Antologia

wierszy
jednosłownych
Krzysztof Bartnicki, Marta Bystroń,
Małgorzata Czarnecka, D.K., Agnieszka Dęda,
Dominika Jakubowska, Anna Jędryszka,
Ilona Kaczor, P. Karczmarek, Emil Klimek,
Ewelina Komenda, M. Konior, Karol Kotlarek,
Marineczka, MironTee, MonikaB, Nojaha,
Artur Rybaczuk, Jan Szreniawski,
Piotr Szreniawski, Mikołaj Tkacz,
Urszula Zybura, Anonim #1, Anonim #2,
Anonim #3, Anonim #4.

©

by respective authors 2017

wyd. piotr szreniawski
ISBN 978-83-60948-14-9
Lublin 2017

Spis treści
Wstęp .............................................................. 3
Mikołaj Tkacz ...................................................... 4
Krzysztof Bartnicki ................................................ 5
Nojaha ............................................................. 6
Artur Rybaczuk ..................................................... 7
Anonim #1 .......................................................... 8
Ilona Kaczor ....................................................... 9
M. Konior ......................................................... 10
Urszula Zybura .................................................... 11
Anonim #2 ......................................................... 12
Ewelina Komenda ................................................... 13
Karol Kotlarek .................................................... 14
Anonim #3 ......................................................... 15
Anonim #4 ......................................................... 16
Anna Jędryszka .................................................... 17
P. Karczmarek ..................................................... 19
MonikaB ........................................................... 21
Jan Szreniawski ................................................... 23
Agnieszka Dęda .................................................... 25
Emil Klimek ....................................................... 27
Dominika Jakubowska ............................................... 29
Marineczka ........................................................ 31
D.K. .............................................................. 33
Marta Bystroń ..................................................... 36
Piotr Szreniawski ................................................. 40
MironTee .......................................................... 44
Małgorzata Czarnecka .............................................. 51

2

Wstęp
Słowotwórstwo to jeden z ważniejszych aspektów życia języka,
związany z odkrywaniem świata, a nawet z jego przekształcaniem.
Podniesione do rangi sztuki, słowotwórstwo może być utożsamione
z tworzeniem wierszy jednosłownych. Wiersze jednosłowne, płermdy,
aforyzmy jednosłowne - oto niektóre ze sposobów określania tej formy
literackiej. Niekiedy przynoszą mądrość lub zabawę, czasem wyglądają
jak błędy literowe, mogą również przywoływać na myśl skróty czy
wariacje na temat jednego lub większej ilości słów.
Istnieją różne techniki tworzenia płermdów, choćby takie jak
notowanie literówek, przesuwanie dłoni po klawiaturze, generowanie
przypadkowych ciągów liter, przerabianie jednego słowa, czy też
łączenie kilku słów - najlepiej o pozornie sprzecznych znaczeniach.
Istnieją też różne wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać wiersz
jednosłowny - choć jednosłowność dość precyzyjnie określa tu granice
formalne. Bardziej nastawione na treść i bliższe poezji konkretnej,
dłuższe i krótsze, powstające pojedynczo i w seriach... istnieje
miejsce na wiele rodzajów wierszy jednosłownych.
Tradycję tworzenia wierszy jednosłownych można wywodzić
z pradawnych czasów powstawania języków, ale warto także dostrzegać
wiele różnych zjawisk, prawidłowości i dzieł, ważnych dla omawianej
problematyki, jak również doceniać aktywność wielu zasłużonych
twórców, aktywnych na polu poezji jednosłownej - choć oczywiście nie
sposób wymienić wszystkich. Pomiędzy aforyzmami Stanisława Jerzego
Leca nieraz napotkać można wiersze jednosłowne. Urszula Zybura znana
jest m.in. z jednosłownej twórczości aforystycznej. Geof Huth,
twórca pojęcia pwoermd (od połączenia słów poem i word) promuje tę
formę organizując liczne projekty, w tym międzynarodowy miesiąc
pisania płermdów (jak Szanowni Czytelnicy się domyślają, płermd to
wersja spolszczona „pwoermd’a” - choć oczywiście nie jest wykluczone
używanie innych określeń, choćby takich jak „słowiersze” czy
„wierszosłowa”).
Bez względu na zagadnienia klasyfikacyjne, czy dotyczące teorii
literatury, proszę wszystkich o wyrozumiałość i życzę miłej lektury.

Piotr Szreniawski

3

Mikołaj Tkacz

Brytaż

4

Krzysztof Bartnicki

bibliolekt

wortschmerz

5

Nojaha

Rimoraj

Kololotow

6

Artur Rybaczuk

śwituję

rękoparcie

7

Anonim #1

fablamabla

bszdenk

8

Ilona Kaczor

tasen

nasęk

okater

9

M. Konior

kdomwiat

kwidotm

dokwit

10

Urszula Zybura

Półgeniusz.

Nastulatka

PISKUP

11

Anonim #2

k-lub

pigła

iglá

i-gła

12

Ewelina Komenda

admuka

naukstracja

nauministracja

admiuro

biurstracja

13

Karol Kotlarek

szottlop
topolsz
szlotka

tosz
tot

tószpra

14

Anonim #3

misjako

komysia

mikrosja

donisja

kumasju

kómjsia

15

Anonim #4

maślenie

myśzenie
wyślenie

myśleniewięc
myśle[nie]

komyślenie

16

Anna Jędryszka

strunemiun

emutrus/inn

ten/mur/ist

iue.nstrmt

17

trumentins

nsment.tiur

rutist/merci

18

P. Karczmarek

sermóz

móce

góser

19

smerz

ceóm

gzómec

zegz

20

MonikaB

jęię

ujęsię

studi

ukuję

21

ieduk

ęsię

iujęi

diuj

22

Jan Szreniawski

terroryfer

voptopor

0]90xniieieduioxdene

0fr4pfe-0-0-0ex03opsos

23

1-2-2-3579-

tioitopiytoiyotklgfjiklgm

bbbbcxnvnb,vvn

+fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

,v,v,,v,v,v,v,v,v,v,vv,v,v,v,v,v,,,
24

Agnieszka Dęda

butologia

golot

minitrodon

gmitnix

25

kamilś

Aałgnierzka

tęmęt

seroszynka

samo-ochrzan

chiarar
26

Emil Klimek

pótok

tokama

kót

27

tópok

pomata

amatok

tokotama

póma

tokmat

matok
28

Dominika Jakubowska

delkamo

modełka

akledom

domelka

elka.mod

29

módełka

mokadel

mod/elka

kadelmo

mod3lk4

elmodka

30

Marineczka

masakration

sąkra

krar

noi

31

aśak

sąk

krąti

ión

krwt

maka
nion

32

D.K.

adogaj

jadga

gajado

ojdaga

dagoja

33

gjoada

milgajda

namaligaj

ligodem

34

majądog

magoda

domagolijana

35

Marta Bystroń

zamplo

36

eremedew

żerzeshesze

hechehoche

37

choczoho

szczeczsz

szczizczs
umóruwóu

óbururóo

szeszeżerze

38

żłórzłużrurzru

chryszershysz

shiszesheszechecz
rzeżłerzerzwe

39

Piotr Szreniawski

()k()
M&Y

siek/era
sękret

rurokliwy

40

kon/wen\cja

gzmplfkcj
dgrngld
knfgrwć
inwancja

madmatyka

przyzwrócili

krawda
41

wkurmocje
antysta
zuchwyt

kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

piękarnik
zniewykształcenie
szbkacyzja

brutja
42

obrzydliczne

tamłaczka

ᾞΰ₢₪₲

kar/k

c!ёkawё

43

MironTee

./czyczy_______________

pachpachfiu__

Niejestzgodneznasząpolitykąnazw

44

Płaktycznie

▣ruchuana▣

g/o|ob |ox

s / e |x b | o x

45

M_G_M_ T

l i g ht l i g h t l i g h t

o 3 7 -6 5 0 _ 9 1 2 + 3

> > > >> > > > > > > > > > > >

|||||| || ||||||||

46

-_$/$-҉҉$҉*_-=_>$.$,$"$_-

47

⠈⠉⠊⠋>>>>>⠁⠂⠃⠄

^.^

u|.`|n

⋙⋙ . . .

48

❚⧕⨀

DADA/BIAŁA/piąTEEczek

⋙. . .

.2 ⎇∀)_<

_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

######

####SUNDAS SCHOOS

>i s ჼჼcyჼerpunk

_|||/<<<__

49

post

��∴∴҉∴

∴�� �҉��∴∴∴ღ✿

OFF҉⎬>>>f

➠❱❱❱❱❱❱❱----g l i/

tor epka zony

50

Małgorzata Czarnecka

Mełgorzata

zechwyt

dowyślam

51

małżaństwo

śpić

wspamiały

wypatywać

czaromnica

52

nauczuciel
lac

zemek

gazesta

tączyć

53

prewowity

zwyciąstwo

kołysenka

dziadzic

kownata

niezdziernie
54

tapemnica

świerć

niecierspliwy

kiedykolmiek

ametast

aperstament

55

marzanie

ekstra-wa-gancje

zapmowany

małowany

młaśnie

sprzoczność

kresny

56

przetonany

podiękować

neutpalny

57

niekońszący

58