II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 13:45 Aleksandra Sugalska [UMK

]
Człowiek - Informacja. Książka. Cyberkultura Fear of missing out jako problem
społeczeństwa informacyjnego
Toruń, 9-10 marca 2017 r. 14:00 Gabriela Flis [UJ]
Szum informacyjny a wiarygodność
informacji – czy i w jaki sposób użytkownicy
weryfikują informacje polityczne na portalach
społecznościowych?
14:15 Mgr Magdalena Ostrowska [UMK]
Wykorzystanie aplikacji Instagram do
promocji księgarni
14:30 Kamila Graczyk [UMK]
Program Konferencji Sposoby wykorzystania cyberprzestrzeni przez
dżihadystów w świętej wojnie
8:30 rejestracja prelegentów i słuchaczy
14:45 dyskusja
9:30 otwarcie konferencji
9:45 - 11:00 Sesja 1 - Człowiek i książka 15:00 przerwa kawowa
Moderator: dr hab. Wanda A. Ciszewska 15:15 - 16:00 Sesja 4 - Człowiek i cyberkultura
9:45 Aleksandra Kazimierska [UŚ] Moderator: dr Magdalena Cyrklaff
Rola książki w życiu współczesnego dziecka
10:00 Danuta Szłapińska [UKW] 15:15 Patrycja Bąk [UMK]
Hiperteksty alternatywą książki Homoerotyczne związki w wytworach kultury
10:15 mgr Weronika Kortas [UMK] fanowskiej
Social reading 15:30 Paula Olejniczak [UMK]
10:30 Aneta Dąbrowska-Korzus [UMK] Wyrażanie siebie na forach typu pbf przez
Ostatnia droga - przegląd prasy osoby LGBTQ+
funeralnej w Polsce od 1995 roku 15:45 Hanna Gaweł [UKW]
10:45 dyskusja Memy w krzywym zwierciadle: nowa
forma pastiszu, komunikacji, walki i sztuki
11:00 przerwa kawowa 16:00 dyskusja
16:15 zakończenie konferencji
11:15 - 12:15 Sesja 2 - Człowiek i informacja I
19:00 spotkanie integracyjne
Moderator: dr Natalia Pamuła-Cieślak
11:15 Magdalena Moczulska [UPH]
Wykorzystanie źródeł informacji
10 marca - Gra edukacyjna
w gospodarstwach rolniczych Podlasia
o różnych kierunkach produkcji 9:00 - 14:00 gra edukacyjna
11:30 Sebastian Krasuski [UPH] 10:00 - 11:30 dr hab. Wanda A. Ciszewska
Wybrane aspekty stanu informatyzacji warsztaty - Desktop Publishing
rolnictwa na tle innych dziedzin gospodarki 12:00 - 13:30 dr Marcin Karwowski
11:45 Renata Czarnocka [UPH] szkolenie - Podstawy wyszukiwania
Zastosowanie systemów informatycznych personalnego
i Internetu jako źródło podniesienia poziomu 14:00 - 15:30 dr hab. Małgorzata Kowalska
współczesnego rolnictwa warsztaty - Jak zrealizować swoje
12:00 dyskusja marzenia, czyli o aukcjach
crowdsourcingowych i -fundingowych

12:15 przerwa obiadowa
Sponsorzy
13:15 - 15:00 Sesja 3 - Człowiek i informacja II
Moderator: dr Marcin Karwowski
13:15 Marta Magdalena Romanowska [UMK]
Cyberbezpieczeństwo a użytkownicy gier
online. Zagrożenia dla graczy na przykładzie
League of Legends
13:30 Joanna Ossowska [UMK] Patron
Logotyp jak wizualna forma wyrażania
informacji

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.