H5BP Front-end Developer Interview Questions

Pytania ogólne:
1. Czego nauczyłeś się wczoraj/w tym tygodniu?React Higher Order Components Sequelize ORM dla
NodeJs
2. Co pobudza lub interesuje cię w programowaniu?Ogólnie swoboda w tworzeniu. Możliwość
automatyzacji i rozwiązywania codziennych czynności / problemów. Wyzwania, lubię dłubać w
problemach i je rozwiązywać. Zmusza do ciągłego samodoskonalenia się. Ciągłej nauki. Jest też
formą rywalizacji w dążeniu do doskonałego kodu.
3. Jakie jest Twoje preferowane środowisko programistyczne? (system operacyjny, edytor,
przeglądarki, narzędzia itd.)Systemem operacyjny: Linuks Edytor: dla drobnych zmian Vim, do
projektów Visual Studio Code / Webstorm, czasami używam Spacemacs Przeglądarki: Chromium,
Firefox, Google Chrome (Unstable) Narzędzia: Webpack, Gulp, konsola, tiling window manager,
ag, grep
4. Opisz kolejne zadania podczas tworzenia strony internetowej?Najpierw zbieranie wymagań
klienta, funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Tworzenie środowiska - skrypty służące do
budowania w środowisku developerskim i produkcyjnym - webpack, gulp. Szkielet strony i
semantyka, wypełnienie kontentem + poprawa semantyki, stylowanie, animacje, dodawanie
interaktywności,
5. Opisz różnicę między stopniowym ulepszaniem (progressive enhancement) i wdzięczną
degradacją (graceful degradation)?Graceful degradation - oprogramowanie / strona jest
tworzona dla użytkowników używających nowszych przeglądarek, obsługujących nowe
technologie, zapewniając im pełne user expirience. Stopniowo zmniejsza się user expirience dla
użytkowników używających starsze wersje przeglądarek, wciąż zapewniając im funkcjonalność
aplikacji / strony na podstawowym poziomie.Progressive enhancement - tworzenie aplikacji
strony zapewniającej pewien poziom funkcjonalności dla wszystkich przeglądarek, następnie
rozbudowuje się ją o nowe funkcjonalności / features dla nowszych przeglądarek.
6. Dodatkowe punkty za opisanie wykrywania obsługi cech (feature detection)

Z użyciem js : modernizr, detekcja zmiennych / funkcji dostępnych tylko w niektórych
przeglądarkach (jak ie)

var elem = document.createElement( "canvas" );

if ( elem.getContext && elem.getContext( "2d" ) ) {
showGraph();
} else {
showTable();
}

Bez użycia js: tagi

1. Wyjaśnij, co kryje się za terminem "semantyczny HTML".Semantyczny HTML - jest to używanie
znaczników / tagów HTML zgodnie z ich przeznaczeniem i znaczeniem semantycznym, a nie tylko
do prezentowania danych. Znaczniki nadają sens i w różnym kontekście mogną oznaczać do
innego. Np i i , section, aside, nav. Jest to ważne dla robotów indeksujących google, dla
czytników przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych etc.[HTML5 Element
Flowchart][http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.png] [Semantic HMTL

nauczyć się React Native 1. od tego czy skrypty ładowane są synchronicznie (defer) czy asynchronicznie (async). Startsze przegląraki jak IE6 . Gdybyś mógł opanować jedną technologię w tym roku. które zawierają: ● Łączenie plików ● Zmniejszenie rozmiaru plików uglifyjs. od ustawienia ile może obsługiwać połączeń jednocześnie.assign etc. minifikacja css i js.Odpowiednia wielkość plików z obrazami. używany wiele razy) ● Zasoby CDN . a Object. Czym jest FOUC? Jak unikasz FOUC? . 1. Dromaeo) Głównie narzędzi dostarczanych z przeglądarką Chrome . css sprites (jeden obrazek. minification. Dlaczego serwowanie zasobów strony przez wiele domen jest lepsze? Przeglądarka ma ustalony limit konkurencyjnych połączeń dla jednej domeny. od wersji przeglądarki. Jak optymalizowałbyś zasoby strony internetowej? Myśląc o wielu rozwiązaniach.mogą być serwowane w zależności od odległości od użytkoniwka. JSPerf.2. response time etc ● Buforowanie cachowanie 1.com/why-use-semantic-html-3468271] 2. w którym używa się tabulacji. profilera. Napisz prosty pokaz slajdów (Dodatkowe punkty. a ty używasz spacji. łączenie plików css / js w jeden .Serwer: cachowanie i gzip contentu 1. (postrzeganego lub rzeczywistego czasu ładowania) Postrzegane: . Podaj 3 sposoby na zmniejszenie czasu ładowania strony. co wtedy zrobisz? ● Sugerowanie użycia narzędzi w stylu EditorConfig (http://editorconfig. Ile zasobów pobiera przeglądarka z danej domeny w jednej chwili? To zależy od konkeretnej przeglądarki. 1. 2. Natomiast powoduje to opóźnienia (odpytywanie serwerów dns etc.thoughtco. JSPerf do porównywania wydajności rozwiązań takich jak bezpośrednie przypisanie wartości do obiektu. Wyjaśnij znaczenie standardów sieciowych i ich twórców. nowsze 6 / 8.Unikanie FOUC . Jeśli dołączasz do projektu. Jakich narzędzi używasz do sprawdzenia wydajności swojego kodu? (Profiler. jeśli nie używasz JS) 2. jaka byłaby to technologia? Podnieść swój poziom znajomości i używania functional programming.Preloadowanie obrazków poprzez ajax Rzeczywiste: .timeline. używanie SVG.org) ● Zgodnie z konwencjami (pozostań konsekwentny) ● issue :retab! command 1.) 1. Tags][https://www.Ograniczenie ilości fontów .może to spowodować załadowanie najpierw defaultowych / systemowych fontów .jeżeli fonty są ładowane z CDN (jak gogole fonts) .Critical CSS . Używając większej ilości domen można obejść to ograniczenie.

Aby uniknąć FOUC należy serwować użytkownikowi jak najbardziej zoptymalizowany CSS (zminifikowany. HTML 4. but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font). w jednym pliku). HTML5 używamy tylko HTML 4. Używanie media queries i serwowanie CSS zoptymalizowanego dla urządzeń o mniejszej rozdzielczości. Jaka jest różnica między trybem standardów a trybem dziwactw (quirks mode)? quirks mode . Framesets are not allowed. . INCLUDING presentational and deprecated elements (like font). 1. XHTML 1.0 Strict This DTD contains all HTML elements and attributes.01 Strict This DTD contains all HTML elements and attributes. Pojawia się gdy CSS jest wolno ładowany lub gdy JS powoduje wielokrotne renderowanie strony / manipuluje elementami drzewa DOM lub stylami elementów..0 Strict. Zarówno CSS jak i znaczniki HTML są elementami blokującymi renderowanie. XHTML 1. Używanie Critical CSS (czyli wrzucanie najważniejszych reguł css inline w znaczniku head). but allows you to add modules (for example to provide ruby support for East-Asian languages). The markup must also be written as well-formed XML. Framesets are not allowed. Obecnie jest używane głównie ze względu na zaszłości historyczne i zgodność ze starszymi przeglądarkami. but allows the use of frameset content. Jakie są ograniczenia w serwowaniu stron XHTML? .01 Transitional This DTD contains all HTML elements and attributes.jest zawsze w standards mode. aby zachować jednolitość parsowania i renderowania danego dokumentu między różnymi przeglądrakmi. but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font).01 Transitional.Flash of unstyled content jest to wyświetlenie użytkownikowi nieostylowanej strony (jej zawartości). Co robi doctype i jakie znasz przykłady? Doctype w dokumencie HTML daje znać przeglądarce z jakiego standardu renderowania dokumentu ma korzystać.01 Frameset This DTD is equal to HTML 4.. Pytania HTML: 1. oraz używać jak najmniej javascriptu powodującego fazę render przeglądarki. nie potrzebuje doctype 1.1 This DTD is equal to XHTML 1. HTML 4.dla starych przeglądarek navigator i ie 5 standards mode . Framesets are not allowed.zgodne ze współczenymi specyfikacjami CSS i HTML application/xhtml+xml .

Co jest ważne przy projektowaniu i tworzeniu stron wielojęzycznych? ● hreflang attr in link ● dir attr indicating language direction. Internet Explorer doesn't support files served as XML. w ie8 otwiera dialog pobierania. Also metadata and Content-Language HTTP header can be used.. Opisz różnice między cookies. you need to take into account some of the differences between the two formats when writing your XHTML code. Tags and attributes are case sensitive. and use the HTML parser. sessionStorage i localStorage. 1. Special characters must be escaped using character entities. many XHTML files are actually served using the text/html MIME type. Rozpatrujemy HTML5 jako otwartą platformę internetową.All elements must have a start tag. Empty attributes are forbidden (checked must instead be checked="checked" or checked="true"). not an HTML parser. Przeglądarki wyświetlą błędy xml (jeśli jakieś będą) na stronie. such as rtl ● font-size for :lang({language_code}) selectors in CSS ● difference in word langth for each language 1.pozwalają na przechowywanie danych w tagach HTML. umożliwiają przekazywanie danych przy wykorzystaniu JS. Jak serwujesz stronę z treścią w wielu językach? Use lang (or xml:lang for XHTML) in tags. typically lowercase. Jakie składniki tworzą HTML5? more semantic text markup new form elements vedio and audio new javascript API canvas and SVG new communication API geolocation API web worker API new data storage 1. In this case. This includes different ways of declaring the character encoding or language declarations inside the document. although a number of other browsers do. Czy istnieją problemy z serwowaniem stron jako application/xhtml+xml? Obsługiwany od ie9.. Non-void elements with a start tag must have an end tag (p and li. the user agent will read the file as if it were HTML. up to and including version 8. mogą zwrócić przeglądarce nie obsługującej tego typu (jak ie6) przy zapytaniu o stronę. Jaka jest przydatność atrybutów data- Atrybuty data. Serwery kaszujące przy zapytaniu z content-type . 2 1. Cookie: . for example). When a browser reads XML it uses an XML parser. to ensure that the differences between XML and HTML syntax do not trip up the browser. To get around the fact that not all browsers support content served as XML. Any element may be “self-closed” using />. Unfortunately. Since the browser considers the XML to actually be HTML. 1. Attribute values must be enclosed in quotes. 3 1.

za pomocą prototypu. Explain event delegation Delegacja zdarzeń / eventów polega na przypięciu obsługi zdarzenia (event handler) do elementu nadrzędnego. Następnie za pomocą event. 1. Po kliknięciu na element wewnętrzny.window (ponieważ window. Explain how prototypal inheritance works Każdy obiekt w JS jest wewnętrznie połączony z innym obiektem.fun().call(obj) .ab) var obj = { fun: ab }.bind(obj) .window ab. Dzięki temu możemy obsłużyć zdarzenia występujące na wielu elementach. za pomocą jednego handlera. .obj var obj = { fun: function() { ab(). umożliwia asynchroniczne ładowanie modułów - define('module'. This jest definiowane / ustawiane nie w momencie deklarowania w kodzie. które są w łańcuchu prototypów. function module() { return contents }). What do you think of AMD vs CommonJS? Obie specyfikacje opisują format i sposób w jaki moduły i ich zależności powinnybyć definiowane. ale w momencie wywołania funkcji. Wyszukując właściwości w danym obiekcznie. }} .5MBs+ depending on browser Stored in browser and not sent with every request If you close a tab using sessionStorage.w node . [dependencies]. Przechowuje wartość obiektu w kontekście jakiego dana funkcja została uruchomiona. CommonJS: . jeśli ich nie znajdzie.na backendzie .exports / module. event bubbles up (bąbluje do góry) dochodząc do elementu z przypisanym handlerem. Pytania JS JS Questions: 1.obj 1.obj const a = ab. Explain how this works in JavaScript Właściwość this ogólnie wskazuje na kontekst w jakim dana funkcja została wywołana. or exit the browser .you'll lose that specific sessionStorage data.exports | require . open a new tab.5MBs+ depending on browser Stored in browser and not sent with every request Will persist if browser/tabs are closed. obj.Max size of 4093 bytes Can set expiration date Sent on every request sessionStorage: Max size of 2. AMD: .używane jest w przeglądarkach. function ab() { this } . z którego "dziedziczy". Łańcuch prototypów kończy się. gdy ostatni z obiektów w łańcuchu ma prototyp o wartości null. zamiast do elementu który chcemy obsłużyć. 1. interpreter JS przeszukuje obiekty.target możemy sprawdzić gdzie zdarzył się event i wykonać go na odpowiednim elemencie. localStorage: Max size of 2.

Explain why the following doesn't work as an IIFE: function foo(){ }(). Natomiast native objects są to obiecty opisane w specyfikacji ECMAScript. nawet po jej wykonaniu. 1. function expression 1. która nie została stworzona za pomocą var/let/const. zmienna została zadeklrowana i przypisny do niej obiekt typu Null undefined jest typem. a nie function expression. What needs to be changed to properly make it an IIFE? Należy otoczyć deklarację w nawiasy ( function foo() {}() ) co tworzy wyrażenie funkcyjne. What's the difference between host objects and native objects? Host objects są to obiekty dostarczane przez przeglądarkę . and var person = new Person()? .1. What is a closure. Ponieważ jest to deklaracja funkcji. null jest obiektem 1.domknięcie . // wyrażenie funkcyjne? Można to zapisać jako function foo(){}. IEEF's 1. która została zadeklarowana. and how/why would you use one? Closure . ().mogą się one różnić pomędzy środowiskami. How would you go about checking for any of these states? if (typeof var === "undefined") if (var === null) 1. Difference between: function Person(){}. Osiąga się to poprzez zwrócenie funkcji po wywołaniu fukncji nadrzędnej. What's a typical use case for anonymous functions? Są używane jako callbacks IFFE's Używanie ich jako domknięć (closures) 1. 1. 1.środowisko . How do you organize your code? (module pattern. undefined jest to zmienna. ale nie została do niej przypisana żadna wartość null jest to typ. który ma przypisaną tylko jedną wartość null. classical inheritance?) Używam module pattern.pozwala na dostęp do wewnętrznego scope funkcji. a więc została stworzona na obiekcie globalnym window/global. What's the difference between a variable that is: null. jak Array.. undefined or undeclared? undeclared jest to zmienna. var person = Person().

What's the difference between . 1. Explain Function. natomiast apply w postaci tablicy 1.apply? Call przymuje argumenty funkcji normalnie. Explain Ajax in as much detail as possible.zdalny AJAX spoza domeny pozwala na pobieranie danych z serwerów znajdujących się w innej domenie. Explain "hoisting". W celu uruchomienia funkcji zwracającej JSON musimy w urlu podać callback taki sam jak funkcja opakowująca JSON. w tym przypadku undefined ● przypisuje do zmiennej person obiekt typu Person. JavaScript Object Notation with Padding . and using the UA string? Feauture detection jest to wykrywanie. 1. to cała reszta funkcjonalności także. ● można używać tylko z zapytaniami GET 1. Bind pozwala przypisać this do kontektu jaki chcemy. UA string czyli User Agent string domyślnie zwraca wersję przeglądarki jaka wykonuje zapytanie.js Pomaga ominać Same-origin policy. JSONP umożliwa pobieranie danych JSON poprzez opakowanie danych w funkcję JS. niż domena w której uruchamiany jest skrypt. co może prowadzić do błędów.call and . jaka uruchamia danych skrypt js. Hoisting jest to "wynoszenie" przez lexer / interpreter JS zmiennych i funkcji zadeklarowanych jako . Używa się ich wtedy bez sprawdzania czy istnieją. Have you ever used JavaScript templating? If so.write()? 2.prototype. z this przypisanym do obiektu person 1. What are the advantages and disadvantages of using Ajax? 3. przypisyje nazwę do funkcji ● przypisuje do zmiennej person wartość zwracaną przez funkcję person. że jeśli dana funkcjonalność jest dostępna w danej wersji przeglądarki. UA string może być zmieniany przez klienta. what libraries have you used? Używałem jedynie Handlebars do prostych skryptów wymagających wypełniania dużej ilości danych w pętli. czy dany ficzer / właściwość / funkcjonalność / jest dostępny w środowisku wykonywalnym Feauture inference polega na załżeniu. 1. When would you use document. co umożliwia uruchomienie zewnętrznego skryptu js poprzez dodanie go za pomocą tagu script. What's the difference between feature detection. 2.bind. Explain how JSONP works (and how it's not really Ajax). zwracając nową funkcję z przypisanym kontektem.● jest to deklaracja funkcji. Pozwala on także przypisać domyślne argumenty dla zwracanej funkcji. feature inference.

5]).2. Zmienne mają nadaną nazwę.3.2. Jest to bardziej restrykcyjny tryb.5. wartość dla true i wartość dla false. gdy HTML został załadowany i drzewo DOM zbudowane natomiast event load. Jeśli dodamy swoje metody do wbudowanego obiektu. Make this work: duplicate([1.4. twórcy przeglądarki mogą zaimplementować metodę o takiej samej nazwie. 1. Jeśli użytkownik wykona jakąś akcję na elemencie zagnieżdżonym w drzewie dom. która jest zawsze stringiem Property jest przypisana do obiektu w drzewie DOM.var oraz przez uzycie function. pozwalający na wyeliminowanie .3. Explain the same-origin policy with regards to JavaScript. Same origin zachodzi wtedy. 1. z których wywoływane są skrypty.concat(arr).? what are the advantages and disadvantages to using it? Ciąg znaków "use strict". może mieć różne typy jak String. What is the difference between == and ===? == porównuje wartości. Wyrażenie zwracające Boolean. więc są to zmienne undefined. 1. Why is extending built -in JavaScript objects not a good idea? Ponieważ obiekty te zostały stworzone według pewnej dobrze udokumentowanej i przemyślanej specyfikacji. Jest to fundamentalny mechanizm bezpeiczeństwa przeglądarki. Bubbling jest to wynoszenie / przechodzenie eventu do góry drzewa DOM. Mechanizm ten zapobiega dostępowi skryptów js do drzew DOM znajdujących się na różnych originach. ale nie mają przypisanej wartości. 1. // [1. return arr. mogą one zostać nadpisane przez nieświadomego developera używającego naszego kodu. posiadający więcej restrykcji niż tryb zwykły. 1. Why is it called a Ternary expression.4. grafiką zostały załadowane. Describe event bubbling. What's the difference between an "attribute" and a "property"? Atrybut jest to wartość w samym HTML. Number 1. gdy zgodne są protokół port i host stron. 1. dokonując koercji jeśli typy zmiennych nie są jednakowe === porównuje wartości jak i typy zmiennych.1.3. nie dokonując koercji 1.4. } 1. użytkownik nie będzie wiedział której używa itp. na początku skryptu przełącza interpeter JS w strict mode. wszyscy rodzice tego elementu są o tym powiadmiani.5] function duplicate(arr) { if (!arr) return []. gdy cała strona. Difference between document load event and document DOMContentLoaded event? event DOMContentLoaded jest uruchamiany. włącznie z css. What is "use strict". what does the word "Ternary" indicate? Ternary expression nazywa się tak ponieważ składa się / przyjmuje trzy argumenty.2.

Język może zawierać static typing. co pomaga w programowaniu i wyłapywaniu błędów już na etapie kodowania etc.log('buzz').log w miejscach. What tools and techniques do you use debugging JavaScript code? console. jak np ustawianie this na globalny kontekst wewnątrz funkcji etc. . oraz drzewo DOM zostało zbudowane. Po odpaleniu takiego eventu możemy być pewni.niektórych błędów.log('fizz'). Może on eliminować wszystkie dziwactwa JS jak scope. kod wynikowy jest inny niż kod. What are some of the advantages/disadvantages of writing JavaScript code in a language that compiles to JavaScript? Plusy: Zależnie od języka w jakim piszemy. jeśli to nie pomoże to ustawiam breakpoint i debuguję w debuggerze 1.log(i). } 1. że wszystkie zasoby strony zostały załadowane. mimo że jest optymalizowany musi zawierać sporo boilerplate i polyfillów. What language constructions do you use for iterating over object properties and array items? object properties: for i in object Object. What is the extent of your experience with Promises and/or their polyfills? 3. że trzeba kompilować js po każdej zmianie. else if (i % 5 == 0) console.log('fizzbuzz'). i < 100. a good idea to leave the global scope of a website as-is and never touch it? Ponieważ możemy zmienić wartość. Użyłbym load gdyby od razu po załadowaniu strony chciał np pobrać wielkość obrazków. 1. Explain what a single page app is and how to make one SEO-friendly. Minusy: głównie to. What are the pros and cons of using Promises instead of callbacks? 4. że zdjęcia oraz css zostały załadowane. 1. sprawdzić styl danego elementu. który piszemy kod. Why is it. 1. i++) { if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) console. nadpisać zmienne używane przez inne skrypty.values(obj) array: for() forEach map 1.keys(obj) Object. else if (i % 3 == 0) console. 2. and why would you use those? Load event pozwala na powiadomienie skryptu. w których spodziewam się że wystąpił błąd. "buzz" at multiples of 5 and "fizzbuzz" at multiples of 3 and 5 for(let i = 0. Explain the difference between mutable and immutable objects. Create a for loop that iterates up to 100 while outputting "fizz" at multiples of 3. Why would you use something like the load event? Does this event have disadvantages? Do you know any alternatives. else console. co zwiększa jego objętość 1. in general. hoisting.

tdd framework. Explain the differences on the usage of foo between function foo() {} and var foo = function() {} Testing Questions: 1. Explain the difference between synchronous and asynchronous functions. pozwala prowadzić refaktoryzację kodu i sprawdzać. What is an example of an immutable object in JavaScript? Obiekt można zamrozić przez Object. karma . czy nic nie zostało zepsute. Minusem jest to. Immutable nie pozwalają na to. What is event loop? 3. What are some advantages/disadvantages to testing your code? Testowanie kodu (testy jednostkowe) zapewniają. How can you achieve immutability in your own code? Używając biblioteki jak immutable. cons: większe zużycie zasobów.tests runner selenium driver . sprawdzające czy poszczególne funkcje działają poprawnie . What is the difference between a unit test and a functional/integration test? unit test są to testy jednostkowe. że testy także potrzebują refaktoryzacji oraz jest to znacznie więcej kodu do konserwacji.Objekty mutable pozwalają na zmianę swoich właściwości. 1. głównie pamięci z powodu kopiowania obiektów (structural sharing ❍ zmniejsza wykorzystanie) ciężko budować struktury cykliczne jak grafy ❍ 3.testowanie funkcjonowania strony / aplikacji 1. czyli możemy zmienić wartość danej właściwości w obiekcie. What is the difference between call stack and task queue? 4. What tools would you use to test your code's functionality? jasmine . What are the pros and cons of immutability?pros bez mutacji śledzenie wykonywania programu jest łatwiejsze ❍ ❍ łatwiej debuggować programy ❍ nie potrzeba locków w do synchronizacji wielu wątków ❍ sprawdzenie czy zmienił się stan aplikacji może polegać jedynie na porównaniu referencji do danych obiektów ❍ ich używanie nie powoduje efektów ubocznych ❍ łatwiej je cachować zawsze zwracają zmieniony obiekt. czyli unikamy zwracania null ❍ 2. ale jest to zamrażanie płytkie 1.freeze(). 2. 1. Możemy zwrócić jedynie kopię obiektu ze zmienionymi wartościami.js używając programowania funkcyjnego. że kod działa tak jak powinien. pure funkctions 1.

na właściwym miejscu . 3. What is the purpose of a code style linting tool? Eliminacja prostych błędów już podczas pisania kodu.request header zaznaczający.not changed Do Not Track . Websockets and Server-Sent Events? 4. rysowanie tekstów. Explain the difference between layout. powinny być zoptymalizowane. What are some ways you may improve your website's scrolling performance? grafiki powinny być w wielkości konenerów w jakich się znajdują.definiuje datę w której ważność cachowanego zasobu traci ważność. painting and compositing.najczęściej jest to suma kontrolna zasobów. Traditionally."włącza" cachowanie w przeglądarce. Jeśli ustawione jest max-age.ustala w jakiej formie zwracane będą dane (chunked. Po tej dacie przeglądarka zarząda świeżej kopi danych. Expires . wyrażane w sekundach. 1. between Expires.wypełnianie pixeli. What are the differences between Long-Polling. lub systemu jako całości. w której przeglądarka sprawdza ile miejsca potrzeba dla każdego komponentu na stronie painting . Age and If-Modified-. Do your best to describe the process from the time you type in a website's URL to it finishing loading on your screen.natomiast functional / integration tests sprawdzają działanie większych części systemu. Performance Questions: 1. jak komponenty systemu funkcjonują między sobą etc. Date. że użytkownik nie życzy sobie śledzenia Cache-Control . konsekwentne formatowanie kodu dla wszystkich członków zespołu. grafiki compositing . Explain the following request and response headers: Diff. layout .. What tools would you use to find a performance bug in your code? Chrome profiler 1. why has it been better to serve site assets from multiple domains? 2. kolorów.. max-age jest ważniejsze od Expires. If-Modified-Since .jeśli zasób nie był zmieniany od daty. bez tego headeru przeglądarka za każdym razem będzie żądała nowych / świezych danych Transfer-Encoding .jest to faza. nie za duże unikanie dużej ilości box-shadow i innych styli wymagających dużej ilości skomplikowanego rysowania unikanie metod js które powodują reflow / repaint jak offsetTop .składanie komponentów i wyświeltanie ich we właściwej kolejności. czy strona . deflate. jeśli jest różna niż najświeższa.renderowanie całej strony Network Questions: 1. serwer zwróci kod 304 . gzip) ETag . użytkownik otrzymuje nowe dane / zasoby X-Frame-Options .ustala. Zapewnia jednakowe. compres. pobieranie wielkości kontenerów używanie debounce do eventów scrollowania 1.

alert(foo + bar).x? var foo = {n: 1}. // 7 function add(a.foo? ( window. What are HTTP methods? List all HTTP methods that you know. return function add2(b) { return a + b. 5). Question: What value is returned from the following statement? "i'm a lasagna hog".push(1). foo. alert(foo + bar). Question: What is the outcome of the two alerts below? var foo = "Hello". Question: What is the value of foo.powinna (lub z jakimi restrykcjami) wyświetlać strony w iframe 1. '1020' 1. foo. // reference Error 1. and explain them. Question: How would you make this work? add(2. } } 1. (function() { var bar = " World". 1.foo || ( window.foo = "bar" ) ). Question: What is the value of foo. // 7 add(2)(5).push(2). Question: What is the value of foo? var foo = 10 + '20'.reverse().join(""). b) { if (a && b) return a + b. var bar = foo. })(). Coding Questions: 1. . foo.split("").length? var foo = [].x = foo = {n: 2}. 1. Question: What is the value of window. 1.

append() .gdy deffered zwrócił rejected pipe . następnie .log('two').x undefined bar Objectn: 1 x: Object n: 2__proto__: Object__proto__: Object 1. then. lub niepoprawnie reject. czy resolve done . gdy na nim intensywnie pracujemy. Question: What does the following code print? console. resolve. Chaining polega na tym. Można w ich używać zarówno do funkcji synchronicznych jak i asynchronicznych.służy do filtrowania i łączenia deffereds w łańcuchy Jakie przykłady optymalizacji jQuery potrafisz wykonać? ● . reject. Wyjaśnij termin "deferreds". jak i swoje: always .log('three').detach() .log('one'). 0). że większość metod jquery po wywołaniu.usunięcie elementu z drzewa DOM. console. one three two Fun Questions: What's a cool project that you've recently worked on? What are some things you like about the developer tools you use? Who inspires you in the front-end community? Do you have any pet projects? What kind? What's your favorite feature of Internet Explorer? How do you like your coffee? Pytania jQuery: Wyjaśnij termin "chaining". które mogą się wykonać poprawnie resolve. }. Deffered w jQuery posiadają metody znane z Promises czyli: catch. setTimeout(function() { console. Pozwalają one na rejestrowanie zagnieżdżonych callbacków w kolejki callbacków.wykonuje się zawsze niezależnie czy deffered zwróciło reject. Deffereds jest to implementaca Promises w jQuery. zwraca nowy obiekt jQuery.gdy deffered zwrócił resolved fail . na którym możemy użyć kolejnych metod. foo Object {n: 2} n: 2__proto__: Object foo.

i .delegate()? . Element może mieć wiele przypisanych kolejek. identyfikowanych po nazwie.bind().delegate() . zamiast each ● dodawanie kontekstu do selectorów (np selector .paragraf) następnie użyjemy find do wyszukania wszystkich spanów w paragrafie. działa na zasadzie delegacji eventów. Jakie są różnice między . ● selector ● DOM Element ● obiekt jQuery do sklonowania ● tablica elemetów DOM ● obiekt js Co to jest kolejka effects (lub fx)? Jest do przypisana do elementu kolejka funkcji jakie zostaną na nim wywołane.7 . defaultowa nosi nazwę fx. jak addEventListener . . to używając end wrócimy do obiektu z pierwszego selectora (p) i na nim będziemy operować.używanie on na elementcie nadrzędnym i podawanie elementów na których ma być wywołany event. Jak i dlaczego użyjesz przestrzeni nazw przy obsłudze wiązania zdarzeń? Podaj 4 różne wartości. tzn jeśli utworzymy obiekt jQuery z selectora (np p .bind() . natomiast możemy podać element do którego . Funkcje są wywoływane asynchronicznie.class kontekst #id) ● cachowanie cachowanie obiektów / selectorów w zmiennych ● używanie css zamiast width height .end()? end() przywraca poprzedni obiekt (czy stan obiektu) w łańcuchu wywołań (chain).live() - dodaje event handler do root elementu w dokumencie razem z selectorem. i . nie na obiektach z wywołanai find.dodaje event bezpośrednio do elementu w drzewie DOM. [].unikanie reflow w przeglądarce ● używanie find ● event delegation . deperecated od 1. zmienimy ich kolor za pomocą metody css na czerwony.eq()? eq(index) zwraca object jQuery get(index?) zwraca element / tablicę elementów DOM [] zwraca element DOM.robi to samo co metoda live. natomiast nie może używać negatywnych indeksów Jakie są różnice między .● unikanie zbyt dużej specyficzności selektorów ● używanie #id w selektorach ● używanie for.get(). używanie this ● nie używanie append w pętlach Co robi .live(). jakie możesz przekazać do metody jQuery. czyli przypina się tylko raz. może wykonać się na kilku elementach.

Zawiera wiele usprawnień.handler ma być przyczepiony .w zależności od tego jak zostanie wywołana. czym jest plik "reset" dla CSS i dlaczego jest użyteczny. Jeśli element jest opisany właściwością float. usuwających powszechne błędy (elementy HTML5. zachowuje się jak element block. lub obojętnie jakim float w nadrzędnym elemencie . Normalize. i przesuwa go do lewej lub prawej krawędzi zawierającego go kontenera. Kilka elementów z float są ustawiane obok siebie (jeśli mają podaną ten sam kierunek i jeśli jest miejsce w nadrzędnym kontenerze).on() .fn? Czym jest $. . Reset jest to specjalny zestaw reguł usuwających wszystkie domyślne style ze wszystkich elementów.css jest to zestaw stylów ujednolicający wygląd podstawowych elementów między różnymi przeglądarkami. że górna krawędź elementu powinna znajdować się pod elementem z float left. float nie współgra z position: fixed i position: absolute. Właściwość float "wyjmuje" element z normal document flow. Jakie znasz techniki kasowania (clearing) i kiedy wskazane jest ich stosowanie? clear: left right both . Jeśli dodamy właściwość / funkcję do $.fn będzie ona dostępna we wszystkich instancjach stworzonych przez $ / jQuery. jedna klasa może być przypisana do wielu elementów klasa nie musi być unikatowa w całym dokumencie Opisz. Służy do tworzenia pluginów.fn jest właściwością tej funkcji wskazującą na prototyp wewnętrznej funkcji init w jQuery (służy do tworzenia instancji obiektu jQuery). font-size) Opisz jak działa właściwość float.clearfix .oznacza. Jeśli jest miejsce w kontenerze nadrzędnym pozostała treść będzie opływać kontener z float.dodaje pseudo elementy przed i po elementem i ustawia na nich clear both Wyjaśnij technikę "CSS sprites" oraz sposób jej wdrożenia na stronie. stosuje te same metody obsługi eventów jak bind i delegate Jakie są różnice między $ i $.foo div#bar:eq(0)") $('#bar') Pytania CSS: Jaka jest różnica międy klasą a id ID: jeden element może posiadać tylko jedno id id musi być unikatowe w całym dokumencie specificity id jest większe od specificity klasy class: jeden element może posiadać wiele klas.fn? $ jest funkcją .aliasem do funkcji jQuery $. Zoptymalizuj selektor: $(". right. w zależności od parametru.

width określa content i padding + border + margin border-box . Przeglądarka kolejno znajduje elementy pasujące do selektora od prawej do lewej.hidden {position:absolute.width określa content + padding + border + margin padding-box . there is a distinct layout.} How would you approach fixing browser-specific styling issues? using reset or normalize. wchodzi @suppor. 1px. 1px. top:auto. Positioning content off-screen The following are the recommended styles for visually hiding content that will be read by a screen reader. What are some of the "gotchas" for writing efficient CSS? chodzi głównie o używanie odpowiednich selektorów. box-sizing: content-box . and it changes responsively to screen changes Adaptive: For each possible screen size. preferowanie id jeśli to możliwe Explain how a browser determines what elements match a CSS selector. Jakie są Twoje ulubione techniki zastępowania obrazów i kiedy je stosujesz? display: none for a span negative / ujemny margines negative / ujemny text-indent How do you serve your pages for feature-constrained browsers? Głównie chodzi o vendor-prefixed. w celu optymalizacji wielkości zasobów.width określa content i padding i border + margin . 1px). wykrywanie funkcjonalności przeglądarki za pomocą modernizr. width:1px. Aby css sprites działało używa się obrazka jako background i przesuwa się go za pomocą background-position. Ze względu na efektywność.css How is responsive design different from adaptive design? Responsive: There is one basic layout. overflow:hidden. clip: rect(1px 1px 1px 1px). height:1px. używam caniuse żeby sprawdzić jaki procent przeglądarek obsługuje dane stylowanie How do you serve your pages for feature-constrained browsers? CSS clip position: absolute !important. .CSS Sprites jest to używanie jednego pliku graficznego. do przedstawienia wielu grafik. /* IE6. jak najbardziej specyficznych unikanie ogólnego selectora (gwiazdki *). IE7 */ clip: rect(1px. left:-10000px.

element kolejny jest na wierzchu position: absolute i fixed zmieniają to.css lub. it runs the script. coś innego? Block formatting context A block formatting context is a part of a visual CSS rendering of a Web page. pokazując się zawsze ponad elementami static i relative jeśli chcemy używać z-index. Typekit itd. a jeśli tak. element wewnętrzny jest na wierzchu jeśli elementy następują kolejno po sobie. których używasz? Czy masz jakiś swój własny projekt na boku? Jaki? Jaka jest Twoja ulubiona funkcja w Internet Explorer? stops rendering process.) Wyjaśnij jak przeglądarka określa elementy pasujące do selektora CSS? Z-index: jeśli element znajduje się w innym elemencie i się pokrywają. and download and run a script. When finishing rendering. warunkowe dołączanie plików ..Haczyki właściwości CSS. LESS) Jeśli tak. async no order . don't stop rendering process while asynchronously downloading a script. to jakie preferujesz? Czy używałeś 'media queries' lub tworzyłeś konkretne układy i arkusze dla urządzeń mobilnych? Czy miałeś styczność ze stylizacją SVG? Jak optymalizujesz swoje strony do druku? Jakie stosujesz "sztuczki" przy pisaniu efektywnych CSS? Czy używasz narzędzi do przetwarzania CSS? (SASS. opisz cechy. fixed lub absolute Pytania dodatkowe (zabawne): Opowiedz o najfajniejszej rzeczy jaką kiedykolwiek zakodowałeś. Stylus. element musi mieć position relative. When finishing download. A block formatting context is created by one of the following: the root element or something that contains it floats (elements where float is not none) absolutely positioned elements (elements where position is absolute or fixed) inline-blocks (elements with display: inline-block) table cells (elements with display: table-cell. Z czego jesteś najbardziej dumny? Jakie są Twoje ulubione części narzędzi programistycznych. which is the default for HTML table captions) block elements where overflow has a value other than visible display: flow-root Jak serwujesz strony dla przeglądarek z ograniczonym wsparciem funkcji? Jakie techniki stosujesz? Jakie istnieją sposoby wizualnego ukrycia treści (uczynienia ich dostępnymi tylko dla czytników ekranu)? Czy kiedykolwiek używałeś systemów siatek. don't stop rendering process while asynchronously downloading a script. które lubisz i nie lubisz w używanych narzędziach. which is the default for HTML table cells) table captions (elements with display: table-caption.. Compass. it stops rendering and runs the script. defer order. Jak tworzysz i wdrażasz projekt używający niestandardowych czcionek? Czcionki sieciowe (serwisy czcionek jak: Google Webfonts. It is the region in which the layout of block boxes occurs and in which floats interact with each other.