ODKRYCIE JAPOŃCZYKA

WODA POWIE JAKĄ POSIADASZ DUCHOWOŚĆ
Przed kilkunastu laty Japończyk Masaru Emoto w wyniku swoich eksperymentów odkrył, że woda reaguje
na nasze myśli i słowa, oraz potrafi je odzwierciedlić w swojej duchowości. Zależnie od tego, jak ją zaprogramowano, jakie wysyłano słowa w kierunku kropli wody, jej kryształki po zamrożeniu ukształtowały się w zupełnie różne formy krystaliczne.
Masaru Emoto urodził się w 1943 roku w Jokohamie. Ukończył kierunek Stosunków Międzynarodowych na
Wydziale Nauk Ścisłych i Humanistycznych Uniwersytetu Jokohama. Pracował w firmie Chisan, potem w gazecie Chubu Yomiuru Shimbun, a w 1986 roku założył firmę IHM. W październiku 1992 roku otrzymał tytuł i licencję
doktora medycyny alternatywnej w Open International University. Zaczął badać zagadki wody po zetknięciu się
z MRA - Analizatorem Rezonansu Magnetycznego w USA. Masaru, jako pierwszemu udało się potwierdzić
doświadczalnie możliwość energetyzowania tzw. "materii nieożywionej" za pomocą naszych myśli. Wszystko jest
wibracją, energia jest wibracją. Wahadłem radiestezyjnym magnetycznym można wir i siłę jej odczytywać.
Czym zatem jest wibracja? Wibracja jest życiem. Tak twierdzi japoński badacz. To twierdzenie popiera powtarzalnymi doświadczeniami, związanymi ze sposobem krystalizacji próbek wody. Wykonał on szereg eksperymentów, które przeprowadzał wraz ze swoim zespołem badawczym. Rezultaty jego doświadczeń są
zdumiewające, wręcz niewiarygodne. Próbki wody poddane wcześniej pozytywnym słowom czy myślom krystalizują zdecydowanie inaczej (wykazują niezwykłe piękno form) od tych, które poddane zostały myśleniu
negatywnemu (są po prostu brzydkie). Wielkim osiągnięciem badacza jest to, że znalazł stosunkowo prosty
sposób na wykazanie poprzez wizualizację, że woda magazynuje informacje. Wizualizację uzyskał poprzez
zamrożenie próbki wody w temperaturze -5 stopni C. Tak skrystalizowaną wodę należy obejrzeć pod
mikroskopem powiększającym, co najmniej 400-krotnie.
Wodę pochodzącą z tego samego źródła poddawano oddziaływaniu różnych rodzajów muzyki, naklejano na
pojemniki napisy o różnym zabarwieniu emocjonalnym, ustawiano naczynia na różnych fotografiach i po jej
zamrożeniu okazywało się, że obraz krystaliczny jest w każdym przypadku inny, co potwierdziło, że woda ma
właściwość zapisywania w swojej strukturze dźwięków, obrazów, myśli i emocji. Jego rewolucyjna metoda fotografowania zamrożonych cząsteczek wody przekonuje nawet wielu największych sceptyków.

Emoto z zespołem naukowym przeprowadził doświadczenie, jak myśli i słowa wpływają na kształt kryształów destylowanej wody. Okazało się, że istnieje duża różnica pomiędzy wykrzyczanym ze złością - "Ty głupku",
a powiedzianym przyjaźnie - "Ty głuptasie". Zdecydowano się więc przeprowadzić badania wody poddanej działaniu słowa pisanego. Wodę rozlewano do dwóch takich samych szklanych buteleczek. Potem na jedną z nich
naklejano kartkę z wydrukowanym słowem np. "dziękuję". Na drugą butelkę naklejano słowa np. "ty głupcze" i
pozostawiano butelki na jedną noc. Następnego dnia wodę zamrażano i fotografowano uformowane kryształy.
Powstałe z wody opisanej hasłem "Adolf Hitler" wyglądają podobnie, jak kryształy, które poddane zostały działaniu słów - "Czynisz mnie chorym" i "Zabiję cię". Za każdym razem rezultat badania potwierdzał się, że między
dwiema butelkami wykryto zauważalne różnice. Przeprowadził tysiące badań wody znajdującej się w środowisku
człowieka na powierzchni Ziemi biorąc jej próbki z rzek, stawów, jezior, oraz z miejsc sakralnych.
Biorąc wodę destylowaną zaczął ją programować energią modlitwy a nawet słowem wymieniając nazwiska
Hitlera czy Matki Teresy z Kalkuty. Za każdym razem woda sfotografowana w pięciuset krotnym powiększeniu
pokazywała PRAWDĘ - ile jest Boga, a ile demona na badanym obiekcie.
Okazało się, że woda to żyjący stwór, który ma swój symbol chemiczny, ale może zmieniać swoją strukturę
i właściwości energetyczne - może stać się lekarstwem dla organizmu lub trucizną. Proponuję obejrzenie filmu
„Woda - Wielka Tajemnica” /www.youtube.com/watch?v=uA9Ub9vwNy8
1

jako pierwiastek ze świata materialnego. słodyczami a nawet Coca-colą. żyje wiele cywilizacji. zamieszkałym przez Dusze ziemskie. 14. murów. gdzie w niezliczonych galaktykach. ale dają nam do zrozumienia. Energetyka wzrasta tylko w produktach. Święta Woda . skropiony świętą wodą energetyczną nie podwyższa energetyki nad: mięsem.którą wyświęca w dniu 19 stycznia w Dniu Chrztu Pańskiego. Kościół Prawosławny /http://prawoslawnikatolicy. przylegające tak ściśle do siebie. napoje nawet lekarstwa. że nie można w szczeliny włożyć paska papieru. Wodą energetyczną z Krzyża . pragnące dać nam pewne informacje. wodę. Wszystkie układy naszego ciała podtrzymuje krzyż układu kostnego. czytamy. uświęcona energią modlitwy. Mają nas za 2 . Co to jest Krzyż Energetyczny i z czym się wiąże? W Piśmie św. programując nas i bieg czasów.aby takową stworzyć. ma swoją moc nawet nad istotami demonicznymi . potrzebne są trzy pierwiastki z trzech światów: sól. ale wiedzą dużo o nas. Lecz istnieje wiele znaków na Ziemi. Zaprogramowana ropa do napędu samochodu zwiększa swoją energetykę.podobnie. oczyszczające i uduchowiające (patrz Internet). które wyszły już z Kręgu Wcieleń tj. jako potężna wiedza o naszym świecie. Na razie nie jesteśmy dla nich partnerami. Z własnych doświadczeń zauważyłem. Są też kręgi zbożowe doskonałych figur geometrycznych. Podobnie też świat został zbudowany na fundamencie Krzyża. że stół zastawiony różnymi produktami spożywczymi.Święte Wody mistyczne Woda święcona . która jest pierwiastkiem astralnym. o których mamy dopiero mgliste pojęcie. zrobić nad tym znak Krzyża a podniosą one swoją energetykę i stają się oczyszczające i leczące organizm. który jest fundamentem naszego jestestwa. Programowanie wody energią z Krzyża Energetycznego. naukowo niedających się wytłumaczyć. gdyż na zaprogramowanym zbiorniku z paliwem pojazd robi o 30% więcej kilometrów. gdzie budulcem są potężne głazy. występująca w trzech stanach: stałym. jak woda egzorcyzmująca.wystarczy potrójnie skropić produkty.nazywamy to “Świętych Obcowaniem”.ma niesamowite właściwości: uzdrawiające. ciekłym i gazowym. mówiących o tym. których nie potrafimy odczytać. które są zdrowe i pożywne dla człowieka. że nie jesteśmy na świecie sami. planetach. Mówi o tym Chrystus w jednym ze swoich przekazów. który jest Kościołem Wspomagającym. że w przeszłości były interwencje z kosmosu a dziś w dobie techniki. że Bóg stworzył człowieka na obraz i swoje podobieństwo. To stare budowle piramid. W ostatnich latach ludzkość otrzymała Dar Ojca Niebieskiego: Wodę z 13.pl/woda-swieta-w-dniu-chrztu-panskiego/ . Nasączone wodą energetyczną dały się kształtować i nie podlegały grawitacji. 15-go kosmosu. Krzyż energetyczny został przekazany przez Jezusa Chrystusa dla naszej cywilizacji. reinkarnacji i wspomagają Kościół Pielgrzymujący w duchowej energetyce . Nasz świat to potężna elipsoida o wielkości ponad 800mln lat świetlnych.

zwany jest gregoriańskim. w świecie ducha Lucyfer. Przeciwwagą Chrystusa materialnie jest antychryst. Numerologia biegnie po okręgach zewnętrznych krzyży i zamyka się przed nr. jakimi były relikwie św. jest Krąg Tronowy Trójcy św.tą ziemię.1. które żył na Ziemi w ciele materialnym. duszki przyrody. gdzie żyje wg Księgi Urantii ponad 600 cywilizacji. opatrzonych numerycznie. Nasz świat to elipsoida ponad 800 miliardów lat świetnych. Z objaśnieniem i Modlitwami zwanymi „Tajemnicą Szczęścia” oraz zapewnieniem. gdyż umarł także na krzyżu. że kto podczas roku odmówi dziennie te 15 modlitw. na podstawie dzielenia ciosów przez modlitwy. astralny i duchowy. a końcówką jest 666 .tu złożona jest energia na oczyszczenie Świata. wciąż się rozszerza . Skoro jest Najświętsza Matka Niepokalana . Numerologia krzyża zaczyna się od nr.Miłość Przebaczającą.1 na numerze 166.buntownicy. o co modlimy się w modlitwie doskonałej “Ojcze nasz. czyli Niebiański. w którą szatan ma specjalny wgląd. z których jest tylko 400 aktywnych. Dla szerszego zrozumienia podajemy email. duchach zmarłych ludzi. Stąd Krzyż zakończony jest numerologicznie cyfrą 400 . tj.wiedzy przekazanej nam przez Istoty niebiańskie wiemy. ile ran otrzymał Chrystus podczas swej męki. Serafiny. że numer naszego świata składa się z trzynastu cyfr. W węźle krzyża górnego. Panowania. Dalsze kręgi centralne Kościoła Tryumfującego to kręgi anielskie. nie mogący czynić żadnego zła. które rządzą kosmosami. Energetycznie szefem naszego świata jest Bóg Wszechmogący. Moce. galaktykami.zły duch. jest to centrum. Ramię aktywne (pionowe) opatrzone jest 250 krzyżykami w pięciu rzędach po pięć w jednym rzędzie. Ognia. Dalej to Wszechświat. Z Księgi Urantii . a przedstawia naszą Ziemię. co na Ziemi symbolizuje Miłosierdzie . Gdy ten Krzyż wpleciemy gwiezdną mapę świata. zatem opętaniu demonicznemu i wzrastającej przestępczości.dostawców energii. o których mamy dopiero mgliste pojęcie. a w alfabecie hebrajskim jest 400 głośni i składów. Następnym okręgiem w centrum krzyża. Trzynastka jest ogólnie pod działaniem sił demonicznych i kończy układ świata materialnego. Ziemi. Skoro prawicą jest Ojciec Miłości. ile powinien trwać rok kalendarzowy 5480:15=365. Papież Grzegorz XIII. Prawicą Boga Wszechmogącego jest Bóg Ojciec w Trójcy . materialny. kończąc na demonach. który jest w środku górnego ramieniu krzyża. Następny krąg to Świat Baranka. zlikwidowane tuneli energetycznych. jak i zło. w jego centrum jest umieszczony krzyżyk z numerem 400. Piotra.Bóg Miłości i Miłosierdzia. Święta Brygida szwedzka. który także składa się z kręgów wspomnianych w Księdze Urantii. (co symbolizują stacje drogi krzyżowej) otrzyma pierwszy stopień doskonałości duchowej a więc podwojenie umysłu wiedzą. poszczególnych zbuntowanych aniołów. lewicą jego jest przeciwwaga . zacznie być aktywny. I dalej energetycznie świat rozkłada się na dobro i zło. Wody i Powietrza. Potęgi. a co się z tym wiąże.pokutujący oraz Kościół Tryumfujący. I ten kalendarz wprowadził w życie.rośnie.lewicą jest Wszetecznica. Otrzymamy większą pomoc i energię w Budowie Królestwa Bożego na Ziemi. co kabalistycznie tworzy pechową trzynastkę. oraz Duchów Żywiołów. Gdy podzielimy rany Chrystusa 5480 na lata. który został przesłany do TVP Info z wyjaśnieniem.naszego świata. Ramiona boczne (górne) to 150 krzyżyków rozłożonych horyzontalne w pięciu rzędach opatrzonych numerologiczne. na Ziemi zwana czarną madonną. Caligastia . lewicą jest . wg naszej woli. a których my często nazywamy ufoludkami. Łaski Wina”. męczenników w ołtarzach. wyłania się obraz numerologiczny łączności z poszczególnymi kosmosami. Nadenergia „Św. czyli Aniołowie Stróżowie. oraz dolny krzyż zwany krzyżem św. którego JP-II ściągnął na Ziemię . Cherubiny. . Gdy Kościoły się połączą tj. co ma symbolizować trzy światy. który zarządził odwrócenie ołtarzy. Archaniołowie. Wynika to z Ran Chrystusa. astralnego i duchowego tj. lecz w pozycji głową w dół. Otrzymała odpowiedź 5480. 3 .Taw.33. niestety zostały zlikwidowane przez antychrysta JP-II. Aniołowie. Kościoła Tryumfującego. Sumując 1+6+6 = 13. Kościół Wspomagająco. duchy opiekuńcze. które nie mogą oderwać się od ziemi i przedostać się poprzez płaszczyzny oczyszczania do świata niebiańskiego. Skoro prawicą Trójcy jest Duch Święty. pytała. dalej to krąg 24 Starców. prawosławie z katolicyzmem.w numerologii biblijnej. układami gwiezdnymi. otrzymamy cyfrę 166. co symbolizują ramiona boczne.Ojciec kłamstwa. w sumie 50-ciu a zakodowane jest w Krzyżu kościoła prawosławnego w pozycji ukośnej. …przyjdź (tu na Ziemię) Królestwo Twoje”. Energetyka podziału Wszechmogącego zakodowana jest w symbolice żydowskiej menory. Poszczególne krzyżyki tworzą trzy okręgi. Mogący działać tak dobro. Nasz Świat został stworzony ze słowa. Nie dziwmy się. Całość numerologiczna Krzyża posiada 15 bloków kosmicznych z numerologią trzech światów: materialnego. jako najważniejszą planetę na świecie . Tunele energetyczne. Krzyż Energetyczny zbudowany jest z 450 krzyżyków. otrzymał. Kościół Pielgrzymujący. któremu podlega większa część ludzkości.

powrotdonatury.energia diaboliczna). takie uświecenie . Jakie sakramentalia. oraz regeneracyjną organizmu . Woda jest najdoskonalszym nośnikiem energii kosmicznych. a nawet duszy człowieka. tak ze świata astralnego jak i duchowego. promieniwana (przewartościowanego przez masonerię) obrazu czarnej madonny i różnicy w promieniowaniu obrazów Matki Bożej Kaszubskiej. tematyka. Po ok. Na klęcząco. bożka. w którym mamy zakodowany numerologicznie Kościół Tryumfujący i Wspomagający. To właśnie udowodnił japoński naukowiec. na zdjęciach kryształków wody. Także będziemy tą metodą sprawdzać poszczególne bloki Krzyża Energetycznego. nie podlegających grawitacji ziemskiej. Wystarczy zwilżyć dłonie wodą objąć butelkę i odmówić: Zdrowaś Maryjo . 20 minutach artykuł ze strony skasowano z informacją. Takim wahałem możemy pobierać energię z danego kosmosu. które cywilizacje są nam przyjazne i życzliwe w przekazach energetycznych. Była informacja.królowej Polski? Powinno stać się wiadomym.wszetecznica wlała się w obraz. I tak na własne życzenie mamy “bożka” i ogólne opętanie. Prawdopodobnie na bazie tej wody aktywnej nad czakramami magnetyczno-piramidalnymi będzie powstawało nowe wodne budownictwo pod przychodzące Królestwo Boże na Ziemi. w jakim procencie działa przez człowieka demon. rzucając żarówką marki “Osram” z czarną farbą w obraz. Jana (pod wersetem 13 widnieje informacja)… Bestia . cieków wodnych.i co wy na to? Dnia 11. aby kontynuować prace Emoto i sprawdzać pod mikroskopem odbicia kryształków wody zaprogramowanej Energią. Szczególnie napoje koloidalne mają moc uzdrawiającą.Został zlikwidowany już po kilku minutach. Nie jest przypadkowym.energetyka lecznicza wody . Zadeklarował tę podległość Woj-od-tyła. aby stworzyć dobrą energię pod budowę Królestwa Niebieskiego na Ziemi. Woda w swoich zamrożonych kryształkach powinna pokazać nam obraz duchowości poszczególnych kosmosów w Krzyżu. że nasze ciało (jako Mikrokosmos) składa się w 70-80% z wody. wszelkich złych przekaźników demonicznych. które są Kosmosami w naszym świecie. . całowanie po rękach. www. jako Uzdrowienie Chorych.mówimy tu o srebrze. Słowa Boga Ojca do ludzkości. uzdrawiającą do poszczególnych schorowanych układów ciała. Podobnie. stają się lekami uzdrawiającymi . Święty czy anty-święty. a zakres działania jest potężny. opętanie i nasilającą się przestępczość w naszym Narodzie podległym “czarnej madonnie . życia. stawianie sobie pomników. Czyżby TVP Info popierało. itp. Energetyczne koloidy przekazują energię zdrowotną. a w jakim Boskość… Zbigniew Kozłowski 4 . deklaruje podległość siłom ciemności. Więcej informacji znajdziesz na.pl . Zniósł klękanie przy przyjmowaniu Komunii św. żywność. aby napisać w tej sprawie swój komentarz. która staje się uzdrawiającym nośnikiem energetycznym. w słowach “Totus-Tuus” („Cały Twój”).2012r.Łzami Matki Bożej z płaczącej ikony. traktowanych wahadłem kosmicznym. Jesteśmy teraz na etapie kompletowania laboratorium. jak informuje Apokalipsa św. miedzi i krzemie. oddaje obrazowi cześć z własnej woli. do Świętej Trójcy. kto hołubi.net. jak na naszej planecie zbiorniki wodne zajmują tyle samo procent. którą można odtworzyć na mojej stronie internetowej.Każdy. Wandala ukarano aresztem. które likwidują złe promieniowanie w domach: siatki geopatycznej.zwracamy się do Ciebie.. złocie. Energetyka programowania doskonale się to sprawdza na wodach koloidalnych.cywilizacji i programować WODĘ. prosząc o energię zdrowia. Podobnie zbudowane jest wahadło kosmiczne.wzrasta. że jest niezgodny z regulaminem. pentagramów szatańskich.w czytelni i tematach: Antychryst zdemaskowany. który ma ranę ciętą od miecza. czekającą na swoje wyzwolenie”. aby mieć rozeznanie. które spływają w niewidzialnych ultimatonach. które po pobraniu energii z krzyża i zaprogramowaniu nimi wody z naklejeniem na butelkach bloków numerologicznych z Krzyża. że wandalista chciał sprofanować obraz “Czarnej madonny”. Szczególnie w pieśni… “czarna madonno jak dobrze twym dzieckiem być”. W podstawę takiego odpromiennika wbudowany jest grawerowany blok numerologiczny Kościoła Tryumfującego. modlimy się z Tobą i przez Ciebie. w TVP Info zamieszczono informację. dlaczego ten Kraj ma pod stromą górkę! Jak dotychczas korzystamy z Energii Krzyża. — Napisałem… “Czarna madonna” (13 liter . co zaleca Jezus Chrystus w książce “Pola Promieniowań”. gdy włączymy swoją modlitwę. Oto treść. Rabin Watykanu. czy Ostrobramskiej. Według Lucyferycznego Planu Zniszczenia Kościoła spowodował mistyczny jego rozkład. magnezie. gdyż jak mówi Chrystus: “Materia zaklęta jest duchowością. oraz Kościoła Wspomagającego wraz ze “świętymi olejami . Budujemy przepromienniki magnetyczno-piramidalne z krzyżem energetycznym i złotą wodą aktywną.12. co było zadeklarowaniem podległości Jezusowi Chrystusowi a akceptował klękanie przed sobą.