Konkurs na najlepiej zaprojektowane

produkty i usługi na polskim rynku
Competition for the best designed products
and services on the Polish market

Dom
Home

Praca
Working enviroment

POWER CUBE
SYSTEM MODUŁOWY / MODULE SYSTEM
MARKA / BRAND Allocacoc
PROJEKT / DESIGN Yixia Jiang, Arthur Limpens
DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR Allocacoc Polska Maciej Majchrzak
NA RYNKU OD / ON THE MARKET SINCE 2014
CENA / PRICE od 35,90 zł do 299,90 zł / from PLN 35.90 to PLN 299.90

Sfera publiczna
Public space

98

Services

112

Nowe technologie
New technologies

i opakowania
Graphic design
and packaging

produkcyjne
New materials

Transport i komunikacja
Transport and communication

166

Moda i akcesoria
Fashion and accessories

www.iwp.com.pl