aby uzyskać informacje o kompatybilnych aplikacjach zainstalowanych na sparowanym telefonie należy nacisnąć przycisk obsługi głosowej i podać komendę “LIST MOBILE APPS”.

Ford SYNC z AppLink Ford SYNC z AppLink Sugerowane aplikacje do zademonstrowania klientowi.pl/Serwis/Ford-SYNC-i-Bluetooth-support 8 9 .droidoaudioteka. pobrać i posłuchać ulubionych książek. Aplikację można pobrać na własne urządzenie i posłuchać za darmo fragmentów książek.ford. k2. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy i powiedz “AUDIOTEKA”.en&hl=en 2. 3. Uruchom aplikację na smartfonie. 4.com/store/apps/details?id=pl. 6. Pobierz darmową aplikację Audioteka ze sklepu internetowego Google Play: https://play. zatwierdź warunki użytkowania i politykę prywatności. jeśli się z nimi zgadzasz.google. 1. 7. Do obsługi aplikacj możesz użyć poniższych komend: Działanie Przesunięcie nagrania audiobooka o 30 sekund wstecz Przesunięcie nagrania audiobooka o 30 sekund do przodu Przejście do zbioru książek Następny audiobook / Następny rozdział Następny rozdział / Następny audiobook Przerwa w odtwarzaniu audiobooka Odtwarzanie audiobooka Poprzedni audiobook / Poprzedni rozdział Obsługa poprzez Komendy głosowe Obsługa ręczna Backward Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w lewo - Forward Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w prawo - Shelf - Shelf - Skip Right - Next - Next Pause - Ikona Play/Pause Play - Ikona Play/Pause Previous Skip left Prev komendy AppLink/ Label/Softbutton Najnowsze komendy znajdują się na stronie internetowej firmy Ford (katalog z aplikacjami): http://www. Pobierz darmowy rozdział audiobooka. Aktywuj aplikacje mobilne przy pierwszym podłączeniu telefonu. Audioteka Audioteka to bezpłatna aplikacja. Połącz telefon z systemem SYNC 5. która umożliwia bezpośredni zakup audiobooków. kiedy tylko ma na to ochotę. którego można użyć do zaprezentowania klientowi. Użytkownik może kupić.

a to wszystko bez konieczności używania menu w telefonie. Dzięki systemowi Ford SYNC z AppLink możesz słuchać radia internetowego. SYNC z AppLink dostępny jest w większości modeli marki Ford. FORD ECOSPORT ford.pl . wkrótce dostępny będzie również w całkowicie nowym kompaktowym SUVie EcoSport. odsłuchiwać tweetów i dużo więcej.Ford SYNC z AppLink w Europie System SYNC z AppLink umożliwia łączność i obsługę ulubionych aplikacji zainstalowanych na smartfonie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful