You are on page 1of 6

Aleksandra Zakrzewska

Paulina Weśniuk

E-portfolio

Wprowadzenie
E-portfolio, zwane w Polsce także elektroniczną teczką, to coś więcej niż kolekcja
wytworów danej osoby lub jej rozszerzone CV. To przede wszystkim metoda kształcenia,
która pozwala oceniać dotychczasowe osiągnięcia oraz planować, a następnie realizować
dalszy rozwój (edukacyjny, zawodowy, osobisty)1.
Za pomocą e-portfolio można:
 gromadzić dowody w folderach, przechowywać je online,

 prezentować umiejętności i kompetencje w określonym kontekście, zakresie i dla
wybranej grupy,
 otrzymywać oceny w odniesieniu do kryteriów określonych przez instytucje zewnętrze
lub osoby
 wspierać stały rozwój (zawodowy, naukowy) poprzez udzielanie informacji zwrotnej,
współpracę i proces refleksji.
E-portfolio: główne cechy
 Własność autora: to autor e-portfolio decyduje jak i co zostanie zaprezentowane w e-
portfolio. Autor e-portfolio, ma kontrolę i dostęp do tych danych.
 Bezpieczeństwo: wszystkie dane są przechowywane w zabezpieczonym systemie.

 Szczegółowe informacje: dzięki publikowanym w e-portfolio linkom do treści,
rezultatom i dowodom autor e-portfolio może zaprezentować swoją osobę i posiadane
umiejętności w szerszym, bardziej autentycznym i wiarygodnym kontekście;
 Elastyczność prezentacji: raz zebrane dowody mogą być prezentowane na wiele
sposobów (np. w zależności od celów czy odbiorcy), co pozwala zaoszczędzić czas.
 Informacja zwrotna: Komunikacja zwrotna z autorem może mieć status wiadomości
prywatnych lub jeśli autor e-portfolio (uczeń) wyrazi zgodę, będzie dostępna
publicznie.
E-portfolio można wykorzystać w rozwoju osobistym oraz w prezentacji własnych
osiągnięć i zainteresowań2. Można w nim sprawnie gromadzić różnorodne materiały, w tym
multimedialne i je udostępniać. Elektroniczna forma pozwala szybko uzupełniać i poprawiać

1 http://www.eportfolio.eu/wiki/index.php/Wdro%C5%BCenie_e-
portfolio._Przewodnik_dla_nauczyciela, dostęp: 25.04.2017.
treści materiałów.
E-portfolio można traktować jako metodę wspierania rozwoju osobistego.
Metoda e-portfolio, chociaż jest znana i ceniona w krajach zachodnich, w Polsce nie
zyskała jeszcze popularności. Badania wykazały, że studenci3 w zdecydowanej większości
(95 proc.) nie znali i nie wykorzystywali e-portfolio w procesie uczenia się ani w innych
celach. Niepokojący jest również fakt, że z omawianą formą gromadzenia oraz prezentowania
różnego rodzaju treści młodzi ludzie nie spotkali się w szkołach niższego szczebla4.
Analiza literatury i przedstawionych w niej badań pozwala to wysnuć wniosek, że
należy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zapoznawać uczniów z systemami
e-portfolio.
E-portfolio może być poza promocją własnej osoby na rynku pracy wykorzystane w
edukacji. E-portfolio może przyspieszyć naukę, zapewniając studentom i / lub wykładowcom
nowoczesny i praktyczny sposób organizowania, archiwizowania i prezentowania swoich
prac.
Format elektroniczny pozwala wykładowcom i innym profesjonalistom na ocenę
portfeli studenckich (e-portfolio) przy użyciu technologii, która może obejmować Internet,
CD-ROM, wideo, animację lub audio. Elektroniczne portfele stają się popularną alternatywą
dla tradycyjnych papierowych portfolio, ponieważ oferują możliwość asynchronicznego
przeglądu, komunikacji i oceny portfeli.

Platformy (narzędzia) e-portfolio
Istnieje wiele platform – narzędzi E-portfolio. Najbardziej popularne to:
 www.openschooleportfolio.com
www.openschooleportfolio.com jest systemem ePortfolio online, który
pozwala na bezpłatne założenie konta nauczyciela zarządzającego ePortfoliami
do 35 uczniów.
Dla OpenSchololEportfolio istnieją aplikacje mobilne dla urządzeń z
Androidem i iOSem, co czyni ów system znakomitym polem do
eksperymentów z mobilnymi eportfoliami.
 Weebly.com

2 Kwiatkowska W., Majewska K., E-portfolio, czyli jak promować się w sieci, „E-
mentor” 2016, nr 4 (66).

3 Kwiatkowska W., Majewska K., Doświadczenia studentów w pracy z e-portfolio -
raport z badań pilotażowych, "Wychowanie na co Dzień" 2015, nr 1 (250), s. 25.

4 Kwiatkowska W., Majewska K., E-portfolio, czyli jak promować się w sieci, „E-mentor”
2016, nr 4 (66).
Weebly.com jest zoptymalizowany pod kątem mobilnych urządzeń
system tworzenia stron WWW i blogów, jest przydatny do tworzenia
mPortfolio.
Początki serwisu Weebly sięgają 2006 roku. Jego twórcami są David
Rusenko, Dan Veltri i Chris Fanini, którzy podczas studiów w Pennsylvania
State University postanowili założyć własną firmę. Impuls do działania
wyszedł od znajomych Davida. Studenci zamierzali opracować własne e-
portfolia, pomocne podczas poszukiwania pracy. Nie znali jednak języków
programowania, a na zatrudnienie profesjonalisty nie posiadali
wystarczających środków finansowych. Problem młodych ludzi stał się
inspiracją do założenia serwisu do tworzenia witryn internetowych, dostępnego
dla wszystkich, którzy poszukują łatwego i darmowego sposobu na zaistnienie
w sieci.
Opracowana strona przy pomocy Weebly może się stać nauczycielskim lub
uczniowskim
e-portfolio. Sprawdzi się również jako wizytówka biblioteki szkolnej albo witryna konferencji
metodycznej, projektu edukacyjnego, szkolnego konkursu, bądź sieci współpracy i
samokształcenia.
Obecnie, w wersji darmowej, przewidziano m.in. takie funkcje, jak: wprowadzanie
tekstu, dodawanie: dokumentów, zdjęć, galerii, slidera, mapy, ankiety, sondażu, forum czy
formularza kontaktowego. Uwzględniono także możliwość osadzania dodatkowych
materiałów za pomocą kodu EMBED. Za jego pośrednictwem możemy dołączyć dostrony
animowaną, mówiącą postać opracowaną w usłudze Voki5, lekcję on-line przygotowaną w
Blendspace6, e-książeczki stworzone w takich narzędziach, jak ToonDoo7 i StoryJumper oraz
wiele innych materiałów.

 Wix (http://pl.wix.com)

WIX (http://pl.wix.com) to jeden z najpopularniejszych, a zarazem oferujących
największe możliwości, darmowych generatorów stron internetowych. Jest ponadto dostępny
w języku polskim. Oferuje kilkaset gotowych szablonów w ponad 70 kategoriach -
zarówno dla witryn jedno, jak i wielostronicowych. Umożliwia konstrukcję witryny na
zasadzie drag and drop (przeciągnij i upuść), co sprawia, że jej tworzenie jest jeszcze

5 Marcol A., Tworzenie animowanej postaci w usłudze Voki: samouczek, „Dialogi
Biblioteczne” 2014, nr 2, s. 30-35.

6 Wilk K., Prezentacja cyfrowych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem Edcanvas
[Blendspace], „EduFakty – Uczę Nowocześnie” 2013, nr 25, s. 74-79.

7 Grześlak M., Komiks na lekcji, ale bez uwagi w dzienniczku, „Uczę
Nowocześnie” 2012, nr 2, s. 28-34.
łatwiejsze i bardziej intuicyjne. WIX integruje się z portalami społecznościowymi, udostępnia
wersję mobilną budowanej strony, pozwala na stworzenie sklepu internetowego.
Wix to nowoczesny portal internetowy oferujący swoim użytkownikom możliwość
tworzenia spersonalizowanych stron internetowych za darmo. Budowanie stron oparte jest w
tym wypadku o nowoczesną technologię HTML5, co pozwala użytkownikowi tworzyć stronę
na zasadzie, znanego chociażby z systemu Windows, przeciągania i opuszczania8.
Zakładając darmowe konto w serwisie Wix otrzymuje się dostęp do darmowych
narzędzi pozwalających szybko i wygodnie stworzyć dowolną stronę internetową bez jej
kodowania. Dzięki temu platforma idealnie nadaje się dla osób nie mających dużej wiedzy o
budowie stron, którzy chcą stworzyć własną witrynę, chociażby do promocji. Serwis oferuje
również dostęp płatny do najbardziej zaawansowanych funkcji budowy stron.
Korzystając z Wix9 można tworzyć ciekawe portfolia (e-portfolia), profesjonalne CV
bez względu na to, kim się jest pisarzem czy naukowcem, projektantem czy uczniem lub
studentem. Można to zrobić w prosty sposób bez konieczności kodowania. Wystarczy
przeciągnąć i upuścić tekst, zdjęcia, filmy wideo, referencje oraz inne dokumenty. Można
tworzyć pisma przewodnie, aby przedstawić się przyszłym pracodawcom przy pomocy
śmiałego e-maila ShoutOut.
 Canva - Canva's Portfolio (https://www.canva.com)
Canva sprawia, że wykonanie projektu jest proste dla każdego. Można tworzyć
projekty umieszczane w Internecie lub przeznaczone do druku: grafiki w blogu, prezentacje,
ulotki, plakaty, portfolio, itp. Używając funkcji przeciągania i upuszczania oraz
profesjonalnych układów, można zaprojektować bez problemu ładną grafikę. Zawiera wiele
gotowych fotografii i grafik oraz ikon
i kształtów. Można też korzystać z wielu rodzajów czcionek. Miliony ludzi na świecie
użytkują te narządzie10.
Canva pozytywnie oceniana jest przez wielu użytkowników, posiada wiele
zastosowań.
Canva jest ona przeznaczona dla wszystkich tych, którzy od czasu do czasu potrzebują
coś zaprojektować, i nie chcą niepotrzebnie wydawać pieniędzy na skomplikowane narzędzia
dla grafików, takie jak na przykład Photoshop. Canva przydatna jest dla osób, które
potrzebują szybko wykonać jakąś grafikę dla własnych, prywatnych celów oraz potrzeb .
Dzięki niej szybko można zaprojektować atrakcyjne grafiki na bloga, na stronę na mediach

8 http://bajdo.pl/forum/wix-com-pod-lupe, dostęp: 25.04.2017.

9 Wix, http://pl.wix.com/features/main, dostęp: 25.04.2017.

10 Canva, https://about.canva.com/, dostęp: 25.04.2017.
społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Youtube czy tez Pinterest/Zszywka11. Ale to
jeszcze nie wszystko. Dzięki niej można zaprojektować także:
 Pocztówkę
 Zaproszenie
 Plakat
 Ulotkę
 Menu dla Restauracji/Baru
 Wizytówkę
 Reklamę na potrzeby internetu (Facebook, Strony Internetowe itd)
 Prezentację
 Portfolio
 CV
 Okładkę na książkę lub płytę
Canva jest darmowym narzędziem prostym w obsłudze o dużych możliwościach. W
celu zaprojektowania własnego portfolio, prezentacji można wykorzystać wiele gotowych
szablonów. Po założeniu konta i zalogowaniu wchodzimy na stronę programu
https://www.canva.com/ i widzimy szablony kilku publikacji, które możemy wykorzystać.
Jako narzędzie darmowe doskonale nadaje się do wykorzystania w edukacji.

Podsumowanie
E-portfolio może być wykorzystywane jako metoda wspierająca twój rozwój
zawodowy, można je z wykorzystać e-portfolio dla siebie w celu:

 gromadzenie dokumentów potwierdzających formalną edukację i nieformalny rozwój
wymaganych do otrzymania awansu zawodowego

 prezentacja rozwoju zawodowego oraz zaangażowania w stałe dokształcanie się

 opracowanie kolekcji dowodów na posiadane kompetencje i wiedzę, która może być
wykorzystana podczas szukania pracy

 pomoc w identyfikacji mocnych i słabych stron w perspektywie decyzji dotyczących
rozwoju zawodowego

 rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych.

Najprostsze zyski z zamiany tradycyjnej teczki prac na elektroniczny dokument
lub zestaw dokumentów, to zatem:
 uzyskanie możliwości umieszczania w portfolio multimedialnych artefaktów,

11 Canva.com - Darmowe narzędzie do tworzenia grafiki online,
http://www.pieklo-niebo.com/2016/03/canva-com-darmowe-narzedzie-tworzenia-
grafiki-online/, dostęp: 25.04.2017.
 ułatwienie edycji i korekty treści opisów tekstowych,

 ułatwienie replikacji i przesyłania.

Dalsze rozszerzenie potencjału elektronicznego portfolio niesie ze sobą zastosowanie
mechanizmów opartych na WWW, dzięki czemu znacznie wzrastają możliwości
publikowania i zdalnego korzystania z portfolio. Naprawdę całkiem nowy potencjał kryje
jednak dopiero oparcie elektronicznego portfolio na nowoczesnych, przyjaznych dla
użytkownika, bazodanowych mechanizmów pozwalających kształtować nie tylko treści
e-portfolio, ale także powiązaną z nimi komunikację, refleksję, informację zwrotną, jak
również szybko tworzyć uporządkowane według różnych kryteriów podzbiory artefaktów
oraz towarzyszących im metadanych12.

Użycie odpowiednich narzędzi np. takich jak: www.openschooleportfolio.com,
Weebly.com, Wix, Canva sprawia, że e-portfolio staje się znakomitą metoda i narzędziem do
zastosowania w promocji i edukacji.

Literatura
 Canva, https://about.canva.com/, dostęp: 25.04.2017.
 Canva.com - Darmowe narzędzie do tworzenia grafiki online, http://www.pieklo-
niebo.com/2016/03/canva-com-darmowe-narzedzie-tworzenia-grafiki-online/, dostęp:
25.04.2017.
 Eportfolio,
http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/Materialydydaktyczne/Eportfolio_LH_r
eferat.pdf, dostęp: 25.04.2017.
 Grześlak M., Komiks na lekcji, ale bez uwagi w dzienniczku, „Uczę Nowocześnie”
2012, nr 2.
 http://bajdo.pl/forum/wix-com-pod-lupe, dostęp: 25.04.2017.
 http://www.eportfolio.eu/wiki/index.php/Wdro%C5%BCenie_e-
portfolio._Przewodnik_dla_nauczyciela, dostęp: 25.04.2017.
 Kwiatkowska W., Majewska K., Doświadczenia studentów w pracy z e-portfolio -
raport z badań pilotażowych, "Wychowanie na co Dzień" 2015, nr 1 (250).
 Kwiatkowska W., Majewska K., E-portfolio, czyli jak promować się w sieci, „E-
mentor” 2016, nr 4 (66).
 Marcol A., Tworzenie animowanej postaci w usłudze Voki: samouczek, „Dialogi
Biblioteczne” 2014, nr 2.
 Wilk K., Prezentacja cyfrowych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem Edcanvas
[Blendspace], „EduFakty – Uczę Nowocześnie” 2013, nr 25.

 Wix, http://pl.wix.com/features/main, dostęp: 25.04.2017.

12 Eportfolio,
http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/Materialydydaktyczne/Eportfolio_LH
_referat.pdf, dostęp: 25.04.2017.