You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Grukk Treboosh , Miszcz Mekaniak:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
ŻOŁD:
PRESTIŻ DRUŻYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+57 PUNKTÓW
25 X 25 MM

Zielonoskórzy konstruują różnego rodzaju ustrojstwa od prymitywnych wozów po
rozklekotane młyny czy proste machiny wojenne. Drewno, żelazo i kości łączy się
beztrosko i jak popadnie. I jeśli nawet konstrukcja się rozpadnie, to może zostać
szybko złożona do kupy na ślinę czy też przy pomocy sznurka. Gobliny mają
smykałkę do tego typu prac, a więksi od nich Orkowie są niezłe w wydawaniu
poleceń. A jednym z najskuteczniejszych orkowych nadzorów jest Grukk Treboosh
zwany także Miszczem Mekaniakiem. W ten właśnie sposób natura stworzyła idealną
siłę roboczą pośród rasy Zielonoskórych.
Balisty i różnego rodzaju katapulty są szeroko używane w kompaniach
Zielonoskórych. W machinach używa się zwykle lin splecionych ze skóry Squigów, dzięki
którym uzyskuje się odpowiednią siłę do miotania pocisków. W katapultach używa się
czasem przeciwwagi. Niezależnie jednak od szczegółów konstrukcyjnych, Zielonoskórzy
nazywają wszystkie katapulty – głazociskami, a wszystkie balisty – dzidomiotami.
UWAGI: Grukk Treboosh, Miszcz Mekaniak może zostać zatrudniony przez następujące
drużyny: Łowcze plemię Dzikich Orków oraz Orków & Gobliny, Plemię Leśnych Goblinów,
Nocnych Goblinów i Załogę Zielonoskórych Kaprów.
Miszcz Mekaniak, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
umiejętności STRZELECKICH lub SIŁOWYCH. Ponadto, Grukk Treboosh może
nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
CHARAKTERNIK: Miszcz Mekaniak może przerzucić nieudany test
STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, Postać
Dramatu automatycznie zdaje testy SAM W WALCE.
MISZCZ MEKANIAK: Grukk Treboosh może wystrzelić z katapulty dowolny
model stronnika znajdujący się w fazie strzelania w odległości do 1” od
podstawki katapulty.
SZANIEC: Przed rozpoczęciem rozgrywki Miszcz Mekaniak dowodząc drużyną
obsługi może okopać machinę wojenną. Umocniona machina wojenna traktowana
jest w fazie strzelania tak jakby znajdowała się za osłoną ciężką i tak jakby
broniła przeszkody w fazie walki wręcz. Drużyna obsługi może obracać machinę
wojenna by ta mogła wystrzelić, lecz jeśli machina wojenna zostanie poruszona
w inny sposób lub zniszczona, także barykada ulega zniszczeniu.
CHARAKTERYSTYKAGRUKKATREBOOSHA,MISZCZAMEKANIAKA:
MEKANIAK
SZ WW US
S
WT ŻW
I
A
CP
Początkowa
4
3
4
3
4
1
2
1
7
Maksymalna
5
7
5
4
5
3
5
4
8
BROŃ/PANCERZ: Mekaniak posiada SZTYLET, BICZ, KUSZĘ, ŚREDNI PANCERZ
oraz BALISTĘ lub KATAPULTĘ lub GLEBA-ŁAAA!-GLEBA.
ZASADY SPECJALNE:
DRUŻYNA OBSŁUGI.
BALISTYKA: W czasie każdej rozgrywki Grukk Treboosh, może przerzucić jeden
dowolny rzut Kostką Artyleryjską, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
MEKANIAK: Miszcz Mekaniak, aby efektywnie używać balisty lub katapulty lub glebałaaa!-gleba musi dowodzić drużyną obsługi złożoną z dwóch modeli stronników
(zobacz ROZDZIAŁ XXII: MACHINY WOJENNE).
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik określi
wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Miszcz Mekaniak. Wynik 1 oznacza, że
Grukk Treboosh postanowił udoskonalić technologię budowy GLEBA-ŁAAA!-GLEBA
i opuszcza kompanię - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 25 oznacza, że Miszcz Mekaniak zażądał żołdu w wysokości K3 Goblinów celem
przetestowania nowych ustawień machiny. Użyte do testów modele Goblinów należy
usunąć z KARTY DRUŻYNY. Natomiast rezultat 6 oznacza, że Ork zaaferowany
ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.

TABELA NIEWYPAŁU! KATAPULTY
K6
1-2

3-4

5-6

EFEKT

ZNISZCZONA! Machina ugina się pod obciążeniem i podczas strzału ulega zniszczeniu.
Kawałki drewna i metalu lecą wokół, a żywy pocisk spada na ziemie, rozbijając katapultę i
wyrzucając szczątki w powietrze. Należy użyć 5” okrągłego wzornika, którego środek
należy umieścić nad modelem katapulty. Wszystkie modele, których podstawki są
całkowicie przykryte, otrzymują trafienie automatycznie, a te, których podstawki są
częściowo przykryte, otrzymuję trafienie na 4+. Trafione modele otrzymują cios o SILE
4 bez możliwości skorzystania z Ochrony Pancerza. Katapulta ulega zniszczeniu, a jej drużyna
obsługi zostaje Wyłączona z akcji!.
NIESPRAWNA! Sprawne zwykle działanie machiny zostaje zakłócone jakimś
wypadkiem, czy innym nieoczekiwanym wydarzeniem. Lina zerwała się i chłoszcze
dziko na wszystkie strony, ktoś z drużyny obsługi źle nastawił naciąg i ten ciągnie teraz
samą machinę, a może ktoś zaplątał się w liny. Machina nie wystrzeli w tej i w następnej
turze, podczas której dokonane zostaną niezbędne naprawy. Ponadto, określony losowo
model należący do drużyny obsługi zostaje Wyłączony z akcji! – pociągnięty przez zerwaną
linę, wciągnięty w tryby maszynerii czy wystrzelony w powietrze zamiast żywego pocisku!
NIE MOŻE WYSTRZELIĆ. Mniejsza usterka uniemożliwia machinie wystrzał w tej turze.
Może należący do drużyny obsługi model zaplątał w liny żywy pocisk podczas ładowania,
może zaciął się mechanizm zapadkowy, albo poluzowały się liny. Machina jest
nienaruszona i będzie mogła strzelać w kolejnej turze w zwykły sposób.

1|Strona

Gleba-Łaaa!-Gleba:
Choć pierwotnym przeznaczeniem owej katapulty było przerzucanie zwiadowców za
pozycje wroga, to wkrótce pod wpływem nagłego olśnienia poczęto wykorzystywać
ją w walce. Biorąc pod uwagę podły, bolesny i nad podziw krótki żywot, jaki wiodą
Gobliny, perspektywa wystrzelenia w przestworza, perspektywa lotu, któremu
towarzyszy szalony rechot i spojrzenia z góry na dotychczasowych orkowych panów
jest często aż nazbyt pociągająca, by móc z niej zrezygnować. Upadek owych żywych
pocisków wywołuje tak wielkie straty i powoduje tak wielkie zamieszanie, że broń ta
zyskuje na znaczeniu i popularności, przyciągając niedorzecznie wręcz wielką liczbę
kolejnych ochotników. Zdaje się ich nie odstraszać fakt, że szanse na przeżycie są
znikome. Z drugiej strony wydaje się, że jedynie kompletnie szalony lub tępy Goblin
chciałby dać się wystrzelić wysoko w powietrze.
Aby ustalić trafienia z GLEBA-ŁAAA!-GLEBA gracz będzie potrzebował
wzornika płomienia. Wystrzelony z katapulty stronnik nie jest tak duży, jak wzornik
oczywiście, ale wzornik płomienia obejmuje pole rażenia pikującego i uderzającego w
ziemię żywego pocisku.
W fazie strzelania należy obrócić katapultę w kierunku modelu, w który gracz ma
zamiar strzelać. Następnie gracz musi określić, który z modeli wroga będzie celem
(należy pamiętać, że cel musi znajdować się w polu widzenia samej machiny). Kolejnym
krokiem jest zadeklarowanie dystansu, na który zostanie wystrzelony żywy pocisk –
może to być dowolna liczba z zakresu między minimum 12”, a maksymalnym
zasięgiem katapulty wynoszącym 60”. Odległość strzału należy określić bez
odmierzania dystansu do celu, a więc gracz powinien spróbować odgadnąć go tak
dokładnie, jak to tylko możliwe. Następnie należy odmierzyć zadeklarowaną
odległość wzdłuż linii prostej między katapultą a wyznaczonym celem, który należy
oznaczyć znacznikiem upadku. Aby określić, czy pocisk wylądował w celu, należy rzucić
Kostką Rozrzutu i Kostką Artyleryjską.
Jeżeli na Kostce Artyleryjskiej wypadł NIEWYPAŁ!, to coś poszło nie tak – należy
rzucić K6 i sprawdzić efekty w TABELI NIEWYPAŁU! KATAPULTY. NIEWYPAŁ! na
Kostce Artyleryjskiej natychmiast przerywa strzał, niezależnie od tego, co wypadło na
Kostce Rozrzutu. Jeżeli na Kostce Artyleryjskiej wypadła liczba, to oznacza ona wyrażony w
calach dystans, na jaki należy przesunąć znacznik upadku w kierunku wyznaczonym
przez strzałkę, uzyskaną na Kostce Rozrzutu. Jeżeli na Kostce Rozrzutu wypadło
TRAFIENIE!, żywy pocisk ląduje dokładnie w celu, a liczba uzyskana na Kostce
Artyleryjskiej zostaje zignorowana, a oznacza jedynie, że nie uzyskano NIEWYPAŁU!.
Po ustaleniu miejsca, w którym wylądował żywy pocisk, przychodzi czas na
rozstrzygnięcie obrażeń. Teraz należy umieścić wzornik płomienia w ten sposób, że
cieńszy jego koniec dotyka znacznika upadku, a szeroki koniec szablonu na wprost od
katapulty, by wyznaczyć prostą linię po jakiej poleci żywy pocisk.
Ponieważ wyposażone w prymitywne skrzydła żywe pociski dysponują pewną
samosterownością, gracz ma prawo przeprowadzić test pilotażu należy rzucić K6 i
porównać wynik z wartością SIŁY albo INICJATYWY żywego pocisku w zależności od
tego, który ze współczynników modelu jest większy. Jeżeli wynik jest większy od
wartości SIŁY albo INICJATYWY żywego pocisku, nie udało się zmienić toru lotu i
wystrzelony z katapulty model stronnika uderza w wyznaczone przez znacznik upadku
miejsce. Jeżeli wynik jest mniejszy bądź równy wartości testowanego współczynnika
żywego pocisku, należy wykonać rzut Kostką Artyleryjską. Jeżeli na Kostce Artyleryjskiej
wypadła liczba, to oznacza ona wyrażony w calach maksymalny dystans na jaki
można przesunąć znacznik upadku lub szeroki koniec wzornika płomienia w wybranym
przez gracza kierunku. Jeżeli uzyskano NIEWYPAŁ! należy powtórzyć rzut. Modele,
których podstawki są całkowicie przykryte, otrzymują trafienie automatycznie, a te
modele, których podstawki są częściowo przykryte, otrzymuję trafienie na 4+. Trafienie
rozstrzyga się w oparciu o podstawową wartość współczynnika SIŁA żywego pocisku,
bez możliwości skorzystania z OCHRONY PANCERZA. Ponadto, każda niewybroniona
rana powoduje utratę K3 punktów ŻYWOTNOŚCI.

CHARAKTERYSTYKA GLEBA-ŁAAA!- GLEBA:
GLEBA-ŁAAA!-GLEBA ma następującą charakterystykę:
OBRA
ZASIĘG
SIŁA

ŻENIA

ZASADY SPECJALNE

Katapulta
12” - 60” Specjalne
K3
bez Ochrony Pancerza
Charakterystyka GLEBA-ŁAAA!-GLEBA obejmuje współczynnik WT oraz ŻW,
określający liczbę 'ran', które katapulta może otrzymać, nim zostanie zniszczona.
SZYBKOŚĆ
WYTRZYMAŁOŚĆ
ŻYWOTNOŚĆ
Jak obsługa
7
3
ZASADY SPECJALNE:
DUŻY CEL, MACHINA WOJENNA.
ŻYWY POCISK: Choć zwykle żywymi pociskami miotanymi z katapulty są Gobliny to
Miszcz Mekaniak może wystrzelić z GLEBA-ŁAAA!-GLEBA dowolny pieszy model
stronnika wielkości człowieka lub mniejszy (żywym pociskiem nie może być zatem
model na podstawce 40 x 40 mm i większej) znajdujący się w fazie strzelania w
odległości do 1” od podstawki katapulty. Wystrzelony żywy pocisk zostaje
automatycznie Wyłączony z akcji!.