You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Scyla Anfingrimm, Pazur Khorna:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA SCYLI ANFINGRIMMA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE PAZUR KHORNA SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 3K6 4 - 5 5 3 3 K6+2 10
PRESTIŻ DRUŻYNY: +37 PUNKTÓW Maksymalna 3K6 4 - 5 5 3 3 K6+2 10
PODSTAWKA: 40 X 40 MM BROŃ/PANCERZ: Pazur Khorna posiadają zdolność broń naturalna z cechą oręża
PRZEBICIE PANCERZA oraz DRUZGOCZĄCY. Scyla Anfingrimm nigdy nie może
Scyla Anfingrimm był kiedyś zmorą wybrzeży od Norski po egzotyczny Ind.
używać oręża i pancerzy.
Krwiożerczy najeźdźca i wojownik, pan plemienia Żelaznych Skór, którego imię było
ZASADY SPECJALNE:
synonimem zwycięstwa i grabieży, a każdy, kto go spotkał, mógł dostrzec ogień
BYCZA SZARŻA, DUŻY CEL, NIEZŁOMNOŚĆ, REGENERACJA, PRZEPASTNE
urodzonego przywódcy płonący w jego oczach. Pod koniec drugiej dekady jego
TRZEWIA, STRACH, WIELKOLUD.
służby dla Bogów Chaosu stał się niczym więcej, jak górą kości i nienasyconego
BEZROZUMNY: Pazur Khorna nigdy nie zdobywa doświadczenia.
gniewu, prowadzoną do bitwy niczym bojowa bestia, którą uwalnia się, by z rykiem
MOSIĘŻNA OBROŻA KHORNA: W czasie ostatniej transformacji, na
ruszyła na szeregi wroga.
umięśnionym karku Scyli Anfingrimma pojawiła się mosiężna obroża Khorna.
Jako młodzieniec Pazur Khorna szybko zyskał szacunek nie tylko własnego
Pazur Khorna posiada ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (2) i Magiczną Ochronę na 6+.
plemienia, ale również plemion z sąsiednich fiordów. Zabił podłego Dżabersmoka,
POMIOT CHAOSU: W każdej turze, w której model nie jest związany walką wręcz,
który nawiedzał mgły wokół rzeki Voltag i to jego ostrze zakończyło żywot potwora
nie został Oszołomiony!, Powalony na ziemię! i nie Ucieka! musi wykonać ruch w
polującego w Zatoce Ostrzy. Każdej wiosny wypływał ze swymi ludźmi dalej i dalej,
ramach ruchów przymusowych fazy ruchu i pokonuje zawsze pełny dystans 3K6”
by najeżdżać wybrzeża Imperium, Bretonni, a nawet dalekiego Khemri. Każdej jesieni
po linii prostej – gracz wybiera kierunek ruchu przed rzutem. Jeśli uzyskany
długie okręty wracały wyładowane łupami po burty, a ich ładownie pękały w szwach
wynik prowadzi Scylę Anfingrimma do kontaktu z wrogiem, ruch ten traktuje się
od złota i jeńców, składanych potem w ofierze Khornowi. Kobiety z jego plemienia
jak deklarację szarży, która podlega zwykłym zasadom (atakowany model może
paplały podniecone, że z pewnością nie minie zbyt wiele czasu, a bogowie zauważą
zadeklarować reakcję na szarżę w zwykły sposób).
Scylę Anfingrimma i zaczną nagradzać jego męstwo.
Ponadto model stanowi ruchomy cel dla strzelców, a wszystkie wymierzone w
Miały rację. Po sprowokowaniu masakry w Czarnym Parowie, w wyniku
Pazur Khorna ataki bronią dystansową wykonywane są z karą -1 do testu trafienia.
której wietrzny wąwóz spłynął krwią Skavenów, Pazur Khorna został obdarzony
ZBROJNE KOŃCZYNY: Scyla Anfingrimm zasypuje wrogów gradem ciosów. Na
brutalną silą i wielkimi, przypominającymi małpie, ramionami. Dziękując Khornowi
początku każdej fazy walki wręcz należy wykonać rzut K6+2, którego wynik
za błogosławieństwo, Scyla Anfingrimm przeprowadził serię śmiałych najazdów na
oznacza liczbę ATAKÓW wykonywanych przez Pazur Khorna w bieżącej fazie
bojowe okręty Pełnomocnika Ibn Dhula i osobiście zatopił okręt flagowy armady
walki wręcz.
Dhula. Tym razem jego odwaga została nagrodzona wężowym ogonem
ŻOŁD: Pazur Khorna trawiony jest nieustannym głodem, który zaspokoić może
zakończonym kłapiącą szczęką. Bezlitosne wyrżnięcie delegacji Krasnoludów Chaosu
jedynie krew i mięso śmiertelników. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z
przysłanej do nawiązania stosunków handlowych z jego plemieniem przyniosło
którą w trakcie sekwencji po potyczce, drużyna musi poświęcić jeden model stronnika
Pazurowi Khorna zrogowaciałe płytki na całym ciele. Po tym, jak Scyla Anfingrimm
(który nie podlega zasadzie specjalnej NIEUMARŁY, ISTOTA ETERYCZNA, LEŚNY
podbił prymitywnych Gorgerów, zamieszkujących pod Podgórzem, Khorne
DUCH lub DEMON), który zostaje pożarty przez Scylę Anfingrimma. Model stronnika
podarował swemu czempionowi umysł wygłodniałej bestii. Owej nocy ciało Pazura
należy usunąć z KARTY DRUŻYNY. Jeżeli Pazur Khorna nie zostanie nakarmiony,
Khorna spłynęło i zadrżało, by po chwili zmienić się w cielsko Pomiota Chaosu.
należy wykonać rzut K6. Wynik 1-3 oznacza, że Scyla Anfingrimm wyładowuje
Od tego dnia plemię Pazura Khorna zyskało nowego pana. Scyla Anfingrimm
swą frustrację na losowo wybranym bohaterze i chwilowo zapomni o trawiącym
ciągle walczy u boku swych dawnych kamratów, lecz traktowany jest bardziej jak
go głodzie. Dla pobitego bohatera należy natychmiast wykonać rzut w TABELI
bojowy ogar niż władca ludzi. Jedynym pragnieniem Pazura Khorna jest zabijanie w
POWAŻNYCH OBRAŻEŃ; z kolei wynik 4+ oznacza, że Scyla Anfingrimm
imię krwiożerczych bogów, a jego przeznaczeniem gwałtowna śmierć.
odpowiada na zew Khorna i opuszcza szeregi drużyny - należy usunąć Postać
UWAGI: Scyla Anfingrimm może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Kult Dramatu i towarzyszących jej stronników z KARTY DRUŻYNY.
Karmazynowej Czaszki oraz napiętnowanych Znakiem Khorna Grasantów Chaosu oraz
Karnawał Chaosu i Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby zatrudnić Postać Dramatu służący w
szeregach kompanii DOWÓDCA musi posiadać Obrożę Khorna i Zbroję Chaosu (zobacz
ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK).

1|Strona

Related Interests