You are on page 1of 171

SPIS TREŚCI
WSTĘP

TOMORROW NEVER KNOWS
PROLOGU( _ ·-· 8
TUESDAY MORNING
CHAPTER 1 8
CHAPTER2 .9
CHAPTER J.. .„." ....,„„ .•. , 9
CHAPTER4 13
CHAPTER S 14
CHAPTER6 1S
CHAPHR7 16
TUESDAY AFTERNOON
CHAPTER8 19
CHAPTER 9 21
CHAPTER 10 24
CHAPTER 11 25
WEDNESDAY MORNIN6
CHAPTER 12 28
CHAPTER 13 29
CHAPTER 14 29
CHAPTER IS 33
CHAPTER 16 .. 34
WEDNESDAY AFTERNOON
CHAPTER 17 36
CHAPTER 18 36
CHAPTER19._„_ „ 39
CHAPTER20 40
CHAPTER21 42
CHAPTER22 . 46
CHAPTER23 47

3

THURSDAY MORNING
CHAPTER24 SO
CHAPTER ZS Sl
CHAPTER 26 S4
CHAPTER27 59
CHAPTER 28 61
CHAPTER29 62
CHAPTER 30 63
THURSDAY AFUANOON
CHAPTER31 66
CHAPTER 32 67
CHAPTER33 69
CHAPTER34 73
CHAPTER35 74
CHAPTER 36 76
CHAPHR37 • 80
CHAPTER 38 81
CHAPTER39 83
CHAPTER40 .. 87
CHAPTER41 89
CHAPTER42 90
CHAPTER4l 92
FRIDAY MORNING
CHAPTER44 9S
CHAPTER 45 96
CHAPTER46 ' 97
CHAPTER47 101
CHAPTER48 102
CHAPTER49 103
CHAPTERSO . 104
FRIDAYAFHR~OON

CHAPTER 51 107
CHAPTER 52 108
CHAPTER53 109

4 www .jezykoobce.pl

113 CHAPTER 56 . 110 CHAPTERSS . . 113 CHAPTERS7 . . 146 CHAPTER76. . 130 CHAPTER66 . 132 CHAPTER68 m CHAPTER69 136 CHAPTER 70 133 SATURDAY AFTERNOON CHAPTER71 . 143 CHAPTER74 .. . 118 FRIDAV EVENIHG CHAPTER61 '" 122 CHAPTER62 " 124 CHAPTER63 .. . 146 CHAPTER7S. 142 CHAPTER73 . 141 THE FUNERAL WEEK CHAPTER72 ... 131 CHAPTER67 . 147 5 . .. 125 CHAPTER 64 .. 114 CHAPTERS3 117 CHAPTERS9 117 CHAPTER 60 .. " . CHAPTERS4 . . 127 SATORDAY MORNING CHAPTER6S .

jezykiobce. współczesnego języka.pl. co umożliwi Ci sprawdzanie ich znaczenia bez konieczności zaglądania do słownika. że nie będziesz mógł oderwać się od nauki języka! Łączy przyjemność lektury zintensywną pracą ztekstem. oto seria idealna dla Gebie! Powieść TOMORROW NEVER KNOWS została napisana z myślą o czytelnikach znających język angielski na poziomie podstawowym. poznasz powszechnie używane kolokwializmy oraz opanujesz kolokacje i struktury gramatyczno-leksykalne charakterystyczne dla naturalnego. studentów i samouków pragnących w niekonwencjonalny sposób doskonalić znajomość języka angielskiego. Książkę zamyka klucz odpowiedzi. Podziai powieści na krótkie rozdziały ułatwi zrozumienie fabuły i opanowanie stworzonych w ten sposób niewielkich porcji materiału. która rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem. Jako źródło ciekawych tekstów i ćwiczeń znakomióe uzupełni naukę wszkole i na kursach. oraz słowniaek angielsko-polski zawierający tłumaaenia blisko 800 słów i wyrażeń. łąaenie synonimów lub antonimów. zaś dla nauczyóeli chcących urozmaicić zajęcia świetnie sprawdzi się jako dodatkowy atrakcyjny materiał lekcyjny. obszerniejsze wyjaśnienia przedstawiono zaś w słowniczku na końcu książki. uzupełnianie zdań oraz zadania sprawdzające rozumienie tekstu. Wtym miejscu podano wyłącznie znaczenie. ANGIELSKI ZKRYMINAŁEM to jedyna seria podręczników. utrwala znane konstrukcje gramatyczne oraz pozwala opanować nowe. Dzięki wciągającej fabule bez trudu zrozumiesz liczne niuanse znaczeniowe. Efektywną naukę dodatkowo wspomoże aktywne operowanie w ćwiczeniach nowo wprowadzonym słownictwem i strukturami. Tłumaczenia najtrudniejszych słów i zwrotów znajdziesz na !Thlrginesach. Głównemu tekstowi towarzyszą różnorodne ćwiczenia leksykaln0-9ramatyczne. w jakim dane frazy pojawiają się w tekście. w którym możesz sprawdzić rozwiązania ćwiczeń. Pełna i aktualna oferta książek.in.Serię ANGIELSKI Z KRYMINAŁEM kierujemy do uczniów szkól średnich. wzbogaca słownictwo. kursów oraz programów multimedialnym Wydawnictwa Edgardznajduje się na naszej stronie internetowej www. Dzięki lekturze poznasz nowe słownictwo w kontekście. Zapraszamy i żyaymy zabó)ao skuteanej nauki! . która sprawi. Jeśli znużyły Cię standardowe podręczniki i wkuwanie list słówek czy regułek gramatycznych. a więc w sposób najbardziej sprzyjający zapamiętywaniu. m.

TOMORROW NEVER KN OWS kevin hadley .

iqrei old. looking pf'edp~I at a birthday card. Across the hall ~rnyrarz. After a minute.w \rodku. sign tL szyld when a policeman woke him and told him to leave.. In a house downstairs na near the beach. his feet were offering .rodka Thompson thought about the warm.. and it is coming this way. an road po dr. As he walked offer · ufe•owac along Błenheim Terrace. front door there is a storm. Most of them were hotels with large windows. He stopped and knock pu _( wondered what to do. But blow drnichać that Tuesday morning in September. the rain blew into his face. the old clock in the haU chimes. drrw. WP ·ewe TUESDAV MORNING pleasant pzy.en·oy bench rawiw E. As he was looking inside. the Coot's house. but now they all had signs offering rooms. large duzy Mark 111ompson was tired. In the dai . 111e moon is bright. wonder zastana Among the hotels. 111ere was no answer. an hour before sunrise. All is quiet in cie 'lno~ a seaside tow n on the South coast of England. 1trcr1t ulicy www.poiród the hot breakfasts on the dining room tables. In the inside . grey-haired man was watching from a window across the road. he walked slowły to the door across the and knocked. summer they were full. d<' .off> wet. He knew the Street well. a tired. it wasn't such a place. another man is sitting in his kitchen drinking tea. he was asleep on a bench. and he was hungry. It was cold and wet.1<(11 darkness of the park. One had an open Wid( „ę door. It was. and arnong . there were some houses. he remembered. Out at sea.er11c:IObce pl . On the other side of town. look out wyg <l· and the streets and gardens and houses are full of Shadows. Downstairs.ASTBOURNE IN EARLY autumn is a pleas- along wzdiJZ ant place when the sun shines and the air is warm.cn darkness 5 o' clock in the rooming. CHAPTFR 1 coast wybrzezP PROLOG UE shadow c. He looked at the ILJ<l'Y buildings. afraid it will make a noise. a teenager is opening chime dzwonie the front door to his house. old man is looking out of his bedroom window. At 5:30. comfortable beds inside. Street. someone is sleeping on a bench.

." said the first paramedic. kill:. a few. 'Tm Mike and this is Geoff. "but it's standard." replied Benham. I've never seen him before. 'Y goin wd 1Jt look around !Ol!." paramedic As they were going in to the living room._:. Terry Benham.P< z • '· ~·~ He lookcd like he was homeless. „ please stay where you are. ę "A few minutes ago." behave zoc _ "When was this?" "''fw•c . If the man leaves." said Geoff. we'II send a patrol car to the address. He was łooking around outside s1•on1. (. "'." bet.i THE PARAMEOICS found Mark Thompson in the ••ply kitchen. NM_ .. iyc Terry Benham waited for 10 seconds. rat:~wnik r ed "What's that?" asked Thompson. "You've bad a shock. ~ "EMERGENCY SERVICES. you will have to tell the homelm police." zajMc. I need the police.ię Terry Benham watched as the two policemen entered the house." said Geoff." said Terry Ben." suspldously "Do you knOW who he is?" poo 0Jll•1r1~ "No. over the road ham. In the meantime...i•ąud< <." approach "Okay. and then he went in. sound Lfl1n1ec: . there was a si ren outside. don't worry. 4o. make a call "Sounds like the police.dpowidda<. . please. sitting on a chair. Jooking at a body.. wyko-ac celi fon "Are they coming herc?" Thompson asked nervously." replied Thompson. How can we help emergency you." · :ew •c ·e "Okay. Let's go and sit in the zb za. take care of "I expect so. Mr.kt>vin had ev TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 2. And don't approach him. I'll check you and Mike will take care of things herc. ot her room. sir. description "Has he moved since you made the call?" op "No.." connect 1~. ?" servlces Siu/by "Benham. look lik• "Okay. "I think he's <lead." said Geoff. "There was a man there and he was behaving suspiciously. And they'll need a dcscription." said Thompson. robb„y "Eastbourne police. "Are you the in the meantime man who called for an ambulance?" w n·ie ')"Lld~ie "Yes. How can we help you?" w•irHr "I think there's been a robbery over the road. o. I'll connect you. And he's stili in there.

' PC . ---------------~-------- expect ocze. "And he reported a robbery?" "Yes." said PC Heron. He lives over the road." said PC Heron." said PC Heron. you'll have to wait here." said Geoff. "Are you sure it was him? Did he call the ambulance?" asked PC Heron. when the paramedic carne from the kitchen. Probably that notlce <at. old man standing outside his front door in the rain. Thompson was explaining to PC Heron what he found. "And?" asked PC Heron." said PC Heron." "I see. leaving the kitchen. "He's <lead. who was watching them. "Yes. "What happens now?" asked Thompson. taking out his notebook. "We'll have to check some things. "Yes. They went straight to the kitchen. kiwać 'Tm PCI Nicholls and this is PC Heron. "I think he's called Henry Coot." thn . CHAPTER 3 kevin hadley TOMORROW NEVER KNOWS .jeeyloob( P_p l . "lt's a nightmare. noticing a grey-haired. "Do you need me?" asked Thompson." straight :ico~to "A robbery? That's strange. ważać man.Pohce Constable. a uniformed policeman www. "We got a call from that strange dzowny man in there saying he needed an ambulance. We've got a report of ent• "'" h · <llll a robbery." said Mike. after he had introduced him- self to Thompson. . it didn't look much like a robbery when we arrived." he said quietly. "Who called the police?" "Someone called Benham." nightmare Thompson put his head in his hands." said Geoff." "Well. We'll need to talk to you about what has happened.w takim "I should go and speak to him then. "What happened?" asked PC Heron. "Do you know who he is?" asked PC Heron." PC Heron walked with the paramedics to the ambulance.

The policeman told Terry Benham to„. Wybierz właściwą odpowiedź. Because he recognised the man in the street. the pohce were already there. watch the street from his window. follow the suspicious man. C. 4. ~ Because. r Because the body of the victim was sitting on a chair. li Because he thought the man over the road was suspicious. phone again later. Why was the paramedic surprised? Because the police were looking for a robber. when they arrived. hide and wait for a patrol car.EXERCISES CHAPTERS 1-3 1. Because the victim was called Henry Coot. . B Because there were homeless people near his house. 3. grey-haired man C Mark Thompson Terry Benham 2. Who walked into Coot's house first ? A Blenheim Terrace B An old. 1. Why did Terry Benham phone the police? Because there was a robbery in a house over the road.

„ . Utwórz pytania do zaznaczonych części zdań. SUSPECT 5... Last month there was a . 4. pasujące do polskich tłumaczeń i uzupełnij nimi zdania ... 2.... the ... ROB ... The paramedics found Mark Thompson in the kitchen. ( 6. DESCRIBE 2. HOME ... ..•. (opis) of the thief... company... „ (ratownicy medyczni) are here. 3.... „ . The paramedics found Mark Thompson in the kitchen. Jenny works at a hostel for .„ .... (włamanie) at our . (przyjemna).... Z podanych słów utwórz inne. ...... „ .. Don't worry..... 3.....CHAPTERS 1-3 EXERCISES 2. I have never seen him before. 1...... MEDICINE 4... they'll help. The security at the airport stopped him because he was behaving „ .. 1 • The police have a . (podejrzanie)...the weather is very .. „... .. ... The paramedics found Mark Thompson in the kitchen. „ ....... (bezdomnych) people. Let's have a pienie today ... PLEASE 3. ..

..." said PC Heron. Who is he?" rnerdz tce "His na me is Mark Thompson. "In his mid-40s or late 40s. trw.ątl«\ "I don't think so. messy .oirr . iiv "Of course.u Heron." 40s b: przed "Is he a neighbour?" asked DS Pearce.ri• . "We wece very close. We were having a late break. "How old is he?" asked DI Bell. "The person who calłed us said exactty he łooked like a homeless person." collect )luat "Listen. We w ·•r· ~wii< would like to find out what happened. The two policemen were er>•• in the kitchen.. dług~ "lt didn't take you long to get here... The first thing they both noticed was his wet wyglą<' clothes and messy appearance.w~ "Shall we go insider' said PC Heron." said DI Bell. "We've looked around and it doesn't look like a robbery.. So he carne in to check if everything was okay.:ładn "And does he?" asked DS Pearce. Can you two stay here until lorensie doi the SOC02 arrives?" IT' . ·~ and began to tell his version of events. ." said PC Heron. in its place . event zda When he finished. we'll take him to the station." said Thompson nervously dy 1.. iiad PC Heron explained what was inside. DI Bell left the room. walk past p ze fast.." said PC . be in one's mid "So we have a dead body in the kitchen and the man who found it 40s byc po is in the living room.j." r?ąd~· Thompson was sitting by himself in the living room when the appurance detectives carne in. D<._. and this is my colleague DS Helen Pearce. "What do you think?" DI Bell said ąuietły. He said he was walking past and be in one's late saw the open door...J ca me outside to meet them. I was walking aiong outside . at Mario's cafe. "Everything is in its place." byhimself .~ "Weil.dzc .. całkiem "You'll see in a minute. neighbour "Just a minute.. "What's waiting for us?" .kevin haoley TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTFR 4 WHEN DETECTIVE lnspector Bell and Detective taketong Sergeant Pearce arrived five minutes later." d<:. <ąd:)we. PC Heron zarro1 du.. 'SOCO Scenes of Crime Officer. colleague 'Tm DI John Bell. c> '°' . an officer who collects forensic information .." said DI Bell..." find out b. czasu." he said. It's hard to say exactly.

suddenly negie "Why?" asked Thompson.. The door was open.10:·ce Coot. "We had a quick look.tJ kitchen. suddenly he looked worried. yes. where the two PCs were waiting. CHAPJER 4. lt looks like it's him.." said '"'ony DS Pearce in amore friendly tone than her colleague. They will tell you more. "Hello. 5 k>vi1 1:1. ~arzęd11i1 "lt's good to see you. ::cc<'<iJra "You don't. "Co uId you come with us to the police station. We have to do our paperwork. procedure "Do I have a choice?" asked 1hompson.JcK Dl Bell went back in to the living room.1asr Ciel "W hat did he say?" "He's told us his version of events." "Can you take Mr Thompson to the car?" said DI Bell to DS Pearce.vra•_. In his 70s ro "Dead body. John. ccle11dzle." lookaround "Have you looked around?" asked Peter Webb." In . Man in his 70s." said DT Bell to the forensic man. The owner of the house is Henry ·. Peter. ~dy P. Thai man with DS Pearce found him. LI \?y TO!AORROW NEVER KNOWS go back · w ." said DI Bell as they en- tered the kitchen. the SOCO carne in with equlpment his bag of equipment." owner . ." said DI Bell. He carne in and found the body. 1'11 be with you ''J'll be with you in a minute.1m de "What's happened?" asked Peter Webb as they walked to the ::1eO:eL. worrłed ··zn ir "It's just standard procedure.$ T" ·EV WERE leaving." "And anything suspicious?" "Jt's hard to say. Mr Thompson?" he asked. paperwork "Jbo:a D·p1e1kowa as-.

He walked over to him. I called the police.. Jnspector." said Benham as they went into his house. Our forensic man is in the kitchen now. we don't know yet. ]bat's what we hope to find out. looking at Mark Thompson. He moved slowly and seemed iii." "And?" Benham explained. looking shocked at the news." he that's right .. we should know more. To tell you what happened. I was waiting for you to visit me..." Benham said and didn't finish his question. "You reported a robbery. I'd like to speak to you. "The owner of the house is <lead." "That's right. but I've known him since I was a boy. "Yes. W hen he finishes." "Do you think that man in the car.'='.·· 'ę back of the car.~.-._l'<Jd 1ey TOMORROW HEVER KNOW~S_ _ CHAPTER 6 BE:LL was leaving the house. "I know.d.. said. the man across • .. "Dead ." . Come in for a moment."said Benham.h0<1Z<. Henry." said DI Bell. I can't believe he's dead. walk over to - "Mr Benham?" pod:." sit down siada:'.'!!~!. What do you think happened?" "We don't know yet. DJ Bell followed Benham inside. "Did you know the man?" asked lnspector Bell... "As Tsaid. He was watching them from the 2q. He's doing his work. "I have to sit down. do "That's right.. follow 1~' "' "lt was me. We weren't best friends." said Tnspector Bell. 1)1 the road was stili watching.

w "Is that correct?" she asked." let's say v> </VI JZmy www~ezytuobce .{)ł . when he finished reading. DS Pearce took him to an interview room on the first Interview room floor and brought him a cup of tea." at the moment "That's difficult. tędy. You're free to go now." · 0~b1ii::. ptKOJ Jrlt')'Jrliań "You look like you need that. "Already?" "Yes. she gave the piece of paper to ty ':1 J~lt Thompson. so I be free to r •óc need your address. "Yes. CHAPTER 7 k"V'!~" l<11ey TOMORROW HEVER KNOWS ------- THOMPS(•N dAD BEEN toEastbourneCentral memory wspo· police station before. "Am I under ar- under arrest rest?" d ft?S?'tuv'. It's important at this stage. "I see. We will contact you." she said.. We need get sth correct to understand what exactly happened." that's lt then io Thompson looked surprised. "It's easier this way.'W "No. <A "Is this norma!? To come here?" Thompson asked. And do you have a telephone number we can contact you on?" "No. beslde . Thompson asked nervously." report zgłdslać "Then you will have to report to the police station tomorrow. and he didn't have good memories of the place." piece i-a>'«JłeK "Okay. Then she asked him wrltedown some questions and wrote down his answers." said DS Pearce. l'm homeless at the moment.10k 'TH try and be as quick as possible. But you can finish your tea first. '. at thls stage na When she'd finished writing. t<>r sposói. this way ." she said. W! DS Pearce wasn't surprised. that's it then. się Let's say at 11 o'clock." W 't:j . After five minutes. sitting down beside him. We just need to get the version of events correct.

Mark Thompson called the ambulance.- 2. My parents like to walk through I along the beach. ~. T/F 6. -. - 1. 1. fał se). T/F 2. Sue went to the market to look at I around for Christmas presents. 6.true). 7. 2. --------. Terry Benham tells Dl Bell Henry Coot is dead. T/F --. T/F 7. które zdania są prawdziwe (T . I can't speak to you at I in the moment. Geoff and PC Heron are paramedics. Terry Benham lives across the road from the victim's house. The two girls sat down I of on the grass and started whispering.EXERCISES CHAPURS 4 -7 1. S. l'm very busy. . 4. T/F 8. Dl Bell meets the forensic man before he speaks to Terry Benham. DS Pearce is friendly towards Mark Thompson. The police never found out I down who the murderer was. T/F 3. a które fałszywe (F . Wybierz odpowiednie przyimki. T/F s. Zdecyduj. Terry Benham is upset about his neighbour's death. Mary introduced her new boyfriend with I to her parents. The victim is called Henry Coot and is in his late 40s. T/F 4. Granddad took the vegetables out I off of the basket and washed them. 3.

„ ..„„„„„. spodziewać się tego 8..„„„„„.„„„„„„. 1. długo trwać 7.„„. ? 2.jozykiobc•. móc coś zrobić. „„„.„.CHAPTERS 4-7 EXERCISES . Drop the gun! You're .„ „„„.. 5. nie krępować się coś zrobić s. he . do what he wants.. za chwilkę 6. rozglądać się 2. „„.. hadashock got this correct ~-------------~ at this stage under arrest is free to took care o. as if e.•„ „„„ and needs to rest.„„. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki. Are you sure you „„„•.„„ ! 3. . zgadza się 3. to expect so f. his little brother. . Połącz wyrażenia z ich polskimi odpowiednikami.pl . jakby 4... that's right d.„.. „ ... „ . „„„.„ •. to be free to do sth a. to look around g. When Jim's parents were at work.. to by było na tyle.-- 3. She has „„.„.. the doctors are sure the medicine is working and she will get better... „„. „„„„„„„ .. „..„„„„.. in a minute h.„„„„„„„„„„„„. 6.. to wszystko 4.„. No one is stopping Tim. www.... 4. Don't disturb her now.. .•. that's it c. he „„.„..„ .!_ _ _ J 1. to take long b.. .

le i< N were sitlmg 1n Dl Bell's take away office. discussing what to do next. "I checked while record by you were talking to hirn.. Once fifteen years ago„." feel sorry for "Why?" sb współou "He seemed scared. And they've taken the body away. I'm sure." scared "There are places he could look for help ." "It's not always that simple.kevin hadley TOMORROW NEVIR_K_N_ OW_S_ _ __ _ _ __ ---CHAPTER 8 TUESDAY AFTERNOON fingerprints )(j. lt was all connected N• 4Ldny Z with drugs. theft ~r.'L ) iZI he didn't come out. He went for drug treatment. Taking people's bags and wallets. He's taken pho . The believable post mortem will be later today or early tornorrow." said DI Bell. "No.J:fW ew1dentr € EDGĄRD ... We have a dead body. He saw Thompson going into Coot's house. 1azwlof tographs and fingerprints. And it's kOr"ldS a shame when you see people like that . a few minutes ago. post mortem "Yes. Benham called the police." have a police "You know he has a police record. And Thompson's version of events seems believable." said Dl Bell. zab•ero "Have you spoken to Peter Webb yet?" asked DS Pearce. He's finished his work. obviously and the second time five years ago. is it? There's something in his past. He didn't want to be here." vv1ar1gr)Cf1v "So what do you think? What do your instincts tell you?" what about.? "Nothing yet. It doesn't mean honestly much." treatment "And has he been to prison?" asked DS Pearce. suspicion "But what about Terry Benham? He seemed to have some suspi· P< r1~ ·zer cions.it's his choice. What <lid you think about Mr Thompson?" S/r •eoe "Honestly? I just felt sorry for him. . shame ... more after that. It's been a hard morning for him. What did he do?" connected with "Theft." come out "I don't know." 'NdrY""l "That explains why he was nervous. They obviously had some hope o . wu ipod :bny. JZI!' And he was worried that we could arrest him... ~koc. When i/'w . Twice.k1 '. We'll know .living on the streets...

" background "Of course. result . burglary wra we have to check these burglaries on the Meadows Estate.1ezyttiobrP." "W hat now?" asked DS Pearce. In the meantime. There was another one early this morning." pochodzc"·e www. Can have a look łnto you have a look into Mr Coot's background? Find out if he has any ·· Zd)'A: zb~d~" family and try and contact them." "And try to find some information about Thompson.pl .wy~·k "We'll wait for the results of the post mortem. fil continue with that. CHAPTER a i<ev i "adlty TOMORROW NE!fR KNOWS that they could help him.

"Have you spoken to Terry Benham? He must know.). The last address he had was over fixed 11<ily six years ago. Weil.. we're making some progress. I've spoken to the neighbours next door. And that was only for three months. ' 'C'jl?Stry well.>J. No fixed address. His first wife died of cancer as . Never married.łezrrnennv "Is he local?" asked Dl Bell. They're next docM' quite new here.. The woman who died of Dffłdal r. I'm trying to get her phone number. _ _ _CHAPTER 9 ''AN·. but they confirmed that Coot's wife died last year 5qlli!ilf." ure~strowany "\\l'as?" "They removed him from the list because they hadn't seen him lnłldlc•I c•ntre for years. From Eastbourne. 'lz-K or the year before." V!J. from his first marriage. He has a daughter. No children." said DS through Pearce.." havea look "I've called him five times." przychoicnia "Anything else?" "That's basically it. No brothers and sisters. "Not yet.. Life hasn't been kind to him.ert!z. tute. ob. And what about Thompson?" "43 years old." . "Yes and no. He never answers the phone.Wty. It seems she's in Scotland." cancer rak "Have you spoken to his daughter?" asked Dl Bell." quis.i." "Okay.cords cancer last year was his second wife.„w. "But I've bad a look through the officia} records. You already know about his criminal >. NEWS ABOU i Coot's family?" DI Bell asked." both oba. "Almost invisible then.. Susan. He was registered register.. as he carne into DS Pearce's office an hour later...siy record." basically w invl1lble ." per.cl wltłi with a doctor in the medical centre on London Road.. "Any family?" iboc >-oe "Parents both <lead.~ni "And are there any children?" confl"" "They didn't know. Cd•l<. la<al m1e1~ "Yes. They said he didn't have many visitors.

Why was Mark Thompson nervous when he spoke to the police? 3.ezytoobce. ------ 1.pl .. Who is Susan? S.CHAPTERS 8-9 EXERCISES 1. Mary Lennox is an orphan . Wybierz odpowiednie słowo. www .her parents both I quite died of cholera. 2. Does she have a local I fixed address? 4. Why doesn't Susan live with her mother? 2. Where is Mark Thompson from? 6.. 3. Why did Mark Thompson steal? 4. How does DS Pearce feel about Mark Thompson? 2. His explanation was completely invisible I believable. John spoke very basicaily I honestly about his drug problem. Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania. 1.

..... ... impossible to see 6.... a...........-· ... joined together....„ .. thoesnyl ......... g. colla . xefid ..... from here...........you say that when you're sad or disappointed 2.. ..•.. „ ...........•....•••.. openly 4...... Ułóż słowa z rozsypanych liter i połącz je z odpowiednimi definicjami. vsiinileb .. ___.... . . vabilbleee ....... f. not changing 3... „ ........... b. 1._ CHAPTERS 8-9 ........ sth you think is possible 8..EXERCISES -...------ 3. . born here.... sincerely.... it's a „.... c... .•.... „.. related s... the act of breaking into a building to steal sth . sahem .. e.. h. labugrry .. stable............. doccteenn . d. related to an area 7.

. although Then.a< I'll bring you a plate of egg and chips and a mug of tea. as the months went by. explaining what had happened. połite child until his teenage years. That's why I believe you. although he sometimes saw Thompson outside. do you believe me?" pollte . sit there and go by. dye farbCWdĆ He had known Thompson for years. Mark's style eau se also changed.. Listen.p. and Mario often rozkwi\d( saw them sitting on the seafront benches smoking.alkie·'l Thompson's mother carne less and less often to the cafe. and powodow. although at English and Art he was very eventually talented. He started to dress in black.'k obc. one day.e years then. He no longer dressed in black and. less and less Sometimes Thompson's mother carne in by herself. Mario heard nothing for a couple of no longer cż n. ę ers. nadb·„·:-ny "Are you looking for some work today?" asked Mario. zaprzyjażn1ac . After finishing school he went to an art college." said Thompson shaking his head. His tal- ent fłourished there.na "I feel tired. They caused completely problems between him and his parents. giwać Mario.C'.. Thompson carne in and asked if he could wash dishes to earn some money. watched the change in Thomp- flourish son. . he stopped coming to the cafe. Mark. Mario used to see him outside and. Then.uprze." said Thompson. Eventu- a couple of kilka ally she stopped completely. As a boy. Mario gave him some -•07drov. But then he started with drugs. He was a norma!.ię Mario brought the food and then went to serve the other custom- dress ubiera( .y www j~:. "Tell me. he was happier..oc became a punk. His mother told him that Mark had 'zadziej lost interest in school. and he left home..rny "I know you."1i.. He had become friends with an older boy. at lose lnterest tr. the owner. Near saafront it. serve obslu· "It doesn't look like it." he said. <." on the house . ko1zt firmy "Didn't the police believe you?" Mario asked. and Mario often o·az always asked about her son. dyed his hair black. he entered a seafront cafe.In the dlraction WHEN THOMPSON Ieft the police station. al- unhealthy though he looked unheałthy. shake on•'• head "No. And it's on become friends the house today. he carne in with bec:ome stawac his mother after school and always ate chips and drank a glass of się milk. At the same time the two boys started drinking.i· the age of 13." "You look tired. he walked in the direction of Henry Coot's house.

Thompson had started to live on the streets to escape his old life.a) alone. voice -g'C' growweak słabnąć target .pOJedyn with a single birthday card from his daughter..a widower who lived on his own and had a routine. something will happen.. Susan. at the darkest moment. In onhlsown his younger years. He had been taking more and more drugs. That had been 15 years ago. Baptlst tap· The detectives knew that sometimes people like Henry Coot were . :nul\'." w hocelc As Mario stood behind the counter watching Thompson eat. but he had never relationship returned home. single . he walked twenty minutes to the loca! Baptist church. escape . he counter .spoko. saved him.jedyny a quiet man .liJda remembered those words. waiting at the moment . When Mario asked stay Zdtrzymy- him about his plans. alone. wlthout . He worked lWtąLek..ystycz11y (r." he thought to himself. He was LL')'. he found out more of Thompson's story. But. Uciekdć His parents had asked him to return home. the answer was always the same. maybe something has happened.ny Each morning he went to buy a newspaper. She had dark J-. and often ate in the cafe. They were easy targets because they were old and weak and c'112 'Jar'lstv. He planned a day without celebration. rela1 for Mario sometimes. urcxty~to. and eventually had left college. Now Thompson stayed where he coułd...vcv1n haclicv TOMORROW NEYER KNOWS CHAPTER 1O. quiet . «Maybe this is the moment. he had sung in the choir. And they were good targets because they usually had some cholr c1or money or valuables in their houses. His relationship with them had improved.:d valuables ceMP przedmioty . but with age his voice had grown weak. he had met a girl.uu pozbawiuny zeqos1 cełebratlon THE DAY HENRY COOT died was his birth. Twice a week he went to wid ower the supermarket to do his shopping. Each Sunday morning and WdOWłeL evening. But then she had suddenly left. 'Tm just wać się (u ~ogo~.urt killed. day. 11 work and. as the weeks went by.

. was a mem ber of the Baptist church. D.CHAPTERS 10-11 EXERCISES 1. went to church for 20 minutes every Sunday. what does he mean? A. Mark started living on the streets because„... he didn't like the rules at his parents' house. D. C. sang in a church choir till the end of his life. 2.jezyklobce. That Mark can pay when he has some money... B. he wanted to be close to his girlfriend. Wybierz właściwą odpowiedź. C. 4. That Mark should pay before he eats.. -. B.- 1. www. B.pl .. C. When Mario says the food "is on the house". B.. That Mark doesn't have to pay for it. Before he became a punk. After he went to college. C he wanted to save some money. bought a newspaper twice a week. Henry Coot. That Mark will pay for it with the work he does at the cafe.--.. When he started taking drugs. Before he was 13 years old. A. D. A. he wanted to escape drugs. 3. D. When did Mark start smoking? A.

EXERCISES CHAPTERS 10-11

2. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowied-
niej formie.

1. Mum
dye go
find
become
scar"
loose
spe„lt
blow

„. to Ted last night. He is coming to visit us
J
at the weekend.

2. Kate . her hair blue. Her dad is very angry!

3. The wind so hard it damaged our root.

4. Hannah ..... her house keys yesterday.

5. Tim Is so rude! He . . ....... „ . ...•... „ past Mrs Brown and didn't

even say hello.

6. When she finished university, she „ .. .. „ an actress.

7. The story really the children - they couldn't

go to sleep.

8. Last week Henry 50 pounds in the street, isn't

he lucky?

3. Odszukaj słowa z tekstu.

CHAPTER 12

WEDNESDAY MORNING

recerve otrzy· JUST AFTER 9:30 A.M., DI Bell received
myvv~ć. cl".::taw:it a call from Dr Hilłer. He had just finished the post
mortem, and wanted detectives to come to the hospital to explain
a few things.
showlnto - "lsn't DS Pearce with you?" asked Dr Hiller as he showed Dl Bell
wprowiK!zać Jo in to his office,
"She has to see Thompson at Il," explained the detective.
"Who's Thompson?" the doctor asked.
might "">te, "He's the man who found the body. And he might be a suspect .. .
mo71iwcz• if we think there has been a cri me."
suspect ')O(jrJ· "I see," said Dr Hiller. "I think you'll find the results interesting
flany (ri~cz' then."
flnd . ·r;i{ "Why? Is there something we should be worried about?"
"Possibły," said Dr Hiller.
possibly The detective sat down and Dr Hiller picked up his notes. "Henry
mo71w Coot had an injury on his forehead. He fell forwards and hit it. lt's
pick up most łikely the impact that killed him."
prnJnmi ć "Do you think it was an accident?"
injury - rand "It's hard to say. All I can say is that he fell forwards. Maybe he fell.
forehead czOło Maybe someone pushed him. The result is the same."
forwards do "For him it is ..." said Dl Bell.
pr70du, w przód "Anyway," said Dr Hiller continuing," I invited you here because
likely prawno there was something else. He had a bruise on the left side of his
pońobni~ head, just above the ear. Quite a long one."
impact ud,~ "Prom the fall?"
17en1e "Not from the fali that killed him," replied Dr Hiller."He hit some-
bruise si~iak thing.,. or something hit him. From the colour of the bruise, it was
on the side from the day before his death. Would you like to come with me and
- 7 boku l can show you?"
fall upadek

kevin h..idley TOMORRO~_!!EVER_
ICN
_O_W_S_ _ _ _ _ _ _ __ CHAPTER n, 14

AT 10:30, MARK THOMPSON walked
into the public toilets next to the beach. The atten- attendant pra·
dant greeted him in a friendly way. cownrk ułAug
"Can I get my bag, Jim?" Thompson asked him. greet w1t
"Of course," he said. He łooked after Thompson's bag for him. look afler
Now he took it out of a metal cupboard and gave it to him. optekc;wd s:ę

Thompson walked over to a metal sink, put the plug in, and filled pług :orek
it with cold water, he washed and shaved. After cornbing his hair, put in wkłacac

he gave the attendant the bag. "Thanks, Jim. How do I look?" fiłl napełnia<

"Good. Are you going somewhere special?"
"The police station."

JUST BEFORE 11 O' CLOCK, Thompson
walked into the police station, where the desk ser-
geant recognised him from the day before.
"Are you looking for DS Pearce?"
"Yes," answered Thompson nervously.
"Don't worry, she doesn't bite," said the sergeant with a smile.
Two minutes łater, DS Pearce carne down the stairs and greeted
him in a friendly way. She saw that he had washed and shaved, and closer bi ·ei
now looked closer to his real age. l'd love ~drdzo

"Do you want a hot drink?' DS Pearce asked, as she led him into chę:n1e

the interview room. defend - bronic
"l'd love one, yes," said Thompson. be about
"Where did you sleep last night, Mark?" to '1'll"C ·a raz
"In the park. Then the police carne at 5 again and told me to move." Cv> zrot ć

"They're just doing their job... unfortunately." re-enter wei~ć

"I know, you don't have to defend them." porownit-
DS Pearce went to make him some tea. As she was about to re- appear DCJd·
-enter the room, DI Bell appeared. w-ac' ę
"How did it go?" she asked him. aquickword
"Let's say it was quite interesting. I have some questions for Mr ''' wko. krótka
Thompson. But I'd like a quick word with you first. Is he in there?" rozrnowa

ĘO~~RQ

.LdN.::' zed a fał!. Now. caused by something. any ldea~.. Is that right?" "Yes." have nothing "So it has nothing to do with Thompson then . That probably caused his death. It didn't look like it was from object .." "Any idea what the object was?" blunt · t~µy "A błunt object of some kind." "But wait a minute." to do with ~ie "That's what we're going to find out.pl . Although not hard enough to kill him." said DI Bell opening the door. .. So someone hit him 'Tli ' with something. CHAPTER 14 ~~~~~~~~ Kcvm hadiey TOMORROW NEVER KNOWS "Yes." DS Pearce said.-O "That was the word he used.. I'łl take him this tea and come back.jezyiuob«.1 But Hiller showed me a second injury. The kind of thing you find in the house somewhere. and people don't usuałly hit themselves." not hard enough "Unclear?" asked DS Pearce. The bruise was from the day before. a bruise on the side of Coot's head.. rie\°vYSla11. "Coot had an injury on ffi< Kl his forehead where he had fallen.1 ia . flb)OZ \ www. ~' "That there were things about the death that were undear. We'łl send Webb to investigate further and take some more fingerprints. let's go and talk to Mr Thompson." said DI Bell. "What did Hiller say?" she asked in a quiet voice when she re· turned unclear n1~1a .

When he fell. Thompson keeps his bag at the public toilets. T/ F 8. Your scarf is on the floor. l'm coming down I up in a minute. Lucy come out I off the bathroom right now! I need to shave! 2. T/ F 6.true). pick it out I up. T/ F 4. Henry got the bruise before he fell and died. is he here? 6. Dr Hiller thinks Henry Coot died because of a fall. lt's my ball! Give it out I back! . 1. please.. 4. mum. a które fałszywe (F . Dr Hiller discovered a round bruise above Henry's ear. T/ F 7. 7. 3. Wybierz odpowiednie przyimki. T/ F 3. TI F 2. Henry hurt the back of his head. Mark Thompson sometimes works at the public toilets. Mary showed the guests through I into the living room and served tea. lt was Lisa's idea. DS Pearce finds out about the bruise when she goes to make Thompson a cup of tea. s. T/F . DS Pearce suspects the bruise has something to do with Thompson. Wait downstairs.EXERCISES CHAPTERS 12-14 1. 1. I have nothing to do about I with this party.---- 2.false). l'm looking for I around Dr Peterson. Zdecyduj. T/ F s. które zdania są prawdziwe (T .

S. to say good-bye 4. 1. to fill a. 3. to pick up ( to empty 4.CHAPTERS 12-14 EXERCISES 3. to attack 7.. The bruise was quite long. to appear e to give 6. 2. to disappear 3. to defend d to come out s. The impact of the tall killed Henry. Połącz czasowniki z ich antonimami (wyrazami o przeciwstawnym znaczeniu). to return f. toleave 2. Somebody hit Henry Coot with a blunt object. to receive h. www . 1. Zadaj pytania do zaznacznych fragmentów. Henry Coot had an inju1y on his forehead. 4. to enter b. ezyldobce pl . J1m looked after Thompson's bag. to greet r to drop 8.

rv. Jl'. But do you have somewhere to stay tonight? A homełess homeless hostel hostel possibly?" "No. I avoid them. "There are peopłe I know there." "And you definiteły didn't know Mr Coot?" asked DS Pearce. „rz lr They bega n by asking Thompson to repeat his vers1on of what had •swell ." said Thompson." "Why not?" asked DI Bell. "Yes. EDGARD." "Can I go now?" asked Thompson. in thet's not what a softer tone than DI Bell's.za ty:"'l..w stir -- to him. and she had sat ncxt . "Maybe you didn't use those words . "I don't like what's happening here. And I don't want to see them.. "Do you think I did it?" Thompson eventually askcd. "that's enough for today. "Kilłed him. lt l • „„.k 'V r h. Except that I didn't do it.. l'm sure ." "I didn't say he was killed." "Why?" "They'll offer me drugs. That's p... i' y TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER . u all. But is there anything more you can tell us?" "No. The previous dosely day only DS Pearce had asked him questions. but he said very little.. "Did what?" asked Dl Bell. I can't stay in them. deflnitl!ly nd HNo." said DI Bell. When I found him." said DI Bell. Now there was Dl Bell as well. You know my history.~." said DS Pearce finałly." said DS Pearce._ THOMPrON WATCHE the detectives closely as they cntered and sat down. littl• Matu "Okay. "We need to make somc more enquir we're seylng ies. „ happened in Coot's house. There was no reaction from Thompson. • t" They asked Thompson a few more questions. I'vc been inside that house once. The story he tołd was the same as the day before. The message was elear. . Can I go soft ~odry now?" (r>~ • r "Not yet." Thompson łooked at the detec chodzi tives for a moment. DI Bell then explained to him the results of the post mor tem. "Were you there on Monday?" ucept that "No. and thcy sat in silence.. and thcy wcre sitting oppo previous site him. "That's not what we're saying at the moment.

about 50 km south from the centre of London • OC . yes. "WeU. If it's true. she's coming back tomorrow." said DS Pearce. I haven't done any- thing. and listen. 16 kcvm hao ley TOMORROW MEYER KNOWS "I see. like today?" "Yes. what more there' s sth ab out can he say?" hlm 's1w"1m "If it's true.." ENT TC 01 Bell's office when Thompson left." said DI Bell. .an air port. She knew about her father's death already." be hard on "What? His appearance? His dothes?" said DS Pearce." "Maybe one of us should go and meet her. CHAPTER lS... "I noticed sb byt dla kogos you were quite hard on him. · <for." suggested Dl Bell." 'Tli ask DC 4 Jones to do it. "I don't know. And now this .. "Yes. Then we can speak to her in the car." ·irowym I ost1ym "Sometimes it works." "How?" "She didn't say. Anyway.. Can you contact her and po·nformuwc1 let her know?" kCJqoś "Of course. Flying to Gatwick3 from Glasgow. I fee! sorry for him." said DI Bell. Imagine how his life is.tak:o·Nać "Did you get in touch with Coot's daughter?" DI Bell asked. There's something about him that makes me suspi- cious . we need a list of people who knew Coot. But I'll have the same things to tell you..Detective Constable . "At the airport?" letsbknow "Yes. Do you want to go?" "I could. can you report to us again here tomorrow? At 11. co-operative "He wasn't very co-operative. Oh.. 1t works 10 "Not this time. He told us what happened. su: 7 changing the subject. I have to say." >Gatwick ." gat in touch with The detectives sat down.

. 1. What does Dl Bell think about Thompson after the meeting? 4. 6. Don't you think there is f. I will pick you up. How was Thompson's second meeting at the police station different to the first one? 2. Odpowiedz na pytania zgodnie z tekstem. a. aby utworzyć zdania. s. He should avoid e. know when you arrive. he'll help you.EXERCISES CHAPTERS 15. Why does DS Pearce feel sorry for Thompson? 2. these people. just let me they're dangerous. with Ken. he's just a kid.16 1. something scary about Mr Smith? 3. The suspect swears he has d. 4. Połącz fragmenty z lewej i prawej kolumny. nothing to do with the robbery. 1. You shouldn't be so b. Getin touch c. Why does Thompson avoid homeless hostels? 3. 2. hard on Jim.

thick gruby. pl .." "I was going to do that next." footńeps krok. As the dctectives bega n to search the kitchen. pointing to a wooden rolling pin that a bit '':><:hę." They sat down in the living room on an old.. rolling pin "Yes.sl<. Some days I'm better than others." "Okay. some days cza you see. He was moving with great care. condhlon . sę ." said DS Pearce.ezy~obce . "Yes.epi "In May I visited the doctor with a bad cough I'd had since Easter." Benham explained. w r ektAfe better. wellman zd•o and Benham invited them in.. haveaword "How long do you think you'll need here?" asked Dl Bell." said Peter Webb. CHAPTER_~ 7. wlth za~"ier ić "Oh... Have you come to have another look around?" zywa. maybe a bit more. ____kf'_v_1r1_ri~dlcy TOMORROW NEVER KNOWS -18 ---- WEDNESDAV AFTERNOON PE ERWEBBWASALREADY busyatthe house when the detectives arrived. wycdowie• 'Tm not a weU man. Inspector. point- uchwyt ing to a large knife with a thick wooden handle. minutes. Slowly the door opened. was beside the sink. search . "Maybe it's what we're looking for. we'll go and have a word with Mr Benham." "And this?" asked DI Bell. about an hour. handle rączka. cream sofa and Ben be better zuć ham started to talk about his condition.trcżnit minutes they heard footsteps in the hall. It was the first thing I did. After two os.lJn w'Wltv. "It's cancer. they talked about g~sty the results of the post mortem with Peter Webb.. "Have you found anything new?" asked DI Bell. "Have you got some prints off this yet?" asked DS Pearce. Today's a bad day. THE DET::::-CTIVES CROSSED the road wlth care and knocked on Terry Benham's door. •IJ "l've got a few more fingerprints. Yesterday I was a bit _!)ami. But I've only been here twenty point to v.

Weil." "Maybe he was there on Monday." said DS Pearce...:<7." sr:i- leave in the morning and come back with a bag of shopping." said DS Pearce "Weil.1. maybe it's nothing. I spend a lot of time just looking takeyourtlme out of the window and thinking. I have to rest. so the news scan u>G scared me. unsure - "We're opening an investigation into Henry Coot's death. But 1'11 know surgery moce when I go to the hospital on Friday for my next check-up... I stay in most of the time. That's notreally when I called the police. . "Is there anything else you can tell us?" Terry Benham thought for a moment." said Benham. I think it was him. I hope everything goes okay. Probably. let's say. "I can't be sure. "And did you see Mr Coot yesterday?" prawie :i.i(o) a scan.e "Not really. "Probably not." crc·acjo "Weil. That man who was there.. Life's a bit empty between visits to ~. I saw him stay in . Take your time. Then he opened the door and went in. so I went away ~. unsure of check-up what else to say.. But it doesn't seem to qrudko be working. . and she sent me to the hospital." "He was visiting the house?" asked DI Bell. The next step is chemotherapy." wac 11iedziec w "Do you think he knew this man . There "1ep»w·:y are things which are. I had surgery to remove the lump about a week after lump g zek they found it. there was something else. That was when they found a small lump in my throat. It was the same after two weeks. and she wasn't the first. My tests badania ex-wife died of cancer last year. She just gave me some antibiotics and told wouldn't go me they should help. badan c "What would you like to talk to me about?" asked Benham. He was outside the house for a minute." DS Pearce saw that he looked worried. He left the door open and didn't come out. so esz · -~ the hospital. "About yesterday?" "Or about Henry. and prze<ho.Mr Thompson?" do!'1" "lt's hard to say.vie r1e." "You think he opened the door? It wasn't open already?" asked DI Bell. They <lid a few tests. Then there was radiotherapy. "It's okay. unexplained. I don't know ifhe ." W!o"-." said DI Bell.<tV'"' ~ < y TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 18 It wouldn't go away. back. mostoftł1e time IW'! kl2 . Then when I saw him yesterday.

.. „ (you. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie Present Perfect. „ .... 6.. aby utworzyć słowa z tekstu.pl .. he needs a s__ g __y. Gina has a bookshelf made by her husband __si__ her desk. „.... Uzupełnij brakujące litery... (stay) in tonight.. Viv . „ .... „.the h_ I is broken. 6. I fell out of bed last night and I have a _u _ on my head. (not see) t he Johnsons for ages. 4. l'm going to call the doctor. lt ..„..CHAPTERS 17-18 EXERCISES --------.... 2.... 2...-- 1.„ ... „„. „ „ ... „„„ .Jezyłdobce. My brother studies medicine and has to read many ___ck books a month. (be) a lovely.„„„„ „ .. Luca and Pete ... (have) a nasty cough since Sunday. The men stopped talking and listened to the sound of __ot_ p coming from the hall... 5.. . Murn's friend is corning to visit so she .. We can't take this suitcase .. „„.. 7. think) about becoming a lawyer? 3... „„ . . 5. 1. 3... (know) each other since high school.„. 4. . I .. The president's condition is serious.. 2..„ . sunny day and the evening is just beautiful. WWW.. You should have at least one medical h_c_-_ a year..„„ ....... 1... .

"No. "I suppose we have other things to do. till then . "Jt's the right shape." said DS Pearce.. okay.." . i. Let's leave it till then. See what suppoH priy- OC Jones has found out will you . lt might help. "A photo of the bruise on the side of Coot's head." acouple dwa. l did it. when Peter Webb had left. but perhaps we need to have a more scrious discussion with Mr Thompson." said DI Bell when the SOCO had finished. l." "And did you got the prints off it?" asked DI Bell "Yes. From a rolling pin?" Peter Webb looked at the photo for a minute. do you think?" "He'll be on the streets somewhere. I'll Iet you know... W hen you left. but I'll have to check. 9 J ~u UP T the detectives were sitting in DI Bell s office when Peter Webb appeared. starting to explain what pop 1n wpadd~ he had found. Can we find him." "He didn't scem completely sure. But he's coming in the morn ing at Il . ojvoir· ·~ ć "Have a look at this.t w 1a "What is it?" v." "Coot and 'thompson?" "It's possible . And we might have Thompson's pri nts on it.. "I thought I would pop in for a chat." "The rolling pin is of interest. ." "What do you think?" DI Bell asked DS Pearce..." said DI Bell. '• "Yes. "There was also what Terry Benham told us . ch.. "From different people?" i:." he said." said OS Pearce.et's find out some more about Mr Coot." "Let's not get too excited. "Arc things becoming clearer?" "Possibly." suggested DS Pearce... There werc a couple..J 1 "Okay.

As soon as DJ Bell had heard first class about his ski lis." .•styr.„jlcy TOMORROW NEVER KNOWS famousfor OC DAVID JONES was famous in the police many 1 station for his lists." said DS Pearce. Vvy-ia.family doctor www jerykiotx-e pl .<ońc~{ć With his analytical skills. He medical <•nlr• called the police severa! times earlier in the year. from i. The properties which are not hotels fund funrlu~z are often rented out. You can speak to them. degree dyplorr "How's it going?" asked DS Pearce. he got him onto his team." . You Immediate D'l. He had graduated from Ox- graduate ford University with a first class degree in pure mathematics. list spis~wać There might also be some people from his army days. There are a few more. But afew tu spero they are sure to know Henry Coot.! can speak to them. on· r i. There's a number for the minister and his wife. Tenants come and go. investment "Weil. neighbours.which . but he chose the police." przychodnia "What for?" "He was having some trouble with loca! teenagers. National Service I'm waiting for some information on that." tenant n:. he could get a job in any bank or invest- Jn1wers1"~ ment fund. They could be help ful..mat@matyka "First.Joy are quite new." sklll umu>Jętno ć 'Tm surprised. "And pure mathema. So a lot of the people nw. Good work. First report ' GP (generał practitioner) .-. 11.1. there's a good reason. Not immediate neighbours. \tmowac Benham.1>1 ." DC Jones said. laughing.ev11 11..P""' 1 "Mr Coot was also a member of the loca! llaptist Church. Coot's doctor . I've listed their names and ad- rented out dresses." tics "Okay.D!'kc ~tywna means in the last three years.1 And also some of the more senior members. Dr Raven. I've created a good list. Men who <lid minister poster National Service sometimes keep in touch with their army mates.!U=i wojskc"a "Anything else?" armyrnates "His GP 5." war w1era: "Okay. wyrńżnen1Pm 'Tve applied my methodology. CHAPTER 20 . That includes quite a few people. showing the list to DS Pearce. haven't you?" include . tell us about it.mrM~nv "Right. I've checked who is new in the area .at the medical centre on Lon- <ump•e z w=is~a don Road. But there are severa! people who have been there apply for years." DC Jones said. You've already spoken to Terry Iz. Also there's something else you will be interested in.be1mo· "About an hour ago.

" DS Pearce found DI Bell in the canteen having a quick cup of coffee. Then they were har•11ment in his garden. knocking on his door." . But we don't know if the trouble stopped. Let's hope it's productive." napastowilfl1_ "And did anything happen?" dok\Kc. Perhaps you should ask the neighbours. Thomp. home time son's coming in. The uniform police visited him lwice." w ta~nn 1azic «In that case." "Home time then?" lnthatca1" 'Tli have a quick word with Peter Webb before I go. Good work." "Sure. Let us know when you have the information c•nteen - from the army. "He stopped calling us. "Yes. ll's going to be a busy day." "And did the trouble stop?" asked DS Pearce. I will give Coot's GP a call.E VII ' ~ ll <y_ TOMORROW NE!_ER KNOWS CHAPTER 20 was that they were outside his house making noise.··I(' "No." "Okay. It shouldn't take long. They probably know the most. General harassment. But there was nothing they could do. productlve «Sh all we start with it tomorrow?" DS Pearce asked. Susan Coot is arriving. She told him what DC Jones had found out.

as they went into his office../) "Well. CHAPTER 21 . He was in the living room after the po- lice arrived. And on the remote control TV and remote control.iJley TOMORROW NEVIR KNOWS "WHATABOUTTHE FINGERPRINTS?" DI Bell asked Peter Webb." www. Thompson's prints were on a few things in the living room.. that's interesting.. There was a glass and a plate.." "Are you sure?" HYes.____k"_V'fl h. There were Coot's and someone else's.jczyl<iobce pl ... But he didn't tell us he had been in there before.>. "But there is something else. Not from Mark Thompson." P·'ot (rp T·." turn off "Is it possible he turned the TV off and touched things when he wylączilł was there with the PCs?" 'Tli have to ask PC Heron. "On the rolling pin„.

. 3. A group of teenagers harass Henry Coot. 6. 3. (feel strange since we had that mushroom soup. They •••. 1. DC Jones gives DS Pearce a list of people who could know Henry Coot. Henry Coot does National Service. (turn off) the TV if you don't change the channel. The feline family „ •.„ •.. Henry Coot reports the harassment to the police. In the seventies. 4. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowieniej formie.:J 6. . ··-·· •. lJ 4. D 7. Ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności. „ (include) lions.. ..... o 2. Peter Webb finds suspicious fingerprints on the rolling pin. „ (graduate:) from university and took a gap year... [] 5. Mr Mathews (rent out) his boat . we should try it. (suppose) you're right. . 1.•.EXERCISES CHAPTERS 19 21 1... DS Pearce goes to phone Henry Coot's doctor. tigers.. Dl Bell finds out the fingerprints on the rolling pin aren't Thompson's. S. Dl Bell wants to speak to Thompson about the fingerprints. o 2.. D 8. cheetahs and lynx cats. 2. I..

a protestant priest 2.. To develop this project we . 1O. „. the act of attacking or disturbing sb s. Frank „.. _g ee a.„„„„„ (become) very sad when she heard the news. _ .ezykiobce.„„„„„ (pop in) earlier and left some books for you. Hannah . 8. „„. n nt ---k d.„„„. in__t __ f. c e. __ duc --V g... Uzupełnij brakujące litery i połącz powstałe słowa z odpowiednimi definicjami. revolutionary method..„. producing good results 7.CHAPTE RS 19-21 EXERCISES to tourists.„ (you I find out) about this? 3. s b. (informal). h --SS nt h.. 1.„„„. 7. informal conversation I 8. sb who rents a house or another property 4.. 9.. (apply) a new. an ability to do sth 6... . How . a short. a title that students get after graduation 3. ii particularly male I www. a friend..~ .. . m __ e c.„„..

M o B u V p I E ' s 1. EDGARD f'l'H! O t CI H ... ..„ .„. A I R s. E POZIOMO: PIONOWO: „. L y E ..F..Q I u s u A T >-------I QUXPORVADACYPG ll A A F L O U R S H T O S L Mj F ~c 1 E 1 Io E L o r F 1 o I1 MI p I~ c I Tl s ' s HrA rM r El A l!:: E K IE ' ~ I I E I s I zk' p s A D wI c F DS ROP CHA P · I GES A A I ATWYOOR EOL FAD o ! Al u o I w l N 1 E Gl R EM I LE s TIQ rRl L I K I o I A citA I o I N _e:_ o R ' IG EN E R -1 A ! T I f- QI N R T J Y 0 R • T MA R Z O C P A T T Y -ł- 0 E ' P OB A OS O E X C E PT ' Lj v 1 v s RIN 17 c O' M L v N o B .. Odszukaj w diagramie 12 słów z tekstu i wypisz je poniżej .EXERCISES CHAPTERS 19-21 4. J 1 E rei T . . .

doctor." said Dr Raven. strar'. . After the death of his wife. Was that all?" "Weil. And certainly nothing serious." worry ~iepokć1 "And <lid he show any signs?" Lrrartw:rn1~ "Not really. a fear a lot of people have when they are in their 70s. He didn't call it stress of course." "Sodo I." show slgns "Do you know about these teenagers who were harassing him?" "li' ' m. thanks for your time." "How often did you see him?" "Once or twice a year. But he didn't talk much. There was nothing seriously wrong. "Did he have any medicał problems?" "Nothing that isn't norma! for that age. "It was a shame what happened to Henry.. But I checked bim out." "Don't worry. he also had this worry that he was getting Alzheimer's. ers getting it. But I saw him more this year. It's fear . And the worry slarts. Did some tests on his heart and check sb out . sorry to call you so late in the day. They forget something. feel a bit rough People of his generation don't. What can I do for you?" i:icrze DS Pearce explained why she was calling. They see oLh- n:epok~." 'Tm happy to help." "What for?" "Stress. błood." said DS Pearce. l~k. I only hope you find out what happened to Henry." late In the day "DS Pearce here.. "It is." badnc koqos "I see. He just said he was feeling a bit ClU( się kiepsko rough.>1awy "He didn't mention it." mentlon "Weil. CHAPTER 22 kevn ':ild!ey TOMORROW NEVER KNOWS ----- "IS THAT DR RAVEN?" DS Pearce asked.

. I pnu ·vr spoke to PC Heron and he said Thompson didn't touch anything in healthy ...w . on the TV. Thompson's fingerprints were all over otherwbe the living room .ę­ you when you were alone with him?" dzii:-. "I spoke to Coot's doctor." . we definitely need to have a serious word with him tomor- row. He went into the house and went into the kitchen. 23 AS D' BE• L WAS putting his jacket on.CHAPTER ... w cutyrn "No. a glass. What <lid Peter Webb say?" oerl)łeć '>a "Something interesting. a plate." "And?" "Not much really. suffer fł'Om - wise quite heałthy. os Pearce came into his office. Did he say anything to ell over . And what he has repeated.dley TOMORROW NEVER KNOWS ." "Weil. the remote control.ldrowy the living room when they were with him. Just what I told you.~rvir· ~1. He was suffering from a bit of stress.. but other.

. distant ~ ~-111 j -r--· .J~l)'kiobce pl . feeling caused by something scary 4. „ ••••. Rozwiąż krzyżówkę. i-- rs. .. WWW. restaurant at a school or workplace. to speak about something. differently. definitely 8.. ~ 7... . far away. for students or employees 6. to say something 3. 1 l 31 + t rI t- 4. to feel .CHAP TC RS 22-23 EXERCISES 1. _L rJ . lJ i_: ~ L_ ~ HASŁO: . .. 1. =to feel iii S.••. without doubt. an informal synonym of 'friend' 7.... --4 +- . if not 2. control.. ...

You can't put this dress . its whiskey. Scotland is famous ... Do you rent bikes? 2. 3. Ben.. it's rude to phone people so late the day. Uzupełnij przyimki. The doctor checked the patient .. I will take a gap year.. today! lt's too cold. 6. When I graduate university. 1. People who suffer . Do you know what happened Henry? .EXERCISES CMAPTERS 22·23 2. 7. and prescribed him some medicine.. 8. 4. 5. . high blood pressure shouldn't drink coffee.

is that right?" do.:d0onr "It is. He carne lwice on a Sunday. He had had some difficult times recently with the death of his wife last year.. As they drank their coffee. who are you going to speak ebny. . I'm sure.trond ing and often participated in the social events. His wife. "Okay." said Reverend Fulcher. We often discussed how to understand it in the context of the modern world. while the social event detective started to ask about Henry Coot. .morning and even- webslte . CHAPTER 24 ke . "The traffic might be duży n. "Yes." said DS Pearce. The South Terminal . There are some internetowa photos on the church website. He had a great interes! in what the Bibie says. He tookreligion seriously. and was free until 10 o' clock..·:. valueble .p! .:er·ny The Reverend Ian Fulcher lived in a modern bungalow next to partlclpate the church. usly rra<rować "He was a quiet man. "he talked a Jot about the past.." reYerend Wit "And you've got your list to work on . We often talked ·· powazrne about it. they łooked through the notes of Coot's case." Reverend Fulcher said. Do you know how he spent his time?" www . He was just gdy finishing breakfast.e ber of the church.. 1'11 have a look.. ·i u ~~1y heavy on the way to the airport. "was a very valuable mem- towdrzysk. Heather.tor to first?" bungalow "I thought I might visit the Baptist minister. opened the door and showed DS \lC7E'\ffl1Cl)IL Pearce into the kitchen." fllght k>t "Okay." "Did he talk much about life outside the Church?" asked DS Pearce.. have you got the flight details?" likely p•aw. "Like most people his age. DS Pearce called the minister. -spo. '1. She made DS Pearce some tea." whlle pv<Jczas Once DI Bell had left. It's likely that he dorr.ek knows something.ezyk1obc~..•. heavy trefflc "I suppose I shoułd be going. . µ." said DI Bell." "It's never easy. THURSDAY MORNING Dl BELL CAME INTO DS Pearce's office at 8 o'clock.1r 1 dil'V TOMORROW NfVER lNOWS -----------.l<Qrne "Henry Coot.. He's on a few of them." tllke sth serlo.

She was already living in Scotland when I carne here.kevm hadit'Y TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 24 "I know he was a great reader in recent years. and they wcwdc mmuc„" told him they couldn't do anything." "And did he ever talk to you about this trouble with the teenagers earlier this year?" upset uenu "He did. Just before she left. He did all those things by himself. And a walker too. but she went back to Scotland after that." at least piiyna They talked a while longer. But in the end. funerilł I met her at Joan's funeral. "Did you know her?" she whlle d1wila asked. the teenagers In the end w just moved to their next victim. At least he stopped talking koi' u abo ut it. I know he calłed the police." . DS Pearce told nrieJ him that Susan Coot was coming back. "Not really. It upset him a lot.:eo But she has called me. pc<l·. She wants me to do her father's foneral. I think.

countryside As they drove. of course not. please. "We don't have neceuary ~ r -:· money in the budget for such servic-es. The stream st·um1e•\ flight from Glasgow had just Janded. He knew what Su- immedlateły san Coot looked like from photos. DI Bell watched closely." she said with a sligbt Scottish accent.ługa I thought I might talk to you in the car.jezykfoh(ł". We can effective efek· call it effective time management. CHAPTER 25 h· 1 r2L ry TOMORROW NEVER KNOWS aowd tłum TH~"iłE WAS A LARGE crowd of peopte arrivals . He wanted to say how sorry • Sussex . But there are some questions to answer.1e "Terry Benham?" inforrn. DI Bell told her the latest on her father's death." she said. "Susan Coot.. they were driv- przekonany ing through the Sussex" countryside on their way to Eastbourne." he said in a loud voice." budget budzet "We don't know yet. Can I carry your bag for you?" he asked .. waving his arm to her. one from Orlando. najwa7rici. do you always pick people up at the airport when they are coming for funerals?" that won't be "No. "Tell me." he said.yr to come out of arrivals."said Susan.dressed in hippie n1pi:." "He has my number. a stream ofpeople started ." tywny "I see. That's why I carne.c1e "That's right. "And you must wave m? ~.. but she the latest c Ht listened with great interest to the detaiłs from DI Bell.. r· w1adorno~ "I heard some of this from Terry.pl . slight €<Ki "That won't be necessary. . convlnced DI Bell took her to the car and ten minutes later. aubum Kaszta· She carne over. so he called me.." she said when DI Bell had fin- the basics ished. In- polltely ~o·zr spector. smiling at him. but he was worried he might natyC~"11ó'! miss her." come over "Call me John. nowy "That's me. . as well as one from Cairo and miss ~ie za~wa. He recognised her immediately however .J. I prLeou." "So my father's death must be a big thing.::o-1• •d• politely. a few minutes later." "He didn't say he had been in toucłl with you.y waiting outside arrivals when DI Bell arrived. Su- włe· san had heard the basics from DS Pearce over the phone. stil! not convinced.·· a hippie style with long.a county in southern England -NWY. auburn hair.prr{:o. returning her smile. service u.~ be Detective lnspector Bell.

kevin hddłey TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 2S

he was about my father. You know he's not a well man, lnspector.
He's dying.»
"I saw he didn't look so good. Cancer, isn't it?"
That's right. Do you really think it might be murder?" Susan
asked.
"It's a possibility," said Dl Bell.
"Do you have any idea who did it?"
"The man who found your father is helping us with enquiries at
the moment."
"Is he a suspect?"
"Not yet."
"What's the plan? For me, I mean."
"We would like to visit the house with you. Maybe you'll notice
something."
"It's been a while since I was last there. I'm not sure I'll be able
to help much. Although I don't think my father changed things
much. Anyway, I would like to see the house. I suppose it will be
minenow..."
DI Bell found Susan Coot quite interesting. She was very direct. dlrttt b~zoo

And she didn't seem very emotional - not łike a woman who had
heard recently about her father's death, and who was coming home emotional
for his funeral.

CHAPTER 26 _ _ _ _ _ _k.....:~..:..
v ·1 t ~ : E) TOMORROW NEVER l<NOWS

WHEN DS PEĄRCE got back to the police
station after h.er visit to the Fulchers, she still had
half an hour before Mark Thompson's arrival. She went to her desk
and made a call.
famlliar L'a "It's DS Pearce here."
1orriy "Helen," a familiar voice said, "what can I do for you?"
givubtrouble "I heard you were working here, Dave," she said, recognising the
<iok"' ać praw1a voice of a colleague from training college. "I need some informa-
k1 · 'J'. ~hpot tion. We're looking into a suspicious death ... Henry Coot..."
look through 'Tve heard about it."
prz1 ·~'-"· "Earłier this year he made some calls about kids giving bim
last mvać trouble."
gap wcv;a "What was the address?"
' 1st•'P "48 Blenheim Terrace. Can you email me everything you have
named about it? Transcripts of the calls ... reports ..."
w,-m:er1ony Five minutes later the information arrived. DS Pearce looked
s.,.dfically through it. The problem with the teenagers had lasted a month and,
i<oM~·n;e during that time, Henry Coot had made four calls. The first three
ringleader were reporting what had been happening outside his house. The
prowrdyr fourth call was a call for help because he was worried the teenag-
court •·l„ ers would enter his house. DS Pearce thought about Henry Coot.
in connection Four weeks wasn't a long time. But when you were living in fear it
with must be dilficult. She could imagine him all alone in that big house.
w e;11,vku Maybe looking out through a gap in the curtains. Or sitting in the
neltherof darkness and listening - waiting for a noise.
ż.a~z The calls mentioned that there was a group of teenagers. In the
• reports two of them were named specifically. One of them, Steven
disability niP I Warren, was named as the ringleader. It was a na me that DS Pearce
1
pPł~ ;rrawno\~ was familiar with.
bener11 z„,,iek The uniformed police had spoken to him often and he had been
drink heavily to court several times. DS Pearce had also encountered him twice
duzo p in connection with burglaries.
addi<ted 10 He was a boy who had problems at home. Neither of his par-
uzalez~·ony od ents worked - his father was unemployed and his mot her was on
s1...,in9 tablets disability benefit for a bad back. Both drank heavily. His mother
. orosz1<; l'la<enne was addicted to sleeping tablets. Steven Warren was a good kid at

kevir hadley TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 26
- - - - - - - --

school, when he went. But he could become aggressive when some-
one provoked him, and was already at his third school in the last
two years.
DS Pearce had visited the family once before and wasn't looking
forward to visiting them again. But she knew it was necessary.

CHAPTERS 24. pasujące do polskich tłumaczeń i uzupełnij nimi zdania. . . T/ F 3.26 EXERCISES 1. „ (wartościowe) pictures.„ „ . Grandpa Joe left us many „ „„. VALUE 3. Susan knows some details of her father's death from DS Pearce.. (le ·:) has been cancelled because of a storm. The . DS Pearce has met the teenage ringleader before. Henry Coot went to church regularly but didn't read the Bibie.. a które fałszywe. T/ F 6. .. Dl Bell suspected that Susan spoke about the case to Terry Benham. DS Pearce phones her friend Helen to talk about Henry's problems. T/ F 4. Susan's behaviour surprises Dl Bell.„ .. TI F s. UKE 2. Let's go.. Susan thinks it's unusual for the police to pick people up from the airport.. T/ F 8. T/ F 2.. które zdania są prawdziwe. T/ F 2. it's . (prawdopodobne) that Hank's waiting at home. The Reverend and the minister are two different people. 1. FLY . T/ F 7. Z podanych słów utwórz inne. Zdecyduj.. 1. „ „ .„.

.... A group of fans welcomed the team at ...„. . Jenny's quite shy and isn't keen on (towarzyskie) events..•. .„. „ .. „ „ 3..„. In spite of her „„„„... COUNTRY 8. uzależniony „. but . uczestniczyć .„.... (przylotach).. (niepełnosprawności) Julia is very active. pogrzeb .... . ... szpara.•.„. ... I S.. „. machać . 6..„ 8. ---...... . „ . ...„ .. ARRIVE 7. . DISABLE 3. „„ .„. odstęp . -. .. . •.. Odszukaj słowa z tekstu i zapisz je obok polskich tłumaczeń. zauważać .26 4.•. kasztanowy .. „ 2. 4. . trwać . SOCIETY 6.. LITTLE S. . (wieś).. Tom was sick of the city and moved to the .. .. zasiłek „ . Bo and Liz are poor. . . 7. ...„ ..------ 1.. „ 10.. . „„„ . (przynajmniej) t hey have each other.. 9. tłum _ „ .... ....„.EXERCISES CHAPTERS 24.

-EXERCISES - 4. 8. 9. 6. Rose smiled polite I politely and thanked Bill for the flowers. Be nice to Tony. .it's easy to make her ery.. 7. he's failed his last exam and is quite upset I upsetting. Our piane had a light I slight delay so we went to wait in a cafe. l'm not convinced I convincing that Luke is telling the truth. S. . The enquiry was effective I effected and we soon caught the robber. The boss wants to speak to us in connected I connection with the new deal. lt's better to go for an evening walk than to take sleepy I sleeping tablets. 1. 3.. Have we met before? 4. The trained I training course was very hard. Tina is so emot1onal I emotionally .CHAPTERS 24-26 ---. but we learned a lot. Wybierz właściwe słowo. You look familiarity I famihar.. 1 O. 2.

agree . "It's a long story. my mother decided she needed fresh start - a fresh start.. But there was no change. glve sthup and started to paint aga in. prescribe o•Zf'· was something wrong. We talked about what to do. she would be okay. no. before her marriage she'd spent a lot of time painting. "Weil. I was only 14. He prescribed her develop some tablets. She wanted to know what her chances were. X·ray r '"'tC' ·n "She asked him if they could treat it. a really beautiful place. It all 1ąga seemed perfect.zyć maybe two months or maybe a year. my mother free splrit - started to have trouble with her stornach. robk tures and taught in the loca) school. She went to the doctor '"ofr1y duch and he told her it was problems with digestion. she returned to though · .\JaOz." replied DI Bell. Everyone just called off the west it Kilły. the consultant from the hospital called her. wiąZt'K "On Saint Kiłda. After a month. Can you imagine that mainland 5'ały moment. Inspector?" ąd "I don't think I can. And the Coast ·Prz} light is amazing. she asked him how long she had left if the treatment was unsuccessful.--A PTER 27 "HOW LONG HAVE YOU been in Scot· land?" DI Bell asked Susan." duty otx> "Where were you living?" asked DI Bell. "We're still twenty five miles from Eastbourne.k~vin h~dley TOMORROW NEVER KNOWS _ _C. But she gave it up on her wedding day. We were part of Zd< hrv1nim a Bohemian group that included poets. He sent her to the hospital on the mainland for an x-ray dlgestion and a scan of her stornach. You see. actors. That's why it attracts artists. He said they would start adv1nced stage chemotherapy immediately. I was a free spirit and soon began to develop my own llttra<t Pfl'f· artistic talents."QnaK the doctor. "She found peace there after what happened with my father. We thought that when she finished them..H." said Susan." said DI Bell. and from · . She przestdwa<'. she started to sell her pic.JkOi story. But when she told me she was going to nowy v• 1ątek Scotland. beginning the peac:e r. twat (li:ki) the tests.:. I was never as talented as my mother though. An island off the west coast. But się .ać and I agreed with my mother that we should stay in Scotland. I dedded I was going with her. musicians and other wy banu painters. when my parents divorced. and he said less than fifty-fifty. He told her treat l~·. She knew immediately from his voice that there . Then in 1990. when she was only 49. A week later. He told her that she had cancer. In Scotland. < i< thought that was her duty." she said. Finally.. it was at a very advanced stage. More birds than people.

saying goodbye. and two months later my mother died. But we did it. with a sad smile." said DI Bell." www." said Susan. I'll drop you off. so we could be near the hospital.ezyklobce pl . "Where are you staying?" DI Bell asked as they were entering tL ''tJ'>k Eastbourne. Just along the road off poorlJ 1ć from my father's. to Saint Kilda in the end?" justalongthe "Yes. leaving eve- ryone there. go on tOQ'ć się "Life goes on. I think.. ro1d w pblizu. TI1e Alhambra Hotel." said Susan Coot..d "Okay." "What about this afternoon?" arrang• 'Tll call you to arrange a time to meet.. That was the hardest part." ''I'm sorry.. (uait:J "So you went back.." W) >0oz· ·. drop sb "Blenheim Terrace. CHAPTER 27 3v1r hadley TOMORROW NEVER KNOW~ we had to move from Saint Kilda to the mainland.. .u. .

I've just had one at Mario's. Am I right?" "Not exactly.." of ric." said DS Pearce.. I don't have any choice. Why believe him and not me? Although you don't need to answer that.. Mark. Mark." wac. "This is becoming a familiar routine.oc~""'· fair?" s4dzl( "It's not my job to decide if it's fair or not. no money." "You seem a little upset today. we have some new information. It's what we do." . at work... DS Pearce was waitingfor him in the reception area of the police station. I have been inside that house once in my life. with no job. st 1ie "It all sounds very interesting. who has wasted his life.. But you tell me to come here and I have to come here. "Can I make you some tea?" DS Pearce asked." said DS Pearce." "Are you surprised? It's the third time I've been here.. this poor homełess man. ." She expłained what Terry Benham had said. And I know nothing about you.k •vir 1. and I've done nothing wrong. "I told you everything yesterday. You see." said 1 Thompson in a calmer voice. DS Pearce took him upstairs to the room they had been in the day before.. waste r .. "just not for me. " "Don't sound so surprised. Your instincts are right. in a friendły tone.. Is it Judg• . Even if it's just b e capable washing up in a cafe." said Thompson.. 'Tli be honest with you. "Unfortunately. "No. Mark. And you've probably been investigating me .." "Work. She noticed he hadn't shaved." said Thompson. "My instincts tell me I'm not just here for a friendly visit. .i~l1•y TOMORROW NIVER KNOWS CHAPTER 28 MARK THOMPSON ARRIVED punctu- ally at 11 o' clock. trwc" 1c "But you know all about me. I am capable of work.. 1t w DS Pearce explained to him where they were with the investigation. You're only seeing one side of it.drno But we're not here to judge you. Your information isn't right.

" "Have you asked him about the fingerprints in the living room?" be out r. "Could I have a quick word. "I've had a chat to him. without look ing at Mark Thompson.. wwwJozy1oooc pl .. No dramatic confessions. 1'11 be out in a few minutes." "And?" confesslon "Nothing. he went straight up to the interview room. Told him what Benham said.ho asked DI Bel I." "Me neither. No changes to his story." mood o I J "I wasn't expecting any. CHAPTfR 29 v1n hcid!ey TOMOIROW NEVER KNOWS g . And he's expecting to leave soon. 1 arrived at the police station.-. going back into the room. He knocked on the door and put his head inside. He said the same things as yesterday. DI Bell asked if there had been progress P<>' !~p any progress." said DS Pearce._ "I'm just going to do it. DS Pearce?" he asked. Maybe it's best if you stay herc for the moment. Once they were outside the room. j." "How is his mood?" "He's not happy.

" disappear "He won't like it." "Do you believe him?" "It's possible.. reluctandy "No. because he was thirsty and hungry. it obviously is important. "It shouldn't take too long.. sth ił~t\o\ ć:h„.." eslablish Reluctantly. he said he had a drink and ate some toast. ~--.. ." "He said he didn't think it was important.. d. DS Pearce agreed with DI Bell's plan." said DI Bell. "We will elear things up soon. w arec. Of course. But I can't say I'm happy. nie t-:ętnie DS Pearce explained the situation to Thompson. l'm proper food sure... -." said DS Pearce.7 4 "To be honest. I think we have enough to keep him in custody. leave it to me. ~ -----CHAPTfR 10 "WELL?" asked DI Bell as DS Pearce carne out of the room. I'm afraid he might disappear otherwise I just to be honesl want to establish whether he's done anything or not." "Why?" "Because the TV was on. ing this." "And why didn't he tell us this before." Thompson said." "Weil. There was nobody in there so he turned it off.ac s. I'łl have a bed for the night and some proper zajmov." said DS Pearce. The glass and plate.ę food to eat." "I'm sorry. "He was in the living room. He went into the house and went in t here first." "Let's hope so. "Do you want me to deal with it?" asked DI Bell." "That's his problem.al with "I know the rules of the game." jedtf''1ie dearsth up . 'Tve been expect." in cuslody "Do you think it's really necessary?" asked DS Pearce. going back into the room. You know.

Mark needs some proper food.pr . O. Saint Kilda . the police treat him like a suspect. A attracts artists because it is an island. B he couldn't shave before the meeting with DS Pearce. C died on the island. B. he hasn't had any breakfast. 4. DS Pearce doesn't trust Mark. B. www. 3. DS Pearce doesn't believe he has a job. -------- 1. used to be called "Killy" in the past.•. is the name of a Bohemian group. has good light for painting. A he thinks Mark will run away. Susan's mother „. C. A.jezykiobce. Dl Bell decides to keep Mark Thompson in custody because.CHAPTERS 27-30 EXERCISES 1. C. continued to paint after the divorce. Wybierz właściwą odpowiedź. A. Mark Thompson is upset because. Mark stole some food from Henry Coot. D.. had never painted before she moved to Killy. 2... was an artist and a teacher. D.. C. B. D.

.. your phone on? Mum says she can't contact you.. unsuccessful e. off the radio? l'm listening to the news! 3.. to waste g. 5.. out.. 7.. stage •Jedno z połączeń 3. 8.. mai n h.. 5... . Our IT team .. 6.... 3..... . . your life to jedno slowo - rzeczownik złożoni 4... .„ .. life b.--- deal elear turn -1 ------.. up some things.. . goes on z dwóch innych... so she should be here in a minute.... 2.. 4. . with the problem right now. They just have to . fresh f. aby utworzyć wyrażenia z tekstu.. due to arrive an hour ago and he's stili not here. Tim . . land 6. to arrange a. . .G~~p . Połącz słowa. l'm sure they will be friends again.. spirit 7. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie. Why .. We went to visit our friends but they ......... treatment ~P.. a time 8.·-------- 1..... (not) capable of it. be x 4 drop --. . John looked after his sister's dog because she . Tom .. advanced d. ..-- 2..EXERCISES CHAPTERS 27 30 ----------------- ... .. free c. Kelly off by the bus stop. start 2...* 1...„ ...

"I wonder what he wants . CHAPTER 31 THURSDAY AFTERNOON THE TWO DETECTIVES were waiting for Susan Coot outside 48 Blenheim Terrace when DI Belł's phone rang." <a lny "Weil.. but it doesn't make it right. And he told them that it was for self-defence. If he has a knife.oś intend . I guess he has a point.~c"\ ." "Are you going to tell me what?" DS Pearce asked.flJSl." suggested DS Pearce. A hunting knife. he had to empty his pockets." self-defence "lt seems a bit extreme. uspraw edHwiuc :.1mcobrona "He said that when you live on the streets. hunting "Of course. " DS Pearce listened to him talk on the phone. :..:o~. "It's the desk sergeant." . havea point "Maybe. "Welł?" she asked when he'd finished...nOSL intend to use it. But before they did. he must miel . And they found something." said DI Bell.. you need something Jike extreme raóy that." make sth right • 1urn. if necessary. They asked him why he was carrying mys· wst:i it.. cell cela "They've taken Thompson to the cells.

When they divorced she took a couple of photo albums.. ··. Christmas„. "represents my father wand« quite well. . Sw 1tłr słnneczne. again. . I saw the Reverend Ian Fulcher this morning. . grief · . "All his married life. "1963 . li interested DI Bell specifi.: "You don't seem very upset." DI Bell said with a smile." said DI Bell looking possesS1ons aro und. died he represent started to go to the library a lot. the three of them entered the house and began to walk from room to room. But that was more my mother. Susan. As they continued to wander round." round . And. his second wife. I'm not sure we understand things like that. What you see here.. Holidays in Cornwall when I was a kid ." "He didn't have many possessions.. after my father carne out of the army. "I see." he said to Susan as they were coming down the stairs." attic . I think after Joan. -c'.. własn-: 1.11-ych. sunshlne - "I'm not used to the English weather. Together. here.. this blue .. it's just ~for\u not this bright.ry~T_O_M_O_R_RO_W~NE_V_l_R_KN_O_W_S~~~~~~~~~~~~~C~HAPTER 32 SUSAN COOT LEFT the Alhambra Hotel and walked along the street towards the two police- men in the sunshine. That's why there's not many books i1~ .wa< Susan showed very little sentiment for the house.. I suppose. rlrĄ(l' ·- ries." she said when she arrived. M "We're not artists.." "What about photos?" "We bad a few albums._ke_v_in_h_aa_·. did he.pyt. that sort of thing. m~~ni~." Susan Coot replied. 1 •dsta\\·ia(.. birthdays„. "Did your father live here long?" asked DS Pearce. "When were they married?" asked DI Bell. because he borrowed them. But not very often. He said your : 'Jdda ~ father liked to read?" that's why "I remember when I was a kid he read cowboy books and war sto. well.· tyrnent cally. Maybe the rest are in the attic. her sentiment grief for her father didn't seem great. "We get sunshine on the west coast of Scotland but." u•azywac she said looking around the living room._ "It's true. both detectives noticed >ICJtP .

The owners are the same. collect Jb1e·ać "When you collected me from the airport. the three of them sat down. But I couldn't. a few years had passed since the divorce. P wnyrn 'ens1e "It is. Before the divorce I had known her. the death of the second is less shocking. Joan. When one of your parents is already dead. He carne to Gatwick for me and we drove home. CHAPTER "ł2 Kevir hadley TOMORROW NEVfR KNOWS "As I explained in the car. so it's like going home in a way. So I moved out and stayed in a hotel along the street. yes. Not long after. Dad paid for it. My parents were friends with her. l went back to Killy. I hoped I coułd forgive her. it reminded me of remind " of) when my father collected me from the airport after my mother przy~ 1J( died. expłaining herself. And l've seen a lot of life. "I decided to spend some time back here. He hoped I would come home. Once they were in the kitchen." Susan said to DI Bell. "I stayed with them for a few weeks and that was enough. But things between us were difficult." Susan said. And her husband." "Did you stay here?" asked DS Pearce." she said without irony." inaway w "Is it the same hotel you're staying in now?" asked DS Pearce. WW\Y je7)'k:Qb(f'_pl . I'm not very connected to this world any more. was waiting for us. his second wife.

Jt all started to orbywat slu7bę go wrong. "He always spent a lot of time here." "That's what we thought." said DI Bell." "What did?" "Everything." repłied Su- san. just that he might have some useful information for you. Then one day r saw my . r suppose. out of place "Not really. r didn't know what was happening at the time." "Do you know what he wants?" "No. "My mother and Terry didn't know anything about it. The affair between my father and Joan Benham was never planned ..r"Jit ~Sure. "They were friends from childhood.pr Y· "Okay. '" pcx When DS Pearce had left. beginning to tell the story." the detective said. Should it?" asked Susan. as they sat down on a wooden bench in the sunshine. serve :zyć. I've been to see him. "That's right. changing the subject." "They said it just happened.. until I was 10 years old. continuing.. DI Bell and Susan went out into the back garden. Of course. Don't you know about it?" "Terry hasn't mentioned it.. How well do you know Terry then?" asked Dl Bell." affair romans "Joan Benham? So your father had an affair with Terry's wife?" "Yes. ' L y Can you go over and see him. Terry and my father served in the army together. "He kept the garden nice. That's when it happened. "Terry? Terry Benham?" asked DI Bell. "lt doesn't look as if he was robbed. "He and his wife were big friends with my parents . Everything seemed perfect.~ev l liad!ey TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 33 "TERRY SAID he would like to speak to you. They got mar- ried at about the same time. "We still have to do a couple of things here." Susan Coot said when they had almost finished at the house. But over the years. DS Pearce?" go over ." useful ." Susan said. I've learned all about it." Susan said. "Does anything seem out of place in the house to you?" asked DI Bell.

pointing at a pair of apple trees. I told my mother. I knew it was more than a kiss between friends. Eventually.. they gave up trying to be friendly to him. well..." said DI Bell. And we set off for set off wv•us. Others don't. ple do.. TI1en Joan moved into this house with seat er r:sce... They tried to make their encounter peace with him ." byc" ·. you father and Joan?" gethurt 11...ię happened because my mother kept in touch with Terry. and the other one gets hurt. That's what peo- zrar ory•. ' " almost every day.. Some people survive it f . just to speak to him sometimes.w "Did you keep in touch with your father after that?" make one's "Yes.• . "were keep in tou'h pink with blossom and there was a blackbird singing. Isn't thai the way it works.. phone calls once a month . My father give up · o:. and she told Terry.." "Your parents?" "And Terry and Joan. They got divorced wd'.la. I blossom ·· •v11aty remember it well .. empty encounters in the street.. He asked contess NY'' a his wife about it and she confessed everything.>st c "I think I understood something after a while." she said. "Although I'm no ex pert. They lived here. the family car and I got in the passenger seat. ć a new life in Scotland. where my mother had an old school friend. my father and we went."> 0 „ic want it.. Until that day. CHAPTER 33 kev1n 'lad (y TOMORROW NEVER KNOWS -----· father kissing Joan. . they stili lived together as couples. isn't it? They fall in love.. That fall in love was that . ta~ LO . blackbird 'us Those two trees. a few letters ...:. but he didn't ~.:Jca· and Joan soon got married.zenw-. On the same day.. a year later.rtak. It was hard for him.just cold." itworks 1ak t'1 Vt." zaknd·•wa·· ę "And how did you fee! about them„. 'dzi .. someone else. it was a beautiful spring morning when we left. My mother packed our possessions into ~c '"' . Even at my age. And I knew what peace . Terry had to see them w. Then one of them falls in love with survlve ~zeżyr. Inspector?" that's the way "! suppose so.

Dl Bell finds out about Henry's affair with Joan. They took Thompson to the cells. Susan and her mother go to Scotland. The policemen take Thompson to the cells. Terry wanted to speak to you. 4. Zadaj pytania do zaznaczonych fragmentów. c 6. 2. . c s. S. o 3. He used to read cowboy books. Ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności . A blackbird was singing. He was carrying the knife for self-defence. 1.EXERCISES CHAPTERS 31-33 1. They took Thompson to the cells. D 4. 1. DS Pearce goes to speak to Terry Benham. The police find a knife on Thompson. 6. Henry and Joan get married. o 2. 3. c 2.

.•... She has come I has gone to talk about the presentation.. Don't say I t ell Frank about the party.... Remind I Remember me to send the letter later. 4.- 1. fafira a. Mrs Briggs is here.•. Wybierz właściwy czasownik.•.. Ułóż słowa z rozsypanych liter i połącz je z odpowie- dnimi definicjami. 2. but I can't remember I remind his name. ---. g.CHAPTERS 31-33 EXERCISES 3. „ „ „ •.. relationship between married people 8. meeting 4.••• „ •.•.. . l've met him before. feeling 5.. 1. sth sb owns. protection against an attack 3. seuulf c. cefende d.. Sir. mintseent b.•. 3. Fred never Jends I borrows his books to anyone.. The Smiths lent I borrowed some money from their family to buy a fiat..•. Mr Jonas isn't here. They told I said it was raining. lt's a surprise! . 8. drastic 6.• f.. 7.. coeuernnt ' . ---------. ... that can be used 7.. treexem h. mloossb . radical... opossssien . emotion. property 4.••. he has come I has gone to work.. 5.. flowers on a tree or a bush 2. helpful. 6... e..

As DS Pearce left the house over the road. was it?" ewa. ę "You know Susan quite well then?" 9lve an "Very well.. She liked il here." DS Pearce listened with surprise as Benham started to tell the story of his marriage and divorce. "Her father too. l think l remember something. l'm afraid I gave you the impression that he and I beafrald weren't very close. You see. The money from the job was enough for her to live on in those days. I can't remember his name.9 ey TOMORROW NEVER KNOWS ~HAPTER 34 TERRY BENHAM had been watching from the front window of number 53." destroy "The drugs?" r _. "No. He married my ex-wife. frlendship "So Susan Coot went to Scotland with her mother?" DS Pearce asked when Terry had finished. "She thought l should talk to you about her father.." said Terry. It's about that man who was in the house. Mark. She stayed with me then." "Well.„ well. into the living room. pOOqldC 'Tve spoken to Susan." "So what happened?" "Drugs. She met a new group of people and she Independent had a boyfriend.. But she wanted to go to college here. . "That's right. It's.( za." Benham said as he started to talk about his friendship lmpression with her. She stayed there for a few years. She started art college and got a job in a clothes shop. lt might be im- portant. "lt almost destroyed her. des. Her father helped her financially. That's what l wanted I to speak to you about. "Mark Thompson. "That's it. So she carne back. but she wanted to be independent." fairły ~we.~PV~ 1." Terry said.J.." "Go on. She had her own room and I gave her the z czegoś attic to use as a studio.. "You wanted to speak to us?" said DS Pearce as she followed him follow o. goon kontync- I think Susan knew him. she didn't like Joan after what happened." obawtd< . It's not exactly true." niezak'ny "And she was living with you?" asked DS Pearce. he walked slowly to the front door. live on sth EVL "Yes. Susan was friendly with him when she was at college. I'm fairly sure.zezy.

." he said.. He played the guitar. '€ The two detectives compared the stories they had just heard.. t'~ "Well. "Was it?" said DI Bell. And Terry wtdłuy has met him before. And there was the hostility between Terry and Henry and Joan. That was over 20 years ago. Quite a few years ago. "It was.. nothing. "All this changes a few things." said DI Bell." "Until the affair. ZddJC \'<. It looks like you've been listening to a similar story \'\')'fi 1~da ra tu to me. CHAPTER 3_4~. that was interesting. It might be best to ask Susan about him.. And the name's right. "But he has been here. She painted a picture of the romantic life her and hostility her mother had in Scotland. Weil. you know. she knows Thompson.." DI Bell said as they got into the car . I remember him singing Beatles songs to her." said DS Pearce... "He told me he had never been in that house before. It seems Terry Benham and Henry Coot were very good friends from chiłdhood . explain- ing exactly what Terry Benham had said." łooks lik<! "That's right. But nothing about drugs." SUSAN COOT had al ready left when DS Pearce returned to number 48.." "She told me some things about the past." COI Q\. "It might be true. compue "Susan didn't mention college or the drugs.." she said as she entered the kitchen._3S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _k_f_11_r_h2_rl_l<'.." said DI Bell.. according to Terry. "Weil._Y_T_OM_O_R_R_O_W_N_E_Vf_R_K_N_O_W_S I think he visited her a few times when she was living here.. But tell me first what Susan said . But I think it was him." accordlng to "I see." "And she didn't mention Mark Thompson?" "Why should she? I only told her that we have someone helping us with enquires. p< ównywać "Nothing?" "No." said DS Pearce.." said Benham.." whatever "And? Whatever you can tell us may be useful..

and you doubt. "We have a connection between Thompson and Henry Coot now.. What could he possibly have done?" "l don't know. " "l doubt it.." said DS Pearce. We'IJ have to speak to Susan. Maybe years ago ..Ben- ham." "Unless we are Jooking in the wrong direction.dley TOMORROW NEY~R l<t~OWS CHAPTER 3 5 to drive back to the police station.. wątpi<'. "But I know one thing. saw what condition he's in." "Probably quite norma! after what happened. "the relationship between Benham and Henry Coot seems a bit strange. you don't think Terry Benham ." . But now he's an old man." said DI Bell as they were parking outside the police station.." "Stranger "Complicated. robbery is an unlikely motive here.K<v1ri ~ ." "And a connection between Thompson and Susan and Terry . "Lis- ten.." "You know." DS Pearce said.

where the black dog was growl rJdrC/~ sitting in the corner. Which one do you want?" "Steven. "You heard him.." "No. taking a cigarette from shaking " '." "Perhaps we should both go. It was on the edge of t Ol N ·~I Eastbourne. C0"1U 'Tve got four." The woman led her into the living room. beln -by~w "Is your son in?" asked DS Pearce. She had no uniform and wasn't driving a police car." estate o 1edle. DS Pearce drove to the Warren's house. "The Warrens?" asked DI Bell." "Who is it?" shouted a man's voice from inside.i teenagers stood with aggressive looking dogs. "Do you think I could come in and have a quick word?" "Is it about the burglaries?" "No. "Police. They'll be unfriendly. After half a minute. but everyone knew who she was. and several ki'K<l one that had recently had a fire. To see Steven. "What do you want?" the woman asked. "I think honlle · wrO'." said Warren's mother. cy her mouth with a shaking hand. she felt a dozen pairs of eyes were watching her." "Tell them he's out. CHAPTER 36 l<e_V'"l r~dley ____ TOMORROW NEVER ICNOWS THE TWO DETECTIVES were Jooking at the list of names that DC Jones had given them. plenty with broken windows.cy~·ohco pl ." shouted the man. "The parents of the kid who was harassing Henry Coot. "Time for me to go and visit the Warrens. difficult. I just need some information._z~ There were several empty houses." DS Pearce said. As DS Pearce got out dozen -izin of the car.)i they might be less hostile if a woman visits them. edge tr. Beside broken fences. threateningły "Don't worry about him. the door opened and a woman in her pyjamas stood in front of her." said the man who was lying on the sofa ąr··-~f' www j<. groups of fence ~ . on an estate where there was a lot of unemployment. growling threateningly." "Is he in trouble?" "No. She knocked on the door and a large dog started barking some- where inside." said DS Pearce..

Do you know who?" "No. -'otny." said DS Pearce. lt's possible someone <lid.. fellow sb aro- DS Pearce spoke to them for a minute more." said Mrs Warren. it was probably two hundred. What hap- pened with your son was significant." signlficant "You think he killed him?" asked the man. He told us fifty pound. lfhe said fifty. feeling that things were going badly. . we don't know. as she was leaving the room. track. Do you think we know everything Steven does? Do you think we follow him around?" asked Mr Warren sarcastically." said Mrs Warren unhelpfully. But I know my oplacalry son. "And?" "lt was just a joke to him. bottoms "You said he isn't in trouble. . Mr Coot is <lead and v@st r::oók 1) · we want to find out as much as we can about his life. I just want to hear what happened." she said as she was leaving. ~<kasty< '(HP hurry śpieszyć . But it was elear she und · chorlz would find out nothing ełse za kirr "I might be back to speak to your son. DS Pearce explained why she was there. but I don't think it was your son. sarcastically "Don't hurry." "So someone paid him .suit rhes. "No. "Did he ever mention Henry Coot?" "He <lid." said Mr Warren. A profitable joke.k •v r hadley TOMORROW NEVER KNOWS --------CHAPTER 36 dressed in tracksuit bottoms and a vest." profitable DS Pearce was surprised. zn. "Profitable? How?" -1ntratr "Someone paid him to do it.podr· "He isn't.

... 3.•. „ .. Fighting is so silly..CHAPTERS 34-36 EXERCISES 1..... 8.. in love 7.. „. since high school. the impression 6.... to keep f.. aby utworzyć kolokacje i wyrażenia użyte w tekście.. A tiger . „ „. to give a. tracksuit h. 6.. . You should ... What a mess! We need to .. . --- 2. to follow e. in touch 2.. . Mia always . . to growl b. s.. sb around -~--------.. to the opera! 7. .... .. aword 4.. when we walked over to its cage. Połącz słowa. with her. your peace 3.. with the kids...Jamie .. (her) wherever she went. My mum's cat was like a dog . -... threateningly 8... .. .. 1.. to have g. Sarah is so happy .- 1... You can't wear . 4. to make d.. ... Uzupełnij zdania wyrażeniami z poprzedniego ćwiczenia ......... bottoms s.... ...„. John and I ... to tall c.it .. . that she's very happy to see you 2..

_ I -o -. T/F 6. -~ . TI F 4.- E T I T . 1. TI F 2.J N .EXERCISES CHAPTERS 34-36 3. According to Terry.. Susan doesn't know that Mark is in custody. Dl Bell suspects Terry killed Henry. p r lo R E M T ~. In Terry's house Susan had a special room to paint. Odszukaj w diagramie 8 synonimów czasownika mówić.- s Is I ~ TO ' L M J F o c I E p I Iu N: E I M p N c T s L H G. -1-- L EI L A u u I w -X .-'.. The detective thinks that Terry was too weak to hurt Henry. Zdecyduj. a które fałszywe.. she stayed with Terry to save money. . ~ A I T IM o B u V p E s Q u p G I - Q - u X p o R - R A 0 1 oi s ' r. When Susan was at college. Susan and Mark never met at his house._'. TI F . ---< L I A c o N F E .. >-- y N z c T . S· i. W~ i D E I T I E s y o GI -S Af E D s I 0 I p c H A ~i I s Iw E l A D 'j A I A N R R.._J >.-. T/F 5. które zdania są prawdziwe..."± H_i s p E R K p E R A y o 1 I E __ N ._ E ~ R -~ A L . ~ M E -- A N R T A I o D N E V N IL V I V E N N s s o 4.. -.. TI F 3.

drove to Blenheim Terrace and parked.idlry TOMORROW NEVER KNOWS AS DS PEARCE LEFT the warren's house. podsurrowa. the short visit. Before getting out of the car..·e "Are you coming back here?" Dl Bell asked. She left the street as quickly as possible.. And maybe I'll go to the hotel where Susan is. see what she knows about Thompson. It shouldn't take me Ionger than an hour and then 1'11 come back to the station. As she opened her car door. she was followed by a dozen pairs of eyes again. She stopped for a moment." "Who's on it?" "Neighbours. "The Warrens?" whole ·city "The whole area. so I'll visit a couple of people from it. CHAPTER 37 k 'vir i. I've got DC Jones' list. . But it was hard work.. 'Tm glad to leave that place. and then decided to ignore the comment. rtC~ •• "What burglaries?" "That's what I'd like to know.." she said. one of the kids shouted something at her. "Warren's mother wanted to know if I was there about the burgla- . she called DI Bell. "l'm at Blenheim Terrace." she said and gave him a summary of •·culCZ("rie. Anyway. I've got some useful infor- sum mary mation." "How <lid it go then?" Dl Bell asked.." .

" said DS Pearce. after a couple of minutes." "What was Mr Coot like?" "A nice man. and sitting down next to his wife. It's understand. odzrako "No. I read about it on the internet though. I suppose. Did you know him?" tu." the man said. Jill." kaszkic. "he hated him." replied DS Pearce. "They're away till December I'm afraid. We moved here quite recently.„" said the man." said the man." 'ioku. W hat is it you want? Maybe l can help.kPV r hadley TOMORROW NEVER KNOWS __CHAPTCR 38 DS PEARCE KNOCKED on the door of the first address on the list but. "Mr and Mrs Tilly?" fiat cap "That's right. there was stili no answer. But quiet. Friendly.a1nosc1. But after the divorce. DS Pearce showed her identification to him. He worked in an architect's office and drove a Jaguar. 'Tm making enquir.." said his wife. "He didn't have much luck. ld•ntiflcation ies about the man who died on Tuesday morning. But what happened with their wives„. they've got a house in Cyprus where they spend a lot of time. a long time ago. It said the police were investigating.. h "Henry Coot?" tnz•. She was his ex-wife then of course..." "Was he friendly with Terry Benham?" "He was. showing her ID. She walked along the street to the next address on the list. taking off his cap. The ncighbour next door carne out. You see. Years ago we used to see more of him. a mid- dle-aged man in a fiat cap was working in the garden. died of cancer. while a woman sat on a seat watching him. They didn't speak for years after that. "That's right. But then Joan died of cancer last year as well. Terry didn't like him . "Stronger than that. They worked together. Was he killed then?" "Too early to say. "His first wife. he sold it and got himself a smaller car. wiping the sweat from his forehead. and explaining what she wanted. it caused a lot of problems. understandabl• . the divorces. Had to pay money to Jill for the kid. "I wonder if you can give me five minutes of your time.

"Yes." said the woman.. "I felt sorry for him. He reported some problems earlier this year. You can't speak to the kids because they'll just do it more." "Yes." "That's what we said." A man who was walking along the ot her side of the road with his dog said hello to the couple and carne over. You know how ill he is. You hear about these things and there's nothing you can do. smiling darkly." said the man.. It seems a bit strange." said the woman." darkly mroczrnt "Maybe Terry Benham.. And you can't speak to the parents. . They said it Jsłysz~·ć was easy money. You don't know anything about that trouble with the k ids." said her husband. harassing him." "And <lid you know anything about the trouble with the kids?" asked DS Pearce." "I heard something." said the middle-aged man. But there was that story that someone was paying the kids to do it. "Kids?" asked the man. I don't know who paid them to do that though. "I remember thinking we were lucky that it wasn't us. do you?" "Not really.pt ." "I didn't hear about it. CHAPTER 38 kcv r: 'kJ r•y TOMORROW NEYER KNOWS able though after what they <lid to bim. "This is DS Pearce." www„>e'-)'lłob<:e. overhear do'~/­ "My daughter overheard some kids at school talking. "Years ago." "lt stopped quite quickly if I remember. She broke his heart and he could never forgive her. "but not these days." the woman said. "She's trying to find out what happened to old Henry. She was the real problem for Terry. I remember feeling sorry for Henry. But they became friends again after Joan died.

and she began to go over the information she had heard that day. She walked to the seafront and sat down on a bench. 'Tm just about to set off back to the police station. DS Pearce łeft the hotel and crossed the road.kPv l ~.. look up popa 'Tm looking for Susan Coot. The hotel was different to most of the other hotels in the street. A phone call interrupted her thinking. · "' T ~ • SP. "Where are you?" he asked.." DS Peace said. <xlOCJW'O~Y The door was open. l'll tell you about it whcn I get back. DS Pearce walked along Blenheim Terrace in the late afternoon sunshine to the Alhambra to speak to Susan Coot." she said. Susan must have renovated somc money to stay here. . l '<'etc ~~ry 'Tm sorry. lhe sea always helped her think. lt was DI Bell. she thought to hcrself. to the neighbours. TOMO~ROW NEVER KNOW~ CHAPTER 39 9 „." "Have you found out anything else?" "A bit. she's not here at the moment. c." . "I'll be there in 20 minutes. lt was renovated and DS Pearce noticed it had four slars." said the woman with an Eastern European accent. and the young woman sitting bchind the re- ception desk looked up as she entered. "Do you know when she'll be back?" "She didn't say. There were dog walkers on the beach and two chi łdren eating ice creams." said the woman.J.

We will meet more often after we got back from university. My sister and I watched Goodfellas _ _ _ _ .CHAPTERS 37-39 EXERCISES 1. How did the man with the dog know that someone was paying the kids? 4. 2. 3. Odpowiedz na pytania na podstawie tekstu. How was The Alhambra different to other hotels? s. We will _ _ _ _ _ _ _ each other when we get back from university. What was Mr Tilly doing when DS Pearce spoke to him? 3.1ezykiobce. My sister and I watched Goodfellas not long ago. Why did DS Pearce sit on the bench on the seafront? 2. 1. How did DS Pearce feel about the area where the Warrens lived? 2. 1. Zastąp zaznaczone fragmenty wyrażeniami z tekstu. _______ _ _ if the treatment will help. www.pl . We don't know yet if the treatment will help.

. Rozwiąż krzyżówkę. . smooth.he has broken his leg twice this year! Ian ___ . to go mside 3. to listen to sb who doesn't know about it 6. to start talking when sb else is talking 1 O.. to hear what sb says. a residential area with blocks of flats f 12. to fix. 7. a baseball . horizontal . Ian 1sn't very lucky . to make sth happen 4. to disturb sb. very unfriendly 13. to provoke.. CHAPTERS 37 39 4... to redecorate 9. to be unsure or undecided I 11. The shop is closed because the owner S. 1mportant. to repair. a small hat. that can be understood.he has broken his leg twice this year! 3.--- 1. to clean with a cloth S. The shop is closed because the owner has gone on holiday. meaningful 2. . _ _ . that can be expected and isn't strange 8.

... HASŁO: .... www..... 7.... .... . I 13...pl . . ~ -~-+- j _JI --ł-...je~yk iobce... ...CHAPTERS 37-39 EXERCISES t ~ f I t 1 6..

It hasn't been easy for me. In his kitchen. Watching him. She got up." "You read about these things. But after twenty minutes she couldn't get to sleep.. So there was only revenge." said Susan. ." wpewr:ym Terry didn't seem to hear what Susan had said. Susan ." lntense mocry "I don't know what to say.· ·ć się "You can't imagine.." be over "Was it so bad?" Susan asked. It's part of >ięgar me. "I decided I had to łeave at one point. There was no way back. "But you never think they will happen to someone you know. I knew I could never take Zf>rT1SlO Joan back. Or some other reason. "Yes. "What do you think happened?" asked Susan." once klt'dyś "I can imagine. That was when I swore revenge. It's all I know. _ CHAPTER 40 AFTER HER VISIT from the detectives." When she carne back five minutes later...~< .><. "The pressurc was m:." she said. "Here's your tea.s)<-.. it fett like my life was over. The detectives seem to think he was killed. washed her face with cold water and went to visit Terry. with them over the road. Living over the road pressure from him. My father always felt bad about at one point what happened. Su- san had felt tired and gone back to the hotel. Someone so close.." way back "So what did you do?" Susan asked.. Watching this life that ~api~r e once was mine." he continued. Joan too probabły. Terry. o'oqa puwro:u . I became a shadow. at' "Living here.. . "To your Dad?" "Yes. Watching them. she noticed a change in Terry. Your father took my wife. Why not." "Do you want a cup of tea?" Susan asked. "Is everything okay?" "It's been a long time. they sat and talked about their visits from the police. She lay down on the bed and closed her eyes.imenric intense. But swear P•Z)I· where coułd I go? l've onły ever lived herc. "When Joan left.." it's been a long "What has?" limet icOJ. a robbery maybe.. But I couldn't alłow him to take my revenge home." said Terry. Pt<wrór.

." said Susan. They sat in silence for a while. Today has been a long appointment day. [ had all of these ideas how I could hurt them.'Szb job." "That's because you're a good man. What time's your appointment at the hospi- w1zyta tal tomorrow?" "10 o' clock. Terry." said Susan eventually. But I couldn't do it." Benham said." "Do you want me to come with you?" "No. 'Tm tired. Things which would have cost them money. ' :yun•e "No.v111 k ilt:v TOMORROW NEVER KNOWS "Nothing. "Listen." "Are you sure?" "Yes. cizie Things which would have disturbed their perfect lives. If you want.K "It might be nice ." physically Susan looked shocked. I could make Henry lose his damage ." . I just couldn't do it. CHAPTER 40 k. of course. <vw1trd rmcrz "It's because I'm a coward. I had plans. make sure you call me when you finish at the hospital. pewno co~ zrob1c We can meet in the afternoon. "It wasn't like that. I think it's best ifl go alone." dop1lnow. so I'm going to go." make sure na "Okay. Weil." said Terry. "Physically?" she asked. Or damage their car..

. "There's more chance that he will be at home before school.1WHAT DO WE KNOW?" asked DI Bell as he took a drink of his coffee. And then the neighbour repeated it. And ifSteven's at home." "We need to find out who." "And we need to speak to Susan and Terry. it won't be very pleasant. Were his par- ents sure about it?" "I think so.. "A little bit more after myvisits this afternoon..tępy "Yes. "But someone <lid it. but I need to speak to him. Maybe 1'11 call the Warrens now." "In the morning as well?" "Yes." "And Warren ." "I agree. "It looks like we're słowły getting somewhere. But let's do that to- gether.. There's a good chance it's true." . Whenever I go though..." said DS Pearce. They must have seen what was going on. "Why don't you łeave it till the morning. "What <lid you think about the neighbours? Did somewheH they seem to have a good idea ofCoot and Benham's relationship?" robić po.'' said DI Bell. They've been there since before Susan was born." said DI Bell when begetting she had finished." said DS Pearce." "You're probably right. I think so." said DS Pearce. someone paid him to harass Coot." "The woman suggested it was Benham ." "I think she was joking. I'll go and see them. 41 '. as she talked about what she had discovered. She must be tired after her long day.kfV ~r fy TOMORROW NEVER ICNOWS -CHAPTER -..

The story is the same. I said hello and goodbye to him ifhe was there. "But you knew Susan?" "Yes. "The man you say you found was her father. "What about?" "Let's begin with Susan Coot. And it will be the same. such as to "Such as?" "I don't know." said DS Pearce." lmplltlently "Listen. Then she went off to Scotland. She wasn't living with her father then." "And you know Terry Benham?" "Knew." "I know." "What do you want me to say? That I was best friends with Terry?" "Is it true?" "Of course not. "What now? Has something happened?" "We have a few questions for you. That's it..Mark. co-operate more. . "it might help if you talk to us ." said DI Bell. But I didn't really know him. MBut maybe you don't understand." said DI Bell impatiently." said DI Bell. Mark." said DS Pearce. "Anything else you don't think is important?" added DJ Bełl. observing Thomp- son's reaction." "And the knife?" "What about it?" "You shouldn't have a knife like that. should you?" 'I explained why I have it to the sergeant. "Maybe you've remembered some- thing?" "No. . But a long time ago. CHAPTER 42 THE TWO DETECTIVES WERE already sitting in the interview room. when the desk ser- geant arrived with Thompson. Thompson sat down. I visited Susan a few times at his house.." MWe know." said DI Bell." said Thompson. "Take a seat." "Is there anything else you would like to tell us?" asked DS Pearce." "Why didn't you tell us that you knew him?" "I told the PC who was there." said Thompson.

this knife? You knO\\ why you are herc." "But you know how it looks.--- "Undcrstand what?" asked DI Bell.„... Or you havc some food and someonc comes along and throws it on the floor and spits on it . "You wake up in the park in the middle of the night.." "But it doesn't mean you can carry a large hunting knife with you. Bul I don't know if you would listen. lłlł sb go "Not yct. And they're ready to kick you.. And you can see people moving in the Shadows. . Or you wakc up in a shop doorway at 3 in the morning. There are people who don't like the homeless. "What it's like to live on the streets. Can I go back to the cells?" . "Then l have nothing more to say. People who think we aren't human ." said DS Pearce.. l • TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 42 .„" "So you're not letting me go then?" Thompson said. There are two pcople standing over you. You hear a noise." "I can tell you stories." "Try. worse than ani mais." said DS Pearce. that we're Shadows„..

" said DI ftust•ui~cy Bell.. zro1~m„. udac ·n1K "No. "said DI Bell... He prefers to suffer..." They returned to Dl Bell's office and sat down. At the door. It's been a long day.·w1kloć cos past." "You don't like him. Do you think Benham had anything to do with Coot's death?' "I don't think so. trying to make sense of things." "Okay." said DI Bell. But I can under- stand him." DS Pearce stood up to leave." said Dl Bell." "I don't know ." kHP an open "But we should keep an open mind?" mlnd ovc "Yes." ~rowo<acvJny "Listen. "let's start again in the morning..e r0Z"W1ązan1a DI Bell looked surprised. he would be able to leave here more quickly. Do we really know what her re- lationship was like with her father? It's easy to make connections." said DS Pearce. son. obvlou• r„r. lallure Pe· "Because he's a failure in life?" asked DS Pearce provocatively. "I doubt it. "It would be nice if he was more co-operative." "You don't believe she <lid something though . Do you know something itµ' I don't?" "I sat down on the seafront for live minutes after my visit to Bien- make sense of heim Terra ce. "If he helped us more." "Maybe because he is telling the truth. of course not. Or she knew him." said DS Pearce. There's the dark secret of the drugs in her ro.. not seriously. as they left the room.." o:wartyrn (na "And Susan?" rozr. "Is it SO obvious?" "'~r. do you?" asked DS Pearce... . there's just something about him. It just seems that he doesn't want to help him- provocatlvely self.. she stopped. do you?" . "It is... "I can't.. "Do you think . She knows Thomp- sth .." "Maybe.. "he's quite believable. And she's friendly with Terry. CHAPTER 4 3 kevin h~dlpy TOMORROW NEVER ICHOWS frustrating "THAT WAS A frustrating experience.. "l'Jl say one thing.

Wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi. B. the neighbour was joking about Henry's problems. He says there are people who attack the homeless. the neighbours know a lot about Henry and Terry. 4. 3. That he should go to jail.. How does Mark Thompson describe life on the streets? A. D. A. C. the story is too complicated. one of the neighbours from the list paid Warren. D. What does Ol Bell think about Mark Thompson? A. B. C. He wanted them to die in a car accident. How did Terry fee! about Henry and Joan? A. That he doesn't deserve respect because he is lazy. B. He was jealous of them. He says all homeless carry knives or other weapons.. He wanted them to be happy. DS Pearce and Dl Bell think .. That his life is his choice. He thinks some people have no respect for the homeless. That he isn't doing anything to change his situation. . - 1. 2. B. 1.EXERCISES CHAPTERS 40· 43 . D. He describes it as scary and uncertain. C. D. He felt frustrated. C.

Always make sure f. The concert will begin b to do with IQ? 3. 1. The situation seemed d. it may run away. 4. At last you're getting c. aby utworzyć zdania.CHAPTfRS 40-43 EXERCISES 2. Uncle Jack always wears a dark green hunted I hunting jacket. The !'m•c:s / pressure at work has made Gina very nervous. WWWJ<»ył<o0bce. s. 4. 6. to be getting more complicated. s. 3. German Shepherds have a pleasant I pleasure temperament. I have an appointed I appo ntment with my GP this afternoon. 6. 8. 7.-- 3. 2. ---. you wash your hands before eating. A stable relationship. 1. Talking to Jill is frustrated I frustrating . Wybierz właściwe słowo. 2. Jf you let the dog e. No one should dress provocatively I provocative to a job interview. go. . Does success have anything a.pl . with our recent hit. somewhere. Wait for your tum and don't be so impatient I impatiently. Połąa fragmenty z lewej i prawej kolumny.she's so stubborn.-elative with your partner makes you more healthy.

without looking at her." DS Pearce went into the kitchen." "Terry Benham?" "I don't know his name. -. At such an early hour.. Aboul the money. ~rm ." DS Pearce described what Terry Benham looked like. The only difference now was that there were four children in pyjamas with him. lt won't take long.„ u DS Pearce drove into the street where the Warrens łived." "So what do you want to know?" "Did someone pay you?" "Yes. "And I know why you're herc. Is Ste- ven at home?" "He's eating his breakfast in the kitchen." "That's right.. She knocked at the Warren's door and inviting 7. can I finish my breakfast?" . ' i ~. I le just told us he wanted us to scare Coot." saue "Who?" "This oldboy who lived over the road.. To scare the old man. Now. watching Peppa Pig on TV." Steven said.. "Can't you leave us in peace?" he asked. DS Pearce observed that he was in the same position as the prev1 ous day on the sofa. That's what he told us to do. "J just want to ask a couple of questions. as DS Pearce carne into the Warren's living room." said Steven Warren's father. So we did it. „V ...K_he was surprised there was no dog barking. "Is thai him?" "lt must be..kc 11in ~ r!ley TOMOllROW NEVER KNOWS CHAPTfR 44 FRIDAY MORNING 4 JUS".... ~oy "You again. and was wearing the same clothes. the drive inio place looked more inviting. in the morning light and without the kids." "I know who you are. He said he would pay us.

. 45 ~vin ~adley TOMORROW NEVER KNOWS "Just one more thing. her order.. Mario nodded to her when O<CUpied z. "Ah„." qor:: .w4 "You're popula r this morning. of www. rusll hour "I've never seen the płace this busy." "Are you satisfied?" asked Steven Warren's father aggressively.~ pl . ." "And has Mr Benham been in louch since?" ce No. Evcryone's enjoy· order ·'... "My boy hasn't done anything wrong.:.. After five minutes she got to the counter and made nod in." "And you haven't seen Mr Coot since then?" "No. DS Pearce ended the call and crossed the road.." sa id Mario as he startcd to make Z3m()\Ve') the cotfee.. ę-y she carne in. ~. pop i" .. do you know the name?" DS Pearce remembered what Thompson had said. I had breakfast before ( left home. •zytu "I usually have someone who hełps me in the mornings.Jt!zyliolx." said DS Pearce as she finished telling DI Bell about her v isit to the Warrens..t\'P11y "I see." Mario said smiling." "lt's thanks to you. JU. and the weather. . c·_." she said.. pop in to Mario's for a sandwich and cf a coffee before I come back. "Me? How?" asked a surprised DS Pearce." said DI Bell. CHAPTER 44. I bełieve. "You've got him in the police station. as he came into the kitchen.1 ing the last days of the summer.. The three tables outside in the early morning sun were all occupied and inside there was a queue. but he's availabłe not available today. Mark Thompson ." do'. "Do you want anything?" "No." DS Pearce <lecided thai it wasn't the right moment for discussion. Mario's cafe was busy. make an "It's the morning rush hour. it's okay. Why did you stop?" "Because he stopped paying us.. .

"It's not ideał.al oc 'ny "Good.JI.'ZI' ' "I doubt it. I'll put one in for Mark. no phone." said DS Pearce.. got back to the station." mak• a confes- "I don't think he's going to do that." ••..:C progress with the investigation.." "I see. do you?" slon Z'. lost But he's a good man. he'JJ be out soon. when she'd finished. d 1) KC)') "And are you convinced?" ourman nau "I am. "Il defimtely sounds like it was Terry who paid him then. stępy "I believe you.. There are things we don't know at the dlfflcult on• moment.. But he lives on the streets.N DS P . I thought about it when I was drivmg back." she said.. And I know he looks a bit. "I know he's make progreu home less." kl reg UU>i!my) "Unless he makes a confession.. Normalły we wouldn't keep someone in the cells.. 1'11 glve sb a see what he can tell us about Thompson.. lt's not that. repeated to Dl Bell what Steven Warren had told her." said DS Pearce. lost zag. And I don't c •lcW1ek (ren." Mano said. Hopefully. putting the sandwic h in a bag." _!. But we're making 'łl"yk. And łisten. Tell him put in wl: d<r Mario sent it. she . How much for the sandwich and coffee?" said DS Pearce... While you do that. . 46 course . So you've locked him up because he's homeless?" lock up "No. no address .. maybe I'll givc Mario a quick call." said Dl Bell. . .. think it's right to keep him any longer.. Mario." czat "And do you think he's done something?" "It's a difficult one.. "He might convince you he's not our man. he said he worked here somehmes." said DI Bell. and he's helping us.. "It looks that way.. vn ld1 ify TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTrR 4S. . starting to tell him about her visit to Mario's." z!Nyt lPZ"dO ~ EDGARD •t lfłW • I O ł C." Id.ł . letout WfPlrtl "Soon I suppose. 'Tli take Thompson his sandwich." said DS Pearce." "When are you letting him out?" asked Mano." call •d:zwcni<'. "Okay.> Y'I "Four pounds fifty.

) 4. ) 5. (że to Terry ....CHAPTERS 44-46 EXERCISES 1.) 7. „ . .. ..... ..... „.•••. . . Terry Benham paid Steven . „ . • „ .. . „ . . „ . . DS Pearce had to „. • (to nie był. .. „ „ • • (torebką . . www.... . Odszukaj słowa z tekstu. •„ .•• „ „ ••. . . .. . ) 8. In the Warren's living room there (był pan . . DS Pearce didn't want to discuss with Mr Warren because „ . Dl Bell is almost sure . „) 2. „ .------- .„ .pl ... „ . .. ) 3. 1. . . . „ . „ . . . . . . . Steven stopped harassing Henry because (Terry . . • (stać w kolejce zanim . Dokończ zdania na podstawie tekstu...Jezykiobce ... „ „ .. .. „ „ „ • . „ ... „ . DS Pearce is convinced that Thompson „ . Skorzystaj z podpowiedzi w nawiasach.. „.. . . ..„ . DS Pearce left Mario's cafe with a „ . .. (żeby . ) 6. • Uest. . . „ . ) 2... . „ .

... . . (zajęte) ? OCCUPY 5. but I will after work....•.. .•......... ...EXERCISES CHAPTERS 44-46 ----..•... The police believe they are _ _ __ ..... but I will phone you after work..... Is this seat ......... 3.•.... l've got to go now. ...... Has something happened? You seem .. Why are you calling so early?! Why are you calling _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... They stopped the fire because of the help of the neighbours.. CONFESS 3... ... LOSE 2.... ........ 2.......... Waiter! We would like to order our food... . The police believe they are getting somewhere.... This cafe looks very ..••••... Let's have some lunch here.. 1...... the dog reacted ... (agresywnie)... .. When the vet carne over.... i uzupełnij nimi zdania.. 5. INVITE 4. ..... 1..... .... .. „ .. His ........... l've got to go now. (zagubionego). They stopped the fire _ _ _ _ the help of the neighbours..................... (przyjemn'e). 4.• ••...•....... AGGRESSION 4.. Z podanych słów utwórz inne..... Waiter! We would like to _ _ _ _ _ 3.. ..... pasujące do polskich tłumaczeń...... Zastąp zaznaczone fragmenty wyrażeniami z tekstu. (zeznanie) shocked us.... ... .....

.......•••. •..._.. Mr Singh (zamknął na klucz) the shop and walked slowly home... Wewill „„. zastępując słowa w nawiasach wyrazami (czasem dwoma) z tekstu. „„...szczytu)? 4. The teacher . „ •• „....„ ....„ ..•. 2 . .•..•.....„..... VIWW.... (skinął) at the boy and he ca me over...~) into his local pub.... .JCZyklob<P pl .. After work Keith usually ·-·· .. • (wypuścimy go) if you pay us a mi Ilion dollars.. Uzupełnij zdania.. „ . (wpad....• „ • •. 3.. him ...••••. .•... This number is not •.. (dostępny) at the moment. .•• „.. 1..... 5.. 6 . How long does it take you to getto work during the ........CHAPTERS 44-46 EXERCISES 5.„ ....••.

" "I understand.." niejszy Mario liked to talk. He told me muc~y he used to know Henry Coot's daughter." "Well we're quieter now. reference "So you think he's basically a good person. Inspector. I don't know what he thinks now.Z..." a familiar voice said. Then...." said Mario." Zajęty." said DI Bell. "Mario. he told me U'. 'Tm surprised you didn't just visit me.." said DI Bell when refe<enc. Like most people. He's had his problems. explaining why he was ringing. a character reference . And skrzywdloł(a)by I know he has been very upset by what has happened. And that honest SZ(ZCry. a fly nie But he wouldn't hurt a łly. "Sometimes it's not easy..• ~v1n tla 1J~"V TOMORROW HEYER KNOWS _ _ _ _ _ _ _.(IVi'y he thought he was going to prison.. slightly oorob · ni' nieco gullty w !lny .. So you quieter mniej want to know what Mark's like . it's Inspector Bell here. He was worried.t Mario had finished. For the next ten minutes he told the story of character how he knew Mark Thompson. wouldn't hurt "I know he is." "We're just doing our job." said Mario. I can talk for a couple of minutes. defending himself. And he's honest ." said the detective.c Cł-!_APTER 47 "MARIO'S CAFE. always has been. Mario. SPQ<Oj "Anything you can tell me might help. but he felt slightly guilty. was before you put him in the cells for the night. "DS Pearce told me you were busy..

He seemed a łittłe nervous. "when the darkness comes?" www -." said Terry." said the young man..1yk1ohre." byc" 1-lf." asked the young man. But it carne back. who was wearing a suit and tie. \ I '.~gna< . They sat in silence for five minutes.. Not that there were many. Are you elear then?" Z'lrvNy'!' / "I wish I was. "I was.. "The cancer has wyleuony11 spread." said Terry. "What are you here for?" the young man asked." -byes . We'll call you takea seat when he's ready. went inside to the reception at the 011cology department.ę They sat in silence again. But it's the opposite. "Jt makes no sense. "The doctor." said the young man.ę "Don't worry. "I think it will be my last visit. He paid the taxi driver and yłcwn°we. 'Tve been fighting it for three years now. oddll<lł "Mr Benham. sav one's good." spread ro:~cr2'"' 'Tm sorry.pł . 'Tve already said most of my goodbyes." said Terry. "The same. I W'{ "'I il! "What do you do." said Terry." said Terry. so take a seat." "Accepted it?" "Yes." "And have you." the young man said. CHAPTER 48 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kev r: ·1a:Jlr v TOMORROW NEVfR KNOWS ~· nut:>1de the rnain main entrance entrance to the hospital." "I have. department 'Tm here to see Dr Singh. they watched people going into and coming out of rooms. itr?~~ua -. "Years ago. I've had all the treatment. be dear byc "That's good.I 11"' "Nothing makes much sense. m•ke no sense "I hate this waiting.. isn't it? You're early.. Are you married?" the young man asked." usiq< Terry sat down next to a man in his 20s." he said." For a few minutes. They thought it had gone. But it's harder for my wife and kids." said Terry.. "Are you waiting for someone?" Terry asked. "What about you?" Terry asked after a few minutes.

as she got back into the car.." DS Pearce said a minute Ja ter. When that comes. the on ly przy:. "Maybe Susan's with him. while they were waiting for Benham to answer thedoor. · son's life.~evin hac:ley TOMORROW NlVlR KNOWS CH_~TER 48." said DI Bell as the detec. speak hlghly "You know Mario. He's convinced that " Y Jk< k0< c. The detectives were about to get out when DI Bell's phone rang." he said. But nothing indicated whal news the doctor had given curiosity him. be positive "The same as he said to you." look back A man carne out of Dr Singh's room. Let's go and see Benham then." "Did she know when she'll be back?" "No..." "She's not here. . the darkness in your head . . But Mario spoke very highly ofhim." quite a whił~ "Okay. Terry looked at his face with curiosity.. He teid me all about Thomp." said Terry. ~kawo "Mr Benham. it's the bank. "The woman on reception said she went out a:fter break fast. He's made plenty of ok msmów t mistakes.DID MARIO SAY?" asked DS Pearce as they were driving to Blenheim Terrace." answer the "You were talking to Mario for quite a while. ó0sc dlugc... What did he say?" door otw f 'ra ł asked DS Pearce. "When you can't look forward. k '"'· ' ." door zrłanco "Are we letting him go then?" have (sth )to "Let's see what Susan and Benham have to say first. ofsb dobr. "you're next. look forwa<d in your thoughts . but you know. 49 "The darkness? You mean at night . tives got out of the car. 'Tll have to answer this." DS Pearce parked the car. "lt comes at night. he likes to talk. what do you do?" "Remember. "You go in. He was very positive about Thomp· about son. f'll follow as soon as I've finished. He's known bim since he was a kid..!: thing is to look back." indlcate --wHAT . And there's stili the problem with the knife." the receptionist said.. .

point . There are some things I have to do." "I'd love to. It's nice weather so we can go for a walk. . Mario said ." • 1oom•ąać SUSAN WAS SITTING on a bench on the seafront after a long walk on the beach. And I think I will have a drink.. He's afraid. Can we meet this afternoon?" "Yes of course.. Shall we meet at l? Maybe in front of Mario's cafe. Let's ring him and Susan. lt was an unknown number. Let's get back to the station. And?" "Just what I expected. www i"'yłoobce pl ." said Susan. DI Bell left a message.lly 1łosowe1 Jones and get their numbers. go to volcemail "Looks like he's not in. answering. and Susan Coot's •1y ies· sens mobile phone went straight to voicemail. I'll call DC po<'.wa 1. Terry.--.g) There was no answer on Terry Benham's number. po~•1n0< do "Or he's not answering. "It's Terry. n1€zrany "Susan Coot. hopefully miej. (uekiić) "Is there any point waiting?" asked DS Pearce. I have the whole day for you." "Let him go?" warn os:rzegać. And that he's in nocent in all of this. he doesn't want to go to prison.." said DI Bell as he knocked on the door and rang the bell again. he called them." "I thought so. CHAPTER 49. "Has Thompson spoken to him about the case?" "Yes." l1there any Once DI Bell had the two numbers he needed. s_o_____________ ke_vi_n_l1_ad_!e~y_TOMORR~~ Nf." she said. "No.." said DS Pearce.!~ KNOWS he's a good man. Just warn him abo ut carrying knives." They knocked and waited and rang the bell for five minutes." "I'll just go into town. We can speak to Thompson. Her phone unknown rang. Hopefulły Susan will call us when she hears my message. "Yes. but there was no answer.

be positive c. character h sense rnx~R . speak d. What did the detectives decide to do after calling Susan and Terry? 2. Połącz słowa. about 6. look e. aby utworzyć kolokacje i wyrażenia użyte w tekście. a seat 4. answer b. there is a. back 2. Why did Terry have to wait to see Dr Singh? 4. Why didn't Dl Bell visit Mario's cafe? 2.EXERCISES CHAPTER 47-50 1. 1. make no f. highly of sb 3. no point 8. reference s. What happened when Dl Bell called Susan? S. How did Dl Bell feel after tal king to Mario about Mark Thompson? 3. take g. Odpowiedz na pytania na podstawie tekstu. --- 1. the door 7.

1... .„ . „.„ . . ~u~ fig~ ~-~ok spread indicated makes J 1.pl . .jezykiobce. across the country. ... „ ..„ that he was iii..„ „ „ „ . „ . Did you use to „ .. www. . „ .. Stop thinking about the past and . .. . everyone .. lee is muscular and strong but he wouldn't „ „ .. „„. 2. He I he I plenty I bad I but I has I of I mistakes I isn't I made 4.. 5. . Little I dark I of I the I sometimes I scared I children I are 3. „„. „„ „ with your brothers and sisters? 4. .... 6. forward. There I going I for I a I the I walk I is I in I no I rain I point S.. The cholera epidemie has .<::HAPTERS 47-50 EXERCISES 3. Don't feel guilty. Nothing . „„. Our I childhood I back I often I his I grand pa I looks I at 2. ... Uzupełnij zdania czasownikami z ramki.. There I by I entrance I the I main I is I a I to I the I theatre I bookshop 4.• „ „ „ „. 3.... Ułóż zdania z podanych słów. mistakes.. a fly.. .

"I doubt it. That's why the ." Susan said. You're tired.. Susan..~tfAPTER 51 FRIDAY AFTERNOON 5 --1N C "D Terry Benham walked slowly along the seafront.... ifl'm lucky. "Can we sit down for a moment?" Benham asked. Kogos do domu ed to see you first. . And such lovely weather for autumn." "It's in the past. rUlse l<lOV." "'! ~ i:J:tl• "So spring then. Three months ." "But you might last longer than you think." said Susan. He rang me this morning. They sat in silence looking at the sea.. ''I'm sorry Susan . Terry..." "You should answer it. :icwc·z C1 "Who is it?" Benham asked as she took the phone out of her bag.puy1><1Llc li.. "Not for long though." Benham said. .'' "There's always next year then. I'd forgotten how nice Eastbourne can be." said Terry. said." "There's always lomorrow. but I want. "That we sit here like this.. "I told you w hat he said. The mathematics are simple.." >0ble "Your mother didn't. >dprow3dn1 "The police.." "I won't see another autumn..kP'llf' h dl 'Y TOMORROW NE~ VE. Not cvcry case is the same.." "Yes. "lt's been a long time sin ce. beforc he realised what had use .R__K _N_o_w_s_ _ __ .. We should get you home. since I spoke to anyonc like this. Susan's phone rang." lastlonger "But the weather won't be like this. I'm sure of that from what the doctor peopledo ~ said this morning." "It can wait.ot c ·P" wi. Inspector Bell. coughing a little. I shoułdn't havc said that.. "I've had a lovely afternoon." "Since we spoke?" "Well . People do. Such nice memories.. ·.." Benham said." getsbhome As they were sitting down. "For what?" asked Susan. "This might be the last time." said Benham." she said smiling.

" said Susan. But. " s c: "And have you told the police this?" "Should I?" "It might be important. "Listen ." "On Monday?" "Yes.. We were arguing about Joan though." heated . He told me to get out and never unable „ rne come back. "I don't think he <lid." Terry said nothing for a moment. We struggled and I hit him with the rolling pin.. .. no.t s. I don't think he ever hit anyone in his life. But he wasn't hurt. „ "I know.gor <1Cy. „ These things never go away„. the season of death.. unable to imagine two men in their boryk>. Susan. Winter's coming though...y "But my father was a peaceful man. "I think so.~r "He fell over. So I tried to struggle stop him." 7do:ny "It was a big argument." get out wynos ć "Yes. we bad an argument.. It's always the ha rdest season. they all carne out." They sat in silence. You know that. lt podgrzany got very heated. "Was he hurt?" asked Susan._c. We had an argument and I peaceful spo. It was the day ofJoan's birthday. sad?" ment <łó. thought he was going to hit me. Susan wondered what Benham was thinking. . And I thought he was going to hit me. I'd forgotten." Benham said.jov." have an argu. All of the things from the past . kevin hadley TOMORROW NEVER KNOWS doctors always say..ę 70s fighting.. "I HAVE SOMETHING 1 have to tell you." rnou>wać się." "But I thought you were friends again. "We were.." "About my father?" "About what happened on Monday." . "I saw your father the day before he died. Susan. "How was he ." Kcjn< ')Of . I have to tell you something.

Then I'll call them and tell them you want to speak to them.Kevin hadl<>v TOMORROW HEVER KNOWS _ _ _C_H~PTER 52. 1'11 tell him you'll be here in fifteen minutes.. You want to speak to us?. "DI Bell . 53 Benham said nothing." "Come on....... "You should tell them. When he was sitting down.. I don't want to tell them on the phone. she went to make him a cup of tea and called DI Bell..." SUSAN Ht:LPED BEN HAM stand up... "I suppose I should. 1'11 go back to the hotel and get changed. bye..." przebiera<' ~·~ EDGARD i f tV( 1CIC! Pl . Benham listened to Susan's side of the conversation... There's something he has to tell you . Terry wants to speak to you. I'll come here when I'm ready.. Sorry I didn't call you back earlier.. Yes. Okay. and they walked slowly back to his house. Terry. Okay.. getchanged Yes. It's Susan Coot here. I've been with Terry this after- noon ... let's get you home. You called me twice.» Susan said eventually. How does that sound?" "Could you ask them to come and see me? I'd prefer that..

gentle (wlth) Be gentle with him. DI Bell's phone rang again. Susan. The beginning of one.Pk should speak to you. When we were talking. We can talk there.. promlse . It sounded like beglnning a confession to me." "Well you did the right thing. He was surprised to see Susan Coot's name on the screen. But now l'm not so sure. That's why we calłed earlier.." "I just wanted to tell you about the hospital before you visit him." "Do you know what he wants to speak to us about?" "My father.. It wasn't good news." 'Tli come to Terry's. He and my father had a fight the day before he died. But it could be weeks or days ." Susan said. We've talked a lot this week .obie. 1.wojow "Is he a fighter?" n•k "He used to be. how his body reacts. ." fighter . "I was with Terry when I called you before. Inspector. "I didn't want him to hear everything. CHAPTER 54 kevin hddley TOMORROW NEVERKNOWS TWO MINUT S AFTER speaking to Susan Coot. 1w. he said some things." "So what <lid they say?" respond noi:o "That there's no hope. there was something we' d like to speak to you about." "I thought so. The cancer isn't responding to treatment.. Maybe three months. That's why I told him he pac. He went to the hospital this rooming." "How long did they say?" "Probably a month. "Thank you." promised DI Bell." .." said DI Bell. w ad"ć r~a1owat He hasn't long le ft. That's why l've been with him this afternoon." said Susan. "He was listening." lagc 1~y(dla) "We will.. lt depends on him now. "Before you go.

T/ F 6. Tom will get you house and I will run you a hot bath. T/ F 4. Zdecyduj. He hasn't got long leave. Susan wants to speak to the police at the hotel. Get off of my house! 6. TI F 2. a które fałszywe. How does that hear? 8.54 1. Terry and Susan are planning to go for another walk the next day. T/ F 7. Ian and Mike are always fighting! They have had the argument again. które zdania są prawdziwe. 1. 3. Terry doubts he will live till next spring. T/ F 3. The students were disable to solve this puzzle. Terry hit Henry because he hit him first. 4. Terry and Susan both think that Henry was a peaceful man. . Susan gets upset when Terry mentions her mother. 7. Znajdź go i popraw. Susan thinks Terry has confessed everything to her. 1'11 pick you up and we'll go to the cinema. The day before Henry died was Joan's birthday. 2. Hurry up and get changing! The taxi is waiting. . T/ F 8. W każdym zdaniu jest jeden błąd. The men were furious and the atmosphere got heat. T/ F s. T/ F 2 . 5.-- 1.EXERCISES CHAPTERS Sl .

The detective wants to speak about the arguMent. 1.--. . respond I repeat I reply I answer 3...-...-. 3.. She was unable to imagine two old men fighting. I saw your father yesterday.. 2. struggle I realise I fight I hit 2. The police have called him severa! times.j<>zyklobc•.. She made him a cup of tea. observe I notice I spread I see 4. 4. Mathematics is simple.. mention I convince I persuade 4.. które nie pasuje do pozostałych.· .. www.pl . 6. .CHAPTERS 51-54 EXERCISES ----- -~-------- 3.. S.. Wkreśl słowo. Zadaj pytania do zaznaczonych fragmentów.--- 1.

" -c. Can we do this ." said DS Pearce." lłow. ." said Benham." .. Let's confirm it. v. They sat in silence for a minute. 56 1 'WE STILL HAVEN'T SPOKEN to Thomp- son yet. Let's do that. Treat him like a human being." said DS Pearce. we shouldn't just leave him in the cells.i< "She should be here soon. I really think we should call an ambulance. He walked very slowly to the living heavily C1ęzko room and cołlapsed onto the sofa.. weak breaths between words. Of course. have we?" said DS Pearce.yglądać Jobrzc The detectives looked at him." Benham said.kevi'1 ''dcJ:ey TOMORROW NEVER KNOWS ____ CH _A_ PTER SS. "Should we see him before we go?" "'fhe plan was to speak to Susan and Terry first. Mr Benham.. we should get some help for you ." look well "My time. breathing heavily. "Me neither. collapse "Is Susan coming?" Benham asked." Benham said.)Ć The detectives followed him.. His face was red and he was breathing heavily. I just need a rest. treat traktować Maybe get him something to eat and drink while he waits for us. lt very possible that it was him who get sb to do sth caused that injury on the side of Coot's head. f<cmus "Okay.oiln pecially after what Susan said...ek.. he looked terrible. "The doctors said I have only days or . Es. it took him 5 minutes to answer the door.. taking short." Benham said. Tell hirn we will Jet him go when we return.." 'Tli be okay. upad.a. not knowing what to say. before DI Bell spoke. . ur~ntly ." "You know. get the desk sergeant to take Thompson : nobrć to an interview room... I don't fee! good about this. breath oddy "I have something to tell you. "You don't look well. 1>tota ludzlw WHEN THEV ARRIVED at Terry Benharn's house. "Come in. "But listen. only short. "I was at the hospital this morning.. But we need to speak to Terry Benham urgently. is . „" humanbelng "Yes. When he opened it.

And it could be difficult to talk to him there. and you heard what the ambu- encourage lance people advised..JSLJ( ." ·1. . lt sounded like the advlse radzK start of a confession. N "Did he say anything else?" asked DS Pearce. "Terry. We shouldn't keep an eye make him worse. keep still '11e 1ney said you should just keep stili till then. He's going to the hospital for sure. be in a bad "He's in a bad way." LlChę-a' "He's just told me that Coot kissed his wife. www. ·"Y• "Yes." said DI Bell. "Let's wait for the ambulance." said DI Bell. THE T'"110 DETECTIVES WEN:' into the kitchen. Should we encourage him to talk a little?" "He's told Susan some things. way n" . Let's go back inside and keep an eye on bim. Finally. 57 _ _ _ _k_ev_iri_t_1J_c ey TOMORROW NEVER ICNOWS at most weeks left. -ak cOY That's how it all bega n ." whisper . CHAPTER 56. Don't try to speak or . a month at most." said DS Pearce.. "No." for sure ." said DS Pearce. and on sb r „ ra wait for Susan. "It'lł be here in five minutes. Let's see what she says. She stood up and left the odde<h room.1e7)'łciohc~_µ1 . Benham had his eyes closed wować k1l90ś but was breathing more easily.·zeot The two men looked at each ot her in silence. breathing "I'll call an ambu lance. DS Pearce carne back into the room. But he's probably going to get worse and worse.." ko > Sc~o." Benham nodded his head.. but I think we should encourage him to talk. He didn't answer. '1 1>~f>r W hen they went back into the room. "My life was over the day Henry kissed my wife for the first time..wy1e1 Benham started coughing and his breathing got worse. he spoke in a weak whisper.. get worse Benham looked at DI Bell. "But you can see his condition." DS Pearce said.1ę move.

1. Dokończ zdania na podstawie tekstu.

1. DS Pearce felt bad about keeping

2. The police decided to let Thompson go when
3. When DS Pearce and Dl Bell arrived, Terry wanted .

4. After Terry coughed, his
5. The ambulance people said Terry should .

6. In the kitchen, Dl Bell wanted to encourage
7. Dl Bell was sure Terry was

8. In the end the detectives decided

2. Uzupełnij brakujące litery i połącz powstałe słowa
z odpowiednimi definicjami.
- - ---- - - -- -- -- - - - - - - - - - - -
1. m ici-- a. for example: a cut, a wound,

a bum

2. b __a_he b. to fall down

3. - vie c. a drug, a substance that

helps to treat a sick person

4. _n_u __ d. to come back

s. __ll_p__ e. to speak very quietly

6. d f. to give advice

7. __t_r_ g. to take air into your lungs

8. _h __pe_ h. to move your head down

and up, to agree with your head

CHAPTERS SS-57 EXERCISES

3. Zastąp zaznaczone fragmenty wyrażeniami z tekstu.

1. The film has finished. Turn the TV off.
The film _ _ _ . Tum the TV off.

2. Please, watch this dog. lt looks dangerous.
Please, _ _ _ _ __ this dog. lt looks dangerous.
3. lf you don't move, the injection won't hurt.

lf you _ _ , the injection won't hurt.

4. Mike's mother is not very well, so he is worried.
Mike's mother , so he is
worried.

4. Wybierz własciwe słowo.

1. The therapist encouraged the patient talking I to talk.
2. You don't look w ell I good. Lie down and have a rest.
3. I need to speak to you urgent I urgent!y. lt's an urgent I
urgent!y matter.

4. Every humane I human being deserves respect.
S. Scarlet Johansson looks well I good in all her pictures.
6. The teacher's confessing I confession changed the enquiry.
7. The beginning I begin of the book was boring, but later it got
better.

8. The fighters I fights greeted the audience.

www 1ezył<iobce.pl

kevin liadley TOMORROW NEVER ~Nl!._WS CHAPTER 58, 59

THE AMBULANCE ARRfVED, and the
paramedics carne into the living room and intro- lntroduce
duced themselves. oneself -
"What's his name?" asked Mike. p~eds:aw ac s ę

"Terry Benham," said DS Pearce. lntroduced
"Okay, Terry, we're going to give you some oxygen. lt should help themselves
you. Try and breathe deeply," said Geoff and he put a maskon Ben- przeds1aw1li sre
ham's face. oxygen - tlen
"We were over the road on Tuesday," said Geoff to DI Bell deeply q1ębolco

"With Henry Coot?" examlne badać

"That's right. Now, Terry, we're going to examine you." blood pressure
DS Pearce explained about Benham's cancer, while the paramed- clśf"! ·-~nie •<J\l\n

ics examined him. His blood pressure and pulse were slightly high pulse tętno
but not at dangerous łevels. They gave him some medicine and he level poziom
revived. medlclne - 1ek(r)
"Mr Benham, can you hear me?" revłve - ozyw1ac
Benham nodded his head. ls;ęl

"We're taking you to hospital to check you. Okay?"
Again Benham nodded.
"Can one of us come in the ambulance?" asked DI Bell.
"Yes," replied the paramedic, «but don't get him excited." get sb exclted
«You go," said DI Bell to DS Pearce. 'Tll wait here for Susan." - denerwować

kogoś

SUSAN ARRIVED AS THE ambulance
was leaving.
"He's in a bad way," said DI Bell.
"He looked tired when I left. But he seemed okay. Is he oonscious?" consaous
"Yes." PfZYlomny
"And <lid he have the chance to speak to you?"
"Not really. He said very little. Come on, let's go to the hospital.
We can talk in the car."
In the car DI Bell asked Susan what Benham had told her.
"That explains the bruise on his head then," said DI Bell. "Did he

and a free spirit. I started seeing him a lot. Terry told me." chłlrłsmatic "Well. When he told me about their fight.. Years ago. And he love sth . don't you?" story 1cr "''"'' "I did." <eznanla I wersie As DI Bell turned into the road to the hospital. Did you know that?" "Yes.olat ers just found him frustrating. But I started to mix with some strange people.. yes. he didn't cause the bruise on the side of your father's head. "WHEN I WAS A TEENAGER 1carne back from Scotland to study at art college. That's what people told excltlng me. But he's never changed bis story. He was d. I told him to speak to you. They reminded me of the people ." "And what did he say?" "He asked me if I thought it was important. się z k1rn1 "Anyway. see sb . I thought they ~k'cltU)qC\ were exotic.. Susan started to tell him about her past.>Clmaw>ać my mother knew in Scotland. Some of the teachers Ioved his work. We were quite friendly. my work became very good. but oth- iw ... Can you imagine how exciting it all polntless "ez was?" SPnsowny "To be honest." said DI Bell. ci ·'"lll~atyczny He was one of the most talented students." bywa( z. prace..spotykdf smiling. wpaSć "He didn't like them then?" w rowarzy. And he said that Tuesday was the only day he had been in the house._60 say anything about Tuesday?" "No. He took me to parties and introduced refuse me to some of Eastbourne's artists. It means Mark Thompson didn't do it. He often refused to do things when WOt'k t.. I met a boy called Mike Peters. I have never been interested in art. not long after I started there. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _k_e_v1_r hadley_ TOMO~ROW NEVER KNOWS CHAPTER S9. But my father just thought they were Jazy and afraid miK wlth · ll'Ze· ofproper work. was very cbarismatic. You know <hange one's Thompson. yes.two . he thought they were pointless." "Did you think he did?" at first z "At first.'ełd my first serious boyfriend..." "It is. enić.

when they offered me drugs. . ~w~. diłferent to be late everyone else. But as (schoall report time went by. I think that atfected him •ffect „..z cza'.. And he was a really nice lad. Drugs change your behaviour. Anyway. They tried to help me. "At first it was okay. one as time went of the people in this artistic group was Mark Thompson." related to "Is that all?" "It's a serious crime. At first. Theft. a lot of my friends were taking them. as they walked in through the 1acrowo~ic doors of the hospital. Although he had his problems." certalnly - "That's the same Mark Thompson then?" "It must be." pewno "You know he's been in trouble with the police. things got more difficult." said DI Bell. Mike tried to protect me at first. I had a lot of discussions with teachers at the 1Zkolne 'Qp:>O'M') college. He would never hurt anyone.:ykat "I see.cnronit than me and felt responsible. a lot too.." cc:. But they don't make you a killer." "So what happened?" asked DI Bell as he drove into the hospital car park park· car park. But he was doing drugs as well. but I wasn't interested. I thought by . He could play the guitar really beautifully too ." lad chlopak "Mark? What for? Drugs?" "Things related to drugs. He was a year older protect . and I do drugs · bra~ really wanted to try them. I got good reports from the college. But then . . .m I was talented. He was original. I was living with Terry at the time.. I lost my job in the shop be. I said no." behaviour "I'm not sure I agree. but Mark certainly was._." "But he wasn't dangerous. Swiaoenwo cause I was always late." "But he was really worried about the drugs.kevin hadlcy TOMORROW NEVER K_~~S CHAPTER 60 "No.

o 2. This disease is related f. 3. www. o 4. o s. their story. DS Pearce gets into the ambulance. to talk to the police. The pararnedics give Terry some oxygen. with these girls. Połącz połówki zdań.CHAPTERS 58-60 EXERCISES 1. introduced 6. 4. --·----- 1. Don't get the children c. they changed s. LI 3. Susan arrives at Terry's house. hirnself and asked Ciara to dance with him. Susan talks about her and Mark Thompson's past. Dl Bell drives into the hospital car park. o 2. to high blood pressure.pl . The mysterious man e. Susan tells Dl Bell about her college days. The suspect refused a. After a night in the cells d. o 6. Ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności . Gina really shouldn't mix b. 1. excited just before bedtime! 2. they're a bad influence.jezyklobct!.

without sense 2. -- 3. conscious I lad I paramedic I medidne 2. I__. ghost 4. 2. 1.__. to say no 1. Uzupełnij krzyżówkę wyrazami z ćwiczenia 3. the way someone behaves 3. 6. Wkreśl słowo. 6.____ I I~ . soul. 1. które nie pasuje do pozostałych. -I l 3. spirit I breath I blood I oxygen 5. certainly I for sure I pointless I definitely 4.EXERCISES CHAPTERS 58-60 --. protect I behaviour I affect I cause 6. treat I refuse I examine I check out 3. a young man or a boy 4. an unknown person 5. neighbour I mate I stranger I colleague 4. 5.

And the doctors said he won't be talking for a while.)PZ'/luObc•. his life ended. as DI Bell carne into the room. It ended two marriages and destroyed friendships. mas'"' rlenowa "There's the waiting room. The doctors are with him now. mean m'eć na DS Pearce and Susan went inside. "Of course." oxygen mask "Is there a room we can use?" DI Bell asked a woman at reception." he said.li coffee from the machine in reception. Do you know anything?" DS Pearce asked. There was emergency 7 A and E Accident and Emergency . sedated pod DI Bell explained who he was. "That changes a lot." USpQkojd." unconscious "Is he unconscious?" Susan asked." "Did he say anything more in the ambulance?" "No. łyNem <10cków to Ms Coot in private. "I mean a room where we can talk wr.a room in a hospital wherc relatives of patients can wait WYIW. "What's happening?" DI Bell asked. while DI Bell went for some my. "How is he?" asked Susan." said DS Pearce. indicating a door at the end pcczekalnia of the corridor. They had an affair." "That's possible. Do you relalive krewny know why he wanted to speak to us?" stable stdbilny Susan repeated what she had told DI Bell. Something about your father and his ex-wife. pass przcc~o. dZJć (obok) "In a bad way. "There's the relatives waltlng room room8 • You'll be okay there. I think Terry suffered the most. But he's stable and he's in the best place. What <lid he say?" asked Susan. "That when your father kissed his wife. "He said something interest- ing to us before the ambulance carne. rueprzytom"y "He's got an oxygen maskon and he's sedated.pi ." she said. "He's inside.qly<h A doctor who was passing carne over.ostry dyżur nJgly wypaoek 8 rełatives room . CHAPTER 61 kev1n hadley TOMORROW NEVER KNOWS ------- FRIDAY EVENING DS PEARC WAS WAITING at A and E' when DI Bell and Susan arrived.

But why? Revenge?" "That's one of the questions we want to ask Terry." said DS Pearce." said DI Bell.. a lot. mel"t But after Monday.. "You know your father was terrorised by kids earlier this year.~tvn hadley TOMORROW NEVER KNOWS ~HAPTER 61 a lot of bad feeling .." "I spoke to the ringleader and he said someone paid them to do it. . maybe not." bad feeling 2le "How long did it last?" emo '" re<eNy- "Years. yes." "We heard a strange story. I thought that when Joan died. describe Could it be possible?" op•..ywa: "I suppose so." "I heard something. When J described Terry to him. Terry would forgive them„. he said it was probably Terry.

" "Okay." "I see. CHAPTER 62 ~cvinJ· icl:y TOMORROW NEYER KNOWS . "Just before we go Susan. Terry's doctor carne into the room. But I'm very close to him. He'll be asleep though." said the doctor.·· "Are you his daughter?" asked the doctor. morphln• "He's comfortable. "So we should come back in the morning?" "Yes. "Any news?" asked DI Bell. Step-daughter. We've given morfin~ him some morphine for the pain and a sedative. środek for a few hours. What about?" "Terry.pl . he was in sucha bad way that he coułdn't say much.jtuykil." said DI Bell. step daughł•r "Is it okay if I stay?" asked Susan Coot.. Susan and the two detectives looked at slgn znak. About bim and your father. "No. Go to the visitor's room there and when he's ready." "We are going to move him to ICU9 soon. "Yes.OIOM. pa." said the doctor." DI Bell explained. "He p0rząd1' 1e .ibce. he won't be speaking for a while. to check how he is. "He's asleep now..---------- AT THAT POINT." I I 'ICU (Intensive Care Unit) . Why do you want to speak to him?" uspoi<aja. Just call before you come„. "But when we got 11•t1191X>d to his house." said DI Bell. 1ę needs to rest and get a good night's sleep.w... could we talk for a minute?" asked DS Pearce. sygnał his face for a sign. you can see him.<Jcy "He wanted to speak to us.w." The doctor left. It might help us." nlght's slffp "Well. oddział intensywnej opieki medycznej . -. so he'll be asleep sedatlve .1crb1t. looking at her.

" "But he spoke to your father?" "Not really. My father went to see Terry and tołd him the news." powerful silny "W hen did they start speaking again?" DI Bell asked. He told me that Joan had throat cancer. "The doctor tołd her there was very łittłe chance przezyc e of survival. My father rang me each week or fortnight to tell me what was hap. Ałthough he never admitted it. we all went back to my fa. I booked a flight to come back book "''er for the funeral. I stayed with my father. and he łistened to him. They weren't best friends again. A few less and less years passed and I spoke to my father less and less. He felt a bit guilty as welł." she said. pass miyJ<. But flx rapr awoa ć Terry never carne. begin." Susan said.. "It was at the funeral. he hoped Terry would come and JodniP visit. They bad been friends for prz• lata over 30 years. Until the end . survival ning to explain. But I believed that Terry would support my father. They understood that he was hug VZ)~cla( a victim in the divorce. He told me that. every day. He said the pain was too deep. admit o:ą· After the funeral at the crematorium. Joan's funeral. But that was all. ther's house. These moments often change us.. "Yes.ni<> "They were very happy to see Terry. Then he called coraz rnrieJ me. "is a powerful drug. He thought that they could still fix things. My father said that he understood. But he refused to go. "How <lid Joan's fami. I knew he was really hurt. They didn't say anything. but that gesture was zdanie important. 7nawa. And suddenly everything was. He thought Terry might want to speak to Joan. . Terry was invited of course. my father and gesture gcS! Terry were talking. . But Terry refused. He just walked in. The cancer was advanced and Joan died after three months.ly react?" asked DI Bell. When Joan died.. damaged. That's when Terry surprised us all.k." support "And when was this?" asked DS Pearce. But Terry just went to my father mlnd m•ieruać and hugged him. fortnight dwa pening.wtedy wla'. He invited him in. But he didn't change his mind abo ut the funeral." that's whenw. . over the years "Love.. change one's Some of Joan's family were there.. When I left three days later. I returned to Scotland.:>vir h<1tilcy TOMORROW NEVER KNOWS SUSAN EXPLAINED WHAT HAO happened between Terry and Henry over the years. but I spent a lot of time with Terry." "Was it diflicult for you?" asked DS Pearce.

looking at DI Bell." >. And he became more active at church." said DI Bell." said DS Pearce.'Ob<~ . my father was able to live again quite normally." '~'I I 'tA/W'IY.." "Did you know about Terry's cancer?" "No. Terry visited him and did some shopping for him. to time. But neither of them said anything about the cancer.. He did his shopping. be behlnd sth "No. Not before I carne back this time.od czds1. He went to the pub twice a week." "And then there was this thing with the kids. Sometimes he didn't leąve the house for a few days. "We should go. sobienawLaJem "Yes. He returned to his old routine. He never mentioned it?" asked DS Pearce. I can't believe Terry was behind it . CHAPTER 63 kevin hadley TOMORROW NEVER KNOWS "About 18 months ago. And Terry helped my father af- ter Joan's death. After a year. "Can you con- tact us. Susan.~ . And I spoke to my father from time time ." do emu "Did your father or Terry talk to you abo ut each other?" asked each other DS Pearce. if there's any change in Terry's condition du ring the night?" "Of course. They met from time to time.a za uy'""s "It looks like he was. We've spoken on the phone from time to since I went back to Scotland.JC"Lyk.

." said DS Pearce when Thompson had gone. Thompson was waiting in one of better 1m the rooms. . "Understandable though. do ~'"~c . "It's after ten o' clock. "Can you release me in the rooming?" asked Thompson. "That's an unusual request. I can find somewhere to stay tomorrow.lcKivM" . ~wdini<c SOn." said DS Pearce. request pro~ba This is a chance. The sooner we !et him out the better. I don't want to go back on the streets." said DS Pearce. . "I've been thinking a lot in that cell. Maybe he can change things.kevin hadley TOMORROW NEVER KNOWS CH~TER 64 THE TWO DETECTIVES got in the car and le ft the car park. wy. Terry is like family to her. Mark. unexpected that's enough for us for today. Anyway." · 1eo . "If I go back to the park. tym "Are you going to release me?" ore1 "That's right I'm sorry it's been like this. "It's time." ." said DS Pearce." "What am I supposed to do now?" asked Thompson." the sooner the When they got to the station. the połice will come and move me."said DI Bell. that's where I'll go. "That was unexpected..luSZCZJl "I know it's been difficult.." be supposed to The detectives didn't know what to say.. exhausted "It can't be easy for her." said Thompson.." The detectives agreed to his request and the sergeant took Thomp- son back to the cell. Mark. "She looked exhausted. "but .o." "It looks that way." zrobi They all sat in silence for a moment.. And ifyou release me now. ycze•pa"y "All of this confirms what Thompson has said. relHse "What do you want me to say? That I understand?" asked Thomp. If I go in the morning. prędze1. I suppose.

C. C. D. t he morphine couldn't help Terry any longer. B. the detectives wanted to speak to Susan in private.. it's possible Terry wanted revenge. C. After Joan's funeral„. B. Wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi. A. 4. At the hospital . Susan couldn't see Terry. DS Pearce met her colleague and Susan in the relatives room. Terry was asleep but Susan could see him anyway.pl . B. D. Henry couldn't live normally for a year. A. Terry's doctor said that„. D. A. D. Joan's family were glad to see Terry. C.CHAPTERS 61-64 EXERCISES 1. 1. Terry forgave her father after Joan died. the doctors said Terry wasn't stable. B.. Terry went to visit her grave. According to Susan„. 3. Terry didn't want revenge. Terry lost the most because of the affair. Terry was going to wake up soon. www. the doctors examined Terry in the waiting room. A. 2.jcrykioll(<'. Henry d idn't want to see Terry for a fortnight.

the robber? s.EXERCISES CHAPTERS 61-64 2. nieprzytomny 7. Tom that he was wrong. After her affair. 3. Ian is a loving father and he often his kids. Uzupełnij zdania słowami z ramki. niespodziewany 8. Odszukaj słowa z tekstu i zapisz je obok tłumaczeń. describe admitted hugs supports released flx men passina 1. This organisation children from poor areas. I heard his voice when I was his office. znak 3. May wanted to her marri age. 8 . please. Could you. krewny 2. gest 4. 2 . Who is this? I the guy in the blue jumper. wyczerpany 6. 4. pro~ba s. They him from prison after 13 years. 6 . 1. środek uspokajający 5P~~~Q . Finally. dwa tygodnie 9. 7. 3.

He talked about Joan.. And he talked about him and my father in the army. Listen. How lovely she had been when they got married.. "He died ten minutes ago. can you talce me back to the ho- tel? I have to get out ofhere." "Did he know you were there?" "Yes. "He's gone." On the way to the hospital. When she left the room. "He talked a little. ah•ad r' . It's what people do when they are close to death. They went into the relatives room and sat down. They were fol- lowed by a nurse. 1'11 call you in a while. It was Susan Coot. "What about?" "The past.." "Okay." said DI Bell www. 'Tm sorry to call you so early. in a while za "You sleep a little longer. He didn't open his eyes. "And I'm alone here. The doctors say he won't live much longer. I sup- tovely (llflr)w111t pose. . It's Terry." said DI Bell. "$hall I come?" she asked. . DI Bell called DS Pearce to tell her what was happening. Her hand was shaking and her eyes were red from crying. But I told t•h llack him who I was." ward odd iał Susan was waiting for him outside the ward." 'Tm sorry. who went to make DI Bell a cup of tea." she said." "What's happened?" "His condition is getting worse. Young men with the future ahead of them." "Of course.." Susan said in a sad voice. He looked at the time. there was only the sound of a radio play- ing quietly somewhere in the corridor. I'll speak to the doctors. Inspector. It was as if he was (\P!J.I) watching a film of his memories..jezykiob<'4>1 . He knew he wasn't alone. I'll come. CHAPTER 6-'- S_ _ _ __ _______ H_v_1r_n~dley TOMORROW NEVER KNOWS SATURDAY MORNING Ol BELL WAS ASLEEP whcn his phone rang." Susan eventually said. holding a cup of coffee. When I getto the chw•I<: hospital. 5:47.

And I never will. I don't want to." Dl Bell was intrigued.t towards Blenheim Terrace. can someone die happy?" 'Tve no idea. But Terry wanted me to tell you something. not the hotel. lntrlgued - "Let's go to my father's house.S_H APTER 66 THE EARLV MORNING sun was just rising rlse (sun) as they drove through the quiet streets ofEastbourne wsiaw.~~v n l•ac~PY TOMORROW NEVER KNOWS ___ _-. Susan spoke. Tell me. It won't change anything." said DI BelL When they were close to the hotel. Inspector. "There's sornething I have to tell you.._." "What's that?" "To be honest." said Susan. "he died with a smile on his face_" "That's something. "You know." 1aciek<Jw1on> ." "ls it? But I don't know what it meant.

We can do this odpoc · 1ć la ter." "Recorded?" "He wanted me to do it." Susan said. CHAPTER 67 ke'lin hcidif'y TOMORROW NEVER KNOWS 11 make a call 1JUST HAVE TO make a call. A man walked past with a dog. prawda change something. ::>r. "I wonder how many times they looked out oftheir windows and saw each ot her. Maybe he was afraid I would mg. Shall I play it?" havearest "Maybe you would like to wait. study 'Tli be okay." Susan was sitting in the living room. looking out of the window when the detective carne in. Let's just do it.. "I recorded nar:ryNać what Terry said . . The naked truth. as they were going into the house." "No." They sat at the table and Susan put her phone in the middle and recordlng played the recording.. . On my phone.. Have a rest first. steady voice crept into the room and brought tears to Susan's eyes." "A lot I suppose. The sound ofTerry's quiet. "To DS Pearce . record "It's about what happened ." she said to DI Bell... I'll see you inside in a minute. my father and Terry. He wanted you to hear nakedtruth what he had to say... on Tuesday." said DJ Bell.." "Okay. Susan..Jiowan) creep into brlngturs wywołyNac 'lY WWA' tf"1v11:iohce p ." said DI Bell.

.EXERCISES CHAPTERS 65-67 -...••. 1.). Susan wanted . A phonecall (obudził... . The I smile I face I baby I asleep I fell I with I its I a I on 4... ------ 2. 3. ).•••••••••• „ ••. Dl Bell met Susan (przed„. (porozmawiać z Dl Bell w . (kiedy.).•. The I the I didn't I meant I understand I what I message I sol dier 3.. 6... „ . (żeby Dl Bell..).. „ .. Susan cried .).„. Dokończ zdania na podstawie tekstu. .. 4. Susan recorded Terry (ponieważ . 1.).. 5. . The I of I followed I was I by I a I ducklings I farmer I group . -----~----~-" 1.. There I we I to I have I is I ask I you I something 5. ••. Skorzystaj z podpowiedzi w nawiasach. Ułóż zdania z podanych słów.. Susan asked .. Blackbirds I hugged I the I sun I were I as I they I in I singing I afternoon 2.. 2..

I 4. into 4. Sue went to practice Chaconne and the sound of her violin the room. to have c. Gloomy Sunday always to my mum's eyes. lt was a hard day at work and Jenny needed to 6. to bring b. 2. in d. the naked a.CHAPTERS 65-67 EXERCISES -------. back 3. ---. 1. to creep f. awhile 2. She wanted to know 3. -- 3. 5. Uzupełnij zdania wyrażeniami z poprzedniego ćwiczenia w odpowiedniej formie. He'll come downstairs . (the dog) and 1'11 wait for you downstairs. Połącz słowa. The doctors didn't tell her everything. truth s. aby utworzyć kolokacje i wyrażenia użyte w tekście.- 1. . to take e. tears 6. a rest 4. Let's wait in the cafe l next door.

"There's more. He said we should remember her for all of the good things. ifl still loved her. When he mentioned Joan's name. better. He was very calm. I needed to talk to Henry. He was shocked.kevin hadlt>y TOMORROW NlVER KNOWS _ _ _ _ _ __ _ __:.. He reached out a hand to rę«. He told me that it was the day of Joan's birthday.. I tried to take the rolling pin off take sth off bim. After breakfast I crossed the road.. I asked him if he understood what their affair <lid to me. CHAPTER 68 "ON MONDAY MORNING I went to see Henry as usual." said Dl Bell. t after we had said everything. So I pushed bim away. Henry seemed quite emotional. I lied care about and said that she meant nothing to me. We talked and he became -. Suddenly he asked me about Joan again. 'Can't you forgive her?' he asked me.. because I was wet from the rain.. Even now it stili hurts me .. Jeach out a And now we were arguing again.alPle I." kc muś Susan paused the recording. '11yw•c "Yes.y •ągoć me. it•ZV· "He's sounds elear. He sat down and told me to leave. It was like he was reading from a piece of paper. . His breathing was nor. . and not for the one bad thing she had clone. From three hours ago. We started to argue about things from the past. He asked me to come in.<') I thought he was going to hit me. . It sb :Jet stopped Henry.. It was by accident.> :r u· more emotional. «Y A live. But when he opened the door." pause . calmdown Then Henry carne towards me with the rolling pin in his hand. That's how it was. "but I just byaccident need a minute. I thought things might be better." She started the recording again. na I They were things we had never said before. I wanted to tell him how I felt. He fell push a way >dpy h•c .. something hap- pened to me. He carne over to hand v.. But on Tuesday I woke up feeling light ~ ltnid. wanted to say something. it was elear he was stili angry. yr-1/T t: ma!. Henry got up. . After our argument. that na me.. We went into the kitchen and sat and talked... He was making bread in the kitch- en. I thought he was going to hit me.· me. We struggled and I hit him with it. Finally we całmed down." she said.i:. But he didn't say much. It's strange to hear his voice. I only went to see him because I thought we could be good friends again. He woke up and took the oxygen mask off and told me he elear wyra7ny. Henry asked me ifl had ca red about Joan u ntil the end .. "I felt terrible after our fight.

." wa ofiqa: ~EJ wer . But he asked to stay till the morning. 69 ~------ .cfoqaln:e. The recording is key evidence." key evidence "I have a question. Jill..:i~CZOV\y c . "So what happens now." Susan stopped the recording." said DI Bell. he was responsible for your father's death. Joan. He didn't want to go back on the streets. CHAPTER 68." said Susan.tiadley TOMORROW NEVER KNOWS and banged his head. Getting married to their childhood sweethearts. carrying a newspaper. She said she thought he was close to the end." said DI Bell. "That's it.„." he?' 9 "WHAT'S GOING TO HAPPEN to Mark?'' said Susan. The young men leaving the army. It was a terrible sound." she said. "lt has to. "He hasn't done anything wrong. has "We know that now. If what he said on the recording is true. about my father's death?" inquest "There'll be an inquest. I went to find a nurse.. And we have to be- aking . "Life goes on.. "We wanted to release him last night.-.. . "Did he say anything else?" "Just that he wanted to rest a little." said Susan. The promise of the life be- prom Ise . In dlfferent There are no winners in this story." said Susan as they arrived outside the Alham- . "Yes. lieve it is. lt tells us śledz1wo everything... "but we can do that la ter. Think of those young people." "I can understand that.. did Terry murder my father?" offlclally spe. I wanted to leave im- mediately. "I loved them both in different ways. "Officially speaking." Susan stood up and walked to the window. ways na •6żnc Henry. I panicked and carne back home." said Susan. Terry. But. The man with the dog was returning. "Will you need a copy of the recording?" Susan asked. We went back into the room and she checked him..i "You know. Then his breathing got worse. But he wasn't moving and I became worried." said DI Bell. "No.1 bra.

"No. "I wonder.."said Susan." said DI Bell. .. I don't think anyone was ever truły happy again after the divorces. passion ." "That's okay. . they are stronger than us." "Sorry. And then . "Ncver?" "No. where does all this tragedy come from?" "Love." said Dl Bell. "I didn't mea n to .. "Are you married?" Susan Coot asked.wdrwi• 'Tm nol su re she was.." truly "Except maybe your mother.." said DI Bell.kev1ri t JJlev TOMORROW NEVER KNOWS CHAPTER 69 fore them." p ....... . ." said Susan. Inspector.

. "I haven't słept so welł for years. "There's one thing we have to do though . DS Pearce was waiting for him." Thompson said." "You won't need your knife then.. I'łłcall the desk sergeant .ask him to bring Mark to an interview room. surpńsing "That was a bit surprising. tomorrow." "For what?" asked DS Pearce." DS Pearce said when he'd finished. beginning to tell her 'd\k. www jezykoobte. "I hope not.." Twenty minutes later.let Mark Thompson out. CHAPTER 70 <ev1n •1ac1ey TOMORROW NEVER KNOWS WHEN Dl BEL&. "I suppose so. RETURN EO to the police station." said DS Pearce." DI Bell said. "Today." said DI Bell. when they had finishe<l expłaining things (feel) relleved to Thompson." said Thompson. l<CĆ ·"Igę 'Tm a free man then?" he asked. "You know." said DI Bell. I think I'm ready. successful "I suppose we have to say that is a successful end to our investiga- Jdd'1f tion. "Weil?" she said.lkujący what had happened.pl . he looke<l relieved." "Where are you going to go?" "One of the hostels. "Yes..

2. 4. Zdecyduj. Dl Bell was surprised that Mark Thompson was innocent. Terry felt Henry didn't understand his pain. T/F 2. Terry accidently took the rolling pin off Henry. T/F 2. 3. T/F 7. T/F 5. 7. I did it in accident. When Terry went to visit Henry. które zdania są prawdziwe. 1. The front door was open and Tessa became worrying. T/F 8. 1. Terry never stopped caring about Joan. a które fałszywe. Dl Bell thinks strong emotions may lead to tragedy. S. The two men argued about Joan's funeral. Susan stopped the recording because it upset her. Znajdź go i popraw. I didn't mean to push you. Calm up and tell us what's wrong. The postman asked me give you the letter. W każdym zdaniu jest jeden błąd. . Henry looked calm. T/F 6. T /F 3.EXERCISES CHAPTERS 68-70 1. Do you believe that boys and girls behave on different ways? 6. The journalists are still looking for the keyhole evidence. They have a beautiful future across of them. Tony riched out a hand and we pulled him out of the wa ter. 8. T/F 4.

TRUE 4. they got divorced. SURPRISE 3. I I 3. 1loved both of them. OFFICIAL 2. 1. 2. I 4.. . After many (kłótniach). He is responsible for his death.. SUCCESS 6. lt was the day of Joan's birthday. . FIGHT S. (zaskakujące). Z podanych słów utwórz inne. 5. „ .. .-. (prawdziwie) been in love.Jezyl<lobce. www. lt's the first time Ann has . (wojownik) and never gives up.... They are now (oficjalnie) engaged.. 1. pasujące do polskich tłumaczeń i uzupełnij nimi zdania.pl . After breakfast I went to see Henry. (udana). The ending of lnception is really . Zadaj pytania do zaznaczonych fragmentów. . His second book was quite .. -- 3. ARG UE 4..CHAPTERS 68-70 EXERCISES ----------. Ian is a . There are no winners in this story.

." "Where are you staying?" Susan asked after a while. Susan went for a walk along the beach to elear her head. "I couldn't." Thompson was surprised. head '·Y' she noticed a familiar face." Mark said . well ." 'Tli be there. changing the subject... It would be st range... I don't know what. Hello.i.. but better than the park." "lt's no trouble... 71 SATURDAV AFTERNOON THE AFTERNOON WAS as beautiful as the day before. ject .zebra' myi1. Before returning to the hotel. change the sub- "How do you mean?" asked Susan. "At a hostel.." "And after what happened there." "Can I sit down?" "Of course. I had time to think.. na niys·1 But. "Mark?" "Susan. After a long sleep..kevin harl~_ TOMORROW NEVER KHOWS .. mean? .-CHAPTER . You 1erna1 don't get that on the streets." said Susan a moment later.'"i" · after a while. zri1E>ni..tcle - It look Susan another five minutes to persuade Mark before he pr.•.przi." "Listen. -. "Those nights I spent in the police station..•nyw••c agreed.~.." They bega n to talk abo ut the old days. As she closed the door. And safer. . you know. .." p«•u.." "What is it like?" "Not perfect ." "Whynot?" "I don't want to cause any trouble...(' rr 111 "That it's time to do something with my life. It's been a long time. the old days "Maybe we should see the positive side of this situation. "Why don't you stay at my fa- ther's house? It will be quieter. she dear one·• went into Mario's cafe for something to eat." how do you "What were you thinking about?" asked Susan.:•. I have to go in half an hour and register...

.tyle do zrobienia "When are the funerals?" asked Mark as they were eating.." "I'm sure. She carne back with a guitar.1ć "Some painting. there's not much time to think.. Susan was sit- ting in the living room when Mark arrived. going upstairs. a commune. "Have you had a busy day?" Susan asked... I do it with a group of friends. And I've registered with pośredn ictwa a doctor and been to the job centre. CHAPTER 72 Krvir h." After dinner. "It's a present for you." rarely rzaoko "Do you stili paint or draw. "I didn't know you played the gu i tar." your . hire . "My father's is on Friday and Terry's on Monday." whatabout "It must be strange. take some stuff with stuff rZPczy me.warz. But sometimes . somuch to do Anyway. There's my father's and Terry's. commune And we teach the !ocal children ." Mark said in a surprised tone. "I haven't played for years. "We?" Mark asked. wsp61not3 "Yes. "What do you do there?" v." she said. But there's so much to do." ." "That's what I thought." Susan said..tjt. it's the only things that helps ..." "For me. 'Tli be back in a moment." komuna. :j l1 y TOMORROW NEVER KNOWS THE FUNERAL WEEK ON MONDAY EVENING. I make a few things. What about you?" prac1 "Organising the funerals . But I remembered how you used to play ... job centre biuro "Yes. wyna)mo~ "What are you doing aftcr that?" Mark asked. "I don't.. Then sell them at markets.." make ronić. Mario has given me some work.. It's a different life. It's like a colony of artists." Mark said. I'll hirc a car." said Susan.at} "A little.. I've made something to eat... Mark?" "Rarely.. they went into the living room. 'N3/ "Driving back to Scotland.

" They talked for a while longer. When I told you about my life in Scotland with my mother.." said Susan. Mark shook his head. Susan." Thompson smiled at her." "I don't know if I can stili do it. To think about it . "Okay." Susan finally said." zafascynowa•1y "That was a long time ago." said Mark. "Why not?" asked Susan... you've convinced me." . • „ "'WHY DON'T YOU COME to Scotland?" said Susan suddenly. "Listen." "What shall I play?" "Shadows . I'm at all wcale not like you. "Go on. Mark. 73 for me... And draw and paint.. What would I do there?" "Do you remember when we were teenagers? We talked about it. There's a place for you there.. pociągać "It does. "It won't bite you. as they were eating breakfast. But think about Scotland. As Susan said more about Scot- land. "It's a crazy idea.kev:n hadley TOMORROW NEVER ICNOWS _ _ _CHAPTER 12. Mark seemed more and more interested. laughing." "I can help you. you fascinated were always fascinated." Mark said. attract porl<' "Doesn't the idea attract you at all?" bac się. You can play the guitar. "I have to go now and organise some things for Terry's funeral." Mark took the guitar from Susan and łooked at it. But it's sucha big step. Can you stili remember it?" "I can try. "Ofcourse it does..

.... How does Mark feel about staying at Henry's house? A.. people there like the Beatles. O. C. to change his life. A..pl .-. He doesn't want to cause any trouble. B.. . B.. he can't draw in Eastbourne. After the the funerals Susan is planning to . At the police station Mark decided . sell her dad's things at a market. go back to Scotland. He likes the idea because it will be quieter there. ------.. 3.- 1.. Wybierz wszystkie odpowiedzi. take some stuff to Scotland and then come back.. He can't stay there because he has registered at the hostel. Susan thinks Mark should go to Scotland because„. C. 4. organise a commune.CHAPTERS 71-73 EXERCISES ----- 1. to think about his life in the summer. B. www. C. O. to stay at a hostel. it would be good for him.. A. O. A. He prefers the hostel.. 2. to stay on the streets. O. B..jezyloobce. C..-. some of their old friends are there.

... (struggle) with this project. . Can we approach I persuade you to change your plans? 8. . Mum...... 6. Mary rarely I barley reads newspapers.. S.... 4. 4. . 5. .. What ·.... (calm down) when the police arrived.. (bang) my elbow! .. The witness . help! I . but we're finnishing it now...... Wybierz odpowiednie wyrazy.•..... . . Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie Present Perfect lub Past Simple. 2. ....(argue) about yesterday? 3. (attract) the teachers' attention.. They're always fighting. Joe's behaviour is strange today.. I keeep a lot of my staff I stuff at my parents' house. (creep into) the room and scared his mum.... ...... 6... Girls in my year cause I catch a lot of trouble. lt's a quite I quiet and picturesque town. 1...•.. .... 2.. We ...EXERCISES CHAPTERS 71-73 2.. Relax and clean I elear you head before you make the decision.. ..„ .. 3. „ .. . . 3... You can ask for help at the job centre I commune. lt .. Tom's kids did I made some nice decorations for Christmas.. . 1... 7... Bob ...„ .

"I didn't go. "That's right. she said I could go with her if I want. is zd e<youwil there?' there's nothing "No.. After five minutes. I think so. "Have you made your finał decision?" Susan asked him." said Susan. "There's Mark Thompson ... I'm coming. "I want to get there tomorrow evening. They greetcd cach other politely and the detectives made their order. "Better." said DS Pearce. gr<. "Are you stili at the hostel?" DS Pearce asked. A. Susan rcturned to her father's house and started packing her things. Tiad. "He looks different. Mark carne back with the food. make a d ecision "Yes." Susan said. After Terry's funeral. There's nothing to be afraid of. "It's a chance. 10 "Early. .. They sat down and Mark carne over to them.FTER TERRY'S FUNERAL ON Monday. What time are we leaving?" of r ie ma '"' ". Mark returned from Mario's just after 9 o' clock. he's going into the kitchen." said DS Pearce. isn't it?" said DI Bell." When they had finished. whcn Mark had gone for their food." "To the funeral?" asked DI Bell. CHAPTER 74.» said DI Bell. 75 kev1n rad try TOMORROW NEVER KNOWS Dl BELL AND DS PEARCE cntered Mario's cafe for a late breakfast on Friday rooming. I met Susan and she said I could stay at her father's place." "Her father's funeral is this afternoon. Mark carne to collect the plates.. "When's Susan going back?" asked DI Bell." "And?" asked DS Pearce." . to beaf<ałd "You know. You know. taking the plates into the kitchen. it's really exciting. "No .. So we'IJ have to leave about 5:30.. odoierac "On Tuesday."said Mark. to Scotland.

Mark.)' 1 ez~ce'} Susan looked at her watch as she entered.. pot'." "It's okay. Even when you said you were com. And there's an empty fiat lull·Ume 1ob above the cafe. llat mi.. I'm sure.s1..zeka c. sitting up in bed. "Just . are you?" "I can't do it." 'Tm sorry.w1t Eastbourne." Mark said.vyr arie of the sea. "You're not coming.. "You're not disappointed. Mark Thompson was asleep when there was a knock on awake 11 :u his bedroom door. coming towards him. .kanre "It looks like there's a storm coming. "I should leave in the diredion soon. Susan? Honestly?" storm Is coming "No. di•appolnl"d "No. And then she looked at Mark.." said Mark in a tired voice.~ke_vi_n_h~ad_le~y_T_ OM_O _R_R_ OW~N_ EY_E_ R_K_ NO_W _S~~~~~~~~~~~~." pr w p1>łnym Susan walked over to the window and looked out in the direction . "I can't leave this place." Mark said. What are you going to do?" "Mario's given me a full-time job now. "are you awake?" jusl edw1e." Susan said. "Good things are coming your way.:." Susan looked at him and Mark tried to read her eyes.ę _ s dobrPqo . All was quiet on the streets of sunrise . She kissed him on 'adc 19a bulla the forehead.. vVłaśnit "Can I come in?" sil up aaac (z "Yes..APTER 76 S O' CLOCK ON TUESDAY morning. CH. r 'l za·( :wr J~· ing..." w k1eunk.. )ny "Mark. "Are you disappointed?" he asked." she said. no.. lt's just too much change.. an hour before sunrise... And I knew." she said. I understand." good things ar• coming your way .

(nie przywitała) me.. (rozczarował) the critics.. ... . TI F 4.... TI F 7. I usually take the kids to school and my wife (odbiera) them... TI F 8.. Susan says it will take all day to getto Scotland. 3. TI F 3. zastępując słowa w nawiasach wyrazami (czasem dwoma) z tekstu.. (poczuła ulgę) when she finally heard her boyfriend's voice.. TI F 5.. Zdecyduj. 2. The new Woody Allen film . TI F 2. . (zostawił) his mate in the forest and went to get help.<: t•AflJ[flS 74-76 EXERCISES 1. 4. ... DS Pearce greets Mark and he comes over to her table. TI F 6... TI F 2. 6.je:tyklobce pl . „ . . 1. Martha . Is Mia angry with me? She . . które zdania są prawdziwe. www. (wstaje) around 4 o'clock. 1. DS Pearce thinks Mark is staying at the hostel. DS Pearce and Dl Bell go to the cafe to speak to Mark. In the summer the sun . Uzupełnij zdania. Mark tells the detectives he's definitely going to Scotland...... . The soldier . On Monday Mark tells Susan he's going to Scotland..... a które fałszywe. S. Mark is planning to renovate a fiat above the cafe. Susan isn't surprised when Mark changes his mind.

Zastąp zaznaczone fragmenty wyrażeniami z tekstu. his son was 4 years old. Look at the sky. When Arthur _ _ after the war. I can't meet you. 4. The hobbits looked _ _ _ _ _ _ the Misty Mountains. I have _ _ __ this week. I can't meet you. lt looks like there is going to be a storm. You have to decide by tomorrow morning. . Look at the sky. You have to _ _ _ _ _ _ by tomorrow morning.EXERCISES CHAPTERS 74-76 3._ _ _ _ S. When Arthur carne back after the war. 3. 2. l'm very busy this week. lt looks like _ ·. his son was 4 years old. The hobbits looked towards the Misty Mountains. 1.

1. 3. f . She feels sorry for hirn. 5. 1. Chapters 4. out. Susan is Henry Coot's daughter.ODPOWIEDZI ANSWERS ODPOWIEDZI Chapters 1.2. 5. 5. 6. h. honestly 7.F. 6. believable. 5. a. He was nervous because he had 3. Who found Mark Thompson in the 3. both. invisible. under arrest. 1. T. I To get money 5.B.3 3. 6. shame.4.a. pleasant. before? 1. connected. fixed. 4.T.8. He stole because he needed 3. He is from Eastbourne. 3. 2. believable. 1. 2.7 6. 6. c. f. out. got this correct. e. g. d. C. is free to 2. 4. to. 1. At this stage. at. Who did the paramedics find in the kite hen? 3. took care of. loca!. T.F. 6.3. D. F.8. 2. kitchen? 5. d. had a shock. suspiciously. 2. 4. honestly. b. g. along 5. robbery for drugs. 4. 2. 1. 7. a police record. 1. 4. Where did the paramedics find Chapters 8-9 Mark Thompson? 4. 7.e 3. 1. 2. 3. 4. money for drugs. 2. around. horneless. 1. pararnedics. 4. 6. Have you ever seen him 1. burglary.A 4. T 3. 3. down.T. 7. 2. Because her mother is dead. h. 3. 2.C. fixed. b. 1. 2. 1. 8. 4. description. 2.

went. has had. F. 1. F. 2. e. 1. B.4. 5. I She 7. T. valuable. e 1. 2. 1. 3. 7. f. polite. scared. dyed they sat opposite him. with. S. Chapters 12-14 3. 1. back 4. 3. 8. 1. 7. 3. b 3. Chapters 17-18 4. 5. 3. has been. T. 7. C. 6. has stayed. 3.8. 6. There were two detect ives and 7. d. 5.ANSWERS ODPOWIEDZI Chapters 10-11 2. F thinks Dl Bell is hard on him. a. 2. 4. into. have known . found Chapters 1S-16 3. lost. I there is 1. Have you (ever) thought. unhealthy. What did somebody hit 3. 4. What was the bruise 1. up. D. 4. 6. 6. 5. 3. 1. Who did the impact (of the fali) kill? 2. flourish. eventually. 1. 4. 9. like? 4. Because there are people there who offer him drugs. a. She thinks his life is sad. g. What did Henry have on his 1.h. Who looked after Thompson's bag? 1. 6. T. f. 6.T. C. forehead? 3. 6. blew. out. 2. 2. for. 3. spoke. target. 2. down. C. 1. 4. 5. 't Henrywit h? 5. 4. 2. He thinks there is something suspicious about him. b. widower. 2. 2. 2. 2. Bell suspicious. F. 8. counter.8. something about him that makes Dl 1. dyed.B 4. became. d. S. haven't seen.

4. productive. except 3. 4. mate. 4. f. valuable. F. check-up. d 3. in. applied I have applied. 3. 7. 1. add1cted. T. have felt. notice. 3. 6. mention. impact.jezykiobce.pf . effective. flight. 7. 5. h. 3.ODPOWIEDZI ANSWERS 2. did you find out 2. appearance. beside. 9.. certainly. e. degree. 6. auburn. connection www.T 10. 7. politely. 2. to 2. 2. 6. S..8. shame. footsteps. F. 1. 8. 8. 6. out. 3. harassment. includes. 3. countryside. became. emotional. 2. pionowo: 7. 8. lump. 5. 3. flourish. crowd. out. likely. 3. 7.. object. 6. 8. for. F. b. 6. training.. last. will tum off. 1. tenant. 10. from. 7. slight. benefit. 2. 4. canteen. S. 3. 4. 2. 2. 1. mate. c. gap. 7. participate. 2. 6„ 1„ 8. convinced. polite. disability S. familiar. Chapters 22-23 1. sleeping. remote Chapters 19-21 HASŁO: SERGEANT 1. skill. wave condition. generation. otherwise. T. minister. s.. 8. g. 2. 7. 1. 5. definitely poziomo: 4. 2. 1. 4. funeral. 6. l O. 9. suppose. 4. 3. 1. thick. S. handle. arrivals. fear. a. 8. on. at least. 4. 1. chat. popped in. rough. 5. 9. Chapters 24-26 S. immediate. 4. 6. upset. F. 8. remove. social. 3. used to rent out I rented out. 4. 6. from. graduated. 7. 2. T. 1. 7. 4. surgery 1. 2.

7. 7. make your peace.4. has dropped. . reply. c. 4. 3. Chapters 34-36 8. f.6. Chapters 31-33 4. F.T. What (kind of) books did he use whisper. 3.. affair. 5. 7. has come. a. 4. 2. Is. 2. 4. 5.5.c. remember. d. growled threateningly. explain.F. rnention to read? 5. Who did they take to the cells? 3. h. d 1. 7. What was singing? I. 2.ANSWERS ---"- 0 -'-- 0POWIEDZI Chapters 27-30 5. 5. has gone. 1. were. 2.C. 6. 4. 6. sentiment.0. extreme. said. c. 6„ 1. 8. wasn't. 8.. confess. 1. a. g. 3. 4. 2. 3. 8. 3. lends. 4. Why was he carrying the knife? I continue. is dealing. 7. possession. 6. 5. 7. e 1. answer. has fallen in love. have kept in touch 2. suggest What was he carrying the knife for? poziomo: 4. f.A I. T. 3. tracksuit bottoms. 3. b. 3. b. 1. useful. h. 3. a.C. 5. encounter. 4. tell 1. 1.. 1. 6. have you tumed I are you turning 1. f. have a word. 6. borrowed.8. 2. Where did they take Thompson? pionowo: 3. blossom. 2. 2. 8. 3. 4.. 6. Remind. gives the irnpression. e. followed her around. 6. h.e 1. 5. 2.T 3. was. 2. Who did Terry want to speak to? 4. F. 2. 2. b. defence. elear. g. g. d.

e. f.pl .A. 3. 5. Terry Benham stopped paying 7.A. 3. lt is too early to say. 6. s.ODPOWIEDZI ANSWERS Chapters 37-39 Chapters 40-43 1. c. He was working in the garden. wipe. is innocent www. 3. 7. B. appointment. pleasant. pressure. 3. 2.She didn't like it. the case. 1. 6. 8. estate. 3. 3.B. understandable. renovate. him. for discussion. 13. doesn't have much luck 1. 12. 4. it wasn't the right moment for it I 11. 5. provocatively 1.D 2. 2. Chapters 44-46 4. S. 1. 1. I She was glad to 1. enter. see more of. I to harass Henry. significant. 3. 1.@zyloobce. leave it. 4. hunting. bag with two sandwiches and a coffee. 1.C. S. b. hostile. a. 2. interrupt. were Mr Warren and his four 3. (that) it was Terry who paid Warren. 1O. cause. children.j. overhear. school and) told him. cap. queue up (stand in a queue) HASŁO: before she got to the counter. 4. 2. doubt. 3. 2. quite recently. A. 7. 6. 8. I Because she wanted to think about 1. impatient.4. frustrating. lt was renovated and it had four 4. to scare the old man. is away. relationship. Because the sea helped her think. 2. 8. His daughter (overheard it at 2.D. 2. 4. 9. fiat 5. d stars. INSPECTOR BELL 6.

got heat ą got heated. darnage 3. look. F. in the rain. 2. his childhood. 3. rnaking progress. He isn't bad but he has made 1. were unable to. 5. coward. 1. pops. 5. 4. occupied. rush hour. 3. Because he was early I carne early. 1.. inviting. 1. 2. b. 3. let hirn out.SO Chapters 51-54 1. There is no point going for a walk 4. nodded. 4. 7. 5. 5. g. S. 6. 5. d 5.ANSWERS .- 2. 1. voicemail. 3. leave Q left. available. I He has made 2. 3. h. 5. at such an early hour. 4. F. 4. T. 1. get off of ~ get out of. station (and speak to Mark). 2. F 2. 2. 8. 1. e. a. 3. appointrnent. 2. 2. 6. Because [DS Pearce told (or: had 1. 5. 4. 1. . lost. F. give you a call. were disable to c:.4. 4. 4. Our grand pa often looks back at 1. 3. 4. fight. told) hirn] Mario was very busy. 2. confession. 6. make our order. 3. T. T. 8. F. Little children are sometimes scared of the dark. 7. Her phone went (straight) to 1. indicated. f. thanks to. makes Chapters 47. C. plenty of rnistakes. spread. get you house Q get you home. aggressively 2. plenty of rnistakes but he isn't bad. 5. 6. hurt. 3. 2.ODPOWIEDZI -. confession. locked (up) 4. There is a bookshop by the main entrance to the theatre. revenge. 4. 3. 5. He felt slightly guilty. 2. They decided to go back to the 3.

8. 6. 2. 6. Who did you see yesterday? 1. ijust) keep stili. 2. 7. human. nod. f.b. return. 1. is over. stranger. 2. 1. g. confession. 4. they returned. behaviour. lad. keep stili. What was she unable to imagine? 2. is in a bad way 3.6. 3. pointless. to wait for the ambulance. 3. d. 4.. 5. 3. lad. injury. repeat. s 6. 1. 4. 4. well. e 1. urgently. 4. an urgent. 8. Chapters 55-57 4. medicine.. b. 2..c. What does the detective want to Chapters 58-60 speak about? 4. collapse. 5. beginning. 4. 8. www. 3. 2. 3. whisper. 1. 5. 6. 6. 1. going to the hospital. 3. fighters 2. 4. Thompson in the cells. 8. breathe. c.. Terry to talk. 1. 2. 1. 5.. pointless. spread. 2. good. e 7. 2. mention 1. 3. 4. to tell them something. What is mathematics like? 4. refuse 7. breathing got worse.ODPOWIE~D. a. What did she make (for) him? 7. behaviour. 3. ANS WER_~ 6. f. how does that hear Q how does that sound. 2.getchanging c:> getchanged 1. 2. 3. realise. to talk. keep an eye on. spirit. h.ezyloobce. 5.S. stranger 3. d. 3. spirit. 6. have had the argument Q have 5. 1.::. had an argument.pl .. How many times have the police called him? 3. advise. 4. refuse. 6. a.Z-'--1. 4.

2. d. woke Dl Bell up.5. what the message meant. in a while. 8. F. to speak to Ol Bell at her father's 1.c 3. gesture. relative. F. 4. because he (had) asked her to do it. 4.ANSWERS ODPOWIEDZI . 2. the naked truth. 6. 3. 9. supports. 5. F.8.67 Chapters 68. outside the ward. 5. 1. unconscious.C. There is something we have to ask 1. 6. C. 1. sedative.T.. 2. fix 4. 2. 4. The farmer was followed by a group of ducklings.70 1. 8. 3. 1. B. 6.> key evidence. brings tears. 2. 4. The sołdier didn't understand giveyou. Blackbirds were singing as they ways. 7. 1. unexpected. riched out a hand ą reached out 5. 4. when she heard Terry's voice. 2. 2. f. exhausted. 1.a. T. 2. I a hand.- Chapters 61-64 3. 6. passing. 7. house. 1.4. C. describe.F ward. 3. 3. Take the dog back 7. sign. admitted. 4. 1. 1. have a rest. on different ways i=> in different 1. you. 3. 3. fortnight. 4. crept into. in accident c> by accident. 5. 3. keyhole evidence r. Ol Bell to take her home. 3.6. The baby fell asleep with a smile on its face. 2.O 5. hugs. became worrying c> became worried.B. I in front of the 5.. released. e. . mean. 4 . 3.b.T.T. 2. 6. hugged in the afternoon sun. 2. 5.6. request Chapters 65. because he wanted (her to do) it. asked me give you c> asked me to 2.

2. What is he responsible for? 3. 2. 3. 2. 3. 4. arguments. F. stuff. officially. made. T. successful. 4.ODPOWIEDZI ANSWERS 7. 2. 3. crept into. left. 2. so much to do 1. in the direction of. 7. 6. cause. 1. disappointed I has disappointed. 6. 1. 4. have a future across of them c:. F 3. struggled. has attracted. 1. T. 5. truly 2. center.rises 4. Chapters 74. 1. have banged . T. 2. 1. 5. 1. there is a storm coming. 5. 2. 6. 4. quiet.76 have a future ahead of them. Are there any winners in this 5. 3. F.2. When did you go to see Henry? 4. felt relieved.C. 4. 5. make a decision. 1. hasn't greeted. What day was it? 3.C 2. calmed down. Who did you love? 5. 3. 7. returned. persuade. did they argue. 6. elear. collects. Chapters 71-73 3. surprising. D. 3. fighter.4. F. 8. rarely 3. 8.C. 8. 4. T. 1. story? 6. calm up Q calm down 1. 5.

przed (sobą) attic . 7 appear .zgadzać się attendant .podobać się.wygląd apply .kłótnia army mates kumple 7 wojska a bit ..unikać komuś drzwi awake .z czasem across the road po drugiej as well równiez.trochę.. sporo as .dostępny answer the door .. też stronie ulicy at all wcale addlded to uzależniony od at first .jakby according to według as time went by .radzić momencie affair . w całym attrad .wpływać. sprawa at the age of . nieco arrange . układać a couple of . pociągać.kilka arrivals .7 początku admit .(za)stosować background . -kiedy .wzdłuż przyciągać although chociaz auburn .DICTIONARY SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK A argument . pochodze· appointment wizyta nie approach . podchodzić: bad feeling .zbl1zać się.niechcący as if . Jakiś pomysł.romans.pojawiać się B appearance .kilka. pr?ebudzony any idea .umawiać. stosunek ment .złe emoqe.. accident.w wieku affect . poddas7e all over ws7ędzie.kasztanowy among . along .historia.. resenty· podejście.otwierać avoid .pośród available . .przyloty a few .zaawansowane at most najwyzej stadium at one point w pewnym advise . dotykać at the moment w tej chwili afraid of work tu: leniwy at this stage na tym etapie agree .obudzony.przyznawać at least przynajmn ej advanced stage ..? .strych. by .pracownik obslugi ahead .

stać za czymś beside .uspokajać (się) be supposed to do . podmuch.być w domu breathing .być dla kogoś piżamy) surO'A'Ym I ostrym breathe .zachowywać się Baptist baptysta. be hard on sb . be about to .kos be capable of móc.ciśnienie krwi be elear .oddychać be in .obok be better .siniak be in one's late 40s . dobre wyniki badań uderzenie be due to .zasiłek.dzwonić po zdanie o calm down . blossom .włamanie czterdziestce by accldent niechcący be late . obie postępy bottoms spodnie (od dresu. oboje.być przed budget .pl . wiać.wywoływać łzy stanie bruise . baptystyczny behaviour 1achowanie basically w 7asadzie believable .kwiaty nym I wolnym od choroby. oddech be in a bad way .domek be in one's mid 40s .ławka be afraid .zaprzyjaźniać się coś zrobić) beginning .sam be out .obawiać się benefit .roh1ć both oba.SŁOWNICZEK DICTIONARV bang .(s)kończyć się be positive about .oddychanie. być poza domem c be over .być zdrowym I wyleczo.móc book rezerwować be getting somewhere .tępy be free to .mieć dobre call for .prawdopodobny.czuć się lepiej blackbird .mieć (coś zrobić) blunt .mieć coś cancer rak zrobić canteen .dm uchać.wychodzić.mieć zaraz coś wiarygodny zrobić bench .być po burglary .być w złym bring tears .budżet pięćdziesiątką bungalow .spóźniać się by himself . oba.uderzać behave . być w stanie blood pressure . korzyść be behind sth . mieć blow .stawać się capable of zdolny (do czegoś I become friends .początek car park parking www je:zyklobce.stołówka become .

countryside .wybrzeże.podchodzić defend bronić commune . sprawa condition .wychodzić deeply głęboko come over . przyczyna confess wyznawać celebration uroczystość confession wyznanie. ciemno collapse .uważnie damage .dzwonić coward .załatwiać.wkradać się elear .odbierać. zajmo- kolega z pracy wać się czymś collect .DICTIONARY Sł.OWNICZEK care about ..związany z zeznania I wersję connection .wieś oglądać kogoś coupłe .wyciszać się.komuna. wspólnota definitely .badać kogoś.stan. na pewno confrontationał .referencje convinced . jasny. change one's mind zmieniać kłótliwy zdanie connect . komórka confirm potwierdzać certainly oczywiście.przypadek. warunek cause powodować. upadek darkness .współpracownik. crowd.głęboki come out . change the subject zmieniać połączenie temat conscious .tchórz choir -chór creep into .dwa.uszkodzić.przekonany charismatic .charyzmatyczny co-operative .konfrontacyjny. custody.) completely całkiem case .badanie court sąd chime .dyplom.przytomny character reference . in .lada check sb out . zeznanie cell ce1a.związek..w areszcie zebrać myśli elear sth up .ponury.porównywać degree .ciekawość elear one's head .gawędzić.wyraźny. powiązanie.blisko dark . brzeg darkly . zbierać deep .wyjaśniać coś I D sprawy elosely . deal with sth . pogawędka counter . para check-up .upadać. tytuł naukowy . uszkodzenie elose .zależeć (komuś na .na pewno compare . mroczny coast .współpracujący chat .ciemność colleague .tłum oczywisty curiosity .mrocznie. czysty.lączyć change one's story zmieniać connected with .

SŁOWNICZEK DłCTIONARY

department - oddział, wydliał end - kończyć (się); koniec
describe - opisywać enter - wchodzić
description - opis entrance - wejście
destroy - niszczyć equipment - wyposaienie,
develop - rozwijać narzędzia
difficult one trudna sprawa escape - uciekać, wydostawać się
digestion trawienie establish - ustalać, zakładać (np.
direct - bezpośredni firmę)
disability n iepełnosprawność estate - osiedle, blokowisko;
disappear znikać państwo
disappointed rozczarownay event - zdarzenie, wydarzenie
do + verb intensyfikuje czasownik eventually - w końcu
do drugs brać narkotyki evidence - dowód
doorway wejście exactly - dokładnie, całkiem
doubt - wątpić; zwątpienie examine - badać. testować.
downstairs - na dole egzaminować

dozen - tuzin except that - poza tyrn, że
dress - ubierać się exciting - ekscytujący
drink heavily - dużo pić exhausted - wyczerpany
drive lnto - wjeżdżać expect - oczekiwać, spodziewać się
drop sb off podrzucić, wysadzić extreme radykalny, krańcowy,
z auta ekstremalny
dye - farbować; farba
F
E
failure - nieudacznik, porażka,
each other sobie I siebie fiasko
nawzajem fairly - sprawiedliwie; praw·e, dość
edge obrzeża, krawędź fall - upadać, spadać; upadek
effective - efektywny, skuteczny fali in love - zakochiwać się
emergency services służby familiar znajomy
ratownicze famous for znany z
emotional - uczuciowy, poruszony fascinated - zafascynowany
encounter - spotykać, napotykać; fear - lękać się; lęk, strach, niepokój
spotkanie feel a bit rough czuć się kiepsko
encourage - zachęcać feel sorry for sb współczuć

www.jezyklobce.pf

DICTIONARY SŁOWNICZEK

komuś frustrating frustrujący
fence - płot full-time job - praca w pełnym
fight - walczyć, bić się; kłótnia, wymiarze
bójka funeral pogrzeb
fighter - wojownik
fili - napełniać, wypełniać G
find out - dowiadywać się
-- ----------
find sb - odbierać I postrzegać gap - przerwa, odstęp
kogoś tjakoś) generation pokolenie
fingerprints odciski palców gentle with - łagodny dla
first class degree dyplom z gesture - gest
wyróznieniem get a good night's sleep -
fix - naprawiać porządnie się wyspać
fixed - stały, niezmienny: napra- get changed - przebierać się
wiony get hurt - zostać zranionym
fiat - mieszkanie; płaski get in touch with - skontaktować
fiat cap - kaszkiet się z
flight lot get out - wynosić się
flourish - rozkwitać get sb excited denerwować I
fly, wouldn't hurt a - - nie ekscytować kogoś
skrzywdziłby muchy get sb home - odwozić I odpro-
follow - iść za, podążać za wadzać kogoś do dornu
follow sb around - chodzić za get sb to do sth - kazać komuś
kimś coś zrobić

footsteps - kroki get worse pogarszać się
for sure - na pewno give an impression - robić jakieś
forehead - czoło wra7enie
forensic - dot. medycyny sądowej give sb a call - zadzwonić do
fortnight - dwa tygodnie kogoś
forwards - do przodu, w przód give sb trouble - dokuczać,
free spirit - wolny duch sprawiać komuś kłopot
fresh start nowy początek give up - poddawać się; give sth
friendship - przyjaźń up - zarzucać coś, przestawać coś
from time to time od czasu do robić
czasu go back - wraoić
front door - drzwi wejśoowe go by - mijać (rzas)

SŁOWNICZEK D!CTIONARV

go in wchodzić have an argument - kłócić się
go on kontynuować; toczyć się, have nothing to do with - nie
trwać (dalej) mieć nic wspólnego z
go over pójść, podejść; analizo- he hasn't got long left to live -
wać nie zostało mu dużo czasu
go to voicemail - przełączać do healthy zdrowy
poczty głosowej heated gorący, podgrzany;
good things are coming your zapalny (atmosfera)
way - czeka cię coś dobrego heavily ciężko
graduate from - ukończyć heavy traffic - duży ruch
(uniwersytet I szkołę), uzyskać tytuł hippie hippis; hippisowski
greet - witać hire - wynajmować
grief - żal, smutek home time - czas do domu
grow - rosnąć homeless - bezdomny
grow weak słabnąć homeless hostel - hotel socjalny
growl - warczeć; pomruk honest szczery, uczciwy
----------- honestly - szczerze
H hopefully - z nadZJeją. miejmy
nadzieję, że
hall korytarz, przedpokój, sala hostile - wrogi
handle - rączka, uchwyt hostility wrogość
harass - napastować how do you mean7 - co masz na
harassment napastowanie, myśli?
dokuczanie hug - przytulać, tulić; objęcie, uścisk
have a look around - rozejrzeć się human being - człowiek, istota
have a look into - zbadać, zajrzeć ludzka
do hunt - polować
have a look through - przejrzeć hunting - myśliwski
have a point mieć słuszność I hurt, wouldn't - a fly - nie
rację, podać dobry argument skrzywdziłby muchy
have a police record - być
notowanym
have a rest odpocząć
have a shock doznać szoku
have a word with zamienić
słowo z

www.Jeiyklobc~,pl

mieć na kogoś inquest śledztwo.przedstawiać się ideal .ledwie.nie ruszać się interrupt .w związku z it's been a long time! . w środku.niewidzialny.obejmować.w pewnym sensie jest skłonny do in a while za chwilę it works to działa in connection with .identyfikacja.być otwar środ ka tym.przedstawiać. sędzia in the direction .zachęcający. bliski inviting .na swoim miejscu job centre .w pobliżu. uderzenie jest sens (czekać) impatiently .pokój przesłu­ chań I see .na różne J sposoby in its place .niecierpliwie isn't one for .kopę lat! in custody w areszcie in dlfferent ways . intensywny keep stili .wskazywać injury rana.wracam za. sądzić.niezależny. tu: inwestycyjny odznaka invisible . nie in a way . obserwować I pil nować kogoś inside .biuro pośrednictwa in one's 70s .mocny.rozumiem intrigued zaciekawiony l'd love .natychmiastowy.natychmiast is there any point (waiting) .pukać. niewidocz- immediate . - 1'11 be with you in„. suwerenny K indicate .bardzo chętnie introduce .oceniać.fundusz identification . do keep an open mind .przerywać key evidence . właśnie in the end .idealny investment fund .wnętrze.w końcu just along the road . zawierać tuż obok independent .nie ma zwyczaju.wpływać.być w kontakcie intense .po siedemdziesiątce pracy in that case . stukanie .DICTIONARY SŁOWNICZEK interview room .w kierunku just . dochodzenie oko.kluczowy dowód knock . include . zachowywać otwarty umysł intend zamierzać keep in touch .„ oneself . .czy impact . przyjemny immediately . ny bezpośredni. kontuzja keep an eye on sb .w takim razie judge .

in the .kumpel look through .popatrzeć do góry czasie look well .opiekować się medicine lek(i) lose interest . tłumaczyć coś. kogoś wykonać telefon let's say .powiedzmy make a confession .- I pociągnąć dłużej M late in the day .zrozumieć I look back .wyglądać Qdk). main entrance . o późnej por<::e main .telefonować. część let out .przychodnia look aher .trwać.główny less and less .mieć na myśli.myśleć o przyszło­ make sth right .zamykać make progress robić postępy look around .zagubiony. zgubiony love sth . memory wspomnienie. naprawi ać coś look llke . główne wejście often .patrzeć przez.coraz rzadziej mainland . live on sth .mało make no sense .----------.źyć z czegoś nie mieć sensu local .cudowny. być bez sensu. mean .wspominać rozwikłać coś look forward . w między­ look up .rozglądać się make sense of sth .wypuszczać.wyglądać mate .spisywać. uroczy large . level . tutejszy make one's peace . zdawać make sure . wydawać się Gakirnś) dopilnować look out . ści usprawiedliwiać coś.wypuszczać kontynentalna kraju let sb go . prawdo. pamięć wanie mention wspominać. . się. lista wienie little .SŁOWNICZEK DICTIONARY L lost .longer . napomykać www jerykiobce pl . uwalniać make .na pewno coś zrobić.(po)informować make a call .chłopak lovely . późno. . wytrzymać . wytwarzać let sb know .prawdopodobnie.guzek.miejscowy.zdecydować podobny make an order . make a decislon .duży lump .tracić zaintereso.składać zamó- list . grudka last .godzić się lock up .zeznać.robić. uwielbiać lad .poziom złożyć zeznanie likely . oznaczać przeglądać meantime.stały ląd.coraz mniej.wyglądać dobrze medical centre .cenić.

samotnie naked truth .oferować.sam.oczywisty tęsknić obviously .mask .na koszt firmy name . wpaść w occupied zajęty towarzystwo.DICTIONARY SŁOWNICZEK messy . zbyt słabo owner .nasz człowiek (ten. dosłyszeć.nie na miejscu next door sąsiadujący.skinąć głową: skinienie overhear .nieporządny o might może. pewnego razu: jak wojskowa tylko neighbour . możliwe. że minister pastor.maska nie tlenowa notice . właściwie nie.mn. mieszać z off the west coast przy zachod- mood nastrój nim wybrzeżu morphlne morfina offer . wg N oficjalnej wersji on his own . zauważać p paperwork .oficjalne rejestry officially speaking oficjalnie.przebywać z.oczywiście. ewidentnie mix wlth . wiadomości.po drugiej stronie nightmare . wymieniać on the side .właściciel not really . offering oferujący przeważnie officia! records . prawie oxygen .nie zauważyć I przeoczyć.robota papierkowa paramedic . usłyszeć.) out of place .kiedyś.ratownik medyczny participate . proponować most of the time .nazywać.z boku National Service . obvious .już nie over the years .żaden z our man . którego szukamy) (wyłącznie w l.sąsiad otherwise .naga prawda on the house .zwykle. minister object przedmiot miss .uczestniczyć .służba once .przez lata nod . not hard enough .niewystarczają­ podsłuchać co mocno.wieści. . obok over the road .tlen. news .koszmar ulicy no longer .poza tym neither of .

otrzymywać.nagrywać.wpadać.wyciągać rękę pop in . remind (sb of) .zdawać sobie sprawę.przyjemny chwilę plug -korei< point to I at wskazywać (na) R pointless bezsensowny polite .pokój Q:___ _ _ _ __ peaceful . lY) wvJW.przypominać matyka. powerful . mijać put in wkładać pause . o czymś) push away .mienie.sekcja zwlok record .prowokacyjny u1gę pulse tętno reiuctantiy . quiet spokojny. --------- pass .przepisywać (leki) notowanym pressure . possessions . odcisk refuse .chronić relieved.uprzejmie reach out a hand .odbierać.. album.silny rejestr.drukować. spokrew· profitable . przechodzić (obok).czysta mate.napięcie recordlng . płtyta.odpychać remote control .krewny proper food .wejść ponownie print .zatrzymywać. cichy.nagranie previous . dłuższą pleasant . have a police . podwozić. kawałek quite a while . pauza peace .pl .ezyk:iob<e. feel .całkiem piece .możliwe.spokojny.intratny. cisza podnosić quite .fizycznie rozmowa pick up .postęp relatlonship związek. obietnica relative . dość długo.przekonywać quick word słówko..rzadko politely .>lOWNICZEK DICTIONARY -. że receive .~.zarejestrowany u productive .czuć I odczuwać provocatively .normalne· jedzenie release .uwalniać. matematyka spekulatywna (komuś coś I kogoś.poprzedni re-enter . wypuszczać protect . krótka physically .obiecywać.powiązane z.odmawiać procedure procedura registered with . dostawać post mortem .być prescribe .efektywny related to .pilot (np. relacja promise . odwiedzać realise . wlasność uzmysławiać sobie possibly .uprzejmy.niechętnie pure mathematics .. pokojowy persuade . opłacalny niony z progress . grzeczny rarely .

jedyny s siren .:uKaĆ skie seat r11ejsce.cień reverend . skanować sleeping tablets proszki nasenne scare (na)straszyć slight lekk.wstawać.nadbrzeże.tyle do zrobienia seafront . service .ożywiać (się) shaklng .Sid1. siedzenie soft łagodny (np.godziny szczytu significant . służyć..~koda ringleader . sar'(asty. w porLądku shame .dĆ (7 pozycji leżącej) say one's goodbyes .środek uspokajający reply odpowiadać see a doctor chodzić do lekarza report .i sit down siadać sarcasticalły . szyld rush hour .zgłaszać się. raport...wielebny. pastor shake one's head kręcić głową revive .odpowiadać.znal(.tu: 1adać result wyr< set off ..:zn1e sit up . ać several .syren.przestraszony slightly odrobinę.istotny.odpocząt set . respond .zy wiek1erP I stażem represent .lny request .prośba serve obsługiwać. sygnał. znaczący single .ki'ka revenge . podnosić się show into wprowadzać do robbery .. miękki .drżący right o. ton).:1ć rise (sun) .zemsta shadow ..'egnać się skill .. 1pisowe) świadectwo SLk11lne senior Stdr . odpoczynek.przedstawiać.pojedynczy.prowodyr shine . scared . nadbrzeżny social event sµotkariie towarzy search .usuwać sedated . rozumiem. see sb spotykać się z <1mś reportaz .k.prawozdanie school self-defence samoobroria . umieJętno:L scan .usługa have a .~wie. nieco scruffy . sentiment sentyment ukazywa serious puwa..wyruszać return .włamanie show signs Mieć objawy rolling pin wałek Kuchenny sign .DICTIONARY SŁOWNICZEK remove .wra .obszarpany so much to do ..USG. reagować odbywać słulbę (wojsko) rest odpoczywać.pod wpływem środków renovated odnowiony uspokajających rented out wynajmowciny sedative .

odnosić steady .przypuszczać. podsu.tak to www. etap. wysoko kogoś oceniać suspicion .dzięki.nadciąga burza take long .badania suddenly . walka.streszczenie. napychać. przetrwanie sound brzmieć.. w niektóre suppose . znój poważnie stuff nadziewać.to nie summary .. step daughter pasierbica dbać o storm Is coming .tu: zajmować się. stabilny take care of .świt that's not what we're saying - sunshine . traktować coś się. na przykład tests .odwozić.podejrzewać. przetrwać speak highly of sb dobrze o suspect . wspierać.pluć swear .UOWNICZE K DICTIONARY some days . odebrać coś stream strum ień komu ś struggle mocować się. feel ~ for sb . podejrzany kimś mówić.nie spiesz się subject temat target -cel successful udany tenant . .przysięgać.zaskakujący komuś survival . straight prosto długo trwać strange dziwny take sth off sb .pl .to wszystko zatem sunrise .najemca such as . współczuć surprising . dźwięk survive . stadium T stay zatrzymywać się (u kogoś.przeżycie. będzie konieczne mowanie that's it then . borykać się.zgadza się support . kląć spread rozprzestrzeniać (się) sweat . zajmować dużo czasu. wsparcie that's the way it works . siłować take sth seriously . myśleć dni surgery operacja sorry.przeżyć.jezykiobce. rzeczy take your time .czasami.zabierać domu take back .usiąść stay in zostawać I siedzieć w take away . w hotelu) take a seat . pot stable stabilny stage scena. nie o to nam chodzi słońce that's right .światło słoneczne.pocić się.nagle thanks to .„ suffer from cierpieć na that won't be necessary .podejrzanie spit .opanowany.to znaczy.podejrzenie specificalły konkretnie suspiciously .

groźnie walk over to . unknown nieznany that's why dlatego unsure niepewny the basics . traktować warn ostrzegać. zasmucać informacje urgently pilnie the latest o~tat11ie wiadomości useful przycJatny the old days p11:eszłość the sooner the better .przechodzić obok to be honest ..DICTIONARV SŁOWNICZEK działa.najważniejsze upset d~nerwować. terapia waste marnować. odpadki truly .? co z.wtegdy właśnie.jest w voicemail poczta głosowa nim coś thick gruby.krążyć. fala turn off wyłączać way back powrót weak ~laby u website strona internetowa well man zdrowy człowiek unable niezdolny what about„. upominać treatment . tym lepiej theft Kradzież valuable cenny then w tak1rr raz e valuables tenne przedmioty there's nothing to be afraid vest Podkoszulka of 1ie ma czegu s ę bać voice qł s there's sth about him ..zrozumiały whisper szept unexpected nieoczekiwany whole cały .niezdrowy that's when . tak to już jest unhealthy .podchodzić do till then . gęsty w this way tędy.poczekalnia threatenlngly . podczas gdy understandable .dres wać traffic . w ten sposób though je<.im V prędzej.prawdziwie wave machać. tracić. ..zczerze mówiąc wander round . spacero- tracksuit ._? unclear nieiasny what about you? ..leczenie.leczyć.rucr' uliczny ward oddział treat .a ty? unconscious .lrkik waiting room .do wtedy walk past ..r1eprzytomny whatever (O'<Olwie< under arrest are~ztowny while chw11a.

zapisywać X x-ray .SŁOWNICZEK DICTIONARY widower wdowiec wipe wycierać with care ostrożnie without bez. zmartW1enie wouldn't hurt a fly nie skrzyw- dzlł(a)by muchy write down notować.rentgen WVYW . pozbawiony 1czegos> wonder .Lmartw1ony worry . działać. '11epokó1.ezył<iobcf" p! ..pracować.zastanawiać się work . niepokoić. martwić (się). spisywać. dzieło worried . praca.

Related Interests