You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Brokk Tryggson, Wędrowny Mistrz Piwowar:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
ŻOŁD:
PRESTIŻ DRUŻYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+60 PUNKTÓW
20 X 20 MM

Niedługo po tym, jak Josef Bugman odbudował z ruin browar zniszczony przez
Orków i Gobliny, w nadzorowanych przez krasnoludzkich browarników kadziach na
nowo ruszyła produkcja słynnych w całym Starym Świecie piw Bugmana.
Pomny tragicznych doświadczeń Josef Bugman rozumiał, że bez
odpowiedniej ochrony zarówno sama produkcja piwa, jak i eksport szlachetnego
trunku nie będą możliwe. W tamtych latach największe zagrożenie stanowili grasujący
w lasach i na gościńcach Zielonoskórzy, które regularnie napadali na podróżujących
Ludzi i Khazadów. Wielki Piwowar do ochrony browaru i licznych karawan oddziały
Rangerów Bugmana, zaś warzeniem i dystrybucją piwa zajęli się Mistrzowie Piwowarzy.
W odróżnieniu od większości swych braci, Brokk Tryggson zawsze znacznie
lepiej czuł się w dzikich ostępach i na leśnych gościńcach niż w górskich twierdzach i
gdy nadarzyła się możliwość bez wahania wstąpił do Krasnoludzkich Rangerów, których
zadaniem była ochrona browaru Bugmana i prowadzących do niego szlaków
handlowych. Przez dekady Khazad doskonalił swe umiejętności zwiadowcy - bez
trudu potrafił niepostrzeżenie zbliżyć się do oddziału wroga na tyle blisko, by
odczytać hasła na sztandarach i tarczach – oraz obserwował i uczył się sztuki
warzenia piwa. Po wielu latach służby w szeregach Rangerów Bugmana przystąpił do
egzaminu i został czeladnikiem Wielkiego Browarnika, by w końcu po kilku kolejnych
dekadach osiągnięć stopień Mistrza Piwowara.
Jednak Brokka Tryggsona zawsze ciągnęło w głąb gęstych lasów i na
zapomniane dukty. Z rozkazu Josefa Bugmana wyruszył więc w wędrówkę i poświęcił
wiele lat swojego życia na odkrywanie sekretów zapomnianej starożytnej wiedzy
krasnoludzkich piwowarów i dystrybucję warzonych w browarze przednich piw
Bugmana.
UWAGI: Wędrowny Mistrz Piwowar może zostać zatrudniony przez następujące drużyny:
Khazadzi z Gór Krańca Świata oraz Kult Pogromców z Karak Kadrin. Aby zatrudnić Postać
Dramatu służący w szeregach kompanii DOWÓDCA musi posiadać Piwo Bugmana
(zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK).
Brokk Tryggson, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
umiejętności WALKI, STRZELECKICH lub SIŁOWYCH. Ponadto, Wędrowny Mistrz
Piwowar może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
CIEŚLA: Bohater Specjalny jest doświadczonym cieślą i z dużą wprawą potrafi
naprawiać uszkodzone machiny wojenne. W trakcie sekwencji po potyczce
kompania otrzymuje premię +1 do rzutu na TABELĘ POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ dla wszystkich Wyłączonych z akcji! modeli machin wojennych.
ŚWIATOWIEC: Wędrowny Mistrz Piwowar w swoim życiu wiele podróżował,
zdobywając rozległą wiedzę. Drużyna w której służy Postać Dramatu
otrzymuje premię +1 do rzutu na eksplorację.
WARZENIE TRUCIZN: Drużyna w szeregach której służy Brokk Tryggson
otrzymuje kumulatywny premię +1 do rzutu na DOSTĘPNOŚĆ TRUCIZN
ponadto cena specyfików zostaje obniżona o K6 ZK (do minimalnie 1
ZK).

CHARAKTERYSTYKA BROKKA TRYGGSONA:
PIWOWAR
SZ WW US
S
WT ŻW
I
A
CP
Początkowa
3
4
3
3
4
1
2
1
9
Maksymalna
4
7
6
4
5
3
5
4
10
BROŃ/PANCERZ: Wędrowny Mistrz Piwowar posiada SZTYLET oraz TOPÓR
KRASNOLUDÓW, HEŁM i KUSZĘ, gracz wedle uznania może wyposażyć Postać
Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUŻYNY.
ZASADY SPECJALNE:
ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (2), RANGER, TRUDNY DO ZABICIA, ZWIADOWCA.
NIENAWIŚĆ: Khazadzi NIENAWIDZĄ Snotlingów, Gnoblarów, Goblinów, Hobgoblinów,
Orków, Czarnych Orków oraz Krasnoludów Chaosu i Bykocentaurów.
NIEUSTĘPLIWOŚĆ: Krasnoludowie walczą ze wściekłą determinacją i jedynie w
ostateczności opuszczają swoje pozycje. Khazad określając dystans ucieczki
wykonuje rzut 3K6 odrzucając kostkę z najwyższym wynikiem.
POWOŻENIE: Brokk Tryggson potrafi powozić wozem. Dzięki umiejętności model
może przerzucić nieudany test powożenia, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
PIWOWAR: Wędrowny Mistrz Piwowar potrafi warzyć piwa, którymi może wspierać
swych sojuszników w bitwie. W grze odzwierciedla to zasada wedle której jedna
z grup stronników, znajdująca się w odległości nieprzekraczającej 6” od Brokka
Tryggsona i Wozu piwnego, może użyć w fazie rozpoczęcia tury jednej z poniższych
receptur. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy
Wędrowny Mistrz Piwowar w poprzedniej turze biegł, skorzystał z umiejętności lub
zasady specjalnej używanej w fazie magii, fazie strzelania lub fazie walki wręcz, strzelał,
skakał, szarżował, upadł, wspinał się został Oszołomiony!, Powalony na ziemię!,
Wyłączony z akcji! lub wykonywał jakiekolwiek inne działania poza zwykłym
ruchem. Należy zauważyć, że Brokk Tryggson nie może użyć tej samej receptury w
następujących po sobie fazach rozpoczęcia tury. Jeżeli nie napisano inaczej efekt
wywołany przez recepturę utrzymuje się do początku następnej tury kompanii w
szeregach której służy Postać Dramatu. Receptury można użyć na pieszym modelu
wielkości człowieka lub mniejszym (napój nie będzie zatem działał na modele na
podstawkach 40x40 mm i większych), również związany walką wręcz.
CZARNA KREW - Na potrzeby testów zranienia wartość współczynnika WT
grupy stronników która spożyła recepturę zostaje zwiększona o +1.
GORZKIE BUGMANA - Grupa stronników objęta działaniem receptury otrzymuje
modyfikator +1 do wszystkich testów trafienia.
PIEKIELNIK DURGUNDA - Grupa stronników, która spożyła recepturę biegnąc lub
szarżując porusza się z prędkością równą potrojonej wartości cechy SZ.
SMOŁÓWKA JEDNOPALCEGO – Grupa stronników posługująca się bronią do
walki wręcz, która spożyła recepturę, może zignorować cechę oręża UDERZA
JAKO OSTATNI.
UPORCZYWOŚĆ: Krasnolud w biegu jest nieustępliwy niczym następujące po
sobie pory roku, a jego pochód jest praktycznie nie do powstrzymania. Model
Khazada może biec, nawet jeśli wróg znajdzie się na tyle blisko, by powstrzymać
bieg, model niesie znacznik kosztowności lub zabraniają tego efekty pogody.
ZABOBONNY LĘK: Choć Krasnoludowie znani są ze swej niespotykanej odwagi,
istnieje coś, co budzi w nich niemal zabobonny lęk. Khazadzi, istoty z gruntu
praktyczne i twardo stąpające po ziemi, nie mogąc pojąć natury egzystencji oraz
co gorsza nie mogąc przegnać zagrożenia ostrzem topora są podatni na GROZĘ,
jaką wywołują w nich istoty eteryczne.
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Wędrowny Mistrz Piwowar.
Wynik 1 oznacza, że Brokk Tryggson postanowił udoskonalić technologię
warzenia piwa i opuszcza kompanię - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY
DRUŻYNY. Wynik 2-5 oznacza, że Wędrowny Mistrz Piwowar zażądał żołdu w
wysokości 1 beczki Piwa Bugmana. Natomiast rezultat 6 oznacza, że piwowar
zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.

Wóz piwny:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE:
PODSTAWKA:

0-1
100 X 50 MM

Wóz piwny to lekka, zwykle dwukołowa konstrukcja do której zaprzężone są dwa
konie pociągowe. Na wysokiej platformie otoczonej z trzech stron burtami, za
kozłem woźnicy krasnoludzcy inżynierowie zamontowali beczki oraz kadzie i
przenośną aparaturę do warzenia piwa.
CHARAKTERYSTYKA WOZU PIWNEGO:
WÓZ PIWNY
SZ WW US
S
WT ŻW
I
A
CP
Rydwan
5
5
4
Koło
6
1
Koń
8
3
0
3
3
1
3
1
5
Koń
8
3
0
3
3
1
3
1
5
ZASADY SPECJALNE:
DUŻY CEL, MACHINA WOJENNA.
WÓZ PIWNY: Lekki, dwukołowy wóz piwny może przewozić woźnicę oraz beczki w
których piwowar warzy piwa według znanych sobie receptur. Ponadto, dowolny
model stronnika, który znajduje się w odległości nieprzekraczającej 6” od Wozu
piwnego, może przerzucić nieudany test STRACHU, GROZY lub MOBILIZACJI,
wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Należy pamiętać, że umiejętność ta nie ma
zastosowania w przypadku ZWIERZĄT oraz gdy Wóz piwny został Wyłączony z
akcji! lub Ucieka!.

1|Strona

Related Interests