ODKRYCIE JAPOŃCZYKA

WODA POWIE JAKĄ POSIADASZ DUCHOWOŚĆ
Przed kilkunastu laty Japończyk Masaru Emoto w wyniku swoich eksperymentów odkrył, że woda reaguje
na nasze myśli i słowa, oraz potrafi je odzwierciedlić w swojej duchowości. Zależnie od tego, jak ją zaprogramowano, jakie wysyłano słowa w kierunku kropli wody, jej kryształki po zamrożeniu ukształtowały się w zupełnie różne formy krystaliczne.
Masaru Emoto urodził się w 1943 roku w Jokohamie. Ukończył kierunek Stosunków Międzynarodowych na
Wydziale Nauk Ścisłych i Humanistycznych Uniwersytetu Jokohama. Pracował w firmie Chisan, potem w gazecie Chubu Yomiuru Shimbun, a w 1986 roku założył firmę IHM. W październiku 1992 roku otrzymał tytuł i licencję
doktora medycyny alternatywnej w Open International University. Zaczął badać zagadki wody po zetknięciu się
z MRA - Analizatorem Rezonansu Magnetycznego w USA. Masaru, jako pierwszemu udało się potwierdzić
doświadczalnie możliwość energetyzowania tzw. "materii nieożywionej" za pomocą naszych myśli. Wszystko jest
wibracją, energia jest wibracją. Wahadłem radiestezyjnym magnetycznym można wir i siłę jej odczytywać.
Czym zatem jest wibracja? Wibracja jest życiem. Tak twierdzi japoński badacz. To twierdzenie popiera powtarzalnymi doświadczeniami, związanymi ze sposobem krystalizacji próbek wody. Wykonał on szereg eksperymentów, które przeprowadzał wraz ze swoim zespołem badawczym. Rezultaty jego doświadczeń są
zdumiewające, wręcz niewiarygodne. Próbki wody poddane wcześniej pozytywnym słowom czy myślom krystalizują zdecydowanie inaczej (wykazują niezwykłe piękno form) od tych, które poddane zostały myśleniu
negatywnemu (są po prostu brzydkie). Wielkim osiągnięciem badacza jest to, że znalazł stosunkowo prosty
sposób na wykazanie poprzez wizualizację, że woda magazynuje informacje. Wizualizację uzyskał poprzez
zamrożenie próbki wody w temperaturze -5 stopni C. Tak skrystalizowaną wodę należy obejrzeć pod
mikroskopem powiększającym, co najmniej 400-krotnie.
Wodę pochodzącą z tego samego źródła poddawano oddziaływaniu różnych rodzajów muzyki, naklejano na
pojemniki napisy o różnym zabarwieniu emocjonalnym, ustawiano naczynia na różnych fotografiach i po jej
zamrożeniu okazywało się, że obraz krystaliczny jest w każdym przypadku inny, co potwierdziło, że woda ma
właściwość zapisywania w swojej strukturze dźwięków, obrazów, myśli i emocji. Jego rewolucyjna metoda fotografowania zamrożonych cząsteczek wody przekonuje nawet wielu największych sceptyków.

Emoto z zespołem naukowym przeprowadził doświadczenie, jak myśli i słowa wpływają na kształt kryształów destylowanej wody. Okazało się, że istnieje duża różnica pomiędzy wykrzyczanym ze złością - "Ty głupku",
a powiedzianym przyjaźnie - "Ty głuptasie". Zdecydowano się więc przeprowadzić badania wody poddanej działaniu słowa pisanego. Wodę rozlewano do dwóch takich samych szklanych buteleczek. Potem na jedną z nich
naklejano kartkę z wydrukowanym słowem np. "dziękuję". Na drugą butelkę naklejano słowa np. "ty głupcze" i
pozostawiano butelki na jedną noc. Następnego dnia wodę zamrażano i fotografowano uformowane kryształy.
Powstałe z wody opisanej hasłem "Adolf Hitler" wyglądają podobnie, jak kryształy, które poddane zostały działaniu słów - "Czynisz mnie chorym" i "Zabiję cię". Za każdym razem rezultat badania potwierdzał się, że między
dwiema butelkami wykryto zauważalne różnice. Przeprowadził tysiące badań wody znajdującej się w środowisku
człowieka na powierzchni Ziemi biorąc jej próbki z rzek, stawów, jezior, oraz z miejsc sakralnych.
Biorąc wodę destylowaną zaczął ją programować energią modlitwy a nawet słowem wymieniając nazwiska
Hitlera czy Matki Teresy z Kalkuty. Za każdym razem woda sfotografowana w pięciuset krotnym powiększeniu
pokazywała PRAWDĘ - ile jest Boga, a ile demona na badanym obiekcie.
Okazało się, że woda to żyjący stwór, który ma swój symbol chemiczny, ale może zmieniać swoją strukturę
i właściwości energetyczne - może stać się lekarstwem dla organizmu lub trucizną. Proponuję obejrzenie filmu
„Woda - Wielka Tajemnica” /www.youtube.com/watch?v=uA9Ub9vwNy8
1

W ostatnich latach ludzkość otrzymała Dar Ojca Niebieskiego: Wodę z 13. Programowanie wody energią z Krzyża Energetycznego. że Bóg stworzył człowieka na obraz i swoje podobieństwo. Są też kręgi zbożowe doskonałych figur geometrycznych. że nie jesteśmy na świecie sami. Z własnych doświadczeń zauważyłem. skropiony świętą wodą energetyczną nie podwyższa energetyki nad: mięsem. czytamy.pl/woda-swieta-w-dniu-chrztu-panskiego/ . która jest pierwiastkiem astralnym. To stare budowle piramid. ciekłym i gazowym. murów. jak woda egzorcyzmująca. Mówi o tym Chrystus w jednym ze swoich przekazów. których nie potrafimy odczytać. zrobić nad tym znak Krzyża a podniosą one swoją energetykę i stają się oczyszczające i leczące organizm.wystarczy potrójnie skropić produkty. Na razie nie jesteśmy dla nich partnerami. ale dają nam do zrozumienia. żyje wiele cywilizacji. Wodą energetyczną z Krzyża . który jest fundamentem naszego jestestwa. ma swoją moc nawet nad istotami demonicznymi .którą wyświęca w dniu 19 stycznia w Dniu Chrztu Pańskiego. oczyszczające i uduchowiające (patrz Internet). wodę. potrzebne są trzy pierwiastki z trzech światów: sól.nazywamy to “Świętych Obcowaniem”. Nasz świat to potężna elipsoida o wielkości ponad 800mln lat świetlnych. że nie można w szczeliny włożyć paska papieru.aby takową stworzyć. pragnące dać nam pewne informacje. ale wiedzą dużo o nas. Wszystkie układy naszego ciała podtrzymuje krzyż układu kostnego. 14. jako pierwiastek ze świata materialnego. że stół zastawiony różnymi produktami spożywczymi. słodyczami a nawet Coca-colą. mówiących o tym. programując nas i bieg czasów. Zaprogramowana ropa do napędu samochodu zwiększa swoją energetykę. planetach. przylegające tak ściśle do siebie. napoje nawet lekarstwa. Energetyka wzrasta tylko w produktach. które wyszły już z Kręgu Wcieleń tj. gdzie budulcem są potężne głazy. naukowo niedających się wytłumaczyć. Lecz istnieje wiele znaków na Ziemi.Święte Wody mistyczne Woda święcona . gdyż na zaprogramowanym zbiorniku z paliwem pojazd robi o 30% więcej kilometrów. uświęcona energią modlitwy.ma niesamowite właściwości: uzdrawiające. który jest Kościołem Wspomagającym. Krzyż energetyczny został przekazany przez Jezusa Chrystusa dla naszej cywilizacji. że w przeszłości były interwencje z kosmosu a dziś w dobie techniki. jako potężna wiedza o naszym świecie. Święta Woda . reinkarnacji i wspomagają Kościół Pielgrzymujący w duchowej energetyce . 15-go kosmosu. gdzie w niezliczonych galaktykach. Nasączone wodą energetyczną dały się kształtować i nie podlegały grawitacji. które są zdrowe i pożywne dla człowieka. zamieszkałym przez Dusze ziemskie. Podobnie też świat został zbudowany na fundamencie Krzyża. o których mamy dopiero mgliste pojęcie. Co to jest Krzyż Energetyczny i z czym się wiąże? W Piśmie św. Mają nas za 2 .podobnie. Kościół Prawosławny /http://prawoslawnikatolicy. występująca w trzech stanach: stałym.

co na Ziemi symbolizuje Miłosierdzie .rośnie. lewicą jest . a końcówką jest 666 . …przyjdź (tu na Ziemię) Królestwo Twoje”. Trzynastka jest ogólnie pod działaniem sił demonicznych i kończy układ świata materialnego. z których jest tylko 400 aktywnych. które nie mogą oderwać się od ziemi i przedostać się poprzez płaszczyzny oczyszczania do świata niebiańskiego. jest Krąg Tronowy Trójcy św. Sumując 1+6+6 = 13. zwany jest gregoriańskim. Dla szerszego zrozumienia podajemy email. lecz w pozycji głową w dół.buntownicy. oraz dolny krzyż zwany krzyżem św. Nasz świat to elipsoida ponad 800 miliardów lat świetnych. Skoro jest Najświętsza Matka Niepokalana . które rządzą kosmosami. Numerologia krzyża zaczyna się od nr. poszczególnych zbuntowanych aniołów. (co symbolizują stacje drogi krzyżowej) otrzyma pierwszy stopień doskonałości duchowej a więc podwojenie umysłu wiedzą. Ziemi. Stąd Krzyż zakończony jest numerologicznie cyfrą 400 . Nie dziwmy się.Taw. duchy opiekuńcze. Poszczególne krzyżyki tworzą trzy okręgi. prawosławie z katolicyzmem. Caligastia . Skoro prawicą jest Ojciec Miłości. duszki przyrody. astralnego i duchowego tj. męczenników w ołtarzach. gdyż umarł także na krzyżu. co kabalistycznie tworzy pechową trzynastkę. pytała. Przeciwwagą Chrystusa materialnie jest antychryst.Ojciec kłamstwa. Tunele energetyczne. oraz Duchów Żywiołów. nie mogący czynić żadnego zła. wyłania się obraz numerologiczny łączności z poszczególnymi kosmosami. Następny krąg to Świat Baranka. co ma symbolizować trzy światy.w numerologii biblijnej. w jego centrum jest umieszczony krzyżyk z numerem 400. materialny.pokutujący oraz Kościół Tryumfujący. Panowania. Gdy Kościoły się połączą tj. ile powinien trwać rok kalendarzowy 5480:15=365. W węźle krzyża górnego. 3 . duchach zmarłych ludzi. wciąż się rozszerza . Cherubiny. Z objaśnieniem i Modlitwami zwanymi „Tajemnicą Szczęścia” oraz zapewnieniem. o co modlimy się w modlitwie doskonałej “Ojcze nasz. który zarządził odwrócenie ołtarzy. Nasz Świat został stworzony ze słowa. na Ziemi zwana czarną madonną. zacznie być aktywny. Ramię aktywne (pionowe) opatrzone jest 250 krzyżykami w pięciu rzędach po pięć w jednym rzędzie.wiedzy przekazanej nam przez Istoty niebiańskie wiemy. a których my często nazywamy ufoludkami. Krzyż Energetyczny zbudowany jest z 450 krzyżyków. że numer naszego świata składa się z trzynastu cyfr. Piotra. co symbolizują ramiona boczne. otrzymamy cyfrę 166. Aniołowie. Numerologia biegnie po okręgach zewnętrznych krzyży i zamyka się przed nr. Z Księgi Urantii .tą ziemię.lewicą jest Wszetecznica. astralny i duchowy. opatrzonych numerycznie. o których mamy dopiero mgliste pojęcie. czyli Niebiański.naszego świata. który jest w środku górnego ramieniu krzyża. jako najważniejszą planetę na świecie .Bóg Miłości i Miłosierdzia. w świecie ducha Lucyfer. otrzymał. jakimi były relikwie św. Archaniołowie. a co się z tym wiąże. ile ran otrzymał Chrystus podczas swej męki. Dalej to Wszechświat. a w alfabecie hebrajskim jest 400 głośni i składów. dalej to krąg 24 Starców. lewicą jego jest przeciwwaga . Gdy podzielimy rany Chrystusa 5480 na lata. niestety zostały zlikwidowane przez antychrysta JP-II. Święta Brygida szwedzka. Otrzymamy większą pomoc i energię w Budowie Królestwa Bożego na Ziemi. Łaski Wina”. który został przesłany do TVP Info z wyjaśnieniem. Kościół Wspomagająco. galaktykami. które żył na Ziemi w ciele materialnym. Otrzymała odpowiedź 5480. Ramiona boczne (górne) to 150 krzyżyków rozłożonych horyzontalne w pięciu rzędach opatrzonych numerologiczne. Prawicą Boga Wszechmogącego jest Bóg Ojciec w Trójcy . na podstawie dzielenia ciosów przez modlitwy. w sumie 50-ciu a zakodowane jest w Krzyżu kościoła prawosławnego w pozycji ukośnej. Kościoła Tryumfującego.tu złożona jest energia na oczyszczenie Świata.33. Wody i Powietrza. wg naszej woli.1 na numerze 166. Energetyka podziału Wszechmogącego zakodowana jest w symbolice żydowskiej menory. którego JP-II ściągnął na Ziemię . który także składa się z kręgów wspomnianych w Księdze Urantii. Potęgi. jest to centrum.dostawców energii. Skoro prawicą Trójcy jest Duch Święty. zatem opętaniu demonicznemu i wzrastającej przestępczości. . któremu podlega większa część ludzkości. Wynika to z Ran Chrystusa. czyli Aniołowie Stróżowie. gdzie żyje wg Księgi Urantii ponad 600 cywilizacji. Moce. Następnym okręgiem w centrum krzyża. jak i zło. Serafiny. że kto podczas roku odmówi dziennie te 15 modlitw. Gdy ten Krzyż wpleciemy gwiezdną mapę świata. I dalej energetycznie świat rozkłada się na dobro i zło. kończąc na demonach. zlikwidowane tuneli energetycznych. Nadenergia „Św. Ognia. Całość numerologiczna Krzyża posiada 15 bloków kosmicznych z numerologią trzech światów: materialnego. Energetycznie szefem naszego świata jest Bóg Wszechmogący. w którą szatan ma specjalny wgląd.Miłość Przebaczającą. układami gwiezdnymi. Kościół Pielgrzymujący. Mogący działać tak dobro. Papież Grzegorz XIII. a przedstawia naszą Ziemię.zły duch. tj. I ten kalendarz wprowadził w życie. Dalsze kręgi centralne Kościoła Tryumfującego to kręgi anielskie.1.

czy Ostrobramskiej. w jakim procencie działa przez człowieka demon. Oto treść.net. na zdjęciach kryształków wody. Według Lucyferycznego Planu Zniszczenia Kościoła spowodował mistyczny jego rozkład. Nie jest przypadkowym. www. Była informacja. cieków wodnych. jak na naszej planecie zbiorniki wodne zajmują tyle samo procent. Czyżby TVP Info popierało. . aby napisać w tej sprawie swój komentarz. Podobnie zbudowane jest wahadło kosmiczne.energetyka lecznicza wody . Zadeklarował tę podległość Woj-od-tyła.zwracamy się do Ciebie. magnezie. tak ze świata astralnego jak i duchowego. Budujemy przepromienniki magnetyczno-piramidalne z krzyżem energetycznym i złotą wodą aktywną. aby stworzyć dobrą energię pod budowę Królestwa Niebieskiego na Ziemi. opętanie i nasilającą się przestępczość w naszym Narodzie podległym “czarnej madonnie . To właśnie udowodnił japoński naukowiec. Woda jest najdoskonalszym nośnikiem energii kosmicznych. żywność. Prawdopodobnie na bazie tej wody aktywnej nad czakramami magnetyczno-piramidalnymi będzie powstawało nowe wodne budownictwo pod przychodzące Królestwo Boże na Ziemi.Został zlikwidowany już po kilku minutach. tematyka. aby kontynuować prace Emoto i sprawdzać pod mikroskopem odbicia kryształków wody zaprogramowanej Energią. a nawet duszy człowieka. do Świętej Trójcy. które cywilizacje są nam przyjazne i życzliwe w przekazach energetycznych. Podobnie. traktowanych wahadłem kosmicznym. kto hołubi. życia. 20 minutach artykuł ze strony skasowano z informacją. która staje się uzdrawiającym nośnikiem energetycznym. Jana (pod wersetem 13 widnieje informacja)… Bestia . a w jakim Boskość… Zbigniew Kozłowski 4 . złocie. Święty czy anty-święty. dlaczego ten Kraj ma pod stromą górkę! Jak dotychczas korzystamy z Energii Krzyża. promieniwana (przewartościowanego przez masonerię) obrazu czarnej madonny i różnicy w promieniowaniu obrazów Matki Bożej Kaszubskiej. nie podlegających grawitacji ziemskiej. Rabin Watykanu. który ma ranę ciętą od miecza.cywilizacji i programować WODĘ.w czytelni i tematach: Antychryst zdemaskowany. Woda w swoich zamrożonych kryształkach powinna pokazać nam obraz duchowości poszczególnych kosmosów w Krzyżu. w słowach “Totus-Tuus” („Cały Twój”). takie uświecenie . jak informuje Apokalipsa św.12. Takim wahałem możemy pobierać energię z danego kosmosu. modlimy się z Tobą i przez Ciebie. itp..2012r. a zakres działania jest potężny. które likwidują złe promieniowanie w domach: siatki geopatycznej.powrotdonatury. że jest niezgodny z regulaminem. miedzi i krzemie. gdyż jak mówi Chrystus: “Materia zaklęta jest duchowością. stawianie sobie pomników. Energetyczne koloidy przekazują energię zdrowotną. wszelkich złych przekaźników demonicznych. oraz regeneracyjną organizmu . Więcej informacji znajdziesz na.energia diaboliczna).pl . uzdrawiającą do poszczególnych schorowanych układów ciała. Jesteśmy teraz na etapie kompletowania laboratorium. że wandalista chciał sprofanować obraz “Czarnej madonny”. które spływają w niewidzialnych ultimatonach. W podstawę takiego odpromiennika wbudowany jest grawerowany blok numerologiczny Kościoła Tryumfującego. prosząc o energię zdrowia. — Napisałem… “Czarna madonna” (13 liter . Szczególnie napoje koloidalne mają moc uzdrawiającą. Energetyka programowania doskonale się to sprawdza na wodach koloidalnych. deklaruje podległość siłom ciemności. Słowa Boga Ojca do ludzkości. aby mieć rozeznanie. całowanie po rękach. Szczególnie w pieśni… “czarna madonno jak dobrze twym dzieckiem być”. Zniósł klękanie przy przyjmowaniu Komunii św.wzrasta. I tak na własne życzenie mamy “bożka” i ogólne opętanie. stają się lekami uzdrawiającymi .królowej Polski? Powinno stać się wiadomym. co zaleca Jezus Chrystus w książce “Pola Promieniowań”. oraz Kościoła Wspomagającego wraz ze “świętymi olejami . czekającą na swoje wyzwolenie”.Każdy.wszetecznica wlała się w obraz. które są Kosmosami w naszym świecie.i co wy na to? Dnia 11. które po pobraniu energii z krzyża i zaprogramowaniu nimi wody z naklejeniem na butelkach bloków numerologicznych z Krzyża. gdy włączymy swoją modlitwę. w TVP Info zamieszczono informację. Także będziemy tą metodą sprawdzać poszczególne bloki Krzyża Energetycznego. w którym mamy zakodowany numerologicznie Kościół Tryumfujący i Wspomagający. Wandala ukarano aresztem. Na klęcząco. oddaje obrazowi cześć z własnej woli. którą można odtworzyć na mojej stronie internetowej. Po ok. że nasze ciało (jako Mikrokosmos) składa się w 70-80% z wody. jako Uzdrowienie Chorych.mówimy tu o srebrze. Jakie sakramentalia. bożka.Łzami Matki Bożej z płaczącej ikony. pentagramów szatańskich. co było zadeklarowaniem podległości Jezusowi Chrystusowi a akceptował klękanie przed sobą. Wystarczy zwilżyć dłonie wodą objąć butelkę i odmówić: Zdrowaś Maryjo . rzucając żarówką marki “Osram” z czarną farbą w obraz.