You are on page 1of 1

Warheim

Obozowisko: Kompania Najemników:
Na wyniszczonej wojną północy Imperium nietrudno o dobrze wyszkolonych najmitów,
Gracze rozgrywający kampanię mogą wprowadzić do swoich rozgrywek dodatkowy których lojalność można kupić złotem. Urzędnicy z kompanii najemników chętnie pomogą
element, którym jest OBOZOWISKO. Niezależnie czy gracz dowodzi drużyną Ludzi, spisać odpowiednie umowy i wyszukać odpowiednich najmitów.
Krasnoludów, Elfów czy Grasantów Chaosu, Zwierzoludzi lub Nieumarłych każdy z UWAGI: W trakcie sekwencji po potyczce kompania może przyjąć, bez żadnych
DOWÓDCÓW potrzebuje miejsca w którym przechowywać będzie zdobyte w czasie opłat, na usługi jedno z Najemnych Ostrzy, pod warunkiem, że najmita
krwawych potyczek kosztowności a podlegli mu wojownicy będą mogli wyleczyć może służyć w drużynie. Po zakończeniu następnej potyczki, Najemne
rany i odpocząć przed kolejną bitwą. Ostrze odejdzie w swoją stronę, chyba że dowódca postanowi zawrzeć
kontrakt i będzie płacił ustalony w opisie najmity żołd. Jeżeli drużyna nie
Drużyna: zawrze kontraktu z Najemnym Ostrzem należy wykonać rzut K3,
Gracze, którzy zdecydują się na rozbicie obozowiska zyskają kilka nowych którego wynik określi przez ile potyczek Najemne Ostrze nie będzie
możliwości podczas prowadzenie rozgrywki. mogło być zatrudnione przez krnąbrnego dowódcę.
Po pierwsze DOWÓDCY podczas rekrutacji bohaterów i stronników, tam gdzie jest CENA: 50+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.
to możliwe, mogą zignorować zapis ALBO i wcielić w szeregi drużyny obie alternatywne
jednostki. Należy jednak zauważyć, że udział w potyczce będzie mogła wziąć tylko Kuchnia polowa:
jedna z takich jednostek, a druga będzie w tym czasie stacjonować w OBOZOWISKU Dobrzy dowódcy wiedzą, że na polu bitwy jedzenie, a zwłaszcza dobre jedzenie, często ma
większe znaczenie dla morale wojowników niż obietnica żołdu czy łupów. Kompanie, które
czekając na swoją kolej. mają na swoim wyposażeniu kuchnię polową zwykle nie narzekają na brak nowych
Gracze po wylosowaniu scenariusza a przed ustaleniem która z drużyn zostanie ochotników, a walczący w szeregach drużyny wojownicy zwykle chętniej stają do walki z
rozstawiona jako pierwsza, dokonują wyboru bohaterów i stronników, którzy wezwą wrogiem czyhającym na przygotowywany w kotle obiad.
udział w rozgrywce i obliczają Prestiż Drużyny. UWAGI: Limit modeli kompanii, której DOWÓDCA posiada kuchnię polową
Po drugie gracz w trakcie kampanii może rozbudowywać OBOZOWISKO zostaje zwiększony o +1 (należy jednocześnie zauważyć, że liczba
dostosowując je do potrzeb dowodzonej przez siebie drużyny i zyskując wymierne modeli w kompanii nie może przekroczyć 20 postaci).
korzyści. CENA: 30+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 7.

Prestiż Drużyny: Skarbiec:
Podczas obliczania Prestiżu Drużyny do notowań nie wlicza się ekwipunku oraz tych Popularna wśród poborców podatkowych i zamożnych kupców skarbonka to solidnie
wykonany pojazd w który wbudowano okutą stalą masywną skrzynię wyposażoną w
modeli, które przeżyły potyczkę, a które w trakcie rozgrywki stacjonują w dobrej jakości zamek. Podobno część skarbonek uzbrojona jest także w śmiertelne pułapki,
OBOZOWISKU. które mają dodatkowo chronić kosztowności przed niepowołanymi rękami.
UWAGI: Kompania wyposażona w skarbiec cieszy się sporym bogactwem i
Sprzedaż Łupów!: szczęściem. Po zakończeniu rozgrywki w trakcie sekwencji po potyczce, na
W trakcie sprzedaży Łupów! należy porównać liczbę sprzedanych Łupów! z liczbą modeli potrzeby zasad sprzedaży Łupów! kompania traktowana jest tak jakby
w drużynie (wliczając także modele które przeżyły potyczkę, a które w wyniku sprzedała jedną część Łupu! więcej, niż ma to faktycznie miejsce.
odniesionych ran lub POJMANIA nie mogą wziąć udziału w rozgrywce lub w trakcie CENA: 50+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 11.
rozgrywki stacjonowały w OBOZOWISKU) i odczytać wynik z TABELI PRZYCHODU
(W ZK). Otrzymana wartość oznacza ilość złotych koron, którą zarobiła drużyna. Szpital polowy:
Przychód należy zapisać na KARCIE DRUŻYNY. W trakcie działań wojennych wyposażony w narzędzia chirurgiczne oraz zapas
medykamentów jeżdżący na kołach szpital polowy może stanowić o przeżyciu
Ulepszenia obozowiska: doświadczonych wojowników, którzy bez odpowiedniego zaopatrzenia mogliby zginąć w
wyniku odniesionych ran. A mądry dowódca wie, że jeden wiarus jest wart wielokrotnie
Obozy w których stacjonują kompanie zapewniają względny komfort oraz więcej niż pół tuzina rekrutów.
bezpieczeństwo, a także są widocznym znakiem zamożności zbrojnej drużyny. W UWAGI: Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu, które została umieszczone
trakcie rekrutacji kompania zakłada podstawowe OBOZOWISKO. Z czasem zamożne w szpitalu polowym ranni bohaterowie i stronnicy bardzo szybko dochodzą
drużyny mogą doposażyć obóz dostosowując go do własnych potrzeb i wymagań pola do zdrowia. W trakcie rozgrywania bieżącej sekwencji po potyczce można
bitwy. przerzucić wynik MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY, RANA
DOWÓDCA może kupować kolejne ulepszenia dla OBOZOWISKA zgodnie z NOGI, RANA RĘKI, STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI
zasadami podanymi na początku ROZDZIAŁU XV: EKWIPUNEK, jednak należy PIERSIOWEJ, OŚLEPIONY, STARE WOJENNE RANY, USZKODZENIE
pamiętam, że OBOZOWISKO można ulepszać tylko 5 razy. UKŁADU NERWOWEGO, RANA DŁONI, GŁĘBOKIE RANY w rzucie
na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ dla jednego dowolnego
Alchemik: Wyłączonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest
Pracujący w bezpiecznym obozowisku alchemik może zaopatrzyć kompanię w skuteczne ostateczny.
eliksiry i używki wspomagające skuteczność w walce.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.
UWAGI: Drużyna otrzymuje kumulatywną premię +3 do rzutu na
DOSTĘPNOŚĆ MIKSTUR & NARKOTYKÓW ponadto cena specyfików Truciciel:
zostaje obniżona o 3K6 ZK (do minimalnie 1 ZK). Doświadczeni dowódcy dobrze wiedzą, że na polu bitwy nie ma miejsca na honor, a cóż jest
CENA: 50+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10. mniej honorowe niż zatrute ostrze, którego najmniejsze draśnięcie jest w stanie powalić
najgroźniejszego nawet przeciwnika.
Biblioteka: UWAGI: Drużyna otrzymuje kumulatywną premię +3 do rzutu na
Wśród ksiąg i zwojów zgromadzonych w skrzyniach i na półkach uważni magowie znajdą DOSTĘPNOŚĆ TRUCIZN ponadto cena specyfików zostaje obniżona o
wiele użytecznych na polu bitwy zaklęć i formuł magicznych. 3K6 ZK (do minimalnie 1 ZK).
UWAGI: W trakcie rozgrywania sekwencji po potyczce gracz może wykonać CENA: 50+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.
dwa rzuty aby sprawdzić jakie zaklęcie poznał MAG i wybrać
korzystniejszy dla siebie wynik. Ponadto kompania wyposażona w Wozownia:
bibliotekę na początku fazy magii otrzymuje dodatkową Kostkę Mocy Machiny wojenne potrafią odmienić los niejednej bitwy, jednak ich utrzymanie i naprawy są
(zobacz ROZDZIAŁ XXIIII: MAGIA paragraf KOSTKI MOCY & kosztowne. Zaś cieśla dysponujący dobrze wyposażony warsztatem bez problemu naprawi
większość uszkodzeń.
KOSTKI ROZPROSZENIA).
CENA: 50+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10. UWAGI: W trakcie sekwencji po potyczce kompania otrzymuje premię +1 do
rzutu na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ dla wszystkich
Gildia Kupców: Wyłączonych z akcji! modeli machin wojennych.
Dobry dowódca dobrze wie, że właściwe kontakty z Gildią Kupców są podczas wojny CENA: 40+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.
niezwykle ważne. Nawet tuzin wojowników nie pokona wroga jeśli będą walczyć gołymi
rękami.
UWAGI: Kompania otrzymuje kumulatywną premię +3 do rzutu na
DOSTĘPNOŚĆ, w trakcie sekwencji po potyczce.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.

Kaplica:
W poświęconym bogu miejscu wierni odnajdą siłę i odwagę a duchowni poznają słowa ULEPSZENIA OBOZOWISKA
mocy swych boskich patronów. ULEPSZENIE CENA DOSTĘPNOŚĆ
UWAGI: W trakcie rozgrywania sekwencji po potyczce gracz może wykonać Alchemik 50+3K6 zk 10
dwa rzuty aby sprawdzić jaką modlitwę poznał DUCHOWNY i wybrać Biblioteka 50+3K6 zk 10
korzystniejszy dla siebie wynik. Ponadto kompania wyposażona w Gildia Kupców 40+3K6 zk 10
bibliotekę na początku fazy magii przeciwnika otrzymuje dodatkową Kaplica 50+3K6 zk 10
Kostkę Rozproszenia (zobacz ROZDZIAŁ XXIIII: MAGIA paragraf Kompania Najemników 50+3K6 zk 10
Kuchnia polowa 30+3K6 zk 7
KOSTKI MOCY & KOSTKI ROZPROSZENIA). Skarbiec 50+3K6 zk 11
CENA: 50+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10. Szpital polowy 40+3K6 zk 10
Truciciel 50+3K6 zk 10
Wozownia 40+3K6 zk 10

51 6 | S t r o n a