Trudne sytuacje w

coachingu

Dagmara Miąsek
dagmara.miasek@pracowniasatysfakcji.com

realizacji celu. Opór klienta – czym jest? › Wewnętrzna siła przeciwdziałająca zmianie. działania utrudniające dostęp do nieświadomości › Paradoksalne zjawisko w procesie nastawionym na wgląd . samoświadomości › Słowa.

której się pragnie › (Nie)świadomy lęk przed porażką › Zachowanie status quo › Brak potrzeby – zmuszony zewnętrznie do coachingu › Silne mechanizmy obronne przed uświadomieniem sobie różnych treści › Korzyści z obecnej sytuacji – niska motywacja do zmiany › Nieświadome przekonania . Opór klienta – powody › Nieświadomy lęk przed zmianą.

że czuję.. nieznaczące treści › “Myślę. zmiany tematu › Powierzchwone.” › Unikanie zakończenia procesu › Szybkie zmiany . Opór klienta – przejawy › Werbalnie – w słowach › W zachowaniu › W działaniu lub jego braku › W postawie …które mogą utrudniać dostęp do różnych nieświadomych treści › Łamanie kontraktu › Nierealizowanie zadań domowych › “nie wiem” › Krytyka coacha i procesu › Odowływanie sesji › “niepłacenie” › Fiksacja na treści – brak działania..

Opór klienta – jak sobie radzić? › Rozpoznanie – konfrontacja › Klaryfikowanie . szukanie intencji oporu › Przepracowanie – Zaakceptowanie powodów oporu . tendencji – analiza tego co tu i teraz › Interpretacja – od najbardziej świadomego do nieświadomego.nazywanie uczuć.

co się teraz z Tobą dzieje. z Twoim ciałem? – akceptacja › Metoda fenomenologiczna . Opór klienta – jak sobie radzić? › Wyrażanie go w pełni poprzez działanie. ciało – pełna identyfikacja z oporem np. tego co się z nim dzieje oraz potrzeb w związku z tym › Metafora – docieranie do klienta przez nieświadomości klienta .Wyrażanie przez coacha swoich uczuć.

zaufanie do coacha. własna chęć i motywacja do uczestniczenia w coachingu. przekonanie klienta. 3. 2. wiara coacha w klienta i w jego cel. 5. że stan pożądany jest możliwy do osiągnięcia. konkretny cel na coaching. konkretna zmiana. że ten coach jest nieodpowiedni dla klienta. 4. Pięć kroków radzenia sobie z oporem John’a Enright’a 1. przekonanie. ekologia celu – bilans korzyści i strat. .

opowieść . że nie wystarczająco rozumie klienta. zmiana narzędzi › Pośrednia forma komunikacji – metafora. Opór wg Miltona Ericksona › Opór jako informacja dla coacha. trans. stosuje nieadektwane narzędzia coachingowe › Zmiana kontraktu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful