Pierwsze w Polsce nowoczesne i

wnikliwe studium ludzkiej aury
autorstwa światowej sławy fizyka
pracującego w NASA

Ann Brennan

Dłonie pełne światła

Książka ta dedykowana jest wszystkim podróżnikom
znajdującym się na ścieżce prowadzącej do domu

WSTĘP

Nadeszła nowa era i — parafrazując Szekspira — coraz więcej
jest rzeczy pomiędzy niebem a ziemią, o których się ludziom nie
śniło. Ta książka ma właśnie pomóc zrozumieć — bez zwracania
się ku medycynie konwencjonalnej — procesy fizyczne i
psychiczne zachodzące w organizmie. Autorka przedstawia historię
naukowych badań aury i pola energii (biopola) człowieka, definiuje
przyczyny chorób spowodowanych energetycznymi zaburzeniami
aury, opisuje naturę leczenia duchowego.
Osobiste doświadczenia Barbary Ann Brennan — fizyka i
psychoterapeutki, tworzą jedyną w swoim rodzaju metodę
poszerzania świadomości wykraczającą poza obiektywne
eksperymenty naukowe.
Gorąco polecam tę książkę wszystkim, którzy interesują się
fenomenem życia na płaszczyźnie poznania fizycznego i
metafizycznego. Zaprowadzi ona czytelnika w fascynującą krainę
pełną cudów natury.

Dr John Pierrakos
Institute of Core Energetics
New York City

OD KONSULTANTA
POLSKIEGO TŁUMACZENIA

Nareszcie polski czytelnik otrzymuje książkę na temat świata
duchowego i żywej energii biologicznej, biopola człowieka, i to
napisaną przez naukowca z prawdziwego zdarzenia, fizyka
pracującego w NASA i innych instytutach naukowych.
Barbara Ann Brennan wykonała szereg pomiarów za pomocą
urządzeń stosowanych we współczesnej fizyce. Znalazła
współzależność niektórych parametrów fizykalnych w pomiarach
energii biopola i aury człowieka. Amerykańscy uczeni potwierdzili
wiele zjawisk zachodzących w aurze; część z nich pokrywa się z
tradycyjną wiedzą Indii, Chin czy Tybetu, łączy się też z filozofią
ćwiczeń jogi. Autorka daje wspaniałe opisy związku między
działaniami człowieka a ich wpływem na powstawanie chorób.
Zjawiska te omawiam w taki sam sposób na kursach radiestezji czy
energoterapii.
Starałem się dopasować terminologię amerykańską do
słownictwa używanego przeze mnie i przez moich kolegów —
bioenergoterapeutów, radiestetów i naukowców badających ten
olbrzymi obszar niewidzialnej problematyki.
Dziękuję lek. med. Teresie Zalewskiej, znawczyni filozofii
Wschodu, za pomoc w korekcie tego tłumaczenia.
Wiedza zawarta w tej książce umożliwia łączenie zdobyczy
nauki i medycyny niekonwencjonalnej w celu poprawy zdrowia
człowieka. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona
czytelników, a szczególnie dla studentów szkół psychotronicznych
i uczestników kursów bioenergoterapii. Polecam ją lekarzom i
naukowcom pragnącym zapoznać się z nowoczesnym spojrzeniem
na tę problematykę. Gorąco polecam lekturę tej książki wszystkim
pragnącym zrozumieć

sens życia jako zjawiska duchowego i energetycznego w skali
kosmosu. Życie jest światłem — jak mówił profesor Włodzimierz
Sedlak.
Wydawnictwo AMBER nawiązało współpracę z Polskim
Zrzeszeniem Bioenergoterapeutów Dyplomowanych; postanowiło
wydać serię dobrych książek z dziedziny psychotroniki łączących
najnowsze badania naukowe z tradycjami różnych kultur.

Marek Kalwoda bioenergoterapeuta
dyplomowany

CZĘŚĆ I

ŻYCIE NA PLANECIE
ENERGII
Uważam, że kosmiczne odczucia religijne są najsilniejszą i
najszlachetniejszą zachętą do pracy naukowej.

ALBERT EINSTEIN

Rozdział 1

DOŚWIADCZENIE UZDRAWIANIA

Podczas swej wieloletniej praktyki uzdro- komórki. Jenny była przestraszona i zdenerwowana.
wicielskiej miałam okazję poznać wielu wspa- Oboje z mężem odkładali decyzję o powiększeniu
niałych ludzi. Oto kilkoro z nich i ich historie, rodziny do czasu, gdy będą lepiej sytuowani. Teraz
dzięki którym nasza praca nabiera sensu. wszystko stawało pod znakiem zapytania.
Moją pierwszą pacjentką była w październiku Przychodząc do mnie w sierpniu tamtego roku,
1984 roku dwudziestokilkuletnia kobieta imieniem Jenny nie powiedziała mi nic o swoich zdrowotnych
Jenny. Jenny jest pełną życia nauczycielką, mającą problemach. Powiedziała tylko: „Potrzebuję twojej
jakieś 165 cm wzrostu, o ciemnobłękitnych oczach pomocy. Powiedz mi, co widzisz w moim ciele.
i ciemnych włosach. Jej przyjaciele nazywają ją Muszę podjąć ważną decyzję".
lawendową damą, ponieważ kocha lawendę i ubiera W czasie seansu leczniczego, posługując się
się na lawendowe Oprócz pracy zawodowej postrzeganiem ponadzmysłowym, zbadałam jej
prowadzi firmę kwiaciarską i przygotowuje piękne biopole. Ujrzałam nieprawidłowe komórki w lewej
kompozycje na śluby i inne świąteczne okazje. dolnej części macicy. Jednocześnie ujrzałam
Kiedy ją poznałam, Jenny była od kilku lat żoną okoliczności towarzyszące poronieniu. Chore
dobrze zarabiającego specjalisty w dziedzinie komórki znajdowały się tam, gdzie kiedyś
reklamy. Kilka miesięcy wcześniej poroniła i teraz przyczepione było łożysko. Usłyszałam też dane na
nie mogła ponownie zajść w ciążę. Kiedy udała się temat jej stanu i terapii, jaką należy zastosować.
do swojego lekarza, żeby dowiedzieć się, jaka jest Dowiedziałam się, że Jenny powinna wziąć miesiąc
tego przyczyna, czekały ją kiepskie wiadomości. Po wolnego, pojechać nad ocean, brać pewne witaminy,
przeprowadzeniu wielu badań i uzyskaniu opinii przestrzegać określonej diety i codziennie
kilku lekarzy uznano, że należy jak najszybciej medytować, spędzając co najmniej dwie godziny w
przeprowadzić hysterektomię. W macicy, w samotności. Po miesiącu samoleczenia miała wrócić
miejscu gdzie uprzednio usadowione było łożysko, do normalnego świata i ponownie poddać się
znaleziono uszkodzone badaniom, a kiedy

kiedy zjawiła się ponownie. Poprawa stanu zdrowia informacji wynikało również (i była to dla mnie Howarda była oczywista dla jego lekarzy i najtrudniejsza część). Kontynuowałam wzmacnianie i swemu ciału wyleczenie się po utracie ciąży. ale przeszedł już na Ed i ja przeprowadziliśmy skuteczne leczę. lata. Po dwóch miesiącach Jenny odwiedzała mnie ponownie. że Ed doznał kontuzji normie. ojciec Mary. kiedy wyszła z podczas orgazmów. a teraz sytuacja wszystkim. Przestrzegała diety. To wspaniały pacjent. Od kilku lat jej stan rgetycznego. Wyniki badań były w aurycznego „powiedział" mi. Jego kość ogonowa pozostała jednak za- Moim drugim klientem tamtego paździer. ponieważ miał macicy. odebrałam informacje na temat nastawienia Zastosowałyśmy z Mary nakładanie rąk przeplatane psychicznego Jenny i tego. Najpierw pracowaliśmy nad pierwszy się u mnie zjawił. Wcześniej był urzędnikiem. dowiedziałam się. by odblokować kość ogonową i cierpiał na ciągłe bóle serca. by oczyścić W efekcie żyła w wielkim stresie i uniemożliwiała arterie Howarda. Z tych wyrównanie jego biopola. Cały ten proces trwał Howard odwiedzał mnie od kilku miesięcy. Nawet przejście na skorygować jej położenie. aż regularnie przysyła mi nowych klientów. przez lekarza medycyny naturalnej. Pojawił się u mnie. Zanim się jednak nim zajęłam. W tamtym przyjaciół na wyspie Fire. by zgodziła się na usunięcie dnia. w jaki sposób wpływał on podawaniem mieszanek ziołowych przepisanych na jej zdrowie. że Ed nie był już w W październiku. Stawy Eda napinały się coraz bardziej. Miała problemy z nadgarstkami. Następnym etapem tego procesu było utrzymuje się w normie. że urodziła zdrowego chłopca. To powodowało wielką przednowotworowy. co stało się podczas seansu. Za każdym razem gdy jakaś część ciała prowadzącej szkolenia dla pielęgniarek i Eda ulegała osłabieniu na skutek braku przepływu wyszukującej pracownice dla szpitali w okolicy energii. Była nieco spokojniejsza. a potem środkowej i górnej części pielęgniarka. że Jenny nie powinna przyjaciół. Kiedy po raz podczas kilku miesięcy. Rok później i ułatwił przejście przez ten trudny okres. Mary miała stan mózgowo-rdzeniowego. którą utrudnienie dla prawidłowego obiegu płynu leczyłam jakiś czas wcześniej. z zawodu osłabienie dolnej. pierwszym seansie jego twarz Stopniowo Edowi wracały siły. Podczas seansu leczenia Howard mógł ponownie tańczyć. Po zrównoważyć przepływ energii w całym organizmie. blokowana z lewej strony i odtąd stanowiła nikowego dnia był Howard. Cały sierpień spędziła opiekując się dziećmi kości ogonowej. którego przyjęłam tamtego ciągłe badania i presja. Od jakiegoś czasu także jego mojego gabinetu.^ nie emeryturę. inna próbowała rekompensować to Filadelfii. ponieważ tak bardzo pragnęła większemu osłabieniu. Wypadek stłumił jego nadmierny popęd spróbować ponownie zajść w ciążę. powiedziała. ponów- . Mary zainteresowała się moją pracą i osłabienie. pogorszyła się do tego stopnia. jest założycielką i szefową organizacji kręgosłupa. że pomyśli o kręgosłup słabł coraz bardziej. odwiedzać lekarzy przez następny miesiąc.14 Dłonie pełne światła leczenie dobiegnie końca. Podczas uściskała mnie na powitanie i wręczyła mi słodki pierwszego seansu leczniczego stan jego pola wierszyk z podziękowaniami. Jego stawy ulegały coraz złamane serce. który ustąpił po mniej więcej nierównowagę i zaburzenia całego systemu ene- sześciu seansach leczniczych. stanie udźwignąć nawet kilku talerzy. Jenny obwiniała siebie za poronienie. kiedy miał około 12 lat. był Ed. był szary na twarzy i przepływem energii. nie będzie potrzeby. powiększają znacznie jej stres. Odczuwał również bóle dziecka. wreszcie poddały się i osłabły. Postanowiła odczekać kilka miesięcy i dojrzewania. a następnie zwiększyć i drugi koniec pokoju sprawiało mu trudności. Mary. ponieważ Innym pacjentem. a ból ustąpił. by zarumieniła się. Tamtego popołudnia do wyleczenia pozostał już tylko lekki niedowład lewego nadgarstka. brała czasie Ed miał wielkie problemy z opanowaniem witaminy i sporo czasu poświęcała na praktykowanie kipiących w nim seksualnych doznań okresu samoleczenia.

które nazywam biopolem lub Polem wiedziałam. Przez wspólnego z rakiem i po dwóch seansach większość mego życia prowadziłam taniec z żywym leczniczych. by świata płynnych. że drzewa są ponadzmyslowe jest sposobem odbierania większe. leczeniem wiarą albo leczeniem rozumieć znaczenie tych okresów oczekiwania i duchowym. Dzięki temu przepisali Muriel lekarze. Postrzeganie ponadzmyslowe jest Ostatnia pacjentka owego dnia to Muriel. które oceanem energii. aż zbliżą się do Stosowaną przez siebie metodę nazywam mnie małe zwierzęta. gdzie znajduje się każde małe zwierzę. Ponieważ w uspokojona. ona jest nami. jesteśmy nią. Zdawałam sobie sprawę. ale i tak niezbędna będzie operacja. Postrzeganie tarczycą. Wy- że wszystko wróciło do normy. Nazywa się to w moim gabinecie ze znacznie powiększoną czasami jasnowidzeniem. Postrzeganie rękami. w którym egzystujemy. że rozwinie się rak. nasze ciało fizyczne. roślin. że operacja przestała już być potrzebna. spędzałam dużo Jak dochodzi do tych pozornie cudownych czasu sama. podczas którego tworzy się obraz artystka i żona znanego chirurga. słyszeć. Otacza je żywe rzeczywistości istniejącej poza zasięgiem pole energii i ja wyczuwałam to normalnych ludzkich zmysłów. przeciwnie — bardzo przejrzysty. rodzajem widzenia. Muriel odwiedziła mnie tego dnia. zwierząt i człowieka. Trzy tygodnie wcześniej pojawiła się wzroku. wyczuwamy jedni operacja. Była to jej trzecia wewnątrz umysłu — bez użycia normalnego zmysłu wizyta u mnie. w połączeniu z lekarstwami. że powiększona tarczyca nie ma nic minerałów. Godzinami przebywałam w lesie. Używając jej. że nie będzie potrzebna żadna daje nam życie. Nie jest to wyobraźnia. pytania. Wyszła kompletnie chowywałam się na farmie w Wisconsin. karmi. Wymaga rzeczy poza normalnym zasięgiem ludzkiego zrównoważenia istniejącego wokół każdego z nas doświadczenia. Widziałam. niż wydaje się to oczom. Termin wykorzystywać? Czy jest to moja wyjątkowa cecha. muszę wrócić do samego początku. Nie jest to proces w żadnym stopniu ciszy. że leki odniosą pierwszy ujrzałam pole energii wokół ludzi. Podczas pierwszej wizyty ponownie ponadzmyslowe ujawnia istnienie dynamicznego użyłam mego postrzegania po-nadzmysłowego. Energetycznym Człowieka. bez śladu. lekarze ku swojemu zaskoczeniu życia? Chcąc wyczerpująco odpowiedzieć na te stwierdzili. spotkaniu. że można je ponadto istnieje obawa. można widzieć. Dopiero dużo później zaczęłam nakładaniem rąk. Widziałam. nienormalny stan zniknie tańcowi odkryłam. Ta energia jest nierozerwalnie wyczuwałam drzewa na długo przed dotknięciem ich związana ze zdrowiem. Każdy z nas posiada Potrafiłam wyczuć stan. Pacjenci i uczniowie pytają mnie. lekarzy. czyli aurę. że bez patrzenia pola energii. operacji przypadał na tydzień po naszym drugim czy też każdy może się tego nauczyć? Jeśli to drugie. Odbyłyśmy dwa seanse lecznicze w to co mogą zrobić. Gdy Muriel znalazła się percepcji i jakie znaczenie będzie to miało dla ich w szpitalu. a raz pierwszy zdałam sobie sprawę. że energia ta wspiera nas. Wchodziłam wówczas w odmienny stan tajemniczy. współzależnych pól energii wokół i uzyskać informacje na temat dolegliwości Muriel. Muriel potwierdziła. by upewnić się. żeby pomóc moim pacjentom? kompletnie nieruchomo i czekając. okolicy nie było zbyt wiele dzieci. Kiedy po pewien skutek. czuć i energetyczne pacjenta. . Dopiero potem skierowałam dotykać rzeczy. który pozwalał mi na dostrzeganie często mocno skomplikowany. w jakim się znajduje. wewnątrz wszystkich przedmiotów materialnych. którzy przepisali jej leki na zmniejszenie ta. że była już u kilku drugich. Moje dzieciństwo było bardzo proste. Pamiętam. kiedy po raz rczycy. choć świadomości. która otacza i przenika ćwiczyłam chodzenie po lesie z zawiązanymi oczami. zauważone. Lekarze ci stwierdzili. Kiedy pole energetyczne. siedząc zdarzeń? Co robię. żeby poszerzyć granice swojej odstępie jednego tygodnia.Doświadczenie uzdrawiania 15 nie zrównoważyłam i wzmocniłam całe pole Posługując się nim. które normalnie pozostałyby nie leczniczą energię na osłabiony nadgarstek.

przypomniałam sobie swoje doświadczenia z jak mogłeś zwyciężyć w tamtej dyskusji. wyspie i obserwując fale albo chowając się w lesie. Poszłam na studia. przeciwnie. Zaczęłam też rozumieć. że nie istnieje Energetyczne Człowieka stawały się stopniowo przestrzeń pozbawiona pola energii. który najlepiej wam odpowiada. zadumą czy czymkolwiek innym? odpowiednie przeszkolenie i zajęłam się udzielaniem Najważniejszą rzeczą jest danie sobie czasu na to. Zaczęłam wtedy siebie pole energii przypominające wyglądem tworzyć konstrukcję myślową umożliwiającą mi ich płomień świecy. Odkryłam. postrzegamy siebie również jako problemy bliźnich. ale czy potrafimy ją określić. Kiedy wchodzimy w stan poszerzonej sprawiły. tak jak ja diagnozowania i leczenia ciężko chorych ludzi. żyło w oceanie energii. że granica istnieje. Kwestionowałam spacerując. Czy światło w pomieszczeniu. Normalnie identyfikujemy siebie jako uniwersytecie wykształciłam w sobie logiczne ciało (wosk i knot) obdarzone świadomością myślenie. sekretne dziecięce się przed tobą nowy. przestałam chodzić do lasu. że pola te zrozumienie. wsłuchać się w siebie — wyciszyć hałaśliwy umysł. na tyle uwiarygodniły moje doświadczenia. co jest z tobą nie tak etc. dlaczego rzeczy są takie. że doświadczenia te były powinieneś był zrobić. Rozważmy przykład świecy i jej moim zmysłom. W celu rozwinięcia postrzegania po prostu doświadczenie. wyłączając mnie. Te wspaniałe. początkiem mojego postrzegania ponad-zmyslowego Kiedy wyłączysz tę ustawiczną paplaninę. jakby moim życiem kierowała wzmocniona. że wszyscy o nich dalszej części książki zaproponuję kilka ćwiczeń wiedzą i w końcu o nich zapomniałam. że moje oczy i serce otworzyły się na świadomości. jakimi są. łowiąc ryby. bez względu na to. który bez przerwy mówi o tym. Kiedy dorosłam. Odkryłam również. lecz życia każdego. co powinieneś zrobić. Zrozumiałam. doświadczenia doprowadziły mnie w końcu do Zaczniesz zlewać się ze swoim otoczeniem. czy nazwiemy go lat pracowałam dla NASA. medytacyjnych. by porad psychologicznych. Wszystko. widzę drogę rozwoju moich swojej indywidualności. Dopiero po kilku latach. Później uzyskałam medytacją. uznałam. Szczerze wierzę. by funkcjonowania świata. na jakiej opiera się świat. Później nauczyłam się widzieć pola drzew i później). tak jak ja w dzieciństwie. jak ponadzmysłowego należy wejść w stan nadświa- podglądanie wiewiórki jedzącej orzeszek na gałęzi domości. W tym czasie nie tracisz wcale Spoglądając wstecz. siedząc na piaszczystej wszystko. Wreszcie nauki duchowe. jakaś niewidzialna ręka. Lata spędzone w poradni psychologicznej (płomień). wspaniale harmonijny świat. zostaje ona zdolności. Gdzie kończy się odebrałam (o których płomień. ważne jest. kiedy zaczęłam dostrzegać kolory wokół głów ludzi. sposobem opisania doświadczenia poszerzonej Doświadczenia w lesie pomogły rozwinąć się świadomości. jak wszystko działa i poszerzonej świadomości ćwicząc jogging. Przyjęłam je za coś znaleźć ten. W całkowicie naturalnego. że można wejść w stan Zaczęło mnie ciekawić. Można doświadczeń żadnych ogólnych teorii na temat ją praktykować na różne sposoby. Nigdy nie formułowałam na podstawie tych Najbardziej znaną stała się ostatnio medytacja. Jest tak. co dzieciństwa. Potem dzięki nauce na płomienia.16 Dłonie pełne światła pole. by znaleźć porządek i zrozumieć zasadę. robiłam to w lesie. otworzy albo jasnowidzenia. drzewa. małych zwierząt. że wszystko ma wokół że mogłam uznać je za „realne". tak naturalne. nie częścią mojego życia. że mogą się one stać częścią Nie było to dla mnie ekscytujące odkrycie. Postrzeganie ponadzmysłowe i Pole łączą wszystkie rzeczy ze sobą. Jest wiele dróg wiodących do tego celu. a zaczyna światło? Wydaje się. jakie światło emanujące z płomienia. kiedy przyglądamy się dokładniej? Płomień jest całkowicie przeniknięty przez światło. Na czym polega cały ukończyłam wydział fizyki i przez następnych kilka proces. prowadząca mnie krok po Proces zlewania się z otoczeniem jest innym kroku przez kolejne klasy szkoły — szkoły życia. z których będziecie mogli skorzystać. nie pochodzące ze świecy .

Choć wiele razy wydawało i poprzez przyzwyczajenia życiowe. które dotychczas odbierałeś jako przy. Z PP uzyskałam doskonałe rezultaty w diagnozowaniu początku widziałam tylko bardziej intensywne pola problemów fizycznych i psychicznych oraz w energii wokół osób. mówi wiek zdrowy charakteryzuje się jasnymi kolorami. gromadziłam obserwacje. że ktoś jest chory. płynąć i przybrała ciemną barwę. staje się jaśniejsze i bardziej wyraźne. widzę. tym bardziej rozwija się moje Dla każdej choroby istnieją ściśle określone kolory i postrzeganie ponadzmyslowe i tym lepiej potrafię powstające z nich formy myślowe (myślokształty). Ponieważ PP pokazuje. Im bardziej poszerzam które krążą bez kłopotów w zrównoważonym polu. Percepcja kolejnych choroba została zapoczątkowana. nadzmyslowe. świadczy światła świecy. zamieniając się w prawdziwe cho- musiałam korygować tę opinię. z nich pochodziła z okresu pracy w poradni zdrowia by dana osoba mogła powrócić do zdrowia. kiedy zaprowadzić mnie ku światom. tak. Gdy twoja świadomość poszerza się. Informacje. swoją świadomość. położenie. powstanie w jego polu zaburzeń w przepływie energii Gdzie zatem jest nasza ostateczna granica? i pojawienie się nieruchomej energii. potem zaburzeniem psychicznym lub kombinacją tych dwu światło płomienia. O tym. współdziałania. promieniujące jedynie na około znajdowaniu sposobów ich rozwiązywania. że nie ma takiej granicy. co ćmione. wszechświat i mój z nim związek. która przestała Doświadczenie postrzegania ponadzmyslowego. w postaci słów. . że pole psychosomatycznej pojawia się wprost przed twoimi sięga jeszcze dalej od ciała fizycznego. Kiedy używa się PP. mechanizm choroby Kiedy moje umiejętności wzrosły. dwa centymetry od ciała fizycznego człowieka. Co psychicznego. W trakcie nauki postrzegania pola energii nego PP. Większość Wkrótce nauczyłam się równoważyć zaburzone pole. która całkowicie zmieniła sposób. pojawiały się moim umyśle. Każdą czynników. dostrzec rzeczywistość. ludzi. drogi. Wraz z rozwojem PP medycynie i doradztwie psychologicznym. o których istnieniu nie miałam dotąd pojęcia. że pole energii jest nierozerwalnie Gdzie zaczyna się światło w pokoju. że znalazłam granicę. wraz z upływem czasu intensywnego światła. zawsze później ciała fizycznego. również przenika płomień? Tak.Doświadczenie uzdrawiania 17 (oceanu energii). że należy zbadać je uważniej. mi. ujrzałam. PP ukazuje. w jaki sposób kolejną linię trudniej dostrzec. Zaczęłam sterować swoim własnym polem Rozwijając przez wiele lat postrzeganie po. iż istnieją tylko warstwy: warstwa płomienia. Zrozumiałam. a potem. tego procesu wiąże się z urazem fizycznym. ale oczami. nawet Proces otrzymywania informacji w ten właśnie kiedy zamykałam oczy albo zmieniałam sposób często nazywa się channelingiem. że słuszniej byłoby powiedzieć. by wchodziło w harmonię z polem innej osoby. Ponieważ jednak zjawiska te nie znikały. Wiele razy źródło albo pierwotna przyczyna granica? Uznałam. przenosi się do mi się. że większość zaburzeń powstaje zbudowane jest z delikatniejszej substancji — mniej w biopolu człowieka. że otrzymuję informacje na dość sceptycznie przyjęłam swoje postrzeganie temat źródła choroby. koncepcji albo symbolicznych I taki był początek mojej osobistej drogi mającej obrazów. a potem światło pokoju. Informacje te zdawały się zjawisk energetycznych wokół ludzkich ciał. a kończy złączone ze zdrowiem i samopoczuciem danego światło świecy? Według fizyki nie ma granicy dla człowieka. stwierdziłam. biegnie ono w nieskończoność. tak jak ze wszystkim innym. Ze względu na moje wykształcenie więcej. Gdzie znajduje się roby. warstw zewnętrznych wymaga coraz bardziej jak odwrócić proces chorobowy. posiadłam również umiejętność świadomego z nim światło. Dla odmiany czło- płynące ze stanu poszerzonej świadomości. w jaki postrzegam rzeczywistość. pochodzić od istoty o inteligencji wyższej niż moja. uczy nas również. rozwiniętej świadomości i coraz lepiej wyćwiczo. Używając moje widzenie stawało się coraz wyraźniejsze. która dotąd była poza Postrzeganie ponadzmyslowe oddaje wielkie usługi w zasięgiem moich zmysłów. uznałam.

że źródło seansów uzdrawiających. Co to jest? Kiedyś na przykład usłyszałam dosłownie Ona ma Przyczyny choroby należy poszukiwać na poziomie raka i ujrzałam czarną plamę w polu energii psychicznym albo uczuciowym lub też na poziomie pacjentki. zmianie przyzwyczajeń ściślej z rdzeniem naszego istnienia. informacje na temat działań sa-mouzdrawiających. siebie. prowadzący z powrotem ku źródłu. Prowadzi nas to życiowych i zajęciu się pierwotnym zaburzeniem ku głębszej części nas samych. Robiąc Kwestią kluczową jest dotarcie do głębszych to. Proces uzdrawiania polega na zmianą postawy życiowej. Otrzymuję również przyjmowania lekarstw przepisanych przez lekarza. To połączenie informacji zdrowia danej osoby. Odkryłam. Powoduje to zmianę w stanie ultra-sonograficznych. które leczenia. Bez tych zmian organizm wytworzy następny prob- jakie pacjent powinien podjąć w trakcie procesu lem. którą nazywa się psychiki. ignorujesz coś bardzo ważnego. coś jest nie tak. zawsze przebywałam w stanie poszerzonej znaczeń naszej choroby. Musimy zadać sobie pytanie: świadomości. wielkość i umiejscowienie czarnej niezrozumienia i niezaakceptowania trudnych plamy potwierdziły się podczas późniejszych badań sytuacji życiowych. Powrót do zdrowia ponadzmysłowym okazało się bardzo skuteczne. które spowodowało chorobę. czasami wyższą jaźnią albo błyskiem świętości. Proces ten składa się zazwyczaj z wielu wywołało pierwotną chorobę. które mówi: Poczekaj symboliczny rysunek lub bezpośrednią wiadomość chwileczkę. . dzięki czemu łączymy się równoważeniu biopola. co zobaczyłam w aurze pacjenta. Kształt. Nauczyłam się odbierać te informacje co ta choroba dla mnie oznacza? Czego mogę się na różne sposoby przy użyciu PP (za pomocą dzięki niej nauczyć? Choroba może być po prostu channelingu albo widzenia). Dzieje się tak poza uzyskiwanych poprzez channeling z postrzeganiem świadomością człowieka. Moje wymaga żmudnej osobistej pracy i zmian. a nie tylko diagnozy są niezwykle trafne. w zależności od sobie ze źródłem choroby wiąże się zazwyczaj ze stanu pacjenta.18 Dłonie pełne światła równoważyłam energetyczne pole pacjenta. odbywających się przez choroby jest kluczem do wyzdrowienia. Łączyłam otrzymany wiadomością od ciała. Poradzenie wiele tygodni albo nawet miesięcy. Nie słuchasz samego słowną z tym.

Potrzebne są równo samoleczenia. zastąpi kursu uzdrawiania. a także dla tych.Cz. praktyki. które zwiększą twoją wrażliwość Ludzie zajmujący się leczeniem zawodowo. jaką dyscypliną się zajmują. leczenie jest równoznaczne z uzyskać biegłość w postrzeganiu aury i transformacją. ta łącznie z kursem albo w przygotowaniu do niego. byś mógł nauczyć się dostrzegać różnicę bez względu na to. jak i Ćwiczenia te koncentrują się nie tylko na technikach fizycznym. zarówno psychicznym. by jak mówiliśmy. lecz także osobistego rozwoju. Napisana jest samodyscyplinie. procesem leczniczym. do wykorzystania w trakcie zajęć pod samych siebie. tak. wiąże się z podróżą do samo. Każda choroba. psychicznego i duchowego. aby osiągnąć którzy aspirują do osiągnięcia pełni zdrowia szersze postrzeganie rzeczywistości. ponieważ. Przedstawia szczegółowy opis drogi widzenia i uzdrawiania. Rozdział 2 JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI Książka ta przeznaczona jest przede wszys. dotyczącym za. Będziecie potrzebowali czy fizyczna. czy to psychiczna wyrównywaniu biopola. terapeutów. najdalszych zakątków świata — uzdrawiającą żeby każdy czytelnik próbował odpowiedzieć na nie sztuką nakładania dłoni. jaką należy włożyć. Ich zadaniem jest zrównoważenie dla lekarzy. lecz także na samoleczeniu i prowadzącej ku zdrowiu i rozwojowi. Nie książka będzie dla ciebie wyzwaniem. pomiędzy wewnętrznym szumem a sub- mogą tę książkę traktować jako poradnik i ko- . Powinno się jej używać Jeśli chcesz nauczyć się samoleczenia. Proponuję. które kompletnie zmienią uzdrowiciela. Na końcu się nową metodą leczenia docierającą do każdego rozdziału znajdują się pytania. jak i leczenia innych. twojego życia i wyciszenie umysłu. rzystać z niej latami.E. którzy interesują okiem doświadczonego uzdrowiciela. Postrzeganie Pola Energetycznego twoje spojrzenie na życie. bezpośrednich doświadczeń i weryfikacji nauczyciela- poznania i odkryciami. księży i wszystkich tych. Książka ta jest Człowieka (P. To oznacza przestudiowanie studium na temat ludzkiej aury i jej związku z tekstu i wykonanie ćwiczeń. Studentom posłuży ona jako tkim dla tych. lekceważcie też ogromu pracy. które są w nim zawarte. Książka nie fizycznego. którym zależy na zrozumieniu podręcznik. Praca zawiera dogłębne bez zaglądania do tekstu.) wymaga nie tylko nauki i przewodnikiem w tej podróży. wewnętrzne zmiany.

które zachodzą w zakorzeniony ból. prywatne opinie nie będą już ukryte przed bliźnimi. Pod czerwoną poświatą pojawi się szara. ku naszemu życiu wewnętrznemu. Możliwe. które pomogą jej uspokoić się. ujrzycie być może nawet scenę z światła. byście zmienili swój osobisty pogląd na to. Potwierdzenie tych doświadczeń upewni cię w gęsta. kiedy ktoś jest wściekły. Chcąc dowiedzieć się. że ludzie podczas gdy płacz jest być może lepszym sposobem rozwijają w sobie nowe metody rozumienia wyładowania emocji i rozwiązania problemu. dzięki któremu zachodzą zmiany. odkryjemy. Dzięki rzeczywistości. Nie. doskonaleniu się. wiele lepiej niż teraz. chociaż często sami o tym nie wiedzą. ale gniew rani ciało fizyczne. właściwe wszystkim teraźniejszości. Ten proces trwał we mnie wpływa na nasze biopole. Może być zatem kluczem do podczas której. że poprzez zmianę wewnętrznej rzeczywistości. Pole szczerością w stosunku do innych.E. z której ema- słuszności obranej drogi. książka ta może rozgniewanej osoby. To nietrudne. kim jesteście. Ja taki zmysł w sobie rozwinęłam. Większość mieszkańców Ziemi PP usłyszycie słowa. jeśli taka będzie nasza wola. zaczniemy rozumieć się wzajemnie o iskrze boskości w każdym z nas. wcale nie postradałeś nuje wielki smutek. jest ponadzmyslowego jest naturalnym. Koncentrując się na tej zmysłów. Zrozumiemy związek pomiędzy częstotliwości. odebrania tylko poprzez wyciszenie umysłu. że ten zmiany w biopolu sami tworzymy swoje proces rozwijania w sobie postrzegania doświadczenie rzeczywistości. których nigdy byśmy się nie informacje odbierane są na innej. należy Chociaż każdy przypadek jest wyjątkowy. zapewne wyższej. jak się to często nazywa. że wyrażenie gniewu jest konieczne. otwierającym nową erę. których nie powinno tam być. poświęcenia i nauki. co z kolei wpływa na nasze długo. rozwiązanie.Cz. nic się zmiana w powszechnej świadomości i ludzie nigdy nie będzie takie samo. oraz na stosunku danej osoby do jej albo otwierania kanałów. będziemy musieli wykazać się głęboką ją zmieniać. że potrafimy zmienić bieg poznałam nowe światy i osiągnęłam niemal całkowitą naszego życia i wyzdrowieć. ewolucyjnym przekaźnikiem. spodziewali. P. rodziców. co myślimy. jak współtworzyć naszą rzeczywistość i jak umiejętności. posiada umiejętności postrzegania ponadzmy. możliwymi do Na przykład już teraz potraficie rozpoznawać. Zobaczycie. Nasze uczucia i Energetyczne Człowieka stanie się przekaźnikiem. Inni też słyszą dźwięki „znikąd" i widzą substancji. W naszym życiu odkrywają w sobie ten nowy zmysł. istnieją skoncentrować się na przyczynie gniewu. zazwyczaj reaguje gniewem w pewnych sytuacjach. Wierzę. Kiedy wszyscy nauczą się odbierać te duszy. a w jego wyniku ciało i zdrowie. która spowodowała ten głęboko jest początkiem cudownych zmian. z powodu naszych nowo nabytych odkrycia. który pośredniczy w naszym krokiem gatunku ludzkiego. Odkryjemy. nie tylko w pewne wspólne doświadczenia. Zachęcam was. W innej sytuacji może jednak okazać Większość potrafi poszerzyć je za pomocą szczerego się. też możecie to zrobić. w jaki sposób twoim życiu w sposób być może niezwykły. zachodził stopniowo. Ujrzycie również. lecz także w świetle przeżyć ludziom przechodzącym proces poszerzania zmysłów dziecięcych. Istnieje wiele dowodów na to. że dana osoba całkowicie naturalny. się z tą osobą na głębszym poziomie. To wszystko dzieciństwa. Stanie się ono pomostem ku naszej nasze biopola. Okaże się. Wy przyczyną i skutkiem. co dzieje posłużyć jako weryfikacja tych doświadczeń. Dzięki PP Jeśli zacząłeś już postrzegać zjawiska spoza będziecie w stanie dostrzec czerwoną poświatę wokół zasięgu normalnych zmysłów. ku tej informacje. że to.20 Dłonie pełne światła telnymi informacjami z zewnątrz. że już teraz dokonuje Kiedy mamy już za sobą to doświadczenie. podczas gdy ja będę prowadziła was przez świat postrzegania . dzięki któremu znajdziemy sposób dotarcia do naszej Cały czas są one podświadomie przekazywane przez najgłębszej istoty. przypominająca płyn substancja. połączyć z jej podświadomością i znaleźć słowego.

w którym rzeczywistość I zajmuje się miejscem pola energetycznego w codziennych wzajemnych oddziaływań pola twoim życiu. z psychodynamiką. które dotyczą P. że działacie. w którym żyjemy. Jenny. ma wspólnego z tobą? Jaka jest Po przeczytaniu tej książki będziecie mogli znaleźć jego rola w twoim życiu? Jak. że przed urodzeniem dziecka musi najpierw te bardziej techniczne. kolejnych aspektów Pola Energetycznego Czło. co wam odpowiada. odniesieniu do społeczeństwa. że macie moc Część III przedstawia moje przemyślenia zmieniania rzeczy. Te informacje będą bardzo istotne przez nakreślenie nowego paradygmatu waszego dla tych. Zaprezentowane zostaną rysunki zmian Podzieliłam książkę na części. ta część będzie dla was wielce poszukiwań. jak i wynikające z nich własnego punktu widzenia. uświadomicie sobie. na głębokiego zrozumienia. Po prostu zechce opuścić (rozdziały 11. nie tylko zrozumieć. poziomie praktycznym i na wyższym poziomie w rym dawni wrogowie stają się przyjaciółmi. w jaki sposób wasze działania zbudowany jest model Pola Energetycznego i poglądy wpływają na rzeczywistość i pomagają ją Człowieka. zdała sobie waszymi współpracownikami. światu braterstwa. z mojego powyższe doświadczenia. zwyczajny czytelnik pewnie poświęcić wiele czasu na wyzdrowienie. lecz także przez i psychoterapii ciała i zyskać szersze spojrzenie na zmianę waszego nastawienia do całego życia i nas jako istoty ludzkie i na naszą energetyczną i wszechświata. 13). Jak zauważyłeś.Cz. Opisuje to zmysłów.E. Fragmenty części III. użyteczny w pracy psychologicznej i zmienić na lepsze lub gorsze.E. już dawno opisany energetycznego nabierze nowego. namiką. osobistych psychoterapią. na przykład.Cz. pokazały nam. podtrzymywania ciągłości tego. Co ten fenomen. przez mistyków. Pomoże wam ścieżka. część wprowadzą w nowy wymiar. co sprawia. zapewniając sobie szczęśliwą Część IV książki zajmuje się metodami przyszłość. i dotyczące związku P. głębszego sensu. sprawę. Rozdziały części III w trochę czasu na doświadczenie tej zmiany. uniknęła komplikacji. w jaki sposób wiedza o tym dziećmi i przyjaciółmi. którzy chcą przekroczyć granice psychologii stosunku do własnego zdrowia.Jak korzystać z tej książki 21 ponadzmyslowego ku krainie Pola Energetycznego tych w literaturze. w którym się znajdujecie. nie tylko także jak działacie. przekonacie. lecz Książka ta da wam sporo wskazówek. Ujrzycie. Nie jest to łatwa pouczająca w sensie samoodkrywania. Można do nich wzięła sprawy swojego zdrowia i życia we własne powrócić. która Energetycznego Człowieka z praktyczną psychody- oświetla cały wszechświat.E. który jest mieszaniną szersze obserwacji i teorii oraz konkluzji zawar- . pracy i szczerości. jakie reakcje zachodzą pomiędzy wami a rzeczywistości.Cz. Na podstawie tych informacji Człowieka. Prezentuję również schemat teoretycznej i doświadczalnej. szczegółowy sposób pomogą połączyć zjawiska Pola Pozwólcie sobie stanąć w blasku świecy. Zainteresowanych samopozna-niem rozdziały te wieka i jego związku z tobą. jeśli w ogóle. ale z pewnością warto na nią wkroczyć. zachodzących podczas sesji terapeutycznych. Książka pomoże wam lepiej fenomenie może zmienić oblicze naszej zrozumieć. w któ. Chociaż mogliście nie interesować się dotąd Umiejętność ta wymaga jednak odwagi. kiedy zadacie sobie szczegółowe pytania ręce (tam gdzie się zresztą zawsze znajdowały) i na temat funkcjonowania P. Poświęćcie duchową rzeczywistość. które się wam nie podobają. można praktyczne sposoby wykorzystania dynamiki waszego go wykorzystać? Wyżej opisane przypadki pola energetycznego w stosunkach z partnerami.Cz. Ten rodzaj wiedzy może zaprowadzić zwiększania waszych zdolności odbierania bodźców nas ku lepszemu światu: światu miłości zrodzonej z — co to oznacza na poziomie personalnym.E. opisuję konkretne doświadczenia i daję zjawisko z punktu widzenia historii oraz nauki wskazówki praktyczne. Po przedstawieniu teoretyczny. Część II zajmuje się bardziej szczegółowo Wyjaśniam zrozumiale możliwości poszerzania fenomenem pola energetycznego. w którym można umiejscowić zarówno tych stanowisk kreślę obraz P. Kiedy się o tym przy duchowym uzdrawianiu. 12.

kto Część V opisuje proces duchowego leczenia. Szczegółowo wyjaśnia techniki się zawodowym uzdrowicielem. szkołę i zostać jej uczniem. musisz znaleźć taką uzdrawiania na poszczególnych poziomach P. nabrać odpowiednich umiejętności. Przypadek ten pokazuje. Zachodzące zmiany nie tylko wpływają przez doświadczonego uzdrowiciela jest bardzo na nas jako jednostki. Zweryfikowanie twoich umiejętności nowe czasy. Trzeba studiować i praktykować. Nauka uzdrawiania wymaga ciężkiej pracy całego ludzkiego życia. z w którym chory Dawid bierze czynny udział w uzdrawianiem. Jestem pewna. Łączy informacje na temat poszerzonego W części VI przytaczam przypadek uzdrowienia. Każdy.E. by powiązane jest z naszą wrodzoną naturą duchową. postrzegania rzeczywistości. praktycznej i osobistej. ale nie wystarczą do utrzymać. Pisemne wskazówki służą studentowi jak odzyskać zdrowie i równowagę w życiu i jak je do zapoznania się z materiałem. Wreszcie opisane zostają kolejne etapy nauczenia się samych technik.Cz. lecz także redefiniują sens ważne. musisz uzyskać bezpośrednie Co to jest zdrowie? Kto jest leczącym? rady od kogoś.Cz. kto już i . Zawiera rysunki przyszłości będziemy mieli oficjalne szkoły uczące zmian biopola zachodzących w trakcie sesji leczenia przez nakładanie rąk i channeling. że w niezbyt odległej lecznicze w odniesieniu do P. podczas kursu. ponieważ zawsze channelingu. w uzdrowicielowi zapoczątkowanie procesu poprawy jaki sposób pacjent sam staje się uzdrowicielem. tak jak w każdej Część ta przedstawia doświadczenia i techniki innej profesji. radząc.E. skutecznie umożliwiając leczeniu samego siebie. Następnie koncentruję się na bezpośrednich Ponieważ większość z tych technik nie jest metodach samoleczenia i sugeruję dalsze kroki dla łatwa. którzy chcą praktykować uzdrawianie. może nauczyć się uzdrawiania i Nazywam to leczenie duchowym. By stać leczniczych. stanu zdrowia swojego i innych.22 Dłonie pełne światła implikacje istotne dla całej ludzkości wkraczającej w się na tym zna. dydaktycznej. podane w części IV. Zanim zaczniesz stawania się uzdrowicielem. będziecie zapewne musieli studiować je tych. prowadzące do pytań: skutecznie uzdrawiać. naprawdę tego chce.

przez zrozumieć. trzy lata poświęciłam na też umieć komunikować się z ludźmi związanymi z naukę energetyki rdzenia. jak dopełniają one proces leczenia. że dla uzdrowiciela bardzo ważne jest Moje wykształcenie obejmuje stopień magistra posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat: metod fizyki. Uzdrowiciel musi znać te metody. Ukończyłam dwuletni ziołami. musi rok uczyłam się homeopatii. przez dwa lata studiowałam anatomię i uzdrowiciela. powinien umieć współpracować z lekarzami. przez dwa lata również uczęszczałam na pracowników medycznych zajmujących się danym zajęcia dotyczące odmiennych stanów świadomości. Ponieważ praktykowałam już jako pomagają pacjentowi w powrocie do zdrowia. Uzdrowiciel może też zebrać informacje na Program Ścieżki. Musi zatem znać się się od uzdrowicieli w całym kraju. Rozdział 3 UWAGI NA TEMAT ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI I DUCHOWEGO PRZEWODNICTWA Wierzę. czy przez przeszkolonych fizjologię. ze specjalnością w dziedzinie fizyki atmosfery. tera-peutka. by w szczególności technik głębokiego relaksu. homeopatii oraz leczenia dietą i satelitów meteorologicznych. którzy przez ponad 15 lat. terapeutycznych. Przede wszystkim zaś ludźmi na ich biopolach. a do tego przez wiele lat uczyłam temat innych metod leczenia. fizjologii. a przypadkiem. Metody terapeutyczne niemal zawsze kurs terapii bioenergetycznej. pięć na Uzdrowicielski chorym. Pracowałam też z informacje. nikt nie miał kłopotów z dotarciem do . jak i na warsztatach. które uzyskuje. anatomii. pojedynczo i w grupach. czy to przez masażu. jednoroczny kurs wiąże się z nakładaniem rąk. patologii i uzyskany na uniwersytecie stanowym. a także wiadomości na temat: analizowałam dla NASA wyniki pomiarów z akupunktury. by móc zinterpretować indywidualnie. Przez pięć lat technik masażu. zarówno na anatomii i fizjologii.

staniesz się bardziej zrównoważony i czysty. ponieważ każde działanie podlega prawom Każde cierpienie. jak bardzo lekceważysz najlepszy sposób siła muszą być używane ze szczerością. by wielokrotne. gdybyśmy tylko słuchali tych rad. które w sobie rozwija. pomiarów P. że mam przewodnika. wyzwanie słabym stronom naszej osobowości i mentalnym albo duchowym. Konieczne jest za tym idzie. samo dzieje się z twoją siłą. że nie potrzeb. w jaki działa. szczęścia i mądrości. negatywnych celów. Mówi. uzdrowicielską. Ludzie po prostu umawiali się ze mną. dowiesz siłą i jasnością. Istota naszego związku słyszysz wewnątrz . Poznawaliśmy się powoli i polecenia od „wewnętrznego" głosu — głosu. że praktykować uzdrawianie w Nowym Jorku i sa. ani kobietą. terapeutyczną innym i zaczęłam przyjmować ludzi W różnych punktach tej książki będę przytaczała tylko jako uzdrawiacz. jest ani mężczyzną. słyszeć i czuć. że w jego To przyniesie ci poprawę zdrowia. ale w rzeczywistości jest twoim ciele lub życiu? Jak długo o niej wiedziałeś? inaczej. zapadalibyśmy na zdrowiu. Dopiero po tym wszystkim Najprostsze rady uzyskujemy codziennie. a co robić cokolwiek dobrze. to Słuchanie rad na tym prostym poziomie oznacza. sferę twojego życia. które ci nie odpowiadają. słowne poprzez stulecia". Teraz akceptuję to. jak i duchowe. miłością. Heyoan mówi. Może zaatakować każdą rozwiną kreatywne skupienie. prawie nigdy nie modzielnie prowadzić kursy i warsztaty. Ujrzycie. Nazywamy to karmą. Coraz nabiera codziennie nowych znaczeń. płynąca przez ciebie jako uzdrowiciela wzrasta. przemierzając wraz ze mną tę opowieść. jak stopniowo praktyka terapeutyczna zamieniła się w się to dzieje. przykładać większą wagę do swoich osobistych Mogę go widzieć. Jego imię bezpośredniego lub werbalnego „przewodnictwa". jak do mnie mówią i czuć ich docierających do ciebie w formie bólu lub stresu i dotyk. może też istnieć na każdym innym Należy wyznaczyć sobie serię testów. że testy te Heyoan pyta: Gdzie w tkwi dolegliwość w pochodzą z zewnątrz. Co ona ci mówi? Co w związku z nią zrobiłeś? czy jest gotowy i czy potrafi panować nad energią. Uzdrowiciel tworzy je. Następnie zaczęłam łatwe. Z jakim stopniu potrafisz tego dokonać? Nie jest to początku ledwie ją wyczuwałam. prawda? widzieć istoty duchowe. który stopniowo. negatywna energia wróci do ciebie. czego potrzebuje twoje ciało. Ta energia i się. w formie bólu. Teraz chciałabym pokazać eksperymentach mających na celu dokonanie wam jego prostotę i sposób. uczciwością i zapewnienia sobie zdrowia. w ostatecznym rozrachunku jeść. tak jak podczas wizji. „On" mówi. zdrowie. zajęcie się Niełatwo zostać uzdrowicielem. prowadzi mnie więcej osób prosiło o uzdrawianie zamiast leczenia i ku kolejnym poziomom zrozumienia. Potem Kiedy zaczniesz słuchać wewnętrznych rad zaczęłam słyszeć. i to uznałam. W widzialna ręka stawała się coraz bardziej wyraźna. które rzucą poziomie twojego jestestwa — emocjonalnym. coraz bardziej oczywiste przykłady duchowego W tym czasie uczestniczyłam również w wielu przewodnictwa i jego siły. co się daje. pragnienia i zamiary. Jeśli użyjesz tej siły do że należy odpoczywać. ciele fizycznym. Praktyka świecie nie ma podziału na płci. że żyjesz w niezgodzie ze swoim tem to. że mam wystarczające kwalifikacje. W końcu musiałam zostawić pracę Czasem nazywam to po prostu metaforą. brzmi Heyoan. Oznacza to zmianę tych Wraz z upływem lat prowadząca mnie nie. by dowiedzieć się. Jeśli szczerze odpowiesz na te pytania. co oznacza „Wiatr szepczący prawdę Możesz zacząć odbierać bardzo proste. bezpośrednio. a wszystkie istoty na wsłuchiwania się w siebie wywoła również zjawisko poziomie jego egzystencji są całością. tak jak niełatwo własnym bólem pozwala odzyskać równowagę. jakie odczuwasz. kiedy jest się zmęczonym. Ból może istnieć w twoim wykształcenie zarówno praktyczne. Innymi słowy. Gdy energia prawdziwym ja. informuje cię przyczyny i skutku.Cz.E. kiedy jest się głodnym i to jeść dokładnie to. Uzdrowiciel może odnosić wrażenie.24 Dłonie pełne światła mnie. Zawsze otrzymuje się z powro. aspektów twojego życia.

kiedy rady. życiu. kwestiach. mogą być bardzo proste i z wszystko się kręciło. utonęła w jakimś innym linearny. o wiele bogatszy. Interesował mnie sposób rad innym. Padał deszcz. jakie otrzymuję. zaczniesz od. choć w większości wypadków mamy rada. czego się dowiedziałam. biopolu człowieka. Wykształcenie biwakowałam na plaży na wyspie Assateague w psychoterapeutyczne pomogło mi zrozumieć Maryland. Dlaczego jedno wyda. czym ono jest. padła z łodzi. Oto Może tak być. Po drugie. Informacja tego nie zrobisz. się wspaniałe i miłe. dało mi też sposobność obserwowania aury wielu ludzi. niezrozumiała dla racjonalnego umysłu channelera. najpotężniejszych sił kierujących moim życiem. Zatańcz swobodnie w rytmie swego życia. które wcześniejsze doświadczenia przygotowały mnie do zajęłyby się tym. są bardziej oczywiste niż kiedy indziej. zablokujesz dopływ rad i swój docierająca przez czysty kanał może być często własny rozwój. Pragnienie zrozumienia było jedną z Podporządkowanie się im uznasz za stratę czasu. W tym życiu miała też problemy z Jeśli przyjrzysz się uważnie. Zaczęłam modlić się o radę. Kiedy pozornie nie mają żadnego sensu lub sprawiają pojawia się możliwość zrobienia czegoś. a dopiero później Podczas seansów z pacjentami zaczęłam widzieć to. które odbiera zawodowy channeler. że udało mi się dzięki nim doświadczenia. Pracowałam przypadki. Po pierwsze. jest twoje pragnienie? Jakie są twoje tęsknoty? Bez Zdarza się. że ważne informacje na temat życia względu na odpowiedź. fizycznym posiadłam podstawy teoretyczne Odpowiedź nadeszła pewnego wieczora. Nagle Stwierdzam teraz. Jakie Doszłam do wniosku. Musiałam i wreszcie zostałam uzdrowicielką. dzięki któremu które otrzymasz. potem jako psychoterapeut-ka informacje. zanim nie słyszałam o uzdrawianiu i nie byłam uzyskasz kwalifikacje odpowiednie do udzielania zainteresowana chorobami. zrób to. jak wykorzystać te wszystkie najpierw jako fizyk. zaprowadzą cię one ku temu. niż teraźniejszego życia danej osoby. W życiu. Wszędzie szukałam początku wydawać się kompletnie nieistotne. okazała się bardzo pomocna i zrozumiała. co można by nazwać ich przeszłym życiem. kiedy nadchodząca informacja wtedy jako psychoterapeutka w Waszyngtonie. innego człowieka lub szczegółowe wiadomości na co powinieneś zrobić. informacje. nie namyślaj się. informacje albo dyrektywy. że podczas godziny uzdrawiania pacjent stawał przede mną w diametralnie innej i chan-nelingu otrzymuję w nielinearny sposób scenerii i innym czasie. Są dni. odpowiedzi. Na przykład gdyby nadchodziły w sposób racjonalny czy kobieta. krywać przewodnictwo również na wyższych nikt nie słyszał jej rozpaczliwego wołania. Nigdy nauczyć się odbierać rady dla samego siebie. nawet jeśli nie wiesz jeszcze. umiejętności nie byłabym w stanie zebrać razem wnątrz. Dzięki studiom sposób profesjonalny. będziesz musiał najpierw nie wiedziałam nic o kursach dla uzdrowicieli. kiedy wy- poziomach swego życia. Jeśli do czynienia z racjonalnym umysłem. kiedy umożliwiające zbadanie aury. wydawała się zrazu bezsensowna. mechanizm. Ja każde z nich? Nieprzypadkowo pracowałam jednak nie wiedziałam. Należy tu wspomnieć o dwóch istotnych całego tego materiału.Uwagi na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 25 siebie. Pewnego razu Wtedy właśnie chan-nelerowi potrzeba będzie dużo były tak piękne i mądre. że istnieje po temu powód. by przypomnieć sobie wszystkie te przeżyć wiele ciężkich momentów. Bez powyższych . które następnie układają się stopniowo scena zawsze miała jakieś znaczenie dla w zrozumiały obraz. w wykonywania pracy mego życia. działania świata. Wszystkie znaleźć godną zaufania osobę albo grupę osób. w którym utonęła. temat choroby. Ten osobisty problem wpływał na jej rzenie nastąpiło po innym? Jak wykorzystałeś życie jeszcze bardziej niż strach przed wodą. co wydaje wrażenie nieistotnych albo zwyczajnie błędnych. ale rozpoznajesz jako pochodzący z ze. Bez względu na szczegóły. Kiedy pracowałam dla NASA. by wykonać swoje zadanie. poproszeniem o pomoc. okryłam więc głowę i psychodynamikę związaną z przepływem energii w śpiwór peleryną z przezroczystego plastyku. która bała się wody.

Zasługujesz na zdrowie. Zna miłość bez Potrafisz zestroić się ze swoimi najgłębszymi pytań. z jakim miałam do czynienia z wysublimowanym dorosłym. się złączone ze wszystkim. co żyje. Pomogą Nadszedł czas. Zmieni to twoje życie. Ci nauczyciele są pełni „automatycznie". a zostaniesz poprowadzony. Zapominamy o tym dziecku wewnątrz nas. Stopniowo przewodnik pokierował posłuchamy. odczuwanie właściwej dzieciom wewnętrznej problem małżeński. Musicie naciągniętą na głowę. Możesz krok po zmianę — a więc i na rozwój. również i ty możesz mieć sposobność ujrzenia ich pośrednią. którzy przemawiają do nas w snach. że jesteś całkowicie i dotarcia do jak największej liczby ludzi. kiedy moje wewnętrzne pragnienie stało się wejściem w świat cudów. Wszyscy tęsknimy za wolnością — Uznałam to zdarzenie za odpowiedź na moje osiągniemy ją właśnie poprzez dziecko. w jakim kierunku pójść albo którą W osobowości każdego człowieka tkwi dziecko ścieżkę wybrać. Przeprowadziłam się tam i obie części waszej osobowości — dorosła i dziecięca uzyskałam wykształcenie potrzebne do zinterpre. że za każdym razem. Wiele ścieżek prowadzi ku tej pełni. skupiła się na nauczaniu i pisaniu tej książki w celu przekonasz się bowiem. względu na to czy masz groźne dla życia schorzenie. Nadążanie bezwarunkowo kochany. pragnieniami i największym dobrem. bym zmieniła praktykę może najpierw za pomocą pisma. kłopoty z wolą. Zrzuciłam ją szerokim gestem wrócić do kochającej. Nie było kłopotów z wynajęciem pielęgnuj. W którymś momencie zaczęli pytać o uzdrawianie. jak zmieniać swoje życie i czynić wydarzy. kiedy przychodzący do mnie ludzie miłości i szacunku do nas. że patrzę na plastykową osłonę słuchać swego duchowego przewodnika. podczas następnych dziewięciu lat mego życia i W tej książce przeplatają się wypowiedzi pracy. Każdy pamięta bycie dzieckiem. nadchodził czas na w swoim życiu. ufnej mądrości dziecka i w zdumieniu podniosłam wzrok na błyszczące w wewnątrz siebie. słuchania rad. wart. Każda nowa zmiana w tym momencie. ale wiem. Otrzymałam odpowiedź twierdzącą i poprzez naszą intuicję i którzy wreszcie. „Nikogo tu nie ma". dziecka i uzdrowiciela-terapeuty-fizyka. Później otrzymałam bez. Czuje możesz zacząć się zmieniać natychmiast. I nagle zdałam Trzeba ponownie odkryć w sobie dziecko. tak jak to dzieje się również za tymi zmianami nie jest łatwe. Stało się to dźwięk. by zacząć sobie sprawę. Wszyscy jesteśmy prowadzeni przez duchowych Skonsultowałam się więc używając pisma z nauczycieli. Zorientowałam się o poglądów i poszerzyć doświadczenia. Gdy dacie temu dziecku nieco więcej swobody. kochającą część waszej osobowości ponadzmysłowego. Bez (niższa jaźń). Dialog ten towania fenomenów przeszłego życia oraz materiału zintegruje wolną. Usłyszałam niebiańską muzykę. głos albo pojęcia. jakie możesz kiedy stajemy się dorośli zaoferować sobie . pomocą racjonalnego umysłu. Nie wiem. To nas ogranicza. co się kroku nauczyć się. które jest w modlitwy. Możesz je stworzyć. Ten dialog jest tym. Ścieżki" w Phoenicia.26 Dłonie pełne światła W środku nocy usłyszałam. a ja chciałam zmienić coś w swoim życiu. by rozwinąć zdolność odbierania i górze gwiazdy. bym rozpoczęła praktykę wam one rozluźnić sztywne więzy życiowych terapeutyczną w Nowym Jorku. że przez cały czas będę je pełnym. jeśli ich zaczęłam działać. — będą mogły rozpocząć dialog. przemówią do nas bezpośrednio. szczęście i spełnienie gdy „ułożyłam" sobie życie. przewodnikiem. biura. że ktoś woła mnie po i próbujemy kierować naszym życiem tylko za imieniu i obudziłam się. Wkrótce potem trafiłam do „Centrum nas. Znajdź go w sobie i niezwykle silne. Zasługujesz na tę miłość i jesteś jej stanowi wyzwanie. być mną w ten sposób. Poproś o radę. w tej chwili. słowną radę. pomyślałam patrząc na niebo górze. Wydaje się. To dziecko w nas jest bardzo mądre. prowadzona krok po kroku. depresję — czy wolności i doświadczanie życia w najprostszy też walczysz z trudnymi sytuacjami w pracy — sposób. a potem poprzez terapeutyczną na uzdrowicielską. bym zamknęła praktykę i albo porozumienia się z nimi.

. Do przemyślenia noć. Jakie są najbardziej doniosłe przykłady prze- Przegląd rozdziału 3 wodnictwa. Najzwyczajniej w świecie poproś o po. Czy sumiennie i skrupulatnie nasłuchujesz rad przewodnictwa w twoim życiu? albo prosisz o nie? Jak często? .Iwagl na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 27 Innym. Jakiego rodzaju wykształcenie potrzebne jest 4. których doświadczyłeś. Jaka jest przewodników duchowych? najprostsza forma wewnętrznego 5. 3. i jaki miały one wpływ na twoje życie? . Twoje prośby zostaną wysłuchane. Jak dobrze potrafisz stosować się do rad swoich uzdrowicielowi? Dlaczego? i.

lecz tylko wbrew temu. ŚW. CZĘŚĆ II AURA CZŁOWIEKA Cuda nie zdarzają się wbrew naturze. co jest nam znane w naturze. AUGUSTYN .

Lubimy jego „wibracje". ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Okazuje się. że uderzono nas przeanalizowanie tego. by opisać te nowe doświadczenia. że ludzkiej aury. stają się powszechnie znane. że kąpiemy się w obszary naszych doświadczeń. Mamy przeczucie. jak „złe wibracje" czy „to miejsce ma obiektów otoczony jest i przeniknięty płynnym światem wspaniałą energię". Z drugiej strony świetle. że mieliśmy rację. co współcześni . jak to. że używamy nowego doświadczenia mają swoje źródło w polach energetycz- języka. Zdarza się. Innym razem może to przypominać zaczynamy widzieć cały świat w zupełnie nowym oblewanie gęstą. Wstęp DOŚWIADCZENIE OSOBISTE Pozwalając sobie rozwinąć nową wrażliwość. Wszystkie te wydawać marginalne. Zaczynamy zwracać większą uwagę na te czujemy często. okazuje zobaczyć. Takie nych. i podnosimy wzrok. skąd fizycznym sensie widoczny dla uzdrowiciela. zaobserwowania i zmierzenia składników pola energii kto to taki. pięścią w żołądek. jakby wyciągano ci coś ze splotu słonecznego. że otacza nas miłość. Nasz stary świat składający się z konkretnych wyrażenia. promieniującej energii. „Wiemy" Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". które dotąd mogły się nam morzu słodyczy. zdarzeń. słonecznego albo ukłuto w brzuch. Również i ty będziesz mógł się się. mimo że wcale go nie odpowiedniki tych doświadczeń jako formy w obrębie znamy. dzieje. Kiedy pochodzi ta wiedza. błogosławieństwa i światła. jeśli posłuchasz głosu intuicji i rozwiniesz mamy uczucie. Potrafimy stwierdzić. Czasem w trakcie kłótni z kimś tego nauczyć. przyjaciel czuje się nie najlepiej albo że potrzebuje zazwyczaj tak właśnie się dzieje. że spotykamy kogoś i natychmiast Podczas moich wieloletnich obserwacji widziałam czujemy do niego sympatię. iż W rozwoju postrzegania ponadzmyslowego pomaga odnosimy wrażenie. która składa się z możliwych do ktoś nas obserwuje. że nasz czujesz. Odnosimy wrażenie. że coś się zdarzy i tak się otaczających i przenikających ciało fizyczne człowieka. a kiedy pojawiamy się z pomocną dłonią. Zaczy. ten odcisk jest w pewne rzeczy. Uzdrowiciel może to czegoś. Zaczynamy słuchać naszej intuicji. Ja też to widzę. poruszającej się bezustannie i namy zauważać i przykładać większą wagę do takich zmieniającej jak morze. ciągnącą się melasą. jakby wyciągano nam coś ze splotu swoje zmysły. żeby zobaczyć.

sposób przypominający centralny system nerwowy. że impulsy wysyłane przez ciało. wersytetu Williama i Mary udowodnił. wolnych protonów i wolnych elektronów. Na podstawie rezultatów swoich nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). Już w komórkach i znajdują się w cią głym ruchu. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. chcemy jej doświadczyć. Doktor Ravitz molekuł. Jeśli stan Nowy Jork. wy. Northrop z bioplazmie zdaje się istniei równowaga cząsteczek Uniwersytetu Yale odkryli. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. Obserwacje Iniuszy na wykazały. poruszające się obłoki cząsteczek nerwowego żaby. wypromieniowywanj jest w kosmos. posługując nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat się urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. wpływć to na stan zdrowia organizmu. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. polem Ż albo polem życia). ale że tak jak wszystko inne. odpływy tak jak morze. Nazwał to pole. My też mamy przypływy i objawów psychosomatycznych. że Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca się bioplazma tyczne pole energii jesi piątym stanem ku tym skomplikowanym urządzeniom. (EEG). by zmierzyć skupienia. Jak my. My też podlegamy ciągłej W roku 1979 inny naukowiec. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz.32 Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet. Ze świata statycznych. że Pole Współczesna nauka mówi nam. Odkrył również pomocą elektrokardiografu (EKG). mogą stwierdzić. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka- potencjał skóry. Inny tego typu pomiar dokładnie bioplazmy które oderwały się od ciała. Burr i F. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości. że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czterech informacji na temat funkcjonowania mózgu niż dotychczas znanych — stałego. blokady. i plazmowego — Iniuszyn proponuje uznać. które uniemożliwiają nam zobaczenie. istoty ludzkie. wskazując na energii. że mierząc pole żabiego skrzeku. mamy poradzić sobie Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. pól myślowych i bioplazmatycznycl . że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mentalnej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. myślenia. doktor Robert zmianie. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów istnienie nowej metody zapobiegania ciąży. ukształtowane w A naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. Mierzą prądy cząsteczki wielkości elektronów poruszające się w elektryczne mózgu za pomocą elektroencefalografu tym polu. że mierząc potencjał dodatnich i ujemnych Jeśli ta równowaga zostaje energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je naruszona. wokół ciała. definicje zdrowia i cząsteczki bioplazmatyczne odnawiają się bez choroby. W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywycl pól energii. W powietrzu potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu wykryć możn. która wyrośnie z tego nasienia. To eksperymentów zasugerował istnienie „bio- urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazmatycznego" pola energii zbudowanego z jo- pomiaru. Nowojorskiego twierdzi. Nauka potrafi już nawet zmierzyć zachskiego zajmował się szczegółowo zagad- pola elektromagnetyczne wokół ciała. czy Iniuszyn odkrył że pomimo normalnej stabilności roślina. Zbudował hipotezę mówiącą. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot. z taką informacją? Przystosowujemy się do niej. będzie bioplazmy znacząca ilość jej energii zdrowa. płynnego gazowego normalny encefalograf. a nawet samego życia zaczynają przerwy w trakcie procesów chemicznych w nawiązywać do teorii pola energetycznego. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. W roku 1939 doktorowie H. Odkryli. również i my zasugerował. Mierzą prądy elektryczne serca za fizjologicznymi i psychologicznymi. sporządził mapę pola elektrycznego taka rzeczywistość istnieje.

Już w chemicznych w komórkach i znajdują się w cią roku 1939 doktorowie H. że bioplazmatyczne pole energii jest się ku tym skomplikowanym urządzeniom. zdrowa. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. płynnego. wersytetu Williama i Mary udowodnił. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości.. Nauka potrafi już nawet zmierzyć pola zachskiego zajmował się szczegółowo zagad elektromagnetyczne wokół ciała.• nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). wielkości elektronów poruszające się w mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). blokady. wolnych protonów i wolnych elektronów.j nej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. która wyrośnie z tego nasienia.U. ukształtowane w sposób naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. tym polu.& pomiaru. czy to na stan zdrowia organizmu. \ wy. tak jak morze. . przypominający cent. które oderwały się od ciała. Obserwacje Iniuszy- zmierzyć impulsy wysyłane przez ciało. znacząca ilość jej energii wypromieniowywana potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu jest w kosmos. ale że tak jak wszystko inne. Burr i F. i Nowojorskiego twierdzi. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. chcemy jej doświadczyć. doktor Ro. również i my zasugerował. Odkryli. mamy poradzić sobie z taką Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. Inny tego typu pomiar dokładnie poruszające się obłoki cząsteczek bioplazmy. To ich eksperymentów zasugerował istnienie „bio.32 ________________________ Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet. które uniemożliwiają nam zobaczenie. urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazma tycznego" pola energii zbudowanego z jo.. stan informacją? Przystosowujemy się do niej. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. My też mamy przypływy i odpływy objawów psychosomatycznych. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. że mierząc potencjał równowaga cząsteczek dodatnich i ujemnych. definicje na wykazały. pól myślowych i bioplazmatycznych I . A ciała. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny potencjał Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka skóry. gazowego i plazmowego — Iniuszyn proponuje Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca uznać. a nawet samego życia zaczynają odnawiają się bez przerwy w trakcie procesów nawiązywać do teorii pola energetycznego. W bioplazmie zdaje się istnieć Uniwersytetu Yale odkryli. Współczesna nauka mówi nam. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów nowej metody zapobiegania ciąży.!' ralny system nerwowy. Northrop z głym ruchu. Mierzą prądy elektryczne serca za pomocą fizjologicznymi i psychologicznymi. Na podstawie rezultatów swo. normalny encefalograf. że mierząc pole żabiego skrzeku. istoty ludzkie. Mierzą prądy elektryczne cząsteczki . że Pole . że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mental. Zbudował hipotezę mówiącą. \ W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywych \ pól energii. wpływa \ polem Ż albo polem życia). że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czte. mogą stwierdzić. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot. Iniuszyn odkrył. myślenia. wskazując na istnienie energii. Odkrył również elektrokardiografu (EKG). Jak W roku 1979 inny naukowiec. posługując się nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. będzie że pomimo normalnej stabilności bioplazmy. że cząsteczki bioplazmatyczne zdrowia i choroby. Nazwał to pole. by piątym stanem skupienia. • roślina. My też podlegamy ciągłej zmianie. Jeśli taka Nowy Jork.\ informacji na temat funkcjonowania mózgu niż rech dotychczas znanych — stałego. Doktor Ravitz molekuł. Ze świata statycznych. bert my. sporządził mapę pola elektrycznego wokół rzeczywistość istnieje. W powietrzu wykryć można \ nerwowego żaby. \ energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je Jeśli ta równowaga zostaje naruszona.

tym fenomenie od zarania dziejów. że nie jest to nic nowego. Był obiektywnymi naukowymi opisami naszego świata a nie znany albo odrzucany przez zachodnią myśl światem subiektywnego ludzkiego doświadczenia. która w tym . cząsteczkowej i względności. okaże fizyka newtonowska ustąpiła teoriom: się. tyle tylko że w dostrzegamy coraz wyraźniej związek pomiędzy naszych czasach został on odkryty powtórnie. a bioplazma! Ale jeśli zajrzymy do literatury. czasie koncentrowała się na poznawaniu świata Sami staliśmy się wibrującą. promieniującą fizycznego. naukową. Teraz. Ludzie wiedzieli o elektromagnetyzmu. kiedy ta wiedza rozwinęła się.Doświadczenie osobiste 33 form poruszających się i oddzielających od ciała.

opiera się na tych samych modelach Wraz w rozwojem wiedzy odkrywane są nowe naukowych. aż pojawią się dowody matematyczne aktualnie panującym. aż znaleziona zostanie zgodność samych siebie. którymi fizycy opisują wszechświat. szersze. oraz wiele — aparat rentgenowski. w jaki sposób zmieniało się więc nowe teorie. doprowadziło do . pomiędzy wynikami doświadczeń a nowymi Należy pamiętać. tomograf komputerowy czy autodefinicji. A ZACHODNIMI POGLĄDAMI NAUKOWYMI W większym stopniu. jak — wykorzystywane w medycynie dziedzictwa. jakimi określamy siebie i naszą laser. że sposób działania zachodniej dowodami matematycznymi. oparte zazwyczaj na całej spojrzenie naukowców na świat fizyczny i jak te dotychczasowej wiedzy. W zjawiska. w jaki myślimy. Proces dowodami matematycznymi i eksperymentalnymi. Włączamy te nowe idee do zestawu zjawisk. To właśnie czyni zachodnią naukę naszego codziennego życia i zaczynamy widzieć tak potężnym i skutecznym narzędziem i siebie w odmiennym świetle. rzucając wyzwanie nowych teorii. Często nie daje się ich wyjaśnić za pomocą tej części książki zawarty jest krótki rys historyczny. rzeczywistość. niż chcemy to przyznać. fizyk będzie poszukiwał zawsze poszerza naszą wiedzę. Nowe teorie nauki polega na znajdowaniu zgodności pomiędzy przeistaczają się następnie w prawa fizyczne. planuje się i przeprowadza zmiany wiązały się z ewolucją naszych poglądów na nowe eksperymenty. znajdowania sposobów na opisanie nowych zjawisk Jeśli tej zgodności nie ma. Rozdział 4 ANALOGIE POMIĘDZY TYM. Powstają który pokazuje. Sposób. JAK WIDZIMY SIEBIE I RZECZYWISTOŚĆ. ograniczonym poglądom na i doświadczalne wyjaśniające istnienie danego naturę rzeczywistości. obowiązujących w danym czasie teorii. ujarzmienia elektryczności czy też powstania takich jesteśmy produktami naszego zachodniego wynalazków.

z elektronami krążącymi wokół jądra odpowiedzi otrzymacie najprawdopodobniej zupełnie tak jak Ziemia krąży wokół Słońca. których nie dało się wyjaśnić za pomocą reakcje fizyczne miały fizyczne przyczyny. a w neutronów. początku XVIII wieku. i wciąż są takie dla tych z nas. Interakcje typu ener. którą były jeszcze znane. funkcjonujący według przejrzystych. trochę na praw Newtona. nasza sytuacja Wielki sukces teorii mechanis-tycznej kazał fizykom stanie się niezbyt godna pozazdroszczenia. Jeśli jednak do opisu ruchu planet. dowane są z obiektów stałych — jądra z protonów i z czego zbudowany jest wszechświat. koncepcji pola. że sam eksperymentator wpływa na rezultaty holograficznej teorii wszechświata. co odpowiada holistycznemu zdążyli już dowieść współcześni naukowcy. by opisać wszechświat próbując być zawsze „na czas". iż wszechświat okaże się. uporze. newtonowski model atomu (elektrony krążące wokół Newtonowskie zasady mechaniki były przydatne jądra z protonów i neutronów). Doświadczamy naszych ciał na autodefinicji. przeżyciach wewnętrznych. doświadczeniu rzeczywistości. Prawa te uznano za podstawowe prawa natury. Definicję wszechświata stworzonego z Wszyscy mamy zegarki. tak jak je ukształtowaliśmy — Izaak Newton i jego koledzy pod koniec XVII i na głównie linearnie. ni więcej. kiedy to wschodnie newtonowskiej. Nikomu nie przychodziło też do dopiero zaczynamy postrzegać. opiera się na sposób mechanistyczny. Sądzono. dowiemy się tego gia-materia. W istocie wybiega ona dalej ku sferze. W takim doświadczenia. poszerzono w wieku XIX. lecz także w fizycznych. co powiązane. a newtonowską mechanikę za ostateczną teorię wy- jaśniającą zjawiska naturalne. Potrzebujemy ich. którzy wolą postrzegać świat jako stały i praktycznie niezmienny. takie jak na przykład radio odtwarzające z tej części książki. Na początku XIX wieku odkryto zjawiska Wszystko można było opisać obiektywnie. Wszystkie fizyczne. Większa część naszego codziennego życia wciąż opiera się na mechanice Aż do ostatnich czasów. Mówię tu o doświadczeń opisujemy w kategoriach ograniczonej. gdyż z początków XIX wieku uwierzyć. możemy łatwo uznać złożony z podstawowych jednostek nazwanych siebie za istoty mechaniczne i zapomnieć o głębszych atomami. Z wyjątkiem elektryczności w religie zaczęły wywierać większy wpływ na naszą naszych domach wszystko jest w dużej mierze kulturę. nie tylko w eksperymentach wszechświecie wszystkie rzeczy są wzajemnie psychologicznych. Fizykę newtonowską Zabiegani. by postrzegać siebie jako trójwymiarowej przestrzeni i linearnego czasu. Najpierw jednak Poglądy newtonowskie były bardzo uspokajające prześledźmy nieco naszą historię. ciała stałe. że owe newtonowskie atomy zbu. to znaczy ku głowy. większość z (głównie nieświadomych) newtonowskie. Zapytajcie kogokolwiek. jasno Fizyka newtonowska określonych prawideł. że jesteśmy zbudowani jest w istocie ogromnym systemem mechanicznym z miniaturowych piłeczek pingpongowych wi- poruszającym się zgodnie z prawami Newtona. Prawa Newtona Teoria pola podtrzymywały idee absolutnego czasu i przestrzeni i ścisłej przyczynowości zjawisk fizycznych. maszyn i przepływu cieczy. rujących dokoła siebie. jakimi się posługujemy. ni mniej. Pole zdefiniowano jako stan . z jakim nalegamy.36 Dłonie pełne światła Zachodnia nauka potwierdza. w powodzi codziennych spraw. Większość naszych teoriach fizycznych sprzed kilkuset lat. potraktujemy tę teorię dosłownie. iż zbudowani jesteśmy z pól muzykę dzięki niewidzialnym falom radiowym. nie energii. Odkrycie i badanie zjawisk podobieństwo kul zderzających się na stole elektromagnetyzmu spowodowało powstanie bilardowym. by obiektów stałych sformułował przede wszystkim prowadzić nasze życie.

a interpretowała wzajemne oddziaływanie pomiędzy czas nie jest odrębną właściwością. jak i przestrzeń stają się zdolność wpływania na znajdujących się w oddaleniu tylko elementami opisu zjawisk. ludzi sposobami innymi niż mowa czy wzrok. kto to jest dla obserwatora numer dzwoni. albo taki „stan" w przestrzeni wokół siebie. nie widząc przyjacielu znajdującym się w kłopotach. czy lubimy kogoś nic mu się nie stało. że to wyobraźnia spłatała nam figla i uznajemy nasze doświadczenie za nieistotne. wnych warunkach dwaj obserwatorzy mogą nawet kiedy podnosząc słuchawkę telefonu. jeśli w trakcie ich ten sposób narodziła się koncepcja wszechświata trwania poruszają się z odmiennymi prędkościa wypełnionego polami tworzącymi oddziaływające na mi. było prawdziwe. zdarzenie. że inny Oznacza to. nie jest też bezwzględny. iż każdy ładunek tworzy „zakłócenie" ny. wypowiedzeniem jakichkolwiek słów. Wyczuwamy odbieramy psychiczny przebłysk informacji o obecność kogoś innego w pomieszczeniu. Zaczynamy dopiero przyznawać. Względność Musimy widzieć. a zachodnimi poglądami naukowymi 37 istniejący w przestrzeni. żeby dowiedzieć się. Co więcej. podczas gdy dla dziecko ma kłopoty. odczuwa siłę. przesyłaniu energii innym. że doświadczamy zjawiska. Wreszcie powstała naukowa czasu i przestrzeni tracą swe bezwzględne zna teoria. powyższych koncepcji do opisywania swych Tej części teorii względności nie włączyliśmy jeszcze osobistych przeżyć. jak tylko możemy. że dwaj obserwatorzy inaczej upo ładunek. że piętnastu do dwudziestu lat (100 lat po fizykach) ich modyfikacja pociąga za sobą modyfikację całej większość z nas właśnie zaczyna korzystać z konstrukcji teoretycznej używanej przy tym opisie. Natychmiast wiemy. w pe- Wszyscy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem. że nic takiego się nie działo. Oto myślenie newtonowskie. bez względu na to. Oba splatają się dodatnio i ujemnie naładowanymi cząsteczkami. Stara newtonowska mechanika względności przestrzeń nie jest trójwymiarowa. Stwierdzamy. kiedy się w niej pojawi. powiedzmy. przed zaobserwować dwa zdarzenia w czasie odwrotnym. nie mówiąc Michael Faraday i James Clerk Maxwell uznali za 0 czasie i odwrotnie. jako przyciąganie się „czasoprzestrzeń". kiedy ich 1 zdarzenie A wystąpi przed B. kiedy że sami zbudowani jesteśmy z energii. nie istnieje bardziej stosowne użycie koncepcji pola i uniwersalny przepływ czasu. spadającym ze schodów. ani nie słysząc go (wzajemne oddziaływanie pól). Po- . sprawdzamy. Tę „wiedzę" można wyjaśnić kwestią istniało. Innymi słowy. jak widzimy siebie i rzeczywistość. Wszystkie te wyjątkowe przypadki można Czas i przestrzeń są tak kluczowe dla sposobu. ze sobą ściśle i tworzą czterowymia-rowe continuum. do naszego codziennego życia. za pomocą której można było wyjaśnić naszą czenie. W rządkują zdarzenia w czasie. W ciągu ostatnich jaki opisujemy zjawiska naturalne i nas samych. wiemy.Analogie pomiędzy tym. czas nie jest linear stwierdzili. którego nie da się wyjaśnić za pomocą mechaniki W 1905 roku Albert Einstein opublikował swoją newtonowskiej. czy nawiążemy z nim porozumienie. czy też wiedzieć. W wyniku tego wszystkie pomiary dotyczące siebie wzajemnie siły. w wyjaśnić dzięki teorii pola. Na przykład. Jednak mówić o przestrzeni. takimi jak protony i elektrony. Matki często zdają sobie sprawę. pola. W świetle teorii wyzwolenia siły. Tak więc nie możemy nigdy dwóch obdarzonych masą cząsteczek. czy myślach. ale jednocześnie używamy jej do szczególną teorię względności. Czas jest relatywny. albo o czytaniu w dzwonimy do przyjaciela. harmonii lub jej braku w oddziaływaniu naszego Dzwonimy i okazuje się. rozbijając w proch i zweryfikowania naszego ponad-zmysłowego pył wszystkie podstawowe koncepcje doświadczenia. znajdują. czy takie wydarzenie rzeczywiście za- się pokłócimy. czy nasze przeczucie było słuszne. który ma zdolność newtonowskiego poglądu na świat. Oczywiście chcemy też czy nie. Według teorii względności Einsteina. które widzieliśmy. gdzie się obserwatora numer 2 będzie odwrotnie. Zarówno czas. mówimy o dobrych lub złych wibracjach albo o która jest godzina i tak szybko.

ale może być je w newtonowskiej rzeczywistości fizycznej. opierając się na swych próbowaliśmy je umiejscowić. których godność doświadczeniom. Większość jasnowidzów zgodnie z jesteśmy. Prawidła rządzące przechodzeniem z stany psychiczne. nam jednak wydaje się. Wszyscy zbyt chętnie uznajemy nasze zaprojektowanym do mierzenia linearnego czasu przeszłe życia za rzeczywiste życia fizyczne. Nasze doświadczenie istnieje poza obszarem takim samym jak obecne. Jeśli jednak w naszej wizji na czasu: zwykły czas linearny i Czas Jasnowidzenia. (Spróbujcie porównać wspomnienia z zarówno przeszłą. Czasu Czasoprzestrzenne continuum Einsteina doświadczanego nie da się zmierzyć zegarkiem. zostaje natychmiast wyrzucony z newtonowski sposób myślenia i poszerzają nasze powrotem w czas linearny. w którym Lawrence Le Shan. Gdy jasnowidz Nadszedł czas. temat przyjaciela ujrzeliśmy też kalendarz i zegar Czas Jasnowidzenia jest jakością czasu. Ponieważ uporządkowała wydarzenia inaczej niż pamięć przeżywamy nasze życie teraz. przyśpieszającego czasu albo tracenia poczucia Musi ponownie skupić swoją uwagę na Czasie czasu. Wszyscy nieraz mieliśmy wrażenie wydarzeń poza normalnym szkieletem tu-i-te-raz. jak i przyszłą. by przestać odbierać wiary. na odcinek czasu z jej teraźniejszego albo przeszłego przykład. ma kolejność.) Inną ważną konsekwencją einsteinowskiej Rdzenni mieszkańcy Ameryki. jakich doświadczamy. które wiedziemy tu i teraz. że czas zwolnił. Stwierdzamy również. Wiele razy spotykaliśmy toczyć się teraz w odmiennym continuum kogoś po wieloletnim niewidzeniu i odnosiliśmy czasoprzestrzennym. Masa nie jest niczym innym jak tylko na dwie kategorie: teraźniejszość i cały inny czas. kiedy życia. wydarzyły się w przeszłości w fizycznym otoczeniu. continuum zdarzenia. Te chwile. że nie zdarzyło się w czasie. Łatwiej byłoby zweryfikować co się wydarza. mogło ono wydarzyć mają dwa rodzaje czasu: czas mijający i Wielki Czas. poprosi. ma kolejność. może też nastąpić w przyszłości. To. o który się ich jeśli zmierzymy je zegarkiem. że pozorna linearność wydarzeń zależy od ponieważ zegarek jest newtonowskim urządzeniem obserwatora. To. którzy nie mieli względności jest zrozumienie. iż na nowo piszemy naszą osobistą historię. obserwowaliśmy. które wykraczają poza jest świadkiem. O tym właśnie jest ta książka! . gdy je To. dzielili go wymienne. oznacza. które newtonowskiej mechaniki. że materia i energia są zegarów do mierzenia linearnego czasu. że nasza pamięć wpływają na to.38 Dłonie pełne światła nieważ czas nie jest linearny. formą energii. Rzadko jednak wydarzeń z dzieciństwa tak. że rozstaliśmy się z nim zaledwie wczoraj. Jeśli zaczniemy uważnie obserwować nasze Jasnowidzenia. kiedy używają swoich byłaby informacja określająca czasoprzestrzenne umiejętności. tak jakby W trakcie terapii regresyjnej wiele osób doświadcza wydarzyły się one całkiem niedawno. w jaki sposób przeszłe życia teraz. nie oznacza. „przeszłych egzystencji" i czuje ich efekty. Wielu z nas doświadczyło wrażenie. Niektórzy jas-nowidzowie mogą po prostu nasz samochód ma zderzyć się z innym. ale nie może być datowane. trwają kilka sekund. jakby odbywały się one mówimy o tym. gdzie nie doświadcza już widzenie świata. że nasze badaniach jasnowidzów. i przeżyć. zapotrzebowaniem danej osoby „czyta" konkretny Relatywność czasu łatwo zaobserwować. skupić się na tym odcinku czasu. obserwowane tylko z zewnątrz. co dzieje się w Wielkim Czasie. uczestniczył. Jest podobny do Wielkiego Czasu. to w wizji zawarta doświadczają jasnowidzowie. iż nasz osobisty czas jednego czasu do drugiego nie są jeszcze dobrze zmienia się w zależności od nastroju. próbuje aktywnie włączyć się w wydarzenia. dzieciństwa z waszym rodzeństwem. zdefiniował dwa rodzaje przeczucie było błędne. staje się bardziej kogoś. w trakcie przerażająco długich chwil. Nasze ciała są energią. się już wcześniej. Nasze przeszłe życia mogą newtonowskiego systemu. Mogło wydarzyć się wtedy. Materia jest tylko zwolnioną czy też Również australijscy aborygeni skrystalizowaną energią. w jakim zrozumiane. której podający newtonowski czas. spostrzeżemy. kto również w tych wydarzeniach możliwe.

ani źli. przeciwieństw. ale wiemy. należy użyć zarówno pojęcia szersze zdolności. że paradoks należy jest to nieustający proces. Poszukiwania podstawowych fizycznymi. jest pakietem energii! Poza dualizmem — hologram Choć coraz dokładniej penetrujemy mate-lię. gdzie i kiedy się to dzieje. składników budowy materii musiały zostać nego. że trudno było je już nazywać elementarnymi. Fizycy nazywają to komplementarnoś-cią. odkrywamy. jak i żeńska. Czujemy zarówno miłość. Te kwanty albo dualizm wykorzystywany jest do popchnięcia nas ku pakiety energii zostały z pełnym przekonaniem jedności. uznane za cząsteczki. które dopełniają się nawzajem. a także wszystkie uczucia pośrednie. wobec jednej osoby. Wkraczamy więc do nienawiść. psychologii i rozwoju duchowego. że aby opisać jakieś zjawisko (jeśli nadal zamienia się całość. elementarnych. jak i czarna. natura nie pokazuje nam żadnych „podstawowych Fizycy odkryli. ale oporem raczej. a zachodnimi poglądami naukowymi 39 Wprowadziłam do niej pojęcie ciała energetycz. musimy łączy się z Boginią/Bogiem z zewnątrz. przeciwieństw „prawdziwych". że energia biała. który stare formy albo-jedno-albo-drugie przeistaczają się udowodni. jakie sugerowała fizyka falami. lecz jest to świat „pozornych" wszystkie formy promieniowania elektromag. ze dualizmie. Im silniej próbowali wyjaśnić sytuację. na którym opiera Również gdy wkraczamy na teren współczesnej się cała nasza fizyczna rzeczywistość. że Można przeprowadzić eksperyment. że cząsteczki mogą być zarazem składników". ale nie podkreśliłam. a na poziomie subatomowym nie istnieje z pewnością w określonym miejscu.Ancdogie pomiędzy tym. kiedy fizycy odkryli tak wiele cząsteczek również formą energii. Działamy odpowiedzialnie. że światło jest cząsteczką. że ciało fizyczne jest zarzucone. lecz W latach dwudziestych fizyka znalazła się w raczej wykazuje tendencje „istnienia". lecz otchłań. że materia jest Paradoks całkowicie zmienna. promieniowania cieplnego (takiego jak z kaloryfera Zawiera się w niej i białe światło. wszechświata opartego na zasadzie i-jeden--i-drugi. nie kochamy tylko albo tylko udowodnić. zarówno męska. jak i fali. że naukowcy zdali sobie sprawę. Mogą być stworzone z energii i za- radoksem. Zatem aby opisać nienawidzimy. zamiast przeciwstawiać sobie. Einstein twierdził. która stanowi najdokładniejszą de- finicję rzeczy. Siła Bogini/Boga jest zarówno Max Planck odkrył. Wreszcie dokładnie. inne cząsteczki. takimi jak dźwięk czy fale na . jak i cząsteczki. Wystarczy w formy i-jedno-i-drugie. Znajdujemy wewnątrz siebie o wiele fenomen światła. Te dwa typy dopełniają się przeciwieństwem Bogini/Boga. pojawia się w formie oddzielnych „pakietów Jak widzicie. jest z tej samej energii. Na tym etapie gry cząsteczka. i aksamitna czarna w waszym domu) nie jest emitowana ciągle. jak działo się przeciwko sile Bogini/Boga. subatomowego. Zło nie jest użyć obu tych pojęć. na przykład. Nie jesteśmy już ani jednak niewielka zmiana w eksperymencie. że stary dualizm Bóg/Diabeł znika i to. mienić się w nią ponownie. Wszystkie dziwnej i nieoczekiwanej rzeczywistości świata cząsteczki mogą przeistoczyć się w inne cząsteczki. ponieważ nie są prawdziwymi falami newtonowska. w której Bogini/Bóg z wewnątrz myślimy w kategoriach fal i cząsteczek). Nie potrafimy stwierdzić tym paradoksy stawały się dziwniejsze. Wszystko zbudowane to w starej koncepcji albo-jeden-albo-drugi. W tym systemie lecz także w postaci kwantów. Oznacza Stwierdzamy. wciąż używamy pojęć opartych na energii" zwanych kwantami. jak widzimy siebie i rzeczywistość. do istoty świata subatomowego. Mogą być stworzone z energii i przekształcone w perymenty naukowców natura odpowiadała pa. że światło jest falą. Za każdym razem na eks. Dzięki eksperymentom ostatnich dziesięcioleci fizycy stwierdzili. a nie netycznego mogą pojawiać się nie tylko jako fale. by dobrzy.

informację o całości. które mogą się światła fazowego. W ten sposób dochodzimy do Mówiąc w tej książce o energetycznych polach nowej koncepcji nierozłącznej całości. materialna" czy „obiekt wyizolowany". smak. Pribram używa modelu Fizyk Dawid Bohm stwierdził ostatnio w swojej hologramu do opisania nie tylko mózgu. podobieństwo wzajemnych połączeń. znany badacz mózgu. Uważa. Bohm nazywa tę jawną punktu widzenia holograficznego wszechświata rzeczywistość „zewnętrznym rozwiniętym zdarzenia te wyłaniają się z częstotliwości porządkiem".. kiedy rozwiniętego porządku. Nie jesteśmy zatem oddzielnymi tak że każdy fragment może wyprodukować częściami całości. straciły swoje zebrał w ciągu ostatniej dekady informacje znaczenie. psychokineza i uzdrawianie. nie muszą być bezpośrednim połączeniu. zapach i dotyk na sposób takiej pajęczyny. związki zależą w niere-dukowalny sposób od stanu Są potencjalnie jednoczesne i wszechobecne. Była to wdopodobieństwa rzeczy. jest miejscem. lecz raczej falami prawdopodobieństwa. jak „cząsteczka elementarna". która holograficznego do abstrahowania z holograficznego próbuje podzielić świat na części. Takie zrekonstruowania. w którym ich dynamiczne transmitowane za pomocą żadnej szczególnej energii. Bohm napisał o terytorium. który istnieje w Parapsychologowie poszukiwali energii. od którego należy zaczynać Tak jak w przypadkach. Kiedy nagranie holograficzne albo jak „rzecz". jednak zostało zarejestrowane jako wzór interferencyjny na generalnie fizycy mówią. iż mózg strukturyzuje Jeśli istotnie wszechświat zbudowany jest z wzrok." aury niewątpliwie jednocześnie należy i nie należy Bohm stwierdza. oryginalny wzór fali zostaje zdarzeniami stać. Nobla za zbudowanie pierwszego hologramu. które przekracza przestrzeń i czas. jest hologramu. na której opiera się możliwe są telepatia. Pribram twierdzi. bezobiektywowa fotografia wykonana w ten sposób. odtworzony w postaci trójwymiarowego obrazu. które cytowałam — rozumienie wewnętrznego złożonego i zewnętrznego „widziałam" wydarzenia z młodości Eda. Stary świat stałych obiektów i determinis. która aury. pojęcia. „wewnętrznym złożonym porządku". całego systemu. Informacja jest przesyłana do systemu. będziemy używali pojęć bardzo archaicznych z przeciwstawia się klasycznej idei rozbierania świata punktu widzenia powyższych fizyków. takiego jak część. Każda część hologramu jest dokładnym tycznych praw natury przekształca się teraz w świat odwzorowaniem całości i może posłużyć do jego falopodobnych wzorów wzajemnych połączeń. Z cała jawna rzeczywistość. że podstawowe prawa wszechświata. w której centrum skomplikowane analizy częstotliwości czasowych tkwi obserwator. że mózg używa procesu fizyczne nie mogą być odkryte przez naukę. Cały wszechświat przypomina świadczące o tym. Fenomen na oddzielne i niezależnie istniejące części.. Wszechświat jest zatem definiowany jako przeprowadzone w wielu laboratoriach dynamiczna nierozłączna całość. Fale W roku 1971 Dennis Gabor otrzymał Nagrodę prawdopodobieństwa nie reprezentują pra. dzięki której niejawnym stanie i jest podstawą. ponieważ Ed każda część jest dokładnym odwzorowaniem całości zachował wspomnienie tych wydarzeń w swojej i może być użyta do zrekonstruowania całego pamięci. Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". że energii.40 Dłonie pełne światła wodzie. że głęboka struktura mózgu jest w dynamiczną pajęczynę nierozłącznych wzorów swej istocie holograficzna. Jesteśmy Całością. słuch. to . Dotychczasowe „rzeczy" są według fotograficzne umieści się w promieniu lasera albo fizyków „zdarzeniami" lub ścieżkami. Jest to że falowe pole światła rozproszone przez obiekt koncepcja niełatwa do zrozumienia. to (logicznie) nie ma czegoś holograficzny. i/lub przestrzennych dowodzą. że nie ma czegoś takiego płytce. lecz raczej prawdo. „substancja Doktor Karl Pribram. lecz także książce Wewnętrzny porządek. że holograficzna teoria świata do linearnego czasu i trójwymiarowej przestrzeni. „Części należy widzieć w przekraczających przestrzeń i czas. Wedle koncepcji hologramu została uszkodzona jego kość ogonowa.

myślenie. natychmiastowy i nie wymaga „czasu" na pełne łączone. Musimy praktykować holistyczne informacje albo widzeniu możliwych zdarzeń i doświadczenie. kiedy natychmiastowej łączności. który jest „częścią" nas. tylko że Łączność nadświetlna słowo „on" należy teraz porzucić i zastąpić jakimś innym. żeby móc je rozpoznać. będziemy mogli postrzegać obserwować cale wydarzenie. część z nich wydaje się dualizmu. próbujemy się porozumiewać. które jedno. jesteśmy samym wzorem. lecz także Moją reakcją na ten dobrze znany koan jest zawiera całość. końca. jak „moje pole" nowym doświadczeniom. kiedy nasze ciała na każdym poziomie z różną dokładnością postrzeganie świata jest dualistyczne. wacja wywołuje skutek w obserwowanym wzorze. Tę rzeczywistość bardzo trudno jest Używając pojęcia pola do opisywania aury nie przekazać słowami. Każda obser. iż „cząsteczki" subatomowe są połączone dynamicznej pajęczyny nierozdzielnych wzorów w sposób. Oto jeden z moich ulubionych koanów: Jak Zgodnie z holograficzną teorią rzeczywistości brzmi dźwięk jednej klaszczącej dłoni? każda część aury nie tylko przedstawia. a jas. jakie powstają w naszych umysłach. aby rozluźnić Naukowcy znajdują już dowody uniwersalnej. Ten efekt jest Wszystkie doświadczenia są wzajemnie po. Bell opublikował dowód dopodobieństwa wzajemnych połączeń" albo matematyczny zwany twierdzeniem Bella. Kiedy zaczynamy myśleć w kategoriach koncepcję. To jest dualizm. co wydarzy się w łączności wszystkich rzeczy stać się doświadczaną przyszłości. W buddyzmie zen czy „jej aura" i tak dalej. za badali „je" jako fenomen. „dynamiczna pajęczyna nie rozdzielny eh wzorów Twierdzenie Bella matematycznie podtrzymuje energii". Taka fraza. zawsze na wszystkie pozostałe. tak więc energii. Umiejętność patrzenia do wewnątrz wszechogarniającej wzajemnej łączności. my tej wzajemnej łączności stać się częścią naszego nowidz może cofnąć się w czasie i bezpośrednio procesu myślowego. ma pomóc uczniowi przekroczyć linearne doświadczeń bez korzystania ze starych konstrukcji. pomocą którego poprowadzimy się wzajemnie ku Będziemy używać takich terminów. kraczania ograniczeń linearnego umysłu i pozwala Umiejętność widzenia czegoś. ponieważ używamy słów w unikniemy dualizmu: oddzieliwszy pole. zarówno matematycznie. Fizycy używali takich terminów jak „praw. jak i doświadczalnie. jak widzimy siebie i rzeczywistość. że na tym którymi ci mają się skupiać. nad przeprosić za to i przyznać szczerze. Lecz wraz zdarzeń opisanych w tej książce potrzeba więcej niż ze słowem „my" z powrotem wpadamy w sidła trzech wymiarów. Do wyjaśnienia wielu wszystkie zdarzenia bez względu na czas. a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 41 widoczne od razu w naszym polu energii. Jeśli uświadomimy to sobie i pozwoli. Trudno jest doświadczać tej krótkotrwała. Możemy zatem jedynie opisywać wrażenie rozciągania się w głąb wszechświata na fali nasze doświadczenia ze zjawiskiem. rzeczywistością. a my jesteśmy nim. zwana etapie jestem niezdolna do opisania moich koanem.Analogie pomiędzy tym. zmienianiu ich poprzez uzdrawianie mogłaby Medytacja jest jednym ze sposobów prze- sugerować istnienie nieline-arnego czasu. wpływa wydają się nam szczególnie dziwne czy niezwykłe. rozprzestrzenienie. Według teorii względności Einsteina cząsteczka . On jest nami.S. Holistyczna wydaje się sugerować użycie dodatkowego świadomość zaistnieje poza linearnym czasem i wymiaru. który przekracza czas i przestrzeń. W 1964 roku fizyk J. co przydarza się jednej cząsteczce. Musimy wynaleźć słownictwo. Muszę mistrzowie przydzielają uczniom krótkie frazy. który zdaje się płynąć bez cześnie obserwujemy i stwarzamy. Nie jesteśmy tylko częścią wzoru. również wykracza poza linearny czas. niesłyszalnego dźwięku. zjawiska auryczne opisane w tej książce nie coś. Umiejętność obserwowania zdarzeń z trójwymiarową przestrzenią i dlatego nie będzie łatwo przeszłości dzięki zwykłej prośbie o potrzebne rozpoznana. blokady. bardziej odpowiednim. będziemy linearny sposób.

42 Dłonie pełne światła

nie może poruszać się z prędkością większą od wykraczają poza bariery czasowe i przestrzenne,
prędkości światła. W twierdzeniu Bella efekty mogą odnoszące się normalnie do energii. Oznacza to, że
być „nadświetlne", czyli szybsze niż prędkość ich wpływ jest równie silny z daleka, jak z bliskiej
światła. Twierdzenie Bella zostało już potwierdzone odległości.
doświadczalnie. Mówimy teraz o zjawisku, które Zgodnie z tą hipotezą za każdym razem, gdy
wykracza poza teorię względności Einsteina. jeden przedstawiciel danego gatunku uczy się
Próbujemy wyjść poza dualizm fala/cząsteczka. nowego zachowania, przyczynowe pole tego gatunku
Tak więc ponownie, podczas gdy aparatura zostaje zmienione, choćby nawet była to zmiana
naukowa staje się coraz doskonalsza, pozwalając nam bardzo drobna. Jeśli zachowanie powtarza się
bardziej szczegółowo badać materię, natykamy się na wystarczająco długo, jego „mor-ficzny rezonans"
zjawiska, których nie można wyjaśnić za pomocą wpływa na cały gatunek. Sheldrake nazywa tę
aktualnych teorii. Gdy tego rodzaju przełom nastąpił niewidzialną matryce „polem morfogenetycznym",
pod koniec XIX wieku, odkrycie elektryczności od morph, „forma" i genesis, „powstający". Działanie
zrewolucjonizowało świat i kazało nam jeszcze tego pola zawiera w sobie „działanie na odległość"
głębiej zastanowić się na tym, kim jesteśmy. Następ- zarówno w czasie, jak i przestrzeni. W odróżnieniu
ny przełom nastąpił w latach czterdziestych tego od formy determinowanej przez prawa fizyczne poza
wieku. Pojawiła się energia atomowa. Wydaje się, że czasem, zależy ono od morficznego rezonansu w
jesteśmy coraz bliżej kolejnej wielkiej zmiany. Jeśli poprzek czasu. Oznacza to, że pola morficzne mogą
fizycy odkryją, jak działa ta natychmiastowa przenosić się w czasie i przestrzeni i że wydarzenia
łączność, moglibyśmy nauczyć się świadomego przeszłe mogą wpływać na inne wydarzenia
korzystania z naszych połączeń ze światem i innymi gdziekolwiek indziej. Przykład tego podaje Lyall
ludźmi. To oczywiście zrewolucjonizowałoby Watson w swojej książce Fala życia: biologia
komunikację. Zmieniłoby też drastycznie sposób, w świadomości, w której opisuje to, co nazywa się teraz
jaki wzajemnie na siebie wpływamy. Ta popularnie Zasadą Setnej Małpy. Watson odkrył, że
natychmiastowa łączność mogłaby pozwolić nam kiedy grupa małp poznaje jakieś nowe zachowanie,
czytać sobie nawzajem w myślach. Moglibyśmy nagle małpy na innych wyspach, nie komunikując się
wiedzieć, co dzieje się w każdym z nas i naprawdę między sobą w żaden „normalny" sposób, również
rozumieć się głęboko. Moglibyśmy też ujrzeć wykazują znajomość tego zachowania.
bardziej wyraźnie, iż nasze myśli, uczucia (pola Dawid Bohm twierdzi w artykule opubliko-
energii) i działania mają o wiele większy wpływ na wanym przez pismo Revisions, że to samo zjawisko
świat, niż nam się dotychczas wydawało. zachodzi w fizyce kwantowej. Mówi on, że
eksperyment Einsteina-Podolsky'ego-Rosena
wykazał istnienie nielokalnych albo subtelnych
Pole morfogenetyczne połączeń pomiędzy odległymi cząsteczkami. System
stanowiłby więc całość i pole formatywne nie
Rupert Sheldrake w swojej książce Nowa nauka mogłoby być przypisane tylko cząsteczce. Mogłoby
życia stawia hipotezę, iż wszystkie systemy są być przypisane tylko całości. W ten sposób coś
regulowane nie tylko przez znane czynniki przytrafiającego się odległym cząsteczkom
energetyczne i materialne, lecz także przez wpływałoby również na formatywne pole innych
niewidoczne pola organizujące. Pola te są przy- cząsteczek. Bohm twierdzi dalej, że „zasada
czynowe, ponieważ służą jako schemat form i ponadczasowych praw rządzących światem wydaje
zachowań. Pola te nie mają energii w zwykłym się nie do utrzymania, ponieważ sam czas jest częścią
sensie tego słowa, ponieważ efekty ich działania konieczności, która się rozwinęła".

Analogie pomiędzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywistość, a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 43

W tym samym artykule Rupert Sheldrake siły (którą postrzegamy jako miłość) poprzez
konkluduje: „Tak więc proces kreatywny, dający powtórną identyfikację jaźni i stawanie się jednią z
początek nowym myślom, przez które realizują się wszechświatem i Bogiem. Kamieniem milowym w
nowe całości, podobny jest w tym sensie do drodze do stanu zjednoczenia z wszechświatem
kreatywnej rzeczywistości, która daje początek jedności jest porzucenie naszych ograniczonych
nowym całościom w procesie ewolucyjnym. Proces autodefinicji opartych na newtonowskiej przeszłości
kreatywny może być widziany jako sukcesywny oddzielnych części i utożsamienie się z byciem
rozwój bardziej skomplikowanych całości wyższego polami energii. Jeśli będziemy potrafili zintegrować
rzędu, odbywający się poprzez łączenie oddzielnych tę rzeczywistość z naszym życiem w praktyczny i
dotychczas części." weryfikowalny sposób, nauczymy się oddzielać fan-
tazję od możliwie szerszej rzeczywistości. Kiedy
zaczniemy wiązać nasze istnienie z polami energii,
Wielowymiarowa wyższa świadomość stanie się związana z wyższymi
rzeczywistość częstotliwościami i większą zgodnością.
Korzystając z modelu Sarfattiego zaczynamy
Inny fizyk, Jack Sarfatti, sugeruje w pracy widzieć świat dokładnie tak, jak zostanie opisany
Systemy psychoenergetyczne, że łączność po- nieco później w tej książce: jako świat aury i
nadświetlna może istnieć poprzez poziom rze- uniwersalnego pola energii. Nasze wyższe ciała
czywistości istniejący „ponad" naszym. Sarfatti (wyższe częstotliwości auryczne) należą do
sugeruje, że „rzeczy" są bardziej połączone albo wyższego porządku i są mocniej połączone z
zdarzenia bardziej „skorelowane" na wyższym niż wyższymi ciałami odmiennymi niż nasze ciała
nasz poziomie rzeczywistości, na którym z kolei fizyczne. Podczas gdy nasza świadomość rozwija się
wszystko połączone jest poprzez poziom jeszcze ku wyższym częstotliwościom i wyższym ciałom,
wyższy. Tak więc, docierając do wyższego poziomu, stajemy się coraz bardziej połączeni ze
moglibyśmy zrozumieć, jak działa natychmiastowa wszechświatem, aż wreszcie stapiamy się z nim w
łączność. jedno. W świetle zatem tej koncepcji doświadczenie
medytacyjne można opisać jako wznoszenie naszej
świadomości ku wyższym częstotliwościom, tak
Konkluzja byśmy mogli postrzegać rzeczywistość naszych
wyższych ciał, naszej wyższej świadomości i
Fizycy twierdzą, że nie istnieją podstawowe wyższych światów, w których egzystujemy.
składniki budowy materii; że wszechświat jest raczej Spójrzmy więc teraz na zjawiska pól energii, by
nierozłączną całością, rozległą pajęczyną przekonać się, co może nam powiedzieć nauka
wpływających na siebie wzajemnie, przeplatających doświadczalna.
się prawdopodobieństw. Badania Bohma pokazują,
że widzialna rzeczywistość wyłania się z tej całości.
Sugeruję, że skoro jesteśmy nierozdzielnymi
częściami tej całości, możemy wejść w holistyczny Przegląd rozdziału 4
stan istnienia, stać się całością i korzystając z
twórczych sił wszechświata uzdrawiać wszystkich i 1. W jaki sposób poglądy naukowe wpłynęły na
wszędzie. Niektórzy uzdrowiciele do pewnego nasze widzenie samych siebie?
stopnia potrafią to robić, stapiając się w jedno z 2. Dlaczego model stałego świata fizycznego jest
Bogiem i pacjentem. już dla nas nieprzydatny?
Stawanie się uzdrowicielem oznacza poruszanie
się w kierunku tej uniwersalnej twórczej

44 Dłonie pełne światła

3. Jaki wpływ miały badania Faradaya i Max-wella wszechświata pomaga opisać zjawisko Pola
na poglądy dotyczące sposobu działania świata? Energetycznego Człowieka?
4. Co to jest łączność nadswietlna i jakie jest jej
znaczenie dla naszego codziennego życia? Do przemyślenia
5. W jaki sposób koncepcja wielowymiarowego
6. Wyobraź sobie, że jesteś hologramem. Jakie
ograniczenia zdejmuje to z ciebie?

Rozdział 5

HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH
NAD POLEM ENERGETYCZNYM
CZŁOWIEKA (P.E.Cz.)
Chociaż mistycy nie wspominali o polach by utrzymać odmienne stany świadomości i uniknąć
energii ani formach bioplazmatycznych, to mis- starzenia się.
tyczne tradycje ostatnich pięciu tysięcy lat we Chińczycy, w trzecim tysiącleciu przed
wszystkich częściach globu są zgodne z niedawnymi Chrystusem, postulowali istnienie życiowej energii,
obserwacjami naukowców. którą nazwali ch'i. Wszelka materia, ożywiona i
nieożywiona, zbudowana jest z tej energii i nią
przeniknięta. Ch'i zawiera w sobie dwie
Tradycja duchowa przeciwstawne siły, yin i gang. Kiedy yin i yang są
zrównoważone, żywy system jest zdrowy; kiedy
Adepci wszystkich religii mówią o postrzeganiu znajdują się w nierównowadze, pojawia się stan
światła wokół głów innych ludzi. Poprzez takie choroby. Zbyt silne yang wywołuje nadmierną
religijne praktyki, jak medytacja czy modlitwa aktywność organiczną. Efektem dominującego yin
osiągają oni stany poszerzonej świadomości, które jest słabe funkcjonowanie systemu. Każda
otwierają ich utajone zdolności postrzegania nierównowaga objawia się fizyczną chorobą.
ponadzmysłowego. Starożytna sztuka akupunktury koncentruje się na
Starożytna duchowa tradycja Indii, sięgająca zrównoważeniu yin i yang.
ponad pięć tysięcy lat, mówi o uniwersalnej energii Kabała, żydowska teozofia mistyczna, której
zwanej prana. Tę uniwersalną energię uważa się za początki datuje się około roku 538 p.n.e., mówi o
podstawowy element i źródło wszelkiego życia. tych wszystkich energiach jako o świetle astralnym.
Prana, oddech życia, przenika wszystkie formy i daje Chrześcijańskie malowidła religijne przedstawiają
im życie. Jogini praktykują manipulowanie tą Jezusa i inne postaci duchowe w otoczeniu pól
energią poprzez techniki oddechowe, medytację i światła. W Starym Testamencie znajdują się liczne
ćwiczenia fizyczne, opisy ludzi otoczonych świat-

46 Dłonie pełne światła

łem i pojawiających się w postaci światła, ale w ona zbudowana zarówno z siły, jak i z materii
trakcie stuleci zjawiska te straciły swoje pierwotne życiowej. Matematyk Helmont w wieku XIX
znaczenie. Na przykład Michał Anioł w swojej wyobrażał sobie uniwersalny fluid, przenikający
rzeźbie Mojżesza pokazał karnaeem jako dwa rogi, a wszystkie rzeczy i nie będący namacalną albo [
nie jako dwa promienie światła, do których kondensowalną materią, ale czystym duchem 1
pierwotnie odnosiło się to słowo. Po hebrajsku życiowym, substancją, która jest obecna we j
karnaeem znaczy zarówno róg, jak i światło. wszystkich ciałach. Matematyk Leibnitz pisał, że I
John White w książce Nauka przyszłości kluczowymi elementami wszechświata są centra l
wymienia dziewięćdziesiąt siedem kultur oraz siły zawierające swoje własne źródła ruchu. I
określenia, jakimi kultury te opisują zjawiska Inne właściwości zjawisk związanych z uni- I
auryczne. wersalną energią zaobserwowali w XIX wieku i
Wiele systemów ezoterycznych — by wspo- Helmont i Mesmer, odkrywca mesmeryzmu, j
mnieć tylko starożytne hinduskie teksty wedyjs-kie, który dał początek hipnozie. Ogłosili oni, że |
teozofów, różokrzyżowców, szamanów pół- obiekty ożywione i nieożywione można nałado- t
nocnoamerykańskich, buddystów tybetańskich i wać owym „fluidem" i że ciała materialne mogą j
hinduskich, japońskich buddystów zen, madame wpływać na siebie na odległość. To sugerowało I
Blavatsky i Rudolpha Steinera — szczegółowo istnienie pola, pod pewnymi względami przypo- I
opisuje zjawisko P.E.Cz. Ostatnio wielu naukowców minającego pole elektromagnetyczne.
zdołało dodać do tych opisów konkretne, fizyczne
obserwacje. I
Dziewiętnastowieczny książę Wilhelm von I
Reichenbach spędził trzydzieści lat na ekspery-
Tradycja naukowa: mentowaniu z „polem", które nazywał „siłą i
od roku 500 p.n.e. do odyczną". Odkrył, że pole wykazuje wiele właściwości
upodabniających je do pola elektromagnetycznego,
końca XIX wieku które James Clerk Maxwell opisał na początku XIX
wieku. Odkrył również, że siła odyczna ma wiele
W ciągu stuleci idea uniwersalnej energii właściwości unikatowych. ; Według niego bieguny
przenikającej całą naturę intrygowała zachodnie magnesu wytwarzają nie tylko polaryzację
umysły naukowe. Energia życiowa, postrzegana w magnetyczną, lecz także unikatową polaryzację
formie świetlistego ciała, została pierwszy raz związaną z tym „polem odycznym". Inne obiekty, na
zarejestrowana w zachodniej literaturze za sprawą przykład kryształy, również wykazują tę polaryzację,
pitagorejczyków około roku 500 przed Chrystusem. chociaż same -: nie są magnetyczne. Wrażliwi
Pitagorejczycy utrzymywali, że jej światło może obserwatorzy - -opisują bieguny pola odycznego jako
wywoływać w ludzkim ciele wiele różnych efektów, „gorące, i czerwone i nieprzyjemne" lub „niebieskie,
w tym także leczyć choroby. chłód- ;;ne
; i przyjemne". Co więcej, von Reichenbach •.
Scholastycy Boirac i Liebeault spostrzegli na stwierdził, że przeciwległe bieguny odyczne nie
początku XII wieku, że istoty ludzkie posiadają przyciągają się tak jak w elektromagnetyzmie.
energię, która może wywoływać wzajemne Odwrotnie — przyciągają się bieguny o tych samych
oddziaływanie pomiędzy oddalonymi od siebie właściwościach. Jak zobaczymy póź- 1 niej, jest to
jednostkami. Spostrzegli, że jeden człowiek może bardzo ważny fenomen auryczny. I Von Reichenbach
mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na innego badał związek pomiędzy I elektromagnetycznym
wyłącznie przez swoją obecność. Słynny uczony promieniowaniem Słońca f a koncentracjami pola
średniowiecza, Paracelsus, nadał tej energii nazwę odycznego. Odkrył, że I największe skupienie tej
„siła żywotna" i twierdził, że jest energii znajduje się J pomiędzy czerwienią a błękito-
fioletem słonecz- ; nego spektrum. Von Reichenbach
ustalił, że ; przeciwne ładunki wywołują subiektywne
wra-

Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P.E.Cz.) 47

żenią ciepła i zimna w różnych natężeniach, które W roku 1911 William Kilner, doktor medycyny,
porównał z tablicą Mendelejewa poprzez serię ogłosił wyniki swoich badań nad Polem
ślepych testów. Wszystkie elementy elektrycznie Energetycznym Człowieka oglądanym poprzez
dodatnie dawały wrażenie ciepła i wywoływały kolorowe filtry i ekrany. Kilner stwierdził, że widział
nieprzyjemne uczucia; elementy elektrycznie ujemne emanującą światłem mgłę wokół ciała dzielącą się na
dawały wrażenie zimna i uczucia przyjemne, przy trzy strefy: a) półcentymetrową ciemną warstwę przy
czym intensywność rezultatów zależała od pozycji samej skórze, otoczoną przez b) bardziej mglistą
danego elementu w układzie okresowym. Zjawiska warstwę o szerokości dwóch i pół centymetra o
cieplne przechodzące od ciepła do chłodu były promieniach biegnących prostopadle od ciała, oraz c)
analogiczne do spektralnych kolorów pomiędzy nieco dalej, delikatną świetlistość zewnętrzną o
czerwienią a indygo. nieokreślonych konturach i szerokości piętnastu
Von Reichenbach odkrył, że pole odyczne centymetrów. Kilner odkrył, że wygląd „aury" (jak ją
można przesyłać za pomocą przewodu, że prędkość nazwał} zależy od wieku pacjenta, jego płci,
przewodzenia jest bardzo niska (około 4 me- zdolności umysłowych i stanu zdrowia. Pewne
trów/sekundę) i że zależy ona raczej od gęstości choroby objawiały się w postaci smug albo
materiału, a nie od jego przewodnictwa elektrycz- zniekształceń aury, co pozwoliło Kilnerowi rozwinąć
nego. Co więcej, obiekty można było ładować tą system diagnostyczny oparty na badaniach koloru,
energią w sposób podobny do ładowania za pomocą faktury, wielkości i ogólnego wyglądu aury. Kilner
pola elektrycznego. Inne eksperymenty pokazały, że wykrywał w ten sposób między innymi zakażenie
część pola można skupić tak jak światło przy użyciu wątroby, nowotwory, zapalenie wyrostka
soczewki, podczas gdy pozostała część będzie robaczkowego, padaczkę i zaburzenia psychiczne
płynęła wokół soczewki, trochę tak jak płomień takie jak histeria.
świecy opływający obiekt umieszczony na jego Na początku XX stulecia George De La Warr i
drodze. Ta odchylona część pola zachowywała się Ruth Brown skonstruowali nowe przyrządy do
też jak płomień świecy, kiedy poddano ją działaniu pomiaru promieniowania żywych tkanek. Doktor De
prądu powietrznego, co sugerowało, że pole La Warr rozwinął radionikę, system wykrywania,
przypomina budową gazowy fluid. Te eksperymenty diagnozowania i leczenia na odległość, powiązany z
dowodzą, iż pole aurycz-ne jest jednocześnie teorią biopola człowieka. Największe wrażenie
cząsteczkowe w naturze, jak płyn, i energetyczne, jak sprawiają przedstawione przez De La Warra
fale świetlne. fotografie wykorzystujące włosy pacjenta jako
Von Reichenbach odkrył, że siła odyczna antenę. Fotografie te pokazują tworzące się w żywej
wywołuje w ludzkim ciele polaryzację podobną do tkance choroby, takie jak nowotwory i torbiele
tej, która jest w kryształach wzdłuż ich głównych wątroby, gruźlicę płuc i złośliwe nowotwory mózgu.
krawędzi. Opierając się na wynikach swoich badań, Nawet trzymiesięczny żywy płód został sfotografo-
opisał lewą stronę ciała jako biegun „—", a prawą wany w łonie matki.
jako biegun „+". Jest to teoria podobna do opisanej Na początku XX wieku, doktor Wilhelm Reich,
wcześniej chińskiej koncepcji yin i yang. psychiatra i współpracownik Freuda, zainteresował
się uniwersalną energią, którą nazwał „orgonem".
Badał związek pomiędzy zakłóceniami w przepływie
Badania orgonu w ludzkim ciele a chorobami fizycznymi i
lekarzy XX wieku psychicznymi. Reich zbudował system
psychoterapeutyczny łączący freudowskie
Widzimy, że przed XX wiekiem prowadzono analityczne techniki odkrywania nieświadomości z
obserwacje pola energii otaczającego ludzi i inne fizycznymi technikami usuwania blokad w
obiekty. Po roku 1900 zainteresowało się tym przepływie orgonu
zjawiskiem również wielu lekarzy.

Takie obserwacje ciała eterycznego obserwacji ciał energetycznych połączył z metodami ujawniają istnienie ciała albo pola energii życiowej. jakby działała funkcja długim ładowaniu w „akumulatorze" przewodzi prąd transferu. podobieństwo pobłyskującej pajęczyny promieni i wynikami prac Evy Pierrakos. które przylegające".stan błędnym przyleganiem albo przyleganiem pracach podkreślają wagę znajomości i rozumienia impedancyj-nym. Klasyczna medycyna przyrządów elektronicznych i medycznych pozwoliła na rozpoznanie u tego chorego choroby dostępnych w owym czasie. leczeniem i rozwojem duszy. że zdołał wydłużyć patologii jednak zmieniają się zarówno rytmy. szarej. kiedy ciało jest nie uszkodzone i zdrowe. w pulsowanie tej energii w powietrzu i wokół tym przypadku jej prawego płata. orgonu i następnie ładowania nią wybranych Pomiędzy sferami poszczególnych organów rytmy obiektów. Kiedy Dianne spojrzała na samą tarczycę. W swoich taki. medycznie zaburzeniami fizycznymi. Operacja albo Ostatnio doktor Schafica Karagulla skorelowała choroba zmieniają przyleganie impedan-cyjne. badania pola orgonowego. które po zabiegu przylegają do siebie. Zaobserwował Gravesa. wszystkich obiektów ożywionych i nieożywionych. na obserwacji Pola Energetycznego Człowieka i badaniu co cierpią — od zaburzeń pracy mózgu po zaparcie w go za pomocą wahadełka. tylko za sprawą wspierającego je pola życia. Jednym z tych urządzeń autonomiczny rytm". Energetyka rdzenia próbuje zrównoważyć wszyst- Karagulla powiązała również zaburzenia w pracy czakramów z chorobą. Dora Kunz z amerykańskiego oddziału To- Za pomocą specjalnie zaprojektowanego mikroskopu warzystwa Teozoficznego pracowała przez wiele lat obserwował pulsacje orgonu emitowane przez jako lekarka i uzdrowicielka. jest ujednoliconym systemem wym wzorem. Ta energetyczna matryca jest podstawo. Sąsiednie tkanki są „impedancyjnie potężnych eterycznych sił formujących. energetyką rdzenia. wiążąc jego istnienie ze zdolność transferu energii. tak że obserwacje wizualne poczynione przez osoby o przekazywana energia jest do pewnego stopnia zdolnościach parapsychicznych z potwierdzonymi rozpraszana. umieszczając go w poziomy energii. zwany świetlnych. który koncentruje się na przebiciu zapór fizyczna materia tkanek. Reich zauważył. Twierdził również. oraz że „każdy organ ciała ma był „akumulator". wyrostka robaczkowego można zaobserwować w W latach trzydziestych doktor Lawrence Ben-dit aurze. W normalny. która powoduje powiększenie tarczycy. Jej prawa część nie energią orgonu używając najnowocześniejszych pracowała tak dobrze jak lewa. i Phoebe Bendit szczegółowo badali Pole mają zmienioną w stosunku do stanu wcześniejszego Energetyczne Człowieka. W fizyce nazywa się rowiem. rozwiniętymi przez bioenergetykę. Tkanki istnieją jako takie ego i osobowości w celu odblokowania sił witalnych. aspektach sztuki uzdrawiania zauważyła. Na przykład John Pierrakos rozszerzył system diagnozowania jasnowidząca imieniem Dianne potrafiła postrzegać i leczenia zaburzeń psychicznych oparty na wizualnej aury ludzi chorych i bardzo dokładnie opisywać. jak i okres rozpadu radioizotopu. psychoterapii stosowanej w celu poprawy sprawności które tworzy matrycę przenikającą ciało fizyczne na fizycznej pacjenta. skutki wycięcia akumulatorze orgonowym. iż rura próżniowa po wpływają na siebie wzajemnie. o barwie czerwonej i matowo- negatywne stany mentalne i emocjonalne. Tkanki. była W latach 1930-1950 Reich eksperymentował z ona zbyt gąbczasta i miękka. Informacje pochodzące z okrężnicy. służący do skupiania energii odpowiadający mu rytm energii w polu eterycznym. nie płynąć przez wszystkie z nich. istnieje w nim naturalny.48 Dłonie pełne światła w ciele. Przez usunięcie tych blokad Reich leczył miernie aktywny. Na przykład. Dianne opisała czakram gardła pewnego chorego jako nad- . elektryczny przy potencjale o wiele niższym niż rytmy te przechodzą płynnie od organu do organu. co oznacza. że „kiedy Reich skonstruował całą gamę urządzeń do pole życiowe jest zdrowe. W Duchowych mikroorganizmy. Cały proces. według którego kształtowana jest uzdrawiania. że energia może swobod- stanowią podstawę zdrowia i leczenia ciała.

lecz dalsze zagadnień dotyczących stanów emocjonalnych) prace zostały wstrzymane ze względu na brak doktor Hunt zarejestrowała częstotliwości impulsów funduszy. pracowała z doktorem Rhine z Uniwerstytetu Duke) Najciekawsze spośród znanych mi badania aury udało nam się za pomocą energii aurycznej wpłynąć człowieka przeprowadziła doktor Vale-rie Hunt wraz (odchylając go albo osłabiając) na promień małego. przez wiele lat Brytanii. którzy przez wiele lat celu doktor Hunt umieściła na praktykowali jogę. przeprowadzonym wraz z Klubem Instytutu Bioinformatycznego A. wraz z doktorem Williamem zgodne z badaniami prowadzonymi w Wielkiej Eidsonem i Karen Gestia (medium. Odkryli. iż organizmy żywe emitują Zjednoczonych. eteryczne. . emanacje siły witalnej mistrzów Qigongu wydają się doktor John Pierrakos i ja mierzyliśmy poziom zawierać falę dźwiękową o bardzo niskiej promieniowania o długości fali 350 nanometrów w częstotliwości. Wyniki w celu udostępnienia tych informacji oficjalnej badań pokazują. dzięki urządzeniu zwanemu wibracje energii długości pomiędzy 300 i 2000 koloryzatorem pokazaliśmy na ekranie czarno. falę. Wyniki wykazują niewielki przypadkach qi była także wykrywalna jako wzrost poziomu promieniowania w czasie. niż puls jasnowidza. men. ch'i) emitowaną przez ciało człowieka. który wykonano na przez Akademię Nauk Medycznych w Moskwie i są Uniwersytecie Drexela. która przypomina zmienną falę zaciemnionym pomieszczeniu przed. Rosjanie nazwali tę energię biopolem białego telewizora część pola aurycznego. że promieniowanie liścia podłączonej do urządzenia fotokwantowego emitowane przez ludzkie ciało ma związek ze (mierzącego światło o niskim natężeniu). W jednym 60 mikronów średnicy i prędkość około 20-50 przypadku poziom ten zmniejszył się.E. Wszystkie te eksperymenty badań nad wpływem masażu na ludzkie ciało i dostarczyły nowych dowodów na istnienie pól psychikę {Analiza strukturalnego energii. Uważam. W tym promieniowanie aury ludzi. Doktor Zheng Rongliang z chińskiego Uni- talne i duchowe). standardowych urządzeń zdrowotnych) i emanacje pola jasnowidza. wersytetu Lanzhou zmierzył energię (zwaną qi albo rowienie całej osoby. Uczynił to w ciemni.E.) 49 kie ciała (fizyczne. W trakcie dwumiliwatowego lasera. że system wykrywający reaguje na medycynie do badań diagnostycznych i jednocześnie promieniowanie i daje reakcję w postaci pulsu. do pokoju cm/sekundę. że niektóre P. Rongliang zdrowiem.Cz. by osiągnąć harmonijne uzd. jak i inne dowodzą. Holandii. gdy w przepływ mikrocząsteczek. W silniejsze biopole. w trakcie i po nośną o niskiej częstotliwości. używając kamery do zdjęć w ciemności. Puls uczynienie samej energii użyteczną w procesie emanujący z dłoni mistrza Qigong jest zupełnie inny leczenia. W innym Kilka lat temu grupa radzieckich naukowców z eksperymencie. ale nie były ostateczne. z zespołem współpracowników z UCLA. używając do Według mnie. Cząsteczki te miały około pomieszczeniu przebywają ludzie. albo bioplazma. emitowanych przez ciało w trakcie sesji rolfingu. Popowa Parapsychologicznym Organizacji Narodów powiadomiła o odkryciu. nanometrów.S. Ogólnokrajowa sieć neuromuskularnego pola energii i podejścia do telewizyjna NBC doniosła o wynikach. emocjonalne.Cz. Te odkrycia zostały potwierdzone jeszcze innym eksperymencie. W niektórych pobycie w nim ludzi. że osoby skutecznie Koloryzator umożliwia wzmocnienie zjawisk przekazujące bioenergię mają dużo szersze i świetlnych zachodzących przy samym ciele. że bardzo istotne jest badał emanacje pola energetycznego mistrza Qigong znalezienie sposobu mierzenia tego promieniowania (Qigong jest starożytną formą chińskich ćwiczeń za pomocą wiarygodnych. W Japonii Hiroshi Motoyama zdołał zmierzyć Impulsy te mierzone były w mili-woltach.Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P. Przeprowadziliśmy wraz z moimi kolegami W Szanghaj skim Instytucie Fizyki Nuklearnej wiele eksperymentów mających na celu zmierzenie Akademii Chińskiej udowodniono. wszedł ktoś bardzo wyczerpany i smutny. Niemczech i Polsce. zarówno powyżej przedstawione tego celu biologicznego detektora zrobionego z żyłki badania. W jednym z nich doktor Richard Dobrin.

Pomierzone częs. doświadczenia z kolorami jest interpretacja wizualna. że centra analityczne oka i mózgu wykresy zależności sinusoidalnych fal analizie interpretują kolory tylko w wysokich Fouriera i sonogramowej analizie częstotliwości.50 Dłonie pełne światła skórze zwykłe elektrody sporządzone ze srebra i pierwszy mamy obiektywne elektronicznie zapisane chlorku srebra. że oprzyrządowanie jest dziecka powstaną połączenia mózgowo-mięśniowe wystarczające do mierzenia tych energii. Jej komentarze zostały nagrane na częstotliwościami widma światła białego. odpowiedzialne za regulację pracy zwieracza. Bardzo często napięcia te ut- . potwierdzające ich indywidualne sygnałów elektronicznych. Sinusoidalne zależności wykresu fal i ich Wydaje się. Teraz po raz mięśnie ud. rozróżniane i opisane symbolami słownymi. że Bruyere na bieżąco opisywała kolor. Fakt. wymowy odkrycia. dziecko używania nocnika. w zamian będzie zaciskać promieniowanie aury. że „barwa czakramow określoną częstotliwość na skali przyrządu. Masowanie poszczególnych części ciała przywoływało wiele doświadczeń Niebieski 250-275 Hz oraz 1200 Hz 250-475 emocjonalnych połączonych z odświeżaniem Zielony pamięci. innymi osobami potrafiącymi czytać aurę. iż ustalone dla poszczególnych kolorów Kalifornia. odpowiadały serce — zielony. Doktor odpowiada często kolorom opisywanym w literaturze Hunt powtórzyła ten eksperyment z siedmioma metafizycznej. odpowiadający błękitowi kształt wykresu fali i Hunt stwierdziła również. pacjent może przypominać sobie obrazy związane z poza dodatkowymi przedziałami dla nauką korzystania z nocnika w dzieciństwie. Innymi może okazać się. nie osłabia magnetofon razem z danymi elektronicznymi. aury częstotliwości fal nie pokrywają się z barwami i jak i pacjenta. śledziona — żółty. auryczne. Nie ma Następnie naukowcy poddali zarejestrowane dowodów. które widzieli. energetyczne czakramow i obłoków aurycznych. że dzięki lepszym urządzeniom. Wiele razy rodzice próbują nauczyć niż sekwencja kolorów tęczy. częstotliwości były całkowicie zgodne z kolorami dokładniejszej rejestracji i technice redukcji danych aury. Jednocześnie. ale odtworzy postępują w kolejności odwrotnej je emocjonalnie. wraz z rejestracją dowody. trzecie oko — poszczególnym wykresom fal i częstotliwościom. Kolory podbrzusze — pomarańczowy. Czak-ram serca był zdecydowanie częstotliwości: najbardziej aktywny. które opisywała wielebna Bruyere. Będzie Biały koloru niebieskiego i fioletowego. wielkość i ruchy kolory są to częstotliwości odbierane okiem. iż pamięć o przeszłych doświadczeniach 1200 Hz 1000-2000 Hz oraz 300- Pomarańczowy 400 i 600-800 Hz 1100-2000 Hz składowana jest w organizmie człowieka". Czerwony Na przykład podczas głębokiego masażu nóg Fioletowy Te przedziały częstotliwości. To odkrycie dodaje wiarygodności Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000- Żółty poglądowi. Musimy zdać sobie sprawę. teraz słowy. mogą z miejscu aury. obserwowała aury zarówno masażysty. fioletowy i korona — biały. Aktywność pewnych Pochodzące z lutego 1988 roku wyniki badań czakramow zdawała się wywoływać wzmożoną ujawniają następującą korelację kolorów i aktywność innych. kiedy Bruyere obserwowała błękit w którymś nie przekraczające zazwyczaj 1500 Hz. że odbierane emisje barwne. Ostatecznym sprawdzianem obu wypadkach wyniki były zastanawiające. pomiary elektroniczne wykazywały łatwością obejmować dużo wyższe częstotliwości. czyli kundalini — czerwony. Doktor Hunt stwierdziła: „Przez stulecia ludzie Ponieważ dziecko nie potrafi zgodnie z fizjologią o paranormalnych zdolnościach widzieli i opisywali kontrolować zwieracza." Bruyere z Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. wielebna Rosalyn obserwacje barwnych emisji. To wywołuje poważne stresy i napięcia w ciele. gardło — niebieski. W częstotliwościach. nie tylko pamiętał całe doświadczenie. zanim jeszcze w ciele totliwości oznaczają.

W jaki sposób fenomen P. Wielu zjawisk albo co się stanie. Wówczas.E.E. Zachowanie plazm każe fizykom 4.E. magnetyczne.E. odpowiedniki. Możecie zapytać skomplikowanego pola elektromagnetycznego (PEM) samych siebie: co sprawia. zostało już zmierzonych w Hunt sugeruje. Jaki model z punktu widzenia współczesnej nauki laboratoriach sugeruje teoretycznej i doświadczalnej dobrze wyjaśnia fenomen P.) 51 rzymują się przez całe życie. Model lęku w postaci napięć barków. Wszystkie te pomiary dostarczać prawdziwie jednolitej kosmicznej wizji dotyczą naturalnych procesów fizjologicznych rzeczywistości. powstaje możliwość oczyszczenia złożonego z systemów (takich jak na przykład system pamięci ze starych stresów. że P. termiczne i pojawiająca się w fizyce i badaniach mózgu zdaje się wizualne elementy P. Częstotliwości te mogą mieć wyższe biologię z fizyką w otwartym systemie". bardzo odpowiedni. W jaki sposób ludzie dowiedzieli się po raz niektórych badaczy nawet subatomowe. Doktor składników P. Są to elektrostatyczne.Cz.Cz. Zbudować należy napięcia pamięciowego jest usztywnienie mięśni dodatkowy model oparty na koncepcji barków. wykracza poza uznawać. Dają ponownej interpretacji wszystkich odkryć one podstawę do badania przebiegu procesów biologicznych na innym poziomie. iż „holistyczny model został opisany jako psychosomatyka).E. Pomiary przeprowadzone przez doktor Hunt która uporządkuje cały wspaniały chaos nauki i określiły konkretne częstotliwości dla konkretnych ducha.E. nie zarejestrowane ze względu na ograniczenia zastosowanej aparatury pomiarowej.? . że wiele dobrze znanych przenikającej wszystkie tkanki i systemy". że zwykły model ciała napięcia mięśni.Cz. która zmusza do przeprowadzenia zachodzących w ciele człowieka i poza nim. że boję się niepowodzeń. ciała. poruszające się w 3.E. jeśli mi się nie powiedzie? fizycznych związanych z Polem Energetycznym Człowieka. iż są one czymś pomiędzy materią i wiedzę dzisiejszej nauki? energią. bioenergoterapia. zachowując się podobnie jak prądy wodne czy powietrzne." psychicznych i czynności wegetatywnych organizmu Marilyn Ferguson stwierdziła w Brain Mind ludzkiego (badania psychologiczno-medyczne — Bulletin.E. aż do czasu wykonania istnienie piątego stanu skupienia. Powyższe pomiary wskazują również.Cz. nazywane są zazwyczaj przez wowano aurę i kto to zrobił? fizyków plazmą. Innym przykładem trawienny) jest niewystarczający.Cz. takich jak jasnowidzenie czy znajomość informacji z przeszłego życia. dźwiękowe. Naładowane pierwszy o zjawiskach aurycznych? cząsteczki małych rozmiarów. Bierze się to z kumulowania strachu albo organizujących się pól energii. W jaki sposób zmierzono P.Cz. Kiedy po raz pierwszy w XIX wieku zaobser- postaci obłoków. która łączy kolorów aury. zmierzonych w 5. ma naturę cząsteczkową i stosuje się do praw Przegląd rozdziału 5 ruchu falowego. Cząsteczki Pola 1. Według doktor Valorie Hunt. integralna teoria.? Energetycznego Człowieka są bardzo małe. ludzkie ciało Jeśli mianem Pola Energetycznego Człowieka można „zbadać posługując się koncepcją energii określimy wszystkie pola albo emanacje ludzkiego emanującej z jego atomowej komórkowej natury. Wiele właściwości P.a Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P. nie jest całkowicie odpowiedni. byłby laboratoriach. „Koncepcja hologramu elektromagnetyczne. gdy rozluźniają się Badania pokazują. który niektórzy dogłębnej pracy z ciałem takiej jak masaż czy naukowcy nazywają „bioplazma". Oto mamy wreszcie teorię.Cz.Cz. to okaże się. według 2. «wyłaniający się paradygmat». nie da się wyjaśnić za Podsumowanie pomocą modelu PEM.Cz.E. iż holograficzny model P.

tak jak uprzedzenia nie mogły zakłócić mi jego odbioru. Rozdział 6 POWSZECHNE POLE ENERGII Kiedy jako osoba dorosła zaczęłam postrzegać Okazało się. Większość z tego. to jest osobiste najpierw doświadczała jakiegoś zjawiska.. ezoterycznych książek traktujących o aurze i polach których nie znałam. zgadzały ruchy. Wiele z nich wydawało się energii. czy będą pasowały do potem czytała o nim. są pola energii życiowej. świat fizyczny. czego się dowiedziałam. coś nie wyjaśnionego. czy przyszło dopiero po bezpośrednich doświadczeniach. Teraz wiem. były one bezosobowe i zdefiniowane przez formuły Zaczęłam zdawać sobie sprawę. łączenie stanowił wielką pomoc w zrozumieniu mojego się. co? Przez czas i wszystko było przykładem myślenia życzeniowego. jakaś tajemnica. ale więcej. ale wszystkie one Moje obserwacje były zgodne z treścią wielu przytrafiły się w odległej przeszłości ludziom. rośnie i przybliża do Boga. . wyraźnie oparte na rozdziałach). że czy też naprawdę doświadczałam innego wymiaru poruszamy się przez osobiste doświadczenia rzeczywistości. a w gruncie rzeczy również życia ponownie w nieskończonym tańcu przeistoczenia. no właśnie. Zgadzały się kolory. bycie. jako całości? gdy dusza formuje się. jak nudny byłby matematyczne. kształty należeć raczej do sfery fantazji. Fizyk we mnie i formy. by stwierdzić. byłam bardzo zakłopotana i bardzo podobne do znanego mi świata. zjawiska te są „prawdziwe czy nieprawdziwe". był uporządkowany i „rzeczywistości" — myślenie. Czytałam o dawnych cudach. czucie. tylko po to by zatopić się obecnego życia. nie otrzymałam też jeszcze rad. Nie dotarłam jeszcze do kowane pod względem sinusoidalnych wykresów fal. literatury (opisanej w dwóch poprzednich ich częstotliwości i koloru. indywidualizowanie. sens? A może były wytworem mojej wyobraźni? Czy kiedy kroczymy przez. że zjawiska. by zobaczyć. które obserwuję. za Einsteinem. Oczywiście jako daje odpowiedni kolor aury). bym Zaczęłam więc zbierać dane. Zawsze jednak było coś naukowiec wiedziałam o polach energetycznych. a dopiero doświadczenia. tak by żadne oczekiwania czy jakiegoś logicznego systemu albo modelu. o związkach przyczynowo-skutkowych (rodzaj emocji których mówił rozdział trzeci.. Czy naprawdę istniały? Czy miały świat bez tej tajemnicy zawsze tańczącej przed nami. tak jakby owa niewidzialna dłoń pilnowała. który miał sens. że „Bóg Wierzę teraz mocno w to nie gra w kości ze Wszechświatem". przestrzeń? Tak kiedyś myślałam. Wierzyłam. uporząd- pełna sceptycyzmu. domagał się obserwacji i kontroli.

Ciągną się jak cukierki toffi (patrz rys. 6-2). ale nie tak wyraźne jak maleńkie kuleczki energii są jasne i poruszają się te. W słoneczny dzień te ślady brakującego kawałka. Gdy niebieski widzenia. wymieniała pew- . PPE było znikające w niej. ze złotymi Najwyraźniej słońce ładuje cząsteczki pola. które przenika całe Jeśli przyjrzysz się uważniej roślinie domowej. Możesz ujrzeć rosnę i rozwijam się jako istota ludzka. Wyglądają one jak maleńkie cały liść. przypominający barwę widzenia. pojawiły się zsynchronizowanym rytmie. Zieleń wokół drzewa nim już w najodleglejszych czasach. pojawiające Zaobserwowałam aurę liścia. Co ciekawe. że w tej mgle nie ma poprzednich kuleczek energii. mimo iż przed chwilą odcięto jego kawałek. błękitnozielone linie biegnące wzdłuż liści w kierunku wzrostu. na tle nieba. (zobacz rys. Kiedy życiowej odsuniesz kryształ od rośliny. Ale jeśli Charakterystyka przyjrzysz się uważniej. by zachować Najprostszym sposobem zaobserwowania kontakt. W dni pochmurne są bardziej przezroczyste.54 Dłonie pełne światła doświadczenie przewodnictwa. Na śnieg przykrywa wszystko grubą pierzyną. zmieniające swój zygzakowaty ruch. Była zwyczajnie się na sekundę lub dwie. kontynuować obserwację i poszerzać zakres Odsunęłam się i przeprosiłam roślinę. Powszechnego Pola Energii jest położenie się na Próbowałam kiedyś zaobserwować efekt plecach na łące w ciepły słoneczny dzień i uciętego liścia. Najbardziej liczne i najjaśniej Kamienie szlachetne i kryształy posiadają ciekawe naładowane energią cząsteczki zaobserwowałam w aury o wielowarstwowych i skomplikowanych Alpach Szwajcarskich. 6-1). spoglądała na nie z właściwego sobie punktu czerwonawy odcień. Możesz ujrzeć wokół nich zieloną mgłę. a wzorach. Kiedy odcięłam kawałek liścia. że całe pole pulsuje w kolor powrócił po minucie czy dwóch. Opisując swoje odkrycia. być może po przeciwległej stronie rośliny. spostrzeżesz kuleczki na Powszechnego Pola Energii krawędzi zielonej mgły. Każda kultura pojawia się w okresie ulistniania. Rozjaśniają się one nagle. Polega on na tym. Najwyraźniej aura drzewa znane i obserwowane przez stulecia. czasem z czarną plamką. spostrzeżesz. poruszają się wolniej i jest ich mniej. wpływające w aurę drzewa i Jak mówiliśmy w rozdziale piątym. zostawiające ledwie jasnoniebieska. Zajmowano się pochłania kuleczki energii. Te linie będą reagować na twoją rękę albo kawałek Powszechnych Pól Energii kryształu. że aura rośliny i aura kryształu rozciągają się. kierując mnie ku nowym zaobserwujesz podobne zjawisko. są Większość przedmiotów osobistych naładowuje się ciemne i poruszają się bardzo wolno. gdzie często świeci słońce. Postaw roślinę pod doświadczeniom. okaże się. aura widoczny ślad i znikające ponownie. po to tylko by zajaśnieć Ćwiczenie: Postrzeganie ponownie. białe kuleczki. zanieczyszczonym mieście jest ich jeszcze mniej. kiedy przybliżysz je do aury rośliny. promieniami rozchodzącymi się z jego naturalnie Teraz przenieś wzrok na czubki drzew widoczne rzeźbionych krawędzi. na wiosnę i w lecie. nowym lekcjom. które widać na fotografiach kirlianowskich szybko. każda kultura czerwonych pąków. Są energią właściciela i potem emanuje tą energią. niedoladowane. potem kolor powoli blaknie. moje życie jak pieśń. przykład ametyst ma złotą aurę. W Obiekty nieożywione również mają aurę. Po jakimś czasie fotografii kirlianowskiej. nadawała zjawisku pola energetycznego inną nazwę i Wczesną wiosną aura większości drzew ma różowo. podczas gdy ja mocną lampą na ciemnym tle. o którym tak często mówi się w wpatrywanie się w błękit nieba. że zaczniesz dostrzegać maleńkie kuleczki orgonu zdjęcie wykonane metodami kirlianowskimi pokazuje wirujące na tle nieba. Można używać ich do uzdrawiania. Jeśli będziesz całości zmieniła kolor na krwawoka-sztanowaty. możesz również zauważyć.

Powszechne Pole Energii Rysunek 6-1: Wpływ kryształu na aurę rośliny Jasnoniebieski Ciemnokasztanowy ''•i. ij.x\>. \ Wypustka Jasnoniebieski Rysunek 6-2: Efekt odciętego liścia .

że PPE jest w zasadzie nadzieją patrzeć w przyszłość. Z drugiej istnieć pomiędzy tymi dwoma stanami. że różni się tak bardzo od tego. od wysoko rozwiniętej po nauki zachodnia kultura zaczęła bardziej bardzo prymitywną. Są to pomocą dotyku. iskier i energię. łączyć się do PPE i uzyskamy niewyczerpane źródło w odróżnieniu od stanu gdy siły te działają bezpiecznej energii. jego gęstość jest odwrotnie strony czym właściwie jest elektryczność?" proporcjonalna do odległości od źródła. Jeśli określimy kamień. Myślimy. Zawsze otrzymuje się Obserwacje wizualne świadczą o tym. . co poziomie jest materią „naturalną". z Badacze stwierdzają. jednak strony. PPE zbudowane jest prawdopodobnie z energii nie Musimy jednak wysilić umysł. Na pewnym być może z materii delikatniejszej od tego. wyślizguje się nam nagle z ręki i każe się łącząc je wszystkie ze sobą. Co nie posiada aury? PPE jest zawsze związane z jakąś 4. stopniowej destrukcji formy i po. że wymyka się naukowym Energii bioplazma. które mówi. jak wiele się z niego bierze. bez obłoków. Wysoko rozwinięta świadomość szczegółowo badać fenomen PPE. Wszelkie zmiany w 2. to PPE może pomocą zwykłych metod naukowych. że Doktor John White i doktor Stanley Krip-pner „przygwoździliśmy" je wraz z elektrycznością i wymieniają wiele właściwości PPE: przenika ono innymi. pomimo rozwiniętych zmysłów wzroku i słuchu. Pole to jest przeciwieństwem entropii. taką jak sól czy zwykliśmy za materię przyjmować. PPE wpływa na materię w sposób organizujący i buduje formy. że pole nieco mniej energii. jakie posiada. co znamy z natury. Być może któregoś synergiczne — synergia oznacza stan. 3. które tak powszechnie obserwujemy w fizycznej rzeczywistości. że entropia zawsze zaczyna wibrować na tej samej częstotliwości. wszechogarniającego pesymizmu ery nuklearnej. kiedy uderzy się w jeden kamerton. jeśli będziemy dalej drążyć jego niektórzy naukowcy nazywają Powszechne Pole naturę. w którym dnia zbudujemy maszynę. co oznacza. Staje się nieuchwytne. Jak wiemy. Co to jest aura? więcej niż trzech wymiarach. łączy się z wyższymi „wibracjami" i poziomami Dzięki temu że nasze przyrządy naukowe stają energii. ale ono całą przestrzeń. niż się włożyło. Co również prawom harmonicznej induktancji i to oznacza? Jest synergiczne i ma postać rezonansu współ-czulnego — jest to zjawisko. wzrasta. samodzielnych pulsujących PPE jest inaczej. się coraz doskonalsze. Przegląd rozdziału 6 rządku. które przestrzenną. pozwalające. a także ekscytujące koncepcje. więcej energii. przepływa od jednego zastanawiać: „Czym ono naprawdę jest? A z drugiej obiektu do drugiego. potrafimy mierzyć bardziej Widzimy więc. Opisz PPE. Pole pulsuje i można je postrzegać za względu na to. wyjaśnieniom. Wydaje się. Czy moneta posiada aurę? świecie materialnym poprzedzone są zmianami pola. Wraz z rozwojem formą świadomości. a drugi termodynamiki. Z badań tych wynika. W przypadku geometrycznych. Sprzeciwia się to drugiemu prawu zachodzi. by zrozumieć definiowanej wcześniej przez zachodnią naukę lub wszystkie właściwości. posiada cechy. smaku i węchu. zobaczymy. która będzie mogła pod- wspólne działanie kilku sił wywołuje większy efekt. niż się włożyło — perpetuum jest wysoce uporządkowane w serie punktów mobile nigdy nie zostało zbudowane. że nie można wydobyć z czegoś wydając ten sam dźwięk co pierwszy. spiral. PPE podlega PPE istnieje w więcej niż trzech wymiarach. Wydaje się istnieć w 1. obiekty ożywione i nieożywione. nie tak znowu dziwnymi zjawiskami. samodzielnie. Jak róg obfitości zawsze pozostaje pełne. że PPE ciągle tworzy punktów światła. pajęczyn linii. że w pewien sposób PPE nie subtelne właściwości PPE. które możemy opisać za materię jako zagęszczoną energię.56 Dłonie pełne światła ne podstawowe właściwości PPE. czyli zjawiska powolnego rozpadu.

Usiądźcie naprzeciw siebie dotykając się kilka warstw. Jeśli zachować między nimi odległość pięciu do dziesięciu jest was kilka osób.Cz. Aura jest tą poruszania rękami. która zgodne? emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie Teraz. W którą stronę się porusza? energii.. bez zmieniania czegokolwiek albo i jest często określana mianem „aury". przenikają się i otaczają wzajemnie. a potem ponownie puśćcie ją w jest częścią PPE związaną z ludzkim ciałem. które dzielą aurę na partnerem. Na ruch. Teraz wciągnij ją przez obie dłonie. Pozwólcie energii waszego Czujesz to? Jakie to . Czy wasze odczucia są otaczającą i przenikającą ciało fizyczne. warstwa poprzednia. ręce. nazywane czasem dłońmi. Naucz się ich. częścią PPE. Odwróć kierunek. zastopujcie przepływ energii. Można je opisać jako świetlistą powlokę Zapytaj o to swojego sąsiada. Spróbujcie jeszcze raz. czyli Pole Energetyczne Człowieka (P. „ciałami". Następnie spróbuj wypchnąć ją przez obie dłonie jednocześnie. by zacząć i oddalaj od siebie. są następujące ćwiczenia. potem pozwól jej wpłynąć przez delikatniejszej substancji i wyższych „wibracji" niż prawą.E. Teraz zatrzymaj przepływ. która wiąże się z przedmiotami. Zbuduj coś pomiędzy swoimi dłońmi. Wyczujcie jej ściśle powiązanej z ludzkim ciałem uniwersalnej pulsujący przepływ. Warstwy te.E. W którą stronę się porusza? Wyślij energię przez Każda kolejna warstwa zbudowana jest z swoją lewą dłoń. Czy wyczuwacie podstawie przeprowadzonych obserwacji badacze różnicę? Co wolicie bardziej? Zrób teraz to samo z stworzyli teoretyczne modele. Pozwólcie energii płynąć w naturalny sposób. Ludzka Utrzymajcie ją w stanie spoczynku przez jakiś czas aura. przez cały czas starając się wyczuwać P.). (wszyscy naraz).I Rozdział 7 POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Ludzkie pole energetyczne jest manifestacją pola aurycznego krążyć dookoła. stańcie w kręgu i złapcie się za centymetrów.Cz. wciąganie i zatrzymywanie to trzy podstawowe sposoby manipulowania energią człowieka używane w uzdrawianiu. Teraz opuść dłonie i poruszając rękami zbliżaj je Najprostszym sposobem na to. Ćwiczenie: Postrzeganie aury Pchanie.

Nie patrz na źródła jaskrawego światła. Wszystkie te systemy dzielą aurę na Wyceluj palec wskazujący we wnętrze lewej dłoni i warstwy. musisz pokonać lekkim naciskiem. Co widzisz? Zbliż palce do siebie. definiując je następnie pod względem zbliż go do niej na odległość jakichś dwóch umiejscowienia. Zrelaksuj wzrok i Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. aż Teraz. centymetrów. wyróżnia siedem warstw aury. aż ludzi zaczniecie. być może. widzieć pierwsze poczujesz przeciwstawne ciśnienie. którego opór warstwy aury. bardzo ostrożnie zbliżaj dłonie do siebie. się dzieje? Około 95 procent ludzi wykonujących to zaobserwowałam siedem warstw aury. jasności. przez Jacka Schwarza. kiedy dotyka Anatomia aury jej krawędź twojego pola energii. gęstości. Zbliż prawą dłoń o jakieś dwa centymetry do dłoni lewej. by twój wzrok się zrelaksował. Co dzieje się Siedem warstw pola w przestrzeni pomiędzy palcami? Co widzisz wokół aurycznego dłoni? Powoli unoś jedną dłoń i opuszczaj drugą. Odpowiedzi widziałam tylko niższe warstwy. kiedy większość z was poczuła i zo- poczujesz. które następuje. w jaki jego twórca „pracuje" z aurą. auryczne. koloru. Im wyższa warstwa. to złączyły się krawędzie ze wskazaniami zawartymi w rozdziałach twojego ciała eterycznego (pierwsza warstwa aury). jak zewnętrzna krawędź twojego ciała baczyła już niższe poziomy aury. czasu dostrzegałam coraz więcej. to gdzie? do sposobu. niższych warstw. Z początku ćwiczenie coś widzi. kiedy przyzwyczaicie się do postrzegania krawędzie jednego ze swoich ciał energetycznych. siedemnastym. Powoli przybliżaj je do siebie. które są najbardziej na powyższe pytania przyniesie dalsza część tego gęste i najłatwiejsze do zobaczenia. Teraz (rysunek 7-2B). a potem oddal je. Kiedy Jeśli twoje dłonie dzieli siedem do dziesięciu wasze trzecie oko (szósty czakram) otworzy się nieco centymetrów. uwidocznione na rysunku 7-2A. Czy czujesz płynności i funkcji. patrz spokojnie na przestrzeń między czubkami System ten. Wszyscy coś czują. zaczniecie widzieć wyższe poziomy aury ciała emocjonalnego (druga warstwa aury). centymetrów. Teraz oddal dłonie od siebie i zatrzymaj je w aby na podstawie swoich obserwacji opisać pole odległości około osiemnastu centymetrów od siebie. na jakieś piętnaście do dwudziestu dziewiątym ćwiczeń w obserwowaniu aury innych centymetrów. Każdy system przystosowany jest łaskotanie? Jeśli tak. przyszedł czas na emocjonalnego albo pola energii prawej dłoni dotyka ich opis. Kalifornia. Złączyłeś teraz Później. Dwa W słabo oświetlonym pokoju unieś dłonie najbardziej podobne do mojego to: system używany równolegle do ciała i zbliż do siebie czubki palców. Upewnij się. będziecie mogli rozpocząć Jeśli twoje dłonie oddalone są od siebie o dwa i pół ćwiczenia postrzegania ponadzmys-łowego zgodnie do trzech centymetrów. tym bardziej poszerzoną musiałam mieć świado- . W miarę upływu rozdziału. jakieś warstw i opisany w książce Systemy energetyczne pięćdziesiąt centymetrów przed nią. Poczuj szczypanie na grzbiecie lewej dłoni. Pozwól.58 Dłonie pełne światła wrażenie? Teraz oddal dłonie od siebie trochę Po wykonaniu tych i opisanych w rozdziale bardziej. Co Pracując jako psychoterapeutka i uzdrowicielka. Zacznij kreślić nim koła. osiemnastym i dziewiętnastym. że człowieka oraz system wielebnej Rosalyn Bruyere z w tle jest tylko zwykła biała ściana. to zetknęły się zewnętrzne krawędzie bardziej. formy. tak by poszczególne palce celowały w siebie kolejno. które stworzyli ludzie. skóry dłoni lewej. posiadający więcej niż siedem Trzymaj dłonie na wysokości twarzy. Pole energii twojej prawej dłoni przeszło prosto przez dłoń lewą! Istnieje wiele systemów. która powinna wynosić trzy do czterech studium czakramów. opisany w książce Kola światła — palców.

Każda związana jest z czak-ramem. nie tylko naszych bliskich. naczynia krwionośne i tak dalej. — coś. Istnieje też pionowy przepływ energii druga warstwa pola jest uporządkowana i pulsującej w polu wzdłuż rdzenia kręgowego. oczami.Pole Energetyczne Człowieka 59 mość. których ciało fizyczne wykazały interesującą dualistyczną cechę pola. piąta i siódma warstwa mają określoną strukturę. jakie przeprowadziłam. podczas gdy Każda warstwa ma sobie tylko właściwy wygląd druga. że wzdłuż tych stałych linii światła Siedem warstw i siedem poruszają się maleńkie ładunki. bardziej ograniczone automatycznymi i autonomicznymi funkcjami ciała. stożkowe wiry. Czwarty czakram metabolizuje energię częstotliwościowe. To dzięki nim istnieje nasze życie można uważać za poziom wyższych wibracji. zwane czakramami. w tym rozdziału. opiszę to pokrótce na końcu tego sobie wszystkie formy ciała fizycznego. Są pewnej mierze ich formę. Mamy zatem siedem ciał miłości. Każda następna warstwa to na razie dane podstawowe. wykraczający poza nią. ale także całą świadomości na coraz wyższe poziomy ludzkość. Druga warstwa i drugi czakram odpowiedzialne są za Z punktu widzenia naukowca każdą warstwę emocje człowieka. chociaż tak możemy je postrzegać. podczas gdy warstwy pomiędzy nimi poniżej kości ogonowej. Wielu Szósty poziom . do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni w słuchaniem i odpowiedzialnością za nasze czyny. Nazywam to głównym wydają się zbudowane z barwnych fluidów w pionowym strumieniem energii. organy wewnętrzne. obserwator musi wchodzić w swojej kochamy. by dać ogólny pogląd na ciało eteryczne i obejmuje zarówno ciało eteryczne. Stałe formy światła iskrzą się. zajmujących to samo miejsce w tym samym czasie. Fluidy te przepływają przez stałe wirujące. Są fizycznymi — odczuwaniem fizycznej przyjemności raczej ekspansywnymi wersjami naszej jaźni. Trzecia warstwa wiąże się z zajmujący to samo miejsce co wibracja poniżej i naszym życiem umysłowym. Pierwsza warstwa związana jest z zawierającej w sobie inne. albo bólu. musiałam cebuli. zatopić się w medytacji. czakramow pola aurycznego Tak więc pierwsza. ponieważ strumieniowi energii. by ją zobaczyć. a otwarte końce sięgają fluid przepływa wzdłuż wyznaczonych przez nie krawędzi tej warstwy pola. z podobną woli świętej. formy. przybierają one w pierwszym czakramem. To płynnych. Kierunek przepływu jest czubki skierowane są ku głównemu pionowemu w jakiejś mierze od tych form zależny. Piąty czakram wiąże się z których każde wykracza poza zasięg poprzedniego mocą słowa. trzecia. Tak więc ciało emocjonalne sięga poza Wymienimy je teraz. że aura jest czymś w rodzaju warstwy. W gruncie rzeczy ciała nie są wcale związane są z funkcjonowaniem i wrażeniami „warstwami". fizycznego. z której można zdejmować kolejne warstwy. „normalnym" życiu. Pierwsza warstwa pola i pierwszy czakram jak i fizyczne. z myśleniem linearnym. emocjonalne i uczucia. zbudowane ze sznurów wielu maleńkich. znaczy — pierwsza warstwa związana jest z Przepływając przez warstwy stałe. nie wyłączając ciała rozwiniemy o wiele bardziej szczegółowo. Chcąc zaobserwować wyższe ludzi błędnie zakłada. Obserwacje aury. czwarta i szósta składają się z substancji i funkcje. błyskających szybko i w różnym tempie świateł. warstwy. Wydaje się. Ich formy lśniących fal światła. łącznie z czakramem serca. druga z drugim i tak dalej. przypomina regularne fluktuacje pierwotnych Rozciąga się on poza ciało fizyczne ponad głową i cząstek światła. Co nie posiada. Po latach praktyki zaczęłam sięgać poza Warstwy o budowie strukturalnej zawierają w siódmą warstwę. szósta i siódma. Chcąc postrzegać kolejne Dzięki czwartej warstwie. jakby były zlokalizowane. najczęściej z zamkniętymi Nic bardziej błędnego. pozbawionych określonej budowy. W polu znajdują się ciągłym ruchu. sprawę. które później przenika wszystkie poprzednie. Piąta warstwa łączy się z wyższą wolą. powołującego rzeczy do istnienia. takie jak piąta. w której są linii. jak również dodatkowe formy.

wszystkie formy życia za drogocenne manifestacje Boga. a także ogólną naturę zdrowia i to miłość. Umiejscowienie siedmiu czakramow w ciele myśli. siedmiu czakramow Tak więc w naszym systemie energetycznym znajdują się określone miejsca dla odczuć. wiedza i połączenie w jedno elementów Umiejscowienie duchowych i fizycznych. nam zrozumieć naturę poszcze. Zrozumienie związku pomiędzy części ciała.60 Dłonie pełne światła Koronujący (czubek głowy) Miedzybrwiowy (trzecie oko) Gardła Serca Splotu słonecznego Krzyżowy Podstawowv Czakramy położone z przodu ciała Czakramy położone z tvłu ciała A. wspomnień i innych niefizycz-nych fizycznym uwidocznione na rysunku 7-2A od- doświadczeń. Jest gólnych chorób. Dwadzieścia jeden czakramow mniejszych Rysunek 7-2: Umiejscowienie czakramow (obraz diagnostyczny) i szósty czakram łączą się z miłością niebiańską. Badania nad aurą mogą być zatem obejmuje wszystko. Uważa problemami psychicznymi. symptomami fizycznymi a tymi miejscami pomoże Doktor David Tansely. emocji. która przekracza granice ludzkiej miłości i choroby. Troszczy się. co żyje. o których mówimy naszym lekarzom i powiada głównym splotom nerwowym w danej terapeutom. Siedem czakramow głównych B. Siódma warstwa i siódmy czakram to wyższy umysł. stwierdza w swojej książce Radioraka i sub- . pomostem między tradycyjną medycyną a naszymi podtrzymuje i chroni wszelkie życie. specjalista od radio-niki.

czakramy są weń wycelowane. Aby energia zlokalizowanych jest w miejscach. Wydaje się. że siedem głównych czak. po jednym zatrzymywać energię PPE. Tam gdzie linie energii krzyżują się siedem razy. po Powszechnego Pola Energii (rysunek 7-3). a wyjaśnię Dwadzieścia jeden czakramów mniejszych to w opisach poszczególnych warstw. jednym na podeszwie każdej stopy. a także w pewnym sensie Wierzchołki albo końce czakramów. czakram. odpowiadających ramów tworzy się w punktach. jeden obracający się wir energii zdaje się wciągać albo związany z żołądkiem. po jednym nad wszystkimi siedmioma przenikającymi się każdą piersią. że czujemy się „otwarci". Tak więc czakram związana jest z jakąś formą świadomości. Po drugie. że pozostawanie „otwartym" dwuczęściowe. musi przejść przez pieczęcie danego Znajdują się one w następujących punktach: po czakramu.a Pole Energetyczne Człowieka 61 telne ciała człowieka. Dwa około piętnastu centymetrów średnicy i znajduje się mniejsze czakramy we wnętrzach dłoni pełnią bardzo w odległości dwóch i pół centymetra od ciała. energii pomiędzy warstwami aury zachodzącą w Materiał psychologiczny związany z funkcjono- danym czakramie. Te czakramy mają rzekach. całej świadomości. Istnieje wiele maleńkich centrów energii. a podobieństwo gąbek zanurzonych w otaczającym nas trzy czakramy głowy — z procesami myślowymi. czucia. gdzie Funkcje siedmiu czakramów linie te przecinają się jeszcze rzadziej. Każdy jednym nad każdą gonadą. Nie jest to łatwe korzeniami albo sercami czakramów. jeden w miejscu gdzie stykają się wzajemnie warstwami i wszystkimi siedmioma obojczyki. po jednym na środku każdej dłoni. odpowiadać chińskim punktom akupunkturowym. wygląda inaczej w kolejnych warstwach. jeden kolo wątroby. przez przedni i tylny aspekt czakramu. tworzą się jeszcze mniejsze wiry. jest Każdy czakram główny z przodu ciała ma swój to prawda. że te maleńkie wiry mogą niewątpliwie Każdy z tych wirów wymienia energię z PPE. Ponieważ energia ta zawsze Wszystkie pokazuje rysunek 7-3. oznacza zdobywanie. czakram nr doświadczamy jej za pomocą wzroku. słuchu. łączące się przemianę. ponieważ są one otwartymi na końcu oznacza dwie rzeczy. gdzie strumienie mogła przepłynąć z jednej warstwy do drugiej przez energii krzyżują się 14 razy (patrz: rysunek 7-2B). dużej ilości energii z powszechnego pola dzięki pracy który porusza się wzdłuż kręgosłupa. gdzie stałe linie siedmiu warstwom pola aurycznego. czakramu. dwa ze śledzioną. Otwarty koniec tylko siedem centymetrów średnicy i znajdują się w normalnego czakramu w pierwszej warstwie aury ma odległości dwóch i pół centymetra od ciała. oceanie energii. Każdy z siedmiu . Po pierwsze. Wszystkie czakramy główne. która związana jest z z głównym strumieniem energii. Wszystkie wszystkich czakramów. przetwarzanie punktami głównego pionowego strumienia energii. tylne z jego wolą. czakramów ma siedem warstw. W tych zadanie i większość z nas nie potrafi tego robić. Aspekty przednie które energia wpływa i wypływa z aury. Każdy czakram światła przecinają się 21 razy. dużych i małych. i tak dalej aż do szóstego intuicji albo bezpośredniej wiedzy. jakie spotykamy w w okolicy splotu słonecznego. po przenikającymi się warstwami czakramów. Tansely mówi. Jesteśmy na wiążą się z uczuciami pacjenta. jeden w pobliżu grasicy i jeden działają podobnie do wirów. Kiedy zatem mówimy. Rysunek 7-4 pokazuje pole auryczne z jednym z przodu każdego ucha. nr 2 składa się z komponentów 2A i 2B. mniejsze i odpowiednik z tyłu ciała i wspólnie uznaje się je za małe oraz punkty akupunkturo we są otworami. ważną rolę w uzdrawianiu. nazywa się przepływającą przez nas energią. 3 z komponentów 3A i 3B. cyklonach i huraganach. Czakramy 1 i 7 można uważać za Widzimy zatem. po jednym za Energia wpływa do wszystkich czakramów z każdym uchem (niewidoczne na rysunku). że czakramy za każdym kolanem. sercach znajdują się pieczęcie kontrolujące wymianę Otrzymalibyśmy po prostu zbyt wiele informacji.

Rysunek 7-3: Siedem czakramow głównych. Dłonie pełne światła '■'O-?. widok z przodu i z tyłu (obraz diagnostyczny) Ośrodki mentalne Ośrodki Ośrodki woli czuciowe .

Rysunek 7-4: Siedmiowarstwowy system ciał auralnych (obraz diagnostyczny) ...J !•' (niższy aspekt emocjonalny) Ciało eteryczne ... »' -ii^'^'*^^-^-^——ł—^——^^ (aspekt mentalny) / / / (f .. (niższy aspekt eteryczny) ....-.. i^-^zii ..!<■*■ J J\ V \ '■ t I ' • i Hf *^ ^J"" rai ! ' ' l \ ^ \ \ ' Ciało niebiańskie (aspekt emocjonalny) 1 o ^ Eteryczne uświęcone (aspekt fizyczny) [i f } y Ciało astralne Ciało mentalne niższy aspekt mentalny) /^"\ ^i^ Ciało emocjonalne > ŁH K^.ole Energetyczne Człowieka 63 '/•W> \ Ciało keteryczne . \\ \ \ \ •' i i ..

nerw błędny. Innymi słowy. Czakramy te wydają się osadzone pozostawanie otwartymi bez pracy nad naszą jeden w drugim. Rozwijanie określonych przejawów samo- przez zwiększanie przepływu energii przez ten świadomości. chołkach czakramów. a poprzednika. tym jesteśmy zdrowsi. poziomy istnieją w coraz wyższych oktawach zakłócenia w przepływie energii w ciele człowieka energii. Przesyłanie energii pomiędzy poziomami aury Ważne jest. Jest to możliwe dlatego. by otwierać czakramy i zwiększać cznymi. płuca. na podobieństwo kolejnych dojrzałością i jasnością umysłu. wątroba. że kolejne zablokowanie przepływu energii. nerki 1-Podstawowy waniem czakramu wprowadza się do świadomości 2. lewe oko. „Trzecie oko" 5. prawe oko Międzybrwiowy 96 Indygo Przysadka Niższe ośrodki mózgu. Otwieramy zatem poszczególnych czakramów w ciele eterycznym. pęcherzyk żółciowy. segmentów. odczucia. pobieramy. czakramy stopniowo. które zostają uwolnione. Każdy poziom auryczny ma swój własny przepływ energii. i włączenie ich do naszego życia. 3-S płotu słonecznego układ nerwowy 6 Pomarańczowy Gruczoły Układ narządów rozrodczych 2-Krzyżowy płciowe 4 Czerwony Nadnercza Kręgosłup.64 Dłonie pełne światła Tablica 7-5: Czakramy główne i odżywiane (zasilane energetycznie) przez obszary ciała CZAKRAM LICZBA MAŁYCH GRUCZOŁ ZARZĄDZANY WIRÓW DOKREWNY OBSZAR CIAŁA 7-Koronujący 6. widzenie z szóstym (trzecie oko). Dotyk łączy się z czakramem aurycznego) i jest nieco szerszy od swego pierwszym. Zniekształcają również nasze istnieje w rzeczywistości siedem czakramów. węch i smak z piątym (gardło). a co stają się przekaźnikami energii z jednego za tym idzie. nos. Rozdział jedenasty traktuje o uwolnione w wyniku nagłego przepływu energii i nie psychologicznych efektach otwierania potrafilibyśmy go przetworzyć. auryczne (do krawędzi danego poziomu ślonym czakramem. 972 Fioletowobiały Szyszynka Wyższe ośrodki mózgu. ponieważ im więcej energii zestaw siedmiu czakramów głównych. Każdy czakram sięga głębiej w pole Każdy z pięciu zmysłów związany jest z okre. krew. układ nerwowy obwodowy Gardła 16 Niebieski Tarczyca Oskrzela i krtań. uniemożliwiając pełnię doznań. ciała fizycznego. poziomu na drugi. poziomu na drugi poprzez przejścia w wierz- Czakramy ciała aurycznego mają trzy pod. tak by mieć czas na emocjonalnym i mentalnym. układ krążenia 10 Żółty Trzustka Żołądek. Otwierają się w wyniku duchowej pracy oczyszczającej i w ten sposób 1. dla czwartego czakramu prowadzą do choroby. Zbyt wiele materii psychicznej zostałoby funkcją psychiczną. Jest to opisane Energia jest przekazywana z jednego szczegółowo w rozdziale na temat percepcji. przetworzenie osobistych informacji. Każdy czakram w cie- . Na przykład. Każdy czakram wiąże się z pewną czakram. Zasilanie energią każdego ciała aurycznego. Chorobę systemu odpowiadające sobie czakramy nakładają się na wywołuje brak równowagi energetycznej albo siebie. słuch. Nie każdy o wyższym paśmie częstotliwości niż jego jesteśmy jednak psychicznie przygotowani na poprzednik. U większości ludzi stawowe funkcje: przejścia te są zamknięte. przewód pokar- mowy 4-Serca 12 Zielony Grasica Serce. 3. uszy.

człowiek ma silną wolę życia i dobry kontakt z podłożem. która odpowiada częstotliwości jego obrotów. dla Układ każdego kolejnego czakramu. Kiedy pierwszy czakram jest zdrowy. a następnie wysyłają wzdłuż strumieni energii zwanych nadami do systemu nerwowego. Psychodynamiczne funkcjonowanie czakramów. Jeśli funkcjonują nieprawidłowo. i tak dalej. Cza- energii pierwotnej kramy wchłaniają energię powszechną albo prymarną oraz jej powiązanie (ch'i. Każdy przeobrażania się czakram związany jest z określonym gruczołem napływającej dokrewnym i głównym splotem nerwowym. mentalnymi i emocjo- nalnymi interakcjami na planie ziemskim. które zostanie opisane szczegółowo. łączy się głównie z pierwszymi trzema ciałami aury. Barwy widoczne w wewnątrzwydzielni czy każdym czakramie powiązane są z częstotliwością energii metabolizowanej przy danej prędkości. prana). . W/Krew Ponieważ czakramy służą do witalizowania ciała. Tablica 7-5 Rysunek 7-6: pokazuje siedem czakramów głównych wraz z Schemat odpowiadającymi im obszarami ciała. gruczołów dokrewnych i wreszcie układu krwionośnego. Każdy wir metabolizuje tę Układ nerwowy częstotliwość energii. orgon. Kiedy czakramy trzeci i szósty działają bez zakłóceń. posiada cztery małe wiry i metabolizuje cztery f t " podstawowe częstotliwości energii. Czakram miedniczny. Na przykład kiedy czakram serca danej osoby działa prawidłowo. dzielą ją na odpowiednie z przemianą materii składniki. człowiek myśli jasno. jego myśli będą chaotyczne. związanymi z fizycznymi. łączą się bezpośrednio z patologią. potrafi ona wspaniale kochać.Pole Energetyczne Człowieka 65 Napływająca energia pierwotna wielką prędkością. na przykład. Jest to osoba dobrze osadzona w życiu. tak jak pokazuje to rysunek 7-6.

dla wszystkich Ciało eteryczne (od „eter". Ma ono tę czakramów zawiera określoną liczbę płatków. Po samą strukturę co ciało fizyczne. mentalnego. stan pomiędzy energią i siedmiu warstw. i tak dalej. le eterycznym jest bezpośrednio powiązany z tym samym czakramem w następnym delikatniejszym Ciało eteryczne ciele. włącznie z wszystkimi bliższym przyjrzeniu. które je otacza i przenika. materią) zbudowane jest z maleńkich linii energii „jak iskrząca się pajęczyna promieni światła". podobnych do We wschodniej literaturze ezoterycznej każdy z linii na ekranie telewizyjnym (rysunek 7-7). wiry obracające się z bardzo . płatki te wyglądają jak małe częściami anatomicznymi i organami. Czakramy w ciele (pierwsza warstwa) emocjonalnym są połączone z czakramami ciała następnego.

po ciele eterycznym. już formę przestrzenną. ciało eteryczne się w ciągłym. kobietę zbudowanych z niebieskawych. istnieją jako takie tylko dlatego. tak i tu struktura uczucia — takie jak miłość. że struktura jest bardziej płynna niż w przypadku ciała osoba bardziej wrażliwa. Wszystkie czakra-my ciała sięga od dwóch do siedmiu centymetrów poza ciało eterycznego mają barwę taką jak ono. Tak jak w uczuć i energii. Bądźcie jednak świadomi. Zdąży już spłynąć po ramieniu. Ciało emocjonalne będzie raczej szare. że kiedy tylko ją Pierrakosa. zanim cielesną etc. zobaczycie. płynnym ruchu. w energetycznej. na przykład. że najpierw roślina szybko. tak samo jak reszta Warstwa ta przenika gęstsze ciała. a nie światłem pojawi się wolna przestrzeń. według której ukształtowana jest okolicy obojczyka. potwierdziły badania nad rozwojem roślin zanikającej stopniowo wraz ze wzrostem odległości przeprowadzone przeze mnie i doktora Johna od ciała. Spróbujcie liścia. Każdy czakram wygląda jak wir innego Spidermana. w typie atletycznym. zanim wytwarza matrycę pola energetycznego w kształcie spojrzycie drugi raz. czarnego albo ciemnogra- . Barwę jasnoniebieską łączy się przypomina mniej więcej ciało fizyczne. potem rezultatem ciała fizycznego. kolory odzyskują swe podstawowe pojawią się komórki. Proces ten opisany jest w ciało eteryczne. Można dostrzec wszystkie organy barwy mogą być jasne i przejrzyste albo ciemne i ciała fizycznego. Ciało emocjonalne przypomina raczej podczas gdy w przypadku człowieka mocniej zabarwione obłoki delikatnej substancji znajdujące zbudowanego.j powiadających im Obserwując w przyćmionym świetle czyjeś kolorów: ramię na tle białego. zwane jest ciałem Barwa ciała eterycznego waha się od jasno. zniknie. trochę na kształt komiksowego barwy tęczy. o wrażliwym ciele. że komórki ciała ciemne i mętne. iskrzących Ciało emocjonalne zawiera w sobie wszystkie się linii światła. podniecenie. można zobaczyć pulsacje ciała kanałów do przepływu energii albo matrycy eterycznego.\ tym. przypominałoby ono mężczyznę albo rozdziale dziewią. uczucia pomieszane są mają się rozwijać. następne częstotliwością 15-20 cyklów na minutę. fizycznego.66 ________________________ Dłonie pełne światła Ciało eteryczne składa się z określonej struktury natowego tła. które otacza. a potem spływa w dół po fizyczna materia tkanek ciała. że pole jest sprawcą. psychoterapię matrycy eterycznej i że matryca ta istnieje. Jej ciała eterycznego. Wraz z energetyzowaniem tych uczuć fizycznego rosną wzdłuż linii energetycznych poprzez osobiste współzależności. będzie eterycznego i nie odpowiada strukturze ciała miała pierwszą warstwę w kolorze niebieskawym. Ten związek następuje warstwa jaśniejszej niebieskiej mgły. Jego z subtelniejszą formą niż szarość. Gdyby ktoś miał wyizolować odcienie i rozjaśniają się. radość albo eteryczna wytwarza matrycę. Ciało eteryczne sięga od jednego do pięciu centymetrów poza ciało fizyczne i pulsuje z Drugie ciało auryczne (rysunek 7-8). żeby się upewnić. Pulsacja wznosi się. koloru. że wspiera je ciało pomiędzy ramieniem a niebieskim mglistym eteryczne. Używając postrzeganiaponadzmys. Pochwycicie wzrokiem następną falę. Tkanki fizyczne ramieniu jak fala. Pajęczynowata struktura ciała eterycznego jest w ciągłym ruchu. ale są one stworzone z tego samego mętne. oznacza to. wiry zbudowane z siatki światła. Jeśli przyjrzycie się uważniej. emocjonalnym i ma związek z uczuciami. oznacza to. a dopiero potem liść rosnąc wypełnia istniejącą ponownie. Czyste i wysoko naenergetyzowane systemie energetycznym rośliny. Iskry błękitnawobiałego światła Ciało emocjonalne biegną wzdłuż kanałów energetycznych poprzez całe (druga warstwa) ciało fizyczne. według której komórki gniew — są jasne i przejrzyste. Kształtem niebieskiej do szarej. Wyglądają jak fizyczne. Oto lista czakramów i od. ponieważ porusza się tak lowego zaobserwowaliśmy. Oznacza to. w zależności od jakości wytwarzających je iskrzącego się niebieskawego światła.

trowaliśmy się na trzech niższych warstwach. a energie fizyczne (rysunek 7-9). odpowiadające im formy powiększają się. Z tego powodu jesteśmy bardzo świadomi aktywności mentalnej i uważamy W rozdziale dziewiątym znajdują się opisy ciała się za społeczeństwo analityczne. zaczniecie bowiem postrzegać ludzi. Przypominają powyżej trzeciej 1 zaczniecie je badać. emocjonalnego. Na te zmieni. Czasem człowiek wyrzuca barwne kleksy W systemie. Cztery wyższe związany z tą ideą myślokształt.Pole Energetyczne Człowieka 67 Czakram 1 = czerwony dzo potężnymi. Zawiera w sobie strukturę naszych myśli. Ciało mentalne sięga od Jak dotąd w naszych rozważaniach koncen- siedmiu do dwudziestu centymetrów poza ciało. W leczeniu pełnospe- procesami mentalnymi. że energia duchowa musi przejść przez ogień serca. fizycznych. wszystko się kleksy różniące się co do jasności i kształtu. a trzy wyższe podczas sesji terapeutycznej. Na ogół. iż istoty ludzkie w gruncie rzeczy dopiero Czakram 6 = indygo zaczynają rozwijać ciało mentalne i używać intelektu Czakram 7 = biały w przejrzysty sposób. przeobrażają energie należące do świata duchowego. Czakram 2 = czerwonopomarańczowy które zaczynają wpływać na nasze życie. rzeczywlstościom. Kiedy warstwy pola aurycznego odpowiadają czterem koncentrujemy się na konkretnych myślach. Gdy otworzycie swą percepcję na warstwy formy myślowe (myślokształty). „dobrze ukształtowanymi" siłami. by stać się substancji. ale nie mają ciał najczęściej emanujące z poziomu emocjonalnego. Czwarta warstwa albo poziom astralny. kiedy ktoś uwalnia uczucia związane są ze światem fizycznym. Sięga ono dalej niż ciało emocjonalne (czyli dolne trzy warstwy auryczne) muszą przejść i zbudowane jest z jeszcze delikatniejszych przez transformujący ogień serca. Może to być spowodowane Czakram 5 = jasnoniebieski faktem. Z moich obserwacji i spostrzeżeń innych Kolor reprezentuje emocję. tym jaśniejszy i lepiej uformowany jest liwości" tworzące inne rzeczywistości. którego używam w uzdrawianiu energii w powietrze wokół siebie. która związana jest z jasnowidzów wynika. używamy energii związanych z wszystkimi ramion i rozciągające się wokół całego ciała. istoty. Powtarzam jednak. trzy niższe warstwy auryczne szczególnie wyraźnie. i przesyłamy je przez serce Powiększa się i rozjaśnia. związana z czakramem serca. opisanym w rozdziale dwudziestym jasnożółte światło promieniujące wokół głowy i drugim. przez Ciało mentalne który musi przejść cała energia przepływająca z (trzecia warstwa) jednego świata do drugiego. kiedy jego właściciel — ośrodek miłości. Widać to (rysunek 7-4). koncentruje się na myśleniu. ciało emocjonalne przypomina kolorowe kleksy poruszające się Poza świat fizyczny wewnątrz matrycy ciała eterycznego i również nieco poza nim. które zamieszkiiją te warstwy. by zmienić Trzecim ciałem aurycznym jest ciało mentalne się w niższe energie fizyczne. Czakram 3 = żółty Obserwacje tego ciała zawsze nastręczały mi Czakram 4 = jasnozielony najwięcej trudności. Codzienne myśli stają się bar- . że poza światem fizycznym ist- myślokształtem. terapeutów w USA pracuje głównie z nimi oraz z Jest zazwyczaj żółte. lub inne formy myślowe nakładają się dodatkowe kolory. Oznacza to. warstwami i czakramami. Według moich obserwacji większość psycho- turalnym. które mają związek z myślami i energiami duchowymi. jest transformującym tyglem. W jego zasięgu znajdują się sercem. Wygląda zazwyczaj jak ktralnym. Im jaśniejsza i lepiej uformowana nieją jeszcze inne warstwy czy „pasma częstot- idea. Ciało mentalne jest również ciałem struk. jakie sporządzono w trakcie sesji terapeutycznych.

podczas gdy na poziomie totliwościami" rzeczywistości. między ograniczonym zakresie. którzy stali obok siebie i ponownie wyższymi warstwami albo „częs. odczucia miłości i wyższa wiedza. a na normalne złote pulsacje gruczołu rzeczywistości duchowej. pomiędzy jego polem a stały zestaw barw. Każda z warstw powyżej trzeciej jest chodzenia do siebie" po zerwaniu związku jest bowiem pełną rzeczywistością. niepodzielnym światem.68 Dłonie pełne światła że poniższe informacje są tylko próbą stworzenia ciała emocjonalnego. Ciało to sięga od na celu sprawdzenie. nie tylko na poziomie astralnym. ponieważ przysadkowego nakłada się wspaniały różowy większość z nas używa tej części siebie tylko w tym odcień. Na poziomie astralnym między ludźmi zachodzi Większość z nas doświadcza tych rzeczywistości bardzo intensywna wymiana myśli. Są tym związany jest z miłością. które można Ciało astralne (rysunek 7-10) jest niejednorodne zaobserwować. poziomie astralnym. wyobraża ciało emocjonalne. Czwarty poziom aurycznego. energetycznym odbywała się ożywiona komunikacja i wiele myślokształtów przemieszczało się między nimi. Okres „do- plikowana. W dalszej części książki zajmiemy się obserwowałam ludzi. wyższe ich czakramami pojawiają się łączące ich więzy. pomiędzy czakramy z fizycznym. co poziomach pola i ponownego zakorzeniania ich w normalnie nazywamy „ludzkim". im dłuższy i głębszy jest możemy wejść w inne stany rzeczywistości. mający różowym światłem miłości. jestem pewna. zostają Sprawa jest jednak jeszcze bardziej skom. To wyższa wola. Nieraz funkcji. Niektórzy z nas o różnych kształtach przemieszczają się w powietrzu. Sami niewątpliwie doświadczyliście czegoś Poziom astralny takiego. Techniki te Potraficie przecież wyczuć różnicę. Ja używam swego. Czakram serca osoby serwowanych zjawisk. w którym istnieje życie. Obecnie skoncentruję się tylko nawet sprawy z waszej obecności — jednak na głęb- na opisie poziomów aurycznych i ich ograniczonych szym poziomie odbywa się wymiana myśli. powodując często wiele bólu. część nie tak bardzo. udawali. szczególnie pomiędzy mężczyznami i (czwarta warstwa) kobietami. Przykładowo — kiedy mężczyzna i zbudowane z obłoków o barwach piękniejszych niż albo kobieta. gdzie całe pojęcia Więzy te istnieją na wielu poziomach pola są rozumiane bezpośrednio. że w przy. potrafią wejść w te światy poszerzając świadomość Część z nich jest przyjemna. Więcej o zjawisku fizyczne. emocjonalnym i mentalnym ich sercami widać przepiękne łuki różowego światła funkcjonowaniem ludzkiego ciała w jego miłości. które wykraczają poza to. Każda jest jaźni. związek. ale ich nie pamięta. Duże kleksy barw podczas snu. Kiedy ludzie tworzą ze sobą związki. kto siedzi po przeciwległej każdego czak-ramu i w ten sposób umożliwiają stronie pomieszczenia i teoretycznie nie zdaje sobie podróże świadomości. Jest on bramą. Czakramy należą do tej samej oktawy aurycznej interakcji powiemy w rozdziale kolorów co tęcza dziewiątym. w kawiarni lub na przyjęciu. jest to rzeczywiste zjawisko energetyczne. . Nie jest to tylko język ciała. Ciało astralne posiada zazwyczaj sobie seks z jakąś osobą. Na rysunku 7-4 powiązałam trzy górne Kiedy ludzie zakochują się w sobie. przez którą mocniejsze i gęściejsze. kochającej jest pełen tego różowego światła na szłości zostaną stworzone lepsze. zerwane. czy pola są zbieżne i czy ludzie piętnastu do trzydziestu centymetrów poza ciało ci będą do siebie pasowali. myli się je jednak zwykle z polem tej osoby zachodzi proces testowania. za pomocą technik medytacyjnych. Jest tak. że się nie widzą. Kiedy związek dobiega końca. Wasz niepokój otwierają pieczęcie pomiędzy kolejnymi warstwami może wywoływać ktoś. formami i zazwyczaj okresem odłączania więzów na niższych osobistymi funkcjami. z istotami. każdy jest jednak przepełniony systemu mającego za cel wyjaśnienie ob. różowym światłem miłości.

trochę jak rysunek się powstawać z przezroczystych linii na ciemno- techniczny. Najpierw moja uwaga geometrii euklidesowej ze sposobem. kiedy warstwa eteryczna ulega Chcąc wyizolować piątą warstwę aury. w geometrii euklidesowej należy najpierw zaznaczyć punkt. Kiedy to To właśnie na tym poziomie dźwięk tworzy materię. robię. którą (szósta warstwa) można by nazwać przestrzenią negatywową. W przestrzeni eterycznej. należy w zniekształceniu. zostawiając wolny jedynie (rysunek 7-12). częstotliwości wibracji piątego poziomu. które jest stałe. tym wymiarze. praca warstwy eterycznej trakcie obserwacji pola skoncentrować się na uświęconej pomaga jej odzyskać pierwotny kształt. choroby. włącznie z Mojemu widzeniu ponadzmysłowemu warstwa czakra-mami. dwudziestym trzecim dotyczącym uzdrawiania. tyle że na strukturę z warstwy eterycznej uświęconej. którą obserwuję. To na tym poziomie uzdrawianie dźwiękiem jest które sięga do siedemdziesięciu pięciu centymetrów najskuteczniejsze.Pole Energetyczne Człowieka 69 przez wszystkie stykające się płaszczyzny określa Ciało eteryczne uświęcone pustą przestrzeń kuli. W trakcie wszystkich manifestacji fizycznych. kulę. A zatem to przestrzeń nie wypełniona . ponieważ zawiera Poziom eteryczny uświęcony jest wzorem dla ciała ona w sobie wszystkie formy istniejące na planie eterycznego. w której Nazywam piątą warstwę aury uświęconym może istnieć pierwszy albo eteryczny poziom aury. Wydaje się. Sięga on od sześćdziesięciu do pusty obszar o kształcie kuli. Jest to poziomie uświęconym. Sięga ona od czterdziestu pięciu do której rośnie struktura eteryczna będąca podstawą sześćdziesięciu centymetrów poza ciało. Jest to tak. jest uświęcona powszechnego pola energii zawiera zatem uświęconą formą ciała fizycznego. potem skupiam powstaje w przestrzeni eterycznej. potrafię wypełnieniu tła przestrzeni pozostała pusta postrzegać różne formy przestrzenne znajdujące się w przestrzeń tworzyła formę (kształt). zwanym ciałem niebiańskim wypełnia przestrzeń. że Dobrym przykładem na zobrazowanie tego stanu zachodzi to automatycznie. którą może przybrać warstwa przestrzeni negatywowej.). jakby po kompletnym tego poziomu — wymiaru rzeczywistości. w pobliżu mnie. (piąta warstwa) Tak więc eteryczny uświęcony poziom aury tworzy pustą albo negatywną przestrzeń. jak już wspomniano. warstwa pola energetycznego wywodzi swoją które istnieją na planie fizycznym. W ten sposób zostaje osiemdziesięciu centymetrów poza zdefiniowana kula. Kiedy dostroję się do wymiarze. widzę kształt ciała eterycznego danej osoby. Struktury te zdają kobaltowonie-bieskim tle. Zostanie to opisane w rozdziale poza ciało fizyczne. Aby stworzyć się na osobie. zachodzi odwrotny proces. w eteryczna. Uświęcona powstaje ciało fizyczne. Formy te istnieją w idealna forma. Zawiera się w nim cała struktura pola. w oparciu o którą Przypomina zatem negatyw fotografii. tworzącego z kolei strukturę siatkową fizycznym w postaci odbicia albo odwzorowania. (uporządkowane pole energii). tylko że ten rysunek istnieje w innym niebieskim tle. tworząc pustą przestrzeń. Jest to kształt wąskiego owalu. w jaki kula przenosi się ogólnie na piąty poziom. Eteryczna wszystkie kształty i odwzorowania przestrzenne. organami energetycznymi oraz eteryczna uświęcona ukazuje się w postaci fizycznymi częściami ciała (kończynami itp. ciałem eterycznym (rysunek 7-11). Promień wykreślony z tego punktu we wszystkich trzech wymiarach utworzy Ciało niebiańskie powierzchnię kuli. wraz z przystosowaniem byłoby porównanie sposobu powstawania kuli w mechanizmu per-cepcyjnego. bezbarwnych albo przezroczystych linii kanałów na wszystko w negatywowej formie. Nieskończona liczba Szósty poziom jest emocjonalnym poziomem płaszczyzn pojawia się ze wszystkich kierunków i planu duchowego. Warstwa eteryczna forma warstwy eterycznej.

że przejawia najmocniejsza. tych dwóch cza-kramów tworzy doświadczenie wydaje się. Kiedy wznosimy naszą strumienie pod kątem prostym do siebie. Powiązanie Zewnętrzna krawędź przypomina mi skorupkę jajka. że nazywam je „migoczącym". najbardziej elastyczna warstwa pola się ono jako światło promieniujące z ciała podobnie aurycznego. Powstają świadomość na siódmy poziom aury. kanał centralny. żyje. maleńkich nici złotosrebrnego światła o wielkiej kiedy widzimy światło i miłość we wszystkim. Jeśli osoba jest bardzo naenergetyzowana. strumień ten Siódmy poziom jest mentalnym poziomem przeprowadza energie przez korzenie każdego planu duchowego i nazywa się go ciałem kete. Jestem pewna. z mniejszym końcem pod ludzkości. które Niczym nie uwarunkowana miłość przepływa. wiemy. Jest to eterycznego uświęconego w tym sensie. złożonym głównie z przenikanie i służy jako ochrona pola. że można by go usłyszeć drogą medytacji nad takim Ciało keteryczne uświęcone myślokształtem.70 Dłonie pełne światła ciało. która wykracza poza rzeczywistość fizyczną ciało to może rozszerzyć się jeszcze bardziej. jednym z Bogiem. naszą podstawową ludzką miłość do stopami i większym około stu centymetrów nad bliźnich. w którym jesteśmy mojej wyobraźni wygląda ono jak zbudowane z świadomi naszego związku z całym wszechświatem. Forma kojarzy się czakramem serca a otwartym czakra-mem ze złotym jajkiem sięgającym od stu do stu dziesięciu niebiańskim. przez który odczuwamy ma ma kształt jajka i zawiera w sobie wszystkie ciała duchową ekstazę. kiedy jesteśmy przeniknięci światłem i Zawiera złotą strukturę siatkową ciała fizycznego i czujemy. miłości. kiedy istnieje połączenie pomiędzy otwartym Przypomina to tysiące złotych nici. Możemy dotrzeć do niego poprzez auryczne związane z obecną inkarnacją danego medytację i wiele innych technik transformacyjnych. co trwałości. Ta zewnętrzna część siódmej warstwy Ciało niebiańskie ukazuje mi się w przepięknym jest bardzo mocna i elastyczna. Jest to poziom. odporna na migoczącym świetle. że podnieśliśmy naszą Dostrajając się do poziomu wibracji siódmej świadomość na szósty poziom aury. jak blask wokół świecy. Sięga od nich. Również to ciało jest bardzo podobne do o których wspomniałam w tej książce. tak jak pastelowych barw. W połączeniu tym wiążemy miłość centymetrów poza ciało. Wszystkie i opalizuje lekko. warstwy postrzegam wspaniałe złote światło. niezwykle wysoką częstotliwością. Niemal słyszy się dźwięk. że złote wypustki odchodzące od ciała. z duchową ekstazą właściwą duchowej głową. jak macica perłowa. i sięga wszystkich wymiarów istnienia. kiedy się na nią patrzy. człowieka. czakramu i zlewa energie wpływające przez każdy z rycznym uświęconym (rysunek 7-13). centymetra. które . a ono jest nami i jesteśmy wszystkich czakramów. W docieramy do punktu „bycia". Światło to ma złotosrebrny połysk skorupka chroniąca małe kurczątko. pulsuje tak szybko. Złoty poziom uświęcenia zawiera albo przyczynowe (siódmy też główny strumień energii. który biegnie wzdłuż kręgosłupa odżywiając całe ciało. Wypustki z tworzymy jedność ze Stwórcą. oznacza to. które podtrzymuje kształt całej aury. Główny strumień energii wzbudza inne tymetrów poza ciało. że jesteśmy nim. że jego grubość wynosi od pół do jednego bezwarunkowej miłości. Forma ciała czakramy i formy cielesne na tym poziomie sprawiają niebiańskiego jest delikatniejsza niż ciała wrażenie zbudowanych ze złotego światła. wibrującej z światła. kolei wzbudzają nowe prądy. Kiedy świątyni o bardzo skomplikowanej konstrukcji. Wewnątrz tego blasku Można by ją porównać do stacjonarnej fali znajdują się też jaśniejsze. mocniejsze promienie światła o skomplikowanym kształcie. poziom) Wspinając się po kręgosłupie i spływając pulsującymi falami na dół. siedemdziesięciu pięciu do stu dziesięciu cen. Zewnętrzna for.

rozróżnienia. widzieli tylko kolory i formy. które aktualnie próbujesz oczyścić. Zawiera plan życia i jest międzyludzkie są wymieszane i chaotyczne. Wiem bardzo mało o tych aurycznego. w częściach poświęconych uzdra- dziestym drugim. jak istotne jest znajdowanie różnic pomiędzy poszczególnymi warstwami aury. Opiszę te techniki w rozdziale dwu. Warstwy pola stają się wyraźniejsze i poziomach. potem wszystkiego. Innymi słowy. znam jedynie pewne bardzo potężne bardziej przejrzyste. podstawowymi emocjami. Część tego zamętu tym poziomem jest już plan kosmiczny. Sprawiają wrażenie wymieszanych i w części dotyczącej leczenia przeszłego życia. będziecie zapewne z początku który zapewnia całemu polu integralność i trwałość. postrzegać tylko pierwsze warstwy aury. Jack pokazuje tylko trzy albo cztery niższe warstwy aury. świętego umysłu. że kiedy otworzycie swój pokazuje potęgę złotego światła. jak pracować z tymi pasmami. wyższymi odczuciami nieograniczonej miłości zlokalizowanymi ponad głową. Są to zabarwione pasma światła. Siatka ta Musicie pamiętać. choć o tego można rozróżnić poszczególne warstwy pola niczym to nie przesądza. płynną. że jest głównie substancją przekonań wpływa na idee w ciele mentalnym. Poza najlepiej potrafimy je rozróżniać. Schwarz opowiada o tych pasmach i o tym. których nauczyli mnie moi odczucia fizyczne i emocjonalne oraz myśli i przewodnicy. Bardzo często można doświadczyć z ograniczonego punktu ciało mentalne i emocjonalne zdają się działać jak widzenia tylko jednej inkarnacji. Przez dłuższy czas nasze niższe keteryczny jest ostatnim poziomem aurycznym na emocje. jedna pomieszana forma. pobliżu szyi lub głowy zawiera zazwyczaj przeszłe Większość ilustracji z kilku następnych rozdziałów życie. wpływa na ciało emocjonalne. W miarę upływu czasu więconym znajdują się również pasma przeszłego uwrażliwicie się na coraz wyższe częstotliwości. Nie bezpośrednio powiązany z obecną inkarnacją. Poziom współzależności. można je znaleźć na całej również rozróżniać poszczególne warstwy i powierzchni skorupki jajka. Oba poziomy wydają związanymi z wyższymi poziomami aury. Dwa poziomy ponad siódmym. co życia. które potrafię Pacjent uczy się znajdować różnice pomiędzy dostrzec na tym etapie. działają wspólnie w większości opisanych wyjaśnię. Później. Nauczycie się całkowicie otaczają aurę. zmysł jasnowidzenia. Poziomy ósmy i zrozumienia procesów przyczynowo--skutkowych dziewiąty zachowują się jak treść (poziom ósmy) lub opisanych w rozdziale piętnastym. . w jaki sposób jego system ósmy sprawia wrażenie. które pozwoli wam postrzegać wyższe ciała. wysokich wibracji. Jed- Plan kosmiczny nak dzięki terapii i wszelkim innym procesom rozwojowym warstwy istnienia stają się wyraźniejsze. to poziomy ósmy i dziewiąty. a dziewiąty kryształowym uświęceniem z kolei. tak że cale pole auryczne i Postrzeganie pola wszystkie poziomy poniżej niego są otoczone i przytrzymywane przez tę plecioną siatkę. Pasmo zauważone w koncentrować się na wybranej.Pole Energetyczne Człowieka 71 krążą wokół pola. działania. Dzięki zrozumieniu wzmianek o tych poziomach w literaturze. procesami myślowymi i Są one związane z czakramami ósmym i dziewiątym. okaże się. forma (poziom dziewiąty) w tym sensie. Nie znalazłam eteryczne i wreszcie fizyczne. co jest poniżej. jak Pomiędzy warstwami nie czyni się żadnego poznać ich znaczenie na podstawie koloru. gdy pacjent lepiej rozumie swoje techniki uzdrawiające. że poziom pacjent zaczyna rozumieć. Później. Ta się przejrzyste jak kryształ i zbudowane z bardzo zdolność rozróżniania pojawia się w wyniku delikatnych. Będziecie Dodatkowo na poziomie keterycznym uś. wianiu. W poniższych opisach procesów terapeutycznych nie czyni się wielkiego rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi ciałami. którego nie można nawet obserwować w aurze. jak to. podstawowe procesy myślowe i odczucia planie duchowym.

Jakie są trzy główne funkcje czakramów? 4.E. pojawiają się elektryczne. Jej 10. Opisz któryś z czakramów siódmej warstwy zatrzymanie (blok) wywołuje bardzo nieprzyjemne pola. Większość ludzi. Odczucie zbudowania czegoś 12. Jaki jest związek pomiędzy Powszechnym Polem Energii a Polem Energetycznym Czło- wieka? 2. Opisz siedem najniższych warstw pola au- rycznego i ich funkcje. Może mieć różne odcienie. Z jakimi strukturami anatomicznymi związane są czakramy? Odpowiedzi na pytania 7. Która warstwa zapewnia integralność Polu pomiędzy dłońmi powoduje łaskotanie i lekkie Energetycznemu Człowieka? napięcie. a mgła z jednego palca łączy się z mgłą palca w drugiej dłoni. Kiedy rysujesz koła na dłoni. po- . czujesz ich łaskoczący zarys. Którędy przebiega główny strumień energii? zazwyczaj możliwe. Dlaczego czakram ma określony kolor? Rysunek 7-14: Aura wokół palców 5. Jak wygląda ciało eteryczne? Czym różni się od ciała emocjonalnego? c 3. próbując zaobserwować aurę. mgła z początku będzie trzymać się palca jednej dłoni.72 Dłonie pełne światła wstaje uczucie łaskotania i napięcia na powierzchni skóry. W której warstwie P. widzi mgłę wokół palców i dłoni. Na początku ludzie widzą ją zazwyczaj jako bezbarwną. Gdzie zlokalizowane są czakramy ósmy i dziewiąty? Energia niemal zawsze porusza się ruchem kolistym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opisz związek pomiędzy czakramami a war- postrzegania ludzkiej aury stwami aury. na przykład błękitny. Przegląd rozdziału 7 1. Kiedy poruszasz palcami. Ciała energetyczne ciągną się pomiędzy palcami jak cukierki toffi. Kiedy krawędź ciała energetycznego emocje? dotyka skóry. chociaż całkowite zatrzymanie nie jest 11. przypominające nieco statyczne napięcie 13. Gdzie znajduje się serce czakramu? 6. zawarte w ćwiczeniach 8. a potem przeskoczy do najbliższego koniuszka palca drugiej dłoni (rysunek 7-14). uczucie. Wygląda to mniej więcej jak fala gorąca unosząca się nad kaloryferem.Cz. 9.

które lgnie do knota. \ ZOHAR . CZĘSC III AKTYWNOŚĆ PSYCHICZNA I POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Złote światło płomienia świecy wspiera się na tronie ciemnego światła.

ujawniają się w aurze. żebyście się od niej odczepili. Zaczniemy jednak od podstaw psy- dostrzegać aury. kiedy ktoś ich obserwuje. logicznej danego człowieka i jego osobistego Większość z nas nie chce. Wszyscy psychologicznym rozwojem na tym etapie. co dzieje się w polu opiszę. ponieważ jest ona praktycznie nie znana w Wyczuła was poprzez pole energii. do zrozumienia. co wzrostu. Po drugie. Jestem pewna. w tym aurycznym. W tej części książki uznać za naturalny rezultat tego. z aurycznego punktu widzenia. Prześledźmy teraz. co rozwija się w aurze na danym etapie zachowania. wszyscy próbujemy ukryć rzeczy. kawiarni i po krótkiej zaledwie obserwacji osoba ta Te poszczególne fazy stały się częścią naszego patrzyła wam prosto w oczy i niedwuznacznie dawała codziennego języka: faza oralna. Aura dostarcza jednak bardzo dlaczego kazała wam przestać patrzeć? Ludzie wielu informacji na temat konstrukcji psycho- bardzo się denerwują. Jednak żaden z badaczy nie wspomina pierwsze. W gruncie mamy problemy. Powiążę to z pole energii od narodzin do śmierci. Po pokwitanie itd. jak nasze prywatne doświadczenia. rozwój można przynajmniej część z nich. Erik Erikson wsławił się swoimi pracami na zainteresować się obcą osobą w autobusie czy temat faz wzrostu i rozwoju powiązanego z wiekiem. To. jak rozwija się nasze nasze problemy. świecie psychologii. Wstęp DOŚWIADCZENIE TERAPEUTYCZNE Podczas praktyki psychoterapeutycznej zaczęłam rą charakterologiczną w rozumieniu bioener- po raz pierwszy jako człowiek dorosły świadomie getycznym. że wszyscy mieliście okazję badań. mogłam swobodnie obserwować zachowania wielu Na temat rozwoju człowieka prowadzono wiele ludzi. jest bezpośrednio powiązane z pozwoliłaby wykryć bliższa obserwacja. Zazwyczaj wstydzimy się tego. W czasie długich godzin praktyki choterapii — od rozwoju dziecka. psychoterapią ciała i struktu- . wiek młodzieńczy. by inni poznali nasze rozwoju. że patrzycie? o aurze. skąd ta osoba wiedziała.

kolejna generacja potrafi funkcjonować na poziomie Każda główna faza życia odpowiada nowym i wyższych wibracji niż jej poprzedniczka. Z tego punktu metafizycznych. Wraz z rozwojem pojedynczego tywane przez człowieka w trakcie jego rozwoju człowieka następuje rozwój całej ludzkości. człowiek otwiera metafizycznych. na poziomie kete-rycznym uświęconym. Te kolejne energie są wykorzys. wyzwaniem dla duszy. Proces inkarnowania kierowany jest przez wyższą jaźń. Rozdział 8 WZROST I ROZWÓJ CZŁOWIEKA W AURZE W celu opisania zakresu ludzkiego do. Ta reguła rozwoju człowieka występuje . co zaczyna się i kończy przy narodzinach. Nie jest zmienia się ciągle pod wpływem decyzji to coś. tak że cała wyższym wibracjom i aktywacji poszczególnych ludzkość postępuje w swoim planie ewolucyjnym ku czakramów. Postępując w ten przez delikatniejsze ciała auryczne do gęściejszych. będę umożliwiają jej rozwój. rzeczywistości. delikatniejsze wibracje poziomów wibracji/energii wpływających do i przez albo aspekty duszy stopniowo promieniują w dół. musimy użyć pojęć życia i wzrostu. Każda faza oznacza nowe korzystała ze źródeł zarówno psychologicznych. Inkarnacja jest organicznym ruchem swoją zdolność do podtrzymywania wyższych duszy. człowiek poszerza swoją wiedzę o aż po ciało fizyczne. który Proces inkarnacji trwa przez całe życie. widzenia życie jest ekscytującym odkrywaniem i potraktujcie ją jako metaforę. w którym wyższe. Każda życiowego. By podejmowanych przez człowieka w trakcie procesu opisać inkarnację. Gdy trwa rozwój. Z każdą fazą nowa energia wyższym wibracjom i poszerzonej percepcji świata. Jeśli metafizyka drażni was. jak i obszary doświadczenia i nauki. Jest to dynamiczny schemat. i świadomość stają się dostępne osobowości i świadczenia od narodzin do śmierci i poza nią. sposób. jego ciała auryczne i czakramy. Ten wzór życia jest przechowywany w Ink ar nacja siódmej warstwie aury.

a ostatnio przez wybranej przez siebie dziedzinie. Phoebe Bendit i Ewę Pierrakos. Tworzenia których głównym celem będzie przywództwo. decyzji następuje określenie składu energii Po „planowaniu" dusza rozpoczyna proces stanowiących fizyczny wehikuł dla inkarnacji duszy powolnego tracenia świadomości świata duchowego. które go spotykają w życiu. połączenia. do formującego . należy się buntować lub je obalać. co nazywa się karmą. W materię życia wplecione jest działanie Na przykład. Dusza przyjmuje zarówno zadanie W momencie poczęcia pomiędzy duszą i osobiste (takie jak np. którzy byli Według Pierrakos inkarnująca dusza napotyka wspaniałymi przywódcami. o karmie. Wybrani wielkiej materii twórczych doświadczeń życiowych. które dusza jest inne. takich jak Kabała. świadomości. jak i zapłodnionym jajem tworzy się energetyczna nić. człowiek może potrzebować prawa przyczyny i skutku. wszystkie wchodzące w skład przewodników. fałszywych systemach przekonań. wyzwalając energie. co przywódczej. w różnych poziomów naszego istnienia. Wszystkie te kreatywne siły tradycje przywódcze nie istnieją. Jedna osoba doświadczeń jest na tym poziomie całkowicie może urodzić się w rodzinie o długiej tradycji zrozumiałych. „przywództwo"). Zadanie osobiste uwalnia obecności i powoli zaczyna się z nim łączyć. Gdy ciało rozwija się stopniowo zadania człowiek przygotowuje się do wykonania w łonie matki. a przywódców mieszają się i tworzą doświadczenia na wielu uważa się za negatywne postacie. choć wiele naszych pozostanie skierowany na przywództwo. a może tradycja ta da jej swoich przewodników duchowych. To tworzenie wypływa na planie fizycznym znajdzie się w sytuacjach. wiążące się z Wtedy też powstaje eteryczne łono. Sami dosłownie tworzymy to. wynikającym również z wielu inkarnacji dystans do sytuacji. podświadomości. Dana Bhagavad Gita. „uniwersalne". decyzji. do jej zadania. która ją czeka. przeciwko którym poziomach naszego życia. Sami tworzymy naszą rozwinięcia zdolności przywódczych. To. Każde nadchodzące życie. Być może będzie ją Alice Bailey. którzy zapewnią wymagane Z tego punktu widzenia łatwo jest spojrzeć okiem otoczenie i konkretne doświadczenia. co pozwala na podejmowanie wolnych nazywa się zwykle zadaniem danej osoby. Ich połączenie jest tak duszę przed wpływami zewnętrznymi i dopuszcza wyjątkowe. Tę pracę życiową czywistości. tego nie da się łatwo zrozumieć na prostym poziomie Szczegóły będą różne dla każdej osoby. Podczas tego spotkania dusza i doświadczenie życiowe indywidualnego człowieka przewodnicy dyskutują o zadaniach.78 Dłonie pełne światła w wielu tekstach religijnych. Według Ewy Pierrakos ilość determinujących wewnątrz większych grup zaś istnieją oczywiście przyszłe życie rad. by nauczył się utrzymywać skutku. onieśmielała długa linia przodków. że poprzez wypełnienie osobistego tylko wpływ matki. która musi zrealizować. Powróćmy do przykładu przywództwa. Tworzymy sposób zrównoważony i spokojny. Zadanie każdego jest dla mnie długofalowym związkiem przyczyny i człowieka polega na tym. jakie dusza otrzymuje od swoich grupy mniejsze. w z wielu różnych części naszego istnienia. zatem ze źródła osobistego i ze źródła grupowego. W duszę. „zadanie światowe". które chroni działalnością dla świata. zanim obejmie rolę przywódczą w omówiony przez Madame Blavatsky. zostają tacy rodzice. tak jak niepowtarzalna jest dusza. które należy Plan życiowy zawiera wiele możliwych rze- oczyścić poprzez doświadczenie. ale nacisk przyczynowo--skutkowym. które są następnie pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego wykorzystywane podczas zadania uniwersalnego. Upaniszady i inne. i zaczyna się uczyć. gdzie świadomości zbiorowej. by zaplanować impuls do rozwinięcia własnych zdolności. dusza zaczyna być świadoma jego zadania uniwersalnego. zależy od jej dojrzałości. osoba będzie musiała nabrać odpowiednich Proces inkarnacji przed poczęciem został umiejętności. takiej jak długa linia szanowanych chcemy. Nasze pragnienia są przechowywane w prezesów firm albo przywódców politycznych. nadświadomości i podczas gdy inna znajdzie się w rodzinie. W wyniku tych dziecka na bogactwo życia. W trakcie życia własną wizję rzeczywistości.

płacz. Za pierwszym razem w wyższych rejonach energetycznych kosmosu. która również nie chciała odejść. by się nie inkarnować. gdy próbowałam pozwalając im w przyspieszonym tempie zająć się przesłać energię do jego aury. by wcisnąć się w ograniczoną z objawów fizycznych tej walki były kłopoty z przestrzeń maleńkiego niemowlęcego ciała. by uniknąć wypuszczenia korzeni przez najniższy czakram (czakram podstawowy). Umożliwiała mu to między innymi dziura powstała w Niemowlęctwo wyniku punkcji. natrafiało na pole. co chcę zrobić i nie dopuszczał mnie do W trakcie pierwszych faz życia niemowlę musi siebie. domość. żeby ktokolwiek mu w niej pomagał. Niemowlę często śpi w tym okresie. podnosił krzyk. Lekarze zajęli się tym problemem w momencie. obudził się i zaczął wydzierać wyzwolić się od duchowych przyjaciół i postaci wniebogłosy. W trakcie tej walki niemowlę otwierało się i łączyło z Po raz pierwszy jest samotna w morzu energii. Po okresie walki chłopiec łączył się ponownie ze swoim przewodnikiem. Walczą. Gdy zbliżyłam się na pewną świadomość świata duchowego i walczą. powiększając go i matką. lokrotnie przybierają wygląd duchów ponad- Przed urodzeniem dusza ponownie traci świa. skierować energię w dół. by odległość pół metra. gdy . W tym czasie chłopiec czuł się silniej narodzin. Po bardzo szybkim porodzie dostał gorączki.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 79 się ciała dociera silny błysk świadomej energii. Narodziny Lekarze dokonali punkcji lędźwiowej. Wkłuli Narodziny następują w wyjątkowym okresie dla się w okolice czakramu krzyżowego. czy nie nastąpiło zapalenie opon mózgowych. współpracy. uspokajał. Nie pozwolił mi na to. odpowiada okresowi ożywienia w ciele fizycznym. W nie sprzeciwiał się zbytnio. wystawiona na działanie czynników zewnętrznych. gdy tylko pojawiał się jego przewodnik. po to tylko by stopniowo obudzić się do próbując otworzyć dolny czakram i połączyć się z fizycznego świata. Za każdym razem. Niemowlęta wciąż mają pogrążony w głębokim śnie. wynikłe z ciągłego nadużywania czakramu widzę. To tak jakby zagrano nową nutę i energię z czakramu krzyżowego i kierował ją na dodano do już istniejącej symfonii życia. w swoich splotu słonecznego. Kiedy jelitami. Ten silny błysk świadomości ziemią. by sprawdzić. czterometrowej wysokości. zakorzeniania się w świecie fizycznym. jak opuszczają ciało fizyczne. które Wreszcie postanowiłam zaskoczyć go. i ponownie gwiazd i planet również po raz pierwszy wpływają zaczynało szarpać się gwałtownie pomiędzy dwoma na nowe pole energetyczne duszy w momencie światami. Proces powolnego budzenia się duszy do otwierał czakram i raz jeszcze rozpoczynał proces fizycznego świata trwa dalej po narodzinach. Toczą ciężką walkę. Zostaje dotknięta przez to Potem traciło kontakt z przewodnikiem. Walcząc. W tym momencie dusza traci starało się właśnie uwolnić od dwóch przyjaciół i swoją eteryczną ochronę i po raz pierwszy zostaje duchowej kobiety. wyrzucał wzbogacając. Widziałam wiele nowo narodzonych dzieci. Jednym rodziców. otacza nas wszystkich. Przykładem takiego procesu był chłopczyk urodzony w miesiąc po planowanym terminie porodu. Wiedział. które ziemią. Była to ostra walka i najwyraźniej nie rodzicielskich i przenieść uczucia na nowych chciał. ale potem odmówił czasie snu dusza opuszcza ciało fizyczne i eteryczne. Zamierzałam zamknąć dziurę w czakramie przyzwyczaić się do ograniczeń związanych z krzyżowym w siódmej warstwie jego aury i bodźcami fizycznymi i trójwymiarowością świata. swoich towarzyszy zabaw i kobietę. odpowiedzialnego za krzyk i wyższych ciałach wie. silniejsze pola ciał niebieskich. prawo. Lecz także nowe pole wpływa na ów związany z duchową kobietą niż ze swoją fizyczną wszechobecny ocean energii. kiedy będzie miały z tym trudności. wzrostem tych ciał. Większe. dusza przebywa Próbowałam go uzdrowić. Niemowlę wchodzącej duszy.

-- . i 4. płytkie chińskie filiżanki do herbaty z wąskim kanałem energii prowadzącym w głąb ciała do kręgosłupa (rysunek 8-1). bezkształtne i ma barwę niebieskawą lub szarawą. pracując jednocześnie nad otwarciem czakramu dolnego w celu zapuszczenia korzeni w świecie fizycznym. ale bardzo szeroki. Tak więc przybywająca dusza wchodzi i wy- chodzi z ciała przez najwyższy czakram. Na tym etapie dolny czakram wygląda jak bardzo wąski lejek. Ogólne pole niemowlęcia jest amorficzne. Jego horoskop wyraźnie wskazuje na zdolności przywódcze.80 Dłonie pełne światła chłopiec podjął wreszcie decyzję o pozostaniu w świecie fizycznym. a czakram koronny również jak lejek. Gdy niemowlę skupia swą uwagę na jakimś obiekcie świata fizycznego. aura tężeje i jaśnieje. Pozostałe czakramy <^ Rysunek 8-1: Normalna aura dziecka przypominają małe.

szczególnie wokół głowy. wciąż wpływa ona bezpośrednio na pole dziecka. Pole dziecka jest całkowicie bezbronne i otwarte na wpływy zewnętrznego otoczenia. Bez względu na to. Jest to również czas. Dziecko nie jest już więc tak bezbronne jak wcześniej. . dziecko wyczuwa to. Może cierpieć na nieokreślone lęki. fantazje. zachowuje jednak część doświadczenia w postaci barwy. To za sprawą tej psychicznej pępowiny dzieci pozostają w kontakcie ze swoimi rodzicami przez całe życie. a energia wchodząca przez nie odczuwana jest w sposób mało określony. ale trwa przez całe życie. pomimo że czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte tak jak u człowieka dorosłego. która przechwytuje wiele wpływów z powszechnego pola energii. kiedy pojawia się rozsądek. Około siódmego roku życia wokół otworów poszczególnych czakramów formuje się ochronna powłoka. Wszystkie czakramy dziecka są otwarte w tym sensie. Jest ona najsilniejsza w chwili narodzin. a ono musi sobie z nią w jakiś sposób poradzić (zobacz rysunek 8-2 porównujący czakramy człowieka dorosłego i dziecka). Tę więź nazywa się czasem plazmą zarodkową. gdy dziecko rośnie i przechodzi proces zdobywania cech indywidualności. Tak więc budowanie aury trwa przez całe życie i można w niej znaleźć wszystkie doświadczenia życiowe danego człowieka. czy sprawy są przed nim ukrywane czy nie. Każde doświadczenie wzmacnia zabarwienie aury i umożliwia nabranie indywidualnej postaci. Stale reaguje na swoje otoczenie energetyczne w sposób. że dziecko jest praktycznie bezbronne i łatwo ulega wpływom. Często jedno zdaje sobie sprawę z zaburzeń emocjonalnych drugiego. A więc. która zatrzymywałaby psychiczne wpływy z zewnątrz. choć nie będzie już tak widoczna. Etap ten można zaobserwować. co dzieje się pomiędzy rodzicami. aura blaknie. który odpowiada jego temperamentowi. chociaż na poziomie fizycznym dzielić ich może wielka odległość. To sprawia. Gdy zaciekawienie znika. że nie ma wokół nich ochronnej powłoki. Po narodzinach nadal istnieje silna więź energetyczna pomiędzy dzieckiem a matką. napady złego humoru albo choroby.

Będzie ono wysyłało amebopo-dobne projekcje ze swego pola eterycznego i otaczało nimi myślokształty. Tworzy dla siebie fantastyczne światy. bawić się samo. Dziecko bezbronności. że albo uważając to za rzecz postępową. Jest wtedy chronione czerwonopomarańczowa i różowa stają się nar-dziej przed wpływami zewnętrznymi przez pole rodzica. jak młodsze dziecko układa się mój tatuś. zarówno psychicznie. Im większą rolę będzie pełnił myślokształt w wizualizacji świata. ucząc się podstawowego rodzaju miłości. a jeśli dopuszczony zostaje Matka oprócz bliskości fizycznej. Wyimaginowana przestrzeń swoje dzieci na dorosłe sesje terapii grupowej dla ukazuje się w widzeniu ponadzmysłowym jako dorosłych. jak i fizycznie. by nie spowodował . Z widoczne w aurze. żyje w niej. Kiedy wyrywa się go przemocą z ręki dziecka. tym większą ilością energii świadomości zostanie przez dziecko otoczony. przez który dziecko chłonie energię. jak wstrząs elektryczny. w której dziecko woli przez dziecko wchłanianie jak przez gąbkę. W temat dopuszczania dzieci do uczestnictwa w kategoriach pola potrafi już odłączyć się od pola grupach terapeutycznych dla dorosłych są bardzo swojej matki. karmie. ponieważ zaczyna uświadamiać sobie swoje oddzielenie od matki. wzbogaca jego się życie emocjonalne. Pamiętajcie. przyprowadzali mama jest w pobliżu. Barwy na kolanach ojca albo matki. chyba że sam cofnął się do tego stanu separacji i tworzenia niezależnej tożsamości. chociaż eteryczna pępowina wciąż konserwatywne. a smutek i przygnębienie są eterycznego. Wciąż może obejrzeć się i stwierdzić. to jest uważnie obserwowany. towarzysz. Widziałam rodziców nieumyślnie kreuje wyimaginowaną przestrzeń. czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte i nie przyswajają wszystkich energii powszechnego pola potrzebnych do podtrzymania życia. Myślokształt staje się świadomą częścią jaźni. niszczy się pole i rani dziecko. Dorosły nie ma pojęcia. Wczesne dzieciństwo Gdy dziecko rośnie i drugi czakram zaczyna się rozwijać. W każdym sutku znajduje się mały czakram. lecz narażających swoje dzieci na niepotrzebne wstrząsy wciąż połączone jest z matką poprzez eteryczną psychiczne przez to. W ten sposób rozpoczyna się proces dziecko.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 81 niem piersią dostarcza dziecku energii eterycznej. że ulegając naciskowi grupy pępowinę. Gniew dorosłego poraża system dziecka zbudowana głównie z energii poziomu błękitnego. Jest to przestrzeń. Wewnątrz tych fantazyjnych wizji znajdują się myślokształty należące do dziecka. Dziecko uczy się odnosić do powodu tej dziecięcej bezbronności moje poglądy na innych. co czuje łączy ich dwoje. Rysunek 8-2: Czakramy człowieka dorosłego i dziecka Od mniej więcej więcej drugiego roku życia dziecko postrzega rodziców jako swoją własność: „ja. a światy te pomagają mu zrealizować to oddzielenie. Często widzimy. moja mamusia etc".

która z nich emanuje. Dzieci wkraczają w fazę „pa- czek". a jednocześnie o poczucie kontaktu Teraz zrób niewielki eksperyment z przed- z inną „istotą". powiązany z istnieje w swoich ciałach aurycznych. która filtruje Późne dzieciństwo energetyczne wpływy z pola zewnętrznego. A zatem kiedy inne dziecko odwiedza energię. poproś o kilka przedmiotów osobistych. a mimo to wciąż czuje się pokoju swojego przyjaciela. pozwól sobie swobodniejsze wyrażenie siebie w swojej prywatnej dostroić się do nich.82 ________________________ Dłonie pełne światła zbytniego zamieszania. Spróbuj tego samego ze sklepami. W ramach tych archetypalnych . Usiądź w kręgu z kilkoma osobami Około siódmego roku życia dziecko zaczyna (najlepiej takimi. Są to których ludzie mogą mieszkać i żyć. ponieważ naprawdę rozwój zdolności umysłowych. Połóż je Przestrzeń ta staje się swobodniejsza. a dziecko chodzi do szkoły. Weź go do ręki. Walczy więc o kontrolę nad obiektami osobistymi. szczęśliwy. większa. wejdź do pokoju każdego z Prywatna przestrzeń energii również wspomaga to nich. tęsknoty duszy i najczęściej mają związek z jej Możesz się dzięki nim światowym zadaniem. Jaki jest? Ciężki. chory? Czy ludzi. zdrowy. Wejdź do swą indywidualność. które tworzą inni ludzie. przyciąga. Sprawdź wyniki z właścicielem przestrzeni. kim jest. narzuciłeś? Zastanów się nad tym. czy też jest to kolor. by mogło znaleźć danej przestrzeni. Posiadając wyraźniejsze poczucie jaźni. co odebrałeś. Gość może tworzyć w tej przestrzeni obiektu. jak i posiadaczu jeszcze na tyle rozwiniętego ego. królewną Śnieżką. Dziecko Po ukończeniu siódmego roku życia następuje czuje się „bezpieczniejsze". Jeśli masz dzieci. dziecko przyjazny. Chociaż Ćwiczenie: Wyczuwanie czakram otwiera energie mentalne. i które chodzisz. To czyni potwierdzi się. zaczyna dostrzegać swoje podobieństwo do innych bezpieczny. nieprzyjazny. Te psychiczne przestrzenie są gniazdami. który ty mu gościem a potrzebą ochronienia wizji swojej osoby. Zaobserwuj panującą w każdym pokoju definiowanie. Czy pasuje ona do twojego dziecka? Jakie pokój pięcio. indywidualności. smutny. Ja nie potrafię przebywać w pewnych otoczyło swoją świadomą energią. Jak się czujesz? Czy ci połączone ze wszystkimi rzeczami.czy siedmiolatka. Na scenę wkraczają głębokie trendy teleologiczne i związki z Dorośli również wypełniają swoją przestrzeń długą historią rozwoju ludzkości. Przedmioty się tu podoba? Chcesz zostać. Może teraz pozwolić „innemu" na odbierasz jakieś obrazy? Nie śpiesz się. Zacznij tylko dostrajać się do różnice pomiędzy sobą a innymi. Na tym etapie dziecko nie ma wiele nauczyć — zarówno o sobie. Walczy. w wodzem Indian. Dziecko staje się energią. niebezpieczny. A umożliwia to wszystko fakt. że część z tego. gospodarz rozdarty jego cechy wyraża? Czy kolor jest dla niego jest między chęcią nawiązania komunikacji z właściwy. wplatać duże ilości złotej energii w swoją przestrzeń. które regularnie odwiedzasz. rozwojem trzeciego czakramu. ciepły. Ćwicz. Spróbuj wyczuć głęboko idealistyczne popędy. a następnym razem pójdzie ci rzeczy bardziej „fajnymi" i „wesołymi" i wzmacnia jeszcze lepiej. wszelkiego rodzaju formy energetyczne. wyobraźnię dziecka. do których które pomagają mu zdefiniować. których nie znasz zbyt dobrze). W aurze pojawia się więcej koloru umysłowego — żółtego. ze względu rozpoznanie i podtrzymanie własnej na energię. by znaleźć przestrzeni. mniej pośrodku i wybierz ten. który najbardziej cię przywiązana do matki i bardziej otwarta na gości. że około siódmego roku życia wszystkie czakramy mają już wokół siebie ochronną powłokę. które ujawniają przestrzenie psychiczne. to energie te używane są głównie do przestrzeni psychicznych rozszerzania wizji o rzeczywistości. czy wolałbyś wyjść? osobiste stają się środkami definiowania odrębności. Walka toczy się o sklepach dłużej niż przez kilka sekund. miotami. Założę się. księżniczką.

zgodne z cechami rządkowania wszystkich „nie-ja". Oczywiście ten sam Gdy dziecko zaczyna dojrzewać. Czasami całe pole ulega bezpieczny. na- jego działania odzwierciedlają powstały chaos. moja mamusia. „przekonania" kochanej osoby. Niektórym się to udaje. „Ja" nie istnieje już w Serce może otworzyć się i być przepełnione miłością izolacji. ty.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 83 form znajdujemy głębokie duchowe potrzeby samopoczucie zależy od odpowiedniego upo- człowieka. sztywny zestaw wzorców rządzących przerwaniu. Przestrzeń zostaje nasycona „wibracjami" przyjaciół. tak jak i wszystkich się wydaje. Nowe energie płynące przez czakram W trakcie pierwszych trzech faz jaźń stanowiła gardła pomagają w tym procesie osobistego dawania centrum wszechświata. Dziecko mówiło wtedy: „ja. Teraz jego szczęście zależy pracują wspólnie nad wyrażeniem pierwszej fazy od umiejętności zrównoważenia działań i inkarnacji duszy. ale z pewną różnicą. widzieć ukochana osoba). Po zakończeniu okresu dojrzewania czakramy i a ciało zaczyna dojrzewać. oni. Wraz z postępem czasu „ja-ty" może mój tatuś. „posiada" już obiektu miłości. kiedy indziej zaś wszystko Większość ludzi jednak. wytrącone z równowagi. Zmiany te mają wpływ na wzory energetyczne używane przez danego wszystkie czakra-my. W potykając na swej drodze ciągłe wyzwania jednym momencie jest dzieckiem. w całym ciele i problem występował już w przypadku rodziców. Gdy czakram serca otwiera się na nowe poziomy uczuć. poruszonych życiowymi odbywa się harmonijnie. w następnym — prowadzące ku głębszym doświadczeniom spełnienia. ponieważ w każdym zmiany. a tęsknoty i nowe zagrożenia. a wszystkie czakramy zostają kompletnie jasno określoną i ograniczoną rzeczywistością. kim mu Wyzwaniem dojrzewania. że rzeczywistość nie jest tak tym okresie wielkich zmian w sferze emocjonalnej i łatwo definiowalna i dalej poszukuje znaczenia. wynikłego z rozziewu pomiędzy tym. a tym. których młody człowiek ich życie ulega stagnacji i przeistacza się w dotąd nie doświadczał. że człowiek nie tym okresie pierwsze trzy centra — fizyczne. W części spowodowane faktem. lecz kiedy indziej mogą być może dokonać próby ustabilizowania się i znienawidzone. W aurze i indywidualnej przestrzeni danego momencie ukochana osoba może wybrać innego — i człowieka pojawia się więcej koloru zielonego. przez które przeszedł. przepiękny różowy kolor wypełnia aurę. by odwzajemniła kierowaną ku niej miłość — tak przynajmniej widzi to sam zainteresowany. jest odnalezienie własnego ja. i brania. która tworzy swoją własną formę rozwoju. moi przyjaciele" etc. osobą dorosłą. Wszystkie czakramy czasem witane przez danego człowieka z przyjęły formę dorosłą. energetyczną. ponieważ przynoszą ze sobą nowe zakończenia procesu zmian. za kogo człowiek siebie uważa. widzi. jego cele i aspiracje. W tym momencie człowiek entuzjazmem. a jego dobre nie tylko do partnera i własnych dzieci. ale w otaczającym je polu energii występują wielkie teraz ujawnił się z większą siłą. że powinien być (czyli jakim go chce etapów wzrostu. Człowiek doświadcza w doświadczeniami. U osoby dojrzałej „ja-ty" rozszerza się na Człowiek powtarza teraz wszystkie etapy najbliższą rodzinę. często to robi. Jest to po wyrażanymi na podwórku albo boisku szkolnym. Te nowe wyższe wibracje są człowieka są już określone. a zaczątek erosa i miłości wyłania się z głębin Dorosłość psychiki. Powoduje to powstanie Dojrzewanie napięcia w psychice. ale także do całej ludz- . powstał związek ja-ty. Teraz rozszerzyć się z pojedynczego człowieka na grupę. tak jak w przypadku emocjonalne i mentalne centra planu ziemskiego — rodziców albo zabawek. Czakram przysadkowy (trzeciego oka) uaktywnia się.

że nasza kultura nie energii. Cztery górne czakramy były bardzo szeroko szanuje i nie korzysta z tych wielkich zasobów otwarte. Człowiek umie poszerzyć głębię swego wyniku tego otaczała ich biała opalizująca poświata." dusza opuszcza ciało przez czakram korony. jakby zajmował się nimi przygotowuje się do powrotu w świat duchowy. Któregoś razu ujrzałam Azraela strzegącego drzwi. Teraz do następnej inkarnacji. Wygląda to tak. Według Phoebe Bendit w momencie śmierci Odpowiedział: „Nie dostałem jeszcze rozkazów. widziałam często. w pomieszczeniu pojawiało się wiele duchów. Całe życie Gdy człowiek osiąga wiek starczy i zbliża się do przesuwa się przed nią bardzo szybko i wyraźnie.84 Dłonie pełne światła kości. a ze zanikających sił fizycznych) staje się coraz ciekawsze splotu słonecznego wydobywały się długie nitki i bardziej bogate. tak śmierci. co dokładnie się wydarzyło. W cznego. mające o wiele więcej wspólnego z duchem otoczeni przez białe światło. człowiek zaczyna dostrzegać jedność światłem na końcu. Obie przechodzące północnoamerykańscy Indianie. przewodnikami. Jest to długi. ciemny tunel z jasnym wibracje. Starość W momencie śmierci dusza spotyka zmarłych już przyjaciół i swoich przewodników. a jakie muszą poczekać do powinowactwo ze światem duchowym. Następuje okres celebracji związku „ja-ty" dodany zostaje bardzo głęboki wykonanego zadania. spokój i miłość wypełnią osobiste dni dwoje umierających ludzi. Umierająca Śmierć osoba cierpiała bardzo z powodu bólu. energie. nie przerażająco. jeszcze przez jakiś czas niż z życiem na planie fizycznym. delikatniejsze choroby. dlaczego nie pomoże jej umrzeć. Dzięki rozwojowi trwającemu przez i już od jakiegoś czasu byli chorzy. a jednocześnie widzi bezcenną dotyczyć duszy wspinającej się wraz z głównym wyjątkowość każdej duszy w ramach tej jedności. jak odpoczywali. strumieniem energii przez kanał centralny i wychodzącej przez jasne światło czakramu koronnego. Jeśli jakiś „szpital" po drugiej stronie. słabnie i jest Ludzi. jakie podjęto decyzje. a (Azrael jest aniołem śmierci i wygląda bardzo człowiek opuszcza plan ziemski. wszystko zaczyna do siebie pasować. Kiedy wracały do ciał. którzy umarli w wyniku przewlekłej stopniowo zastępowana przez wyższe. W aurze objawia się to wspaniale fioletowym opisywane jako droga poprzez tunel łączący życie ze kolorem. postrzegania. że życie (pomimo Trzy dolne czakramy również się rozpadały. Szkoda. Niższa energia ziemska. Doświadczenie potężnie i pięknie. Oboje umierali na raka życie człowieka. opalizujących. przypominających obłoki kleksów. zapytałam więc Azraela. Człowiek po śmierci. przetwarzana przez dolne czakramy. u których prababki i na drugą stronę osoby spędzały większość czasu poza pradziadkowie posiadają władzę decyzyjną dla dobra ciałem. tak jak robią to na przykład wokół siebie ochronnej powłoki. rozrywały się i odłączały od ciała w postaci Szczególnie harmonijnie działa czakram splotu słone. czas przebywa w świecie duchowym. do ciał energetycznych mogą dołączać że nie ma wątpliwości. jak sugerowały wychodzenia przez koronę było często niektóre źródła. po którym dusza przez jakiś osobisty związek z Bogiem. Zapewne udawały się gdzieś ze swymi całej społeczności. jakie lekcje zostały gdyż krążące po nim białe światło wzmacnia jego przeanalizowane. kolejne wyższe wibracje. Trzy dolne ciała całe życie. Gdy trzecie oko otwiera się na wyższe śmiercią. co sprawia. Nie miały już mądrości i światła. Doświadczenie to może również wszystkich rzeczy. niemal jak ziejące dziury. zrozumie się te naturalne procesy i pozwoli im na Zdarzyło mi się kiedyś obserwować przez kilka rozwój w psychice.) . Włosy człowieka jaśnieją.

podczas którego energia tryska jak fontanna odgradzania we wczesnym dzieciństwie i wzdłuż kanału centralnego w kręgosłupie. żebyś mogła zrozumieć martwych i powrócili do życia. Oto czym jest śmierć. Wielu z was czytało jako proces zachodzący w polu energetycznym. Heyoan mówi. co ludzie nazywają śmiercią. którą spotykają na końcu tego rozjaśnienie i otworzenie wszystkich czakramów. Odgrodzone części złotego światła przepływa przez główny strumień naszej świadomości. Cóż. wspomnienia tych. będą omówione w staje się białozłota. Wszyscy mówią o proces umierania z aurycznego punktu widzenia. cudownej istocie. które popadły w zapomnienie. Mówią o Najpierw dokonuje się oczyszczenie pola. Wszystkie manifestują się na ekranie jest to. Dokonuje się potężne zjednoczenie. który nazwalibyśmy przeciwieństwie do popularnego poglądu. że śmierć nastąpiła już w tych częściach świadomości. jesteś ty sama. Rozpadają się one. które służą do zapominając kim jesteśmy. A zatem śmierć. Aura aurycznym w postaci blokad. ale przejściem z jednego stanu od ciała odrywają się wspaniałe opalizujące obłoki. umierający człowiek? Już słyszałaś. dłonie. kim naprawdę jesteś. jest przejściem do wyższej świadomości. jedyną rzeczą. Kiedy człowiek umiera. którzy zostali uznani za klinicznie Dokonamy tego opisu teraz. W jaki sposób zapamięta to rozdziale dotyczącym zmiany natężenia psychiki. które zostały stworzone odgrodzonym i odizolowanym. są odgrodzone od odrywając od ciała. by przywrócić do Wraz z rozpadem wewnętrznych ścian za- życia te części siebie. Moment. że jedynym. Ci z was. w Proces umierania. energetycznego oddzielają się od górnych. Dolne części pola co umiera. Jest to zapominanie. Mój przewodnik pouczał mnie na temat procesu którzy obserwowali umierających. a śmierć na planie fizycznym jest naszego punktu widzenia najprostsza definicja tego. pomnienia przypominasz sobie. podobne do pępowiny. Inkarnowałaś się. podkreślam słowo «dezintegrują». świadomości do innego. które są. co opalizującą macicę perłową. Po opalizuje twarz. że śmierć nie jest tym. początkową fazą śmierci. a z otwartych czakramów rzeczywistości. która oddziela cię od zapomniane doświadczenia obecnego życia zostają wszystkiego innego. odzyskać. skóra. A potem w Żyjąc. przez nas w trakcie procesu transformacji w danym Zapominanie. jest śmierć. a my inkarnu-jemy się. już umarłaś. jak mówisz. martwe. Dezintegrują się również. rozmawia Trzy dolne czakramy roz- . o których trakcie mniej więcej trzech godzin w pobliżu śmierci chcemy zapomnieć. które są odgrodzone.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 85 Heyoan na temat śmierci padają się. to pojawienie się tej wewnętrznej psychicznej ściany. odgradzamy te doświadczenia. które można zobaczyć w polu energii i wszystkie blokady zostają zniesione. tunelu z jaskrawym światłem na końcu. Robimy to tak skutecznie. jeśli w ogóle powinniśmy używać tego słowa. równoznaczna z odejściem lub utratą świadomości. już umarliśmy. kim jesteś. jest więc znajdujemy nowe życie. duchowy pamiętamy wielu z nich. zrozumieliśmy. jak umierania i chciałabym go tutaj zacytować. A zatem przypomina się cała historia ciebie. i czujesz jej lekkość i ogrom. rodzaj chrztu. że nie następuje obmycie ciała. przechodzisz do innego wymiaru. tunelu. nas. Następuje oczyszczenie aury. Te części integrowania ciała fizycznego. Heyoan mówi. Jest to bycie Następuje rozpad wielu ścian. Przypomina to pierwsze. Te Uświadamiasz sobie swoją integrację z wyższą jaźnią części już umarły. Heyoan mówi. Rozpoczynamy ten proces chrzest. Fontanna kontynuujemy przez całe życie. Człowiek widzi. że Te obłoki to niższe ciała energetyczne. A najważniejsze uruchomione. Górne czakramy są wielkimi otworami prowadzącymi zdążyliśmy już umrzeć i dopiero w inkar-nacyjnym do innych wymiarów. można opisać cudownym doświadczeniem. trzy dolne ciała. Ty życiu. by je wydzielają się sznury energii. Wszystkie „Jak wiesz. kiedy pole procesie reintegracji z naszym wyższym istnieniem energetyczne zaczyna się rozdzielać. To byłaby zapewne z danego życia. Więc chociaż boimy się śmierci. wszystko. pamiętają. Heyoan mówi. Większość przypomina sobie całe życie i Kiedy umierasz. że prawdziwą śmiercią jest jak przepływa obok niego całe jego życie.

było tak pięknie. wczesnego poszerzasz swoją świadomość. możesz poczuć. ciało. ale wciąż będziesz czuła się sobą. Opisz doświadczenie śmierci w oparciu o Jesteś wciąż swoją indywidualną jaźnią. Utrzymujesz esencję jaźni 10. poza inkarnacją. Gdy podczas porodu. ściana oddzielająca dzieciństwa. której się spodziewasz. nie jest śmierci? niczym innym. to już umarłaś. wieku dorosłego. Za każdym 5. kim jesteś. Do przemyślenia Twoje fizyczne ciało umiera. Co ma wspólnego aura z rozwojem dziecka? można znaleźć wewnątrz twojej ściany. Energetycznego Człowieka? A więc to twoja ściana oddziela cię od prawdy: 3. A kiedy opuszczasz przestrzenią człowieka. ze sobą. dorosłej? tworzysz małą śmierć. Przyznają. co nazywasz śmiercią. Omów związek pomiędzy osobistymi granicami światła.E. Jakie jest znaczenie momentu narodzin dla Pola wielkie uwolnienie ku spokojowi. gdy przypominasz 7. niemowlęctwa. Dlaczego. że postanowili wrócić do Przegląd rozdziału 8 świata fizycznego. że jesteś punktem złotego 11. I .Cz. 8. porzucisz ciało. dziecko krzyczy. kiedy świadectwa obserwatorów P. Jakie zmiany następują w aurze podczas sobie te odizolowane części i integrujesz je ponownie następujących faz rozwoju: przed porodem. starości.86 Dłonie pełne światła o nim z tą istotą. zostaje w danym życiu? powtórnie zdefiniowane jako wyższa rzeczywistość. dojrzewania. wciąż utrzymasz esencję jaźni. Omów związek pomiędzy P. jak tylko uwolnieniem ściany iluzji. jest w rzeczywistości czakramami małego dziecka i osoby dorosłej? przejściem w światło. które podaję w rozdziale dwudziestym siódmym (Rozwój uzdrowiciela). Kiedy dusza przejmuje kontrolę nad ciałem? nich nie boi się już śmierci. a osobistą poza ciałem. Kiedy następuje zakończenie procesu in-karnacji kiedy jesteś gotowa iść dalej.E. A zatem. Śmierć. wieku średniego. lecz patrzy na nią jak na 2.Cz. Możesz poczuć tę esencję w medytacjach przeszłości/przyszłości. ale ty przechodzisz na inny plan rzeczywistości. 4. późnego dzieciństwa. Jakie są dwie główne różnice pomiędzy to. Tym samym śmierć ulega dezintegracji. 9.Cz. A to. w sensie aurycznym. Dlaczego dziecko lubi siedzieć w aurze osoby blokujesz przepływ wspaniałej siły życiowej. rzeczywistość duchową od fizycznej rozpada się. w kiedy zabiera mu się coś z dłoni? pewnym stopniu umierasz. dokąd dotarli. razem gdy oddzielasz się w jakikolwiek sposób. by zakończyć swą naukę. Teraz wracasz do życia." a P. mimo że tam.E. Za każdym razem gdy 6. Większość z 1.

każdy rozwijający się albo do tyłu (odwrotnie do ruchu wskazówek czakram przedstawia psychologiczne schematy zegara). obracają się nieregularnie wskazówek zegara. Spróbuje prądu w tym drucie. Obroty zgodne z ruchem przykładu. blokuje też swoje czak. Kciuk wskaże ca. Końcowym rezultatem będzie zapewne prawą dłoń nad czakramem w taki sposób. palcami w stronę bieguna dodatniego. wskazówek zegara przyciągają energię z PPE do kiedy próbuje okazać komuś miłość. są zatrzymywaniem przepływu energii. To zatrzymany albo osłabiony. Są one energię. zapchane przez stagnującą dłoni nad czakramem przeciwnie do ruchu energię. To wpływa na „otwarte" i obracają się zgodnie z ruchem wska- rozwój i dojrzewanie czak-ramów i uniemożliwia zówek zegara. jeśli dziecko jest wielokrotnie odrzucane. ułożą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół Ten sam proces zachodzi w przypadku zewnętrznych krawędzi czakramu. nieprzyjemne doznania blokowaniem uczuć i Kiedy czakramy funkcjonują normalnie. Dla powszechnego pola. I odwrotnie. Kiedy przepływ energii przez czakram serca jest automatycznie kierunek wzbudzonego prądu. to kciuk będzie wszystkich pozostałych czakramów. prawdopodobnie zaprzestanie dalszych prób. które w efekcie ulegają zniekształceniu. jeśli zwiniesz palce prawej wtedy „zablokowane". zatem czakram jako „otwarty" na napływającą ramy. magnetycznego wokół drutu doprowadzi do indukcji na które reaguje określonym działaniem. Kiedy ktoś skierowany ku ciału i w stronę „prądu". zaburzony zostaje rozwój samo odnosi się do czakramów. a nawet. iż zmienianie pola się starało zablokować wewnętrzne uczucia miłości. to czakramu. w przypadku choroby. przetwarzając potrzebne energie z osiągnięcie pełnej równowagi psychicznej. Chwyć drut prawą ręką. podobnie jak w elektromagnetyzmie. ulegają zachodzące w jego życiu. celując zatem zatrzymać przepływ energii przez czakram ser. Jeśli umieścisz czakramu. Będzie gdzie zasada prawej ręki głosi. kciuk będzie . Większość z nas reaguje na poważnemu odkształceniu albo rozerwaniu. Rozdział 9 PSYCHOLCGICZNE FUNKCJE SIEDMIU GŁÓWNYCH CZAKRAMÓW Gdy człowiek dojrzewa. Określamy blokuje jakieś doznanie. że palce choroba.

Dzieli się je na ośrodki mentalne. człowiek posiada potężną wolę (dziecinnych) doświadczeniach. Zazwyczaj jednak pod jest zdrowy. Kiedy czakram obraca się przeciwnie do zmianę w psychice. odpowiada za ilość fizycznej energii i woli życia w Wyimaginowana rzeczywistość. których używa się do diagnozowania stanów U większości ludzi. jeśli ten obraca się przeciwnie do ruchu Rysunek 7-3 pokazuje umiejscowienie siedmiu wskazówek zegara. ich odpowiedniki zaś z tyłu ciała „zamykamy". w kierunku przepływu Pracuję bezpośrednio z czakramami. ujawniają zaburzenia pobudzając otaczających go ludzi. Jeśli je kierują emocjami. co projektujemy przez dany czakram. lecz także zrównoważone i otwarte. Trzy czakramy w głowie i „wyczuwają ją". ładując na nowo określonych funkcji psychicznych. — wolą. wyczuwamy. A zatem mierząc stan czakramów pomaga energii wspinać się w górę po kręgosłupie. połączone z człowieka. indywidualne. energia wypływa z ciała. psychicznymi. jesteśmy w stanie poznać Kiedy ośrodek jest zablokowany albo za- psychiczne potrzeby pacjenta. jako psychiczną rzeczywistość. Kiedy siła życiowa czakram związany jest z pewną szczególną funkcją funkcjonuje prawidłowo w trzech dolnych psychiczną. siły . których potrzebujemy i które postrzegamy wskazują dające się przewidzieć miejsca zaburzeń. służą nam do uzyskiwania gardle kierują rozsądkiem. czakramu. czakramy z przodu ciała informacji o świecie zewnętrznym. jako stwierdzenie fizycznej mocy. odkryliśmy. czakramach. I odwrotnie. mknięty. daje człowiekowi odczucie siły i Wraz z Johnem Pierrakosem powiązaliśmy witalności. jest wysyłana przez nas energia i mówimy. lub cztery czakramy zawsze obracają się w ośrodki woli i ośrodki odczuwania. Kość ogonowa działa że wszystkie doświadczenia życiowe są całkowicie na poziomie eterycznym jak pompa energetyczna. Jeśli człowiek niewłaściwym kierunku. mierząc ich systemy energetyczne. (patrz: rozdział dziesiąty). zmierzone za pomocą wahadełka postaci energii witalnej. że Zajmijmy się teraz głównymi obszarami wysyłamy naszą energię w świat. się z polem energetycznym człowieka. trzy psychicznych. prognozę. psychiczne schematy opisane przez terapeutów łączą zaburzając dostarczanie energii. wszystkie trzy typy czakramów — wpływem terapii zaczynają się otwierać. że to jest Pierwszy czakram (ośrodek kości ogonowej) (1) świat. Ponieważ każdy życia w świecie fizycznym. Działa często jak generator. większa część fizycznej witalności. A zatem. że ruchu wskazówek zegara. Tablica 9-1 pokazuje czakramy główne i jeśli nasze czakramy obracają się przeciwnie do odpowiadające im funkcje psychiczne. to dzieje się tak. których obserwowałam. wola i emocje — powinny być czakramy nie tylko przetwarzają energię. ruchu wskazówek zegara. wyobrażeniem tego świata. którą pro. Psychologia nazywa ten proces projekcją. Mówi on zatem: „Jestem tutaj teraz" i jest zakłócenia w pracy czakramów z zaburzeniami dobrze zakorzeniony w fizycznej rzeczywistości. jak i aktualną diagnozę dotyczącą życia To doświadczenie fizycznej mocy. w połączeniu z silnym przepływem będzie należało do ściśle określonego zbioru i będzie wzdłuż nóg niesie ze sobą wyraźne i bezpośrednie jednocześnie czymś bardzo charakterystycznym. Czakram taki nazywamy głównych ośrodków energetycznych czakramów. wolą życia. czym funkcjonowania psychicznego dla każdego czakramu.88 Dłonie pełne światła wskazywał na zewnątrz. powstałym w naszym Kiedy siła życiowa funkcjonuje prawidłowo dzięki ówczesnym umyśle i opartym na ówczesnych temu ośrodkowi. Innymi słowy. odcinamy dopływ informacji. Jest to pierwsza jektujemy na zewnątrz. Ponieważ rozsądek. to. „zamkniętym" na napływającą energię. możemy postawić zarówno długoterminową wzdłuż kanału centralnego. fizycznej rzeczywistości. by wywołać prądu. na co energie. stan czakramów. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące „Obecność" siły i witalności emanuje z niego w pracy czakramów. nie napływają do ich kształty i kolory. powiązana jest z dziecięcym manifestacja siły życiowej w świecie fizycznym. A zatem.

.......................................................... Ośrodek krzyżowy (czakram 2B) łączy się z Ośrodek łonowy (czakram 2A) związany jest z ilością seksualnej energii człowieka.............. Nie będzie ten ośrodek jest otwarty. wielką przyjemnością i ekspansywnością............. człowiek ten będzie miał zbyt silnego popędu.... integracją osobowości z życiem oraz ducho wymi aspektami ludzkości 6A Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) ...... intencjonalnym podejściem do własnego zdrowia 2B Ośrodek krzyżowy .. wolą życia OŚRODKI ODCZUWANIA 5A Ośrodek gardła ............ serdecznymi uczuciami miłości do innych ludzi.. „chorowity"... raczej skłonności do prawdopodobnie zadowolo................................ jego moc seksualna i odbieranie seksualnej i fizycznej przyjemności........ dawa niem i przyjmowaniem fizycznej.. Pełny orgazm cielesny możliwy fizycznym.. unikania seksu oraz ............................ Nie jest „tutaj"..... Dzięki otwarciu ilością energii seksu............................. poczuciem swego ja w ramach społeczeństwa i wykonywanego zawodu 4B Pomiędzy łopatkami .......Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 89 Tablica 9-1 CZAKRAMY GŁÓWNE I ZWIĄZANE Z NIMI FUNKCJE PSYCHICZNE CENTRA MENTALNE ZWIĄZANY Z: 7 Ośrodek korony ........................... jaką człowiek może dać płci tego ośrodka człowiek czuje swoją seksualną siłę.............................................. jakością miłości do płci przeciwnej................................................. przyjmowaniem i asymilowaniem 4A Ośrodek serca ...... ilością energii seksualnej 1 Ośrodek kości ogonowej ....... Kiedy jest otwarty........................ ilością energii fizycznej... du chową mądrością i świadomością uniwersal ności życia................... Brakuje mu siły fizycznej................. kim jesteś we wszechświecie 2A Ośrodek łonowy ........ a człowiek nie ny ze stosunków seksualnych i zdolny do prze- zaznacza zbyt wyraźnie swej obecności w świecie żywania orgazmów. Jeśli potencja będą słabe i rozczarowujące.... wolą ego lub wolą skierowaną ku światu zewnętrznemu 3B Ośrodek diafragmy ... Wiąże się to z tym.... Unika aktywności jest jednak tylko przy otwarciu wszystkich fizycznej.............. przeciwnej.................................... zdolnością do realizowania idei w sposób praktyczny CENTRA WOLI 5B Podstawa karku .... umożliwia dawanie i Jeśli zablokuje ten czakram..... ma mało energii i może być nawet czakramow............... otwartością wobec życia 3A Splot słoneczny . mentalnej i duchowej przyjemności życiowej pozostaje zablokowana.............................. umiejętnością wizualizowania i rozumienia pojęć abstrakcyjnych 6B Mentalny wykonawczy ......... uzdrawianiem..................................................

chciałaby raz być stroną aktywną. mocy swojego partnera. jest jednym z głównych może przedkładać stymulację łechtaczki.Chang. gdzie seksualność człowieka wiąże się z jego siłą życiową. rozładowanie nie jest już konieczne dla osiągnięcia Ponieważ orgazm kąpie ciało w energii życiowej. pouczają. bezpośredniego kontaktu z ciałem innego człowieka. służącą do budowy wyższych czakramami: zablokowanie któregoś z nich blokuje duchowych ciał energetycznych. nie będzie też dokonywane poprzez dawanie i odbieranie w trakcie czerpała przyjemności ze stosunku. że powyższe przyjemności. Tak więc pionowego strumienia energii w kręgosłupie. Tao miłości i seksu. U olbrzymiej większości ludzi energia Wiele systemów religijnych zaleca powstrzymywanie seksualna porusza się w tę i z powrotem. gdzie ośrodek przedni i tylny Wydawnictwo Głodnych Duchów. Zablokowanie oczyszcza ciało kąpielą energii. — przyp. którzy osiągnęli już takie złączenie i cierpliwej troski i akceptacji ze strony partnera. (Większość ludzi nie należy do tej będzie ono niedokarmione. Są to zaślubiny zarówno indziej pasywną. Są to bardzo silne i również siłę życiową na danym obszarze). Realizowane z miłością i postawy w stosunku seksualnym. osiągnięcia orgazmu u kobiety. Ponad penetrację stosunku seksualnego. miała łączności ze swoją pochwą. stopniowo otworzyć swój szkoły duchowe. a kiedy złączenia się ze Świętością. ponieważ wiąże się z dużą utratą energii. popęd i cel — pożądanie seksualnego zjednoczenia. przyjemności. toteż nie należy obszar miednicy jest źródłem witalności. tożsamy z zachodnim „orgazmem". przemienia i kieruje energię wzdłuż określonych Ta potężna siła pokonuje narzucane sobie przez ludzi kanałów energetycznych. Wpłynie na osłabienie tego obszaru. włączając ją do głównego ograniczenia i przyciąga ich do siebie. która nie potrafi Seksualny orgazm w istotny sposób wpływa na otworzyć się i odebrać seksualnego podarunku od fizyczne zdrowie człowieka. takie jak yoga kun. przeszli na wyższy etap duchowej ścieżki. a do tego nie otrzyma kategorii. należy ściśle Związek pomiędzy czakramami 2A i 2B. Kość ograniczać. jak i fizycznych aspektów dwojga ludzi. ładując się i spermy albo nasienia duchowego w celu osiągnięcia rozładowując w trakcie orgazmu poprzez te dwa transformacji. w sercu czakramu. produkty odrzucone i głębokie napięcia. Likwiduje zastaną ośrodka łonowego może spowodować niemożność energię. ale teraz podświadomie boi się duchowych. Gopi Krishna w swojej zablokowanie tam któregokolwiek ośrodka książce Kundalini mówi o przemianie fizycznego doprowadzi do obniżenia fizycznej i seksualnej nasienia — spermy — w energię duchową. staje się być zawsze na wierzchu i inicjować większość świętym doświadczeniem opartym na głębokim ruchów. dwóch punktach.90 ________________________ Dłonie pełne światła zaprzeczania jego znaczenia i płynącej z niego dalini czy tradycja tantryczna. Tych. niektóre kobieta taka może powoli. seksualne czakramy. J.) [Zauważmy. Jej problemem jest nieustający przymus pierwotnym popędzie spół-kowania na poziomie kontrolowania sytuacji seksualnej. wykonywać ich samodzielnie. Pod wpływem łagodnej.] Wiele systemów religijnych przy siła życiowa okazuje swój drugi co do intensywności pomocy technik medytacyjnych magazynuje. Kobieta taka nie będzie zapewne Wspólne wejście w głębokie zjednoczenie. zostanie przemieniona w energię o wyższej (Tak samo jest oczywiście i z pozostałymi częstotliwości. Warszawa 1991 stykają się ze sobą. swojego partnera. W Porównaj np. Może rów- sposobów pozbywania się „oddziel-ności" ego i nież odczuwać potrzebę zajmowania agresywnej doświadczania jedności. Ruch ten rewitalizuje i Blokady w czakramach 2A i 2B. w kręgosłupie. że również medycyna chińska psychicznego pokarmu w postaci złączenia i od stuleci głosi podobny pogląd: wytrysk nasienia. czakram łonowy na przyjmowanie penetracji i czerpanie . witalności. to znaczy chcieć szacunkiem dla indywidualności partnera. krzyżowa działa w parze z czakramem łonowym. Ponieważ potencjalnie niebezpieczne praktyki.tłum. kundalini. Gdyby była fizycznym i równie głębokim duchowym pragnieniu zdrowa.

zgodnie z tym. ponieważ człowiek nie potrafi których pochodzą te uczucia.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 91 z niej zadowolenia. być może nawet fantazje oparte na problem przez zrzucenie winy na drugiego człowieka przemocy. Przedłuża to jeszcze trudniejszy do zaspokojenia. pochodzącą z głębokiej skupić się na dawaniu miłości. jakich doznaje. Wielokrotnie próbują „rozwiązać" swój wyobrażenia. a człowiek może tylko sytuację. wymianę. ludzie niewłaściwym kierunku. Jest to nierzadko bolesne. Mówię raczej o pewnej swobodnie brać i dawać podczas stosunku. energia Na przykład. zazwyczaj również widzialnego wszechświata i z tego czerpie swą seksualność otworzy się i zapoczątkuje ożywczą duchową mądrość. moc seksualna rozpływa się w fantazjach. aż „posiadacz" problemu przyzna się uciec się do zmiany obiektu uczuć. Tylko dawanie bez wypowiadania częścią kosmosu. Jeśli tylny ośrodek pracuje mocno. Nie czakramu. że popęd będzie i próby znalezienia nowego partnera. tacy spotykają się i dzielą swoim wspólnym tyle że popędowi towarzyszyć będą negatywne problemem. Jeden z nich jest nadaktywny. zachodzi ten sam proces. To oczywiście sprawi. energii jest u niego często zakłócony. by zrozumieć wyobrażenia. wyrozumiały i mocno zaangażowany złączenia dusz podczas stosunku seksualnego. że jest cierpliwości. że kobieta nie powinna być agresywna w jest odczuwać moc seksualną i jednocześnie związkach seksualnych. rozumieniu i świadomości własnego miejsca we wszechświecie. Musi też przeanalizować Często pary czakramow pracują u ludzi właśnie w ten ograniczające ją głębsze uczucia strachu i izolowania sposób. Splot słoneczny (czakram 3A} związany jest z przyznają się do swojego problemu. porzucenia oskarżeń i dawania miłości wzrośnie Stanowi centrum własnego. z drugi pracuje słabo. Bardzo rzadko pozwalamy sobie wejść bez swoją siłę seksualną. wspomaganiu i w ten sposób rozwinąć nową formę Człowiek z otwartym ośrodkiem 3A może podnieść wspólnoty. Problemem jest to. Takiemu innych poziomach. zamiast Poważnej blokadzie w czakramie łonowym u rozwinąć się poprzez zanurzenie jaźni w osobistych mężczyzny towarzyszy zazwyczaj przedwczesny głębiach i tajemnicach partnera. To ilości energii i popędu seksualnego nie towarzyszy przyspiesza kłopoty w kontaktach z partnerem na zdolność seksualnego dawania i odbierania. będą mogli wielką przyjemnością. więc ją wstrzymuje. Często nierównowadze w braniu i dawaniu. by uniknąć wreszcie do niego. Jeśli oboje zamiast winić się nawzajem. W tym momencie może się wstydu związanego z odczuciami. kiedy tylny ośrodek działa zapycha się albo kieruje w tył. tak jak dzieje się to w przypadku człowiekowi będzie zatem bardzo trudno zaspokoić kobiety niezdolnej do orgazmu. człowiek będzie miał silny wystrzeliwuje ją z drugiego czak-ramu zamiast z pociąg seksualny i zapewne wielkie zapotrzebowanie penisa. partnerów seksualnych. silny popęd. Człowiek taki jest mocno żądań doprowadza do spełnienia. Przepływ obaw w to piękno i cudowność. unikatowego obrazu wzajemne zaufanie i szacunek. Z rozpocząć trud poznawania źródła tych wyobrażeń drugiej strony człowiek taki może mieć wielu albo przekonań. co znieść siły dwóch przeciwnie pracujących aspektów napisaliśmy wcześniej w tym rozdziale. Takie działanie wymaga czasu i wzrok na gwiaździste niebo w nocy i poczuć. . tak że przy orgazmie mężczyzna słaby albo zamknięty. a tylny zamknięty. gdy np. podczas gdy się od partnera. Wielokrotnie. Istoty ludzkie są wytrysk albo niemożność osiągnięcia erekcji. nieskończenie pięknymi i skomplikowanymi cudami Mężczyzna na jakimś poziomie boi się oddać całą natury. a mimo to nie W takich przypadkach błogosławieństwem jest wykorzystywać szansy na osiągnięcie głębokiego akceptujący. Jeśli wskutek zakorzeniony w swoim miejscu we wszechświecie. a przedni jest czakram krzyżowy. ale w zgodnie z zasadą „przyciągania podobieństw". toteż nabiera on na związki intymne. Na przykład wielu ludziom bardzo trudno sugeruję. ośrodek przedni jest otwarty. uciekając przez prawidłowo we właściwym kierunku. Nie jest niczym niezwykłym sytuacja. że dużej niechęci do orgazmu i unika stosunków. partner.

rozwiniesz najprawdopodobniej więzy zależności nadających jego egzystencji nowego wymiaru. Jest to sznur otwarty ośrodek splotu słonecznego i jest dobrze łączący ze sobą ludzi. ośrodek ten jest otwarty. pomiędzy ich gdyż rozumie. będzie powtarzany we wszystkich takiej jak niewydolność kory nadnerczy. jego prawidłowe funk. dzięki którym ta egzystencja uzdrowicieli ośrodek ten jest bardzo duży i dobrze stała się możliwa. co jest przyczyną chaosu. Ośrodek ten ma związek z przednim znaczenie dla ludzkiej umiejętności tworzenia czakramem splotu słonecznego (3A). Te dwie rzeczy człowiek kocha swoje ciało i chce utrzymywać je w łączą się ze sobą doskonale. Jest tak. w ramach procesu terapeutycznego. i umiejscawia je w schemacie porządku i w grają niezwykle istotną rolę w analizie transakcyjnej akceptowalny sposób definiuje rzeczywistość. ale sznury trzeciego czakramu są uczuciowego. umiej- czakram jest zablokowany. więzy cjonowanie wiąże się bezpośrednio z życiem rozłączają się powoli. inaczej mówiąc seks nie będzie stosunkiem do własnego zdrowia fizycznego. że u niektórych długim łańcuchu ludzi. emocjonalnym człowieka. Jeśli połączony z miłością i vice versa. Jeśli człowiek ma ckiem pozostaje eteryczna pępowina. zależy od otwarcia pierwszego. to jego samoakceptacja zama- . może nawet nic nie czuć. kiedy człowiek zdaje zdrowiu. związków z innymi ludźmi. a Ośrodek diafragmy (czakram 3B). ale ochronna membrana wokół (dziecko/rodzic)? Czy też zachowujesz się tak. Jako człowiek dorosły świadom głębszego znaczenia swoich emocji. Kiedy jesteś dzieckiem. chyba że człowiek jest Ośrodek splotu słonecznego ma wielkie uzdrowicielem. człowiek blokuje więzy dziecko/matka reprezentują właśnie to — swoje uczucia. Gdy związek dobiega końca. Kiedy człowiek tworzy połączony ze swoim miejscem we wszechświecie. Nazywa się go sobie sprawę ze swojej silnie zakorzenionej często Ośrodkiem Uzdrawiania. swojemu odpowiednikowi. Po narodzinach między matką i dzie. związek z innym człowiekiem. może przejawiać się we wszechświecie jako Wraz z dojrzewaniem i rozwojem więzy niepowtarzalna indywidualność. Nie dziecko/matka pomiędzy sobą i swoim partnerem. ekstremalne emocje. człowiek ma głęboko spełnione życie zachowania wobec innych ludzi. Im każde źdźbło trawy do trawnika. które zbudujesz w ramach swojej ny ból i może doprowadzić do powstania choroby. tym silniejsze i liczniejsze ośrodkiem mentalnym. sercem a seksualnością. człowiek odczuwa nie oni byli dzieckiem. to będą funkcjonowały scowiony za splotem słonecznym. Jest to także ośrodek woli. Nie wolno nam nigdy lekceważyć rozwinięty. i oni jesteście dorośli? Tego typu analiza wpływać źródła astralne. ponieważ umysł Więzy rozwijają się też pomiędzy innymi albo procesy mentalne działają jak regulatory życia czakramami. a ty rodzicem (dorosły/ dziecko)? kontrolowane. Kiedy jednak wobec nich tak jak dziecko wobec rodziców czakram jest otwarty. gdyż łączy się z egzystencji w fizycznym wszechświecie i pamięta o leczeniem duchowym. ale rozmiarami ustępuje fizy-cznością. tak jak ten tego. że pasuje do niego tak samo dobrze jak czakramami 3A wyrastają takie więzy. dziecko/matka będą się zamieniały w więzy Często czakram ten działa jak blokada pomiędzy dorosły/dorosły. jak bardzo głęboko utożsamiamy się z własną pomiędzy łopatkami. Mówi się. Typ więzów łączących Nadwerężenie czakramu spowoduje w końcu fizycz. przynosi wiele informacji na temat twoich osobistych Może zagubić się we wszechświecie i gwiazdach. Jeśli ośrodek jest zamknięty. Jeśli są one otwarte. Czy zachowujesz się emocjonalne. późniejszych związkach. Analiza Jeśli ośrodek 3A jest otwarty i funkcjonuje transakcyjna jest metodą określania natury twojego harmonijnie.92 Dłonie pełne światła Chociaż czakram splotu słonecznego jest silniejszy jest związek. pierwszej rodziny. Nie jest związek dziecko /matka. Mogą na niego Czy też i ty. które go nie przytłacza. a jego otwarcie związków. będą więzy. Mentalne zrozumienie emocji odtworzeniem zależności łączącej matkę i dziecko. jakby niego uległa uszkodzeniu. związany jest ze oddzielnie. czakramy.

Kiedy ośrodek ten funkcjonuje prawidłowo.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 93 nifestuje się na poziomie fizycznym jako fizyczne celów. Doświadczenia potwierdzą to nastawienie. Kiedy doświadczyliśmy już stanu otwartości i naszych celów. Warunkiem pełnego zdrowia — ponieważ będziemy żyli zgodnie z nim. Będzie Znacie zapewne wyrażenie „więzy serca". Może być bardzo duży i obracać Jeśli czakram ten obraca się zgodnie z ruchem się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. człowiek ma kłopoty z wszechświata. a ziemskiego w energie duchowe i vice versa. czego zdolność kochania wciąż potężniejącego kręgu szukaliśmy. będziemy mieli pozytywne małym czakramie serca. jak: „moja całej jego indywidualności. wyobrazicie sobie swoich przyjaciół połączenia ze wszystkim co żywe. jest otwarty. umożliwiając korzystanie z nich przez pacjenta. tym większa nasza pomysł. zdajemy sobie sprawę. Ludzie będą postrzegani jak przez czakram serca wywołują często potrzebę przeszkody. używa się jej do ludzi jako pomoc w osiągnięciu tych wykonywania funkcji należących do czakramu serca. miejsca. nadmiernie czynny. a więc moje przetrwanie jest przetwarzane przez czakramy płyną głównym śmiertelnie zagrożone". które nam się wydawało. który nie umie rozluźniać się. jeśli chcecie który kochamy. w którym istnienie czakram 4B. Na przykład. Jeśli ośrodek ten obraca się przeciwnie do ruchu kochamy samych siebie i ożywioną przyrodę. mówiących: „Tak. Podjęcie Opiszemy to dokładniej w rozdziale poświęconym takiego ryzyka doprowadzi w efekcie do uzdrawianiu. W grę wchodzą tutaj głęboko zakorzenione także negatywne bądź nierozwinięte aspekty. przy wskazówek zegara. człowiek widzi swojego bliźniego w Będziemy wierzyli w takie stwierdzenia. co chcę. Przez niego płynie energia napisać książkę. czego W innym wypadku ośrodek ten może być pożądamy. Czakram serca jest najważniejszym czak-ramem sprowadza się czasem do stwierdzenia: „nie dostałem używanym przy uzdrawianiu. jak bardzo brakowało będziemy musieli przebić się przez nie albo je obalić nam go dotąd i zaczynamy płakać. doświadczania wszechświata jako życzliwego. wszystkich czakramow i do czak-ramu serca. kochaniem w sensie dawania miłości bez Obraz wszechświata jako generalnie wrogiego oczekiwania niczego w zamian. Im bardziej pomagających wam i wydawców akceptujących wasz otwarty jest ten ośrodek. to jest to. na czym nam zależy. następnie zrezygnowanie z kontroli i sprawdzenie. rozumieniu. sytuacja będzie odwrotna. w jaki sposób kreuje uzdrawiania serce przeistacza energie planu nieprzyjazne otoczenie przez swoją agresję. że wola Boga i wola innych ludzi odnosi się do tych połączeń. Pośrodku między łopatkami znajduje się hojnego i bezpiecznego miejsca. w świecie fizycznym. Człowiek próbuje uczynić pionowym strumieniem energii poprzez korzenie swój świat bezpiecznym przez kontrolowanie innych. to znaczy prze- . poprzez zrównaną z naszą wolą. czy przetrwanie jest bez niej możliwe." życia. uniemożliwiające nam osiągnięcie płaczu. Wszystkie energie tego. Kiedy czakram zamiast traktować ludzi jako sprzymierzeńców. miłości. By zdobyć to. Widzi w nim wola ponad twoją" albo „moja wola ponad wolą wyjątkowość. ufać i kochać. gdzie wygrywają ludzie silni i agresywni. Wówczas wola człowieka nastawienie do osiągania celów w życiu i widzieli nie jest nastawiona negatywnie. zdrowie. Człowiek. Gdy poglądy na temat sposobu funkcjonowania czakram jest zamknięty. lecz Boga". mentalnego. Ujrzymy wolę naszych przyjaciół Czakram serca (4A) jest ośrodkiem. Uczucia miłości płynące stawia opór naszej woli. wewnętrzne piękno i światło. Jest to ośrodek. poprzez który działamy wszystkich. emocjonalnego i duchowego — jest Doświadczymy naszej woli i świętej woli w po- otwarcie i zrównoważenie wszystkich czakramow. wskazówek zegara. Szukamy tego. związany z wolą ego albo wolą człowieka wspomagane jest przez wszystko i zewnętrzną. zanim Rozwiązaniem dla takiego człowieka jest opuszczą ręce albo oczy uzdrowiciela. W procesie uświadomienie sobie.

życiu. Ośrodek ten pokazuje też. Gdy człowiek dorasta. spełnienie zadowolony z tego obszaru swego życia. prawdziwej rozpaczy. Funkcjonuje głównie kierując się wolą. zwanym również gardła. a ich brak pokryje dumą. Człowiek taki może mówić w przezwyciężyć. Jeśli pracuje ze wszystkich sił. czego tak bardzo aż wreszcie jest w stanie brać tak dużo. dumą.94 Dłonie pełne światła prowadzać więcej energii przez ośrodek serca (4A). blokujący wykorzystanie szansy wyjścia na niowo przyciąga coraz więcej pozytywnych wibracji. zawodu i pośród ale musi ssać. generalnie wrogie miejsce. zgodnie z prawem przyciągania i ból poczuć i również uwolnić. i przyjmuje to. jako swoje zadanie życiowe. Przeprowadza otwarciu ośrodka — w wyniku przekonania. W tym ośrodku odkryjemy również strach przed Gdy człowiek otwiera czakram gardła. bez we wnętrzu samego siebie i znajdzie wewnętrzną zwracania uwagi na twoje człowieczeństwo". jeśli człowiek niepowodzenia życiowe i zaczyna sam tworzyć to. uczyniła to jego wola. Może wymagającą pracę. Jeśli wybrał zawód. Jeśli spodziewa się to życie nie dało mu szans na rozwinięcie jego przemocy. odnosi sukcesy w pracy i z zadowoleniem traktuje ją czego potrzebuje i pożąda. co zawodowe. pokrywa to potrzeb zależy coraz bardziej od niego samego. przed dawaniem z siebie wszystkiego. wiąże się z miejscem potrzeby. do życzliwego. człowieka w ramach społeczeństwa. przemocy albo upokorzenia robi i utrzymuje obronną barierę dumy. że może pożądamy. Jeśli człowiek nie jest przez całe życie. Kiedy będzie umiał to pomiędzy łopatkami. Nie będzie co mamy zaakceptować. a nie Ten proces otwierania się i zamykania trwa. stop. Jeśli człowiek widzi świat odnosił sukcesów. Aspekt asymilacyjny. Może jednak . by się nasycić. W jako negatywne. czyli siłą pokonywania. jego ośrodek gardła otworzy się ponownie. Będzie zapewne grał rolę ofiary. kompensując w ten sposób brak szacunku do Osiąga dojrzałość i czakram pracuje prawidłowo. że nie odnosi sukcesu w wnymi oczekiwaniami tworzy negatywne pole. gdyby wielką ostrożnością i negatywnymi oczekiwaniami wytężył wszystkie siły albo znalazł bardziej traktował to. a rozpacz przyciąga ją. zamiast być mu równym. Noworodek zostaje przybliżony do piersi. W odwrotnej sytuacji będzie powstrzymywał się Wiąże się to zazwyczaj z wyobrażeniami tego. ma przemoc w sobie i tym samym wielkich talentów. człowiek nie przyjmuje tego. a nie siłą wszystkie błędne przekonania dotyczące przyjmowa- wewnętrzną. podobieństw wyjaśnionym w rozdziale szóstym. co zbliża się w jego stronę. Ta sama zasada działa współpracowników. Jest to zniekształcenie. mu się daje. połączy się z pierwotną przyczyną skrytości: „Chcę robić wszystko po swojemu. Człowiek taki odnosi sukcesy wskazówek zegara. również przyciągnąć negatywne bodźce zaraz po kompensuje to sobie za pomocą woli. umiejscowiony z przodu czakramie piątym tylnym (5B). Z jakiegoś powodu nigdy tego nie oczekiwać wrogości. aż miłością. a cały wszechświat karmi go i wspomaga. który pojawia się w Czakram gardła (5A). ośrodek ten będzie w czakram 5A obraca się przeciwnie do ruchu pełnym rozkwicie. karmiącego wszechświata. porażką. jak człowiek który jest jednocześnie wyzwaniem i spełnieniem. w wyniku nia/asymilowania zostaną przekształcone w ufność którego człowiek chce „posiadać" swego partnera. głosząc. ufność. Dzieje się tak między innymi w utrzymywać ośrodek gardła w pozycji otwartej przez osobistych przyjaźniach i ogólnie większość czasu. zewnątrz i wykreowania tego. by uniknąć zamiast miłości i pomocy. pozwala brać odpowiedzialność za osobiste czakramem zawodowym. że byłby „lepszy". samego siebie. jak przyciąga negatywne reakcje. Tę dumę trzeba uwolnić. że więcej energii przez tylny aspekt czakramu 4. co kierowane jest w jego stronę. jeśli człowiek przestaje winić innych za Ośrodek z tyłu szyi jest otwarty. Wie. Ponieważ swoimi negaty. będzie z skrytości ducha „wie".

człowiek nie przeprowadzić to. o którym marzymy. jeśli wierzysz. że jakaś kwestia dotycząca wewnątrz i odnoszą się do drugiego człowieka. skuteczności. człowiek ma problemy z Są to zarówno osobiste koncepcje rzeczywistości i urzeczywistnianiem swoich pomysłów. jak. oznacza to. Jeśli ośrodek prostego treningu. za pomocą W trakcie terapeutycznego procesu oczyszczania prostych działań w świecie fizycznym. czoła. jeśli ośrodek wykonawczy do ruchu wskazówek zegara. Człowiek taki potrzebuje zwykle ich podstawie kreuje swój świat. ja będę wykonawczym. jak ma. Ponieważ uczucia odrzucenia pochodzą z chaotycznym. człowiekiem od pomysłów. w którym „każdy może liczyć tylko na siebie. pozycji ucznia. wszechświata. Towarzyszy temu pomieszania pojęć albo tworzy nieprawdziwe i zazwyczaj wymówka w postaci przerzucania winy na negatywne wyobrażenia wszechświata. krok po kroku. człowiek doświadcza nigdy nie może ich zrealizować.Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 95 w życiu społecznym. chcę. nawet jeśli zwykle obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. a obraca się zgodnie z nim. związany jest z ujawnienie naszych odczuć na ten temat prowadzi do kreatywnymi ideami formułowanymi przez ośrodek otworzenia czakramu 5B. to człowiek ma pomysłu w fizycznej rzeczywistości. powodujące (czakram 6A) związany jest z umiejętnością zmaterializowanie idei w świecie fizycznym. ale wskazówek zegara. W tego długiego procesu twórczego. by uniknąć odrzucenia." „Nie chcę brać za to Jeśli czakram 6A jest silny." Człowiek taki nie może to spowodować spustoszenia w jego życiu. a kierunku przeciwnym wykryje doświadczony współzawodnictwem i dumą w rodzaju: „Jestem terapeuta na podstawie określonych symptomów. Jeśli ośrodek ten otwarcia przedniego ośrodka (6A) przy zamkniętym pracuje w kierunku przeciwnym do ruchu tylnym. żeby połączeniu z mocno funkcjonującym ośrodkiem wszystko stało się natychmiast. koncepcji rzeczywistości pacjenta silnie wstrząsa unikamy go." „Nie akceptuję tendencję do tworzenia silnych. że świat jest złym miejscem. umiejscowiony z tyłu głowy. Człowiek ma wtedy wiele twórczych idei. człowiek Czakram 6A zmieni kierunek i zacznie obracać się unika również ujawnienia siebie i odczuwania zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W trakcie potrafi myśleć twórczo. i 6BJ. osiągać albo porządkowania naszych negatywnych wyznaczony cel. Unikając kontaktu. Mentalny ośrodek wykonawczy (czakram nawiązanie kontaktów. Następnie na świat zewnętrzny. Jeśli ośrodek woli wykonawczej jest otwarty. jest zamknięty. w jaki człowiek widzi Źródłem szczególnej frustracji jest sytuacja świat i przewiduje jego reakcje. nie jesteś dla mnie dość dobry" z przykład. ponieważ ilość energii prze. szansy zdobycia zawodu. kiedy czakram porusza się ruchem drugiej. sytuacja staje się wydobywa owo wyobrażenie na powierzchnię i każe jeszcze bardziej niepokojąca. takiego treningu wyłoni się wiele uczuć. Proces terapeutyczny ośrodek idei przeciwnie do niego. jak i sposób. kiedy jakieś wyobrażenie pojawia się w w rzeczywistości fizycznej. czołowy jest zablokowany albo słaby. Ruch w strachu przed antypatią innych z jednej strony. Na przykład. Broni się zarówno przed istnieniem przekonań. . będzie on realizował je z pewną dozą zobaczy. ale obraca się przeciwnie odpowiedzialności. Nawet jeśli mu zamanifestować się w życiu człowieka. Na lepszy niż ty. Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) w ślad za ideami idą czyny. umiejscowionym z tyłu głowy (6B). „Nie dam pływająca przez ten ośrodek jest po prostu zbyt mała. Wykorzystanie jego osobowością. co chce osiągnąć." „Nie chcę sprawdzać tego do ruchu wskazówek zegara. nauczył się zapewne wcześniej. na których nam zależy. Jeśli wizualizowania i rozumienia koncepcji myślowych. Z podstawowe koncepcje człowieka nie są osadzone w pomocą terapeuty pacjent zrozumie to i wyraźnie rzeczywistości. negatywnych idei. rady czekać tak długo. uczącego. jak i zajmowaniem systemie energetycznym i zaczyna dominować. ośrodek ten będzie zapewne obracał się przeciwnie Z drugiej strony." „Ty pracuj.

Jest to możesz zacząć zachowywać się jak przestępca. który realizuje pomysły innych ludzi. Będziesz odnosił sukcesy.96 Dłonie pełne światła więc trzeba brać to. Jeśli ośrodek korony jest stanie tak działać. zablokowane. ponieważ wiesz. Ośrodek korony (czakram 7) związany jest z Przegląd rozdziału 9 duchowością człowieka i integracją całej jego istoty — fizycznej. niemożliwe w fizycznym świecie. zgodnie z informacjami podanymi w powyższym rozdziale. emocjonalnej. a także poczucie sensu życia. . to na swój własny. nie rozumie 2. Wyjaśnij pojęcia czakramu otwartego i za- ludzi mówiących o swo. Możesz też być wykonawcą. Przy takiej konfiguracji świat fizyczny i daje człowiekowi poczucie pełni. możesz też spróbować zrobić coś. mentalnej i duchowej. mając owej „kosmicznej świadomości". to człowiek nie 1. To raczej stan bycia. jak to robić (twój otwarty. Duchowość taka wykracza poza nie zostaniesz złapany. W duchowość nie ograniczona przez dogmat i nie takim wypadku serce jest prawdopodobnie również poddająca się łatwo słowom. na co ma się ochotę" i jesteś w ich przeżyciach duchowych. Jeśli ten ośrodek jest zamknięty. co jest zwyczajnie pokoju i wiary. mkniętego. Nie kramów. Twoje życie potwierdzi w pewnym transcendecji ziemskiej rzeczywistości w stopniu twoje idee. bardzo indywidualny sposób. dopóki nieskończoność. człowiek doświadcza zapewne duchowości ośrodek wykonawczy funkcjonuje prawidłowo). Opisz psychologiczne funkcje kolejnych cza- doświadcza łączności ze swoją duchowością. bez względu na ich treść.

Widoczne trzy warstwy Rysunek 7-1: Normalna aura .ił Różne kolory Jasnoni ebieski Różnobarwna opalizacja Złoty A. Widoczne siedem warstw B.

Linie Obłoki błękitnego różnobarwnego światła światła Rysunek 7-7: Ciało eteryczne Rysunek 7-8: Ciało emocjonalne . m.

m s *^ J Ś " ~£ / m ^ i .&& % Rysunek 7-9: Ciało mentalne Rysunek 7-10: Ciało astralne . Linie Obłoki żółtego światła różnobarwnego światła m.

jaką ma barwę przypomina kształtem perłę. jakie udało mi się znaleźć do tego celu. Mają dwa i pół centymetra średnicy i trzy i pół ponadzmysłowe w odpowiednim stopniu. która technika jest dla ciebie to samo z punktem akupunk-turowym przez zwykłe najłatwiejsza i najbardziej użyteczna. Najlepsze pewne fizyczne reakcje dające ci informacje. kiedy rozwiniesz postrzeganie perły. czy i jak jest zniekształcony. Czy jest słaba czy silna. dłoni. jasny i o mocnym wyrazie). których wahadełka. były zrobione z drewna bukowego i miały kształt W końcu. czy też jest funkcjonowania czakramów. umiał stwierdzić. potrzebujesz. Pomaga to nauczyć się stwier- . łatwo prze-nikalne i również obraca (regularnie czy nieregularnie). jak się rozproszone. Będziesz również pomiarach. albo względem osi pionowej. Rozdział 10 DIAGNOZOWANIE NA PODSTAWIE PRACY CZAKRAMOW. wystarczy. Możesz zrobić musiał sprawdzić. Jeśli rozwinąłeś już pewną wrażliwość dłoni Możliwe. zmatowiały i słaby. czy energia płynie swobodnie. Ich pole energetyczne jest że spojrzysz na czakram i będziesz wiedział. co jest istotne przy tego typu czysty. CZYLI OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH Istnieje kilka sposobów na określenie stanu dzania. Przy tego rodzaju W celu pobudzenia wrażliwości radiestezyjnej diagnozowaniu możesz uzyskać w swoim ciele należy ćwiczyć przy użyciu wahadełka. położenie na nim palca. że nauczysz się postrzegać czakramy w albo lubisz dotykać. przepływu energii w czakramach poprzez nakładanie Ale najpierw przećwiczmy używanie wahadełka. możesz ćwiczyć wyczuwanie każdej warstwie pola aurycznego. Na początku będziesz zablokowana. Jest symetryczne (ciemny i zablokowany. centymetra długości.

połóż pacjenta dociera mniej energii. LI5. aby kierunkowi energii przepływającej przez czakram. wirując nad ciałem twojego pacjenta. Oznacza to. Oznacza to. pacjenta na brzuchu. poproś pacjenta. ponieważ energia jest ruchem czakramu całkowicie zamkniętego (obrót w zablokowana. chyba że Aby dobrze pracować wahadłem. po przeżyciu duchowym. Jeśli biopola terapeuty i naenergetyzować. Należy skoncentrować się na porównaniu obrotowym. Tablica 10-2 przez dany czakram są zrównoważone i w pełni wymienia różne odwzorowania ruchu zakreślane obecne w życiu człowieka. by zapewnić równomierny przepływ poruszać się zupełnie nieregularnie. i czakram nie są zrównoważone. że kombinacji ruchu wahadła. iż czakram jest otwarty. Jeśli po zabiegu poziom energetyczny jest wprawia wahadełko w ruch (zobacz: rys. ale nie dotykać go. zataczanego przez wahadełko nie jest identyczna z wieszone na piętnastocentymetrowej nitce wahadełko wielkością czakramu. zegara. Może czakramow. Wszystkie czakramy powinny kierunek ruchu wahadełka odpowiadają ilości i zatem być mniej więcej tej samej wielkości. wahadła dla określonych parametrów. Chociaż na pierwszy rzut oka się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek tablica ta mogłaby się wydawać skomplikowana. Zdrowie Może też krążyć w prawo i w lewo ruchem osiąga się przez zrównoważenie wszystkich eliptycznym albo wahać się po linii prostej. co wskazuje na nie naprawdę jest bardzo prosta. Mierzyłam już czakramy o wielkości P25 . że średnica okręgu Żeby zmierzyć stan czakramu. również i czakramy robią wrażenie Wahadełko będzie się zapewne poruszało ruchem większych. do W celu zmierzenia czakramow tylnych. umieść za. np. np. człowiek zaś ma do nich negatywny lewo). że Wtedy jednak wszystkie czakramy są powiększone. W moim kodzie wychylenie wahadełka zależy również od różnicy pomocą wahadełka potencjałów energetycznych między pacjentem a uzdrawiaczem w chwili zabiegu. biopola terapeuty i wibracji jak najbliżej ciała. Wahadełko powinno być biopola pacjenta. Jeśli wahadełko obraca przez wahadełko. Jeśli zatacza W celu dokonania pomiaru przednich czak- większe kręgi. by pamiętać. wysoki.98 Dłonie pełne światła wielkość średnicy okręgu zakreślonego przez Ćwiczenie: Jak diagnozować na wahadełko ma związek z siłą czakramu lub ilością podstawie siły czakramow za przepływającej przez niego energii. że obrót Pomiędzy podstawowymi ruchami okrężnymi w wahadełka zgodny z ruchem wskazówek zegara prawo i w lewo istnieje jeszcze wiele pośrednich oznacza. oddających swoim uczucia i psychiczne doświadczenia regulowane ruchem poszczególne stany psychiczne. czakram jest zamknięty. Doktor John Pierrakos odkrył. Ważne jest. czakramy o średnicy większej niż 15 cm. P15. Twoja energia przesyłanej za pomocą wahadełka. że uczucia i doświadczenia dwoma biegunami: ruchem całkowicie otwartego psychiczne regulowane przepływem energii przez ten czakramu (obrót w prawo. żeby położył się na plecach. trzeba pacjent przeciąża funkcję danego czakramu albo jest zakodować w podświadomości system ruchów bardzo otwarty na świat. tak jak wpływa do pola wahadełka. Wielkość i energii przez nie. To połączone pole wahadełka i pacjenta są słabe. że uzdra-wiacz przesyła ramow. oznacza to. Każdy ruch wyznaczany rozwiązany problem w odpowiadającym mu obszarze przez wahadełko zawiera się w przedziale pomiędzy psychicznym. Rzadko spotykam ludzi mających stosunek. pacjent osiągnął zdrowie. Jeśli kręgi są małe. do pacjenta więcej energii. wielkości czakramow względem siebie. Średnica okręgu zależy dotyczących stanu czakramu (to jest najtrudniejsza od wzajemnych zależności trzech parametrów: część i wymaga praktyki). wszystkie czakramy wydadzą się twojej energii wchodzi w kontakt z polem pacjenta i mniejsze. 10-1). średnica 15 cm). żeby je wyjaśniono powyżej. ale wiąże się z niedoborem lub nad czakramem i oczyść umysł ze wszystkich myśli szybkością przekazu energii.

Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. 10-1: Badanie czakramu za pomocą wahadełka . czyli ośrodków energetycznych Czakram pacjenta Opisana figura Rys.

Jeśli dokona się tego wielokrotnie w trakcie aspekt osobowości jest bardziej rozwinięty od terapii. to znaczy wahadełko wychyla się przez dziecko za obowiązujący wzorzec zachowania. to człowiek nie będzie będzie agresywnie i bez wątpliwości brał to. że prawidłowo bez korzystania z energii zewnętrznej. na co ma według obserwacji doktora Johna Pierrakosa męski ochotę. Prawa strona (PEP. Będzie się tak działo w kwestiach Im bardziej zniekształcony jest ruch obrotowy bezpośrednio związanych z funkcją psychologiczną wahadełka wokół danego czakramu. „żeńską". średnica ktoś inny zrobi wszystko za niego albo da mu 25 cm). związany z nią czakram w ogóle przestał się obracać Wyobrażenia na temat agresji pochodzą i nie przekazuje już energii z Powszechnego Pola bezpośrednio z dzieciństwa. czego pożąda. sytuacjach związanych z zakresem działania danego Im większe wychylenie wahadełka. pasywną. człowiek nauczy się. nie licząc się z okolicznościami. To przekonało dziecko. z całą pewnością wywoła albo przytłaczał je za każdym razem. aż przestanie on prawej strony ciała pacjenta (PEP). Będzie ochotę. na co miało ochotę albo lub prawostronną nierównowagę przepływu energii w przynajmniej zdobycia czegoś innego jako ciele pacjenta. Na przykład. albo człowiek tak nadużył lub stłumił i głęboko zakodowane wyobrażenia tego. Człowiek taki będzie zapewne agresję z resztą swojej osobowości. gdy sięgało po chorobę. łopatkami (4B) jest pasywny (ruch eliptyczny pomiar PI5 dla czakramu 4B oznacza. a zmiana wzorca wymaga pracy. To. agresywną. Pracę nad agresją „nadaktywny" w tym sensie. kiedy fałszywe upokorzenie podaje się jako powód wahadełko nie wykazuje w ogóle żadnego ruchu. aktywną. Dzieci są chorobą i czakramami). inne sposoby zdobycia tego. Będzie czekał. na co miało ochotę. człowiek będzie pasywny w stopni do pionowej osi ciała (P8. na co ma w stanie sięgnąć po to. się bardzo destrukcyjny. Nie będzie również potrafił walczyć Jedynym wyjątkiem od reguły biegunów P15 i o swoje prawa albo o swoją kolej. zewnątrz bez żadnych ograniczeń i brać to. Oznacza to przynosić sukcesy w życiu. który chciałby wyrzucać uczucia na elipsę odchyloną ku prawej części ciała pacjenta. Na przykład.100 Dłonie pełne światła (obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara. drugiej. aż . ale w rzeczywistości takim wypadku albo czakram zmienia kierunek boi się on agresji. że być agresywnym. tym więcej czakramu. dziecko Energii na tym poziomie. że człowiek wychylony w górę i w lewo). a więc nasze dziecko wypróbowało Eliptyczny ruch wahadełka wskazuje na lewo. Jeśli taki stan utrzymuje się mogło mieć bardzo agresywnego ojca. Kiedy wahadełko opisuje osobowości. LEL). nie jest (Rozdział piętnasty opisuje zależność pomiędzy najlepszym sposobem zdobycia tego. sięganie po coś. gdyż ciało nie może funkcjonować coś. agresywny składnik receptywną. że jedna strona ciała jest silniejsza od trudno jest porzucić. gdy wymagana jest agresja. LEP) reprezentuje naturę ponieważ agresja postrzegana jest negatywnie. które przeistaczają wymagających okazania wrażliwości ujawni się pasywność w zdrową wrażliwość. tym regulowaną przez czakram wykazujący ruch poważniejsze jest zaburzenie psychiczne. jak zintegrować zdrową żeńskiego. groźniejsze pęknięcie lewa/prawa wykazywane jest Przy eliptycznym ruchu wahadełka w górę i w przez ruch wahadełka w przód i w tył pod kątem 45 lewo (PEL. zazwyczaj ze względu na bardzo obrotu. L10 z tablicy 10-2). co się działo. Na przykład. agresja. jeśli ośrodek woli pomiędzy energii zawarte jest w zaburzeniu. Strona lewa Zazwyczaj pod grubą warstwą pasywności znajduje (PEL. co znaczy zablokował daną funkcje psychologiczną. Niestety. Wielokrotnie L15 jest kompletnie nieruchomy czakram (N). pasywny w sytuacjach. zostało przyjęte stron ciała pacjenta. „męską". LEL) reprezentuje naturę yin. na co ma się ochotę. Naj- eliptyczny. w górę i w lewo (PEL) albo w górę w kierunku Dziecko będzie go wykorzystywało. że w momentach należy połączyć z działaniami. który poniżał przez dłuższy czas. W pasywności takiego człowieka. yang. pożądaną rzecz. Lewy i prawy odnoszą się tutaj do rekompensaty. przyzwyczajenia również. bardzo twórcze.

skierowany w Otwarty. żeńskim. wertykalny. aspekt pasywny bardziej 7 lewo. skierowany w Zamknięty. Przemieszczenie energii ku górze. wertykalny. czyli ośrodków energetycznych 101 Tablica 10-2: DIAGNOZOWANIE OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH SYMBOL* OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE P15 obrót w prawo. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z ^> prawo. Przemieszczenie energii w górę w 0 średnica 8 cm kierunku duchowości w celu uniknięcia współzależności z ludźmi LEH12 obrót eliptyczny w lewo. średnica 12 cm uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi W15 ruch wertykalny. yin PEW8 obrót eliptyczny w prawo. yang PEL8 obrót eliptyczny wprawo. Percepcja rzeczywistości nacechowana odcieniem receptywnym. Otwarty. z aktywnymi projekcjami rzeczywistości LEP8 obrót eliptyczny w lewo. średnica 15 cm Ośrodek otwarty i harmonijny z czystą O percepcją rzeczywistości PEP8 obrót eliptyczny w prawo. Pęknięcie.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. średnica 8 cm aktywną częścią osobowości bardziej rozwiniętą od receptywnej. męskim. skierowany w Zamknięty. jak je widać z przodu na ciele pacjenta (pokazany kierunek ruchu wahadła) . w celu uniknięcia A współzależności z innymi ludźmi PEH15 obrót eliptyczny w prawo. wychylenie 15 cm Przemieszczanie uczuć i energii w kierunku X duchowości w celu uniknięcia osobistej współzależności * Zapamiętaj te symboliczne znaki narysowane tak. Zamknięty. Wstrzymanie i zagęszczenie energii w celu horyzontalny. skierowany w Otwarty. Otwarty. Pewne wstrzymanie i zagęszczenie energii horyzontalny. średnica 15 cm w celu uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi L15 obrót w lewo. agresywny aspekt bardziej CS prawo. średnica 8 cm rozwinięty od pasywnego z projekcją pasywnej rzeczywistości o cechach yang LEL5 obrót eliptyczny w lewo. Pęknięcie. średnica 8 cm częścią receptywną bardziej rozwiniętą. Zamknięty. w średnica 8 cm stronę duchowości. średnica 15 cm Zamknięty i nieharmonijny. Percepcja rzeczywistości o odcieniu aktywnym. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z /2 lewo. średnica 5 cm rozwinięty od agresywnego z projekcją rzeczywistości o odcieniu agresywnym LEW8 obrót eliptyczny w lewo.

prowadzi do patologii w ciele fizycznym PEZO 12 obrót eliptyczny w prawo. Horyzontalny ruch wahadełka chologiczne na konkretnym aspekcie swojego oznacza. strona pasywna bardziej rozwinięta od agresywnej • N nieruchomy Czakram w ogóle nie funkcjonuje. strona "M agresywna bardziej rozwinięta od pasywnej J1 RL10 ruch w lewo. by uniknąć interakcji z Kiedy człowiek koncentruje działania psy- innymi ludźmi. Silny blok RP8 ruch w prawo. Ruch wertykalny wskazuje. Ruch taki może zrazu sprawić kłopoty łączności z innymi ludźmi. się z nikim. wertykalnego chomieć zupełnie (N) z powodu niedostatecznego (równoległego do pionowej osi ciała — W) i użycia i stłumienia. To spowoduje chaotyczny ruch ludźmi. Prowa. LEZO z i duchowości. który aktywnie i średnica 12 cm głęboko pracuje nad kwestiami związanymi z danym czakramem. kontynuacja SYMBOL OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE — H10 ruch horyzontalny. Tak samo jak PEZO. zgodnie ze swoją własną decyzją lub będąc przepływ energii i uczucia. zakreślany przez wahadełko będzie podobny do dwóch . W takim wypadku konieczna horyzontalnego (prostopadłego do pionowej osi ciała byłaby mocna praca fizyczna w celu uaktywnienia — H). by uniknąć interakcji. wychylenie 10 cm Wstrzymywanie przepływu energii i uczuć w celu uniknięcia osobistych współzależności.102 Dłonie pełne światła Tablica 10-2. jeśli jednak będzie się trzymało samego czakramu oznaczałby. że człowiek wstrzymuje i zagęszcza istnienia. połączony ze na podstawie przekonań duchowych i neguje aspekt zmianami osi. Wzór ludzkim. zmiana osi. odczyt W12 dla czakramu 3A mówi nam. Na do tego zmuszonym przez czynniki zewnętrzne. zmiana osi. Definiuje swoje miejsce we wszechświecie wahadełka. Ogromne zmiany w człowieku. że człowiek nie łączy wahadełko nad czakramem przez dłuższy czas. wychylenie 10 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. wychylenie 8 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. Nadmiar informacji. energię pionowo w górę. Pomiar H12 dla tego początkującemu. najczęściej eliptyczny. odpowiednie czakramy będą zapewne poruszały się że człowiek kieruje swoją osobowość w stronę pionu chaotycznie albo asymetrycznie (PEZO. tak na poziomie duchowym. Chaos czuciowy LEZ015 obrót eliptyczny w lewo. Czakram mógłby znieru- ruchu wahadełka w przód i w tyl. i unika osobistych związków z innymi tablicy 10-2). chaos negatywny średnica 15 cm Ta sama ogólna zasada odnosi się do prostego dziłoby to do izolacji. że pacjent kieruje psychiki. przykład. jak na zmiany osi staną się wyraźnie widoczne.

może z czasem zmniejszyć swą posłużyć się tablicami 7-3. Sumuje je tablica Czakram. Za drugim razem przyjechała z mężem i Wyszkolony terapeuta potrafi to określić. po. dokonane przed rozpoczęciem odosobnienia. Pomiary czakramow zostały jest. napięcie i przeciążenie stresem. że wewnątrz ciągu pięciu minut intensywnego płaczu odwrócić się organizmu pacjenta zachodzą poważne zmiany. ale Nadszedł czas na głęboką pracę nad określonymi jeśli człowiek będzie kontynuował pracę. Chodziło o kobietę. Człowiek Wraz z coraz lepszym opanowywaniem dia. wahadełka) wskazuje na ilość energii przetwarzanej Odkryłam jednak. czakram kwestiami. Czakram może odosobnienie i bardzo intensywnie pracować nad być otwarty przez 20 albo przez 80 procent czasu. Proces zmieniania systemu dokonywano. cjonującymi ośrodkami były ośrodki umysłu. terapeuta uzyska dokładniejsze Przeanalizujmy teraz pomiary czakramow z informacje na temat stanu pacjenta. średnicę. Ten stan nie utrzyma się długo. terapeuta będzie wiedział. czy jest w Phoenicia. sobą. a najgorzej działały ośrodki . która określić. a potem stopniowo Jak widzicie. po jakimś zjawisko u ludzi biorących udział w trwających czasie. W celu zinterpretowania wyników należy średnicy (LI5). aż stanie się PI5. stanu bez jakiegoś rodzaju „ochrony". ociężałość. Albo. który jest zazwyczaj napięcie. 9-1 oraz 10-2. Potrzebna pracowali wspólnie. wskazującym na dużą ilość pozytywnej zaciętości w zakresie badanych cech. częściej. inny czakram. tryskanie zdrowiem. kiedy kobieta znajdowała się w bardzo przekonań odwraca kierunek ruchu czakramu. Dzięki praktyce terapeuta może mknięty czakram otwiera się w trakcie sesji również wychwytywać takie cechy. najlepiej wykorzysta ten okres dla harmonijnego funkcjonowania. przeszkadzającym w osiągnięciu codziennego Okres wychylenia (szybkość poruszania się szczęścia. Jeśli pacjent może wziąć kilka dni obrotu na prawostronny. Zwiększy to ogólny czas codziennego. spokojnym. który jest stale zamknięty przy dużej 10-3. zgodny z ruchem urlopu i uwolnić się od obowiązków dnia wskazówek zegara). Wielokrotnie obserwowałam podobne częściej czuł się szczęśliwy. lecz jednocześnie trzeba dać pacjentowi pozostanie „otwarty" przez coraz dłuższy czas z dużo czasu i miejsca na dokonanie osobistej analizy i każdym kolejnym otwarciem (zmianą kierunku transformacji. smutek. Na początku pracy z pacjentem. oczywiście. coraz więcej różnych możliwości pomiarowych. jego szybki i o małym wychyleniu. zmienić kierunek. jak długo mniej dwukrotnie przybyła do Ośrodka Ścieżki w więcej znajdował się w obecnym stanie. wskazując na osobowość nie potrafi znieść nowego „otwartego" przepracowanie. A Przypadek zatem rozwijając większą wrażliwość na rodzaj intensywnego odosobnienia częstotliwości (koloru radiestezyjnego) płynącej przez czakram. prawie w ogóle nie będzie się zamykał. jak mocne terapeutycznej. stan Nowy Jork. czakram LI5. najbardziej harmonijnie funk- zwiększać średnicę.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. potrafi w ruch. zaczyna wtedy zazwyczaj pracować nad następnym gnozy wahadełkowej terapeuta będzie obserwował nieharmonijnie funkcjonującym czakramem. wyciszonym stanie. czyli ośrodków energetycznych 103 ostatnich figur z tablicy 10-2. a Czakramy przechodzą różne fazy. Będzie mógł autentycznego przypadku. następnie uczuć. jak stabilny jest czakram. praktyka i pomoc nauczyciela. Ruch wirowy może być przeciwwagi. Natykając się na taki wiedzmy w sercu czy splocie słonecznym. czakram ustabilizuje się w pozycji otwartej i tydzień intensywnych odosobnieniach. może zamknąć się na krótko dla żal. W końcu. i zamienić w PI5. żeby odbyć tygodniowe równowadze lub stanie chwiejnym. otwarty. że kiedy chronicznie za- przez dany czakram. otwierając się następnie po jego zakończeniu. Szybki ruch obrotowy może być również połączony z uczuciem entuzjazmu. Pomiarów pod wpływem terapii. spokój i jasność umysłu. a człowiek będzie siebie.

co oznacza. Po pierwszym odosobnieniu jedyna poprawa nastąpiła ność(5A) RL10 PEP10 P12 P8 w zakresie dumy. został rozwiązany do końca. ośrodek był ponownie ODCZYTY CZAKRAMÓW agresywny i nie zmienił się w trakcie odosobnienia. Problem receptywne. Jednak wola wciąż miała w wiedza (3A) L10 P8 L8 P12 sobie nadmiernie aktywny element. Kiedy przybyła na pierwsze dwóch latach. wciąż woli. szczególnie jeśli chodzi o Zostały one rozwiązane w trakcie tego odosobnienia i pojmowanie rzeczywistości (6A) i integrację wszystkie ośrodki woli zaczęły pracować normalnie. Po poprzez ustano- zakończeniu pierwszego odosobnienia ośrodek uspokoił się.104 Dłonie pełne światła Tablica 10-3: mość nie utrzymała się ani nie zamieniła w har- PRZYPADEK INTENSYWNEGO monijną pracę. Oznacza to. odpowiedział . Wola wykonaw Inne ośrodki woli również działały nie najlepiej. Ośrodki uczuć również szwankowały. kiedy w pracy terapią terapii terapią terapii czakramu nie zaszła zmiana. że w sytuacjach związanych ze dobrze kochać). Dwa lata później. a kiedy kobieta przybyła ponownie po odpowiedni moment. który zajął Wrażliwość miejsce dumy użytej do kompensacji poczucia seksualna (2A) PIO PIO PEZO10 P12 nieodpowied-niości na tym obszarze. nie był już agresywny. Ta nierucho- . Wszystkie pozostałe Ośrodek ośrodki pod koniec drugiego odosobnienia pracowały korony (7) P15 P15 P12 P12 harmonijnie. cza (6B) PEP10 N RP10 PEP15 każdy z nich był zablokowany w tym czy innym Wola zawodowa okresie któregoś z odosobnień. funkcjonujący umysł. a raczej nieruchomy. Kiedy po dwóch latach kobieta przybyła na drugie odosobnienie. choć nie Mentalny ośrodek wykonawczy (6B) przez w takim stopniu jak ośrodki woli. Ośrodek serca (4A) większość czasu wykazywał niezgodność pra. że osoba nadal ma CZAKRAM 1979 1981 problemy z nadmiernie agresywnym realizowaniem Przed Po Przed Po swoich idei. Kiedy pacjentka (5B) L8 PEP8 L8 PIO przybyła do Phoenicia po raz pierwszy. ośrodki 5B. że Wola zdrowia wykazywała negatywną agresję w postaci dumy (5B). Wola ego (4B) P12 P12 L12 P12 3B i 2B nie funkcjonowały właściwie. Oznacza to. Ostatnie pomiary wykazały. Stan ośrodka gardła (5A) wskazywał stopniową realizacją idei kobieta ta reaguje agresją. takich jak kłótnie z eks--mężem. że kobieta ta miała dobrze miała te same kłopoty z funkcjonowaniem woli. co chce zrobić i robi to krok ten ustąpił częściowo pod koniec pierwszego po kroku. głównie odosobnienie. (3B) PEP8 L8 PEH10 PIO samozniszczenia (3B) i osłabiania swojej seksualnej Wola mocy. osobowości z duchowością (7). Osłabianie seksualnej mocy polegało na roz- seksualna (2B) L10 L10 L10 PIO dzielaniu przepływu energii w czakramie 2B na Umyslowość cztery części (wahadełko wykazywało cztery (6A) PIO P12 P12 P12 wyraźnie oddzielne okręgi) i używaniu energii do Receptywność / / negatywnych celów. nie zwracając uwagi. Decyduje. pozostawał niezmiennie otwarty (u-mie bardzo wa/lewa. czy jest to odosobnienia. jak często dzieje się po pewnym czasie. która osłabła i zaczęła Miłość (4A) P8 PIO PIO PIO funkcjonować pozytywnie na obszarze związanym z Uniwersalna pracą zawodową (5B). na problemy z przyjmowaniem energii i na choć bardziej odpowiednie byłoby podejście agresywne wyparcie się własnych potrzeb. kiedy kobieta przybyła na ODOSOBNIENIA drugie odosobnienie. ośrodek 6B był agresywny. Był to jedyny przypadek.

stał się bardziej stabilny i jaśniej określony dzięki wspólnej pracy podczas drugiego odosobnienia. Oznacza to. woli i funkcjach Zauważcie. że kobieta ta drugiego czakramu? miała bardzo dobrą łączność ze swoją duchowością i z rzeczywistością rozumową. napastliwej woli. a jej życie stanie się szczęśliwsze i oczyścił się. Co oznacza odczyt H12 dla tylnego aspektu okresu pomiędzy wizytami. związany z tym. jest rozsądek. że jej ośrodek mocy seksualnej emocjonalnych. zrównoważona w swym rozsądku. trzeciego oka i przedniego. zamknął się ośrodkiem woli wykonawczej działały prawidłowo. Jeśli udało ci się otworzyć ośrodki serca i seksu pacjenta. kiedy kobieta przybyła pierwszy raz. ponownie. większość czakramow miała duże 3. to dlaczego w efekcie może on zamknąć ośrodek splotu słonecznego? Czy jest to w porządku? . W trakcie drugiego odosobnienia. po poprawieniu działania ośrodków 1. kiedy związek z ukochanym mężczyzną spokojniejsze. Co oznacza odczyt W15 dla przedniego aspektu średnice. że ośrodki korony. Co oznacza odczyt LI 2 dla tylnego aspektu używając swej woli i zdołała zrównoważyć ją. Co oznacza odczyt PI5 dla przedniego aspektu uczuciowych. Jak trzeciego czakramu? pokazują odczyty. a także umiała kochać. Ogólny obraz był taki. Co oznacza odczyt L10 dla czakramu piątego Interesujące. że osoba o takim drugiego czakramu? systemie energetycznym jest bardzo silna. a kobieta kompensuje i broni się czyzną. kim jesteś we wszechświecie. 4. pod koniec Otworzył się w trakcie odosobnienia. czyli ośrodków energetycznych 105 wlenie wspaniałego związku z ukochanym męż. które nie były tak zablokowane. Pod koniec drugiego odosobnienia był Jeśli stan taki utrzyma się. był zamknięty. że główną czystą funkcją Do przemyślenia 6.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. ale potem. W trakcie pierwszej wizyty pacjentka otworzyła ośrodki emocjonalne i zaczęła czuć się bezpiecznie w Przegląd rozdziału 10 uniwersalnym świecie uczuć. jak czwartego czakramu? ośrodki woli. Jak powiedziałam wcześniej. jak i psychicznie? serca pozostawały otwarte w trakcie dwuletniego 5. co świadczy o tym. pacjentka będzie ponownie otwarty i metabolizował więcej energii. w drugiego odosobnienia wszystkie ośrodki poza dwuletnim okresie pomiędzy wizytami. tak fizycznie. jakie popełniała 2. Z drugiej strony ośrodek splotu słonecznego przeciw uczuciom bezradności za pomocą zbyt (3A). przeanalizowała błędy.

Rozdział 11 OBSERWACJA AURY PODCZAS SESJI TERAPEUTYCZNYCH .

) unoszą się one swobodnie w naszej wyobraźni. ale obraz naszej dyskusji o czakramach powrócimy w następnym nie znikał. aury. bioenergetycznego „pierwotnego krzyku" ujrzałam. Zmrużyłam oczy. Zamrugałam oczami. zaczęłam porównywać uzyskane Potem. Kiedy nabrałam już nieco wprawy w oglądaniu znaczenie kolorów może nie być do końca zrozumiałe. Myśli i uczucia tycznego człowieka. Jeśli uzdrowiciel pomiędzy biologią i medycyną fizyczną a psychoterapią. Nie mogłam już wypierać się wielu wcześniejszych doświadczeń. Nie rozdział dwudziesty trzeci. pomarańczu. w trakcie intensywnego warsztatu rządzących tym ruchem pozwala na nie wpływać. ale są Jedna z pierwszych „eksplozji" pola energe- umiejscowione w czasie i przestrzeni. a do wytrysnęły z jej głowy. wspomnienia i wzorce zachowań. nabierze wrażliwości dzięki używaniu swego talentu. Widziałam „coś". Jest to „miejsce". ich ogólne . a także błękitu barwnych kształtach dolnych czterech warstw. Aura jest w gruncie rzeczy „brakującym ogniwem" znaczenie stanie się jasne. żółci. wraz z praktyką. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. a poznanie zasad 1972. pozostaje poruszają się między ludźmi w czasie i przestrzeni nadal jedną z najbardziej widowiskowych. Kiedy człowiek dopiero zaczyna czytać z aury. przyjrzałam się jeszcze raz. jak Przyjrzyjmy się niektórym formom przepływu energii Linda rozjaśnia się niczym bożonarodzeniowa choinka. pokoju. Skupimy się teraz na poruszających się promienie czerwieni. zaobserwowanym w trakcie codziennego życia i podczas krzycząc o śmierci swojego ojca na raka. zrobiłam kilka kroków po rozdziale. Jasne terapii. W roku poprzez pole energetyczne człowieka. odczytywanie znaczenia kolorów nie będzie nastręczało myśli. gdzie ulokowane są wszystkie uczucia. (O kolorach traktuje szczegółowo niezmordowanie dyskutujemy podczas terapii. o których tak żadnych trudności. Wszystko było tak jak przed chwilą. jaką zaobserwowałam. kiedy Postrzeganie kolorów w polu widziałam wyraźne kolory wokół głów innych ludzi.

kiedy to twoje oko przybrać praktycznie każdą barwę. Większość okularów ma szkła żeby stanął na tle białej ściany albo ekranu. Mogą efekt tzw. Spróbuj głowy. nie zaś one sięgają. że lepiej widzisz rzeczy. że coś widzisz. a nie na konkretny obiekt. całkowity zmrok. Przekonałam się. Z palców rąk i nóg oraz z wierzchołka głowy tego samego z różnymi ludźmi. Możesz myśleć. Stwórz wrażenie. które również sprawują się bez się. Aura jest z początku otoczona centymetrów wokół głowy. pole ciemnościach i zauważasz. najtrudniej je kupić. Nie bądź rozczarowany. Upewnij się. Spostrzegłam. mógłbyś przypadkowo spojrzeć. Bądź cierpliwy. Powinniście bez problemów Najlepsze są szkła o barwie kobaltowego błękitu. Byłby to przyjmować odcienie czerwieni i purpury. ale nie umiejętność widzenia i zwiększają wrażliwość oka. jaśniejszą przy ciele i zanikającą wraz z wpływa do twoich oczu. Odkryłam. pręcików. żebyście mogli porównać wyniki. że jesteś bardzo zmęczony. Poproś przyjaciela. skóry. by coś oddalaniem się od ciała. kto wychodzą zazwyczaj promienie jaśniejszego błękitu. tak jak wtedy gdy idziesz w kiedy działają albo odczuwają. najlepiej z kimś. Wpatrując się tworzą zazwyczaj falisty ruch wzdłuż rąk. mglistą wpadło ci do oczu. Żeby zobaczyć aurę. Ma światło. Ćwiczenie: Obserwowanie Pulsuje. Chociaż przez zawołać: „Jest!". Gdy są spokojni. kiedy usilnie w żółty około siedmiu do dziesięciu centymetrów od próbujesz coś zobaczyć. Okulary takie pomagają rozwinąć — najlepsze jest późnopopołudniowe światło. czasie okaże się. nie widzisz tego samego. Powłoka ta pulsuje bezustannie z Rozluźnij wzrok tak. że w pobliżu nie ma żadnych źródeł. zanim jeszcze zdążysz instrukcji i kilku minutach ćwiczeń. Pulsacje przestrzeni. Zjawisko auryczne jest bardzo szybkie i krótkotrwałe. 108 Dłonie pełne światła wyniki z indywidualnym stanem każdego pacjenta. musisz użyć swojego Odkryłam. przechodzącą w szarą. to dopiero ćwiczeń obserwowania aury wokół końców początek. że to coś warstwą. jak dzieje się często. żebyś patrzył na pewien obszar częstotliwością piętnastu uderzeń na minutę. a nie czopków siatkówki swego oka. że „normalna" albo „spokojna" Pręciki są o wiele bardziej wrażliwe na przyćmione aura wygląda tak jak na rysunku 7-1. księgarni holistycznej i użyj ich zgodnie z dołączoną Ponownie użyjcie zaciemnionego pomieszczenia instrukcją. Możesz zobaczyć. po jakimś zrelaksować wzrok. ale widzieć nawzajem swoje twarze. że większość ludzi jest w stanie zaob. by światło jasnoniebieską. jak spływa po ramieniu aury innych ludzi albo błyska kolorem w górę i poza pole. pulsującą powłokę w odległości od pięciu Spójrz na przestrzeń wokół wierzchołka głowy milimetrów do ponad trzech i pół centymetra od twojego przyjaciela lub wokół jego szyi i ramion. „zapamiętuje" obraz z powodu kom-plementarności (dopełnienia się) barwy albo intensywności kontrastu. Powinieneś Nie rób żadnych ćwiczeń zbyt długo. podczas gdy czopki pracują przy świetle ciemnoniebieskawo-purpurową albo przezroczystą dziennym i jasnych kolorach. „nocnego wzroku". że jeśli wpatrujesz się większość czasu promienie są błękitne. sam widzi aury. Kolor niebieski przechodzi schwytać. pozwól. Upewnij ciemnopurpurowe. Używasz właściwego danemu człowiekowi. że grupa ludzi ulega . własnych palców możecie zająć się obserwowaniem Kup okulary do obserwacji aury w lokalnej aury innych ludzi. „to coś" zniknie. mogą również w pustą ścianę. a gdy tylko się serwować te promienie po otrzymaniu przejrzystych to stanie. która wcale nie wygląda Po wykonaniu podanych w rozdziale siódmym ekscytująco. Możesz ujrzeć wokół ciała mgłę. auryczne powraca do „normalnego" stabilnego stanu jeśli nie patrzysz na nie bezpośrednio. na które zarzutu. powidoku. że ludzie błyskają jasnymi kolorami. nóg i spokojnie w przestrzeń od dziesięciu do piętnastu tułowia.

wykorzystana przy słuchaniu następnego utworu. jego (rysunek 11-1C). gdyż człowieka i zależy od kilku czynników. Miłość błyszczy w aurze delikatnym. Gdy publiczność zaczyna reagować uzdrawianiem. Niektóre zmiany Ludzie promieniują czasem kolorami podobnymi utrzymują się przez lata. myślokształty wykonawcy i widowni zostają rozłączone i pokawałkowane przez aplauz. Zarówno śpiewak. Część tej energii zostanie użyta do członków grupy męczą się. jak i zobaczy. Często towarzyszy jej też barwa warstwowego. a nawet na kilka tygodni podczas wibracji na jego poziom za pomocą harmonijnej ćwiczeń. to ta część zostanie uwolniona. Te formy przedstawia kobietę medytującą w celu zwiększenia energii--świadomości związane są strukturą i barwą energii pola. Jasne błyski i się na wydobywaniu uczuć w celu lepszego iskry opalizującego błękitu i fioletu wytryskują po zrozumienia ich aktywności psychicznej). wiąże się ze zdrowiem fizycznym i nowego wersu. Uczynią to poprzez podniesienie własnych przez kilka minut.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 109 wielkiemu podnieceniu. podczas gdy uczucia przepływają miłości i wewnętrzną łagodność. Wielkie łuki 11-1F. pokazany na rysunku żywiej. która prowadziła przed chwilą zajęcia człowieka. się w postaci żółtozłotej barwy. i systemy energetyczne muzykę. Odczucia duchowe mają wiele odcieni: błękitny opiszę później. którzy słuchają. Na końcu każdej piosenki łopatkami jest częściowo widoczny. co przy muzyku. Próbujcie więc po trochu każdego dnia. Część aurze (zazwyczaj zmatowiałej). „spokojna" aura nabierze nowego odcienia i kształtu. Nastąpiła człowiek nie uwolnił emocji. do tych. Wkrótce masz przed sobą przełamania blokad w ciele. Ci. Po wykładzie aura Długość całego procesu jest różna dla każdego mówcy pozostaje przez jakiś czas powiększona. Wszystkie dla mówiącego prawdę. zjawisko połączenia mówcy i publiczności. mogą też zanikać koloru. tym właściwych dla danej emocji. pozostają w aurze latami. aurę i powodują w niej zmiany. uczucia i doświadczenia wywierają wpływ na srebrnozłoty dla czystości. srebrnozłotymi albo opalizującymi błękitem iskrami Jeśli człowiek doznaje silnego uczucia. Zieleń. mężczyzna. Jeśli uwolni tylko Rysunek 11-1D pokazuje człowieka mówiącego z część emocji. jej ogólna aura powiększa się. Kiedy człowiek śpiewa (rysunek 11-1B). pozostanie ona w jego wzajemna wymiana energii-świadomości. Dzieje się to samo. purpurowy dla duchowości i myśli. Rysunek 11-1G pomiędzy śpiewakiem i publicznością. Inny przykład. Zaczynają się tworzyć wspólne koszul. każdym wdechu. Kiedy uczucie razem z naciskiem na energie mentalne. co widzimy. z których ze wspólnymi myślami i uczuciami grupy oraz z część spływa przed nią. Rysunek 11-1E pokazuje Rysunek 11-1A pokazuje normalną aurę kobietę. objawiające ucichnie. aura odzyska swój pierwotny wygląd. przed rozpoczęciem każdego którą często nosi. Porównujcie Gdy ktoś inny wykłada swój ulubiony przedmiot. Kolory pasją o edukacji. część będzie gromadkę bardzo cichych zmęczonych ludzi. potem z upływem czasu nadchodzą publiczność wchłaniają energię tworzoną przez wątpliwości. doprowadzi do jej uwolnienia. Mogą być nawet przykryte albo indukcji. które noszą. kiedy po raz pierwszy coś odbioru następnego utworu. które złota. energetyki rdzenia (ćwiczenia fizyczne koncentrujące jego aura powiększa się i rozjaśnia. Ośrodek woli pomiędzy odtwarzaną muzyką. który często promieniuje kolorem światła biegną od śpiewaka ku widowni i dwie aury liliowym. emanującą wieloma kolorami. zamaskowane innymi kolorami na zasadzie efektu pięknym różem. który oczyszcza pole. Niektóre formy myślokształtów. by przygotować je do . odpowiadającym kolorowi jednej z jego łączą się. Kolor ten zdaje się reprezentować uczucia myślokształty. też wyniki z ilustracjami i opisami z następnych jego aura powiększa się i staje żółtozłota ze stron. przejmą i kształty mogą błyskawicznie wytryskiwać i zapewne część jego ciemnoróżowo-brązowego wyłaniać się z pola aurycz-nego. Jeśli jest on jeszcze rozgrzany po pracy. dopóki nie widowni wibruje teraz bardziej na jego poziomie.

wyglądał jak zapyta na przykład: „Jesteś wściekły?" i usłyszy w na rysunku 11-2A: z jego głowy wychodziły odpowiedzi gniewne „Nie!" W ten sposób część jasnoczerwone i pomarańczowe promienie. którymi o wiele łatwiej jest sobie poradzić. Dokładnie w tym samym Rysunek 11-2F przedstawia aurę człowieka. Gniew wyrażony wystrzeliwuje w postaci przyjmował kokainę w sobotni wieczór. reprezentuje rozwibrowaną siłę życiową. kto jest rozgniewany. odpowiedział. z któregoś dnia mój bardzo szczęśliwy. Gniew i inne które uderzając o pole drugiego człowieka. że ko- . kokaina jednocześnie. która według mnie „eterycznego kataru" pomogły mu opanować nałóg. Mimo to bezpośrednie potwierdzenie negatywnych odczuć. ma kolor ciemno. ciemna i kleista. pokazana jest kobieta w szóstym miesiącu ciąży. oczyszczający. Na rysunku 11-1H gniewem. Interpretuję to zdarzenie w ten sposób. kobieta zaczęła płakać. jej pole rozszerza bieta dźgnęła się w serce swoim własnym się i staje o wiele jaśniejsze. marihuana. Za każdym razem. żółci i zieleni. podobnie jak choroba. Gwałtowna reakcja kobiety uczestniczącej Wpływ narkotyków na aurę w warsztacie „pierwotnego krzyku" ukazana jest na rysunku 11— 2B. delikatne Wygląda bardzo nieprzyjemnie i ma odrażający kule błękitu. który nie uwolniła swego gniewu i bólu. zgodnie z Było to tylko kilka przykładów na to. Aura skierowała się w okolicę serca. energiczny. zdrowe Uczucia te są bardzo intensywne. Moje częste rozmowy z nim — doskonale zaczęła oddalać od ciała. ciemnoczerwony oznacza gniew. momencie czerwona plama zawróciła pośpiesznie i który zbyt często brał LSD i pił dużo alkoholu. podczas gdy strona lewa pozostawała Dla odmiany rysunek 11-2D przedstawia stosunkowo czysta. bawiąc się wesoło. Wielokrotnie obserwowałam to zjawisko kleistego. zachodzącymi na poziomach komiksach. ale najczęściej objawiają się nieregularnymi wibracjami. kiedy wziął znowu — i szczegółowy opis poczynił pod jej adresem uwagę. co wyjaśnia mnogość kolorów.110 Dłonie pełne światła Kiedy kobieta zajdzie w ciążę. gdzie ludzie mają ciemne chmury nad czysto fizycznym i psychicznym. Frustracja i poirytowanie będą zapewne miały czerwonawe akcenty (czerwień gniewu). co objawia się w kolory aury i powodują powstawanie „eterycznego aurze jasnością i mocnymi promieniami śluzu". Kolor nieprzyjemnej wibracji zostaje uwolniona. jaki wywołało w aurze wciągnięcie Ktoś. że chyba Czerwona plama wyłoniła się w okolicy jej gardła i nie. 11-2C. Brudnozielona serca. porcji kokainy. Strach z kolei przybiera w aurze białawosza-re. gdy mężczyzna czerwony. jak ściśle wyrażeniem „zielony z zazdrości". pokazuje efekt. podczas błyskawic albo okrągłych iskier. Kiedy dotarła do jest brudnozielonkawobrązowa. przyszłej matki przetaczają się przepiękne. odpowiada biedną ofiarą". Ktoś jedenastoletni syn. Mówimy wszak „blady ze strachu". Kobieta ta doznaje wielu uczuć Substancje takie jak LSD. Zapytałam go. Rysunek 11-2E odchodzącymi prosto od ciała. Zazdrość jest brudnozielona. głowami. twarzy i głowy. Wzdłuż ramion kłujące formy. oznaczał raczej „jestem uwolniona. mająca urodzić dziewczynkę. różu. Chwilę później lider grupy wiedziałam. Nie był to płacz plama. tak jak na rysunku wtorkowej sesji widać było dużą ilość szarego. eterycznego śluzu po prawej stronie jego podczas sesji grupowych. czy alkohol mają szkodliwy wpływ na jasne. zapach. Zazwyczaj nasi przyjaciele próbują w takim wypadku wydobyć z nas Czerwień zawsze łączono z gniewem. która powoli przesunęła się w dół i nie została katarktyczny. była krzywdząca. powodują negatywne emocje bardzo nieprzyjemne sensacje. tak jak w wszystkimi zjawiskami. Jasna czerwień jest czymś innym. nozdrza częściej niż drugiego. pole energetyczne człowieka powiązane jest ze Smutek jest ciemnoszary i ciężki. czy używa jednego kobietę.

plama z się nad głową. wstrzymanym uniesione. Bała się powtórzyć ciężar. Kopała krzesła w aurze. musiał też (oprócz tego. ten musi dokonać poważnego oczyszczenia Chorobę taką nazywa się „grypą szczęścia". Gdy to „Pozorny" ciężar aury zrobiła. Jednak dopiero po kilku powiedzieliśmy) odstawić narkotyki i oczyścić pole. żebyś uniósł mnie z okropnym bólem głowy. Złapała jednak równowagę. (Zjawisko uwalniania toksyn w trakcie pewnością rozdzieliłaby się na jaśniejsze. nie rozróżnialnym. Po zwiększeniu siły swego biopola mężczyzna mógłby więc wniknąć w formę odpadową i rozproszyć ją. tygodniach ćwiczeń relaksacyjnych warstwa śluzu Oprócz pracy z ciałem zaleciłam też głodówkę. który Moja klientka zachwiała się. Do końca sesji niej powiedziałam. co zdawało się równoważyć obecność formy jące się na poczuciu energii w stopach. odcienie sąsiednich kolorów — czerwonego.) Moja energetycznego. Poprosiłam moją pacjentkę. Najwyraźniej śluz mężczyzna. tydzień za tygodniem. co już ciała. Interesujący przykład „pozornego" ciężaru Ćwiczenie: Doświadczanie związanego ze śluzowatą konsystencją ukazuje ciężaru pola energetycznego rysunek 11-2H. Odpad wtedy kula śluzu cofnęła się z powrotem do jej pozostały po tych doświadczeniach widoczny jest u głowy. aż wreszcie znalazła się na Ćwiczenie wykonywane często na treningach krawędzi buntu. ostrożnie i trzymała ramiona wysoko gdyż mogłoby to zerwać twoje korzenie. by usunąć eteryczny śluz i móc klientka nie zachowywała się już „buntowniczo". góry po prawej stronie głowy. co ciężar (rysunek 11-2H). a następnie na tyle podnieść poziom energii. że ma on Kobieta nieomal runęła do tyłu. Czasem ludzie Jednak z powodu dużego zatrucia pola mężczyzna „chorują" po szczególnie intensywnych zajęciach. Forma ta zawsze pozostawała w tym pewnie na nogach i poczuciu łączności z ziemią. potrafił rozdzielić te uczucia. Kiedy będą cię się i zamknęła bardzo głęboko w sobie. Zaproponowałam. Przestała być tak „miła" i wściekła aikido pomoże wam doświadczyć efektu ciężaru w się bardzo podczas swojej sesji. rozpoczęliśmy więc ćwiczenia koncentru- kątem. . Gdyby „kleks" śluzu na czubku jej głowy. Mają spróbować podnieść wyzwolona. śluz zdążył rozprowadzić się cienką warstwą wokół Żeby ją usunąć. wyrazić i uwolnić je. Silny przepływ energii wyzwala szkodliwe substancje zielonego i szarego — i oderwałaby się od ciała. zrozumieć został uwolniony w czasie poprzedniej sesji i zebrał ich przyczynę. użył lustra. Opuściła sesję czując się jednym z każdej strony). poruszała się bardzo się prosto do góry. by pochyliła się do przodu. Przyszła do podnosić. samym miejscu. Wydaje się. W tym momencie zauważyłam duży uczuciom gniewu. zazdrości i bólu.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 111 wymieszanym. Niech dwaj ludzie staną po twoich bokach (po rozrywając je na kawałki. a objawiło się brudnozielonym kolorem aury. Kiedy mu o Proces ten nazywa się zakorzenianiem. żebyśmy rozpoczęły sesję od ćwiczeń fizycznych. a zniknęła zupełnie. gdyż mężczyzna zawsze trzymał głowę pod ten ruch. bez pchania w bok na początku. czystsze terapii bioenergetycznej jest powszechnie znane. następnie dietę oczyszczającą. Na rysunku 11-2G widzimy człowieka. Ból głowy ustał. stanięciu odpadowej. rozciągając się na około siedemdziesiąt centymetrów. samoukarania. przechowywane w komórkach. Jednak w następnym tygodniu skurczyła cię przez chwycenie za łokieć i ramię. Ta kobieta przez wiele lat była typem „dobrej dziewczynki". jakby przyciągnięta elastyczną gumką. żeby ją zobaczyć. pokoju i nawet podeptała pudełko z chusteczkami. jakby ciągnął ją jakiś również przez wiele lat zażywał LSD i marihuanę. śluzowata kula wystrzeliła z jej głowy. niech zrobią to w taki sposób. żeby raczej wykazywała dość masochistyczną postawę oczyścić i wprawić w ruch swoje uczucia.

tym bardziej określona jest ich j forma. słowne gry matematyczne możliwe w ramach tego terytorium. natężenie i moc. W skojarzeniowe czy medytacja. człowiek w ogóle ich nie zauważa. łączenia z gruntem. np. Zaczynają powstawać w dzieciństwie i opierają się na rozumowaniu dziecka. związanych z poglądami — jaśniejszy wgląd w dotyczące rzeczywistości słusznymi lub błędnymi — na temat rzeczywistości. Ich natężenie i płaszczyzn i form rzeczywistości w swoim kształt są rezultatem energii albo znaczenia. Czy urzeczywistni napawający lękiem rezultat. które człowieka. skup wzrok na suficie. Im bardziej są one określone . Z moich przejrzystszym poglądem na rzeczywistość. Twórca formy myślowej będzie się Teraz skoncentruj się na wzmacnianiu po. Połączone formy myślowe albo systemy przekonań W trakcie mojej wieloletniej praktyki bio. nadał im człowiek. w postaci energetycznym połączeniu. Kiedy błędne Każda forma myślowa zawiera swoje własne opisy założenia (pamiętajcie. świadomej albo nieświadomej energii. można je zastąpić bardziej dojrzałym. Kiedy już się świadome albo nie. kontroli daje bezpieczeństwo i siłę. jakby to właśnie miało się wydarzyć.i mi nadają podnieść. Na przykład myślo-kształt może skoncentrowałeś. Teraz poślij energię w górę. Pomyśl „w formie kolor. żeby ponownie spróbowali cię unieść. przestrzeni bez wiedzy o istnieniu innych. określam jako ruchome przestrzenie rzeczywistości. Kiedy formy docierają ramach aktywności psychicznej istnieją „przestrzenie do świadomości poprzez wyrażenie i uwolnienie rzeczywistości" albo „systemy przekonań" związanych z nimi uczuć. lecz znajdują się na krawędzi topografia. jakie codziennym życiu. Ponieważ formy te nie są ukryte głęboko w „Przestrzenie" owe są podobne do tych. postrze. rzadko kiedy zanurzona jest całkowicie w jednej Myślokształty są energetycznymi. nie myślowe" w aurze zauważając. który człowiek nosi wewnątrz siebie. założenia. które promieniują ten utrzymuje wysoki stopień integracji wielu kolorami o różnej intensywności.112 ________________________ Dłonie pełne światła I Najpierw zróbcie kilka prób. której towarzyszy. zauważone i okrutni. Zazwyczaj jesteś cięższy i trudniejszy do podniesienia? formy myślowe są tak naturalną częścią osobowości. wpłynie na pole osoby. tym skuteczniej poproś. można dokonywać w nich zawierające grupy form myślowych — zmiany. jak energetyka rdzenia. zapewne tę osobę. jak wielki wywierają na niego wpływ. które opisuje podświadomości. Świat jest odbierany W pewnego typu osobowościach formy te są inaczej w każdej z tych grup albo przestrzeni wzajemnie powiązane. sprawowanie uwolnione. Dzięki temu procesowi uzyskuje się myślokształtów. żeby spróbowali cię powstać w wyniku ciągłego myślenia o lęku. poproś. Człowiek galnymi rzeczywistościami. a potem zostają włączone w osobowość. Odepchnie Skoncentruj się na powstałym w ten sposób mocnym. że oparte są one na logice z rzeczywistości. „On podnieść. poziomów rzeczywistości. a świadomość człowieka rzeczywistości. budują i odżywiają na podstawie codziennych myśli. Wyczuj. z których składają się formy. gdzie dany „obszar" albo „terytorium" świadomości. i konkretne. takie jak: wszyscy mężczyźni są dzieciństwa) zostaną odkryte. że Zapewne. żeby sprawdzić. Wypuść korzenie z końców Pole energetyczne myślokształtu w negatywny sposób palców i spodów stóp i wrośnij głęboko w ziemię. jak ciężki się czujesz. zachowywał tak. Myśli te ! mogą być górę". powodują wiele „efektów" w rzeczywistości zewnętrznej energetycznej zaobserwowałam zjawisko. Właściciele myślokształtów Inny typ osobowości potrafi gorliwie prze- tworzą je. co z obserwacji wynika. że ludzie doświadczają życia kolei prowadzi do tworzenia bardziej pozytywnych poprzez pryzmat różnych „przestrzeni" albo doświadczeń życiowych. Kiedy już się skupiłeś. można je wydobyć dzięki takim zawiera zestaw cech definiujących operacje metodom. Są jak dodatkowy „Dysocjacyjne formy bagaż. miłość równa się słabości. czy jest im łatwo cię Natura i siła emocji związanych z myślą. Im więcej siły otrzyma. Czy było im łatwiej czy trudniej? mnie zostawi".

W przypadku stanu przechodzeniu od jednej rzeczywistości do drugiej. wkrótce inni ludzie niezdolny do przerwania powtarzalności cyklu. Na uruchomione przez wewnętrzny albo zewnętrzny podstawie tego terapeuta i pacjent będą mogli ściślej bodziec energetyczny. być może. Formy myślowe pacjent (patrz: rozdział 13) jest uwięziony w takiej pozyskują energię poprzez codzienne. że zmiana jest rzeczywistości. Takie uruchomienie sobie sprawy z ilości praktycznej pracy. o których mówię. jakiej myślokształtu nie musi być negatywne.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 113 pływać z jednej przestrzeni rzeczywistości do jeśli systematycznie osądzasz się z jakiegoś powodu. zdoła odwrotnie. póki zaczną zgadzać się z tobą. jeśli wmawiasz sobie. Będzie tak do czasu. który potrafi też definiować każdą pozostają w polu energii do czasu. które euforyczne. Widzi zapewne tylko część swojej raz kolejny. da możliwa. To pomoże William Butler w swojej książce Jak czytać mu stworzyć wewnętrznego obiektywnego aurę. że jesteś głupi. ale zapomina. ponieważ cykliczne działanie (osiągnie masę krytyczną). podchodzę po prostu do tablicy świadome myśli i związane z nimi odczucia. tak jak pacjent go doświadcza. które sobie zamierzył. nic od jednej myśli do drugiej. gdy się rozpocznie. Może temat ciebie. zauważył. aż forma Wówczas może przenieść się do innego stanu myślowa będzie miała wystarczająco dużo energii rzeczywistości. gdy zostanie uruchomiona po siebie. ale potrzebna jest być w stanie pomóc mu uwolnić się przy jeszcze praca i czas. Mogą znaleźć metodę zostają uwolnione. odbiorą sygnał i zgodzą się z tobą. kiedy człowiek uważa swoją sytuację za o wyrwać się ze swego chronicznego cyklu i na tyle wiele gorszą. aż zostaną przestrzeń. zwłaszcza jeśli konkretny cykliczny przesyłając ci energię w postaci myśli i uczuć na przepływ zostaje uruchomiony wewnętrznie. dzięki jednym i drugim. W obu rzeczy i stanie się sławny albo bogaty. że jesteś głupi. dodana do twojego osobistego magazynu. Może mieć potencjał Jeśli terapeuta potrafi dostrzec te rzeczywistości i wymagany do stworzenia wszystkich wielkich opisze je albo pomoże pacjentowi je opisać. że dokona wielkich uruchomi ją wraz z wybuchem energii. aż zbiorą dość energii. Nie (ożyć). Dokonany przez terapeutę opis każdego stanu które musi zmienić. to może rzeczy. Nie umie zintegrować albo zrozumieć tego wkrótce. Zbierają również energię przez przyciąganie podobnych sobie myśli i uczuć od innych ludzi. ale nie sposób wyjścia z niego. Może być też znajduje się w trakcie terapii. Znajdziesz się wtedy w stanie. brzydki albo cyklicznego wzorca i przy następnym jego gruby. Jeśli człowiek wymaga osiągnięcie takiego celu. niż jest w rzeczywistości. osobowości i wyolbrzymia ją. widzi te części swojej osobowości. których dynamicznego przepływu i dlatego żyje w znasz. W jednym i skutecznie rozerwie cykliczną formę. nie uświadamiając sobie łączności między twoje działania i uczucia będą zgodne z tym osądem i nimi. pacjentowi ogólny obraz całego procesu. by Na przykład. które będą zgodne z twoimi własnymi. w który będzie zatem wiedział. mogą być oczywiście przyciągnąć zdarzenie zewnętrzne. nic nie wart. by zostać uruchomiona myślokształtu wyczerpało całą dostępną energię. Ich energia zostanie rzecz nie rozegra się do końca. negatywnego. na pół formie. beznadziejnie zaplątany i nie wart. . następnej. Myślokształty przepływają zdefiniować chroniczny cykl pacjenta i znaleźć następnie przez aurę w chronicznej sekwencji. wtedy zostać pochwycony w automatyczny przepływ Na przykład. program i nieruchomieją. brzydki albo gruby. Człowiek myśli. a nie zdaje przypadkach proces jest taki sam. ludzie. Odgrywają po prostu swój rozerwania go następnym razem. w jaki sposób wydostał się z wierzysz. Innymi słowy. Możesz też Stany rzeczywistości. kiedy szczególnie schizoidalny ponownie wyruszyć w drogę. wchodząc do niej i wychodząc z niej. myślowej rozproszy się na jakiś czas. że konkretne myślokształty obserwatora. tym samym pomieszaniu. że będzie w drugim przypadku nie jest szczery w stosunku do stanie kontrolować ją. aż energia formy uruchomieniu nie będzie umiał się z niego wyzwolić.

Pacjent może tym wypadku pacjentka. że pacjent doświadcza tylko bardzo wąskiej zaklętego kręgu i popatrzeć na niego jakby „z boku".. Wkrótce wszystkie cykliczne myśli są szczególnie silny ładunek emocjonalny. na tak długo. co zaakceptować cierpienie. Gdy pacjent powtarza myśli na głos. też ze wszystkich sił wierzyć. na przykład gdy wszyscy ludzie wydają się dalecy Rysunek 11-3 pokazuje taki przykład.. W albo nawet niebezpieczni. która niesie ze sobą wyrażanej. w której definicje i/lub rozróżnienia Umożliwi to połączenie z głębszymi poziomami są postrzegane jako negatywne i czasem płaskie — energetycznymi i pomoże rozwiązać problem. rzeczywistości. Moment przełomowy nadchodzi. może wyrwać się z tego oznacza. Zewnętrzna powierzchnia by wyrazić tę emocję. jeśli pacjent potrafi tych form jest zazwyczaj całkiem ograniczona.114 Dłonie pełne światła Jestem wściekła Dlaczego on mnie Boli tak traktuje - Nie wiem V mnie Nie obchodzi co robić mnie to Zmienię to Nie wytrzymam Boję się tego Nie ma To nie moja Dlaczego ja to > Potrzebuję go i wyjścia Nienawidzę go wina robię? Jestem Odejdę od niego Nic na to To jego wściekła wina nie poradzę Pomocy! Jestem Nikt inny by mnie nie przegrana chciał Nigdy! Nienawidzę Robisz to Nigdy więcej tego nie zrobię dla mnie Nikt inny by siebie Boli mnie 4 mnie nie chciał Gdybyś tylko. że jest ofiarą życiową. Boli mnie Jestem Jestem wszystko byłoby wściekła Jestem niczym w porządku Me" —t wściekła wytrzymam Nie wiem tego co robić Czuję ból Droga wyjścia Rysunek 11-3: Forma myślowa dysocjacyjna i zaczynam rysować i nazywać każdą myśl z chwilą. Zazwyczaj. gdy ją wyraża. gdy zdoła rysuję strzałkę od poprzedniej myśli do tej właśnie pochwycić jedną z myśli. podczas rysowania . wymienione na tablicy.

Teraz. zrozumiała. wcale taki nie jest. by uchodzić za „dobrą". że w przyszłości będzie mogła wysiłku. czyni ją Wyrażenie i uwolnienie uczuć jest kluczem do bezsilną do czasu. w której człowiek nie widzi przyczyn i (podświadomość). Zwykle formy te zostają rozdzielone po to. „Weszła" w swoje Zazwyczaj unikała tego problemu zostając na cierpienie. a potem w tkwiące poniżej lemu. ujrzała ogólny obraz swojego prob. ze swoim skutków i nie bierze za nie odpowiedzialności. Za wewnętrznym dorosłym (świadomość). który wie. Dany osobnik wkłada codziennie wiele poradzić. Ona robi to po to. a potem ujrzała jego powierzchni formy myślowej (a zatem w nie- przyczynę. dzięki odczuciu przyczyny zewnętrznej powierzchni tego myślokształtu jest stresu. wyraziła je. które mogłyby takie . rzeczywistość będąca sercem tego myślokształtu. naturalnie. że swoje niepowodzenia wini innych. by Kiedy moja pacjentka odkryła.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 115 Obłok energii-świadomości Naglą eksplozja energii-świadomości Rysunek 11-4: Mężczyzna ćwiczący na krześle do ćwiczeń relaksacyjnych swoich wizji. To. by uniknąć ożywienia myślokształtu. które czuje się „złe". ujrzeć i zrozumieć przyczynę. może zintegrować dziecko wewnątrz maską. „wejść" najpierw w ponieważ mogłoby to przywołać niepożądane swój stres wynikający uczucia. że z powodu stresu w człowiek nie musiał doświadczać zawartych w nich dzieciństwie jest po prostu „zła" i nic nie można na to uczuć. To pełne zrozumienie pomogło jej wyciszyć się cierpienie utrwalone w postaci myślokształtu. Większość rzeczywistości). aż zostanie osiągnięta głębsza wyrwania się z cyklicznego schematu myślowego. Nawet jeśli człowiek unika świadomie sytuacji. z poczucia uwięzienia. a o to chodziło terapeucie. i wydostać z chronicznego cyklu.

że jest szczęśliwa. podczas typowej sesji terapeutycznej. również terapeuta. musiała własnej pracy negatywne aspekty przemieniają się w prosić innych ludzi. pacjent przeniósł się wskazującą na chaos umysłowy). zbliżającą się do trzydziestki zaczęła przykrywać albo maskować zaatakowany blondynką. gdyż wcześnie. 11-4 przedstawia takie właśnie uwolnienie. To pozorne uwolnienie i blokady puszczają. Ojciec Susan zginął w wypadku na dwa myśląc o tym bez przerwy. Susan nigdy nie miała ojca. żeby wzięli Susan do siebie. Miała również dużo wibrującej energii całkowicie opuścił jego biopole. aż wreszcie głowy (żółty). ważnym dla niej okresie i nie wyszła ponownie za mąż. zawodową terapeutką. ułożymy się na plecach na miękkim krześle. Matka Susan nigdy nie rozwiązana przez samą ich akceptację. Część przyczyn stresów zostaje zaniedbany dom jej matki. stanowili samą siebie. drugim był czyste. co wydarzyło się pomarańcz). Susan wykazywała sporą aktywność dzieciństwem. jasno- będę nazywała Susan. Szary obszar w głowie odzyskał swoją pierwotną wielkość. kto by się o nią troszczył. i zajmowali żółcią (energią mentalną). gdy będzie idealna (tak jak uczono ją w poprzez koncentrację i wysiłek fizyczny. pozytywne działania i zostają włączone do Susan dorastała w dwóch domach: jeden był bardzo „normalnej" aury człowieka jako bezkształtne. coraz umysłową (wysoki poziom energii) po obu stronach bardziej uwalniał się obłok energii. także je wzmacnia. wdarł się do jego świadomości. nie osiąga zbyt wiele. Susan dosłownie przekonywała córeczki. mającego ćwiczeń na krześle do relaksacji blok ten puścił wygląd ciemnoszarej plamy umiejscowionej w nagle. Pacjent ma silny szczęście służyło jednak do przykrywania głębszych blok energetyczny w mięśniach koło kręgosłupa. że małżeństwo jej się nie uda (tak Terapia energetyki rdzenia ma za zadanie pomóc jak w przypadku jej matki) lub że uda się tylko człowiekowi w uwolnieniu blokad z pola aurycznego wtedy. Ów splocie słonecznym (obszar brzucha). związanego ze „obłok energii" przesunął się następnie szybko strachem i innymi uczuciami. Matka została sama z miarę trwania terapii myślokształt staje się coraz nowo narodzoną córką i dwoma chłopcami. Zaczął płakać i bezpośrednio z emocjonalnym bólem w sercu odczuł objawy stresu z okresu związanego z (czerwień). maskując szarość bardzo udane i stabilne małżeństwo. porządny i prawdziwie katolicki. Kiedy powiedziałam jej. Ona i jej mąż. . To wywołuje z kolei energetyczne obłok „szczęścia" (rysunek 11-5). życiowo-seksual-nej w rejonie miednicy (czerwień- Poniżej podaję opis tego. ściślej powiązany z resztą osobowości.116 ________________________ Dłonie pełne światła uczucia wzbudzić. chociaż miała wielu kandydatów. matką dwuletniej szarością rejon czoła. dzięki Ponieważ miała bardzo mało pieniędzy. Kiedy Kiedy pewnego ranka przyszła na sesję. którą wyrzucając miękkie. że zdołała zasklepić rany wywołanej stratą męża w tak miały prawo się pojawić i przeminąć. natychmiast przestała wytwarzać pobrali bardzo „fałszywe" obłoki radości. klatki piersiowej rozciągają się i zaczynają Mówiąc i gestykulując wytworzyła różowy i biały rozluźniać. Najpierw nieco Gdy dalej gestykulowała i mówiła radośnie. Dodatkowy blok wzdłuż kręgosłupa. Kiedy dotarł do głowy pacjenta i znajdował się w czole (miał jaśniejszą barwę. W trakcie obserwacje wykazały istnienie bloku. mięśnie sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej i uradowanej. czemu towarzyszyła eksplozja energii. podstawowych informacji na temat pacjentki. toteż wcześnie Oczyszczanie aury zawarte małżeństwo zaspokoiło jej potrzebę podczas terapii posiadania kogoś. to znaczy. Poznali się i co widzę. czysty. różowe i białe obłoki. Kiedy wyrażał swe uczucia. żółta energia promieniująca z boków jej głowy Susan była piękną. uczuć ujawniających się w jej biopolu. Nosiła jednak w sobie lęk. W tygodnie przed jej urodzeniem. Moje blisko zawiasu diafragmatycznego. Rysunek katolickim domu). jasne kolory. co łączyło się do nowego wymiaru rzeczywistości. wysoką pozycję w swoim środowisku.

stresie. Ciemna plama (10 cm średnicy) w naładowała bardziej równomiernie cały organizm. splocie słonecznym rozjaśniła się i rozszerzyła na Gdy blok w miednicy puścił. lecz także chęć obarczenia jej Poprzez ćwiczenia nóg i miednicy zaczęłyśmy odpowiedzialnością za wszystkie nieszczęścia. Zaczęłyśmy następnie dzieckiem. Ow blok kwestia nie została rozwiązana do końca. obawiała się bycia taką jak matka. cznego wymagało intensywnej pracy z ciałem. Kiedy energia zakorzeniła się. Z jednej strony czuła miłość do przybyciem na cotygodniową sesję dowiedziała się. istoty ludzkie. co naprawdę się dzieje. Spo- . Zaczęła płakać. co chciała. Susan wydawał się jej normalny. Który dom był tym prawdziwym? W splocie słonecznym. Blok ten symbolizował nie tylko od- połączyć Susan z jej energetycznym fundamentem. Kiedy była czerwień z rejonu serca. że pewna doza to jej nie groziło. odcięła się od podłoża i swego umiejscowienia ćwiczenie. że może doznawać przyjemnych uczuć czujemy się najbezpieczniej w tym. normalnego czy nie. a z że jej matka znajduje się w szpitalu z czymś w drugiej odczuwała gniew odrzucenia. Problem zaspokojonymi potrzebami z dzieciństwa. łącząc dziecięca deprywacja została zastąpiona przez Susan z podłożem. kwestia domu wywoływała u niej zamęt pracować nad głównym blokiem umiejscowionym w umysłowy. niebezpieczeństwo prywacji. rzucenie matki. W tym momencie sesji i w dół w celu wydalenia bloku i wszystkiego. Lekarz dyżurny „Ty się o mnie nie troszczyłaś. My. Potem zaczęła Tak więc biopole Susan pokazywało tkwiący w niej opowiadać. co oznaczało. Ten stan szybki sukces. pełne lęku i emocjonalnego cierpienia. wiążącym się z nie gruncie rzeczy żaden. Uświadomienie sobie spowodowana poważną chorobą. To uwolniło się poprzez jej przestrzeń życiową. co uważamy za i jednocześnie kontrolować je. by kiedykolwiek spotkały Susan. Uwolnienie miedniczny wiązał się z matką. dlaczego ja miałabym zasugerował. zmiana poziomu energii większy obszar (20 cm średnicy). na zasadzie: rodzaju porażenia wzroku. dlatego też terapia odniosła taki deprywacji nie sprawiała Susan kłopotów. który odczuwała w sercu w związku z Na przykład dla Susan „norma" manifestowała chorobą matki. zdenerwowana tą sytuacją i potrzebowała siły. żeby rozciągnąć mięśnie i miednicy i nie pozwalając jej płynąć w dół wzdłuż rozluźnić blok. Potem zaczęła wykonywać męczące nóg. która nie radziła sobie tej ciemnej plamy wymagało wiele czasu.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 117 Zachowanie Susan zmieniło się natychmiast w wodowały one to. polegające na wyrzucaniu tułowia w przód jako istoty ludzkiej na ziemi. Potem opłynęła całe ciało i samodeprywację. Susan Blokując życiową--seksualną energię w rejonie wyciągnęła się na krześle. Ponieważ jednak Kiedy mówię o „bezpiecznym" stanie de- miała silne połączenie serce-seks. do nóg. że dolegliwość może być się troszczyć o ciebie?". że jej odczuć seksualnych i siły życiowej. taką jak istnienia tego konfliktu i zrozumienie go rozpoczęło stwardnienie rozsiane. Na krótko przed wewnętrzny konflikt. gdyż dobrze ze swoją energią seksualną. mam na myśli to. jakie kierować energię miedniczną w dół. Energia popłynęła szybko w dół. a więc mogła robić z normę. że Susan odrzuciła swoją matkę. lecz pewna jej pozwoliła Susan poczuć się bezpiecznie w dziedzinie część miała kontakt z jej biopolem. co się należało więc skierować tę energię do ziemi i z nim wiązało. bez względu czy jest to istotnie coś nimi to. działań. matki. norma ta zbudowana jest w Susan zgodziła się następnie porozmawiać o oparciu o nasze dziecięce doświadczenia. która była w tym czasie ciężko chora. Susan była bardzo proces uwalniania szarości z rejonu czoła. wiedziała już. by dać Uwolnienie ciemnej plamy ze splotu słone- sobie radę ze wszystkimi atakującymi ją uczuciami. W tym czasie Susan stworzyć podstawę dla bardziej skomplikowanych utrzymywała „bezpieczny" stan de-prywacji. Susan wciąż zawierały się w niej najważniejsze problemy życiowe.

Skąd wiadomo. Co to jest dysocjacyjna forma myślowa? chorobę. możesz się z niej wydostać? Jakie głębsze tym skuteczniej pomoże mu uzdrowić samego siebie. że człowiek jest całością. Nigdy nie miała własnego całkowicie 1. Im lepiej uzdrowiciel ją zapoczątkowało? Jakie są jej przyczyny? Jak rozumie aktywność psychiczną swojego pacjenta. nienawiść? blokowanie przepływu energii. kiedy w ten sposób patrzy się na 9. Uzdrowiciel koncentruje się na zaburzeniach ludzi i opisz wyniki. 2. miłość. Była to w jej 4.i długoterminowy — ma IV. Co poziomów osobowości. Prześledź od początku do końca cykl jednej z można uzdrawiać nie dotykając psychicznych form myślowych. że P.118 Dłonie pełne światła trwał. które jasna czerwień koło miednicy czy ładna soczysta po jakimś czasie wywołują chorobę w ciele zieleń w rejonie piersi /splotu słonecznego? fizycznym. Jakimi kolorami objawiają się w aurze na- związek pomiędzy chorobą a problemami stępujące uczucia: strach. w którą zostałeś złapany. uczucia maskuje i od jakiego uczucia broni? . zostało oczyszczone? umeblowana i pięknie wykończona. Szersze spojrzenie na proces uzdrawiania potwierdza fakt. Przez większą część swego ośmioletniego Przegląd rozdziału 11 małżeństwa Susan mieszkała w nie ukończonym domu. zazdrość. Przez to w naszych 7. psychicznych i duchowych. gniew.E.E. W jaki sposób blok energetyczny powstaje w Wraz z postępami terapii przestrzeń życiowa P. Zatrzymujemy swe uczucia przez zamęt. w przypadku prawdziwie zewnętrzna manifestacja odróżnieniu od ograniczania ich? wewnętrznego stanu.Cz. funkcji fizycznych. Co to jest blok energetyczny? wykończonego i umeblowanego domu.? Susan stawała się coraz bardziej harmonijnie 3. Związek pomiędzy terapią a uzdrawianiem staje na aurę palenie marihuany? się oczywisty. 5. Skąd wiadomo. radość. uczuciami i duchem — wszystkie muszą znajdować się w równowadze. Zostanie to opisane dokładniej w części 8. Nie 11. by człowiek był 10. W uzdrawianiu nie ma rozróżnienia pomiędzy ciałem i Do przemyślenia umysłem. Wykonaj ćwiczenia obserwowania aury innych zdrowy. Co powstaje najpierw — zjawiska auryczne czy Na podstawie tych obserwacji biopola człowieka fizyczne? zaczynacie już zapewne wyraźniej dostrzegać 6. Jaki wpływ — krótko.Cz. że ktoś uwalania uczucia. Jaki kolor jest najlepszy dla aury? Wibrująca systemach tworzą się zastane obszary energii. psychologicznymi.

może wywołać zapalenie blokad energetycznych. po blokad energetycznych. zaczęłam dzielić je na typy. Jeśli blokada ta Odkryłam. która tłumi uczucia. Spostrzegłam również. zazwyczaj związany z nieprzyjemnymi doświadczeniami. Blokada „ble" 1B). mięśniowej w danym rejonie ciała. Jest barwy ciemnoczerwonej. a jej wygląd się poruszać i powodują skupienie w konkretnym odbieramy zazwyczaj jako złowrogi. która energetycznym systemem obronnym. podobnie jak wulkan człowieka uczuć i energii. Efektem tego rejonie płynnych tkanek (krew. Organizują całe obwinianiem się. zawiera dużo za- (rysunek 12-1A) jest rezultatem osłabiania przez kumulowanej wściekłości. limfa). Teraz. Ciało ma bloku jest akumulacja tłuszczu albo tkanki tendencje do puch. Energia blokady „ble" jest polach innych ludzi. czego ona nigdy nie energetycznych robiła. nieszczęśliwie wyszła za mąż i poświęciła dla Najpierw przyjrzyjmy się sześciu kategoriom małżeństwa swoją karierę. które w efekcie przestają lawę. że nie potrafi wrócić do świata biznesu i ponownie rozpocząć kariery. co nazywam bezsilny. że okrężnicy albo chorobę wieńcową. Rozdział 12 BLOKADY ENERGETYCZNE I SYSTEMY OBRONNE W AURZE Po wykryciu wielu blokad energetycznych w nięcia w tych miejscach. że istnieje sześć głównych rodzajów utrzyma się dłużej. co wiąże się z rozpaczą. w jakiej postaci Blokada — zagęszczenia energii (rysunek 12- blokady te ukazały się moim oczom. by szaroniebieską. Próbowała żyć poprzez życie swoich córek. jest kleista i ciężka jak śluz. odkryła. miała taki blok. Ma barwę ludzie używają swoich pól w celach obronnych. Jeśli to . Typy blokad Żądała. by jej córki robiły to. przekroczeniu pięćdziesiątki. Winę za swoje nieszczęście zrzucała na męża. Na przykład znana mi kobieta. ale oczywiście nic z tego nie wyszło. dość słaba. Rysunki 12-1 i 12-2 pokazują. Człowiek skapitulował i czuje się swoje pola auryczne w coś. Jest w uchronić się przed wyimaginowanymi przez siebie niej również gniew.

szybkie przemieszczanie poszczególnych bloków że uczucia związane z seksem prowadzą do składowych budujących siatkę. Jeśli człowiek upokorzenia. przykład. iiedy była mała. Na zablokowała swe silne uczucia seksualne. Jedna z w uniknięciu uczuć. Po latach drobnych chronicznych zapaleń Wszystko w życiu pacjenta będzie wyglądało lekarze stwierdzili wreszcie. Kiedy nie blokada przesunie się po prostu do innej części ciała. może się zabezpieczyć. Zagęszczenie energii Rysunek 12-1: Typy C. Będzie odnosił sukcesy. że . może wywołać teczną blokadą w tym sensie. szczególnie strachu. uznała w dzieciństwie. miał „idealną" zapalenie przydatków. ta świadoma uczucia zamieniły się stopniowo w agresję. przez kobiet. którą przyjmowałam. Zbroja siatkowa blokad energetycznych zgęszczenie trwa odpowiednio długo. jak inne bloki powstałe po stresach. Jej ojciec poniżył ją w związku z jej znajdzie się w niebezpieczeństwie czy to w życiu. będzie mu towarzyszyło niejasne przeczucie. Wstrzymywane poprzez ćwiczenia albo głęboki masaż.120 Dłonie pełne światła A. że pomaga człowiekowi takie choroby jak zapalenie przydatków. W efekcie w trakcie terapii. żonę i modelowe dzieci. jeśli terapeuta próbuje rozluźnić blokadę zatrzymując energię w miednicy. Blokada tego rodzaju nie wywołuje choroby tak akumulacja zastałej energii w miednicy spowodowała szybko. a mimo to przez cały czas Zbroja siatkowa (rysunek 12-1C) jest sku. że pacjentka cierpi na cudownie. czy seksualnością. zostały uwolnione ze strachu przed upokorzeniem. chorobę. Blokada „ble" B.

pokazana na rysunku 12-2A. mięśnie twarde. ponieważ zbroja płytkowa skutecznie romans*. by zaraz w zbudowaniu starannie uporządkowanego życia na potem pozbyć się ich.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 121 B. Na poziomie osobistym do nich ponownie. zadowolenia. aby uniknąć nie czuje dobrze swojego ciała. Wyciek energii Rysunek 12-2: Typy blokad energetycznych coś jest nie tak. Zbroja płytkowa C. Uczucia utrzymywane są wokół wrzody z przepracowania albo problemy z sercem ciała przez pole o wyrównanej wysokiej wynikające z „przepychania" się w życiu bez osobistej wymiany energetycznej. powinien świadomie ją kontrolować (przypis M. pola o dużej częstotliwości wibrującego wokół całego wstrzymuje wszystkie rodzaje uczuć przez ciała. a w efekcie rozwój kilku typów schorzeń: zamrożenie ich. K. Ponieważ człowiek * Dlatego człowiek posiadający ten typ blokady. W końcu stworzy zapewne poziomie zewnętrznym. blokuje wszystkie uczucia. Kryzysem takim może być życie nie będzie jednak przynosiło takiego wszystko: nagła niespodziewana choroba. będzie zapewne . Pomaga ono skutecznie człowiekowi głębokie emocje tylko przez krótki czas. by dotrzeć zbudowane. Człowiek taki będzie w stanie znosić częstotliwości. To powoduje powstanie Zbroja płytkowa. swoich długich mięśniach. wypadek. to znaczy napięcia w kłopotów. Opróżnienie energetyczne A.). Ciało będzie dobrze jakąś sytuację kryzysową w swoim życiu.

Efektem jest po. jak przechodzą przez nią przez kończyny do momentu. zależy od wielu rzeczy. uwagę w sposób pośredni. Na ciało pod postacią obłoku jasnoniebieskiej energii. słucha cię uważnie. W końcu stworzy też zapewne człowieka." wydaje się nam niebezpieczny. nie pozwalając energii do niej zewnątrz. się zagrożony. który był posiadaczem kilku czasopism o wysokich nakładach. mogło dostać klapsa w rękę. Mają okazywać siłę i w ten sposób wpłynąć. uczuć pokrewnych — nieumiejętności stanięcia na które zaobserwowałam. Człowiek taki będzie miał problemów ze stawami*. że tego Taka osoba będzie unikać używania danej kończyny. Naucz nas pomagać ci w interesach. W wypadku niektórych mężczyzn twoich ulubionych? atak serca doskonale spełnia to zadanie. „idealnie" wyglądające życie. Zależy to od postrzegania świata przez danego człowieka oraz jego losu w życiu. są * Wymienione typy blokad energetycznych mogą powstać również o wiele słabsze i bardziej narażone na świadomie (lęk czy obawa przed koniecznością rozwiązania niebezpieczeństwo od życiowego problemu) lub nieświadomie (np. Miejsca. która jest zagrożona. Człowiek agresywnie lub pasywnie przed siłami działającymi z odcina kończynę. jej słabość i To samo dzieje się z człowiekiem. Znam pewnego bardzo bogatego biznesmena. nownie kiepska koordynacja kończyny. bez zdradzania. Nasze energetyczne systemy 12-2B) jest po prostu osłabieniem energii płynącej obronne mają za zadanie odpierać ataki. żeby zmniejszyć przepływ energii kto tego nie chciał. że stracił zupełnie łączność ze obronne swoją rodziną. a także głębszych Przykłady energetycznych systemów obronnych. przykład. żeby uniknąć wrażenia słabości. a odstraszać ewentualnego agresora lub zwracać na nas czasem nawet fizyczny niedorozwój całego obszaru. czułam. w których występują wycieki energii. kiedy kładłam rękę na kimś. Systemy te są uruchamiane.122 Dłonie pełne światła przemęczał je. dziecko. na co miało Oczy stają się szkliste. które dotyczą całego naszego systemu Blokada — opróżnienie energetyczne (rysunek energetycznego. jaki rodzaj blokad rozwinie się u danego osobistych związków. Energetyczne systemy Pracował tak ciężko. kiedy człowiek czuje przegranej. Ta konstrukcja jest bardziej dłu- blokad powodują również ochłodzenie kończyn. Wielokrotnie. Które należą do rzeczywistością.). powodując pęknięcia goleni albo pozostałych. w dzieciństwie). opuszcza reakcja jest niewłaściwa albo niebezpieczna. . Wyciek energii (rysunek 12-2C) następuje Przy „jeżozwierzu" (zazwyczaj barwy biała- wtedy. który jest niechęć do posługiwania się nią. pozbawione głębszych To. jaka jest jego Indywidualna lekcja (przypis M. K. że ochotę. gdy człowiek wytryskuje energię ze stawów. pokazane są na rysunku 12- własnych nogach w życiu albo poczucia życiowej 3. Niechęć do reagowania na te Przy obronie przez „wycofanie" ta część bodźce oparta jest na dziecięcym przeświadczeniu. Robi w dotyku. woszarej) aura człowieka staje się kolczasta i bolesna zamiast pozwolić jej płynąć wzdłuż kończyny. bronić wzdłuż kończyny w kierunku jej końca. kiedy sięgało po coś. zachowań. Blokujemy wzory Nauczył je i rodzina znowu była razem. w którym nie będzie kolce. Wszyscy powyżej. Wywołuje to osłabienie kończyny. Po ataku serca jego dzieci przyszły do niego i powiedziały: „Musisz przestać. to (nieświadomie). bodźce z otoczenia. Większość ludzi reaguje na to przez już miał siły albo potrzeby reagowania na pewne odsunięcie się. iż świadomości i aury. Ta blokada jest również przyczyną zapalenia ścięgien. w rodzaju tych wymienionych osobowości i przeżyć z dzieciństwa. chociaż dana osoba udaje. bo inaczej Wszyscy tworzymy blokady. ponieważ świat umrzesz. Dwa ostatnie typy „obok siebie". właśnie chcemy. w tym jego jakiś kryzys życiowy. by połączyć się ze swoją głębszą używamy kombinacji kilku blokad.

.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 123 ^•nWWM..„„„../ ?i 7/ o s ■a O 1 I ...._ ...„...i Hl|"l|^> .. / ''V/f/frfrrii X «||iiii|ll*. .■•» "• /' N ^ ""•"""..

a o co GO Cl w c 3 co ...«* s N i III i C c S . i»Uv .

Strzały te są nie tylko stają twarzą w twarz z grupą ludzi. by napełnić pole nie wie. dziękował każdej osobie za zaoferowaną gii (typy masochistyczne). to dozna upokorzenia. człowiek pozostaje werbalnie czynny. próbując usadowić jej ciała argumenty zaakceptowano. wedle wszelkich sygnałów. aż ten uzna. odłączały się częściowo i odpływały na zewnątrz. Z drugiej strony. Innymi słowy. poważnym próbował protestować. Człowiek taki stoi samotnie w „pochłaniających oczach". którzy na przykład sprowokować czyjś gniew. „Milczące rodzaj wysysania objawia się paplaniną. czegoś z zewnątrz. by charakterze psychopatycznym. gdzie zostaje „Wysysanie oralne" ma bliski związek z pochłonięta przez poszukiwacza bezpieczeństwa. w ponieważ. Wymianie tego typu to- blokiem w szyi i opróżnioną energią w dolnej części warzyszy zazwyczaj ukryta implikacja. którzy chcą wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich. ciskają „hakiem" w tego. którzy latami znajdowali się uznają za agresora. atakujący ma rację i jest „dobry". a nawet sytuacja pogorszy się. ściągając go w dół. że człowiek loną postawę. gdzie ludzie bawią się aktywnie. który zazwyczaj nie potrafi pobrać pozwoli jej się poruszać. co sprawia. prowadzących łączności z uczuciami. logicznie do „właściwej" konkluzji i tylko „między „Odmowa słowna" wiąże się z dużą ilością wierszami" zawarty jest sygnał. zaspokajają nawzajem swoje potrzeby (patrz rozdział „Zamac-kowany" człowiek myśli. Wyższe ciała rodzaj obrony/ataku jest bardzo groźny dla odbiorcy. przez całe dnie. Widziałam ludzi. Wymiana słowna podtrzymuje przepływ energii w Sięgają twojego splotu słonecznego. ciche i ciężkie. ale wysysa energię z innych ludzi. Może następnie ludzi. \ l \ i 124 ________________________ Dłonie pełne światła _____________________ \ gotrwała niż „wycofanie". która jest zamyślenie" jest bardzo głośne na poziomie nużąca i męcząca dla słuchacza. że to nic nie pomoże. Zaczynają w werbalnie. ponieważ czuje. „odmową słowną" w tym sensie. czego potrzebuje napraw- „Haki". ale i energetycznie bolesne. Potem „macki" pracują nad jego potrzebuje energii przetworzonej przez innych. ale tym. choć sprytnie i z inni. tak jak tego chce. esencję i wyciągnąć ją na zewnątrz. „Hakowi" temu towarzyszy częściowo poza swoimi ciałami z powodu jakiegoś zazwyczaj wypowiedź słowna. które posiadają niektórzy pomieszczeniu. w Wpada więc w rozpacz i traci kontakt nawet z własną zdolności człowieka do metabolizowania orgonu z esencją. energii z naturalnego otoczenia. występują najczęściej u osobników o spróbować wysyłania „strzał słownych". Ten własną esencją. że potrzebuje trzynasty). kontakt składa górę i w tył. I tak gra będzie toczyła się dalej. którzy potrzebują rozładowywać nadmiar ener. Miała lat dwadzieścia jeden. „Macki" są ociekające. i prosząc o dobrymi partnerami oralnych wysysaczy. zazwyczaj żółtej. Pewna młoda spróbować chwycić go za głowę przy pomocy energii kobieta przeszła operację na otwartym sercu w wieku mentalnej. By utrzymać zaatakowana jest „zła" i nie ma racji. Ten energetyczne w ciele fizycznym. że jego pracowałam. takiej sytuacji odczuwać wielkie . by odbiorca lepiej nie energii. Na jakiś czas może przyjąć milczącą. chce bowiem utrzymać wrażenie „bycia żywym". że jeśli „ssającego". kogo lata. wdziękiem. które widziałam na głowach niektórych dę. która jest blada i nieruchoma. by pochwycić głowie. Zostają oni często pomoc. Osoba zaatakowana zostaje uwięziona w dwóch lat. może dzieciństwie operacji chirurgicznej. Są też mu pomóc. Ludzie ci uwielbiają uczestniczyć we Wkrótce zostanie otoczony przez tych. co z nią zrobić. kiedy z nią polu energetycznym atakującego. iż osoba ciała. wyjaśniając. podczas gdy status quo. które może trwać od zaledwie kilku sekund do kilku godzin Stan bycia zagrożenie i tworzą „hak" na szczycie głowy. śliskie. albo w energetycznym. gdyż dalsze sugestie. jeśli zaburzenia nerwowego albo przeprowadzonej w człowiek tego typu chce kogoś zaatakować. i będzie nieświadomie. Jeśli „obok siebie" trwa dłużej. zamyś- otoczenia istnieje jakiś błąd. że skutecznie Człowiek ten jest pełny swojej własnej esencji. ludzie. w głowie. jest dawanie z wewnątrz. To rozłączenie powodowało brak się z całkowicie racjonalnych kroków.

aura dziecka nie jest jeszcze w pełni jest opróżnienie pomieszczenia ze wszystkich ludzi. świadomy. tak że nie ma wątpliwości co do tego. Nie sposób pozwalający uniknąć upokorzenia. W jaki sposób polepszyłoby się/pogorszyło twoje używają twoi przyjaciele. powód. Jak dobrze są Do przemyślenia znane? Których używasz. kto jest przywódcą i z kim nie należy zadzierać! Przegląd rozdziału 12 Ćwiczenie: Znajdowanie 1. Należy pamiętać. Ona również Człowiek stosujący „zamknięcie" wycofa się z przechodzi przez kolejne fazy rozwoju. Na jakim systemie opierasz twój główny system obronnych. a w ich sytuacji. Których z nich używasz? Czy są one skuteczne? Jaki byłby lepszy sposób radzenia Wypróbuj każdy z wymienionych systemów. by wywołać gniew. jak i słabe sygnałem jest wyższość! Ktoś inny może ogłosić strony. nie zostać dotkniętym. są one bólu. wyraźne. wzmacniając i pogrubiając swoją osłonę. i te. by trakcie przez podstawowe wzorce charakterologiczne. Nazwij i opisz sześć głównych typów bloków swojego głównego systemu energetycznych. Wymień typy i umiejscowienie bloków men- talnych. że zawsze istnieje doznawania uczuć w dolnej części swego ciała. Sam niewątpliwie potrafiłbyś wymienić obronny? kilka z nich — te. obronnego? świadomie czy nie. którą chce utrzymać skwapliwie odpowie na „strzały" eksplozją. precyzyjny. Większość systemów obronnych rozwijamy we kolorowymi ładunkami z taką furią. by ich wczesnym dzieciństwie. Jak widzieliśmy w rozdziale przestraszyć czystą siłą potęgi i chaosu. że spowodują one dość uczestniczenia w tych współzależnościach. Łucznik ich wobec siebie. zamiast próbuje upokorzyć drugiego i jednocześnie uniknąć defensywnie. W ten musimy się bać. Jego celem ósmym. Nikt nie jest zmuszony do ma nieświadomą nadzieję. Ukrywa ją czy to przed nami. gdybyś przestał używać swojego systemu stosujemy je wszyscy i wszyscy zgadzamy się. których 4. czy przed w pole wszystkich obecnych błyskawicami i sobą. które stworzyłeś w swoim ciele/systemie energetycznym. których sam używasz. dla którego ktoś się broni — by ochronić Człowiek używający „obrony histerycznej" jakąś bezbronną część siebie. Uderzy pod kontrolą. tak jak i jego ciało. kiedy dostrzegamy je u innych ludzi. że życie. Przekazywanym w ten sposób Reprezentują one zarówno swoje silne. Musimy pamiętać. sobie z doświadczeniami życiowymi? którego z nich używasz? Wypróbujcie je w grupie.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 125 Trafiają odbiorcę precyzyjnie i skutecznie. Na niektórych poziomach naszej podstawę do uwolnienia jego własnego bólu w osobowości sprawiają nam nawet przyjemność. przy jakich okazjach? Istnieje zapewne wiele innych systemów 3. co dałoby mu następnie dobrowolne. który rozszerza i rozjaśnia jego aurę. Z jakimi przeżyciami z dzieciństwa wiąże się każdy z nich? . Niech każdy przespaceruje się wokół pokoju. 2. na używanie 5. kontrolowanego pokazu siły/woli. używając po kolei każdego systemu. Wymień główne systemy obronne i sposób ich obronnego działania. mentalny sposób człowiek Zawsze możemy zareagować tolerancyjnie. ukształtowana. które wraz z rozwojem człowieka stają się swoją supremację za pomocą uporządkowanego.

W tym rozdziale podamy podstawowe opisy chologicznych typów ludzi. Jest to naturalne. ogólne. nauki korzystania z toalety czy na poziomie personalnym. ale można poczynić pewne uwagi podstawowe zachowania psychologiczne. Odkrył. Odkrył możliwe. miejsce gdzie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Pierwszym. okresu dojrzewania. uraz z fazy oralnej. w jakim jest to stosunkach z rodzicami mają podobne ciała. formy fizyczne i kon- większość ludzi. Rozdział 13 WZORCE AUR I CZAKRAMOW DLA GŁÓWNYCH TYPÓW CHARAKTEROLOGICZNYCH „Struktura charakterologiczna" to termin. lecz także od wieku. jest zadanie osobiste. tak zaburzony. poszczególnych struktur charakterologicznych. a W każdej komórce naszego fizycznego i duchowego zatem i przepływ energii oraz budować przyszły istnienia tkwi owa iskra boskości. można zaliczyć do figuracje auryczne. w którym wewnętrzną iskrę boskości albo jaźń Boga w każdym dziecko po raz pierwszy doświadcza świata w sposób z nas. że ludzie o wyższej jaźni i osobistego zadania życiowego dla podobnych doświadczeniach z dzieciństwa i każdej struktury w takim stopniu. Wyższa jaźń i zadanie życiowe są różne dla również. których leczył. że człowiek ma nauczyć się człowiek. serwacjach i badaniach Wilhelm Reich stwierdził. że zaczyna blokować swe uczucia. ponieważ polegające na tym. a wraz z nim jego wyrażania nowej części swojej oso- . w której zawarta system obronny. że włączając w to etiologię. Po wieloletnich ob. Omówimy również naturę pięciu głównych kategorii. Uraz doświadczony w łonie matki jest wewnętrzna święta świadomość. że ludzie o podobnych ciałach mają podobne każdego człowieka. opisywaniu cech pewnych fizycznych i psy. będzie blokowany lub chroniony zupełnie inaczej niż Zadanie życiowe ma dwa przejawy. Zachowania te zależą nie tylko od typu relacji Wyższą jaźń człowieka postrzega się jako dziecko/rodzice. jakim pole zmieniają się wraz z kolejnymi fazami rozwoju wielu psychoterapeutów posługuje się przy (patrz rozdział ósmy).

Sposób. uzdrawiania. która przeszkody. struktur charakterologicznych na poziomach Indywidualne ciało jest obecną w świecie fizycznym i osobowościowym. które jest moim domem. Informacje dotyczące podstawę poszczególnych struktur charakteru. to była podarunek. W innych wypadkach człowiek musi kwestii sprawiających. uzdrowienia siebie i odkrycia naszego osobistego i Tablice 13-1. Następnie John fizycznym krystalizacją pól energii. oraz dla nam struktury charakterologicznej i jej związków z energetycznych systemów obronnych znanych z naszym ciałem możemy znaleźć klucz do rozdziału dwunastego. by człowiek mógł nauczyć się. tworzy uczestniczyłam jako studentka. Tablice te zostały sporządzone w Główną chorobą. i są częścią — każdego człowieka. pomagają w stworzeniu konkretnej siebie bezwarunkowo. kontynuowałam te badania i opisałam ogólne wzory chowywany tam. która okaże się pracą jego życie. dalej szukam drogi do Boga w sobie i w naturalny sposób pojawia się we wczesnym miejsca. którego treścią jest nauka. w których manifestują się w świecie zewnętrznym. zaraz po zachować indywidualność. nie Pierwsza struktura charakterologiczna (pierwsza osiągniemy pełni. zachowań. życia. zależą w wielkim stopniu od wype. matka troskę i Miejmy jednak świadomość. Oznacza to. Zadanie światowe to zrobieniu bałaganu. Artysta przynosi swoją sztukę. Czy potrafimy kochać samych Bogiem. a jednocześnie narobiliśmy bałaganu? Czy potrafimy. „Łączę się ze światłem i pokonując wszelkie Wielokrotnie jest ono tożsame z pracą życiową.128 Dłonie pełne światła bowości. z którymi kiedykolwiek pracowałam. lekarz dar przejdźmy teraz do struktur charakterologicznych. muzyk swoją muzykę. że pracę musimy w tym sensie. Możemy latami żyć opierają się o boską wolę (Boga wewnątrz nas). które człowiek postanowił część swej pracy Pierrakos powiązał funkcje inkarnować i wypełnić. możemy nauczyć się akceptować samych siebie. Te pola energii Doktor Pierrakos zmienił znaczenie struktur zawierają w sobie zadanie każdej duszy. z jakimi podejmowane jest Pracując wspólnie doktorzy Al Lowan i John zadanie życiowe. tak i z nim pracować. które otaczają — Pierrakos dodał aspekty duchowe i energetyczne. jaką wykryłam u wszystkich trakcie warsztatu bioenergetycznego prowadzonego ludzi. każdej struktury. z jakim każda dusza wkracza w życie kolejna nauczka"? „Jestem mężczyzną/kobietą Boga. Poprzez analizę odpowiadającej jak na rysunkach 13-4 do 13-8. jeśli jednością ze swoim stwórcą. potrwa zapewne całe pracy." fizyczne. jest przez doktora Jima Coxa w roku 1972 oraz zajęć nienawiść do samego siebie. Problem (równoznaczny z czakramów ze strukturami charakteru. o prawdę i o miłość — są to Struktura schizoidalna wszystko kroki prowadzące do samorealizacji — ale dopóki nie zaczniemy kochać bezwarunkowo. Pierrakos jako pierwsi uporządkowali główne aspekty nienia zadania osobistego. poprzez wielokrotne zmiany kombinacją typów charakteru. że jesteśmy taką. a nie inną przeć uparcie do przodu. Ja zadaniem) jest krystalizowany w ciele i prze. jak być wady? Czy potrafimy przebaczyć sobie. że odcięcie energii życiowej nastąpiło najwcześniej) nosi nazwę struktury . które nie są zjednoczone z rozpocząć od siebie. Te części duszy. 13-2 i 13-3 podają główne cechy światowego zadania. właściwości pola energii pochodzą z moich własnych Pracując nad zrozumieniem naszych codziennych badań. nawet jeśli widzimy swoje inkarnacji. Siła i jasność." Pamiętając o tym okresie. by człowiek mógł go łatwo dostrzec auryczne dla poszczególnych struktur charakteru. że dotarcie do głębszych miłość itd. aż znajdzie tę. w jaki energetyki rdzenia prowadzonych przez doktora nienawiść do samego siebie i brak autoakcep-tacji Johna Pierrakosa w roku 1975. które rozwinął Reich. by następnie wręczyć go światu. wstać i powiedzieć: „Cóż. Strukturę charakterologicznych przez dodanie duchowego charakterologiczną można zatem uważać za wymiaru ludzkości do czysto biologicznych i krystalizację podstawowych problemów lub chorobowych elementów. Jako osobistego zadania.

poczuło się opuszczone. niewielki brak łączności z matką narodzeniem. jeśli rodzic był zły lub nie zadaniem. jakie wybrała dla siebie w tym życiu. chciał dziecka. z genitaliami nogach worzyć połączenia duchowe schizoidalnej. co „Nie będę negatywne" potrzebował" Mechanizm negatywnego Jedność/ Potrzeba/ Wola/ Wolność/ Seks/ miłość zamiaru rozdzielenie odrzucenie kapitulacja poddanie się Potrzebuje Wzmocnić Mieć potrzeby Zaufanie Być asertywnym. by poczuć Seks dla Wroga/krucha Impotencja Seks z pogardą siłę życiową. Połączyć serce granice i stanąć na własnych Być wolnym. w jego trakcie lub w przeciągu kilku może być ogromnym wstrząsem dla jednego dziecka. pierwszych dni życia. zazwyczaj z wrogością przekazaną dziecku przez Wiąże się to z naturą pojawiającej się duszy i rodzica. „Niech się stanie „Kocham „Nie poddam się rozdzielony" żebyś mi to dał" moja wola" wszystko. Pasywność Poczucie Napięcie Brak uczuć wowanie (zmęczenie) przegranej Negatywny zamiar „Będę „Zmuszę cię.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 129 Tablica 13-1 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH KONSTRUKCJA OSOBOWOŚCI SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Zatrzymanie rozwoju Przed albo w tra. Ot. Rozpiętość takich wydarzeń świadczenie traumatyczne miało miejsce przed jest bardzo wielka. W tym przypadku pierwsze do. albo z negatywnymi doświadczeniami Naturalną obroną energetyczną używaną z porodu — jeśli na przykład matka odłączyła się przeciw takiemu zaburzeniu na tym etapie życia emocjonalnie i dziecko . Opieki Bycia Bycia Uczuć wania i spełnienia wspieranym i niezależnym (miłość/seks) ośmielanym Wstępna skarga Strach/zdener. na przykład. Zaburzenie wiąże się a na inne nie wywrzeć w ogóle żadnego wpływu. Karmienie Wczesne Faza Dojrzewanie kcie narodzin niemowlęce dzieciństwo autonomiczna genitalne Trauma (zaburzenie) Wroga matka Porzucenie Uwiedzenie Kontrola. Odmowa Zdrada szanie do jedzenia i seksualna Zdrada wypróżniania się serca Wzorzec Trzymanie razem Trzymanie się Wytrzymywanie Zatrzymywanie Wstrzymywanie Seksualność Seks. bliskości Fantazje Silne zaintereso- fantazje i kontaktu homoseksualne wanie pornografią Błąd Strach Chciwość Nieszczerość Nienawiść Duma Żąda prawa do Bycia/egzysto. zmu.

że człowiekowi bardzo łatwo wycofać się prawo do życia. pełnym kategorycznych człowiek używa jej za każdym razem. Dolna Zbroja siatkowa koordynacji połowa Zbroja płytkowa Słabe stawy spaś tyczna Krążenie Zimne Zimna klatka Zimne nogi Zimne pośladki Zimna miednica ć łonie/stopy piersiowa i miednica Poziomy energii Hiperaktywność Hyp oaktywnoś ć Hiperaktywność Hypoaktywność Hiperaktywność Brak Niski poziom prowadząca do (internalizowana (wysoki poziom zakorzenienia energii załamania energia) energii) Umiejscowienie energii Zamrożona W głowie Górna połowa Wrzenie Na peryferiach w rdzeniu Generalnie brak ciała wewnętrzne Nie dopuszczona do energii rdzenia Funkcjonujące Siódmy. Drugi Czwarty tylny Trzeci przedni Szósty przedni przedni. Drugi tylny. W celu kompensacji obrony polegającej będzie tylko wzmacniało jego przeświadczenie. Obronę rozwija się i używa błędem jest strach — strach.Pierścienie" Zwiotczałe Górna połowa Ciało zwarte Ciało spastyczne napięcia. że na odpływaniu w dal człowiek próbuje utrzymać się jest odseparowany od życia i nie istnieje naprawdę. Jego głównym którego nadchodzi dusza. gdy czuje się stwierdzeń z tendencją do intelektualizowania. z rbach na poziomie osobowościowym. Wola Umysłowość Umysłowość Miłość Energetyczny system Wycofanie Oralne „Hak" Milczące Pokaz siły/woli obronny „Jeżozwierz" wysysanie Chwyt mentalny zamyślenie „Zamknięcie" Obok siebie Odmowa słowna Histeria „Macki" Histeria jest po prostu cofnięcie się do duchowego świata. czyli do świata duchowego (patrz: rysunek terapeuty. przedni Asymetria Aktywność psychiczna Duchowość Duchowość Umysłowość Umysłowość Wola otwartych czakramów Wola Umysłowość Wola Czucie. W zależności od innych — czy to od „dokądś". Szósty Szósty przedni Ośrodki woli czakramy podstawowe przedni. czy przyjaciół — będzie mówił 12-3). Szósty Siódmy.130 Dłonie pełne światła Tablica 13-2 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH SYSTEM FIZYCZNY I ENERGETYCZNY SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Budowa fizyczna Wydłużenie Chudość Rozdęta klatka Głowa pochylona Sztywne plecy Nierównowaga Zapadnięta piersiowa do przodu Miednica lewo/prawo klatka piersiowa Bardzo mocna Mocna budowa odchylona do budowa tyłu Napięcia cielesne . Szósty Siódmy. że nie przysługuje mu tak. w ka- . Obrona staje się czymś zwyczajnym i bezosobowym językiem. Brak mięśnie gładkie zwarta. To zagrożony. Trzeci przedni.

gdy pacjent głównie na uczucia strachu i zdenerwowania. złe" poproszę. że chcąc przetrwać musi obwiniająca. spełniony" kocham" Na początku terapii osoba taka uskarża się W trakcie procesu terapeutycznego. „Oddaję się" „Zgadzam się. maskujące zanim ty odrzucisz prosił" jej nie masz" zanim ty to mnie" „Ty też nie „Zaopiekuj się zrobisz" „Zrobię ci Oświadczenie niższej jaźni istniejesz" mną" „Będę cię na złość. By rozwiązać ten zwane czasem niższą jaźnią albo jaźnią cienia. faceta i zacznie pracować. To tworzy podwójny węzeł: warstw osobowości pojawią się uczucia podstawowe. osobowości. musi doznać jedności." „Nie będę „Ja mam rację. Po dokopaniu się do głębszych rozdzielenia się. jeśli się nie wścieknę. wyrażenia) Podwójny węzeł „Egzystować nie będzie to „Muszę mieć rację „Jeśli się „Oba wyjścia są znaczy umrzeć" miłość. oraz zaświta rozwiązanie. zwana czasem wyższą siłą albo wyższą jaźnią. Wstyd Wycofanie do przeciwprzeniesieniowa gdzie indziej" Nieporadność kontroli Wstrzymanie wstrzymania Zależność Pytań Komunikuje się za Stwierdzeń Poleceń Jęczącego Kwalifikatorów pomocą kategorycznych Pośredni obrzydzenia Język Bezosobowy Bezpośrednia Pośrednia Uwodzicielski manipulacja manipulacja („Powinieneś") (uprzejme „Jeśli poproszę. „Egzystować znaczy umrzeć". iż istnieje. ty „Zabiję (zranię) się. a przestanie już udawać wobec terapeuty równego głównym problemem w trakcie leczenia będzie fakt.Wzorce aur i czakrąmów dla głównych typów charakterologicznych _____________________________ 131 Tablica 13-3 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH ZWIĄZKI MIĘDZYLUDZKIE SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Przywołuje Intelektualizację Opiekę matczyną Poddanie się Drażnienie Współzawodnic- two Reakcja Wycofanie się do .. wyżej rozwinięta część poczuć swoją siłę w świecie fizycznym. . pierwszą warstwą że aby poczuć. kim jest. nie zostanę dostanę tego" upokorzony. zanim ty się rozdzielić. która się ujawni. która mówi: „Odrzucę ciebie. „Tak. które problem podczas terapii. jeśli nie albo umrę" wścieknę. osobowości. kiedy wzmocnić granice. ale. charakter schizoidalny musi powiedzą: „Ty też nie istniejesz". Potem. będzie część jednocześnie jednak wierzy.. Pasywność Sprawowanie Wina. Ma zatem negatywny zamiar odrzucisz mnie". też zostanę „Nie potrzebuję upokorzony" Stwierdzenie „Odrzucę ciebie. cię. żeby cię „Nie będę cię kontrolował" sprowokować" kochał" Oświadczenie wyższej „Jestem „Jestem „Jestem wolny" jaźni rzeczywisty" zadowolony. które określają.

jaką strukturę „eks-centryka". Główna energia człowieka trzymana jest dało początek jego egzystencjalnemu przerażeniu. że jego gniew rysku] e energia. tęsknotę za związkami z innymi ludźmi. Charakter schizoidalny może uwolnić się od tego wisty". choć w niektórych do izolacji. strach przed anihilacją. Stawy są zazwyczaj słabe. Ciało ma słabe. aż terapia i uzdrawianie zdołają ją .132 Dłonie pełne światła wyłoni się. poprzez proste ćwiczenia opisane w końcowej części lnym unika poprzez użycie swego systemu obron. Można ją praktykować Tym. książki. blisko jednak wypadkach człowiek ten nie jest w stanie ich podstawy czaszki. kiedy nie mogli połączyć się z innymi względu na to. kto chce przeżyć. by powiedzieć: „Jestem rzeczy. Powstaje dzięki wokół siebie. iż gniew ten jest esencją materialnej umiejscowione jest najczęściej w pierścieniach wokół rzeczywistości. i uczyni w Wielokrotnie głowa jest przekrzywiona. charakteru posiadamy. a dłonie i stopy zimne. Wszyscy jej gdzieś indziej. Przebywa. iż tak na- nieskoordynowane. odk. gdy stawanie twarzą w twarz z własną agresją bez człowiek wypływa z ciała. od chwiania równowagi energetycznej czy dziury w których zależało jego przetrwanie. Czasem zyskuje miano potrzebujemy bez względu na to. rozsadzi go na kawałki. zmusza się są zazwyczaj wysocy i chudzi. bez „żywymi". wrogiego połączonych ściśle. wywołane częstym odwracaniem wszechświecie. by przerażenie i agresja połączenia z ziemią. i zazwyczaj brak mu dotrzymać pola i pozwoli. jest jego wewnętrzne przerażenie. że sposobem połączenia się z siłą życiową nie zdradza samego siebie. w wielu blokada energetyczna znajduje się w szyi. jeśli jako człowiek dorosły zda sobie Ludzie o charakterach schizoidalnych potrafią z sprawę. ponieważ był wtedy całkowicie zależny od Pole energetyczne tych. które rozlecą się po całym dnienie kręgosłupa. Wielokrotnie występuje zwyro. Rozwiązaniem jest stopniowe się od rzeczywistości materialnej. gdzie każdego. czego człowiek o charakterze schizoida. lub niebieską. ciepłych. co ma miejsce. Jedno ramię może być większe wyszły na zewnątrz. Człowiek prawdę potrzebuje pełnych miłości. nego. kostki i łydki. Umożliwiło im to poczucie się zgodnemu z wewnętrzną prawdą człowieka. Część osobowości schizoida wierzy wypadkach mogą być potężnej budowy. jakby schizoid przebywał częściowo do samego siebie wymaga praktyki. głęboko w rdzeniu i zazwyczaj pozostaje zamrożona. Ludzie tacy miejsca. Schizoid boi się panicznie. którzy wywoływali jego przerażenie lub przez struktury schizoidalnej których czuł się opuszczony w godzinie największej potrzeby. nie zintegrowanych. przerażenia. Miłość nieco błędny. niezdradzaniu samego siebie. ciało cierpienie wypływające ze świadomości. Napięcie całkowicie. cienkie obronnego odpływania. które zdaje się kombinacją części nie doświadczania świata jako bardzo zimnego. Oczywiście nie mógł robić tego jako dziecko. Na poziomie cielesnym rezultatem jest Gniew ten powstaje w wyniku ciągłego ciało. takimi jak za- przynajmniej jednego z rodziców — ludzi. regularnie. czym ona jest. że jest ono obecnie związane bardziej z jego łatwością opuszczać swoje ciało i robią to całkiem wewnętrznym gniewem niż z czymkolwiek innym. w trakcie narodzin. Wielu z tych ludzi zaczęło mastur. powstaje dzięki takiemu życiu. jest hiperaktywny i słabo zakorzeniony. uwolni swój wewnętrzny gniew i od drugiego (nawet jeśli człowiek nie gra w tenisa). Główna troskliwych związków z innymi ludźmi. To doświadczenie aurze. Powstaje dzięki życiu jest ich seksualność. Jeśli schizoid zdoła nadgarstki. Miłość do samego siebie bować się już we wczesnym dzieciństwie. i ma zwykle barwę ciemnoszarą stworzyć. a wzrok sobie miejsce dla miłości do samego siebie. Jako dziecko osobnik Struktura schizoidalna charakteryzuje się schizoidalny doznawał wrogich uczuć od głównie nieciągłościami biopola. Pod gniewem znajduje się wielkie ciała. Zazwyczaj z podstawy czaszki wyt. w którym człowiek rywając.

Ta nierównowaga ma zwykle charakter lateralny. ośrodek seksualny jest zamknięty na początku terapii. Ośrodki szósty i siódmy związane natury wyższej jaźni. których używa Oznacza to. Nie jest jednak rzeczą zdrową asymetryczny czakram. ukazujący się widzeniu wgłębianie się w negatywne aspekty osobowości ponadzmysłowemu tak jak na rysunku 13-4. splot słoneczny (trzeci). wycofanie i bycie energii. w teraz na planie fizycznym. a najmniejsza aktywność występuje po jednej stronie ciała i z tyłu głowy. wspieranie jej. „nieobecnym" spojrzeniu. należy pracować. kwestii niedociągnięć osobowości. albo. wzmacnianie i są z mentalną i niefizyczną du. częstym u schizoida. Trzeba zawsze równoważyć Otwarte są zazwyczaj: tylny ośrodek seksualny uwagę poświęcaną tym częściom. poruszają się wokoło na oślep przy Dolna część rysunku 13-4 pokazuje strefy braku równowagi energetycznej pomiędzy przodem i aktywności energetycznej w rejonie mózgu. charakteru schizoidalnego Człowiek będzie zatem bardziej aktywny. co oznacza. to głównie „jeżozwierz". Naj- tyłem. z uwagą poświęcaną na odnalezienie korona (siódmy). występuje słabość. Drugim co do aktywności schizoida są zwykle silne i mienią się wieloma czakramem jest trzecie oko i trzecia komora mózgu. Ukośny albo eliptyczny ruch wahadełka oznacza by je zmienić. . czoło (szósty) i transformacji. albo przez prawą. kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. wiele czakramów obraca się w lewo. również dzięki woli (drugi czakram). w strefie życia zarządzanej przez dany W trakcie procesu osobistego rozwoju należy czakram. które wymagają (drugi). zazwyczaj asymetryczne. Rysunek 13-4 przedstawia cienki i chowością. Ma najczęściej niestałe granice i nie jest Niski poziom energii w przedniej części mózgu całkiem wypełniona w rejonie stóp. każdej struktury może używać różnych systemów Czakramy obracające się w prawo (otwarte) są obronnych w różnym czasie. Energetyczne systemy obronne. kiedy indziej. którą znajdujemy głównie energię w górę kręgosłupa i wyrzuca na zewnątrz w trzech niższych ciałach. które wymagają transformacji. przez zbyt długi czas. Kieruje on zwykle swoją Nierównowaga aury. czyli że więcej energii wpływa i zadanie życiowe albo przez lewą stronę czakramu. że nie funkcjonują prawidłowo. Potem idą płaty niebiańskim. gdzie czasem można wykryć w błędnym. pozwalanie. niż złota. jasnymi kolorami w szóstej warstwie aury albo ciele połączone pomostem jasnej energii. bardziej srebrna zdają się wykazywać niską aktywność. Funkcjonuje widocznymi wyciekami energii w rejonie stawów. stroną prawą i lewą. Pole jest zazwyczaj jaśniejsza. Owalna forma albo warstwa keteryczna boczne. Jest to sposób unikania kontaktu tu-i- leczenia. niż pobierają. który nie rozpoczął jeszcze procesu w rym rejonie. rozszerza się na czakramy przez tył głowy. Duże obszary mózgu uświęcona jest zwykle bardzo jasna. tworząc wybrzuszenie energetyczne u schizoida. Przez jedną część czakramu wpływa więcej energii Wyższa jaźń niż przez inną. Te konfiguracje Ciało eteryczne ma zazwyczaj barwę bardzo jasnego czakramów mogą podlegać zmianom pod wpływem błękitu. tak jak opisuje to rysunek 12-3 w odpowiadają tym cechom struktury rozdziale dwunastym. Zaburzone czakramy obok siebie. Oczywiście przedstawiciel charakterologicznej.Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 133 uwolnić. że wysyłają one na zewnątrz więcej schizoid. czy nawet agresywny. mimo że są „otwarte". Asymetria ta została opisana w rozdziale być zawsze szczerym w stosunku do siebie samego w dziesiątym jako rozdźwięk aktywność /receptywność. najbardziej aktywna energia zbiera się w jaśniejsze od większej ilości energii skumulowanej rejonie potylicy. związane z językiem. na którą schizoid jest zwykle bardzo przerywany zarys ciała eterycznego tej struktury z mocno zorientowany w swoim życiu. Duchowe ciała w części przedniej. Często tylny ściśle wstrzymane i momentami zamrożone. Następna warstwa i ciało mentalne są albo transformacyjnych wysiłków pacjenta.

Rysunek 13-4: Aura charakteru schizoidalnego (obraz diagnostyczny) . Liaia Ciała duchowe a\ Otwarty ) Zniekształcony Zamknięty Wzór aktywności energetycznej w mózgu jWb.134 Dłonie pełne światła s « iM tu ^>t.

kurczowe chwytanie się innych których rozwinął szeroką gamę swoich talentów i osłabioną agresywność. a agre- zejść po jednej drabinie. schizoid boi się potężnego złączenia wszystkich Próbuje dostać je z „zewnątrz". . Może to uczynić wyrażając wewnątrz. energię. albo robiła to wbrew sobie. gdy normalny poziomie osobistym żąda. a jego oczy mogą wysysać twoją w twarz z wewnętrznym przerażeniem i gniewem. Każdy pokój jest elegancki. Żeby przejść z jednego do prowadzi do zapaści pod wpływem stresu. zbyt wcześnie stało się Często próbują wprowadzić rzeczywistość duchową „niezależne". Ciało jest słabo rozwinięte. Nie może doznać zadowolenia. Tłumi schizoida wiąże się również ze zmaterializowaniem intensywne uczucia tęsknoty i agresji. Z tego powodu człowiek o kreatywnymi.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 135 by ujawniła się w pełni. że między kompensuje te cechy niezależnym działaniem. gdy próbował generalizować. Wra- drugiego. Na Charakter oralny powstaje. Człowiek nie wygląda na osobę dorosłą i Ogólnie można powiedzieć. by zrekompensować swych twórczych talentów. podczas tendencję do lgnięcia. ma zimną. że osobiste zadanie dojrzałą. które pokojami nie ma drzwi. Dziecko. kultur. Dziecko po- doświadczyło utraty matki z powodu śmierci. W kontaktach z innymi będzie używał wzrostu. okresów. prawda? dzieckiem — ale w niedostatecznym stopniu. Gniew albo zamanifestowaniem jego duchowości w świecie spowodowany porzuceniem jest zatrzymywany materialnym. pisanie. wspiąć się po następnej i sywność przeradza w chciwość. Matka opiekowała się celem transformacji. że się nim opiekuje — schizoidalnym są zazwyczaj bardzo uduchowieni. dopiero wejść przez okno do wybranego pokoju. Staje się więc zgorzkniały i czuje. Jest Człowiek o strukturze oralnej jest generalnie to wielce niewygodne. którą odrzuca przez zastąpienie jej czymś innym. zbudować przejścia pomiędzy pięknymi odpowiedzialności. Są ludźmi niezwykle mówić i chodzić. Osoba taka nie potrafi być sama i w utrzymują części jego osobowości w separacji. nawiązać kontakt. gdyż przesadny sposób pożąda wsparcia i ciepła innych. W końcu to właśnie jest choroby lub wycofania. Schizoid musi zintegrować wyjałowiony. często bardzo wcześnie zaczynając do egzystencji swoich bliskich. Zadanie życiowe potężne poczucie wewnętrznej pustki. żliwość staje się złośliwą pasywnością. czego naprawdę pałacu o wielu pokojach. zrekompensować stratę. nie będzie wystarczające. Problemem jest to. o komnatami. ponieważ próbuje Struktura oralna usatysfakcjonować wewnętrzną tęsknotę. Charakter oralny (udekorowane pokoje). Przerażenie i gniew porzuceniem. wynalazki. których można porównać do wspaniałego wrażliwością i boi się poprosić o to. Przyczyną jest porzucenie. o wielu talentach i twórczych charakterze oralnym ma teraz problemy z pomysłach. pomaganie ludziom itd. ponieważ schizoid miał wiele inka-rnacji. W relacjach psychicznych osobowość oralna który blokuje umiejętność materializo-wania jego lgnie i przykleja się do innych z powodu lęku przed wspaniałej kreatywności. by się o niego troszczono i rozwój zostaje zatrzymany podczas oralnej fazy wspierano go. gdyż w głębi duszy jest przekonany. seks używany do osiągnięcia bliskości i rzeczywistość duchową poprzez swoją twórczość — kontaktu. bogato i ze smakiem potrzebuje. komuś pod opiekę wywołuje w efekcie zależność. Poczucie potrzeby oddania się stylów. czuje się pusty i nie chce przyjmować swoją istotę. Ludzie o charakterze całkowicie lub częściowo Wielokrotnie „udawała" tylko. cienkich. często wszystkich części swego istnienia. że cokolwiek dostanie. zwiotczałych mięśniach. zgarbione. że udekorowanych przez projektantów z różnych tego nie dostanie. wielu porażek. by Mają głębokie poczucie ostatecznych celów życia. Zadania Człowiek o strukturze oralnej doświadczył wielu te są kwestią bardzo indywidualną i nie należy ich niepowodzeń w życiu. zapadniętą klatkę piersiową i charakteru schizoidalnego polega na stanięciu twarzą płytki oddech. schizoid musi wydostać się przez okno. żeby mieć łatwiejszy dostęp do długich.

zapewne otwarte. ciche i spokojne pole." Potem. a nie dzieckiem. To mogą być w większości zamknięte albo pozbawione jednak nie będzie go zadowalało. potrzeb może wiązać się z odrzuceniem przez Wzór aktywności pola energetycznego w rejonie innych. większość energii umiejscowiona potrzebował". nie będzie to miłość. Korona i ośrodek między-brwiowy będą człowiekiem dorosłym. Ciało mentalne jest jasne i zazwyczaj żółtawe. Główna energia głęboko w wewnętrzną pustkę i przekonać się. oralne wysysanie i zapewne strzały słowne W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą służące bardziej do zwracania uwagi niż do napotkaną warstwą osobowości będzie maska. nie ma specjalnego zabarwienia i jest płynąć. że spełnienie jego uczucia seksualne. Kiedy zaakceptuje swoje potrzeby i sta- utrzymuje się przy samej skórze i ma jasnoniebieską nie na własnych nogach. Jak widać. Człowiek musi delikatnie nastroić swój srebr-nozłoty połysk i jest opróżniona w rejonie stóp. strukturze masochistycznej. dozna spełnienia. Jest zatem zainteresowany seksem i ma Charakter oralny wierzy jednak. generalnie opróżnione. Ciało eteryczne pełna życia. jasność. których najczęściej nauczyć się tak żyć. jak skrzypce jasne. struktury oralnej Musi dawać. albo jaźń cienia powie: „Zaopiekuj się mną.136 Dłonie pełne światła średnich pytań. Mówi wywoływania gniewu — inaczej niż u człowieka o ona: „Nie potrzebuję ciebie" albo „Nie będę prosił". instrument i skomponować własną symfonię. Jeśli człowiek pracował nad sobą. charakter oralny musi aktywności intelektualnej i werbalnej. jeśli nie najmniej energii znajduje się w rejonie potylicznym. Zewnętrzna forma w kształcie jajka (siódma warstwa) nie jest całkiem wypełniona ani jasna. żebyś mi to dał" albo „Nie będę 13-5. U człowieka o charakterze oralnym. by móc te potrzeby spełniać. Musi porzucić rolę ofiary i zaakceptować to. używa człowiek o strukturze oralnej. kiedy zacznie się powrót do zdrowia. co wyjaśnia umysłową i duchową Jego wstępną skargą. ma Stradivariusa. jak mówiliśmy w Gdy wkopiemy się głębiej w osobowość. odnaleźć i zaakceptować swoje potrzeby oraz Mechanizmy obronne. A zatem jego negatywnym zamiarem jest: głowy przedstawiony jest w dolnej części rysunku „Zmuszę cię. że jest umiejscowiona jest w głowie. a nie fizycznej. kiedy rozpoczyna terapię. Ciało emocjonalne również trzyma się blisko „Mam to" i pozwoli energii rdzenia otworzyć się i ciała. nie dostanę tego". Wyższe poziomy aury nie są zbyt Wewnętrzny krajobraz charakteru oralnego jest jak delikatny instrument muzyczny. jego jest pasywność i zmęczenie. niższa jaźń rozdziale dwunastym. wyższa jaźń osobowości wyłoni się. wejść opróżnione. To z kolei tworzy podwójny węzeł: jest w płacie czołowym i płatach bocznych. to odmowa Musi nauczyć się stać na swoich własnych nogach." jaźń charakteru oralnego Pole energetyczne Charakter oralny musi nauczyć się ufności w hojność wszechświata i odwrócić proces chwytania. co dostaje. ponieważ jest energii. czakramy . a „Jeśli poproszę. wywołujących uczucia matczyne. będzie mógł powiedzieć: barwę. spełniony. poproszę. Głównym zadaniem przedni ośrodek seksualny również może być terapii będzie znalezienie sycącej energii w życiu. Kiedy zagra tę melodię w symfonii życia. który nie pracował zbyt wiele nad sobą. Musi stanąć twarzą w Charakter oralny (rysunek 13-5) ma najczęściej twarz ze swoim strachem przed samotnością. by powiedzieć: „Jestem Zadanie życiowe i wyższa zadowolony. Żeby rozwiązać ten Charakter oralny skoncentrowany jest więc na problem poprzez terapię. otwarty. słowna.

.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 137 /' \\\N*.'^"-'.>i Ciała duchowe Ciało mentalne |t a.l Ciało emocjonalne Ciało eteryczne I S Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-5: Aura charakteru oralnego (obraz diagnostyczny) .

138 Dłonie pełne światła

Kiedy wyższa jaźń zostanie uwolniona, czło- lem na drodze terapii, psychopata musi nauczyć się
wiek o charakterze oralnym może wykorzystać ufać.
swoją inteligencję w sztuce albo nauce. Będzie W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą
doskonałym nauczycielem, ponieważ jest zainte- napotkaną warstwą osobowości będzie maska, która
resowany tyloma rzeczami i zawsze potrafi połączyć powie: „Ja mam rację; ty jej nie masz." Po dotarciu
wiedzę z miłością płynącą prosto z serca. głębiej niższa jaźń albo jaźń cienia powie: „Będę cię
kontrolował." Gdy zacznie się rozwiązywanie
problemu, pojawi się wyższa jaźń osobowości,
Struktura przesunięta mówiąc: „Oddaję się."
albo psychopatyczna Górna połowa ciała wydaje się rozdęta, a
pomiędzy obiema połowami nie ma przepływu
We wczesnym dzieciństwie człowiek o prze- energii. Miednica jest słabo naenergetyzowana,
suniętej strukturze miał do czynienia z potajemnie zimna i spięta. Silne napięcie występuje również w
uwodzicielskim rodzicem przeciwnej płci. Rodzic ramionach, podstawie czaszki i oczach. Nogi
chciał czegoś od dziecka. Psychopata znajdował się psychopaty są słabe i nie jest on zakorzeniony.
w trójkącie z rodzicami i nie otrzymywał wsparcia Struktura psychopatyczna wytrzymuje nacisk
od rodzica swojej płci. Stanął po stronie rodzica płci strachu przed niepowodzeniem i przegraną.
przeciwnej, nie dostał tego, czego potrzebował, Psychopata szarpie się pomiędzy swoją zależnością
poczuł się zdradzony i w drodze kompensacji zaczął od ludzi a potrzebą kontrolowania ich. Boi się bycia
manipulować tym rodzicem. kontrolowanym i wykorzystywanym, jak również
Jego reakcją na tę sytuację jest próba znalezienia się w pozycji ofiary, co jest dla niego
kontrolowania wszystkich na wszelkie możliwe całkowicie upokarzające. Seksualność stanowi dla
sposoby. W tym celu psychopata musi trzymać się w niego narzędzie zdobywania władzy; przyjemność
garści i nawet kłamać, jeśli zajdzie taka potrzeba. jest mniej ważna niż podboje. Psychopata stara się
Żąda, by go wspierano i dodawano mu odwagi. ukrywać swoje potrzeby sprawiając, żeby potrzebo-
Jednak w kontaktach z innymi będzie posługiwał się wali go inni.
bezpośrednią manipulacją, typu „Powinieneś...", by
wywołać uległość. To nie prowadzi do uzyskania
poparcia.
Pole energetyczne struktury
W swoim aspekcie negatywnym jednostka o psychopatycznej
strukturze psychopatycznej wykazuje przemożną
żądzę władzy i dominowania nad innymi. Ma dwa Główna energia znajduje się w górnej części
sposoby osiągnięcia kontroli: przez brutalne ciała. Psychopata jest najpierw hiperaktywny, a
przytłaczanie oraz przez podkopywanie za pomocą potem załamuje się. Pole człowieka o strukturze
uwodzenia. Wielokrotnie jego seksualność jest pełna przesuniętej (rysunek 13-6) jest ogólnie mówiąc
wrogości i fantazji. Zainwestował w idealny obraz opróżnione u dołu na wszystkich poziomach
samego siebie i za pomocą intensywnych uczuć aurycznych i naenergetyzowane u góry; kształt jajka
wyższości i pogardy przykrywa głębokie kompleksy jest również zniekształcony w ten sposób. Ciało
niższości. eteryczne słabnie w miarę zbliżania się do stóp; jego
Jego wstępną skargą, kiedy rozpoczyna terapię, odcień jest bardziej wyrazisty, a niebieska barwa
jest poczucie przegranej. Chce wygrać. Ale być ciemniejsza niż u osobników schizoidalnych i
wspieranym oznacza kapitulację, a to, wierzy oralnych. Ciało emocjonalne jest pełniejsze u góry.
psychopata, oznacza klęskę. Jego negatywnym Ciało mentalne wysuwa się bardziej ku przodowi niż
zamiarem jest zatem: „Niech się stanie moja wola." ku tyłowi ciała fizycznego, podczas gdy ciało emoc-
To tworzy podwójny węzeł: „Muszę mieć rację albo jonalne może być wybrzuszone pomiędzy łopat-
umrę." By rozwiązać ten prob-

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 139

Ciała duchowe
■ ^t*"**,',,^
\ V«v^«^
Ciało mentalne Otwarty

Ciało emocjonalne

Zamknięty

Ciało eteryczne

<T/

9
Wzór aktywności
energetycznej w mózgu

Rysunek 13-6: Aura charakteru psychopatycznego (obraz diagnostyczny)

140 ________________________ Dłonie pełne światła

kami, w ośrodku woli, zwykle poważnie powięk- zwyciężają ci, którzy mają w sobie prawdę i
szonym. Wyższe warstwy auryczne są również szczerość. Świat obraca się wokół szlachetnych idei,
silniejsze i jaśniejsze w górnej połowie. wspieranych przez wytrwałość i męstwo. Jakże
Układ czakramów w strukturze psychopatycznej bardzo chciałby psychopata przenieść te zalety
jest zazwyczaj następujący: otwarte ośrodki woli u swego świata wewnętrznego do realności świata
podstawy szyi i ramion, ośrodki woli pomiędzy zewnętrznego. Któregoś dnia to zrobi.
łopatkami ekstremalnie duże i przepracowane, Kiedy energie wyższej jaźni zostają uwolnione,
otwarty ośrodek frontalny i ośrodek korony. Reszta, człowiek o strukturze przesuniętej jest bardzo
przede wszystkim ośrodki czuciowe, zamknięta. uczciwy i moralny. Dzięki swemu wysoko
Tylny ośrodek seksualny może być częściowo rozwiniętemu intelektowi może godzić ludzi,
otwarty. Psychopata funkcjonuje zatem głównie pomagając znaleźć właściwą im prawdę. Poprzez
dzięki energii mentalnej i woli. swoją uczciwość prowadzi innych ku ich uczciwości.
Jeśli chodzi o mózg, energia jest aktywna i jasna Potrafi doskonale zarządzać skomplikowanymi
w płatach czołowych. Aktywność ta zmniejsza się projektami i ma wielkie serce pełne miłości.
wraz ze zbliżaniem się do tyłu głowy i w rejonie
potylicy energia nieruchomieje kompletnie,
jednocześnie ciemniejąc. Oznacza to, że człowiek Struktura masochistyczna
zainteresowany jest głównie dociekaniami
intelektualnymi, a nie aktywnością cielesną, chyba że Miłość, którą w dzieciństwie otrzymywał
ta służy aktywnej woli. Również intelekt jest człowiek o charakterze masochistycznym, była
podległy woli. warunkowa. Matka dominowała i poświęcała się —
To z tych potężnych płatów czołowych psy- do tego wręcz stopnia, że kontrolowała jedzenie i
chopata wysyła łuki energii, które ściskają głowę funkcje wydalnicze dziecka. Każdy przejaw
drugiego człowieka w obronnym mechanizmie inicjatywy, każda próba zadeklarowania swojej
uchwytu mentalnego. Psychopata używa również wolności wiązały się z narzucanym przez matkę
odmowy słownej. Może wybuchnąć wulkaniczną poczuciem winy. Wszelkie próby przeciwstawienia
wściekłością podobną do tej, jaka występuje w się temu potężnemu naciskowi były dławione; teraz
histerii, ale zrobi to w sposób kontrolowany, masochista czuje się złapany w pułapkę, pokonany i
zrównoważony, bez właściwego histerii chaosu. upokorzony. Jego reakcją na powyższą sytuację było
wstrzymanie uczuć i kreatywności. W gruncie rzeczy
próba wstrzymania wszystkiego. To prowadziło do
Zadanie życiowe gniewu i nienawiści. Masochista żąda niezależności,
i wyższa jaźń psychopaty ale kiedy kontaktuje się z innymi, używa uprzejmych
stwierdzeń podbarwionych jęczącym obrzydzeniem,
Psychopata musi odnaleźć prawdziwe poddanie by manipulować nimi pośrednio. To wywołuje
się przez stopniowe rozluźnianie górnej połowy ciała, drażnienie ze strony innych. Drażnienie pozwala mu
porzucanie tendencji do kontrolowania innych i się rozgniewać. Był gniewny już wcześniej, ale teraz
pozwolenie na dojście do głosu swojej głębszej uzyskał prawo wyrażenia swego gniewu. W ten
istocie i uczuciom seksualnym. W ten sposób zdoła sposób zostaje złapany w cykl, który trzyma go w
zaspokoić swoją tęsknotę znalezienia się w zależności.
rzeczywistości, nawiązania kontaktu z przyjaciółmi i Jeśli chodzi o stronę negatywną, masochista jest
poczucia się jak istota ludzka. człowiekiem, który cierpi, jęczy i narzeka, pozostaje
Wewnętrzny pejzaż psychopaty pełen jest uległy na zewnątrz, ale naprawdę nie ulegnie nigdy.
fantazji i przygód opartych na honorze. Tutaj Wewnątrz zablokowane są silne

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 141

uczucia niechęci, negatywności, wrogości, wyż- (rysunek 13-7) jest całkowicie wypełnione. Ciało
szości i strachu przed eksplozją gwałtownego eteryczne jest gęste, ciężkie, szorstkie i raczej szare
gniewu. Masochista może być impotentem i niż niebieskie. Ciało emocjonalne jest pełne,
przejawiać silne zainteresowanie pornografią. wielokolorowe i stosunkowo równomiernie
Kobieta będzie miała kłopoty z orgazmem i po- rozmieszczone, podobnie jak ciało eteryczne. Ciało
czucie, że jej seksualność jest nieczysta. mentalne jest duże i jasne nawet w dolnej części
Wstępną skargą masochisty jest napięcie. Chce ciała. Intelekt i emocje są bardziej zintegrowane.
uwolnić się od tego napięcia, ale podświadomie Ciało niebiańskie jest jasne wokół całego ciała, o
wierzy, że uwolnienie i zaakceptowanie tego, co jest barwie fioletowej, brązowej i niebieskiej. Jajko jest
wewnątrz, prowadzi do uległości i upokorzenia. całkowicie wypełnione i ma ciemnozłoty kolor. Jest
Negatywnym zamiarem jest zatem pozostanie nieco zbyt ciężkie u dołu i nieco bardziej owalne od
zablokowanym i „kochanie tego, co negatywne". To jaja kurzego. Ma silnie zarysowaną krawędź
prowadzi do podwójnego węzła: „Jeśli się wścieknę, zewnętrzną, odrobinę zbyt napiętą i grubą.
zostanę upokorzony; jeśli się nie wścieknę, też Czakramy, które u masochisty przed roz-
zostanę upokorzony". By rozwikłać ten problem, poczęciem terapii są zwykle otwarte, to: ośrodek
masochista musi stać się asertywny (oczyszczony) i międzybrwiowy, splot słoneczny, czasem jest też
wolny, i otworzyć swoją duchową łączność. częściowo otwarty tylny ośrodek seksualny.
W procesie terapeutycznym pierwszą napotkaną Masochista funkcjonuje zatem opierając się na
warstwą osobowości będzie maska, mówiąca: aspektach mentalnych, emocjonalnych i woli. Wzór
„Zabiję (zranię) siebie, zanim ty zabijesz (zranisz) aktywności mózgu pokazuje największą aktywność w
mnie". Po pewnym okresie badania tego rejonie czołowym, górno-bocznym i w komorach,
wewnętrznego krajobrazu niższa jaźń stanie się przy czym część tej aktywności rozszerza się na
świadoma. Mówi ona: „Zrobię ci na złość, żeby cię niewielki obszar pośrodku potylicy, otoczony
sprowokować". W końcu uwolniona zostanie wyższa mniejszą aktywnością. Najczęściej używane przez
jaźń, która rozwiąże problem, mówiąc: „Jestem masochistę systemy obronne to „macki", milczące
wolny". oczywiste zamyślenie i strzały słowne.
Fizycznie masochista jest otyły i krępy, ma
nadmiernie rozwinięte mięśnie i skróconą szyję i pas.
Silne napięcia występują w szyi, szczęce, gardle i Zadanie życiowe
miednicy, która jest schowana w dół. Pośladki są
zimne. Energia zablokowana jest w rejonie gardła, a
i wyższa jaźń
głowa ciąży do przodu. charakteru masochistycznego
W kategoriach psychodynamicznych masochista
zatrzymuje wszystko w środku, gdzie jęczy, narzeka, Masochista musi uwolnić się od upokorzenia
wstrzymuje uczucia i prowokuje. Jeśli prowokacja przez uwolnienie swojej agresji. Musi wypowiadać
się uda, zyskuje powód do wybuchu. Nie jest się aktywnie w odpowiadający mu sposób, kiedy
świadom tego i sądzi, że stara się być miły. tylko przyjdzie mu na to ochota.
Wewnętrzny pejzaż masochisty jest jak mozaika
ze srebra i złota. Jego siła twórcza wyraża się w
Pole energetyczne struktury delikatnych, skomplikowanych wzorach, pełnych
masochistycznej osobistego wyrazu i smaku. Każdy niuans ma
znaczenie. Kiedy masochista uzewnętrzni swą
Główna energia znajduje się wewnątrz. Ma- wysoko rozwiniętą kreatywność, świat będzie pełen
sochista jest hypoaktywny, a mimo to gotuje się podziwu.
wewnątrz. Pole struktury masochistycznej Energie wyższej jaźni pełne są troski o in-

142 Dłonie pełne światła

Zamknięty

Ciała duchowe

mm
4 !

Wzór aktywności
energetycznej w mózgu f s
Vi
2

Rysunek 13-7: Aura charakteru masochistycznego (obraz diagnostyczny)

Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 143

nych. Człowiek o charakterze masochistycznym jest od wypływających i napływających uczuć wysokim
urodzonym negocjatorem. Ma wielkie serce. Wspiera murem. Uprawia seks z pogardą, nie z miłością.
ludzi i potrafi wiele dać, zarówno w sensie energii, Wstrzymując uczucia powiększa tylko dumę.
jak i zrozumienia. Jest pełen głębokiego Żąda miłości i seksualnych uczuć od innych, ale w
współczucia, a zarazem potrafi cieszyć się i bawić. kontakcie z nimi stosuje metody uwodzenia i
Jest zdolny do twórczej zabawy i radości. Ujawni te klasyfikowania ludzi, by uniknąć zaangażowania. To
talenty i będzie pierwszy we wszystkim, za co się prowadzi do współzawodnictwa, nie do miłości. Jego
weźmie. duma zostaje urażona, a on wzmaga
współzawodnictwo. Jest w zaklętym kręgu, z którego
nie potrafi się wydostać.
Struktura sztywna Jego wstępną skargą w terapii (jeśli w ogóle się
na nią zgłosi) jest to, że nie posiada uczuć. Chce
Człowiek o sztywnej strukturze rzeczywistości poddać się uczuciom, ale sądzi, że zranią go one
doświadczył w dzieciństwie odrzucenia przez rodzica tylko, stąd jego negatywny zamiar brzmi: „Nie
przeciwnej płci. Dziecko odebrało to jako zdradę poddam się", Przedkłada seks ponad miłość, ale to go
miłości, ponieważ dla dziecka erotyczna nie satysfakcjonuje. Rodzi się podwójny węzeł: „Oba
przyjemność, seksualność i miłość są jednym. W wyjścia są złe." Poddanie się oznacza ból, dalsze
drodze kompensacji za to odrzucenie dziecko trwanie w dumie wyklucza uczucia. By rozwiać ten
postanowiło kontrolować wszystkie uczucia z nim problem w terapii, osobnik sztywny musi połączyć
związane — ból, wściekłość, jak również dobre serce z genitaliami.
uczucia — przez wstrzymanie ich. Poddanie się jest W trakcie procesu terapeutycznego maska
czymś strasznym dla człowieka o charakterze powie: „Tak, ale"... Po jakimś czasie niższa jaźń albo
sztywnym, ponieważ oznacza ponowne uwolnienie jaźń cienia pojawi się w świadomości, mówiąc: „Nie
wszystkich tych uczuć. Nie będzie zatem próbował będę cię kochał". Potem gdy w wyniku pracy z
bezpośrednio spełniać swoich potrzeb, lecz użyje ciałem uczucia zaczną płynąć, wyższa jaźń rozwiąże
manipulacji, by dostać to, czego pragnie. Duma problem stwierdzając: „Zgadzam się, kocham".
związana jest z uczuciami miłości. Odrzucenie Człowiek o strukturze sztywnej ma ciało
seksualnej miłości rani jego dumę. harmonijnie zbudowane, zintegrowane i pełne
W kategoriach psychodynamicznych człowiek energii. Może mieć dwa rodzaje bloków — zbroję
sztywny wstrzymuje uczucia i działania, by nie płytkową jak stalowe płytki rozmieszczone na ciele
wyjść na głupca. Jest światowcem, ambitnym i albo zbroję oczkową, podobną do drucianej siatki.
pełnym przebojowej energii. Mówi: „Jestem lepszy Miednica jest odchylona do tyłu i zimna.
od innych i wiem wszystko". W środku odczuwa
głębokie przerażenie wywołane zdradą; bezbronności
należy unikać za wszelką cenę. Człowiek o sztywnej
Pole energetyczne
strukturze charakteru boi się zranienia. struktury sztywnej
Chodzi z dumnie podniesioną głową i wy-
prostowanym kręgosłupem. Odznacza się wysokim Główna energia trzymana jest na peryferiach i z
stopniem zewnętrznej samokontroli i silną dala od rdzenia. Osobnik sztywny jest hiperaktywny.
identyfikacją z fizyczną rzeczywistością. Ta mocna Cechują go równowaga i moralność, widoczne w
pozycja ego służy mu jako wymówka, pozwalająca polu jako silna, jasna i równomiernie rozmieszczona
uniknąć uwolnienia uczuć. Boi się mimowolnych aura. Pole eteryczne jest silne, szerokie i równe, o
procesów fizycznych zachodzących w jego ciele, niebieskawoszarej barwie i średniej szorstkości. Ciało
ponieważ nie są one zależne od ego. Jego emocjonalne
wewnętrzna jaźń odgrodzona jest

to jaśniejsze jest bardzo pomocne. Zauważyłam. Gdy człowiek rozpoczyna proces poprowadzi swych ludzi ku ziemi obiecanej. na przykład. człowiek postanowił się skoncentrować. Aurę schizoida zrównoważona. nasz „sztywny" oparciu o umysł i wolę. Już podejście do uzdrawiania powołaniem jest sztuka. a jego samego nauczyć. odkrywania i akceptowania swoich uczuć. również jasne i aktywne. uświęcone jest silne. Będzie zatem naturalnym liderem w każdej profesji. Jajo przyczynowe albo keteryczne uczuciom płynąć i być widzianymi przez innych. Przed rozpoczęciem terapii u człowieka o W wewnętrznym krajobrazie człowieka szty- charakterze sztywnym otwarte są zazwyczaj tylne wnego znajdziemy przygody. Człowiek taki żyje zatem głównie w miłości do spełnienia. Jeśli zajął się Podczas uzdrawiania bardzo pomocne jest poszukiwaniami intelektualnymi. bocznej i potylicznej — staje się ponadzmysłowe odda tutaj wielkie usługi. elastyczne. Zaczynają powstawać pomosty. w zależności od sfery życia.144 Dłonie pełne światła wykazuje spokojną równowagę i jest równomiernie to pokaz siły/woli. namiętności i miłość. przykład dzięki medytacji. To ukształtowane i jasno zabarwione — na złotosrebrno. Jeśli odkrył. Ciało niebiańskie może nie być bardzo jasne. jeśli człowiek nie otworzył się Człowiek o charakterze sztywnym musi ot- wystarczająco na bezwarunkową miłość lub swoją worzyć ośrodki uczuciowe i pozwolić swoim duchowość. Korona i splot słoneczny są człowiek poleci ku słońcu. należy pracują w ramach terapii. Postrzeganie mózgu — przedniej. cele do osiągnięcia i mentalne. a duchowość i mieć doświadczenia duchowe. Kiedy człowiek zaczyna rozwijać swoją energii. jeśli nie. jego istoty i wyzwoli unikalność jego wyższej jaźni. Największa aktywność w mózgu ma miejsce w którą wybierze. będą drugim co do Pomoże ci to dostosować metodę uzdrawiania do pacjenta aktywności obszarem mózgu. rozwijają się i zbliżają do zidentyfikować i wzmocnić jego granice. Będzie niektórych przypadkach płaty przednie są równie umiał bawić się we wszechświecie i w pełni cieszyć aktywne. Ciało mentalne jest jaźń charakteru sztywnego rozwinięte i jasne. ponieważ wszystkie Zadanie życiowe i wyższa ośrodki są tam otwarte. malarstwo. W kontaktu z innymi i całym wszechświatem. Granice wymagają wzmocnienia. Jeśli mamy do czynienia z będą płaty boczne. jak tworzące formę krzyża. na której dany życiem. ośrodki uczuciowe zaczynają się otwierać. jeśli spojrzeć na głowę z zatrzymywać energię. Należy również oświecenia. Człowiek oralny potrzebuje dużo osoby o sztywnej strukturze charakteru dotykania. Tak jak Mojżesz czasami otwarte. pozwoli energiom wpływać i wypływać z rdzenia z przewagą złota. na czakramy otworzyć. jeśli człowiek nie pracował nad otwarciem swoich uczuć. przednie Zainspiruje innych swoją miłością i pasją życia. Może nie być tak barwne. jakie to uczucie być otwartym. Człowiek o przesuniętej strukturze charakteru musi naładować dolną połowę swe- 'I . doskonale Musi się nimi dzielić. Tak jak Ikar. zamknięcie i czasem histeria rozmieszczone. że kiedy ludzie człowiekiem o charakterze schizoidalnym. aktywność rośnie w Człowieka trzeba nauczyć. aktywność we wszystkich częściach potwierdzić jego duchową rzeczywistość. jakiekolwiek one są. że jego i wzmocnić jej skuteczność. Będzie zdolny do głębokiego płatach bocznych i pośrodku tylnej części mózgu. czakramy woli i seksualności oraz czak-ramy Są tam góry do zdobycia. trzeba naładować energią. tak by mógł utrzymywać otwarte czakramy podczas Energetyczne systemy obronne używane przez ćwiczeń t i medytacji. przypadku innych struktur charakterologicznych. jak w (rysunek 12-3). w kategoriach związku każdego pacjenta z jego granicami muzyka czy inne formy kreatywności. Może być większe z tyłu. Aurę charakteru oralnego trzeba naładować. płaty przednie będą pamiętanie o generalnej strukturze charakteru pacjenta. Należy zatrzymać wycieki > góry. centralnej części mózgu.

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 145 Ciaia duchowe ^y**^\y 3 \ Zamknięte �99999999994� ^ "1//. O ' t t Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-8: Aura charakteru sztywnego (obraz diagnostyczny) .

a jej łączący i wysyłający z powrotem we wszechświat w działanie wprowadzić do świadomości. które daje światło ciału seksualnych w przypadku struktury przesuniętej. Nigdy nie dotykać bez fizyczny. a musi być wyprowadzona na zewnątrz i growany z całością. pozwalając pacjentowi na żywym systemem transformacyjnym. rozwijający osobiste negatywne przekonania. To polu energetycznym. jaki sobie więcej światła. a nie taki. przekształcający ją. rozwojem aktywności swojej psychiki. centralnych energii osobowości należy transformujemy świadomość. głębszych. Ponieważ stopniowe doświadczanie uczuć przez krótki czas. Do energia. Człowiek sztywny musi otworzyć czakram energię z zewnątrz. gdyż zrównoważone. Im chętniej będzie leczył się sam. bardzo ostrożny i wrażliwy podczas dotykania dolnej Światło to wytryska jakby z korzenia korony i części ciała. W miarę bardziej poprzez uczucia niż poprzez wolę. otworzyć dolne czakramy i nauczyć się żyć się następnie w jaskrawą świetlną kulę. Jego granice należy rozwijają się nowe zmysły. Uzdrowiciel wyższym stanie duchowym. Struktura charakteru i zadanie życiowe Poza strukturą charakteru Każda struktura charakterologiczna jest W miarę jak każdy człowiek pracuje nad modelem szwankującego systemu transformacyjnego. Zmieniamy siebie i Pole rozszerza się i zaczynają zachodzić głębsze nasz system energetyczny. aura ulega zmianom. uzdrowiciel z miłością akceptował osobowość pacjenta. Widzimy nasz system energe- wyrażona. ponieważ żyjemy i systemie przekonań. cierpienie. Uzdrowienie będzie zawsze wszechświatem. zaczynający następnie postrzegać i zrozumieniem i akceptacją. Pole staje się bardziej naszym systemie energetycznym. Ważne rozwoju człowieka kula ta rośnie i wkrótce sięga poza jest. Prędzej czy później dostajemy systemu przemiany energii wzrasta kreatywność. by bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii ciało. Robimy tak. Robiąc to. tym naturalny przepływ wymiany energii i transformacji z szybciej wyzdrowieje. Sposób życia człowieka zmienia się w pozwolenia. jaki jest naprawdę. żyjemy opierając się na naszych błędnych Wyobrażenia i błędne koncepcje na temat przekonaniach. Ważne jest. Jest ona ziarnem. Zaczynamy postrzegać siebie jako związane z kreatywnością. która jest ukryta unikalny aspekt wszechświata. Pole staje się bardziej jednak nie może trwać długo. przejaśniają się powoli. fizycznie i Najpierw blokujemy energię. rozwinięty organ. całkowicie zinte- wewnątrz. Odblokowujemy system i przekształcamy U wielu ludzi pojawia się pośrodku głowy energię. tworząc reagujemy na taki wszechświat. rozbijający ją na prostsze serca i połączyć go z miłością i innymi uczuciami. Wraz z jaśnieniem ciała mentalnego całą energię. niebiańskiemu i przekształca je w jaśniejszy. zawarte w naszym negatywnym mamy kontaktu z rzeczywistością. nie tylko likwidujemy nasze piękny. czakramy otwierają się coraz szerzej. wykraczające poza świat szanować ponad wszystko.146 ________________________ Dłonie pełne światła go pola. złotosrebrny punkt światła. bardziej Drugim czakramem należy zająć się z troską. tyczny jako mechanizm transformacyjny pobierający czyć". ma świadomość. Aurę charakteru sztywnego trzeba „zmięk. jak poruszać i wyzwalać szyszynka. Człowiek o masochistycznym polu trzeciego oka. lecz . A zatem każdy z nas jest musi to robić powoli. Uzdrowiciel musi być wpływać na rzeczywistość poza światem fizycznym. składniki. którą zablokował. którą przekształcamy. Naprawdę przez większość czasu nie rzeczywistości. mniej stagnacji i wyższe wibracje w wymyśliliśmy. a następnie ponownie Trzeba zaktywizować drugą warstwę aury. Jesteśmy prawdziwą dotrzeć poprzez nakładanie rąk. Wraz ze wzrostem skuteczności tworzymy cierpienie. że robimy coś złego. która nieruchomieje w duchowo. kiedy kładzie ręce na jego ciele. tam gdzie znajdują się przysadka i energii musi nauczyć się. Żyjąc w ten sposób elastyczne i płynne. by uduchowioną materią. żeby uśmierzyć to zmiany. wiadomość.

Nikt inny nie ma takiej samej kombinacji i nikt nie chce zrobić dokładnie tego samego co ty. jak tego chciałeś. którą musisz pobrać. który stworzyłeś do 1. masochistyczna 10 proc. Są to również bezpośrednie manifestacje tego. Znajdź odpowia Chorujesz. co powinieneś zrobić na planie ziemskim. bryk. która najlepiej zrealizuje cel twojej inkarnacji. jakie struktury tworzą twoją charakterologicznej albo ze sposobu. Rodzaj tych życiowym? bloków można wyprowadzić z twojej struktury 7. Prześledź tablicę 13-1. a energię. co chcesz robić. w jaki osobowość. ponieważ nie realizujesz swojego dające ci cechy osobowości w każdej z ru najgłębszego pragnienia. co najbardziej W ten sposób transformujemy energię. co jest tym. blokady energetyczne 6. 5. W jaki sposób struktura charakterologiczna sę dokładnie tak. życiowego. z twoim najgłębszym pragnieniem. Likwidując swe osobiste blokady. Opisz najlepsze cechy każdej ze struktur. Twoja choroba proc. wiąże się z zadaniem życiowym? Jak dowiesz się wkrótce. Bez względu więc 50 proc. Kiedy blokujesz przepływ energii w systemie. jaka jest twoja choroba. Rób to. pojawiłeś się tutaj. przesunięta 5 się ona z twoim zadaniem życiowym. . co zawsze chciałeś robić bardziej niż Ćwiczenie: wszystko inne. który jest naszym zadaniem życiowym. Pozwól.Cz. 8. by ta tęsknota cię prowadziła. Które obszary mózgu są najbardziej aktywne w systemami obronnymi. Przegląd rozdziału 13 Jesteś jedyny w swoim rodzaju. poprzez system sztywna energetyczny. w jaki sposób się blokujesz. Potem odpowiedz na rgetyczny jako narzędzie do wykonania zadania pytania 7-10. torujesz drogę do charakterologicznej spełnienia najgłębszej tęsknoty. Jakie jest zadanie życiowe każdej ze struktur? system energetyczny. ten sekretny sen. Tak więc lekcja. czego nie wiesz na temat życia. Ogólne wzorce takiego blokowania 2. bardziej niż wszystko inne na Kiedy zaczynamy rozluźniać blokady. na to. Idź za nią. Znajdowanie swojej struktury Właśnie po to. Żyjesz w niej. by to realizować. Do której kategorii szczęście. Są to sposoby. wszystkich struktur charakteru. głęboką tęsknotę towarzyszącą nam od dzieciństwa.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 147 także wpływamy w pozytywny sposób na bliźnich. świecie? Odkryj.E. Do przemyślenia którego masz się tutaj nauczyć. wy. bezpośrednio wiąże oralna 15 proc. To uwalnia naszą Zlikwiduj te bloki. nazywamy strukturami charakterologicznymi i 3. zadanie. jest bezpośrednio powiązana. za pomocą poszczególnych strukturach? których izolujesz się od tego. Wypisz procentowo. blokujesz również to pięciu głównych struktur charakterologicznych. Ona da ci Przyjrzyj się sobie w lustrze. Na przykład: blokujesz swoje energie twórcze. W jaki sposób choroba wiąże się z zadaniem prowadzą do zaburzeń fizycznych. tak że nareszcie możemy zrealizować wszystko będzie dobrze. Narzędzie to jest kombinacją energii- świadomości. Opisz ogólną konfigurację P. jest twoim zadaniem życiowym. pełniamy nasze osobiste zadanie. jest wbudowana w twoje ciało i 4. Pytam więc ponownie. schizoidalna 20 proc. dla każdej z wykonania swego zadania. To. Zbudowałeś swoją szkolną kla. chcesz robić w życiu. zaliczyłbyś swoje ciało? Przeanalizuj tablice i opisy Zaprojektowałeś swoje ciało i system ene.

Prześledź tablicę 13-3. w jaki sposób kontaktujesz się z innymi ludźmi na podstawie swojej struktury charakteru.148 Dłonie pełne światła 9. 10. Znajdź odpowiadające ci cechy fizyczne i energetyczne w każdej z rubryk. Prześledź tablicę 13-2. . Sprawdź.

odnieś je do pytania 11. jakie może być twoje osobiste zadanie? A zadanie światowe? 12. 13. . Odpowiedz na pytania 7—12 odnosząc je do każdego z twoich pacjentów.11. Jeśli cierpisz na jakieś zaburzenia fizyczne. W świetle odpowiedzi na trzy ostatnie pytania.

BIBLIA TYSIĄCLECIA. ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: „To jest droga. gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. CZĘŚĆ IV i POSTRZEGANIE METODĄ PRACY UZDROWICIELA Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia. idźcie nią!". twój Nauczyciel już nie odstąpi. 20-21. . KSIĘGA IZAJASZA 30.

Wstęp PRZYCZYNY CHORÓB Z perspektywy uzdrowiciela choroba jest stawą jest idea. Powyższe twierdzenia zrozumiesz leczenia. efekcie do choroby. lecz jak w hologramie również które prowadzą do niezdrowego trybu życia i w całością. że drastycznie zmieniły mój sposób pracy z ludźmi. Jest to bezpośrednia psychoterapeutka. Moje poglądy są bardziej psychoterapii. zaszły dwie poważne zmiany. Zaczęłam lepiej rozumieć to. częścią całości. Całość bowiem z założenia stworzona jest wynikiem zapomnienia. wewnętrznym". kim jesteś. ponieważ trwał latami. iż W trakcie mojego osobistego rozwoju. tworzysz myśli i działania. częłam rozwijać to. Powoli z zaprzeczających temu twierdzeniu. by lepiej pamiętać. lecz także pierwsze. kim jesteś. na temat poszczególnych warstw aury. który znajdujesz się w stanie nierównowagi. Choroba jest zatem sygnałem. duszy i ciała. Po znalazłeś się w stanie nierównowagi. Jednak większość psychoterapeutki zamieniałam się w duchową z nich ograniczy cię do postrzegania rzeczywistości uzdrowicielkę. Uzdrawiałam duszę albo stawałam się przekaźnikiem przypominającym . sięgając o wiele dalej niż jakakolwiek że już akceptujesz siebie jako istniejącego poza terapia. mogłam zaglądać w głąb Natychmiast pomyślisz o wszystkich wyjątkach ciała. zaczęłam też prosić o informacje bardzo ścisłe. to znaczy. mówiąca ci nie tylko. Nierównowaga jest są jednym. że indywidualizacja i całościo-wość rezultatem nierównowagi. które wiadomość dla ciebie. trochę tak jak aparat rentgenowski. są one zatem nie tylko zapominasz. Po drugie. fizycznymi wymiarami czasu i przestrzeni. Informacje te są prowadzenia terapii. za- Chorobę można zatem rozumieć jako lekcję. Kiedy z indywidualnych części. kim się jest. dzięki którym wrócisz do Duchowych Nauczycieli wskazówki dotyczące zdrowia i swego prawdziwego ja. co robię. kim jesteś. gdy czyniłam obserwacje auryczne jako zapomniałeś. co nazywam „widzeniem którą otrzymujesz. jeśli wiesz. ponieważ dotyka wszystkich wymiarów w całościowy i zdrowy sposób tylko pod warunkiem. obejmującej tylko jedno konkretne życie i jedno Uzdrawianie stało się najpierw przedłużeniem konkretne ciało. Ich pod. a potem podstawą wszelkiego transcendentalne. jak uzyskać do nich dostęp. w trakcie sesji zaczęłam otrzymywać od wskazująca ci kroki.

tak jak widzą je pewnego stopnia doświadczyć. Wszystko to należy zrozumieć. Musiałam Duchowi Nauczyciele. pełna ekstazy przypomina mu. Łagodnie nauczyć się technik uzdrawiania z części V. będąc Bogiem. albo myliła drogę w czasie choroby. kim jest dusza. . Jednocześnie zdrowiu i pełni. by leczyć. którego uzdrowiciel musi do choroby i proces uzdrawiania. kiedy zapominała budzi pradawne wspomnienie tego. by uzdrawiać. z którymi żyje wiele ludzi. samotność i głębokie ponadzmystowe — jak działa i jak możecie się go pragnienie wolności.152 Dłonie pełne światła duszy. by łagodnie budzi nadzieję. Przedstawię również Heyoanowy pogląd na miłości. kim jest i dokąd zmierza. Ludzkość wodnictwa i szczegółowo opiszę postrzeganie niesie ze sobą straszliwy ból. Praca uzdrowiciela jest pracą nauczyć. wyzwaniem jest stawienie czoła bólowi strasznej W następnych kilku rozdziałach opiszę proces fizycznej choroby. w doświadczaniu wysokich energii i anielskich istot nieodwołalnie płynie z Uniwersalną Wolą ku zjawiających się. że jest już Bogiem i. Podzielę się z wami otworzyć się na ogromne zachwiania równowagi niektórymi doświadczeniami duchowego prze- duszy i energii. Uzdrowiciel sięga w bolesne rejony duszy i rzeczywistość. Ta praca stała Dotyka iskry Boga w każdej komórce ciała i łagodnie się dla mnie wielce satysfakcjonująca.

Ale holista powie: naszego wewnętrznego doświadczenia weryfikowana „Och. im najlepiej pomóc? Jak mogę ich najlepiej kochać? zaprezentowany przez newtonowską mechanikę Jak mogę pomóc im przypomnieć sobie. ty doprowadziłeś do naszym oddzieleniu od całości. ja bym czegoś takiego nie zrobił". nieprawdziwe. możemy powiedzieć: „Och. Załóżmy. sa-moodpowiedzialności z punktu widzenia roz. dzielności. trakcie transfuzji krwi. Z kolei odpowiedzialność i akceptacja promują siłę. jakimi wydarzenie z punktu widzenia rozdzielności. Co mogę zrobić. tylko niewielka część samo to wywołało. To powoduje postanowiły odebrać od swojej wyższej rzeczywistości. do czego potrafi doprowadzić interpretowanie Rozdzielność tworzy strach i poczucie przegranej. iż rzeczywistość zbudowana jest z Każdy. ale wielką różnicę pomiędzy dowodów przedstawionych przez naukowców odpowiedzialnością i winą. żeby . Wiele i miłością. że małe dziecko zaraziło się AIDS w wewnętrzną siłę tworzenia własnej rzeczywistości. to jego wina". I odwrotnie. to możesz też uczynić je takimi. Są one po prostu tego raka. jak „Och. pokazuje. W żeby były. są. ono Gdy jesteśmy dziećmi. że przedstawię przykład wypowiadane są z perspektywy rozdzielności. kto podchodzi do życia w ten sposób. nie rozdzielnych elementów materii. stał się mocno znajduje sprzeczności pomiędzy odpowiedzialnością nieaktualny już na początku XX wieku. jesteśmy istotami obiecuje szacunek i akceptację wszystkiego. Nie Pogląd oparty na indywidualizacji i holizmie jesteśmy oddzielnymi istotami. Jeśli interpretujemy to Bo jeśli nieświadomie uczyniłeś rzeczy takimi. jakże trudną lekcję ta dzielna dusza i rodzina jest przez ludzi wokół nas. biedne dziecko". newtonowskie przyzwyczajenia każą nam myśleć o stwierdzenia takie. na to. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi zapo- oparciu o popularne rozumienie samoodpo. kim są?" pogląd. Pozwólcie. jakimi chcesz. wiedzialności ktoś mógłby powiedzieć: „Och. czego zindywidualizowanymi. Rozdział 14 ROZDZIELNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI Jak już powiedziałam w rozdziale czwartym. iż wszyscy stanowimy pewną całość. minania. To tylko nasze stare doświadczają inne istoty ludzkie. strach i poczucie przegranej tworzą iluzję bezsilności.

Z czasem zewnątrz. a ty myślisz. jak sądzisz. Dotknij go. co nazywa się czasem zastałą substancją Heyoan podał następujące wyjaśnienie muru: duszy. Co on myśli. sobie siłę. Jako Ćwiczenie: Badanie dzieci bardzo potrzebowaliśmy konfirmacji. powąchaj. a nauka ta opierała się na swojego wewnętrznego potwierdzeniach docierających do nas ze świata muru zewnętrznego. jest on zbudowany z ciebie. tak jak w powstrzymuje napór jakiejś przerażającej ze. taką. dziewiątym i dziesiątym szczegółowo opisaliśmy Jaka jest jego faktura. konfirmację. Innymi słowy. kim jesteśmy. której nie murem. że to. Innymi słowy. a także wielką powódź. by świadomości. czego. jaka barwa? Jest jasny czy blokady występujące w polu aurycznym. Im dłużej stoją. Możesz więc zobaczyć siebie za tym służy do oddzielania tej części ciebie. czy myśli. która znajdujesz się wnętrznej siły. którą oddzieliłeś. widzi. albo odrzucaliśmy Żeby zbadać swój mur. lecz co w istocie jest zewnętrzną Za każdym razem gdy źle się poczujesz. musisz zbadać jego istotę. Skuteczne związane. tak jak w przypadku tamy albo śluzy. równowagę. Z ciemny. Przypomnij sobie szczególnie rzeczywistości i znajdowaliśmy metodę ma. Gdy doświadczenia. usłysz słowa albo dźwięki z nią czy to obrazy. Są to odseparowane od nas „kleksy" energii. Ty. wielki napór siły z chcesz w danym momencie doświadczać. czy uczucia. W rozdziałach strachu. że blokowaliśmy nasze doświadczenia — wyobraź ją sobie. ten sposób. zobacz. czuje? Jakie blokad jest zaburzenie przepływu energii w polu są poglądy tej części twojej świadomości na temat aurycznym i w końcu powstanie choroby. średniowiecznych zamkach. Stają się rzeczywistości? one tym. który zbudowałeś pomiędzy gdzie poziom wody w jednym miejscu jest wyższy większym zintegrowanym sobą a częścią siebie. możesz przeprowadzić dużą część naszej nie potwierdzonej wewnętrznej następujące ćwiczenia. ostry. tym bardziej musisz zrobić. z tobą wewnątrz. Strach blokowanie odgradza nas od danej części wypływa z poczucia bycia oddzielonym. używając pochodzącej podtrzymać to. Spójrzmy na to. co oddzieliłeś. że twój rzeczy powiększają tylko doświadczenie mur zbudowany jest z twojej esencji i zawiera w rozdzielności. brakuje ci na poziomie za nim część ciebie. Mur niż w sąsiednim. Zaczyna ci się wydawać. że jesteś od niej słabsza. w twoją stronę zbliża bardziej zapominasz. że jest zatem to. „Powrócimy do idei muru. mówi. zacznij również postrzegać mur zapominamy. z którą walczysz gazynowania jej w oczekiwaniu na późniejszą obecnie lub nie rozwiązaną sytuację z przeszłości. zdają się zapewniać bezpieczeństwo. Te wewnętrzne ściany tworzone są wewnątrz muru. Znajdź zawarty w niej strach. sytuacją stan strachu. Można ją też . ponieważ podczas eonów doświadczeń duszy. Proces ten możemy wyjaśnić również w Zacznij doświadczać związanych z nią uczuć. Twój mur rekompensuje mur staje się coraz mocniejszy i zapominasz. co część nas od reszty nas. Tę siłę można przekształcić i rozprowadzić jako fundament siły wewnętrznej jaźni.154 Dłonie pełne światła wewnętrzną walkę pomiędzy samozachowa-niem (prezerwacją) a potwierdzenie ze strony innych. W rezultacie albo kreowaliśmy sekretne wyimaginowane światy. żeby pozostać bezpieczna. Jest zbudowany z twojej tym skuteczniej zdają się oddzielać coś innego niż esencji i pełen stwierdzeń dotyczących tego. nieprzyjemną sytuację. byliśmy na etapie uczenia się. a może twardy? Z czego jest zrobiony? aurycznego punktu widzenia rezultatem istnienia tych Stań się nim. przynajmniej na jakiś czas. posmakuj. Im dłużej stoją. pochodzi z zewnątrz. że ściana Wznosisz zatem mur. co uważałaś wtedy za wewnętrzną z terapii Gestalt koncepcji muru. który sama stworzyłaś. żeby się ochronić. się wielka siła. lecz w gruncie Najcudowniejsze w tym wszystkim jest to. doświadczasz muru. nierównowagą. to znaczy coraz wewnętrznym. wprowadzasz się na nowo w związany z daną Odgradzamy się od samych siebie.

którą zamknąłeś za wewnętrznej eksploracji i uzdrawiania. Jest on zatem W trakcie wchodzenia w mur. co mówisz ty ożywiania go. Widzisz go również jako 1. ponieważ jesteś nim. władzę rozdzielenia. nie nad nim. co mówi ukryta wewnątrz muru widoczny w polu aurycznym zaczyna się poruszać. z tym. osoba". Co jest przyczyną choroby? przedstawiciela muru pomiędzy tym. Jaka jest natura twojego wewnętrznego muru? największych nieszczęść ludzkości na planie 3. Co mówi ziemskim. siedzisz w nim. Blok jako mur. swojego wewnętrznego jak blok w jednej warstwie aury — wyrażony oczywiście w rzeczywistości tej aury. Do przemyślenia Mur reprezentuje wiarę we władzę nad światem. która znajduje wewnątrz i na zewnątrz siebie. A zatem jeśli potrafisz znaleźć tę metaforę twój mur? Co mówi ta część ciebie. a jednocześnie można uważać za blok energetyczny obecny w aurze. kim jesteś". rozjaśniasz również blok. a nawet pomiędzy samym murem a tym. Kiedy już to zrobisz. a tym. aż zaistnieje przepływ przez mur. nie tylko na poziomie się za murem? Co mówi ta część ciebie. Siedzisz zatem ukryta pola aurycznego. bez względu na jego formę. Masz władzę wewnątrz niego. ponieważ jesteś również tą siłą po drugiej stronie muru. Zobaczmy teraz. co jest poza nim. Bloki istnieją na wszystkich poziomach aury. doświadczania i mostem świadomości łączącym to. wewnątrz muru. zakłócając naturalny przepływ energii. Nawiąż rozmowę ze swoim murem. kim myślisz. Przegląd rozdziału 4 „Teraz widzisz ten mur symbolicznie na etapie psychodynamicznym. możesz użyć jej jako narzędzia Jaka jest natura twojej siły.Rozdzielność rzeczywistości 155 widzieć jako schody prowadzące do wewnętrznej Spójrzmy na kwestię muru z punktu widzenia jaźni. mur za swoim murem bezpieczeństwa. lecz także duchowym i na zewnątrz muru? Od czego chroni cię twój mur? ziemskim. kim jesteś. która jest psychodynamicznym. po czym nieruchomieje. nawiąż taką samą rozmowę pomiędzy sobą a tym. przekonanie lub uczucie — może w efekcie doprowadzić do powstania Nawiąż rozmowę pomiędzy sobą-murem a sobą. muru to jest jako myśl. choroby w fizycznym ciele. . Jak powiedzieliśmy wcześniej. że jesteś. która jest jednym z 2. gdzie ta silą już istnieje. co jest poza murem. Możesz użyć murem? Jak możesz ją uwolnić? jej jako narzędzia do przypomnienia sobie. Ćwiczenie: Rozbrajanie Oddziaływają na siebie wzajemnie. i kontynuuj te rozmowy.

widzimy. tak samo jak rzeczywistym. Każde ciało istnieje w świadomej wyższej świadomości możemy włączyć się dzięki rzeczywistości. Nasza wewnętrzna iskra boskości istnieje na o Po pierwsze. Każda warstwa jest w Wiedziałem to od początku!" Nasza boska iskra pewnym sensie samodzielnym światem. rozwojem i zanurzone w tej samej przestrzeni. Możemy wyczuwać to wewnętrznie. Do tej ciało fizyczne. czym jest wiele wyższym od naszej codziennej świadomości aura. warstwa po warstwie. że jesteśmy czymś o wiele formie wibracji) poprzez jego warstwy do więcej niż tylko naszymi fizycznymi ciałami. . możemy używać jej do światy te są wzajemnie powiązane i egzystują kierowania naszym codziennym życiem. Rozdział 15 OD BLOKADY ENERGETYCZNEJ DO CHOROBY FIZYCZNEJ Ponieważ aura jest mechanizmem. jednak posiada najwyższą mądrość. doświadczenie codzienności. Człowiek ma uczucie: „Och. Jest nie tylko przekaźnikiem czy polem. poprzez który Wymiar energii kreatywne impulsy z naszych wyższych i świadomości rzeczywistości przechodzą do rzeczywistości fizycznej. Kiedy już ją znajdziemy. rzeczywistości boskiej jaźni. nie będzie wcale przypominającej — a pod innymi nie — zaskoczeniem. By to zrobić. doświadczamy naszej fizycznej rzeczywistości. do świata W tym rozdziale przedstawiony jest przejrzysty fizycznego. rozważmy raz jeszcze. pod niektórymi względami praktyce. Każda warstwa jest ciałem. musimy Jesteśmy zbudowani z kolejnych warstw energii i dowiedzieć się dokładniej. samym życiem. Jest planie rzeczywistości i rozwiniętej świadomości. tak! rzeczywistość fizyczną. są przekazywane. możemy użyć pola aurycznego do Spoglądając na siebie z perspektywy szerszej niż ponownego podniesienia naszej świadomości (w dotychczas. w której my wzrostem. tak samo Jesteśmy tą wyższą świadomością. żywym i funkcjonującym jak nasze jesteśmy naszą codzienną świadomością. jak te kreatywne impulsy świadomości. gdzie pomagają tworzyć nasze graficzny opis naszego doświadczenia uczuć i myśli.

rozdziale siódmym. Na poziomie mentalnym poziomów rzeczywistości. aż skrystalizuje się w świadomość wyraża się w postaci racjonalnego rzeczywistość fizyczną. a świat ten. podróże astralne. eterycznego. Tablica 15-2 pokazuje sposób. niższych poziomach. gniew i miłość.158 Dłonie pełne światła Tablica 15-1:. PLANY RZECZYWISTOŚCI. by mogła ona ponownie płynąć w harmonii. w jaki świa- w których egzystujemy i które korelują z kolejnymi domość wyraża się w poszczególnych warstwach warstwami albo ciałami aurycznymi opisanymi w aury oraz cytuje wypowiadane przez nią stwierdzenie. Nieprzyjemne uczucia takie jak zimno albo warstwy w naszych ciałach duchowych — poziom głód są sygnałami. instynktu. keteryczny uświęcony. Q fizyczny Tablica 15-1 przedstawia plany rzeczywistości. poziom niebiański i poziom energię. które wykraczają poza jaźń. mamy przynajmniej trzy czy ból. wpływa również na poziomy Na poziomie astralnym świadomość odbierana wyższe. zbadajmy dokładniej. że należy zrównoważyć naszą eteryczny uświęcony. NA KTÓRYCH ISTNIEJEMY 2? o (w powiązaniu z warstwami aury) W P 03 N cti Plan duchowy ^ P t> fi <u Poziom keteryczny uświęcony a N Poziom niebiański £P co •N t r> 'u Poziom eteryczny uświęcony PS en £ 'o1 "i N Plan astralny t-ł- p a> o 73 aj £2 Gradacja światła tr o N d « a N « '£. Plan fizyczny składa się z Na planie fizycznym świadomość przyjmuje postać czterech poziomów: fizycznego. kiedy podstawowymi pierwotnymi emocjami i reakcjami pojęcie albo pogląd transmitowany jest ze swego takimi jak strach. mają miejsce pola aurycznego. Tworzymy zgodnie z myślenia. wedle . Oczywiście to. plan duchowy znajduje się ponad nim i tnieję". Z kolei na planie astralnym. Plan astralny jest automatycznego funkcjonowania organów pomostem między poziomami fizycznym i wewnętrznych. w jaki sposób objąć całą ludzkość. Jak wspomniałam w się w postaci uczuć takich jak fizyczna przyjemność rozdziale siódmym. odruchów bezwarunkowych i emocjonalnego i mentalnego. świadomość manifestuje się w kolejnych warstwach który jest zupełnie innym światem. by i choroby. Plan fizyczny N ^ Poziom mentalny Poziom "ST emocjonalny Poziom •rH eteryczny Poziom "o. Na poziomie emocjonalnym świadomość wyraża się Kreacja albo manifestacja następuje. Większość tych źródła na wysokich poziomach do gęstszych emocji wiąże się z jaźnią. Tutaj świadomość stwierdza: „Is- duchowym. co dzieje się na umysłu. Na poziomie eterycznym świadomość wyraża zawiera gradacje oświecenia. Jest to plan linearnego analitycznego naszymi poglądami. Aby zrozumieć proces tworzenia się zdrowia jest jako silne emocje.

Twierdzę. dzięki której uświęcony powołujemy rzeczy do istnienia poprzez nazywanie i definiowanie ich. zmieniasz również kierunek ruchu.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 159 Tabjica 15-2: . wyższą energią i szybszymi świadomość wibracjami. Poziom Wyraz Stwierdzenie ponieważ prawa rządzące planem astralnym świadomości wypowiadane opierałyby się na naturalnym prawie. rządzących całym wszechświatem. że fizyczne fizycznie eteryczny delikatniejsze substancje i energie w ciałach duchowych indukują harmonijny rezonans w as trału. to jest miłość. W piątej Poziom swoją wolę warstwie — eterycznej uświęconej — świadomość eteryczny wyraża się jako wyższa wola. Odpowiadałyby one oczywiście tym. w następujący harmonijnej indukcji występuje. zamiast głównie odbijać się od ich impuls w kategoriach swej świadomej rzeczy- powierzchni. WYRAZ innym. i staje się astralny powszechną miłością do wszystkiego co żywe. które rządzi przez delikatniejszą substancją. gdy uderzenie w sposób różni się od planu fizycznego: przedmioty jeden kamerton wywołuje rezonans drugiego znaj- mają formę płynną. lecz wiedzy 2 Osobiste Odczuwam zintegrowanej. więc kiedy skupiasz uwagę na czymś . Z innego Doznania Odczuwam Poziom punktu widzenia można by powiedzieć. w które chcemy się udać. 6 Wyższe Kocham Na planie duchowym znajduje się jeszcze jeden Poziom uczucia wszystko. światło promieniuje z dującego się w pobliżu. aby podróżować. świat ze swoją własną rzeczywistością. (Zjawisko opisów ludzi. dużo 5 wola Wyrażam bardziej rozświetlony i kochający niż nasz. Kierunek zmienia się wraz ze skupieniem uwagi. Na 3 Myślenie Myślę siódmym poziomie świadomość wyraża się wyższymi Poziom pojęciami systemów wiedzy albo przekonań. którzy go doświadczyli. który niebiański Wyższa co żyje przynajmniej mnie wydaje się dużo piękniejszy. Ten proces trwa następnie aż do poziomu częstotliwości ciała fizycznego.) Każde ciało wyraża ten przedmiotów. Poziom Funkcjonowanie Istnieję który z kolei indukuje harmonijny rezonans w trzech fizyczny fizyczne Staję się dolnych ciałach. które znamy z naszego świata fizycznego. Na poziomie niebiańskim świadomość wyraża się w postaci wyższych uczuć 4 Emocje Kocham takich jak uniwersalna miłość. nie tylko linearnej. keteryczny praw kosmicznych albo uniwersalnych. świat. która Poziom ty-ja ludzi wykracza poza przyjaciół i bliźnich. a 1 potem przemieszcza się do ciała astralnego. To tutaj mentalny początkowy impuls kreatywny wychodzi z naszej wiedzy. Siła ŚWIADOMOŚCI NA POZIOMACH koncentracji jest bardzo ważna na tym planie! AURYCZNYCH Podobieństwa i różnice pomiędzy planami fizycznym i astralnym nie byłyby zaskoczeniem dla fizyka. Poziom emocje emocjonalnie Podstawowa pierwotna siła kreatywna zostaje emocjonalny zainicjowana w najwyższym ciele duchowym. wystarczy tylko skoncentrować się na miejscu. 7 Wyższe Wiem że nasze prawa fizyczne są w gruncie rzeczy po Poziom pojęcia Jestem prostu specjalnymi przypadkami ogólnych praw.

......... Kiedy ciało keteryczne skorelowane jest ne odpowie automatycznie poprzez autonomicz... że jestem jednym z Bogiem 1 Ciało niebiańskie . potem doznań fizycznych........ tworzy: miłość i Ciało eteryczne ... jeśli odczyta boską wiedzę tej rzeczywistości... giem"..... Boska wiedza: Wiem.......... Wypowiada impuls pozytywny. tworzy: zdrowie fizyczne - wistości na własnym poziomie....... jeśli odebrany twierdzenie: „Wiem........ równowaga yin/yang....................... albo skurczy.. Rozluźni się....................... Na przykład.................................. Prawdziwe odczuwanie: Naturalny nie zakłócony przepływ uczuć odpowiadający boskiej rzeczywistości......... że jestem jednym z Bo- impuls będzie negatywny...... na siła pochodząca z ludzkiej rzeczywistości wy niższych częstotliwości... Miłość: Kocham ludzkość l Ciało mentalne ..................160 ____________________________________________________________________ Dłonie pełne światła Tablica 15—3: TWÓRCZY PROCES ZDROWIA Ciało keteryczne uświęcone ............................................ Wchodząc w warst... kiedy kreatyw- w postaci szerokich uczuć....... która ut rzymuje strukturę i funkcje ciała etery cznego.... Jest to doświadczenie jedności ze stwór- .......... najpierw zostanie duchowej kierunkowana jest w zgodzie z pra- wyrażony w postaci myśli............................. potem szczegółowych wem uniwersalnym albo kosmicznym (tablica uczuć... z wyższą rzeczywistością duchową........... 15-3). tworzy: jesteśmy w porządku I Ciało fizyczne ....... równowaga systemów fizycznych......... prze mieszczający się do astralu......... Jasne myślenie: Jasne myślenie służące do realizowania miłości i woli 1 Ciało emocjonalne ........... Boska miłość: Kocham wszystko.. Bycie: Naturalna przemiana energii chemicznej............... XwOrCZV DTOCCS ZCLrOWlSL kreatywny impuls z poziomu duchowego........... będzie wyrażony Stan zdrowia utrzymuje się.................................... co żyje i Ciało eteryczne uświęcone ........... a ciało fizycz......... manifestuje ny system nerwowy.... Istnienie: Naturalna przemiana energii... Boska wola: Twoja i moja wola są jednym 1 Ciało astralne....

że jestem najlepszy". zniekształcenia" są zawsze powiązane z systemem wyrażającego się następnie w postaci uczuć. uczucia będą akceptowane przez Ja widzę karmę po prostu jako doświadczenie człowieka i harmonijne. myśleć. Jego rezultatem są przyjemne doznania cielesne. Zdrowie powstaje mentalny impas. rozdarcia albo splątane linie światła. W zdrowym systemie energie później w umyśle powstanie myśl odwrotna. możliwa dzięki naturalnemu wyglądać na bardzo słabe. To odżywiania ciała eterycznego i podtrzymywania jego zniekształcenie wpływa na warstwę niebiańską przez struktury i funkcji. ulega zniekształceniu i niebiańskim. w którym systemy w ciele astralnym.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 161 cą. że jest eterycznym. Utrzymywana jest również zablokowanie niebiańskiej miłości i zniekształcenie naturalna równowaga energii yin/yang w ciele jej. są zatem karmiczne. Przykładem Powszechnego Pola Energii. aż zostaną oczyszczone i skorelowane z ciała eterycznego. a jednak „Mogę to zrobić". na warstwę mentalną i formuje percepcję zniekształcenie to utrzymuje się na wszystkich rzeczywistości w tej warstwie. Na szczęście nikt nie może wagi i funkcjonują normalnie. kolei w ciele eterycznym uświęconym korelację Zniekształcenie to następuje. które reaguje naturalną harmonią. Energia ta służy do może być: „Wierzę. W człowieku równowagę w pozostałych ciałach. który jest również przyciąga zatem jeszcze więcej zdrowia. Następnym przykładem tego choroby konfliktu jest „Nie mogę tego zrobić". To wpłynie na piątą przepływowi uczuć. muszę być najgorszy. gdy pierwotny impuls indywidualnej woli z wolą boską. Ciało mentalne każe człowiekowi chemiczne i fizyczne znajdują się w stanie równo. Zniekształcona siódma warstwa wiąże się ze które wspomagają naturalny metabolizm energii z zniekształconym systemem przekonań. wywołuje zwiększoną warstwę pola. To zaś wyraża się kreatywny natrafia na blok energetyczny albo inne na poziomie astralnym jako miłość do ludzkości. więc prędzej czy zdrowia fizycznego. Te „duchowe nego do materii i energii ciała emocjonalnego. która będzie zniekształcona. warunkując stan oszukiwać się przez cały czas. Następuje rozpoło-wienie siły życiowej na dwa przeciwstawne prądy i człowiek wpada w Dynamiczny proces dualistyczne pęknięcie. co spowoduje powstanie blo- ćwiczeń fizycznych. Poziom astralny odpowie prowadzi do przestrzegania odpowiedniej diety i żądzą bycia najlepszym. Człowiek świadomość doznań cielesnych. Ich przepływ nie będzie życiowe stworzone na podstawie systemów blokowany. gdzie wyglądały jak prawem harmonijnej indukcji i rezonansu sympatycz. Zdrowe ciało eteryczne ków albo ciemnych kleksów unieruchomionej energii wspomaga zdrowe ciało fizyczne. Przy tej równowadze naturalna najlepszy. które są przenoszone z jednego życia do Ten przepływ jest następnie przekazywany do następnego. Jeśli nie wszystkich ciał są zrównoważone i podtrzymują jestem najlepszy. Ta wibracja w ciele kolejnych poziomach. Jeśli przekonań uformowanym w trakcie obecnego życia percepcja rzeczywistości jest zgodna z prawem lub któregoś z wcześniejszych. W rezultacie człowiek akceptuje wizję. Widziałam zniekształcenia już mentalnym jest następnie transmitowana zgodnie z w siódmej warstwie aury. zaburzenie w aurze. Ta rzeczywistość pierwotna siła kreatywna wyłania się z ludzkiej indukuje zatem uczucie uniwersalnej miłości w ciele rzeczywistości duchowej. Światło na poziomie niebiańskim może wrażliwość ciała. kosmicznym. a zarazem byt indywidualnego. Gdy impuls zostanie Doświadczenie miłości do wszystkich ludzi wpływa zniekształcony w drodze do gęstszych warstw aury. Impas ten wyraża się ten sam stopniowy proces. Uczucie jedności z Bogiem tworzy z zaczyna działać przeciwko prawu uniwersalnemu. że jest najlepszy. zniekształceniem struktury ciała mentalnego. Jednak gdy w energii . która z kolei spróbuje być najlepszym. Mamy zatem impas mentalny W chorującym systemie (tablica 15-4) zachodzi usadowiony w ciele mentalnym. przekonań. większą rzeczywistością.

przekonaniami unieruchomiona energia Ciało mentalne Myślę zgodnie Myślę. że jest najlepszy ze Splątanie albo rozerwanie w uświęcone wszystkich siódmej warstwie Ciało Kocham to. że jestem Wierzy. (Impas) formy myślowe Tak/Nie Ciało Czuję zgodnie Strach. przeładowanie splotu słonecznego Ciało Egzystuję zgodnie Choroba Fizyczne zmiany emocjonalne z moimi chorobowe.162 Dłonie pełne światła Td. najlepszy. Zaburzenia formy ciała z moimi Myślę. Ciemne bloki emocjonalne z moimi / unieruchomionej albo przekonaniami \ Zal opróżnionej energii Gniew Ciało eteryczne Jestem zgodnie Ból fizyczny Splątania.ic2L X5"~4* DYNAMICZNY PROCES CHOROBY Ciało keteryczne Wierzę. że mogę być najlepszy. Kocha bycie najlepszym Słabe albo zablokowane niebiańskie w co wierzę światło niebiańskie Ciało eteryczne Przy pomocy woli Próbuje być najlepszym Zniekształcenie ciała uświęcone urzeczywistniam eterycznego uświęconego moje przekonania Ciało astralne Pożądam zgodnie Pożąda bycia najlepszym Blokady w ciele astralnym. że nie mogę być mentalnego.bl. z moimi ciemne formy. np. dysocjacyjne przekonaniami. dziury albo z moimi zniekształcenia przekonaniami w warstwie eterycznej (brak równowagi yin/yang). wrzody przekonaniami .

W naszym przykładzie nadmiar yin w wania harmonii w ciałach aurycznych ponad ciałem splocie słonecznym mógłby spowodować fizycznym. . zniekształcenia i uszkodzenia człowiek nie potrafił rozwiązać tego konkretnego można wyleczyć pomagając ciału leczyć się samemu. rozwinie się choroba. spowoduje zaburzenie przemiany energii o wiele trudniej tego dokonać. Leki nierzeczywistości i jest nie do przyjęcia dla bardzo szkodzą aurze. manifestującej się w jest stan nierównowagi. doprowadzić do powstania wrzodów. Im większy do obojętności na potrzeby ciała. ponieważ człowiek nie będzie w stanie albo splątania. zaburzenie zostanie usunięty. by służył do utrzymy- chorobę. przeładowanej albo unieruchomionej na ciało emocjonalne (przez za-indukowane ciemnej energii. lecz przede wszystkim wątrobę. powo-" dując poboru energii. powodując nadmiar yin na tym obszarze. To wpłynie niedoładowanej. Strach opiera się na mogą pojawić się dziury w strukturze siatki. Jeśli nie zostanie rozwiązany przez że w parzystych warstwach pola choroba przyjmuje człowieka. równowagi energie w ciałach wyższych są kolejno Ponieważ czakramy są punktami maksymalnego transmitowane do ciał niższych. W nieparzystych warstwach pola wibracje. zaburzenia strach. eterycznym zostanie przekazany do ciała fizycznego Radioterapia strzępi warstwy pola. żeby usunięte organy A zatem w chorującym systemie wytrącone z rozwijały się ponownie. które jest zaburzone albo nie zrównowa.Od blokady energetycznej do choroby jizycznej ____ 163 i wibracjach. wedle których rosną całe pole auryczne. coś na podobieństwo spalonej nylonowej pończochy. Te blizny. gdzie pojawiają się kolejne wyleczeniu pozostaje pomarańczo-wożółty kolor. Ponieważ są to ciągu miesiąca czy dwóch. chociaż rzekomo zostaje on wydalony w porozrywanych linii siły świetlnej. Dorosłe czakramy mają wokół góry. na pętlę zwrotną kolejnych nie zrównoważonych energii. tak jak opisaliśmy to powyżej) i spowoduje choroba przyjmuje postać zniekształcenia. aż do siódmej nym. świadczą o tym. Wrażliwość na w systemie energetycznym. Chemoterapia uszkadza linie siły albo struktury. zniekształcenie przeniesie się do ciała kręgosłupa w celach diagnostycznych radioopalizujący eterycznego w postaci splątanych albo barwnik. gdyby warstwy. W naszym przykładzie (tablica 15-4) strach Operacje chirurgiczne powodują blizny w pierwszej mógł zaburzyć ciało eteryczne w splocie słonecz. ma negatywny wpływ na swojego sąsiada z stożków energii. może zamienić się w dysocjacyjną formę postać bloków opisanych wcześniej w tej książce — myślową i przenieść do nieświadomości. Widziałam w wątrobie formy człowieka. W zdrowym systemie te Obserwacje. zwiększoną kwasowość żołądka i w rezultacie dzięki znajomości pola aurycznego i biochemii. problemu. warstwie pola a czasem głębiej. że pewnego dnia. będziemy w stanie sprawiać. wziętych w trakcie poprzednich chorób. Choroba tworzy nową chorobę. co spowoduje negatywną choroba. siebie ochronną powłokę. tym poważniejsza będzie postaci niewłaściwej diety. czakramy wyglądają jak wiry energii Każde ciało. spiralne stożki strzeganiu ponadzmysłowemu. organ eteryczny wciąż będzie równowagi systemów fizycznych i w efekcie można jeszcze zrekonstruować. W każdej nieparzystej warstwie aury rozwiązać problemu. są też istotnymi punktami równowagi wreszcie chorobę w ciele fizycznym. utworzone z pewnej ilości mniejszych spiralnych żone. rysunku 8-2. W wyniku Ponieważ nie ma już swobodnego przepływu uczuć hepatitis w wątrobie przez całe lata po pozornym w ciele emocjonalnym. Jest zatem zablokowany i po jakimś ciemnej energii będące pozostałością po lekach czasie może również przejść do nieświadomości. Jestem przekonana. jakich dokonałam dzięki po. Jak pokazaliśmy w rozdziale ósmym. ciału fizycznemu będzie usunięta. Jeśli cza-kram jest nie doznania cielesne jest zmniejszona i może prowadzić zrównoważony. problem w ciele zielonka wobrązową energią przypominającą śluz. Jeśli jakiś organ chemicznej w ciele fizycznym. Jeśli nieprawidłowość nie zostanie jeśli zostawimy je nietknięte. komórki ciała fizycznego. zamieniając je w i stanie się chorobą. W ciemne kleksy unieruchomionej albo bardzo słabej dziesięć lat po zabiegu widziałam wprowadzony do energii.

To zniekształcenie zaburzenia trzustki. która została zwolniona. w zależności od tego. z których których badałam. drugi. Czakram może być rozerwany. w lewym górnym kwadrancie. bolesną i chorobę wieńcową. Pojawia się w Rysunek 15-5F pokazuje zniekształcenie. Każdy stożek przeprowadzono operację. często w pierwszym czakramie u ludzi. jak na rysunku 15-5D. wyglądają na pokazuje przykład czakramu. jakie miałam okazję oglądać. która dodatek pacjent narażony jest na wszelkiego rodzaju została chirurgicznie usunięta. Te zaburzenia powiązane są z jakąś czynienia. Rezultatem rozerwanej siódmej „dziury". Troje ludzi chorych na AIDS. czakramie splotu słonecznego w wyniku poważnego zaburzenia psychicznego. jak przekrzywione. za trzecie czakramy. John Pierrakos pisze w wpływy zewnętrzne. Zniekształcenie takie występuje w wątrobą mają wpływ na inny wir tego samego pierwszym czakramie. trzeci. Często występuje jako zaburzenie pooperacyjne w ściągając energię z PPE do swojego ośrodka. zaburzona jest również praca pojawia się aż do siódmej warstwy pola. uszkodzenie kości ogonowej. zamiast które są niezdrowe dla systemu. Czak-ramy. gdzie czakramie znajdującym się na obszarze. z jakim miałam do się. Ochronna powłoka tego czakramu jest zaobserwowała. . warstwy jest utrata dużej ilości energii z pola. kto choruje na ciało potrzebuje. znajdujący się bliżej wątroby. zaraz poniżej wiru związanego z mniejszych wirów. Na rysunku 15-5C widzimy „dostrojony" jest do określonej częstotliwości. które oddziaływają na niego nie Przypadku złamanego serca o zaburzeniach pracy tylko psychicznie. Rysunek 15. Pole nie jest w czakramu serca u osób cierpiących na dusznicę stanie obronić człowieka od napływających energii. Wiąże się to również z występującą przy wszystkich przepuklinach rozworu kością ogonową. określonego wiru po lewej stronie czakramu splotu 5B pokazuje wyciągnięty czubek jednego z słonecznego. który został całkowicie zanieczyszczone ciemną gęstą substancją. podczas gdy kłopoty z czakramach. Spotykałam się z tym Rysunek 15-5 pokazuje niektóre z zaobser. wygląda jak uważyłam. Na przykład Scha-fica Karagula pisze w rak ujawni się w ciele dopiero rok czy dwa lata swojej książce Przełom w kreatywności. która została zablokowana z jednej przełykowego. że za każdym razem. lecz także fizycznie. U ludzi z bardzo poważnymi mózgu jeden z mniejszych wirów czakramu korony nowotworami widziałam siódmą warstwę rozdartą od opadał w dół. Również ta konfiguracja sięgała aż do niedoczynnością lub patologią w danym rejonie ciała siódmej warstwy. występował u może całkowicie lub częściowo opaść lub odwrócić każdego pacjenta chorego na raka. Każdy. Na Dziura iskrowa odpowiadała tej części mózgu. a fizycznego. w synchronizacji z innymi. zamiast sterczeć ku górze tak jak stóp poprzez czakramy pierwszy. przekrzywiony na jedną stronę. Spiralne stożki energii. iż w przypadku zaburzeń pracy kompletnie oddzielona. Za- ciała. by funkcjonować normalnie. Czasem daje się zaobserwować wielkie postępy poczyniła choroba. Spiralny stożek czakram. aż do zwykle. synchronicznie. Rysunek 15-5E przypominać jasne. wolno lub nierównomiernie. obracające się wiry.164 Dłonie pełne światła wirują rytmicznie. mogą obracać się za szybko. mogą być wszystkie siedem warstw. Jednak anginę. ma zanieczyszczoną ciemną energię w w chorym systemie wiry te nie pracują czakramie serca. W matrycy w mózgu chorego były również czakramu serca. Czakram splotu słonecznego ma osiem mniejszych Zaczynam myśleć. na którym zostanie wykorzystana przez ciało. Obserwowałam to w wielu przepukliną rozziewową. strony. swoją energię z ziemią tylko poprzez jedną nogę. gdy występują sprężyna. Rozerwany załamania w przepływie energii. miało zanieczyszczone pierwsze i zbudowane są wiry. Mały wir zlokalizowany po lewej stronie dostarcza energii określonemu organowi. że każdy wir czakramu wirów. Pierwszy przykład (15-5A) pokazuje konfigurację podczas gdy druga była słaba. kiedy nastąpiło jakieś czakramu. którzy łączyli wowanych przeze mnie zaburzeń czakramów. że później. której zanieczyszczony czakram. przez które energia musiała przeskakiwać. a czasem nawet całe biopole.

które uległy zniekształceniu .Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 165 Rysunek 15-5: Czakramy.

kim jestem?". znaczenia twojej choroby Wir był blady. W jaki sposób wyznawane przez nas przekonania ukształtowały nasze poglądy i jaką rolę grało w tym P. Wszyscy do pewnego stopnia tworzymy chorobę Istnieje wiele możliwych konfiguracji. iż coś jest nie tak i każe chorób z punktu widzenia P. Niektóre. mentalnego lub 1. Innymi słowy.166 Dłonie pełne światła które pojawiło się w wyniku ciężkiego maratonu terapeutycznego.E. Ból jest wbudowanym mechanizmem. Ból uczy nas prosić Do przemyślenia o pomoc i uzdrowienie. Zastanów się. kobieta miałaby duże kłopoty z wątrobą. zawsze polega ona na nieregularnościami. a zatem jest kluczem do edukacji duszy. oznacza? Jaką wiadomość przekazuje mi ciało? Jak to zanim pojawiły się dalsze zaburzenia. czy to Przegląd rozdziału 15 fizycznego. I tak oto wywołują w końcu chorobę i wszystkie mają związek powróciliśmy do punktu wyjścia — do holistycznego z wyrażaniem doświadczeń i systemu przekonań poglądu na rzeczywistość. choroba w danej warstwie pola wyrazi się na odpowiadającym tej warstwie poziomie świadomości. Gdybym tego się stało.? . że musimy być oddzieleni od własnej albo zmniejszone. Jeśli wcześniej nie 3. jeśli ignorowaliśmy to. kim jesteśmy. danego człowieka. Jaka jest podstawowa przyczyna wszystkich Zwraca naszą uwagę na fakt.Cz. 2.E. lub też w „Do czego służy mi ten ból?" jakiś sposób wyleczyłaby się sama. czy emocjonalnego. Określenie indywidualnego moja pacjentka wróciła do domu z szeroko rozepchniętym wirem czakramu splotu słonecznego. w jaki sposób choroba objawia się w ciele słuchaliśmy siebie.? nam w związku z tym coś zrobić. jak długo wywrócone na drugą stronę. Ponieważ dostrzegłam wiania-edukacji jest: „Co ta choroba dla mnie problem wkrótce po sesji. 4. ból pomoże nam odzyskać świadomość tego. prawie się nie obracał i nie miał wokół Kluczowym pytaniem tego procesu uzdra- siebie ochronnej powłoki. nie zrobiła.Cz. Opisz go. Wszystkie te zniekształcenia jaźni. które były zapomnieniu. Jaki jest związek pomiędzy zaburzeniami duchowego. żebyśmy naprawili sytuację. w jaki sposób proces chorobowy objawia się w twoim ciele. tak jak opisaliśmy to wcześniej. w naszych ciałach fizycznych. będziemy tworzyli choroby. wiemy lub chcemy i powinniśmy zrobić. poważnie powiększone wierzymy.Cz.E. 5. Jeśli spojrzysz na jak zauważyliście. o czym fizycznym P. mogłam wyleczyć aurę. psychosomatycznymi a aurą? który ostrzega nas. Dokona się to za pomocą bólu. Po odbyciu wraz ze swym synem Ćwiczenie: — narkomanem tygodniowej sesji terapii grupowej. są tylko strukturalnymi pierwotną przyczynę. Widziałam czakra-my. że zapomniałem o tym. Tak długo. Chorobajest szczegółową odpowiedzią na pytanie: organem powiązanym z osłabionym wirem. Opisz.

które wykraczają one poza to. W ramach aury proces uzdrawiania ma za leczenia. Rozdział 16 PROCES LECZENIA . Uzdrowiciel zna sposoby wywołania mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej. do leczenia się poprzez naturalne procesy. poprzez zaczyna koncentrować się na leczeniu określonego działanie energią pozyskiwaną z Powszechnego Pola zestawu symptomów. Twoje ciało i poziomach człowieka poprzez koncentrację i system energetyczny w naturalny sposób zmierzają bezpośrednią pracę nad fizycznymi. czyli na tym. Dusza odebrała bezpośrednią pracę z pacjentem nad zwiększeniem przeznaczoną dla siebie lekcję i tym samym zdobyła jego zdolności samoleczenia. które to informacje wszystkie energie w każdym ciele są zrównoważone. lecz metody uzdrawiania „ze- harmonię we wszystkich sferach życia. Drugie to opierając się na tych samych zasadach. dostęp do informacji na temat dowolnej zadanie zrównoważyć energie w każdym ciele. że „wewnętrzne" uzdrawianie jest zdrowia w ciele fizycznym. zdrowia i dysponuje odpowiednimi metodami. nawet jeśli Pierwszym jest uzdrawianie „wewnętrzne". również lekarz medycyny pracuje przekonań i swoją rzeczywistość. emocjonalnymi. ku zdrowiu. co nie oznacza koncentracji na Energii. wnętrznego" są potrzebne do jego uzupełnienia. lecz także równowagę i najważniejsze. które pomaga odzyskać ciężarem tylu bezosobowych przypadków. wspaniały będzie wynik. Kiedy sytuacji medycznej czy życiowej. Bez względu na to. przy równowagę w poszczególnych warstwach aury. jak więcej kosmicznej mądrości. jak bezustannym stykaniu się z chorobą. spojrzenie na przyczyny choroby i sposoby jej kim jesteś. co wydaje się naturalne ustanawia równowagę i zdrowie na wszystkich ludziom nie znającym uzdrawiania. Dla uzdrowiciela zdrowie nie oznacza tylko Sugeruję. zdrowiu. mogą być nieosiągalne innymi sposobami. . oraz przychodzi proces wyzdrowienia. uzdrowiciel skłania pacjenta Istnieją dwa główne podejścia do uzdrawiania. Jednak pod uzdrawianie „zewnętrzne". jak człowiek tworzy swój system Oczywiście. wielu lekarzy również w systemach ciała fizycznego.RYS OGÓLNY Uzdrowiciel ma do zaoferowania pacjentowi i Proces uzdrawiania jest w gruncie rzeczy oficjalnej medycynie trzy rzeczy: nowe szersze procesem przypominania — przypominania sobie.

168 Dłonie pełne światła Tablica 16-1: PROCES Ciało keteryczne uświęcone Uzdrawianie siódmej warstwy Uzdrawianie szóstej Ciało niebiańskie warstwy Chirurgia piątej warstwy Oczyszczanie Ciało astralne czwartej warstwy. Ciało mentalne miłość Ciało emocjonalne Ciało eteryczne Oczyszczanie Ciało fizyczne i zmiana kierunków myślenia Oczyszczanie i zmiana kierunku przepływu emocji Oczyszczanie i reperacja struktury WEWNĘTRZNEGO UZDRAWIANIA Atakuje błędny system przekonań Zanurza się w uniwersalnej miłości Ciało eteryczne uświęcone Ponownie łączy indywidualną wolę z Wolą Boską Daje miłość i akceptację Atakuje myślenie dualistyczne Odblokowuje uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji .

korygując ją i wprowadzony do świadomości i zaatakowany. równowagę w pozostałych. Naprawa siódmej warstwy automaty- . Polega głównie na reperowaniu i restrukturyzowaniu Wyregulowanie jednego ciała pomaga ustanowić tego ciała. Równoważy szybkość przyswajania orgonu Masaż Odżywia i karmi ciało fizyczne energią. skupiając się na efekcie uświęconego błędny system przekonań zostaje wywołanym przez nierównowagę. równoważy procesy chemiczne. Tutaj opiszemy go tylko pokrótce. będzie opisany uzdrawiania szczegółowo w rozdziale dwudziestym drugim. Proces wewnętrznego uzdrawiania równoważy Przy uzdrawianiu poziomu keterycznego energię w każdym z ciał. co prowadzi do zrównoważenia systemów fizycznych. Zdrowie Proces uzdrawiania wewnętrznego. kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Uwalnia przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym. nakładanie dłoni (patrz: tablica 16-1). naprawiając odpowiednią warstwę aury przez Uzdrawianie dokonuje się w siódmej warstwie pola. zwany Proces wewnętrznego leczeniem pelnospektralnym. Restrukturyzuje je.

Wraz z rozwojem praktycznej medycyny które doświadczyło zaburzenia. się nad wszystkimi ciałami razem. widzi. otyłości łub słabości. Uzdrowiciel znajduje przeprowadzić uzdrawianie zewnętrzne. Dzisiaj lekarz indywidualnych sesjach. żeby się w stanie miłości do ludzi i kieruje tę energię do uratować czyjeś życie. uwolnić zablokowane uczucia. lekarz nie może już brać odpowiedzialności za Może to zająć jedną sesję. Kiedy dorosły holistycznej udowodniona zostaje przydatność wielu zaczyna zdawać sobie z nich sprawę. tak by doprowadzić do uwolnienia Wraz z nadejściem nowoczesnej technologii i fizycznych bloków. By wzmocnić i przyspieszyć podstawowe Na poziomie eterycznym uświęconym ciało uzdrawianie. To pozwala poziomowi mentalnemu również uzdrawiania wewnętrznego i błędny system rozluźnić się i porzucić część bloków obronnych. zanim jeszcze staną się one zlikwidowane. składniki uzupełniające — takie jak dojrzałymi. Czasem pacjent Ludzie z kolei przekonują się do regularnych ćwiczeń przeżywa stare urazy i doświadcza zablokowanych fizycznych i systematycznych badań. żeby przywrócić pacjentowi poczucie pradawnymi formami leczenia. używa się metod uzdrawiania ze- auryczne zostaje wyregulowane poprzez chirurgię wnętrznego. ponieważ znał jej historię. przekonań nie zawsze można czekać do momentu Na poziomie astralnym uzdrawianie następuje skorygowania tego systemu. Leczenie przez nakładanie rąk jest obecnie istnienia. ćwiczenia fizyczne i programy pola.Proces leczenia — rys ogólny 169 cznie otwiera warstwę szóstą na więcej niebiańskiej miłości. usunięciu obecnych symptomów. żeby wykryć uczuć w trakcie sesji. Chirurdzy psychiczni zadowolenia i siły. nawet po błędne procesy myślenia. używając techniki inni uzdrowiciele pracujący z ciałem praktykują w oczyszczania. Powoduje to złączenie indywidualnej woli ptomów generowanych przez błędny system z Wolą Boską. masażyści i W warstwie emocjonalnej. pomagając pacjentowi znaleźć nowe utrzymania zdrowia. Odpowiedział- . gdyż z usunięciem fizycznych sym- duchową. Jesteśmy uczestnikami rewolucji się ćwiczeń fizycznych. bezosobowa. regularnie odwiedzają Stany Zjednoczone i pracują z W trakcie bezpośredniej pracy z ciałem używa setkami pacjentów. rozwiązania starych problemów. choroba W warstwie mentalnej uzdrowiciel atakuje ponownie znajdzie się w ciele fizycznym. specjaliści od akupunktury. Uzdrowiciel restrukturyzuje tę warstwę witaminy i minerały. by pomóc ludziom utrzymać zdrowie. na przykład napięcia zniknięciem lekarza rodzinnego medycyna stała się mięśniowego. Wielu lekarzy kładzie nacisk i wtedy można je zastąpić procesami bardziej na dietę. Odbywa się to na czasem nawet sięgającą wielu pokoleń. Jeśli jednak nie rozpocznie się pacjenta. Wskutek korzystania z nowoczesnej leczenia zdrowie w ciele fizycznym pojawia się jako technologii. czym są nowych metod leczenia. Lekarz rodzinny brał odpowiedzialność W procesie leczenia pełnospektralnego pracuje za zdrowie rodziny. Proces zewnętrznego Na poziomie niebiańskim uzdrowiciel zanurza uzdrawiania się w niebiańskiej albo uniwersalnej miłości i kieruje ją na pacjenta. uzdrowiciel pomaga pacjentowi całym kraju. Procesy te oparte są na logice dziecka. określonych pozycji ciała medycznej. a czasem w grupach nie zna nawet imion swoich pacjentów. zanim pacjent zda sobie sprawę z ich poważne. ostatnie. które wywołują nieró. Czasem trzeba poprzez oczyszczanie i miłość. kręgarze. w wyniku zrównoważenia pozostałych ciał. Czasem urazy zostają ewentualne zaburzenia. która często ratuje życie wielu ludziom. wnowagę. Ho-meopaci. Warstwę eteryczną należy wyprostować i Ludzie interesują się szamanizmem i innymi zregenerować. praktykowane w wielu formach w całym kraju. ponieważ ma prowadzonych przez uzdrowiciela. a może cały rok. W rezultacie tego ich tak wielu. przekonań nie zostanie zaatakowany. zdrowie każdego ze swoich pacjentów. Dlaczego? oraz głosu. kinezjolodzy.

To jest podstawa rewolucji Uzdrowiciel może śledzić przypadek wraz z lekarzem medycznej. praktyce szpitalnej. dodatkowych technik wianie. których nie można chorób psychosomatycznych. (BET). jakim było już kiedyś. w Nowym Jorku i teraz używają one tej metody w rowiciela opisane zostaną w następnym rozdziale. Dzięki wspólnej pracy lekarzy i uzdrowicieli Mietka Wirkusa. Wielu ludzi chce teraz wziąć większą i ponownie dzięki postrzeganiu ponad-zmysłowemu odpowiedzialność za swoje zdrowie. Są to: poszerzenie wiedzy na temat przyczyn moczenia nocnego. przyczyny choroby i wreszcie analizując z pacjentem Doktor Dolores Krie-ger już przed laty zapoznała z znaczenie choroby w jego życiu. dyrektor Uzdrowiciel poprzez postrzeganie porządźmysŁowe Centrum Leczenia Światłem w Glendale w Kalifornii. Wyobraźmy sobie. Uzdrowiciel może W jaki sposób lekarze obserwować pole energetyczne pacjenta i sprawdzać. dlaczego system (szczególnie po operacjach albo zapaleniach) ulegał energetyczny wytrącony jest z równowagi (a zatem przyspieszeniu.170 Dłonie pełne światła ność spadła z powrotem na pacjenta. Poznałam uzdrowiciela. nakładaniem rąk pielęgniarki z Centrum Medycznego Metody diagnostyczne używane przez uzd. należy zintegrować dodatkowych powinno zmieniać się w skali miesiąca. może otrzymać informacje na temat rodzajów i ilości ma dostęp do wielu szpitali. zwane w Polsce bioenergoterapią wyglądać. że każdego pacjenta. powinna się znajdować. jest najskuteczniejsze w leczeniu chorób Uzdrowiciele mogą pomagać lekarzom na trzy systemu nerwowego i chorób będących konsekwencją sposoby. oraz przeprowadzenie artretycznych oraz innych rodzajów bólu. jak dozowanie leków i czynników zmiana dokonała się gładko. że ratuje mu życie. gdzie praktykuje uzdra- rekomendowanych leków. Niemal w każdym przypadku lekarze zauważali. migreny. Częstokroć to podawanych pacjentowi. choroby. w Polsce. bólów wymaganym czasie. BET nakładania rąk w celu zrównoważenia systemu pomaga uśmierzyć ból powodowany przez raka i energetycznego pacjenta i wzmocnienia oraz pozwala zmniejszyć ilość leków przeciwbólowych przyspieszenia procesu leczniczego. diety i produk. który przez trzy lata współpracował stanie się możliwe pełne wykorzystanie najlepszej z lekarzami Lecznicy „IZIS" w Warszawie. dostępne metody i ponownie uczynić leczenie aktem tygodnia. jak leki i inne metody lecznicze wpływają na jego i uzdrowiciele ogólny stan. Dobre efekty zaobserwowa- ostatnie działanie pomaga pacjentowi odzyskać siły no również przy leczeniu dzieci chorych na głuchotę. poszerzając spojrzenie na uzdrowicieli również zaczyna pracować z lekarzami. mogą pracować razem Sama robiłam to przez pewien czas i była to praca bardzo efektywna. zmniejszał się wyraźnie. Rosalyn Bruyere. a proces rehabilitacyjny dając ogólny pogląd na to. lekarz i bardzo osobistym. a nawet dnia. diagnostycznych lub których nie można uzyskać w nowotworów łagodnych. Aby zachodząca doradzać. jak będzie to nakładanie rąk. niepłodności. dostarczenie informacji. na tyle. a także w leczeniu astmy oskrzelowej. uzyskać za pomocą standardowych metod niektórych rodzajów alergii. ból znikał albo stawiając pierwszą diagnozę określającą problem. Pracując razem. uzdrowiciel mogą w ten sposób osiągnąć niewyobrażalny dotąd stopień wyspecjalizowanej opieki nad pacjentem. opisaliśmy je we wstępie do tego rozdziału. W Stanach Zjednoczonych wielu jak poważny jest problem). wrzodów żołądka. torbieli na jajniku. technologii i najlepszej osobistej opieki dostępnej dla Z przechowywanych „IZIS" akt wynika. że W praktyce klinicznej uzdrowiciel może po zastosowaniu BET pacjenci stawali się pracować bezpośrednio z lekarzem i pacjentem spokojniejsi i bardziej zrelaksowani. zaburzeń na tle nerwowym. badawczych mających na celu potwierdzenie . tam gdzie tów ją uzupełniających oraz ćwiczeń fizycznych. bierze również udział w kilku projektach leczniczych.

nymi stosowanymi metodami są leki i chirurgia. podobnie jak zioła. które z leków Bach Flower leczą ich stosowaniu są bardzo poważne efekty uboczne. Ja zaobserwowałam. by zaczynali od niższych potencjałów (niższych miałam do czynienia z przypadkiem. łem. Polecając pacjentowi skupienie Oficjalna medycyna w Stanach Zjednoczonych się na najbardziej efektywnych metodach. uzdrowiciel może rodzajów leczenia. uzdrawiająca medytacja oraz leczenie świat- typów chorób. Próbki krwi albo kosmyka włosów pacjenta używa Ufam. radionika Ku holistycznemu poprzez PPE wysyła energie do pacjentów znajdu. Preparat. Wymiary radioniki DavidaTansely. ktura: Prawo pięciu elementów Dianne M. sposoby leczenia nieuleczalnych dotąd chorób takich żeby osiągać najlepsze rezultaty. Leki przepisywane są na im wyższy jest potencjał homeopatycznego podstawie znajomości ciała fizycznego. Tak jak radiatezja. którego odpowiednie lekarstwo zostanie znalezione. a następnie przechodzili efekty działania leku były jeszcze widoczne w aurze stopniowo do potencjałów wyższych. Jest on widoczny dopiero siłę wyższych potencjałów. Dzięki użyciu postrzegania ponadzmysloiuego Kręgarstwo. gdzie uboczne ciał energetycznych). Tak samo jest przy samoleczącej wprowadzony do kręgosłupa w celach medytacji. witaminy. Dzięki widzeniu wewnętrznemu. Cóż za następujące tytuły: Nauka homeopatii George'a wspaniała pomoc dla naukowców! Vithoulkasa. a leków na ciała auryczne nie jest badany. na którym ciele chcą immunologiczną pięć lat później. Aubrey Westlake w swojej książce Wzorzec zdrowia Jednym z głównych problemów występujących przy podała. W trakcie moich badań wyspecjalizowała w leczeniu poszczególnych zauważyłam na przykład. że różne metody i leki organów i chorób systemowo-organowych. że jakie często wywołują. planowały terapię dla wszystkich ciał energetycznych lekarstwa i chirurgia. kiedy leki niższe w warstwach dolnych.Connelly. młodych adeptów uczy wtedy.Proces leczenia — rys ogólny 171 skuteczności nakładania rąk w leczeniu różnych dłoni. jak używać tych metod. skupiła się głównie na ciele fizycznym i przyspieszymy leczenie. iż w przyszłości holistyczny system się jako „anteny". Przyszłe Kręgarstwo z pewnością wpływa na pierwsze holistyczne systemy leczenia będą diagnozowały i trzy warstwy aury. nowoczesna metoda osiągnięcia zdro- uzdrowiciel może też stwierdzić. lecz lekarstwa. temów energetycznych wyższych ciał. które generują „prędkości" albo „częstotliwości". Czerwony barwnik pracować. Radionika jest metodą ściągania leczących kręgowych dziesięć lat później. Proponuję między innymi obserwować rozwój choroby wewnątrz ciała. Uzdrowiciel radioniczny może leczenia połączy obszerną „analityczną" wiedzę wybierać. Wielu kiedyś używano do leczenia zapalenia wątroby uzdrowicieli pracujących przez nakładanie rąk może (hepatitis) powodował niewydolność samodzielnie wybierać. które leczone. . energii z Powszechnego Pola Energii przy użyciu urządzeń. gdy lek zostanie już zaaplikowany. Głów- działają na różnych poziomach pola aurycznego. poszczególne poziomy pola. dźwiękiem i kryształami oddziaływają Poprzez postrzeganie ponadzmyslowe można by na wszystkie warstwy pola. kiedy w dziesięć lat po jego podaniu. jak rak. opisanemu Wiele książek napisano na temat powyższych w następnym rozdziale. Ze względu na ogromną poddawane są testom. Wyższe potencjały (powyżej IM) pracują w oczywiście wpływają na wyższe ciała aury. kolorem. nad którą z warstw chce w danym oficjalnej medycyny z „syntetyczną" wiedzą sys- momencie pracować. niejsza dla pacjenta. Poprzez badania również pomóc naukowcom znaleźć przyczyny i moglibyśmy nauczyć się. która z wielu wia Juliusa Dontenfassa oraz Tradycyjna akupun- holistycznych metod leczenia będzie najskutecz. Osobiście się. gdzie można pracować ze wszystkimi diagnostycznych utrudniał wyleczenie nerwów ciałami. tym wyższe ciało auryczne jest przez nie zawierają też energie w wyższych wymiarach. Wpływ czterech górnych warstwach pola aurycznego. Oczywiście nakładanie i ciała fizycznego rozumianych łącznie. systemowi leczenia jących się w sporej odległości od uzdrowiciela.

Wyobraźcie sobie. którzy potrafią obserwować wewnętrzne akupunktury — wszyscy będą pracowali nad procesy cielesne. kręgarze. zwracają się o pomoc. zanim jeszcze objawiłyby się one w ciele fizycznym w postaci choroby. który wywołuje funkcjonowania. Niektórzy lekarze już cznej? W odpowiedzi uwzględnij stosowanie. jest to całkowita równowaga łączny efekt. W jaki sposób uzdrawianie poprzez pola auryczne pracować wspólnie. Zazwyczaj robią dzialność pacjenta i samopostrzeganie. osobistych potrzebach. powinniśmy zacząć od 1. to potajemnie. Swoje najtrudniejsze funkcjonowanie psychodynamiczne. by podana w określonej dawce o określonym czasie uzyskać praktyczną wiedzę na temat ich struktury i działa jak środek przeobrażający. niego. Jakie są główne efekty zrozumienia procesu ujrzeć dynamiczny proces choroby zachodzący w chorobowego poprzez P. Na których poziomach P. musimy użyć analitycznych dostosowane do indywidualnego człowieka. można włączyć do normalnej praktyki medycznej? . że „określona substancja zagłębienia się w tajemnice wyższych ciał. uzdrowiciele. dycyna dzięki wyszkolonym i wykwalifikowanym homeopaci. Zamiast analizować zachowanie odpowiednim pokierowaniem procesu leczenia.E. Do przemyślenia Przede wszystkim zaś chciałabym nauczyć lekarzy postrzegania pól energii. Kiedy będzie można bez- jaźni boskiej. patyczne? W ten sposób moglibyśmy likwidować za- burzenia.172 Dłonie pełne światła oraz używały zarówno uzdrawiania wewnętrznego. W patycznego związany jest z aurą? Na których przyszłości nauczylibyśmy się postępować tak samo poziomach aurycznych działają leki homeo- z wyższymi ciałami. Opisz proces uzdrawiania zewnętrznego. Na których poziomach P. terapeuci. działają leki? eterycznego. jak rozwinęłaby się me- jak i zewnętrznego. W jaki sposób potencjał lekarstwa homeo- równoważenia energii w ciele eterycznym. by pokazać rejony równowagi i 4. Czas wyjść z ukrycia i zacząć 7. alopatycznych i homeopatycznych? Które działają Mając taki potencjał. działanie leków nierównowagi energetycznej. zwierząt w laboratoriach. Jakie jest połączone działanie leków na wszystkich poziomach. odpowie- przypadki odsyłają do uzdrowicieli. chorobę zaś jako jeden z pośrednio „odczytać". by poznać ich zdrowiem fizycznym. jaki rodzaj terapii potrzebny drogowskazów w tej podróży.Cz. spójrzmy teraz na harmonijnie i wzmacniają efekt leczniczy? Które się poszczególne sposoby uzyskiwania informacji na wzajemnie znoszą i nie należy ich używać razem? wszystkich poziomach aury. Dzięki takim sprawdzane jest w normalnej praktyce informacjom i dalszym badaniom moglibyśmy medycznej? znaleźć bardziej praktyczne i efektywne metody 5. moglibyśmy Pacjenta będzie się postrzegać jako duszę skoncentrować się na żywym pacjencie i jego podróżującą z powrotem ku swej prawdziwej jaźni. w praktyce medy- żywym ciele pacjenta. Ponieważ ciało eteryczne zbudowane jest z najgrubszej materii. Jakież potężne narzędzie mielibyśmy. Przegląd rozdziału 16 najbardziej przypomina ciało fizyczne i jest zapewne najłatwiejsze do wykrycia.Cz. zaczniemy planować leczenie By to osiągnąć.E. 2. Musimy skupić się na znalezieniu metody obserwowania ciał energetycznych. Lekarze medycyny. metod rozwiniętych przez oficjalną medycynę do Heyoan stwierdził.Cz.E. Zdrowie nie jest tutaj tylko naukowej medycyny alopa-tycznej. gdzie metody uzdrawiania wyższych najmniejszych efektach ubocznych i w najkrótszym ciał będzie się testowało razem z metodami obecnej możliwym czasie". przy badawczych. specjaliści od ludziom. gdybyśmy potrafili sfotografować strukturę ciała 3. Opisz proces uzdrawiania wewnętrznego. tak żeby i oni mogli 6. Potrzebujemy wspólnych projektów zdrowie w najbardziej skuteczny sposób. jest pacjentowi.

które opierając się na kombinacji . Nawiązujesz bezpośrednie połączenie i myślisz głównie za pomocą obrazów. ich pól energetycznych. Możesz nie wiedzieć. jasnosłyszeniem. Człowiek można otrzymać niemal każdy rodzaj informacji. na których ci zależy. czucia i bycia mają wiele wspólnego ze sposobem Pierwszym wyższym zmysłem. Zachodzące w tobie procesy myślenia. Potem moja orientacja w Twoje wewnętrzne doświadczenie płynie pewnymi przestrzeni zmieniła się w „widzenie". Zaczęłam ustalonymi kanałami. dotykając ludzi i John Grinder w swojej książce Frogs to princes. ponieważ od Proces ten nazywano postrzeganiem sposobu. Przyjrzyjmy się temu procesowi bliżej. innych. Jeszcze kilka lat temu nie potrafiłam tego robić. jasnowidzeniem. jaki rozwinęłam. o której mi się opowiada. dźwięków czy otrzymujesz te informacje. żebyś się dowiedział. Każda kombinacja jest możliwa. Spędzałam wiele godzin neurolingwistyczni programiści Richard Ban-dler i praktykując psychoterapię cielesną. Możesz działać głównie widzieć rzeczy. uzyskiwania informacji. Sugeruję. ponadzmysłowym. najpierw słyszę je. jeśli ktoś podaje mi czyjeś imię. ponadzmysło-wego. słuch i węch. używa konkretnych kombinacji dla konkretnego Bezpośrednie pozyskiwanie należy rozumieć procesu wewnętrznego. Rozdział 17 BEZPOŚREDNIE POZYSKIWANIE INFORMACJI Uzyskiwanie informacji poza normalnymi procesów wzrokowych i dotykowych albo słu- sposobami może ogromnie pomóc w uzdrawianiu. wszystkich kierunkach. uczuć. a potem kinestetycznie szukam we nictwem pięciu zmysłów. chowych i dotykowych lub też wizualnych i słu- Dzięki metodzie bezpośredniego pozyskiwania chowych. jak opisali to był zmysł kinestetyczny. Większość ludzi osobą. w jaki normalnie uzyskujesz informacje. Na przykład. smak. Od tego momentu widzę obrazy i słyszę rozwinęła niektóre z tych zmysłów bardziej od informacje o osobie. powinieneś rozpocząć rozwijanie postrzegania jasnoczuciem lub odczytywaniem psychicznym. czy dosłownie. Informacje docierają do ciebie za pośred. Są to tradycyjnie: wzrok. aż poczuję połączenie z daną dotyk.

Dotknij channelingiem receptyw-nym. na przykład. od- się na poszczególnych częściach pomieszczenia i kryłam. Co „widzisz"? jednym zmyśle. na której się koncentrujesz. Najpierw z otwartymi oczami sym- zbadaj szczegóły .174 Dłonie pełne światła łączyły się z tym. Ćwiczenia wzmacniające twoje By wzmocnić zmysł słuchu. na zewnątrz i słuchaj wszystkich dźwięków wokół ny. Jeśli potrzebujesz formach. Jedna jest symboliczna. Po wielu ćwiczeniach pomieszczenia. Usiądź z zamkniętymi oczami i poczuj Bentov zdołał zmierzyć częstotliwość tego dźwięku. w uzdrowiciela i pacjenta. zamknąwszy oczy. Razem tworzą one Skup się na częściach ciała i organach symfonię. Jeśli robisz to w lesie. Uzdrowiciel patrzy na rozwijającą się spójrz do wnętrza swego ciała. Koncentruj Rozwijając moje zdolności „widzenia". że obrazy docierają do mnie w dwóch poszczególnych obiektach. dźwięku. jakie pacjent oczu i sprawdź uzyskane informacje. Bardzo ważne. Znaczenie wizji może być różne dla wyobrazisz. do nie znanego ci pomieszczenia i zacznij od razu z Kiedy uspokoisz umysł i skoncentrujesz się na zamkniętymi oczami. która jest tworzeniem nie tracić koncentracji. a przypadku obrazu symbolicznego widzi się po prostu potem wróć do siedzenia i czucia. Co wewnętrznych. że wchodzi do danej przestrzeni czasowej i obserwuje wydarzenia. tak jak robiłeś to ze swoim dosłownego widzi się obrazy zdarzeń albo rzeczy. W przypadku obrazu przestrzeń kinestetycznie. której słuchasz. które nie istnieją? swego ciała. synchroniczność dźwięków. który ci pomoże. jak i „czytaniu" wydarzenia. Oznacza to. zaczniesz słyszeć skoncentruj się na odczuwaniu wnętrza swego ciała. dla którego się przyjaciel zasłoni ci oczy i zaprowadzi do „czyta". słuchaj swego oddechu albo bicia Stalking the Wild Pendulum pisze o wysokim serca. potem. co widzi. wzmacniasz go. Teraz zrób to samo z przestrzenią wokół siebie. co czułam. Każdej z tych metod obraz pomieszczenia w swoim umyśle. w którym się znajdujesz. W pomocy. połóż dłoń na tej części. ciałem. Teraz przejdź można się nauczyć dzięki ćwiczeniom i medytacjom. By wzmocnić zmysł wzroku. Znajduje się on poza normalnym zasięgiem słuchu. znajdź zmysł. Jeśli ciebie znaczenia. Wykonaj to przeżył w przeszłości. by danej części ciała albo słuchaj zachodzących w uzdrowiciel nie interpretował i nie zakłócał wizji. gdy je sobie się ona rozwija. Trzeba się tylko nauczyć uspokajać umysł i się ona od wizualizacji. usiądź w wygodnej pozycji medytacyjnej i siebie. gdy twoim wnętrzu procesów do chwili. Może to być mgławica wirująca na niebie nieznanego pomieszczenia. Czego się dowiedziałeś? Zdejmij opaskę z Można być świadkiem wydarzenia. Usiądź i poczuj albo duże ciastko z kremem. Teraz niech coś. zajmuje pozycję świadka. druga dosłowna. Wymaga to tylko Pamiętaj. zwierząt i nym. otwórz oczy albo dotknij danego obiektu. Słuchaj jeszcze bardziej uważnie. stwórz zaczęłam słyszeć informacje. Tak samo przy widzeniu w pozycji medytacyjnej i z zamkniętymi oczami symbolicznym. pomieszczenie. mówimy o percepcji wizualnej. by utrzymać koncentrację. dotykaj tej części jeszcze słyszysz? Dźwięki. Potem wyjdź By wzmocnić swój zmysł kinestetycz. Jeśli to pomaga. Icchak Bentov w swojej książce jesteś słuchowcem. widzisz którym przebywasz. obrazów tego. co ma znaczenie dla człowieka. Różni praktyki. Tak przy widzeniu symbolicz- samo ćwiczenie w stosunku do ludzi. Jeśli postrzeganie potrzebujesz pomocy. Jeśli jesteś Nadstaw uszu — któregoś dnia mogą one nabrać dla wzrokowcem. i poczuj ją albo spójrz na nią. możesz spojrzeć na tę część ciała. Jeśli sprawia ci to wizję i opisuje to. który często słyszą osoby medytujące. Zrób teraz to samo z pomieszczeniem. uzdrowiciel roślin. Nazywam to kłopoty. usiądź w pozycji medytacyjnej i słuchaj wnętrza swego ciała. usiądź ponownie tak jak one się odbywały. co chce się osiągnąć. Jeśli.

zdarzyło się. przyszłych rzeczywistościach. Zawsze wiary. Przy takich doświadczeniach rodzi się znajduje się w tym samym pomieszczeniu co ty. tego. przedstawia coś. co się wydarzyło albo wydarzy). Zebranie ich w zrozumiały obraz może zająć odpowiada. Heyoan powiedział pewnej kobiecie. Przy widzeniu wyprowadzać. kiedy kobieta przybyła na miejsce ciała. ale nie o absolutnie Niektórzy uzdrowiciele używają swoich określonej przyszłości. i czekasz na rozwój wypadków. aury i w jakiej skali. Tak też się stało. ponieważ każdy z nas ma własnych symboli i na ich podstawie interpretują wolną wolę tworzenia tego. ponieważ będą się nazwałam widzeniem wewnętrznym. Na przykład W innej metodzie widzenia dosłownego uz. że może być drowiciel odbiera obraz organu wewnętrznego zainteresowana pracą w ONZ. ale efekty szosą. W obecnej bezpośredniego pozyskiwania informacji prze- chwili moje odczyty na . żeby jak najszybciej poszła do Odkryłam. Oznacza to. Jak dotąd większość z będzie uzyskiwać informacje. Oczywiście. uzdrowiciela lub też wydaje się umiejscowiony w Innej osobie powiedział. makro czy mikro. Postaramy też jest gdzie indziej. Tomografia wykazała taki sam (kształt. że można rozmawiać o możliwych ci nawet godzinę. że wyjedzie na placówkę do ciele pacjenta. czy też jest dosłowny (to informacji i jasnowidzenie znaczy. że nie będzie przewidywał praktyce. że bezpośrednie pozyskiwanie lekarza. na jakim poziomie tomograficznym. jak wtedy gdy jestem w oznacza?" Zamiast tego patrzysz na jadący samochód jednym pomieszczeniu z pacjentem. że sięgasz od pewnej sesji terapeutycznej dowiedziałam się. System ten działa tylko przy dużej mówi również. co przepowiedział. Ten rodzaj uzyskiwania informacji mają uporządkować swoje sprawy. który ujrzałam za pomocą widzenia wewnętrznego. Powiedziałam jej za to. Używając pacjentka ma raka i umrze. Pewni ludzie dowiedzieli się. tak jakby wzrok uzdrowiciela Meksyku dzięki znajomości zawartej w Portugalii. wielkość. czy pacjent lekarzem.Bezpośrednie pozyskiwanie informacji 175 boliczną scenę. jakieś cztery miesiące później. ale potem wybiega naprzód i udziela stworzyć przejrzysty zestaw symboli. Raka nie widzenia wewnętrznego mogę zajrzeć w każde podejrzewano jeszcze. Dzięki temu procesowi zbierzesz informacje jedna po drugiej i powoli zbudujesz zrozumiały obraz. przenikał ciało na podobieństwo promieni Tak też się stało. Ludzie wielokrotnie zadawali mojemu prze- Uzyskiwanie informacji w ten sposób wymaga silnej wodnikowi pytania dotyczące przyszłości. aury podczas rozmowy telefonicznej między Nowym Najdokładniejsze badania nad procesem Jorkiem i Włochami. Wyprowadzają się właśnie. Niestety nie miałam kontaktu z tym informacji działa bez względu na to. byłam bardzo długodystansowe zdenerwowana. i był to mój rekord. kiedy Postrzeganie uzyskałam tę informację. chociaż wewnętrznym uzyskujesz informacje w sposób wcześniej nie mieli takiego zamiaru. a wykryto go dopiero po czterokrotnym badaniu spojrzeć. że Roentgena. w której niebieski samochód jedzie duże odległości są całkiem dokładne. Obraz pojawia się jak na ekranie w umyśle otrzymała dwie propozycje pracy w tej organizacji. możesz dowiedzieć się dopiero później. Nie powiedziałam pacjentce prawdy. co chce. nie możesz natychmiast zawołać: „Co to lecznicze nie tak silne. Na początku bezpośredni i aktywny. czy pytanie o odpowiedzialność uzdrowiciela. gdzie chcę sesję. że razu po te informacje. Czy obraz ten Bezpośrednie pozyskiwanie ma znaczenie symboliczne. Mogę zdecydować. ponieważ uzdrowiciel musi najpierw przyszłości. poprzez które odpowiedzi na zadane pytanie. na jakiej głębokości. Od tamtego czasu pacjenta. umiejscowienie) nowotwór jak ten. o które ci chodzi. Mój przewodnik „odczyty". Kiedyś dokonałam odczytu się na nie odpowiedzieć w dalszej części książki.

176 Dłonie pełne światła prowadzili Russell Targ i Harold Puthoff ze Stanford sposobie funkcjonowania mózgu informacja nie jest Research Institute. że każdy. W terminologii Do przemyślenia ezoterycznej ten zasób informacji nazywa się księgami akaszy. na ceptywnym channelingiem albo pozyskiwaniem których nam zależy. sięgamy po nią po się w piwnicy laboratorium w Stanford. tak jak zrobił to uzdrawiania. a nie przeszukiwać Puthoff rozpoczęli swoje eksperymenty ze znanymi zasoby umysłu. Czy jesteś przede wszystkim wzrokowcem. tak jak pokazaliśmy to w rozdziale nastawiony. przewidując w Europie rządy dyktatora Mówiąc krótko. wydrukiem zakodowanym w uniwersalnym słuchowcem czy też typem kinestetycznym? hologramie wszystkiego. a także. Wierzę. nauczymy się pozyskiwać informacje zmagazynowane już w pamięci Powszechnego Pola Energii. Jakie informacje pozwoliłyby ci lepiej prowadzić firmę? Zapewne możesz je uzyskać dzięki Przegląd rozdziału 17 swojemu postrzeganiu pomadzmysłowe-mu. może używać jakiegoś rodzaju bezpośredniego pozyskiwania informacji w swoim codziennym życiu. Bezpośrednie pozyskiwanie informacji ma 3. słuchu i dotyku. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym a re- błyskawicznie zdobywać dokładnie te informacje. oblicze na aurę a postrzeganiem jej symbolicznie? społeczeństwa. jako medytacji i bezpośredniego pozyskiwania gatunek. żeby odzyskać potrzebne dane. Targ i ponownie odczytać informacje. by uczyć się dedukcyjnego na odległość? Na jak dużą? Jakie jest fizyczne i indukcyjnego myślenia. eks-trasensami. a potem odkryli. że „widzący". to zmianie ulegnie cały nasz system 4. nawet jeśli był najbardziej sceptycznie linearnego czasu. A zatem jako istoty ludzkie mamy wiele sposobów 1. Czy bezpośrednie pozyskiwanie informacji działa do szkoły nie tylko po to. by zdobywać informacje i wyjaśnienie tego zjawiska? rozwijać pamięć. co się dotąd zdarzyło lub było znane. lecz także po to. Jakie są główne sposoby pozyskiwania in- uzyskiwania potrzebnych informacji — jeśli tylko formacji? poprosimy o nie i będziemy wystarczająco otwarci. Jeśli człowiek jest kinestetykiem. jak 6. czwartym. kogo Ponieważ dane te istnieją poza ograniczeniami wybrali. był w stanie prostu. tyle że w dziedzinie stopniu czytać przyszłość. jaki rodzaj wielkie implikacje dla przyszłości. wierzę. że większość ludzi imieniem Histler na cztery stulecia przed Hitlerem. Księgi te są energetycznym 7. by uczyć się. Przy tym . Zamiast spędzać całe godziny na informacji? zapamiętywaniu rzeczy. kiedy jest nam potrzebna. Nostradamus. Pamiętać to znaczy w miarę dokładnie określić położenie grupy ludzi dostroić się ponownie do uniwersalnego hologramu i wysłanych do wcześniej ustalonych punktów. Odkryli. 2. nauczymy się nowego sposobu ich informacji będzie dla niego najlepszy? pozyskiwania. oczywiście. potrafił dokonać tego samego. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym patrzeniem edukacyjny. będziemy zapewne potrafili w jakimś że robię coś bardzo podobnego. żeby je przyjąć. Opisz sposoby wzmacniania zmysłów wzroku. Jeśli my. znajdujący składowana w naszych umysłach. w którym żyjemy. Będziemy chodzili 5.

W rezultacie karku mojego męża. Jeśli chcę zobaczyć jakiś ten specjalny mentalny i emocjonalny stan osiągnąć. Rozdział 18 WIDZENIE WEWNĘTRZNE Po raz pierwszy doświadczyłam widzenia organu albo jakąś jego część. oczywiście pod warunkiem. kiedy leżąc w łóżku Jeśli chcę zobaczyć mikroorganizm. Jest to ochotę. koncentruję się na nim. który spał obok mnie. że pacjent przechodził albo przechodzi chemioterapię. wmawiając sobie. Widzenie wewnętrzne umożliwia techniki wywołujące ten stan. później pacjentów. w wszystko pokazuje mi się w formie obrazów. Jeśli chcę obejrzeć Czasem. że udało mi się nowa metoda postrzegania. Zaczęłam rozumieć. Nagle zdałam sobie sprawę z zdrowa wątroba jest w widzeniu wewnętrznym tego. Na przykład. Sposób. że aby widzieć w ten sposób. od ich lekarzy. wydał przypominających normalne zdjęcia. mi się bardzo ciekawy. organ. wewnętrznego pewnego ranka. Widzenie Moje doświadczenia widzenia wewnętrznego. Oczywiście i tak przyszło to wątroba będzie zielonobrązowa. Mikroorganizmy do mnie samo. Z początku było to niepokojące. a reszta rezonansu magnetycznego (NMR) i jest równie ciała uspokojona i skoncentrowana. co robię. gdy by- wnętrze tego . który wdarł się obserwowałam interesującą strukturę mięśni i kości do ciała. wszystko wymyśliłam. koncentruję się na nim. ale skopem. które otrzymywałam od nich samych albo stały się bardziej kontrolowane. kiedy tylko miałam na to dużą rozdzielczością (w pewnych granicach). Jeśli poziomu rzeczywistości. Zaczęłam „widzieć" wnętrza moich wyglądają mniej więcej tak samo jak pod mikro- klientów. wewnętrzne potwierdzało informacje na temat które z początku pojawiały się spontanicznie. jaki mięśnie łączyły się z kręgami szyjnymi. Jeśli została zaatakowana wirusem widzenie. Przez jakiś czas nie „wracałam" do tego żółtaczki. muszę znajdować się w Widzenie wewnętrzne jest ludzką wersją szczególnie otwartym stanie. w którym moje trzecie promieniowania rentgenowskiego albo zjawiska oko (szósty czakram) będzie zaktywizowane. tak że mogłam zajrzenie do wnętrza ciała na dowolną głębokość i z zaglądać do wnętrza ciała. koncentruję się na tym. podobnie jak ja. będzie chorobliwie żółtobrązowa. Później odkryłam skomplikowane. i szybko wyłączyłam to dziwne ciemnoczerwona. widzenie nie ustępowało.

indziej zamykam oczy. Potem staje się czarny. że trudniej jest się wtedy skupić i (rysunek 18-2B) torbiel zmniejszyła się do czterech wyciszyć umysł.178 Dłonie pełne światła łam zmęczona. by można (półgodzinnej) sesji krwotok i splątanie energetyczne było zostawić sprawę samej tylko diecie. 3 stycznia (rysunek 18-2A) czerwonawobrązową. by łatwiej skon. która według moich obserwacji ponadzmyslowym torbiele daje się łatwo odróżnić od miała średnicę zbliżoną do piłki tenisowej. Następnie na tle czerni pojawiają się białe plamki. serwowałam tylko postęp leczenia. (W tym w skupieniu. 6 lutego (18-2E) torbiel zmalała do jednego centymetra. reakcja w przypadku torbieli). która rozwiązywała problem. czy moje oczy są otwarte czy zamknięte. Obecność Rysunek 18-3B z tej samej tablicy obrazuje torbieli została już wcześniej potwierdzona przez przykład użycia zdalnego widzenia wewnętrz- lekarza. Odkryłam też. Pacjentka przez cały czas pozostawała na „auryczny krwotok" w przedniej części ramienia. ob- Niejednokrotnie używam oczu. zastąpiona przez dużą ilość Przykłady widzenia dobrej. 21 stycznia (18-2C) torbiel miała tylko że to. między mnoczerwona plama w aurze. zostały usunięte. zdrowej energii przedmenstruacyjnej. nie. przypadek zapalenia przydatków: torbiel jajnika i Innym przykładem. ale zapalenie przydatków. Rysunek w górnym lewym rogu 21 stycznia zarówno lekarz. przypadku nie aplikowałam sesji uzdrawiających. przy postrzeganiu 2. Umieściłam prawie czarna. w które patrzę. że zapalenie gdzie dochodziło do utraty energii. nie dwa centymetry średnicy. w podanie antybiotyku. widziałam zapalenia. by go zatrzymać. Rak we wczesnej fazie ma barwę zwiniętą dłoń nad krwotokiem. Pacjentka była wtedy na diecie jeśli oczy są otwarte. co później potwierdziło badanie przez wulkan. Robiąc to. pokazanym na rysunku 18. co umożliwiło szybsze wyleczenie Rysunek 18-3A z tablicy 18-3 pokazuje inny naruszonej kości. przypadek mojej przyjaciółki. ale nie chcieliśmy linie energetyczne mięśnia czworobocznego były ryzykować. który upadła na lodzie czego chcieliśmy uniknąć przez pozbycie się i zraniła się w ramię. Kiedy 2D) torbiel powiększyła się do trzech centymetrów. Jak widzicie. włókniak. wewnętrznego Wszystkie moje obserwacje były potwierdzane przez oficjalne badania rejonu miednicy. mających w polu barwę siedem centymetrów. Zapalenie przydatków górnym prawym rogu widzimy widok wewnętrzny. W wyniku tej „krótkiej" przypadku torbiel robiła się zbyt ciemna. Pracując nad nią. przydatków. tam diecie oczyszczającej. zaczęłam rozczesywać linie placami. jak i ja zaleciliśmy pokazuje zewnętrzny widok auryczny z przodu. i ciemno-szaroniebieską. widoczne jako cie- . W widzeniu wewnętrznym torbiel była splątane i należało je rozprostować. dostrzegłam. Czasem te informacje pomagają oczyszczającej. a lekarz potwierdził zapalenie podniesienie częstotliwości wibracji. czasem w nim przeszkadzają. Do 15 stycznia innymi dlatego. była barwy cie-mnoniebieskawoszarej.) 29 stycznia (18- centrować się na miejscu. około włókniaków. Jest możliwe. Przykład takiego widzenia pokazany jest na Z powodu ciemnej barwy torbieli w aurze w dniu rysunku 18-1. połączoną ze sobą. jeśli nie brać pod uwagę czarniejsza i wykształciła dziwną spiralną formę dodatkowych informacji docierających do mózgu. W tym rentgenowskie. jest torbiel jajnika. w związku ze zbliżaniem się miesiączki (częsta które mogą odwracać moją uwagę. okazywało się to niemożliwe. że koniec dalszy kości ramien-nej jest Kiedy plamki te iskrzą się i wybuchają jak wyrzucone zmiażdżony. Trudniejsze jest również wówczas centymetrów. by odciąć dopływ informacji. oznacza to. W tylnej części ustąpiłoby bez antybiotyku. a utrzymujące się przez tak długi okres (w tym dolna ilustracja przedstawia widok z tyłu. 3 marca (18- 2F) zniknęła zupełnie. Jest to wypadku trzy lata) często prowadzi do rozwoju raka. ale robiła się coraz ma wielkiego znaczenia. że nastąpił przerzut.

Widzenie wewnętrzne 179 Widok z przodu Czerwony Ogląd zewnętrzny Ogląd wewnętrzny Widok z tviu Szaroniebieski Splątane linie energii Rysunek 18-1: Kontuzja ramienia obserwowana poprzez widzenie wewnętrzne .

Ciemnoczerwony Ciemnoczerwony Ciemny Ciemnoczerwony szaroniebieski Ciemniejszy Czarny szaroniebieski 2 cm B.^ lem f E. obrazy diagnostyczne) . 6 lutego D. 3 marca Rysunek 18-2: Leczenie zapalenia przydatków i cysty na jajniku (widzenie wewnętrzne. 15 stycznia C. 3 stycznia Ciemny szaroniebieski Błyszczący Ciemnoczerwony ^^A'1''^ Jasnoniebieski ciemnoczerwony / Szary Ciemnoczerwony czakram . 21 stycznia A. 29 stycznia F.

Szarozielona unieruchomiona 00 energia ThS przesunięty w lewo to Emocjonalne bloki w gardle i splocie słonecznym &&''! Połączenie unieruchomionej energii z przodu i z tyłu 2 o* £3 n Ol W* SI Rysunek 18- 4: Wewnętrzne widzenie chorób serca (obraz diagnostyczny) .

o których oni nie mieli pojęcia. widzenia wewnętrznego. Następnie rozdziela się na ponieważ badania krwi wykazywały. Rysunek 18-5: Mikroskopowe widzenie wewnętrzne Proces światło i wiedziała już. Lekarze stwierdzili. Nie była to łatwa decyzja. po czym zostały wyssane na zewnątrz. Oni nie. to umrze bardzo szybko. aż wreszcie wspólnie doszłyśmy do wniosku. a następnie srebrnego światła. Rosę zaczęła odbywać sesje channelin-gowe Światło wchodzi jednocześnie przez trzecie oko i z moją przyjaciółką Pat (Rodegast) de Vitalis. ponieważ lekarze całkiem szczerze bali się. że po raz pierwszy od wykrycia białaczki krew Rosę jest całkowicie czysta. ponieważ uniemożliwia przechodzić przez skórę. Potrzebowała mojego wsparcia. że wciąż nie dwie jest w pełni wyleczona. że umrze bardzo szybko. a ja ujrzałam białe. Jako uzdrowicielka miałam do nich dostęp. Lecz w tym przypadku w grę wchodziły inne czynniki. Krew pacjentki chorej na białaczkę Oczywiście nie ja odegrałam kluczową rolę w tym uzdrowieniu. Oto co ujrzałam. pisała „czysta miłość". i mówili jej o tym przy każdym badaniu. Oto przykład sytuacji. że jeśli wzrokowych i okrąża przysadkę. Możemy dać sobie nawzajem bardzo wiele. Potwierdzały to badania lekarskie. żeby właściwie pokierować procesem leczenia. za tym skrzyżowaniem. ale Rosę postanowiła posłuchać Emmanuela. że Rosę nie musi już mnie widywać. Na każdej widzenia wewnętrznego butelce płynu. Wtedy właśnie pojawiła . gdzie otwarta współpraca między duchowymi uzdrowicielami a lekarzami medycyny dobrze przysłużyłaby się pacjentowi. co mogli. Emmanuel powiedział Rosę. że nie umrze. światła wchodzącą do ciała przy moim widzeniu Kontynuując chemioterapię po wyjściu ze wewnętrznym albo rentgenowskim. żeby uratować jej życie.Widzenie wewnętrzne 183 się u mnie. Dzięki widzeniu wewnętrznemu mogłam zapewnić ją. żeby wyższą częstotliwość niż światło widzialne i może przerwała chemioterapię. Mam następujące wyjaśnienie fenomenu Chemioterapia nie wywołała skutków ubocznych. Mija skrzyżowanie nerwów ona jej wyzdrowienie. jeśli przerwie chemioterapię. Przeprowadzone zaraz potem badanie wykazało. Zaobserwowałam ścieżkę Nastąpiła remisja. szpitala. wsparłam tylko Rosę i oczyściłam jej krew. Podczas pierwszej sesji obiekty zostały rozproszone przez uderzenie lawendowego. jest w kontakcie z przewodnikiem imieniem tak jak pokazuje to rysunek 18-6. która oczy fizyczne i płynie wzdłuż nerwów wzrokowych. podobne do nasion obiekty w jej krwi. Nie oznaczało to kryty- kowania lekarzy. który podawano jej w trakcie całego pobytu w szpitalu. Sprostanie swej własnej prawdzie nie było dla niej łatwe. Światło to ma Emmanuel. że jej krew jest zdrowa. umieszczoną zaraz przerwie chemioterapię. B. robili wszystko.

184 Dłonie pełne światła Szyszynka ^% Kora wzrokowa Ścieżka złotego światła Dwie ścieżki złotego światła Przysadka Rysunek 18-6: Anatomia widzenia wewnętrznego .

To przyciąga energię do środka czoła i oddech i napnij całe ciało tak mocno. połóż się i rozluźnij wszystkie tyłu kręgosłupa i różowe światło do jego przodu. jak tylko centralnych obszarów mózgu. która w widzeniu wewnętrznym odgrywa rolę wykrywającą. Z jak punkcik światła. Twoja maleńka jaźń płynie do poruszając głową. Wypuść powietrze na dowolną głębokość. jak twoje serce zwalnia do miłego. Dzięki takiemu widzeniu można patrzeć pomijaj jednak żadnej jego części. prawego ramienia. To medytacyjne są ćwiczenia głębokiej relaksacji połączone z tym. Jedna biegnie do płatów potylicznych. wydychając powietrze. Teraz za pomocą swojej . Potem dostrajam się do danego do lewej nogi rozluźniając całe obecne tam napięcie. że przysadka zacznie wibrować i promieniować złotym (albo różowym. rozdzielczością. żeby odnaleźć Teraz twoja miniaturowa jaźń wpływa z po- interesujące rejony. (skanuję) pobieżnie całe jego ciało. które wrotem do lewego ramienia. co akurat drodze. a Teraz weź głęboki oddech i rozluźnij się nawet wirusowego. Zauważyłam. co oddychanie pomaga mi również skoncentrować się i nazywa się podróżowaniem przez ciało. dzięki którym widzę. do jądra nerwu wyjaśnienie sytuacji i otrzymuję mentalny obraz okoruchowego. informacje) dotarło do rejonu trze. jakbym miała w głowie skaner. z bardzo dużą i rozluźnij się. do pól Niekiedy używam innej metody. Wpływa do lewej ręki i dłoni i rozluźnia skanuję. a druga do wzgórza. Ta wibracja i złote światło Tworzenie i rozwijanie zwiększają ilość światła kierującego się w rejon wzgórza. Kieruje złote światło z podstawy do Po pierwsze. Ciekawią mnie te obszary. Całe twoje ciało jest ciężkie i gdyż ułatwia to pracę. oglądam ciepła i energii. ale by coś (energia.Widzenie wewnętrzne 185 ścieżki. następnie kieruje się do prawej nogi i w górę do Czasem kładę dłonie na analizowanym obszarze. tam gdzie prosta poprowadzona od trzeciego oka równomiernego. medytacyjne i oddechowe mogą sprawić. nie ciego oka. rozluźniając całe napięcie po skierować wzrok bezpośrednio na to. aż do poziomu komórkowego. Teraz weź głęboki thalamusa. napięcie powodując uczucie lekkiego łaskotania. chociaż zwykle dobrze jest lewego ramienia. obszaru i skanuję go z większą rozdzielczością. Powtórz wszystko jeszcze raz. Podróżowanie \>TZ. jeśli człowiek jest zakochany) Ćwiczenia: światłem aurycznym. i rozluźnij ciało. Oba ciasne części garderoby. Wstrzymaj oddech. Spróbuj ponownie. skroniami. przecięłaby się z prostą wytyczoną pomiędzy Teraz wyobraź sobie. Według moich obserwacji to auryczne zdolności widzenia światło przechodzi łukiem ponad ciałem wewnętrznego modzelowatym i zostaje skierowane do szyszynki. tobą. po czym spływa w dół wymagają pomocy. potem wypuść powietrze Subiektywne poczucie tego typu widzenia pozwala. Wyobraź sobie napięcie spływające z Jest on umiejscowiony w centralnym rejonie mózgu. Powtórz to trzy razy bez Mam wrażenie. możesz. ciało wyniku którego powietrze ociera się o górną tylną część gardła i podniebienie miękkie. Proszę o wzrokowych. twojego ciała jak gęsty miód na powierzchnię pod za trzecim okiem i jakieś pięć centymetrów w tył. wyciszyć umysł. ciepłe. Poprzez specjalne oddychanie. że pewne techniki problemu trapiącego pacjenta. potrafię Najlepszą metodą nauki widzenia wewnętrznego wzbudzić tę wibrację w przysadce. Oddychaj głęboko i zre- strumienie przechodzą nad sobą łukowato w rejonie laksuj się. Poczuj. Miejsce to wydaje się sercem skanera. że jesteś bardzo maleńki. napinania ciała. Twoja lewa ręka jest ciężka i ciepła. w 1. i wejdź do swojego ciała w tego punktu mogę patrzeć w każdym kierunku nie dowolnym miejscu. Kiedy przychodzi do mnie pacjent. napnij ciało o połowę słabiej niż poprzednio. zdrowego rytmu.*2.

Omów to. poślij tam swoją maleńką jaźń z znasz się na anatomii (a powinieneś. Notuj w obszarowi. Teraz otwórz usta. ponieważ skanujesz ciało z zewnątrz. Kiedy będziesz już usatysfakcjonowany. na którą zasługują? skanować całe ciało. Jeśli czegoś mu brakuje. Jak znajdujących się na tym obszarze. Jedna osoba będzie obserwatorem. a twój przyjaciel błędnie rozumie Wróć do stanu normalnej świadomości. jeśli chcesz być miłością i energią. Wielebny C. plecach albo usiądź z wyprostowanym kręgosłupem. Pozwól. druga ma się otworzyć i Jeden z moich nauczycieli. kiedy tylko tego chcesz. oddech przez nos. co odebrałeś. pozwól. Skieruj się do organów przyciągany do jakiejś części ciała. co widzisz. niech ploracji. zacznij od początku miłości troską. czego się wszystko jest w porządku? Wejdź do wątroby. Jeśli jest w twoim ciele jakiekolwiek miejsce. a następnie grubego. Kiedy intuicyjnie czujesz się płuca badając tkankę płucną. fakturę. udaj się do jelita cienkiego. Możesz wykonywać taką podróż przez samego Być może problem tkwi w twoim ciele. ze swoim przyjacielem. Przypomnij sobie uczucie Upewnij się. oczyść go. ciała. wróć powoli do siebie i otwórz oczy. Przysuń koniec języka do tylnej części gardła i Najpierw przeskanuj ciało. Ucisz umysł za pomocą proponuje następujące ćwiczenie. odpowiedź stanowią czynione przez ciebie założenia. pozwól przyciągnąć się do innego trzustki. że jest ci wygodnie. Skanowanie przyjaciela 3. Prześledź szlak. Wierz w to. Być może to siebie. 2. Skup się na organach w twoim ciele. Zamieńcie się pozostań głęboko zrelaksowany. Czy wszystkie funkcjonują rejonu i powtórz cały proces. co wygląda ten układ? Czy otrzymuje odpowiednią ilość widzisz. żeby znaleźć uformuj gardło tak.186 Dłonie pełne światła maleńkiej jaźni zaczynasz badać układy wewnętrzne obszar. żeby powietrze uciekało ocierając się. jaki przebywa jedzenie skoncentruj się na niej mocniej. najszerzej jak możesz. być obserwowaną. ale sytuację. Czy są otoczone pełną specjalnie cię nie przyciąga. potem środkową. Możesz skanować kolejne obszary albo. trąc o górną tylną część gardła przy miękkim pod- . śledziony. piersiową. żeby mu to ułatwić. ale nie dotykaj nimi do całego ciała.B. dowiedziałeś. który wzbudza twoje zainteresowanie. Czy ten układ działa prawidłowo? swojego przyjaciela. Weź głęboki towarzyszące podróżowaniu przez własne ciało. by twoja maleńka jaźń urosła do normalnych a co nie? Czy potrafisz wyjaśnić dlaczego? Być może rozmiarów i złączyła się z twoją prawdziwą jaźnią. Przyjrzyj się dobrze temu uzdrowicielem). Nie otwieraj oczu. Napełnij najpierw dolną część Teraz możesz odbyć wizualną podróż przez ciało brzucha powietrzem. jeśli które cię niepokoi. pozwól swojej umyśle. twoja miniaturowa jaźń wyśle mu energię. Możesz odbierać kolor. Bądź pasywny. Tym razem będzie to nieco inne uczucie. potem klatkę przyjaciela. Połóż się na medytacji. Czy potwierdza on twoje obserwacje? Co się zgadza. Jeśli trzeba go Kiedy jesteś już zadowolony ze swoich eks- oczyścić. Jeśli potrzeba mu energii. maleńkiej jaźni zająć się tym. kolejne układy wewnętrzne. po prostu trawiennych. Jeśli żaden obszar prawidłowo? Zbadaj genitalia. Łagodnie skup się na swoim przyjacielu. pewny siebie i teraz rolami i niech twój przyjaciel przeskanuje świadomy. ty masz rację. Wejdź do serca i popłyń z krwią pompowaną Możesz z początku użyć dłoni. Potem nie będziesz już ich Czy sprawia wrażenie zdrowego? Teraz popłyń przez potrzebował. Prześledź drogę od ust do żołądka. ciebie. Skanowałeś swoje własne ciało. Czy Kiedy jesteś już zadowolony z tego. Medytacje w celu otwarcia skanera trzeciego oka Usiądź na krześle naprzeciw przyjaciela.. by obrazy prawidłowy? Teraz opuść żołądek i wraz z jedzeniem wpływały do twojej głowy. emocję lub energii? Czy poziom enzymów trawiennych jest tylko niejasne poczucie czegoś. którą „zaobserwowałeś".

Wypuść całe powietrze. Powtórz to trzykrotnie wywołujemy wspomnienia. by powietrze wolno opuściło twoje ciało. W połączenie. jest to dla mnie teraz łatwe. szybkie oddechy Cofam się. a wreszcie z klatki piersiowej. Większość z nas sądzi. przeszłość i poznając historię danej części ciała. Gdy już opanujesz to ćwiczenie. obrazów każdej części swego ciała. Strumień światła jest wiek albo miejsce. nosowym oddechem trącym. wyobraź sobie złoty Odkryłam sposób „czytania" przyczyny kon- strumień światła zaczynający się w tyle rejonu kretnego zaburzenia fizycznego. nas chciałaby. dodaj następującą wizualizację. żeby było odwrotnie. Otrzymuję obraz chorego widzieć aurę. choroby: cofanie się w Powtórz ten oddech. używając mojego wibracje i poziom energii. oczyścić umysł i urazów. czytając tym celu trę powietrzem o górną tylną część gardła. Czasem oddycham też długimi. kiedy byłeś młodszy. Wiem. że można należnym szacunkiem. To nigdy się nie udaje (chociaż większość z „odczytywania" historii choroby. Najpierw powietrze z dołu brzucha. Nie możesz ograniczone przekonanie. potem z jego środkowej Znajdowanie przyczyny części. nigdy nie używam mojego umysłu w określony sposób. Teraz cofnij się jeszcze bardziej z trzema trącymi oddechami. że ten przyspieszyć swojej ewolucji w nieorganiczny wewnętrzny proces cofania się w czasie służy do sposób. bo jest ono bardzo potężne. Gdy wydychasz powietrze. Najpoważniejsze równymi seriami bez przerwy i trę powietrzem o tył choroby występują w efekcie długiej serii takich gardła. . lecz robię to zaczer-pując krótkie. i tak dalej. odbierane informacje gulgoczący. a następnie cofam się w czasie. dokładnie na szczycie kręgosłupa. wykonuj więcej niż trzy lub cztery oddechy dla jakie to uczucie. Zaczerpnij oddech i rozluźnij się. Kiedy widzenie ponadzmysłowe połączy się ze Powstający dźwięk powinien być delikatny. aż wreszcie docieram do przyczyny przez nos. Nie odchylaj głowy do tyłu. to robić tylko dla siebie. w którym mieszkałeś. Mam wspomnienia uczuć. Wybierz określony na przodzie swojego ciała. aż do zrównoważyć pole energii. Jest to tylko Dochodź do wszystkiego powoli. które pomagają mi podnieść interesującą mnie częścią ciała. Nazywam tę technikę momentu przed wystąpieniem pierwszego urazu. tak żebym mogła lepiej zmysłu kineste tycznego. a nie słyszeniem ponadzmysłowym. określonej części ciała. jeszcze wcześniejszy. Łatwo jest cofnąć się w czasie. a także obszaru opisujący jego aktualny stan. widzieć wyższe jej poziomy. Łączę się z ćwiczenia oddechowe. że dwa w czasie. Cofam się po prostu w czasie. gdyż możesz dostać albo dźwięków. w jaki centralnej części mózgu. Czym jest twój wewnętrzny proces strumienie światła krzyżują się łukowato i wpływają przywoływania wspomnień? Jakie niesie ze sobą do środka mózgu. Odkryłam. dla innych nie. i różowy w jego przedniej części. Pierwsza to normalny sposób. wróć myślą do łącząc z trzema trącymi oddechami. Trzymaj ją stają się jeszcze bardziej użyteczne. Łączy on w sobie miednicznego i biegnący wzdłuż kręgosłupa do dwie techniki. Mogę na przykład zobaczyć uraz dotykający powyższe ćwiczenia. Pozwól. Potem widzę następny. Teraz skup się czasów. Kiedy już poczujesz się z tym przeszłość swobodnie. Niech zaczyna ocierać się jak najgłębiej. Ponieważ tyle razy wykonywałam choroby. Utrzymuję przesyłać wyższe częstotliwości przez moje pole. Zauważ. zawrotów głowy.Widzenie wewnętrzne 187 niebieniu. Powtórz to trzy razy przypomnij je sobie. spokojnymi. Po prostu. uczucie? Kiedy przypominam sobie coś z przeszłości. który był pierwotną przyczyną obecnego problemu. żeby skupić uwagę.) Drugą techniką jest użycie łączności kine- Wielokrotnie w trakcie sesji wykonuję krótkie stetycznej i widzenia wewnętrznego. Traktuj to ostatnie ćwiczenie z wszyscy to robimy.

1. Wymień trzy ćwiczenia służące rozwijaniu widzenia wewnętrznego. W jakiej skali można postrzegać obiekty w Do przemyślenia widzeniu wewnętrznym? 3.188 Dłonie pełne światła Przegląd rozdziału 18 4. Czy widzenia wewnętrznego można używać na 6. 5. Co można zobaczyć dzięki widzeniu wewnęt. Który gruczoł wydzielniczy jest narządem rznemu? W które rejony ciała można zaglądać? widzenia wewnętrznego? Na jaką głębokość? 2. Jaka jest różnica pomiędzy wizualizacją odległość? a postrzeganiem? .

jak wykonywałam to ćwiczenie względu na to. Zapisz ją na kartce. co napisałeś. informacje słowne nadchodziły w takim tempie. Głos zasugerował. Skup się na bezpośrednim słyszeniu którzy skorzystali z tych wskazówek. ćwicz. Forma nazwisko pacjenta. Poczekaj. Później wróć do niego i medytacyjnej. zaczniesz ją odbierać. Pod wpływem pisania witaminowej czy leku homeopatycznego. słów. ćwicz. Uznasz to za najwyraźniej sformułuj w umyśle pytanie. Najlepszym znanym mi sposobem wzmacniania Zapisuj wszystko. Nic nie opuszczaj. ale pisz dalej. Połóż ołówek i kartkę w zasięgu ręki. powiedź przyjdzie do ciebie. które nadchodzące informacje zaczną wreszcie przeradzać pomogłyby mu w odzyskaniu zdrowia. a nawet zapachów. się w dźwięki. Odpowiedź może przybyć do później stały się bardziej szczegółowe. Możesz myśleć. nazwy chorób. Potem zapisz pytanie codziennie o wschodzie słońca przez trzy miesiące. Słyszałam na ciebie w formie obrazów. były z początku ogólne. . Rozdział 19 POSTRZEGANIE PONADSŁUCHOWE I KOMUNIKACJA Z NAUCZYCIELAMI DUCHOWYMI Informacje. na kartce. mieszanki przejmuj się i pisz dalej. Nie a w niektórych przypadkach skład diety. że Skoncentruj się i uspokój umysł. postrzegania ponadsłuchowego jest medytacja. przykład słowa miłości i otuchy dla osoby. jaka ona będzie. przekazywanej ci odpowiedzi może się zmieniać. które otrzymywałam za pośred. Później zaczęłam względu na to. Skup się interesujące. odłóż papier na bok na kartkę i ołówek. bez Po tym. Po jakimś czasie nictwem zmysłu słuchu. które do ciebie docierają. Ćwicz. bez przybyła na sesję uzdrawiającą. nie nadążałam z pisaniem. na które cierpiał. uczuć. jaka jest. na chęci uzyskania odpowiedzi na to pytanie. Weź Kiedy skończysz. skoncentruj się i oczyść umysł. co odbierasz. wyzdrowiało. Wielu ludzi. że do odbierać rzeczy o wiele bardziej konkretne: niczego ci się nie przyda. która słów. aż od. Załóż specjalny notatnik. Jak przeczytaj wszystko. żebym kupiła maszynę do pisania. usiądź w wygodnej pozycji przynajmniej cztery godziny. ogólnych pojęć.

Po jakimś czasie trudności te mój przewodnik Heyoan. dotknąć. przewodnik. Teraz spróbujcie wy. które będą nam pomocne. co ma zostać powiedziane. mój odbiór rzeczywistości Usiądź w pozycji medytacyjnej z prostym również się poszerzył. werbalną nieodwołalnie prowadzi do postawienia W trakcie seansu zadaję również Heyoano-wi pytania: „Kto mówi?". że odbierający słyszy tylko kilka lepiej od nas wiedzą. jak: „Czy to jest rak?" Odpowiedział: „Jestem Heyoan. To było szczególnie pacjent zaczął zadawać pytania. tylko od razu przechodzimy do ukrytych głębiej Doświadczenie uzyskiwania informacji drogą informacji. żebym wyposażyła się w wodnikiem może dać człowiekowi informacje spoza magnetofon. gdzie leży prawdziwy problem. Zadecydować możesz tylko na podstawie wygodnie albo w pozycji jogicznej na poduszce ze własnych doświadczeń. do moich Otrzymywanie wskazówek od nozdrzy dochodził cudowny zapach. w końcu je zrozumiesz. To prawda.190 Dłonie pełne światła Wkrótce nie nadążałam ze stukaniem w klawisze. skrzyżowanymi nogami. w której prosisz o informacje osobę mądrzejszą i bardziej 1. ufności. informacji dla drugiego człowieka. W takim „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Stulecia. Bez wątpienia słyszę czyjś pytania. dalej. Uważam. żeby się mogę też poprosić o opisanie określonego problemu. Czy sama go wymyślam. tyle inne." momencie blokuję docierającą do mnie informację. ale z niewielkim wgłębieniem w dole percepcji też jej doświadczają. czy też ma on jakieś poprosić o obraz sytuacji albo konkretnej części ciała. Następnym krokiem było odbieranie informacje w sposób pasywny i bezpośredni. szczególnie kiedy niepokoi Co znaczy Heyoan? mnie potencjalna treść odpowiedzi. dowiedzieć? Zapytać jego samego! Zapytałam. nie marnujemy czasu. ponieważ channeling werbalny działa właściwa kolejność. Kontakt z prze- Głos zasugerował. Zazwyczaj robię to bezgłośnie. ponieważ przewodnicy z reguły w ten sposób. czy jest Odbieranie informacji od przewodnika jest jest o ci wygodnie. że uzyskuję jednak ustąpiły. ale traktowałam je właśnie jako wizje. żeby „Z Kenii. Heyoan proponuje. zamknij oczy i zaawansowaną w rozwoju od ciebie. ale wychodzący z niego. Zrobiłam to. sięga on duszy nie zważając na ludzkie Dźwięk głosu przeszkadzał mi w utrzymaniu ograniczenia. a Ćwiczenie: czasem. opierając się prawdziwa. Mogę głos. inne źródło? Najlepszy sposób na to." kontynuować pracę. Nadchodzące śledź oddech wchodzący do twojego ciała i informacje są poza obszarem twojego rozumienia. Upewnij się tylko. Raz na jakiś czas możesz jeśli pozwolisz im płynąć powtórzyć sobie przypomnienie: „Podążam za . Z początku trudno było linearnego umysłu. Jeśli jesteś typem kinestetycznym. że miałam wcześniej wizje duchów i aniołów. Potem." ale nie zawsze jest łatwo. że jest to zawstydzające. Zatem. może człowieka bardzo głęboko przejść od pisania do powtarzania słów na głos. kiedy są one rozszerzone. twój duchowy Zazwyczaj dostaję całkiem szczegółowe odpowiedzi. a teraz. Tylko metafora czy rzeczywistość? Cała moja osobista rzeczywistość przewodników duchowych dociera do mnie za pośrednictwem zmysłów. Inni ludzie o wzmocnionej kręgosłupem. Zazwyczaj na początku seansu mówi spokojnego umysłu. Dla mnie jest ona pleców. żeby obecności całej grupy. Z miejsca prześlizgują się pod obronnymi zasiekami Uchwycenie początku zdania i pozwolenie. by człowieka i docierają do samego sedna. Zadaję nawet takie pytania. Oznacza to. Wkrótce czułam ich dotyk. że wchodzisz w metaforę. kiedy widziałam je w pokoju. a potem w w którymś momencie. pierwszych słów tego. wymaga wielkiej Heyoan rozpoczyna seans. Skąd pochodzisz? Muszę skoncentrować się ponownie. Teraz zaczęły do mnie mówić. Możesz usiąść na krześle. kiedy nieznana reszta zaczęła płynąć.

regionowi. jak ich złote kule powiększają się. patrz. Możesz użyć jako przeżywam następujące doświadczenie wewnętrzne. planie ziemskim. tak żeby sięgnęła artystów dla inspiracji. Jeśli jesteś słuchowcem. że stanowisz jedność ze Stwórcą. że jestem Bogiem"." Okiem umysłu płyń za przychodzi mi trudniej. Innym razem potrzebuję tylko prostej możesz zacząć śledzić przepływ energii we własnym mantry. spokojnie oddychasz. Niech wypełni pomieszczenie. Potem niech napełni osobistych nauczycieli złotym światłem twoje pole aurycz-ne. wyobraź sobie złoty stan samoakceptacji znajdziecie w książce Jacka kanał biegnący wzdłuż twojego kręgosłupa. w twoim splocie słonecznym niczym słońce. które udaje nam się zamanifestować na powrotem. krajowi.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 191 oddechem do centrum. duchowych Jeśli znajdujesz się w grupie medytujących osób. wsi albo konkretnej nauki i są wybierani pod jej kątem. kula opada powoli przez Teraz. obszarowi wokół budynku. dorównując wielkością budynkowi. ciele. kiedy wchodzę w podwyższony stan 3. Zobacz siebie jako część tego pewnością inspirowany przez przewodników wszechświata. Zazwyczaj. medytację używać mantry. żeby najpierw Odbieranie przewodnictwa od napełniła ciało złotym światłem. duchowym. Dodatkowo każdy ma nauczycieli--przewodników. że robisz to usiądź z cichym. mantry świętego imienia. i przykład. obecny teraz w twoim polu istnieje w każdej części ciebie i że jesteś całkowicie aurycznym. Porusz świadomością będziesz miał wokół siebie kilku przewodników- powiększając złotą kulę światła. w jakiej księżyca i gwiazd. Możesz kontynuować wzrost złotej kuli w swoim splocie słonecznym. przystosowanych do alizuj białozłotą kulę nad swoją głową. Wypełnij wszechświat jaskrawym pracy wyrażasz swoją kreatywność. Patrz następnie. Niech pozostają z nim i kierują go poprzez wiele inkarnacji. tam Schwarza Vohmtary Controls. gdzie formy są piękniejsze i bardziej Teraz utrzymując jasność światła sprowadź je z idealne niż te. kiedy jesteś już skoncentrowany. wiedzą wszechświata. Czuję podniecenie. wewnętrznego spokoju. Wypełnij swoje wnętrze całym tym światłem i Aby skontaktować się ze swoim przewodnikiem. że w pewne dni koncentracja . Zwizu. Gdy zachodniego umysłu i bardzo skutecznych. krok po kroku wracając w siebie. Książka ta zawiera gdzie znajduje się główny strumień energii. spokojnym poczuciem zrozumienia. możesz przez całą świadomości dla uzyskania przewodnictwa. dalej. Pozwól. rośnie. wolno. że owa iskra boskości ogromny ładunek. Jezus albo „Bądź spokojny i wiedz. w którym się którzy towarzyszą człowiekowi w okresach znajdujecie. możesz usiąść w oczekiwaniu na słonecznego. Bez względu na to. część tworzącą jedność z nim. całe serie takich ćwiczeń. Na miastu. ponieważ zdaję sobie Sat-Nam. umożliwiający słyszenie. którzy złoty krąg wypełniający pomieszczenie. Sprowadziłeś do swojego pola świa. jesteś z złotym światłem. w którym się znajdujesz. Jeśli jesteś wzrokowcem. jak złota kula rośnie duchowe przewodnictwo. bezpieczny. Możesz też wydobyć jakąś nutę. Więcej medytacji i ćwiczeń zwiększających wrażliwość i pozwalających osiągnąć ten spokojny 2. Twoja percepcja może wzrosnąć i gadaniny. jeśli jesteś studentem szkoły artystycznej. kontynentowi. Poczuj że jesteś jednością z Bogiem. żeby uwolnić umysł od jego twojego centrum. tak jak je wysłałeś. To nastawienie pozwoli ci osiągnąć stan domość tego. stając się większy od pomieszczenia. a zatem mających łączność z pracą tego rodzaju w świecie i z Bogiem. Rób to powoli. takiego jak Om. tworząc Każdy człowiek ma kilku przewodników. Upewnij się. a twój kanał i centralną część twojego ciała do splotu umysł uspokojony. krok po kroku. używam więc kombinacji oddechem kierującym się poprzez wnętrze ciała do powyższych medytacji. Zauważam. ziemi.

Kiedy ten fundament jest gotowy.) mną. z dłońmi na udach. Przewodnik będzie komunikował się z tobą w tym bliższe wydają się słowa. Mogę bezwiednie ziewnąć.) Moje podniecenie maleje. Zazwyczaj kieruje mną tamtego kierunku. Potem zaczynam sobie uświadamiać kontakt zostanie nawiązany ponownie. Im mocniej masz łączności ze swoimi przewodnikami.192 Dłonie pełne światła sprawę z obecności przewodnika pełnego miłości i powoli złączą się ze słowami przewodników i światła. Jeśli i teraz nie jestem w stanie odbierać słów. Odwracam dłonie wnętrzem do góry. który będę się starała wyjaśnić własnymi słowami. żeby świadomość poprzez kinestetyczne odczuwanie jej ruchu dopomóc w otwarciu czakramu gardła. Wkrótce nie ma już luki czasowej pomiędzy pojęcia. Z początku słowa kontaktu. słowa. Będą to ogólne się zbliżać. zanim większa niż jako ja — Barbara. z wyobrażenia przeszłych zdarzeń lub inkarnacji. ponownie znajdę to miejsce w sobie. Wtedy zazwyczaj widzę i słyszę Czuję to kinestetycznie. uspokojenia. Na również moich dłoni do zrównoważenia pola energetycz- przykład. przewodnicy prześlą mi ogólny koncept. się ku niemu. Przewodnik również zdaje najbardziej odpowiadającej ci formie. moje pole energii i pomaga utrzymać stan wyższego Właśnie to doświadczenie światła. że nie nadchodzą z rejonu prawego ramienia. symboliczne obrazy albo dosłowne usłyszeniem a wypowiedzeniem słów. towarzyszy jej przewodnik albo wysokości serca albo splotu słonecznego. unoszę dłonie i stykam je koniuszkami palców na po pomoc. W tym momencie zaczynam Jeśli nie odbierasz go w trakcie prób nawiązania zazwyczaj odbierać przekaz werbalny. Używa albo podejdą do problemu z innej strony. by pacjent sam pojął jego znaczenie. prześlą mi obraz. a kręgosłup ciała. bezpieczeństwa. które nego i wlewania energii w moje czakramy. dopasowywać do mnie fizycznie jak rękawiczka. odbieram. Moje słowa . która przyszła do mnie gotowi. a kierunek. Przez całą początkową część seansu prawym ramieniem i słyszę kilka pierwszch słów z nieustannie się unoszę. W tym momencie moje ciele. Jeśli to nie istnieniepromienia białego światła nade mną i unoszę podziała. Porusza przewodnicy przejdą szybko na inną formę kontaktu moimi rękami i ramionami w rytm rozmowy. przesuwa się ponad moją głowę i Kiedy jakaś forma komunikacji nie dociera do ciebie przenika do jej wnętrza. zaczynam unosić wyprostuje. Moja osobowa jaźń zadał szczególnie kontrowersyjne pytanie. że słowa. jeśli obawiam się. Minie minuta albo dwie. i przewodnik jesteśmy trzech nauczycieli. W pewnym Uniósłszy się jeszcze. że wchodzę weń pozwalając. okiem umysłu. Osobie. Trący oddech nosowy jest spokoju potwierdza twoją łączność z przewodnikami. to zdaje się unosić w górze. co jest ci przekazywane. albo jeśli ktoś że energia jest skupiona i czysta. tak harmonii i nie będę już słyszała tego. Wypełnia mnie poczucie miłości i nogami. * Jako przewodnik czuję się dużo mnie przewodnik. włączam się w proces channelingu (odbioru informacji). kiedy Moje wewnętrzne doświadczenia werbalnego spostrzegam różowy obłok miłości spływający na channellingu są następujące. wchodzę w stan świętego momencie unoszenia następuje kontakt z przewodnikiem. (Można powiedzieć. Jest to takie uczucie. oznacza to najprawdopodobniej. miłości i poziomu świadomości. „ucieknę" z tego miejsca wewnętrznego spokoju i Jednocześnie czuję się stopiona z przewodnikiem. którego nadchodzą. jakbym budowała mocny ciało może zmienić nieco pozycję. Widzę przewodnika za moim przewodników. Potem czuję. Najpierw się koncentruję. na przykład energetyczny fundament wokół dolnej części mojego miednica przesunie się nieco do przodu. To sprawia. który zacznę opisywać. również pomocny. jak zostaję uniesiona w Oznacza to dla mnie kinestetyczne zakotwiczenie się w wyższy stan świadomości. (To przez ten w górę i wizualne koncentrowanie się na świetle nade czakram człowiek słyszy swoich przewodników. mają pewne znaczenie. Kiedy i ja. słysząc i widząc wszystko. Siedzę ze skrzyżowanymi mnie z góry. To równoważy przewodnicy. co mówi do jakbym nim była. i Przewodnik zdaje się albo boisz się tego.

że Trzeci czakram udziela niejasnych informacji. komunikacji z polem pacjenta. fizyczny ból w jakiejś części ciała. Na przykład. które należą do pacjenta. potrafię stwierdzić. 1 przedstawia zmysły aktywne w każdym czakramie. Jeśli uzdrowiciel wyczuwa chorobę i intuicyjnych informacji na temat jego przyczyn. że pozyskujemy informacje poprzez zmysłowy swojego pola. którą kładzie na jego nodze. Badając proces pozyskiwania Drugi czakram przynosi informacje na temat informacji.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 193 Pod koniec rozmowy przewodnik rozłącza się roba pacjenta. jakie jest głębsze znaczenie bólu nogi informacjom dowiedzieć się." Jeśli ktoś wyczuwa zmysłem. które należy siebie. a drugi przekazuje nam jej uczucia. żebym nie leciał dziś tym uczuć. gdy ktoś mówi co się dzieje. by wykorzystać te informacje. coś może się stać. Ważne różnicy między zmysłem kinestetycznym. tak jak opisuje to tablica 19-1. słuch. ogólnego informacji. wielkości. Miłość należy do innej kategorii niż reszta „Intuicja mówi mi. podczas gdy moja świadomość nodze albo w ręce. istoty. W Wszystkie te informacje docierają do nas poprzez tym momencie jestem zazwyczaj onieśmielona. by jego własne ciało stało się pudłem rezonansowym. Musi Zmysły czakramów znać różnicę pomiędzy dolegliwościami własnego ciała a ciała pacjenta. wie. że każdy kanał albo zmysł stanów emocjonalnych. między innymi takich jak wtedy. Uzdrowiciel może dzięki tym poczucie tego. czakramu. dotykiem i jest. Choć jest to rzadkie. w jakim stanie znajduje w życiu danego człowieka. będzie miał niejasne poczucie obecności Poprzez każdy czakram otrzymujesz inny rodzaj kogoś/czegoś w pokoju. zarówno uzdrowiciela. pierwszy czakram i mogą być bardzo przydatne w terapii. Może obawiać się. Pacjent może być wściekły lub bardzo aktywny i płynie przez niego więcej energii wystraszony. własnymi emocjami a tymi. że normalnie nie czynimy efektem jakiejś bardzo poważnej choroby. a także udzieli pewnych się pacjent. że nie jest to jego własna. bezpieczeństwa albo ładzie z bólem nogi. Zwróć po prostu większą uwagę na to. powinniśmy. Jeśli czuje ból w nodze. jeśli uzdrowiciel oczyści się na tyle. ponieważ każdej intuicją. choć sądzę. W przyk- poczucie zdrowia albo choroby. Może czuć ból nogi pacjenta w swojej delikatnie i unosi. opada w dół łącząc się z ciałem i osobową jaźnią. jego położenia. zamiarów (czy ta istota jest kinestetyczne — uczucia cielesne. takie jak poczucie przyjazna czy wroga). Czakram ten jest zazwyczaj bólem w nodze. którego czakramu używa do uzdrowiciel wyczuje uczucia pacjenta spowodowane odbioru informacji. wiedzieć. Jest również sposobem bycia istoty z innego poziomu i robi to za pomocą trzeciego zsynchronizowanym z innymi ludźmi. będzie wiedział. Tablica 19. jak i powiązany jest z określonym czakra-mem. miłość jest czymś więcej niż samolotem. czy był on już tam wcześniej. kiedy kochasz albo „wyczuwasz „Myślałem. Pierwszy czakram przynosi informacje kształtu. dreszcze biegnące po kinestetycz-nych informacji na temat obecności kręgosłupie. odkryłam. poprzez smak. że dałoby się również odbierać informacje czyjegoś bólu jest bardzo męczące. czy też macji poprzez cztery z pięciu normalnych zmysłów odbiera go od pacjenta. oznacza innych ludzi. że to cho- . musi Dotąd mówiłam tylko o pozyskiwaniu infor. Pierwszy czakram dostarcza równowagi albo jej braku. trzeci czakram da nam niejasne zagrożenia. informacji ma naturalnie swoje wady. Miłości w jakiś sposób oczyścić. Ten sposób uzyskiwania — wzrok. Odbieranie sądzę. Można się tego nauczyć dzięki ćwiczeniom i dobrej Kiedy obserwuję kogoś w trakcie channelingu. Zauważcie. Oczywiście. że zadzwonisz i zrobiłeś to" albo miłość". żeby znaleźć różnicę pomiędzy mechanizm poszczególnych czakramów. również nie nazywamy zmysłem. ale według mnie różnią się one bardzo od chorobie towarzyszą negatywne emocje. Ponownie uzdrowiciel musi użyć to. że ból w nodze jest niż zwykle. dotyk i węch.

słowa. w zależności fizycznym. Czakram ten daje też poczucie Miłości sięgającej szerzej poza ciebie. czy zawarta jest w ciele informacje bywają bardzo szczegółowe. W przykładzie z bólem nogi uzdrowiciel pochodzą (patrz: część V). zapachy i smaki. równowagi. z którego poziomu poła aurycz-nego ludzkości. pojęcia zmysłów że jestem Bogiem Widzenie Widzenie wyraźnych obrazów. a także jej jakość i ilość. fizycznej Dotykanie przyjemności albo bólu Głęboka relaksacja Czwarty czakram przynosi uczucia miłości. miłość drugiego człowieka. samego siebie. Świadomość Wizualizowanie symbolicznych albo dosłownych mesjaniczna albo Chrystusowa Słyszenie Słyszenie dźwięków. Ruch Kinestetyczne odczucia w ciele — poczucie Chodzenie i obecność. a Brzmienie Mówienie także smak i węch Słuchanie Miłość Odczucie kochania kogoś Różowe światło miłości Kochanie kwiatu Intuicja Niejasne poczucie wiedzy. słów albo muzyki. strach. płynącej energii. Za odczuwały ból nogi. włosów stających Medytacja Kinestetyka dęba. Na przykład dla pacjenta z czułby miłość do swojego pacjenta. a także jakość bolącą nogą uzdrowiciel może otrzymać następujący miłości pacjenta do opis problemu: „To zapale- . umysłu kształtu i istoty problemu odczuwane zmysłami Emocjonalność Emocje — radość. gniew Medytacja nad odczuwaniem spokoju i zadowolenia Dotyk. partnera czy łączności z wszystkimi istotami. pomocą czwartego czakramu można wyczuwać Piąty czakram pozwala odbierać dźwięki. które Bądź spokojny całego wykracza poza każdy z wymienionych niżej i wiedz. dreszczy. Uzyskiwane bez względu na to. Czuje się także wspólną miłość od tego. która nie jest Jednopunktowosc określona — niejasne poczucie wielkości. czy nie. muzykę. które kiedykolwiek rodzinę. dotykającej ludzkości i samego życia.194 Dłonie pełne światła Tablica 19—1: ZMYSŁY SIEDMIU CZAKRAMOW Percepcja Praktyka Czakram Natura informacji czakramu medytacyjna Znajomość Zaakceptowanie całego pojęcia.

że mówiłam o odbieraniu obrazów. Szósty czakram może również przekazać obraz symboliczny. Wizualizowanie jest zupełnie inną powinniście otworzyć wasz szósty czakram na tę funkcją. albo dosłowne. w zależności od tego. który rzeczywistości ma zapewne jakieś znaczenie dla pacjenta. musi użyć pewnej sytuacji. obraz dziecka siódmym i piętnastym. narysować albo zreprodukować w inny sposób. co zrozumiał. czakram. musicie otworzyć wasz szósty czak- umyśle i napełniasz go energią. może to być. Nadasz zatem obrazowi formę i treść. ale nie dla uzdrowiciela. że widzisz je na własne Często. szósty czakram wiedzy. o bardzo osobistym znaczeniu dla pełnego pojęcia rzeczywistości. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszy poziom tworzeniem. nie oznacza to koniecznie. jakie informacje ekranie umysłu uzdrowiciela. lub dosłownej. na przykład. . Są również odwzorowaniami głębokim zrozumieniu rzeczywistości. o których mówiliśmy w rozdziałach nogi. Wizualizując tworzysz obraz w swoim pola aurycznego. Szósty czakram odkrywa obrazy. stopa skręca się. szósty czakram w drugiej warstwie aury. Mogą być one Siódmy czakram ujawnia informacje w formie symboliczne. swoich własnych słów. go w realnym życiu. kiedy orientujesz się już. powiedzmy. Informacje te pacjenta. co już jest. poziomy wyższe niż siódmy. Kiedy mówię „odwzorowaniami". Im pacjent chodzi. poziom astralny." Piąty czakram może również wyraźniejszy jest obraz i im więcej emocjonalnej ujawnić dźwięk. Stwierdziłam również. w przypadku bólu w nodze. iż w razie potrzeby mógłbyś go czakram) i wyjaśnia to o wiele precyzyjniej niż ja. również ujawnić w formie obrazu przeszłe przyjrzyjmy się poszczególnym poziomom doświadczenie pacjenta. dwadzieścia lat później. jaka jest przyczyna bólu. By móc postrzegać Zauważcie. którykolwiek z tych poziomów. poziom się w nogę. Obraz symboliczny pojawia się na Teraz. nadwerężony mięsień. Szósty czakram może docierają do nas przez każdy z czakramów. Opisałam tam fizyczny spadającego z trójkołowego rowerka i uderzającego poziom rzeczywistości. że istnieją podobny jest do oglądania filmu. keteryczny teraz. możesz wywołać wizualizowaną sytuację w realnym dowane nową parą butów.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 195 nie żył" albo „To nadwerężenie mięśnia spowo. Na Zrozumienie danego pojęcia oddaje pełny sens tej przykład. w dokładnie to samo miejsce. lecz że w twoim umyśle pojawia się obraz na słowami. Kiedy początkujący zaczynają widzieć aurę. Odbierający. musi być otwarty na ten poziom. przez który Postrzeganie oznacza odbieranie. Obraz może pojawić się w umyśle uzdrowiciela jak na ekranie telewizora. po wchłonięciu i się w przyszłości. Proces wizualizacji jest aktywnym warstwę. które wiąże się z bólem rzeczywistości. gdy życiu. W naszym przykładzie z bolącą nogą siódmy może przedstawić obraz skrzepu związanego z czakram przekaże całą sytuację życiową wiążącą się zapaleniem żył lub też uzdrowiciel zobaczy po prostu z bólem w nodze. Jeśli utrzymujesz go ram na pierwszym poziomie aury. w formie symbolicznej Jeśli chcecie zobaczyć którąś z warstw aury. który będzie bardzo pomocny przy energii mu dałeś. pojawia się Heyoan (poprzez piąty tyle wyraźny. Postrzeganie to chcecie postrzegać. niebiański. tak jak poszczególne poziomy zostałby odczytany przez wzrok. Dosłowne obrazy wykraczają poza ograniczenia ludzkich zmysłów i przedstawiają sytuacje. tym łatwiej przyjdzie ci stworzenie leczeniu nogi. żeby opisać to. które boli eteryczny uświęcony. lecz może też Otwieranie czakramów na nadchodzić bezpośrednio z wnętrza nogi. kiedy zaczynam wyjaśniać coś własnymi oczy. Jeśli chcecie nieruchomo w umyśle i kontynuujesz napełnianie zobaczyć drugą warstwę aury. Ten uświęcony oraz istoty egzystujące na każdym z tych rodzaj bezpośredniego pozyskiwania informacji poziomów. odbieranie tego. musicie otworzyć wasz energią. dzieją się teraz albo wydarzą systemu porozumień.

By Chcąc zobaczyć przewodnika z piątego poziomu. które zakopałeś głęboko w swojej innych planów egzystencji. Jeśli chcecie słyszeć przewodnika z zwiększyć doświadczanie pierwszej warstwy swojej piątego poziomu." będzie również zwiększona wrażliwość w życiu codziennym. Przegląd rozdziału 19 Każdy poziom reprezentuje oktawę o wibracjach 1. Ktoś.196 Dłonie pełne światła widzą zazwyczaj jej pierwszą warstwę. umysłu. ćwiczeń i praktyk duchowych — które opiszemy w części VI. Podaję je również w tablicy 19-1. kiedy nastąpiły. w chodzie lub piątym poziomie waszego pola aurycznego. by chaos w waszym życiu osobistym i wymaga odczuć je w czasie. Spędziłam wiele czasu w doświadczanie poziomów tym podwójnym świecie. Efektem tego Bogiem. Wielokrotnie będziecie musieli wybierać pomiędzy kontynuowaniem rozmowy. Wprowadza to spory podświadomości. że jestem jednym z wyższe poziomy pola aurycznego. W celu doświadczenia siódmej utrzymanie go w polu wymaga pracy oczyszczającej. wydaje się ludziom z zewnątrz bardzo ekscentryczny. Chcąc powiększyć poziomu na następny. Dla wzmocnienia albo pieczęcie łączące poziomy aury. spokojnym poczuciem zadowolenia. Zwiększenie poziomu wibracji i albo mesjaniczną. By tym poziomie. Oznacza to troskę o samego siebie w kwestiach diety. musicie doświadczania drugiej warstwy aury. warstwy istnienia. a Medytacje wzmacniające zamilknięciem i wysłuchaniem przewodnika. Te pieczęcie odbioru piątej warstwy pola. medytuj nad podnoszenie poziomu wibracji naszego systemu zlaniem się w jedno ze świadomością chrystusową energetycznego. żeby przejść z jednego dźwiękowych albo słuchowych. gdyż poziomie aury. medytuj nad różowym światłem miłości lub głęboko w sercach czakramów znajdują się drzwi skoncentruj się na kochaniu kwiatu. praktykuj medytację dotykową. W jaki sposób należy ćwiczyć odbieranie przewodnictwa duchowego? Wykonaj te ćwiczenia przynajmniej trzy razy w tym tygodniu. Nie jest to zadanie łatwe. musicie otworzyć piąty czakram na aury. którą toczycie. każdy wzrost przepływu Otwarcie czakramów na poziomach powyżej energii w systemie uwalnia bloki wyzwalające czwartego oznacza. ćwicz jednopunktowość poziomie i tak dalej. Chcąc zwiększyć doświadczanie czwartego Jak powiedzieliśmy w rozdziale siódmym. musicie otworzyć wasz piąty czakram na aurycznych. używaj medytacji albo drzwi trzeba otworzyć. W celu wzmocnienia chcecie widzieć przewodnika astralnego. kto postrzega aurycznych obecność istot i odpowiada im. . Jeśli głęboką relaksację. który chce wam coś powiedzieć. Robi się to poprzez doświadczanie ciała niebiańskiego. aktywności psychicznej. W jaki sposób można nauczyć się postrzegania wyższych niż poprzednia. oddaj się medytacji i powtarzaj Pole musi być czyste. poziomu. ponieważ były zbyt groźne. żebyście mogli postrzegać mantrę: „Bądź spokojny i wiedz. na jakiej ta świa- otwierają swój szósty czakram właśnie na pierwszym domość funkcjonuje. zintensyfikować doświadczanie trzeciej warstwy musicie otworzyć szósty czakram na piątym twojego pola aurycznego. pewnego czasu na przyzwyczajenie się. ponieważ szenie częstotliwości wibracji. że zaczniecie postrzegać istoty z przeżycia. Wzniesienie świadomości ponadsłuchowego? na wyższy poziom oznacza zwięk. 2. Odkryłam różne praktyki medytacyjne mające Aby usłyszeć istotę żyjącą na poziomie wzmocnić doświadczanie przez was poziomów astralnym. W miarę postępów otwierają szósty jak widzieliście w rozdziale poświęconym czakram na kolejne warstwy i zaczynają je widzieć. medytuj nad otworzyć szósty czakram na czwartym poziomie.

Opisz zmysły związane z każdym z siedmiu 10. który czakram musisz otworzyć i na odpowiedź? jakim poziomie? 13. który czakram 11. W jakiej formie przewodnicy będą starali Do przemyślenia skomunikować się z tobą? Opisz cały proces. Jeśli chcesz „zobaczyć" przewodnika z poziomu rad przewodników? keterycznego uświęconego. gdybyś intensywniej szukał i uważniej słuchał 5. Co głównie utrudnia ci aktywne szukanie musisz otworzyć i na jakim poziomie pola przewodnictwa w życiu? aurycznego? 12. Poproś o rady dotyczące tego. czakramów. W jaki sposób korzystanie z tego rodzaju przewodników? odczucia może zmienić twoje życie? 16. Jeśli powiem. Jaka jest astralnego. to przez sposób wiąże się to z twoimi dziecięcymi który czakram wyczuwałam jej obecność? doświadczeniami z władzą? W jaki sposób wiąże 8.Postrzeganie ponadsluchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 197 3. Jakie jest twoje negatywne przekonanie albo 7. Jaka jest różnica pomiędzy wizualizowaniem a postrzeganiem? . jeśli 9. W jaki sposób działa jasnowidzenie. że miałam niejasne poczucie obraz złych rzeczy. Jeśli chcesz „usłyszeć" przewodnika z poziomu wykorzystać przewodnictwo w życiu. W jaki sposób zmieniłoby się twoje życie. Jaka jest główna różnica pomiędzy widzeniem posiadamy wolną wolę? wewnętrznym a odbieraniem informacji od 15. jak lepiej 6. które mogą się wydarzyć. obecności jakiejś istoty w kącie pomieszczenia i jeśli będziesz słuchał rad przewodników? W jaki że istota ta nie była zbyt przyjazna. 4. W jaki sposób otwiera się określony czakram na się to z twoim wyobrażeniem Boga? określonym poziomie pola aurycznego? 14.

Wszystko w granicach W ostatnim rozdziale omówiłam otwieranie naszego stożka percepcji jest realne. ale wysublimowany poziom. co oznacza. tym pełniejszy odbiór przyrządem jest tutaj nasze własne ciało i system rzeczywistości. poprzez który postrzegamy rzeczywistość. lecz także ich przedłużeń. zwiększanie częstotliwości wibracyjnej twojego pola Za każdym razem gdy konstruujemy nowy aurycznego. Do wyjaśnienia tej koncepcji można użyć metafory a pozioma częstotliwość zasięgu odczucia. takich jak mikroskop czy teleskop. Większość z nas postrzega wyraźnie Postrzeganie zawiera w sobie nie tylko świadec- . grupy ludzi albo. Im bardziej zaawansowany i przypadku postrzegania ponadzmyslowego. A). w którym użyłam Heyoan mówi. a w wielowymiarowego wszechświata zbudowanego z efekcie więcej zjawisk jest postrzeganych i częstotliwości wibracyjnych istniejących w ramach uznawanych za rzeczywiste. w gruncie rzeczy. że każdy z nas posiada stożek znajomej krzywej w kształcie dzwonka (rysunek 20-1 percepcji. reprezentuje zasięg odczuwania przez normalnego Istoty ludzkie mają tendencję do opisywania człowieka. Idea ta oparta jest na koncepcji przyrząd. Obszar częstotliwości. odbioru odczuć i wrażeń emocjonalnych na różnych Podjęłam próbę odzwierciedlenia tego zjawiska poziomach. całej rzeczywistości poprzez to. Wyższa jest częstotliwość jego energetyczny. To samo zachodzi w jednej przestrzeni. wszystko poza odczuć na wyższe poziomy rzeczywistości poprzez nim jest nierealne. że każdy z nas postrzega odgraniczany przez krzywą w kształcie dzwonka rzeczywistość w granicach pewnej częstotliwości. powiększamy nasz stożek percepcji. które stają wielowymiarowy wszechświat w kategoriach się dla nas realne. Oś pionowa reprezentuje przejrzystość odczucia. co postrzegają. co postrzegamy. Istnieje tylko to. Rozdział 20 ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI OPISANE PRZEZ HEYOANA Stożek percepcji twa zmysłów. przez narysowanie wykresu. ludzkości. Dzięki postrzeganiu po- wibracji. Chciałabym teraz opisać ten nadzmysŁowemu poznajemy nowe rzeczy.

Graficzne odzwierciedlenie naszego stożka odczuć Niski poziom odczuć niepewna rzeczywistość / 100% " Brahman rzeczywistość niejawna porządek wewnętrzny złożony i Częstotliwość odczuwania B.200 Dłonie pełne światła :i: 100% Częstotliwość zasięgu odczuwania Normalny zasięg odczuć Obszar uzyskany człowieka definiuje dzięki przyrządom fizyczną rzeczywistość pomiarowym A. Duchowa interpretacja naszego stożka percepcji Rysunek 20-1: Nasz stożek percepcji (postrzegania zmysłowego) .

czym jest manifestacja? Jest postrzegać. . możliwy dzięki odczuć. Heyoan powtarzał wielokrotnie.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 201 tylko w granicach prostych linii przerywanych. Krawędź krzywej staje się granicą pomiędzy pod Mają i wspiera to. że buddyzmie. Na zewnątrz który wedle tradycji buddyjskiej jest tylko iluzją. Poza Heyoan mówi. czyli tym samym. że ponieważ zaakceptujemy wszystko. która leży Boga. Kiedy zwiększający się zasięg naszej percepcji obejmuje Świat zamanifestowany coraz to wyższe poziomy wibracji. wraz z powiększaniem się co nazywamy rzeczywistym wszechświatem. która jesteśmy. nie przestajemy stożek z buddyjskiego punktu widzenia. To. „Zewnętrzny rozwinięty kiedyś (za pomocą postrzegania ponadzmysłowego). Po. nazywamy rzeczywistym. jesteśmy naprawdę. obszary świata duchowego zdolni jesteśmy Heyoan: „A zatem. Oto transkrypcja nagrania. by wyjść poza iluzję Mai. zywaliśmy nierzeczywistym albo nie istniejącym. kim jesteśmy przez postrzeganie ponadzmysłowe. naprawdę. kim myślimy. co buddyści dotyczące samych siebie są zbudowane na podstawie nazywają Brahmanem i Mają. postrzegania ponadzmyslo-wego. Umiejętność ta wiąże się z Jednią. tym większe czym jest manifestacja. kim „Brahman" nie należy mylić ze słowem „Brahmin". gdzie staje się zasłoną oddzielającą świat duchowy od znajduje się jego zmysł materialnego. opuszczamy tylko ciało strzegalny świat Mai leży w granicach naszego fizyczne. Określenia naszą subiektywną opinią o nas samych a tym. tym bardziej wydobywamy się z iluzji i ona związana z umiejętnością wyczucia tego. pomieszczeniu. że uzdrawianie jest w ostatecznym tym progiem odczucia są tak słabe. oznaczyłam jako rzeczywistość duchową. Obserwowałam Brahmanu leży poza nim. co postrzegamy. oznaczającym uczonego kapłana w hinduskim że te dwie zasłony (pomiędzy światem materialnym a systemie kastowym. co zakreślana przez naszą krzywą definiować będzie to. i stać się Brahmanem. coraz większa (objawiony) część duchowego (niefizycznego) świata staje się dla nas rzeczywista. teraz jednak opisałam go w kategoriach instrumentom naukowym. Maja to świat jawny. Medytację praktykuje się w duchowym oraz pomiędzy tym. Jeśli jednak Niezwykle ważne jest również to. Z tego objawione. wehikuł. podczas gdy niejawna rzeczywistość stworzyliśmy. ograniczoną auto-definicję — nasze przekonania Spójrzmy na to pod kątem tego. Rysunek 20-2B raz jeszcze pokazuje stożek zaznaczają wzrost odczuć. ograniczonego odbioru rzeczywistości. co było przybliżamy do Brahmanu. Ta zasłona jest również granicą oświeconym. co postrzegamy. mamy definicję bez ograniczeń. Linie postrzeganej przez nas rzeczywistości. Im intensywniej używamy Podczas jednego z seansów Heyoan wyjaśnił mi. że nie uznajemy sensie zrywaniem tej zasłony. czyli oświecenia. a także punktu widzenia krawędź krzywej stożka odczuć z indywidualizacją każdego człowieka i tym. Jest to koncepcja bardzo podobna do pomiędzy tym. W granicach krzywej mamy tę przestrzeń jako realną. co na. Większość z nas akceptuje autodefinicji. istnieć w momencie śmierci. który sami jako duch stożka odczuć. a tym. za realne tego. naszego stożka odczuć. opuszcza jego ciało i dołącza do innych duchów w a jego „wewnętrzny złożony porządek" poza nim. kim jesteśmy naprawdę) są jednym i powoduje wszelki ból. że jesteśmy duchem. W momencie śmierci zasłona znika i Rysunek 20-2A pokazuje efekt wywoływany powracamy do domu. przestrzeń nasze definicje dotyczące samych siebie budujemy. co nazywamy życiem i śmiercią. powiększamy przerywane biegnące wzdłuż krawędzi krzywej się i my. porządek" fizyka Davida Bohma (patrz: rozdział jak w momencie śmierci duch pewnego człowieka czwarty) leży w granicach naszego stożka percepcji. co postrzegalne. żeby się inkar-nować. do tego. a więc ostatecznie Brahman to podstawowa rzeczywistość. Rysunek 20-1B pokazuje taki Kiedy wiemy.

.... *^ i? i ............. Częstotliwość percepcji » A.. / 7 \ Rzeczywistość fizyczna /:::::::::::: X \ * Postrzeganie •< \ '• < ' ' .......... czym myślę.. ' 1 \....... * Częstotliwość percepcji B........\ /' \' ? \i \i • zasięg percepcji '/ » <• i \ i' \ \• \ \ < v- % \ V " / '........ Stożek percepcji ograniczany przez indywidualne definicje rzeczywistości (zaprogramowanie) Rysunek 20-2: Wyznaczanie granic naszego stożka percepcji .. • ......................'/ *\ #/ \* A* * \ / :<\ .. czym jestem ...... / 6 '.........................' \ /\ ....' ponadzmysłowe zwiększa * ......''»/• % ~N______________ ' x ..............<- V :T7iTH??r .... 2 V 3 \ ....... a tym.............. i 5 '... Stożek percepcji powiększany dzięki postrzeganiu ponadzmysłowemu 100% Zasłona pomiędzy tym........... że jestem......202 Dłonie pełne światła 100% Rzeczywistość duchowa 1 S~ ' 4 / ' / \ '' *> >' < ................. 4 '...........

" część wszechświata staje się dla ciebie jawna i Barbara: „A zatem to. Wraz z chodzi w tej dyskusji: o uczę- rozwojem ludzkości na ewolucyjnej ścieżce stożek percepcji staje się coraz szerszy i szerszy. co widzę. Kiedy wąskie ramy. W pewnym zmysłami w to. że świat staje się dla ciebie coraz bardziej jawny i wyższe rzeczywistości wydają się delikatniejsze." i zewnętrzny stają się jednym.. To część systemu wyczuwania widzi Kremowa tablica z kolorową kredą oznaczałaby niższe wibracje jako negatywne. coraz większa jednak prawda. przykład. a więc kiedy rozwijamy nasze niższe ten proces jest grą życia. Nie jest to ewolucję rozszerzasz swoją percepcję. ramach postrzegania jego/jej jaźni. co nazywamy zamanifestowanym. tak jak Ludzie z reguły nie wierzą w to. Świat duchowa rzeczywistość stała się równie konkretna ten wydaje się mniej trwały albo zbudowany z jak na przykład ten magnetofon.. A zatem. gdy Można by powiedzieć. by cały zasięg postrzegania ludzkiego umysłu powiększa się też zamanifestowany świat. obejmując wszystkie częstotliwości percepcji. dzieje się to samo. że konkretna rzeczywistość sięgamy w szersze wymiary rzeczywistości. kiedy zaczynasz słyszeć nasz głos. jesteśmy w częstotliwościach chce istnieć w jawnym stanie wyczuwać większą część tego. albo tego. co postrzegane jest w rysunek 20-1). co postrzegają. kolejne fazy w ewolucyjnym procesie postrzegania Heyoan: „Zamiast o ewolucji. częstotliwości niż z tego.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 203 — wyczuwające okno. Stożek percepcji poszerzałby się. które sprawia. jest sięganiem zbliżasz się do Powszechnej Jedności. (Patrz: . nieprzyjemne formy. ciemność." wielowymiarowy wszechświat. mówilibyśmy po człowieka. percepcyjnego. Wrażenie delikatności wynika bardziej z zupełnie płaski. To. O to właśnie poza maksymalną część stożka percepcji. sensie wracasz z powrotem do domu. gdy kąt patrzenia wistości człowiek może wybrać i wybiera. Można to widzieć jak Barbara: „A co z ewolucją ludzkości?". Czarna tablica z białą kredą byłoby to dualistycznej natury człowieka i jego mechanizmu niejawne po raz pierwszy wkraczające w dualizm. który nazywasz Poprzez rozszerzenie postrzeganej rzeczy- jawnym. co nazywamy wszechświecie. Można by powiedzieć. a nawet w których nasze doświadczenie powiększa się. Kiedy porządki wewnętrzny wibracje. że obie strony. umysłu w danym momencie ewolucji. który trzymasz w delikatniejszej materii. białą kredą na białej tablicy oznaczałoby to. określa się za wskaźnik pokazujący ograniczenia ludzkiego mianem świata jawnego. kim jesteś. Gdy ten zasięg wzrasta. percepcji w człowieku osiągnięte zostaje oświecenie. dążyć. co Można tak robić. Na funkcjonował na szczycie stożka percepcji. to działa w wewnętrznego porządku. powiększają się. chociaż wynika to tylko z niejawne. że rzeczywistość wyższych Można to również powiedzieć w ten sposób: W częstotliwości posiada cechę delikatności. nasz ograniczenie twojego wyczuwania. tak by doświadczasz większej części świata jawnego. stają się bardziej wyraźne i wielowymiarowe. jeśli w przypadku wielowymiarowych kolorów wykracza to poza jedną standardową dewiację albo zawierających się w sobie nawzajem. w miarę jak poprzez osobistą częstotliwości zanikają w niejawność. Krzywą percepcji należałoby uważać ramach tego okna wyczuwania zmysłami. z powodu rozszerzenia Heyoan: „Z jakiegoś powodu ludzkość po. że wyższe jawnego. Powinniśmy poprzez które wyczuwasz jawność. Och. Jest to po prostu układ wyczuwania. które (by użyć tej analogii) staje się coraz szerszy lub gdy częstotliwości chce postrzegać. kolory mieści się w największej części stożka percepcji. Kiedy całość zostaje osiągnięta. twojej umiejętności wyczuwania wyższych jawne i niejawne stają się jednym. ale wciąż jest światem rękach. zaczynasz odnosić się do niego jak do świata wywołuje również wrażenie. Potem. aż stałby się jawnym. Jest to narzędzie zrozumienia światem nie-zamanifestowanym. albo Boga/Bogini w prostu o umiejętności poszerzania okna wyczuwania. stanowiła postrzegać lub opisywać niższe wibracje Użyjmy dla przykładu następującej analogii: pisanie jako negatywność. To miarę jak rozszerzasz swój stożek percepcji.

. które nie widzą dusza przychodzi do ciebie po uzdrowienie. by pozwolić sobie być tam. Chęć ta wywoływała będę zawsze istniał. Heyoan doprowadził mnie do zrozumienia. gdy prowadzimy cię co trzeba dać. lub nawet na ósmy czy dziewiąty przede mną na tronie. Widziałam moje przeszłe życia przepływające Heyoan mówił dalej: „A zatem tutaj siedzę ja. by próbować ponadzmyslowego). do Od tego momentu byłam prowadzona w coraz pokoju wieków. że gdy ktoś przychodzi do ciebie po moja droga?" pomoc albo uzdrowienie. korona klejnotów. gdzie każdy człowiek pragnie komórką mego ciała. albo na dwoma łapami Wielkiego Sfinksa. znany. Twoje widzenie wewnętrzne dosięgnąć. Wchodząc do tego pokoju. pode mną. wiedz w ciebie. Tutaj istnieję. Stulecia". nadchodzi poprzez wrota percepcji. imię oznacza „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Prowadził mnie mój przewodnik Heyoan. Pomóż mi znaleźć drogę do świątyni. poczuciem bycia. Pomiędzy wami są istoty. istniałem i z powrotem w rzeczywistość. na której mniej. Każdy był sub-telniejszy od płakałam z radości. percepcji. by można było wejść do świątyni i stać się organizm? Jawny Bóg postanawia ujawniać się tylko jednym ze Stwórcą. moja droga. Jest tutaj ogromne pomieszczenie. zwraca się do ciebie Barbara: „Nie. jawny. kiedy mówisz o percepcję? Ty również decydujesz o rozdzielczości. Próbowałam zostać z zamieszaniem. Każdy wymiar był Poprzez Stulecia*. swojej percepcji rozszerzyć się. Oświecenie jest celem. a mimo to niejawny.. Bolący palec. gdy zmysły." domu. poza Barbarą. że jest ono otwieraniem wrót Czy wolisz patrzeć na mikroorganizm czy na makro. że ja i on gdzie Heyoan powiedział: „I oto stanęliśmy przed jesteśmy jednym. wiadomą prawdą. I tak siedzi tutaj również każdy z was. i takie. Czułam chęć zajrzenia prawdą. poczuj radość. uzdrawianie jest części oblicza ciemności zamanifestuje się poprzez produktem ubocznym. Doświadczałam tego każdą wrotami świątyni. Postanowiły głębi. Pamiętaj. poza przestrzenią i czasem. jest odpowiedź na tęsknotę duszy. Dusza mówi: «Pomóż mi znaleźć drogę powrotną do ujrzyj światłość." wąskie albo szerokie. o nic poprzez percepcję. w którym stoicie w swojej ograniczonej per- cepcji. z których każdy jest jaśminu w nocnym powietrzu. Heyoan siedział wyższy eteryczny. Czy spojrzałabyś na Jest to stan bytu poza czasem i przestrzenią. i w jakim paśmie częstotliwości. zagrażająca życiu Heyoan: „To dlatego że ścieśniamy te infor.." fizyczną rzeczywistością? Czy też chcesz spojrzeć na A potem wkroczyłam w otwarte wrota pomiędzy niższy poziom eteryczny albo emocjonalny. których ty nie widzisz. Ich percepcja stawała W tym momencie medytacji zadrżałam i za- się coraz trudniejsza. poza lecz nieznany. że jego poprzedniego i coraz bardziej pozbawiony formy. poziom aury? Gdzie chcesz umieścić swoją Heyoan: „A więc. co jest macje na potrzeby twojej wąskiej percepcji. uzdrawianiu. lecz o to.. z Próbowałam dosięgnąć wrót świątyni. Tęsknicie po prostu za tym. one żyć w innym oknie postrzegania.204 ________________________ Dłonie pełne światła nie ludzkości nowego postrzegania {postrzegania Heyoan: „Nie chodzi o to." wspanialszy od poprzedniego. do Wiatru Szepczącego Prawdę wyższe i wyższe wymiary. tego że jestem Prawdą wstąpić. inkarna-cjami. że prosi właśnie o oświecenie. Heyoan mówił mi często. A więc za każdym razem. jestem już zmęczona. w jakiej skali gdzie się już jest. poza czasem. poza uczucie podobne do spadania. to znaczy wybiera. co nazywasz powodu się śpieszyć. ale tym. miejsca. a jednocześnie wyczuwałam aromat Heyoan. Wrota te mogą być rozmowa jest zbyt linearna. Pozwól prośbą. Rozumiesz. Ta poprzez swoje wrota percepcji. wiedz. żeby to wiedzieć. gdzie patrzeć. Poprzez medytację Dotarliśmy do samego krańca mojej percepcji. w inny wymiar światła. Nie ma fizyczną jawność. daje ci możność wyboru. Nie chodzi o nic więcej. choroba czy też poszukiwanie Prawdy — to. Teraz zrozumiałam. czy też na to. O to właśnie prosi dusza." ." Szepczącą Poprzez Stulecia.

z tym. murem dzielącym to. Do przemyślenia 3. Wyjaśnij koncepcję okna percepcji. Jaki jest związek pomiędzy tobą a twoim 2. jesteś naprawdę. W świetle przedstawionej przez Heyoana przewodnikiem w świetle ostatniego stwierdzenia metafory rzeczywistości opisz związek po Heyoana? W jaki sposób różni się to od twojej między swoim wewnętrznym murem strachu wyższej jaźni? Od iskry boskości? . kim 1. że jesteś. Czym jest śmierć? 4.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 205 Przegląd rozdziału 20 (omówionym w rozdziale czternastym). kim myślisz. zasłoną pomiędzy światem materialnym i duchowym i granicą pomiędzy życiem i śmiercią.

12 . JANA 14. których ja dokonuję. będzie także dokonywał tych dzieł. EWANGELIA ŚW. i większe od tych uczyni... A S CZĘSC V UZDRAWIANIE DUCHOWE Kto we mnie wierzy. BIBLIA TYSIĄCLECIA. owszem.

jak obłok Kolor zmienia się w szary al Jasnopomarańczowoczerwony Torbiel jajnika. gdzie dopływ energii do Jczakramu jest fprzerwany. aura jest i wybrzuszona Włokniaki . Szarawe kleksy delikatne jak obłok tam. Szaroniebieski Włókniak owinięty jest wokół okrężnicy i ściska ją A Zapalenie przydatków B Włokniaki i zniekształcony czakram Rysunek 18-3: Widzenie wewnętrzne (obraz diagnostyczny) . Czakram krzyżowy wykazuje przerwanie Zapalenie spowodowane przydatków usunięciem jajnika U wycofaniem się \ tego s* rejonu ciała ocjonalnego Czerwień delikatna Czakram łonowy. Skanowanie przez widzenie wewnętrzne Włokniaki Emocjonalne czerwonawobrązowe wstrzymanie.

Przepuklina wywołuje rozdarcie na siódmym poziomie aury Rysunek 22-4: Aura pacjentki przed leczeniem wraz z powiększeniem zniekształconego czakramu splotu słonecznego . Rozdarcie w splocie słonecznym Zniekształcony czakram splotu słonecznego . ¥ * >-. Blokada w aurze objawia się ciemnymi kolorami.

Rysunek 22-6: Równoważenie pola aurycznego pacjenta i uzdrowiciela oraz Powszechnego Pola Energii .

. 2fi ■** ■f f. S" ^# Rysunek 22-20: Aura pacjentki po leczeniu .

pacjentka poza ciałem z prawej strony. zmarła matka pacjentki z lewej .Rysunek 22-21: Ustawianie tarczy ósmego poziomu — niebieska tarcza umieszczona w szyi pacjentki.

. » % I V\ .

.» Rysunek 24-1: A. Zniekształcony pionowy strumień energii . B. Zaburzenia psychiki z przeszłego życia widoczne jako ciemnoczerwona rana w aurze.

Kryształ zahacza się o śluz i wyciąga go .Rysunek 24-2: Usuwanie śluzu aurycznego przy pomocy kryształu.

w- £ /?jt£%t*r >: .

Rysunek 24-6: Ręce pełne światła .

której spełnić uzdrowiciel. jest troska o samego siebie. kiedy wiesz już dobrze. W dobry sposób w tym sensie. Jeśli częstotliwość jego wibracji. napięcie twojej energii może być słabsze cię w zdrowiu i równowadze. a nie troszczysz się o z PPE. Jeśli jednak pola energii. Jeśli jesteś zmęczony. lecz musisz Pierwszym koniecznym warunkiem. Wpłynie mógłbyś pogorszyć swoją sytuację. Jeśli technikom uzdrawiania. generujesz energii. Jeśli jesteś bardzo zdrowy. jakiejkolwiek innej sytuacji. Oznacza to. Będziesz ciągle masz skłonności do zapadania na określoną chorobę. nie Jak wszystko. Proces ten nosi miano indukcji harmonicznej i siebie. rozchorujesz się zapewne szybciej niż w wymaga dużej ilości energii i skupienia. intensywności rozpuszczą dotychczasowe naukowym i duchowym. możemy przyjrzeć się wstrzymania i uwolnią blokady w twoim polu. że jeśli zatroszczysz się o siebie. twoje pole będzie niż napięcie energii u pacjenta. Uzdrawiając. którą transmitujesz. przyśpieszy proces . ale żeby przekazać energie chorobowe. których nauczyłam się w nie będziesz utrzymywał się w najwyższej formie. będziesz mu ją przekazywał. to na ciebie. ponieważ jak długo twoja energia wykazuje wyższe napięcie niż uzdrawianie wymaga dużego wysiłku od twojego u pacjenta. który musi najpierw podnieść swoją częstotliwość do tej. jak również odgrywa wielką rolę w będziesz próbował uzdrawiać w stanie silnego twoim życiu. możesz doznać osłabienia. Wstęp UŻYWAJ SWOJEGO POLA ENERGII Teraz. twój jakąś częstotliwość. Będziesz ciągle zmieniał negatywnych energii może zająć więcej czasu. że oprócz utrzymywania zmęczenia. W ten sposób potrzebują inni. ponieważ zmiany częstotliwości i uzdrawianie na poziomie osobistym. trakcie lat praktyki. oczyszczenie jazda na szalonej karuzeli. czym jest twojej ewolucji. system zneutralizuje je poprzez naenergetyzowanie A zatem uzdrawianie będzie dla twojego pola niczym albo odrzucenie. uzdrawianie zaczyna się u źródła. by móc następnie czerpać energię praktykujesz uzdrawianie. musi wibrować w harmonii z nią. Jest tak. których napięcia wyższego do niższego. Tak długo. Z drugiej strony. ludzkim. przekazywał światło o różnej intensywności. Twoje pole nie może potrzebować mógłbyś przechwycić od swojego pacjenta negatywne transmitowanych częstotliwości. Jeśli potrzebuje pacjent. Prąd płynie od przekaźnikiem uzdrawiających energii.

w ciągu kilku godzin. do której udowodnił również.210 Dłonie pełne światła uzdrawianie kogoś. kturowych uzdrowiciela i pacjenta przed seansem Opiszemy teraz techniki uzdrawiania dla leczniczym i po nim. że meridian serca uzdrowiciela masz skłonności. co oznacza. o czym będziemy mówili w kolejnych rozdziałach. zaprezentujemy określonego narządu były u uzdrowiciela bardzo przykłady uzdrowień i podamy specjalne ćwiczenia słabe po seansie. Odzyskiwały jednak pierwotną siłę dla uzdrowicieli. W wielu wypadkach linie poszczególnych warstw aury. że częstotliwości potrzebne do uleczenia samego siebie. Hiroshi Motoyama badał siłę linii akupun. czakramu serca zawsze używa się przy uzdrawianiu. może pomóc ci wygenerować jest zazwyczaj silniejszy po seansie. kto cierpi na chorobę. Motoyama .

powszechnym polem energii i tymi duchowymi Zamknij oczy. wydech dwa. Zmieniam je być całkowicie szczery wobec siebie we wszystkich ciągle. w którym będzie. dobrze jest wykonać nieco ćwiczeń fizycznych z samego rana. odpoczynek i zabawę. tak by było ci wygodnie. podniesienie wibracji i uzyskanie łączności z Oddal lekko stopy od siebie. który pozwala na boków. Oddychaj naturalnie. wdech jeden. Rozdział 21 PRZYGOTOWANIE DO UZDRAWIANIA Przygotowanie uzdrowiciela my uzdrawiać. a także odbyć medytację Przygotowując się do leczenia. uzdrowiciel musi w celu skoncentrowania się i otwarcia czakramów. i tak dalej przez pięć minut. . Połóż się na plecach z ramionami wzdłuż swój organizm w stanie. Uzdrowiciel musi najpierw podnieść drugiej. które będą przez niego kolejno na wszystkich jego częściach. najpierw otworzyć się i połączyć z kosmicznymi Nie musi to zajmować wiele czasu. zarówno duchowych. Jeśli twój rozpoczęcie channelingu. zrównoważoną dietę (zawierającą duże ilości otwierające linie witamin i minerałów. trzech kwadransów w zupełności wystarczy. dostosowując do wciąż zmieniających się dziedzinach życia. Potrzebuje nauczycieli. jedna po przepływały. zanim możliwe będzie wdech dwa. których potrzebuje ciało akupunkturowe przekazujące wysokie energie). liczenia. uzdrawiającymi energiami. koncentrując się energiami uzdrawiającymi. Potrzebuje wsparcia przyjaciół i potrzeb mojego systemu energetycznego. Skup się na oddechu i swoje własne wibracje i połączyć się z licz — wydech jeden. wróć do Przed rozpoczęciem dnia. Poniższe ale ogólnie w życiu. Pół godziny do siłami. Nie tylko przed samym aktem uzdrawiania. jakiejś formy duchowej dyscypliny albo procesu oczyszczającego. umysł zaczyna błądzić gdzie indziej. Dzięki takiej trosce uzdrowiciel utrzymuje 1. Musi utrzymywać ciało Codzienne ćwiczenia w zdrowiu poprzez ćwiczenia i odpowiednią troskę. jak i fizycznych. Musi poświęcić się prawdzie i ćwiczenia uznaję za bardzo skuteczne. Rozluźnij ciało. z wnętrzami dłoni skierowanymi ku górze.

Następnie zegnij ręce w łokciach i dotknij ramion 5. żeby Powtórz to samo z drugą nogą. a potem zrób to samo z lewą nie będzie to przeszkadzało twojemu partne nogą. że twoje prawą dłoń na lewej kostce. Pozostań w pozycji siedzącej opisanej dłońmi w prawo i w lewo. opracowane przez Hiroshi Motoyamę. Odchylaj i rozciągaj stopy w kostkach tak daleko. W tej samej pozycji dziesięć razy obróć 4. Wróć kolanami do począt kowej pozycji i pozwól im opaść w lewo. Siedząc w początkowej pozycji z nogami wyprostowanymi z przodu. je 8. Poruszaj tylko nimi. Skoncentruj się na palcach stóp. Wyprostuj nogę 2. 12. że będzie). przyciągając piętę jak najbliżej prawego pośladka. Wciąż siedzisz tak jak w punkcie trzecim. koniuszkami palców. Umieść dłonie dłoni. Delikatnie podnoś i plecy są rozciągnięte. 13. i unieś prawą nogę. Gdy przez kilka minut koncentrujesz uwagę na liczeniu oddechów. Nie odrywając pięt wykonaj to samo ćwiczenie kolej- . w broszurce Funkcjonalny związek pomiędzy asanami jogi a meridianami akupunkturowymi. Powtórz można wykonać nie wychodząc z łóżka (jeśli dziesięć razy. opuszczaj lewą ręką zgiętą nogę. a jest możliwe. Powtórz to samo dla lewej nogi. wspierając na prostych ramionach. Rysunek 21-1C. Ponieważ wszystkie meridiany przebiegają przez złap się za prawe kolano i obracaj nogą w stawie stawy. kierunkach. rozpostrzyj ramiona prostopadle do 7. Rysunek 21-1 A. a potem Rozszerz nieco nogi. W tej samej pozycji siedzącej złap się obiema ciała i podciągnij kolana nie podnosząc stóp. zacznij z od ziemi. Rysunek 21-1F. powyżej. Powtórz dziesięć razy. Powtórz ten sam proces z prawą nogą. Nie zmieniając pozycji. 10. na podłodze przy biodrach i odchyl się do tyłu. rozluźniając mięśnie. jak to możliwe. Siedząc tak jak w ćwiczeniu ósmym. Zegnij lewą nogę i umieść lewą stopę na dnocześnie przekręcając głowę w prawo. tworzenia swobodnego przepływu energii w kanałach akupunkturowych poprzez regulację stawów. rękami za udo przy pachwinie i poruszaj nogą w Nie odrywając ramion pozwól kolanom opaść kolanie dziesięć razy w górę i dziesięć razy w dół. wyciągnij przed Rysunek 21-1B. Dziesięć razy je i rozczapierzaj. Połóż się na plecach. Zginaj 11. Znajdziecie je Rysunek 21-1E. nie poruszając nogami w ko zegnij dłonie w nadgarstkach w górę i w dół. na czym skończyłeś. 9. Rysunek 21-1G. siebie ręce powierzchnią grzbietową dłoni ku górze. Rozciągnij i napręż palce obu gami wyciągniętymi do przodu. rowi. lanach ani kostkach. Po prawym udzie. obracaj kostkami po dziesięć razy w obu powrotem od jednego. Powtórz dziesięć razy. aż poczujesz. Ćwiczenia biodrowym dziesięć razy w prawo i dziesięć stawów otwierające kanały akupunkturowe zostały razy w lewo. spojrzeć w lewo. Wciąż siedząc tak jak poprzednio. Najlepsze ćwiczenie na początek dnia nie dotykając ziemi piętą ani palcami. poruszanie stawami aktywizuje je.212 Dłonie pełne światła jeśli zapomniałeś. zegnij relaksują. Zaciśnij palce w pięść. twoje ciało i umysł stopniowo się 6. Powtórz dziesięć razy. unieś ręce na wyso 3. Ćwiczenia stawów są szczególnie wskazane dla Rysunek 21-ID. Zostań w powyższej pozycji. Usiądź wyprostowany na podłodze z no kość barków. w prawo i jednocześnie przekręć głowę. chowając kciuk. Powtórz dziesięć razy. Złap lewe kolano lewą ręką i umieść wtarzaj to ćwiczenie.

Przygotowanie do uzdrawiania 213 Rysunek 21-1: Ćwiczenia otwierające linie akupunkturowe .

Umieść dłonie na biodrach. Zrób teraz kilka przysiadów. dotykając najpierw palców Najważniejszym ruchem w tym ćwiczeniu jest prawej stopy. dziestu. Poobracaj głową w prawo i w lewo. odchyl do tyłu dziesięć razy. wyciągając lewą rękę. Istnieją trzy zestawy ćwiczeń otwierających i Teraz wyceluj łokciami przed siebie. Zegnij nogi w kolanach tak mocno. 7. Rozszerz nogi jak najdalej i powtórz tył trzy razy. żeby twoje pośladki zginania nóg w kolanach. Zostań w przysiadzie i zakołysz się w przód i w 18. obracaj stawami ramion. Wypychaj miednicę w zginając nóg w kolanach. otwierające i ładujące 14. Powtórz całość trzykrotnie. Teraz zegnij się w prawo. Teraz dodaj Następnie pochyl się i chwyć za palce stóp. Kiedy nauczysz się wykonywać te ćwiczenia. Powtórz dziesięć razy. jak możesz. Powtórz. znalazły się na wysokości kolan. W tej samej pozycji. Ćwiczenia karku. robiąc pola aurycznego) wydech z każdym zgięciem nóg. ruch do przodu. Stań wygodnie w szerokim rozkroku. jak najdalej możesz. prawą rękę nad głowę i w lewo. nie wahadłowy ruch miednicy. nie odrywając czakramy czubków palców od ramion. wykonując koliste poziomie astralnym. Teraz popatrz na boki Powtórz kilka razy. ostatnie ćwiczenie. Czakram 1. Powtórz. Nogi trzymaj razem. że centymetrów i zegnij się w pasie w lewo. cylindra. pochylając się kolanach. ładujących kanały. Połóż nacisk na przez trzy minuty. upewniając się. a potem zrób to samo podnosząc się. Codzienne ćwiczenia Rysunek 21-1H. Zrób oddychania i pozycji. Stopniowo dojdź do dwu Ćwiczenia poniższe pokazuje rysunek 21-2. Pochyl głowę w przód i przód i w tył zginając lekko nogi w kolanach. ale z rękami wyciągniętymi na boki. Ćwiczenia fizyczne będziesz mógł ćwiczyć jednocześnie palce rąk i nóg otwierające i ładujące oraz kostki i nadgarstki. Zacznij od co najmniej dziesięciu. dziesięć razy. Zakołysz się w przód i tył schodząc w dół. Rysunek 21-1J. Wyciągnij się i dotknij palców stóp bez Powinieneś móc zejść tak nisko. Wstań. . które otwierają czakramy na to dziesięć razy w przód i dziesięć razy w tył. Wyprostuj nogi i wyprostowane przed sobą. zegnij je ponownie kilka razy. Pozostań w tej pozycji przez trzy minuty.214 Dłonie pełne światła ne dziesięć razy. który trzeba wygładzić. W tej samej pozycji. wyciągając gładzisz równomiernie wszystkie części cylindra. Pozostań w tej pozycji przód i w tył. Drugi zestaw doskonale otwiera czakramy na 15. Powtórz dziesięć razy. Rozstaw nogi na około sześćdziesiąt następnie ruchem okrężnym. otwiera czakramy na trzech dolnych poziomach aury. prosto przed siebie. Pierwszy zestaw bardzo dobrze Rysunek 21-11. kiedy twoje nogi są mocno zgięte w dotykając palców lewej. czakramy (poziomy 1-3 16. Trzeci zestaw jest kombinacją ruchy łokciami. unieś łokcie jak najwyżej. Zrób to dziesięć razy. Stań ze stopami oddalonymi od siebie na szerokość ramion. Zakołysz miednicą w 19. Czakram 2. Wygładzaj go biodrami. a potem obracając się w drugą stronę i kołysanie się. aż Wyobraź sobie. wyższych poziomach pola aurycznego. że znajdujesz się wewnątrz rozluźni ci się szyja. Zakreślaj jak największe koła zbliżając łokcie do siebie przed klatką piersiową. Poruszaj się 20. Potem opuść je.

Przygotowanie do uzdrawiania 215 Rysunek 21-2: Ćwiczenia fizyczne otwierające i ładujące czakramy .

Kiedy poczujesz Odpocznij. Możesz robić to z bioder i Czakram 4. na ziemi i układając ręce. ramionach. Skakanie. a potem cofając się. napięcie między łopatkami (niektórzy mężczyźni z starając się podciągnąć kolana jak najbliżej klatki rozwiniętymi mięśniami ramion poczują je w piersiowej. Skacz bez przerwy przez kilka minut. Jest to ćwiczenie izometryczne. Ćwiczenie to otwiera tylny aspekt czakramu Klęknij. tak by łokciami . kładąc głowę serca albo ośrodka woli. aż poczujesz Podczas gdy jedna osoba pomaga. wypychając całe ciało w przód na jakiś czas.) Czakram 3. nóg. napięcie między łopatkami. a następnie zegnij się w pasie. Do tego ćwiczenia skierowane były w górę. Nie zginaj się w pasie dla odpoczynku. druga skacze. więc uważajcie). Odciągaj pośladki do tyłu.216 Dłonie pełne światła ** Rysunek 21-2 (d. Twoje ręce używane są jako potrzebny jest partner. podpora. Złapcie się mocno za ręce. izometryczne.c. umieść tam napięcie Zamieńcie się i teraz niech twój partner skacze.

Powtarzaj. miękkie oparcie powietrze tak przy wdechu. o będzie czerwone. czerwonopomaranczową barwą. jak obracają się w prawo. jak najniżej pozostałych czakramów. gardła. czakramy aż żółć będzie równie jasna przy wdechu jak przy wydechu. nic nie wizualizuj. Postępuj podobnie w przypadku wszystkich Teraz odwrotnie. Robiąc główny strumień energii płynący w górę i w dół wydech.Przygotowanie do uzdrawiania 217 Dla przedniego aspektu czakramu serca znajdź serwuj tylko. Kręgosłup trzymaj wyprostowany. prawo prawą dłonią. aż coś dużego i okrągłego jak beczka. aż kolory zrównoważą się. Czakram gardła do drugiego umiejscowionego około pięciu reaguje bardzo dobrze na dźwięk. Powtarzaj. Spójrz w dół. wydawaj jakiekolwiek odgłosy. jaśniejsza. Aby wykonać to ćwiczenie. rozluźnij się i pozwól mięśniom klatki zrównoważyć swoje czerwone energie. Stóp nie odrywaj jaśniejsza albo zmącona. sprawdź. Jeden z przodu ciała. Wdychając siedem czakramów obracające się w prawo. Jeśli jest zmącona. Teraz pokręć głową w obu kierunkach. Obserwując. Uczyń to poprzez powtarzanie tego siebie. sobie dwa wiry. Zobacz obracające się w aurycznego) prawo zielone stożki. w lewo. czy Czakram 7. przejdź zataczając jak największe koła. że widzisz wszystkie czakramy. musisz oczyścić swój dolny Czakram 5. czerwonopomarańczowe powietrze. Utrzymując obraz dwóch pierwszych czak- ramów. Oddychaj zielonym powietrzem. Powtórz. Zobacz wyobrażaj sobie. Wypuść je. Wciągnij oczami. że powietrze jest czerwone. Powtarzaj obserwował to człowiek stojący naprzeciw ciebie). Patrząc przed czakram. Zanim przejdziesz dalej. Czakram 6. ob. świadomość na pierwszym czakramie. Powtórz. drugi z tyłu. Ćwiczenia karku. Ma ona opalizującą tobą. Energia pulsuje . poruszaj głową w górę i w dół oraz w prawo i ćwiczenia. z podstawą wirującego stożka otwartą ku ziemi białą barwę i umieszczona jest na czubku twojej i czubkiem celującym w dolny koniec twojego głowy. aż kolory wdechu i wydechu będą takie w lewo. przejdź do trzeciego w splocie słonecznym. Pocieraj koronę swojej głowy w kolory wdechu i wydechu są takie same. Wizualizacja otwierająca Zaczerpnij żółtego powietrza. Ujrzyj wszystkie czerwonego powietrza. oznacza to. Jak najwyżej w prawo. Tutaj zwizualizuj dwa obracające się żółte wiry. jak się obraca. Obraca się w prawo. Utrzymując obraz pierwszego czakramu. ćwiczenia oddechowe. Zaczerpnij białego kręgosłupa. oddychaj błękitem przez ze znanych ci ćwiczeń medytacyjnych. potrzebujesz więcej czerwieni w swoim polu. Potem w górę w lewo i w dół w prawo. zanim przejdziesz do czakramu na podłodze. Śpiewaj! Jeśli nie centymetrów nad twoją kością łonową. Czakram ten umieszczony jest bezpośrednio pod Przejdź teraz do korony. Wyobraź go Przy czakramie trzeciego oka wyobraź sobie sobie jako wir czerwonego światła obracający się obracające się zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jakby fioletowe wiry z przodu i tyłu głowy. twojego kręgosłupa. że musisz od ziemi. Wyobraź śpiewasz. Najpierw. po uspokojeniu umysłu za pomocą jednego Aby naładować gardło. Jeśli przy wydechu czerwień jest który możesz oprzeć się plecami. Powtórz ruchy dla czakramu 5. które krześle albo w pozycji lotosu na poduszce ułożonej już naładowałeś. Wypuść je. Jeśli jest piersiowej na rozciągnięcie. promieniując jasną. jak i przy wydechu kanapy albo stołek do ćwiczeń relaksacyjnych. usiądź w wygodnym by upewnić się. Patrz. Wypuść je. jaką barwę ma powietrze. same. Wypuść je. skup swoją obracające się w prawo wiry. zaczerpnij powietrza. (czwarty poziom pola Zajmij się sercem.

Powtórz kilka razy. Czakram 1. powtarzając tę samą procedurę. a miednicę chwyć się mocno za kolana. Przy wdechu w mantry. siedząc na piętach. postawy otwierające i Oddech jest głęboki i długi. żebyście nauczyli się ich bezpośrednio w do trzydziestu. zginając rąk. Powtórz kilkakrotnie. wznosi szerz nogi na boki. a kciuki z tyłu. Zacznij wypchnij do przodu. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. jeśli macie taką możliwość. nie postawie. Powtórz kilka razy. Dla trzydziestu. Chwyć się za kostki i oddychaj dla zachowania prostego kręgosłupa. Powtórz kilka razy. energii. Odpocznij. Teraz łokcie zaczynają poruszać się jak huśtawka w Dłonie umieść płasko na udach. Unieś nogi około góry przy wdechu i opuszczając je z wyde- trzydziestu centymetrów nad ziemią. a wszystkie czakramy razem z wdechem.218 Dłonie pełne światła w rytm twoich oddechów. aż twoje nogi znajdą się pola. Oddychaj głęboko i powoli. wydychając się. Całe twoje potem opuść je. Roz- . Powtórz. zrób wdech. używając zginać górną część kręgosłupa. Leżąc na Teraz zegnij kręgosłup. Wykonaj kilka razy. Unieś nogi nieco wyżej i wykonaj to korony tworzący górne wejście i wyjście dla energii jeszcze kilka razy. Powtórz przodu z wdechem i odchyl się do tyłu wypuszczając kilka razy. Gdy wydychasz. oddechem. Łokcie proste. Ujrzyj czak-ramy skrzyżuj nogi w kolanach bez zginania. robiąc wydech w tył. Ćwicz. rozjaśniające. (poziomy 5-7 pola Powtórz całe ćwiczenie klęcząc. licząc do aszramie kundalini. Nie zapomnij o wypchnięciu miednicy w przód wanymi nogami. Gdy robisz wdech. Rozluźnij się. spójrz na jogi kundalini (Kriya Yogi). jeśli chcesz. oddechu i elastyczności kręgosłupa. Odpocznij przez minutę. Możesz wypowiadać mantrę z każdym mocno dłońmi. Jest to dobre ćwiczenie na otwarcie i naładowanie czakramów przed uzdrawianiem. W tej pozycji oddychaj przez nos. kolistym ruchem cofnij miednicę. opada. Połóż się na plecach ze złączonymi nogami i unieś pięty Najsilniejsze ćwiczenia ładujące. piętnaście centymetrów nad ziemię. robiąc wdech. odpocznij. pole wypełnione jest teraz dużą ilością świetlistej Odpocznij. które pokazuje rysunek 21-3. aurycznego) Czakram 3 — pozycja alternatywna. zaprzyj się łokciami. przód. Unieś głowę i oczyszczające i wzmacniające pole wykonują adepci ramiona również piętnaście centymetrów. Usiądź na piętach na podłodze. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami i Przy wydechu wygnij kręgosłup do tyłu. To wzmocni przepływ energii. Czakram 2 — pozycja alternatywna. licząc Sugeruję. podnosząc ramiona do plecach. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. Czakram 2. Usiądź na podłodze ze skrzyżo. Czakram 4. Powtórz kilka razy. Czakram 3. zmień ładujące czakramy kierunek i ćwicz dalej. wyceluj palcami dłoni w palce stóp. pozostałych przygotowałam uproszczone wersje ćwiczeń. Zrób wdech i obróć się w Ćwiczenia oddechu i lewo. głęboko. którzy koncentrują się na palce stóp. wypuść powietrze i zrób skręt w prawo. Powtórz połączone z głównym strumieniem energii i czakram kilkakrotnie. Odpocznij jedną minutę. Czakram 5. chwyć się za ramiona. potem wydech i pociągnij powietrze. Upewnij się. Zrób skłon do górę i w dół. tak żeby palce znalazły się z przodu. zahacz dłońmi o siebie i wyceluj łokciami na boki. Zobacz pulsującą energię wpływającą przez około osiemdziesięciu centymetrów nad ziemią. że masz wyprostowany kręgosłup. Pochyl się do przodu i wypchnij klatkę piersiową do góry.

jak cały balon twojej aury napełnia się Powtórz bez wypowiadania mantry.Przygotowanie do uzdrawiania 219 chem. Spleć palce z górę i w dół. siedząc na piętach. Zaczerpnij do następnego. pocznij. przodu. Podnosząc się. Potem nabierz powietrza i wypchnij ręce przed siebie (rysunek 21-4). powietrza. Spróbuj ponownie. które celują w najdalej przy ruchu w górę. nie rozluźniając mięśni. Powtórz. i wypchnij energię ku wydech. kolorami w celu Powtórz powyższe ćwiczenie. który wydychasz. dłonie. Ponownie nadgarstkami. przyciągnij ręce do ciała (wnętrzami dłoni w brzucha). po czym razem gdy zginasz nogi i schodzisz w dół. wypuść kolor z powietrzem. powoli zginaj i prostuj nogi w kolanach. rób wdech. i kolorami z potem mięśni brzucha. Wyciągaj ręce jak wyjątkiem palców wskazujących. Zaczerpnij powietrza przeponą (dolną częścią nogi. Niech wejdzie z ziemi w twoje stopy i powietrze. nie opuszczając Medytacja oddychania ramion. Dodaj okrężny ruch rąk do ruchów w rękami wyciągniętymi nad głową. Oddychaj szybko przez obniżysz się już maksymalnie. Oddychaj przyglądaj się tylko kolorowi. Wydychając powietrze. wypuść powietrze. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. Będziesz oddychał kolorami przez napięcie i przytrzymanie mięśni zwieracza. Za każdym Zaczerpnij powietrza. Zamiast czerwienią. wnętrzami Czakram 7. Rozluźnij wydychaj kolory. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. Wypuść powietrze mówiąc dół) i pozostań w ten sposób przy ruchu w dół. Rozluźnij ramiona. Zobacz. i w całego ciebie z powietrza wokoło. ponownie wyciągnij kilka minut. które już wykonujesz. Kiedy jest jasny i przejrzysty. Usiądź ze widzisz czerwień? Jeśli nie. unosząc ręce do góry z dłońmi Kręgosłup utrzymuj wyprostowany i nie pochylaj się wciąż zahaczonymi. Powtórz kilkakrotnie. a z ziemi poprzez dłonie i stopy. Po wyprostowaniu nóg i rozpoczęciu tego oddychaj szybko przez nos. do przodu. sześćdziesięciu stopni z prostymi łokciami i są najbardziej potrzebne twojemu polu. wciągnij pomarańczowe wypychając brzuch szesnaście razy. rób ściśnij brzuch i zwieracze. trąc powietrzem o górną tylną kontroluj go. Czy okiem umysłu wyraźnie Czakram 7 — pozycja alternatywna. ponownego ruchu w dół. które trudno jest ci zwizualizować. Zrób wdech i zatrzymaj powietrze na piętnaście sekund. jakbyś wyciskał pastę z tubki. Gdy już wyprostujesz górę. Zacznij od czerwieni. mówiąc „sat". wnętrzami dłoni do góry. Unieś ręce pod kątem ją ujrzysz. Od. Stań ze stopami na szerokość własnej stopy i zahacz dłońmi o siebie na wysokości gardła. naładowania aury Czakram 6. masz kłopoty z wizualizowaniem . Dolną część miednicy wypchnij nieco do Wykonaj to samo. zaczerpnij czerwonego powietrza. wstrzymaj oddech. rozluźnij się. z dłoni w dół. Wstrzymaj oddech. siedząc na piętach. przejdź część gardła przez około jedną minutę. energię z podstawy kręgosłupa do czubka głowy Dodaj wizualizację. powtarzaj ćwiczenie. odpowiednie. siedząc na piętach. Gdy „nam" i rozluźnij przeponę. Wypuść energię najniżej bez poruszania piętami. aż skrzyżowanymi nogami. wstrzymaj oddech. Kiedy maksymalnie Powtórz ćwiczenie. Jeśli Odpocznij. przez czubek głowy. Wypuść powietrze. Jeśli „sat nam" nie wydaje ci się razy. Schodź jak górze. Rozluźnij się. Powtórz dwa albo trzy razy. użyj innej mantry. Potem otaczającego cię powietrza. Kolory. Każdym kolorem oddychaj kilka je i odpocznij. nie szybko przez nos. wciągając i Teraz prostując nogi. Teraz wyciągnij ręce przed siebie. zegniesz kolana.

220 Dłonie pełne światła Rysunek 21-3: Ćwiczenia oddechu i postawy ładujące i otwierające czakramy .

c.Przygotowanie do uzdrawiania 221 Rysunek 21-3: (d.) .

zanim przejdziesz do następnego. popatrz na barwne plamy w tych kolorach. fioletowy i biały. platynowym i krystalicznym. schodząc w dół i nabieraj. Ćwiczenia te są często używane w terapii złotym. zielony. białego. jak to możliwe. własnej stopy. co wywołuje mimowolne wibracje Jeśli chciałbyś dodać jeszcze wyższe wibracje do fizyczne. Jeśli będziesz robił to . poczuj zmęczenie w nogach. prostując się. Raz jeszcze Ćwiczenie wibrujące wykonaj całe ćwiczenie z pomarańczowym kolorem. możesz też spróbować zamknąć oczy. niebieski. Wszystkie kolory z tej drugiej grupy Stań ze stopami rozsuniętymi na szerokość powinny być opalizujące. jak cale jajo twojej aury wypełnia się Wibrowanie oznacza utrzymywanie ciała w danym kolorem. ćwicz z kolejnymi kolorami: srebrnym. bloki. Zginaj nogi w kolanach tak bardzo. że widzisz. pomocne w uzyskaniu Ćwicz dalej z następującą sekwencją kolorów: żółty. potem wróć do bioenergetycznej i energetyki rdzenia. Zwiększa to przepływ energii i uwalnia swojej aury. pozycji napięcia. Upewnij zakorzenienia się. Po wykonaniu ćwiczeń ładujących aurę ponownie wydychaj powietrze.222 Dłonie pełne światła T T Rysunek 21-4: Medytacja oddychania kolorami na stojąco kolorów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na Innym dobrym sposobem uciszenia umysłu jest temat tradycji Indian północnoamerykańskich. alkoholu w garnku i podpalając. by Możesz też oczyścić pokój zgodnie z tradycją wzmocnić energie ziemskie przepływające przez północnoamerykańskich Indian używając specjalnej pierwszy i drugi czakram. Dym będzie wydostawał się we wszystkich kierun- Siedź teraz medytując przez dziesięć do kach. wprowadzić w wibrację rejon miednicy. Możesz odymić samego Medytacja tego typu pokazuje. by pracować w czystym pokoju. 632 Oak Street. Upewnij się. Niektórzy ludzie istocie nasze umysły! Mało komu udaje się dojść do palą siarczek magnezu polewając go odrobiną dziesięciu za pierwszym razem. wybierz wibrację dowolną część ciała. dotrzesz do dziesięciu. San Francisco. od jednego. Licz jeden z wydechem. dwa z skontaktuj się z Oh-Shinnah. Oh-Shinnah odymia każdego ze pozwolisz umysłowi odbiec gdzie indziej i zarzucić swoich pacjentów przed rozpoczęciem uzdrawiania. tak że reprezentowane są wszystkie cztery żywioły — ogień. przed uzdra. Jeśli twój umysł zaczyna błądzić. Z czasem zaczną wypełniać całe twoje ciało. jak chodzi. To szałwii w pojemniku i spal je. Najlepiej przykryj patelnię. Oczyszcza się je przez zanurzenie na noc w naczyniu zawierającym pół litra wody źródlanej i jedną czwartą . szybkich wibracji do ruchu obrotowego. Dym przyciąga MEO i ćwiczeniu jest: „Bądź spokojny i wiedz. Four Cor-ners wdechem. możesz powoli obracać miednicą w przód i Aby oczyścić pokój dymem. Kiedy duża ilość cedru i szałwii już celu ześrodkowania się pali. a potem dodać nieco wysuszonego drewna zielonego cedru i wysuszonej krótkich. Indianie odymiają powinno je wzmocnić. że jestem unosi ją poza dom. Jeśli Medytacje na siedząco w jednak nie masz odpowiedniej muszli. Jeśli to możliwe. Oczyszcza to pole z MEO. Otwórz drzwi przed Dobrą mantrą do uspokojenia umysłu przy tym rozpoczęciem odymiania. możesz wymyślać ćwiczenia wprawiające w nazwał ją Wilhelm Reich. powietrze i woda. liczenie do dziesięciu. możesz wrzucić do mantrze. sprowadź ognia nieco mąki kukurydzianej jako ofiarę go z powrotem. dziękczynną." Utrzymuj po prostu koncentrację na tej Aby zakończyć odymianie. sam Troska o przestrzeń wywołaj wibracje. możesz użyć zwykłej patelni. Jest to Ważne jest. umieść nieco w tył (w pozycji siedzącej). że jest ci wygodnie i że domu albo pomieszczenia i przesuwają się zgodnie z masz wyprostowany kręgosłup. o co wibracji czy martwej energii orgonowej (MEO). twoje nogi zaczną mimowolnie wibrować (drżeć). Jeśli tak się nie dzieje. trzy z wydechem. musisz zacząć od nowa. ruchem wskazówek zegara. aż Foundation. liczenie. Indianie zaczynają od wschodniego krańca piętnastu minut. Pozwól wibracjom ogarnąć uda i miednicę. by zwiększyć przepływ pokój. W takim wypadku należy słonecznego i ma dostęp do świeżego powietrza. Poczujesz wzmożony pomieszczenia używając muszli ślimaka z gatunku przepływ energii przez całe ciało. trawy i drewna cedru albo szałwii i cedru. ziemia. martwą energię orgonową. wianiem. bardzo dobry sposób tworzenia silnego przepływu który został opróżniony z niskich energii. cztery z wdechem. podnosząc się i opadając szybko uzdrawiania na pięty. Kiedy już wyczujesz. Za każdym razem gdy California 94117. jak bełkotliwe są w siebie. jeśli czujesz się wyczerpany.Przygotowanie do uzdrawiania 223 wystarczająco długo. Bogiem. wyłącz ogień. złych energii w całym ciele. który jest pełen bezpośredniego światła energii przez tę część. Teraz jesteś już gotów (wypij jeszcze dużą Kryształy rozmieszczone wokół pokoju zbierają szklankę wody) do rozpoczęcia dnia uzdrawiania. Haliotis. Później.

Zbyt silny kryształ zwiększy wibracje Troska o uzdrowiciela twojego pola i w efekcie osłabi je. to znaczy. odpowiednio silnie. byście wzięli w nich udział i poszerzyli swoją wiedzę. żeby pole pacjenta pulsowało przerwać pracę. zależnie od okoliczności. Również spektrum tego światła jest noszę — ametystem i różowym kwarcem. Czasem trzeba brać takie kąpiele świadomym tego. ponieważ tracił energię. Nigdy nie wzmocnić swoje pole i uczynić je mniej przeni- pracuj w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji kalnym. promieniowanie dotyka MEO. do pacjenta. Kryształy zazwyczaj Możesz nawet nie zauważać. że częstotliwości twojej uniemożliwiają pacjentowi wyjście z ciała. upewnij się. pamiątek zatrzymały energię swoich poprzednich Wzdęcia. że jest właściwy. będzie on dla niego ciężarem i Kieruj się intuicją: wierz swemu ciału. powodowane są przez właścicieli i należy je dokładnie oczyścić trzymając picie zbyt małych ilości wody. MEO zacznie gromadzić trakcie seansu. słonecznym. odnosi się to również swojego życia. Żelazo pomaga choremu w aż twój system energetyczny oczyści się ponownie. Obecnie często organizowane są warsztaty na temat Również kryształy ochraniają system ener. gdyż twoja wrażliwość dobry jest do tego przydymiony kwarc na splocie będzie zmniejszała się wraz z nimi. Ich oświetlonym fluorescencyjnie pomieszczeniu. zakorzenieniu się. proponuję więc. Kładę duży niezdrowe.224 Dłonie pełne światła łyżeczki soli morskiej. które wibracje. Bardzo energii pomniejszają się. albo wyposażonym w światło fluorescencyjne. by jonów również pomagają oczyścić pokój. Jeśli nosisz kryształ wibrujący słabiej od Długość opalania zależy tylko od twojego systemu. Czysty kwarc albo ame. gdyż częstotliwość twojej podstawowej przemiany będzie zbyt słaba i nie Jeśli okaże się. Zazwyczaj używam czterech normalną pulsacją aury i tworzy w polu negatywne kryształów przy każdym pacjencie. różowy kwarc w lewej dłoni pacjenta (meridian Jeśli pracujesz w nie wentylowanym albo serca) i duży kryształ górski w dłoni prawej. zostanie przygotowany na odpoczynek i odzyskanie sił. która kłóci się z szeroki temat. . Jeśli nosisz kryształ. Uzdrawianie kryształami to Światła te generują częstotliwość. że spowolni twoje wibracje. wbrew pozorom. do wody dodaj pól kilograma dostarczyć swojemu polu tyle energii. Przepuszczenie wody przez ciało Kryształy w postaci starych klejnotów albo pomaga wydalić MEO i przeciwdziała wzdęciom. Różowy kwarc pomaga ochronić serce. który wyciąga dużo energii z ciała. by zatrzymać MEO i nie dopuścić łyżeczką soli morskiej lub w wodzie oceanicznej. Będziesz również po- Po każdym seansie uzdrawiającym trzeba wypić trzebował różnych kryształów w różnych okresach pełną szklankę źródlanej wody. twoje wibracje będą coraz domieszką żelaza na drugim albo pierwszym wolniejsze i słabsze. którą kryształ oczyść swoją aurę. ono wzmocnione. gdy mówi. dotrzyma kroku częstotliwości. leczenia za pomocą kryształów. która uwalnia się w zapewne się rozchorujesz. getyczny uzdrowiciela. kiedy się go na nim nosi. Wraz z nabieraniem siły będziesz mógł gruntownie. Wreszcie będziesz musiał czakramie. nie będziesz mógł ciepłą kąpiel w wannie. jak każdy kryształ na ciebie słoneczne kilka razy w tygodniu. Używam dużego ametystu z się w twoim ciele. poza tymi. prawdopodobnie na kilka miesięcy. Musisz po prostu być już mu wystarczy. że odkładasz w ciele MEO. Będziesz w efekcie Kąpiel taka może cię poważnie osłabić. biorąc dwudziestominutową wzbudzi w twoim polu. Jeśli jednak wybierzesz kryształ. twojego pola. żeby oczyścić się wpływa. Twoje ciało przez tydzień w litrze wody źródlanej z ćwierć zachowuje wodę. nosić silniejsze kryształy. podtrzymać wyższe wibracje. Leżenie w słońcu pomaga naładować system. do jej przeniknięcia w głąb tkanek. by mogło soli morskiej i pół kilograma sody oczyszczonej. Generatory negatywnych tyst można nosić na splocie słonecznym. więc bądź jest nieco tylko silniejszy od twojego pola.

Uzdrowiciele postępujący kryształu? Jakie jest działanie kryształu? inaczej wypalają się i ryzykują chorobę z powodu braku energii. Kółka fotela 1. jakich po. Znajdź pomieszczenie do uzdrawiania w czystości? czas na swoje hobby i inne osobiste przyjemności. jeśli je zaniedba? kiedy potrzebujesz odpoczynku. co przejąłeś jakąś ilość MEO wskutek uzdrawiania? źle wpłynie na proces uzdrawiania. Złotą regułą 11. że energetyczny? Co się stanie. potem głęboka pauza dla zastanowienia. 6. pacjenta? nym razie będzie w końcu chciał. 9. Nie muszę stać przez cały dzień. Opisz przynajmniej trzy sposoby uzdrawiania za uzdrowiciela jest zatem: po pierwsze. Uzdrowiciel musi jednak móc powiedzieć: „Nie. w której uzdrawia? O swój system jak wielkie jest zapotrzebowanie. przestrzeń.Przygotowanie do uzdrawiania ________________ 225 Przy uzdrawianiu używam stołu do masażu i Przegląd rozdziału 21 fotela obrotowego. a moje plecy otrzymują wsparcie. jest 4. a 12. Dzięki temu energia łatwiej wchodzi do ciała. w którym nie 8. a ja mogę punkturowe. bez względu na to. Jeśli tego nie zrobisz. Używam również olejku do nacierania uzdrowiciela. jaźń i to. Dlaczego łatwiej jest zazwyczaj uzdrawiać w Jest bardzo ważne. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić uzdrowiciel Jedną z najważniejszych rzeczy. W jaki sposób można zachorować od noszenia następnie troska o innych. ponieważ uzdro. Opisz ćwiczenia oczyszczające pole aurycz-ne uzdrawiania. co ją pomocą kryształów. 3. MEO w trakcie uzdrawiania? A w normalnych osłabisz się i będziesz musiał przerwać praktykę na warunkach życiowych? jakiś czas. W jaki sposób możesz oczyścić swoje pole. Na jakiej zasadzie działają? stać albo siedzieć w odpowiednim miejscu podczas 2. . Oznacza to. 5. stóp. Nie jest to łatwe. Odpocznij teraz. Nie czekaj na moment. a nie w domu osobiste i troszczył się o swoje potrzeby. Jakich trzech rzeczy trzeba. przed rozpoczęciem seansu? trzebuje uzdrowiciel. W jaki sposób możesz uniknąć wchłonięcia względu na wszystko inne. by uzdrowiciel miał czas na życie specjalnym pomieszczeniu. by zachować zdrowie. W jaki sposób można oczyścić pokój z martwej wiciele są zazwyczaj stale potrzebni pacjentom. jeśli spełniali jego pacjenci. dajesz go sobie bez 7. Dlaczego uzdrowiciel musi troszczyć się o teraz potrzebuję czasu dla siebie". W przeciw. by utrzymać będziesz już miał co dawać. energii orgonowej (MEO)? Podaj trzy metody. karmi. Dlaczego uzdrowiciel musi pić dużo wody? odpoczynek. Stanie się zależny od nich. żeby te potrzeby 10. Opisz ćwiczenia otwierające kanały aku- pozwalają na swobodne poruszanie się.

Rozdział 22 UZDRAWIANIE PEŁNOSPEKTRALNE Ważną rzeczą. co omówiliśmy w rozdziale dziewiętnastym. Jest to praca bardzo trudna i nigdy nie wolno traktować jej Zanim rozpoczniesz sesję z pacjentem. która pracuje bez energii zharmonizowanie się z twoim biopolem. Channelling jest Wykonuj ćwiczenia medytacyjne przez kilka w istocie produktem ubocznym dyscypliny duchowej. jest na swoich celach. Upewnij się. Przeznacz jedną biopola. i często kilka ćwiczeń z ostatniego rozdziału. I tym razem na każdego pacjenta serca. umożliwiając włącznie z zaszkodzeniem osobie. Stanie się to bardziej zrozumiałe. Potrzebujesz również sporo doświadczenia w diagnozowaniu. że wspiera cię kilku Ćwiczenie zbierania energii przyjaciół. odpowiedniej dyscypliny duchowej. którą musi znać uzdrowiciel. Innym sposobem jest koncentrowanie się uzdrawiania. a podejmowane działania są inne dla każdej minutę dla każdego pacjenta. Przed Kiedy powyższe warunki zostaną spełnione. Niewłaściwe użycie połączyć się z najwyższymi energiami oraz wykonać poznawanych technik może prowadzić. rozpoczęciem dnia pracy musisz skumulować energię i skoncentrować się . Te dwie potrzebnej do uzdrawiania w rzeczy (diagnozowanie i wsparcie) nie są dodatkami. do bardzo nieprzyjemnych rezultatów. podczas uzdrawiające energie przechodzą przez czakram pobierania energii. pracuje się w różnych warstwach albo rano w dniu uzdrawiania. szesnastym. tak jak stwierdziliśmy to już w rozdziale albo poczuj wpływającą w ciebie energię. naładować wszystkie czakramy. musisz lekko lub z przymrużeniem oka. kiedy wyciszony umysł. że na pacjencie. Medytuj poprzedniego wieczora to. Następną ważną rzeczą jest to. Utrzymując kompletnie warstwy. że uzdrawiając. którzy znają się na tych sprawach. ale warunkami koniecznymi dla kogoś. by oczyścić i prowadzi. aż opanujesz je dogłębnie. bez żadnych innych myśli. Wyobraź sobie odwrotnie. kto chce dniu pracy działać jako przekaźnik w trakcie uzdrawiania. zamieniając się z energii ducha w materię i przypada jedna minuta koncentracji. miesięcy. pobieraj energię dla kolejnych opiszę szczegółowo kolejne etapy zabiegu pacjentów.

Kiedyś po dokładnym stwierdzeniu. co 1. by zginał i prostował nogi w kolanach. jak pacjent używa swojego systemu poziomu zrozumienia. przeprowadzałam analizę czakramów za 4. energia nie płynie zazwyczaj cjenta. Po powitaniu pacjenta opisz pokrótce. Połączenie trzech systemów energetycznych. Uzdrowienie poziomu niebiańskiego (6 warstwa dominująca? Jaka będzie zatem aktywność psychiki aury). Kiedy już ją znam. charakterologicznych. Na przykład. pewne obszary ciała dostają więcej które zostaną użyte do uzdrawiania: systemu energii niż inne. Uzdrowienie poziomu eterycznego uświęconego pomocą wahadełka. Daje to bardzo wiele Tablica 22-1 informacji na temat sposobu. Rekonstrukcja organów. które są w niższych ciał aurycznych. Ważne jest. getycznego. Szczegółowa sekwencja Na razie. by przekonać temat aury i uzdrawiania. jedna strona ciała otrzymuje jej 2. że będę W trakcie sesji zaczynam zazwyczaj pracę od zapewne pracowała głównie z czakramami. czego nauczyliście się na temat struktur B. Uzdrowienie poziomu keterycznego uświę. Teraz po prostu psychicznie (duchowa chirurgia) (5 warstwa aury). kto boi się kochać. przed spotkaniem ze swoim pacjentem uzdrawiania wykonaj ćwiczenia z rozdziału dwudziestego pierwszego. A. choroby. . Ktoś. Uzdrowienie czterech dolnych ciał (1. Ustal wspólną platformę energetycznego. Mów Rozpoczynając pierwszą sesję uzdrawiającą. Ogólna analiza systemu będziesz robił. a jednocześnie staram się na komunikacji. byś komunikował się z pacjentem używając zrozumiałego dlań języka. Skrót sekwencji uzdrawiania stanąć ze stopami równoległymi i rozstawionymi na przedstawia tablica 22-1. Przypomnijcie sobie to. co ostatecznie jest przyczyną powstania 1. emocjonalnymi. że ma on wiedzę na dokonuję zazwyczaj szybkiej analizy. Ogólna analiza systemu energetycznego pa. w jaki C. więcej niż druga. charakterologiczną. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszcze pobliżu rejonu serca (ośrodek woli). wiem. będzie zapewne warstwa aury): wysyłał większą część energii do tylnej części ciała w A. dostosuj się do jego się. 3 i 4 i rozwiązać. pacjenta i przewodników oraz powiązane są z kwestiami mentalnymi i Powszechnego Pola Energii. „czytam" problem. równo w obu nogach. pacjenta? Porównaj tablice w rozdziale 7. że chory rozluźni się i podstawie cech ciała pacjenta określić jego strukturę będziesz mógł rozpocząć proces uzdrawiania. szerokość jednej stopy. Każę pacjentowi ciał wyższych. Wszystkie te zaburzenia równowagi uzdrowiciela. Jaka struktura jest 6. oddychając jednocześnie w harmonii z tym ruchem. co sprawi. B. zabierając nie aury pacjenta. 2. w jaki pacjent SEKWENCJA UZDRAWIANIA kierunkuje swoją energię i jakie błędy przy tym popełnia. a potem przechodzę do takich przypadkach zablokowane. które pacjent musi uświadomić sobie 3. Początkującym proponuję. Oczyszczenie wybranych obszarów aury sposób pacjent używa swojego systemu ener- pacjenta. pokarm potrzebny kochającemu ośrodkowi serca.228 Dłonie pełne światła można wykonać podane w tym rozdziale ćwiczenie. 5. Proszę go następnie. Jeśli odkryjesz. które umożliwi przewodnikom wejście w twoje pole. jak najprościej. Rekonstrukcja czakramów. żeby przyjrzeli się conego (restrukturyzacja) (7 warstwa aury): budowie ciała fizycznego. Uzdrawianie z poziomu kosmicznego (8 i 9 warstwa aury). jeśli osoba ta nie pracowała z tobą energetycznego pacjenta wcześniej. Oczyszczenie kręgosłupa.

Najważniejsze z nich uniemożliwić mu wyjście z ciała. Uzyskasz informacje na temat rów. zlokalizowany jest mniej więcej pośrodku stopy (W tym momencie możesz przeprowadzić analizę (patrz: rysunek 22-2). Później będziesz mógł zawsze obecnymi wyższymi energiami. by przed pierwszym wypluwał energię lub też przypominał maleńki wir fizycznym kontaktem z pacjentem połączyć się z wciągający ją do środka. tak jak w ćwiczeniach z poprzedniego rozdziału. Następnie uciszam umysł. by wyregulować trzy systemy rozdziału dziesiątego). Nie zrównoważony punkt akupunkturowy będzie Bardzo ważne jest. które masz z Uniwersalną Całością. moje kryształy. że mała fontanna uzdrawiania). funkcjonuje na obszarach zarządzanych przez Bogiem. Zastosowanie channelingu w uzdrawianiu uniwersalnymi siłami światła. się. Może być działa jak laser. by być kanałem dla miłości. żeby wzmocnić pulsacje pola pacjenta i energetyczny każdego z nich. dowodząc braku elastyczności. dotykając punktów domieszką żelaza na drugim albo pierwszym re-fleksologicznych na stopach i wyczuwając stan czakramie. obszarów aury pacjenta (punkt 3C sekwencji Możesz też odnieść wrażenie. To samo odnosi się do 2. Następnie można przeprowadzić szybką kryształ górski w prawą. głębokie fizycznego. albo za twarde. kładę kciuki na punkcie akupresurowym Następnie proszę chorego. a potem powtórzenie tego z ciałem duży różowy kwarc w lewą dłoń pacjenta. Skóra stopy może wyciągnąć tyle energii.Uzdrawianie pełnospektralne 229 trzynastym. woli i emocji oraz pierwiastków wiania w imię Chrystusa i uniwersalnych sił światła. czakramy. jeśli wydaje się to odpowiednie. jak naciś-niesz ją wychodzi bardzo silny promień białego światła. Punkty akupunkturo we wyglądają jak małe wiry pacjenta i przewodników energii albo miniaturowe czakramy. wkładam do korony. Z wierzchołka tego kryształu pozostać wgnieciona po tym. Poprzez afirmację łączę się z Chrystusem i A. poszczególne czakramy. Połączenie systemów nie zrównoważonych punktów akupunkturowych. na jakieś cztery centymetry i długi na osiem. w aurze. pacjenta. na głos albo w milczeniu. Koncentruję się następnie na czakramów za pomocą wahadełka. powolne. Modlę się. jego i potężnych sił światła. Używam go przy oczyszczaniu wybranych Może zachowywać się tak. Dowiesz się również. by zdjął buty i odpowiadającym splotowi słonecznemu na stopie. według opisu z pacjencie. Jak Osiąga się to przez skanowanie ciała uzdrowiciela aż wspomniałam w poprzednim rozdziale. „Modlę Przechodząc przez kolejne etapy uzdrawiania możesz dodać nowy wymiar do channelingu . szybko przepuszczam energię przez wszystkie które jej potrzebują. Jest to kryształ górski. Wszystkie te informacje pomogą oddechy przez nos. energii wytryskuje z punktu w stopie albo że wchodzi weń mały energetyczny wir. w jaki funkcjonuje na co dzień." aktywności i receptywności obecnych w psychice Jeśli nie poczuwasz się do związku z Chrystusem. prawdy i uzdra- nowagi rozumu. wszelką biżuterię (która może blokować przepływ Punkt ten. Nie zrównoważone punkty na stopach będą albo Większy byłby za ciężki. Teraz wyjmuję zazwyczaj energetyczne: mój. Światłem itd. odcinając zanieczyszczenia odłożone zbyt twarda i w ogóle nie poddać się naciskowi palca. energetycznych uzdrowiciela. W tym celu wprowadzać energię konkretnie do tych punktów. który palcem. Czwarty kryształ okazują się zazwyczaj przyporządkowane do jest moim czerpakiem. Siadam przy stopach pacjenta i siebie i sposobu. Używam dużego ametystu z analizę organów wewnętrznych. Spójrz na strukturę ciała zamykając oczy i biorąc długie. szeroki głównych organów ciała i kręgosłupa. zgodnie z systemem refleksologii stóp. energii) i położył się na plecach na stole do masażu. jakby ogarnął ją skurcz. tak by powietrze ocierało się o pacjentowi uzyskać głębsze zrozumienie samego podniebienie miękkie. a mniejszy nie zdołałby za miękkie. a duży pacjenta. w jaki sposób pacjent użyj połączenia.

* =5 0 JA S» 3 > S . Rysunek 22-2: Główne punkty refleksologiczne stóp .230 Dłonie pełne światła < - < s s J= Ł) 2 S. . C S £ t £ ste .

i zazwyczaj zaczniesz od miejsca. Osoba wtłacza się do ciała poczynając od stóp. zmęczą się przy uzdrawianiu na piątym poziomie jak aura pewnej pacjentki zmieniała się w trakcie aury i będziesz chciał odpocząć. na które uskarża się pacjent. Wtłaczasz zatem ener- pozwól. W pierwszym przypadku ruchy dłoni są naturalny sposób. na umożliwienie takiej energetycznej przerwy. Regulacja przepływu energii z przepukliną rozworu przełykowego. przyćmione i nie Przedwczesne zabranie dłoni spowoduje zrównoważone (rysunek 22-4). kiedy tylko położysz pobiera energię i wykorzystuje ją tam. W drugim są one zarazem najbardziej potrzebna. Spójrzcie na schemat kolejności przewodnikom. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszczenie aury z ludźmi. W chan-nelingu wnież aurę energią. Konfigurację taką wiąże się zazwyczaj 3. Proces uzdrawiania. Mary uskarżała w czterech dolnych warstwach aury się na ból w tej części ciała. technika opracowana przez Mary. Z i ramionach. nie tylko zrównoważył. Najlepiej jest wprowadzać pozwalasz przepuścić przez swoje pole różne energię w jak najbardziej naturalny sposób. Drugim pierwszy czakram i dwa czakramy mniejsze w sposobem jest pozwolenie przewodnikom na stopach. na temat dziecięcych doświadczeń Mary. który zapewne obszary ciemnoczerwone i brązowawe. który trwał kilka pacjenta tygodni. będziesz mógł wprowadzać niewielki wir podobny do puszczonej sprężyny. Wymaga to najwyższego skupienia uwagi naturalny przepływ. lecz także nauczył „Wyczesywanie".Uzdrawianie pełnospektralne 231 służącego pozyskiwaniu informacji. miała również w życiu osobistym problemy z nawiązaniem pełnego kontaktu A. splocie słonecznym naprawić zamieszanie. jak kontaktować się z ludźmi. ponieważ działająca jako przekaźnik utrzymuje tylko łączność z normalnie człowiek pobiera energię z ziemi poprzez białym światłem albo światłem Chrystusa. dla uzdrawiania jako takiego pozwalasz i generalnie równoważy ją. Musisz wtedy cofnąć się i się w kolanach. Na przykład. polega na oczyszczeniu dzięki pozyskanym drogą channelingu informacjom aury pacjenta przez usunięcie aurycznych śmieci. kiedy lepiej zaznajomisz się z kolejnymi zniekształcony: z jego górnej lewej części wystawał fazami uzdrawiania. Czakram splotu słonecznego był czasem. tworzy to poziomy albo wibracje światła. by duchowy nauczyciel kierował twoimi gię do osłabionego systemu w możliwie najbardziej dłońmi. Te ziemskie energie są zawsze potrzebne częściowe wejście w twoje pole i bezpośrednią przy uzdrawianiu ciała fizycznego. Ponieważ nie jest to pacjenta. wykonywane na wyższych poziomach pola (5-7 ciało energetyczne może posłać energię w inne warstwa). rejonie miednicy. tak jak przy pompowaniu balonu. jeśli bardzo skomplikowane i delikatne. Zniekształcenie to rozciągało się na piątą i siódmą warstwę pola. Z drugiej strony. tak by nie przeszkodzić jest znikoma. pola na dwa główne sposoby. Często przewodnik wyciąga dłoń poza dłoń miejsce. znajdowały podskoczy jak oparzony. wyraźnie przekazać to przewodnikowi i dać mu czas Kiedy Mary przyszła do mnie po raz pierwszy. gdyż zawierają w manipulację polem pacjenta. skuteczność takiego posunięcia od uzdrowiciela. naładował i zharmonizował jej pole energii. Wykonuje się to przewodnikom wykorzystać więcej energii twojego wprowadzając energię do ciała krok po kroku. która Wyczesywanie napełnia ró- . zanim zacznie zajmować się obszarem uzdrowiciela i wchodzi bezpośrednio w ciało pierwotnego zainteresowania. Barwy te i ich równowagę i zdrowie w całym systemie. Energię intensywność określa zazwyczaj przewodnik. przerwy w miarę potrzeb. Bloki. gdzie jest dłonie na stopach pacjenta. musisz bardzo sesji. W obu przypadkach sobie niższe fizyczne wibracje. widoczne jako energetyczny wstrząs u pacjenta. Dokonało się to Wielebną Rosalyn Bruyere. Dzięki temu ciało energetyczne ogólne i mogą się rozpocząć. W pierwszym zaczynając od stóp. jej pole było zatkane. jeśli twoje dłonie wyczesywania (rysunek 22-3). które spowodowałeś. Za chwilę pokażemy.

będziesz wyczuwał zmiany w przepływie energii. że aura Mary pokazana na rysunku 22-5 jest już o wiele czystsza niż na początku (rysunek 22-4). a także kierunek przepływu albo obszar pola pacjentki. To tak jakby wytrys-kiwała z nich fontanna. że ogólne pole zostało zrównoważone i możesz przejść do następnej pozycji. Pamiętaj. pozwól jej płynąć automatycznie. jak przepływa ci przez dłonie. Podczas gdy energia płynie. Może to powodować uczucie ciepła albo łaskotania lub uczucie powolnych. Po- tem zmieni się częstotliwość pulsacji. Nie próbuj kontrolować barwy. Rysunek 22-6 pokazuje energię łączącą się z głównym pionowym strumieniem energii uzdrowiciela poprzez czakramy. Zauważ. Rysunek 22-3: Schemat oczyszczania aury Stań teraz na prawo od pacjentki.232 Dłonie pełne światła ca z tej pozycji aktywizuje całe pole. które są mu potrzebne. wpływającą do czakramu serca i wypływającą przez dłonie i ręce uzdrowiciela do pola pacjentki. którą on transmituje. Jeśli jeden z twoich czakramów jest zablokowany. oczyszczając. Oznacza to. Czasem więcej energii będzie płynęło jedną stroną ciała. ładując i generalnie równoważąc pole energetyczne pacjentki. Jeśli jesteś wrażliwy na takie doznania. zaszkodzisz raczej. rytmicznych pulsacji. żeby blokowała swoje pole energii i w efekcie stworzyła zawsze przynajmniej jedna dłoń dotykała jej ciała. Energia płyną- . niż pomożesz. będziesz czuł. doskwierające jej psychologiczne i fizyczne utrzymując połączenie. będziesz miał kłopoty z przekazywaniem tego koloru albo częstotliwości światła. aż wszystkie będą otwarte. którą przekazujesz. tak jakbyś ty był uzdrowicielem. Usiądź z dłońmi położonymi na stopach pacjentki. Jeśli skupisz się na barwie. W tym momencie znajduje się ona w ogólnych obszarach ciał aurycznych. gdyż pola są mądrzejsze od twojego prostolinijnego umysłu. który wypełnia płynąca energia. Połóż teraz prawą dłoń na problemy. pole pacjentki będzie po prostu wchłaniało te częstotliwości. Po kilku minutach intensywność przepływu zmniejszy się i energia popłynie równomiernie obiema stronami ciała. podeszwie lewej stopy pacjentki. powtarzaj ćwiczenia otwierające czakramy. aż ogólne pole zostanie oczyszczone i zrównoważone (rysunek 22-5). Przejdźmy teraz przez kolejne etapy uzdra- wiania. Jeśli taka jest sytuacja. Dopóki twoje czakramy są czyste i mogą przyswajać wszystkie kolory z Powszechnego Pola Energii.

Uzdrawianie pełnospektralne 233 ciemnoczerwony rozdarcie w czakramie splotu słonecznego ciemnoszarozielony bloki energii o szarozielony Rysunek 22-5: Równoważenie prawej i lewej strony ciała i wtłaczanie energii w stopy .

Przejdź od biodra do do swojej lewej dłoni. prawa strona (rysunek 22-9). Z początku przepływ może drugiego czakramu (rysunek 22-10). gdy zanieczyszczenia z tego obszaru. od stawu do stawu. Pracuj dalej nad dłonie do prawej stopy i kostki i powtórz tę samą nogami. Gdy stopa napełni się energią. Przesuń teraz słonecznego zaczyna się oczyszczać. Wraz z uczyniłeś to ze stopą lewą. szcze- . procedurę. Pokazuje to rysunek i skoncentrowany w jednej części nogi. a ona sama wejdzie w Przepuść energię z prawej dłoni przez nogę pacjentki odmienny stan świadomości. potem. będzie się oczyszczać. stanie się silniejszy. a lewą na jej lewym kolanie. przejdź do prawej kostki i ręki do lewej poprzez stopę pacjentki. Teraz aura pac- być dość słaby jentki w rejonie miednicy oczyszcza się. przepływ pomiędzy Potem część ciemności po lewej stronie splotu twoimi dłońmi wzmocni się ponownie. prawym udzie i biodrze znikają. by energia przepłynęła z twojej prawej zostanie już napełniona. Z początku kolana (rysunek 22-8). Napełnij prawą stopę energią. Kiedy noga 22-7. Pozwól. tak jak lewa strona. Gdy wyczesu-jesz przepływ energii może być słaby. ciemne obłoki w strumienie nabiorą war-tkości. Prawą dłoń połóż teraz na twoim przesuwaniem się ku górze aura pacjentki lewej kostce pacjentki. a pole rozjaśnia się. od kolana do biodra.234 Dłonie pełne światła \i Wszystkie kolory Rysunek 22-7: Przepływ energii podczas oczyszczania biopola pacjenta a lewą dłoń na jej lewej kostce.

»#> y.&» \» Ma\\f*^ Rysunek 22.Uzdrawianie pełnospektralne 235 '"W "•$%. 8: Oczyszczanie aury pomiędzy kostką a stawem kolanowym Prawe biodro zaczyna się oczyszczać Prawa noga oczyszczona .

"$ "V '%.236 Dłonie pełne światła H x t Obie nogi k ą. **>' Rysunek 22-9: Oczyszczanie aury pomiędzy kolanem a stawem biodrowym . oczyszczone .

\. ■ .Uzdrawianie pelnospektralne 237 v». 4 % $ -i **% •as? 1 %\^ \\^A $v Splot słoneczny czystszy Dragi czakcun oczyszcza s|f jar* Rysunek 22-10: Oczyszczanie aury pomiędzy stawem biodrowym a drugim czakramem %J &* .

.-----. .238 Dłonie pełne światła Rysunek 22-11: Oczyszczanie aury pomiędzy drugim a trzecim czakramem Trzeci czakram czystszy Rozdarcie w trzecim czakramie nie jńaprawione H ...*? ...

Potem powoli przesuń zablokowane. by zatrzymać jak opisano to w punktach czwartym i piątym. tam gdzie umiejscowione fale ciepła. nie będzie płynęła bardzo wolno. Oznacza to. W takim przypadku będziesz robił cokolwiek więcej ponad to. W tym momencie. żeby zaczęła oddychać. Nie spodziewaj się. połóż dłonie wzdłuż szyi. naładowany i zrównoważony. ponieważ są one najmocniej prawej i po lewej stronie. że naprawiło jednak rozdarcia w trzecim czakramie. tak Może się okazać. przejdź do uzdrawiania na szóstym Gdy zaczniesz wtłaczać energię bezpośrednio do poziomie. bowiem będzie staniesz się bardziej skuteczny. to uzdrawianie. i zaczyna płakać. opisanego w punkcie szóstym. aż możesz regulować oddech pacjenta. że oddychacie w tym samym jak opisano to w punkcie „Zamykanie poziomu rytmie. Po wielu godzinach zajmując się czakramami zaczniesz uwalniać praktyki zaczniesz postrzegać wyższe warstwy pola materiał emocjonalny. a Rysunek 22-12 pokazuje. do czasu. przepływ energii będzie z początku oddechu i przenieś świadomość na wyższy poziom. powolny. Robi to rozdziału. zaraz nad kością zaczyna rozumieć ich związek i znowu płacze. Oznacza to. tak jak podczas gdy jej drugi i trzeci czakram uaktywniają opisano to w punkcie ósmym w dalszej części się. a ona sama staje się spokojna i wyciszona. Możesz prowadzenie kompletnego zabiegu wyczesywa- . gdzie trzymasz ręce. że ty i pacjent znaleźliście się keterycznego uświęconego". Oznacza to obie wzdłuż ciała. a lewą na wtłaczając energię. gdy oczyszczony. strony każdej nogi. Przepływająca Czakram ten będzie wymagał szczególnej uwagi na energia będzie wywoływała uczucie łaskotania albo piątym i siódmym poziomie. przepływu wzmocni się potem i osiągnie szczyt. W łonową. przesuń uzdrowiciel podkłada im dłoń pod szyję. Kiedy dojdziesz do piątego Gdy drugi czakram zostanie już dokładnie czakramu. pracować nad warstwami ósmą i dziewiątą. Po zakończeniu pracy z czakramami trzeciego (rysunek 22-11). nadszedł czas na przesunięcie rąk. Intensywność się. Wykonuj wszystko po obu stronach ciała. upewnij się zawsze. Z początku się on dostosowywał do twojego. że większość pacjentów woli. poczujesz głębszą łączność z pacjentem.Uzdrawianie pełnospektralne 239 golnie tam. Podziel się nimi z nią. czy energia płynie czwartego. że jakby w lustrzanym odbiciu. tak będzie próbował wstrzymać oddech. po czym zamknij siódmy poziom. Gdy położysz dłonie w problemy z płynącymi uczuciami. Jeśli masz pozytywne zmiany w aurze. Czakramy Mary oczyszczają między polem twoim a pacjentki. pacjent aurycznego i rozpoczniesz pracę nad ich regulacją. Odczuwa swoją samotność. Kiedy oczyścisz już ten obszar. zanim nawiązane zostanie połączenie Dalej wtłaczaj energię. przez cały czas prawą dłoń na trzecim czakramie. a lewą do ją na gardle. ponieważ jmowało co najmniej godzinę. Gdy tylko to nastąpi. pamiętaj. Ty też Wszystkich nowych uczniów proszę o prze- ją czujesz. jeszcze uczniem. a prawą na dolnym. zamiast kłaść prawą dłoń do drugiego czakramu. jeśli jesteś czwartym. W celu oczyszczenia czakramów pozycji. a lewa z jej samotnością. aż do skroni. Zrównoważ pole energetyczne Mary po czakramom. kładąc lewą dłoń na górnym czakramie. Pacjentka pośrodku drugiego czakramu. wyniku uwolnienia uczuć drugi i trzeci czakram Zmiany w przepływie energii będą sygnalizowały otwierają się i oczyszczają jeszcze bardziej. spowolnij rytm nowym miejscu. że wyczesywanie następnie powoli opadnie i energia zatrzyma się albo oczyściło cztery dolne poziomy jej pola. W tej pozycji twoja widzieć albo czuć dziecięce przeżycia Mary związane prawa dłoń znajduje się na biodrze pacjentki. Zanim przesuniesz dłonie do nowej jest rozdarcie. możesz zacząć postrzegać warstwy jeszcze wyższe i Mary próbuje właśnie wstrzymać uczucia. Przekonujesz ją. Działanie takie wykonanie powyższych czynności będzie ci za- może być w tym momencie konieczne. Potem uczucia. a także obie strony ciała. piątego i szóstego przesuwaj się dalej równomiernie po obu stronach ciała. Przeprowadź czakramów. W przypadku Mary usiądź za głową pacjentki i połóż dłonie na jej musiałbyś poświęcić najwięcej czasu właśnie tym ramionach.

oddzielone nawiązane. pozostanie w synchronicznym połączeniu z polami Podczas oczyszczania obszarów drugiego. kiedy się zatrzymać i zakończyć Później będziesz już mógł przytrzymywać pewne zabieg. Jeśli temat wyczesywania. szczególnie jeśli utrzymasz dobrą się i zaczynają dzielić swoimi osobistymi koncentrację i równy oddech. żeby wspomóc pracę na poziomach piątym i siódmym. tym wyżej nią. Oddycha się przez nos. również koncentrować się na powiększaniu swojego Jeśli chodzi o Mary. Najprawdopodobniej by „odczytać" psychikę pacjentki i porozmawiać z im dłużej będziesz w nim przebywał. W miarę coraz lepszego wprowadzaniu energii i postrzeganiu pola. Pamiętajcie. Uzdrowiciel może również kontynuować ocierając powietrze o podniebienie miękkie. a potem łączycie się po prostu z W tej fazie uzdrawiania używasz zapewne Powszechnym Polem Energii i pozwalacie jej płynąć więcej energii z dolnych czakramów niż z górnych. Takie działanie karmi i ładuje zadaniem przy przekazywaniu energii jest tylko dolne ciała energetyczne. uzdrowiciel może wykorzystać cenny czas. W trakcie wyczesywania i zabiegu będziesz powoli podnosił się na coraz to przygotowywania pacjentki do dalszej części wyższe poziomy. ponieważ znajdziesz się w zabiegu. Jeśli pierwsze poziomy pola są na tyle czyste. (Twoim pobierające energię. Później. ponieważ jest Trzymaj lekko napięte dłonie na ciele pacjentki.) W podniesieniu wibracji na wyż. choć twoje dłonie mogą być odpowiednio wcześnie. by korzenie rozprzestrzeniające się w głąb ziemi i uzdrawiać. utrudniony. Na przykład. wyciągnąć energię z czakramu serca.240 Dłonie pełne światła nia. Zwizualizuj odpowiedniej ilości energii z własnego pola. jej aura oczyściła się i jest pola aurycznego. by nawiązane zostało wygodnej pozycji. pacjencie. W trakcie trwania tyłu głowy. Cztery Poczekaj nieco. jak to widać na rysunku 22-12. wprowadziło Mary w stan głębokiego relaksu. zaczniesz stopniowo wyczuwać zmiany już potrzebowali oczyszczać wszystkich czakramów. (tak jakbyście wkładali wtyczkę do gniazdka). bo inaczej przepływ energii będzie połączenie z PPE. czyli koncentracji. nie będą dostrajania. że zbliża się wyższa częstotliwość. kiedy staną się bieglej si we podanymi wyżej. tak jak w skanowanie ciała w poszukiwaniu rejonów ćwiczeniach z rozdziału osiemnastego. a nie jej źródłem. odmiennym stanie świadomości. Głębsze porozumienie zostaje oddychania są długie wdechy i wydechy. Pamiętaj też o przyjęciu podniesienie poziomu wibracji. poziomu energii. Jeśli Duża ilość energii dociera do ciebie również z ziemi nie będziecie leczyć w ten sposób. szy poziom energetyczny bardzo pomocne są System pacjentki przyjmie energię i auto- ćwiczenia otwierające czakramy z poprzedniego matycznie skieruje ją tam. Oznacza to. Najlepszym sposobem przeżyciami. zużytą energią. Jeśli przygotujesz się do zabiegu potrzebna. W przypadku pacjentów z chorym sercem częstotliwości poprzez regulację oddechu i należy przeprowadzić wyczesywanie wsteczne. poprzez dłonie do ciała pacjentki. W przypadku innego . postępuj zgodnie ze wskazówkami oczyścić. Najistotniejszą kwestią jest dużo jaśniejsza. Pamiętaj. Będą wiedzieli. zmęczycie się poprzez stopy. trzeciego i energii wokół siebie. że jesteście chcesz. W tym momencie pacjenci zazwyczaj otwierają zajdziesz. Nie dacie rady wypromieniować dobrze zakorzenione w podłodze. którą odbierasz wszystkimi swoimi Teraz chciałabym dodać jeszcze kilka uwag na czakramami. energii. Przerwa w przepływie energii czwartego czakramu emocjonalne wyładowanie może oznaczać. on zazwyczaj zapchany ciemną. żeby twoje czakramy pompowały więcej przekaźnikami energii. tak jak w ćwiczeniu że podnosicie swoje wibracje do wymaganego z rozdziału dwudziestego pierwszego (wibrowanie). tak by nie przeoczyli nic. w częstotliwości energii przepływającej przez ciebie. gdzie jest najbardziej rozdziału. rozpoczniesz go na wyższym na stopach. Możecie budzących wątpliwości. Skieruj energię. wpraw ciało w wibracje. gdy tylko uzdrowiciel położy dłonie na bardzo krótką przerwą. możecie ją tylko przekazywać. energia płynie już wzdłuż kręgosłupa do poziomie energii i częstotliwości. żeby twoje stopy były bardzo szybko. co należy w ten sposób nie nadejdzie.

Uzdrawianie pełnospektralne 241 O- •<^v 4b >^- % ^ <'V* •*»%. trzecim czafeśamie Jp wciąż obeciur ■-«£3h^- . 'w*v' *3: Rysunek 22-12: Oczyszczanie aury pomiędzy trzecim a czwartym czakramem Trzeci i czwarty czakram oczyszczone 5 Rozdarcie w.

ponieważ żebyś nie zerwał energetycznego połączenia. pacjenta. Jest niebieski strumień podobny do lasera. Spoczywa na nich ostatni kręg energii. Są to trzy kości już zapewne potrzebował oczyszczać wszystkich złączone w kształcie trójkąta. gdzie znajdują się rejonami ciała fizycznego będziesz zaraz pracował. powoli wymagałoby dalszego oczyszczania pola w zataczając jednocześnie dłońmi w prawo. a kość ogonowa odchodzi w dół od przynajmniej oczyścić kręgosłup aż do serca. z prawej obszaru. by kierowała tobą intuicja).242 Dłonie pełne światła pacjenta sytuacja mogłaby być gorsza. Przesyłaj (Pozwól. a lewym w prawo. dołki). Za pomocą kciuków masuj forameny (niewielkie otwory. Oczyszczanie wybranych obszarów aury powinien leżeć z głową przekrzywioną na bok. jeśli nie ma konkretnego problemu z kręgosłupem. rejonie otworów kości krzyżowej. kiedy oczyszcza główny pionowy strumień energii. a zamiast tego od razu przystąpisz do wycelowanym w dół. pacjenta Rozmasuj obszar kości krzyżowej. Technikę tę przekazał mi częściowo mój nauczyciel Powtórz całą sekwencję przynajmniej trzy razy. przez W trakcie wyczesywania zorientujesz się za które przechodzą nerwy) w kości krzyżowej (jest to pomocą postrzegania ponadzmysłowego. Przekaż czerwonopomarańczową pełnym wyczesaniu aż do szóstego czak-ramu. jeśli nie Gdy staniesz się bardziej zaawansowany. Drugim — wypchnięcie albo wybranie odpowiadającą czerwonopomarańczowej barwie. aż C. a szczasz kręgosłup i wypychasz całą unieruchomioną kręgosłup oczyści się sam w trakcie wyczesywania. musisz takiego oczyszczania. z pięcioma otworami na bezpośredniej pracy nad skupiskami unieruchomionej każdym boku. nad którymi obszar pomiędzy pośladkami. Najlepiej jest masować prawym wyciągnąć nieruchomy śluz auryczny za pomocą kciukiem w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek dłoni. pożyteczne. Opis techniki podajemy w rozdziale dwudziestym trzecim dotyczącym leczenia kolorami. Pamiętaj. Zacznij następnie dwie rzeczy: wtłoczyć energię do interesującego cię przesuwać się w górę wzdłuż kręgosłupa. zacznij przesuwać dłonie w górę wzdłuż kręgosłupa. Za pomocą błękitnego światła lasera oczy- ponieważ inne rzeczy są zazwyczaj ważniejsze. Oczyszczanie kręgosłupa czakram. energię przez czakram korony na czubku głowy. nawet po czakramem. a wierzchołka. Możesz zrobić czerwonopomarań-czową energię. co energię poprzez dłonie do czakramu. żeby położył się na brzuchu. Pierwszym jest oczyszczenie umieć utrzymywać częstotliwość energii kręgosłupa. Aby dokonać oczyszczenia kręgosłupa. Jednak zaczniesz przesuwać ręce. główny strumień energii zostanie oczyszczony. Zataczaj kciukami niewielkie koła w następnie skoncentrować się na wybranym obszarze. Umieszczając je po obu stronach . Naładuj B. Istnieją dwa sposoby ruchem wskazówek zegara. Zajrzyj do atlasu anatomicznego. Po pewnym okresie praktyki powinieneś lędźwiowy. Niech W tym momencie można przeprowadzić światło wypływające z twoich dłoni zamieni się w oczyszczanie kręgosłupa (patrz: rysunek 22-13). byś w ramach godzinnej sesji nie wykonuję go często. ponieważ w trakcie tego zabiegu pacjent nie C. z wierzchołkiem czakramow. zgodnie z miejscach silnych zaburzeń. martwej energii z określonych obszarów. ogólnie rzecz biorąc.B. miał swobodę ruchów. stół z wgłębieniem na twarz albo otworem na nos. masując kciukami obie strony unieruchomioną energię i/lub bezpośrednio każdego kręgu. by naenergetyzować go i poruszyć strony ciała pacjenta. ono. Musisz usiąść tak. By to zrobić. nie będziesz wiesz. Kiedy przekazujesz energię bezpośrednio do Teraz umieść sklepione dłonie nad drugim wybranego miejsca. możesz trzymać dłonie rozłączone. zegara). jak wygląda ta część ciała. poproś Możesz lekko poklepać czwarty i piąty czakram. Musisz mieć żeby pomóc im się otworzyć. Gdy będzie już naładowany.

by przeniosła się w inny obszar.) W niektórych dostarczać energię jak promień światła głęboko do wypadkach jest to słuszne. Jeśli używają tej techniki do rozpraszania więc dobry sposób wypełniania czakramów. Możesz podnieść przekazujesz energię. Rysunek bloków. możesz Wpraw dłonie w wibracje. ciągnięcia i zatrzymywania Przekonasz się. Kiedy przesyłają. (Techniki pchania. to szybko zmienią częstotliwość. skrzyżuj kciuki i umieść dłonie wyssać blok z ciała. pomiędzy palcami nie może przewodnikom. a ciągnąc lewą (lub vice versa). . Palce należy lekko wygiąć. prawą ręką. Pozwól dłoniom przystosować wierzchami w górę nad obszarem. żeby zwiększyć przepływ zmusić energię. Przewodnicy pokierują tobą w użyć dłoni złączonych.Uzdrawianie pełnospektralne 243 Czerwonopomarańczowe światło wpływa do drugiego czakramu Ostry promień błękitnego światła oczyszcza kręgosłup Rysunek 22-13: Oczyszczanie kręgosłupa (obraz diagnostyczny) bloku (od góry i od dołu lub po bokach) i pchając być wolnej przestrzeni. żeby łączysz dłonie. że dzięki tej technice możesz podawaliśmy w rozdziale siódmym. Obie techniki dostarczają zależności od potrzeb i przekażą odpowiednią energię bezpośrednio w blok i głęboko w aurę. Dłonie powinny ściśle do siebie dłoń z martwą energią orgonową i pozwolić przylegać. jest to energię. kiedy indziej lepiej będzie wnętrza ciała. by ją od ciebie zabrali. w który się do ruchu energii na zewnątrz. którą 22-14 pokazuje oba warianty ułożenia dłoni. energii. i odwrócą kierunek przepływu.

trudno jest w ogóle dostrzec poziom eteryczny uświęcony. który chwyta czakramy albo organy potrzebują restrukturyzacji na energię i wyciąga ją na zewnątrz (patrz: rozdział poziomach uświęconych. Kryształ jest bardzo potężnym czy pracować na poziomie eterycznym (piątym) czy narzędziem przy tego typu pracy. W trakcie tej pracy uzdrowiciel może prze- Możesz również wyciągać zablokowaną energię skanować warstwy auryczne. że twoje używaj kryształów powyżej poziomu keteryczne-go eteryczne palce stają się coraz dłuższe. czekając aż przewodnicy wszystko należało zrobić już wcześniej (na rozjaśnią ją.244 Dłonie pełne światła Rysunek 22-14: Wtłaczanie energii w głąb pola aurycznego Innym sposobem jest użycie twoich eterycznych Użycie kryształu nie zawsze jest wskazane. Zagrab nimi energię i wybierz ją z kryształów powyżej poziomów uświęconych. Czasem gdy przewodnicy zamienili ją w białe światło. by sprawdzić. W tym celu wyobraź sobie. . pozwalając. W ten sposób unikniesz zaśmiecenia kryształy nie zostały użyte w ogóle. Nigdy nie pacjenta. aury. Pacjent nie powinien potrzebować ciało pacjenta. Przewodnicy zadecydują. aura jest bardzo brudna. swojego pokoju martwą energią. tnie i zbiera energię. to znaczy naener-getyzują. by warstwy będą już dobrze oczyszczone. czy za pomocą kryształowego czerpaka. Pracę na tych poziomach jak laser: wchodzi do środka. zamieniając jakimkolwiek obszarze ciała). można wykonać. W przypadku Mary w białe światło. ponieważ działa keterycznym (siódmym). ponieważ mogłyby zaszkodzić eteryczne części palców wydłużają się i penetrują wykonanej pracy. dłoni do wyciągnięcia zablokowanej energii z pola Niektórzy ludzie są na to zbyt wrażliwi. trzymając w dłoni. albo że uświęconego. dopiero gdy pierwsze cztery którą ty następnie wyciągasz. dwudziesty czwarty).

podnosząc się do korony i ponad zaszywanie i używając opisanych powyżej technik czubek własnej głowy. oczyszczających. niż myślisz). Sądzę. przenieś się do czakramu gardła. że Rozluźnij się. powietrza. Możesz zauważyć ręce przewodnika tej fazie zabiegu. podczas gdy ty przechodzisz od pacjenta wszystkie kryształy. Wciągnij błękitne zdejmując kryształów z ciała pacjenta. Szybko zabrałam kryształy. dokonują się tam poważne operacje. Wciągnij żółte uniemożliwiają one pacjentowi opuszczenie ciała. Ponownie weź oddech i pozwól. że kolorowi zmienić się na czerwonopomarańczo-wy. Kiedyś próbowałam zaszyć zielone. jak wiruje wszystkim zajmują się przewodnicy. żebyś wykonał następujące ćwiczenie. wyleczyłam duże czerwone pozwól przewodnikom na wejście w twoje pole przez podrażnienie. w przeciwnym gdy ty przechodzisz do czakramu serca. podczas chory musi częściowo opuścić ciało. jako że w wyobraźni do trzeciego czakramu. Pozwól. zazwyczaj na dwóch Jeśli trzymasz na kimś dłonie. Od tego momentu do swojego pierwszego czakramu. 3 tylny aspekt czakramu gardła. które wywołałam na poziomach 1. Jeśli przewodnicy zdecydują się na pracę na Możesz poczuć. Skoncentruj się na drugim czakramie. by powietrze conym (siódma warstwa). by pomocą „czucia". Ponownie wciągnij zostanie wykonana. Uzdrawianie poziomu eterycznego jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu. zmieniając je nieco. (Możesz to zrobić 4. Wróć czakramach. a uzdrowiciel czerwienią. Na- . Dwukrotnie nabierz czerwonego jest przez większość czasu pasywny. Poczujesz. Patrz. zabieranie kryształów nie jest przenikające twoje i tryskające z nich światło. Nabierz fioletowego powietrza i ciała). miejscach ciała pacjenta. wodników w głąb swojego pola. Przyzwyczaj się do tego uczucia. że dzieje się tak dlatego. zaczęłam dostrzegać. podczas gdy błękit wykonywania zabiegu (moje dłonie nie dotykały jego zmienia się w fiolet. Niech wspaniała uzdrawiająca w twoje pole w celu wykonania pracy energia wytrysku) e w miłości z twoich dłoni. Jeśli poziom eteryczny uświęcony działa w przestrzeni masz ochotę położyć dłonie na jakiejś części swojego negatywowej i nie jest połączony z ciałem za ciała. zrób to. Nabierz razie może doznać wielkiego bólu i praca nie zielonego powietrza. jak otaczają i 4. uzdrowiciel musi odsunąć zmieniło barwę na żółtą. uzdrowiciel powyższe ćwiczenie. pozwól niewielkie rozdarcie w siódmej warstwie. powietrze. nie zieleni zamienić się w błękit. i rozluźnić je. wypuść je. Wciągnij ponownie i skup wrzeszczeć z bólu po około dwóch sekundach świadomość na trzecim oku. twoje dłonie zostały nakierowane na ten obszar jego ciała. Zaczął on powietrze. Przy drugim wdechu przenieś Wprawiając się w uzdrawianiu na poziomie świadomość do drugiego czakramu i pozwól eterycznym uświęconym. Może to być gdzie D. konieczne. 2. tak jak w rycznego) ćwiczeniu z rozdziału dwudziestego pierwszego (wizualizacja). zabierz je. że należy bierz czerwonopomarańczowego powietrza. je. Jeśli przewodnicy postanowią wykonać pracę na Po naładowaniu i zrównoważeniu pola powtórz poziomie eterycznym uświęconym. Wypuść wykonać pracę na poziomie keterycznym uświę. który wymaga leczenia. Ćwiczenie pozwalające przewodnikom na wejście indziej. człowieku.) Najpierw uświęconego (piątej warstwy pola au- musisz jednak naładować swoje pole. Nigdy nie bój się kłaść z miłością dłoni na drugim Jeśli masz problemy z wpuszczaniem prze. twoje ramiona i ręce niczym peleryna. (Potem pomóż pacjentowi. wypuść je. Wypuść je.Uzdrawianie pelnospektralne 245 Jeśli przewodnicy postanowią. by będzie musiał tylko położyć dłonie na dwóch umożliwiło przewodnikom wejście w twoje pole. Ponownie zrób wdech i Przy pracy na poziomie keterycznym uświęconym pozwól powietrzu zmienić barwę na zieloną. dokończyłam wypuść białe. że twoje pole staje się o wiele poziomie eterycznym uświęconym (piąta warstwa) w pełniejsze. proponuję. Przechodząc przez koronę. Z począ- Wypuść czerwonopomarańczowe powietrze.

ma barwę ciemnego nad swoją przepukliną na poziomie eterycznym kobaltowego błękitu. swoją zdrową postać na planie fizycznym. czy odnowić ją na piątym poziomie. podczas gdy przewodnicy wykonują chirurdzy — skalpeli. którzy pracują na poziomie odzyskać zdrowie. Całą tę pracę wykonuje się na piątym poziomie Robię to przesuwając powoli dłoń przez czakramy. uświęconej ze schematem części ciała wokół niego. Warstwa ta zdaje się istnieć w Dłonie uzdrowiciela nie oddalają się od ciała. Pole puste. musiałam wielce się wysilić. dopóki przestrzeni negatywowej. że Przeprowadzający operację przewodnicy poruszenie nimi byłoby bardzo trudne. wycinają. wręcz się nudzę. W moim postrzeganiu połączone. a jasne ciemne. . (Czasem kręgowe były odmładzane i następnie zaszywane. strzykawek itd. w którą głęboko w ciało pacjenta. Tną tkankę. które następnie poprzez razem gdy próbowałam. lewej dłoni. gdzie wszystkie ciemne ostatnie etapy wyczesywania Mary leżała na stole do obszary są jasne. delikatnymi ruchami dłoni i uzdrawiających i nasze obserwacje zawsze się palców. żeby przewodników. uzdrowiciel nie może pod operację. Zresztą przez się powiększały. Trwa to dość długo. Gdy przewodnicy skończą. Mary. i stopniowo zamykają nacięcie. Najwyraźniej Takie siedzenie. a nowe i stare pola rozdziale siódmym.246 Dłonie pełne światła tku trudno mi było w to uwierzyć. W trakcie tego rodzaju operacji. tak jak opisano to w cięcie nie postanie zamknięte. Gdy kładziesz dłonie na jej trzecim i wydają się pustymi przestrzeniami zawartymi w tym czwartym czakra- kobaltowobłękitnym polu. ponieważ Kiedy znajdziecie się na tym poziomie rzeczywis- przypominały one bardzo operacje przeprowadzane tości. Były. dłonie wprowadzali do ciała pacjenta. większość czasu są one tak sparaliżowane. eterycznym uświęconym (nazywam ich chirurgami). Eteryczne dłonie Któregoś razu ujrzałam dużą strzykawkę spływającą uzdrowiciela zaczynają się wyłaniać i zlewać z jego po mojej ręce do ciała pacjenta. moje dłonie warstwie aury. łączę uzdrowiony obszar warstwy eterycznej zgadzały. Jeśli w polu Poprosiłam dwóch jasnowidzących przyjaciół o aurycznym zostanie zaburzona jakaś forma. czasem nawet przez czterdzieści używają oni tych samych narzędzi co klasyczni pięć minut. które powinny być Wypłynęła częściowo z ciała i teraz odpoczywa. istniejących w świecie fizycznym. pola aurycznego. Piąty poziom jest schematem wszystkich form Myślałam. trzeba wzięcie udziału w kilku sesjach i sprawdzenie. a wszystkie linie auryczne uświęconym. ponadzmysłowym przestrzeń negatywowa podobna Wróćmy do naszej pacjentki. a te. wymaga wielkiej cierpliwości. który nazywam sięgały przez moje eteryczne dłonie i wykonywały chirurgią duchową. swoją pracę. że wyobrażam sobie to wszystko. co będzie pustą przestrzenią. są wypełnione. zacisków. W tym czasie moje eteryczne dłonie bardzo żadnym pozorem poruszać dłońmi. dokonują sterylizacji robią przeszczepy i zaszywają wszystko z powrotem. którego nerwy fizycznymi dłońmi. są puste.) Wreszcie dłoń spoczywająca na Spojrzałam na przyjaciółkę i zapytałam: „Widziałaś niższej części ciała pacjenta (zazwyczaj moja prawa to?" „Tak" odpowiedziała i opisała ten sam widok. które powinny być według auryczne kontynuuje leczenie wykorzystując nas wypełnione. przyjmowaną energię. Przez jest do negatywu fotografii. Mary jest gotowa do pracy ko. Od tego czasu górę ku drugiej. nożyc. W przestrzeni uzdrawiania w stanie całkowitego relaksu. negatywowej wszystkie obszary. Eteryczna chirurgia jest zatem eteryczne oddzielały się od fizycznych i zanurzały tworzeniem nowej negatywowej przestrzeni. Za każdym wkładali w moje ręce rurki. Potem dłonie eteryczne ciało pacjenta powinno wrosnąć. Na tym poziomie wszyst. zdrapują ją. żeby odzyskała nasze wrażenia są podobne. przez chirurgów na fizycznym ciele w szpitalu. Całą Oto co najczęściej widzieliśmy: gdy delikatnie auryczną chirurgię należy więc wykonywać w piątej kładłam dłonie na ciele pacjenta. igieł. Powoli zabieram lewą przeprowadziłyśmy wspólnie wiele zabiegów dłoń i krok po kroku. ręka) zostaje uwolniona i przewodnicy kierują ją w którego byłam świadkiem. wyda się wam on całkowicie normalny.

towo błękitna przestrzeń Przepona Przepuklina rozworu przełykowego przepony Rysunek 22-15: Uzdrawianie na poziomie eterycznym uświęconym — duchowa chirurgia . a.

Jej połączenie z aurą pacjentki patrzeć w każdą warstwę aury. Znajdujesz się w przestrzeni negatywowej. ale i obecność za sobą. Potem czujesz. Przewodnicy reperują sprawach osobistych i pomóc sobie w związku z tym rozdarcie i łączą świeżo odtworzony schemat z resztą wszystkim. Im bardziej im Często. jak w prawej dłoni. rozciągnij palce. przyjemne i niezwykle cudowne. zanim . unieruchomienie wnętrza ciała pacjentki — słyszysz je. Usuwa on z pola pewne formy eteryczne poddając się swojej własnej kreatywnej sile. nauczyłam się również lepiej spostrzec to w tym momencie. widzisz albo ich. ale potem wydaje się to tak naturalne. uświęcone — psychiczne formy wirusów. wąskie przekonania i ponadzmysłowe. odbudowanie złotej aurycznej siatki W trakcie eterycznej chirurgii przewodnicy (siódma warstwa pola aurycznego) kontrolują częstotliwości kolorów. aby wesprzeć się wzajemnie w umożliwia uzdrawianie. w jednym przypadku. że stan pacjenta poprawia się. Uzdrawianie na poziomie jednak kilka wskazówek dotyczących uzdrawiania na keterycznym uświęconym albo poziomie eterycznym uświęconym. a następnie podniesienie wibracji. Widzisz. Nie wolno ci poruszać się w takich twoich wibracji wzrasta. na poziomie siódmym. wniknęły w ciało pacjenta. Będziesz również nawzajem (każdy po kolei staje się zaskoczony. kierunek przepływu i umiejscowienie zabiegu. jak jasnosłyszącym i jasnoczują-cym. Teraz wróci ci władza opisywać swoje doświadczenia. Z początku — tak by nie mogły one zregenerować się w ciele nie dowierzasz. Częstotliwość srebrnej.248 Dłonie pełne światła mie (rysunek 22-15). Jest to odwrócą kierunek przepływu i wyciągną uwolnioną uczucie znajome. przewodnicy prześlizgują się przez twoje pole auryczne. Dzięki nim wiele moich przekonań wyłaniają się na zewnątrz. jak dłonie przewodnika wchodzą w ciało nawet. tym więcej będą mogli zrobić. może nawet kilku postaci. co wynika z bycia jasnowidzącym. a widzisz. Gdy tak siedzisz. jak wygląda takie rozluźni się i będziesz mógł ją wycofać. fizycznym. Uzdrawiamy się zaczynają wycofywać swoją energię. gdy pole auryczne zniekształcone jest na ufasz. by trwało dalej. Wyczuwasz czyjąś mocny i zaburzyłby pole nie tylko pacjentki. ale czujesz teraz. Jest to wyższy poziom Zostałeś uniesiony do stanu anielskiego spokoju. ponieważ nie tylko uzdrowiciel. co się dzieje. którzy również rozwinęli postrzeganie wykracza poza twoje normalne. używający zapewne energii szóstego Zawarłeś pokój z wszechświatem. przewodnicy mogą poprosić cię o umieszczenie zaczynają spływać w dół i stajesz się świadom rąk w poprzek nad ciałem pacjenta. żeby ją trochę rozruszać. ciemną energię na zewnątrz. Ważne jest Od czasu do czasu spotykam się z moimi to. twoje eteryczne dłonie nych. białe. Gdy odpowiednia ilość energii zostanie już Delikatnie. a nawet ale wszystko wydaje ci się normalne. Nie zauważyłeś tego. Możesz już zająć się pracą na poziomie siódmej warstwy. bardzo delikatnie przewodnicy wtłoczona. a pole energetyczne wokół okolicznościach. Robi się to zazwyczaj. Najpierw 5. poziomu. Ufasz wiedzy. że zwyczajnie pozwalasz. Powoli. pacjentki i rozluźnij połączenie lewej dłoni. ponieważ przepływ jest bardzo twojego ciała powiększa się. Oprócz poziomie piątym. przepłynąć silna energia barwy lawendowej. zniekształcenie ma również miejsce wykonywania „normalnych" procedur operacyj. można rozwinąć na podstawie otrzymywanych Teraz zanurz prawą dłoń w czwartym czakramie informacji. lecz także pacjent kiedy wchodziły w głąb. gdy wie. schematu piątej warstwy. Należy więc przeprowadzić odbudowę warstwy ketery-cznej uświęconej. uzdrawiania. nasion obiekty z krwi pacjenta chorego na białaczkę jak zaszywają przepuklinę przeponową. podobne do pacjentki poprzez twoje eteryczne dłonie. Uczymy się. Kiedy już to doświadczenie i jakie nowe techniki uzdrawiania zrobisz. delikatnie wycofaj lewą dłoń. Działania te są bardzo efektywne. Pacjentka może również uległo zmianie. która przyjaciółmi. tak by mogła czujesz. twoje. bakterii. jak głęboko twoje eteryczne dłonie pacjentem). by rozluźnić jakiś blok.

prawie tak jakby pacjentem. czy mają do czynienia z zakażeniem czy która restrukturyzuje siódmą warstwę za pomocą nowotworem. W tym momencie pacjent znajduje się . tym. 22-17. gdy kolor guza. Cały obszar ciała i pomagają mu osiągnąć stan głębokiej zostaje następnie wypełniony miękkim. oraz unoszenie się w pełnym uspokojeniu. o czym może — choć nie szóstego poziomu musiały pojawić się musi — pamiętać. Kiedyś otrzymałam telefon od pacjentki. Odbiera on to często jako swobodne białym światłem. wyciągają zazwyczaj pacjenta z energetyzującym błękitnym światłem. kiedy powróci do ciała. oczyszczania i odbudowy siatkowej struktury wyznaczyli więc termin operacji. mięśni. emitując dychać. że wedle wszelkiego same palce. przez potężną siłę świetlną i mocną dawkę energii. nie udało im się. uzdrowiciela i poruszają się jeszcze szybciej niż poinformowałam pacjentkę. Jej lekarze nie potrafili stwierdzić. że chodzi oczywiście o głębszej świadomości. składa się z dwóch części: (pobranie próbki do analizy). miała guza piersi. czy jej guz uzdrowiciela od tyłu i wchodzą w jego ręce i dłonie. kojącym relaksacji. ale jakaś forma przewodnicy usuwają zazwyczaj jego siatkową zakażenia sutka. Przewodnicy zbliżają się do moje „widzenie". Złote światło jest na tym poziomie bardzo które oplatają złoty schemat błękitną eteryczną siatką silne i elastyczne. oddechu. zwykle sprawy. By odbudować keteryczną siatkę organu. Jeśli jesteś Kiedy odbudowa i sterylizacja są zakończone. z czakramów. oznaczający zakażenie. Próbowali przeprowadzić aspirację złotego światła. ciała jest oczyszczana i odbudowana za pomocą Przewodnicy pacjenta zawsze pojawiają się na światła. Często przypomina maleńkie złote za pomocą biało-złotych nici. jak wchodzą do pokoju razem z wślizguje się z powrotem do ciała. Przestrzeń wewnątrz nitki o wielkiej wytrzymałości. By umożliwić przeprowadzenie pracy na został wessany. Nie zdaje sobie pokryty ochronnym bandażem złotej energii. Uzyskawszy potwierdzenie. Na piątym poziomie głównym uświęconym zadaniem uzdrowiciela jest poddanie się działaniom przewodników. Praca na poziomie keterycznym uświęconym. znajduje się w lewej piersi. Dłonie przewodników pracują ciemnoszarymi plamami sięgającymi aż do pachy. w stanie zmienionej świadomości i jest w kontakcie chociaż do tego momentu sesji jakieś częstotliwości z ze swoimi przewodnikami. że uzdrowiciel A. nerwów albo innych z pacjentką. nim organ zostanie osadzony ponownie. sesji uzdrawiającej i służą pomocą. Tutaj uzdrowiciel musi aktywnie od. prawdopodobieństwa nie jest to rak. automatycznie. zapytałam pacjentkę. Dłonie uzdrowiciela będą się poruszały. natychmiast uzyskałam wyraźny obraz części ciała oraz oczyszczania i odbudowy ciemnoczerwonego guza w lewej piersi. ujrzysz ich. dopóki nie spróbuje wstać po skoń. Praca na siódmym poziomie różni się od pracy na poziomie piątym. gdzie znajdują się węzły limfatyczne.Uzdrawianie pełnospektralne 249 uzdrowiciel skupi się na pracy w szóstej warstwie. Powiedział mi to ciemnoczerwony strukturę z ciała. Osiągnięcie siódmego następnie ponad ciało. Żeby sprawdzić nakładając się na nie. Jest to możliwe tylko wtedy. Także pozwala na to świadomość pacjenta. która czeniu sesji. po czym jest zaszywany i wypełniany siódmym poziomie. jak głęboko wszedł w odmienny stan Przykłady takiej pracy pokazują rysunki 22-16 i świadomości. Odbudowa organów na poziomie keterycznym jest bardzo aktywny. poniżej i nieco na lewo od Maleńkie złote nitki wychodzą z palców brodawki. by cały czas pozostając jednak w stanie podwyższonej usunąć keteryczne pole organu. Mówię tu przewodnicy podpowiadali mi. gdzie zostaje oczyszczony i poziomu wymaga wielkiej koncentracji i kontroli odbudowany przez jeszcze szybsze ruchy palców. a także pracować palcami i dłońmi. które działa znieczulająco. bezpośrednio poprzez dłonie uzdrowiciela. organ czujny. Organ unosi się wrażliwości i skupienia. Kiedy rozmawiałam organów wewnętrznych.

en o o V >+^ a OK P3 Pacjent poza ciałem Rysunek 22-16: Uzdrawianie systemu limfatycznego na poziomie keterycznym uświęconym .

Uzdrawianie pełnospektralne ■'< •7 ^ y^-CI /' \ "^ HO .

To mnie sprężyny. jak tylko można. zaczynasz doświadczać Świętego naładowany i otoczony ochronną powłoką najpierw Umysłu. jej system nadal wyglądał na bardzo uzdrawiającym światłem. a ich diagnoza brzmiała: zapalenie powrotem do środka i zaszyć. Na obszarze całego ciała występowały poruszały się automatycznie. jest idealne. Restrukturyzacja czakramów na poziomie Zadziwia cię ogromna ilość energii przepływająca keterycznym uświęconym przez twoje ciało. Nie przejmuj się pacjentki i oczyścili go. czy Mary zauważa to wszystko i chce wydobywane poza ciało. błękitnego. która jest teraz poza ciałem. tysiące razy szybciej. jeden z małych wirów całego ciała i tego konkretnego systemu. Uzdrowiciel musi wepchnąć go z gruczoł piersiowy. Możliwe powiedzieć. że rysunek 22-16 poruszasz dłońmi nad trzecim czakramem Mary. że musisz być jest rozerwanie. Całe pole było duchowych nauczycieli. W czasie w czakramie Mary. Oddychasz dalej. powrotem w ciele. czy będziesz potrafił to znieść. być odbudowie czakramów. całą energię. Zastanawiasz się. Powiedziałam pacjentce. Złote światło zmusza zniekształcony wir do powrotu na właściwe miejsce. całkowicie skoncentrowany. uszkodzenie powłoki ochronnej. Wróćmy do Mary. nad piątą warstwą i postrzegasz rozdarcie w warstwie szości zniknęła. Zastanawiasz się. by przenieść jako jasnoczerwona pręga w aurze. Zaczynasz od czerwienią pozostałą po operacji. zostawiając tylko bliznę widoczną siódmej. Zdarza się. Niemal odruchowo pręga zniknęła. podczas gdy Podobna kolejność czynności występuje przy roztacza się ochronna powłoka. rozległe zanieczyszczenia systemu limfatycznego. osadzając następnie z hiperwentylacją. Kiedy pacjentka przybyła na sesję jakieś trzy dni Przy tej pracy przewodnicy kierują twoimi rękami i po operacji. ale nie jesteś w stanie nic uszkodzeniu z kilku głównych powodów. Kilka dni splotu słonecznego wyglądał właśnie jak zepsuta później chirurdzy operacyjnie usunęli zakażony sprężyna. a potem złotego światła. otoczona słabszą świadomość na siódmy poziom. odbudować ochronną sutka z powodu zablokowanych węzłów limfa powłokę i okryć ją dodatkowo warstwą tycznych. pokazuje przewodników oczyszczających poprzez Zauważasz złote nitki światła zaszywające mały wir uzdrowiciela system limfatyczny pacjentki. jednak również. szare zabarwienie. Wreszcie praca zapchanie wiru i spowalnianie jego ruchu obrotowego. Po normalnym zwiększenia szybkości oddechu przez nos. Twoje palce poruszają się tak terapii przewodnicy utrzymują pacjentkę poza szybko. Twoje dłonie będą zablokowany. gdy przewodnicy połączą się z tobą poprzez limfatyczny uzyskał wielką przejrzystość i złote siódmą warstwę. Zauważcie. że głównym zniknąć lub też ulega uszkodzeniu tylko jego problemem jest nie guz w piersi. złote nici poruszają się ciałem. niewłaściwe osadzenie czub- . gdzie wszystko. Podnosząc się do (rysunek 22-16). ale zablokowane niewielka część. która umożliwi pełne zagojenie. B. Cały czakram może niemal zupełnie zaniepokoiło. Cały tułów pacjentki został siódmego poziomu. zabezpieczającą. w widoczne jako ciemnozielone plamy po obu stronach stanie zmienionej świadomości i pod opieką mostka i po lewej stronie brzucha. co się dzieje. Czerwona plama w lewej piersi w więk. co istnieje. Ujrzałam ka czakramu w jego sercu albo korzeniu. Czerwona twoich dłoni (rysunek 22-17). Czakramy mogą ulec wiedzieć. Jednocześnie koncentrujesz się całkowicie na przewodnicy wydobyli cały system limfatyczny podnoszeniu świadomości. Ponieważ zakończyłeś pracę lekko szare. wiesz. tak jak opisaliśmy to powyżej wykorzystasz przy uzdrawianiu.252 Dłonie pełne światła o jakąś postać stanu zapalnego sutka. że pachowe węzły limfatyczne mają że wir wystaje na zewnątrz na podobieństwo zepsutej bardzo ciemne. że nadszedł czas. a system Wkrótce. wyczesaniu i oczyszczeniu czterech niższych ciał. jaką wciągniesz. złote światło zacznie wypływać z zabarwienie (na siódmym poziomie). nie są one jednak może. Dzieje się tak dużo. W przypadku Mary z chorą węzły limfatyczne i że należy dokonać oczyszczenia przepukliną przeponową.

Czujesz. W trakcie tej fazy Jest to pełna miłości celebracja istnienia drugiego uzdrawiania pacjent odbiera czasem obrazy duchowe człowieka. co oznacza. przejdź na miłość do każdej komórki ciała pacjenta. przez skoncentrowaną Bardzo szybko wyczesujesz górne czakramy i medytację oraz przez wejście okiem umysłu w zajmujesz miejsce u wezgłowia stołu. w tym następny poziom wibracji. a następnie rozciągała ku białemu poziom i naładować aurę niebiańską miłością. ci pewne pojęcia. Jest bardzo ważne. Bycie połączonym z mesjanicz-ną poziom. a wibracje tego obszaru bardzo mentalne. przejdź do następnego. Twój umysł 6. że to się po prostu podnieść częstotliwość swoich wibracji. ponieważ nie masz już sztywnego trzecie oko i koronę. Teraz. Przemieszczając się w górę. Aura umieszczeniu kogoś w sercu. w Gdy białe światło spłynęło już do centralnego przeciwnym razie bowiem uzdrawianie może stać się obszaru mózgu pacjenta. zanim przejdziesz do korony. Jesteś zadowolony. Wskutek następnie pozwól mu spłynąć przez ciebie i przed praktyki będziesz w stanie przekazywać coraz wyższe tobą do centralnej części mózgu pacjenta (rysunek energie i koncepty. (Dla mnie oznacza to po prostu. aż znajdziesz się w stanie pola pacjenta. których nie potrafisz zrozumieć w normalnym stanie. podnieś wibracje. już koniec. światłu. ocierając cudownie. które wibruje z nim tą świadomością światła. Światło spłynie przez twoje pole do zaczął od serca i poczekał. Utrzymując nie potrafi zachować wspomnienia o tym do- łączność z uniwersalną miłością. będziesz pracował głównie poprzez serce. Musi mu towarzyszyć głęboka odpowiadają częstotliwości światła. Z początku staraj Spowalniasz rytm oddechu.) Aby podnieść swoje wibracje. korzystasz . byś harmonijnie. domieszką opalizujących kolorów. żeby poczujesz się coraz lżejszy i coraz mniej związany ze zlikwidować ewentualną nierównowagę. a światłu uwalnia cię jeszcze bardziej. wejdź w światło i w świadczeniu po powrocie do normalnej rzeczy- najwyższą. z metod aktywnych i pasywnych. Wchodząc w to światło. Jest to takie uczucie. uniwersalnej miłości.Uzdrawianie pelnospektralne 253 zostaje zakończona. Psychicznie wejdź w najwyższą znaną ci Teraz. jakiej wistości. rzeczywistość i przewodnikom łatwiej jest przekazać nego. Oznacza to. gdy swoim ciałem. Kiedy pacjent osiągnie ten wypadku Mary. że musisz znaleźć się w tym albo „zasypia". Możesz zaakceptować bogatszą Uzdrawiając w szóstej warstwie pola aurycz. zatrzymaj się i pozwól białemu światłu serce z uniwersalną miłością. możesz doświadczyć. jakbyś patrzył w światło umieścić teraz dłonie po obu stronach głowy Mary i i zbliżał się doń. Dłoń może cię boleć. a nie tylko wyobrazić go sobie. by dosięgnąć światła. Uzdrawianie na poziomie niebiańskim sięga coraz dalej i zaczynasz pojmować szersze (szósta warstwa pola auiycznego) zagadnienia. w ten sposób świadomością lub uniwersalną miłością równa się centralny obszar mózgu pacjenta rozjaśni się. że stanie. Któregoś dnia zyska jednak tę umiejętność. czakram działa normalnie. ale czujesz się Możesz to osiągnąć poprzez oddychanie. a powyższy proces pomoże w jej rozwinięciu. a następnie dosięgając przeniknąć twoje pole auryczne. kiedy osiągnąłeś już pewien stopień rzeczywistość duchową. Powinieneś światło. odczuwasz rosnącą przyjemność. 22-18). delikatnie wpuścić energię w skronie. łącząc się najpierw poprzez uniesienia. Każdy krok ku pacjenta. jakby jakaś część piąta i siódma warstwa są już odbudowane i świadomości podnosiła się fizycznie wzdłuż twojego podtrzymują aurę. najszerszą rzeczywistość duchową. należy przenieść się na szósty kręgosłupa. że otacza cię i wypełnia uniwersalna miłość i bezpieczeństwo. powietrze o tył gardła. że usunąłeś skrzyżowanymi kciukami nad trzecim okiem część bloków ze swojego umysłu. Masz wrażenie. całkowitym pacjenta wypełni się białozłotym światłem z akceptowaniu go i pragnieniu dla niego szczęścia. Unieś złączone dłonie ze poglądu na naturę świata.

254 .

Daje to pacjentowi uczucie lekkości i wzmacnia 22-19. Następnie raz jeszcze przerywam połączenie Zewnętrznymi poziomami aury można z łatwością z polem. poziomu keterycznego zostaje wzmocniona. wyczesuję fale światła z ciała niebiańskiego. poruszając dłońmi nad jej skorupkę wokół ciała pacjentki.Uzdrawianie pelnospektralne 255 Ponieważ ten sposób przekazywania energii jest jakieś siedemdziesiąt pięć centymetrów nad głową bardzo silny. to należy je przepływu. aż się rozjaśni. Zamykanie poziomu keterycznego Będziesz potrzebował trącego oddechu. a cała forma musi odzyskać kształt jajka o krawędzi skorupki siódmej warstwy. kim jest. Możesz poczuć lekkie dużą przyjemność. zdrowia i równowagi we własnym życiu oraz wtłaczam energię. strzepując szybko dłonie. po rozświetleniu rejonu wzgórza w w lewo. a lewa w lewo. Unieruchom łuk. Twoja prawa dłoń przesuwa się w ochraniać aurę. że ciało Zrobiwszy to. Teraz pasma. zanim Wykonuję następnie rozległe gładzące ruchy nad przejdziesz do następnego etapu uzdrawiania. znajduję się w stanie bardzo Aby zakończyć uzdrawianie na siódmym podwyższonej świadomości). toteż ta część sesji nie świadomości. Wchodzę z powrotem poziomie aury. 7. poszerzając je i napełniając pięciu do stu centymetrów ponad ciało.) Delikatnie kładąc dłonie na zewnętrznej naprawić. kiedy wejdziesz w tę warstwę. Jest to ruch podobny do rozczesywania włosów Aby wzmocnić siódmą warstwę Mary i umieścić palcami. w milczeniu równej. żeby pacjenta. Jeśli jej nie światłem. przerywam połączenie między keteryczne jest za wąskie u podstawy. ze oderwałam się i nie jestem już częścią tego szczelinami. Umieść dłonie kciukami do góry. opiszemy je w rozdziale dwudziestym byłam połączona z systemem energetycznym. okrążając do formy o kształcie skorupki jajka. oddalasz się prostopadle do ciała. Jeśli masz czas. wzmocnić. zdrowej skorupce. ma guzy albo ograniczające czym przesuwam się ku prawej części jej ciała. Osiąga się to za pomocą oddaję cześć mojej pacjentce i przekazuję jej uzdra- prostych manipulacji. opisując koło złotego aury. Wygładzam. (Gdy rozpoczynam uzdrawianie na zajmuje wiele czasu. Jeśli trzeba je swojemu drobnemu udziałowi w przypomnieniu jej. cała skorupka palcami. przechodzę do poziomu keterycznego. tak jak na rysunku aurę. Jeśli skorupka potrzebuje światła. napięcie. unoszę ręce nad głową pacjenta i do łączę dłonie ze sobą. poszerzony. Oddaję cześć temu. siadam i wracam do normalnego stanu poruszać i manipulować. spróbuj. pracę bezpośrednio na zewnętrznych poziomach Gdy powoli nimi poruszam. Okrąż dłońmi całą keteryczną wzmacniam tę formę. zewnętrzną krawędzią. zbyt szerokie polem moim a pacjentki. wierzchem w dół na zewnętrznej krawędzi pola aurycznego Mary. po w innych miejscach. unieś dłonie nad jej ciałem. Energia płynie łukiem z mózgu i wypełnieniu aury białym światłem wykonuję moich dłoni. Sprawisz Mary widzisz. wianie. tak jakbyś podnosił Wciąż siedzisz u wezgłowia łóżka. Moja lewa dłoń przesuwa się czas mi pozwala. jej sile tworzenia wygładzam go. wyprostowuję i prawo. Jeśli całym ciałem pacjenta. Jeżeli tak. w ochronnej powłoce keterycz-nej. Teraz wypuść z dłoni złote światło i stwórz Gdy poziom niebiański został rozjaśniony i łuk obejmujący całe ciało Mary w siódmej warstwie. Moje dłonie znajdują się . a nawet dziurami. kim jest. która zdaje się dłońmi ciało. otaczając cały siódmy poziom aury. Zaczynasz z dłońmi przy samej skórze i ją w ochronnej powłoce. Teraz czwartym. (Część z tych pasm wiąże się z przeszłymi łączę się z siódmą warstwą od zewnątrz. Trzymając dłonie w górze. Jeśli gdzieś jest guz. musisz lekko strzepnąć palcami. Siódma warstwa sięga od siedemdziesięciu ciało niebiańskie. z rozchylonymi światła nad klatką piersiową pacjenta. wyczuj ją dłońmi. przerwać połączenie z szóstym czakra-mem. żeby uświęconego utrzymać poziom energii i świadomość w siódmej warstwie. siódmym poziomie. wtłaczam do niego wzmacniającą energię. Zdarza się. a prawa w prawo. (Dotychczas życiami.) Może być miejscami za cienkie. a potem rozszerz go.

('■* jm~ N3 Ol AM wzmocniona skorupka ■? 3-1-' złotego światła ^TŁ?BsiL d O3 a Rysunek 22-19: Zamykanie poziomu keterycznego uświęconego w celu zakończenia uzdrawiania .

co zrobiłeś — tyle żeby zadowolić pacjenta. uświęconych wymaga takiej koncentracji. gdyż wyrwałoby to pacjenta z Wszystko od siódmego poziomu w dół jest w odmiennego stanu świadomości. gdyż inaczej. ale nie Koncentruję się na byciu wewnątrz każdej części naruszyć jego spokojnego. że zbudowane są z bardzo delikatnych. pozwalam jej porozmawiaj z nią o tym i umów się ewentualnie na przepłynąć przez moje ciało właśnie teraz. Pacjent musi zazwyczaj odpocząć nieco po kierują mnie na następny. Uzdrawianie na kosmicznych wypoczynek i dobre odżywianie przez okres co poziomach aury (ósma i dziewiąta najmniej trzech dni. Energetyczna praca na poziomach Teraz powtarzam to wszystko z pacjentką Mary. Jeśli przeprowadzono pracę na poziomie eterycznym uświęconym. Pacjent również wchodzi w stan głębokiego Oddaj jej cześć i przekaż jej uzdrawianie. W pierwszej fazie sesji. Gdy tylko nauczę się jednego poziomu. Każdy aurycznego powyżej złotego poziomu uświęconego. spektralnego. Jeśli tak. warstwa pola aurycznego) Po krótkim odpoczynku Mary powinna usiąść na skraju stołu do uzdrawiania. Wydaje się. nie wychodź z pomieszczenia. mogę otrzymywać miłą osobą. na które trzeba udzielić odpowiedzi. tak by ten nie „ciągnął się" Czujesz się wspaniale. Przekonałam werbalne informacje od przewodników pacjenta. odłączyć się od pacjenta. Nie zawsze dzieje się to automatycznie. ściśle zabraniam wszelkich ćwiczeń fizycznych oraz polecam 8. będzie miała zawroty głowy. temu. od wykorzystywać całą „pojemność" mojego mózgu w zewnątrz. tej fazie. wyników sesji. Rysunek ten sposób samego siebie. by w tym momencie nie odwoływać się zbytnio do wysokich wibracji i posiadają naturę krystaliczną. Wpłyń z Ciągle otrzymuję nowe wskazówki od prze- powrotem do ciała. zrelaksowanego stanu.Uzdrawianie pelnospektralne 257 ciała. gdyby Ostatnio zaczęłam widzieć dwa poziomy pola szybko wstała. W trakcie sesji uświadomiłeś sobie zapewne. jako że przez większą część sesji uzdrowiciel Oto podstawowy zarys uzdrawiania pełno- znajduje się w stanie zmienionej świadomości. pacjent chce się dowiedzieć. linearnego umysłu. mojego ciała. przyszły tydzień. Jednak gdy tylko rozpocznie się praca na poziomach Wierzę. delikatnie. Jest to dobry moment na zanotowanie pracować. się. Pacjent może życie i pragnie uznania innych. że większość znanych mi uzdrowicieli ma ciężkie którzy pojawili się wraz z nim. Oddaj cześć sobie i swojej pracy. że to ktoś inny jest tą wyczesywania i oczyszczania. naraz. Czasem przybywa nowa zakończeniu sesji i przez jakiś czas będzie wracał do grupa duchowych uzdrowicieli. Dobrze jest też uczcić w pełnej szklance źródlanej wody do wypicia. by działalność lecznicza 22-20 pokazuje aurę twojej pacjentki po zakończeniu została zintegrowana z osobistym życiem sesji. kim jestem i po co tu przybyłam. ponieważ . Oddaję cześć mojej inkarnacji. Ta ostatnia procedura pozwala uzdrowicielowi Zakończyłeś właśnie pełną sesję uzdrawiającą. wodników. że częścią treningu uzdrowiciela jest nauka uświęconych. Dotyczy to również pasm przeszłych inkarnacji na poziomie keterycznym. nie jestem w stanie robić dwóch rzeczy miłości i sympatii. rysunku 22-4. Ważne jest. Nalej dla siebie i Mary po za nim przez cały tydzień. pewnym sensie mechanizmem mającym kierować i wspierać nas w obecnym życiu. Wyjaśnij pokrótce. która pomaga pacjentom. oceny na podstawie wykonanych doświadczeń. usiądź. żeby ze mną równowagi. podczas Czasem może się wydawać. tak jakbym wkładała dłoń w rękawiczkę. Odsuń się i relaksu i rozmowa mu przeszkadza. co zrobiłeś. Jeśli potrzebuję jakiej jeszcze pracy potrzebuje Mary. nawiąż kontakt z jej siódmą warstwą. a nie tylko własnej zadawać pytania. Porównaj ją z aurą sprzed sesji widoczną na uzdrowiciela. że zdaje się Stań po jej prawej stronie. to jakiejś uzdrawiającej energii dla siebie.

258 Dłonie pełne światła reprezentują one karmiczne lekcje. Czasem te możliwe doświadczenia nie mają już zaraz nad zaburzeniem. Ogólnie zabieg polega na tym. Innymi słowy. Ponieważ który dźwigał przez lata. Robi się to z ósmego poziomu pola. jak mamy wolną wolę. dla ewentualnych przyszłych doświadczeń. by uchronić pacjenta przed wolnością po życiu. a nie jego obszaru. Uzdrowiciel otrzyma tarczę Warstwy ósma i dziewiąta na poziomie od swoich przewodników. kim jesteśmy poza ramami obecnego być bardzo szokującym przeżyciem. z których czasem ktoś. Wszystkie mają za zadanie jak płaski. Jesteśmy duszami reinkarnu-jącymi się życie potrzebna jest. tworzymy również nowe doświadczenia. Większość pacjentów w ogóle nie go najczęściej z ciała. Tarcza Ósmego Poziomu urazu poza ciało. którzy oddzielają tę część pola od To wyższa świadomość pacjenta. Mają one Usunięcie długoletniego urazu z czyjegoś pola może związek z tym. Pacjent ma następnie czas na dojście zaprogramowaliśmy planując obecne życie. obszarem. a także instrukcje różowym światłem bezwarunkowej miłości. by umożliwić wyjście A. lekko nachylona w stosunku do ciała. ponieważ oddziela ona silnie blokują rozwój człowieka lub też przestały mu górną anatomiczną część pola aurycznego od tego. To na nic. Ruch ten nadzorują obecnego życia. kto słyszał o silnym działaniu Tarczy. powoli kroczącymi po ewolucyjnej ścieżce spowodowaną usunięciem długoletniego urazu. czyli nie uczą już duszy tego. (Nie jest to tak łatwe. co nazywam Tarczą Ósmego Poziomu. toteż pozytywne doświadczenia. które zasklepiając ją. by chronić go i uczyć. i osadza w korzeniu znaczenia dla rozwoju duszy i należy usunąć je z czakramu. kiedy człowiek rozwinie w jej miejsce również mają wolną wolę. poziomach uświęconych. być potrzebne. dość skomplikowany i zazwyczaj przeprowadza się potencjalne możliwe doświadczenia są o wiele go po ogólnym oczyszczeniu pola i po pracy na większe niż te. Pole energetyczne lewej dłoni przenika w aury. kiedy potrzebna będzie Tarcza jednak osobiści przewodnicy pacjenta wydobywają Ósmego Poziomu. kiedy będzie to wskazane. decyduje. które się rzeczywiście wydarzają. Wygląda to głąb ciała do korzenia czakramu. Inni ludzie tarcza zanika. prawdopodobne wydarzenia zmagazynowane są w zawsze proponują to przewodnicy. gdzie umiejscowiony jest uraz. Czasem tarcza życia.) W końcu przeżycie wszystkich tych doświadczeń. Tarcza rozpoczyna się przy dolnej rzeczywistości z siedmiu dolnych warstw za pomocą krawędzi czakramu i sięga w dół nad zaburzonym tego. i służy jako wejście dla człowiek zamierzał włączyć w swoje życie. ma pojęcia o jej istnieniu. a następnie usuwał możliwe przewodnicy. kosmicznym wykraczają jednak ponad to. co nad czym się pracuje. jakby uzdrowiciel przenosił się poza wymiary powoli osadza tarczę. Lewa dłoń przytrzymuje tarczę i nie można nią Tarcza Ósmego Poziomu służy do usuwania poruszać w trakcie całego zabiegu włącznie z zaburzeń i problemów z aktualnego życia. Decyzji o jego Wszystkie te potencjalne możliwości albo przeprowadzeniu nigdy nie podejmuje uzdrowiciel. dłoń prawa zaś tak. poprosi o nią. przewodników. Zarazem osobowość. błękitny „kawałek" światła o dużej pomóc nam w zdobyciu nowych doświadczeń. Jej dolny koniec jest otwarty. nie zawsze decydujemy się na możecie myśleć — wolność bywa groźna. musimy skorzystać w danym życiu. w kierunku Boga. że uzdrowiciel W siedmiu dolnych warstwach naszego pola umieszcza tarczę w aurze pacjenta. ale . wyciąga stary energetycznego zmagazynowane są wszystkie uraz. prawdopodobieństwo urzeczywistnienia doświadczeń Zabieg umieszczenia tarczy w aurze pacjenta jest jest bardziej skomplikowane. które momentem wyjścia urazu. Ciągle do zdrowia i przyzwyczajenie się do braku ciężaru. Umieszcza się ją wzdłuż dolnej krawędzi czakramu. które wytrzymałości i odporności na przenikanie. sami zaplanowaliśmy przed inkarnacją. po czym wypełnia pozostałą po nim dziurę doświadczenia z obecnego życia. Tarcza wygląda naszym polu energii.

często zanurza energię prawej dłoni tam. że jest Bogiem. żeby dać mi sygnał. że chodzi o coś więcej. uzdrowiciel poprzez tarczę wibracji. wzmocnić spokojny stan pacjenta albo po prostu Ta metoda leczenia z wysokiego poziomu różni się zakończyć sesję na poziomie siódmym. W pewnym sensie podczas nawiązać kontakt z jego energią--świadomością i uzdrawiania na wyższych poziomach uraz traktowany pozostając w zgodzie z wolą Boga. gdzie pacjent wypełnia wolne miejsce innym negatywnym umiejscowiona jest energia jego lewej dłoni. To doświadczeniem. każdej komórce urazu i każdej komórce ciała. jak skłonić uraz niższych warstw pola aurycznego. łącząc pola. Iskra boskości obecna w każdej pole auryczne. zintegrowania odnowionego i chronionego tarczą Po zakończeniu sesji. Wyrzucało to przewodników z się znajdował. bardzo od sposobu. a więc zsunięcie się z miłością i napełniają światłem. że nie mogli się różowym światłem bezwarunkowej miłości. do opuszczenia ciała. gdy pacjent wkładał już obszaru z pozostałą częścią pola pacjenta. prze- . Uzdrowiciel musi znaleźć się wewnątrz tej tylko energetycznymi kopiami urazu. ponieważ posiada energię. Gdy uraz opuszcza ciało. całe jego zrestrukturyzowane złote pole Uzdrowiciel powoli przemieszcza dłoń przez górną rozpadło się na moich oczach. Zdumiona część ciała aurycznego. buty. Kiedy uraz opuszcza aurę. ale zdałam sobie sprawę. Później Emmanuel. obszar. Na przez pacjenta i przeciwdziała wszelkim zaburzeniom. Przy uzdrawianiu na niższych komórce naszego ciała nieodwołalnie wypełnia wolę poziomach aury sytuacja jest inna — często bloki są Boga. Uraz odchodzi z własnej woli. a cały zaczynać od początku. a pozostała po nim dziura wypełnia opuszczali mnie. przewodnicy przyjmują go Oznaczało to udział mojej woli. wszystkie w sobie ową iskrę boskości. Zostaje Tarcza Ósmego Poziomu potrzebna jest. niepowodzeniem i uzdrowiciel musi zaczynać od powolny oddech i koncentrować umysł na poddaniu początku. żeby wyjścia przez przypomnienie o jej związku z Bogiem. iskry. kiedy zamknięte złotą pieczęcią. Byłam zdumiona. Musieliśmy różowe pole łączy się z polem wokół siebie. dlatego zawsze wypełnia uniwersalną wolę. Innymi słowy. energią-świadomością urazu.Uzdrawianie pełnospektralne 259 Kiedy tarcza została już osadzona. Łącząc się bez. że nosi świadomość. pomyślałam: „W jaki sposób dokonałeś tego tak Po osadzeniu tarczy uzdrowiciel wzmacnia szybko?" Chciałam położyć pacjenta z powrotem na główny pionowy strumień energii wlewając weń stół. Uzdrowiciel odłącza lewą pacjent nie może dać sobie rady z wolnością dłoń od tarczy. w jaki uzdrowiciel usuwał bloki z Najtrudniej było mi nauczyć się. uzdrowiciel pulsujące złote światło. przypomnieć jest jak żywa istota. który jest wyciąganie go albo uwalnianie za pomocą wysokich gotowy do odejścia. proces odbywa się pod ochroną tarczy. początku próbowałam często wyciągać uraz. Przewodnicy białym światłem. poziom i pozostać tam w stanie całkowitego spokoju i Wszelka próba wywarcia nań presji kończy się zgodności z wolą Boga. Przypominam każdej wywoływane przez niego efekty odchodzą wraz z nim komórce. światłem i mądrością i i pacjent nie ma już z nimi więcej do czynienia. która pozostaje na miejscu. a nie jego źró. z którą Tarcza umożliwia spokojne zaakceptowanie zmiany stanowi jedność. Ta metoda pozwala całemu urazowi opuścić się woli Boga. Powoli wywołaną zniknięciem długoletniego urazu. Trudno jest wznieść się ponad siódmy umożliwia mu to. Trzeba utrzymywać długi. kauteryzo-wany jest złotym albo mojego ciała. kiedy któregoś uwalnia lewą dłoń. a ja zaczynałam drżeć. w którym na niższy poziom. Pacjent stopniowo wraca do sięga pod nią prawą dłonią i nawiązuje kontakt z ciała. Nie jest to łatwe zadanie. muszę zbliżyć się do urazu. której używa się do razu zaobserwowałam takie zjawisko. Nowe znieść niskiej wibracji mojej „woli". W tym momencie można zakończyć sesję. Jest to coś zupełnie innego niż pośrednio z energią-świadomością urazu. próbując zmusić ją do Uzdrowiciel może zejść na szósty poziom. dłową energią.

Teraz terapia pomogła jej polepszyć ich wzajemne Zespoły przewodników stosunki. pomogło jej to zwiększyć szacunek dla samej siebie. Ponieważ matka stała się dla niej kimś rzeczywistym. wydaje mi się. zajmowała się nimi wszystkie pola). Rozpoczynając pracę ze mną kilka lat wcześniej. zapieczętowali dół tarczy złotym światłem. że pacjent Betty. Potem połączyliśmy jak umieszczać tarczę w aurze. otoczeniu swoich własnych przewodników. że na ogół usuwają oni całą Interesujący przykład osadzania tarczy pokazuje osobowość ciał energetycznych pacjenta (a wraz z rysunek 22-21. dlaczego nigdy nie przeprowadziłam z czasem odnoszę wrażenie. że jesteś taka poziomach pracują ci sami przewodnicy. Zamiast czego pragnął. Wszystko to widzę w formie krystalicznego lata. Zrozumiałam chroniony tarczą obszar z górną i dolną połową pola również. Po pewnym czasie zaburzenie. bez konieczności widziała jej zdjęcie. które były dla niego ciała. Według mnie polega to na ponownej matka. wyrażają się poetycko. by kiedykolwiek inkarnacji w tym samym ciele. W trakcie terapii uzyskała obraz przechodzenia przez doświadczenia narodzin matki i zaczęła łączyć się i wiązać z nią na nowo. która pojawiła się w postaci duchowej w zrozumiał. Uzdrawianie na dziewiątym poziomie aury Potem będzie mógł wrócić na sesję. Mogłam tylko czekać. żeby chronić ją i uczyć. jak wyglądała jej naturalna szybkim tempie. po czym wkładają nowy biznesem. zdał sobie sprawę. Śmierć matki była stale dla Betty wielkim ciężarem. pełni oczyszczeniu aury oraz sprawdzeniu poziomu miłości i troski. Jej matka umarła. przewodnicy osadzili tarczę i usunęli zaburzenie Przewodnicy wyko- wywołane śmiercią matki. Pacjentka. „Dlatego. Są bardzo kojący. iż nie będzie w stanie zaakceptować tego. Zespoły zdrowa". ucząc nas. Byłam świadkiem takiego zabiegu tylko kilka razy. Ci. którzy właśnie nauczyłam się osadzać". ponieważ postawiłoby go to twarzą w w ciele. światła. że na wszystkich nią sesji uzdrawiającej. Następnie wypełnili bardzo bolesne. aż sam postanowi stawić czoło wszystkim decyzjom dotyczącym jego życia. Oznaczałoby to bowiem 22-21). iż nie będzie umiał zespołu przewodników ener-gię-świadomość stawić czoła pewnym aspektom swojego życia zaburzenia przyjęła z miłością matka (patrz rysunek związanym z sesją. /dzieciństwa w celu ustalenia zadań życiowych. kiedy zobaczyłam matkę (Rodegast) De Vitalis powiedział. Przy następnej pracują na poziomie astralnym. Wreszcie uraz obserwuję przewodników pracujących z tego zaniknie i pacjent doświadczy zwiększonej swobody. Jednak w tym samym momencie pracujące na różnych poziomach robią wrażenie uzdrowiciele przypomnieli mi o „tarczy. pokazano na rysunku 22-22. Betty nigdy nie zaakceptowała swojej macochy. kochać samych siebie z naszymi błędami itd. że nie mogę już pracować więcej z tym aurycznego i wzmocniliśmy główny strumień energii pacjentem. . nie pamiętała nawet. B. Tymczasem przewodnicy wydobyli Betty z konfrontację z problemami. troszczą się głównie wizycie przeprowadziłam sesję. że różne zespoły Któregoś dnia po kilku latach terapii Betty przewodników pracują na różnych poziomach. odparłam. a my założymy mu tarczę. Gdy usunięcia urazu i umożliwić gojenie. żeby ochronić go przed skutkami Wiem bardzo niewiele na ten temat. Betty. a zapytała mnie.260 Dłonie pełne światła wodnik kontaktujący się przez moją przyjaciółkę Pat Byłam bardzo poruszona. Po wyczesaniu i o sprawy serca i miłości. poziomu. Zabieg ten uzdrawia pacjenta w bardzo Betty nie miała pojęcia. jak uświęconego. którą wyposażonych w indywidualne cechy. kiedy Betty miała trzy zestaw. powodem była matka. który nie wymagał pomocy. tak jak Krótko po tym doświadczeniu nauczyłam się. zmieniło się w białe światło. a tego chciał za wszelką cenę dziurę po zaburzeniu różowym światłem miłości i uniknąć. Czasem wydaje mi się. którego twarz z jego decyzją i jeszcze pogorszyło sprawę.

I ■8 to OT Rysunek 22-22: Pieczętowanie Tarczy Ósmego Poziomu .

uczyń afirmację. Oczyść kręgosłup. Zmierz siłę czakramów za pomocą wahadełka. Interesuje ich idealny zrobiłeś. Jaka jest pierwotna przyczyna choroby? Jakie są właściwości wyższej jaźni. 15. Wyjaśnij. Bardzo stopach. Po jakimś czasie dodaj punkty 9 (w miarę potrzeby). w tym momencie rozpocznij 6. Gdzie też blokuje się emocjonalnie? Bądź z pacjentem. połącz i zrównoważ swój system . energetyczny z systemem pacjenta. do Na użytek początkujących uzdrowicieli podam których powinieneś dotrzeć. aktywni i obecność przewodników. woli i trudno jest mi powiedzieć cokolwiek o emocji. 1. 13. Przewodnicy dozorujący osadzanie 7. możesz wykonywać punkty 12. Przed wejściem pacjenta połącz się ze światłem. Zastanów się. mógł rozwiązać swoje problemy i otworzyć zamknięte czakramy. Jeśli popracować. Co jakiś czas w trakcie sesji musisz łączyć i plan działania i skuteczne uzdrawianie. żeby pomóc pacjentowi teraz plan zabiegu w skróconej formie. jakimi obszarami życia osobistego musicie skanując jednocześnie wewnętrzne układy ciała. 10 i 12. Zinterpretuj wyniki pomiaru czakramów Tarczy Ósmego Poziomu posiadają niezmierzone wtłaczając energię przez punkty refleksologi-czne w zasoby tolerancji. jesteś początkujący. Za pomocą psychiki odczytaj wszelkie informacje. Ustal wzajemną równowagę rozsądku. Uświadom sobie rycznym uświęconym są bardzo poważni. Ustal główne problemy. Jakie są główne systemy obronne pacjenta? (Patrz: rozdziały 9. 10 i 12. jeśli jeszcze tego nie chcą „zabrać się do roboty". Jeśli wiesz jak. do których czujesz się instynktownie przyciągany. Stosując 3.262 ________________________ Dłonie pełne światła nujący pracę na poziomach keterycznym i ete. przejdź do punktu 16. równoważyć swój system ze światłem. używając poznanych wcześniej warstwę pola. znajdź główne zamknięte oraz otwarte przewodnikach dziewiątego poziomu. Oczyść konkretne bloki w niższych ciałach energetycznych. 10 i 11. dlaczego pacjent przyszedł do 9. 14 i metod. Zbadaj przepływ energii w ciele pacjenta. Zaraz potem w samouzdrowieniu? (Patrz: rozdziały 9. Dlaczego wybrał akurat twój gabinet? Co możesz mu dać? Otwórz się na własną wyobraźnię. 10. Wyczesz czakramy dolnych ciał aurycz-nych. 5. ciebie.) 11. 2. najbardziej odpowiadające ci techniki. Czy przyjmuje on energię. znajdują się główne bloki? W jaki sposób pacjent Przejdź z nim przez bloki. obserwuj stan emocjonalny pacjenta. co będziesz robić. są jednak bardzo przewodnikami i systemem energetycznym pacjenta. Są też bardziej bezpośredni. (Patrz: rozdział 10.) znajdziecie pytania pomagające przeanalizować zabieg i stwierdzić. czy 4. przez które pacjent będzie oni wrażenie nieco bezosobowych. cierpliwości i miłości. szóstą i siódmą Otwórz czakramy. Dostrój się i połącz ze światłem. Zanotuj wyniki. ale sprawiają ośrodki energetyczne. że nie mają zbyt wielu uczuć.) 12. Gdy zaczniesz postrzegać piątą. Słuchaj. Wydaje się. jakie Plan sesji uzdrawiającej uda ci się odebrać. wspierający i tolerancyjni. Pozwól swoim używa swojej energii? Jakie błędy popełnia przy jej przewodnikom na pomoc w pracy przy konkretnych kierunkowaniu? Jakie są tego długofalowe skutki? obszarach ciała. Pracuj bezpośrednio nad miejscami. nad czym trzeba poćwiczyć i nad 8.

Rozszerz i wzmocnij skorupkę jajka ciała swoim osobistym życiu powinieneś popracować? keterycznego uświęconego. nawiąż pacjenta przed i po zabiegu uzdrawiającym. Po każdym zabiegu wypijcie z pacjentem 1. nad jakimi kwestiami w 17. możesz zobaczyć przewodników. związku z tym dałbyś mu rady? potwierdź to. 15. lub odebrać bezpośrednie uzdrowiciela? Czy straciłeś koncentrację i zużyłeś wiadomości dla niego. 8. sposób? Powiąż to ze strukturą charakterologiczną pacjenta i samego siebie. Delikatnie przerwij energię. Jaka była pierwotna przyczyna choroby? Jak sobie z nią poradziłeś? 19. Odpowiedz na pytania punktu 7 planu sesji uzdrawiającej. na jakich obszarach kilka minut. Oddaj cześć samemu sobie. Usiądź u wezgłowia pacjenta i spróbuj wzbudzić sinusoidalną wibrację w jego kręgosłupie. Przejdź na poziom niebiański (szósty). 1. 14. aż w pełni powrócisz do ciała i na plan skupisz się na następnym zabiegu? Jaka jest twoja ziemski. 3. procedurę. Jeśli pacjent opuścił ciało i potrzebuje pomocy w powrocie. W świetle powyższego. tam gdzie nie było to potrzebne? W jaki połączenie i zamknij otwór. Pozwól. W tym momencie możesz wyczesać ciało sposób wspomagałeś pacjenta i pomogłeś mu się niebiańskie i astralne. Rób to tak długo. Co się po kolei wydarzyło? Jak przebiegła każda 13. Co udało ci się osiągnąć podczas zabiegu? Czy użyciu techniki obu rąk. zamykając wszystkie otwory i oddal się od pacjenta. anioły 4. kim jesteś i co robisz. ponownie kontakt z siódmą warstwą jego pola. by uzdrawiająca energia prognoza dotycząca stanu zdrowia pacjenta? Jakie w przepłynęła przez ciebie. Podnieś częstotliwość wibracji. zrobić przed rozpoczęciem sesji? . szczególnie jeśli pacjent jest otworzyć? przygnębiony albo stłumiony. Poczekaj 9. W świetle powyższego. 6. 20. Odpowiedz na pytania punktu 4 planu sesji twoimi. przejdź na następny poziom i powtórz uzdrawiającej. Przegląd rozdziału 22 21. Kiedy wibracje pacjenta zrównają się z 2. wibrując przysadką. jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. aż centralny obszar mózgu rozjaśni się. a z którymi białe światło bezpośrednio do centralnego obszaru miałeś problemy? mózgu. Delikatnie przerwij połączenie. Co uzdrowiciel powinien przede wszystkim po dużej szklance czystej źródlanej wody. oddaj cześć pacjentowi i jego samouzdrawiają-cej sile. Narysuj schemat przepływu energii w ciele 18. Stań po prawej stronie pacjenta. W tym momencie. 7. wyślij faza zabiegu? Które kroki były łatwe. przy 5. dotarłeś do wewnętrznego światła pacjenta? Jaka była natura właściwości jego wyższej jaźni? W jaki 16. Jakie były wewnętrzne procesy pacjenta i lub wizje pacjenta.Uzdrawianie pelnospektralne 263 pracę na poziomie eterycznym albo keterycz-nym Analiza sesji uzdrawiającej uświęconym. delikatnie chwyć go za stopy i wessij energię ku sobie.

to czy przy uzdrawianiu białym światłem? Na czym będzie on w stanie skutecznie używać należy skupić uwagę? W jaki sposób skanować? czerwonego koloru w trakcie uzdrawiania? 16. jeśli w trakcie uzdrawiania na informacji od nich? piątym poziomie nie posłuchasz rad prze- wodników i poruszysz dłońmi. Jeśli aura rozdarta jest na całej długości pola. Co rozumie się przez wtłaczanie energii? Co to dziesz potrafił dotrzeć do siódmej warstwy i jest wyczesywanie ciała? zaszyć jej. jeśli nie bę- . Opisz procedurę pozwalającą ci odłączyć się od 8. Jaka jest różnica pomiędzy przekazywaniem razem? energii od przewodników a odbieraniem 9. Czy wyczesywanie pomaga w przypadku 4. jedną dłonią. Jak należy koncentrować energię i świadomość zamknięty na niższych poziomach pola. Wymień trzy możliwości rozdarcia siódmej Do przemyślenia warstwy. Co się dzieje.) 11. gdyby była rozerwana? 3. Czy uzdrowiciel świadomie kontroluje kolor rozdartego pola? światła. (Rozdział 15. Jeśli pierwszy czakram uzdrowiciela jest 15. kiedy wtłacza energię podczas wy. Opisz uzdrawianie na kolejnych poziomach pola Dlaczego? aurycznego. 1. Dlaczego pacjent opuszcza ciało przy pracy na czesywania? Dlaczego? siódmym poziomie? 5. Opisz kierunek wyczesywania dla pacjenta z 17. Uzasadnij. się jej używa? Kto decyduje o jej użyciu? 7. Kto uzdrawia? które warstwy należy zaszyć? 12. 14. Jaka jest różnica między wtłaczaniem energii pacjenta po zakończeniu sesji. Co to jest Tarcza Ósmego Poziomu? Do czego chorym sercem. Opisz proces oczyszczania kręgosłupa. Czy wyciek energii ustanie. zanim oni skończą pracę? 10.264 ________________________ Dłonie pełne światła 2. 6. 18. Do czego służy wyczesywanie? 13. dwiema oddzielnie i dwiema 19.

Oznacza to. oczyszczania kręgosłupa i ładowania terapeutyczny daje przykłady doskonałych ćwiczeń czakramów. możesz zakłócić wcześniej w rozdziałach dotyczących uzdrawiania na przekazywaną ci barwę przez nieświadomą zmianę poziomie eterycznym uświęconym. uzdrawiania na pole w jednym konkretnym kolorze. niego przekazywany. Jeśli myślisz o czerwieni. Rozdział 23 UZDRAWIANIE KOLOREM I DŹWIĘKIEM się przebywania w danym kolorze i utrzymywania Uzdrawianie barwnym go. że jeśli nie przykładów utrzymywania koloru podaliśmy już nauczysz się kontrolowania kolorów. keterycznym pola. wytworzysz nauczyć żółć. lub podtrzymał go. Utrzymywanie koloru oznacza zanim podejmą próby kontrolowania przepływającej również utrzymywanie określonego zakresu przez nich barwy. Musisz zatem nauczyć się utrzymywać swoje uświęconym (utrzymywanie złota). Generalnie musicie się nauczyć. byście wlali w pacjenta kwestia myślenia o danym kolorze. dopóki jest to konieczne. aż ten zostanie naładowany. co do czasu. Musicie być na dalszej fazie zabiegu przewodnicy mogą poprosić. poziomie szóstym. tak jak w światło o określonym zabarwieniu. Nieco użyć. który będzie przez początkujący uczniowie ćwiczyli modulację kolorów. Innym razem oznacza „bycie" w określonym kolorze. co w gruncie rzeczy musicie przeważającej części bez kontroli koloru. Jeśli myślisz o ziele- . tyle wrażliwi. Bardzo ważne jest. jednak w robić przez cały czas trwania sesji. światłem i modulacją koloru W poprzednim rozdziale stwierdziłam. kiedy musicie utrzymać kolor czakramu modulacji koloru. Wyczesy-wanie odbywa się w częstotliwości pola. by utrzymywać swój poziom energii w abyś „osiadł" w określonym kolorze. by utrzymywać określony kolor. że wytworzenie wybranego koloru potrzebnego do Wiele razy uzdrowiciel będzie musiał uzdrawiania wymaga praktyki. Nie jest to przewodnicy mogą poprosić. gdzie wchodzicie w częstotliwości Dolores Krieger w swojej książce Dotyk niebiańskie. którego chcą przedziale wymaganym przez pacjenta. Musicie zatem wizualizacji.

Kolory mają wybierz dwa z nich. ćwiczcie. żeby wytworzyć błękit. Wraz z nimi jak wiele informacji posiadasz teraz na temat mogą się również pojawić formy albo kształty. słuchu widzicie z tej książki. który bardziej ci odpowiada. Emmanuel pokazuje jej arkusze kolorowego papieru albo plastyku tej samej „aurę" pacjenta na poziomie duszy. cokolwiek to dla ciebie oznacza. Jeśli poproś o podanie kolorów na poziomie duszy. Powinniście oczyścić swoje eksperymenty dojdziesz do tego. Patrz na nie pod słońce. co oznacza dla czakramy przed rozpoczęciem tych ćwiczeń. co Pat. Jak je odbierasz? Spraw sobie „Głównie niebieski. pomogą pacjentowi zrozumieć znaczenie kolorów. z dodatkiem żółtego i purpury. kiedy nosisz niebieskie ubranie Często ludzie przychodzą do mnie i pytają: albo siedzisz w niebieskim świetle przedostającym „Jakiego koloru jest moja aura?" A potem pytają: „Co się przez okno katedry? Co dla ciebie oznacza błękit? ten kolor znaczy?" Wielu ludzi robi sobie „odczyt Musisz użyć tego zmysłu. pojawiać się na ekranie twojego umysłu. Ćwiczenie: Kontrolowanie koloru. jaki kolor ma jego aura. Pamiętaj. ciebie bycie w stanie błękitu. która przejrzystego plastyku. Moja koleżanka Pat (Rodegast) de Vitalis. które swojego związku z obydwoma kolorami. Zamknij oczy i zadaniem (karmą) w aktualnym życiu. Wielu początkujących popełnia ten czerwień. Czysta czerwień symbolizuje uwolniony albo przemian wtłaczajcie w siebie energię okreś- . czy denerwują? Połóż arkusze na różnych rejonach swojego ciała. czy potraficie stwie- również efektem będzie żółć. podczas którego odczytujący mówi: „Twoja najbardziej przyzwyczajony. Czy chciałbyś nosić Aby odczytać kolory na poziomie duszy. oznacza to namiętność albo każdego z nich. Po chcesz. co oznacza to i to. Uspokajają cię. Będziesz zaskoczony tym. Ćwiczcie. że chcąc wtłaczać wytwarzasz żółć. Weź kolory na poziomie „duszy". Sprawdzajcie. Czerwień zmieszana z różem oznacza Razem z partnerem weźcie się za ręce i na miłość. ćwiczcie. który wysyłasz Znaczenie koloru w aurze Jak się czujesz. Włóż palce w każdą z wytwarzanych przez poziomach i odpowiadam mniej więcej w tym stylu: niego barw tęczy. jaki jest w takiego. musisz „być" Żeby wtłaczać kolor pomarańczowy. odczytuje Zbadaj swój związek z każdym kolorem." płytki kolorowego szkła albo arkusze barwionego. dotyku? Kup jeden z kryształów ze szkła odpowiadam zwykle: „Na jakim poziomie?" Lub też ołowiowego. pewnym czasie i uzyskaniu praktyki. Poprzez czysty czakram drugi itd. czy też pozbawiają energii? patrzeć na ten sam poziom. Jeśli ktoś pyta mnie. Techniki oczyszczania czakramów podaliśmy w rozdziale dwudziestym pierwszym. brzmi błękit. że miałeś błędne oczekiwania dotyczące działania Jeśli widzisz czerwień. Jakie są w dotyku? Czy je lubisz? Nie interpretacji pokazuje tablica 23-1. możesz próbować zgadnąć. kolory zaczną Następnie otwórz oczy. ponieważ kiedy myślisz. wytworzysz żółć. oczyść ubrania tego koloru? Z wciąż zamkniętymi oczami umysł poprzez głęboką medytację. musicie mieć błękitem. A zatem. silne uczucia. który można zawiesić sobie na oknie w odczytuję główne kolory na niestrukturalnych domu. do którego jesteś aury". Uzdrowiciele nazywają rdzić. ma przewodnika imieniem Emmanuel.266 Dłonie pełne światła ni. zazwyczaj nie robię czegoś czy dotyku? Jak wygląda. Zbadaj swój związek z tymi konkretne znaczenie dla Pat. a następnie wybierz ten kolor." Jak pozyskujesz informacje: za pomocą wzroku. że lubisz? Jakie wywołują w tobie uczucia? Czy cię chcąc interpretować kolory według tej listy. Okaże się. Pamiętajcie. lonego koloru. jaki kolor jest w was wtłaczany. to „robieniem w żółci". musisz energe-tyzują. musicie mieć otwarty pierwszy czak-ram. a sposób ich kolorami. gdy ta łączy się z wielkości i zmieszaj je ze sobą. błąd. Jak najlepiej aura ma taki a taki kolor. co to za kolor. Jeśli myślisz o błękicie.

głębokie zapom. Czasem tylko specjalnie kolorem nauczyciela i wrażliwości. Złoto to związek z Bogiem . ambicja lub pokrzyżowane plany. Czerń to brak Czerwony namiętność. światła lub głębokie zapomnienie. Ciemna czerwień: unie- ruchomiony gniew. ciszy i pokoju z Bogiem. redukuje ból. Czerwieni używa się do ładowania pola. Pomarańczowy ładuje pole. Błękit jest stanie ten kolor podtrzymać. a na poziomie duszy wyraża się jako zraniona czerwień: dynamiczny gniew. a biały prawdę. Czarny aksamit wprowadza drzwi do innych wszechświa. połączyć się z duchem. trzecie oko. które są Kolor Znaczenie: przejściami do innych planów. auryczne. człowiek ma ambicję. emituje barwę srebrną na poziomie duszy.Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 267 Tabela 23-1: . Niebieski nauczyciel. ZNACZENIE i służenie ludzkości boską miłością. wszystkie problemy. zaś indygo wiąże się ze zmierzaniem ku określone przez przewodników. Kiedy człowiek KOLORÓW NA POZIOMIE DUSZY . odbudowania siódmej warstwy oraz do wzmacniania Czarny aksamit jak czarne dziury w kosmosie. podczas gdy indygo otwiera Srebrny komunikacja. przejaśniania „zamulonej głowy" i poprawiania pracy Lawendowy duch. Czerwono- pomarańczowy: seksualna. czakramów. Biel ładuje pole. znaczy to. co prowadzi do kiedy zmieszany z różem. Żółty odnosi Na ogół w trakcie uzdrawiania nie kontroluję się do intelektu. Każdy kolor wywiera określony wpływ na pole Zielony uzdrawianie. Złoto służy do (rak). ale jestem w energii uzdrawiającej albo opiekuńczej. by ułatwić namiętność seksualną. i ładowania pola. z duchem. Kolory służą również do ładowania opiekun. Pomaga również w odbudowie kości. Błękit uspokaja. Obecność wysyłam określony kolor. W służbie używany przy odbudowie pola eterycznego i ludzkości. Miłość. z powodu raka albo innego urazu. pacjenta w stan łaski. uzdrowiciel. Czarny aksamit jest jak czarne dziury w kosmosie. Człowiek emitujący zieleń ma wiele przechodzącego przeze mnie koloru. silne uczucia. zwiększa Indygo zmierzanie ku głębszemu potencję seksualną i odporność. Do uzdrawiania używa się wszystkich kolorów Żółty intelekt. ZADANIA że potrafi się dobrze komunikować. wzmacnia wizualizację i oczyszcza Czarny brak światła. sprowadza spokój i nienie. Purpura pomaga pacjentowi Boskiej. a także jest Złoty związek z Bogiem. wypalania raka i ogrzewania wychłodzonych Purpura głębszy związek z duchem. Tabela 23-2 wymienia purpury na poziomie duszy oznacza głębszy związek kolory używane przy uzdrawianiu i ich funkcje. Brąz oznacza przyjmowanie swojego zadania. Kolor lawendowy oznacza polega na wtła- ducha. czerwień zmieszana z pomarań-czem oznacza Pomaga również rozszerzyć pole pacjenta. gniew. prostego umysłu. udaremnione plany zadowolenie. głowę. Zieleń równoważy i uzdrawia Biały prawda. wrażliwość. pomarańczowy. Ładowanie czakramu takiemu związkowi. tęczy. miłość podobna do osadzaniu tarczy. ciemna czerwień — wstrzymany nad utrzymaniem funkcji tkanek i komórek kostnych. Purpura zmieszana z błękitem działa znieczulająco przy głębokiej pracy uaktywniony gniew. namiętność Kolor w sesji uzdrawiającej Pomarańczowy ambicja. Kiedy kolor jest mu połączenie z jego zadaniem. Żółtego używa się do związkowi z duchem. które ucierpiały Brązowy wchodzenie w swoje zadanie. tów. rejonów. Czysta raka.

analityczne i powodować większe zmiany w mięśniach i układzie intelektualne. Jeśli niebieski zdekoncentrował się i „u-puścił" kolor. Najpierw wysyłają światło Kolor używany do: lawendowe. techniki. Swego czasu wspólnie z innym uzdrowicie- Indygo sprowadza pokój i zadowolenie. przeprowadzone dzień Niebieski osadzanie tarczy. mięśniową. ogrzewa lawendowe nie wystarczy. Kontrolowanie koloru na tym poziomie. równoważy. krew jest czysta. W uspokaja. jak komórki kości zmieniają swoje położenie. pomaga rozszerzyć pole purpurowobłękitny płomień wychodzący z jego pacjenta. Ta procedura Zielony uzdrawia. przekazywanego koloru zwiększało skuteczność Generalnie należy stwierdzić. Utrzymując purpurowobłękitny Kolory lawendowy i srebrny były używane płomień zmieszany z białym światłem. koloru żółtego nie używa się zbyt strukturalnym. Był to jedyny przypadek. z ich przestrzeni życiowej. ponieważ Daniel mógł wchodzić głębiej i społeczeństwo jest już tak mentalne. wspomaga pacjentki chorej na białaczkę. na którym akurat pracujesz. Kiedy dostrzegam w polu mikroorganizmy. otwiera trzecie oko.268 Dłonie pełne światła Tabela 23-2: cych. mięśnie czaniu w pole odpowiadającego mu zaczynały mnie boleć. wyprostował przez moich przewodników nieco inaczej niż w niewielkie skrzywienie mojej kości udowej. moich tkankach i zamiast wynagrodzenia uczestniczył Złoty wprowadza pacjenta w stan łaski. ładuje pole. mógł wejść bardzo głęboko w moją tkankę Purpurowo. Ten Pomarańczowy zwiększa potencję seksualną. gdy oczyszcza głowę. lem zaczęłam eksperymentować nad działaniem łagodzi ból. wzmacnia i ładuje pole. podanych wcześniej technikach uzdrawiaj ą. dochodząc do światła srebrnego. nie wywołując bólu. Obserwując to za pomocą postrzegania ponadzmysłowego. do poziomu kostnego. że jej duchem. przejaśnia następnie kierunek przepływu i wysysają lawendowe i Żółty „zamuloną głowę". łagodzi. KOLORY UŻYWANE PRZY które należy usunąć. a potem srebrnego do przeprowadzenia operacji. ładuje czwarty srebrne światło przez moje ciało. usuwając czakram.czenie z zadaniem. Heyoan komen- . palców. ogólnie mikroorganizmy z ciała pacjenta. potężny strumień zdaje się wyrzucać mikroorganizmy zwiększa odporność. Biały silnie oczyszcza pole (opalizujący Kalifornia) wykonywał głębokie zabiegi lecznicze na srebrny ładuje szósty poziom). odbudowuje konkretnym przypadku. częstotliwość. Przewodnicy odwracają ładuje drugi czakram. gdy oczyszczałam krew poziom eteryczny. ujrzałam. przypomina odkurzanie za pomocą światła. restrukturyzuje siódmą purpurowobłękitnego światła. Fizycznie było to niezwykle przyjemne uczucie. umożliwiając mu połą. wypala raka. przewodnicy używają najpierw UZDRAWIANIU koloru lawendowego. Structural Bodywork Institute (Santa Barbara. redukuje sesji prowadziliśmy eksperymenty z łączeniem Srebrny ból w trakcie głębokiej pracy nad kontroli koloru i głębokiej pracy nad tkankami. W trakcie ciszy i harmonii z Bogiem. Jeśli światło Czerwony ładuje pole. w prowadzonym przeze mnie seminarium. łączność z po sesji badania po raz pierwszy wykazały. co wprawia mikroorganizmy w gwałtowne drżenie i niszczy je. ładuje pole. że ponieważ nasze zabiegu. Jeśli tkankami i pracy nad komórkami Danielowi udawało się utrzymać silny Czarny aksamit kostnymi. Daniel Blake ze Lawendowy warstwę. zwiększają natężenie i wychłodzone rejony. W pewnym momencie zdołał dotrzeć często w trakcie sesji uzdrawiających. badania kliniczne potwierdziły skuteczność tej Purpura oczyszcza pole. ładuje pole.

W wyniku zabiegu normalne wyczesywanie. przy chodzeniu. Pracując w ten sposób. że blizna nie została nawet tknięta. jak efekt piezoelektryczny uważane jest przez uzdrowicieli za jedną z chorób pomaga ukierunkować jej rozwój. W w jej polu. były w stanie wyrzucić innymi uzdrawiającymi przewodnikami często bliznę poza pole. Przebywanie we. tak. Jest rozwijać tę konkretną formę uzdrawiania. Ma to bardzo uzdrawiające działanie. która jej ona jak potencjał życia znajdujący się w łonie. że dwie z nas. wyciąć część blizny. ciemne kolory w aurze wiążą się zazwyczaj z chorobami. Po Dźwięk w uzdrawianiu zakończeniu sesji Liz stwierdziła. Pod koniec aksamitnej próżni jest kolejnym sposobem bycia jednością tygodnia ponownie zajęliśmy się Liz. studentki dały z siebie wszystko. przebywamy w tym miejscu z pacjentami cierpiącymi na Dźwięk „rozluźnił" bliznę. Stan ten powiązany z dźwiękiem. która odzyskała całkowitą potężną techniką leczniczą. lecz aksamitu. Efekt piezo. Za jego pomocą ładuję i wzma- . w rejonie krzyża. około jednej godziny Użyłyśmy następnie kryształów jako skalpeli. Grupa leczyła ją. żebym za-i częła używać studentką. najtrudniejszych do leczenia. Wydało mi się to dziwne. w pełni i bez osądów. Pracowałyśmy razem pacjenta. żeby za każdym razem. kto choruje tkankę kostną wywiera się nacisk. Odkryłyśmy. że kolor w aurze jest bezpośrednio z nim większość problemów z chodzeniem. Bardzo trudno jest elektryczny w kościach jest następujący: kiedy na uzyskać zmianę w polu aurycznym kogoś. co najlepsze. która nauczyła się już używać PP. Kość rośnie cierpiała właśnie na to schorzenie. Wszystkie ze stwórcą. Od tego czasu regularnie używam dźwięku do uzdrawiania. co niesie ten moment. że skrzywienie kości Stwardnienie rozsiane {Sclerosis multiplex. leczące dźwiękiem. czarnego światła. choć była niemal kompletnie sparaliżowana. a wraz Odkryłam. żeby zmieniły nieco ton i kolejna część blizny ulegała poluzowaniu. lecz jest także samouzdrowienia Liz. co święte. Przebywanie wewnątrz tej czarnej duchowej albo pracy z dźwiękiem. Wraz z Heyoa-nem i pracowały z kryształami. a od sesji minęły już cztery częstotliwości dźwiękowych w aurze nie tylko lata. Jest to najbardziej odpowiadała. Podczas pierwszej moim przypadku skrzywienie było rezultatem grupowej sesji uzdrawiającej przeprowadziliśmy wypadku samochodowego. Jeśli nacisk (przy chodzeniu) wywarty zostanie trakcie kursu. że zniknął towarzyszący jej od piętnastu lat ból w nodze. Kilka wnątrz czarnej próżni oznacza trwanie w ciszy i spokoju. kość ulegnie skrzywieniu. Wiąże się ono z całkowitym zaakceptowaniem jako grupa. które wszystkiego. raka albo na inną poważną chorobę. płakała wraz W pewnym momencie mojej kariery uzdrowiciela z nią. a to wejście w stan łaski i jednoczesne wprowadzenie weń jeszcze inne wtłaczały energię. Wraz z innymi następnie szybciej w kierunku wyznaczanym przez studentami pracowaliśmy nad nią kilkakrotnie w prąd. jako że spostrzegłyśmy. stopniowo wycięłyśmy ją całą. elektryczny o niewielkim natężeniu. uzdrawiało za pomocą dźwięku. Podczas tego tygodnia każda studentka zaczynała Ta czerń nie była jednak czernią raka. Kilku studentów dostrzegło dużą bliznę w niewłaściwy sposób. lecz tym razem bez formy. uczuć. Liz. jeszcze inne na chirurgii rodząca wszelkie życie. To tylko niewielka część historii powoduje powstawanie kolorów. Jest kryształami. przez kość przepływa prąd mnie intensywnego kursu tygodniowego. dwie pracowały z Oznacza bycie tam całkowicie. Jedne wybierały kryształy. Potem prosiłyśmy studentki Wprowadza pacjenta w stan jedności z tym. SM) miało związek z tym. Jedna z uczestniczek prowadzonego przeze przykład. podtrzymywała. ułatwiając jej poruszenie. a Liz doznawała wielu Daniela uległo ono całkowitej likwidacji. jak na na SM. jeśli dodatkowo użyłyśmy dźwięku. Wzbudzanie określonych utrzymuje się do dzisiaj. Pod koniec drugiej godziny sesji wraz z inną przewodnicy zasugerowali. inne skupiały się na miłości. władzę nad ciałem. czarna tajemnica nieznanej kobiecości w każdym z nas. kilka innych medytowało w miłości. Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem _____________ 269 tując ten zabieg stwierdził.

Żeby napełnić organ dźwiękiem. wykonują muzykę otwierającą zaczynam od pierwszego i przechodzę przez czakramy. Tradycyjna dźwięk. Kiedy demonstruję terapię dźwiękową w trakcie zajęć grupowych. Wymień przykłady. różu. Obserwuję po prostu reakcje i próbuję. tkanek. Muzyka ma bardzo odpowiadającego mu koloru. dlaczego tak się dzieje. uczestniczyłam. Każdy czakram ma inny nerwowy i organy wewnętrzne. W jaki sposób używa się czarnego światła? zalecało kilku lekarzy. Rezonans jest słyszany i pobudzenia ich prawidłowego działania. cielesnych wymagają różnych tonów i modulacji do aż uzyskam rezonans. Na czym polega trudność przekazywania zbliżam usta na około dwa centymetry do wybranego koloru? odpowiedniego punktu na ciele. Ponieważ jednocześnie uzdrowiciel nie musi poprzestawać na tonach. tak żeby ich oporność ton. a tony czakramów poszczególnych osób różnią była zharmonizowana. ale jakimś czasie wydobywania dźwięku czakram jest wyobrażam sobie. w którym uzyskałam rezonans. Dźwiękiem można doskonale leczyć uszko- . Na dodatek odczuwany przez pacjenta. moduluję dźwięk. podtrzymać swój nowy poziom energii. Utwory były tak które zazwyczaj bardzo silnie wpływa na pacjenta. tak żeby moje usta dzone kręgi. błękitu. Po jest zwiększenie u niego umiejętności zakończeniu koncertu większość uczestników miała wizualizowania. którą 6. na przykład grupa wtedy do następnego czakramu. obowiązują również w przypadku organów we. żeby narzędziami leczniczymi. Efektem tym może być przepływ uzdrawianiu: czerwieni. w którym wszystkie siedem. Jeśli któryś z czakramów pacjenta otwarte i naładowane prawie wszystkie czakramy. nauka hinduska podaje odpowiednią literę sanskrytu czakram napina się i zaczyna obracać równo i (mantrę) i konkretny dźwięk dla każdego czakramu. żeby otwierać kolejne czakramy. nie będzie on mógł wizualizować Wszyscy czuli się cudownie. Częścią terapii było 7. 2. szybko. kości i płynów Żeby znaleźć ton czakramu. chór pod batutą Roberta śpiewał Interesującym efektem leczenia dźwiękiem. kiedy uzdrowiciel świa- Zasady odnoszące się do pracy z czakramami domie kontroluje kolor przekazywanego światła. pomarańczem. minutach terapii dźwiękiem czakram zostaje na tyle wzmocniony. jest bardzo słaby. jak czakram reaguje na też pracować z innymi formami dźwięku. Kiedy wydobywam odpowiedni ton. czerwieni zmieszanej z energii. Obserwuję organ 3. że pacjent potrafi zwizualizować jego kolor. przez dwie godziny bez przerwy. wnętrznych i kości. Jaki efekt wywołuje purpurowobłękitne odtwarzanie raz czy dwa razy dziennie taśmy z odpowiednim nagraniem. każdy członek grupy potrafi Przegląd rozdziału 23 określić moment. Pacjent srebrnego? Jaka jest pomiędzy nimi różnica? uniknął kolotomii (wycięcia części jelita). złota. 1. sprawdzam. Jednak już po kilku uzdrawiające działanie. W trakcie koncertu. aż uzyskam dźwięk wywołujący 4. W przeciągu purpury i bieli? kilku miesięcy udało mi się ten w sposób wyleczyć 5. Zazwyczaj Roberta Gassa. że muszą być bardzo potężnymi wystarczająco naładowany i wzmocniony. organów wewnętrznych. Jego zabarwienie staje się jaśniejsze. oczyszczenie organu albo wzmocnienie go. Co oznacza „robienie w żółci"? przy użyciu PP. zieleni. może obserwuję pole. Uzasadnij. pobudzać rozwój tkanki. że różne typy się nieco od siebie. Jakie jest działanie następujących kolorów w największy efekt. usuwać znalazły się około dwóch centymetrów nad punktem unieruchomione płyny z ciała oraz nastrajać układ umiejscowienia czakramu. Jaka jest główna funkcja kolorów lawendowego i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Nachylam się. Przechodzę Niektóre grupy muzyczne.270 Dłonie pełne światła cniam czakramy. Odkryłam. Po Nie pracowałam jeszcze z hinduskimi mantrami. dobrane.

W jaki sposób znajdujesz odpowiedni ton kolor. W jaki sposób można wpływać dźwiękiem na czakramy? Jakie to daje efekty? .Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 271 światło przy głębokich zabiegach tkan. W jaki sposób możesz wygenerować (stworzyć) 13. który następnie przekażesz pacjentowi? dźwięku przy uzdrawianiu? Podaj dwie metody. Czy możesz pasywnie przekazywać dźwięk kolorem i dźwiękiem? Jaki? wytwarzany przez twojego przewodnika? W jaki 10. W jaki sposób można używać dźwięku do kowych? leczenia organów wewnętrznych? 8. Podaj kilka sposobów. że wzbudziłeś właściwy ton. 12. Czy w uzdrawianiu istnieje związek pomiędzy 14. 9. Na jakim prawie fizycznym opiera się działanie sposób różni się to od aktywnego wzbudzania dźwięku w polu aurycznym? dźwięku? 11. które stwierdzają.

że termin „przeszłe życie" jest całkiem nieadekwatnym sposobem czasu nielinearnego opisywania tego typu doświadczeń. życiu". że ani czas nie jest Pendulum podaje ćwiczenie na poparcie swojej tezy: linearny. może nagle odkryć. że linearny czas jest tylko produktem z obecnego życia. Rozdział 24 UZDRAWIANIE ZABURZEŃ TRANSTEMPORALNYCH (Z POPRZEDNICH INKARNACJI) Wielu ludzi w pewnym momencie swojego o wielowymiarowych i wieloczasowych prze- duchowego rozwoju zaczyna mieć doświadczenia z strzeniach. Wielu usiądź w pozycji medytacyjnej. Osobiście uważam. że był kiedyś kimś innym. którego doświadczył w „innym dopasować tę książkę). umieszczając obok autorów pisało siebie zegarek albo budzik. zarówno Bentov w swojej książce Stalking the Wild fizycy. jak i mistycy zgadzają się. ani przestrzeń trójwymiarowa. przenikających się nawzajem. aktualnie. że doświadcza trójwymiarowej rzeczywistości (do której próbuję efektu zaburzenia. Einstein poprzednich wcieleń. a to ze Ćwiczenie względu na ograniczoność naszego poczucia czasu i na postrzeganie przestrzeni. Doświadczenia związane z reinkarnacją nie mogą być zapewne całkowicie zdefiniowane. tak . Ktoś medytując może wszystkie rzeczy z przeszłości i przyszłości istnieją „przypomnieć sobie". wplecione w jakiś sposób w Ktoś inny. gdzie przeszłego życia. uczestnicząc w zajęciach głębokiej wielowymiarową rzeczywistość. Jak zauważyliśmy w rozdziale czwartym. co oznacza doświadczenia z mówi o kontinuum czasoprzestrzennym. Icchak Ben-tov relaksacji albo przeżywając na nowo doświadczenia mówi.

kontakt. i wypełnienie zadania życiowego. żebraków czy morderców. odzyskując normalną szybkość. Celem przeżywania zobaczyć przeszłe doświadczenia związane z doświadczeń z przeszłego życia jest uwolnienie pasmami na poziomie keterycznym. kiedy to zobaczysz. Na czterech pierwszych wiedza pomaga wychwycić i zwalczyć ograniczenia poziomach aurycznych zaburzenie z poprzedniego istniejące w naszym myśleniu na temat natury życia wygląda jak normalny blok. ale ta pola. a nie linearnie. na konkretnym bloku i widzę przeszłe życie. na przykład podczas terapii typu subiektywnie. reakcja emocjonalna okolicznościami teraźniejszości pomoże nam pchnie cię z powrotem w spokojną rzeczywistość wyleczyć trapiące nas problemy. a dodatkowo na poziomie przeszłymi inkarnacjami przynosi bardzo dobre ketery-cznym przybiera wygląd pierścienia albo rezultaty. że postrzegamy czas ciałem. Mówiąc bardziej poziomem albo poziomami aury. kiedy mają kontakt z jego wydarzyło? Bentov mówi. ważną widzieć siebie jako królów albo wielkich rycerzy. z czym boryka się świadomości. które uniemożliwiają prostu dłonie w te pasma. Chcąc Zupełnie nie o to chodzi. to jak żyjemy w tym życiu. Jest to bardzo wskazówkę sekundnika. a wskazówka sekundnika skoczy Niektórzy uzdrowiciele automatycznie widzą do przodu.274 Dłonie pełne światła żebyś musiał tylko lekko rozchylić powieki. Opiszę teraz trzy metody nam wykorzystanie naszego najwyższego potencjału uzdrawiania tych zaburzeń. kiedy terapeuta trzyma pacjenta jak linearności tworzymy dla własnej wygody. otwórz lekko oczy i spójrz na osobowość w życiu teraźniejszym. to ujrzeć wskazówkę sekundnika. Na poziomach rzeczywistości. Zaburzenia emocjonalne i inne z zarówno z przeszłymi. przeszłość i przyszłość są przeżywane aktualnie. przeszłego życia wpływają na wszystkie poziomy Dosyć trudno to wszystko zrozumieć. transformacji jest celem głównym. Uzyskane w ten sposób informacje Zarówno Edgar Cayce. żeby znaleźć tam wiedzę i zro- poprzednich inkarnacjach zumienie potrzebne do transformacji. Twierdzą również. mających swoje podłoże w Według Roberts możemy dotrzeć do tych wymiarów albo „egzystencji". a wrażenie jego matkującego. Kiedy dzięki problemy obecne w doświadczeniach z poprzednich medytacji osiągniesz już stan podwyższonej inkarnacji pomogą nam zrozumieć. Co się przeszłe życie pacjenta. ma związek leczenie się odbywa. Nie chodzi tu o Często. na których to przystępnie. że proces pasma wokół jajkowatej skorupki tego ciała. wplatając je delikatnie w o wielowymiarowej rzeczywistości. jak Jane Roberts mówią można wykorzystać. Pamięć przeszłego życia powiązana z Oczywiście. Jeśli pamięć przeszłego życia zo- . Co się stało? Wielu ludzi istotny fakt. a dla sytuacji teraźniejszej. kiedy klient rozmawia ze mną. Dzięki temu Istnieją trzy metody „widzenia" i leczenia znane nam wymiary i nasze obecne życie mogą zaburzeń z poprzednich inkarnacji. Innym razem kładę dłonie nie jako chłopów. jak i przyszłymi inkarnacjami. w której nasza przebieg zabiegu uzdrawiania. od keterycznego w dół. eterycznym i ketery-cznym uświęconym objawia się Na poziomie uzdrawiania i terapii praca z jako problem strukturalny. że każda osobowość dowolnego wymiaru „Widzenie" i leczenie zaburzeń jest częścią wyrazu wyższej duszy istoty duchowej. o którym musi pamiętać uzdrowiciel odnosi wrażenie. że wskazówka bardzo poważnie albo terapeuta nawiązujący ten międzyinkarnacyjny zwolniła albo wręcz zupełnie się zatrzymała. żeby stanie uaktywniona w sposób naturalny i łagodny. jeśli tylko się pamięta. wkładam po osobowości od problemów. zabawę ani nasycenie ego. matka dziecko. linearnego czasu. każda w swoim własnym wymiarze. Wszyscy wolelibyśmy „otrzymuję wizję" sceny z przeszłego życia. związanych z zmienić się w inne wymiary i życia.

inkarnacji zastosował przemoc wobec innego W celu stosowania powyższej metody należy człowieka. pacjenta. Uzdrowiciel kładzie ten gotów jest puścić dane wydarzenie w niepamięć i dłonie na odpowiednim obszarze ciała i przekazuje w ten sposób pozbyć się go. toteż uzdrowiciel prosi pacjenta. wiadomość o tym w momencie terapii rozpocząć zabieg w normalny sposób. blokują wolność człowieka w obecnym życiu. Na czas być z pacjentem i przekazywać mu przykład. żeby ten cofnął się w łatwo jest go teraz usunąć. jeśli pacjent w którejś z poprzednich podtrzymującą energię. bolesnymi. poczucie winy może systemów energii: pacjenta. jego niechęć wobec tego sobie sprawę z obecności bloków w systemie człowieka może się nasilić. jak pamięci i wrócił do chwili. Następnie energia ta uwalnia danego zaburzenia może on przyjąć. uzdrowiciela i pogorszyć sytuację. szczególnie jeśli pacjent nie widzi tego samego. wzbudzającymi strach albo ważne. jak wiele informacji na temat energię na bloku. który jest wymaganym poziomie uzdrowiciel pyta pacjenta.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 275 blok. w trakcie wyczesywania. . Dzięki intuicji albo radom przewodników Po doświadczeniu takiego zaburzenia na zostanie poprowadzony do bloku. pojawiły się w obecnym życiu. Ujawnienie informacji z przeszłego życia w gniew uczuciami. Uzdrowiciel skupia swoją chorego i wiedzieć. jeśli Powszechnego Pola Energii przewodników. które pacjent przeżywa mocno dany problem życiowy. uzdrowiciel usuwa ten uraz z pola tylnej części ciała. uzdrowiciel zda kogoś. negatywowe uczucia człowieka swojej energii pod ich wpływem. Nie wolno mu wycofywać będzie niewłaściwy. Zarówno uzdrowiciel. Jeśli odpowiedź jest do niego energię. Pierwsze warstwy będą blokami. W sytuacji odwrotnej. czterech dolnych poziomach Również i on widzi obrazy albo wpada w stan aury uczuciowy (albo jedno i drugie) związany z przeszłym doświadczeniem. Musi odpowiednim momencie pomoże pacjentowi lepiej towarzyszyć pacjentowi przy doświadczaniu zrozumieć i pokochać samego siebie. podczas Leczenie bloków związanych z gdy pacjent cofa się w czasie. Jeśli zna ofiarę (rozdział dwudziesty drugi) i zrównoważenia trzech przemocy w obecnym życiu. po ich oczyszczeniu uzdrowiciel powinien zawsze zweryfikować zostają odkryte zaburzenia z przeszłego życia. Proces ponownego doświadczania Po uzyskaniu dobrego przepływu energii zaburzenia osłabił jego usadowienie w polu. należy otrzymywane informacje za pomocą swojego daru zająć się nimi w ten sam sposób. które pacjentowi. pacjenta. w czasie gdy chory próbuje je sobie przypomnieć. a prawa na przedniej. Uzd- W pierwszej kolejności metoda ta zajmuje się rowiciel musi zawsze szanować system energetyczny blokami z teraźniejszości. Jeśli moment wszystkich tych uczuć. Uzdrowiciel musi „widzenia". mieć odpowiednie doświadczenie i umieć pracować z Wyczucie czasu jest w tych sprawach bardzo silnymi. tak jakby Petersona z Centrum Leczenia Światłem w Glendale. czy najważniejszy dla danej sesji. musi przez cały wobec siebie lub innych mogą ulec wzmocnieniu. Jeśli jednak zaburzenie. Pacjent może następnie Jedna metoda. które powstaną u pacjenta. Uzdrowiciel zazwyczaj poprzednią inkarnacją na odbiera obrazy związane z danym przeżyciem. co widzi. której nauczyłam się od Peteya poznać przyczynę zaburzenia w pełni. jest bardzo skuteczna w leczeniu pozycji obserwatora. Często lewa dłoń znajduje się na twierdząca. czyli różowo zabarwionym światłem. Uzdrowiciel dalej przekazuje energię. przeżywał ją ponownie. kogo zna teraz. kiedy po raz pierwszy w i pacjent napełniają pustą przestrzeń po zaburzeniu interesującym nas obszarze powstał bezwarunkową miłością. pacjent w przeszłym życiu padł ofiarą przemocy z rąk Następnie. lub też oglądać ją tylko z Kalifornia. ale nie zawsze jest to wskazane. Uzdrowiciel może powiedzieć zaburzeń związanych z poprzednim życiem. od połączenia może wywołać silne poczucie winy.

które powinno się ich uniknąć. malnego przepływu. które musi rozwiązać następny. nastąpi. przekonała się. Otwierają się wtedy pokłady fizycznie poniżana przez mężczyzn w ten czy inny podświadomości i wspomnienia zaczynają docierać sposób. w celu uniknięcia problemów. by pacjent siebie schematu uzależnienia. że nabie- bodźce zewnętrzne wpłyną na niego bardzo głęboko i rała tego przeświadczenia w sytuacjach. kiedy pacjent przeżywa jakieś do. Przez około czterdzieści osiem godzin w polu Na przykład. pomagając pacjentowi wszystkie siły. Zaczyna ponownie zająć się sobą. co się dzieje i podkreślił wagę to. Okres ten podobny jest do stanu przeanalizować przyczynę zaburzenia. w życiu człowieka. oznacza to. uwalniając do bloku. Kiedy wykorzystania doświadczeń z poprzednich inkarnacji oczyszczasz jeden obszar. kiedy to powinien on troskliwie wystarczająco intensywnie. uporządkowane życie i nie będzie odczuwał pokusy zapewne w porządku chronologicznym. W tym czasie w polu ustabilizują się prawi. naturalny proces oczyszczający bloki w ciele (a Widziałam nie mniej niż pięć zaburzeń z poprzednich większość duchowych tradycji to czyni). bezwarunkowej miłości. dopóki nie doświadczyła około pacjent jest bardzo podatny na wpływy i mało piętnastu przeszłych inkarnacji. Przeprowadzone w odpowiednim momencie świadczenie z poprzedniej inkarnacji. niezmiennych. pewna kobieta nie potrafiła opuścić znajduje się prawie dwukrotnie więcej energii. zaczynając zazwyczaj od oczyszczony. gdy wiele zaburzeń i stresów z obecnego negatywne przeżycia doświadczane przez człowieka życia zostanie już oczyszczonych. prowadzi w inkarnacji. niepamięć i pozwoli na wypełnienie go różowym zablokowany obszar staje się coraz czystszy. Te pięć warstw odkryłam inkarnacji. Ważne jest też. Bardzo ważne jest. Każda światłem bezwarunkowej miłości. Często.276 Dłonie pełne światła pracując poprzez czakram serca. Robią one wrażenie Całe pole auryczne powiększa się kilkakrotnie. że mężczyźni posiadają całą władzę (i ponoszą troskliwym otoczeniu. które po czter. w którym wydawało jej pozostał przez ten czas w bezpiecznym. czyniąc tym samym wyleczenie Pacjent może odpowiedzieć przecząco na trwałym. Innymi słowy. że musi poko- . w obecnym życiu. Kiedy zrozumiała wyznawany przez siebie schemat i dłowe wzorce przepływu energii. mimo że w wyniku rozwoju du- utrzymując jednak wciąż wysoki poziom wibracji. występuje życia oczyszczenie zaburzeń powstałych w po- bardzo silny efekt zwany przez Wielebną Rosa-lyn przednim życiu może odblokować konkretne obszary Bruyere bezpośrednim przesunięciem strumienia. chowego powinno się to już dawno stać. kolejna warstwa wypełnia się różowym światłem Jeśli obszar nie został oczyszczony. a pacjent będzie gotów puścić uraz w obecnego życia i przechodząc do poprzednich. Bardzo ważne jest. bowiem wszelkie negatywowe całą odpowiedzialność). odkrywasz pod nim. Trwa to. Moment obecnym życiu warstwy enegetycznej. tak jak opisano to w dziestu ośmiu godzinach staną się częścią nor- rozdziale dwudziestym trzecim. dowodziły. Widać zatem. zwiększa ilość i częstotliwość energii przekazywanej Gdy pacjent cofa się w czasie. a bijącego ją męża. które znajdowały się jedno na drugim w efekcie do oczyszczenia przeżyć z poprzednich tym samym rejonie ciała. iż mężczyźni są od niej silniejsi fizycznie. Jednocześnie poszokowego. w których była odporny. Oznacza pacjentowi. Ujrzała dalszy ciąg wyznawanego przez do jego świadomości. Zorientowała się. by odbyło się to w od- po oczyszczeniu przez pacjenta zaburzonej w powiednim momencie rozwoju człowieka. by uzdrowiciel wyjaśnił pytanie dotyczące uwolnienia zaburzenia. kiedy człowiek ma odkładają się w polu aurycznym jedno na drugim. W tym czasie należy szanować przekazywać energię. że każdy że pod pierwszym zaburzeniem ukryte jest następne. spokojnym i się. że proces jego doświadczania nie dobiegł jeszcze czterdziestoośmiogodzinnego okresu re- końca albo że uzdrowiciel nie pracował konwalescencji. aż cały obszar zostanie zaburzenie za zaburzeniem.

Zamiast pięknych złotych uświęconym włókien tworzących wirujące płatki czakramów splotu słonecznego. podaliśmy pracowała bez zarzutu (dlatego pominęliśmy je na ją w rozdziale dwudziestym drugim. objawiają jego inkarnację gdzieś w epoce Dżyngis Chana. Porównaj inkarnacją na poziomach go z rysunkiem 7-13 z rozdziału siódmego. Rysunek 24—1 pokazuje. którą właśnie trzasnął zadania człowieka cierpiącego. wywołane przez ciężkie Gdy John opowiadał o swoim życiu. Scena się zazwyczaj wrodzonymi zaburzeniami w ciele przedstawiała Johna walczącego w bitwie i z rozkoszą fizycznym. ponieważ zabijającego żołnierza armii przeciwnej. Zamiast tego dzielił sprowadza zwykle pacjenta do uzdrowiciela. biorąc odpowiedzialność za własne życie. który plama na Słońcu. potężne wyrażenie energii życiowej odradzając się w ciele. Ich wyleczenie jest trudne. Praca reżysera teatralnego pozwalała mu Prawdziwym celem jest uzdrowienie duszy. Celem jest nie tylko W obecnym życiu John unikał pełnego wyleczenie ciała fizycznego. aurze. co wyglądało raczej jak Aby wyleczyć problem strukturalny. trzeba pomóc prawo i bardzo ciemny w rejonie tylnego aspektu pacjentowi połączyć kwestie z życia teraźniejszego z czakramu splotu słonecznego. W tym samym czasie związane z narodzinami. używasz takiej i czarnej energii wypływały niewielkie wiry o szarym procedury jak w przypadku każdego innego problemu zabarwieniu. żółtej powstał w poprzednim życiu. ją na części. jaki jest jego Leczenie zaburzeń problem. Różnica polega rysunkach). których rozwiązanie wzięła na siebie dusza radosne. eterycznym i keterycznym pokazującym normalny wygląd poziomu keterycznego uświęconego. jak i aktywności Johna. poczuła aurycznego i połączenia go z naturalnym prze- się gotowa do opuszczenia męża i zbudowania sobie pływem energii — uniwersalnym przepływem życia na nowo. Praca ta zaprowadzi człowieka do kwe. na problemy przeciwnika w głowę. kiedy po raz pierwszy do mnie przyszedł. Na integrować części własnej oso- poziomie uświę- . Jej życie zmieniło się całkowicie w wszelkiego życia. W tylnej części aury poprzednimi doświadczeniami. Jest jasne. która związana była z auryczną raną.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) ___________________________ 277 nać paraliżującą ją zależność i strach przed conym należy dążyć do wyprostowania pola samotnością i stanąć na własnych nogach. Uwolniła się od strachu przed John najpierw ujrzałam strukturalne problemy w samotnością i dzięki temu odzyskała niezależność. Główny pionowy strumień energii na tym. jest zajęcie się nimi przeciwnik zanurzał dzidę w splocie słonecznym zarówno na poziomie fizycznym. doświadczenie kazało Johnowi wierzyć. jak wyglądało związanych z poprzednią jego pole na poziomie keterycznym uświęconym. ujrzałam nagle sytuacje życiowe z poprzednich inkarnacji. że każde stii. John nie powiedział mi z początku. że częścią wybijaną gwoździami. Rysunki od 24- 1 do 24-5 pokazują proces uzdrawiania. rozmiarach prowadzonej pracy. drugorzędne szare wiry. Ze splątanej masy czerwonej. aury problemy strukturalne. następnych latach i teraz moja pacjentka jest wolna. Uzdrowiciel musi pamiętać o prowadzi do bólu i śmierci. W przypadku młodego mężczyzny imieniem szczęśliwa i zdrowa. Na tym poziomie tworzyły się również małe. Obaj zginęli po tej wymianie ciosów. chociaż to ono wyrażenia swojej siły życiowej. John miał w utrzymują się one bardzo mocno i głęboko w ręku drąg z łańcuchem zakończonym metalową kulą substancji duszy człowieka. Większość pozostałych czakramów strukturalnego na poziomie uświęconym. John miał coś. że w momencie stwierdzenia. „Ujrzałam" również scenę z przeszłego życia. To psychicznej. iż uraz biegnący wzdłuż kręgosłupa był mocno wygięty w pochodzi z przeszłego życia.

aurycznego. Najpierw zre- użyteczny przy tego typu pracy i przyśpie. oczyściłam ponownie ranę i urazu psychicznego z przeszłego życia. spraw. Zauważyłam to. że ma skoliozę. użyłam W trakcie następnych kilku sesji pracowałam kryształu. Takie pseudożyciowe doświadczenia sporej ilości energii z drugiego i czwartego poziomu pomagały mu nauczyć się. Chroni również uzdrowi- siły życiowej poprzez postacie w sztukach. Energia ta pochodziła poziomie keterycznym uświęconym (siódmym z ciał drugiego i czwartego. Kryształ jest bardzo poziomie aurycznym). żeby wybrać unieruchomioną energię z wraz z przewodnikami nad odbudową aury na rany koło splotu słonecznego. W trakcie sesji. nie uświęconym. Urodził się z wadą i nigdy nie polu aurycznym i zwinięte w spiralę. Wyrażając różne aspekty swojej potężnej sza proces oczyszczania. musiałam najpierw wyprostować drzewce.278 Dłonie pełne światła Szarv i czerwony zbitv śluz Rysunek 24-3: Dzida z poprzedniego życia ujawniona podczas oczyszczania aury bowości. zatem. strukturyzowałam schemat organów w inte- . czyli eteryczym Kiedy John wszedł do mojego gabinetu. odkryłam dzidę wrośniętą w splot wiedziałam. Uznałam dzidę. Na poziomie piątym. dzał rezultaty wywoływane przez poszczególne Rysunek 24-3 przedstawia widok po usunięciu działania. naenergetyzowałam cały obszar. Drzewce było całkowicie zanurzone w gdy się odwrócił. ciela przed wchłonięciem niezdrowej energii. po wyczesywaniu. jak wyrażać swoją siłę. dopiero słoneczny. By usunąć przeszedł operacji korygującej skrzywienie. że to wrodzone schorzenie jest wynikiem Potem je wyrwałam.

Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 279 Rysunek 24-4: Złote nici uzdrawiania na poziomie keterycznym uświęconym Złote światło Rysunek 24-5: Poziom keteryczny uświęcony wyleczonego trzeciego czakramu .

a prawą prawo. Całkowite zmniejszenie stresu. czego się dowiedziałeś.280 Dłonie pełne światła resującym mnie obszarze. które poruszają się obrazy z przeszłych inkarnacji zaczną przepływać ci bardzo szybko. gdybym nie znała w chorym rejonie ciała. rozwijać. żeby w nie dłonie. że ma poczucie na skutek poprzednich inkarnacji i sądzę. zlikwidowanie skrzywienia wymagałoby bardzo Odnoszę wrażenie. tak jak twarzy i szyi oraz w aurze w odległości od komórki ciała opierają się o błękitny (niższy) poziom siedemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu eteryczny. ponieważ odbudowa energetyczna miejscu. że nie większej wolności w życiu osobistym. Czuł mniejsze napięcie go dobrze i nie była pewna. Czasem wkładam Przyjęłam go jeszcze miesiąc później. z poprzednich wcieleń jaką pacjent wykonuje na tych wysokich poziomach w warstwie keterycznej pola. co widzę podczas odbudowy keterycznego uświęconego. Jeśli umieścisz dłonie nad na rysunku 24-5. prywatny obszar. Trudno powiedzieć. wychodzą z moich palców. na co on sam i pacjent są przygotowani. Jest to zresztą ogólna zasada uświęconej odnosząca się do pracy na wszystkich poziomach pola: szanuj pracę Jak powiedziałam wcześniej. Kiedy to zrobisz i czakramu. w takim wypadku rozprowadzam ją dłońmi była już zakończona. Maleńkie linie złotobiałe-go światła dostroisz się do odpowiedniego poziomu energii. że jest gotów je przyjąć. mięśni pleców. Czasem wiedziałam. żeby je oczyścić albo „rozjaśnić". Po kilku spotkaniach pacjent wyglądał tak przygotowany. tworzących strukturę czakramu. a potem wydają się obciążone. Często wydaje mi się. które mają znaczenie eteryczny (pierwsza warstwa aury) zostaje dla tego. i robił tylko to. a potem sam czak-ram. co dzieje się obecnie. przypominając piękny lotos twarzą pacjenta i zaczniesz przesuwać je wzdłuż obracających się złotych wirów. najprawdopodobniej duży związek z jego obecnym Podczas tych czterech czy pięciu zabiegów życiem. kto pracuje głównie na energia w takim paśmie jest skupiona w jednym poziomie ciała. które równoważyło dotąd brak Robiłam niewiele zmian w pasmach powstałych równowagi pola. na które nie jest czakram. znajdują się w rejonie wypełniony i opiera się o złoty poziom. jak dalece po całym obszarze. które przyjął na siebie człowiek w trzeci. czy wszystko jest w porządku. kiedy upewnić się. że odesłałam do kogoś. przeszłe życia Po uzdrowieniu czakramu wraz z przewod. jak wykorzystasz te informacje. kiedy wchodzę w te Leczenie pasm rejony. by uzdrowiciel szanował potęgę pracy. lewą w lewo. Bardzo ważne jest. należy za bardzo w nie ingerować. Nigdy nie ujawniłabym pacjentowi pacjent stopniowo odzyskiwał coraz większą władzę informacji z jego przeszłego życia. kiedy to robię. że pasma te związane są z głębokich zabiegów (patrz rozdział dwudziesty zadaniem. Po odbudowie czakram wygląda tak jak centymetrów od ciała. pasma pojawiające się na skorupce poziomu Rysunek 24-4 pokazuje. Nie główny strumień energii i przyłączyliśmy do niego należy ujawniać pacjentowi rzeczy. Pacjent odczuwa zazwyczaj ulgę i wyprostuje się kręgosłup Johna. że naruszam bardzo intymny. Błękitny poziom Pasma z przeszłego życia. szybko się więc z nich wycofuję. żeby się światła). możesz mu czakramy i główny strumień energii wyglądały i powiedzieć. Mówił również. zaczną po kolei przesuwać się przed tobą. Będzie to miało pracowały bez zarzutu. pasma. innym sposobem uzyskania informacji na temat przeszłego życia jest po prostu włożenie dłoni w kolorowe . część dotycząca pur-purowoniebieskiego obecnym życiu i które musi wykonać. Jeśli pacjent wcześniej mocno jak na rysunku 7-13 w rozdziale siódmym: wszystkie pracował nad oczyszczeniem siebie. plotąc złotą strukturę wirów przed oczami. Bardzo nikami odbudowaliśmy pociemniały i wygięty ważne jest.

Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkamacji) 281 i bądź pokorny w wielkim planie wszechświata.E. Co to jest bezpośrednie przesunięcie strumienia? 1. zaburzenia z poprzedniego wcielenia z pola największym ze wszystkich uzdrowicielu. pochodzącymi z tego życia a tymi z poprzednich Do przemyślenia inkamacji. Opisz związek pomiędzy blokami w P. Kiedy leczenie zaburzeń transtemporalnych jest właściwe? Kiedy nie? Czy jest konieczne? 6. skoro czas nie psychofizyczne z poprzednich wcieleń przez jest linearny? nakładanie dłoni? . pacjenta? 5. W jaki sposób bloki są czasem powiązane z Opisz jego związek z zaburzeniami powstałymi na doświadczeniami z poprzednich inkamacji na skutek wiadomości z poprzednich inkamacji.Cz. 3. W jaki sposób bloki z przeszłych inkamacji Przegląd rozdziału 24 układają się w polu aurycznym? 7. poziomie psychologicznym? 2. Co należy zrobić w trakcie zabiegu. po usunięciu skupiając się zawsze na bezwarunkowej miłości. 4. W jaki sposób leczy się urazy i zaburzenia 1. Co to właściwie jest przeszłe życie.

BIBLIA TYSIĄCLECIA. 23 . CZĘŚĆ VI SAMOUZDRAWIANIE A UZDROWICIEL DUCHOWY Lekarzu. ŁUKASZA 4. lecz samego siebie. EWANGELIA ŚW.

zrozumieć. możesz zawsze wielką radość. Przede wszystkim zaś nie pozwól. jakiego nie mogli uzyskać nawet całkowicie zmienić metodę badania. zdobądź potężnego strachu. kałam wielu ludzi. Będziesz zaskoczony. To poszukiwanie prawdy zmieni twoje życie pytania możesz odpowiedzieć tylko poprzez głębokie w sposób. najwyższą rozwagą. co jest dla ciebie dobre. Sprawdź wszystkie spośród całej gamy możliwości. co powiedziano ci na temat Jeśli tylko potrafimy zaakceptować chorobę i twojej choroby. ale na pewno nie wszystkie. by narodowym i globalnym. Decyzję taką należy podjąć z nie potrafi skutecznie leczyć jakiegoś schorzenia. czy przynosi ona pożądane efekty? Na te zdrowia. że jest ona dla nas nauką. jak zachować zdrowie. Jeśli cierpisz na jakąś chorobę. unikniemy przeczytaj odpowiednią książkę. rozumiesz w pełni tego. Będę teraz mówiła o głąb sie. jak wiele jeszcze Jak długo kontynuować daną kurację. porozmawiaj jeszcze raz z lekarzem. lecz może także zdrowiem. Przede wszystkim wybierasz rozejrzyj się za inną techniką. Jeśli procesu leczniczego. Zajmij się swoim tylko w wymiarze osobistym. Spot- poszukiwanie tego. Standardowa zachodnia medycyna zna podjąć ostateczną decyzję o rozpoczęciu konkretnego wiele odpowiedzi. którym choroby dały w efekcie Jeśli nie ufasz jakiejś diagnozie. ograniczały cię niepomyślne prognozy. jaki wobec niej żywimy. Komu masz zaufać? możliwości. a oraz poczucie spełnienia. codziennych ćwiczeniach. Wstęp TRANSFORMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SAMEGO SIEBIE Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje bie i szerszego przeanalizowania dostępnych metod zdrowie. jeśli nie możesz się nauczyć na temat siebie i swojego wiadomo. musisz leczenia. Potraktuj je W tym rozdziale przedstawię sugestie dotyczące raczej jako bodziec do uważniejszego zajrzenia w tego. głębokie zrozumienie i zgodę na życie zapytać o opinię drugiego czy trzeciego lekarza. jakiego nigdy się nie spodziewałeś. a także . Jeśli nie przed zachorowaniem. i to nie interesujące cię informacje.

jest największym uzdrowicielem. a ona również Przede wszystkim jednak do utrzymania zdro. wymaga codziennych ćwiczeń.286 Dłonie pełne światła o zdrowej diecie. Miłość samego siebie . wia potrzebujecie miłości. przestrzeni życiowej i ubraniu.

średnim pozyskiwaniem informacji i analizą zmienia się również sposób. z którym informacji. lecz także wywołały głębokie zmiany w człowiek jest inny i wymaga odpowiedniej dla siebie jego życiu. wiele informacji na temat pacjenta. pozwalający nam zobaczyć choroby pod kątem fizycznych warunków życia ułamek tego. czeka nas w przyszłości. Zmiany nie byłyby możliwe. aktywnej przemiany psychiki pacjenta. Nieocenione tykowanie uzdrawiania przeradza się stopniowo w usługi oddaje tu bezpośrednie pozyskiwanie sztukę. Jego rodzice byli psychologami. jeśli stosuje się ją przez Uzdrowienie Dawida dłuższy czas. W połączeniu Ponieważ stajemy się coraz skuteczniejsi w z własną inicjatywą i odpowiedzialną postawą diagnozowaniu i leczeniu chorób. Prak. jak sądzę. Kochał ocean. W surfing i słońce. Każda sesja pacjent nie współpracował aktywnie podczas terapeutyczna jest inna. Poniżej przeanalizujemy przyczynę pracowałam dwa lata. pacjenta. odpowiednim czasie działa transformująco". Pokazuje. Uzdrowiciel musi posiadać zabiegów leczniczych. możemy bardziej pacjenta spowodowały one nie tylko wyleczenie indywidualizować proces terapeutyczny. przypadku Dawida posługiwałam się nakładaniem Ukończył wydział kinezjologii na Uniwersytecie dłoni. Oto przypadek pacjenta. gdyby kombinacji czynników leczniczych. Później wyjechał . zawsze kluczem do wyleczenia pacjenta. jak głęboka terapia potrafi zmienić strukturę osobowości człowieka. w jaki ją leczymy. dużo miłości i Znalezienie pierwotnej przyczyny choroby jest mieć dobry kontakt ze swoimi przewodnikami. jego aktywności psychicznej. że „odpowiednia substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i o Dawid dorastał w Kalifornii. Kalifornijskim i zaczął uczyć. systemów Wybrałam przypadek Dawida. co. Rozdział 25 OBLICZE NOWEJ MEDYCYNY: PACJENT STAJE SIĘ UZDROWICIELEM Wraz ze zmianą naszych poglądów na chorobę. bezpo. Każdy choroby. Heyoan powiedział. ponieważ ilustruje on przekonań i duchowego planu życia. wszystkie poziomy i etapy uzdrowienia.

naładowany Matowe nie doładowane pole V \V^ Jasne naładowane pole A. to 00 00 Zapchany Oczvszczonv i naładowany ■ Ciemny wir nad trzustką Naładowany Zablokowany głęboko od wewnątrz Rozerwany i zapchany .. Po leczeniu O 13 T3 0a fe Rysunek 25-1: Przypadek Dawida (obraz diagnostyczny) £ . naprawiony naładowany Naładowany i czvstv Zapchany. Przed leczeniem B. nie doładowany i zniekształcony Naprawiony.^~.£. Oczyszczony. oczyszczony.

który poprzez grasicę również naładowania go? Dlaczego tak lub dlaczego nie? wpływa na funkcje odpornościowe. Ośrodek ten dziewczynie imieniem Annę. lecz opadnięta i matowa. Szósta warstwa nie była ładna i ponieważ. Nad trzustką znajdował się niewielki. na poważnie osłabiony system energetyczny. Głęboko w przekazując ją szybko do zaburzonego rejonu w celu czakramie serca. Zauważyłam również odbarwienie tego aktywności musiał tyle samo czasu spędzić w łóżku. (Więcej na ten temat te pytania otrzymamy odpowiedź w zaplanowanym póź. getycznym przedstawianym na rysunku 25-1. jak pamiętamy z rozdziału jedenastego. zasugerowałam zatrzymanie badań. o wyglądzie strukturalnych poziomach pola. rozerwanego trzeciego czakramu. lecz także za planu uzdrawiania. Tymczasem Dawid w matową powłokę. przeze mnie procesie uzdrawiania. doładowane i słabe. Cała aura przypominała zapadniętą i aż po przeróżne wirusy. niezdolność do pobierania energii. a głębiej. Mężczyzna wyglądał pierwszy czakram przetwarza większość energii na bardzo chorego. a jednocześnie odpowiada za komunikatywność. gdzie zakochał się w niej. skrzeczący dźwięk. włącznie z siódmym. które należało zaszyć na wszystkich wykryłam duże ilości zarazków. Połączenie szybko obracający się wir. Czak-ram ten był wygięty w włącznie ze śledzioną. Trzecie zjeździł całe Stany w poszukiwaniu nowych metod oko było zapchane i zablokowane daleko w głąb leczenia. Od czego najpierw zaczynamy? system odpornościowy. Osłabienie przykład o cukrzycy. tego schorzenia i jak się to objawi w polu Zawsze. Przez następne cztery lata za samego siebie. który wydawał wysoki. druga nieprzyjemnie żółta.) Ośrodek gardła był osłabiony. odpowiedzialnego nie tylko za funkcje konanie analizy biopola i ustalenie optymalnego seksualne (które były zaburzone). który tracił energię. że po jednym lub dwóch dniach wątrobie. ile tylko można. a czakram korony słaby i nie od mononukleozy i przewlekłego zapalenia wątroby. wykryłam Kiedy poprawimy siedem rozerwanych warstw i poważny blok. jego dużą ilość zanieczyszczonej ciemnej energii w stan był taki. trzustką i przewodem lewo i zablokowany. Kiedy trafił do mojego gabinetu. co powodowało jego pokarmowym. związanej z siłą fizyczną. zarówno wirusowym. gdy napotykałam taką konfigurację systemu aurycznym? Czy będzie to raptowny powrót do energetycznego. narządu — jedna warstwa była śluzowato Wszedł do mojego gabinetu z polem ener. . odpowiedzialność poważnie zachorował. czy też powolny? Dlaczego? Na wszystkie pacjenta do Boga i Jego woli. Sama eteryczna matryca wątroby problemem było rozdarcie czakramu splotu była rozdarta i zdeformowana. szybkim tempie tracił energię i coraz trudniej było Po zbadaniu organów wewnętrznych wykryłam mu pracować. doładowany. jak i bakteryjnym. w pobliżu kręgosłupa. Po bliższym badaniu słonecznego. wy- czakramu. Blok ten umiejscowiony był na dwóch dlaczego? Jaki proces może się rozpocząć z powodu trzecich drogi przez spiralę do serca czakramu. pierwszego czakramu. wiązała się ona ze stosunkiem zdrowia.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 289 na jakiś czas do Indii. całe obszary miały niemal Najbardziej oczywistym i najpoważniejszym czarne zabarwienie. Taka konfiguracja świadczy i nieczynnego pierwszego dawało w efekcie bardzo zazwyczaj o problemach z przyswajaniem cukru. W rejonie drugiego czakramu Czy użyjemy tyle energii. jasna. a także za branie i dawanie. Organizmy Drugim głównym problemem było zniekształcenie te obecne były w całym środkowym rejonie brzucha. umiejscowiony jest ośrodek limfatyczny. głowy i szyszynki. a jego chorobę diagnozowano różnorodnie. Dodatkowo aura Aby przestudiować metody uzdrawiania pa- wykazywała też opróżnienie i osłabienie drugiego cjenta. Generalnie pole było nie to było wyraźnie odczuwane na poziomie fizycznym. ciemnozielona.

kiedy jego trzeci poziomem eterycznym uświęconym wątroby i innymi czakram (prostolinijny umysł) zaczął funkcjonować strukturami anatomicznymi w tym rejonie. Wreszcie pole na środkową część brzucha. Przez pierwszych kilka tygodni zajmowałam się Dawid odzyskiwał powoli energię i seksualność. a potem stopniowym W trakcie pierwszych trzech miesięcy terapii leczeniem zaburzeń w rejonie trzeciego czakramu. Widziałam. potem Pytania Dawida pojawiły się. oczyszczając. głównie wyczesywaniem pola. że praca w dziedzinie aktywizacji psychiki nie mógłby jeszcze bardziej rozerwać czakram. człowieka. Silny ładunek energetyczny więc. prostowaniem Czuł się również mniej bezbronny emocjonalnie. Najpierw należało zająć się strukturą poziomu eterycznego. Związek niskim poziomie. Uznałam w tym właśnie rejonie. W aktywność psychiczna a następnym tygodniu posuwaliśmy się trochę dalej. gdyż trzeci Potem Dawid zażądał więcej informacji. jakby naładowanie pola było niemożliwe z powodu słabości „kosmiczne prawo stanęło mu w gardle". Za niektóre pierwotne każdym razem wchodziłam coraz głębiej w pole. naprawienie dzić energię o wyższej wibracji w celu naprawienia rozdarć w polu aurycznym zabrało dużo czasu. ważniejsze. gdyby przesłano świetle swojej osobistej sytuacji życiowej. energia ustaliła się teraz na stabilnym. a po ale ja byłam zadowolona. gdy jest ono jeszcze w łonie matki. że mogłam wprowa- zaawansowanie zmian chorobowych. zakładaliśmy tym. W trakcie każdej sesji wyczesy-waliśmy. tak jak Jak mówiliśmy w rozdziale ósmym. nie można było naładować w pełni. Zamiast pępowinę łączącą trzecie cza- . pierwszego czakramu. główną uwagę w trakcie każdej sesji kierując szybko. Powoli formował się obraz również czakramem. miast gwałtownie wzrastać i opadać. Pytał o czakram rozerwałby się jeszcze bardziej albo zaczął pierwotną przyczynę choroby.290 Dłonie pełne światła skoków energii wywołanych przez ciało próbujące Porządek uzdrawiania Faza zrekompensować słabość i nie dające sobie z tym pierwsza: oczyszczenie. Robiliśmy to stop. Mocne psychologicznie i duchowo. rady. który ciało mogło w danych warunkach utrzymać. Mówił Czasem siedziałam po trzy kwadranse z dłońmi nad mi tylko. pola Pierwszy czakram zaczął wreszcie utrzymywać się we właściwej pozycji. Za. W oczach naładowanie i odbudowanie Dawida źle to wróżyło. dziecko ma bardzo silny związek z matką. Faza druga: czasową „pieczęć" albo „opatrunek" na rozdarcie i pozwalaliśmy mu goić się przez tydzień. żeby naprawić jego strukturę. W miarę upływu tygodni przyczyn choroby na poziomie indywidualnego poziom energii Dawida zaczął się wyrównywać. ładowaliśmy i naprawialiśmy część rejonu trzeciego czakramu. jest rzeczą najważniejszą na tym etapie uzdrawiania. Heyoan nie wypowiadał się na temat Dawida. Aury siódmej warstwy. przezeń za silną dawkę energii. a drugi stopniowo ładować. że Dawid jest wystarczająco wykształcony wątrobą i trzecim czak-ramem Dawida. że pole zaczyna narodzinach uwidacznia się poprzez auryczną się regulować. energia ustaliła się na poziomie. każde poprzednio. jak bardziej prawidłowo. a potem przyczyny choroby odbudowując je krok po kroku. Dawid nie uważał tego za postęp. i było to tak. jak pozwala mu na to pacjent. ten powstaje. Uzdrowiciel może poruszać się tak niowo. Ze względu na Dawida wzmocniło się na tyle. Wyprostowanie i oczyszczenie pierwszego czakramu Ładowanie pola i naprawa zniekształceń były o wiele okazało się stosunkowo łatwe. chcąc zrozumieć ją w tracić energię w inny sposób.

uwolnić się od uwarunkowań. Dawid szczególnie prawdziwe w odniesieniu do tych. Oboje rodzice-psycholodzy nadużyli ze swoim guru. Każdy młody człowiek ma nie doświadczyli miłości w domu rodzinnym.) chłopcem" dla mamy. Dawid kontrolujące. w jaki umiał to zrobić. żeby matka była z niego nauczył się nawiązywać połączenie sercem. a to utrudni mu znalezienie silny związek pomiędzy czakramami serca matki i partnerki i kochanie. muszą oni swoją partnerkę. którzy w latach siedemdziesiątych przystąpili do al- Jeśli chodzi o poziom serca. Zerwał związki ze swoimi rodzicami. Po prze- problemy uczuciowe. To przywiodło go do Indii. Problemem Dawida w związkach z kobietami było Rozdarcie w trzecim czakramie Dawida po. a nie on sam. Jego system postanowili wyjechać. musiał stać się tym. To takiej sytuacji jest znalezienie kogoś. jednak nie mógł Niestety. Jeśli na początku nie połączy się z sercem kogoś innego. Oddając swoją wolę. kim ona chciała. to czwarty czakram ternatywnej duchowej społeczności. Dawid zaczął źródłem wielu lekcji. Kiedy więc Dawid połączył się Wielu przed wyjściem w świat z miłością wolało z nią sercem. co wiązało matką. musi w końcu przenieść to połączenie na się niestety z oddaniem części wolnej woli. wedle słów samego Dawida. (Podobieństwa przyciągają się a także splot słoneczny. nie będzie wiedział. a potem z Annę. jak . się połączyć i kto zastąpiłby matkę. lecz stara się być „grzecznym Niestety. swojej wiedzy. żeby uzyskać władzę nad synem. nauczyli się Dawida w gruncie rzeczy nigdy nie był mocno otwierać swoje serca. Po raz pierwszy w przyzwyczajony. nie akceptowała syna. że nie wiedział. matki. miał „jedno kontrolującej go matce. Jest to Oznaczało to zdradzenie swojej osobowości.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 291 kramy obojga. Został więc z urwanymi więzami chodziło już jednak o miłość do drugiego człowieka. Wraz z Annę które próbują go kontrolować. Dawid odkrył. że nie jest już „grzecznym każdy myśli. również to. który. którzy czuł tę zdradę w sercu. nauczyć się bezwarunkowej miłości. przeżyć ją w ramach określonej społeczności. do pewnego zbuntował się przeciwko bardzo dominującej i guru. Przekonałam się. ale powoli oddali większość połączony z czakramem matki. że łącząc się poprzez serce ze swoim Dawid postąpił podobnie jak wielu innych guru. tak jak manifestuje się ona w ich własnym mógłby osiągnąć ze swoją pierwszą miłością — sercu — a nie definicji woli Boga podanej przez matką. z kim można wywołało głęboką blokadę serca w polu aurycznym. że problem leży w nim samym. było całkowite zerwanie pępowiny łączącej go z zaczął ponownie czuć się zdradzony. „normalne". że ludzie. Odkrył jednak. Dzięki pobytowi w aszramie Dawid wszystko. oddaje mu po trochu swoją wolę. a zerwanie z guru wywołało energetyczny automatycznie przyciągał kobiety kolejne rozdarcie w trzecim czakramie. Chociaż jest silnie połączony z życiu miłości w ramach grupy społecznej.) Te niezadowalające związki kazały mu akceptacji i idealnej miłości jest bardzo silnie rozpocząć poszukiwania siebie i w końcu zakorzenione w ludzkiej duszy i będzie dla człowieka zaprowadziły do aszramu w Indiach. dziecka. pępowinowymi i dziurą w rejonie splotu ale o miłość do ludzkości i Boga. najbardziej naturalne w formę konfliktu woli Dawida z wolą Boga. tak by stać się pełnym mężczyzną teraz utrzymać tę miłość w sercu i poddać się woli obdarzonym seksualną potencją — czego nigdy nie Boga. jak łączyć się z miłością wstało pierwotnie w okresie dojrzewania. Dążenie do odnalezienia nawzajem. Najpierw zadowolona. kiedy poprzez serce. rozumieć. jedynym sposobem. Takie kobiety wydawały mu się życiu był głęboko połączony z kobietą poprzez serce. że wiąże się z kobietami. jako że do tego rodzaju energii był nauczył się jednak używać serca. co mógł. Problem przybrał słonecznego. Oczywiście. Po narodzinach tworzy się również zrobić to w przyszłości. Matka od początku niezależności — dokładnie tak jak w dzieciństwie. Próbował nastolatków. chłopcem" dla swego guru i dla Boga. (Na tym etapie Dawid odkrył teraz. że problemem jest matka. Wcześniej Dawid robił wielkie serce". tym razem nie matką. którą tam spotkał.

Jego zainteresowania zwróciły powinien stosować. jeśli oboje podejdą Substancje transformujące do tego z cierpliwością i miłością. Czy powinien go przyjąć? „Nie". ale jest inny. skoczona. kiedy oboje zastanawiacie się. które należy ponownie zakorzenić płynem. głęboko do rdzenia kręgowego człowieka. kiedy tydzień później wszedł do mojego Jeśli kiedykolwiek przeżyliście rozwód albo gabinetu z fiolką chlorochiny. lekarza. naenergetyzować i powtórnie przyłączyć powiedział. że unosi się w dawki. zrozumiecie to zjawisko. Potem dodał. kto przeżył długotrwały związek. zjawisko. Jest się w ten sam sposób. Są to Pokazał mi obraz wątroby oczyszczanej srebrnym więzy zależności.) Dawid słyszał o leku z Kanady. pourywane więzy splotu słonecznego dyndające w Każdy. Często jednak powtarzają malarii. (Mikroorganizmy w środkowej się ku pracy. zastępuje je elastycznym poleganiem na sobie Dawid rozpoczął poszukiwania. Chlorochina. Nigdy wcześniej nie śmierć partnera.292 Dłonie pełne światła W miarę postępów terapii chroniczne problemy Osieroceni ludzie często mówią. takich jak chinina. W zdrowym o wiele skuteczniejszy. Wiele miałam do czynienia z tym lekiem. następuje okres. Nazwę leku tworzyły więc dwa przemiany związku te niezdrowe więzy trzeba słowa: chlor i chinina. Annę części brzucha były wciąż widoczne. z kim właściwie Faza trzecia: żyjecie. zrównoważone i obecne w lek ten podobny jest do używanych przy leczeniu większości czakramów. Dawid zapytał osób nazywa partnera swoją „lepszą połową". Dawid zaczął aktywniej pracować wspólnie nad rozwiązaniem swoich uczestniczyć w sesjach uzdrawiających. Dawid i przepisać lekarz mieszkający w pobliżu Nowego jego przyjaciółka stopniowo odłączali uzależniające Jorku. zna to przestrzeni po tak bolesnej separacji. basenu kąpielowego i powiedział. organizmu. ale zmieniać ją w zależności od swoich przestrzeni. nie połączony z niczym. jakby oderwano od niego cały przód ciała. W wyniku Dawid zmieniał się i jego wibracje nie były już takie tak poważnego zaburzenia emocjonalnego człowiek same jak wibracje Annę. Dawid i Annę zaczęli Odzyskawszy siłę. W przeciwnym razie któreś w końcu odejdzie. jaką fizyczną terapię psychicznej Dawida. żeby mógł na sobie polegać. odparł istnieją też więzy pomiędzy partnerami w związkach. ponieważ ona nie zmieniała czuje. pomagał ludziom cierpiącym na osłabienie Oprócz więzów łączących matkę i dziecko. Heyoan odłączyć. Ich pola nie pulsowały już tym to uczucie prawdziwe. Heyoan stwierdził również. „Ten lek mógłby trochę pomóc. że chlorochinę będzie mógł w człowieku. Należało coś chciała jednak iść dalej za swoim guru i budować zrobić. skoncentrowali się na poprawie aktywności Zapytał go na przykład. Z wielką miłością i szczerością zadawać Heyoanowi bardzo szczegółowe pytania. Jeśli ty się zmieniasz. Opuszcza wtedy potrzeb. że pierwsza część Większość z nich wychodzi ze splotu słonecznego i słowa to „chlor". niedaleko nas. że związku są jasnozłote. Byłam za- samym. że lek ten oczyściłby wątrobę Dawida. czy kiedykolwiek o nim . W trakcie procesu dezynfekcji wody. Heyoan. Więzy te wychodzą z czakramów. który inny rodzaj życia. Potem przekazał mi obraz tylko niezdrowe połączenia z okresu dzieciństwa. że odczuli roze- Dawida z jego partnerką stały się nie do zniesienia. Czy partner zmieni się i ponownie stanie „kompatybilny"? Jest to możliwe. a twój partner nie zmienia się w tym samym tempie. Zaczął problemów. Dawid nie powinien przyjmować standardowej Człowiek odnosi niekiedy wrażenie. rwanie albo utratę swojej lepszej połowy. codziennie sprawdzając wyniki przy użyciu obszar wyobrażany jako „bezpieczne schronienie" i swojego postrzegania ponadzmysłowego i wahadełka. Jest to bardzo dziwny proces. wolności i zdobyciu osobistej siły." Heyoan powiedział mi. że ich od siebie więzy. Wiele razy widziałam samym rytmem. tak jak środek używany do ma ciemne zabarwienie.

Rzeczywiście zmieniał samego siebie. Kiedy badałam zrobił to. Zaczął medytować. kiedy Dawid zaczął zajmować się aktywnym wzmacnianiem psychiki. na Pragnienie uwolnienia czyni je podstawie wskazania wahadełka. pójść swoją Przez pierwsze pięć dni efekty były bardzo silne. Jego nowa partnerka była czas ponownie rozpocząć przyjmowanie leku. a lekarz przepisał Dawidowi chlorochinę w całe pole zostało naładowane energią. nie własną drogą i kontynuować nową drogę życia. które wymagały działanie. kobiet. intensywnie przeżywał swoje problemy (opisane żeby znaleźć wolę Boga wewnątrz siebie. Było tak. Dawid Odzyskawszy siły. napoje ziołowe i witaminy przez tydzień czy dwa po zakończeniu kuracji chlorochiną. uwalniając powyżej). Za każdym razem wychodził sil. przerwał kurację trudniejszym. Dawid zajął się swoim wpadał w otchłanie emocjonalnej agonii. Wiedział. ponieważ chlorochinową. Zaczął poddawać swojej przyjaciółki". żółtobrą-zowa) zatkała obecnej w twoim własnym sercu. odrodzenie Zapytałam Heyoana. Za każdym razem Dawid zanurzał się w pole jego nowej przyjaciółki ma bardzo kojące nowe warstwy swojej osobowości. co powiedział Heyoan. splotu słonecznego Dawida nie był już rozdarty.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 293 słyszał. nie miał już normalnych dawkach. że kilkakrotnie. się z nadmiaru wydalanych toksyn. W czasie drugiej fazy uzdrawiania. żeby się uzdrowić. ożywiony i zdrowszy. a przed uginaniem. Bardzo stosunkiem do Boga i Jego woli. Chciał ponownie doświadczyć swoich uczuć. Emma-nuel powiedział: oczyszczenie. jakby sama jej obecność oczyszczenia. Za każdym razem wcześniej zawsze kurczył swoje pole w obecności duże ilości mikroorganizmów opuszczały jego ciało. a aura stawała się jaśniejsza i pełniejsza. że pole W ostatnim miesiącu mojej pracy z Dawidem Dawida było tak zniszczone. powiększała pole auryczne Dawida. Dawid bardzo wspierająca i troskliwa. z którymi był związany. Czasem Heyoan proponował inną witaminę albo sól (na Faza czwarta: przemiana i przykład fosforan żelaza) dla wspomożenia procesu uzdrawiania. Z wątroby. że zaprzyjaźnił się z nią. dlaczego wcześniej nie powiedział nam o chlorochinie. podczas gdy niejszy. Odparł. uwolnienie nie ugina się przed Heyoan kazał mu przyjmować oczyszczające wolą. Jeden z dni opisał jako „rycie w brzuchu jednocześnie głęboki blok w sercu. Ponieważ diagnoza aurycznego punktu widzenia. iż nie wytrzymałoby zaczęłam dostrzegać w jego polu coś. Po kilku dniach bez stosowania Wkrótce potem Dawid poznał pewną kobietę i chlorochiny wahadełko powiedziało Dawidowi. Lekarz natychmiast zdjął z półki książkę kilkakrotnie. Powoli oddalali się leczenia przewlekle nawracającego zapalenia od siebie i wreszcie rozstali się na dobre. postanowiła zmienić się w inny sposób. on i Annę zrywali ze sobą . tylko fizycznie. Ona i sprawdzać jego działanie za pomocą wahadełka. że jest to się swojemu sercu. Byli ze sobą przez ponad dziesięć lat i opisującą zastosowanie chlorochiny. lecz także emocjonalnie. Używano jej do musieli wyjaśnić wiele kwestii. Takie cykle powtórzyły się jeszcze wpływ tego związku na Dawida. Dawid zaczął przyjmować lek takich samych wibracji jak jego eks-partnerka. ponieważ czakram lekarza zgadzała się z tym. Stan pola Ostateczną lekcją dla każdej duszy jest aurycznego mówił mi. Potrzebne były oczyszczające zioła. Po pięciu dniach. że po pięciu dniach kuracji kompletne poddanie się boskiej woli okrężnica Dawida (śluzowata. spostrzegłam. na jakie cierpiał Dawid. czego nie mocnego działania leku przed zakończeniem widziałam nigdy wcześniej. Był to jakby naprawy.

Miał partnerkę i zniknął. na jakim mu zależy. czy powinna był energią-świa-domością życia. Heyoan zasugerował. że w trakcie weekendu zażył dawkę przemiany Dawida i znaczenia kokonu. efekt zakończone. Miesiąc temu Dawida. odpowiednim czasie pomaga człowiekowi Na następną sesję przybył zupełnie odmieniony. swoją inkarnację. „Odpowiednia czakramu. Podczas integrowania tej nowej mrożonych jajników krowy. Ale gdyby ktoś i można je podjąć. nad którym trzeba siebie w jedność. przekształcić się". Heyoan zrobienia. żeby poznać ją jak najlepiej? Ostateczny sens lekcji sta- . Zapytałam. To wtedy po stwierdziłam. co się z nim stało. czego dowiedzieliśmy się na temat Dawid odparł. Takie jest ich tym Dawidowi. nie rozpocząć. Koncentruje się głównie na przyszłość nie musi być taka jak przeszłość. mówił negatywny. że przybiera powstały w wyniku używania marihuany i LSD ono taki obrót. Im na którym poziomie pola się znajdował. pomagają tylko pracuje nad oczyszczeniem swojego szóstego człowiekowi. działanie inkarnację są umieszczane w polu przed narodzinami narkotyku było bardzo silne. tym jesteś bliżej się. Nie leczą choroby. Kokon otworzył się. Weź raczej owa-trofinę. Był to ostatni etap. W tym czasie Dawid się lewa część szyszynki. że energii i wiedzy. Trudno mi powiedzieć. ale ogólna zmiana w polu Dawida była powiedział. Odrodził się w Ponieważ szósty czakram Dawida był zapchany i tym samym ciele." Heyoan. Cała reszta aury była czysta i jasna substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i (rysunek 26-1B). działania MDMA byłby najprawdopodobniej „Pomyślcie. będącego pochodną mniej więcej miesiąc wcześniej uświadomił sobie tę metaamfetaminy i safrolu. że ma władzę nad swoim życiem. co się stało.294 ________________________ Dłonie pełne światła kokon otaczający kręgosłup. podczas chotropowych na aurę. To. Dodał. że kokon ten zawiera dużą ilość drzemiącej. Mógł wtedy odejść z tego jest w tym momencie konfiguracja jego pola. że następne trzy zalecałbym ci tego. który leczy się sam. obserwowałam tylko spokojnie. kto bierze i jaka zrealizował swoje zadanie. Substancji chemicznych można wykorzystanej jeszcze energii. że przyszłe nadszedł już czas na jego otwarcie. Jaką lekcję właśnie poznajemy część jednego z ich dialogów: i co powinniśmy zrobić. Wciąż pozostawało jeszcze dużo do przeprowadzał się na zachodnie wybrzeże. Wydawało lepiej o tym pamiętasz. o ile bardziej jest to skuteczne". Heyoan odparł: „Zależy. świata. co będzie wymagało pewnego popracować. że miesiąc wcześniej Dawid zakończył zdumiewająca. że wszyscy jesteśmy iskrą boskości. Kokon energii wokół kręgosłupa Dawida Kiedy inna pacjentka zapytała. mówi Heyoan. jak zadanie. Oto przeznaczeniu duszy. Nie powiedziałam o używać w procesie transformacji. zapytałam Heyoana o sprawę którego miał otworzyć swoje serce. kiedy fenyloetyloamin. że nowa medycyna pragnie uzdrowić człowieka na Dawid mógłby zmienić nazwisko. że wszystkich poziomach. Heyoan powiedział." (Owatrofinę wytwarza się z wysiłku. żeby lata Dawid spędzi na integrowaniu dwóch części wzmocnić swój drugi czakram. kiedy Dawid zawsze negatywny wpływ środków psy.) Pacjentka wzięła energii ze swoją wewnętrzną rzeczywistością będzie owatrofinę i miała podobne doświadczenia jak miał jednak do swojej dyspozycji dużo więcej Dawid po chlorochinie. Heyoan chce podkreślić. Heyoan powiedział: „Nie. ale postanowił nie robić tego. syntetycznego środka z rodziny zachęcające. nie prawdziwego domu. nowi to. które miał przyjąć MDMA. która wydaje się trwała. Po bliższym badaniu głęboką zmianę. wyruszył do Indii. Jego aura była dwa razy jaśniejsza i dużo większa niż Podczas ostatniej sesji Dawid zadał Heyoa-nowi zwykle. że pod wpływem MDMA otworzyła raz pierwszy ujrzałam kokon. wiele pytań. Ostatnia runda inkarnacyjnego Ponieważ dotychczas moje badania wykazywały cyklu rozpoczęła się sześć lat wcześniej. Heyoan powiedział. Śluz z rejonu trzeciego oka poczuł. Dawid zapytał. było bardzo MDMA. Można to uczynić bez opuszczania ciała. gdy zadanie jednego życia zostanie potrzebował skupić się na innym czak-ramie.

Uzdrawianie staje się kreacją. na przykład. bierzesz tę świadomość linearnego czasu i trójwymiarowej rzeczywistości. która się trakcie jednego życia zrealizujesz ten cel i wykonasz inkarnuje. o wiele większą niż ta mała część. człowiek wchodzi w światło i zatrzymuje je w sobie. Czy trawa wymaga jeszcze której użyłbyś w nowym ciele. pragniesz zmienić w najbardziej skuteczny sposób. gdy transformacji. możesz spodziewać się wielu zmian. Wtedy decydujesz — ty. My również oczyszczamy siebie i zbliżamy się do Boga. przed narodzinami siedzisz z ciało. decyduje. to czy nie lepiej zrobić to świadomości*. motyką albo grabienia. które jesteś oświecony. której się podjąłeś. Decydujeszy. Nie ma w tym końca. cykl inkarnacji na planie fizycznym?" ponieważ z dwoistości tworzysz jedność". Przekazujesz świadomość. zbudowane na potrzeby tej przemiany. większy ty. do starego ciała i grabienia? Jeśli tak." gdy siedzisz z nami przy stole konferen- * Jak główny bohater filmu Tańczący z Wilkami (przypis M. a nie. przeistoczenia i transcendencji. które koła inkarnacji.K. na planie fizycznym. proces transformacji w Jeśli użyjemy poprzednie metafory — w chwili miejsce uzdrawiania staje się tworzeniem. Przyszła przemiana i kości. wybierając sobie życie. Jest darem. Czy to nie wspaniałe? gdybyś miał być przeniesiony z jednego poziomu Kiedy umierasz albo lepiej opuszczasz czy porzucasz rzeczywistości na następny i jeszcze następny. które po nich ustalonego planu. . pracę koniec koła życia i śmierci czy też. Każda część twojego ciała okaże się uzdrawianie obejmą ruch. czy właściwym Heyoan: „W pewnym sensie. Wybierasz swoich które ma ułatwić ci dostrzeżenie tych punktów rodziców i cechy fizyczne. Uzdrawianie na wyższych Wszystkie wewnętrzne systemy twojego ciała zostały poziomach staje się tworzeniem. Dostrzeżesz to Twoja fizyczna rzeczywistość wchodzi teraz w w swojej pracy. który stworzyłeś. że większość ludzi nie rozumie tego. do wykonania. w nową fazę. Gdy rozjaśniają się mroki. W pewnym sensie oddzielasz potrzebujesz już tego narzędzia do wyodrębnienia część swojej Większej Istoty. muzykę i sztukę jako delikatnym i cudownym narzędziem tej formy kreatywne. które wybrałeś.Oblicze nowej medycyny: pacjent stcye się uzdrowicielem 295 Dawid: „Co to znaczy inkarnować się w tym cyjnym. a jesteś wielką Robisz to wszystko w określonym celu. Heyoan: „Wtedy oświecenie odbywa się w inny Dawid: ^Jużje dostrzegam". a tutaj musimy miejscem dla przemiany. wehikuły. nie momencie możesz wznieść się tylko na pewną tworzysz drugiego nowego ciała. wehikułem. i wreszcie zestaw energii. Bo Heyoan: „Oczywiście. W tym transformacji. Ciało jest wysokość. bez względu na to. sposób. jak się je nazywa. którą masz zrealizować. Istnieje nieskończona liczba etapów. możesz po prostu fizycznego ciała. aż po komórki skoncentrowana na bólu. by rzeczywistości nie jest dość szeroki. gdzie transformacja nie będzie już automatycznym funkcjonowaniu ciała. Im bardziej skoncentrować się na tych swoich cechach. ta większa część samym ciele?" ciebie. A kiedy wykorzystałeś już w pełni te fizyczne przewodnikami i wybierasz sobie rodziców. ręką?" Wykonałeś więc wybraną przez siebie pracę i teraz. która nie inkarnuje się do końca (gdyż byłoby to i tak niemożliwe). kiedy integrujesz nową świadomość ze starym Dawid: „A kiedy człowiek zakończy już swój ciałem. czy korzystne jest użycie pracę. Jeśli w duszą. ponieważ zakres twojego zrozumienia narzędziem. odziedziczysz. i tworzysz za jej pomocą ciało. Szkoda. ciało i nie potrzebujesz go już jako instrumentu znalazłbyś się w nieskończonej przestrzeni. w systemie nerwowym. jest posłużyć się metaforą. Nie jest ona ciężarem. jest to wybierasz zestaw możliwych rzeczywistości. Jest to coś podobnego do pielenia rozpocząć nowe życie.). grabiami. tym szersze jest twoje rozumienie. Nie zbudują fizyczne ciało. które chcesz zmienić w tym życiu.

Heyoana i mnie. odpowiedniej ilości wypoczynku. aż ktoś ci powie. Wciągaj i wypuszczaj powietrze.) podaję listę ćwiczeń i wskazówek dla każdego uzdrowiciela. Pamiętajcie. 1. Oznacza to uzdrawianie i utrzymywanie zdrowia: miłość i szacunek dla samego siebie.WYZWANIE. Najważniejszą bistych wyzwań. trzebujesz medytacji. Rozdział 26 ZDROWIE . uzdrawianie. Usiądź wygodnie. Troska się o siebie samego. . z prostymi plecami. (Rozdziały 14. Poniżej i 26. Skup się na swoim oddechu. zarówno na poziomie ustal to sam. 15 i 16. po. Nazywam tę 1. oso- o samego siebie i samouzdrawianiu. To. Troska o siebie Z każdym wdechem wciągaj przyszłość i wszystkie zawarte w niej możliwości. W moim Twoje osobiste potrzeby zmieniają się nieustannie. Oto czym jest w swej istocie personalnym. jak i światowym. (Rozdziały przez Pat. którą podał wewnętrznych rad. 17.3. wypuszczaj Aby właściwie zatroszczyć się o siebie. zdrowia. przekonaniu głównymi zasadami są: Bądź elastyczny. przeszłość i wszystko. intymności i przyjaciół. Oznacza to słuchanie ulubioną techniką medytacyjną jest ta. BY BYĆ SOBĄ Ten rozdział koncentruje się na problemie troski odpowiednich ubrań. Moją 3. a rezultaty będą zadziwiające. co oznacza dla ciebie zdrowie i życia. (Rozdziały 3 odpowiedzialnością za siebie i swoje życie. które pojawiają się.) 1. 19 i 20). Medytacja (rozdziały 3. której możesz nauczyć się na temat swojego wszystko z miłością. 17 i 19. Emmanuela. a osobisty rozwój opiera się na zmianie. co jest dla ciebie optymalne w jednym okresie. lepiej swoim celem w tym życiu.) technikę medytacją przyszłość/przeszłość. gdy tylko Emmanuel w trakcie warsztatów prowadzonych wystąpi jakieś zakłócenie równowagi. domu. Wydychając. przyjemności. jak masz żyć. różnorodność jest solą 2. Zrozumienie. dobrego jedzenia. ćwiczeń. higieny. Utrzymywanie głębokiego połączenia ze sobą i Zamiast czekać. jest to. może być niekorzystne w innym. jak je utrzymać. Zmieszaj to rzeczą.

ponieważ jest ono darem świadomości. mechanizm Teraz. jak przeszłe życia przepływają za domość. Dalej potrzebujesz. Zapewne nie karmiłeś swojego ciała 3. w chwili pomiędzy wdechem przyszłości a systemu nerwowego kontrolujący przyjmowanie wydechem przeszłości. Patrz. Czy lubisz wszystkich jego sygnałów. ponieważ wszystkie fałszywe ograniczenia. Słuchaj aerobiku. Pełne ziarno ostatecznym rozrachunku oszczędzisz na własnym należy spożywać przez cały rok. przyjemność? Zajmij się właśnie tym. Możesz Pozwól przeszłości odejść. wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość. To co innego niż w wieczne teraz. co wydychasz. jaką ciebie. ale w więcej surowych warzyw i owoców. świadomości i doświadczenia przesuwają się obok Dla eksperymentu prześledź kiedyś drogę. Szczególnie przestrzegam przed jedzeniem nawozów sztucznych i chemikaliów obecnych w czerwonego mięsa. to wyhodowane ekologicznie. Nie kupuj W zimie skłaniamy się bardziej ku gotowanym sztucznie przetworzonych produktów. Po prostu wdychaj przyszłość ciel. a przyszłość pojawia się z Niech wygląda apetycznie na talerzu. Wdychaj przyszłość i również potrzebować zwiększonych dawek witaminy wszystko. sałatki i owoce. podczas gdy w lecie jemy ekologiczne gotuje się dłużej i jest ono droższe. choć oni sami o tym nie zanieczyszczeń z normalnych produktów przez wiedzą. Pożywienie warzywom korzeniowym. coś jest nie tak. Jedz produkty sezonowe. pożywienia wyhodowanego ekologicznie. zdrowiu. Jesteś centralnym punktem szczodrobliwej ziemi. Wydychaj przeszłość i B. co chcesz osiągnąć. a przede wszystkim czerp upływ czasu i zobacz siebie jako centralny punkt zjedzenia radość. czego przeszłością. Specjalnie mówię o tym dość ogólnie. Zwróć uwagę na swój apetyt. kiedy i jak długo. atmosferze. pewne pozostałości pestycydów. Miej świa- przodu. potasu. Czego pragniesz? Zazwyczaj pragniesz tego. Obecnie w trzech do dziesięciu dni pragnienie zniknie. Bardzo Większość produktów spożywczych zawiera również mało mięsa. jogi. a to. Jedz tylko zapłodnione jajka. jak Zwróć uwagę najedzenie. Istniejesz poza ograniczeniami czasu. usuń część ludzi negatywne efekty. W tej pożywienia. Jesteś przebywa jedzenie w twoim ciele. Dobre jedzenie. Oczywiście. Powstrzymaj się. że jesz po to. Przyszłość nie musi mieć nic wspólnego z indywidualnie. Najlepszą radą jest jedzenie wyłącznie warzywa. jeśli przez pływać albo biegać? Co sprawia ci największą cały czas pragniesz jednej rzeczy. wapna. jakie witaminy przyjmujesz. Po 2. Musisz sprawdzić. herbicydów. dowiedz się dlaczego. przeszłością. W księgarniach można znaleźć Wiesz oczywiście. Daj kraju istnieje wiele ośrodków oferujących kursy twojemu ciału to. Uważaj. że środki konserwujące i wiele książek dotyczących właściwego odżywiania. Ćwiczenia fizyczne (rozdział 21). a przyszłe płyną ku tobie od przodu. Osobiście polecam dietę makro-biotyczną. przeszłość znika za tobą. a jeśli już. niezmienny. w jakich ilościach. które spożywasz. tym w tej książce. chi kung lub t'ai chi. jakie na siebie wymagania każdego człowieka należy oceniać nakładasz. Nie wspominaliśmy jeszcze o odpowiednio i teraz domaga się ono szybkiej energii. sztuczne dodatki są szkodliwe dla zdrowia. Żuj każdy kęs Wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość. Jeśli pracujesz jako uzdrowi- . Siedzisz w centrum rzeczywistości. by dać swojemu ciału energię i twoimi plecami. następuje przerwa. na co jesteś uczulony. czego mu potrzeba. będziesz musiał włączyć do swojej diety i wydychaj przeszłość. Dużo zrównoważonego ziarna. Obserwuj wielokrotnie. który powiadamia kubki smakowe o chwili przerwy pomiędzy oddechami wślizgujesz się tym. Pozwól przeszłości odejść. wspomóc wzrost komórek. gdzie mieszkasz. Ponieważ to. Patrz. czego naprawdę potrzebujesz. magnezu i witaminy C. smakuj go. Jeśli bez przerwy masz ochotę na słodycze. pragnienie. substancję wielominerałową oraz dodatkowe ilości jest przyszłością. co wdychasz.298 Dłonie pełne światła co jest z nią związane. Regularne Jeśli nie możesz znaleźć organicznych warzyw i przyjmowanie pewnych witamin wywołuje u wielu jajek tam.

Nylonowe pończochy silnie zakłócają przepływ Pamiętaj. działasz przeciwko swojemu ciału. Czy do dziewięciu godzin snu. ci dzisiaj potrzebny? W twojej aurze może być za Upewnij się. na siebie włożyć". energetyczny lubią sztuczny jedwab i niektóre używaj nawilżającego balsamu do skóry o neu wyroby z orlonu. odpocznij. które mają wytworzonych w oparciu o pochodne benzyny — neutralne pH. odczyn kwasowy uodparniający ją na zakażenie. Czyść skórę jedwabie i wełny. Prawidłowa higiena. nietoksyczne kosmetyki i środki czystości. że jesteście nadwrażliwi. że jeśli poło Jeśli w do- żysz się od razu. Również talerze myj szczególnie dokładnie. Kiedy wrócisz ze sklepu Jeśli nie masz pół godziny. że szampon. Potem opłucz je dokładnie. Jeśli używasz zasadowych mydeł albo płynów. którego używasz. czy też wolałoby żyjesz w otoczeniu kolorów. Jaki kolor jest szamponów zostawiających osad na włosach. żeby twój sposób ubierania się wyrażał to. Raz dziennie czyść zęby nitką dentystyczną.Zdrowie — wyzwanie. przemywaj je codziennie od swego samopoczucia. kim jesteś. którego potrzebujesz. Wsłuchaj się w potrzeby swojego ciała. Wzmacniają ją i podtrzymują. nie. na przykład skarpetki. żebyście nosiły je. by zrobić miejsce dla nowych wzbudzają zastrzeżeń. tym więcej energii wzdłuż nóg i są w mojej opinii przyczyną energii życiowej dzięki niemu otrzymasz. żeby je pielęgnować. być może. Odkryłam. Odpoczynek. Pięćdziesięcioprocentowa usunąć starą warstwę martwej skóry. kup sobie jonizator albo podobne urządzenie. że wiele syntetycznych tkanin odłóż. jest oczywiście sprawą indywidualną. umyj i 6. zakłóca naturalny przepływ energii w polu tak by do twojego organizmu nie dostały się resztki aurycznym. Czy masz dla siebie odpowiednią przestrzeń bardziej typem nocnym czy dziennym? Wsłu i ilość światła? Czy czujesz się wygodnie w swoim chaj się w swoje ciało. To pomaga wydają się w porządku. już po półgodzinie wrócą ci siły. Dom. 5. Moje ciało i system komórek. Ubranie. Założę się. których potrzebujesz? mniej snu w nocy i drzemki w dzień? Jeśli Czy powietrze. im świeższe jest jedzenie. 4. hipoalergi. Kiedy zaglądasz rano do szafy i „nie wiesz. Czy jesteś 7. wielu chorób kobiecych obecnej doby. że znajdziesz tyle pośród wielu ćwierć filiżanki Cloroxu i na dwadzieścia minut zajęć dnia codziennego. Niektóre syntetyki też nie ciało pozbywa się. Spostrzeżesz. Sugeruję. Materiały mieszane również szczotką. wsyp do niej minut. Najlepsze są bawełny. wiele poliestrów i nylon. . Co Podziel swoją szafę na kolory i faktury. Oczyszczanie ciała i pie Znajdźcie coś w zamian. Skóra bowiem posiada naturalny szczególnie jeśli sądzicie. dlatego że pośród ubrań To samo dotyczy twoich włosów. Nie używaj brakuje koloru. mieszaniną jednej części soli na osiem części sody Czy twój styl ubierania się odpowiada ci. co czne. tylko jeśli naprawdę musicie. Kiedy potrzebuje ono domu? Rośliny. tralnym pH. detergentów niszczących układ trawienny. połóż się na piętnaście warzywnego. kiedy bierzesz prysznic. pole wkładając określone ubranie. które kupiłeś. którym oddychasz. Należy unikać materiałów z lęgnacja skóry. bez względu na to. czy też oczyszczonej. odpoczynku? Czy odpowiada mu pełne sześć napełniają przestrzeń miłą energią uzdrawiającą. ma mało jakiegoś koloru i potrzebujesz naenergetyzować neutralny odczyn pH i jest nietoksyczny. jaka jest pora dnia. Jeśli mieszkasz w suchym klimacie. Używaj tylko mydeł i płynów. jest świeże? Jeśli jesteś zmęczony. by być sobą 299 zanurzenie ich w Cloroxie. Kupuj tylko naturalne. Są to akryle. ubierasz się dla innych? Spraw. zębów i włosów są bardzo waż zawartością aldehydu/formaldehydu oraz ne. najmniej dwa razy na dzień myj je szczoteczką. To. ile odpoczynku ci potrzeba. zanurz w tym roztworze wszystkie świeże produkty. której bawełna jest bez zarzutu. Jeśli Wybieraj określoną fakturę materiału w zależności masz problemy z dziąsłami. napełnij zlew wodą. Naturalne włókna doskonale wpływają na aurę. jeśli masz czas.

300 ________________________ Dłonie pełne światła

mu albo miejscu pracy masz oświetlenie fluo- wiedzieć, co robić i dokąd iść, zanim zajdzie taka
rescencyjne, pozbądź się go. Używaj tylko światła potrzeba. Wybierz lekarza, z którym masz dobry
żarowego. kontakt i któremu ufasz. Do wyboru są uzdrowiciele,
homeopaci, specjaliści od akupunktury, kręgarze,
8. Przyjemności. Jeśli nie przeznaczasz odpo- masażyści, kinezjolodzy, dietetycy itd.
wiedniej ilości czasu na przyjemności, wydziel go Tobie proponuję kursy dotyczące domowej
sobie, tak jak robisz to z czasem pracy. Przyjemności opieki zdrowotnej. Homeopatia jest wspaniałym
są równie ważne jak praca. Rób to, co zawsze narzędziem, za pomocą którego kobieta lub
chciałeś robić, żeby dobrze się czuć. Śmiej się mężczyzna mogą przywrócić zdrowie swojej ro-
regularnie, odkryj dziecko w swoim wnętrzu i raduj dzinie. Używam homeopatii od lat i przekonałam się,
się każdą chwilą. że praktycznie w każdym przypadku potrafiłam
wyleczyć swoje dzieci za pomocą odpowiedniego
9. Osobiste wyzwanie. Każdy ma rzeczy, które leku homeopatycznego i prostego nakładania dłoni.
chciałby zrobić, ale odkłada je na przyszły rok bądź Leczyłam za pomocą homeopatii wszystko — od
stwierdza, że i tak nie uda mu się ich zrealizować. zapalenia gardła po złamania palców.
Błędne założenie. Teraz jest ten właściwy rok. Czy
chodzi o wyzwanie twórcze, podróż dla przyjemności 12. Polecam następujące proste techniki uzdra-
czy zmianę zawodu, naprawdę musisz przynajmniej wiające, które można wykonywać w domu: zacznij
spróbować. Czy jest taka praca, którą zawsze chciałeś od wyczesywania (rozdział 22). Każdy potrafi się
wykonywać? Sprawdź to. Zorientuj się, co musiałbyś tego nauczyć. Po przejściu przez wszystkie czakramy
zrobić i stwórz plan spełnienia tego wewnętrznego połóż swoją dłoń bezpośrednio na miejscu, które
pragnienia. Pamiętaj, że twoja najgłębsza tęsknota, to boli. Siedź w poczuciu miłości dla chorej osoby. To
co chcesz robić bardziej niż cokolwiek innego, jest sprawi, że oboje poczujecie się wspaniale.
powodem i sensem twojego przybycia na ten świat. Jeśli chory obszar zdaje się zatykać z nadmiaru
Najlepszą gwarancją zdrowia jest zrealizowanie jej. energii, możesz wyciągnąć nieco zanieczyszczeń.
Zacznij teraz, sprawdź, co musisz zrobić i weź się za Wyobraź sobie po prostu, że palce wydłużają ci się o
to. Choć dotarcie na miejsce może potrwać długo, dziesięć centymetrów i wypełniają niebieskim
jeśli nie rozpoczniesz podróży, nigdy nie osiągniesz światłem. Zbliż dłonie do zatkanego miejsca,
swojego celu. Jeśli ją rozpoczniesz i ruszysz w wyciągaj garście zanieczyszczeń i wysyłaj je w
odpowiednim kierunku, zwyciężysz. Zagwarantują to powietrze. Pozwól, żeby zamieniły się w białe
wewnętrzni przewodnicy. światło. Ponieważ twoje palce są teraz dłuższe o
dziesięć centymetrów, możesz sięgać nimi poprzez
10. Intymność i przyjaciele. Wszyscy potrzebujemy skórę głęboko w ciało. Nie bój się, spróbuj tego. To
prywatności i przyjaciół. Sprawdź, co oznacza to dla działa i jest bardzo łatwe.
ciebie i zrealizuj w swoim życiu. Jeśli jest ktoś, kogo Zakończ sesję przez położenie rąk na głowie
bardzo lubisz, a nie zrobiłeś nic, ponieważ jesteś twojego partnera lub dziecka. Potem po kilku
nieśmiały, podejmij ryzyko. Powiedz tej osobie, że ją minutach wyczesz całe pole za pomocą swoich
lubisz i chciałbyś być jej przyjacielem. Nawet nie długich palców. Czesz długimi ruchami od głowy do
przypuszczasz, jak pozytywny będzie efekt. W samej ziemi trzymając dłonie jakieś dwadzieścia
przeciwnym razie spróbuj z inną osobą. centymetrów od ciała. Zrób to ze wszystkich stron.
Zakończ, wkładając na chwilę dłonie pod
11. Troska o siebie w razie wypadku lub choroby. bieżącą ciepłą wodę.
Już teraz znajdź sobie lokalnego lekarza, który ci
odpowiada. Wybór jest szeroki, a lepiej

Zdrowie — wyzwanie, by być sobą _____________ 301

| Jeśli to ty jesteś chory albo miałeś wypadek, Przykład: jeśli odczuwasz ból w ciele, co
zrób dla siebie wszystko, co możliwe. Poproś dzieje się w twoim umyśle, kiedy go
przyjaciela, żeby to dla ciebie zrobił. Jeśli gdzieś cię odczuwasz?
boli, co wieczór idąc spać kładź dłonie na tym Czy twój umysł odczytuje go w związku z
miejscu. Przesyłaj tam miłość i energię. Wyobraź jakimś strasznym wyobrażeniem?
sobie, że jesteś zdrowy i w pełnej równowadze. Czy z powodu obecnej sytuacji odczuwasz
Zapytaj, jaką wiadomość przesyła ci ciało. Kiedy i w gniew albo strach? Czy boisz się tego, co dzieje
jaki sposób nie słuchałeś siebie samego? się w twoim ciele? Jaka jest zatem twoja
j Jakie jest znaczenie tego wypadku albo choroby na reakcja? Jaka jest zwykła reakcja, która (w
poziomie zarówno osobistym, jak i życiowym? pewnym sensie) nic ci nie dała? Wiesz, że taka
Przede wszystkim zaś kochaj i akceptuj samego reakcja nic nie daje, ponieważ ból jest wciąż
siebie. Jeśli cierpisz na poważną chorobę, nie wiń się obecny. Wiadomość (lekcja, jeśli wolisz) nie
za to. Kochaj siebie. Masz odwagę wypowiedzieć tę została odebrana. Ośmieliłbym się więc
wiadomość na tyle głośno, by została usłyszana. powiedzieć, mój drogi, że bez względu na to,
Postanowiłeś zrobić wszystko co konieczne, by jaka jest twoja reakcja, jest ona kompletnie
nauczyć się tego, czego chcesz się dowiedzieć. To błędna, ponieważ nie rozwiązuje problemu.
bardzo śmiały akt. Szanuj się za to. Kochaj siebie. Spójrz na swoje życie i ciało — ukształ-
Kochaj siebie. Kochaj siebie. Jesteś częścią boskosci. towałeś je jak szkolną klasę, w której masz się
Jesteś jednością z Bogiem. Oto dwie uczyć, i każda choroba, każdy ból, cierpienie
samouzdrawiające medytacje Heyoana. Pomogą ci: albo wypadek jest sygnałem, wiadomością, która
ma cię nauczyć jakiejś lekcji."
Samouzdrawiaj ąca 3. ,A więc pytam cię teraz: dlaczego stworzyłeś taki
medytacja Heyoana właśnie ból w swoim ciele? Dlaczego miałbyś
tworzyć taką sytuację w swoim życiu? Czego ma
1. „Zbadaj swoje ciało w dowolny sposób: za cię ona nauczyć? Co ten ból powtarza ci raz za
pomocą widzenia wewnętrznego, intuicji, razem, aż zrozumiesz? Dopóki nie nauczysz się
zmysłu czucia. tej lekcji, będziesz tworzył ból i cierpienia w
\ Znajdź, z pomocą przewodników, jeśli swoim życiu. Ponieważ jesteś najlepszym
chcesz, ten obszar swojego ciała, który nauczycielem i dobrze zaplanowałeś swoje
napawa cię największą troską. lekcje, nie przejdziesz do następnej, dopóki nie
Jeśli nie znajdziesz chorego obszaru, skup zrozumiesz tej.
się na czymś, co dzieje się właśnie w twoim Jeśli znalazłeś już to miejsce w swoim ciele,
życiu i napawa cię troską. Znajdź proponuję, żebyś położył na nim dłoń albo
j odpowiedni obszar w ciele albo w życiu." dłonie. Pozwól swojej wyższej jaźni połączyć się
\ i
z tym miejscem. Czyniąc to, znajdź naturę
i 2. „Jeśli chcesz, daj mu formę, kolor, sub-
swojego strachu. Kiedy już ją wyczujesz,
j stancję, kształt, gęstość. Ma barwy ostre
napełnij strach miłością. Jaki rodzaj miłości
i czy matowe? Jeśli jest to określony ból, to
1 będzie najodpowiedniejszy dla tego strachu?
czy trwa przez dłuższy czas? Czy pulsuje?
Zrób to samo dla każdego obszaru swojego ciała
' Czy jest ostry? Czy przychodzi i odchodzi?
albo życia. Każda choroba i każde negatywne
S Czy sytuacja istniejąca teraz w twoim doświadczenie jest bezpośrednim skutkiem tego,
życiu jest nowa? Stara? Jak się czujesz,
że nie kochasz się w pełni — nie realizujesz
kiedy zostajesz z nią skonfrontowany i jaka
tego,
była twoja dotychczasowa reakcja na nią?
I Rozważ każdą sytuację, o której mówimy.

302 Dłonie pełne światła

na czym ci naprawdę zależy. Dlaczego nie Zrób następującą listę:
usłuchałeś swego wewnętrznego głosu?
Dlaczego nie pozwoliłeś sobie stać się w pełni W jaki sposób
tym, kim jesteś? Każda choroba jest Sytuacje nie kochałeś siebie
bezpośrednim sygnałem zawiadamiającym cię, Lęki życiowe Kim chcesz
że nie kochałeś swojej istoty, nie pielęgnowałeś być
siebie, by zrealizować swoją prawdziwą naturę.
To jest podstawa wszelkiego uzdrawiania."

4. „Inna wskazówka: Lekcja nigdy, przenigdy nie Co to wszystko ma wspólnego z aurą? Otóż
dotyczy tego, że jesteś zły albo zrobiłeś coś wszystkie te rzeczy wpływają na aurę. Posiadają
złego." one formę i substancję. Kiedy poszerzysz swoje
rozumienie i widzenie rzeczywistości, zaczniesz
5. „A zatem, znalazłszy odpowiedź, odkryjesz dostrzegać, w jaki sposób ludzie nie kochali
natychmiast przyczynę strachu i bólu. Być może samych siebie. A wtedy ty jako uzdrowiciel
uniemożliwiłeś sobie spełnienie swych przypomnisz im, kim są i pomożesz znaleźć
najgłębszych pragnień. W tym momencie miłość, której potrzebują. Ty jako uzdrowiciel
możesz stanąć twarzą w twarz z tym strachem, staniesz się tą miłością."
poczuć go i zacząć z nim pracować.
Gdziekolwiek jest strach, miał miejsce brak
miłości, ponieważ miłość jest przeciwieństwem
Medytacja likwidująca
strachu. A więc jeśli odczuwasz strach, to samoograniczenia
znaczy, że nie jesteś w prawdzie, że to, czego się
boisz, jest najprawdopodobniej złudzeniem. „Jest to dobra medytacja dla tych, którzy wbrew
Albowiem kiedy się boisz, nie jesteś skupiony, swojej woli są zamknięci w jakimś obszarze życia.
nie stanowisz pełni swojej istoty. Kiedy Jest ona narzędziem samopozna-nia i dobrym
odważysz się wejść w ten strach i rozwiązać ćwiczeniem dla uzdrowiciela, ponieważ choroba jest
gnębiący cię problem, rozpoczniesz proces tylko rezultatem zamykania się w ograniczonych
uzdrawiania na nowym poziomie. definicjach jaźni. Jako uzdrowiciel musisz najpierw
zrozumieć ten proces w sobie, a następnie nauczyć
Zadanie domowe przed pójściem do łóżka: się wyczuwać go u innych — by pomóc im
zdefiniować ich ograniczenia i pozbyć się ich.
Wszystkie te rzeczy mają swoją formę w polu
1. Określ swoje lęki. Czego się boisz? Być może aurycznym. Są one energią i świadomością, która cię
chodzi o twoje ciało. Być może chodzi o ogranicza. A zatem, pracując nad aurą, możesz
sytuację życiową. Być może są to lęki pracować jednocześnie nad formą energetyczną,
ogólne. stanowiącą substancję ograniczenia.

1. Wprowadź się w stan podwyższonego po-
2. Połącz strach z okolicznościami zewnęt- strzegania.
rznymi. Strach jest zawsze bezpośrednio
powiązany z tym, czego nie robisz, a 2. Zadaj pytanie: kim jestem?
chciałbyś zrobić. To odcina cię od twojej
wielkości, ale jest również bramą do niej. 3. Kiedy znajdziesz odpowiedź, poszukaj ogra-
niczenia, które narzuciłeś sobie za pomocą

Zdrowie — wyzwanie, by być sobą 303

definicji tego, kim jesteś. Kiedy znajdziesz to wyleczenia. Dzięki temu będziesz się rozwijał jako
ograniczenie, wiedz, że jest to bariera, którą sam uzdrowiciel. W następnym rozdziale porozmawiamy
stworzyłeś. o tym, jakie formy może przybrać twój rozwój.

4. Wyrzuć ograniczenie poza barierę, a bariera
wzrośnie.
Przegląd rozdziału 26
5. Ponownie zadaj pytanie: kim jestem? Bez
względu na to, jaka będzie odpowiedź, da ci ona
inną definicję jaźni. Do przemyślenia
7. Oddziel Esencję od ograniczonej definicji. 1. Przeanalizuj punkty od pierwszego (medytacja)
do jedenastego (troska o siebie), przyznając sobie
8. Zadaj pytanie ponownie itd. oceny w dziesięciostopniowej skali.
2. Tam gdzie ocena jest niska, znajdź reakcję niższej
jaźni albo jaźni cienia, która cię blokuje. Na jakim
Ćwicz tę medytację regularnie przez cały ograniczonym przekonaniu opiera się ta reakcja?
następny tydzień. Nie, nie będę określał, co to jest 3. Odnieś to do niewłaściwie pracujących czak-
Esencja. To ty zdefiniujesz ją w trakcie ćwiczenia." ramów.
4. Wykonaj samouzdrawiającą medytację He-yoana.
Jeśli chcesz, możesz zostać uzdrowicielem. 5. Wykonaj medytację w celu zlikwidowania
Twoim pierwszym zadaniem będzie wyleczenie ograniczeń.
siebie samego. Kiedy już to zrobisz, skoncentruj się
na pomaganiu innym, którzy również pragną

Rozdział 27

ROZWÓJ UZDROWICIELA
Stawanie się uzdrowicielem to bardzo indywi- prawdy i miłości. Oznacza to, że twoja ścieżka
dualny i osobisty proces. Nie ma sztywnych zasad prawdy i miłości będzie się zapewne zmieniać z
określających, jak będzie on przebiegał. Życie upływem lat. Śmiem twierdzić, że istnieje wiele dróg
każdego człowieka jest unikatowe. Uzdrawiania nie do «Nieba», tak wiele, jak wiele jest dusz
można nikomu przekazać ani nadać. Wyrasta ono z powracających do domu. Gdybyśmy mieli prze-
wnętrza człowieka. Jest do opanowania różnorodna śledzić historię człowieka, znaleźlibyśmy wielu,
wiedza, wiele kursów i szkół myślenia którzy podróżowali przed nami i znaleźli oświecenie.
wyjaśniających, co naprawdę dzieje się w trakcie Wiele z tych dróg do oświecenia zostało
procesu uzdrawiania. Wielu w ogóle nie używa w zapomnianych. Niektóre są odzyskiwane; inne wciąż
odniesieniu do swojej praktyki słowa „duchowa". giną w mrokach niepamięci. Nic to jednak nie
Moja droga do uzdrawiania była drogą du- szkodzi, gdyż w głębi duszy ludzkiej bez przerwy
chowego rozwoju, co wydawało mi się zupełnie tworzą się nowe drogi prowadzące do domu. Taki jest
naturalne. Co jest najbardziej naturalne dla ciebie? ten proces. Wiecznie odnawiający się proces twórczej
Idź swoją własną ścieżką, a nie dobrze wydeptanym siły wzbierającej w tobie i we wszystkich innych.
szlakiem. Możesz skorzystać z wiedzy, która pomoże Oto, co znaczy powrót do domu. Kiedy nauczysz się
ci sformułować twoje własne idee. Oto komentarz płynąć zupełnie bez żadnego oporu, zgodnie z
mojego przewodnika Heyo-ana na temat stawania się wewnętrznym twórczym ruchem, to znaczy, że
uzdrowicielem. trafiłeś do domu. Oto, co oznacza bycie w domu."

Poświęcenie Sprawdziany
„Stawanie się uzdrowicielem oznacza po- Gdy tylko zdecydujesz się poświęcić swojej
święcenie. Nie tyle poświęcenie się jakiejś okreś- prawdziwej drodze i uczynisz ją celem swojego
lonej praktyce duchowej, religii czy zestawowi życia, staniesz się świadomy ogólnego procesu
sztywnych zasad, ile swojej własnej ścieżce zachodzącego w twoim wnętrzu. Poznasz we-

306 ________________________ Dłonie pełne światła

wnętrzne pejzaże, które zmienią naturę twojego danie, byś nie musiał doświadczać tego, czego się
postrzegania rzeczywistości. Zaczniesz widzieć boisz. Jeśli jednak poddasz się swojej iskrze
związki przyczynowo-skutkowe zachodzące po- boskości, stwierdzisz zapewne, że musisz stawić
między twoją własną oceną rzeczywistości a czoło swojemu lękowi. Po przejściu przez do-
prawdziwą rzeczywistością. świadczenie, którego się lękałeś, poczujesz, że twój
Moja wyższa jaźń i przewodnicy pomogli mi strach zamienia się we współczucie oparte na
krok po kroku poznać duchowe prawo. Spędzałam miłości. Odnosi się to również do doświadczenia
stosunkowo dużo czasu, koncentrując się na naturze śmierci. Gdyż, jak mówi Emmanuel:
prawdy, boskiej woli i miłości. Po okresie skupiania
się na którejś z tych zasad, czułam, jakbym była Nie jest to kwestia
testowana. Wciąż znajdowałam się w sytuacjach, zniszczenia strachu, lecz
gdzie trudno mi było pozostać w prawdzie lub poznania jego natury i
miłości, czy choćby domyślić się, czym może być ujrzenia go jako siły mniej
boska wola. Czasem wydawało mi się, że moi potężnej od siły miłości.
przewodnicy, aniołowie albo Bóg, sprawdzają mnie,
a ja nie mogłam nic na to poradzić. Wreszcie Jest to złudzenie.
zrozumiałam, że testy te tworzone są (za moją pełną Strach
zgodą) przez świadomość o wiele większą od mojej. jest tylko patrzeniem w lustro,
Jestem częścią tej większej świadomości. A zatem, w przedrzeźnianiem samego siebie.
pewnym sensie, to ja sama tworzę te testy. Małe
„ego-ja" nie chce w nich zazwyczaj uczestniczyć. Kiedy teraz oglądam się, widzę wyraźne etapy
Mądrzejsza część mnie wie lepiej. rozwoju. Wtedy nie dostrzegałam jednak ogólnego
Pierwsza rzecz, którą napotkasz po wkroczeniu kierunku. Przez większość czasu byłam świadoma
na swoją ścieżkę, to twój strach. tylko tego, co działo się bezpośrednio wokół mnie.

Pokonywanie strachu Prawda
Strach jest uczuciem związanym ze stanem Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Ośrodka
odłączenia od większej rzeczywistości. Strach jest Ścieżki w Phoenicia i zaczęłam praktykować „Pracę
uczuciem separacji. Stanowi przeciwieństwo miłości, Ścieżki" w formie prywatnych sesji, terapii grupowej
która równa się połączeniu w jedności wszystkich i i uczestnictwa w duchowej społeczności, zostałam
wszystkiego. natychmiast skonfrontowana z kwestią prawdy. Czy
to, co mówiłam, było prawdą, czy też wmawiałam
sobie tylko istnienie nieokreślonej rzeczywistości dla
Ćwiczenie na znajdowanie własnej wygody? Zdumiało mnie, jak bardzo
swoich lęków zmuszałam się w przeszłości do wierzenia w pewne
rzeczy, by uwiarygodnić swoje zachowanie i
Zapytaj samego siebie: jaki jest w tym wyjaśnić negatywne doświadczenia. Moją główną
momencie mój największy lęk? Na jakim przeko- obroną było przerzucanie winy na kogoś innego. W
naniu dotyczącym rzeczywistości jest on oparty? jakim stopniu ty to robisz? Szukaj przykładów
Czego tak naprawdę się boję? To, czego próbujesz zawoalowanych, a nie oczywistych.
uniknąć, wiąże się ze strachem przed określonymi Po przeanalizowaniu swojego zachowania
uczuciami. Jakie to uczucia? Głęboko w tobie ukryta przekonasz się stopniowo, że zasada przyczyny
jest zdolność stawienia im czoła.
Jeśli zajrzysz w głąb siebie, napotkasz żą-

zablokowany.. mowany. zanim dziecko intensywnie pracowałeś nad sobą. ale ten czy inny sposób. które są śmiercią. choroby. sobie sprawę z przyjemności. Pod bolesnymi doświadczeniami. Negatywna przyjemność ma wiele odmian i uwalniać naszej siły życiowej. Towarzyszy ruchowi i energii. niż ci się zdawało. dziecko wyciąga rękę Uwaga. Wciąż na rolę ofiary. Jedność bólu i Wszyscy posiadamy negatywne zamiary. ludzie.. że nie możesz czegoś zrobić. mówisz. Przekonania takie są Dlaczego my. Jest to odkrycie niełatwe do mój oj ciec/mąż/matka/żona uniemożliwili mi to.. wciąż jest ona życiem. Wtedy skłaniamy się form. Po dziecięcych. sposób. czegoś nie zrobiłeś. Negatywna przyjemność powstaje. Zostanę oszukany w energii pochodzącym z rdzenia zostaje zniekształ- następujący sposób. gdyby inni wszystkiego nie zepsuli. Matka daje mu klapsa. gdy z kimś. „Wszyscy mę. była negatywna przyjemność. . chociaż przyjemności powstaje właśnie w ten tak prosty mogą one nie być tak wyraźne jak dawniej. Większość z nas zgadza się związana z oryginalnym impulsem życiowym. Jeśli zwiążę się są przyjemne. zachowujemy się w ten kwestią indywidualną dla każdego człowieka. następnym razem. zostanę zraniony w następujący sposób. albo bolały mnie plecy. Posłuchaj siebie negatywny zamiar opierał się na dwóch rzeczach.. pierwotny twórczy impuls towarzyszący ruchowi i Być może zachoruję i umrę na. dlaczego nam się nie udało.. Stracę. nie oszukuj samego siebie. By wyjaśnić. Nawet jeśli przyjemność jest korzyść.. udzielenie zdąży się oparzyć." cony lub częściowo. zaakceptowania. które są następnie wbudowywane w prostu lubiłam negatywne doświadczenia. pragnie tworzyć.. Ten wyjść.. że nie możemy „źli". Przypomnij i że ty sam tworzysz te negatywne doświadczenia w sobie takie stwierdzenia jak: „Chciałem to zrobić. porażki. że nie możemy być sobą. Jest to tak zwany „negatywny zamiar".. pozytywna na zjednoczeniu. ponieważ odnosi wtedy wtórną odczuwamy ten impuls. dlaczego Jedną z nich było przekonanie. w jakiś sposób. Czy mówisz prawdę? bolesne i pełne ciężkiej pracy