PODSTAWY : BUDOWA KOMPUTERA I RODZAJE OPROGRAMOWANIA

IMIĘ: NAZWISKO: KLASA:

Nie po to się uczę, by mnie wielbiły tłumy, znam setki
Motto na dziś: innych powodów do dumy; kształcę umysł – O.S.T.R.

ZAD 1 (0÷6pkt) Wyjaśnij krótko pojęcia:
SATA - .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Public domain - ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Adware - .................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ZAD 2 (0÷2pkt) Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy wersją demo programu a wersją
trailware:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ZAD 3 (0÷2pkt) Wymień programy wchodzące w skład pakietu biurowego (podaj rodzaje
programów oraz ich przykładowe nazwy):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ZAD 4 (0÷6pkt) Dopasuj nazwy programów do ich zastosowań, wstawiając odpowiedni numer
do kolumny:

Numer
Rodzaj programu
programu 1. GIMP
komunikator internetowy 2. Safari
program do tworzenia prezentacji 3. Skype
program graficzny 4. Impress
firewall 5. Code::Blocks
przeglądarka internetowa 6. ZoneAlarm
środowisko programistyczne

ZAD 5 (0÷2pkt) Jakie znasz ograniczenia wolności użytkownika w licencji freeware?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
ZAD 6 (0÷2pkt) Co to jest BIOS komputera?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ZAD 7 (0÷2pkt) Wyjaśnij krótko pojęcia:

SSD - ........................................................................................................................................

PCI - .........................................................................................................................................

ZAD 8 (0÷3pkt) Nazwij złącza:

................... ................... ...................

ZAD 9 (0÷12pkt) Nazwij elementy budowy komputera przedstawione na rysunku:

11 12

1 ..................................

2 ..................................

3 ..................................
1

4 ..................................

2
5 ..................................

6 ..................................
3

7 ..................................

10 4
8 ..................................

9 ..................................
5
9 10 ................................

11 ................................
6

12 ................................
8 7

PYTANIE DODATKOWE (z serii "Ciekawość świata", 2pkt): Ile lat wg Ciebie, minęło od
Wielkiego Wybuchu? Lub innymi słowy: Ile lat ma nasz Wszechświat?

Od Wielkiego Wybuchu minęło lat: