You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Festus Medyk, Pan Pijawek Nurgla:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA FESTUSA MEDYKA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE PAN PIJAWEK SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 2 2 4 4 2 3 1 8
PRESTIŻ DRUŻYNY: +39 PUNKTÓW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 25 X 25 MM BROŃ/PANCERZ: Festus Medyk posiada SZTYLET oraz KOSTUR, gracz wedle uznania
może wyposażyć Postać Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
Jeśli podróżnik zapuściłby się na kręte ścieżki, wiodące z lasów na Pustkowia Chaosu,
DRUŻYNY.
mógłby go pośród mroków nocy odwiedzić wielce podejrzane indywiduum.
ZASADY SPECJALNE:
Powłócząca nogami, mamrocząca postać nawiedza te ziemie, jej zjedzona przez mole
REGENERACJA.
szata delikatnie pobrzękuje fiolkami wypełnionymi niezbadanymi miksturami, które
FELCZER: Pan Pijawek Nurgla posiada kompletne wykształcenie medyczne i potrafi
zaaplikuje każdemu, kogo uda jej się złapać. Ów tajemniczy aptekarz, oddany bogowi
całkiem skutecznie leczyć rany. Jeżeli Festus Medyk brał udział w rozgrywce, a w
zarazy, Nurglowi, jest kompletnie szalony, choć ongiś cieszył się szacunkiem lekarzy i
trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywał rzutu na TABELĘ POWAŻNYCH
uczonych jak Stary Świat długi i szeroki.
OBRAŻEŃ to w trakcie rozgrywania bieżącej sekwencji po potyczce może przerzucić
Doktor Festus był kiedyś wprawnym medykiem, który zakładał hospicja w
wynik MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY, RANA NOGI, RANA RĘKI,
całym Nordlandzie, a jego współczucie dorównywało umiejętnościom. Specjalizujący
STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI PIERSIOWEJ, OŚLEPIONY, STARE
się w leczniczych maściach i balsamach, dobry doktor leczył każdego roku setki ludzi.
WOJENNE RANY, USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO, RANA DŁONI,
Dzięki radom Festusa Medyka Nordland pokonał epidemie Wyjącej Febry, Czarnego
GŁĘBOKIE RANY w rzucie na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ dla jednego
Ukojenia, a nawet wyniszczającej Wysypki Ghula.
dowolnego Wyłączonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest
Wybuch Zgrzytającej Gorączki wyznaczył początek końca doktora. Choć starał
ostateczny.
się z całej siły, nie mógł opanować rozprzestrzeniania się nowej i wysoce zaraźliwej
PIĘTNO NURGLA: Wartość współczynnika ŻW bohatera specjalnego naznaczonego
choroby. Festus Medyk zamknął się w swoim laboratorium i bezustannie pracował nad
Piętnem Nurgla zostaje zwiększona o +1 punkt. Należy zauważyć, że dzięki Piętnu
leczniczym eliksirem.
Nurgla wartość współczynnika ŻW może zostać zwiększona ponad rasowe
Mijały kolejne nieprzespane noce, a doktor nie miał lekarstwa. Ofiary zarazy,
maksimum. Dodatkowy punkt ŻW został uwzględniony w charakterystyce
które udało mu się odizolować w swoim laboratorium, umierały, a on nie mógł nic na
Postaci Dramatu.
to poradzić. Kiedy ostatni obiekt jego testów wyzionął ducha, Festus Medyk rzucił się na
TERIAK: Festus Medyk potrafi warzyć trucizny i mikstury, którymi może dręczyć
kolana i jął błagać o pomoc. Jedne po drugich, zwłoki z laboratorium doktora obróciły
swych wrogów w bitwie. W fazie magii Postać Dramatu, o ile nie Ucieka!, nie została
głowy i spojrzały na niego. Przemówiły jednym głosem dobytym z wysuszonych
Oszołomiona! lub Powalona na ziemię!, w fazie ruchu nie wykonała biegu oraz nie
gardeł, obiecując doktorowi wiedzę, dzięki której będzie mógł poradzić sobie nie tylko
opuściła stołu, może wykorzystać jeden z poniższych teriaków. Należy zauważyć,
z tą, ale ze wszystkimi zarazami świata w zamian za jego służbę. W akcie desperacji
że Pan Pijawek Nurgla nie może użyć tego samego teriaku w następujących po
Festus Medyk zgodził się.
sobie fazach magii. Teriaki działają tak samo jak zaklęte czary o poziomie mocy 7. O
W mgnieniu oka w umyśle doktora pojawiły się szczegółowe informacje na
ile nie podano inaczej w ich opisie, Festus Medyk może użyć teriaku na
temat każdej choroby, dolegliwości i zarazy znanej wielkiemu bogowi Nurglowi.
pojedynczym modelu przeciwnika, także związanym walką wręcz znajdującym się
Wiedza ta doprowadziła go do całkowitego szaleństwa, pozbawiając go współczucia i
w odległości do 18" od Pana Pijawek Nurgla (postać zostaje wybrana przez
pozostawiając mu niewiele więcej ponad gruntowną znajomość tematu i chęć
kierującego Postacią Dramatu gracza bez ograniczeń, z wyjątkiem tego, że Festus
eksperymentowania.
Medyk musi widzieć swój cel).
Festus Medyk stał się Panem Pijawek Nurgla, który rusza na wojnę, by móc
kontynuować swe odrażające badania. Choć jego lecznicze moce stały się większe niż CZARNA LIMFA – Do początku następnej fazy magii kompanii w szeregach
kiedykolwiek wcześniej, nieszczęście spadnie na każdego, kto wejdzie mu w drogę – której służy Postać Dramatu wszystkie trafienia zadane ofierze klątwy podlegają
Festus Medyk zaaplikuje mu siłą swą ostatnią miksturę, kontynuując swą misję zasadzie specjalnej ZATRUTY ATAK. Model może znajdować się pod
sprowadzania na świat dużo bardziej odrażających form życia. działaniem jednej klątwy na raz.
GNIJĄCY TOJAD – Do początku następnej fazy magii kompanii w szeregach
UWAGI: Festus Medyk może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Kult Dzieci
której służy Postać Dramatu ofiara klątwy traktowana jest tak jakby poruszała
Zagłady oraz napiętnowanych Znakiem Nurgla Grasantów Chaosu oraz Karnawał Chaosu
się po terenie bardzo trudnym i terenie niebezpiecznym. Model może znajdować się
i Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby zatrudnić Postać Dramatu służący w szeregach kompanii
pod działaniem jednej klątwy na raz.
DOWÓDCA musi posiadać Klingę Nurglitcha (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK.
KRWAWY SZALEJ – Do początku następnej fazy magii kompanii w szeregach
Pan Pijawek Nurgla, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach
której służy Postać Dramatu ofiara klątwy przeprowadzając test oparty na
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
współczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucając kostkę z najniższym
umiejętności AKADEMICKICH lub SIŁOWYCH. Ponadto, Festus Medyk może nauczyć
wynikiem. Klątwa nie działa na modele podlegające zasadzie specjalnej
się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
NIEZŁOMNOŚĆ. Model może znajdować się pod działaniem jednej klątwy
CHARAKTERNIK: Postać Dramatu może przerzucić nieudany test STRACHU i na raz.
GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, Pan Pijawek Nurgla
ZIMNY POKRZYK – Do początku następnej fazy magii kompanii w szeregach
automatycznie zdaje testy SAM W WALCE której służy Postać Dramatu ofiara klątwy otrzymuje karę -1 do wszystkich
DOKTOR ZARAZY: Obcowanie z chorobami i medykamentami zwiększyło testów trafienia i zranienia oraz Ochrony Pancerza. Model może znajdować się
odporność Festusa Medyka. Jeżeli Postać Dramatu zostanie zaatakowana pod działaniem jednej klątwy na raz.
zatrutym orężem, ZATRUTYM ATAKIEM lub bronią z cechą oręża SIEWCA WYBRANIEC NURGLA: Festus Medyk posiada jeden Stygmat Nurgla, który należy
ZARAZY należy wykonać rzut K6. Wynik 4+ oznacza, że organizm bohatera
wylosować zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY
specjalnego zniwelował działanie TRUCIZNY lub SIEWCY ZARAZY i broń CHAOSU. W trakcie losowania Stygmatu Nurgla gracz może wykonać dwa rzuty i
traktowana jest jak zwykły oręż. wybrać korzystniejszy dla siebie wynik.
WARZENIE TRUCIZN: Drużyna w szeregach której służy Festus Medyk ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
otrzymuje kumulatywny premię +1 do rzutu na DOSTĘPNOŚĆ TRUCIZN określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Postać Dramatu. Wynik 1-2
ponadto cena specyfików zostaje obniżona o K6 ZK (do minimalnie 1 ZK). oznacza, że Festus Medyk opuszcza szeregi kompanii i wraca do swojego
laboratorium - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 2-4
oznacza, że należy losowo wybrać spośród dowolnych sprzymierzonych
stronników model na podstawce 25x25 mm (lub bohaterów jeśli w momencie
wykonywania rzutu w drużynie nie ma stronników na podstawce 25x25 mm), który
staje się nowym obiektem eksperymentów Pana Pijawek Nurgla. Model stronnika
(lub bohatera) należy usunąć z KARTY DRUŻYNY. Natomiast rezultat 5-6
oznacza, że Postać Dramatu zaaferowana ostatnimi wydarzeniami zapomina o
żołdzie.

1|Strona