Trudne sytuacje w

coachingu

Dagmara Miąsek
dagmara.miasek@pracowniasatysfakcji.com

Opór klienta – czym jest? › Wewnętrzna siła przeciwdziałająca zmianie. działania utrudniające dostęp do nieświadomości › Paradoksalne zjawisko w procesie nastawionym na wgląd . realizacji celu. samoświadomości › Słowa.

Opór klienta – powody › Nieświadomy lęk przed zmianą. której się pragnie › (Nie)świadomy lęk przed porażką › Zachowanie status quo › Brak potrzeby – zmuszony zewnętrznie do coachingu › Silne mechanizmy obronne przed uświadomieniem sobie różnych treści › Korzyści z obecnej sytuacji – niska motywacja do zmiany › Nieświadome przekonania .

że czuję.” › Unikanie zakończenia procesu › Szybkie zmiany . Opór klienta – przejawy › Werbalnie – w słowach › W zachowaniu › W działaniu lub jego braku › W postawie …które mogą utrudniać dostęp do różnych nieświadomych treści › Łamanie kontraktu › Nierealizowanie zadań domowych › “nie wiem” › Krytyka coacha i procesu › Odowływanie sesji › “niepłacenie” › Fiksacja na treści – brak działania... zmiany tematu › Powierzchwone. nieznaczące treści › “Myślę.

tendencji – analiza tego co tu i teraz › Interpretacja – od najbardziej świadomego do nieświadomego.nazywanie uczuć. szukanie intencji oporu › Przepracowanie – Zaakceptowanie powodów oporu . Opór klienta – jak sobie radzić? › Rozpoznanie – konfrontacja › Klaryfikowanie .

Opór klienta – jak sobie radzić? › Wyrażanie go w pełni poprzez działanie. tego co się z nim dzieje oraz potrzeb w związku z tym › Metafora – docieranie do klienta przez nieświadomości klienta . z Twoim ciałem? – akceptacja › Metoda fenomenologiczna .Wyrażanie przez coacha swoich uczuć. ciało – pełna identyfikacja z oporem np. co się teraz z Tobą dzieje.

3. przekonanie klienta. . własna chęć i motywacja do uczestniczenia w coachingu. ekologia celu – bilans korzyści i strat. że ten coach jest nieodpowiedni dla klienta. konkretna zmiana. konkretny cel na coaching. 5. zaufanie do coacha. Pięć kroków radzenia sobie z oporem John’a Enright’a 1. 4. 2. przekonanie. wiara coacha w klienta i w jego cel. że stan pożądany jest możliwy do osiągnięcia.

opowieść . trans. Opór wg Miltona Ericksona › Opór jako informacja dla coacha. że nie wystarczająco rozumie klienta. stosuje nieadektwane narzędzia coachingowe › Zmiana kontraktu. zmiana narzędzi › Pośrednia forma komunikacji – metafora.