H5BP Front-end Developer Interview Questions

Pytania ogólne:
1. Czego nauczyłeś się wczoraj/w tym tygodniu?React Higher Order Components Sequelize ORM dla
NodeJs
2. Co pobudza lub interesuje cię w programowaniu?Ogólnie swoboda w tworzeniu. Możliwość
automatyzacji i rozwiązywania codziennych czynności / problemów. Wyzwania, lubię dłubać w
problemach i je rozwiązywać. Zmusza do ciągłego samodoskonalenia się. Ciągłej nauki. Jest też
formą rywalizacji w dążeniu do doskonałego kodu.
3. Jakie jest Twoje preferowane środowisko programistyczne? (system operacyjny, edytor,
przeglądarki, narzędzia itd.)Systemem operacyjny: Linuks Edytor: dla drobnych zmian Vim, do
projektów Visual Studio Code / Webstorm, czasami używam Spacemacs Przeglądarki: Chromium,
Firefox, Google Chrome (Unstable) Narzędzia: Webpack, Gulp, konsola, tiling window manager,
ag, grep
4. Opisz kolejne zadania podczas tworzenia strony internetowej?Najpierw zbieranie wymagań
klienta, funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Tworzenie środowiska - skrypty służące do
budowania w środowisku developerskim i produkcyjnym - webpack, gulp. Szkielet strony i
semantyka, wypełnienie kontentem + poprawa semantyki, stylowanie, animacje, dodawanie
interaktywności,
5. Opisz różnicę między stopniowym ulepszaniem (progressive enhancement) i wdzięczną
degradacją (graceful degradation)?Graceful degradation - oprogramowanie / strona jest
tworzona dla użytkowników używających nowszych przeglądarek, obsługujących nowe
technologie, zapewniając im pełne user expirience. Stopniowo zmniejsza się user expirience dla
użytkowników używających starsze wersje przeglądarek, wciąż zapewniając im funkcjonalność
aplikacji / strony na podstawowym poziomie.Progressive enhancement - tworzenie aplikacji
strony zapewniającej pewien poziom funkcjonalności dla wszystkich przeglądarek, następnie
rozbudowuje się ją o nowe funkcjonalności / features dla nowszych przeglądarek.
6. Dodatkowe punkty za opisanie wykrywania obsługi cech (feature detection)

Z użyciem js : modernizr, detekcja zmiennych / funkcji dostępnych tylko w niektórych
przeglądarkach (jak ie)

var elem = document.createElement( "canvas" );

if ( elem.getContext && elem.getContext( "2d" ) ) {
showGraph();
} else {
showTable();
}

Bez użycia js: tagi

1. Wyjaśnij, co kryje się za terminem "semantyczny HTML".Semantyczny HTML - jest to używanie
znaczników / tagów HTML zgodnie z ich przeznaczeniem i znaczeniem semantycznym, a nie tylko
do prezentowania danych. Znaczniki nadają sens i w różnym kontekście mogną oznaczać do
innego. Np i i , section, aside, nav. Jest to ważne dla robotów indeksujących google, dla
czytników przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych etc.[HTML5 Element
Flowchart][http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.png] [Semantic HMTL

Wyjaśnij znaczenie standardów sieciowych i ich twórców.2. w którym używa się tabulacji. od wersji przeglądarki. Jak optymalizowałbyś zasoby strony internetowej? Myśląc o wielu rozwiązaniach.Critical CSS . minification. Dromaeo) Głównie narzędzi dostarczanych z przeglądarką Chrome .może to spowodować załadowanie najpierw defaultowych / systemowych fontów .com/why-use-semantic-html-3468271] 2. łączenie plików css / js w jeden . 1.mogą być serwowane w zależności od odległości od użytkoniwka. profilera.timeline. 2. a ty używasz spacji. Podaj 3 sposoby na zmniejszenie czasu ładowania strony. Używając większej ilości domen można obejść to ograniczenie. Napisz prosty pokaz slajdów (Dodatkowe punkty. Jeśli dołączasz do projektu.Preloadowanie obrazków poprzez ajax Rzeczywiste: . Tags][https://www. od ustawienia ile może obsługiwać połączeń jednocześnie. Ile zasobów pobiera przeglądarka z danej domeny w jednej chwili? To zależy od konkeretnej przeglądarki.Unikanie FOUC . response time etc ● Buforowanie cachowanie 1. Jakich narzędzi używasz do sprawdzenia wydajności swojego kodu? (Profiler.thoughtco. co wtedy zrobisz? ● Sugerowanie użycia narzędzi w stylu EditorConfig (http://editorconfig. 1.assign etc. nauczyć się React Native 1. JSPerf. minifikacja css i js. od tego czy skrypty ładowane są synchronicznie (defer) czy asynchronicznie (async). używanie SVG.) 1.org) ● Zgodnie z konwencjami (pozostań konsekwentny) ● issue :retab! command 1. używany wiele razy) ● Zasoby CDN . Natomiast powoduje to opóźnienia (odpytywanie serwerów dns etc. Gdybyś mógł opanować jedną technologię w tym roku. Startsze przegląraki jak IE6 .Ograniczenie ilości fontów . Czym jest FOUC? Jak unikasz FOUC? . Dlaczego serwowanie zasobów strony przez wiele domen jest lepsze? Przeglądarka ma ustalony limit konkurencyjnych połączeń dla jednej domeny.jeżeli fonty są ładowane z CDN (jak gogole fonts) . nowsze 6 / 8. jaka byłaby to technologia? Podnieść swój poziom znajomości i używania functional programming. (postrzeganego lub rzeczywistego czasu ładowania) Postrzegane: . które zawierają: ● Łączenie plików ● Zmniejszenie rozmiaru plików uglifyjs. jeśli nie używasz JS) 2. a Object. JSPerf do porównywania wydajności rozwiązań takich jak bezpośrednie przypisanie wartości do obiektu.Odpowiednia wielkość plików z obrazami. css sprites (jeden obrazek.Serwer: cachowanie i gzip contentu 1.

Framesets are not allowed. HTML5 używamy tylko HTML 4.zgodne ze współczenymi specyfikacjami CSS i HTML application/xhtml+xml . Pytania HTML: 1. The markup must also be written as well-formed XML. Jaka jest różnica między trybem standardów a trybem dziwactw (quirks mode)? quirks mode . oraz używać jak najmniej javascriptu powodującego fazę render przeglądarki.Flash of unstyled content jest to wyświetlenie użytkownikowi nieostylowanej strony (jej zawartości)..0 Strict This DTD contains all HTML elements and attributes.01 Transitional. Obecnie jest używane głównie ze względu na zaszłości historyczne i zgodność ze starszymi przeglądarkami. but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font). but allows the use of frameset content. nie potrzebuje doctype 1. INCLUDING presentational and deprecated elements (like font). w jednym pliku). Jakie są ograniczenia w serwowaniu stron XHTML? . aby zachować jednolitość parsowania i renderowania danego dokumentu między różnymi przeglądrakmi. Zarówno CSS jak i znaczniki HTML są elementami blokującymi renderowanie. but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font). HTML 4.0 Strict. Co robi doctype i jakie znasz przykłady? Doctype w dokumencie HTML daje znać przeglądarce z jakiego standardu renderowania dokumentu ma korzystać. Używanie media queries i serwowanie CSS zoptymalizowanego dla urządzeń o mniejszej rozdzielczości. Framesets are not allowed.01 Frameset This DTD is equal to HTML 4.. but allows you to add modules (for example to provide ruby support for East-Asian languages).01 Transitional This DTD contains all HTML elements and attributes. . Pojawia się gdy CSS jest wolno ładowany lub gdy JS powoduje wielokrotne renderowanie strony / manipuluje elementami drzewa DOM lub stylami elementów. Używanie Critical CSS (czyli wrzucanie najważniejszych reguł css inline w znaczniku head). XHTML 1. HTML 4. Framesets are not allowed. XHTML 1.jest zawsze w standards mode. 1.dla starych przeglądarek navigator i ie 5 standards mode . Aby uniknąć FOUC należy serwować użytkownikowi jak najbardziej zoptymalizowany CSS (zminifikowany.01 Strict This DTD contains all HTML elements and attributes.1 This DTD is equal to XHTML 1.

All elements must have a start tag. for example). Since the browser considers the XML to actually be HTML. 2 1. Cookie: . Co jest ważne przy projektowaniu i tworzeniu stron wielojęzycznych? ● hreflang attr in link ● dir attr indicating language direction. Rozpatrujemy HTML5 jako otwartą platformę internetową. Czy istnieją problemy z serwowaniem stron jako application/xhtml+xml? Obsługiwany od ie9. you need to take into account some of the differences between the two formats when writing your XHTML code. 1. Jakie składniki tworzą HTML5? more semantic text markup new form elements vedio and audio new javascript API canvas and SVG new communication API geolocation API web worker API new data storage 1. Jak serwujesz stronę z treścią w wielu językach? Use lang (or xml:lang for XHTML) in tags.. Opisz różnice między cookies. typically lowercase. to ensure that the differences between XML and HTML syntax do not trip up the browser. Internet Explorer doesn't support files served as XML. In this case. Any element may be “self-closed” using />. such as rtl ● font-size for :lang({language_code}) selectors in CSS ● difference in word langth for each language 1. although a number of other browsers do. 3 1. Attribute values must be enclosed in quotes. When a browser reads XML it uses an XML parser. and use the HTML parser. the user agent will read the file as if it were HTML. not an HTML parser. Jaka jest przydatność atrybutów data- Atrybuty data. up to and including version 8. umożliwiają przekazywanie danych przy wykorzystaniu JS.pozwalają na przechowywanie danych w tagach HTML. Special characters must be escaped using character entities. This includes different ways of declaring the character encoding or language declarations inside the document. Tags and attributes are case sensitive. Non-void elements with a start tag must have an end tag (p and li. Empty attributes are forbidden (checked must instead be checked="checked" or checked="true"). To get around the fact that not all browsers support content served as XML. Serwery kaszujące przy zapytaniu z content-type .. sessionStorage i localStorage. 1. Also metadata and Content-Language HTTP header can be used. Przeglądarki wyświetlą błędy xml (jeśli jakieś będą) na stronie. w ie8 otwiera dialog pobierania. Unfortunately. many XHTML files are actually served using the text/html MIME type. mogą zwrócić przeglądarce nie obsługującej tego typu (jak ie6) przy zapytaniu o stronę.

zamiast do elementu który chcemy obsłużyć.window (ponieważ window. jeśli ich nie znajdzie.obj 1. event bubbles up (bąbluje do góry) dochodząc do elementu z przypisanym handlerem.obj var obj = { fun: function() { ab(). or exit the browser . Łańcuch prototypów kończy się. Dzięki temu możemy obsłużyć zdarzenia występujące na wielu elementach. function ab() { this } . What do you think of AMD vs CommonJS? Obie specyfikacje opisują format i sposób w jaki moduły i ich zależności powinnybyć definiowane.you'll lose that specific sessionStorage data.używane jest w przeglądarkach. za pomocą prototypu. ale w momencie wywołania funkcji. .exports | require .ab) var obj = { fun: ab }.exports / module. za pomocą jednego handlera. Następnie za pomocą event. gdy ostatni z obiektów w łańcuchu ma prototyp o wartości null. CommonJS: . interpreter JS przeszukuje obiekty. Pytania JS JS Questions: 1. [dependencies]. 1. które są w łańcuchu prototypów.5MBs+ depending on browser Stored in browser and not sent with every request Will persist if browser/tabs are closed. open a new tab.w node . Explain event delegation Delegacja zdarzeń / eventów polega na przypięciu obsługi zdarzenia (event handler) do elementu nadrzędnego. AMD: . Explain how this works in JavaScript Właściwość this ogólnie wskazuje na kontekst w jakim dana funkcja została wywołana. Wyszukując właściwości w danym obiekcznie.bind(obj) . obj. localStorage: Max size of 2. z którego "dziedziczy".na backendzie . function module() { return contents }). Explain how prototypal inheritance works Każdy obiekt w JS jest wewnętrznie połączony z innym obiektem. }} .obj const a = ab.fun().5MBs+ depending on browser Stored in browser and not sent with every request If you close a tab using sessionStorage.window ab. Przechowuje wartość obiektu w kontekście jakiego dana funkcja została uruchomiona.target możemy sprawdzić gdzie zdarzył się event i wykonać go na odpowiednim elemencie. This jest definiowane / ustawiane nie w momencie deklarowania w kodzie.Max size of 4093 bytes Can set expiration date Sent on every request sessionStorage: Max size of 2. umożliwia asynchroniczne ładowanie modułów - define('module'.call(obj) . 1. Po kliknięciu na element wewnętrzny.

var person = Person(). undefined jest to zmienna. undefined or undeclared? undeclared jest to zmienna. IEEF's 1. Natomiast native objects są to obiecty opisane w specyfikacji ECMAScript. a więc została stworzona na obiekcie globalnym window/global.mogą się one różnić pomędzy środowiskami. null jest obiektem 1. What is a closure. classical inheritance?) Używam module pattern.domknięcie . // wyrażenie funkcyjne? Można to zapisać jako function foo(){}. and var person = new Person()? . ale nie została do niej przypisana żadna wartość null jest to typ. 1. and how/why would you use one? Closure . jak Array. 1. Osiąga się to poprzez zwrócenie funkcji po wywołaniu fukncji nadrzędnej. zmienna została zadeklrowana i przypisny do niej obiekt typu Null undefined jest typem. Explain why the following doesn't work as an IIFE: function foo(){ }(). 1. która nie została stworzona za pomocą var/let/const. nawet po jej wykonaniu. (). a nie function expression.środowisko . Ponieważ jest to deklaracja funkcji. która została zadeklarowana. Difference between: function Person(){}. How would you go about checking for any of these states? if (typeof var === "undefined") if (var === null) 1.. What needs to be changed to properly make it an IIFE? Należy otoczyć deklarację w nawiasy ( function foo() {}() ) co tworzy wyrażenie funkcyjne. function expression 1. What's the difference between host objects and native objects? Host objects są to obiekty dostarczane przez przeglądarkę .pozwala na dostęp do wewnętrznego scope funkcji. How do you organize your code? (module pattern. What's the difference between a variable that is: null.1. który ma przypisaną tylko jedną wartość null. What's a typical use case for anonymous functions? Są używane jako callbacks IFFE's Używanie ich jako domknięć (closures) 1.

1. Explain "hoisting". Hoisting jest to "wynoszenie" przez lexer / interpreter JS zmiennych i funkcji zadeklarowanych jako . what libraries have you used? Używałem jedynie Handlebars do prostych skryptów wymagających wypełniania dużej ilości danych w pętli. 1. niż domena w której uruchamiany jest skrypt. 2. Bind pozwala przypisać this do kontektu jaki chcemy. UA string może być zmieniany przez klienta.zdalny AJAX spoza domeny pozwala na pobieranie danych z serwerów znajdujących się w innej domenie.apply? Call przymuje argumenty funkcji normalnie. co umożliwia uruchomienie zewnętrznego skryptu js poprzez dodanie go za pomocą tagu script. że jeśli dana funkcjonalność jest dostępna w danej wersji przeglądarki. feature inference. What are the advantages and disadvantages of using Ajax? 3.● jest to deklaracja funkcji. What's the difference between . Explain how JSONP works (and how it's not really Ajax). zwracając nową funkcję z przypisanym kontektem. przypisyje nazwę do funkcji ● przypisuje do zmiennej person wartość zwracaną przez funkcję person. UA string czyli User Agent string domyślnie zwraca wersję przeglądarki jaka wykonuje zapytanie. What's the difference between feature detection. z this przypisanym do obiektu person 1. W celu uruchomienia funkcji zwracającej JSON musimy w urlu podać callback taki sam jak funkcja opakowująca JSON. to cała reszta funkcjonalności także.write()? 2.bind. 1. Have you ever used JavaScript templating? If so. and using the UA string? Feauture detection jest to wykrywanie. jaka uruchamia danych skrypt js. When would you use document. co może prowadzić do błędów.call and . ● można używać tylko z zapytaniami GET 1. Używa się ich wtedy bez sprawdzania czy istnieją. czy dany ficzer / właściwość / funkcjonalność / jest dostępny w środowisku wykonywalnym Feauture inference polega na załżeniu. w tym przypadku undefined ● przypisuje do zmiennej person obiekt typu Person.js Pomaga ominać Same-origin policy. Explain Function.prototype. Pozwala on także przypisać domyślne argumenty dla zwracanej funkcji. Explain Ajax in as much detail as possible. natomiast apply w postaci tablicy 1. JSONP umożliwa pobieranie danych JSON poprzez opakowanie danych w funkcję JS. JavaScript Object Notation with Padding .

2. Jeśli użytkownik wykona jakąś akcję na elemencie zagnieżdżonym w drzewie dom.1.5. Bubbling jest to wynoszenie / przechodzenie eventu do góry drzewa DOM. 1. What is "use strict". użytkownik nie będzie wiedział której używa itp. Number 1. Jest to fundamentalny mechanizm bezpeiczeństwa przeglądarki.var oraz przez uzycie function. } 1. 1. pozwalający na wyeliminowanie . dokonując koercji jeśli typy zmiennych nie są jednakowe === porównuje wartości jak i typy zmiennych. Wyrażenie zwracające Boolean. na początku skryptu przełącza interpeter JS w strict mode. What's the difference between an "attribute" and a "property"? Atrybut jest to wartość w samym HTML. wszyscy rodzice tego elementu są o tym powiadmiani. twórcy przeglądarki mogą zaimplementować metodę o takiej samej nazwie. // [1. Describe event bubbling.4.? what are the advantages and disadvantages to using it? Ciąg znaków "use strict". mogą one zostać nadpisane przez nieświadomego developera używającego naszego kodu. Why is extending built -in JavaScript objects not a good idea? Ponieważ obiekty te zostały stworzone według pewnej dobrze udokumentowanej i przemyślanej specyfikacji. gdy HTML został załadowany i drzewo DOM zbudowane natomiast event load. Same origin zachodzi wtedy. ale nie mają przypisanej wartości. wartość dla true i wartość dla false. gdy cała strona.concat(arr). Mechanizm ten zapobiega dostępowi skryptów js do drzew DOM znajdujących się na różnych originach. What is the difference between == and ===? == porównuje wartości. Jest to bardziej restrykcyjny tryb.4.4. 1. włącznie z css. więc są to zmienne undefined.3. 1.2. Difference between document load event and document DOMContentLoaded event? event DOMContentLoaded jest uruchamiany. posiadający więcej restrykcji niż tryb zwykły. z których wywoływane są skrypty. która jest zawsze stringiem Property jest przypisana do obiektu w drzewie DOM.2. what does the word "Ternary" indicate? Ternary expression nazywa się tak ponieważ składa się / przyjmuje trzy argumenty. nie dokonując koercji 1.3. Jeśli dodamy swoje metody do wbudowanego obiektu.3. return arr. Zmienne mają nadaną nazwę. Why is it called a Ternary expression.5] function duplicate(arr) { if (!arr) return [].5]). grafiką zostały załadowane. 1. Explain the same-origin policy with regards to JavaScript. gdy zgodne są protokół port i host stron. może mieć różne typy jak String. 1. Make this work: duplicate([1.

kod wynikowy jest inny niż kod. What language constructions do you use for iterating over object properties and array items? object properties: for i in object Object. i++) { if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) console. i < 100. 2. 1. Why is it. mimo że jest optymalizowany musi zawierać sporo boilerplate i polyfillów. że zdjęcia oraz css zostały załadowane. w których spodziewam się że wystąpił błąd. What are the pros and cons of using Promises instead of callbacks? 4. jak np ustawianie this na globalny kontekst wewnątrz funkcji etc.log('fizz').values(obj) array: for() forEach map 1. and why would you use those? Load event pozwala na powiadomienie skryptu. oraz drzewo DOM zostało zbudowane. "buzz" at multiples of 5 and "fizzbuzz" at multiples of 3 and 5 for(let i = 0. in general. co pomaga w programowaniu i wyłapywaniu błędów już na etapie kodowania etc. else console. Why would you use something like the load event? Does this event have disadvantages? Do you know any alternatives.log('buzz'). który piszemy kod. 1. Język może zawierać static typing. 1. Minusy: głównie to. . Explain the difference between mutable and immutable objects. hoisting. że wszystkie zasoby strony zostały załadowane. że trzeba kompilować js po każdej zmianie. } 1.niektórych błędów.log('fizzbuzz'). Explain what a single page app is and how to make one SEO-friendly. a good idea to leave the global scope of a website as-is and never touch it? Ponieważ możemy zmienić wartość.log(i). sprawdzić styl danego elementu.log w miejscach. What tools and techniques do you use debugging JavaScript code? console. Create a for loop that iterates up to 100 while outputting "fizz" at multiples of 3. else if (i % 5 == 0) console. co zwiększa jego objętość 1. nadpisać zmienne używane przez inne skrypty. jeśli to nie pomoże to ustawiam breakpoint i debuguję w debuggerze 1.keys(obj) Object. Może on eliminować wszystkie dziwactwa JS jak scope. Po odpaleniu takiego eventu możemy być pewni. What is the extent of your experience with Promises and/or their polyfills? 3. else if (i % 3 == 0) console. Użyłbym load gdyby od razu po załadowaniu strony chciał np pobrać wielkość obrazków. What are some of the advantages/disadvantages of writing JavaScript code in a language that compiles to JavaScript? Plusy: Zależnie od języka w jakim piszemy.

tdd framework. What are some advantages/disadvantages to testing your code? Testowanie kodu (testy jednostkowe) zapewniają. Explain the differences on the usage of foo between function foo() {} and var foo = function() {} Testing Questions: 1. Minusem jest to.tests runner selenium driver . What is event loop? 3. What are the pros and cons of immutability?pros bez mutacji śledzenie wykonywania programu jest łatwiejsze ❍ ❍ łatwiej debuggować programy ❍ nie potrzeba locków w do synchronizacji wielu wątków ❍ sprawdzenie czy zmienił się stan aplikacji może polegać jedynie na porównaniu referencji do danych obiektów ❍ ich używanie nie powoduje efektów ubocznych ❍ łatwiej je cachować zawsze zwracają zmieniony obiekt.js używając programowania funkcyjnego. Immutable nie pozwalają na to. 2. 1. karma . What is the difference between a unit test and a functional/integration test? unit test są to testy jednostkowe. What tools would you use to test your code's functionality? jasmine . Explain the difference between synchronous and asynchronous functions. What is an example of an immutable object in JavaScript? Obiekt można zamrozić przez Object. What is the difference between call stack and task queue? 4. głównie pamięci z powodu kopiowania obiektów (structural sharing ❍ zmniejsza wykorzystanie) ciężko budować struktury cykliczne jak grafy ❍ 3. czyli unikamy zwracania null ❍ 2. pozwala prowadzić refaktoryzację kodu i sprawdzać. ale jest to zamrażanie płytkie 1. czyli możemy zmienić wartość danej właściwości w obiekcie. How can you achieve immutability in your own code? Używając biblioteki jak immutable. że testy także potrzebują refaktoryzacji oraz jest to znacznie więcej kodu do konserwacji.freeze(). 1. że kod działa tak jak powinien.Objekty mutable pozwalają na zmianę swoich właściwości.testowanie funkcjonowania strony / aplikacji 1. czy nic nie zostało zepsute. cons: większe zużycie zasobów. sprawdzające czy poszczególne funkcje działają poprawnie . Możemy zwrócić jedynie kopię obiektu ze zmienionymi wartościami. pure funkctions 1.

pobieranie wielkości kontenerów używanie debounce do eventów scrollowania 1. Explain the following request and response headers: Diff.. 3. powinny być zoptymalizowane.najczęściej jest to suma kontrolna zasobów.składanie komponentów i wyświeltanie ich we właściwej kolejności. jeśli jest różna niż najświeższa. Websockets and Server-Sent Events? 4. deflate.natomiast functional / integration tests sprawdzają działanie większych części systemu.ustala w jakiej formie zwracane będą dane (chunked. w której przeglądarka sprawdza ile miejsca potrzeba dla każdego komponentu na stronie painting .not changed Do Not Track . grafiki compositing .. serwer zwróci kod 304 . What are the differences between Long-Polling.request header zaznaczający. What is the purpose of a code style linting tool? Eliminacja prostych błędów już podczas pisania kodu. Do your best to describe the process from the time you type in a website's URL to it finishing loading on your screen. layout . why has it been better to serve site assets from multiple domains? 2. If-Modified-Since . max-age jest ważniejsze od Expires.ustala. 1. Traditionally. compres. Expires . rysowanie tekstów. Performance Questions: 1. czy strona .definiuje datę w której ważność cachowanego zasobu traci ważność. What tools would you use to find a performance bug in your code? Chrome profiler 1. Date. jak komponenty systemu funkcjonują między sobą etc."włącza" cachowanie w przeglądarce. gzip) ETag . użytkownik otrzymuje nowe dane / zasoby X-Frame-Options . na właściwym miejscu . wyrażane w sekundach. between Expires. What are some ways you may improve your website's scrolling performance? grafiki powinny być w wielkości konenerów w jakich się znajdują. Age and If-Modified-. Zapewnia jednakowe.wypełnianie pixeli. kolorów. lub systemu jako całości.jest to faza. Explain the difference between layout. bez tego headeru przeglądarka za każdym razem będzie żądała nowych / świezych danych Transfer-Encoding . painting and compositing. że użytkownik nie życzy sobie śledzenia Cache-Control . nie za duże unikanie dużej ilości box-shadow i innych styli wymagających dużej ilości skomplikowanego rysowania unikanie metod js które powodują reflow / repaint jak offsetTop . Po tej dacie przeglądarka zarząda świeżej kopi danych.jeśli zasób nie był zmieniany od daty. konsekwentne formatowanie kodu dla wszystkich członków zespołu.renderowanie całej strony Network Questions: 1. Jeśli ustawione jest max-age.

return function add2(b) { return a + b.x = foo = {n: 2}. Question: What is the value of foo. foo.foo? ( window. 1. })().x? var foo = {n: 1}. 1. // reference Error 1. alert(foo + bar). Question: What is the value of foo? var foo = 10 + '20'. What are HTTP methods? List all HTTP methods that you know.powinna (lub z jakimi restrykcjami) wyświetlać strony w iframe 1.join("").push(2). '1020' 1. // 7 function add(a.reverse(). 1. 5). and explain them.split("").foo || ( window. foo. b) { if (a && b) return a + b. } } 1. var bar = foo. Question: What is the outcome of the two alerts below? var foo = "Hello".length? var foo = []. alert(foo + bar). Question: What is the value of foo. Question: What value is returned from the following statement? "i'm a lasagna hog".foo = "bar" ) ). Question: What is the value of window. . foo. Question: How would you make this work? add(2. (function() { var bar = " World". // 7 add(2)(5).push(1). Coding Questions: 1.

setTimeout(function() { console. Pozwalają one na rejestrowanie zagnieżdżonych callbacków w kolejki callbacków. Question: What does the following code print? console. lub niepoprawnie reject. console.wykonuje się zawsze niezależnie czy deffered zwróciło reject. foo Object {n: 2} n: 2__proto__: Object foo. na którym możemy użyć kolejnych metod. które mogą się wykonać poprawnie resolve. następnie . gdy na nim intensywnie pracujemy. reject. Można w ich używać zarówno do funkcji synchronicznych jak i asynchronicznych.gdy deffered zwrócił resolved fail .gdy deffered zwrócił rejected pipe . Wyjaśnij termin "deferreds".log('one'). zwraca nowy obiekt jQuery. one three two Fun Questions: What's a cool project that you've recently worked on? What are some things you like about the developer tools you use? Who inspires you in the front-end community? Do you have any pet projects? What kind? What's your favorite feature of Internet Explorer? How do you like your coffee? Pytania jQuery: Wyjaśnij termin "chaining".log('two'). Deffered w jQuery posiadają metody znane z Promises czyli: catch.służy do filtrowania i łączenia deffereds w łańcuchy Jakie przykłady optymalizacji jQuery potrafisz wykonać? ● . Chaining polega na tym. 0). then. jak i swoje: always .detach() .log('three').usunięcie elementu z drzewa DOM.x undefined bar Objectn: 1 x: Object n: 2__proto__: Object__proto__: Object 1.append() . }. czy resolve done . Deffereds jest to implementaca Promises w jQuery. że większość metod jquery po wywołaniu. resolve.

działa na zasadzie delegacji eventów.delegate()? .live() - dodaje event handler do root elementu w dokumencie razem z selectorem.● unikanie zbyt dużej specyficzności selektorów ● używanie #id w selektorach ● używanie for. natomiast możemy podać element do którego . Jakie są różnice między .używanie on na elementcie nadrzędnym i podawanie elementów na których ma być wywołany event. i . używanie this ● nie używanie append w pętlach Co robi . tzn jeśli utworzymy obiekt jQuery z selectora (np p . Element może mieć wiele przypisanych kolejek. jak addEventListener .bind() .get().robi to samo co metoda live. nie na obiektach z wywołanai find.live().paragraf) następnie użyjemy find do wyszukania wszystkich spanów w paragrafie. . identyfikowanych po nazwie.dodaje event bezpośrednio do elementu w drzewie DOM. to używając end wrócimy do obiektu z pierwszego selectora (p) i na nim będziemy operować. []. zamiast each ● dodawanie kontekstu do selectorów (np selector .end()? end() przywraca poprzedni obiekt (czy stan obiektu) w łańcuchu wywołań (chain). ● selector ● DOM Element ● obiekt jQuery do sklonowania ● tablica elemetów DOM ● obiekt js Co to jest kolejka effects (lub fx)? Jest do przypisana do elementu kolejka funkcji jakie zostaną na nim wywołane.7 . zmienimy ich kolor za pomocą metody css na czerwony. natomiast nie może używać negatywnych indeksów Jakie są różnice między . i . jakie możesz przekazać do metody jQuery. deperecated od 1.class kontekst #id) ● cachowanie cachowanie obiektów / selectorów w zmiennych ● używanie css zamiast width height . czyli przypina się tylko raz.eq()? eq(index) zwraca object jQuery get(index?) zwraca element / tablicę elementów DOM [] zwraca element DOM. Funkcje są wywoływane asynchronicznie. może wykonać się na kilku elementach.unikanie reflow w przeglądarce ● używanie find ● event delegation .bind(). defaultowa nosi nazwę fx. Jak i dlaczego użyjesz przestrzeni nazw przy obsłudze wiązania zdarzeń? Podaj 4 różne wartości.delegate() .

aliasem do funkcji jQuery $. lub obojętnie jakim float w nadrzędnym elemencie .clearfix . float nie współgra z position: fixed i position: absolute.fn? $ jest funkcją .fn będzie ona dostępna we wszystkich instancjach stworzonych przez $ / jQuery. stosuje te same metody obsługi eventów jak bind i delegate Jakie są różnice między $ i $. że górna krawędź elementu powinna znajdować się pod elementem z float left. i przesuwa go do lewej lub prawej krawędzi zawierającego go kontenera. Jeśli jest miejsce w kontenerze nadrzędnym pozostała treść będzie opływać kontener z float.css jest to zestaw stylów ujednolicający wygląd podstawowych elementów między różnymi przeglądarkami. Jeśli dodamy właściwość / funkcję do $. Służy do tworzenia pluginów. zachowuje się jak element block. Jakie znasz techniki kasowania (clearing) i kiedy wskazane jest ich stosowanie? clear: left right both . w zależności od parametru. Kilka elementów z float są ustawiane obok siebie (jeśli mają podaną ten sam kierunek i jeśli jest miejsce w nadrzędnym kontenerze).fn? Czym jest $. jedna klasa może być przypisana do wielu elementów klasa nie musi być unikatowa w całym dokumencie Opisz.dodaje pseudo elementy przed i po elementem i ustawia na nich clear both Wyjaśnij technikę "CSS sprites" oraz sposób jej wdrożenia na stronie.oznacza.on() . Jeśli element jest opisany właściwością float. czym jest plik "reset" dla CSS i dlaczego jest użyteczny. .foo div#bar:eq(0)") $('#bar') Pytania CSS: Jaka jest różnica międy klasą a id ID: jeden element może posiadać tylko jedno id id musi być unikatowe w całym dokumencie specificity id jest większe od specificity klasy class: jeden element może posiadać wiele klas. usuwających powszechne błędy (elementy HTML5.fn jest właściwością tej funkcji wskazującą na prototyp wewnętrznej funkcji init w jQuery (służy do tworzenia instancji obiektu jQuery). Normalize. Zoptymalizuj selektor: $(". right. Zawiera wiele usprawnień.handler ma być przyczepiony . font-size) Opisz jak działa właściwość float. Właściwość float "wyjmuje" element z normal document flow. Reset jest to specjalny zestaw reguł usuwających wszystkie domyślne style ze wszystkich elementów.w zależności od tego jak zostanie wywołana.

top:auto. clip: rect(1px 1px 1px 1px). . overflow:hidden.width określa content i padding i border + margin . do przedstawienia wielu grafik. height:1px.width określa content + padding + border + margin padding-box . Aby css sprites działało używa się obrazka jako background i przesuwa się go za pomocą background-position. używam caniuse żeby sprawdzić jaki procent przeglądarek obsługuje dane stylowanie How do you serve your pages for feature-constrained browsers? CSS clip position: absolute !important. What are some of the "gotchas" for writing efficient CSS? chodzi głównie o używanie odpowiednich selektorów. and it changes responsively to screen changes Adaptive: For each possible screen size. w celu optymalizacji wielkości zasobów. wykrywanie funkcjonalności przeglądarki za pomocą modernizr. jak najbardziej specyficznych unikanie ogólnego selectora (gwiazdki *).CSS Sprites jest to używanie jednego pliku graficznego. Ze względu na efektywność. wchodzi @suppor. 1px. left:-10000px. width:1px.} How would you approach fixing browser-specific styling issues? using reset or normalize. /* IE6. Przeglądarka kolejno znajduje elementy pasujące do selektora od prawej do lewej.width określa content i padding + border + margin border-box . 1px). Jakie są Twoje ulubione techniki zastępowania obrazów i kiedy je stosujesz? display: none for a span negative / ujemny margines negative / ujemny text-indent How do you serve your pages for feature-constrained browsers? Głównie chodzi o vendor-prefixed. IE7 */ clip: rect(1px. preferowanie id jeśli to możliwe Explain how a browser determines what elements match a CSS selector. 1px.css How is responsive design different from adaptive design? Responsive: There is one basic layout. there is a distinct layout. Positioning content off-screen The following are the recommended styles for visually hiding content that will be read by a screen reader. box-sizing: content-box .hidden {position:absolute.

and download and run a script. które lubisz i nie lubisz w używanych narzędziach. A block formatting context is created by one of the following: the root element or something that contains it floats (elements where float is not none) absolutely positioned elements (elements where position is absolute or fixed) inline-blocks (elements with display: inline-block) table cells (elements with display: table-cell. defer order. fixed lub absolute Pytania dodatkowe (zabawne): Opowiedz o najfajniejszej rzeczy jaką kiedykolwiek zakodowałeś. Compass. It is the region in which the layout of block boxes occurs and in which floats interact with each other.Haczyki właściwości CSS. a jeśli tak. which is the default for HTML table cells) table captions (elements with display: table-caption. Stylus. pokazując się zawsze ponad elementami static i relative jeśli chcemy używać z-index. When finishing download.. element musi mieć position relative. opisz cechy. When finishing rendering. których używasz? Czy masz jakiś swój własny projekt na boku? Jaki? Jaka jest Twoja ulubiona funkcja w Internet Explorer? stops rendering process. Typekit itd. it runs the script. Z czego jesteś najbardziej dumny? Jakie są Twoje ulubione części narzędzi programistycznych. LESS) Jeśli tak. to jakie preferujesz? Czy używałeś 'media queries' lub tworzyłeś konkretne układy i arkusze dla urządzeń mobilnych? Czy miałeś styczność ze stylizacją SVG? Jak optymalizujesz swoje strony do druku? Jakie stosujesz "sztuczki" przy pisaniu efektywnych CSS? Czy używasz narzędzi do przetwarzania CSS? (SASS. element kolejny jest na wierzchu position: absolute i fixed zmieniają to. warunkowe dołączanie plików . don't stop rendering process while asynchronously downloading a script.) Wyjaśnij jak przeglądarka określa elementy pasujące do selektora CSS? Z-index: jeśli element znajduje się w innym elemencie i się pokrywają.css lub. element wewnętrzny jest na wierzchu jeśli elementy następują kolejno po sobie.. which is the default for HTML table captions) block elements where overflow has a value other than visible display: flow-root Jak serwujesz strony dla przeglądarek z ograniczonym wsparciem funkcji? Jakie techniki stosujesz? Jakie istnieją sposoby wizualnego ukrycia treści (uczynienia ich dostępnymi tylko dla czytników ekranu)? Czy kiedykolwiek używałeś systemów siatek. don't stop rendering process while asynchronously downloading a script. coś innego? Block formatting context A block formatting context is a part of a visual CSS rendering of a Web page. it stops rendering and runs the script. Jak tworzysz i wdrażasz projekt używający niestandardowych czcionek? Czcionki sieciowe (serwisy czcionek jak: Google Webfonts. async no order .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful