Trudne sytuacje w

coachingu

Dagmara Miąsek
dagmara.miasek@pracowniasatysfakcji.com

realizacji celu. samoświadomości › Słowa. Opór klienta – czym jest? › Wewnętrzna siła przeciwdziałająca zmianie. działania utrudniające dostęp do nieświadomości › Paradoksalne zjawisko w procesie nastawionym na wgląd .

której się pragnie › (Nie)świadomy lęk przed porażką › Zachowanie status quo › Brak potrzeby – zmuszony zewnętrznie do coachingu › Silne mechanizmy obronne przed uświadomieniem sobie różnych treści › Korzyści z obecnej sytuacji – niska motywacja do zmiany › Nieświadome przekonania . Opór klienta – powody › Nieświadomy lęk przed zmianą.

. Opór klienta – przejawy › Werbalnie – w słowach › W zachowaniu › W działaniu lub jego braku › W postawie …które mogą utrudniać dostęp do różnych nieświadomych treści › Łamanie kontraktu › Nierealizowanie zadań domowych › “nie wiem” › Krytyka coacha i procesu › Odowływanie sesji › “niepłacenie” › Fiksacja na treści – brak działania. że czuję..” › Unikanie zakończenia procesu › Szybkie zmiany . zmiany tematu › Powierzchwone. nieznaczące treści › “Myślę.

szukanie intencji oporu › Przepracowanie – Zaakceptowanie powodów oporu .nazywanie uczuć. tendencji – analiza tego co tu i teraz › Interpretacja – od najbardziej świadomego do nieświadomego. Opór klienta – jak sobie radzić? › Rozpoznanie – konfrontacja › Klaryfikowanie .

ciało – pełna identyfikacja z oporem np.Wyrażanie przez coacha swoich uczuć. tego co się z nim dzieje oraz potrzeb w związku z tym › Metafora – docieranie do klienta przez nieświadomości klienta . Opór klienta – jak sobie radzić? › Wyrażanie go w pełni poprzez działanie. z Twoim ciałem? – akceptacja › Metoda fenomenologiczna . co się teraz z Tobą dzieje.

. 5. 2. 3. wiara coacha w klienta i w jego cel. ekologia celu – bilans korzyści i strat. że ten coach jest nieodpowiedni dla klienta. Pięć kroków radzenia sobie z oporem John’a Enright’a 1. własna chęć i motywacja do uczestniczenia w coachingu. zaufanie do coacha. konkretna zmiana. konkretny cel na coaching. 4. przekonanie klienta. przekonanie. że stan pożądany jest możliwy do osiągnięcia.

zmiana narzędzi › Pośrednia forma komunikacji – metafora. stosuje nieadektwane narzędzia coachingowe › Zmiana kontraktu. Opór wg Miltona Ericksona › Opór jako informacja dla coacha. opowieść . trans. że nie wystarczająco rozumie klienta.