You are on page 1of 8

Trudne sytuacje w

coachingu

Dagmara Miąsek
dagmara.miasek@pracowniasatysfakcji.com

działania utrudniające dostęp do nieświadomości › Paradoksalne zjawisko w procesie nastawionym na wgląd . Opór klienta – czym jest? › Wewnętrzna siła przeciwdziałająca zmianie. realizacji celu. samoświadomości › Słowa.

której się pragnie › (Nie)świadomy lęk przed porażką › Zachowanie status quo › Brak potrzeby – zmuszony zewnętrznie do coachingu › Silne mechanizmy obronne przed uświadomieniem sobie różnych treści › Korzyści z obecnej sytuacji – niska motywacja do zmiany › Nieświadome przekonania . Opór klienta – powody › Nieświadomy lęk przed zmianą.

” › Unikanie zakończenia procesu › Szybkie zmiany . Opór klienta – przejawy › Werbalnie – w słowach › W zachowaniu › W działaniu lub jego braku › W postawie …które mogą utrudniać dostęp do różnych nieświadomych treści › Łamanie kontraktu › Nierealizowanie zadań domowych › “nie wiem” › Krytyka coacha i procesu › Odowływanie sesji › “niepłacenie” › Fiksacja na treści – brak działania.. nieznaczące treści › “Myślę.. zmiany tematu › Powierzchwone. że czuję.

tendencji – analiza tego co tu i teraz › Interpretacja – od najbardziej świadomego do nieświadomego. szukanie intencji oporu › Przepracowanie – Zaakceptowanie powodów oporu .nazywanie uczuć. Opór klienta – jak sobie radzić? › Rozpoznanie – konfrontacja › Klaryfikowanie .

ciało – pełna identyfikacja z oporem np. Opór klienta – jak sobie radzić? › Wyrażanie go w pełni poprzez działanie. co się teraz z Tobą dzieje.Wyrażanie przez coacha swoich uczuć. tego co się z nim dzieje oraz potrzeb w związku z tym › Metafora – docieranie do klienta przez nieświadomości klienta . z Twoim ciałem? – akceptacja › Metoda fenomenologiczna .

przekonanie. 2. przekonanie klienta. własna chęć i motywacja do uczestniczenia w coachingu. 5. że ten coach jest nieodpowiedni dla klienta. ekologia celu – bilans korzyści i strat. że stan pożądany jest możliwy do osiągnięcia. konkretny cel na coaching. 4. 3. zaufanie do coacha. konkretna zmiana. wiara coacha w klienta i w jego cel. . Pięć kroków radzenia sobie z oporem John’a Enright’a 1.

zmiana narzędzi › Pośrednia forma komunikacji – metafora. trans. opowieść . Opór wg Miltona Ericksona › Opór jako informacja dla coacha. że nie wystarczająco rozumie klienta. stosuje nieadektwane narzędzia coachingowe › Zmiana kontraktu.