You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 895

INDEKS MIEJSCOWOŚCI KRAINY ZGROMADZENIA:
NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
STARSZY HISME MĘŻNY
EICHESCHATTEN MS Starszyzna 2012 5 administracja, handel, 150b/200c Stolica Krainy Zgromadzenia.
rybołówstwo, uprawy Prom na rzece Aver.
HEUKERN MM Starszyzna 895 4 handel, uprawy 25b/100c
Barliton W Starszyzna 65 3 bydło, uprawy 5c
SEVARAPFEL MM Starszyzna 750 4 kozy, owce, rybołówstwo, 25b/100c Prom na rzece Aver. Najlepsze jabłeczniki
uprawy w Krainie Zgromadzenia.
FALLENBLATT MM Starszyzna 450 3 handel, rybołówstwo, 25b/100c Prom na rzece Aver.
uprawy
Birnbaum W Starszyzna 75 3 bydło, rybołówstwo, 5c Prom na rzece Aver.
uprawy
DREIFLUSSEN MM Starszyzna 908 4 kozy, owce, handel, 25b/100c Prom na rzece Aver.
rybołówstwo, uprawy
Eisamholz W Starszyzna 96 3 kozy, owce, rybołówstwo, 5c Prom na rzece Aver.
ser, uprawy
Gipfel W Starszyzna 91 3 bydło, tytoń, uprawy 5c
Grunhugel W Starszyzna 85 3 bydło, rybołówstwo, 5c Prom na rzece Aver.
uprawy
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

896 - WARHAMMER FRP