ODKRYCIE JAPOŃCZYKA

WODA POWIE JAKĄ POSIADASZ DUCHOWOŚĆ
Przed kilkunastu laty Japończyk Masaru Emoto w wyniku swoich eksperymentów odkrył, że woda reaguje
na nasze myśli i słowa, oraz potrafi je odzwierciedlić w swojej duchowości. Zależnie od tego, jak ją zaprogramowano, jakie wysyłano słowa w kierunku kropli wody, jej kryształki po zamrożeniu ukształtowały się w zupełnie różne formy krystaliczne.
Masaru Emoto urodził się w 1943 roku w Jokohamie. Ukończył kierunek Stosunków Międzynarodowych na
Wydziale Nauk Ścisłych i Humanistycznych Uniwersytetu Jokohama. Pracował w firmie Chisan, potem w gazecie Chubu Yomiuru Shimbun, a w 1986 roku założył firmę IHM. W październiku 1992 roku otrzymał tytuł i licencję
doktora medycyny alternatywnej w Open International University. Zaczął badać zagadki wody po zetknięciu się
z MRA - Analizatorem Rezonansu Magnetycznego w USA. Masaru, jako pierwszemu udało się potwierdzić
doświadczalnie możliwość energetyzowania tzw. "materii nieożywionej" za pomocą naszych myśli. Wszystko jest
wibracją, energia jest wibracją. Wahadłem radiestezyjnym magnetycznym można wir i siłę jej odczytywać.
Czym zatem jest wibracja? Wibracja jest życiem. Tak twierdzi japoński badacz. To twierdzenie popiera powtarzalnymi doświadczeniami, związanymi ze sposobem krystalizacji próbek wody. Wykonał on szereg eksperymentów, które przeprowadzał wraz ze swoim zespołem badawczym. Rezultaty jego doświadczeń są
zdumiewające, wręcz niewiarygodne. Próbki wody poddane wcześniej pozytywnym słowom czy myślom krystalizują zdecydowanie inaczej (wykazują niezwykłe piękno form) od tych, które poddane zostały myśleniu
negatywnemu (są po prostu brzydkie). Wielkim osiągnięciem badacza jest to, że znalazł stosunkowo prosty
sposób na wykazanie poprzez wizualizację, że woda magazynuje informacje. Wizualizację uzyskał poprzez
zamrożenie próbki wody w temperaturze -5 stopni C. Tak skrystalizowaną wodę należy obejrzeć pod
mikroskopem powiększającym, co najmniej 400-krotnie.
Wodę pochodzącą z tego samego źródła poddawano oddziaływaniu różnych rodzajów muzyki, naklejano na
pojemniki napisy o różnym zabarwieniu emocjonalnym, ustawiano naczynia na różnych fotografiach i po jej
zamrożeniu okazywało się, że obraz krystaliczny jest w każdym przypadku inny, co potwierdziło, że woda ma
właściwość zapisywania w swojej strukturze dźwięków, obrazów, myśli i emocji. Jego rewolucyjna metoda fotografowania zamrożonych cząsteczek wody przekonuje nawet wielu największych sceptyków.

Emoto z zespołem naukowym przeprowadził doświadczenie, jak myśli i słowa wpływają na kształt kryształów destylowanej wody. Okazało się, że istnieje duża różnica pomiędzy wykrzyczanym ze złością - "Ty głupku",
a powiedzianym przyjaźnie - "Ty głuptasie". Zdecydowano się więc przeprowadzić badania wody poddanej działaniu słowa pisanego. Wodę rozlewano do dwóch takich samych szklanych buteleczek. Potem na jedną z nich
naklejano kartkę z wydrukowanym słowem np. "dziękuję". Na drugą butelkę naklejano słowa np. "ty głupcze" i
pozostawiano butelki na jedną noc. Następnego dnia wodę zamrażano i fotografowano uformowane kryształy.
Powstałe z wody opisanej hasłem "Adolf Hitler" wyglądają podobnie, jak kryształy, które poddane zostały działaniu słów - "Czynisz mnie chorym" i "Zabiję cię". Za każdym razem rezultat badania potwierdzał się, że między
dwiema butelkami wykryto zauważalne różnice. Przeprowadził tysiące badań wody znajdującej się w środowisku
człowieka na powierzchni Ziemi biorąc jej próbki z rzek, stawów, jezior, oraz z miejsc sakralnych.
Biorąc wodę destylowaną zaczął ją programować energią modlitwy a nawet słowem wymieniając nazwiska
Hitlera czy Matki Teresy z Kalkuty. Za każdym razem woda sfotografowana w pięciuset krotnym powiększeniu
pokazywała PRAWDĘ - ile jest Boga, a ile demona na badanym obiekcie.
Okazało się, że woda to żyjący stwór, który ma swój symbol chemiczny, ale może zmieniać swoją strukturę
i właściwości energetyczne - może stać się lekarstwem dla organizmu lub trucizną. Proponuję obejrzenie filmu
„Woda - Wielka Tajemnica” /www.youtube.com/watch?v=uA9Ub9vwNy8
1

występująca w trzech stanach: stałym. Krzyż energetyczny został przekazany przez Jezusa Chrystusa dla naszej cywilizacji. jako pierwiastek ze świata materialnego. Podobnie też świat został zbudowany na fundamencie Krzyża. Lecz istnieje wiele znaków na Ziemi.ma niesamowite właściwości: uzdrawiające.Święte Wody mistyczne Woda święcona . programując nas i bieg czasów. zrobić nad tym znak Krzyża a podniosą one swoją energetykę i stają się oczyszczające i leczące organizm. Mają nas za 2 . że nie jesteśmy na świecie sami. Wszystkie układy naszego ciała podtrzymuje krzyż układu kostnego. Wodą energetyczną z Krzyża . która jest pierwiastkiem astralnym. Kościół Prawosławny /http://prawoslawnikatolicy. napoje nawet lekarstwa. pragnące dać nam pewne informacje. To stare budowle piramid. Na razie nie jesteśmy dla nich partnerami. który jest fundamentem naszego jestestwa. Święta Woda . słodyczami a nawet Coca-colą. że Bóg stworzył człowieka na obraz i swoje podobieństwo. W ostatnich latach ludzkość otrzymała Dar Ojca Niebieskiego: Wodę z 13. mówiących o tym. jako potężna wiedza o naszym świecie.którą wyświęca w dniu 19 stycznia w Dniu Chrztu Pańskiego. ale dają nam do zrozumienia. Programowanie wody energią z Krzyża Energetycznego. ma swoją moc nawet nad istotami demonicznymi . oczyszczające i uduchowiające (patrz Internet). ciekłym i gazowym. gdzie w niezliczonych galaktykach.wystarczy potrójnie skropić produkty.podobnie. skropiony świętą wodą energetyczną nie podwyższa energetyki nad: mięsem. gdzie budulcem są potężne głazy. planetach. który jest Kościołem Wspomagającym. 14. 15-go kosmosu. Są też kręgi zbożowe doskonałych figur geometrycznych. potrzebne są trzy pierwiastki z trzech światów: sól.nazywamy to “Świętych Obcowaniem”. uświęcona energią modlitwy. Zaprogramowana ropa do napędu samochodu zwiększa swoją energetykę. ale wiedzą dużo o nas. że w przeszłości były interwencje z kosmosu a dziś w dobie techniki. wodę. Energetyka wzrasta tylko w produktach.pl/woda-swieta-w-dniu-chrztu-panskiego/ . żyje wiele cywilizacji. murów. które wyszły już z Kręgu Wcieleń tj. jak woda egzorcyzmująca. zamieszkałym przez Dusze ziemskie. że nie można w szczeliny włożyć paska papieru. przylegające tak ściśle do siebie.aby takową stworzyć. Z własnych doświadczeń zauważyłem. Mówi o tym Chrystus w jednym ze swoich przekazów. Nasz świat to potężna elipsoida o wielkości ponad 800mln lat świetlnych. Co to jest Krzyż Energetyczny i z czym się wiąże? W Piśmie św. o których mamy dopiero mgliste pojęcie. których nie potrafimy odczytać. gdyż na zaprogramowanym zbiorniku z paliwem pojazd robi o 30% więcej kilometrów. że stół zastawiony różnymi produktami spożywczymi. które są zdrowe i pożywne dla człowieka. naukowo niedających się wytłumaczyć. reinkarnacji i wspomagają Kościół Pielgrzymujący w duchowej energetyce . Nasączone wodą energetyczną dały się kształtować i nie podlegały grawitacji. czytamy.

Otrzymała odpowiedź 5480. galaktykami.lewicą jest Wszetecznica. niestety zostały zlikwidowane przez antychrysta JP-II. Następny krąg to Świat Baranka. W węźle krzyża górnego. Serafiny. lecz w pozycji głową w dół. o co modlimy się w modlitwie doskonałej “Ojcze nasz. Otrzymamy większą pomoc i energię w Budowie Królestwa Bożego na Ziemi.Ojciec kłamstwa.1 na numerze 166. a końcówką jest 666 . Prawicą Boga Wszechmogącego jest Bóg Ojciec w Trójcy .tu złożona jest energia na oczyszczenie Świata. Następnym okręgiem w centrum krzyża. otrzymał. Ramię aktywne (pionowe) opatrzone jest 250 krzyżykami w pięciu rzędach po pięć w jednym rzędzie. w którą szatan ma specjalny wgląd. o których mamy dopiero mgliste pojęcie. Mogący działać tak dobro. Z Księgi Urantii . Kościół Wspomagająco. Moce. Trzynastka jest ogólnie pod działaniem sił demonicznych i kończy układ świata materialnego. w świecie ducha Lucyfer. 3 . a co się z tym wiąże. a przedstawia naszą Ziemię.33. co kabalistycznie tworzy pechową trzynastkę. Skoro prawicą Trójcy jest Duch Święty. Nasz świat to elipsoida ponad 800 miliardów lat świetnych. układami gwiezdnymi. że kto podczas roku odmówi dziennie te 15 modlitw. ile ran otrzymał Chrystus podczas swej męki. czyli Aniołowie Stróżowie. astralny i duchowy. gdyż umarł także na krzyżu. kończąc na demonach. duchach zmarłych ludzi. Archaniołowie. Gdy ten Krzyż wpleciemy gwiezdną mapę świata. Papież Grzegorz XIII. który jest w środku górnego ramieniu krzyża. Kościół Pielgrzymujący. prawosławie z katolicyzmem. zatem opętaniu demonicznemu i wzrastającej przestępczości.pokutujący oraz Kościół Tryumfujący. astralnego i duchowego tj. na podstawie dzielenia ciosów przez modlitwy. gdzie żyje wg Księgi Urantii ponad 600 cywilizacji.Bóg Miłości i Miłosierdzia. wg naszej woli. Sumując 1+6+6 = 13. jakimi były relikwie św. …przyjdź (tu na Ziemię) Królestwo Twoje”. zacznie być aktywny.Miłość Przebaczającą. materialny. zwany jest gregoriańskim. jak i zło. Nasz Świat został stworzony ze słowa. Numerologia krzyża zaczyna się od nr. a w alfabecie hebrajskim jest 400 głośni i składów.Taw. jako najważniejszą planetę na świecie . Stąd Krzyż zakończony jest numerologicznie cyfrą 400 . Święta Brygida szwedzka. lewicą jest . . Kościoła Tryumfującego. Piotra.naszego świata. co ma symbolizować trzy światy. na Ziemi zwana czarną madonną. które żył na Ziemi w ciele materialnym. Ramiona boczne (górne) to 150 krzyżyków rozłożonych horyzontalne w pięciu rzędach opatrzonych numerologiczne. Wody i Powietrza. zlikwidowane tuneli energetycznych. które nie mogą oderwać się od ziemi i przedostać się poprzez płaszczyzny oczyszczania do świata niebiańskiego. Nie dziwmy się. jest to centrum. Skoro jest Najświętsza Matka Niepokalana . Energetycznie szefem naszego świata jest Bóg Wszechmogący. co symbolizują ramiona boczne. a których my często nazywamy ufoludkami. który także składa się z kręgów wspomnianych w Księdze Urantii.buntownicy. Caligastia . Cherubiny. oraz dolny krzyż zwany krzyżem św.dostawców energii. które rządzą kosmosami. wciąż się rozszerza . wyłania się obraz numerologiczny łączności z poszczególnymi kosmosami. ile powinien trwać rok kalendarzowy 5480:15=365. dalej to krąg 24 Starców.rośnie. opatrzonych numerycznie. Gdy Kościoły się połączą tj. Poszczególne krzyżyki tworzą trzy okręgi. Numerologia biegnie po okręgach zewnętrznych krzyży i zamyka się przed nr. który został przesłany do TVP Info z wyjaśnieniem. Dalej to Wszechświat. Wynika to z Ran Chrystusa. męczenników w ołtarzach. Panowania. Łaski Wina”. którego JP-II ściągnął na Ziemię . I dalej energetycznie świat rozkłada się na dobro i zło. duchy opiekuńcze. Nadenergia „Św.w numerologii biblijnej. co na Ziemi symbolizuje Miłosierdzie . który zarządził odwrócenie ołtarzy. Ziemi. w sumie 50-ciu a zakodowane jest w Krzyżu kościoła prawosławnego w pozycji ukośnej. jest Krąg Tronowy Trójcy św. Przeciwwagą Chrystusa materialnie jest antychryst. w jego centrum jest umieszczony krzyżyk z numerem 400. że numer naszego świata składa się z trzynastu cyfr. z których jest tylko 400 aktywnych. Potęgi. duszki przyrody. Energetyka podziału Wszechmogącego zakodowana jest w symbolice żydowskiej menory.zły duch. tj. (co symbolizują stacje drogi krzyżowej) otrzyma pierwszy stopień doskonałości duchowej a więc podwojenie umysłu wiedzą. nie mogący czynić żadnego zła. Aniołowie. Z objaśnieniem i Modlitwami zwanymi „Tajemnicą Szczęścia” oraz zapewnieniem. Tunele energetyczne. oraz Duchów Żywiołów. lewicą jego jest przeciwwaga . Dalsze kręgi centralne Kościoła Tryumfującego to kręgi anielskie. pytała.wiedzy przekazanej nam przez Istoty niebiańskie wiemy. otrzymamy cyfrę 166. I ten kalendarz wprowadził w życie. któremu podlega większa część ludzkości. Dla szerszego zrozumienia podajemy email.1. Całość numerologiczna Krzyża posiada 15 bloków kosmicznych z numerologią trzech światów: materialnego. Krzyż Energetyczny zbudowany jest z 450 krzyżyków. Ognia. Skoro prawicą jest Ojciec Miłości.tą ziemię. Gdy podzielimy rany Chrystusa 5480 na lata. czyli Niebiański. poszczególnych zbuntowanych aniołów.

Zniósł klękanie przy przyjmowaniu Komunii św.powrotdonatury. Nie jest przypadkowym. itp. całowanie po rękach.net. promieniwana (przewartościowanego przez masonerię) obrazu czarnej madonny i różnicy w promieniowaniu obrazów Matki Bożej Kaszubskiej. Podobnie zbudowane jest wahadło kosmiczne. Była informacja. Wystarczy zwilżyć dłonie wodą objąć butelkę i odmówić: Zdrowaś Maryjo . że nasze ciało (jako Mikrokosmos) składa się w 70-80% z wody.energia diaboliczna).zwracamy się do Ciebie. traktowanych wahadłem kosmicznym.Został zlikwidowany już po kilku minutach. Wandala ukarano aresztem. który ma ranę ciętą od miecza. Woda w swoich zamrożonych kryształkach powinna pokazać nam obraz duchowości poszczególnych kosmosów w Krzyżu. które spływają w niewidzialnych ultimatonach. modlimy się z Tobą i przez Ciebie.. która staje się uzdrawiającym nośnikiem energetycznym. tak ze świata astralnego jak i duchowego. w jakim procencie działa przez człowieka demon. uzdrawiającą do poszczególnych schorowanych układów ciała. Jakie sakramentalia. jako Uzdrowienie Chorych. które po pobraniu energii z krzyża i zaprogramowaniu nimi wody z naklejeniem na butelkach bloków numerologicznych z Krzyża. . To właśnie udowodnił japoński naukowiec. Takim wahałem możemy pobierać energię z danego kosmosu. Podobnie. Czyżby TVP Info popierało. Rabin Watykanu. Energetyka programowania doskonale się to sprawdza na wodach koloidalnych. Budujemy przepromienniki magnetyczno-piramidalne z krzyżem energetycznym i złotą wodą aktywną. oraz Kościoła Wspomagającego wraz ze “świętymi olejami . aby napisać w tej sprawie swój komentarz. stają się lekami uzdrawiającymi . aby kontynuować prace Emoto i sprawdzać pod mikroskopem odbicia kryształków wody zaprogramowanej Energią.wszetecznica wlała się w obraz. do Świętej Trójcy. W podstawę takiego odpromiennika wbudowany jest grawerowany blok numerologiczny Kościoła Tryumfującego. Prawdopodobnie na bazie tej wody aktywnej nad czakramami magnetyczno-piramidalnymi będzie powstawało nowe wodne budownictwo pod przychodzące Królestwo Boże na Ziemi.2012r. żywność. 20 minutach artykuł ze strony skasowano z informacją. że wandalista chciał sprofanować obraz “Czarnej madonny”. Szczególnie napoje koloidalne mają moc uzdrawiającą.12. gdy włączymy swoją modlitwę. wszelkich złych przekaźników demonicznych. dlaczego ten Kraj ma pod stromą górkę! Jak dotychczas korzystamy z Energii Krzyża. Także będziemy tą metodą sprawdzać poszczególne bloki Krzyża Energetycznego. nie podlegających grawitacji ziemskiej. które cywilizacje są nam przyjazne i życzliwe w przekazach energetycznych. złocie. jak na naszej planecie zbiorniki wodne zajmują tyle samo procent. stawianie sobie pomników. które są Kosmosami w naszym świecie. prosząc o energię zdrowia.cywilizacji i programować WODĘ. w którym mamy zakodowany numerologicznie Kościół Tryumfujący i Wspomagający. co było zadeklarowaniem podległości Jezusowi Chrystusowi a akceptował klękanie przed sobą. Jana (pod wersetem 13 widnieje informacja)… Bestia . Zadeklarował tę podległość Woj-od-tyła. aby mieć rozeznanie. życia. — Napisałem… “Czarna madonna” (13 liter . Energetyczne koloidy przekazują energię zdrowotną. Święty czy anty-święty. Słowa Boga Ojca do ludzkości. które likwidują złe promieniowanie w domach: siatki geopatycznej.i co wy na to? Dnia 11. rzucając żarówką marki “Osram” z czarną farbą w obraz. którą można odtworzyć na mojej stronie internetowej. Na klęcząco. cieków wodnych. www. miedzi i krzemie. opętanie i nasilającą się przestępczość w naszym Narodzie podległym “czarnej madonnie .pl . czy Ostrobramskiej. tematyka. Więcej informacji znajdziesz na. na zdjęciach kryształków wody.Łzami Matki Bożej z płaczącej ikony. w TVP Info zamieszczono informację. I tak na własne życzenie mamy “bożka” i ogólne opętanie. pentagramów szatańskich. magnezie. co zaleca Jezus Chrystus w książce “Pola Promieniowań”. a w jakim Boskość… Zbigniew Kozłowski 4 . Jesteśmy teraz na etapie kompletowania laboratorium. takie uświecenie . czekającą na swoje wyzwolenie”.królowej Polski? Powinno stać się wiadomym. a nawet duszy człowieka. Po ok. deklaruje podległość siłom ciemności. Oto treść. a zakres działania jest potężny.Każdy.wzrasta. oddaje obrazowi cześć z własnej woli.mówimy tu o srebrze. gdyż jak mówi Chrystus: “Materia zaklęta jest duchowością. w słowach “Totus-Tuus” („Cały Twój”). Woda jest najdoskonalszym nośnikiem energii kosmicznych.energetyka lecznicza wody . oraz regeneracyjną organizmu . kto hołubi. Według Lucyferycznego Planu Zniszczenia Kościoła spowodował mistyczny jego rozkład. że jest niezgodny z regulaminem. Szczególnie w pieśni… “czarna madonno jak dobrze twym dzieckiem być”. jak informuje Apokalipsa św. aby stworzyć dobrą energię pod budowę Królestwa Niebieskiego na Ziemi.w czytelni i tematach: Antychryst zdemaskowany. bożka.