Jezeli nie mozesz uruchomic TibiaLoader prawdopodobnie nie masz zainstalowanego

pakietu Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 lub nowszej.
Pakietu tego wymaga masa programow dlatego zalecamy instalacje go juz teraz! Lin
k z ktorego mozesz sciagnac najnowsza wersje pakietu:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=10CC340B-F857-4A14-83F5
-25634C3BF043&displaylang=en
Jezeli posiadasz FireWall, OTL ( Otservlist.org Tibia Loader ) bedzie pytac sie
Ciebie o mozliwosc polaczenia z internetem za kazdym razem gdy uruchomisz progra
m. Polaczenie internetowe potrzebne jest do sprawdzenia czy nie ma nowszej wersj
i OTL na serwerze i ewentualnie sciagniecia aktualizacji.

O OTL ( Otservlist.org Tibia Loader ):
* Zagraj na dowolnym serwerze bez ¿adnych problemów, TibiaLoader obsluguje ka¿d¹ u¿ywan¹ we
sjê Tibii!
* Nie martw siê o instalacjê Tibii, TibiaLoader zadba o to ci¹gaj¹c potrzebne wersje je li
ich jeszcze nie posiadasz!
* Otwórz Tibie i po³¹cz siê z dowolnym serwerem u¿ywajac linku na stronie www. Linki w pos
taci otserv://ip/port/wersja otworz¹ TibiaLoader gotow¹ do gry na danym serwerze! Wy
starczy jedno klikniêcie! Przygotowania do gry nigdy wcze niej nie by³y takie proste!
* Zarz¹dzaj list¹ ulubionych serwerów, teraz nie musisz za ka¿dym razem kopiowaæ i wklejaæ
dresów IP!
* B¹d na czasie! Automatyczny update sprawi, ¿e TibiaLoader zawsze bêdzie u¿yteczny, nawe
t kiedy wyjdzie nowa wersja Tibii! Maksymalna wygoda!
* Dodany MultiClient!
* Wsparcie dla ró¿nych configów (hotkeyów)
---------------------------------------------------------------------------If you can't run Otservlist.org Tibia Loader you propably don't have .NET Framew
ork 2.0 package installed! This package is needed for various programs and if yo
u experience the errors with some programs you should download it as soon as pos
sible in order to fix the problems. The newest version of .NET Framework ( 3.0 )
can be download from this link:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=10CC340B-F857-4A14-83F5
-25634C3BF043&displaylang=en
If you have firewall, Otservlist.org Tibia Loader will ask you whenever you open
it to connect to the internet. The connections is needed to check and download
the newest updates!
-------OTL Features:
* Play on any server, TibiaLoader supports every Tibia version that is being use
d with Open Tibia Server!
* Don't worry about presence of Tibia clients, TibiaLoader will download any ver
sion you need!
* Open Tibia and connect to any server using link on web page. Links in followin
g format otserv://ip/port/version will launch TibiaLoader ready to play on this
server!
* Manage your Favourites, you don't have to copy/paste IP addresses anymore!
* Autoupdate makes it possible to play on latest protocol version servers as soo
n as they come out!
* MultiClient
* Support for multiple configs (hotkeys)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful