You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Yavandir Aravar, Smoczy Mag:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA YAVANDIRA ARAVARA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE SMOCZY MAG SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 5 4 4 3 3 1 5 1 8
PRESTIŻ DRUŻYNY: +36 PUNKTÓW Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BROŃ/PANCERZ: Yavandir Aravar posiada SZTYLET oraz KOSTUR, gracz wedle uznania
może wyposażyć Postać Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
Pierwszym ze znanych Smoczych Magów był Caelith Płonące Serce, który urodził się
DRUŻYNY.
pod koniec panowania Aethisa Poety. Caelith był w oczach Elfów Wysokiego Rodu
ZASADY SPECJALNE:
jeszcze dzieckiem, kiedy uniósł z Jaskiń Snów jedną ze słynnych Słonecznych Różdżek
CZAROSTWO: Smoczy Mag może chronić się w walce dowolnym PANCERZEM i
i obudził Słonecznego Smoka Rilgauta. Caelith i nowo przebudzony Rilgaut
rzucać zaklęcia, ignorując ograniczenia wynikające z zapisów LISTY
wspomogli w walce armię Mentheusa u Bramy Gryfa, a ich miażdżąca szarża na flankę
EKWIPUNKU. Należy jednak zauważyć, że zdolność nie pozwala na używanie
Mrocznych Elfów umożliwiła przebiegłemu, sędziwemu Mentheusowi przepędzenie
Zbroi Chaosu.
wroga z pola bitwy. Po zakończonej walce Mentheus podziękował Caelithowi, a za jego
DOTYK MOCY: Yavandir Aravar opanował podstawy Magii Bitewnej. MAG może
zasługi nadał mu imię Smoczego Maga.
próbować rzucić znane mu zaklęcie typu magiczny pocisk nawet wtedy, kiedy
W kolejnych pokoleniach zawsze znajdowała się garstka Magów, którzy
pozostaje związany walką wręcz.
porzucali studia Wiatrów Magii w murach Białej Wieży, by stać się Smoczymi Magami.
MAG: Smoczy Mag zna jedno zaklęcie ze znanej mu Tradycji Ognia. Więcej informacji
Są to zwykle najbardziej porywczy i zawzięci ze studentów i praktycznie zawsze
znajduje się w ROZDZIALE XXIIII: MAGIA.
pochodzą z Caledoru. Kiedy w murach Białej Wieży przystępują do studiowania
MAJESTAT AQSHY: Smoczy Mag zgłębił arkana Aqshy. Zdobyta wiedza pozwoliła
Domeny Ognia, pierwszej z domen, której tajniki zgłębiają studenci, objawia się ich
Yavandirowi Aravarowi pokryć swe ciało płomiennymi tatuażami, które zamykają
gwałtowna i wojownicza natura. Każdego z nich nawiedzają sny o ogniu i przelewanej
w sobie moc czerwonego Wiatru Magii. Postać Dramatu wzbudza w modelach
krwi, sny, w których dosiadają Smoków w kolorze zachodzącego słońca. Wkrótce
łatwopalnych GROZĘ.
potem nie marzą już o niczym, jak tylko o tym, że przeznaczone im stać się Smoczym
MĘSTWO PRZESZŁYCH WIEKÓW: Yavandir Aravar walcząc przeciwko ZŁYM,
Magiem. I gdy tylko ukończą studia nad Domeną Ognia pod bacznym okiem
CHAOTYCZNYCH oraz PRAWORZĄDNYM kompaniom może przerzucić
nauczycieli z Wieży, wyruszają w drogę powrotną do Caledoru i jaskiń pod Górami
wszystkie nieudane testy PSYCHOLOGICZNE.
Grzbietu Smoka.
MISTRZ AQSHY: Yavandir Aravar, który poznał sekrety Kolegium Płomienia został
Przebudzenie Smoka zajmuje miesiące, a czasem nawet lata. Porywczy
naznaczony Stygmatem Aqshy. Smoczy Mag otrzymuje premię +1 do wszystkich
Magowie z Caledoru zdają się być stworzeni do tego zadania. Smoczy Magowie
prób rzucenia zaklęcia. Ponadto, wszystkie rzucone przez Postać Dramatu
wyczuwają, kiedy uśpiony Słoneczny Smok staje się niespokojny i właśnie wtedy
zaklęcia, które zadają obrażenia, zyskuję cechę oręża DRUZGOCZĄCY.
wchodzą do wypełnionych siarkowymi oparami jaskiń. Instynktownie, bez
MORDERCZY POCISK: Yavandir Aravar poznał kolejne arkana Magii Bitewnej.
przygotowania Smoczy Mag zbliża się do uśpionej bestii i wzywa ją po imieniu,
MAG otrzymuje premię +1 do testów zranienia dla wszystkich czarów typu
rozbudzając Słonecznego Smoka do pełnej świadomości. Jedynie Słoneczne Smoki
magiczny pocisk.
słyszą wezwanie Smoczego Maga i podrywają się do boju. Starsze i mądrzejsze Smoki
SMOCZY MAG: Yavandir Aravar podobnie jak inni Smoczy Magowie znany jest z tego,
Księżycowe i Gwiezdne nie poddają się pasji i lekkomyślności, czekając na bardziej
że używa magii Tradycji Ognia bez cienia obaw, a podczas swej edukacji w
stateczny umysł gotów, by je obudzić.
Saphery nie należał do najpilniejszych uczniów. Włada magią z wrodzonym
UWAGI: Yavandir Aravar może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Elfowie talentem, lecz lekkomyślne podejście prowadzi często do błędów. Podczas
Wysokiego Rodu z Ulthuanu. Aby zatrudnić Postać Dramatu DOWÓDCA musi posiadać rzucania zaklęć Smoczy Mag wykonuje rzut dodatkową kostką K6. Wynik rzutu
Tarcza ze Smoczej Łuski oraz Pierścień Ognia Zagłady (zobacz ROZDZIAŁ XV: nie dodaje się do Poziomu Mocy czaru, lecz jest używany do sprawdzania
EKWIPUNEK). Nieodpartej Siły i Przekleństwa Tzeentcha.
Smoczy Mag, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach rozwoju ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Postać Dramatu. Wynik 1-2
umiejętności WALKI lub AKADEMICKICH. Ponadto, Yavandir Aravar może nauczyć oznacza, że Yavandir Aravar wyrusza w drogę powrotną do Caledoru i jaskiń pod
się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych: Górami Grzbietu Smoka - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY.
PIĘTNO MAGII: MAG naznaczony Piętnem Magii uzyskuje ODPORNOŚĆ NA Wynik 3-4 oznacza, że Smoczy Mag zażądał żołdu w postaci Klejnotu Słonecznego
MAGIĘ (2). Ognia (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 5-6 oznacza,
ROZPROSZENIE MAGII: Yavandir Aravar opanował sztukę postrzegania i że Yavandir Aravar zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.
rozplatania Wiatrów Magii. MAG generuje jedną Kostkę Rozproszenia więcej, niż
wskazuje na to jego poziom.
SPLATANIE MAGII: Wykorzystanie tej umiejętności ułatwia Postaci Dramatu
kontrolowanie Wiatrów Magii. Smoczy Mag generuje jedną Kostkę Mocy
więcej niż wskazuje na to jego poziom.

1|Strona