You are on page 1of 4

ODKRYCIE JAPOŃCZYKA

WODA POWIE JAKĄ POSIADASZ DUCHOWOŚĆ
Przed kilkunastu laty Japończyk Masaru Emoto w wyniku swoich eksperymentów odkrył, że woda reaguje
na nasze myśli i słowa, oraz potrafi je odzwierciedlić w swojej duchowości. Zależnie od tego, jak ją zaprogramowano, jakie wysyłano słowa w kierunku kropli wody, jej kryształki po zamrożeniu ukształtowały się w zupełnie różne formy krystaliczne.
Masaru Emoto urodził się w 1943 roku w Jokohamie. Ukończył kierunek Stosunków Międzynarodowych na
Wydziale Nauk Ścisłych i Humanistycznych Uniwersytetu Jokohama. Pracował w firmie Chisan, potem w gazecie Chubu Yomiuru Shimbun, a w 1986 roku założył firmę IHM. W październiku 1992 roku otrzymał tytuł i licencję
doktora medycyny alternatywnej w Open International University. Zaczął badać zagadki wody po zetknięciu się
z MRA - Analizatorem Rezonansu Magnetycznego w USA. Masaru, jako pierwszemu udało się potwierdzić
doświadczalnie możliwość energetyzowania tzw. "materii nieożywionej" za pomocą naszych myśli. Wszystko jest
wibracją, energia jest wibracją. Wahadłem radiestezyjnym magnetycznym można wir i siłę jej odczytywać.
Czym zatem jest wibracja? Wibracja jest życiem. Tak twierdzi japoński badacz. To twierdzenie popiera powtarzalnymi doświadczeniami, związanymi ze sposobem krystalizacji próbek wody. Wykonał on szereg eksperymentów, które przeprowadzał wraz ze swoim zespołem badawczym. Rezultaty jego doświadczeń są
zdumiewające, wręcz niewiarygodne. Próbki wody poddane wcześniej pozytywnym słowom czy myślom krystalizują zdecydowanie inaczej (wykazują niezwykłe piękno form) od tych, które poddane zostały myśleniu
negatywnemu (są po prostu brzydkie). Wielkim osiągnięciem badacza jest to, że znalazł stosunkowo prosty
sposób na wykazanie poprzez wizualizację, że woda magazynuje informacje. Wizualizację uzyskał poprzez
zamrożenie próbki wody w temperaturze -5 stopni C. Tak skrystalizowaną wodę należy obejrzeć pod
mikroskopem powiększającym, co najmniej 400-krotnie.
Wodę pochodzącą z tego samego źródła poddawano oddziaływaniu różnych rodzajów muzyki, naklejano na
pojemniki napisy o różnym zabarwieniu emocjonalnym, ustawiano naczynia na różnych fotografiach i po jej
zamrożeniu okazywało się, że obraz krystaliczny jest w każdym przypadku inny, co potwierdziło, że woda ma
właściwość zapisywania w swojej strukturze dźwięków, obrazów, myśli i emocji. Jego rewolucyjna metoda fotografowania zamrożonych cząsteczek wody przekonuje nawet wielu największych sceptyków.

Emoto z zespołem naukowym przeprowadził doświadczenie, jak myśli i słowa wpływają na kształt kryształów destylowanej wody. Okazało się, że istnieje duża różnica pomiędzy wykrzyczanym ze złością - "Ty głupku",
a powiedzianym przyjaźnie - "Ty głuptasie". Zdecydowano się więc przeprowadzić badania wody poddanej działaniu słowa pisanego. Wodę rozlewano do dwóch takich samych szklanych buteleczek. Potem na jedną z nich
naklejano kartkę z wydrukowanym słowem np. "dziękuję". Na drugą butelkę naklejano słowa np. "ty głupcze" i
pozostawiano butelki na jedną noc. Następnego dnia wodę zamrażano i fotografowano uformowane kryształy.
Powstałe z wody opisanej hasłem "Adolf Hitler" wyglądają podobnie, jak kryształy, które poddane zostały działaniu słów - "Czynisz mnie chorym" i "Zabiję cię". Za każdym razem rezultat badania potwierdzał się, że między
dwiema butelkami wykryto zauważalne różnice. Przeprowadził tysiące badań wody znajdującej się w środowisku
człowieka na powierzchni Ziemi biorąc jej próbki z rzek, stawów, jezior, oraz z miejsc sakralnych.
Biorąc wodę destylowaną zaczął ją programować energią modlitwy a nawet słowem wymieniając nazwiska
Hitlera czy Matki Teresy z Kalkuty. Za każdym razem woda sfotografowana w pięciuset krotnym powiększeniu
pokazywała PRAWDĘ - ile jest Boga, a ile demona na badanym obiekcie.
Okazało się, że woda to żyjący stwór, który ma swój symbol chemiczny, ale może zmieniać swoją strukturę
i właściwości energetyczne - może stać się lekarstwem dla organizmu lub trucizną. Proponuję obejrzenie filmu
„Woda - Wielka Tajemnica” /www.youtube.com/watch?v=uA9Ub9vwNy8
1

reinkarnacji i wspomagają Kościół Pielgrzymujący w duchowej energetyce . Święta Woda . 15-go kosmosu. napoje nawet lekarstwa. który jest fundamentem naszego jestestwa. że nie jesteśmy na świecie sami. Nasączone wodą energetyczną dały się kształtować i nie podlegały grawitacji. czytamy. Programowanie wody energią z Krzyża Energetycznego.ma niesamowite właściwości: uzdrawiające. Wszystkie układy naszego ciała podtrzymuje krzyż układu kostnego. które są zdrowe i pożywne dla człowieka. Na razie nie jesteśmy dla nich partnerami. żyje wiele cywilizacji.pl/woda-swieta-w-dniu-chrztu-panskiego/ . Nasz świat to potężna elipsoida o wielkości ponad 800mln lat świetlnych. Lecz istnieje wiele znaków na Ziemi. jako pierwiastek ze świata materialnego. ale wiedzą dużo o nas.Święte Wody mistyczne Woda święcona . Co to jest Krzyż Energetyczny i z czym się wiąże? W Piśmie św. skropiony świętą wodą energetyczną nie podwyższa energetyki nad: mięsem. uświęcona energią modlitwy. Kościół Prawosławny /http://prawoslawnikatolicy. że w przeszłości były interwencje z kosmosu a dziś w dobie techniki. zamieszkałym przez Dusze ziemskie. potrzebne są trzy pierwiastki z trzech światów: sól. że stół zastawiony różnymi produktami spożywczymi.aby takową stworzyć. To stare budowle piramid. programując nas i bieg czasów. Wodą energetyczną z Krzyża . 14. Krzyż energetyczny został przekazany przez Jezusa Chrystusa dla naszej cywilizacji. których nie potrafimy odczytać. Zaprogramowana ropa do napędu samochodu zwiększa swoją energetykę. słodyczami a nawet Coca-colą. występująca w trzech stanach: stałym. ma swoją moc nawet nad istotami demonicznymi . jak woda egzorcyzmująca.którą wyświęca w dniu 19 stycznia w Dniu Chrztu Pańskiego. gdzie w niezliczonych galaktykach. Są też kręgi zbożowe doskonałych figur geometrycznych. która jest pierwiastkiem astralnym. jako potężna wiedza o naszym świecie. który jest Kościołem Wspomagającym. pragnące dać nam pewne informacje. W ostatnich latach ludzkość otrzymała Dar Ojca Niebieskiego: Wodę z 13. murów. planetach.podobnie. oczyszczające i uduchowiające (patrz Internet). gdzie budulcem są potężne głazy. że Bóg stworzył człowieka na obraz i swoje podobieństwo. naukowo niedających się wytłumaczyć. ciekłym i gazowym. wodę. które wyszły już z Kręgu Wcieleń tj. mówiących o tym. Energetyka wzrasta tylko w produktach. Mówi o tym Chrystus w jednym ze swoich przekazów. o których mamy dopiero mgliste pojęcie. Podobnie też świat został zbudowany na fundamencie Krzyża. Z własnych doświadczeń zauważyłem.nazywamy to “Świętych Obcowaniem”. zrobić nad tym znak Krzyża a podniosą one swoją energetykę i stają się oczyszczające i leczące organizm. gdyż na zaprogramowanym zbiorniku z paliwem pojazd robi o 30% więcej kilometrów. ale dają nam do zrozumienia. przylegające tak ściśle do siebie. Mają nas za 2 .wystarczy potrójnie skropić produkty. że nie można w szczeliny włożyć paska papieru.

Piotra. Sumując 1+6+6 = 13. Gdy Kościoły się połączą tj. co na Ziemi symbolizuje Miłosierdzie . w sumie 50-ciu a zakodowane jest w Krzyżu kościoła prawosławnego w pozycji ukośnej.wiedzy przekazanej nam przez Istoty niebiańskie wiemy. Z objaśnieniem i Modlitwami zwanymi „Tajemnicą Szczęścia” oraz zapewnieniem. Archaniołowie. I ten kalendarz wprowadził w życie. astralnego i duchowego tj. który jest w środku górnego ramieniu krzyża. Potęgi. którego JP-II ściągnął na Ziemię . zlikwidowane tuneli energetycznych. Moce. Łaski Wina”. . oraz dolny krzyż zwany krzyżem św. co ma symbolizować trzy światy. astralny i duchowy. jako najważniejszą planetę na świecie . …przyjdź (tu na Ziemię) Królestwo Twoje”. Prawicą Boga Wszechmogącego jest Bóg Ojciec w Trójcy . Energetyka podziału Wszechmogącego zakodowana jest w symbolice żydowskiej menory. który został przesłany do TVP Info z wyjaśnieniem.33. Ziemi. w którą szatan ma specjalny wgląd. który także składa się z kręgów wspomnianych w Księdze Urantii. materialny. o których mamy dopiero mgliste pojęcie. a w alfabecie hebrajskim jest 400 głośni i składów. czyli Aniołowie Stróżowie. Ognia. Całość numerologiczna Krzyża posiada 15 bloków kosmicznych z numerologią trzech światów: materialnego. W węźle krzyża górnego. Kościół Pielgrzymujący. Ramiona boczne (górne) to 150 krzyżyków rozłożonych horyzontalne w pięciu rzędach opatrzonych numerologiczne. lecz w pozycji głową w dół. Caligastia . nie mogący czynić żadnego zła. układami gwiezdnymi. Poszczególne krzyżyki tworzą trzy okręgi. duchy opiekuńcze. które nie mogą oderwać się od ziemi i przedostać się poprzez płaszczyzny oczyszczania do świata niebiańskiego. Aniołowie. Papież Grzegorz XIII. czyli Niebiański. jest to centrum. Panowania. jak i zło. Wynika to z Ran Chrystusa. Serafiny. a których my często nazywamy ufoludkami. a co się z tym wiąże. na podstawie dzielenia ciosów przez modlitwy. w jego centrum jest umieszczony krzyżyk z numerem 400. pytała. poszczególnych zbuntowanych aniołów. prawosławie z katolicyzmem. niestety zostały zlikwidowane przez antychrysta JP-II. z których jest tylko 400 aktywnych.w numerologii biblijnej. wyłania się obraz numerologiczny łączności z poszczególnymi kosmosami. duchach zmarłych ludzi.rośnie. że kto podczas roku odmówi dziennie te 15 modlitw. Numerologia krzyża zaczyna się od nr. galaktykami. Numerologia biegnie po okręgach zewnętrznych krzyży i zamyka się przed nr. Tunele energetyczne. ile powinien trwać rok kalendarzowy 5480:15=365.pokutujący oraz Kościół Tryumfujący. Nadenergia „Św. męczenników w ołtarzach. na Ziemi zwana czarną madonną.1. lewicą jego jest przeciwwaga .Miłość Przebaczającą. duszki przyrody. Stąd Krzyż zakończony jest numerologicznie cyfrą 400 .1 na numerze 166. że numer naszego świata składa się z trzynastu cyfr. otrzymamy cyfrę 166.dostawców energii. Gdy podzielimy rany Chrystusa 5480 na lata. Skoro prawicą jest Ojciec Miłości. (co symbolizują stacje drogi krzyżowej) otrzyma pierwszy stopień doskonałości duchowej a więc podwojenie umysłu wiedzą. wciąż się rozszerza .tą ziemię. Skoro jest Najświętsza Matka Niepokalana . który zarządził odwrócenie ołtarzy. zwany jest gregoriańskim. oraz Duchów Żywiołów. Otrzymamy większą pomoc i energię w Budowie Królestwa Bożego na Ziemi. któremu podlega większa część ludzkości. jakimi były relikwie św. Nasz świat to elipsoida ponad 800 miliardów lat świetnych. 3 . w świecie ducha Lucyfer. Krzyż Energetyczny zbudowany jest z 450 krzyżyków. które żył na Ziemi w ciele materialnym. Otrzymała odpowiedź 5480. Następny krąg to Świat Baranka. wg naszej woli. Skoro prawicą Trójcy jest Duch Święty. Dla szerszego zrozumienia podajemy email. Dalsze kręgi centralne Kościoła Tryumfującego to kręgi anielskie. kończąc na demonach. Energetycznie szefem naszego świata jest Bóg Wszechmogący. Święta Brygida szwedzka. gdyż umarł także na krzyżu.zły duch. Ramię aktywne (pionowe) opatrzone jest 250 krzyżykami w pięciu rzędach po pięć w jednym rzędzie.Ojciec kłamstwa. Nasz Świat został stworzony ze słowa. co kabalistycznie tworzy pechową trzynastkę. a przedstawia naszą Ziemię. Z Księgi Urantii . które rządzą kosmosami. zacznie być aktywny. o co modlimy się w modlitwie doskonałej “Ojcze nasz.tu złożona jest energia na oczyszczenie Świata. lewicą jest . zatem opętaniu demonicznemu i wzrastającej przestępczości.lewicą jest Wszetecznica.buntownicy. Wody i Powietrza. ile ran otrzymał Chrystus podczas swej męki. Nie dziwmy się. jest Krąg Tronowy Trójcy św.naszego świata. tj. Kościół Wspomagająco. Dalej to Wszechświat. a końcówką jest 666 . Przeciwwagą Chrystusa materialnie jest antychryst. opatrzonych numerycznie. Mogący działać tak dobro. otrzymał. Kościoła Tryumfującego. Cherubiny. gdzie żyje wg Księgi Urantii ponad 600 cywilizacji.Bóg Miłości i Miłosierdzia. Gdy ten Krzyż wpleciemy gwiezdną mapę świata. Trzynastka jest ogólnie pod działaniem sił demonicznych i kończy układ świata materialnego. I dalej energetycznie świat rozkłada się na dobro i zło. Następnym okręgiem w centrum krzyża. co symbolizują ramiona boczne. dalej to krąg 24 Starców.Taw.

Według Lucyferycznego Planu Zniszczenia Kościoła spowodował mistyczny jego rozkład.cywilizacji i programować WODĘ. rzucając żarówką marki “Osram” z czarną farbą w obraz. nie podlegających grawitacji ziemskiej. Woda jest najdoskonalszym nośnikiem energii kosmicznych. które po pobraniu energii z krzyża i zaprogramowaniu nimi wody z naklejeniem na butelkach bloków numerologicznych z Krzyża. Więcej informacji znajdziesz na.powrotdonatury. Święty czy anty-święty. żywność. gdy włączymy swoją modlitwę. że nasze ciało (jako Mikrokosmos) składa się w 70-80% z wody. że jest niezgodny z regulaminem. Wandala ukarano aresztem. aby mieć rozeznanie.2012r. Jesteśmy teraz na etapie kompletowania laboratorium. Słowa Boga Ojca do ludzkości.w czytelni i tematach: Antychryst zdemaskowany. W podstawę takiego odpromiennika wbudowany jest grawerowany blok numerologiczny Kościoła Tryumfującego. stają się lekami uzdrawiającymi .pl . Na klęcząco. czy Ostrobramskiej. na zdjęciach kryształków wody. To właśnie udowodnił japoński naukowiec. tak ze świata astralnego jak i duchowego. w którym mamy zakodowany numerologicznie Kościół Tryumfujący i Wspomagający. Była informacja.i co wy na to? Dnia 11. jak informuje Apokalipsa św. cieków wodnych. w jakim procencie działa przez człowieka demon. pentagramów szatańskich.zwracamy się do Ciebie.12. Podobnie zbudowane jest wahadło kosmiczne. traktowanych wahadłem kosmicznym. Szczególnie napoje koloidalne mają moc uzdrawiającą.Każdy. bożka. co zaleca Jezus Chrystus w książce “Pola Promieniowań”. opętanie i nasilającą się przestępczość w naszym Narodzie podległym “czarnej madonnie . Także będziemy tą metodą sprawdzać poszczególne bloki Krzyża Energetycznego. Po ok. którą można odtworzyć na mojej stronie internetowej. który ma ranę ciętą od miecza.energia diaboliczna). które likwidują złe promieniowanie w domach: siatki geopatycznej. aby kontynuować prace Emoto i sprawdzać pod mikroskopem odbicia kryształków wody zaprogramowanej Energią. w TVP Info zamieszczono informację. a zakres działania jest potężny. magnezie.energetyka lecznicza wody . takie uświecenie . kto hołubi.. Wystarczy zwilżyć dłonie wodą objąć butelkę i odmówić: Zdrowaś Maryjo . czekającą na swoje wyzwolenie”. miedzi i krzemie.wzrasta. Takim wahałem możemy pobierać energię z danego kosmosu. która staje się uzdrawiającym nośnikiem energetycznym. itp. Jana (pod wersetem 13 widnieje informacja)… Bestia . www. Czyżby TVP Info popierało. tematyka. złocie. życia. Nie jest przypadkowym. Podobnie. Zniósł klękanie przy przyjmowaniu Komunii św. 20 minutach artykuł ze strony skasowano z informacją.wszetecznica wlała się w obraz. Zadeklarował tę podległość Woj-od-tyła. . oraz Kościoła Wspomagającego wraz ze “świętymi olejami . które spływają w niewidzialnych ultimatonach. całowanie po rękach. dlaczego ten Kraj ma pod stromą górkę! Jak dotychczas korzystamy z Energii Krzyża. które są Kosmosami w naszym świecie. Szczególnie w pieśni… “czarna madonno jak dobrze twym dzieckiem być”. stawianie sobie pomników. a w jakim Boskość… Zbigniew Kozłowski 4 .królowej Polski? Powinno stać się wiadomym. że wandalista chciał sprofanować obraz “Czarnej madonny”.mówimy tu o srebrze. wszelkich złych przekaźników demonicznych. do Świętej Trójcy.Łzami Matki Bożej z płaczącej ikony. Jakie sakramentalia. I tak na własne życzenie mamy “bożka” i ogólne opętanie. promieniwana (przewartościowanego przez masonerię) obrazu czarnej madonny i różnicy w promieniowaniu obrazów Matki Bożej Kaszubskiej. aby stworzyć dobrą energię pod budowę Królestwa Niebieskiego na Ziemi. — Napisałem… “Czarna madonna” (13 liter . w słowach “Totus-Tuus” („Cały Twój”). aby napisać w tej sprawie swój komentarz. gdyż jak mówi Chrystus: “Materia zaklęta jest duchowością. prosząc o energię zdrowia. Woda w swoich zamrożonych kryształkach powinna pokazać nam obraz duchowości poszczególnych kosmosów w Krzyżu. Energetyka programowania doskonale się to sprawdza na wodach koloidalnych.net. Prawdopodobnie na bazie tej wody aktywnej nad czakramami magnetyczno-piramidalnymi będzie powstawało nowe wodne budownictwo pod przychodzące Królestwo Boże na Ziemi. uzdrawiającą do poszczególnych schorowanych układów ciała. oraz regeneracyjną organizmu . Energetyczne koloidy przekazują energię zdrowotną. deklaruje podległość siłom ciemności. jak na naszej planecie zbiorniki wodne zajmują tyle samo procent. co było zadeklarowaniem podległości Jezusowi Chrystusowi a akceptował klękanie przed sobą. modlimy się z Tobą i przez Ciebie. jako Uzdrowienie Chorych. Rabin Watykanu. Oto treść. Budujemy przepromienniki magnetyczno-piramidalne z krzyżem energetycznym i złotą wodą aktywną.Został zlikwidowany już po kilku minutach. które cywilizacje są nam przyjazne i życzliwe w przekazach energetycznych. a nawet duszy człowieka. oddaje obrazowi cześć z własnej woli.