H5BP Front-end Developer Interview Questions

Pytania ogólne:
1. Czego nauczyłeś się wczoraj/w tym tygodniu?React Higher Order Components Sequelize ORM dla
NodeJs
2. Co pobudza lub interesuje cię w programowaniu?Ogólnie swoboda w tworzeniu. Możliwość
automatyzacji i rozwiązywania codziennych czynności / problemów. Wyzwania, lubię dłubać w
problemach i je rozwiązywać. Zmusza do ciągłego samodoskonalenia się. Ciągłej nauki. Jest też
formą rywalizacji w dążeniu do doskonałego kodu.
3. Jakie jest Twoje preferowane środowisko programistyczne? (system operacyjny, edytor,
przeglądarki, narzędzia itd.)Systemem operacyjny: Linuks Edytor: dla drobnych zmian Vim, do
projektów Visual Studio Code / Webstorm, czasami używam Spacemacs Przeglądarki: Chromium,
Firefox, Google Chrome (Unstable) Narzędzia: Webpack, Gulp, konsola, tiling window manager,
ag, grep
4. Opisz kolejne zadania podczas tworzenia strony internetowej?Najpierw zbieranie wymagań
klienta, funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Tworzenie środowiska - skrypty służące do
budowania w środowisku developerskim i produkcyjnym - webpack, gulp. Szkielet strony i
semantyka, wypełnienie kontentem + poprawa semantyki, stylowanie, animacje, dodawanie
interaktywności,
5. Opisz różnicę między stopniowym ulepszaniem (progressive enhancement) i wdzięczną
degradacją (graceful degradation)?Graceful degradation - oprogramowanie / strona jest
tworzona dla użytkowników używających nowszych przeglądarek, obsługujących nowe
technologie, zapewniając im pełne user expirience. Stopniowo zmniejsza się user expirience dla
użytkowników używających starsze wersje przeglądarek, wciąż zapewniając im funkcjonalność
aplikacji / strony na podstawowym poziomie.Progressive enhancement - tworzenie aplikacji
strony zapewniającej pewien poziom funkcjonalności dla wszystkich przeglądarek, następnie
rozbudowuje się ją o nowe funkcjonalności / features dla nowszych przeglądarek.
6. Dodatkowe punkty za opisanie wykrywania obsługi cech (feature detection)

Z użyciem js : modernizr, detekcja zmiennych / funkcji dostępnych tylko w niektórych
przeglądarkach (jak ie)

var elem = document.createElement( "canvas" );

if ( elem.getContext && elem.getContext( "2d" ) ) {
showGraph();
} else {
showTable();
}

Bez użycia js: tagi

1. Wyjaśnij, co kryje się za terminem "semantyczny HTML".Semantyczny HTML - jest to używanie
znaczników / tagów HTML zgodnie z ich przeznaczeniem i znaczeniem semantycznym, a nie tylko
do prezentowania danych. Znaczniki nadają sens i w różnym kontekście mogną oznaczać do
innego. Np i i , section, aside, nav. Jest to ważne dla robotów indeksujących google, dla
czytników przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych etc.[HTML5 Element
Flowchart][http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.png] [Semantic HMTL

Critical CSS .Odpowiednia wielkość plików z obrazami. jaka byłaby to technologia? Podnieść swój poziom znajomości i używania functional programming. Wyjaśnij znaczenie standardów sieciowych i ich twórców. używanie SVG. 1. Napisz prosty pokaz slajdów (Dodatkowe punkty.mogą być serwowane w zależności od odległości od użytkoniwka. co wtedy zrobisz? ● Sugerowanie użycia narzędzi w stylu EditorConfig (http://editorconfig. nowsze 6 / 8.Serwer: cachowanie i gzip contentu 1. nauczyć się React Native 1.assign etc. Jak optymalizowałbyś zasoby strony internetowej? Myśląc o wielu rozwiązaniach. od ustawienia ile może obsługiwać połączeń jednocześnie. od wersji przeglądarki. Tags][https://www. css sprites (jeden obrazek. 1. używany wiele razy) ● Zasoby CDN . od tego czy skrypty ładowane są synchronicznie (defer) czy asynchronicznie (async). (postrzeganego lub rzeczywistego czasu ładowania) Postrzegane: . Jakich narzędzi używasz do sprawdzenia wydajności swojego kodu? (Profiler. jeśli nie używasz JS) 2.thoughtco. minifikacja css i js. JSPerf do porównywania wydajności rozwiązań takich jak bezpośrednie przypisanie wartości do obiektu. które zawierają: ● Łączenie plików ● Zmniejszenie rozmiaru plików uglifyjs.2. JSPerf.com/why-use-semantic-html-3468271] 2. profilera. Startsze przegląraki jak IE6 . Jeśli dołączasz do projektu. Dlaczego serwowanie zasobów strony przez wiele domen jest lepsze? Przeglądarka ma ustalony limit konkurencyjnych połączeń dla jednej domeny.timeline. Podaj 3 sposoby na zmniejszenie czasu ładowania strony. Czym jest FOUC? Jak unikasz FOUC? . minification.Ograniczenie ilości fontów . a ty używasz spacji. łączenie plików css / js w jeden .Preloadowanie obrazków poprzez ajax Rzeczywiste: .) 1. Gdybyś mógł opanować jedną technologię w tym roku. 2. response time etc ● Buforowanie cachowanie 1.org) ● Zgodnie z konwencjami (pozostań konsekwentny) ● issue :retab! command 1. Dromaeo) Głównie narzędzi dostarczanych z przeglądarką Chrome . Ile zasobów pobiera przeglądarka z danej domeny w jednej chwili? To zależy od konkeretnej przeglądarki. a Object.jeżeli fonty są ładowane z CDN (jak gogole fonts) . Używając większej ilości domen można obejść to ograniczenie.może to spowodować załadowanie najpierw defaultowych / systemowych fontów .Unikanie FOUC . w którym używa się tabulacji. Natomiast powoduje to opóźnienia (odpytywanie serwerów dns etc.

1 This DTD is equal to XHTML 1. Jaka jest różnica między trybem standardów a trybem dziwactw (quirks mode)? quirks mode . Pytania HTML: 1.dla starych przeglądarek navigator i ie 5 standards mode . Framesets are not allowed. Co robi doctype i jakie znasz przykłady? Doctype w dokumencie HTML daje znać przeglądarce z jakiego standardu renderowania dokumentu ma korzystać.. Aby uniknąć FOUC należy serwować użytkownikowi jak najbardziej zoptymalizowany CSS (zminifikowany. Jakie są ograniczenia w serwowaniu stron XHTML? . Używanie media queries i serwowanie CSS zoptymalizowanego dla urządzeń o mniejszej rozdzielczości.01 Frameset This DTD is equal to HTML 4. 1. Zarówno CSS jak i znaczniki HTML są elementami blokującymi renderowanie.Flash of unstyled content jest to wyświetlenie użytkownikowi nieostylowanej strony (jej zawartości).01 Strict This DTD contains all HTML elements and attributes.jest zawsze w standards mode. XHTML 1. but allows you to add modules (for example to provide ruby support for East-Asian languages).01 Transitional.0 Strict This DTD contains all HTML elements and attributes. Framesets are not allowed. oraz używać jak najmniej javascriptu powodującego fazę render przeglądarki. Framesets are not allowed. INCLUDING presentational and deprecated elements (like font).zgodne ze współczenymi specyfikacjami CSS i HTML application/xhtml+xml . aby zachować jednolitość parsowania i renderowania danego dokumentu między różnymi przeglądrakmi.0 Strict. but allows the use of frameset content. HTML 4. The markup must also be written as well-formed XML. . but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font).. Obecnie jest używane głównie ze względu na zaszłości historyczne i zgodność ze starszymi przeglądarkami. w jednym pliku). Pojawia się gdy CSS jest wolno ładowany lub gdy JS powoduje wielokrotne renderowanie strony / manipuluje elementami drzewa DOM lub stylami elementów. but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font).01 Transitional This DTD contains all HTML elements and attributes. nie potrzebuje doctype 1. HTML5 używamy tylko HTML 4. HTML 4. Używanie Critical CSS (czyli wrzucanie najważniejszych reguł css inline w znaczniku head). XHTML 1.

Non-void elements with a start tag must have an end tag (p and li. for example). Czy istnieją problemy z serwowaniem stron jako application/xhtml+xml? Obsługiwany od ie9. Any element may be “self-closed” using />. Rozpatrujemy HTML5 jako otwartą platformę internetową. When a browser reads XML it uses an XML parser. In this case. 2 1. This includes different ways of declaring the character encoding or language declarations inside the document. such as rtl ● font-size for :lang({language_code}) selectors in CSS ● difference in word langth for each language 1. Co jest ważne przy projektowaniu i tworzeniu stron wielojęzycznych? ● hreflang attr in link ● dir attr indicating language direction. Also metadata and Content-Language HTTP header can be used. the user agent will read the file as if it were HTML. Opisz różnice między cookies. Special characters must be escaped using character entities. Attribute values must be enclosed in quotes. 1. Serwery kaszujące przy zapytaniu z content-type . Cookie: .All elements must have a start tag. Since the browser considers the XML to actually be HTML. Przeglądarki wyświetlą błędy xml (jeśli jakieś będą) na stronie.. 3 1. Empty attributes are forbidden (checked must instead be checked="checked" or checked="true"). Jakie składniki tworzą HTML5? more semantic text markup new form elements vedio and audio new javascript API canvas and SVG new communication API geolocation API web worker API new data storage 1. umożliwiają przekazywanie danych przy wykorzystaniu JS. and use the HTML parser. Unfortunately. although a number of other browsers do. typically lowercase.pozwalają na przechowywanie danych w tagach HTML. Jak serwujesz stronę z treścią w wielu językach? Use lang (or xml:lang for XHTML) in tags. Internet Explorer doesn't support files served as XML. Jaka jest przydatność atrybutów data- Atrybuty data. not an HTML parser. To get around the fact that not all browsers support content served as XML. sessionStorage i localStorage. to ensure that the differences between XML and HTML syntax do not trip up the browser. Tags and attributes are case sensitive. up to and including version 8. many XHTML files are actually served using the text/html MIME type. w ie8 otwiera dialog pobierania. mogą zwrócić przeglądarce nie obsługującej tego typu (jak ie6) przy zapytaniu o stronę. you need to take into account some of the differences between the two formats when writing your XHTML code.. 1.

call(obj) .exports | require . function module() { return contents }). CommonJS: . za pomocą prototypu. Pytania JS JS Questions: 1.5MBs+ depending on browser Stored in browser and not sent with every request If you close a tab using sessionStorage. }} .exports / module. obj. Wyszukując właściwości w danym obiekcznie. event bubbles up (bąbluje do góry) dochodząc do elementu z przypisanym handlerem.używane jest w przeglądarkach. zamiast do elementu który chcemy obsłużyć. z którego "dziedziczy". umożliwia asynchroniczne ładowanie modułów - define('module'.window ab. What do you think of AMD vs CommonJS? Obie specyfikacje opisują format i sposób w jaki moduły i ich zależności powinnybyć definiowane. 1. localStorage: Max size of 2. AMD: . Po kliknięciu na element wewnętrzny.5MBs+ depending on browser Stored in browser and not sent with every request Will persist if browser/tabs are closed.obj var obj = { fun: function() { ab(). interpreter JS przeszukuje obiekty. jeśli ich nie znajdzie.obj const a = ab.bind(obj) .ab) var obj = { fun: ab }. 1. function ab() { this } . Przechowuje wartość obiektu w kontekście jakiego dana funkcja została uruchomiona. . ale w momencie wywołania funkcji.window (ponieważ window. Dzięki temu możemy obsłużyć zdarzenia występujące na wielu elementach.target możemy sprawdzić gdzie zdarzył się event i wykonać go na odpowiednim elemencie. or exit the browser . Explain how this works in JavaScript Właściwość this ogólnie wskazuje na kontekst w jakim dana funkcja została wywołana. [dependencies].fun().obj 1. gdy ostatni z obiektów w łańcuchu ma prototyp o wartości null. open a new tab. za pomocą jednego handlera.Max size of 4093 bytes Can set expiration date Sent on every request sessionStorage: Max size of 2. This jest definiowane / ustawiane nie w momencie deklarowania w kodzie. które są w łańcuchu prototypów. Następnie za pomocą event. Explain event delegation Delegacja zdarzeń / eventów polega na przypięciu obsługi zdarzenia (event handler) do elementu nadrzędnego.you'll lose that specific sessionStorage data. Explain how prototypal inheritance works Każdy obiekt w JS jest wewnętrznie połączony z innym obiektem.w node .na backendzie . Łańcuch prototypów kończy się.

pozwala na dostęp do wewnętrznego scope funkcji. która nie została stworzona za pomocą var/let/const. What needs to be changed to properly make it an IIFE? Należy otoczyć deklarację w nawiasy ( function foo() {}() ) co tworzy wyrażenie funkcyjne. null jest obiektem 1. IEEF's 1. a więc została stworzona na obiekcie globalnym window/global. 1. Explain why the following doesn't work as an IIFE: function foo(){ }(). która została zadeklarowana. What's a typical use case for anonymous functions? Są używane jako callbacks IFFE's Używanie ich jako domknięć (closures) 1. 1.środowisko . który ma przypisaną tylko jedną wartość null. What's the difference between host objects and native objects? Host objects są to obiekty dostarczane przez przeglądarkę . nawet po jej wykonaniu. ale nie została do niej przypisana żadna wartość null jest to typ. zmienna została zadeklrowana i przypisny do niej obiekt typu Null undefined jest typem. 1. a nie function expression. classical inheritance?) Używam module pattern. Ponieważ jest to deklaracja funkcji. // wyrażenie funkcyjne? Można to zapisać jako function foo(){}. and how/why would you use one? Closure . jak Array.. undefined jest to zmienna.mogą się one różnić pomędzy środowiskami. Difference between: function Person(){}. Natomiast native objects są to obiecty opisane w specyfikacji ECMAScript. and var person = new Person()? . How do you organize your code? (module pattern. How would you go about checking for any of these states? if (typeof var === "undefined") if (var === null) 1. ().domknięcie .1. Osiąga się to poprzez zwrócenie funkcji po wywołaniu fukncji nadrzędnej. function expression 1. What's the difference between a variable that is: null. What is a closure. var person = Person(). undefined or undeclared? undeclared jest to zmienna.

1. w tym przypadku undefined ● przypisuje do zmiennej person obiekt typu Person. Explain "hoisting". że jeśli dana funkcjonalność jest dostępna w danej wersji przeglądarki. Pozwala on także przypisać domyślne argumenty dla zwracanej funkcji. to cała reszta funkcjonalności także. z this przypisanym do obiektu person 1. jaka uruchamia danych skrypt js.call and . What are the advantages and disadvantages of using Ajax? 3.zdalny AJAX spoza domeny pozwala na pobieranie danych z serwerów znajdujących się w innej domenie. niż domena w której uruchamiany jest skrypt. Hoisting jest to "wynoszenie" przez lexer / interpreter JS zmiennych i funkcji zadeklarowanych jako . 1.write()? 2. Bind pozwala przypisać this do kontektu jaki chcemy. What's the difference between .apply? Call przymuje argumenty funkcji normalnie. 1. co umożliwia uruchomienie zewnętrznego skryptu js poprzez dodanie go za pomocą tagu script. Have you ever used JavaScript templating? If so. feature inference. zwracając nową funkcję z przypisanym kontektem. 2. ● można używać tylko z zapytaniami GET 1. When would you use document. Explain Ajax in as much detail as possible.js Pomaga ominać Same-origin policy. What's the difference between feature detection. UA string czyli User Agent string domyślnie zwraca wersję przeglądarki jaka wykonuje zapytanie. Explain how JSONP works (and how it's not really Ajax). czy dany ficzer / właściwość / funkcjonalność / jest dostępny w środowisku wykonywalnym Feauture inference polega na załżeniu. natomiast apply w postaci tablicy 1.prototype. UA string może być zmieniany przez klienta. W celu uruchomienia funkcji zwracającej JSON musimy w urlu podać callback taki sam jak funkcja opakowująca JSON. JSONP umożliwa pobieranie danych JSON poprzez opakowanie danych w funkcję JS. and using the UA string? Feauture detection jest to wykrywanie.bind. JavaScript Object Notation with Padding .● jest to deklaracja funkcji. what libraries have you used? Używałem jedynie Handlebars do prostych skryptów wymagających wypełniania dużej ilości danych w pętli. Używa się ich wtedy bez sprawdzania czy istnieją. Explain Function. co może prowadzić do błędów. przypisyje nazwę do funkcji ● przypisuje do zmiennej person wartość zwracaną przez funkcję person.

włącznie z css.3.concat(arr). Why is extending built -in JavaScript objects not a good idea? Ponieważ obiekty te zostały stworzone według pewnej dobrze udokumentowanej i przemyślanej specyfikacji. pozwalający na wyeliminowanie . grafiką zostały załadowane.5]). ale nie mają przypisanej wartości.5. What's the difference between an "attribute" and a "property"? Atrybut jest to wartość w samym HTML. } 1. 1. wszyscy rodzice tego elementu są o tym powiadmiani. Jest to fundamentalny mechanizm bezpeiczeństwa przeglądarki.3. Number 1. Zmienne mają nadaną nazwę.4. twórcy przeglądarki mogą zaimplementować metodę o takiej samej nazwie. 1. 1. z których wywoływane są skrypty. Bubbling jest to wynoszenie / przechodzenie eventu do góry drzewa DOM. What is the difference between == and ===? == porównuje wartości. Why is it called a Ternary expression. na początku skryptu przełącza interpeter JS w strict mode. // [1. Describe event bubbling. Jeśli dodamy swoje metody do wbudowanego obiektu. może mieć różne typy jak String. what does the word "Ternary" indicate? Ternary expression nazywa się tak ponieważ składa się / przyjmuje trzy argumenty. 1. Same origin zachodzi wtedy.2.3. posiadający więcej restrykcji niż tryb zwykły.var oraz przez uzycie function. return arr. Make this work: duplicate([1. 1. gdy zgodne są protokół port i host stron. gdy cała strona. mogą one zostać nadpisane przez nieświadomego developera używającego naszego kodu. Jest to bardziej restrykcyjny tryb.4.1. która jest zawsze stringiem Property jest przypisana do obiektu w drzewie DOM. Explain the same-origin policy with regards to JavaScript.2. Difference between document load event and document DOMContentLoaded event? event DOMContentLoaded jest uruchamiany. użytkownik nie będzie wiedział której używa itp.4. Wyrażenie zwracające Boolean. 1. Mechanizm ten zapobiega dostępowi skryptów js do drzew DOM znajdujących się na różnych originach. więc są to zmienne undefined. dokonując koercji jeśli typy zmiennych nie są jednakowe === porównuje wartości jak i typy zmiennych. wartość dla true i wartość dla false. What is "use strict".? what are the advantages and disadvantages to using it? Ciąg znaków "use strict".5] function duplicate(arr) { if (!arr) return [].2. nie dokonując koercji 1. gdy HTML został załadowany i drzewo DOM zbudowane natomiast event load. Jeśli użytkownik wykona jakąś akcję na elemencie zagnieżdżonym w drzewie dom.

"buzz" at multiples of 5 and "fizzbuzz" at multiples of 3 and 5 for(let i = 0. hoisting.log(i). nadpisać zmienne używane przez inne skrypty.log('fizzbuzz'). 2. What is the extent of your experience with Promises and/or their polyfills? 3. 1. Why would you use something like the load event? Does this event have disadvantages? Do you know any alternatives.niektórych błędów. What tools and techniques do you use debugging JavaScript code? console. 1.values(obj) array: for() forEach map 1. że wszystkie zasoby strony zostały załadowane. Why is it. kod wynikowy jest inny niż kod. który piszemy kod. in general. sprawdzić styl danego elementu. What are some of the advantages/disadvantages of writing JavaScript code in a language that compiles to JavaScript? Plusy: Zależnie od języka w jakim piszemy. What are the pros and cons of using Promises instead of callbacks? 4. oraz drzewo DOM zostało zbudowane. Explain what a single page app is and how to make one SEO-friendly. Po odpaleniu takiego eventu możemy być pewni.log w miejscach. i < 100. i++) { if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) console.log('buzz'). co zwiększa jego objętość 1.keys(obj) Object. w których spodziewam się że wystąpił błąd. jak np ustawianie this na globalny kontekst wewnątrz funkcji etc. else if (i % 5 == 0) console. else console. Minusy: głównie to.log('fizz'). else if (i % 3 == 0) console. Create a for loop that iterates up to 100 while outputting "fizz" at multiples of 3. a good idea to leave the global scope of a website as-is and never touch it? Ponieważ możemy zmienić wartość. Język może zawierać static typing. and why would you use those? Load event pozwala na powiadomienie skryptu. . Explain the difference between mutable and immutable objects. Użyłbym load gdyby od razu po załadowaniu strony chciał np pobrać wielkość obrazków. 1. że trzeba kompilować js po każdej zmianie. jeśli to nie pomoże to ustawiam breakpoint i debuguję w debuggerze 1. że zdjęcia oraz css zostały załadowane. } 1. What language constructions do you use for iterating over object properties and array items? object properties: for i in object Object. Może on eliminować wszystkie dziwactwa JS jak scope. co pomaga w programowaniu i wyłapywaniu błędów już na etapie kodowania etc. mimo że jest optymalizowany musi zawierać sporo boilerplate i polyfillów.

1. What are some advantages/disadvantages to testing your code? Testowanie kodu (testy jednostkowe) zapewniają. czyli możemy zmienić wartość danej właściwości w obiekcie.tdd framework. ale jest to zamrażanie płytkie 1. pozwala prowadzić refaktoryzację kodu i sprawdzać. What is event loop? 3.freeze().tests runner selenium driver . Explain the differences on the usage of foo between function foo() {} and var foo = function() {} Testing Questions: 1. cons: większe zużycie zasobów. że kod działa tak jak powinien. że testy także potrzebują refaktoryzacji oraz jest to znacznie więcej kodu do konserwacji. What is the difference between a unit test and a functional/integration test? unit test są to testy jednostkowe.js używając programowania funkcyjnego. What is the difference between call stack and task queue? 4.Objekty mutable pozwalają na zmianę swoich właściwości. głównie pamięci z powodu kopiowania obiektów (structural sharing ❍ zmniejsza wykorzystanie) ciężko budować struktury cykliczne jak grafy ❍ 3. 2. czy nic nie zostało zepsute.testowanie funkcjonowania strony / aplikacji 1. What are the pros and cons of immutability?pros bez mutacji śledzenie wykonywania programu jest łatwiejsze ❍ ❍ łatwiej debuggować programy ❍ nie potrzeba locków w do synchronizacji wielu wątków ❍ sprawdzenie czy zmienił się stan aplikacji może polegać jedynie na porównaniu referencji do danych obiektów ❍ ich używanie nie powoduje efektów ubocznych ❍ łatwiej je cachować zawsze zwracają zmieniony obiekt. What tools would you use to test your code's functionality? jasmine . pure funkctions 1. sprawdzające czy poszczególne funkcje działają poprawnie . 1. Explain the difference between synchronous and asynchronous functions. czyli unikamy zwracania null ❍ 2. karma . Minusem jest to. Immutable nie pozwalają na to. What is an example of an immutable object in JavaScript? Obiekt można zamrozić przez Object. Możemy zwrócić jedynie kopię obiektu ze zmienionymi wartościami. How can you achieve immutability in your own code? Używając biblioteki jak immutable.

renderowanie całej strony Network Questions: 1. compres. Do your best to describe the process from the time you type in a website's URL to it finishing loading on your screen. czy strona . layout . Zapewnia jednakowe. konsekwentne formatowanie kodu dla wszystkich członków zespołu. w której przeglądarka sprawdza ile miejsca potrzeba dla każdego komponentu na stronie painting . What are some ways you may improve your website's scrolling performance? grafiki powinny być w wielkości konenerów w jakich się znajdują. painting and compositing.request header zaznaczający. Date. Age and If-Modified-. What tools would you use to find a performance bug in your code? Chrome profiler 1.jeśli zasób nie był zmieniany od daty. If-Modified-Since . Explain the difference between layout. serwer zwróci kod 304 . Jeśli ustawione jest max-age. użytkownik otrzymuje nowe dane / zasoby X-Frame-Options . Po tej dacie przeglądarka zarząda świeżej kopi danych. between Expires. max-age jest ważniejsze od Expires. Traditionally.jest to faza.najczęściej jest to suma kontrolna zasobów.ustala. nie za duże unikanie dużej ilości box-shadow i innych styli wymagających dużej ilości skomplikowanego rysowania unikanie metod js które powodują reflow / repaint jak offsetTop .not changed Do Not Track . lub systemu jako całości.natomiast functional / integration tests sprawdzają działanie większych części systemu."włącza" cachowanie w przeglądarce. Websockets and Server-Sent Events? 4. 3. jeśli jest różna niż najświeższa.wypełnianie pixeli. What are the differences between Long-Polling. What is the purpose of a code style linting tool? Eliminacja prostych błędów już podczas pisania kodu. deflate. Explain the following request and response headers: Diff. jak komponenty systemu funkcjonują między sobą etc.definiuje datę w której ważność cachowanego zasobu traci ważność.. że użytkownik nie życzy sobie śledzenia Cache-Control . gzip) ETag . pobieranie wielkości kontenerów używanie debounce do eventów scrollowania 1. kolorów. powinny być zoptymalizowane..ustala w jakiej formie zwracane będą dane (chunked. na właściwym miejscu . Performance Questions: 1.składanie komponentów i wyświeltanie ich we właściwej kolejności. grafiki compositing . why has it been better to serve site assets from multiple domains? 2. 1. bez tego headeru przeglądarka za każdym razem będzie żądała nowych / świezych danych Transfer-Encoding . wyrażane w sekundach. Expires . rysowanie tekstów.

x? var foo = {n: 1}. and explain them.x = foo = {n: 2}. // reference Error 1. Question: What is the outcome of the two alerts below? var foo = "Hello". Question: What is the value of window. What are HTTP methods? List all HTTP methods that you know. alert(foo + bar).foo? ( window.foo || ( window. } } 1. (function() { var bar = " World". foo. '1020' 1. 1.length? var foo = []. 5).reverse(). return function add2(b) { return a + b. 1. alert(foo + bar). 1.push(2). . Coding Questions: 1.split("").join(""). Question: What is the value of foo. Question: How would you make this work? add(2. foo. Question: What value is returned from the following statement? "i'm a lasagna hog". // 7 add(2)(5). })(). foo. b) { if (a && b) return a + b.foo = "bar" ) ).push(1). Question: What is the value of foo? var foo = 10 + '20'. // 7 function add(a. var bar = foo.powinna (lub z jakimi restrykcjami) wyświetlać strony w iframe 1. Question: What is the value of foo.

Wyjaśnij termin "deferreds".log('one'). na którym możemy użyć kolejnych metod.detach() . Pozwalają one na rejestrowanie zagnieżdżonych callbacków w kolejki callbacków. Deffered w jQuery posiadają metody znane z Promises czyli: catch. Deffereds jest to implementaca Promises w jQuery. one three two Fun Questions: What's a cool project that you've recently worked on? What are some things you like about the developer tools you use? Who inspires you in the front-end community? Do you have any pet projects? What kind? What's your favorite feature of Internet Explorer? How do you like your coffee? Pytania jQuery: Wyjaśnij termin "chaining".x undefined bar Objectn: 1 x: Object n: 2__proto__: Object__proto__: Object 1. gdy na nim intensywnie pracujemy. Można w ich używać zarówno do funkcji synchronicznych jak i asynchronicznych. reject.log('three'). że większość metod jquery po wywołaniu. czy resolve done . console. setTimeout(function() { console. then. }. następnie .wykonuje się zawsze niezależnie czy deffered zwróciło reject. Chaining polega na tym.gdy deffered zwrócił resolved fail . Question: What does the following code print? console. resolve.append() .log('two'). zwraca nowy obiekt jQuery. lub niepoprawnie reject. jak i swoje: always .gdy deffered zwrócił rejected pipe . foo Object {n: 2} n: 2__proto__: Object foo.usunięcie elementu z drzewa DOM. które mogą się wykonać poprawnie resolve.służy do filtrowania i łączenia deffereds w łańcuchy Jakie przykłady optymalizacji jQuery potrafisz wykonać? ● . 0).

7 . jakie możesz przekazać do metody jQuery.używanie on na elementcie nadrzędnym i podawanie elementów na których ma być wywołany event. Element może mieć wiele przypisanych kolejek. jak addEventListener . defaultowa nosi nazwę fx.delegate() .robi to samo co metoda live. . Jak i dlaczego użyjesz przestrzeni nazw przy obsłudze wiązania zdarzeń? Podaj 4 różne wartości.● unikanie zbyt dużej specyficzności selektorów ● używanie #id w selektorach ● używanie for. to używając end wrócimy do obiektu z pierwszego selectora (p) i na nim będziemy operować. czyli przypina się tylko raz. zmienimy ich kolor za pomocą metody css na czerwony. [].live(). natomiast nie może używać negatywnych indeksów Jakie są różnice między . Jakie są różnice między .class kontekst #id) ● cachowanie cachowanie obiektów / selectorów w zmiennych ● używanie css zamiast width height .paragraf) następnie użyjemy find do wyszukania wszystkich spanów w paragrafie. i .eq()? eq(index) zwraca object jQuery get(index?) zwraca element / tablicę elementów DOM [] zwraca element DOM. działa na zasadzie delegacji eventów. natomiast możemy podać element do którego .bind() .bind(). zamiast each ● dodawanie kontekstu do selectorów (np selector . używanie this ● nie używanie append w pętlach Co robi . tzn jeśli utworzymy obiekt jQuery z selectora (np p . nie na obiektach z wywołanai find. może wykonać się na kilku elementach. identyfikowanych po nazwie. ● selector ● DOM Element ● obiekt jQuery do sklonowania ● tablica elemetów DOM ● obiekt js Co to jest kolejka effects (lub fx)? Jest do przypisana do elementu kolejka funkcji jakie zostaną na nim wywołane.end()? end() przywraca poprzedni obiekt (czy stan obiektu) w łańcuchu wywołań (chain). deperecated od 1. Funkcje są wywoływane asynchronicznie.dodaje event bezpośrednio do elementu w drzewie DOM.live() - dodaje event handler do root elementu w dokumencie razem z selectorem.get().unikanie reflow w przeglądarce ● używanie find ● event delegation . i .delegate()? .

Jakie znasz techniki kasowania (clearing) i kiedy wskazane jest ich stosowanie? clear: left right both .oznacza. stosuje te same metody obsługi eventów jak bind i delegate Jakie są różnice między $ i $. Zoptymalizuj selektor: $(". usuwających powszechne błędy (elementy HTML5. lub obojętnie jakim float w nadrzędnym elemencie .w zależności od tego jak zostanie wywołana.handler ma być przyczepiony .css jest to zestaw stylów ujednolicający wygląd podstawowych elementów między różnymi przeglądarkami. Kilka elementów z float są ustawiane obok siebie (jeśli mają podaną ten sam kierunek i jeśli jest miejsce w nadrzędnym kontenerze). font-size) Opisz jak działa właściwość float. Normalize.fn będzie ona dostępna we wszystkich instancjach stworzonych przez $ / jQuery. .fn jest właściwością tej funkcji wskazującą na prototyp wewnętrznej funkcji init w jQuery (służy do tworzenia instancji obiektu jQuery). Reset jest to specjalny zestaw reguł usuwających wszystkie domyślne style ze wszystkich elementów.foo div#bar:eq(0)") $('#bar') Pytania CSS: Jaka jest różnica międy klasą a id ID: jeden element może posiadać tylko jedno id id musi być unikatowe w całym dokumencie specificity id jest większe od specificity klasy class: jeden element może posiadać wiele klas. zachowuje się jak element block. w zależności od parametru. Zawiera wiele usprawnień. czym jest plik "reset" dla CSS i dlaczego jest użyteczny. jedna klasa może być przypisana do wielu elementów klasa nie musi być unikatowa w całym dokumencie Opisz. Jeśli jest miejsce w kontenerze nadrzędnym pozostała treść będzie opływać kontener z float. że górna krawędź elementu powinna znajdować się pod elementem z float left. float nie współgra z position: fixed i position: absolute. right.on() .clearfix . Właściwość float "wyjmuje" element z normal document flow. Jeśli element jest opisany właściwością float.fn? $ jest funkcją . Jeśli dodamy właściwość / funkcję do $.fn? Czym jest $. Służy do tworzenia pluginów.dodaje pseudo elementy przed i po elementem i ustawia na nich clear both Wyjaśnij technikę "CSS sprites" oraz sposób jej wdrożenia na stronie.aliasem do funkcji jQuery $. i przesuwa go do lewej lub prawej krawędzi zawierającego go kontenera.

do przedstawienia wielu grafik.css How is responsive design different from adaptive design? Responsive: There is one basic layout. używam caniuse żeby sprawdzić jaki procent przeglądarek obsługuje dane stylowanie How do you serve your pages for feature-constrained browsers? CSS clip position: absolute !important. height:1px.width określa content + padding + border + margin padding-box .hidden {position:absolute. and it changes responsively to screen changes Adaptive: For each possible screen size. Positioning content off-screen The following are the recommended styles for visually hiding content that will be read by a screen reader. 1px). wykrywanie funkcjonalności przeglądarki za pomocą modernizr. box-sizing: content-box .CSS Sprites jest to używanie jednego pliku graficznego. preferowanie id jeśli to możliwe Explain how a browser determines what elements match a CSS selector. .width określa content i padding i border + margin . What are some of the "gotchas" for writing efficient CSS? chodzi głównie o używanie odpowiednich selektorów. jak najbardziej specyficznych unikanie ogólnego selectora (gwiazdki *). Jakie są Twoje ulubione techniki zastępowania obrazów i kiedy je stosujesz? display: none for a span negative / ujemny margines negative / ujemny text-indent How do you serve your pages for feature-constrained browsers? Głównie chodzi o vendor-prefixed. Aby css sprites działało używa się obrazka jako background i przesuwa się go za pomocą background-position. 1px. Przeglądarka kolejno znajduje elementy pasujące do selektora od prawej do lewej. Ze względu na efektywność. there is a distinct layout. width:1px. overflow:hidden. wchodzi @suppor. clip: rect(1px 1px 1px 1px). /* IE6. top:auto. IE7 */ clip: rect(1px. left:-10000px. 1px.} How would you approach fixing browser-specific styling issues? using reset or normalize.width określa content i padding + border + margin border-box . w celu optymalizacji wielkości zasobów.

coś innego? Block formatting context A block formatting context is a part of a visual CSS rendering of a Web page. don't stop rendering process while asynchronously downloading a script. element musi mieć position relative. When finishing rendering. fixed lub absolute Pytania dodatkowe (zabawne): Opowiedz o najfajniejszej rzeczy jaką kiedykolwiek zakodowałeś. it stops rendering and runs the script. defer order. don't stop rendering process while asynchronously downloading a script. Z czego jesteś najbardziej dumny? Jakie są Twoje ulubione części narzędzi programistycznych. warunkowe dołączanie plików .) Wyjaśnij jak przeglądarka określa elementy pasujące do selektora CSS? Z-index: jeśli element znajduje się w innym elemencie i się pokrywają.. to jakie preferujesz? Czy używałeś 'media queries' lub tworzyłeś konkretne układy i arkusze dla urządzeń mobilnych? Czy miałeś styczność ze stylizacją SVG? Jak optymalizujesz swoje strony do druku? Jakie stosujesz "sztuczki" przy pisaniu efektywnych CSS? Czy używasz narzędzi do przetwarzania CSS? (SASS. Compass. it runs the script. które lubisz i nie lubisz w używanych narzędziach. which is the default for HTML table cells) table captions (elements with display: table-caption. Stylus. When finishing download. element kolejny jest na wierzchu position: absolute i fixed zmieniają to. It is the region in which the layout of block boxes occurs and in which floats interact with each other. a jeśli tak. and download and run a script. LESS) Jeśli tak. element wewnętrzny jest na wierzchu jeśli elementy następują kolejno po sobie. których używasz? Czy masz jakiś swój własny projekt na boku? Jaki? Jaka jest Twoja ulubiona funkcja w Internet Explorer? stops rendering process. Typekit itd. A block formatting context is created by one of the following: the root element or something that contains it floats (elements where float is not none) absolutely positioned elements (elements where position is absolute or fixed) inline-blocks (elements with display: inline-block) table cells (elements with display: table-cell.Haczyki właściwości CSS. Jak tworzysz i wdrażasz projekt używający niestandardowych czcionek? Czcionki sieciowe (serwisy czcionek jak: Google Webfonts.css lub. pokazując się zawsze ponad elementami static i relative jeśli chcemy używać z-index. async no order . which is the default for HTML table captions) block elements where overflow has a value other than visible display: flow-root Jak serwujesz strony dla przeglądarek z ograniczonym wsparciem funkcji? Jakie techniki stosujesz? Jakie istnieją sposoby wizualnego ukrycia treści (uczynienia ich dostępnymi tylko dla czytników ekranu)? Czy kiedykolwiek używałeś systemów siatek.. opisz cechy.