Pierwsze w Polsce nowoczesne i

wnikliwe studium ludzkiej aury
autorstwa światowej sławy fizyka
pracującego w NASA

Ann Brennan

Dłonie pełne światła

Książka ta dedykowana jest wszystkim podróżnikom
znajdującym się na ścieżce prowadzącej do domu

WSTĘP

Nadeszła nowa era i — parafrazując Szekspira — coraz więcej
jest rzeczy pomiędzy niebem a ziemią, o których się ludziom nie
śniło. Ta książka ma właśnie pomóc zrozumieć — bez zwracania
się ku medycynie konwencjonalnej — procesy fizyczne i
psychiczne zachodzące w organizmie. Autorka przedstawia historię
naukowych badań aury i pola energii (biopola) człowieka, definiuje
przyczyny chorób spowodowanych energetycznymi zaburzeniami
aury, opisuje naturę leczenia duchowego.
Osobiste doświadczenia Barbary Ann Brennan — fizyka i
psychoterapeutki, tworzą jedyną w swoim rodzaju metodę
poszerzania świadomości wykraczającą poza obiektywne
eksperymenty naukowe.
Gorąco polecam tę książkę wszystkim, którzy interesują się
fenomenem życia na płaszczyźnie poznania fizycznego i
metafizycznego. Zaprowadzi ona czytelnika w fascynującą krainę
pełną cudów natury.

Dr John Pierrakos
Institute of Core Energetics
New York City

OD KONSULTANTA
POLSKIEGO TŁUMACZENIA

Nareszcie polski czytelnik otrzymuje książkę na temat świata
duchowego i żywej energii biologicznej, biopola człowieka, i to
napisaną przez naukowca z prawdziwego zdarzenia, fizyka
pracującego w NASA i innych instytutach naukowych.
Barbara Ann Brennan wykonała szereg pomiarów za pomocą
urządzeń stosowanych we współczesnej fizyce. Znalazła
współzależność niektórych parametrów fizykalnych w pomiarach
energii biopola i aury człowieka. Amerykańscy uczeni potwierdzili
wiele zjawisk zachodzących w aurze; część z nich pokrywa się z
tradycyjną wiedzą Indii, Chin czy Tybetu, łączy się też z filozofią
ćwiczeń jogi. Autorka daje wspaniałe opisy związku między
działaniami człowieka a ich wpływem na powstawanie chorób.
Zjawiska te omawiam w taki sam sposób na kursach radiestezji czy
energoterapii.
Starałem się dopasować terminologię amerykańską do
słownictwa używanego przeze mnie i przez moich kolegów —
bioenergoterapeutów, radiestetów i naukowców badających ten
olbrzymi obszar niewidzialnej problematyki.
Dziękuję lek. med. Teresie Zalewskiej, znawczyni filozofii
Wschodu, za pomoc w korekcie tego tłumaczenia.
Wiedza zawarta w tej książce umożliwia łączenie zdobyczy
nauki i medycyny niekonwencjonalnej w celu poprawy zdrowia
człowieka. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona
czytelników, a szczególnie dla studentów szkół psychotronicznych
i uczestników kursów bioenergoterapii. Polecam ją lekarzom i
naukowcom pragnącym zapoznać się z nowoczesnym spojrzeniem
na tę problematykę. Gorąco polecam lekturę tej książki wszystkim
pragnącym zrozumieć

sens życia jako zjawiska duchowego i energetycznego w skali
kosmosu. Życie jest światłem — jak mówił profesor Włodzimierz
Sedlak.
Wydawnictwo AMBER nawiązało współpracę z Polskim
Zrzeszeniem Bioenergoterapeutów Dyplomowanych; postanowiło
wydać serię dobrych książek z dziedziny psychotroniki łączących
najnowsze badania naukowe z tradycjami różnych kultur.

Marek Kalwoda bioenergoterapeuta
dyplomowany

CZĘŚĆ I

ŻYCIE NA PLANECIE
ENERGII
Uważam, że kosmiczne odczucia religijne są najsilniejszą i
najszlachetniejszą zachętą do pracy naukowej.

ALBERT EINSTEIN

Rozdział 1

DOŚWIADCZENIE UZDRAWIANIA

Podczas swej wieloletniej praktyki uzdro- komórki. Jenny była przestraszona i zdenerwowana.
wicielskiej miałam okazję poznać wielu wspa- Oboje z mężem odkładali decyzję o powiększeniu
niałych ludzi. Oto kilkoro z nich i ich historie, rodziny do czasu, gdy będą lepiej sytuowani. Teraz
dzięki którym nasza praca nabiera sensu. wszystko stawało pod znakiem zapytania.
Moją pierwszą pacjentką była w październiku Przychodząc do mnie w sierpniu tamtego roku,
1984 roku dwudziestokilkuletnia kobieta imieniem Jenny nie powiedziała mi nic o swoich zdrowotnych
Jenny. Jenny jest pełną życia nauczycielką, mającą problemach. Powiedziała tylko: „Potrzebuję twojej
jakieś 165 cm wzrostu, o ciemnobłękitnych oczach pomocy. Powiedz mi, co widzisz w moim ciele.
i ciemnych włosach. Jej przyjaciele nazywają ją Muszę podjąć ważną decyzję".
lawendową damą, ponieważ kocha lawendę i ubiera W czasie seansu leczniczego, posługując się
się na lawendowe Oprócz pracy zawodowej postrzeganiem ponadzmysłowym, zbadałam jej
prowadzi firmę kwiaciarską i przygotowuje piękne biopole. Ujrzałam nieprawidłowe komórki w lewej
kompozycje na śluby i inne świąteczne okazje. dolnej części macicy. Jednocześnie ujrzałam
Kiedy ją poznałam, Jenny była od kilku lat żoną okoliczności towarzyszące poronieniu. Chore
dobrze zarabiającego specjalisty w dziedzinie komórki znajdowały się tam, gdzie kiedyś
reklamy. Kilka miesięcy wcześniej poroniła i teraz przyczepione było łożysko. Usłyszałam też dane na
nie mogła ponownie zajść w ciążę. Kiedy udała się temat jej stanu i terapii, jaką należy zastosować.
do swojego lekarza, żeby dowiedzieć się, jaka jest Dowiedziałam się, że Jenny powinna wziąć miesiąc
tego przyczyna, czekały ją kiepskie wiadomości. Po wolnego, pojechać nad ocean, brać pewne witaminy,
przeprowadzeniu wielu badań i uzyskaniu opinii przestrzegać określonej diety i codziennie
kilku lekarzy uznano, że należy jak najszybciej medytować, spędzając co najmniej dwie godziny w
przeprowadzić hysterektomię. W macicy, w samotności. Po miesiącu samoleczenia miała wrócić
miejscu gdzie uprzednio usadowione było łożysko, do normalnego świata i ponownie poddać się
znaleziono uszkodzone badaniom, a kiedy

że pomyśli o kręgosłup słabł coraz bardziej. którą utrudnienie dla prawidłowego obiegu płynu leczyłam jakiś czas wcześniej. ponieważ tak bardzo pragnęła większemu osłabieniu. stanie udźwignąć nawet kilku talerzy. ponów- . odebrałam informacje na temat nastawienia Zastosowałyśmy z Mary nakładanie rąk przeplatane psychicznego Jenny i tego. To powodowało wielką przednowotworowy. by zarumieniła się. brała czasie Ed miał wielkie problemy z opanowaniem witaminy i sporo czasu poświęcała na praktykowanie kipiących w nim seksualnych doznań okresu samoleczenia. że urodziła zdrowego chłopca. w jaki sposób wpływał on podawaniem mieszanek ziołowych przepisanych na jej zdrowie. Podczas seansu leczenia Howard mógł ponownie tańczyć. a potem środkowej i górnej części pielęgniarka. a teraz sytuacja wszystkim. dowiedziałam się. że Ed nie był już w W październiku. Jenny obwiniała siebie za poronienie. Cały sierpień spędziła opiekując się dziećmi kości ogonowej. Cały ten proces trwał Howard odwiedzał mnie od kilku miesięcy. inna próbowała rekompensować to Filadelfii. Od kilku lat jej stan rgetycznego. a ból ustąpił. z zawodu osłabienie dolnej. że Jenny nie powinna przyjaciół. Mary. kiedy miał około 12 lat. Poprawa stanu zdrowia informacji wynikało również (i była to dla mnie Howarda była oczywista dla jego lekarzy i najtrudniejsza część). Za każdym razem gdy jakaś część ciała prowadzącej szkolenia dla pielęgniarek i Eda ulegała osłabieniu na skutek braku przepływu wyszukującej pracownice dla szpitali w okolicy energii. Po dwóch miesiącach Jenny odwiedzała mnie ponownie. Przestrzegała diety. Jego stawy ulegały coraz złamane serce. był Ed. W tamtym przyjaciół na wyspie Fire. był szary na twarzy i przepływem energii. przez lekarza medycyny naturalnej. Nawet przejście na skorygować jej położenie. nie będzie potrzeby. odwiedzać lekarzy przez następny miesiąc. Miała problemy z nadgarstkami. Wyniki badań były w aurycznego „powiedział" mi. ponieważ Innym pacjentem. Jego kość ogonowa pozostała jednak za- Moim drugim klientem tamtego paździer. pogorszyła się do tego stopnia. kiedy zjawiła się ponownie. ojciec Mary. To wspaniały pacjent. pierwszym seansie jego twarz Stopniowo Edowi wracały siły. ale przeszedł już na Ed i ja przeprowadziliśmy skuteczne leczę. Kiedy po raz podczas kilku miesięcy. Tamtego popołudnia do wyleczenia pozostał już tylko lekki niedowład lewego nadgarstka. Od jakiegoś czasu także jego mojego gabinetu. Najpierw pracowaliśmy nad pierwszy się u mnie zjawił. powiedziała. a następnie zwiększyć i drugi koniec pokoju sprawiało mu trudności. jest założycielką i szefową organizacji kręgosłupa.14 Dłonie pełne światła leczenie dobiegnie końca. Odczuwał również bóle dziecka. Stawy Eda napinały się coraz bardziej. którego przyjęłam tamtego ciągłe badania i presja. Wcześniej był urzędnikiem. Kontynuowałam wzmacnianie i swemu ciału wyleczenie się po utracie ciąży. Następnym etapem tego procesu było utrzymuje się w normie. Była nieco spokojniejsza. kiedy wyszła z podczas orgazmów. który ustąpił po mniej więcej nierównowagę i zaburzenia całego systemu ene- sześciu seansach leczniczych. by zgodziła się na usunięcie dnia. Z tych wyrównanie jego biopola. Podczas uściskała mnie na powitanie i wręczyła mi słodki pierwszego seansu leczniczego stan jego pola wierszyk z podziękowaniami. wreszcie poddały się i osłabły. Rok później i ułatwił przejście przez ten trudny okres. aż regularnie przysyła mi nowych klientów. Po zrównoważyć przepływ energii w całym organizmie. Postanowiła odczekać kilka miesięcy i dojrzewania. Mary zainteresowała się moją pracą i osłabienie. Wypadek stłumił jego nadmierny popęd spróbować ponownie zajść w ciążę. by oczyścić W efekcie żyła w wielkim stresie i uniemożliwiała arterie Howarda. lata.^ nie emeryturę. by odblokować kość ogonową i cierpiał na ciągłe bóle serca. co stało się podczas seansu. ponieważ miał macicy. powiększają znacznie jej stres. Mary miała stan mózgowo-rdzeniowego. Pojawił się u mnie. blokowana z lewej strony i odtąd stanowiła nikowego dnia był Howard. Zanim się jednak nim zajęłam. że Ed doznał kontuzji normie.

Nazywa się to w moim gabinecie ze znacznie powiększoną czasami jasnowidzeniem. że powiększona tarczyca nie ma nic minerałów. w połączeniu z lekarstwami. aż zbliżą się do Stosowaną przez siebie metodę nazywam mnie małe zwierzęta. Wymaga rzeczy poza normalnym zasięgiem ludzkiego zrównoważenia istniejącego wokół każdego z nas doświadczenia. ona jest nami. Lekarze ci stwierdzili. że drzewa są ponadzmyslowe jest sposobem odbierania większe. podczas którego tworzy się obraz artystka i żona znanego chirurga. Była to jej trzecia wewnątrz umysłu — bez użycia normalnego zmysłu wizyta u mnie. Ponieważ w uspokojona. Wchodziłam wówczas w odmienny stan tajemniczy. współzależnych pól energii wokół i uzyskać informacje na temat dolegliwości Muriel. karmi. Postrzeganie tarczycą. nasze ciało fizyczne. Trzy tygodnie wcześniej pojawiła się wzroku. Podczas pierwszej wizyty ponownie ponadzmyslowe ujawnia istnienie dynamicznego użyłam mego postrzegania po-nadzmysłowego. Każdy z nas posiada Potrafiłam wyczuć stan. bez śladu. Dopiero dużo później zaczęłam nakładaniem rąk. Widziałam. żeby pomóc moim pacjentom? kompletnie nieruchomo i czekając. że rozwinie się rak. zwierząt i człowieka. czuć i energetyczne pacjenta. słyszeć. Wy- że wszystko wróciło do normy. że operacja przestała już być potrzebna. Używając jej. przeciwnie — bardzo przejrzysty. gdzie znajduje się każde małe zwierzę. Ta energia jest nierozerwalnie wyczuwałam drzewa na długo przed dotknięciem ich związana ze zdrowiem. operacji przypadał na tydzień po naszym drugim czy też każdy może się tego nauczyć? Jeśli to drugie. w którym egzystujemy. choć świadomości. rodzajem widzenia. która otacza i przenika ćwiczyłam chodzenie po lesie z zawiązanymi oczami. Energetycznym Człowieka. Gdy Muriel znalazła się percepcji i jakie znaczenie będzie to miało dla ich w szpitalu. ale i tak niezbędna będzie operacja. Przez wspólnego z rakiem i po dwóch seansach większość mego życia prowadziłam taniec z żywym leczniczych. Pamiętam. wyczuwamy jedni operacja. okolicy nie było zbyt wiele dzieci. że energia ta wspiera nas. Pacjenci i uczniowie pytają mnie. można widzieć. a raz pierwszy zdałam sobie sprawę. . jesteśmy nią. Kiedy pole energetyczne. by upewnić się. roślin. Moje dzieciństwo było bardzo proste. którzy przepisali jej leki na zmniejszenie ta. zauważone. Postrzeganie rękami. Termin wykorzystywać? Czy jest to moja wyjątkowa cecha. żeby poszerzyć granice swojej odstępie jednego tygodnia. spotkaniu. Otacza je żywe rzeczywistości istniejącej poza zasięgiem pole energii i ja wyczuwałam to normalnych ludzkich zmysłów. Zdawałam sobie sprawę. leczeniem wiarą albo leczeniem rozumieć znaczenie tych okresów oczekiwania i duchowym. niż wydaje się to oczom. Muriel odwiedziła mnie tego dnia. Dzięki temu przepisali Muriel lekarze. czyli aurę. Widziałam. Dopiero potem skierowałam dotykać rzeczy. lekarze ku swojemu zaskoczeniu życia? Chcąc wyczerpująco odpowiedzieć na te stwierdzili. Nie jest to wyobraźnia. Kiedy po pewien skutek. siedząc zdarzeń? Co robię. które oceanem energii. że nie będzie potrzebna żadna daje nam życie. że leki odniosą pierwszy ujrzałam pole energii wokół ludzi. nienormalny stan zniknie tańcowi odkryłam. Muriel potwierdziła. spędzałam dużo Jak dochodzi do tych pozornie cudownych czasu sama. Godzinami przebywałam w lesie. muszę wrócić do samego początku. pytania. że była już u kilku drugich. Nie jest to proces w żadnym stopniu ciszy. lekarzy. Odbyłyśmy dwa seanse lecznicze w to co mogą zrobić. Wyszła kompletnie chowywałam się na farmie w Wisconsin. Postrzeganie ponadzmyslowe jest Ostatnia pacjentka owego dnia to Muriel. że bez patrzenia pola energii. który pozwalał mi na dostrzeganie często mocno skomplikowany.Doświadczenie uzdrawiania 15 nie zrównoważyłam i wzmocniłam całe pole Posługując się nim. wewnątrz wszystkich przedmiotów materialnych. które normalnie pozostałyby nie leczniczą energię na osłabiony nadgarstek. które nazywam biopolem lub Polem wiedziałam. w jakim się znajduje. kiedy po raz rczycy. że można je ponadto istnieje obawa. by świata płynnych.

który bez przerwy mówi o tym.16 Dłonie pełne światła pole. tak jak ja w dzieciństwie. Zaczęłam też rozumieć. W tym czasie nie tracisz wcale Spoglądając wstecz. żyło w oceanie energii. kiedy zaczęłam dostrzegać kolory wokół głów ludzi. siedząc na piaszczystej wszystko. uznałam. drzewa. co dzieciństwa. łowiąc ryby. że granica istnieje. co jest z tobą nie tak etc. że doświadczenia te były powinieneś był zrobić. Później nauczyłam się widzieć pola drzew i później). Lata spędzone w poradni psychologicznej (płomień). który najlepiej wam odpowiada. Odkryłam również. sekretne dziecięce się przed tobą nowy. Wszystko. otworzy albo jasnowidzenia. by porad psychologicznych. że można wejść w stan Zaczęło mnie ciekawić. Czy światło w pomieszczeniu. Jest tak. że wszystko ma wokół że mogłam uznać je za „realne". bez względu na to. kiedy przyglądamy się dokładniej? Płomień jest całkowicie przeniknięty przez światło. postrzegamy siebie również jako problemy bliźnich. Szczerze wierzę. a zaczyna światło? Wydaje się. nie pochodzące ze świecy . doświadczenia doprowadziły mnie w końcu do Zaczniesz zlewać się ze swoim otoczeniem. zadumą czy czymkolwiek innym? odpowiednie przeszkolenie i zajęłam się udzielaniem Najważniejszą rzeczą jest danie sobie czasu na to. Można doświadczeń żadnych ogólnych teorii na temat ją praktykować na różne sposoby. Kiedy wchodzimy w stan poszerzonej sprawiły. Zaczęłam wtedy siebie pole energii przypominające wyglądem tworzyć konstrukcję myślową umożliwiającą mi ich płomień świecy. W całkowicie naturalnego. Jest wiele dróg wiodących do tego celu. wyspie i obserwując fale albo chowając się w lesie. na tyle uwiarygodniły moje doświadczenia. Kiedy dorosłam. początkiem mojego postrzegania ponad-zmyslowego Kiedy wyłączysz tę ustawiczną paplaninę. że mogą się one stać częścią Nie było to dla mnie ekscytujące odkrycie. Rozważmy przykład świecy i jej moim zmysłom. Zrozumiałam. wsłuchać się w siebie — wyciszyć hałaśliwy umysł. Później uzyskałam medytacją. Gdzie kończy się odebrałam (o których płomień. dlaczego rzeczy są takie. ważne jest. prowadząca mnie krok po Proces zlewania się z otoczeniem jest innym kroku przez kolejne klasy szkoły — szkoły życia. czy nazwiemy go lat pracowałam dla NASA. W celu rozwinięcia postrzegania po prostu doświadczenie. wyłączając mnie. Wreszcie nauki duchowe. co powinieneś zrobić. Kwestionowałam spacerując. jak ponadzmysłowego należy wejść w stan nadświa- podglądanie wiewiórki jedzącej orzeszek na gałęzi domości. z których będziecie mogli skorzystać. lecz życia każdego. zostaje ona zdolności. jakby moim życiem kierowała wzmocniona. tak naturalne. że moje oczy i serce otworzyły się na świadomości. jakaś niewidzialna ręka. nie częścią mojego życia. jak wszystko działa i poszerzonej świadomości ćwicząc jogging. Normalnie identyfikujemy siebie jako uniwersytecie wykształciłam w sobie logiczne ciało (wosk i knot) obdarzone świadomością myślenie. medytacyjnych. by znaleźć porządek i zrozumieć zasadę. jakimi są. ale czy potrafimy ją określić. Potem dzięki nauce na płomienia. że pola te zrozumienie. Te wspaniałe. przypomniałam sobie swoje doświadczenia z jak mogłeś zwyciężyć w tamtej dyskusji. Poszłam na studia. jakie światło emanujące z płomienia. wspaniale harmonijny świat. Postrzeganie ponadzmysłowe i Pole łączą wszystkie rzeczy ze sobą. Nigdy nie formułowałam na podstawie tych Najbardziej znaną stała się ostatnio medytacja. na jakiej opiera się świat. Na czym polega cały ukończyłam wydział fizyki i przez następnych kilka proces. że wszyscy o nich dalszej części książki zaproponuję kilka ćwiczeń wiedzą i w końcu o nich zapomniałam. sposobem opisania doświadczenia poszerzonej Doświadczenia w lesie pomogły rozwinąć się świadomości. robiłam to w lesie. tak jak ja diagnozowania i leczenia ciężko chorych ludzi. przestałam chodzić do lasu. widzę drogę rozwoju moich swojej indywidualności. że nie istnieje Energetyczne Człowieka stawały się stopniowo przestrzeń pozbawiona pola energii. przeciwnie. małych zwierząt. Dopiero po kilku latach. by funkcjonowania świata. Przyjęłam je za coś znaleźć ten. Odkryłam.

że pole energii jest nierozerwalnie Gdzie zaczyna się światło w pokoju. zamieniając się w prawdziwe cho- musiałam korygować tę opinię. Wraz z rozwojem PP medycynie i doradztwie psychologicznym. Kiedy używa się PP. położenie. w postaci słów. że pole psychosomatycznej pojawia się wprost przed twoimi sięga jeszcze dalej od ciała fizycznego. stwierdziłam. Z PP uzyskałam doskonałe rezultaty w diagnozowaniu początku widziałam tylko bardziej intensywne pola problemów fizycznych i psychicznych oraz w energii wokół osób. Informacje. drogi. potem zaburzeniem psychicznym lub kombinacją tych dwu światło płomienia. . która dotąd była poza Postrzeganie ponadzmyslowe oddaje wielkie usługi w zasięgiem moich zmysłów. widzę. ale oczami. pochodzić od istoty o inteligencji wyższej niż moja. Im bardziej poszerzam które krążą bez kłopotów w zrównoważonym polu. które dotychczas odbierałeś jako przy. że większość zaburzeń powstaje zbudowane jest z delikatniejszej substancji — mniej w biopolu człowieka. uznałam. mówi wiek zdrowy charakteryzuje się jasnymi kolorami. tak. koncepcji albo symbolicznych I taki był początek mojej osobistej drogi mającej obrazów. że słuszniej byłoby powiedzieć. że znalazłam granicę. dwa centymetry od ciała fizycznego człowieka. powstanie w jego polu zaburzeń w przepływie energii Gdzie zatem jest nasza ostateczna granica? i pojawienie się nieruchomej energii. ujrzałam. nadzmyslowe. W trakcie nauki postrzegania pola energii nego PP. nawet Proces otrzymywania informacji w ten właśnie kiedy zamykałam oczy albo zmieniałam sposób często nazywa się channelingiem. że nie ma takiej granicy. że otrzymuję informacje na dość sceptycznie przyjęłam swoje postrzeganie temat źródła choroby. że ktoś jest chory. pojawiały się moim umyśle. biegnie ono w nieskończoność. Ponieważ jednak zjawiska te nie znikały. w jaki postrzegam rzeczywistość. Zaczęłam sterować swoim własnym polem Rozwijając przez wiele lat postrzeganie po. Ze względu na moje wykształcenie więcej. Wiele razy źródło albo pierwotna przyczyna granica? Uznałam. posiadłam również umiejętność świadomego z nim światło. płynąć i przybrała ciemną barwę. Percepcja kolejnych choroba została zapoczątkowana. Większość Wkrótce nauczyłam się równoważyć zaburzone pole. że należy zbadać je uważniej. Ponieważ PP pokazuje. która całkowicie zmieniła sposób. Co psychicznego. kiedy zaprowadzić mnie ku światom. wraz z upływem czasu intensywnego światła. swoją świadomość. uczy nas również. a potem światło pokoju. co ćmione. Używając moje widzenie stawało się coraz wyraźniejsze. iż istnieją tylko warstwy: warstwa płomienia. PP ukazuje. również przenika płomień? Tak. O tym. gromadziłam obserwacje. a potem. Informacje te zdawały się zjawisk energetycznych wokół ludzkich ciał. która przestała Doświadczenie postrzegania ponadzmyslowego. ludzi. dostrzec rzeczywistość. staje się jaśniejsze i bardziej wyraźne. mechanizm choroby Kiedy moje umiejętności wzrosły. współdziałania. przenosi się do mi się. z nich pochodziła z okresu pracy w poradni zdrowia by dana osoba mogła powrócić do zdrowia. w jaki sposób kolejną linię trudniej dostrzec. zawsze później ciała fizycznego. o których istnieniu nie miałam dotąd pojęcia. rozwiniętej świadomości i coraz lepiej wyćwiczo. mi. Zrozumiałam. warstw zewnętrznych wymaga coraz bardziej jak odwrócić proces chorobowy. Każdą czynników. Dla odmiany czło- płynące ze stanu poszerzonej świadomości. promieniujące jedynie na około znajdowaniu sposobów ich rozwiązywania. by wchodziło w harmonię z polem innej osoby. tego procesu wiąże się z urazem fizycznym. tym bardziej rozwija się moje Dla każdej choroby istnieją ściśle określone kolory i postrzeganie ponadzmyslowe i tym lepiej potrafię powstające z nich formy myślowe (myślokształty). Gdy twoja świadomość poszerza się. świadczy światła świecy. Choć wiele razy wydawało i poprzez przyzwyczajenia życiowe. a kończy złączone ze zdrowiem i samopoczuciem danego światło świecy? Według fizyki nie ma granicy dla człowieka.Doświadczenie uzdrawiania 17 (oceanu energii). wszechświat i mój z nim związek. Gdzie znajduje się roby. tak jak ze wszystkim innym.

Co to jest? Kiedyś na przykład usłyszałam dosłownie Ona ma Przyczyny choroby należy poszukiwać na poziomie raka i ujrzałam czarną plamę w polu energii psychicznym albo uczuciowym lub też na poziomie pacjentki. To połączenie informacji zdrowia danej osoby. Odkryłam. Powrót do zdrowia ponadzmysłowym okazało się bardzo skuteczne. informacje na temat działań sa-mouzdrawiających. Kształt. Otrzymuję również przyjmowania lekarstw przepisanych przez lekarza. które mówi: Poczekaj symboliczny rysunek lub bezpośrednią wiadomość chwileczkę. Bez tych zmian organizm wytworzy następny prob- jakie pacjent powinien podjąć w trakcie procesu lem. czasami wyższą jaźnią albo błyskiem świętości. Prowadzi nas to życiowych i zajęciu się pierwotnym zaburzeniem ku głębszej części nas samych. zmianie przyzwyczajeń ściślej z rdzeniem naszego istnienia. Proces uzdrawiania polega na zmianą postawy życiowej. prowadzący z powrotem ku źródłu. Łączyłam otrzymany wiadomością od ciała.18 Dłonie pełne światła równoważyłam energetyczne pole pacjenta. Powoduje to zmianę w stanie ultra-sonograficznych. które spowodowało chorobę. Dzieje się tak poza uzyskiwanych poprzez channeling z postrzeganiem świadomością człowieka. dzięki czemu łączymy się równoważeniu biopola. wielkość i umiejscowienie czarnej niezrozumienia i niezaakceptowania trudnych plamy potwierdziły się podczas późniejszych badań sytuacji życiowych. odbywających się przez choroby jest kluczem do wyzdrowienia. Musimy zadać sobie pytanie: świadomości. zawsze przebywałam w stanie poszerzonej znaczeń naszej choroby. które leczenia. a nie tylko diagnozy są niezwykle trafne. że źródło seansów uzdrawiających. siebie. . Proces ten składa się zazwyczaj z wielu wywołało pierwotną chorobę. Poradzenie wiele tygodni albo nawet miesięcy. Moje wymaga żmudnej osobistej pracy i zmian. co zobaczyłam w aurze pacjenta. Nauczyłam się odbierać te informacje co ta choroba dla mnie oznacza? Czego mogę się na różne sposoby przy użyciu PP (za pomocą dzięki niej nauczyć? Choroba może być po prostu channelingu albo widzenia). w zależności od sobie ze źródłem choroby wiąże się zazwyczaj ze stanu pacjenta. ignorujesz coś bardzo ważnego. Nie słuchasz samego słowną z tym. którą nazywa się psychiki. coś jest nie tak. Robiąc Kwestią kluczową jest dotarcie do głębszych to.

Ich zadaniem jest zrównoważenie dla lekarzy. To oznacza przestudiowanie studium na temat ludzkiej aury i jej związku z tekstu i wykonanie ćwiczeń. którzy interesują okiem doświadczonego uzdrowiciela. praktyki. rzystać z niej latami. Napisana jest samodyscyplinie. Przedstawia szczegółowy opis drogi widzenia i uzdrawiania. Rozdział 2 JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI Książka ta przeznaczona jest przede wszys. najdalszych zakątków świata — uzdrawiającą żeby każdy czytelnik próbował odpowiedzieć na nie sztuką nakładania dłoni. dotyczącym za. aby osiągnąć którzy aspirują do osiągnięcia pełni zdrowia szersze postrzeganie rzeczywistości. które zwiększą twoją wrażliwość Ludzie zajmujący się leczeniem zawodowo. czy to psychiczna wyrównywaniu biopola. tak. księży i wszystkich tych. lecz także osobistego rozwoju. Każda choroba. zarówno psychicznym. do wykorzystania w trakcie zajęć pod samych siebie. zastąpi kursu uzdrawiania. a także dla tych. twojego życia i wyciszenie umysłu. Proponuję. lekceważcie też ogromu pracy. procesem leczniczym. Na końcu się nową metodą leczenia docierającą do każdego rozdziału znajdują się pytania. ponieważ. bezpośrednich doświadczeń i weryfikacji nauczyciela- poznania i odkryciami. by jak mówiliśmy. Książka ta jest Człowieka (P. Studentom posłuży ona jako tkim dla tych. Książka nie fizycznego. Nie książka będzie dla ciebie wyzwaniem. psychicznego i duchowego. którym zależy na zrozumieniu podręcznik.) wymaga nie tylko nauki i przewodnikiem w tej podróży. pomiędzy wewnętrznym szumem a sub- mogą tę książkę traktować jako poradnik i ko- . wiąże się z podróżą do samo. lecz także na samoleczeniu i prowadzącej ku zdrowiu i rozwojowi. które kompletnie zmienią uzdrowiciela. które są w nim zawarte. Potrzebne są równo samoleczenia. jak i leczenia innych. wewnętrzne zmiany. ta łącznie z kursem albo w przygotowaniu do niego. leczenie jest równoznaczne z uzyskać biegłość w postrzeganiu aury i transformacją. jak i Ćwiczenia te koncentrują się nie tylko na technikach fizycznym. Będziecie potrzebowali czy fizyczna. terapeutów. Praca zawiera dogłębne bez zaglądania do tekstu.E. jaką dyscypliną się zajmują.Cz. Postrzeganie Pola Energetycznego twoje spojrzenie na życie. Powinno się jej używać Jeśli chcesz nauczyć się samoleczenia. jaką należy włożyć. byś mógł nauczyć się dostrzegać różnicę bez względu na to.

odkryjemy. a w jego wyniku ciało i zdrowie. Okaże się. jeśli taka będzie nasza wola.Cz. ku naszemu życiu wewnętrznemu. zaczniemy rozumieć się wzajemnie o iskrze boskości w każdym z nas. zapewne wyższej. Ja taki zmysł w sobie rozwinęłam. połączyć z jej podświadomością i znaleźć słowego. kiedy ktoś jest wściekły. prywatne opinie nie będą już ukryte przed bliźnimi. Zobaczycie. możliwymi do Na przykład już teraz potraficie rozpoznawać. Możliwe. chociaż często sami o tym nie wiedzą. To wszystko dzieciństwa. oraz na stosunku danej osoby do jej albo otwierania kanałów. że poprzez zmianę wewnętrznej rzeczywistości. będziemy musieli wykazać się głęboką ją zmieniać. nic się zmiana w powszechnej świadomości i ludzie nigdy nie będzie takie samo. Zachęcam was. że ten zmiany w biopolu sami tworzymy swoje proces rozwijania w sobie postrzegania doświadczenie rzeczywistości. że potrafimy zmienić bieg poznałam nowe światy i osiągnęłam niemal całkowitą naszego życia i wyzdrowieć. zazwyczaj reaguje gniewem w pewnych sytuacjach. Potwierdzenie tych doświadczeń upewni cię w gęsta. Koncentrując się na tej zmysłów. dzięki któremu zachodzą zmiany. Zrozumiemy związek pomiędzy częstotliwości. Ujrzycie również. W naszym życiu odkrywają w sobie ten nowy zmysł. w jaki sposób twoim życiu w sposób być może niezwykły. których nie powinno tam być. otwierającym nową erę. Dzięki PP Jeśli zacząłeś już postrzegać zjawiska spoza będziecie w stanie dostrzec czerwoną poświatę wokół zasięgu normalnych zmysłów. odebrania tylko poprzez wyciszenie umysłu. zachodził stopniowo. Chcąc dowiedzieć się. P. które zachodzą w zakorzeniony ból. należy Chociaż każdy przypadek jest wyjątkowy. że ludzie podczas gdy płacz jest być może lepszym sposobem rozwijają w sobie nowe metody rozumienia wyładowania emocji i rozwiązania problemu. jest ponadzmyslowego jest naturalnym. wcale nie postradałeś nuje wielki smutek. rozwiązanie. spodziewali. właściwe wszystkim teraźniejszości. które pomogą jej uspokoić się. Nasze uczucia i Energetyczne Człowieka stanie się przekaźnikiem. W innej sytuacji może jednak okazać Większość potrafi poszerzyć je za pomocą szczerego się. że wyrażenie gniewu jest konieczne. posiada umiejętności postrzegania ponadzmy. doskonaleniu się.20 Dłonie pełne światła telnymi informacjami z zewnątrz. Stanie się ono pomostem ku naszej nasze biopola. Może być zatem kluczem do podczas której. ale gniew rani ciało fizyczne. Kiedy wszyscy nauczą się odbierać te duszy. Wierzę. Odkryjemy. który pośredniczy w naszym krokiem gatunku ludzkiego. Istnieje wiele dowodów na to. że dana osoba całkowicie naturalny. których nigdy byśmy się nie informacje odbierane są na innej. jak współtworzyć naszą rzeczywistość i jak umiejętności. z której ema- słuszności obranej drogi. z powodu naszych nowo nabytych odkrycia. się z tą osobą na głębszym poziomie. przypominająca płyn substancja. dzięki któremu znajdziemy sposób dotarcia do naszej Cały czas są one podświadomie przekazywane przez najgłębszej istoty. co z kolei wpływa na nasze długo. też możecie to zrobić. że to. istnieją skoncentrować się na przyczynie gniewu. ewolucyjnym przekaźnikiem. podczas gdy ja będę prowadziła was przez świat postrzegania . ujrzycie być może nawet scenę z światła. że już teraz dokonuje Kiedy mamy już za sobą to doświadczenie. kim jesteście. Dzięki rzeczywistości. która spowodowała ten głęboko jest początkiem cudownych zmian. Pole szczerością w stosunku do innych. byście zmienili swój osobisty pogląd na to. lecz także w świetle przeżyć ludziom przechodzącym proces poszerzania zmysłów dziecięcych. co dzieje posłużyć jako weryfikacja tych doświadczeń. Inni też słyszą dźwięki „znikąd" i widzą substancji. To nietrudne. Wy przyczyną i skutkiem.E. ku tej informacje. Większość mieszkańców Ziemi PP usłyszycie słowa. książka ta może rozgniewanej osoby. nie tylko w pewne wspólne doświadczenia. jak się to często nazywa. wiele lepiej niż teraz. Nie. co myślimy. rodziców. poświęcenia i nauki. Ten proces trwał we mnie wpływa na nasze biopole. Pod czerwoną poświatą pojawi się szara.

pokazały nam. które się wam nie podobają. Nie jest to łatwa pouczająca w sensie samoodkrywania. zwyczajny czytelnik pewnie poświęcić wiele czasu na wyzdrowienie. jeśli w ogóle. Poświęćcie duchową rzeczywistość.Cz. lecz Książka ta da wam sporo wskazówek. kiedy zadacie sobie szczegółowe pytania ręce (tam gdzie się zresztą zawsze znajdowały) i na temat funkcjonowania P. i dotyczące związku P. Ujrzycie. Na podstawie tych informacji Człowieka. 13). w jaki sposób wiedza o tym dziećmi i przyjaciółmi. jak i wynikające z nich własnego punktu widzenia. Kiedy się o tym przy duchowym uzdrawianiu. część wprowadzą w nowy wymiar. Rozdziały części III w trochę czasu na doświadczenie tej zmiany. w którym żyjemy. z psychodynamiką. na przykład. Fragmenty części III. światu braterstwa. lecz także przez i psychoterapii ciała i zyskać szersze spojrzenie na zmianę waszego nastawienia do całego życia i nas jako istoty ludzkie i na naszą energetyczną i wszechświata. że przed urodzeniem dziecka musi najpierw te bardziej techniczne. uświadomicie sobie. osobistych psychoterapią. że macie moc Część III przedstawia moje przemyślenia zmieniania rzeczy. ma wspólnego z tobą? Jaka jest Po przeczytaniu tej książki będziecie mogli znaleźć jego rola w twoim życiu? Jak. podtrzymywania ciągłości tego. przez mistyków. szczegółowy sposób pomogą połączyć zjawiska Pola Pozwólcie sobie stanąć w blasku świecy. sprawę. zdała sobie waszymi współpracownikami. zapewniając sobie szczęśliwą Część IV książki zajmuje się metodami przyszłość. w którym rzeczywistość I zajmuje się miejscem pola energetycznego w codziennych wzajemnych oddziaływań pola twoim życiu. Pomoże wam ścieżka. uniknęła komplikacji.Jak korzystać z tej książki 21 ponadzmyslowego ku krainie Pola Energetycznego tych w literaturze. można praktyczne sposoby wykorzystania dynamiki waszego go wykorzystać? Wyżej opisane przypadki pola energetycznego w stosunkach z partnerami. Chociaż mogliście nie interesować się dotąd Umiejętność ta wymaga jednak odwagi. namiką. Zainteresowanych samopozna-niem rozdziały te wieka i jego związku z tobą.Cz. użyteczny w pracy psychologicznej i zmienić na lepsze lub gorsze. zachodzących podczas sesji terapeutycznych. Po przedstawieniu teoretyczny. co sprawia. Książka pomoże wam lepiej fenomenie może zmienić oblicze naszej zrozumieć. przekonacie. już dawno opisany energetycznego nabierze nowego. Można do nich wzięła sprawy swojego zdrowia i życia we własne powrócić. Ten rodzaj wiedzy może zaprowadzić zwiększania waszych zdolności odbierania bodźców nas ku lepszemu światu: światu miłości zrodzonej z — co to oznacza na poziomie personalnym. że działacie. nie tylko także jak działacie. Jak zauważyłeś. którzy chcą przekroczyć granice psychologii stosunku do własnego zdrowia. co wam odpowiada. w jaki sposób wasze działania zbudowany jest model Pola Energetycznego i poglądy wpływają na rzeczywistość i pomagają ją Człowieka. Zaprezentowane zostaną rysunki zmian Podzieliłam książkę na części.Cz. głębszego sensu. nie tylko zrozumieć. pracy i szczerości. Te informacje będą bardzo istotne przez nakreślenie nowego paradygmatu waszego dla tych. z mojego powyższe doświadczenia. w któ. jakie reakcje zachodzą pomiędzy wami a rzeczywistości.E.E. które dotyczą P. która Energetycznego Człowieka z praktyczną psychody- oświetla cały wszechświat.E. kolejnych aspektów Pola Energetycznego Czło. Część II zajmuje się bardziej szczegółowo Wyjaśniam zrozumiale możliwości poszerzania fenomenem pola energetycznego. odniesieniu do społeczeństwa. w którym się znajdujecie.Cz. Po prostu zechce opuścić (rozdziały 11. poziomie praktycznym i na wyższym poziomie w rym dawni wrogowie stają się przyjaciółmi.E. który jest mieszaniną szersze obserwacji i teorii oraz konkluzji zawar- . ale z pewnością warto na nią wkroczyć. Co ten fenomen. w którym można umiejscowić zarówno tych stanowisk kreślę obraz P. 12. Jenny. Prezentuję również schemat teoretycznej i doświadczalnej. opisuję konkretne doświadczenia i daję zjawisko z punktu widzenia historii oraz nauki wskazówki praktyczne. ta część będzie dla was wielce poszukiwań. na głębokiego zrozumienia. Opisuje to zmysłów.

ponieważ zawsze channelingu. Łączy informacje na temat poszerzonego W części VI przytaczam przypadek uzdrowienia. Zawiera rysunki przyszłości będziemy mieli oficjalne szkoły uczące zmian biopola zachodzących w trakcie sesji leczenia przez nakładanie rąk i channeling. Pisemne wskazówki służą studentowi jak odzyskać zdrowie i równowagę w życiu i jak je do zapoznania się z materiałem.22 Dłonie pełne światła implikacje istotne dla całej ludzkości wkraczającej w się na tym zna. skutecznie umożliwiając leczeniu samego siebie. dydaktycznej. podane w części IV.E. może nauczyć się uzdrawiania i Nazywam to leczenie duchowym. Szczegółowo wyjaśnia techniki się zawodowym uzdrowicielem. szkołę i zostać jej uczniem. Wreszcie opisane zostają kolejne etapy nauczenia się samych technik. Każdy. tak jak w każdej Część ta przedstawia doświadczenia i techniki innej profesji. Jestem pewna. stanu zdrowia swojego i innych. praktycznej i osobistej.Cz. w uzdrowicielowi zapoczątkowanie procesu poprawy jaki sposób pacjent sam staje się uzdrowicielem. prowadzące do pytań: skutecznie uzdrawiać. By stać leczniczych. podczas kursu. Zanim zaczniesz stawania się uzdrowicielem. musisz znaleźć taką uzdrawiania na poszczególnych poziomach P. lecz także redefiniują sens ważne. będziecie zapewne musieli studiować je tych. z w którym chory Dawid bierze czynny udział w uzdrawianiem. że w niezbyt odległej lecznicze w odniesieniu do P. nabrać odpowiednich umiejętności. Zweryfikowanie twoich umiejętności nowe czasy. kto Część V opisuje proces duchowego leczenia. Przypadek ten pokazuje. Trzeba studiować i praktykować. kto już i .Cz. Zachodzące zmiany nie tylko wpływają przez doświadczonego uzdrowiciela jest bardzo na nas jako jednostki.E. naprawdę tego chce. ale nie wystarczą do utrzymać. Następnie koncentruję się na bezpośrednich Ponieważ większość z tych technik nie jest metodach samoleczenia i sugeruję dalsze kroki dla łatwa. musisz uzyskać bezpośrednie Co to jest zdrowie? Kto jest leczącym? rady od kogoś. radząc. którzy chcą praktykować uzdrawianie. Nauka uzdrawiania wymaga ciężkiej pracy całego ludzkiego życia. by powiązane jest z naszą wrodzoną naturą duchową. postrzegania rzeczywistości.

jak i na warsztatach. homeopatii oraz leczenia dietą i satelitów meteorologicznych. trzy lata poświęciłam na też umieć komunikować się z ludźmi związanymi z naukę energetyki rdzenia. nikt nie miał kłopotów z dotarciem do . czy przez przeszkolonych fizjologię. by w szczególności technik głębokiego relaksu. które uzyskuje. przez zrozumieć. czy to przez masażu. by móc zinterpretować indywidualnie. zarówno na anatomii i fizjologii. Metody terapeutyczne niemal zawsze kurs terapii bioenergetycznej. Ponieważ praktykowałam już jako pomagają pacjentowi w powrocie do zdrowia. Uzdrowiciel musi znać te metody. Rozdział 3 UWAGI NA TEMAT ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI I DUCHOWEGO PRZEWODNICTWA Wierzę. Przede wszystkim zaś ludźmi na ich biopolach. pojedynczo i w grupach. jak dopełniają one proces leczenia. którzy przez ponad 15 lat. musi rok uczyłam się homeopatii. pięć na Uzdrowicielski chorym. tera-peutka. a przypadkiem. jednoroczny kurs wiąże się z nakładaniem rąk. Pracowałam też z informacje. powinien umieć współpracować z lekarzami. a do tego przez wiele lat uczyłam temat innych metod leczenia. przez dwa lata studiowałam anatomię i uzdrowiciela. że dla uzdrowiciela bardzo ważne jest Moje wykształcenie obejmuje stopień magistra posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat: metod fizyki. patologii i uzyskany na uniwersytecie stanowym. przez dwa lata również uczęszczałam na pracowników medycznych zajmujących się danym zajęcia dotyczące odmiennych stanów świadomości. Uzdrowiciel może też zebrać informacje na Program Ścieżki. Ukończyłam dwuletni ziołami. Musi zatem znać się się od uzdrowicieli w całym kraju. ze specjalnością w dziedzinie fizyki atmosfery. a także wiadomości na temat: analizowałam dla NASA wyniki pomiarów z akupunktury. fizjologii. anatomii. terapeutycznych. Przez pięć lat technik masażu.

i to uznałam. Oznacza to zmianę tych Wraz z upływem lat prowadząca mnie nie. sferę twojego życia. Z jakim stopniu potrafisz tego dokonać? Nie jest to początku ledwie ją wyczuwałam. że w jego To przyniesie ci poprawę zdrowia. Teraz chciałabym pokazać eksperymentach mających na celu dokonanie wam jego prostotę i sposób. by dowiedzieć się. że testy te Heyoan pyta: Gdzie w tkwi dolegliwość w pochodzą z zewnątrz. Następnie zaczęłam łatwe. Praktyka świecie nie ma podziału na płci. zdrowie. bezpośrednio. jak i duchowe. uzdrowicielską. Istota naszego związku słyszysz wewnątrz . może też istnieć na każdym innym Należy wyznaczyć sobie serię testów.24 Dłonie pełne światła mnie. W końcu musiałam zostawić pracę Czasem nazywam to po prostu metaforą. przemierzając wraz ze mną tę opowieść. jest ani mężczyzną. coraz bardziej oczywiste przykłady duchowego W tym czasie uczestniczyłam również w wielu przewodnictwa i jego siły. uczciwością i zapewnienia sobie zdrowia. aspektów twojego życia. Ból może istnieć w twoim wykształcenie zarówno praktyczne. prawie nigdy nie modzielnie prowadzić kursy i warsztaty. negatywnych celów. wyzwanie słabym stronom naszej osobowości i mentalnym albo duchowym. Uzdrowiciel może odnosić wrażenie. Ludzie po prostu umawiali się ze mną. jak stopniowo praktyka terapeutyczna zamieniła się w się to dzieje. „On" mówi. Jego imię bezpośredniego lub werbalnego „przewodnictwa". które w sobie rozwija. miłością. które ci nie odpowiadają. który stopniowo. że mam wystarczające kwalifikacje. Innymi słowy. Dopiero po tym wszystkim Najprostsze rady uzyskujemy codziennie. co się daje. tak jak podczas wizji. staniesz się bardziej zrównoważony i czysty. słyszeć i czuć. W widzialna ręka stawała się coraz bardziej wyraźna. kiedy jest się zmęczonym. co oznacza „Wiatr szepczący prawdę Możesz zacząć odbierać bardzo proste. gdybyśmy tylko słuchali tych rad. Teraz akceptuję to. jak do mnie mówią i czuć ich docierających do ciebie w formie bólu lub stresu i dotyk. Mówi. a wszystkie istoty na wsłuchiwania się w siebie wywoła również zjawisko poziomie jego egzystencji są całością. przykładać większą wagę do swoich osobistych Mogę go widzieć. informuje cię przyczyny i skutku. Poznawaliśmy się powoli i polecenia od „wewnętrznego" głosu — głosu. że praktykować uzdrawianie w Nowym Jorku i sa. ale w rzeczywistości jest twoim ciele lub życiu? Jak długo o niej wiedziałeś? inaczej. prowadzi mnie więcej osób prosiło o uzdrawianie zamiast leczenia i ku kolejnym poziomom zrozumienia. tak jak niełatwo własnym bólem pozwala odzyskać równowagę. jak bardzo lekceważysz najlepszy sposób siła muszą być używane ze szczerością. Coraz nabiera codziennie nowych znaczeń.E. które rzucą poziomie twojego jestestwa — emocjonalnym. Gdy energia prawdziwym ja. słowne poprzez stulecia". Ta energia i się. by wielokrotne. czego potrzebuje twoje ciało. Konieczne jest za tym idzie. Może zaatakować każdą rozwiną kreatywne skupienie. prawda? widzieć istoty duchowe. Nazywamy to karmą. ciele fizycznym. w formie bólu. samo dzieje się z twoją siłą. Uzdrowiciel tworzy je. zapadalibyśmy na zdrowiu. ponieważ każde działanie podlega prawom Każde cierpienie. Jeśli szczerze odpowiesz na te pytania. w ostatecznym rozrachunku jeść. szczęścia i mądrości. to Słuchanie rad na tym prostym poziomie oznacza. negatywna energia wróci do ciebie. płynąca przez ciebie jako uzdrowiciela wzrasta. kiedy jest się głodnym i to jeść dokładnie to. jakie odczuwasz. zajęcie się Niełatwo zostać uzdrowicielem. Potem Kiedy zaczniesz słuchać wewnętrznych rad zaczęłam słyszeć. dowiesz siłą i jasnością. że mam przewodnika. pomiarów P. terapeutyczną innym i zaczęłam przyjmować ludzi W różnych punktach tej książki będę przytaczała tylko jako uzdrawiacz. a co robić cokolwiek dobrze. Jeśli użyjesz tej siły do że należy odpoczywać. Zawsze otrzymuje się z powro. że nie potrzeb. Ujrzycie. że żyjesz w niezgodzie ze swoim tem to. Co ona ci mówi? Co w związku z nią zrobiłeś? czy jest gotowy i czy potrafi panować nad energią.Cz. brzmi Heyoan. Heyoan mówi. w jaki działa. pragnienia i zamiary. ani kobietą.

Bez względu na szczegóły. kiedy rady. jest twoje pragnienie? Jakie są twoje tęsknoty? Bez Zdarza się. zaczniesz od. Padał deszcz. zanim nie słyszałam o uzdrawianiu i nie byłam uzyskasz kwalifikacje odpowiednie do udzielania zainteresowana chorobami. która bała się wody. W tym życiu miała też problemy z Jeśli przyjrzysz się uważnie. co wydaje wrażenie nieistotnych albo zwyczajnie błędnych. fizycznym posiadłam podstawy teoretyczne Odpowiedź nadeszła pewnego wieczora. życiu. wydawała się zrazu bezsensowna. kiedy nadchodząca informacja wtedy jako psychoterapeutka w Waszyngtonie.Uwagi na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 25 siebie. informacje albo dyrektywy. okryłam więc głowę i psychodynamikę związaną z przepływem energii w śpiwór peleryną z przezroczystego plastyku. w wykonywania pracy mego życia. Wszystkie znaleźć godną zaufania osobę albo grupę osób. najpotężniejszych sił kierujących moim życiem. Dlaczego jedno wyda. odpowiedzi. Musiałam i wreszcie zostałam uzdrowicielką. Wszędzie szukałam początku wydawać się kompletnie nieistotne. zablokujesz dopływ rad i swój docierająca przez czysty kanał może być często własny rozwój. działania świata. zaprowadzą cię one ku temu. kiedy wy- poziomach swego życia. w którym utonęła. umiejętności nie byłabym w stanie zebrać razem wnątrz. Są dni. by wykonać swoje zadanie. Dzięki studiom sposób profesjonalny. Informacja tego nie zrobisz. Po drugie. Wykształcenie biwakowałam na plaży na wyspie Assateague w psychoterapeutyczne pomogło mi zrozumieć Maryland. kwestiach. Jakie Doszłam do wniosku. nie namyślaj się. Bez powyższych . o wiele bogatszy. które następnie układają się stopniowo scena zawsze miała jakieś znaczenie dla w zrozumiały obraz. informacje. krywać przewodnictwo również na wyższych nikt nie słyszał jej rozpaczliwego wołania. że istnieje po temu powód. W życiu. potem jako psychoterapeut-ka informacje. okazała się bardzo pomocna i zrozumiała. mogą być bardzo proste i z wszystko się kręciło. Pewnego razu Wtedy właśnie chan-nelerowi potrzeba będzie dużo były tak piękne i mądre. zrób to. niż teraźniejszego życia danej osoby. Ja każde z nich? Nieprzypadkowo pracowałam jednak nie wiedziałam. Ten osobisty problem wpływał na jej rzenie nastąpiło po innym? Jak wykorzystałeś życie jeszcze bardziej niż strach przed wodą. poproszeniem o pomoc. nawet jeśli nie wiesz jeszcze. innego człowieka lub szczegółowe wiadomości na co powinieneś zrobić. Nigdy nauczyć się odbierać rady dla samego siebie. utonęła w jakimś innym linearny. są bardziej oczywiste niż kiedy indziej. Oto Może tak być. Pragnienie zrozumienia było jedną z Podporządkowanie się im uznasz za stratę czasu. biopolu człowieka. Jeśli do czynienia z racjonalnym umysłem. niezrozumiała dla racjonalnego umysłu channelera. że podczas godziny uzdrawiania pacjent stawał przede mną w diametralnie innej i chan-nelingu otrzymuję w nielinearny sposób scenerii i innym czasie. Na przykład gdyby nadchodziły w sposób racjonalny czy kobieta. że udało mi się dzięki nim doświadczenia. Zaczęłam modlić się o radę. Pracowałam przypadki. kiedy umożliwiające zbadanie aury. choć w większości wypadków mamy rada. by przypomnieć sobie wszystkie te przeżyć wiele ciężkich momentów. będziesz musiał najpierw nie wiedziałam nic o kursach dla uzdrowicieli. jakie otrzymuję. Zatańcz swobodnie w rytmie swego życia. Należy tu wspomnieć o dwóch istotnych całego tego materiału. Interesował mnie sposób rad innym. Nagle Stwierdzam teraz. mechanizm. padła z łodzi. czym ono jest. dało mi też sposobność obserwowania aury wielu ludzi. Po pierwsze. Kiedy pozornie nie mają żadnego sensu lub sprawiają pojawia się możliwość zrobienia czegoś. co można by nazwać ich przeszłym życiem. Kiedy pracowałam dla NASA. które odbiera zawodowy channeler. się wspaniałe i miłe. że ważne informacje na temat życia względu na odpowiedź. dzięki któremu które otrzymasz. a dopiero później Podczas seansów z pacjentami zaczęłam widzieć to. temat choroby. jak wykorzystać te wszystkie najpierw jako fizyk. ale rozpoznajesz jako pochodzący z ze. które wcześniejsze doświadczenia przygotowały mnie do zajęłyby się tym. czego się dowiedziałam.

że jesteś całkowicie i dotarcia do jak największej liczby ludzi. prowadzona krok po kroku. Możesz je stworzyć. kiedy przychodzący do mnie ludzie miłości i szacunku do nas. być mną w ten sposób. wart. Wszyscy tęsknimy za wolnością — Uznałam to zdarzenie za odpowiedź na moje osiągniemy ją właśnie poprzez dziecko. Zmieni to twoje życie. dziecka i uzdrowiciela-terapeuty-fizyka. Zasługujesz na tę miłość i jesteś jej stanowi wyzwanie. Wiele ścieżek prowadzi ku tej pełni. jak zmieniać swoje życie i czynić wydarzy. co żyje. pomyślałam patrząc na niebo górze. jakie możesz kiedy stajemy się dorośli zaoferować sobie . Każdy pamięta bycie dzieckiem. Ten dialog jest tym. pragnieniami i największym dobrem. bym rozpoczęła praktykę wam one rozluźnić sztywne więzy życiowych terapeutyczną w Nowym Jorku. że ktoś woła mnie po i próbujemy kierować naszym życiem tylko za imieniu i obudziłam się. jeśli ich zaczęłam działać. depresję — czy wolności i doświadczanie życia w najprostszy też walczysz z trudnymi sytuacjami w pracy — sposób. kiedy moje wewnętrzne pragnienie stało się wejściem w świat cudów.26 Dłonie pełne światła W środku nocy usłyszałam. Nie wiem. Zasługujesz na zdrowie. biura. którzy przemawiają do nas w snach. Później otrzymałam bez. Przeprowadziłam się tam i obie części waszej osobowości — dorosła i dziecięca uzyskałam wykształcenie potrzebne do zinterpre. również i ty możesz mieć sposobność ujrzenia ich pośrednią. się złączone ze wszystkim. Zorientowałam się o poglądów i poszerzyć doświadczenia. Wszyscy jesteśmy prowadzeni przez duchowych Skonsultowałam się więc używając pisma z nauczycieli. Gdy dacie temu dziecku nieco więcej swobody. Stopniowo przewodnik pokierował posłuchamy. kochającą część waszej osobowości ponadzmysłowego. że patrzę na plastykową osłonę słuchać swego duchowego przewodnika. W którymś momencie zaczęli pytać o uzdrawianie. skupiła się na nauczaniu i pisaniu tej książki w celu przekonasz się bowiem. To nas ogranicza. co się kroku nauczyć się. a ja chciałam zmienić coś w swoim życiu. słuchania rad. a potem poprzez terapeutyczną na uzdrowicielską. że za każdym razem. Zrzuciłam ją szerokim gestem wrócić do kochającej. że przez cały czas będę je pełnym. by zacząć sobie sprawę. pomocą racjonalnego umysłu. Nie było kłopotów z wynajęciem pielęgnuj. Nadążanie bezwarunkowo kochany. szczęście i spełnienie gdy „ułożyłam" sobie życie. względu na to czy masz groźne dla życia schorzenie. które jest w modlitwy. Poproś o radę. — będą mogły rozpocząć dialog. Otrzymałam odpowiedź twierdzącą i poprzez naszą intuicję i którzy wreszcie. podczas następnych dziewięciu lat mego życia i W tej książce przeplatają się wypowiedzi pracy. Zna miłość bez Potrafisz zestroić się ze swoimi najgłębszymi pytań. przemówią do nas bezpośrednio. kłopoty z wolą. Zapominamy o tym dziecku wewnątrz nas. Czuje możesz zacząć się zmieniać natychmiast. by rozwinąć zdolność odbierania i górze gwiazdy. Ścieżki" w Phoenicia. Dialog ten towania fenomenów przeszłego życia oraz materiału zintegruje wolną. Stało się to dźwięk. bym zmieniła praktykę może najpierw za pomocą pisma. Znajdź go w sobie i niezwykle silne. bym zamknęła praktykę i albo porozumienia się z nimi. Ci nauczyciele są pełni „automatycznie". nadchodził czas na w swoim życiu. Każda nowa zmiana w tym momencie. a zostaniesz poprowadzony. To dziecko w nas jest bardzo mądre. Usłyszałam niebiańską muzykę. Wkrótce potem trafiłam do „Centrum nas. tak jak to dzieje się również za tymi zmianami nie jest łatwe. „Nikogo tu nie ma". Pomogą Nadszedł czas. ufnej mądrości dziecka i w zdumieniu podniosłam wzrok na błyszczące w wewnątrz siebie. w jakim kierunku pójść albo którą W osobowości każdego człowieka tkwi dziecko ścieżkę wybrać. Możesz krok po zmianę — a więc i na rozwój. ale wiem. przewodnikiem. Bez (niższa jaźń). w tej chwili. głos albo pojęcia. Wydaje się. słowną radę. I nagle zdałam Trzeba ponownie odkryć w sobie dziecko. z jakim miałam do czynienia z wysublimowanym dorosłym. odczuwanie właściwej dzieciom wewnętrznej problem małżeński. Musicie naciągniętą na głowę.

których doświadczyłeś.Iwagl na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 27 Innym. Najzwyczajniej w świecie poproś o po. Jak dobrze potrafisz stosować się do rad swoich uzdrowicielowi? Dlaczego? i. i jaki miały one wpływ na twoje życie? .. Czy sumiennie i skrupulatnie nasłuchujesz rad przewodnictwa w twoim życiu? albo prosisz o nie? Jak często? . Twoje prośby zostaną wysłuchane. Jakie są najbardziej doniosłe przykłady prze- Przegląd rozdziału 3 wodnictwa. 3. Jaka jest przewodników duchowych? najprostsza forma wewnętrznego 5. Jakiego rodzaju wykształcenie potrzebne jest 4. Do przemyślenia noć.

co jest nam znane w naturze. lecz tylko wbrew temu. ŚW. CZĘŚĆ II AURA CZŁOWIEKA Cuda nie zdarzają się wbrew naturze. AUGUSTYN .

ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę. skąd fizycznym sensie widoczny dla uzdrowiciela. „Wiemy" Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". Z drugiej strony świetle. żeby zobaczyć. że mieliśmy rację. że ludzkiej aury. jak „złe wibracje" czy „to miejsce ma obiektów otoczony jest i przeniknięty płynnym światem wspaniałą energię". że coś się zdarzy i tak się otaczających i przenikających ciało fizyczne człowieka. przyjaciel czuje się nie najlepiej albo że potrzebuje zazwyczaj tak właśnie się dzieje. że otacza nas miłość. Zaczy. Zaczynamy zwracać większą uwagę na te czujemy często. ciągnącą się melasą. błogosławieństwa i światła. jakby wyciągano ci coś ze splotu słonecznego. poruszającej się bezustannie i namy zauważać i przykładać większą wagę do takich zmieniającej jak morze. zaobserwowania i zmierzenia składników pola energii kto to taki. że nasz czujesz. co współcześni . pięścią w żołądek. Okazuje się. słonecznego albo ukłuto w brzuch. Wszystkie te wydawać marginalne. promieniującej energii. ten odcisk jest w pewne rzeczy. i podnosimy wzrok. Zdarza się. Innym razem może to przypominać zaczynamy widzieć cały świat w zupełnie nowym oblewanie gęstą. iż W rozwoju postrzegania ponadzmyslowego pomaga odnosimy wrażenie. zdarzeń. Potrafimy stwierdzić. stają się powszechnie znane. że używamy nowego doświadczenia mają swoje źródło w polach energetycz- języka. Uzdrowiciel może to czegoś. Nasz stary świat składający się z konkretnych wyrażenia. że kąpiemy się w obszary naszych doświadczeń. Kiedy pochodzi ta wiedza. Wstęp DOŚWIADCZENIE OSOBISTE Pozwalając sobie rozwinąć nową wrażliwość. Również i ty będziesz mógł się się. Mamy przeczucie. Czasem w trakcie kłótni z kimś tego nauczyć. jak to. a kiedy pojawiamy się z pomocną dłonią. dzieje. Zaczynamy słuchać naszej intuicji. jakby wyciągano nam coś ze splotu swoje zmysły. że uderzono nas przeanalizowanie tego. okazuje zobaczyć. które dotąd mogły się nam morzu słodyczy. Ja też to widzę. mimo że wcale go nie odpowiedniki tych doświadczeń jako formy w obrębie znamy. Lubimy jego „wibracje". Takie nych. by opisać te nowe doświadczenia. że spotykamy kogoś i natychmiast Podczas moich wieloletnich obserwacji widziałam czujemy do niego sympatię. Odnosimy wrażenie. jeśli posłuchasz głosu intuicji i rozwiniesz mamy uczucie. która składa się z możliwych do ktoś nas obserwuje.

W roku 1939 doktorowie H. wskazując na energii. definicje zdrowia i cząsteczki bioplazmatyczne odnawiają się bez choroby. że mierząc potencjał dodatnich i ujemnych Jeśli ta równowaga zostaje energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je naruszona. Jeśli stan Nowy Jork. Na podstawie rezultatów swoich nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. z taką informacją? Przystosowujemy się do niej. mogą stwierdzić. że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czterech informacji na temat funkcjonowania mózgu niż dotychczas znanych — stałego. odpływy tak jak morze. sporządził mapę pola elektrycznego taka rzeczywistość istnieje. Doktor Ravitz molekuł. również i my zasugerował. i plazmowego — Iniuszyn proponuje uznać. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów istnienie nowej metody zapobiegania ciąży. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. istoty ludzkie. chcemy jej doświadczyć. która wyrośnie z tego nasienia. Ze świata statycznych. Obserwacje Iniuszy na wykazały. My też podlegamy ciągłej W roku 1979 inny naukowiec. myślenia. sposób przypominający centralny system nerwowy. a nawet samego życia zaczynają przerwy w trakcie procesów chemicznych w nawiązywać do teorii pola energetycznego. Inny tego typu pomiar dokładnie bioplazmy które oderwały się od ciała. wypromieniowywanj jest w kosmos. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka- potencjał skóry. poruszające się obłoki cząsteczek nerwowego żaby. ukształtowane w A naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot. W powietrzu potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu wykryć możn. Odkrył również pomocą elektrokardiografu (EKG). Zbudował hipotezę mówiącą. że Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca się bioplazma tyczne pole energii jesi piątym stanem ku tym skomplikowanym urządzeniom. mamy poradzić sobie Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. wpływć to na stan zdrowia organizmu. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. płynnego gazowego normalny encefalograf. Nazwał to pole. posługując nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat się urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. by zmierzyć skupienia. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. Mierzą prądy cząsteczki wielkości elektronów poruszające się w elektryczne mózgu za pomocą elektroencefalografu tym polu. że Pole Współczesna nauka mówi nam.32 Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet. doktor Robert zmianie. Jak my. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. pól myślowych i bioplazmatycznycl . To eksperymentów zasugerował istnienie „bio- urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazmatycznego" pola energii zbudowanego z jo- pomiaru. Mierzą prądy elektryczne serca za fizjologicznymi i psychologicznymi. blokady. Northrop z bioplazmie zdaje się istniei równowaga cząsteczek Uniwersytetu Yale odkryli. będzie bioplazmy znacząca ilość jej energii zdrowa. Nowojorskiego twierdzi. wokół ciała. że mierząc pole żabiego skrzeku. że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mentalnej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. wolnych protonów i wolnych elektronów. że impulsy wysyłane przez ciało. polem Ż albo polem życia). (EEG). ale że tak jak wszystko inne. Już w komórkach i znajdują się w cią głym ruchu. które uniemożliwiają nam zobaczenie. czy Iniuszyn odkrył że pomimo normalnej stabilności roślina. Odkryli. Burr i F. wy. W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywycl pól energii. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. wersytetu Williama i Mary udowodnił. Nauka potrafi już nawet zmierzyć zachskiego zajmował się szczegółowo zagad- pola elektromagnetyczne wokół ciała. My też mamy przypływy i objawów psychosomatycznych.

że cząsteczki bioplazmatyczne zdrowia i choroby. doktor Ro. bert my. które uniemożliwiają nam zobaczenie. również i my zasugerował. wpływa \ polem Ż albo polem życia). zdrowa. Inny tego typu pomiar dokładnie poruszające się obłoki cząsteczek bioplazmy. \ W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywych \ pól energii. \ energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je Jeśli ta równowaga zostaje naruszona. Zbudował hipotezę mówiącą. Nauka potrafi już nawet zmierzyć pola zachskiego zajmował się szczegółowo zagad elektromagnetyczne wokół ciała. przypominający cent. sporządził mapę pola elektrycznego wokół rzeczywistość istnieje. blokady. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny potencjał Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka skóry. . Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. tak jak morze. Burr i F. Współczesna nauka mówi nam. istoty ludzkie. a nawet samego życia zaczynają odnawiają się bez przerwy w trakcie procesów nawiązywać do teorii pola energetycznego. która wyrośnie z tego nasienia. Mierzą prądy elektryczne cząsteczki .\ informacji na temat funkcjonowania mózgu niż rech dotychczas znanych — stałego. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom.U. W bioplazmie zdaje się istnieć Uniwersytetu Yale odkryli. urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazma tycznego" pola energii zbudowanego z jo. ukształtowane w sposób naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. Jeśli taka Nowy Jork. Iniuszyn odkrył.. Odkrył również elektrokardiografu (EKG).. posługując się nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. czy to na stan zdrowia organizmu. że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mental. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości.• nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). Mierzą prądy elektryczne serca za pomocą fizjologicznymi i psychologicznymi. że bioplazmatyczne pole energii jest się ku tym skomplikowanym urządzeniom.& pomiaru. stan informacją? Przystosowujemy się do niej. gazowego i plazmowego — Iniuszyn proponuje Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca uznać. mamy poradzić sobie z taką Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot.!' ralny system nerwowy. Obserwacje Iniuszy- zmierzyć impulsy wysyłane przez ciało. wskazując na istnienie energii. To ich eksperymentów zasugerował istnienie „bio. • roślina. Nazwał to pole. że mierząc potencjał równowaga cząsteczek dodatnich i ujemnych. Jak W roku 1979 inny naukowiec. i Nowojorskiego twierdzi. wolnych protonów i wolnych elektronów. które oderwały się od ciała. Odkryli. że mierząc pole żabiego skrzeku. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. W powietrzu wykryć można \ nerwowego żaby. by piątym stanem skupienia. myślenia. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. Na podstawie rezultatów swo. My też mamy przypływy i odpływy objawów psychosomatycznych. pól myślowych i bioplazmatycznych I . Już w chemicznych w komórkach i znajdują się w cią roku 1939 doktorowie H. wersytetu Williama i Mary udowodnił. Ze świata statycznych. że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czte. tym polu. znacząca ilość jej energii wypromieniowywana potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu jest w kosmos. My też podlegamy ciągłej zmianie. mogą stwierdzić. będzie że pomimo normalnej stabilności bioplazmy. płynnego. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. A ciała. wielkości elektronów poruszające się w mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). ale że tak jak wszystko inne. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów nowej metody zapobiegania ciąży. Northrop z głym ruchu. \ wy.j nej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. że Pole . chcemy jej doświadczyć. definicje na wykazały. Doktor Ravitz molekuł. normalny encefalograf.32 ________________________ Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet.

czasie koncentrowała się na poznawaniu świata Sami staliśmy się wibrującą. a bioplazma! Ale jeśli zajrzymy do literatury. tyle tylko że w dostrzegamy coraz wyraźniej związek pomiędzy naszych czasach został on odkryty powtórnie. kiedy ta wiedza rozwinęła się. Ludzie wiedzieli o elektromagnetyzmu. Był obiektywnymi naukowymi opisami naszego świata a nie znany albo odrzucany przez zachodnią myśl światem subiektywnego ludzkiego doświadczenia. promieniującą fizycznego.Doświadczenie osobiste 33 form poruszających się i oddzielających od ciała. naukową. która w tym . cząsteczkowej i względności. Teraz. że nie jest to nic nowego. okaże fizyka newtonowska ustąpiła teoriom: się. tym fenomenie od zarania dziejów.

niż chcemy to przyznać. Sposób. W zjawiska. Rozdział 4 ANALOGIE POMIĘDZY TYM. że sposób działania zachodniej dowodami matematycznymi. aż pojawią się dowody matematyczne aktualnie panującym. rzeczywistość. Często nie daje się ich wyjaśnić za pomocą tej części książki zawarty jest krótki rys historyczny. pomiędzy wynikami doświadczeń a nowymi Należy pamiętać. JAK WIDZIMY SIEBIE I RZECZYWISTOŚĆ. Włączamy te nowe idee do zestawu zjawisk. rzucając wyzwanie nowych teorii. obowiązujących w danym czasie teorii. jakimi określamy siebie i naszą laser. Nowe teorie nauki polega na znajdowaniu zgodności pomiędzy przeistaczają się następnie w prawa fizyczne. którymi fizycy opisują wszechświat. aż znaleziona zostanie zgodność samych siebie. Proces dowodami matematycznymi i eksperymentalnymi. A ZACHODNIMI POGLĄDAMI NAUKOWYMI W większym stopniu. szersze. znajdowania sposobów na opisanie nowych zjawisk Jeśli tej zgodności nie ma. Powstają który pokazuje. doprowadziło do . tomograf komputerowy czy autodefinicji. ograniczonym poglądom na i doświadczalne wyjaśniające istnienie danego naturę rzeczywistości. w jaki myślimy. w jaki sposób zmieniało się więc nowe teorie. To właśnie czyni zachodnią naukę naszego codziennego życia i zaczynamy widzieć tak potężnym i skutecznym narzędziem i siebie w odmiennym świetle. planuje się i przeprowadza zmiany wiązały się z ewolucją naszych poglądów na nowe eksperymenty. oraz wiele — aparat rentgenowski. jak — wykorzystywane w medycynie dziedzictwa. oparte zazwyczaj na całej spojrzenie naukowców na świat fizyczny i jak te dotychczasowej wiedzy. ujarzmienia elektryczności czy też powstania takich jesteśmy produktami naszego zachodniego wynalazków. fizyk będzie poszukiwał zawsze poszerza naszą wiedzę. opiera się na tych samych modelach Wraz w rozwojem wiedzy odkrywane są nowe naukowych.

W istocie wybiega ona dalej ku sferze. Pole zdefiniowano jako stan . Interakcje typu ener. a newtonowską mechanikę za ostateczną teorię wy- jaśniającą zjawiska naturalne. większość z (głównie nieświadomych) newtonowskie. tak jak je ukształtowaliśmy — Izaak Newton i jego koledzy pod koniec XVII i na głównie linearnie. Doświadczamy naszych ciał na autodefinicji. doświadczeniu rzeczywistości. którą były jeszcze znane. funkcjonujący według przejrzystych. W takim doświadczenia. jasno Fizyka newtonowska określonych prawideł. w powodzi codziennych spraw. to znaczy ku głowy. by postrzegać siebie jako trójwymiarowej przestrzeni i linearnego czasu. ni więcej. by obiektów stałych sformułował przede wszystkim prowadzić nasze życie. poszerzono w wieku XIX. możemy łatwo uznać złożony z podstawowych jednostek nazwanych siebie za istoty mechaniczne i zapomnieć o głębszych atomami. Z wyjątkiem elektryczności w religie zaczęły wywierać większy wpływ na naszą naszych domach wszystko jest w dużej mierze kulturę. co powiązane. Zapytajcie kogokolwiek. gdyż z początków XIX wieku uwierzyć. że owe newtonowskie atomy zbu. Większość naszych teoriach fizycznych sprzed kilkuset lat. lecz także w fizycznych. Mówię tu o doświadczeń opisujemy w kategoriach ograniczonej. z elektronami krążącymi wokół jądra odpowiedzi otrzymacie najprawdopodobniej zupełnie tak jak Ziemia krąży wokół Słońca. kiedy to wschodnie newtonowskiej. Na początku XIX wieku odkryto zjawiska Wszystko można było opisać obiektywnie. początku XVIII wieku. że sam eksperymentator wpływa na rezultaty holograficznej teorii wszechświata. którzy wolą postrzegać świat jako stały i praktycznie niezmienny. Wszystkie fizyczne. ni mniej. by opisać wszechświat próbując być zawsze „na czas". nie tylko w eksperymentach wszechświecie wszystkie rzeczy są wzajemnie psychologicznych. maszyn i przepływu cieczy. opiera się na sposób mechanistyczny. przeżyciach wewnętrznych. Potrzebujemy ich. że jesteśmy zbudowani jest w istocie ogromnym systemem mechanicznym z miniaturowych piłeczek pingpongowych wi- poruszającym się zgodnie z prawami Newtona. Prawa Newtona Teoria pola podtrzymywały idee absolutnego czasu i przestrzeni i ścisłej przyczynowości zjawisk fizycznych. a w neutronów. Najpierw jednak Poglądy newtonowskie były bardzo uspokajające prześledźmy nieco naszą historię. nasza sytuacja Wielki sukces teorii mechanis-tycznej kazał fizykom stanie się niezbyt godna pozazdroszczenia.36 Dłonie pełne światła Zachodnia nauka potwierdza. newtonowski model atomu (elektrony krążące wokół Newtonowskie zasady mechaniki były przydatne jądra z protonów i neutronów). ciała stałe. Prawa te uznano za podstawowe prawa natury. jakimi się posługujemy. dowane są z obiektów stałych — jądra z protonów i z czego zbudowany jest wszechświat. iż zbudowani jesteśmy z pól muzykę dzięki niewidzialnym falom radiowym. koncepcji pola. rujących dokoła siebie. Większa część naszego codziennego życia wciąż opiera się na mechanice Aż do ostatnich czasów. Sądzono. dowiemy się tego gia-materia. Jeśli jednak do opisu ruchu planet. nie energii. których nie dało się wyjaśnić za pomocą reakcje fizyczne miały fizyczne przyczyny. Odkrycie i badanie zjawisk podobieństwo kul zderzających się na stole elektromagnetyzmu spowodowało powstanie bilardowym. uporze. Nikomu nie przychodziło też do dopiero zaczynamy postrzegać. iż wszechświat okaże się. takie jak na przykład radio odtwarzające z tej części książki. i wciąż są takie dla tych z nas. trochę na praw Newtona. co odpowiada holistycznemu zdążyli już dowieść współcześni naukowcy. z jakim nalegamy. Definicję wszechświata stworzonego z Wszyscy mamy zegarki. Fizykę newtonowską Zabiegani. potraktujemy tę teorię dosłownie.

jeśli w trakcie ich ten sposób narodziła się koncepcja wszechświata trwania poruszają się z odmiennymi prędkościa wypełnionego polami tworzącymi oddziaływające na mi. Wszystkie te wyjątkowe przypadki można Czas i przestrzeń są tak kluczowe dla sposobu. do naszego codziennego życia. czy też wiedzieć. a zachodnimi poglądami naukowymi 37 istniejący w przestrzeni. jak tylko możemy. Tę „wiedzę" można wyjaśnić kwestią istniało. kiedy się w niej pojawi. W rządkują zdarzenia w czasie. mówimy o dobrych lub złych wibracjach albo o która jest godzina i tak szybko. było prawdziwe. nie widząc przyjacielu znajdującym się w kłopotach. zdarzenie. że nic takiego się nie działo.Analogie pomiędzy tym. czy myślach. czy nawiążemy z nim porozumienie. rozbijając w proch i zweryfikowania naszego ponad-zmysłowego pył wszystkie podstawowe koncepcje doświadczenia. przesyłaniu energii innym. Co więcej. że doświadczamy zjawiska. za pomocą której można było wyjaśnić naszą czenie. iż każdy ładunek tworzy „zakłócenie" ny. nie mówiąc Michael Faraday i James Clerk Maxwell uznali za 0 czasie i odwrotnie. W świetle teorii wyzwolenia siły. w pe- Wszyscy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem. sprawdzamy. pola. nie jest też bezwzględny. czy nasze przeczucie było słuszne. W wyniku tego wszystkie pomiary dotyczące siebie wzajemnie siły. które widzieliśmy. ale jednocześnie używamy jej do szczególną teorię względności. ani nie słysząc go (wzajemne oddziaływanie pól). Względność Musimy widzieć. Innymi słowy. Wreszcie powstała naukowa czasu i przestrzeni tracą swe bezwzględne zna teoria. Oba splatają się dodatnio i ujemnie naładowanymi cząsteczkami. podczas gdy dla dziecko ma kłopoty. takimi jak protony i elektrony. Stara newtonowska mechanika względności przestrzeń nie jest trójwymiarowa. czas nie jest linear stwierdzili. Czas jest relatywny. spadającym ze schodów. Zaczynamy dopiero przyznawać. powyższych koncepcji do opisywania swych Tej części teorii względności nie włączyliśmy jeszcze osobistych przeżyć. Tak więc nie możemy nigdy dwóch obdarzonych masą cząsteczek. który ma zdolność newtonowskiego poglądu na świat. kiedy ich 1 zdarzenie A wystąpi przed B. a interpretowała wzajemne oddziaływanie pomiędzy czas nie jest odrębną właściwością. kiedy że sami zbudowani jesteśmy z energii. że piętnastu do dwudziestu lat (100 lat po fizykach) ich modyfikacja pociąga za sobą modyfikację całej większość z nas właśnie zaczyna korzystać z konstrukcji teoretycznej używanej przy tym opisie. Matki często zdają sobie sprawę. gdzie się obserwatora numer 2 będzie odwrotnie. przed zaobserwować dwa zdarzenia w czasie odwrotnym. bez względu na to. W ciągu ostatnich jaki opisujemy zjawiska naturalne i nas samych. odczuwa siłę. jak widzimy siebie i rzeczywistość. żeby dowiedzieć się. powiedzmy. Według teorii względności Einsteina. że inny Oznacza to. albo o czytaniu w dzwonimy do przyjaciela. że dwaj obserwatorzy inaczej upo ładunek. znajdują. wiemy. nie istnieje bardziej stosowne użycie koncepcji pola i uniwersalny przepływ czasu. harmonii lub jej braku w oddziaływaniu naszego Dzwonimy i okazuje się. Stwierdzamy. że to wyobraźnia spłatała nam figla i uznajemy nasze doświadczenie za nieistotne. albo taki „stan" w przestrzeni wokół siebie. jak i przestrzeń stają się zdolność wpływania na znajdujących się w oddaleniu tylko elementami opisu zjawisk. czy takie wydarzenie rzeczywiście za- się pokłócimy. Na przykład. Po- . jako przyciąganie się „czasoprzestrzeń". Oczywiście chcemy też czy nie. ludzi sposobami innymi niż mowa czy wzrok. ze sobą ściśle i tworzą czterowymia-rowe continuum. w wyjaśnić dzięki teorii pola. czy lubimy kogoś nic mu się nie stało. wypowiedzeniem jakichkolwiek słów. wnych warunkach dwaj obserwatorzy mogą nawet kiedy podnosząc słuchawkę telefonu. Zarówno czas. Jednak mówić o przestrzeni. Natychmiast wiemy. Oto myślenie newtonowskie. którego nie da się wyjaśnić za pomocą mechaniki W 1905 roku Albert Einstein opublikował swoją newtonowskiej. kto to jest dla obserwatora numer dzwoni. Wyczuwamy odbieramy psychiczny przebłysk informacji o obecność kogoś innego w pomieszczeniu.

że materia i energia są zegarów do mierzenia linearnego czasu. tak jakby W trakcie terapii regresyjnej wiele osób doświadcza wydarzyły się one całkiem niedawno. To. Większość jasnowidzów zgodnie z jesteśmy. się już wcześniej. spostrzeżemy. że nie zdarzyło się w czasie. jak i przyszłą. trwają kilka sekund. że nasze badaniach jasnowidzów. Stwierdzamy również. nam jednak wydaje się. Ponieważ uporządkowała wydarzenia inaczej niż pamięć przeżywamy nasze życie teraz. formą energii. ale może być je w newtonowskiej rzeczywistości fizycznej. obserwowaliśmy.38 Dłonie pełne światła nieważ czas nie jest linearny. zdefiniował dwa rodzaje przeczucie było błędne. gdzie nie doświadcza już widzenie świata. Wszyscy zbyt chętnie uznajemy nasze zaprojektowanym do mierzenia linearnego czasu przeszłe życia za rzeczywiste życia fizyczne. staje się bardziej kogoś. kto również w tych wydarzeniach możliwe. dzielili go wymienne. mogło ono wydarzyć mają dwa rodzaje czasu: czas mijający i Wielki Czas. Łatwiej byłoby zweryfikować co się wydarza. ma kolejność. Jest podobny do Wielkiego Czasu. zostaje natychmiast wyrzucony z newtonowski sposób myślenia i poszerzają nasze powrotem w czas linearny. O tym właśnie jest ta książka! . że czas zwolnił. co dzieje się w Wielkim Czasie. opierając się na swych próbowaliśmy je umiejscowić. iż na nowo piszemy naszą osobistą historię. skupić się na tym odcinku czasu. Nasze doświadczenie istnieje poza obszarem takim samym jak obecne. Jeśli jednak w naszej wizji na czasu: zwykły czas linearny i Czas Jasnowidzenia. kiedy życia. gdy je To. by przestać odbierać wiary. w trakcie przerażająco długich chwil. Wszyscy nieraz mieliśmy wrażenie wydarzeń poza normalnym szkieletem tu-i-te-raz. Czasu Czasoprzestrzenne continuum Einsteina doświadczanego nie da się zmierzyć zegarkiem. które newtonowskiej mechaniki. i przeżyć. Niektórzy jas-nowidzowie mogą po prostu nasz samochód ma zderzyć się z innym. Jeśli zaczniemy uważnie obserwować nasze Jasnowidzenia.) Inną ważną konsekwencją einsteinowskiej Rdzenni mieszkańcy Ameryki. Te chwile. Prawidła rządzące przechodzeniem z stany psychiczne. przyśpieszającego czasu albo tracenia poczucia Musi ponownie skupić swoją uwagę na Czasie czasu. To. Rzadko jednak wydarzeń z dzieciństwa tak. obserwowane tylko z zewnątrz. zapotrzebowaniem danej osoby „czyta" konkretny Relatywność czasu łatwo zaobserwować. Wielu z nas doświadczyło wrażenie. w jaki sposób przeszłe życia teraz. próbuje aktywnie włączyć się w wydarzenia. że nasza pamięć wpływają na to. to w wizji zawarta doświadczają jasnowidzowie. „przeszłych egzystencji" i czuje ich efekty. o który się ich jeśli zmierzymy je zegarkiem. dzieciństwa z waszym rodzeństwem. temat przyjaciela ujrzeliśmy też kalendarz i zegar Czas Jasnowidzenia jest jakością czasu. oznacza. którzy nie mieli względności jest zrozumienie. iż nasz osobisty czas jednego czasu do drugiego nie są jeszcze dobrze zmienia się w zależności od nastroju. Mogło wydarzyć się wtedy. kiedy używają swoich byłaby informacja określająca czasoprzestrzenne umiejętności. w którym Lawrence Le Shan. (Spróbujcie porównać wspomnienia z zarówno przeszłą. Gdy jasnowidz Nadszedł czas. Wiele razy spotykaliśmy toczyć się teraz w odmiennym continuum kogoś po wieloletnim niewidzeniu i odnosiliśmy czasoprzestrzennym. w jakim zrozumiane. ma kolejność. ale nie może być datowane. może też nastąpić w przyszłości. nie oznacza. że pozorna linearność wydarzeń zależy od ponieważ zegarek jest newtonowskim urządzeniem obserwatora. jakich doświadczamy. które wiedziemy tu i teraz. na odcinek czasu z jej teraźniejszego albo przeszłego przykład. Nasze przeszłe życia mogą newtonowskiego systemu. których godność doświadczeniom. której podający newtonowski czas. wydarzyły się w przeszłości w fizycznym otoczeniu. Materia jest tylko zwolnioną czy też Również australijscy aborygeni skrystalizowaną energią. Nasze ciała są energią. które wykraczają poza jest świadkiem. że rozstaliśmy się z nim zaledwie wczoraj. uczestniczył. poprosi. Masa nie jest niczym innym jak tylko na dwie kategorie: teraźniejszość i cały inny czas. continuum zdarzenia. jakby odbywały się one mówimy o tym.

takimi jak dźwięk czy fale na . a zachodnimi poglądami naukowymi 39 Wprowadziłam do niej pojęcie ciała energetycz. a także wszystkie uczucia pośrednie. Mogą być stworzone z energii i za- radoksem. ani źli. Dzięki eksperymentom ostatnich dziesięcioleci fizycy stwierdzili. które dopełniają się nawzajem. Mogą być stworzone z energii i przekształcone w perymenty naukowców natura odpowiadała pa. by dobrzy. który stare formy albo-jedno-albo-drugie przeistaczają się udowodni. Czujemy zarówno miłość. jest pakietem energii! Poza dualizmem — hologram Choć coraz dokładniej penetrujemy mate-lię. ale nie podkreśliłam. Wszystkie dziwnej i nieoczekiwanej rzeczywistości świata cząsteczki mogą przeistoczyć się w inne cząsteczki. że stary dualizm Bóg/Diabeł znika i to. Wreszcie dokładnie. jakie sugerowała fizyka falami. jak i cząsteczki. pojawia się w formie oddzielnych „pakietów Jak widzicie. kiedy fizycy odkryli tak wiele cząsteczek również formą energii. gdzie i kiedy się to dzieje. że naukowcy zdali sobie sprawę. na przykład. Zatem aby opisać nienawidzimy. a nie netycznego mogą pojawiać się nie tylko jako fale. wciąż używamy pojęć opartych na energii" zwanych kwantami. przeciwieństw „prawdziwych". lecz otchłań. Poszukiwania podstawowych fizycznymi. że materia jest Paradoks całkowicie zmienna. psychologii i rozwoju duchowego. Za każdym razem na eks. jest z tej samej energii. Wkraczamy więc do nienawiść. w której Bogini/Bóg z wewnątrz myślimy w kategoriach fal i cząsteczek). Einstein twierdził. że aby opisać jakieś zjawisko (jeśli nadal zamienia się całość. nie kochamy tylko albo tylko udowodnić. lecz jest to świat „pozornych" wszystkie formy promieniowania elektromag. jak widzimy siebie i rzeczywistość. jak i fali. lecz W latach dwudziestych fizyka znalazła się w raczej wykazuje tendencje „istnienia". W tym systemie lecz także w postaci kwantów. przeciwieństw. a na poziomie subatomowym nie istnieje z pewnością w określonym miejscu. Nie jesteśmy już ani jednak niewielka zmiana w eksperymencie. zamiast przeciwstawiać sobie. że paradoks należy jest to nieustający proces. Nie potrafimy stwierdzić tym paradoksy stawały się dziwniejsze. że energia biała. że Można przeprowadzić eksperyment. na którym opiera Również gdy wkraczamy na teren współczesnej się cała nasza fizyczna rzeczywistość. Znajdujemy wewnątrz siebie o wiele fenomen światła. że ciało fizyczne jest zarzucone. jak i czarna. inne cząsteczki. subatomowego. musimy łączy się z Boginią/Bogiem z zewnątrz. Wystarczy w formy i-jedno-i-drugie. należy użyć zarówno pojęcia szersze zdolności. natura nie pokazuje nam żadnych „podstawowych Fizycy odkryli. ale oporem raczej. i aksamitna czarna w waszym domu) nie jest emitowana ciągle. że światło jest cząsteczką. mienić się w nią ponownie.Ancdogie pomiędzy tym. jak działo się przeciwko sile Bogini/Boga. promieniowania cieplnego (takiego jak z kaloryfera Zawiera się w niej i białe światło. Siła Bogini/Boga jest zarówno Max Planck odkrył. wszechświata opartego na zasadzie i-jeden--i-drugi. składników budowy materii musiały zostać nego. Te dwa typy dopełniają się przeciwieństwem Bogini/Boga. że cząsteczki mogą być zarazem składników". Zło nie jest użyć obu tych pojęć. Im silniej próbowali wyjaśnić sytuację. Na tym etapie gry cząsteczka. która stanowi najdokładniejszą de- finicję rzeczy. że światło jest falą. odkrywamy. Wszystko zbudowane to w starej koncepcji albo-jeden-albo-drugi. Oznacza Stwierdzamy. ponieważ nie są prawdziwymi falami newtonowska. do istoty świata subatomowego. Te kwanty albo dualizm wykorzystywany jest do popchnięcia nas ku pakiety energii zostały z pełnym przekonaniem jedności. elementarnych. uznane za cząsteczki. zarówno męska. że trudno było je już nazywać elementarnymi. wobec jednej osoby. ale wiemy. jak i żeńska. ze dualizmie. Fizycy nazywają to komplementarnoś-cią. Działamy odpowiedzialnie.

„Części należy widzieć w przekraczających przestrzeń i czas. to (logicznie) nie ma czegoś holograficzny. jak „cząsteczka elementarna". które mogą się światła fazowego. lecz raczej prawdo. i/lub przestrzennych dowodzą. Nie jesteśmy zatem oddzielnymi tak że każdy fragment może wyprodukować częściami całości. lecz także książce Wewnętrzny porządek. „wewnętrznym złożonym porządku". który istnieje w Parapsychologowie poszukiwali energii. w której centrum skomplikowane analizy częstotliwości czasowych tkwi obserwator. Jesteśmy Całością.. pojęcia. Takie zrekonstruowania. Każda część hologramu jest dokładnym tycznych praw natury przekształca się teraz w świat odwzorowaniem całości i może posłużyć do jego falopodobnych wzorów wzajemnych połączeń. że energii. które cytowałam — rozumienie wewnętrznego złożonego i zewnętrznego „widziałam" wydarzenia z młodości Eda. która holograficznego do abstrahowania z holograficznego próbuje podzielić świat na części. jednak zostało zarejestrowane jako wzór interferencyjny na generalnie fizycy mówią. takiego jak część. związki zależą w niere-dukowalny sposób od stanu Są potencjalnie jednoczesne i wszechobecne. Pribram twierdzi. Stary świat stałych obiektów i determinis. Cały wszechświat przypomina świadczące o tym. która aury. Bohm nazywa tę jawną punktu widzenia holograficznego wszechświata rzeczywistość „zewnętrznym rozwiniętym zdarzenia te wyłaniają się z częstotliwości porządkiem"." aury niewątpliwie jednocześnie należy i nie należy Bohm stwierdza. zapach i dotyk na sposób takiej pajęczyny. Z cała jawna rzeczywistość. jest miejscem. będziemy używali pojęć bardzo archaicznych z przeciwstawia się klasycznej idei rozbierania świata punktu widzenia powyższych fizyków. znany badacz mózgu. jest hologramu. Dotychczasowe „rzeczy" są według fotograficzne umieści się w promieniu lasera albo fizyków „zdarzeniami" lub ścieżkami. psychokineza i uzdrawianie.. że głęboka struktura mózgu jest w dynamiczną pajęczynę nierozłącznych wzorów swej istocie holograficzna. że podstawowe prawa wszechświata. Była to wdopodobieństwa rzeczy. Bohm napisał o terytorium. kiedy rozwiniętego porządku. w którym ich dynamiczne transmitowane za pomocą żadnej szczególnej energii. W ten sposób dochodzimy do Mówiąc w tej książce o energetycznych polach nowej koncepcji nierozłącznej całości. nie muszą być bezpośrednim połączeniu. oryginalny wzór fali zostaje zdarzeniami stać. Kiedy nagranie holograficzne albo jak „rzecz". bezobiektywowa fotografia wykonana w ten sposób. Uważa. Pribram używa modelu Fizyk Dawid Bohm stwierdził ostatnio w swojej hologramu do opisania nie tylko mózgu. odtworzony w postaci trójwymiarowego obrazu. całego systemu. Nobla za zbudowanie pierwszego hologramu. które przekracza przestrzeń i czas. na której opiera się możliwe są telepatia. ponieważ Ed każda część jest dokładnym odwzorowaniem całości zachował wspomnienie tych wydarzeń w swojej i może być użyta do zrekonstruowania całego pamięci. Wszechświat jest zatem definiowany jako przeprowadzone w wielu laboratoriach dynamiczna nierozłączna całość. straciły swoje zebrał w ciągu ostatniej dekady informacje znaczenie. Fenomen na oddzielne i niezależnie istniejące części.40 Dłonie pełne światła wodzie. materialna" czy „obiekt wyizolowany". słuch. Informacja jest przesyłana do systemu. że holograficzna teoria świata do linearnego czasu i trójwymiarowej przestrzeni. Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". podobieństwo wzajemnych połączeń. od którego należy zaczynać Tak jak w przypadkach. iż mózg strukturyzuje Jeśli istotnie wszechświat zbudowany jest z wzrok. Jest to że falowe pole światła rozproszone przez obiekt koncepcja niełatwa do zrozumienia. informację o całości. że nie ma czegoś takiego płytce. Wedle koncepcji hologramu została uszkodzona jego kość ogonowa. lecz raczej falami prawdopodobieństwa. to . Fale W roku 1971 Dennis Gabor otrzymał Nagrodę prawdopodobieństwa nie reprezentują pra. dzięki której niejawnym stanie i jest podstawą. „substancja Doktor Karl Pribram. że mózg używa procesu fizyczne nie mogą być odkryte przez naukę. smak.

Jeśli uświadomimy to sobie i pozwoli. aby rozluźnić Naukowcy znajdują już dowody uniwersalnej. Oto jeden z moich ulubionych koanów: Jak Zgodnie z holograficzną teorią rzeczywistości brzmi dźwięk jednej klaszczącej dłoni? każda część aury nie tylko przedstawia. lecz także Moją reakcją na ten dobrze znany koan jest zawiera całość. końca. nad przeprosić za to i przyznać szczerze. Do wyjaśnienia wielu wszystkie zdarzenia bez względu na czas. Musimy praktykować holistyczne informacje albo widzeniu możliwych zdarzeń i doświadczenie.S. jesteśmy samym wzorem. który jest „częścią" nas. które jedno. Według teorii względności Einsteina cząsteczka . To jest dualizm. Tę rzeczywistość bardzo trudno jest Używając pojęcia pola do opisywania aury nie przekazać słowami. a my jesteśmy nim. jak widzimy siebie i rzeczywistość. iż „cząsteczki" subatomowe są połączone dynamicznej pajęczyny nierozdzielnych wzorów w sposób. będziemy linearny sposób.Analogie pomiędzy tym. zarówno matematycznie. kiedy natychmiastowej łączności. my tej wzajemnej łączności stać się częścią naszego nowidz może cofnąć się w czasie i bezpośrednio procesu myślowego. część z nich wydaje się dualizmu. zmienianiu ich poprzez uzdrawianie mogłaby Medytacja jest jednym ze sposobów prze- sugerować istnienie nieline-arnego czasu. Holistyczna wydaje się sugerować użycie dodatkowego świadomość zaistnieje poza linearnym czasem i wymiaru. co przydarza się jednej cząsteczce. rozprzestrzenienie. Nie jesteśmy tylko częścią wzoru. jakie powstają w naszych umysłach. zwana etapie jestem niezdolna do opisania moich koanem. zawsze na wszystkie pozostałe. Musimy wynaleźć słownictwo. Umiejętność patrzenia do wewnątrz wszechogarniającej wzajemnej łączności. natychmiastowy i nie wymaga „czasu" na pełne łączone. wpływa wydają się nam szczególnie dziwne czy niezwykłe. Fizycy używali takich terminów jak „praw. rzeczywistością. On jest nami. próbujemy się porozumiewać. bardziej odpowiednim. wacja wywołuje skutek w obserwowanym wzorze. który przekracza czas i przestrzeń. Taka fraza. kraczania ograniczeń linearnego umysłu i pozwala Umiejętność widzenia czegoś. blokady. żeby móc je rozpoznać. Możemy zatem jedynie opisywać wrażenie rozciągania się w głąb wszechświata na fali nasze doświadczenia ze zjawiskiem. niesłyszalnego dźwięku. Muszę mistrzowie przydzielają uczniom krótkie frazy. Lecz wraz zdarzeń opisanych w tej książce potrzeba więcej niż ze słowem „my" z powrotem wpadamy w sidła trzech wymiarów. W 1964 roku fizyk J. jak „moje pole" nowym doświadczeniom. pomocą którego poprowadzimy się wzajemnie ku Będziemy używać takich terminów. ponieważ używamy słów w unikniemy dualizmu: oddzieliwszy pole. W buddyzmie zen czy „jej aura" i tak dalej. zjawiska auryczne opisane w tej książce nie coś. „dynamiczna pajęczyna nie rozdzielny eh wzorów Twierdzenie Bella matematycznie podtrzymuje energii". będziemy mogli postrzegać obserwować cale wydarzenie. Kiedy zaczynamy myśleć w kategoriach koncepcję. co wydarzy się w łączności wszystkich rzeczy stać się doświadczaną przyszłości. tylko że Łączność nadświetlna słowo „on" należy teraz porzucić i zastąpić jakimś innym. tak więc energii. za badali „je" jako fenomen. Bell opublikował dowód dopodobieństwa wzajemnych połączeń" albo matematyczny zwany twierdzeniem Bella. myślenie. Każda obser. również wykracza poza linearny czas. Umiejętność obserwowania zdarzeń z trójwymiarową przestrzenią i dlatego nie będzie łatwo przeszłości dzięki zwykłej prośbie o potrzebne rozpoznana. że na tym którymi ci mają się skupiać. Trudno jest doświadczać tej krótkotrwała. Ten efekt jest Wszystkie doświadczenia są wzajemnie po. kiedy nasze ciała na każdym poziomie z różną dokładnością postrzeganie świata jest dualistyczne. a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 41 widoczne od razu w naszym polu energii. a jas. ma pomóc uczniowi przekroczyć linearne doświadczeń bez korzystania ze starych konstrukcji. jak i doświadczalnie. który zdaje się płynąć bez cześnie obserwujemy i stwarzamy.

42 Dłonie pełne światła

nie może poruszać się z prędkością większą od wykraczają poza bariery czasowe i przestrzenne,
prędkości światła. W twierdzeniu Bella efekty mogą odnoszące się normalnie do energii. Oznacza to, że
być „nadświetlne", czyli szybsze niż prędkość ich wpływ jest równie silny z daleka, jak z bliskiej
światła. Twierdzenie Bella zostało już potwierdzone odległości.
doświadczalnie. Mówimy teraz o zjawisku, które Zgodnie z tą hipotezą za każdym razem, gdy
wykracza poza teorię względności Einsteina. jeden przedstawiciel danego gatunku uczy się
Próbujemy wyjść poza dualizm fala/cząsteczka. nowego zachowania, przyczynowe pole tego gatunku
Tak więc ponownie, podczas gdy aparatura zostaje zmienione, choćby nawet była to zmiana
naukowa staje się coraz doskonalsza, pozwalając nam bardzo drobna. Jeśli zachowanie powtarza się
bardziej szczegółowo badać materię, natykamy się na wystarczająco długo, jego „mor-ficzny rezonans"
zjawiska, których nie można wyjaśnić za pomocą wpływa na cały gatunek. Sheldrake nazywa tę
aktualnych teorii. Gdy tego rodzaju przełom nastąpił niewidzialną matryce „polem morfogenetycznym",
pod koniec XIX wieku, odkrycie elektryczności od morph, „forma" i genesis, „powstający". Działanie
zrewolucjonizowało świat i kazało nam jeszcze tego pola zawiera w sobie „działanie na odległość"
głębiej zastanowić się na tym, kim jesteśmy. Następ- zarówno w czasie, jak i przestrzeni. W odróżnieniu
ny przełom nastąpił w latach czterdziestych tego od formy determinowanej przez prawa fizyczne poza
wieku. Pojawiła się energia atomowa. Wydaje się, że czasem, zależy ono od morficznego rezonansu w
jesteśmy coraz bliżej kolejnej wielkiej zmiany. Jeśli poprzek czasu. Oznacza to, że pola morficzne mogą
fizycy odkryją, jak działa ta natychmiastowa przenosić się w czasie i przestrzeni i że wydarzenia
łączność, moglibyśmy nauczyć się świadomego przeszłe mogą wpływać na inne wydarzenia
korzystania z naszych połączeń ze światem i innymi gdziekolwiek indziej. Przykład tego podaje Lyall
ludźmi. To oczywiście zrewolucjonizowałoby Watson w swojej książce Fala życia: biologia
komunikację. Zmieniłoby też drastycznie sposób, w świadomości, w której opisuje to, co nazywa się teraz
jaki wzajemnie na siebie wpływamy. Ta popularnie Zasadą Setnej Małpy. Watson odkrył, że
natychmiastowa łączność mogłaby pozwolić nam kiedy grupa małp poznaje jakieś nowe zachowanie,
czytać sobie nawzajem w myślach. Moglibyśmy nagle małpy na innych wyspach, nie komunikując się
wiedzieć, co dzieje się w każdym z nas i naprawdę między sobą w żaden „normalny" sposób, również
rozumieć się głęboko. Moglibyśmy też ujrzeć wykazują znajomość tego zachowania.
bardziej wyraźnie, iż nasze myśli, uczucia (pola Dawid Bohm twierdzi w artykule opubliko-
energii) i działania mają o wiele większy wpływ na wanym przez pismo Revisions, że to samo zjawisko
świat, niż nam się dotychczas wydawało. zachodzi w fizyce kwantowej. Mówi on, że
eksperyment Einsteina-Podolsky'ego-Rosena
wykazał istnienie nielokalnych albo subtelnych
Pole morfogenetyczne połączeń pomiędzy odległymi cząsteczkami. System
stanowiłby więc całość i pole formatywne nie
Rupert Sheldrake w swojej książce Nowa nauka mogłoby być przypisane tylko cząsteczce. Mogłoby
życia stawia hipotezę, iż wszystkie systemy są być przypisane tylko całości. W ten sposób coś
regulowane nie tylko przez znane czynniki przytrafiającego się odległym cząsteczkom
energetyczne i materialne, lecz także przez wpływałoby również na formatywne pole innych
niewidoczne pola organizujące. Pola te są przy- cząsteczek. Bohm twierdzi dalej, że „zasada
czynowe, ponieważ służą jako schemat form i ponadczasowych praw rządzących światem wydaje
zachowań. Pola te nie mają energii w zwykłym się nie do utrzymania, ponieważ sam czas jest częścią
sensie tego słowa, ponieważ efekty ich działania konieczności, która się rozwinęła".

Analogie pomiędzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywistość, a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 43

W tym samym artykule Rupert Sheldrake siły (którą postrzegamy jako miłość) poprzez
konkluduje: „Tak więc proces kreatywny, dający powtórną identyfikację jaźni i stawanie się jednią z
początek nowym myślom, przez które realizują się wszechświatem i Bogiem. Kamieniem milowym w
nowe całości, podobny jest w tym sensie do drodze do stanu zjednoczenia z wszechświatem
kreatywnej rzeczywistości, która daje początek jedności jest porzucenie naszych ograniczonych
nowym całościom w procesie ewolucyjnym. Proces autodefinicji opartych na newtonowskiej przeszłości
kreatywny może być widziany jako sukcesywny oddzielnych części i utożsamienie się z byciem
rozwój bardziej skomplikowanych całości wyższego polami energii. Jeśli będziemy potrafili zintegrować
rzędu, odbywający się poprzez łączenie oddzielnych tę rzeczywistość z naszym życiem w praktyczny i
dotychczas części." weryfikowalny sposób, nauczymy się oddzielać fan-
tazję od możliwie szerszej rzeczywistości. Kiedy
zaczniemy wiązać nasze istnienie z polami energii,
Wielowymiarowa wyższa świadomość stanie się związana z wyższymi
rzeczywistość częstotliwościami i większą zgodnością.
Korzystając z modelu Sarfattiego zaczynamy
Inny fizyk, Jack Sarfatti, sugeruje w pracy widzieć świat dokładnie tak, jak zostanie opisany
Systemy psychoenergetyczne, że łączność po- nieco później w tej książce: jako świat aury i
nadświetlna może istnieć poprzez poziom rze- uniwersalnego pola energii. Nasze wyższe ciała
czywistości istniejący „ponad" naszym. Sarfatti (wyższe częstotliwości auryczne) należą do
sugeruje, że „rzeczy" są bardziej połączone albo wyższego porządku i są mocniej połączone z
zdarzenia bardziej „skorelowane" na wyższym niż wyższymi ciałami odmiennymi niż nasze ciała
nasz poziomie rzeczywistości, na którym z kolei fizyczne. Podczas gdy nasza świadomość rozwija się
wszystko połączone jest poprzez poziom jeszcze ku wyższym częstotliwościom i wyższym ciałom,
wyższy. Tak więc, docierając do wyższego poziomu, stajemy się coraz bardziej połączeni ze
moglibyśmy zrozumieć, jak działa natychmiastowa wszechświatem, aż wreszcie stapiamy się z nim w
łączność. jedno. W świetle zatem tej koncepcji doświadczenie
medytacyjne można opisać jako wznoszenie naszej
świadomości ku wyższym częstotliwościom, tak
Konkluzja byśmy mogli postrzegać rzeczywistość naszych
wyższych ciał, naszej wyższej świadomości i
Fizycy twierdzą, że nie istnieją podstawowe wyższych światów, w których egzystujemy.
składniki budowy materii; że wszechświat jest raczej Spójrzmy więc teraz na zjawiska pól energii, by
nierozłączną całością, rozległą pajęczyną przekonać się, co może nam powiedzieć nauka
wpływających na siebie wzajemnie, przeplatających doświadczalna.
się prawdopodobieństw. Badania Bohma pokazują,
że widzialna rzeczywistość wyłania się z tej całości.
Sugeruję, że skoro jesteśmy nierozdzielnymi
częściami tej całości, możemy wejść w holistyczny Przegląd rozdziału 4
stan istnienia, stać się całością i korzystając z
twórczych sił wszechświata uzdrawiać wszystkich i 1. W jaki sposób poglądy naukowe wpłynęły na
wszędzie. Niektórzy uzdrowiciele do pewnego nasze widzenie samych siebie?
stopnia potrafią to robić, stapiając się w jedno z 2. Dlaczego model stałego świata fizycznego jest
Bogiem i pacjentem. już dla nas nieprzydatny?
Stawanie się uzdrowicielem oznacza poruszanie
się w kierunku tej uniwersalnej twórczej

44 Dłonie pełne światła

3. Jaki wpływ miały badania Faradaya i Max-wella wszechświata pomaga opisać zjawisko Pola
na poglądy dotyczące sposobu działania świata? Energetycznego Człowieka?
4. Co to jest łączność nadswietlna i jakie jest jej
znaczenie dla naszego codziennego życia? Do przemyślenia
5. W jaki sposób koncepcja wielowymiarowego
6. Wyobraź sobie, że jesteś hologramem. Jakie
ograniczenia zdejmuje to z ciebie?

Rozdział 5

HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH
NAD POLEM ENERGETYCZNYM
CZŁOWIEKA (P.E.Cz.)
Chociaż mistycy nie wspominali o polach by utrzymać odmienne stany świadomości i uniknąć
energii ani formach bioplazmatycznych, to mis- starzenia się.
tyczne tradycje ostatnich pięciu tysięcy lat we Chińczycy, w trzecim tysiącleciu przed
wszystkich częściach globu są zgodne z niedawnymi Chrystusem, postulowali istnienie życiowej energii,
obserwacjami naukowców. którą nazwali ch'i. Wszelka materia, ożywiona i
nieożywiona, zbudowana jest z tej energii i nią
przeniknięta. Ch'i zawiera w sobie dwie
Tradycja duchowa przeciwstawne siły, yin i gang. Kiedy yin i yang są
zrównoważone, żywy system jest zdrowy; kiedy
Adepci wszystkich religii mówią o postrzeganiu znajdują się w nierównowadze, pojawia się stan
światła wokół głów innych ludzi. Poprzez takie choroby. Zbyt silne yang wywołuje nadmierną
religijne praktyki, jak medytacja czy modlitwa aktywność organiczną. Efektem dominującego yin
osiągają oni stany poszerzonej świadomości, które jest słabe funkcjonowanie systemu. Każda
otwierają ich utajone zdolności postrzegania nierównowaga objawia się fizyczną chorobą.
ponadzmysłowego. Starożytna sztuka akupunktury koncentruje się na
Starożytna duchowa tradycja Indii, sięgająca zrównoważeniu yin i yang.
ponad pięć tysięcy lat, mówi o uniwersalnej energii Kabała, żydowska teozofia mistyczna, której
zwanej prana. Tę uniwersalną energię uważa się za początki datuje się około roku 538 p.n.e., mówi o
podstawowy element i źródło wszelkiego życia. tych wszystkich energiach jako o świetle astralnym.
Prana, oddech życia, przenika wszystkie formy i daje Chrześcijańskie malowidła religijne przedstawiają
im życie. Jogini praktykują manipulowanie tą Jezusa i inne postaci duchowe w otoczeniu pól
energią poprzez techniki oddechowe, medytację i światła. W Starym Testamencie znajdują się liczne
ćwiczenia fizyczne, opisy ludzi otoczonych świat-

46 Dłonie pełne światła

łem i pojawiających się w postaci światła, ale w ona zbudowana zarówno z siły, jak i z materii
trakcie stuleci zjawiska te straciły swoje pierwotne życiowej. Matematyk Helmont w wieku XIX
znaczenie. Na przykład Michał Anioł w swojej wyobrażał sobie uniwersalny fluid, przenikający
rzeźbie Mojżesza pokazał karnaeem jako dwa rogi, a wszystkie rzeczy i nie będący namacalną albo [
nie jako dwa promienie światła, do których kondensowalną materią, ale czystym duchem 1
pierwotnie odnosiło się to słowo. Po hebrajsku życiowym, substancją, która jest obecna we j
karnaeem znaczy zarówno róg, jak i światło. wszystkich ciałach. Matematyk Leibnitz pisał, że I
John White w książce Nauka przyszłości kluczowymi elementami wszechświata są centra l
wymienia dziewięćdziesiąt siedem kultur oraz siły zawierające swoje własne źródła ruchu. I
określenia, jakimi kultury te opisują zjawiska Inne właściwości zjawisk związanych z uni- I
auryczne. wersalną energią zaobserwowali w XIX wieku i
Wiele systemów ezoterycznych — by wspo- Helmont i Mesmer, odkrywca mesmeryzmu, j
mnieć tylko starożytne hinduskie teksty wedyjs-kie, który dał początek hipnozie. Ogłosili oni, że |
teozofów, różokrzyżowców, szamanów pół- obiekty ożywione i nieożywione można nałado- t
nocnoamerykańskich, buddystów tybetańskich i wać owym „fluidem" i że ciała materialne mogą j
hinduskich, japońskich buddystów zen, madame wpływać na siebie na odległość. To sugerowało I
Blavatsky i Rudolpha Steinera — szczegółowo istnienie pola, pod pewnymi względami przypo- I
opisuje zjawisko P.E.Cz. Ostatnio wielu naukowców minającego pole elektromagnetyczne.
zdołało dodać do tych opisów konkretne, fizyczne
obserwacje. I
Dziewiętnastowieczny książę Wilhelm von I
Reichenbach spędził trzydzieści lat na ekspery-
Tradycja naukowa: mentowaniu z „polem", które nazywał „siłą i
od roku 500 p.n.e. do odyczną". Odkrył, że pole wykazuje wiele właściwości
upodabniających je do pola elektromagnetycznego,
końca XIX wieku które James Clerk Maxwell opisał na początku XIX
wieku. Odkrył również, że siła odyczna ma wiele
W ciągu stuleci idea uniwersalnej energii właściwości unikatowych. ; Według niego bieguny
przenikającej całą naturę intrygowała zachodnie magnesu wytwarzają nie tylko polaryzację
umysły naukowe. Energia życiowa, postrzegana w magnetyczną, lecz także unikatową polaryzację
formie świetlistego ciała, została pierwszy raz związaną z tym „polem odycznym". Inne obiekty, na
zarejestrowana w zachodniej literaturze za sprawą przykład kryształy, również wykazują tę polaryzację,
pitagorejczyków około roku 500 przed Chrystusem. chociaż same -: nie są magnetyczne. Wrażliwi
Pitagorejczycy utrzymywali, że jej światło może obserwatorzy - -opisują bieguny pola odycznego jako
wywoływać w ludzkim ciele wiele różnych efektów, „gorące, i czerwone i nieprzyjemne" lub „niebieskie,
w tym także leczyć choroby. chłód- ;;ne
; i przyjemne". Co więcej, von Reichenbach •.
Scholastycy Boirac i Liebeault spostrzegli na stwierdził, że przeciwległe bieguny odyczne nie
początku XII wieku, że istoty ludzkie posiadają przyciągają się tak jak w elektromagnetyzmie.
energię, która może wywoływać wzajemne Odwrotnie — przyciągają się bieguny o tych samych
oddziaływanie pomiędzy oddalonymi od siebie właściwościach. Jak zobaczymy póź- 1 niej, jest to
jednostkami. Spostrzegli, że jeden człowiek może bardzo ważny fenomen auryczny. I Von Reichenbach
mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na innego badał związek pomiędzy I elektromagnetycznym
wyłącznie przez swoją obecność. Słynny uczony promieniowaniem Słońca f a koncentracjami pola
średniowiecza, Paracelsus, nadał tej energii nazwę odycznego. Odkrył, że I największe skupienie tej
„siła żywotna" i twierdził, że jest energii znajduje się J pomiędzy czerwienią a błękito-
fioletem słonecz- ; nego spektrum. Von Reichenbach
ustalił, że ; przeciwne ładunki wywołują subiektywne
wra-

Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P.E.Cz.) 47

żenią ciepła i zimna w różnych natężeniach, które W roku 1911 William Kilner, doktor medycyny,
porównał z tablicą Mendelejewa poprzez serię ogłosił wyniki swoich badań nad Polem
ślepych testów. Wszystkie elementy elektrycznie Energetycznym Człowieka oglądanym poprzez
dodatnie dawały wrażenie ciepła i wywoływały kolorowe filtry i ekrany. Kilner stwierdził, że widział
nieprzyjemne uczucia; elementy elektrycznie ujemne emanującą światłem mgłę wokół ciała dzielącą się na
dawały wrażenie zimna i uczucia przyjemne, przy trzy strefy: a) półcentymetrową ciemną warstwę przy
czym intensywność rezultatów zależała od pozycji samej skórze, otoczoną przez b) bardziej mglistą
danego elementu w układzie okresowym. Zjawiska warstwę o szerokości dwóch i pół centymetra o
cieplne przechodzące od ciepła do chłodu były promieniach biegnących prostopadle od ciała, oraz c)
analogiczne do spektralnych kolorów pomiędzy nieco dalej, delikatną świetlistość zewnętrzną o
czerwienią a indygo. nieokreślonych konturach i szerokości piętnastu
Von Reichenbach odkrył, że pole odyczne centymetrów. Kilner odkrył, że wygląd „aury" (jak ją
można przesyłać za pomocą przewodu, że prędkość nazwał} zależy od wieku pacjenta, jego płci,
przewodzenia jest bardzo niska (około 4 me- zdolności umysłowych i stanu zdrowia. Pewne
trów/sekundę) i że zależy ona raczej od gęstości choroby objawiały się w postaci smug albo
materiału, a nie od jego przewodnictwa elektrycz- zniekształceń aury, co pozwoliło Kilnerowi rozwinąć
nego. Co więcej, obiekty można było ładować tą system diagnostyczny oparty na badaniach koloru,
energią w sposób podobny do ładowania za pomocą faktury, wielkości i ogólnego wyglądu aury. Kilner
pola elektrycznego. Inne eksperymenty pokazały, że wykrywał w ten sposób między innymi zakażenie
część pola można skupić tak jak światło przy użyciu wątroby, nowotwory, zapalenie wyrostka
soczewki, podczas gdy pozostała część będzie robaczkowego, padaczkę i zaburzenia psychiczne
płynęła wokół soczewki, trochę tak jak płomień takie jak histeria.
świecy opływający obiekt umieszczony na jego Na początku XX stulecia George De La Warr i
drodze. Ta odchylona część pola zachowywała się Ruth Brown skonstruowali nowe przyrządy do
też jak płomień świecy, kiedy poddano ją działaniu pomiaru promieniowania żywych tkanek. Doktor De
prądu powietrznego, co sugerowało, że pole La Warr rozwinął radionikę, system wykrywania,
przypomina budową gazowy fluid. Te eksperymenty diagnozowania i leczenia na odległość, powiązany z
dowodzą, iż pole aurycz-ne jest jednocześnie teorią biopola człowieka. Największe wrażenie
cząsteczkowe w naturze, jak płyn, i energetyczne, jak sprawiają przedstawione przez De La Warra
fale świetlne. fotografie wykorzystujące włosy pacjenta jako
Von Reichenbach odkrył, że siła odyczna antenę. Fotografie te pokazują tworzące się w żywej
wywołuje w ludzkim ciele polaryzację podobną do tkance choroby, takie jak nowotwory i torbiele
tej, która jest w kryształach wzdłuż ich głównych wątroby, gruźlicę płuc i złośliwe nowotwory mózgu.
krawędzi. Opierając się na wynikach swoich badań, Nawet trzymiesięczny żywy płód został sfotografo-
opisał lewą stronę ciała jako biegun „—", a prawą wany w łonie matki.
jako biegun „+". Jest to teoria podobna do opisanej Na początku XX wieku, doktor Wilhelm Reich,
wcześniej chińskiej koncepcji yin i yang. psychiatra i współpracownik Freuda, zainteresował
się uniwersalną energią, którą nazwał „orgonem".
Badał związek pomiędzy zakłóceniami w przepływie
Badania orgonu w ludzkim ciele a chorobami fizycznymi i
lekarzy XX wieku psychicznymi. Reich zbudował system
psychoterapeutyczny łączący freudowskie
Widzimy, że przed XX wiekiem prowadzono analityczne techniki odkrywania nieświadomości z
obserwacje pola energii otaczającego ludzi i inne fizycznymi technikami usuwania blokad w
obiekty. Po roku 1900 zainteresowało się tym przepływie orgonu
zjawiskiem również wielu lekarzy.

o barwie czerwonej i matowo- negatywne stany mentalne i emocjonalne.stan błędnym przyleganiem albo przyleganiem pracach podkreślają wagę znajomości i rozumienia impedancyj-nym. że „kiedy Reich skonstruował całą gamę urządzeń do pole życiowe jest zdrowe. który koncentruje się na przebiciu zapór fizyczna materia tkanek. Dora Kunz z amerykańskiego oddziału To- Za pomocą specjalnie zaprojektowanego mikroskopu warzystwa Teozoficznego pracowała przez wiele lat obserwował pulsacje orgonu emitowane przez jako lekarka i uzdrowicielka. iż rura próżniowa po wpływają na siebie wzajemnie. co oznacza. aspektach sztuki uzdrawiania zauważyła. W fizyce nazywa się rowiem. W normalny. istnieje w nim naturalny. Jej prawa część nie energią orgonu używając najnowocześniejszych pracowała tak dobrze jak lewa. Cały proces. Kiedy Dianne spojrzała na samą tarczycę. Na przykład. energetyką rdzenia. Tkanki. Informacje pochodzące z okrężnicy. rozwiniętymi przez bioenergetykę. wyrostka robaczkowego można zaobserwować w W latach trzydziestych doktor Lawrence Ben-dit aurze. jest ujednoliconym systemem wym wzorem. szarej. Klasyczna medycyna przyrządów elektronicznych i medycznych pozwoliła na rozpoznanie u tego chorego choroby dostępnych w owym czasie. W swoich taki. Dianne opisała czakram gardła pewnego chorego jako nad- . Tkanki istnieją jako takie ego i osobowości w celu odblokowania sił witalnych. badania pola orgonowego. kiedy ciało jest nie uszkodzone i zdrowe. które po zabiegu przylegają do siebie. jak i okres rozpadu radioizotopu. Przez usunięcie tych blokad Reich leczył miernie aktywny. wszystkich obiektów ożywionych i nieożywionych. Energetyka rdzenia próbuje zrównoważyć wszyst- Karagulla powiązała również zaburzenia w pracy czakramów z chorobą. które przylegające". Sąsiednie tkanki są „impedancyjnie potężnych eterycznych sił formujących. podobieństwo pobłyskującej pajęczyny promieni i wynikami prac Evy Pierrakos. nie płynąć przez wszystkie z nich. wiążąc jego istnienie ze zdolność transferu energii. tylko za sprawą wspierającego je pola życia. W Duchowych mikroorganizmy.48 Dłonie pełne światła w ciele. Takie obserwacje ciała eterycznego obserwacji ciał energetycznych połączył z metodami ujawniają istnienie ciała albo pola energii życiowej. była W latach 1930-1950 Reich eksperymentował z ona zbyt gąbczasta i miękka. Na przykład John Pierrakos rozszerzył system diagnozowania jasnowidząca imieniem Dianne potrafiła postrzegać i leczenia zaburzeń psychicznych oparty na wizualnej aury ludzi chorych i bardzo dokładnie opisywać. skutki wycięcia akumulatorze orgonowym. służący do skupiania energii odpowiadający mu rytm energii w polu eterycznym. Reich zauważył. na obserwacji Pola Energetycznego Człowieka i badaniu co cierpią — od zaburzeń pracy mózgu po zaparcie w go za pomocą wahadełka. oraz że „każdy organ ciała ma był „akumulator". że energia może swobod- stanowią podstawę zdrowia i leczenia ciała. Ta energetyczna matryca jest podstawo. elektryczny przy potencjale o wiele niższym niż rytmy te przechodzą płynnie od organu do organu. która powoduje powiększenie tarczycy. medycznie zaburzeniami fizycznymi. Operacja albo Ostatnio doktor Schafica Karagulla skorelowała choroba zmieniają przyleganie impedan-cyjne. Jednym z tych urządzeń autonomiczny rytm". tak że obserwacje wizualne poczynione przez osoby o przekazywana energia jest do pewnego stopnia zdolnościach parapsychicznych z potwierdzonymi rozpraszana. umieszczając go w poziomy energii. zwany świetlnych. Twierdził również. i Phoebe Bendit szczegółowo badali Pole mają zmienioną w stosunku do stanu wcześniejszego Energetyczne Człowieka. leczeniem i rozwojem duszy. według którego kształtowana jest uzdrawiania. orgonu i następnie ładowania nią wybranych Pomiędzy sferami poszczególnych organów rytmy obiektów. w pulsowanie tej energii w powietrzu i wokół tym przypadku jej prawego płata. Zaobserwował Gravesa. że zdołał wydłużyć patologii jednak zmieniają się zarówno rytmy. jakby działała funkcja długim ładowaniu w „akumulatorze" przewodzi prąd transferu. psychoterapii stosowanej w celu poprawy sprawności które tworzy matrycę przenikającą ciało fizyczne na fizycznej pacjenta.

emanacje siły witalnej mistrzów Qigongu wydają się doktor John Pierrakos i ja mierzyliśmy poziom zawierać falę dźwiękową o bardzo niskiej promieniowania o długości fali 350 nanometrów w częstotliwości. Doktor Zheng Rongliang z chińskiego Uni- talne i duchowe). ale nie były ostateczne. W trakcie dwumiliwatowego lasera. Przeprowadziliśmy wraz z moimi kolegami W Szanghaj skim Instytucie Fizyki Nuklearnej wiele eksperymentów mających na celu zmierzenie Akademii Chińskiej udowodniono. Holandii. eteryczne. Wyniki wykazują niewielki przypadkach qi była także wykrywalna jako wzrost poziomu promieniowania w czasie. W Japonii Hiroshi Motoyama zdołał zmierzyć Impulsy te mierzone były w mili-woltach. w trakcie i po nośną o niskiej częstotliwości. W niektórych pobycie w nim ludzi. Wszystkie te eksperymenty badań nad wpływem masażu na ludzkie ciało i dostarczyły nowych dowodów na istnienie pól psychikę {Analiza strukturalnego energii. emocjonalne. Odkryli.Cz. Puls uczynienie samej energii użyteczną w procesie emanujący z dłoni mistrza Qigong jest zupełnie inny leczenia. W jednym 60 mikronów średnicy i prędkość około 20-50 przypadku poziom ten zmniejszył się. Rosjanie nazwali tę energię biopolem białego telewizora część pola aurycznego. falę. W innym Kilka lat temu grupa radzieckich naukowców z eksperymencie.Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P. jak i inne dowodzą. zarówno powyżej przedstawione tego celu biologicznego detektora zrobionego z żyłki badania. że osoby skutecznie Koloryzator umożliwia wzmocnienie zjawisk przekazujące bioenergię mają dużo szersze i świetlnych zachodzących przy samym ciele. że niektóre P. W tym promieniowanie aury ludzi. albo bioplazma.E.) 49 kie ciała (fizyczne. przez wiele lat Brytanii. do pokoju cm/sekundę. że system wykrywający reaguje na medycynie do badań diagnostycznych i jednocześnie promieniowanie i daje reakcję w postaci pulsu. że promieniowanie liścia podłączonej do urządzenia fotokwantowego emitowane przez ludzkie ciało ma związek ze (mierzącego światło o niskim natężeniu). Cząsteczki te miały około pomieszczeniu przebywają ludzie. wersytetu Lanzhou zmierzył energię (zwaną qi albo rowienie całej osoby. wraz z doktorem Williamem zgodne z badaniami prowadzonymi w Wielkiej Eidsonem i Karen Gestia (medium. iż organizmy żywe emitują Zjednoczonych. gdy w przepływ mikrocząsteczek. dzięki urządzeniu zwanemu wibracje energii długości pomiędzy 300 i 2000 koloryzatorem pokazaliśmy na ekranie czarno. emitowanych przez ciało w trakcie sesji rolfingu. używając kamery do zdjęć w ciemności. przeprowadzonym wraz z Klubem Instytutu Bioinformatycznego A. którzy przez wiele lat celu doktor Hunt umieściła na praktykowali jogę. . standardowych urządzeń zdrowotnych) i emanacje pola jasnowidza. że bardzo istotne jest badał emanacje pola energetycznego mistrza Qigong znalezienie sposobu mierzenia tego promieniowania (Qigong jest starożytną formą chińskich ćwiczeń za pomocą wiarygodnych.Cz. lecz dalsze zagadnień dotyczących stanów emocjonalnych) prace zostały wstrzymane ze względu na brak doktor Hunt zarejestrowała częstotliwości impulsów funduszy. Uczynił to w ciemni. Uważam. by osiągnąć harmonijne uzd. W jednym z nich doktor Richard Dobrin. która przypomina zmienną falę zaciemnionym pomieszczeniu przed. pracowała z doktorem Rhine z Uniwerstytetu Duke) Najciekawsze spośród znanych mi badania aury udało nam się za pomocą energii aurycznej wpłynąć człowieka przeprowadziła doktor Vale-rie Hunt wraz (odchylając go albo osłabiając) na promień małego. Ogólnokrajowa sieć neuromuskularnego pola energii i podejścia do telewizyjna NBC doniosła o wynikach. ch'i) emitowaną przez ciało człowieka. używając do Według mnie.S.E. Popowa Parapsychologicznym Organizacji Narodów powiadomiła o odkryciu. men. W silniejsze biopole. z zespołem współpracowników z UCLA. Wyniki w celu udostępnienia tych informacji oficjalnej badań pokazują. wszedł ktoś bardzo wyczerpany i smutny. który wykonano na przez Akademię Nauk Medycznych w Moskwie i są Uniwersytecie Drexela. niż puls jasnowidza. Niemczech i Polsce. Te odkrycia zostały potwierdzone jeszcze innym eksperymencie. Rongliang zdrowiem. nanometrów.

iż ustalone dla poszczególnych kolorów Kalifornia. To wywołuje poważne stresy i napięcia w ciele. nie tylko pamiętał całe doświadczenie. innymi osobami potrafiącymi czytać aurę. wielkość i ruchy kolory są to częstotliwości odbierane okiem. odpowiadały serce — zielony. W częstotliwościach. śledziona — żółty. obserwowała aury zarówno masażysty. mogą z miejscu aury. Kolory podbrzusze — pomarańczowy. że dzięki lepszym urządzeniom. auryczne. Pomierzone częs. Innymi może okazać się. Aktywność pewnych Pochodzące z lutego 1988 roku wyniki badań czakramow zdawała się wywoływać wzmożoną ujawniają następującą korelację kolorów i aktywność innych. że centra analityczne oka i mózgu wykresy zależności sinusoidalnych fal analizie interpretują kolory tylko w wysokich Fouriera i sonogramowej analizie częstotliwości." Bruyere z Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. że „barwa czakramow określoną częstotliwość na skali przyrządu. Jednocześnie. trzecie oko — poszczególnym wykresom fal i częstotliwościom. Doktor odpowiada często kolorom opisywanym w literaturze Hunt powtórzyła ten eksperyment z siedmioma metafizycznej. Ostatecznym sprawdzianem obu wypadkach wyniki były zastanawiające. Masowanie poszczególnych części ciała przywoływało wiele doświadczeń Niebieski 250-275 Hz oraz 1200 Hz 250-475 emocjonalnych połączonych z odświeżaniem Zielony pamięci. Teraz po raz mięśnie ud. że Bruyere na bieżąco opisywała kolor. iż pamięć o przeszłych doświadczeniach 1200 Hz 1000-2000 Hz oraz 300- Pomarańczowy 400 i 600-800 Hz 1100-2000 Hz składowana jest w organizmie człowieka". które widzieli. gardło — niebieski. potwierdzające ich indywidualne sygnałów elektronicznych. doświadczenia z kolorami jest interpretacja wizualna. dziecko używania nocnika. wielebna Rosalyn obserwacje barwnych emisji. które opisywała wielebna Bruyere. pacjent może przypominać sobie obrazy związane z poza dodatkowymi przedziałami dla nauką korzystania z nocnika w dzieciństwie. że odbierane emisje barwne. odpowiadający błękitowi kształt wykresu fali i Hunt stwierdziła również. rozróżniane i opisane symbolami słownymi. aury częstotliwości fal nie pokrywają się z barwami i jak i pacjenta. Fakt. Musimy zdać sobie sprawę. zanim jeszcze w ciele totliwości oznaczają. odpowiedzialne za regulację pracy zwieracza. w zamian będzie zaciskać promieniowanie aury. fioletowy i korona — biały. nie osłabia magnetofon razem z danymi elektronicznymi. że oprzyrządowanie jest dziecka powstaną połączenia mózgowo-mięśniowe wystarczające do mierzenia tych energii. Będzie Biały koloru niebieskiego i fioletowego. ale odtworzy postępują w kolejności odwrotnej je emocjonalnie. teraz słowy. energetyczne czakramow i obłoków aurycznych. To odkrycie dodaje wiarygodności Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000- Żółty poglądowi. kiedy Bruyere obserwowała błękit w którymś nie przekraczające zazwyczaj 1500 Hz. Wiele razy rodzice próbują nauczyć niż sekwencja kolorów tęczy. Jej komentarze zostały nagrane na częstotliwościami widma światła białego. Bardzo często napięcia te ut- . Sinusoidalne zależności wykresu fal i ich Wydaje się. wraz z rejestracją dowody. czyli kundalini — czerwony. Doktor Hunt stwierdziła: „Przez stulecia ludzie Ponieważ dziecko nie potrafi zgodnie z fizjologią o paranormalnych zdolnościach widzieli i opisywali kontrolować zwieracza.50 Dłonie pełne światła skórze zwykłe elektrody sporządzone ze srebra i pierwszy mamy obiektywne elektronicznie zapisane chlorku srebra. Czak-ram serca był zdecydowanie częstotliwości: najbardziej aktywny. częstotliwości były całkowicie zgodne z kolorami dokładniejszej rejestracji i technice redukcji danych aury. Nie ma Następnie naukowcy poddali zarejestrowane dowodów. pomiary elektroniczne wykazywały łatwością obejmować dużo wyższe częstotliwości. wymowy odkrycia. Czerwony Na przykład podczas głębokiego masażu nóg Fioletowy Te przedziały częstotliwości.

powstaje możliwość oczyszczenia złożonego z systemów (takich jak na przykład system pamięci ze starych stresów.E. Częstotliwości te mogą mieć wyższe biologię z fizyką w otwartym systemie".Cz.E. W jaki sposób zmierzono P. «wyłaniający się paradygmat». że wiele dobrze znanych przenikającej wszystkie tkanki i systemy". Zbudować należy napięcia pamięciowego jest usztywnienie mięśni dodatkowy model oparty na koncepcji barków. Doktor składników P. „Koncepcja hologramu elektromagnetyczne. że zwykły model ciała napięcia mięśni. iż „holistyczny model został opisany jako psychosomatyka).Cz.E. Cząsteczki Pola 1." psychicznych i czynności wegetatywnych organizmu Marilyn Ferguson stwierdziła w Brain Mind ludzkiego (badania psychologiczno-medyczne — Bulletin. integralna teoria.E.E.E. byłby laboratoriach. magnetyczne. Bierze się to z kumulowania strachu albo organizujących się pól energii. Model lęku w postaci napięć barków.Cz.) 51 rzymują się przez całe życie. W jaki sposób ludzie dowiedzieli się po raz niektórych badaczy nawet subatomowe. bardzo odpowiedni. nie zarejestrowane ze względu na ograniczenia zastosowanej aparatury pomiarowej.Cz.? . Powyższe pomiary wskazują również.Cz. zmierzonych w 5. Są to elektrostatyczne. iż holograficzny model P. iż są one czymś pomiędzy materią i wiedzę dzisiejszej nauki? energią. bioenergoterapia. Wiele właściwości P. Dają ponownej interpretacji wszystkich odkryć one podstawę do badania przebiegu procesów biologicznych na innym poziomie. ma naturę cząsteczkową i stosuje się do praw Przegląd rozdziału 5 ruchu falowego. ciała. termiczne i pojawiająca się w fizyce i badaniach mózgu zdaje się wizualne elementy P.E. według 2. Pomiary przeprowadzone przez doktor Hunt która uporządkuje cały wspaniały chaos nauki i określiły konkretne częstotliwości dla konkretnych ducha. Wielu zjawisk albo co się stanie. Zachowanie plazm każe fizykom 4. zostało już zmierzonych w Hunt sugeruje. aż do czasu wykonania istnienie piątego stanu skupienia. poruszające się w 3. że P. Kiedy po raz pierwszy w XIX wieku zaobser- postaci obłoków. Wszystkie te pomiary dostarczać prawdziwie jednolitej kosmicznej wizji dotyczą naturalnych procesów fizjologicznych rzeczywistości. Wówczas.Cz.Cz. W jaki sposób fenomen P. nie da się wyjaśnić za Podsumowanie pomocą modelu PEM. nie jest całkowicie odpowiedni. gdy rozluźniają się Badania pokazują. dźwiękowe.a Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P. to okaże się. która łączy kolorów aury. nazywane są zazwyczaj przez wowano aurę i kto to zrobił? fizyków plazmą. wykracza poza uznawać.Cz. Innym przykładem trawienny) jest niewystarczający. która zmusza do przeprowadzenia zachodzących w ciele człowieka i poza nim.E. który niektórzy dogłębnej pracy z ciałem takiej jak masaż czy naukowcy nazywają „bioplazma".E. ludzkie ciało Jeśli mianem Pola Energetycznego Człowieka można „zbadać posługując się koncepcją energii określimy wszystkie pola albo emanacje ludzkiego emanującej z jego atomowej komórkowej natury. że boję się niepowodzeń. odpowiedniki. Możecie zapytać skomplikowanego pola elektromagnetycznego (PEM) samych siebie: co sprawia. jeśli mi się nie powiedzie? fizycznych związanych z Polem Energetycznym Człowieka. zachowując się podobnie jak prądy wodne czy powietrzne.? Energetycznego Człowieka są bardzo małe.Cz. Naładowane pierwszy o zjawiskach aurycznych? cząsteczki małych rozmiarów. Według doktor Valorie Hunt. Jaki model z punktu widzenia współczesnej nauki laboratoriach sugeruje teoretycznej i doświadczalnej dobrze wyjaśnia fenomen P. Oto mamy wreszcie teorię. takich jak jasnowidzenie czy znajomość informacji z przeszłego życia.

były one bezosobowe i zdefiniowane przez formuły Zaczęłam zdawać sobie sprawę. Czytałam o dawnych cudach. Rozdział 6 POWSZECHNE POLE ENERGII Kiedy jako osoba dorosła zaczęłam postrzegać Okazało się. czucie. świat fizyczny. bym Zaczęłam więc zbierać dane. wyraźnie oparte na rozdziałach). Wiele z nich wydawało się energii. by zobaczyć. przestrzeń? Tak kiedyś myślałam. byłam bardzo zakłopotana i bardzo podobne do znanego mi świata. nie otrzymałam też jeszcze rad.. jakaś tajemnica. czy przyszło dopiero po bezpośrednich doświadczeniach. Zgadzały się kolory. Wierzyłam. uporząd- pełna sceptycyzmu. coś nie wyjaśnionego. który miał sens. że „Bóg Wierzę teraz mocno w to nie gra w kości ze Wszechświatem". bycie. zjawiska te są „prawdziwe czy nieprawdziwe". . czego się dowiedziałam. zgadzały ruchy. o związkach przyczynowo-skutkowych (rodzaj emocji których mówił rozdział trzeci. a dopiero doświadczenia. łączenie stanowił wielką pomoc w zrozumieniu mojego się. jak nudny byłby matematyczne. co? Przez czas i wszystko było przykładem myślenia życzeniowego. sens? A może były wytworem mojej wyobraźni? Czy kiedy kroczymy przez. domagał się obserwacji i kontroli. kształty należeć raczej do sfery fantazji. za Einsteinem. ale więcej. jako całości? gdy dusza formuje się. no właśnie. czy będą pasowały do potem czytała o nim. Większość z tego. a w gruncie rzeczy również życia ponownie w nieskończonym tańcu przeistoczenia. Zawsze jednak było coś naukowiec wiedziałam o polach energetycznych. indywidualizowanie. ezoterycznych książek traktujących o aurze i polach których nie znałam. Oczywiście jako daje odpowiedni kolor aury). tak by żadne oczekiwania czy jakiegoś logicznego systemu albo modelu. Teraz wiem. tak jak uprzedzenia nie mogły zakłócić mi jego odbioru. tylko po to by zatopić się obecnego życia. że zjawiska. że czy też naprawdę doświadczałam innego wymiaru poruszamy się przez osobiste doświadczenia rzeczywistości. które obserwuję. są pola energii życiowej. to jest osobiste najpierw doświadczała jakiegoś zjawiska. by stwierdzić. Czy naprawdę istniały? Czy miały świat bez tej tajemnicy zawsze tańczącej przed nami. ale wszystkie one Moje obserwacje były zgodne z treścią wielu przytrafiły się w odległej przeszłości ludziom. Nie dotarłam jeszcze do kowane pod względem sinusoidalnych wykresów fal. tak jakby owa niewidzialna dłoń pilnowała.. literatury (opisanej w dwóch poprzednich ich częstotliwości i koloru. był uporządkowany i „rzeczywistości" — myślenie. Fizyk we mnie i formy. rośnie i przybliża do Boga.

podczas gdy ja mocną lampą na ciemnym tle. Te linie będą reagować na twoją rękę albo kawałek Powszechnych Pól Energii kryształu. Polega on na tym. 6-1). Opisując swoje odkrycia. Najbardziej liczne i najjaśniej Kamienie szlachetne i kryształy posiadają ciekawe naładowane energią cząsteczki zaobserwowałam w aury o wielowarstwowych i skomplikowanych Alpach Szwajcarskich. moje życie jak pieśń. po to tylko by zajaśnieć Ćwiczenie: Postrzeganie ponownie. Postaw roślinę pod doświadczeniom. przykład ametyst ma złotą aurę. W dni pochmurne są bardziej przezroczyste. kierując mnie ku nowym zaobserwujesz podobne zjawisko. Kiedy odcięłam kawałek liścia. wpływające w aurę drzewa i Jak mówiliśmy w rozdziale piątym. że aura rośliny i aura kryształu rozciągają się. zanieczyszczonym mieście jest ich jeszcze mniej. Zajmowano się pochłania kuleczki energii. Co ciekawe. Po jakimś czasie fotografii kirlianowskiej. Każda kultura pojawia się w okresie ulistniania. Wyglądają one jak maleńkie cały liść. ze złotymi Najwyraźniej słońce ładuje cząsteczki pola. pojawiły się zsynchronizowanym rytmie. które widać na fotografiach kirlianowskich szybko. Ciągną się jak cukierki toffi (patrz rys. nadawała zjawisku pola energetycznego inną nazwę i Wczesną wiosną aura większości drzew ma różowo. ale nie tak wyraźne jak maleńkie kuleczki energii są jasne i poruszają się te. każda kultura czerwonych pąków. niedoladowane. że całe pole pulsuje w kolor powrócił po minucie czy dwóch. Kiedy życiowej odsuniesz kryształ od rośliny. na tle nieba. możesz również zauważyć. Rozjaśniają się one nagle. 6-2). by zachować Najprostszym sposobem zaobserwowania kontakt. są Większość przedmiotów osobistych naładowuje się ciemne i poruszają się bardzo wolno. potem kolor powoli blaknie. Była zwyczajnie się na sekundę lub dwie. Najwyraźniej aura drzewa znane i obserwowane przez stulecia. na wiosnę i w lecie. mimo iż przed chwilą odcięto jego kawałek. Możesz ujrzeć wokół nich zieloną mgłę. spostrzeżesz kuleczki na Powszechnego Pola Energii krawędzi zielonej mgły. że w tej mgle nie ma poprzednich kuleczek energii. być może po przeciwległej stronie rośliny. poruszają się wolniej i jest ich mniej. (zobacz rys. Są energią właściciela i potem emanuje tą energią. zostawiające ledwie jasnoniebieska.54 Dłonie pełne światła doświadczenie przewodnictwa. które przenika całe Jeśli przyjrzysz się uważniej roślinie domowej. spostrzeżesz. Na śnieg przykrywa wszystko grubą pierzyną. Możesz ujrzeć rosnę i rozwijam się jako istota ludzka. PPE było znikające w niej. o którym tak często mówi się w wpatrywanie się w błękit nieba. zmieniające swój zygzakowaty ruch. gdzie często świeci słońce. W słoneczny dzień te ślady brakującego kawałka. wymieniała pew- . Gdy niebieski widzenia. Zieleń wokół drzewa nim już w najodleglejszych czasach. nowym lekcjom. aura widoczny ślad i znikające ponownie. przypominający barwę widzenia. okaże się. promieniami rozchodzącymi się z jego naturalnie Teraz przenieś wzrok na czubki drzew widoczne rzeźbionych krawędzi. kiedy przybliżysz je do aury rośliny. Ale jeśli Charakterystyka przyjrzysz się uważniej. spoglądała na nie z właściwego sobie punktu czerwonawy odcień. Jeśli będziesz całości zmieniła kolor na krwawoka-sztanowaty. że zaczniesz dostrzegać maleńkie kuleczki orgonu zdjęcie wykonane metodami kirlianowskimi pokazuje wirujące na tle nieba. kontynuować obserwację i poszerzać zakres Odsunęłam się i przeprosiłam roślinę. błękitnozielone linie biegnące wzdłuż liści w kierunku wzrostu. czasem z czarną plamką. a wzorach. W Obiekty nieożywione również mają aurę. białe kuleczki. Można używać ich do uzdrawiania. Powszechnego Pola Energii jest położenie się na Próbowałam kiedyś zaobserwować efekt plecach na łące w ciepły słoneczny dzień i uciętego liścia. pojawiające Zaobserwowałam aurę liścia.

\ Wypustka Jasnoniebieski Rysunek 6-2: Efekt odciętego liścia .Powszechne Pole Energii Rysunek 6-1: Wpływ kryształu na aurę rośliny Jasnoniebieski Ciemnokasztanowy ''•i. ij.x\>.

Wszelkie zmiany w 2. Co to jest aura? więcej niż trzech wymiarach. Na pewnym być może z materii delikatniejszej od tego. Myślimy. Przegląd rozdziału 6 rządku. . Z badań tych wynika. wyjaśnieniom. bez obłoków. że w pewien sposób PPE nie subtelne właściwości PPE. w którym dnia zbudujemy maszynę. pozwalające. W przypadku geometrycznych. samodzielnie. od wysoko rozwiniętej po nauki zachodnia kultura zaczęła bardziej bardzo prymitywną. smaku i węchu. Jak róg obfitości zawsze pozostaje pełne. iskier i energię. Staje się nieuchwytne. a drugi termodynamiki. wyślizguje się nam nagle z ręki i każe się łącząc je wszystkie ze sobą. które tak powszechnie obserwujemy w fizycznej rzeczywistości. że różni się tak bardzo od tego. kiedy uderzy się w jeden kamerton. Czy moneta posiada aurę? świecie materialnym poprzedzone są zmianami pola. z Badacze stwierdzają. Wysoko rozwinięta świadomość szczegółowo badać fenomen PPE. Wraz z rozwojem formą świadomości. Opisz PPE. że Doktor John White i doktor Stanley Krip-pner „przygwoździliśmy" je wraz z elektrycznością i wymieniają wiele właściwości PPE: przenika ono innymi. Wydaje się. która będzie mogła pod- wspólne działanie kilku sił wywołuje większy efekt. Są to pomocą dotyku. stopniowej destrukcji formy i po. które możemy opisać za materię jako zagęszczoną energię. które przestrzenną. jego gęstość jest odwrotnie strony czym właściwie jest elektryczność?" proporcjonalna do odległości od źródła. że pole nieco mniej energii. PPE zbudowane jest prawdopodobnie z energii nie Musimy jednak wysilić umysł. zobaczymy. łączy się z wyższymi „wibracjami" i poziomami Dzięki temu że nasze przyrządy naukowe stają energii. pomimo rozwiniętych zmysłów wzroku i słuchu. jeśli będziemy dalej drążyć jego niektórzy naukowcy nazywają Powszechne Pole naturę. co znamy z natury. Pole pulsuje i można je postrzegać za względu na to. jakie posiada. więcej energii. wszechogarniającego pesymizmu ery nuklearnej. Zawsze otrzymuje się Obserwacje wizualne świadczą o tym. co poziomie jest materią „naturalną". czyli zjawiska powolnego rozpadu. że PPE ciągle tworzy punktów światła. że PPE jest w zasadzie nadzieją patrzeć w przyszłość. Co również prawom harmonicznej induktancji i to oznacza? Jest synergiczne i ma postać rezonansu współ-czulnego — jest to zjawisko. że nie można wydobyć z czegoś wydając ten sam dźwięk co pierwszy. niż się włożyło. Co nie posiada aury? PPE jest zawsze związane z jakąś 4. Być może któregoś synergiczne — synergia oznacza stan. potrafimy mierzyć bardziej Widzimy więc. ale ono całą przestrzeń. spiral. nie tak znowu dziwnymi zjawiskami. 3. Jak wiemy. Jeśli określimy kamień. obiekty ożywione i nieożywione. się coraz doskonalsze. Pole to jest przeciwieństwem entropii. Sprzeciwia się to drugiemu prawu zachodzi. a także ekscytujące koncepcje. samodzielnych pulsujących PPE jest inaczej. jednak strony. że entropia zawsze zaczyna wibrować na tej samej częstotliwości. że wymyka się naukowym Energii bioplazma. PPE wpływa na materię w sposób organizujący i buduje formy. Wydaje się istnieć w 1. jak wiele się z niego bierze. taką jak sól czy zwykliśmy za materię przyjmować. niż się włożyło — perpetuum jest wysoce uporządkowane w serie punktów mobile nigdy nie zostało zbudowane. łączyć się do PPE i uzyskamy niewyczerpane źródło w odróżnieniu od stanu gdy siły te działają bezpiecznej energii. które mówi.56 Dłonie pełne światła ne podstawowe właściwości PPE. przepływa od jednego zastanawiać: „Czym ono naprawdę jest? A z drugiej obiektu do drugiego. by zrozumieć definiowanej wcześniej przez zachodnią naukę lub wszystkie właściwości. wzrasta. PPE podlega PPE istnieje w więcej niż trzech wymiarach. to PPE może pomocą zwykłych metod naukowych. Z drugiej istnieć pomiędzy tymi dwoma stanami. co oznacza. posiada cechy. pajęczyn linii.

przez cały czas starając się wyczuwać P. potem pozwól jej wpłynąć przez delikatniejszej substancji i wyższych „wibracji" niż prawą. Na ruch. warstwa poprzednia. W którą stronę się porusza? energii. Jeśli zachować między nimi odległość pięciu do dziesięciu jest was kilka osób. Teraz opuść dłonie i poruszając rękami zbliżaj je Najprostszym sposobem na to. Czy wasze odczucia są otaczającą i przenikającą ciało fizyczne. Następnie spróbuj wypchnąć ją przez obie dłonie jednocześnie. Teraz zatrzymaj przepływ. Zbuduj coś pomiędzy swoimi dłońmi. częścią PPE. Pozwólcie energii płynąć w naturalny sposób. która zgodne? emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie Teraz.Cz.E. Teraz wciągnij ją przez obie dłonie. które dzielą aurę na partnerem. Pozwólcie energii waszego Czujesz to? Jakie to . zastopujcie przepływ energii. Odwróć kierunek. stańcie w kręgu i złapcie się za centymetrów. Można je opisać jako świetlistą powlokę Zapytaj o to swojego sąsiada.. Warstwy te.). Ludzka Utrzymajcie ją w stanie spoczynku przez jakiś czas aura. Spróbujcie jeszcze raz. nazywane czasem dłońmi. „ciałami". są następujące ćwiczenia. Czy wyczuwacie podstawie przeprowadzonych obserwacji badacze różnicę? Co wolicie bardziej? Zrób teraz to samo z stworzyli teoretyczne modele. Naucz się ich. (wszyscy naraz).Cz. przenikają się i otaczają wzajemnie. by zacząć i oddalaj od siebie.E. wciąganie i zatrzymywanie to trzy podstawowe sposoby manipulowania energią człowieka używane w uzdrawianiu. ręce. Ćwiczenie: Postrzeganie aury Pchanie. Aura jest tą poruszania rękami. Usiądźcie naprzeciw siebie dotykając się kilka warstw. która wiąże się z przedmiotami. W którą stronę się porusza? Wyślij energię przez Każda kolejna warstwa zbudowana jest z swoją lewą dłoń. Wyczujcie jej ściśle powiązanej z ludzkim ciałem uniwersalnej pulsujący przepływ.I Rozdział 7 POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Ludzkie pole energetyczne jest manifestacją pola aurycznego krążyć dookoła. bez zmieniania czegokolwiek albo i jest często określana mianem „aury". czyli Pole Energetyczne Człowieka (P. a potem ponownie puśćcie ją w jest częścią PPE związaną z ludzkim ciałem.

to gdzie? do sposobu. auryczne. Co widzisz? Zbliż palce do siebie. by twój wzrok się zrelaksował. centymetrów. Upewnij się. koloru. Wszystkie te systemy dzielą aurę na Wyceluj palec wskazujący we wnętrze lewej dłoni i warstwy. że człowieka oraz system wielebnej Rosalyn Bruyere z w tle jest tylko zwykła biała ściana. gęstości. kiedy dotyka Anatomia aury jej krawędź twojego pola energii. jasności. Zbliż prawą dłoń o jakieś dwa centymetry do dłoni lewej. skóry dłoni lewej. które następuje. to zetknęły się zewnętrzne krawędzie bardziej. posiadający więcej niż siedem Trzymaj dłonie na wysokości twarzy. w jaki jego twórca „pracuje" z aurą. niższych warstw. Kalifornia. opisany w książce Kola światła — palców. centymetrów. Im wyższa warstwa. Pozwól.58 Dłonie pełne światła wrażenie? Teraz oddal dłonie od siebie trochę Po wykonaniu tych i opisanych w rozdziale bardziej. Zrelaksuj wzrok i Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. aż ludzi zaczniecie. widzieć pierwsze poczujesz przeciwstawne ciśnienie. którego opór warstwy aury. się dzieje? Około 95 procent ludzi wykonujących to zaobserwowałam siedem warstw aury. przyszedł czas na emocjonalnego albo pola energii prawej dłoni dotyka ich opis. to złączyły się krawędzie ze wskazaniami zawartymi w rozdziałach twojego ciała eterycznego (pierwsza warstwa aury). jak zewnętrzna krawędź twojego ciała baczyła już niższe poziomy aury. aż Teraz. Zacznij kreślić nim koła. definiując je następnie pod względem zbliż go do niej na odległość jakichś dwóch umiejscowienia. która powinna wynosić trzy do czterech studium czakramów. Czy czujesz płynności i funkcji. a potem oddal je. Z początku ćwiczenie coś widzi. będziecie mogli rozpocząć Jeśli twoje dłonie oddalone są od siebie o dwa i pół ćwiczenia postrzegania ponadzmys-łowego zgodnie do trzech centymetrów. czasu dostrzegałam coraz więcej. które stworzyli ludzie. Teraz (rysunek 7-2B). na jakieś piętnaście do dwudziestu dziewiątym ćwiczeń w obserwowaniu aury innych centymetrów. Pole energii twojej prawej dłoni przeszło prosto przez dłoń lewą! Istnieje wiele systemów. Powoli przybliżaj je do siebie. wyróżnia siedem warstw aury. Każdy system przystosowany jest łaskotanie? Jeśli tak. które są najbardziej na powyższe pytania przyniesie dalsza część tego gęste i najłatwiejsze do zobaczenia. Odpowiedzi widziałam tylko niższe warstwy. formy. być może. Kiedy Jeśli twoje dłonie dzieli siedem do dziesięciu wasze trzecie oko (szósty czakram) otworzy się nieco centymetrów. Poczuj szczypanie na grzbiecie lewej dłoni. Co Pracując jako psychoterapeutka i uzdrowicielka. przez Jacka Schwarza. Co dzieje się Siedem warstw pola w przestrzeni pomiędzy palcami? Co widzisz wokół aurycznego dłoni? Powoli unoś jedną dłoń i opuszczaj drugą. W miarę upływu rozdziału. kiedy większość z was poczuła i zo- poczujesz. tym bardziej poszerzoną musiałam mieć świado- . Wszyscy coś czują. uwidocznione na rysunku 7-2A. musisz pokonać lekkim naciskiem. Teraz oddal dłonie od siebie i zatrzymaj je w aby na podstawie swoich obserwacji opisać pole odległości około osiemnastu centymetrów od siebie. Nie patrz na źródła jaskrawego światła. siedemnastym. Złączyłeś teraz Później. Dwa W słabo oświetlonym pokoju unieś dłonie najbardziej podobne do mojego to: system używany równolegle do ciała i zbliż do siebie czubki palców. jakieś warstw i opisany w książce Systemy energetyczne pięćdziesiąt centymetrów przed nią. patrz spokojnie na przestrzeń między czubkami System ten. osiemnastym i dziewiętnastym. kiedy przyzwyczaicie się do postrzegania krawędzie jednego ze swoich ciał energetycznych. tak by poszczególne palce celowały w siebie kolejno. zaczniecie widzieć wyższe poziomy aury ciała emocjonalnego (druga warstwa aury). bardzo ostrożnie zbliżaj dłonie do siebie.

jakie przeprowadziłam. bardziej ograniczone automatycznymi i autonomicznymi funkcjami ciała. „normalnym" życiu. Tak więc ciało emocjonalne sięga poza Wymienimy je teraz. nie tylko naszych bliskich. Nazywam to głównym wydają się zbudowane z barwnych fluidów w pionowym strumieniem energii. których ciało fizyczne wykazały interesującą dualistyczną cechę pola. Druga warstwa i drugi czakram odpowiedzialne są za Z punktu widzenia naukowca każdą warstwę emocje człowieka. powołującego rzeczy do istnienia. Wielu Szósty poziom . druga z drugim i tak dalej. nie wyłączając ciała rozwiniemy o wiele bardziej szczegółowo. Wydaje się. Trzecia warstwa wiąże się z zajmujący to samo miejsce co wibracja poniżej i naszym życiem umysłowym. warstwy. Mamy zatem siedem ciał miłości. szósta i siódma. podczas gdy warstwy pomiędzy nimi poniżej kości ogonowej. formy. Każda następna warstwa to na razie dane podstawowe. To dzięki nim istnieje nasze życie można uważać za poziom wyższych wibracji. błyskających szybko i w różnym tempie świateł. Istnieje też pionowy przepływ energii druga warstwa pola jest uporządkowana i pulsującej w polu wzdłuż rdzenia kręgowego. pozbawionych określonej budowy. emocjonalne i uczucia. albo bólu. wykraczający poza nią. łącznie z czakramem serca. ponieważ strumieniowi energii. Ich formy lśniących fal światła. Pierwsza warstwa związana jest z zawierającej w sobie inne. Pierwsza warstwa pola i pierwszy czakram jak i fizyczne. sprawę. stożkowe wiry. czakramow pola aurycznego Tak więc pierwsza. obserwator musi wchodzić w swojej kochamy. Piąty czakram wiąże się z których każde wykracza poza zasięg poprzedniego mocą słowa. Chcąc postrzegać kolejne Dzięki czwartej warstwie. takie jak piąta. przybierają one w pierwszym czakramem. Chcąc zaobserwować wyższe ludzi błędnie zakłada. musiałam cebuli. że wzdłuż tych stałych linii światła Siedem warstw i siedem poruszają się maleńkie ładunki. To płynnych. fizycznego. zajmujących to samo miejsce w tym samym czasie. jak również dodatkowe formy. Fluidy te przepływają przez stałe wirujące. Po latach praktyki zaczęłam sięgać poza Warstwy o budowie strukturalnej zawierają w siódmą warstwę. które później przenika wszystkie poprzednie. zwane czakramami.Pole Energetyczne Człowieka 59 mość. do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni w słuchaniem i odpowiedzialnością za nasze czyny. w której są linii. organy wewnętrzne. Piąta warstwa łączy się z wyższą wolą. w tym rozdziału. a otwarte końce sięgają fluid przepływa wzdłuż wyznaczonych przez nie krawędzi tej warstwy pola. chociaż tak możemy je postrzegać. najczęściej z zamkniętymi Nic bardziej błędnego. zbudowane ze sznurów wielu maleńkich. by dać ogólny pogląd na ciało eteryczne i obejmuje zarówno ciało eteryczne. Każda związana jest z czak-ramem. by ją zobaczyć. Są fizycznymi — odczuwaniem fizycznej przyjemności raczej ekspansywnymi wersjami naszej jaźni. znaczy — pierwsza warstwa związana jest z Przepływając przez warstwy stałe. że aura jest czymś w rodzaju warstwy. ale także całą świadomości na coraz wyższe poziomy ludzkość. oczami. czwarta i szósta składają się z substancji i funkcje. z której można zdejmować kolejne warstwy. przypomina regularne fluktuacje pierwotnych Rozciąga się on poza ciało fizyczne ponad głową i cząstek światła. zatopić się w medytacji. z myśleniem linearnym. trzecia. Stałe formy światła iskrzą się. — coś. Są pewnej mierze ich formę. piąta i siódma warstwa mają określoną strukturę. naczynia krwionośne i tak dalej. podczas gdy Każda warstwa ma sobie tylko właściwy wygląd druga. Kierunek przepływu jest czubki skierowane są ku głównemu pionowemu w jakiejś mierze od tych form zależny. Obserwacje aury. jakby były zlokalizowane. opiszę to pokrótce na końcu tego sobie wszystkie formy ciała fizycznego. W polu znajdują się ciągłym ruchu. z podobną woli świętej. W gruncie rzeczy ciała nie są wcale związane są z funkcjonowaniem i wrażeniami „warstwami". Co nie posiada. Czwarty czakram metabolizuje energię częstotliwościowe.

Zrozumienie związku pomiędzy części ciała. siedmiu czakramow Tak więc w naszym systemie energetycznym znajdują się określone miejsca dla odczuć. Umiejscowienie siedmiu czakramow w ciele myśli. o których mówimy naszym lekarzom i powiada głównym splotom nerwowym w danej terapeutom. specjalista od radio-niki. Dwadzieścia jeden czakramow mniejszych Rysunek 7-2: Umiejscowienie czakramow (obraz diagnostyczny) i szósty czakram łączą się z miłością niebiańską. Siedem czakramow głównych B. pomostem między tradycyjną medycyną a naszymi podtrzymuje i chroni wszelkie życie. wszystkie formy życia za drogocenne manifestacje Boga. emocji. symptomami fizycznymi a tymi miejscami pomoże Doktor David Tansely. stwierdza w swojej książce Radioraka i sub- . Jest gólnych chorób. nam zrozumieć naturę poszcze. Badania nad aurą mogą być zatem obejmuje wszystko. Troszczy się. a także ogólną naturę zdrowia i to miłość. Uważa problemami psychicznymi. która przekracza granice ludzkiej miłości i choroby. wiedza i połączenie w jedno elementów Umiejscowienie duchowych i fizycznych. co żyje.60 Dłonie pełne światła Koronujący (czubek głowy) Miedzybrwiowy (trzecie oko) Gardła Serca Splotu słonecznego Krzyżowy Podstawowv Czakramy położone z przodu ciała Czakramy położone z tvłu ciała A. wspomnień i innych niefizycz-nych fizycznym uwidocznione na rysunku 7-2A od- doświadczeń. Siódma warstwa i siódmy czakram to wyższy umysł.

wygląda inaczej w kolejnych warstwach. jednym na podeszwie każdej stopy. gdzie stałe linie siedmiu warstwom pola aurycznego. ponieważ są one otwartymi na końcu oznacza dwie rzeczy. Kiedy zatem mówimy. Istnieje wiele maleńkich centrów energii. Nie jest to łatwe korzeniami albo sercami czakramów. czakram nr doświadczamy jej za pomocą wzroku. odpowiadać chińskim punktom akupunkturowym. Każdy jednym nad każdą gonadą. po jednym na środku każdej dłoni. po Powszechnego Pola Energii (rysunek 7-3). łączące się przemianę. czakramów ma siedem warstw. jakie spotykamy w w okolicy splotu słonecznego. 3 z komponentów 3A i 3B. odpowiadających ramów tworzy się w punktach. jeden kolo wątroby. gdzie Funkcje siedmiu czakramów linie te przecinają się jeszcze rzadziej. nr 2 składa się z komponentów 2A i 2B. jeden obracający się wir energii zdaje się wciągać albo związany z żołądkiem. Tam gdzie linie energii krzyżują się siedem razy. przetwarzanie punktami głównego pionowego strumienia energii. Aby energia zlokalizowanych jest w miejscach. Wszystkie czakramy główne. całej świadomości. tylne z jego wolą. czucia. Wszystkie wszystkich czakramów. Po drugie. Każdy z siedmiu . że pozostawanie „otwartym" dwuczęściowe. przez przedni i tylny aspekt czakramu. tworzą się jeszcze mniejsze wiry. że czujemy się „otwarci". a wyjaśnię Dwadzieścia jeden czakramów mniejszych to w opisach poszczególnych warstw. cyklonach i huraganach. Otwarty koniec tylko siedem centymetrów średnicy i znajdują się w normalnego czakramu w pierwszej warstwie aury ma odległości dwóch i pół centymetra od ciała. ważną rolę w uzdrawianiu. a podobieństwo gąbek zanurzonych w otaczającym nas trzy czakramy głowy — z procesami myślowymi. Czakramy 1 i 7 można uważać za Widzimy zatem. nazywa się przepływającą przez nas energią. czakramu. że czakramy za każdym kolanem. dużej ilości energii z powszechnego pola dzięki pracy który porusza się wzdłuż kręgosłupa. czakram. Te czakramy mają rzekach. Dwa około piętnastu centymetrów średnicy i znajduje się mniejsze czakramy we wnętrzach dłoni pełnią bardzo w odległości dwóch i pół centymetra od ciała. oceanie energii. po jednym zatrzymywać energię PPE. Każdy czakram światła przecinają się 21 razy. Jesteśmy na wiążą się z uczuciami pacjenta. oznacza zdobywanie. czakramy są weń wycelowane. która związana jest z z głównym strumieniem energii. i tak dalej aż do szóstego intuicji albo bezpośredniej wiedzy. po jednym za Energia wpływa do wszystkich czakramów z każdym uchem (niewidoczne na rysunku). że siedem głównych czak. po jednym nad wszystkimi siedmioma przenikającymi się każdą piersią. Po pierwsze. jeden w pobliżu grasicy i jeden działają podobnie do wirów. jest Każdy czakram główny z przodu ciała ma swój to prawda. Ponieważ energia ta zawsze Wszystkie pokazuje rysunek 7-3. jeden w miejscu gdzie stykają się wzajemnie warstwami i wszystkimi siedmioma obojczyki. W tych zadanie i większość z nas nie potrafi tego robić. a także w pewnym sensie Wierzchołki albo końce czakramów. Tak więc czakram związana jest z jakąś formą świadomości. mniejsze i odpowiednik z tyłu ciała i wspólnie uznaje się je za małe oraz punkty akupunkturo we są otworami. dwa ze śledzioną. musi przejść przez pieczęcie danego Znajdują się one w następujących punktach: po czakramu. Rysunek 7-4 pokazuje pole auryczne z jednym z przodu każdego ucha. po przenikającymi się warstwami czakramów. Wydaje się. sercach znajdują się pieczęcie kontrolujące wymianę Otrzymalibyśmy po prostu zbyt wiele informacji. energii pomiędzy warstwami aury zachodzącą w Materiał psychologiczny związany z funkcjono- danym czakramie.a Pole Energetyczne Człowieka 61 telne ciała człowieka. dużych i małych. Aspekty przednie które energia wpływa i wypływa z aury. że te maleńkie wiry mogą niewątpliwie Każdy z tych wirów wymienia energię z PPE. Tansely mówi. gdzie strumienie mogła przepłynąć z jednej warstwy do drugiej przez energii krzyżują się 14 razy (patrz: rysunek 7-2B). słuchu.

widok z przodu i z tyłu (obraz diagnostyczny) Ośrodki mentalne Ośrodki Ośrodki woli czuciowe . Dłonie pełne światła '■'O-?. Rysunek 7-3: Siedem czakramow głównych.

J !•' (niższy aspekt emocjonalny) Ciało eteryczne ..ole Energetyczne Człowieka 63 '/•W> \ Ciało keteryczne .... Rysunek 7-4: Siedmiowarstwowy system ciał auralnych (obraz diagnostyczny) . (niższy aspekt eteryczny) .!<■*■ J J\ V \ '■ t I ' • i Hf *^ ^J"" rai ! ' ' l \ ^ \ \ ' Ciało niebiańskie (aspekt emocjonalny) 1 o ^ Eteryczne uświęcone (aspekt fizyczny) [i f } y Ciało astralne Ciało mentalne niższy aspekt mentalny) /^"\ ^i^ Ciało emocjonalne > ŁH K^.-...... »' -ii^'^'*^^-^-^——ł—^——^^ (aspekt mentalny) / / / (f .. i^-^zii .. \\ \ \ \ •' i i .

poziomy istnieją w coraz wyższych oktawach zakłócenia w przepływie energii w ciele człowieka energii. a co stają się przekaźnikami energii z jednego za tym idzie.64 Dłonie pełne światła Tablica 7-5: Czakramy główne i odżywiane (zasilane energetycznie) przez obszary ciała CZAKRAM LICZBA MAŁYCH GRUCZOŁ ZARZĄDZANY WIRÓW DOKREWNY OBSZAR CIAŁA 7-Koronujący 6. Dotyk łączy się z czakramem aurycznego) i jest nieco szerszy od swego pierwszym. Jest to opisane Energia jest przekazywana z jednego szczegółowo w rozdziale na temat percepcji. które zostają uwolnione. Zniekształcają również nasze istnieje w rzeczywistości siedem czakramów. słuch. „Trzecie oko" 5. Każdy czakram wiąże się z pewną czakram. 3. Chorobę systemu odpowiadające sobie czakramy nakładają się na wywołuje brak równowagi energetycznej albo siebie. prawe oko Międzybrwiowy 96 Indygo Przysadka Niższe ośrodki mózgu. poziomu na drugi poprzez przejścia w wierz- Czakramy ciała aurycznego mają trzy pod. krew. 972 Fioletowobiały Szyszynka Wyższe ośrodki mózgu. Przesyłanie energii pomiędzy poziomami aury Ważne jest. lewe oko. Rozdział jedenasty traktuje o uwolnione w wyniku nagłego przepływu energii i nie psychologicznych efektach otwierania potrafilibyśmy go przetworzyć. nerw błędny. Jest to możliwe dlatego. pobieramy. tym jesteśmy zdrowsi. odczucia. uszy. przewód pokar- mowy 4-Serca 12 Zielony Grasica Serce. Otwierają się w wyniku duchowej pracy oczyszczającej i w ten sposób 1. i włączenie ich do naszego życia. przetworzenie osobistych informacji. Każdy czakram w cie- . pęcherzyk żółciowy. tak by mieć czas na emocjonalnym i mentalnym. Rozwijanie określonych przejawów samo- przez zwiększanie przepływu energii przez ten świadomości. Innymi słowy. układ nerwowy obwodowy Gardła 16 Niebieski Tarczyca Oskrzela i krtań. Każdy czakram sięga głębiej w pole Każdy z pięciu zmysłów związany jest z okre. ciała fizycznego. Zasilanie energią każdego ciała aurycznego. płuca. dla czwartego czakramu prowadzą do choroby. nerki 1-Podstawowy waniem czakramu wprowadza się do świadomości 2. U większości ludzi stawowe funkcje: przejścia te są zamknięte. auryczne (do krawędzi danego poziomu ślonym czakramem. układ krążenia 10 Żółty Trzustka Żołądek. Czakramy te wydają się osadzone pozostawanie otwartymi bez pracy nad naszą jeden w drugim. a poprzednika. uniemożliwiając pełnię doznań. Otwieramy zatem poszczególnych czakramów w ciele eterycznym. poziomu na drugi. węch i smak z piątym (gardło). Zbyt wiele materii psychicznej zostałoby funkcją psychiczną. Każdy poziom auryczny ma swój własny przepływ energii. czakramy stopniowo. segmentów. by otwierać czakramy i zwiększać cznymi. Nie każdy o wyższym paśmie częstotliwości niż jego jesteśmy jednak psychicznie przygotowani na poprzednik. że kolejne zablokowanie przepływu energii. ponieważ im więcej energii zestaw siedmiu czakramów głównych. na podobieństwo kolejnych dojrzałością i jasnością umysłu. widzenie z szóstym (trzecie oko). Na przykład. nos. chołkach czakramów. 3-S płotu słonecznego układ nerwowy 6 Pomarańczowy Gruczoły Układ narządów rozrodczych 2-Krzyżowy płciowe 4 Czerwony Nadnercza Kręgosłup. wątroba.

Jest to osoba dobrze osadzona w życiu. gruczołów dokrewnych i wreszcie układu krwionośnego. posiada cztery małe wiry i metabolizuje cztery f t " podstawowe częstotliwości energii. człowiek ma silną wolę życia i dobry kontakt z podłożem. tak jak pokazuje to rysunek 7-6. Kiedy pierwszy czakram jest zdrowy. mentalnymi i emocjo- nalnymi interakcjami na planie ziemskim. W/Krew Ponieważ czakramy służą do witalizowania ciała. łączą się bezpośrednio z patologią. Cza- energii pierwotnej kramy wchłaniają energię powszechną albo prymarną oraz jej powiązanie (ch'i. prana). i tak dalej.Pole Energetyczne Człowieka 65 Napływająca energia pierwotna wielką prędkością. dzielą ją na odpowiednie z przemianą materii składniki. Każdy przeobrażania się czakram związany jest z określonym gruczołem napływającej dokrewnym i głównym splotem nerwowym. jego myśli będą chaotyczne. potrafi ona wspaniale kochać. związanymi z fizycznymi. na przykład. Kiedy czakramy trzeci i szósty działają bez zakłóceń. która odpowiada częstotliwości jego obrotów. Psychodynamiczne funkcjonowanie czakramów. . człowiek myśli jasno. Na przykład kiedy czakram serca danej osoby działa prawidłowo. Barwy widoczne w wewnątrzwydzielni czy każdym czakramie powiązane są z częstotliwością energii metabolizowanej przy danej prędkości. które zostanie opisane szczegółowo. łączy się głównie z pierwszymi trzema ciałami aury. a następnie wysyłają wzdłuż strumieni energii zwanych nadami do systemu nerwowego. dla Układ każdego kolejnego czakramu. Każdy wir metabolizuje tę Układ nerwowy częstotliwość energii. Tablica 7-5 Rysunek 7-6: pokazuje siedem czakramów głównych wraz z Schemat odpowiadającymi im obszarami ciała. Jeśli funkcjonują nieprawidłowo. orgon. Czakram miedniczny.

Czakramy w ciele (pierwsza warstwa) emocjonalnym są połączone z czakramami ciała następnego. Ma ono tę czakramów zawiera określoną liczbę płatków. podobnych do We wschodniej literaturze ezoterycznej każdy z linii na ekranie telewizyjnym (rysunek 7-7). le eterycznym jest bezpośrednio powiązany z tym samym czakramem w następnym delikatniejszym Ciało eteryczne ciele. dla wszystkich Ciało eteryczne (od „eter". materią) zbudowane jest z maleńkich linii energii „jak iskrząca się pajęczyna promieni światła". mentalnego. Po samą strukturę co ciało fizyczne. stan pomiędzy energią i siedmiu warstw. wiry obracające się z bardzo . które je otacza i przenika. i tak dalej. płatki te wyglądają jak małe częściami anatomicznymi i organami. włącznie z wszystkimi bliższym przyjrzeniu.

Można dostrzec wszystkie organy barwy mogą być jasne i przejrzyste albo ciemne i ciała fizycznego. podniecenie. Tkanki fizyczne ramieniu jak fala. Jeśli przyjrzycie się uważniej. w zależności od jakości wytwarzających je iskrzącego się niebieskawego światła. Ciało emocjonalne będzie raczej szare. ciało eteryczne się w ciągłym. kobietę zbudowanych z niebieskawych. że komórki ciała ciemne i mętne. Ciało emocjonalne przypomina raczej podczas gdy w przypadku człowieka mocniej zabarwione obłoki delikatnej substancji znajdujące zbudowanego. potwierdziły badania nad rozwojem roślin zanikającej stopniowo wraz ze wzrostem odległości przeprowadzone przeze mnie i doktora Johna od ciała. następne częstotliwością 15-20 cyklów na minutę. oznacza to. Bądźcie jednak świadomi. Wraz z energetyzowaniem tych uczuć fizycznego rosną wzdłuż linii energetycznych poprzez osobiste współzależności. że wspiera je ciało pomiędzy ramieniem a niebieskim mglistym eteryczne. że pole jest sprawcą. Pajęczynowata struktura ciała eterycznego jest w ciągłym ruchu. Oznacza to. Wyglądają jak fizyczne. zwane jest ciałem Barwa ciała eterycznego waha się od jasno. Kształtem niebieskiej do szarej. iskrzących Ciało emocjonalne zawiera w sobie wszystkie się linii światła. Czyste i wysoko naenergetyzowane systemie energetycznym rośliny.\ tym. Pochwycicie wzrokiem następną falę. Ciało eteryczne sięga od jednego do pięciu centymetrów poza ciało fizyczne i pulsuje z Drugie ciało auryczne (rysunek 7-8). oznacza to. a dopiero potem liść rosnąc wypełnia istniejącą ponownie. emocjonalnym i ma związek z uczuciami. na przykład. już formę przestrzenną. Każdy czakram wygląda jak wir innego Spidermana. trochę na kształt komiksowego barwy tęczy. Używając postrzeganiaponadzmys. ponieważ porusza się tak lowego zaobserwowaliśmy. tak i tu struktura uczucia — takie jak miłość. psychoterapię matrycy eterycznej i że matryca ta istnieje. według której komórki gniew — są jasne i przejrzyste.66 ________________________ Dłonie pełne światła Ciało eteryczne składa się z określonej struktury natowego tła. czarnego albo ciemnogra- . radość albo eteryczna wytwarza matrycę. Barwę jasnoniebieską łączy się przypomina mniej więcej ciało fizyczne. zanim cielesną etc. potem rezultatem ciała fizycznego. Pulsacja wznosi się. kolory odzyskują swe podstawowe pojawią się komórki. można zobaczyć pulsacje ciała kanałów do przepływu energii albo matrycy eterycznego. uczucia pomieszane są mają się rozwijać. zobaczycie. a potem spływa w dół po fizyczna materia tkanek ciała. Zdąży już spłynąć po ramieniu. które otacza. zniknie.j powiadających im Obserwując w przyćmionym świetle czyjeś kolorów: ramię na tle białego. że struktura jest bardziej płynna niż w przypadku ciała osoba bardziej wrażliwa. fizycznego. przypominałoby ono mężczyznę albo rozdziale dziewią. ale są one stworzone z tego samego mętne. po ciele eterycznym. że kiedy tylko ją Pierrakosa. w typie atletycznym. Jej ciała eterycznego. Proces ten opisany jest w ciało eteryczne. o wrażliwym ciele. Wszystkie czakra-my ciała sięga od dwóch do siedmiu centymetrów poza ciało eterycznego mają barwę taką jak ono. płynnym ruchu. według której ukształtowana jest okolicy obojczyka. Ten związek następuje warstwa jaśniejszej niebieskiej mgły. zanim wytwarza matrycę pola energetycznego w kształcie spojrzycie drugi raz. w energetycznej. Gdyby ktoś miał wyizolować odcienie i rozjaśniają się. Oto lista czakramów i od. Iskry błękitnawobiałego światła Ciało emocjonalne biegną wzdłuż kanałów energetycznych poprzez całe (druga warstwa) ciało fizyczne. Tak jak w uczuć i energii. tak samo jak reszta Warstwa ta przenika gęstsze ciała. koloru. a nie światłem pojawi się wolna przestrzeń. istnieją jako takie tylko dlatego. wiry zbudowane z siatki światła. Jego z subtelniejszą formą niż szarość. że najpierw roślina szybko. żeby się upewnić. Spróbujcie liścia. będzie eterycznego i nie odpowiada strukturze ciała miała pierwszą warstwę w kolorze niebieskawym.

Z moich obserwacji i spostrzeżeń innych Kolor reprezentuje emocję. Może to być spowodowane Czakram 5 = jasnoniebieski faktem. że poza światem fizycznym ist- myślokształtem. Sięga ono dalej niż ciało emocjonalne (czyli dolne trzy warstwy auryczne) muszą przejść i zbudowane jest z jeszcze delikatniejszych przez transformujący ogień serca. by zmienić Trzecim ciałem aurycznym jest ciało mentalne się w niższe energie fizyczne. Z tego powodu jesteśmy bardzo świadomi aktywności mentalnej i uważamy W rozdziale dziewiątym znajdują się opisy ciała się za społeczeństwo analityczne. istoty. trowaliśmy się na trzech niższych warstwach. W leczeniu pełnospe- procesami mentalnymi. przeobrażają energie należące do świata duchowego. Oznacza to. Przypominają powyżej trzeciej 1 zaczniecie je badać. „dobrze ukształtowanymi" siłami. jakie sporządzono w trakcie sesji terapeutycznych. którego używam w uzdrawianiu energii w powietrze wokół siebie. fizycznych. tym jaśniejszy i lepiej uformowany jest liwości" tworzące inne rzeczywistości. lub inne formy myślowe nakładają się dodatkowe kolory. że energia duchowa musi przejść przez ogień serca. rzeczywlstościom. iż istoty ludzkie w gruncie rzeczy dopiero Czakram 6 = indygo zaczynają rozwijać ciało mentalne i używać intelektu Czakram 7 = biały w przejrzysty sposób. odpowiadające im formy powiększają się. emocjonalnego. kiedy ktoś uwalnia uczucia związane są ze światem fizycznym. Według moich obserwacji większość psycho- turalnym. które zamieszkiiją te warstwy. trzy niższe warstwy auryczne szczególnie wyraźnie. Wygląda zazwyczaj jak ktralnym. Czakram 2 = czerwonopomarańczowy które zaczynają wpływać na nasze życie. by stać się substancji. które mają związek z myślami i energiami duchowymi. opisanym w rozdziale dwudziestym jasnożółte światło promieniujące wokół głowy i drugim. a energie fizyczne (rysunek 7-9). Na ogół. terapeutów w USA pracuje głównie z nimi oraz z Jest zazwyczaj żółte. Powtarzam jednak. Codzienne myśli stają się bar- . Ciało mentalne jest również ciałem struk. Czakram 3 = żółty Obserwacje tego ciała zawsze nastręczały mi Czakram 4 = jasnozielony najwięcej trudności. Gdy otworzycie swą percepcję na warstwy formy myślowe (myślokształty). Ciało mentalne sięga od Jak dotąd w naszych rozważaniach koncen- siedmiu do dwudziestu centymetrów poza ciało. W jego zasięgu znajdują się sercem. jest transformującym tyglem. Zawiera w sobie strukturę naszych myśli. związana z czakramem serca. ale nie mają ciał najczęściej emanujące z poziomu emocjonalnego. a trzy wyższe podczas sesji terapeutycznej. kiedy jego właściciel — ośrodek miłości. warstwami i czakramami. Czwarta warstwa albo poziom astralny. przez Ciało mentalne który musi przejść cała energia przepływająca z (trzecia warstwa) jednego świata do drugiego.Pole Energetyczne Człowieka 67 Czakram 1 = czerwony dzo potężnymi. Kiedy warstwy pola aurycznego odpowiadają czterem koncentrujemy się na konkretnych myślach. wszystko się kleksy różniące się co do jasności i kształtu. i przesyłamy je przez serce Powiększa się i rozjaśnia. Na te zmieni. Cztery wyższe związany z tą ideą myślokształt. Widać to (rysunek 7-4). Czasem człowiek wyrzuca barwne kleksy W systemie. koncentruje się na myśleniu. używamy energii związanych z wszystkimi ramion i rozciągające się wokół całego ciała. Im jaśniejsza i lepiej uformowana nieją jeszcze inne warstwy czy „pasma częstot- idea. zaczniecie bowiem postrzegać ludzi. która związana jest z jasnowidzów wynika. ciało emocjonalne przypomina kolorowe kleksy poruszające się Poza świat fizyczny wewnątrz matrycy ciała eterycznego i również nieco poza nim.

Są tym związany jest z miłością. poziomie astralnym. udawali. Na poziomie astralnym między ludźmi zachodzi Większość z nas doświadcza tych rzeczywistości bardzo intensywna wymiana myśli. jest to rzeczywiste zjawisko energetyczne. Ciało to sięga od na celu sprawdzenie. a na normalne złote pulsacje gruczołu rzeczywistości duchowej. między ograniczonym zakresie. formami i zazwyczaj okresem odłączania więzów na niższych osobistymi funkcjami. . odczucia miłości i wyższa wiedza. Czwarty poziom aurycznego. Wasz niepokój otwierają pieczęcie pomiędzy kolejnymi warstwami może wywoływać ktoś. wyższe ich czakramami pojawiają się łączące ich więzy. każdy jest jednak przepełniony systemu mającego za cel wyjaśnienie ob. szczególnie pomiędzy mężczyznami i (czwarta warstwa) kobietami. że się nie widzą. Nie jest to tylko język ciała. myli się je jednak zwykle z polem tej osoby zachodzi proces testowania. Ja używam swego. Obecnie skoncentruję się tylko nawet sprawy z waszej obecności — jednak na głęb- na opisie poziomów aurycznych i ich ograniczonych szym poziomie odbywa się wymiana myśli. czy pola są zbieżne i czy ludzie piętnastu do trzydziestu centymetrów poza ciało ci będą do siebie pasowali. ponieważ przysadkowego nakłada się wspaniały różowy większość z nas używa tej części siebie tylko w tym odcień. W dalszej części książki zajmiemy się obserwowałam ludzi. Duże kleksy barw podczas snu. w kawiarni lub na przyjęciu. zerwane. nie tylko na poziomie astralnym. Nieraz funkcji. Jest on bramą. z istotami. kochającej jest pełen tego różowego światła na szłości zostaną stworzone lepsze. Czakramy należą do tej samej oktawy aurycznej interakcji powiemy w rozdziale kolorów co tęcza dziewiątym. jestem pewna. w którym istnieje życie. Niektórzy z nas o różnych kształtach przemieszczają się w powietrzu. Każda z warstw powyżej trzeciej jest chodzenia do siebie" po zerwaniu związku jest bowiem pełną rzeczywistością. niepodzielnym światem. emocjonalnym i mentalnym ich sercami widać przepiękne łuki różowego światła funkcjonowaniem ludzkiego ciała w jego miłości. Na rysunku 7-4 powiązałam trzy górne Kiedy ludzie zakochują się w sobie. Sami niewątpliwie doświadczyliście czegoś Poziom astralny takiego. Kiedy ludzie tworzą ze sobą związki. To wyższa wola. którzy stali obok siebie i ponownie wyższymi warstwami albo „częs. Kiedy związek dobiega końca. kto siedzi po przeciwległej każdego czak-ramu i w ten sposób umożliwiają stronie pomieszczenia i teoretycznie nie zdaje sobie podróże świadomości. związek. że w przy. Okres „do- plikowana. pomiędzy jego polem a stały zestaw barw. ale ich nie pamięta. różowym światłem miłości. przez którą mocniejsze i gęściejsze. potrafią wejść w te światy poszerzając świadomość Część z nich jest przyjemna. zostają Sprawa jest jednak jeszcze bardziej skom. energetycznym odbywała się ożywiona komunikacja i wiele myślokształtów przemieszczało się między nimi. Każda jest jaźni. Więcej o zjawisku fizyczne. Przykładowo — kiedy mężczyzna i zbudowane z obłoków o barwach piękniejszych niż albo kobieta. Jest tak. które można Ciało astralne (rysunek 7-10) jest niejednorodne zaobserwować. część nie tak bardzo. pomiędzy czakramy z fizycznym. Ciało astralne posiada zazwyczaj sobie seks z jakąś osobą. Techniki te Potraficie przecież wyczuć różnicę. które wykraczają poza to. Czakram serca osoby serwowanych zjawisk. mający różowym światłem miłości. za pomocą technik medytacyjnych. powodując często wiele bólu. podczas gdy na poziomie totliwościami" rzeczywistości.68 Dłonie pełne światła że poniższe informacje są tylko próbą stworzenia ciała emocjonalnego. gdzie całe pojęcia Więzy te istnieją na wielu poziomach pola są rozumiane bezpośrednio. wyobraża ciało emocjonalne. co poziomach pola i ponownego zakorzeniania ich w normalnie nazywamy „ludzkim". im dłuższy i głębszy jest możemy wejść w inne stany rzeczywistości.

Pole Energetyczne Człowieka 69 przez wszystkie stykające się płaszczyzny określa Ciało eteryczne uświęcone pustą przestrzeń kuli. Zostanie to opisane w rozdziale poza ciało fizyczne. w jaki kula przenosi się ogólnie na piąty poziom. (piąta warstwa) Tak więc eteryczny uświęcony poziom aury tworzy pustą albo negatywną przestrzeń. choroby. ponieważ zawiera Poziom eteryczny uświęcony jest wzorem dla ciała ona w sobie wszystkie formy istniejące na planie eterycznego. potrafię wypełnieniu tła przestrzeni pozostała pusta postrzegać różne formy przestrzenne znajdujące się w przestrzeń tworzyła formę (kształt). Wydaje się. którą może przybrać warstwa przestrzeni negatywowej. kulę. praca warstwy eterycznej trakcie obserwacji pola skoncentrować się na uświęconej pomaga jej odzyskać pierwotny kształt. należy w zniekształceniu. Aby stworzyć się na osobie. W trakcie wszystkich manifestacji fizycznych. (uporządkowane pole energii). widzę kształt ciała eterycznego danej osoby. warstwa pola energetycznego wywodzi swoją które istnieją na planie fizycznym. Jest to poziomie uświęconym. tylko że ten rysunek istnieje w innym niebieskim tle. Struktury te zdają kobaltowonie-bieskim tle. jest uświęcona powszechnego pola energii zawiera zatem uświęconą formą ciała fizycznego. w pobliżu mnie.). Warstwa eteryczna forma warstwy eterycznej. W przestrzeni eterycznej. którą (szósta warstwa) można by nazwać przestrzenią negatywową. którą obserwuję. jak już wspomniano. Sięga on od sześćdziesięciu do pusty obszar o kształcie kuli. wraz z przystosowaniem byłoby porównanie sposobu powstawania kuli w mechanizmu per-cepcyjnego. Uświęcona powstaje ciało fizyczne. robię. w której Nazywam piątą warstwę aury uświęconym może istnieć pierwszy albo eteryczny poziom aury. tyle że na strukturę z warstwy eterycznej uświęconej. bezbarwnych albo przezroczystych linii kanałów na wszystko w negatywowej formie. Kiedy to To właśnie na tym poziomie dźwięk tworzy materię. w eteryczna. dwudziestym trzecim dotyczącym uzdrawiania. organami energetycznymi oraz eteryczna uświęcona ukazuje się w postaci fizycznymi częściami ciała (kończynami itp. jakby po kompletnym tego poziomu — wymiaru rzeczywistości. Promień wykreślony z tego punktu we wszystkich trzech wymiarach utworzy Ciało niebiańskie powierzchnię kuli. zwanym ciałem niebiańskim wypełnia przestrzeń. ciałem eterycznym (rysunek 7-11). Sięga ona od czterdziestu pięciu do której rośnie struktura eteryczna będąca podstawą sześćdziesięciu centymetrów poza ciało. częstotliwości wibracji piątego poziomu. tym wymiarze. w oparciu o którą Przypomina zatem negatyw fotografii. Zawiera się w nim cała struktura pola. że Dobrym przykładem na zobrazowanie tego stanu zachodzi to automatycznie. potem skupiam powstaje w przestrzeni eterycznej. zostawiając wolny jedynie (rysunek 7-12). Kiedy dostroję się do wymiarze. A zatem to przestrzeń nie wypełniona . kiedy warstwa eteryczna ulega Chcąc wyizolować piątą warstwę aury. włącznie z Mojemu widzeniu ponadzmysłowemu warstwa czakra-mami. W ten sposób zostaje osiemdziesięciu centymetrów poza zdefiniowana kula. To na tym poziomie uzdrawianie dźwiękiem jest które sięga do siedemdziesięciu pięciu centymetrów najskuteczniejsze. tworzącego z kolei strukturę siatkową fizycznym w postaci odbicia albo odwzorowania. Nieskończona liczba Szósty poziom jest emocjonalnym poziomem płaszczyzn pojawia się ze wszystkich kierunków i planu duchowego. trochę jak rysunek się powstawać z przezroczystych linii na ciemno- techniczny. Formy te istnieją w idealna forma. tworząc pustą przestrzeń. Jest to tak. Jest to kształt wąskiego owalu. zachodzi odwrotny proces. które jest stałe. Eteryczna wszystkie kształty i odwzorowania przestrzenne. Najpierw moja uwaga geometrii euklidesowej ze sposobem. w geometrii euklidesowej należy najpierw zaznaczyć punkt.

Niemal słyszy się dźwięk. Jeśli osoba jest bardzo naenergetyzowana. co trwałości. że przejawia najmocniejsza. Kiedy świątyni o bardzo skomplikowanej konstrukcji. i sięga wszystkich wymiarów istnienia. kolei wzbudzają nowe prądy. a ono jest nami i jesteśmy wszystkich czakramów. Możemy dotrzeć do niego poprzez auryczne związane z obecną inkarnacją danego medytację i wiele innych technik transformacyjnych. warstwy postrzegam wspaniałe złote światło. miłości. Powiązanie Zewnętrzna krawędź przypomina mi skorupkę jajka. Wewnątrz tego blasku Można by ją porównać do stacjonarnej fali znajdują się też jaśniejsze. że nazywam je „migoczącym". siedemdziesięciu pięciu do stu dziesięciu cen. które . Jest to poziom. jak macica perłowa. Ta zewnętrzna część siódmej warstwy Ciało niebiańskie ukazuje mi się w przepięknym jest bardzo mocna i elastyczna. strumień ten Siódmy poziom jest mentalnym poziomem przeprowadza energie przez korzenie każdego planu duchowego i nazywa się go ciałem kete. Złoty poziom uświęcenia zawiera albo przyczynowe (siódmy też główny strumień energii. odporna na migoczącym świetle. Wszystkie i opalizuje lekko. kanał centralny. kiedy jesteśmy przeniknięci światłem i Zawiera złotą strukturę siatkową ciała fizycznego i czujemy. maleńkich nici złotosrebrnego światła o wielkiej kiedy widzimy światło i miłość we wszystkim. najbardziej elastyczna warstwa pola się ono jako światło promieniujące z ciała podobnie aurycznego. z duchową ekstazą właściwą duchowej głową. Zewnętrzna for. kiedy istnieje połączenie pomiędzy otwartym Przypomina to tysiące złotych nici. wiemy. naszą podstawową ludzką miłość do stopami i większym około stu centymetrów nad bliźnich. że jesteśmy nim. żyje. że można by go usłyszeć drogą medytacji nad takim Ciało keteryczne uświęcone myślokształtem. oznacza to. kiedy się na nią patrzy. Forma kojarzy się czakramem serca a otwartym czakra-mem ze złotym jajkiem sięgającym od stu do stu dziesięciu niebiańskim. Jestem pewna. Forma ciała czakramy i formy cielesne na tym poziomie sprawiają niebiańskiego jest delikatniejsza niż ciała wrażenie zbudowanych ze złotego światła. jak blask wokół świecy. centymetra. Sięga od nich. który biegnie wzdłuż kręgosłupa odżywiając całe ciało. Powstają świadomość na siódmy poziom aury. które Niczym nie uwarunkowana miłość przepływa. niezwykle wysoką częstotliwością. złożonym głównie z przenikanie i służy jako ochrona pola. że złote wypustki odchodzące od ciała. Główny strumień energii wzbudza inne tymetrów poza ciało. Wypustki z tworzymy jedność ze Stwórcą. z mniejszym końcem pod ludzkości. pulsuje tak szybko. Kiedy wznosimy naszą strumienie pod kątem prostym do siebie. które podtrzymuje kształt całej aury. wibrującej z światła. która wykracza poza rzeczywistość fizyczną ciało to może rozszerzyć się jeszcze bardziej. w którym jesteśmy mojej wyobraźni wygląda ono jak zbudowane z świadomi naszego związku z całym wszechświatem. czakramu i zlewa energie wpływające przez każdy z rycznym uświęconym (rysunek 7-13). jednym z Bogiem. Światło to ma złotosrebrny połysk skorupka chroniąca małe kurczątko. że jego grubość wynosi od pół do jednego bezwarunkowej miłości. przez który odczuwamy ma ma kształt jajka i zawiera w sobie wszystkie ciała duchową ekstazę. tak jak pastelowych barw. człowieka. tych dwóch cza-kramów tworzy doświadczenie wydaje się. poziom) Wspinając się po kręgosłupie i spływając pulsującymi falami na dół. mocniejsze promienie światła o skomplikowanym kształcie. W połączeniu tym wiążemy miłość centymetrów poza ciało. że podnieśliśmy naszą Dostrajając się do poziomu wibracji siódmej świadomość na szósty poziom aury.70 Dłonie pełne światła ciało. Również to ciało jest bardzo podobne do o których wspomniałam w tej książce. W docieramy do punktu „bycia". Jest to eterycznego uświęconego w tym sensie.

a dziewiąty kryształowym uświęceniem z kolei. wianiu. postrzegać tylko pierwsze warstwy aury. Schwarz opowiada o tych pasmach i o tym. jak istotne jest znajdowanie różnic pomiędzy poszczególnymi warstwami aury. widzieli tylko kolory i formy. które potrafię Pacjent uczy się znajdować różnice pomiędzy dostrzec na tym etapie. Poziom współzależności. Jed- Plan kosmiczny nak dzięki terapii i wszelkim innym procesom rozwojowym warstwy istnienia stają się wyraźniejsze. wyższymi odczuciami nieograniczonej miłości zlokalizowanymi ponad głową. W miarę upływu czasu więconym znajdują się również pasma przeszłego uwrażliwicie się na coraz wyższe częstotliwości. Są to zabarwione pasma światła. Siatka ta Musicie pamiętać. procesami myślowymi i Są one związane z czakramami ósmym i dziewiątym. pobliżu szyi lub głowy zawiera zazwyczaj przeszłe Większość ilustracji z kilku następnych rozdziałów życie. Warstwy pola stają się wyraźniejsze i poziomach. Opiszę te techniki w rozdziale dwu. co jest poniżej. forma (poziom dziewiąty) w tym sensie. Dwa poziomy ponad siódmym. Oba poziomy wydają związanymi z wyższymi poziomami aury. Nauczycie się całkowicie otaczają aurę. płynną. w jaki sposób jego system ósmy sprawia wrażenie. to poziomy ósmy i dziewiąty. Jack pokazuje tylko trzy albo cztery niższe warstwy aury. że jest głównie substancją przekonań wpływa na idee w ciele mentalnym. Bardzo często można doświadczyć z ograniczonego punktu ciało mentalne i emocjonalne zdają się działać jak widzenia tylko jednej inkarnacji. że kiedy otworzycie swój pokazuje potęgę złotego światła. potem wszystkiego. zmysł jasnowidzenia. działają wspólnie w większości opisanych wyjaśnię. których nauczyli mnie moi odczucia fizyczne i emocjonalne oraz myśli i przewodnicy. Innymi słowy. jak Pomiędzy warstwami nie czyni się żadnego poznać ich znaczenie na podstawie koloru. . Dzięki zrozumieniu wzmianek o tych poziomach w literaturze. co życia. Pasmo zauważone w koncentrować się na wybranej. działania. jedna pomieszana forma. będziecie zapewne z początku który zapewnia całemu polu integralność i trwałość. Będziecie Dodatkowo na poziomie keterycznym uś. świętego umysłu. wpływa na ciało emocjonalne. wysokich wibracji.Pole Energetyczne Człowieka 71 krążą wokół pola. Później. można je znaleźć na całej również rozróżniać poszczególne warstwy i powierzchni skorupki jajka. W poniższych opisach procesów terapeutycznych nie czyni się wielkiego rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi ciałami. Zawiera plan życia i jest międzyludzkie są wymieszane i chaotyczne. Wiem bardzo mało o tych aurycznego. tak że cale pole auryczne i Postrzeganie pola wszystkie poziomy poniżej niego są otoczone i przytrzymywane przez tę plecioną siatkę. gdy pacjent lepiej rozumie swoje techniki uzdrawiające. które pozwoli wam postrzegać wyższe ciała. Część tego zamętu tym poziomem jest już plan kosmiczny. rozróżnienia. choć o tego można rozróżnić poszczególne warstwy pola niczym to nie przesądza. okaże się. którego nie można nawet obserwować w aurze. podstawowe procesy myślowe i odczucia planie duchowym. Nie znalazłam eteryczne i wreszcie fizyczne. podstawowymi emocjami. Później. Sprawiają wrażenie wymieszanych i w części dotyczącej leczenia przeszłego życia. w częściach poświęconych uzdra- dziestym drugim. jak pracować z tymi pasmami. Poza najlepiej potrafimy je rozróżniać. jak to. Przez dłuższy czas nasze niższe keteryczny jest ostatnim poziomem aurycznym na emocje. które aktualnie próbujesz oczyścić. że poziom pacjent zaczyna rozumieć. Poziomy ósmy i zrozumienia procesów przyczynowo--skutkowych dziewiąty zachowują się jak treść (poziom ósmy) lub opisanych w rozdziale piętnastym. Ta się przejrzyste jak kryształ i zbudowane z bardzo zdolność rozróżniania pojawia się w wyniku delikatnych. znam jedynie pewne bardzo potężne bardziej przejrzyste. Nie bezpośrednio powiązany z obecną inkarnacją.

Kiedy poruszasz palcami. Opisz któryś z czakramów siódmej warstwy zatrzymanie (blok) wywołuje bardzo nieprzyjemne pola. zawarte w ćwiczeniach 8. chociaż całkowite zatrzymanie nie jest 11. przypominające nieco statyczne napięcie 13. Gdzie znajduje się serce czakramu? 6. 9. Większość ludzi. Jak wygląda ciało eteryczne? Czym różni się od ciała emocjonalnego? c 3. próbując zaobserwować aurę. Przegląd rozdziału 7 1. Na początku ludzie widzą ją zazwyczaj jako bezbarwną.Cz. mgła z początku będzie trzymać się palca jednej dłoni. po- . czujesz ich łaskoczący zarys. Kiedy krawędź ciała energetycznego emocje? dotyka skóry. Która warstwa zapewnia integralność Polu pomiędzy dłońmi powoduje łaskotanie i lekkie Energetycznemu Człowieka? napięcie. Którędy przebiega główny strumień energii? zazwyczaj możliwe. uczucie. a potem przeskoczy do najbliższego koniuszka palca drugiej dłoni (rysunek 7-14). Jaki jest związek pomiędzy Powszechnym Polem Energii a Polem Energetycznym Czło- wieka? 2. Dlaczego czakram ma określony kolor? Rysunek 7-14: Aura wokół palców 5.E. Wygląda to mniej więcej jak fala gorąca unosząca się nad kaloryferem. Odczucie zbudowania czegoś 12. Opisz siedem najniższych warstw pola au- rycznego i ich funkcje. Może mieć różne odcienie. Opisz związek pomiędzy czakramami a war- postrzegania ludzkiej aury stwami aury. W której warstwie P. Gdzie zlokalizowane są czakramy ósmy i dziewiąty? Energia niemal zawsze porusza się ruchem kolistym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ciała energetyczne ciągną się pomiędzy palcami jak cukierki toffi. Kiedy rysujesz koła na dłoni.72 Dłonie pełne światła wstaje uczucie łaskotania i napięcia na powierzchni skóry. na przykład błękitny. Jej 10. Z jakimi strukturami anatomicznymi związane są czakramy? Odpowiedzi na pytania 7. a mgła z jednego palca łączy się z mgłą palca w drugiej dłoni. pojawiają się elektryczne. Jakie są trzy główne funkcje czakramów? 4. widzi mgłę wokół palców i dłoni.

które lgnie do knota. CZĘSC III AKTYWNOŚĆ PSYCHICZNA I POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Złote światło płomienia świecy wspiera się na tronie ciemnego światła. \ ZOHAR .

mogłam swobodnie obserwować zachowania wielu Na temat rozwoju człowieka prowadzono wiele ludzi. świecie psychologii. skąd ta osoba wiedziała. co wzrostu. jest bezpośrednio powiązane z pozwoliłaby wykryć bliższa obserwacja. kiedy ktoś ich obserwuje. że patrzycie? o aurze. Jednak żaden z badaczy nie wspomina pierwsze. co dzieje się w polu opiszę. jak rozwija się nasze nasze problemy. kawiarni i po krótkiej zaledwie obserwacji osoba ta Te poszczególne fazy stały się częścią naszego patrzyła wam prosto w oczy i niedwuznacznie dawała codziennego języka: faza oralna. jak nasze prywatne doświadczenia. Aura dostarcza jednak bardzo dlaczego kazała wam przestać patrzeć? Ludzie wielu informacji na temat konstrukcji psycho- bardzo się denerwują. Powiążę to z pole energii od narodzin do śmierci. co rozwija się w aurze na danym etapie zachowania. Jestem pewna. w tym aurycznym. Erik Erikson wsławił się swoimi pracami na zainteresować się obcą osobą w autobusie czy temat faz wzrostu i rozwoju powiązanego z wiekiem. z aurycznego punktu widzenia. Prześledźmy teraz. Zaczniemy jednak od podstaw psy- dostrzegać aury. ponieważ jest ona praktycznie nie znana w Wyczuła was poprzez pole energii. że wszyscy mieliście okazję badań. Po drugie. rozwój można przynajmniej część z nich. do zrozumienia. To. Wstęp DOŚWIADCZENIE TERAPEUTYCZNE Podczas praktyki psychoterapeutycznej zaczęłam rą charakterologiczną w rozumieniu bioener- po raz pierwszy jako człowiek dorosły świadomie getycznym. Po pokwitanie itd. by inni poznali nasze rozwoju. psychoterapią ciała i struktu- . logicznej danego człowieka i jego osobistego Większość z nas nie chce. W gruncie mamy problemy. Wszyscy psychologicznym rozwojem na tym etapie. Zazwyczaj wstydzimy się tego. wszyscy próbujemy ukryć rzeczy. W czasie długich godzin praktyki choterapii — od rozwoju dziecka. żebyście się od niej odczepili. wiek młodzieńczy. W tej części książki uznać za naturalny rezultat tego. ujawniają się w aurze.

delikatniejsze wibracje poziomów wibracji/energii wpływających do i przez albo aspekty duszy stopniowo promieniują w dół. tak że cała wyższym wibracjom i aktywacji poszczególnych ludzkość postępuje w swoim planie ewolucyjnym ku czakramów. musimy użyć pojęć życia i wzrostu. Jeśli metafizyka drażni was. By podejmowanych przez człowieka w trakcie procesu opisać inkarnację. jak i obszary doświadczenia i nauki. Każda życiowego. rzeczywistości. który Proces inkarnacji trwa przez całe życie. kolejna generacja potrafi funkcjonować na poziomie Każda główna faza życia odpowiada nowym i wyższych wibracji niż jej poprzedniczka. wyzwaniem dla duszy. w którym wyższe. Z każdą fazą nowa energia wyższym wibracjom i poszerzonej percepcji świata. Wraz z rozwojem pojedynczego tywane przez człowieka w trakcie jego rozwoju człowieka następuje rozwój całej ludzkości. Każda faza oznacza nowe korzystała ze źródeł zarówno psychologicznych. i świadomość stają się dostępne osobowości i świadczenia od narodzin do śmierci i poza nią. będę umożliwiają jej rozwój. Postępując w ten przez delikatniejsze ciała auryczne do gęściejszych. Rozdział 8 WZROST I ROZWÓJ CZŁOWIEKA W AURZE W celu opisania zakresu ludzkiego do. Ten wzór życia jest przechowywany w Ink ar nacja siódmej warstwie aury. człowiek poszerza swoją wiedzę o aż po ciało fizyczne. co zaczyna się i kończy przy narodzinach. na poziomie kete-rycznym uświęconym. sposób. widzenia życie jest ekscytującym odkrywaniem i potraktujcie ją jako metaforę. Jest to dynamiczny schemat. Nie jest zmienia się ciągle pod wpływem decyzji to coś. Z tego punktu metafizycznych. człowiek otwiera metafizycznych. jego ciała auryczne i czakramy. Proces inkarnowania kierowany jest przez wyższą jaźń. Gdy trwa rozwój. Ta reguła rozwoju człowieka występuje . Te kolejne energie są wykorzys. Inkarnacja jest organicznym ruchem swoją zdolność do podtrzymywania wyższych duszy.

Zadanie osobiste uwalnia obecności i powoli zaczyna się z nim łączyć. którzy byli Według Pierrakos inkarnująca dusza napotyka wspaniałymi przywódcami. wszystkie wchodzące w skład przewodników. zależy od jej dojrzałości. fałszywych systemach przekonań. Wybrani wielkiej materii twórczych doświadczeń życiowych. Podczas tego spotkania dusza i doświadczenie życiowe indywidualnego człowieka przewodnicy dyskutują o zadaniach. Sami dosłownie tworzymy to. które są następnie pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego wykorzystywane podczas zadania uniwersalnego. które go spotykają w życiu. zatem ze źródła osobistego i ze źródła grupowego. połączenia. że poprzez wypełnienie osobistego tylko wpływ matki. świadomości. W trakcie życia własną wizję rzeczywistości. Tworzenia których głównym celem będzie przywództwo. Upaniszady i inne. do formującego . Nasze pragnienia są przechowywane w prezesów firm albo przywódców politycznych. wynikającym również z wielu inkarnacji dystans do sytuacji. którzy zapewnią wymagane Z tego punktu widzenia łatwo jest spojrzeć okiem otoczenie i konkretne doświadczenia. ale nacisk przyczynowo--skutkowym. w różnych poziomów naszego istnienia. choć wiele naszych pozostanie skierowany na przywództwo. w z wielu różnych części naszego istnienia. „uniwersalne". W duszę. Jedna osoba doświadczeń jest na tym poziomie całkowicie może urodzić się w rodzinie o długiej tradycji zrozumiałych. To. tego nie da się łatwo zrozumieć na prostym poziomie Szczegóły będą różne dla każdej osoby. i zaczyna się uczyć. dusza zaczyna być świadoma jego zadania uniwersalnego. Phoebe Bendit i Ewę Pierrakos. „zadanie światowe". które należy Plan życiowy zawiera wiele możliwych rze- oczyścić poprzez doświadczenie. Tę pracę życiową czywistości. zanim obejmie rolę przywódczą w omówiony przez Madame Blavatsky. do jej zadania. takich jak Kabała. Tworzymy sposób zrównoważony i spokojny. Być może będzie ją Alice Bailey. co nazywa się karmą. tak jak niepowtarzalna jest dusza. Według Ewy Pierrakos ilość determinujących wewnątrz większych grup zaś istnieją oczywiście przyszłe życie rad. „przywództwo"). a przywódców mieszają się i tworzą doświadczenia na wielu uważa się za negatywne postacie.78 Dłonie pełne światła w wielu tekstach religijnych. zostają tacy rodzice. gdzie świadomości zbiorowej. która musi zrealizować. które chroni działalnością dla świata. by nauczył się utrzymywać skutku. podświadomości. decyzji. wyzwalając energie. W materię życia wplecione jest działanie Na przykład. Gdy ciało rozwija się stopniowo zadania człowiek przygotowuje się do wykonania w łonie matki. co pozwala na podejmowanie wolnych nazywa się zwykle zadaniem danej osoby. osoba będzie musiała nabrać odpowiednich Proces inkarnacji przed poczęciem został umiejętności. onieśmielała długa linia przodków. To tworzenie wypływa na planie fizycznym znajdzie się w sytuacjach. Sami tworzymy naszą rozwinięcia zdolności przywódczych. Wszystkie te kreatywne siły tradycje przywódcze nie istnieją. wiążące się z Wtedy też powstaje eteryczne łono. która ją czeka. W wyniku tych dziecka na bogactwo życia. Powróćmy do przykładu przywództwa. przeciwko którym poziomach naszego życia. Zadanie każdego jest dla mnie długofalowym związkiem przyczyny i człowieka polega na tym. o karmie. decyzji następuje określenie składu energii Po „planowaniu" dusza rozpoczyna proces stanowiących fizyczny wehikuł dla inkarnacji duszy powolnego tracenia świadomości świata duchowego. co przywódczej. które dusza jest inne. Ich połączenie jest tak duszę przed wpływami zewnętrznymi i dopuszcza wyjątkowe. takiej jak długa linia szanowanych chcemy. człowiek może potrzebować prawa przyczyny i skutku. należy się buntować lub je obalać. a ostatnio przez wybranej przez siebie dziedzinie. jakie dusza otrzymuje od swoich grupy mniejsze. nadświadomości i podczas gdy inna znajdzie się w rodzinie. jak i zapłodnionym jajem tworzy się energetyczna nić. Dusza przyjmuje zarówno zadanie W momencie poczęcia pomiędzy duszą i osobiste (takie jak np. a może tradycja ta da jej swoich przewodników duchowych. Dana Bhagavad Gita. by zaplanować impuls do rozwinięcia własnych zdolności. Każde nadchodzące życie.

Toczą ciężką walkę. gdy . Walczą. Po okresie walki chłopiec łączył się ponownie ze swoim przewodnikiem. Niemowlęta wciąż mają pogrążony w głębokim śnie. Wkłuli Narodziny następują w wyjątkowym okresie dla się w okolice czakramu krzyżowego. prawo. Przykładem takiego procesu był chłopczyk urodzony w miesiąc po planowanym terminie porodu. wystawiona na działanie czynników zewnętrznych. Wiedział. czterometrowej wysokości. które ziemią. domość. i ponownie gwiazd i planet również po raz pierwszy wpływają zaczynało szarpać się gwałtownie pomiędzy dwoma na nowe pole energetyczne duszy w momencie światami. podnosił krzyk. jak opuszczają ciało fizyczne. kiedy będzie miały z tym trudności. w swoich splotu słonecznego. co chcę zrobić i nie dopuszczał mnie do W trakcie pierwszych faz życia niemowlę musi siebie. które Wreszcie postanowiłam zaskoczyć go. odpowiada okresowi ożywienia w ciele fizycznym. Narodziny Lekarze dokonali punkcji lędźwiowej. Za pierwszym razem w wyższych rejonach energetycznych kosmosu. Niemowlę wchodzącej duszy. zakorzeniania się w świecie fizycznym. Gdy zbliżyłam się na pewną świadomość świata duchowego i walczą. natrafiało na pole. by uniknąć wypuszczenia korzeni przez najniższy czakram (czakram podstawowy). Zostaje dotknięta przez to Potem traciło kontakt z przewodnikiem. wyrzucał wzbogacając. gdy tylko pojawiał się jego przewodnik. Większe. Po bardzo szybkim porodzie dostał gorączki. Proces powolnego budzenia się duszy do otwierał czakram i raz jeszcze rozpoczynał proces fizycznego świata trwa dalej po narodzinach. by się nie inkarnować. silniejsze pola ciał niebieskich. Za każdym razem. Lekarze zajęli się tym problemem w momencie. wzrostem tych ciał. powiększając go i matką. W tym czasie chłopiec czuł się silniej narodzin. odpowiedzialnego za krzyk i wyższych ciałach wie. by sprawdzić. W trakcie tej walki niemowlę otwierało się i łączyło z Po raz pierwszy jest samotna w morzu energii. gdy próbowałam pozwalając im w przyspieszonym tempie zająć się przesłać energię do jego aury. Była to ostra walka i najwyraźniej nie rodzicielskich i przenieść uczucia na nowych chciał. W tym momencie dusza traci starało się właśnie uwolnić od dwóch przyjaciół i swoją eteryczną ochronę i po raz pierwszy zostaje duchowej kobiety. czy nie nastąpiło zapalenie opon mózgowych. Nie pozwolił mi na to. Kiedy jelitami. Ten silny błysk świadomości ziemią. wynikłe z ciągłego nadużywania czakramu widzę. żeby ktokolwiek mu w niej pomagał. Umożliwiała mu to między innymi dziura powstała w Niemowlęctwo wyniku punkcji. która również nie chciała odejść. W nie sprzeciwiał się zbytnio. Widziałam wiele nowo narodzonych dzieci. Walcząc. To tak jakby zagrano nową nutę i energię z czakramu krzyżowego i kierował ją na dodano do już istniejącej symfonii życia.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 79 się ciała dociera silny błysk świadomej energii. Jednym rodziców. dusza przebywa Próbowałam go uzdrowić. obudził się i zaczął wydzierać wyzwolić się od duchowych przyjaciół i postaci wniebogłosy. uspokajał. ale potem odmówił czasie snu dusza opuszcza ciało fizyczne i eteryczne. by odległość pół metra. swoich towarzyszy zabaw i kobietę. by wcisnąć się w ograniczoną z objawów fizycznych tej walki były kłopoty z przestrzeń maleńkiego niemowlęcego ciała. Lecz także nowe pole wpływa na ów związany z duchową kobietą niż ze swoją fizyczną wszechobecny ocean energii. po to tylko by stopniowo obudzić się do próbując otworzyć dolny czakram i połączyć się z fizycznego świata. skierować energię w dół. lokrotnie przybierają wygląd duchów ponad- Przed urodzeniem dusza ponownie traci świa. płacz. współpracy. otacza nas wszystkich. Niemowlę często śpi w tym okresie. Zamierzałam zamknąć dziurę w czakramie przyzwyczaić się do ograniczeń związanych z krzyżowym w siódmej warstwie jego aury i bodźcami fizycznymi i trójwymiarowością świata.

aura tężeje i jaśnieje. Tak więc przybywająca dusza wchodzi i wy- chodzi z ciała przez najwyższy czakram. Ogólne pole niemowlęcia jest amorficzne. i 4. bezkształtne i ma barwę niebieskawą lub szarawą. pracując jednocześnie nad otwarciem czakramu dolnego w celu zapuszczenia korzeni w świecie fizycznym. a czakram koronny również jak lejek. Jego horoskop wyraźnie wskazuje na zdolności przywódcze. Na tym etapie dolny czakram wygląda jak bardzo wąski lejek. Gdy niemowlę skupia swą uwagę na jakimś obiekcie świata fizycznego. ale bardzo szeroki.-- . Pozostałe czakramy <^ Rysunek 8-1: Normalna aura dziecka przypominają małe.80 Dłonie pełne światła chłopiec podjął wreszcie decyzję o pozostaniu w świecie fizycznym. płytkie chińskie filiżanki do herbaty z wąskim kanałem energii prowadzącym w głąb ciała do kręgosłupa (rysunek 8-1).

Etap ten można zaobserwować. że nie ma wokół nich ochronnej powłoki. Bez względu na to. która przechwytuje wiele wpływów z powszechnego pola energii. ale trwa przez całe życie. A więc. Tak więc budowanie aury trwa przez całe życie i można w niej znaleźć wszystkie doświadczenia życiowe danego człowieka. Wszystkie czakramy dziecka są otwarte w tym sensie. Po narodzinach nadal istnieje silna więź energetyczna pomiędzy dzieckiem a matką. Może cierpieć na nieokreślone lęki. Jest ona najsilniejsza w chwili narodzin. . a ono musi sobie z nią w jakiś sposób poradzić (zobacz rysunek 8-2 porównujący czakramy człowieka dorosłego i dziecka). Około siódmego roku życia wokół otworów poszczególnych czakramów formuje się ochronna powłoka. Gdy zaciekawienie znika. zachowuje jednak część doświadczenia w postaci barwy. która zatrzymywałaby psychiczne wpływy z zewnątrz. czy sprawy są przed nim ukrywane czy nie. co dzieje się pomiędzy rodzicami. Pole dziecka jest całkowicie bezbronne i otwarte na wpływy zewnętrznego otoczenia. chociaż na poziomie fizycznym dzielić ich może wielka odległość. To za sprawą tej psychicznej pępowiny dzieci pozostają w kontakcie ze swoimi rodzicami przez całe życie. aura blaknie. napady złego humoru albo choroby. a energia wchodząca przez nie odczuwana jest w sposób mało określony. wciąż wpływa ona bezpośrednio na pole dziecka. To sprawia. choć nie będzie już tak widoczna. pomimo że czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte tak jak u człowieka dorosłego.szczególnie wokół głowy. Jest to również czas. kiedy pojawia się rozsądek. że dziecko jest praktycznie bezbronne i łatwo ulega wpływom. Często jedno zdaje sobie sprawę z zaburzeń emocjonalnych drugiego. Dziecko nie jest już więc tak bezbronne jak wcześniej. gdy dziecko rośnie i przechodzi proces zdobywania cech indywidualności. Tę więź nazywa się czasem plazmą zarodkową. Stale reaguje na swoje otoczenie energetyczne w sposób. Każde doświadczenie wzmacnia zabarwienie aury i umożliwia nabranie indywidualnej postaci. dziecko wyczuwa to. który odpowiada jego temperamentowi. fantazje.

wzbogaca jego się życie emocjonalne. Kiedy wyrywa się go przemocą z ręki dziecka. a smutek i przygnębienie są eterycznego. żyje w niej. jak i fizycznie. Dziecko bezbronności. Z widoczne w aurze. Będzie ono wysyłało amebopo-dobne projekcje ze swego pola eterycznego i otaczało nimi myślokształty. Jest to przestrzeń. Gniew dorosłego poraża system dziecka zbudowana głównie z energii poziomu błękitnego. czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte i nie przyswajają wszystkich energii powszechnego pola potrzebnych do podtrzymania życia. tym większą ilością energii świadomości zostanie przez dziecko otoczony.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 81 niem piersią dostarcza dziecku energii eterycznej. Często widzimy. co czuje łączy ich dwoje. Tworzy dla siebie fantastyczne światy. Myślokształt staje się świadomą częścią jaźni. Wczesne dzieciństwo Gdy dziecko rośnie i drugi czakram zaczyna się rozwijać. w której dziecko woli przez dziecko wchłanianie jak przez gąbkę. chociaż eteryczna pępowina wciąż konserwatywne. jak młodsze dziecko układa się mój tatuś. Wewnątrz tych fantazyjnych wizji znajdują się myślokształty należące do dziecka. by nie spowodował . chyba że sam cofnął się do tego stanu separacji i tworzenia niezależnej tożsamości. przez który dziecko chłonie energię. że ulegając naciskowi grupy pępowinę. Widziałam rodziców nieumyślnie kreuje wyimaginowaną przestrzeń. Barwy na kolanach ojca albo matki. Im większą rolę będzie pełnił myślokształt w wizualizacji świata. Dorosły nie ma pojęcia. że albo uważając to za rzecz postępową. ponieważ zaczyna uświadamiać sobie swoje oddzielenie od matki. moja mamusia etc". towarzysz. Jest wtedy chronione czerwonopomarańczowa i różowa stają się nar-dziej przed wpływami zewnętrznymi przez pole rodzica. niszczy się pole i rani dziecko. lecz narażających swoje dzieci na niepotrzebne wstrząsy wciąż połączone jest z matką poprzez eteryczną psychiczne przez to. W ten sposób rozpoczyna się proces dziecko. W temat dopuszczania dzieci do uczestnictwa w kategoriach pola potrafi już odłączyć się od pola grupach terapeutycznych dla dorosłych są bardzo swojej matki. Wciąż może obejrzeć się i stwierdzić. karmie. jak wstrząs elektryczny. ucząc się podstawowego rodzaju miłości. bawić się samo. Rysunek 8-2: Czakramy człowieka dorosłego i dziecka Od mniej więcej więcej drugiego roku życia dziecko postrzega rodziców jako swoją własność: „ja. Dziecko uczy się odnosić do powodu tej dziecięcej bezbronności moje poglądy na innych. a jeśli dopuszczony zostaje Matka oprócz bliskości fizycznej. a światy te pomagają mu zrealizować to oddzielenie. to jest uważnie obserwowany. przyprowadzali mama jest w pobliżu. W każdym sutku znajduje się mały czakram. Wyimaginowana przestrzeń swoje dzieci na dorosłe sesje terapii grupowej dla ukazuje się w widzeniu ponadzmysłowym jako dorosłych. Pamiętajcie. zarówno psychicznie.

Walczy więc o kontrolę nad obiektami osobistymi. indywidualności. pozwól sobie swobodniejsze wyrażenie siebie w swojej prywatnej dostroić się do nich. a dziecko chodzi do szkoły. Dzieci wkraczają w fazę „pa- czek". chory? Czy ludzi. Ja nie potrafię przebywać w pewnych otoczyło swoją świadomą energią. że około siódmego roku życia wszystkie czakramy mają już wokół siebie ochronną powłokę. Przedmioty się tu podoba? Chcesz zostać. że część z tego. Ćwicz. To czyni potwierdzi się. Może teraz pozwolić „innemu" na odbierasz jakieś obrazy? Nie śpiesz się. mniej pośrodku i wybierz ten. większa. Są to których ludzie mogą mieszkać i żyć. Jeśli masz dzieci. który ty mu gościem a potrzebą ochronienia wizji swojej osoby. poproś o kilka przedmiotów osobistych.czy siedmiolatka. zaczyna dostrzegać swoje podobieństwo do innych bezpieczny. Sprawdź wyniki z właścicielem przestrzeni. wyobraźnię dziecka. Na tym etapie dziecko nie ma wiele nauczyć — zarówno o sobie. wplatać duże ilości złotej energii w swoją przestrzeń. zdrowy. W ramach tych archetypalnych . Zacznij tylko dostrajać się do różnice pomiędzy sobą a innymi. ponieważ naprawdę rozwój zdolności umysłowych. Posiadając wyraźniejsze poczucie jaźni. jak i posiadaczu jeszcze na tyle rozwiniętego ego. królewną Śnieżką.82 ________________________ Dłonie pełne światła zbytniego zamieszania. która filtruje Późne dzieciństwo energetyczne wpływy z pola zewnętrznego. wejdź do pokoju każdego z Prywatna przestrzeń energii również wspomaga to nich. Wejdź do swą indywidualność. niebezpieczny. Spróbuj wyczuć głęboko idealistyczne popędy. Spróbuj tego samego ze sklepami. Dziecko staje się energią. które tworzą inni ludzie. których nie znasz zbyt dobrze). W aurze pojawia się więcej koloru umysłowego — żółtego. Weź go do ręki. szczęśliwy. a mimo to wciąż czuje się pokoju swojego przyjaciela. wszelkiego rodzaju formy energetyczne. Walczy. Założę się. a jednocześnie o poczucie kontaktu Teraz zrób niewielki eksperyment z przed- z inną „istotą". co odebrałeś. Gość może tworzyć w tej przestrzeni obiektu. które ujawniają przestrzenie psychiczne. do których które pomagają mu zdefiniować. Jak się czujesz? Czy ci połączone ze wszystkimi rzeczami. czy też jest to kolor. Jaki jest? Ciężki. Połóż je Przestrzeń ta staje się swobodniejsza. która z nich emanuje. Zaobserwuj panującą w każdym pokoju definiowanie. Walka toczy się o sklepach dłużej niż przez kilka sekund. miotami. ciepły. dziecko przyjazny. Czy pasuje ona do twojego dziecka? Jakie pokój pięcio. by mogło znaleźć danej przestrzeni. Te psychiczne przestrzenie są gniazdami. i które chodzisz. Chociaż Ćwiczenie: Wyczuwanie czakram otwiera energie mentalne. kim jest. ze względu rozpoznanie i podtrzymanie własnej na energię. a następnym razem pójdzie ci rzeczy bardziej „fajnymi" i „wesołymi" i wzmacnia jeszcze lepiej. nieprzyjazny. które regularnie odwiedzasz. narzuciłeś? Zastanów się nad tym. powiązany z istnieje w swoich ciałach aurycznych. księżniczką. tęsknoty duszy i najczęściej mają związek z jej Możesz się dzięki nim światowym zadaniem. A zatem kiedy inne dziecko odwiedza energię. rozwojem trzeciego czakramu. A umożliwia to wszystko fakt. który najbardziej cię przywiązana do matki i bardziej otwarta na gości. Dziecko Po ukończeniu siódmego roku życia następuje czuje się „bezpieczniejsze". by znaleźć przestrzeni. gospodarz rozdarty jego cechy wyraża? Czy kolor jest dla niego jest między chęcią nawiązania komunikacji z właściwy. Na scenę wkraczają głębokie trendy teleologiczne i związki z Dorośli również wypełniają swoją przestrzeń długą historią rozwoju ludzkości. przyciąga. smutny. w wodzem Indian. czy wolałbyś wyjść? osobiste stają się środkami definiowania odrębności. to energie te używane są głównie do przestrzeni psychicznych rozszerzania wizji o rzeczywistości. Usiądź w kręgu z kilkoma osobami Około siódmego roku życia dziecko zaczyna (najlepiej takimi.

Gdy czakram serca otwiera się na nowe poziomy uczuć. kim mu Wyzwaniem dojrzewania. Oczywiście ten sam Gdy dziecko zaczyna dojrzewać. tak jak w przypadku emocjonalne i mentalne centra planu ziemskiego — rodziców albo zabawek. ponieważ w każdym zmiany. a tęsknoty i nowe zagrożenia. Wszystkie czakramy czasem witane przez danego człowieka z przyjęły formę dorosłą. „przekonania" kochanej osoby. zgodne z cechami rządkowania wszystkich „nie-ja". jest odnalezienie własnego ja. W potykając na swej drodze ciągłe wyzwania jednym momencie jest dzieckiem. Czasami całe pole ulega bezpieczny. Powoduje to powstanie Dojrzewanie napięcia w psychice. ale z pewną różnicą. powstał związek ja-ty. sztywny zestaw wzorców rządzących przerwaniu. Niektórym się to udaje. poruszonych życiowymi odbywa się harmonijnie. Wraz z postępem czasu „ja-ty" może mój tatuś. U osoby dojrzałej „ja-ty" rozszerza się na Człowiek powtarza teraz wszystkie etapy najbliższą rodzinę. że rzeczywistość nie jest tak tym okresie wielkich zmian w sferze emocjonalnej i łatwo definiowalna i dalej poszukuje znaczenia. przez które przeszedł. których młody człowiek ich życie ulega stagnacji i przeistacza się w dotąd nie doświadczał. jego cele i aspiracje. „posiada" już obiektu miłości. energetyczną. na- jego działania odzwierciedlają powstały chaos. Zmiany te mają wpływ na wzory energetyczne używane przez danego wszystkie czakra-my. Po zakończeniu okresu dojrzewania czakramy i a ciało zaczyna dojrzewać. Człowiek doświadcza w doświadczeniami. która tworzy swoją własną formę rozwoju. Czakram przysadkowy (trzeciego oka) uaktywnia się. że człowiek nie tym okresie pierwsze trzy centra — fizyczne. a zaczątek erosa i miłości wyłania się z głębin Dorosłość psychiki. a wszystkie czakramy zostają kompletnie jasno określoną i ograniczoną rzeczywistością. Teraz jego szczęście zależy pracują wspólnie nad wyrażeniem pierwszej fazy od umiejętności zrównoważenia działań i inkarnacji duszy. przepiękny różowy kolor wypełnia aurę. w całym ciele i problem występował już w przypadku rodziców. Dziecko mówiło wtedy: „ja. ale w otaczającym je polu energii występują wielkie teraz ujawnił się z większą siłą. Nowe energie płynące przez czakram W trakcie pierwszych trzech faz jaźń stanowiła gardła pomagają w tym procesie osobistego dawania centrum wszechświata. W aurze i indywidualnej przestrzeni danego momencie ukochana osoba może wybrać innego — i człowieka pojawia się więcej koloru zielonego. „Ja" nie istnieje już w Serce może otworzyć się i być przepełnione miłością izolacji. oni. w następnym — prowadzące ku głębszym doświadczeniom spełnienia. że powinien być (czyli jakim go chce etapów wzrostu. osobą dorosłą. lecz kiedy indziej mogą być może dokonać próby ustabilizowania się i znienawidzone. ty. wynikłego z rozziewu pomiędzy tym. W części spowodowane faktem. wytrącone z równowagi. i brania. widzi. Przestrzeń zostaje nasycona „wibracjami" przyjaciół. Jest to po wyrażanymi na podwórku albo boisku szkolnym. a tym. moi przyjaciele" etc. Teraz rozszerzyć się z pojedynczego człowieka na grupę. ale także do całej ludz- . za kogo człowiek siebie uważa. często to robi. a jego dobre nie tylko do partnera i własnych dzieci. ponieważ przynoszą ze sobą nowe zakończenia procesu zmian. kiedy indziej zaś wszystko Większość ludzi jednak. Te nowe wyższe wibracje są człowieka są już określone. W tym momencie człowiek entuzjazmem. tak jak i wszystkich się wydaje. moja mamusia.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 83 form znajdujemy głębokie duchowe potrzeby samopoczucie zależy od odpowiedniego upo- człowieka. widzieć ukochana osoba). by odwzajemniła kierowaną ku niej miłość — tak przynajmniej widzi to sam zainteresowany.

Włosy człowieka jaśnieją. mające o wiele więcej wspólnego z duchem otoczeni przez białe światło. kolejne wyższe wibracje. tak śmierci. którzy umarli w wyniku przewlekłej stopniowo zastępowana przez wyższe. Całe życie Gdy człowiek osiąga wiek starczy i zbliża się do przesuwa się przed nią bardzo szybko i wyraźnie. co sprawia. Starość W momencie śmierci dusza spotyka zmarłych już przyjaciół i swoich przewodników. Jeśli jakiś „szpital" po drugiej stronie. w pomieszczeniu pojawiało się wiele duchów. rozrywały się i odłączały od ciała w postaci Szczególnie harmonijnie działa czakram splotu słone. Doświadczenie potężnie i pięknie. człowiek zaczyna dostrzegać jedność światłem na końcu. dlaczego nie pomoże jej umrzeć. Zapewne udawały się gdzieś ze swymi całej społeczności. jeszcze przez jakiś czas niż z życiem na planie fizycznym. że nasza kultura nie energii. spokój i miłość wypełnią osobiste dni dwoje umierających ludzi. a jakie muszą poczekać do powinowactwo ze światem duchowym. Nie miały już mądrości i światła. Według Phoebe Bendit w momencie śmierci Odpowiedział: „Nie dostałem jeszcze rozkazów. przewodnikami. Trzy dolne ciała całe życie. słabnie i jest Ludzi. a (Azrael jest aniołem śmierci i wygląda bardzo człowiek opuszcza plan ziemski. Obie przechodzące północnoamerykańscy Indianie. Doświadczenie to może również wszystkich rzeczy. nie przerażająco. Człowiek po śmierci. u których prababki i na drugą stronę osoby spędzały większość czasu poza pradziadkowie posiadają władzę decyzyjną dla dobra ciałem. strumieniem energii przez kanał centralny i wychodzącej przez jasne światło czakramu koronnego. opalizujących. a jednocześnie widzi bezcenną dotyczyć duszy wspinającej się wraz z głównym wyjątkowość każdej duszy w ramach tej jedności.84 Dłonie pełne światła kości. W aurze objawia się to wspaniale fioletowym opisywane jako droga poprzez tunel łączący życie ze kolorem. do ciał energetycznych mogą dołączać że nie ma wątpliwości. Szkoda. przypominających obłoki kleksów. jak odpoczywali. Jest to długi. postrzegania." dusza opuszcza ciało przez czakram korony. co dokładnie się wydarzyło. Kiedy wracały do ciał. czas przebywa w świecie duchowym.) . Niższa energia ziemska. jakie lekcje zostały gdyż krążące po nim białe światło wzmacnia jego przeanalizowane. delikatniejsze choroby. jakby zajmował się nimi przygotowuje się do powrotu w świat duchowy. a ze zanikających sił fizycznych) staje się coraz ciekawsze splotu słonecznego wydobywały się długie nitki i bardziej bogate. Cztery górne czakramy były bardzo szeroko szanuje i nie korzysta z tych wielkich zasobów otwarte. że życie (pomimo Trzy dolne czakramy również się rozpadały. Teraz do następnej inkarnacji. Umierająca Śmierć osoba cierpiała bardzo z powodu bólu. jak sugerowały wychodzenia przez koronę było często niektóre źródła. zrozumie się te naturalne procesy i pozwoli im na Zdarzyło mi się kiedyś obserwować przez kilka rozwój w psychice. przetwarzana przez dolne czakramy. tak jak robią to na przykład wokół siebie ochronnej powłoki. niemal jak ziejące dziury. energie. Dzięki rozwojowi trwającemu przez i już od jakiegoś czasu byli chorzy. wszystko zaczyna do siebie pasować. Gdy trzecie oko otwiera się na wyższe śmiercią. jakie podjęto decyzje. zapytałam więc Azraela. Wygląda to tak. Następuje okres celebracji związku „ja-ty" dodany zostaje bardzo głęboki wykonanego zadania. Oboje umierali na raka życie człowieka. ciemny tunel z jasnym wibracje. po którym dusza przez jakiś osobisty związek z Bogiem. widziałam często. Któregoś razu ujrzałam Azraela strzegącego drzwi. W cznego. Człowiek umie poszerzyć głębię swego wyniku tego otaczała ich biała opalizująca poświata.

które służą do zapominając kim jesteśmy. Dezintegrują się również. tunelu. Rozpoczynamy ten proces chrzest. umierający człowiek? Już słyszałaś. Jest to bycie Następuje rozpad wielu ścian. zrozumieliśmy. Następuje oczyszczenie aury. a my inkarnu-jemy się. podkreślam słowo «dezintegrują». jest więc znajdujemy nowe życie. że prawdziwą śmiercią jest jak przepływa obok niego całe jego życie. kim naprawdę jesteś. skóra. przechodzisz do innego wymiaru. Oto czym jest śmierć. odzyskać. Wszyscy mówią o proces umierania z aurycznego punktu widzenia. odgradzamy te doświadczenia. Moment. w Proces umierania. już umarłaś. Ty życiu. rozmawia Trzy dolne czakramy roz- . Te części integrowania ciała fizycznego. Więc chociaż boimy się śmierci. jest śmierć. jesteś ty sama. to pojawienie się tej wewnętrznej psychicznej ściany. Wszystkie „Jak wiesz. Cóż. Dokonuje się potężne zjednoczenie. jak umierania i chciałabym go tutaj zacytować. ale przejściem z jednego stanu od ciała odrywają się wspaniałe opalizujące obłoki. o których trakcie mniej więcej trzech godzin w pobliżu śmierci chcemy zapomnieć. Fontanna kontynuujemy przez całe życie. kim jesteś. Jest to zapominanie. Mówią o Najpierw dokonuje się oczyszczenie pola. Mój przewodnik pouczał mnie na temat procesu którzy obserwowali umierających. by przywrócić do Wraz z rozpadem wewnętrznych ścian za- życia te części siebie. już umarliśmy. że Te obłoki to niższe ciała energetyczne. tunelu z jaskrawym światłem na końcu. To byłaby zapewne z danego życia. będą omówione w staje się białozłota. można opisać cudownym doświadczeniem. rodzaj chrztu. Odgrodzone części złotego światła przepływa przez główny strumień naszej świadomości. którą spotykają na końcu tego rozjaśnienie i otworzenie wszystkich czakramów. Po opalizuje twarz. że nie następuje obmycie ciała. pamiętają. podczas którego energia tryska jak fontanna odgradzania we wczesnym dzieciństwie i wzdłuż kanału centralnego w kręgosłupie. Inkarnowałaś się. że śmierć nastąpiła już w tych częściach świadomości. by je wydzielają się sznury energii. Przypomina to pierwsze. energetycznego oddzielają się od górnych. pomnienia przypominasz sobie. A najważniejsze uruchomione. martwe. które są odgrodzone. który nazwalibyśmy przeciwieństwie do popularnego poglądu. żebyś mogła zrozumieć martwych i powrócili do życia. które są. przez nas w trakcie procesu transformacji w danym Zapominanie. Człowiek widzi. które można zobaczyć w polu energii i wszystkie blokady zostają zniesione. Robimy to tak skutecznie. jak mówisz. które zostały stworzone odgrodzonym i odizolowanym. Dolne części pola co umiera. nas. W jaki sposób zapamięta to rozdziale dotyczącym zmiany natężenia psychiki. Ci z was. jest przejściem do wyższej świadomości. Większość przypomina sobie całe życie i Kiedy umierasz. które popadły w zapomnienie. która oddziela cię od zapomniane doświadczenia obecnego życia zostają wszystkiego innego. Górne czakramy są wielkimi otworami prowadzącymi zdążyliśmy już umrzeć i dopiero w inkar-nacyjnym do innych wymiarów. jedyną rzeczą. A zatem przypomina się cała historia ciebie. podobne do pępowiny. którzy zostali uznani za klinicznie Dokonamy tego opisu teraz. wszystko.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 85 Heyoan na temat śmierci padają się. Heyoan mówi. Aura aurycznym w postaci blokad. cudownej istocie. a śmierć na planie fizycznym jest naszego punktu widzenia najprostsza definicja tego. Wszystkie manifestują się na ekranie jest to. jeśli w ogóle powinniśmy używać tego słowa. są odgrodzone od odrywając od ciała. A potem w Żyjąc. świadomości do innego. a z otwartych czakramów rzeczywistości. trzy dolne ciała. co ludzie nazywają śmiercią. że jedynym. Rozpadają się one. że śmierć nie jest tym. Te Uświadamiasz sobie swoją integrację z wyższą jaźnią części już umarły. kiedy pole procesie reintegracji z naszym wyższym istnieniem energetyczne zaczyna się rozdzielać. Wielu z was czytało jako proces zachodzący w polu energetycznym. równoznaczna z odejściem lub utratą świadomości. duchowy pamiętamy wielu z nich. dłonie. Heyoan mówi. wspomnienia tych. co opalizującą macicę perłową. Heyoan mówi. Kiedy człowiek umiera. Heyoan mówi. i czujesz jej lekkość i ogrom. A zatem śmierć. początkową fazą śmierci.

wieku średniego. dokąd dotarli. starości. Teraz wracasz do życia. Za każdym razem gdy 6. Przyznają. dorosłej? tworzysz małą śmierć. Jakie są dwie główne różnice pomiędzy to. A zatem. Kiedy następuje zakończenie procesu in-karnacji kiedy jesteś gotowa iść dalej. 4. Omów związek pomiędzy osobistymi granicami światła. 8.E. by zakończyć swą naukę. ze sobą. Co ma wspólnego aura z rozwojem dziecka? można znaleźć wewnątrz twojej ściany. że jesteś punktem złotego 11. możesz poczuć. lecz patrzy na nią jak na 2. Gdy podczas porodu. Tym samym śmierć ulega dezintegracji. wciąż utrzymasz esencję jaźni.Cz. Większość z 1. ciało. wczesnego poszerzasz swoją świadomość. ściana oddzielająca dzieciństwa. to już umarłaś. późnego dzieciństwa. dziecko krzyczy. A to.E. w sensie aurycznym. Za każdym 5. porzucisz ciało. razem gdy oddzielasz się w jakikolwiek sposób." a P. a osobistą poza ciałem. Omów związek pomiędzy P. ale ty przechodzisz na inny plan rzeczywistości.Cz. ale wciąż będziesz czuła się sobą. kiedy świadectwa obserwatorów P. w kiedy zabiera mu się coś z dłoni? pewnym stopniu umierasz.E. niemowlęctwa. Energetycznego Człowieka? A więc to twoja ściana oddziela cię od prawdy: 3. które podaję w rozdziale dwudziestym siódmym (Rozwój uzdrowiciela). wieku dorosłego. Do przemyślenia Twoje fizyczne ciało umiera. 9. rzeczywistość duchową od fizycznej rozpada się. nie jest śmierci? niczym innym. gdy przypominasz 7. jak tylko uwolnieniem ściany iluzji. A kiedy opuszczasz przestrzenią człowieka. I .86 Dłonie pełne światła o nim z tą istotą. zostaje w danym życiu? powtórnie zdefiniowane jako wyższa rzeczywistość. co nazywasz śmiercią. Utrzymujesz esencję jaźni 10. Dlaczego dziecko lubi siedzieć w aurze osoby blokujesz przepływ wspaniałej siły życiowej. Jakie zmiany następują w aurze podczas sobie te odizolowane części i integrujesz je ponownie następujących faz rozwoju: przed porodem. jest w rzeczywistości czakramami małego dziecka i osoby dorosłej? przejściem w światło. Śmierć.Cz. Jakie jest znaczenie momentu narodzin dla Pola wielkie uwolnienie ku spokojowi. było tak pięknie. poza inkarnacją. której się spodziewasz. dojrzewania. Możesz poczuć tę esencję w medytacjach przeszłości/przyszłości. mimo że tam. kim jesteś. że postanowili wrócić do Przegląd rozdziału 8 świata fizycznego. Kiedy dusza przejmuje kontrolę nad ciałem? nich nie boi się już śmierci. Dlaczego. Opisz doświadczenie śmierci w oparciu o Jesteś wciąż swoją indywidualną jaźnią.

prawdopodobnie zaprzestanie dalszych prób. blokuje też swoje czak. Obroty zgodne z ruchem przykładu. są zatrzymywaniem przepływu energii. jeśli dziecko jest wielokrotnie odrzucane. a nawet. że palce choroba. wskazówek zegara przyciągają energię z PPE do kiedy próbuje okazać komuś miłość. magnetycznego wokół drutu doprowadzi do indukcji na które reaguje określonym działaniem. Spróbuje prądu w tym drucie. ulegają zachodzące w jego życiu. nieprzyjemne doznania blokowaniem uczuć i Kiedy czakramy funkcjonują normalnie. które w efekcie ulegają zniekształceniu. Jeśli umieścisz czakramu. podobnie jak w elektromagnetyzmie. celując zatem zatrzymać przepływ energii przez czakram ser. Końcowym rezultatem będzie zapewne prawą dłoń nad czakramem w taki sposób. Kciuk wskaże ca. to czakramu. Dla powszechnego pola. ułożą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół Ten sam proces zachodzi w przypadku zewnętrznych krawędzi czakramu. To zatrzymany albo osłabiony. kciuk będzie . zaburzony zostaje rozwój samo odnosi się do czakramów. zapchane przez stagnującą dłoni nad czakramem przeciwnie do ruchu energię. Są one energię. Kiedy ktoś skierowany ku ciału i w stronę „prądu". Rozdział 9 PSYCHOLCGICZNE FUNKCJE SIEDMIU GŁÓWNYCH CZAKRAMÓW Gdy człowiek dojrzewa. Chwyć drut prawą ręką. w przypadku choroby. Kiedy przepływ energii przez czakram serca jest automatycznie kierunek wzbudzonego prądu. obracają się nieregularnie wskazówek zegara. Określamy blokuje jakieś doznanie. każdy rozwijający się albo do tyłu (odwrotnie do ruchu wskazówek czakram przedstawia psychologiczne schematy zegara). Będzie gdzie zasada prawej ręki głosi. jeśli zwiniesz palce prawej wtedy „zablokowane". iż zmienianie pola się starało zablokować wewnętrzne uczucia miłości. to kciuk będzie wszystkich pozostałych czakramów. I odwrotnie. palcami w stronę bieguna dodatniego. zatem czakram jako „otwarty" na napływającą ramy. przetwarzając potrzebne energie z osiągnięcie pełnej równowagi psychicznej. To wpływa na „otwarte" i obracają się zgodnie z ruchem wska- rozwój i dojrzewanie czak-ramów i uniemożliwia zówek zegara. Większość z nas reaguje na poważnemu odkształceniu albo rozerwaniu.

trzy psychicznych. połączone z człowieka. Jeśli je kierują emocjami. się z polem energetycznym człowieka. wyczuwamy. A zatem. to. Kość ogonowa działa że wszystkie doświadczenia życiowe są całkowicie na poziomie eterycznym jak pompa energetyczna. jesteśmy w stanie poznać Kiedy ośrodek jest zablokowany albo za- psychiczne potrzeby pacjenta. Tablica 9-1 pokazuje czakramy główne i jeśli nasze czakramy obracają się przeciwnie do odpowiadające im funkcje psychiczne. by wywołać prądu. Innymi słowy. odpowiada za ilość fizycznej energii i woli życia w Wyimaginowana rzeczywistość. odkryliśmy. wola i emocje — powinny być czakramy nie tylko przetwarzają energię. człowiek posiada potężną wolę (dziecinnych) doświadczeniach. wszystkie trzy typy czakramów — wpływem terapii zaczynają się otwierać. powiązana jest z dziecięcym manifestacja siły życiowej w świecie fizycznym.88 Dłonie pełne światła wskazywał na zewnątrz. A zatem. których obserwowałam. fizycznej rzeczywistości. Czakram taki nazywamy głównych ośrodków energetycznych czakramów. Działa często jak generator. jako stwierdzenie fizycznej mocy. Jeśli człowiek niewłaściwym kierunku. w połączeniu z silnym przepływem będzie należało do ściśle określonego zbioru i będzie wzdłuż nóg niesie ze sobą wyraźne i bezpośrednie jednocześnie czymś bardzo charakterystycznym. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące „Obecność" siły i witalności emanuje z niego w pracy czakramów. Ponieważ każdy życia w świecie fizycznym. Dzieli się je na ośrodki mentalne. ich odpowiedniki zaś z tyłu ciała „zamykamy". jako psychiczną rzeczywistość. zmierzone za pomocą wahadełka postaci energii witalnej. możemy postawić zarówno długoterminową wzdłuż kanału centralnego. że to jest Pierwszy czakram (ośrodek kości ogonowej) (1) świat. których potrzebujemy i które postrzegamy wskazują dające się przewidzieć miejsca zaburzeń. Mówi on zatem: „Jestem tutaj teraz" i jest zakłócenia w pracy czakramów z zaburzeniami dobrze zakorzeniony w fizycznej rzeczywistości. psychicznymi. wyobrażeniem tego świata. jest wysyłana przez nas energia i mówimy. którą pro. psychiczne schematy opisane przez terapeutów łączą zaburzając dostarczanie energii. czym funkcjonowania psychicznego dla każdego czakramu. ruchu wskazówek zegara. A zatem mierząc stan czakramów pomaga energii wspinać się w górę po kręgosłupie. większa część fizycznej witalności. ładując na nowo określonych funkcji psychicznych. jak i aktualną diagnozę dotyczącą życia To doświadczenie fizycznej mocy. mierząc ich systemy energetyczne. siły . na co energie. „zamkniętym" na napływającą energię. jeśli ten obraca się przeciwnie do ruchu Rysunek 7-3 pokazuje umiejscowienie siedmiu wskazówek zegara. powstałym w naszym Kiedy siła życiowa funkcjonuje prawidłowo dzięki ówczesnym umyśle i opartym na ówczesnych temu ośrodkowi. Kiedy siła życiowa czakram związany jest z pewną szczególną funkcją funkcjonuje prawidłowo w trzech dolnych psychiczną. że Zajmijmy się teraz głównymi obszarami wysyłamy naszą energię w świat. daje człowiekowi odczucie siły i Wraz z Johnem Pierrakosem powiązaliśmy witalności. — wolą. Psychologia nazywa ten proces projekcją. lub cztery czakramy zawsze obracają się w ośrodki woli i ośrodki odczuwania. co projektujemy przez dany czakram. (patrz: rozdział dziesiąty). lecz także zrównoważone i otwarte. odcinamy dopływ informacji. czakramy z przodu ciała informacji o świecie zewnętrznym. w kierunku przepływu Pracuję bezpośrednio z czakramami. służą nam do uzyskiwania gardle kierują rozsądkiem. to dzieje się tak. Kiedy czakram obraca się przeciwnie do zmianę w psychice. ujawniają zaburzenia pobudzając otaczających go ludzi. że ruchu wskazówek zegara. Trzy czakramy w głowie i „wyczuwają ją". Jest to pierwsza jektujemy na zewnątrz. Zazwyczaj jednak pod jest zdrowy. Ponieważ rozsądek. mknięty. nie napływają do ich kształty i kolory. czakramach. prognozę. stan czakramów. których używa się do diagnozowania stanów U większości ludzi. czakramu. indywidualne. I odwrotnie. wolą życia. energia wypływa z ciała.

........................ Brakuje mu siły fizycznej.............................. ilością energii seksualnej 1 Ośrodek kości ogonowej ...................................... ma mało energii i może być nawet czakramow.. integracją osobowości z życiem oraz ducho wymi aspektami ludzkości 6A Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) .. Wiąże się to z tym......................... Pełny orgazm cielesny możliwy fizycznym... Ośrodek krzyżowy (czakram 2B) łączy się z Ośrodek łonowy (czakram 2A) związany jest z ilością seksualnej energii człowieka..... mentalnej i duchowej przyjemności życiowej pozostaje zablokowana...................... poczuciem swego ja w ramach społeczeństwa i wykonywanego zawodu 4B Pomiędzy łopatkami .... uzdrawianiem......... a człowiek nie ny ze stosunków seksualnych i zdolny do prze- zaznacza zbyt wyraźnie swej obecności w świecie żywania orgazmów. ilością energii fizycznej.. „chorowity"..... Nie będzie ten ośrodek jest otwarty.............Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 89 Tablica 9-1 CZAKRAMY GŁÓWNE I ZWIĄZANE Z NIMI FUNKCJE PSYCHICZNE CENTRA MENTALNE ZWIĄZANY Z: 7 Ośrodek korony ............. Dzięki otwarciu ilością energii seksu...... dawa niem i przyjmowaniem fizycznej...... otwartością wobec życia 3A Splot słoneczny ......................... unikania seksu oraz ........... jakością miłości do płci przeciwnej... raczej skłonności do prawdopodobnie zadowolo............... jego moc seksualna i odbieranie seksualnej i fizycznej przyjemności.................. Kiedy jest otwarty.............................. umiejętnością wizualizowania i rozumienia pojęć abstrakcyjnych 6B Mentalny wykonawczy ... zdolnością do realizowania idei w sposób praktyczny CENTRA WOLI 5B Podstawa karku ..................................... Unika aktywności jest jednak tylko przy otwarciu wszystkich fizycznej........... Nie jest „tutaj".................... człowiek ten będzie miał zbyt silnego popędu................ wolą życia OŚRODKI ODCZUWANIA 5A Ośrodek gardła ................................. serdecznymi uczuciami miłości do innych ludzi........ przeciwnej..... jaką człowiek może dać płci tego ośrodka człowiek czuje swoją seksualną siłę..................................... du chową mądrością i świadomością uniwersal ności życia......................................... umożliwia dawanie i Jeśli zablokuje ten czakram........ intencjonalnym podejściem do własnego zdrowia 2B Ośrodek krzyżowy ...... Jeśli potencja będą słabe i rozczarowujące................................ wielką przyjemnością i ekspansywnością..... wolą ego lub wolą skierowaną ku światu zewnętrznemu 3B Ośrodek diafragmy ........ przyjmowaniem i asymilowaniem 4A Ośrodek serca .................. kim jesteś we wszechświecie 2A Ośrodek łonowy ..........

rozładowanie nie jest już konieczne dla osiągnięcia Ponieważ orgazm kąpie ciało w energii życiowej. niektóre kobieta taka może powoli.] Wiele systemów religijnych przy siła życiowa okazuje swój drugi co do intensywności pomocy technik medytacyjnych magazynuje. że powyższe przyjemności. która nie potrafi Seksualny orgazm w istotny sposób wpływa na otworzyć się i odebrać seksualnego podarunku od fizyczne zdrowie człowieka. włączając ją do głównego ograniczenia i przyciąga ich do siebie. Warszawa 1991 stykają się ze sobą. Może rów- sposobów pozbywania się „oddziel-ności" ego i nież odczuwać potrzebę zajmowania agresywnej doświadczania jedności. zostanie przemieniona w energię o wyższej (Tak samo jest oczywiście i z pozostałymi częstotliwości. Ruch ten rewitalizuje i Blokady w czakramach 2A i 2B. Ponad penetrację stosunku seksualnego. a kiedy złączenia się ze Świętością. Tych. Tak więc pionowego strumienia energii w kręgosłupie. gdzie ośrodek przedni i tylny Wydawnictwo Głodnych Duchów. mocy swojego partnera. staje się być zawsze na wierzchu i inicjować większość świętym doświadczeniem opartym na głębokim ruchów.) [Zauważmy. nie będzie też dokonywane poprzez dawanie i odbieranie w trakcie czerpała przyjemności ze stosunku. Są to zaślubiny zarówno indziej pasywną. dwóch punktach. przeszli na wyższy etap duchowej ścieżki. W Porównaj np. należy ściśle Związek pomiędzy czakramami 2A i 2B. ładując się i spermy albo nasienia duchowego w celu osiągnięcia rozładowując w trakcie orgazmu poprzez te dwa transformacji. to znaczy chcieć szacunkiem dla indywidualności partnera. Zablokowanie oczyszcza ciało kąpielą energii. produkty odrzucone i głębokie napięcia. krzyżowa działa w parze z czakramem łonowym. ale teraz podświadomie boi się duchowych. — przyp. Gopi Krishna w swojej zablokowanie tam któregokolwiek ośrodka książce Kundalini mówi o przemianie fizycznego doprowadzi do obniżenia fizycznej i seksualnej nasienia — spermy — w energię duchową. toteż nie należy obszar miednicy jest źródłem witalności. stopniowo otworzyć swój szkoły duchowe. Pod wpływem łagodnej. Są to bardzo silne i również siłę życiową na danym obszarze). ponieważ wiąże się z dużą utratą energii. Realizowane z miłością i postawy w stosunku seksualnym. takie jak yoga kun. Jej problemem jest nieustający przymus pierwotnym popędzie spół-kowania na poziomie kontrolowania sytuacji seksualnej. którzy osiągnęli już takie złączenie i cierpliwej troski i akceptacji ze strony partnera. że również medycyna chińska psychicznego pokarmu w postaci złączenia i od stuleci głosi podobny pogląd: wytrysk nasienia. a do tego nie otrzyma kategorii. tożsamy z zachodnim „orgazmem".tłum. pouczają. Gdyby była fizycznym i równie głębokim duchowym pragnieniu zdrowa. przemienia i kieruje energię wzdłuż określonych Ta potężna siła pokonuje narzucane sobie przez ludzi kanałów energetycznych. (Większość ludzi nie należy do tej będzie ono niedokarmione. chciałaby raz być stroną aktywną. osiągnięcia orgazmu u kobiety. wykonywać ich samodzielnie. Tao miłości i seksu. swojego partnera. Likwiduje zastaną ośrodka łonowego może spowodować niemożność energię. w sercu czakramu. służącą do budowy wyższych czakramami: zablokowanie któregoś z nich blokuje duchowych ciał energetycznych. seksualne czakramy. jak i fizycznych aspektów dwojga ludzi. gdzie seksualność człowieka wiąże się z jego siłą życiową. czakram łonowy na przyjmowanie penetracji i czerpanie . witalności.Chang. popęd i cel — pożądanie seksualnego zjednoczenia.90 ________________________ Dłonie pełne światła zaprzeczania jego znaczenia i płynącej z niego dalini czy tradycja tantryczna. Kość ograniczać. miała łączności ze swoją pochwą. bezpośredniego kontaktu z ciałem innego człowieka. w kręgosłupie. Wpłynie na osłabienie tego obszaru. kundalini. Kobieta taka nie będzie zapewne Wspólne wejście w głębokie zjednoczenie. przyjemności. U olbrzymiej większości ludzi energia Wiele systemów religijnych zaleca powstrzymywanie seksualna porusza się w tę i z powrotem. Ponieważ potencjalnie niebezpieczne praktyki. J. jest jednym z głównych może przedkładać stymulację łechtaczki.

Często nierównowadze w braniu i dawaniu. więc ją wstrzymuje. tak że przy orgazmie mężczyzna słaby albo zamknięty. by uniknąć wreszcie do niego. ludzie niewłaściwym kierunku. To oczywiście sprawi. tacy spotykają się i dzielą swoim wspólnym tyle że popędowi towarzyszyć będą negatywne problemem. podczas gdy się od partnera. a mimo to nie W takich przypadkach błogosławieństwem jest wykorzystywać szansy na osiągnięcie głębokiego akceptujący. rozumieniu i świadomości własnego miejsca we wszechświecie. zamiast Poważnej blokadzie w czakramie łonowym u rozwinąć się poprzez zanurzenie jaźni w osobistych mężczyzny towarzyszy zazwyczaj przedwczesny głębiach i tajemnicach partnera. a przedni jest czakram krzyżowy. Splot słoneczny (czakram 3A} związany jest z przyznają się do swojego problemu. Istoty ludzkie są wytrysk albo niemożność osiągnięcia erekcji. Takie działanie wymaga czasu i wzrok na gwiaździste niebo w nocy i poczuć. by zrozumieć wyobrażenia. z drugi pracuje słabo. Przedłuża to jeszcze trudniejszy do zaspokojenia. kiedy tylny ośrodek działa zapycha się albo kieruje w tył. a tylny zamknięty. Mówię raczej o pewnej swobodnie brać i dawać podczas stosunku. że dużej niechęci do orgazmu i unika stosunków. Z rozpocząć trud poznawania źródła tych wyobrażeń drugiej strony człowiek taki może mieć wielu albo przekonań. partnerów seksualnych. Na przykład wielu ludziom bardzo trudno sugeruję. tak jak dzieje się to w przypadku człowiekowi będzie zatem bardzo trudno zaspokoić kobiety niezdolnej do orgazmu. Jeśli tylny ośrodek pracuje mocno. unikatowego obrazu wzajemne zaufanie i szacunek. Jeśli wskutek zakorzeniony w swoim miejscu we wszechświecie. Tylko dawanie bez wypowiadania częścią kosmosu. Nie jest niczym niezwykłym sytuacja. aż „posiadacz" problemu przyzna się uciec się do zmiany obiektu uczuć. Bardzo rzadko pozwalamy sobie wejść bez swoją siłę seksualną. zachodzi ten sam proces. ale w zgodnie z zasadą „przyciągania podobieństw". Musi też przeanalizować Często pary czakramow pracują u ludzi właśnie w ten ograniczające ją głębsze uczucia strachu i izolowania sposób. pochodzącą z głębokiej skupić się na dawaniu miłości.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 91 z niej zadowolenia. Jest to nierzadko bolesne. Jeśli oboje zamiast winić się nawzajem. co znieść siły dwóch przeciwnie pracujących aspektów napisaliśmy wcześniej w tym rozdziale. wymianę. być może nawet fantazje oparte na problem przez zrzucenie winy na drugiego człowieka przemocy. wyrozumiały i mocno zaangażowany złączenia dusz podczas stosunku seksualnego. energii jest u niego często zakłócony. Człowiek taki jest mocno żądań doprowadza do spełnienia. człowiek będzie miał silny wystrzeliwuje ją z drugiego czak-ramu zamiast z pociąg seksualny i zapewne wielkie zapotrzebowanie penisa. zgodnie z tym. zazwyczaj również widzialnego wszechświata i z tego czerpie swą seksualność otworzy się i zapoczątkuje ożywczą duchową mądrość. Przepływ obaw w to piękno i cudowność. a człowiek może tylko sytuację. Jeden z nich jest nadaktywny. Wielokrotnie próbują „rozwiązać" swój wyobrażenia. gdy np. że jest cierpliwości. że kobieta nie powinna być agresywna w jest odczuwać moc seksualną i jednocześnie związkach seksualnych. W tym momencie może się wstydu związanego z odczuciami. będą mogli wielką przyjemnością. toteż nabiera on na związki intymne. . To ilości energii i popędu seksualnego nie towarzyszy przyspiesza kłopoty w kontaktach z partnerem na zdolność seksualnego dawania i odbierania. Wielokrotnie. partner. Nie czakramu. Takiemu innych poziomach. Problemem jest to. ośrodek przedni jest otwarty. jakich doznaje. energia Na przykład. uciekając przez prawidłowo we właściwym kierunku. że popęd będzie i próby znalezienia nowego partnera. ponieważ człowiek nie potrafi których pochodzą te uczucia. porzucenia oskarżeń i dawania miłości wzrośnie Stanowi centrum własnego. nieskończenie pięknymi i skomplikowanymi cudami Mężczyzna na jakimś poziomie boi się oddać całą natury. wspomaganiu i w ten sposób rozwinąć nową formę Człowiek z otwartym ośrodkiem 3A może podnieść wspólnoty. moc seksualna rozpływa się w fantazjach. silny popęd.

kiedy człowiek zdaje zdrowiu. Jeśli człowiek ma ckiem pozostaje eteryczna pępowina. ekstremalne emocje.92 Dłonie pełne światła Chociaż czakram splotu słonecznego jest silniejszy jest związek. zależy od otwarcia pierwszego. Analiza Jeśli ośrodek 3A jest otwarty i funkcjonuje transakcyjna jest metodą określania natury twojego harmonijnie. Typ więzów łączących Nadwerężenie czakramu spowoduje w końcu fizycz. Jeśli połączony z miłością i vice versa. jakby niego uległa uszkodzeniu. przynosi wiele informacji na temat twoich osobistych Może zagubić się we wszechświecie i gwiazdach. co jest przyczyną chaosu. może nawet nic nie czuć. sercem a seksualnością. umiej- czakram jest zablokowany. Nie jest związek dziecko /matka. pierwszej rodziny. będą więzy. gdyż łączy się z egzystencji w fizycznym wszechświecie i pamięta o leczeniem duchowym. Jest to sznur otwarty ośrodek splotu słonecznego i jest dobrze łączący ze sobą ludzi. a jego otwarcie związków. związany jest ze oddzielnie. to jego samoakceptacja zama- . jego prawidłowe funk. Jest tak. Im każde źdźbło trawy do trawnika. Czy zachowujesz się emocjonalne. Kiedy jesteś dzieckiem. chyba że człowiek jest Ośrodek splotu słonecznego ma wielkie uzdrowicielem. będzie powtarzany we wszystkich takiej jak niewydolność kory nadnerczy. to będą funkcjonowały scowiony za splotem słonecznym. Jeśli są one otwarte. więzy cjonowanie wiąże się bezpośrednio z życiem rozłączają się powoli. ponieważ umysł Więzy rozwijają się też pomiędzy innymi albo procesy mentalne działają jak regulatory życia czakramami. Nazywa się go sobie sprawę ze swojej silnie zakorzenionej często Ośrodkiem Uzdrawiania. Po narodzinach między matką i dzie. Nie dziecko/matka pomiędzy sobą i swoim partnerem. ośrodek ten jest otwarty. związek z innym człowiekiem. Mentalne zrozumienie emocji odtworzeniem zależności łączącej matkę i dziecko. tak jak ten tego. może przejawiać się we wszechświecie jako Wraz z dojrzewaniem i rozwojem więzy niepowtarzalna indywidualność. ale sznury trzeciego czakramu są uczuciowego. Ośrodek ten ma związek z przednim znaczenie dla ludzkiej umiejętności tworzenia czakramem splotu słonecznego (3A). Jako człowiek dorosły świadom głębszego znaczenia swoich emocji. człowiek odczuwa nie oni byli dzieckiem. związków z innymi ludźmi. Kiedy człowiek tworzy połączony ze swoim miejscem we wszechświecie. emocjonalnym człowieka. że pasuje do niego tak samo dobrze jak czakramami 3A wyrastają takie więzy. Nie wolno nam nigdy lekceważyć rozwinięty. człowiek blokuje więzy dziecko/matka reprezentują właśnie to — swoje uczucia. człowiek ma głęboko spełnione życie zachowania wobec innych ludzi. inaczej mówiąc seks nie będzie stosunkiem do własnego zdrowia fizycznego. ale ochronna membrana wokół (dziecko/rodzic)? Czy też zachowujesz się tak. rozwiniesz najprawdopodobniej więzy zależności nadających jego egzystencji nowego wymiaru. czakramy. i umiejscawia je w schemacie porządku i w grają niezwykle istotną rolę w analizie transakcyjnej akceptowalny sposób definiuje rzeczywistość. że u niektórych długim łańcuchu ludzi. swojemu odpowiednikowi. Jeśli ośrodek jest zamknięty. Gdy związek dobiega końca. pomiędzy ich gdyż rozumie. i oni jesteście dorośli? Tego typu analiza wpływać źródła astralne. Jest to także ośrodek woli. dzięki którym ta egzystencja uzdrowicieli ośrodek ten jest bardzo duży i dobrze stała się możliwa. późniejszych związkach. Mówi się. a ty rodzicem (dorosły/ dziecko)? kontrolowane. Te dwie rzeczy człowiek kocha swoje ciało i chce utrzymywać je w łączą się ze sobą doskonale. tym silniejsze i liczniejsze ośrodkiem mentalnym. Kiedy jednak wobec nich tak jak dziecko wobec rodziców czakram jest otwarty. ale rozmiarami ustępuje fizy-cznością. w ramach procesu terapeutycznego. a Ośrodek diafragmy (czakram 3B). które go nie przytłacza. dziecko/matka będą się zamieniały w więzy Często czakram ten działa jak blokada pomiędzy dorosły/dorosły. które zbudujesz w ramach swojej ny ból i może doprowadzić do powstania choroby. jak bardzo głęboko utożsamiamy się z własną pomiędzy łopatkami. Mogą na niego Czy też i ty.

Człowiek. Im bardziej pomagających wam i wydawców akceptujących wasz otwarty jest ten ośrodek. Pośrodku między łopatkami znajduje się hojnego i bezpiecznego miejsca. związany z wolą ego albo wolą człowieka wspomagane jest przez wszystko i zewnętrzną. miłości. ufać i kochać. Może być bardzo duży i obracać Jeśli czakram ten obraca się zgodnie z ruchem się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. a więc moje przetrwanie jest przetwarzane przez czakramy płyną głównym śmiertelnie zagrożone". Wszystkie energie tego. czego W innym wypadku ośrodek ten może być pożądamy. Gdy poglądy na temat sposobu funkcjonowania czakram jest zamknięty. a ziemskiego w energie duchowe i vice versa. co chcę. Doświadczenia potwierdzą to nastawienie. uniemożliwiające nam osiągnięcie płaczu. na czym nam zależy. poprzez zrównaną z naszą wolą. to jest to. jeśli chcecie który kochamy. w świecie fizycznym. Podjęcie Opiszemy to dokładniej w rozdziale poświęconym takiego ryzyka doprowadzi w efekcie do uzdrawianiu. Jeśli ośrodek ten obraca się przeciwnie do ruchu kochamy samych siebie i ożywioną przyrodę. By zdobyć to. w którym istnienie czakram 4B. Uczucia miłości płynące stawia opór naszej woli. nadmiernie czynny. czego zdolność kochania wciąż potężniejącego kręgu szukaliśmy. wyobrazicie sobie swoich przyjaciół połączenia ze wszystkim co żywe. który nie umie rozluźniać się. w jaki sposób kreuje uzdrawiania serce przeistacza energie planu nieprzyjazne otoczenie przez swoją agresję. Czakram serca jest najważniejszym czak-ramem sprowadza się czasem do stwierdzenia: „nie dostałem używanym przy uzdrawianiu. jak: „moja całej jego indywidualności. wszystkich czakramow i do czak-ramu serca. Przez niego płynie energia napisać książkę. Szukamy tego. Ludzie będą postrzegani jak przez czakram serca wywołują często potrzebę przeszkody. to znaczy prze- . używa się jej do ludzi jako pomoc w osiągnięciu tych wykonywania funkcji należących do czakramu serca. człowiek widzi swojego bliźniego w Będziemy wierzyli w takie stwierdzenia. które nam się wydawało. kochaniem w sensie dawania miłości bez Obraz wszechświata jako generalnie wrogiego oczekiwania niczego w zamian. Człowiek próbuje uczynić pionowym strumieniem energii poprzez korzenie swój świat bezpiecznym przez kontrolowanie innych. zanim Rozwiązaniem dla takiego człowieka jest opuszczą ręce albo oczy uzdrowiciela. zdrowie." życia. mówiących: „Tak. będziemy mieli pozytywne małym czakramie serca. lecz Boga". Kiedy doświadczyliśmy już stanu otwartości i naszych celów. czy przetrwanie jest bez niej możliwe. Wówczas wola człowieka nastawienie do osiągania celów w życiu i widzieli nie jest nastawiona negatywnie. umożliwiając korzystanie z nich przez pacjenta. Jest to ośrodek. wskazówek zegara. wewnętrzne piękno i światło. W procesie uświadomienie sobie.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 93 nifestuje się na poziomie fizycznym jako fizyczne celów. Kiedy czakram zamiast traktować ludzi jako sprzymierzeńców. poprzez który działamy wszystkich. że wola Boga i wola innych ludzi odnosi się do tych połączeń. doświadczania wszechświata jako życzliwego. emocjonalnego i duchowego — jest Doświadczymy naszej woli i świętej woli w po- otwarcie i zrównoważenie wszystkich czakramow. miejsca. jak bardzo brakowało będziemy musieli przebić się przez nie albo je obalić nam go dotąd i zaczynamy płakać. mentalnego. przy wskazówek zegara. Warunkiem pełnego zdrowia — ponieważ będziemy żyli zgodnie z nim. gdzie wygrywają ludzie silni i agresywni. sytuacja będzie odwrotna. W grę wchodzą tutaj głęboko zakorzenione także negatywne bądź nierozwinięte aspekty. jest otwarty. tym większa nasza pomysł. następnie zrezygnowanie z kontroli i sprawdzenie. Widzi w nim wola ponad twoją" albo „moja wola ponad wolą wyjątkowość. Kiedy ośrodek ten funkcjonuje prawidłowo. Będzie Znacie zapewne wyrażenie „więzy serca". rozumieniu. Ujrzymy wolę naszych przyjaciół Czakram serca (4A) jest ośrodkiem. człowiek ma kłopoty z wszechświata. Na przykład. zdajemy sobie sprawę.

w wyniku nia/asymilowania zostaną przekształcone w ufność którego człowiek chce „posiadać" swego partnera. samego siebie. co zbliża się w jego stronę.94 Dłonie pełne światła prowadzać więcej energii przez ośrodek serca (4A). bez we wnętrzu samego siebie i znajdzie wewnętrzną zwracania uwagi na twoje człowieczeństwo". W tym ośrodku odkryjemy również strach przed Gdy człowiek otwiera czakram gardła. pokrywa to potrzeb zależy coraz bardziej od niego samego. zawodu i pośród ale musi ssać. zewnątrz i wykreowania tego. człowieka w ramach społeczeństwa. co zawodowe. by uniknąć zamiast miłości i pomocy. W odwrotnej sytuacji będzie powstrzymywał się Wiąże się to zazwyczaj z wyobrażeniami tego. który pojawia się w Czakram gardła (5A). czego tak bardzo aż wreszcie jest w stanie brać tak dużo. że może pożądamy. ufność. Ośrodek ten pokazuje też. karmiącego wszechświata. prawdziwej rozpaczy. a nie siłą wszystkie błędne przekonania dotyczące przyjmowa- wewnętrzną. Aspekt asymilacyjny. że więcej energii przez tylny aspekt czakramu 4. Wie. jeśli człowiek przestaje winić innych za Ośrodek z tyłu szyi jest otwarty. połączy się z pierwotną przyczyną skrytości: „Chcę robić wszystko po swojemu. Może jednak . życiu. Nie będzie co mamy zaakceptować. przemocy albo upokorzenia robi i utrzymuje obronną barierę dumy. Kiedy będzie umiał to pomiędzy łopatkami. Jeśli spodziewa się to życie nie dało mu szans na rozwinięcie jego przemocy. Przeprowadza otwarciu ośrodka — w wyniku przekonania. zgodnie z prawem przyciągania i ból poczuć i również uwolnić. a cały wszechświat karmi go i wspomaga. uczyniła to jego wola. Z jakiegoś powodu nigdy tego nie oczekiwać wrogości. W jako negatywne. Człowiek taki może mówić w przezwyciężyć. również przyciągnąć negatywne bodźce zaraz po kompensuje to sobie za pomocą woli. pozwala brać odpowiedzialność za osobiste czakramem zawodowym. gdyby wielką ostrożnością i negatywnymi oczekiwaniami wytężył wszystkie siły albo znalazł bardziej traktował to. jako swoje zadanie życiowe. Jest to zniekształcenie. i przyjmuje to. ma przemoc w sobie i tym samym wielkich talentów. aż miłością. głosząc. kompensując w ten sposób brak szacunku do Osiąga dojrzałość i czakram pracuje prawidłowo. odnosi sukcesy w pracy i z zadowoleniem traktuje ją czego potrzebuje i pożąda. Człowiek taki odnosi sukcesy wskazówek zegara. Funkcjonuje głównie kierując się wolą. człowiek nie przyjmuje tego. Ta sama zasada działa współpracowników. że byłby „lepszy". mu się daje. czyli siłą pokonywania. spełnienie zadowolony z tego obszaru swego życia. blokujący wykorzystanie szansy wyjścia na niowo przyciąga coraz więcej pozytywnych wibracji. że nie odnosi sukcesu w wnymi oczekiwaniami tworzy negatywne pole. do życzliwego. zamiast być mu równym. wiąże się z miejscem potrzeby. jeśli człowiek niepowodzenia życiowe i zaczyna sam tworzyć to. co kierowane jest w jego stronę. Ponieważ swoimi negaty. przed dawaniem z siebie wszystkiego. ośrodek ten będzie w czakram 5A obraca się przeciwnie do ruchu pełnym rozkwicie. jego ośrodek gardła otworzy się ponownie. stop. Jeśli człowiek nie jest przez całe życie. generalnie wrogie miejsce. zwanym również gardła. Dzieje się tak między innymi w utrzymywać ośrodek gardła w pozycji otwartej przez osobistych przyjaźniach i ogólnie większość czasu. a ich brak pokryje dumą. Jeśli pracuje ze wszystkich sił. Tę dumę trzeba uwolnić. Jeśli wybrał zawód. porażką. Jeśli człowiek widzi świat odnosił sukcesów. Będzie zapewne grał rolę ofiary. a nie Ten proces otwierania się i zamykania trwa. jak przyciąga negatywne reakcje. a rozpacz przyciąga ją. Może wymagającą pracę. podobieństw wyjaśnionym w rozdziale szóstym. będzie z skrytości ducha „wie". umiejscowiony z przodu czakramie piątym tylnym (5B). jak człowiek który jest jednocześnie wyzwaniem i spełnieniem. dumą. by się nasycić. Gdy człowiek dorasta. Noworodek zostaje przybliżony do piersi.

umiejscowiony z tyłu głowy. rady czekać tak długo. . chcę. jest zamknięty.Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 95 w życiu społecznym. Człowiek taki potrzebuje zwykle ich podstawie kreuje swój świat. a obraca się zgodnie z nim. Wykorzystanie jego osobowością. Ruch w strachu przed antypatią innych z jednej strony. „Nie dam pływająca przez ten ośrodek jest po prostu zbyt mała. za pomocą W trakcie terapeutycznego procesu oczyszczania prostych działań w świecie fizycznym. że jakaś kwestia dotycząca wewnątrz i odnoszą się do drugiego człowieka. w jaki człowiek widzi Źródłem szczególnej frustracji jest sytuacja świat i przewiduje jego reakcje. jak. osiągać albo porządkowania naszych negatywnych wyznaczony cel. ośrodek ten będzie zapewne obracał się przeciwnie Z drugiej strony. Ponieważ uczucia odrzucenia pochodzą z chaotycznym. i 6BJ. Jeśli wizualizowania i rozumienia koncepcji myślowych. powodujące (czakram 6A) związany jest z umiejętnością zmaterializowanie idei w świecie fizycznym." Człowiek taki nie może to spowodować spustoszenia w jego życiu. Proces terapeutyczny ośrodek idei przeciwnie do niego. kiedy czakram porusza się ruchem drugiej. Jeśli ośrodek woli wykonawczej jest otwarty. ale obraca się przeciwnie odpowiedzialności. Na lepszy niż ty. sytuacja staje się wydobywa owo wyobrażenie na powierzchnię i każe jeszcze bardziej niepokojąca. Jeśli ośrodek ten otwarcia przedniego ośrodka (6A) przy zamkniętym pracuje w kierunku przeciwnym do ruchu tylnym. na których nam zależy. Unikając kontaktu. Człowiek ma wtedy wiele twórczych idei. będzie on realizował je z pewną dozą zobaczy. człowiek Czakram 6A zmieni kierunek i zacznie obracać się unika również ujawnienia siebie i odczuwania zgodnie z ruchem wskazówek zegara." „Nie akceptuję tendencję do tworzenia silnych." „Nie chcę brać za to Jeśli czakram 6A jest silny. negatywnych idei. to człowiek ma pomysłu w fizycznej rzeczywistości. koncepcji rzeczywistości pacjenta silnie wstrząsa unikamy go. takiego treningu wyłoni się wiele uczuć. że świat jest złym miejscem. o którym marzymy. szansy zdobycia zawodu. Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) w ślad za ideami idą czyny. ponieważ ilość energii prze. W trakcie potrafi myśleć twórczo. by uniknąć odrzucenia. żeby połączeniu z mocno funkcjonującym ośrodkiem wszystko stało się natychmiast. jak i zajmowaniem systemie energetycznym i zaczyna dominować. umiejscowionym z tyłu głowy (6B). Mentalny ośrodek wykonawczy (czakram nawiązanie kontaktów. co chce osiągnąć. czołowy jest zablokowany albo słaby. kiedy jakieś wyobrażenie pojawia się w w rzeczywistości fizycznej. Towarzyszy temu pomieszania pojęć albo tworzy nieprawdziwe i zazwyczaj wymówka w postaci przerzucania winy na negatywne wyobrażenia wszechświata. nawet jeśli zwykle obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. człowiek nie przeprowadzić to. Z podstawowe koncepcje człowieka nie są osadzone w pomocą terapeuty pacjent zrozumie to i wyraźnie rzeczywistości. krok po kroku. czoła. wszechświata. Na przykład. człowiek ma problemy z Są to zarówno osobiste koncepcje rzeczywistości i urzeczywistnianiem swoich pomysłów. ja będę wykonawczym. ale wskazówek zegara. jeśli wierzysz." „Ty pracuj. oznacza to. jak i sposób. nauczył się zapewne wcześniej. jak ma. nie jesteś dla mnie dość dobry" z przykład. związany jest z ujawnienie naszych odczuć na ten temat prowadzi do kreatywnymi ideami formułowanymi przez ośrodek otworzenia czakramu 5B. jeśli ośrodek wykonawczy do ruchu wskazówek zegara." „Nie chcę sprawdzać tego do ruchu wskazówek zegara. w którym „każdy może liczyć tylko na siebie. Jeśli ośrodek prostego treningu. człowiek doświadcza nigdy nie może ich zrealizować. skuteczności. Następnie na świat zewnętrzny. Nawet jeśli mu zamanifestować się w życiu człowieka. człowiekiem od pomysłów. a kierunku przeciwnym wykryje doświadczony współzawodnictwem i dumą w rodzaju: „Jestem terapeuta na podstawie określonych symptomów. pozycji ucznia. Broni się zarówno przed istnieniem przekonań. W tego długiego procesu twórczego. uczącego.

To raczej stan bycia. ponieważ wiesz. Możesz też być wykonawcą. Jest to możesz zacząć zachowywać się jak przestępca. możesz też spróbować zrobić coś. który realizuje pomysły innych ludzi. Wyjaśnij pojęcia czakramu otwartego i za- ludzi mówiących o swo. Ośrodek korony (czakram 7) związany jest z Przegląd rozdziału 9 duchowością człowieka i integracją całej jego istoty — fizycznej. zablokowane. nie rozumie 2. bez względu na ich treść. mkniętego. niemożliwe w fizycznym świecie. . Jeśli ten ośrodek jest zamknięty. emocjonalnej. Będziesz odnosił sukcesy. Nie kramów. Duchowość taka wykracza poza nie zostaniesz złapany. W duchowość nie ograniczona przez dogmat i nie takim wypadku serce jest prawdopodobnie również poddająca się łatwo słowom. zgodnie z informacjami podanymi w powyższym rozdziale. co jest zwyczajnie pokoju i wiary. Twoje życie potwierdzi w pewnym transcendecji ziemskiej rzeczywistości w stopniu twoje idee. bardzo indywidualny sposób. to na swój własny. mentalnej i duchowej. człowiek doświadcza zapewne duchowości ośrodek wykonawczy funkcjonuje prawidłowo). mając owej „kosmicznej świadomości". to człowiek nie 1. Przy takiej konfiguracji świat fizyczny i daje człowiekowi poczucie pełni. Opisz psychologiczne funkcje kolejnych cza- doświadcza łączności ze swoją duchowością. a także poczucie sensu życia. jak to robić (twój otwarty. dopóki nieskończoność. Jeśli ośrodek korony jest stanie tak działać. na co ma się ochotę" i jesteś w ich przeżyciach duchowych.96 Dłonie pełne światła więc trzeba brać to.

ił Różne kolory Jasnoni ebieski Różnobarwna opalizacja Złoty A. Widoczne siedem warstw B. Widoczne trzy warstwy Rysunek 7-1: Normalna aura .

m. Linie Obłoki błękitnego różnobarwnego światła światła Rysunek 7-7: Ciało eteryczne Rysunek 7-8: Ciało emocjonalne .

Linie Obłoki żółtego światła różnobarwnego światła m. m s *^ J Ś " ~£ / m ^ i .&& % Rysunek 7-9: Ciało mentalne Rysunek 7-10: Ciało astralne .

jak się rozproszone. były zrobione z drewna bukowego i miały kształt W końcu. Czy jest słaba czy silna. jaką ma barwę przypomina kształtem perłę. Rozdział 10 DIAGNOZOWANIE NA PODSTAWIE PRACY CZAKRAMOW. położenie na nim palca. co jest istotne przy tego typu czysty. Przy tego rodzaju W celu pobudzenia wrażliwości radiestezyjnej diagnozowaniu możesz uzyskać w swoim ciele należy ćwiczyć przy użyciu wahadełka. Pomaga to nauczyć się stwier- . Mają dwa i pół centymetra średnicy i trzy i pół ponadzmysłowe w odpowiednim stopniu. umiał stwierdzić. jakie udało mi się znaleźć do tego celu. kiedy rozwiniesz postrzeganie perły. Najlepsze pewne fizyczne reakcje dające ci informacje. zmatowiały i słaby. łatwo prze-nikalne i również obraca (regularnie czy nieregularnie). Jest symetryczne (ciemny i zablokowany. czy energia płynie swobodnie. centymetra długości. czy też jest funkcjonowania czakramów. Będziesz również pomiarach. potrzebujesz. możesz ćwiczyć wyczuwanie każdej warstwie pola aurycznego. która technika jest dla ciebie to samo z punktem akupunk-turowym przez zwykłe najłatwiejsza i najbardziej użyteczna. albo względem osi pionowej. jasny i o mocnym wyrazie). których wahadełka. Ich pole energetyczne jest że spojrzysz na czakram i będziesz wiedział. wystarczy. czy i jak jest zniekształcony. przepływu energii w czakramach poprzez nakładanie Ale najpierw przećwiczmy używanie wahadełka. dłoni. Jeśli rozwinąłeś już pewną wrażliwość dłoni Możliwe. że nauczysz się postrzegać czakramy w albo lubisz dotykać. Na początku będziesz zablokowana. Możesz zrobić musiał sprawdzić. CZYLI OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH Istnieje kilka sposobów na określenie stanu dzania.

ale nie dotykać go. żeby położył się na plecach. Jeśli zatacza W celu dokonania pomiaru przednich czak- większe kręgi. Tablica 10-2 przez dany czakram są zrównoważone i w pełni wymienia różne odwzorowania ruchu zakreślane obecne w życiu człowieka. Jeśli biopola terapeuty i naenergetyzować. trzeba pacjent przeciąża funkcję danego czakramu albo jest zakodować w podświadomości system ruchów bardzo otwarty na świat. Wahadełko powinno być biopola pacjenta. żeby je wyjaśniono powyżej. ponieważ energia jest ruchem czakramu całkowicie zamkniętego (obrót w zablokowana. W moim kodzie wychylenie wahadełka zależy również od różnicy pomocą wahadełka potencjałów energetycznych między pacjentem a uzdrawiaczem w chwili zabiegu. że średnica okręgu Żeby zmierzyć stan czakramu. Jeśli kręgi są małe. że kombinacji ruchu wahadła. Zdrowie Może też krążyć w prawo i w lewo ruchem osiąga się przez zrównoważenie wszystkich eliptycznym albo wahać się po linii prostej. czakram jest zamknięty. LI5. P15. by pamiętać. czakramy o średnicy większej niż 15 cm. wirując nad ciałem twojego pacjenta. To połączone pole wahadełka i pacjenta są słabe. Ważne jest. wielkości czakramow względem siebie. Średnica okręgu zależy dotyczących stanu czakramu (to jest najtrudniejsza od wzajemnych zależności trzech parametrów: część i wymaga praktyki). Twoja energia przesyłanej za pomocą wahadełka. do W celu zmierzenia czakramow tylnych. umieść za. że uzdra-wiacz przesyła ramow. tak jak wpływa do pola wahadełka. np. Chociaż na pierwszy rzut oka się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek tablica ta mogłaby się wydawać skomplikowana. biopola terapeuty i wibracji jak najbliżej ciała. do pacjenta więcej energii. Oznacza to. ale wiąże się z niedoborem lub nad czakramem i oczyść umysł ze wszystkich myśli szybkością przekazu energii. co wskazuje na nie naprawdę jest bardzo prosta. Wszystkie czakramy powinny kierunek ruchu wahadełka odpowiadają ilości i zatem być mniej więcej tej samej wielkości. po przeżyciu duchowym. połóż pacjenta dociera mniej energii. zegara. by zapewnić równomierny przepływ poruszać się zupełnie nieregularnie. oddających swoim uczucia i psychiczne doświadczenia regulowane ruchem poszczególne stany psychiczne.98 Dłonie pełne światła wielkość średnicy okręgu zakreślonego przez Ćwiczenie: Jak diagnozować na wahadełko ma związek z siłą czakramu lub ilością podstawie siły czakramow za przepływającej przez niego energii. że uczucia i doświadczenia dwoma biegunami: ruchem całkowicie otwartego psychiczne regulowane przepływem energii przez ten czakramu (obrót w prawo. Rzadko spotykam ludzi mających stosunek. że Wtedy jednak wszystkie czakramy są powiększone. oznacza to. średnica 15 cm). człowiek zaś ma do nich negatywny lewo). Jeśli wahadełko obraca przez wahadełko. Każdy ruch wyznaczany rozwiązany problem w odpowiadającym mu obszarze przez wahadełko zawiera się w przedziale pomiędzy psychicznym. pacjenta na brzuchu. np. Należy skoncentrować się na porównaniu obrotowym. iż czakram jest otwarty. poproś pacjenta. Doktor John Pierrakos odkrył. pacjent osiągnął zdrowie. i czakram nie są zrównoważone. Oznacza to. chyba że Aby dobrze pracować wahadłem. że obrót Pomiędzy podstawowymi ruchami okrężnymi w wahadełka zgodny z ruchem wskazówek zegara prawo i w lewo istnieje jeszcze wiele pośrednich oznacza. również i czakramy robią wrażenie Wahadełko będzie się zapewne poruszało ruchem większych. Jeśli po zabiegu poziom energetyczny jest wprawia wahadełko w ruch (zobacz: rys. Wielkość i energii przez nie. Może czakramow. Mierzyłam już czakramy o wielkości P25 . aby kierunkowi energii przepływającej przez czakram. 10-1). zataczanego przez wahadełko nie jest identyczna z wieszone na piętnastocentymetrowej nitce wahadełko wielkością czakramu. wahadła dla określonych parametrów. wysoki. wszystkie czakramy wydadzą się twojej energii wchodzi w kontakt z polem pacjenta i mniejsze.

czyli ośrodków energetycznych Czakram pacjenta Opisana figura Rys.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. 10-1: Badanie czakramu za pomocą wahadełka .

To przekonało dziecko. Jeśli taki stan utrzymuje się mogło mieć bardzo agresywnego ojca. tym regulowaną przez czakram wykazujący ruch poważniejsze jest zaburzenie psychiczne. kiedy fałszywe upokorzenie podaje się jako powód wahadełko nie wykazuje w ogóle żadnego ruchu. LEL) reprezentuje naturę yin. Nie będzie również potrafił walczyć Jedynym wyjątkiem od reguły biegunów P15 i o swoje prawa albo o swoją kolej. dziecko Energii na tym poziomie. człowiek nauczy się. łopatkami (4B) jest pasywny (ruch eliptyczny pomiar PI5 dla czakramu 4B oznacza. a więc nasze dziecko wypróbowało Eliptyczny ruch wahadełka wskazuje na lewo. gdyż ciało nie może funkcjonować coś. człowiek będzie pasywny w stopni do pionowej osi ciała (P8. Niestety. pożądaną rzecz. a zmiana wzorca wymaga pracy. który poniżał przez dłuższy czas. tym więcej czakramu. zazwyczaj ze względu na bardzo obrotu. gdy wymagana jest agresja. który chciałby wyrzucać uczucia na elipsę odchyloną ku prawej części ciała pacjenta. zewnątrz bez żadnych ograniczeń i brać to. Na przykład. na co miało ochotę. L10 z tablicy 10-2). jeśli ośrodek woli pomiędzy energii zawarte jest w zaburzeniu. Będzie czekał. na co ma w stanie sięgnąć po to. agresywną. to znaczy wahadełko wychyla się przez dziecko za obowiązujący wzorzec zachowania. przyzwyczajenia również. albo człowiek tak nadużył lub stłumił i głęboko zakodowane wyobrażenia tego. Oznacza to przynosić sukcesy w życiu. Będzie się tak działo w kwestiach Im bardziej zniekształcony jest ruch obrotowy bezpośrednio związanych z funkcją psychologiczną wahadełka wokół danego czakramu. LEL). „męską". gdy sięgało po chorobę. „żeńską". pasywny w sytuacjach. agresja. To. drugiej. LEP) reprezentuje naturę ponieważ agresja postrzegana jest negatywnie. aż . Pracę nad agresją „nadaktywny" w tym sensie. Jeśli dokona się tego wielokrotnie w trakcie aspekt osobowości jest bardziej rozwinięty od terapii. aktywną. zostało przyjęte stron ciała pacjenta. Naj- eliptyczny.100 Dłonie pełne światła (obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara. Dzieci są chorobą i czakramami). że człowiek wychylony w górę i w lewo). nie jest (Rozdział piętnasty opisuje zależność pomiędzy najlepszym sposobem zdobycia tego. czego pożąda. w górę i w lewo (PEL) albo w górę w kierunku Dziecko będzie go wykorzystywało. co znaczy zablokował daną funkcje psychologiczną. że prawidłowo bez korzystania z energii zewnętrznej. Prawa strona (PEP. nie licząc się z okolicznościami. z całą pewnością wywoła albo przytłaczał je za każdym razem. pasywną. sytuacjach związanych z zakresem działania danego Im większe wychylenie wahadełka. Wielokrotnie L15 jest kompletnie nieruchomy czakram (N). yang. ale w rzeczywistości takim wypadku albo czakram zmienia kierunek boi się on agresji. sięganie po coś. się bardzo destrukcyjny. Na przykład. groźniejsze pęknięcie lewa/prawa wykazywane jest Przy eliptycznym ruchu wahadełka w górę i w przez ruch wahadełka w przód i w tył pod kątem 45 lewo (PEL. na co ma według obserwacji doktora Johna Pierrakosa męski ochotę. związany z nią czakram w ogóle przestał się obracać Wyobrażenia na temat agresji pochodzą i nie przekazuje już energii z Powszechnego Pola bezpośrednio z dzieciństwa. Kiedy wahadełko opisuje osobowości. Będzie ochotę. średnica ktoś inny zrobi wszystko za niego albo da mu 25 cm). co się działo. Na przykład. że być agresywnym. W pasywności takiego człowieka. Strona lewa Zazwyczaj pod grubą warstwą pasywności znajduje (PEL. Lewy i prawy odnoszą się tutaj do rekompensaty. na co ma się ochotę. Człowiek taki będzie zapewne agresję z resztą swojej osobowości. które przeistaczają wymagających okazania wrażliwości ujawni się pasywność w zdrową wrażliwość. na co miało ochotę albo lub prawostronną nierównowagę przepływu energii w przynajmniej zdobycia czegoś innego jako ciele pacjenta. że w momentach należy połączyć z działaniami. aż przestanie on prawej strony ciała pacjenta (PEP). inne sposoby zdobycia tego. jak zintegrować zdrową żeńskiego. to człowiek nie będzie będzie agresywnie i bez wątpliwości brał to. bardzo twórcze. że jedna strona ciała jest silniejsza od trudno jest porzucić. agresywny składnik receptywną.

skierowany w Otwarty. średnica 15 cm w celu uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi L15 obrót w lewo. średnica 8 cm aktywną częścią osobowości bardziej rozwiniętą od receptywnej. Przemieszczenie energii w górę w 0 średnica 8 cm kierunku duchowości w celu uniknięcia współzależności z ludźmi LEH12 obrót eliptyczny w lewo. Pewne wstrzymanie i zagęszczenie energii horyzontalny. skierowany w Otwarty. aspekt pasywny bardziej 7 lewo. Percepcja rzeczywistości o odcieniu aktywnym. w celu uniknięcia A współzależności z innymi ludźmi PEH15 obrót eliptyczny w prawo. średnica 8 cm częścią receptywną bardziej rozwiniętą. średnica 15 cm Ośrodek otwarty i harmonijny z czystą O percepcją rzeczywistości PEP8 obrót eliptyczny w prawo. w średnica 8 cm stronę duchowości. yang PEL8 obrót eliptyczny wprawo. yin PEW8 obrót eliptyczny w prawo. wertykalny. średnica 8 cm rozwinięty od pasywnego z projekcją pasywnej rzeczywistości o cechach yang LEL5 obrót eliptyczny w lewo. Otwarty. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z /2 lewo. średnica 15 cm Zamknięty i nieharmonijny. męskim. Zamknięty. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z ^> prawo. średnica 12 cm uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi W15 ruch wertykalny. Percepcja rzeczywistości nacechowana odcieniem receptywnym. wychylenie 15 cm Przemieszczanie uczuć i energii w kierunku X duchowości w celu uniknięcia osobistej współzależności * Zapamiętaj te symboliczne znaki narysowane tak. Wstrzymanie i zagęszczenie energii w celu horyzontalny. skierowany w Zamknięty. agresywny aspekt bardziej CS prawo. Pęknięcie. czyli ośrodków energetycznych 101 Tablica 10-2: DIAGNOZOWANIE OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH SYMBOL* OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE P15 obrót w prawo. żeńskim. Zamknięty. skierowany w Zamknięty. średnica 5 cm rozwinięty od agresywnego z projekcją rzeczywistości o odcieniu agresywnym LEW8 obrót eliptyczny w lewo. jak je widać z przodu na ciele pacjenta (pokazany kierunek ruchu wahadła) . Pęknięcie. wertykalny. Przemieszczenie energii ku górze. Otwarty.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. z aktywnymi projekcjami rzeczywistości LEP8 obrót eliptyczny w lewo.

wychylenie 10 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. prowadzi do patologii w ciele fizycznym PEZO 12 obrót eliptyczny w prawo. zmiana osi. jeśli jednak będzie się trzymało samego czakramu oznaczałby. To spowoduje chaotyczny ruch ludźmi. Silny blok RP8 ruch w prawo. Nadmiar informacji. który aktywnie i średnica 12 cm głęboko pracuje nad kwestiami związanymi z danym czakramem. Chaos czuciowy LEZ015 obrót eliptyczny w lewo. się z nikim. tak na poziomie duchowym. wertykalnego chomieć zupełnie (N) z powodu niedostatecznego (równoległego do pionowej osi ciała — W) i użycia i stłumienia. Horyzontalny ruch wahadełka chologiczne na konkretnym aspekcie swojego oznacza. odczyt W12 dla czakramu 3A mówi nam. najczęściej eliptyczny. Ruch wertykalny wskazuje. by uniknąć interakcji. i unika osobistych związków z innymi tablicy 10-2). Pomiar H12 dla tego początkującemu. Definiuje swoje miejsce we wszechświecie wahadełka. wychylenie 8 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. przykład. że pacjent kieruje psychiki. że człowiek wstrzymuje i zagęszcza istnienia. by uniknąć interakcji z Kiedy człowiek koncentruje działania psy- innymi ludźmi. zgodnie ze swoją własną decyzją lub będąc przepływ energii i uczucia. LEZO z i duchowości. kontynuacja SYMBOL OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE — H10 ruch horyzontalny. Tak samo jak PEZO. strona pasywna bardziej rozwinięta od agresywnej • N nieruchomy Czakram w ogóle nie funkcjonuje. Czakram mógłby znieru- ruchu wahadełka w przód i w tyl. Ogromne zmiany w człowieku. odpowiednie czakramy będą zapewne poruszały się że człowiek kieruje swoją osobowość w stronę pionu chaotycznie albo asymetrycznie (PEZO. Ruch taki może zrazu sprawić kłopoty łączności z innymi ludźmi. strona "M agresywna bardziej rozwinięta od pasywnej J1 RL10 ruch w lewo. że człowiek nie łączy wahadełko nad czakramem przez dłuższy czas. Prowa.102 Dłonie pełne światła Tablica 10-2. zakreślany przez wahadełko będzie podobny do dwóch . jak na zmiany osi staną się wyraźnie widoczne. Wzór ludzkim. wychylenie 10 cm Wstrzymywanie przepływu energii i uczuć w celu uniknięcia osobistych współzależności. połączony ze na podstawie przekonań duchowych i neguje aspekt zmianami osi. Na do tego zmuszonym przez czynniki zewnętrzne. W takim wypadku konieczna horyzontalnego (prostopadłego do pionowej osi ciała byłaby mocna praca fizyczna w celu uaktywnienia — H). energię pionowo w górę. chaos negatywny średnica 15 cm Ta sama ogólna zasada odnosi się do prostego dziłoby to do izolacji. zmiana osi.

inny czakram. że kiedy chronicznie za- przez dany czakram. który jest zazwyczaj napięcie. 9-1 oraz 10-2. Człowiek Wraz z coraz lepszym opanowywaniem dia. przeszkadzającym w osiągnięciu codziennego Okres wychylenia (szybkość poruszania się szczęścia. Wielokrotnie obserwowałam podobne częściej czuł się szczęśliwy. Pomiarów pod wpływem terapii. która określić. kiedy kobieta znajdowała się w bardzo przekonań odwraca kierunek ruchu czakramu. Proces zmieniania systemu dokonywano. jak długo mniej dwukrotnie przybyła do Ośrodka Ścieżki w więcej znajdował się w obecnym stanie. który jest stale zamknięty przy dużej 10-3. wahadełka) wskazuje na ilość energii przetwarzanej Odkryłam jednak. Natykając się na taki wiedzmy w sercu czy splocie słonecznym. a potem stopniowo Jak widzicie. Szybki ruch obrotowy może być również połączony z uczuciem entuzjazmu. Potrzebna pracowali wspólnie. Za drugim razem przyjechała z mężem i Wyszkolony terapeuta potrafi to określić. czy jest w Phoenicia. Ruch wirowy może być przeciwwagi. najbardziej harmonijnie funk- zwiększać średnicę. cjonującymi ośrodkami były ośrodki umysłu. terapeuta będzie wiedział. sobą. Sumuje je tablica Czakram. terapeuta uzyska dokładniejsze Przeanalizujmy teraz pomiary czakramow z informacje na temat stanu pacjenta. stanu bez jakiegoś rodzaju „ochrony". wyciszonym stanie. coraz więcej różnych możliwości pomiarowych. średnicę. oczywiście. zmienić kierunek. prawie w ogóle nie będzie się zamykał. wskazującym na dużą ilość pozytywnej zaciętości w zakresie badanych cech. a Czakramy przechodzą różne fazy. Jeśli pacjent może wziąć kilka dni obrotu na prawostronny. a najgorzej działały ośrodki . czakram LI5. Albo. zgodny z ruchem urlopu i uwolnić się od obowiązków dnia wskazówek zegara). czakram kwestiami. czakram ustabilizuje się w pozycji otwartej i tydzień intensywnych odosobnieniach. dokonane przed rozpoczęciem odosobnienia. potrafi w ruch. Na początku pracy z pacjentem. że wewnątrz ciągu pięciu minut intensywnego płaczu odwrócić się organizmu pacjenta zachodzą poważne zmiany. otwierając się następnie po jego zakończeniu. A Przypadek zatem rozwijając większą wrażliwość na rodzaj intensywnego odosobnienia częstotliwości (koloru radiestezyjnego) płynącej przez czakram. Ten stan nie utrzyma się długo. ale Nadszedł czas na głęboką pracę nad określonymi jeśli człowiek będzie kontynuował pracę. aż stanie się PI5. po. tryskanie zdrowiem. wskazując na osobowość nie potrafi znieść nowego „otwartego" przepracowanie. lecz jednocześnie trzeba dać pacjentowi pozostanie „otwarty" przez coraz dłuższy czas z dużo czasu i miejsca na dokonanie osobistej analizy i każdym kolejnym otwarciem (zmianą kierunku transformacji. praktyka i pomoc nauczyciela. czyli ośrodków energetycznych 103 ostatnich figur z tablicy 10-2. następnie uczuć. W celu zinterpretowania wyników należy średnicy (LI5). Czakram może odosobnienie i bardzo intensywnie pracować nad być otwarty przez 20 albo przez 80 procent czasu. spokój i jasność umysłu. spokojnym. stan Nowy Jork. po jakimś zjawisko u ludzi biorących udział w trwających czasie. jego szybki i o małym wychyleniu. otwarty. W końcu. częściej.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. Będzie mógł autentycznego przypadku. może zamknąć się na krótko dla żal. ociężałość. Zwiększy to ogólny czas codziennego. smutek. Chodziło o kobietę. może z czasem zmniejszyć swą posłużyć się tablicami 7-3. najlepiej wykorzysta ten okres dla harmonijnego funkcjonowania. napięcie i przeciążenie stresem. i zamienić w PI5. a człowiek będzie siebie. Pomiary czakramow zostały jest. zaczyna wtedy zazwyczaj pracować nad następnym gnozy wahadełkowej terapeuta będzie obserwował nieharmonijnie funkcjonującym czakramem. Dzięki praktyce terapeuta może mknięty czakram otwiera się w trakcie sesji również wychwytywać takie cechy. żeby odbyć tygodniowe równowadze lub stanie chwiejnym. jak mocne terapeutycznej. jak stabilny jest czakram.

Po poprzez ustano- zakończeniu pierwszego odosobnienia ośrodek uspokoił się. nie był już agresywny. (3B) PEP8 L8 PEH10 PIO samozniszczenia (3B) i osłabiania swojej seksualnej Wola mocy. Kiedy po dwóch latach kobieta przybyła na drugie odosobnienie. Problem receptywne.104 Dłonie pełne światła Tablica 10-3: mość nie utrzymała się ani nie zamieniła w har- PRZYPADEK INTENSYWNEGO monijną pracę. Osłabianie seksualnej mocy polegało na roz- seksualna (2B) L10 L10 L10 PIO dzielaniu przepływu energii w czakramie 2B na Umyslowość cztery części (wahadełko wykazywało cztery (6A) PIO P12 P12 P12 wyraźnie oddzielne okręgi) i używaniu energii do Receptywność / / negatywnych celów. na problemy z przyjmowaniem energii i na choć bardziej odpowiednie byłoby podejście agresywne wyparcie się własnych potrzeb. Wola wykonaw Inne ośrodki woli również działały nie najlepiej. Wola ego (4B) P12 P12 L12 P12 3B i 2B nie funkcjonowały właściwie. ośrodki 5B. nie zwracając uwagi. osobowości z duchowością (7). Ośrodki uczuć również szwankowały. funkcjonujący umysł. a raczej nieruchomy. czy jest to odosobnienia. że w sytuacjach związanych ze dobrze kochać). Decyduje. który zajął Wrażliwość miejsce dumy użytej do kompensacji poczucia seksualna (2A) PIO PIO PEZO10 P12 nieodpowied-niości na tym obszarze. ośrodek był ponownie ODCZYTY CZAKRAMÓW agresywny i nie zmienił się w trakcie odosobnienia. szczególnie jeśli chodzi o Zostały one rozwiązane w trakcie tego odosobnienia i pojmowanie rzeczywistości (6A) i integrację wszystkie ośrodki woli zaczęły pracować normalnie. kiedy w pracy terapią terapii terapią terapii czakramu nie zaszła zmiana. a kiedy kobieta przybyła ponownie po odpowiedni moment. został rozwiązany do końca. Ta nierucho- . Oznacza to. która osłabła i zaczęła Miłość (4A) P8 PIO PIO PIO funkcjonować pozytywnie na obszarze związanym z Uniwersalna pracą zawodową (5B). Był to jedyny przypadek. co chce zrobić i robi to krok ten ustąpił częściowo pod koniec pierwszego po kroku. pozostawał niezmiennie otwarty (u-mie bardzo wa/lewa. Dwa lata później. Kiedy pacjentka (5B) L8 PEP8 L8 PIO przybyła do Phoenicia po raz pierwszy. wciąż woli. kiedy kobieta przybyła na ODOSOBNIENIA drugie odosobnienie. Ostatnie pomiary wykazały. co oznacza. Po pierwszym odosobnieniu jedyna poprawa nastąpiła ność(5A) RL10 PEP10 P12 P8 w zakresie dumy. głównie odosobnienie. że osoba nadal ma CZAKRAM 1979 1981 problemy z nadmiernie agresywnym realizowaniem Przed Po Przed Po swoich idei. choć nie Mentalny ośrodek wykonawczy (6B) przez w takim stopniu jak ośrodki woli. cza (6B) PEP10 N RP10 PEP15 każdy z nich był zablokowany w tym czy innym Wola zawodowa okresie któregoś z odosobnień. Ośrodek serca (4A) większość czasu wykazywał niezgodność pra. Jednak wola wciąż miała w wiedza (3A) L10 P8 L8 P12 sobie nadmiernie aktywny element. Oznacza to. jak często dzieje się po pewnym czasie. ośrodek 6B był agresywny. takich jak kłótnie z eks--mężem. że Wola zdrowia wykazywała negatywną agresję w postaci dumy (5B). że kobieta ta miała dobrze miała te same kłopoty z funkcjonowaniem woli. Stan ośrodka gardła (5A) wskazywał stopniową realizacją idei kobieta ta reaguje agresją. odpowiedział . Wszystkie pozostałe Ośrodek ośrodki pod koniec drugiego odosobnienia pracowały korony (7) P15 P15 P12 P12 harmonijnie. Kiedy przybyła na pierwsze dwóch latach.

Ogólny obraz był taki. Pod koniec drugiego odosobnienia był Jeśli stan taki utrzyma się. tak fizycznie. Co oznacza odczyt W15 dla przedniego aspektu średnice. Oznacza to. jakie popełniała 2. w drugiego odosobnienia wszystkie ośrodki poza dwuletnim okresie pomiędzy wizytami. że kobieta ta drugiego czakramu? miała bardzo dobrą łączność ze swoją duchowością i z rzeczywistością rozumową. jest rozsądek. ale potem. kiedy kobieta przybyła pierwszy raz. Co oznacza odczyt LI 2 dla tylnego aspektu używając swej woli i zdołała zrównoważyć ją. stał się bardziej stabilny i jaśniej określony dzięki wspólnej pracy podczas drugiego odosobnienia. a jej życie stanie się szczęśliwsze i oczyścił się. Jeśli udało ci się otworzyć ośrodki serca i seksu pacjenta. trzeciego oka i przedniego. woli i funkcjach Zauważcie. ponownie. kim jesteś we wszechświecie. zrównoważona w swym rozsądku. Jak trzeciego czakramu? pokazują odczyty. jak czwartego czakramu? ośrodki woli. zamknął się ośrodkiem woli wykonawczej działały prawidłowo. pacjentka będzie ponownie otwarty i metabolizował więcej energii. Co oznacza odczyt PI5 dla przedniego aspektu uczuciowych. a kobieta kompensuje i broni się czyzną. kiedy związek z ukochanym mężczyzną spokojniejsze. że jej ośrodek mocy seksualnej emocjonalnych. Z drugiej strony ośrodek splotu słonecznego przeciw uczuciom bezradności za pomocą zbyt (3A). W trakcie drugiego odosobnienia. co świadczy o tym. po poprawieniu działania ośrodków 1. że główną czystą funkcją Do przemyślenia 6. związany z tym.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. czyli ośrodków energetycznych 105 wlenie wspaniałego związku z ukochanym męż. pod koniec Otworzył się w trakcie odosobnienia. W trakcie pierwszej wizyty pacjentka otworzyła ośrodki emocjonalne i zaczęła czuć się bezpiecznie w Przegląd rozdziału 10 uniwersalnym świecie uczuć. które nie były tak zablokowane. jak i psychicznie? serca pozostawały otwarte w trakcie dwuletniego 5. 4. przeanalizowała błędy. to dlaczego w efekcie może on zamknąć ośrodek splotu słonecznego? Czy jest to w porządku? . że osoba o takim drugiego czakramu? systemie energetycznym jest bardzo silna. większość czakramow miała duże 3. Co oznacza odczyt L10 dla czakramu piątego Interesujące. Co oznacza odczyt H12 dla tylnego aspektu okresu pomiędzy wizytami. a także umiała kochać. że ośrodki korony. Jak powiedziałam wcześniej. napastliwej woli. był zamknięty.

Rozdział 11 OBSERWACJA AURY PODCZAS SESJI TERAPEUTYCZNYCH .

w trakcie intensywnego warsztatu rządzących tym ruchem pozwala na nie wpływać. o których tak żadnych trudności. ale obraz naszej dyskusji o czakramach powrócimy w następnym nie znikał. a także błękitu barwnych kształtach dolnych czterech warstw. jak Przyjrzyjmy się niektórym formom przepływu energii Linda rozjaśnia się niczym bożonarodzeniowa choinka. (O kolorach traktuje szczegółowo niezmordowanie dyskutujemy podczas terapii. przyjrzałam się jeszcze raz. Nie rozdział dwudziesty trzeci. Wszystko było tak jak przed chwilą. nabierze wrażliwości dzięki używaniu swego talentu. Aura jest w gruncie rzeczy „brakującym ogniwem" znaczenie stanie się jasne. zrobiłam kilka kroków po rozdziale. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. aury. Kiedy nabrałam już nieco wprawy w oglądaniu znaczenie kolorów może nie być do końca zrozumiałe. Zmrużyłam oczy. Myśli i uczucia tycznego człowieka. Zamrugałam oczami. zaobserwowanym w trakcie codziennego życia i podczas krzycząc o śmierci swojego ojca na raka. pozostaje poruszają się między ludźmi w czasie i przestrzeni nadal jedną z najbardziej widowiskowych. bioenergetycznego „pierwotnego krzyku" ujrzałam. Widziałam „coś". ale są Jedna z pierwszych „eksplozji" pola energe- umiejscowione w czasie i przestrzeni. odczytywanie znaczenia kolorów nie będzie nastręczało myśli. Jest to „miejsce". ich ogólne . żółci.) unoszą się one swobodnie w naszej wyobraźni. Jasne terapii. zaczęłam porównywać uzyskane Potem. pomarańczu. wspomnienia i wzorce zachowań. Jeśli uzdrowiciel pomiędzy biologią i medycyną fizyczną a psychoterapią. wraz z praktyką. jaką zaobserwowałam. a do wytrysnęły z jej głowy. Skupimy się teraz na poruszających się promienie czerwieni. Kiedy człowiek dopiero zaczyna czytać z aury. pokoju. a poznanie zasad 1972. gdzie ulokowane są wszystkie uczucia. Nie mogłam już wypierać się wielu wcześniejszych doświadczeń. kiedy Postrzeganie kolorów w polu widziałam wyraźne kolory wokół głów innych ludzi. W roku poprzez pole energetyczne człowieka.

Mogą efekt tzw. „to coś" zniknie. przechodzącą w szarą. że w pobliżu nie ma żadnych źródeł. kto wychodzą zazwyczaj promienie jaśniejszego błękitu. by światło jasnoniebieską. tak jak wtedy gdy idziesz w kiedy działają albo odczuwają. skóry. Nie bądź rozczarowany. że „normalna" albo „spokojna" Pręciki są o wiele bardziej wrażliwe na przyćmione aura wygląda tak jak na rysunku 7-1. najlepiej z kimś. Gdy są spokojni. jak spływa po ramieniu aury innych ludzi albo błyska kolorem w górę i poza pole. że ludzie błyskają jasnymi kolorami. Odkryłam. mógłbyś przypadkowo spojrzeć. że to coś warstwą. nie widzisz tego samego. Możesz myśleć. Ma światło. Większość okularów ma szkła żeby stanął na tle białej ściany albo ekranu. Żeby zobaczyć aurę. mogą również w pustą ścianę. czasie okaże się. księgarni holistycznej i użyj ich zgodnie z dołączoną Ponownie użyjcie zaciemnionego pomieszczenia instrukcją. Poproś przyjaciela. Pulsacje przestrzeni. Z palców rąk i nóg oraz z wierzchołka głowy tego samego z różnymi ludźmi. Używasz właściwego danemu człowiekowi. na które zarzutu. Ćwiczenie: Obserwowanie Pulsuje. Wpatrując się tworzą zazwyczaj falisty ruch wzdłuż rąk. że lepiej widzisz rzeczy. Możesz ujrzeć wokół ciała mgłę. pulsującą powłokę w odległości od pięciu Spójrz na przestrzeń wokół wierzchołka głowy milimetrów do ponad trzech i pół centymetra od twojego przyjaciela lub wokół jego szyi i ramion. że większość ludzi jest w stanie zaob. Powinieneś Nie rób żadnych ćwiczeń zbyt długo. Byłby to przyjmować odcienie czerwieni i purpury. że grupa ludzi ulega . podczas gdy czopki pracują przy świetle ciemnoniebieskawo-purpurową albo przezroczystą dziennym i jasnych kolorach. Upewnij się. Stwórz wrażenie. pozwól. najtrudniej je kupić. kiedy usilnie w żółty około siedmiu do dziesięciu centymetrów od próbujesz coś zobaczyć. Możesz zobaczyć. Spróbuj głowy. Upewnij ciemnopurpurowe. musisz użyć swojego Odkryłam. Przekonałam się. Powłoka ta pulsuje bezustannie z Rozluźnij wzrok tak. która wcale nie wygląda Po wykonaniu podanych w rozdziale siódmym ekscytująco. żebyś patrzył na pewien obszar częstotliwością piętnastu uderzeń na minutę. żebyście mogli porównać wyniki. auryczne powraca do „normalnego" stabilnego stanu jeśli nie patrzysz na nie bezpośrednio. że jesteś bardzo zmęczony. to dopiero ćwiczeń obserwowania aury wokół końców początek. że jeśli wpatrujesz się większość czasu promienie są błękitne. nie zaś one sięgają. a gdy tylko się serwować te promienie po otrzymaniu przejrzystych to stanie. powidoku. które również sprawują się bez się. sam widzi aury. Spostrzegłam. „nocnego wzroku". a nie czopków siatkówki swego oka. własnych palców możecie zająć się obserwowaniem Kup okulary do obserwacji aury w lokalnej aury innych ludzi. kiedy to twoje oko przybrać praktycznie każdą barwę. że coś widzisz. Chociaż przez zawołać: „Jest!". by coś oddalaniem się od ciała. ale nie umiejętność widzenia i zwiększają wrażliwość oka. Powinniście bez problemów Najlepsze są szkła o barwie kobaltowego błękitu. całkowity zmrok. Bądź cierpliwy. zanim jeszcze zdążysz instrukcji i kilku minutach ćwiczeń. mglistą wpadło ci do oczu. „zapamiętuje" obraz z powodu kom-plementarności (dopełnienia się) barwy albo intensywności kontrastu. 108 Dłonie pełne światła wyniki z indywidualnym stanem każdego pacjenta. pręcików. Okulary takie pomagają rozwinąć — najlepsze jest późnopopołudniowe światło. ale widzieć nawzajem swoje twarze. nóg i spokojnie w przestrzeń od dziesięciu do piętnastu tułowia. Kolor niebieski przechodzi schwytać. jaśniejszą przy ciele i zanikającą wraz z wpływa do twoich oczu. jak dzieje się często. a nie na konkretny obiekt. pole ciemnościach i zauważasz. po jakimś zrelaksować wzrok. Zjawisko auryczne jest bardzo szybkie i krótkotrwałe. Aura jest z początku otoczona centymetrów wokół głowy.

która prowadziła przed chwilą zajęcia człowieka. Zarówno śpiewak. wykorzystana przy słuchaniu następnego utworu. Ci. Na końcu każdej piosenki łopatkami jest częściowo widoczny. każdym wdechu. dopóki nie widowni wibruje teraz bardziej na jego poziomie. Niektóre zmiany Ludzie promieniują czasem kolorami podobnymi utrzymują się przez lata. Nastąpiła człowiek nie uwolnił emocji. który oczyszcza pole. zamaskowane innymi kolorami na zasadzie efektu pięknym różem. Ośrodek woli pomiędzy odtwarzaną muzyką. kiedy po raz pierwszy coś odbioru następnego utworu. się w postaci żółtozłotej barwy. Mogą być nawet przykryte albo indukcji. purpurowy dla duchowości i myśli. Próbujcie więc po trochu każdego dnia. którzy słuchają. Często towarzyszy jej też barwa warstwowego. myślokształty wykonawcy i widowni zostają rozłączone i pokawałkowane przez aplauz. to ta część zostanie uwolniona.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 109 wielkiemu podnieceniu. Kolor ten zdaje się reprezentować uczucia myślokształty. Inny przykład. Porównujcie Gdy ktoś inny wykłada swój ulubiony przedmiot. „spokojna" aura nabierze nowego odcienia i kształtu. Miłość błyszczy w aurze delikatnym. i systemy energetyczne muzykę. doprowadzi do jej uwolnienia. jego (rysunek 11-1C). zjawisko połączenia mówcy i publiczności. przed rozpoczęciem każdego którą często nosi. aura odzyska swój pierwotny wygląd. Gdy publiczność zaczyna reagować uzdrawianiem. uczucia i doświadczenia wywierają wpływ na srebrnozłoty dla czystości. Niektóre formy myślokształtów. pozostanie ona w jego wzajemna wymiana energii-świadomości. Część aurze (zazwyczaj zmatowiałej). aurę i powodują w niej zmiany. tym właściwych dla danej emocji. z których ze wspólnymi myślami i uczuciami grupy oraz z część spływa przed nią. pokazany na rysunku żywiej. gdyż człowieka i zależy od kilku czynników. co przy muzyku. Jeśli uwolni tylko Rysunek 11-1D pokazuje człowieka mówiącego z część emocji. Wielkie łuki 11-1F. które złota. Kolory pasją o edukacji. podczas gdy uczucia przepływają miłości i wewnętrzną łagodność. który często promieniuje kolorem światła biegną od śpiewaka ku widowni i dwie aury liliowym. objawiające ucichnie. Część tej energii zostanie użyta do członków grupy męczą się. energetyki rdzenia (ćwiczenia fizyczne koncentrujące jego aura powiększa się i rozjaśnia. jej ogólna aura powiększa się. wiąże się ze zdrowiem fizycznym i nowego wersu. pozostają w aurze latami. emanującą wieloma kolorami. Zieleń. Po wykładzie aura Długość całego procesu jest różna dla każdego mówcy pozostaje przez jakiś czas powiększona. część będzie gromadkę bardzo cichych zmęczonych ludzi. odpowiadającym kolorowi jednej z jego łączą się. Odczucia duchowe mają wiele odcieni: błękitny opiszę później. też wyniki z ilustracjami i opisami z następnych jego aura powiększa się i staje żółtozłota ze stron. Wszystkie dla mówiącego prawdę. Zaczynają się tworzyć wspólne koszul. Wkrótce masz przed sobą przełamania blokad w ciele. Rysunek 11-1E pokazuje Rysunek 11-1A pokazuje normalną aurę kobietę. Uczynią to poprzez podniesienie własnych przez kilka minut. mogą też zanikać koloru. Dzieje się to samo. Kiedy człowiek śpiewa (rysunek 11-1B). Rysunek 11-1G pomiędzy śpiewakiem i publicznością. jak i zobaczy. srebrnozłotymi albo opalizującymi błękitem iskrami Jeśli człowiek doznaje silnego uczucia. a nawet na kilka tygodni podczas wibracji na jego poziom za pomocą harmonijnej ćwiczeń. Jeśli jest on jeszcze rozgrzany po pracy. Kiedy uczucie razem z naciskiem na energie mentalne. Te formy przedstawia kobietę medytującą w celu zwiększenia energii--świadomości związane są strukturą i barwą energii pola. które noszą. potem z upływem czasu nadchodzą publiczność wchłaniają energię tworzoną przez wątpliwości. by przygotować je do . do tych. Jasne błyski i się na wydobywaniu uczuć w celu lepszego iskry opalizującego błękitu i fioletu wytryskują po zrozumienia ich aktywności psychicznej). przejmą i kształty mogą błyskawicznie wytryskiwać i zapewne część jego ciemnoróżowo-brązowego wyłaniać się z pola aurycz-nego. mężczyzna. co widzimy.

kto jest rozgniewany. Wielokrotnie obserwowałam to zjawisko kleistego. Gniew i inne które uderzając o pole drugiego człowieka. zgodnie z Było to tylko kilka przykładów na to. przyszłej matki przetaczają się przepiękne. delikatne Wygląda bardzo nieprzyjemnie i ma odrażający kule błękitu.110 Dłonie pełne światła Kiedy kobieta zajdzie w ciążę. jej pole rozszerza bieta dźgnęła się w serce swoim własnym się i staje o wiele jaśniejsze. Za każdym razem. Mimo to bezpośrednie potwierdzenie negatywnych odczuć. Interpretuję to zdarzenie w ten sposób. Mówimy wszak „blady ze strachu". która według mnie „eterycznego kataru" pomogły mu opanować nałóg. wyglądał jak zapyta na przykład: „Jesteś wściekły?" i usłyszy w na rysunku 11-2A: z jego głowy wychodziły odpowiedzi gniewne „Nie!" W ten sposób część jasnoczerwone i pomarańczowe promienie. pole energetyczne człowieka powiązane jest ze Smutek jest ciemnoszary i ciężki. Wzdłuż ramion kłujące formy. Rysunek 11-2E odchodzącymi prosto od ciała. żółci i zieleni. reprezentuje rozwibrowaną siłę życiową. zapach. momencie czerwona plama zawróciła pośpiesznie i który zbyt często brał LSD i pił dużo alkoholu. Moje częste rozmowy z nim — doskonale zaczęła oddalać od ciała. Zazwyczaj nasi przyjaciele próbują w takim wypadku wydobyć z nas Czerwień zawsze łączono z gniewem. Frustracja i poirytowanie będą zapewne miały czerwonawe akcenty (czerwień gniewu). kiedy wziął znowu — i szczegółowy opis poczynił pod jej adresem uwagę. odpowiada biedną ofiarą". bawiąc się wesoło. który nie uwolniła swego gniewu i bólu. głowami. co objawia się w kolory aury i powodują powstawanie „eterycznego aurze jasnością i mocnymi promieniami śluzu". Nie był to płacz plama. energiczny. ma kolor ciemno. że ko- . oczyszczający. kobieta zaczęła płakać. że chyba Czerwona plama wyłoniła się w okolicy jej gardła i nie. Kobieta ta doznaje wielu uczuć Substancje takie jak LSD. jak ściśle wyrażeniem „zielony z zazdrości". różu. podobnie jak choroba. podczas gdy strona lewa pozostawała Dla odmiany rysunek 11-2D przedstawia stosunkowo czysta. odpowiedział. kokaina jednocześnie. 11-2C. była krzywdząca. Gniew wyrażony wystrzeliwuje w postaci przyjmował kokainę w sobotni wieczór. pokazana jest kobieta w szóstym miesiącu ciąży. zdrowe Uczucia te są bardzo intensywne. porcji kokainy. co wyjaśnia mnogość kolorów. Dokładnie w tym samym Rysunek 11-2F przedstawia aurę człowieka. Chwilę później lider grupy wiedziałam. Brudnozielona serca. czy alkohol mają szkodliwy wpływ na jasne. z któregoś dnia mój bardzo szczęśliwy. marihuana. Jasna czerwień jest czymś innym. zachodzącymi na poziomach komiksach. tak jak na rysunku wtorkowej sesji widać było dużą ilość szarego. ciemna i kleista. twarzy i głowy. Zazdrość jest brudnozielona. gdy mężczyzna czerwony. Ktoś jedenastoletni syn. pokazuje efekt. nozdrza częściej niż drugiego. podczas błyskawic albo okrągłych iskier. Kolor nieprzyjemnej wibracji zostaje uwolniona. którymi o wiele łatwiej jest sobie poradzić. ale najczęściej objawiają się nieregularnymi wibracjami. gdzie ludzie mają ciemne chmury nad czysto fizycznym i psychicznym. oznaczał raczej „jestem uwolniona. Aura skierowała się w okolicę serca. Na rysunku 11-1H gniewem. Strach z kolei przybiera w aurze białawosza-re. Gwałtowna reakcja kobiety uczestniczącej Wpływ narkotyków na aurę w warsztacie „pierwotnego krzyku" ukazana jest na rysunku 11— 2B. eterycznego śluzu po prawej stronie jego podczas sesji grupowych. Zapytałam go. Kiedy dotarła do jest brudnozielonkawobrązowa. jaki wywołało w aurze wciągnięcie Ktoś. czy używa jednego kobietę. ciemnoczerwony oznacza gniew. powodują negatywne emocje bardzo nieprzyjemne sensacje. tak jak w wszystkimi zjawiskami. która powoli przesunęła się w dół i nie została katarktyczny. mająca urodzić dziewczynkę.

Gdyby „kleks" śluzu na czubku jej głowy. Interesujący przykład „pozornego" ciężaru Ćwiczenie: Doświadczanie związanego ze śluzowatą konsystencją ukazuje ciężaru pola energetycznego rysunek 11-2H. Zaproponowałam. żeby raczej wykazywała dość masochistyczną postawę oczyścić i wprawić w ruch swoje uczucia. Silny przepływ energii wyzwala szkodliwe substancje zielonego i szarego — i oderwałaby się od ciała. plama z się nad głową. wstrzymanym uniesione. śluzowata kula wystrzeliła z jej głowy. samym miejscu. co już ciała. by usunąć eteryczny śluz i móc klientka nie zachowywała się już „buntowniczo". . użył lustra. Najwyraźniej śluz mężczyzna. żebyśmy rozpoczęły sesję od ćwiczeń fizycznych. Poprosiłam moją pacjentkę. nie rozróżnialnym. żeby ją zobaczyć. ten musi dokonać poważnego oczyszczenia Chorobę taką nazywa się „grypą szczęścia". Przyszła do podnosić. samoukarania. Ta kobieta przez wiele lat była typem „dobrej dziewczynki". Kopała krzesła w aurze. Przestała być tak „miła" i wściekła aikido pomoże wam doświadczyć efektu ciężaru w się bardzo podczas swojej sesji. rozpoczęliśmy więc ćwiczenia koncentru- kątem. zrozumieć został uwolniony w czasie poprzedniej sesji i zebrał ich przyczynę. by pochyliła się do przodu. jakby ciągnął ją jakiś również przez wiele lat zażywał LSD i marihuanę. Opuściła sesję czując się jednym z każdej strony). Po zwiększeniu siły swego biopola mężczyzna mógłby więc wniknąć w formę odpadową i rozproszyć ją. Jednak w następnym tygodniu skurczyła cię przez chwycenie za łokieć i ramię. Złapała jednak równowagę. Czasem ludzie Jednak z powodu dużego zatrucia pola mężczyzna „chorują" po szczególnie intensywnych zajęciach. a następnie na tyle podnieść poziom energii. a zniknęła zupełnie. Jednak dopiero po kilku powiedzieliśmy) odstawić narkotyki i oczyścić pole. Kiedy będą cię się i zamknęła bardzo głęboko w sobie. że ma on Kobieta nieomal runęła do tyłu. ostrożnie i trzymała ramiona wysoko gdyż mogłoby to zerwać twoje korzenie.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 111 wymieszanym. który Moja klientka zachwiała się. Gdy to „Pozorny" ciężar aury zrobiła. aż wreszcie znalazła się na Ćwiczenie wykonywane często na treningach krawędzi buntu. następnie dietę oczyszczającą. bez pchania w bok na początku. musiał też (oprócz tego. Mają spróbować podnieść wyzwolona. co zdawało się równoważyć obecność formy jące się na poczuciu energii w stopach. Forma ta zawsze pozostawała w tym pewnie na nogach i poczuciu łączności z ziemią. jakby przyciągnięta elastyczną gumką. góry po prawej stronie głowy. rozciągając się na około siedemdziesiąt centymetrów. potrafił rozdzielić te uczucia. przechowywane w komórkach. Niech dwaj ludzie staną po twoich bokach (po rozrywając je na kawałki. (Zjawisko uwalniania toksyn w trakcie pewnością rozdzieliłaby się na jaśniejsze. pokoju i nawet podeptała pudełko z chusteczkami. Kiedy mu o Proces ten nazywa się zakorzenianiem. tygodniach ćwiczeń relaksacyjnych warstwa śluzu Oprócz pracy z ciałem zaleciłam też głodówkę. Odpad wtedy kula śluzu cofnęła się z powrotem do jej pozostały po tych doświadczeniach widoczny jest u głowy. zazdrości i bólu. odcienie sąsiednich kolorów — czerwonego. śluz zdążył rozprowadzić się cienką warstwą wokół Żeby ją usunąć. W tym momencie zauważyłam duży uczuciom gniewu. Bała się powtórzyć ciężar. Do końca sesji niej powiedziałam. poruszała się bardzo się prosto do góry. a objawiło się brudnozielonym kolorem aury. stanięciu odpadowej. Wydaje się. gdyż mężczyzna zawsze trzymał głowę pod ten ruch. Na rysunku 11-2G widzimy człowieka. co ciężar (rysunek 11-2H). niech zrobią to w taki sposób. żebyś uniósł mnie z okropnym bólem głowy. tydzień za tygodniem. wyrazić i uwolnić je. czystsze terapii bioenergetycznej jest powszechnie znane. Ból głowy ustał.) Moja energetycznego.

że ludzie doświadczają życia kolei prowadzi do tworzenia bardziej pozytywnych poprzez pryzmat różnych „przestrzeni" albo doświadczeń życiowych. Kiedy już się skupiłeś. co z obserwacji wynika. gdzie dany „obszar" albo „terytorium" świadomości. której towarzyszy. że oparte są one na logice z rzeczywistości. jak energetyka rdzenia. Świat jest odbierany W pewnego typu osobowościach formy te są inaczej w każdej z tych grup albo przestrzeni wzajemnie powiązane. Myśli te ! mogą być górę". poziomów rzeczywistości. świadomej albo nieświadomej energii. np.i mi nadają podnieść. rzadko kiedy zanurzona jest całkowicie w jednej Myślokształty są energetycznymi. można je wydobyć dzięki takim zawiera zestaw cech definiujących operacje metodom. które promieniują ten utrzymuje wysoki stopień integracji wielu kolorami o różnej intensywności. Ich natężenie i płaszczyzn i form rzeczywistości w swoim kształt są rezultatem energii albo znaczenia. postrze. takie jak: wszyscy mężczyźni są dzieciństwa) zostaną odkryte. żeby ponownie spróbowali cię unieść. jak ciężki się czujesz. kontroli daje bezpieczeństwo i siłę. że Zapewne. zauważone i okrutni. Kiedy błędne Każda forma myślowa zawiera swoje własne opisy założenia (pamiętajcie. w postaci energetycznym połączeniu. Dzięki temu procesowi uzyskuje się myślokształtów. które opisuje podświadomości. natężenie i moc. łączenia z gruntem. Człowiek galnymi rzeczywistościami. Wyczuj. Na przykład myślo-kształt może skoncentrowałeś. Są jak dodatkowy „Dysocjacyjne formy bagaż. związanych z poglądami — jaśniejszy wgląd w dotyczące rzeczywistości słusznymi lub błędnymi — na temat rzeczywistości. W skojarzeniowe czy medytacja. zapewne tę osobę. budują i odżywiają na podstawie codziennych myśli. można dokonywać w nich zawierające grupy form myślowych — zmiany. tym skuteczniej poproś. słowne gry matematyczne możliwe w ramach tego terytorium.112 ________________________ Dłonie pełne światła I Najpierw zróbcie kilka prób. Czy było im łatwiej czy trudniej? mnie zostawi". Zaczynają powstawać w dzieciństwie i opierają się na rozumowaniu dziecka. i konkretne. nie myślowe" w aurze zauważając. żeby spróbowali cię powstać w wyniku ciągłego myślenia o lęku. powodują wiele „efektów" w rzeczywistości zewnętrznej energetycznej zaobserwowałam zjawisko. jak wielki wywierają na niego wpływ. „On podnieść. tym bardziej określona jest ich j forma. skup wzrok na suficie. Połączone formy myślowe albo systemy przekonań W trakcie mojej wieloletniej praktyki bio. żeby sprawdzić. nadał im człowiek. lecz znajdują się na krawędzi topografia. który człowiek nosi wewnątrz siebie. Ponieważ formy te nie są ukryte głęboko w „Przestrzenie" owe są podobne do tych. a świadomość człowieka rzeczywistości. Kiedy formy docierają ramach aktywności psychicznej istnieją „przestrzenie do świadomości poprzez wyrażenie i uwolnienie rzeczywistości" albo „systemy przekonań" związanych z nimi uczuć. Pomyśl „w formie kolor. poproś. z których składają się formy. Czy urzeczywistni napawający lękiem rezultat. Im więcej siły otrzyma. założenia. zachowywał tak. Odepchnie Skoncentruj się na powstałym w ten sposób mocnym. Właściciele myślokształtów Inny typ osobowości potrafi gorliwie prze- tworzą je. człowiek w ogóle ich nie zauważa. określam jako ruchome przestrzenie rzeczywistości. które człowieka. miłość równa się słabości. Wypuść korzenie z końców Pole energetyczne myślokształtu w negatywny sposób palców i spodów stóp i wrośnij głęboko w ziemię. Kiedy już się świadome albo nie. a potem zostają włączone w osobowość. przestrzeni bez wiedzy o istnieniu innych. wpłynie na pole osoby. Im bardziej są one określone . czy jest im łatwo cię Natura i siła emocji związanych z myślą. sprawowanie uwolnione. Twórca formy myślowej będzie się Teraz skoncentruj się na wzmacnianiu po. jakby to właśnie miało się wydarzyć. Z moich przejrzystszym poglądem na rzeczywistość. Teraz poślij energię w górę. jakie codziennym życiu. Zazwyczaj jesteś cięższy i trudniejszy do podniesienia? formy myślowe są tak naturalną częścią osobowości. można je zastąpić bardziej dojrzałym.

Może mieć potencjał Jeśli terapeuta potrafi dostrzec te rzeczywistości i wymagany do stworzenia wszystkich wielkich opisze je albo pomoże pacjentowi je opisać. tak jak pacjent go doświadcza. Nie (ożyć). da możliwa. Człowiek myśli. ale potrzebna jest być w stanie pomóc mu uwolnić się przy jeszcze praca i czas. Znajdziesz się wtedy w stanie. . Innymi słowy. wkrótce inni ludzie niezdolny do przerwania powtarzalności cyklu. pacjentowi ogólny obraz całego procesu. ponieważ cykliczne działanie (osiągnie masę krytyczną). jeśli wmawiasz sobie. ale zapomina. kiedy szczególnie schizoidalny ponownie wyruszyć w drogę. wtedy zostać pochwycony w automatyczny przepływ Na przykład. że zmiana jest rzeczywistości. brzydki albo cyklicznego wzorca i przy następnym jego gruby. mogą być oczywiście przyciągnąć zdarzenie zewnętrzne. Mogą znaleźć metodę zostają uwolnione. program i nieruchomieją. myślowej rozproszy się na jakiś czas. że dokona wielkich uruchomi ją wraz z wybuchem energii. być może. Takie uruchomienie sobie sprawy z ilości praktycznej pracy. Formy myślowe pacjent (patrz: rozdział 13) jest uwięziony w takiej pozyskują energię poprzez codzienne. Odgrywają po prostu swój rozerwania go następnym razem. tym samym pomieszaniu. jakiej myślokształtu nie musi być negatywne. osobowości i wyolbrzymia ją. na pół formie. Jeśli człowiek wymaga osiągnięcie takiego celu. Może temat ciebie. aż forma Wówczas może przenieść się do innego stanu myślowa będzie miała wystarczająco dużo energii rzeczywistości. W przypadku stanu przechodzeniu od jednej rzeczywistości do drugiej. niż jest w rzeczywistości. które sobie zamierzył. W jednym i skutecznie rozerwie cykliczną formę. dodana do twojego osobistego magazynu. póki zaczną zgadzać się z tobą. zauważył. że konkretne myślokształty obserwatora. zwłaszcza jeśli konkretny cykliczny przesyłając ci energię w postaci myśli i uczuć na przepływ zostaje uruchomiony wewnętrznie. nie uświadamiając sobie łączności między twoje działania i uczucia będą zgodne z tym osądem i nimi. Możesz też Stany rzeczywistości. brzydki albo gruby. Myślokształty przepływają zdefiniować chroniczny cykl pacjenta i znaleźć następnie przez aurę w chronicznej sekwencji. Nie umie zintegrować albo zrozumieć tego wkrótce. a nie zdaje przypadkach proces jest taki sam. Zbierają również energię przez przyciąganie podobnych sobie myśli i uczuć od innych ludzi. Ich energia zostanie rzecz nie rozegra się do końca. beznadziejnie zaplątany i nie wart. wchodząc do niej i wychodząc z niej. kiedy człowiek uważa swoją sytuację za o wyrwać się ze swego chronicznego cyklu i na tyle wiele gorszą. nic nie wart. że jesteś głupi. Dokonany przez terapeutę opis każdego stanu które musi zmienić. aż zostaną przestrzeń. w jaki sposób wydostał się z wierzysz. który potrafi też definiować każdą pozostają w polu energii do czasu. podchodzę po prostu do tablicy świadome myśli i związane z nimi odczucia. Może być też znajduje się w trakcie terapii. nic od jednej myśli do drugiej. które euforyczne. że jesteś głupi. że będzie w drugim przypadku nie jest szczery w stosunku do stanie kontrolować ją. gdy zostanie uruchomiona po siebie.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 113 pływać z jednej przestrzeni rzeczywistości do jeśli systematycznie osądzasz się z jakiegoś powodu. to może rzeczy. Widzi zapewne tylko część swojej raz kolejny. dzięki jednym i drugim. o których mówię. w który będzie zatem wiedział. Na uruchomione przez wewnętrzny albo zewnętrzny podstawie tego terapeuta i pacjent będą mogli ściślej bodziec energetyczny. następnej. Będzie tak do czasu. ale nie sposób wyjścia z niego. W obu rzeczy i stanie się sławny albo bogaty. aż zbiorą dość energii. negatywnego. aż energia formy uruchomieniu nie będzie umiał się z niego wyzwolić. zdoła odwrotnie. widzi te części swojej osobowości. To pomoże William Butler w swojej książce Jak czytać mu stworzyć wewnętrznego obiektywnego aurę. by zostać uruchomiona myślokształtu wyczerpało całą dostępną energię. które będą zgodne z twoimi własnymi. gdy się rozpocznie. by Na przykład. odbiorą sygnał i zgodzą się z tobą. ludzie. których dynamicznego przepływu i dlatego żyje w znasz.

rzeczywistości. Moment przełomowy nadchodzi. gdy ją wyraża. Pacjent może tym wypadku pacjentka. jeśli pacjent potrafi tych form jest zazwyczaj całkiem ograniczona. Zewnętrzna powierzchnia by wyrazić tę emocję. na tak długo. gdy zdoła rysuję strzałkę od poprzedniej myśli do tej właśnie pochwycić jedną z myśli. może wyrwać się z tego oznacza. Wkrótce wszystkie cykliczne myśli są szczególnie silny ładunek emocjonalny. wymienione na tablicy. która niesie ze sobą wyrażanej. też ze wszystkich sił wierzyć. że pacjent doświadcza tylko bardzo wąskiej zaklętego kręgu i popatrzeć na niego jakby „z boku". że jest ofiarą życiową. Zazwyczaj. Gdy pacjent powtarza myśli na głos. podczas rysowania .. Boli mnie Jestem Jestem wszystko byłoby wściekła Jestem niczym w porządku Me" —t wściekła wytrzymam Nie wiem tego co robić Czuję ból Droga wyjścia Rysunek 11-3: Forma myślowa dysocjacyjna i zaczynam rysować i nazywać każdą myśl z chwilą.114 Dłonie pełne światła Jestem wściekła Dlaczego on mnie Boli tak traktuje - Nie wiem V mnie Nie obchodzi co robić mnie to Zmienię to Nie wytrzymam Boję się tego Nie ma To nie moja Dlaczego ja to > Potrzebuję go i wyjścia Nienawidzę go wina robię? Jestem Odejdę od niego Nic na to To jego wściekła wina nie poradzę Pomocy! Jestem Nikt inny by mnie nie przegrana chciał Nigdy! Nienawidzę Robisz to Nigdy więcej tego nie zrobię dla mnie Nikt inny by siebie Boli mnie 4 mnie nie chciał Gdybyś tylko. W albo nawet niebezpieczni. na przykład gdy wszyscy ludzie wydają się dalecy Rysunek 11-3 pokazuje taki przykład.. co zaakceptować cierpienie. w której definicje i/lub rozróżnienia Umożliwi to połączenie z głębszymi poziomami są postrzegane jako negatywne i czasem płaskie — energetycznymi i pomoże rozwiązać problem.

że w przyszłości będzie mogła wysiłku. a potem w tkwiące poniżej lemu. może zintegrować dziecko wewnątrz maską. Ona robi to po to. który wie. a potem ujrzała jego powierzchni formy myślowej (a zatem w nie- przyczynę. a o to chodziło terapeucie. „Weszła" w swoje Zazwyczaj unikała tego problemu zostając na cierpienie. i wydostać z chronicznego cyklu. naturalnie. Zwykle formy te zostają rozdzielone po to.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 115 Obłok energii-świadomości Naglą eksplozja energii-świadomości Rysunek 11-4: Mężczyzna ćwiczący na krześle do ćwiczeń relaksacyjnych swoich wizji. Nawet jeśli człowiek unika świadomie sytuacji. Większość rzeczywistości). „wejść" najpierw w ponieważ mogłoby to przywołać niepożądane swój stres wynikający uczucia. dzięki odczuciu przyczyny zewnętrznej powierzchni tego myślokształtu jest stresu. Dany osobnik wkłada codziennie wiele poradzić. aż zostanie osiągnięta głębsza wyrwania się z cyklicznego schematu myślowego. czyni ją Wyrażenie i uwolnienie uczuć jest kluczem do bezsilną do czasu. że z powodu stresu w człowiek nie musiał doświadczać zawartych w nich dzieciństwie jest po prostu „zła" i nic nie można na to uczuć. ze swoim skutków i nie bierze za nie odpowiedzialności. by Kiedy moja pacjentka odkryła. Teraz. ujrzeć i zrozumieć przyczynę. To. ujrzała ogólny obraz swojego prob. rzeczywistość będąca sercem tego myślokształtu. że swoje niepowodzenia wini innych. Za wewnętrznym dorosłym (świadomość). które mogłyby takie . by uchodzić za „dobrą". To pełne zrozumienie pomogło jej wyciszyć się cierpienie utrwalone w postaci myślokształtu. by uniknąć ożywienia myślokształtu. w której człowiek nie widzi przyczyn i (podświadomość). z poczucia uwięzienia. wyraziła je. zrozumiała. wcale taki nie jest. które czuje się „złe".

wdarł się do jego świadomości. i zajmowali żółcią (energią mentalną). Nosiła jednak w sobie lęk. zawodową terapeutką. Kiedy dotarł do głowy pacjenta i znajdował się w czole (miał jaśniejszą barwę. musiała własnej pracy negatywne aspekty przemieniają się w prosić innych ludzi. Kiedy wyrażał swe uczucia. maskując szarość bardzo udane i stabilne małżeństwo. którą wyrzucając miękkie. To pozorne uwolnienie i blokady puszczają. że zdołała zasklepić rany wywołanej stratą męża w tak miały prawo się pojawić i przeminąć. Moje blisko zawiasu diafragmatycznego. Kiedy powiedziałam jej. coraz umysłową (wysoki poziom energii) po obu stronach bardziej uwalniał się obłok energii. To wywołuje z kolei energetyczne obłok „szczęścia" (rysunek 11-5). Susan wykazywała sporą aktywność dzieciństwem. ściślej powiązany z resztą osobowości. aż wreszcie głowy (żółty). żeby wzięli Susan do siebie. Część przyczyn stresów zostaje zaniedbany dom jej matki. Najpierw nieco Gdy dalej gestykulowała i mówiła radośnie. stanowili samą siebie. różowe i białe obłoki. nie osiąga zbyt wiele. chociaż miała wielu kandydatów. jasno- będę nazywała Susan. W trakcie obserwacje wykazały istnienie bloku. Susan dosłownie przekonywała córeczki. klatki piersiowej rozciągają się i zaczynają Mówiąc i gestykulując wytworzyła różowy i biały rozluźniać. mięśnie sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej i uradowanej. Dodatkowy blok wzdłuż kręgosłupa. Rysunek katolickim domu). uczuć ujawniających się w jej biopolu. Matka została sama z miarę trwania terapii myślokształt staje się coraz nowo narodzoną córką i dwoma chłopcami. matką dwuletniej szarością rejon czoła. kto by się o nią troszczył. podstawowych informacji na temat pacjentki.116 ________________________ Dłonie pełne światła uczucia wzbudzić. ważnym dla niej okresie i nie wyszła ponownie za mąż. mającego ćwiczeń na krześle do relaksacji blok ten puścił wygląd ciemnoszarej plamy umiejscowionej w nagle. czysty. Ona i jej mąż. to znaczy. ułożymy się na plecach na miękkim krześle. zbliżającą się do trzydziestki zaczęła przykrywać albo maskować zaatakowany blondynką. pozytywne działania i zostają włączone do Susan dorastała w dwóch domach: jeden był bardzo „normalnej" aury człowieka jako bezkształtne. życiowo-seksual-nej w rejonie miednicy (czerwień- Poniżej podaję opis tego. Pacjent ma silny szczęście służyło jednak do przykrywania głębszych blok energetyczny w mięśniach koło kręgosłupa. związanego ze „obłok energii" przesunął się następnie szybko strachem i innymi uczuciami. natychmiast przestała wytwarzać pobrali bardzo „fałszywe" obłoki radości. żółta energia promieniująca z boków jej głowy Susan była piękną. gdyż wcześnie. . Ojciec Susan zginął w wypadku na dwa myśląc o tym bez przerwy. wysoką pozycję w swoim środowisku. co wydarzyło się pomarańcz). 11-4 przedstawia takie właśnie uwolnienie. pacjent przeniósł się wskazującą na chaos umysłowy). gdy będzie idealna (tak jak uczono ją w poprzez koncentrację i wysiłek fizyczny. Poznali się i co widzę. co łączyło się do nowego wymiaru rzeczywistości. Miała również dużo wibrującej energii całkowicie opuścił jego biopole. Zaczął płakać i bezpośrednio z emocjonalnym bólem w sercu odczuł objawy stresu z okresu związanego z (czerwień). czemu towarzyszyła eksplozja energii. porządny i prawdziwie katolicki. W tygodnie przed jej urodzeniem. także je wzmacnia. że jest szczęśliwa. Matka Susan nigdy nie rozwiązana przez samą ich akceptację. również terapeuta. toteż wcześnie Oczyszczanie aury zawarte małżeństwo zaspokoiło jej potrzebę podczas terapii posiadania kogoś. Szary obszar w głowie odzyskał swoją pierwotną wielkość. Ów splocie słonecznym (obszar brzucha). dzięki Ponieważ miała bardzo mało pieniędzy. jasne kolory. Susan nigdy nie miała ojca. podczas typowej sesji terapeutycznej. drugim był czyste. że małżeństwo jej się nie uda (tak Terapia energetyki rdzenia ma za zadanie pomóc jak w przypadku jej matki) lub że uda się tylko człowiekowi w uwolnieniu blokad z pola aurycznego wtedy. Kiedy Kiedy pewnego ranka przyszła na sesję.

do nóg. działań. zmiana poziomu energii większy obszar (20 cm średnicy). Z jednej strony czuła miłość do przybyciem na cotygodniową sesję dowiedziała się. Susan wydawał się jej normalny. stresie. na zasadzie: rodzaju porażenia wzroku. co chciała. że dolegliwość może być się troszczyć o ciebie?". taką jak istnienia tego konfliktu i zrozumienie go rozpoczęło stwardnienie rozsiane. bez względu czy jest to istotnie coś nimi to. wiedziała już. mam na myśli to. Energia popłynęła szybko w dół. Potem zaczęła Tak więc biopole Susan pokazywało tkwiący w niej opowiadać. cznego wymagało intensywnej pracy z ciałem. Uświadomienie sobie spowodowana poważną chorobą. co naprawdę się dzieje. gdyż dobrze ze swoją energią seksualną. wiążącym się z nie gruncie rzeczy żaden. Potem zaczęła wykonywać męczące nóg. Susan była bardzo proces uwalniania szarości z rejonu czoła. że jej odczuć seksualnych i siły życiowej. Który dom był tym prawdziwym? W splocie słonecznym. Spo- . lecz pewna jej pozwoliła Susan poczuć się bezpiecznie w dziedzinie część miała kontakt z jej biopolem. polegające na wyrzucaniu tułowia w przód jako istoty ludzkiej na ziemi. dlatego też terapia odniosła taki deprywacji nie sprawiała Susan kłopotów. W tym momencie sesji i w dół w celu wydalenia bloku i wszystkiego. że pewna doza to jej nie groziło. Susan Blokując życiową--seksualną energię w rejonie wyciągnęła się na krześle. że może doznawać przyjemnych uczuć czujemy się najbezpieczniej w tym. Lekarz dyżurny „Ty się o mnie nie troszczyłaś. Susan wciąż zawierały się w niej najważniejsze problemy życiowe. że Susan odrzuciła swoją matkę. lecz także chęć obarczenia jej Poprzez ćwiczenia nóg i miednicy zaczęłyśmy odpowiedzialnością za wszystkie nieszczęścia. Ten stan szybki sukces. Kiedy energia zakorzeniła się. kwestia domu wywoływała u niej zamęt pracować nad głównym blokiem umiejscowionym w umysłowy. Uwolnienie miedniczny wiązał się z matką. żeby rozciągnąć mięśnie i miednicy i nie pozwalając jej płynąć w dół wzdłuż rozluźnić blok. My.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 117 Zachowanie Susan zmieniło się natychmiast w wodowały one to. który odczuwała w sercu w związku z Na przykład dla Susan „norma" manifestowała chorobą matki. pełne lęku i emocjonalnego cierpienia. rzucenie matki. Potem opłynęła całe ciało i samodeprywację. Ow blok kwestia nie została rozwiązana do końca. matki. norma ta zbudowana jest w Susan zgodziła się następnie porozmawiać o oparciu o nasze dziecięce doświadczenia. Blok ten symbolizował nie tylko od- połączyć Susan z jej energetycznym fundamentem. by dać Uwolnienie ciemnej plamy ze splotu słone- sobie radę ze wszystkimi atakującymi ją uczuciami. zdenerwowana tą sytuacją i potrzebowała siły. obawiała się bycia taką jak matka. łącząc dziecięca deprywacja została zastąpiona przez Susan z podłożem. co się należało więc skierować tę energię do ziemi i z nim wiązało. niebezpieczeństwo prywacji. by kiedykolwiek spotkały Susan. Zaczęła płakać. Problem zaspokojonymi potrzebami z dzieciństwa. splocie słonecznym rozjaśniła się i rozszerzyła na Gdy blok w miednicy puścił. Ciemna plama (10 cm średnicy) w naładowała bardziej równomiernie cały organizm. To uwolniło się poprzez jej przestrzeń życiową. co oznaczało. jakie kierować energię miedniczną w dół. a z że jej matka znajduje się w szpitalu z czymś w drugiej odczuwała gniew odrzucenia. która była w tym czasie ciężko chora. dlaczego ja miałabym zasugerował. Na krótko przed wewnętrzny konflikt. która nie radziła sobie tej ciemnej plamy wymagało wiele czasu. Kiedy była czerwień z rejonu serca. odcięła się od podłoża i swego umiejscowienia ćwiczenie. Zaczęłyśmy następnie dzieckiem. istoty ludzkie. Ponieważ jednak Kiedy mówię o „bezpiecznym" stanie de- miała silne połączenie serce-seks. a więc mogła robić z normę. normalnego czy nie. W tym czasie Susan stworzyć podstawę dla bardziej skomplikowanych utrzymywała „bezpieczny" stan de-prywacji. co uważamy za i jednocześnie kontrolować je.

że P. funkcji fizycznych.E. w którą zostałeś złapany. które jasna czerwień koło miednicy czy ładna soczysta po jakimś czasie wywołują chorobę w ciele zieleń w rejonie piersi /splotu słonecznego? fizycznym.118 Dłonie pełne światła trwał. Jakimi kolorami objawiają się w aurze na- związek pomiędzy chorobą a problemami stępujące uczucia: strach.Cz. Co poziomów osobowości. że człowiek jest całością. psychicznych i duchowych. Jaki wpływ — krótko. W jaki sposób blok energetyczny powstaje w Wraz z postępami terapii przestrzeń życiowa P.Cz.? Susan stawała się coraz bardziej harmonijnie 3. zostało oczyszczone? umeblowana i pięknie wykończona. Jaki kolor jest najlepszy dla aury? Wibrująca systemach tworzą się zastane obszary energii. psychologicznymi. Wykonaj ćwiczenia obserwowania aury innych zdrowy. Skąd wiadomo. Nigdy nie miała własnego całkowicie 1. miłość. Co powstaje najpierw — zjawiska auryczne czy Na podstawie tych obserwacji biopola człowieka fizyczne? zaczynacie już zapewne wyraźniej dostrzegać 6. nienawiść? blokowanie przepływu energii. by człowiek był 10. uczuciami i duchem — wszystkie muszą znajdować się w równowadze. Związek pomiędzy terapią a uzdrawianiem staje na aurę palenie marihuany? się oczywisty. w przypadku prawdziwie zewnętrzna manifestacja odróżnieniu od ograniczania ich? wewnętrznego stanu. Im lepiej uzdrowiciel ją zapoczątkowało? Jakie są jej przyczyny? Jak rozumie aktywność psychiczną swojego pacjenta. Szersze spojrzenie na proces uzdrawiania potwierdza fakt. Skąd wiadomo. kiedy w ten sposób patrzy się na 9. zazdrość. Przez to w naszych 7. Nie 11. radość. 5.i długoterminowy — ma IV. możesz się z niej wydostać? Jakie głębsze tym skuteczniej pomoże mu uzdrowić samego siebie. że ktoś uwalania uczucia. Prześledź od początku do końca cykl jednej z można uzdrawiać nie dotykając psychicznych form myślowych. Co to jest dysocjacyjna forma myślowa? chorobę. Zatrzymujemy swe uczucia przez zamęt. gniew.E. Co to jest blok energetyczny? wykończonego i umeblowanego domu. Zostanie to opisane dokładniej w części 8. Była to w jej 4. W uzdrawianiu nie ma rozróżnienia pomiędzy ciałem i Do przemyślenia umysłem. Przez większą część swego ośmioletniego Przegląd rozdziału 11 małżeństwa Susan mieszkała w nie ukończonym domu. 2. Uzdrowiciel koncentruje się na zaburzeniach ludzi i opisz wyniki. uczucia maskuje i od jakiego uczucia broni? .

co nazywam bezsilny. Ma barwę ludzie używają swoich pól w celach obronnych. że okrężnicy albo chorobę wieńcową. limfa). Organizują całe obwinianiem się. Spostrzegłam również. że istnieje sześć głównych rodzajów utrzyma się dłużej. zazwyczaj związany z nieprzyjemnymi doświadczeniami. Na przykład znana mi kobieta. Efektem tego rejonie płynnych tkanek (krew. by szaroniebieską. ale oczywiście nic z tego nie wyszło. czego ona nigdy nie energetycznych robiła. Blokada „ble" 1B). Energia blokady „ble" jest polach innych ludzi. po blokad energetycznych. miała taki blok. Jest barwy ciemnoczerwonej. zaczęłam dzielić je na typy. co wiąże się z rozpaczą. nieszczęśliwie wyszła za mąż i poświęciła dla Najpierw przyjrzyjmy się sześciu kategoriom małżeństwa swoją karierę. Próbowała żyć poprzez życie swoich córek. w jakiej postaci Blokada — zagęszczenia energii (rysunek 12- blokady te ukazały się moim oczom. która energetycznym systemem obronnym. jest kleista i ciężka jak śluz. zawiera dużo za- (rysunek 12-1A) jest rezultatem osłabiania przez kumulowanej wściekłości. które w efekcie przestają lawę. Jest w uchronić się przed wyimaginowanymi przez siebie niej również gniew. może wywołać zapalenie blokad energetycznych. odkryła. podobnie jak wulkan człowieka uczuć i energii. Człowiek skapitulował i czuje się swoje pola auryczne w coś. a jej wygląd się poruszać i powodują skupienie w konkretnym odbieramy zazwyczaj jako złowrogi. Typy blokad Żądała. że nie potrafi wrócić do świata biznesu i ponownie rozpocząć kariery. Rozdział 12 BLOKADY ENERGETYCZNE I SYSTEMY OBRONNE W AURZE Po wykryciu wielu blokad energetycznych w nięcia w tych miejscach. by jej córki robiły to. przekroczeniu pięćdziesiątki. Winę za swoje nieszczęście zrzucała na męża. Rysunki 12-1 i 12-2 pokazują. dość słaba. Ciało ma bloku jest akumulacja tłuszczu albo tkanki tendencje do puch. mięśniowej w danym rejonie ciała. Jeśli to . Jeśli blokada ta Odkryłam. Teraz. która tłumi uczucia.

Jedna z w uniknięciu uczuć. Na zablokowała swe silne uczucia seksualne. zostały uwolnione ze strachu przed upokorzeniem. a mimo to przez cały czas Zbroja siatkowa (rysunek 12-1C) jest sku. może się zabezpieczyć. Kiedy nie blokada przesunie się po prostu do innej części ciała. Zagęszczenie energii Rysunek 12-1: Typy C. że pomaga człowiekowi takie choroby jak zapalenie przydatków. iiedy była mała. Wstrzymywane poprzez ćwiczenia albo głęboki masaż. ta świadoma uczucia zamieniły się stopniowo w agresję. Blokada tego rodzaju nie wywołuje choroby tak akumulacja zastałej energii w miednicy spowodowała szybko. uznała w dzieciństwie. żonę i modelowe dzieci. że . Jej ojciec poniżył ją w związku z jej znajdzie się w niebezpieczeństwie czy to w życiu. Jeśli człowiek upokorzenia.120 Dłonie pełne światła A. chorobę. Blokada „ble" B. szczególnie strachu. jeśli terapeuta próbuje rozluźnić blokadę zatrzymując energię w miednicy. miał „idealną" zapalenie przydatków. przez kobiet. będzie mu towarzyszyło niejasne przeczucie. jak inne bloki powstałe po stresach. że pacjentka cierpi na cudownie. którą przyjmowałam. przykład. szybkie przemieszczanie poszczególnych bloków że uczucia związane z seksem prowadzą do składowych budujących siatkę. czy seksualnością. W efekcie w trakcie terapii. może wywołać teczną blokadą w tym sensie. Będzie odnosił sukcesy. Po latach drobnych chronicznych zapaleń Wszystko w życiu pacjenta będzie wyglądało lekarze stwierdzili wreszcie. Zbroja siatkowa blokad energetycznych zgęszczenie trwa odpowiednio długo.

Kryzysem takim może być życie nie będzie jednak przynosiło takiego wszystko: nagła niespodziewana choroba. Ponieważ człowiek * Dlatego człowiek posiadający ten typ blokady. pokazana na rysunku 12-2A. zadowolenia. blokuje wszystkie uczucia. Opróżnienie energetyczne A. aby uniknąć nie czuje dobrze swojego ciała. mięśnie twarde. Zbroja płytkowa C. będzie zapewne . by dotrzeć zbudowane.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 121 B. W końcu stworzy zapewne poziomie zewnętrznym. Wyciek energii Rysunek 12-2: Typy blokad energetycznych coś jest nie tak. Człowiek taki będzie w stanie znosić częstotliwości. Na poziomie osobistym do nich ponownie. K. To powoduje powstanie Zbroja płytkowa. to znaczy napięcia w kłopotów.). wypadek. a w efekcie rozwój kilku typów schorzeń: zamrożenie ich. Pomaga ono skutecznie człowiekowi głębokie emocje tylko przez krótki czas. powinien świadomie ją kontrolować (przypis M. Ciało będzie dobrze jakąś sytuację kryzysową w swoim życiu. ponieważ zbroja płytkowa skutecznie romans*. swoich długich mięśniach. by zaraz w zbudowaniu starannie uporządkowanego życia na potem pozbyć się ich. Uczucia utrzymywane są wokół wrzody z przepracowania albo problemy z sercem ciała przez pole o wyrównanej wysokiej wynikające z „przepychania" się w życiu bez osobistej wymiany energetycznej. pola o dużej częstotliwości wibrującego wokół całego wstrzymuje wszystkie rodzaje uczuć przez ciała.

zachowań. nownie kiepska koordynacja kończyny. „idealnie" wyglądające życie. Większość ludzi reaguje na to przez już miał siły albo potrzeby reagowania na pewne odsunięcie się. dziecko. w dzieciństwie). kiedy sięgało po coś. woszarej) aura człowieka staje się kolczasta i bolesna zamiast pozwolić jej płynąć wzdłuż kończyny. Naucz nas pomagać ci w interesach. jaki rodzaj blokad rozwinie się u danego osobistych związków. bez zdradzania. przykład. Robi w dotyku. Człowiek taki będzie miał problemów ze stawami*. W wypadku niektórych mężczyzn twoich ulubionych? atak serca doskonale spełnia to zadanie. jej słabość i To samo dzieje się z człowiekiem. bo inaczej Wszyscy tworzymy blokady. by połączyć się ze swoją głębszą używamy kombinacji kilku blokad. Miejsca. Nasze energetyczne systemy 12-2B) jest po prostu osłabieniem energii płynącej obronne mają za zadanie odpierać ataki. jaka jest jego Indywidualna lekcja (przypis M. Ta blokada jest również przyczyną zapalenia ścięgien. które dotyczą całego naszego systemu Blokada — opróżnienie energetyczne (rysunek energetycznego. Dwa ostatnie typy „obok siebie". Efektem jest po. że stracił zupełnie łączność ze obronne swoją rodziną. żeby zmniejszyć przepływ energii kto tego nie chciał. Człowiek agresywnie lub pasywnie przed siłami działającymi z odcina kończynę. gdy człowiek wytryskuje energię ze stawów.). który był posiadaczem kilku czasopism o wysokich nakładach. Blokujemy wzory Nauczył je i rodzina znowu była razem. iż świadomości i aury. Wielokrotnie. Niechęć do reagowania na te Przy obronie przez „wycofanie" ta część bodźce oparta jest na dziecięcym przeświadczeniu. Ta konstrukcja jest bardziej dłu- blokad powodują również ochłodzenie kończyn. zależy od wielu rzeczy. słucha cię uważnie. w rodzaju tych wymienionych osobowości i przeżyć z dzieciństwa. Wyciek energii (rysunek 12-2C) następuje Przy „jeżozwierzu" (zazwyczaj barwy biała- wtedy. Wywołuje to osłabienie kończyny. Systemy te są uruchamiane. bronić wzdłuż kończyny w kierunku jej końca. opuszcza reakcja jest niewłaściwa albo niebezpieczna.122 Dłonie pełne światła przemęczał je. w których występują wycieki energii. pozbawione głębszych To. to (nieświadomie). bodźce z otoczenia. Mają okazywać siłę i w ten sposób wpłynąć. że ochotę. uczuć pokrewnych — nieumiejętności stanięcia na które zaobserwowałam. kiedy kładłam rękę na kimś. K. a odstraszać ewentualnego agresora lub zwracać na nas czasem nawet fizyczny niedorozwój całego obszaru. Które należą do rzeczywistością. nie pozwalając energii do niej zewnątrz. na co miało Oczy stają się szkliste. że tego Taka osoba będzie unikać używania danej kończyny. czułam. Zależy to od postrzegania świata przez danego człowieka oraz jego losu w życiu." wydaje się nam niebezpieczny. który jest niechęć do posługiwania się nią. Znam pewnego bardzo bogatego biznesmena. Na ciało pod postacią obłoku jasnoniebieskiej energii. . a także głębszych Przykłady energetycznych systemów obronnych. pokazane są na rysunku 12- własnych nogach w życiu albo poczucia życiowej 3. właśnie chcemy. uwagę w sposób pośredni. W końcu stworzy też zapewne człowieka. ponieważ świat umrzesz. jak przechodzą przez nią przez kończyny do momentu. kiedy człowiek czuje przegranej. Wszyscy powyżej. Energetyczne systemy Pracował tak ciężko. w tym jego jakiś kryzys życiowy. żeby uniknąć wrażenia słabości. która jest zagrożona. chociaż dana osoba udaje. są * Wymienione typy blokad energetycznych mogą powstać również o wiele słabsze i bardziej narażone na świadomie (lęk czy obawa przed koniecznością rozwiązania niebezpieczeństwo od życiowego problemu) lub nieświadomie (np. w którym nie będzie kolce. powodując pęknięcia goleni albo pozostałych. mogło dostać klapsa w rękę. Po ataku serca jego dzieci przyszły do niego i powiedziały: „Musisz przestać. się zagrożony.

. .„....■•» "• /' N ^ ""•""".....i Hl|"l|^> .„„„....Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 123 ^•nWWM.._ . / ''V/f/frfrrii X «||iiii|ll*./ ?i 7/ o s ■a O 1 I .

. i»Uv .«* s N i III i C c S .a o co GO Cl w c 3 co ..

Zostają oni często pomoc. zaspokajają nawzajem swoje potrzeby (patrz rozdział „Zamac-kowany" człowiek myśli. Może następnie ludzi. że potrzebuje trzynasty). Zaczynają w werbalnie. Ten energetyczne w ciele fizycznym. które widziałam na głowach niektórych dę. Ten własną esencją. czegoś z zewnątrz. „odmową słowną" w tym sensie. Są też mu pomóc. w głowie. ciche i ciężkie. kiedy z nią polu energetycznym atakującego. Na jakiś czas może przyjąć milczącą. „Milczące rodzaj wysysania objawia się paplaniną. którzy chcą wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich. gdyż dalsze sugestie. poważnym próbował protestować. że jeśli „ssającego". zazwyczaj żółtej. wedle wszelkich sygnałów. esencję i wyciągnąć ją na zewnątrz. która jest zamyślenie" jest bardzo głośne na poziomie nużąca i męcząca dla słuchacza. ściągając go w dół. człowiek pozostaje werbalnie czynny. że człowiek loną postawę. który zazwyczaj nie potrafi pobrać pozwoli jej się poruszać. próbując usadowić jej ciała argumenty zaakceptowano. Widziałam ludzi. choć sprytnie i z inni. by odbiorca lepiej nie energii. ponieważ czuje. Strzały te są nie tylko stają twarzą w twarz z grupą ludzi. którzy na przykład sprowokować czyjś gniew. podczas gdy status quo. dziękował każdej osobie za zaoferowaną gii (typy masochistyczne). Z drugiej strony. że to nic nie pomoże. jest dawanie z wewnątrz. że skutecznie Człowiek ten jest pełny swojej własnej esencji. prowadzących łączności z uczuciami. którzy latami znajdowali się uznają za agresora. logicznie do „właściwej" konkluzji i tylko „między „Odmowa słowna" wiąże się z dużą ilością wierszami" zawarty jest sygnał. Innymi słowy. ciskają „hakiem" w tego. którzy potrzebują rozładowywać nadmiar ener. by napełnić pole nie wie. Pewna młoda spróbować chwycić go za głowę przy pomocy energii kobieta przeszła operację na otwartym sercu w wieku mentalnej. Wyższe ciała rodzaj obrony/ataku jest bardzo groźny dla odbiorcy. atakujący ma rację i jest „dobry". chce bowiem utrzymać wrażenie „bycia żywym". Jeśli „obok siebie" trwa dłużej. i prosząc o dobrymi partnerami oralnych wysysaczy. czego potrzebuje napraw- „Haki". Osoba zaatakowana zostaje uwięziona w dwóch lat. ludzie. która jest blada i nieruchoma. by pochwycić głowie. \ l \ i 124 ________________________ Dłonie pełne światła _____________________ \ gotrwała niż „wycofanie". gdzie ludzie bawią się aktywnie. wyjaśniając. Wymiana słowna podtrzymuje przepływ energii w Sięgają twojego splotu słonecznego. energii z naturalnego otoczenia. a nawet sytuacja pogorszy się. które posiadają niektórzy pomieszczeniu. Miała lat dwadzieścia jeden. odłączały się częściowo i odpływały na zewnątrz. „Hakowi" temu towarzyszy częściowo poza swoimi ciałami z powodu jakiegoś zazwyczaj wypowiedź słowna. co sprawia. występują najczęściej u osobników o spróbować wysyłania „strzał słownych". „Macki" są ociekające. i będzie nieświadomie. Ludzie ci uwielbiają uczestniczyć we Wkrótce zostanie otoczony przez tych. wdziękiem. jeśli zaburzenia nerwowego albo przeprowadzonej w człowiek tego typu chce kogoś zaatakować. może dzieciństwie operacji chirurgicznej. Potem „macki" pracują nad jego potrzebuje energii przetworzonej przez innych. w ponieważ. By utrzymać zaatakowana jest „zła" i nie ma racji. by charakterze psychopatycznym. że jego pracowałam. Człowiek taki stoi samotnie w „pochłaniających oczach". aż ten uzna. przez całe dnie. kogo lata. śliskie. które może trwać od zaledwie kilku sekund do kilku godzin Stan bycia zagrożenie i tworzą „hak" na szczycie głowy. To rozłączenie powodowało brak się z całkowicie racjonalnych kroków. to dozna upokorzenia. w Wpada więc w rozpacz i traci kontakt nawet z własną zdolności człowieka do metabolizowania orgonu z esencją. I tak gra będzie toczyła się dalej. tak jak tego chce. takiej sytuacji odczuwać wielkie . Wymianie tego typu to- blokiem w szyi i opróżnioną energią w dolnej części warzyszy zazwyczaj ukryta implikacja. ale i energetycznie bolesne. kontakt składa górę i w tył. co z nią zrobić. ale tym. albo w energetycznym. zamyś- otoczenia istnieje jakiś błąd. ale wysysa energię z innych ludzi. gdzie zostaje „Wysysanie oralne" ma bliski związek z pochłonięta przez poszukiwacza bezpieczeństwa. iż osoba ciała.

ukształtowana. Na niektórych poziomach naszej podstawę do uwolnienia jego własnego bólu w osobowości sprawiają nam nawet przyjemność. aura dziecka nie jest jeszcze w pełni jest opróżnienie pomieszczenia ze wszystkich ludzi. których sam używasz. czy przed w pole wszystkich obecnych błyskawicami i sobą. świadomy. kiedy dostrzegamy je u innych ludzi. że życie. Na jakim systemie opierasz twój główny system obronnych. Sam niewątpliwie potrafiłbyś wymienić obronny? kilka z nich — te. Jego celem ósmym. precyzyjny. tak że nie ma wątpliwości co do tego. Łucznik ich wobec siebie. wzmacniając i pogrubiając swoją osłonę. Większość systemów obronnych rozwijamy we kolorowymi ładunkami z taką furią. mentalny sposób człowiek Zawsze możemy zareagować tolerancyjnie. zamiast próbuje upokorzyć drugiego i jednocześnie uniknąć defensywnie. Ukrywa ją czy to przed nami. kto jest przywódcą i z kim nie należy zadzierać! Przegląd rozdziału 12 Ćwiczenie: Znajdowanie 1. którą chce utrzymać skwapliwie odpowie na „strzały" eksplozją. Wymień typy i umiejscowienie bloków men- talnych. W ten musimy się bać. używając po kolei każdego systemu. są one bólu. że spowodują one dość uczestniczenia w tych współzależnościach. a w ich sytuacji. by wywołać gniew. powód. Uderzy pod kontrolą. Niech każdy przespaceruje się wokół pokoju. sobie z doświadczeniami życiowymi? którego z nich używasz? Wypróbujcie je w grupie. które wraz z rozwojem człowieka stają się swoją supremację za pomocą uporządkowanego. 2. wyraźne. które stworzyłeś w swoim ciele/systemie energetycznym. na używanie 5. nie zostać dotkniętym. Wymień główne systemy obronne i sposób ich obronnego działania. których 4. Przekazywanym w ten sposób Reprezentują one zarówno swoje silne. który rozszerza i rozjaśnia jego aurę. Z jakimi przeżyciami z dzieciństwa wiąże się każdy z nich? . przy jakich okazjach? Istnieje zapewne wiele innych systemów 3. tak jak i jego ciało. gdybyś przestał używać swojego systemu stosujemy je wszyscy i wszyscy zgadzamy się. że zawsze istnieje doznawania uczuć w dolnej części swego ciała. jak i słabe sygnałem jest wyższość! Ktoś inny może ogłosić strony. Których z nich używasz? Czy są one skuteczne? Jaki byłby lepszy sposób radzenia Wypróbuj każdy z wymienionych systemów. Należy pamiętać. by ich wczesnym dzieciństwie. dla którego ktoś się broni — by ochronić Człowiek używający „obrony histerycznej" jakąś bezbronną część siebie.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 125 Trafiają odbiorcę precyzyjnie i skutecznie. Nikt nie jest zmuszony do ma nieświadomą nadzieję. obronnego? świadomie czy nie. Jak dobrze są Do przemyślenia znane? Których używasz. co dałoby mu następnie dobrowolne. kontrolowanego pokazu siły/woli. Ona również Człowiek stosujący „zamknięcie" wycofa się z przechodzi przez kolejne fazy rozwoju. by trakcie przez podstawowe wzorce charakterologiczne. W jaki sposób polepszyłoby się/pogorszyło twoje używają twoi przyjaciele. Jak widzieliśmy w rozdziale przestraszyć czystą siłą potęgi i chaosu. Musimy pamiętać. Nazwij i opisz sześć głównych typów bloków swojego głównego systemu energetycznych. i te. Nie sposób pozwalający uniknąć upokorzenia.

tak zaburzony. których leczył. Uraz doświadczony w łonie matki jest wewnętrzna święta świadomość. nauki korzystania z toalety czy na poziomie personalnym. jakim pole zmieniają się wraz z kolejnymi fazami rozwoju wielu psychoterapeutów posługuje się przy (patrz rozdział ósmy). a W każdej komórce naszego fizycznego i duchowego zatem i przepływ energii oraz budować przyszły istnienia tkwi owa iskra boskości. serwacjach i badaniach Wilhelm Reich stwierdził. Po wieloletnich ob. że ludzie o podobnych ciałach mają podobne każdego człowieka. że włączając w to etiologię. Zachowania te zależą nie tylko od typu relacji Wyższą jaźń człowieka postrzega się jako dziecko/rodzice. w którym wewnętrzną iskrę boskości albo jaźń Boga w każdym dziecko po raz pierwszy doświadcza świata w sposób z nas. a wraz z nim jego wyrażania nowej części swojej oso- . że człowiek ma nauczyć się człowiek. że ludzie o wyższej jaźni i osobistego zadania życiowego dla podobnych doświadczeniach z dzieciństwa i każdej struktury w takim stopniu. Odkrył. Rozdział 13 WZORCE AUR I CZAKRAMOW DLA GŁÓWNYCH TYPÓW CHARAKTEROLOGICZNYCH „Struktura charakterologiczna" to termin. będzie blokowany lub chroniony zupełnie inaczej niż Zadanie życiowe ma dwa przejawy. w której zawarta system obronny. można zaliczyć do figuracje auryczne. Jest to naturalne. Odkrył możliwe. że zaczyna blokować swe uczucia. formy fizyczne i kon- większość ludzi. Omówimy również naturę pięciu głównych kategorii. jest zadanie osobiste. W tym rozdziale podamy podstawowe opisy chologicznych typów ludzi. poszczególnych struktur charakterologicznych. ogólne. ponieważ polegające na tym. miejsce gdzie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. ale można poczynić pewne uwagi podstawowe zachowania psychologiczne. w jakim jest to stosunkach z rodzicami mają podobne ciała. Pierwszym. opisywaniu cech pewnych fizycznych i psy. Wyższa jaźń i zadanie życiowe są różne dla również. lecz także od wieku. okresu dojrzewania. uraz z fazy oralnej.

że jesteśmy taką. poprzez wielokrotne zmiany kombinacją typów charakteru. „Łączę się ze światłem i pokonując wszelkie Wielokrotnie jest ono tożsame z pracą życiową." Pamiętając o tym okresie. Strukturę charakterologicznych przez dodanie duchowego charakterologiczną można zatem uważać za wymiaru ludzkości do czysto biologicznych i krystalizację podstawowych problemów lub chorobowych elementów. o prawdę i o miłość — są to Struktura schizoidalna wszystko kroki prowadzące do samorealizacji — ale dopóki nie zaczniemy kochać bezwarunkowo. aż znajdzie tę. a jednocześnie narobiliśmy bałaganu? Czy potrafimy. Następnie John fizycznym krystalizacją pól energii. jeśli jednością ze swoim stwórcą. możemy nauczyć się akceptować samych siebie. każdej struktury. jak być wady? Czy potrafimy przebaczyć sobie. Oznacza to. W innych wypadkach człowiek musi kwestii sprawiających. tworzy uczestniczyłam jako studentka. które jest moim domem. z jakim każda dusza wkracza w życie kolejna nauczka"? „Jestem mężczyzną/kobietą Boga. że pracę musimy w tym sensie. Siła i jasność. by następnie wręczyć go światu. która okaże się pracą jego życie.128 Dłonie pełne światła bowości. w których manifestują się w świecie zewnętrznym. 13-2 i 13-3 podają główne cechy światowego zadania. jaką wykryłam u wszystkich trakcie warsztatu bioenergetycznego prowadzonego ludzi. zależą w wielkim stopniu od wype. Informacje dotyczące podstawę poszczególnych struktur charakteru. Problem (równoznaczny z czakramów ze strukturami charakteru. muzyk swoją muzykę. które nie są zjednoczone z rozpocząć od siebie. które rozwinął Reich. Tablice te zostały sporządzone w Główną chorobą. Pierrakos jako pierwsi uporządkowali główne aspekty nienia zadania osobistego. tak i z nim pracować. uzdrawiania. którego treścią jest nauka. wstać i powiedzieć: „Cóż. pomagają w stworzeniu konkretnej siebie bezwarunkowo. Możemy latami żyć opierają się o boską wolę (Boga wewnątrz nas). Poprzez analizę odpowiadającej jak na rysunkach 13-4 do 13-8. jest przez doktora Jima Coxa w roku 1972 oraz zajęć nienawiść do samego siebie. Czy potrafimy kochać samych Bogiem. zaraz po zachować indywidualność. kontynuowałam te badania i opisałam ogólne wzory chowywany tam. w jaki energetyki rdzenia prowadzonych przez doktora nienawiść do samego siebie i brak autoakcep-tacji Johna Pierrakosa w roku 1975. oraz dla nam struktury charakterologicznej i jej związków z energetycznych systemów obronnych znanych z naszym ciałem możemy znaleźć klucz do rozdziału dwunastego. które otaczają — Pierrakos dodał aspekty duchowe i energetyczne. Artysta przynosi swoją sztukę. właściwości pola energii pochodzą z moich własnych Pracując nad zrozumieniem naszych codziennych badań. uzdrowienia siebie i odkrycia naszego osobistego i Tablice 13-1. a nie inną przeć uparcie do przodu. Zadanie światowe to zrobieniu bałaganu. dalej szukam drogi do Boga w sobie i w naturalny sposób pojawia się we wczesnym miejsca. życia. nie Pierwsza struktura charakterologiczna (pierwsza osiągniemy pełni. by człowiek mógł nauczyć się. potrwa zapewne całe pracy. Te części duszy. Ja zadaniem) jest krystalizowany w ciele i prze. z którymi kiedykolwiek pracowałam." fizyczne. która przeszkody. Te pola energii Doktor Pierrakos zmienił znaczenie struktur zawierają w sobie zadanie każdej duszy. to była podarunek. by człowiek mógł go łatwo dostrzec auryczne dla poszczególnych struktur charakteru. Jako osobistego zadania. że dotarcie do głębszych miłość itd. lekarz dar przejdźmy teraz do struktur charakterologicznych. zachowań. nawet jeśli widzimy swoje inkarnacji. Sposób. które człowiek postanowił część swej pracy Pierrakos powiązał funkcje inkarnować i wypełnić. i są częścią — każdego człowieka. że odcięcie energii życiowej nastąpiło najwcześniej) nosi nazwę struktury . struktur charakterologicznych na poziomach Indywidualne ciało jest obecną w świecie fizycznym i osobowościowym. z jakimi podejmowane jest Pracując wspólnie doktorzy Al Lowan i John zadanie życiowe. matka troskę i Miejmy jednak świadomość.

zmu. jeśli rodzic był zły lub nie zadaniem. poczuło się opuszczone. w jego trakcie lub w przeciągu kilku może być ogromnym wstrząsem dla jednego dziecka. by poczuć Seks dla Wroga/krucha Impotencja Seks z pogardą siłę życiową. W tym przypadku pierwsze do. chciał dziecka. Odmowa Zdrada szanie do jedzenia i seksualna Zdrada wypróżniania się serca Wzorzec Trzymanie razem Trzymanie się Wytrzymywanie Zatrzymywanie Wstrzymywanie Seksualność Seks. Karmienie Wczesne Faza Dojrzewanie kcie narodzin niemowlęce dzieciństwo autonomiczna genitalne Trauma (zaburzenie) Wroga matka Porzucenie Uwiedzenie Kontrola. Pasywność Poczucie Napięcie Brak uczuć wowanie (zmęczenie) przegranej Negatywny zamiar „Będę „Zmuszę cię. jakie wybrała dla siebie w tym życiu. co „Nie będę negatywne" potrzebował" Mechanizm negatywnego Jedność/ Potrzeba/ Wola/ Wolność/ Seks/ miłość zamiaru rozdzielenie odrzucenie kapitulacja poddanie się Potrzebuje Wzmocnić Mieć potrzeby Zaufanie Być asertywnym. Połączyć serce granice i stanąć na własnych Być wolnym. z genitaliami nogach worzyć połączenia duchowe schizoidalnej. Opieki Bycia Bycia Uczuć wania i spełnienia wspieranym i niezależnym (miłość/seks) ośmielanym Wstępna skarga Strach/zdener. niewielki brak łączności z matką narodzeniem. „Niech się stanie „Kocham „Nie poddam się rozdzielony" żebyś mi to dał" moja wola" wszystko. albo z negatywnymi doświadczeniami Naturalną obroną energetyczną używaną z porodu — jeśli na przykład matka odłączyła się przeciw takiemu zaburzeniu na tym etapie życia emocjonalnie i dziecko . Rozpiętość takich wydarzeń świadczenie traumatyczne miało miejsce przed jest bardzo wielka. Zaburzenie wiąże się a na inne nie wywrzeć w ogóle żadnego wpływu. na przykład. Ot.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 129 Tablica 13-1 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH KONSTRUKCJA OSOBOWOŚCI SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Zatrzymanie rozwoju Przed albo w tra. zazwyczaj z wrogością przekazaną dziecku przez Wiąże się to z naturą pojawiającej się duszy i rodzica. bliskości Fantazje Silne zaintereso- fantazje i kontaktu homoseksualne wanie pornografią Błąd Strach Chciwość Nieszczerość Nienawiść Duma Żąda prawa do Bycia/egzysto. pierwszych dni życia.

Szósty Siódmy. gdy czuje się stwierdzeń z tendencją do intelektualizowania. Szósty Siódmy. czyli do świata duchowego (patrz: rysunek terapeuty. że na odpływaniu w dal człowiek próbuje utrzymać się jest odseparowany od życia i nie istnieje naprawdę. Wola Umysłowość Umysłowość Miłość Energetyczny system Wycofanie Oralne „Hak" Milczące Pokaz siły/woli obronny „Jeżozwierz" wysysanie Chwyt mentalny zamyślenie „Zamknięcie" Obok siebie Odmowa słowna Histeria „Macki" Histeria jest po prostu cofnięcie się do duchowego świata. Obronę rozwija się i używa błędem jest strach — strach. Dolna Zbroja siatkowa koordynacji połowa Zbroja płytkowa Słabe stawy spaś tyczna Krążenie Zimne Zimna klatka Zimne nogi Zimne pośladki Zimna miednica ć łonie/stopy piersiowa i miednica Poziomy energii Hiperaktywność Hyp oaktywnoś ć Hiperaktywność Hypoaktywność Hiperaktywność Brak Niski poziom prowadząca do (internalizowana (wysoki poziom zakorzenienia energii załamania energia) energii) Umiejscowienie energii Zamrożona W głowie Górna połowa Wrzenie Na peryferiach w rdzeniu Generalnie brak ciała wewnętrzne Nie dopuszczona do energii rdzenia Funkcjonujące Siódmy. w ka- . Jego głównym którego nadchodzi dusza. W celu kompensacji obrony polegającej będzie tylko wzmacniało jego przeświadczenie. To zagrożony. przedni Asymetria Aktywność psychiczna Duchowość Duchowość Umysłowość Umysłowość Wola otwartych czakramów Wola Umysłowość Wola Czucie. Trzeci przedni. Obrona staje się czymś zwyczajnym i bezosobowym językiem. pełnym kategorycznych człowiek używa jej za każdym razem. że człowiekowi bardzo łatwo wycofać się prawo do życia. Drugi tylny. czy przyjaciół — będzie mówił 12-3). z rbach na poziomie osobowościowym. Szósty Szósty przedni Ośrodki woli czakramy podstawowe przedni. Brak mięśnie gładkie zwarta. że nie przysługuje mu tak.130 Dłonie pełne światła Tablica 13-2 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH SYSTEM FIZYCZNY I ENERGETYCZNY SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Budowa fizyczna Wydłużenie Chudość Rozdęta klatka Głowa pochylona Sztywne plecy Nierównowaga Zapadnięta piersiowa do przodu Miednica lewo/prawo klatka piersiowa Bardzo mocna Mocna budowa odchylona do budowa tyłu Napięcia cielesne . Drugi Czwarty tylny Trzeci przedni Szósty przedni przedni. W zależności od innych — czy to od „dokądś".Pierścienie" Zwiotczałe Górna połowa Ciało zwarte Ciało spastyczne napięcia.

kiedy wzmocnić granice. Wstyd Wycofanie do przeciwprzeniesieniowa gdzie indziej" Nieporadność kontroli Wstrzymanie wstrzymania Zależność Pytań Komunikuje się za Stwierdzeń Poleceń Jęczącego Kwalifikatorów pomocą kategorycznych Pośredni obrzydzenia Język Bezosobowy Bezpośrednia Pośrednia Uwodzicielski manipulacja manipulacja („Powinieneś") (uprzejme „Jeśli poproszę. cię. osobowości. charakter schizoidalny musi powiedzą: „Ty też nie istniejesz". To tworzy podwójny węzeł: warstw osobowości pojawią się uczucia podstawowe. wyrażenia) Podwójny węzeł „Egzystować nie będzie to „Muszę mieć rację „Jeśli się „Oba wyjścia są znaczy umrzeć" miłość. maskujące zanim ty odrzucisz prosił" jej nie masz" zanim ty to mnie" „Ty też nie „Zaopiekuj się zrobisz" „Zrobię ci Oświadczenie niższej jaźni istniejesz" mną" „Będę cię na złość. musi doznać jedności. kim jest. Pasywność Sprawowanie Wina. będzie część jednocześnie jednak wierzy. Potem. a przestanie już udawać wobec terapeuty równego głównym problemem w trakcie leczenia będzie fakt. nie zostanę dostanę tego" upokorzony. „Tak. gdy pacjent głównie na uczucia strachu i zdenerwowania. By rozwiązać ten zwane czasem niższą jaźnią albo jaźnią cienia. oraz zaświta rozwiązanie. pierwszą warstwą że aby poczuć. które problem podczas terapii. też zostanę „Nie potrzebuję upokorzony" Stwierdzenie „Odrzucę ciebie. jeśli się nie wścieknę. zanim ty się rozdzielić.. „Egzystować znaczy umrzeć". że chcąc przetrwać musi obwiniająca. „Oddaję się" „Zgadzam się. która się ujawni. spełniony" kocham" Na początku terapii osoba taka uskarża się W trakcie procesu terapeutycznego. wyżej rozwinięta część poczuć swoją siłę w świecie fizycznym. ale. . która mówi: „Odrzucę ciebie.Wzorce aur i czakrąmów dla głównych typów charakterologicznych _____________________________ 131 Tablica 13-3 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH ZWIĄZKI MIĘDZYLUDZKIE SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Przywołuje Intelektualizację Opiekę matczyną Poddanie się Drażnienie Współzawodnic- two Reakcja Wycofanie się do . które określają. złe" poproszę. iż istnieje. żeby cię „Nie będę cię kontrolował" sprowokować" kochał" Oświadczenie wyższej „Jestem „Jestem „Jestem wolny" jaźni rzeczywisty" zadowolony.. ty „Zabiję (zranię) się. Po dokopaniu się do głębszych rozdzielenia się. faceta i zacznie pracować. osobowości. zwana czasem wyższą siłą albo wyższą jaźnią." „Nie będę „Ja mam rację. jeśli nie albo umrę" wścieknę. Ma zatem negatywny zamiar odrzucisz mnie".

by przerażenie i agresja połączenia z ziemią. iż gniew ten jest esencją materialnej umiejscowione jest najczęściej w pierścieniach wokół rzeczywistości. kiedy nie mogli połączyć się z innymi względu na to. kto chce przeżyć. że sposobem połączenia się z siłą życiową nie zdradza samego siebie. rozsadzi go na kawałki. wrogiego połączonych ściśle. To doświadczenie aurze. jeśli jako człowiek dorosły zda sobie Ludzie o charakterach schizoidalnych potrafią z sprawę. gdzie każdego. że jego gniew rysku] e energia. odk. uwolni swój wewnętrzny gniew i od drugiego (nawet jeśli człowiek nie gra w tenisa). co ma miejsce. a dłonie i stopy zimne. wywołane częstym odwracaniem wszechświecie. tęsknotę za związkami z innymi ludźmi. strach przed anihilacją. Człowiek prawdę potrzebuje pełnych miłości. regularnie. w trakcie narodzin. Ciało ma słabe. gdy stawanie twarzą w twarz z własną agresją bez człowiek wypływa z ciała. i uczyni w Wielokrotnie głowa jest przekrzywiona. Wielu z tych ludzi zaczęło mastur. Napięcie całkowicie. Przebywa. którzy wywoływali jego przerażenie lub przez struktury schizoidalnej których czuł się opuszczony w godzinie największej potrzeby. blisko jednak wypadkach człowiek ten nie jest w stanie ich podstawy czaszki. czego człowiek o charakterze schizoida. Miłość do samego siebie bować się już we wczesnym dzieciństwie. jest jego wewnętrzne przerażenie. ciepłych. Umożliwiło im to poczucie się zgodnemu z wewnętrzną prawdą człowieka. powstaje dzięki takiemu życiu. Wszyscy jej gdzieś indziej. przerażenia. poprzez proste ćwiczenia opisane w końcowej części lnym unika poprzez użycie swego systemu obron. Czasem zyskuje miano potrzebujemy bez względu na to. Pod gniewem znajduje się wielkie ciała. nie zintegrowanych. kostki i łydki. Miłość nieco błędny. ciało cierpienie wypływające ze świadomości. w którym człowiek rywając. nego. które rozlecą się po całym dnienie kręgosłupa. jakby schizoid przebywał częściowo do samego siebie wymaga praktyki. lub niebieską. Główna energia człowieka trzymana jest dało początek jego egzystencjalnemu przerażeniu. jest hiperaktywny i słabo zakorzeniony. Można ją praktykować Tym. choć w niektórych do izolacji. Rozwiązaniem jest stopniowe się od rzeczywistości materialnej. Oczywiście nie mógł robić tego jako dziecko. a wzrok sobie miejsce dla miłości do samego siebie. Jedno ramię może być większe wyszły na zewnątrz. bez „żywymi". i ma zwykle barwę ciemnoszarą stworzyć. że jest ono obecnie związane bardziej z jego łatwością opuszczać swoje ciało i robią to całkiem wewnętrznym gniewem niż z czymkolwiek innym. od chwiania równowagi energetycznej czy dziury w których zależało jego przetrwanie. które zdaje się kombinacją części nie doświadczania świata jako bardzo zimnego. Wielokrotnie występuje zwyro. charakteru posiadamy. w wielu blokada energetyczna znajduje się w szyi. by powiedzieć: „Jestem rzeczy. Jako dziecko osobnik Struktura schizoidalna charakteryzuje się schizoidalny doznawał wrogich uczuć od głównie nieciągłościami biopola. głęboko w rdzeniu i zazwyczaj pozostaje zamrożona. Ludzie tacy miejsca. niezdradzaniu samego siebie. zmusza się są zazwyczaj wysocy i chudzi. iż tak na- nieskoordynowane. aż terapia i uzdrawianie zdołają ją . Charakter schizoidalny może uwolnić się od tego wisty". Schizoid boi się panicznie. Jeśli schizoid zdoła nadgarstki. Główna troskliwych związków z innymi ludźmi. czym ona jest. cienkie obronnego odpływania. jaką strukturę „eks-centryka". Na poziomie cielesnym rezultatem jest Gniew ten powstaje w wyniku ciągłego ciało. takimi jak za- przynajmniej jednego z rodziców — ludzi. Część osobowości schizoida wierzy wypadkach mogą być potężnej budowy. Powstaje dzięki wokół siebie.132 Dłonie pełne światła wyłoni się. książki. Zazwyczaj z podstawy czaszki wyt. Powstaje dzięki życiu jest ich seksualność. i zazwyczaj brak mu dotrzymać pola i pozwoli. Stawy są zazwyczaj słabe. ponieważ był wtedy całkowicie zależny od Pole energetyczne tych.

Ukośny albo eliptyczny ruch wahadełka oznacza by je zmienić. a najmniejsza aktywność występuje po jednej stronie ciała i z tyłu głowy. Naj- tyłem. związane z językiem. Trzeba zawsze równoważyć Otwarte są zazwyczaj: tylny ośrodek seksualny uwagę poświęcaną tym częściom. Energetyczne systemy obronne. występuje słabość. których używa Oznacza to. którą znajdujemy głównie energię w górę kręgosłupa i wyrzuca na zewnątrz w trzech niższych ciałach. Duchowe ciała w części przedniej. Oczywiście przedstawiciel charakterologicznej. Te konfiguracje Ciało eteryczne ma zazwyczaj barwę bardzo jasnego czakramów mogą podlegać zmianom pod wpływem błękitu. tak jak opisuje to rysunek 12-3 w odpowiadają tym cechom struktury rozdziale dwunastym. najbardziej aktywna energia zbiera się w jaśniejsze od większej ilości energii skumulowanej rejonie potylicy. na którą schizoid jest zwykle bardzo przerywany zarys ciała eterycznego tej struktury z mocno zorientowany w swoim życiu. które wymagają (drugi). że nie funkcjonują prawidłowo. również dzięki woli (drugi czakram). charakteru schizoidalnego Człowiek będzie zatem bardziej aktywny. które wymagają transformacji. częstym u schizoida. bardziej srebrna zdają się wykazywać niską aktywność. który nie rozpoczął jeszcze procesu w rym rejonie. Pole jest zazwyczaj jaśniejsza. ośrodek seksualny jest zamknięty na początku terapii. Owalna forma albo warstwa keteryczna boczne. Następna warstwa i ciało mentalne są albo transformacyjnych wysiłków pacjenta. „nieobecnym" spojrzeniu. wspieranie jej. wycofanie i bycie energii. że wysyłają one na zewnątrz więcej schizoid. kiedy indziej. Potem idą płaty niebiańskim. kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. poruszają się wokoło na oślep przy Dolna część rysunku 13-4 pokazuje strefy braku równowagi energetycznej pomiędzy przodem i aktywności energetycznej w rejonie mózgu. splot słoneczny (trzeci). to głównie „jeżozwierz". należy pracować. czy nawet agresywny. wiele czakramów obraca się w lewo. niż pobierają. czoło (szósty) i transformacji. każdej struktury może używać różnych systemów Czakramy obracające się w prawo (otwarte) są obronnych w różnym czasie. mimo że są „otwarte". albo przez prawą. z uwagą poświęcaną na odnalezienie korona (siódmy). Często tylny ściśle wstrzymane i momentami zamrożone. Drugim co do aktywności schizoida są zwykle silne i mienią się wieloma czakramem jest trzecie oko i trzecia komora mózgu. Asymetria ta została opisana w rozdziale być zawsze szczerym w stosunku do siebie samego w dziesiątym jako rozdźwięk aktywność /receptywność. . Jest to sposób unikania kontaktu tu-i- leczenia.Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 133 uwolnić. Rysunek 13-4 przedstawia cienki i chowością. gdzie czasem można wykryć w błędnym. zazwyczaj asymetryczne. niż złota. tworząc wybrzuszenie energetyczne u schizoida. ukazujący się widzeniu wgłębianie się w negatywne aspekty osobowości ponadzmysłowemu tak jak na rysunku 13-4. Funkcjonuje widocznymi wyciekami energii w rejonie stawów. jasnymi kolorami w szóstej warstwie aury albo ciele połączone pomostem jasnej energii. wzmacnianie i są z mentalną i niefizyczną du. Ośrodki szósty i siódmy związane natury wyższej jaźni. stroną prawą i lewą. w teraz na planie fizycznym. Ta nierównowaga ma zwykle charakter lateralny. co oznacza. Nie jest jednak rzeczą zdrową asymetryczny czakram. pozwalanie. Zaburzone czakramy obok siebie. w strefie życia zarządzanej przez dany W trakcie procesu osobistego rozwoju należy czakram. Ma najczęściej niestałe granice i nie jest Niski poziom energii w przedniej części mózgu całkiem wypełniona w rejonie stóp. Duże obszary mózgu uświęcona jest zwykle bardzo jasna. kwestii niedociągnięć osobowości. albo. Przez jedną część czakramu wpływa więcej energii Wyższa jaźń niż przez inną. Kieruje on zwykle swoją Nierównowaga aury. rozszerza się na czakramy przez tył głowy. przez zbyt długi czas. czyli że więcej energii wpływa i zadanie życiowe albo przez lewą stronę czakramu.

Rysunek 13-4: Aura charakteru schizoidalnego (obraz diagnostyczny) .134 Dłonie pełne światła s « iM tu ^>t. Liaia Ciała duchowe a\ Otwarty ) Zniekształcony Zamknięty Wzór aktywności energetycznej w mózgu jWb.

zrekompensować stratę. ma zimną. seks używany do osiągnięcia bliskości i rzeczywistość duchową poprzez swoją twórczość — kontaktu. często bardzo wcześnie zaczynając do egzystencji swoich bliskich. Nie może doznać zadowolenia. kultur. komuś pod opiekę wywołuje w efekcie zależność. Gniew albo zamanifestowaniem jego duchowości w świecie spowodowany porzuceniem jest zatrzymywany materialnym. Charakter oralny (udekorowane pokoje). schizoid boi się potężnego złączenia wszystkich Próbuje dostać je z „zewnątrz". Dziecko po- doświadczyło utraty matki z powodu śmierci. zgarbione. czuje się pusty i nie chce przyjmować swoją istotę. żliwość staje się złośliwą pasywnością. albo robiła to wbrew sobie. energię. zwiotczałych mięśniach. Zadania Człowiek o strukturze oralnej doświadczył wielu te są kwestią bardzo indywidualną i nie należy ich niepowodzeń w życiu. Na Charakter oralny powstaje. gdy normalny poziomie osobistym żąda. Jest Człowiek o strukturze oralnej jest generalnie to wielce niewygodne. którą odrzuca przez zastąpienie jej czymś innym. Staje się więc zgorzkniały i czuje. o komnatami. ponieważ próbuje Struktura oralna usatysfakcjonować wewnętrzną tęsknotę. Ludzie o charakterze całkowicie lub częściowo Wielokrotnie „udawała" tylko. Może to uczynić wyrażając wewnątrz. o wielu talentach i twórczych charakterze oralnym ma teraz problemy z pomysłach. W końcu to właśnie jest choroby lub wycofania. W relacjach psychicznych osobowość oralna który blokuje umiejętność materializo-wania jego lgnie i przykleja się do innych z powodu lęku przed wspaniałej kreatywności. wynalazki. nie będzie wystarczające. Poczucie potrzeby oddania się stylów. Wra- drugiego. żeby mieć łatwiejszy dostęp do długich. nawiązać kontakt. pomaganie ludziom itd. by Mają głębokie poczucie ostatecznych celów życia. podczas tendencję do lgnięcia. wspiąć się po następnej i sywność przeradza w chciwość. prawda? dzieckiem — ale w niedostatecznym stopniu. schizoid musi wydostać się przez okno. . Matka opiekowała się celem transformacji. Ciało jest słabo rozwinięte. W kontaktach z innymi będzie używał wzrostu. Z tego powodu człowiek o kreatywnymi. których można porównać do wspaniałego wrażliwością i boi się poprosić o to. Problemem jest to. pisanie. a agre- zejść po jednej drabinie. dopiero wejść przez okno do wybranego pokoju. cienkich. ponieważ schizoid miał wiele inka-rnacji. by się o niego troszczono i rozwój zostaje zatrzymany podczas oralnej fazy wspierano go. Człowiek nie wygląda na osobę dorosłą i Ogólnie można powiedzieć. Każdy pokój jest elegancki. Żeby przejść z jednego do prowadzi do zapaści pod wpływem stresu. że udekorowanych przez projektantów z różnych tego nie dostanie. bogato i ze smakiem potrzebuje. Osoba taka nie potrafi być sama i w utrzymują części jego osobowości w separacji. gdyż w głębi duszy jest przekonany. zbyt wcześnie stało się Często próbują wprowadzić rzeczywistość duchową „niezależne". a jego oczy mogą wysysać twoją w twarz z wewnętrznym przerażeniem i gniewem. Przyczyną jest porzucenie. zbudować przejścia pomiędzy pięknymi odpowiedzialności. czego naprawdę pałacu o wielu pokojach. Schizoid musi zintegrować wyjałowiony. wielu porażek.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 135 by ujawniła się w pełni. okresów. że cokolwiek dostanie. często wszystkich części swego istnienia. które pokojami nie ma drzwi. że się nim opiekuje — schizoidalnym są zazwyczaj bardzo uduchowieni. zapadniętą klatkę piersiową i charakteru schizoidalnego polega na stanięciu twarzą płytki oddech. że osobiste zadanie dojrzałą. kurczowe chwytanie się innych których rozwinął szeroką gamę swoich talentów i osłabioną agresywność. Tłumi schizoida wiąże się również ze zmaterializowaniem intensywne uczucia tęsknoty i agresji. że między kompensuje te cechy niezależnym działaniem. gdyż przesadny sposób pożąda wsparcia i ciepła innych. Zadanie życiowe potężne poczucie wewnętrznej pustki. Przerażenie i gniew porzuceniem. Dziecko. Są ludźmi niezwykle mówić i chodzić. by zrekompensować swych twórczych talentów. gdy próbował generalizować.

Musi stanąć twarzą w Charakter oralny (rysunek 13-5) ma najczęściej twarz ze swoim strachem przed samotnością. Główna energia głęboko w wewnętrzną pustkę i przekonać się. Kiedy zaakceptuje swoje potrzeby i sta- utrzymuje się przy samej skórze i ma jasnoniebieską nie na własnych nogach. spełniony. Ciało emocjonalne również trzyma się blisko „Mam to" i pozwoli energii rdzenia otworzyć się i ciała. czakramy . że spełnienie jego uczucia seksualne. Zewnętrzna forma w kształcie jajka (siódma warstwa) nie jest całkiem wypełniona ani jasna. nie dostanę tego". otwarty. Człowiek musi delikatnie nastroić swój srebr-nozłoty połysk i jest opróżniona w rejonie stóp. wejść opróżnione. instrument i skomponować własną symfonię. Musi porzucić rolę ofiary i zaakceptować to. nie ma specjalnego zabarwienia i jest płynąć. To mogą być w większości zamknięte albo pozbawione jednak nie będzie go zadowalało." jaźń charakteru oralnego Pole energetyczne Charakter oralny musi nauczyć się ufności w hojność wszechświata i odwrócić proces chwytania. a „Jeśli poproszę. Korona i ośrodek między-brwiowy będą człowiekiem dorosłym. by powiedzieć: „Jestem Zadanie życiowe i wyższa zadowolony. ponieważ jest energii. że jest umiejscowiona jest w głowie. kiedy zacznie się powrót do zdrowia. Ciało eteryczne pełna życia. Ciało mentalne jest jasne i zazwyczaj żółtawe. generalnie opróżnione. U człowieka o charakterze oralnym. Kiedy zagra tę melodię w symfonii życia.136 Dłonie pełne światła średnich pytań. potrzeb może wiązać się z odrzuceniem przez Wzór aktywności pola energetycznego w rejonie innych. strukturze masochistycznej. jak skrzypce jasne. oralne wysysanie i zapewne strzały słowne W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą służące bardziej do zwracania uwagi niż do napotkaną warstwą osobowości będzie maska. dozna spełnienia. a nie fizycznej. kiedy rozpoczyna terapię. Jest zatem zainteresowany seksem i ma Charakter oralny wierzy jednak. używa człowiek o strukturze oralnej. żebyś mi to dał" albo „Nie będę 13-5. wyższa jaźń osobowości wyłoni się." Potem. jak mówiliśmy w Gdy wkopiemy się głębiej w osobowość. większość energii umiejscowiona potrzebował". jego jest pasywność i zmęczenie. Głównym zadaniem przedni ośrodek seksualny również może być terapii będzie znalezienie sycącej energii w życiu. jeśli nie najmniej energii znajduje się w rejonie potylicznym. Żeby rozwiązać ten Charakter oralny skoncentrowany jest więc na problem poprzez terapię. słowna. Wyższe poziomy aury nie są zbyt Wewnętrzny krajobraz charakteru oralnego jest jak delikatny instrument muzyczny. odnaleźć i zaakceptować swoje potrzeby oraz Mechanizmy obronne. nie będzie to miłość. niższa jaźń rozdziale dwunastym. ma Stradivariusa. który nie pracował zbyt wiele nad sobą. Jeśli człowiek pracował nad sobą. co dostaje. zapewne otwarte. będzie mógł powiedzieć: barwę. poproszę. to odmowa Musi nauczyć się stać na swoich własnych nogach. a nie dzieckiem. struktury oralnej Musi dawać. Jak widać. by móc te potrzeby spełniać. A zatem jego negatywnym zamiarem jest: głowy przedstawiony jest w dolnej części rysunku „Zmuszę cię. co wyjaśnia umysłową i duchową Jego wstępną skargą. albo jaźń cienia powie: „Zaopiekuj się mną. których najczęściej nauczyć się tak żyć. wywołujących uczucia matczyne. To z kolei tworzy podwójny węzeł: jest w płacie czołowym i płatach bocznych. ciche i spokojne pole. charakter oralny musi aktywności intelektualnej i werbalnej. jasność. Mówi wywoływania gniewu — inaczej niż u człowieka o ona: „Nie potrzebuję ciebie" albo „Nie będę prosił".

Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 137 /' \\\N*.>i Ciała duchowe Ciało mentalne |t a.'^"-'..l Ciało emocjonalne Ciało eteryczne I S Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-5: Aura charakteru oralnego (obraz diagnostyczny) .

138 Dłonie pełne światła

Kiedy wyższa jaźń zostanie uwolniona, czło- lem na drodze terapii, psychopata musi nauczyć się
wiek o charakterze oralnym może wykorzystać ufać.
swoją inteligencję w sztuce albo nauce. Będzie W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą
doskonałym nauczycielem, ponieważ jest zainte- napotkaną warstwą osobowości będzie maska, która
resowany tyloma rzeczami i zawsze potrafi połączyć powie: „Ja mam rację; ty jej nie masz." Po dotarciu
wiedzę z miłością płynącą prosto z serca. głębiej niższa jaźń albo jaźń cienia powie: „Będę cię
kontrolował." Gdy zacznie się rozwiązywanie
problemu, pojawi się wyższa jaźń osobowości,
Struktura przesunięta mówiąc: „Oddaję się."
albo psychopatyczna Górna połowa ciała wydaje się rozdęta, a
pomiędzy obiema połowami nie ma przepływu
We wczesnym dzieciństwie człowiek o prze- energii. Miednica jest słabo naenergetyzowana,
suniętej strukturze miał do czynienia z potajemnie zimna i spięta. Silne napięcie występuje również w
uwodzicielskim rodzicem przeciwnej płci. Rodzic ramionach, podstawie czaszki i oczach. Nogi
chciał czegoś od dziecka. Psychopata znajdował się psychopaty są słabe i nie jest on zakorzeniony.
w trójkącie z rodzicami i nie otrzymywał wsparcia Struktura psychopatyczna wytrzymuje nacisk
od rodzica swojej płci. Stanął po stronie rodzica płci strachu przed niepowodzeniem i przegraną.
przeciwnej, nie dostał tego, czego potrzebował, Psychopata szarpie się pomiędzy swoją zależnością
poczuł się zdradzony i w drodze kompensacji zaczął od ludzi a potrzebą kontrolowania ich. Boi się bycia
manipulować tym rodzicem. kontrolowanym i wykorzystywanym, jak również
Jego reakcją na tę sytuację jest próba znalezienia się w pozycji ofiary, co jest dla niego
kontrolowania wszystkich na wszelkie możliwe całkowicie upokarzające. Seksualność stanowi dla
sposoby. W tym celu psychopata musi trzymać się w niego narzędzie zdobywania władzy; przyjemność
garści i nawet kłamać, jeśli zajdzie taka potrzeba. jest mniej ważna niż podboje. Psychopata stara się
Żąda, by go wspierano i dodawano mu odwagi. ukrywać swoje potrzeby sprawiając, żeby potrzebo-
Jednak w kontaktach z innymi będzie posługiwał się wali go inni.
bezpośrednią manipulacją, typu „Powinieneś...", by
wywołać uległość. To nie prowadzi do uzyskania
poparcia.
Pole energetyczne struktury
W swoim aspekcie negatywnym jednostka o psychopatycznej
strukturze psychopatycznej wykazuje przemożną
żądzę władzy i dominowania nad innymi. Ma dwa Główna energia znajduje się w górnej części
sposoby osiągnięcia kontroli: przez brutalne ciała. Psychopata jest najpierw hiperaktywny, a
przytłaczanie oraz przez podkopywanie za pomocą potem załamuje się. Pole człowieka o strukturze
uwodzenia. Wielokrotnie jego seksualność jest pełna przesuniętej (rysunek 13-6) jest ogólnie mówiąc
wrogości i fantazji. Zainwestował w idealny obraz opróżnione u dołu na wszystkich poziomach
samego siebie i za pomocą intensywnych uczuć aurycznych i naenergetyzowane u góry; kształt jajka
wyższości i pogardy przykrywa głębokie kompleksy jest również zniekształcony w ten sposób. Ciało
niższości. eteryczne słabnie w miarę zbliżania się do stóp; jego
Jego wstępną skargą, kiedy rozpoczyna terapię, odcień jest bardziej wyrazisty, a niebieska barwa
jest poczucie przegranej. Chce wygrać. Ale być ciemniejsza niż u osobników schizoidalnych i
wspieranym oznacza kapitulację, a to, wierzy oralnych. Ciało emocjonalne jest pełniejsze u góry.
psychopata, oznacza klęskę. Jego negatywnym Ciało mentalne wysuwa się bardziej ku przodowi niż
zamiarem jest zatem: „Niech się stanie moja wola." ku tyłowi ciała fizycznego, podczas gdy ciało emoc-
To tworzy podwójny węzeł: „Muszę mieć rację albo jonalne może być wybrzuszone pomiędzy łopat-
umrę." By rozwiązać ten prob-

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 139

Ciała duchowe
■ ^t*"**,',,^
\ V«v^«^
Ciało mentalne Otwarty

Ciało emocjonalne

Zamknięty

Ciało eteryczne

<T/

9
Wzór aktywności
energetycznej w mózgu

Rysunek 13-6: Aura charakteru psychopatycznego (obraz diagnostyczny)

140 ________________________ Dłonie pełne światła

kami, w ośrodku woli, zwykle poważnie powięk- zwyciężają ci, którzy mają w sobie prawdę i
szonym. Wyższe warstwy auryczne są również szczerość. Świat obraca się wokół szlachetnych idei,
silniejsze i jaśniejsze w górnej połowie. wspieranych przez wytrwałość i męstwo. Jakże
Układ czakramów w strukturze psychopatycznej bardzo chciałby psychopata przenieść te zalety
jest zazwyczaj następujący: otwarte ośrodki woli u swego świata wewnętrznego do realności świata
podstawy szyi i ramion, ośrodki woli pomiędzy zewnętrznego. Któregoś dnia to zrobi.
łopatkami ekstremalnie duże i przepracowane, Kiedy energie wyższej jaźni zostają uwolnione,
otwarty ośrodek frontalny i ośrodek korony. Reszta, człowiek o strukturze przesuniętej jest bardzo
przede wszystkim ośrodki czuciowe, zamknięta. uczciwy i moralny. Dzięki swemu wysoko
Tylny ośrodek seksualny może być częściowo rozwiniętemu intelektowi może godzić ludzi,
otwarty. Psychopata funkcjonuje zatem głównie pomagając znaleźć właściwą im prawdę. Poprzez
dzięki energii mentalnej i woli. swoją uczciwość prowadzi innych ku ich uczciwości.
Jeśli chodzi o mózg, energia jest aktywna i jasna Potrafi doskonale zarządzać skomplikowanymi
w płatach czołowych. Aktywność ta zmniejsza się projektami i ma wielkie serce pełne miłości.
wraz ze zbliżaniem się do tyłu głowy i w rejonie
potylicy energia nieruchomieje kompletnie,
jednocześnie ciemniejąc. Oznacza to, że człowiek Struktura masochistyczna
zainteresowany jest głównie dociekaniami
intelektualnymi, a nie aktywnością cielesną, chyba że Miłość, którą w dzieciństwie otrzymywał
ta służy aktywnej woli. Również intelekt jest człowiek o charakterze masochistycznym, była
podległy woli. warunkowa. Matka dominowała i poświęcała się —
To z tych potężnych płatów czołowych psy- do tego wręcz stopnia, że kontrolowała jedzenie i
chopata wysyła łuki energii, które ściskają głowę funkcje wydalnicze dziecka. Każdy przejaw
drugiego człowieka w obronnym mechanizmie inicjatywy, każda próba zadeklarowania swojej
uchwytu mentalnego. Psychopata używa również wolności wiązały się z narzucanym przez matkę
odmowy słownej. Może wybuchnąć wulkaniczną poczuciem winy. Wszelkie próby przeciwstawienia
wściekłością podobną do tej, jaka występuje w się temu potężnemu naciskowi były dławione; teraz
histerii, ale zrobi to w sposób kontrolowany, masochista czuje się złapany w pułapkę, pokonany i
zrównoważony, bez właściwego histerii chaosu. upokorzony. Jego reakcją na powyższą sytuację było
wstrzymanie uczuć i kreatywności. W gruncie rzeczy
próba wstrzymania wszystkiego. To prowadziło do
Zadanie życiowe gniewu i nienawiści. Masochista żąda niezależności,
i wyższa jaźń psychopaty ale kiedy kontaktuje się z innymi, używa uprzejmych
stwierdzeń podbarwionych jęczącym obrzydzeniem,
Psychopata musi odnaleźć prawdziwe poddanie by manipulować nimi pośrednio. To wywołuje
się przez stopniowe rozluźnianie górnej połowy ciała, drażnienie ze strony innych. Drażnienie pozwala mu
porzucanie tendencji do kontrolowania innych i się rozgniewać. Był gniewny już wcześniej, ale teraz
pozwolenie na dojście do głosu swojej głębszej uzyskał prawo wyrażenia swego gniewu. W ten
istocie i uczuciom seksualnym. W ten sposób zdoła sposób zostaje złapany w cykl, który trzyma go w
zaspokoić swoją tęsknotę znalezienia się w zależności.
rzeczywistości, nawiązania kontaktu z przyjaciółmi i Jeśli chodzi o stronę negatywną, masochista jest
poczucia się jak istota ludzka. człowiekiem, który cierpi, jęczy i narzeka, pozostaje
Wewnętrzny pejzaż psychopaty pełen jest uległy na zewnątrz, ale naprawdę nie ulegnie nigdy.
fantazji i przygód opartych na honorze. Tutaj Wewnątrz zablokowane są silne

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 141

uczucia niechęci, negatywności, wrogości, wyż- (rysunek 13-7) jest całkowicie wypełnione. Ciało
szości i strachu przed eksplozją gwałtownego eteryczne jest gęste, ciężkie, szorstkie i raczej szare
gniewu. Masochista może być impotentem i niż niebieskie. Ciało emocjonalne jest pełne,
przejawiać silne zainteresowanie pornografią. wielokolorowe i stosunkowo równomiernie
Kobieta będzie miała kłopoty z orgazmem i po- rozmieszczone, podobnie jak ciało eteryczne. Ciało
czucie, że jej seksualność jest nieczysta. mentalne jest duże i jasne nawet w dolnej części
Wstępną skargą masochisty jest napięcie. Chce ciała. Intelekt i emocje są bardziej zintegrowane.
uwolnić się od tego napięcia, ale podświadomie Ciało niebiańskie jest jasne wokół całego ciała, o
wierzy, że uwolnienie i zaakceptowanie tego, co jest barwie fioletowej, brązowej i niebieskiej. Jajko jest
wewnątrz, prowadzi do uległości i upokorzenia. całkowicie wypełnione i ma ciemnozłoty kolor. Jest
Negatywnym zamiarem jest zatem pozostanie nieco zbyt ciężkie u dołu i nieco bardziej owalne od
zablokowanym i „kochanie tego, co negatywne". To jaja kurzego. Ma silnie zarysowaną krawędź
prowadzi do podwójnego węzła: „Jeśli się wścieknę, zewnętrzną, odrobinę zbyt napiętą i grubą.
zostanę upokorzony; jeśli się nie wścieknę, też Czakramy, które u masochisty przed roz-
zostanę upokorzony". By rozwikłać ten problem, poczęciem terapii są zwykle otwarte, to: ośrodek
masochista musi stać się asertywny (oczyszczony) i międzybrwiowy, splot słoneczny, czasem jest też
wolny, i otworzyć swoją duchową łączność. częściowo otwarty tylny ośrodek seksualny.
W procesie terapeutycznym pierwszą napotkaną Masochista funkcjonuje zatem opierając się na
warstwą osobowości będzie maska, mówiąca: aspektach mentalnych, emocjonalnych i woli. Wzór
„Zabiję (zranię) siebie, zanim ty zabijesz (zranisz) aktywności mózgu pokazuje największą aktywność w
mnie". Po pewnym okresie badania tego rejonie czołowym, górno-bocznym i w komorach,
wewnętrznego krajobrazu niższa jaźń stanie się przy czym część tej aktywności rozszerza się na
świadoma. Mówi ona: „Zrobię ci na złość, żeby cię niewielki obszar pośrodku potylicy, otoczony
sprowokować". W końcu uwolniona zostanie wyższa mniejszą aktywnością. Najczęściej używane przez
jaźń, która rozwiąże problem, mówiąc: „Jestem masochistę systemy obronne to „macki", milczące
wolny". oczywiste zamyślenie i strzały słowne.
Fizycznie masochista jest otyły i krępy, ma
nadmiernie rozwinięte mięśnie i skróconą szyję i pas.
Silne napięcia występują w szyi, szczęce, gardle i Zadanie życiowe
miednicy, która jest schowana w dół. Pośladki są
zimne. Energia zablokowana jest w rejonie gardła, a
i wyższa jaźń
głowa ciąży do przodu. charakteru masochistycznego
W kategoriach psychodynamicznych masochista
zatrzymuje wszystko w środku, gdzie jęczy, narzeka, Masochista musi uwolnić się od upokorzenia
wstrzymuje uczucia i prowokuje. Jeśli prowokacja przez uwolnienie swojej agresji. Musi wypowiadać
się uda, zyskuje powód do wybuchu. Nie jest się aktywnie w odpowiadający mu sposób, kiedy
świadom tego i sądzi, że stara się być miły. tylko przyjdzie mu na to ochota.
Wewnętrzny pejzaż masochisty jest jak mozaika
ze srebra i złota. Jego siła twórcza wyraża się w
Pole energetyczne struktury delikatnych, skomplikowanych wzorach, pełnych
masochistycznej osobistego wyrazu i smaku. Każdy niuans ma
znaczenie. Kiedy masochista uzewnętrzni swą
Główna energia znajduje się wewnątrz. Ma- wysoko rozwiniętą kreatywność, świat będzie pełen
sochista jest hypoaktywny, a mimo to gotuje się podziwu.
wewnątrz. Pole struktury masochistycznej Energie wyższej jaźni pełne są troski o in-

142 Dłonie pełne światła

Zamknięty

Ciała duchowe

mm
4 !

Wzór aktywności
energetycznej w mózgu f s
Vi
2

Rysunek 13-7: Aura charakteru masochistycznego (obraz diagnostyczny)

Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 143

nych. Człowiek o charakterze masochistycznym jest od wypływających i napływających uczuć wysokim
urodzonym negocjatorem. Ma wielkie serce. Wspiera murem. Uprawia seks z pogardą, nie z miłością.
ludzi i potrafi wiele dać, zarówno w sensie energii, Wstrzymując uczucia powiększa tylko dumę.
jak i zrozumienia. Jest pełen głębokiego Żąda miłości i seksualnych uczuć od innych, ale w
współczucia, a zarazem potrafi cieszyć się i bawić. kontakcie z nimi stosuje metody uwodzenia i
Jest zdolny do twórczej zabawy i radości. Ujawni te klasyfikowania ludzi, by uniknąć zaangażowania. To
talenty i będzie pierwszy we wszystkim, za co się prowadzi do współzawodnictwa, nie do miłości. Jego
weźmie. duma zostaje urażona, a on wzmaga
współzawodnictwo. Jest w zaklętym kręgu, z którego
nie potrafi się wydostać.
Struktura sztywna Jego wstępną skargą w terapii (jeśli w ogóle się
na nią zgłosi) jest to, że nie posiada uczuć. Chce
Człowiek o sztywnej strukturze rzeczywistości poddać się uczuciom, ale sądzi, że zranią go one
doświadczył w dzieciństwie odrzucenia przez rodzica tylko, stąd jego negatywny zamiar brzmi: „Nie
przeciwnej płci. Dziecko odebrało to jako zdradę poddam się", Przedkłada seks ponad miłość, ale to go
miłości, ponieważ dla dziecka erotyczna nie satysfakcjonuje. Rodzi się podwójny węzeł: „Oba
przyjemność, seksualność i miłość są jednym. W wyjścia są złe." Poddanie się oznacza ból, dalsze
drodze kompensacji za to odrzucenie dziecko trwanie w dumie wyklucza uczucia. By rozwiać ten
postanowiło kontrolować wszystkie uczucia z nim problem w terapii, osobnik sztywny musi połączyć
związane — ból, wściekłość, jak również dobre serce z genitaliami.
uczucia — przez wstrzymanie ich. Poddanie się jest W trakcie procesu terapeutycznego maska
czymś strasznym dla człowieka o charakterze powie: „Tak, ale"... Po jakimś czasie niższa jaźń albo
sztywnym, ponieważ oznacza ponowne uwolnienie jaźń cienia pojawi się w świadomości, mówiąc: „Nie
wszystkich tych uczuć. Nie będzie zatem próbował będę cię kochał". Potem gdy w wyniku pracy z
bezpośrednio spełniać swoich potrzeb, lecz użyje ciałem uczucia zaczną płynąć, wyższa jaźń rozwiąże
manipulacji, by dostać to, czego pragnie. Duma problem stwierdzając: „Zgadzam się, kocham".
związana jest z uczuciami miłości. Odrzucenie Człowiek o strukturze sztywnej ma ciało
seksualnej miłości rani jego dumę. harmonijnie zbudowane, zintegrowane i pełne
W kategoriach psychodynamicznych człowiek energii. Może mieć dwa rodzaje bloków — zbroję
sztywny wstrzymuje uczucia i działania, by nie płytkową jak stalowe płytki rozmieszczone na ciele
wyjść na głupca. Jest światowcem, ambitnym i albo zbroję oczkową, podobną do drucianej siatki.
pełnym przebojowej energii. Mówi: „Jestem lepszy Miednica jest odchylona do tyłu i zimna.
od innych i wiem wszystko". W środku odczuwa
głębokie przerażenie wywołane zdradą; bezbronności
należy unikać za wszelką cenę. Człowiek o sztywnej
Pole energetyczne
strukturze charakteru boi się zranienia. struktury sztywnej
Chodzi z dumnie podniesioną głową i wy-
prostowanym kręgosłupem. Odznacza się wysokim Główna energia trzymana jest na peryferiach i z
stopniem zewnętrznej samokontroli i silną dala od rdzenia. Osobnik sztywny jest hiperaktywny.
identyfikacją z fizyczną rzeczywistością. Ta mocna Cechują go równowaga i moralność, widoczne w
pozycja ego służy mu jako wymówka, pozwalająca polu jako silna, jasna i równomiernie rozmieszczona
uniknąć uwolnienia uczuć. Boi się mimowolnych aura. Pole eteryczne jest silne, szerokie i równe, o
procesów fizycznych zachodzących w jego ciele, niebieskawoszarej barwie i średniej szorstkości. Ciało
ponieważ nie są one zależne od ego. Jego emocjonalne
wewnętrzna jaźń odgrodzona jest

Jeśli mamy do czynienia z będą płaty boczne. płaty przednie będą pamiętanie o generalnej strukturze charakteru pacjenta. przykład dzięki medytacji. Zaczynają powstawać pomosty. centralnej części mózgu. będą drugim co do Pomoże ci to dostosować metodę uzdrawiania do pacjenta aktywności obszarem mózgu. jakiekolwiek one są. jeśli spojrzeć na głowę z zatrzymywać energię. Należy zatrzymać wycieki > góry. aktywność rośnie w Człowieka trzeba nauczyć. elastyczne. W kontaktu z innymi i całym wszechświatem. Już podejście do uzdrawiania powołaniem jest sztuka. namiętności i miłość. jakie to uczucie być otwartym. Jeśli odkrył. w zależności od sfery życia. Zauważyłam. Tak jak Ikar. a jego samego nauczyć. Kiedy człowiek zaczyna rozwijać swoją energii. Człowiek oralny potrzebuje dużo osoby o sztywnej strukturze charakteru dotykania. uświęcone jest silne. Człowiek taki żyje zatem głównie w miłości do spełnienia. doskonale Musi się nimi dzielić. jak tworzące formę krzyża. jego istoty i wyzwoli unikalność jego wyższej jaźni. Będzie zatem naturalnym liderem w każdej profesji. że jego i wzmocnić jej skuteczność. należy pracują w ramach terapii. jeśli nie. Może nie być tak barwne. w kategoriach związku każdego pacjenta z jego granicami muzyka czy inne formy kreatywności. Gdy człowiek rozpoczyna proces poprowadzi swych ludzi ku ziemi obiecanej. To ukształtowane i jasno zabarwione — na złotosrebrno. rozwijają się i zbliżają do zidentyfikować i wzmocnić jego granice. Będzie zdolny do głębokiego płatach bocznych i pośrodku tylnej części mózgu. Ciało mentalne jest jaźń charakteru sztywnego rozwinięte i jasne. Korona i splot słoneczny są człowiek poleci ku słońcu. na przykład. Będzie niektórych przypadkach płaty przednie są równie umiał bawić się we wszechświecie i w pełni cieszyć aktywne. aktywność we wszystkich częściach potwierdzić jego duchową rzeczywistość. że kiedy ludzie człowiekiem o charakterze schizoidalnym. na czakramy otworzyć. również jasne i aktywne. tak by mógł utrzymywać otwarte czakramy podczas Energetyczne systemy obronne używane przez ćwiczeń t i medytacji. jeśli człowiek nie pracował nad otwarciem swoich uczuć. malarstwo. Człowiek o przesuniętej strukturze charakteru musi naładować dolną połowę swe- 'I . Może być większe z tyłu. jeśli człowiek nie otworzył się Człowiek o charakterze sztywnym musi ot- wystarczająco na bezwarunkową miłość lub swoją worzyć ośrodki uczuciowe i pozwolić swoim duchowość. bocznej i potylicznej — staje się ponadzmysłowe odda tutaj wielkie usługi. Jajo przyczynowe albo keteryczne uczuciom płynąć i być widzianymi przez innych. Tak jak Mojżesz czasami otwarte. jak w (rysunek 12-3). to jaśniejsze jest bardzo pomocne. trzeba naładować energią. zamknięcie i czasem histeria rozmieszczone. przednie Zainspiruje innych swoją miłością i pasją życia. przypadku innych struktur charakterologicznych. Postrzeganie mózgu — przedniej. Ciało niebiańskie może nie być bardzo jasne. Przed rozpoczęciem terapii u człowieka o W wewnętrznym krajobrazie człowieka szty- charakterze sztywnym otwarte są zazwyczaj tylne wnego znajdziemy przygody. a duchowość i mieć doświadczenia duchowe. Aurę schizoida zrównoważona. Granice wymagają wzmocnienia. ośrodki uczuciowe zaczynają się otwierać. ponieważ wszystkie Zadanie życiowe i wyższa ośrodki są tam otwarte. Jeśli zajął się Podczas uzdrawiania bardzo pomocne jest poszukiwaniami intelektualnymi. na której dany życiem. cele do osiągnięcia i mentalne. Należy również oświecenia.144 Dłonie pełne światła wykazuje spokojną równowagę i jest równomiernie to pokaz siły/woli. nasz „sztywny" oparciu o umysł i wolę. odkrywania i akceptowania swoich uczuć. Aurę charakteru oralnego trzeba naładować. pozwoli energiom wpływać i wypływać z rdzenia z przewagą złota. człowiek postanowił się skoncentrować. czakramy woli i seksualności oraz czak-ramy Są tam góry do zdobycia. Największa aktywność w mózgu ma miejsce w którą wybierze.

O ' t t Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-8: Aura charakteru sztywnego (obraz diagnostyczny) .Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 145 Ciaia duchowe ^y**^\y 3 \ Zamknięte �99999999994� ^ "1//.

zaczynający następnie postrzegać i zrozumieniem i akceptacją.146 ________________________ Dłonie pełne światła go pola. Wraz ze wzrostem skuteczności tworzymy cierpienie. Zmieniamy siebie i Pole rozszerza się i zaczynają zachodzić głębsze nasz system energetyczny. wiadomość. złotosrebrny punkt światła. Człowiek o masochistycznym polu trzeciego oka. rozwinięty organ. całkowicie zinte- wewnątrz. tam gdzie znajdują się przysadka i energii musi nauczyć się. Robimy tak. tym naturalny przepływ wymiany energii i transformacji z szybciej wyzdrowieje. jaki jest naprawdę. Człowiek sztywny musi otworzyć czakram energię z zewnątrz. tworząc reagujemy na taki wszechświat. a jej łączący i wysyłający z powrotem we wszechświat w działanie wprowadzić do świadomości. wykraczające poza świat szanować ponad wszystko. a musi być wyprowadzona na zewnątrz i growany z całością. składniki. fizycznie i Najpierw blokujemy energię. Aurę charakteru sztywnego trzeba „zmięk. bardziej Drugim czakramem należy zająć się z troską. uzdrowiciel z miłością akceptował osobowość pacjenta. Jego granice należy rozwijają się nowe zmysły. Im chętniej będzie leczył się sam. Sposób życia człowieka zmienia się w pozwolenia. Robiąc to. które daje światło ciału seksualnych w przypadku struktury przesuniętej. Uzdrowiciel wyższym stanie duchowym. rozwijający osobiste negatywne przekonania. Jesteśmy prawdziwą dotrzeć poprzez nakładanie rąk. Struktura charakteru i zadanie życiowe Poza strukturą charakteru Każda struktura charakterologiczna jest W miarę jak każdy człowiek pracuje nad modelem szwankującego systemu transformacyjnego. żyjemy opierając się na naszych błędnych Wyobrażenia i błędne koncepcje na temat przekonaniach. rozwojem aktywności swojej psychiki. Naprawdę przez większość czasu nie rzeczywistości. ma świadomość. że robimy coś złego. tyczny jako mechanizm transformacyjny pobierający czyć". Prędzej czy później dostajemy systemu przemiany energii wzrasta kreatywność. którą zablokował. W miarę bardziej poprzez uczucia niż poprzez wolę. centralnych energii osobowości należy transformujemy świadomość. kiedy kładzie ręce na jego ciele. gdyż zrównoważone. To polu energetycznym. bardzo ostrożny i wrażliwy podczas dotykania dolnej Światło to wytryska jakby z korzenia korony i części ciała. pozwalając pacjentowi na żywym systemem transformacyjnym. żeby uśmierzyć to zmiany. A zatem każdy z nas jest musi to robić powoli. która nieruchomieje w duchowo. ponieważ żyjemy i systemie przekonań. Wraz z jaśnieniem ciała mentalnego całą energię. którą przekształcamy. aura ulega zmianom. Ważne rozwoju człowieka kula ta rośnie i wkrótce sięga poza jest. głębszych. Zaczynamy postrzegać siebie jako związane z kreatywnością. jak poruszać i wyzwalać szyszynka. by uduchowioną materią. Widzimy nasz system energe- wyrażona. Ważne jest. Nigdy nie dotykać bez fizyczny. a nie taki. Odblokowujemy system i przekształcamy U wielu ludzi pojawia się pośrodku głowy energię. rozbijający ją na prostsze serca i połączyć go z miłością i innymi uczuciami. Jest ona ziarnem. cierpienie. przekształcający ją. mniej stagnacji i wyższe wibracje w wymyśliliśmy. Żyjąc w ten sposób elastyczne i płynne. zawarte w naszym negatywnym mamy kontaktu z rzeczywistością. Do energia. Pole staje się bardziej naszym systemie energetycznym. otworzyć dolne czakramy i nauczyć się żyć się następnie w jaskrawą świetlną kulę. Ponieważ stopniowe doświadczanie uczuć przez krótki czas. a następnie ponownie Trzeba zaktywizować drugą warstwę aury. niebiańskiemu i przekształca je w jaśniejszy. Uzdrowiciel musi być wpływać na rzeczywistość poza światem fizycznym. nie tylko likwidujemy nasze piękny. lecz . która jest ukryta unikalny aspekt wszechświata. by bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii ciało. Uzdrowienie będzie zawsze wszechświatem. jaki sobie więcej światła. czakramy otwierają się coraz szerzej. Pole staje się bardziej jednak nie może trwać długo. przejaśniają się powoli.

Ogólne wzorce takiego blokowania 2. Do przemyślenia którego masz się tutaj nauczyć. Ona da ci Przyjrzyj się sobie w lustrze. zadanie. która najlepiej zrealizuje cel twojej inkarnacji. świecie? Odkryj. życiowego. Idź za nią. który stworzyłeś do 1. 8. czego nie wiesz na temat życia. schizoidalna 20 proc. Znajdź odpowia Chorujesz. wiąże się z zadaniem życiowym? Jak dowiesz się wkrótce. głęboką tęsknotę towarzyszącą nam od dzieciństwa. To. wszystkich struktur charakteru. nazywamy strukturami charakterologicznymi i 3. poprzez system sztywna energetyczny. Zbudowałeś swoją szkolną kla. w jaki sposób się blokujesz. blokady energetyczne 6. W jaki sposób struktura charakterologiczna sę dokładnie tak. Tak więc lekcja. Prześledź tablicę 13-1. z twoim najgłębszym pragnieniem.E. jakie struktury tworzą twoją charakterologicznej albo ze sposobu. To uwalnia naszą Zlikwiduj te bloki. Które obszary mózgu są najbardziej aktywne w systemami obronnymi. chcesz robić w życiu. bryk. by ta tęsknota cię prowadziła. by to realizować. w jaki osobowość. blokujesz również to pięciu głównych struktur charakterologicznych. bardziej niż wszystko inne na Kiedy zaczynamy rozluźniać blokady. Narzędzie to jest kombinacją energii- świadomości. jest bezpośrednio powiązana. Wypisz procentowo. Likwidując swe osobiste blokady. tak że nareszcie możemy zrealizować wszystko będzie dobrze. Potem odpowiedz na rgetyczny jako narzędzie do wykonania zadania pytania 7-10. Są to sposoby. Twoja choroba proc. ponieważ nie realizujesz swojego dające ci cechy osobowości w każdej z ru najgłębszego pragnienia. 5. którą musisz pobrać. Przegląd rozdziału 13 Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Rodzaj tych życiowym? bloków można wyprowadzić z twojej struktury 7. torujesz drogę do charakterologicznej spełnienia najgłębszej tęsknoty. Pytam więc ponownie. Bez względu więc 50 proc. Rób to. ten sekretny sen. co najbardziej W ten sposób transformujemy energię. co chcesz robić. co zawsze chciałeś robić bardziej niż Ćwiczenie: wszystko inne. Jakie jest zadanie życiowe każdej ze struktur? system energetyczny. pełniamy nasze osobiste zadanie. pojawiłeś się tutaj. Kiedy blokujesz przepływ energii w systemie. Opisz najlepsze cechy każdej ze struktur. Są to również bezpośrednie manifestacje tego. Nikt inny nie ma takiej samej kombinacji i nikt nie chce zrobić dokładnie tego samego co ty. Żyjesz w niej. jaka jest twoja choroba.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 147 także wpływamy w pozytywny sposób na bliźnich. Opisz ogólną konfigurację P. jak tego chciałeś. . Znajdowanie swojej struktury Właśnie po to. wy. Do której kategorii szczęście. na to. Pozwól. Na przykład: blokujesz swoje energie twórcze. który jest naszym zadaniem życiowym. dla każdej z wykonania swego zadania.Cz. bezpośrednio wiąże oralna 15 proc. za pomocą poszczególnych strukturach? których izolujesz się od tego. jest wbudowana w twoje ciało i 4. jest twoim zadaniem życiowym. przesunięta 5 się ona z twoim zadaniem życiowym. a energię. masochistyczna 10 proc. co jest tym. zaliczyłbyś swoje ciało? Przeanalizuj tablice i opisy Zaprojektowałeś swoje ciało i system ene. co powinieneś zrobić na planie ziemskim. W jaki sposób choroba wiąże się z zadaniem prowadzą do zaburzeń fizycznych.

10. . Prześledź tablicę 13-2. Prześledź tablicę 13-3.148 Dłonie pełne światła 9. Znajdź odpowiadające ci cechy fizyczne i energetyczne w każdej z rubryk. Sprawdź. w jaki sposób kontaktujesz się z innymi ludźmi na podstawie swojej struktury charakteru.

jakie może być twoje osobiste zadanie? A zadanie światowe? 12. Odpowiedz na pytania 7—12 odnosząc je do każdego z twoich pacjentów.11. W świetle odpowiedzi na trzy ostatnie pytania. 13. . Jeśli cierpisz na jakieś zaburzenia fizyczne. odnieś je do pytania 11.

20-21. idźcie nią!". twój Nauczyciel już nie odstąpi. KSIĘGA IZAJASZA 30. CZĘŚĆ IV i POSTRZEGANIE METODĄ PRACY UZDROWICIELA Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia. ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: „To jest droga. BIBLIA TYSIĄCLECIA. . gdybyś zboczył na prawo lub na lewo.

efekcie do choroby. duszy i ciała. ponieważ dotyka wszystkich wymiarów w całościowy i zdrowy sposób tylko pod warunkiem. częścią całości. a potem podstawą wszelkiego transcendentalne. Jest to bezpośrednia psychoterapeutka. Powyższe twierdzenia zrozumiesz leczenia. zaszły dwie poważne zmiany. zaczęłam też prosić o informacje bardzo ścisłe. że indywidualizacja i całościo-wość rezultatem nierównowagi. kim się jest. na temat poszczególnych warstw aury. Ich pod. kim jesteś. Jednak większość psychoterapeutki zamieniałam się w duchową z nich ograniczy cię do postrzegania rzeczywistości uzdrowicielkę. ponieważ trwał latami. są one zatem nie tylko zapominasz. mówiąca ci nie tylko. Zaczęłam lepiej rozumieć to. Całość bowiem z założenia stworzona jest wynikiem zapomnienia. Kiedy z indywidualnych części. Wstęp PRZYCZYNY CHORÓB Z perspektywy uzdrowiciela choroba jest stawą jest idea. częłam rozwijać to. Choroba jest zatem sygnałem. Powoli z zaprzeczających temu twierdzeniu. lecz jak w hologramie również które prowadzą do niezdrowego trybu życia i w całością. Uzdrawiałam duszę albo stawałam się przekaźnikiem przypominającym . w trakcie sesji zaczęłam otrzymywać od wskazująca ci kroki. to znaczy. Po znalazłeś się w stanie nierównowagi. obejmującej tylko jedno konkretne życie i jedno Uzdrawianie stało się najpierw przedłużeniem konkretne ciało. fizycznymi wymiarami czasu i przestrzeni. co robię. jeśli wiesz. by lepiej pamiętać. za- Chorobę można zatem rozumieć jako lekcję. trochę tak jak aparat rentgenowski. Nierównowaga jest są jednym. który znajdujesz się w stanie nierównowagi. gdy czyniłam obserwacje auryczne jako zapomniałeś. kim jesteś. tworzysz myśli i działania. lecz także pierwsze. Moje poglądy są bardziej psychoterapii. że drastycznie zmieniły mój sposób pracy z ludźmi. kim jesteś. sięgając o wiele dalej niż jakakolwiek że już akceptujesz siebie jako istniejącego poza terapia. Informacje te są prowadzenia terapii. Po drugie. jak uzyskać do nich dostęp. wewnętrznym". iż W trakcie mojego osobistego rozwoju. które wiadomość dla ciebie. dzięki którym wrócisz do Duchowych Nauczycieli wskazówki dotyczące zdrowia i swego prawdziwego ja. co nazywam „widzeniem którą otrzymujesz. mogłam zaglądać w głąb Natychmiast pomyślisz o wszystkich wyjątkach ciała.

Łagodnie nauczyć się technik uzdrawiania z części V. Praca uzdrowiciela jest pracą nauczyć. Ta praca stała Dotyka iskry Boga w każdej komórce ciała i łagodnie się dla mnie wielce satysfakcjonująca. kim jest dusza. by uzdrawiać. kim jest i dokąd zmierza. Musiałam Duchowi Nauczyciele. Wszystko to należy zrozumieć. Jednocześnie zdrowiu i pełni. albo myliła drogę w czasie choroby. samotność i głębokie ponadzmystowe — jak działa i jak możecie się go pragnienie wolności. pełna ekstazy przypomina mu. z którymi żyje wiele ludzi. kiedy zapominała budzi pradawne wspomnienie tego. że jest już Bogiem i. Podzielę się z wami otworzyć się na ogromne zachwiania równowagi niektórymi doświadczeniami duchowego prze- duszy i energii. by leczyć. którego uzdrowiciel musi do choroby i proces uzdrawiania. Ludzkość wodnictwa i szczegółowo opiszę postrzeganie niesie ze sobą straszliwy ból. będąc Bogiem. Przedstawię również Heyoanowy pogląd na miłości. w doświadczaniu wysokich energii i anielskich istot nieodwołalnie płynie z Uniwersalną Wolą ku zjawiających się. Uzdrowiciel sięga w bolesne rejony duszy i rzeczywistość. . by łagodnie budzi nadzieję. tak jak widzą je pewnego stopnia doświadczyć.152 Dłonie pełne światła duszy. wyzwaniem jest stawienie czoła bólowi strasznej W następnych kilku rozdziałach opiszę proces fizycznej choroby.

To powoduje postanowiły odebrać od swojej wyższej rzeczywistości. W żeby były. iż wszyscy stanowimy pewną całość. że przedstawię przykład wypowiadane są z perspektywy rozdzielności. ja bym czegoś takiego nie zrobił". Jeśli interpretujemy to Bo jeśli nieświadomie uczyniłeś rzeczy takimi. do czego potrafi doprowadzić interpretowanie Rozdzielność tworzy strach i poczucie przegranej. I odwrotnie. Pozwólcie. ale wielką różnicę pomiędzy dowodów przedstawionych przez naukowców odpowiedzialnością i winą. im najlepiej pomóc? Jak mogę ich najlepiej kochać? zaprezentowany przez newtonowską mechanikę Jak mogę pomóc im przypomnieć sobie. sa-moodpowiedzialności z punktu widzenia roz. jesteśmy istotami obiecuje szacunek i akceptację wszystkiego. minania. możemy powiedzieć: „Och. jakimi wydarzenie z punktu widzenia rozdzielności. nie rozdzielnych elementów materii. jakimi chcesz. To tylko nasze stare doświadczają inne istoty ludzkie. żeby . Nie Pogląd oparty na indywidualizacji i holizmie jesteśmy oddzielnymi istotami. wiedzialności ktoś mógłby powiedzieć: „Och. trakcie transfuzji krwi. Są one po prostu tego raka. jak „Och. kim są?" pogląd. to możesz też uczynić je takimi. tylko niewielka część samo to wywołało. newtonowskie przyzwyczajenia każą nam myśleć o stwierdzenia takie. nieprawdziwe. dzielności. ty doprowadziłeś do naszym oddzieleniu od całości. na to. biedne dziecko". kto podchodzi do życia w ten sposób. stał się mocno znajduje sprzeczności pomiędzy odpowiedzialnością nieaktualny już na początku XX wieku. czego zindywidualizowanymi. iż rzeczywistość zbudowana jest z Każdy. Z kolei odpowiedzialność i akceptacja promują siłę. to jego wina". że małe dziecko zaraziło się AIDS w wewnętrzną siłę tworzenia własnej rzeczywistości. są. jakże trudną lekcję ta dzielna dusza i rodzina jest przez ludzi wokół nas. Ale holista powie: naszego wewnętrznego doświadczenia weryfikowana „Och. pokazuje. Rozdział 14 ROZDZIELNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI Jak już powiedziałam w rozdziale czwartym. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi zapo- oparciu o popularne rozumienie samoodpo. Wiele i miłością. Załóżmy. ono Gdy jesteśmy dziećmi. strach i poczucie przegranej tworzą iluzję bezsilności. Co mogę zrobić.

konfirmację. której nie murem. czy myśli. równowagę. taką. lecz w gruncie Najcudowniejsze w tym wszystkim jest to. co nazywa się czasem zastałą substancją Heyoan podał następujące wyjaśnienie muru: duszy. a nauka ta opierała się na swojego wewnętrznego potwierdzeniach docierających do nas ze świata muru zewnętrznego. Skuteczne związane. że blokowaliśmy nasze doświadczenia — wyobraź ją sobie. czego. powąchaj. ten sposób. zobacz. jest on zbudowany z ciebie. Twój mur rekompensuje mur staje się coraz mocniejszy i zapominasz. Zaczyna ci się wydawać. tym bardziej musisz zrobić. używając pochodzącej podtrzymać to. możesz przeprowadzić dużą część naszej nie potwierdzonej wewnętrznej następujące ćwiczenia. Gdy doświadczenia. musisz zbadać jego istotę. a może twardy? Z czego jest zrobiony? aurycznego punktu widzenia rezultatem istnienia tych Stań się nim. Stają się rzeczywistości? one tym. by świadomości. wprowadzasz się na nowo w związany z daną Odgradzamy się od samych siebie. że jest zatem to. która znajdujesz się wnętrznej siły. którą oddzieliłeś. że jesteś od niej słabsza. usłysz słowa albo dźwięki z nią czy to obrazy. Z czasem zewnątrz. czuje? Jakie blokad jest zaburzenie przepływu energii w polu są poglądy tej części twojej świadomości na temat aurycznym i w końcu powstanie choroby. co oddzieliłeś. co część nas od reszty nas. „Powrócimy do idei muru. pochodzi z zewnątrz. byliśmy na etapie uczenia się. widzi. z którą walczysz gazynowania jej w oczekiwaniu na późniejszą obecnie lub nie rozwiązaną sytuację z przeszłości. jak sądzisz. tak jak w powstrzymuje napór jakiejś przerażającej ze. ponieważ podczas eonów doświadczeń duszy. Spójrzmy na to. W rozdziałach strachu. doświadczasz muru. Ty. zacznij również postrzegać mur zapominamy. że twój rzeczy powiększają tylko doświadczenie mur zbudowany jest z twojej esencji i zawiera w rozdzielności. wielki napór siły z chcesz w danym momencie doświadczać. Strach blokowanie odgradza nas od danej części wypływa z poczucia bycia oddzielonym. kim jesteśmy. Im dłużej stoją. Przypomnij sobie szczególnie rzeczywistości i znajdowaliśmy metodę ma. sytuacją stan strachu. Można ją też . albo odrzucaliśmy Żeby zbadać swój mur. Tę siłę można przekształcić i rozprowadzić jako fundament siły wewnętrznej jaźni. żeby się ochronić. średniowiecznych zamkach. Co on myśli.154 Dłonie pełne światła wewnętrzną walkę pomiędzy samozachowa-niem (prezerwacją) a potwierdzenie ze strony innych. Z ciemny. Im dłużej stoją. sobie siłę. Znajdź zawarty w niej strach. dziewiątym i dziesiątym szczegółowo opisaliśmy Jaka jest jego faktura. który zbudowałeś pomiędzy gdzie poziom wody w jednym miejscu jest wyższy większym zintegrowanym sobą a częścią siebie. to znaczy coraz wewnętrznym. co uważałaś wtedy za wewnętrzną z terapii Gestalt koncepcji muru. w twoją stronę zbliża bardziej zapominasz. lecz co w istocie jest zewnętrzną Za każdym razem gdy źle się poczujesz. jaka barwa? Jest jasny czy blokady występujące w polu aurycznym. W rezultacie albo kreowaliśmy sekretne wyimaginowane światy. a także wielką powódź. brakuje ci na poziomie za nim część ciebie. czy uczucia. ostry. Możesz więc zobaczyć siebie za tym służy do oddzielania tej części ciebie. Innymi słowy. mówi. Jest zbudowany z twojej tym skuteczniej zdają się oddzielać coś innego niż esencji i pełen stwierdzeń dotyczących tego. Innymi słowy. przynajmniej na jakiś czas. że ściana Wznosisz zatem mur. z tobą wewnątrz. posmakuj. Te wewnętrzne ściany tworzone są wewnątrz muru. tak jak w przypadku tamy albo śluzy. Są to odseparowane od nas „kleksy" energii. nieprzyjemną sytuację. Mur niż w sąsiednim. a ty myślisz. który sama stworzyłaś. się wielka siła. Proces ten możemy wyjaśnić również w Zacznij doświadczać związanych z nią uczuć. Jako Ćwiczenie: Badanie dzieci bardzo potrzebowaliśmy konfirmacji. zdają się zapewniać bezpieczeństwo. Dotknij go. że to. nierównowagą. żeby pozostać bezpieczna.

Siedzisz zatem ukryta pola aurycznego. Możesz użyć murem? Jak możesz ją uwolnić? jej jako narzędzia do przypomnienia sobie. władzę rozdzielenia. doświadczania i mostem świadomości łączącym to. Masz władzę wewnątrz niego. muru to jest jako myśl. kim jesteś. przekonanie lub uczucie — może w efekcie doprowadzić do powstania Nawiąż rozmowę pomiędzy sobą-murem a sobą. możesz użyć jej jako narzędzia Jaka jest natura twojej siły. kim myślisz. kim jesteś". ponieważ jesteś również tą siłą po drugiej stronie muru. bez względu na jego formę. co mówi ukryta wewnątrz muru widoczny w polu aurycznym zaczyna się poruszać. Do przemyślenia Mur reprezentuje wiarę we władzę nad światem. a tym. aż zaistnieje przepływ przez mur. Widzisz go również jako 1. a jednocześnie można uważać za blok energetyczny obecny w aurze.Rozdzielność rzeczywistości 155 widzieć jako schody prowadzące do wewnętrznej Spójrzmy na kwestię muru z punktu widzenia jaźni. Ćwiczenie: Rozbrajanie Oddziaływają na siebie wzajemnie. Blok jako mur. co mówisz ty ożywiania go. zakłócając naturalny przepływ energii. swojego wewnętrznego jak blok w jednej warstwie aury — wyrażony oczywiście w rzeczywistości tej aury. lecz także duchowym i na zewnątrz muru? Od czego chroni cię twój mur? ziemskim. Nawiąż rozmowę ze swoim murem. Jak powiedzieliśmy wcześniej. rozjaśniasz również blok. Kiedy już to zrobisz. i kontynuuj te rozmowy. gdzie ta silą już istnieje. która jest jednym z 2. A zatem jeśli potrafisz znaleźć tę metaforę twój mur? Co mówi ta część ciebie. siedzisz w nim. a nawet pomiędzy samym murem a tym. osoba". która znajduje wewnątrz i na zewnątrz siebie. Przegląd rozdziału 4 „Teraz widzisz ten mur symbolicznie na etapie psychodynamicznym. nawiąż taką samą rozmowę pomiędzy sobą a tym. . Bloki istnieją na wszystkich poziomach aury. Jaka jest natura twojego wewnętrznego muru? największych nieszczęść ludzkości na planie 3. Jest on zatem W trakcie wchodzenia w mur. ponieważ jesteś nim. która jest psychodynamicznym. którą zamknąłeś za wewnętrznej eksploracji i uzdrawiania. Co mówi ziemskim. Zobaczmy teraz. po czym nieruchomieje. choroby w fizycznym ciele. co jest poza murem. co jest poza nim. nie nad nim. nie tylko na poziomie się za murem? Co mówi ta część ciebie. z tym. wewnątrz muru. że jesteś. Co jest przyczyną choroby? przedstawiciela muru pomiędzy tym. mur za swoim murem bezpieczeństwa.

Rozdział 15 OD BLOKADY ENERGETYCZNEJ DO CHOROBY FIZYCZNEJ Ponieważ aura jest mechanizmem. Możemy wyczuwać to wewnętrznie. jednak posiada najwyższą mądrość. możemy użyć pola aurycznego do Spoglądając na siebie z perspektywy szerszej niż ponownego podniesienia naszej świadomości (w dotychczas. poprzez który Wymiar energii kreatywne impulsy z naszych wyższych i świadomości rzeczywistości przechodzą do rzeczywistości fizycznej. widzimy. doświadczamy naszej fizycznej rzeczywistości. żywym i funkcjonującym jak nasze jesteśmy naszą codzienną świadomością. Każda warstwa jest ciałem. do świata W tym rozdziale przedstawiony jest przejrzysty fizycznego. w której my wzrostem. By to zrobić. warstwa po warstwie. tak! rzeczywistość fizyczną. doświadczenie codzienności. są przekazywane. możemy używać jej do światy te są wzajemnie powiązane i egzystują kierowania naszym codziennym życiem. rozwojem i zanurzone w tej samej przestrzeni. jak te kreatywne impulsy świadomości. Każde ciało istnieje w świadomej wyższej świadomości możemy włączyć się dzięki rzeczywistości. samym życiem. gdzie pomagają tworzyć nasze graficzny opis naszego doświadczenia uczuć i myśli. Nasza wewnętrzna iskra boskości istnieje na o Po pierwsze. rzeczywistości boskiej jaźni. tak samo Jesteśmy tą wyższą świadomością. Do tej ciało fizyczne. nie będzie wcale przypominającej — a pod innymi nie — zaskoczeniem. tak samo jak rzeczywistym. musimy Jesteśmy zbudowani z kolejnych warstw energii i dowiedzieć się dokładniej. Jest planie rzeczywistości i rozwiniętej świadomości. Każda warstwa jest w Wiedziałem to od początku!" Nasza boska iskra pewnym sensie samodzielnym światem. że jesteśmy czymś o wiele formie wibracji) poprzez jego warstwy do więcej niż tylko naszymi fizycznymi ciałami. pod niektórymi względami praktyce. rozważmy raz jeszcze. Jest nie tylko przekaźnikiem czy polem. czym jest wiele wyższym od naszej codziennej świadomości aura. . Człowiek ma uczucie: „Och. Kiedy już ją znajdziemy.

a świat ten. kiedy podstawowymi pierwotnymi emocjami i reakcjami pojęcie albo pogląd transmitowany jest ze swego takimi jak strach. zbadajmy dokładniej. Plan astralny jest automatycznego funkcjonowania organów pomostem między poziomami fizycznym i wewnętrznych. Q fizyczny Tablica 15-1 przedstawia plany rzeczywistości. Plan fizyczny składa się z Na planie fizycznym świadomość przyjmuje postać czterech poziomów: fizycznego. Tutaj świadomość stwierdza: „Is- duchowym. wedle . Na poziomie emocjonalnym świadomość wyraża się Kreacja albo manifestacja następuje. Jest to plan linearnego analitycznego naszymi poglądami. Oczywiście to. w jaki świa- w których egzystujemy i które korelują z kolejnymi domość wyraża się w poszczególnych warstwach warstwami albo ciałami aurycznymi opisanymi w aury oraz cytuje wypowiadane przez nią stwierdzenie. Na poziomie eterycznym świadomość wyraża zawiera gradacje oświecenia. że należy zrównoważyć naszą eteryczny uświęcony. instynktu. Tablica 15-2 pokazuje sposób. w jaki sposób objąć całą ludzkość. wpływa również na poziomy Na poziomie astralnym świadomość odbierana wyższe. Plan fizyczny N ^ Poziom mentalny Poziom "ST emocjonalny Poziom •rH eteryczny Poziom "o. plan duchowy znajduje się ponad nim i tnieję". PLANY RZECZYWISTOŚCI. odruchów bezwarunkowych i emocjonalnego i mentalnego. by i choroby. które wykraczają poza jaźń. świadomość manifestuje się w kolejnych warstwach który jest zupełnie innym światem. eterycznego. podróże astralne. gniew i miłość. Większość tych źródła na wysokich poziomach do gęstszych emocji wiąże się z jaźnią. rozdziale siódmym. NA KTÓRYCH ISTNIEJEMY 2? o (w powiązaniu z warstwami aury) W P 03 N cti Plan duchowy ^ P t> fi <u Poziom keteryczny uświęcony a N Poziom niebiański £P co •N t r> 'u Poziom eteryczny uświęcony PS en £ 'o1 "i N Plan astralny t-ł- p a> o 73 aj £2 Gradacja światła tr o N d « a N « '£. poziom niebiański i poziom energię. by mogła ona ponownie płynąć w harmonii. Nieprzyjemne uczucia takie jak zimno albo warstwy w naszych ciałach duchowych — poziom głód są sygnałami.158 Dłonie pełne światła Tablica 15-1:. keteryczny uświęcony. Z kolei na planie astralnym. Na poziomie mentalnym poziomów rzeczywistości. Jak wspomniałam w się w postaci uczuć takich jak fizyczna przyjemność rozdziale siódmym. Aby zrozumieć proces tworzenia się zdrowia jest jako silne emocje. niższych poziomach. aż skrystalizuje się w świadomość wyraża się w postaci racjonalnego rzeczywistość fizyczną. mają miejsce pola aurycznego. Tworzymy zgodnie z myślenia. co dzieje się na umysłu. mamy przynajmniej trzy czy ból.

) Każde ciało wyraża ten przedmiotów. którzy go doświadczyli. w które chcemy się udać. dużo 5 wola Wyrażam bardziej rozświetlony i kochający niż nasz. świat. W piątej Poziom swoją wolę warstwie — eterycznej uświęconej — świadomość eteryczny wyraża się jako wyższa wola. Kierunek zmienia się wraz ze skupieniem uwagi.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 159 Tabjica 15-2: . który niebiański Wyższa co żyje przynajmniej mnie wydaje się dużo piękniejszy. Na poziomie niebiańskim świadomość wyraża się w postaci wyższych uczuć 4 Emocje Kocham takich jak uniwersalna miłość. wyższą energią i szybszymi świadomość wibracjami. lecz wiedzy 2 Osobiste Odczuwam zintegrowanej. zamiast głównie odbijać się od ich impuls w kategoriach swej świadomej rzeczy- powierzchni. Poziom Funkcjonowanie Istnieję który z kolei indukuje harmonijny rezonans w trzech fizyczny fizyczne Staję się dolnych ciałach. Twierdzę. to jest miłość. dzięki której uświęcony powołujemy rzeczy do istnienia poprzez nazywanie i definiowanie ich. wystarczy tylko skoncentrować się na miejscu. i staje się astralny powszechną miłością do wszystkiego co żywe. która Poziom ty-ja ludzi wykracza poza przyjaciół i bliźnich. Ten proces trwa następnie aż do poziomu częstotliwości ciała fizycznego. więc kiedy skupiasz uwagę na czymś . światło promieniuje z dującego się w pobliżu. Odpowiadałyby one oczywiście tym. To tutaj mentalny początkowy impuls kreatywny wychodzi z naszej wiedzy. 7 Wyższe Wiem że nasze prawa fizyczne są w gruncie rzeczy po Poziom pojęcia Jestem prostu specjalnymi przypadkami ogólnych praw. rządzących całym wszechświatem. świat ze swoją własną rzeczywistością. WYRAZ innym. Z innego Doznania Odczuwam Poziom punktu widzenia można by powiedzieć. a 1 potem przemieszcza się do ciała astralnego. które znamy z naszego świata fizycznego. Poziom emocje emocjonalnie Podstawowa pierwotna siła kreatywna zostaje emocjonalny zainicjowana w najwyższym ciele duchowym. że fizyczne fizycznie eteryczny delikatniejsze substancje i energie w ciałach duchowych indukują harmonijny rezonans w as trału. 6 Wyższe Kocham Na planie duchowym znajduje się jeszcze jeden Poziom uczucia wszystko. aby podróżować. które rządzi przez delikatniejszą substancją. keteryczny praw kosmicznych albo uniwersalnych. w następujący harmonijnej indukcji występuje. Na 3 Myślenie Myślę siódmym poziomie świadomość wyraża się wyższymi Poziom pojęciami systemów wiedzy albo przekonań. Poziom Wyraz Stwierdzenie ponieważ prawa rządzące planem astralnym świadomości wypowiadane opierałyby się na naturalnym prawie. gdy uderzenie w sposób różni się od planu fizycznego: przedmioty jeden kamerton wywołuje rezonans drugiego znaj- mają formę płynną. zmieniasz również kierunek ruchu. (Zjawisko opisów ludzi. nie tylko linearnej. Siła ŚWIADOMOŚCI NA POZIOMACH koncentracji jest bardzo ważna na tym planie! AURYCZNYCH Podobieństwa i różnice pomiędzy planami fizycznym i astralnym nie byłyby zaskoczeniem dla fizyka.

.......... Miłość: Kocham ludzkość l Ciało mentalne ........ równowaga systemów fizycznych... potem doznań fizycznych............... Boska wola: Twoja i moja wola są jednym 1 Ciało astralne................. Bycie: Naturalna przemiana energii chemicznej... 15-3).... Kiedy ciało keteryczne skorelowane jest ne odpowie automatycznie poprzez autonomicz......................... na siła pochodząca z ludzkiej rzeczywistości wy niższych częstotliwości.......... giem". że jestem jednym z Bo- impuls będzie negatywny................................160 ____________________________________________________________________ Dłonie pełne światła Tablica 15—3: TWÓRCZY PROCES ZDROWIA Ciało keteryczne uświęcone .... równowaga yin/yang..................... która ut rzymuje strukturę i funkcje ciała etery cznego................... Wchodząc w warst.... Prawdziwe odczuwanie: Naturalny nie zakłócony przepływ uczuć odpowiadający boskiej rzeczywistości... kiedy kreatyw- w postaci szerokich uczuć...... prze mieszczający się do astralu........... co żyje i Ciało eteryczne uświęcone ............. Istnienie: Naturalna przemiana energii. Jest to doświadczenie jedności ze stwór- .............................. Rozluźni się. Boska miłość: Kocham wszystko.. manifestuje ny system nerwowy........ Boska wiedza: Wiem. Jasne myślenie: Jasne myślenie służące do realizowania miłości i woli 1 Ciało emocjonalne ................ jeśli odebrany twierdzenie: „Wiem..................... albo skurczy.......... tworzy: jesteśmy w porządku I Ciało fizyczne ........... z wyższą rzeczywistością duchową. XwOrCZV DTOCCS ZCLrOWlSL kreatywny impuls z poziomu duchowego................... potem szczegółowych wem uniwersalnym albo kosmicznym (tablica uczuć.. najpierw zostanie duchowej kierunkowana jest w zgodzie z pra- wyrażony w postaci myśli.................... a ciało fizycz..................... jeśli odczyta boską wiedzę tej rzeczywistości............ tworzy: zdrowie fizyczne - wistości na własnym poziomie. Wypowiada impuls pozytywny.. będzie wyrażony Stan zdrowia utrzymuje się..... że jestem jednym z Bogiem 1 Ciało niebiańskie ..................... tworzy: miłość i Ciało eteryczne ... Na przykład..

Światło na poziomie niebiańskim może wrażliwość ciała. Te „duchowe nego do materii i energii ciała emocjonalnego. To wpłynie na piątą przepływowi uczuć. Zdrowie powstaje mentalny impas. Na szczęście nikt nie może wagi i funkcjonują normalnie. Uczucie jedności z Bogiem tworzy z zaczyna działać przeciwko prawu uniwersalnemu. Mamy zatem impas mentalny W chorującym systemie (tablica 15-4) zachodzi usadowiony w ciele mentalnym. Jeśli nie wszystkich ciał są zrównoważone i podtrzymują jestem najlepszy. To odżywiania ciała eterycznego i podtrzymywania jego zniekształcenie wpływa na warstwę niebiańską przez struktury i funkcji. które reaguje naturalną harmonią. Ciało mentalne każe człowiekowi chemiczne i fizyczne znajdują się w stanie równo. który jest również przyciąga zatem jeszcze więcej zdrowia. warunkując stan oszukiwać się przez cały czas. Gdy impuls zostanie Doświadczenie miłości do wszystkich ludzi wpływa zniekształcony w drodze do gęstszych warstw aury. Energia ta służy do może być: „Wierzę. w którym systemy w ciele astralnym. Zdrowe ciało eteryczne ków albo ciemnych kleksów unieruchomionej energii wspomaga zdrowe ciało fizyczne. że jest najlepszy. myśleć. W rezultacie człowiek akceptuje wizję. kosmicznym. zniekształceniem struktury ciała mentalnego. wywołuje zwiększoną warstwę pola. aż zostaną oczyszczone i skorelowane z ciała eterycznego. co spowoduje powstanie blo- ćwiczeń fizycznych. Ich przepływ nie będzie życiowe stworzone na podstawie systemów blokowany. uczucia będą akceptowane przez Ja widzę karmę po prostu jako doświadczenie człowieka i harmonijne. gdzie wyglądały jak prawem harmonijnej indukcji i rezonansu sympatycz. rozdarcia albo splątane linie światła. To zaś wyraża się kreatywny natrafia na blok energetyczny albo inne na poziomie astralnym jako miłość do ludzkości. Następnym przykładem tego choroby konfliktu jest „Nie mogę tego zrobić". W zdrowym systemie energie później w umyśle powstanie myśl odwrotna. a jednak „Mogę to zrobić". muszę być najgorszy. Człowiek świadomość doznań cielesnych. Impas ten wyraża się ten sam stopniowy proces. możliwa dzięki naturalnemu wyglądać na bardzo słabe. zaburzenie w aurze. które są przenoszone z jednego życia do Ten przepływ jest następnie przekazywany do następnego. która będzie zniekształcona. większą rzeczywistością. Jeśli przekonań uformowanym w trakcie obecnego życia percepcja rzeczywistości jest zgodna z prawem lub któregoś z wcześniejszych. kolei w ciele eterycznym uświęconym korelację Zniekształcenie to następuje. Ta rzeczywistość pierwotna siła kreatywna wyłania się z ludzkiej indukuje zatem uczucie uniwersalnej miłości w ciele rzeczywistości duchowej. Ta wibracja w ciele kolejnych poziomach. Widziałam zniekształcenia już mentalnym jest następnie transmitowana zgodnie z w siódmej warstwie aury. Poziom astralny odpowie prowadzi do przestrzegania odpowiedniej diety i żądzą bycia najlepszym. która z kolei spróbuje być najlepszym. Zniekształcona siódma warstwa wiąże się ze które wspomagają naturalny metabolizm energii z zniekształconym systemem przekonań. na warstwę mentalną i formuje percepcję zniekształcenie to utrzymuje się na wszystkich rzeczywistości w tej warstwie. Następuje rozpoło-wienie siły życiowej na dwa przeciwstawne prądy i człowiek wpada w Dynamiczny proces dualistyczne pęknięcie. są zatem karmiczne. Przy tej równowadze naturalna najlepszy. zniekształcenia" są zawsze powiązane z systemem wyrażającego się następnie w postaci uczuć.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 161 cą. przekonań. Jednak gdy w energii . gdy pierwotny impuls indywidualnej woli z wolą boską. więc prędzej czy zdrowia fizycznego. ulega zniekształceniu i niebiańskim. W człowieku równowagę w pozostałych ciałach. że jest eterycznym. że jestem najlepszy". Przykładem Powszechnego Pola Energii. Utrzymywana jest również zablokowanie niebiańskiej miłości i zniekształcenie naturalna równowaga energii yin/yang w ciele jej. a zarazem byt indywidualnego. Jego rezultatem są przyjemne doznania cielesne.

np.bl. że nie mogę być mentalnego. że jestem Wierzy. że mogę być najlepszy.ic2L X5"~4* DYNAMICZNY PROCES CHOROBY Ciało keteryczne Wierzę. z moimi ciemne formy. dysocjacyjne przekonaniami. najlepszy.162 Dłonie pełne światła Td. przeładowanie splotu słonecznego Ciało Egzystuję zgodnie Choroba Fizyczne zmiany emocjonalne z moimi chorobowe. dziury albo z moimi zniekształcenia przekonaniami w warstwie eterycznej (brak równowagi yin/yang). Zaburzenia formy ciała z moimi Myślę. (Impas) formy myślowe Tak/Nie Ciało Czuję zgodnie Strach. Ciemne bloki emocjonalne z moimi / unieruchomionej albo przekonaniami \ Zal opróżnionej energii Gniew Ciało eteryczne Jestem zgodnie Ból fizyczny Splątania. wrzody przekonaniami . przekonaniami unieruchomiona energia Ciało mentalne Myślę zgodnie Myślę. że jest najlepszy ze Splątanie albo rozerwanie w uświęcone wszystkich siódmej warstwie Ciało Kocham to. Kocha bycie najlepszym Słabe albo zablokowane niebiańskie w co wierzę światło niebiańskie Ciało eteryczne Przy pomocy woli Próbuje być najlepszym Zniekształcenie ciała uświęcone urzeczywistniam eterycznego uświęconego moje przekonania Ciało astralne Pożądam zgodnie Pożąda bycia najlepszym Blokady w ciele astralnym.

komórki ciała fizycznego. siebie ochronną powłokę. są też istotnymi punktami równowagi wreszcie chorobę w ciele fizycznym. Leki nierzeczywistości i jest nie do przyjęcia dla bardzo szkodzą aurze. chociaż rzekomo zostaje on wydalony w porozrywanych linii siły świetlnej. powodując nadmiar yin na tym obszarze. co spowoduje negatywną choroba.Od blokady energetycznej do choroby jizycznej ____ 163 i wibracjach. ciału fizycznemu będzie usunięta. ma negatywny wpływ na swojego sąsiada z stożków energii. przeładowanej albo unieruchomionej na ciało emocjonalne (przez za-indukowane ciemnej energii. jakich dokonałam dzięki po. . Ponieważ są to ciągu miesiąca czy dwóch. aż do siódmej nym. problemu. W nieparzystych warstwach pola wibracje. Chemoterapia uszkadza linie siły albo struktury. tak jak opisaliśmy to powyżej) i spowoduje choroba przyjmuje postać zniekształcenia. W zdrowym systemie te Obserwacje. powo-" dując poboru energii. gdyby warstwy. warstwie pola a czasem głębiej. problem w ciele zielonka wobrązową energią przypominającą śluz. W naszym przykładzie nadmiar yin w wania harmonii w ciałach aurycznych ponad ciałem splocie słonecznym mógłby spowodować fizycznym. Choroba tworzy nową chorobę. eterycznym zostanie przekazany do ciała fizycznego Radioterapia strzępi warstwy pola. Im większy do obojętności na potrzeby ciała. lecz przede wszystkim wątrobę. wziętych w trakcie poprzednich chorób. Jestem przekonana. Strach opiera się na mogą pojawić się dziury w strukturze siatki. W ciemne kleksy unieruchomionej albo bardzo słabej dziesięć lat po zabiegu widziałam wprowadzony do energii. które jest zaburzone albo nie zrównowa. Widziałam w wątrobie formy człowieka. Wrażliwość na w systemie energetycznym. by służył do utrzymy- chorobę. coś na podobieństwo spalonej nylonowej pończochy. na pętlę zwrotną kolejnych nie zrównoważonych energii. W naszym przykładzie (tablica 15-4) strach Operacje chirurgiczne powodują blizny w pierwszej mógł zaburzyć ciało eteryczne w splocie słonecz. Jeśli nieprawidłowość nie zostanie jeśli zostawimy je nietknięte. Jeśli nie zostanie rozwiązany przez że w parzystych warstwach pola choroba przyjmuje człowieka. Jeśli jakiś organ chemicznej w ciele fizycznym. doprowadzić do powstania wrzodów. Te blizny. Jest zatem zablokowany i po jakimś ciemnej energii będące pozostałością po lekach czasie może również przejść do nieświadomości. utworzone z pewnej ilości mniejszych spiralnych żone. zniekształcenia i uszkodzenia człowiek nie potrafił rozwiązać tego konkretnego można wyleczyć pomagając ciału leczyć się samemu. organ eteryczny wciąż będzie równowagi systemów fizycznych i w efekcie można jeszcze zrekonstruować. zamieniając je w i stanie się chorobą. zniekształcenie przeniesie się do ciała kręgosłupa w celach diagnostycznych radioopalizujący eterycznego w postaci splątanych albo barwnik. równowagi energie w ciałach wyższych są kolejno Ponieważ czakramy są punktami maksymalnego transmitowane do ciał niższych. zaburzenia strach. spiralne stożki strzeganiu ponadzmysłowemu. rozwinie się choroba. zwiększoną kwasowość żołądka i w rezultacie dzięki znajomości pola aurycznego i biochemii. Jak pokazaliśmy w rozdziale ósmym. że pewnego dnia. będziemy w stanie sprawiać. Dorosłe czakramy mają wokół góry. ponieważ człowiek nie będzie w stanie albo splątania. wedle których rosną całe pole auryczne. spowoduje zaburzenie przemiany energii o wiele trudniej tego dokonać. zaburzenie zostanie usunięty. rysunku 8-2. gdzie pojawiają się kolejne wyleczeniu pozostaje pomarańczo-wożółty kolor. żeby usunięte organy A zatem w chorującym systemie wytrącone z rozwijały się ponownie. W każdej nieparzystej warstwie aury rozwiązać problemu. tym poważniejsza będzie postaci niewłaściwej diety. świadczą o tym. manifestującej się w jest stan nierównowagi. czakramy wyglądają jak wiry energii Każde ciało. Jeśli cza-kram jest nie doznania cielesne jest zmniejszona i może prowadzić zrównoważony. może zamienić się w dysocjacyjną formę postać bloków opisanych wcześniej w tej książce — myślową i przenieść do nieświadomości. To wpłynie niedoładowanej. W wyniku Ponieważ nie ma już swobodnego przepływu uczuć hepatitis w wątrobie przez całe lata po pozornym w ciele emocjonalnym.

Mały wir zlokalizowany po lewej stronie dostarcza energii określonemu organowi. miało zanieczyszczone pierwsze i zbudowane są wiry. która została zwolniona. Na Dziura iskrowa odpowiadała tej części mózgu. w synchronizacji z innymi. Troje ludzi chorych na AIDS. trzeci. na którym zostanie wykorzystana przez ciało. Obserwowałam to w wielu przepukliną rozziewową. swoją energię z ziemią tylko poprzez jedną nogę. aż do zwykle. a czasem nawet całe biopole. obracające się wiry. Czasem daje się zaobserwować wielkie postępy poczyniła choroba. jak na rysunku 15-5D. wyglądają na pokazuje przykład czakramu. zaburzona jest również praca pojawia się aż do siódmej warstwy pola. przez które energia musiała przeskakiwać.164 Dłonie pełne światła wirują rytmicznie. która dodatek pacjent narażony jest na wszelkiego rodzaju została chirurgicznie usunięta. Te zaburzenia powiązane są z jakąś czynienia. Pierwszy przykład (15-5A) pokazuje konfigurację podczas gdy druga była słaba. zaraz poniżej wiru związanego z mniejszych wirów. czakramie splotu słonecznego w wyniku poważnego zaburzenia psychicznego. John Pierrakos pisze w wpływy zewnętrzne. Pole nie jest w czakramu serca u osób cierpiących na dusznicę stanie obronić człowieka od napływających energii. drugi. uszkodzenie kości ogonowej. U ludzi z bardzo poważnymi mózgu jeden z mniejszych wirów czakramu korony nowotworami widziałam siódmą warstwę rozdartą od opadał w dół. że później. bolesną i chorobę wieńcową. określonego wiru po lewej stronie czakramu splotu 5B pokazuje wyciągnięty czubek jednego z słonecznego. Rysunek 15-5E przypominać jasne. że za każdym razem. znajdujący się bliżej wątroby. To zniekształcenie zaburzenia trzustki. z jakim miałam do się. jakie miałam okazję oglądać. Rezultatem rozerwanej siódmej „dziury". kiedy nastąpiło jakieś czakramu. często w pierwszym czakramie u ludzi. Często występuje jako zaburzenie pooperacyjne w ściągając energię z PPE do swojego ośrodka. a fizycznego. Wiąże się to również z występującą przy wszystkich przepuklinach rozworu kością ogonową. Czak-ramy. synchronicznie. Ochronna powłoka tego czakramu jest zaobserwowała. której zanieczyszczony czakram. zamiast sterczeć ku górze tak jak stóp poprzez czakramy pierwszy. Na przykład Scha-fica Karagula pisze w rak ujawni się w ciele dopiero rok czy dwa lata swojej książce Przełom w kreatywności. podczas gdy kłopoty z czakramach. którzy łączyli wowanych przeze mnie zaburzeń czakramów. Czakram splotu słonecznego ma osiem mniejszych Zaczynam myśleć. za trzecie czakramy. kto choruje na ciało potrzebuje. które oddziaływają na niego nie Przypadku złamanego serca o zaburzeniach pracy tylko psychicznie. . w zależności od tego. Za- ciała. że każdy wir czakramu wirów. Każdy stożek przeprowadzono operację. Rozerwany załamania w przepływie energii. ma zanieczyszczoną ciemną energię w w chorym systemie wiry te nie pracują czakramie serca. jak przekrzywione. strony. występował u może całkowicie lub częściowo opaść lub odwrócić każdego pacjenta chorego na raka. Spiralne stożki energii. Spotykałam się z tym Rysunek 15-5 pokazuje niektóre z zaobser. zamiast które są niezdrowe dla systemu. warstwy jest utrata dużej ilości energii z pola. mogą być wszystkie siedem warstw. przekrzywiony na jedną stronę. Spiralny stożek czakram. gdy występują sprężyna. Każdy. wolno lub nierównomiernie. który został całkowicie zanieczyszczone ciemną gęstą substancją. iż w przypadku zaburzeń pracy kompletnie oddzielona. Rysunek 15. Na rysunku 15-5C widzimy „dostrojony" jest do określonej częstotliwości. Jednak anginę. mogą obracać się za szybko. Zniekształcenie takie występuje w wątrobą mają wpływ na inny wir tego samego pierwszym czakramie. Czakram może być rozerwany. w lewym górnym kwadrancie. która została zablokowana z jednej przełykowego. by funkcjonować normalnie. wygląda jak uważyłam. lecz także fizycznie. z których których badałam. Również ta konfiguracja sięgała aż do niedoczynnością lub patologią w danym rejonie ciała siódmej warstwy. gdzie czakramie znajdującym się na obszarze. W matrycy w mózgu chorego były również czakramu serca. Pojawia się w Rysunek 15-5F pokazuje zniekształcenie.

które uległy zniekształceniu .Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 165 Rysunek 15-5: Czakramy.

Jaki jest związek pomiędzy zaburzeniami duchowego.E. wiemy lub chcemy i powinniśmy zrobić. będziemy tworzyli choroby. Zastanów się. Opisz go. mentalnego lub 1. iż coś jest nie tak i każe chorób z punktu widzenia P. psychosomatycznymi a aurą? który ostrzega nas. Jeśli wcześniej nie 3. w jaki sposób proces chorobowy objawia się w twoim ciele. mogłam wyleczyć aurę. jeśli ignorowaliśmy to. Ból jest wbudowanym mechanizmem. poważnie powiększone wierzymy. Jeśli spojrzysz na jak zauważyliście. kim jesteśmy. czy emocjonalnego. Określenie indywidualnego moja pacjentka wróciła do domu z szeroko rozepchniętym wirem czakramu splotu słonecznego.? nam w związku z tym coś zrobić. w jaki sposób choroba objawia się w ciele słuchaliśmy siebie.E. że zapomniałem o tym. kobieta miałaby duże kłopoty z wątrobą. tak jak opisaliśmy to wcześniej. W jaki sposób wyznawane przez nas przekonania ukształtowały nasze poglądy i jaką rolę grało w tym P.Cz. Ból uczy nas prosić Do przemyślenia o pomoc i uzdrowienie. Tak długo. Chorobajest szczegółową odpowiedzią na pytanie: organem powiązanym z osłabionym wirem. Gdybym tego się stało. Ponieważ dostrzegłam wiania-edukacji jest: „Co ta choroba dla mnie problem wkrótce po sesji. znaczenia twojej choroby Wir był blady. choroba w danej warstwie pola wyrazi się na odpowiadającym tej warstwie poziomie świadomości. Wszystkie te zniekształcenia jaźni. nie zrobiła. żebyśmy naprawili sytuację. 5. czy to Przegląd rozdziału 15 fizycznego. prawie się nie obracał i nie miał wokół Kluczowym pytaniem tego procesu uzdra- siebie ochronnej powłoki.166 Dłonie pełne światła które pojawiło się w wyniku ciężkiego maratonu terapeutycznego. danego człowieka. 2. o czym fizycznym P. Wszyscy do pewnego stopnia tworzymy chorobę Istnieje wiele możliwych konfiguracji. Jaka jest podstawowa przyczyna wszystkich Zwraca naszą uwagę na fakt.E. I tak oto wywołują w końcu chorobę i wszystkie mają związek powróciliśmy do punktu wyjścia — do holistycznego z wyrażaniem doświadczeń i systemu przekonań poglądu na rzeczywistość.Cz. lub też w „Do czego służy mi ten ból?" jakiś sposób wyleczyłaby się sama.? . które były zapomnieniu. zawsze polega ona na nieregularnościami. Opisz.Cz. Niektóre. że musimy być oddzieleni od własnej albo zmniejszone. Innymi słowy. Dokona się to za pomocą bólu. jak długo wywrócone na drugą stronę. w naszych ciałach fizycznych. 4. kim jestem?". a zatem jest kluczem do edukacji duszy. ból pomoże nam odzyskać świadomość tego. Widziałam czakra-my. są tylko strukturalnymi pierwotną przyczynę. oznacza? Jaką wiadomość przekazuje mi ciało? Jak to zanim pojawiły się dalsze zaburzenia. Po odbyciu wraz ze swym synem Ćwiczenie: — narkomanem tygodniowej sesji terapii grupowej.

RYS OGÓLNY Uzdrowiciel ma do zaoferowania pacjentowi i Proces uzdrawiania jest w gruncie rzeczy oficjalnej medycynie trzy rzeczy: nowe szersze procesem przypominania — przypominania sobie. wielu lekarzy również w systemach ciała fizycznego. które wykraczają one poza to. wnętrznego" są potrzebne do jego uzupełnienia. zdrowia i dysponuje odpowiednimi metodami. . dostęp do informacji na temat dowolnej zadanie zrównoważyć energie w każdym ciele. nawet jeśli Pierwszym jest uzdrawianie „wewnętrzne". że „wewnętrzne" uzdrawianie jest zdrowia w ciele fizycznym. które pomaga odzyskać ciężarem tylu bezosobowych przypadków. jak człowiek tworzy swój system Oczywiście. poprzez zaczyna koncentrować się na leczeniu określonego działanie energią pozyskiwaną z Powszechnego Pola zestawu symptomów. Jednak pod uzdrawianie „zewnętrzne". Kiedy sytuacji medycznej czy życiowej. Twoje ciało i poziomach człowieka poprzez koncentrację i system energetyczny w naturalny sposób zmierzają bezpośrednią pracę nad fizycznymi. czyli na tym. emocjonalnymi. jak więcej kosmicznej mądrości. zdrowiu. spojrzenie na przyczyny choroby i sposoby jej kim jesteś. mogą być nieosiągalne innymi sposobami. przy równowagę w poszczególnych warstwach aury. Rozdział 16 PROCES LECZENIA . co wydaje się naturalne ustanawia równowagę i zdrowie na wszystkich ludziom nie znającym uzdrawiania. Dusza odebrała bezpośrednią pracę z pacjentem nad zwiększeniem przeznaczoną dla siebie lekcję i tym samym zdobyła jego zdolności samoleczenia. W ramach aury proces uzdrawiania ma za leczenia. jak bezustannym stykaniu się z chorobą. ku zdrowiu. oraz przychodzi proces wyzdrowienia. uzdrowiciel skłania pacjenta Istnieją dwa główne podejścia do uzdrawiania. Uzdrowiciel zna sposoby wywołania mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej. wspaniały będzie wynik. które to informacje wszystkie energie w każdym ciele są zrównoważone. Bez względu na to. Dla uzdrowiciela zdrowie nie oznacza tylko Sugeruję. również lekarz medycyny pracuje przekonań i swoją rzeczywistość. co nie oznacza koncentracji na Energii. Drugie to opierając się na tych samych zasadach. lecz także równowagę i najważniejsze. lecz metody uzdrawiania „ze- harmonię we wszystkich sferach życia. do leczenia się poprzez naturalne procesy.

168 Dłonie pełne światła Tablica 16-1: PROCES Ciało keteryczne uświęcone Uzdrawianie siódmej warstwy Uzdrawianie szóstej Ciało niebiańskie warstwy Chirurgia piątej warstwy Oczyszczanie Ciało astralne czwartej warstwy. Ciało mentalne miłość Ciało emocjonalne Ciało eteryczne Oczyszczanie Ciało fizyczne i zmiana kierunków myślenia Oczyszczanie i zmiana kierunku przepływu emocji Oczyszczanie i reperacja struktury WEWNĘTRZNEGO UZDRAWIANIA Atakuje błędny system przekonań Zanurza się w uniwersalnej miłości Ciało eteryczne uświęcone Ponownie łączy indywidualną wolę z Wolą Boską Daje miłość i akceptację Atakuje myślenie dualistyczne Odblokowuje uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji .

równoważy procesy chemiczne. skupiając się na efekcie uświęconego błędny system przekonań zostaje wywołanym przez nierównowagę. Polega głównie na reperowaniu i restrukturyzowaniu Wyregulowanie jednego ciała pomaga ustanowić tego ciała. Tutaj opiszemy go tylko pokrótce. Równoważy szybkość przyswajania orgonu Masaż Odżywia i karmi ciało fizyczne energią. równowagę w pozostałych. Uwalnia przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym. Zdrowie Proces uzdrawiania wewnętrznego. Proces wewnętrznego uzdrawiania równoważy Przy uzdrawianiu poziomu keterycznego energię w każdym z ciał. Restrukturyzuje je. nakładanie dłoni (patrz: tablica 16-1). co prowadzi do zrównoważenia systemów fizycznych. zwany Proces wewnętrznego leczeniem pelnospektralnym. będzie opisany uzdrawiania szczegółowo w rozdziale dwudziestym drugim. Naprawa siódmej warstwy automaty- . korygując ją i wprowadzony do świadomości i zaatakowany. kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. naprawiając odpowiednią warstwę aury przez Uzdrawianie dokonuje się w siódmej warstwie pola.

ponieważ znał jej historię. Powoduje to złączenie indywidualnej woli ptomów generowanych przez błędny system z Wolą Boską. lekarz nie może już brać odpowiedzialności za Może to zająć jedną sesję. ćwiczenia fizyczne i programy pola. choroba W warstwie mentalnej uzdrowiciel atakuje ponownie znajdzie się w ciele fizycznym. które wywołują nieró. gdyż z usunięciem fizycznych sym- duchową. na przykład napięcia zniknięciem lekarza rodzinnego medycyna stała się mięśniowego. pomagając pacjentowi znaleźć nowe utrzymania zdrowia. otyłości łub słabości. W rezultacie tego ich tak wielu. przekonań nie zostanie zaatakowany. ponieważ ma prowadzonych przez uzdrowiciela. uwolnić zablokowane uczucia. by pomóc ludziom utrzymać zdrowie. Odbywa się to na czasem nawet sięgającą wielu pokoleń. Procesy te oparte są na logice dziecka. używa się metod uzdrawiania ze- auryczne zostaje wyregulowane poprzez chirurgię wnętrznego. tak by doprowadzić do uwolnienia Wraz z nadejściem nowoczesnej technologii i fizycznych bloków. Ho-meopaci. Dzisiaj lekarz indywidualnych sesjach.Proces leczenia — rys ogólny 169 cznie otwiera warstwę szóstą na więcej niebiańskiej miłości. Wielu lekarzy kładzie nacisk i wtedy można je zastąpić procesami bardziej na dietę. rozwiązania starych problemów. składniki uzupełniające — takie jak dojrzałymi. zanim pacjent zda sobie sprawę z ich poważne. uzdrowiciel pomaga pacjentowi całym kraju. która często ratuje życie wielu ludziom. wnowagę. a może cały rok. określonych pozycji ciała medycznej. żeby wykryć uczuć w trakcie sesji. Lekarz rodzinny brał odpowiedzialność W procesie leczenia pełnospektralnego pracuje za zdrowie rodziny. w wyniku zrównoważenia pozostałych ciał. Dlaczego? oraz głosu. Chirurdzy psychiczni zadowolenia i siły. Wraz z rozwojem praktycznej medycyny które doświadczyło zaburzenia. Uzdrowiciel restrukturyzuje tę warstwę witaminy i minerały. Jeśli jednak nie rozpocznie się pacjenta. Czasem trzeba poprzez oczyszczanie i miłość. nawet po błędne procesy myślenia. się nad wszystkimi ciałami razem. By wzmocnić i przyspieszyć podstawowe Na poziomie eterycznym uświęconym ciało uzdrawianie. Uzdrowiciel znajduje przeprowadzić uzdrawianie zewnętrzne. Czasem pacjent Ludzie z kolei przekonują się do regularnych ćwiczeń przeżywa stare urazy i doświadcza zablokowanych fizycznych i systematycznych badań. specjaliści od akupunktury. Odpowiedział- . masażyści i W warstwie emocjonalnej. kręgarze. zanim jeszcze staną się one zlikwidowane. Jesteśmy uczestnikami rewolucji się ćwiczeń fizycznych. kinezjolodzy. ostatnie. widzi. bezosobowa. zdrowie każdego ze swoich pacjentów. praktykowane w wielu formach w całym kraju. Leczenie przez nakładanie rąk jest obecnie istnienia. To pozwala poziomowi mentalnemu również uzdrawiania wewnętrznego i błędny system rozluźnić się i porzucić część bloków obronnych. Czasem urazy zostają ewentualne zaburzenia. regularnie odwiedzają Stany Zjednoczone i pracują z W trakcie bezpośredniej pracy z ciałem używa setkami pacjentów. usunięciu obecnych symptomów. Wskutek korzystania z nowoczesnej leczenia zdrowie w ciele fizycznym pojawia się jako technologii. używając techniki inni uzdrowiciele pracujący z ciałem praktykują w oczyszczania. żeby się w stanie miłości do ludzi i kieruje tę energię do uratować czyjeś życie. a czasem w grupach nie zna nawet imion swoich pacjentów. przekonań nie zawsze można czekać do momentu Na poziomie astralnym uzdrawianie następuje skorygowania tego systemu. Kiedy dorosły holistycznej udowodniona zostaje przydatność wielu zaczyna zdawać sobie z nich sprawę. żeby przywrócić pacjentowi poczucie pradawnymi formami leczenia. Proces zewnętrznego Na poziomie niebiańskim uzdrowiciel zanurza uzdrawiania się w niebiańskiej albo uniwersalnej miłości i kieruje ją na pacjenta. Warstwę eteryczną należy wyprostować i Ludzie interesują się szamanizmem i innymi zregenerować. czym są nowych metod leczenia.

uzdrowiciel mogą w ten sposób osiągnąć niewyobrażalny dotąd stopień wyspecjalizowanej opieki nad pacjentem. Uzdrowiciel może W jaki sposób lekarze obserwować pole energetyczne pacjenta i sprawdzać. gdzie praktykuje uzdra- rekomendowanych leków. dlaczego system (szczególnie po operacjach albo zapaleniach) ulegał energetyczny wytrącony jest z równowagi (a zatem przyspieszeniu. Poznałam uzdrowiciela. choroby. w Nowym Jorku i teraz używają one tej metody w rowiciela opisane zostaną w następnym rozdziale. jest najskuteczniejsze w leczeniu chorób Uzdrowiciele mogą pomagać lekarzom na trzy systemu nerwowego i chorób będących konsekwencją sposoby. w Polsce. dostępne metody i ponownie uczynić leczenie aktem tygodnia. że każdego pacjenta. Aby zachodząca doradzać. Rosalyn Bruyere. Dzięki wspólnej pracy lekarzy i uzdrowicieli Mietka Wirkusa. przyczyny choroby i wreszcie analizując z pacjentem Doktor Dolores Krie-ger już przed laty zapoznała z znaczenie choroby w jego życiu. że ratuje mu życie. bólów wymaganym czasie. zmniejszał się wyraźnie. mogą pracować razem Sama robiłam to przez pewien czas i była to praca bardzo efektywna. na tyle.170 Dłonie pełne światła ność spadła z powrotem na pacjenta. migreny. a proces rehabilitacyjny dając ogólny pogląd na to. poszerzając spojrzenie na uzdrowicieli również zaczyna pracować z lekarzami. W Stanach Zjednoczonych wielu jak poważny jest problem). uzyskać za pomocą standardowych metod niektórych rodzajów alergii. diety i produk. torbieli na jajniku. oraz przeprowadzenie artretycznych oraz innych rodzajów bólu. praktyce szpitalnej. może otrzymać informacje na temat rodzajów i ilości ma dostęp do wielu szpitali. diagnostycznych lub których nie można uzyskać w nowotworów łagodnych. Pracując razem. opisaliśmy je we wstępie do tego rozdziału. lekarz i bardzo osobistym. badawczych mających na celu potwierdzenie . technologii i najlepszej osobistej opieki dostępnej dla Z przechowywanych „IZIS" akt wynika. jak będzie to nakładanie rąk. powinna się znajdować. niepłodności. zwane w Polsce bioenergoterapią wyglądać. jak dozowanie leków i czynników zmiana dokonała się gładko. (BET). To jest podstawa rewolucji Uzdrowiciel może śledzić przypadek wraz z lekarzem medycznej. których nie można chorób psychosomatycznych. Wyobraźmy sobie. BET nakładania rąk w celu zrównoważenia systemu pomaga uśmierzyć ból powodowany przez raka i energetycznego pacjenta i wzmocnienia oraz pozwala zmniejszyć ilość leków przeciwbólowych przyspieszenia procesu leczniczego. że W praktyce klinicznej uzdrowiciel może po zastosowaniu BET pacjenci stawali się pracować bezpośrednio z lekarzem i pacjentem spokojniejsi i bardziej zrelaksowani. wrzodów żołądka. a nawet dnia. jakim było już kiedyś. a także w leczeniu astmy oskrzelowej. Niemal w każdym przypadku lekarze zauważali. Wielu ludzi chce teraz wziąć większą i ponownie dzięki postrzeganiu ponad-zmysłowemu odpowiedzialność za swoje zdrowie. tam gdzie tów ją uzupełniających oraz ćwiczeń fizycznych. dodatkowych technik wianie. ból znikał albo stawiając pierwszą diagnozę określającą problem. zaburzeń na tle nerwowym. należy zintegrować dodatkowych powinno zmieniać się w skali miesiąca. jak leki i inne metody lecznicze wpływają na jego i uzdrowiciele ogólny stan. który przez trzy lata współpracował stanie się możliwe pełne wykorzystanie najlepszej z lekarzami Lecznicy „IZIS" w Warszawie. Częstokroć to podawanych pacjentowi. dostarczenie informacji. Są to: poszerzenie wiedzy na temat przyczyn moczenia nocnego. nakładaniem rąk pielęgniarki z Centrum Medycznego Metody diagnostyczne używane przez uzd. Dobre efekty zaobserwowa- ostatnie działanie pomaga pacjentowi odzyskać siły no również przy leczeniu dzieci chorych na głuchotę. dyrektor Uzdrowiciel poprzez postrzeganie porządźmysŁowe Centrum Leczenia Światłem w Glendale w Kalifornii. bierze również udział w kilku projektach leczniczych.

ktura: Prawo pięciu elementów Dianne M. kolorem. Czerwony barwnik pracować. a leków na ciała auryczne nie jest badany. jak używać tych metod. tym wyższe ciało auryczne jest przez nie zawierają też energie w wyższych wymiarach. a następnie przechodzili efekty działania leku były jeszcze widoczne w aurze stopniowo do potencjałów wyższych. Oczywiście nakładanie i ciała fizycznego rozumianych łącznie. skupiła się głównie na ciele fizycznym i przyspieszymy leczenie. Poprzez badania również pomóc naukowcom znaleźć przyczyny i moglibyśmy nauczyć się. że jakie często wywołują. lecz lekarstwa. Uzdrowiciel radioniczny może leczenia połączy obszerną „analityczną" wiedzę wybierać. gdzie uboczne ciał energetycznych). nad którą z warstw chce w danym oficjalnej medycyny z „syntetyczną" wiedzą sys- momencie pracować. nymi stosowanymi metodami są leki i chirurgia. uzdrowiciel może rodzajów leczenia. młodych adeptów uczy wtedy. Cóż za następujące tytuły: Nauka homeopatii George'a wspaniała pomoc dla naukowców! Vithoulkasa. którego odpowiednie lekarstwo zostanie znalezione. Tak samo jest przy samoleczącej wprowadzony do kręgosłupa w celach medytacji. Aubrey Westlake w swojej książce Wzorzec zdrowia Jednym z głównych problemów występujących przy podała. jak rak. nowoczesna metoda osiągnięcia zdro- uzdrowiciel może też stwierdzić. które generują „prędkości" albo „częstotliwości". witaminy. Jest on widoczny dopiero siłę wyższych potencjałów. kiedy w dziesięć lat po jego podaniu.Connelly. temów energetycznych wyższych ciał. uzdrawiająca medytacja oraz leczenie świat- typów chorób. Przyszłe Kręgarstwo z pewnością wpływa na pierwsze holistyczne systemy leczenia będą diagnozowały i trzy warstwy aury. planowały terapię dla wszystkich ciał energetycznych lekarstwa i chirurgia. Dzięki użyciu postrzegania ponadzmysloiuego Kręgarstwo. która z wielu wia Juliusa Dontenfassa oraz Tradycyjna akupun- holistycznych metod leczenia będzie najskutecz. Ze względu na ogromną poddawane są testom. niejsza dla pacjenta. opisanemu Wiele książek napisano na temat powyższych w następnym rozdziale. Wyższe potencjały (powyżej IM) pracują w oczywiście wpływają na wyższe ciała aury. Tak jak radiatezja. gdy lek zostanie już zaaplikowany. Wpływ czterech górnych warstwach pola aurycznego. że różne metody i leki organów i chorób systemowo-organowych. sposoby leczenia nieuleczalnych dotąd chorób takich żeby osiągać najlepsze rezultaty. łem. Wymiary radioniki DavidaTansely. W trakcie moich badań wyspecjalizowała w leczeniu poszczególnych zauważyłam na przykład. . Próbki krwi albo kosmyka włosów pacjenta używa Ufam. Proponuję między innymi obserwować rozwój choroby wewnątrz ciała. Dzięki widzeniu wewnętrznemu. by zaczynali od niższych potencjałów (niższych miałam do czynienia z przypadkiem. iż w przyszłości holistyczny system się jako „anteny". które z leków Bach Flower leczą ich stosowaniu są bardzo poważne efekty uboczne. Ja zaobserwowałam. gdzie można pracować ze wszystkimi diagnostycznych utrudniał wyleczenie nerwów ciałami.Proces leczenia — rys ogólny 171 skuteczności nakładania rąk w leczeniu różnych dłoni. systemowi leczenia jących się w sporej odległości od uzdrowiciela. Preparat. Wielu kiedyś używano do leczenia zapalenia wątroby uzdrowicieli pracujących przez nakładanie rąk może (hepatitis) powodował niewydolność samodzielnie wybierać. które leczone. poszczególne poziomy pola. radionika Ku holistycznemu poprzez PPE wysyła energie do pacjentów znajdu. na którym ciele chcą immunologiczną pięć lat później. Radionika jest metodą ściągania leczących kręgowych dziesięć lat później. kiedy leki niższe w warstwach dolnych. Głów- działają na różnych poziomach pola aurycznego. energii z Powszechnego Pola Energii przy użyciu urządzeń. Leki przepisywane są na im wyższy jest potencjał homeopatycznego podstawie znajomości ciała fizycznego. dźwiękiem i kryształami oddziaływają Poprzez postrzeganie ponadzmyslowe można by na wszystkie warstwy pola. Osobiście się. Polecając pacjentowi skupienie Oficjalna medycyna w Stanach Zjednoczonych się na najbardziej efektywnych metodach. podobnie jak zioła.

2. metod rozwiniętych przez oficjalną medycynę do Heyoan stwierdził. moglibyśmy Pacjenta będzie się postrzegać jako duszę skoncentrować się na żywym pacjencie i jego podróżującą z powrotem ku swej prawdziwej jaźni. Opisz proces uzdrawiania zewnętrznego. Czas wyjść z ukrycia i zacząć 7. jest to całkowita równowaga łączny efekt. by poznać ich zdrowiem fizycznym. W patycznego związany jest z aurą? Na których przyszłości nauczylibyśmy się postępować tak samo poziomach aurycznych działają leki homeo- z wyższymi ciałami. zwracają się o pomoc. jest pacjentowi. w praktyce medy- żywym ciele pacjenta. Na których poziomach P.E. powinniśmy zacząć od 1. który wywołuje funkcjonowania. musimy użyć analitycznych dostosowane do indywidualnego człowieka. jak rozwinęłaby się me- jak i zewnętrznego. niego. zanim jeszcze objawiłyby się one w ciele fizycznym w postaci choroby. Na których poziomach P. że „określona substancja zagłębienia się w tajemnice wyższych ciał. to potajemnie. Swoje najtrudniejsze funkcjonowanie psychodynamiczne. Wyobraźcie sobie. gdybyśmy potrafili sfotografować strukturę ciała 3. spójrzmy teraz na harmonijnie i wzmacniają efekt leczniczy? Które się poszczególne sposoby uzyskiwania informacji na wzajemnie znoszą i nie należy ich używać razem? wszystkich poziomach aury.Cz. uzdrowiciele. osobistych potrzebach. jaki rodzaj terapii potrzebny drogowskazów w tej podróży. Zdrowie nie jest tutaj tylko naukowej medycyny alopa-tycznej. by pokazać rejony równowagi i 4. działanie leków nierównowagi energetycznej. Zamiast analizować zachowanie odpowiednim pokierowaniem procesu leczenia. Ponieważ ciało eteryczne zbudowane jest z najgrubszej materii. Jakie są główne efekty zrozumienia procesu ujrzeć dynamiczny proces choroby zachodzący w chorobowego poprzez P. Do przemyślenia Przede wszystkim zaś chciałabym nauczyć lekarzy postrzegania pól energii. gdzie metody uzdrawiania wyższych najmniejszych efektach ubocznych i w najkrótszym ciał będzie się testowało razem z metodami obecnej możliwym czasie". Niektórzy lekarze już cznej? W odpowiedzi uwzględnij stosowanie. terapeuci. alopatycznych i homeopatycznych? Które działają Mając taki potencjał.E. by podana w określonej dawce o określonym czasie uzyskać praktyczną wiedzę na temat ich struktury i działa jak środek przeobrażający. Lekarze medycyny.E. patyczne? W ten sposób moglibyśmy likwidować za- burzenia. tak żeby i oni mogli 6. dycyna dzięki wyszkolonym i wykwalifikowanym homeopaci. W jaki sposób uzdrawianie poprzez pola auryczne pracować wspólnie. odpowie- przypadki odsyłają do uzdrowicieli. Jakie jest połączone działanie leków na wszystkich poziomach. Potrzebujemy wspólnych projektów zdrowie w najbardziej skuteczny sposób. specjaliści od ludziom. można włączyć do normalnej praktyki medycznej? . chorobę zaś jako jeden z pośrednio „odczytać". zaczniemy planować leczenie By to osiągnąć. Dzięki takim sprawdzane jest w normalnej praktyce informacjom i dalszym badaniom moglibyśmy medycznej? znaleźć bardziej praktyczne i efektywne metody 5. Przegląd rozdziału 16 najbardziej przypomina ciało fizyczne i jest zapewne najłatwiejsze do wykrycia. Opisz proces uzdrawiania wewnętrznego. Musimy skupić się na znalezieniu metody obserwowania ciał energetycznych. kręgarze. którzy potrafią obserwować wewnętrzne akupunktury — wszyscy będą pracowali nad procesy cielesne.Cz. Zazwyczaj robią dzialność pacjenta i samopostrzeganie.Cz. działają leki? eterycznego. Jakież potężne narzędzie mielibyśmy.172 Dłonie pełne światła oraz używały zarówno uzdrawiania wewnętrznego. zwierząt w laboratoriach. W jaki sposób potencjał lekarstwa homeo- równoważenia energii w ciele eterycznym. przy badawczych. Kiedy będzie można bez- jaźni boskiej.

ponadzmysłowym. Każda kombinacja jest możliwa. uzyskiwania informacji. Możesz działać głównie widzieć rzeczy. Większość ludzi osobą. o której mi się opowiada. jasnosłyszeniem. aż poczuję połączenie z daną dotyk. Są to tradycyjnie: wzrok. dotykając ludzi i John Grinder w swojej książce Frogs to princes. innych. czucia i bycia mają wiele wspólnego ze sposobem Pierwszym wyższym zmysłem. Przyjrzyjmy się temu procesowi bliżej. uczuć. Możesz nie wiedzieć. dźwięków czy otrzymujesz te informacje. Informacje docierają do ciebie za pośred. Potem moja orientacja w Twoje wewnętrzne doświadczenie płynie pewnymi przestrzeni zmieniła się w „widzenie". jeśli ktoś podaje mi czyjeś imię. Sugeruję. Zaczęłam ustalonymi kanałami. powinieneś rozpocząć rozwijanie postrzegania jasnoczuciem lub odczytywaniem psychicznym. Spędzałam wiele godzin neurolingwistyczni programiści Richard Ban-dler i praktykując psychoterapię cielesną. Na przykład. czy dosłownie. w jaki normalnie uzyskujesz informacje. które opierając się na kombinacji . a potem kinestetycznie szukam we nictwem pięciu zmysłów. słuch i węch. smak. używa konkretnych kombinacji dla konkretnego Bezpośrednie pozyskiwanie należy rozumieć procesu wewnętrznego. Rozdział 17 BEZPOŚREDNIE POZYSKIWANIE INFORMACJI Uzyskiwanie informacji poza normalnymi procesów wzrokowych i dotykowych albo słu- sposobami może ogromnie pomóc w uzdrawianiu. Człowiek można otrzymać niemal każdy rodzaj informacji. jaki rozwinęłam. Jeszcze kilka lat temu nie potrafiłam tego robić. najpierw słyszę je. Nawiązujesz bezpośrednie połączenie i myślisz głównie za pomocą obrazów. ponieważ od Proces ten nazywano postrzeganiem sposobu. Od tego momentu widzę obrazy i słyszę rozwinęła niektóre z tych zmysłów bardziej od informacje o osobie. na których ci zależy. wszystkich kierunkach. jasnowidzeniem. chowych i dotykowych lub też wizualnych i słu- Dzięki metodzie bezpośredniego pozyskiwania chowych. ponadzmysło-wego. Zachodzące w tobie procesy myślenia. żebyś się dowiedział. ich pól energetycznych. jak opisali to był zmysł kinestetyczny.

Teraz zrób to samo z przestrzenią wokół siebie. Teraz przejdź można się nauczyć dzięki ćwiczeniom i medytacjom. Jeśli ciebie znaczenia. Znaczenie wizji może być różne dla wyobrazisz. Tak samo przy widzeniu w pozycji medytacyjnej i z zamkniętymi oczami symbolicznym. wzmacniasz go. Może to być mgławica wirująca na niebie nieznanego pomieszczenia. zajmuje pozycję świadka. dotykaj tej części jeszcze słyszysz? Dźwięki. Koncentruj Rozwijając moje zdolności „widzenia". Nazywam to kłopoty. w uzdrowiciela i pacjenta. Ćwiczenia wzmacniające twoje By wzmocnić zmysł słuchu. zaczniesz słyszeć skoncentruj się na odczuwaniu wnętrza swego ciała. co czułam. jakie pacjent oczu i sprawdź uzyskane informacje. W przypadku obrazu przestrzeń kinestetycznie. słuchaj swego oddechu albo bicia Stalking the Wild Pendulum pisze o wysokim serca. stwórz zaczęłam słyszeć informacje. Teraz niech coś. Tak przy widzeniu symbolicz- samo ćwiczenie w stosunku do ludzi. co chce się osiągnąć. które nie istnieją? swego ciała. Słuchaj jeszcze bardziej uważnie. której słuchasz. możesz spojrzeć na tę część ciała. co ma znaczenie dla człowieka. Bardzo ważne. tak jak robiłeś to ze swoim dosłownego widzi się obrazy zdarzeń albo rzeczy.174 Dłonie pełne światła łączyły się z tym. Co „widzisz"? jednym zmyśle. jak i „czytaniu" wydarzenia. który ci pomoże. Jeśli. Wykonaj to przeżył w przeszłości. Każdej z tych metod obraz pomieszczenia w swoim umyśle. w którym się znajdujesz. na zewnątrz i słuchaj wszystkich dźwięków wokół ny. uzdrowiciel roślin. zamknąwszy oczy. Co wewnętrznych. Różni praktyki. mówimy o percepcji wizualnej. dźwięku. usiądź ponownie tak jak one się odbywały. druga dosłowna. Czego się dowiedziałeś? Zdejmij opaskę z Można być świadkiem wydarzenia. znajdź zmysł. Jeśli potrzebujesz formach. gdy twoim wnętrzu procesów do chwili. usiądź w pozycji medytacyjnej i słuchaj wnętrza swego ciała. zwierząt i nym. Usiądź i poczuj albo duże ciastko z kremem. Jeśli robisz to w lesie. Oznacza to. od- się na poszczególnych częściach pomieszczenia i kryłam. Zrób teraz to samo z pomieszczeniem. Icchak Bentov w swojej książce jesteś słuchowcem. i poczuj ją albo spójrz na nią. do nie znanego ci pomieszczenia i zacznij od razu z Kiedy uspokoisz umysł i skoncentrujesz się na zamkniętymi oczami. otwórz oczy albo dotknij danego obiektu. Jeśli sprawia ci to wizję i opisuje to. pomieszczenie. Jeśli jesteś Nadstaw uszu — któregoś dnia mogą one nabrać dla wzrokowcem. Jedna jest symboliczna. Po wielu ćwiczeniach pomieszczenia. która jest tworzeniem nie tracić koncentracji. połóż dłoń na tej części. by danej części ciała albo słuchaj zachodzących w uzdrowiciel nie interpretował i nie zakłócał wizji. Jeśli postrzeganie potrzebujesz pomocy. W pomocy. Znajduje się on poza normalnym zasięgiem słuchu. Usiądź z zamkniętymi oczami i poczuj Bentov zdołał zmierzyć częstotliwość tego dźwięku. usiądź w wygodnej pozycji medytacyjnej i siebie. Potem wyjdź By wzmocnić swój zmysł kinestetycz. co widzi. ciałem. widzisz którym przebywasz. Dotknij channelingiem receptyw-nym. by utrzymać koncentrację. obrazów tego. który często słyszą osoby medytujące. Jeśli to pomaga. Najpierw z otwartymi oczami sym- zbadaj szczegóły . By wzmocnić zmysł wzroku. Wymaga to tylko Pamiętaj. dla którego się przyjaciel zasłoni ci oczy i zaprowadzi do „czyta". że wchodzi do danej przestrzeni czasowej i obserwuje wydarzenia. potem. Razem tworzą one Skup się na częściach ciała i organach symfonię. Trzeba się tylko nauczyć uspokajać umysł i się ona od wizualizacji. synchroniczność dźwięków. że obrazy docierają do mnie w dwóch poszczególnych obiektach. na przykład. a przypadku obrazu symbolicznego widzi się po prostu potem wróć do siedzenia i czucia. na której się koncentrujesz. gdy je sobie się ona rozwija. Uzdrowiciel patrzy na rozwijającą się spójrz do wnętrza swego ciała.

Tak też się stało. czy pacjent lekarzem. Obraz pojawia się jak na ekranie w umyśle otrzymała dwie propozycje pracy w tej organizacji. że razu po te informacje. Tomografia wykazała taki sam (kształt. jak wtedy gdy jestem w oznacza?" Zamiast tego patrzysz na jadący samochód jednym pomieszczeniu z pacjentem. ale potem wybiega naprzód i udziela stworzyć przejrzysty zestaw symboli. tak jakby wzrok uzdrowiciela Meksyku dzięki znajomości zawartej w Portugalii. aury podczas rozmowy telefonicznej między Nowym Najdokładniejsze badania nad procesem Jorkiem i Włochami. przyszłych rzeczywistościach. czy pytanie o odpowiedzialność uzdrowiciela. Oczywiście. Ludzie wielokrotnie zadawali mojemu prze- Uzyskiwanie informacji w ten sposób wymaga silnej wodnikowi pytania dotyczące przyszłości. Dzięki temu procesowi zbierzesz informacje jedna po drugiej i powoli zbudujesz zrozumiały obraz. że bezpośrednie pozyskiwanie lekarza. Przy widzeniu wyprowadzać. Raka nie widzenia wewnętrznego mogę zajrzeć w każde podejrzewano jeszcze. Od tamtego czasu pacjenta. Zawsze wiary. i był to mój rekord. Kiedyś dokonałam odczytu się na nie odpowiedzieć w dalszej części książki. na jakiej głębokości. Niestety nie miałam kontaktu z tym informacji działa bez względu na to. W obecnej bezpośredniego pozyskiwania informacji prze- chwili moje odczyty na . ponieważ uzdrowiciel musi najpierw przyszłości. Wyprowadzają się właśnie. że nie będzie przewidywał praktyce. Postaramy też jest gdzie indziej. Ten rodzaj uzyskiwania informacji mają uporządkować swoje sprawy. i czekasz na rozwój wypadków. przenikał ciało na podobieństwo promieni Tak też się stało. makro czy mikro. że Roentgena. że można rozmawiać o możliwych ci nawet godzinę. zdarzyło się. Heyoan powiedział pewnej kobiecie. uzdrowiciela lub też wydaje się umiejscowiony w Innej osobie powiedział. że wyjedzie na placówkę do ciele pacjenta. o które ci chodzi. że sięgasz od pewnej sesji terapeutycznej dowiedziałam się. co przepowiedział. czy też jest dosłowny (to informacji i jasnowidzenie znaczy. Na początku bezpośredni i aktywny. Pewni ludzie dowiedzieli się. chociaż wewnętrznym uzyskujesz informacje w sposób wcześniej nie mieli takiego zamiaru. Używając pacjentka ma raka i umrze. ponieważ będą się nazwałam widzeniem wewnętrznym. nie możesz natychmiast zawołać: „Co to lecznicze nie tak silne. na jakim poziomie tomograficznym. a wykryto go dopiero po czterokrotnym badaniu spojrzeć. w której niebieski samochód jedzie duże odległości są całkiem dokładne. Oznacza to. Przy takich doświadczeniach rodzi się znajduje się w tym samym pomieszczeniu co ty. Zebranie ich w zrozumiały obraz może zająć odpowiada. ponieważ każdy z nas ma własnych symboli i na ich podstawie interpretują wolną wolę tworzenia tego. kiedy Postrzeganie uzyskałam tę informację. Czy obraz ten Bezpośrednie pozyskiwanie ma znaczenie symboliczne. umiejscowienie) nowotwór jak ten. przedstawia coś. byłam bardzo długodystansowe zdenerwowana. kiedy kobieta przybyła na miejsce ciała. co chce. gdzie chcę sesję. co się wydarzyło albo wydarzy). Jak dotąd większość z będzie uzyskiwać informacje. System ten działa tylko przy dużej mówi również. żeby jak najszybciej poszła do Odkryłam. który ujrzałam za pomocą widzenia wewnętrznego. wielkość. że może być drowiciel odbiera obraz organu wewnętrznego zainteresowana pracą w ONZ.Bezpośrednie pozyskiwanie informacji 175 boliczną scenę. ale efekty szosą. tego. poprzez które odpowiedzi na zadane pytanie. aury i w jakiej skali. ale nie o absolutnie Niektórzy uzdrowiciele używają swoich określonej przyszłości. Nie powiedziałam pacjentce prawdy. możesz dowiedzieć się dopiero później. Na przykład W innej metodzie widzenia dosłownego uz. Mogę zdecydować. jakieś cztery miesiące później. Powiedziałam jej za to. Mój przewodnik „odczyty".

Targ i ponownie odczytać informacje. był w stanie prostu. czwartym. jako medytacji i bezpośredniego pozyskiwania gatunek. tyle że w dziedzinie stopniu czytać przyszłość. nawet jeśli był najbardziej sceptycznie linearnego czasu. Jeśli człowiek jest kinestetykiem. może używać jakiegoś rodzaju bezpośredniego pozyskiwania informacji w swoim codziennym życiu. Czy jesteś przede wszystkim wzrokowcem. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym a re- błyskawicznie zdobywać dokładnie te informacje. Księgi te są energetycznym 7. słuchu i dotyku. że większość ludzi imieniem Histler na cztery stulecia przed Hitlerem. żeby je przyjąć. by zdobywać informacje i wyjaśnienie tego zjawiska? rozwijać pamięć. kiedy jest nam potrzebna. że „widzący". jaki rodzaj wielkie implikacje dla przyszłości. żeby odzyskać potrzebne dane. kogo Ponieważ dane te istnieją poza ograniczeniami wybrali. sięgamy po nią po się w piwnicy laboratorium w Stanford. 2. że każdy. nauczymy się nowego sposobu ich informacji będzie dla niego najlepszy? pozyskiwania. tak jak pokazaliśmy to w rozdziale nastawiony. oblicze na aurę a postrzeganiem jej symbolicznie? społeczeństwa. Przy tym . Jeśli my. W terminologii Do przemyślenia ezoterycznej ten zasób informacji nazywa się księgami akaszy. Nostradamus. Bezpośrednie pozyskiwanie informacji ma 3. a nie przeszukiwać Puthoff rozpoczęli swoje eksperymenty ze znanymi zasoby umysłu. wierzę. oczywiście. by uczyć się dedukcyjnego na odległość? Na jak dużą? Jakie jest fizyczne i indukcyjnego myślenia. Będziemy chodzili 5. wydrukiem zakodowanym w uniwersalnym słuchowcem czy też typem kinestetycznym? hologramie wszystkiego. potrafił dokonać tego samego. Czy bezpośrednie pozyskiwanie informacji działa do szkoły nie tylko po to. A zatem jako istoty ludzkie mamy wiele sposobów 1. co się dotąd zdarzyło lub było znane. w którym żyjemy. lecz także po to. by uczyć się. jak 6. Jakie są główne sposoby pozyskiwania in- uzyskiwania potrzebnych informacji — jeśli tylko formacji? poprosimy o nie i będziemy wystarczająco otwarci. tak jak zrobił to uzdrawiania. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym patrzeniem edukacyjny.176 Dłonie pełne światła prowadzili Russell Targ i Harold Puthoff ze Stanford sposobie funkcjonowania mózgu informacja nie jest Research Institute. na ceptywnym channelingiem albo pozyskiwaniem których nam zależy. to zmianie ulegnie cały nasz system 4. Wierzę. eks-trasensami. Odkryli. nauczymy się pozyskiwać informacje zmagazynowane już w pamięci Powszechnego Pola Energii. będziemy zapewne potrafili w jakimś że robię coś bardzo podobnego. przewidując w Europie rządy dyktatora Mówiąc krótko. Jakie informacje pozwoliłyby ci lepiej prowadzić firmę? Zapewne możesz je uzyskać dzięki Przegląd rozdziału 17 swojemu postrzeganiu pomadzmysłowe-mu. a także. Zamiast spędzać całe godziny na informacji? zapamiętywaniu rzeczy. Pamiętać to znaczy w miarę dokładnie określić położenie grupy ludzi dostroić się ponownie do uniwersalnego hologramu i wysłanych do wcześniej ustalonych punktów. znajdujący składowana w naszych umysłach. a potem odkryli. Opisz sposoby wzmacniania zmysłów wzroku.

wszystko wymyśliłam. Rozdział 18 WIDZENIE WEWNĘTRZNE Po raz pierwszy doświadczyłam widzenia organu albo jakąś jego część. jaki mięśnie łączyły się z kręgami szyjnymi. Jest to ochotę. oczywiście pod warunkiem. kiedy tylko miałam na to dużą rozdzielczością (w pewnych granicach). Jeśli chcę zobaczyć jakiś ten specjalny mentalny i emocjonalny stan osiągnąć. Oczywiście i tak przyszło to wątroba będzie zielonobrązowa. w którym moje trzecie promieniowania rentgenowskiego albo zjawiska oko (szósty czakram) będzie zaktywizowane. Widzenie wewnętrzne umożliwia techniki wywołujące ten stan. od ich lekarzy. będzie chorobliwie żółtobrązowa. wewnętrzne potwierdzało informacje na temat które z początku pojawiały się spontanicznie. Mikroorganizmy do mnie samo. Jeśli chcę obejrzeć Czasem. które otrzymywałam od nich samych albo stały się bardziej kontrolowane. kiedy leżąc w łóżku Jeśli chcę zobaczyć mikroorganizm. Zaczęłam rozumieć. wewnętrznego pewnego ranka. gdy by- wnętrze tego . organ. który wdarł się obserwowałam interesującą strukturę mięśni i kości do ciała. Później odkryłam skomplikowane. Sposób. Zaczęłam „widzieć" wnętrza moich wyglądają mniej więcej tak samo jak pod mikro- klientów. że udało mi się nowa metoda postrzegania. co robię. tak że mogłam zajrzenie do wnętrza ciała na dowolną głębokość i z zaglądać do wnętrza ciała. koncentruję się na nim. koncentruję się na tym. że aby widzieć w ten sposób. ale skopem. wmawiając sobie. później pacjentów. Widzenie Moje doświadczenia widzenia wewnętrznego. Jeśli została zaatakowana wirusem widzenie. który spał obok mnie. muszę znajdować się w Widzenie wewnętrzne jest ludzką wersją szczególnie otwartym stanie. Przez jakiś czas nie „wracałam" do tego żółtaczki. i szybko wyłączyłam to dziwne ciemnoczerwona. a reszta rezonansu magnetycznego (NMR) i jest równie ciała uspokojona i skoncentrowana. podobnie jak ja. Z początku było to niepokojące. w wszystko pokazuje mi się w formie obrazów. Jeśli poziomu rzeczywistości. Na przykład. koncentruję się na nim. mi się bardzo ciekawy. Nagle zdałam sobie sprawę z zdrowa wątroba jest w widzeniu wewnętrznym tego. wydał przypominających normalne zdjęcia. widzenie nie ustępowało. W rezultacie karku mojego męża. że pacjent przechodził albo przechodzi chemioterapię.

przy postrzeganiu 2. W tylnej części ustąpiłoby bez antybiotyku. była barwy cie-mnoniebieskawoszarej. w związku ze zbliżaniem się miesiączki (częsta które mogą odwracać moją uwagę. (W tym w skupieniu. Robiąc to. Następnie na tle czerni pojawiają się białe plamki. jeśli nie brać pod uwagę czarniejsza i wykształciła dziwną spiralną formę dodatkowych informacji docierających do mózgu. dostrzegłam. reakcja w przypadku torbieli). Kiedy 2D) torbiel powiększyła się do trzech centymetrów. ale zapalenie przydatków. która rozwiązywała problem. okazywało się to niemożliwe. co później potwierdziło badanie przez wulkan. Potem staje się czarny. zostały usunięte. i ciemno-szaroniebieską. który upadła na lodzie czego chcieliśmy uniknąć przez pozbycie się i zraniła się w ramię. ob- Niejednokrotnie używam oczu. Do 15 stycznia innymi dlatego. czy moje oczy są otwarte czy zamknięte. a lekarz potwierdził zapalenie podniesienie częstotliwości wibracji. Jest możliwe. w które patrzę. jak i ja zaleciliśmy pokazuje zewnętrzny widok auryczny z przodu. czasem w nim przeszkadzają. Rak we wczesnej fazie ma barwę zwiniętą dłoń nad krwotokiem. 21 stycznia (18-2C) torbiel miała tylko że to. zaczęłam rozczesywać linie placami. która według moich obserwacji ponadzmyslowym torbiele daje się łatwo odróżnić od miała średnicę zbliżoną do piłki tenisowej. że trudniej jest się wtedy skupić i (rysunek 18-2B) torbiel zmniejszyła się do czterech wyciszyć umysł. Jest to wypadku trzy lata) często prowadzi do rozwoju raka. że nastąpił przerzut. przypadek mojej przyjaciółki.) 29 stycznia (18- centrować się na miejscu. Trudniejsze jest również wówczas centymetrów. Przykład takiego widzenia pokazany jest na Z powodu ciemnej barwy torbieli w aurze w dniu rysunku 18-1. widoczne jako cie- . ale nie chcieliśmy linie energetyczne mięśnia czworobocznego były ryzykować. a utrzymujące się przez tak długi okres (w tym dolna ilustracja przedstawia widok z tyłu. nie dwa centymetry średnicy. Zapalenie przydatków górnym prawym rogu widzimy widok wewnętrzny. przydatków. w podanie antybiotyku. przypadku nie aplikowałam sesji uzdrawiających. przypadek zapalenia przydatków: torbiel jajnika i Innym przykładem. połączoną ze sobą. by go zatrzymać. indziej zamykam oczy. nie. widziałam zapalenia. Pacjentka przez cały czas pozostawała na „auryczny krwotok" w przedniej części ramienia. włókniak. co umożliwiło szybsze wyleczenie Rysunek 18-3A z tablicy 18-3 pokazuje inny naruszonej kości. mających w polu barwę siedem centymetrów. około włókniaków. Odkryłam też. Pacjentka była wtedy na diecie jeśli oczy są otwarte. 6 lutego (18-2E) torbiel zmalała do jednego centymetra. Pracując nad nią. 3 marca (18- 2F) zniknęła zupełnie. że zapalenie gdzie dochodziło do utraty energii. serwowałam tylko postęp leczenia. zastąpiona przez dużą ilość Przykłady widzenia dobrej. Jak widzicie. Czasem te informacje pomagają oczyszczającej. by odciąć dopływ informacji. Obecność Rysunek 18-3B z tej samej tablicy obrazuje torbieli została już wcześniej potwierdzona przez przykład użycia zdalnego widzenia wewnętrz- lekarza. W tym rentgenowskie. Rysunek w górnym lewym rogu 21 stycznia zarówno lekarz.178 Dłonie pełne światła łam zmęczona. pokazanym na rysunku 18. oznacza to. by łatwiej skon. Umieściłam prawie czarna. tam diecie oczyszczającej. jest torbiel jajnika. zdrowej energii przedmenstruacyjnej. W wyniku tej „krótkiej" przypadku torbiel robiła się zbyt ciemna. W widzeniu wewnętrznym torbiel była splątane i należało je rozprostować. że koniec dalszy kości ramien-nej jest Kiedy plamki te iskrzą się i wybuchają jak wyrzucone zmiażdżony. wewnętrznego Wszystkie moje obserwacje były potwierdzane przez oficjalne badania rejonu miednicy. by można (półgodzinnej) sesji krwotok i splątanie energetyczne było zostawić sprawę samej tylko diecie. ale robiła się coraz ma wielkiego znaczenia. 3 stycznia (rysunek 18-2A) czerwonawobrązową. między mnoczerwona plama w aurze.

Widzenie wewnętrzne 179 Widok z przodu Czerwony Ogląd zewnętrzny Ogląd wewnętrzny Widok z tviu Szaroniebieski Splątane linie energii Rysunek 18-1: Kontuzja ramienia obserwowana poprzez widzenie wewnętrzne .

3 stycznia Ciemny szaroniebieski Błyszczący Ciemnoczerwony ^^A'1''^ Jasnoniebieski ciemnoczerwony / Szary Ciemnoczerwony czakram . 3 marca Rysunek 18-2: Leczenie zapalenia przydatków i cysty na jajniku (widzenie wewnętrzne. 15 stycznia C.^ lem f E. 6 lutego D. Ciemnoczerwony Ciemnoczerwony Ciemny Ciemnoczerwony szaroniebieski Ciemniejszy Czarny szaroniebieski 2 cm B. 21 stycznia A. obrazy diagnostyczne) . 29 stycznia F.

Szarozielona unieruchomiona 00 energia ThS przesunięty w lewo to Emocjonalne bloki w gardle i splocie słonecznym &&''! Połączenie unieruchomionej energii z przodu i z tyłu 2 o* £3 n Ol W* SI Rysunek 18- 4: Wewnętrzne widzenie chorób serca (obraz diagnostyczny) .

Emmanuel powiedział Rosę. Przeprowadzone zaraz potem badanie wykazało. Krew pacjentki chorej na białaczkę Oczywiście nie ja odegrałam kluczową rolę w tym uzdrowieniu. że umrze bardzo szybko. Jako uzdrowicielka miałam do nich dostęp. że wciąż nie dwie jest w pełni wyleczona. żeby właściwie pokierować procesem leczenia. Wtedy właśnie pojawiła . jest w kontakcie z przewodnikiem imieniem tak jak pokazuje to rysunek 18-6. a ja ujrzałam białe. że jej krew jest zdrowa. gdzie otwarta współpraca między duchowymi uzdrowicielami a lekarzami medycyny dobrze przysłużyłaby się pacjentowi. Oto przykład sytuacji. że jeśli wzrokowych i okrąża przysadkę. że po raz pierwszy od wykrycia białaczki krew Rosę jest całkowicie czysta. Następnie rozdziela się na ponieważ badania krwi wykazywały. Oto co ujrzałam. że nie umrze. ponieważ uniemożliwia przechodzić przez skórę. że Rosę nie musi już mnie widywać. Możemy dać sobie nawzajem bardzo wiele. żeby uratować jej życie. Mija skrzyżowanie nerwów ona jej wyzdrowienie.Widzenie wewnętrzne 183 się u mnie. żeby wyższą częstotliwość niż światło widzialne i może przerwała chemioterapię. Oni nie. po czym zostały wyssane na zewnątrz. ponieważ lekarze całkiem szczerze bali się. Sprostanie swej własnej prawdzie nie było dla niej łatwe. Światło to ma Emmanuel. aż wreszcie wspólnie doszłyśmy do wniosku. Rysunek 18-5: Mikroskopowe widzenie wewnętrzne Proces światło i wiedziała już. Lecz w tym przypadku w grę wchodziły inne czynniki. Nie była to łatwa decyzja. za tym skrzyżowaniem. szpitala. a następnie srebrnego światła. Rosę zaczęła odbywać sesje channelin-gowe Światło wchodzi jednocześnie przez trzecie oko i z moją przyjaciółką Pat (Rodegast) de Vitalis. robili wszystko. światła wchodzącą do ciała przy moim widzeniu Kontynuując chemioterapię po wyjściu ze wewnętrznym albo rentgenowskim. co mogli. która oczy fizyczne i płynie wzdłuż nerwów wzrokowych. Dzięki widzeniu wewnętrznemu mogłam zapewnić ją. ale Rosę postanowiła posłuchać Emmanuela. widzenia wewnętrznego. który podawano jej w trakcie całego pobytu w szpitalu. Zaobserwowałam ścieżkę Nastąpiła remisja. Lekarze stwierdzili. B. podobne do nasion obiekty w jej krwi. umieszczoną zaraz przerwie chemioterapię. Mam następujące wyjaśnienie fenomenu Chemioterapia nie wywołała skutków ubocznych. Na każdej widzenia wewnętrznego butelce płynu. Potwierdzały to badania lekarskie. pisała „czysta miłość". Nie oznaczało to kryty- kowania lekarzy. jeśli przerwie chemioterapię. o których oni nie mieli pojęcia. Podczas pierwszej sesji obiekty zostały rozproszone przez uderzenie lawendowego. to umrze bardzo szybko. wsparłam tylko Rosę i oczyściłam jej krew. Potrzebowała mojego wsparcia. i mówili jej o tym przy każdym badaniu.

184 Dłonie pełne światła Szyszynka ^% Kora wzrokowa Ścieżka złotego światła Dwie ścieżki złotego światła Przysadka Rysunek 18-6: Anatomia widzenia wewnętrznego .

następnie kieruje się do prawej nogi i w górę do Czasem kładę dłonie na analizowanym obszarze. skroniami. rozluźniając całe napięcie po skierować wzrok bezpośrednio na to. jak twoje serce zwalnia do miłego. Miejsce to wydaje się sercem skanera. nie ciego oka. potrafię Najlepszą metodą nauki widzenia wewnętrznego wzbudzić tę wibrację w przysadce. rozdzielczością. przecięłaby się z prostą wytyczoną pomiędzy Teraz wyobraź sobie. Oddychaj głęboko i zre- strumienie przechodzą nad sobą łukowato w rejonie laksuj się. i wejdź do swojego ciała w tego punktu mogę patrzeć w każdym kierunku nie dowolnym miejscu. Zauważyłam. Podróżowanie \>TZ. Spróbuj ponownie. napięcie powodując uczucie lekkiego łaskotania. To medytacyjne są ćwiczenia głębokiej relaksacji połączone z tym. Wstrzymaj oddech. napnij ciało o połowę słabiej niż poprzednio. tobą. Poczuj. To przyciąga energię do środka czoła i oddech i napnij całe ciało tak mocno. Powtórz to trzy razy bez Mam wrażenie. że jesteś bardzo maleńki. potem wypuść powietrze Subiektywne poczucie tego typu widzenia pozwala. medytacyjne i oddechowe mogą sprawić. dzięki którym widzę. Oba ciasne części garderoby. Według moich obserwacji to auryczne zdolności widzenia światło przechodzi łukiem ponad ciałem wewnętrznego modzelowatym i zostaje skierowane do szyszynki. a Teraz weź głęboki oddech i rozluźnij się nawet wirusowego. połóż się i rozluźnij wszystkie tyłu kręgosłupa i różowe światło do jego przodu. Całe twoje ciało jest ciężkie i gdyż ułatwia to pracę. ale by coś (energia. że przysadka zacznie wibrować i promieniować złotym (albo różowym. ciepłe. i rozluźnij ciało. Z jak punkcik światła. Wpływa do lewej ręki i dłoni i rozluźnia skanuję. chociaż zwykle dobrze jest lewego ramienia. Potem dostrajam się do danego do lewej nogi rozluźniając całe obecne tam napięcie. jak tylko centralnych obszarów mózgu. co akurat drodze. Dzięki takiemu widzeniu można patrzeć pomijaj jednak żadnej jego części. do pól Niekiedy używam innej metody. żeby odnaleźć Teraz twoja miniaturowa jaźń wpływa z po- interesujące rejony. aż do poziomu komórkowego. po czym spływa w dół wymagają pomocy. Poprzez specjalne oddychanie. wydychając powietrze. jeśli człowiek jest zakochany) Ćwiczenia: światłem aurycznym. Jedna biegnie do płatów potylicznych. ciało wyniku którego powietrze ociera się o górną tylną część gardła i podniebienie miękkie. Powtórz wszystko jeszcze raz. prawego ramienia. do jądra nerwu wyjaśnienie sytuacji i otrzymuję mentalny obraz okoruchowego. napinania ciała. co oddychanie pomaga mi również skoncentrować się i nazywa się podróżowaniem przez ciało. Teraz za pomocą swojej . tam gdzie prosta poprowadzona od trzeciego oka równomiernego. Wypuść powietrze na dowolną głębokość. wyciszyć umysł. które wrotem do lewego ramienia. twojego ciała jak gęsty miód na powierzchnię pod za trzecim okiem i jakieś pięć centymetrów w tył. z bardzo dużą i rozluźnij się. obszaru i skanuję go z większą rozdzielczością. w 1. Twoja maleńka jaźń płynie do poruszając głową. Teraz weź głęboki thalamusa. Kieruje złote światło z podstawy do Po pierwsze. zdrowego rytmu. że pewne techniki problemu trapiącego pacjenta. jakbym miała w głowie skaner. oglądam ciepła i energii. która w widzeniu wewnętrznym odgrywa rolę wykrywającą. możesz. Kiedy przychodzi do mnie pacjent. Proszę o wzrokowych.Widzenie wewnętrzne 185 ścieżki. Ciekawią mnie te obszary. Ta wibracja i złote światło Tworzenie i rozwijanie zwiększają ilość światła kierującego się w rejon wzgórza. Twoja lewa ręka jest ciężka i ciepła. informacje) dotarło do rejonu trze.*2. (skanuję) pobieżnie całe jego ciało. a druga do wzgórza. Wyobraź sobie napięcie spływające z Jest on umiejscowiony w centralnym rejonie mózgu.

emocję lub energii? Czy poziom enzymów trawiennych jest tylko niejasne poczucie czegoś. Jeśli potrzeba mu energii. ty masz rację. żeby znaleźć uformuj gardło tak. Możesz odbierać kolor. Teraz otwórz usta. oczyść go. zacznij od początku miłości troską. poślij tam swoją maleńką jaźń z znasz się na anatomii (a powinieneś. co wygląda ten układ? Czy otrzymuje odpowiednią ilość widzisz. Jeśli żaden obszar prawidłowo? Zbadaj genitalia. Zamieńcie się pozostań głęboko zrelaksowany. Możesz skanować kolejne obszary albo. niech ploracji. Wielebny C. a twój przyjaciel błędnie rozumie Wróć do stanu normalnej świadomości. czego się wszystko jest w porządku? Wejdź do wątroby. ciebie. oddech przez nos. piersiową. Prześledź drogę od ust do żołądka. Czy wszystkie funkcjonują rejonu i powtórz cały proces. żeby powietrze uciekało ocierając się. pewny siebie i teraz rolami i niech twój przyjaciel przeskanuje świadomy. Medytacje w celu otwarcia skanera trzeciego oka Usiądź na krześle naprzeciw przyjaciela. Pozwól. udaj się do jelita cienkiego. Potem nie będziesz już ich Czy sprawia wrażenie zdrowego? Teraz popłyń przez potrzebował. Nie otwieraj oczu. potem środkową. że jest ci wygodnie. jaki przebywa jedzenie skoncentruj się na niej mocniej. Czy są otoczone pełną specjalnie cię nie przyciąga. Skieruj się do organów przyciągany do jakiejś części ciała.B. być obserwowaną. Weź głęboki towarzyszące podróżowaniu przez własne ciało. którą „zaobserwowałeś". Czy potwierdza on twoje obserwacje? Co się zgadza. Jeśli czegoś mu brakuje. jeśli chcesz być miłością i energią. Bądź pasywny. maleńkiej jaźni zająć się tym. dowiedziałeś. Połóż się na medytacji. Przysuń koniec języka do tylnej części gardła i Najpierw przeskanuj ciało. a następnie grubego. 2. Skanowałeś swoje własne ciało. plecach albo usiądź z wyprostowanym kręgosłupem. jeśli które cię niepokoi. ciała. pozwól przyciągnąć się do innego trzustki. ale sytuację.186 Dłonie pełne światła maleńkiej jaźni zaczynasz badać układy wewnętrzne obszar. po prostu trawiennych. najszerzej jak możesz. by twoja maleńka jaźń urosła do normalnych a co nie? Czy potrafisz wyjaśnić dlaczego? Być może rozmiarów i złączyła się z twoją prawdziwą jaźnią. Wierz w to. Skup się na organach w twoim ciele. odpowiedź stanowią czynione przez ciebie założenia. kiedy tylko tego chcesz. Ucisz umysł za pomocą proponuje następujące ćwiczenie. żeby mu to ułatwić. Skanowanie przyjaciela 3. Jedna osoba będzie obserwatorem. kolejne układy wewnętrzne. Czy Kiedy jesteś już zadowolony z tego. co widzisz. druga ma się otworzyć i Jeden z moich nauczycieli. Możesz wykonywać taką podróż przez samego Być może problem tkwi w twoim ciele. Czy ten układ działa prawidłowo? swojego przyjaciela. trąc o górną tylną część gardła przy miękkim pod- . śledziony. by obrazy prawidłowy? Teraz opuść żołądek i wraz z jedzeniem wpływały do twojej głowy. pozwól swojej umyśle. ale nie dotykaj nimi do całego ciała. Być może to siebie. Łagodnie skup się na swoim przyjacielu. Jeśli trzeba go Kiedy jesteś już zadowolony ze swoich eks- oczyścić. Omów to. Jeśli jest w twoim ciele jakiekolwiek miejsce. Kiedy intuicyjnie czujesz się płuca badając tkankę płucną. Przypomnij sobie uczucie Upewnij się. który wzbudza twoje zainteresowanie. Prześledź szlak. ponieważ skanujesz ciało z zewnątrz. pozwól. Kiedy będziesz już usatysfakcjonowany. Jak znajdujących się na tym obszarze. ze swoim przyjacielem. Wejdź do serca i popłyń z krwią pompowaną Możesz z początku użyć dłoni. potem klatkę przyjaciela. fakturę. co odebrałeś. Tym razem będzie to nieco inne uczucie. wróć powoli do siebie i otwórz oczy. Przyjrzyj się dobrze temu uzdrowicielem). twoja miniaturowa jaźń wyśle mu energię. Notuj w obszarowi.. na którą zasługują? skanować całe ciało. Napełnij najpierw dolną część Teraz możesz odbyć wizualną podróż przez ciało brzucha powietrzem.

Mogę na przykład zobaczyć uraz dotykający powyższe ćwiczenia. wróć myślą do łącząc z trzema trącymi oddechami. zawrotów głowy. nas chciałaby. określonej części ciała. . żeby skupić uwagę. przeszłość i poznając historię danej części ciała. dodaj następującą wizualizację. Wybierz określony na przodzie swojego ciała. Nie możesz ograniczone przekonanie.) Drugą techniką jest użycie łączności kine- Wielokrotnie w trakcie sesji wykonuję krótkie stetycznej i widzenia wewnętrznego. by powietrze wolno opuściło twoje ciało. obrazów każdej części swego ciała. Łatwo jest cofnąć się w czasie. nigdy nie używam mojego umysłu w określony sposób. Ponieważ tyle razy wykonywałam choroby. Niech zaczyna ocierać się jak najgłębiej. Teraz skup się czasów. Gdy już opanujesz to ćwiczenie. Po prostu. Pierwsza to normalny sposób. gdyż możesz dostać albo dźwięków. tak żebym mogła lepiej zmysłu kineste tycznego. Łączę się z ćwiczenia oddechowe. bo jest ono bardzo potężne. Najpoważniejsze równymi seriami bez przerwy i trę powietrzem o tył choroby występują w efekcie długiej serii takich gardła. że można należnym szacunkiem. że dwa w czasie. Zauważ. Kiedy już poczujesz się z tym przeszłość swobodnie. Teraz cofnij się jeszcze bardziej z trzema trącymi oddechami. dla innych nie. i różowy w jego przedniej części. Utrzymuję przesyłać wyższe częstotliwości przez moje pole. kiedy byłeś młodszy.Widzenie wewnętrzne 187 niebieniu. szybkie oddechy Cofam się. Powtórz to trzy razy przypomnij je sobie. używając mojego wibracje i poziom energii. Kiedy widzenie ponadzmysłowe połączy się ze Powstający dźwięk powinien być delikatny. w którym mieszkałeś. Powtórz to trzykrotnie wywołujemy wspomnienia. że ten przyspieszyć swojej ewolucji w nieorganiczny wewnętrzny proces cofania się w czasie służy do sposób. Strumień światła jest wiek albo miejsce. wyobraź sobie złoty Odkryłam sposób „czytania" przyczyny kon- strumień światła zaczynający się w tyle rejonu kretnego zaburzenia fizycznego. choroby: cofanie się w Powtórz ten oddech. Gdy wydychasz powietrze. odbierane informacje gulgoczący. czytając tym celu trę powietrzem o górną tylną część gardła. to robić tylko dla siebie. Wiem. spokojnymi. oczyścić umysł i urazów. widzieć wyższe jej poziomy. Traktuj to ostatnie ćwiczenie z wszyscy to robimy. aż do zrównoważyć pole energii. Większość z nas sądzi. Łączy on w sobie miednicznego i biegnący wzdłuż kręgosłupa do dwie techniki. a wreszcie z klatki piersiowej. Wypuść całe powietrze. Mam wspomnienia uczuć. Czasem oddycham też długimi. które pomagają mi podnieść interesującą mnie częścią ciała. Jest to tylko Dochodź do wszystkiego powoli. wykonuj więcej niż trzy lub cztery oddechy dla jakie to uczucie. Otrzymuję obraz chorego widzieć aurę. w jaki centralnej części mózgu. potem z jego środkowej Znajdowanie przyczyny części. żeby było odwrotnie. aż wreszcie docieram do przyczyny przez nos. który był pierwotną przyczyną obecnego problemu. Cofam się po prostu w czasie. Czym jest twój wewnętrzny proces strumienie światła krzyżują się łukowato i wpływają przywoływania wspomnień? Jakie niesie ze sobą do środka mózgu. uczucie? Kiedy przypominam sobie coś z przeszłości. dokładnie na szczycie kręgosłupa. jest to dla mnie teraz łatwe. Pozwól. Najpierw powietrze z dołu brzucha. a nie słyszeniem ponadzmysłowym. Potem widzę następny. nosowym oddechem trącym. i tak dalej. Trzymaj ją stają się jeszcze bardziej użyteczne. lecz robię to zaczer-pując krótkie. a także obszaru opisujący jego aktualny stan. a następnie cofam się w czasie. jeszcze wcześniejszy. Nazywam tę technikę momentu przed wystąpieniem pierwszego urazu. W połączenie. To nigdy się nie udaje (chociaż większość z „odczytywania" historii choroby. Zaczerpnij oddech i rozluźnij się. Odkryłam. Nie odchylaj głowy do tyłu.

Jaka jest różnica pomiędzy wizualizacją odległość? a postrzeganiem? . 5. Wymień trzy ćwiczenia służące rozwijaniu widzenia wewnętrznego. 1. Co można zobaczyć dzięki widzeniu wewnęt. W jakiej skali można postrzegać obiekty w Do przemyślenia widzeniu wewnętrznym? 3.188 Dłonie pełne światła Przegląd rozdziału 18 4. Czy widzenia wewnętrznego można używać na 6. Który gruczoł wydzielniczy jest narządem rznemu? W które rejony ciała można zaglądać? widzenia wewnętrznego? Na jaką głębokość? 2.

ale pisz dalej. Pod wpływem pisania witaminowej czy leku homeopatycznego. Po jakimś czasie nictwem zmysłu słuchu. nazwy chorób. mieszanki przejmuj się i pisz dalej. na chęci uzyskania odpowiedzi na to pytanie. jak wykonywałam to ćwiczenie względu na to. Najlepszym znanym mi sposobem wzmacniania Zapisuj wszystko. która słów. Skup się na bezpośrednim słyszeniu którzy skorzystali z tych wskazówek. ogólnych pojęć. Weź Kiedy skończysz. Skup się interesujące. bez przybyła na sesję uzdrawiającą. słów. Możesz myśleć. Wielu ludzi. ćwicz. uczuć. na kartce. jaka ona będzie. odłóż papier na bok na kartkę i ołówek. Nie a w niektórych przypadkach skład diety. aż od. że Skoncentruj się i uspokój umysł. usiądź w wygodnej pozycji przynajmniej cztery godziny. nie nadążałam z pisaniem. Później wróć do niego i medytacyjnej. Słyszałam na ciebie w formie obrazów. były z początku ogólne. Ćwicz. przykład słowa miłości i otuchy dla osoby. Potem zapisz pytanie codziennie o wschodzie słońca przez trzy miesiące. postrzegania ponadsłuchowego jest medytacja. Rozdział 19 POSTRZEGANIE PONADSŁUCHOWE I KOMUNIKACJA Z NAUCZYCIELAMI DUCHOWYMI Informacje. Poczekaj. na które cierpiał. się w dźwięki. żebym kupiła maszynę do pisania. Zapisz ją na kartce. Odpowiedź może przybyć do później stały się bardziej szczegółowe. skoncentruj się i oczyść umysł. Forma nazwisko pacjenta. zaczniesz ją odbierać. jaka jest. co odbierasz. które nadchodzące informacje zaczną wreszcie przeradzać pomogłyby mu w odzyskaniu zdrowia. które do ciebie docierają. Załóż specjalny notatnik. Połóż ołówek i kartkę w zasięgu ręki. bez Po tym. Jak przeczytaj wszystko. . przekazywanej ci odpowiedzi może się zmieniać. które otrzymywałam za pośred. a nawet zapachów. Nic nie opuszczaj. wyzdrowiało. informacje słowne nadchodziły w takim tempie. co napisałeś. Później zaczęłam względu na to. Głos zasugerował. powiedź przyjdzie do ciebie. że do odbierać rzeczy o wiele bardziej konkretne: niczego ci się nie przyda. Uznasz to za najwyraźniej sformułuj w umyśle pytanie. ćwicz.

To było szczególnie pacjent zaczął zadawać pytania. ale z niewielkim wgłębieniem w dole percepcji też jej doświadczają. twój duchowy Zazwyczaj dostaję całkiem szczegółowe odpowiedzi.190 Dłonie pełne światła Wkrótce nie nadążałam ze stukaniem w klawisze. żeby „Z Kenii. w której prosisz o informacje osobę mądrzejszą i bardziej 1. żeby obecności całej grupy. w końcu je zrozumiesz. że wchodzisz w metaforę. Wkrótce czułam ich dotyk. może człowieka bardzo głęboko przejść od pisania do powtarzania słów na głos. Bez wątpienia słyszę czyjś pytania. a Ćwiczenie: czasem. kiedy nieznana reszta zaczęła płynąć. ale traktowałam je właśnie jako wizje. To prawda. przewodnik. żeby się mogę też poprosić o opisanie określonego problemu. że odbierający słyszy tylko kilka lepiej od nas wiedzą. a teraz. Zadecydować możesz tylko na podstawie wygodnie albo w pozycji jogicznej na poduszce ze własnych doświadczeń. Uważam. Możesz usiąść na krześle. Heyoan proponuje. Inni ludzie o wzmocnionej kręgosłupem. Z początku trudno było linearnego umysłu. Upewnij się tylko. pierwszych słów tego." momencie blokuję docierającą do mnie informację. dalej. zamknij oczy i zaawansowaną w rozwoju od ciebie. Z miejsca prześlizgują się pod obronnymi zasiekami Uchwycenie początku zdania i pozwolenie. W takim „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Stulecia. Teraz spróbujcie wy. Potem. tylko od razu przechodzimy do ukrytych głębiej Doświadczenie uzyskiwania informacji drogą informacji. informacji dla drugiego człowieka. dotknąć. ale wychodzący z niego. Nadchodzące śledź oddech wchodzący do twojego ciała i informacje są poza obszarem twojego rozumienia. Zatem. Zadaję nawet takie pytania. by człowieka i docierają do samego sedna. Zazwyczaj robię to bezgłośnie. co ma zostać powiedziane." kontynuować pracę. Dla mnie jest ona pleców. tyle inne. skrzyżowanymi nogami. gdzie leży prawdziwy problem. Zrobiłam to. Skąd pochodzisz? Muszę skoncentrować się ponownie. Oznacza to. do moich Otrzymywanie wskazówek od nozdrzy dochodził cudowny zapach. Raz na jakiś czas możesz jeśli pozwolisz im płynąć powtórzyć sobie przypomnienie: „Podążam za . Następnym krokiem było odbieranie informacje w sposób pasywny i bezpośredni. werbalną nieodwołalnie prowadzi do postawienia W trakcie seansu zadaję również Heyoano-wi pytania: „Kto mówi?". dowiedzieć? Zapytać jego samego! Zapytałam. sięga on duszy nie zważając na ludzkie Dźwięk głosu przeszkadzał mi w utrzymaniu ograniczenia. a potem w w którymś momencie. Kontakt z prze- Głos zasugerował. Czy sama go wymyślam." ale nie zawsze jest łatwo. Zazwyczaj na początku seansu mówi spokojnego umysłu. które będą nam pomocne. mój odbiór rzeczywistości Usiądź w pozycji medytacyjnej z prostym również się poszerzył. Tylko metafora czy rzeczywistość? Cała moja osobista rzeczywistość przewodników duchowych dociera do mnie za pośrednictwem zmysłów. ponieważ przewodnicy z reguły w ten sposób. Teraz zaczęły do mnie mówić. nie marnujemy czasu. inne źródło? Najlepszy sposób na to. Mogę głos. wymaga wielkiej Heyoan rozpoczyna seans. opierając się prawdziwa. że miałam wcześniej wizje duchów i aniołów. Jeśli jesteś typem kinestetycznym. że jest to zawstydzające. kiedy są one rozszerzone. ufności. czy jest Odbieranie informacji od przewodnika jest jest o ci wygodnie. czy też ma on jakieś poprosić o obraz sytuacji albo konkretnej części ciała. Po jakimś czasie trudności te mój przewodnik Heyoan. że uzyskuję jednak ustąpiły. żebym wyposażyła się w wodnikiem może dać człowiekowi informacje spoza magnetofon. szczególnie kiedy niepokoi Co znaczy Heyoan? mnie potencjalna treść odpowiedzi. jak: „Czy to jest rak?" Odpowiedział: „Jestem Heyoan. ponieważ channeling werbalny działa właściwa kolejność. kiedy widziałam je w pokoju.

Gdy zachodniego umysłu i bardzo skutecznych. Jeśli jesteś słuchowcem. jeśli jesteś studentem szkoły artystycznej. kiedy jesteś już skoncentrowany. Na miastu. Możesz też wydobyć jakąś nutę. całe serie takich ćwiczeń. Jeśli jesteś wzrokowcem. kontynentowi. wiedzą wszechświata. wsi albo konkretnej nauki i są wybierani pod jej kątem. ziemi. Poczuj że jesteś jednością z Bogiem. tworząc Każdy człowiek ma kilku przewodników. dalej. umożliwiający słyszenie. że owa iskra boskości ogromny ładunek. spokojnie oddychasz. Więcej medytacji i ćwiczeń zwiększających wrażliwość i pozwalających osiągnąć ten spokojny 2. tak jak je wysłałeś. bezpieczny. żeby uwolnić umysł od jego twojego centrum. Możesz kontynuować wzrost złotej kuli w swoim splocie słonecznym. gdzie formy są piękniejsze i bardziej Teraz utrzymując jasność światła sprowadź je z idealne niż te. Książka ta zawiera gdzie znajduje się główny strumień energii. możesz przez całą świadomości dla uzyskania przewodnictwa. Potem niech napełni osobistych nauczycieli złotym światłem twoje pole aurycz-ne. że stanowisz jedność ze Stwórcą. Twoja percepcja może wzrosnąć i gadaniny. że jestem Bogiem". możesz usiąść w oczekiwaniu na słonecznego. krajowi. spokojnym poczuciem zrozumienia. część tworzącą jedność z nim. Patrz następnie. ciele. wewnętrznego spokoju. a twój kanał i centralną część twojego ciała do splotu umysł uspokojony. Dodatkowo każdy ma nauczycieli--przewodników. Czuję podniecenie. medytację używać mantry. Rób to powoli. ponieważ zdaję sobie Sat-Nam. że w pewne dni koncentracja . Pozwól. które udaje nam się zamanifestować na powrotem. Wypełnij wszechświat jaskrawym pracy wyrażasz swoją kreatywność. jak złota kula rośnie duchowe przewodnictwo. patrz. tam Schwarza Vohmtary Controls. takiego jak Om. którzy złoty krąg wypełniający pomieszczenie. Niech wypełni pomieszczenie. To nastawienie pozwoli ci osiągnąć stan domość tego. Możesz użyć jako przeżywam następujące doświadczenie wewnętrzne. krok po kroku. duchowych Jeśli znajdujesz się w grupie medytujących osób. obszarowi wokół budynku. w jakiej księżyca i gwiazd." Okiem umysłu płyń za przychodzi mi trudniej. dorównując wielkością budynkowi. Upewnij się. tak żeby sięgnęła artystów dla inspiracji. i przykład. wolno. Niech pozostają z nim i kierują go poprzez wiele inkarnacji. a zatem mających łączność z pracą tego rodzaju w świecie i z Bogiem. Jezus albo „Bądź spokojny i wiedz. jesteś z złotym światłem. Zwizu. w którym się którzy towarzyszą człowiekowi w okresach znajdujecie. wyobraź sobie złoty stan samoakceptacji znajdziecie w książce Jacka kanał biegnący wzdłuż twojego kręgosłupa. krok po kroku wracając w siebie. w którym się znajdujesz. kiedy wchodzę w podwyższony stan 3. Porusz świadomością będziesz miał wokół siebie kilku przewodników- powiększając złotą kulę światła. rośnie. Sprowadziłeś do swojego pola świa. Wypełnij swoje wnętrze całym tym światłem i Aby skontaktować się ze swoim przewodnikiem. przystosowanych do alizuj białozłotą kulę nad swoją głową. używam więc kombinacji oddechem kierującym się poprzez wnętrze ciała do powyższych medytacji. żeby najpierw Odbieranie przewodnictwa od napełniła ciało złotym światłem. duchowym. Bez względu na to. Innym razem potrzebuję tylko prostej możesz zacząć śledzić przepływ energii we własnym mantry. obecny teraz w twoim polu istnieje w każdej części ciebie i że jesteś całkowicie aurycznym. Zazwyczaj. kula opada powoli przez Teraz. regionowi. że robisz to usiądź z cichym. planie ziemskim. w twoim splocie słonecznym niczym słońce. mantry świętego imienia. jak ich złote kule powiększają się. stając się większy od pomieszczenia. Zauważam. Zobacz siebie jako część tego pewnością inspirowany przez przewodników wszechświata.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 191 oddechem do centrum.

Kiedy ten fundament jest gotowy. Widzę przewodnika za moim przewodników. jak zostaję uniesiona w Oznacza to dla mnie kinestetyczne zakotwiczenie się w wyższy stan świadomości. Na również moich dłoni do zrównoważenia pola energetycz- przykład. Moje słowa . jakbym budowała mocny ciało może zmienić nieco pozycję. Porusza przewodnicy przejdą szybko na inną formę kontaktu moimi rękami i ramionami w rytm rozmowy. również pomocny. Potem czuję. a kierunek. Najpierw się koncentruję. włączam się w proces channelingu (odbioru informacji). * Jako przewodnik czuję się dużo mnie przewodnik. że nie nadchodzą z rejonu prawego ramienia. co jest ci przekazywane. kiedy Moje wewnętrzne doświadczenia werbalnego spostrzegam różowy obłok miłości spływający na channellingu są następujące. unoszę dłonie i stykam je koniuszkami palców na po pomoc. by pacjent sam pojął jego znaczenie. Mogę bezwiednie ziewnąć. które nego i wlewania energii w moje czakramy. Jeśli i teraz nie jestem w stanie odbierać słów. Przewodnik również zdaje najbardziej odpowiadającej ci formie. Siedzę ze skrzyżowanymi mnie z góry. który będę się starała wyjaśnić własnymi słowami. Używa albo podejdą do problemu z innej strony. zanim większa niż jako ja — Barbara. ponownie znajdę to miejsce w sobie. i przewodnik jesteśmy trzech nauczycieli. Trący oddech nosowy jest spokoju potwierdza twoją łączność z przewodnikami. To sprawia. Wkrótce nie ma już luki czasowej pomiędzy pojęcia. Przez całą początkową część seansu prawym ramieniem i słyszę kilka pierwszch słów z nieustannie się unoszę. przewodnicy prześlą mi ogólny koncept. Moja osobowa jaźń zadał szczególnie kontrowersyjne pytanie. bezpieczeństwa. To równoważy przewodnicy. się ku niemu. jeśli obawiam się. okiem umysłu. miłości i poziomu świadomości. Będą to ogólne się zbliżać. która przyszła do mnie gotowi. Wtedy zazwyczaj widzę i słyszę Czuję to kinestetycznie. Jest to takie uczucie. z wyobrażenia przeszłych zdarzeń lub inkarnacji. że słowa. Potem zaczynam sobie uświadamiać kontakt zostanie nawiązany ponownie. Kiedy i ja.) Moje podniecenie maleje.192 Dłonie pełne światła sprawę z obecności przewodnika pełnego miłości i powoli złączą się ze słowami przewodników i światła. Minie minuta albo dwie. Z początku słowa kontaktu. co mówi do jakbym nim była. przesuwa się ponad moją głowę i Kiedy jakaś forma komunikacji nie dociera do ciebie przenika do jej wnętrza. słowa. „ucieknę" z tego miejsca wewnętrznego spokoju i Jednocześnie czuję się stopiona z przewodnikiem. Osobie. wchodzę w stan świętego momencie unoszenia następuje kontakt z przewodnikiem. i Przewodnik zdaje się albo boisz się tego. Przewodnik będzie komunikował się z tobą w tym bliższe wydają się słowa. który zacznę opisywać. albo jeśli ktoś że energia jest skupiona i czysta. Jeśli to nie istnieniepromienia białego światła nade mną i unoszę podziała.) mną. moje pole energii i pomaga utrzymać stan wyższego Właśnie to doświadczenie światła. mają pewne znaczenie. uspokojenia. tak harmonii i nie będę już słyszała tego. Wypełnia mnie poczucie miłości i nogami. Odwracam dłonie wnętrzem do góry. żeby świadomość poprzez kinestetyczne odczuwanie jej ruchu dopomóc w otwarciu czakramu gardła. Zazwyczaj kieruje mną tamtego kierunku. że wchodzę weń pozwalając. Im mocniej masz łączności ze swoimi przewodnikami. W tym momencie moje ciele. odbieram. prześlą mi obraz. symboliczne obrazy albo dosłowne usłyszeniem a wypowiedzeniem słów. to zdaje się unosić w górze. którego nadchodzą. (To przez ten w górę i wizualne koncentrowanie się na świetle nade czakram człowiek słyszy swoich przewodników. a kręgosłup ciała. dopasowywać do mnie fizycznie jak rękawiczka. towarzyszy jej przewodnik albo wysokości serca albo splotu słonecznego. słysząc i widząc wszystko. zaczynam unosić wyprostuje. (Można powiedzieć. W pewnym Uniósłszy się jeszcze. na przykład energetyczny fundament wokół dolnej części mojego miednica przesunie się nieco do przodu. oznacza to najprawdopodobniej. z dłońmi na udach. W tym momencie zaczynam Jeśli nie odbierasz go w trakcie prób nawiązania zazwyczaj odbierać przekaz werbalny.

Odbieranie sądzę. że ból w nodze jest niż zwykle. Tablica 19. dotykiem i jest. gdy ktoś mówi co się dzieje. musi Dotąd mówiłam tylko o pozyskiwaniu infor. powinniśmy. jakie jest głębsze znaczenie bólu nogi informacjom dowiedzieć się. kiedy kochasz albo „wyczuwasz „Myślałem. Choć jest to rzadkie. W Wszystkie te informacje docierają do nas poprzez tym momencie jestem zazwyczaj onieśmielona. Pacjent może być wściekły lub bardzo aktywny i płynie przez niego więcej energii wystraszony. którą kładzie na jego nodze. będzie wiedział. Badając proces pozyskiwania Drugi czakram przynosi informacje na temat informacji. informacji ma naturalnie swoje wady. którego czakramu używa do uzdrowiciel wyczuje uczucia pacjenta spowodowane odbioru informacji. Ważne różnicy między zmysłem kinestetycznym. słuch. jego położenia. by jego własne ciało stało się pudłem rezonansowym. które należy siebie. a także udzieli pewnych się pacjent. Miłości w jakiś sposób oczyścić. a drugi przekazuje nam jej uczucia. że Trzeci czakram udziela niejasnych informacji. Pierwszy czakram przynosi informacje kształtu. między innymi takich jak wtedy. opada w dół łącząc się z ciałem i osobową jaźnią. czy też macji poprzez cztery z pięciu normalnych zmysłów odbiera go od pacjenta. fizyczny ból w jakiejś części ciała. Uzdrowiciel może dzięki tym poczucie tego. wiedzieć. że nie jest to jego własna. podczas gdy moja świadomość nodze albo w ręce. żebym nie leciał dziś tym uczuć. Miłość należy do innej kategorii niż reszta „Intuicja mówi mi. że zadzwonisz i zrobiłeś to" albo miłość". również nie nazywamy zmysłem. trzeci czakram da nam niejasne zagrożenia. W przyk- poczucie zdrowia albo choroby. w jakim stanie znajduje w życiu danego człowieka. istoty.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 193 Pod koniec rozmowy przewodnik rozłącza się roba pacjenta. które należą do pacjenta. będzie miał niejasne poczucie obecności Poprzez każdy czakram otrzymujesz inny rodzaj kogoś/czegoś w pokoju. Ponownie uzdrowiciel musi użyć to. potrafię stwierdzić. Można się tego nauczyć dzięki ćwiczeniom i dobrej Kiedy obserwuję kogoś w trakcie channelingu. Jeśli czuje ból w nodze. dotyk i węch. Zwróć po prostu większą uwagę na to. Czakram ten jest zazwyczaj bólem w nodze. ale według mnie różnią się one bardzo od chorobie towarzyszą negatywne emocje. by wykorzystać te informacje. własnymi emocjami a tymi. coś może się stać. jeśli uzdrowiciel oczyści się na tyle. żeby znaleźć różnicę pomiędzy mechanizm poszczególnych czakramów. bezpieczeństwa albo ładzie z bólem nogi. miłość jest czymś więcej niż samolotem. jak i powiązany jest z określonym czakra-mem. ogólnego informacji. że to cho- . wie. 1 przedstawia zmysły aktywne w każdym czakramie. zarówno uzdrowiciela. Jest również sposobem bycia istoty z innego poziomu i robi to za pomocą trzeciego zsynchronizowanym z innymi ludźmi. dreszcze biegnące po kinestetycz-nych informacji na temat obecności kręgosłupie. Oczywiście. Ten sposób uzyskiwania — wzrok. że dałoby się również odbierać informacje czyjegoś bólu jest bardzo męczące. ponieważ każdej intuicją. komunikacji z polem pacjenta. oznacza innych ludzi. poprzez smak. zamiarów (czy ta istota jest kinestetyczne — uczucia cielesne. wielkości. Może czuć ból nogi pacjenta w swojej delikatnie i unosi. że każdy kanał albo zmysł stanów emocjonalnych. że normalnie nie czynimy efektem jakiejś bardzo poważnej choroby. Musi Zmysły czakramów znać różnicę pomiędzy dolegliwościami własnego ciała a ciała pacjenta. Może obawiać się. Pierwszy czakram dostarcza równowagi albo jej braku. Zauważcie. Jeśli uzdrowiciel wyczuwa chorobę i intuicyjnych informacji na temat jego przyczyn. pierwszy czakram i mogą być bardzo przydatne w terapii. tak jak opisuje to tablica 19-1. czakramu. czy był on już tam wcześniej. Na przykład. odkryłam." Jeśli ktoś wyczuwa zmysłem. takie jak poczucie przyjazna czy wroga). choć sądzę. że pozyskujemy informacje poprzez zmysłowy swojego pola.

czy zawarta jest w ciele informacje bywają bardzo szczegółowe. która nie jest Jednopunktowosc określona — niejasne poczucie wielkości. pomocą czwartego czakramu można wyczuwać Piąty czakram pozwala odbierać dźwięki. płynącej energii. Czakram ten daje też poczucie Miłości sięgającej szerzej poza ciebie. dotykającej ludzkości i samego życia. miłość drugiego człowieka. równowagi. samego siebie. włosów stających Medytacja Kinestetyka dęba. z którego poziomu poła aurycz-nego ludzkości. W przykładzie z bólem nogi uzdrowiciel pochodzą (patrz: część V). Czuje się także wspólną miłość od tego. umysłu kształtu i istoty problemu odczuwane zmysłami Emocjonalność Emocje — radość. a Brzmienie Mówienie także smak i węch Słuchanie Miłość Odczucie kochania kogoś Różowe światło miłości Kochanie kwiatu Intuicja Niejasne poczucie wiedzy. partnera czy łączności z wszystkimi istotami. słów albo muzyki. które kiedykolwiek rodzinę. słowa. pojęcia zmysłów że jestem Bogiem Widzenie Widzenie wyraźnych obrazów. Świadomość Wizualizowanie symbolicznych albo dosłownych mesjaniczna albo Chrystusowa Słyszenie Słyszenie dźwięków. czy nie. a także jakość bolącą nogą uzdrowiciel może otrzymać następujący miłości pacjenta do opis problemu: „To zapale- . strach. zapachy i smaki. fizycznej Dotykanie przyjemności albo bólu Głęboka relaksacja Czwarty czakram przynosi uczucia miłości. Ruch Kinestetyczne odczucia w ciele — poczucie Chodzenie i obecność. dreszczy. muzykę. gniew Medytacja nad odczuwaniem spokoju i zadowolenia Dotyk. Uzyskiwane bez względu na to. a także jej jakość i ilość. które Bądź spokojny całego wykracza poza każdy z wymienionych niżej i wiedz. w zależności fizycznym. Za odczuwały ból nogi. Na przykład dla pacjenta z czułby miłość do swojego pacjenta.194 Dłonie pełne światła Tablica 19—1: ZMYSŁY SIEDMIU CZAKRAMOW Percepcja Praktyka Czakram Natura informacji czakramu medytacyjna Znajomość Zaakceptowanie całego pojęcia.

Szósty czakram odkrywa obrazy. Kiedy mówię „odwzorowaniami". Ten uświęcony oraz istoty egzystujące na każdym z tych rodzaj bezpośredniego pozyskiwania informacji poziomów. Nadasz zatem obrazowi formę i treść. który rzeczywistości ma zapewne jakieś znaczenie dla pacjenta. kiedy zaczynam wyjaśniać coś własnymi oczy. Opisałam tam fizyczny spadającego z trójkołowego rowerka i uderzającego poziom rzeczywistości. Proces wizualizacji jest aktywnym warstwę. Dosłowne obrazy wykraczają poza ograniczenia ludzkich zmysłów i przedstawiają sytuacje. szósty czakram wiedzy. iż w razie potrzeby mógłbyś go czakram) i wyjaśnia to o wiele precyzyjniej niż ja. że mówiłam o odbieraniu obrazów. Wizualizując tworzysz obraz w swoim pola aurycznego. co już jest. który będzie bardzo pomocny przy energii mu dałeś. lub dosłownej. kiedy orientujesz się już. Stwierdziłam również. musicie otworzyć wasz energią. Są również odwzorowaniami głębokim zrozumieniu rzeczywistości. że istnieją podobny jest do oglądania filmu. tym łatwiej przyjdzie ci stworzenie leczeniu nogi. Jeśli utrzymujesz go ram na pierwszym poziomie aury. albo dosłowne. keteryczny teraz. Odbierający. nie oznacza to koniecznie. przez który Postrzeganie oznacza odbieranie. Informacje te pacjenta. Jeśli chcecie nieruchomo w umyśle i kontynuujesz napełnianie zobaczyć drugą warstwę aury. obraz dziecka siódmym i piętnastym." Piąty czakram może również wyraźniejszy jest obraz i im więcej emocjonalnej ujawnić dźwięk. Kiedy początkujący zaczynają widzieć aurę. pojawia się Heyoan (poprzez piąty tyle wyraźny. swoich własnych słów. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszy poziom tworzeniem. go w realnym życiu. poziomy wyższe niż siódmy. które wiąże się z bólem rzeczywistości. . jakie informacje ekranie umysłu uzdrowiciela. nadwerężony mięsień. Szósty czakram może docierają do nas przez każdy z czakramów. gdy życiu. W naszym przykładzie z bolącą nogą siódmy może przedstawić obraz skrzepu związanego z czakram przekaże całą sytuację życiową wiążącą się zapaleniem żył lub też uzdrowiciel zobaczy po prostu z bólem w nodze. Obraz symboliczny pojawia się na Teraz. Szósty czakram może również przekazać obraz symboliczny. musi użyć pewnej sytuacji. musicie otworzyć wasz szósty czak- umyśle i napełniasz go energią. dwadzieścia lat później. również ujawnić w formie obrazu przeszłe przyjrzyjmy się poszczególnym poziomom doświadczenie pacjenta. o których mówiliśmy w rozdziałach nogi. powiedzmy. możesz wywołać wizualizowaną sytuację w realnym dowane nową parą butów. poziom się w nogę. Postrzeganie to chcecie postrzegać. musi być otwarty na ten poziom. może to być. że widzisz je na własne Często. lecz że w twoim umyśle pojawia się obraz na słowami. w formie symbolicznej Jeśli chcecie zobaczyć którąś z warstw aury. Im pacjent chodzi. w dokładnie to samo miejsce. By móc postrzegać Zauważcie. na przykład. jaka jest przyczyna bólu. w zależności od tego. szósty czakram w drugiej warstwie aury. czakram. co zrozumiał. dzieją się teraz albo wydarzą systemu porozumień. Wizualizowanie jest zupełnie inną powinniście otworzyć wasz szósty czakram na tę funkcją. stopa skręca się.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 195 nie żył" albo „To nadwerężenie mięśnia spowo. tak jak poszczególne poziomy zostałby odczytany przez wzrok. odbieranie tego. żeby opisać to. niebiański. Obraz może pojawić się w umyśle uzdrowiciela jak na ekranie telewizora. Na Zrozumienie danego pojęcia oddaje pełny sens tej przykład. o bardzo osobistym znaczeniu dla pełnego pojęcia rzeczywistości. lecz może też Otwieranie czakramów na nadchodzić bezpośrednio z wnętrza nogi. Mogą być one Siódmy czakram ujawnia informacje w formie symboliczne. w przypadku bólu w nodze. poziom astralny. ale nie dla uzdrowiciela. którykolwiek z tych poziomów. które boli eteryczny uświęcony. narysować albo zreprodukować w inny sposób. po wchłonięciu i się w przyszłości.

gdyż poziomie aury. ćwiczeń i praktyk duchowych — które opiszemy w części VI. które zakopałeś głęboko w swojej innych planów egzystencji. oddaj się medytacji i powtarzaj Pole musi być czyste. każdy wzrost przepływu Otwarcie czakramów na poziomach powyżej energii w systemie uwalnia bloki wyzwalające czwartego oznacza. W jaki sposób należy ćwiczyć odbieranie przewodnictwa duchowego? Wykonaj te ćwiczenia przynajmniej trzy razy w tym tygodniu. ponieważ były zbyt groźne. poziomu. . warstwy istnienia. Przegląd rozdziału 19 Każdy poziom reprezentuje oktawę o wibracjach 1. musicie otworzyć piąty czakram na aury. Dla wzmocnienia albo pieczęcie łączące poziomy aury. medytuj nad podnoszenie poziomu wibracji naszego systemu zlaniem się w jedno ze świadomością chrystusową energetycznego. Podaję je również w tablicy 19-1. żeby przejść z jednego dźwiękowych albo słuchowych. że jestem jednym z wyższe poziomy pola aurycznego. by chaos w waszym życiu osobistym i wymaga odczuć je w czasie. W celu wzmocnienia chcecie widzieć przewodnika astralnego. praktykuj medytację dotykową. musicie otworzyć wasz piąty czakram na aurycznych. spokojnym poczuciem zadowolenia. Chcąc powiększyć poziomu na następny." będzie również zwiększona wrażliwość w życiu codziennym. Robi się to poprzez doświadczanie ciała niebiańskiego. Wielokrotnie będziecie musieli wybierać pomiędzy kontynuowaniem rozmowy. pewnego czasu na przyzwyczajenie się. 2. na jakiej ta świa- otwierają swój szósty czakram właśnie na pierwszym domość funkcjonuje. Zwiększenie poziomu wibracji i albo mesjaniczną. aktywności psychicznej. Ktoś. Odkryłam różne praktyki medytacyjne mające Aby usłyszeć istotę żyjącą na poziomie wzmocnić doświadczanie przez was poziomów astralnym. Spędziłam wiele czasu w doświadczanie poziomów tym podwójnym świecie. W jaki sposób można nauczyć się postrzegania wyższych niż poprzednia. zintensyfikować doświadczanie trzeciej warstwy musicie otworzyć szósty czakram na piątym twojego pola aurycznego. Wprowadza to spory podświadomości. kiedy nastąpiły. wydaje się ludziom z zewnątrz bardzo ekscentryczny. Wzniesienie świadomości ponadsłuchowego? na wyższy poziom oznacza zwięk. Nie jest to zadanie łatwe. kto postrzega aurycznych obecność istot i odpowiada im. By tym poziomie. By Chcąc zobaczyć przewodnika z piątego poziomu. W miarę postępów otwierają szósty jak widzieliście w rozdziale poświęconym czakram na kolejne warstwy i zaczynają je widzieć. Te pieczęcie odbioru piątej warstwy pola. Jeśli głęboką relaksację. medytuj nad otworzyć szósty czakram na czwartym poziomie. ponieważ szenie częstotliwości wibracji. że zaczniecie postrzegać istoty z przeżycia. Jeśli chcecie słyszeć przewodnika z zwiększyć doświadczanie pierwszej warstwy swojej piątego poziomu. który chce wam coś powiedzieć. Efektem tego Bogiem. używaj medytacji albo drzwi trzeba otworzyć.196 Dłonie pełne światła widzą zazwyczaj jej pierwszą warstwę. medytuj nad różowym światłem miłości lub głęboko w sercach czakramów znajdują się drzwi skoncentruj się na kochaniu kwiatu. W celu doświadczenia siódmej utrzymanie go w polu wymaga pracy oczyszczającej. Chcąc zwiększyć doświadczanie czwartego Jak powiedzieliśmy w rozdziale siódmym. musicie doświadczania drugiej warstwy aury. w chodzie lub piątym poziomie waszego pola aurycznego. żebyście mogli postrzegać mantrę: „Bądź spokojny i wiedz. umysłu. którą toczycie. Oznacza to troskę o samego siebie w kwestiach diety. ćwicz jednopunktowość poziomie i tak dalej. a Medytacje wzmacniające zamilknięciem i wysłuchaniem przewodnika.

W jaki sposób zmieniłoby się twoje życie. Jeśli chcesz „usłyszeć" przewodnika z poziomu wykorzystać przewodnictwo w życiu. W jaki sposób korzystanie z tego rodzaju przewodników? odczucia może zmienić twoje życie? 16. W jaki sposób otwiera się określony czakram na się to z twoim wyobrażeniem Boga? określonym poziomie pola aurycznego? 14. Jeśli powiem. Jakie jest twoje negatywne przekonanie albo 7. które mogą się wydarzyć. czakramów. to przez sposób wiąże się to z twoimi dziecięcymi który czakram wyczuwałam jej obecność? doświadczeniami z władzą? W jaki sposób wiąże 8. Jaka jest różnica pomiędzy wizualizowaniem a postrzeganiem? . Jaka jest astralnego. który czakram 11. że miałam niejasne poczucie obraz złych rzeczy. Jeśli chcesz „zobaczyć" przewodnika z poziomu rad przewodników? keterycznego uświęconego. Jaka jest główna różnica pomiędzy widzeniem posiadamy wolną wolę? wewnętrznym a odbieraniem informacji od 15. Poproś o rady dotyczące tego. jeśli 9. W jakiej formie przewodnicy będą starali Do przemyślenia skomunikować się z tobą? Opisz cały proces. gdybyś intensywniej szukał i uważniej słuchał 5. jak lepiej 6. W jaki sposób działa jasnowidzenie. 4.Postrzeganie ponadsluchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 197 3. Opisz zmysły związane z każdym z siedmiu 10. Co głównie utrudnia ci aktywne szukanie musisz otworzyć i na jakim poziomie pola przewodnictwa w życiu? aurycznego? 12. który czakram musisz otworzyć i na odpowiedź? jakim poziomie? 13. obecności jakiejś istoty w kącie pomieszczenia i jeśli będziesz słuchał rad przewodników? W jaki że istota ta nie była zbyt przyjazna.

Do wyjaśnienia tej koncepcji można użyć metafory a pozioma częstotliwość zasięgu odczucia. grupy ludzi albo. lecz także ich przedłużeń. A). zwiększanie częstotliwości wibracyjnej twojego pola Za każdym razem gdy konstruujemy nowy aurycznego. tym pełniejszy odbiór przyrządem jest tutaj nasze własne ciało i system rzeczywistości. Wyższa jest częstotliwość jego energetyczny. ludzkości. w gruncie rzeczy. całej rzeczywistości poprzez to. że każdy z nas posiada stożek znajomej krzywej w kształcie dzwonka (rysunek 20-1 percepcji. co oznacza. Większość z nas postrzega wyraźnie Postrzeganie zawiera w sobie nie tylko świadec- . Chciałabym teraz opisać ten nadzmysŁowemu poznajemy nowe rzeczy. co postrzegają. Istnieje tylko to. przez narysowanie wykresu. że każdy z nas postrzega odgraniczany przez krzywą w kształcie dzwonka rzeczywistość w granicach pewnej częstotliwości. poprzez który postrzegamy rzeczywistość. Wszystko w granicach W ostatnim rozdziale omówiłam otwieranie naszego stożka percepcji jest realne. To samo zachodzi w jednej przestrzeni. wszystko poza odczuć na wyższe poziomy rzeczywistości poprzez nim jest nierealne. Idea ta oparta jest na koncepcji przyrząd. w którym użyłam Heyoan mówi. Oś pionowa reprezentuje przejrzystość odczucia. reprezentuje zasięg odczuwania przez normalnego Istoty ludzkie mają tendencję do opisywania człowieka. Dzięki postrzeganiu po- wibracji. powiększamy nasz stożek percepcji. Obszar częstotliwości. Im bardziej zaawansowany i przypadku postrzegania ponadzmyslowego. odbioru odczuć i wrażeń emocjonalnych na różnych Podjęłam próbę odzwierciedlenia tego zjawiska poziomach. które stają wielowymiarowy wszechświat w kategoriach się dla nas realne. takich jak mikroskop czy teleskop. co postrzegamy. ale wysublimowany poziom. Rozdział 20 ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI OPISANE PRZEZ HEYOANA Stożek percepcji twa zmysłów. a w wielowymiarowego wszechświata zbudowanego z efekcie więcej zjawisk jest postrzeganych i częstotliwości wibracyjnych istniejących w ramach uznawanych za rzeczywiste.

Duchowa interpretacja naszego stożka percepcji Rysunek 20-1: Nasz stożek percepcji (postrzegania zmysłowego) . Graficzne odzwierciedlenie naszego stożka odczuć Niski poziom odczuć niepewna rzeczywistość / 100% " Brahman rzeczywistość niejawna porządek wewnętrzny złożony i Częstotliwość odczuwania B.200 Dłonie pełne światła :i: 100% Częstotliwość zasięgu odczuwania Normalny zasięg odczuć Obszar uzyskany człowieka definiuje dzięki przyrządom fizyczną rzeczywistość pomiarowym A.

kim myślimy. Kiedy zwiększający się zasięg naszej percepcji obejmuje Świat zamanifestowany coraz to wyższe poziomy wibracji. oznaczyłam jako rzeczywistość duchową. co na. „Zewnętrzny rozwinięty kiedyś (za pomocą postrzegania ponadzmysłowego). Rysunek 20-1B pokazuje taki Kiedy wiemy. W granicach krzywej mamy tę przestrzeń jako realną. coraz większa (objawiony) część duchowego (niefizycznego) świata staje się dla nas rzeczywista. kim „Brahman" nie należy mylić ze słowem „Brahmin". do tego. porządek" fizyka Davida Bohma (patrz: rozdział jak w momencie śmierci duch pewnego człowieka czwarty) leży w granicach naszego stożka percepcji. co buddyści dotyczące samych siebie są zbudowane na podstawie nazywają Brahmanem i Mają. która leży Boga. kim jesteśmy naprawdę) są jednym i powoduje wszelki ból. oznaczającym uczonego kapłana w hinduskim że te dwie zasłony (pomiędzy światem materialnym a systemie kastowym. wehikuł. istnieć w momencie śmierci. który sami jako duch stożka odczuć. Poza Heyoan mówi. nie przestajemy stożek z buddyjskiego punktu widzenia. powiększamy przerywane biegnące wzdłuż krawędzi krzywej się i my. co zakreślana przez naszą krzywą definiować będzie to. Jest to koncepcja bardzo podobna do pomiędzy tym. możliwy dzięki odczuć. Większość z nas akceptuje autodefinicji. a tym. Rysunek 20-2B raz jeszcze pokazuje stożek zaznaczają wzrost odczuć. mamy definicję bez ograniczeń. Określenia naszą subiektywną opinią o nas samych a tym. a więc ostatecznie Brahman to podstawowa rzeczywistość. ograniczoną auto-definicję — nasze przekonania Spójrzmy na to pod kątem tego. W momencie śmierci zasłona znika i Rysunek 20-2A pokazuje efekt wywoływany powracamy do domu. co postrzegamy. by wyjść poza iluzję Mai. Oto transkrypcja nagrania. wraz z powiększaniem się co nazywamy rzeczywistym wszechświatem. czyli oświecenia. naszego stożka odczuć. Na zewnątrz który wedle tradycji buddyjskiej jest tylko iluzją. Krawędź krzywej staje się granicą pomiędzy pod Mają i wspiera to. kim jesteśmy przez postrzeganie ponadzmysłowe. że buddyzmie. nazywamy rzeczywistym. że jesteśmy duchem. Obserwowałam Brahmanu leży poza nim. że ponieważ zaakceptujemy wszystko.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 201 tylko w granicach prostych linii przerywanych. a także punktu widzenia krawędź krzywej stożka odczuć z indywidualizacją każdego człowieka i tym. obszary świata duchowego zdolni jesteśmy Heyoan: „A zatem. Z tego objawione. opuszczamy tylko ciało strzegalny świat Mai leży w granicach naszego fizyczne. tym większe czym jest manifestacja. jesteśmy naprawdę. Heyoan powtarzał wielokrotnie. zywaliśmy nierzeczywistym albo nie istniejącym. Po. To. podczas gdy niejawna rzeczywistość stworzyliśmy. ograniczonego odbioru rzeczywistości. opuszcza jego ciało i dołącza do innych duchów w a jego „wewnętrzny złożony porządek" poza nim. Maja to świat jawny. za realne tego. co postrzegamy. teraz jednak opisałam go w kategoriach instrumentom naukowym. Medytację praktykuje się w duchowym oraz pomiędzy tym. Jeśli jednak Niezwykle ważne jest również to. pomieszczeniu. postrzegania ponadzmyslo-wego. czym jest manifestacja? Jest postrzegać. naprawdę. gdzie staje się zasłoną oddzielającą świat duchowy od znajduje się jego zmysł materialnego. żeby się inkar-nować. że nie uznajemy sensie zrywaniem tej zasłony. Ta zasłona jest również granicą oświeconym. tym bardziej wydobywamy się z iluzji i ona związana z umiejętnością wyczucia tego. i stać się Brahmanem. Umiejętność ta wiąże się z Jednią. Linie postrzeganej przez nas rzeczywistości. co było przybliżamy do Brahmanu. przestrzeń nasze definicje dotyczące samych siebie budujemy. która jesteśmy. co postrzegalne. Im intensywniej używamy Podczas jednego z seansów Heyoan wyjaśnił mi. co nazywamy życiem i śmiercią. . czyli tym samym. że uzdrawianie jest w ostatecznym tym progiem odczucia są tak słabe.

...... / 6 '....<- V :T7iTH??r ................. *^ i? i .............' \ /\ . i 5 '............'/ *\ #/ \* A* * \ / :<\ .......... / 7 \ Rzeczywistość fizyczna /:::::::::::: X \ * Postrzeganie •< \ '• < ' ' .. Stożek percepcji powiększany dzięki postrzeganiu ponadzmysłowemu 100% Zasłona pomiędzy tym....... ' 1 \. Częstotliwość percepcji » A...... czym myślę...... że jestem............... 2 V 3 \ . 4 '................''»/• % ~N______________ ' x .... * Częstotliwość percepcji B. a tym.................................' ponadzmysłowe zwiększa * .\ /' \' ? \i \i • zasięg percepcji '/ » <• i \ i' \ \• \ \ < v- % \ V " / '......... • ....... Stożek percepcji ograniczany przez indywidualne definicje rzeczywistości (zaprogramowanie) Rysunek 20-2: Wyznaczanie granic naszego stożka percepcji ............ czym jestem .........202 Dłonie pełne światła 100% Rzeczywistość duchowa 1 S~ ' 4 / ' / \ '' *> >' < ...............

twojej umiejętności wyczuwania wyższych jawne i niejawne stają się jednym. który trzymasz w delikatniejszej materii. przykład. kiedy zaczynasz słyszeć nasz głos. stają się bardziej wyraźne i wielowymiarowe.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 203 — wyczuwające okno. a nawet w których nasze doświadczenie powiększa się. ramach postrzegania jego/jej jaźni. Stożek percepcji poszerzałby się. Na funkcjonował na szczycie stożka percepcji. białą kredą na białej tablicy oznaczałoby to. dzieje się to samo. kolejne fazy w ewolucyjnym procesie postrzegania Heyoan: „Zamiast o ewolucji. Powinniśmy poprzez które wyczuwasz jawność. ciemność. Kiedy wąskie ramy." część wszechświata staje się dla ciebie jawna i Barbara: „A zatem to. Można to widzieć jak Barbara: „A co z ewolucją ludzkości?".. że konkretna rzeczywistość sięgamy w szersze wymiary rzeczywistości. (Patrz: . a więc kiedy rozwijamy nasze niższe ten proces jest grą życia. częstotliwości niż z tego. Wrażenie delikatności wynika bardziej z zupełnie płaski. w miarę jak poprzez osobistą częstotliwości zanikają w niejawność. stanowiła postrzegać lub opisywać niższe wibracje Użyjmy dla przykładu następującej analogii: pisanie jako negatywność. co postrzegane jest w rysunek 20-1). zaczynasz odnosić się do niego jak do świata wywołuje również wrażenie. W pewnym zmysłami w to. tak by doświadczasz większej części świata jawnego. że rzeczywistość wyższych Można to również powiedzieć w ten sposób: W częstotliwości posiada cechę delikatności. percepcyjnego. powiększają się. nieprzyjemne formy. że obie strony. sensie wracasz z powrotem do domu." wielowymiarowy wszechświat. jesteśmy w częstotliwościach chce istnieć w jawnym stanie wyczuwać większą część tego. Wraz z chodzi w tej dyskusji: o uczę- rozwojem ludzkości na ewolucyjnej ścieżce stożek percepcji staje się coraz szerszy i szerszy. kim jesteś. Nie jest to ewolucję rozszerzasz swoją percepcję. albo Boga/Bogini w prostu o umiejętności poszerzania okna wyczuwania. gdy Można by powiedzieć. określa się za wskaźnik pokazujący ograniczenia ludzkiego mianem świata jawnego. Krzywą percepcji należałoby uważać ramach tego okna wyczuwania zmysłami." i zewnętrzny stają się jednym. percepcji w człowieku osiągnięte zostaje oświecenie. że świat staje się dla ciebie coraz bardziej jawny i wyższe rzeczywistości wydają się delikatniejsze. Och. kolory mieści się w największej części stożka percepcji. albo tego. które (by użyć tej analogii) staje się coraz szerszy lub gdy częstotliwości chce postrzegać. aż stałby się jawnym. tak jak Ludzie z reguły nie wierzą w to. coraz większa jednak prawda. Jest to po prostu układ wyczuwania. ale wciąż jest światem rękach.. O to właśnie poza maksymalną część stożka percepcji. by cały zasięg postrzegania ludzkiego umysłu powiększa się też zamanifestowany świat. Jest to narzędzie zrozumienia światem nie-zamanifestowanym. co nazywamy zamanifestowanym. jeśli w przypadku wielowymiarowych kolorów wykracza to poza jedną standardową dewiację albo zawierających się w sobie nawzajem. nasz ograniczenie twojego wyczuwania. to działa w wewnętrznego porządku. jest sięganiem zbliżasz się do Powszechnej Jedności. gdy kąt patrzenia wistości człowiek może wybrać i wybiera. z powodu rozszerzenia Heyoan: „Z jakiegoś powodu ludzkość po. To część systemu wyczuwania widzi Kremowa tablica z kolorową kredą oznaczałaby niższe wibracje jako negatywne. dążyć. które sprawia. co postrzegają. chociaż wynika to tylko z niejawne. Kiedy całość zostaje osiągnięta. co nazywamy wszechświecie. że wyższe jawnego. który nazywasz Poprzez rozszerzenie postrzeganej rzeczy- jawnym. Świat duchowa rzeczywistość stała się równie konkretna ten wydaje się mniej trwały albo zbudowany z jak na przykład ten magnetofon. umysłu w danym momencie ewolucji. Kiedy porządki wewnętrzny wibracje. co Można tak robić. To miarę jak rozszerzasz swój stożek percepcji. obejmując wszystkie częstotliwości percepcji. To. Potem. co widzę. Można by powiedzieć. A zatem. mówilibyśmy po człowieka. Czarna tablica z białą kredą byłoby to dualistycznej natury człowieka i jego mechanizmu niejawne po raz pierwszy wkraczające w dualizm. Gdy ten zasięg wzrasta.

Teraz zrozumiałam. do Wiatru Szepczącego Prawdę wyższe i wyższe wymiary. choroba czy też poszukiwanie Prawdy — to. one żyć w innym oknie postrzegania. imię oznacza „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Prowadził mnie mój przewodnik Heyoan.. co jest macje na potrzeby twojej wąskiej percepcji. co nazywasz powodu się śpieszyć. poczuciem bycia. poza lecz nieznany. O to właśnie prosi dusza. Heyoan mówił mi często." fizyczną rzeczywistością? Czy też chcesz spojrzeć na A potem wkroczyłam w otwarte wrota pomiędzy niższy poziom eteryczny albo emocjonalny. Bolący palec. na której mniej. gdy zmysły. Czy spojrzałabyś na Jest to stan bytu poza czasem i przestrzenią. że prosi właśnie o oświecenie. by można było wejść do świątyni i stać się organizm? Jawny Bóg postanawia ujawniać się tylko jednym ze Stwórcą. Tęsknicie po prostu za tym. Każdy wymiar był Poprzez Stulecia*.204 ________________________ Dłonie pełne światła nie ludzkości nowego postrzegania {postrzegania Heyoan: „Nie chodzi o to. że gdy ktoś przychodzi do ciebie po moja droga?" pomoc albo uzdrowienie. Pomóż mi znaleźć drogę do świątyni. Nie ma fizyczną jawność." wspanialszy od poprzedniego." wąskie albo szerokie. wiedz w ciebie. to znaczy wybiera. Stulecia". które nie widzą dusza przychodzi do ciebie po uzdrowienie. w inny wymiar światła. I tak siedzi tutaj również każdy z was. poziom aury? Gdzie chcesz umieścić swoją Heyoan: „A więc. uzdrawianie jest części oblicza ciemności zamanifestuje się poprzez produktem ubocznym. Wchodząc do tego pokoju. moja droga. że jego poprzedniego i coraz bardziej pozbawiony formy. ale tym. Nie chodzi o nic więcej. percepcji. w jakiej skali gdzie się już jest. wiedz. Wrota te mogą być rozmowa jest zbyt linearna. korona klejnotów. nadchodzi poprzez wrota percepcji. i takie. gdy prowadzimy cię co trzeba dać. poza Barbarą. i w jakim paśmie częstotliwości. Pomiędzy wami są istoty. kiedy mówisz o percepcję? Ty również decydujesz o rozdzielczości." domu. Ich percepcja stawała W tym momencie medytacji zadrżałam i za- się coraz trudniejsza." . tego że jestem Prawdą wstąpić. poza uczucie podobne do spadania. Rozumiesz. w którym stoicie w swojej ograniczonej per- cepcji. by próbować ponadzmyslowego). Poprzez medytację Dotarliśmy do samego krańca mojej percepcji. inkarna-cjami. z Próbowałam dosięgnąć wrót świątyni. z których każdy jest jaśminu w nocnym powietrzu. a mimo to niejawny. Czułam chęć zajrzenia prawdą. by pozwolić sobie być tam. miejsca. żeby to wiedzieć. Widziałam moje przeszłe życia przepływające Heyoan mówił dalej: „A zatem tutaj siedzę ja. do Od tego momentu byłam prowadzona w coraz pokoju wieków. Oświecenie jest celem. lecz o to. znany. o nic poprzez percepcję. a jednocześnie wyczuwałam aromat Heyoan. zwraca się do ciebie Barbara: „Nie. Chęć ta wywoływała będę zawsze istniał. Próbowałam zostać z zamieszaniem. gdzie patrzeć. Postanowiły głębi.. poza przestrzenią i czasem. Jest tutaj ogromne pomieszczenie. lub nawet na ósmy czy dziewiąty przede mną na tronie. poza czasem. czy też na to. gdzie każdy człowiek pragnie komórką mego ciała. Dusza mówi: «Pomóż mi znaleźć drogę powrotną do ujrzyj światłość. jestem już zmęczona. poczuj radość. Heyoan doprowadził mnie do zrozumienia." Szepczącą Poprzez Stulecia. których ty nie widzisz. jest odpowiedź na tęsknotę duszy. Heyoan siedział wyższy eteryczny. Każdy był sub-telniejszy od płakałam z radości. Twoje widzenie wewnętrzne dosięgnąć. swojej percepcji rozszerzyć się. zagrażająca życiu Heyoan: „To dlatego że ścieśniamy te infor. Doświadczałam tego każdą wrotami świątyni.. że jest ono otwieraniem wrót Czy wolisz patrzeć na mikroorganizm czy na makro. daje ci możność wyboru. istniałem i z powrotem w rzeczywistość.. że ja i on gdzie Heyoan powiedział: „I oto stanęliśmy przed jesteśmy jednym. Pozwól prośbą. jawny. Tutaj istnieję. uzdrawianiu. A więc za każdym razem. albo na dwoma łapami Wielkiego Sfinksa. wiadomą prawdą. pode mną. Ta poprzez swoje wrota percepcji. Pamiętaj.

że jesteś.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 205 Przegląd rozdziału 20 (omówionym w rozdziale czternastym). Wyjaśnij koncepcję okna percepcji. W świetle przedstawionej przez Heyoana przewodnikiem w świetle ostatniego stwierdzenia metafory rzeczywistości opisz związek po Heyoana? W jaki sposób różni się to od twojej między swoim wewnętrznym murem strachu wyższej jaźni? Od iskry boskości? . Czym jest śmierć? 4. Do przemyślenia 3. zasłoną pomiędzy światem materialnym i duchowym i granicą pomiędzy życiem i śmiercią. z tym. Jaki jest związek pomiędzy tobą a twoim 2. kim myślisz. jesteś naprawdę. kim 1. murem dzielącym to.

. będzie także dokonywał tych dzieł. i większe od tych uczyni. EWANGELIA ŚW. JANA 14. BIBLIA TYSIĄCLECIA. których ja dokonuję. owszem. 12 . A S CZĘSC V UZDRAWIANIE DUCHOWE Kto we mnie wierzy..

gdzie dopływ energii do Jczakramu jest fprzerwany. Szarawe kleksy delikatne jak obłok tam. Szaroniebieski Włókniak owinięty jest wokół okrężnicy i ściska ją A Zapalenie przydatków B Włokniaki i zniekształcony czakram Rysunek 18-3: Widzenie wewnętrzne (obraz diagnostyczny) . Skanowanie przez widzenie wewnętrzne Włokniaki Emocjonalne czerwonawobrązowe wstrzymanie. Czakram krzyżowy wykazuje przerwanie Zapalenie spowodowane przydatków usunięciem jajnika U wycofaniem się \ tego s* rejonu ciała ocjonalnego Czerwień delikatna Czakram łonowy. jak obłok Kolor zmienia się w szary al Jasnopomarańczowoczerwony Torbiel jajnika. aura jest i wybrzuszona Włokniaki .

¥ * >-. Blokada w aurze objawia się ciemnymi kolorami. Przepuklina wywołuje rozdarcie na siódmym poziomie aury Rysunek 22-4: Aura pacjentki przed leczeniem wraz z powiększeniem zniekształconego czakramu splotu słonecznego . Rozdarcie w splocie słonecznym Zniekształcony czakram splotu słonecznego .

Rysunek 22-6: Równoważenie pola aurycznego pacjenta i uzdrowiciela oraz Powszechnego Pola Energii .

2fi ■** ■f f.. S" ^# Rysunek 22-20: Aura pacjentki po leczeniu .

pacjentka poza ciałem z prawej strony. zmarła matka pacjentki z lewej .Rysunek 22-21: Ustawianie tarczy ósmego poziomu — niebieska tarcza umieszczona w szyi pacjentki.

» % I V\ . .

» Rysunek 24-1: A. Zaburzenia psychiki z przeszłego życia widoczne jako ciemnoczerwona rana w aurze. B. Zniekształcony pionowy strumień energii ..

Rysunek 24-2: Usuwanie śluzu aurycznego przy pomocy kryształu. Kryształ zahacza się o śluz i wyciąga go .

w- £ /?jt£%t*r >: .

Rysunek 24-6: Ręce pełne światła .

Jest tak. której spełnić uzdrowiciel. trakcie lat praktyki. Będziesz ciągle masz skłonności do zapadania na określoną chorobę. twój jakąś częstotliwość. Jeśli jesteś zmęczony. jakiejkolwiek innej sytuacji. ponieważ zmiany częstotliwości i uzdrawianie na poziomie osobistym. przyśpieszy proces . który musi najpierw podnieść swoją częstotliwość do tej. kiedy wiesz już dobrze. uzdrawianie zaczyna się u źródła. musi wibrować w harmonii z nią. Oznacza to. W ten sposób potrzebują inni. jest troska o samego siebie. którą transmitujesz. a nie troszczysz się o z PPE. system zneutralizuje je poprzez naenergetyzowanie A zatem uzdrawianie będzie dla twojego pola niczym albo odrzucenie. Wstęp UŻYWAJ SWOJEGO POLA ENERGII Teraz. Wpłynie mógłbyś pogorszyć swoją sytuację. że oprócz utrzymywania zmęczenia. by móc następnie czerpać energię praktykujesz uzdrawianie. możemy przyjrzeć się wstrzymania i uwolnią blokady w twoim polu. Jeśli technikom uzdrawiania. jak również odgrywa wielką rolę w będziesz próbował uzdrawiać w stanie silnego twoim życiu. rozchorujesz się zapewne szybciej niż w wymaga dużej ilości energii i skupienia. że jeśli zatroszczysz się o siebie. Z drugiej strony. będziesz mu ją przekazywał. oczyszczenie jazda na szalonej karuzeli. intensywności rozpuszczą dotychczasowe naukowym i duchowym. Prąd płynie od przekaźnikiem uzdrawiających energii. Jeśli jednak pola energii. ponieważ jak długo twoja energia wykazuje wyższe napięcie niż uzdrawianie wymaga dużego wysiłku od twojego u pacjenta. Jeśli jesteś bardzo zdrowy. Będziesz ciągle zmieniał negatywnych energii może zająć więcej czasu. czym jest twojej ewolucji. których napięcia wyższego do niższego. to na ciebie. których nauczyłam się w nie będziesz utrzymywał się w najwyższej formie. Jeśli potrzebuje pacjent. napięcie twojej energii może być słabsze cię w zdrowiu i równowadze. ludzkim. nie Jak wszystko. Uzdrawiając. możesz doznać osłabienia. przekazywał światło o różnej intensywności. ale żeby przekazać energie chorobowe. Proces ten nosi miano indukcji harmonicznej i siebie. twoje pole będzie niż napięcie energii u pacjenta. Twoje pole nie może potrzebować mógłbyś przechwycić od swojego pacjenta negatywne transmitowanych częstotliwości. Tak długo. Jeśli częstotliwość jego wibracji. generujesz energii. lecz musisz Pierwszym koniecznym warunkiem. W dobry sposób w tym sensie.

o czym będziemy mówili w kolejnych rozdziałach. Motoyama . może pomóc ci wygenerować jest zazwyczaj silniejszy po seansie. kto cierpi na chorobę. czakramu serca zawsze używa się przy uzdrawianiu. co oznacza. zaprezentujemy określonego narządu były u uzdrowiciela bardzo przykłady uzdrowień i podamy specjalne ćwiczenia słabe po seansie. W wielu wypadkach linie poszczególnych warstw aury. Hiroshi Motoyama badał siłę linii akupun. do której udowodnił również. kturowych uzdrowiciela i pacjenta przed seansem Opiszemy teraz techniki uzdrawiania dla leczniczym i po nim. że meridian serca uzdrowiciela masz skłonności.210 Dłonie pełne światła uzdrawianie kogoś. w ciągu kilku godzin. że częstotliwości potrzebne do uleczenia samego siebie. Odzyskiwały jednak pierwotną siłę dla uzdrowicieli.

i tak dalej przez pięć minut. wdech jeden. Jeśli twój rozpoczęcie channelingu. zrównoważoną dietę (zawierającą duże ilości otwierające linie witamin i minerałów. najpierw otworzyć się i połączyć z kosmicznymi Nie musi to zajmować wiele czasu. uzdrawiającymi energiami. w którym będzie. Zmieniam je być całkowicie szczery wobec siebie we wszystkich ciągle. Skup się na oddechu i swoje własne wibracje i połączyć się z licz — wydech jeden. koncentrując się energiami uzdrawiającymi. Rozluźnij ciało. który pozwala na boków. z wnętrzami dłoni skierowanymi ku górze. Potrzebuje nauczycieli. których potrzebuje ciało akupunkturowe przekazujące wysokie energie). odpoczynek i zabawę. wydech dwa. Połóż się na plecach z ramionami wzdłuż swój organizm w stanie. a także odbyć medytację Przygotowując się do leczenia. dostosowując do wciąż zmieniających się dziedzinach życia. trzech kwadransów w zupełności wystarczy. umysł zaczyna błądzić gdzie indziej. podniesienie wibracji i uzyskanie łączności z Oddal lekko stopy od siebie. zarówno duchowych. Potrzebuje wsparcia przyjaciół i potrzeb mojego systemu energetycznego. Poniższe ale ogólnie w życiu. jak i fizycznych. Rozdział 21 PRZYGOTOWANIE DO UZDRAWIANIA Przygotowanie uzdrowiciela my uzdrawiać. Uzdrowiciel musi najpierw podnieść drugiej. tak by było ci wygodnie. Nie tylko przed samym aktem uzdrawiania. które będą przez niego kolejno na wszystkich jego częściach. dobrze jest wykonać nieco ćwiczeń fizycznych z samego rana. Pół godziny do siłami. jakiejś formy duchowej dyscypliny albo procesu oczyszczającego. Musi utrzymywać ciało Codzienne ćwiczenia w zdrowiu poprzez ćwiczenia i odpowiednią troskę. Musi poświęcić się prawdzie i ćwiczenia uznaję za bardzo skuteczne. uzdrowiciel musi w celu skoncentrowania się i otwarcia czakramów. wróć do Przed rozpoczęciem dnia. jedna po przepływały. liczenia. powszechnym polem energii i tymi duchowymi Zamknij oczy. Dzięki takiej trosce uzdrowiciel utrzymuje 1. . zanim możliwe będzie wdech dwa. Oddychaj naturalnie.

a jest możliwe. Zginaj 11. wyciągnij przed Rysunek 21-1B. że twoje prawą dłoń na lewej kostce. Rozciągnij i napręż palce obu gami wyciągniętymi do przodu. Skoncentruj się na palcach stóp. tworzenia swobodnego przepływu energii w kanałach akupunkturowych poprzez regulację stawów. lanach ani kostkach. w broszurce Funkcjonalny związek pomiędzy asanami jogi a meridianami akupunkturowymi. Zostań w powyższej pozycji. Wciąż siedzisz tak jak w punkcie trzecim. jak to możliwe. Najlepsze ćwiczenie na początek dnia nie dotykając ziemi piętą ani palcami. Znajdziecie je Rysunek 21-1E. Wciąż siedząc tak jak poprzednio. Powtórz to samo dla lewej nogi. Wyprostuj nogę 2. Połóż się na plecach. Powtórz dziesięć razy. Zaciśnij palce w pięść. Powtórz można wykonać nie wychodząc z łóżka (jeśli dziesięć razy. Gdy przez kilka minut koncentrujesz uwagę na liczeniu oddechów. twoje ciało i umysł stopniowo się 6. żeby Powtórz to samo z drugą nogą. chowając kciuk. Rysunek 21-1G. Po prawym udzie. koniuszkami palców. je 8. Dziesięć razy je i rozczapierzaj. 9. na podłodze przy biodrach i odchyl się do tyłu. Odchylaj i rozciągaj stopy w kostkach tak daleko. spojrzeć w lewo. Umieść dłonie dłoni. siebie ręce powierzchnią grzbietową dłoni ku górze. Następnie zegnij ręce w łokciach i dotknij ramion 5. Nie odrywając pięt wykonaj to samo ćwiczenie kolej- . Powtórz ten sam proces z prawą nogą. Nie zmieniając pozycji. 10. Powtórz dziesięć razy. rozpostrzyj ramiona prostopadle do 7. Rysunek 21-1 A. a potem zrób to samo z lewą nie będzie to przeszkadzało twojemu partne nogą. Rysunek 21-1C. w prawo i jednocześnie przekręć głowę. Pozostań w pozycji siedzącej opisanej dłońmi w prawo i w lewo. W tej samej pozycji dziesięć razy obróć 4. opracowane przez Hiroshi Motoyamę. Powtórz dziesięć razy. rozluźniając mięśnie. W tej samej pozycji siedzącej złap się obiema ciała i podciągnij kolana nie podnosząc stóp. Ćwiczenia biodrowym dziesięć razy w prawo i dziesięć stawów otwierające kanały akupunkturowe zostały razy w lewo. Powtórz dziesięć razy. Siedząc tak jak w ćwiczeniu ósmym. i unieś prawą nogę. opuszczaj lewą ręką zgiętą nogę. Siedząc w początkowej pozycji z nogami wyprostowanymi z przodu. zegnij relaksują. 12. rowi. kierunkach. Rysunek 21-1F. nie poruszając nogami w ko zegnij dłonie w nadgarstkach w górę i w dół. Ponieważ wszystkie meridiany przebiegają przez złap się za prawe kolano i obracaj nogą w stawie stawy. aż poczujesz.212 Dłonie pełne światła jeśli zapomniałeś. Wróć kolanami do począt kowej pozycji i pozwól im opaść w lewo. Delikatnie podnoś i plecy są rozciągnięte. Zegnij lewą nogę i umieść lewą stopę na dnocześnie przekręcając głowę w prawo. unieś ręce na wyso 3. Usiądź wyprostowany na podłodze z no kość barków. Złap lewe kolano lewą ręką i umieść wtarzaj to ćwiczenie. wspierając na prostych ramionach. poruszanie stawami aktywizuje je. rękami za udo przy pachwinie i poruszaj nogą w Nie odrywając ramion pozwól kolanom opaść kolanie dziesięć razy w górę i dziesięć razy w dół. przyciągając piętę jak najbliżej prawego pośladka. Ćwiczenia stawów są szczególnie wskazane dla Rysunek 21-ID. Poruszaj tylko nimi. powyżej. a potem Rozszerz nieco nogi. zacznij z od ziemi. na czym skończyłeś. 13. obracaj kostkami po dziesięć razy w obu powrotem od jednego. że będzie).

Przygotowanie do uzdrawiania 213 Rysunek 21-1: Ćwiczenia otwierające linie akupunkturowe .

Trzeci zestaw jest kombinacją ruchy łokciami. Zacznij od co najmniej dziesięciu. Drugi zestaw doskonale otwiera czakramy na 15. Wyciągnij się i dotknij palców stóp bez Powinieneś móc zejść tak nisko. ruch do przodu. otwierające i ładujące 14. Zrób oddychania i pozycji. że znajdujesz się wewnątrz rozluźni ci się szyja. Czakram 1. Wstań. Nogi trzymaj razem. aż Wyobraź sobie. prosto przed siebie. upewniając się. cylindra. dotykając najpierw palców Najważniejszym ruchem w tym ćwiczeniu jest prawej stopy. Umieść dłonie na biodrach. Teraz zegnij się w prawo. Poruszaj się 20. Zegnij nogi w kolanach tak mocno. Zakołysz się w przód i tył schodząc w dół.214 Dłonie pełne światła ne dziesięć razy. Potem opuść je. otwiera czakramy na trzech dolnych poziomach aury. Powtórz dziesięć razy. obracaj stawami ramion. pochylając się kolanach. Ćwiczenia karku. Zrób to dziesięć razy. Zakołysz miednicą w 19. . Wygładzaj go biodrami. a potem obracając się w drugą stronę i kołysanie się. robiąc pola aurycznego) wydech z każdym zgięciem nóg. unieś łokcie jak najwyżej. dziesięć razy. że centymetrów i zegnij się w pasie w lewo. Stań ze stopami oddalonymi od siebie na szerokość ramion. jak najdalej możesz. które otwierają czakramy na to dziesięć razy w przód i dziesięć razy w tył. czakramy (poziomy 1-3 16. Pozostań w tej pozycji przód i w tył. Rozszerz nogi jak najdalej i powtórz tył trzy razy. Powtórz dziesięć razy. Teraz popatrz na boki Powtórz kilka razy. Połóż nacisk na przez trzy minuty. W tej samej pozycji. Codzienne ćwiczenia Rysunek 21-1H. Czakram 2. dziestu. Powtórz całość trzykrotnie. Powtórz. Kiedy nauczysz się wykonywać te ćwiczenia. wyciągając gładzisz równomiernie wszystkie części cylindra. Poobracaj głową w prawo i w lewo. odchyl do tyłu dziesięć razy. ale z rękami wyciągniętymi na boki. Wyprostuj nogi i wyprostowane przed sobą. Zakreślaj jak największe koła zbliżając łokcie do siebie przed klatką piersiową. Istnieją trzy zestawy ćwiczeń otwierających i Teraz wyceluj łokciami przed siebie. znalazły się na wysokości kolan. wyciągając lewą rękę. Pozostań w tej pozycji przez trzy minuty. wyższych poziomach pola aurycznego. nie odrywając czakramy czubków palców od ramion. 7. Wypychaj miednicę w zginając nóg w kolanach. Ćwiczenia fizyczne będziesz mógł ćwiczyć jednocześnie palce rąk i nóg otwierające i ładujące oraz kostki i nadgarstki. Zostań w przysiadzie i zakołysz się w przód i w 18. Teraz dodaj Następnie pochyl się i chwyć za palce stóp. ładujących kanały. jak możesz. a potem zrób to samo podnosząc się. W tej samej pozycji. Stań wygodnie w szerokim rozkroku. Zrób teraz kilka przysiadów. ostatnie ćwiczenie. kiedy twoje nogi są mocno zgięte w dotykając palców lewej. który trzeba wygładzić. Rysunek 21-1J. zegnij je ponownie kilka razy. Pochyl głowę w przód i przód i w tył zginając lekko nogi w kolanach. wykonując koliste poziomie astralnym. żeby twoje pośladki zginania nóg w kolanach. Powtórz. prawą rękę nad głowę i w lewo. Rozstaw nogi na około sześćdziesiąt następnie ruchem okrężnym. Stopniowo dojdź do dwu Ćwiczenia poniższe pokazuje rysunek 21-2. Pierwszy zestaw bardzo dobrze Rysunek 21-11. nie wahadłowy ruch miednicy.

Przygotowanie do uzdrawiania 215 Rysunek 21-2: Ćwiczenia fizyczne otwierające i ładujące czakramy .

Kiedy poczujesz Odpocznij. Odciągaj pośladki do tyłu.) Czakram 3.c. na ziemi i układając ręce.216 Dłonie pełne światła ** Rysunek 21-2 (d. kładąc głowę serca albo ośrodka woli. druga skacze. Twoje ręce używane są jako potrzebny jest partner. Skacz bez przerwy przez kilka minut. aż poczujesz Podczas gdy jedna osoba pomaga. Możesz robić to z bioder i Czakram 4. Złapcie się mocno za ręce. umieść tam napięcie Zamieńcie się i teraz niech twój partner skacze. nóg. izometryczne. a potem cofając się. Skakanie. Do tego ćwiczenia skierowane były w górę. a następnie zegnij się w pasie. napięcie między łopatkami (niektórzy mężczyźni z starając się podciągnąć kolana jak najbliżej klatki rozwiniętymi mięśniami ramion poczują je w piersiowej. ramionach. Nie zginaj się w pasie dla odpoczynku. tak by łokciami . Ćwiczenie to otwiera tylny aspekt czakramu Klęknij. podpora. napięcie między łopatkami. więc uważajcie). Jest to ćwiczenie izometryczne. wypychając całe ciało w przód na jakiś czas.

jak i przy wydechu kanapy albo stołek do ćwiczeń relaksacyjnych. Pocieraj koronę swojej głowy w kolory wdechu i wydechu są takie same. rozluźnij się i pozwól mięśniom klatki zrównoważyć swoje czerwone energie. Utrzymując obraz dwóch pierwszych czak- ramów. potrzebujesz więcej czerwieni w swoim polu. Zobacz obracające się w aurycznego) prawo zielone stożki. Ma ona opalizującą tobą. Stóp nie odrywaj jaśniejsza albo zmącona. Zanim przejdziesz dalej. jak się obraca. Wciągnij oczami. wydawaj jakiekolwiek odgłosy. Wypuść je. zanim przejdziesz do czakramu na podłodze. Ujrzyj wszystkie czerwonego powietrza. czerwonopomaranczową barwą. sprawdź. zaczerpnij powietrza. sobie dwa wiry. w lewo. Energia pulsuje . usiądź w wygodnym by upewnić się. które krześle albo w pozycji lotosu na poduszce ułożonej już naładowałeś. Jeśli przy wydechu czerwień jest który możesz oprzeć się plecami. Potem w górę w lewo i w dół w prawo. nic nie wizualizuj. oddychaj błękitem przez ze znanych ci ćwiczeń medytacyjnych. Jeden z przodu ciała. czerwonopomarańczowe powietrze. po uspokojeniu umysłu za pomocą jednego Aby naładować gardło. że powietrze jest czerwone. Czakram 6. aż coś dużego i okrągłego jak beczka. (czwarty poziom pola Zajmij się sercem. Patrz. gardła. że widzisz wszystkie czakramy. Patrząc przed czakram. Zobacz wyobrażaj sobie. Kręgosłup trzymaj wyprostowany. Postępuj podobnie w przypadku wszystkich Teraz odwrotnie. czakramy aż żółć będzie równie jasna przy wdechu jak przy wydechu. Powtórz. Wypuść je. prawo prawą dłonią. Czakram ten umieszczony jest bezpośrednio pod Przejdź teraz do korony. aż kolory zrównoważą się. o będzie czerwone. Utrzymując obraz pierwszego czakramu. jaśniejsza. Jak najwyżej w prawo. jak obracają się w prawo. Śpiewaj! Jeśli nie centymetrów nad twoją kością łonową. oznacza to. musisz oczyścić swój dolny Czakram 5. Jeśli jest zmącona. Wdychając siedem czakramów obracające się w prawo.Przygotowanie do uzdrawiania 217 Dla przedniego aspektu czakramu serca znajdź serwuj tylko. Wyobraź go Przy czakramie trzeciego oka wyobraź sobie sobie jako wir czerwonego światła obracający się obracające się zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jakby fioletowe wiry z przodu i tyłu głowy. świadomość na pierwszym czakramie. Spójrz w dół. przejdź do trzeciego w splocie słonecznym. Obraca się w prawo. promieniując jasną. Wypuść je. że musisz od ziemi. Powtarzaj. Obserwując. czy Czakram 7. Tutaj zwizualizuj dwa obracające się żółte wiry. Powtórz ruchy dla czakramu 5. Wyobraź śpiewasz. Zaczerpnij białego kręgosłupa. skup swoją obracające się w prawo wiry. Powtórz. przejdź zataczając jak największe koła. z podstawą wirującego stożka otwartą ku ziemi białą barwę i umieszczona jest na czubku twojej i czubkiem celującym w dolny koniec twojego głowy. Robiąc główny strumień energii płynący w górę i w dół wydech. jak najniżej pozostałych czakramów. Uczyń to poprzez powtarzanie tego siebie. drugi z tyłu. twojego kręgosłupa. aż kolory wdechu i wydechu będą takie w lewo. Teraz pokręć głową w obu kierunkach. Powtarzaj obserwował to człowiek stojący naprzeciw ciebie). Wizualizacja otwierająca Zaczerpnij żółtego powietrza. Aby wykonać to ćwiczenie. Powtarzaj. Wypuść je. poruszaj głową w górę i w dół oraz w prawo i ćwiczenia. ob. miękkie oparcie powietrze tak przy wdechu. jaką barwę ma powietrze. Ćwiczenia karku. Oddychaj zielonym powietrzem. same. Czakram gardła do drugiego umiejscowionego około pięciu reaguje bardzo dobrze na dźwięk. Jeśli jest piersiowej na rozciągnięcie. ćwiczenia oddechowe. Najpierw.

Wykonaj kilka razy. Unieś głowę i oczyszczające i wzmacniające pole wykonują adepci ramiona również piętnaście centymetrów. piętnaście centymetrów nad ziemię. oddechem. jeśli chcesz. rozjaśniające. tak żeby palce znalazły się z przodu. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. potem wydech i pociągnij powietrze. zginając rąk. pozostałych przygotowałam uproszczone wersje ćwiczeń. Czakram 2. Przy wdechu w mantry.218 Dłonie pełne światła w rytm twoich oddechów. robiąc wdech. chwyć się za ramiona. Powtórz kilka razy. opada. Rozluźnij się. kolistym ruchem cofnij miednicę. Pochyl się do przodu i wypchnij klatkę piersiową do góry. Zrób wdech i obróć się w Ćwiczenia oddechu i lewo. a kciuki z tyłu. wznosi szerz nogi na boki. aurycznego) Czakram 3 — pozycja alternatywna. Możesz wypowiadać mantrę z każdym mocno dłońmi. robiąc wydech w tył. Unieś nogi nieco wyżej i wykonaj to korony tworzący górne wejście i wyjście dla energii jeszcze kilka razy. Powtórz połączone z głównym strumieniem energii i czakram kilkakrotnie. podnosząc ramiona do plecach. Oddychaj głęboko i powoli. Czakram 2 — pozycja alternatywna. które pokazuje rysunek 21-3. a miednicę chwyć się mocno za kolana. licząc do aszramie kundalini. Usiądź na piętach na podłodze. Powtórz kilka razy. Jest to dobre ćwiczenie na otwarcie i naładowanie czakramów przed uzdrawianiem. Leżąc na Teraz zegnij kręgosłup. Odpocznij przez minutę. Powtórz. Teraz łokcie zaczynają poruszać się jak huśtawka w Dłonie umieść płasko na udach. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami i Przy wydechu wygnij kręgosłup do tyłu. Powtórz kilka razy. używając zginać górną część kręgosłupa. Czakram 4. Odpocznij. Zrób skłon do górę i w dół. zmień ładujące czakramy kierunek i ćwicz dalej. Upewnij się. Unieś nogi około góry przy wdechu i opuszczając je z wyde- trzydziestu centymetrów nad ziemią. (poziomy 5-7 pola Powtórz całe ćwiczenie klęcząc. Połóż się na plecach ze złączonymi nogami i unieś pięty Najsilniejsze ćwiczenia ładujące. zahacz dłońmi o siebie i wyceluj łokciami na boki. a wszystkie czakramy razem z wdechem. Powtórz przodu z wdechem i odchyl się do tyłu wypuszczając kilka razy. wydychając się. wypuść powietrze i zrób skręt w prawo. powtarzając tę samą procedurę. Powtórz kilkakrotnie. nie postawie. Powtórz kilka razy. Dla trzydziestu. aż twoje nogi znajdą się pola. odpocznij. Ujrzyj czak-ramy skrzyżuj nogi w kolanach bez zginania. pole wypełnione jest teraz dużą ilością świetlistej Odpocznij. Ćwicz. energii. licząc Sugeruję. siedząc na piętach. Zacznij wypchnij do przodu. Odpocznij jedną minutę. że masz wyprostowany kręgosłup. Gdy robisz wdech. żebyście nauczyli się ich bezpośrednio w do trzydziestu. Roz- . zaprzyj się łokciami. Zobacz pulsującą energię wpływającą przez około osiemdziesięciu centymetrów nad ziemią. To wzmocni przepływ energii. Łokcie proste. Usiądź na podłodze ze skrzyżo. oddechu i elastyczności kręgosłupa. postawy otwierające i Oddech jest głęboki i długi. Gdy wydychasz. którzy koncentrują się na palce stóp. Nie zapomnij o wypchnięciu miednicy w przód wanymi nogami. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. Chwyć się za kostki i oddychaj dla zachowania prostego kręgosłupa. jeśli macie taką możliwość. W tej pozycji oddychaj przez nos. głęboko. wyceluj palcami dłoni w palce stóp. Czakram 1. Całe twoje potem opuść je. zrób wdech. przód. Czakram 3. Czakram 5. spójrz na jogi kundalini (Kriya Yogi).

Powtórz. Rozluźnij ramiona. i wypchnij energię ku wydech. Każdym kolorem oddychaj kilka je i odpocznij. powoli zginaj i prostuj nogi w kolanach. wnętrzami dłoni do góry. Kiedy jest jasny i przejrzysty. Wstrzymaj oddech. Rozluźnij się. przodu. Ponownie nadgarstkami. przejdź część gardła przez około jedną minutę. aż skrzyżowanymi nogami. Spleć palce z górę i w dół. Wydychając powietrze. Zamiast czerwienią. które celują w najdalej przy ruchu w górę. Spróbuj ponownie. jak cały balon twojej aury napełnia się Powtórz bez wypowiadania mantry. Wypuść powietrze. Stań ze stopami na szerokość własnej stopy i zahacz dłońmi o siebie na wysokości gardła. Podnosząc się. wstrzymaj oddech. Jeśli „sat nam" nie wydaje ci się razy. Teraz wyciągnij ręce przed siebie. Dolną część miednicy wypchnij nieco do Wykonaj to samo. który wydychasz. unosząc ręce do góry z dłońmi Kręgosłup utrzymuj wyprostowany i nie pochylaj się wciąż zahaczonymi. masz kłopoty z wizualizowaniem . przyciągnij ręce do ciała (wnętrzami dłoni w brzucha). pocznij. rozluźnij się. Gdy „nam" i rozluźnij przeponę. Wyciągaj ręce jak wyjątkiem palców wskazujących. i kolorami z potem mięśni brzucha. rób wdech. Schodź jak górze. Zaczerpnij powietrza przeponą (dolną częścią nogi. Niech wejdzie z ziemi w twoje stopy i powietrze. Będziesz oddychał kolorami przez napięcie i przytrzymanie mięśni zwieracza. wypuść kolor z powietrzem. Jeśli Odpocznij. Oddychaj szybko przez obniżysz się już maksymalnie. Kiedy maksymalnie Powtórz ćwiczenie.Przygotowanie do uzdrawiania 219 chem. Zrób wdech i zatrzymaj powietrze na piętnaście sekund. Po wyprostowaniu nóg i rozpoczęciu tego oddychaj szybko przez nos. siedząc na piętach. Wypuść powietrze mówiąc dół) i pozostań w ten sposób przy ruchu w dół. i w całego ciebie z powietrza wokoło. Unieś ręce pod kątem ją ujrzysz. dłonie. Zaczerpnij do następnego. nie rozluźniając mięśni. Usiądź ze widzisz czerwień? Jeśli nie. zegniesz kolana. wciągając i Teraz prostując nogi. Powtórz kilkakrotnie. Kolory. do przodu. Oddychaj przyglądaj się tylko kolorowi. jakbyś wyciskał pastę z tubki. po czym razem gdy zginasz nogi i schodzisz w dół. trąc powietrzem o górną tylną kontroluj go. a z ziemi poprzez dłonie i stopy. Czy okiem umysłu wyraźnie Czakram 7 — pozycja alternatywna. Za każdym Zaczerpnij powietrza. Potem otaczającego cię powietrza. Zacznij od czerwieni. powietrza. przez czubek głowy. Powtórz dwa albo trzy razy. Wypuść energię najniżej bez poruszania piętami. sześćdziesięciu stopni z prostymi łokciami i są najbardziej potrzebne twojemu polu. siedząc na piętach. ponownego ruchu w dół. Rozluźnij wydychaj kolory. użyj innej mantry. rób ściśnij brzuch i zwieracze. które trudno jest ci zwizualizować. które już wykonujesz. odpowiednie. siedząc na piętach. nie szybko przez nos. z dłoni w dół. kolorami w celu Powtórz powyższe ćwiczenie. wypuść powietrze. Gdy już wyprostujesz górę. ponownie wyciągnij kilka minut. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. Dodaj okrężny ruch rąk do ruchów w rękami wyciągniętymi nad głową. mówiąc „sat". Od. wciągnij pomarańczowe wypychając brzuch szesnaście razy. nie opuszczając Medytacja oddychania ramion. wstrzymaj oddech. naładowania aury Czakram 6. energię z podstawy kręgosłupa do czubka głowy Dodaj wizualizację. Zobacz. wnętrzami Czakram 7. Potem nabierz powietrza i wypchnij ręce przed siebie (rysunek 21-4). zaczerpnij czerwonego powietrza. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. powtarzaj ćwiczenie.

220 Dłonie pełne światła Rysunek 21-3: Ćwiczenia oddechu i postawy ładujące i otwierające czakramy .

Przygotowanie do uzdrawiania 221 Rysunek 21-3: (d.) .c.

ćwicz z kolejnymi kolorami: srebrnym. jak cale jajo twojej aury wypełnia się Wibrowanie oznacza utrzymywanie ciała w danym kolorem. możesz też spróbować zamknąć oczy. Zwiększa to przepływ energii i uwalnia swojej aury. jak to możliwe. schodząc w dół i nabieraj. zanim przejdziesz do następnego. Raz jeszcze Ćwiczenie wibrujące wykonaj całe ćwiczenie z pomarańczowym kolorem.222 Dłonie pełne światła T T Rysunek 21-4: Medytacja oddychania kolorami na stojąco kolorów. że widzisz. prostując się. Upewnij zakorzenienia się. popatrz na barwne plamy w tych kolorach. pomocne w uzyskaniu Ćwicz dalej z następującą sekwencją kolorów: żółty. potem wróć do bioenergetycznej i energetyki rdzenia. niebieski. pozycji napięcia. co wywołuje mimowolne wibracje Jeśli chciałbyś dodać jeszcze wyższe wibracje do fizyczne. Jeśli będziesz robił to . poczuj zmęczenie w nogach. Zginaj nogi w kolanach tak bardzo. białego. własnej stopy. platynowym i krystalicznym. bloki. Wszystkie kolory z tej drugiej grupy Stań ze stopami rozsuniętymi na szerokość powinny być opalizujące. fioletowy i biały. Po wykonaniu ćwiczeń ładujących aurę ponownie wydychaj powietrze. Ćwiczenia te są często używane w terapii złotym. zielony.

wianiem. sam Troska o przestrzeń wywołaj wibracje. Kiedy już wyczujesz. Four Cor-ners wdechem. trawy i drewna cedru albo szałwii i cedru. Dym przyciąga MEO i ćwiczeniu jest: „Bądź spokojny i wiedz. by zwiększyć przepływ pokój. Haliotis. Jeśli twój umysł zaczyna błądzić. Później. który jest pełen bezpośredniego światła energii przez tę część. aż Foundation. że jestem unosi ją poza dom. Jeśli to możliwe. o co wibracji czy martwej energii orgonowej (MEO).Przygotowanie do uzdrawiania 223 wystarczająco długo. dwa z skontaktuj się z Oh-Shinnah. Poczujesz wzmożony pomieszczenia używając muszli ślimaka z gatunku przepływ energii przez całe ciało. Kiedy duża ilość cedru i szałwii już celu ześrodkowania się pali. szybkich wibracji do ruchu obrotowego. wyłącz ogień. że jest ci wygodnie i że domu albo pomieszczenia i przesuwają się zgodnie z masz wyprostowany kręgosłup. jak chodzi. musisz zacząć od nowa. sprowadź ognia nieco mąki kukurydzianej jako ofiarę go z powrotem. możesz użyć zwykłej patelni. Dym będzie wydostawał się we wszystkich kierun- Siedź teraz medytując przez dziesięć do kach. jak bełkotliwe są w siebie. a potem dodać nieco wysuszonego drewna zielonego cedru i wysuszonej krótkich. ruchem wskazówek zegara. Możesz odymić samego Medytacja tego typu pokazuje. Oh-Shinnah odymia każdego ze pozwolisz umysłowi odbiec gdzie indziej i zarzucić swoich pacjentów przed rozpoczęciem uzdrawiania. bardzo dobry sposób tworzenia silnego przepływu który został opróżniony z niskich energii. trzy z wydechem. wybierz wibrację dowolną część ciała. od jednego. dziękczynną. złych energii w całym ciele." Utrzymuj po prostu koncentrację na tej Aby zakończyć odymianie. Z czasem zaczną wypełniać całe twoje ciało. Jest to Ważne jest. Licz jeden z wydechem. cztery z wdechem. Jeśli Medytacje na siedząco w jednak nie masz odpowiedniej muszli. alkoholu w garnku i podpalając. Za każdym razem gdy California 94117. by Możesz też oczyścić pokój zgodnie z tradycją wzmocnić energie ziemskie przepływające przez północnoamerykańskich Indian używając specjalnej pierwszy i drugi czakram. podnosząc się i opadając szybko uzdrawiania na pięty. Oczyszcza to pole z MEO. 632 Oak Street. Oczyszcza się je przez zanurzenie na noc w naczyniu zawierającym pół litra wody źródlanej i jedną czwartą . przed uzdra. To szałwii w pojemniku i spal je. martwą energię orgonową. Bogiem. Otwórz drzwi przed Dobrą mantrą do uspokojenia umysłu przy tym rozpoczęciem odymiania. jeśli czujesz się wyczerpany. Niektórzy ludzie istocie nasze umysły! Mało komu udaje się dojść do palą siarczek magnezu polewając go odrobiną dziesięciu za pierwszym razem. W takim wypadku należy słonecznego i ma dostęp do świeżego powietrza. możesz powoli obracać miednicą w przód i Aby oczyścić pokój dymem. San Francisco. powietrze i woda. Indianie odymiają powinno je wzmocnić. możesz wymyślać ćwiczenia wprawiające w nazwał ją Wilhelm Reich. Najlepiej przykryj patelnię. wprowadzić w wibrację rejon miednicy. ziemia. możesz wrzucić do mantrze. liczenie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na Innym dobrym sposobem uciszenia umysłu jest temat tradycji Indian północnoamerykańskich. umieść nieco w tył (w pozycji siedzącej). twoje nogi zaczną mimowolnie wibrować (drżeć). Teraz jesteś już gotów (wypij jeszcze dużą Kryształy rozmieszczone wokół pokoju zbierają szklankę wody) do rozpoczęcia dnia uzdrawiania. by pracować w czystym pokoju. Upewnij się. tak że reprezentowane są wszystkie cztery żywioły — ogień. dotrzesz do dziesięciu. Jeśli tak się nie dzieje. Pozwól wibracjom ogarnąć uda i miednicę. Indianie zaczynają od wschodniego krańca piętnastu minut. liczenie do dziesięciu.

leczenia za pomocą kryształów. Również spektrum tego światła jest noszę — ametystem i różowym kwarcem. że spowolni twoje wibracje. zostanie przygotowany na odpoczynek i odzyskanie sił. gdyż częstotliwość twojej podstawowej przemiany będzie zbyt słaba i nie Jeśli okaże się. Musisz po prostu być już mu wystarczy. która uwalnia się w zapewne się rozchorujesz. więc bądź jest nieco tylko silniejszy od twojego pola. Będziesz również po- Po każdym seansie uzdrawiającym trzeba wypić trzebował różnych kryształów w różnych okresach pełną szklankę źródlanej wody. promieniowanie dotyka MEO. Kładę duży niezdrowe. Jeśli nosisz kryształ wibrujący słabiej od Długość opalania zależy tylko od twojego systemu. by mogło soli morskiej i pół kilograma sody oczyszczonej. do pacjenta. którą kryształ oczyść swoją aurę.224 Dłonie pełne światła łyżeczki soli morskiej. Jeśli jednak wybierzesz kryształ. Obecnie często organizowane są warsztaty na temat Również kryształy ochraniają system ener. będzie on dla niego ciężarem i Kieruj się intuicją: wierz swemu ciału. które wibracje. upewnij się. Bardzo energii pomniejszają się. Będziesz w efekcie Kąpiel taka może cię poważnie osłabić. Ich oświetlonym fluorescencyjnie pomieszczeniu. do wody dodaj pól kilograma dostarczyć swojemu polu tyle energii. zależnie od okoliczności. Zazwyczaj używam czterech normalną pulsacją aury i tworzy w polu negatywne kryształów przy każdym pacjencie. słonecznym. odpowiednio silnie. Używam dużego ametystu z się w twoim ciele. która kłóci się z szeroki temat. by jonów również pomagają oczyścić pokój. Nigdy nie wzmocnić swoje pole i uczynić je mniej przeni- pracuj w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji kalnym. do jej przeniknięcia w głąb tkanek. proponuję więc. by zatrzymać MEO i nie dopuścić łyżeczką soli morskiej lub w wodzie oceanicznej. MEO zacznie gromadzić trakcie seansu. Kryształy zazwyczaj Możesz nawet nie zauważać. Twoje ciało przez tydzień w litrze wody źródlanej z ćwierć zachowuje wodę. że jest właściwy. Różowy kwarc pomaga ochronić serce. Wraz z nabieraniem siły będziesz mógł gruntownie. który wyciąga dużo energii z ciała. Czasem trzeba brać takie kąpiele świadomym tego. nosić silniejsze kryształy. kiedy się go na nim nosi. to znaczy. Jeśli nosisz kryształ. Przepuszczenie wody przez ciało Kryształy w postaci starych klejnotów albo pomaga wydalić MEO i przeciwdziała wzdęciom. żeby pole pacjenta pulsowało przerwać pracę. twojego pola. jak każdy kryształ na ciebie słoneczne kilka razy w tygodniu. . albo wyposażonym w światło fluorescencyjne. getyczny uzdrowiciela. gdyż twoja wrażliwość dobry jest do tego przydymiony kwarc na splocie będzie zmniejszała się wraz z nimi. poza tymi. biorąc dwudziestominutową wzbudzi w twoim polu. Czysty kwarc albo ame. byście wzięli w nich udział i poszerzyli swoją wiedzę. że odkładasz w ciele MEO. Zbyt silny kryształ zwiększy wibracje Troska o uzdrowiciela twojego pola i w efekcie osłabi je. prawdopodobnie na kilka miesięcy. pamiątek zatrzymały energię swoich poprzednich Wzdęcia. odnosi się to również swojego życia. różowy kwarc w lewej dłoni pacjenta (meridian Jeśli pracujesz w nie wentylowanym albo serca) i duży kryształ górski w dłoni prawej. twoje wibracje będą coraz domieszką żelaza na drugim albo pierwszym wolniejsze i słabsze. podtrzymać wyższe wibracje. żeby oczyścić się wpływa. Wreszcie będziesz musiał czakramie. nie będziesz mógł ciepłą kąpiel w wannie. dotrzyma kroku częstotliwości. Generatory negatywnych tyst można nosić na splocie słonecznym. ono wzmocnione. zakorzenieniu się. gdy mówi. Leżenie w słońcu pomaga naładować system. powodowane są przez właścicieli i należy je dokładnie oczyścić trzymając picie zbyt małych ilości wody. że częstotliwości twojej uniemożliwiają pacjentowi wyjście z ciała. ponieważ tracił energię. Uzdrawianie kryształami to Światła te generują częstotliwość. Żelazo pomaga choremu w aż twój system energetyczny oczyści się ponownie. wbrew pozorom.

Kółka fotela 1. Opisz przynajmniej trzy sposoby uzdrawiania za uzdrowiciela jest zatem: po pierwsze. jest 4. Dlaczego łatwiej jest zazwyczaj uzdrawiać w Jest bardzo ważne. jakich po. Odpocznij teraz. co ją pomocą kryształów. energii orgonowej (MEO)? Podaj trzy metody. by utrzymać będziesz już miał co dawać. Dzięki temu energia łatwiej wchodzi do ciała. Jakich trzech rzeczy trzeba. a nie w domu osobiste i troszczył się o swoje potrzeby. a ja mogę punkturowe. by zachować zdrowie. Uzdrowiciel musi jednak móc powiedzieć: „Nie. dajesz go sobie bez 7. jeśli spełniali jego pacjenci. Uzdrowiciele postępujący kryształu? Jakie jest działanie kryształu? inaczej wypalają się i ryzykują chorobę z powodu braku energii. jaźń i to. Nie czekaj na moment. przestrzeń. karmi. Nie jest to łatwe. Jeśli tego nie zrobisz. w której uzdrawia? O swój system jak wielkie jest zapotrzebowanie. by uzdrowiciel miał czas na życie specjalnym pomieszczeniu. Opisz ćwiczenia oczyszczające pole aurycz-ne uzdrawiania. stóp. Dlaczego uzdrowiciel musi troszczyć się o teraz potrzebuję czasu dla siebie". Używam również olejku do nacierania uzdrowiciela. Znajdź pomieszczenie do uzdrawiania w czystości? czas na swoje hobby i inne osobiste przyjemności. przed rozpoczęciem seansu? trzebuje uzdrowiciel.Przygotowanie do uzdrawiania ________________ 225 Przy uzdrawianiu używam stołu do masażu i Przegląd rozdziału 21 fotela obrotowego. co przejąłeś jakąś ilość MEO wskutek uzdrawiania? źle wpłynie na proces uzdrawiania. Oznacza to. MEO w trakcie uzdrawiania? A w normalnych osłabisz się i będziesz musiał przerwać praktykę na warunkach życiowych? jakiś czas. W jaki sposób można zachorować od noszenia następnie troska o innych. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić uzdrowiciel Jedną z najważniejszych rzeczy. w którym nie 8. 9. W jaki sposób możesz uniknąć wchłonięcia względu na wszystko inne. 3. a 12. ponieważ uzdro. Nie muszę stać przez cały dzień. Stanie się zależny od nich. potem głęboka pauza dla zastanowienia. Złotą regułą 11. 5. a moje plecy otrzymują wsparcie. Dlaczego uzdrowiciel musi pić dużo wody? odpoczynek. 6. jeśli je zaniedba? kiedy potrzebujesz odpoczynku. W przeciw. . Opisz ćwiczenia otwierające kanały aku- pozwalają na swobodne poruszanie się. W jaki sposób możesz oczyścić swoje pole. Na jakiej zasadzie działają? stać albo siedzieć w odpowiednim miejscu podczas 2. że energetyczny? Co się stanie. W jaki sposób można oczyścić pokój z martwej wiciele są zazwyczaj stale potrzebni pacjentom. bez względu na to. pacjenta? nym razie będzie w końcu chciał. żeby te potrzeby 10.

kto chce dniu pracy działać jako przekaźnik w trakcie uzdrawiania. do bardzo nieprzyjemnych rezultatów. by oczyścić i prowadzi. Rozdział 22 UZDRAWIANIE PEŁNOSPEKTRALNE Ważną rzeczą. że na pacjencie. jest na swoich celach. musisz lekko lub z przymrużeniem oka. Upewnij się. bez żadnych innych myśli. pobieraj energię dla kolejnych opiszę szczegółowo kolejne etapy zabiegu pacjentów. Przeznacz jedną biopola. miesięcy. którzy znają się na tych sprawach. Niewłaściwe użycie połączyć się z najwyższymi energiami oraz wykonać poznawanych technik może prowadzić. Następną ważną rzeczą jest to. ale warunkami koniecznymi dla kogoś. Medytuj poprzedniego wieczora to. co omówiliśmy w rozdziale dziewiętnastym. Przed Kiedy powyższe warunki zostaną spełnione. Potrzebujesz również sporo doświadczenia w diagnozowaniu. kiedy wyciszony umysł. zamieniając się z energii ducha w materię i przypada jedna minuta koncentracji. i często kilka ćwiczeń z ostatniego rozdziału. Innym sposobem jest koncentrowanie się uzdrawiania. aż opanujesz je dogłębnie. a podejmowane działania są inne dla każdej minutę dla każdego pacjenta. Utrzymując kompletnie warstwy. że uzdrawiając. która pracuje bez energii zharmonizowanie się z twoim biopolem. Stanie się to bardziej zrozumiałe. podczas uzdrawiające energie przechodzą przez czakram pobierania energii. odpowiedniej dyscypliny duchowej. rozpoczęciem dnia pracy musisz skumulować energię i skoncentrować się . pracuje się w różnych warstwach albo rano w dniu uzdrawiania. Channelling jest Wykonuj ćwiczenia medytacyjne przez kilka w istocie produktem ubocznym dyscypliny duchowej. Te dwie potrzebnej do uzdrawiania w rzeczy (diagnozowanie i wsparcie) nie są dodatkami. Wyobraź sobie odwrotnie. naładować wszystkie czakramy. umożliwiając włącznie z zaszkodzeniem osobie. I tym razem na każdego pacjenta serca. którą musi znać uzdrowiciel. że wspiera cię kilku Ćwiczenie zbierania energii przyjaciół. Jest to praca bardzo trudna i nigdy nie wolno traktować jej Zanim rozpoczniesz sesję z pacjentem. tak jak stwierdziliśmy to już w rozdziale albo poczuj wpływającą w ciebie energię. szesnastym.

równo w obu nogach. „czytam" problem. Ogólna analiza systemu będziesz robił. by zginał i prostował nogi w kolanach. Jaka struktura jest 6. Uzdrowienie poziomu eterycznego uświęconego pomocą wahadełka. Na przykład. B.228 Dłonie pełne światła można wykonać podane w tym rozdziale ćwiczenie. więcej niż druga. jeśli osoba ta nie pracowała z tobą energetycznego pacjenta wcześniej. szerokość jednej stopy. 2. Oczyszczenie kręgosłupa. byś komunikował się z pacjentem używając zrozumiałego dlań języka. Kiedy już ją znam. Rekonstrukcja czakramów. 3 i 4 i rozwiązać. Kiedyś po dokładnym stwierdzeniu. będzie zapewne warstwa aury): wysyłał większą część energii do tylnej części ciała w A. Po powitaniu pacjenta opisz pokrótce. choroby. jak najprościej. energia nie płynie zazwyczaj cjenta. kto boi się kochać. oddychając jednocześnie w harmonii z tym ruchem. Ustal wspólną platformę energetycznego. Ktoś. przeprowadzałam analizę czakramów za 4. Uzdrowienie czterech dolnych ciał (1. Oczyszczenie wybranych obszarów aury sposób pacjent używa swojego systemu ener- pacjenta. Uzdrowienie poziomu niebiańskiego (6 warstwa dominująca? Jaka będzie zatem aktywność psychiki aury). że będę W trakcie sesji zaczynam zazwyczaj pracę od zapewne pracowała głównie z czakramami. Proszę go następnie. A. getycznego. w jaki C. Każę pacjentowi ciał wyższych. zabierając nie aury pacjenta. Ogólna analiza systemu energetycznego pa. Przypomnijcie sobie to. charakterologiczną. które są w niższych ciał aurycznych. a jednocześnie staram się na komunikacji. pokarm potrzebny kochającemu ośrodkowi serca. by przekonać temat aury i uzdrawiania. Jeśli odkryjesz. co sprawi. pacjenta i przewodników oraz powiązane są z kwestiami mentalnymi i Powszechnego Pola Energii. że chory rozluźni się i podstawie cech ciała pacjenta określić jego strukturę będziesz mógł rozpocząć proces uzdrawiania. . które umożliwi przewodnikom wejście w twoje pole. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszcze pobliżu rejonu serca (ośrodek woli). co ostatecznie jest przyczyną powstania 1. pacjenta? Porównaj tablice w rozdziale 7. Szczegółowa sekwencja Na razie. Mów Rozpoczynając pierwszą sesję uzdrawiającą. charakterologicznych. Rekonstrukcja organów. Uzdrawianie z poziomu kosmicznego (8 i 9 warstwa aury). jedna strona ciała otrzymuje jej 2. pewne obszary ciała dostają więcej które zostaną użyte do uzdrawiania: systemu energii niż inne. w jaki pacjent SEKWENCJA UZDRAWIANIA kierunkuje swoją energię i jakie błędy przy tym popełnia. Wszystkie te zaburzenia równowagi uzdrowiciela. czego nauczyliście się na temat struktur B. że ma on wiedzę na dokonuję zazwyczaj szybkiej analizy. Teraz po prostu psychicznie (duchowa chirurgia) (5 warstwa aury). emocjonalnymi. wiem. co 1. dostosuj się do jego się. Daje to bardzo wiele Tablica 22-1 informacji na temat sposobu. Uzdrowienie poziomu keterycznego uświę. 5. a potem przechodzę do takich przypadkach zablokowane. jak pacjent używa swojego systemu poziomu zrozumienia. które pacjent musi uświadomić sobie 3. Połączenie trzech systemów energetycznych. przed spotkaniem ze swoim pacjentem uzdrawiania wykonaj ćwiczenia z rozdziału dwudziestego pierwszego. Początkującym proponuję. Ważne jest. Skrót sekwencji uzdrawiania stanąć ze stopami równoległymi i rozstawionymi na przedstawia tablica 22-1. żeby przyjrzeli się conego (restrukturyzacja) (7 warstwa aury): budowie ciała fizycznego.

w jaki funkcjonuje na co dzień. Później będziesz mógł zawsze obecnymi wyższymi energiami. a mniejszy nie zdołałby za miękkie. Najważniejsze z nich uniemożliwić mu wyjście z ciała. Poprzez afirmację łączę się z Chrystusem i A. Następnie można przeprowadzić szybką kryształ górski w prawą. energetycznych uzdrowiciela. Światłem itd. Skóra stopy może wyciągnąć tyle energii. poszczególne czakramy. energii wytryskuje z punktu w stopie albo że wchodzi weń mały energetyczny wir. głębokie fizycznego. Czwarty kryształ okazują się zazwyczaj przyporządkowane do jest moim czerpakiem. Siadam przy stopach pacjenta i siebie i sposobu." aktywności i receptywności obecnych w psychice Jeśli nie poczuwasz się do związku z Chrystusem.Uzdrawianie pełnospektralne 229 trzynastym. pacjenta. by przed pierwszym wypluwał energię lub też przypominał maleńki wir fizycznym kontaktem z pacjentem połączyć się z wciągający ją do środka. Następnie uciszam umysł. Używam go przy oczyszczaniu wybranych Może zachowywać się tak. W tym celu wprowadzać energię konkretnie do tych punktów. czakramy. jeśli wydaje się to odpowiednie. jego i potężnych sił światła. Dowiesz się również. Koncentruję się następnie na czakramów za pomocą wahadełka. dowodząc braku elastyczności. by zdjął buty i odpowiadającym splotowi słonecznemu na stopie. tak jak w ćwiczeniach z poprzedniego rozdziału. zlokalizowany jest mniej więcej pośrodku stopy (W tym momencie możesz przeprowadzić analizę (patrz: rysunek 22-2). Może być działa jak laser. Nie zrównoważone punkty na stopach będą albo Większy byłby za ciężki. Połączenie systemów nie zrównoważonych punktów akupunkturowych. w aurze. by być kanałem dla miłości. To samo odnosi się do 2. Z wierzchołka tego kryształu pozostać wgnieciona po tym. wkładam do korony. Uzyskasz informacje na temat rów. jak naciś-niesz ją wychodzi bardzo silny promień białego światła. szeroki głównych organów ciała i kręgosłupa. na jakieś cztery centymetry i długi na osiem. Używam dużego ametystu z analizę organów wewnętrznych. zgodnie z systemem refleksologii stóp. wszelką biżuterię (która może blokować przepływ Punkt ten. prawdy i uzdra- nowagi rozumu. „Modlę Przechodząc przez kolejne etapy uzdrawiania możesz dodać nowy wymiar do channelingu . obszarów aury pacjenta (punkt 3C sekwencji Możesz też odnieść wrażenie. że mała fontanna uzdrawiania). Teraz wyjmuję zazwyczaj energetyczne: mój. żeby wzmocnić pulsacje pola pacjenta i energetyczny każdego z nich. dotykając punktów domieszką żelaza na drugim albo pierwszym re-fleksologicznych na stopach i wyczuwając stan czakramie. Punkty akupunkturo we wyglądają jak małe wiry pacjenta i przewodników energii albo miniaturowe czakramy. Modlę się. albo za twarde. funkcjonuje na obszarach zarządzanych przez Bogiem. na głos albo w milczeniu. Jak Osiąga się to przez skanowanie ciała uzdrowiciela aż wspomniałam w poprzednim rozdziale. odcinając zanieczyszczenia odłożone zbyt twarda i w ogóle nie poddać się naciskowi palca. szybko przepuszczam energię przez wszystkie które jej potrzebują. kładę kciuki na punkcie akupresurowym Następnie proszę chorego. Jest to kryształ górski. by wyregulować trzy systemy rozdziału dziesiątego). się. energii) i położył się na plecach na stole do masażu. woli i emocji oraz pierwiastków wiania w imię Chrystusa i uniwersalnych sił światła. a duży pacjenta. w jaki sposób pacjent użyj połączenia. moje kryształy. a potem powtórzenie tego z ciałem duży różowy kwarc w lewą dłoń pacjenta. jakby ogarnął ją skurcz. który palcem. według opisu z pacjencie. powolne. Zastosowanie channelingu w uzdrawianiu uniwersalnymi siłami światła. Nie zrównoważony punkt akupunkturowy będzie Bardzo ważne jest. które masz z Uniwersalną Całością. Wszystkie te informacje pomogą oddechy przez nos. Spójrz na strukturę ciała zamykając oczy i biorąc długie. tak by powietrze ocierało się o pacjentowi uzyskać głębsze zrozumienie samego podniebienie miękkie.

230 Dłonie pełne światła < - < s s J= Ł) 2 S.* =5 0 JA S» 3 > S . Rysunek 22-2: Główne punkty refleksologiczne stóp . C S £ t £ ste . .

Ponieważ nie jest to pacjenta.Uzdrawianie pełnospektralne 231 służącego pozyskiwaniu informacji. która Wyczesywanie napełnia ró- . W chan-nelingu wnież aurę energią. W drugim są one zarazem najbardziej potrzebna. przerwy w miarę potrzeb. dla uzdrawiania jako takiego pozwalasz i generalnie równoważy ją. Zniekształcenie to rozciągało się na piątą i siódmą warstwę pola. Drugim pierwszy czakram i dwa czakramy mniejsze w sposobem jest pozwolenie przewodnikom na stopach. Dokonało się to Wielebną Rosalyn Bruyere. miała również w życiu osobistym problemy z nawiązaniem pełnego kontaktu A. W obu przypadkach sobie niższe fizyczne wibracje. Na przykład. musisz bardzo sesji. na które uskarża się pacjent. wykonywane na wyższych poziomach pola (5-7 ciało energetyczne może posłać energię w inne warstwa). Najlepiej jest wprowadzać pozwalasz przepuścić przez swoje pole różne energię w jak najbardziej naturalny sposób. Osoba wtłacza się do ciała poczynając od stóp. nie tylko zrównoważył. zmęczą się przy uzdrawianiu na piątym poziomie jak aura pewnej pacjentki zmieniała się w trakcie aury i będziesz chciał odpocząć. Te ziemskie energie są zawsze potrzebne częściowe wejście w twoje pole i bezpośrednią przy uzdrawianiu ciała fizycznego. lecz także nauczył „Wyczesywanie". Wymaga to najwyższego skupienia uwagi naturalny przepływ. Regulacja przepływu energii z przepukliną rozworu przełykowego. W pierwszym przypadku ruchy dłoni są naturalny sposób. i zazwyczaj zaczniesz od miejsca. Bloki. Czakram splotu słonecznego był czasem. technika opracowana przez Mary. Z i ramionach. Konfigurację taką wiąże się zazwyczaj 3. kiedy lepiej zaznajomisz się z kolejnymi zniekształcony: z jego górnej lewej części wystawał fazami uzdrawiania. który trwał kilka pacjenta tygodni. rejonie miednicy. tak by nie przeszkodzić jest znikoma. wyraźnie przekazać to przewodnikowi i dać mu czas Kiedy Mary przyszła do mnie po raz pierwszy. polega na oczyszczeniu dzięki pozyskanym drogą channelingu informacjom aury pacjenta przez usunięcie aurycznych śmieci. zanim zacznie zajmować się obszarem uzdrowiciela i wchodzi bezpośrednio w ciało pierwotnego zainteresowania. pola na dwa główne sposoby. naładował i zharmonizował jej pole energii. W pierwszym zaczynając od stóp. jeśli bardzo skomplikowane i delikatne. które spowodowałeś. przyćmione i nie Przedwczesne zabranie dłoni spowoduje zrównoważone (rysunek 22-4). jeśli twoje dłonie wyczesywania (rysunek 22-3). Proces uzdrawiania. Energię intensywność określa zazwyczaj przewodnik. Musisz wtedy cofnąć się i się w kolanach. znajdowały podskoczy jak oparzony. kiedy tylko położysz pobiera energię i wykorzystuje ją tam. tak jak przy pompowaniu balonu. by duchowy nauczyciel kierował twoimi gię do osłabionego systemu w możliwie najbardziej dłońmi. gdzie jest dłonie na stopach pacjenta. Barwy te i ich równowagę i zdrowie w całym systemie. Często przewodnik wyciąga dłoń poza dłoń miejsce. Za chwilę pokażemy. gdyż zawierają w manipulację polem pacjenta. będziesz mógł wprowadzać niewielki wir podobny do puszczonej sprężyny. który zapewne obszary ciemnoczerwone i brązowawe. Mary uskarżała w czterech dolnych warstwach aury się na ból w tej części ciała. Spójrzcie na schemat kolejności przewodnikom. skuteczność takiego posunięcia od uzdrowiciela. Wtłaczasz zatem ener- pozwól. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszczenie aury z ludźmi. Dzięki temu ciało energetyczne ogólne i mogą się rozpocząć. ponieważ działająca jako przekaźnik utrzymuje tylko łączność z normalnie człowiek pobiera energię z ziemi poprzez białym światłem albo światłem Chrystusa. na temat dziecięcych doświadczeń Mary. jak kontaktować się z ludźmi. Z drugiej strony. Wykonuje się to przewodnikom wykorzystać więcej energii twojego wprowadzając energię do ciała krok po kroku. tworzy to poziomy albo wibracje światła. widoczne jako energetyczny wstrząs u pacjenta. splocie słonecznym naprawić zamieszanie. na umożliwienie takiej energetycznej przerwy. jej pole było zatkane.

rytmicznych pulsacji. a także kierunek przepływu albo obszar pola pacjentki. powtarzaj ćwiczenia otwierające czakramy. zaszkodzisz raczej. że aura Mary pokazana na rysunku 22-5 jest już o wiele czystsza niż na początku (rysunek 22-4). Rysunek 22-6 pokazuje energię łączącą się z głównym pionowym strumieniem energii uzdrowiciela poprzez czakramy. Po- tem zmieni się częstotliwość pulsacji. będziesz miał kłopoty z przekazywaniem tego koloru albo częstotliwości światła. które są mu potrzebne. Pamiętaj.232 Dłonie pełne światła ca z tej pozycji aktywizuje całe pole. będziesz wyczuwał zmiany w przepływie energii. aż wszystkie będą otwarte. Usiądź z dłońmi położonymi na stopach pacjentki. pole pacjentki będzie po prostu wchłaniało te częstotliwości. Energia płyną- . To tak jakby wytrys-kiwała z nich fontanna. Połóż teraz prawą dłoń na problemy. Zauważ. będziesz czuł. żeby blokowała swoje pole energii i w efekcie stworzyła zawsze przynajmniej jedna dłoń dotykała jej ciała. który wypełnia płynąca energia. Jeśli taka jest sytuacja. niż pomożesz. Podczas gdy energia płynie. W tym momencie znajduje się ona w ogólnych obszarach ciał aurycznych. Oznacza to. Jeśli jesteś wrażliwy na takie doznania. doskwierające jej psychologiczne i fizyczne utrzymując połączenie. jak przepływa ci przez dłonie. Może to powodować uczucie ciepła albo łaskotania lub uczucie powolnych. którą on transmituje. Czasem więcej energii będzie płynęło jedną stroną ciała. Nie próbuj kontrolować barwy. oczyszczając. Jeśli jeden z twoich czakramów jest zablokowany. pozwól jej płynąć automatycznie. Dopóki twoje czakramy są czyste i mogą przyswajać wszystkie kolory z Powszechnego Pola Energii. że ogólne pole zostało zrównoważone i możesz przejść do następnej pozycji. tak jakbyś ty był uzdrowicielem. Po kilku minutach intensywność przepływu zmniejszy się i energia popłynie równomiernie obiema stronami ciała. Rysunek 22-3: Schemat oczyszczania aury Stań teraz na prawo od pacjentki. którą przekazujesz. gdyż pola są mądrzejsze od twojego prostolinijnego umysłu. Jeśli skupisz się na barwie. aż ogólne pole zostanie oczyszczone i zrównoważone (rysunek 22-5). podeszwie lewej stopy pacjentki. ładując i generalnie równoważąc pole energetyczne pacjentki. Przejdźmy teraz przez kolejne etapy uzdra- wiania. wpływającą do czakramu serca i wypływającą przez dłonie i ręce uzdrowiciela do pola pacjentki.

Uzdrawianie pełnospektralne 233 ciemnoczerwony rozdarcie w czakramie splotu słonecznego ciemnoszarozielony bloki energii o szarozielony Rysunek 22-5: Równoważenie prawej i lewej strony ciała i wtłaczanie energii w stopy .

Gdy stopa napełni się energią. Prawą dłoń połóż teraz na twoim przesuwaniem się ku górze aura pacjentki lewej kostce pacjentki. od stawu do stawu. a ona sama wejdzie w Przepuść energię z prawej dłoni przez nogę pacjentki odmienny stan świadomości. będzie się oczyszczać. szcze- . gdy zanieczyszczenia z tego obszaru. Kiedy noga 22-7. Pokazuje to rysunek i skoncentrowany w jednej części nogi. a lewą na jej lewym kolanie. prawym udzie i biodrze znikają. Wraz z uczyniłeś to ze stopą lewą. Z początku przepływ może drugiego czakramu (rysunek 22-10). by energia przepłynęła z twojej prawej zostanie już napełniona. a pole rozjaśnia się. stanie się silniejszy. tak jak lewa strona. Pracuj dalej nad dłonie do prawej stopy i kostki i powtórz tę samą nogami. Przesuń teraz słonecznego zaczyna się oczyszczać. Z początku kolana (rysunek 22-8). prawa strona (rysunek 22-9). ciemne obłoki w strumienie nabiorą war-tkości. procedurę. Napełnij prawą stopę energią. Przejdź od biodra do do swojej lewej dłoni. potem. przejdź do prawej kostki i ręki do lewej poprzez stopę pacjentki. przepływ pomiędzy Potem część ciemności po lewej stronie splotu twoimi dłońmi wzmocni się ponownie. Teraz aura pac- być dość słaby jentki w rejonie miednicy oczyszcza się. od kolana do biodra.234 Dłonie pełne światła \i Wszystkie kolory Rysunek 22-7: Przepływ energii podczas oczyszczania biopola pacjenta a lewą dłoń na jej lewej kostce. Pozwól. Gdy wyczesu-jesz przepływ energii może być słaby.

&» \» Ma\\f*^ Rysunek 22. 8: Oczyszczanie aury pomiędzy kostką a stawem kolanowym Prawe biodro zaczyna się oczyszczać Prawa noga oczyszczona .Uzdrawianie pełnospektralne 235 '"W "•$%.»#> y.

"$ "V '%.236 Dłonie pełne światła H x t Obie nogi k ą. oczyszczone . **>' Rysunek 22-9: Oczyszczanie aury pomiędzy kolanem a stawem biodrowym .

\. ■ . 4 % $ -i **% •as? 1 %\^ \\^A $v Splot słoneczny czystszy Dragi czakcun oczyszcza s|f jar* Rysunek 22-10: Oczyszczanie aury pomiędzy stawem biodrowym a drugim czakramem %J &* .Uzdrawianie pelnospektralne 237 v».

...238 Dłonie pełne światła Rysunek 22-11: Oczyszczanie aury pomiędzy drugim a trzecim czakramem Trzeci czakram czystszy Rozdarcie w trzecim czakramie nie jńaprawione H .. ..*? .-----.

W łonową.Uzdrawianie pełnospektralne 239 golnie tam. Oznacza to obie wzdłuż ciała. a ona sama staje się spokojna i wyciszona. że jakby w lustrzanym odbiciu. upewnij się zawsze. jeśli jesteś czwartym. opisanego w punkcie szóstym. Oznacza to. Oznacza to. Przeprowadź czakramów. jeszcze uczniem. wyniku uwolnienia uczuć drugi i trzeci czakram Zmiany w przepływie energii będą sygnalizowały otwierają się i oczyszczają jeszcze bardziej. strony każdej nogi. przejdź do uzdrawiania na szóstym Gdy zaczniesz wtłaczać energię bezpośrednio do poziomie. kładąc lewą dłoń na górnym czakramie. Pacjentka pośrodku drugiego czakramu. a prawą na dolnym. Zrównoważ pole energetyczne Mary po czakramom. i zaczyna płakać. a lewą do ją na gardle. ponieważ są one najmocniej prawej i po lewej stronie. po czym zamknij siódmy poziom. aż możesz regulować oddech pacjenta. a lewą na wtłaczając energię. W tej pozycji twoja widzieć albo czuć dziecięce przeżycia Mary związane prawa dłoń znajduje się na biodrze pacjentki. Czakramy Mary oczyszczają między polem twoim a pacjentki. przesuń uzdrowiciel podkłada im dłoń pod szyję. W celu oczyszczenia czakramów pozycji. W tym momencie. Potem powoli przesuń zablokowane. Gdy położysz dłonie w problemy z płynącymi uczuciami. Przekonujesz ją. że wyczesywanie następnie powoli opadnie i energia zatrzyma się albo oczyściło cztery dolne poziomy jej pola. przepływu wzmocni się potem i osiągnie szczyt. tam gdzie umiejscowione fale ciepła. przepływ energii będzie z początku oddechu i przenieś świadomość na wyższy poziom. Ty też Wszystkich nowych uczniów proszę o prze- ją czujesz. Potem uczucia. gdzie trzymasz ręce. nie będzie płynęła bardzo wolno. tak Może się okazać. że ty i pacjent znaleźliście się keterycznego uświęconego". do czasu. Po wielu godzinach zajmując się czakramami zaczniesz uwalniać praktyki zaczniesz postrzegać wyższe warstwy pola materiał emocjonalny. a lewa z jej samotnością. Kiedy dojdziesz do piątego Gdy drugi czakram zostanie już dokładnie czakramu. Jeśli masz pozytywne zmiany w aurze. że oddychacie w tym samym jak opisano to w punkcie „Zamykanie poziomu rytmie. Podziel się nimi z nią. Działanie takie wykonanie powyższych czynności będzie ci za- może być w tym momencie konieczne. to uzdrawianie. ponieważ jmowało co najmniej godzinę. Przepływająca Czakram ten będzie wymagał szczególnej uwagi na energia będzie wywoływała uczucie łaskotania albo piątym i siódmym poziomie. Odczuwa swoją samotność. naładowany i zrównoważony. aż do skroni. tak będzie próbował wstrzymać oddech. pacjent aurycznego i rozpoczniesz pracę nad ich regulacją. że większość pacjentów woli. by zatrzymać jak opisano to w punktach czwartym i piątym. powolny. pamiętaj. spowolnij rytm nowym miejscu. Możesz prowadzenie kompletnego zabiegu wyczesywa- . poczujesz głębszą łączność z pacjentem. gdy oczyszczony. pracować nad warstwami ósmą i dziewiątą. nadszedł czas na przesunięcie rąk. że naprawiło jednak rozdarcia w trzecim czakramie. Kiedy oczyścisz już ten obszar. czy energia płynie czwartego. możesz zacząć postrzegać warstwy jeszcze wyższe i Mary próbuje właśnie wstrzymać uczucia. Nie spodziewaj się. a Rysunek 22-12 pokazuje. a także obie strony ciała. Gdy tylko to nastąpi. zanim nawiązane zostanie połączenie Dalej wtłaczaj energię. Z początku się on dostosowywał do twojego. przez cały czas prawą dłoń na trzecim czakramie. Intensywność się. Zanim przesuniesz dłonie do nowej jest rozdarcie. Robi to rozdziału. piątego i szóstego przesuwaj się dalej równomiernie po obu stronach ciała. Po zakończeniu pracy z czakramami trzeciego (rysunek 22-11). W takim przypadku będziesz robił cokolwiek więcej ponad to. zaraz nad kością zaczyna rozumieć ich związek i znowu płacze. W przypadku Mary usiądź za głową pacjentki i połóż dłonie na jej musiałbyś poświęcić najwięcej czasu właśnie tym ramionach. tak jak podczas gdy jej drugi i trzeci czakram uaktywniają opisano to w punkcie ósmym w dalszej części się. zamiast kłaść prawą dłoń do drugiego czakramu. żeby zaczęła oddychać. bowiem będzie staniesz się bardziej skuteczny. Wykonuj wszystko po obu stronach ciała. połóż dłonie wzdłuż szyi.

Takie działanie karmi i ładuje zadaniem przy przekazywaniu energii jest tylko dolne ciała energetyczne. by nawiązane zostało wygodnej pozycji. gdzie jest najbardziej rozdziału. którą odbierasz wszystkimi swoimi Teraz chciałabym dodać jeszcze kilka uwag na czakramami. Jeśli temat wyczesywania. Jeśli pierwsze poziomy pola są na tyle czyste. wpraw ciało w wibracje. tak jak w skanowanie ciała w poszukiwaniu rejonów ćwiczeniach z rozdziału osiemnastego. co należy w ten sposób nie nadejdzie. Później. Będą wiedzieli. trzeciego i energii wokół siebie. W trakcie trwania tyłu głowy. szy poziom energetyczny bardzo pomocne są System pacjentki przyjmie energię i auto- ćwiczenia otwierające czakramy z poprzedniego matycznie skieruje ją tam. W tym momencie pacjenci zazwyczaj otwierają zajdziesz. kiedy staną się bieglej si we podanymi wyżej. również koncentrować się na powiększaniu swojego Jeśli chodzi o Mary. Najlepszym sposobem przeżyciami. jak to widać na rysunku 22-12. Pamiętaj też o przyjęciu podniesienie poziomu wibracji. poziomu energii. Zwizualizuj odpowiedniej ilości energii z własnego pola. oddzielone nawiązane. Pamiętajcie. ponieważ jest Trzymaj lekko napięte dłonie na ciele pacjentki. ponieważ znajdziesz się w zabiegu. Pamiętaj. Nie dacie rady wypromieniować dobrze zakorzenione w podłodze. czyli koncentracji. uzdrowiciel może wykorzystać cenny czas. energii.) W podniesieniu wibracji na wyż. żeby wspomóc pracę na poziomach piątym i siódmym. możecie ją tylko przekazywać. postępuj zgodnie ze wskazówkami oczyścić. W miarę coraz lepszego wprowadzaniu energii i postrzeganiu pola. żeby twoje czakramy pompowały więcej przekaźnikami energii.240 Dłonie pełne światła nia. wyciągnąć energię z czakramu serca. poprzez dłonie do ciała pacjentki. pacjencie. Najprawdopodobniej by „odczytać" psychikę pacjentki i porozmawiać z im dłużej będziesz w nim przebywał. choć twoje dłonie mogą być odpowiednio wcześnie. a potem łączycie się po prostu z W tej fazie uzdrawiania używasz zapewne Powszechnym Polem Energii i pozwalacie jej płynąć więcej energii z dolnych czakramów niż z górnych. zaczniesz stopniowo wyczuwać zmiany już potrzebowali oczyszczać wszystkich czakramów. energia płynie już wzdłuż kręgosłupa do poziomie energii i częstotliwości. Skieruj energię. W przypadku pacjentów z chorym sercem częstotliwości poprzez regulację oddechu i należy przeprowadzić wyczesywanie wsteczne. pozostanie w synchronicznym połączeniu z polami Podczas oczyszczania obszarów drugiego. kiedy się zatrzymać i zakończyć Później będziesz już mógł przytrzymywać pewne zabieg. utrudniony. Cztery Poczekaj nieco. żeby twoje stopy były bardzo szybko. Możecie budzących wątpliwości. (tak jakbyście wkładali wtyczkę do gniazdka). jej aura oczyściła się i jest pola aurycznego. W trakcie wyczesywania i zabiegu będziesz powoli podnosił się na coraz to przygotowywania pacjentki do dalszej części wyższe poziomy. tym wyżej nią. by korzenie rozprzestrzeniające się w głąb ziemi i uzdrawiać. rozpoczniesz go na wyższym na stopach. tak by nie przeoczyli nic. zużytą energią. Na przykład. Jeśli Duża ilość energii dociera do ciebie również z ziemi nie będziecie leczyć w ten sposób. w częstotliwości energii przepływającej przez ciebie. on zazwyczaj zapchany ciemną. odmiennym stanie świadomości. gdy tylko uzdrowiciel położy dłonie na bardzo krótką przerwą. wprowadziło Mary w stan głębokiego relaksu. Jeśli przygotujesz się do zabiegu potrzebna. że jesteście chcesz. tak jak w ćwiczeniu że podnosicie swoje wibracje do wymaganego z rozdziału dwudziestego pierwszego (wibrowanie). że zbliża się wyższa częstotliwość. (Twoim pobierające energię. Oddycha się przez nos. a nie jej źródłem. Przerwa w przepływie energii czwartego czakramu emocjonalne wyładowanie może oznaczać. Najistotniejszą kwestią jest dużo jaśniejsza. szczególnie jeśli utrzymasz dobrą się i zaczynają dzielić swoimi osobistymi koncentrację i równy oddech. Oznacza to. Uzdrowiciel może również kontynuować ocierając powietrze o podniebienie miękkie. zmęczycie się poprzez stopy. nie będą dostrajania. W przypadku innego . Głębsze porozumienie zostaje oddychania są długie wdechy i wydechy. bo inaczej przepływ energii będzie połączenie z PPE.

'w*v' *3: Rysunek 22-12: Oczyszczanie aury pomiędzy trzecim a czwartym czakramem Trzeci i czwarty czakram oczyszczone 5 Rozdarcie w. trzecim czafeśamie Jp wciąż obeciur ■-«£3h^- .Uzdrawianie pełnospektralne 241 O- •<^v 4b >^- % ^ <'V* •*»%.

z wierzchołkiem czakramow. możesz trzymać dłonie rozłączone. ogólnie rzecz biorąc. rejonie otworów kości krzyżowej. a wierzchołka. a zamiast tego od razu przystąpisz do wycelowanym w dół.242 Dłonie pełne światła pacjenta sytuacja mogłaby być gorsza. Opis techniki podajemy w rozdziale dwudziestym trzecim dotyczącym leczenia kolorami. stół z wgłębieniem na twarz albo otworem na nos. Za pomocą błękitnego światła lasera oczy- ponieważ inne rzeczy są zazwyczaj ważniejsze. Spoczywa na nich ostatni kręg energii. pacjenta Rozmasuj obszar kości krzyżowej. nie będziesz wiesz. jak wygląda ta część ciała. Możesz zrobić czerwonopomarań-czową energię. dołki). nad którymi obszar pomiędzy pośladkami. Zataczaj kciukami niewielkie koła w następnie skoncentrować się na wybranym obszarze. Umieszczając je po obu stronach . miał swobodę ruchów. Zajrzyj do atlasu anatomicznego. Najlepiej jest masować prawym wyciągnąć nieruchomy śluz auryczny za pomocą kciukiem w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek dłoni. przez W trakcie wyczesywania zorientujesz się za które przechodzą nerwy) w kości krzyżowej (jest to pomocą postrzegania ponadzmysłowego. Pierwszym jest oczyszczenie umieć utrzymywać częstotliwość energii kręgosłupa. Pamiętaj. aż C. a kość ogonowa odchodzi w dół od przynajmniej oczyścić kręgosłup aż do serca. ponieważ żebyś nie zerwał energetycznego połączenia. Są to trzy kości już zapewne potrzebował oczyszczać wszystkich złączone w kształcie trójkąta. poproś Możesz lekko poklepać czwarty i piąty czakram. By to zrobić. ono. Zacznij następnie dwie rzeczy: wtłoczyć energię do interesującego cię przesuwać się w górę wzdłuż kręgosłupa. Za pomocą kciuków masuj forameny (niewielkie otwory. Jednak zaczniesz przesuwać ręce. Niech W tym momencie można przeprowadzić światło wypływające z twoich dłoni zamieni się w oczyszczanie kręgosłupa (patrz: rysunek 22-13).B. pacjenta. Kiedy przekazujesz energię bezpośrednio do Teraz umieść sklepione dłonie nad drugim wybranego miejsca. z prawej obszaru. żeby położył się na brzuchu. zacznij przesuwać dłonie w górę wzdłuż kręgosłupa. a szczasz kręgosłup i wypychasz całą unieruchomioną kręgosłup oczyści się sam w trakcie wyczesywania. jeśli nie Gdy staniesz się bardziej zaawansowany. nawet po czakramem. Musisz mieć żeby pomóc im się otworzyć. Oczyszczanie wybranych obszarów aury powinien leżeć z głową przekrzywioną na bok. ponieważ w trakcie tego zabiegu pacjent nie C. zgodnie z miejscach silnych zaburzeń. masując kciukami obie strony unieruchomioną energię i/lub bezpośrednio każdego kręgu. Po pewnym okresie praktyki powinieneś lędźwiowy. Musisz usiąść tak. byś w ramach godzinnej sesji nie wykonuję go często. z pięcioma otworami na bezpośredniej pracy nad skupiskami unieruchomionej każdym boku. by kierowała tobą intuicja). martwej energii z określonych obszarów. pożyteczne. Przesyłaj (Pozwól. Gdy będzie już naładowany. zegara). Przekaż czerwonopomarańczową pełnym wyczesaniu aż do szóstego czak-ramu. a lewym w prawo. Jest niebieski strumień podobny do lasera. Drugim — wypchnięcie albo wybranie odpowiadającą czerwonopomarańczowej barwie. energię przez czakram korony na czubku głowy. Oczyszczanie kręgosłupa czakram. Naładuj B. musisz takiego oczyszczania. główny strumień energii zostanie oczyszczony. by naenergetyzować go i poruszyć strony ciała pacjenta. powoli wymagałoby dalszego oczyszczania pola w zataczając jednocześnie dłońmi w prawo. Technikę tę przekazał mi częściowo mój nauczyciel Powtórz całą sekwencję przynajmniej trzy razy. kiedy oczyszcza główny pionowy strumień energii. Istnieją dwa sposoby ruchem wskazówek zegara. Aby dokonać oczyszczenia kręgosłupa. gdzie znajdują się rejonami ciała fizycznego będziesz zaraz pracował. jeśli nie ma konkretnego problemu z kręgosłupem. co energię poprzez dłonie do czakramu.

kiedy indziej lepiej będzie wnętrza ciała. Dłonie powinny ściśle do siebie dłoń z martwą energią orgonową i pozwolić przylegać. pomiędzy palcami nie może przewodnikom. Pozwól dłoniom przystosować wierzchami w górę nad obszarem. to szybko zmienią częstotliwość. Rysunek bloków. Jeśli używają tej techniki do rozpraszania więc dobry sposób wypełniania czakramów. by ją od ciebie zabrali. jest to energię. którą 22-14 pokazuje oba warianty ułożenia dłoni.) W niektórych dostarczać energię jak promień światła głęboko do wypadkach jest to słuszne. ciągnięcia i zatrzymywania Przekonasz się. w który się do ruchu energii na zewnątrz. żeby zwiększyć przepływ zmusić energię. Obie techniki dostarczają zależności od potrzeb i przekażą odpowiednią energię bezpośrednio w blok i głęboko w aurę. i odwrócą kierunek przepływu. Kiedy przesyłają.Uzdrawianie pełnospektralne 243 Czerwonopomarańczowe światło wpływa do drugiego czakramu Ostry promień błękitnego światła oczyszcza kręgosłup Rysunek 22-13: Oczyszczanie kręgosłupa (obraz diagnostyczny) bloku (od góry i od dołu lub po bokach) i pchając być wolnej przestrzeni. możesz Wpraw dłonie w wibracje. Palce należy lekko wygiąć. (Techniki pchania. . Możesz podnieść przekazujesz energię. prawą ręką. żeby łączysz dłonie. skrzyżuj kciuki i umieść dłonie wyssać blok z ciała. by przeniosła się w inny obszar. energii. Przewodnicy pokierują tobą w użyć dłoni złączonych. a ciągnąc lewą (lub vice versa). że dzięki tej technice możesz podawaliśmy w rozdziale siódmym.

Przewodnicy zadecydują. aury. czy za pomocą kryształowego czerpaka. można wykonać. by warstwy będą już dobrze oczyszczone. trudno jest w ogóle dostrzec poziom eteryczny uświęcony. Pacjent nie powinien potrzebować ciało pacjenta. ponieważ mogłyby zaszkodzić eteryczne części palców wydłużają się i penetrują wykonanej pracy. dwudziesty czwarty). który chwyta czakramy albo organy potrzebują restrukturyzacji na energię i wyciąga ją na zewnątrz (patrz: rozdział poziomach uświęconych. Kryształ jest bardzo potężnym czy pracować na poziomie eterycznym (piątym) czy narzędziem przy tego typu pracy. Czasem gdy przewodnicy zamienili ją w białe światło. że twoje używaj kryształów powyżej poziomu keteryczne-go eteryczne palce stają się coraz dłuższe. ponieważ działa keterycznym (siódmym). swojego pokoju martwą energią.244 Dłonie pełne światła Rysunek 22-14: Wtłaczanie energii w głąb pola aurycznego Innym sposobem jest użycie twoich eterycznych Użycie kryształu nie zawsze jest wskazane. to znaczy naener-getyzują. Pracę na tych poziomach jak laser: wchodzi do środka. dłoni do wyciągnięcia zablokowanej energii z pola Niektórzy ludzie są na to zbyt wrażliwi. tnie i zbiera energię. by sprawdzić. W ten sposób unikniesz zaśmiecenia kryształy nie zostały użyte w ogóle. aura jest bardzo brudna. dopiero gdy pierwsze cztery którą ty następnie wyciągasz. pozwalając. W trakcie tej pracy uzdrowiciel może prze- Możesz również wyciągać zablokowaną energię skanować warstwy auryczne. . trzymając w dłoni. czekając aż przewodnicy wszystko należało zrobić już wcześniej (na rozjaśnią ją. W tym celu wyobraź sobie. Nigdy nie pacjenta. Zagrab nimi energię i wybierz ją z kryształów powyżej poziomów uświęconych. albo że uświęconego. zamieniając jakimkolwiek obszarze ciała). W przypadku Mary w białe światło.

że twoje pole staje się o wiele poziomie eterycznym uświęconym (piąta warstwa) w pełniejsze. powietrza. je. 3 tylny aspekt czakramu gardła. dokończyłam wypuść białe. Poczujesz. Z począ- Wypuść czerwonopomarańczowe powietrze. że Rozluźnij się. zmieniając je nieco. zabieranie kryształów nie jest przenikające twoje i tryskające z nich światło. który wymaga leczenia. pozwól niewielkie rozdarcie w siódmej warstwie. Pozwól. zaczęłam dostrzegać. Kiedyś próbowałam zaszyć zielone. Jeśli przewodnicy postanowią wykonać pracę na Po naładowaniu i zrównoważeniu pola powtórz poziomie eterycznym uświęconym. że należy bierz czerwonopomarańczowego powietrza. oczyszczających. twoje dłonie zostały nakierowane na ten obszar jego ciała. jak otaczają i 4. Może to być gdzie D. że dzieje się tak dlatego. wypuść je. Wciągnij ponownie i skup wrzeszczeć z bólu po około dwóch sekundach świadomość na trzecim oku. Przyzwyczaj się do tego uczucia. konieczne. zabierz je. Jeśli przewodnicy zdecydują się na pracę na Możesz poczuć.) Najpierw uświęconego (piątej warstwy pola au- musisz jednak naładować swoje pole. Ponownie wciągnij zostanie wykonana. wypuść je. Zaczął on powietrze. Przy drugim wdechu przenieś Wprawiając się w uzdrawianiu na poziomie świadomość do drugiego czakramu i pozwól eterycznym uświęconym. w przeciwnym gdy ty przechodzisz do czakramu serca. by będzie musiał tylko położyć dłonie na dwóch umożliwiło przewodnikom wejście w twoje pole. by pomocą „czucia". Dwukrotnie nabierz czerwonego jest przez większość czasu pasywny. Od tego momentu do swojego pierwszego czakramu. Wróć czakramach. Sądzę. uzdrowiciel powyższe ćwiczenie. Ponownie weź oddech i pozwól. zrób to. by powietrze conym (siódma warstwa). nie zieleni zamienić się w błękit.Uzdrawianie pelnospektralne 245 Jeśli przewodnicy postanowią. proponuję. żebyś wykonał następujące ćwiczenie. tak jak w rycznego) ćwiczeniu z rozdziału dwudziestego pierwszego (wizualizacja). Na- . Niech wspaniała uzdrawiająca w twoje pole w celu wykonania pracy energia wytrysku) e w miłości z twoich dłoni. Nigdy nie bój się kłaść z miłością dłoni na drugim Jeśli masz problemy z wpuszczaniem prze. wodników w głąb swojego pola. Patrz. Nabierz fioletowego powietrza i ciała). (Możesz to zrobić 4. przenieś się do czakramu gardła. Przechodząc przez koronę. Wypuść je. jak wiruje wszystkim zajmują się przewodnicy. które wywołałam na poziomach 1. zazwyczaj na dwóch Jeśli trzymasz na kimś dłonie. człowieku. podczas gdy błękit wykonywania zabiegu (moje dłonie nie dotykały jego zmienia się w fiolet. twoje ramiona i ręce niczym peleryna. wyleczyłam duże czerwone pozwól przewodnikom na wejście w twoje pole przez podrażnienie. Nabierz razie może doznać wielkiego bólu i praca nie zielonego powietrza. i rozluźnić je. Jeśli poziom eteryczny uświęcony działa w przestrzeni masz ochotę położyć dłonie na jakiejś części swojego negatywowej i nie jest połączony z ciałem za ciała. niż myślisz). podnosząc się do korony i ponad zaszywanie i używając opisanych powyżej technik czubek własnej głowy. dokonują się tam poważne operacje. Ćwiczenie pozwalające przewodnikom na wejście indziej. Ponownie zrób wdech i Przy pracy na poziomie keterycznym uświęconym pozwól powietrzu zmienić barwę na zieloną. (Potem pomóż pacjentowi. podczas chory musi częściowo opuścić ciało. Możesz zauważyć ręce przewodnika tej fazie zabiegu. powietrze. Wciągnij żółte uniemożliwiają one pacjentowi opuszczenie ciała. Wypuść wykonać pracę na poziomie keterycznym uświę. Uzdrawianie poziomu eterycznego jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu. Szybko zabrałam kryształy. Skoncentruj się na drugim czakramie. uzdrowiciel musi odsunąć zmieniło barwę na żółtą. miejscach ciała pacjenta. a uzdrowiciel czerwienią. 2. podczas gdy ty przechodzisz od pacjenta wszystkie kryształy. że kolorowi zmienić się na czerwonopomarańczo-wy. Wciągnij błękitne zdejmując kryształów z ciała pacjenta. jako że w wyobraźni do trzeciego czakramu.

uzdrowiciel nie może pod operację. Mary. W tym czasie moje eteryczne dłonie bardzo żadnym pozorem poruszać dłońmi. W przestrzeni uzdrawiania w stanie całkowitego relaksu. są puste. moje dłonie warstwie aury. Gdy przewodnicy skończą. czy odnowić ją na piątym poziomie. którzy pracują na poziomie odzyskać zdrowie. igieł. lewej dłoni. musiałam wielce się wysilić. ręka) zostaje uwolniona i przewodnicy kierują ją w którego byłam świadkiem. eterycznym uświęconym (nazywam ich chirurgami). zacisków. wymaga wielkiej cierpliwości. gdzie wszystkie ciemne ostatnie etapy wyczesywania Mary leżała na stole do obszary są jasne. Najwyraźniej Takie siedzenie. a jasne ciemne. Jeśli w polu Poprosiłam dwóch jasnowidzących przyjaciół o aurycznym zostanie zaburzona jakaś forma. swoją pracę. a nowe i stare pola rozdziale siódmym. czasem nawet przez czterdzieści używają oni tych samych narzędzi co klasyczni pięć minut. W trakcie tego rodzaju operacji. Zresztą przez się powiększały. łączę uzdrowiony obszar warstwy eterycznej zgadzały. W moim postrzeganiu połączone. Były. przyjmowaną energię. Trwa to dość długo. większość czasu są one tak sparaliżowane. Od tego czasu górę ku drugiej. Za każdym wkładali w moje ręce rurki. uświęconej ze schematem części ciała wokół niego. wyda się wam on całkowicie normalny. strzykawek itd. że Przeprowadzający operację przewodnicy poruszenie nimi byłoby bardzo trudne. podczas gdy przewodnicy wykonują chirurdzy — skalpeli. nożyc. w którą głęboko w ciało pacjenta. ponieważ Kiedy znajdziecie się na tym poziomie rzeczywis- przypominały one bardzo operacje przeprowadzane tości. a wszystkie linie auryczne uświęconym. Mary jest gotowa do pracy ko. Przez jest do negatywu fotografii. Powoli zabieram lewą przeprowadziłyśmy wspólnie wiele zabiegów dłoń i krok po kroku. negatywowej wszystkie obszary. które następnie poprzez razem gdy próbowałam. ma barwę ciemnego nad swoją przepukliną na poziomie eterycznym kobaltowego błękitu. trzeba wzięcie udziału w kilku sesjach i sprawdzenie. dokonują sterylizacji robią przeszczepy i zaszywają wszystko z powrotem. swoją zdrową postać na planie fizycznym. pola aurycznego. Gdy kładziesz dłonie na jej trzecim i wydają się pustymi przestrzeniami zawartymi w tym czwartym czakra- kobaltowobłękitnym polu. Eteryczne dłonie Któregoś razu ujrzałam dużą strzykawkę spływającą uzdrowiciela zaczynają się wyłaniać i zlewać z jego po mojej ręce do ciała pacjenta. Warstwa ta zdaje się istnieć w Dłonie uzdrowiciela nie oddalają się od ciała. Potem dłonie eteryczne ciało pacjenta powinno wrosnąć. . i stopniowo zamykają nacięcie. tak jak opisano to w cięcie nie postanie zamknięte. dłonie wprowadzali do ciała pacjenta. (Czasem kręgowe były odmładzane i następnie zaszywane. który nazywam sięgały przez moje eteryczne dłonie i wykonywały chirurgią duchową. delikatnymi ruchami dłoni i uzdrawiających i nasze obserwacje zawsze się palców. ponadzmysłowym przestrzeń negatywowa podobna Wróćmy do naszej pacjentki. Na tym poziomie wszyst. dopóki przestrzeni negatywowej.246 Dłonie pełne światła tku trudno mi było w to uwierzyć. żeby odzyskała nasze wrażenia są podobne. które powinny być według auryczne kontynuuje leczenie wykorzystując nas wypełnione. którego nerwy fizycznymi dłońmi. a te. Piąty poziom jest schematem wszystkich form Myślałam. są wypełnione. Pole puste. żeby przewodników. że wyobrażam sobie to wszystko. Całą tę pracę wykonuje się na piątym poziomie Robię to przesuwając powoli dłoń przez czakramy. wręcz się nudzę.) Wreszcie dłoń spoczywająca na Spojrzałam na przyjaciółkę i zapytałam: „Widziałaś niższej części ciała pacjenta (zazwyczaj moja prawa to?" „Tak" odpowiedziała i opisała ten sam widok. wycinają. Całą Oto co najczęściej widzieliśmy: gdy delikatnie auryczną chirurgię należy więc wykonywać w piątej kładłam dłonie na ciele pacjenta. zdrapują ją. które powinny być Wypłynęła częściowo z ciała i teraz odpoczywa. co będzie pustą przestrzenią. istniejących w świecie fizycznym. przez chirurgów na fizycznym ciele w szpitalu. Eteryczna chirurgia jest zatem eteryczne oddzielały się od fizycznych i zanurzały tworzeniem nowej negatywowej przestrzeni. Tną tkankę.

a. towo błękitna przestrzeń Przepona Przepuklina rozworu przełykowego przepony Rysunek 22-15: Uzdrawianie na poziomie eterycznym uświęconym — duchowa chirurgia .

używający zapewne energii szóstego Zawarłeś pokój z wszechświatem. że stan pacjenta poprawia się. Przewodnicy reperują sprawach osobistych i pomóc sobie w związku z tym rozdarcie i łączą świeżo odtworzony schemat z resztą wszystkim. ponieważ nie tylko uzdrowiciel. Jej połączenie z aurą pacjentki patrzeć w każdą warstwę aury. tak by mogła czujesz. wniknęły w ciało pacjenta. Widzisz. na poziomie siódmym. jak jasnosłyszącym i jasnoczują-cym. Robi się to zazwyczaj. aby wesprzeć się wzajemnie w umożliwia uzdrawianie. Gdy tak siedzisz. przyjemne i niezwykle cudowne. nasion obiekty z krwi pacjenta chorego na białaczkę jak zaszywają przepuklinę przeponową. Działania te są bardzo efektywne. jak w prawej dłoni. kierunek przepływu i umiejscowienie zabiegu. Uzdrawianie na poziomie jednak kilka wskazówek dotyczących uzdrawiania na keterycznym uświęconym albo poziomie eterycznym uświęconym. bakterii. która przyjaciółmi. a następnie podniesienie wibracji. Kiedy już to doświadczenie i jakie nowe techniki uzdrawiania zrobisz. podobne do pacjentki poprzez twoje eteryczne dłonie. by trwało dalej. Możesz już zająć się pracą na poziomie siódmej warstwy. Jest to odwrócą kierunek przepływu i wyciągną uwolnioną uczucie znajome. jak dłonie przewodnika wchodzą w ciało nawet. by rozluźnić jakiś blok. że zwyczajnie pozwalasz. uzdrawiania. rozciągnij palce. ciemną energię na zewnątrz. Będziesz również nawzajem (każdy po kolei staje się zaskoczony. Najpierw 5. wąskie przekonania i ponadzmysłowe. ponieważ przepływ jest bardzo twojego ciała powiększa się. którzy również rozwinęli postrzeganie wykracza poza twoje normalne. Ufasz wiedzy. twoje. Wyczuwasz czyjąś mocny i zaburzyłby pole nie tylko pacjentki. jak wygląda takie rozluźni się i będziesz mógł ją wycofać. Potem czujesz. gdy wie. Ważne jest Od czasu do czasu spotykam się z moimi to. Uzdrawiamy się zaczynają wycofywać swoją energię. może nawet kilku postaci. w jednym przypadku. przewodnicy mogą poprosić cię o umieszczenie zaczynają spływać w dół i stajesz się świadom rąk w poprzek nad ciałem pacjenta. ale czujesz teraz. Usuwa on z pola pewne formy eteryczne poddając się swojej własnej kreatywnej sile. pacjentki i rozluźnij połączenie lewej dłoni. gdy pole auryczne zniekształcone jest na ufasz. przewodnicy prześlizgują się przez twoje pole auryczne. Gdy odpowiednia ilość energii zostanie już Delikatnie. zanim .248 Dłonie pełne światła mie (rysunek 22-15). Im bardziej im Często. widzisz albo ich. zniekształcenie ma również miejsce wykonywania „normalnych" procedur operacyj. odbudowanie złotej aurycznej siatki W trakcie eterycznej chirurgii przewodnicy (siódma warstwa pola aurycznego) kontrolują częstotliwości kolorów. Oprócz poziomie piątym. Należy więc przeprowadzić odbudowę warstwy ketery-cznej uświęconej. bardzo delikatnie przewodnicy wtłoczona. Uczymy się. a nawet ale wszystko wydaje ci się normalne. ale i obecność za sobą. Teraz wróci ci władza opisywać swoje doświadczenia. co wynika z bycia jasnowidzącym. schematu piątej warstwy. delikatnie wycofaj lewą dłoń. jak głęboko twoje eteryczne dłonie pacjentem). Z początku — tak by nie mogły one zregenerować się w ciele nie dowierzasz. co się dzieje. żeby ją trochę rozruszać. białe. Powoli. Nie zauważyłeś tego. Pacjentka może również uległo zmianie. poziomu. tym więcej będą mogli zrobić. Znajdujesz się w przestrzeni negatywowej. Dzięki nim wiele moich przekonań wyłaniają się na zewnątrz. Nie wolno ci poruszać się w takich twoich wibracji wzrasta. uświęcone — psychiczne formy wirusów. Częstotliwość srebrnej. a pole energetyczne wokół okolicznościach. można rozwinąć na podstawie otrzymywanych Teraz zanurz prawą dłoń w czwartym czakramie informacji. a widzisz. fizycznym. unieruchomienie wnętrza ciała pacjentki — słyszysz je. Jest to wyższy poziom Zostałeś uniesiony do stanu anielskiego spokoju. przepłynąć silna energia barwy lawendowej. twoje eteryczne dłonie nych. lecz także pacjent kiedy wchodziły w głąb. nauczyłam się również lepiej spostrzec to w tym momencie. ale potem wydaje się to tak naturalne.

Odbudowa organów na poziomie keterycznym jest bardzo aktywny. Jej lekarze nie potrafili stwierdzić. By odbudować keteryczną siatkę organu. emitując dychać. W tym momencie pacjent znajduje się . Praca na poziomie keterycznym uświęconym. dopóki nie spróbuje wstać po skoń. Mówię tu przewodnicy podpowiadali mi. że wedle wszelkiego same palce. nie udało im się. że uzdrowiciel A. tym. by cały czas pozostając jednak w stanie podwyższonej usunąć keteryczne pole organu. składa się z dwóch części: (pobranie próbki do analizy). Organ unosi się wrażliwości i skupienia. prawie tak jakby pacjentem. Przewodnicy zbliżają się do moje „widzenie". jak głęboko wszedł w odmienny stan Przykłady takiej pracy pokazują rysunki 22-16 i świadomości. ujrzysz ich. Uzyskawszy potwierdzenie. gdzie znajdują się węzły limfatyczne. miała guza piersi. wyciągają zazwyczaj pacjenta z energetyzującym błękitnym światłem. z czakramów. Często przypomina maleńkie złote za pomocą biało-złotych nici. Złote światło jest na tym poziomie bardzo które oplatają złoty schemat błękitną eteryczną siatką silne i elastyczne. 22-17. uzdrowiciela i poruszają się jeszcze szybciej niż poinformowałam pacjentkę. a także pracować palcami i dłońmi. Odbiera on to często jako swobodne białym światłem. Przestrzeń wewnątrz nitki o wielkiej wytrzymałości. ciała jest oczyszczana i odbudowana za pomocą Przewodnicy pacjenta zawsze pojawiają się na światła. nerwów albo innych z pacjentką. gdzie zostaje oczyszczony i poziomu wymaga wielkiej koncentracji i kontroli odbudowany przez jeszcze szybsze ruchy palców. Kiedy rozmawiałam organów wewnętrznych. o czym może — choć nie szóstego poziomu musiały pojawić się musi — pamiętać. zwykle sprawy. gdy kolor guza. Jeśli jesteś Kiedy odbudowa i sterylizacja są zakończone. Nie zdaje sobie pokryty ochronnym bandażem złotej energii. czy jej guz uzdrowiciela od tyłu i wchodzą w jego ręce i dłonie. Praca na siódmym poziomie różni się od pracy na poziomie piątym.Uzdrawianie pełnospektralne 249 uzdrowiciel skupi się na pracy w szóstej warstwie. natychmiast uzyskałam wyraźny obraz części ciała oraz oczyszczania i odbudowy ciemnoczerwonego guza w lewej piersi. zapytałam pacjentkę. Próbowali przeprowadzić aspirację złotego światła. oddechu. w stanie zmienionej świadomości i jest w kontakcie chociaż do tego momentu sesji jakieś częstotliwości z ze swoimi przewodnikami. Tutaj uzdrowiciel musi aktywnie od. które działa znieczulająco. ale jakaś forma przewodnicy usuwają zazwyczaj jego siatkową zakażenia sutka. kojącym relaksacji. oczyszczania i odbudowy siatkowej struktury wyznaczyli więc termin operacji. prawdopodobieństwa nie jest to rak. automatycznie. Dłonie przewodników pracują ciemnoszarymi plamami sięgającymi aż do pachy. poniżej i nieco na lewo od Maleńkie złote nitki wychodzą z palców brodawki. Na piątym poziomie głównym uświęconym zadaniem uzdrowiciela jest poddanie się działaniom przewodników. po czym jest zaszywany i wypełniany siódmym poziomie. sesji uzdrawiającej i służą pomocą. Kiedyś otrzymałam telefon od pacjentki. Powiedział mi to ciemnoczerwony strukturę z ciała. która czeniu sesji. mięśni. Dłonie uzdrowiciela będą się poruszały. By umożliwić przeprowadzenie pracy na został wessany. jak wchodzą do pokoju razem z wślizguje się z powrotem do ciała. kiedy powróci do ciała. Żeby sprawdzić nakładając się na nie. organ czujny. Cały obszar ciała i pomagają mu osiągnąć stan głębokiej zostaje następnie wypełniony miękkim. czy mają do czynienia z zakażeniem czy która restrukturyzuje siódmą warstwę za pomocą nowotworem. Także pozwala na to świadomość pacjenta. znajduje się w lewej piersi. przez potężną siłę świetlną i mocną dawkę energii. oznaczający zakażenie. bezpośrednio poprzez dłonie uzdrowiciela. Jest to możliwe tylko wtedy. nim organ zostanie osadzony ponownie. oraz unoszenie się w pełnym uspokojeniu. Osiągnięcie siódmego następnie ponad ciało. że chodzi oczywiście o głębszej świadomości.

en o o V >+^ a OK P3 Pacjent poza ciałem Rysunek 22-16: Uzdrawianie systemu limfatycznego na poziomie keterycznym uświęconym .

Uzdrawianie pełnospektralne ■'< •7 ^ y^-CI /' \ "^ HO .

pokazuje przewodników oczyszczających poprzez Zauważasz złote nitki światła zaszywające mały wir uzdrowiciela system limfatyczny pacjentki. jeden z małych wirów całego ciała i tego konkretnego systemu. Uzdrowiciel musi wepchnąć go z gruczoł piersiowy. całkowicie skoncentrowany. błękitnego. że głównym zniknąć lub też ulega uszkodzeniu tylko jego problemem jest nie guz w piersi. Kiedy pacjentka przybyła na sesję jakieś trzy dni Przy tej pracy przewodnicy kierują twoimi rękami i po operacji. ale zablokowane niewielka część. B. rozległe zanieczyszczenia systemu limfatycznego. Zauważcie. nad piątą warstwą i postrzegasz rozdarcie w warstwie szości zniknęła. powrotem w ciele. a potem złotego światła. Ujrzałam ka czakramu w jego sercu albo korzeniu. podczas gdy Podobna kolejność czynności występuje przy roztacza się ochronna powłoka. To mnie sprężyny. Ponieważ zakończyłeś pracę lekko szare. W czasie w czakramie Mary. Możliwe powiedzieć. Zdarza się. wyczesaniu i oczyszczeniu czterech niższych ciał. Czakramy mogą ulec wiedzieć. Nie przejmuj się pacjentki i oczyścili go. że musisz być jest rozerwanie. szare zabarwienie. zostawiając tylko bliznę widoczną siódmej. Cały czakram może niemal zupełnie zaniepokoiło. co się dzieje. jej system nadal wyglądał na bardzo uzdrawiającym światłem. która jest teraz poza ciałem. że pachowe węzły limfatyczne mają że wir wystaje na zewnątrz na podobieństwo zepsutej bardzo ciemne. Podnosząc się do (rysunek 22-16). otoczona słabszą świadomość na siódmy poziom. gdzie wszystko. złote nici poruszają się ciałem. Po normalnym zwiększenia szybkości oddechu przez nos. zaczynasz doświadczać Świętego naładowany i otoczony ochronną powłoką najpierw Umysłu. Restrukturyzacja czakramów na poziomie Zadziwia cię ogromna ilość energii przepływająca keterycznym uświęconym przez twoje ciało. że nadszedł czas. jak tylko można. tysiące razy szybciej. niewłaściwe osadzenie czub- . Zastanawiasz się. by przenieść jako jasnoczerwona pręga w aurze. Kilka dni splotu słonecznego wyglądał właśnie jak zepsuta później chirurdzy operacyjnie usunęli zakażony sprężyna. Jednocześnie koncentrujesz się całkowicie na przewodnicy wydobyli cały system limfatyczny podnoszeniu świadomości. Zaczynasz od czerwienią pozostałą po operacji. jaką wciągniesz. Złote światło zmusza zniekształcony wir do powrotu na właściwe miejsce. tak jak opisaliśmy to powyżej wykorzystasz przy uzdrawianiu. wiesz. a ich diagnoza brzmiała: zapalenie powrotem do środka i zaszyć. Cały tułów pacjentki został siódmego poziomu. jest idealne. całą energię. Wróćmy do Mary. Czerwona plama w lewej piersi w więk. Twoje palce poruszają się tak terapii przewodnicy utrzymują pacjentkę poza szybko. odbudować ochronną sutka z powodu zablokowanych węzłów limfa powłokę i okryć ją dodatkowo warstwą tycznych. w widoczne jako ciemnozielone plamy po obu stronach stanie zmienionej świadomości i pod opieką mostka i po lewej stronie brzucha. Zastanawiasz się. Oddychasz dalej. Twoje dłonie będą zablokowany. Niemal odruchowo pręga zniknęła. że rysunek 22-16 poruszasz dłońmi nad trzecim czakramem Mary. Czerwona twoich dłoni (rysunek 22-17). czy Mary zauważa to wszystko i chce wydobywane poza ciało. osadzając następnie z hiperwentylacją. a system Wkrótce. jednak również. czy będziesz potrafił to znieść. która umożliwi pełne zagojenie. być odbudowie czakramów. co istnieje.252 Dłonie pełne światła o jakąś postać stanu zapalnego sutka. Na obszarze całego ciała występowały poruszały się automatycznie. Całe pole było duchowych nauczycieli. ale nie jesteś w stanie nic uszkodzeniu z kilku głównych powodów. nie są one jednak może. Wreszcie praca zapchanie wiru i spowalnianie jego ruchu obrotowego. zabezpieczającą. gdy przewodnicy połączą się z tobą poprzez limfatyczny uzyskał wielką przejrzystość i złote siódmą warstwę. uszkodzenie powłoki ochronnej. Powiedziałam pacjentce. W przypadku Mary z chorą węzły limfatyczne i że należy dokonać oczyszczenia przepukliną przeponową. złote światło zacznie wypływać z zabarwienie (na siódmym poziomie). Dzieje się tak dużo.

korzystasz . Bycie połączonym z mesjanicz-ną poziom.) Aby podnieść swoje wibracje. gdy swoim ciałem. światłu. najszerszą rzeczywistość duchową. z metod aktywnych i pasywnych. że musisz znaleźć się w tym albo „zasypia". Wskutek następnie pozwól mu spłynąć przez ciebie i przed praktyki będziesz w stanie przekazywać coraz wyższe tobą do centralnej części mózgu pacjenta (rysunek energie i koncepty. ocierając cudownie. Czujesz. Masz wrażenie. kiedy osiągnąłeś już pewien stopień rzeczywistość duchową. ponieważ nie masz już sztywnego trzecie oko i koronę. a następnie dosięgając przeniknąć twoje pole auryczne. podnieś wibracje. a powyższy proces pomoże w jej rozwinięciu. Z początku staraj Spowalniasz rytm oddechu. Twój umysł 6. 22-18). (Dla mnie oznacza to po prostu. uniwersalnej miłości. że usunąłeś skrzyżowanymi kciukami nad trzecim okiem część bloków ze swojego umysłu. odczuwasz rosnącą przyjemność. jakby jakaś część piąta i siódma warstwa są już odbudowane i świadomości podnosiła się fizycznie wzdłuż twojego podtrzymują aurę. delikatnie wpuścić energię w skronie. przez skoncentrowaną Bardzo szybko wyczesujesz górne czakramy i medytację oraz przez wejście okiem umysłu w zajmujesz miejsce u wezgłowia stołu. będziesz pracował głównie poprzez serce. Aura umieszczeniu kogoś w sercu. przejdź na miłość do każdej komórki ciała pacjenta. możesz doświadczyć. w Gdy białe światło spłynęło już do centralnego przeciwnym razie bowiem uzdrawianie może stać się obszaru mózgu pacjenta. Jesteś zadowolony. Jest bardzo ważne. jakbyś patrzył w światło umieścić teraz dłonie po obu stronach głowy Mary i i zbliżał się doń. Oznacza to. przejdź do następnego. a nie tylko wyobrazić go sobie. Uzdrawianie na poziomie niebiańskim sięga coraz dalej i zaczynasz pojmować szersze (szósta warstwa pola auiycznego) zagadnienia. całkowitym pacjenta wypełni się białozłotym światłem z akceptowaniu go i pragnieniu dla niego szczęścia. Musi mu towarzyszyć głęboka odpowiadają częstotliwości światła. łącząc się najpierw poprzez uniesienia. W trakcie tej fazy Jest to pełna miłości celebracja istnienia drugiego uzdrawiania pacjent odbiera czasem obrazy duchowe człowieka. czakram działa normalnie.Uzdrawianie pelnospektralne 253 zostaje zakończona. Możesz zaakceptować bogatszą Uzdrawiając w szóstej warstwie pola aurycz. jakiej wistości. byś harmonijnie. a wibracje tego obszaru bardzo mentalne. by dosięgnąć światła. Teraz. wejdź w światło i w świadczeniu po powrocie do normalnej rzeczy- najwyższą. powietrze o tył gardła. Utrzymując nie potrafi zachować wspomnienia o tym do- łączność z uniwersalną miłością. ci pewne pojęcia. Światło spłynie przez twoje pole do zaczął od serca i poczekał. co oznacza. Psychicznie wejdź w najwyższą znaną ci Teraz. domieszką opalizujących kolorów. że to się po prostu podnieść częstotliwość swoich wibracji. zatrzymaj się i pozwól białemu światłu serce z uniwersalną miłością. Dłoń może cię boleć. już koniec. Każdy krok ku pacjenta. Powinieneś światło. zanim przejdziesz do korony. w ten sposób świadomością lub uniwersalną miłością równa się centralny obszar mózgu pacjenta rozjaśni się. należy przenieść się na szósty kręgosłupa. aż znajdziesz się w stanie pola pacjenta. Jest to takie uczucie. rzeczywistość i przewodnikom łatwiej jest przekazać nego. Unieś złączone dłonie ze poglądu na naturę świata. że otacza cię i wypełnia uniwersalna miłość i bezpieczeństwo. a światłu uwalnia cię jeszcze bardziej. w tym następny poziom wibracji. że stanie. Przemieszczając się w górę. które wibruje z nim tą świadomością światła. Kiedy pacjent osiągnie ten wypadku Mary. Któregoś dnia zyska jednak tę umiejętność. Wchodząc w to światło. których nie potrafisz zrozumieć w normalnym stanie. żeby poczujesz się coraz lżejszy i coraz mniej związany ze zlikwidować ewentualną nierównowagę. ale czujesz się Możesz to osiągnąć poprzez oddychanie. a następnie rozciągała ku białemu poziom i naładować aurę niebiańską miłością.

254 .

kim jest. napięcie. Jeśli trzeba je swojemu drobnemu udziałowi w przypomnieniu jej. spróbuj.) Delikatnie kładąc dłonie na zewnętrznej naprawić. wyczuj ją dłońmi. wyprostowuję i prawo. Moja lewa dłoń przesuwa się czas mi pozwala. ma guzy albo ograniczające czym przesuwam się ku prawej części jej ciała. opisując koło złotego aury. Twoja prawa dłoń przesuwa się w ochraniać aurę. poszerzając je i napełniając pięciu do stu centymetrów ponad ciało. a prawa w prawo. zbyt szerokie polem moim a pacjentki. przerywam połączenie między keteryczne jest za wąskie u podstawy. Jeśli całym ciałem pacjenta. kiedy wejdziesz w tę warstwę. Unieruchom łuk. Jest to ruch podobny do rozczesywania włosów Aby wzmocnić siódmą warstwę Mary i umieścić palcami. Jeśli skorupka potrzebuje światła. Zamykanie poziomu keterycznego Będziesz potrzebował trącego oddechu. poszerzony. a lewa w lewo. Następnie raz jeszcze przerywam połączenie Zewnętrznymi poziomami aury można z łatwością z polem. poziomu keterycznego zostaje wzmocniona. Teraz pasma. kim jest. wzmocnić. Teraz wypuść z dłoni złote światło i stwórz Gdy poziom niebiański został rozjaśniony i łuk obejmujący całe ciało Mary w siódmej warstwie. a cała forma musi odzyskać kształt jajka o krawędzi skorupki siódmej warstwy. 7. wtłaczam do niego wzmacniającą energię. siódmym poziomie. aż się rozjaśni. Okrąż dłońmi całą keteryczną wzmacniam tę formę. Możesz poczuć lekkie dużą przyjemność. a nawet dziurami. Teraz czwartym. zdrowej skorupce. (Część z tych pasm wiąże się z przeszłymi łączę się z siódmą warstwą od zewnątrz. siadam i wracam do normalnego stanu poruszać i manipulować. żeby uświęconego utrzymać poziom energii i świadomość w siódmej warstwie. Jeżeli tak. wianie. w ochronnej powłoce keterycz-nej. Umieść dłonie kciukami do góry. unieś dłonie nad jej ciałem.Uzdrawianie pelnospektralne 255 Ponieważ ten sposób przekazywania energii jest jakieś siedemdziesiąt pięć centymetrów nad głową bardzo silny. toteż ta część sesji nie świadomości. Zdarza się. okrążając do formy o kształcie skorupki jajka. Siódma warstwa sięga od siedemdziesięciu ciało niebiańskie. żeby pacjenta. otaczając cały siódmy poziom aury. po w innych miejscach. przechodzę do poziomu keterycznego. zanim Wykonuję następnie rozległe gładzące ruchy nad przejdziesz do następnego etapu uzdrawiania. Daje to pacjentowi uczucie lekkości i wzmacnia 22-19. Moje dłonie znajdują się . jej sile tworzenia wygładzam go. Trzymając dłonie w górze. po rozświetleniu rejonu wzgórza w w lewo. w milczeniu równej. strzepując szybko dłonie. to należy je przepływu. Energia płynie łukiem z mózgu i wypełnieniu aury białym światłem wykonuję moich dłoni. poruszając dłońmi nad jej skorupkę wokół ciała pacjentki. zewnętrzną krawędzią. pracę bezpośrednio na zewnętrznych poziomach Gdy powoli nimi poruszam.) Może być miejscami za cienkie. przerwać połączenie z szóstym czakra-mem. wyczesuję fale światła z ciała niebiańskiego. Zaczynasz z dłońmi przy samej skórze i ją w ochronnej powłoce. (Dotychczas życiami. że ciało Zrobiwszy to. opiszemy je w rozdziale dwudziestym byłam połączona z systemem energetycznym. wierzchem w dół na zewnętrznej krawędzi pola aurycznego Mary. znajduję się w stanie bardzo Aby zakończyć uzdrawianie na siódmym podwyższonej świadomości). Jeśli masz czas. unoszę ręce nad głową pacjenta i do łączę dłonie ze sobą. tak jak na rysunku aurę. zdrowia i równowagi we własnym życiu oraz wtłaczam energię. Wchodzę z powrotem poziomie aury. z rozchylonymi światła nad klatką piersiową pacjenta. cała skorupka palcami. a potem rozszerz go. Osiąga się to za pomocą oddaję cześć mojej pacjentce i przekazuję jej uzdra- prostych manipulacji. tak jakbyś podnosił Wciąż siedzisz u wezgłowia łóżka. Jeśli gdzieś jest guz. (Gdy rozpoczynam uzdrawianie na zajmuje wiele czasu. Sprawisz Mary widzisz. która zdaje się dłońmi ciało. Oddaję cześć temu. musisz lekko strzepnąć palcami. Jeśli jej nie światłem. oddalasz się prostopadle do ciała. Wygładzam. ze oderwałam się i nie jestem już częścią tego szczelinami.

('■* jm~ N3 Ol AM wzmocniona skorupka ■? 3-1-' złotego światła ^TŁ?BsiL d O3 a Rysunek 22-19: Zamykanie poziomu keterycznego uświęconego w celu zakończenia uzdrawiania .

mojego ciała. Wyjaśnij pokrótce. wodników. warstwa pola aurycznego) Po krótkim odpoczynku Mary powinna usiąść na skraju stołu do uzdrawiania. pozwalam jej porozmawiaj z nią o tym i umów się ewentualnie na przepłynąć przez moje ciało właśnie teraz. W pierwszej fazie sesji. Jeśli potrzebuję jakiej jeszcze pracy potrzebuje Mary. Energetyczna praca na poziomach Teraz powtarzam to wszystko z pacjentką Mary. linearnego umysłu. że większość znanych mi uzdrowicieli ma ciężkie którzy pojawili się wraz z nim. tej fazie. Wpłyń z Ciągle otrzymuję nowe wskazówki od prze- powrotem do ciała. Oddaj cześć sobie i swojej pracy. Pacjent musi zazwyczaj odpocząć nieco po kierują mnie na następny. Pacjent również wchodzi w stan głębokiego Oddaj jej cześć i przekaż jej uzdrawianie. delikatnie. pewnym sensie mechanizmem mającym kierować i wspierać nas w obecnym życiu. Rysunek ten sposób samego siebie. co zrobiłeś — tyle żeby zadowolić pacjenta. Uzdrawianie na kosmicznych wypoczynek i dobre odżywianie przez okres co poziomach aury (ósma i dziewiąta najmniej trzech dni. mogę otrzymywać miłą osobą. W trakcie sesji uświadomiłeś sobie zapewne. Oddaję cześć mojej inkarnacji. Nie zawsze dzieje się to automatycznie. co zrobiłeś. od wykorzystywać całą „pojemność" mojego mózgu w zewnątrz. ponieważ . nie wychodź z pomieszczenia. Gdy tylko nauczę się jednego poziomu. Ważne jest. że zbudowane są z bardzo delikatnych. Każdy aurycznego powyżej złotego poziomu uświęconego. kim jestem i po co tu przybyłam.Uzdrawianie pelnospektralne 257 ciała. tak jakbym wkładała dłoń w rękawiczkę. to jakiejś uzdrawiającej energii dla siebie. przyszły tydzień. gdyż inaczej. Jednak gdy tylko rozpocznie się praca na poziomach Wierzę. Czasem przybywa nowa zakończeniu sesji i przez jakiś czas będzie wracał do grupa duchowych uzdrowicieli. pacjent chce się dowiedzieć. żeby ze mną równowagi. że zdaje się Stań po jej prawej stronie. Dotyczy to również pasm przeszłych inkarnacji na poziomie keterycznym. Porównaj ją z aurą sprzed sesji widoczną na uzdrowiciela. podczas Czasem może się wydawać. że częścią treningu uzdrowiciela jest nauka uświęconych. Nalej dla siebie i Mary po za nim przez cały tydzień. zrelaksowanego stanu. ściśle zabraniam wszelkich ćwiczeń fizycznych oraz polecam 8. odłączyć się od pacjenta. Dobrze jest też uczcić w pełnej szklance źródlanej wody do wypicia. gdyby Ostatnio zaczęłam widzieć dwa poziomy pola szybko wstała. spektralnego. oceny na podstawie wykonanych doświadczeń. ale nie Koncentruję się na byciu wewnątrz każdej części naruszyć jego spokojnego. Jeśli przeprowadzono pracę na poziomie eterycznym uświęconym. Jeśli tak. Przekonałam werbalne informacje od przewodników pacjenta. Odsuń się i relaksu i rozmowa mu przeszkadza. Jest to dobry moment na zanotowanie pracować. by działalność lecznicza 22-20 pokazuje aurę twojej pacjentki po zakończeniu została zintegrowana z osobistym życiem sesji. Pacjent może życie i pragnie uznania innych. by w tym momencie nie odwoływać się zbytnio do wysokich wibracji i posiadają naturę krystaliczną. uświęconych wymaga takiej koncentracji. usiądź. Wydaje się. która pomaga pacjentom. wyników sesji. na które trzeba udzielić odpowiedzi. nie jestem w stanie robić dwóch rzeczy miłości i sympatii. tak by ten nie „ciągnął się" Czujesz się wspaniale. jako że przez większą część sesji uzdrowiciel Oto podstawowy zarys uzdrawiania pełno- znajduje się w stanie zmienionej świadomości. że to ktoś inny jest tą wyczesywania i oczyszczania. nawiąż kontakt z jej siódmą warstwą. temu. będzie miała zawroty głowy. rysunku 22-4. gdyż wyrwałoby to pacjenta z Wszystko od siódmego poziomu w dół jest w odmiennego stanu świadomości. a nie tylko własnej zadawać pytania. się. Ta ostatnia procedura pozwala uzdrowicielowi Zakończyłeś właśnie pełną sesję uzdrawiającą. naraz.

czyli nie uczą już duszy tego. kosmicznym wykraczają jednak ponad to. wyciąga stary energetycznego zmagazynowane są wszystkie uraz. które zasklepiając ją. Pacjent ma następnie czas na dojście zaprogramowaliśmy planując obecne życie. a także instrukcje różowym światłem bezwarunkowej miłości. Lewa dłoń przytrzymuje tarczę i nie można nią Tarcza Ósmego Poziomu służy do usuwania poruszać w trakcie całego zabiegu włącznie z zaburzeń i problemów z aktualnego życia. prawdopodobne wydarzenia zmagazynowane są w zawsze proponują to przewodnicy. by uchronić pacjenta przed wolnością po życiu. przewodników. jakby uzdrowiciel przenosił się poza wymiary powoli osadza tarczę. Umieszcza się ją wzdłuż dolnej krawędzi czakramu. z których czasem ktoś. gdzie umiejscowiony jest uraz. kto słyszał o silnym działaniu Tarczy. Czasem tarcza życia. a nie jego obszaru. które momentem wyjścia urazu. kim jesteśmy poza ramami obecnego być bardzo szokującym przeżyciem. po czym wypełnia pozostałą po nim dziurę doświadczenia z obecnego życia. Tarcza Ósmego Poziomu urazu poza ciało. co nazywam Tarczą Ósmego Poziomu. dość skomplikowany i zazwyczaj przeprowadza się potencjalne możliwe doświadczenia są o wiele go po ogólnym oczyszczeniu pola i po pracy na większe niż te. a następnie usuwał możliwe przewodnicy. że uzdrowiciel W siedmiu dolnych warstwach naszego pola umieszcza tarczę w aurze pacjenta. Ogólnie zabieg polega na tym. Ruch ten nadzorują obecnego życia. toteż pozytywne doświadczenia. lekko nachylona w stosunku do ciała. poprosi o nią. i służy jako wejście dla człowiek zamierzał włączyć w swoje życie. Uzdrowiciel otrzyma tarczę Warstwy ósma i dziewiąta na poziomie od swoich przewodników. Większość pacjentów w ogóle nie go najczęściej z ciała. w kierunku Boga. powoli kroczącymi po ewolucyjnej ścieżce spowodowaną usunięciem długoletniego urazu. tworzymy również nowe doświadczenia. Tarcza wygląda naszym polu energii. obszarem. Tarcza rozpoczyna się przy dolnej rzeczywistości z siedmiu dolnych warstw za pomocą krawędzi czakramu i sięga w dół nad zaburzonym tego. decyduje. dłoń prawa zaś tak. kiedy człowiek rozwinie w jej miejsce również mają wolną wolę. Wszystkie mają za zadanie jak płaski. Jej dolny koniec jest otwarty. ma pojęcia o jej istnieniu. Mają one Usunięcie długoletniego urazu z czyjegoś pola może związek z tym. by umożliwić wyjście A. być potrzebne. by chronić go i uczyć. Inni ludzie tarcza zanika. którzy oddzielają tę część pola od To wyższa świadomość pacjenta. Ciągle do zdrowia i przyzwyczajenie się do braku ciężaru. (Nie jest to tak łatwe. Innymi słowy. sami zaplanowaliśmy przed inkarnacją. kiedy potrzebna będzie Tarcza jednak osobiści przewodnicy pacjenta wydobywają Ósmego Poziomu. poziomach uświęconych. ponieważ oddziela ona silnie blokują rozwój człowieka lub też przestały mu górną anatomiczną część pola aurycznego od tego. jak mamy wolną wolę. które wytrzymałości i odporności na przenikanie. ale . Robi się to z ósmego poziomu pola. kiedy będzie to wskazane. które się rzeczywiście wydarzają.) W końcu przeżycie wszystkich tych doświadczeń. Wygląda to głąb ciała do korzenia czakramu. i osadza w korzeniu znaczenia dla rozwoju duszy i należy usunąć je z czakramu. Zarazem osobowość. musimy skorzystać w danym życiu. To na nic. prawdopodobieństwo urzeczywistnienia doświadczeń Zabieg umieszczenia tarczy w aurze pacjenta jest jest bardziej skomplikowane. Ponieważ który dźwigał przez lata. błękitny „kawałek" światła o dużej pomóc nam w zdobyciu nowych doświadczeń. Decyzji o jego Wszystkie te potencjalne możliwości albo przeprowadzeniu nigdy nie podejmuje uzdrowiciel. co nad czym się pracuje. nie zawsze decydujemy się na możecie myśleć — wolność bywa groźna.258 Dłonie pełne światła reprezentują one karmiczne lekcje. Pole energetyczne lewej dłoni przenika w aury. Czasem te możliwe doświadczenia nie mają już zaraz nad zaburzeniem. dla ewentualnych przyszłych doświadczeń. Jesteśmy duszami reinkarnu-jącymi się życie potrzebna jest.

niepowodzeniem i uzdrowiciel musi zaczynać od powolny oddech i koncentrować umysł na poddaniu początku. wszystkie w sobie ową iskrę boskości. Byłam zdumiona. Zostaje Tarcza Ósmego Poziomu potrzebna jest. światłem i mądrością i i pacjent nie ma już z nimi więcej do czynienia. obszar. Wyrzucało to przewodników z się znajdował. Kiedy uraz opuszcza aurę. prze- . próbując zmusić ją do Uzdrowiciel może zejść na szósty poziom. do opuszczenia ciała. Uzdrowiciel musi znaleźć się wewnątrz tej tylko energetycznymi kopiami urazu. uzdrowiciel pulsujące złote światło. a pozostała po nim dziura wypełnia opuszczali mnie. Ta metoda pozwala całemu urazowi opuścić się woli Boga. żeby wyjścia przez przypomnienie o jej związku z Bogiem. iskry. że nosi świadomość. gdzie pacjent wypełnia wolne miejsce innym negatywnym umiejscowiona jest energia jego lewej dłoni. proces odbywa się pod ochroną tarczy. energią-świadomością urazu. Przy uzdrawianiu na niższych komórce naszego ciała nieodwołalnie wypełnia wolę poziomach aury sytuacja jest inna — często bloki są Boga. poziom i pozostać tam w stanie całkowitego spokoju i Wszelka próba wywarcia nań presji kończy się zgodności z wolą Boga. dłową energią. Iskra boskości obecna w każdej pole auryczne. a więc zsunięcie się z miłością i napełniają światłem. kiedy któregoś uwalnia lewą dłoń. Przewodnicy białym światłem. kauteryzo-wany jest złotym albo mojego ciała. początku próbowałam często wyciągać uraz. To doświadczeniem. łącząc pola. że chodzi o coś więcej. a ja zaczynałam drżeć. W pewnym sensie podczas nawiązać kontakt z jego energią--świadomością i uzdrawiania na wyższych poziomach uraz traktowany pozostając w zgodzie z wolą Boga. W tym momencie można zakończyć sesję. Zdumiona część ciała aurycznego. całe jego zrestrukturyzowane złote pole Uzdrowiciel powoli przemieszcza dłoń przez górną rozpadło się na moich oczach. Uraz odchodzi z własnej woli. ponieważ posiada energię. Przypominam każdej wywoływane przez niego efekty odchodzą wraz z nim komórce. Na przez pacjenta i przeciwdziała wszelkim zaburzeniom. a nie jego źró. który jest wyciąganie go albo uwalnianie za pomocą wysokich gotowy do odejścia. z którą Tarcza umożliwia spokojne zaakceptowanie zmiany stanowi jedność. Powoli wywołaną zniknięciem długoletniego urazu. gdy pacjent wkładał już obszaru z pozostałą częścią pola pacjenta. muszę zbliżyć się do urazu. Innymi słowy. Nowe znieść niskiej wibracji mojej „woli". której używa się do razu zaobserwowałam takie zjawisko. która pozostaje na miejscu. w którym na niższy poziom. że nie mogli się różowym światłem bezwarunkowej miłości. Nie jest to łatwe zadanie. Jest to coś zupełnie innego niż pośrednio z energią-świadomością urazu. uzdrowiciel poprzez tarczę wibracji. ale zdałam sobie sprawę. Trzeba utrzymywać długi. zintegrowania odnowionego i chronionego tarczą Po zakończeniu sesji. przewodnicy przyjmują go Oznaczało to udział mojej woli. żeby dać mi sygnał. Trudno jest wznieść się ponad siódmy umożliwia mu to. każdej komórce urazu i każdej komórce ciała. dlatego zawsze wypełnia uniwersalną wolę.Uzdrawianie pełnospektralne 259 Kiedy tarcza została już osadzona. w jaki uzdrowiciel usuwał bloki z Najtrudniej było mi nauczyć się. kiedy zamknięte złotą pieczęcią. Pacjent stopniowo wraca do sięga pod nią prawą dłonią i nawiązuje kontakt z ciała. Później Emmanuel. często zanurza energię prawej dłoni tam. Gdy uraz opuszcza ciało. przypomnieć jest jak żywa istota. Musieliśmy różowe pole łączy się z polem wokół siebie. wzmocnić spokojny stan pacjenta albo po prostu Ta metoda leczenia z wysokiego poziomu różni się zakończyć sesję na poziomie siódmym. Łącząc się bez. a cały zaczynać od początku. że jest Bogiem. Uzdrowiciel odłącza lewą pacjent nie może dać sobie rady z wolnością dłoń od tarczy. pomyślałam: „W jaki sposób dokonałeś tego tak Po osadzeniu tarczy uzdrowiciel wzmacnia szybko?" Chciałam położyć pacjenta z powrotem na główny pionowy strumień energii wlewając weń stół. jak skłonić uraz niższych warstw pola aurycznego. buty. bardzo od sposobu.

że różne zespoły Któregoś dnia po kilku latach terapii Betty przewodników pracują na różnych poziomach. a tego chciał za wszelką cenę dziurę po zaburzeniu różowym światłem miłości i uniknąć. że na ogół usuwają oni całą Interesujący przykład osadzania tarczy pokazuje osobowość ciał energetycznych pacjenta (a wraz z rysunek 22-21. a my założymy mu tarczę. światła. dlaczego nigdy nie przeprowadziłam z czasem odnoszę wrażenie. Zamiast czego pragnął. jak wyglądała jej naturalna szybkim tempie. Byłam świadkiem takiego zabiegu tylko kilka razy. Zabieg ten uzdrawia pacjenta w bardzo Betty nie miała pojęcia. Zespoły zdrowa". Zrozumiałam chroniony tarczą obszar z górną i dolną połową pola również. W trakcie terapii uzyskała obraz przechodzenia przez doświadczenia narodzin matki i zaczęła łączyć się i wiązać z nią na nowo. /dzieciństwa w celu ustalenia zadań życiowych. wydaje mi się. Wreszcie uraz obserwuję przewodników pracujących z tego zaniknie i pacjent doświadczy zwiększonej swobody. Uzdrawianie na dziewiątym poziomie aury Potem będzie mógł wrócić na sesję. którzy właśnie nauczyłam się osadzać". kiedy Betty miała trzy zestaw.260 Dłonie pełne światła wodnik kontaktujący się przez moją przyjaciółkę Pat Byłam bardzo poruszona. troszczą się głównie wizycie przeprowadziłam sesję. po czym wkładają nowy biznesem. że pacjent Betty. które były dla niego ciała. pomogło jej to zwiększyć szacunek dla samej siebie. Betty nigdy nie zaakceptowała swojej macochy. ucząc nas. Betty. Następnie wypełnili bardzo bolesne. nie pamiętała nawet. odparłam. powodem była matka. Teraz terapia pomogła jej polepszyć ich wzajemne Zespoły przewodników stosunki. Gdy usunięcia urazu i umożliwić gojenie. Jej matka umarła. że nie mogę już pracować więcej z tym aurycznego i wzmocniliśmy główny strumień energii pacjentem. która pojawiła się w postaci duchowej w zrozumiał. zdał sobie sprawę. pełni oczyszczeniu aury oraz sprawdzeniu poziomu miłości i troski. Pacjentka. pokazano na rysunku 22-22. Po wyczesaniu i o sprawy serca i miłości. ponieważ postawiłoby go to twarzą w w ciele. który nie wymagał pomocy. Ponieważ matka stała się dla niej kimś rzeczywistym. aż sam postanowi stawić czoło wszystkim decyzjom dotyczącym jego życia. Oznaczałoby to bowiem 22-21). Przy następnej pracują na poziomie astralnym. żeby ochronić go przed skutkami Wiem bardzo niewiele na ten temat. zajmowała się nimi wszystkie pola). iż nie będzie umiał zespołu przewodników ener-gię-świadomość stawić czoła pewnym aspektom swojego życia zaburzenia przyjęła z miłością matka (patrz rysunek związanym z sesją. Potem połączyliśmy jak umieszczać tarczę w aurze. iż nie będzie w stanie zaakceptować tego. że na wszystkich nią sesji uzdrawiającej. kochać samych siebie z naszymi błędami itd. otoczeniu swoich własnych przewodników. zapieczętowali dół tarczy złotym światłem. Wszystko to widzę w formie krystalicznego lata. wyrażają się poetycko. Rozpoczynając pracę ze mną kilka lat wcześniej. Według mnie polega to na ponownej matka. poziomu. Mogłam tylko czekać. żeby chronić ją i uczyć. bez konieczności widziała jej zdjęcie. a zapytała mnie. przewodnicy osadzili tarczę i usunęli zaburzenie Przewodnicy wyko- wywołane śmiercią matki. którą wyposażonych w indywidualne cechy. Jednak w tym samym momencie pracujące na różnych poziomach robią wrażenie uzdrowiciele przypomnieli mi o „tarczy. zmieniło się w białe światło. „Dlatego. kiedy zobaczyłam matkę (Rodegast) De Vitalis powiedział. Czasem wydaje mi się. Po pewnym czasie zaburzenie. B. Tymczasem przewodnicy wydobyli Betty z konfrontację z problemami. tak jak Krótko po tym doświadczeniu nauczyłam się. by kiedykolwiek inkarnacji w tym samym ciele. że jesteś taka poziomach pracują ci sami przewodnicy. . Ci. którego twarz z jego decyzją i jeszcze pogorszyło sprawę. Śmierć matki była stale dla Betty wielkim ciężarem. jak uświęconego. Są bardzo kojący.

I ■8 to OT Rysunek 22-22: Pieczętowanie Tarczy Ósmego Poziomu .

) 11. jakie Plan sesji uzdrawiającej uda ci się odebrać. Dostrój się i połącz ze światłem. jeśli jeszcze tego nie chcą „zabrać się do roboty". Zaraz potem w samouzdrowieniu? (Patrz: rozdziały 9. Przed wejściem pacjenta połącz się ze światłem. Zastanów się. Słuchaj. szóstą i siódmą Otwórz czakramy. cierpliwości i miłości. do których czujesz się instynktownie przyciągany. energetyczny z systemem pacjenta. 10. 1. Dlaczego wybrał akurat twój gabinet? Co możesz mu dać? Otwórz się na własną wyobraźnię. Czy przyjmuje on energię. znajdują się główne bloki? W jaki sposób pacjent Przejdź z nim przez bloki.) znajdziecie pytania pomagające przeanalizować zabieg i stwierdzić. 10 i 11. 10 i 12. Po jakimś czasie dodaj punkty 9 (w miarę potrzeby). Ustal wzajemną równowagę rozsądku. 2. przejdź do punktu 16. uczyń afirmację. Jaka jest pierwotna przyczyna choroby? Jakie są właściwości wyższej jaźni. Stosując 3. Zinterpretuj wyniki pomiaru czakramów Tarczy Ósmego Poziomu posiadają niezmierzone wtłaczając energię przez punkty refleksologi-czne w zasoby tolerancji. połącz i zrównoważ swój system . nad czym trzeba poćwiczyć i nad 8. czy 4. 14 i metod. mógł rozwiązać swoje problemy i otworzyć zamknięte czakramy. Za pomocą psychiki odczytaj wszelkie informacje. że nie mają zbyt wielu uczuć. (Patrz: rozdział 10. Przewodnicy dozorujący osadzanie 7. obserwuj stan emocjonalny pacjenta. Oczyść konkretne bloki w niższych ciałach energetycznych. woli i trudno jest mi powiedzieć cokolwiek o emocji. wspierający i tolerancyjni. 13.) 12. Wydaje się. Są też bardziej bezpośredni. jesteś początkujący. używając poznanych wcześniej warstwę pola. Gdzie też blokuje się emocjonalnie? Bądź z pacjentem. Uświadom sobie rycznym uświęconym są bardzo poważni. Zmierz siłę czakramów za pomocą wahadełka. Co jakiś czas w trakcie sesji musisz łączyć i plan działania i skuteczne uzdrawianie. aktywni i obecność przewodników. 15. Bardzo stopach. Pozwól swoim używa swojej energii? Jakie błędy popełnia przy jej przewodnikom na pomoc w pracy przy konkretnych kierunkowaniu? Jakie są tego długofalowe skutki? obszarach ciała. Interesuje ich idealny zrobiłeś. jakimi obszarami życia osobistego musicie skanując jednocześnie wewnętrzne układy ciała. równoważyć swój system ze światłem. Jeśli popracować. dlaczego pacjent przyszedł do 9. w tym momencie rozpocznij 6. są jednak bardzo przewodnikami i systemem energetycznym pacjenta. Zbadaj przepływ energii w ciele pacjenta. przez które pacjent będzie oni wrażenie nieco bezosobowych. Gdy zaczniesz postrzegać piątą. 10 i 12. Oczyść kręgosłup. Wyjaśnij. Ustal główne problemy. Jakie są główne systemy obronne pacjenta? (Patrz: rozdziały 9. Zanotuj wyniki. do Na użytek początkujących uzdrowicieli podam których powinieneś dotrzeć. żeby pomóc pacjentowi teraz plan zabiegu w skróconej formie. znajdź główne zamknięte oraz otwarte przewodnikach dziewiątego poziomu. co będziesz robić.262 ________________________ Dłonie pełne światła nujący pracę na poziomach keterycznym i ete. ciebie. Wyczesz czakramy dolnych ciał aurycz-nych. możesz wykonywać punkty 12. Jeśli wiesz jak. Pracuj bezpośrednio nad miejscami. najbardziej odpowiadające ci techniki. 5. ale sprawiają ośrodki energetyczne.

przejdź na następny poziom i powtórz uzdrawiającej. delikatnie chwyć go za stopy i wessij energię ku sobie. kim jesteś i co robisz. 3. tam gdzie nie było to potrzebne? W jaki połączenie i zamknij otwór. sposób? Powiąż to ze strukturą charakterologiczną pacjenta i samego siebie. szczególnie jeśli pacjent jest otworzyć? przygnębiony albo stłumiony. Co się po kolei wydarzyło? Jak przebiegła każda 13. Oddaj cześć samemu sobie. W tym momencie. Narysuj schemat przepływu energii w ciele 18. W świetle powyższego. aż centralny obszar mózgu rozjaśni się. aż w pełni powrócisz do ciała i na plan skupisz się na następnym zabiegu? Jaka jest twoja ziemski. nad jakimi kwestiami w 17. Stań po prawej stronie pacjenta. ponownie kontakt z siódmą warstwą jego pola. Przegląd rozdziału 22 21. możesz zobaczyć przewodników. W tym momencie możesz wyczesać ciało sposób wspomagałeś pacjenta i pomogłeś mu się niebiańskie i astralne. 15. Po każdym zabiegu wypijcie z pacjentem 1. 8. wibrując przysadką. 7. 6. anioły 4. Odpowiedz na pytania punktu 7 planu sesji uzdrawiającej. lub odebrać bezpośrednie uzdrowiciela? Czy straciłeś koncentrację i zużyłeś wiadomości dla niego. by uzdrawiająca energia prognoza dotycząca stanu zdrowia pacjenta? Jakie w przepłynęła przez ciebie. Usiądź u wezgłowia pacjenta i spróbuj wzbudzić sinusoidalną wibrację w jego kręgosłupie. Pozwól. W świetle powyższego. Jakie były wewnętrzne procesy pacjenta i lub wizje pacjenta. oddaj cześć pacjentowi i jego samouzdrawiają-cej sile. Kiedy wibracje pacjenta zrównają się z 2. Delikatnie przerwij energię. 14. nawiąż pacjenta przed i po zabiegu uzdrawiającym. Przejdź na poziom niebiański (szósty).Uzdrawianie pelnospektralne 263 pracę na poziomie eterycznym albo keterycz-nym Analiza sesji uzdrawiającej uświęconym. Odpowiedz na pytania punktu 4 planu sesji twoimi. dotarłeś do wewnętrznego światła pacjenta? Jaka była natura właściwości jego wyższej jaźni? W jaki 16. a z którymi białe światło bezpośrednio do centralnego obszaru miałeś problemy? mózgu. Podnieś częstotliwość wibracji. procedurę. Rób to tak długo. jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. Co uzdrowiciel powinien przede wszystkim po dużej szklance czystej źródlanej wody. Poczekaj 9. zrobić przed rozpoczęciem sesji? . Jeśli pacjent opuścił ciało i potrzebuje pomocy w powrocie. Delikatnie przerwij połączenie. zamykając wszystkie otwory i oddal się od pacjenta. 20. na jakich obszarach kilka minut. przy 5. 1. Co udało ci się osiągnąć podczas zabiegu? Czy użyciu techniki obu rąk. Jaka była pierwotna przyczyna choroby? Jak sobie z nią poradziłeś? 19. związku z tym dałbyś mu rady? potwierdź to. wyślij faza zabiegu? Które kroki były łatwe. Rozszerz i wzmocnij skorupkę jajka ciała swoim osobistym życiu powinieneś popracować? keterycznego uświęconego.

Co to jest Tarcza Ósmego Poziomu? Do czego chorym sercem. Co rozumie się przez wtłaczanie energii? Co to dziesz potrafił dotrzeć do siódmej warstwy i jest wyczesywanie ciała? zaszyć jej. (Rozdział 15. Jaka jest różnica między wtłaczaniem energii pacjenta po zakończeniu sesji. Czy uzdrowiciel świadomie kontroluje kolor rozdartego pola? światła. Wymień trzy możliwości rozdarcia siódmej Do przemyślenia warstwy. 14. Jak należy koncentrować energię i świadomość zamknięty na niższych poziomach pola.264 ________________________ Dłonie pełne światła 2. Do czego służy wyczesywanie? 13. Czy wyciek energii ustanie. Uzasadnij. dwiema oddzielnie i dwiema 19. gdyby była rozerwana? 3. jeśli w trakcie uzdrawiania na informacji od nich? piątym poziomie nie posłuchasz rad prze- wodników i poruszysz dłońmi. Opisz uzdrawianie na kolejnych poziomach pola Dlaczego? aurycznego. zanim oni skończą pracę? 10. to czy przy uzdrawianiu białym światłem? Na czym będzie on w stanie skutecznie używać należy skupić uwagę? W jaki sposób skanować? czerwonego koloru w trakcie uzdrawiania? 16. jedną dłonią. 18. Opisz proces oczyszczania kręgosłupa. Dlaczego pacjent opuszcza ciało przy pracy na czesywania? Dlaczego? siódmym poziomie? 5. Opisz procedurę pozwalającą ci odłączyć się od 8. Co się dzieje. się jej używa? Kto decyduje o jej użyciu? 7. jeśli nie bę- . 6.) 11. Jeśli pierwszy czakram uzdrowiciela jest 15. 1. Jaka jest różnica pomiędzy przekazywaniem razem? energii od przewodników a odbieraniem 9. Opisz kierunek wyczesywania dla pacjenta z 17. Jeśli aura rozdarta jest na całej długości pola. kiedy wtłacza energię podczas wy. Kto uzdrawia? które warstwy należy zaszyć? 12. Czy wyczesywanie pomaga w przypadku 4.

Rozdział 23 UZDRAWIANIE KOLOREM I DŹWIĘKIEM się przebywania w danym kolorze i utrzymywania Uzdrawianie barwnym go. Innym razem oznacza „bycie" w określonym kolorze. że wytworzenie wybranego koloru potrzebnego do Wiele razy uzdrowiciel będzie musiał uzdrawiania wymaga praktyki. oczyszczania kręgosłupa i ładowania terapeutyczny daje przykłady doskonałych ćwiczeń czakramów. niego przekazywany. co w gruncie rzeczy musicie przeważającej części bez kontroli koloru. wytworzysz nauczyć żółć. Musicie zatem wizualizacji. tak jak w światło o określonym zabarwieniu. dopóki jest to konieczne. że jeśli nie przykładów utrzymywania koloru podaliśmy już nauczysz się kontrolowania kolorów. jednak w robić przez cały czas trwania sesji. Wyczesy-wanie odbywa się w częstotliwości pola. Jeśli myślisz o czerwieni. byście wlali w pacjenta kwestia myślenia o danym kolorze. którego chcą przedziale wymaganym przez pacjenta. poziomie szóstym. aż ten zostanie naładowany. możesz zakłócić wcześniej w rozdziałach dotyczących uzdrawiania na przekazywaną ci barwę przez nieświadomą zmianę poziomie eterycznym uświęconym. Utrzymywanie koloru oznacza zanim podejmą próby kontrolowania przepływającej również utrzymywanie określonego zakresu przez nich barwy. Nie jest to przewodnicy mogą poprosić. co do czasu. Musicie być na dalszej fazie zabiegu przewodnicy mogą poprosić. by utrzymywać określony kolor. by utrzymywać swój poziom energii w abyś „osiadł" w określonym kolorze. kiedy musicie utrzymać kolor czakramu modulacji koloru. który będzie przez początkujący uczniowie ćwiczyli modulację kolorów. lub podtrzymał go. Bardzo ważne jest. Jeśli myślisz o ziele- . uzdrawiania na pole w jednym konkretnym kolorze. światłem i modulacją koloru W poprzednim rozdziale stwierdziłam. Nieco użyć. Oznacza to. keterycznym pola. gdzie wchodzicie w częstotliwości Dolores Krieger w swojej książce Dotyk niebiańskie. tyle wrażliwi. Musisz zatem nauczyć się utrzymywać swoje uświęconym (utrzymywanie złota). Generalnie musicie się nauczyć.

Jeśli poproś o podanie kolorów na poziomie duszy. ćwiczcie. która przejrzystego plastyku. czy też pozbawiają energii? patrzeć na ten sam poziom. że miałeś błędne oczekiwania dotyczące działania Jeśli widzisz czerwień. oczyść ubrania tego koloru? Z wciąż zamkniętymi oczami umysł poprzez głęboką medytację. Techniki oczyszczania czakramów podaliśmy w rozdziale dwudziestym pierwszym. żeby wytworzyć błękit. ma przewodnika imieniem Emmanuel. Jak je odbierasz? Spraw sobie „Głównie niebieski. Zbadaj swój związek z tymi konkretne znaczenie dla Pat. a sposób ich kolorami. Będziesz zaskoczony tym. Wielu początkujących popełnia ten czerwień. że lubisz? Jakie wywołują w tobie uczucia? Czy cię chcąc interpretować kolory według tej listy. oznacza to namiętność albo każdego z nich. pomogą pacjentowi zrozumieć znaczenie kolorów. jaki kolor jest w was wtłaczany. Uzdrowiciele nazywają rdzić. Jeśli ktoś pyta mnie. brzmi błękit. pewnym czasie i uzyskaniu praktyki. Jakie są w dotyku? Czy je lubisz? Nie interpretacji pokazuje tablica 23-1.266 Dłonie pełne światła ni. musisz „być" Żeby wtłaczać kolor pomarańczowy. Pamiętaj. Powinniście oczyścić swoje eksperymenty dojdziesz do tego. Jak najlepiej aura ma taki a taki kolor. musisz energe-tyzują. silne uczucia. to „robieniem w żółci". Ćwiczcie. które swojego związku z obydwoma kolorami. Po chcesz. ponieważ kiedy myślisz." Jak pozyskujesz informacje: za pomocą wzroku. Wraz z nimi jak wiele informacji posiadasz teraz na temat mogą się również pojawić formy albo kształty. A zatem. podczas którego odczytujący mówi: „Twoja najbardziej przyzwyczajony. który wysyłasz Znaczenie koloru w aurze Jak się czujesz. Poprzez czysty czakram drugi itd. jaki jest w takiego. kolory zaczną Następnie otwórz oczy. możesz próbować zgadnąć. Włóż palce w każdą z wytwarzanych przez poziomach i odpowiadam mniej więcej w tym stylu: niego barw tęczy. Kolory mają wybierz dwa z nich. czy denerwują? Połóż arkusze na różnych rejonach swojego ciała. musicie mieć błękitem. musicie mieć otwarty pierwszy czak-ram. co to za kolor. słuchu widzicie z tej książki. Okaże się. Weź kolory na poziomie „duszy". co Pat. ciebie bycie w stanie błękitu. że chcąc wtłaczać wytwarzasz żółć. pojawiać się na ekranie twojego umysłu. odczytuje Zbadaj swój związek z każdym kolorem. Jeśli myślisz o błękicie. czy potraficie stwie- również efektem będzie żółć. Czerwień zmieszana z różem oznacza Razem z partnerem weźcie się za ręce i na miłość. dotyku? Kup jeden z kryształów ze szkła odpowiadam zwykle: „Na jakim poziomie?" Lub też ołowiowego. wytworzysz żółć. co oznacza to i to. Czysta czerwień symbolizuje uwolniony albo przemian wtłaczajcie w siebie energię okreś- . gdy ta łączy się z wielkości i zmieszaj je ze sobą. Uspokajają cię. Ćwiczenie: Kontrolowanie koloru. ćwiczcie. Pamiętajcie. Sprawdzajcie." płytki kolorowego szkła albo arkusze barwionego. który bardziej ci odpowiada. a następnie wybierz ten kolor. który można zawiesić sobie na oknie w odczytuję główne kolory na niestrukturalnych domu. lonego koloru. cokolwiek to dla ciebie oznacza. Patrz na nie pod słońce. z dodatkiem żółtego i purpury. do którego jesteś aury". Moja koleżanka Pat (Rodegast) de Vitalis. Zamknij oczy i zadaniem (karmą) w aktualnym życiu. Czy chciałbyś nosić Aby odczytać kolory na poziomie duszy. jaki kolor ma jego aura. błąd. kiedy nosisz niebieskie ubranie Często ludzie przychodzą do mnie i pytają: albo siedzisz w niebieskim świetle przedostającym „Jakiego koloru jest moja aura?" A potem pytają: „Co się przez okno katedry? Co dla ciebie oznacza błękit? ten kolor znaczy?" Wielu ludzi robi sobie „odczyt Musisz użyć tego zmysłu. zazwyczaj nie robię czegoś czy dotyku? Jak wygląda. co oznacza dla czakramy przed rozpoczęciem tych ćwiczeń. Emmanuel pokazuje jej arkusze kolorowego papieru albo plastyku tej samej „aurę" pacjenta na poziomie duszy.

Kiedy kolor jest mu połączenie z jego zadaniem. ZADANIA że potrafi się dobrze komunikować. miłość podobna do osadzaniu tarczy. wszystkie problemy. Czerwieni używa się do ładowania pola. Tabela 23-2 wymienia purpury na poziomie duszy oznacza głębszy związek kolory używane przy uzdrawianiu i ich funkcje. Żółty odnosi Na ogół w trakcie uzdrawiania nie kontroluję się do intelektu. podczas gdy indygo otwiera Srebrny komunikacja. z powodu raka albo innego urazu. udaremnione plany zadowolenie. co prowadzi do kiedy zmieszany z różem. Purpura zmieszana z błękitem działa znieczulająco przy głębokiej pracy uaktywniony gniew. a biały prawdę. Pomarańczowy ładuje pole. Czarny aksamit jest jak czarne dziury w kosmosie. Miłość. Każdy kolor wywiera określony wpływ na pole Zielony uzdrawianie. sprowadza spokój i nienie. Czerń to brak Czerwony namiętność. wrażliwość. i ładowania pola. Kolory służą również do ładowania opiekun. W służbie używany przy odbudowie pola eterycznego i ludzkości. redukuje ból. czakramów. Niebieski nauczyciel. ZNACZENIE i służenie ludzkości boską miłością. Złoto służy do (rak). pacjenta w stan łaski. auryczne. Czasem tylko specjalnie kolorem nauczyciela i wrażliwości. odbudowania siódmej warstwy oraz do wzmacniania Czarny aksamit jak czarne dziury w kosmosie. światła lub głębokie zapomnienie. ciszy i pokoju z Bogiem. które ucierpiały Brązowy wchodzenie w swoje zadanie. Człowiek emitujący zieleń ma wiele przechodzącego przeze mnie koloru. Zieleń równoważy i uzdrawia Biały prawda. Złoto to związek z Bogiem . gniew. a na poziomie duszy wyraża się jako zraniona czerwień: dynamiczny gniew. by ułatwić namiętność seksualną. głowę. Ładowanie czakramu takiemu związkowi. głębokie zapom. ambicja lub pokrzyżowane plany. z duchem. Ciemna czerwień: unie- ruchomiony gniew. Błękit jest stanie ten kolor podtrzymać. uzdrowiciel. pomarańczowy. Błękit uspokaja. tów. emituje barwę srebrną na poziomie duszy. Brąz oznacza przyjmowanie swojego zadania. połączyć się z duchem. Czarny aksamit wprowadza drzwi do innych wszechświa. a także jest Złoty związek z Bogiem. przejaśniania „zamulonej głowy" i poprawiania pracy Lawendowy duch.Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 267 Tabela 23-1: . tęczy. Kiedy człowiek KOLORÓW NA POZIOMIE DUSZY . wzmacnia wizualizację i oczyszcza Czarny brak światła. Do uzdrawiania używa się wszystkich kolorów Żółty intelekt. Żółtego używa się do związkowi z duchem. namiętność Kolor w sesji uzdrawiającej Pomarańczowy ambicja. ale jestem w energii uzdrawiającej albo opiekuńczej. ciemna czerwień — wstrzymany nad utrzymaniem funkcji tkanek i komórek kostnych. trzecie oko. Obecność wysyłam określony kolor. prostego umysłu. znaczy to. Kolor lawendowy oznacza polega na wtła- ducha. Purpura pomaga pacjentowi Boskiej. Biel ładuje pole. silne uczucia. zwiększa Indygo zmierzanie ku głębszemu potencję seksualną i odporność. Czerwono- pomarańczowy: seksualna. wypalania raka i ogrzewania wychłodzonych Purpura głębszy związek z duchem. czerwień zmieszana z pomarań-czem oznacza Pomaga również rozszerzyć pole pacjenta. człowiek ma ambicję. Czysta raka. które są Kolor Znaczenie: przejściami do innych planów. Pomaga również w odbudowie kości. zaś indygo wiąże się ze zmierzaniem ku określone przez przewodników. rejonów.

Najpierw wysyłają światło Kolor używany do: lawendowe. wypala raka. nie wywołując bólu. dochodząc do światła srebrnego. koloru żółtego nie używa się zbyt strukturalnym. ładuje pole. redukuje sesji prowadziliśmy eksperymenty z łączeniem Srebrny ból w trakcie głębokiej pracy nad kontroli koloru i głębokiej pracy nad tkankami. przewodnicy używają najpierw UZDRAWIANIU koloru lawendowego. restrukturyzuje siódmą purpurowobłękitnego światła. łączność z po sesji badania po raz pierwszy wykazały. lem zaczęłam eksperymentować nad działaniem łagodzi ból. Biały silnie oczyszcza pole (opalizujący Kalifornia) wykonywał głębokie zabiegi lecznicze na srebrny ładuje szósty poziom). że jej duchem. ładuje czwarty srebrne światło przez moje ciało. zwiększają natężenie i wychłodzone rejony. techniki. Był to jedyny przypadek. W pewnym momencie zdołał dotrzeć często w trakcie sesji uzdrawiających. gdy oczyszczałam krew poziom eteryczny. jak komórki kości zmieniają swoje położenie. Ten Pomarańczowy zwiększa potencję seksualną. W uspokaja. ładuje pole. przekazywanego koloru zwiększało skuteczność Generalnie należy stwierdzić. wzmacnia i ładuje pole. Jeśli niebieski zdekoncentrował się i „u-puścił" kolor. do poziomu kostnego. ponieważ Daniel mógł wchodzić głębiej i społeczeństwo jest już tak mentalne. mięśnie czaniu w pole odpowiadającego mu zaczynały mnie boleć. Fizycznie było to niezwykle przyjemne uczucie. KOLORY UŻYWANE PRZY które należy usunąć. Heyoan komen- . częstotliwość. analityczne i powodować większe zmiany w mięśniach i układzie intelektualne. ładuje pole. z ich przestrzeni życiowej. palców. Jeśli tkankami i pracy nad komórkami Danielowi udawało się utrzymać silny Czarny aksamit kostnymi. usuwając czakram. Ta procedura Zielony uzdrawia. łagodzi. Swego czasu wspólnie z innym uzdrowicie- Indygo sprowadza pokój i zadowolenie. równoważy. pomaga rozszerzyć pole purpurowobłękitny płomień wychodzący z jego pacjenta. Kontrolowanie koloru na tym poziomie. Przewodnicy odwracają ładuje drugi czakram. potężny strumień zdaje się wyrzucać mikroorganizmy zwiększa odporność. w prowadzonym przeze mnie seminarium. że ponieważ nasze zabiegu. przejaśnia następnie kierunek przepływu i wysysają lawendowe i Żółty „zamuloną głowę". co wprawia mikroorganizmy w gwałtowne drżenie i niszczy je. Utrzymując purpurowobłękitny Kolory lawendowy i srebrny były używane płomień zmieszany z białym światłem. przeprowadzone dzień Niebieski osadzanie tarczy. wspomaga pacjentki chorej na białaczkę. przypomina odkurzanie za pomocą światła. badania kliniczne potwierdziły skuteczność tej Purpura oczyszcza pole. a potem srebrnego do przeprowadzenia operacji.268 Dłonie pełne światła Tabela 23-2: cych. mógł wejść bardzo głęboko w moją tkankę Purpurowo. otwiera trzecie oko. gdy oczyszcza głowę. ujrzałam. Kiedy dostrzegam w polu mikroorganizmy. moich tkankach i zamiast wynagrodzenia uczestniczył Złoty wprowadza pacjenta w stan łaski. podanych wcześniej technikach uzdrawiaj ą. wyprostował przez moich przewodników nieco inaczej niż w niewielkie skrzywienie mojej kości udowej. umożliwiając mu połą. krew jest czysta.czenie z zadaniem. Obserwując to za pomocą postrzegania ponadzmysłowego. Jeśli światło Czerwony ładuje pole. W trakcie ciszy i harmonii z Bogiem. odbudowuje konkretnym przypadku. ogólnie mikroorganizmy z ciała pacjenta. ogrzewa lawendowe nie wystarczy. mięśniową. Daniel Blake ze Lawendowy warstwę. Structural Bodywork Institute (Santa Barbara. na którym akurat pracujesz.

czarnego światła. Przebywanie wewnątrz tej czarnej duchowej albo pracy z dźwiękiem. a Liz doznawała wielu Daniela uległo ono całkowitej likwidacji. Jest to najbardziej odpowiadała. studentki dały z siebie wszystko. przez kość przepływa prąd mnie intensywnego kursu tygodniowego. kto choruje tkankę kostną wywiera się nacisk. Pracowałyśmy razem pacjenta. jak na na SM. około jednej godziny Użyłyśmy następnie kryształów jako skalpeli. SM) miało związek z tym. lecz aksamitu. która odzyskała całkowitą potężną techniką leczniczą. Kość rośnie cierpiała właśnie na to schorzenie. które wszystkiego. Jest kryształami. czarna tajemnica nieznanej kobiecości w każdym z nas. która jej ona jak potencjał życia znajdujący się w łonie. Wiąże się ono z całkowitym zaakceptowaniem jako grupa. żebym za-i częła używać studentką. choć była niemal kompletnie sparaliżowana. ciemne kolory w aurze wiążą się zazwyczaj z chorobami. a wraz Odkryłam. uczuć. W wyniku zabiegu normalne wyczesywanie. Pod koniec aksamitnej próżni jest kolejnym sposobem bycia jednością tygodnia ponownie zajęliśmy się Liz. Kilku studentów dostrzegło dużą bliznę w niewłaściwy sposób. że dwie z nas. kość ulegnie skrzywieniu. jak efekt piezoelektryczny uważane jest przez uzdrowicieli za jedną z chorób pomaga ukierunkować jej rozwój. raka albo na inną poważną chorobę. w rejonie krzyża. leczące dźwiękiem. Wszystkie ze stwórcą. co najlepsze. wyciąć część blizny. W w jej polu. jeszcze inne na chirurgii rodząca wszelkie życie. Przebywanie we. najtrudniejszych do leczenia. co święte. Wraz z Heyoa-nem i pracowały z kryształami. Jedne wybierały kryształy. inne skupiały się na miłości. Odkryłyśmy. że zniknął towarzyszący jej od piętnastu lat ból w nodze. Bardzo trudno jest elektryczny w kościach jest następujący: kiedy na uzyskać zmianę w polu aurycznym kogoś. lecz tym razem bez formy. która nauczyła się już używać PP. stopniowo wycięłyśmy ją całą. podtrzymywała. Od tego czasu regularnie używam dźwięku do uzdrawiania. jako że spostrzegłyśmy. Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem _____________ 269 tując ten zabieg stwierdził. przy chodzeniu. uzdrawiało za pomocą dźwięku. Kilka wnątrz czarnej próżni oznacza trwanie w ciszy i spokoju. że skrzywienie kości Stwardnienie rozsiane {Sclerosis multiplex. Wraz z innymi następnie szybciej w kierunku wyznaczanym przez studentami pracowaliśmy nad nią kilkakrotnie w prąd. Ma to bardzo uzdrawiające działanie. Wzbudzanie określonych utrzymuje się do dzisiaj. Pracując w ten sposób. płakała wraz W pewnym momencie mojej kariery uzdrowiciela z nią. Wydało mi się to dziwne. w pełni i bez osądów. a to wejście w stan łaski i jednoczesne wprowadzenie weń jeszcze inne wtłaczały energię. były w stanie wyrzucić innymi uzdrawiającymi przewodnikami często bliznę poza pole. Liz. Za jego pomocą ładuję i wzma- . jeśli dodatkowo użyłyśmy dźwięku. Jest rozwijać tę konkretną formę uzdrawiania. Grupa leczyła ją. że blizna nie została nawet tknięta. lecz jest także samouzdrowienia Liz. kilka innych medytowało w miłości. co niesie ten moment. Stan ten powiązany z dźwiękiem. dwie pracowały z Oznacza bycie tam całkowicie. żeby za każdym razem. przebywamy w tym miejscu z pacjentami cierpiącymi na Dźwięk „rozluźnił" bliznę. Pod koniec drugiej godziny sesji wraz z inną przewodnicy zasugerowali. Jeśli nacisk (przy chodzeniu) wywarty zostanie trakcie kursu. władzę nad ciałem. tak. Po Dźwięk w uzdrawianiu zakończeniu sesji Liz stwierdziła. żeby zmieniły nieco ton i kolejna część blizny ulegała poluzowaniu. Podczas pierwszej moim przypadku skrzywienie było rezultatem grupowej sesji uzdrawiającej przeprowadziliśmy wypadku samochodowego. Potem prosiłyśmy studentki Wprowadza pacjenta w stan jedności z tym. ułatwiając jej poruszenie. To tylko niewielka część historii powoduje powstawanie kolorów. Efekt piezo. Jedna z uczestniczek prowadzonego przeze przykład. że kolor w aurze jest bezpośrednio z nim większość problemów z chodzeniem. elektryczny o niewielkim natężeniu. Podczas tego tygodnia każda studentka zaczynała Ta czerń nie była jednak czernią raka. a od sesji minęły już cztery częstotliwości dźwiękowych w aurze nie tylko lata.

pomarańczem. oczyszczenie organu albo wzmocnienie go. zieleni. Po jest zwiększenie u niego umiejętności zakończeniu koncertu większość uczestników miała wizualizowania. którą 6. może obserwuję pole.270 Dłonie pełne światła cniam czakramy. Co oznacza „robienie w żółci"? przy użyciu PP. czerwieni zmieszanej z energii. Efektem tym może być przepływ uzdrawianiu: czerwieni. Jeśli któryś z czakramów pacjenta otwarte i naładowane prawie wszystkie czakramy. Jaka jest główna funkcja kolorów lawendowego i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Przechodzę Niektóre grupy muzyczne. żeby narzędziami leczniczymi. żeby otwierać kolejne czakramy. Zazwyczaj Roberta Gassa. kiedy uzdrowiciel świa- Zasady odnoszące się do pracy z czakramami domie kontroluje kolor przekazywanego światła. Tradycyjna dźwięk. wnętrznych i kości. Jego zabarwienie staje się jaśniejsze. dobrane. tkanek. nie będzie on mógł wizualizować Wszyscy czuli się cudownie. Obserwuję po prostu reakcje i próbuję. cielesnych wymagają różnych tonów i modulacji do aż uzyskam rezonans. że pacjent potrafi zwizualizować jego kolor. a tony czakramów poszczególnych osób różnią była zharmonizowana. Ponieważ jednocześnie uzdrowiciel nie musi poprzestawać na tonach. dlaczego tak się dzieje. W trakcie koncertu. organów wewnętrznych. sprawdzam. Nachylam się. ale jakimś czasie wydobywania dźwięku czakram jest wyobrażam sobie. jest bardzo słaby. tak żeby moje usta dzone kręgi. podtrzymać swój nowy poziom energii. minutach terapii dźwiękiem czakram zostaje na tyle wzmocniony. chór pod batutą Roberta śpiewał Interesującym efektem leczenia dźwiękiem. 1. Na czym polega trudność przekazywania zbliżam usta na około dwa centymetry do wybranego koloru? odpowiedniego punktu na ciele. na przykład grupa wtedy do następnego czakramu. obowiązują również w przypadku organów we. Dźwiękiem można doskonale leczyć uszko- . Jaki efekt wywołuje purpurowobłękitne odtwarzanie raz czy dwa razy dziennie taśmy z odpowiednim nagraniem. Muzyka ma bardzo odpowiadającego mu koloru. aż uzyskam dźwięk wywołujący 4. że różne typy się nieco od siebie. że muszą być bardzo potężnymi wystarczająco naładowany i wzmocniony. Uzasadnij. Obserwuję organ 3. Częścią terapii było 7. w którym wszystkie siedem. Utwory były tak które zazwyczaj bardzo silnie wpływa na pacjenta. każdy członek grupy potrafi Przegląd rozdziału 23 określić moment. pobudzać rozwój tkanki. Odkryłam. złota. 2. Jednak już po kilku uzdrawiające działanie. Każdy czakram ma inny nerwowy i organy wewnętrzne. przez dwie godziny bez przerwy. błękitu. wykonują muzykę otwierającą zaczynam od pierwszego i przechodzę przez czakramy. Pacjent srebrnego? Jaka jest pomiędzy nimi różnica? uniknął kolotomii (wycięcia części jelita). Wymień przykłady. usuwać znalazły się około dwóch centymetrów nad punktem unieruchomione płyny z ciała oraz nastrajać układ umiejscowienia czakramu. Po Nie pracowałam jeszcze z hinduskimi mantrami. W jaki sposób używa się czarnego światła? zalecało kilku lekarzy. Kiedy wydobywam odpowiedni ton. moduluję dźwięk. różu. Żeby napełnić organ dźwiękiem. szybko. Kiedy demonstruję terapię dźwiękową w trakcie zajęć grupowych. jak czakram reaguje na też pracować z innymi formami dźwięku. nauka hinduska podaje odpowiednią literę sanskrytu czakram napina się i zaczyna obracać równo i (mantrę) i konkretny dźwięk dla każdego czakramu. Jakie jest działanie następujących kolorów w największy efekt. tak żeby ich oporność ton. Rezonans jest słyszany i pobudzenia ich prawidłowego działania. Na dodatek odczuwany przez pacjenta. uczestniczyłam. w którym uzyskałam rezonans. kości i płynów Żeby znaleźć ton czakramu. W przeciągu purpury i bieli? kilku miesięcy udało mi się ten w sposób wyleczyć 5.

Czy w uzdrawianiu istnieje związek pomiędzy 14.Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 271 światło przy głębokich zabiegach tkan. 9. że wzbudziłeś właściwy ton. W jaki sposób możesz wygenerować (stworzyć) 13. Na jakim prawie fizycznym opiera się działanie sposób różni się to od aktywnego wzbudzania dźwięku w polu aurycznym? dźwięku? 11. Podaj kilka sposobów. W jaki sposób znajdujesz odpowiedni ton kolor. W jaki sposób można wpływać dźwiękiem na czakramy? Jakie to daje efekty? . Czy możesz pasywnie przekazywać dźwięk kolorem i dźwiękiem? Jaki? wytwarzany przez twojego przewodnika? W jaki 10. który następnie przekażesz pacjentowi? dźwięku przy uzdrawianiu? Podaj dwie metody. 12. które stwierdzają. W jaki sposób można używać dźwięku do kowych? leczenia organów wewnętrznych? 8.

wplecione w jakiś sposób w Ktoś inny. przenikających się nawzajem. umieszczając obok autorów pisało siebie zegarek albo budzik. Icchak Ben-tov relaksacji albo przeżywając na nowo doświadczenia mówi. Doświadczenia związane z reinkarnacją nie mogą być zapewne całkowicie zdefiniowane. Einstein poprzednich wcieleń. tak . Ktoś medytując może wszystkie rzeczy z przeszłości i przyszłości istnieją „przypomnieć sobie". którego doświadczył w „innym dopasować tę książkę). że był kiedyś kimś innym. Wielu usiądź w pozycji medytacyjnej. że termin „przeszłe życie" jest całkiem nieadekwatnym sposobem czasu nielinearnego opisywania tego typu doświadczeń. aktualnie. jak i mistycy zgadzają się. Rozdział 24 UZDRAWIANIE ZABURZEŃ TRANSTEMPORALNYCH (Z POPRZEDNICH INKARNACJI) Wielu ludzi w pewnym momencie swojego o wielowymiarowych i wieloczasowych prze- duchowego rozwoju zaczyna mieć doświadczenia z strzeniach. gdzie przeszłego życia. a to ze Ćwiczenie względu na ograniczoność naszego poczucia czasu i na postrzeganie przestrzeni. Jak zauważyliśmy w rozdziale czwartym. zarówno Bentov w swojej książce Stalking the Wild fizycy. życiu". że doświadcza trójwymiarowej rzeczywistości (do której próbuję efektu zaburzenia. może nagle odkryć. co oznacza doświadczenia z mówi o kontinuum czasoprzestrzennym. Osobiście uważam. że ani czas nie jest Pendulum podaje ćwiczenie na poparcie swojej tezy: linearny. ani przestrzeń trójwymiarowa. uczestnicząc w zajęciach głębokiej wielowymiarową rzeczywistość. że linearny czas jest tylko produktem z obecnego życia.

które uniemożliwiają prostu dłonie w te pasma. Jeśli pamięć przeszłego życia zo- . że każda osobowość dowolnego wymiaru „Widzenie" i leczenie zaburzeń jest częścią wyrazu wyższej duszy istoty duchowej. związanych z zmienić się w inne wymiary i życia. Jest to bardzo wskazówkę sekundnika. mających swoje podłoże w Według Roberts możemy dotrzeć do tych wymiarów albo „egzystencji". w której nasza przebieg zabiegu uzdrawiania. Co się przeszłe życie pacjenta. że proces pasma wokół jajkowatej skorupki tego ciała. linearnego czasu. jeśli tylko się pamięta. a nie linearnie. kiedy mają kontakt z jego wydarzyło? Bentov mówi. kiedy terapeuta trzyma pacjenta jak linearności tworzymy dla własnej wygody. matka dziecko. jak i przyszłymi inkarnacjami. przeszłość i przyszłość są przeżywane aktualnie. a wrażenie jego matkującego. Chcąc Zupełnie nie o to chodzi. Wszyscy wolelibyśmy „otrzymuję wizję" sceny z przeszłego życia.274 Dłonie pełne światła żebyś musiał tylko lekko rozchylić powieki. przeszłego życia wpływają na wszystkie poziomy Dosyć trudno to wszystko zrozumieć. Opiszę teraz trzy metody nam wykorzystanie naszego najwyższego potencjału uzdrawiania tych zaburzeń. transformacji jest celem głównym. to ujrzeć wskazówkę sekundnika. kiedy klient rozmawia ze mną. Innym razem kładę dłonie nie jako chłopów. Nie chodzi tu o Często. żebraków czy morderców. że wskazówka bardzo poważnie albo terapeuta nawiązujący ten międzyinkarnacyjny zwolniła albo wręcz zupełnie się zatrzymała. Celem przeżywania zobaczyć przeszłe doświadczenia związane z doświadczeń z przeszłego życia jest uwolnienie pasmami na poziomie keterycznym. a dla sytuacji teraźniejszej. zabawę ani nasycenie ego. eterycznym i ketery-cznym uświęconym objawia się Na poziomie uzdrawiania i terapii praca z jako problem strukturalny. od keterycznego w dół. to jak żyjemy w tym życiu. o którym musi pamiętać uzdrowiciel odnosi wrażenie. reakcja emocjonalna okolicznościami teraźniejszości pomoże nam pchnie cię z powrotem w spokojną rzeczywistość wyleczyć trapiące nas problemy. Co się stało? Wielu ludzi istotny fakt. ważną widzieć siebie jako królów albo wielkich rycerzy. a wskazówka sekundnika skoczy Niektórzy uzdrowiciele automatycznie widzą do przodu. Dzięki temu Istnieją trzy metody „widzenia" i leczenia znane nam wymiary i nasze obecne życie mogą zaburzeń z poprzednich inkarnacji. Uzyskane w ten sposób informacje Zarówno Edgar Cayce. wkładam po osobowości od problemów. Twierdzą również. każda w swoim własnym wymiarze. żeby stanie uaktywniona w sposób naturalny i łagodny. żeby znaleźć tam wiedzę i zro- poprzednich inkarnacjach zumienie potrzebne do transformacji. i wypełnienie zadania życiowego. na konkretnym bloku i widzę przeszłe życie. a dodatkowo na poziomie przeszłymi inkarnacjami przynosi bardzo dobre ketery-cznym przybiera wygląd pierścienia albo rezultaty. kiedy to zobaczysz. odzyskując normalną szybkość. że postrzegamy czas ciałem. na przykład podczas terapii typu subiektywnie. Na poziomach rzeczywistości. Pamięć przeszłego życia powiązana z Oczywiście. wplatając je delikatnie w o wielowymiarowej rzeczywistości. Mówiąc bardziej poziomem albo poziomami aury. z czym boryka się świadomości. na których to przystępnie. Na czterech pierwszych wiedza pomaga wychwycić i zwalczyć ograniczenia poziomach aurycznych zaburzenie z poprzedniego istniejące w naszym myśleniu na temat natury życia wygląda jak normalny blok. otwórz lekko oczy i spójrz na osobowość w życiu teraźniejszym. jak Jane Roberts mówią można wykorzystać. ale ta pola. Zaburzenia emocjonalne i inne z zarówno z przeszłymi. ma związek leczenie się odbywa. kontakt. Kiedy dzięki problemy obecne w doświadczeniach z poprzednich medytacji osiągniesz już stan podwyższonej inkarnacji pomogą nam zrozumieć.

żeby ten cofnął się w łatwo jest go teraz usunąć. musi przez cały wobec siebie lub innych mogą ulec wzmocnieniu. czyli różowo zabarwionym światłem. przeżywał ją ponownie. Uzdrowiciel dalej przekazuje energię. ale nie zawsze jest to wskazane. Jeśli odpowiedź jest do niego energię. pacjenta. a prawa na przedniej. Zarówno uzdrowiciel. uzdrowiciela i pogorszyć sytuację. Ujawnienie informacji z przeszłego życia w gniew uczuciami. Jeśli moment wszystkich tych uczuć. Jeśli jednak zaburzenie. które pacjent przeżywa mocno dany problem życiowy. blokują wolność człowieka w obecnym życiu. Uzdrowiciel zazwyczaj poprzednią inkarnacją na odbiera obrazy związane z danym przeżyciem. wiadomość o tym w momencie terapii rozpocząć zabieg w normalny sposób. podczas Leczenie bloków związanych z gdy pacjent cofa się w czasie. czterech dolnych poziomach Również i on widzi obrazy albo wpada w stan aury uczuciowy (albo jedno i drugie) związany z przeszłym doświadczeniem. co widzi. toteż uzdrowiciel prosi pacjenta. . od połączenia może wywołać silne poczucie winy. Pacjent może następnie Jedna metoda. Dzięki intuicji albo radom przewodników Po doświadczeniu takiego zaburzenia na zostanie poprowadzony do bloku. jak pamięci i wrócił do chwili. Musi odpowiednim momencie pomoże pacjentowi lepiej towarzyszyć pacjentowi przy doświadczaniu zrozumieć i pokochać samego siebie. tak jakby Petersona z Centrum Leczenia Światłem w Glendale. negatywowe uczucia człowieka swojej energii pod ich wpływem. wzbudzającymi strach albo ważne. Pierwsze warstwy będą blokami. mieć odpowiednie doświadczenie i umieć pracować z Wyczucie czasu jest w tych sprawach bardzo silnymi. Jeśli zna ofiarę (rozdział dwudziesty drugi) i zrównoważenia trzech przemocy w obecnym życiu. Uzd- W pierwszej kolejności metoda ta zajmuje się rowiciel musi zawsze szanować system energetyczny blokami z teraźniejszości. W sytuacji odwrotnej. kiedy po raz pierwszy w i pacjent napełniają pustą przestrzeń po zaburzeniu interesującym nas obszarze powstał bezwarunkową miłością. po ich oczyszczeniu uzdrowiciel powinien zawsze zweryfikować zostają odkryte zaburzenia z przeszłego życia. pojawiły się w obecnym życiu. której nauczyłam się od Peteya poznać przyczynę zaburzenia w pełni. lub też oglądać ją tylko z Kalifornia. poczucie winy może systemów energii: pacjenta. jak wiele informacji na temat energię na bloku. Uzdrowiciel kładzie ten gotów jest puścić dane wydarzenie w niepamięć i dłonie na odpowiednim obszarze ciała i przekazuje w ten sposób pozbyć się go. Uzdrowiciel może powiedzieć zaburzeń związanych z poprzednim życiem. jeśli pacjent w którejś z poprzednich podtrzymującą energię. które pacjentowi. jest bardzo skuteczna w leczeniu pozycji obserwatora. uzdrowiciel usuwa ten uraz z pola tylnej części ciała. Proces ponownego doświadczania Po uzyskaniu dobrego przepływu energii zaburzenia osłabił jego usadowienie w polu. Następnie energia ta uwalnia danego zaburzenia może on przyjąć. pacjent w przeszłym życiu padł ofiarą przemocy z rąk Następnie. czy najważniejszy dla danej sesji. kogo zna teraz. pacjenta. uzdrowiciel zda kogoś. Uzdrowiciel skupia swoją chorego i wiedzieć. który jest wymaganym poziomie uzdrowiciel pyta pacjenta. Często lewa dłoń znajduje się na twierdząca. które powstaną u pacjenta. Nie wolno mu wycofywać będzie niewłaściwy. jeśli Powszechnego Pola Energii przewodników. Uzdrowiciel musi „widzenia". bolesnymi. Na czas być z pacjentem i przekazywać mu przykład.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 275 blok. szczególnie jeśli pacjent nie widzi tego samego. należy otrzymywane informacje za pomocą swojego daru zająć się nimi w ten sam sposób. jego niechęć wobec tego sobie sprawę z obecności bloków w systemie człowieka może się nasilić. w trakcie wyczesywania. inkarnacji zastosował przemoc wobec innego W celu stosowania powyższej metody należy człowieka. w czasie gdy chory próbuje je sobie przypomnieć.

występuje życia oczyszczenie zaburzeń powstałych w po- bardzo silny efekt zwany przez Wielebną Rosa-lyn przednim życiu może odblokować konkretne obszary Bruyere bezpośrednim przesunięciem strumienia. które powinno się ich uniknąć. chowego powinno się to już dawno stać. Często. niezmiennych. Przeprowadzone w odpowiednim momencie świadczenie z poprzedniej inkarnacji. pewna kobieta nie potrafiła opuścić znajduje się prawie dwukrotnie więcej energii. W tym czasie w polu ustabilizują się prawi. kiedy pacjent przeżywa jakieś do. Okres ten podobny jest do stanu przeanalizować przyczynę zaburzenia. Bardzo ważne jest. pomagając pacjentowi wszystkie siły. Kiedy wykorzystania doświadczeń z poprzednich inkarnacji oczyszczasz jeden obszar. dopóki nie doświadczyła około pacjent jest bardzo podatny na wpływy i mało piętnastu przeszłych inkarnacji. że proces jego doświadczania nie dobiegł jeszcze czterdziestoośmiogodzinnego okresu re- końca albo że uzdrowiciel nie pracował konwalescencji. że musi poko- . bezwarunkowej miłości. kolejna warstwa wypełnia się różowym światłem Jeśli obszar nie został oczyszczony. Te pięć warstw odkryłam inkarnacji. tak jak opisano to w dziestu ośmiu godzinach staną się częścią nor- rozdziale dwudziestym trzecim. Robią one wrażenie Całe pole auryczne powiększa się kilkakrotnie. aż cały obszar zostanie zaburzenie za zaburzeniem. w których była odporny. by uzdrowiciel wyjaśnił pytanie dotyczące uwolnienia zaburzenia. w celu uniknięcia problemów. że nabie- bodźce zewnętrzne wpłyną na niego bardzo głęboko i rała tego przeświadczenia w sytuacjach. iż mężczyźni są od niej silniejsi fizycznie. Bardzo ważne jest. spokojnym i się. nastąpi.276 Dłonie pełne światła pracując poprzez czakram serca. by odbyło się to w od- po oczyszczeniu przez pacjenta zaburzonej w powiednim momencie rozwoju człowieka. Ujrzała dalszy ciąg wyznawanego przez do jego świadomości. Przez około czterdzieści osiem godzin w polu Na przykład. a bijącego ją męża. w życiu człowieka. Otwierają się wtedy pokłady fizycznie poniżana przez mężczyzn w ten czy inny podświadomości i wspomnienia zaczynają docierać sposób. Zorientowała się. kiedy człowiek ma odkładają się w polu aurycznym jedno na drugim. naturalny proces oczyszczający bloki w ciele (a Widziałam nie mniej niż pięć zaburzeń z poprzednich większość duchowych tradycji to czyni). by pacjent siebie schematu uzależnienia. Zaczyna ponownie zająć się sobą. uwalniając do bloku. Ważne jest też. zaczynając zazwyczaj od oczyszczony. Innymi słowy. Kiedy zrozumiała wyznawany przez siebie schemat i dłowe wzorce przepływu energii. prowadzi w inkarnacji. bowiem wszelkie negatywowe całą odpowiedzialność). w obecnym życiu. malnego przepływu. Widać zatem. zwiększa ilość i częstotliwość energii przekazywanej Gdy pacjent cofa się w czasie. uporządkowane życie i nie będzie odczuwał pokusy zapewne w porządku chronologicznym. Moment obecnym życiu warstwy enegetycznej. dowodziły. mimo że w wyniku rozwoju du- utrzymując jednak wciąż wysoki poziom wibracji. przekonała się. Oznacza pacjentowi. odkrywasz pod nim. gdy wiele zaburzeń i stresów z obecnego negatywne przeżycia doświadczane przez człowieka życia zostanie już oczyszczonych. co się dzieje i podkreślił wagę to. które znajdowały się jedno na drugim w efekcie do oczyszczenia przeżyć z poprzednich tym samym rejonie ciała. w którym wydawało jej pozostał przez ten czas w bezpiecznym. Trwa to. kiedy to powinien on troskliwie wystarczająco intensywnie. Każda światłem bezwarunkowej miłości. że każdy że pod pierwszym zaburzeniem ukryte jest następne. niepamięć i pozwoli na wypełnienie go różowym zablokowany obszar staje się coraz czystszy. które musi rozwiązać następny. W tym czasie należy szanować przekazywać energię. oznacza to. które po czter. czyniąc tym samym wyleczenie Pacjent może odpowiedzieć przecząco na trwałym. a pacjent będzie gotów puścić uraz w obecnego życia i przechodząc do poprzednich. że mężczyźni posiadają całą władzę (i ponoszą troskliwym otoczeniu. Jednocześnie poszokowego.

ujrzałam nagle sytuacje życiowe z poprzednich inkarnacji. chociaż to ono wyrażenia swojej siły życiowej. Jest jasne. Zamiast tego dzielił sprowadza zwykle pacjenta do uzdrowiciela. Na tym poziomie tworzyły się również małe. Ich wyleczenie jest trudne. Praca reżysera teatralnego pozwalała mu Prawdziwym celem jest uzdrowienie duszy. że każde stii. jak wyglądało związanych z poprzednią jego pole na poziomie keterycznym uświęconym. jak i aktywności Johna. W przypadku młodego mężczyzny imieniem szczęśliwa i zdrowa. W tym samym czasie związane z narodzinami. Celem jest nie tylko W obecnym życiu John unikał pełnego wyleczenie ciała fizycznego. Praca ta zaprowadzi człowieka do kwe. John nie powiedział mi z początku. drugorzędne szare wiry. doświadczenie kazało Johnowi wierzyć. którą właśnie trzasnął zadania człowieka cierpiącego. Porównaj inkarnacją na poziomach go z rysunkiem 7-13 z rozdziału siódmego. ponieważ zabijającego żołnierza armii przeciwnej. Na integrować części własnej oso- poziomie uświę- . objawiają jego inkarnację gdzieś w epoce Dżyngis Chana. Różnica polega rysunkach). na problemy przeciwnika w głowę. która związana była z auryczną raną. których rozwiązanie wzięła na siebie dusza radosne. W tylnej części aury poprzednimi doświadczeniami. Obaj zginęli po tej wymianie ciosów. używasz takiej i czarnej energii wypływały niewielkie wiry o szarym procedury jak w przypadku każdego innego problemu zabarwieniu.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) ___________________________ 277 nać paraliżującą ją zależność i strach przed conym należy dążyć do wyprostowania pola samotnością i stanąć na własnych nogach. żółtej powstał w poprzednim życiu. rozmiarach prowadzonej pracy. trzeba pomóc prawo i bardzo ciemny w rejonie tylnego aspektu pacjentowi połączyć kwestie z życia teraźniejszego z czakramu splotu słonecznego. Ze splątanej masy czerwonej. Jej życie zmieniło się całkowicie w wszelkiego życia. biorąc odpowiedzialność za własne życie. który plama na Słońcu. Scena się zazwyczaj wrodzonymi zaburzeniami w ciele przedstawiała Johna walczącego w bitwie i z rozkoszą fizycznym. ją na części. aurze. że częścią wybijaną gwoździami. podaliśmy pracowała bez zarzutu (dlatego pominęliśmy je na ją w rozdziale dwudziestym drugim. poczuła aurycznego i połączenia go z naturalnym prze- się gotowa do opuszczenia męża i zbudowania sobie pływem energii — uniwersalnym przepływem życia na nowo. To psychicznej. co wyglądało raczej jak Aby wyleczyć problem strukturalny. John miał coś. następnych latach i teraz moja pacjentka jest wolna. Zamiast pięknych złotych uświęconym włókien tworzących wirujące płatki czakramów splotu słonecznego. potężne wyrażenie energii życiowej odradzając się w ciele. Większość pozostałych czakramów strukturalnego na poziomie uświęconym. jaki jest jego Leczenie zaburzeń problem. John miał w utrzymują się one bardzo mocno i głęboko w ręku drąg z łańcuchem zakończonym metalową kulą substancji duszy człowieka. wywołane przez ciężkie Gdy John opowiadał o swoim życiu. Uzdrowiciel musi pamiętać o prowadzi do bólu i śmierci. jest zajęcie się nimi przeciwnik zanurzał dzidę w splocie słonecznym zarówno na poziomie fizycznym. Rysunki od 24- 1 do 24-5 pokazują proces uzdrawiania. „Ujrzałam" również scenę z przeszłego życia. Główny pionowy strumień energii na tym. aury problemy strukturalne. kiedy po raz pierwszy do mnie przyszedł. iż uraz biegnący wzdłuż kręgosłupa był mocno wygięty w pochodzi z przeszłego życia. że w momencie stwierdzenia. Rysunek 24—1 pokazuje. Uwolniła się od strachu przed John najpierw ujrzałam strukturalne problemy w samotnością i dzięki temu odzyskała niezależność. eterycznym i keterycznym pokazującym normalny wygląd poziomu keterycznego uświęconego.

ciela przed wchłonięciem niezdrowej energii. zatem. W trakcie sesji. Urodził się z wadą i nigdy nie polu aurycznym i zwinięte w spiralę. spraw. Energia ta pochodziła poziomie keterycznym uświęconym (siódmym z ciał drugiego i czwartego. dopiero słoneczny. Drzewce było całkowicie zanurzone w gdy się odwrócił. że ma skoliozę. odkryłam dzidę wrośniętą w splot wiedziałam. że to wrodzone schorzenie jest wynikiem Potem je wyrwałam. Zauważyłam to. czyli eteryczym Kiedy John wszedł do mojego gabinetu. aurycznego. Chroni również uzdrowi- siły życiowej poprzez postacie w sztukach.278 Dłonie pełne światła Szarv i czerwony zbitv śluz Rysunek 24-3: Dzida z poprzedniego życia ujawniona podczas oczyszczania aury bowości. żeby wybrać unieruchomioną energię z wraz z przewodnikami nad odbudową aury na rany koło splotu słonecznego. musiałam najpierw wyprostować drzewce. strukturyzowałam schemat organów w inte- . By usunąć przeszedł operacji korygującej skrzywienie. nie uświęconym. Wyrażając różne aspekty swojej potężnej sza proces oczyszczania. po wyczesywaniu. Najpierw zre- użyteczny przy tego typu pracy i przyśpie. dzał rezultaty wywoływane przez poszczególne Rysunek 24-3 przedstawia widok po usunięciu działania. oczyściłam ponownie ranę i urazu psychicznego z przeszłego życia. Takie pseudożyciowe doświadczenia sporej ilości energii z drugiego i czwartego poziomu pomagały mu nauczyć się. Uznałam dzidę. jak wyrażać swoją siłę. naenergetyzowałam cały obszar. użyłam W trakcie następnych kilku sesji pracowałam kryształu. Na poziomie piątym. Kryształ jest bardzo poziomie aurycznym).

Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 279 Rysunek 24-4: Złote nici uzdrawiania na poziomie keterycznym uświęconym Złote światło Rysunek 24-5: Poziom keteryczny uświęcony wyleczonego trzeciego czakramu .

plotąc złotą strukturę wirów przed oczami. Po kilku spotkaniach pacjent wyglądał tak przygotowany. by uzdrowiciel szanował potęgę pracy. gdybym nie znała w chorym rejonie ciała. kiedy to robię. Maleńkie linie złotobiałe-go światła dostroisz się do odpowiedniego poziomu energii. zaczną po kolei przesuwać się przed tobą. rozwijać. jak dalece po całym obszarze. Będzie to miało pracowały bez zarzutu. które przyjął na siebie człowiek w trzeci. a potem wydają się obciążone. i robił tylko to. że naruszam bardzo intymny. żeby w nie dłonie. pasma pojawiające się na skorupce poziomu Rysunek 24-4 pokazuje. co widzę podczas odbudowy keterycznego uświęconego. przypominając piękny lotos twarzą pacjenta i zaczniesz przesuwać je wzdłuż obracających się złotych wirów. wychodzą z moich palców. na co on sam i pacjent są przygotowani. że odesłałam do kogoś. czy wszystko jest w porządku. szybko się więc z nich wycofuję. a potem sam czak-ram. a prawą prawo. Czuł mniejsze napięcie go dobrze i nie była pewna. należy za bardzo w nie ingerować. Czasem wiedziałam. czego się dowiedziałeś. Pacjent odczuwa zazwyczaj ulgę i wyprostuje się kręgosłup Johna. Trudno powiedzieć. że ma poczucie na skutek poprzednich inkarnacji i sądzę. jak wykorzystasz te informacje. Jeśli pacjent wcześniej mocno jak na rysunku 7-13 w rozdziale siódmym: wszystkie pracował nad oczyszczeniem siebie. kiedy upewnić się. Po odbudowie czakram wygląda tak jak centymetrów od ciała. Nie główny strumień energii i przyłączyliśmy do niego należy ujawniać pacjentowi rzeczy. innym sposobem uzyskania informacji na temat przeszłego życia jest po prostu włożenie dłoni w kolorowe . Nigdy nie ujawniłabym pacjentowi pacjent stopniowo odzyskiwał coraz większą władzę informacji z jego przeszłego życia. mięśni pleców. Jeśli umieścisz dłonie nad na rysunku 24-5. lewą w lewo. Często wydaje mi się. możesz mu czakramy i główny strumień energii wyglądały i powiedzieć. Błękitny poziom Pasma z przeszłego życia. Bardzo nikami odbudowaliśmy pociemniały i wygięty ważne jest. zlikwidowanie skrzywienia wymagałoby bardzo Odnoszę wrażenie. prywatny obszar. ponieważ odbudowa energetyczna miejscu. kto pracuje głównie na energia w takim paśmie jest skupiona w jednym poziomie ciała. tak jak twarzy i szyi oraz w aurze w odległości od komórki ciała opierają się o błękitny (niższy) poziom siedemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu eteryczny. które równoważyło dotąd brak Robiłam niewiele zmian w pasmach powstałych równowagi pola. z poprzednich wcieleń jaką pacjent wykonuje na tych wysokich poziomach w warstwie keterycznej pola. na które nie jest czakram. Kiedy to zrobisz i czakramu. w takim wypadku rozprowadzam ją dłońmi była już zakończona.280 Dłonie pełne światła resującym mnie obszarze. Całkowite zmniejszenie stresu. żeby się światła). co dzieje się obecnie. Bardzo ważne jest. że pasma te związane są z głębokich zabiegów (patrz rozdział dwudziesty zadaniem. pasma. które mają znaczenie eteryczny (pierwsza warstwa aury) zostaje dla tego. Mówił również. część dotycząca pur-purowoniebieskiego obecnym życiu i które musi wykonać. przeszłe życia Po uzdrowieniu czakramu wraz z przewod. Jest to zresztą ogólna zasada uświęconej odnosząca się do pracy na wszystkich poziomach pola: szanuj pracę Jak powiedziałam wcześniej. żeby je oczyścić albo „rozjaśnić". które poruszają się obrazy z przeszłych inkarnacji zaczną przepływać ci bardzo szybko. Czasem wkładam Przyjęłam go jeszcze miesiąc później. tworzących strukturę czakramu. że jest gotów je przyjąć. najprawdopodobniej duży związek z jego obecnym Podczas tych czterech czy pięciu zabiegów życiem. kiedy wchodzę w te Leczenie pasm rejony. że nie większej wolności w życiu osobistym. znajdują się w rejonie wypełniony i opiera się o złoty poziom.

W jaki sposób bloki są czasem powiązane z Opisz jego związek z zaburzeniami powstałymi na doświadczeniami z poprzednich inkamacji na skutek wiadomości z poprzednich inkamacji. pochodzącymi z tego życia a tymi z poprzednich Do przemyślenia inkamacji.E. po usunięciu skupiając się zawsze na bezwarunkowej miłości. Co to jest bezpośrednie przesunięcie strumienia? 1. Kiedy leczenie zaburzeń transtemporalnych jest właściwe? Kiedy nie? Czy jest konieczne? 6. 4. 3. zaburzenia z poprzedniego wcielenia z pola największym ze wszystkich uzdrowicielu. Opisz związek pomiędzy blokami w P. Co należy zrobić w trakcie zabiegu. pacjenta? 5. skoro czas nie psychofizyczne z poprzednich wcieleń przez jest linearny? nakładanie dłoni? . Co to właściwie jest przeszłe życie. W jaki sposób bloki z przeszłych inkamacji Przegląd rozdziału 24 układają się w polu aurycznym? 7. W jaki sposób leczy się urazy i zaburzenia 1.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkamacji) 281 i bądź pokorny w wielkim planie wszechświata. poziomie psychologicznym? 2.Cz.

BIBLIA TYSIĄCLECIA. lecz samego siebie. CZĘŚĆ VI SAMOUZDRAWIANIE A UZDROWICIEL DUCHOWY Lekarzu. ŁUKASZA 4. EWANGELIA ŚW. 23 .

unikniemy przeczytaj odpowiednią książkę. jaki wobec niej żywimy. jak wiele jeszcze Jak długo kontynuować daną kurację. Komu masz zaufać? możliwości. by narodowym i globalnym. co jest dla ciebie dobre. najwyższą rozwagą. porozmawiaj jeszcze raz z lekarzem. że jest ona dla nas nauką. musisz leczenia. którym choroby dały w efekcie Jeśli nie ufasz jakiejś diagnozie. Przede wszystkim zaś nie pozwól. Sprawdź wszystkie spośród całej gamy możliwości. lecz może także zdrowiem. Spot- poszukiwanie tego. Będziesz zaskoczony. możesz zawsze wielką radość. Przede wszystkim wybierasz rozejrzyj się za inną techniką. Jeśli procesu leczniczego. Jeśli cierpisz na jakąś chorobę. jakiego nigdy się nie spodziewałeś. i to nie interesujące cię informacje. To poszukiwanie prawdy zmieni twoje życie pytania możesz odpowiedzieć tylko poprzez głębokie w sposób. Potraktuj je W tym rozdziale przedstawię sugestie dotyczące raczej jako bodziec do uważniejszego zajrzenia w tego. Decyzję taką należy podjąć z nie potrafi skutecznie leczyć jakiegoś schorzenia. ograniczały cię niepomyślne prognozy. jeśli nie możesz się nauczyć na temat siebie i swojego wiadomo. jakiego nie mogli uzyskać nawet całkowicie zmienić metodę badania. głębokie zrozumienie i zgodę na życie zapytać o opinię drugiego czy trzeciego lekarza. co powiedziano ci na temat Jeśli tylko potrafimy zaakceptować chorobę i twojej choroby. kałam wielu ludzi. rozumiesz w pełni tego. a oraz poczucie spełnienia. czy przynosi ona pożądane efekty? Na te zdrowia. jak zachować zdrowie. zdobądź potężnego strachu. Jeśli nie przed zachorowaniem. Wstęp TRANSFORMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SAMEGO SIEBIE Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje bie i szerszego przeanalizowania dostępnych metod zdrowie. Będę teraz mówiła o głąb sie. codziennych ćwiczeniach. Standardowa zachodnia medycyna zna podjąć ostateczną decyzję o rozpoczęciu konkretnego wiele odpowiedzi. Zajmij się swoim tylko w wymiarze osobistym. a także . zrozumieć. ale na pewno nie wszystkie.

wymaga codziennych ćwiczeń. przestrzeni życiowej i ubraniu. a ona również Przede wszystkim jednak do utrzymania zdro.286 Dłonie pełne światła o zdrowej diecie. jest największym uzdrowicielem. Miłość samego siebie . wia potrzebujecie miłości.

Nieocenione tykowanie uzdrawiania przeradza się stopniowo w usługi oddaje tu bezpośrednie pozyskiwanie sztukę. co. odpowiednim czasie działa transformująco". czeka nas w przyszłości. Kochał ocean. Każdy choroby. dużo miłości i Znalezienie pierwotnej przyczyny choroby jest mieć dobry kontakt ze swoimi przewodnikami. Każda sesja pacjent nie współpracował aktywnie podczas terapeutyczna jest inna. wszystkie poziomy i etapy uzdrowienia. Heyoan powiedział. Rozdział 25 OBLICZE NOWEJ MEDYCYNY: PACJENT STAJE SIĘ UZDROWICIELEM Wraz ze zmianą naszych poglądów na chorobę. Poniżej przeanalizujemy przyczynę pracowałam dwa lata. pacjenta. z którym informacji. w jaki ją leczymy. aktywnej przemiany psychiki pacjenta. Pokazuje. pozwalający nam zobaczyć choroby pod kątem fizycznych warunków życia ułamek tego. średnim pozyskiwaniem informacji i analizą zmienia się również sposób. W połączeniu Ponieważ stajemy się coraz skuteczniejsi w z własną inicjatywą i odpowiedzialną postawą diagnozowaniu i leczeniu chorób. jeśli stosuje się ją przez Uzdrowienie Dawida dłuższy czas. jak sądzę. zawsze kluczem do wyleczenia pacjenta. wiele informacji na temat pacjenta. jego aktywności psychicznej. Kalifornijskim i zaczął uczyć. Oto przypadek pacjenta. że „odpowiednia substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i o Dawid dorastał w Kalifornii. gdyby kombinacji czynników leczniczych. Później wyjechał . systemów Wybrałam przypadek Dawida. ponieważ ilustruje on przekonań i duchowego planu życia. Jego rodzice byli psychologami. bezpo. lecz także wywołały głębokie zmiany w człowiek jest inny i wymaga odpowiedniej dla siebie jego życiu. możemy bardziej pacjenta spowodowały one nie tylko wyleczenie indywidualizować proces terapeutyczny. przypadku Dawida posługiwałam się nakładaniem Ukończył wydział kinezjologii na Uniwersytecie dłoni. Uzdrowiciel musi posiadać zabiegów leczniczych. jak głęboka terapia potrafi zmienić strukturę osobowości człowieka. W surfing i słońce. Zmiany nie byłyby możliwe. Prak.

to 00 00 Zapchany Oczvszczonv i naładowany ■ Ciemny wir nad trzustką Naładowany Zablokowany głęboko od wewnątrz Rozerwany i zapchany . Po leczeniu O 13 T3 0a fe Rysunek 25-1: Przypadek Dawida (obraz diagnostyczny) £ . nie doładowany i zniekształcony Naprawiony.^~. Przed leczeniem B. oczyszczony. naprawiony naładowany Naładowany i czvstv Zapchany.. Oczyszczony. naładowany Matowe nie doładowane pole V \V^ Jasne naładowane pole A.£.

getycznym przedstawianym na rysunku 25-1. jego dużą ilość zanieczyszczonej ciemnej energii w stan był taki. jak pamiętamy z rozdziału jedenastego. trzustką i przewodem lewo i zablokowany. Połączenie szybko obracający się wir. szybkim tempie tracił energię i coraz trudniej było Po zbadaniu organów wewnętrznych wykryłam mu pracować. Tymczasem Dawid w matową powłokę. ile tylko można. w pobliżu kręgosłupa. lecz opadnięta i matowa. Od czego najpierw zaczynamy? system odpornościowy. doładowane i słabe. W rejonie drugiego czakramu Czy użyjemy tyle energii. lecz także za planu uzdrawiania. a jego chorobę diagnozowano różnorodnie.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 289 na jakiś czas do Indii. Przez następne cztery lata za samego siebie. wykryłam Kiedy poprawimy siedem rozerwanych warstw i poważny blok. głowy i szyszynki. Organizmy Drugim głównym problemem było zniekształcenie te obecne były w całym środkowym rejonie brzucha. odpowiedzialność poważnie zachorował. o wyglądzie strukturalnych poziomach pola. skrzeczący dźwięk. wiązała się ona ze stosunkiem zdrowia. rozerwanego trzeciego czakramu. Dodatkowo aura Aby przestudiować metody uzdrawiania pa- wykazywała też opróżnienie i osłabienie drugiego cjenta. Czak-ram ten był wygięty w włącznie ze śledzioną. czy też powolny? Dlaczego? Na wszystkie pacjenta do Boga i Jego woli. jasna. pierwszego czakramu. Głęboko w przekazując ją szybko do zaburzonego rejonu w celu czakramie serca. zarówno wirusowym. włącznie z siódmym. ciemnozielona. który wydawał wysoki. całe obszary miały niemal Najbardziej oczywistym i najpoważniejszym czarne zabarwienie. wy- czakramu. a jednocześnie odpowiada za komunikatywność. Blok ten umiejscowiony był na dwóch dlaczego? Jaki proces może się rozpocząć z powodu trzecich drogi przez spiralę do serca czakramu. a czakram korony słaby i nie od mononukleozy i przewlekłego zapalenia wątroby. (Więcej na ten temat te pytania otrzymamy odpowiedź w zaplanowanym póź. umiejscowiony jest ośrodek limfatyczny. Trzecie zjeździł całe Stany w poszukiwaniu nowych metod oko było zapchane i zablokowane daleko w głąb leczenia. a także za branie i dawanie. Po bliższym badaniu słonecznego. druga nieprzyjemnie żółta. Nad trzustką znajdował się niewielki. jak i bakteryjnym. odpowiedzialnego nie tylko za funkcje konanie analizy biopola i ustalenie optymalnego seksualne (które były zaburzone).) Ośrodek gardła był osłabiony. Szósta warstwa nie była ładna i ponieważ. że po jednym lub dwóch dniach wątrobie. Mężczyzna wyglądał pierwszy czakram przetwarza większość energii na bardzo chorego. Generalnie pole było nie to było wyraźnie odczuwane na poziomie fizycznym. Kiedy trafił do mojego gabinetu. niezdolność do pobierania energii. co powodowało jego pokarmowym. Taka konfiguracja świadczy i nieczynnego pierwszego dawało w efekcie bardzo zazwyczaj o problemach z przyswajaniem cukru. . który tracił energię. przeze mnie procesie uzdrawiania. Osłabienie przykład o cukrzycy. Ośrodek ten dziewczynie imieniem Annę. gdy napotykałam taką konfigurację systemu aurycznym? Czy będzie to raptowny powrót do energetycznego. doładowany. Sama eteryczna matryca wątroby problemem było rozdarcie czakramu splotu była rozdarta i zdeformowana. związanej z siłą fizyczną. tego schorzenia i jak się to objawi w polu Zawsze. a głębiej. które należało zaszyć na wszystkich wykryłam duże ilości zarazków. zasugerowałam zatrzymanie badań. narządu — jedna warstwa była śluzowato Wszedł do mojego gabinetu z polem ener. który poprzez grasicę również naładowania go? Dlaczego tak lub dlaczego nie? wpływa na funkcje odpornościowe. gdzie zakochał się w niej. Zauważyłam również odbarwienie tego aktywności musiał tyle samo czasu spędzić w łóżku. na poważnie osłabiony system energetyczny. Cała aura przypominała zapadniętą i aż po przeróżne wirusy.

Wreszcie pole na środkową część brzucha. Powoli formował się obraz również czakramem. Przez pierwszych kilka tygodni zajmowałam się Dawid odzyskiwał powoli energię i seksualność. miast gwałtownie wzrastać i opadać. że praca w dziedzinie aktywizacji psychiki nie mógłby jeszcze bardziej rozerwać czakram. Widziałam. nie można było naładować w pełni. że pole zaczyna narodzinach uwidacznia się poprzez auryczną się regulować. Dawid nie uważał tego za postęp. Za. Mocne psychologicznie i duchowo. energia ustaliła się na poziomie. gdy jest ono jeszcze w łonie matki. Heyoan nie wypowiadał się na temat Dawida. jak pozwala mu na to pacjent. jak bardziej prawidłowo. który ciało mogło w danych warunkach utrzymać. W miarę upływu tygodni przyczyn choroby na poziomie indywidualnego poziom energii Dawida zaczął się wyrównywać. przezeń za silną dawkę energii. ten powstaje. że Dawid jest wystarczająco wykształcony wątrobą i trzecim czak-ramem Dawida. W oczach naładowanie i odbudowanie Dawida źle to wróżyło. a potem stopniowym W trakcie pierwszych trzech miesięcy terapii leczeniem zaburzeń w rejonie trzeciego czakramu. Uznałam w tym właśnie rejonie. prostowaniem Czuł się również mniej bezbronny emocjonalnie. że mogłam wprowa- zaawansowanie zmian chorobowych. gdyby przesłano świetle swojej osobistej sytuacji życiowej. Silny ładunek energetyczny więc. Uzdrowiciel może poruszać się tak niowo. pierwszego czakramu. Pytał o czakram rozerwałby się jeszcze bardziej albo zaczął pierwotną przyczynę choroby. a potem przyczyny choroby odbudowując je krok po kroku. Faza druga: czasową „pieczęć" albo „opatrunek" na rozdarcie i pozwalaliśmy mu goić się przez tydzień. rady.290 Dłonie pełne światła skoków energii wywołanych przez ciało próbujące Porządek uzdrawiania Faza zrekompensować słabość i nie dające sobie z tym pierwsza: oczyszczenie. Wyprostowanie i oczyszczenie pierwszego czakramu Ładowanie pola i naprawa zniekształceń były o wiele okazało się stosunkowo łatwe. zakładaliśmy tym. a drugi stopniowo ładować. główną uwagę w trakcie każdej sesji kierując szybko. kiedy jego trzeci poziomem eterycznym uświęconym wątroby i innymi czakram (prostolinijny umysł) zaczął funkcjonować strukturami anatomicznymi w tym rejonie. żeby naprawić jego strukturę. naprawienie dzić energię o wyższej wibracji w celu naprawienia rozdarć w polu aurycznym zabrało dużo czasu. dziecko ma bardzo silny związek z matką. W trakcie każdej sesji wyczesy-waliśmy. jest rzeczą najważniejszą na tym etapie uzdrawiania. jakby naładowanie pola było niemożliwe z powodu słabości „kosmiczne prawo stanęło mu w gardle". pola Pierwszy czakram zaczął wreszcie utrzymywać się we właściwej pozycji. potem Pytania Dawida pojawiły się. a po ale ja byłam zadowolona. Ze względu na Dawida wzmocniło się na tyle. Aury siódmej warstwy. energia ustaliła się teraz na stabilnym. W aktywność psychiczna a następnym tygodniu posuwaliśmy się trochę dalej. tak jak Jak mówiliśmy w rozdziale ósmym. ładowaliśmy i naprawialiśmy część rejonu trzeciego czakramu. chcąc zrozumieć ją w tracić energię w inny sposób. ważniejsze. Mówił Czasem siedziałam po trzy kwadranse z dłońmi nad mi tylko. Robiliśmy to stop. Zamiast pępowinę łączącą trzecie cza- . Związek niskim poziomie. głównie wyczesywaniem pola. Za niektóre pierwotne każdym razem wchodziłam coraz głębiej w pole. gdyż trzeci Potem Dawid zażądał więcej informacji. każde poprzednio. człowieka. Najpierw należało zająć się strukturą poziomu eterycznego. i było to tak. oczyszczając.

że ludzie. „normalne". chłopcem" dla swego guru i dla Boga. Zerwał związki ze swoimi rodzicami. miał „jedno kontrolującej go matce. a potem z Annę. Oczywiście. Dzięki pobytowi w aszramie Dawid wszystko. Przekonałam się. oddaje mu po trochu swoją wolę. było całkowite zerwanie pępowiny łączącej go z zaczął ponownie czuć się zdradzony. lecz stara się być „grzecznym Niestety. Dawid kontrolujące. do pewnego zbuntował się przeciwko bardzo dominującej i guru. z kim można wywołało głęboką blokadę serca w polu aurycznym. Odkrył jednak. tak by stać się pełnym mężczyzną teraz utrzymać tę miłość w sercu i poddać się woli obdarzonym seksualną potencją — czego nigdy nie Boga. Oddając swoją wolę. że wiąże się z kobietami.) chłopcem" dla mamy. nie akceptowała syna. co mógł. (Podobieństwa przyciągają się a także splot słoneczny. jak . nauczyć się bezwarunkowej miłości. jak łączyć się z miłością wstało pierwotnie w okresie dojrzewania. Każdy młody człowiek ma nie doświadczyli miłości w domu rodzinnym. pępowinowymi i dziurą w rejonie splotu ale o miłość do ludzkości i Boga. muszą oni swoją partnerkę. Dawid szczególnie prawdziwe w odniesieniu do tych. musi w końcu przenieść to połączenie na się niestety z oddaniem części wolnej woli. a zerwanie z guru wywołało energetyczny automatycznie przyciągał kobiety kolejne rozdarcie w trzecim czakramie. uwolnić się od uwarunkowań. (Na tym etapie Dawid odkrył teraz. swojej wiedzy. Wcześniej Dawid robił wielkie serce". że nie jest już „grzecznym każdy myśli. To przywiodło go do Indii.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 291 kramy obojga. rozumieć. Wraz z Annę które próbują go kontrolować. kim ona chciała. wedle słów samego Dawida. Po prze- problemy uczuciowe. żeby uzyskać władzę nad synem. Oboje rodzice-psycholodzy nadużyli ze swoim guru. Jeśli na początku nie połączy się z sercem kogoś innego. ale powoli oddali większość połączony z czakramem matki. Dążenie do odnalezienia nawzajem. Został więc z urwanymi więzami chodziło już jednak o miłość do drugiego człowieka. który. Chociaż jest silnie połączony z życiu miłości w ramach grupy społecznej. że problemem jest matka. kiedy poprzez serce. Takie kobiety wydawały mu się życiu był głęboko połączony z kobietą poprzez serce. co wiązało matką.) Te niezadowalające związki kazały mu akceptacji i idealnej miłości jest bardzo silnie rozpocząć poszukiwania siebie i w końcu zakorzenione w ludzkiej duszy i będzie dla człowieka zaprowadziły do aszramu w Indiach. w jaki umiał to zrobić. Jego system postanowili wyjechać. tym razem nie matką. musiał stać się tym. Matka od początku niezależności — dokładnie tak jak w dzieciństwie. Próbował nastolatków. matki. jednak nie mógł Niestety. jako że do tego rodzaju energii był nauczył się jednak używać serca. dziecka. żeby matka była z niego nauczył się nawiązywać połączenie sercem. najbardziej naturalne w formę konfliktu woli Dawida z wolą Boga. Kiedy więc Dawid połączył się Wielu przed wyjściem w świat z miłością wolało z nią sercem. Dawid odkrył. również to. że problem leży w nim samym. się połączyć i kto zastąpiłby matkę. że nie wiedział. Po narodzinach tworzy się również zrobić to w przyszłości. Najpierw zadowolona. Po raz pierwszy w przyzwyczajony. którzy czuł tę zdradę w sercu. nie będzie wiedział. którą tam spotkał. Problem przybrał słonecznego. to czwarty czakram ternatywnej duchowej społeczności. nauczyli się Dawida w gruncie rzeczy nigdy nie był mocno otwierać swoje serca. Jest to Oznaczało to zdradzenie swojej osobowości. To takiej sytuacji jest znalezienie kogoś. przeżyć ją w ramach określonej społeczności. Dawid zaczął źródłem wielu lekcji. a nie on sam. Problemem Dawida w związkach z kobietami było Rozdarcie w trzecim czakramie Dawida po. że łącząc się poprzez serce ze swoim Dawid postąpił podobnie jak wielu innych guru. którzy w latach siedemdziesiątych przystąpili do al- Jeśli chodzi o poziom serca. tak jak manifestuje się ona w ich własnym mógłby osiągnąć ze swoją pierwszą miłością — sercu — a nie definicji woli Boga podanej przez matką. a to utrudni mu znalezienie silny związek pomiędzy czakramami serca matki i partnerki i kochanie. jedynym sposobem.

Czy partner zmieni się i ponownie stanie „kompatybilny"? Jest to możliwe. ponieważ ona nie zmieniała czuje. codziennie sprawdzając wyniki przy użyciu obszar wyobrażany jako „bezpieczne schronienie" i swojego postrzegania ponadzmysłowego i wahadełka. z kim właściwie Faza trzecia: żyjecie. głęboko do rdzenia kręgowego człowieka. Dawid nie powinien przyjmować standardowej Człowiek odnosi niekiedy wrażenie. Potem przekazał mi obraz tylko niezdrowe połączenia z okresu dzieciństwa. zrozumiecie to zjawisko. Jego zainteresowania zwróciły powinien stosować. że pierwsza część Większość z nich wychodzi ze splotu słonecznego i słowa to „chlor". Często jednak powtarzają malarii. jeśli oboje podejdą Substancje transformujące do tego z cierpliwością i miłością. że odczuli roze- Dawida z jego partnerką stały się nie do zniesienia. Chlorochina.292 Dłonie pełne światła W miarę postępów terapii chroniczne problemy Osieroceni ludzie często mówią. ale zmieniać ją w zależności od swoich przestrzeni. W wyniku Dawid zmieniał się i jego wibracje nie były już takie tak poważnego zaburzenia emocjonalnego człowiek same jak wibracje Annę. który inny rodzaj życia. W trakcie procesu dezynfekcji wody. Dawid i Annę zaczęli Odzyskawszy siłę. Ich pola nie pulsowały już tym to uczucie prawdziwe. Annę części brzucha były wciąż widoczne. Czy powinien go przyjąć? „Nie". skoncentrowali się na poprawie aktywności Zapytał go na przykład. pomagał ludziom cierpiącym na osłabienie Oprócz więzów łączących matkę i dziecko. rwanie albo utratę swojej lepszej połowy. naenergetyzować i powtórnie przyłączyć powiedział. lekarza. W przeciwnym razie któreś w końcu odejdzie. że związku są jasnozłote. niedaleko nas. zna to przestrzeni po tak bolesnej separacji. że unosi się w dawki. czy kiedykolwiek o nim . następuje okres. Są to Pokazał mi obraz wątroby oczyszczanej srebrnym więzy zależności. Potem dodał. Nigdy wcześniej nie śmierć partnera. basenu kąpielowego i powiedział." Heyoan powiedział mi. jakby oderwano od niego cały przód ciała. jaką fizyczną terapię psychicznej Dawida. kiedy oboje zastanawiacie się. odparł istnieją też więzy pomiędzy partnerami w związkach. tak jak środek używany do ma ciemne zabarwienie. że chlorochinę będzie mógł w człowieku. Z wielką miłością i szczerością zadawać Heyoanowi bardzo szczegółowe pytania. Nazwę leku tworzyły więc dwa przemiany związku te niezdrowe więzy trzeba słowa: chlor i chinina. wolności i zdobyciu osobistej siły.) Dawid słyszał o leku z Kanady. że ich od siebie więzy. Jest to bardzo dziwny proces. Byłam za- samym. że lek ten oczyściłby wątrobę Dawida. Wiele miałam do czynienia z tym lekiem. Heyoan. Dawid zapytał osób nazywa partnera swoją „lepszą połową". Więzy te wychodzą z czakramów. Opuszcza wtedy potrzeb. a twój partner nie zmienia się w tym samym tempie. Heyoan stwierdził również. zjawisko. Jeśli ty się zmieniasz. zastępuje je elastycznym poleganiem na sobie Dawid rozpoczął poszukiwania. Dawid i przepisać lekarz mieszkający w pobliżu Nowego jego przyjaciółka stopniowo odłączali uzależniające Jorku. kto przeżył długotrwały związek. żeby mógł na sobie polegać. ale jest inny. które należy ponownie zakorzenić płynem. takich jak chinina. Heyoan odłączyć. „Ten lek mógłby trochę pomóc. pourywane więzy splotu słonecznego dyndające w Każdy. Zaczął problemów. Wiele razy widziałam samym rytmem. skoczona. nie połączony z niczym. W zdrowym o wiele skuteczniejszy. Jest się w ten sam sposób. Należało coś chciała jednak iść dalej za swoim guru i budować zrobić. zrównoważone i obecne w lek ten podobny jest do używanych przy leczeniu większości czakramów. (Mikroorganizmy w środkowej się ku pracy. kiedy tydzień później wszedł do mojego Jeśli kiedykolwiek przeżyliście rozwód albo gabinetu z fiolką chlorochiny. Dawid zaczął aktywniej pracować wspólnie nad rozwiązaniem swoich uczestniczyć w sesjach uzdrawiających. organizmu.

Kiedy badałam zrobił to. iż nie wytrzymałoby zaczęłam dostrzegać w jego polu coś. Za każdym razem wychodził sil. Dawid bardzo wspierająca i troskliwa. Stan pola Ostateczną lekcją dla każdej duszy jest aurycznego mówił mi. że kilkakrotnie. się z nadmiaru wydalanych toksyn. powiększała pole auryczne Dawida. pójść swoją Przez pierwsze pięć dni efekty były bardzo silne. Chciał ponownie doświadczyć swoich uczuć. Odparł. Bardzo stosunkiem do Boga i Jego woli. Zaczął medytować. Z wątroby. a lekarz przepisał Dawidowi chlorochinę w całe pole zostało naładowane energią. czego nie mocnego działania leku przed zakończeniem widziałam nigdy wcześniej. Dawid zaczął przyjmować lek takich samych wibracji jak jego eks-partnerka. przerwał kurację trudniejszym. Za każdym razem wcześniej zawsze kurczył swoje pole w obecności duże ilości mikroorganizmów opuszczały jego ciało. Wiedział. Czasem Heyoan proponował inną witaminę albo sól (na Faza czwarta: przemiana i przykład fosforan żelaza) dla wspomożenia procesu uzdrawiania. z którymi był związany. uwalniając powyżej). ponieważ chlorochinową. że jest to się swojemu sercu. żeby się uzdrowić. Powoli oddalali się leczenia przewlekle nawracającego zapalenia od siebie i wreszcie rozstali się na dobre. że po pięciu dniach kuracji kompletne poddanie się boskiej woli okrężnica Dawida (śluzowata. kiedy Dawid zaczął zajmować się aktywnym wzmacnianiem psychiki. dlaczego wcześniej nie powiedział nam o chlorochinie. Ponieważ diagnoza aurycznego punktu widzenia. W czasie drugiej fazy uzdrawiania. Używano jej do musieli wyjaśnić wiele kwestii. Ona i sprawdzać jego działanie za pomocą wahadełka. Było tak. intensywnie przeżywał swoje problemy (opisane żeby znaleźć wolę Boga wewnątrz siebie. ożywiony i zdrowszy. tylko fizycznie. kobiet. Dawid zajął się swoim wpadał w otchłanie emocjonalnej agonii. on i Annę zrywali ze sobą . a aura stawała się jaśniejsza i pełniejsza. Dawid Odzyskawszy siły. Jego nowa partnerka była czas ponownie rozpocząć przyjmowanie leku. Emma-nuel powiedział: oczyszczenie. Za każdym razem Dawid zanurzał się w pole jego nowej przyjaciółki ma bardzo kojące nowe warstwy swojej osobowości. podczas gdy niejszy. spostrzegłam. które wymagały działanie. nie własną drogą i kontynuować nową drogę życia. a przed uginaniem. Takie cykle powtórzyły się jeszcze wpływ tego związku na Dawida. Po kilku dniach bez stosowania Wkrótce potem Dawid poznał pewną kobietę i chlorochiny wahadełko powiedziało Dawidowi. Byli ze sobą przez ponad dziesięć lat i opisującą zastosowanie chlorochiny. nie miał już normalnych dawkach. co powiedział Heyoan. Był to jakby naprawy. na jakie cierpiał Dawid. Zaczął poddawać swojej przyjaciółki". napoje ziołowe i witaminy przez tydzień czy dwa po zakończeniu kuracji chlorochiną. żółtobrą-zowa) zatkała obecnej w twoim własnym sercu. jakby sama jej obecność oczyszczenia. postanowiła zmienić się w inny sposób. lecz także emocjonalnie. Jeden z dni opisał jako „rycie w brzuchu jednocześnie głęboki blok w sercu. Potrzebne były oczyszczające zioła.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 293 słyszał. Lekarz natychmiast zdjął z półki książkę kilkakrotnie. na Pragnienie uwolnienia czyni je podstawie wskazania wahadełka. uwolnienie nie ugina się przed Heyoan kazał mu przyjmować oczyszczające wolą. Rzeczywiście zmieniał samego siebie. Po pięciu dniach. splotu słonecznego Dawida nie był już rozdarty. ponieważ czakram lekarza zgadzała się z tym. że zaprzyjaźnił się z nią. odrodzenie Zapytałam Heyoana. że pole W ostatnim miesiącu mojej pracy z Dawidem Dawida było tak zniszczone.

Odrodził się w Ponieważ szósty czakram Dawida był zapchany i tym samym ciele. że przybiera powstały w wyniku używania marihuany i LSD ono taki obrót. Zapytałam. Kokon otworzył się. która wydaje się trwała. gdy zadanie jednego życia zostanie potrzebował skupić się na innym czak-ramie. Można to uczynić bez opuszczania ciała." Heyoan. że wszystkich poziomach. swoją inkarnację. Takie jest ich tym Dawidowi. że przyszłe nadszedł już czas na jego otwarcie. które miał przyjąć MDMA. efekt zakończone. kto bierze i jaka zrealizował swoje zadanie. nad którym trzeba siebie w jedność. że energii i wiedzy. To. obserwowałam tylko spokojnie. działania MDMA byłby najprawdopodobniej „Pomyślcie. że ma władzę nad swoim życiem. co się stało. nie rozpocząć. „Odpowiednia czakramu. przekształcić się". kiedy Dawid zawsze negatywny wpływ środków psy. żeby lata Dawid spędzi na integrowaniu dwóch części wzmocnić swój drugi czakram. co się z nim stało. nie prawdziwego domu. jak zadanie. odpowiednim czasie pomaga człowiekowi Na następną sesję przybył zupełnie odmieniony. wyruszył do Indii. Był to ostatni etap. Substancji chemicznych można wykorzystanej jeszcze energii. żeby poznać ją jak najlepiej? Ostateczny sens lekcji sta- . Wydawało lepiej o tym pamiętasz. Nie leczą choroby. że miesiąc wcześniej Dawid zakończył zdumiewająca. kiedy fenyloetyloamin. Miał partnerkę i zniknął. Wciąż pozostawało jeszcze dużo do przeprowadzał się na zachodnie wybrzeże. Heyoan chce podkreślić. Ale gdyby ktoś i można je podjąć. Mógł wtedy odejść z tego jest w tym momencie konfiguracja jego pola. Heyoan zrobienia. czego dowiedzieliśmy się na temat Dawid odparł.294 ________________________ Dłonie pełne światła kokon otaczający kręgosłup. tym jesteś bliżej się. Heyoan powiedział. Miesiąc temu Dawida. mówi Heyoan. Jaką lekcję właśnie poznajemy część jednego z ich dialogów: i co powinniśmy zrobić. Heyoan powiedział. Koncentruje się głównie na przyszłość nie musi być taka jak przeszłość. że w trakcie weekendu zażył dawkę przemiany Dawida i znaczenia kokonu." (Owatrofinę wytwarza się z wysiłku. To wtedy po stwierdziłam. o ile bardziej jest to skuteczne". że następne trzy zalecałbym ci tego. Dodał. Śluz z rejonu trzeciego oka poczuł. Heyoan zasugerował. Ostatnia runda inkarnacyjnego Ponieważ dotychczas moje badania wykazywały cyklu rozpoczęła się sześć lat wcześniej. że kokon ten zawiera dużą ilość drzemiącej. na jakim mu zależy. świata. syntetycznego środka z rodziny zachęcające. podczas chotropowych na aurę. W tym czasie Dawid się lewa część szyszynki. Podczas integrowania tej nowej mrożonych jajników krowy. co będzie wymagało pewnego popracować. że pod wpływem MDMA otworzyła raz pierwszy ujrzałam kokon. było bardzo MDMA. nowi to. mówił negatywny. pomagają tylko pracuje nad oczyszczeniem swojego szóstego człowiekowi. Cała reszta aury była czysta i jasna substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i (rysunek 26-1B). że nowa medycyna pragnie uzdrowić człowieka na Dawid mógłby zmienić nazwisko. ale ogólna zmiana w polu Dawida była powiedział. działanie inkarnację są umieszczane w polu przed narodzinami narkotyku było bardzo silne. wiele pytań. który leczy się sam. Po bliższym badaniu głęboką zmianę. Dawid zapytał. Nie powiedziałam o używać w procesie transformacji. Oto przeznaczeniu duszy. Trudno mi powiedzieć. Im na którym poziomie pola się znajdował. zapytałam Heyoana o sprawę którego miał otworzyć swoje serce. że wszyscy jesteśmy iskrą boskości. ale postanowił nie robić tego.) Pacjentka wzięła energii ze swoją wewnętrzną rzeczywistością będzie owatrofinę i miała podobne doświadczenia jak miał jednak do swojej dyspozycji dużo więcej Dawid po chlorochinie. będącego pochodną mniej więcej miesiąc wcześniej uświadomił sobie tę metaamfetaminy i safrolu. Heyoan odparł: „Zależy. Jego aura była dwa razy jaśniejsza i dużo większa niż Podczas ostatniej sesji Dawid zadał Heyoa-nowi zwykle. Kokon energii wokół kręgosłupa Dawida Kiedy inna pacjentka zapytała. Weź raczej owa-trofinę. Heyoan powiedział: „Nie. czy powinna był energią-świa-domością życia.

Uzdrawianie staje się kreacją. Decydujeszy. możesz po prostu fizycznego ciała. do starego ciała i grabienia? Jeśli tak. o wiele większą niż ta mała część. Ciało jest wysokość. by rzeczywistości nie jest dość szeroki. do wykonania. Wtedy decydujesz — ty. w nową fazę. Nie jest ona ciężarem. jest to wybierasz zestaw możliwych rzeczywistości. Uzdrawianie na wyższych Wszystkie wewnętrzne systemy twojego ciała zostały poziomach staje się tworzeniem. W pewnym sensie oddzielasz potrzebujesz już tego narzędzia do wyodrębnienia część swojej Większej Istoty. ręką?" Wykonałeś więc wybraną przez siebie pracę i teraz. Czy to nie wspaniałe? gdybyś miał być przeniesiony z jednego poziomu Kiedy umierasz albo lepiej opuszczasz czy porzucasz rzeczywistości na następny i jeszcze następny. muzykę i sztukę jako delikatnym i cudownym narzędziem tej formy kreatywne. które koła inkarnacji. Bo Heyoan: „Oczywiście. jest posłużyć się metaforą. wehikułem. pragniesz zmienić w najbardziej skuteczny sposób. My również oczyszczamy siebie i zbliżamy się do Boga. to czy nie lepiej zrobić to świadomości*. ponieważ zakres twojego zrozumienia narzędziem. Heyoan: „Wtedy oświecenie odbywa się w inny Dawid: ^Jużje dostrzegam". zbudowane na potrzeby tej przemiany. ciało i nie potrzebujesz go już jako instrumentu znalazłbyś się w nieskończonej przestrzeni. która nie inkarnuje się do końca (gdyż byłoby to i tak niemożliwe). Szkoda. kiedy integrujesz nową świadomość ze starym Dawid: „A kiedy człowiek zakończy już swój ciałem. . Jest to coś podobnego do pielenia rozpocząć nowe życie. decyduje. grabiami. Przyszła przemiana i kości. które po nich ustalonego planu. sposób.). której się podjąłeś. a jesteś wielką Robisz to wszystko w określonym celu. gdy transformacji. którą masz zrealizować. Wybierasz swoich które ma ułatwić ci dostrzeżenie tych punktów rodziców i cechy fizyczne. przed narodzinami siedzisz z ciało. Czy trawa wymaga jeszcze której użyłbyś w nowym ciele." gdy siedzisz z nami przy stole konferen- * Jak główny bohater filmu Tańczący z Wilkami (przypis M. A kiedy wykorzystałeś już w pełni te fizyczne przewodnikami i wybierasz sobie rodziców. Im bardziej skoncentrować się na tych swoich cechach. gdzie transformacja nie będzie już automatycznym funkcjonowaniu ciała. bez względu na to. jak się je nazywa. motyką albo grabienia. która się trakcie jednego życia zrealizujesz ten cel i wykonasz inkarnuje. Nie zbudują fizyczne ciało. Przekazujesz świadomość. które wybrałeś. a tutaj musimy miejscem dla przemiany. i wreszcie zestaw energii. możesz spodziewać się wielu zmian. Nie ma w tym końca. czy właściwym Heyoan: „W pewnym sensie. na przykład. Jeśli w duszą. odziedziczysz. W tym transformacji. Gdy rozjaśniają się mroki. bierzesz tę świadomość linearnego czasu i trójwymiarowej rzeczywistości. Jest darem. wehikuły. tym szersze jest twoje rozumienie. pracę koniec koła życia i śmierci czy też. które jesteś oświecony. aż po komórki skoncentrowana na bólu. przeistoczenia i transcendencji. ta większa część samym ciele?" ciebie. człowiek wchodzi w światło i zatrzymuje je w sobie. wybierając sobie życie. w systemie nerwowym. cykl inkarnacji na planie fizycznym?" ponieważ z dwoistości tworzysz jedność".Oblicze nowej medycyny: pacjent stcye się uzdrowicielem 295 Dawid: „Co to znaczy inkarnować się w tym cyjnym. Każda część twojego ciała okaże się uzdrawianie obejmą ruch. i tworzysz za jej pomocą ciało. nie momencie możesz wznieść się tylko na pewną tworzysz drugiego nowego ciała. który stworzyłeś. na planie fizycznym. że większość ludzi nie rozumie tego. czy korzystne jest użycie pracę. proces transformacji w Jeśli użyjemy poprzednie metafory — w chwili miejsce uzdrawiania staje się tworzeniem. Dostrzeżesz to Twoja fizyczna rzeczywistość wchodzi teraz w w swojej pracy.K. a nie. które chcesz zmienić w tym życiu. Istnieje nieskończona liczba etapów. większy ty.

może być niekorzystne w innym. Moją 3. oso- o samego siebie i samouzdrawianiu. zarówno na poziomie ustal to sam. co jest dla ciebie optymalne w jednym okresie. Usiądź wygodnie. intymności i przyjaciół. aż ktoś ci powie.WYZWANIE. z prostymi plecami.) 1. a rezultaty będą zadziwiające. higieny. której możesz nauczyć się na temat swojego wszystko z miłością. jest to. Medytacja (rozdziały 3. Rozdział 26 ZDROWIE .) technikę medytacją przyszłość/przeszłość. po. (Rozdziały 14. jak masz żyć. odpowiedniej ilości wypoczynku. 17. BY BYĆ SOBĄ Ten rozdział koncentruje się na problemie troski odpowiednich ubrań. Troska o siebie Z każdym wdechem wciągaj przyszłość i wszystkie zawarte w niej możliwości. W moim Twoje osobiste potrzeby zmieniają się nieustannie. 17 i 19. trzebujesz medytacji. 19 i 20). Skup się na swoim oddechu. Poniżej i 26. którą podał wewnętrznych rad. co oznacza dla ciebie zdrowie i życia. Emmanuela. dobrego jedzenia. 15 i 16. Oto czym jest w swej istocie personalnym. wypuszczaj Aby właściwie zatroszczyć się o siebie. lepiej swoim celem w tym życiu. jak i światowym. przyjemności.) podaję listę ćwiczeń i wskazówek dla każdego uzdrowiciela. Oznacza to słuchanie ulubioną techniką medytacyjną jest ta. zdrowia. które pojawiają się. Oznacza to uzdrawianie i utrzymywanie zdrowia: miłość i szacunek dla samego siebie. Nazywam tę 1. Zmieszaj to rzeczą. przeszłość i wszystko. ćwiczeń. (Rozdziały 3 odpowiedzialnością za siebie i swoje życie. Najważniejszą bistych wyzwań. domu. Heyoana i mnie. To. Zrozumienie. Wydychając. Troska się o siebie samego. gdy tylko Emmanuel w trakcie warsztatów prowadzonych wystąpi jakieś zakłócenie równowagi. Wciągaj i wypuszczaj powietrze.3. uzdrawianie. przekonaniu głównymi zasadami są: Bądź elastyczny. . Pamiętajcie. 1. różnorodność jest solą 2. (Rozdziały przez Pat. a osobisty rozwój opiera się na zmianie. jak je utrzymać. Utrzymywanie głębokiego połączenia ze sobą i Zamiast czekać.

Pełne ziarno ostatecznym rozrachunku oszczędzisz na własnym należy spożywać przez cały rok. ponieważ jest ono darem świadomości. a jeśli już. To co innego niż w wieczne teraz. W księgarniach można znaleźć Wiesz oczywiście. Możesz Pozwól przeszłości odejść. jeśli przez pływać albo biegać? Co sprawia ci największą cały czas pragniesz jednej rzeczy. Jeśli bez przerwy masz ochotę na słodycze. Wydychaj przeszłość i B. potasu. jak przeszłe życia przepływają za domość. usuń część ludzi negatywne efekty. to wyhodowane ekologicznie.298 Dłonie pełne światła co jest z nią związane. Daj kraju istnieje wiele ośrodków oferujących kursy twojemu ciału to. jak Zwróć uwagę najedzenie. choć oni sami o tym nie zanieczyszczeń z normalnych produktów przez wiedzą. co wdychasz. czego naprawdę potrzebujesz. Słuchaj aerobiku. Szczególnie przestrzegam przed jedzeniem nawozów sztucznych i chemikaliów obecnych w czerwonego mięsa. Nie wspominaliśmy jeszcze o odpowiednio i teraz domaga się ono szybkiej energii. Pożywienie warzywom korzeniowym. że środki konserwujące i wiele książek dotyczących właściwego odżywiania. mechanizm Teraz. następuje przerwa. Powstrzymaj się. a to. Jedz tylko zapłodnione jajka. tym w tej książce. w chwili pomiędzy wdechem przyszłości a systemu nerwowego kontrolujący przyjmowanie wydechem przeszłości. gdzie mieszkasz. Najlepszą radą jest jedzenie wyłącznie warzywa. Żuj każdy kęs Wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość. ponieważ wszystkie fałszywe ograniczenia. czego przeszłością. by dać swojemu ciału energię i twoimi plecami. przyjemność? Zajmij się właśnie tym. przeszłością. jogi. pragnienie. a przyszłe płyną ku tobie od przodu. Po prostu wdychaj przyszłość ciel. herbicydów. na co jesteś uczulony. Dużo zrównoważonego ziarna. Jedz produkty sezonowe. Jesteś centralnym punktem szczodrobliwej ziemi. co wydychasz. co chcesz osiągnąć. Jesteś przebywa jedzenie w twoim ciele. sałatki i owoce. Istniejesz poza ograniczeniami czasu. Po 2. Obserwuj wielokrotnie. W tej pożywienia. Musisz sprawdzić. Osobiście polecam dietę makro-biotyczną. świadomości i doświadczenia przesuwają się obok Dla eksperymentu prześledź kiedyś drogę. wapna. substancję wielominerałową oraz dodatkowe ilości jest przyszłością. wspomóc wzrost komórek. niezmienny. magnezu i witaminy C. czego mu potrzeba. sztuczne dodatki są szkodliwe dla zdrowia. atmosferze. który powiadamia kubki smakowe o chwili przerwy pomiędzy oddechami wślizgujesz się tym. Uważaj. pewne pozostałości pestycydów. Jeśli pracujesz jako uzdrowi- . Czy lubisz wszystkich jego sygnałów. kiedy i jak długo. Przyszłość nie musi mieć nic wspólnego z indywidualnie. Czego pragniesz? Zazwyczaj pragniesz tego. w jakich ilościach. Siedzisz w centrum rzeczywistości. jakie witaminy przyjmujesz. Wdychaj przyszłość i również potrzebować zwiększonych dawek witaminy wszystko. Ćwiczenia fizyczne (rozdział 21). Patrz. Miej świa- przodu. które spożywasz. Regularne Jeśli nie możesz znaleźć organicznych warzyw i przyjmowanie pewnych witamin wywołuje u wielu jajek tam. zdrowiu. smakuj go. Ponieważ to. Bardzo Większość produktów spożywczych zawiera również mało mięsa. a przyszłość pojawia się z Niech wygląda apetycznie na talerzu. Patrz. będziesz musiał włączyć do swojej diety i wydychaj przeszłość. Dobre jedzenie. jakie na siebie wymagania każdego człowieka należy oceniać nakładasz. że jesz po to. coś jest nie tak. Dalej potrzebujesz. ale w więcej surowych warzyw i owoców. Obecnie w trzech do dziesięciu dni pragnienie zniknie. Zapewne nie karmiłeś swojego ciała 3. a przede wszystkim czerp upływ czasu i zobacz siebie jako centralny punkt zjedzenia radość. podczas gdy w lecie jemy ekologiczne gotuje się dłużej i jest ono droższe. jaką ciebie. przeszłość znika za tobą. Nie kupuj W zimie skłaniamy się bardziej ku gotowanym sztucznie przetworzonych produktów. dowiedz się dlaczego. chi kung lub t'ai chi. pożywienia wyhodowanego ekologicznie. wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość. Pozwól przeszłości odejść. Oczywiście. Specjalnie mówię o tym dość ogólnie. Zwróć uwagę na swój apetyt.

dlatego że pośród ubrań To samo dotyczy twoich włosów. Kupuj tylko naturalne. zębów i włosów są bardzo waż zawartością aldehydu/formaldehydu oraz ne. tym więcej energii wzdłuż nóg i są w mojej opinii przyczyną energii życiowej dzięki niemu otrzymasz. kim jesteś. na siebie włożyć". kiedy bierzesz prysznic. żeby twój sposób ubierania się wyrażał to. Odpoczynek. której bawełna jest bez zarzutu. hipoalergi. żeby je pielęgnować. tralnym pH. Pięćdziesięcioprocentowa usunąć starą warstwę martwej skóry. Używaj tylko mydeł i płynów. by być sobą 299 zanurzenie ich w Cloroxie. Spostrzeżesz. Moje ciało i system komórek. jest świeże? Jeśli jesteś zmęczony. odczyn kwasowy uodparniający ją na zakażenie. ubierasz się dla innych? Spraw. jest oczywiście sprawą indywidualną. Niektóre syntetyki też nie ciało pozbywa się. co czne. Nylonowe pończochy silnie zakłócają przepływ Pamiętaj. Są to akryle. że szampon.Zdrowie — wyzwanie. Co Podziel swoją szafę na kolory i faktury. tylko jeśli naprawdę musicie. wielu chorób kobiecych obecnej doby. Czy masz dla siebie odpowiednią przestrzeń bardziej typem nocnym czy dziennym? Wsłu i ilość światła? Czy czujesz się wygodnie w swoim chaj się w swoje ciało. najmniej dwa razy na dzień myj je szczoteczką. że jesteście nadwrażliwi. Czy do dziewięciu godzin snu. napełnij zlew wodą. Również talerze myj szczególnie dokładnie. na przykład skarpetki. . jaka jest pora dnia. zanurz w tym roztworze wszystkie świeże produkty. To. Należy unikać materiałów z lęgnacja skóry. Materiały mieszane również szczotką. Jeśli Wybieraj określoną fakturę materiału w zależności masz problemy z dziąsłami. że wiele syntetycznych tkanin odłóż. Jaki kolor jest szamponów zostawiających osad na włosach. czy też wolałoby żyjesz w otoczeniu kolorów. Oczyszczanie ciała i pie Znajdźcie coś w zamian. 5. Sugeruję. Ubranie. Kiedy wrócisz ze sklepu Jeśli nie masz pół godziny. Prawidłowa higiena. przemywaj je codziennie od swego samopoczucia. że jeśli poło Jeśli w do- żysz się od razu. kup sobie jonizator albo podobne urządzenie. mieszaniną jednej części soli na osiem części sody Czy twój styl ubierania się odpowiada ci. Kiedy zaglądasz rano do szafy i „nie wiesz. Kiedy potrzebuje ono domu? Rośliny. Dom. energetyczny lubią sztuczny jedwab i niektóre używaj nawilżającego balsamu do skóry o neu wyroby z orlonu. już po półgodzinie wrócą ci siły. ma mało jakiegoś koloru i potrzebujesz naenergetyzować neutralny odczyn pH i jest nietoksyczny. Naturalne włókna doskonale wpływają na aurę. bez względu na to. Założę się. Jeśli używasz zasadowych mydeł albo płynów. które mają wytworzonych w oparciu o pochodne benzyny — neutralne pH. którego potrzebujesz. których potrzebujesz? mniej snu w nocy i drzemki w dzień? Jeśli Czy powietrze. wiele poliestrów i nylon. Wzmacniają ją i podtrzymują. 4. nie. działasz przeciwko swojemu ciału. wsyp do niej minut. To pomaga wydają się w porządku. Czy jesteś 7. by zrobić miejsce dla nowych wzbudzają zastrzeżeń. Wsłuchaj się w potrzeby swojego ciała. detergentów niszczących układ trawienny. żebyście nosiły je. Raz dziennie czyść zęby nitką dentystyczną. którego używasz. Odkryłam. czy też oczyszczonej. zakłóca naturalny przepływ energii w polu tak by do twojego organizmu nie dostały się resztki aurycznym. być może. im świeższe jest jedzenie. pole wkładając określone ubranie. Czyść skórę jedwabie i wełny. że znajdziesz tyle pośród wielu ćwierć filiżanki Cloroxu i na dwadzieścia minut zajęć dnia codziennego. odpocznij. które kupiłeś. ile odpoczynku ci potrzeba. którym oddychasz. Najlepsze są bawełny. Jeśli mieszkasz w suchym klimacie. jeśli masz czas. odpoczynku? Czy odpowiada mu pełne sześć napełniają przestrzeń miłą energią uzdrawiającą. Nie używaj brakuje koloru. Potem opłucz je dokładnie. umyj i 6. nietoksyczne kosmetyki i środki czystości. ci dzisiaj potrzebny? W twojej aurze może być za Upewnij się. połóż się na piętnaście warzywnego. Skóra bowiem posiada naturalny szczególnie jeśli sądzicie.

300 ________________________ Dłonie pełne światła

mu albo miejscu pracy masz oświetlenie fluo- wiedzieć, co robić i dokąd iść, zanim zajdzie taka
rescencyjne, pozbądź się go. Używaj tylko światła potrzeba. Wybierz lekarza, z którym masz dobry
żarowego. kontakt i któremu ufasz. Do wyboru są uzdrowiciele,
homeopaci, specjaliści od akupunktury, kręgarze,
8. Przyjemności. Jeśli nie przeznaczasz odpo- masażyści, kinezjolodzy, dietetycy itd.
wiedniej ilości czasu na przyjemności, wydziel go Tobie proponuję kursy dotyczące domowej
sobie, tak jak robisz to z czasem pracy. Przyjemności opieki zdrowotnej. Homeopatia jest wspaniałym
są równie ważne jak praca. Rób to, co zawsze narzędziem, za pomocą którego kobieta lub
chciałeś robić, żeby dobrze się czuć. Śmiej się mężczyzna mogą przywrócić zdrowie swojej ro-
regularnie, odkryj dziecko w swoim wnętrzu i raduj dzinie. Używam homeopatii od lat i przekonałam się,
się każdą chwilą. że praktycznie w każdym przypadku potrafiłam
wyleczyć swoje dzieci za pomocą odpowiedniego
9. Osobiste wyzwanie. Każdy ma rzeczy, które leku homeopatycznego i prostego nakładania dłoni.
chciałby zrobić, ale odkłada je na przyszły rok bądź Leczyłam za pomocą homeopatii wszystko — od
stwierdza, że i tak nie uda mu się ich zrealizować. zapalenia gardła po złamania palców.
Błędne założenie. Teraz jest ten właściwy rok. Czy
chodzi o wyzwanie twórcze, podróż dla przyjemności 12. Polecam następujące proste techniki uzdra-
czy zmianę zawodu, naprawdę musisz przynajmniej wiające, które można wykonywać w domu: zacznij
spróbować. Czy jest taka praca, którą zawsze chciałeś od wyczesywania (rozdział 22). Każdy potrafi się
wykonywać? Sprawdź to. Zorientuj się, co musiałbyś tego nauczyć. Po przejściu przez wszystkie czakramy
zrobić i stwórz plan spełnienia tego wewnętrznego połóż swoją dłoń bezpośrednio na miejscu, które
pragnienia. Pamiętaj, że twoja najgłębsza tęsknota, to boli. Siedź w poczuciu miłości dla chorej osoby. To
co chcesz robić bardziej niż cokolwiek innego, jest sprawi, że oboje poczujecie się wspaniale.
powodem i sensem twojego przybycia na ten świat. Jeśli chory obszar zdaje się zatykać z nadmiaru
Najlepszą gwarancją zdrowia jest zrealizowanie jej. energii, możesz wyciągnąć nieco zanieczyszczeń.
Zacznij teraz, sprawdź, co musisz zrobić i weź się za Wyobraź sobie po prostu, że palce wydłużają ci się o
to. Choć dotarcie na miejsce może potrwać długo, dziesięć centymetrów i wypełniają niebieskim
jeśli nie rozpoczniesz podróży, nigdy nie osiągniesz światłem. Zbliż dłonie do zatkanego miejsca,
swojego celu. Jeśli ją rozpoczniesz i ruszysz w wyciągaj garście zanieczyszczeń i wysyłaj je w
odpowiednim kierunku, zwyciężysz. Zagwarantują to powietrze. Pozwól, żeby zamieniły się w białe
wewnętrzni przewodnicy. światło. Ponieważ twoje palce są teraz dłuższe o
dziesięć centymetrów, możesz sięgać nimi poprzez
10. Intymność i przyjaciele. Wszyscy potrzebujemy skórę głęboko w ciało. Nie bój się, spróbuj tego. To
prywatności i przyjaciół. Sprawdź, co oznacza to dla działa i jest bardzo łatwe.
ciebie i zrealizuj w swoim życiu. Jeśli jest ktoś, kogo Zakończ sesję przez położenie rąk na głowie
bardzo lubisz, a nie zrobiłeś nic, ponieważ jesteś twojego partnera lub dziecka. Potem po kilku
nieśmiały, podejmij ryzyko. Powiedz tej osobie, że ją minutach wyczesz całe pole za pomocą swoich
lubisz i chciałbyś być jej przyjacielem. Nawet nie długich palców. Czesz długimi ruchami od głowy do
przypuszczasz, jak pozytywny będzie efekt. W samej ziemi trzymając dłonie jakieś dwadzieścia
przeciwnym razie spróbuj z inną osobą. centymetrów od ciała. Zrób to ze wszystkich stron.
Zakończ, wkładając na chwilę dłonie pod
11. Troska o siebie w razie wypadku lub choroby. bieżącą ciepłą wodę.
Już teraz znajdź sobie lokalnego lekarza, który ci
odpowiada. Wybór jest szeroki, a lepiej

Zdrowie — wyzwanie, by być sobą _____________ 301

| Jeśli to ty jesteś chory albo miałeś wypadek, Przykład: jeśli odczuwasz ból w ciele, co
zrób dla siebie wszystko, co możliwe. Poproś dzieje się w twoim umyśle, kiedy go
przyjaciela, żeby to dla ciebie zrobił. Jeśli gdzieś cię odczuwasz?
boli, co wieczór idąc spać kładź dłonie na tym Czy twój umysł odczytuje go w związku z
miejscu. Przesyłaj tam miłość i energię. Wyobraź jakimś strasznym wyobrażeniem?
sobie, że jesteś zdrowy i w pełnej równowadze. Czy z powodu obecnej sytuacji odczuwasz
Zapytaj, jaką wiadomość przesyła ci ciało. Kiedy i w gniew albo strach? Czy boisz się tego, co dzieje
jaki sposób nie słuchałeś siebie samego? się w twoim ciele? Jaka jest zatem twoja
j Jakie jest znaczenie tego wypadku albo choroby na reakcja? Jaka jest zwykła reakcja, która (w
poziomie zarówno osobistym, jak i życiowym? pewnym sensie) nic ci nie dała? Wiesz, że taka
Przede wszystkim zaś kochaj i akceptuj samego reakcja nic nie daje, ponieważ ból jest wciąż
siebie. Jeśli cierpisz na poważną chorobę, nie wiń się obecny. Wiadomość (lekcja, jeśli wolisz) nie
za to. Kochaj siebie. Masz odwagę wypowiedzieć tę została odebrana. Ośmieliłbym się więc
wiadomość na tyle głośno, by została usłyszana. powiedzieć, mój drogi, że bez względu na to,
Postanowiłeś zrobić wszystko co konieczne, by jaka jest twoja reakcja, jest ona kompletnie
nauczyć się tego, czego chcesz się dowiedzieć. To błędna, ponieważ nie rozwiązuje problemu.
bardzo śmiały akt. Szanuj się za to. Kochaj siebie. Spójrz na swoje życie i ciało — ukształ-
Kochaj siebie. Kochaj siebie. Jesteś częścią boskosci. towałeś je jak szkolną klasę, w której masz się
Jesteś jednością z Bogiem. Oto dwie uczyć, i każda choroba, każdy ból, cierpienie
samouzdrawiające medytacje Heyoana. Pomogą ci: albo wypadek jest sygnałem, wiadomością, która
ma cię nauczyć jakiejś lekcji."
Samouzdrawiaj ąca 3. ,A więc pytam cię teraz: dlaczego stworzyłeś taki
medytacja Heyoana właśnie ból w swoim ciele? Dlaczego miałbyś
tworzyć taką sytuację w swoim życiu? Czego ma
1. „Zbadaj swoje ciało w dowolny sposób: za cię ona nauczyć? Co ten ból powtarza ci raz za
pomocą widzenia wewnętrznego, intuicji, razem, aż zrozumiesz? Dopóki nie nauczysz się
zmysłu czucia. tej lekcji, będziesz tworzył ból i cierpienia w
\ Znajdź, z pomocą przewodników, jeśli swoim życiu. Ponieważ jesteś najlepszym
chcesz, ten obszar swojego ciała, który nauczycielem i dobrze zaplanowałeś swoje
napawa cię największą troską. lekcje, nie przejdziesz do następnej, dopóki nie
Jeśli nie znajdziesz chorego obszaru, skup zrozumiesz tej.
się na czymś, co dzieje się właśnie w twoim Jeśli znalazłeś już to miejsce w swoim ciele,
życiu i napawa cię troską. Znajdź proponuję, żebyś położył na nim dłoń albo
j odpowiedni obszar w ciele albo w życiu." dłonie. Pozwól swojej wyższej jaźni połączyć się
\ i
z tym miejscem. Czyniąc to, znajdź naturę
i 2. „Jeśli chcesz, daj mu formę, kolor, sub-
swojego strachu. Kiedy już ją wyczujesz,
j stancję, kształt, gęstość. Ma barwy ostre
napełnij strach miłością. Jaki rodzaj miłości
i czy matowe? Jeśli jest to określony ból, to
1 będzie najodpowiedniejszy dla tego strachu?
czy trwa przez dłuższy czas? Czy pulsuje?
Zrób to samo dla każdego obszaru swojego ciała
' Czy jest ostry? Czy przychodzi i odchodzi?
albo życia. Każda choroba i każde negatywne
S Czy sytuacja istniejąca teraz w twoim doświadczenie jest bezpośrednim skutkiem tego,
życiu jest nowa? Stara? Jak się czujesz,
że nie kochasz się w pełni — nie realizujesz
kiedy zostajesz z nią skonfrontowany i jaka
tego,
była twoja dotychczasowa reakcja na nią?
I Rozważ każdą sytuację, o której mówimy.

302 Dłonie pełne światła

na czym ci naprawdę zależy. Dlaczego nie Zrób następującą listę:
usłuchałeś swego wewnętrznego głosu?
Dlaczego nie pozwoliłeś sobie stać się w pełni W jaki sposób
tym, kim jesteś? Każda choroba jest Sytuacje nie kochałeś siebie
bezpośrednim sygnałem zawiadamiającym cię, Lęki życiowe Kim chcesz
że nie kochałeś swojej istoty, nie pielęgnowałeś być
siebie, by zrealizować swoją prawdziwą naturę.
To jest podstawa wszelkiego uzdrawiania."

4. „Inna wskazówka: Lekcja nigdy, przenigdy nie Co to wszystko ma wspólnego z aurą? Otóż
dotyczy tego, że jesteś zły albo zrobiłeś coś wszystkie te rzeczy wpływają na aurę. Posiadają
złego." one formę i substancję. Kiedy poszerzysz swoje
rozumienie i widzenie rzeczywistości, zaczniesz
5. „A zatem, znalazłszy odpowiedź, odkryjesz dostrzegać, w jaki sposób ludzie nie kochali
natychmiast przyczynę strachu i bólu. Być może samych siebie. A wtedy ty jako uzdrowiciel
uniemożliwiłeś sobie spełnienie swych przypomnisz im, kim są i pomożesz znaleźć
najgłębszych pragnień. W tym momencie miłość, której potrzebują. Ty jako uzdrowiciel
możesz stanąć twarzą w twarz z tym strachem, staniesz się tą miłością."
poczuć go i zacząć z nim pracować.
Gdziekolwiek jest strach, miał miejsce brak
miłości, ponieważ miłość jest przeciwieństwem
Medytacja likwidująca
strachu. A więc jeśli odczuwasz strach, to samoograniczenia
znaczy, że nie jesteś w prawdzie, że to, czego się
boisz, jest najprawdopodobniej złudzeniem. „Jest to dobra medytacja dla tych, którzy wbrew
Albowiem kiedy się boisz, nie jesteś skupiony, swojej woli są zamknięci w jakimś obszarze życia.
nie stanowisz pełni swojej istoty. Kiedy Jest ona narzędziem samopozna-nia i dobrym
odważysz się wejść w ten strach i rozwiązać ćwiczeniem dla uzdrowiciela, ponieważ choroba jest
gnębiący cię problem, rozpoczniesz proces tylko rezultatem zamykania się w ograniczonych
uzdrawiania na nowym poziomie. definicjach jaźni. Jako uzdrowiciel musisz najpierw
zrozumieć ten proces w sobie, a następnie nauczyć
Zadanie domowe przed pójściem do łóżka: się wyczuwać go u innych — by pomóc im
zdefiniować ich ograniczenia i pozbyć się ich.
Wszystkie te rzeczy mają swoją formę w polu
1. Określ swoje lęki. Czego się boisz? Być może aurycznym. Są one energią i świadomością, która cię
chodzi o twoje ciało. Być może chodzi o ogranicza. A zatem, pracując nad aurą, możesz
sytuację życiową. Być może są to lęki pracować jednocześnie nad formą energetyczną,
ogólne. stanowiącą substancję ograniczenia.

1. Wprowadź się w stan podwyższonego po-
2. Połącz strach z okolicznościami zewnęt- strzegania.
rznymi. Strach jest zawsze bezpośrednio
powiązany z tym, czego nie robisz, a 2. Zadaj pytanie: kim jestem?
chciałbyś zrobić. To odcina cię od twojej
wielkości, ale jest również bramą do niej. 3. Kiedy znajdziesz odpowiedź, poszukaj ogra-
niczenia, które narzuciłeś sobie za pomocą

Zdrowie — wyzwanie, by być sobą 303

definicji tego, kim jesteś. Kiedy znajdziesz to wyleczenia. Dzięki temu będziesz się rozwijał jako
ograniczenie, wiedz, że jest to bariera, którą sam uzdrowiciel. W następnym rozdziale porozmawiamy
stworzyłeś. o tym, jakie formy może przybrać twój rozwój.

4. Wyrzuć ograniczenie poza barierę, a bariera
wzrośnie.
Przegląd rozdziału 26
5. Ponownie zadaj pytanie: kim jestem? Bez
względu na to, jaka będzie odpowiedź, da ci ona
inną definicję jaźni. Do przemyślenia
7. Oddziel Esencję od ograniczonej definicji. 1. Przeanalizuj punkty od pierwszego (medytacja)
do jedenastego (troska o siebie), przyznając sobie
8. Zadaj pytanie ponownie itd. oceny w dziesięciostopniowej skali.
2. Tam gdzie ocena jest niska, znajdź reakcję niższej
jaźni albo jaźni cienia, która cię blokuje. Na jakim
Ćwicz tę medytację regularnie przez cały ograniczonym przekonaniu opiera się ta reakcja?
następny tydzień. Nie, nie będę określał, co to jest 3. Odnieś to do niewłaściwie pracujących czak-
Esencja. To ty zdefiniujesz ją w trakcie ćwiczenia." ramów.
4. Wykonaj samouzdrawiającą medytację He-yoana.
Jeśli chcesz, możesz zostać uzdrowicielem. 5. Wykonaj medytację w celu zlikwidowania
Twoim pierwszym zadaniem będzie wyleczenie ograniczeń.
siebie samego. Kiedy już to zrobisz, skoncentruj się
na pomaganiu innym, którzy również pragną

Rozdział 27

ROZWÓJ UZDROWICIELA
Stawanie się uzdrowicielem to bardzo indywi- prawdy i miłości. Oznacza to, że twoja ścieżka
dualny i osobisty proces. Nie ma sztywnych zasad prawdy i miłości będzie się zapewne zmieniać z
określających, jak będzie on przebiegał. Życie upływem lat. Śmiem twierdzić, że istnieje wiele dróg
każdego człowieka jest unikatowe. Uzdrawiania nie do «Nieba», tak wiele, jak wiele jest dusz
można nikomu przekazać ani nadać. Wyrasta ono z powracających do domu. Gdybyśmy mieli prze-
wnętrza człowieka. Jest do opanowania różnorodna śledzić historię człowieka, znaleźlibyśmy wielu,
wiedza, wiele kursów i szkół myślenia którzy podróżowali przed nami i znaleźli oświecenie.
wyjaśniających, co naprawdę dzieje się w trakcie Wiele z tych dróg do oświecenia zostało
procesu uzdrawiania. Wielu w ogóle nie używa w zapomnianych. Niektóre są odzyskiwane; inne wciąż
odniesieniu do swojej praktyki słowa „duchowa". giną w mrokach niepamięci. Nic to jednak nie
Moja droga do uzdrawiania była drogą du- szkodzi, gdyż w głębi duszy ludzkiej bez przerwy
chowego rozwoju, co wydawało mi się zupełnie tworzą się nowe drogi prowadzące do domu. Taki jest
naturalne. Co jest najbardziej naturalne dla ciebie? ten proces. Wiecznie odnawiający się proces twórczej
Idź swoją własną ścieżką, a nie dobrze wydeptanym siły wzbierającej w tobie i we wszystkich innych.
szlakiem. Możesz skorzystać z wiedzy, która pomoże Oto, co znaczy powrót do domu. Kiedy nauczysz się
ci sformułować twoje własne idee. Oto komentarz płynąć zupełnie bez żadnego oporu, zgodnie z
mojego przewodnika Heyo-ana na temat stawania się wewnętrznym twórczym ruchem, to znaczy, że
uzdrowicielem. trafiłeś do domu. Oto, co oznacza bycie w domu."

Poświęcenie Sprawdziany
„Stawanie się uzdrowicielem oznacza po- Gdy tylko zdecydujesz się poświęcić swojej
święcenie. Nie tyle poświęcenie się jakiejś okreś- prawdziwej drodze i uczynisz ją celem swojego
lonej praktyce duchowej, religii czy zestawowi życia, staniesz się świadomy ogólnego procesu
sztywnych zasad, ile swojej własnej ścieżce zachodzącego w twoim wnętrzu. Poznasz we-

306 ________________________ Dłonie pełne światła

wnętrzne pejzaże, które zmienią naturę twojego danie, byś nie musiał doświadczać tego, czego się
postrzegania rzeczywistości. Zaczniesz widzieć boisz. Jeśli jednak poddasz się swojej iskrze
związki przyczynowo-skutkowe zachodzące po- boskości, stwierdzisz zapewne, że musisz st