You are on page 1of 15

Nagrody 2016

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imię Nagrody brutto

1. Burmistrz Urbanik Jolanta 0.00
2. Zastępca Burmistrza Zagórski Ryszard 1,500.00
Zastępca Burmistrza( w
3. Kurowski Kamil 2,000.00
okresie wypowiedzenia)
4. Sekretarz Gminy Korzeniowska Barbara 3,500.00
5. Skarbnik Gminy Biernacka Helena 3,500.00
6. Doradca Adrian Bożek 700.00
Referat Inwestycji i
Rozwoju
7. Kierownik Mrozek Krzysztof 1,500.00
8. Referent Bielecki Stanisław 400.00
9. Inspektor Górka Roman 500.00
10. Inspektor Półchłopek Sebastian 900.00
11. Pomoc administracyjna Świdrak-Pyzia Anna 400.00
12. Inspektor Niepewny Adam 300.00
Referat Gospodarki
Komunalnej,
13. Kierownik Bączar Dariusz 300.00
14. Podinspektor Trybus Monika 700.00
15. Inspektor Mroczka Grzegorz 600.00
16. Referent Zborowska – Farion Dorota 600.00
17. Referent Głowiak Barbara 300.00
18. Inspektor Stasik Jacek 600.00
19. Pomoc administracyjna Brański Jaromir 300.00
Referat Organizacyjny
20. Kierowca – konserwator Chudy Andrzej 300.00
21. Inspektor Kilar Dorota 400.00
22. Inspektor Znój Agata 600.00
23. Inspektor Wodzińska Barbara 500.00
Magazynier – robotnik
24. Pec Kazimierz 400.00
gospodarczy
Referat ds. Społecznych i
Zamówień Publicznych
25. Kierownik Kowalczyk Agata 300.00
Głowacka – Pietruś
26. Inspektor 700.00
Małgorzata
27. Inspektor Szmyd Monika 400.00
28. Archiwista Drozd Anita 500.00
29. Pomoc administracyjna Józefowicz Magdalena 300.00
30. Pomoc administracyjna Kenar – Suska Paulina 300.00
31. Goniec Chochołek Anna 300.00
32. Goniec Kluza Zofia 300.00
33. Sprzątaczka Wajda-Werner Jolanta 300.00
34. Sprzątaczka Wodzińska Bernadeta 300.00
Urząd Stanu Cywilnego i
Referat Spraw
35. Kierownik Czekańska Anna 900.00
36. Podinspektor Kusiak – Jamróg Ewelina 600.00
Referat Podatków i
Opłat Lokalnych
37. Kierownik Wiśniowska Sabina 2,000.00
38. Inspektor Dźwigała Dorota 300.00
39. Inspektor Kobak Małgorzata 750.00
40. Inspektor Ziomek Barbara 750.00
41. Inspektor Trybus Edyta 250.00
42. Referent Wosiewicz Ewelina 800.00
43. Referent Gronkiewicz Iwona 250.00
Referat Księgowości
Budżetowej
44. Kierownik Michalska Małgorzata 0.00
45. Inspektor Kowalska Jolanta 700.00
46. Inspektor Jerzyk Anna 700.00
47. Inspektor Nowak – Włodyka Sylwia 1,000.00
48. Podinspektor Kubacka Weronika 500.00
Biuro Zarządzania
Kryzysowego
49. Inspektor Kmiecik Dawid 800.00
Biuro Rady Miejskiej
50. Inspektor Schneider Wioletta 500.00
Wieloosobowe
stanowisko ds. Obsługi
Informatycznej i
Promocji
51. Informatyk Wajs Tomasz 300.00
52. Referent Jermak Radosław 400.00
Stanowisko ds. obsługi prawnej
53. Inspektor Kmiecik Tomasz 600.00
Wieloosobowe
stanowisko ds.
54. Inspektor Gołębiowska Barbara 500.00
55. Podinspektor Polański Mateusz 500.00
37,600.00
Nagrody 2015

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imię Nagrody brutto

1. Burmistrz Urbanik Jolanta 0.00
2. Zastępca Burmistrza Kurowski Kamil 7,500.00
3. Sekretarz Gminy Korzeniowska Barbara 10,000.00
4. Skarbnik Gminy Sołtys Iwona 0.00
5. Doradca Bożek Adrian 6,000.00
Referat Inwestycji i
Rozwoju
6. Kierownik Mrozek Krzysztof 5,500.00
7. Referent Bielecki Stanisław 2,300.00
8. Inspektor Górka Roman 1,500.00
9. Inspektor Półchłopek Sebastian 4,000.00
10. Inspektor Stasik Jacek 2,300.00
Referat Gospodarki
Komunalnej,
11. Kierownik Ślusarczyk Mariusz 4,700.00
12. Podinspektor Trybus Monika 2,500.00
13. Inspektor Mroczka Grzegorz 2,900.00
14. Referent Zborowska – Farion Dorota 700.00
15. Referent Głowiak Barbara 300.00
16. Referent Sajdak Ewelina 800.00
Referat Organizacyjny
17. Kierowca – konserwator Chudy Andrzej 2,300.00
18. Pomoc administracyjna Świdrak- Pyzia Anna 700.00
19. Inspektor Znój Agata 2,400.00
20. Inspektor Wodzińska Barbara 4,200.00
Magazynier – robotnik
21. Pec Kazimierz 3,000.00
gospodarczy
Referat ds. Społecznych i
Zamówień Publicznych
22. Kierownik Kowalczyk Agata 4,500.00
Głowacka – Pietrus
23. Inspektor 2,800.00
Małgorzata
24. Inspektor Szmyd Monika 2,300.00
25. Archiwista Drozd Anita 2,300.00
26. Pomoc administracyjna Sanocka-Ziobro Gabriela 1,100.00
27. Pomoc administracyjna Smoleń Iwona 400.00
28. Inspektor Żurek - Majerska Malwina 2,500.00
29. Pomoc administracyjna Józefowicz Magdalena 700.00
30. Goniec Gardzina Aneta 1,000.00
31. Goniec Chochołek Anna 1,000.00
32. Goniec Kluza Zofia 1,000.00
33. Sprzątaczka Wajda – Werner Jolanta 1,700.00
34. Sprzątaczka Wodzińska Bernadeta 1,700.00
Urząd Stanu Cywilnego i
Referat Spraw
Obywatelskich
35. Kierownik Czekańska Anna 3,000.00
36. Podinspektor Kusiak – Jamróg Ewelina 2,500.00
37. Inspektor Janocha Maria 2,800.00
38. Pomoc administracyjna Kiełbasa Magdalena 400.00
39. Pomoc administracyjna Świerczek Magdalena 400.00
Referat Podatków i
Opłat Lokalnych
40. Kierownik Wiśniowska Sabina 4,500.00
41. Inspektor Dźwigała Dorota 2,100.00
42. Inspektor Kobak Małgorzata 2,400.00
43. Inspektor Ziomek Barbara 2,500.00
44. Inspektor Trybus Edyta 800.00
45. Referent Wosiewicz Ewelina 2,300.00
46. Referent Gronkiewicz Iwona 2,300.00
Referat Księgowości
Budżetowej
47. Kierownik Jamroży Jolanta 4,000.00
48. Inspektor Biernacka Helena 5,000.00
49. Inspektor Kowalska Jolanta 2,600.00
50. Inspektor Jerzyk Anna 2,600.00
51. Inspektor Nowak – Włodyka Sylwia 3,000.00
52. Podinspektor Kubacka Weronika 1,900.00
Biuro Zarządzania
Kryzysowego
53. Inspektor Kmiecik Dawid 2,800.00
Biuro Rady Miejskiej
54. Inspektor Schneider Wioletta 2,300.00
Wieloosobowe
stanowisko ds. Obsługi
Informatycznej i
Promocji
55. Informatyk Wajs Tomasz 2,600.00
56. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 1,000.00
57. Inspektor Bargieł Bogusław 1,000.00
Stanowisko ds. obsługi prawnej
58. Inspektor Kmiecik Tomasz 3,300.00
Wieloosobowe
stanowisko ds.
Gospodarki
Przestrzennej
59. Inspektor Gołębiowska Barbara 2,500.00
60. Podinspektor Polański Mateusz 2,300.00

149,500.00

Nagrody 2014

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imię Nagrody brutto

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00
2. 2. Rostek Piotr 4,000.00
3. 3. Mariola Stapińska-Chrobak 7,000.00
4. 4. Sołtys Iwona 11,000.00
Referat Inwestycji i
Remontów
5. Kierownik Górka Roman 3,000.00
6. Referent Bielecki Stanisław 1,800.00
7. Podinspektor Maćkowiak Ryszard 2,500.00
8. Inspektor Półchłopek Sebastian 3,000.00
Biuro Funduszy
Pomocowych i zamówień
Publicznych
9. Referent Kiełbasa Magdalena 1,300.00
10. Inspektor Mrozek Krzysztof 2,000.00
11. Podinspektor Żurek - Majerska Malwina 2,000.00
Referat Gospodarki
Komunalnej,
12. Kierownik Ślusarczyk Mariusz 4,000.00
13. Referent Trybus Monika 2,000.00
14. Podinspektor Mroczka Grzegorz 2,000.00
15. Inspektor Korzeniowska Barbara 3,000.00
16. Inspektor Grzesik Czesława 1,000.00
17. Referent Sajdak Ewelina 2,500.00
Referat Organizacyjny
18. Kierowca – konserwator Chudy Andrzej 1,300.00
19. Informatyk Wajs Tomasz 1,500.00
20. Podinspektor Cisoń-Gierula Monika 3,390.00
21. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 3,000.00
22. Pomoc administracyjna Sanocka-Ziobro Gabriela 1,000.00
23. Inspektor Trybus Edyta 2,000.00
24. Pomoc administracyjna Sanocka Katarzyna 1,000.00
25. Inspektor Wodzińska Barbara 2,500.00
Pomoc
26. administracyjna/konserwa Pec Kazimierz 1,800.00
tor-magazynier
27. Archiwista Drozd Anita 1,500.00
28. Goniec Gardzina Aneta 1,000.00
29. Goniec Świetlik Katarzyna 1,000.00
30. Goniec Kluza Zofia 1,000.00
31. Sprzątaczka Wajda – Werner Jolanta 1,400.00
32. Sprzątaczka Wodzińska Bernadeta 1,400.00
Urząd Stanu Cywilnego
33. Kierownik Czekańska Anna 1,800.00
Referat Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
34. Kierownik Szkałuba Kazimiera 2,000.00
35. Inspektor Janocha Maria 2,000.00
36. Podinspektor Kmiecik Dawid 2,500.00
Głowacka – Pietrus
37. Inspektor 1,800.00
Małgorzata
38. Podinspektor Szmyd Monika 1,800.00
Referat Podatków i
Opłat Lokalnych
39. Kierownik Wiśniowska Sabina 3,300.00
40. Inspektor Dźwigała Dorota 2,000.00
41. Inspektor Kobak Małgorzata 2,000.00
42. Inspektor Ziomek Barbara 2,000.00
43. Referent Kusiak-Jamróg Ewelina 2,000.00
44. Inspektor Wiatr Wiesława 1,000.00
45. Referent Wosiewicz Ewelina 3,500.00
46. Referent Gronkiewicz Iwona 2,000.00
Referat Księgowości
Budżetowej
47. Kierownik Bik Jolanta 3,500.00
48. Inspektor Biernacka Helena 2,500.00
49. Inspektor Kowalska Jolanta 2,000.00
50. Inspektor Jerzyk Anna 2,500.00
51. Inspektor Laba Danuta 2,300.00
Biuro Rady Miejskiej
52. Podinspektor Schneider Wioletta 0.00
Biuro ds. obsługi
prawnej
53. Radca Prawny Zoła Artur 1,500.00
54.
Podinspektor Kmiecik Tomasz 2,000.00
54.
Podinspektor Kmiecik Tomasz 2,000.00
Biuro ds.gospodarki
przestrzennej
55. Inspektor Gołębiowska Barbara 2,000.00
56. Referent Polański Mateusz 2,000.00
126,890.00

Nagrody 2013

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imię Nagrody brutto

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00
2. Zastępca Burmistrza Rostek Piotr 8,000.00
3. Sekretarz Gminy Mariola Stapińska-Chrobak 8,000.00
4. Skarbnik Gminy Sołtys Iwona 8,000.00
Referat Inwestycji i
Remontów
5. Kierownik Górka Roman 1,850.00
6. Pomoc administracyjna Bielecki Stanisław 1,000.00
7. Podinspektor Kafel Jerzy 500.00
8. Podinspektor Maćkowiak Ryszard 300.00
9. Inspektor Półchłopek Sebastian 1,000.00
Biuro Funduszy
Pomocowych i
Zamówień Publicznych
10. Referent Zamorska Magdalena 1,000.00
11. Inspektor Mrozek Krzysztof 2,000.00
12. Podinspektor Żurek - Majerska Malwina 2,000.00
Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska
13. Kierownik Ślusarczyk Mariusz 3,500.00
14. Referent Trybus Monika 2,000.00
15. Podinspektor Mroczka Grzegorz 2,000.00
Referat Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami i
Rolnictwa
16. Kierownik Korzeniowska Barbara 1,100.00
17. Inspektor Grzesik Czesława 1,800.00
18. Referent Sajdak Ewelina 1,500.00
Referat Organizacyjny
19. Kierowca – konserwator Chudy Andrzej 1,700.00
20. Inspektor Trybus Edyta 3,200.00
21. Pomoc administracyjna Sanocka Katarzyna 1,000.00
22. Informatyk Wajs Tomasz 1,700.00
23. Podinspektor Cisoń-Gierula Monika 3,300.00
24. Inspektor Wodzińska Barbara 3,200.00
25. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 3,200.00
Pomoc
26. administracyjna/konserwa Pec Kazimierz 2,200.00
tor-magazynier
27 Archiwista Drozd Anita 1,300.00
28. Pomoc administracyjna Wosiewicz Hubert 800.00
29. Goniec Fornal Katarzyna 1,000.00
30. Goniec Kluza Zofia 1,000.00
31. Sprzątaczka Wajda – Werner Jolanta 800.00
32. Pracownik gospodarczy Wiącek Anna 500.00
33. Sprzątaczka Wodzińska Bernadeta 800.00
Urząd Stanu Cywilnego
34. Kierownik Szkałuba Kazimiera 2,300.00
Referat Spraw
obywatelskich i Obrony
Cywilnej
35. Inspektor Janocha Maria 2,000.00
36. Podinspektor Kmiecik Dawid 2,500.00
Głowacka – Pietrus
37. Inspektor 1,800.00
Małgorzata
38. Podinspektor Szmyd Monika 1,800.00
39. Inspektor Czekańska Anna 2,000.00
Referat Podatków i
Opłat Lokalnych
40. Kierownik Wiśniowska Sabina 4,300.00
41. Inspektor Dźwigała Dorota 1,500.00
42. Inspektor Kobak Małgorzata 1,500.00
43. Inspektor Ziomek Barbara 2,000.00
44. Referent Kusiak-Jamróg Ewelina 2,700.00
45. Inspektor Wiatr Wiesława 0.00
46. Pomoc administracyjna Bodnar Ewelina 2,000.00
47. Referent Gronkiewicz Iwona 2,200.00
Referat Księgowości
Budżetowej
48. Kierownik Bik Jolanta 3,000.00
49. Inspektor Biernacka Helena 2,000.00
50. Inspektor Kowalska Jolanta 2,000.00
51. Inspektor Jerzyk Anna 2,000.00
52. Inspektor Laba Danuta 2,000.00
Biuro Rady Miejskiej
53. Podinspektor Schneider Wioletta 2,300.00
Biuro ds. obsługi
prawnej
54. Radca Prawny Zoła Artur 1,500.00
55. Podinspektor Kmiecik Tomasz 500.00
Biuro ds. gospodarki
przestrzennej
56. Inspektor Gołębiowska Barbara 2,000.00
57. Referent Polański Mateusz 2,000.00
119,150.00

Nagrody 2012

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imię Nagrody brutto

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00
2. Zastępca Burmistrza Rostek Piotr 6,500.00
3. Sekretarz Gminy Mariola Stapińska-Chrobak 6,500.00
4. Skarbnik Gminy Sołtys Iwona 6,500.00
Referat Inwestycji i
Remontów
5. Kierownik Górka Roman 2,850.00
6. Pomoc administracyjna Bielecki Stanisław 1,350.00
7. Podinspektor Kafel Jerzy 900.00
8. Podinspektor Maćkowiak Ryszard 950.00
9. Inspektor Półchłopek Sebastian 1,700.00
Biuro Funduszy
Pomocowych i
Zamówień Publicznych
10. Podinspektor Stasica Agata 400.00
11. Podinspektor Mrozek Krzysztof 2,300.00
12. Podinspektor Żurek - Majerska Malwina 1,450.00
Referat Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami i
Rolnictwa
13. Kierownik Korzeniowska Barbara 1,600.00
14. Inspektor Grzesik Czesława 1,400.00
15. Referent Sajdak Ewelina 1,000.00
Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska
16. Kierownik Ślusarczyk Mariusz 2,300.00
17. Referent Trybus Monika 1,000.00
18. Podinspektor Mroczka Grzegorz 1,400.00
Referat Organizacyjny
19. Kierowca – konserwator Chudy Andrzej 1,400.00
20. Inspektor Trybus Edyta 1,800.00
21. Inspektor Wodzińska Barbara 2,800.00
22. Informatyk Wajs Tomasz 1,300.00
23. Podinspektor Cisoń-Gierula Monika 2,000.00
24. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 3,300.00
Pomoc
25. administracyjna/konserwa Pec Kazimierz 2,000.00
tor-magazynier
26. Archiwista Drozd Anita 1,550.00
27. Goniec Zaremba Rafał 400.00
28. Pomoc administracyjna Gronkiewicz Iwona 1,400.00
29. Pomoc administracyjna Mastaj Mateusz 300.00
30. Goniec Fornal Katarzyna 500.00
31. Goniec Kluza Zofia 500.00
32. Sprzątaczka Wajda – Werner Jolanta 700.00
33. Sprzątaczka Wodzińska Bernadeta 700.00
Urząd Stanu Cywilnego
34. Kierownik Szkałuba Kazimiera 2,150.00
Referat Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
35. Podinspektor Kmiecik Dawid 1,500.00
36. Inspektor Janocha Maria 1,450.00
Głowacka – Pietrus
37. Inspektor 1,550.00
Małgorzata
38. Podinspektor Szmyd Monika 1,450.00
39. Inspektor Czekańska Anna 1,450.00
Referat Podatków i
Opłat Lokalnych
40. Kierownik Wiatr Wiesława 2,500.00
41. Inspektor Dźwigała Dorota 1,450.00
42. Inspektor Gałuszka Barbara 1,900.00
43. Inspektor Kobak Małgorzata 600.00
44. Inspektor Ziomek Barbara 1,450.00
45. Pomoc administracyjna Kusiak-Jamróg Ewelina 1,400.00
46. Podinspektor Wiśniowska Sabina 2,750.00
47. Pomoc administracyjna Bodnar Ewelina 500.00
Referat Księgowości
Budżetowej
48. Kierownik Bik Jolanta 2,050.00
49. Inspektor Biernacka Helena 1,450.00
50. Inspektor Kowalska Jolanta 1,450.00
51. Inspektor Jerzyk Anna 1,450.00
52. Inspektor Laba Danuta 1,450.00
Biuro Rady Miejskiej
53. Podinspektor Schneider Wioletta 1,600.00
Biuro ds. obsługi
prawnej
54. Radca Prawny Zoła Artur 1,500.00
55. Podinspektor Kmiecik Tomasz 1,500.00
Biuro ds. gospodarki
przestrzennej
56. Inspektor Gołębiowska Barbara 2,100.00
57. Pomoc administracyjna Polański Mateusz 1,400.00
98,800.00

Nagrody 2011

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imię Nagrody brutto

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00
2. Zastępca Burmistrza Rostek Piotr 7,300.00
3. Sekretarz Gminy Mariola Stapińska-Chrobak 11,000.00
4. Skarbnik Gminy Sołtys Iwona 8,000.00
Referat Inwestycji i
Remontów
5. Kierownik Górka Roman 3,500.00
6. Pomoc administracyjna Bielecki Stanisław 1,200.00
7. Podinspektor Maćkowiak Ryszard 2,000.00
8. Inspektor Półchłopek Sebastian 3,200.00
Stanowisko ds.
pozyskiwania środków
unijnych i środków
zewnętrznych
9. Podinspektor Stasica Agata 500.00
10. Podinspektor Mrozek Krzysztof 1,200.00
Stanowiski ds. zamówień
publicznych
11. Podinspektor Żurek - Majerska Malwina 3,500.00
Referat Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami i
Rolnictwa
12. Kierownik Korzeniowska Barbara 2,500.00
13. Podinspektor Ślusarczyk Mariusz 2,500.00
14. Inspektor Grzesik Czesława 2,000.00
Stanowisko ds.
gospodarki komunalnej i
ochrony środowiska
15. Podinspektor Chamioło Magdalena 1,000.00
16. Pomoc administracyjna Mroczka Grzegorz 1,000.00
Referat Organizacyjny
17. Kierowca – konserwator Chudy Andrzej 1,000.00
18. Inspektor Trybus Edyta 3,700.00
19. Inspektor Wodzińska Barbara 3,500.00
20. Pomoc administracyjna Gronkiewicz Iwona 1,000.00
21. Informatyk Wajs Tomasz 2,200.00
22. Podinspektor Cisoń-Gierula Monika 800.00
23. Inspektor Pec Kazimierz 1,000.00
24. Archiwista Kozieł Anita 2,400.00
25. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 3,000.00
26. Goniec Zaremba Rafał 2,000.00
27. Goniec Smyka Piotr 1,000.00
Pomoc
28. Mastaj Mateusz 2,000.00
administracyjna/goniec
29. Sprzątaczka Wajda – Werner Jolanta 900.00
30. Sprzątaczka Wodzińska Bernadeta 900.00
31. Urząd Stanu Cywilnego
32. Kierownik Szkałuba Kazimiera 2,500.00
Referat Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
33. Podinspektor Jasłowski Stanisław 500.00
34. Pomoc administracyjna Kusiak-Jamróg Ewelina 500.00
35. Inspektor Janocha Maria 2,000.00
Głowacka – Pietrus
36. Inspektor 3,500.00
Małgorzata
37. Podinspektor Szmyd Monika 2,500.00
38. Inspektor Czekańska Anna 1,000.00
Referat Podatków i
Opłat Lokalnych
39. Kierownik Wiatr Wiesława 800.00
40. Inspektor Dźwigała Dorota 2,000.00
41. Inspektor Gałuszka Barbara 1,300.00
42. Inspektor Kobak Małgorzata 1,000.00
43. Inspektor Ziomek Barbara 2,000.00
44. Podinspektor Wiśniowska Sabina 2,200.00
Referat Księgowości
Budżetowej
45. Kierownik Bik Jolanta 3,500.00
46. Inspektor Biernacka Helena 2,300.00
47. Inspektor Kowalska Jolanta 2,000.00
48. Inspektor Jerzyk Anna 2,000.00
49. Inspektor Laba Danuta 2,300.00
Biuro Rady Miejskiej
50. Podinspektor Schneider Wioletta 2,650.00
Biuro ds. obsługi
prawnej
51. Radca Prawny Zoła Artur 3,000.00
52. Podinspektor Kmiecik Tomasz 1,000.00
Stanowisko ds.
gospodarki
przestrzennej
53. Inspektor Gołębiowska Barbara 3,500.00
54. Pomoc administracyjna Polański Mateusz 1,400.00
121,250.00

Nagrody 2010

Nazwa
Referatu/Biura/
Lp. Nazwisko i Imię Nagrody brutto
Stanowiska

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00
2. Zastępca Burmistrza Rostek Piotr 13,200.00
3. Sekretarz Gminy Mariola Stapińska-Chrobak 14,500.00
4. Skarbnik Gminy Sołtys Iwona 12,500.00
Referat Inwestycji i
Remontów
5. Kierownik Górka Roman 4,000.00
6. Pomoc administracyjna Bielecki Stanisław 1,000.00
7. Inspektor Kiełtyka Krzysztof 3,500.00
8. Podinspektor Maćkowiak Ryszard 2,500.00
9. Inspektor Półchłopek Sebastian 5,500.00
Stanowisko ds.
pozyskiwania środków
unijnych
10. Podinspektor Żelechowski Michał 2,000.00
Stanowisko ds.
zamówień publicznych
11. Podinspektor Żurek - Majerska Malwina 4,500.00
Referat Geodezji
Gospodarki
Nieruchomościami i
Rolnictwa
12. Kierownik Korzeniowska Barbara 4,000.00
13. Inspektor Grzesik Czesława 2,000.00
14. Podinspektor Ślusarczyk Mariusz 2,500.00
Stanowisko ds.
gospodarki komunalnej i
ochrony środowiska
15. Pomoc administracyjna Mroczka Grzegorz 1,200.00
16. Podinspektor Bocianowska Małgorzata 1,500.00
17. Referent Nitka Dorota 1,000.00
Referat Organizacyjny
18. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 4,000.00
19. Kierowca Chudy Andrzej 2,000.00
20. Informatyk Wajs Tomasz 2,500.00
21. Inspektor Trybus Edyta 3,500.00
22. Pomoc administracyjna Wiatr Iwona 2,000.00
23. Inspektor Wodzińska Barbara 3,500.00
24. Inspektor Pec Kazimierz 3,000.00

25. Archiwista Kozieł Anita 2,500.00

26. Goniec Zaremba Rafał 3,500.00
27. Goniec Smyka Piotr 3,500.00
28. Goniec Mastaj Mateusz 3,500.00
29. Sprzątaczka Wajda – Werner Jolanta 1,000.00
30. Sprzątaczka Wodzińska Bernadeta 1,000.00

Urząd Stanu Cywilnego
31. Kierownik Szkałuba Kazimiera 3,000.00
Referat Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
32. Inspektor Janocha Maria 2,000.00
33. Podinspektor Jasłowski Stanisław 3,500.00
Głowacka – Pietrus
34. Inspektor 3,000.00
Małgorzata
35. Podinspektor Szmyd Monika 2,700.00
36. Inspektor Czekańska Anna 2,000.00
Referat Podatków i
Opłat Lokalnych
37. Kierownik Wiatr Wiesława 5,700.00
38. Inspektor Dźwigała Dorota 3,500.00
39. Inspektor Gałuszka Barbara 3,500.00
40. Inspektor Kobak Małgorzata 2,800.00
41. Inspektor Ziomek Barbara 3,200.00
42. Podinspektor Wiśniowska Sabina 4,400.00
Referat Księgowości
Budżetowej
43. Kierownik Bik Jolanta 4,500.00
44. Inspektor Biernacka Helena 3,000.00
45. Inspektor Kowalska Jolanta 3,000.00
46. Podinspektor Jerzyk Anna 3,000.00
47. Podinspektor Laba Danuta 3,000.00
Biuro Rady Miejskiej
48. Podinspektor Schneider Wioletta 3,000.00

Biuro ds. obsługi
prawnej
49. Radca Prawny Zoła Artur 2,000.00

50.
Podinspektor Kmiecik Tomasz 3,500.00
Stanowisko ds.
gospodarki
przestrzennej
51. Podinspektor Gołębiowska Barbara 3,000.00
52. Referent Polański Mateusz 1,000.00
179,200.00

Related Interests