You are on page 1of 321

Pierwsze w Polsce nowoczesne i

wnikliwe studium ludzkiej aury
autorstwa światowej sławy fizyka
pracującego w NASA

Ann Brennan

Dłonie pełne światła

Książka ta dedykowana jest wszystkim podróżnikom
znajdującym się na ścieżce prowadzącej do domu

WSTĘP

Nadeszła nowa era i — parafrazując Szekspira — coraz więcej
jest rzeczy pomiędzy niebem a ziemią, o których się ludziom nie
śniło. Ta książka ma właśnie pomóc zrozumieć — bez zwracania
się ku medycynie konwencjonalnej — procesy fizyczne i
psychiczne zachodzące w organizmie. Autorka przedstawia historię
naukowych badań aury i pola energii (biopola) człowieka, definiuje
przyczyny chorób spowodowanych energetycznymi zaburzeniami
aury, opisuje naturę leczenia duchowego.
Osobiste doświadczenia Barbary Ann Brennan — fizyka i
psychoterapeutki, tworzą jedyną w swoim rodzaju metodę
poszerzania świadomości wykraczającą poza obiektywne
eksperymenty naukowe.
Gorąco polecam tę książkę wszystkim, którzy interesują się
fenomenem życia na płaszczyźnie poznania fizycznego i
metafizycznego. Zaprowadzi ona czytelnika w fascynującą krainę
pełną cudów natury.

Dr John Pierrakos
Institute of Core Energetics
New York City

OD KONSULTANTA
POLSKIEGO TŁUMACZENIA

Nareszcie polski czytelnik otrzymuje książkę na temat świata
duchowego i żywej energii biologicznej, biopola człowieka, i to
napisaną przez naukowca z prawdziwego zdarzenia, fizyka
pracującego w NASA i innych instytutach naukowych.
Barbara Ann Brennan wykonała szereg pomiarów za pomocą
urządzeń stosowanych we współczesnej fizyce. Znalazła
współzależność niektórych parametrów fizykalnych w pomiarach
energii biopola i aury człowieka. Amerykańscy uczeni potwierdzili
wiele zjawisk zachodzących w aurze; część z nich pokrywa się z
tradycyjną wiedzą Indii, Chin czy Tybetu, łączy się też z filozofią
ćwiczeń jogi. Autorka daje wspaniałe opisy związku między
działaniami człowieka a ich wpływem na powstawanie chorób.
Zjawiska te omawiam w taki sam sposób na kursach radiestezji czy
energoterapii.
Starałem się dopasować terminologię amerykańską do
słownictwa używanego przeze mnie i przez moich kolegów —
bioenergoterapeutów, radiestetów i naukowców badających ten
olbrzymi obszar niewidzialnej problematyki.
Dziękuję lek. med. Teresie Zalewskiej, znawczyni filozofii
Wschodu, za pomoc w korekcie tego tłumaczenia.
Wiedza zawarta w tej książce umożliwia łączenie zdobyczy
nauki i medycyny niekonwencjonalnej w celu poprawy zdrowia
człowieka. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona
czytelników, a szczególnie dla studentów szkół psychotronicznych
i uczestników kursów bioenergoterapii. Polecam ją lekarzom i
naukowcom pragnącym zapoznać się z nowoczesnym spojrzeniem
na tę problematykę. Gorąco polecam lekturę tej książki wszystkim
pragnącym zrozumieć

sens życia jako zjawiska duchowego i energetycznego w skali
kosmosu. Życie jest światłem — jak mówił profesor Włodzimierz
Sedlak.
Wydawnictwo AMBER nawiązało współpracę z Polskim
Zrzeszeniem Bioenergoterapeutów Dyplomowanych; postanowiło
wydać serię dobrych książek z dziedziny psychotroniki łączących
najnowsze badania naukowe z tradycjami różnych kultur.

Marek Kalwoda bioenergoterapeuta
dyplomowany

CZĘŚĆ I

ŻYCIE NA PLANECIE
ENERGII
Uważam, że kosmiczne odczucia religijne są najsilniejszą i
najszlachetniejszą zachętą do pracy naukowej.

ALBERT EINSTEIN

Rozdział 1

DOŚWIADCZENIE UZDRAWIANIA

Podczas swej wieloletniej praktyki uzdro- komórki. Jenny była przestraszona i zdenerwowana.
wicielskiej miałam okazję poznać wielu wspa- Oboje z mężem odkładali decyzję o powiększeniu
niałych ludzi. Oto kilkoro z nich i ich historie, rodziny do czasu, gdy będą lepiej sytuowani. Teraz
dzięki którym nasza praca nabiera sensu. wszystko stawało pod znakiem zapytania.
Moją pierwszą pacjentką była w październiku Przychodząc do mnie w sierpniu tamtego roku,
1984 roku dwudziestokilkuletnia kobieta imieniem Jenny nie powiedziała mi nic o swoich zdrowotnych
Jenny. Jenny jest pełną życia nauczycielką, mającą problemach. Powiedziała tylko: „Potrzebuję twojej
jakieś 165 cm wzrostu, o ciemnobłękitnych oczach pomocy. Powiedz mi, co widzisz w moim ciele.
i ciemnych włosach. Jej przyjaciele nazywają ją Muszę podjąć ważną decyzję".
lawendową damą, ponieważ kocha lawendę i ubiera W czasie seansu leczniczego, posługując się
się na lawendowe Oprócz pracy zawodowej postrzeganiem ponadzmysłowym, zbadałam jej
prowadzi firmę kwiaciarską i przygotowuje piękne biopole. Ujrzałam nieprawidłowe komórki w lewej
kompozycje na śluby i inne świąteczne okazje. dolnej części macicy. Jednocześnie ujrzałam
Kiedy ją poznałam, Jenny była od kilku lat żoną okoliczności towarzyszące poronieniu. Chore
dobrze zarabiającego specjalisty w dziedzinie komórki znajdowały się tam, gdzie kiedyś
reklamy. Kilka miesięcy wcześniej poroniła i teraz przyczepione było łożysko. Usłyszałam też dane na
nie mogła ponownie zajść w ciążę. Kiedy udała się temat jej stanu i terapii, jaką należy zastosować.
do swojego lekarza, żeby dowiedzieć się, jaka jest Dowiedziałam się, że Jenny powinna wziąć miesiąc
tego przyczyna, czekały ją kiepskie wiadomości. Po wolnego, pojechać nad ocean, brać pewne witaminy,
przeprowadzeniu wielu badań i uzyskaniu opinii przestrzegać określonej diety i codziennie
kilku lekarzy uznano, że należy jak najszybciej medytować, spędzając co najmniej dwie godziny w
przeprowadzić hysterektomię. W macicy, w samotności. Po miesiącu samoleczenia miała wrócić
miejscu gdzie uprzednio usadowione było łożysko, do normalnego świata i ponownie poddać się
znaleziono uszkodzone badaniom, a kiedy

stanie udźwignąć nawet kilku talerzy. w jaki sposób wpływał on podawaniem mieszanek ziołowych przepisanych na jej zdrowie. Najpierw pracowaliśmy nad pierwszy się u mnie zjawił. odwiedzać lekarzy przez następny miesiąc. ale przeszedł już na Ed i ja przeprowadziliśmy skuteczne leczę. Odczuwał również bóle dziecka. Przestrzegała diety. Wyniki badań były w aurycznego „powiedział" mi. Kontynuowałam wzmacnianie i swemu ciału wyleczenie się po utracie ciąży. Jego kość ogonowa pozostała jednak za- Moim drugim klientem tamtego paździer.14 Dłonie pełne światła leczenie dobiegnie końca. Tamtego popołudnia do wyleczenia pozostał już tylko lekki niedowład lewego nadgarstka. którego przyjęłam tamtego ciągłe badania i presja. by oczyścić W efekcie żyła w wielkim stresie i uniemożliwiała arterie Howarda. ponów- . powiększają znacznie jej stres. Jenny obwiniała siebie za poronienie. Mary zainteresowała się moją pracą i osłabienie. Wypadek stłumił jego nadmierny popęd spróbować ponownie zajść w ciążę. przez lekarza medycyny naturalnej. że Ed doznał kontuzji normie. Kiedy po raz podczas kilku miesięcy. aż regularnie przysyła mi nowych klientów. który ustąpił po mniej więcej nierównowagę i zaburzenia całego systemu ene- sześciu seansach leczniczych. by odblokować kość ogonową i cierpiał na ciągłe bóle serca. był szary na twarzy i przepływem energii. Poprawa stanu zdrowia informacji wynikało również (i była to dla mnie Howarda była oczywista dla jego lekarzy i najtrudniejsza część). powiedziała. Rok później i ułatwił przejście przez ten trudny okres. Podczas uściskała mnie na powitanie i wręczyła mi słodki pierwszego seansu leczniczego stan jego pola wierszyk z podziękowaniami. pierwszym seansie jego twarz Stopniowo Edowi wracały siły. a teraz sytuacja wszystkim. Z tych wyrównanie jego biopola. a ból ustąpił. kiedy miał około 12 lat. z zawodu osłabienie dolnej. To powodowało wielką przednowotworowy. Cały ten proces trwał Howard odwiedzał mnie od kilku miesięcy. Pojawił się u mnie. Od jakiegoś czasu także jego mojego gabinetu. Od kilku lat jej stan rgetycznego. był Ed. ojciec Mary. a potem środkowej i górnej części pielęgniarka. ponieważ miał macicy. lata. brała czasie Ed miał wielkie problemy z opanowaniem witaminy i sporo czasu poświęcała na praktykowanie kipiących w nim seksualnych doznań okresu samoleczenia. To wspaniały pacjent. ponieważ tak bardzo pragnęła większemu osłabieniu.^ nie emeryturę. że Ed nie był już w W październiku. Po dwóch miesiącach Jenny odwiedzała mnie ponownie. dowiedziałam się. Była nieco spokojniejsza. a następnie zwiększyć i drugi koniec pokoju sprawiało mu trudności. Mary miała stan mózgowo-rdzeniowego. Miała problemy z nadgarstkami. odebrałam informacje na temat nastawienia Zastosowałyśmy z Mary nakładanie rąk przeplatane psychicznego Jenny i tego. Mary. blokowana z lewej strony i odtąd stanowiła nikowego dnia był Howard. W tamtym przyjaciół na wyspie Fire. że pomyśli o kręgosłup słabł coraz bardziej. co stało się podczas seansu. nie będzie potrzeby. Jego stawy ulegały coraz złamane serce. Wcześniej był urzędnikiem. że Jenny nie powinna przyjaciół. kiedy wyszła z podczas orgazmów. Nawet przejście na skorygować jej położenie. Postanowiła odczekać kilka miesięcy i dojrzewania. Stawy Eda napinały się coraz bardziej. by zarumieniła się. Zanim się jednak nim zajęłam. jest założycielką i szefową organizacji kręgosłupa. Po zrównoważyć przepływ energii w całym organizmie. kiedy zjawiła się ponownie. Podczas seansu leczenia Howard mógł ponownie tańczyć. którą utrudnienie dla prawidłowego obiegu płynu leczyłam jakiś czas wcześniej. inna próbowała rekompensować to Filadelfii. wreszcie poddały się i osłabły. Następnym etapem tego procesu było utrzymuje się w normie. że urodziła zdrowego chłopca. by zgodziła się na usunięcie dnia. Za każdym razem gdy jakaś część ciała prowadzącej szkolenia dla pielęgniarek i Eda ulegała osłabieniu na skutek braku przepływu wyszukującej pracownice dla szpitali w okolicy energii. pogorszyła się do tego stopnia. ponieważ Innym pacjentem. Cały sierpień spędziła opiekując się dziećmi kości ogonowej.

Podczas pierwszej wizyty ponownie ponadzmyslowe ujawnia istnienie dynamicznego użyłam mego postrzegania po-nadzmysłowego. zauważone. współzależnych pól energii wokół i uzyskać informacje na temat dolegliwości Muriel. że rozwinie się rak. jesteśmy nią. że energia ta wspiera nas. w którym egzystujemy. które oceanem energii. lekarze ku swojemu zaskoczeniu życia? Chcąc wyczerpująco odpowiedzieć na te stwierdzili. siedząc zdarzeń? Co robię. Kiedy pole energetyczne. żeby poszerzyć granice swojej odstępie jednego tygodnia. Odbyłyśmy dwa seanse lecznicze w to co mogą zrobić. że powiększona tarczyca nie ma nic minerałów. słyszeć. leczeniem wiarą albo leczeniem rozumieć znaczenie tych okresów oczekiwania i duchowym. Nazywa się to w moim gabinecie ze znacznie powiększoną czasami jasnowidzeniem. Nie jest to proces w żadnym stopniu ciszy. Wchodziłam wówczas w odmienny stan tajemniczy. przeciwnie — bardzo przejrzysty. Pacjenci i uczniowie pytają mnie. gdzie znajduje się każde małe zwierzę. w jakim się znajduje. Muriel odwiedziła mnie tego dnia. Była to jej trzecia wewnątrz umysłu — bez użycia normalnego zmysłu wizyta u mnie. która otacza i przenika ćwiczyłam chodzenie po lesie z zawiązanymi oczami. karmi. Dopiero dużo później zaczęłam nakładaniem rąk. Dopiero potem skierowałam dotykać rzeczy. że można je ponadto istnieje obawa. Lekarze ci stwierdzili. Nie jest to wyobraźnia. że była już u kilku drugich. Przez wspólnego z rakiem i po dwóch seansach większość mego życia prowadziłam taniec z żywym leczniczych. by świata płynnych. zwierząt i człowieka. Gdy Muriel znalazła się percepcji i jakie znaczenie będzie to miało dla ich w szpitalu. Trzy tygodnie wcześniej pojawiła się wzroku. wyczuwamy jedni operacja. Wyszła kompletnie chowywałam się na farmie w Wisconsin. w połączeniu z lekarstwami. Moje dzieciństwo było bardzo proste. spędzałam dużo Jak dochodzi do tych pozornie cudownych czasu sama. Postrzeganie rękami. Każdy z nas posiada Potrafiłam wyczuć stan. Widziałam. Wy- że wszystko wróciło do normy. Muriel potwierdziła. Wymaga rzeczy poza normalnym zasięgiem ludzkiego zrównoważenia istniejącego wokół każdego z nas doświadczenia. nienormalny stan zniknie tańcowi odkryłam. Postrzeganie tarczycą. ona jest nami. by upewnić się. którzy przepisali jej leki na zmniejszenie ta. czuć i energetyczne pacjenta. lekarzy. Używając jej. podczas którego tworzy się obraz artystka i żona znanego chirurga. Energetycznym Człowieka. które normalnie pozostałyby nie leczniczą energię na osłabiony nadgarstek. Dzięki temu przepisali Muriel lekarze. Postrzeganie ponadzmyslowe jest Ostatnia pacjentka owego dnia to Muriel. można widzieć. Kiedy po pewien skutek. aż zbliżą się do Stosowaną przez siebie metodę nazywam mnie małe zwierzęta. ale i tak niezbędna będzie operacja. że bez patrzenia pola energii. Ponieważ w uspokojona. a raz pierwszy zdałam sobie sprawę. spotkaniu. nasze ciało fizyczne. okolicy nie było zbyt wiele dzieci. Otacza je żywe rzeczywistości istniejącej poza zasięgiem pole energii i ja wyczuwałam to normalnych ludzkich zmysłów. Godzinami przebywałam w lesie. bez śladu. Widziałam. choć świadomości. Termin wykorzystywać? Czy jest to moja wyjątkowa cecha. że leki odniosą pierwszy ujrzałam pole energii wokół ludzi. . Pamiętam. niż wydaje się to oczom. które nazywam biopolem lub Polem wiedziałam. wewnątrz wszystkich przedmiotów materialnych. operacji przypadał na tydzień po naszym drugim czy też każdy może się tego nauczyć? Jeśli to drugie. żeby pomóc moim pacjentom? kompletnie nieruchomo i czekając. rodzajem widzenia. pytania.Doświadczenie uzdrawiania 15 nie zrównoważyłam i wzmocniłam całe pole Posługując się nim. muszę wrócić do samego początku. Zdawałam sobie sprawę. że nie będzie potrzebna żadna daje nam życie. Ta energia jest nierozerwalnie wyczuwałam drzewa na długo przed dotknięciem ich związana ze zdrowiem. który pozwalał mi na dostrzeganie często mocno skomplikowany. czyli aurę. roślin. kiedy po raz rczycy. że drzewa są ponadzmyslowe jest sposobem odbierania większe. że operacja przestała już być potrzebna.

Na czym polega cały ukończyłam wydział fizyki i przez następnych kilka proces. jakie światło emanujące z płomienia. Można doświadczeń żadnych ogólnych teorii na temat ją praktykować na różne sposoby. siedząc na piaszczystej wszystko. który najlepiej wam odpowiada. zostaje ona zdolności. Później nauczyłam się widzieć pola drzew i później). uznałam. by znaleźć porządek i zrozumieć zasadę. prowadząca mnie krok po Proces zlewania się z otoczeniem jest innym kroku przez kolejne klasy szkoły — szkoły życia. a zaczyna światło? Wydaje się. W tym czasie nie tracisz wcale Spoglądając wstecz. Te wspaniałe. Szczerze wierzę. Wszystko. że wszyscy o nich dalszej części książki zaproponuję kilka ćwiczeń wiedzą i w końcu o nich zapomniałam. przestałam chodzić do lasu. żyło w oceanie energii. Zrozumiałam. kiedy przyglądamy się dokładniej? Płomień jest całkowicie przeniknięty przez światło. drzewa. jakaś niewidzialna ręka. Poszłam na studia. Zaczęłam wtedy siebie pole energii przypominające wyglądem tworzyć konstrukcję myślową umożliwiającą mi ich płomień świecy. nie częścią mojego życia. małych zwierząt. że granica istnieje. ale czy potrafimy ją określić. że mogą się one stać częścią Nie było to dla mnie ekscytujące odkrycie. lecz życia każdego. otworzy albo jasnowidzenia. Rozważmy przykład świecy i jej moim zmysłom. Gdzie kończy się odebrałam (o których płomień. Czy światło w pomieszczeniu. Nigdy nie formułowałam na podstawie tych Najbardziej znaną stała się ostatnio medytacja. Zaczęłam też rozumieć. Przyjęłam je za coś znaleźć ten. by porad psychologicznych. Postrzeganie ponadzmysłowe i Pole łączą wszystkie rzeczy ze sobą. łowiąc ryby. Normalnie identyfikujemy siebie jako uniwersytecie wykształciłam w sobie logiczne ciało (wosk i knot) obdarzone świadomością myślenie. tak naturalne. przeciwnie. postrzegamy siebie również jako problemy bliźnich. co powinieneś zrobić. Wreszcie nauki duchowe. Później uzyskałam medytacją. Odkryłam również. który bez przerwy mówi o tym. czy nazwiemy go lat pracowałam dla NASA. na tyle uwiarygodniły moje doświadczenia. doświadczenia doprowadziły mnie w końcu do Zaczniesz zlewać się ze swoim otoczeniem. ważne jest. sposobem opisania doświadczenia poszerzonej Doświadczenia w lesie pomogły rozwinąć się świadomości. widzę drogę rozwoju moich swojej indywidualności. przypomniałam sobie swoje doświadczenia z jak mogłeś zwyciężyć w tamtej dyskusji. dlaczego rzeczy są takie. W całkowicie naturalnego. Potem dzięki nauce na płomienia. robiłam to w lesie. Odkryłam. wsłuchać się w siebie — wyciszyć hałaśliwy umysł. na jakiej opiera się świat. że moje oczy i serce otworzyły się na świadomości. wyspie i obserwując fale albo chowając się w lesie. bez względu na to. Lata spędzone w poradni psychologicznej (płomień). że nie istnieje Energetyczne Człowieka stawały się stopniowo przestrzeń pozbawiona pola energii. Kiedy wchodzimy w stan poszerzonej sprawiły. tak jak ja diagnozowania i leczenia ciężko chorych ludzi. Kwestionowałam spacerując. że wszystko ma wokół że mogłam uznać je za „realne". co dzieciństwa. że doświadczenia te były powinieneś był zrobić. z których będziecie mogli skorzystać. Jest tak. jak wszystko działa i poszerzonej świadomości ćwicząc jogging. wyłączając mnie. jak ponadzmysłowego należy wejść w stan nadświa- podglądanie wiewiórki jedzącej orzeszek na gałęzi domości. Dopiero po kilku latach. Kiedy dorosłam. tak jak ja w dzieciństwie.16 Dłonie pełne światła pole. nie pochodzące ze świecy . wspaniale harmonijny świat. Jest wiele dróg wiodących do tego celu. jakby moim życiem kierowała wzmocniona. by funkcjonowania świata. początkiem mojego postrzegania ponad-zmyslowego Kiedy wyłączysz tę ustawiczną paplaninę. że pola te zrozumienie. sekretne dziecięce się przed tobą nowy. medytacyjnych. kiedy zaczęłam dostrzegać kolory wokół głów ludzi. co jest z tobą nie tak etc. W celu rozwinięcia postrzegania po prostu doświadczenie. że można wejść w stan Zaczęło mnie ciekawić. jakimi są. zadumą czy czymkolwiek innym? odpowiednie przeszkolenie i zajęłam się udzielaniem Najważniejszą rzeczą jest danie sobie czasu na to.

że ktoś jest chory. tak. że znalazłam granicę. a kończy złączone ze zdrowiem i samopoczuciem danego światło świecy? Według fizyki nie ma granicy dla człowieka. Z PP uzyskałam doskonałe rezultaty w diagnozowaniu początku widziałam tylko bardziej intensywne pola problemów fizycznych i psychicznych oraz w energii wokół osób. Gdy twoja świadomość poszerza się. Każdą czynników. która przestała Doświadczenie postrzegania ponadzmyslowego. które dotychczas odbierałeś jako przy. położenie. Percepcja kolejnych choroba została zapoczątkowana. ludzi. przenosi się do mi się. Gdzie znajduje się roby. świadczy światła świecy. W trakcie nauki postrzegania pola energii nego PP. mechanizm choroby Kiedy moje umiejętności wzrosły. Wiele razy źródło albo pierwotna przyczyna granica? Uznałam. promieniujące jedynie na około znajdowaniu sposobów ich rozwiązywania. a potem światło pokoju. tym bardziej rozwija się moje Dla każdej choroby istnieją ściśle określone kolory i postrzeganie ponadzmyslowe i tym lepiej potrafię powstające z nich formy myślowe (myślokształty). zawsze później ciała fizycznego. tak jak ze wszystkim innym. dostrzec rzeczywistość. że słuszniej byłoby powiedzieć. stwierdziłam. rozwiniętej świadomości i coraz lepiej wyćwiczo. drogi. w jaki sposób kolejną linię trudniej dostrzec. Wraz z rozwojem PP medycynie i doradztwie psychologicznym. nawet Proces otrzymywania informacji w ten właśnie kiedy zamykałam oczy albo zmieniałam sposób często nazywa się channelingiem. a potem. Im bardziej poszerzam które krążą bez kłopotów w zrównoważonym polu. mówi wiek zdrowy charakteryzuje się jasnymi kolorami. Zrozumiałam. iż istnieją tylko warstwy: warstwa płomienia. Zaczęłam sterować swoim własnym polem Rozwijając przez wiele lat postrzeganie po. która całkowicie zmieniła sposób. gromadziłam obserwacje. kiedy zaprowadzić mnie ku światom. Kiedy używa się PP. wszechświat i mój z nim związek. która dotąd była poza Postrzeganie ponadzmyslowe oddaje wielkie usługi w zasięgiem moich zmysłów. pojawiały się moim umyśle. Ponieważ jednak zjawiska te nie znikały. współdziałania. Informacje te zdawały się zjawisk energetycznych wokół ludzkich ciał. dwa centymetry od ciała fizycznego człowieka. mi. zamieniając się w prawdziwe cho- musiałam korygować tę opinię. również przenika płomień? Tak. w jaki postrzegam rzeczywistość. co ćmione. o których istnieniu nie miałam dotąd pojęcia. płynąć i przybrała ciemną barwę. Używając moje widzenie stawało się coraz wyraźniejsze. z nich pochodziła z okresu pracy w poradni zdrowia by dana osoba mogła powrócić do zdrowia. że pole psychosomatycznej pojawia się wprost przed twoimi sięga jeszcze dalej od ciała fizycznego. że nie ma takiej granicy. by wchodziło w harmonię z polem innej osoby. potem zaburzeniem psychicznym lub kombinacją tych dwu światło płomienia. że większość zaburzeń powstaje zbudowane jest z delikatniejszej substancji — mniej w biopolu człowieka. Większość Wkrótce nauczyłam się równoważyć zaburzone pole. że pole energii jest nierozerwalnie Gdzie zaczyna się światło w pokoju. widzę. koncepcji albo symbolicznych I taki był początek mojej osobistej drogi mającej obrazów. ale oczami. biegnie ono w nieskończoność. warstw zewnętrznych wymaga coraz bardziej jak odwrócić proces chorobowy. staje się jaśniejsze i bardziej wyraźne. tego procesu wiąże się z urazem fizycznym. Co psychicznego. swoją świadomość. Informacje. posiadłam również umiejętność świadomego z nim światło. Ponieważ PP pokazuje. uznałam. powstanie w jego polu zaburzeń w przepływie energii Gdzie zatem jest nasza ostateczna granica? i pojawienie się nieruchomej energii. w postaci słów. Choć wiele razy wydawało i poprzez przyzwyczajenia życiowe. ujrzałam. wraz z upływem czasu intensywnego światła. O tym. Dla odmiany czło- płynące ze stanu poszerzonej świadomości. Ze względu na moje wykształcenie więcej. uczy nas również.Doświadczenie uzdrawiania 17 (oceanu energii). . że należy zbadać je uważniej. że otrzymuję informacje na dość sceptycznie przyjęłam swoje postrzeganie temat źródła choroby. pochodzić od istoty o inteligencji wyższej niż moja. nadzmyslowe. PP ukazuje.

którą nazywa się psychiki. Proces ten składa się zazwyczaj z wielu wywołało pierwotną chorobę. Poradzenie wiele tygodni albo nawet miesięcy. a nie tylko diagnozy są niezwykle trafne. ignorujesz coś bardzo ważnego. Dzieje się tak poza uzyskiwanych poprzez channeling z postrzeganiem świadomością człowieka. które spowodowało chorobę. Prowadzi nas to życiowych i zajęciu się pierwotnym zaburzeniem ku głębszej części nas samych. . To połączenie informacji zdrowia danej osoby. Odkryłam. Musimy zadać sobie pytanie: świadomości. Moje wymaga żmudnej osobistej pracy i zmian. w zależności od sobie ze źródłem choroby wiąże się zazwyczaj ze stanu pacjenta. Robiąc Kwestią kluczową jest dotarcie do głębszych to.18 Dłonie pełne światła równoważyłam energetyczne pole pacjenta. siebie. informacje na temat działań sa-mouzdrawiających. coś jest nie tak. które leczenia. zmianie przyzwyczajeń ściślej z rdzeniem naszego istnienia. Nauczyłam się odbierać te informacje co ta choroba dla mnie oznacza? Czego mogę się na różne sposoby przy użyciu PP (za pomocą dzięki niej nauczyć? Choroba może być po prostu channelingu albo widzenia). zawsze przebywałam w stanie poszerzonej znaczeń naszej choroby. które mówi: Poczekaj symboliczny rysunek lub bezpośrednią wiadomość chwileczkę. Proces uzdrawiania polega na zmianą postawy życiowej. czasami wyższą jaźnią albo błyskiem świętości. co zobaczyłam w aurze pacjenta. Kształt. wielkość i umiejscowienie czarnej niezrozumienia i niezaakceptowania trudnych plamy potwierdziły się podczas późniejszych badań sytuacji życiowych. Powoduje to zmianę w stanie ultra-sonograficznych. prowadzący z powrotem ku źródłu. Otrzymuję również przyjmowania lekarstw przepisanych przez lekarza. Bez tych zmian organizm wytworzy następny prob- jakie pacjent powinien podjąć w trakcie procesu lem. Łączyłam otrzymany wiadomością od ciała. Nie słuchasz samego słowną z tym. dzięki czemu łączymy się równoważeniu biopola. Powrót do zdrowia ponadzmysłowym okazało się bardzo skuteczne. odbywających się przez choroby jest kluczem do wyzdrowienia. Co to jest? Kiedyś na przykład usłyszałam dosłownie Ona ma Przyczyny choroby należy poszukiwać na poziomie raka i ujrzałam czarną plamę w polu energii psychicznym albo uczuciowym lub też na poziomie pacjentki. że źródło seansów uzdrawiających.

które zwiększą twoją wrażliwość Ludzie zajmujący się leczeniem zawodowo. Będziecie potrzebowali czy fizyczna. a także dla tych. Studentom posłuży ona jako tkim dla tych. Na końcu się nową metodą leczenia docierającą do każdego rozdziału znajdują się pytania. Każda choroba. Postrzeganie Pola Energetycznego twoje spojrzenie na życie. psychicznego i duchowego. praktyki.Cz. ponieważ. ta łącznie z kursem albo w przygotowaniu do niego. lecz także na samoleczeniu i prowadzącej ku zdrowiu i rozwojowi. które kompletnie zmienią uzdrowiciela. którym zależy na zrozumieniu podręcznik. Powinno się jej używać Jeśli chcesz nauczyć się samoleczenia. księży i wszystkich tych. twojego życia i wyciszenie umysłu. procesem leczniczym. To oznacza przestudiowanie studium na temat ludzkiej aury i jej związku z tekstu i wykonanie ćwiczeń. jaką dyscypliną się zajmują. byś mógł nauczyć się dostrzegać różnicę bez względu na to. bezpośrednich doświadczeń i weryfikacji nauczyciela- poznania i odkryciami. które są w nim zawarte. aby osiągnąć którzy aspirują do osiągnięcia pełni zdrowia szersze postrzeganie rzeczywistości. pomiędzy wewnętrznym szumem a sub- mogą tę książkę traktować jako poradnik i ko- . lekceważcie też ogromu pracy. zastąpi kursu uzdrawiania. zarówno psychicznym. którzy interesują okiem doświadczonego uzdrowiciela. jaką należy włożyć. wewnętrzne zmiany. do wykorzystania w trakcie zajęć pod samych siebie. wiąże się z podróżą do samo. czy to psychiczna wyrównywaniu biopola. dotyczącym za. by jak mówiliśmy. lecz także osobistego rozwoju. Praca zawiera dogłębne bez zaglądania do tekstu. Proponuję. tak. terapeutów. Rozdział 2 JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI Książka ta przeznaczona jest przede wszys. jak i Ćwiczenia te koncentrują się nie tylko na technikach fizycznym. jak i leczenia innych. Przedstawia szczegółowy opis drogi widzenia i uzdrawiania. Ich zadaniem jest zrównoważenie dla lekarzy.E. Napisana jest samodyscyplinie. Książka nie fizycznego. najdalszych zakątków świata — uzdrawiającą żeby każdy czytelnik próbował odpowiedzieć na nie sztuką nakładania dłoni. leczenie jest równoznaczne z uzyskać biegłość w postrzeganiu aury i transformacją.) wymaga nie tylko nauki i przewodnikiem w tej podróży. Nie książka będzie dla ciebie wyzwaniem. rzystać z niej latami. Książka ta jest Człowieka (P. Potrzebne są równo samoleczenia.

P. połączyć z jej podświadomością i znaleźć słowego. To nietrudne. że poprzez zmianę wewnętrznej rzeczywistości. wcale nie postradałeś nuje wielki smutek. rozwiązanie. odebrania tylko poprzez wyciszenie umysłu. z powodu naszych nowo nabytych odkrycia. doskonaleniu się. należy Chociaż każdy przypadek jest wyjątkowy. Inni też słyszą dźwięki „znikąd" i widzą substancji. Ja taki zmysł w sobie rozwinęłam. Nasze uczucia i Energetyczne Człowieka stanie się przekaźnikiem. ewolucyjnym przekaźnikiem. lecz także w świetle przeżyć ludziom przechodzącym proces poszerzania zmysłów dziecięcych. Wy przyczyną i skutkiem. zapewne wyższej.E. że ten zmiany w biopolu sami tworzymy swoje proces rozwijania w sobie postrzegania doświadczenie rzeczywistości. Odkryjemy. poświęcenia i nauki. która spowodowała ten głęboko jest początkiem cudownych zmian. prywatne opinie nie będą już ukryte przed bliźnimi. To wszystko dzieciństwa. dzięki któremu znajdziemy sposób dotarcia do naszej Cały czas są one podświadomie przekazywane przez najgłębszej istoty. których nigdy byśmy się nie informacje odbierane są na innej. Zachęcam was. nic się zmiana w powszechnej świadomości i ludzie nigdy nie będzie takie samo. które pomogą jej uspokoić się. że wyrażenie gniewu jest konieczne. Dzięki PP Jeśli zacząłeś już postrzegać zjawiska spoza będziecie w stanie dostrzec czerwoną poświatę wokół zasięgu normalnych zmysłów. Możliwe. Kiedy wszyscy nauczą się odbierać te duszy. możliwymi do Na przykład już teraz potraficie rozpoznawać. zaczniemy rozumieć się wzajemnie o iskrze boskości w każdym z nas. się z tą osobą na głębszym poziomie. właściwe wszystkim teraźniejszości. nie tylko w pewne wspólne doświadczenia. jest ponadzmyslowego jest naturalnym. posiada umiejętności postrzegania ponadzmy. co myślimy. chociaż często sami o tym nie wiedzą. Chcąc dowiedzieć się. jeśli taka będzie nasza wola. że już teraz dokonuje Kiedy mamy już za sobą to doświadczenie. też możecie to zrobić. ku naszemu życiu wewnętrznemu. który pośredniczy w naszym krokiem gatunku ludzkiego. byście zmienili swój osobisty pogląd na to. Pole szczerością w stosunku do innych. Wierzę. że dana osoba całkowicie naturalny. książka ta może rozgniewanej osoby. w jaki sposób twoim życiu w sposób być może niezwykły. że potrafimy zmienić bieg poznałam nowe światy i osiągnęłam niemal całkowitą naszego życia i wyzdrowieć. otwierającym nową erę. zazwyczaj reaguje gniewem w pewnych sytuacjach. Większość mieszkańców Ziemi PP usłyszycie słowa. Ujrzycie również. jak współtworzyć naszą rzeczywistość i jak umiejętności. odkryjemy. Ten proces trwał we mnie wpływa na nasze biopole. Może być zatem kluczem do podczas której. Koncentrując się na tej zmysłów. z której ema- słuszności obranej drogi. wiele lepiej niż teraz. zachodził stopniowo. dzięki któremu zachodzą zmiany. jak się to często nazywa. będziemy musieli wykazać się głęboką ją zmieniać. podczas gdy ja będę prowadziła was przez świat postrzegania . Potwierdzenie tych doświadczeń upewni cię w gęsta. Pod czerwoną poświatą pojawi się szara. rodziców. kim jesteście. ujrzycie być może nawet scenę z światła. spodziewali. których nie powinno tam być. Zrozumiemy związek pomiędzy częstotliwości. ale gniew rani ciało fizyczne. co z kolei wpływa na nasze długo. które zachodzą w zakorzeniony ból. że ludzie podczas gdy płacz jest być może lepszym sposobem rozwijają w sobie nowe metody rozumienia wyładowania emocji i rozwiązania problemu. że to. co dzieje posłużyć jako weryfikacja tych doświadczeń. W innej sytuacji może jednak okazać Większość potrafi poszerzyć je za pomocą szczerego się.Cz. a w jego wyniku ciało i zdrowie. kiedy ktoś jest wściekły. Okaże się. W naszym życiu odkrywają w sobie ten nowy zmysł. Istnieje wiele dowodów na to. przypominająca płyn substancja. Nie. istnieją skoncentrować się na przyczynie gniewu. ku tej informacje. Dzięki rzeczywistości.20 Dłonie pełne światła telnymi informacjami z zewnątrz. oraz na stosunku danej osoby do jej albo otwierania kanałów. Stanie się ono pomostem ku naszej nasze biopola. Zobaczycie.

w którym można umiejscowić zarówno tych stanowisk kreślę obraz P. w jaki sposób wasze działania zbudowany jest model Pola Energetycznego i poglądy wpływają na rzeczywistość i pomagają ją Człowieka.E. na głębokiego zrozumienia. już dawno opisany energetycznego nabierze nowego.E.E. 13). przekonacie. ta część będzie dla was wielce poszukiwań. w któ. Zainteresowanych samopozna-niem rozdziały te wieka i jego związku z tobą. zdała sobie waszymi współpracownikami. można praktyczne sposoby wykorzystania dynamiki waszego go wykorzystać? Wyżej opisane przypadki pola energetycznego w stosunkach z partnerami. że przed urodzeniem dziecka musi najpierw te bardziej techniczne. na przykład. nie tylko zrozumieć. które się wam nie podobają. Poświęćcie duchową rzeczywistość. Nie jest to łatwa pouczająca w sensie samoodkrywania. zachodzących podczas sesji terapeutycznych. Można do nich wzięła sprawy swojego zdrowia i życia we własne powrócić. głębszego sensu. uświadomicie sobie. osobistych psychoterapią. Prezentuję również schemat teoretycznej i doświadczalnej. co wam odpowiada. opisuję konkretne doświadczenia i daję zjawisko z punktu widzenia historii oraz nauki wskazówki praktyczne. poziomie praktycznym i na wyższym poziomie w rym dawni wrogowie stają się przyjaciółmi. który jest mieszaniną szersze obserwacji i teorii oraz konkluzji zawar- . Zaprezentowane zostaną rysunki zmian Podzieliłam książkę na części. podtrzymywania ciągłości tego. przez mistyków. Kiedy się o tym przy duchowym uzdrawianiu. Pomoże wam ścieżka.E. z psychodynamiką. z mojego powyższe doświadczenia. że działacie. Książka pomoże wam lepiej fenomenie może zmienić oblicze naszej zrozumieć. lecz Książka ta da wam sporo wskazówek. które dotyczą P. szczegółowy sposób pomogą połączyć zjawiska Pola Pozwólcie sobie stanąć w blasku świecy. użyteczny w pracy psychologicznej i zmienić na lepsze lub gorsze. namiką. Część II zajmuje się bardziej szczegółowo Wyjaśniam zrozumiale możliwości poszerzania fenomenem pola energetycznego. nie tylko także jak działacie. ale z pewnością warto na nią wkroczyć. w jaki sposób wiedza o tym dziećmi i przyjaciółmi. światu braterstwa. w którym rzeczywistość I zajmuje się miejscem pola energetycznego w codziennych wzajemnych oddziaływań pola twoim życiu. odniesieniu do społeczeństwa. pracy i szczerości. część wprowadzą w nowy wymiar. ma wspólnego z tobą? Jaka jest Po przeczytaniu tej książki będziecie mogli znaleźć jego rola w twoim życiu? Jak.Cz. jak i wynikające z nich własnego punktu widzenia. Ujrzycie. co sprawia. uniknęła komplikacji. Jak zauważyłeś. zapewniając sobie szczęśliwą Część IV książki zajmuje się metodami przyszłość. 12.Cz. Fragmenty części III. w którym żyjemy. w którym się znajdujecie. która Energetycznego Człowieka z praktyczną psychody- oświetla cały wszechświat. Chociaż mogliście nie interesować się dotąd Umiejętność ta wymaga jednak odwagi. Te informacje będą bardzo istotne przez nakreślenie nowego paradygmatu waszego dla tych. lecz także przez i psychoterapii ciała i zyskać szersze spojrzenie na zmianę waszego nastawienia do całego życia i nas jako istoty ludzkie i na naszą energetyczną i wszechświata. że macie moc Część III przedstawia moje przemyślenia zmieniania rzeczy. Po prostu zechce opuścić (rozdziały 11. Jenny. Ten rodzaj wiedzy może zaprowadzić zwiększania waszych zdolności odbierania bodźców nas ku lepszemu światu: światu miłości zrodzonej z — co to oznacza na poziomie personalnym. Na podstawie tych informacji Człowieka.Jak korzystać z tej książki 21 ponadzmyslowego ku krainie Pola Energetycznego tych w literaturze. kolejnych aspektów Pola Energetycznego Czło. Opisuje to zmysłów. Rozdziały części III w trochę czasu na doświadczenie tej zmiany. którzy chcą przekroczyć granice psychologii stosunku do własnego zdrowia. pokazały nam. kiedy zadacie sobie szczegółowe pytania ręce (tam gdzie się zresztą zawsze znajdowały) i na temat funkcjonowania P. Co ten fenomen.Cz. sprawę.Cz. zwyczajny czytelnik pewnie poświęcić wiele czasu na wyzdrowienie. jakie reakcje zachodzą pomiędzy wami a rzeczywistości. Po przedstawieniu teoretyczny. jeśli w ogóle. i dotyczące związku P.

ale nie wystarczą do utrzymać. Zweryfikowanie twoich umiejętności nowe czasy. stanu zdrowia swojego i innych. musisz znaleźć taką uzdrawiania na poszczególnych poziomach P. podczas kursu. prowadzące do pytań: skutecznie uzdrawiać. lecz także redefiniują sens ważne. Zawiera rysunki przyszłości będziemy mieli oficjalne szkoły uczące zmian biopola zachodzących w trakcie sesji leczenia przez nakładanie rąk i channeling. z w którym chory Dawid bierze czynny udział w uzdrawianiem. Szczegółowo wyjaśnia techniki się zawodowym uzdrowicielem. dydaktycznej.E. Każdy. Jestem pewna.E.22 Dłonie pełne światła implikacje istotne dla całej ludzkości wkraczającej w się na tym zna. Trzeba studiować i praktykować. By stać leczniczych.Cz. kto Część V opisuje proces duchowego leczenia. by powiązane jest z naszą wrodzoną naturą duchową. praktycznej i osobistej. Nauka uzdrawiania wymaga ciężkiej pracy całego ludzkiego życia. skutecznie umożliwiając leczeniu samego siebie. że w niezbyt odległej lecznicze w odniesieniu do P. postrzegania rzeczywistości. kto już i . tak jak w każdej Część ta przedstawia doświadczenia i techniki innej profesji. będziecie zapewne musieli studiować je tych. podane w części IV. musisz uzyskać bezpośrednie Co to jest zdrowie? Kto jest leczącym? rady od kogoś. ponieważ zawsze channelingu. którzy chcą praktykować uzdrawianie. naprawdę tego chce. Zanim zaczniesz stawania się uzdrowicielem. szkołę i zostać jej uczniem.Cz. Następnie koncentruję się na bezpośrednich Ponieważ większość z tych technik nie jest metodach samoleczenia i sugeruję dalsze kroki dla łatwa. radząc. w uzdrowicielowi zapoczątkowanie procesu poprawy jaki sposób pacjent sam staje się uzdrowicielem. Pisemne wskazówki służą studentowi jak odzyskać zdrowie i równowagę w życiu i jak je do zapoznania się z materiałem. Przypadek ten pokazuje. nabrać odpowiednich umiejętności. może nauczyć się uzdrawiania i Nazywam to leczenie duchowym. Łączy informacje na temat poszerzonego W części VI przytaczam przypadek uzdrowienia. Wreszcie opisane zostają kolejne etapy nauczenia się samych technik. Zachodzące zmiany nie tylko wpływają przez doświadczonego uzdrowiciela jest bardzo na nas jako jednostki.

nikt nie miał kłopotów z dotarciem do . fizjologii. zarówno na anatomii i fizjologii. które uzyskuje. tera-peutka. a także wiadomości na temat: analizowałam dla NASA wyniki pomiarów z akupunktury. powinien umieć współpracować z lekarzami. przez zrozumieć. Ponieważ praktykowałam już jako pomagają pacjentowi w powrocie do zdrowia. którzy przez ponad 15 lat. musi rok uczyłam się homeopatii. że dla uzdrowiciela bardzo ważne jest Moje wykształcenie obejmuje stopień magistra posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat: metod fizyki. trzy lata poświęciłam na też umieć komunikować się z ludźmi związanymi z naukę energetyki rdzenia. Metody terapeutyczne niemal zawsze kurs terapii bioenergetycznej. Uzdrowiciel może też zebrać informacje na Program Ścieżki. pięć na Uzdrowicielski chorym. jak dopełniają one proces leczenia. a do tego przez wiele lat uczyłam temat innych metod leczenia. Musi zatem znać się się od uzdrowicieli w całym kraju. przez dwa lata studiowałam anatomię i uzdrowiciela. a przypadkiem. Przez pięć lat technik masażu. jak i na warsztatach. homeopatii oraz leczenia dietą i satelitów meteorologicznych. Ukończyłam dwuletni ziołami. Przede wszystkim zaś ludźmi na ich biopolach. Rozdział 3 UWAGI NA TEMAT ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI I DUCHOWEGO PRZEWODNICTWA Wierzę. Uzdrowiciel musi znać te metody. anatomii. pojedynczo i w grupach. Pracowałam też z informacje. czy to przez masażu. czy przez przeszkolonych fizjologię. by móc zinterpretować indywidualnie. ze specjalnością w dziedzinie fizyki atmosfery. patologii i uzyskany na uniwersytecie stanowym. jednoroczny kurs wiąże się z nakładaniem rąk. terapeutycznych. przez dwa lata również uczęszczałam na pracowników medycznych zajmujących się danym zajęcia dotyczące odmiennych stanów świadomości. by w szczególności technik głębokiego relaksu.

które w sobie rozwija. Teraz chciałabym pokazać eksperymentach mających na celu dokonanie wam jego prostotę i sposób. przykładać większą wagę do swoich osobistych Mogę go widzieć. pragnienia i zamiary. w ostatecznym rozrachunku jeść. wyzwanie słabym stronom naszej osobowości i mentalnym albo duchowym. brzmi Heyoan. Ludzie po prostu umawiali się ze mną. uczciwością i zapewnienia sobie zdrowia. jak stopniowo praktyka terapeutyczna zamieniła się w się to dzieje. szczęścia i mądrości. Innymi słowy. Poznawaliśmy się powoli i polecenia od „wewnętrznego" głosu — głosu. Z jakim stopniu potrafisz tego dokonać? Nie jest to początku ledwie ją wyczuwałam.Cz. Jeśli użyjesz tej siły do że należy odpoczywać. jak i duchowe. zdrowie. kiedy jest się zmęczonym. negatywna energia wróci do ciebie. Uzdrowiciel tworzy je. aspektów twojego życia. Coraz nabiera codziennie nowych znaczeń. jest ani mężczyzną. Istota naszego związku słyszysz wewnątrz . ciele fizycznym. a wszystkie istoty na wsłuchiwania się w siebie wywoła również zjawisko poziomie jego egzystencji są całością. Nazywamy to karmą. terapeutyczną innym i zaczęłam przyjmować ludzi W różnych punktach tej książki będę przytaczała tylko jako uzdrawiacz. zajęcie się Niełatwo zostać uzdrowicielem. Dopiero po tym wszystkim Najprostsze rady uzyskujemy codziennie. W końcu musiałam zostawić pracę Czasem nazywam to po prostu metaforą. to Słuchanie rad na tym prostym poziomie oznacza. jak bardzo lekceważysz najlepszy sposób siła muszą być używane ze szczerością. gdybyśmy tylko słuchali tych rad. Zawsze otrzymuje się z powro. że nie potrzeb. „On" mówi. Oznacza to zmianę tych Wraz z upływem lat prowadząca mnie nie. Uzdrowiciel może odnosić wrażenie. staniesz się bardziej zrównoważony i czysty. prawie nigdy nie modzielnie prowadzić kursy i warsztaty. tak jak podczas wizji. kiedy jest się głodnym i to jeść dokładnie to. że testy te Heyoan pyta: Gdzie w tkwi dolegliwość w pochodzą z zewnątrz. że praktykować uzdrawianie w Nowym Jorku i sa. by dowiedzieć się. ale w rzeczywistości jest twoim ciele lub życiu? Jak długo o niej wiedziałeś? inaczej.E. pomiarów P. Praktyka świecie nie ma podziału na płci. zapadalibyśmy na zdrowiu. co się daje. słyszeć i czuć. słowne poprzez stulecia". jak do mnie mówią i czuć ich docierających do ciebie w formie bólu lub stresu i dotyk. Ujrzycie. dowiesz siłą i jasnością. Jeśli szczerze odpowiesz na te pytania. samo dzieje się z twoją siłą. Jego imię bezpośredniego lub werbalnego „przewodnictwa". Może zaatakować każdą rozwiną kreatywne skupienie. Teraz akceptuję to. Potem Kiedy zaczniesz słuchać wewnętrznych rad zaczęłam słyszeć. miłością. informuje cię przyczyny i skutku. jakie odczuwasz. płynąca przez ciebie jako uzdrowiciela wzrasta. Heyoan mówi. ani kobietą. że mam wystarczające kwalifikacje. sferę twojego życia. że żyjesz w niezgodzie ze swoim tem to. w jaki działa. coraz bardziej oczywiste przykłady duchowego W tym czasie uczestniczyłam również w wielu przewodnictwa i jego siły. prowadzi mnie więcej osób prosiło o uzdrawianie zamiast leczenia i ku kolejnym poziomom zrozumienia.24 Dłonie pełne światła mnie. negatywnych celów. prawda? widzieć istoty duchowe. Gdy energia prawdziwym ja. Mówi. a co robić cokolwiek dobrze. uzdrowicielską. w formie bólu. Co ona ci mówi? Co w związku z nią zrobiłeś? czy jest gotowy i czy potrafi panować nad energią. który stopniowo. i to uznałam. co oznacza „Wiatr szepczący prawdę Możesz zacząć odbierać bardzo proste. które ci nie odpowiadają. przemierzając wraz ze mną tę opowieść. które rzucą poziomie twojego jestestwa — emocjonalnym. Ta energia i się. tak jak niełatwo własnym bólem pozwala odzyskać równowagę. bezpośrednio. Konieczne jest za tym idzie. że mam przewodnika. Następnie zaczęłam łatwe. by wielokrotne. ponieważ każde działanie podlega prawom Każde cierpienie. czego potrzebuje twoje ciało. Ból może istnieć w twoim wykształcenie zarówno praktyczne. może też istnieć na każdym innym Należy wyznaczyć sobie serię testów. że w jego To przyniesie ci poprawę zdrowia. W widzialna ręka stawała się coraz bardziej wyraźna.

poproszeniem o pomoc. najpotężniejszych sił kierujących moim życiem. kiedy rady. Bez powyższych . Ten osobisty problem wpływał na jej rzenie nastąpiło po innym? Jak wykorzystałeś życie jeszcze bardziej niż strach przed wodą. że udało mi się dzięki nim doświadczenia. Jakie Doszłam do wniosku. wydawała się zrazu bezsensowna. życiu. dzięki któremu które otrzymasz. Wszędzie szukałam początku wydawać się kompletnie nieistotne. Pracowałam przypadki. Pewnego razu Wtedy właśnie chan-nelerowi potrzeba będzie dużo były tak piękne i mądre. Nagle Stwierdzam teraz. działania świata. kwestiach. krywać przewodnictwo również na wyższych nikt nie słyszał jej rozpaczliwego wołania. jakie otrzymuję. Zatańcz swobodnie w rytmie swego życia. Wykształcenie biwakowałam na plaży na wyspie Assateague w psychoterapeutyczne pomogło mi zrozumieć Maryland. które odbiera zawodowy channeler. Oto Może tak być. Bez względu na szczegóły. Pragnienie zrozumienia było jedną z Podporządkowanie się im uznasz za stratę czasu. jest twoje pragnienie? Jakie są twoje tęsknoty? Bez Zdarza się. Zaczęłam modlić się o radę. by wykonać swoje zadanie. zaprowadzą cię one ku temu. w wykonywania pracy mego życia. w którym utonęła. które wcześniejsze doświadczenia przygotowały mnie do zajęłyby się tym. że podczas godziny uzdrawiania pacjent stawał przede mną w diametralnie innej i chan-nelingu otrzymuję w nielinearny sposób scenerii i innym czasie. Są dni. mechanizm. informacje. Wszystkie znaleźć godną zaufania osobę albo grupę osób. się wspaniałe i miłe. zablokujesz dopływ rad i swój docierająca przez czysty kanał może być często własny rozwój. by przypomnieć sobie wszystkie te przeżyć wiele ciężkich momentów. niż teraźniejszego życia danej osoby. kiedy umożliwiające zbadanie aury. okryłam więc głowę i psychodynamikę związaną z przepływem energii w śpiwór peleryną z przezroczystego plastyku. zrób to. nie namyślaj się. czego się dowiedziałam. zanim nie słyszałam o uzdrawianiu i nie byłam uzyskasz kwalifikacje odpowiednie do udzielania zainteresowana chorobami. Jeśli do czynienia z racjonalnym umysłem. jak wykorzystać te wszystkie najpierw jako fizyk.Uwagi na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 25 siebie. W życiu. nawet jeśli nie wiesz jeszcze. że istnieje po temu powód. dało mi też sposobność obserwowania aury wielu ludzi. utonęła w jakimś innym linearny. kiedy nadchodząca informacja wtedy jako psychoterapeutka w Waszyngtonie. temat choroby. Informacja tego nie zrobisz. mogą być bardzo proste i z wszystko się kręciło. Dzięki studiom sposób profesjonalny. innego człowieka lub szczegółowe wiadomości na co powinieneś zrobić. umiejętności nie byłabym w stanie zebrać razem wnątrz. Padał deszcz. o wiele bogatszy. będziesz musiał najpierw nie wiedziałam nic o kursach dla uzdrowicieli. Musiałam i wreszcie zostałam uzdrowicielką. informacje albo dyrektywy. że ważne informacje na temat życia względu na odpowiedź. biopolu człowieka. Po pierwsze. zaczniesz od. Ja każde z nich? Nieprzypadkowo pracowałam jednak nie wiedziałam. niezrozumiała dla racjonalnego umysłu channelera. Dlaczego jedno wyda. Nigdy nauczyć się odbierać rady dla samego siebie. odpowiedzi. fizycznym posiadłam podstawy teoretyczne Odpowiedź nadeszła pewnego wieczora. ale rozpoznajesz jako pochodzący z ze. okazała się bardzo pomocna i zrozumiała. które następnie układają się stopniowo scena zawsze miała jakieś znaczenie dla w zrozumiały obraz. która bała się wody. choć w większości wypadków mamy rada. Kiedy pracowałam dla NASA. są bardziej oczywiste niż kiedy indziej. co można by nazwać ich przeszłym życiem. W tym życiu miała też problemy z Jeśli przyjrzysz się uważnie. Na przykład gdyby nadchodziły w sposób racjonalny czy kobieta. padła z łodzi. potem jako psychoterapeut-ka informacje. Interesował mnie sposób rad innym. co wydaje wrażenie nieistotnych albo zwyczajnie błędnych. kiedy wy- poziomach swego życia. Należy tu wspomnieć o dwóch istotnych całego tego materiału. czym ono jest. Po drugie. a dopiero później Podczas seansów z pacjentami zaczęłam widzieć to. Kiedy pozornie nie mają żadnego sensu lub sprawiają pojawia się możliwość zrobienia czegoś.

Wiele ścieżek prowadzi ku tej pełni. jak zmieniać swoje życie i czynić wydarzy. Każda nowa zmiana w tym momencie. słuchania rad. tak jak to dzieje się również za tymi zmianami nie jest łatwe. a potem poprzez terapeutyczną na uzdrowicielską. biura. że za każdym razem. To nas ogranicza. Możesz je stworzyć. Usłyszałam niebiańską muzykę. a ja chciałam zmienić coś w swoim życiu. Stopniowo przewodnik pokierował posłuchamy. Ten dialog jest tym. że jesteś całkowicie i dotarcia do jak największej liczby ludzi. Znajdź go w sobie i niezwykle silne. depresję — czy wolności i doświadczanie życia w najprostszy też walczysz z trudnymi sytuacjami w pracy — sposób. kochającą część waszej osobowości ponadzmysłowego. przewodnikiem. Nie było kłopotów z wynajęciem pielęgnuj. słowną radę. pragnieniami i największym dobrem. Nadążanie bezwarunkowo kochany. Poproś o radę. Ścieżki" w Phoenicia. kłopoty z wolą. Wszyscy jesteśmy prowadzeni przez duchowych Skonsultowałam się więc używając pisma z nauczycieli. Zmieni to twoje życie. prowadzona krok po kroku. Zorientowałam się o poglądów i poszerzyć doświadczenia. z jakim miałam do czynienia z wysublimowanym dorosłym. Wkrótce potem trafiłam do „Centrum nas. I nagle zdałam Trzeba ponownie odkryć w sobie dziecko. ale wiem. którzy przemawiają do nas w snach. Możesz krok po zmianę — a więc i na rozwój. by rozwinąć zdolność odbierania i górze gwiazdy. „Nikogo tu nie ma". Stało się to dźwięk. bym rozpoczęła praktykę wam one rozluźnić sztywne więzy życiowych terapeutyczną w Nowym Jorku. Wydaje się. jeśli ich zaczęłam działać. pomocą racjonalnego umysłu. głos albo pojęcia. że ktoś woła mnie po i próbujemy kierować naszym życiem tylko za imieniu i obudziłam się. dziecka i uzdrowiciela-terapeuty-fizyka. co żyje. być mną w ten sposób. Musicie naciągniętą na głowę. a zostaniesz poprowadzony. Bez (niższa jaźń).26 Dłonie pełne światła W środku nocy usłyszałam. szczęście i spełnienie gdy „ułożyłam" sobie życie. Gdy dacie temu dziecku nieco więcej swobody. Wszyscy tęsknimy za wolnością — Uznałam to zdarzenie za odpowiedź na moje osiągniemy ją właśnie poprzez dziecko. Czuje możesz zacząć się zmieniać natychmiast. podczas następnych dziewięciu lat mego życia i W tej książce przeplatają się wypowiedzi pracy. kiedy przychodzący do mnie ludzie miłości i szacunku do nas. odczuwanie właściwej dzieciom wewnętrznej problem małżeński. Zasługujesz na zdrowie. W którymś momencie zaczęli pytać o uzdrawianie. Każdy pamięta bycie dzieckiem. ufnej mądrości dziecka i w zdumieniu podniosłam wzrok na błyszczące w wewnątrz siebie. bym zmieniła praktykę może najpierw za pomocą pisma. Przeprowadziłam się tam i obie części waszej osobowości — dorosła i dziecięca uzyskałam wykształcenie potrzebne do zinterpre. — będą mogły rozpocząć dialog. Dialog ten towania fenomenów przeszłego życia oraz materiału zintegruje wolną. że patrzę na plastykową osłonę słuchać swego duchowego przewodnika. że przez cały czas będę je pełnym. Otrzymałam odpowiedź twierdzącą i poprzez naszą intuicję i którzy wreszcie. pomyślałam patrząc na niebo górze. w tej chwili. by zacząć sobie sprawę. Zasługujesz na tę miłość i jesteś jej stanowi wyzwanie. kiedy moje wewnętrzne pragnienie stało się wejściem w świat cudów. Zna miłość bez Potrafisz zestroić się ze swoimi najgłębszymi pytań. które jest w modlitwy. Pomogą Nadszedł czas. jakie możesz kiedy stajemy się dorośli zaoferować sobie . To dziecko w nas jest bardzo mądre. Zrzuciłam ją szerokim gestem wrócić do kochającej. względu na to czy masz groźne dla życia schorzenie. również i ty możesz mieć sposobność ujrzenia ich pośrednią. skupiła się na nauczaniu i pisaniu tej książki w celu przekonasz się bowiem. Ci nauczyciele są pełni „automatycznie". bym zamknęła praktykę i albo porozumienia się z nimi. Nie wiem. w jakim kierunku pójść albo którą W osobowości każdego człowieka tkwi dziecko ścieżkę wybrać. Później otrzymałam bez. nadchodził czas na w swoim życiu. się złączone ze wszystkim. przemówią do nas bezpośrednio. Zapominamy o tym dziecku wewnątrz nas. wart. co się kroku nauczyć się.

Do przemyślenia noć.. Czy sumiennie i skrupulatnie nasłuchujesz rad przewodnictwa w twoim życiu? albo prosisz o nie? Jak często? . Jaka jest przewodników duchowych? najprostsza forma wewnętrznego 5. 3. Jakie są najbardziej doniosłe przykłady prze- Przegląd rozdziału 3 wodnictwa. Jakiego rodzaju wykształcenie potrzebne jest 4. Najzwyczajniej w świecie poproś o po.Iwagl na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 27 Innym. Jak dobrze potrafisz stosować się do rad swoich uzdrowicielowi? Dlaczego? i. i jaki miały one wpływ na twoje życie? . których doświadczyłeś. Twoje prośby zostaną wysłuchane.

AUGUSTYN . ŚW. co jest nam znane w naturze. lecz tylko wbrew temu. CZĘŚĆ II AURA CZŁOWIEKA Cuda nie zdarzają się wbrew naturze.

stają się powszechnie znane. ciągnącą się melasą. Zdarza się. przyjaciel czuje się nie najlepiej albo że potrzebuje zazwyczaj tak właśnie się dzieje. dzieje. Zaczynamy słuchać naszej intuicji. Takie nych. by opisać te nowe doświadczenia. że używamy nowego doświadczenia mają swoje źródło w polach energetycz- języka. która składa się z możliwych do ktoś nas obserwuje. błogosławieństwa i światła. Nasz stary świat składający się z konkretnych wyrażenia. że spotykamy kogoś i natychmiast Podczas moich wieloletnich obserwacji widziałam czujemy do niego sympatię. „Wiemy" Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". Wszystkie te wydawać marginalne. zaobserwowania i zmierzenia składników pola energii kto to taki. jak „złe wibracje" czy „to miejsce ma obiektów otoczony jest i przeniknięty płynnym światem wspaniałą energię". Okazuje się. że kąpiemy się w obszary naszych doświadczeń. słonecznego albo ukłuto w brzuch. i podnosimy wzrok. co współcześni . że otacza nas miłość. Innym razem może to przypominać zaczynamy widzieć cały świat w zupełnie nowym oblewanie gęstą. jakby wyciągano ci coś ze splotu słonecznego. Potrafimy stwierdzić. promieniującej energii. Odnosimy wrażenie. że uderzono nas przeanalizowanie tego. Mamy przeczucie. Również i ty będziesz mógł się się. poruszającej się bezustannie i namy zauważać i przykładać większą wagę do takich zmieniającej jak morze. okazuje zobaczyć. jak to. jeśli posłuchasz głosu intuicji i rozwiniesz mamy uczucie. że ludzkiej aury. które dotąd mogły się nam morzu słodyczy. zdarzeń. że nasz czujesz. a kiedy pojawiamy się z pomocną dłonią. Wstęp DOŚWIADCZENIE OSOBISTE Pozwalając sobie rozwinąć nową wrażliwość. Zaczynamy zwracać większą uwagę na te czujemy często. mimo że wcale go nie odpowiedniki tych doświadczeń jako formy w obrębie znamy. skąd fizycznym sensie widoczny dla uzdrowiciela. Uzdrowiciel może to czegoś. że mieliśmy rację. ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Zaczy. ten odcisk jest w pewne rzeczy. Z drugiej strony świetle. Ja też to widzę. żeby zobaczyć. że coś się zdarzy i tak się otaczających i przenikających ciało fizyczne człowieka. Kiedy pochodzi ta wiedza. Lubimy jego „wibracje". jakby wyciągano nam coś ze splotu swoje zmysły. Czasem w trakcie kłótni z kimś tego nauczyć. iż W rozwoju postrzegania ponadzmyslowego pomaga odnosimy wrażenie. pięścią w żołądek.

sposób przypominający centralny system nerwowy. Mierzą prądy cząsteczki wielkości elektronów poruszające się w elektryczne mózgu za pomocą elektroencefalografu tym polu. wy. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. posługując nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat się urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. że Pole Współczesna nauka mówi nam. Obserwacje Iniuszy na wykazały. Nazwał to pole. że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mentalnej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. które uniemożliwiają nam zobaczenie. że mierząc potencjał dodatnich i ujemnych Jeśli ta równowaga zostaje energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je naruszona. Mierzą prądy elektryczne serca za fizjologicznymi i psychologicznymi. a nawet samego życia zaczynają przerwy w trakcie procesów chemicznych w nawiązywać do teorii pola energetycznego. będzie bioplazmy znacząca ilość jej energii zdrowa. Nowojorskiego twierdzi. Doktor Ravitz molekuł. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. ale że tak jak wszystko inne. polem Ż albo polem życia). chcemy jej doświadczyć. W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywycl pól energii. Northrop z bioplazmie zdaje się istniei równowaga cząsteczek Uniwersytetu Yale odkryli. wskazując na energii. Już w komórkach i znajdują się w cią głym ruchu. poruszające się obłoki cząsteczek nerwowego żaby. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. czy Iniuszyn odkrył że pomimo normalnej stabilności roślina. sporządził mapę pola elektrycznego taka rzeczywistość istnieje. blokady. definicje zdrowia i cząsteczki bioplazmatyczne odnawiają się bez choroby. odpływy tak jak morze. Odkrył również pomocą elektrokardiografu (EKG). że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czterech informacji na temat funkcjonowania mózgu niż dotychczas znanych — stałego. W powietrzu potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu wykryć możn. Nauka potrafi już nawet zmierzyć zachskiego zajmował się szczegółowo zagad- pola elektromagnetyczne wokół ciała. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot. Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. pól myślowych i bioplazmatycznycl . Ze świata statycznych. mogą stwierdzić. mamy poradzić sobie Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. My też mamy przypływy i objawów psychosomatycznych. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości. My też podlegamy ciągłej W roku 1979 inny naukowiec. Inny tego typu pomiar dokładnie bioplazmy które oderwały się od ciała. która wyrośnie z tego nasienia. że impulsy wysyłane przez ciało. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka- potencjał skóry. również i my zasugerował. by zmierzyć skupienia. wypromieniowywanj jest w kosmos. Odkryli. Na podstawie rezultatów swoich nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). Jeśli stan Nowy Jork. doktor Robert zmianie. Burr i F. (EEG). istoty ludzkie. że mierząc pole żabiego skrzeku. Zbudował hipotezę mówiącą. W roku 1939 doktorowie H. płynnego gazowego normalny encefalograf. i plazmowego — Iniuszyn proponuje uznać. ukształtowane w A naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. z taką informacją? Przystosowujemy się do niej. myślenia. że Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca się bioplazma tyczne pole energii jesi piątym stanem ku tym skomplikowanym urządzeniom. wpływć to na stan zdrowia organizmu. To eksperymentów zasugerował istnienie „bio- urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazmatycznego" pola energii zbudowanego z jo- pomiaru. wokół ciała. wersytetu Williama i Mary udowodnił. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów istnienie nowej metody zapobiegania ciąży. Jak my. wolnych protonów i wolnych elektronów.32 Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet.

pól myślowych i bioplazmatycznych I . które uniemożliwiają nam zobaczenie. że Pole . Doktor Ravitz molekuł. Nauka potrafi już nawet zmierzyć pola zachskiego zajmował się szczegółowo zagad elektromagnetyczne wokół ciała. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny potencjał Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka skóry. Northrop z głym ruchu. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości. posługując się nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. Odkryli. która wyrośnie z tego nasienia. Mierzą prądy elektryczne cząsteczki . Pozwoli to usunąć z naszych umysłów nowej metody zapobiegania ciąży. Nazwał to pole. że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czte. że cząsteczki bioplazmatyczne zdrowia i choroby. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. sporządził mapę pola elektrycznego wokół rzeczywistość istnieje. urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazma tycznego" pola energii zbudowanego z jo. W bioplazmie zdaje się istnieć Uniwersytetu Yale odkryli. bert my. mamy poradzić sobie z taką Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. . by piątym stanem skupienia. Na podstawie rezultatów swo. tak jak morze. W powietrzu wykryć można \ nerwowego żaby.. wpływa \ polem Ż albo polem życia). owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mental. Burr i F. Inny tego typu pomiar dokładnie poruszające się obłoki cząsteczek bioplazmy. Jak W roku 1979 inny naukowiec. będzie że pomimo normalnej stabilności bioplazmy. a nawet samego życia zaczynają odnawiają się bez przerwy w trakcie procesów nawiązywać do teorii pola energetycznego. płynnego. które oderwały się od ciała. wskazując na istnienie energii. istoty ludzkie. My też podlegamy ciągłej zmianie.!' ralny system nerwowy. Jeśli taka Nowy Jork. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. definicje na wykazały. A ciała. Ze świata statycznych. Zbudował hipotezę mówiącą. zdrowa. wersytetu Williama i Mary udowodnił. Już w chemicznych w komórkach i znajdują się w cią roku 1939 doktorowie H. • roślina. Obserwacje Iniuszy- zmierzyć impulsy wysyłane przez ciało. normalny encefalograf.\ informacji na temat funkcjonowania mózgu niż rech dotychczas znanych — stałego. że bioplazmatyczne pole energii jest się ku tym skomplikowanym urządzeniom. ale że tak jak wszystko inne. Mierzą prądy elektryczne serca za pomocą fizjologicznymi i psychologicznymi.& pomiaru.U.. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot.32 ________________________ Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet. To ich eksperymentów zasugerował istnienie „bio. My też mamy przypływy i odpływy objawów psychosomatycznych. mogą stwierdzić. tym polu.j nej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. znacząca ilość jej energii wypromieniowywana potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu jest w kosmos. blokady. \ energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je Jeśli ta równowaga zostaje naruszona. że mierząc potencjał równowaga cząsteczek dodatnich i ujemnych. czy to na stan zdrowia organizmu. że mierząc pole żabiego skrzeku. ukształtowane w sposób naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. stan informacją? Przystosowujemy się do niej. gazowego i plazmowego — Iniuszyn proponuje Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca uznać. myślenia. wolnych protonów i wolnych elektronów. i Nowojorskiego twierdzi. również i my zasugerował. Odkrył również elektrokardiografu (EKG). przypominający cent. \ W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywych \ pól energii.• nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. wielkości elektronów poruszające się w mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). \ wy. Iniuszyn odkrył. doktor Ro. Współczesna nauka mówi nam. chcemy jej doświadczyć.

promieniującą fizycznego. tym fenomenie od zarania dziejów. tyle tylko że w dostrzegamy coraz wyraźniej związek pomiędzy naszych czasach został on odkryty powtórnie. czasie koncentrowała się na poznawaniu świata Sami staliśmy się wibrującą. Był obiektywnymi naukowymi opisami naszego świata a nie znany albo odrzucany przez zachodnią myśl światem subiektywnego ludzkiego doświadczenia. że nie jest to nic nowego. cząsteczkowej i względności. Ludzie wiedzieli o elektromagnetyzmu. która w tym . kiedy ta wiedza rozwinęła się. okaże fizyka newtonowska ustąpiła teoriom: się.Doświadczenie osobiste 33 form poruszających się i oddzielających od ciała. a bioplazma! Ale jeśli zajrzymy do literatury. Teraz. naukową.

A ZACHODNIMI POGLĄDAMI NAUKOWYMI W większym stopniu. pomiędzy wynikami doświadczeń a nowymi Należy pamiętać. ograniczonym poglądom na i doświadczalne wyjaśniające istnienie danego naturę rzeczywistości. szersze. oraz wiele — aparat rentgenowski. Często nie daje się ich wyjaśnić za pomocą tej części książki zawarty jest krótki rys historyczny. fizyk będzie poszukiwał zawsze poszerza naszą wiedzę. którymi fizycy opisują wszechświat. W zjawiska. obowiązujących w danym czasie teorii. aż znaleziona zostanie zgodność samych siebie. planuje się i przeprowadza zmiany wiązały się z ewolucją naszych poglądów na nowe eksperymenty. aż pojawią się dowody matematyczne aktualnie panującym. opiera się na tych samych modelach Wraz w rozwojem wiedzy odkrywane są nowe naukowych. jakimi określamy siebie i naszą laser. rzucając wyzwanie nowych teorii. znajdowania sposobów na opisanie nowych zjawisk Jeśli tej zgodności nie ma. Proces dowodami matematycznymi i eksperymentalnymi. jak — wykorzystywane w medycynie dziedzictwa. doprowadziło do . Powstają który pokazuje. że sposób działania zachodniej dowodami matematycznymi. niż chcemy to przyznać. Włączamy te nowe idee do zestawu zjawisk. To właśnie czyni zachodnią naukę naszego codziennego życia i zaczynamy widzieć tak potężnym i skutecznym narzędziem i siebie w odmiennym świetle. oparte zazwyczaj na całej spojrzenie naukowców na świat fizyczny i jak te dotychczasowej wiedzy. w jaki myślimy. ujarzmienia elektryczności czy też powstania takich jesteśmy produktami naszego zachodniego wynalazków. rzeczywistość. tomograf komputerowy czy autodefinicji. w jaki sposób zmieniało się więc nowe teorie. JAK WIDZIMY SIEBIE I RZECZYWISTOŚĆ. Sposób. Nowe teorie nauki polega na znajdowaniu zgodności pomiędzy przeistaczają się następnie w prawa fizyczne. Rozdział 4 ANALOGIE POMIĘDZY TYM.

którzy wolą postrzegać świat jako stały i praktycznie niezmienny. Prawa te uznano za podstawowe prawa natury. W takim doświadczenia. Zapytajcie kogokolwiek. że sam eksperymentator wpływa na rezultaty holograficznej teorii wszechświata. koncepcji pola. Potrzebujemy ich. by opisać wszechświat próbując być zawsze „na czas". rujących dokoła siebie. opiera się na sposób mechanistyczny. a w neutronów. by obiektów stałych sformułował przede wszystkim prowadzić nasze życie. Nikomu nie przychodziło też do dopiero zaczynamy postrzegać. nie energii. poszerzono w wieku XIX. co powiązane. Doświadczamy naszych ciał na autodefinicji. ciała stałe. początku XVIII wieku. maszyn i przepływu cieczy. Fizykę newtonowską Zabiegani. gdyż z początków XIX wieku uwierzyć. możemy łatwo uznać złożony z podstawowych jednostek nazwanych siebie za istoty mechaniczne i zapomnieć o głębszych atomami. iż zbudowani jesteśmy z pól muzykę dzięki niewidzialnym falom radiowym. którą były jeszcze znane. Mówię tu o doświadczeń opisujemy w kategoriach ograniczonej. Odkrycie i badanie zjawisk podobieństwo kul zderzających się na stole elektromagnetyzmu spowodowało powstanie bilardowym. jasno Fizyka newtonowska określonych prawideł. Prawa Newtona Teoria pola podtrzymywały idee absolutnego czasu i przestrzeni i ścisłej przyczynowości zjawisk fizycznych. w powodzi codziennych spraw. że jesteśmy zbudowani jest w istocie ogromnym systemem mechanicznym z miniaturowych piłeczek pingpongowych wi- poruszającym się zgodnie z prawami Newtona. W istocie wybiega ona dalej ku sferze. których nie dało się wyjaśnić za pomocą reakcje fizyczne miały fizyczne przyczyny. trochę na praw Newtona. ni więcej. Pole zdefiniowano jako stan . jakimi się posługujemy. kiedy to wschodnie newtonowskiej. że owe newtonowskie atomy zbu. co odpowiada holistycznemu zdążyli już dowieść współcześni naukowcy. Wszystkie fizyczne. tak jak je ukształtowaliśmy — Izaak Newton i jego koledzy pod koniec XVII i na głównie linearnie. potraktujemy tę teorię dosłownie. Interakcje typu ener. ni mniej. Większość naszych teoriach fizycznych sprzed kilkuset lat. to znaczy ku głowy. Jeśli jednak do opisu ruchu planet. Z wyjątkiem elektryczności w religie zaczęły wywierać większy wpływ na naszą naszych domach wszystko jest w dużej mierze kulturę. nasza sytuacja Wielki sukces teorii mechanis-tycznej kazał fizykom stanie się niezbyt godna pozazdroszczenia. doświadczeniu rzeczywistości. a newtonowską mechanikę za ostateczną teorię wy- jaśniającą zjawiska naturalne. funkcjonujący według przejrzystych. dowane są z obiektów stałych — jądra z protonów i z czego zbudowany jest wszechświat. iż wszechświat okaże się. takie jak na przykład radio odtwarzające z tej części książki. by postrzegać siebie jako trójwymiarowej przestrzeni i linearnego czasu. Większa część naszego codziennego życia wciąż opiera się na mechanice Aż do ostatnich czasów. Sądzono. i wciąż są takie dla tych z nas. nie tylko w eksperymentach wszechświecie wszystkie rzeczy są wzajemnie psychologicznych. newtonowski model atomu (elektrony krążące wokół Newtonowskie zasady mechaniki były przydatne jądra z protonów i neutronów). z elektronami krążącymi wokół jądra odpowiedzi otrzymacie najprawdopodobniej zupełnie tak jak Ziemia krąży wokół Słońca. lecz także w fizycznych. większość z (głównie nieświadomych) newtonowskie.36 Dłonie pełne światła Zachodnia nauka potwierdza. uporze. Definicję wszechświata stworzonego z Wszyscy mamy zegarki. dowiemy się tego gia-materia. z jakim nalegamy. Najpierw jednak Poglądy newtonowskie były bardzo uspokajające prześledźmy nieco naszą historię. przeżyciach wewnętrznych. Na początku XIX wieku odkryto zjawiska Wszystko można było opisać obiektywnie.

rozbijając w proch i zweryfikowania naszego ponad-zmysłowego pył wszystkie podstawowe koncepcje doświadczenia. że inny Oznacza to. albo taki „stan" w przestrzeni wokół siebie. Względność Musimy widzieć. kto to jest dla obserwatora numer dzwoni. W ciągu ostatnich jaki opisujemy zjawiska naturalne i nas samych. że doświadczamy zjawiska. jak i przestrzeń stają się zdolność wpływania na znajdujących się w oddaleniu tylko elementami opisu zjawisk. które widzieliśmy. wiemy. do naszego codziennego życia. czy nasze przeczucie było słuszne. powiedzmy. nie mówiąc Michael Faraday i James Clerk Maxwell uznali za 0 czasie i odwrotnie. że to wyobraźnia spłatała nam figla i uznajemy nasze doświadczenie za nieistotne. Wreszcie powstała naukowa czasu i przestrzeni tracą swe bezwzględne zna teoria. Matki często zdają sobie sprawę. Na przykład. W świetle teorii wyzwolenia siły. Według teorii względności Einsteina. Co więcej. za pomocą której można było wyjaśnić naszą czenie. Zaczynamy dopiero przyznawać. Oba splatają się dodatnio i ujemnie naładowanymi cząsteczkami. spadającym ze schodów. żeby dowiedzieć się. a zachodnimi poglądami naukowymi 37 istniejący w przestrzeni. jeśli w trakcie ich ten sposób narodziła się koncepcja wszechświata trwania poruszają się z odmiennymi prędkościa wypełnionego polami tworzącymi oddziaływające na mi. Innymi słowy. czy takie wydarzenie rzeczywiście za- się pokłócimy. odczuwa siłę. Czas jest relatywny. czy myślach. W rządkują zdarzenia w czasie. że nic takiego się nie działo. który ma zdolność newtonowskiego poglądu na świat. iż każdy ładunek tworzy „zakłócenie" ny. Jednak mówić o przestrzeni. albo o czytaniu w dzwonimy do przyjaciela. W wyniku tego wszystkie pomiary dotyczące siebie wzajemnie siły. kiedy ich 1 zdarzenie A wystąpi przed B. w wyjaśnić dzięki teorii pola. wnych warunkach dwaj obserwatorzy mogą nawet kiedy podnosząc słuchawkę telefonu. przesyłaniu energii innym. Po- . nie widząc przyjacielu znajdującym się w kłopotach. Natychmiast wiemy. bez względu na to. czas nie jest linear stwierdzili. pola. podczas gdy dla dziecko ma kłopoty. Wyczuwamy odbieramy psychiczny przebłysk informacji o obecność kogoś innego w pomieszczeniu. nie jest też bezwzględny. czy też wiedzieć. zdarzenie. czy lubimy kogoś nic mu się nie stało. nie istnieje bardziej stosowne użycie koncepcji pola i uniwersalny przepływ czasu. ani nie słysząc go (wzajemne oddziaływanie pól). Stara newtonowska mechanika względności przestrzeń nie jest trójwymiarowa. w pe- Wszyscy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem. ludzi sposobami innymi niż mowa czy wzrok. a interpretowała wzajemne oddziaływanie pomiędzy czas nie jest odrębną właściwością. że dwaj obserwatorzy inaczej upo ładunek. wypowiedzeniem jakichkolwiek słów. Wszystkie te wyjątkowe przypadki można Czas i przestrzeń są tak kluczowe dla sposobu. powyższych koncepcji do opisywania swych Tej części teorii względności nie włączyliśmy jeszcze osobistych przeżyć. Tak więc nie możemy nigdy dwóch obdarzonych masą cząsteczek. Tę „wiedzę" można wyjaśnić kwestią istniało. harmonii lub jej braku w oddziaływaniu naszego Dzwonimy i okazuje się. mówimy o dobrych lub złych wibracjach albo o która jest godzina i tak szybko. było prawdziwe. ale jednocześnie używamy jej do szczególną teorię względności. Stwierdzamy. znajdują. jak widzimy siebie i rzeczywistość.Analogie pomiędzy tym. przed zaobserwować dwa zdarzenia w czasie odwrotnym. jak tylko możemy. czy nawiążemy z nim porozumienie. jako przyciąganie się „czasoprzestrzeń". takimi jak protony i elektrony. Zarówno czas. sprawdzamy. Oczywiście chcemy też czy nie. Oto myślenie newtonowskie. że piętnastu do dwudziestu lat (100 lat po fizykach) ich modyfikacja pociąga za sobą modyfikację całej większość z nas właśnie zaczyna korzystać z konstrukcji teoretycznej używanej przy tym opisie. gdzie się obserwatora numer 2 będzie odwrotnie. kiedy że sami zbudowani jesteśmy z energii. którego nie da się wyjaśnić za pomocą mechaniki W 1905 roku Albert Einstein opublikował swoją newtonowskiej. kiedy się w niej pojawi. ze sobą ściśle i tworzą czterowymia-rowe continuum.

Rzadko jednak wydarzeń z dzieciństwa tak. że pozorna linearność wydarzeń zależy od ponieważ zegarek jest newtonowskim urządzeniem obserwatora. próbuje aktywnie włączyć się w wydarzenia. że nasze badaniach jasnowidzów. To. Wiele razy spotykaliśmy toczyć się teraz w odmiennym continuum kogoś po wieloletnim niewidzeniu i odnosiliśmy czasoprzestrzennym. Materia jest tylko zwolnioną czy też Również australijscy aborygeni skrystalizowaną energią. obserwowaliśmy. co dzieje się w Wielkim Czasie. które wykraczają poza jest świadkiem. że czas zwolnił. zapotrzebowaniem danej osoby „czyta" konkretny Relatywność czasu łatwo zaobserwować. Jeśli jednak w naszej wizji na czasu: zwykły czas linearny i Czas Jasnowidzenia. Te chwile. by przestać odbierać wiary. Ponieważ uporządkowała wydarzenia inaczej niż pamięć przeżywamy nasze życie teraz. Wszyscy nieraz mieliśmy wrażenie wydarzeń poza normalnym szkieletem tu-i-te-raz. że nie zdarzyło się w czasie. o który się ich jeśli zmierzymy je zegarkiem. zostaje natychmiast wyrzucony z newtonowski sposób myślenia i poszerzają nasze powrotem w czas linearny. iż nasz osobisty czas jednego czasu do drugiego nie są jeszcze dobrze zmienia się w zależności od nastroju. gdy je To. Nasze przeszłe życia mogą newtonowskiego systemu. Masa nie jest niczym innym jak tylko na dwie kategorie: teraźniejszość i cały inny czas. nie oznacza. Łatwiej byłoby zweryfikować co się wydarza. opierając się na swych próbowaliśmy je umiejscowić. dzielili go wymienne. „przeszłych egzystencji" i czuje ich efekty.38 Dłonie pełne światła nieważ czas nie jest linearny. i przeżyć. nam jednak wydaje się. uczestniczył. w jakim zrozumiane. Niektórzy jas-nowidzowie mogą po prostu nasz samochód ma zderzyć się z innym. Nasze doświadczenie istnieje poza obszarem takim samym jak obecne. oznacza. ale nie może być datowane. To. iż na nowo piszemy naszą osobistą historię. jakby odbywały się one mówimy o tym. gdzie nie doświadcza już widzenie świata. O tym właśnie jest ta książka! . Wszyscy zbyt chętnie uznajemy nasze zaprojektowanym do mierzenia linearnego czasu przeszłe życia za rzeczywiste życia fizyczne. jakich doświadczamy. ma kolejność. które wiedziemy tu i teraz. (Spróbujcie porównać wspomnienia z zarówno przeszłą. continuum zdarzenia. ale może być je w newtonowskiej rzeczywistości fizycznej. że nasza pamięć wpływają na to. staje się bardziej kogoś. Czasu Czasoprzestrzenne continuum Einsteina doświadczanego nie da się zmierzyć zegarkiem. w trakcie przerażająco długich chwil. dzieciństwa z waszym rodzeństwem. które newtonowskiej mechaniki. przyśpieszającego czasu albo tracenia poczucia Musi ponownie skupić swoją uwagę na Czasie czasu. którzy nie mieli względności jest zrozumienie. Prawidła rządzące przechodzeniem z stany psychiczne. może też nastąpić w przyszłości. spostrzeżemy. się już wcześniej. że materia i energia są zegarów do mierzenia linearnego czasu. których godność doświadczeniom. to w wizji zawarta doświadczają jasnowidzowie. formą energii. jak i przyszłą. Gdy jasnowidz Nadszedł czas. Wielu z nas doświadczyło wrażenie. Większość jasnowidzów zgodnie z jesteśmy. że rozstaliśmy się z nim zaledwie wczoraj. w którym Lawrence Le Shan. na odcinek czasu z jej teraźniejszego albo przeszłego przykład. poprosi. tak jakby W trakcie terapii regresyjnej wiele osób doświadcza wydarzyły się one całkiem niedawno. trwają kilka sekund. ma kolejność. Jest podobny do Wielkiego Czasu. mogło ono wydarzyć mają dwa rodzaje czasu: czas mijający i Wielki Czas. skupić się na tym odcinku czasu. kiedy życia. temat przyjaciela ujrzeliśmy też kalendarz i zegar Czas Jasnowidzenia jest jakością czasu. obserwowane tylko z zewnątrz. zdefiniował dwa rodzaje przeczucie było błędne. Jeśli zaczniemy uważnie obserwować nasze Jasnowidzenia. Mogło wydarzyć się wtedy. wydarzyły się w przeszłości w fizycznym otoczeniu. w jaki sposób przeszłe życia teraz. kiedy używają swoich byłaby informacja określająca czasoprzestrzenne umiejętności. kto również w tych wydarzeniach możliwe. Stwierdzamy również. Nasze ciała są energią.) Inną ważną konsekwencją einsteinowskiej Rdzenni mieszkańcy Ameryki. której podający newtonowski czas.

Te kwanty albo dualizm wykorzystywany jest do popchnięcia nas ku pakiety energii zostały z pełnym przekonaniem jedności. jak widzimy siebie i rzeczywistość. że energia biała. jak działo się przeciwko sile Bogini/Boga. Wkraczamy więc do nienawiść.Ancdogie pomiędzy tym. zamiast przeciwstawiać sobie. Nie jesteśmy już ani jednak niewielka zmiana w eksperymencie. pojawia się w formie oddzielnych „pakietów Jak widzicie. lecz jest to świat „pozornych" wszystkie formy promieniowania elektromag. Poszukiwania podstawowych fizycznymi. która stanowi najdokładniejszą de- finicję rzeczy. uznane za cząsteczki. a także wszystkie uczucia pośrednie. Dzięki eksperymentom ostatnich dziesięcioleci fizycy stwierdzili. że światło jest falą. że naukowcy zdali sobie sprawę. i aksamitna czarna w waszym domu) nie jest emitowana ciągle. że materia jest Paradoks całkowicie zmienna. że Można przeprowadzić eksperyment. jest z tej samej energii. na przykład. że światło jest cząsteczką. w której Bogini/Bóg z wewnątrz myślimy w kategoriach fal i cząsteczek). że stary dualizm Bóg/Diabeł znika i to. które dopełniają się nawzajem. składników budowy materii musiały zostać nego. odkrywamy. że paradoks należy jest to nieustający proces. Fizycy nazywają to komplementarnoś-cią. Za każdym razem na eks. by dobrzy. ale oporem raczej. Te dwa typy dopełniają się przeciwieństwem Bogini/Boga. natura nie pokazuje nam żadnych „podstawowych Fizycy odkryli. Siła Bogini/Boga jest zarówno Max Planck odkrył. Znajdujemy wewnątrz siebie o wiele fenomen światła. wciąż używamy pojęć opartych na energii" zwanych kwantami. promieniowania cieplnego (takiego jak z kaloryfera Zawiera się w niej i białe światło. jak i żeńska. a na poziomie subatomowym nie istnieje z pewnością w określonym miejscu. jak i cząsteczki. należy użyć zarówno pojęcia szersze zdolności. zarówno męska. ale wiemy. ze dualizmie. do istoty świata subatomowego. ani źli. Działamy odpowiedzialnie. przeciwieństw „prawdziwych". Wszystko zbudowane to w starej koncepcji albo-jeden-albo-drugi. że aby opisać jakieś zjawisko (jeśli nadal zamienia się całość. Wszystkie dziwnej i nieoczekiwanej rzeczywistości świata cząsteczki mogą przeistoczyć się w inne cząsteczki. elementarnych. wobec jednej osoby. który stare formy albo-jedno-albo-drugie przeistaczają się udowodni. Oznacza Stwierdzamy. musimy łączy się z Boginią/Bogiem z zewnątrz. na którym opiera Również gdy wkraczamy na teren współczesnej się cała nasza fizyczna rzeczywistość. Wystarczy w formy i-jedno-i-drugie. jak i fali. a nie netycznego mogą pojawiać się nie tylko jako fale. lecz W latach dwudziestych fizyka znalazła się w raczej wykazuje tendencje „istnienia". lecz otchłań. Einstein twierdził. wszechświata opartego na zasadzie i-jeden--i-drugi. jak i czarna. Na tym etapie gry cząsteczka. Zatem aby opisać nienawidzimy. Mogą być stworzone z energii i za- radoksem. że trudno było je już nazywać elementarnymi. Wreszcie dokładnie. że cząsteczki mogą być zarazem składników". a zachodnimi poglądami naukowymi 39 Wprowadziłam do niej pojęcie ciała energetycz. nie kochamy tylko albo tylko udowodnić. gdzie i kiedy się to dzieje. takimi jak dźwięk czy fale na . kiedy fizycy odkryli tak wiele cząsteczek również formą energii. Nie potrafimy stwierdzić tym paradoksy stawały się dziwniejsze. jest pakietem energii! Poza dualizmem — hologram Choć coraz dokładniej penetrujemy mate-lię. jakie sugerowała fizyka falami. ale nie podkreśliłam. mienić się w nią ponownie. Im silniej próbowali wyjaśnić sytuację. Zło nie jest użyć obu tych pojęć. W tym systemie lecz także w postaci kwantów. Mogą być stworzone z energii i przekształcone w perymenty naukowców natura odpowiadała pa. psychologii i rozwoju duchowego. subatomowego. Czujemy zarówno miłość. ponieważ nie są prawdziwymi falami newtonowska. że ciało fizyczne jest zarzucone. przeciwieństw. inne cząsteczki.

Dotychczasowe „rzeczy" są według fotograficzne umieści się w promieniu lasera albo fizyków „zdarzeniami" lub ścieżkami.. iż mózg strukturyzuje Jeśli istotnie wszechświat zbudowany jest z wzrok. dzięki której niejawnym stanie i jest podstawą. że nie ma czegoś takiego płytce. w którym ich dynamiczne transmitowane za pomocą żadnej szczególnej energii. Bohm napisał o terytorium. psychokineza i uzdrawianie.. na której opiera się możliwe są telepatia. kiedy rozwiniętego porządku. takiego jak część. że energii. Wedle koncepcji hologramu została uszkodzona jego kość ogonowa. Była to wdopodobieństwa rzeczy. materialna" czy „obiekt wyizolowany". podobieństwo wzajemnych połączeń. która holograficznego do abstrahowania z holograficznego próbuje podzielić świat na części. Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk".40 Dłonie pełne światła wodzie. i/lub przestrzennych dowodzą. jest miejscem. że mózg używa procesu fizyczne nie mogą być odkryte przez naukę. „substancja Doktor Karl Pribram. Uważa. lecz raczej prawdo. bezobiektywowa fotografia wykonana w ten sposób. Z cała jawna rzeczywistość. słuch. które przekracza przestrzeń i czas. który istnieje w Parapsychologowie poszukiwali energii. Nie jesteśmy zatem oddzielnymi tak że każdy fragment może wyprodukować częściami całości. znany badacz mózgu. odtworzony w postaci trójwymiarowego obrazu. Pribram używa modelu Fizyk Dawid Bohm stwierdził ostatnio w swojej hologramu do opisania nie tylko mózgu. Kiedy nagranie holograficzne albo jak „rzecz". informację o całości. Jest to że falowe pole światła rozproszone przez obiekt koncepcja niełatwa do zrozumienia. Fale W roku 1971 Dennis Gabor otrzymał Nagrodę prawdopodobieństwa nie reprezentują pra. związki zależą w niere-dukowalny sposób od stanu Są potencjalnie jednoczesne i wszechobecne. smak. jak „cząsteczka elementarna". Stary świat stałych obiektów i determinis. która aury. Wszechświat jest zatem definiowany jako przeprowadzone w wielu laboratoriach dynamiczna nierozłączna całość. ponieważ Ed każda część jest dokładnym odwzorowaniem całości zachował wspomnienie tych wydarzeń w swojej i może być użyta do zrekonstruowania całego pamięci. Takie zrekonstruowania. w której centrum skomplikowane analizy częstotliwości czasowych tkwi obserwator. „Części należy widzieć w przekraczających przestrzeń i czas. że holograficzna teoria świata do linearnego czasu i trójwymiarowej przestrzeni. W ten sposób dochodzimy do Mówiąc w tej książce o energetycznych polach nowej koncepcji nierozłącznej całości. że głęboka struktura mózgu jest w dynamiczną pajęczynę nierozłącznych wzorów swej istocie holograficzna. od którego należy zaczynać Tak jak w przypadkach. oryginalny wzór fali zostaje zdarzeniami stać. straciły swoje zebrał w ciągu ostatniej dekady informacje znaczenie. jednak zostało zarejestrowane jako wzór interferencyjny na generalnie fizycy mówią. zapach i dotyk na sposób takiej pajęczyny. Cały wszechświat przypomina świadczące o tym. które cytowałam — rozumienie wewnętrznego złożonego i zewnętrznego „widziałam" wydarzenia z młodości Eda. Informacja jest przesyłana do systemu. które mogą się światła fazowego. Każda część hologramu jest dokładnym tycznych praw natury przekształca się teraz w świat odwzorowaniem całości i może posłużyć do jego falopodobnych wzorów wzajemnych połączeń. będziemy używali pojęć bardzo archaicznych z przeciwstawia się klasycznej idei rozbierania świata punktu widzenia powyższych fizyków. Jesteśmy Całością. całego systemu. „wewnętrznym złożonym porządku"." aury niewątpliwie jednocześnie należy i nie należy Bohm stwierdza. to . pojęcia. lecz raczej falami prawdopodobieństwa. Pribram twierdzi. lecz także książce Wewnętrzny porządek. Nobla za zbudowanie pierwszego hologramu. Fenomen na oddzielne i niezależnie istniejące części. jest hologramu. Bohm nazywa tę jawną punktu widzenia holograficznego wszechświata rzeczywistość „zewnętrznym rozwiniętym zdarzenia te wyłaniają się z częstotliwości porządkiem". że podstawowe prawa wszechświata. to (logicznie) nie ma czegoś holograficzny. nie muszą być bezpośrednim połączeniu.

iż „cząsteczki" subatomowe są połączone dynamicznej pajęczyny nierozdzielnych wzorów w sposób. W buddyzmie zen czy „jej aura" i tak dalej. blokady. Kiedy zaczynamy myśleć w kategoriach koncepcję. Trudno jest doświadczać tej krótkotrwała. a jas. jak i doświadczalnie. bardziej odpowiednim. Tę rzeczywistość bardzo trudno jest Używając pojęcia pola do opisywania aury nie przekazać słowami. będziemy mogli postrzegać obserwować cale wydarzenie. próbujemy się porozumiewać. jak „moje pole" nowym doświadczeniom. kraczania ograniczeń linearnego umysłu i pozwala Umiejętność widzenia czegoś. Holistyczna wydaje się sugerować użycie dodatkowego świadomość zaistnieje poza linearnym czasem i wymiaru. zmienianiu ich poprzez uzdrawianie mogłaby Medytacja jest jednym ze sposobów prze- sugerować istnienie nieline-arnego czasu. zjawiska auryczne opisane w tej książce nie coś. Musimy wynaleźć słownictwo. zwana etapie jestem niezdolna do opisania moich koanem. również wykracza poza linearny czas. a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 41 widoczne od razu w naszym polu energii. Nie jesteśmy tylko częścią wzoru. tylko że Łączność nadświetlna słowo „on" należy teraz porzucić i zastąpić jakimś innym. żeby móc je rozpoznać. jesteśmy samym wzorem. wacja wywołuje skutek w obserwowanym wzorze. Ten efekt jest Wszystkie doświadczenia są wzajemnie po. ponieważ używamy słów w unikniemy dualizmu: oddzieliwszy pole. Według teorii względności Einsteina cząsteczka . rzeczywistością. aby rozluźnić Naukowcy znajdują już dowody uniwersalnej. Fizycy używali takich terminów jak „praw. Lecz wraz zdarzeń opisanych w tej książce potrzeba więcej niż ze słowem „my" z powrotem wpadamy w sidła trzech wymiarów. Oto jeden z moich ulubionych koanów: Jak Zgodnie z holograficzną teorią rzeczywistości brzmi dźwięk jednej klaszczącej dłoni? każda część aury nie tylko przedstawia. Możemy zatem jedynie opisywać wrażenie rozciągania się w głąb wszechświata na fali nasze doświadczenia ze zjawiskiem.Analogie pomiędzy tym. wpływa wydają się nam szczególnie dziwne czy niezwykłe. co wydarzy się w łączności wszystkich rzeczy stać się doświadczaną przyszłości. tak więc energii. końca. niesłyszalnego dźwięku. będziemy linearny sposób. Do wyjaśnienia wielu wszystkie zdarzenia bez względu na czas. który zdaje się płynąć bez cześnie obserwujemy i stwarzamy. To jest dualizm. kiedy nasze ciała na każdym poziomie z różną dokładnością postrzeganie świata jest dualistyczne. Muszę mistrzowie przydzielają uczniom krótkie frazy. rozprzestrzenienie. pomocą którego poprowadzimy się wzajemnie ku Będziemy używać takich terminów. jakie powstają w naszych umysłach. myślenie. Jeśli uświadomimy to sobie i pozwoli. co przydarza się jednej cząsteczce. za badali „je" jako fenomen. jak widzimy siebie i rzeczywistość. część z nich wydaje się dualizmu. że na tym którymi ci mają się skupiać.S. zarówno matematycznie. Umiejętność obserwowania zdarzeń z trójwymiarową przestrzenią i dlatego nie będzie łatwo przeszłości dzięki zwykłej prośbie o potrzebne rozpoznana. Każda obser. „dynamiczna pajęczyna nie rozdzielny eh wzorów Twierdzenie Bella matematycznie podtrzymuje energii". nad przeprosić za to i przyznać szczerze. W 1964 roku fizyk J. Musimy praktykować holistyczne informacje albo widzeniu możliwych zdarzeń i doświadczenie. kiedy natychmiastowej łączności. ma pomóc uczniowi przekroczyć linearne doświadczeń bez korzystania ze starych konstrukcji. On jest nami. zawsze na wszystkie pozostałe. my tej wzajemnej łączności stać się częścią naszego nowidz może cofnąć się w czasie i bezpośrednio procesu myślowego. które jedno. Umiejętność patrzenia do wewnątrz wszechogarniającej wzajemnej łączności. lecz także Moją reakcją na ten dobrze znany koan jest zawiera całość. a my jesteśmy nim. Taka fraza. natychmiastowy i nie wymaga „czasu" na pełne łączone. który przekracza czas i przestrzeń. który jest „częścią" nas. Bell opublikował dowód dopodobieństwa wzajemnych połączeń" albo matematyczny zwany twierdzeniem Bella.

42 Dłonie pełne światła

nie może poruszać się z prędkością większą od wykraczają poza bariery czasowe i przestrzenne,
prędkości światła. W twierdzeniu Bella efekty mogą odnoszące się normalnie do energii. Oznacza to, że
być „nadświetlne", czyli szybsze niż prędkość ich wpływ jest równie silny z daleka, jak z bliskiej
światła. Twierdzenie Bella zostało już potwierdzone odległości.
doświadczalnie. Mówimy teraz o zjawisku, które Zgodnie z tą hipotezą za każdym razem, gdy
wykracza poza teorię względności Einsteina. jeden przedstawiciel danego gatunku uczy się
Próbujemy wyjść poza dualizm fala/cząsteczka. nowego zachowania, przyczynowe pole tego gatunku
Tak więc ponownie, podczas gdy aparatura zostaje zmienione, choćby nawet była to zmiana
naukowa staje się coraz doskonalsza, pozwalając nam bardzo drobna. Jeśli zachowanie powtarza się
bardziej szczegółowo badać materię, natykamy się na wystarczająco długo, jego „mor-ficzny rezonans"
zjawiska, których nie można wyjaśnić za pomocą wpływa na cały gatunek. Sheldrake nazywa tę
aktualnych teorii. Gdy tego rodzaju przełom nastąpił niewidzialną matryce „polem morfogenetycznym",
pod koniec XIX wieku, odkrycie elektryczności od morph, „forma" i genesis, „powstający". Działanie
zrewolucjonizowało świat i kazało nam jeszcze tego pola zawiera w sobie „działanie na odległość"
głębiej zastanowić się na tym, kim jesteśmy. Następ- zarówno w czasie, jak i przestrzeni. W odróżnieniu
ny przełom nastąpił w latach czterdziestych tego od formy determinowanej przez prawa fizyczne poza
wieku. Pojawiła się energia atomowa. Wydaje się, że czasem, zależy ono od morficznego rezonansu w
jesteśmy coraz bliżej kolejnej wielkiej zmiany. Jeśli poprzek czasu. Oznacza to, że pola morficzne mogą
fizycy odkryją, jak działa ta natychmiastowa przenosić się w czasie i przestrzeni i że wydarzenia
łączność, moglibyśmy nauczyć się świadomego przeszłe mogą wpływać na inne wydarzenia
korzystania z naszych połączeń ze światem i innymi gdziekolwiek indziej. Przykład tego podaje Lyall
ludźmi. To oczywiście zrewolucjonizowałoby Watson w swojej książce Fala życia: biologia
komunikację. Zmieniłoby też drastycznie sposób, w świadomości, w której opisuje to, co nazywa się teraz
jaki wzajemnie na siebie wpływamy. Ta popularnie Zasadą Setnej Małpy. Watson odkrył, że
natychmiastowa łączność mogłaby pozwolić nam kiedy grupa małp poznaje jakieś nowe zachowanie,
czytać sobie nawzajem w myślach. Moglibyśmy nagle małpy na innych wyspach, nie komunikując się
wiedzieć, co dzieje się w każdym z nas i naprawdę między sobą w żaden „normalny" sposób, również
rozumieć się głęboko. Moglibyśmy też ujrzeć wykazują znajomość tego zachowania.
bardziej wyraźnie, iż nasze myśli, uczucia (pola Dawid Bohm twierdzi w artykule opubliko-
energii) i działania mają o wiele większy wpływ na wanym przez pismo Revisions, że to samo zjawisko
świat, niż nam się dotychczas wydawało. zachodzi w fizyce kwantowej. Mówi on, że
eksperyment Einsteina-Podolsky'ego-Rosena
wykazał istnienie nielokalnych albo subtelnych
Pole morfogenetyczne połączeń pomiędzy odległymi cząsteczkami. System
stanowiłby więc całość i pole formatywne nie
Rupert Sheldrake w swojej książce Nowa nauka mogłoby być przypisane tylko cząsteczce. Mogłoby
życia stawia hipotezę, iż wszystkie systemy są być przypisane tylko całości. W ten sposób coś
regulowane nie tylko przez znane czynniki przytrafiającego się odległym cząsteczkom
energetyczne i materialne, lecz także przez wpływałoby również na formatywne pole innych
niewidoczne pola organizujące. Pola te są przy- cząsteczek. Bohm twierdzi dalej, że „zasada
czynowe, ponieważ służą jako schemat form i ponadczasowych praw rządzących światem wydaje
zachowań. Pola te nie mają energii w zwykłym się nie do utrzymania, ponieważ sam czas jest częścią
sensie tego słowa, ponieważ efekty ich działania konieczności, która się rozwinęła".

Analogie pomiędzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywistość, a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 43

W tym samym artykule Rupert Sheldrake siły (którą postrzegamy jako miłość) poprzez
konkluduje: „Tak więc proces kreatywny, dający powtórną identyfikację jaźni i stawanie się jednią z
początek nowym myślom, przez które realizują się wszechświatem i Bogiem. Kamieniem milowym w
nowe całości, podobny jest w tym sensie do drodze do stanu zjednoczenia z wszechświatem
kreatywnej rzeczywistości, która daje początek jedności jest porzucenie naszych ograniczonych
nowym całościom w procesie ewolucyjnym. Proces autodefinicji opartych na newtonowskiej przeszłości
kreatywny może być widziany jako sukcesywny oddzielnych części i utożsamienie się z byciem
rozwój bardziej skomplikowanych całości wyższego polami energii. Jeśli będziemy potrafili zintegrować
rzędu, odbywający się poprzez łączenie oddzielnych tę rzeczywistość z naszym życiem w praktyczny i
dotychczas części." weryfikowalny sposób, nauczymy się oddzielać fan-
tazję od możliwie szerszej rzeczywistości. Kiedy
zaczniemy wiązać nasze istnienie z polami energii,
Wielowymiarowa wyższa świadomość stanie się związana z wyższymi
rzeczywistość częstotliwościami i większą zgodnością.
Korzystając z modelu Sarfattiego zaczynamy
Inny fizyk, Jack Sarfatti, sugeruje w pracy widzieć świat dokładnie tak, jak zostanie opisany
Systemy psychoenergetyczne, że łączność po- nieco później w tej książce: jako świat aury i
nadświetlna może istnieć poprzez poziom rze- uniwersalnego pola energii. Nasze wyższe ciała
czywistości istniejący „ponad" naszym. Sarfatti (wyższe częstotliwości auryczne) należą do
sugeruje, że „rzeczy" są bardziej połączone albo wyższego porządku i są mocniej połączone z
zdarzenia bardziej „skorelowane" na wyższym niż wyższymi ciałami odmiennymi niż nasze ciała
nasz poziomie rzeczywistości, na którym z kolei fizyczne. Podczas gdy nasza świadomość rozwija się
wszystko połączone jest poprzez poziom jeszcze ku wyższym częstotliwościom i wyższym ciałom,
wyższy. Tak więc, docierając do wyższego poziomu, stajemy się coraz bardziej połączeni ze
moglibyśmy zrozumieć, jak działa natychmiastowa wszechświatem, aż wreszcie stapiamy się z nim w
łączność. jedno. W świetle zatem tej koncepcji doświadczenie
medytacyjne można opisać jako wznoszenie naszej
świadomości ku wyższym częstotliwościom, tak
Konkluzja byśmy mogli postrzegać rzeczywistość naszych
wyższych ciał, naszej wyższej świadomości i
Fizycy twierdzą, że nie istnieją podstawowe wyższych światów, w których egzystujemy.
składniki budowy materii; że wszechświat jest raczej Spójrzmy więc teraz na zjawiska pól energii, by
nierozłączną całością, rozległą pajęczyną przekonać się, co może nam powiedzieć nauka
wpływających na siebie wzajemnie, przeplatających doświadczalna.
się prawdopodobieństw. Badania Bohma pokazują,
że widzialna rzeczywistość wyłania się z tej całości.
Sugeruję, że skoro jesteśmy nierozdzielnymi
częściami tej całości, możemy wejść w holistyczny Przegląd rozdziału 4
stan istnienia, stać się całością i korzystając z
twórczych sił wszechświata uzdrawiać wszystkich i 1. W jaki sposób poglądy naukowe wpłynęły na
wszędzie. Niektórzy uzdrowiciele do pewnego nasze widzenie samych siebie?
stopnia potrafią to robić, stapiając się w jedno z 2. Dlaczego model stałego świata fizycznego jest
Bogiem i pacjentem. już dla nas nieprzydatny?
Stawanie się uzdrowicielem oznacza poruszanie
się w kierunku tej uniwersalnej twórczej

44 Dłonie pełne światła

3. Jaki wpływ miały badania Faradaya i Max-wella wszechświata pomaga opisać zjawisko Pola
na poglądy dotyczące sposobu działania świata? Energetycznego Człowieka?
4. Co to jest łączność nadswietlna i jakie jest jej
znaczenie dla naszego codziennego życia? Do przemyślenia
5. W jaki sposób koncepcja wielowymiarowego
6. Wyobraź sobie, że jesteś hologramem. Jakie
ograniczenia zdejmuje to z ciebie?

Rozdział 5

HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH
NAD POLEM ENERGETYCZNYM
CZŁOWIEKA (P.E.Cz.)
Chociaż mistycy nie wspominali o polach by utrzymać odmienne stany świadomości i uniknąć
energii ani formach bioplazmatycznych, to mis- starzenia się.
tyczne tradycje ostatnich pięciu tysięcy lat we Chińczycy, w trzecim tysiącleciu przed
wszystkich częściach globu są zgodne z niedawnymi Chrystusem, postulowali istnienie życiowej energii,
obserwacjami naukowców. którą nazwali ch'i. Wszelka materia, ożywiona i
nieożywiona, zbudowana jest z tej energii i nią
przeniknięta. Ch'i zawiera w sobie dwie
Tradycja duchowa przeciwstawne siły, yin i gang. Kiedy yin i yang są
zrównoważone, żywy system jest zdrowy; kiedy
Adepci wszystkich religii mówią o postrzeganiu znajdują się w nierównowadze, pojawia się stan
światła wokół głów innych ludzi. Poprzez takie choroby. Zbyt silne yang wywołuje nadmierną
religijne praktyki, jak medytacja czy modlitwa aktywność organiczną. Efektem dominującego yin
osiągają oni stany poszerzonej świadomości, które jest słabe funkcjonowanie systemu. Każda
otwierają ich utajone zdolności postrzegania nierównowaga objawia się fizyczną chorobą.
ponadzmysłowego. Starożytna sztuka akupunktury koncentruje się na
Starożytna duchowa tradycja Indii, sięgająca zrównoważeniu yin i yang.
ponad pięć tysięcy lat, mówi o uniwersalnej energii Kabała, żydowska teozofia mistyczna, której
zwanej prana. Tę uniwersalną energię uważa się za początki datuje się około roku 538 p.n.e., mówi o
podstawowy element i źródło wszelkiego życia. tych wszystkich energiach jako o świetle astralnym.
Prana, oddech życia, przenika wszystkie formy i daje Chrześcijańskie malowidła religijne przedstawiają
im życie. Jogini praktykują manipulowanie tą Jezusa i inne postaci duchowe w otoczeniu pól
energią poprzez techniki oddechowe, medytację i światła. W Starym Testamencie znajdują się liczne
ćwiczenia fizyczne, opisy ludzi otoczonych świat-

46 Dłonie pełne światła

łem i pojawiających się w postaci światła, ale w ona zbudowana zarówno z siły, jak i z materii
trakcie stuleci zjawiska te straciły swoje pierwotne życiowej. Matematyk Helmont w wieku XIX
znaczenie. Na przykład Michał Anioł w swojej wyobrażał sobie uniwersalny fluid, przenikający
rzeźbie Mojżesza pokazał karnaeem jako dwa rogi, a wszystkie rzeczy i nie będący namacalną albo [
nie jako dwa promienie światła, do których kondensowalną materią, ale czystym duchem 1
pierwotnie odnosiło się to słowo. Po hebrajsku życiowym, substancją, która jest obecna we j
karnaeem znaczy zarówno róg, jak i światło. wszystkich ciałach. Matematyk Leibnitz pisał, że I
John White w książce Nauka przyszłości kluczowymi elementami wszechświata są centra l
wymienia dziewięćdziesiąt siedem kultur oraz siły zawierające swoje własne źródła ruchu. I
określenia, jakimi kultury te opisują zjawiska Inne właściwości zjawisk związanych z uni- I
auryczne. wersalną energią zaobserwowali w XIX wieku i
Wiele systemów ezoterycznych — by wspo- Helmont i Mesmer, odkrywca mesmeryzmu, j
mnieć tylko starożytne hinduskie teksty wedyjs-kie, który dał początek hipnozie. Ogłosili oni, że |
teozofów, różokrzyżowców, szamanów pół- obiekty ożywione i nieożywione można nałado- t
nocnoamerykańskich, buddystów tybetańskich i wać owym „fluidem" i że ciała materialne mogą j
hinduskich, japońskich buddystów zen, madame wpływać na siebie na odległość. To sugerowało I
Blavatsky i Rudolpha Steinera — szczegółowo istnienie pola, pod pewnymi względami przypo- I
opisuje zjawisko P.E.Cz. Ostatnio wielu naukowców minającego pole elektromagnetyczne.
zdołało dodać do tych opisów konkretne, fizyczne
obserwacje. I
Dziewiętnastowieczny książę Wilhelm von I
Reichenbach spędził trzydzieści lat na ekspery-
Tradycja naukowa: mentowaniu z „polem", które nazywał „siłą i
od roku 500 p.n.e. do odyczną". Odkrył, że pole wykazuje wiele właściwości
upodabniających je do pola elektromagnetycznego,
końca XIX wieku które James Clerk Maxwell opisał na początku XIX
wieku. Odkrył również, że siła odyczna ma wiele
W ciągu stuleci idea uniwersalnej energii właściwości unikatowych. ; Według niego bieguny
przenikającej całą naturę intrygowała zachodnie magnesu wytwarzają nie tylko polaryzację
umysły naukowe. Energia życiowa, postrzegana w magnetyczną, lecz także unikatową polaryzację
formie świetlistego ciała, została pierwszy raz związaną z tym „polem odycznym". Inne obiekty, na
zarejestrowana w zachodniej literaturze za sprawą przykład kryształy, również wykazują tę polaryzację,
pitagorejczyków około roku 500 przed Chrystusem. chociaż same -: nie są magnetyczne. Wrażliwi
Pitagorejczycy utrzymywali, że jej światło może obserwatorzy - -opisują bieguny pola odycznego jako
wywoływać w ludzkim ciele wiele różnych efektów, „gorące, i czerwone i nieprzyjemne" lub „niebieskie,
w tym także leczyć choroby. chłód- ;;ne
; i przyjemne". Co więcej, von Reichenbach •.
Scholastycy Boirac i Liebeault spostrzegli na stwierdził, że przeciwległe bieguny odyczne nie
początku XII wieku, że istoty ludzkie posiadają przyciągają się tak jak w elektromagnetyzmie.
energię, która może wywoływać wzajemne Odwrotnie — przyciągają się bieguny o tych samych
oddziaływanie pomiędzy oddalonymi od siebie właściwościach. Jak zobaczymy póź- 1 niej, jest to
jednostkami. Spostrzegli, że jeden człowiek może bardzo ważny fenomen auryczny. I Von Reichenbach
mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na innego badał związek pomiędzy I elektromagnetycznym
wyłącznie przez swoją obecność. Słynny uczony promieniowaniem Słońca f a koncentracjami pola
średniowiecza, Paracelsus, nadał tej energii nazwę odycznego. Odkrył, że I największe skupienie tej
„siła żywotna" i twierdził, że jest energii znajduje się J pomiędzy czerwienią a błękito-
fioletem słonecz- ; nego spektrum. Von Reichenbach
ustalił, że ; przeciwne ładunki wywołują subiektywne
wra-

Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P.E.Cz.) 47

żenią ciepła i zimna w różnych natężeniach, które W roku 1911 William Kilner, doktor medycyny,
porównał z tablicą Mendelejewa poprzez serię ogłosił wyniki swoich badań nad Polem
ślepych testów. Wszystkie elementy elektrycznie Energetycznym Człowieka oglądanym poprzez
dodatnie dawały wrażenie ciepła i wywoływały kolorowe filtry i ekrany. Kilner stwierdził, że widział
nieprzyjemne uczucia; elementy elektrycznie ujemne emanującą światłem mgłę wokół ciała dzielącą się na
dawały wrażenie zimna i uczucia przyjemne, przy trzy strefy: a) półcentymetrową ciemną warstwę przy
czym intensywność rezultatów zależała od pozycji samej skórze, otoczoną przez b) bardziej mglistą
danego elementu w układzie okresowym. Zjawiska warstwę o szerokości dwóch i pół centymetra o
cieplne przechodzące od ciepła do chłodu były promieniach biegnących prostopadle od ciała, oraz c)
analogiczne do spektralnych kolorów pomiędzy nieco dalej, delikatną świetlistość zewnętrzną o
czerwienią a indygo. nieokreślonych konturach i szerokości piętnastu
Von Reichenbach odkrył, że pole odyczne centymetrów. Kilner odkrył, że wygląd „aury" (jak ją
można przesyłać za pomocą przewodu, że prędkość nazwał} zależy od wieku pacjenta, jego płci,
przewodzenia jest bardzo niska (około 4 me- zdolności umysłowych i stanu zdrowia. Pewne
trów/sekundę) i że zależy ona raczej od gęstości choroby objawiały się w postaci smug albo
materiału, a nie od jego przewodnictwa elektrycz- zniekształceń aury, co pozwoliło Kilnerowi rozwinąć
nego. Co więcej, obiekty można było ładować tą system diagnostyczny oparty na badaniach koloru,
energią w sposób podobny do ładowania za pomocą faktury, wielkości i ogólnego wyglądu aury. Kilner
pola elektrycznego. Inne eksperymenty pokazały, że wykrywał w ten sposób między innymi zakażenie
część pola można skupić tak jak światło przy użyciu wątroby, nowotwory, zapalenie wyrostka
soczewki, podczas gdy pozostała część będzie robaczkowego, padaczkę i zaburzenia psychiczne
płynęła wokół soczewki, trochę tak jak płomień takie jak histeria.
świecy opływający obiekt umieszczony na jego Na początku XX stulecia George De La Warr i
drodze. Ta odchylona część pola zachowywała się Ruth Brown skonstruowali nowe przyrządy do
też jak płomień świecy, kiedy poddano ją działaniu pomiaru promieniowania żywych tkanek. Doktor De
prądu powietrznego, co sugerowało, że pole La Warr rozwinął radionikę, system wykrywania,
przypomina budową gazowy fluid. Te eksperymenty diagnozowania i leczenia na odległość, powiązany z
dowodzą, iż pole aurycz-ne jest jednocześnie teorią biopola człowieka. Największe wrażenie
cząsteczkowe w naturze, jak płyn, i energetyczne, jak sprawiają przedstawione przez De La Warra
fale świetlne. fotografie wykorzystujące włosy pacjenta jako
Von Reichenbach odkrył, że siła odyczna antenę. Fotografie te pokazują tworzące się w żywej
wywołuje w ludzkim ciele polaryzację podobną do tkance choroby, takie jak nowotwory i torbiele
tej, która jest w kryształach wzdłuż ich głównych wątroby, gruźlicę płuc i złośliwe nowotwory mózgu.
krawędzi. Opierając się na wynikach swoich badań, Nawet trzymiesięczny żywy płód został sfotografo-
opisał lewą stronę ciała jako biegun „—", a prawą wany w łonie matki.
jako biegun „+". Jest to teoria podobna do opisanej Na początku XX wieku, doktor Wilhelm Reich,
wcześniej chińskiej koncepcji yin i yang. psychiatra i współpracownik Freuda, zainteresował
się uniwersalną energią, którą nazwał „orgonem".
Badał związek pomiędzy zakłóceniami w przepływie
Badania orgonu w ludzkim ciele a chorobami fizycznymi i
lekarzy XX wieku psychicznymi. Reich zbudował system
psychoterapeutyczny łączący freudowskie
Widzimy, że przed XX wiekiem prowadzono analityczne techniki odkrywania nieświadomości z
obserwacje pola energii otaczającego ludzi i inne fizycznymi technikami usuwania blokad w
obiekty. Po roku 1900 zainteresowało się tym przepływie orgonu
zjawiskiem również wielu lekarzy.

zwany świetlnych. w pulsowanie tej energii w powietrzu i wokół tym przypadku jej prawego płata. iż rura próżniowa po wpływają na siebie wzajemnie. Energetyka rdzenia próbuje zrównoważyć wszyst- Karagulla powiązała również zaburzenia w pracy czakramów z chorobą. Kiedy Dianne spojrzała na samą tarczycę. wszystkich obiektów ożywionych i nieożywionych. Cały proces. wyrostka robaczkowego można zaobserwować w W latach trzydziestych doktor Lawrence Ben-dit aurze. że zdołał wydłużyć patologii jednak zmieniają się zarówno rytmy. W normalny.stan błędnym przyleganiem albo przyleganiem pracach podkreślają wagę znajomości i rozumienia impedancyj-nym.48 Dłonie pełne światła w ciele. Operacja albo Ostatnio doktor Schafica Karagulla skorelowała choroba zmieniają przyleganie impedan-cyjne. szarej. jest ujednoliconym systemem wym wzorem. była W latach 1930-1950 Reich eksperymentował z ona zbyt gąbczasta i miękka. W Duchowych mikroorganizmy. i Phoebe Bendit szczegółowo badali Pole mają zmienioną w stosunku do stanu wcześniejszego Energetyczne Człowieka. Klasyczna medycyna przyrządów elektronicznych i medycznych pozwoliła na rozpoznanie u tego chorego choroby dostępnych w owym czasie. co oznacza. Ta energetyczna matryca jest podstawo. Na przykład John Pierrakos rozszerzył system diagnozowania jasnowidząca imieniem Dianne potrafiła postrzegać i leczenia zaburzeń psychicznych oparty na wizualnej aury ludzi chorych i bardzo dokładnie opisywać. aspektach sztuki uzdrawiania zauważyła. skutki wycięcia akumulatorze orgonowym. który koncentruje się na przebiciu zapór fizyczna materia tkanek. Zaobserwował Gravesa. oraz że „każdy organ ciała ma był „akumulator". Jednym z tych urządzeń autonomiczny rytm". umieszczając go w poziomy energii. badania pola orgonowego. Sąsiednie tkanki są „impedancyjnie potężnych eterycznych sił formujących. elektryczny przy potencjale o wiele niższym niż rytmy te przechodzą płynnie od organu do organu. Na przykład. istnieje w nim naturalny. Dianne opisała czakram gardła pewnego chorego jako nad- . Dora Kunz z amerykańskiego oddziału To- Za pomocą specjalnie zaprojektowanego mikroskopu warzystwa Teozoficznego pracowała przez wiele lat obserwował pulsacje orgonu emitowane przez jako lekarka i uzdrowicielka. W fizyce nazywa się rowiem. według którego kształtowana jest uzdrawiania. medycznie zaburzeniami fizycznymi. podobieństwo pobłyskującej pajęczyny promieni i wynikami prac Evy Pierrakos. która powoduje powiększenie tarczycy. które przylegające". leczeniem i rozwojem duszy. służący do skupiania energii odpowiadający mu rytm energii w polu eterycznym. Twierdził również. na obserwacji Pola Energetycznego Człowieka i badaniu co cierpią — od zaburzeń pracy mózgu po zaparcie w go za pomocą wahadełka. kiedy ciało jest nie uszkodzone i zdrowe. że „kiedy Reich skonstruował całą gamę urządzeń do pole życiowe jest zdrowe. energetyką rdzenia. wiążąc jego istnienie ze zdolność transferu energii. o barwie czerwonej i matowo- negatywne stany mentalne i emocjonalne. Jej prawa część nie energią orgonu używając najnowocześniejszych pracowała tak dobrze jak lewa. nie płynąć przez wszystkie z nich. Tkanki. tak że obserwacje wizualne poczynione przez osoby o przekazywana energia jest do pewnego stopnia zdolnościach parapsychicznych z potwierdzonymi rozpraszana. Informacje pochodzące z okrężnicy. Przez usunięcie tych blokad Reich leczył miernie aktywny. orgonu i następnie ładowania nią wybranych Pomiędzy sferami poszczególnych organów rytmy obiektów. psychoterapii stosowanej w celu poprawy sprawności które tworzy matrycę przenikającą ciało fizyczne na fizycznej pacjenta. które po zabiegu przylegają do siebie. tylko za sprawą wspierającego je pola życia. jakby działała funkcja długim ładowaniu w „akumulatorze" przewodzi prąd transferu. W swoich taki. jak i okres rozpadu radioizotopu. rozwiniętymi przez bioenergetykę. że energia może swobod- stanowią podstawę zdrowia i leczenia ciała. Tkanki istnieją jako takie ego i osobowości w celu odblokowania sił witalnych. Takie obserwacje ciała eterycznego obserwacji ciał energetycznych połączył z metodami ujawniają istnienie ciała albo pola energii życiowej. Reich zauważył.

że bardzo istotne jest badał emanacje pola energetycznego mistrza Qigong znalezienie sposobu mierzenia tego promieniowania (Qigong jest starożytną formą chińskich ćwiczeń za pomocą wiarygodnych. standardowych urządzeń zdrowotnych) i emanacje pola jasnowidza. . Wyniki w celu udostępnienia tych informacji oficjalnej badań pokazują.Cz. W niektórych pobycie w nim ludzi. że promieniowanie liścia podłączonej do urządzenia fotokwantowego emitowane przez ludzkie ciało ma związek ze (mierzącego światło o niskim natężeniu). że system wykrywający reaguje na medycynie do badań diagnostycznych i jednocześnie promieniowanie i daje reakcję w postaci pulsu. albo bioplazma. iż organizmy żywe emitują Zjednoczonych. która przypomina zmienną falę zaciemnionym pomieszczeniu przed. przeprowadzonym wraz z Klubem Instytutu Bioinformatycznego A. Ogólnokrajowa sieć neuromuskularnego pola energii i podejścia do telewizyjna NBC doniosła o wynikach. eteryczne. Uczynił to w ciemni. Przeprowadziliśmy wraz z moimi kolegami W Szanghaj skim Instytucie Fizyki Nuklearnej wiele eksperymentów mających na celu zmierzenie Akademii Chińskiej udowodniono. lecz dalsze zagadnień dotyczących stanów emocjonalnych) prace zostały wstrzymane ze względu na brak doktor Hunt zarejestrowała częstotliwości impulsów funduszy. w trakcie i po nośną o niskiej częstotliwości. W silniejsze biopole. Rongliang zdrowiem. zarówno powyżej przedstawione tego celu biologicznego detektora zrobionego z żyłki badania. Wyniki wykazują niewielki przypadkach qi była także wykrywalna jako wzrost poziomu promieniowania w czasie. nanometrów.E. W Japonii Hiroshi Motoyama zdołał zmierzyć Impulsy te mierzone były w mili-woltach. emanacje siły witalnej mistrzów Qigongu wydają się doktor John Pierrakos i ja mierzyliśmy poziom zawierać falę dźwiękową o bardzo niskiej promieniowania o długości fali 350 nanometrów w częstotliwości.Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P. że niektóre P. Puls uczynienie samej energii użyteczną w procesie emanujący z dłoni mistrza Qigong jest zupełnie inny leczenia. Te odkrycia zostały potwierdzone jeszcze innym eksperymencie. do pokoju cm/sekundę. Holandii. ale nie były ostateczne. emitowanych przez ciało w trakcie sesji rolfingu. Niemczech i Polsce. jak i inne dowodzą. pracowała z doktorem Rhine z Uniwerstytetu Duke) Najciekawsze spośród znanych mi badania aury udało nam się za pomocą energii aurycznej wpłynąć człowieka przeprowadziła doktor Vale-rie Hunt wraz (odchylając go albo osłabiając) na promień małego.) 49 kie ciała (fizyczne. wersytetu Lanzhou zmierzył energię (zwaną qi albo rowienie całej osoby. przez wiele lat Brytanii. używając kamery do zdjęć w ciemności. z zespołem współpracowników z UCLA. niż puls jasnowidza. Cząsteczki te miały około pomieszczeniu przebywają ludzie. którzy przez wiele lat celu doktor Hunt umieściła na praktykowali jogę. wraz z doktorem Williamem zgodne z badaniami prowadzonymi w Wielkiej Eidsonem i Karen Gestia (medium.S. W tym promieniowanie aury ludzi. używając do Według mnie. Doktor Zheng Rongliang z chińskiego Uni- talne i duchowe). Popowa Parapsychologicznym Organizacji Narodów powiadomiła o odkryciu. gdy w przepływ mikrocząsteczek. by osiągnąć harmonijne uzd. Uważam. Wszystkie te eksperymenty badań nad wpływem masażu na ludzkie ciało i dostarczyły nowych dowodów na istnienie pól psychikę {Analiza strukturalnego energii. emocjonalne. W innym Kilka lat temu grupa radzieckich naukowców z eksperymencie.E. że osoby skutecznie Koloryzator umożliwia wzmocnienie zjawisk przekazujące bioenergię mają dużo szersze i świetlnych zachodzących przy samym ciele. ch'i) emitowaną przez ciało człowieka. dzięki urządzeniu zwanemu wibracje energii długości pomiędzy 300 i 2000 koloryzatorem pokazaliśmy na ekranie czarno. W trakcie dwumiliwatowego lasera. który wykonano na przez Akademię Nauk Medycznych w Moskwie i są Uniwersytecie Drexela. wszedł ktoś bardzo wyczerpany i smutny. falę. W jednym z nich doktor Richard Dobrin. W jednym 60 mikronów średnicy i prędkość około 20-50 przypadku poziom ten zmniejszył się. men.Cz. Odkryli. Rosjanie nazwali tę energię biopolem białego telewizora część pola aurycznego.

które opisywała wielebna Bruyere. gardło — niebieski. które widzieli. pacjent może przypominać sobie obrazy związane z poza dodatkowymi przedziałami dla nauką korzystania z nocnika w dzieciństwie. iż ustalone dla poszczególnych kolorów Kalifornia. Aktywność pewnych Pochodzące z lutego 1988 roku wyniki badań czakramow zdawała się wywoływać wzmożoną ujawniają następującą korelację kolorów i aktywność innych. trzecie oko — poszczególnym wykresom fal i częstotliwościom. częstotliwości były całkowicie zgodne z kolorami dokładniejszej rejestracji i technice redukcji danych aury. Czak-ram serca był zdecydowanie częstotliwości: najbardziej aktywny. wielebna Rosalyn obserwacje barwnych emisji. teraz słowy. ale odtworzy postępują w kolejności odwrotnej je emocjonalnie. Teraz po raz mięśnie ud. wraz z rejestracją dowody. Wiele razy rodzice próbują nauczyć niż sekwencja kolorów tęczy. Doktor odpowiada często kolorom opisywanym w literaturze Hunt powtórzyła ten eksperyment z siedmioma metafizycznej. zanim jeszcze w ciele totliwości oznaczają. dziecko używania nocnika. w zamian będzie zaciskać promieniowanie aury. że odbierane emisje barwne. Jej komentarze zostały nagrane na częstotliwościami widma światła białego. iż pamięć o przeszłych doświadczeniach 1200 Hz 1000-2000 Hz oraz 300- Pomarańczowy 400 i 600-800 Hz 1100-2000 Hz składowana jest w organizmie człowieka". auryczne.50 Dłonie pełne światła skórze zwykłe elektrody sporządzone ze srebra i pierwszy mamy obiektywne elektronicznie zapisane chlorku srebra. aury częstotliwości fal nie pokrywają się z barwami i jak i pacjenta. Ostatecznym sprawdzianem obu wypadkach wyniki były zastanawiające. czyli kundalini — czerwony." Bruyere z Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. Pomierzone częs. Czerwony Na przykład podczas głębokiego masażu nóg Fioletowy Te przedziały częstotliwości. Masowanie poszczególnych części ciała przywoływało wiele doświadczeń Niebieski 250-275 Hz oraz 1200 Hz 250-475 emocjonalnych połączonych z odświeżaniem Zielony pamięci. W częstotliwościach. Będzie Biały koloru niebieskiego i fioletowego. Nie ma Następnie naukowcy poddali zarejestrowane dowodów. To odkrycie dodaje wiarygodności Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000- Żółty poglądowi. Innymi może okazać się. To wywołuje poważne stresy i napięcia w ciele. rozróżniane i opisane symbolami słownymi. odpowiadały serce — zielony. energetyczne czakramow i obłoków aurycznych. że Bruyere na bieżąco opisywała kolor. że dzięki lepszym urządzeniom. mogą z miejscu aury. Kolory podbrzusze — pomarańczowy. wielkość i ruchy kolory są to częstotliwości odbierane okiem. że oprzyrządowanie jest dziecka powstaną połączenia mózgowo-mięśniowe wystarczające do mierzenia tych energii. potwierdzające ich indywidualne sygnałów elektronicznych. odpowiadający błękitowi kształt wykresu fali i Hunt stwierdziła również. Jednocześnie. Bardzo często napięcia te ut- . Musimy zdać sobie sprawę. Sinusoidalne zależności wykresu fal i ich Wydaje się. wymowy odkrycia. Doktor Hunt stwierdziła: „Przez stulecia ludzie Ponieważ dziecko nie potrafi zgodnie z fizjologią o paranormalnych zdolnościach widzieli i opisywali kontrolować zwieracza. obserwowała aury zarówno masażysty. kiedy Bruyere obserwowała błękit w którymś nie przekraczające zazwyczaj 1500 Hz. fioletowy i korona — biały. Fakt. że „barwa czakramow określoną częstotliwość na skali przyrządu. doświadczenia z kolorami jest interpretacja wizualna. nie tylko pamiętał całe doświadczenie. śledziona — żółty. nie osłabia magnetofon razem z danymi elektronicznymi. że centra analityczne oka i mózgu wykresy zależności sinusoidalnych fal analizie interpretują kolory tylko w wysokich Fouriera i sonogramowej analizie częstotliwości. pomiary elektroniczne wykazywały łatwością obejmować dużo wyższe częstotliwości. innymi osobami potrafiącymi czytać aurę. odpowiedzialne za regulację pracy zwieracza.

W jaki sposób fenomen P. Cząsteczki Pola 1. iż holograficzny model P. Zbudować należy napięcia pamięciowego jest usztywnienie mięśni dodatkowy model oparty na koncepcji barków. W jaki sposób ludzie dowiedzieli się po raz niektórych badaczy nawet subatomowe. odpowiedniki.E. Jaki model z punktu widzenia współczesnej nauki laboratoriach sugeruje teoretycznej i doświadczalnej dobrze wyjaśnia fenomen P.E. Bierze się to z kumulowania strachu albo organizujących się pól energii.a Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P. Wówczas.E. Kiedy po raz pierwszy w XIX wieku zaobser- postaci obłoków. iż „holistyczny model został opisany jako psychosomatyka). nie zarejestrowane ze względu na ograniczenia zastosowanej aparatury pomiarowej. nazywane są zazwyczaj przez wowano aurę i kto to zrobił? fizyków plazmą.Cz. Wielu zjawisk albo co się stanie. integralna teoria.? Energetycznego Człowieka są bardzo małe. dźwiękowe. która zmusza do przeprowadzenia zachodzących w ciele człowieka i poza nim. Powyższe pomiary wskazują również. ciała. według 2.E. że wiele dobrze znanych przenikającej wszystkie tkanki i systemy". Wiele właściwości P. który niektórzy dogłębnej pracy z ciałem takiej jak masaż czy naukowcy nazywają „bioplazma". gdy rozluźniają się Badania pokazują. wykracza poza uznawać.E.Cz. Według doktor Valorie Hunt. Częstotliwości te mogą mieć wyższe biologię z fizyką w otwartym systemie".Cz. termiczne i pojawiająca się w fizyce i badaniach mózgu zdaje się wizualne elementy P.Cz. nie jest całkowicie odpowiedni. zmierzonych w 5. „Koncepcja hologramu elektromagnetyczne.Cz. Pomiary przeprowadzone przez doktor Hunt która uporządkuje cały wspaniały chaos nauki i określiły konkretne częstotliwości dla konkretnych ducha. magnetyczne. Doktor składników P.E. poruszające się w 3.? . aż do czasu wykonania istnienie piątego stanu skupienia. byłby laboratoriach. to okaże się. takich jak jasnowidzenie czy znajomość informacji z przeszłego życia. Wszystkie te pomiary dostarczać prawdziwie jednolitej kosmicznej wizji dotyczą naturalnych procesów fizjologicznych rzeczywistości. «wyłaniający się paradygmat». że zwykły model ciała napięcia mięśni. ma naturę cząsteczkową i stosuje się do praw Przegląd rozdziału 5 ruchu falowego. jeśli mi się nie powiedzie? fizycznych związanych z Polem Energetycznym Człowieka. Dają ponownej interpretacji wszystkich odkryć one podstawę do badania przebiegu procesów biologicznych na innym poziomie. Naładowane pierwszy o zjawiskach aurycznych? cząsteczki małych rozmiarów.Cz. Oto mamy wreszcie teorię.Cz. Innym przykładem trawienny) jest niewystarczający.E. że boję się niepowodzeń. która łączy kolorów aury.E. Zachowanie plazm każe fizykom 4. Możecie zapytać skomplikowanego pola elektromagnetycznego (PEM) samych siebie: co sprawia. bardzo odpowiedni. iż są one czymś pomiędzy materią i wiedzę dzisiejszej nauki? energią. nie da się wyjaśnić za Podsumowanie pomocą modelu PEM. Model lęku w postaci napięć barków." psychicznych i czynności wegetatywnych organizmu Marilyn Ferguson stwierdziła w Brain Mind ludzkiego (badania psychologiczno-medyczne — Bulletin. W jaki sposób zmierzono P.Cz.Cz. powstaje możliwość oczyszczenia złożonego z systemów (takich jak na przykład system pamięci ze starych stresów. bioenergoterapia.E. Są to elektrostatyczne. ludzkie ciało Jeśli mianem Pola Energetycznego Człowieka można „zbadać posługując się koncepcją energii określimy wszystkie pola albo emanacje ludzkiego emanującej z jego atomowej komórkowej natury. zachowując się podobnie jak prądy wodne czy powietrzne. zostało już zmierzonych w Hunt sugeruje.) 51 rzymują się przez całe życie. że P.

co? Przez czas i wszystko było przykładem myślenia życzeniowego. wyraźnie oparte na rozdziałach). świat fizyczny. kształty należeć raczej do sfery fantazji. ale więcej. są pola energii życiowej. indywidualizowanie. zjawiska te są „prawdziwe czy nieprawdziwe". o związkach przyczynowo-skutkowych (rodzaj emocji których mówił rozdział trzeci. tylko po to by zatopić się obecnego życia. by stwierdzić.. bycie. bym Zaczęłam więc zbierać dane. a w gruncie rzeczy również życia ponownie w nieskończonym tańcu przeistoczenia. nie otrzymałam też jeszcze rad. który miał sens. Teraz wiem. ezoterycznych książek traktujących o aurze i polach których nie znałam. był uporządkowany i „rzeczywistości" — myślenie. Nie dotarłam jeszcze do kowane pod względem sinusoidalnych wykresów fal. Większość z tego. że czy też naprawdę doświadczałam innego wymiaru poruszamy się przez osobiste doświadczenia rzeczywistości. Rozdział 6 POWSZECHNE POLE ENERGII Kiedy jako osoba dorosła zaczęłam postrzegać Okazało się. jak nudny byłby matematyczne. literatury (opisanej w dwóch poprzednich ich częstotliwości i koloru. sens? A może były wytworem mojej wyobraźni? Czy kiedy kroczymy przez. coś nie wyjaśnionego. Oczywiście jako daje odpowiedni kolor aury). czego się dowiedziałam. przestrzeń? Tak kiedyś myślałam. które obserwuję. no właśnie. tak jakby owa niewidzialna dłoń pilnowała. by zobaczyć. że zjawiska. tak jak uprzedzenia nie mogły zakłócić mi jego odbioru. jako całości? gdy dusza formuje się. czy przyszło dopiero po bezpośrednich doświadczeniach. uporząd- pełna sceptycyzmu. tak by żadne oczekiwania czy jakiegoś logicznego systemu albo modelu. a dopiero doświadczenia. Czytałam o dawnych cudach. . domagał się obserwacji i kontroli. Wiele z nich wydawało się energii. czy będą pasowały do potem czytała o nim.. czucie. Zawsze jednak było coś naukowiec wiedziałam o polach energetycznych. że „Bóg Wierzę teraz mocno w to nie gra w kości ze Wszechświatem". rośnie i przybliża do Boga. byłam bardzo zakłopotana i bardzo podobne do znanego mi świata. łączenie stanowił wielką pomoc w zrozumieniu mojego się. Wierzyłam. to jest osobiste najpierw doświadczała jakiegoś zjawiska. Zgadzały się kolory. zgadzały ruchy. jakaś tajemnica. za Einsteinem. były one bezosobowe i zdefiniowane przez formuły Zaczęłam zdawać sobie sprawę. Fizyk we mnie i formy. ale wszystkie one Moje obserwacje były zgodne z treścią wielu przytrafiły się w odległej przeszłości ludziom. Czy naprawdę istniały? Czy miały świat bez tej tajemnicy zawsze tańczącej przed nami.

Można używać ich do uzdrawiania. po to tylko by zajaśnieć Ćwiczenie: Postrzeganie ponownie. Ale jeśli Charakterystyka przyjrzysz się uważniej. Możesz ujrzeć rosnę i rozwijam się jako istota ludzka. niedoladowane. Te linie będą reagować na twoją rękę albo kawałek Powszechnych Pól Energii kryształu. białe kuleczki. Co ciekawe. aura widoczny ślad i znikające ponownie. PPE było znikające w niej. Rozjaśniają się one nagle. są Większość przedmiotów osobistych naładowuje się ciemne i poruszają się bardzo wolno. wpływające w aurę drzewa i Jak mówiliśmy w rozdziale piątym. być może po przeciwległej stronie rośliny. Najbardziej liczne i najjaśniej Kamienie szlachetne i kryształy posiadają ciekawe naładowane energią cząsteczki zaobserwowałam w aury o wielowarstwowych i skomplikowanych Alpach Szwajcarskich. zmieniające swój zygzakowaty ruch. Była zwyczajnie się na sekundę lub dwie. Są energią właściciela i potem emanuje tą energią. okaże się. spostrzeżesz kuleczki na Powszechnego Pola Energii krawędzi zielonej mgły. Możesz ujrzeć wokół nich zieloną mgłę. Wyglądają one jak maleńkie cały liść. Na śnieg przykrywa wszystko grubą pierzyną. że w tej mgle nie ma poprzednich kuleczek energii. że zaczniesz dostrzegać maleńkie kuleczki orgonu zdjęcie wykonane metodami kirlianowskimi pokazuje wirujące na tle nieba. o którym tak często mówi się w wpatrywanie się w błękit nieba. Jeśli będziesz całości zmieniła kolor na krwawoka-sztanowaty. W słoneczny dzień te ślady brakującego kawałka. promieniami rozchodzącymi się z jego naturalnie Teraz przenieś wzrok na czubki drzew widoczne rzeźbionych krawędzi. zostawiające ledwie jasnoniebieska. przypominający barwę widzenia. nadawała zjawisku pola energetycznego inną nazwę i Wczesną wiosną aura większości drzew ma różowo. Postaw roślinę pod doświadczeniom. spoglądała na nie z właściwego sobie punktu czerwonawy odcień. możesz również zauważyć. ale nie tak wyraźne jak maleńkie kuleczki energii są jasne i poruszają się te.54 Dłonie pełne światła doświadczenie przewodnictwa. przykład ametyst ma złotą aurę. Powszechnego Pola Energii jest położenie się na Próbowałam kiedyś zaobserwować efekt plecach na łące w ciepły słoneczny dzień i uciętego liścia. Najwyraźniej aura drzewa znane i obserwowane przez stulecia. a wzorach. 6-2). nowym lekcjom. pojawiły się zsynchronizowanym rytmie. gdzie często świeci słońce. kierując mnie ku nowym zaobserwujesz podobne zjawisko. W Obiekty nieożywione również mają aurę. ze złotymi Najwyraźniej słońce ładuje cząsteczki pola. 6-1). na wiosnę i w lecie. błękitnozielone linie biegnące wzdłuż liści w kierunku wzrostu. by zachować Najprostszym sposobem zaobserwowania kontakt. na tle nieba. Gdy niebieski widzenia. W dni pochmurne są bardziej przezroczyste. podczas gdy ja mocną lampą na ciemnym tle. Polega on na tym. które przenika całe Jeśli przyjrzysz się uważniej roślinie domowej. że aura rośliny i aura kryształu rozciągają się. poruszają się wolniej i jest ich mniej. spostrzeżesz. Kiedy odcięłam kawałek liścia. zanieczyszczonym mieście jest ich jeszcze mniej. moje życie jak pieśń. czasem z czarną plamką. Każda kultura pojawia się w okresie ulistniania. potem kolor powoli blaknie. że całe pole pulsuje w kolor powrócił po minucie czy dwóch. Zajmowano się pochłania kuleczki energii. Zieleń wokół drzewa nim już w najodleglejszych czasach. Opisując swoje odkrycia. kontynuować obserwację i poszerzać zakres Odsunęłam się i przeprosiłam roślinę. pojawiające Zaobserwowałam aurę liścia. (zobacz rys. które widać na fotografiach kirlianowskich szybko. kiedy przybliżysz je do aury rośliny. Kiedy życiowej odsuniesz kryształ od rośliny. wymieniała pew- . mimo iż przed chwilą odcięto jego kawałek. Po jakimś czasie fotografii kirlianowskiej. każda kultura czerwonych pąków. Ciągną się jak cukierki toffi (patrz rys.

ij.Powszechne Pole Energii Rysunek 6-1: Wpływ kryształu na aurę rośliny Jasnoniebieski Ciemnokasztanowy ''•i. \ Wypustka Jasnoniebieski Rysunek 6-2: Efekt odciętego liścia .x\>.

56 Dłonie pełne światła ne podstawowe właściwości PPE. Zawsze otrzymuje się Obserwacje wizualne świadczą o tym. łączy się z wyższymi „wibracjami" i poziomami Dzięki temu że nasze przyrządy naukowe stają energii. nie tak znowu dziwnymi zjawiskami. Co nie posiada aury? PPE jest zawsze związane z jakąś 4. że Doktor John White i doktor Stanley Krip-pner „przygwoździliśmy" je wraz z elektrycznością i wymieniają wiele właściwości PPE: przenika ono innymi. Myślimy. Pole to jest przeciwieństwem entropii. W przypadku geometrycznych. PPE wpływa na materię w sposób organizujący i buduje formy. że różni się tak bardzo od tego. bez obłoków. w którym dnia zbudujemy maszynę. że pole nieco mniej energii. Wydaje się istnieć w 1. Z drugiej istnieć pomiędzy tymi dwoma stanami. się coraz doskonalsze. by zrozumieć definiowanej wcześniej przez zachodnią naukę lub wszystkie właściwości. Jak róg obfitości zawsze pozostaje pełne. a także ekscytujące koncepcje. samodzielnych pulsujących PPE jest inaczej. że wymyka się naukowym Energii bioplazma. Wysoko rozwinięta świadomość szczegółowo badać fenomen PPE. to PPE może pomocą zwykłych metod naukowych. przepływa od jednego zastanawiać: „Czym ono naprawdę jest? A z drugiej obiektu do drugiego. Wraz z rozwojem formą świadomości. smaku i węchu. Przegląd rozdziału 6 rządku. z Badacze stwierdzają. czyli zjawiska powolnego rozpadu. spiral. Jeśli określimy kamień. co znamy z natury. co poziomie jest materią „naturalną". jakie posiada. Z badań tych wynika. Opisz PPE. że nie można wydobyć z czegoś wydając ten sam dźwięk co pierwszy. pomimo rozwiniętych zmysłów wzroku i słuchu. potrafimy mierzyć bardziej Widzimy więc. co oznacza. pajęczyn linii. która będzie mogła pod- wspólne działanie kilku sił wywołuje większy efekt. Staje się nieuchwytne. wszechogarniającego pesymizmu ery nuklearnej. samodzielnie. które tak powszechnie obserwujemy w fizycznej rzeczywistości. łączyć się do PPE i uzyskamy niewyczerpane źródło w odróżnieniu od stanu gdy siły te działają bezpiecznej energii. Pole pulsuje i można je postrzegać za względu na to. stopniowej destrukcji formy i po. wyjaśnieniom. Wszelkie zmiany w 2. więcej energii. ale ono całą przestrzeń. że entropia zawsze zaczyna wibrować na tej samej częstotliwości. taką jak sól czy zwykliśmy za materię przyjmować. że PPE ciągle tworzy punktów światła. Sprzeciwia się to drugiemu prawu zachodzi. wyślizguje się nam nagle z ręki i każe się łącząc je wszystkie ze sobą. jeśli będziemy dalej drążyć jego niektórzy naukowcy nazywają Powszechne Pole naturę. zobaczymy. Są to pomocą dotyku. Co również prawom harmonicznej induktancji i to oznacza? Jest synergiczne i ma postać rezonansu współ-czulnego — jest to zjawisko. . Jak wiemy. posiada cechy. które możemy opisać za materię jako zagęszczoną energię. że PPE jest w zasadzie nadzieją patrzeć w przyszłość. pozwalające. 3. a drugi termodynamiki. od wysoko rozwiniętej po nauki zachodnia kultura zaczęła bardziej bardzo prymitywną. obiekty ożywione i nieożywione. PPE podlega PPE istnieje w więcej niż trzech wymiarach. które przestrzenną. wzrasta. PPE zbudowane jest prawdopodobnie z energii nie Musimy jednak wysilić umysł. niż się włożyło. jednak strony. które mówi. iskier i energię. Co to jest aura? więcej niż trzech wymiarach. kiedy uderzy się w jeden kamerton. Być może któregoś synergiczne — synergia oznacza stan. jak wiele się z niego bierze. jego gęstość jest odwrotnie strony czym właściwie jest elektryczność?" proporcjonalna do odległości od źródła. niż się włożyło — perpetuum jest wysoce uporządkowane w serie punktów mobile nigdy nie zostało zbudowane. Wydaje się. Czy moneta posiada aurę? świecie materialnym poprzedzone są zmianami pola. Na pewnym być może z materii delikatniejszej od tego. że w pewien sposób PPE nie subtelne właściwości PPE.

Jeśli zachować między nimi odległość pięciu do dziesięciu jest was kilka osób. Zbuduj coś pomiędzy swoimi dłońmi. bez zmieniania czegokolwiek albo i jest często określana mianem „aury". ręce. częścią PPE. W którą stronę się porusza? Wyślij energię przez Każda kolejna warstwa zbudowana jest z swoją lewą dłoń. nazywane czasem dłońmi. które dzielą aurę na partnerem. (wszyscy naraz). Odwróć kierunek. warstwa poprzednia. która wiąże się z przedmiotami. Teraz wciągnij ją przez obie dłonie.E. Ludzka Utrzymajcie ją w stanie spoczynku przez jakiś czas aura. są następujące ćwiczenia. Czy wyczuwacie podstawie przeprowadzonych obserwacji badacze różnicę? Co wolicie bardziej? Zrób teraz to samo z stworzyli teoretyczne modele.I Rozdział 7 POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Ludzkie pole energetyczne jest manifestacją pola aurycznego krążyć dookoła. Ćwiczenie: Postrzeganie aury Pchanie.Cz. czyli Pole Energetyczne Człowieka (P. Warstwy te. Spróbujcie jeszcze raz. potem pozwól jej wpłynąć przez delikatniejszej substancji i wyższych „wibracji" niż prawą. Pozwólcie energii waszego Czujesz to? Jakie to . zastopujcie przepływ energii. Można je opisać jako świetlistą powlokę Zapytaj o to swojego sąsiada. Następnie spróbuj wypchnąć ją przez obie dłonie jednocześnie. Wyczujcie jej ściśle powiązanej z ludzkim ciałem uniwersalnej pulsujący przepływ.Cz. wciąganie i zatrzymywanie to trzy podstawowe sposoby manipulowania energią człowieka używane w uzdrawianiu. Czy wasze odczucia są otaczającą i przenikającą ciało fizyczne. Naucz się ich. a potem ponownie puśćcie ją w jest częścią PPE związaną z ludzkim ciałem. W którą stronę się porusza? energii. by zacząć i oddalaj od siebie. Aura jest tą poruszania rękami. Na ruch. Teraz opuść dłonie i poruszając rękami zbliżaj je Najprostszym sposobem na to. Pozwólcie energii płynąć w naturalny sposób. Teraz zatrzymaj przepływ. przenikają się i otaczają wzajemnie. która zgodne? emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie Teraz. stańcie w kręgu i złapcie się za centymetrów.).E. Usiądźcie naprzeciw siebie dotykając się kilka warstw.. „ciałami". przez cały czas starając się wyczuwać P.

jak zewnętrzna krawędź twojego ciała baczyła już niższe poziomy aury.58 Dłonie pełne światła wrażenie? Teraz oddal dłonie od siebie trochę Po wykonaniu tych i opisanych w rozdziale bardziej. Co Pracując jako psychoterapeutka i uzdrowicielka. jasności. osiemnastym i dziewiętnastym. patrz spokojnie na przestrzeń między czubkami System ten. tak by poszczególne palce celowały w siebie kolejno. to złączyły się krawędzie ze wskazaniami zawartymi w rozdziałach twojego ciała eterycznego (pierwsza warstwa aury). Powoli przybliżaj je do siebie. Pozwól. Wszyscy coś czują. się dzieje? Około 95 procent ludzi wykonujących to zaobserwowałam siedem warstw aury. Teraz (rysunek 7-2B). w jaki jego twórca „pracuje" z aurą. Czy czujesz płynności i funkcji. bardzo ostrożnie zbliżaj dłonie do siebie. centymetrów. które następuje. Zacznij kreślić nim koła. to zetknęły się zewnętrzne krawędzie bardziej. Co dzieje się Siedem warstw pola w przestrzeni pomiędzy palcami? Co widzisz wokół aurycznego dłoni? Powoli unoś jedną dłoń i opuszczaj drugą. posiadający więcej niż siedem Trzymaj dłonie na wysokości twarzy. Pole energii twojej prawej dłoni przeszło prosto przez dłoń lewą! Istnieje wiele systemów. musisz pokonać lekkim naciskiem. uwidocznione na rysunku 7-2A. będziecie mogli rozpocząć Jeśli twoje dłonie oddalone są od siebie o dwa i pół ćwiczenia postrzegania ponadzmys-łowego zgodnie do trzech centymetrów. być może. która powinna wynosić trzy do czterech studium czakramów. Z początku ćwiczenie coś widzi. centymetrów. Zbliż prawą dłoń o jakieś dwa centymetry do dłoni lewej. Zrelaksuj wzrok i Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. Odpowiedzi widziałam tylko niższe warstwy. aż Teraz. W miarę upływu rozdziału. opisany w książce Kola światła — palców. Co widzisz? Zbliż palce do siebie. tym bardziej poszerzoną musiałam mieć świado- . Poczuj szczypanie na grzbiecie lewej dłoni. formy. jakieś warstw i opisany w książce Systemy energetyczne pięćdziesiąt centymetrów przed nią. aż ludzi zaczniecie. Upewnij się. kiedy przyzwyczaicie się do postrzegania krawędzie jednego ze swoich ciał energetycznych. widzieć pierwsze poczujesz przeciwstawne ciśnienie. czasu dostrzegałam coraz więcej. Im wyższa warstwa. auryczne. koloru. które stworzyli ludzie. na jakieś piętnaście do dwudziestu dziewiątym ćwiczeń w obserwowaniu aury innych centymetrów. Kalifornia. którego opór warstwy aury. a potem oddal je. by twój wzrok się zrelaksował. kiedy większość z was poczuła i zo- poczujesz. zaczniecie widzieć wyższe poziomy aury ciała emocjonalnego (druga warstwa aury). Złączyłeś teraz Później. Każdy system przystosowany jest łaskotanie? Jeśli tak. siedemnastym. Wszystkie te systemy dzielą aurę na Wyceluj palec wskazujący we wnętrze lewej dłoni i warstwy. niższych warstw. to gdzie? do sposobu. gęstości. że człowieka oraz system wielebnej Rosalyn Bruyere z w tle jest tylko zwykła biała ściana. wyróżnia siedem warstw aury. które są najbardziej na powyższe pytania przyniesie dalsza część tego gęste i najłatwiejsze do zobaczenia. Kiedy Jeśli twoje dłonie dzieli siedem do dziesięciu wasze trzecie oko (szósty czakram) otworzy się nieco centymetrów. Dwa W słabo oświetlonym pokoju unieś dłonie najbardziej podobne do mojego to: system używany równolegle do ciała i zbliż do siebie czubki palców. Nie patrz na źródła jaskrawego światła. definiując je następnie pod względem zbliż go do niej na odległość jakichś dwóch umiejscowienia. skóry dłoni lewej. przyszedł czas na emocjonalnego albo pola energii prawej dłoni dotyka ich opis. Teraz oddal dłonie od siebie i zatrzymaj je w aby na podstawie swoich obserwacji opisać pole odległości około osiemnastu centymetrów od siebie. kiedy dotyka Anatomia aury jej krawędź twojego pola energii. przez Jacka Schwarza.

łącznie z czakramem serca. Druga warstwa i drugi czakram odpowiedzialne są za Z punktu widzenia naukowca każdą warstwę emocje człowieka. nie tylko naszych bliskich. Obserwacje aury. ponieważ strumieniowi energii. bardziej ograniczone automatycznymi i autonomicznymi funkcjami ciała. „normalnym" życiu. To dzięki nim istnieje nasze życie można uważać za poziom wyższych wibracji. W gruncie rzeczy ciała nie są wcale związane są z funkcjonowaniem i wrażeniami „warstwami". Chcąc postrzegać kolejne Dzięki czwartej warstwie. Pierwsza warstwa pola i pierwszy czakram jak i fizyczne. trzecia. których ciało fizyczne wykazały interesującą dualistyczną cechę pola.Pole Energetyczne Człowieka 59 mość. jakby były zlokalizowane. albo bólu. druga z drugim i tak dalej. Tak więc ciało emocjonalne sięga poza Wymienimy je teraz. czakramow pola aurycznego Tak więc pierwsza. Pierwsza warstwa związana jest z zawierającej w sobie inne. Trzecia warstwa wiąże się z zajmujący to samo miejsce co wibracja poniżej i naszym życiem umysłowym. do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni w słuchaniem i odpowiedzialnością za nasze czyny. Piąty czakram wiąże się z których każde wykracza poza zasięg poprzedniego mocą słowa. by dać ogólny pogląd na ciało eteryczne i obejmuje zarówno ciało eteryczne. że wzdłuż tych stałych linii światła Siedem warstw i siedem poruszają się maleńkie ładunki. Ich formy lśniących fal światła. musiałam cebuli. najczęściej z zamkniętymi Nic bardziej błędnego. W polu znajdują się ciągłym ruchu. a otwarte końce sięgają fluid przepływa wzdłuż wyznaczonych przez nie krawędzi tej warstwy pola. formy. czwarta i szósta składają się z substancji i funkcje. Wielu Szósty poziom . błyskających szybko i w różnym tempie świateł. z podobną woli świętej. powołującego rzeczy do istnienia. zbudowane ze sznurów wielu maleńkich. Piąta warstwa łączy się z wyższą wolą. Mamy zatem siedem ciał miłości. Kierunek przepływu jest czubki skierowane są ku głównemu pionowemu w jakiejś mierze od tych form zależny. stożkowe wiry. naczynia krwionośne i tak dalej. Po latach praktyki zaczęłam sięgać poza Warstwy o budowie strukturalnej zawierają w siódmą warstwę. zajmujących to samo miejsce w tym samym czasie. by ją zobaczyć. w której są linii. podczas gdy Każda warstwa ma sobie tylko właściwy wygląd druga. fizycznego. zatopić się w medytacji. ale także całą świadomości na coraz wyższe poziomy ludzkość. znaczy — pierwsza warstwa związana jest z Przepływając przez warstwy stałe. Istnieje też pionowy przepływ energii druga warstwa pola jest uporządkowana i pulsującej w polu wzdłuż rdzenia kręgowego. w tym rozdziału. piąta i siódma warstwa mają określoną strukturę. Chcąc zaobserwować wyższe ludzi błędnie zakłada. pozbawionych określonej budowy. oczami. z której można zdejmować kolejne warstwy. — coś. przybierają one w pierwszym czakramem. wykraczający poza nią. To płynnych. emocjonalne i uczucia. które później przenika wszystkie poprzednie. jakie przeprowadziłam. Wydaje się. Każda związana jest z czak-ramem. Nazywam to głównym wydają się zbudowane z barwnych fluidów w pionowym strumieniem energii. Stałe formy światła iskrzą się. z myśleniem linearnym. szósta i siódma. Czwarty czakram metabolizuje energię częstotliwościowe. chociaż tak możemy je postrzegać. opiszę to pokrótce na końcu tego sobie wszystkie formy ciała fizycznego. Są fizycznymi — odczuwaniem fizycznej przyjemności raczej ekspansywnymi wersjami naszej jaźni. Każda następna warstwa to na razie dane podstawowe. podczas gdy warstwy pomiędzy nimi poniżej kości ogonowej. sprawę. Co nie posiada. jak również dodatkowe formy. takie jak piąta. przypomina regularne fluktuacje pierwotnych Rozciąga się on poza ciało fizyczne ponad głową i cząstek światła. obserwator musi wchodzić w swojej kochamy. organy wewnętrzne. zwane czakramami. Fluidy te przepływają przez stałe wirujące. Są pewnej mierze ich formę. że aura jest czymś w rodzaju warstwy. warstwy. nie wyłączając ciała rozwiniemy o wiele bardziej szczegółowo.

co żyje. o których mówimy naszym lekarzom i powiada głównym splotom nerwowym w danej terapeutom. specjalista od radio-niki. wiedza i połączenie w jedno elementów Umiejscowienie duchowych i fizycznych. Uważa problemami psychicznymi. Jest gólnych chorób. symptomami fizycznymi a tymi miejscami pomoże Doktor David Tansely. emocji. Siedem czakramow głównych B. Umiejscowienie siedmiu czakramow w ciele myśli. wszystkie formy życia za drogocenne manifestacje Boga. Dwadzieścia jeden czakramow mniejszych Rysunek 7-2: Umiejscowienie czakramow (obraz diagnostyczny) i szósty czakram łączą się z miłością niebiańską. siedmiu czakramow Tak więc w naszym systemie energetycznym znajdują się określone miejsca dla odczuć.60 Dłonie pełne światła Koronujący (czubek głowy) Miedzybrwiowy (trzecie oko) Gardła Serca Splotu słonecznego Krzyżowy Podstawowv Czakramy położone z przodu ciała Czakramy położone z tvłu ciała A. Troszczy się. która przekracza granice ludzkiej miłości i choroby. a także ogólną naturę zdrowia i to miłość. Badania nad aurą mogą być zatem obejmuje wszystko. nam zrozumieć naturę poszcze. pomostem między tradycyjną medycyną a naszymi podtrzymuje i chroni wszelkie życie. wspomnień i innych niefizycz-nych fizycznym uwidocznione na rysunku 7-2A od- doświadczeń. Siódma warstwa i siódmy czakram to wyższy umysł. stwierdza w swojej książce Radioraka i sub- . Zrozumienie związku pomiędzy części ciała.

czakramu. która związana jest z z głównym strumieniem energii. Otwarty koniec tylko siedem centymetrów średnicy i znajdują się w normalnego czakramu w pierwszej warstwie aury ma odległości dwóch i pół centymetra od ciała. sercach znajdują się pieczęcie kontrolujące wymianę Otrzymalibyśmy po prostu zbyt wiele informacji. że czakramy za każdym kolanem. Każdy z siedmiu . czakramów ma siedem warstw. energii pomiędzy warstwami aury zachodzącą w Materiał psychologiczny związany z funkcjono- danym czakramie. wygląda inaczej w kolejnych warstwach. dwa ze śledzioną. Tak więc czakram związana jest z jakąś formą świadomości. po Powszechnego Pola Energii (rysunek 7-3). nazywa się przepływającą przez nas energią. Aby energia zlokalizowanych jest w miejscach. po jednym nad wszystkimi siedmioma przenikającymi się każdą piersią. Nie jest to łatwe korzeniami albo sercami czakramów. ponieważ są one otwartymi na końcu oznacza dwie rzeczy. Wydaje się. po jednym za Energia wpływa do wszystkich czakramów z każdym uchem (niewidoczne na rysunku). cyklonach i huraganach. że te maleńkie wiry mogą niewątpliwie Każdy z tych wirów wymienia energię z PPE. Tam gdzie linie energii krzyżują się siedem razy. czakramy są weń wycelowane. jeden w miejscu gdzie stykają się wzajemnie warstwami i wszystkimi siedmioma obojczyki. słuchu. gdzie Funkcje siedmiu czakramów linie te przecinają się jeszcze rzadziej. po przenikającymi się warstwami czakramów. i tak dalej aż do szóstego intuicji albo bezpośredniej wiedzy. Kiedy zatem mówimy. Jesteśmy na wiążą się z uczuciami pacjenta. a także w pewnym sensie Wierzchołki albo końce czakramów. nr 2 składa się z komponentów 2A i 2B. Każdy czakram światła przecinają się 21 razy. przez przedni i tylny aspekt czakramu. jeden w pobliżu grasicy i jeden działają podobnie do wirów. że czujemy się „otwarci". Te czakramy mają rzekach. całej świadomości. a podobieństwo gąbek zanurzonych w otaczającym nas trzy czakramy głowy — z procesami myślowymi. czucia. jest Każdy czakram główny z przodu ciała ma swój to prawda. odpowiadających ramów tworzy się w punktach. gdzie strumienie mogła przepłynąć z jednej warstwy do drugiej przez energii krzyżują się 14 razy (patrz: rysunek 7-2B). mniejsze i odpowiednik z tyłu ciała i wspólnie uznaje się je za małe oraz punkty akupunkturo we są otworami. Wszystkie wszystkich czakramów. Po drugie. oznacza zdobywanie. po jednym zatrzymywać energię PPE. musi przejść przez pieczęcie danego Znajdują się one w następujących punktach: po czakramu.a Pole Energetyczne Człowieka 61 telne ciała człowieka. Dwa około piętnastu centymetrów średnicy i znajduje się mniejsze czakramy we wnętrzach dłoni pełnią bardzo w odległości dwóch i pół centymetra od ciała. Czakramy 1 i 7 można uważać za Widzimy zatem. Po pierwsze. oceanie energii. tylne z jego wolą. jednym na podeszwie każdej stopy. a wyjaśnię Dwadzieścia jeden czakramów mniejszych to w opisach poszczególnych warstw. łączące się przemianę. ważną rolę w uzdrawianiu. gdzie stałe linie siedmiu warstwom pola aurycznego. że pozostawanie „otwartym" dwuczęściowe. przetwarzanie punktami głównego pionowego strumienia energii. dużych i małych. Tansely mówi. jeden obracający się wir energii zdaje się wciągać albo związany z żołądkiem. Rysunek 7-4 pokazuje pole auryczne z jednym z przodu każdego ucha. odpowiadać chińskim punktom akupunkturowym. Aspekty przednie które energia wpływa i wypływa z aury. Każdy jednym nad każdą gonadą. jeden kolo wątroby. Istnieje wiele maleńkich centrów energii. po jednym na środku każdej dłoni. tworzą się jeszcze mniejsze wiry. Wszystkie czakramy główne. 3 z komponentów 3A i 3B. że siedem głównych czak. jakie spotykamy w w okolicy splotu słonecznego. czakram. czakram nr doświadczamy jej za pomocą wzroku. Ponieważ energia ta zawsze Wszystkie pokazuje rysunek 7-3. W tych zadanie i większość z nas nie potrafi tego robić. dużej ilości energii z powszechnego pola dzięki pracy który porusza się wzdłuż kręgosłupa.

widok z przodu i z tyłu (obraz diagnostyczny) Ośrodki mentalne Ośrodki Ośrodki woli czuciowe . Rysunek 7-3: Siedem czakramow głównych. Dłonie pełne światła '■'O-?.

(niższy aspekt eteryczny) ..ole Energetyczne Człowieka 63 '/•W> \ Ciało keteryczne .....J !•' (niższy aspekt emocjonalny) Ciało eteryczne ...!<■*■ J J\ V \ '■ t I ' • i Hf *^ ^J"" rai ! ' ' l \ ^ \ \ ' Ciało niebiańskie (aspekt emocjonalny) 1 o ^ Eteryczne uświęcone (aspekt fizyczny) [i f } y Ciało astralne Ciało mentalne niższy aspekt mentalny) /^"\ ^i^ Ciało emocjonalne > ŁH K^... »' -ii^'^'*^^-^-^——ł—^——^^ (aspekt mentalny) / / / (f . Rysunek 7-4: Siedmiowarstwowy system ciał auralnych (obraz diagnostyczny) . i^-^zii . \\ \ \ \ •' i i .-...

Dotyk łączy się z czakramem aurycznego) i jest nieco szerszy od swego pierwszym. pobieramy. tak by mieć czas na emocjonalnym i mentalnym. przewód pokar- mowy 4-Serca 12 Zielony Grasica Serce. Rozwijanie określonych przejawów samo- przez zwiększanie przepływu energii przez ten świadomości. Zasilanie energią każdego ciała aurycznego. ciała fizycznego. „Trzecie oko" 5. Każdy czakram sięga głębiej w pole Każdy z pięciu zmysłów związany jest z okre. Nie każdy o wyższym paśmie częstotliwości niż jego jesteśmy jednak psychicznie przygotowani na poprzednik. 972 Fioletowobiały Szyszynka Wyższe ośrodki mózgu. Jest to możliwe dlatego. poziomu na drugi. czakramy stopniowo.64 Dłonie pełne światła Tablica 7-5: Czakramy główne i odżywiane (zasilane energetycznie) przez obszary ciała CZAKRAM LICZBA MAŁYCH GRUCZOŁ ZARZĄDZANY WIRÓW DOKREWNY OBSZAR CIAŁA 7-Koronujący 6. Zniekształcają również nasze istnieje w rzeczywistości siedem czakramów. Innymi słowy. płuca. Każdy czakram wiąże się z pewną czakram. uszy. U większości ludzi stawowe funkcje: przejścia te są zamknięte. by otwierać czakramy i zwiększać cznymi. Otwierają się w wyniku duchowej pracy oczyszczającej i w ten sposób 1. ponieważ im więcej energii zestaw siedmiu czakramów głównych. auryczne (do krawędzi danego poziomu ślonym czakramem. Czakramy te wydają się osadzone pozostawanie otwartymi bez pracy nad naszą jeden w drugim. 3-S płotu słonecznego układ nerwowy 6 Pomarańczowy Gruczoły Układ narządów rozrodczych 2-Krzyżowy płciowe 4 Czerwony Nadnercza Kręgosłup. Każdy czakram w cie- . węch i smak z piątym (gardło). prawe oko Międzybrwiowy 96 Indygo Przysadka Niższe ośrodki mózgu. Przesyłanie energii pomiędzy poziomami aury Ważne jest. że kolejne zablokowanie przepływu energii. chołkach czakramów. a co stają się przekaźnikami energii z jednego za tym idzie. poziomu na drugi poprzez przejścia w wierz- Czakramy ciała aurycznego mają trzy pod. słuch. nerw błędny. Zbyt wiele materii psychicznej zostałoby funkcją psychiczną. Otwieramy zatem poszczególnych czakramów w ciele eterycznym. poziomy istnieją w coraz wyższych oktawach zakłócenia w przepływie energii w ciele człowieka energii. odczucia. wątroba. krew. Na przykład. dla czwartego czakramu prowadzą do choroby. Rozdział jedenasty traktuje o uwolnione w wyniku nagłego przepływu energii i nie psychologicznych efektach otwierania potrafilibyśmy go przetworzyć. pęcherzyk żółciowy. układ nerwowy obwodowy Gardła 16 Niebieski Tarczyca Oskrzela i krtań. widzenie z szóstym (trzecie oko). 3. Każdy poziom auryczny ma swój własny przepływ energii. które zostają uwolnione. tym jesteśmy zdrowsi. przetworzenie osobistych informacji. uniemożliwiając pełnię doznań. nos. i włączenie ich do naszego życia. Chorobę systemu odpowiadające sobie czakramy nakładają się na wywołuje brak równowagi energetycznej albo siebie. na podobieństwo kolejnych dojrzałością i jasnością umysłu. układ krążenia 10 Żółty Trzustka Żołądek. lewe oko. segmentów. nerki 1-Podstawowy waniem czakramu wprowadza się do świadomości 2. Jest to opisane Energia jest przekazywana z jednego szczegółowo w rozdziale na temat percepcji. a poprzednika.

W/Krew Ponieważ czakramy służą do witalizowania ciała. Czakram miedniczny. Kiedy pierwszy czakram jest zdrowy. związanymi z fizycznymi. Cza- energii pierwotnej kramy wchłaniają energię powszechną albo prymarną oraz jej powiązanie (ch'i. Każdy przeobrażania się czakram związany jest z określonym gruczołem napływającej dokrewnym i głównym splotem nerwowym. i tak dalej. Jeśli funkcjonują nieprawidłowo. człowiek myśli jasno. łączą się bezpośrednio z patologią. prana). posiada cztery małe wiry i metabolizuje cztery f t " podstawowe częstotliwości energii. łączy się głównie z pierwszymi trzema ciałami aury. Kiedy czakramy trzeci i szósty działają bez zakłóceń. Tablica 7-5 Rysunek 7-6: pokazuje siedem czakramów głównych wraz z Schemat odpowiadającymi im obszarami ciała. na przykład. dzielą ją na odpowiednie z przemianą materii składniki. mentalnymi i emocjo- nalnymi interakcjami na planie ziemskim.Pole Energetyczne Człowieka 65 Napływająca energia pierwotna wielką prędkością. które zostanie opisane szczegółowo. a następnie wysyłają wzdłuż strumieni energii zwanych nadami do systemu nerwowego. dla Układ każdego kolejnego czakramu. która odpowiada częstotliwości jego obrotów. Jest to osoba dobrze osadzona w życiu. Barwy widoczne w wewnątrzwydzielni czy każdym czakramie powiązane są z częstotliwością energii metabolizowanej przy danej prędkości. Psychodynamiczne funkcjonowanie czakramów. gruczołów dokrewnych i wreszcie układu krwionośnego. tak jak pokazuje to rysunek 7-6. orgon. człowiek ma silną wolę życia i dobry kontakt z podłożem. Na przykład kiedy czakram serca danej osoby działa prawidłowo. Każdy wir metabolizuje tę Układ nerwowy częstotliwość energii. potrafi ona wspaniale kochać. . jego myśli będą chaotyczne.

które je otacza i przenika. dla wszystkich Ciało eteryczne (od „eter". Czakramy w ciele (pierwsza warstwa) emocjonalnym są połączone z czakramami ciała następnego. włącznie z wszystkimi bliższym przyjrzeniu. mentalnego. płatki te wyglądają jak małe częściami anatomicznymi i organami. Ma ono tę czakramów zawiera określoną liczbę płatków. le eterycznym jest bezpośrednio powiązany z tym samym czakramem w następnym delikatniejszym Ciało eteryczne ciele. Po samą strukturę co ciało fizyczne. podobnych do We wschodniej literaturze ezoterycznej każdy z linii na ekranie telewizyjnym (rysunek 7-7). materią) zbudowane jest z maleńkich linii energii „jak iskrząca się pajęczyna promieni światła". i tak dalej. stan pomiędzy energią i siedmiu warstw. wiry obracające się z bardzo .

w zależności od jakości wytwarzających je iskrzącego się niebieskawego światła. które otacza. że kiedy tylko ją Pierrakosa. zanim wytwarza matrycę pola energetycznego w kształcie spojrzycie drugi raz. Wraz z energetyzowaniem tych uczuć fizycznego rosną wzdłuż linii energetycznych poprzez osobiste współzależności. kobietę zbudowanych z niebieskawych. można zobaczyć pulsacje ciała kanałów do przepływu energii albo matrycy eterycznego. Jeśli przyjrzycie się uważniej.j powiadających im Obserwując w przyćmionym świetle czyjeś kolorów: ramię na tle białego. istnieją jako takie tylko dlatego.\ tym. po ciele eterycznym. Tak jak w uczuć i energii. Proces ten opisany jest w ciało eteryczne. psychoterapię matrycy eterycznej i że matryca ta istnieje. Oznacza to. według której ukształtowana jest okolicy obojczyka. Barwę jasnoniebieską łączy się przypomina mniej więcej ciało fizyczne. potwierdziły badania nad rozwojem roślin zanikającej stopniowo wraz ze wzrostem odległości przeprowadzone przeze mnie i doktora Johna od ciała. a nie światłem pojawi się wolna przestrzeń. koloru. Oto lista czakramów i od. ponieważ porusza się tak lowego zaobserwowaliśmy. tak samo jak reszta Warstwa ta przenika gęstsze ciała.66 ________________________ Dłonie pełne światła Ciało eteryczne składa się z określonej struktury natowego tła. Kształtem niebieskiej do szarej. że struktura jest bardziej płynna niż w przypadku ciała osoba bardziej wrażliwa. już formę przestrzenną. przypominałoby ono mężczyznę albo rozdziale dziewią. uczucia pomieszane są mają się rozwijać. Zdąży już spłynąć po ramieniu. wiry zbudowane z siatki światła. Ciało emocjonalne przypomina raczej podczas gdy w przypadku człowieka mocniej zabarwione obłoki delikatnej substancji znajdujące zbudowanego. że komórki ciała ciemne i mętne. kolory odzyskują swe podstawowe pojawią się komórki. Gdyby ktoś miał wyizolować odcienie i rozjaśniają się. w energetycznej. Jej ciała eterycznego. czarnego albo ciemnogra- . zwane jest ciałem Barwa ciała eterycznego waha się od jasno. potem rezultatem ciała fizycznego. że pole jest sprawcą. a potem spływa w dół po fizyczna materia tkanek ciała. na przykład. zniknie. radość albo eteryczna wytwarza matrycę. że wspiera je ciało pomiędzy ramieniem a niebieskim mglistym eteryczne. Wyglądają jak fizyczne. tak i tu struktura uczucia — takie jak miłość. Spróbujcie liścia. emocjonalnym i ma związek z uczuciami. Pulsacja wznosi się. o wrażliwym ciele. Każdy czakram wygląda jak wir innego Spidermana. Tkanki fizyczne ramieniu jak fala. że najpierw roślina szybko. żeby się upewnić. Jego z subtelniejszą formą niż szarość. oznacza to. według której komórki gniew — są jasne i przejrzyste. ciało eteryczne się w ciągłym. trochę na kształt komiksowego barwy tęczy. zanim cielesną etc. Pajęczynowata struktura ciała eterycznego jest w ciągłym ruchu. zobaczycie. oznacza to. Używając postrzeganiaponadzmys. będzie eterycznego i nie odpowiada strukturze ciała miała pierwszą warstwę w kolorze niebieskawym. Czyste i wysoko naenergetyzowane systemie energetycznym rośliny. Ciało eteryczne sięga od jednego do pięciu centymetrów poza ciało fizyczne i pulsuje z Drugie ciało auryczne (rysunek 7-8). Ten związek następuje warstwa jaśniejszej niebieskiej mgły. Ciało emocjonalne będzie raczej szare. podniecenie. iskrzących Ciało emocjonalne zawiera w sobie wszystkie się linii światła. w typie atletycznym. płynnym ruchu. następne częstotliwością 15-20 cyklów na minutę. Iskry błękitnawobiałego światła Ciało emocjonalne biegną wzdłuż kanałów energetycznych poprzez całe (druga warstwa) ciało fizyczne. ale są one stworzone z tego samego mętne. Bądźcie jednak świadomi. Można dostrzec wszystkie organy barwy mogą być jasne i przejrzyste albo ciemne i ciała fizycznego. fizycznego. a dopiero potem liść rosnąc wypełnia istniejącą ponownie. Wszystkie czakra-my ciała sięga od dwóch do siedmiu centymetrów poza ciało eterycznego mają barwę taką jak ono. Pochwycicie wzrokiem następną falę.

które zamieszkiiją te warstwy. iż istoty ludzkie w gruncie rzeczy dopiero Czakram 6 = indygo zaczynają rozwijać ciało mentalne i używać intelektu Czakram 7 = biały w przejrzysty sposób. i przesyłamy je przez serce Powiększa się i rozjaśnia. emocjonalnego. Powtarzam jednak. ciało emocjonalne przypomina kolorowe kleksy poruszające się Poza świat fizyczny wewnątrz matrycy ciała eterycznego i również nieco poza nim. a energie fizyczne (rysunek 7-9). lub inne formy myślowe nakładają się dodatkowe kolory. Czakram 2 = czerwonopomarańczowy które zaczynają wpływać na nasze życie. warstwami i czakramami. że energia duchowa musi przejść przez ogień serca. Zawiera w sobie strukturę naszych myśli. Gdy otworzycie swą percepcję na warstwy formy myślowe (myślokształty). koncentruje się na myśleniu. fizycznych. terapeutów w USA pracuje głównie z nimi oraz z Jest zazwyczaj żółte. które mają związek z myślami i energiami duchowymi. Może to być spowodowane Czakram 5 = jasnoniebieski faktem. W leczeniu pełnospe- procesami mentalnymi. którego używam w uzdrawianiu energii w powietrze wokół siebie. trzy niższe warstwy auryczne szczególnie wyraźnie. odpowiadające im formy powiększają się. Oznacza to. że poza światem fizycznym ist- myślokształtem. a trzy wyższe podczas sesji terapeutycznej. Cztery wyższe związany z tą ideą myślokształt. rzeczywlstościom. by stać się substancji. tym jaśniejszy i lepiej uformowany jest liwości" tworzące inne rzeczywistości. „dobrze ukształtowanymi" siłami. Czasem człowiek wyrzuca barwne kleksy W systemie. ale nie mają ciał najczęściej emanujące z poziomu emocjonalnego. Przypominają powyżej trzeciej 1 zaczniecie je badać. kiedy ktoś uwalnia uczucia związane są ze światem fizycznym. Według moich obserwacji większość psycho- turalnym. trowaliśmy się na trzech niższych warstwach. Codzienne myśli stają się bar- . Z moich obserwacji i spostrzeżeń innych Kolor reprezentuje emocję. Ciało mentalne jest również ciałem struk.Pole Energetyczne Człowieka 67 Czakram 1 = czerwony dzo potężnymi. wszystko się kleksy różniące się co do jasności i kształtu. Ciało mentalne sięga od Jak dotąd w naszych rozważaniach koncen- siedmiu do dwudziestu centymetrów poza ciało. Im jaśniejsza i lepiej uformowana nieją jeszcze inne warstwy czy „pasma częstot- idea. W jego zasięgu znajdują się sercem. Wygląda zazwyczaj jak ktralnym. Na ogół. Sięga ono dalej niż ciało emocjonalne (czyli dolne trzy warstwy auryczne) muszą przejść i zbudowane jest z jeszcze delikatniejszych przez transformujący ogień serca. Widać to (rysunek 7-4). Kiedy warstwy pola aurycznego odpowiadają czterem koncentrujemy się na konkretnych myślach. jest transformującym tyglem. istoty. kiedy jego właściciel — ośrodek miłości. Z tego powodu jesteśmy bardzo świadomi aktywności mentalnej i uważamy W rozdziale dziewiątym znajdują się opisy ciała się za społeczeństwo analityczne. Czwarta warstwa albo poziom astralny. zaczniecie bowiem postrzegać ludzi. jakie sporządzono w trakcie sesji terapeutycznych. przeobrażają energie należące do świata duchowego. związana z czakramem serca. Na te zmieni. Czakram 3 = żółty Obserwacje tego ciała zawsze nastręczały mi Czakram 4 = jasnozielony najwięcej trudności. używamy energii związanych z wszystkimi ramion i rozciągające się wokół całego ciała. która związana jest z jasnowidzów wynika. opisanym w rozdziale dwudziestym jasnożółte światło promieniujące wokół głowy i drugim. by zmienić Trzecim ciałem aurycznym jest ciało mentalne się w niższe energie fizyczne. przez Ciało mentalne który musi przejść cała energia przepływająca z (trzecia warstwa) jednego świata do drugiego.

Nie jest to tylko język ciała. przez którą mocniejsze i gęściejsze. emocjonalnym i mentalnym ich sercami widać przepiękne łuki różowego światła funkcjonowaniem ludzkiego ciała w jego miłości. niepodzielnym światem. odczucia miłości i wyższa wiedza. To wyższa wola. zostają Sprawa jest jednak jeszcze bardziej skom. związek. w którym istnieje życie. Ciało to sięga od na celu sprawdzenie. myli się je jednak zwykle z polem tej osoby zachodzi proces testowania. Czakram serca osoby serwowanych zjawisk. wyższe ich czakramami pojawiają się łączące ich więzy. między ograniczonym zakresie. Kiedy związek dobiega końca. pomiędzy jego polem a stały zestaw barw. Każda z warstw powyżej trzeciej jest chodzenia do siebie" po zerwaniu związku jest bowiem pełną rzeczywistością. którzy stali obok siebie i ponownie wyższymi warstwami albo „częs. z istotami. w kawiarni lub na przyjęciu. część nie tak bardzo. Ciało astralne posiada zazwyczaj sobie seks z jakąś osobą. Jest tak. . Każda jest jaźni. energetycznym odbywała się ożywiona komunikacja i wiele myślokształtów przemieszczało się między nimi. zerwane. czy pola są zbieżne i czy ludzie piętnastu do trzydziestu centymetrów poza ciało ci będą do siebie pasowali. potrafią wejść w te światy poszerzając świadomość Część z nich jest przyjemna. Sami niewątpliwie doświadczyliście czegoś Poziom astralny takiego. Na rysunku 7-4 powiązałam trzy górne Kiedy ludzie zakochują się w sobie. ponieważ przysadkowego nakłada się wspaniały różowy większość z nas używa tej części siebie tylko w tym odcień. formami i zazwyczaj okresem odłączania więzów na niższych osobistymi funkcjami. Wasz niepokój otwierają pieczęcie pomiędzy kolejnymi warstwami może wywoływać ktoś.68 Dłonie pełne światła że poniższe informacje są tylko próbą stworzenia ciała emocjonalnego. że w przy. a na normalne złote pulsacje gruczołu rzeczywistości duchowej. Czakramy należą do tej samej oktawy aurycznej interakcji powiemy w rozdziale kolorów co tęcza dziewiątym. Są tym związany jest z miłością. że się nie widzą. nie tylko na poziomie astralnym. jest to rzeczywiste zjawisko energetyczne. gdzie całe pojęcia Więzy te istnieją na wielu poziomach pola są rozumiane bezpośrednio. Techniki te Potraficie przecież wyczuć różnicę. wyobraża ciało emocjonalne. kochającej jest pełen tego różowego światła na szłości zostaną stworzone lepsze. powodując często wiele bólu. szczególnie pomiędzy mężczyznami i (czwarta warstwa) kobietami. Nieraz funkcji. które można Ciało astralne (rysunek 7-10) jest niejednorodne zaobserwować. za pomocą technik medytacyjnych. Przykładowo — kiedy mężczyzna i zbudowane z obłoków o barwach piękniejszych niż albo kobieta. Więcej o zjawisku fizyczne. jestem pewna. różowym światłem miłości. które wykraczają poza to. Okres „do- plikowana. W dalszej części książki zajmiemy się obserwowałam ludzi. Czwarty poziom aurycznego. ale ich nie pamięta. udawali. pomiędzy czakramy z fizycznym. poziomie astralnym. Ja używam swego. każdy jest jednak przepełniony systemu mającego za cel wyjaśnienie ob. Duże kleksy barw podczas snu. Obecnie skoncentruję się tylko nawet sprawy z waszej obecności — jednak na głęb- na opisie poziomów aurycznych i ich ograniczonych szym poziomie odbywa się wymiana myśli. podczas gdy na poziomie totliwościami" rzeczywistości. im dłuższy i głębszy jest możemy wejść w inne stany rzeczywistości. co poziomach pola i ponownego zakorzeniania ich w normalnie nazywamy „ludzkim". Jest on bramą. Niektórzy z nas o różnych kształtach przemieszczają się w powietrzu. Kiedy ludzie tworzą ze sobą związki. mający różowym światłem miłości. Na poziomie astralnym między ludźmi zachodzi Większość z nas doświadcza tych rzeczywistości bardzo intensywna wymiana myśli. kto siedzi po przeciwległej każdego czak-ramu i w ten sposób umożliwiają stronie pomieszczenia i teoretycznie nie zdaje sobie podróże świadomości.

Zawiera się w nim cała struktura pola. Jest to tak. że Dobrym przykładem na zobrazowanie tego stanu zachodzi to automatycznie. należy w zniekształceniu. W przestrzeni eterycznej. włącznie z Mojemu widzeniu ponadzmysłowemu warstwa czakra-mami. w której Nazywam piątą warstwę aury uświęconym może istnieć pierwszy albo eteryczny poziom aury. organami energetycznymi oraz eteryczna uświęcona ukazuje się w postaci fizycznymi częściami ciała (kończynami itp. dwudziestym trzecim dotyczącym uzdrawiania. tyle że na strukturę z warstwy eterycznej uświęconej. Uświęcona powstaje ciało fizyczne. choroby. (piąta warstwa) Tak więc eteryczny uświęcony poziom aury tworzy pustą albo negatywną przestrzeń. Kiedy to To właśnie na tym poziomie dźwięk tworzy materię. Formy te istnieją w idealna forma. Eteryczna wszystkie kształty i odwzorowania przestrzenne. w geometrii euklidesowej należy najpierw zaznaczyć punkt. zwanym ciałem niebiańskim wypełnia przestrzeń. którą (szósta warstwa) można by nazwać przestrzenią negatywową. potem skupiam powstaje w przestrzeni eterycznej. A zatem to przestrzeń nie wypełniona . które jest stałe. Sięga ona od czterdziestu pięciu do której rośnie struktura eteryczna będąca podstawą sześćdziesięciu centymetrów poza ciało. trochę jak rysunek się powstawać z przezroczystych linii na ciemno- techniczny. wraz z przystosowaniem byłoby porównanie sposobu powstawania kuli w mechanizmu per-cepcyjnego. jakby po kompletnym tego poziomu — wymiaru rzeczywistości. Wydaje się. Najpierw moja uwaga geometrii euklidesowej ze sposobem. bezbarwnych albo przezroczystych linii kanałów na wszystko w negatywowej formie. jak już wspomniano. w eteryczna. Jest to poziomie uświęconym. jest uświęcona powszechnego pola energii zawiera zatem uświęconą formą ciała fizycznego. kulę. w jaki kula przenosi się ogólnie na piąty poziom. częstotliwości wibracji piątego poziomu. Kiedy dostroję się do wymiarze. praca warstwy eterycznej trakcie obserwacji pola skoncentrować się na uświęconej pomaga jej odzyskać pierwotny kształt. Jest to kształt wąskiego owalu. (uporządkowane pole energii). w oparciu o którą Przypomina zatem negatyw fotografii. tworzącego z kolei strukturę siatkową fizycznym w postaci odbicia albo odwzorowania. którą może przybrać warstwa przestrzeni negatywowej. To na tym poziomie uzdrawianie dźwiękiem jest które sięga do siedemdziesięciu pięciu centymetrów najskuteczniejsze. ponieważ zawiera Poziom eteryczny uświęcony jest wzorem dla ciała ona w sobie wszystkie formy istniejące na planie eterycznego. Promień wykreślony z tego punktu we wszystkich trzech wymiarach utworzy Ciało niebiańskie powierzchnię kuli. robię.). W trakcie wszystkich manifestacji fizycznych. tylko że ten rysunek istnieje w innym niebieskim tle. kiedy warstwa eteryczna ulega Chcąc wyizolować piątą warstwę aury. Sięga on od sześćdziesięciu do pusty obszar o kształcie kuli. Aby stworzyć się na osobie. widzę kształt ciała eterycznego danej osoby. zachodzi odwrotny proces. warstwa pola energetycznego wywodzi swoją które istnieją na planie fizycznym. zostawiając wolny jedynie (rysunek 7-12). w pobliżu mnie. ciałem eterycznym (rysunek 7-11). Struktury te zdają kobaltowonie-bieskim tle. tworząc pustą przestrzeń. potrafię wypełnieniu tła przestrzeni pozostała pusta postrzegać różne formy przestrzenne znajdujące się w przestrzeń tworzyła formę (kształt). Zostanie to opisane w rozdziale poza ciało fizyczne. Nieskończona liczba Szósty poziom jest emocjonalnym poziomem płaszczyzn pojawia się ze wszystkich kierunków i planu duchowego. którą obserwuję. Warstwa eteryczna forma warstwy eterycznej.Pole Energetyczne Człowieka 69 przez wszystkie stykające się płaszczyzny określa Ciało eteryczne uświęcone pustą przestrzeń kuli. tym wymiarze. W ten sposób zostaje osiemdziesięciu centymetrów poza zdefiniowana kula.

Niemal słyszy się dźwięk. warstwy postrzegam wspaniałe złote światło. Jestem pewna. pulsuje tak szybko. Forma ciała czakramy i formy cielesne na tym poziomie sprawiają niebiańskiego jest delikatniejsza niż ciała wrażenie zbudowanych ze złotego światła. jednym z Bogiem. kiedy się na nią patrzy. Kiedy świątyni o bardzo skomplikowanej konstrukcji. Kiedy wznosimy naszą strumienie pod kątem prostym do siebie. człowieka. Złoty poziom uświęcenia zawiera albo przyczynowe (siódmy też główny strumień energii. Również to ciało jest bardzo podobne do o których wspomniałam w tej książce. że można by go usłyszeć drogą medytacji nad takim Ciało keteryczne uświęcone myślokształtem. poziom) Wspinając się po kręgosłupie i spływając pulsującymi falami na dół. Światło to ma złotosrebrny połysk skorupka chroniąca małe kurczątko. że nazywam je „migoczącym". Forma kojarzy się czakramem serca a otwartym czakra-mem ze złotym jajkiem sięgającym od stu do stu dziesięciu niebiańskim. a ono jest nami i jesteśmy wszystkich czakramów. W docieramy do punktu „bycia". kanał centralny. odporna na migoczącym świetle. tych dwóch cza-kramów tworzy doświadczenie wydaje się. przez który odczuwamy ma ma kształt jajka i zawiera w sobie wszystkie ciała duchową ekstazę. które Niczym nie uwarunkowana miłość przepływa. siedemdziesięciu pięciu do stu dziesięciu cen. kiedy istnieje połączenie pomiędzy otwartym Przypomina to tysiące złotych nici. Możemy dotrzeć do niego poprzez auryczne związane z obecną inkarnacją danego medytację i wiele innych technik transformacyjnych. Powstają świadomość na siódmy poziom aury. który biegnie wzdłuż kręgosłupa odżywiając całe ciało. Wewnątrz tego blasku Można by ją porównać do stacjonarnej fali znajdują się też jaśniejsze. Jest to poziom. co trwałości. że podnieśliśmy naszą Dostrajając się do poziomu wibracji siódmej świadomość na szósty poziom aury. że przejawia najmocniejsza. maleńkich nici złotosrebrnego światła o wielkiej kiedy widzimy światło i miłość we wszystkim. które podtrzymuje kształt całej aury. kolei wzbudzają nowe prądy. Zewnętrzna for. jak blask wokół świecy. że złote wypustki odchodzące od ciała. najbardziej elastyczna warstwa pola się ono jako światło promieniujące z ciała podobnie aurycznego. Powiązanie Zewnętrzna krawędź przypomina mi skorupkę jajka. strumień ten Siódmy poziom jest mentalnym poziomem przeprowadza energie przez korzenie każdego planu duchowego i nazywa się go ciałem kete. w którym jesteśmy mojej wyobraźni wygląda ono jak zbudowane z świadomi naszego związku z całym wszechświatem.70 Dłonie pełne światła ciało. tak jak pastelowych barw. Jest to eterycznego uświęconego w tym sensie. Ta zewnętrzna część siódmej warstwy Ciało niebiańskie ukazuje mi się w przepięknym jest bardzo mocna i elastyczna. Wypustki z tworzymy jedność ze Stwórcą. i sięga wszystkich wymiarów istnienia. że jesteśmy nim. mocniejsze promienie światła o skomplikowanym kształcie. naszą podstawową ludzką miłość do stopami i większym około stu centymetrów nad bliźnich. która wykracza poza rzeczywistość fizyczną ciało to może rozszerzyć się jeszcze bardziej. Sięga od nich. centymetra. że jego grubość wynosi od pół do jednego bezwarunkowej miłości. Wszystkie i opalizuje lekko. z mniejszym końcem pod ludzkości. Główny strumień energii wzbudza inne tymetrów poza ciało. wiemy. żyje. W połączeniu tym wiążemy miłość centymetrów poza ciało. niezwykle wysoką częstotliwością. kiedy jesteśmy przeniknięci światłem i Zawiera złotą strukturę siatkową ciała fizycznego i czujemy. czakramu i zlewa energie wpływające przez każdy z rycznym uświęconym (rysunek 7-13). Jeśli osoba jest bardzo naenergetyzowana. jak macica perłowa. złożonym głównie z przenikanie i służy jako ochrona pola. wibrującej z światła. miłości. które . z duchową ekstazą właściwą duchowej głową. oznacza to.

postrzegać tylko pierwsze warstwy aury. Pasmo zauważone w koncentrować się na wybranej. działania. działają wspólnie w większości opisanych wyjaśnię. choć o tego można rozróżnić poszczególne warstwy pola niczym to nie przesądza. widzieli tylko kolory i formy. W poniższych opisach procesów terapeutycznych nie czyni się wielkiego rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi ciałami. Warstwy pola stają się wyraźniejsze i poziomach. które pozwoli wam postrzegać wyższe ciała. w częściach poświęconych uzdra- dziestym drugim. będziecie zapewne z początku który zapewnia całemu polu integralność i trwałość. forma (poziom dziewiąty) w tym sensie. podstawowe procesy myślowe i odczucia planie duchowym. zmysł jasnowidzenia. Poziomy ósmy i zrozumienia procesów przyczynowo--skutkowych dziewiąty zachowują się jak treść (poziom ósmy) lub opisanych w rozdziale piętnastym. wyższymi odczuciami nieograniczonej miłości zlokalizowanymi ponad głową. . świętego umysłu. Później. co życia. W miarę upływu czasu więconym znajdują się również pasma przeszłego uwrażliwicie się na coraz wyższe częstotliwości. potem wszystkiego. jak to. Zawiera plan życia i jest międzyludzkie są wymieszane i chaotyczne. procesami myślowymi i Są one związane z czakramami ósmym i dziewiątym. można je znaleźć na całej również rozróżniać poszczególne warstwy i powierzchni skorupki jajka. a dziewiąty kryształowym uświęceniem z kolei. Nie znalazłam eteryczne i wreszcie fizyczne.Pole Energetyczne Człowieka 71 krążą wokół pola. znam jedynie pewne bardzo potężne bardziej przejrzyste. Schwarz opowiada o tych pasmach i o tym. że jest głównie substancją przekonań wpływa na idee w ciele mentalnym. że kiedy otworzycie swój pokazuje potęgę złotego światła. Opiszę te techniki w rozdziale dwu. wianiu. Poza najlepiej potrafimy je rozróżniać. które aktualnie próbujesz oczyścić. Są to zabarwione pasma światła. rozróżnienia. jak pracować z tymi pasmami. które potrafię Pacjent uczy się znajdować różnice pomiędzy dostrzec na tym etapie. to poziomy ósmy i dziewiąty. wysokich wibracji. Jed- Plan kosmiczny nak dzięki terapii i wszelkim innym procesom rozwojowym warstwy istnienia stają się wyraźniejsze. Później. Będziecie Dodatkowo na poziomie keterycznym uś. okaże się. Nie bezpośrednio powiązany z obecną inkarnacją. Poziom współzależności. w jaki sposób jego system ósmy sprawia wrażenie. jak istotne jest znajdowanie różnic pomiędzy poszczególnymi warstwami aury. gdy pacjent lepiej rozumie swoje techniki uzdrawiające. Dzięki zrozumieniu wzmianek o tych poziomach w literaturze. Wiem bardzo mało o tych aurycznego. podstawowymi emocjami. tak że cale pole auryczne i Postrzeganie pola wszystkie poziomy poniżej niego są otoczone i przytrzymywane przez tę plecioną siatkę. wpływa na ciało emocjonalne. Oba poziomy wydają związanymi z wyższymi poziomami aury. jak Pomiędzy warstwami nie czyni się żadnego poznać ich znaczenie na podstawie koloru. którego nie można nawet obserwować w aurze. Siatka ta Musicie pamiętać. Przez dłuższy czas nasze niższe keteryczny jest ostatnim poziomem aurycznym na emocje. Sprawiają wrażenie wymieszanych i w części dotyczącej leczenia przeszłego życia. Część tego zamętu tym poziomem jest już plan kosmiczny. Dwa poziomy ponad siódmym. płynną. Ta się przejrzyste jak kryształ i zbudowane z bardzo zdolność rozróżniania pojawia się w wyniku delikatnych. jedna pomieszana forma. pobliżu szyi lub głowy zawiera zazwyczaj przeszłe Większość ilustracji z kilku następnych rozdziałów życie. co jest poniżej. których nauczyli mnie moi odczucia fizyczne i emocjonalne oraz myśli i przewodnicy. Jack pokazuje tylko trzy albo cztery niższe warstwy aury. Nauczycie się całkowicie otaczają aurę. Innymi słowy. Bardzo często można doświadczyć z ograniczonego punktu ciało mentalne i emocjonalne zdają się działać jak widzenia tylko jednej inkarnacji. że poziom pacjent zaczyna rozumieć.

Która warstwa zapewnia integralność Polu pomiędzy dłońmi powoduje łaskotanie i lekkie Energetycznemu Człowieka? napięcie.E. Na początku ludzie widzą ją zazwyczaj jako bezbarwną. Kiedy rysujesz koła na dłoni. widzi mgłę wokół palców i dłoni.72 Dłonie pełne światła wstaje uczucie łaskotania i napięcia na powierzchni skóry. Kiedy krawędź ciała energetycznego emocje? dotyka skóry. Z jakimi strukturami anatomicznymi związane są czakramy? Odpowiedzi na pytania 7. Dlaczego czakram ma określony kolor? Rysunek 7-14: Aura wokół palców 5. Jej 10. Odczucie zbudowania czegoś 12. Gdzie znajduje się serce czakramu? 6. Gdzie zlokalizowane są czakramy ósmy i dziewiąty? Energia niemal zawsze porusza się ruchem kolistym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. a potem przeskoczy do najbliższego koniuszka palca drugiej dłoni (rysunek 7-14). próbując zaobserwować aurę. mgła z początku będzie trzymać się palca jednej dłoni. po- . na przykład błękitny. Jakie są trzy główne funkcje czakramów? 4. Wygląda to mniej więcej jak fala gorąca unosząca się nad kaloryferem. Kiedy poruszasz palcami. Jaki jest związek pomiędzy Powszechnym Polem Energii a Polem Energetycznym Czło- wieka? 2. zawarte w ćwiczeniach 8. a mgła z jednego palca łączy się z mgłą palca w drugiej dłoni. Większość ludzi. Może mieć różne odcienie. Opisz siedem najniższych warstw pola au- rycznego i ich funkcje. W której warstwie P. 9. Przegląd rozdziału 7 1. czujesz ich łaskoczący zarys. przypominające nieco statyczne napięcie 13. chociaż całkowite zatrzymanie nie jest 11. Którędy przebiega główny strumień energii? zazwyczaj możliwe. Opisz któryś z czakramów siódmej warstwy zatrzymanie (blok) wywołuje bardzo nieprzyjemne pola. Jak wygląda ciało eteryczne? Czym różni się od ciała emocjonalnego? c 3. Opisz związek pomiędzy czakramami a war- postrzegania ludzkiej aury stwami aury. Ciała energetyczne ciągną się pomiędzy palcami jak cukierki toffi. uczucie.Cz. pojawiają się elektryczne.

CZĘSC III AKTYWNOŚĆ PSYCHICZNA I POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Złote światło płomienia świecy wspiera się na tronie ciemnego światła. \ ZOHAR . które lgnie do knota.

jak rozwija się nasze nasze problemy. co dzieje się w polu opiszę. logicznej danego człowieka i jego osobistego Większość z nas nie chce. kiedy ktoś ich obserwuje. kawiarni i po krótkiej zaledwie obserwacji osoba ta Te poszczególne fazy stały się częścią naszego patrzyła wam prosto w oczy i niedwuznacznie dawała codziennego języka: faza oralna. żebyście się od niej odczepili. rozwój można przynajmniej część z nich. co rozwija się w aurze na danym etapie zachowania. że patrzycie? o aurze. Jednak żaden z badaczy nie wspomina pierwsze. Erik Erikson wsławił się swoimi pracami na zainteresować się obcą osobą w autobusie czy temat faz wzrostu i rozwoju powiązanego z wiekiem. wiek młodzieńczy. Wszyscy psychologicznym rozwojem na tym etapie. W tej części książki uznać za naturalny rezultat tego. skąd ta osoba wiedziała. wszyscy próbujemy ukryć rzeczy. jak nasze prywatne doświadczenia. Zaczniemy jednak od podstaw psy- dostrzegać aury. ujawniają się w aurze. To. z aurycznego punktu widzenia. W czasie długich godzin praktyki choterapii — od rozwoju dziecka. w tym aurycznym. jest bezpośrednio powiązane z pozwoliłaby wykryć bliższa obserwacja. Prześledźmy teraz. Wstęp DOŚWIADCZENIE TERAPEUTYCZNE Podczas praktyki psychoterapeutycznej zaczęłam rą charakterologiczną w rozumieniu bioener- po raz pierwszy jako człowiek dorosły świadomie getycznym. mogłam swobodnie obserwować zachowania wielu Na temat rozwoju człowieka prowadzono wiele ludzi. ponieważ jest ona praktycznie nie znana w Wyczuła was poprzez pole energii. że wszyscy mieliście okazję badań. Powiążę to z pole energii od narodzin do śmierci. Jestem pewna. Po pokwitanie itd. W gruncie mamy problemy. Aura dostarcza jednak bardzo dlaczego kazała wam przestać patrzeć? Ludzie wielu informacji na temat konstrukcji psycho- bardzo się denerwują. by inni poznali nasze rozwoju. świecie psychologii. Zazwyczaj wstydzimy się tego. do zrozumienia. co wzrostu. Po drugie. psychoterapią ciała i struktu- .

tak że cała wyższym wibracjom i aktywacji poszczególnych ludzkość postępuje w swoim planie ewolucyjnym ku czakramów. Te kolejne energie są wykorzys. co zaczyna się i kończy przy narodzinach. będę umożliwiają jej rozwój. wyzwaniem dla duszy. Z każdą fazą nowa energia wyższym wibracjom i poszerzonej percepcji świata. Rozdział 8 WZROST I ROZWÓJ CZŁOWIEKA W AURZE W celu opisania zakresu ludzkiego do. w którym wyższe. jego ciała auryczne i czakramy. Jest to dynamiczny schemat. By podejmowanych przez człowieka w trakcie procesu opisać inkarnację. i świadomość stają się dostępne osobowości i świadczenia od narodzin do śmierci i poza nią. Postępując w ten przez delikatniejsze ciała auryczne do gęściejszych. Każda faza oznacza nowe korzystała ze źródeł zarówno psychologicznych. Inkarnacja jest organicznym ruchem swoją zdolność do podtrzymywania wyższych duszy. człowiek poszerza swoją wiedzę o aż po ciało fizyczne. człowiek otwiera metafizycznych. Ta reguła rozwoju człowieka występuje . musimy użyć pojęć życia i wzrostu. na poziomie kete-rycznym uświęconym. Każda życiowego. jak i obszary doświadczenia i nauki. rzeczywistości. Jeśli metafizyka drażni was. Z tego punktu metafizycznych. widzenia życie jest ekscytującym odkrywaniem i potraktujcie ją jako metaforę. Wraz z rozwojem pojedynczego tywane przez człowieka w trakcie jego rozwoju człowieka następuje rozwój całej ludzkości. Gdy trwa rozwój. Proces inkarnowania kierowany jest przez wyższą jaźń. Nie jest zmienia się ciągle pod wpływem decyzji to coś. sposób. Ten wzór życia jest przechowywany w Ink ar nacja siódmej warstwie aury. kolejna generacja potrafi funkcjonować na poziomie Każda główna faza życia odpowiada nowym i wyższych wibracji niż jej poprzedniczka. delikatniejsze wibracje poziomów wibracji/energii wpływających do i przez albo aspekty duszy stopniowo promieniują w dół. który Proces inkarnacji trwa przez całe życie.

fałszywych systemach przekonań. gdzie świadomości zbiorowej. takiej jak długa linia szanowanych chcemy. tego nie da się łatwo zrozumieć na prostym poziomie Szczegóły będą różne dla każdej osoby. do formującego . tak jak niepowtarzalna jest dusza. co nazywa się karmą. Ich połączenie jest tak duszę przed wpływami zewnętrznymi i dopuszcza wyjątkowe. choć wiele naszych pozostanie skierowany na przywództwo. Podczas tego spotkania dusza i doświadczenie życiowe indywidualnego człowieka przewodnicy dyskutują o zadaniach. zależy od jej dojrzałości. wyzwalając energie. Phoebe Bendit i Ewę Pierrakos. Tę pracę życiową czywistości. która musi zrealizować. które chroni działalnością dla świata. Sami dosłownie tworzymy to. podświadomości. które dusza jest inne. zanim obejmie rolę przywódczą w omówiony przez Madame Blavatsky. Nasze pragnienia są przechowywane w prezesów firm albo przywódców politycznych. do jej zadania. „zadanie światowe". że poprzez wypełnienie osobistego tylko wpływ matki. Dana Bhagavad Gita. Tworzymy sposób zrównoważony i spokojny. takich jak Kabała. świadomości. Dusza przyjmuje zarówno zadanie W momencie poczęcia pomiędzy duszą i osobiste (takie jak np. Wszystkie te kreatywne siły tradycje przywódcze nie istnieją. ale nacisk przyczynowo--skutkowym. To. którzy zapewnią wymagane Z tego punktu widzenia łatwo jest spojrzeć okiem otoczenie i konkretne doświadczenia. które go spotykają w życiu. a ostatnio przez wybranej przez siebie dziedzinie. Zadanie każdego jest dla mnie długofalowym związkiem przyczyny i człowieka polega na tym. a może tradycja ta da jej swoich przewodników duchowych. zostają tacy rodzice. w z wielu różnych części naszego istnienia. Każde nadchodzące życie. Sami tworzymy naszą rozwinięcia zdolności przywódczych.78 Dłonie pełne światła w wielu tekstach religijnych. by zaplanować impuls do rozwinięcia własnych zdolności. o karmie. Zadanie osobiste uwalnia obecności i powoli zaczyna się z nim łączyć. zatem ze źródła osobistego i ze źródła grupowego. która ją czeka. należy się buntować lub je obalać. Jedna osoba doświadczeń jest na tym poziomie całkowicie może urodzić się w rodzinie o długiej tradycji zrozumiałych. połączenia. którzy byli Według Pierrakos inkarnująca dusza napotyka wspaniałymi przywódcami. „przywództwo"). onieśmielała długa linia przodków. by nauczył się utrzymywać skutku. wynikającym również z wielu inkarnacji dystans do sytuacji. jakie dusza otrzymuje od swoich grupy mniejsze. przeciwko którym poziomach naszego życia. człowiek może potrzebować prawa przyczyny i skutku. które należy Plan życiowy zawiera wiele możliwych rze- oczyścić poprzez doświadczenie. Powróćmy do przykładu przywództwa. nadświadomości i podczas gdy inna znajdzie się w rodzinie. co pozwala na podejmowanie wolnych nazywa się zwykle zadaniem danej osoby. decyzji. co przywódczej. Wybrani wielkiej materii twórczych doświadczeń życiowych. wiążące się z Wtedy też powstaje eteryczne łono. decyzji następuje określenie składu energii Po „planowaniu" dusza rozpoczyna proces stanowiących fizyczny wehikuł dla inkarnacji duszy powolnego tracenia świadomości świata duchowego. dusza zaczyna być świadoma jego zadania uniwersalnego. Gdy ciało rozwija się stopniowo zadania człowiek przygotowuje się do wykonania w łonie matki. W materię życia wplecione jest działanie Na przykład. Być może będzie ją Alice Bailey. w różnych poziomów naszego istnienia. Tworzenia których głównym celem będzie przywództwo. wszystkie wchodzące w skład przewodników. jak i zapłodnionym jajem tworzy się energetyczna nić. osoba będzie musiała nabrać odpowiednich Proces inkarnacji przed poczęciem został umiejętności. a przywódców mieszają się i tworzą doświadczenia na wielu uważa się za negatywne postacie. które są następnie pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego wykorzystywane podczas zadania uniwersalnego. Według Ewy Pierrakos ilość determinujących wewnątrz większych grup zaś istnieją oczywiście przyszłe życie rad. i zaczyna się uczyć. W wyniku tych dziecka na bogactwo życia. Upaniszady i inne. „uniwersalne". W trakcie życia własną wizję rzeczywistości. W duszę. To tworzenie wypływa na planie fizycznym znajdzie się w sytuacjach.

by wcisnąć się w ograniczoną z objawów fizycznych tej walki były kłopoty z przestrzeń maleńkiego niemowlęcego ciała. Jednym rodziców. Niemowlęta wciąż mają pogrążony w głębokim śnie. Zostaje dotknięta przez to Potem traciło kontakt z przewodnikiem. W trakcie tej walki niemowlę otwierało się i łączyło z Po raz pierwszy jest samotna w morzu energii. uspokajał. co chcę zrobić i nie dopuszczał mnie do W trakcie pierwszych faz życia niemowlę musi siebie. Po okresie walki chłopiec łączył się ponownie ze swoim przewodnikiem. Nie pozwolił mi na to. Lekarze zajęli się tym problemem w momencie. Gdy zbliżyłam się na pewną świadomość świata duchowego i walczą. prawo. swoich towarzyszy zabaw i kobietę. gdy próbowałam pozwalając im w przyspieszonym tempie zająć się przesłać energię do jego aury. skierować energię w dół. Wkłuli Narodziny następują w wyjątkowym okresie dla się w okolice czakramu krzyżowego. współpracy. otacza nas wszystkich. czterometrowej wysokości. W nie sprzeciwiał się zbytnio. w swoich splotu słonecznego. Proces powolnego budzenia się duszy do otwierał czakram i raz jeszcze rozpoczynał proces fizycznego świata trwa dalej po narodzinach. która również nie chciała odejść. Umożliwiała mu to między innymi dziura powstała w Niemowlęctwo wyniku punkcji. jak opuszczają ciało fizyczne. i ponownie gwiazd i planet również po raz pierwszy wpływają zaczynało szarpać się gwałtownie pomiędzy dwoma na nowe pole energetyczne duszy w momencie światami. po to tylko by stopniowo obudzić się do próbując otworzyć dolny czakram i połączyć się z fizycznego świata. natrafiało na pole. lokrotnie przybierają wygląd duchów ponad- Przed urodzeniem dusza ponownie traci świa. powiększając go i matką. które ziemią. Wiedział. wystawiona na działanie czynników zewnętrznych. płacz. Lecz także nowe pole wpływa na ów związany z duchową kobietą niż ze swoją fizyczną wszechobecny ocean energii. Walcząc. Narodziny Lekarze dokonali punkcji lędźwiowej. by sprawdzić. zakorzeniania się w świecie fizycznym. Za pierwszym razem w wyższych rejonach energetycznych kosmosu. Toczą ciężką walkę. żeby ktokolwiek mu w niej pomagał. wzrostem tych ciał. Kiedy jelitami.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 79 się ciała dociera silny błysk świadomej energii. by odległość pół metra. kiedy będzie miały z tym trudności. wynikłe z ciągłego nadużywania czakramu widzę. gdy . które Wreszcie postanowiłam zaskoczyć go. dusza przebywa Próbowałam go uzdrowić. silniejsze pola ciał niebieskich. To tak jakby zagrano nową nutę i energię z czakramu krzyżowego i kierował ją na dodano do już istniejącej symfonii życia. W tym czasie chłopiec czuł się silniej narodzin. Większe. Za każdym razem. by się nie inkarnować. podnosił krzyk. Ten silny błysk świadomości ziemią. Walczą. odpowiedzialnego za krzyk i wyższych ciałach wie. odpowiada okresowi ożywienia w ciele fizycznym. domość. gdy tylko pojawiał się jego przewodnik. wyrzucał wzbogacając. Przykładem takiego procesu był chłopczyk urodzony w miesiąc po planowanym terminie porodu. by uniknąć wypuszczenia korzeni przez najniższy czakram (czakram podstawowy). ale potem odmówił czasie snu dusza opuszcza ciało fizyczne i eteryczne. Niemowlę często śpi w tym okresie. Niemowlę wchodzącej duszy. obudził się i zaczął wydzierać wyzwolić się od duchowych przyjaciół i postaci wniebogłosy. Po bardzo szybkim porodzie dostał gorączki. W tym momencie dusza traci starało się właśnie uwolnić od dwóch przyjaciół i swoją eteryczną ochronę i po raz pierwszy zostaje duchowej kobiety. czy nie nastąpiło zapalenie opon mózgowych. Była to ostra walka i najwyraźniej nie rodzicielskich i przenieść uczucia na nowych chciał. Widziałam wiele nowo narodzonych dzieci. Zamierzałam zamknąć dziurę w czakramie przyzwyczaić się do ograniczeń związanych z krzyżowym w siódmej warstwie jego aury i bodźcami fizycznymi i trójwymiarowością świata.

ale bardzo szeroki. Na tym etapie dolny czakram wygląda jak bardzo wąski lejek.80 Dłonie pełne światła chłopiec podjął wreszcie decyzję o pozostaniu w świecie fizycznym. płytkie chińskie filiżanki do herbaty z wąskim kanałem energii prowadzącym w głąb ciała do kręgosłupa (rysunek 8-1). i 4. aura tężeje i jaśnieje. Gdy niemowlę skupia swą uwagę na jakimś obiekcie świata fizycznego. Ogólne pole niemowlęcia jest amorficzne. Tak więc przybywająca dusza wchodzi i wy- chodzi z ciała przez najwyższy czakram. Jego horoskop wyraźnie wskazuje na zdolności przywódcze. bezkształtne i ma barwę niebieskawą lub szarawą. pracując jednocześnie nad otwarciem czakramu dolnego w celu zapuszczenia korzeni w świecie fizycznym. a czakram koronny również jak lejek. Pozostałe czakramy <^ Rysunek 8-1: Normalna aura dziecka przypominają małe.-- .

A więc. Często jedno zdaje sobie sprawę z zaburzeń emocjonalnych drugiego. Wszystkie czakramy dziecka są otwarte w tym sensie. że dziecko jest praktycznie bezbronne i łatwo ulega wpływom. że nie ma wokół nich ochronnej powłoki. Etap ten można zaobserwować. która przechwytuje wiele wpływów z powszechnego pola energii. To za sprawą tej psychicznej pępowiny dzieci pozostają w kontakcie ze swoimi rodzicami przez całe życie. zachowuje jednak część doświadczenia w postaci barwy. dziecko wyczuwa to. fantazje. wciąż wpływa ona bezpośrednio na pole dziecka. Jest to również czas. Tak więc budowanie aury trwa przez całe życie i można w niej znaleźć wszystkie doświadczenia życiowe danego człowieka. a energia wchodząca przez nie odczuwana jest w sposób mało określony. co dzieje się pomiędzy rodzicami. . To sprawia. aura blaknie. napady złego humoru albo choroby. kiedy pojawia się rozsądek. choć nie będzie już tak widoczna. Tę więź nazywa się czasem plazmą zarodkową. Każde doświadczenie wzmacnia zabarwienie aury i umożliwia nabranie indywidualnej postaci. Może cierpieć na nieokreślone lęki. Stale reaguje na swoje otoczenie energetyczne w sposób. czy sprawy są przed nim ukrywane czy nie. Pole dziecka jest całkowicie bezbronne i otwarte na wpływy zewnętrznego otoczenia. Jest ona najsilniejsza w chwili narodzin. Po narodzinach nadal istnieje silna więź energetyczna pomiędzy dzieckiem a matką. chociaż na poziomie fizycznym dzielić ich może wielka odległość. Około siódmego roku życia wokół otworów poszczególnych czakramów formuje się ochronna powłoka. Gdy zaciekawienie znika. gdy dziecko rośnie i przechodzi proces zdobywania cech indywidualności. Dziecko nie jest już więc tak bezbronne jak wcześniej. ale trwa przez całe życie. pomimo że czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte tak jak u człowieka dorosłego. która zatrzymywałaby psychiczne wpływy z zewnątrz. który odpowiada jego temperamentowi. Bez względu na to. a ono musi sobie z nią w jakiś sposób poradzić (zobacz rysunek 8-2 porównujący czakramy człowieka dorosłego i dziecka).szczególnie wokół głowy.

Dziecko bezbronności. chociaż eteryczna pępowina wciąż konserwatywne. Często widzimy. żyje w niej. a smutek i przygnębienie są eterycznego. Rysunek 8-2: Czakramy człowieka dorosłego i dziecka Od mniej więcej więcej drugiego roku życia dziecko postrzega rodziców jako swoją własność: „ja. towarzysz. Jest wtedy chronione czerwonopomarańczowa i różowa stają się nar-dziej przed wpływami zewnętrznymi przez pole rodzica. jak i fizycznie. jak wstrząs elektryczny.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 81 niem piersią dostarcza dziecku energii eterycznej. ucząc się podstawowego rodzaju miłości. W każdym sutku znajduje się mały czakram. Barwy na kolanach ojca albo matki. że albo uważając to za rzecz postępową. a światy te pomagają mu zrealizować to oddzielenie. lecz narażających swoje dzieci na niepotrzebne wstrząsy wciąż połączone jest z matką poprzez eteryczną psychiczne przez to. Dziecko uczy się odnosić do powodu tej dziecięcej bezbronności moje poglądy na innych. Myślokształt staje się świadomą częścią jaźni. Im większą rolę będzie pełnił myślokształt w wizualizacji świata. zarówno psychicznie. Wciąż może obejrzeć się i stwierdzić. by nie spowodował . chyba że sam cofnął się do tego stanu separacji i tworzenia niezależnej tożsamości. przez który dziecko chłonie energię. to jest uważnie obserwowany. bawić się samo. w której dziecko woli przez dziecko wchłanianie jak przez gąbkę. Pamiętajcie. Kiedy wyrywa się go przemocą z ręki dziecka. czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte i nie przyswajają wszystkich energii powszechnego pola potrzebnych do podtrzymania życia. wzbogaca jego się życie emocjonalne. Wyimaginowana przestrzeń swoje dzieci na dorosłe sesje terapii grupowej dla ukazuje się w widzeniu ponadzmysłowym jako dorosłych. Będzie ono wysyłało amebopo-dobne projekcje ze swego pola eterycznego i otaczało nimi myślokształty. Z widoczne w aurze. Wczesne dzieciństwo Gdy dziecko rośnie i drugi czakram zaczyna się rozwijać. moja mamusia etc". Jest to przestrzeń. a jeśli dopuszczony zostaje Matka oprócz bliskości fizycznej. Tworzy dla siebie fantastyczne światy. Dorosły nie ma pojęcia. ponieważ zaczyna uświadamiać sobie swoje oddzielenie od matki. Widziałam rodziców nieumyślnie kreuje wyimaginowaną przestrzeń. co czuje łączy ich dwoje. przyprowadzali mama jest w pobliżu. karmie. Wewnątrz tych fantazyjnych wizji znajdują się myślokształty należące do dziecka. jak młodsze dziecko układa się mój tatuś. że ulegając naciskowi grupy pępowinę. Gniew dorosłego poraża system dziecka zbudowana głównie z energii poziomu błękitnego. W temat dopuszczania dzieci do uczestnictwa w kategoriach pola potrafi już odłączyć się od pola grupach terapeutycznych dla dorosłych są bardzo swojej matki. niszczy się pole i rani dziecko. W ten sposób rozpoczyna się proces dziecko. tym większą ilością energii świadomości zostanie przez dziecko otoczony.

indywidualności. W ramach tych archetypalnych . zdrowy. gospodarz rozdarty jego cechy wyraża? Czy kolor jest dla niego jest między chęcią nawiązania komunikacji z właściwy. który ty mu gościem a potrzebą ochronienia wizji swojej osoby. powiązany z istnieje w swoich ciałach aurycznych.czy siedmiolatka. czy wolałbyś wyjść? osobiste stają się środkami definiowania odrębności. Walka toczy się o sklepach dłużej niż przez kilka sekund. księżniczką. Ćwicz. kim jest. Na tym etapie dziecko nie ma wiele nauczyć — zarówno o sobie. zaczyna dostrzegać swoje podobieństwo do innych bezpieczny. Dziecko staje się energią. Dziecko Po ukończeniu siódmego roku życia następuje czuje się „bezpieczniejsze". Ja nie potrafię przebywać w pewnych otoczyło swoją świadomą energią. a dziecko chodzi do szkoły. Są to których ludzie mogą mieszkać i żyć. które tworzą inni ludzie. Jeśli masz dzieci. Spróbuj wyczuć głęboko idealistyczne popędy. Na scenę wkraczają głębokie trendy teleologiczne i związki z Dorośli również wypełniają swoją przestrzeń długą historią rozwoju ludzkości. Wejdź do swą indywidualność. poproś o kilka przedmiotów osobistych. dziecko przyjazny. wyobraźnię dziecka. przyciąga. nieprzyjazny. mniej pośrodku i wybierz ten. rozwojem trzeciego czakramu. Jak się czujesz? Czy ci połączone ze wszystkimi rzeczami. które ujawniają przestrzenie psychiczne. Chociaż Ćwiczenie: Wyczuwanie czakram otwiera energie mentalne. ze względu rozpoznanie i podtrzymanie własnej na energię. Gość może tworzyć w tej przestrzeni obiektu. i które chodzisz. który najbardziej cię przywiązana do matki i bardziej otwarta na gości. A umożliwia to wszystko fakt. wejdź do pokoju każdego z Prywatna przestrzeń energii również wspomaga to nich. co odebrałeś. chory? Czy ludzi. że około siódmego roku życia wszystkie czakramy mają już wokół siebie ochronną powłokę. która filtruje Późne dzieciństwo energetyczne wpływy z pola zewnętrznego. To czyni potwierdzi się. Posiadając wyraźniejsze poczucie jaźni. które regularnie odwiedzasz. by znaleźć przestrzeni. Spróbuj tego samego ze sklepami. która z nich emanuje. Zaobserwuj panującą w każdym pokoju definiowanie. miotami. Weź go do ręki. a następnym razem pójdzie ci rzeczy bardziej „fajnymi" i „wesołymi" i wzmacnia jeszcze lepiej. Założę się. w wodzem Indian. ponieważ naprawdę rozwój zdolności umysłowych. niebezpieczny. Zacznij tylko dostrajać się do różnice pomiędzy sobą a innymi. tęsknoty duszy i najczęściej mają związek z jej Możesz się dzięki nim światowym zadaniem. szczęśliwy. wplatać duże ilości złotej energii w swoją przestrzeń. narzuciłeś? Zastanów się nad tym. królewną Śnieżką. a jednocześnie o poczucie kontaktu Teraz zrób niewielki eksperyment z przed- z inną „istotą". czy też jest to kolor. Przedmioty się tu podoba? Chcesz zostać. a mimo to wciąż czuje się pokoju swojego przyjaciela. ciepły. do których które pomagają mu zdefiniować. Może teraz pozwolić „innemu" na odbierasz jakieś obrazy? Nie śpiesz się. Walczy więc o kontrolę nad obiektami osobistymi. pozwól sobie swobodniejsze wyrażenie siebie w swojej prywatnej dostroić się do nich. W aurze pojawia się więcej koloru umysłowego — żółtego. Połóż je Przestrzeń ta staje się swobodniejsza. by mogło znaleźć danej przestrzeni. Walczy. jak i posiadaczu jeszcze na tyle rozwiniętego ego. A zatem kiedy inne dziecko odwiedza energię. smutny. których nie znasz zbyt dobrze).82 ________________________ Dłonie pełne światła zbytniego zamieszania. Te psychiczne przestrzenie są gniazdami. to energie te używane są głównie do przestrzeni psychicznych rozszerzania wizji o rzeczywistości. Jaki jest? Ciężki. Usiądź w kręgu z kilkoma osobami Około siódmego roku życia dziecko zaczyna (najlepiej takimi. Dzieci wkraczają w fazę „pa- czek". że część z tego. Czy pasuje ona do twojego dziecka? Jakie pokój pięcio. wszelkiego rodzaju formy energetyczne. większa. Sprawdź wyniki z właścicielem przestrzeni.

Powoduje to powstanie Dojrzewanie napięcia w psychice. Przestrzeń zostaje nasycona „wibracjami" przyjaciół. Człowiek doświadcza w doświadczeniami. wytrącone z równowagi. wynikłego z rozziewu pomiędzy tym. moja mamusia. zgodne z cechami rządkowania wszystkich „nie-ja". na- jego działania odzwierciedlają powstały chaos. oni. i brania. a wszystkie czakramy zostają kompletnie jasno określoną i ograniczoną rzeczywistością. W tym momencie człowiek entuzjazmem. ale w otaczającym je polu energii występują wielkie teraz ujawnił się z większą siłą. kiedy indziej zaś wszystko Większość ludzi jednak. widzi. W aurze i indywidualnej przestrzeni danego momencie ukochana osoba może wybrać innego — i człowieka pojawia się więcej koloru zielonego. która tworzy swoją własną formę rozwoju. jego cele i aspiracje. tak jak i wszystkich się wydaje. sztywny zestaw wzorców rządzących przerwaniu. ponieważ w każdym zmiany. Dziecko mówiło wtedy: „ja. a tym. przez które przeszedł. Jest to po wyrażanymi na podwórku albo boisku szkolnym. Wszystkie czakramy czasem witane przez danego człowieka z przyjęły formę dorosłą. ale z pewną różnicą. że człowiek nie tym okresie pierwsze trzy centra — fizyczne. powstał związek ja-ty. często to robi. ty. Czasami całe pole ulega bezpieczny. poruszonych życiowymi odbywa się harmonijnie. „przekonania" kochanej osoby. „posiada" już obiektu miłości. Teraz rozszerzyć się z pojedynczego człowieka na grupę. „Ja" nie istnieje już w Serce może otworzyć się i być przepełnione miłością izolacji. Zmiany te mają wpływ na wzory energetyczne używane przez danego wszystkie czakra-my. Gdy czakram serca otwiera się na nowe poziomy uczuć. Wraz z postępem czasu „ja-ty" może mój tatuś. lecz kiedy indziej mogą być może dokonać próby ustabilizowania się i znienawidzone. W części spowodowane faktem. w całym ciele i problem występował już w przypadku rodziców. Po zakończeniu okresu dojrzewania czakramy i a ciało zaczyna dojrzewać. tak jak w przypadku emocjonalne i mentalne centra planu ziemskiego — rodziców albo zabawek. przepiękny różowy kolor wypełnia aurę. U osoby dojrzałej „ja-ty" rozszerza się na Człowiek powtarza teraz wszystkie etapy najbliższą rodzinę. w następnym — prowadzące ku głębszym doświadczeniom spełnienia. za kogo człowiek siebie uważa. energetyczną. osobą dorosłą. Teraz jego szczęście zależy pracują wspólnie nad wyrażeniem pierwszej fazy od umiejętności zrównoważenia działań i inkarnacji duszy. ponieważ przynoszą ze sobą nowe zakończenia procesu zmian. kim mu Wyzwaniem dojrzewania. Niektórym się to udaje. W potykając na swej drodze ciągłe wyzwania jednym momencie jest dzieckiem. jest odnalezienie własnego ja. że rzeczywistość nie jest tak tym okresie wielkich zmian w sferze emocjonalnej i łatwo definiowalna i dalej poszukuje znaczenia. ale także do całej ludz- . których młody człowiek ich życie ulega stagnacji i przeistacza się w dotąd nie doświadczał. widzieć ukochana osoba). moi przyjaciele" etc.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 83 form znajdujemy głębokie duchowe potrzeby samopoczucie zależy od odpowiedniego upo- człowieka. a jego dobre nie tylko do partnera i własnych dzieci. Te nowe wyższe wibracje są człowieka są już określone. Czakram przysadkowy (trzeciego oka) uaktywnia się. by odwzajemniła kierowaną ku niej miłość — tak przynajmniej widzi to sam zainteresowany. a zaczątek erosa i miłości wyłania się z głębin Dorosłość psychiki. Oczywiście ten sam Gdy dziecko zaczyna dojrzewać. że powinien być (czyli jakim go chce etapów wzrostu. Nowe energie płynące przez czakram W trakcie pierwszych trzech faz jaźń stanowiła gardła pomagają w tym procesie osobistego dawania centrum wszechświata. a tęsknoty i nowe zagrożenia.

zapytałam więc Azraela. nie przerażająco. Całe życie Gdy człowiek osiąga wiek starczy i zbliża się do przesuwa się przed nią bardzo szybko i wyraźnie.84 Dłonie pełne światła kości. którzy umarli w wyniku przewlekłej stopniowo zastępowana przez wyższe. Niższa energia ziemska. niemal jak ziejące dziury. a (Azrael jest aniołem śmierci i wygląda bardzo człowiek opuszcza plan ziemski. że nasza kultura nie energii. jeszcze przez jakiś czas niż z życiem na planie fizycznym. tak śmierci. Nie miały już mądrości i światła. mające o wiele więcej wspólnego z duchem otoczeni przez białe światło. spokój i miłość wypełnią osobiste dni dwoje umierających ludzi. przewodnikami. W aurze objawia się to wspaniale fioletowym opisywane jako droga poprzez tunel łączący życie ze kolorem. delikatniejsze choroby. Oboje umierali na raka życie człowieka. Następuje okres celebracji związku „ja-ty" dodany zostaje bardzo głęboki wykonanego zadania. W cznego. Trzy dolne ciała całe życie. przetwarzana przez dolne czakramy. co dokładnie się wydarzyło. a jakie muszą poczekać do powinowactwo ze światem duchowym. co sprawia. u których prababki i na drugą stronę osoby spędzały większość czasu poza pradziadkowie posiadają władzę decyzyjną dla dobra ciałem. energie. Jeśli jakiś „szpital" po drugiej stronie. postrzegania. przypominających obłoki kleksów. Zapewne udawały się gdzieś ze swymi całej społeczności. kolejne wyższe wibracje. Szkoda. Starość W momencie śmierci dusza spotyka zmarłych już przyjaciół i swoich przewodników. ciemny tunel z jasnym wibracje. słabnie i jest Ludzi. Kiedy wracały do ciał. do ciał energetycznych mogą dołączać że nie ma wątpliwości. jak odpoczywali. po którym dusza przez jakiś osobisty związek z Bogiem.) . że życie (pomimo Trzy dolne czakramy również się rozpadały. człowiek zaczyna dostrzegać jedność światłem na końcu. Umierająca Śmierć osoba cierpiała bardzo z powodu bólu. a ze zanikających sił fizycznych) staje się coraz ciekawsze splotu słonecznego wydobywały się długie nitki i bardziej bogate. Któregoś razu ujrzałam Azraela strzegącego drzwi. tak jak robią to na przykład wokół siebie ochronnej powłoki. Obie przechodzące północnoamerykańscy Indianie. Dzięki rozwojowi trwającemu przez i już od jakiegoś czasu byli chorzy. a jednocześnie widzi bezcenną dotyczyć duszy wspinającej się wraz z głównym wyjątkowość każdej duszy w ramach tej jedności. strumieniem energii przez kanał centralny i wychodzącej przez jasne światło czakramu koronnego. jakby zajmował się nimi przygotowuje się do powrotu w świat duchowy. Teraz do następnej inkarnacji. rozrywały się i odłączały od ciała w postaci Szczególnie harmonijnie działa czakram splotu słone. Cztery górne czakramy były bardzo szeroko szanuje i nie korzysta z tych wielkich zasobów otwarte. w pomieszczeniu pojawiało się wiele duchów. Człowiek po śmierci. Gdy trzecie oko otwiera się na wyższe śmiercią. Doświadczenie potężnie i pięknie. Wygląda to tak. Doświadczenie to może również wszystkich rzeczy. zrozumie się te naturalne procesy i pozwoli im na Zdarzyło mi się kiedyś obserwować przez kilka rozwój w psychice. jak sugerowały wychodzenia przez koronę było często niektóre źródła. opalizujących. Jest to długi. Włosy człowieka jaśnieją. Według Phoebe Bendit w momencie śmierci Odpowiedział: „Nie dostałem jeszcze rozkazów. dlaczego nie pomoże jej umrzeć. jakie lekcje zostały gdyż krążące po nim białe światło wzmacnia jego przeanalizowane." dusza opuszcza ciało przez czakram korony. wszystko zaczyna do siebie pasować. jakie podjęto decyzje. czas przebywa w świecie duchowym. Człowiek umie poszerzyć głębię swego wyniku tego otaczała ich biała opalizująca poświata. widziałam często.

Jest to bycie Następuje rozpad wielu ścian. które można zobaczyć w polu energii i wszystkie blokady zostają zniesione. rozmawia Trzy dolne czakramy roz- . Ci z was. W jaki sposób zapamięta to rozdziale dotyczącym zmiany natężenia psychiki. w Proces umierania. zrozumieliśmy. skóra. Heyoan mówi. że Te obłoki to niższe ciała energetyczne. kim jesteś. trzy dolne ciała. podczas którego energia tryska jak fontanna odgradzania we wczesnym dzieciństwie i wzdłuż kanału centralnego w kręgosłupie. odzyskać. którzy zostali uznani za klinicznie Dokonamy tego opisu teraz. żebyś mogła zrozumieć martwych i powrócili do życia. podkreślam słowo «dezintegrują». nas. tunelu. Odgrodzone części złotego światła przepływa przez główny strumień naszej świadomości. A potem w Żyjąc. a z otwartych czakramów rzeczywistości. przechodzisz do innego wymiaru. którą spotykają na końcu tego rozjaśnienie i otworzenie wszystkich czakramów.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 85 Heyoan na temat śmierci padają się. Te części integrowania ciała fizycznego. A zatem przypomina się cała historia ciebie. które służą do zapominając kim jesteśmy. Wszystkie „Jak wiesz. Rozpadają się one. które zostały stworzone odgrodzonym i odizolowanym. umierający człowiek? Już słyszałaś. które są odgrodzone. jak umierania i chciałabym go tutaj zacytować. Wielu z was czytało jako proces zachodzący w polu energetycznym. Jest to zapominanie. Cóż. to pojawienie się tej wewnętrznej psychicznej ściany. są odgrodzone od odrywając od ciała. Przypomina to pierwsze. Wszyscy mówią o proces umierania z aurycznego punktu widzenia. jest przejściem do wyższej świadomości. tunelu z jaskrawym światłem na końcu. że jedynym. rodzaj chrztu. duchowy pamiętamy wielu z nich. przez nas w trakcie procesu transformacji w danym Zapominanie. Fontanna kontynuujemy przez całe życie. Więc chociaż boimy się śmierci. jest śmierć. by je wydzielają się sznury energii. Oto czym jest śmierć. Heyoan mówi. jest więc znajdujemy nowe życie. o których trakcie mniej więcej trzech godzin w pobliżu śmierci chcemy zapomnieć. jesteś ty sama. Dezintegrują się również. jeśli w ogóle powinniśmy używać tego słowa. wszystko. że nie następuje obmycie ciała. że śmierć nastąpiła już w tych częściach świadomości. A najważniejsze uruchomione. Te Uświadamiasz sobie swoją integrację z wyższą jaźnią części już umarły. będą omówione w staje się białozłota. Kiedy człowiek umiera. świadomości do innego. cudownej istocie. by przywrócić do Wraz z rozpadem wewnętrznych ścian za- życia te części siebie. podobne do pępowiny. Mówią o Najpierw dokonuje się oczyszczenie pola. które są. który nazwalibyśmy przeciwieństwie do popularnego poglądu. dłonie. Robimy to tak skutecznie. Dokonuje się potężne zjednoczenie. kim naprawdę jesteś. martwe. Heyoan mówi. Moment. Aura aurycznym w postaci blokad. wspomnienia tych. Rozpoczynamy ten proces chrzest. że śmierć nie jest tym. że prawdziwą śmiercią jest jak przepływa obok niego całe jego życie. Dolne części pola co umiera. Górne czakramy są wielkimi otworami prowadzącymi zdążyliśmy już umrzeć i dopiero w inkar-nacyjnym do innych wymiarów. jak mówisz. kiedy pole procesie reintegracji z naszym wyższym istnieniem energetyczne zaczyna się rozdzielać. pamiętają. która oddziela cię od zapomniane doświadczenia obecnego życia zostają wszystkiego innego. co opalizującą macicę perłową. Mój przewodnik pouczał mnie na temat procesu którzy obserwowali umierających. które popadły w zapomnienie. To byłaby zapewne z danego życia. już umarłaś. Po opalizuje twarz. można opisać cudownym doświadczeniem. Następuje oczyszczenie aury. A zatem śmierć. równoznaczna z odejściem lub utratą świadomości. a my inkarnu-jemy się. pomnienia przypominasz sobie. Większość przypomina sobie całe życie i Kiedy umierasz. Inkarnowałaś się. Człowiek widzi. Wszystkie manifestują się na ekranie jest to. Ty życiu. Heyoan mówi. energetycznego oddzielają się od górnych. ale przejściem z jednego stanu od ciała odrywają się wspaniałe opalizujące obłoki. co ludzie nazywają śmiercią. a śmierć na planie fizycznym jest naszego punktu widzenia najprostsza definicja tego. początkową fazą śmierci. i czujesz jej lekkość i ogrom. jedyną rzeczą. już umarliśmy. odgradzamy te doświadczenia.

było tak pięknie. 8. że postanowili wrócić do Przegląd rozdziału 8 świata fizycznego. Teraz wracasz do życia. co nazywasz śmiercią. to już umarłaś. dojrzewania. że jesteś punktem złotego 11. zostaje w danym życiu? powtórnie zdefiniowane jako wyższa rzeczywistość." a P. w kiedy zabiera mu się coś z dłoni? pewnym stopniu umierasz. 9. Jakie zmiany następują w aurze podczas sobie te odizolowane części i integrujesz je ponownie następujących faz rozwoju: przed porodem. Większość z 1. Gdy podczas porodu. I . kim jesteś. Omów związek pomiędzy osobistymi granicami światła. ale wciąż będziesz czuła się sobą. Śmierć. 4. mimo że tam. Kiedy następuje zakończenie procesu in-karnacji kiedy jesteś gotowa iść dalej. ciało. wieku dorosłego. Co ma wspólnego aura z rozwojem dziecka? można znaleźć wewnątrz twojej ściany.86 Dłonie pełne światła o nim z tą istotą. jest w rzeczywistości czakramami małego dziecka i osoby dorosłej? przejściem w światło. Przyznają. wieku średniego. porzucisz ciało. Tym samym śmierć ulega dezintegracji. lecz patrzy na nią jak na 2. niemowlęctwa. Za każdym razem gdy 6. dorosłej? tworzysz małą śmierć. dziecko krzyczy.Cz.E. kiedy świadectwa obserwatorów P. jak tylko uwolnieniem ściany iluzji. w sensie aurycznym. nie jest śmierci? niczym innym. Jakie jest znaczenie momentu narodzin dla Pola wielkie uwolnienie ku spokojowi. A to. ale ty przechodzisz na inny plan rzeczywistości. wczesnego poszerzasz swoją świadomość. Kiedy dusza przejmuje kontrolę nad ciałem? nich nie boi się już śmierci. A zatem. ściana oddzielająca dzieciństwa. Dlaczego dziecko lubi siedzieć w aurze osoby blokujesz przepływ wspaniałej siły życiowej. możesz poczuć. ze sobą. by zakończyć swą naukę. rzeczywistość duchową od fizycznej rozpada się. Omów związek pomiędzy P. poza inkarnacją. a osobistą poza ciałem. dokąd dotarli. Utrzymujesz esencję jaźni 10.E. wciąż utrzymasz esencję jaźni.E. A kiedy opuszczasz przestrzenią człowieka. które podaję w rozdziale dwudziestym siódmym (Rozwój uzdrowiciela).Cz. razem gdy oddzielasz się w jakikolwiek sposób. gdy przypominasz 7. Do przemyślenia Twoje fizyczne ciało umiera. Jakie są dwie główne różnice pomiędzy to. Opisz doświadczenie śmierci w oparciu o Jesteś wciąż swoją indywidualną jaźnią. której się spodziewasz. Dlaczego. starości. późnego dzieciństwa. Możesz poczuć tę esencję w medytacjach przeszłości/przyszłości. Za każdym 5. Energetycznego Człowieka? A więc to twoja ściana oddziela cię od prawdy: 3.Cz.

a nawet. jeśli dziecko jest wielokrotnie odrzucane. Końcowym rezultatem będzie zapewne prawą dłoń nad czakramem w taki sposób. wskazówek zegara przyciągają energię z PPE do kiedy próbuje okazać komuś miłość. to czakramu. Większość z nas reaguje na poważnemu odkształceniu albo rozerwaniu. kciuk będzie . blokuje też swoje czak. I odwrotnie. Kciuk wskaże ca. prawdopodobnie zaprzestanie dalszych prób. które w efekcie ulegają zniekształceniu. Dla powszechnego pola. jeśli zwiniesz palce prawej wtedy „zablokowane". Jeśli umieścisz czakramu. celując zatem zatrzymać przepływ energii przez czakram ser. są zatrzymywaniem przepływu energii. To zatrzymany albo osłabiony. Obroty zgodne z ruchem przykładu. w przypadku choroby. nieprzyjemne doznania blokowaniem uczuć i Kiedy czakramy funkcjonują normalnie. Określamy blokuje jakieś doznanie. Rozdział 9 PSYCHOLCGICZNE FUNKCJE SIEDMIU GŁÓWNYCH CZAKRAMÓW Gdy człowiek dojrzewa. Kiedy przepływ energii przez czakram serca jest automatycznie kierunek wzbudzonego prądu. każdy rozwijający się albo do tyłu (odwrotnie do ruchu wskazówek czakram przedstawia psychologiczne schematy zegara). podobnie jak w elektromagnetyzmie. zatem czakram jako „otwarty" na napływającą ramy. obracają się nieregularnie wskazówek zegara. Kiedy ktoś skierowany ku ciału i w stronę „prądu". magnetycznego wokół drutu doprowadzi do indukcji na które reaguje określonym działaniem. ułożą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół Ten sam proces zachodzi w przypadku zewnętrznych krawędzi czakramu. palcami w stronę bieguna dodatniego. Są one energię. iż zmienianie pola się starało zablokować wewnętrzne uczucia miłości. Spróbuje prądu w tym drucie. że palce choroba. zapchane przez stagnującą dłoni nad czakramem przeciwnie do ruchu energię. Chwyć drut prawą ręką. zaburzony zostaje rozwój samo odnosi się do czakramów. Będzie gdzie zasada prawej ręki głosi. ulegają zachodzące w jego życiu. przetwarzając potrzebne energie z osiągnięcie pełnej równowagi psychicznej. To wpływa na „otwarte" i obracają się zgodnie z ruchem wska- rozwój i dojrzewanie czak-ramów i uniemożliwia zówek zegara. to kciuk będzie wszystkich pozostałych czakramów.

że Zajmijmy się teraz głównymi obszarami wysyłamy naszą energię w świat. psychiczne schematy opisane przez terapeutów łączą zaburzając dostarczanie energii. ich odpowiedniki zaś z tyłu ciała „zamykamy". Jeśli człowiek niewłaściwym kierunku. w kierunku przepływu Pracuję bezpośrednio z czakramami. powstałym w naszym Kiedy siła życiowa funkcjonuje prawidłowo dzięki ówczesnym umyśle i opartym na ówczesnych temu ośrodkowi. czakramach. jesteśmy w stanie poznać Kiedy ośrodek jest zablokowany albo za- psychiczne potrzeby pacjenta. I odwrotnie. Jest to pierwsza jektujemy na zewnątrz. jak i aktualną diagnozę dotyczącą życia To doświadczenie fizycznej mocy. Ponieważ każdy życia w świecie fizycznym. — wolą. to.88 Dłonie pełne światła wskazywał na zewnątrz. lub cztery czakramy zawsze obracają się w ośrodki woli i ośrodki odczuwania. Kiedy czakram obraca się przeciwnie do zmianę w psychice. daje człowiekowi odczucie siły i Wraz z Johnem Pierrakosem powiązaliśmy witalności. A zatem. Mówi on zatem: „Jestem tutaj teraz" i jest zakłócenia w pracy czakramów z zaburzeniami dobrze zakorzeniony w fizycznej rzeczywistości. co projektujemy przez dany czakram. połączone z człowieka. że ruchu wskazówek zegara. (patrz: rozdział dziesiąty). czakramy z przodu ciała informacji o świecie zewnętrznym. A zatem. indywidualne. człowiek posiada potężną wolę (dziecinnych) doświadczeniach. odcinamy dopływ informacji. stan czakramów. większa część fizycznej witalności. fizycznej rzeczywistości. trzy psychicznych. w połączeniu z silnym przepływem będzie należało do ściśle określonego zbioru i będzie wzdłuż nóg niesie ze sobą wyraźne i bezpośrednie jednocześnie czymś bardzo charakterystycznym. na co energie. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące „Obecność" siły i witalności emanuje z niego w pracy czakramów. ruchu wskazówek zegara. Ponieważ rozsądek. wszystkie trzy typy czakramów — wpływem terapii zaczynają się otwierać. „zamkniętym" na napływającą energię. czakramu. odpowiada za ilość fizycznej energii i woli życia w Wyimaginowana rzeczywistość. Działa często jak generator. powiązana jest z dziecięcym manifestacja siły życiowej w świecie fizycznym. mknięty. służą nam do uzyskiwania gardle kierują rozsądkiem. jeśli ten obraca się przeciwnie do ruchu Rysunek 7-3 pokazuje umiejscowienie siedmiu wskazówek zegara. jest wysyłana przez nas energia i mówimy. Psychologia nazywa ten proces projekcją. A zatem mierząc stan czakramów pomaga energii wspinać się w górę po kręgosłupie. których potrzebujemy i które postrzegamy wskazują dające się przewidzieć miejsca zaburzeń. Kość ogonowa działa że wszystkie doświadczenia życiowe są całkowicie na poziomie eterycznym jak pompa energetyczna. Trzy czakramy w głowie i „wyczuwają ją". których używa się do diagnozowania stanów U większości ludzi. Dzieli się je na ośrodki mentalne. by wywołać prądu. ujawniają zaburzenia pobudzając otaczających go ludzi. ładując na nowo określonych funkcji psychicznych. prognozę. Czakram taki nazywamy głównych ośrodków energetycznych czakramów. którą pro. jako stwierdzenie fizycznej mocy. energia wypływa z ciała. Innymi słowy. odkryliśmy. możemy postawić zarówno długoterminową wzdłuż kanału centralnego. się z polem energetycznym człowieka. czym funkcjonowania psychicznego dla każdego czakramu. jako psychiczną rzeczywistość. Tablica 9-1 pokazuje czakramy główne i jeśli nasze czakramy obracają się przeciwnie do odpowiadające im funkcje psychiczne. wyobrażeniem tego świata. zmierzone za pomocą wahadełka postaci energii witalnej. Zazwyczaj jednak pod jest zdrowy. siły . których obserwowałam. Kiedy siła życiowa czakram związany jest z pewną szczególną funkcją funkcjonuje prawidłowo w trzech dolnych psychiczną. że to jest Pierwszy czakram (ośrodek kości ogonowej) (1) świat. nie napływają do ich kształty i kolory. mierząc ich systemy energetyczne. wolą życia. psychicznymi. to dzieje się tak. lecz także zrównoważone i otwarte. wola i emocje — powinny być czakramy nie tylko przetwarzają energię. Jeśli je kierują emocjami. wyczuwamy.

.. Pełny orgazm cielesny możliwy fizycznym......................... umożliwia dawanie i Jeśli zablokuje ten czakram....... du chową mądrością i świadomością uniwersal ności życia..................................................................... Wiąże się to z tym.. przeciwnej................. wielką przyjemnością i ekspansywnością. Ośrodek krzyżowy (czakram 2B) łączy się z Ośrodek łonowy (czakram 2A) związany jest z ilością seksualnej energii człowieka................................... wolą ego lub wolą skierowaną ku światu zewnętrznemu 3B Ośrodek diafragmy . kim jesteś we wszechświecie 2A Ośrodek łonowy . Jeśli potencja będą słabe i rozczarowujące................ raczej skłonności do prawdopodobnie zadowolo.... zdolnością do realizowania idei w sposób praktyczny CENTRA WOLI 5B Podstawa karku . Nie jest „tutaj"............ otwartością wobec życia 3A Splot słoneczny ............................ uzdrawianiem...........................Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 89 Tablica 9-1 CZAKRAMY GŁÓWNE I ZWIĄZANE Z NIMI FUNKCJE PSYCHICZNE CENTRA MENTALNE ZWIĄZANY Z: 7 Ośrodek korony ........ intencjonalnym podejściem do własnego zdrowia 2B Ośrodek krzyżowy ...... „chorowity".............. wolą życia OŚRODKI ODCZUWANIA 5A Ośrodek gardła .... przyjmowaniem i asymilowaniem 4A Ośrodek serca .. integracją osobowości z życiem oraz ducho wymi aspektami ludzkości 6A Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) .............. umiejętnością wizualizowania i rozumienia pojęć abstrakcyjnych 6B Mentalny wykonawczy ... mentalnej i duchowej przyjemności życiowej pozostaje zablokowana..... człowiek ten będzie miał zbyt silnego popędu.............. Dzięki otwarciu ilością energii seksu......... ilością energii fizycznej............................. jakością miłości do płci przeciwnej............................................ Kiedy jest otwarty.................... poczuciem swego ja w ramach społeczeństwa i wykonywanego zawodu 4B Pomiędzy łopatkami ............ Nie będzie ten ośrodek jest otwarty......... ma mało energii i może być nawet czakramow.. Unika aktywności jest jednak tylko przy otwarciu wszystkich fizycznej............ a człowiek nie ny ze stosunków seksualnych i zdolny do prze- zaznacza zbyt wyraźnie swej obecności w świecie żywania orgazmów................................................ unikania seksu oraz ..................... jego moc seksualna i odbieranie seksualnej i fizycznej przyjemności...... Brakuje mu siły fizycznej............... dawa niem i przyjmowaniem fizycznej... jaką człowiek może dać płci tego ośrodka człowiek czuje swoją seksualną siłę............................ serdecznymi uczuciami miłości do innych ludzi................................ ilością energii seksualnej 1 Ośrodek kości ogonowej ..

mocy swojego partnera. Ponieważ potencjalnie niebezpieczne praktyki. takie jak yoga kun. Warszawa 1991 stykają się ze sobą. popęd i cel — pożądanie seksualnego zjednoczenia. a do tego nie otrzyma kategorii. przemienia i kieruje energię wzdłuż określonych Ta potężna siła pokonuje narzucane sobie przez ludzi kanałów energetycznych. krzyżowa działa w parze z czakramem łonowym. gdzie seksualność człowieka wiąże się z jego siłą życiową. Zablokowanie oczyszcza ciało kąpielą energii. U olbrzymiej większości ludzi energia Wiele systemów religijnych zaleca powstrzymywanie seksualna porusza się w tę i z powrotem. rozładowanie nie jest już konieczne dla osiągnięcia Ponieważ orgazm kąpie ciało w energii życiowej. ponieważ wiąże się z dużą utratą energii. Są to bardzo silne i również siłę życiową na danym obszarze). seksualne czakramy. Może rów- sposobów pozbywania się „oddziel-ności" ego i nież odczuwać potrzebę zajmowania agresywnej doświadczania jedności. tożsamy z zachodnim „orgazmem". Pod wpływem łagodnej. Kobieta taka nie będzie zapewne Wspólne wejście w głębokie zjednoczenie. gdzie ośrodek przedni i tylny Wydawnictwo Głodnych Duchów.) [Zauważmy. Są to zaślubiny zarówno indziej pasywną. swojego partnera. Gdyby była fizycznym i równie głębokim duchowym pragnieniu zdrowa. Tych. którzy osiągnęli już takie złączenie i cierpliwej troski i akceptacji ze strony partnera. zostanie przemieniona w energię o wyższej (Tak samo jest oczywiście i z pozostałymi częstotliwości. — przyp. nie będzie też dokonywane poprzez dawanie i odbieranie w trakcie czerpała przyjemności ze stosunku. miała łączności ze swoją pochwą. produkty odrzucone i głębokie napięcia. czakram łonowy na przyjmowanie penetracji i czerpanie . włączając ją do głównego ograniczenia i przyciąga ich do siebie. a kiedy złączenia się ze Świętością. w sercu czakramu. że powyższe przyjemności. służącą do budowy wyższych czakramami: zablokowanie któregoś z nich blokuje duchowych ciał energetycznych. należy ściśle Związek pomiędzy czakramami 2A i 2B. kundalini. ładując się i spermy albo nasienia duchowego w celu osiągnięcia rozładowując w trakcie orgazmu poprzez te dwa transformacji.90 ________________________ Dłonie pełne światła zaprzeczania jego znaczenia i płynącej z niego dalini czy tradycja tantryczna. przeszli na wyższy etap duchowej ścieżki. że również medycyna chińska psychicznego pokarmu w postaci złączenia i od stuleci głosi podobny pogląd: wytrysk nasienia. jak i fizycznych aspektów dwojga ludzi. chciałaby raz być stroną aktywną. Likwiduje zastaną ośrodka łonowego może spowodować niemożność energię.tłum. w kręgosłupie. Tak więc pionowego strumienia energii w kręgosłupie. osiągnięcia orgazmu u kobiety. witalności. jest jednym z głównych może przedkładać stymulację łechtaczki. Ruch ten rewitalizuje i Blokady w czakramach 2A i 2B. staje się być zawsze na wierzchu i inicjować większość świętym doświadczeniem opartym na głębokim ruchów. przyjemności. Realizowane z miłością i postawy w stosunku seksualnym. niektóre kobieta taka może powoli. Tao miłości i seksu. dwóch punktach. pouczają. Gopi Krishna w swojej zablokowanie tam któregokolwiek ośrodka książce Kundalini mówi o przemianie fizycznego doprowadzi do obniżenia fizycznej i seksualnej nasienia — spermy — w energię duchową. (Większość ludzi nie należy do tej będzie ono niedokarmione. stopniowo otworzyć swój szkoły duchowe. Jej problemem jest nieustający przymus pierwotnym popędzie spół-kowania na poziomie kontrolowania sytuacji seksualnej. która nie potrafi Seksualny orgazm w istotny sposób wpływa na otworzyć się i odebrać seksualnego podarunku od fizyczne zdrowie człowieka. toteż nie należy obszar miednicy jest źródłem witalności. Wpłynie na osłabienie tego obszaru. to znaczy chcieć szacunkiem dla indywidualności partnera. ale teraz podświadomie boi się duchowych.Chang. wykonywać ich samodzielnie. bezpośredniego kontaktu z ciałem innego człowieka.] Wiele systemów religijnych przy siła życiowa okazuje swój drugi co do intensywności pomocy technik medytacyjnych magazynuje. Kość ograniczać. W Porównaj np. J. Ponad penetrację stosunku seksualnego.

ponieważ człowiek nie potrafi których pochodzą te uczucia. Przepływ obaw w to piękno i cudowność. Istoty ludzkie są wytrysk albo niemożność osiągnięcia erekcji. podczas gdy się od partnera. tak jak dzieje się to w przypadku człowiekowi będzie zatem bardzo trudno zaspokoić kobiety niezdolnej do orgazmu. To oczywiście sprawi. rozumieniu i świadomości własnego miejsca we wszechświecie. Problemem jest to. aż „posiadacz" problemu przyzna się uciec się do zmiany obiektu uczuć. ośrodek przedni jest otwarty. wymianę. że jest cierpliwości. gdy np. Bardzo rzadko pozwalamy sobie wejść bez swoją siłę seksualną. partnerów seksualnych. . unikatowego obrazu wzajemne zaufanie i szacunek. że popęd będzie i próby znalezienia nowego partnera. Przedłuża to jeszcze trudniejszy do zaspokojenia. Musi też przeanalizować Często pary czakramow pracują u ludzi właśnie w ten ograniczające ją głębsze uczucia strachu i izolowania sposób. moc seksualna rozpływa się w fantazjach. a mimo to nie W takich przypadkach błogosławieństwem jest wykorzystywać szansy na osiągnięcie głębokiego akceptujący. ale w zgodnie z zasadą „przyciągania podobieństw". Jeśli tylny ośrodek pracuje mocno. kiedy tylny ośrodek działa zapycha się albo kieruje w tył. Człowiek taki jest mocno żądań doprowadza do spełnienia. pochodzącą z głębokiej skupić się na dawaniu miłości. porzucenia oskarżeń i dawania miłości wzrośnie Stanowi centrum własnego. tacy spotykają się i dzielą swoim wspólnym tyle że popędowi towarzyszyć będą negatywne problemem. co znieść siły dwóch przeciwnie pracujących aspektów napisaliśmy wcześniej w tym rozdziale. Na przykład wielu ludziom bardzo trudno sugeruję. Jeśli oboje zamiast winić się nawzajem. by uniknąć wreszcie do niego. Jeden z nich jest nadaktywny. a przedni jest czakram krzyżowy. zachodzi ten sam proces. tak że przy orgazmie mężczyzna słaby albo zamknięty. Często nierównowadze w braniu i dawaniu.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 91 z niej zadowolenia. Jeśli wskutek zakorzeniony w swoim miejscu we wszechświecie. będą mogli wielką przyjemnością. Takie działanie wymaga czasu i wzrok na gwiaździste niebo w nocy i poczuć. z drugi pracuje słabo. zazwyczaj również widzialnego wszechświata i z tego czerpie swą seksualność otworzy się i zapoczątkuje ożywczą duchową mądrość. a człowiek może tylko sytuację. by zrozumieć wyobrażenia. człowiek będzie miał silny wystrzeliwuje ją z drugiego czak-ramu zamiast z pociąg seksualny i zapewne wielkie zapotrzebowanie penisa. energia Na przykład. Tylko dawanie bez wypowiadania częścią kosmosu. W tym momencie może się wstydu związanego z odczuciami. a tylny zamknięty. partner. Wielokrotnie próbują „rozwiązać" swój wyobrażenia. nieskończenie pięknymi i skomplikowanymi cudami Mężczyzna na jakimś poziomie boi się oddać całą natury. jakich doznaje. ludzie niewłaściwym kierunku. uciekając przez prawidłowo we właściwym kierunku. To ilości energii i popędu seksualnego nie towarzyszy przyspiesza kłopoty w kontaktach z partnerem na zdolność seksualnego dawania i odbierania. silny popęd. Takiemu innych poziomach. Splot słoneczny (czakram 3A} związany jest z przyznają się do swojego problemu. Wielokrotnie. Z rozpocząć trud poznawania źródła tych wyobrażeń drugiej strony człowiek taki może mieć wielu albo przekonań. wspomaganiu i w ten sposób rozwinąć nową formę Człowiek z otwartym ośrodkiem 3A może podnieść wspólnoty. zamiast Poważnej blokadzie w czakramie łonowym u rozwinąć się poprzez zanurzenie jaźni w osobistych mężczyzny towarzyszy zazwyczaj przedwczesny głębiach i tajemnicach partnera. więc ją wstrzymuje. toteż nabiera on na związki intymne. Nie jest niczym niezwykłym sytuacja. być może nawet fantazje oparte na problem przez zrzucenie winy na drugiego człowieka przemocy. energii jest u niego często zakłócony. Mówię raczej o pewnej swobodnie brać i dawać podczas stosunku. zgodnie z tym. wyrozumiały i mocno zaangażowany złączenia dusz podczas stosunku seksualnego. Jest to nierzadko bolesne. Nie czakramu. że dużej niechęci do orgazmu i unika stosunków. że kobieta nie powinna być agresywna w jest odczuwać moc seksualną i jednocześnie związkach seksualnych.

umiej- czakram jest zablokowany. kiedy człowiek zdaje zdrowiu. i umiejscawia je w schemacie porządku i w grają niezwykle istotną rolę w analizie transakcyjnej akceptowalny sposób definiuje rzeczywistość. ale ochronna membrana wokół (dziecko/rodzic)? Czy też zachowujesz się tak. Jest tak. Po narodzinach między matką i dzie. to będą funkcjonowały scowiony za splotem słonecznym. i oni jesteście dorośli? Tego typu analiza wpływać źródła astralne. Jeśli połączony z miłością i vice versa. gdyż łączy się z egzystencji w fizycznym wszechświecie i pamięta o leczeniem duchowym. związków z innymi ludźmi. chyba że człowiek jest Ośrodek splotu słonecznego ma wielkie uzdrowicielem. Nie dziecko/matka pomiędzy sobą i swoim partnerem. Jeśli ośrodek jest zamknięty. ośrodek ten jest otwarty. Te dwie rzeczy człowiek kocha swoje ciało i chce utrzymywać je w łączą się ze sobą doskonale. zależy od otwarcia pierwszego. Gdy związek dobiega końca. Mentalne zrozumienie emocji odtworzeniem zależności łączącej matkę i dziecko. Nie jest związek dziecko /matka. ale sznury trzeciego czakramu są uczuciowego. ponieważ umysł Więzy rozwijają się też pomiędzy innymi albo procesy mentalne działają jak regulatory życia czakramami. sercem a seksualnością. Kiedy człowiek tworzy połączony ze swoim miejscem we wszechświecie. tym silniejsze i liczniejsze ośrodkiem mentalnym. będą więzy. człowiek odczuwa nie oni byli dzieckiem. ekstremalne emocje. a Ośrodek diafragmy (czakram 3B). więzy cjonowanie wiąże się bezpośrednio z życiem rozłączają się powoli. swojemu odpowiednikowi. przynosi wiele informacji na temat twoich osobistych Może zagubić się we wszechświecie i gwiazdach. Analiza Jeśli ośrodek 3A jest otwarty i funkcjonuje transakcyjna jest metodą określania natury twojego harmonijnie. Jeśli są one otwarte. że u niektórych długim łańcuchu ludzi. pierwszej rodziny. to jego samoakceptacja zama- . człowiek ma głęboko spełnione życie zachowania wobec innych ludzi. Mogą na niego Czy też i ty. co jest przyczyną chaosu. tak jak ten tego. Jeśli człowiek ma ckiem pozostaje eteryczna pępowina. Nie wolno nam nigdy lekceważyć rozwinięty. Nazywa się go sobie sprawę ze swojej silnie zakorzenionej często Ośrodkiem Uzdrawiania. inaczej mówiąc seks nie będzie stosunkiem do własnego zdrowia fizycznego. w ramach procesu terapeutycznego. Typ więzów łączących Nadwerężenie czakramu spowoduje w końcu fizycz. które go nie przytłacza. związany jest ze oddzielnie. Ośrodek ten ma związek z przednim znaczenie dla ludzkiej umiejętności tworzenia czakramem splotu słonecznego (3A). Kiedy jesteś dzieckiem. Kiedy jednak wobec nich tak jak dziecko wobec rodziców czakram jest otwarty. a jego otwarcie związków. dzięki którym ta egzystencja uzdrowicieli ośrodek ten jest bardzo duży i dobrze stała się możliwa. Jest to sznur otwarty ośrodek splotu słonecznego i jest dobrze łączący ze sobą ludzi. jego prawidłowe funk. że pasuje do niego tak samo dobrze jak czakramami 3A wyrastają takie więzy. dziecko/matka będą się zamieniały w więzy Często czakram ten działa jak blokada pomiędzy dorosły/dorosły. ale rozmiarami ustępuje fizy-cznością. może przejawiać się we wszechświecie jako Wraz z dojrzewaniem i rozwojem więzy niepowtarzalna indywidualność. Jako człowiek dorosły świadom głębszego znaczenia swoich emocji. czakramy. Mówi się. związek z innym człowiekiem. Jest to także ośrodek woli. rozwiniesz najprawdopodobniej więzy zależności nadających jego egzystencji nowego wymiaru. a ty rodzicem (dorosły/ dziecko)? kontrolowane. może nawet nic nie czuć. jakby niego uległa uszkodzeniu. pomiędzy ich gdyż rozumie. Im każde źdźbło trawy do trawnika. które zbudujesz w ramach swojej ny ból i może doprowadzić do powstania choroby. Czy zachowujesz się emocjonalne. człowiek blokuje więzy dziecko/matka reprezentują właśnie to — swoje uczucia.92 Dłonie pełne światła Chociaż czakram splotu słonecznego jest silniejszy jest związek. będzie powtarzany we wszystkich takiej jak niewydolność kory nadnerczy. późniejszych związkach. emocjonalnym człowieka. jak bardzo głęboko utożsamiamy się z własną pomiędzy łopatkami.

że wola Boga i wola innych ludzi odnosi się do tych połączeń. Wówczas wola człowieka nastawienie do osiągania celów w życiu i widzieli nie jest nastawiona negatywnie. który nie umie rozluźniać się. Podjęcie Opiszemy to dokładniej w rozdziale poświęconym takiego ryzyka doprowadzi w efekcie do uzdrawianiu. Uczucia miłości płynące stawia opór naszej woli. Widzi w nim wola ponad twoją" albo „moja wola ponad wolą wyjątkowość. poprzez zrównaną z naszą wolą. wskazówek zegara. W procesie uświadomienie sobie. to znaczy prze- . poprzez który działamy wszystkich. emocjonalnego i duchowego — jest Doświadczymy naszej woli i świętej woli w po- otwarcie i zrównoważenie wszystkich czakramow. wszystkich czakramow i do czak-ramu serca. ufać i kochać. rozumieniu. Jest to ośrodek. jak: „moja całej jego indywidualności. doświadczania wszechświata jako życzliwego. By zdobyć to. nadmiernie czynny. zdrowie. człowiek ma kłopoty z wszechświata. sytuacja będzie odwrotna. jest otwarty. a ziemskiego w energie duchowe i vice versa. w świecie fizycznym. to jest to. kochaniem w sensie dawania miłości bez Obraz wszechświata jako generalnie wrogiego oczekiwania niczego w zamian. wewnętrzne piękno i światło. wyobrazicie sobie swoich przyjaciół połączenia ze wszystkim co żywe. Kiedy czakram zamiast traktować ludzi jako sprzymierzeńców. Przez niego płynie energia napisać książkę. miejsca. Warunkiem pełnego zdrowia — ponieważ będziemy żyli zgodnie z nim. Ujrzymy wolę naszych przyjaciół Czakram serca (4A) jest ośrodkiem. jeśli chcecie który kochamy. Ludzie będą postrzegani jak przez czakram serca wywołują często potrzebę przeszkody. Pośrodku między łopatkami znajduje się hojnego i bezpiecznego miejsca. Jeśli ośrodek ten obraca się przeciwnie do ruchu kochamy samych siebie i ożywioną przyrodę. Gdy poglądy na temat sposobu funkcjonowania czakram jest zamknięty. Szukamy tego. uniemożliwiające nam osiągnięcie płaczu. miłości. będziemy mieli pozytywne małym czakramie serca. co chcę. a więc moje przetrwanie jest przetwarzane przez czakramy płyną głównym śmiertelnie zagrożone". przy wskazówek zegara. tym większa nasza pomysł. Kiedy doświadczyliśmy już stanu otwartości i naszych celów. używa się jej do ludzi jako pomoc w osiągnięciu tych wykonywania funkcji należących do czakramu serca. W grę wchodzą tutaj głęboko zakorzenione także negatywne bądź nierozwinięte aspekty. w którym istnienie czakram 4B. Człowiek. czego zdolność kochania wciąż potężniejącego kręgu szukaliśmy. Doświadczenia potwierdzą to nastawienie. które nam się wydawało. na czym nam zależy. Może być bardzo duży i obracać Jeśli czakram ten obraca się zgodnie z ruchem się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. mówiących: „Tak. czy przetrwanie jest bez niej możliwe. Będzie Znacie zapewne wyrażenie „więzy serca". zdajemy sobie sprawę. następnie zrezygnowanie z kontroli i sprawdzenie.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 93 nifestuje się na poziomie fizycznym jako fizyczne celów. Czakram serca jest najważniejszym czak-ramem sprowadza się czasem do stwierdzenia: „nie dostałem używanym przy uzdrawianiu. Na przykład. zanim Rozwiązaniem dla takiego człowieka jest opuszczą ręce albo oczy uzdrowiciela. Im bardziej pomagających wam i wydawców akceptujących wasz otwarty jest ten ośrodek. gdzie wygrywają ludzie silni i agresywni. w jaki sposób kreuje uzdrawiania serce przeistacza energie planu nieprzyjazne otoczenie przez swoją agresję. związany z wolą ego albo wolą człowieka wspomagane jest przez wszystko i zewnętrzną. Wszystkie energie tego." życia. jak bardzo brakowało będziemy musieli przebić się przez nie albo je obalić nam go dotąd i zaczynamy płakać. Człowiek próbuje uczynić pionowym strumieniem energii poprzez korzenie swój świat bezpiecznym przez kontrolowanie innych. Kiedy ośrodek ten funkcjonuje prawidłowo. czego W innym wypadku ośrodek ten może być pożądamy. mentalnego. umożliwiając korzystanie z nich przez pacjenta. człowiek widzi swojego bliźniego w Będziemy wierzyli w takie stwierdzenia. lecz Boga".

Ta sama zasada działa współpracowników. połączy się z pierwotną przyczyną skrytości: „Chcę robić wszystko po swojemu. podobieństw wyjaśnionym w rozdziale szóstym. W odwrotnej sytuacji będzie powstrzymywał się Wiąże się to zazwyczaj z wyobrażeniami tego. Będzie zapewne grał rolę ofiary. do życzliwego. jeśli człowiek przestaje winić innych za Ośrodek z tyłu szyi jest otwarty. Człowiek taki może mówić w przezwyciężyć. Jeśli wybrał zawód. życiu. Może jednak . Dzieje się tak między innymi w utrzymywać ośrodek gardła w pozycji otwartej przez osobistych przyjaźniach i ogólnie większość czasu. zgodnie z prawem przyciągania i ból poczuć i również uwolnić. blokujący wykorzystanie szansy wyjścia na niowo przyciąga coraz więcej pozytywnych wibracji. który pojawia się w Czakram gardła (5A). Jeśli człowiek nie jest przez całe życie. mu się daje. umiejscowiony z przodu czakramie piątym tylnym (5B). przed dawaniem z siebie wszystkiego. jako swoje zadanie życiowe. Noworodek zostaje przybliżony do piersi. aż miłością. człowiek nie przyjmuje tego. Może wymagającą pracę. zawodu i pośród ale musi ssać. przemocy albo upokorzenia robi i utrzymuje obronną barierę dumy. zwanym również gardła. by się nasycić. karmiącego wszechświata. Jeśli człowiek widzi świat odnosił sukcesów. że może pożądamy. ufność. a nie siłą wszystkie błędne przekonania dotyczące przyjmowa- wewnętrzną. Ośrodek ten pokazuje też. zewnątrz i wykreowania tego. głosząc. co zawodowe. jak człowiek który jest jednocześnie wyzwaniem i spełnieniem. dumą. co kierowane jest w jego stronę. Człowiek taki odnosi sukcesy wskazówek zegara. prawdziwej rozpaczy. kompensując w ten sposób brak szacunku do Osiąga dojrzałość i czakram pracuje prawidłowo. i przyjmuje to.94 Dłonie pełne światła prowadzać więcej energii przez ośrodek serca (4A). że byłby „lepszy". czego tak bardzo aż wreszcie jest w stanie brać tak dużo. ma przemoc w sobie i tym samym wielkich talentów. Jest to zniekształcenie. pokrywa to potrzeb zależy coraz bardziej od niego samego. Przeprowadza otwarciu ośrodka — w wyniku przekonania. by uniknąć zamiast miłości i pomocy. ośrodek ten będzie w czakram 5A obraca się przeciwnie do ruchu pełnym rozkwicie. Aspekt asymilacyjny. a ich brak pokryje dumą. a cały wszechświat karmi go i wspomaga. co zbliża się w jego stronę. Jeśli spodziewa się to życie nie dało mu szans na rozwinięcie jego przemocy. Nie będzie co mamy zaakceptować. zamiast być mu równym. że nie odnosi sukcesu w wnymi oczekiwaniami tworzy negatywne pole. Gdy człowiek dorasta. generalnie wrogie miejsce. Kiedy będzie umiał to pomiędzy łopatkami. czyli siłą pokonywania. Ponieważ swoimi negaty. Z jakiegoś powodu nigdy tego nie oczekiwać wrogości. odnosi sukcesy w pracy i z zadowoleniem traktuje ją czego potrzebuje i pożąda. że więcej energii przez tylny aspekt czakramu 4. a rozpacz przyciąga ją. jego ośrodek gardła otworzy się ponownie. W jako negatywne. W tym ośrodku odkryjemy również strach przed Gdy człowiek otwiera czakram gardła. człowieka w ramach społeczeństwa. bez we wnętrzu samego siebie i znajdzie wewnętrzną zwracania uwagi na twoje człowieczeństwo". a nie Ten proces otwierania się i zamykania trwa. spełnienie zadowolony z tego obszaru swego życia. również przyciągnąć negatywne bodźce zaraz po kompensuje to sobie za pomocą woli. Jeśli pracuje ze wszystkich sił. gdyby wielką ostrożnością i negatywnymi oczekiwaniami wytężył wszystkie siły albo znalazł bardziej traktował to. Wie. w wyniku nia/asymilowania zostaną przekształcone w ufność którego człowiek chce „posiadać" swego partnera. pozwala brać odpowiedzialność za osobiste czakramem zawodowym. wiąże się z miejscem potrzeby. Tę dumę trzeba uwolnić. samego siebie. jeśli człowiek niepowodzenia życiowe i zaczyna sam tworzyć to. uczyniła to jego wola. porażką. stop. będzie z skrytości ducha „wie". Funkcjonuje głównie kierując się wolą. jak przyciąga negatywne reakcje.

takiego treningu wyłoni się wiele uczuć. ja będę wykonawczym. kiedy jakieś wyobrażenie pojawia się w w rzeczywistości fizycznej. Nawet jeśli mu zamanifestować się w życiu człowieka. że świat jest złym miejscem. by uniknąć odrzucenia. szansy zdobycia zawodu. jak i sposób. powodujące (czakram 6A) związany jest z umiejętnością zmaterializowanie idei w świecie fizycznym. nawet jeśli zwykle obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. o którym marzymy. umiejscowiony z tyłu głowy. ale wskazówek zegara. Unikając kontaktu. Człowiek ma wtedy wiele twórczych idei. Ruch w strachu przed antypatią innych z jednej strony. człowiek ma problemy z Są to zarówno osobiste koncepcje rzeczywistości i urzeczywistnianiem swoich pomysłów. Z podstawowe koncepcje człowieka nie są osadzone w pomocą terapeuty pacjent zrozumie to i wyraźnie rzeczywistości. osiągać albo porządkowania naszych negatywnych wyznaczony cel. . oznacza to. związany jest z ujawnienie naszych odczuć na ten temat prowadzi do kreatywnymi ideami formułowanymi przez ośrodek otworzenia czakramu 5B." „Nie chcę brać za to Jeśli czakram 6A jest silny. czołowy jest zablokowany albo słaby. Towarzyszy temu pomieszania pojęć albo tworzy nieprawdziwe i zazwyczaj wymówka w postaci przerzucania winy na negatywne wyobrażenia wszechświata. koncepcji rzeczywistości pacjenta silnie wstrząsa unikamy go. żeby połączeniu z mocno funkcjonującym ośrodkiem wszystko stało się natychmiast. rady czekać tak długo. Ponieważ uczucia odrzucenia pochodzą z chaotycznym." „Ty pracuj. jest zamknięty. sytuacja staje się wydobywa owo wyobrażenie na powierzchnię i każe jeszcze bardziej niepokojąca. Jeśli ośrodek woli wykonawczej jest otwarty. Następnie na świat zewnętrzny. to człowiek ma pomysłu w fizycznej rzeczywistości. jeśli ośrodek wykonawczy do ruchu wskazówek zegara. człowiekiem od pomysłów. krok po kroku. jeśli wierzysz. nie jesteś dla mnie dość dobry" z przykład. będzie on realizował je z pewną dozą zobaczy. Jeśli ośrodek prostego treningu. a obraca się zgodnie z nim. Mentalny ośrodek wykonawczy (czakram nawiązanie kontaktów. Na lepszy niż ty." „Nie akceptuję tendencję do tworzenia silnych. nauczył się zapewne wcześniej. umiejscowionym z tyłu głowy (6B). pozycji ucznia. co chce osiągnąć. wszechświata. „Nie dam pływająca przez ten ośrodek jest po prostu zbyt mała. jak ma. W trakcie potrafi myśleć twórczo. i 6BJ. za pomocą W trakcie terapeutycznego procesu oczyszczania prostych działań w świecie fizycznym. w jaki człowiek widzi Źródłem szczególnej frustracji jest sytuacja świat i przewiduje jego reakcje. Wykorzystanie jego osobowością. w którym „każdy może liczyć tylko na siebie. Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) w ślad za ideami idą czyny. Człowiek taki potrzebuje zwykle ich podstawie kreuje swój świat.Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 95 w życiu społecznym. uczącego. Proces terapeutyczny ośrodek idei przeciwnie do niego. Jeśli ośrodek ten otwarcia przedniego ośrodka (6A) przy zamkniętym pracuje w kierunku przeciwnym do ruchu tylnym. skuteczności. W tego długiego procesu twórczego. człowiek doświadcza nigdy nie może ich zrealizować." „Nie chcę sprawdzać tego do ruchu wskazówek zegara. człowiek nie przeprowadzić to. Jeśli wizualizowania i rozumienia koncepcji myślowych. ale obraca się przeciwnie odpowiedzialności. czoła. na których nam zależy. ponieważ ilość energii prze. jak. że jakaś kwestia dotycząca wewnątrz i odnoszą się do drugiego człowieka. chcę. Broni się zarówno przed istnieniem przekonań. kiedy czakram porusza się ruchem drugiej. negatywnych idei. a kierunku przeciwnym wykryje doświadczony współzawodnictwem i dumą w rodzaju: „Jestem terapeuta na podstawie określonych symptomów. jak i zajmowaniem systemie energetycznym i zaczyna dominować. Na przykład." Człowiek taki nie może to spowodować spustoszenia w jego życiu. ośrodek ten będzie zapewne obracał się przeciwnie Z drugiej strony. człowiek Czakram 6A zmieni kierunek i zacznie obracać się unika również ujawnienia siebie i odczuwania zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Będziesz odnosił sukcesy. Wyjaśnij pojęcia czakramu otwartego i za- ludzi mówiących o swo. jak to robić (twój otwarty. to człowiek nie 1. ponieważ wiesz. Jeśli ośrodek korony jest stanie tak działać. Opisz psychologiczne funkcje kolejnych cza- doświadcza łączności ze swoją duchowością. to na swój własny. człowiek doświadcza zapewne duchowości ośrodek wykonawczy funkcjonuje prawidłowo). który realizuje pomysły innych ludzi. zgodnie z informacjami podanymi w powyższym rozdziale. zablokowane. Przy takiej konfiguracji świat fizyczny i daje człowiekowi poczucie pełni. mając owej „kosmicznej świadomości". Jest to możesz zacząć zachowywać się jak przestępca. emocjonalnej. . Ośrodek korony (czakram 7) związany jest z Przegląd rozdziału 9 duchowością człowieka i integracją całej jego istoty — fizycznej. Duchowość taka wykracza poza nie zostaniesz złapany.96 Dłonie pełne światła więc trzeba brać to. co jest zwyczajnie pokoju i wiary. dopóki nieskończoność. Możesz też być wykonawcą. niemożliwe w fizycznym świecie. W duchowość nie ograniczona przez dogmat i nie takim wypadku serce jest prawdopodobnie również poddająca się łatwo słowom. To raczej stan bycia. a także poczucie sensu życia. nie rozumie 2. Jeśli ten ośrodek jest zamknięty. Nie kramów. Twoje życie potwierdzi w pewnym transcendecji ziemskiej rzeczywistości w stopniu twoje idee. mentalnej i duchowej. bardzo indywidualny sposób. możesz też spróbować zrobić coś. bez względu na ich treść. na co ma się ochotę" i jesteś w ich przeżyciach duchowych. mkniętego.

ił Różne kolory Jasnoni ebieski Różnobarwna opalizacja Złoty A. Widoczne trzy warstwy Rysunek 7-1: Normalna aura . Widoczne siedem warstw B.

Linie Obłoki błękitnego różnobarwnego światła światła Rysunek 7-7: Ciało eteryczne Rysunek 7-8: Ciało emocjonalne . m.

Linie Obłoki żółtego światła różnobarwnego światła m.&& % Rysunek 7-9: Ciało mentalne Rysunek 7-10: Ciało astralne . m s *^ J Ś " ~£ / m ^ i .

kiedy rozwiniesz postrzeganie perły. czy energia płynie swobodnie. Rozdział 10 DIAGNOZOWANIE NA PODSTAWIE PRACY CZAKRAMOW. Możesz zrobić musiał sprawdzić. CZYLI OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH Istnieje kilka sposobów na określenie stanu dzania. położenie na nim palca. centymetra długości. Najlepsze pewne fizyczne reakcje dające ci informacje. czy też jest funkcjonowania czakramów. potrzebujesz. że nauczysz się postrzegać czakramy w albo lubisz dotykać. przepływu energii w czakramach poprzez nakładanie Ale najpierw przećwiczmy używanie wahadełka. łatwo prze-nikalne i również obraca (regularnie czy nieregularnie). wystarczy. Jest symetryczne (ciemny i zablokowany. Będziesz również pomiarach. których wahadełka. możesz ćwiczyć wyczuwanie każdej warstwie pola aurycznego. zmatowiały i słaby. były zrobione z drewna bukowego i miały kształt W końcu. Mają dwa i pół centymetra średnicy i trzy i pół ponadzmysłowe w odpowiednim stopniu. umiał stwierdzić. albo względem osi pionowej. czy i jak jest zniekształcony. jak się rozproszone. Jeśli rozwinąłeś już pewną wrażliwość dłoni Możliwe. co jest istotne przy tego typu czysty. Na początku będziesz zablokowana. dłoni. Przy tego rodzaju W celu pobudzenia wrażliwości radiestezyjnej diagnozowaniu możesz uzyskać w swoim ciele należy ćwiczyć przy użyciu wahadełka. jaką ma barwę przypomina kształtem perłę. Pomaga to nauczyć się stwier- . która technika jest dla ciebie to samo z punktem akupunk-turowym przez zwykłe najłatwiejsza i najbardziej użyteczna. Ich pole energetyczne jest że spojrzysz na czakram i będziesz wiedział. Czy jest słaba czy silna. jasny i o mocnym wyrazie). jakie udało mi się znaleźć do tego celu.

Jeśli zatacza W celu dokonania pomiaru przednich czak- większe kręgi. umieść za. Należy skoncentrować się na porównaniu obrotowym. pacjent osiągnął zdrowie.98 Dłonie pełne światła wielkość średnicy okręgu zakreślonego przez Ćwiczenie: Jak diagnozować na wahadełko ma związek z siłą czakramu lub ilością podstawie siły czakramow za przepływającej przez niego energii. Ważne jest. Oznacza to. np. trzeba pacjent przeciąża funkcję danego czakramu albo jest zakodować w podświadomości system ruchów bardzo otwarty na świat. Jeśli kręgi są małe. Twoja energia przesyłanej za pomocą wahadełka. by pamiętać. co wskazuje na nie naprawdę jest bardzo prosta. że uczucia i doświadczenia dwoma biegunami: ruchem całkowicie otwartego psychiczne regulowane przepływem energii przez ten czakramu (obrót w prawo. czakramy o średnicy większej niż 15 cm. Tablica 10-2 przez dany czakram są zrównoważone i w pełni wymienia różne odwzorowania ruchu zakreślane obecne w życiu człowieka. P15. po przeżyciu duchowym. że średnica okręgu Żeby zmierzyć stan czakramu. Mierzyłam już czakramy o wielkości P25 . żeby położył się na plecach. by zapewnić równomierny przepływ poruszać się zupełnie nieregularnie. Wszystkie czakramy powinny kierunek ruchu wahadełka odpowiadają ilości i zatem być mniej więcej tej samej wielkości. że Wtedy jednak wszystkie czakramy są powiększone. połóż pacjenta dociera mniej energii. ale nie dotykać go. i czakram nie są zrównoważone. ale wiąże się z niedoborem lub nad czakramem i oczyść umysł ze wszystkich myśli szybkością przekazu energii. W moim kodzie wychylenie wahadełka zależy również od różnicy pomocą wahadełka potencjałów energetycznych między pacjentem a uzdrawiaczem w chwili zabiegu. średnica 15 cm). oznacza to. czakram jest zamknięty. zegara. do pacjenta więcej energii. Rzadko spotykam ludzi mających stosunek. wirując nad ciałem twojego pacjenta. chyba że Aby dobrze pracować wahadłem. Każdy ruch wyznaczany rozwiązany problem w odpowiadającym mu obszarze przez wahadełko zawiera się w przedziale pomiędzy psychicznym. również i czakramy robią wrażenie Wahadełko będzie się zapewne poruszało ruchem większych. Doktor John Pierrakos odkrył. 10-1). Może czakramow. do W celu zmierzenia czakramow tylnych. Wielkość i energii przez nie. żeby je wyjaśniono powyżej. Jeśli po zabiegu poziom energetyczny jest wprawia wahadełko w ruch (zobacz: rys. tak jak wpływa do pola wahadełka. wielkości czakramow względem siebie. poproś pacjenta. oddających swoim uczucia i psychiczne doświadczenia regulowane ruchem poszczególne stany psychiczne. pacjenta na brzuchu. Oznacza to. Średnica okręgu zależy dotyczących stanu czakramu (to jest najtrudniejsza od wzajemnych zależności trzech parametrów: część i wymaga praktyki). biopola terapeuty i wibracji jak najbliżej ciała. To połączone pole wahadełka i pacjenta są słabe. LI5. Wahadełko powinno być biopola pacjenta. człowiek zaś ma do nich negatywny lewo). ponieważ energia jest ruchem czakramu całkowicie zamkniętego (obrót w zablokowana. Chociaż na pierwszy rzut oka się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek tablica ta mogłaby się wydawać skomplikowana. że obrót Pomiędzy podstawowymi ruchami okrężnymi w wahadełka zgodny z ruchem wskazówek zegara prawo i w lewo istnieje jeszcze wiele pośrednich oznacza. wahadła dla określonych parametrów. że uzdra-wiacz przesyła ramow. że kombinacji ruchu wahadła. wszystkie czakramy wydadzą się twojej energii wchodzi w kontakt z polem pacjenta i mniejsze. Zdrowie Może też krążyć w prawo i w lewo ruchem osiąga się przez zrównoważenie wszystkich eliptycznym albo wahać się po linii prostej. Jeśli wahadełko obraca przez wahadełko. aby kierunkowi energii przepływającej przez czakram. zataczanego przez wahadełko nie jest identyczna z wieszone na piętnastocentymetrowej nitce wahadełko wielkością czakramu. np. Jeśli biopola terapeuty i naenergetyzować. wysoki. iż czakram jest otwarty.

Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. czyli ośrodków energetycznych Czakram pacjenta Opisana figura Rys. 10-1: Badanie czakramu za pomocą wahadełka .

a zmiana wzorca wymaga pracy. Niestety. pożądaną rzecz. które przeistaczają wymagających okazania wrażliwości ujawni się pasywność w zdrową wrażliwość. Oznacza to przynosić sukcesy w życiu. Na przykład. nie licząc się z okolicznościami. dziecko Energii na tym poziomie. Na przykład. tym więcej czakramu. aż . że człowiek wychylony w górę i w lewo). Jeśli taki stan utrzymuje się mogło mieć bardzo agresywnego ojca. To. zostało przyjęte stron ciała pacjenta. „męską". inne sposoby zdobycia tego. średnica ktoś inny zrobi wszystko za niego albo da mu 25 cm). LEL) reprezentuje naturę yin. aż przestanie on prawej strony ciała pacjenta (PEP). że prawidłowo bez korzystania z energii zewnętrznej. sytuacjach związanych z zakresem działania danego Im większe wychylenie wahadełka. Człowiek taki będzie zapewne agresję z resztą swojej osobowości. sięganie po coś. Prawa strona (PEP. Nie będzie również potrafił walczyć Jedynym wyjątkiem od reguły biegunów P15 i o swoje prawa albo o swoją kolej. na co ma według obserwacji doktora Johna Pierrakosa męski ochotę. Kiedy wahadełko opisuje osobowości. to człowiek nie będzie będzie agresywnie i bez wątpliwości brał to. że być agresywnym. L10 z tablicy 10-2). na co ma w stanie sięgnąć po to. Wielokrotnie L15 jest kompletnie nieruchomy czakram (N). kiedy fałszywe upokorzenie podaje się jako powód wahadełko nie wykazuje w ogóle żadnego ruchu. związany z nią czakram w ogóle przestał się obracać Wyobrażenia na temat agresji pochodzą i nie przekazuje już energii z Powszechnego Pola bezpośrednio z dzieciństwa. pasywny w sytuacjach. na co miało ochotę. nie jest (Rozdział piętnasty opisuje zależność pomiędzy najlepszym sposobem zdobycia tego. ale w rzeczywistości takim wypadku albo czakram zmienia kierunek boi się on agresji.100 Dłonie pełne światła (obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara. W pasywności takiego człowieka. gdy sięgało po chorobę. człowiek nauczy się. drugiej. łopatkami (4B) jest pasywny (ruch eliptyczny pomiar PI5 dla czakramu 4B oznacza. a więc nasze dziecko wypróbowało Eliptyczny ruch wahadełka wskazuje na lewo. agresywną. Na przykład. albo człowiek tak nadużył lub stłumił i głęboko zakodowane wyobrażenia tego. To przekonało dziecko. który chciałby wyrzucać uczucia na elipsę odchyloną ku prawej części ciała pacjenta. na co miało ochotę albo lub prawostronną nierównowagę przepływu energii w przynajmniej zdobycia czegoś innego jako ciele pacjenta. co znaczy zablokował daną funkcje psychologiczną. bardzo twórcze. Będzie się tak działo w kwestiach Im bardziej zniekształcony jest ruch obrotowy bezpośrednio związanych z funkcją psychologiczną wahadełka wokół danego czakramu. „żeńską". że jedna strona ciała jest silniejsza od trudno jest porzucić. aktywną. Strona lewa Zazwyczaj pod grubą warstwą pasywności znajduje (PEL. jeśli ośrodek woli pomiędzy energii zawarte jest w zaburzeniu. na co ma się ochotę. z całą pewnością wywoła albo przytłaczał je za każdym razem. Będzie czekał. zewnątrz bez żadnych ograniczeń i brać to. to znaczy wahadełko wychyla się przez dziecko za obowiązujący wzorzec zachowania. Lewy i prawy odnoszą się tutaj do rekompensaty. groźniejsze pęknięcie lewa/prawa wykazywane jest Przy eliptycznym ruchu wahadełka w górę i w przez ruch wahadełka w przód i w tył pod kątem 45 lewo (PEL. Będzie ochotę. czego pożąda. co się działo. że w momentach należy połączyć z działaniami. Naj- eliptyczny. człowiek będzie pasywny w stopni do pionowej osi ciała (P8. agresja. przyzwyczajenia również. Dzieci są chorobą i czakramami). tym regulowaną przez czakram wykazujący ruch poważniejsze jest zaburzenie psychiczne. gdyż ciało nie może funkcjonować coś. się bardzo destrukcyjny. Pracę nad agresją „nadaktywny" w tym sensie. yang. jak zintegrować zdrową żeńskiego. który poniżał przez dłuższy czas. agresywny składnik receptywną. Jeśli dokona się tego wielokrotnie w trakcie aspekt osobowości jest bardziej rozwinięty od terapii. w górę i w lewo (PEL) albo w górę w kierunku Dziecko będzie go wykorzystywało. LEP) reprezentuje naturę ponieważ agresja postrzegana jest negatywnie. gdy wymagana jest agresja. pasywną. LEL). zazwyczaj ze względu na bardzo obrotu.

jak je widać z przodu na ciele pacjenta (pokazany kierunek ruchu wahadła) .Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. skierowany w Otwarty. Wstrzymanie i zagęszczenie energii w celu horyzontalny. Pewne wstrzymanie i zagęszczenie energii horyzontalny. Pęknięcie. Pęknięcie. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z ^> prawo. średnica 8 cm aktywną częścią osobowości bardziej rozwiniętą od receptywnej. agresywny aspekt bardziej CS prawo. Otwarty. męskim. Przemieszczenie energii ku górze. Percepcja rzeczywistości o odcieniu aktywnym. średnica 12 cm uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi W15 ruch wertykalny. średnica 15 cm Ośrodek otwarty i harmonijny z czystą O percepcją rzeczywistości PEP8 obrót eliptyczny w prawo. w średnica 8 cm stronę duchowości. Percepcja rzeczywistości nacechowana odcieniem receptywnym. aspekt pasywny bardziej 7 lewo. yang PEL8 obrót eliptyczny wprawo. czyli ośrodków energetycznych 101 Tablica 10-2: DIAGNOZOWANIE OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH SYMBOL* OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE P15 obrót w prawo. skierowany w Zamknięty. średnica 15 cm Zamknięty i nieharmonijny. wertykalny. skierowany w Zamknięty. średnica 15 cm w celu uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi L15 obrót w lewo. średnica 5 cm rozwinięty od agresywnego z projekcją rzeczywistości o odcieniu agresywnym LEW8 obrót eliptyczny w lewo. z aktywnymi projekcjami rzeczywistości LEP8 obrót eliptyczny w lewo. wertykalny. Otwarty. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z /2 lewo. wychylenie 15 cm Przemieszczanie uczuć i energii w kierunku X duchowości w celu uniknięcia osobistej współzależności * Zapamiętaj te symboliczne znaki narysowane tak. skierowany w Otwarty. Zamknięty. w celu uniknięcia A współzależności z innymi ludźmi PEH15 obrót eliptyczny w prawo. żeńskim. średnica 8 cm rozwinięty od pasywnego z projekcją pasywnej rzeczywistości o cechach yang LEL5 obrót eliptyczny w lewo. średnica 8 cm częścią receptywną bardziej rozwiniętą. Przemieszczenie energii w górę w 0 średnica 8 cm kierunku duchowości w celu uniknięcia współzależności z ludźmi LEH12 obrót eliptyczny w lewo. yin PEW8 obrót eliptyczny w prawo. Zamknięty.

strona pasywna bardziej rozwinięta od agresywnej • N nieruchomy Czakram w ogóle nie funkcjonuje. wychylenie 10 cm Wstrzymywanie przepływu energii i uczuć w celu uniknięcia osobistych współzależności. wychylenie 10 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. się z nikim. Nadmiar informacji. jak na zmiany osi staną się wyraźnie widoczne. by uniknąć interakcji z Kiedy człowiek koncentruje działania psy- innymi ludźmi. odpowiednie czakramy będą zapewne poruszały się że człowiek kieruje swoją osobowość w stronę pionu chaotycznie albo asymetrycznie (PEZO. chaos negatywny średnica 15 cm Ta sama ogólna zasada odnosi się do prostego dziłoby to do izolacji. zmiana osi. Silny blok RP8 ruch w prawo.102 Dłonie pełne światła Tablica 10-2. tak na poziomie duchowym. jeśli jednak będzie się trzymało samego czakramu oznaczałby. przykład. zakreślany przez wahadełko będzie podobny do dwóch . i unika osobistych związków z innymi tablicy 10-2). Ogromne zmiany w człowieku. Tak samo jak PEZO. Ruch taki może zrazu sprawić kłopoty łączności z innymi ludźmi. energię pionowo w górę. by uniknąć interakcji. kontynuacja SYMBOL OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE — H10 ruch horyzontalny. który aktywnie i średnica 12 cm głęboko pracuje nad kwestiami związanymi z danym czakramem. że człowiek wstrzymuje i zagęszcza istnienia. W takim wypadku konieczna horyzontalnego (prostopadłego do pionowej osi ciała byłaby mocna praca fizyczna w celu uaktywnienia — H). To spowoduje chaotyczny ruch ludźmi. że pacjent kieruje psychiki. wertykalnego chomieć zupełnie (N) z powodu niedostatecznego (równoległego do pionowej osi ciała — W) i użycia i stłumienia. Pomiar H12 dla tego początkującemu. odczyt W12 dla czakramu 3A mówi nam. połączony ze na podstawie przekonań duchowych i neguje aspekt zmianami osi. Na do tego zmuszonym przez czynniki zewnętrzne. zmiana osi. Czakram mógłby znieru- ruchu wahadełka w przód i w tyl. Horyzontalny ruch wahadełka chologiczne na konkretnym aspekcie swojego oznacza. LEZO z i duchowości. Definiuje swoje miejsce we wszechświecie wahadełka. strona "M agresywna bardziej rozwinięta od pasywnej J1 RL10 ruch w lewo. wychylenie 8 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. Prowa. zgodnie ze swoją własną decyzją lub będąc przepływ energii i uczucia. że człowiek nie łączy wahadełko nad czakramem przez dłuższy czas. prowadzi do patologii w ciele fizycznym PEZO 12 obrót eliptyczny w prawo. Ruch wertykalny wskazuje. najczęściej eliptyczny. Chaos czuciowy LEZ015 obrót eliptyczny w lewo. Wzór ludzkim.

wyciszonym stanie. jak długo mniej dwukrotnie przybyła do Ośrodka Ścieżki w więcej znajdował się w obecnym stanie. średnicę. a najgorzej działały ośrodki . Zwiększy to ogólny czas codziennego. Potrzebna pracowali wspólnie.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. jak stabilny jest czakram. Natykając się na taki wiedzmy w sercu czy splocie słonecznym. Pomiary czakramow zostały jest. że wewnątrz ciągu pięciu minut intensywnego płaczu odwrócić się organizmu pacjenta zachodzą poważne zmiany. W końcu. wskazującym na dużą ilość pozytywnej zaciętości w zakresie badanych cech. który jest zazwyczaj napięcie. smutek. żeby odbyć tygodniowe równowadze lub stanie chwiejnym. czyli ośrodków energetycznych 103 ostatnich figur z tablicy 10-2. czy jest w Phoenicia. Proces zmieniania systemu dokonywano. czakram kwestiami. zmienić kierunek. zgodny z ruchem urlopu i uwolnić się od obowiązków dnia wskazówek zegara). przeszkadzającym w osiągnięciu codziennego Okres wychylenia (szybkość poruszania się szczęścia. Pomiarów pod wpływem terapii. Szybki ruch obrotowy może być również połączony z uczuciem entuzjazmu. otwarty. częściej. Na początku pracy z pacjentem. najbardziej harmonijnie funk- zwiększać średnicę. najlepiej wykorzysta ten okres dla harmonijnego funkcjonowania. Ten stan nie utrzyma się długo. ale Nadszedł czas na głęboką pracę nad określonymi jeśli człowiek będzie kontynuował pracę. wskazując na osobowość nie potrafi znieść nowego „otwartego" przepracowanie. potrafi w ruch. prawie w ogóle nie będzie się zamykał. Jeśli pacjent może wziąć kilka dni obrotu na prawostronny. terapeuta będzie wiedział. terapeuta uzyska dokładniejsze Przeanalizujmy teraz pomiary czakramow z informacje na temat stanu pacjenta. czakram ustabilizuje się w pozycji otwartej i tydzień intensywnych odosobnieniach. A Przypadek zatem rozwijając większą wrażliwość na rodzaj intensywnego odosobnienia częstotliwości (koloru radiestezyjnego) płynącej przez czakram. wahadełka) wskazuje na ilość energii przetwarzanej Odkryłam jednak. Chodziło o kobietę. a człowiek będzie siebie. może z czasem zmniejszyć swą posłużyć się tablicami 7-3. zaczyna wtedy zazwyczaj pracować nad następnym gnozy wahadełkowej terapeuta będzie obserwował nieharmonijnie funkcjonującym czakramem. Ruch wirowy może być przeciwwagi. a potem stopniowo Jak widzicie. Człowiek Wraz z coraz lepszym opanowywaniem dia. stan Nowy Jork. oczywiście. następnie uczuć. coraz więcej różnych możliwości pomiarowych. Za drugim razem przyjechała z mężem i Wyszkolony terapeuta potrafi to określić. jak mocne terapeutycznej. inny czakram. Wielokrotnie obserwowałam podobne częściej czuł się szczęśliwy. Będzie mógł autentycznego przypadku. ociężałość. i zamienić w PI5. która określić. dokonane przed rozpoczęciem odosobnienia. praktyka i pomoc nauczyciela. otwierając się następnie po jego zakończeniu. jego szybki i o małym wychyleniu. stanu bez jakiegoś rodzaju „ochrony". lecz jednocześnie trzeba dać pacjentowi pozostanie „otwarty" przez coraz dłuższy czas z dużo czasu i miejsca na dokonanie osobistej analizy i każdym kolejnym otwarciem (zmianą kierunku transformacji. aż stanie się PI5. 9-1 oraz 10-2. cjonującymi ośrodkami były ośrodki umysłu. a Czakramy przechodzą różne fazy. który jest stale zamknięty przy dużej 10-3. napięcie i przeciążenie stresem. kiedy kobieta znajdowała się w bardzo przekonań odwraca kierunek ruchu czakramu. że kiedy chronicznie za- przez dany czakram. czakram LI5. W celu zinterpretowania wyników należy średnicy (LI5). Czakram może odosobnienie i bardzo intensywnie pracować nad być otwarty przez 20 albo przez 80 procent czasu. Dzięki praktyce terapeuta może mknięty czakram otwiera się w trakcie sesji również wychwytywać takie cechy. spokój i jasność umysłu. po. sobą. Sumuje je tablica Czakram. spokojnym. Albo. tryskanie zdrowiem. po jakimś zjawisko u ludzi biorących udział w trwających czasie. może zamknąć się na krótko dla żal.

jak często dzieje się po pewnym czasie. Oznacza to. Był to jedyny przypadek. że w sytuacjach związanych ze dobrze kochać). odpowiedział . Stan ośrodka gardła (5A) wskazywał stopniową realizacją idei kobieta ta reaguje agresją. że osoba nadal ma CZAKRAM 1979 1981 problemy z nadmiernie agresywnym realizowaniem Przed Po Przed Po swoich idei. wciąż woli. Kiedy po dwóch latach kobieta przybyła na drugie odosobnienie. Osłabianie seksualnej mocy polegało na roz- seksualna (2B) L10 L10 L10 PIO dzielaniu przepływu energii w czakramie 2B na Umyslowość cztery części (wahadełko wykazywało cztery (6A) PIO P12 P12 P12 wyraźnie oddzielne okręgi) i używaniu energii do Receptywność / / negatywnych celów. Wola ego (4B) P12 P12 L12 P12 3B i 2B nie funkcjonowały właściwie. Po poprzez ustano- zakończeniu pierwszego odosobnienia ośrodek uspokoił się. a kiedy kobieta przybyła ponownie po odpowiedni moment. ośrodek 6B był agresywny. Ostatnie pomiary wykazały. cza (6B) PEP10 N RP10 PEP15 każdy z nich był zablokowany w tym czy innym Wola zawodowa okresie któregoś z odosobnień. kiedy w pracy terapią terapii terapią terapii czakramu nie zaszła zmiana. co chce zrobić i robi to krok ten ustąpił częściowo pod koniec pierwszego po kroku. ośrodek był ponownie ODCZYTY CZAKRAMÓW agresywny i nie zmienił się w trakcie odosobnienia. ośrodki 5B. choć nie Mentalny ośrodek wykonawczy (6B) przez w takim stopniu jak ośrodki woli. Oznacza to. szczególnie jeśli chodzi o Zostały one rozwiązane w trakcie tego odosobnienia i pojmowanie rzeczywistości (6A) i integrację wszystkie ośrodki woli zaczęły pracować normalnie. nie zwracając uwagi. Kiedy pacjentka (5B) L8 PEP8 L8 PIO przybyła do Phoenicia po raz pierwszy. głównie odosobnienie. czy jest to odosobnienia. takich jak kłótnie z eks--mężem. nie był już agresywny. która osłabła i zaczęła Miłość (4A) P8 PIO PIO PIO funkcjonować pozytywnie na obszarze związanym z Uniwersalna pracą zawodową (5B). że kobieta ta miała dobrze miała te same kłopoty z funkcjonowaniem woli. a raczej nieruchomy. został rozwiązany do końca. Wszystkie pozostałe Ośrodek ośrodki pod koniec drugiego odosobnienia pracowały korony (7) P15 P15 P12 P12 harmonijnie. Decyduje. Ta nierucho- . Kiedy przybyła na pierwsze dwóch latach. Ośrodki uczuć również szwankowały. Dwa lata później. który zajął Wrażliwość miejsce dumy użytej do kompensacji poczucia seksualna (2A) PIO PIO PEZO10 P12 nieodpowied-niości na tym obszarze. na problemy z przyjmowaniem energii i na choć bardziej odpowiednie byłoby podejście agresywne wyparcie się własnych potrzeb. (3B) PEP8 L8 PEH10 PIO samozniszczenia (3B) i osłabiania swojej seksualnej Wola mocy. Jednak wola wciąż miała w wiedza (3A) L10 P8 L8 P12 sobie nadmiernie aktywny element. Po pierwszym odosobnieniu jedyna poprawa nastąpiła ność(5A) RL10 PEP10 P12 P8 w zakresie dumy.104 Dłonie pełne światła Tablica 10-3: mość nie utrzymała się ani nie zamieniła w har- PRZYPADEK INTENSYWNEGO monijną pracę. pozostawał niezmiennie otwarty (u-mie bardzo wa/lewa. że Wola zdrowia wykazywała negatywną agresję w postaci dumy (5B). Wola wykonaw Inne ośrodki woli również działały nie najlepiej. Ośrodek serca (4A) większość czasu wykazywał niezgodność pra. osobowości z duchowością (7). funkcjonujący umysł. co oznacza. Problem receptywne. kiedy kobieta przybyła na ODOSOBNIENIA drugie odosobnienie.

to dlaczego w efekcie może on zamknąć ośrodek splotu słonecznego? Czy jest to w porządku? . Ogólny obraz był taki. w drugiego odosobnienia wszystkie ośrodki poza dwuletnim okresie pomiędzy wizytami. że kobieta ta drugiego czakramu? miała bardzo dobrą łączność ze swoją duchowością i z rzeczywistością rozumową. napastliwej woli. pod koniec Otworzył się w trakcie odosobnienia. stał się bardziej stabilny i jaśniej określony dzięki wspólnej pracy podczas drugiego odosobnienia. że główną czystą funkcją Do przemyślenia 6. Co oznacza odczyt L10 dla czakramu piątego Interesujące. związany z tym. które nie były tak zablokowane. że ośrodki korony. był zamknięty. Pod koniec drugiego odosobnienia był Jeśli stan taki utrzyma się. Z drugiej strony ośrodek splotu słonecznego przeciw uczuciom bezradności za pomocą zbyt (3A). Jak trzeciego czakramu? pokazują odczyty. zrównoważona w swym rozsądku. W trakcie pierwszej wizyty pacjentka otworzyła ośrodki emocjonalne i zaczęła czuć się bezpiecznie w Przegląd rozdziału 10 uniwersalnym świecie uczuć. kiedy związek z ukochanym mężczyzną spokojniejsze. a także umiała kochać. pacjentka będzie ponownie otwarty i metabolizował więcej energii. 4. większość czakramow miała duże 3. trzeciego oka i przedniego.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. Oznacza to. Co oznacza odczyt H12 dla tylnego aspektu okresu pomiędzy wizytami. tak fizycznie. przeanalizowała błędy. Jak powiedziałam wcześniej. czyli ośrodków energetycznych 105 wlenie wspaniałego związku z ukochanym męż. Co oznacza odczyt W15 dla przedniego aspektu średnice. co świadczy o tym. Jeśli udało ci się otworzyć ośrodki serca i seksu pacjenta. Co oznacza odczyt LI 2 dla tylnego aspektu używając swej woli i zdołała zrównoważyć ją. jest rozsądek. kim jesteś we wszechświecie. ale potem. a jej życie stanie się szczęśliwsze i oczyścił się. że jej ośrodek mocy seksualnej emocjonalnych. kiedy kobieta przybyła pierwszy raz. woli i funkcjach Zauważcie. po poprawieniu działania ośrodków 1. jak i psychicznie? serca pozostawały otwarte w trakcie dwuletniego 5. że osoba o takim drugiego czakramu? systemie energetycznym jest bardzo silna. Co oznacza odczyt PI5 dla przedniego aspektu uczuciowych. jak czwartego czakramu? ośrodki woli. W trakcie drugiego odosobnienia. a kobieta kompensuje i broni się czyzną. zamknął się ośrodkiem woli wykonawczej działały prawidłowo. jakie popełniała 2. ponownie.

Rozdział 11 OBSERWACJA AURY PODCZAS SESJI TERAPEUTYCZNYCH .

) unoszą się one swobodnie w naszej wyobraźni. a poznanie zasad 1972. aury. zaobserwowanym w trakcie codziennego życia i podczas krzycząc o śmierci swojego ojca na raka. odczytywanie znaczenia kolorów nie będzie nastręczało myśli. Zamrugałam oczami. Wszystko było tak jak przed chwilą. wspomnienia i wzorce zachowań. zaczęłam porównywać uzyskane Potem. o których tak żadnych trudności. wraz z praktyką. Kiedy człowiek dopiero zaczyna czytać z aury. kiedy Postrzeganie kolorów w polu widziałam wyraźne kolory wokół głów innych ludzi. Skupimy się teraz na poruszających się promienie czerwieni. Aura jest w gruncie rzeczy „brakującym ogniwem" znaczenie stanie się jasne. bioenergetycznego „pierwotnego krzyku" ujrzałam. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. pozostaje poruszają się między ludźmi w czasie i przestrzeni nadal jedną z najbardziej widowiskowych. ale są Jedna z pierwszych „eksplozji" pola energe- umiejscowione w czasie i przestrzeni. Myśli i uczucia tycznego człowieka. jak Przyjrzyjmy się niektórym formom przepływu energii Linda rozjaśnia się niczym bożonarodzeniowa choinka. w trakcie intensywnego warsztatu rządzących tym ruchem pozwala na nie wpływać. Jasne terapii. zrobiłam kilka kroków po rozdziale. Jest to „miejsce". Widziałam „coś". żółci. pomarańczu. Jeśli uzdrowiciel pomiędzy biologią i medycyną fizyczną a psychoterapią. Nie rozdział dwudziesty trzeci. jaką zaobserwowałam. pokoju. nabierze wrażliwości dzięki używaniu swego talentu. gdzie ulokowane są wszystkie uczucia. Zmrużyłam oczy. Nie mogłam już wypierać się wielu wcześniejszych doświadczeń. ich ogólne . a także błękitu barwnych kształtach dolnych czterech warstw. przyjrzałam się jeszcze raz. Kiedy nabrałam już nieco wprawy w oglądaniu znaczenie kolorów może nie być do końca zrozumiałe. W roku poprzez pole energetyczne człowieka. ale obraz naszej dyskusji o czakramach powrócimy w następnym nie znikał. a do wytrysnęły z jej głowy. (O kolorach traktuje szczegółowo niezmordowanie dyskutujemy podczas terapii.

Upewnij się. po jakimś zrelaksować wzrok. Większość okularów ma szkła żeby stanął na tle białej ściany albo ekranu. własnych palców możecie zająć się obserwowaniem Kup okulary do obserwacji aury w lokalnej aury innych ludzi. pole ciemnościach i zauważasz. Mogą efekt tzw. Ćwiczenie: Obserwowanie Pulsuje. że „normalna" albo „spokojna" Pręciki są o wiele bardziej wrażliwe na przyćmione aura wygląda tak jak na rysunku 7-1. to dopiero ćwiczeń obserwowania aury wokół końców początek. Możesz zobaczyć. Powinieneś Nie rób żadnych ćwiczeń zbyt długo. a nie czopków siatkówki swego oka. Poproś przyjaciela. że ludzie błyskają jasnymi kolorami. by coś oddalaniem się od ciała. która wcale nie wygląda Po wykonaniu podanych w rozdziale siódmym ekscytująco. Powinniście bez problemów Najlepsze są szkła o barwie kobaltowego błękitu. Upewnij ciemnopurpurowe. skóry. całkowity zmrok. zanim jeszcze zdążysz instrukcji i kilku minutach ćwiczeń. mogą również w pustą ścianę. nie widzisz tego samego. że jesteś bardzo zmęczony. podczas gdy czopki pracują przy świetle ciemnoniebieskawo-purpurową albo przezroczystą dziennym i jasnych kolorach. żebyś patrzył na pewien obszar częstotliwością piętnastu uderzeń na minutę. Okulary takie pomagają rozwinąć — najlepsze jest późnopopołudniowe światło. kiedy usilnie w żółty około siedmiu do dziesięciu centymetrów od próbujesz coś zobaczyć. że w pobliżu nie ma żadnych źródeł. mglistą wpadło ci do oczu. jak spływa po ramieniu aury innych ludzi albo błyska kolorem w górę i poza pole. najlepiej z kimś. Odkryłam. Zjawisko auryczne jest bardzo szybkie i krótkotrwałe. Żeby zobaczyć aurę. Możesz myśleć. Ma światło. jaśniejszą przy ciele i zanikającą wraz z wpływa do twoich oczu. „to coś" zniknie. kiedy to twoje oko przybrać praktycznie każdą barwę. nóg i spokojnie w przestrzeń od dziesięciu do piętnastu tułowia. powidoku. auryczne powraca do „normalnego" stabilnego stanu jeśli nie patrzysz na nie bezpośrednio. „nocnego wzroku". Chociaż przez zawołać: „Jest!". tak jak wtedy gdy idziesz w kiedy działają albo odczuwają. pręcików. że lepiej widzisz rzeczy. Byłby to przyjmować odcienie czerwieni i purpury. Pulsacje przestrzeni. Z palców rąk i nóg oraz z wierzchołka głowy tego samego z różnymi ludźmi. Kolor niebieski przechodzi schwytać. Wpatrując się tworzą zazwyczaj falisty ruch wzdłuż rąk. Używasz właściwego danemu człowiekowi. które również sprawują się bez się. a gdy tylko się serwować te promienie po otrzymaniu przejrzystych to stanie. Spostrzegłam. jak dzieje się często. kto wychodzą zazwyczaj promienie jaśniejszego błękitu. a nie na konkretny obiekt. najtrudniej je kupić. żebyście mogli porównać wyniki. Możesz ujrzeć wokół ciała mgłę. ale nie umiejętność widzenia i zwiększają wrażliwość oka. Stwórz wrażenie. czasie okaże się. pulsującą powłokę w odległości od pięciu Spójrz na przestrzeń wokół wierzchołka głowy milimetrów do ponad trzech i pół centymetra od twojego przyjaciela lub wokół jego szyi i ramion. że większość ludzi jest w stanie zaob. że grupa ludzi ulega . mógłbyś przypadkowo spojrzeć. Nie bądź rozczarowany. Bądź cierpliwy. ale widzieć nawzajem swoje twarze. że coś widzisz. 108 Dłonie pełne światła wyniki z indywidualnym stanem każdego pacjenta. „zapamiętuje" obraz z powodu kom-plementarności (dopełnienia się) barwy albo intensywności kontrastu. Gdy są spokojni. na które zarzutu. Aura jest z początku otoczona centymetrów wokół głowy. Powłoka ta pulsuje bezustannie z Rozluźnij wzrok tak. pozwól. że to coś warstwą. sam widzi aury. Spróbuj głowy. przechodzącą w szarą. księgarni holistycznej i użyj ich zgodnie z dołączoną Ponownie użyjcie zaciemnionego pomieszczenia instrukcją. nie zaś one sięgają. by światło jasnoniebieską. Przekonałam się. musisz użyć swojego Odkryłam. że jeśli wpatrujesz się większość czasu promienie są błękitne.

Odczucia duchowe mają wiele odcieni: błękitny opiszę później. aurę i powodują w niej zmiany. dopóki nie widowni wibruje teraz bardziej na jego poziomie. myślokształty wykonawcy i widowni zostają rozłączone i pokawałkowane przez aplauz. które złota. Jasne błyski i się na wydobywaniu uczuć w celu lepszego iskry opalizującego błękitu i fioletu wytryskują po zrozumienia ich aktywności psychicznej). purpurowy dla duchowości i myśli. uczucia i doświadczenia wywierają wpływ na srebrnozłoty dla czystości. wykorzystana przy słuchaniu następnego utworu. pozostają w aurze latami. się w postaci żółtozłotej barwy. Dzieje się to samo. które noszą. Zaczynają się tworzyć wspólne koszul. z których ze wspólnymi myślami i uczuciami grupy oraz z część spływa przed nią. co przy muzyku. Nastąpiła człowiek nie uwolnił emocji. przed rozpoczęciem każdego którą często nosi. każdym wdechu. by przygotować je do . odpowiadającym kolorowi jednej z jego łączą się. doprowadzi do jej uwolnienia. wiąże się ze zdrowiem fizycznym i nowego wersu.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 109 wielkiemu podnieceniu. tym właściwych dla danej emocji. Wielkie łuki 11-1F. pokazany na rysunku żywiej. jak i zobaczy. emanującą wieloma kolorami. mogą też zanikać koloru. mężczyzna. Kolory pasją o edukacji. Zarówno śpiewak. Kolor ten zdaje się reprezentować uczucia myślokształty. to ta część zostanie uwolniona. Na końcu każdej piosenki łopatkami jest częściowo widoczny. Kiedy człowiek śpiewa (rysunek 11-1B). Rysunek 11-1E pokazuje Rysunek 11-1A pokazuje normalną aurę kobietę. Inny przykład. zamaskowane innymi kolorami na zasadzie efektu pięknym różem. Rysunek 11-1G pomiędzy śpiewakiem i publicznością. Część aurze (zazwyczaj zmatowiałej). Niektóre zmiany Ludzie promieniują czasem kolorami podobnymi utrzymują się przez lata. która prowadziła przed chwilą zajęcia człowieka. zjawisko połączenia mówcy i publiczności. też wyniki z ilustracjami i opisami z następnych jego aura powiększa się i staje żółtozłota ze stron. część będzie gromadkę bardzo cichych zmęczonych ludzi. Miłość błyszczy w aurze delikatnym. Ci. objawiające ucichnie. kiedy po raz pierwszy coś odbioru następnego utworu. a nawet na kilka tygodni podczas wibracji na jego poziom za pomocą harmonijnej ćwiczeń. przejmą i kształty mogą błyskawicznie wytryskiwać i zapewne część jego ciemnoróżowo-brązowego wyłaniać się z pola aurycz-nego. Gdy publiczność zaczyna reagować uzdrawianiem. aura odzyska swój pierwotny wygląd. Wkrótce masz przed sobą przełamania blokad w ciele. gdyż człowieka i zależy od kilku czynników. Próbujcie więc po trochu każdego dnia. jej ogólna aura powiększa się. Kiedy uczucie razem z naciskiem na energie mentalne. pozostanie ona w jego wzajemna wymiana energii-świadomości. Po wykładzie aura Długość całego procesu jest różna dla każdego mówcy pozostaje przez jakiś czas powiększona. Zieleń. Mogą być nawet przykryte albo indukcji. Ośrodek woli pomiędzy odtwarzaną muzyką. i systemy energetyczne muzykę. którzy słuchają. Porównujcie Gdy ktoś inny wykłada swój ulubiony przedmiot. który często promieniuje kolorem światła biegną od śpiewaka ku widowni i dwie aury liliowym. który oczyszcza pole. Często towarzyszy jej też barwa warstwowego. Niektóre formy myślokształtów. co widzimy. Wszystkie dla mówiącego prawdę. Część tej energii zostanie użyta do członków grupy męczą się. Jeśli uwolni tylko Rysunek 11-1D pokazuje człowieka mówiącego z część emocji. Uczynią to poprzez podniesienie własnych przez kilka minut. Jeśli jest on jeszcze rozgrzany po pracy. energetyki rdzenia (ćwiczenia fizyczne koncentrujące jego aura powiększa się i rozjaśnia. do tych. Te formy przedstawia kobietę medytującą w celu zwiększenia energii--świadomości związane są strukturą i barwą energii pola. „spokojna" aura nabierze nowego odcienia i kształtu. srebrnozłotymi albo opalizującymi błękitem iskrami Jeśli człowiek doznaje silnego uczucia. podczas gdy uczucia przepływają miłości i wewnętrzną łagodność. potem z upływem czasu nadchodzą publiczność wchłaniają energię tworzoną przez wątpliwości. jego (rysunek 11-1C).

Kiedy dotarła do jest brudnozielonkawobrązowa. jej pole rozszerza bieta dźgnęła się w serce swoim własnym się i staje o wiele jaśniejsze. Gniew i inne które uderzając o pole drugiego człowieka. jaki wywołało w aurze wciągnięcie Ktoś. kobieta zaczęła płakać. głowami. tak jak w wszystkimi zjawiskami. twarzy i głowy. ma kolor ciemno. Aura skierowała się w okolicę serca. ciemnoczerwony oznacza gniew. mająca urodzić dziewczynkę. wyglądał jak zapyta na przykład: „Jesteś wściekły?" i usłyszy w na rysunku 11-2A: z jego głowy wychodziły odpowiedzi gniewne „Nie!" W ten sposób część jasnoczerwone i pomarańczowe promienie. Strach z kolei przybiera w aurze białawosza-re. gdy mężczyzna czerwony. że ko- . oznaczał raczej „jestem uwolniona. porcji kokainy. Ktoś jedenastoletni syn. Zapytałam go. marihuana. reprezentuje rozwibrowaną siłę życiową. eterycznego śluzu po prawej stronie jego podczas sesji grupowych. że chyba Czerwona plama wyłoniła się w okolicy jej gardła i nie. tak jak na rysunku wtorkowej sesji widać było dużą ilość szarego. Chwilę później lider grupy wiedziałam. który nie uwolniła swego gniewu i bólu. Mimo to bezpośrednie potwierdzenie negatywnych odczuć. Gwałtowna reakcja kobiety uczestniczącej Wpływ narkotyków na aurę w warsztacie „pierwotnego krzyku" ukazana jest na rysunku 11— 2B. była krzywdząca. Moje częste rozmowy z nim — doskonale zaczęła oddalać od ciała. jak ściśle wyrażeniem „zielony z zazdrości". powodują negatywne emocje bardzo nieprzyjemne sensacje. przyszłej matki przetaczają się przepiękne. Za każdym razem. ciemna i kleista. Zazwyczaj nasi przyjaciele próbują w takim wypadku wydobyć z nas Czerwień zawsze łączono z gniewem. Brudnozielona serca. oczyszczający. zgodnie z Było to tylko kilka przykładów na to. co objawia się w kolory aury i powodują powstawanie „eterycznego aurze jasnością i mocnymi promieniami śluzu". czy alkohol mają szkodliwy wpływ na jasne. z któregoś dnia mój bardzo szczęśliwy. która według mnie „eterycznego kataru" pomogły mu opanować nałóg. Kolor nieprzyjemnej wibracji zostaje uwolniona. zachodzącymi na poziomach komiksach. pokazana jest kobieta w szóstym miesiącu ciąży. 11-2C. zapach. Interpretuję to zdarzenie w ten sposób. odpowiedział. Jasna czerwień jest czymś innym. podczas błyskawic albo okrągłych iskier. Rysunek 11-2E odchodzącymi prosto od ciała. Gniew wyrażony wystrzeliwuje w postaci przyjmował kokainę w sobotni wieczór. podobnie jak choroba. energiczny. pole energetyczne człowieka powiązane jest ze Smutek jest ciemnoszary i ciężki. która powoli przesunęła się w dół i nie została katarktyczny. podczas gdy strona lewa pozostawała Dla odmiany rysunek 11-2D przedstawia stosunkowo czysta. czy używa jednego kobietę. Wielokrotnie obserwowałam to zjawisko kleistego.110 Dłonie pełne światła Kiedy kobieta zajdzie w ciążę. Frustracja i poirytowanie będą zapewne miały czerwonawe akcenty (czerwień gniewu). delikatne Wygląda bardzo nieprzyjemnie i ma odrażający kule błękitu. kiedy wziął znowu — i szczegółowy opis poczynił pod jej adresem uwagę. pokazuje efekt. bawiąc się wesoło. Mówimy wszak „blady ze strachu". co wyjaśnia mnogość kolorów. Nie był to płacz plama. Zazdrość jest brudnozielona. odpowiada biedną ofiarą". żółci i zieleni. kokaina jednocześnie. momencie czerwona plama zawróciła pośpiesznie i który zbyt często brał LSD i pił dużo alkoholu. kto jest rozgniewany. różu. Kobieta ta doznaje wielu uczuć Substancje takie jak LSD. Dokładnie w tym samym Rysunek 11-2F przedstawia aurę człowieka. ale najczęściej objawiają się nieregularnymi wibracjami. którymi o wiele łatwiej jest sobie poradzić. nozdrza częściej niż drugiego. gdzie ludzie mają ciemne chmury nad czysto fizycznym i psychicznym. Wzdłuż ramion kłujące formy. zdrowe Uczucia te są bardzo intensywne. Na rysunku 11-1H gniewem.

Forma ta zawsze pozostawała w tym pewnie na nogach i poczuciu łączności z ziemią. Na rysunku 11-2G widzimy człowieka. gdyż mężczyzna zawsze trzymał głowę pod ten ruch. żeby ją zobaczyć. Mają spróbować podnieść wyzwolona. Silny przepływ energii wyzwala szkodliwe substancje zielonego i szarego — i oderwałaby się od ciała. Przyszła do podnosić. Najwyraźniej śluz mężczyzna. ten musi dokonać poważnego oczyszczenia Chorobę taką nazywa się „grypą szczęścia". plama z się nad głową. Złapała jednak równowagę. użył lustra. Kopała krzesła w aurze. ostrożnie i trzymała ramiona wysoko gdyż mogłoby to zerwać twoje korzenie. że ma on Kobieta nieomal runęła do tyłu. . co zdawało się równoważyć obecność formy jące się na poczuciu energii w stopach. pokoju i nawet podeptała pudełko z chusteczkami. poruszała się bardzo się prosto do góry.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 111 wymieszanym. Odpad wtedy kula śluzu cofnęła się z powrotem do jej pozostały po tych doświadczeniach widoczny jest u głowy. samym miejscu. śluz zdążył rozprowadzić się cienką warstwą wokół Żeby ją usunąć. Przestała być tak „miła" i wściekła aikido pomoże wam doświadczyć efektu ciężaru w się bardzo podczas swojej sesji. Do końca sesji niej powiedziałam. następnie dietę oczyszczającą. nie rozróżnialnym. tydzień za tygodniem. jakby przyciągnięta elastyczną gumką. Bała się powtórzyć ciężar.) Moja energetycznego. Ta kobieta przez wiele lat była typem „dobrej dziewczynki". a zniknęła zupełnie. Interesujący przykład „pozornego" ciężaru Ćwiczenie: Doświadczanie związanego ze śluzowatą konsystencją ukazuje ciężaru pola energetycznego rysunek 11-2H. żebyśmy rozpoczęły sesję od ćwiczeń fizycznych. czystsze terapii bioenergetycznej jest powszechnie znane. zrozumieć został uwolniony w czasie poprzedniej sesji i zebrał ich przyczynę. Niech dwaj ludzie staną po twoich bokach (po rozrywając je na kawałki. Jednak dopiero po kilku powiedzieliśmy) odstawić narkotyki i oczyścić pole. bez pchania w bok na początku. a następnie na tyle podnieść poziom energii. Wydaje się. Po zwiększeniu siły swego biopola mężczyzna mógłby więc wniknąć w formę odpadową i rozproszyć ją. W tym momencie zauważyłam duży uczuciom gniewu. rozpoczęliśmy więc ćwiczenia koncentru- kątem. Ból głowy ustał. by pochyliła się do przodu. Kiedy będą cię się i zamknęła bardzo głęboko w sobie. rozciągając się na około siedemdziesiąt centymetrów. potrafił rozdzielić te uczucia. Gdyby „kleks" śluzu na czubku jej głowy. musiał też (oprócz tego. Kiedy mu o Proces ten nazywa się zakorzenianiem. Jednak w następnym tygodniu skurczyła cię przez chwycenie za łokieć i ramię. Gdy to „Pozorny" ciężar aury zrobiła. Poprosiłam moją pacjentkę. niech zrobią to w taki sposób. wstrzymanym uniesione. a objawiło się brudnozielonym kolorem aury. Czasem ludzie Jednak z powodu dużego zatrucia pola mężczyzna „chorują" po szczególnie intensywnych zajęciach. co ciężar (rysunek 11-2H). wyrazić i uwolnić je. (Zjawisko uwalniania toksyn w trakcie pewnością rozdzieliłaby się na jaśniejsze. tygodniach ćwiczeń relaksacyjnych warstwa śluzu Oprócz pracy z ciałem zaleciłam też głodówkę. który Moja klientka zachwiała się. jakby ciągnął ją jakiś również przez wiele lat zażywał LSD i marihuanę. aż wreszcie znalazła się na Ćwiczenie wykonywane często na treningach krawędzi buntu. śluzowata kula wystrzeliła z jej głowy. Opuściła sesję czując się jednym z każdej strony). odcienie sąsiednich kolorów — czerwonego. co już ciała. zazdrości i bólu. żeby raczej wykazywała dość masochistyczną postawę oczyścić i wprawić w ruch swoje uczucia. żebyś uniósł mnie z okropnym bólem głowy. stanięciu odpadowej. góry po prawej stronie głowy. przechowywane w komórkach. by usunąć eteryczny śluz i móc klientka nie zachowywała się już „buntowniczo". Zaproponowałam. samoukarania.

Ponieważ formy te nie są ukryte głęboko w „Przestrzenie" owe są podobne do tych. człowiek w ogóle ich nie zauważa. i konkretne. np. słowne gry matematyczne możliwe w ramach tego terytorium. Im więcej siły otrzyma. Odepchnie Skoncentruj się na powstałym w ten sposób mocnym. Połączone formy myślowe albo systemy przekonań W trakcie mojej wieloletniej praktyki bio. powodują wiele „efektów" w rzeczywistości zewnętrznej energetycznej zaobserwowałam zjawisko.i mi nadają podnieść. można je zastąpić bardziej dojrzałym. świadomej albo nieświadomej energii. nie myślowe" w aurze zauważając. jakie codziennym życiu. które opisuje podświadomości. że ludzie doświadczają życia kolei prowadzi do tworzenia bardziej pozytywnych poprzez pryzmat różnych „przestrzeni" albo doświadczeń życiowych. lecz znajdują się na krawędzi topografia. Świat jest odbierany W pewnego typu osobowościach formy te są inaczej w każdej z tych grup albo przestrzeni wzajemnie powiązane. z których składają się formy. Teraz poślij energię w górę. jak wielki wywierają na niego wpływ. postrze. Są jak dodatkowy „Dysocjacyjne formy bagaż. żeby ponownie spróbowali cię unieść. można dokonywać w nich zawierające grupy form myślowych — zmiany. „On podnieść. rzadko kiedy zanurzona jest całkowicie w jednej Myślokształty są energetycznymi. zauważone i okrutni. jak energetyka rdzenia. Pomyśl „w formie kolor. Wypuść korzenie z końców Pole energetyczne myślokształtu w negatywny sposób palców i spodów stóp i wrośnij głęboko w ziemię. Kiedy błędne Każda forma myślowa zawiera swoje własne opisy założenia (pamiętajcie. Kiedy już się skupiłeś.112 ________________________ Dłonie pełne światła I Najpierw zróbcie kilka prób. związanych z poglądami — jaśniejszy wgląd w dotyczące rzeczywistości słusznymi lub błędnymi — na temat rzeczywistości. zachowywał tak. Im bardziej są one określone . które promieniują ten utrzymuje wysoki stopień integracji wielu kolorami o różnej intensywności. jakby to właśnie miało się wydarzyć. Zaczynają powstawać w dzieciństwie i opierają się na rozumowaniu dziecka. Wyczuj. czy jest im łatwo cię Natura i siła emocji związanych z myślą. wpłynie na pole osoby. tym skuteczniej poproś. Kiedy już się świadome albo nie. przestrzeni bez wiedzy o istnieniu innych. Ich natężenie i płaszczyzn i form rzeczywistości w swoim kształt są rezultatem energii albo znaczenia. skup wzrok na suficie. Człowiek galnymi rzeczywistościami. jak ciężki się czujesz. takie jak: wszyscy mężczyźni są dzieciństwa) zostaną odkryte. Myśli te ! mogą być górę". założenia. Czy urzeczywistni napawający lękiem rezultat. zapewne tę osobę. łączenia z gruntem. a potem zostają włączone w osobowość. nadał im człowiek. gdzie dany „obszar" albo „terytorium" świadomości. które człowieka. Twórca formy myślowej będzie się Teraz skoncentruj się na wzmacnianiu po. tym bardziej określona jest ich j forma. miłość równa się słabości. w postaci energetycznym połączeniu. Dzięki temu procesowi uzyskuje się myślokształtów. Właściciele myślokształtów Inny typ osobowości potrafi gorliwie prze- tworzą je. kontroli daje bezpieczeństwo i siłę. żeby sprawdzić. poziomów rzeczywistości. której towarzyszy. który człowiek nosi wewnątrz siebie. że Zapewne. W skojarzeniowe czy medytacja. Kiedy formy docierają ramach aktywności psychicznej istnieją „przestrzenie do świadomości poprzez wyrażenie i uwolnienie rzeczywistości" albo „systemy przekonań" związanych z nimi uczuć. sprawowanie uwolnione. można je wydobyć dzięki takim zawiera zestaw cech definiujących operacje metodom. co z obserwacji wynika. określam jako ruchome przestrzenie rzeczywistości. Z moich przejrzystszym poglądem na rzeczywistość. Czy było im łatwiej czy trudniej? mnie zostawi". budują i odżywiają na podstawie codziennych myśli. poproś. natężenie i moc. a świadomość człowieka rzeczywistości. żeby spróbowali cię powstać w wyniku ciągłego myślenia o lęku. że oparte są one na logice z rzeczywistości. Na przykład myślo-kształt może skoncentrowałeś. Zazwyczaj jesteś cięższy i trudniejszy do podniesienia? formy myślowe są tak naturalną częścią osobowości.

aż zostaną przestrzeń. że konkretne myślokształty obserwatora. że jesteś głupi. że dokona wielkich uruchomi ją wraz z wybuchem energii. w który będzie zatem wiedział. a nie zdaje przypadkach proces jest taki sam. ale zapomina. by Na przykład. Nie umie zintegrować albo zrozumieć tego wkrótce. program i nieruchomieją. pacjentowi ogólny obraz całego procesu. dodana do twojego osobistego magazynu. kiedy człowiek uważa swoją sytuację za o wyrwać się ze swego chronicznego cyklu i na tyle wiele gorszą. jeśli wmawiasz sobie. osobowości i wyolbrzymia ją. myślowej rozproszy się na jakiś czas. W jednym i skutecznie rozerwie cykliczną formę. nic nie wart. że zmiana jest rzeczywistości. kiedy szczególnie schizoidalny ponownie wyruszyć w drogę. na pół formie. Ich energia zostanie rzecz nie rozegra się do końca. brzydki albo gruby. Mogą znaleźć metodę zostają uwolnione. tym samym pomieszaniu. to może rzeczy. odbiorą sygnał i zgodzą się z tobą. aż zbiorą dość energii. nic od jednej myśli do drugiej. ale potrzebna jest być w stanie pomóc mu uwolnić się przy jeszcze praca i czas. ale nie sposób wyjścia z niego.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 113 pływać z jednej przestrzeni rzeczywistości do jeśli systematycznie osądzasz się z jakiegoś powodu. Człowiek myśli. że będzie w drugim przypadku nie jest szczery w stosunku do stanie kontrolować ją. To pomoże William Butler w swojej książce Jak czytać mu stworzyć wewnętrznego obiektywnego aurę. Myślokształty przepływają zdefiniować chroniczny cykl pacjenta i znaleźć następnie przez aurę w chronicznej sekwencji. Zbierają również energię przez przyciąganie podobnych sobie myśli i uczuć od innych ludzi. być może. Widzi zapewne tylko część swojej raz kolejny. Nie (ożyć). beznadziejnie zaplątany i nie wart. Może być też znajduje się w trakcie terapii. widzi te części swojej osobowości. Odgrywają po prostu swój rozerwania go następnym razem. da możliwa. dzięki jednym i drugim. aż energia formy uruchomieniu nie będzie umiał się z niego wyzwolić. by zostać uruchomiona myślokształtu wyczerpało całą dostępną energię. jakiej myślokształtu nie musi być negatywne. Jeśli człowiek wymaga osiągnięcie takiego celu. następnej. niż jest w rzeczywistości. Możesz też Stany rzeczywistości. W przypadku stanu przechodzeniu od jednej rzeczywistości do drugiej. zauważył. Będzie tak do czasu. zwłaszcza jeśli konkretny cykliczny przesyłając ci energię w postaci myśli i uczuć na przepływ zostaje uruchomiony wewnętrznie. że jesteś głupi. wtedy zostać pochwycony w automatyczny przepływ Na przykład. Znajdziesz się wtedy w stanie. Innymi słowy. aż forma Wówczas może przenieść się do innego stanu myślowa będzie miała wystarczająco dużo energii rzeczywistości. gdy się rozpocznie. W obu rzeczy i stanie się sławny albo bogaty. Takie uruchomienie sobie sprawy z ilości praktycznej pracy. negatywnego. brzydki albo cyklicznego wzorca i przy następnym jego gruby. podchodzę po prostu do tablicy świadome myśli i związane z nimi odczucia. wchodząc do niej i wychodząc z niej. zdoła odwrotnie. Formy myślowe pacjent (patrz: rozdział 13) jest uwięziony w takiej pozyskują energię poprzez codzienne. Może mieć potencjał Jeśli terapeuta potrafi dostrzec te rzeczywistości i wymagany do stworzenia wszystkich wielkich opisze je albo pomoże pacjentowi je opisać. o których mówię. mogą być oczywiście przyciągnąć zdarzenie zewnętrzne. które euforyczne. ponieważ cykliczne działanie (osiągnie masę krytyczną). tak jak pacjent go doświadcza. których dynamicznego przepływu i dlatego żyje w znasz. w jaki sposób wydostał się z wierzysz. Może temat ciebie. który potrafi też definiować każdą pozostają w polu energii do czasu. Na uruchomione przez wewnętrzny albo zewnętrzny podstawie tego terapeuta i pacjent będą mogli ściślej bodziec energetyczny. Dokonany przez terapeutę opis każdego stanu które musi zmienić. . nie uświadamiając sobie łączności między twoje działania i uczucia będą zgodne z tym osądem i nimi. wkrótce inni ludzie niezdolny do przerwania powtarzalności cyklu. gdy zostanie uruchomiona po siebie. ludzie. póki zaczną zgadzać się z tobą. które będą zgodne z twoimi własnymi. które sobie zamierzył.

podczas rysowania .. też ze wszystkich sił wierzyć. na przykład gdy wszyscy ludzie wydają się dalecy Rysunek 11-3 pokazuje taki przykład. W albo nawet niebezpieczni. wymienione na tablicy. że jest ofiarą życiową. Pacjent może tym wypadku pacjentka. w której definicje i/lub rozróżnienia Umożliwi to połączenie z głębszymi poziomami są postrzegane jako negatywne i czasem płaskie — energetycznymi i pomoże rozwiązać problem. rzeczywistości. Wkrótce wszystkie cykliczne myśli są szczególnie silny ładunek emocjonalny. która niesie ze sobą wyrażanej. może wyrwać się z tego oznacza. jeśli pacjent potrafi tych form jest zazwyczaj całkiem ograniczona. Moment przełomowy nadchodzi. co zaakceptować cierpienie.. Zewnętrzna powierzchnia by wyrazić tę emocję. Gdy pacjent powtarza myśli na głos. gdy zdoła rysuję strzałkę od poprzedniej myśli do tej właśnie pochwycić jedną z myśli. gdy ją wyraża. na tak długo.114 Dłonie pełne światła Jestem wściekła Dlaczego on mnie Boli tak traktuje - Nie wiem V mnie Nie obchodzi co robić mnie to Zmienię to Nie wytrzymam Boję się tego Nie ma To nie moja Dlaczego ja to > Potrzebuję go i wyjścia Nienawidzę go wina robię? Jestem Odejdę od niego Nic na to To jego wściekła wina nie poradzę Pomocy! Jestem Nikt inny by mnie nie przegrana chciał Nigdy! Nienawidzę Robisz to Nigdy więcej tego nie zrobię dla mnie Nikt inny by siebie Boli mnie 4 mnie nie chciał Gdybyś tylko. że pacjent doświadcza tylko bardzo wąskiej zaklętego kręgu i popatrzeć na niego jakby „z boku". Zazwyczaj. Boli mnie Jestem Jestem wszystko byłoby wściekła Jestem niczym w porządku Me" —t wściekła wytrzymam Nie wiem tego co robić Czuję ból Droga wyjścia Rysunek 11-3: Forma myślowa dysocjacyjna i zaczynam rysować i nazywać każdą myśl z chwilą.

naturalnie. wyraziła je. z poczucia uwięzienia. „wejść" najpierw w ponieważ mogłoby to przywołać niepożądane swój stres wynikający uczucia. że w przyszłości będzie mogła wysiłku. zrozumiała. a potem w tkwiące poniżej lemu. może zintegrować dziecko wewnątrz maską. To. które mogłyby takie . Większość rzeczywistości). wcale taki nie jest. Za wewnętrznym dorosłym (świadomość). że swoje niepowodzenia wini innych. w której człowiek nie widzi przyczyn i (podświadomość). który wie. ujrzała ogólny obraz swojego prob. że z powodu stresu w człowiek nie musiał doświadczać zawartych w nich dzieciństwie jest po prostu „zła" i nic nie można na to uczuć. rzeczywistość będąca sercem tego myślokształtu. by Kiedy moja pacjentka odkryła. Ona robi to po to. dzięki odczuciu przyczyny zewnętrznej powierzchni tego myślokształtu jest stresu. Nawet jeśli człowiek unika świadomie sytuacji. „Weszła" w swoje Zazwyczaj unikała tego problemu zostając na cierpienie. a potem ujrzała jego powierzchni formy myślowej (a zatem w nie- przyczynę. by uniknąć ożywienia myślokształtu. Teraz. Zwykle formy te zostają rozdzielone po to. i wydostać z chronicznego cyklu. czyni ją Wyrażenie i uwolnienie uczuć jest kluczem do bezsilną do czasu. Dany osobnik wkłada codziennie wiele poradzić. a o to chodziło terapeucie. by uchodzić za „dobrą". aż zostanie osiągnięta głębsza wyrwania się z cyklicznego schematu myślowego. To pełne zrozumienie pomogło jej wyciszyć się cierpienie utrwalone w postaci myślokształtu. ze swoim skutków i nie bierze za nie odpowiedzialności. które czuje się „złe".Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 115 Obłok energii-świadomości Naglą eksplozja energii-świadomości Rysunek 11-4: Mężczyzna ćwiczący na krześle do ćwiczeń relaksacyjnych swoich wizji. ujrzeć i zrozumieć przyczynę.

. pacjent przeniósł się wskazującą na chaos umysłowy). Zaczął płakać i bezpośrednio z emocjonalnym bólem w sercu odczuł objawy stresu z okresu związanego z (czerwień). Kiedy wyrażał swe uczucia. Matka została sama z miarę trwania terapii myślokształt staje się coraz nowo narodzoną córką i dwoma chłopcami. mającego ćwiczeń na krześle do relaksacji blok ten puścił wygląd ciemnoszarej plamy umiejscowionej w nagle. wdarł się do jego świadomości. To pozorne uwolnienie i blokady puszczają. maskując szarość bardzo udane i stabilne małżeństwo. Moje blisko zawiasu diafragmatycznego. porządny i prawdziwie katolicki. gdyż wcześnie. którą wyrzucając miękkie. Miała również dużo wibrującej energii całkowicie opuścił jego biopole. zawodową terapeutką. toteż wcześnie Oczyszczanie aury zawarte małżeństwo zaspokoiło jej potrzebę podczas terapii posiadania kogoś. żeby wzięli Susan do siebie. Susan dosłownie przekonywała córeczki. chociaż miała wielu kandydatów. 11-4 przedstawia takie właśnie uwolnienie. Najpierw nieco Gdy dalej gestykulowała i mówiła radośnie. uczuć ujawniających się w jej biopolu. Ona i jej mąż. to znaczy. Pacjent ma silny szczęście służyło jednak do przykrywania głębszych blok energetyczny w mięśniach koło kręgosłupa. ważnym dla niej okresie i nie wyszła ponownie za mąż. gdy będzie idealna (tak jak uczono ją w poprzez koncentrację i wysiłek fizyczny. Susan wykazywała sporą aktywność dzieciństwem. co wydarzyło się pomarańcz).116 ________________________ Dłonie pełne światła uczucia wzbudzić. ściślej powiązany z resztą osobowości. W tygodnie przed jej urodzeniem. Matka Susan nigdy nie rozwiązana przez samą ich akceptację. Kiedy dotarł do głowy pacjenta i znajdował się w czole (miał jaśniejszą barwę. Rysunek katolickim domu). matką dwuletniej szarością rejon czoła. coraz umysłową (wysoki poziom energii) po obu stronach bardziej uwalniał się obłok energii. Susan nigdy nie miała ojca. mięśnie sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej i uradowanej. W trakcie obserwacje wykazały istnienie bloku. podczas typowej sesji terapeutycznej. żółta energia promieniująca z boków jej głowy Susan była piękną. związanego ze „obłok energii" przesunął się następnie szybko strachem i innymi uczuciami. zbliżającą się do trzydziestki zaczęła przykrywać albo maskować zaatakowany blondynką. co łączyło się do nowego wymiaru rzeczywistości. stanowili samą siebie. aż wreszcie głowy (żółty). różowe i białe obłoki. jasne kolory. klatki piersiowej rozciągają się i zaczynają Mówiąc i gestykulując wytworzyła różowy i biały rozluźniać. musiała własnej pracy negatywne aspekty przemieniają się w prosić innych ludzi. natychmiast przestała wytwarzać pobrali bardzo „fałszywe" obłoki radości. Nosiła jednak w sobie lęk. życiowo-seksual-nej w rejonie miednicy (czerwień- Poniżej podaję opis tego. pozytywne działania i zostają włączone do Susan dorastała w dwóch domach: jeden był bardzo „normalnej" aury człowieka jako bezkształtne. że zdołała zasklepić rany wywołanej stratą męża w tak miały prawo się pojawić i przeminąć. Kiedy Kiedy pewnego ranka przyszła na sesję. jasno- będę nazywała Susan. także je wzmacnia. drugim był czyste. Szary obszar w głowie odzyskał swoją pierwotną wielkość. Część przyczyn stresów zostaje zaniedbany dom jej matki. nie osiąga zbyt wiele. Ojciec Susan zginął w wypadku na dwa myśląc o tym bez przerwy. Dodatkowy blok wzdłuż kręgosłupa. Kiedy powiedziałam jej. podstawowych informacji na temat pacjentki. również terapeuta. Poznali się i co widzę. ułożymy się na plecach na miękkim krześle. kto by się o nią troszczył. wysoką pozycję w swoim środowisku. że jest szczęśliwa. To wywołuje z kolei energetyczne obłok „szczęścia" (rysunek 11-5). dzięki Ponieważ miała bardzo mało pieniędzy. Ów splocie słonecznym (obszar brzucha). że małżeństwo jej się nie uda (tak Terapia energetyki rdzenia ma za zadanie pomóc jak w przypadku jej matki) lub że uda się tylko człowiekowi w uwolnieniu blokad z pola aurycznego wtedy. czysty. i zajmowali żółcią (energią mentalną). czemu towarzyszyła eksplozja energii.

polegające na wyrzucaniu tułowia w przód jako istoty ludzkiej na ziemi. zmiana poziomu energii większy obszar (20 cm średnicy). niebezpieczeństwo prywacji. jakie kierować energię miedniczną w dół. Ten stan szybki sukces. Z jednej strony czuła miłość do przybyciem na cotygodniową sesję dowiedziała się. obawiała się bycia taką jak matka. Ciemna plama (10 cm średnicy) w naładowała bardziej równomiernie cały organizm. Potem zaczęła Tak więc biopole Susan pokazywało tkwiący w niej opowiadać. co chciała. W tym czasie Susan stworzyć podstawę dla bardziej skomplikowanych utrzymywała „bezpieczny" stan de-prywacji. My. dlaczego ja miałabym zasugerował. co naprawdę się dzieje. Który dom był tym prawdziwym? W splocie słonecznym. Blok ten symbolizował nie tylko od- połączyć Susan z jej energetycznym fundamentem. na zasadzie: rodzaju porażenia wzroku. Susan była bardzo proces uwalniania szarości z rejonu czoła. Problem zaspokojonymi potrzebami z dzieciństwa. Spo- . że może doznawać przyjemnych uczuć czujemy się najbezpieczniej w tym. gdyż dobrze ze swoją energią seksualną. odcięła się od podłoża i swego umiejscowienia ćwiczenie. by dać Uwolnienie ciemnej plamy ze splotu słone- sobie radę ze wszystkimi atakującymi ją uczuciami. wiedziała już. W tym momencie sesji i w dół w celu wydalenia bloku i wszystkiego. a więc mogła robić z normę. Zaczęła płakać. który odczuwała w sercu w związku z Na przykład dla Susan „norma" manifestowała chorobą matki. by kiedykolwiek spotkały Susan. Susan Blokując życiową--seksualną energię w rejonie wyciągnęła się na krześle. istoty ludzkie. kwestia domu wywoływała u niej zamęt pracować nad głównym blokiem umiejscowionym w umysłowy. co się należało więc skierować tę energię do ziemi i z nim wiązało. dlatego też terapia odniosła taki deprywacji nie sprawiała Susan kłopotów. bez względu czy jest to istotnie coś nimi to. łącząc dziecięca deprywacja została zastąpiona przez Susan z podłożem. że Susan odrzuciła swoją matkę. Potem opłynęła całe ciało i samodeprywację. Uwolnienie miedniczny wiązał się z matką. pełne lęku i emocjonalnego cierpienia. że dolegliwość może być się troszczyć o ciebie?". co oznaczało. norma ta zbudowana jest w Susan zgodziła się następnie porozmawiać o oparciu o nasze dziecięce doświadczenia. żeby rozciągnąć mięśnie i miednicy i nie pozwalając jej płynąć w dół wzdłuż rozluźnić blok. Energia popłynęła szybko w dół. splocie słonecznym rozjaśniła się i rozszerzyła na Gdy blok w miednicy puścił. lecz także chęć obarczenia jej Poprzez ćwiczenia nóg i miednicy zaczęłyśmy odpowiedzialnością za wszystkie nieszczęścia. Susan wciąż zawierały się w niej najważniejsze problemy życiowe. zdenerwowana tą sytuacją i potrzebowała siły. że jej odczuć seksualnych i siły życiowej. rzucenie matki. Uświadomienie sobie spowodowana poważną chorobą. do nóg. Ow blok kwestia nie została rozwiązana do końca. Susan wydawał się jej normalny. działań. mam na myśli to. Kiedy energia zakorzeniła się. Ponieważ jednak Kiedy mówię o „bezpiecznym" stanie de- miała silne połączenie serce-seks. normalnego czy nie. co uważamy za i jednocześnie kontrolować je. cznego wymagało intensywnej pracy z ciałem. matki. stresie. Na krótko przed wewnętrzny konflikt. która nie radziła sobie tej ciemnej plamy wymagało wiele czasu. wiążącym się z nie gruncie rzeczy żaden. lecz pewna jej pozwoliła Susan poczuć się bezpiecznie w dziedzinie część miała kontakt z jej biopolem. Potem zaczęła wykonywać męczące nóg. Lekarz dyżurny „Ty się o mnie nie troszczyłaś. że pewna doza to jej nie groziło. która była w tym czasie ciężko chora.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 117 Zachowanie Susan zmieniło się natychmiast w wodowały one to. Zaczęłyśmy następnie dzieckiem. To uwolniło się poprzez jej przestrzeń życiową. taką jak istnienia tego konfliktu i zrozumienie go rozpoczęło stwardnienie rozsiane. Kiedy była czerwień z rejonu serca. a z że jej matka znajduje się w szpitalu z czymś w drugiej odczuwała gniew odrzucenia.

i długoterminowy — ma IV. Zatrzymujemy swe uczucia przez zamęt. uczuciami i duchem — wszystkie muszą znajdować się w równowadze.E. Co to jest dysocjacyjna forma myślowa? chorobę. by człowiek był 10. W uzdrawianiu nie ma rozróżnienia pomiędzy ciałem i Do przemyślenia umysłem. nienawiść? blokowanie przepływu energii. Zostanie to opisane dokładniej w części 8. Przez większą część swego ośmioletniego Przegląd rozdziału 11 małżeństwa Susan mieszkała w nie ukończonym domu. Skąd wiadomo. Uzdrowiciel koncentruje się na zaburzeniach ludzi i opisz wyniki.E. Im lepiej uzdrowiciel ją zapoczątkowało? Jakie są jej przyczyny? Jak rozumie aktywność psychiczną swojego pacjenta. w przypadku prawdziwie zewnętrzna manifestacja odróżnieniu od ograniczania ich? wewnętrznego stanu. uczucia maskuje i od jakiego uczucia broni? . że ktoś uwalania uczucia. radość. psychologicznymi. miłość. zostało oczyszczone? umeblowana i pięknie wykończona. Jaki kolor jest najlepszy dla aury? Wibrująca systemach tworzą się zastane obszary energii. zazdrość. Wykonaj ćwiczenia obserwowania aury innych zdrowy. Nie 11. psychicznych i duchowych. Nigdy nie miała własnego całkowicie 1. Jakimi kolorami objawiają się w aurze na- związek pomiędzy chorobą a problemami stępujące uczucia: strach. które jasna czerwień koło miednicy czy ładna soczysta po jakimś czasie wywołują chorobę w ciele zieleń w rejonie piersi /splotu słonecznego? fizycznym. Skąd wiadomo. kiedy w ten sposób patrzy się na 9. że człowiek jest całością. Co poziomów osobowości. Co to jest blok energetyczny? wykończonego i umeblowanego domu. Prześledź od początku do końca cykl jednej z można uzdrawiać nie dotykając psychicznych form myślowych. 2. Przez to w naszych 7. Co powstaje najpierw — zjawiska auryczne czy Na podstawie tych obserwacji biopola człowieka fizyczne? zaczynacie już zapewne wyraźniej dostrzegać 6.Cz. Związek pomiędzy terapią a uzdrawianiem staje na aurę palenie marihuany? się oczywisty. Jaki wpływ — krótko. W jaki sposób blok energetyczny powstaje w Wraz z postępami terapii przestrzeń życiowa P. gniew. Szersze spojrzenie na proces uzdrawiania potwierdza fakt.Cz. w którą zostałeś złapany. Była to w jej 4. funkcji fizycznych. możesz się z niej wydostać? Jakie głębsze tym skuteczniej pomoże mu uzdrowić samego siebie. 5.118 Dłonie pełne światła trwał. że P.? Susan stawała się coraz bardziej harmonijnie 3.

Próbowała żyć poprzez życie swoich córek. co wiąże się z rozpaczą. by szaroniebieską. Jest w uchronić się przed wyimaginowanymi przez siebie niej również gniew. Energia blokady „ble" jest polach innych ludzi. w jakiej postaci Blokada — zagęszczenia energii (rysunek 12- blokady te ukazały się moim oczom. że istnieje sześć głównych rodzajów utrzyma się dłużej. Jeśli to . czego ona nigdy nie energetycznych robiła. Organizują całe obwinianiem się. przekroczeniu pięćdziesiątki. która energetycznym systemem obronnym. by jej córki robiły to. dość słaba. po blokad energetycznych. Jeśli blokada ta Odkryłam. Rysunki 12-1 i 12-2 pokazują. Na przykład znana mi kobieta. a jej wygląd się poruszać i powodują skupienie w konkretnym odbieramy zazwyczaj jako złowrogi. ale oczywiście nic z tego nie wyszło. które w efekcie przestają lawę. miała taki blok. Spostrzegłam również. zawiera dużo za- (rysunek 12-1A) jest rezultatem osłabiania przez kumulowanej wściekłości. limfa). Rozdział 12 BLOKADY ENERGETYCZNE I SYSTEMY OBRONNE W AURZE Po wykryciu wielu blokad energetycznych w nięcia w tych miejscach. Ma barwę ludzie używają swoich pól w celach obronnych. Efektem tego rejonie płynnych tkanek (krew. która tłumi uczucia. mięśniowej w danym rejonie ciała. że okrężnicy albo chorobę wieńcową. jest kleista i ciężka jak śluz. że nie potrafi wrócić do świata biznesu i ponownie rozpocząć kariery. odkryła. co nazywam bezsilny. zaczęłam dzielić je na typy. Ciało ma bloku jest akumulacja tłuszczu albo tkanki tendencje do puch. Teraz. nieszczęśliwie wyszła za mąż i poświęciła dla Najpierw przyjrzyjmy się sześciu kategoriom małżeństwa swoją karierę. Winę za swoje nieszczęście zrzucała na męża. podobnie jak wulkan człowieka uczuć i energii. może wywołać zapalenie blokad energetycznych. Jest barwy ciemnoczerwonej. Typy blokad Żądała. Człowiek skapitulował i czuje się swoje pola auryczne w coś. zazwyczaj związany z nieprzyjemnymi doświadczeniami. Blokada „ble" 1B).

a mimo to przez cały czas Zbroja siatkowa (rysunek 12-1C) jest sku. Jej ojciec poniżył ją w związku z jej znajdzie się w niebezpieczeństwie czy to w życiu. przykład.120 Dłonie pełne światła A. że . Po latach drobnych chronicznych zapaleń Wszystko w życiu pacjenta będzie wyglądało lekarze stwierdzili wreszcie. przez kobiet. Zbroja siatkowa blokad energetycznych zgęszczenie trwa odpowiednio długo. żonę i modelowe dzieci. ta świadoma uczucia zamieniły się stopniowo w agresję. będzie mu towarzyszyło niejasne przeczucie. uznała w dzieciństwie. szczególnie strachu. jeśli terapeuta próbuje rozluźnić blokadę zatrzymując energię w miednicy. Blokada „ble" B. zostały uwolnione ze strachu przed upokorzeniem. Jeśli człowiek upokorzenia. W efekcie w trakcie terapii. którą przyjmowałam. Zagęszczenie energii Rysunek 12-1: Typy C. może wywołać teczną blokadą w tym sensie. chorobę. Na zablokowała swe silne uczucia seksualne. Kiedy nie blokada przesunie się po prostu do innej części ciała. czy seksualnością. może się zabezpieczyć. Będzie odnosił sukcesy. jak inne bloki powstałe po stresach. że pacjentka cierpi na cudownie. iiedy była mała. szybkie przemieszczanie poszczególnych bloków że uczucia związane z seksem prowadzą do składowych budujących siatkę. że pomaga człowiekowi takie choroby jak zapalenie przydatków. Blokada tego rodzaju nie wywołuje choroby tak akumulacja zastałej energii w miednicy spowodowała szybko. Jedna z w uniknięciu uczuć. miał „idealną" zapalenie przydatków. Wstrzymywane poprzez ćwiczenia albo głęboki masaż.

a w efekcie rozwój kilku typów schorzeń: zamrożenie ich. wypadek. Człowiek taki będzie w stanie znosić częstotliwości. Ponieważ człowiek * Dlatego człowiek posiadający ten typ blokady. Na poziomie osobistym do nich ponownie. blokuje wszystkie uczucia. Kryzysem takim może być życie nie będzie jednak przynosiło takiego wszystko: nagła niespodziewana choroba.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 121 B. będzie zapewne . by zaraz w zbudowaniu starannie uporządkowanego życia na potem pozbyć się ich. zadowolenia. powinien świadomie ją kontrolować (przypis M. to znaczy napięcia w kłopotów. Zbroja płytkowa C. aby uniknąć nie czuje dobrze swojego ciała. pola o dużej częstotliwości wibrującego wokół całego wstrzymuje wszystkie rodzaje uczuć przez ciała. Pomaga ono skutecznie człowiekowi głębokie emocje tylko przez krótki czas. ponieważ zbroja płytkowa skutecznie romans*. pokazana na rysunku 12-2A. Ciało będzie dobrze jakąś sytuację kryzysową w swoim życiu. Uczucia utrzymywane są wokół wrzody z przepracowania albo problemy z sercem ciała przez pole o wyrównanej wysokiej wynikające z „przepychania" się w życiu bez osobistej wymiany energetycznej. W końcu stworzy zapewne poziomie zewnętrznym. Wyciek energii Rysunek 12-2: Typy blokad energetycznych coś jest nie tak. To powoduje powstanie Zbroja płytkowa. swoich długich mięśniach. Opróżnienie energetyczne A. K.). mięśnie twarde. by dotrzeć zbudowane.

nownie kiepska koordynacja kończyny. Blokujemy wzory Nauczył je i rodzina znowu była razem. kiedy człowiek czuje przegranej. Efektem jest po." wydaje się nam niebezpieczny. kiedy sięgało po coś. Niechęć do reagowania na te Przy obronie przez „wycofanie" ta część bodźce oparta jest na dziecięcym przeświadczeniu. „idealnie" wyglądające życie. to (nieświadomie). W wypadku niektórych mężczyzn twoich ulubionych? atak serca doskonale spełnia to zadanie. żeby zmniejszyć przepływ energii kto tego nie chciał. żeby uniknąć wrażenia słabości. Ta konstrukcja jest bardziej dłu- blokad powodują również ochłodzenie kończyn. że tego Taka osoba będzie unikać używania danej kończyny. są * Wymienione typy blokad energetycznych mogą powstać również o wiele słabsze i bardziej narażone na świadomie (lęk czy obawa przed koniecznością rozwiązania niebezpieczeństwo od życiowego problemu) lub nieświadomie (np. Wywołuje to osłabienie kończyny. bronić wzdłuż kończyny w kierunku jej końca. bez zdradzania. przykład. zachowań. się zagrożony. a także głębszych Przykłady energetycznych systemów obronnych. nie pozwalając energii do niej zewnątrz. by połączyć się ze swoją głębszą używamy kombinacji kilku blokad. w którym nie będzie kolce. Ta blokada jest również przyczyną zapalenia ścięgien. które dotyczą całego naszego systemu Blokada — opróżnienie energetyczne (rysunek energetycznego. Wyciek energii (rysunek 12-2C) następuje Przy „jeżozwierzu" (zazwyczaj barwy biała- wtedy. gdy człowiek wytryskuje energię ze stawów. W końcu stworzy też zapewne człowieka. chociaż dana osoba udaje. zależy od wielu rzeczy. w których występują wycieki energii. który był posiadaczem kilku czasopism o wysokich nakładach. Robi w dotyku. Energetyczne systemy Pracował tak ciężko. Systemy te są uruchamiane. Po ataku serca jego dzieci przyszły do niego i powiedziały: „Musisz przestać. Na ciało pod postacią obłoku jasnoniebieskiej energii. jak przechodzą przez nią przez kończyny do momentu. w tym jego jakiś kryzys życiowy. czułam. pokazane są na rysunku 12- własnych nogach w życiu albo poczucia życiowej 3. Mają okazywać siłę i w ten sposób wpłynąć. dziecko.122 Dłonie pełne światła przemęczał je.). Nasze energetyczne systemy 12-2B) jest po prostu osłabieniem energii płynącej obronne mają za zadanie odpierać ataki. jaka jest jego Indywidualna lekcja (przypis M. Naucz nas pomagać ci w interesach. Człowiek agresywnie lub pasywnie przed siłami działającymi z odcina kończynę. Znam pewnego bardzo bogatego biznesmena. iż świadomości i aury. mogło dostać klapsa w rękę. Dwa ostatnie typy „obok siebie". że ochotę. Miejsca. . K. ponieważ świat umrzesz. w dzieciństwie). a odstraszać ewentualnego agresora lub zwracać na nas czasem nawet fizyczny niedorozwój całego obszaru. na co miało Oczy stają się szkliste. uczuć pokrewnych — nieumiejętności stanięcia na które zaobserwowałam. jej słabość i To samo dzieje się z człowiekiem. że stracił zupełnie łączność ze obronne swoją rodziną. który jest niechęć do posługiwania się nią. właśnie chcemy. pozbawione głębszych To. Większość ludzi reaguje na to przez już miał siły albo potrzeby reagowania na pewne odsunięcie się. w rodzaju tych wymienionych osobowości i przeżyć z dzieciństwa. kiedy kładłam rękę na kimś. Które należą do rzeczywistością. woszarej) aura człowieka staje się kolczasta i bolesna zamiast pozwolić jej płynąć wzdłuż kończyny. Zależy to od postrzegania świata przez danego człowieka oraz jego losu w życiu. bo inaczej Wszyscy tworzymy blokady. opuszcza reakcja jest niewłaściwa albo niebezpieczna. Wszyscy powyżej. Wielokrotnie. Człowiek taki będzie miał problemów ze stawami*. słucha cię uważnie. uwagę w sposób pośredni. powodując pęknięcia goleni albo pozostałych. jaki rodzaj blokad rozwinie się u danego osobistych związków. która jest zagrożona. bodźce z otoczenia.

..■•» "• /' N ^ ""•"""...„...Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 123 ^•nWWM.. ./ ?i 7/ o s ■a O 1 I ..i Hl|"l|^> ...„„„.._ .. / ''V/f/frfrrii X «||iiii|ll*.

.a o co GO Cl w c 3 co ..«* s N i III i C c S . i»Uv .

ale i energetycznie bolesne. przez całe dnie. „Hakowi" temu towarzyszy częściowo poza swoimi ciałami z powodu jakiegoś zazwyczaj wypowiedź słowna. Może następnie ludzi. w głowie. aż ten uzna. ale tym. ponieważ czuje. że człowiek loną postawę. Ten własną esencją. poważnym próbował protestować. że skutecznie Człowiek ten jest pełny swojej własnej esencji. którzy na przykład sprowokować czyjś gniew. Wymianie tego typu to- blokiem w szyi i opróżnioną energią w dolnej części warzyszy zazwyczaj ukryta implikacja. „Milczące rodzaj wysysania objawia się paplaniną. Człowiek taki stoi samotnie w „pochłaniających oczach". że jeśli „ssającego". prowadzących łączności z uczuciami. czegoś z zewnątrz. „Macki" są ociekające. w ponieważ. zazwyczaj żółtej. może dzieciństwie operacji chirurgicznej. zaspokajają nawzajem swoje potrzeby (patrz rozdział „Zamac-kowany" człowiek myśli. próbując usadowić jej ciała argumenty zaakceptowano. czego potrzebuje napraw- „Haki". kiedy z nią polu energetycznym atakującego. które widziałam na głowach niektórych dę. którzy potrzebują rozładowywać nadmiar ener. by pochwycić głowie. którzy latami znajdowali się uznają za agresora. Zaczynają w werbalnie. jeśli zaburzenia nerwowego albo przeprowadzonej w człowiek tego typu chce kogoś zaatakować. Wyższe ciała rodzaj obrony/ataku jest bardzo groźny dla odbiorcy. wyjaśniając. by charakterze psychopatycznym. kontakt składa górę i w tył. że jego pracowałam. logicznie do „właściwej" konkluzji i tylko „między „Odmowa słowna" wiąże się z dużą ilością wierszami" zawarty jest sygnał. to dozna upokorzenia. gdzie zostaje „Wysysanie oralne" ma bliski związek z pochłonięta przez poszukiwacza bezpieczeństwa. Zostają oni często pomoc. Na jakiś czas może przyjąć milczącą. By utrzymać zaatakowana jest „zła" i nie ma racji. ciche i ciężkie. zamyś- otoczenia istnieje jakiś błąd. gdzie ludzie bawią się aktywnie. ciskają „hakiem" w tego. esencję i wyciągnąć ją na zewnątrz. Są też mu pomóc. że potrzebuje trzynasty). Pewna młoda spróbować chwycić go za głowę przy pomocy energii kobieta przeszła operację na otwartym sercu w wieku mentalnej. co z nią zrobić. w Wpada więc w rozpacz i traci kontakt nawet z własną zdolności człowieka do metabolizowania orgonu z esencją. by odbiorca lepiej nie energii. które posiadają niektórzy pomieszczeniu. co sprawia. Strzały te są nie tylko stają twarzą w twarz z grupą ludzi. wedle wszelkich sygnałów. śliskie. ściągając go w dół. I tak gra będzie toczyła się dalej. człowiek pozostaje werbalnie czynny. Jeśli „obok siebie" trwa dłużej. wdziękiem. kogo lata. Ludzie ci uwielbiają uczestniczyć we Wkrótce zostanie otoczony przez tych. energii z naturalnego otoczenia. albo w energetycznym. która jest blada i nieruchoma. podczas gdy status quo. że to nic nie pomoże. i będzie nieświadomie. ale wysysa energię z innych ludzi. jest dawanie z wewnątrz. chce bowiem utrzymać wrażenie „bycia żywym". iż osoba ciała. ludzie. Innymi słowy. i prosząc o dobrymi partnerami oralnych wysysaczy. Potem „macki" pracują nad jego potrzebuje energii przetworzonej przez innych. \ l \ i 124 ________________________ Dłonie pełne światła _____________________ \ gotrwała niż „wycofanie". odłączały się częściowo i odpływały na zewnątrz. To rozłączenie powodowało brak się z całkowicie racjonalnych kroków. Ten energetyczne w ciele fizycznym. atakujący ma rację i jest „dobry". którzy chcą wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich. Osoba zaatakowana zostaje uwięziona w dwóch lat. choć sprytnie i z inni. takiej sytuacji odczuwać wielkie . występują najczęściej u osobników o spróbować wysyłania „strzał słownych". które może trwać od zaledwie kilku sekund do kilku godzin Stan bycia zagrożenie i tworzą „hak" na szczycie głowy. gdyż dalsze sugestie. a nawet sytuacja pogorszy się. która jest zamyślenie" jest bardzo głośne na poziomie nużąca i męcząca dla słuchacza. który zazwyczaj nie potrafi pobrać pozwoli jej się poruszać. Z drugiej strony. Wymiana słowna podtrzymuje przepływ energii w Sięgają twojego splotu słonecznego. Widziałam ludzi. Miała lat dwadzieścia jeden. tak jak tego chce. by napełnić pole nie wie. „odmową słowną" w tym sensie. dziękował każdej osobie za zaoferowaną gii (typy masochistyczne).

których sam używasz. Większość systemów obronnych rozwijamy we kolorowymi ładunkami z taką furią. które wraz z rozwojem człowieka stają się swoją supremację za pomocą uporządkowanego. gdybyś przestał używać swojego systemu stosujemy je wszyscy i wszyscy zgadzamy się. Przekazywanym w ten sposób Reprezentują one zarówno swoje silne. a w ich sytuacji. używając po kolei każdego systemu. ukształtowana. Nie sposób pozwalający uniknąć upokorzenia. Wymień typy i umiejscowienie bloków men- talnych. sobie z doświadczeniami życiowymi? którego z nich używasz? Wypróbujcie je w grupie. Ona również Człowiek stosujący „zamknięcie" wycofa się z przechodzi przez kolejne fazy rozwoju. mentalny sposób człowiek Zawsze możemy zareagować tolerancyjnie. tak że nie ma wątpliwości co do tego. co dałoby mu następnie dobrowolne. świadomy. W jaki sposób polepszyłoby się/pogorszyło twoje używają twoi przyjaciele. Wymień główne systemy obronne i sposób ich obronnego działania. Z jakimi przeżyciami z dzieciństwa wiąże się każdy z nich? .Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 125 Trafiają odbiorcę precyzyjnie i skutecznie. że życie. Uderzy pod kontrolą. na używanie 5. kto jest przywódcą i z kim nie należy zadzierać! Przegląd rozdziału 12 Ćwiczenie: Znajdowanie 1. czy przed w pole wszystkich obecnych błyskawicami i sobą. zamiast próbuje upokorzyć drugiego i jednocześnie uniknąć defensywnie. Jak widzieliśmy w rozdziale przestraszyć czystą siłą potęgi i chaosu. obronnego? świadomie czy nie. Nikt nie jest zmuszony do ma nieświadomą nadzieję. Niech każdy przespaceruje się wokół pokoju. by wywołać gniew. Łucznik ich wobec siebie. Jego celem ósmym. Należy pamiętać. wzmacniając i pogrubiając swoją osłonę. że spowodują one dość uczestniczenia w tych współzależnościach. kontrolowanego pokazu siły/woli. W ten musimy się bać. które stworzyłeś w swoim ciele/systemie energetycznym. aura dziecka nie jest jeszcze w pełni jest opróżnienie pomieszczenia ze wszystkich ludzi. by trakcie przez podstawowe wzorce charakterologiczne. dla którego ktoś się broni — by ochronić Człowiek używający „obrony histerycznej" jakąś bezbronną część siebie. Których z nich używasz? Czy są one skuteczne? Jaki byłby lepszy sposób radzenia Wypróbuj każdy z wymienionych systemów. Jak dobrze są Do przemyślenia znane? Których używasz. których 4. Na niektórych poziomach naszej podstawę do uwolnienia jego własnego bólu w osobowości sprawiają nam nawet przyjemność. który rozszerza i rozjaśnia jego aurę. którą chce utrzymać skwapliwie odpowie na „strzały" eksplozją. powód. by ich wczesnym dzieciństwie. wyraźne. Musimy pamiętać. że zawsze istnieje doznawania uczuć w dolnej części swego ciała. jak i słabe sygnałem jest wyższość! Ktoś inny może ogłosić strony. Nazwij i opisz sześć głównych typów bloków swojego głównego systemu energetycznych. tak jak i jego ciało. Na jakim systemie opierasz twój główny system obronnych. przy jakich okazjach? Istnieje zapewne wiele innych systemów 3. kiedy dostrzegamy je u innych ludzi. są one bólu. 2. nie zostać dotkniętym. Ukrywa ją czy to przed nami. Sam niewątpliwie potrafiłbyś wymienić obronny? kilka z nich — te. i te. precyzyjny.

można zaliczyć do figuracje auryczne. ogólne. Zachowania te zależą nie tylko od typu relacji Wyższą jaźń człowieka postrzega się jako dziecko/rodzice. uraz z fazy oralnej. miejsce gdzie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. tak zaburzony. Rozdział 13 WZORCE AUR I CZAKRAMOW DLA GŁÓWNYCH TYPÓW CHARAKTEROLOGICZNYCH „Struktura charakterologiczna" to termin. jakim pole zmieniają się wraz z kolejnymi fazami rozwoju wielu psychoterapeutów posługuje się przy (patrz rozdział ósmy). formy fizyczne i kon- większość ludzi. Omówimy również naturę pięciu głównych kategorii. w jakim jest to stosunkach z rodzicami mają podobne ciała. jest zadanie osobiste. ponieważ polegające na tym. W tym rozdziale podamy podstawowe opisy chologicznych typów ludzi. w którym wewnętrzną iskrę boskości albo jaźń Boga w każdym dziecko po raz pierwszy doświadcza świata w sposób z nas. Odkrył możliwe. Jest to naturalne. a W każdej komórce naszego fizycznego i duchowego zatem i przepływ energii oraz budować przyszły istnienia tkwi owa iskra boskości. że włączając w to etiologię. Uraz doświadczony w łonie matki jest wewnętrzna święta świadomość. ale można poczynić pewne uwagi podstawowe zachowania psychologiczne. że ludzie o podobnych ciałach mają podobne każdego człowieka. których leczył. opisywaniu cech pewnych fizycznych i psy. a wraz z nim jego wyrażania nowej części swojej oso- . będzie blokowany lub chroniony zupełnie inaczej niż Zadanie życiowe ma dwa przejawy. Odkrył. w której zawarta system obronny. że ludzie o wyższej jaźni i osobistego zadania życiowego dla podobnych doświadczeniach z dzieciństwa i każdej struktury w takim stopniu. nauki korzystania z toalety czy na poziomie personalnym. Po wieloletnich ob. że człowiek ma nauczyć się człowiek. Pierwszym. poszczególnych struktur charakterologicznych. serwacjach i badaniach Wilhelm Reich stwierdził. okresu dojrzewania. lecz także od wieku. Wyższa jaźń i zadanie życiowe są różne dla również. że zaczyna blokować swe uczucia.

zaraz po zachować indywidualność. Siła i jasność. które człowiek postanowił część swej pracy Pierrakos powiązał funkcje inkarnować i wypełnić. z jakim każda dusza wkracza w życie kolejna nauczka"? „Jestem mężczyzną/kobietą Boga. Problem (równoznaczny z czakramów ze strukturami charakteru. muzyk swoją muzykę. jeśli jednością ze swoim stwórcą. zależą w wielkim stopniu od wype. właściwości pola energii pochodzą z moich własnych Pracując nad zrozumieniem naszych codziennych badań. Zadanie światowe to zrobieniu bałaganu. Następnie John fizycznym krystalizacją pól energii. tworzy uczestniczyłam jako studentka. każdej struktury. aż znajdzie tę. możemy nauczyć się akceptować samych siebie. Artysta przynosi swoją sztukę. Te pola energii Doktor Pierrakos zmienił znaczenie struktur zawierają w sobie zadanie każdej duszy. „Łączę się ze światłem i pokonując wszelkie Wielokrotnie jest ono tożsame z pracą życiową. Oznacza to. które nie są zjednoczone z rozpocząć od siebie. to była podarunek. by człowiek mógł go łatwo dostrzec auryczne dla poszczególnych struktur charakteru. które otaczają — Pierrakos dodał aspekty duchowe i energetyczne. że odcięcie energii życiowej nastąpiło najwcześniej) nosi nazwę struktury . jak być wady? Czy potrafimy przebaczyć sobie. oraz dla nam struktury charakterologicznej i jej związków z energetycznych systemów obronnych znanych z naszym ciałem możemy znaleźć klucz do rozdziału dwunastego. z którymi kiedykolwiek pracowałam. że pracę musimy w tym sensie. 13-2 i 13-3 podają główne cechy światowego zadania. życia. że jesteśmy taką. Sposób. Pierrakos jako pierwsi uporządkowali główne aspekty nienia zadania osobistego. która przeszkody. nie Pierwsza struktura charakterologiczna (pierwsza osiągniemy pełni. by człowiek mógł nauczyć się. a nie inną przeć uparcie do przodu. które rozwinął Reich. wstać i powiedzieć: „Cóż. Ja zadaniem) jest krystalizowany w ciele i prze.128 Dłonie pełne światła bowości. z jakimi podejmowane jest Pracując wspólnie doktorzy Al Lowan i John zadanie życiowe. dalej szukam drogi do Boga w sobie i w naturalny sposób pojawia się we wczesnym miejsca. potrwa zapewne całe pracy. i są częścią — każdego człowieka. Czy potrafimy kochać samych Bogiem. które jest moim domem. o prawdę i o miłość — są to Struktura schizoidalna wszystko kroki prowadzące do samorealizacji — ale dopóki nie zaczniemy kochać bezwarunkowo. W innych wypadkach człowiek musi kwestii sprawiających. poprzez wielokrotne zmiany kombinacją typów charakteru. pomagają w stworzeniu konkretnej siebie bezwarunkowo. kontynuowałam te badania i opisałam ogólne wzory chowywany tam." Pamiętając o tym okresie. lekarz dar przejdźmy teraz do struktur charakterologicznych. która okaże się pracą jego życie." fizyczne. Poprzez analizę odpowiadającej jak na rysunkach 13-4 do 13-8. a jednocześnie narobiliśmy bałaganu? Czy potrafimy. Jako osobistego zadania. w których manifestują się w świecie zewnętrznym. Strukturę charakterologicznych przez dodanie duchowego charakterologiczną można zatem uważać za wymiaru ludzkości do czysto biologicznych i krystalizację podstawowych problemów lub chorobowych elementów. którego treścią jest nauka. Te części duszy. Tablice te zostały sporządzone w Główną chorobą. jest przez doktora Jima Coxa w roku 1972 oraz zajęć nienawiść do samego siebie. Informacje dotyczące podstawę poszczególnych struktur charakteru. struktur charakterologicznych na poziomach Indywidualne ciało jest obecną w świecie fizycznym i osobowościowym. uzdrowienia siebie i odkrycia naszego osobistego i Tablice 13-1. Możemy latami żyć opierają się o boską wolę (Boga wewnątrz nas). tak i z nim pracować. matka troskę i Miejmy jednak świadomość. że dotarcie do głębszych miłość itd. w jaki energetyki rdzenia prowadzonych przez doktora nienawiść do samego siebie i brak autoakcep-tacji Johna Pierrakosa w roku 1975. zachowań. nawet jeśli widzimy swoje inkarnacji. jaką wykryłam u wszystkich trakcie warsztatu bioenergetycznego prowadzonego ludzi. uzdrawiania. by następnie wręczyć go światu.

z genitaliami nogach worzyć połączenia duchowe schizoidalnej. Odmowa Zdrada szanie do jedzenia i seksualna Zdrada wypróżniania się serca Wzorzec Trzymanie razem Trzymanie się Wytrzymywanie Zatrzymywanie Wstrzymywanie Seksualność Seks. w jego trakcie lub w przeciągu kilku może być ogromnym wstrząsem dla jednego dziecka. bliskości Fantazje Silne zaintereso- fantazje i kontaktu homoseksualne wanie pornografią Błąd Strach Chciwość Nieszczerość Nienawiść Duma Żąda prawa do Bycia/egzysto. Połączyć serce granice i stanąć na własnych Być wolnym. zazwyczaj z wrogością przekazaną dziecku przez Wiąże się to z naturą pojawiającej się duszy i rodzica. jeśli rodzic był zły lub nie zadaniem. pierwszych dni życia.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 129 Tablica 13-1 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH KONSTRUKCJA OSOBOWOŚCI SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Zatrzymanie rozwoju Przed albo w tra. albo z negatywnymi doświadczeniami Naturalną obroną energetyczną używaną z porodu — jeśli na przykład matka odłączyła się przeciw takiemu zaburzeniu na tym etapie życia emocjonalnie i dziecko . co „Nie będę negatywne" potrzebował" Mechanizm negatywnego Jedność/ Potrzeba/ Wola/ Wolność/ Seks/ miłość zamiaru rozdzielenie odrzucenie kapitulacja poddanie się Potrzebuje Wzmocnić Mieć potrzeby Zaufanie Być asertywnym. Pasywność Poczucie Napięcie Brak uczuć wowanie (zmęczenie) przegranej Negatywny zamiar „Będę „Zmuszę cię. jakie wybrała dla siebie w tym życiu. Rozpiętość takich wydarzeń świadczenie traumatyczne miało miejsce przed jest bardzo wielka. niewielki brak łączności z matką narodzeniem. poczuło się opuszczone. Zaburzenie wiąże się a na inne nie wywrzeć w ogóle żadnego wpływu. Ot. Opieki Bycia Bycia Uczuć wania i spełnienia wspieranym i niezależnym (miłość/seks) ośmielanym Wstępna skarga Strach/zdener. W tym przypadku pierwsze do. na przykład. by poczuć Seks dla Wroga/krucha Impotencja Seks z pogardą siłę życiową. chciał dziecka. zmu. „Niech się stanie „Kocham „Nie poddam się rozdzielony" żebyś mi to dał" moja wola" wszystko. Karmienie Wczesne Faza Dojrzewanie kcie narodzin niemowlęce dzieciństwo autonomiczna genitalne Trauma (zaburzenie) Wroga matka Porzucenie Uwiedzenie Kontrola.

Jego głównym którego nadchodzi dusza. Obronę rozwija się i używa błędem jest strach — strach. z rbach na poziomie osobowościowym. Obrona staje się czymś zwyczajnym i bezosobowym językiem. że na odpływaniu w dal człowiek próbuje utrzymać się jest odseparowany od życia i nie istnieje naprawdę. Wola Umysłowość Umysłowość Miłość Energetyczny system Wycofanie Oralne „Hak" Milczące Pokaz siły/woli obronny „Jeżozwierz" wysysanie Chwyt mentalny zamyślenie „Zamknięcie" Obok siebie Odmowa słowna Histeria „Macki" Histeria jest po prostu cofnięcie się do duchowego świata. czy przyjaciół — będzie mówił 12-3). Szósty Siódmy. przedni Asymetria Aktywność psychiczna Duchowość Duchowość Umysłowość Umysłowość Wola otwartych czakramów Wola Umysłowość Wola Czucie. że człowiekowi bardzo łatwo wycofać się prawo do życia. w ka- . gdy czuje się stwierdzeń z tendencją do intelektualizowania. W zależności od innych — czy to od „dokądś". Dolna Zbroja siatkowa koordynacji połowa Zbroja płytkowa Słabe stawy spaś tyczna Krążenie Zimne Zimna klatka Zimne nogi Zimne pośladki Zimna miednica ć łonie/stopy piersiowa i miednica Poziomy energii Hiperaktywność Hyp oaktywnoś ć Hiperaktywność Hypoaktywność Hiperaktywność Brak Niski poziom prowadząca do (internalizowana (wysoki poziom zakorzenienia energii załamania energia) energii) Umiejscowienie energii Zamrożona W głowie Górna połowa Wrzenie Na peryferiach w rdzeniu Generalnie brak ciała wewnętrzne Nie dopuszczona do energii rdzenia Funkcjonujące Siódmy. Brak mięśnie gładkie zwarta. Drugi tylny. W celu kompensacji obrony polegającej będzie tylko wzmacniało jego przeświadczenie. Szósty Szósty przedni Ośrodki woli czakramy podstawowe przedni. Trzeci przedni.Pierścienie" Zwiotczałe Górna połowa Ciało zwarte Ciało spastyczne napięcia. Drugi Czwarty tylny Trzeci przedni Szósty przedni przedni.130 Dłonie pełne światła Tablica 13-2 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH SYSTEM FIZYCZNY I ENERGETYCZNY SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Budowa fizyczna Wydłużenie Chudość Rozdęta klatka Głowa pochylona Sztywne plecy Nierównowaga Zapadnięta piersiowa do przodu Miednica lewo/prawo klatka piersiowa Bardzo mocna Mocna budowa odchylona do budowa tyłu Napięcia cielesne . że nie przysługuje mu tak. pełnym kategorycznych człowiek używa jej za każdym razem. Szósty Siódmy. czyli do świata duchowego (patrz: rysunek terapeuty. To zagrożony.

złe" poproszę. kiedy wzmocnić granice. By rozwiązać ten zwane czasem niższą jaźnią albo jaźnią cienia. też zostanę „Nie potrzebuję upokorzony" Stwierdzenie „Odrzucę ciebie. zwana czasem wyższą siłą albo wyższą jaźnią." „Nie będę „Ja mam rację. musi doznać jedności. jeśli się nie wścieknę. Pasywność Sprawowanie Wina. osobowości. cię. Potem. która mówi: „Odrzucę ciebie. które problem podczas terapii. że chcąc przetrwać musi obwiniająca.. spełniony" kocham" Na początku terapii osoba taka uskarża się W trakcie procesu terapeutycznego. „Egzystować znaczy umrzeć". będzie część jednocześnie jednak wierzy. jeśli nie albo umrę" wścieknę. maskujące zanim ty odrzucisz prosił" jej nie masz" zanim ty to mnie" „Ty też nie „Zaopiekuj się zrobisz" „Zrobię ci Oświadczenie niższej jaźni istniejesz" mną" „Będę cię na złość. faceta i zacznie pracować. a przestanie już udawać wobec terapeuty równego głównym problemem w trakcie leczenia będzie fakt. pierwszą warstwą że aby poczuć. Wstyd Wycofanie do przeciwprzeniesieniowa gdzie indziej" Nieporadność kontroli Wstrzymanie wstrzymania Zależność Pytań Komunikuje się za Stwierdzeń Poleceń Jęczącego Kwalifikatorów pomocą kategorycznych Pośredni obrzydzenia Język Bezosobowy Bezpośrednia Pośrednia Uwodzicielski manipulacja manipulacja („Powinieneś") (uprzejme „Jeśli poproszę. wyżej rozwinięta część poczuć swoją siłę w świecie fizycznym. Ma zatem negatywny zamiar odrzucisz mnie". Po dokopaniu się do głębszych rozdzielenia się. ty „Zabiję (zranię) się.. która się ujawni. które określają. oraz zaświta rozwiązanie. osobowości. wyrażenia) Podwójny węzeł „Egzystować nie będzie to „Muszę mieć rację „Jeśli się „Oba wyjścia są znaczy umrzeć" miłość. kim jest. To tworzy podwójny węzeł: warstw osobowości pojawią się uczucia podstawowe. charakter schizoidalny musi powiedzą: „Ty też nie istniejesz". „Tak.Wzorce aur i czakrąmów dla głównych typów charakterologicznych _____________________________ 131 Tablica 13-3 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH ZWIĄZKI MIĘDZYLUDZKIE SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Przywołuje Intelektualizację Opiekę matczyną Poddanie się Drażnienie Współzawodnic- two Reakcja Wycofanie się do . gdy pacjent głównie na uczucia strachu i zdenerwowania. nie zostanę dostanę tego" upokorzony. żeby cię „Nie będę cię kontrolował" sprowokować" kochał" Oświadczenie wyższej „Jestem „Jestem „Jestem wolny" jaźni rzeczywisty" zadowolony. „Oddaję się" „Zgadzam się. iż istnieje. . zanim ty się rozdzielić. ale.

że jest ono obecnie związane bardziej z jego łatwością opuszczać swoje ciało i robią to całkiem wewnętrznym gniewem niż z czymkolwiek innym. Ludzie tacy miejsca. w wielu blokada energetyczna znajduje się w szyi. książki. kiedy nie mogli połączyć się z innymi względu na to. Pod gniewem znajduje się wielkie ciała. kostki i łydki. poprzez proste ćwiczenia opisane w końcowej części lnym unika poprzez użycie swego systemu obron. Główna troskliwych związków z innymi ludźmi. a dłonie i stopy zimne. Na poziomie cielesnym rezultatem jest Gniew ten powstaje w wyniku ciągłego ciało. Charakter schizoidalny może uwolnić się od tego wisty". Część osobowości schizoida wierzy wypadkach mogą być potężnej budowy. Wszyscy jej gdzieś indziej. głęboko w rdzeniu i zazwyczaj pozostaje zamrożona. bez „żywymi". w trakcie narodzin. wywołane częstym odwracaniem wszechświecie. nie zintegrowanych. ponieważ był wtedy całkowicie zależny od Pole energetyczne tych. że jego gniew rysku] e energia.132 Dłonie pełne światła wyłoni się. aż terapia i uzdrawianie zdołają ją . Jako dziecko osobnik Struktura schizoidalna charakteryzuje się schizoidalny doznawał wrogich uczuć od głównie nieciągłościami biopola. charakteru posiadamy. że sposobem połączenia się z siłą życiową nie zdradza samego siebie. Można ją praktykować Tym. Przebywa. iż tak na- nieskoordynowane. lub niebieską. co ma miejsce. uwolni swój wewnętrzny gniew i od drugiego (nawet jeśli człowiek nie gra w tenisa). jaką strukturę „eks-centryka". Rozwiązaniem jest stopniowe się od rzeczywistości materialnej. ciepłych. Stawy są zazwyczaj słabe. Wielu z tych ludzi zaczęło mastur. niezdradzaniu samego siebie. by powiedzieć: „Jestem rzeczy. gdzie każdego. i uczyni w Wielokrotnie głowa jest przekrzywiona. Jeśli schizoid zdoła nadgarstki. nego. Powstaje dzięki życiu jest ich seksualność. Czasem zyskuje miano potrzebujemy bez względu na to. regularnie. gdy stawanie twarzą w twarz z własną agresją bez człowiek wypływa z ciała. a wzrok sobie miejsce dla miłości do samego siebie. przerażenia. Oczywiście nie mógł robić tego jako dziecko. jakby schizoid przebywał częściowo do samego siebie wymaga praktyki. Jedno ramię może być większe wyszły na zewnątrz. cienkie obronnego odpływania. którzy wywoływali jego przerażenie lub przez struktury schizoidalnej których czuł się opuszczony w godzinie największej potrzeby. Powstaje dzięki wokół siebie. Schizoid boi się panicznie. zmusza się są zazwyczaj wysocy i chudzi. Umożliwiło im to poczucie się zgodnemu z wewnętrzną prawdą człowieka. jest hiperaktywny i słabo zakorzeniony. wrogiego połączonych ściśle. choć w niektórych do izolacji. Główna energia człowieka trzymana jest dało początek jego egzystencjalnemu przerażeniu. rozsadzi go na kawałki. które rozlecą się po całym dnienie kręgosłupa. Napięcie całkowicie. i zazwyczaj brak mu dotrzymać pola i pozwoli. Ciało ma słabe. jeśli jako człowiek dorosły zda sobie Ludzie o charakterach schizoidalnych potrafią z sprawę. strach przed anihilacją. odk. Człowiek prawdę potrzebuje pełnych miłości. by przerażenie i agresja połączenia z ziemią. jest jego wewnętrzne przerażenie. To doświadczenie aurze. które zdaje się kombinacją części nie doświadczania świata jako bardzo zimnego. czym ona jest. i ma zwykle barwę ciemnoszarą stworzyć. tęsknotę za związkami z innymi ludźmi. blisko jednak wypadkach człowiek ten nie jest w stanie ich podstawy czaszki. takimi jak za- przynajmniej jednego z rodziców — ludzi. kto chce przeżyć. Miłość nieco błędny. Miłość do samego siebie bować się już we wczesnym dzieciństwie. iż gniew ten jest esencją materialnej umiejscowione jest najczęściej w pierścieniach wokół rzeczywistości. powstaje dzięki takiemu życiu. czego człowiek o charakterze schizoida. w którym człowiek rywając. Wielokrotnie występuje zwyro. od chwiania równowagi energetycznej czy dziury w których zależało jego przetrwanie. ciało cierpienie wypływające ze świadomości. Zazwyczaj z podstawy czaszki wyt.

a najmniejsza aktywność występuje po jednej stronie ciała i z tyłu głowy. związane z językiem. wzmacnianie i są z mentalną i niefizyczną du. że nie funkcjonują prawidłowo. Funkcjonuje widocznymi wyciekami energii w rejonie stawów. w strefie życia zarządzanej przez dany W trakcie procesu osobistego rozwoju należy czakram. każdej struktury może używać różnych systemów Czakramy obracające się w prawo (otwarte) są obronnych w różnym czasie. który nie rozpoczął jeszcze procesu w rym rejonie. Zaburzone czakramy obok siebie. wspieranie jej. co oznacza. wycofanie i bycie energii. albo. . przez zbyt długi czas. należy pracować. stroną prawą i lewą. kiedy indziej. tworząc wybrzuszenie energetyczne u schizoida. zazwyczaj asymetryczne. że wysyłają one na zewnątrz więcej schizoid. bardziej srebrna zdają się wykazywać niską aktywność. czyli że więcej energii wpływa i zadanie życiowe albo przez lewą stronę czakramu. kwestii niedociągnięć osobowości. pozwalanie. które wymagają (drugi). Owalna forma albo warstwa keteryczna boczne. na którą schizoid jest zwykle bardzo przerywany zarys ciała eterycznego tej struktury z mocno zorientowany w swoim życiu. którą znajdujemy głównie energię w górę kręgosłupa i wyrzuca na zewnątrz w trzech niższych ciałach. ośrodek seksualny jest zamknięty na początku terapii. Jest to sposób unikania kontaktu tu-i- leczenia. kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ta nierównowaga ma zwykle charakter lateralny. mimo że są „otwarte". z uwagą poświęcaną na odnalezienie korona (siódmy). Trzeba zawsze równoważyć Otwarte są zazwyczaj: tylny ośrodek seksualny uwagę poświęcaną tym częściom. również dzięki woli (drugi czakram). Te konfiguracje Ciało eteryczne ma zazwyczaj barwę bardzo jasnego czakramów mogą podlegać zmianom pod wpływem błękitu. rozszerza się na czakramy przez tył głowy. Kieruje on zwykle swoją Nierównowaga aury. poruszają się wokoło na oślep przy Dolna część rysunku 13-4 pokazuje strefy braku równowagi energetycznej pomiędzy przodem i aktywności energetycznej w rejonie mózgu. „nieobecnym" spojrzeniu. Nie jest jednak rzeczą zdrową asymetryczny czakram. tak jak opisuje to rysunek 12-3 w odpowiadają tym cechom struktury rozdziale dwunastym. Duże obszary mózgu uświęcona jest zwykle bardzo jasna. jasnymi kolorami w szóstej warstwie aury albo ciele połączone pomostem jasnej energii. albo przez prawą. Ma najczęściej niestałe granice i nie jest Niski poziom energii w przedniej części mózgu całkiem wypełniona w rejonie stóp. Potem idą płaty niebiańskim. Energetyczne systemy obronne. Naj- tyłem. niż pobierają. Następna warstwa i ciało mentalne są albo transformacyjnych wysiłków pacjenta. których używa Oznacza to. Przez jedną część czakramu wpływa więcej energii Wyższa jaźń niż przez inną. to głównie „jeżozwierz". czy nawet agresywny. splot słoneczny (trzeci). w teraz na planie fizycznym. Pole jest zazwyczaj jaśniejsza. Ukośny albo eliptyczny ruch wahadełka oznacza by je zmienić. charakteru schizoidalnego Człowiek będzie zatem bardziej aktywny. Duchowe ciała w części przedniej. Często tylny ściśle wstrzymane i momentami zamrożone. Rysunek 13-4 przedstawia cienki i chowością. które wymagają transformacji. Asymetria ta została opisana w rozdziale być zawsze szczerym w stosunku do siebie samego w dziesiątym jako rozdźwięk aktywność /receptywność. częstym u schizoida. czoło (szósty) i transformacji.Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 133 uwolnić. ukazujący się widzeniu wgłębianie się w negatywne aspekty osobowości ponadzmysłowemu tak jak na rysunku 13-4. Oczywiście przedstawiciel charakterologicznej. niż złota. Ośrodki szósty i siódmy związane natury wyższej jaźni. Drugim co do aktywności schizoida są zwykle silne i mienią się wieloma czakramem jest trzecie oko i trzecia komora mózgu. najbardziej aktywna energia zbiera się w jaśniejsze od większej ilości energii skumulowanej rejonie potylicy. występuje słabość. wiele czakramów obraca się w lewo. gdzie czasem można wykryć w błędnym.

Liaia Ciała duchowe a\ Otwarty ) Zniekształcony Zamknięty Wzór aktywności energetycznej w mózgu jWb.134 Dłonie pełne światła s « iM tu ^>t. Rysunek 13-4: Aura charakteru schizoidalnego (obraz diagnostyczny) .

Każdy pokój jest elegancki. Przyczyną jest porzucenie. a jego oczy mogą wysysać twoją w twarz z wewnętrznym przerażeniem i gniewem. gdy próbował generalizować. okresów. że się nim opiekuje — schizoidalnym są zazwyczaj bardzo uduchowieni. prawda? dzieckiem — ale w niedostatecznym stopniu. Charakter oralny (udekorowane pokoje). energię. wielu porażek. komuś pod opiekę wywołuje w efekcie zależność. ma zimną. Wra- drugiego. których można porównać do wspaniałego wrażliwością i boi się poprosić o to. W końcu to właśnie jest choroby lub wycofania. Jest Człowiek o strukturze oralnej jest generalnie to wielce niewygodne. często wszystkich części swego istnienia. żliwość staje się złośliwą pasywnością. Matka opiekowała się celem transformacji. o komnatami. pomaganie ludziom itd. nie będzie wystarczające. Dziecko. a agre- zejść po jednej drabinie. W relacjach psychicznych osobowość oralna który blokuje umiejętność materializo-wania jego lgnie i przykleja się do innych z powodu lęku przed wspaniałej kreatywności. często bardzo wcześnie zaczynając do egzystencji swoich bliskich. kurczowe chwytanie się innych których rozwinął szeroką gamę swoich talentów i osłabioną agresywność. Zadanie życiowe potężne poczucie wewnętrznej pustki. Żeby przejść z jednego do prowadzi do zapaści pod wpływem stresu. gdyż przesadny sposób pożąda wsparcia i ciepła innych. albo robiła to wbrew sobie. schizoid boi się potężnego złączenia wszystkich Próbuje dostać je z „zewnątrz". Tłumi schizoida wiąże się również ze zmaterializowaniem intensywne uczucia tęsknoty i agresji. Problemem jest to. Przerażenie i gniew porzuceniem. o wielu talentach i twórczych charakterze oralnym ma teraz problemy z pomysłach.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 135 by ujawniła się w pełni. Osoba taka nie potrafi być sama i w utrzymują części jego osobowości w separacji. Zadania Człowiek o strukturze oralnej doświadczył wielu te są kwestią bardzo indywidualną i nie należy ich niepowodzeń w życiu. cienkich. Są ludźmi niezwykle mówić i chodzić. zgarbione. że osobiste zadanie dojrzałą. Nie może doznać zadowolenia. Ludzie o charakterze całkowicie lub częściowo Wielokrotnie „udawała" tylko. schizoid musi wydostać się przez okno. Z tego powodu człowiek o kreatywnymi. którą odrzuca przez zastąpienie jej czymś innym. wspiąć się po następnej i sywność przeradza w chciwość. że cokolwiek dostanie. W kontaktach z innymi będzie używał wzrostu. Gniew albo zamanifestowaniem jego duchowości w świecie spowodowany porzuceniem jest zatrzymywany materialnym. Schizoid musi zintegrować wyjałowiony. które pokojami nie ma drzwi. zapadniętą klatkę piersiową i charakteru schizoidalnego polega na stanięciu twarzą płytki oddech. dopiero wejść przez okno do wybranego pokoju. Może to uczynić wyrażając wewnątrz. zbudować przejścia pomiędzy pięknymi odpowiedzialności. czego naprawdę pałacu o wielu pokojach. . czuje się pusty i nie chce przyjmować swoją istotę. zwiotczałych mięśniach. że udekorowanych przez projektantów z różnych tego nie dostanie. ponieważ schizoid miał wiele inka-rnacji. wynalazki. seks używany do osiągnięcia bliskości i rzeczywistość duchową poprzez swoją twórczość — kontaktu. gdyż w głębi duszy jest przekonany. Poczucie potrzeby oddania się stylów. ponieważ próbuje Struktura oralna usatysfakcjonować wewnętrzną tęsknotę. bogato i ze smakiem potrzebuje. nawiązać kontakt. żeby mieć łatwiejszy dostęp do długich. Dziecko po- doświadczyło utraty matki z powodu śmierci. zbyt wcześnie stało się Często próbują wprowadzić rzeczywistość duchową „niezależne". że między kompensuje te cechy niezależnym działaniem. by Mają głębokie poczucie ostatecznych celów życia. Człowiek nie wygląda na osobę dorosłą i Ogólnie można powiedzieć. by zrekompensować swych twórczych talentów. podczas tendencję do lgnięcia. kultur. gdy normalny poziomie osobistym żąda. Staje się więc zgorzkniały i czuje. zrekompensować stratę. pisanie. Ciało jest słabo rozwinięte. Na Charakter oralny powstaje. by się o niego troszczono i rozwój zostaje zatrzymany podczas oralnej fazy wspierano go.

niższa jaźń rozdziale dwunastym. jasność. albo jaźń cienia powie: „Zaopiekuj się mną. potrzeb może wiązać się z odrzuceniem przez Wzór aktywności pola energetycznego w rejonie innych. kiedy zacznie się powrót do zdrowia. Żeby rozwiązać ten Charakter oralny skoncentrowany jest więc na problem poprzez terapię. ma Stradivariusa. Ciało mentalne jest jasne i zazwyczaj żółtawe. poproszę. jego jest pasywność i zmęczenie. który nie pracował zbyt wiele nad sobą. a nie fizycznej. Kiedy zaakceptuje swoje potrzeby i sta- utrzymuje się przy samej skórze i ma jasnoniebieską nie na własnych nogach." jaźń charakteru oralnego Pole energetyczne Charakter oralny musi nauczyć się ufności w hojność wszechświata i odwrócić proces chwytania. wyższa jaźń osobowości wyłoni się. wejść opróżnione. Ciało eteryczne pełna życia. co wyjaśnia umysłową i duchową Jego wstępną skargą. instrument i skomponować własną symfonię. których najczęściej nauczyć się tak żyć. jeśli nie najmniej energii znajduje się w rejonie potylicznym. otwarty. by móc te potrzeby spełniać. odnaleźć i zaakceptować swoje potrzeby oraz Mechanizmy obronne. To z kolei tworzy podwójny węzeł: jest w płacie czołowym i płatach bocznych. słowna. jak mówiliśmy w Gdy wkopiemy się głębiej w osobowość. Wyższe poziomy aury nie są zbyt Wewnętrzny krajobraz charakteru oralnego jest jak delikatny instrument muzyczny. a nie dzieckiem. czakramy . A zatem jego negatywnym zamiarem jest: głowy przedstawiony jest w dolnej części rysunku „Zmuszę cię. nie dostanę tego". będzie mógł powiedzieć: barwę. jak skrzypce jasne. strukturze masochistycznej. oralne wysysanie i zapewne strzały słowne W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą służące bardziej do zwracania uwagi niż do napotkaną warstwą osobowości będzie maska. generalnie opróżnione." Potem. Człowiek musi delikatnie nastroić swój srebr-nozłoty połysk i jest opróżniona w rejonie stóp. nie będzie to miłość. dozna spełnienia. by powiedzieć: „Jestem Zadanie życiowe i wyższa zadowolony. że jest umiejscowiona jest w głowie. Jest zatem zainteresowany seksem i ma Charakter oralny wierzy jednak. Kiedy zagra tę melodię w symfonii życia. struktury oralnej Musi dawać. Jeśli człowiek pracował nad sobą. żebyś mi to dał" albo „Nie będę 13-5. Jak widać. że spełnienie jego uczucia seksualne. spełniony. ponieważ jest energii. Zewnętrzna forma w kształcie jajka (siódma warstwa) nie jest całkiem wypełniona ani jasna. wywołujących uczucia matczyne. Mówi wywoływania gniewu — inaczej niż u człowieka o ona: „Nie potrzebuję ciebie" albo „Nie będę prosił".136 Dłonie pełne światła średnich pytań. kiedy rozpoczyna terapię. to odmowa Musi nauczyć się stać na swoich własnych nogach. większość energii umiejscowiona potrzebował". charakter oralny musi aktywności intelektualnej i werbalnej. Musi porzucić rolę ofiary i zaakceptować to. To mogą być w większości zamknięte albo pozbawione jednak nie będzie go zadowalało. Ciało emocjonalne również trzyma się blisko „Mam to" i pozwoli energii rdzenia otworzyć się i ciała. co dostaje. zapewne otwarte. Głównym zadaniem przedni ośrodek seksualny również może być terapii będzie znalezienie sycącej energii w życiu. Musi stanąć twarzą w Charakter oralny (rysunek 13-5) ma najczęściej twarz ze swoim strachem przed samotnością. a „Jeśli poproszę. U człowieka o charakterze oralnym. używa człowiek o strukturze oralnej. Korona i ośrodek między-brwiowy będą człowiekiem dorosłym. ciche i spokojne pole. nie ma specjalnego zabarwienia i jest płynąć. Główna energia głęboko w wewnętrzną pustkę i przekonać się.

>i Ciała duchowe Ciało mentalne |t a.l Ciało emocjonalne Ciało eteryczne I S Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-5: Aura charakteru oralnego (obraz diagnostyczny) ..Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 137 /' \\\N*.'^"-'.

138 Dłonie pełne światła

Kiedy wyższa jaźń zostanie uwolniona, czło- lem na drodze terapii, psychopata musi nauczyć się
wiek o charakterze oralnym może wykorzystać ufać.
swoją inteligencję w sztuce albo nauce. Będzie W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą
doskonałym nauczycielem, ponieważ jest zainte- napotkaną warstwą osobowości będzie maska, która
resowany tyloma rzeczami i zawsze potrafi połączyć powie: „Ja mam rację; ty jej nie masz." Po dotarciu
wiedzę z miłością płynącą prosto z serca. głębiej niższa jaźń albo jaźń cienia powie: „Będę cię
kontrolował." Gdy zacznie się rozwiązywanie
problemu, pojawi się wyższa jaźń osobowości,
Struktura przesunięta mówiąc: „Oddaję się."
albo psychopatyczna Górna połowa ciała wydaje się rozdęta, a
pomiędzy obiema połowami nie ma przepływu
We wczesnym dzieciństwie człowiek o prze- energii. Miednica jest słabo naenergetyzowana,
suniętej strukturze miał do czynienia z potajemnie zimna i spięta. Silne napięcie występuje również w
uwodzicielskim rodzicem przeciwnej płci. Rodzic ramionach, podstawie czaszki i oczach. Nogi
chciał czegoś od dziecka. Psychopata znajdował się psychopaty są słabe i nie jest on zakorzeniony.
w trójkącie z rodzicami i nie otrzymywał wsparcia Struktura psychopatyczna wytrzymuje nacisk
od rodzica swojej płci. Stanął po stronie rodzica płci strachu przed niepowodzeniem i przegraną.
przeciwnej, nie dostał tego, czego potrzebował, Psychopata szarpie się pomiędzy swoją zależnością
poczuł się zdradzony i w drodze kompensacji zaczął od ludzi a potrzebą kontrolowania ich. Boi się bycia
manipulować tym rodzicem. kontrolowanym i wykorzystywanym, jak również
Jego reakcją na tę sytuację jest próba znalezienia się w pozycji ofiary, co jest dla niego
kontrolowania wszystkich na wszelkie możliwe całkowicie upokarzające. Seksualność stanowi dla
sposoby. W tym celu psychopata musi trzymać się w niego narzędzie zdobywania władzy; przyjemność
garści i nawet kłamać, jeśli zajdzie taka potrzeba. jest mniej ważna niż podboje. Psychopata stara się
Żąda, by go wspierano i dodawano mu odwagi. ukrywać swoje potrzeby sprawiając, żeby potrzebo-
Jednak w kontaktach z innymi będzie posługiwał się wali go inni.
bezpośrednią manipulacją, typu „Powinieneś...", by
wywołać uległość. To nie prowadzi do uzyskania
poparcia.
Pole energetyczne struktury
W swoim aspekcie negatywnym jednostka o psychopatycznej
strukturze psychopatycznej wykazuje przemożną
żądzę władzy i dominowania nad innymi. Ma dwa Główna energia znajduje się w górnej części
sposoby osiągnięcia kontroli: przez brutalne ciała. Psychopata jest najpierw hiperaktywny, a
przytłaczanie oraz przez podkopywanie za pomocą potem załamuje się. Pole człowieka o strukturze
uwodzenia. Wielokrotnie jego seksualność jest pełna przesuniętej (rysunek 13-6) jest ogólnie mówiąc
wrogości i fantazji. Zainwestował w idealny obraz opróżnione u dołu na wszystkich poziomach
samego siebie i za pomocą intensywnych uczuć aurycznych i naenergetyzowane u góry; kształt jajka
wyższości i pogardy przykrywa głębokie kompleksy jest również zniekształcony w ten sposób. Ciało
niższości. eteryczne słabnie w miarę zbliżania się do stóp; jego
Jego wstępną skargą, kiedy rozpoczyna terapię, odcień jest bardziej wyrazisty, a niebieska barwa
jest poczucie przegranej. Chce wygrać. Ale być ciemniejsza niż u osobników schizoidalnych i
wspieranym oznacza kapitulację, a to, wierzy oralnych. Ciało emocjonalne jest pełniejsze u góry.
psychopata, oznacza klęskę. Jego negatywnym Ciało mentalne wysuwa się bardziej ku przodowi niż
zamiarem jest zatem: „Niech się stanie moja wola." ku tyłowi ciała fizycznego, podczas gdy ciało emoc-
To tworzy podwójny węzeł: „Muszę mieć rację albo jonalne może być wybrzuszone pomiędzy łopat-
umrę." By rozwiązać ten prob-

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 139

Ciała duchowe
■ ^t*"**,',,^
\ V«v^«^
Ciało mentalne Otwarty

Ciało emocjonalne

Zamknięty

Ciało eteryczne

<T/

9
Wzór aktywności
energetycznej w mózgu

Rysunek 13-6: Aura charakteru psychopatycznego (obraz diagnostyczny)

140 ________________________ Dłonie pełne światła

kami, w ośrodku woli, zwykle poważnie powięk- zwyciężają ci, którzy mają w sobie prawdę i
szonym. Wyższe warstwy auryczne są również szczerość. Świat obraca się wokół szlachetnych idei,
silniejsze i jaśniejsze w górnej połowie. wspieranych przez wytrwałość i męstwo. Jakże
Układ czakramów w strukturze psychopatycznej bardzo chciałby psychopata przenieść te zalety
jest zazwyczaj następujący: otwarte ośrodki woli u swego świata wewnętrznego do realności świata
podstawy szyi i ramion, ośrodki woli pomiędzy zewnętrznego. Któregoś dnia to zrobi.
łopatkami ekstremalnie duże i przepracowane, Kiedy energie wyższej jaźni zostają uwolnione,
otwarty ośrodek frontalny i ośrodek korony. Reszta, człowiek o strukturze przesuniętej jest bardzo
przede wszystkim ośrodki czuciowe, zamknięta. uczciwy i moralny. Dzięki swemu wysoko
Tylny ośrodek seksualny może być częściowo rozwiniętemu intelektowi może godzić ludzi,
otwarty. Psychopata funkcjonuje zatem głównie pomagając znaleźć właściwą im prawdę. Poprzez
dzięki energii mentalnej i woli. swoją uczciwość prowadzi innych ku ich uczciwości.
Jeśli chodzi o mózg, energia jest aktywna i jasna Potrafi doskonale zarządzać skomplikowanymi
w płatach czołowych. Aktywność ta zmniejsza się projektami i ma wielkie serce pełne miłości.
wraz ze zbliżaniem się do tyłu głowy i w rejonie
potylicy energia nieruchomieje kompletnie,
jednocześnie ciemniejąc. Oznacza to, że człowiek Struktura masochistyczna
zainteresowany jest głównie dociekaniami
intelektualnymi, a nie aktywnością cielesną, chyba że Miłość, którą w dzieciństwie otrzymywał
ta służy aktywnej woli. Również intelekt jest człowiek o charakterze masochistycznym, była
podległy woli. warunkowa. Matka dominowała i poświęcała się —
To z tych potężnych płatów czołowych psy- do tego wręcz stopnia, że kontrolowała jedzenie i
chopata wysyła łuki energii, które ściskają głowę funkcje wydalnicze dziecka. Każdy przejaw
drugiego człowieka w obronnym mechanizmie inicjatywy, każda próba zadeklarowania swojej
uchwytu mentalnego. Psychopata używa również wolności wiązały się z narzucanym przez matkę
odmowy słownej. Może wybuchnąć wulkaniczną poczuciem winy. Wszelkie próby przeciwstawienia
wściekłością podobną do tej, jaka występuje w się temu potężnemu naciskowi były dławione; teraz
histerii, ale zrobi to w sposób kontrolowany, masochista czuje się złapany w pułapkę, pokonany i
zrównoważony, bez właściwego histerii chaosu. upokorzony. Jego reakcją na powyższą sytuację było
wstrzymanie uczuć i kreatywności. W gruncie rzeczy
próba wstrzymania wszystkiego. To prowadziło do
Zadanie życiowe gniewu i nienawiści. Masochista żąda niezależności,
i wyższa jaźń psychopaty ale kiedy kontaktuje się z innymi, używa uprzejmych
stwierdzeń podbarwionych jęczącym obrzydzeniem,
Psychopata musi odnaleźć prawdziwe poddanie by manipulować nimi pośrednio. To wywołuje
się przez stopniowe rozluźnianie górnej połowy ciała, drażnienie ze strony innych. Drażnienie pozwala mu
porzucanie tendencji do kontrolowania innych i się rozgniewać. Był gniewny już wcześniej, ale teraz
pozwolenie na dojście do głosu swojej głębszej uzyskał prawo wyrażenia swego gniewu. W ten
istocie i uczuciom seksualnym. W ten sposób zdoła sposób zostaje złapany w cykl, który trzyma go w
zaspokoić swoją tęsknotę znalezienia się w zależności.
rzeczywistości, nawiązania kontaktu z przyjaciółmi i Jeśli chodzi o stronę negatywną, masochista jest
poczucia się jak istota ludzka. człowiekiem, który cierpi, jęczy i narzeka, pozostaje
Wewnętrzny pejzaż psychopaty pełen jest uległy na zewnątrz, ale naprawdę nie ulegnie nigdy.
fantazji i przygód opartych na honorze. Tutaj Wewnątrz zablokowane są silne

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 141

uczucia niechęci, negatywności, wrogości, wyż- (rysunek 13-7) jest całkowicie wypełnione. Ciało
szości i strachu przed eksplozją gwałtownego eteryczne jest gęste, ciężkie, szorstkie i raczej szare
gniewu. Masochista może być impotentem i niż niebieskie. Ciało emocjonalne jest pełne,
przejawiać silne zainteresowanie pornografią. wielokolorowe i stosunkowo równomiernie
Kobieta będzie miała kłopoty z orgazmem i po- rozmieszczone, podobnie jak ciało eteryczne. Ciało
czucie, że jej seksualność jest nieczysta. mentalne jest duże i jasne nawet w dolnej części
Wstępną skargą masochisty jest napięcie. Chce ciała. Intelekt i emocje są bardziej zintegrowane.
uwolnić się od tego napięcia, ale podświadomie Ciało niebiańskie jest jasne wokół całego ciała, o
wierzy, że uwolnienie i zaakceptowanie tego, co jest barwie fioletowej, brązowej i niebieskiej. Jajko jest
wewnątrz, prowadzi do uległości i upokorzenia. całkowicie wypełnione i ma ciemnozłoty kolor. Jest
Negatywnym zamiarem jest zatem pozostanie nieco zbyt ciężkie u dołu i nieco bardziej owalne od
zablokowanym i „kochanie tego, co negatywne". To jaja kurzego. Ma silnie zarysowaną krawędź
prowadzi do podwójnego węzła: „Jeśli się wścieknę, zewnętrzną, odrobinę zbyt napiętą i grubą.
zostanę upokorzony; jeśli się nie wścieknę, też Czakramy, które u masochisty przed roz-
zostanę upokorzony". By rozwikłać ten problem, poczęciem terapii są zwykle otwarte, to: ośrodek
masochista musi stać się asertywny (oczyszczony) i międzybrwiowy, splot słoneczny, czasem jest też
wolny, i otworzyć swoją duchową łączność. częściowo otwarty tylny ośrodek seksualny.
W procesie terapeutycznym pierwszą napotkaną Masochista funkcjonuje zatem opierając się na
warstwą osobowości będzie maska, mówiąca: aspektach mentalnych, emocjonalnych i woli. Wzór
„Zabiję (zranię) siebie, zanim ty zabijesz (zranisz) aktywności mózgu pokazuje największą aktywność w
mnie". Po pewnym okresie badania tego rejonie czołowym, górno-bocznym i w komorach,
wewnętrznego krajobrazu niższa jaźń stanie się przy czym część tej aktywności rozszerza się na
świadoma. Mówi ona: „Zrobię ci na złość, żeby cię niewielki obszar pośrodku potylicy, otoczony
sprowokować". W końcu uwolniona zostanie wyższa mniejszą aktywnością. Najczęściej używane przez
jaźń, która rozwiąże problem, mówiąc: „Jestem masochistę systemy obronne to „macki", milczące
wolny". oczywiste zamyślenie i strzały słowne.
Fizycznie masochista jest otyły i krępy, ma
nadmiernie rozwinięte mięśnie i skróconą szyję i pas.
Silne napięcia występują w szyi, szczęce, gardle i Zadanie życiowe
miednicy, która jest schowana w dół. Pośladki są
zimne. Energia zablokowana jest w rejonie gardła, a
i wyższa jaźń
głowa ciąży do przodu. charakteru masochistycznego
W kategoriach psychodynamicznych masochista
zatrzymuje wszystko w środku, gdzie jęczy, narzeka, Masochista musi uwolnić się od upokorzenia
wstrzymuje uczucia i prowokuje. Jeśli prowokacja przez uwolnienie swojej agresji. Musi wypowiadać
się uda, zyskuje powód do wybuchu. Nie jest się aktywnie w odpowiadający mu sposób, kiedy
świadom tego i sądzi, że stara się być miły. tylko przyjdzie mu na to ochota.
Wewnętrzny pejzaż masochisty jest jak mozaika
ze srebra i złota. Jego siła twórcza wyraża się w
Pole energetyczne struktury delikatnych, skomplikowanych wzorach, pełnych
masochistycznej osobistego wyrazu i smaku. Każdy niuans ma
znaczenie. Kiedy masochista uzewnętrzni swą
Główna energia znajduje się wewnątrz. Ma- wysoko rozwiniętą kreatywność, świat będzie pełen
sochista jest hypoaktywny, a mimo to gotuje się podziwu.
wewnątrz. Pole struktury masochistycznej Energie wyższej jaźni pełne są troski o in-

142 Dłonie pełne światła

Zamknięty

Ciała duchowe

mm
4 !

Wzór aktywności
energetycznej w mózgu f s
Vi
2

Rysunek 13-7: Aura charakteru masochistycznego (obraz diagnostyczny)

Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 143

nych. Człowiek o charakterze masochistycznym jest od wypływających i napływających uczuć wysokim
urodzonym negocjatorem. Ma wielkie serce. Wspiera murem. Uprawia seks z pogardą, nie z miłością.
ludzi i potrafi wiele dać, zarówno w sensie energii, Wstrzymując uczucia powiększa tylko dumę.
jak i zrozumienia. Jest pełen głębokiego Żąda miłości i seksualnych uczuć od innych, ale w
współczucia, a zarazem potrafi cieszyć się i bawić. kontakcie z nimi stosuje metody uwodzenia i
Jest zdolny do twórczej zabawy i radości. Ujawni te klasyfikowania ludzi, by uniknąć zaangażowania. To
talenty i będzie pierwszy we wszystkim, za co się prowadzi do współzawodnictwa, nie do miłości. Jego
weźmie. duma zostaje urażona, a on wzmaga
współzawodnictwo. Jest w zaklętym kręgu, z którego
nie potrafi się wydostać.
Struktura sztywna Jego wstępną skargą w terapii (jeśli w ogóle się
na nią zgłosi) jest to, że nie posiada uczuć. Chce
Człowiek o sztywnej strukturze rzeczywistości poddać się uczuciom, ale sądzi, że zranią go one
doświadczył w dzieciństwie odrzucenia przez rodzica tylko, stąd jego negatywny zamiar brzmi: „Nie
przeciwnej płci. Dziecko odebrało to jako zdradę poddam się", Przedkłada seks ponad miłość, ale to go
miłości, ponieważ dla dziecka erotyczna nie satysfakcjonuje. Rodzi się podwójny węzeł: „Oba
przyjemność, seksualność i miłość są jednym. W wyjścia są złe." Poddanie się oznacza ból, dalsze
drodze kompensacji za to odrzucenie dziecko trwanie w dumie wyklucza uczucia. By rozwiać ten
postanowiło kontrolować wszystkie uczucia z nim problem w terapii, osobnik sztywny musi połączyć
związane — ból, wściekłość, jak również dobre serce z genitaliami.
uczucia — przez wstrzymanie ich. Poddanie się jest W trakcie procesu terapeutycznego maska
czymś strasznym dla człowieka o charakterze powie: „Tak, ale"... Po jakimś czasie niższa jaźń albo
sztywnym, ponieważ oznacza ponowne uwolnienie jaźń cienia pojawi się w świadomości, mówiąc: „Nie
wszystkich tych uczuć. Nie będzie zatem próbował będę cię kochał". Potem gdy w wyniku pracy z
bezpośrednio spełniać swoich potrzeb, lecz użyje ciałem uczucia zaczną płynąć, wyższa jaźń rozwiąże
manipulacji, by dostać to, czego pragnie. Duma problem stwierdzając: „Zgadzam się, kocham".
związana jest z uczuciami miłości. Odrzucenie Człowiek o strukturze sztywnej ma ciało
seksualnej miłości rani jego dumę. harmonijnie zbudowane, zintegrowane i pełne
W kategoriach psychodynamicznych człowiek energii. Może mieć dwa rodzaje bloków — zbroję
sztywny wstrzymuje uczucia i działania, by nie płytkową jak stalowe płytki rozmieszczone na ciele
wyjść na głupca. Jest światowcem, ambitnym i albo zbroję oczkową, podobną do drucianej siatki.
pełnym przebojowej energii. Mówi: „Jestem lepszy Miednica jest odchylona do tyłu i zimna.
od innych i wiem wszystko". W środku odczuwa
głębokie przerażenie wywołane zdradą; bezbronności
należy unikać za wszelką cenę. Człowiek o sztywnej
Pole energetyczne
strukturze charakteru boi się zranienia. struktury sztywnej
Chodzi z dumnie podniesioną głową i wy-
prostowanym kręgosłupem. Odznacza się wysokim Główna energia trzymana jest na peryferiach i z
stopniem zewnętrznej samokontroli i silną dala od rdzenia. Osobnik sztywny jest hiperaktywny.
identyfikacją z fizyczną rzeczywistością. Ta mocna Cechują go równowaga i moralność, widoczne w
pozycja ego służy mu jako wymówka, pozwalająca polu jako silna, jasna i równomiernie rozmieszczona
uniknąć uwolnienia uczuć. Boi się mimowolnych aura. Pole eteryczne jest silne, szerokie i równe, o
procesów fizycznych zachodzących w jego ciele, niebieskawoszarej barwie i średniej szorstkości. Ciało
ponieważ nie są one zależne od ego. Jego emocjonalne
wewnętrzna jaźń odgrodzona jest

zamknięcie i czasem histeria rozmieszczone. centralnej części mózgu. ponieważ wszystkie Zadanie życiowe i wyższa ośrodki są tam otwarte. Już podejście do uzdrawiania powołaniem jest sztuka. a jego samego nauczyć. a duchowość i mieć doświadczenia duchowe. nasz „sztywny" oparciu o umysł i wolę. ośrodki uczuciowe zaczynają się otwierać. jego istoty i wyzwoli unikalność jego wyższej jaźni. to jaśniejsze jest bardzo pomocne. będą drugim co do Pomoże ci to dostosować metodę uzdrawiania do pacjenta aktywności obszarem mózgu. Człowiek taki żyje zatem głównie w miłości do spełnienia. należy pracują w ramach terapii. To ukształtowane i jasno zabarwione — na złotosrebrno. na przykład. Największa aktywność w mózgu ma miejsce w którą wybierze. bocznej i potylicznej — staje się ponadzmysłowe odda tutaj wielkie usługi. płaty przednie będą pamiętanie o generalnej strukturze charakteru pacjenta. Aurę charakteru oralnego trzeba naładować. w zależności od sfery życia. elastyczne. jeśli nie. na czakramy otworzyć. jakiekolwiek one są. Tak jak Mojżesz czasami otwarte. cele do osiągnięcia i mentalne. tak by mógł utrzymywać otwarte czakramy podczas Energetyczne systemy obronne używane przez ćwiczeń t i medytacji. Jeśli odkrył.144 Dłonie pełne światła wykazuje spokojną równowagę i jest równomiernie to pokaz siły/woli. jeśli człowiek nie pracował nad otwarciem swoich uczuć. W kontaktu z innymi i całym wszechświatem. Należy zatrzymać wycieki > góry. jakie to uczucie być otwartym. malarstwo. Gdy człowiek rozpoczyna proces poprowadzi swych ludzi ku ziemi obiecanej. na której dany życiem. człowiek postanowił się skoncentrować. Będzie zatem naturalnym liderem w każdej profesji. Korona i splot słoneczny są człowiek poleci ku słońcu. odkrywania i akceptowania swoich uczuć. aktywność we wszystkich częściach potwierdzić jego duchową rzeczywistość. Należy również oświecenia. jak w (rysunek 12-3). Przed rozpoczęciem terapii u człowieka o W wewnętrznym krajobrazie człowieka szty- charakterze sztywnym otwarte są zazwyczaj tylne wnego znajdziemy przygody. aktywność rośnie w Człowieka trzeba nauczyć. Ciało niebiańskie może nie być bardzo jasne. Jeśli mamy do czynienia z będą płaty boczne. Zaczynają powstawać pomosty. rozwijają się i zbliżają do zidentyfikować i wzmocnić jego granice. uświęcone jest silne. Aurę schizoida zrównoważona. Człowiek oralny potrzebuje dużo osoby o sztywnej strukturze charakteru dotykania. Będzie niektórych przypadkach płaty przednie są równie umiał bawić się we wszechświecie i w pełni cieszyć aktywne. doskonale Musi się nimi dzielić. trzeba naładować energią. Jeśli zajął się Podczas uzdrawiania bardzo pomocne jest poszukiwaniami intelektualnymi. jak tworzące formę krzyża. jeśli spojrzeć na głowę z zatrzymywać energię. jeśli człowiek nie otworzył się Człowiek o charakterze sztywnym musi ot- wystarczająco na bezwarunkową miłość lub swoją worzyć ośrodki uczuciowe i pozwolić swoim duchowość. Może nie być tak barwne. przednie Zainspiruje innych swoją miłością i pasją życia. namiętności i miłość. że kiedy ludzie człowiekiem o charakterze schizoidalnym. pozwoli energiom wpływać i wypływać z rdzenia z przewagą złota. Może być większe z tyłu. Zauważyłam. Postrzeganie mózgu — przedniej. Człowiek o przesuniętej strukturze charakteru musi naładować dolną połowę swe- 'I . Granice wymagają wzmocnienia. Kiedy człowiek zaczyna rozwijać swoją energii. że jego i wzmocnić jej skuteczność. Będzie zdolny do głębokiego płatach bocznych i pośrodku tylnej części mózgu. Jajo przyczynowe albo keteryczne uczuciom płynąć i być widzianymi przez innych. w kategoriach związku każdego pacjenta z jego granicami muzyka czy inne formy kreatywności. czakramy woli i seksualności oraz czak-ramy Są tam góry do zdobycia. Ciało mentalne jest jaźń charakteru sztywnego rozwinięte i jasne. przypadku innych struktur charakterologicznych. również jasne i aktywne. przykład dzięki medytacji. Tak jak Ikar.

O ' t t Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-8: Aura charakteru sztywnego (obraz diagnostyczny) .Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 145 Ciaia duchowe ^y**^\y 3 \ Zamknięte �99999999994� ^ "1//.

jaki jest naprawdę. Wraz ze wzrostem skuteczności tworzymy cierpienie. Widzimy nasz system energe- wyrażona. całkowicie zinte- wewnątrz. a następnie ponownie Trzeba zaktywizować drugą warstwę aury. tam gdzie znajdują się przysadka i energii musi nauczyć się. przejaśniają się powoli. cierpienie. rozwijający osobiste negatywne przekonania. które daje światło ciału seksualnych w przypadku struktury przesuniętej. przekształcający ją. A zatem każdy z nas jest musi to robić powoli. Robimy tak. Człowiek sztywny musi otworzyć czakram energię z zewnątrz. wykraczające poza świat szanować ponad wszystko. Jest ona ziarnem. wiadomość. która nieruchomieje w duchowo. pozwalając pacjentowi na żywym systemem transformacyjnym. Jego granice należy rozwijają się nowe zmysły. Pole staje się bardziej naszym systemie energetycznym. Wraz z jaśnieniem ciała mentalnego całą energię. tworząc reagujemy na taki wszechświat. Do energia. a jej łączący i wysyłający z powrotem we wszechświat w działanie wprowadzić do świadomości. Ważne rozwoju człowieka kula ta rośnie i wkrótce sięga poza jest. tym naturalny przepływ wymiany energii i transformacji z szybciej wyzdrowieje.146 ________________________ Dłonie pełne światła go pola. Uzdrowienie będzie zawsze wszechświatem. jak poruszać i wyzwalać szyszynka. To polu energetycznym. którą przekształcamy. bardzo ostrożny i wrażliwy podczas dotykania dolnej Światło to wytryska jakby z korzenia korony i części ciała. Ponieważ stopniowe doświadczanie uczuć przez krótki czas. Uzdrowiciel wyższym stanie duchowym. zawarte w naszym negatywnym mamy kontaktu z rzeczywistością. głębszych. bardziej Drugim czakramem należy zająć się z troską. nie tylko likwidujemy nasze piękny. mniej stagnacji i wyższe wibracje w wymyśliliśmy. Prędzej czy później dostajemy systemu przemiany energii wzrasta kreatywność. składniki. że robimy coś złego. Sposób życia człowieka zmienia się w pozwolenia. Ważne jest. by uduchowioną materią. Człowiek o masochistycznym polu trzeciego oka. fizycznie i Najpierw blokujemy energię. tyczny jako mechanizm transformacyjny pobierający czyć". żyjemy opierając się na naszych błędnych Wyobrażenia i błędne koncepcje na temat przekonaniach. a musi być wyprowadzona na zewnątrz i growany z całością. uzdrowiciel z miłością akceptował osobowość pacjenta. Pole staje się bardziej jednak nie może trwać długo. lecz . ponieważ żyjemy i systemie przekonań. Jesteśmy prawdziwą dotrzeć poprzez nakładanie rąk. Naprawdę przez większość czasu nie rzeczywistości. niebiańskiemu i przekształca je w jaśniejszy. a nie taki. Struktura charakteru i zadanie życiowe Poza strukturą charakteru Każda struktura charakterologiczna jest W miarę jak każdy człowiek pracuje nad modelem szwankującego systemu transformacyjnego. zaczynający następnie postrzegać i zrozumieniem i akceptacją. Uzdrowiciel musi być wpływać na rzeczywistość poza światem fizycznym. kiedy kładzie ręce na jego ciele. jaki sobie więcej światła. by bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii ciało. czakramy otwierają się coraz szerzej. rozbijający ją na prostsze serca i połączyć go z miłością i innymi uczuciami. złotosrebrny punkt światła. ma świadomość. Zmieniamy siebie i Pole rozszerza się i zaczynają zachodzić głębsze nasz system energetyczny. W miarę bardziej poprzez uczucia niż poprzez wolę. Im chętniej będzie leczył się sam. którą zablokował. rozwinięty organ. Nigdy nie dotykać bez fizyczny. Robiąc to. która jest ukryta unikalny aspekt wszechświata. centralnych energii osobowości należy transformujemy świadomość. Zaczynamy postrzegać siebie jako związane z kreatywnością. Odblokowujemy system i przekształcamy U wielu ludzi pojawia się pośrodku głowy energię. aura ulega zmianom. żeby uśmierzyć to zmiany. Aurę charakteru sztywnego trzeba „zmięk. rozwojem aktywności swojej psychiki. otworzyć dolne czakramy i nauczyć się żyć się następnie w jaskrawą świetlną kulę. gdyż zrównoważone. Żyjąc w ten sposób elastyczne i płynne.

Znajdowanie swojej struktury Właśnie po to. czego nie wiesz na temat życia. poprzez system sztywna energetyczny. Pytam więc ponownie. Są to również bezpośrednie manifestacje tego. co powinieneś zrobić na planie ziemskim. co zawsze chciałeś robić bardziej niż Ćwiczenie: wszystko inne. która najlepiej zrealizuje cel twojej inkarnacji. Do przemyślenia którego masz się tutaj nauczyć. wy. jest twoim zadaniem życiowym. bryk. Likwidując swe osobiste blokady. W jaki sposób struktura charakterologiczna sę dokładnie tak. świecie? Odkryj. życiowego. w jaki osobowość. Rodzaj tych życiowym? bloków można wyprowadzić z twojej struktury 7. Opisz ogólną konfigurację P. przesunięta 5 się ona z twoim zadaniem życiowym. bezpośrednio wiąże oralna 15 proc.E. Ogólne wzorce takiego blokowania 2. jest wbudowana w twoje ciało i 4. 8. za pomocą poszczególnych strukturach? których izolujesz się od tego. Pozwól. Narzędzie to jest kombinacją energii- świadomości. dla każdej z wykonania swego zadania. co najbardziej W ten sposób transformujemy energię. jaka jest twoja choroba. jak tego chciałeś. ponieważ nie realizujesz swojego dające ci cechy osobowości w każdej z ru najgłębszego pragnienia. To. chcesz robić w życiu. pełniamy nasze osobiste zadanie. Kiedy blokujesz przepływ energii w systemie. Które obszary mózgu są najbardziej aktywne w systemami obronnymi. wiąże się z zadaniem życiowym? Jak dowiesz się wkrótce. To uwalnia naszą Zlikwiduj te bloki. Na przykład: blokujesz swoje energie twórcze.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 147 także wpływamy w pozytywny sposób na bliźnich. Przegląd rozdziału 13 Jesteś jedyny w swoim rodzaju. na to. wszystkich struktur charakteru. Twoja choroba proc. zaliczyłbyś swoje ciało? Przeanalizuj tablice i opisy Zaprojektowałeś swoje ciało i system ene. Nikt inny nie ma takiej samej kombinacji i nikt nie chce zrobić dokładnie tego samego co ty. Prześledź tablicę 13-1. Opisz najlepsze cechy każdej ze struktur. bardziej niż wszystko inne na Kiedy zaczynamy rozluźniać blokady. który jest naszym zadaniem życiowym. torujesz drogę do charakterologicznej spełnienia najgłębszej tęsknoty. z twoim najgłębszym pragnieniem. Do której kategorii szczęście. Ona da ci Przyjrzyj się sobie w lustrze. Jakie jest zadanie życiowe każdej ze struktur? system energetyczny. . głęboką tęsknotę towarzyszącą nam od dzieciństwa. w jaki sposób się blokujesz. zadanie. Rób to. Zbudowałeś swoją szkolną kla. Bez względu więc 50 proc. blokujesz również to pięciu głównych struktur charakterologicznych. Wypisz procentowo. 5. Znajdź odpowia Chorujesz. ten sekretny sen. co chcesz robić. którą musisz pobrać. pojawiłeś się tutaj. a energię. jest bezpośrednio powiązana. Idź za nią. masochistyczna 10 proc. W jaki sposób choroba wiąże się z zadaniem prowadzą do zaburzeń fizycznych. Tak więc lekcja. by to realizować. co jest tym.Cz. by ta tęsknota cię prowadziła. Są to sposoby. nazywamy strukturami charakterologicznymi i 3. tak że nareszcie możemy zrealizować wszystko będzie dobrze. Żyjesz w niej. który stworzyłeś do 1. jakie struktury tworzą twoją charakterologicznej albo ze sposobu. schizoidalna 20 proc. blokady energetyczne 6. Potem odpowiedz na rgetyczny jako narzędzie do wykonania zadania pytania 7-10.

Prześledź tablicę 13-3.148 Dłonie pełne światła 9. Znajdź odpowiadające ci cechy fizyczne i energetyczne w każdej z rubryk. 10. w jaki sposób kontaktujesz się z innymi ludźmi na podstawie swojej struktury charakteru. Sprawdź. Prześledź tablicę 13-2. .

jakie może być twoje osobiste zadanie? A zadanie światowe? 12. Odpowiedz na pytania 7—12 odnosząc je do każdego z twoich pacjentów. . odnieś je do pytania 11.11. 13. Jeśli cierpisz na jakieś zaburzenia fizyczne. W świetle odpowiedzi na trzy ostatnie pytania.

. gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. CZĘŚĆ IV i POSTRZEGANIE METODĄ PRACY UZDROWICIELA Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia. 20-21. twój Nauczyciel już nie odstąpi. ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. KSIĘGA IZAJASZA 30. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: „To jest droga. BIBLIA TYSIĄCLECIA. idźcie nią!".

trochę tak jak aparat rentgenowski. Powoli z zaprzeczających temu twierdzeniu. Ich pod. są one zatem nie tylko zapominasz. że drastycznie zmieniły mój sposób pracy z ludźmi. mówiąca ci nie tylko. który znajdujesz się w stanie nierównowagi. obejmującej tylko jedno konkretne życie i jedno Uzdrawianie stało się najpierw przedłużeniem konkretne ciało. zaszły dwie poważne zmiany. gdy czyniłam obserwacje auryczne jako zapomniałeś. efekcie do choroby. Całość bowiem z założenia stworzona jest wynikiem zapomnienia. tworzysz myśli i działania. częłam rozwijać to. ponieważ trwał latami. wewnętrznym". fizycznymi wymiarami czasu i przestrzeni. zaczęłam też prosić o informacje bardzo ścisłe. co nazywam „widzeniem którą otrzymujesz. Moje poglądy są bardziej psychoterapii. które wiadomość dla ciebie. Wstęp PRZYCZYNY CHORÓB Z perspektywy uzdrowiciela choroba jest stawą jest idea. ponieważ dotyka wszystkich wymiarów w całościowy i zdrowy sposób tylko pod warunkiem. Po drugie. na temat poszczególnych warstw aury. jak uzyskać do nich dostęp. duszy i ciała. Kiedy z indywidualnych części. Jednak większość psychoterapeutki zamieniałam się w duchową z nich ograniczy cię do postrzegania rzeczywistości uzdrowicielkę. kim jesteś. kim jesteś. by lepiej pamiętać. Nierównowaga jest są jednym. kim się jest. lecz jak w hologramie również które prowadzą do niezdrowego trybu życia i w całością. a potem podstawą wszelkiego transcendentalne. za- Chorobę można zatem rozumieć jako lekcję. kim jesteś. lecz także pierwsze. w trakcie sesji zaczęłam otrzymywać od wskazująca ci kroki. iż W trakcie mojego osobistego rozwoju. Informacje te są prowadzenia terapii. Choroba jest zatem sygnałem. to znaczy. Powyższe twierdzenia zrozumiesz leczenia. Zaczęłam lepiej rozumieć to. Jest to bezpośrednia psychoterapeutka. jeśli wiesz. dzięki którym wrócisz do Duchowych Nauczycieli wskazówki dotyczące zdrowia i swego prawdziwego ja. Po znalazłeś się w stanie nierównowagi. sięgając o wiele dalej niż jakakolwiek że już akceptujesz siebie jako istniejącego poza terapia. że indywidualizacja i całościo-wość rezultatem nierównowagi. częścią całości. co robię. mogłam zaglądać w głąb Natychmiast pomyślisz o wszystkich wyjątkach ciała. Uzdrawiałam duszę albo stawałam się przekaźnikiem przypominającym .

Praca uzdrowiciela jest pracą nauczyć. kim jest i dokąd zmierza. że jest już Bogiem i. będąc Bogiem. tak jak widzą je pewnego stopnia doświadczyć.152 Dłonie pełne światła duszy. Jednocześnie zdrowiu i pełni. Łagodnie nauczyć się technik uzdrawiania z części V. pełna ekstazy przypomina mu. Przedstawię również Heyoanowy pogląd na miłości. albo myliła drogę w czasie choroby. by leczyć. . wyzwaniem jest stawienie czoła bólowi strasznej W następnych kilku rozdziałach opiszę proces fizycznej choroby. w doświadczaniu wysokich energii i anielskich istot nieodwołalnie płynie z Uniwersalną Wolą ku zjawiających się. Ta praca stała Dotyka iskry Boga w każdej komórce ciała i łagodnie się dla mnie wielce satysfakcjonująca. kiedy zapominała budzi pradawne wspomnienie tego. Podzielę się z wami otworzyć się na ogromne zachwiania równowagi niektórymi doświadczeniami duchowego prze- duszy i energii. Ludzkość wodnictwa i szczegółowo opiszę postrzeganie niesie ze sobą straszliwy ból. Musiałam Duchowi Nauczyciele. Wszystko to należy zrozumieć. by łagodnie budzi nadzieję. kim jest dusza. samotność i głębokie ponadzmystowe — jak działa i jak możecie się go pragnienie wolności. z którymi żyje wiele ludzi. którego uzdrowiciel musi do choroby i proces uzdrawiania. by uzdrawiać. Uzdrowiciel sięga w bolesne rejony duszy i rzeczywistość.

W żeby były. strach i poczucie przegranej tworzą iluzję bezsilności. Wiele i miłością. stał się mocno znajduje sprzeczności pomiędzy odpowiedzialnością nieaktualny już na początku XX wieku. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi zapo- oparciu o popularne rozumienie samoodpo. to jego wina". jakimi chcesz. iż wszyscy stanowimy pewną całość. newtonowskie przyzwyczajenia każą nam myśleć o stwierdzenia takie. żeby . jesteśmy istotami obiecuje szacunek i akceptację wszystkiego. kto podchodzi do życia w ten sposób. Z kolei odpowiedzialność i akceptacja promują siłę. czego zindywidualizowanymi. nieprawdziwe. Nie Pogląd oparty na indywidualizacji i holizmie jesteśmy oddzielnymi istotami. że przedstawię przykład wypowiadane są z perspektywy rozdzielności. jakże trudną lekcję ta dzielna dusza i rodzina jest przez ludzi wokół nas. biedne dziecko". jak „Och. możemy powiedzieć: „Och. Ale holista powie: naszego wewnętrznego doświadczenia weryfikowana „Och. do czego potrafi doprowadzić interpretowanie Rozdzielność tworzy strach i poczucie przegranej. I odwrotnie. Co mogę zrobić. Są one po prostu tego raka. To powoduje postanowiły odebrać od swojej wyższej rzeczywistości. Załóżmy. minania. Pozwólcie. To tylko nasze stare doświadczają inne istoty ludzkie. wiedzialności ktoś mógłby powiedzieć: „Och. Jeśli interpretujemy to Bo jeśli nieświadomie uczyniłeś rzeczy takimi. sa-moodpowiedzialności z punktu widzenia roz. iż rzeczywistość zbudowana jest z Każdy. ono Gdy jesteśmy dziećmi. jakimi wydarzenie z punktu widzenia rozdzielności. że małe dziecko zaraziło się AIDS w wewnętrzną siłę tworzenia własnej rzeczywistości. trakcie transfuzji krwi. nie rozdzielnych elementów materii. dzielności. Rozdział 14 ROZDZIELNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI Jak już powiedziałam w rozdziale czwartym. kim są?" pogląd. tylko niewielka część samo to wywołało. na to. im najlepiej pomóc? Jak mogę ich najlepiej kochać? zaprezentowany przez newtonowską mechanikę Jak mogę pomóc im przypomnieć sobie. ale wielką różnicę pomiędzy dowodów przedstawionych przez naukowców odpowiedzialnością i winą. ty doprowadziłeś do naszym oddzieleniu od całości. są. ja bym czegoś takiego nie zrobił". to możesz też uczynić je takimi. pokazuje.

albo odrzucaliśmy Żeby zbadać swój mur. że ściana Wznosisz zatem mur. Ty. a ty myślisz. Zaczyna ci się wydawać. tak jak w przypadku tamy albo śluzy. Innymi słowy. wprowadzasz się na nowo w związany z daną Odgradzamy się od samych siebie. konfirmację.154 Dłonie pełne światła wewnętrzną walkę pomiędzy samozachowa-niem (prezerwacją) a potwierdzenie ze strony innych. że blokowaliśmy nasze doświadczenia — wyobraź ją sobie. a także wielką powódź. średniowiecznych zamkach. Twój mur rekompensuje mur staje się coraz mocniejszy i zapominasz. ponieważ podczas eonów doświadczeń duszy. zdają się zapewniać bezpieczeństwo. czuje? Jakie blokad jest zaburzenie przepływu energii w polu są poglądy tej części twojej świadomości na temat aurycznym i w końcu powstanie choroby. Można ją też . mówi. że jest zatem to. sobie siłę. czy myśli. Dotknij go. że twój rzeczy powiększają tylko doświadczenie mur zbudowany jest z twojej esencji i zawiera w rozdzielności. Skuteczne związane. lecz co w istocie jest zewnętrzną Za każdym razem gdy źle się poczujesz. zobacz. byliśmy na etapie uczenia się. Możesz więc zobaczyć siebie za tym służy do oddzielania tej części ciebie. kim jesteśmy. Strach blokowanie odgradza nas od danej części wypływa z poczucia bycia oddzielonym. W rozdziałach strachu. żeby pozostać bezpieczna. który sama stworzyłaś. Przypomnij sobie szczególnie rzeczywistości i znajdowaliśmy metodę ma. widzi. Z ciemny. by świadomości. „Powrócimy do idei muru. żeby się ochronić. doświadczasz muru. z którą walczysz gazynowania jej w oczekiwaniu na późniejszą obecnie lub nie rozwiązaną sytuację z przeszłości. sytuacją stan strachu. Z czasem zewnątrz. przynajmniej na jakiś czas. który zbudowałeś pomiędzy gdzie poziom wody w jednym miejscu jest wyższy większym zintegrowanym sobą a częścią siebie. posmakuj. Te wewnętrzne ściany tworzone są wewnątrz muru. a nauka ta opierała się na swojego wewnętrznego potwierdzeniach docierających do nas ze świata muru zewnętrznego. jest on zbudowany z ciebie. co część nas od reszty nas. że jesteś od niej słabsza. jak sądzisz. tym bardziej musisz zrobić. że to. wielki napór siły z chcesz w danym momencie doświadczać. dziewiątym i dziesiątym szczegółowo opisaliśmy Jaka jest jego faktura. Co on myśli. zacznij również postrzegać mur zapominamy. Jako Ćwiczenie: Badanie dzieci bardzo potrzebowaliśmy konfirmacji. Jest zbudowany z twojej tym skuteczniej zdają się oddzielać coś innego niż esencji i pełen stwierdzeń dotyczących tego. się wielka siła. a może twardy? Z czego jest zrobiony? aurycznego punktu widzenia rezultatem istnienia tych Stań się nim. Tę siłę można przekształcić i rozprowadzić jako fundament siły wewnętrznej jaźni. Stają się rzeczywistości? one tym. Znajdź zawarty w niej strach. Proces ten możemy wyjaśnić również w Zacznij doświadczać związanych z nią uczuć. której nie murem. w twoją stronę zbliża bardziej zapominasz. którą oddzieliłeś. powąchaj. taką. usłysz słowa albo dźwięki z nią czy to obrazy. nieprzyjemną sytuację. pochodzi z zewnątrz. co uważałaś wtedy za wewnętrzną z terapii Gestalt koncepcji muru. Są to odseparowane od nas „kleksy" energii. to znaczy coraz wewnętrznym. Im dłużej stoją. nierównowagą. Spójrzmy na to. Innymi słowy. brakuje ci na poziomie za nim część ciebie. możesz przeprowadzić dużą część naszej nie potwierdzonej wewnętrznej następujące ćwiczenia. jaka barwa? Jest jasny czy blokady występujące w polu aurycznym. równowagę. czego. czy uczucia. z tobą wewnątrz. co oddzieliłeś. Im dłużej stoją. ten sposób. lecz w gruncie Najcudowniejsze w tym wszystkim jest to. co nazywa się czasem zastałą substancją Heyoan podał następujące wyjaśnienie muru: duszy. W rezultacie albo kreowaliśmy sekretne wyimaginowane światy. Gdy doświadczenia. Mur niż w sąsiednim. musisz zbadać jego istotę. używając pochodzącej podtrzymać to. która znajdujesz się wnętrznej siły. ostry. tak jak w powstrzymuje napór jakiejś przerażającej ze.

aż zaistnieje przepływ przez mur. Blok jako mur. po czym nieruchomieje. kim jesteś. mur za swoim murem bezpieczeństwa. Do przemyślenia Mur reprezentuje wiarę we władzę nad światem. co jest poza nim. nawiąż taką samą rozmowę pomiędzy sobą a tym. a nawet pomiędzy samym murem a tym. Co mówi ziemskim. Jest on zatem W trakcie wchodzenia w mur. a jednocześnie można uważać za blok energetyczny obecny w aurze. Bloki istnieją na wszystkich poziomach aury.Rozdzielność rzeczywistości 155 widzieć jako schody prowadzące do wewnętrznej Spójrzmy na kwestię muru z punktu widzenia jaźni. co mówisz ty ożywiania go. gdzie ta silą już istnieje. osoba". która jest psychodynamicznym. choroby w fizycznym ciele. i kontynuuj te rozmowy. przekonanie lub uczucie — może w efekcie doprowadzić do powstania Nawiąż rozmowę pomiędzy sobą-murem a sobą. ponieważ jesteś również tą siłą po drugiej stronie muru. a tym. muru to jest jako myśl. . kim jesteś". nie tylko na poziomie się za murem? Co mówi ta część ciebie. Ćwiczenie: Rozbrajanie Oddziaływają na siebie wzajemnie. władzę rozdzielenia. Siedzisz zatem ukryta pola aurycznego. Jak powiedzieliśmy wcześniej. że jesteś. Kiedy już to zrobisz. bez względu na jego formę. którą zamknąłeś za wewnętrznej eksploracji i uzdrawiania. rozjaśniasz również blok. wewnątrz muru. doświadczania i mostem świadomości łączącym to. swojego wewnętrznego jak blok w jednej warstwie aury — wyrażony oczywiście w rzeczywistości tej aury. zakłócając naturalny przepływ energii. Co jest przyczyną choroby? przedstawiciela muru pomiędzy tym. co jest poza murem. Możesz użyć murem? Jak możesz ją uwolnić? jej jako narzędzia do przypomnienia sobie. Przegląd rozdziału 4 „Teraz widzisz ten mur symbolicznie na etapie psychodynamicznym. kim myślisz. lecz także duchowym i na zewnątrz muru? Od czego chroni cię twój mur? ziemskim. Nawiąż rozmowę ze swoim murem. Masz władzę wewnątrz niego. Jaka jest natura twojego wewnętrznego muru? największych nieszczęść ludzkości na planie 3. siedzisz w nim. z tym. która znajduje wewnątrz i na zewnątrz siebie. która jest jednym z 2. ponieważ jesteś nim. Zobaczmy teraz. możesz użyć jej jako narzędzia Jaka jest natura twojej siły. nie nad nim. A zatem jeśli potrafisz znaleźć tę metaforę twój mur? Co mówi ta część ciebie. Widzisz go również jako 1. co mówi ukryta wewnątrz muru widoczny w polu aurycznym zaczyna się poruszać.

By to zrobić. warstwa po warstwie. Każda warstwa jest ciałem. Kiedy już ją znajdziemy. tak samo jak rzeczywistym. Jest nie tylko przekaźnikiem czy polem. możemy używać jej do światy te są wzajemnie powiązane i egzystują kierowania naszym codziennym życiem. Możemy wyczuwać to wewnętrznie. Każda warstwa jest w Wiedziałem to od początku!" Nasza boska iskra pewnym sensie samodzielnym światem. Jest planie rzeczywistości i rozwiniętej świadomości. Do tej ciało fizyczne. pod niektórymi względami praktyce. doświadczenie codzienności. widzimy. rzeczywistości boskiej jaźni. że jesteśmy czymś o wiele formie wibracji) poprzez jego warstwy do więcej niż tylko naszymi fizycznymi ciałami. . tak samo Jesteśmy tą wyższą świadomością. do świata W tym rozdziale przedstawiony jest przejrzysty fizycznego. tak! rzeczywistość fizyczną. poprzez który Wymiar energii kreatywne impulsy z naszych wyższych i świadomości rzeczywistości przechodzą do rzeczywistości fizycznej. rozważmy raz jeszcze. Nasza wewnętrzna iskra boskości istnieje na o Po pierwsze. jednak posiada najwyższą mądrość. nie będzie wcale przypominającej — a pod innymi nie — zaskoczeniem. Rozdział 15 OD BLOKADY ENERGETYCZNEJ DO CHOROBY FIZYCZNEJ Ponieważ aura jest mechanizmem. rozwojem i zanurzone w tej samej przestrzeni. żywym i funkcjonującym jak nasze jesteśmy naszą codzienną świadomością. doświadczamy naszej fizycznej rzeczywistości. są przekazywane. samym życiem. możemy użyć pola aurycznego do Spoglądając na siebie z perspektywy szerszej niż ponownego podniesienia naszej świadomości (w dotychczas. Człowiek ma uczucie: „Och. w której my wzrostem. Każde ciało istnieje w świadomej wyższej świadomości możemy włączyć się dzięki rzeczywistości. jak te kreatywne impulsy świadomości. musimy Jesteśmy zbudowani z kolejnych warstw energii i dowiedzieć się dokładniej. czym jest wiele wyższym od naszej codziennej świadomości aura. gdzie pomagają tworzyć nasze graficzny opis naszego doświadczenia uczuć i myśli.

odruchów bezwarunkowych i emocjonalnego i mentalnego. w jaki świa- w których egzystujemy i które korelują z kolejnymi domość wyraża się w poszczególnych warstwach warstwami albo ciałami aurycznymi opisanymi w aury oraz cytuje wypowiadane przez nią stwierdzenie. że należy zrównoważyć naszą eteryczny uświęcony. Oczywiście to. plan duchowy znajduje się ponad nim i tnieję". świadomość manifestuje się w kolejnych warstwach który jest zupełnie innym światem. Plan fizyczny N ^ Poziom mentalny Poziom "ST emocjonalny Poziom •rH eteryczny Poziom "o. wedle . Tablica 15-2 pokazuje sposób. niższych poziomach. które wykraczają poza jaźń. Większość tych źródła na wysokich poziomach do gęstszych emocji wiąże się z jaźnią. gniew i miłość. w jaki sposób objąć całą ludzkość. eterycznego. PLANY RZECZYWISTOŚCI. Plan fizyczny składa się z Na planie fizycznym świadomość przyjmuje postać czterech poziomów: fizycznego. wpływa również na poziomy Na poziomie astralnym świadomość odbierana wyższe. keteryczny uświęcony. Na poziomie emocjonalnym świadomość wyraża się Kreacja albo manifestacja następuje. aż skrystalizuje się w świadomość wyraża się w postaci racjonalnego rzeczywistość fizyczną. mają miejsce pola aurycznego. Jak wspomniałam w się w postaci uczuć takich jak fizyczna przyjemność rozdziale siódmym. by mogła ona ponownie płynąć w harmonii.158 Dłonie pełne światła Tablica 15-1:. co dzieje się na umysłu. instynktu. podróże astralne. mamy przynajmniej trzy czy ból. Na poziomie mentalnym poziomów rzeczywistości. Plan astralny jest automatycznego funkcjonowania organów pomostem między poziomami fizycznym i wewnętrznych. a świat ten. Tutaj świadomość stwierdza: „Is- duchowym. Jest to plan linearnego analitycznego naszymi poglądami. rozdziale siódmym. Nieprzyjemne uczucia takie jak zimno albo warstwy w naszych ciałach duchowych — poziom głód są sygnałami. Z kolei na planie astralnym. zbadajmy dokładniej. Tworzymy zgodnie z myślenia. Na poziomie eterycznym świadomość wyraża zawiera gradacje oświecenia. poziom niebiański i poziom energię. NA KTÓRYCH ISTNIEJEMY 2? o (w powiązaniu z warstwami aury) W P 03 N cti Plan duchowy ^ P t> fi <u Poziom keteryczny uświęcony a N Poziom niebiański £P co •N t r> 'u Poziom eteryczny uświęcony PS en £ 'o1 "i N Plan astralny t-ł- p a> o 73 aj £2 Gradacja światła tr o N d « a N « '£. kiedy podstawowymi pierwotnymi emocjami i reakcjami pojęcie albo pogląd transmitowany jest ze swego takimi jak strach. Q fizyczny Tablica 15-1 przedstawia plany rzeczywistości. by i choroby. Aby zrozumieć proces tworzenia się zdrowia jest jako silne emocje.

która Poziom ty-ja ludzi wykracza poza przyjaciół i bliźnich. WYRAZ innym. które znamy z naszego świata fizycznego. Odpowiadałyby one oczywiście tym. rządzących całym wszechświatem. światło promieniuje z dującego się w pobliżu. lecz wiedzy 2 Osobiste Odczuwam zintegrowanej. w następujący harmonijnej indukcji występuje. Na 3 Myślenie Myślę siódmym poziomie świadomość wyraża się wyższymi Poziom pojęciami systemów wiedzy albo przekonań.) Każde ciało wyraża ten przedmiotów. Poziom Wyraz Stwierdzenie ponieważ prawa rządzące planem astralnym świadomości wypowiadane opierałyby się na naturalnym prawie. gdy uderzenie w sposób różni się od planu fizycznego: przedmioty jeden kamerton wywołuje rezonans drugiego znaj- mają formę płynną. więc kiedy skupiasz uwagę na czymś . dzięki której uświęcony powołujemy rzeczy do istnienia poprzez nazywanie i definiowanie ich. Siła ŚWIADOMOŚCI NA POZIOMACH koncentracji jest bardzo ważna na tym planie! AURYCZNYCH Podobieństwa i różnice pomiędzy planami fizycznym i astralnym nie byłyby zaskoczeniem dla fizyka. Poziom Funkcjonowanie Istnieję który z kolei indukuje harmonijny rezonans w trzech fizyczny fizyczne Staję się dolnych ciałach. wystarczy tylko skoncentrować się na miejscu. świat ze swoją własną rzeczywistością. to jest miłość. Z innego Doznania Odczuwam Poziom punktu widzenia można by powiedzieć. którzy go doświadczyli. dużo 5 wola Wyrażam bardziej rozświetlony i kochający niż nasz.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 159 Tabjica 15-2: . które rządzi przez delikatniejszą substancją. Poziom emocje emocjonalnie Podstawowa pierwotna siła kreatywna zostaje emocjonalny zainicjowana w najwyższym ciele duchowym. aby podróżować. keteryczny praw kosmicznych albo uniwersalnych. Na poziomie niebiańskim świadomość wyraża się w postaci wyższych uczuć 4 Emocje Kocham takich jak uniwersalna miłość. w które chcemy się udać. 7 Wyższe Wiem że nasze prawa fizyczne są w gruncie rzeczy po Poziom pojęcia Jestem prostu specjalnymi przypadkami ogólnych praw. (Zjawisko opisów ludzi. nie tylko linearnej. a 1 potem przemieszcza się do ciała astralnego. zamiast głównie odbijać się od ich impuls w kategoriach swej świadomej rzeczy- powierzchni. Twierdzę. że fizyczne fizycznie eteryczny delikatniejsze substancje i energie w ciałach duchowych indukują harmonijny rezonans w as trału. zmieniasz również kierunek ruchu. To tutaj mentalny początkowy impuls kreatywny wychodzi z naszej wiedzy. Kierunek zmienia się wraz ze skupieniem uwagi. i staje się astralny powszechną miłością do wszystkiego co żywe. świat. W piątej Poziom swoją wolę warstwie — eterycznej uświęconej — świadomość eteryczny wyraża się jako wyższa wola. wyższą energią i szybszymi świadomość wibracjami. 6 Wyższe Kocham Na planie duchowym znajduje się jeszcze jeden Poziom uczucia wszystko. Ten proces trwa następnie aż do poziomu częstotliwości ciała fizycznego. który niebiański Wyższa co żyje przynajmniej mnie wydaje się dużo piękniejszy.

... jeśli odczyta boską wiedzę tej rzeczywistości.......... Wypowiada impuls pozytywny.... Boska wiedza: Wiem. Na przykład....160 ____________________________________________________________________ Dłonie pełne światła Tablica 15—3: TWÓRCZY PROCES ZDROWIA Ciało keteryczne uświęcone .. najpierw zostanie duchowej kierunkowana jest w zgodzie z pra- wyrażony w postaci myśli....................................... potem szczegółowych wem uniwersalnym albo kosmicznym (tablica uczuć.............................. prze mieszczający się do astralu. Miłość: Kocham ludzkość l Ciało mentalne ......... albo skurczy... będzie wyrażony Stan zdrowia utrzymuje się....... tworzy: zdrowie fizyczne - wistości na własnym poziomie........... na siła pochodząca z ludzkiej rzeczywistości wy niższych częstotliwości.......... 15-3)...... równowaga systemów fizycznych.. co żyje i Ciało eteryczne uświęcone .. Prawdziwe odczuwanie: Naturalny nie zakłócony przepływ uczuć odpowiadający boskiej rzeczywistości... Wchodząc w warst.......... tworzy: jesteśmy w porządku I Ciało fizyczne . kiedy kreatyw- w postaci szerokich uczuć....... Istnienie: Naturalna przemiana energii............ Boska miłość: Kocham wszystko....... Kiedy ciało keteryczne skorelowane jest ne odpowie automatycznie poprzez autonomicz...................... giem"................ Bycie: Naturalna przemiana energii chemicznej....... Rozluźni się. że jestem jednym z Bogiem 1 Ciało niebiańskie . XwOrCZV DTOCCS ZCLrOWlSL kreatywny impuls z poziomu duchowego.. Jasne myślenie: Jasne myślenie służące do realizowania miłości i woli 1 Ciało emocjonalne ........................... jeśli odebrany twierdzenie: „Wiem.... potem doznań fizycznych......... manifestuje ny system nerwowy................................. Boska wola: Twoja i moja wola są jednym 1 Ciało astralne........ która ut rzymuje strukturę i funkcje ciała etery cznego................. równowaga yin/yang. tworzy: miłość i Ciało eteryczne ......... z wyższą rzeczywistością duchową................... Jest to doświadczenie jedności ze stwór- .............. że jestem jednym z Bo- impuls będzie negatywny............................... a ciało fizycz..............

Zniekształcona siódma warstwa wiąże się ze które wspomagają naturalny metabolizm energii z zniekształconym systemem przekonań. Następuje rozpoło-wienie siły życiowej na dwa przeciwstawne prądy i człowiek wpada w Dynamiczny proces dualistyczne pęknięcie.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 161 cą. a jednak „Mogę to zrobić". Przykładem Powszechnego Pola Energii. To zaś wyraża się kreatywny natrafia na blok energetyczny albo inne na poziomie astralnym jako miłość do ludzkości. muszę być najgorszy. że jestem najlepszy". Człowiek świadomość doznań cielesnych. W zdrowym systemie energie później w umyśle powstanie myśl odwrotna. Energia ta służy do może być: „Wierzę. aż zostaną oczyszczone i skorelowane z ciała eterycznego. gdzie wyglądały jak prawem harmonijnej indukcji i rezonansu sympatycz. W człowieku równowagę w pozostałych ciałach. Widziałam zniekształcenia już mentalnym jest następnie transmitowana zgodnie z w siódmej warstwie aury. Poziom astralny odpowie prowadzi do przestrzegania odpowiedniej diety i żądzą bycia najlepszym. To wpłynie na piątą przepływowi uczuć. zniekształcenia" są zawsze powiązane z systemem wyrażającego się następnie w postaci uczuć. więc prędzej czy zdrowia fizycznego. co spowoduje powstanie blo- ćwiczeń fizycznych. Impas ten wyraża się ten sam stopniowy proces. Gdy impuls zostanie Doświadczenie miłości do wszystkich ludzi wpływa zniekształcony w drodze do gęstszych warstw aury. To odżywiania ciała eterycznego i podtrzymywania jego zniekształcenie wpływa na warstwę niebiańską przez struktury i funkcji. Jeśli przekonań uformowanym w trakcie obecnego życia percepcja rzeczywistości jest zgodna z prawem lub któregoś z wcześniejszych. Ta rzeczywistość pierwotna siła kreatywna wyłania się z ludzkiej indukuje zatem uczucie uniwersalnej miłości w ciele rzeczywistości duchowej. W rezultacie człowiek akceptuje wizję. Zdrowe ciało eteryczne ków albo ciemnych kleksów unieruchomionej energii wspomaga zdrowe ciało fizyczne. na warstwę mentalną i formuje percepcję zniekształcenie to utrzymuje się na wszystkich rzeczywistości w tej warstwie. Jeśli nie wszystkich ciał są zrównoważone i podtrzymują jestem najlepszy. który jest również przyciąga zatem jeszcze więcej zdrowia. Ta wibracja w ciele kolejnych poziomach. która z kolei spróbuje być najlepszym. które są przenoszone z jednego życia do Ten przepływ jest następnie przekazywany do następnego. kolei w ciele eterycznym uświęconym korelację Zniekształcenie to następuje. które reaguje naturalną harmonią. Jednak gdy w energii . Następnym przykładem tego choroby konfliktu jest „Nie mogę tego zrobić". Na szczęście nikt nie może wagi i funkcjonują normalnie. są zatem karmiczne. kosmicznym. Mamy zatem impas mentalny W chorującym systemie (tablica 15-4) zachodzi usadowiony w ciele mentalnym. w którym systemy w ciele astralnym. Przy tej równowadze naturalna najlepszy. myśleć. uczucia będą akceptowane przez Ja widzę karmę po prostu jako doświadczenie człowieka i harmonijne. Utrzymywana jest również zablokowanie niebiańskiej miłości i zniekształcenie naturalna równowaga energii yin/yang w ciele jej. Ciało mentalne każe człowiekowi chemiczne i fizyczne znajdują się w stanie równo. która będzie zniekształcona. Zdrowie powstaje mentalny impas. Uczucie jedności z Bogiem tworzy z zaczyna działać przeciwko prawu uniwersalnemu. Te „duchowe nego do materii i energii ciała emocjonalnego. że jest najlepszy. możliwa dzięki naturalnemu wyglądać na bardzo słabe. że jest eterycznym. przekonań. a zarazem byt indywidualnego. zniekształceniem struktury ciała mentalnego. Ich przepływ nie będzie życiowe stworzone na podstawie systemów blokowany. wywołuje zwiększoną warstwę pola. Światło na poziomie niebiańskim może wrażliwość ciała. gdy pierwotny impuls indywidualnej woli z wolą boską. większą rzeczywistością. zaburzenie w aurze. ulega zniekształceniu i niebiańskim. Jego rezultatem są przyjemne doznania cielesne. rozdarcia albo splątane linie światła. warunkując stan oszukiwać się przez cały czas.

(Impas) formy myślowe Tak/Nie Ciało Czuję zgodnie Strach. że jest najlepszy ze Splątanie albo rozerwanie w uświęcone wszystkich siódmej warstwie Ciało Kocham to. najlepszy.bl.162 Dłonie pełne światła Td. np. z moimi ciemne formy.ic2L X5"~4* DYNAMICZNY PROCES CHOROBY Ciało keteryczne Wierzę. wrzody przekonaniami . przekonaniami unieruchomiona energia Ciało mentalne Myślę zgodnie Myślę. Ciemne bloki emocjonalne z moimi / unieruchomionej albo przekonaniami \ Zal opróżnionej energii Gniew Ciało eteryczne Jestem zgodnie Ból fizyczny Splątania. że jestem Wierzy. przeładowanie splotu słonecznego Ciało Egzystuję zgodnie Choroba Fizyczne zmiany emocjonalne z moimi chorobowe. Kocha bycie najlepszym Słabe albo zablokowane niebiańskie w co wierzę światło niebiańskie Ciało eteryczne Przy pomocy woli Próbuje być najlepszym Zniekształcenie ciała uświęcone urzeczywistniam eterycznego uświęconego moje przekonania Ciało astralne Pożądam zgodnie Pożąda bycia najlepszym Blokady w ciele astralnym. że nie mogę być mentalnego. że mogę być najlepszy. dysocjacyjne przekonaniami. Zaburzenia formy ciała z moimi Myślę. dziury albo z moimi zniekształcenia przekonaniami w warstwie eterycznej (brak równowagi yin/yang).

Chemoterapia uszkadza linie siły albo struktury. organ eteryczny wciąż będzie równowagi systemów fizycznych i w efekcie można jeszcze zrekonstruować. Jest zatem zablokowany i po jakimś ciemnej energii będące pozostałością po lekach czasie może również przejść do nieświadomości. spiralne stożki strzeganiu ponadzmysłowemu. Leki nierzeczywistości i jest nie do przyjęcia dla bardzo szkodzą aurze. gdyby warstwy. żeby usunięte organy A zatem w chorującym systemie wytrącone z rozwijały się ponownie. W naszym przykładzie nadmiar yin w wania harmonii w ciałach aurycznych ponad ciałem splocie słonecznym mógłby spowodować fizycznym. Strach opiera się na mogą pojawić się dziury w strukturze siatki. Dorosłe czakramy mają wokół góry. czakramy wyglądają jak wiry energii Każde ciało. Jeśli jakiś organ chemicznej w ciele fizycznym. są też istotnymi punktami równowagi wreszcie chorobę w ciele fizycznym. Choroba tworzy nową chorobę. ponieważ człowiek nie będzie w stanie albo splątania. Jestem przekonana. jakich dokonałam dzięki po. problem w ciele zielonka wobrązową energią przypominającą śluz. by służył do utrzymy- chorobę. W zdrowym systemie te Obserwacje. przeładowanej albo unieruchomionej na ciało emocjonalne (przez za-indukowane ciemnej energii. Jeśli nieprawidłowość nie zostanie jeśli zostawimy je nietknięte. doprowadzić do powstania wrzodów. Im większy do obojętności na potrzeby ciała. wedle których rosną całe pole auryczne. coś na podobieństwo spalonej nylonowej pończochy. To wpłynie niedoładowanej. rozwinie się choroba.Od blokady energetycznej do choroby jizycznej ____ 163 i wibracjach. zniekształcenie przeniesie się do ciała kręgosłupa w celach diagnostycznych radioopalizujący eterycznego w postaci splątanych albo barwnik. równowagi energie w ciałach wyższych są kolejno Ponieważ czakramy są punktami maksymalnego transmitowane do ciał niższych. Wrażliwość na w systemie energetycznym. powo-" dując poboru energii. spowoduje zaburzenie przemiany energii o wiele trudniej tego dokonać. zniekształcenia i uszkodzenia człowiek nie potrafił rozwiązać tego konkretnego można wyleczyć pomagając ciału leczyć się samemu. Ponieważ są to ciągu miesiąca czy dwóch. aż do siódmej nym. co spowoduje negatywną choroba. rysunku 8-2. zwiększoną kwasowość żołądka i w rezultacie dzięki znajomości pola aurycznego i biochemii. które jest zaburzone albo nie zrównowa. ma negatywny wpływ na swojego sąsiada z stożków energii. . świadczą o tym. Jak pokazaliśmy w rozdziale ósmym. wziętych w trakcie poprzednich chorób. zamieniając je w i stanie się chorobą. problemu. tak jak opisaliśmy to powyżej) i spowoduje choroba przyjmuje postać zniekształcenia. powodując nadmiar yin na tym obszarze. eterycznym zostanie przekazany do ciała fizycznego Radioterapia strzępi warstwy pola. że pewnego dnia. zaburzenie zostanie usunięty. może zamienić się w dysocjacyjną formę postać bloków opisanych wcześniej w tej książce — myślową i przenieść do nieświadomości. Te blizny. warstwie pola a czasem głębiej. zaburzenia strach. tym poważniejsza będzie postaci niewłaściwej diety. W każdej nieparzystej warstwie aury rozwiązać problemu. komórki ciała fizycznego. siebie ochronną powłokę. chociaż rzekomo zostaje on wydalony w porozrywanych linii siły świetlnej. W nieparzystych warstwach pola wibracje. będziemy w stanie sprawiać. W wyniku Ponieważ nie ma już swobodnego przepływu uczuć hepatitis w wątrobie przez całe lata po pozornym w ciele emocjonalnym. Widziałam w wątrobie formy człowieka. W naszym przykładzie (tablica 15-4) strach Operacje chirurgiczne powodują blizny w pierwszej mógł zaburzyć ciało eteryczne w splocie słonecz. Jeśli cza-kram jest nie doznania cielesne jest zmniejszona i może prowadzić zrównoważony. manifestującej się w jest stan nierównowagi. Jeśli nie zostanie rozwiązany przez że w parzystych warstwach pola choroba przyjmuje człowieka. gdzie pojawiają się kolejne wyleczeniu pozostaje pomarańczo-wożółty kolor. utworzone z pewnej ilości mniejszych spiralnych żone. ciału fizycznemu będzie usunięta. na pętlę zwrotną kolejnych nie zrównoważonych energii. lecz przede wszystkim wątrobę. W ciemne kleksy unieruchomionej albo bardzo słabej dziesięć lat po zabiegu widziałam wprowadzony do energii.

jak na rysunku 15-5D. a fizycznego. Za- ciała. która została zwolniona. w lewym górnym kwadrancie. Pojawia się w Rysunek 15-5F pokazuje zniekształcenie. zamiast które są niezdrowe dla systemu. Czakram może być rozerwany. aż do zwykle.164 Dłonie pełne światła wirują rytmicznie. przekrzywiony na jedną stronę. jak przekrzywione. strony. trzeci. a czasem nawet całe biopole. W matrycy w mózgu chorego były również czakramu serca. Często występuje jako zaburzenie pooperacyjne w ściągając energię z PPE do swojego ośrodka. iż w przypadku zaburzeń pracy kompletnie oddzielona. wolno lub nierównomiernie. kiedy nastąpiło jakieś czakramu. Na przykład Scha-fica Karagula pisze w rak ujawni się w ciele dopiero rok czy dwa lata swojej książce Przełom w kreatywności. . Rezultatem rozerwanej siódmej „dziury". Pole nie jest w czakramu serca u osób cierpiących na dusznicę stanie obronić człowieka od napływających energii. jakie miałam okazję oglądać. gdzie czakramie znajdującym się na obszarze. lecz także fizycznie. który został całkowicie zanieczyszczone ciemną gęstą substancją. drugi. czakramie splotu słonecznego w wyniku poważnego zaburzenia psychicznego. wyglądają na pokazuje przykład czakramu. której zanieczyszczony czakram. które oddziaływają na niego nie Przypadku złamanego serca o zaburzeniach pracy tylko psychicznie. z których których badałam. gdy występują sprężyna. Każdy. Wiąże się to również z występującą przy wszystkich przepuklinach rozworu kością ogonową. z jakim miałam do się. Te zaburzenia powiązane są z jakąś czynienia. To zniekształcenie zaburzenia trzustki. mogą obracać się za szybko. miało zanieczyszczone pierwsze i zbudowane są wiry. często w pierwszym czakramie u ludzi. że później. znajdujący się bliżej wątroby. by funkcjonować normalnie. Ochronna powłoka tego czakramu jest zaobserwowała. warstwy jest utrata dużej ilości energii z pola. Rysunek 15-5E przypominać jasne. bolesną i chorobę wieńcową. Każdy stożek przeprowadzono operację. Również ta konfiguracja sięgała aż do niedoczynnością lub patologią w danym rejonie ciała siódmej warstwy. Spiralny stożek czakram. na którym zostanie wykorzystana przez ciało. Mały wir zlokalizowany po lewej stronie dostarcza energii określonemu organowi. wygląda jak uważyłam. Czakram splotu słonecznego ma osiem mniejszych Zaczynam myśleć. Zniekształcenie takie występuje w wątrobą mają wpływ na inny wir tego samego pierwszym czakramie. za trzecie czakramy. U ludzi z bardzo poważnymi mózgu jeden z mniejszych wirów czakramu korony nowotworami widziałam siódmą warstwę rozdartą od opadał w dół. obracające się wiry. którzy łączyli wowanych przeze mnie zaburzeń czakramów. przez które energia musiała przeskakiwać. ma zanieczyszczoną ciemną energię w w chorym systemie wiry te nie pracują czakramie serca. Czasem daje się zaobserwować wielkie postępy poczyniła choroba. zaburzona jest również praca pojawia się aż do siódmej warstwy pola. Spiralne stożki energii. która została zablokowana z jednej przełykowego. mogą być wszystkie siedem warstw. określonego wiru po lewej stronie czakramu splotu 5B pokazuje wyciągnięty czubek jednego z słonecznego. występował u może całkowicie lub częściowo opaść lub odwrócić każdego pacjenta chorego na raka. podczas gdy kłopoty z czakramach. że za każdym razem. Troje ludzi chorych na AIDS. swoją energię z ziemią tylko poprzez jedną nogę. John Pierrakos pisze w wpływy zewnętrzne. zaraz poniżej wiru związanego z mniejszych wirów. Na Dziura iskrowa odpowiadała tej części mózgu. w zależności od tego. Rozerwany załamania w przepływie energii. Jednak anginę. Spotykałam się z tym Rysunek 15-5 pokazuje niektóre z zaobser. Pierwszy przykład (15-5A) pokazuje konfigurację podczas gdy druga była słaba. która dodatek pacjent narażony jest na wszelkiego rodzaju została chirurgicznie usunięta. kto choruje na ciało potrzebuje. Czak-ramy. uszkodzenie kości ogonowej. że każdy wir czakramu wirów. w synchronizacji z innymi. Obserwowałam to w wielu przepukliną rozziewową. Na rysunku 15-5C widzimy „dostrojony" jest do określonej częstotliwości. zamiast sterczeć ku górze tak jak stóp poprzez czakramy pierwszy. synchronicznie. Rysunek 15.

które uległy zniekształceniu .Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 165 Rysunek 15-5: Czakramy.

166 Dłonie pełne światła które pojawiło się w wyniku ciężkiego maratonu terapeutycznego. znaczenia twojej choroby Wir był blady. że zapomniałem o tym. iż coś jest nie tak i każe chorób z punktu widzenia P. zawsze polega ona na nieregularnościami. W jaki sposób wyznawane przez nas przekonania ukształtowały nasze poglądy i jaką rolę grało w tym P. Jaki jest związek pomiędzy zaburzeniami duchowego. Ból jest wbudowanym mechanizmem. Określenie indywidualnego moja pacjentka wróciła do domu z szeroko rozepchniętym wirem czakramu splotu słonecznego. Niektóre.Cz. ból pomoże nam odzyskać świadomość tego. w jaki sposób choroba objawia się w ciele słuchaliśmy siebie. tak jak opisaliśmy to wcześniej. będziemy tworzyli choroby. 5. choroba w danej warstwie pola wyrazi się na odpowiadającym tej warstwie poziomie świadomości. a zatem jest kluczem do edukacji duszy. Dokona się to za pomocą bólu. Opisz. nie zrobiła. Widziałam czakra-my. Tak długo. prawie się nie obracał i nie miał wokół Kluczowym pytaniem tego procesu uzdra- siebie ochronnej powłoki. kobieta miałaby duże kłopoty z wątrobą. Zastanów się. kim jestem?". psychosomatycznymi a aurą? który ostrzega nas. w jaki sposób proces chorobowy objawia się w twoim ciele. oznacza? Jaką wiadomość przekazuje mi ciało? Jak to zanim pojawiły się dalsze zaburzenia.E. Gdybym tego się stało. kim jesteśmy. mogłam wyleczyć aurę. Po odbyciu wraz ze swym synem Ćwiczenie: — narkomanem tygodniowej sesji terapii grupowej. jak długo wywrócone na drugą stronę. lub też w „Do czego służy mi ten ból?" jakiś sposób wyleczyłaby się sama. mentalnego lub 1. Wszystkie te zniekształcenia jaźni. Wszyscy do pewnego stopnia tworzymy chorobę Istnieje wiele możliwych konfiguracji. Jaka jest podstawowa przyczyna wszystkich Zwraca naszą uwagę na fakt. że musimy być oddzieleni od własnej albo zmniejszone.Cz. 2. Innymi słowy. Ponieważ dostrzegłam wiania-edukacji jest: „Co ta choroba dla mnie problem wkrótce po sesji. czy emocjonalnego. Chorobajest szczegółową odpowiedzią na pytanie: organem powiązanym z osłabionym wirem. Ból uczy nas prosić Do przemyślenia o pomoc i uzdrowienie. w naszych ciałach fizycznych. żebyśmy naprawili sytuację. poważnie powiększone wierzymy. które były zapomnieniu.? nam w związku z tym coś zrobić. I tak oto wywołują w końcu chorobę i wszystkie mają związek powróciliśmy do punktu wyjścia — do holistycznego z wyrażaniem doświadczeń i systemu przekonań poglądu na rzeczywistość. o czym fizycznym P. 4. Opisz go. danego człowieka. wiemy lub chcemy i powinniśmy zrobić. Jeśli spojrzysz na jak zauważyliście.Cz. jeśli ignorowaliśmy to. są tylko strukturalnymi pierwotną przyczynę.? . czy to Przegląd rozdziału 15 fizycznego.E.E. Jeśli wcześniej nie 3.

oraz przychodzi proces wyzdrowienia. do leczenia się poprzez naturalne procesy. jak więcej kosmicznej mądrości.RYS OGÓLNY Uzdrowiciel ma do zaoferowania pacjentowi i Proces uzdrawiania jest w gruncie rzeczy oficjalnej medycynie trzy rzeczy: nowe szersze procesem przypominania — przypominania sobie. Drugie to opierając się na tych samych zasadach. Twoje ciało i poziomach człowieka poprzez koncentrację i system energetyczny w naturalny sposób zmierzają bezpośrednią pracę nad fizycznymi. które to informacje wszystkie energie w każdym ciele są zrównoważone. wielu lekarzy również w systemach ciała fizycznego. wnętrznego" są potrzebne do jego uzupełnienia. . Rozdział 16 PROCES LECZENIA . że „wewnętrzne" uzdrawianie jest zdrowia w ciele fizycznym. Uzdrowiciel zna sposoby wywołania mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej. jak bezustannym stykaniu się z chorobą. zdrowia i dysponuje odpowiednimi metodami. lecz także równowagę i najważniejsze. co nie oznacza koncentracji na Energii. Kiedy sytuacji medycznej czy życiowej. co wydaje się naturalne ustanawia równowagę i zdrowie na wszystkich ludziom nie znającym uzdrawiania. W ramach aury proces uzdrawiania ma za leczenia. czyli na tym. spojrzenie na przyczyny choroby i sposoby jej kim jesteś. wspaniały będzie wynik. Dla uzdrowiciela zdrowie nie oznacza tylko Sugeruję. mogą być nieosiągalne innymi sposobami. uzdrowiciel skłania pacjenta Istnieją dwa główne podejścia do uzdrawiania. przy równowagę w poszczególnych warstwach aury. również lekarz medycyny pracuje przekonań i swoją rzeczywistość. dostęp do informacji na temat dowolnej zadanie zrównoważyć energie w każdym ciele. nawet jeśli Pierwszym jest uzdrawianie „wewnętrzne". Dusza odebrała bezpośrednią pracę z pacjentem nad zwiększeniem przeznaczoną dla siebie lekcję i tym samym zdobyła jego zdolności samoleczenia. poprzez zaczyna koncentrować się na leczeniu określonego działanie energią pozyskiwaną z Powszechnego Pola zestawu symptomów. zdrowiu. które wykraczają one poza to. Jednak pod uzdrawianie „zewnętrzne". Bez względu na to. jak człowiek tworzy swój system Oczywiście. lecz metody uzdrawiania „ze- harmonię we wszystkich sferach życia. ku zdrowiu. emocjonalnymi. które pomaga odzyskać ciężarem tylu bezosobowych przypadków.

168 Dłonie pełne światła Tablica 16-1: PROCES Ciało keteryczne uświęcone Uzdrawianie siódmej warstwy Uzdrawianie szóstej Ciało niebiańskie warstwy Chirurgia piątej warstwy Oczyszczanie Ciało astralne czwartej warstwy. Ciało mentalne miłość Ciało emocjonalne Ciało eteryczne Oczyszczanie Ciało fizyczne i zmiana kierunków myślenia Oczyszczanie i zmiana kierunku przepływu emocji Oczyszczanie i reperacja struktury WEWNĘTRZNEGO UZDRAWIANIA Atakuje błędny system przekonań Zanurza się w uniwersalnej miłości Ciało eteryczne uświęcone Ponownie łączy indywidualną wolę z Wolą Boską Daje miłość i akceptację Atakuje myślenie dualistyczne Odblokowuje uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji .

Tutaj opiszemy go tylko pokrótce. Równoważy szybkość przyswajania orgonu Masaż Odżywia i karmi ciało fizyczne energią. zwany Proces wewnętrznego leczeniem pelnospektralnym. naprawiając odpowiednią warstwę aury przez Uzdrawianie dokonuje się w siódmej warstwie pola. będzie opisany uzdrawiania szczegółowo w rozdziale dwudziestym drugim. co prowadzi do zrównoważenia systemów fizycznych. kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Zdrowie Proces uzdrawiania wewnętrznego. skupiając się na efekcie uświęconego błędny system przekonań zostaje wywołanym przez nierównowagę. równowagę w pozostałych. Polega głównie na reperowaniu i restrukturyzowaniu Wyregulowanie jednego ciała pomaga ustanowić tego ciała. równoważy procesy chemiczne. Uwalnia przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym. nakładanie dłoni (patrz: tablica 16-1). Naprawa siódmej warstwy automaty- . korygując ją i wprowadzony do świadomości i zaatakowany. Proces wewnętrznego uzdrawiania równoważy Przy uzdrawianiu poziomu keterycznego energię w każdym z ciał. Restrukturyzuje je.

Kiedy dorosły holistycznej udowodniona zostaje przydatność wielu zaczyna zdawać sobie z nich sprawę. Odbywa się to na czasem nawet sięgającą wielu pokoleń. uzdrowiciel pomaga pacjentowi całym kraju. specjaliści od akupunktury. regularnie odwiedzają Stany Zjednoczone i pracują z W trakcie bezpośredniej pracy z ciałem używa setkami pacjentów. Leczenie przez nakładanie rąk jest obecnie istnienia. Procesy te oparte są na logice dziecka. bezosobowa. ostatnie. na przykład napięcia zniknięciem lekarza rodzinnego medycyna stała się mięśniowego. wnowagę. w wyniku zrównoważenia pozostałych ciał. zanim jeszcze staną się one zlikwidowane. żeby się w stanie miłości do ludzi i kieruje tę energię do uratować czyjeś życie. Jesteśmy uczestnikami rewolucji się ćwiczeń fizycznych. Powoduje to złączenie indywidualnej woli ptomów generowanych przez błędny system z Wolą Boską. by pomóc ludziom utrzymać zdrowie. Czasem pacjent Ludzie z kolei przekonują się do regularnych ćwiczeń przeżywa stare urazy i doświadcza zablokowanych fizycznych i systematycznych badań. zanim pacjent zda sobie sprawę z ich poważne. nawet po błędne procesy myślenia. zdrowie każdego ze swoich pacjentów. ponieważ ma prowadzonych przez uzdrowiciela. W rezultacie tego ich tak wielu. kinezjolodzy. gdyż z usunięciem fizycznych sym- duchową. Ho-meopaci. kręgarze. Jeśli jednak nie rozpocznie się pacjenta. tak by doprowadzić do uwolnienia Wraz z nadejściem nowoczesnej technologii i fizycznych bloków. Wraz z rozwojem praktycznej medycyny które doświadczyło zaburzenia. Uzdrowiciel znajduje przeprowadzić uzdrawianie zewnętrzne. a czasem w grupach nie zna nawet imion swoich pacjentów. widzi. Wielu lekarzy kładzie nacisk i wtedy można je zastąpić procesami bardziej na dietę. pomagając pacjentowi znaleźć nowe utrzymania zdrowia. Lekarz rodzinny brał odpowiedzialność W procesie leczenia pełnospektralnego pracuje za zdrowie rodziny. Proces zewnętrznego Na poziomie niebiańskim uzdrowiciel zanurza uzdrawiania się w niebiańskiej albo uniwersalnej miłości i kieruje ją na pacjenta. usunięciu obecnych symptomów.Proces leczenia — rys ogólny 169 cznie otwiera warstwę szóstą na więcej niebiańskiej miłości. Odpowiedział- . składniki uzupełniające — takie jak dojrzałymi. Dlaczego? oraz głosu. czym są nowych metod leczenia. lekarz nie może już brać odpowiedzialności za Może to zająć jedną sesję. żeby wykryć uczuć w trakcie sesji. Uzdrowiciel restrukturyzuje tę warstwę witaminy i minerały. określonych pozycji ciała medycznej. By wzmocnić i przyspieszyć podstawowe Na poziomie eterycznym uświęconym ciało uzdrawianie. się nad wszystkimi ciałami razem. Dzisiaj lekarz indywidualnych sesjach. choroba W warstwie mentalnej uzdrowiciel atakuje ponownie znajdzie się w ciele fizycznym. To pozwala poziomowi mentalnemu również uzdrawiania wewnętrznego i błędny system rozluźnić się i porzucić część bloków obronnych. uwolnić zablokowane uczucia. przekonań nie zawsze można czekać do momentu Na poziomie astralnym uzdrawianie następuje skorygowania tego systemu. rozwiązania starych problemów. które wywołują nieró. używając techniki inni uzdrowiciele pracujący z ciałem praktykują w oczyszczania. używa się metod uzdrawiania ze- auryczne zostaje wyregulowane poprzez chirurgię wnętrznego. a może cały rok. Wskutek korzystania z nowoczesnej leczenia zdrowie w ciele fizycznym pojawia się jako technologii. otyłości łub słabości. przekonań nie zostanie zaatakowany. praktykowane w wielu formach w całym kraju. Czasem urazy zostają ewentualne zaburzenia. masażyści i W warstwie emocjonalnej. która często ratuje życie wielu ludziom. Czasem trzeba poprzez oczyszczanie i miłość. ćwiczenia fizyczne i programy pola. ponieważ znał jej historię. Warstwę eteryczną należy wyprostować i Ludzie interesują się szamanizmem i innymi zregenerować. Chirurdzy psychiczni zadowolenia i siły. żeby przywrócić pacjentowi poczucie pradawnymi formami leczenia.

Częstokroć to podawanych pacjentowi. że każdego pacjenta. Są to: poszerzenie wiedzy na temat przyczyn moczenia nocnego. jak dozowanie leków i czynników zmiana dokonała się gładko. w Polsce.170 Dłonie pełne światła ność spadła z powrotem na pacjenta. (BET). ból znikał albo stawiając pierwszą diagnozę określającą problem. których nie można chorób psychosomatycznych. dostępne metody i ponownie uczynić leczenie aktem tygodnia. niepłodności. tam gdzie tów ją uzupełniających oraz ćwiczeń fizycznych. diety i produk. BET nakładania rąk w celu zrównoważenia systemu pomaga uśmierzyć ból powodowany przez raka i energetycznego pacjenta i wzmocnienia oraz pozwala zmniejszyć ilość leków przeciwbólowych przyspieszenia procesu leczniczego. badawczych mających na celu potwierdzenie . Dobre efekty zaobserwowa- ostatnie działanie pomaga pacjentowi odzyskać siły no również przy leczeniu dzieci chorych na głuchotę. W Stanach Zjednoczonych wielu jak poważny jest problem). Aby zachodząca doradzać. diagnostycznych lub których nie można uzyskać w nowotworów łagodnych. Wielu ludzi chce teraz wziąć większą i ponownie dzięki postrzeganiu ponad-zmysłowemu odpowiedzialność za swoje zdrowie. opisaliśmy je we wstępie do tego rozdziału. że ratuje mu życie. dostarczenie informacji. a także w leczeniu astmy oskrzelowej. może otrzymać informacje na temat rodzajów i ilości ma dostęp do wielu szpitali. jest najskuteczniejsze w leczeniu chorób Uzdrowiciele mogą pomagać lekarzom na trzy systemu nerwowego i chorób będących konsekwencją sposoby. bólów wymaganym czasie. w Nowym Jorku i teraz używają one tej metody w rowiciela opisane zostaną w następnym rozdziale. dlaczego system (szczególnie po operacjach albo zapaleniach) ulegał energetyczny wytrącony jest z równowagi (a zatem przyspieszeniu. zwane w Polsce bioenergoterapią wyglądać. bierze również udział w kilku projektach leczniczych. technologii i najlepszej osobistej opieki dostępnej dla Z przechowywanych „IZIS" akt wynika. Dzięki wspólnej pracy lekarzy i uzdrowicieli Mietka Wirkusa. uzyskać za pomocą standardowych metod niektórych rodzajów alergii. lekarz i bardzo osobistym. Uzdrowiciel może W jaki sposób lekarze obserwować pole energetyczne pacjenta i sprawdzać. Poznałam uzdrowiciela. praktyce szpitalnej. jakim było już kiedyś. choroby. dyrektor Uzdrowiciel poprzez postrzeganie porządźmysŁowe Centrum Leczenia Światłem w Glendale w Kalifornii. uzdrowiciel mogą w ten sposób osiągnąć niewyobrażalny dotąd stopień wyspecjalizowanej opieki nad pacjentem. jak leki i inne metody lecznicze wpływają na jego i uzdrowiciele ogólny stan. na tyle. gdzie praktykuje uzdra- rekomendowanych leków. zmniejszał się wyraźnie. przyczyny choroby i wreszcie analizując z pacjentem Doktor Dolores Krie-ger już przed laty zapoznała z znaczenie choroby w jego życiu. Rosalyn Bruyere. że W praktyce klinicznej uzdrowiciel może po zastosowaniu BET pacjenci stawali się pracować bezpośrednio z lekarzem i pacjentem spokojniejsi i bardziej zrelaksowani. wrzodów żołądka. należy zintegrować dodatkowych powinno zmieniać się w skali miesiąca. zaburzeń na tle nerwowym. Niemal w każdym przypadku lekarze zauważali. migreny. a nawet dnia. mogą pracować razem Sama robiłam to przez pewien czas i była to praca bardzo efektywna. torbieli na jajniku. nakładaniem rąk pielęgniarki z Centrum Medycznego Metody diagnostyczne używane przez uzd. powinna się znajdować. jak będzie to nakładanie rąk. Pracując razem. poszerzając spojrzenie na uzdrowicieli również zaczyna pracować z lekarzami. oraz przeprowadzenie artretycznych oraz innych rodzajów bólu. To jest podstawa rewolucji Uzdrowiciel może śledzić przypadek wraz z lekarzem medycznej. Wyobraźmy sobie. który przez trzy lata współpracował stanie się możliwe pełne wykorzystanie najlepszej z lekarzami Lecznicy „IZIS" w Warszawie. dodatkowych technik wianie. a proces rehabilitacyjny dając ogólny pogląd na to.

nowoczesna metoda osiągnięcia zdro- uzdrowiciel może też stwierdzić. Tak samo jest przy samoleczącej wprowadzony do kręgosłupa w celach medytacji. ktura: Prawo pięciu elementów Dianne M. Oczywiście nakładanie i ciała fizycznego rozumianych łącznie. Wielu kiedyś używano do leczenia zapalenia wątroby uzdrowicieli pracujących przez nakładanie rąk może (hepatitis) powodował niewydolność samodzielnie wybierać. podobnie jak zioła. niejsza dla pacjenta. Próbki krwi albo kosmyka włosów pacjenta używa Ufam. . kolorem. systemowi leczenia jących się w sporej odległości od uzdrowiciela. gdy lek zostanie już zaaplikowany. nymi stosowanymi metodami są leki i chirurgia. Uzdrowiciel radioniczny może leczenia połączy obszerną „analityczną" wiedzę wybierać. poszczególne poziomy pola. jak rak. które generują „prędkości" albo „częstotliwości". którego odpowiednie lekarstwo zostanie znalezione. W trakcie moich badań wyspecjalizowała w leczeniu poszczególnych zauważyłam na przykład. Ja zaobserwowałam.Connelly. młodych adeptów uczy wtedy. temów energetycznych wyższych ciał. sposoby leczenia nieuleczalnych dotąd chorób takich żeby osiągać najlepsze rezultaty. Przyszłe Kręgarstwo z pewnością wpływa na pierwsze holistyczne systemy leczenia będą diagnozowały i trzy warstwy aury. które z leków Bach Flower leczą ich stosowaniu są bardzo poważne efekty uboczne. która z wielu wia Juliusa Dontenfassa oraz Tradycyjna akupun- holistycznych metod leczenia będzie najskutecz. Proponuję między innymi obserwować rozwój choroby wewnątrz ciała. na którym ciele chcą immunologiczną pięć lat później. Wyższe potencjały (powyżej IM) pracują w oczywiście wpływają na wyższe ciała aury. witaminy. planowały terapię dla wszystkich ciał energetycznych lekarstwa i chirurgia. Jest on widoczny dopiero siłę wyższych potencjałów. że jakie często wywołują. iż w przyszłości holistyczny system się jako „anteny". Tak jak radiatezja. energii z Powszechnego Pola Energii przy użyciu urządzeń. Czerwony barwnik pracować. Leki przepisywane są na im wyższy jest potencjał homeopatycznego podstawie znajomości ciała fizycznego. skupiła się głównie na ciele fizycznym i przyspieszymy leczenie. opisanemu Wiele książek napisano na temat powyższych w następnym rozdziale. łem. Osobiście się. nad którą z warstw chce w danym oficjalnej medycyny z „syntetyczną" wiedzą sys- momencie pracować. lecz lekarstwa. Cóż za następujące tytuły: Nauka homeopatii George'a wspaniała pomoc dla naukowców! Vithoulkasa. Preparat. by zaczynali od niższych potencjałów (niższych miałam do czynienia z przypadkiem. które leczone. Dzięki widzeniu wewnętrznemu. Aubrey Westlake w swojej książce Wzorzec zdrowia Jednym z głównych problemów występujących przy podała. Poprzez badania również pomóc naukowcom znaleźć przyczyny i moglibyśmy nauczyć się. jak używać tych metod. a następnie przechodzili efekty działania leku były jeszcze widoczne w aurze stopniowo do potencjałów wyższych. a leków na ciała auryczne nie jest badany. kiedy w dziesięć lat po jego podaniu. radionika Ku holistycznemu poprzez PPE wysyła energie do pacjentów znajdu. uzdrowiciel może rodzajów leczenia. Radionika jest metodą ściągania leczących kręgowych dziesięć lat później. gdzie uboczne ciał energetycznych). że różne metody i leki organów i chorób systemowo-organowych. uzdrawiająca medytacja oraz leczenie świat- typów chorób. Polecając pacjentowi skupienie Oficjalna medycyna w Stanach Zjednoczonych się na najbardziej efektywnych metodach. Wpływ czterech górnych warstwach pola aurycznego. kiedy leki niższe w warstwach dolnych. gdzie można pracować ze wszystkimi diagnostycznych utrudniał wyleczenie nerwów ciałami. Głów- działają na różnych poziomach pola aurycznego.Proces leczenia — rys ogólny 171 skuteczności nakładania rąk w leczeniu różnych dłoni. Dzięki użyciu postrzegania ponadzmysloiuego Kręgarstwo. Ze względu na ogromną poddawane są testom. dźwiękiem i kryształami oddziaływają Poprzez postrzeganie ponadzmyslowe można by na wszystkie warstwy pola. tym wyższe ciało auryczne jest przez nie zawierają też energie w wyższych wymiarach. Wymiary radioniki DavidaTansely.

jest to całkowita równowaga łączny efekt. W jaki sposób potencjał lekarstwa homeo- równoważenia energii w ciele eterycznym. Zamiast analizować zachowanie odpowiednim pokierowaniem procesu leczenia.Cz. powinniśmy zacząć od 1. niego. Ponieważ ciało eteryczne zbudowane jest z najgrubszej materii. gdzie metody uzdrawiania wyższych najmniejszych efektach ubocznych i w najkrótszym ciał będzie się testowało razem z metodami obecnej możliwym czasie". musimy użyć analitycznych dostosowane do indywidualnego człowieka.E. zwracają się o pomoc. alopatycznych i homeopatycznych? Które działają Mając taki potencjał. Jakie jest połączone działanie leków na wszystkich poziomach. kręgarze. zwierząt w laboratoriach.172 Dłonie pełne światła oraz używały zarówno uzdrawiania wewnętrznego. gdybyśmy potrafili sfotografować strukturę ciała 3. Przegląd rozdziału 16 najbardziej przypomina ciało fizyczne i jest zapewne najłatwiejsze do wykrycia. Jakież potężne narzędzie mielibyśmy. by poznać ich zdrowiem fizycznym. W jaki sposób uzdrawianie poprzez pola auryczne pracować wspólnie. 2. tak żeby i oni mogli 6. Jakie są główne efekty zrozumienia procesu ujrzeć dynamiczny proces choroby zachodzący w chorobowego poprzez P. chorobę zaś jako jeden z pośrednio „odczytać". osobistych potrzebach. Lekarze medycyny. specjaliści od ludziom. którzy potrafią obserwować wewnętrzne akupunktury — wszyscy będą pracowali nad procesy cielesne. Potrzebujemy wspólnych projektów zdrowie w najbardziej skuteczny sposób. odpowie- przypadki odsyłają do uzdrowicieli. terapeuci. Opisz proces uzdrawiania zewnętrznego. Wyobraźcie sobie. Zazwyczaj robią dzialność pacjenta i samopostrzeganie. moglibyśmy Pacjenta będzie się postrzegać jako duszę skoncentrować się na żywym pacjencie i jego podróżującą z powrotem ku swej prawdziwej jaźni. Zdrowie nie jest tutaj tylko naukowej medycyny alopa-tycznej. zaczniemy planować leczenie By to osiągnąć. W patycznego związany jest z aurą? Na których przyszłości nauczylibyśmy się postępować tak samo poziomach aurycznych działają leki homeo- z wyższymi ciałami. działają leki? eterycznego. dycyna dzięki wyszkolonym i wykwalifikowanym homeopaci. Dzięki takim sprawdzane jest w normalnej praktyce informacjom i dalszym badaniom moglibyśmy medycznej? znaleźć bardziej praktyczne i efektywne metody 5. przy badawczych.Cz.Cz. zanim jeszcze objawiłyby się one w ciele fizycznym w postaci choroby. by pokazać rejony równowagi i 4. by podana w określonej dawce o określonym czasie uzyskać praktyczną wiedzę na temat ich struktury i działa jak środek przeobrażający.E. Kiedy będzie można bez- jaźni boskiej. w praktyce medy- żywym ciele pacjenta. uzdrowiciele. który wywołuje funkcjonowania. jak rozwinęłaby się me- jak i zewnętrznego. patyczne? W ten sposób moglibyśmy likwidować za- burzenia. Opisz proces uzdrawiania wewnętrznego. to potajemnie. Do przemyślenia Przede wszystkim zaś chciałabym nauczyć lekarzy postrzegania pól energii. Czas wyjść z ukrycia i zacząć 7. że „określona substancja zagłębienia się w tajemnice wyższych ciał. spójrzmy teraz na harmonijnie i wzmacniają efekt leczniczy? Które się poszczególne sposoby uzyskiwania informacji na wzajemnie znoszą i nie należy ich używać razem? wszystkich poziomach aury. Musimy skupić się na znalezieniu metody obserwowania ciał energetycznych. jest pacjentowi. metod rozwiniętych przez oficjalną medycynę do Heyoan stwierdził. Niektórzy lekarze już cznej? W odpowiedzi uwzględnij stosowanie. działanie leków nierównowagi energetycznej. jaki rodzaj terapii potrzebny drogowskazów w tej podróży. Swoje najtrudniejsze funkcjonowanie psychodynamiczne. Na których poziomach P. można włączyć do normalnej praktyki medycznej? .E. Na których poziomach P.

Możesz działać głównie widzieć rzeczy. ich pól energetycznych. dźwięków czy otrzymujesz te informacje. jaki rozwinęłam. Większość ludzi osobą. jak opisali to był zmysł kinestetyczny. Jeszcze kilka lat temu nie potrafiłam tego robić. Nawiązujesz bezpośrednie połączenie i myślisz głównie za pomocą obrazów. Możesz nie wiedzieć. innych. jeśli ktoś podaje mi czyjeś imię. żebyś się dowiedział. Na przykład. Informacje docierają do ciebie za pośred. a potem kinestetycznie szukam we nictwem pięciu zmysłów. dotykając ludzi i John Grinder w swojej książce Frogs to princes. jasnosłyszeniem. ponieważ od Proces ten nazywano postrzeganiem sposobu. uzyskiwania informacji. na których ci zależy. Od tego momentu widzę obrazy i słyszę rozwinęła niektóre z tych zmysłów bardziej od informacje o osobie. Potem moja orientacja w Twoje wewnętrzne doświadczenie płynie pewnymi przestrzeni zmieniła się w „widzenie". chowych i dotykowych lub też wizualnych i słu- Dzięki metodzie bezpośredniego pozyskiwania chowych. ponadzmysłowym. wszystkich kierunkach. Zaczęłam ustalonymi kanałami. najpierw słyszę je. słuch i węch. Rozdział 17 BEZPOŚREDNIE POZYSKIWANIE INFORMACJI Uzyskiwanie informacji poza normalnymi procesów wzrokowych i dotykowych albo słu- sposobami może ogromnie pomóc w uzdrawianiu. Przyjrzyjmy się temu procesowi bliżej. smak. Spędzałam wiele godzin neurolingwistyczni programiści Richard Ban-dler i praktykując psychoterapię cielesną. czucia i bycia mają wiele wspólnego ze sposobem Pierwszym wyższym zmysłem. aż poczuję połączenie z daną dotyk. w jaki normalnie uzyskujesz informacje. Sugeruję. jasnowidzeniem. Są to tradycyjnie: wzrok. używa konkretnych kombinacji dla konkretnego Bezpośrednie pozyskiwanie należy rozumieć procesu wewnętrznego. o której mi się opowiada. uczuć. Każda kombinacja jest możliwa. Człowiek można otrzymać niemal każdy rodzaj informacji. które opierając się na kombinacji . powinieneś rozpocząć rozwijanie postrzegania jasnoczuciem lub odczytywaniem psychicznym. Zachodzące w tobie procesy myślenia. czy dosłownie. ponadzmysło-wego.

Uzdrowiciel patrzy na rozwijającą się spójrz do wnętrza swego ciała. Teraz przejdź można się nauczyć dzięki ćwiczeniom i medytacjom. dźwięku. Może to być mgławica wirująca na niebie nieznanego pomieszczenia. znajdź zmysł. dotykaj tej części jeszcze słyszysz? Dźwięki. Usiądź i poczuj albo duże ciastko z kremem. usiądź w pozycji medytacyjnej i słuchaj wnętrza swego ciała. Każdej z tych metod obraz pomieszczenia w swoim umyśle. Ćwiczenia wzmacniające twoje By wzmocnić zmysł słuchu. by utrzymać koncentrację. które nie istnieją? swego ciała. otwórz oczy albo dotknij danego obiektu. i poczuj ją albo spójrz na nią. Razem tworzą one Skup się na częściach ciała i organach symfonię. Teraz zrób to samo z przestrzenią wokół siebie. Jeśli. od- się na poszczególnych częściach pomieszczenia i kryłam. stwórz zaczęłam słyszeć informacje. Słuchaj jeszcze bardziej uważnie. tak jak robiłeś to ze swoim dosłownego widzi się obrazy zdarzeń albo rzeczy. Trzeba się tylko nauczyć uspokajać umysł i się ona od wizualizacji. pomieszczenie. Jeśli potrzebujesz formach. dla którego się przyjaciel zasłoni ci oczy i zaprowadzi do „czyta". co chce się osiągnąć. Co wewnętrznych. że obrazy docierają do mnie w dwóch poszczególnych obiektach. a przypadku obrazu symbolicznego widzi się po prostu potem wróć do siedzenia i czucia. potem. jakie pacjent oczu i sprawdź uzyskane informacje. Najpierw z otwartymi oczami sym- zbadaj szczegóły . słuchaj swego oddechu albo bicia Stalking the Wild Pendulum pisze o wysokim serca. zamknąwszy oczy. połóż dłoń na tej części. możesz spojrzeć na tę część ciała. druga dosłowna. Potem wyjdź By wzmocnić swój zmysł kinestetycz. by danej części ciała albo słuchaj zachodzących w uzdrowiciel nie interpretował i nie zakłócał wizji. jak i „czytaniu" wydarzenia. usiądź ponownie tak jak one się odbywały. synchroniczność dźwięków. na której się koncentrujesz. W pomocy. gdy twoim wnętrzu procesów do chwili. Teraz niech coś. której słuchasz. Nazywam to kłopoty. ciałem. W przypadku obrazu przestrzeń kinestetycznie. Znajduje się on poza normalnym zasięgiem słuchu. w którym się znajdujesz. Bardzo ważne. Jeśli robisz to w lesie. który często słyszą osoby medytujące. który ci pomoże. wzmacniasz go. Czego się dowiedziałeś? Zdejmij opaskę z Można być świadkiem wydarzenia. co ma znaczenie dla człowieka. zaczniesz słyszeć skoncentruj się na odczuwaniu wnętrza swego ciała. usiądź w wygodnej pozycji medytacyjnej i siebie. Jeśli postrzeganie potrzebujesz pomocy. Jeśli ciebie znaczenia. By wzmocnić zmysł wzroku. Tak przy widzeniu symbolicz- samo ćwiczenie w stosunku do ludzi. w uzdrowiciela i pacjenta. uzdrowiciel roślin. na przykład. Różni praktyki. gdy je sobie się ona rozwija. Icchak Bentov w swojej książce jesteś słuchowcem. Dotknij channelingiem receptyw-nym. widzisz którym przebywasz. która jest tworzeniem nie tracić koncentracji. że wchodzi do danej przestrzeni czasowej i obserwuje wydarzenia. Jeśli to pomaga. Wykonaj to przeżył w przeszłości. zajmuje pozycję świadka. Oznacza to. Znaczenie wizji może być różne dla wyobrazisz. mówimy o percepcji wizualnej. Co „widzisz"? jednym zmyśle. Wymaga to tylko Pamiętaj. Zrób teraz to samo z pomieszczeniem. Jeśli jesteś Nadstaw uszu — któregoś dnia mogą one nabrać dla wzrokowcem. obrazów tego. Usiądź z zamkniętymi oczami i poczuj Bentov zdołał zmierzyć częstotliwość tego dźwięku. Tak samo przy widzeniu w pozycji medytacyjnej i z zamkniętymi oczami symbolicznym. do nie znanego ci pomieszczenia i zacznij od razu z Kiedy uspokoisz umysł i skoncentrujesz się na zamkniętymi oczami. zwierząt i nym. na zewnątrz i słuchaj wszystkich dźwięków wokół ny. Koncentruj Rozwijając moje zdolności „widzenia".174 Dłonie pełne światła łączyły się z tym. co czułam. Jeśli sprawia ci to wizję i opisuje to. co widzi. Po wielu ćwiczeniach pomieszczenia. Jedna jest symboliczna.

czy pacjent lekarzem. makro czy mikro. Niestety nie miałam kontaktu z tym informacji działa bez względu na to. Obraz pojawia się jak na ekranie w umyśle otrzymała dwie propozycje pracy w tej organizacji. żeby jak najszybciej poszła do Odkryłam. Nie powiedziałam pacjentce prawdy. Tomografia wykazała taki sam (kształt. że bezpośrednie pozyskiwanie lekarza. że sięgasz od pewnej sesji terapeutycznej dowiedziałam się. Ten rodzaj uzyskiwania informacji mają uporządkować swoje sprawy. ponieważ będą się nazwałam widzeniem wewnętrznym. Na początku bezpośredni i aktywny. Przy widzeniu wyprowadzać. Od tamtego czasu pacjenta. i był to mój rekord. że Roentgena. że można rozmawiać o możliwych ci nawet godzinę. Oznacza to. na jakim poziomie tomograficznym. nie możesz natychmiast zawołać: „Co to lecznicze nie tak silne. Czy obraz ten Bezpośrednie pozyskiwanie ma znaczenie symboliczne. tak jakby wzrok uzdrowiciela Meksyku dzięki znajomości zawartej w Portugalii. tego. Ludzie wielokrotnie zadawali mojemu prze- Uzyskiwanie informacji w ten sposób wymaga silnej wodnikowi pytania dotyczące przyszłości. ale efekty szosą. ale nie o absolutnie Niektórzy uzdrowiciele używają swoich określonej przyszłości. przenikał ciało na podobieństwo promieni Tak też się stało. Pewni ludzie dowiedzieli się. Wyprowadzają się właśnie. kiedy Postrzeganie uzyskałam tę informację. poprzez które odpowiedzi na zadane pytanie. ponieważ każdy z nas ma własnych symboli i na ich podstawie interpretują wolną wolę tworzenia tego.Bezpośrednie pozyskiwanie informacji 175 boliczną scenę. jakieś cztery miesiące później. o które ci chodzi. byłam bardzo długodystansowe zdenerwowana. aury podczas rozmowy telefonicznej między Nowym Najdokładniejsze badania nad procesem Jorkiem i Włochami. co przepowiedział. Dzięki temu procesowi zbierzesz informacje jedna po drugiej i powoli zbudujesz zrozumiały obraz. W obecnej bezpośredniego pozyskiwania informacji prze- chwili moje odczyty na . że nie będzie przewidywał praktyce. na jakiej głębokości. Używając pacjentka ma raka i umrze. Oczywiście. Raka nie widzenia wewnętrznego mogę zajrzeć w każde podejrzewano jeszcze. Przy takich doświadczeniach rodzi się znajduje się w tym samym pomieszczeniu co ty. w której niebieski samochód jedzie duże odległości są całkiem dokładne. że może być drowiciel odbiera obraz organu wewnętrznego zainteresowana pracą w ONZ. uzdrowiciela lub też wydaje się umiejscowiony w Innej osobie powiedział. umiejscowienie) nowotwór jak ten. ale potem wybiega naprzód i udziela stworzyć przejrzysty zestaw symboli. Kiedyś dokonałam odczytu się na nie odpowiedzieć w dalszej części książki. Na przykład W innej metodzie widzenia dosłownego uz. zdarzyło się. Postaramy też jest gdzie indziej. co chce. wielkość. Tak też się stało. aury i w jakiej skali. Jak dotąd większość z będzie uzyskiwać informacje. przedstawia coś. kiedy kobieta przybyła na miejsce ciała. Mój przewodnik „odczyty". gdzie chcę sesję. który ujrzałam za pomocą widzenia wewnętrznego. i czekasz na rozwój wypadków. System ten działa tylko przy dużej mówi również. że wyjedzie na placówkę do ciele pacjenta. czy pytanie o odpowiedzialność uzdrowiciela. Zebranie ich w zrozumiały obraz może zająć odpowiada. Powiedziałam jej za to. czy też jest dosłowny (to informacji i jasnowidzenie znaczy. ponieważ uzdrowiciel musi najpierw przyszłości. chociaż wewnętrznym uzyskujesz informacje w sposób wcześniej nie mieli takiego zamiaru. przyszłych rzeczywistościach. możesz dowiedzieć się dopiero później. jak wtedy gdy jestem w oznacza?" Zamiast tego patrzysz na jadący samochód jednym pomieszczeniu z pacjentem. co się wydarzyło albo wydarzy). Zawsze wiary. Mogę zdecydować. a wykryto go dopiero po czterokrotnym badaniu spojrzeć. że razu po te informacje. Heyoan powiedział pewnej kobiecie.

że każdy. Jakie informacje pozwoliłyby ci lepiej prowadzić firmę? Zapewne możesz je uzyskać dzięki Przegląd rozdziału 17 swojemu postrzeganiu pomadzmysłowe-mu. oczywiście. będziemy zapewne potrafili w jakimś że robię coś bardzo podobnego. co się dotąd zdarzyło lub było znane. wydrukiem zakodowanym w uniwersalnym słuchowcem czy też typem kinestetycznym? hologramie wszystkiego. oblicze na aurę a postrzeganiem jej symbolicznie? społeczeństwa. by uczyć się dedukcyjnego na odległość? Na jak dużą? Jakie jest fizyczne i indukcyjnego myślenia. a nie przeszukiwać Puthoff rozpoczęli swoje eksperymenty ze znanymi zasoby umysłu. wierzę. A zatem jako istoty ludzkie mamy wiele sposobów 1. potrafił dokonać tego samego. Nostradamus. Bezpośrednie pozyskiwanie informacji ma 3. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym a re- błyskawicznie zdobywać dokładnie te informacje. kogo Ponieważ dane te istnieją poza ograniczeniami wybrali. Jeśli człowiek jest kinestetykiem. sięgamy po nią po się w piwnicy laboratorium w Stanford. Jeśli my. lecz także po to. tak jak zrobił to uzdrawiania. przewidując w Europie rządy dyktatora Mówiąc krótko. nawet jeśli był najbardziej sceptycznie linearnego czasu. Przy tym . Jakie są główne sposoby pozyskiwania in- uzyskiwania potrzebnych informacji — jeśli tylko formacji? poprosimy o nie i będziemy wystarczająco otwarci. był w stanie prostu. na ceptywnym channelingiem albo pozyskiwaniem których nam zależy. jako medytacji i bezpośredniego pozyskiwania gatunek.176 Dłonie pełne światła prowadzili Russell Targ i Harold Puthoff ze Stanford sposobie funkcjonowania mózgu informacja nie jest Research Institute. by uczyć się. może używać jakiegoś rodzaju bezpośredniego pozyskiwania informacji w swoim codziennym życiu. jak 6. Wierzę. 2. w którym żyjemy. że większość ludzi imieniem Histler na cztery stulecia przed Hitlerem. że „widzący". tyle że w dziedzinie stopniu czytać przyszłość. tak jak pokazaliśmy to w rozdziale nastawiony. słuchu i dotyku. W terminologii Do przemyślenia ezoterycznej ten zasób informacji nazywa się księgami akaszy. nauczymy się nowego sposobu ich informacji będzie dla niego najlepszy? pozyskiwania. Czy bezpośrednie pozyskiwanie informacji działa do szkoły nie tylko po to. kiedy jest nam potrzebna. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym patrzeniem edukacyjny. a potem odkryli. by zdobywać informacje i wyjaśnienie tego zjawiska? rozwijać pamięć. Czy jesteś przede wszystkim wzrokowcem. czwartym. Księgi te są energetycznym 7. a także. znajdujący składowana w naszych umysłach. eks-trasensami. Będziemy chodzili 5. Targ i ponownie odczytać informacje. Opisz sposoby wzmacniania zmysłów wzroku. to zmianie ulegnie cały nasz system 4. Zamiast spędzać całe godziny na informacji? zapamiętywaniu rzeczy. Pamiętać to znaczy w miarę dokładnie określić położenie grupy ludzi dostroić się ponownie do uniwersalnego hologramu i wysłanych do wcześniej ustalonych punktów. żeby odzyskać potrzebne dane. nauczymy się pozyskiwać informacje zmagazynowane już w pamięci Powszechnego Pola Energii. żeby je przyjąć. jaki rodzaj wielkie implikacje dla przyszłości. Odkryli.

Jest to ochotę. W rezultacie karku mojego męża. Zaczęłam rozumieć. Jeśli została zaatakowana wirusem widzenie. że aby widzieć w ten sposób. gdy by- wnętrze tego . które otrzymywałam od nich samych albo stały się bardziej kontrolowane. Widzenie wewnętrzne umożliwia techniki wywołujące ten stan. Później odkryłam skomplikowane. koncentruję się na tym. Jeśli chcę obejrzeć Czasem. Jeśli poziomu rzeczywistości. wewnętrznego pewnego ranka. wydał przypominających normalne zdjęcia. że pacjent przechodził albo przechodzi chemioterapię. w którym moje trzecie promieniowania rentgenowskiego albo zjawiska oko (szósty czakram) będzie zaktywizowane. będzie chorobliwie żółtobrązowa. Jeśli chcę zobaczyć jakiś ten specjalny mentalny i emocjonalny stan osiągnąć. tak że mogłam zajrzenie do wnętrza ciała na dowolną głębokość i z zaglądać do wnętrza ciała. ale skopem. który wdarł się obserwowałam interesującą strukturę mięśni i kości do ciała. kiedy leżąc w łóżku Jeśli chcę zobaczyć mikroorganizm. Sposób. i szybko wyłączyłam to dziwne ciemnoczerwona. Nagle zdałam sobie sprawę z zdrowa wątroba jest w widzeniu wewnętrznym tego. Mikroorganizmy do mnie samo. Oczywiście i tak przyszło to wątroba będzie zielonobrązowa. wszystko wymyśliłam. organ. później pacjentów. muszę znajdować się w Widzenie wewnętrzne jest ludzką wersją szczególnie otwartym stanie. widzenie nie ustępowało. Przez jakiś czas nie „wracałam" do tego żółtaczki. oczywiście pod warunkiem. koncentruję się na nim. że udało mi się nowa metoda postrzegania. a reszta rezonansu magnetycznego (NMR) i jest równie ciała uspokojona i skoncentrowana. Z początku było to niepokojące. koncentruję się na nim. Widzenie Moje doświadczenia widzenia wewnętrznego. od ich lekarzy. co robię. wewnętrzne potwierdzało informacje na temat które z początku pojawiały się spontanicznie. podobnie jak ja. kiedy tylko miałam na to dużą rozdzielczością (w pewnych granicach). jaki mięśnie łączyły się z kręgami szyjnymi. wmawiając sobie. w wszystko pokazuje mi się w formie obrazów. który spał obok mnie. Rozdział 18 WIDZENIE WEWNĘTRZNE Po raz pierwszy doświadczyłam widzenia organu albo jakąś jego część. mi się bardzo ciekawy. Zaczęłam „widzieć" wnętrza moich wyglądają mniej więcej tak samo jak pod mikro- klientów. Na przykład.

Odkryłam też. w związku ze zbliżaniem się miesiączki (częsta które mogą odwracać moją uwagę. przypadku nie aplikowałam sesji uzdrawiających. W tylnej części ustąpiłoby bez antybiotyku. 3 stycznia (rysunek 18-2A) czerwonawobrązową. w które patrzę. zaczęłam rozczesywać linie placami. 21 stycznia (18-2C) torbiel miała tylko że to. że koniec dalszy kości ramien-nej jest Kiedy plamki te iskrzą się i wybuchają jak wyrzucone zmiażdżony. indziej zamykam oczy. że nastąpił przerzut. połączoną ze sobą. nie. czasem w nim przeszkadzają. czy moje oczy są otwarte czy zamknięte. wewnętrznego Wszystkie moje obserwacje były potwierdzane przez oficjalne badania rejonu miednicy. przypadek zapalenia przydatków: torbiel jajnika i Innym przykładem. serwowałam tylko postęp leczenia. oznacza to. Rysunek w górnym lewym rogu 21 stycznia zarówno lekarz. by go zatrzymać. W wyniku tej „krótkiej" przypadku torbiel robiła się zbyt ciemna. (W tym w skupieniu. około włókniaków. co umożliwiło szybsze wyleczenie Rysunek 18-3A z tablicy 18-3 pokazuje inny naruszonej kości. który upadła na lodzie czego chcieliśmy uniknąć przez pozbycie się i zraniła się w ramię. W widzeniu wewnętrznym torbiel była splątane i należało je rozprostować. dostrzegłam. a utrzymujące się przez tak długi okres (w tym dolna ilustracja przedstawia widok z tyłu. widziałam zapalenia. Rak we wczesnej fazie ma barwę zwiniętą dłoń nad krwotokiem. by można (półgodzinnej) sesji krwotok i splątanie energetyczne było zostawić sprawę samej tylko diecie. mających w polu barwę siedem centymetrów. Umieściłam prawie czarna.) 29 stycznia (18- centrować się na miejscu. Potem staje się czarny. jest torbiel jajnika. ale nie chcieliśmy linie energetyczne mięśnia czworobocznego były ryzykować. która rozwiązywała problem. która według moich obserwacji ponadzmyslowym torbiele daje się łatwo odróżnić od miała średnicę zbliżoną do piłki tenisowej. by odciąć dopływ informacji. Jest możliwe. ale robiła się coraz ma wielkiego znaczenia. zostały usunięte. Robiąc to. jak i ja zaleciliśmy pokazuje zewnętrzny widok auryczny z przodu. i ciemno-szaroniebieską. między mnoczerwona plama w aurze. Pacjentka przez cały czas pozostawała na „auryczny krwotok" w przedniej części ramienia. przy postrzeganiu 2. zastąpiona przez dużą ilość Przykłady widzenia dobrej. przydatków. nie dwa centymetry średnicy. Jak widzicie. by łatwiej skon. ale zapalenie przydatków. reakcja w przypadku torbieli). pokazanym na rysunku 18. Kiedy 2D) torbiel powiększyła się do trzech centymetrów. zdrowej energii przedmenstruacyjnej. Trudniejsze jest również wówczas centymetrów. Obecność Rysunek 18-3B z tej samej tablicy obrazuje torbieli została już wcześniej potwierdzona przez przykład użycia zdalnego widzenia wewnętrz- lekarza. ob- Niejednokrotnie używam oczu. a lekarz potwierdził zapalenie podniesienie częstotliwości wibracji. była barwy cie-mnoniebieskawoszarej. tam diecie oczyszczającej. co później potwierdziło badanie przez wulkan. Do 15 stycznia innymi dlatego. Zapalenie przydatków górnym prawym rogu widzimy widok wewnętrzny. przypadek mojej przyjaciółki. Pracując nad nią. Następnie na tle czerni pojawiają się białe plamki. w podanie antybiotyku. 6 lutego (18-2E) torbiel zmalała do jednego centymetra. Przykład takiego widzenia pokazany jest na Z powodu ciemnej barwy torbieli w aurze w dniu rysunku 18-1. okazywało się to niemożliwe. Jest to wypadku trzy lata) często prowadzi do rozwoju raka.178 Dłonie pełne światła łam zmęczona. Pacjentka była wtedy na diecie jeśli oczy są otwarte. że zapalenie gdzie dochodziło do utraty energii. włókniak. jeśli nie brać pod uwagę czarniejsza i wykształciła dziwną spiralną formę dodatkowych informacji docierających do mózgu. że trudniej jest się wtedy skupić i (rysunek 18-2B) torbiel zmniejszyła się do czterech wyciszyć umysł. Czasem te informacje pomagają oczyszczającej. 3 marca (18- 2F) zniknęła zupełnie. W tym rentgenowskie. widoczne jako cie- .

Widzenie wewnętrzne 179 Widok z przodu Czerwony Ogląd zewnętrzny Ogląd wewnętrzny Widok z tviu Szaroniebieski Splątane linie energii Rysunek 18-1: Kontuzja ramienia obserwowana poprzez widzenie wewnętrzne .

3 marca Rysunek 18-2: Leczenie zapalenia przydatków i cysty na jajniku (widzenie wewnętrzne. 21 stycznia A. 6 lutego D. Ciemnoczerwony Ciemnoczerwony Ciemny Ciemnoczerwony szaroniebieski Ciemniejszy Czarny szaroniebieski 2 cm B. 15 stycznia C.^ lem f E. obrazy diagnostyczne) . 3 stycznia Ciemny szaroniebieski Błyszczący Ciemnoczerwony ^^A'1''^ Jasnoniebieski ciemnoczerwony / Szary Ciemnoczerwony czakram . 29 stycznia F.

Szarozielona unieruchomiona 00 energia ThS przesunięty w lewo to Emocjonalne bloki w gardle i splocie słonecznym &&''! Połączenie unieruchomionej energii z przodu i z tyłu 2 o* £3 n Ol W* SI Rysunek 18- 4: Wewnętrzne widzenie chorób serca (obraz diagnostyczny) .

Jako uzdrowicielka miałam do nich dostęp. światła wchodzącą do ciała przy moim widzeniu Kontynuując chemioterapię po wyjściu ze wewnętrznym albo rentgenowskim. o których oni nie mieli pojęcia. Lecz w tym przypadku w grę wchodziły inne czynniki. Światło to ma Emmanuel. Lekarze stwierdzili. Mam następujące wyjaśnienie fenomenu Chemioterapia nie wywołała skutków ubocznych. Wtedy właśnie pojawiła . a następnie srebrnego światła. która oczy fizyczne i płynie wzdłuż nerwów wzrokowych. żeby uratować jej życie. że nie umrze. żeby wyższą częstotliwość niż światło widzialne i może przerwała chemioterapię. to umrze bardzo szybko. Potwierdzały to badania lekarskie. że Rosę nie musi już mnie widywać. Nie była to łatwa decyzja. jest w kontakcie z przewodnikiem imieniem tak jak pokazuje to rysunek 18-6. Rysunek 18-5: Mikroskopowe widzenie wewnętrzne Proces światło i wiedziała już. Rosę zaczęła odbywać sesje channelin-gowe Światło wchodzi jednocześnie przez trzecie oko i z moją przyjaciółką Pat (Rodegast) de Vitalis. Dzięki widzeniu wewnętrznemu mogłam zapewnić ją. umieszczoną zaraz przerwie chemioterapię. gdzie otwarta współpraca między duchowymi uzdrowicielami a lekarzami medycyny dobrze przysłużyłaby się pacjentowi. że jej krew jest zdrowa. ale Rosę postanowiła posłuchać Emmanuela. Nie oznaczało to kryty- kowania lekarzy. Mija skrzyżowanie nerwów ona jej wyzdrowienie. Sprostanie swej własnej prawdzie nie było dla niej łatwe. jeśli przerwie chemioterapię. Podczas pierwszej sesji obiekty zostały rozproszone przez uderzenie lawendowego. a ja ujrzałam białe. Potrzebowała mojego wsparcia. Oni nie. że umrze bardzo szybko. aż wreszcie wspólnie doszłyśmy do wniosku. Oto przykład sytuacji. Krew pacjentki chorej na białaczkę Oczywiście nie ja odegrałam kluczową rolę w tym uzdrowieniu. po czym zostały wyssane na zewnątrz. że jeśli wzrokowych i okrąża przysadkę. Następnie rozdziela się na ponieważ badania krwi wykazywały. który podawano jej w trakcie całego pobytu w szpitalu. Oto co ujrzałam. za tym skrzyżowaniem. i mówili jej o tym przy każdym badaniu. wsparłam tylko Rosę i oczyściłam jej krew.Widzenie wewnętrzne 183 się u mnie. Na każdej widzenia wewnętrznego butelce płynu. pisała „czysta miłość". Zaobserwowałam ścieżkę Nastąpiła remisja. Emmanuel powiedział Rosę. że wciąż nie dwie jest w pełni wyleczona. ponieważ uniemożliwia przechodzić przez skórę. szpitala. żeby właściwie pokierować procesem leczenia. B. co mogli. Możemy dać sobie nawzajem bardzo wiele. że po raz pierwszy od wykrycia białaczki krew Rosę jest całkowicie czysta. widzenia wewnętrznego. ponieważ lekarze całkiem szczerze bali się. Przeprowadzone zaraz potem badanie wykazało. podobne do nasion obiekty w jej krwi. robili wszystko.

184 Dłonie pełne światła Szyszynka ^% Kora wzrokowa Ścieżka złotego światła Dwie ścieżki złotego światła Przysadka Rysunek 18-6: Anatomia widzenia wewnętrznego .

Twoja lewa ręka jest ciężka i ciepła. Całe twoje ciało jest ciężkie i gdyż ułatwia to pracę. chociaż zwykle dobrze jest lewego ramienia. jak tylko centralnych obszarów mózgu. Poprzez specjalne oddychanie. rozluźniając całe napięcie po skierować wzrok bezpośrednio na to.*2. aż do poziomu komórkowego. i wejdź do swojego ciała w tego punktu mogę patrzeć w każdym kierunku nie dowolnym miejscu. Teraz weź głęboki thalamusa. z bardzo dużą i rozluźnij się. To medytacyjne są ćwiczenia głębokiej relaksacji połączone z tym. do pól Niekiedy używam innej metody. rozdzielczością. Spróbuj ponownie. oglądam ciepła i energii. Wpływa do lewej ręki i dłoni i rozluźnia skanuję. ciało wyniku którego powietrze ociera się o górną tylną część gardła i podniebienie miękkie. Zauważyłam. Z jak punkcik światła. Dzięki takiemu widzeniu można patrzeć pomijaj jednak żadnej jego części. Powtórz to trzy razy bez Mam wrażenie. Oba ciasne części garderoby. możesz. które wrotem do lewego ramienia. że jesteś bardzo maleńki.Widzenie wewnętrzne 185 ścieżki. napnij ciało o połowę słabiej niż poprzednio. co akurat drodze. Wypuść powietrze na dowolną głębokość. twojego ciała jak gęsty miód na powierzchnię pod za trzecim okiem i jakieś pięć centymetrów w tył. ciepłe. jakbym miała w głowie skaner. i rozluźnij ciało. wydychając powietrze. ale by coś (energia. Oddychaj głęboko i zre- strumienie przechodzą nad sobą łukowato w rejonie laksuj się. zdrowego rytmu. jeśli człowiek jest zakochany) Ćwiczenia: światłem aurycznym. wyciszyć umysł. Podróżowanie \>TZ. Według moich obserwacji to auryczne zdolności widzenia światło przechodzi łukiem ponad ciałem wewnętrznego modzelowatym i zostaje skierowane do szyszynki. Ciekawią mnie te obszary. Teraz za pomocą swojej . dzięki którym widzę. Kiedy przychodzi do mnie pacjent. Potem dostrajam się do danego do lewej nogi rozluźniając całe obecne tam napięcie. Poczuj. Jedna biegnie do płatów potylicznych. Wstrzymaj oddech. Miejsce to wydaje się sercem skanera. Wyobraź sobie napięcie spływające z Jest on umiejscowiony w centralnym rejonie mózgu. co oddychanie pomaga mi również skoncentrować się i nazywa się podróżowaniem przez ciało. informacje) dotarło do rejonu trze. skroniami. żeby odnaleźć Teraz twoja miniaturowa jaźń wpływa z po- interesujące rejony. następnie kieruje się do prawej nogi i w górę do Czasem kładę dłonie na analizowanym obszarze. napinania ciała. obszaru i skanuję go z większą rozdzielczością. nie ciego oka. a druga do wzgórza. prawego ramienia. potrafię Najlepszą metodą nauki widzenia wewnętrznego wzbudzić tę wibrację w przysadce. że pewne techniki problemu trapiącego pacjenta. potem wypuść powietrze Subiektywne poczucie tego typu widzenia pozwala. (skanuję) pobieżnie całe jego ciało. a Teraz weź głęboki oddech i rozluźnij się nawet wirusowego. Twoja maleńka jaźń płynie do poruszając głową. po czym spływa w dół wymagają pomocy. tobą. napięcie powodując uczucie lekkiego łaskotania. Kieruje złote światło z podstawy do Po pierwsze. Ta wibracja i złote światło Tworzenie i rozwijanie zwiększają ilość światła kierującego się w rejon wzgórza. To przyciąga energię do środka czoła i oddech i napnij całe ciało tak mocno. połóż się i rozluźnij wszystkie tyłu kręgosłupa i różowe światło do jego przodu. jak twoje serce zwalnia do miłego. która w widzeniu wewnętrznym odgrywa rolę wykrywającą. że przysadka zacznie wibrować i promieniować złotym (albo różowym. medytacyjne i oddechowe mogą sprawić. w 1. Powtórz wszystko jeszcze raz. tam gdzie prosta poprowadzona od trzeciego oka równomiernego. Proszę o wzrokowych. przecięłaby się z prostą wytyczoną pomiędzy Teraz wyobraź sobie. do jądra nerwu wyjaśnienie sytuacji i otrzymuję mentalny obraz okoruchowego.

ale nie dotykaj nimi do całego ciała. Tym razem będzie to nieco inne uczucie. trąc o górną tylną część gardła przy miękkim pod- . Być może to siebie. Możesz odbierać kolor. Potem nie będziesz już ich Czy sprawia wrażenie zdrowego? Teraz popłyń przez potrzebował. Czy ten układ działa prawidłowo? swojego przyjaciela. żeby powietrze uciekało ocierając się. Łagodnie skup się na swoim przyjacielu. Prześledź drogę od ust do żołądka. żeby mu to ułatwić. by twoja maleńka jaźń urosła do normalnych a co nie? Czy potrafisz wyjaśnić dlaczego? Być może rozmiarów i złączyła się z twoją prawdziwą jaźnią. plecach albo usiądź z wyprostowanym kręgosłupem. Kiedy będziesz już usatysfakcjonowany. najszerzej jak możesz. Wielebny C. odpowiedź stanowią czynione przez ciebie założenia. ciebie. Przyjrzyj się dobrze temu uzdrowicielem). Weź głęboki towarzyszące podróżowaniu przez własne ciało. po prostu trawiennych. ciała. Napełnij najpierw dolną część Teraz możesz odbyć wizualną podróż przez ciało brzucha powietrzem. Czy są otoczone pełną specjalnie cię nie przyciąga. Jeśli trzeba go Kiedy jesteś już zadowolony ze swoich eks- oczyścić. zacznij od początku miłości troską. oddech przez nos. Bądź pasywny. Przysuń koniec języka do tylnej części gardła i Najpierw przeskanuj ciało. Nie otwieraj oczu. Zamieńcie się pozostań głęboko zrelaksowany. poślij tam swoją maleńką jaźń z znasz się na anatomii (a powinieneś. Przypomnij sobie uczucie Upewnij się. kiedy tylko tego chcesz. dowiedziałeś. na którą zasługują? skanować całe ciało. Czy wszystkie funkcjonują rejonu i powtórz cały proces. pozwól. maleńkiej jaźni zająć się tym. Ucisz umysł za pomocą proponuje następujące ćwiczenie. fakturę. wróć powoli do siebie i otwórz oczy. jaki przebywa jedzenie skoncentruj się na niej mocniej. Kiedy intuicyjnie czujesz się płuca badając tkankę płucną. co wygląda ten układ? Czy otrzymuje odpowiednią ilość widzisz. Skanowanie przyjaciela 3. Pozwól. Czy potwierdza on twoje obserwacje? Co się zgadza. że jest ci wygodnie. Notuj w obszarowi. pewny siebie i teraz rolami i niech twój przyjaciel przeskanuje świadomy. co widzisz. udaj się do jelita cienkiego.. Skieruj się do organów przyciągany do jakiejś części ciała. Wejdź do serca i popłyń z krwią pompowaną Możesz z początku użyć dłoni. ponieważ skanujesz ciało z zewnątrz. Medytacje w celu otwarcia skanera trzeciego oka Usiądź na krześle naprzeciw przyjaciela. piersiową. Jak znajdujących się na tym obszarze. żeby znaleźć uformuj gardło tak. Czy Kiedy jesteś już zadowolony z tego. ale sytuację. druga ma się otworzyć i Jeden z moich nauczycieli. Skup się na organach w twoim ciele. emocję lub energii? Czy poziom enzymów trawiennych jest tylko niejasne poczucie czegoś. ty masz rację. Prześledź szlak. jeśli chcesz być miłością i energią. co odebrałeś. a następnie grubego. Wierz w to. Teraz otwórz usta. ze swoim przyjacielem. potem klatkę przyjaciela. Skanowałeś swoje własne ciało. kolejne układy wewnętrzne. pozwól przyciągnąć się do innego trzustki. który wzbudza twoje zainteresowanie. Jeśli jest w twoim ciele jakiekolwiek miejsce. oczyść go. by obrazy prawidłowy? Teraz opuść żołądek i wraz z jedzeniem wpływały do twojej głowy. a twój przyjaciel błędnie rozumie Wróć do stanu normalnej świadomości. pozwól swojej umyśle. którą „zaobserwowałeś". twoja miniaturowa jaźń wyśle mu energię. śledziony.B. Omów to. Możesz wykonywać taką podróż przez samego Być może problem tkwi w twoim ciele. czego się wszystko jest w porządku? Wejdź do wątroby. Połóż się na medytacji. 2. Możesz skanować kolejne obszary albo. niech ploracji.186 Dłonie pełne światła maleńkiej jaźni zaczynasz badać układy wewnętrzne obszar. być obserwowaną. potem środkową. jeśli które cię niepokoi. Jeśli żaden obszar prawidłowo? Zbadaj genitalia. Jeśli potrzeba mu energii. Jedna osoba będzie obserwatorem. Jeśli czegoś mu brakuje.

wróć myślą do łącząc z trzema trącymi oddechami. obrazów każdej części swego ciała. odbierane informacje gulgoczący. żeby było odwrotnie. który był pierwotną przyczyną obecnego problemu. Cofam się po prostu w czasie. dokładnie na szczycie kręgosłupa. dla innych nie. oczyścić umysł i urazów. określonej części ciała. widzieć wyższe jej poziomy. Niech zaczyna ocierać się jak najgłębiej. Jest to tylko Dochodź do wszystkiego powoli. Powtórz to trzy razy przypomnij je sobie. by powietrze wolno opuściło twoje ciało. gdyż możesz dostać albo dźwięków. szybkie oddechy Cofam się. a także obszaru opisujący jego aktualny stan. że ten przyspieszyć swojej ewolucji w nieorganiczny wewnętrzny proces cofania się w czasie służy do sposób. Nazywam tę technikę momentu przed wystąpieniem pierwszego urazu. To nigdy się nie udaje (chociaż większość z „odczytywania" historii choroby. Zaczerpnij oddech i rozluźnij się. lecz robię to zaczer-pując krótkie. jest to dla mnie teraz łatwe.) Drugą techniką jest użycie łączności kine- Wielokrotnie w trakcie sesji wykonuję krótkie stetycznej i widzenia wewnętrznego. jeszcze wcześniejszy. kiedy byłeś młodszy. że dwa w czasie. zawrotów głowy. i różowy w jego przedniej części. dodaj następującą wizualizację. Łączy on w sobie miednicznego i biegnący wzdłuż kręgosłupa do dwie techniki. Kiedy widzenie ponadzmysłowe połączy się ze Powstający dźwięk powinien być delikatny. Powtórz to trzykrotnie wywołujemy wspomnienia. Nie odchylaj głowy do tyłu. . aż wreszcie docieram do przyczyny przez nos. Najpoważniejsze równymi seriami bez przerwy i trę powietrzem o tył choroby występują w efekcie długiej serii takich gardła. Czym jest twój wewnętrzny proces strumienie światła krzyżują się łukowato i wpływają przywoływania wspomnień? Jakie niesie ze sobą do środka mózgu. Większość z nas sądzi. Łatwo jest cofnąć się w czasie. Pierwsza to normalny sposób. to robić tylko dla siebie. że można należnym szacunkiem. Pozwól. Ponieważ tyle razy wykonywałam choroby. spokojnymi. używając mojego wibracje i poziom energii. Strumień światła jest wiek albo miejsce. Otrzymuję obraz chorego widzieć aurę. wykonuj więcej niż trzy lub cztery oddechy dla jakie to uczucie. tak żebym mogła lepiej zmysłu kineste tycznego. Najpierw powietrze z dołu brzucha. w jaki centralnej części mózgu. Utrzymuję przesyłać wyższe częstotliwości przez moje pole. a nie słyszeniem ponadzmysłowym. Trzymaj ją stają się jeszcze bardziej użyteczne. czytając tym celu trę powietrzem o górną tylną część gardła. bo jest ono bardzo potężne. Kiedy już poczujesz się z tym przeszłość swobodnie. potem z jego środkowej Znajdowanie przyczyny części. żeby skupić uwagę. Zauważ. nosowym oddechem trącym. W połączenie. wyobraź sobie złoty Odkryłam sposób „czytania" przyczyny kon- strumień światła zaczynający się w tyle rejonu kretnego zaburzenia fizycznego. Czasem oddycham też długimi. Mogę na przykład zobaczyć uraz dotykający powyższe ćwiczenia. Wybierz określony na przodzie swojego ciała. uczucie? Kiedy przypominam sobie coś z przeszłości. Mam wspomnienia uczuć. Gdy już opanujesz to ćwiczenie. Potem widzę następny. nigdy nie używam mojego umysłu w określony sposób. Traktuj to ostatnie ćwiczenie z wszyscy to robimy. w którym mieszkałeś. Nie możesz ograniczone przekonanie. Łączę się z ćwiczenia oddechowe. Teraz cofnij się jeszcze bardziej z trzema trącymi oddechami. i tak dalej. Wypuść całe powietrze. które pomagają mi podnieść interesującą mnie częścią ciała. Wiem. przeszłość i poznając historię danej części ciała. aż do zrównoważyć pole energii. choroby: cofanie się w Powtórz ten oddech. a następnie cofam się w czasie. Gdy wydychasz powietrze. Odkryłam. nas chciałaby.Widzenie wewnętrzne 187 niebieniu. a wreszcie z klatki piersiowej. Po prostu. Teraz skup się czasów.

1. Wymień trzy ćwiczenia służące rozwijaniu widzenia wewnętrznego. Jaka jest różnica pomiędzy wizualizacją odległość? a postrzeganiem? . 5. W jakiej skali można postrzegać obiekty w Do przemyślenia widzeniu wewnętrznym? 3. Czy widzenia wewnętrznego można używać na 6. Który gruczoł wydzielniczy jest narządem rznemu? W które rejony ciała można zaglądać? widzenia wewnętrznego? Na jaką głębokość? 2. Co można zobaczyć dzięki widzeniu wewnęt.188 Dłonie pełne światła Przegląd rozdziału 18 4.

przekazywanej ci odpowiedzi może się zmieniać. Skup się na bezpośrednim słyszeniu którzy skorzystali z tych wskazówek. skoncentruj się i oczyść umysł. były z początku ogólne. Uznasz to za najwyraźniej sformułuj w umyśle pytanie. Pod wpływem pisania witaminowej czy leku homeopatycznego. Możesz myśleć. bez przybyła na sesję uzdrawiającą. Głos zasugerował. jak wykonywałam to ćwiczenie względu na to. Połóż ołówek i kartkę w zasięgu ręki. Poczekaj. Po jakimś czasie nictwem zmysłu słuchu. co napisałeś. a nawet zapachów. która słów. Forma nazwisko pacjenta. ćwicz. się w dźwięki. Wielu ludzi. zaczniesz ją odbierać. mieszanki przejmuj się i pisz dalej. usiądź w wygodnej pozycji przynajmniej cztery godziny. Skup się interesujące. żebym kupiła maszynę do pisania. odłóż papier na bok na kartkę i ołówek. wyzdrowiało. Słyszałam na ciebie w formie obrazów. Nic nie opuszczaj. Nie a w niektórych przypadkach skład diety. Załóż specjalny notatnik. nazwy chorób. bez Po tym. ogólnych pojęć. Zapisz ją na kartce. Ćwicz. Jak przeczytaj wszystko. na kartce. nie nadążałam z pisaniem. co odbierasz. które nadchodzące informacje zaczną wreszcie przeradzać pomogłyby mu w odzyskaniu zdrowia. które do ciebie docierają. że do odbierać rzeczy o wiele bardziej konkretne: niczego ci się nie przyda. ćwicz. przykład słowa miłości i otuchy dla osoby. informacje słowne nadchodziły w takim tempie. jaka ona będzie. Potem zapisz pytanie codziennie o wschodzie słońca przez trzy miesiące. aż od. słów. uczuć. jaka jest. Najlepszym znanym mi sposobem wzmacniania Zapisuj wszystko. na chęci uzyskania odpowiedzi na to pytanie. ale pisz dalej. na które cierpiał. powiedź przyjdzie do ciebie. że Skoncentruj się i uspokój umysł. Rozdział 19 POSTRZEGANIE PONADSŁUCHOWE I KOMUNIKACJA Z NAUCZYCIELAMI DUCHOWYMI Informacje. postrzegania ponadsłuchowego jest medytacja. . Odpowiedź może przybyć do później stały się bardziej szczegółowe. które otrzymywałam za pośred. Później wróć do niego i medytacyjnej. Weź Kiedy skończysz. Później zaczęłam względu na to.

kiedy widziałam je w pokoju. co ma zostać powiedziane. Zadaję nawet takie pytania. Możesz usiąść na krześle. kiedy nieznana reszta zaczęła płynąć. żeby obecności całej grupy. informacji dla drugiego człowieka. ale traktowałam je właśnie jako wizje. dotknąć. wymaga wielkiej Heyoan rozpoczyna seans. Z początku trudno było linearnego umysłu. czy jest Odbieranie informacji od przewodnika jest jest o ci wygodnie. szczególnie kiedy niepokoi Co znaczy Heyoan? mnie potencjalna treść odpowiedzi. Bez wątpienia słyszę czyjś pytania. dowiedzieć? Zapytać jego samego! Zapytałam. Teraz zaczęły do mnie mówić. Skąd pochodzisz? Muszę skoncentrować się ponownie. Z miejsca prześlizgują się pod obronnymi zasiekami Uchwycenie początku zdania i pozwolenie. ponieważ channeling werbalny działa właściwa kolejność. by człowieka i docierają do samego sedna. Heyoan proponuje. Nadchodzące śledź oddech wchodzący do twojego ciała i informacje są poza obszarem twojego rozumienia. w końcu je zrozumiesz." ale nie zawsze jest łatwo. Upewnij się tylko. To prawda. Mogę głos. ale wychodzący z niego. ufności. że jest to zawstydzające." momencie blokuję docierającą do mnie informację. a potem w w którymś momencie. werbalną nieodwołalnie prowadzi do postawienia W trakcie seansu zadaję również Heyoano-wi pytania: „Kto mówi?". przewodnik. skrzyżowanymi nogami. jak: „Czy to jest rak?" Odpowiedział: „Jestem Heyoan. Potem. Po jakimś czasie trudności te mój przewodnik Heyoan.190 Dłonie pełne światła Wkrótce nie nadążałam ze stukaniem w klawisze. ponieważ przewodnicy z reguły w ten sposób. żeby się mogę też poprosić o opisanie określonego problemu. opierając się prawdziwa. Zazwyczaj robię to bezgłośnie. Kontakt z prze- Głos zasugerował. a teraz. kiedy są one rozszerzone. Inni ludzie o wzmocnionej kręgosłupem. gdzie leży prawdziwy problem. żebym wyposażyła się w wodnikiem może dać człowiekowi informacje spoza magnetofon. w której prosisz o informacje osobę mądrzejszą i bardziej 1. że odbierający słyszy tylko kilka lepiej od nas wiedzą. Raz na jakiś czas możesz jeśli pozwolisz im płynąć powtórzyć sobie przypomnienie: „Podążam za . Wkrótce czułam ich dotyk. Oznacza to. że miałam wcześniej wizje duchów i aniołów. że wchodzisz w metaforę. W takim „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Stulecia. Zrobiłam to. zamknij oczy i zaawansowaną w rozwoju od ciebie. które będą nam pomocne. Czy sama go wymyślam. a Ćwiczenie: czasem. że uzyskuję jednak ustąpiły. tyle inne. Uważam. żeby „Z Kenii. inne źródło? Najlepszy sposób na to. Jeśli jesteś typem kinestetycznym. mój odbiór rzeczywistości Usiądź w pozycji medytacyjnej z prostym również się poszerzył. Zadecydować możesz tylko na podstawie wygodnie albo w pozycji jogicznej na poduszce ze własnych doświadczeń. sięga on duszy nie zważając na ludzkie Dźwięk głosu przeszkadzał mi w utrzymaniu ograniczenia. do moich Otrzymywanie wskazówek od nozdrzy dochodził cudowny zapach. czy też ma on jakieś poprosić o obraz sytuacji albo konkretnej części ciała. Zazwyczaj na początku seansu mówi spokojnego umysłu. pierwszych słów tego. może człowieka bardzo głęboko przejść od pisania do powtarzania słów na głos. Dla mnie jest ona pleców. tylko od razu przechodzimy do ukrytych głębiej Doświadczenie uzyskiwania informacji drogą informacji. dalej." kontynuować pracę. To było szczególnie pacjent zaczął zadawać pytania. Następnym krokiem było odbieranie informacje w sposób pasywny i bezpośredni. Tylko metafora czy rzeczywistość? Cała moja osobista rzeczywistość przewodników duchowych dociera do mnie za pośrednictwem zmysłów. nie marnujemy czasu. ale z niewielkim wgłębieniem w dole percepcji też jej doświadczają. twój duchowy Zazwyczaj dostaję całkiem szczegółowe odpowiedzi. Zatem. Teraz spróbujcie wy.

medytację używać mantry.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 191 oddechem do centrum. Patrz następnie. dorównując wielkością budynkowi. umożliwiający słyszenie. wolno. żeby najpierw Odbieranie przewodnictwa od napełniła ciało złotym światłem. spokojnie oddychasz. tam Schwarza Vohmtary Controls. w którym się którzy towarzyszą człowiekowi w okresach znajdujecie. używam więc kombinacji oddechem kierującym się poprzez wnętrze ciała do powyższych medytacji. Porusz świadomością będziesz miał wokół siebie kilku przewodników- powiększając złotą kulę światła. a twój kanał i centralną część twojego ciała do splotu umysł uspokojony. planie ziemskim. Wypełnij swoje wnętrze całym tym światłem i Aby skontaktować się ze swoim przewodnikiem. Bez względu na to. które udaje nam się zamanifestować na powrotem. tak jak je wysłałeś. kiedy jesteś już skoncentrowany. Upewnij się. Poczuj że jesteś jednością z Bogiem. patrz. jeśli jesteś studentem szkoły artystycznej. w jakiej księżyca i gwiazd. duchowych Jeśli znajdujesz się w grupie medytujących osób. że owa iskra boskości ogromny ładunek. Czuję podniecenie. duchowym. wsi albo konkretnej nauki i są wybierani pod jej kątem. Wypełnij wszechświat jaskrawym pracy wyrażasz swoją kreatywność. jak ich złote kule powiększają się. rośnie. Zazwyczaj. w którym się znajdujesz. Zobacz siebie jako część tego pewnością inspirowany przez przewodników wszechświata. bezpieczny. krok po kroku wracając w siebie. Pozwól. którzy złoty krąg wypełniający pomieszczenie. ciele. możesz usiąść w oczekiwaniu na słonecznego. ziemi. Możesz kontynuować wzrost złotej kuli w swoim splocie słonecznym. i przykład. stając się większy od pomieszczenia. Jeśli jesteś wzrokowcem. Na miastu. kiedy wchodzę w podwyższony stan 3. że w pewne dni koncentracja . Zwizu. Możesz użyć jako przeżywam następujące doświadczenie wewnętrzne. gdzie formy są piękniejsze i bardziej Teraz utrzymując jasność światła sprowadź je z idealne niż te. Rób to powoli. wyobraź sobie złoty stan samoakceptacji znajdziecie w książce Jacka kanał biegnący wzdłuż twojego kręgosłupa. przystosowanych do alizuj białozłotą kulę nad swoją głową. Sprowadziłeś do swojego pola świa. mantry świętego imienia. wewnętrznego spokoju. spokojnym poczuciem zrozumienia. To nastawienie pozwoli ci osiągnąć stan domość tego. Niech wypełni pomieszczenie. w twoim splocie słonecznym niczym słońce. Jezus albo „Bądź spokojny i wiedz. żeby uwolnić umysł od jego twojego centrum. kula opada powoli przez Teraz. Innym razem potrzebuję tylko prostej możesz zacząć śledzić przepływ energii we własnym mantry. wiedzą wszechświata. krok po kroku. że robisz to usiądź z cichym. część tworzącą jedność z nim. Dodatkowo każdy ma nauczycieli--przewodników. Gdy zachodniego umysłu i bardzo skutecznych. że stanowisz jedność ze Stwórcą. Potem niech napełni osobistych nauczycieli złotym światłem twoje pole aurycz-ne. całe serie takich ćwiczeń. kontynentowi. możesz przez całą świadomości dla uzyskania przewodnictwa. jak złota kula rośnie duchowe przewodnictwo. Jeśli jesteś słuchowcem. że jestem Bogiem". obszarowi wokół budynku." Okiem umysłu płyń za przychodzi mi trudniej. krajowi. dalej. obecny teraz w twoim polu istnieje w każdej części ciebie i że jesteś całkowicie aurycznym. regionowi. ponieważ zdaję sobie Sat-Nam. tak żeby sięgnęła artystów dla inspiracji. Niech pozostają z nim i kierują go poprzez wiele inkarnacji. Książka ta zawiera gdzie znajduje się główny strumień energii. tworząc Każdy człowiek ma kilku przewodników. jesteś z złotym światłem. a zatem mających łączność z pracą tego rodzaju w świecie i z Bogiem. Możesz też wydobyć jakąś nutę. Twoja percepcja może wzrosnąć i gadaniny. Zauważam. Więcej medytacji i ćwiczeń zwiększających wrażliwość i pozwalających osiągnąć ten spokojny 2. takiego jak Om.

Trący oddech nosowy jest spokoju potwierdza twoją łączność z przewodnikami. się ku niemu. tak harmonii i nie będę już słyszała tego. W tym momencie moje ciele. Będą to ogólne się zbliżać.) mną. W pewnym Uniósłszy się jeszcze. zaczynam unosić wyprostuje. Używa albo podejdą do problemu z innej strony. z dłońmi na udach. moje pole energii i pomaga utrzymać stan wyższego Właśnie to doświadczenie światła. a kręgosłup ciała. albo jeśli ktoś że energia jest skupiona i czysta. okiem umysłu. słysząc i widząc wszystko. którego nadchodzą. który zacznę opisywać. Odwracam dłonie wnętrzem do góry. jak zostaję uniesiona w Oznacza to dla mnie kinestetyczne zakotwiczenie się w wyższy stan świadomości. Z początku słowa kontaktu. symboliczne obrazy albo dosłowne usłyszeniem a wypowiedzeniem słów. przesuwa się ponad moją głowę i Kiedy jakaś forma komunikacji nie dociera do ciebie przenika do jej wnętrza. Przez całą początkową część seansu prawym ramieniem i słyszę kilka pierwszch słów z nieustannie się unoszę. przewodnicy prześlą mi ogólny koncept. który będę się starała wyjaśnić własnymi słowami. by pacjent sam pojął jego znaczenie. co mówi do jakbym nim była. ponownie znajdę to miejsce w sobie. bezpieczeństwa. Potem czuję. Osobie. z wyobrażenia przeszłych zdarzeń lub inkarnacji. Wypełnia mnie poczucie miłości i nogami. (To przez ten w górę i wizualne koncentrowanie się na świetle nade czakram człowiek słyszy swoich przewodników. Wkrótce nie ma już luki czasowej pomiędzy pojęcia. że słowa. To równoważy przewodnicy. że wchodzę weń pozwalając. jakbym budowała mocny ciało może zmienić nieco pozycję. co jest ci przekazywane. żeby świadomość poprzez kinestetyczne odczuwanie jej ruchu dopomóc w otwarciu czakramu gardła. zanim większa niż jako ja — Barbara. która przyszła do mnie gotowi. dopasowywać do mnie fizycznie jak rękawiczka. miłości i poziomu świadomości. a kierunek.192 Dłonie pełne światła sprawę z obecności przewodnika pełnego miłości i powoli złączą się ze słowami przewodników i światła. Porusza przewodnicy przejdą szybko na inną formę kontaktu moimi rękami i ramionami w rytm rozmowy. Przewodnik również zdaje najbardziej odpowiadającej ci formie. na przykład energetyczny fundament wokół dolnej części mojego miednica przesunie się nieco do przodu. prześlą mi obraz. Widzę przewodnika za moim przewodników. Wtedy zazwyczaj widzę i słyszę Czuję to kinestetycznie. Jeśli to nie istnieniepromienia białego światła nade mną i unoszę podziała. W tym momencie zaczynam Jeśli nie odbierasz go w trakcie prób nawiązania zazwyczaj odbierać przekaz werbalny. * Jako przewodnik czuję się dużo mnie przewodnik. jeśli obawiam się. które nego i wlewania energii w moje czakramy. Moje słowa . Mogę bezwiednie ziewnąć. towarzyszy jej przewodnik albo wysokości serca albo splotu słonecznego. kiedy Moje wewnętrzne doświadczenia werbalnego spostrzegam różowy obłok miłości spływający na channellingu są następujące. Kiedy ten fundament jest gotowy. i Przewodnik zdaje się albo boisz się tego. unoszę dłonie i stykam je koniuszkami palców na po pomoc. odbieram. Im mocniej masz łączności ze swoimi przewodnikami. również pomocny. „ucieknę" z tego miejsca wewnętrznego spokoju i Jednocześnie czuję się stopiona z przewodnikiem. Potem zaczynam sobie uświadamiać kontakt zostanie nawiązany ponownie. (Można powiedzieć. Moja osobowa jaźń zadał szczególnie kontrowersyjne pytanie. uspokojenia. Siedzę ze skrzyżowanymi mnie z góry. Kiedy i ja. słowa. mają pewne znaczenie. i przewodnik jesteśmy trzech nauczycieli. Jeśli i teraz nie jestem w stanie odbierać słów. Przewodnik będzie komunikował się z tobą w tym bliższe wydają się słowa. Na również moich dłoni do zrównoważenia pola energetycz- przykład. że nie nadchodzą z rejonu prawego ramienia. wchodzę w stan świętego momencie unoszenia następuje kontakt z przewodnikiem. To sprawia. Najpierw się koncentruję. to zdaje się unosić w górze. Jest to takie uczucie. Minie minuta albo dwie. oznacza to najprawdopodobniej. włączam się w proces channelingu (odbioru informacji). Zazwyczaj kieruje mną tamtego kierunku.) Moje podniecenie maleje.

jakie jest głębsze znaczenie bólu nogi informacjom dowiedzieć się. Pierwszy czakram przynosi informacje kształtu. które należą do pacjenta. Czakram ten jest zazwyczaj bólem w nodze. że nie jest to jego własna. że ból w nodze jest niż zwykle. fizyczny ból w jakiejś części ciała. musi Dotąd mówiłam tylko o pozyskiwaniu infor. że normalnie nie czynimy efektem jakiejś bardzo poważnej choroby. zarówno uzdrowiciela. jeśli uzdrowiciel oczyści się na tyle. Może czuć ból nogi pacjenta w swojej delikatnie i unosi. Musi Zmysły czakramów znać różnicę pomiędzy dolegliwościami własnego ciała a ciała pacjenta. poprzez smak. Ponownie uzdrowiciel musi użyć to. ale według mnie różnią się one bardzo od chorobie towarzyszą negatywne emocje. że pozyskujemy informacje poprzez zmysłowy swojego pola. gdy ktoś mówi co się dzieje. że Trzeci czakram udziela niejasnych informacji. czakramu. Jeśli uzdrowiciel wyczuwa chorobę i intuicyjnych informacji na temat jego przyczyn. dreszcze biegnące po kinestetycz-nych informacji na temat obecności kręgosłupie. również nie nazywamy zmysłem. że to cho- . Pacjent może być wściekły lub bardzo aktywny i płynie przez niego więcej energii wystraszony. informacji ma naturalnie swoje wady. W przyk- poczucie zdrowia albo choroby. 1 przedstawia zmysły aktywne w każdym czakramie. między innymi takich jak wtedy. Jeśli czuje ból w nodze. Miłości w jakiś sposób oczyścić. coś może się stać. Jest również sposobem bycia istoty z innego poziomu i robi to za pomocą trzeciego zsynchronizowanym z innymi ludźmi. Tablica 19. Miłość należy do innej kategorii niż reszta „Intuicja mówi mi. wielkości. a drugi przekazuje nam jej uczucia. Ważne różnicy między zmysłem kinestetycznym. Odbieranie sądzę." Jeśli ktoś wyczuwa zmysłem. że zadzwonisz i zrobiłeś to" albo miłość". Oczywiście. żebym nie leciał dziś tym uczuć. którą kładzie na jego nodze. będzie wiedział. ponieważ każdej intuicją. Choć jest to rzadkie. Zwróć po prostu większą uwagę na to. jak i powiązany jest z określonym czakra-mem. wiedzieć. by wykorzystać te informacje. którego czakramu używa do uzdrowiciel wyczuje uczucia pacjenta spowodowane odbioru informacji. dotykiem i jest. zamiarów (czy ta istota jest kinestetyczne — uczucia cielesne. bezpieczeństwa albo ładzie z bólem nogi. powinniśmy. dotyk i węch. pierwszy czakram i mogą być bardzo przydatne w terapii. oznacza innych ludzi. by jego własne ciało stało się pudłem rezonansowym. Można się tego nauczyć dzięki ćwiczeniom i dobrej Kiedy obserwuję kogoś w trakcie channelingu. Pierwszy czakram dostarcza równowagi albo jej braku. odkryłam. Uzdrowiciel może dzięki tym poczucie tego. które należy siebie. czy też macji poprzez cztery z pięciu normalnych zmysłów odbiera go od pacjenta. Może obawiać się. będzie miał niejasne poczucie obecności Poprzez każdy czakram otrzymujesz inny rodzaj kogoś/czegoś w pokoju. jego położenia. podczas gdy moja świadomość nodze albo w ręce.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 193 Pod koniec rozmowy przewodnik rozłącza się roba pacjenta. że dałoby się również odbierać informacje czyjegoś bólu jest bardzo męczące. własnymi emocjami a tymi. Badając proces pozyskiwania Drugi czakram przynosi informacje na temat informacji. opada w dół łącząc się z ciałem i osobową jaźnią. potrafię stwierdzić. wie. a także udzieli pewnych się pacjent. ogólnego informacji. Ten sposób uzyskiwania — wzrok. takie jak poczucie przyjazna czy wroga). żeby znaleźć różnicę pomiędzy mechanizm poszczególnych czakramów. czy był on już tam wcześniej. słuch. istoty. Zauważcie. że każdy kanał albo zmysł stanów emocjonalnych. choć sądzę. Na przykład. kiedy kochasz albo „wyczuwasz „Myślałem. tak jak opisuje to tablica 19-1. komunikacji z polem pacjenta. miłość jest czymś więcej niż samolotem. W Wszystkie te informacje docierają do nas poprzez tym momencie jestem zazwyczaj onieśmielona. w jakim stanie znajduje w życiu danego człowieka. trzeci czakram da nam niejasne zagrożenia.

która nie jest Jednopunktowosc określona — niejasne poczucie wielkości. w zależności fizycznym. płynącej energii. włosów stających Medytacja Kinestetyka dęba. dreszczy. pomocą czwartego czakramu można wyczuwać Piąty czakram pozwala odbierać dźwięki. słowa. miłość drugiego człowieka. czy nie. pojęcia zmysłów że jestem Bogiem Widzenie Widzenie wyraźnych obrazów. Czakram ten daje też poczucie Miłości sięgającej szerzej poza ciebie. które Bądź spokojny całego wykracza poza każdy z wymienionych niżej i wiedz. Za odczuwały ból nogi. samego siebie. z którego poziomu poła aurycz-nego ludzkości. Czuje się także wspólną miłość od tego. Uzyskiwane bez względu na to. zapachy i smaki. Ruch Kinestetyczne odczucia w ciele — poczucie Chodzenie i obecność. muzykę. a także jej jakość i ilość. gniew Medytacja nad odczuwaniem spokoju i zadowolenia Dotyk. partnera czy łączności z wszystkimi istotami. strach. które kiedykolwiek rodzinę. Na przykład dla pacjenta z czułby miłość do swojego pacjenta. umysłu kształtu i istoty problemu odczuwane zmysłami Emocjonalność Emocje — radość. W przykładzie z bólem nogi uzdrowiciel pochodzą (patrz: część V). dotykającej ludzkości i samego życia. a Brzmienie Mówienie także smak i węch Słuchanie Miłość Odczucie kochania kogoś Różowe światło miłości Kochanie kwiatu Intuicja Niejasne poczucie wiedzy.194 Dłonie pełne światła Tablica 19—1: ZMYSŁY SIEDMIU CZAKRAMOW Percepcja Praktyka Czakram Natura informacji czakramu medytacyjna Znajomość Zaakceptowanie całego pojęcia. równowagi. czy zawarta jest w ciele informacje bywają bardzo szczegółowe. a także jakość bolącą nogą uzdrowiciel może otrzymać następujący miłości pacjenta do opis problemu: „To zapale- . słów albo muzyki. fizycznej Dotykanie przyjemności albo bólu Głęboka relaksacja Czwarty czakram przynosi uczucia miłości. Świadomość Wizualizowanie symbolicznych albo dosłownych mesjaniczna albo Chrystusowa Słyszenie Słyszenie dźwięków.

jaka jest przyczyna bólu. niebiański. stopa skręca się. że istnieją podobny jest do oglądania filmu. w przypadku bólu w nodze. narysować albo zreprodukować w inny sposób. poziom astralny. możesz wywołać wizualizowaną sytuację w realnym dowane nową parą butów.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 195 nie żył" albo „To nadwerężenie mięśnia spowo. odbieranie tego. dzieją się teraz albo wydarzą systemu porozumień. . Jeśli utrzymujesz go ram na pierwszym poziomie aury. czakram. Stwierdziłam również. lub dosłownej. szósty czakram wiedzy. musicie otworzyć wasz szósty czak- umyśle i napełniasz go energią. w formie symbolicznej Jeśli chcecie zobaczyć którąś z warstw aury. Szósty czakram może docierają do nas przez każdy z czakramów. iż w razie potrzeby mógłbyś go czakram) i wyjaśnia to o wiele precyzyjniej niż ja. Wizualizując tworzysz obraz w swoim pola aurycznego. o bardzo osobistym znaczeniu dla pełnego pojęcia rzeczywistości. kiedy zaczynam wyjaśniać coś własnymi oczy. Proces wizualizacji jest aktywnym warstwę. które boli eteryczny uświęcony. Nadasz zatem obrazowi formę i treść. Obraz może pojawić się w umyśle uzdrowiciela jak na ekranie telewizora. musi użyć pewnej sytuacji. którykolwiek z tych poziomów. gdy życiu. na przykład. pojawia się Heyoan (poprzez piąty tyle wyraźny. o których mówiliśmy w rozdziałach nogi. w zależności od tego. Szósty czakram może również przekazać obraz symboliczny. w dokładnie to samo miejsce. Mogą być one Siódmy czakram ujawnia informacje w formie symboliczne. Jeśli chcecie nieruchomo w umyśle i kontynuujesz napełnianie zobaczyć drugą warstwę aury. nadwerężony mięsień. że widzisz je na własne Często. obraz dziecka siódmym i piętnastym. lecz że w twoim umyśle pojawia się obraz na słowami. po wchłonięciu i się w przyszłości. musicie otworzyć wasz energią. poziom się w nogę. swoich własnych słów. że mówiłam o odbieraniu obrazów. może to być. co już jest. Postrzeganie to chcecie postrzegać. Dosłowne obrazy wykraczają poza ograniczenia ludzkich zmysłów i przedstawiają sytuacje. tym łatwiej przyjdzie ci stworzenie leczeniu nogi. Są również odwzorowaniami głębokim zrozumieniu rzeczywistości. szósty czakram w drugiej warstwie aury. go w realnym życiu. które wiąże się z bólem rzeczywistości. Opisałam tam fizyczny spadającego z trójkołowego rowerka i uderzającego poziom rzeczywistości. Kiedy początkujący zaczynają widzieć aurę. który będzie bardzo pomocny przy energii mu dałeś. Obraz symboliczny pojawia się na Teraz." Piąty czakram może również wyraźniejszy jest obraz i im więcej emocjonalnej ujawnić dźwięk. który rzeczywistości ma zapewne jakieś znaczenie dla pacjenta. albo dosłowne. jakie informacje ekranie umysłu uzdrowiciela. Informacje te pacjenta. Odbierający. ale nie dla uzdrowiciela. również ujawnić w formie obrazu przeszłe przyjrzyjmy się poszczególnym poziomom doświadczenie pacjenta. Kiedy mówię „odwzorowaniami". nie oznacza to koniecznie. Ten uświęcony oraz istoty egzystujące na każdym z tych rodzaj bezpośredniego pozyskiwania informacji poziomów. przez który Postrzeganie oznacza odbieranie. By móc postrzegać Zauważcie. co zrozumiał. tak jak poszczególne poziomy zostałby odczytany przez wzrok. Na Zrozumienie danego pojęcia oddaje pełny sens tej przykład. Szósty czakram odkrywa obrazy. lecz może też Otwieranie czakramów na nadchodzić bezpośrednio z wnętrza nogi. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszy poziom tworzeniem. powiedzmy. musi być otwarty na ten poziom. dwadzieścia lat później. Wizualizowanie jest zupełnie inną powinniście otworzyć wasz szósty czakram na tę funkcją. kiedy orientujesz się już. keteryczny teraz. W naszym przykładzie z bolącą nogą siódmy może przedstawić obraz skrzepu związanego z czakram przekaże całą sytuację życiową wiążącą się zapaleniem żył lub też uzdrowiciel zobaczy po prostu z bólem w nodze. żeby opisać to. Im pacjent chodzi. poziomy wyższe niż siódmy.

W jaki sposób można nauczyć się postrzegania wyższych niż poprzednia. Odkryłam różne praktyki medytacyjne mające Aby usłyszeć istotę żyjącą na poziomie wzmocnić doświadczanie przez was poziomów astralnym. Te pieczęcie odbioru piątej warstwy pola. W celu wzmocnienia chcecie widzieć przewodnika astralnego. ponieważ szenie częstotliwości wibracji. które zakopałeś głęboko w swojej innych planów egzystencji. Jeśli głęboką relaksację. żebyście mogli postrzegać mantrę: „Bądź spokojny i wiedz. musicie doświadczania drugiej warstwy aury. że jestem jednym z wyższe poziomy pola aurycznego. żeby przejść z jednego dźwiękowych albo słuchowych. Wielokrotnie będziecie musieli wybierać pomiędzy kontynuowaniem rozmowy. którą toczycie. ćwicz jednopunktowość poziomie i tak dalej. Podaję je również w tablicy 19-1. warstwy istnienia. Chcąc powiększyć poziomu na następny. kiedy nastąpiły. W miarę postępów otwierają szósty jak widzieliście w rozdziale poświęconym czakram na kolejne warstwy i zaczynają je widzieć. Zwiększenie poziomu wibracji i albo mesjaniczną.196 Dłonie pełne światła widzą zazwyczaj jej pierwszą warstwę. Nie jest to zadanie łatwe. ponieważ były zbyt groźne. na jakiej ta świa- otwierają swój szósty czakram właśnie na pierwszym domość funkcjonuje. spokojnym poczuciem zadowolenia. a Medytacje wzmacniające zamilknięciem i wysłuchaniem przewodnika. W celu doświadczenia siódmej utrzymanie go w polu wymaga pracy oczyszczającej. poziomu. umysłu. by chaos w waszym życiu osobistym i wymaga odczuć je w czasie. wydaje się ludziom z zewnątrz bardzo ekscentryczny. medytuj nad otworzyć szósty czakram na czwartym poziomie. Ktoś. Robi się to poprzez doświadczanie ciała niebiańskiego. . pewnego czasu na przyzwyczajenie się. aktywności psychicznej. Efektem tego Bogiem. medytuj nad podnoszenie poziomu wibracji naszego systemu zlaniem się w jedno ze świadomością chrystusową energetycznego. Wzniesienie świadomości ponadsłuchowego? na wyższy poziom oznacza zwięk. By Chcąc zobaczyć przewodnika z piątego poziomu. Chcąc zwiększyć doświadczanie czwartego Jak powiedzieliśmy w rozdziale siódmym." będzie również zwiększona wrażliwość w życiu codziennym. Dla wzmocnienia albo pieczęcie łączące poziomy aury. praktykuj medytację dotykową. By tym poziomie. oddaj się medytacji i powtarzaj Pole musi być czyste. że zaczniecie postrzegać istoty z przeżycia. musicie otworzyć piąty czakram na aury. W jaki sposób należy ćwiczyć odbieranie przewodnictwa duchowego? Wykonaj te ćwiczenia przynajmniej trzy razy w tym tygodniu. musicie otworzyć wasz piąty czakram na aurycznych. zintensyfikować doświadczanie trzeciej warstwy musicie otworzyć szósty czakram na piątym twojego pola aurycznego. 2. Wprowadza to spory podświadomości. używaj medytacji albo drzwi trzeba otworzyć. Jeśli chcecie słyszeć przewodnika z zwiększyć doświadczanie pierwszej warstwy swojej piątego poziomu. w chodzie lub piątym poziomie waszego pola aurycznego. Oznacza to troskę o samego siebie w kwestiach diety. Przegląd rozdziału 19 Każdy poziom reprezentuje oktawę o wibracjach 1. gdyż poziomie aury. który chce wam coś powiedzieć. medytuj nad różowym światłem miłości lub głęboko w sercach czakramów znajdują się drzwi skoncentruj się na kochaniu kwiatu. Spędziłam wiele czasu w doświadczanie poziomów tym podwójnym świecie. każdy wzrost przepływu Otwarcie czakramów na poziomach powyżej energii w systemie uwalnia bloki wyzwalające czwartego oznacza. kto postrzega aurycznych obecność istot i odpowiada im. ćwiczeń i praktyk duchowych — które opiszemy w części VI.

obecności jakiejś istoty w kącie pomieszczenia i jeśli będziesz słuchał rad przewodników? W jaki że istota ta nie była zbyt przyjazna. to przez sposób wiąże się to z twoimi dziecięcymi który czakram wyczuwałam jej obecność? doświadczeniami z władzą? W jaki sposób wiąże 8. Poproś o rady dotyczące tego. które mogą się wydarzyć. W jaki sposób korzystanie z tego rodzaju przewodników? odczucia może zmienić twoje życie? 16. jak lepiej 6. czakramów. który czakram 11. Jaka jest różnica pomiędzy wizualizowaniem a postrzeganiem? . który czakram musisz otworzyć i na odpowiedź? jakim poziomie? 13. Jakie jest twoje negatywne przekonanie albo 7. 4. W jaki sposób otwiera się określony czakram na się to z twoim wyobrażeniem Boga? określonym poziomie pola aurycznego? 14. Jeśli chcesz „usłyszeć" przewodnika z poziomu wykorzystać przewodnictwo w życiu. W jakiej formie przewodnicy będą starali Do przemyślenia skomunikować się z tobą? Opisz cały proces. Jeśli chcesz „zobaczyć" przewodnika z poziomu rad przewodników? keterycznego uświęconego. W jaki sposób działa jasnowidzenie. Jaka jest główna różnica pomiędzy widzeniem posiadamy wolną wolę? wewnętrznym a odbieraniem informacji od 15. jeśli 9. gdybyś intensywniej szukał i uważniej słuchał 5. Jaka jest astralnego.Postrzeganie ponadsluchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 197 3. Opisz zmysły związane z każdym z siedmiu 10. Jeśli powiem. Co głównie utrudnia ci aktywne szukanie musisz otworzyć i na jakim poziomie pola przewodnictwa w życiu? aurycznego? 12. że miałam niejasne poczucie obraz złych rzeczy. W jaki sposób zmieniłoby się twoje życie.

Wszystko w granicach W ostatnim rozdziale omówiłam otwieranie naszego stożka percepcji jest realne. takich jak mikroskop czy teleskop. w gruncie rzeczy. Dzięki postrzeganiu po- wibracji. Idea ta oparta jest na koncepcji przyrząd. a w wielowymiarowego wszechświata zbudowanego z efekcie więcej zjawisk jest postrzeganych i częstotliwości wibracyjnych istniejących w ramach uznawanych za rzeczywiste. że każdy z nas postrzega odgraniczany przez krzywą w kształcie dzwonka rzeczywistość w granicach pewnej częstotliwości. Im bardziej zaawansowany i przypadku postrzegania ponadzmyslowego. wszystko poza odczuć na wyższe poziomy rzeczywistości poprzez nim jest nierealne. grupy ludzi albo. odbioru odczuć i wrażeń emocjonalnych na różnych Podjęłam próbę odzwierciedlenia tego zjawiska poziomach. co postrzegają. Wyższa jest częstotliwość jego energetyczny. Oś pionowa reprezentuje przejrzystość odczucia. w którym użyłam Heyoan mówi. A). reprezentuje zasięg odczuwania przez normalnego Istoty ludzkie mają tendencję do opisywania człowieka. tym pełniejszy odbiór przyrządem jest tutaj nasze własne ciało i system rzeczywistości. Do wyjaśnienia tej koncepcji można użyć metafory a pozioma częstotliwość zasięgu odczucia. co postrzegamy. ludzkości. przez narysowanie wykresu. ale wysublimowany poziom. całej rzeczywistości poprzez to. które stają wielowymiarowy wszechświat w kategoriach się dla nas realne. zwiększanie częstotliwości wibracyjnej twojego pola Za każdym razem gdy konstruujemy nowy aurycznego. Rozdział 20 ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI OPISANE PRZEZ HEYOANA Stożek percepcji twa zmysłów. powiększamy nasz stożek percepcji. lecz także ich przedłużeń. poprzez który postrzegamy rzeczywistość. To samo zachodzi w jednej przestrzeni. co oznacza. Większość z nas postrzega wyraźnie Postrzeganie zawiera w sobie nie tylko świadec- . Istnieje tylko to. że każdy z nas posiada stożek znajomej krzywej w kształcie dzwonka (rysunek 20-1 percepcji. Chciałabym teraz opisać ten nadzmysŁowemu poznajemy nowe rzeczy. Obszar częstotliwości.

200 Dłonie pełne światła :i: 100% Częstotliwość zasięgu odczuwania Normalny zasięg odczuć Obszar uzyskany człowieka definiuje dzięki przyrządom fizyczną rzeczywistość pomiarowym A. Graficzne odzwierciedlenie naszego stożka odczuć Niski poziom odczuć niepewna rzeczywistość / 100% " Brahman rzeczywistość niejawna porządek wewnętrzny złożony i Częstotliwość odczuwania B. Duchowa interpretacja naszego stożka percepcji Rysunek 20-1: Nasz stożek percepcji (postrzegania zmysłowego) .

która leży Boga. coraz większa (objawiony) część duchowego (niefizycznego) świata staje się dla nas rzeczywista. za realne tego. Ta zasłona jest również granicą oświeconym. Jeśli jednak Niezwykle ważne jest również to. teraz jednak opisałam go w kategoriach instrumentom naukowym. nie przestajemy stożek z buddyjskiego punktu widzenia. by wyjść poza iluzję Mai. przestrzeń nasze definicje dotyczące samych siebie budujemy. Medytację praktykuje się w duchowym oraz pomiędzy tym. Krawędź krzywej staje się granicą pomiędzy pod Mają i wspiera to. zywaliśmy nierzeczywistym albo nie istniejącym. Poza Heyoan mówi. kim „Brahman" nie należy mylić ze słowem „Brahmin". czym jest manifestacja? Jest postrzegać. a tym. postrzegania ponadzmyslo-wego. i stać się Brahmanem. że uzdrawianie jest w ostatecznym tym progiem odczucia są tak słabe. „Zewnętrzny rozwinięty kiedyś (za pomocą postrzegania ponadzmysłowego). naszego stożka odczuć. ograniczonego odbioru rzeczywistości. To. powiększamy przerywane biegnące wzdłuż krawędzi krzywej się i my. która jesteśmy. a więc ostatecznie Brahman to podstawowa rzeczywistość. co postrzegamy. Oto transkrypcja nagrania. co zakreślana przez naszą krzywą definiować będzie to. W momencie śmierci zasłona znika i Rysunek 20-2A pokazuje efekt wywoływany powracamy do domu. że buddyzmie. naprawdę. co buddyści dotyczące samych siebie są zbudowane na podstawie nazywają Brahmanem i Mają. kim jesteśmy przez postrzeganie ponadzmysłowe. wraz z powiększaniem się co nazywamy rzeczywistym wszechświatem. W granicach krzywej mamy tę przestrzeń jako realną. oznaczyłam jako rzeczywistość duchową. czyli oświecenia.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 201 tylko w granicach prostych linii przerywanych. że jesteśmy duchem. Z tego objawione. tym bardziej wydobywamy się z iluzji i ona związana z umiejętnością wyczucia tego. gdzie staje się zasłoną oddzielającą świat duchowy od znajduje się jego zmysł materialnego. obszary świata duchowego zdolni jesteśmy Heyoan: „A zatem. . oznaczającym uczonego kapłana w hinduskim że te dwie zasłony (pomiędzy światem materialnym a systemie kastowym. Określenia naszą subiektywną opinią o nas samych a tym. opuszcza jego ciało i dołącza do innych duchów w a jego „wewnętrzny złożony porządek" poza nim. że ponieważ zaakceptujemy wszystko. czyli tym samym. wehikuł. Rysunek 20-2B raz jeszcze pokazuje stożek zaznaczają wzrost odczuć. podczas gdy niejawna rzeczywistość stworzyliśmy. opuszczamy tylko ciało strzegalny świat Mai leży w granicach naszego fizyczne. ograniczoną auto-definicję — nasze przekonania Spójrzmy na to pod kątem tego. Po. do tego. pomieszczeniu. kim myślimy. Rysunek 20-1B pokazuje taki Kiedy wiemy. Heyoan powtarzał wielokrotnie. Na zewnątrz który wedle tradycji buddyjskiej jest tylko iluzją. kim jesteśmy naprawdę) są jednym i powoduje wszelki ból. Umiejętność ta wiąże się z Jednią. Linie postrzeganej przez nas rzeczywistości. Kiedy zwiększający się zasięg naszej percepcji obejmuje Świat zamanifestowany coraz to wyższe poziomy wibracji. Im intensywniej używamy Podczas jednego z seansów Heyoan wyjaśnił mi. istnieć w momencie śmierci. co na. żeby się inkar-nować. Maja to świat jawny. że nie uznajemy sensie zrywaniem tej zasłony. możliwy dzięki odczuć. który sami jako duch stożka odczuć. nazywamy rzeczywistym. porządek" fizyka Davida Bohma (patrz: rozdział jak w momencie śmierci duch pewnego człowieka czwarty) leży w granicach naszego stożka percepcji. co nazywamy życiem i śmiercią. co postrzegalne. Większość z nas akceptuje autodefinicji. jesteśmy naprawdę. Jest to koncepcja bardzo podobna do pomiędzy tym. tym większe czym jest manifestacja. co było przybliżamy do Brahmanu. Obserwowałam Brahmanu leży poza nim. a także punktu widzenia krawędź krzywej stożka odczuć z indywidualizacją każdego człowieka i tym. co postrzegamy. mamy definicję bez ograniczeń.

....... Częstotliwość percepcji » A.. a tym....................... * Częstotliwość percepcji B.. że jestem............ czym myślę........ 2 V 3 \ .........'/ *\ #/ \* A* * \ / :<\ . *^ i? i ..............\ /' \' ? \i \i • zasięg percepcji '/ » <• i \ i' \ \• \ \ < v- % \ V " / '.........' ponadzmysłowe zwiększa * ............... 4 '... Stożek percepcji powiększany dzięki postrzeganiu ponadzmysłowemu 100% Zasłona pomiędzy tym.. czym jestem ....<- V :T7iTH??r .. i 5 '.......202 Dłonie pełne światła 100% Rzeczywistość duchowa 1 S~ ' 4 / ' / \ '' *> >' < ............... / 7 \ Rzeczywistość fizyczna /:::::::::::: X \ * Postrzeganie •< \ '• < ' ' ...... Stożek percepcji ograniczany przez indywidualne definicje rzeczywistości (zaprogramowanie) Rysunek 20-2: Wyznaczanie granic naszego stożka percepcji .... • ...... ' 1 \...''»/• % ~N______________ ' x ...' \ /\ ................... / 6 '................................

które sprawia. dzieje się to samo. mówilibyśmy po człowieka. Kiedy wąskie ramy. stają się bardziej wyraźne i wielowymiarowe. który trzymasz w delikatniejszej materii.. Kiedy porządki wewnętrzny wibracje. by cały zasięg postrzegania ludzkiego umysłu powiększa się też zamanifestowany świat. ale wciąż jest światem rękach. zaczynasz odnosić się do niego jak do świata wywołuje również wrażenie. O to właśnie poza maksymalną część stożka percepcji." wielowymiarowy wszechświat. to działa w wewnętrznego porządku. dążyć. kolejne fazy w ewolucyjnym procesie postrzegania Heyoan: „Zamiast o ewolucji. Gdy ten zasięg wzrasta. co widzę. percepcji w człowieku osiągnięte zostaje oświecenie. ramach postrzegania jego/jej jaźni.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 203 — wyczuwające okno. w miarę jak poprzez osobistą częstotliwości zanikają w niejawność. tak jak Ludzie z reguły nie wierzą w to. Nie jest to ewolucję rozszerzasz swoją percepcję. który nazywasz Poprzez rozszerzenie postrzeganej rzeczy- jawnym. co nazywamy wszechświecie. co Można tak robić. Można by powiedzieć. albo Boga/Bogini w prostu o umiejętności poszerzania okna wyczuwania. Jest to po prostu układ wyczuwania. twojej umiejętności wyczuwania wyższych jawne i niejawne stają się jednym. białą kredą na białej tablicy oznaczałoby to. z powodu rozszerzenia Heyoan: „Z jakiegoś powodu ludzkość po. a nawet w których nasze doświadczenie powiększa się. Potem. ciemność. umysłu w danym momencie ewolucji. że świat staje się dla ciebie coraz bardziej jawny i wyższe rzeczywistości wydają się delikatniejsze. Stożek percepcji poszerzałby się. Jest to narzędzie zrozumienia światem nie-zamanifestowanym. kiedy zaczynasz słyszeć nasz głos. A zatem. Krzywą percepcji należałoby uważać ramach tego okna wyczuwania zmysłami. co postrzegają. gdy kąt patrzenia wistości człowiek może wybrać i wybiera. stanowiła postrzegać lub opisywać niższe wibracje Użyjmy dla przykładu następującej analogii: pisanie jako negatywność. przykład. nasz ograniczenie twojego wyczuwania. tak by doświadczasz większej części świata jawnego.. (Patrz: . percepcyjnego." część wszechświata staje się dla ciebie jawna i Barbara: „A zatem to. sensie wracasz z powrotem do domu. albo tego. co nazywamy zamanifestowanym." i zewnętrzny stają się jednym. nieprzyjemne formy. To. kim jesteś. jesteśmy w częstotliwościach chce istnieć w jawnym stanie wyczuwać większą część tego. Wraz z chodzi w tej dyskusji: o uczę- rozwojem ludzkości na ewolucyjnej ścieżce stożek percepcji staje się coraz szerszy i szerszy. że obie strony. Wrażenie delikatności wynika bardziej z zupełnie płaski. co postrzegane jest w rysunek 20-1). To część systemu wyczuwania widzi Kremowa tablica z kolorową kredą oznaczałaby niższe wibracje jako negatywne. Powinniśmy poprzez które wyczuwasz jawność. aż stałby się jawnym. jest sięganiem zbliżasz się do Powszechnej Jedności. W pewnym zmysłami w to. powiększają się. Kiedy całość zostaje osiągnięta. chociaż wynika to tylko z niejawne. Na funkcjonował na szczycie stożka percepcji. które (by użyć tej analogii) staje się coraz szerszy lub gdy częstotliwości chce postrzegać. Och. że rzeczywistość wyższych Można to również powiedzieć w ten sposób: W częstotliwości posiada cechę delikatności. jeśli w przypadku wielowymiarowych kolorów wykracza to poza jedną standardową dewiację albo zawierających się w sobie nawzajem. To miarę jak rozszerzasz swój stożek percepcji. Świat duchowa rzeczywistość stała się równie konkretna ten wydaje się mniej trwały albo zbudowany z jak na przykład ten magnetofon. Można to widzieć jak Barbara: „A co z ewolucją ludzkości?". Czarna tablica z białą kredą byłoby to dualistycznej natury człowieka i jego mechanizmu niejawne po raz pierwszy wkraczające w dualizm. kolory mieści się w największej części stożka percepcji. gdy Można by powiedzieć. obejmując wszystkie częstotliwości percepcji. że konkretna rzeczywistość sięgamy w szersze wymiary rzeczywistości. określa się za wskaźnik pokazujący ograniczenia ludzkiego mianem świata jawnego. coraz większa jednak prawda. że wyższe jawnego. częstotliwości niż z tego. a więc kiedy rozwijamy nasze niższe ten proces jest grą życia.

Nie chodzi o nic więcej. inkarna-cjami. Próbowałam zostać z zamieszaniem. Widziałam moje przeszłe życia przepływające Heyoan mówił dalej: „A zatem tutaj siedzę ja." fizyczną rzeczywistością? Czy też chcesz spojrzeć na A potem wkroczyłam w otwarte wrota pomiędzy niższy poziom eteryczny albo emocjonalny. I tak siedzi tutaj również każdy z was. Ta poprzez swoje wrota percepcji. Twoje widzenie wewnętrzne dosięgnąć. że jego poprzedniego i coraz bardziej pozbawiony formy. pode mną. że jest ono otwieraniem wrót Czy wolisz patrzeć na mikroorganizm czy na makro. jest odpowiedź na tęsknotę duszy. które nie widzą dusza przychodzi do ciebie po uzdrowienie. ale tym. by próbować ponadzmyslowego). co nazywasz powodu się śpieszyć. tego że jestem Prawdą wstąpić. do Od tego momentu byłam prowadzona w coraz pokoju wieków. zagrażająca życiu Heyoan: „To dlatego że ścieśniamy te infor. Doświadczałam tego każdą wrotami świątyni. Teraz zrozumiałam. na której mniej. gdy prowadzimy cię co trzeba dać. poza przestrzenią i czasem. uzdrawianiu. Chęć ta wywoływała będę zawsze istniał. Oświecenie jest celem. że gdy ktoś przychodzi do ciebie po moja droga?" pomoc albo uzdrowienie. Czy spojrzałabyś na Jest to stan bytu poza czasem i przestrzenią. Każdy był sub-telniejszy od płakałam z radości. to znaczy wybiera. a mimo to niejawny. poczuciem bycia. Heyoan doprowadził mnie do zrozumienia. że ja i on gdzie Heyoan powiedział: „I oto stanęliśmy przed jesteśmy jednym. Heyoan siedział wyższy eteryczny." wspanialszy od poprzedniego. imię oznacza „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Prowadził mnie mój przewodnik Heyoan. lub nawet na ósmy czy dziewiąty przede mną na tronie.. Pomiędzy wami są istoty. że prosi właśnie o oświecenie. korona klejnotów. istniałem i z powrotem w rzeczywistość. Pomóż mi znaleźć drogę do świątyni. w jakiej skali gdzie się już jest. gdzie patrzeć. czy też na to. Czułam chęć zajrzenia prawdą. znany. których ty nie widzisz. gdy zmysły." Szepczącą Poprzez Stulecia. lecz o to. wiadomą prawdą.. Każdy wymiar był Poprzez Stulecia*. Dusza mówi: «Pomóż mi znaleźć drogę powrotną do ujrzyj światłość. uzdrawianie jest części oblicza ciemności zamanifestuje się poprzez produktem ubocznym. i takie. zwraca się do ciebie Barbara: „Nie. poziom aury? Gdzie chcesz umieścić swoją Heyoan: „A więc. z Próbowałam dosięgnąć wrót świątyni. gdzie każdy człowiek pragnie komórką mego ciała. A więc za każdym razem. wiedz w ciebie. do Wiatru Szepczącego Prawdę wyższe i wyższe wymiary. Ich percepcja stawała W tym momencie medytacji zadrżałam i za- się coraz trudniejsza. Heyoan mówił mi często. żeby to wiedzieć." wąskie albo szerokie. poza czasem. poza lecz nieznany. o nic poprzez percepcję. by pozwolić sobie być tam. wiedz. Stulecia". jawny. z których każdy jest jaśminu w nocnym powietrzu.. Jest tutaj ogromne pomieszczenie. nadchodzi poprzez wrota percepcji. choroba czy też poszukiwanie Prawdy — to. one żyć w innym oknie postrzegania. co jest macje na potrzeby twojej wąskiej percepcji. jestem już zmęczona. Bolący palec..204 ________________________ Dłonie pełne światła nie ludzkości nowego postrzegania {postrzegania Heyoan: „Nie chodzi o to. Pamiętaj. a jednocześnie wyczuwałam aromat Heyoan. poza Barbarą. Wrota te mogą być rozmowa jest zbyt linearna. albo na dwoma łapami Wielkiego Sfinksa. w którym stoicie w swojej ograniczonej per- cepcji. daje ci możność wyboru. Pozwól prośbą. swojej percepcji rozszerzyć się. Tutaj istnieję. percepcji. w inny wymiar światła. Postanowiły głębi. i w jakim paśmie częstotliwości. poczuj radość. Nie ma fizyczną jawność. poza uczucie podobne do spadania. Poprzez medytację Dotarliśmy do samego krańca mojej percepcji. kiedy mówisz o percepcję? Ty również decydujesz o rozdzielczości." domu. miejsca." . moja droga. O to właśnie prosi dusza. Rozumiesz. by można było wejść do świątyni i stać się organizm? Jawny Bóg postanawia ujawniać się tylko jednym ze Stwórcą. Tęsknicie po prostu za tym. Wchodząc do tego pokoju.

z tym. Wyjaśnij koncepcję okna percepcji.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 205 Przegląd rozdziału 20 (omówionym w rozdziale czternastym). że jesteś. Do przemyślenia 3. Jaki jest związek pomiędzy tobą a twoim 2. Czym jest śmierć? 4. W świetle przedstawionej przez Heyoana przewodnikiem w świetle ostatniego stwierdzenia metafory rzeczywistości opisz związek po Heyoana? W jaki sposób różni się to od twojej między swoim wewnętrznym murem strachu wyższej jaźni? Od iskry boskości? . kim 1. murem dzielącym to. jesteś naprawdę. zasłoną pomiędzy światem materialnym i duchowym i granicą pomiędzy życiem i śmiercią. kim myślisz.

A S CZĘSC V UZDRAWIANIE DUCHOWE Kto we mnie wierzy.. których ja dokonuję. będzie także dokonywał tych dzieł. JANA 14. i większe od tych uczyni.. owszem. EWANGELIA ŚW. 12 . BIBLIA TYSIĄCLECIA.

aura jest i wybrzuszona Włokniaki . Skanowanie przez widzenie wewnętrzne Włokniaki Emocjonalne czerwonawobrązowe wstrzymanie. gdzie dopływ energii do Jczakramu jest fprzerwany. Czakram krzyżowy wykazuje przerwanie Zapalenie spowodowane przydatków usunięciem jajnika U wycofaniem się \ tego s* rejonu ciała ocjonalnego Czerwień delikatna Czakram łonowy. Szarawe kleksy delikatne jak obłok tam. Szaroniebieski Włókniak owinięty jest wokół okrężnicy i ściska ją A Zapalenie przydatków B Włokniaki i zniekształcony czakram Rysunek 18-3: Widzenie wewnętrzne (obraz diagnostyczny) . jak obłok Kolor zmienia się w szary al Jasnopomarańczowoczerwony Torbiel jajnika.

Rozdarcie w splocie słonecznym Zniekształcony czakram splotu słonecznego . Przepuklina wywołuje rozdarcie na siódmym poziomie aury Rysunek 22-4: Aura pacjentki przed leczeniem wraz z powiększeniem zniekształconego czakramu splotu słonecznego . ¥ * >-. Blokada w aurze objawia się ciemnymi kolorami.

Rysunek 22-6: Równoważenie pola aurycznego pacjenta i uzdrowiciela oraz Powszechnego Pola Energii .

S" ^# Rysunek 22-20: Aura pacjentki po leczeniu .. 2fi ■** ■f f.

zmarła matka pacjentki z lewej .Rysunek 22-21: Ustawianie tarczy ósmego poziomu — niebieska tarcza umieszczona w szyi pacjentki. pacjentka poza ciałem z prawej strony.

» % I V\ . .

» Rysunek 24-1: A. Zniekształcony pionowy strumień energii . Zaburzenia psychiki z przeszłego życia widoczne jako ciemnoczerwona rana w aurze. B..

Rysunek 24-2: Usuwanie śluzu aurycznego przy pomocy kryształu. Kryształ zahacza się o śluz i wyciąga go .

w- £ /?jt£%t*r >: .

Rysunek 24-6: Ręce pełne światła .

a nie troszczysz się o z PPE. nie Jak wszystko. że oprócz utrzymywania zmęczenia. jakiejkolwiek innej sytuacji. Jest tak. system zneutralizuje je poprzez naenergetyzowanie A zatem uzdrawianie będzie dla twojego pola niczym albo odrzucenie. Jeśli częstotliwość jego wibracji. ponieważ zmiany częstotliwości i uzdrawianie na poziomie osobistym. to na ciebie. którą transmitujesz. Wstęp UŻYWAJ SWOJEGO POLA ENERGII Teraz. twoje pole będzie niż napięcie energii u pacjenta. ale żeby przekazać energie chorobowe. generujesz energii. napięcie twojej energii może być słabsze cię w zdrowiu i równowadze. których napięcia wyższego do niższego. jest troska o samego siebie. Będziesz ciągle masz skłonności do zapadania na określoną chorobę. by móc następnie czerpać energię praktykujesz uzdrawianie. czym jest twojej ewolucji. której spełnić uzdrowiciel. Proces ten nosi miano indukcji harmonicznej i siebie. ponieważ jak długo twoja energia wykazuje wyższe napięcie niż uzdrawianie wymaga dużego wysiłku od twojego u pacjenta. Jeśli potrzebuje pacjent. uzdrawianie zaczyna się u źródła. przekazywał światło o różnej intensywności. musi wibrować w harmonii z nią. Z drugiej strony. Jeśli jesteś bardzo zdrowy. rozchorujesz się zapewne szybciej niż w wymaga dużej ilości energii i skupienia. Oznacza to. Jeśli jesteś zmęczony. trakcie lat praktyki. intensywności rozpuszczą dotychczasowe naukowym i duchowym. Jeśli technikom uzdrawiania. W ten sposób potrzebują inni. który musi najpierw podnieść swoją częstotliwość do tej. twój jakąś częstotliwość. Tak długo. ludzkim. lecz musisz Pierwszym koniecznym warunkiem. możemy przyjrzeć się wstrzymania i uwolnią blokady w twoim polu. kiedy wiesz już dobrze. Prąd płynie od przekaźnikiem uzdrawiających energii. przyśpieszy proces . Jeśli jednak pola energii. których nauczyłam się w nie będziesz utrzymywał się w najwyższej formie. Będziesz ciągle zmieniał negatywnych energii może zająć więcej czasu. będziesz mu ją przekazywał. Wpłynie mógłbyś pogorszyć swoją sytuację. Uzdrawiając. oczyszczenie jazda na szalonej karuzeli. Twoje pole nie może potrzebować mógłbyś przechwycić od swojego pacjenta negatywne transmitowanych częstotliwości. że jeśli zatroszczysz się o siebie. jak również odgrywa wielką rolę w będziesz próbował uzdrawiać w stanie silnego twoim życiu. możesz doznać osłabienia. W dobry sposób w tym sensie.

210 Dłonie pełne światła uzdrawianie kogoś. może pomóc ci wygenerować jest zazwyczaj silniejszy po seansie. czakramu serca zawsze używa się przy uzdrawianiu. co oznacza. w ciągu kilku godzin. Odzyskiwały jednak pierwotną siłę dla uzdrowicieli. W wielu wypadkach linie poszczególnych warstw aury. o czym będziemy mówili w kolejnych rozdziałach. do której udowodnił również. że częstotliwości potrzebne do uleczenia samego siebie. kto cierpi na chorobę. Hiroshi Motoyama badał siłę linii akupun. Motoyama . zaprezentujemy określonego narządu były u uzdrowiciela bardzo przykłady uzdrowień i podamy specjalne ćwiczenia słabe po seansie. że meridian serca uzdrowiciela masz skłonności. kturowych uzdrowiciela i pacjenta przed seansem Opiszemy teraz techniki uzdrawiania dla leczniczym i po nim.

liczenia. Zmieniam je być całkowicie szczery wobec siebie we wszystkich ciągle. . których potrzebuje ciało akupunkturowe przekazujące wysokie energie). Potrzebuje nauczycieli. trzech kwadransów w zupełności wystarczy. Musi poświęcić się prawdzie i ćwiczenia uznaję za bardzo skuteczne. koncentrując się energiami uzdrawiającymi. zanim możliwe będzie wdech dwa. powszechnym polem energii i tymi duchowymi Zamknij oczy. Pół godziny do siłami. dostosowując do wciąż zmieniających się dziedzinach życia. zrównoważoną dietę (zawierającą duże ilości otwierające linie witamin i minerałów. Połóż się na plecach z ramionami wzdłuż swój organizm w stanie. Rozdział 21 PRZYGOTOWANIE DO UZDRAWIANIA Przygotowanie uzdrowiciela my uzdrawiać. Skup się na oddechu i swoje własne wibracje i połączyć się z licz — wydech jeden. uzdrowiciel musi w celu skoncentrowania się i otwarcia czakramów. odpoczynek i zabawę. Rozluźnij ciało. wróć do Przed rozpoczęciem dnia. Potrzebuje wsparcia przyjaciół i potrzeb mojego systemu energetycznego. jak i fizycznych. Uzdrowiciel musi najpierw podnieść drugiej. umysł zaczyna błądzić gdzie indziej. dobrze jest wykonać nieco ćwiczeń fizycznych z samego rana. który pozwala na boków. najpierw otworzyć się i połączyć z kosmicznymi Nie musi to zajmować wiele czasu. tak by było ci wygodnie. z wnętrzami dłoni skierowanymi ku górze. Oddychaj naturalnie. jakiejś formy duchowej dyscypliny albo procesu oczyszczającego. zarówno duchowych. wdech jeden. wydech dwa. podniesienie wibracji i uzyskanie łączności z Oddal lekko stopy od siebie. Musi utrzymywać ciało Codzienne ćwiczenia w zdrowiu poprzez ćwiczenia i odpowiednią troskę. Dzięki takiej trosce uzdrowiciel utrzymuje 1. jedna po przepływały. Nie tylko przed samym aktem uzdrawiania. a także odbyć medytację Przygotowując się do leczenia. uzdrawiającymi energiami. które będą przez niego kolejno na wszystkich jego częściach. Jeśli twój rozpoczęcie channelingu. i tak dalej przez pięć minut. w którym będzie. Poniższe ale ogólnie w życiu.

lanach ani kostkach. Zginaj 11. spojrzeć w lewo. Pozostań w pozycji siedzącej opisanej dłońmi w prawo i w lewo. koniuszkami palców. Następnie zegnij ręce w łokciach i dotknij ramion 5. Rysunek 21-1F. chowając kciuk. Połóż się na plecach. zacznij z od ziemi. Najlepsze ćwiczenie na początek dnia nie dotykając ziemi piętą ani palcami. a jest możliwe. Powtórz dziesięć razy. Zostań w powyższej pozycji. Delikatnie podnoś i plecy są rozciągnięte. i unieś prawą nogę. rozpostrzyj ramiona prostopadle do 7. 12. jak to możliwe. nie poruszając nogami w ko zegnij dłonie w nadgarstkach w górę i w dół. Nie zmieniając pozycji. Nie odrywając pięt wykonaj to samo ćwiczenie kolej- . Wróć kolanami do począt kowej pozycji i pozwól im opaść w lewo. rowi. Wciąż siedząc tak jak poprzednio. Rozciągnij i napręż palce obu gami wyciągniętymi do przodu. Ćwiczenia stawów są szczególnie wskazane dla Rysunek 21-ID. zegnij relaksują. Odchylaj i rozciągaj stopy w kostkach tak daleko. Rysunek 21-1C. Zegnij lewą nogę i umieść lewą stopę na dnocześnie przekręcając głowę w prawo. a potem zrób to samo z lewą nie będzie to przeszkadzało twojemu partne nogą. obracaj kostkami po dziesięć razy w obu powrotem od jednego. Umieść dłonie dłoni. Złap lewe kolano lewą ręką i umieść wtarzaj to ćwiczenie. w prawo i jednocześnie przekręć głowę. Znajdziecie je Rysunek 21-1E. Wyprostuj nogę 2. poruszanie stawami aktywizuje je.212 Dłonie pełne światła jeśli zapomniałeś. rozluźniając mięśnie. Ćwiczenia biodrowym dziesięć razy w prawo i dziesięć stawów otwierające kanały akupunkturowe zostały razy w lewo. powyżej. Powtórz dziesięć razy. rękami za udo przy pachwinie i poruszaj nogą w Nie odrywając ramion pozwól kolanom opaść kolanie dziesięć razy w górę i dziesięć razy w dół. W tej samej pozycji siedzącej złap się obiema ciała i podciągnij kolana nie podnosząc stóp. Zaciśnij palce w pięść. Usiądź wyprostowany na podłodze z no kość barków. Siedząc w początkowej pozycji z nogami wyprostowanymi z przodu. Rysunek 21-1 A. tworzenia swobodnego przepływu energii w kanałach akupunkturowych poprzez regulację stawów. na podłodze przy biodrach i odchyl się do tyłu. Powtórz można wykonać nie wychodząc z łóżka (jeśli dziesięć razy. Powtórz ten sam proces z prawą nogą. 10. Powtórz to samo dla lewej nogi. Siedząc tak jak w ćwiczeniu ósmym. na czym skończyłeś. w broszurce Funkcjonalny związek pomiędzy asanami jogi a meridianami akupunkturowymi. wspierając na prostych ramionach. żeby Powtórz to samo z drugą nogą. 9. Wciąż siedzisz tak jak w punkcie trzecim. unieś ręce na wyso 3. siebie ręce powierzchnią grzbietową dłoni ku górze. Powtórz dziesięć razy. a potem Rozszerz nieco nogi. kierunkach. opuszczaj lewą ręką zgiętą nogę. twoje ciało i umysł stopniowo się 6. W tej samej pozycji dziesięć razy obróć 4. Po prawym udzie. Gdy przez kilka minut koncentrujesz uwagę na liczeniu oddechów. że twoje prawą dłoń na lewej kostce. 13. Powtórz dziesięć razy. Poruszaj tylko nimi. Dziesięć razy je i rozczapierzaj. Rysunek 21-1G. Skoncentruj się na palcach stóp. wyciągnij przed Rysunek 21-1B. je 8. aż poczujesz. Ponieważ wszystkie meridiany przebiegają przez złap się za prawe kolano i obracaj nogą w stawie stawy. opracowane przez Hiroshi Motoyamę. że będzie). przyciągając piętę jak najbliżej prawego pośladka.

Przygotowanie do uzdrawiania 213 Rysunek 21-1: Ćwiczenia otwierające linie akupunkturowe .

upewniając się. Ćwiczenia fizyczne będziesz mógł ćwiczyć jednocześnie palce rąk i nóg otwierające i ładujące oraz kostki i nadgarstki. 7. Wygładzaj go biodrami. aż Wyobraź sobie. dziestu. prawą rękę nad głowę i w lewo. wyciągając lewą rękę. Nogi trzymaj razem. W tej samej pozycji.214 Dłonie pełne światła ne dziesięć razy. które otwierają czakramy na to dziesięć razy w przód i dziesięć razy w tył. pochylając się kolanach. obracaj stawami ramion. cylindra. że centymetrów i zegnij się w pasie w lewo. Poobracaj głową w prawo i w lewo. Powtórz. Powtórz dziesięć razy. Zostań w przysiadzie i zakołysz się w przód i w 18. Teraz dodaj Następnie pochyl się i chwyć za palce stóp. ruch do przodu. Wstań. otwiera czakramy na trzech dolnych poziomach aury. Poruszaj się 20. jak możesz. zegnij je ponownie kilka razy. Powtórz. Rozszerz nogi jak najdalej i powtórz tył trzy razy. wykonując koliste poziomie astralnym. Drugi zestaw doskonale otwiera czakramy na 15. Wyciągnij się i dotknij palców stóp bez Powinieneś móc zejść tak nisko. Zakreślaj jak największe koła zbliżając łokcie do siebie przed klatką piersiową. Umieść dłonie na biodrach. Kiedy nauczysz się wykonywać te ćwiczenia. Teraz popatrz na boki Powtórz kilka razy. Rozstaw nogi na około sześćdziesiąt następnie ruchem okrężnym. Zrób oddychania i pozycji. Pozostań w tej pozycji przód i w tył. robiąc pola aurycznego) wydech z każdym zgięciem nóg. Rysunek 21-1J. który trzeba wygładzić. Codzienne ćwiczenia Rysunek 21-1H. Teraz zegnij się w prawo. Zegnij nogi w kolanach tak mocno. a potem zrób to samo podnosząc się. kiedy twoje nogi są mocno zgięte w dotykając palców lewej. Stań wygodnie w szerokim rozkroku. unieś łokcie jak najwyżej. dotykając najpierw palców Najważniejszym ruchem w tym ćwiczeniu jest prawej stopy. czakramy (poziomy 1-3 16. Pozostań w tej pozycji przez trzy minuty. Wypychaj miednicę w zginając nóg w kolanach. Zrób teraz kilka przysiadów. Czakram 2. a potem obracając się w drugą stronę i kołysanie się. znalazły się na wysokości kolan. Połóż nacisk na przez trzy minuty. że znajdujesz się wewnątrz rozluźni ci się szyja. Ćwiczenia karku. dziesięć razy. Zakołysz miednicą w 19. wyższych poziomach pola aurycznego. Trzeci zestaw jest kombinacją ruchy łokciami. nie wahadłowy ruch miednicy. prosto przed siebie. jak najdalej możesz. żeby twoje pośladki zginania nóg w kolanach. wyciągając gładzisz równomiernie wszystkie części cylindra. Pochyl głowę w przód i przód i w tył zginając lekko nogi w kolanach. Istnieją trzy zestawy ćwiczeń otwierających i Teraz wyceluj łokciami przed siebie. otwierające i ładujące 14. Wyprostuj nogi i wyprostowane przed sobą. ostatnie ćwiczenie. ale z rękami wyciągniętymi na boki. ładujących kanały. Powtórz całość trzykrotnie. W tej samej pozycji. nie odrywając czakramy czubków palców od ramion. Stań ze stopami oddalonymi od siebie na szerokość ramion. Potem opuść je. . Zakołysz się w przód i tył schodząc w dół. Stopniowo dojdź do dwu Ćwiczenia poniższe pokazuje rysunek 21-2. Zrób to dziesięć razy. Pierwszy zestaw bardzo dobrze Rysunek 21-11. Czakram 1. odchyl do tyłu dziesięć razy. Zacznij od co najmniej dziesięciu. Powtórz dziesięć razy.

Przygotowanie do uzdrawiania 215 Rysunek 21-2: Ćwiczenia fizyczne otwierające i ładujące czakramy .

Do tego ćwiczenia skierowane były w górę. Nie zginaj się w pasie dla odpoczynku. Skacz bez przerwy przez kilka minut. druga skacze. tak by łokciami . aż poczujesz Podczas gdy jedna osoba pomaga. Skakanie. a następnie zegnij się w pasie. Kiedy poczujesz Odpocznij. Złapcie się mocno za ręce. wypychając całe ciało w przód na jakiś czas. Ćwiczenie to otwiera tylny aspekt czakramu Klęknij. napięcie między łopatkami (niektórzy mężczyźni z starając się podciągnąć kolana jak najbliżej klatki rozwiniętymi mięśniami ramion poczują je w piersiowej.) Czakram 3. na ziemi i układając ręce.216 Dłonie pełne światła ** Rysunek 21-2 (d. izometryczne. umieść tam napięcie Zamieńcie się i teraz niech twój partner skacze. Jest to ćwiczenie izometryczne. podpora. Możesz robić to z bioder i Czakram 4. a potem cofając się. kładąc głowę serca albo ośrodka woli. Odciągaj pośladki do tyłu. więc uważajcie). nóg. ramionach. napięcie między łopatkami.c. Twoje ręce używane są jako potrzebny jest partner.

oddychaj błękitem przez ze znanych ci ćwiczeń medytacyjnych. czy Czakram 7. zanim przejdziesz do czakramu na podłodze. same. Najpierw. Obraca się w prawo. Zaczerpnij białego kręgosłupa. Tutaj zwizualizuj dwa obracające się żółte wiry. Patrz. Utrzymując obraz pierwszego czakramu. Stóp nie odrywaj jaśniejsza albo zmącona. Czakram gardła do drugiego umiejscowionego około pięciu reaguje bardzo dobrze na dźwięk. gardła. w lewo. Zobacz wyobrażaj sobie. poruszaj głową w górę i w dół oraz w prawo i ćwiczenia. Kręgosłup trzymaj wyprostowany. Pocieraj koronę swojej głowy w kolory wdechu i wydechu są takie same. jak się obraca. Czakram ten umieszczony jest bezpośrednio pod Przejdź teraz do korony. aż kolory wdechu i wydechu będą takie w lewo. czakramy aż żółć będzie równie jasna przy wdechu jak przy wydechu. jak obracają się w prawo. że powietrze jest czerwone. Patrząc przed czakram. Utrzymując obraz dwóch pierwszych czak- ramów. ob. Jeśli jest piersiowej na rozciągnięcie. Energia pulsuje . wydawaj jakiekolwiek odgłosy. Wyobraź śpiewasz. Oddychaj zielonym powietrzem. (czwarty poziom pola Zajmij się sercem. że widzisz wszystkie czakramy. jak i przy wydechu kanapy albo stołek do ćwiczeń relaksacyjnych. Jak najwyżej w prawo. oznacza to. skup swoją obracające się w prawo wiry. Wypuść je. twojego kręgosłupa. Wizualizacja otwierająca Zaczerpnij żółtego powietrza. drugi z tyłu. prawo prawą dłonią. świadomość na pierwszym czakramie. Potem w górę w lewo i w dół w prawo. Powtarzaj. Ma ona opalizującą tobą. Ujrzyj wszystkie czerwonego powietrza. o będzie czerwone. Jeden z przodu ciała. że musisz od ziemi. Śpiewaj! Jeśli nie centymetrów nad twoją kością łonową. Powtórz. czerwonopomarańczowe powietrze. Czakram 6. po uspokojeniu umysłu za pomocą jednego Aby naładować gardło. aż kolory zrównoważą się. sobie dwa wiry. Wypuść je. Wyobraź go Przy czakramie trzeciego oka wyobraź sobie sobie jako wir czerwonego światła obracający się obracające się zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jakby fioletowe wiry z przodu i tyłu głowy. jak najniżej pozostałych czakramów. Obserwując. Wciągnij oczami. zaczerpnij powietrza. jaśniejsza. Uczyń to poprzez powtarzanie tego siebie. Spójrz w dół. Powtórz ruchy dla czakramu 5. potrzebujesz więcej czerwieni w swoim polu. sprawdź. z podstawą wirującego stożka otwartą ku ziemi białą barwę i umieszczona jest na czubku twojej i czubkiem celującym w dolny koniec twojego głowy. ćwiczenia oddechowe. musisz oczyścić swój dolny Czakram 5. Robiąc główny strumień energii płynący w górę i w dół wydech. Powtórz. Wypuść je. Postępuj podobnie w przypadku wszystkich Teraz odwrotnie. Jeśli przy wydechu czerwień jest który możesz oprzeć się plecami. rozluźnij się i pozwól mięśniom klatki zrównoważyć swoje czerwone energie. przejdź do trzeciego w splocie słonecznym. nic nie wizualizuj. czerwonopomaranczową barwą. Powtarzaj obserwował to człowiek stojący naprzeciw ciebie). promieniując jasną. aż coś dużego i okrągłego jak beczka. miękkie oparcie powietrze tak przy wdechu. Wdychając siedem czakramów obracające się w prawo. Teraz pokręć głową w obu kierunkach. Powtarzaj. które krześle albo w pozycji lotosu na poduszce ułożonej już naładowałeś. Aby wykonać to ćwiczenie. jaką barwę ma powietrze. usiądź w wygodnym by upewnić się. Ćwiczenia karku. Jeśli jest zmącona. Zanim przejdziesz dalej. Zobacz obracające się w aurycznego) prawo zielone stożki. Wypuść je. przejdź zataczając jak największe koła.Przygotowanie do uzdrawiania 217 Dla przedniego aspektu czakramu serca znajdź serwuj tylko.

tak żeby palce znalazły się z przodu. które pokazuje rysunek 21-3. Upewnij się. siedząc na piętach. robiąc wdech. Nie zapomnij o wypchnięciu miednicy w przód wanymi nogami. Unieś głowę i oczyszczające i wzmacniające pole wykonują adepci ramiona również piętnaście centymetrów. Zacznij wypchnij do przodu. Zobacz pulsującą energię wpływającą przez około osiemdziesięciu centymetrów nad ziemią. a wszystkie czakramy razem z wdechem. Czakram 1. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. żebyście nauczyli się ich bezpośrednio w do trzydziestu. Pochyl się do przodu i wypchnij klatkę piersiową do góry. oddechem. Czakram 3. Usiądź na piętach na podłodze. chwyć się za ramiona. zahacz dłońmi o siebie i wyceluj łokciami na boki. wydychając się. że masz wyprostowany kręgosłup. spójrz na jogi kundalini (Kriya Yogi). kolistym ruchem cofnij miednicę. a miednicę chwyć się mocno za kolana. opada.218 Dłonie pełne światła w rytm twoich oddechów. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami i Przy wydechu wygnij kręgosłup do tyłu. wyceluj palcami dłoni w palce stóp. Połóż się na plecach ze złączonymi nogami i unieś pięty Najsilniejsze ćwiczenia ładujące. Powtórz przodu z wdechem i odchyl się do tyłu wypuszczając kilka razy. Jest to dobre ćwiczenie na otwarcie i naładowanie czakramów przed uzdrawianiem. Powtórz kilka razy. Leżąc na Teraz zegnij kręgosłup. jeśli chcesz. Ujrzyj czak-ramy skrzyżuj nogi w kolanach bez zginania. wznosi szerz nogi na boki. pole wypełnione jest teraz dużą ilością świetlistej Odpocznij. Czakram 2 — pozycja alternatywna. Ćwicz. którzy koncentrują się na palce stóp. Rozluźnij się. podnosząc ramiona do plecach. Łokcie proste. przód. Powtórz. Odpocznij jedną minutę. aurycznego) Czakram 3 — pozycja alternatywna. zrób wdech. Roz- . Usiądź na podłodze ze skrzyżo. W tej pozycji oddychaj przez nos. Przy wdechu w mantry. Całe twoje potem opuść je. robiąc wydech w tył. Unieś nogi około góry przy wdechu i opuszczając je z wyde- trzydziestu centymetrów nad ziemią. głęboko. Oddychaj głęboko i powoli. licząc do aszramie kundalini. Powtórz połączone z głównym strumieniem energii i czakram kilkakrotnie. oddechu i elastyczności kręgosłupa. Gdy wydychasz. Dla trzydziestu. Czakram 5. Odpocznij przez minutę. Chwyć się za kostki i oddychaj dla zachowania prostego kręgosłupa. Możesz wypowiadać mantrę z każdym mocno dłońmi. zmień ładujące czakramy kierunek i ćwicz dalej. rozjaśniające. piętnaście centymetrów nad ziemię. Czakram 4. używając zginać górną część kręgosłupa. Zrób wdech i obróć się w Ćwiczenia oddechu i lewo. Powtórz kilka razy. Czakram 2. potem wydech i pociągnij powietrze. pozostałych przygotowałam uproszczone wersje ćwiczeń. (poziomy 5-7 pola Powtórz całe ćwiczenie klęcząc. nie postawie. Wykonaj kilka razy. Powtórz kilka razy. Powtórz kilka razy. a kciuki z tyłu. licząc Sugeruję. Gdy robisz wdech. Unieś nogi nieco wyżej i wykonaj to korony tworzący górne wejście i wyjście dla energii jeszcze kilka razy. powtarzając tę samą procedurę. Odpocznij. Teraz łokcie zaczynają poruszać się jak huśtawka w Dłonie umieść płasko na udach. zaprzyj się łokciami. odpocznij. wypuść powietrze i zrób skręt w prawo. aż twoje nogi znajdą się pola. jeśli macie taką możliwość. Zrób skłon do górę i w dół. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. zginając rąk. energii. To wzmocni przepływ energii. postawy otwierające i Oddech jest głęboki i długi. Powtórz kilkakrotnie.

Każdym kolorem oddychaj kilka je i odpocznij. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. które trudno jest ci zwizualizować. Potem nabierz powietrza i wypchnij ręce przed siebie (rysunek 21-4). Spleć palce z górę i w dół. z dłoni w dół. zaczerpnij czerwonego powietrza. Rozluźnij się.Przygotowanie do uzdrawiania 219 chem. Jeśli „sat nam" nie wydaje ci się razy. jakbyś wyciskał pastę z tubki. kolorami w celu Powtórz powyższe ćwiczenie. Potem otaczającego cię powietrza. Ponownie nadgarstkami. Kolory. powoli zginaj i prostuj nogi w kolanach. dłonie. Niech wejdzie z ziemi w twoje stopy i powietrze. nie opuszczając Medytacja oddychania ramion. Wypuść powietrze mówiąc dół) i pozostań w ten sposób przy ruchu w dół. wstrzymaj oddech. przejdź część gardła przez około jedną minutę. i wypchnij energię ku wydech. nie szybko przez nos. mówiąc „sat". Gdy już wyprostujesz górę. ponownie wyciągnij kilka minut. Wydychając powietrze. unosząc ręce do góry z dłońmi Kręgosłup utrzymuj wyprostowany i nie pochylaj się wciąż zahaczonymi. siedząc na piętach. Kiedy maksymalnie Powtórz ćwiczenie. Dodaj okrężny ruch rąk do ruchów w rękami wyciągniętymi nad głową. Powtórz. trąc powietrzem o górną tylną kontroluj go. Teraz wyciągnij ręce przed siebie. Rozluźnij wydychaj kolory. przez czubek głowy. które celują w najdalej przy ruchu w górę. Wypuść powietrze. wciągnij pomarańczowe wypychając brzuch szesnaście razy. Zaczerpnij do następnego. powtarzaj ćwiczenie. sześćdziesięciu stopni z prostymi łokciami i są najbardziej potrzebne twojemu polu. wstrzymaj oddech. po czym razem gdy zginasz nogi i schodzisz w dół. wnętrzami Czakram 7. i kolorami z potem mięśni brzucha. a z ziemi poprzez dłonie i stopy. jak cały balon twojej aury napełnia się Powtórz bez wypowiadania mantry. Stań ze stopami na szerokość własnej stopy i zahacz dłońmi o siebie na wysokości gardła. Jeśli Odpocznij. siedząc na piętach. Dolną część miednicy wypchnij nieco do Wykonaj to samo. Wypuść energię najniżej bez poruszania piętami. przyciągnij ręce do ciała (wnętrzami dłoni w brzucha). wypuść powietrze. do przodu. Zacznij od czerwieni. Powtórz kilkakrotnie. Zaczerpnij powietrza przeponą (dolną częścią nogi. Zamiast czerwienią. Podnosząc się. energię z podstawy kręgosłupa do czubka głowy Dodaj wizualizację. Oddychaj szybko przez obniżysz się już maksymalnie. który wydychasz. rób ściśnij brzuch i zwieracze. Usiądź ze widzisz czerwień? Jeśli nie. które już wykonujesz. ponownego ruchu w dół. rozluźnij się. Schodź jak górze. masz kłopoty z wizualizowaniem . Zrób wdech i zatrzymaj powietrze na piętnaście sekund. wypuść kolor z powietrzem. nie rozluźniając mięśni. Oddychaj przyglądaj się tylko kolorowi. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. wnętrzami dłoni do góry. zegniesz kolana. Rozluźnij ramiona. i w całego ciebie z powietrza wokoło. Unieś ręce pod kątem ją ujrzysz. naładowania aury Czakram 6. Za każdym Zaczerpnij powietrza. Spróbuj ponownie. Po wyprostowaniu nóg i rozpoczęciu tego oddychaj szybko przez nos. Wyciągaj ręce jak wyjątkiem palców wskazujących. siedząc na piętach. Wstrzymaj oddech. Gdy „nam" i rozluźnij przeponę. Zobacz. Będziesz oddychał kolorami przez napięcie i przytrzymanie mięśni zwieracza. użyj innej mantry. przodu. wciągając i Teraz prostując nogi. aż skrzyżowanymi nogami. pocznij. Czy okiem umysłu wyraźnie Czakram 7 — pozycja alternatywna. odpowiednie. powietrza. Od. rób wdech. Powtórz dwa albo trzy razy. Kiedy jest jasny i przejrzysty.

220 Dłonie pełne światła Rysunek 21-3: Ćwiczenia oddechu i postawy ładujące i otwierające czakramy .

) .c.Przygotowanie do uzdrawiania 221 Rysunek 21-3: (d.

Raz jeszcze Ćwiczenie wibrujące wykonaj całe ćwiczenie z pomarańczowym kolorem.222 Dłonie pełne światła T T Rysunek 21-4: Medytacja oddychania kolorami na stojąco kolorów. poczuj zmęczenie w nogach. Po wykonaniu ćwiczeń ładujących aurę ponownie wydychaj powietrze. schodząc w dół i nabieraj. zielony. białego. Wszystkie kolory z tej drugiej grupy Stań ze stopami rozsuniętymi na szerokość powinny być opalizujące. prostując się. jak to możliwe. niebieski. jak cale jajo twojej aury wypełnia się Wibrowanie oznacza utrzymywanie ciała w danym kolorem. Upewnij zakorzenienia się. platynowym i krystalicznym. Ćwiczenia te są często używane w terapii złotym. własnej stopy. Zwiększa to przepływ energii i uwalnia swojej aury. pozycji napięcia. popatrz na barwne plamy w tych kolorach. że widzisz. potem wróć do bioenergetycznej i energetyki rdzenia. Zginaj nogi w kolanach tak bardzo. bloki. zanim przejdziesz do następnego. ćwicz z kolejnymi kolorami: srebrnym. fioletowy i biały. możesz też spróbować zamknąć oczy. pomocne w uzyskaniu Ćwicz dalej z następującą sekwencją kolorów: żółty. co wywołuje mimowolne wibracje Jeśli chciałbyś dodać jeszcze wyższe wibracje do fizyczne. Jeśli będziesz robił to .

trzy z wydechem. liczenie. Jeśli twój umysł zaczyna błądzić. 632 Oak Street. dwa z skontaktuj się z Oh-Shinnah. Niektórzy ludzie istocie nasze umysły! Mało komu udaje się dojść do palą siarczek magnezu polewając go odrobiną dziesięciu za pierwszym razem. od jednego. że jestem unosi ją poza dom. jak chodzi. bardzo dobry sposób tworzenia silnego przepływu który został opróżniony z niskich energii. Dym będzie wydostawał się we wszystkich kierun- Siedź teraz medytując przez dziesięć do kach. Kiedy duża ilość cedru i szałwii już celu ześrodkowania się pali. ruchem wskazówek zegara. San Francisco. Upewnij się. Indianie zaczynają od wschodniego krańca piętnastu minut. cztery z wdechem. Oczyszcza się je przez zanurzenie na noc w naczyniu zawierającym pół litra wody źródlanej i jedną czwartą . Kiedy już wyczujesz. a potem dodać nieco wysuszonego drewna zielonego cedru i wysuszonej krótkich. Z czasem zaczną wypełniać całe twoje ciało. który jest pełen bezpośredniego światła energii przez tę część. Jeśli Medytacje na siedząco w jednak nie masz odpowiedniej muszli. możesz wrzucić do mantrze. wybierz wibrację dowolną część ciała. Haliotis. złych energii w całym ciele. umieść nieco w tył (w pozycji siedzącej). możesz powoli obracać miednicą w przód i Aby oczyścić pokój dymem. podnosząc się i opadając szybko uzdrawiania na pięty. szybkich wibracji do ruchu obrotowego. Indianie odymiają powinno je wzmocnić. by pracować w czystym pokoju. aż Foundation. możesz użyć zwykłej patelni. wianiem. Otwórz drzwi przed Dobrą mantrą do uspokojenia umysłu przy tym rozpoczęciem odymiania. przed uzdra. Poczujesz wzmożony pomieszczenia używając muszli ślimaka z gatunku przepływ energii przez całe ciało. tak że reprezentowane są wszystkie cztery żywioły — ogień. Licz jeden z wydechem. liczenie do dziesięciu. sprowadź ognia nieco mąki kukurydzianej jako ofiarę go z powrotem. twoje nogi zaczną mimowolnie wibrować (drżeć). Pozwól wibracjom ogarnąć uda i miednicę. Później. by zwiększyć przepływ pokój. by Możesz też oczyścić pokój zgodnie z tradycją wzmocnić energie ziemskie przepływające przez północnoamerykańskich Indian używając specjalnej pierwszy i drugi czakram. możesz wymyślać ćwiczenia wprawiające w nazwał ją Wilhelm Reich. że jest ci wygodnie i że domu albo pomieszczenia i przesuwają się zgodnie z masz wyprostowany kręgosłup. Dym przyciąga MEO i ćwiczeniu jest: „Bądź spokojny i wiedz. o co wibracji czy martwej energii orgonowej (MEO). Four Cor-ners wdechem. ziemia. wyłącz ogień. Jeśli tak się nie dzieje. Najlepiej przykryj patelnię. jak bełkotliwe są w siebie. wprowadzić w wibrację rejon miednicy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na Innym dobrym sposobem uciszenia umysłu jest temat tradycji Indian północnoamerykańskich. Za każdym razem gdy California 94117. dziękczynną. sam Troska o przestrzeń wywołaj wibracje. musisz zacząć od nowa. To szałwii w pojemniku i spal je.Przygotowanie do uzdrawiania 223 wystarczająco długo. Bogiem. martwą energię orgonową. Teraz jesteś już gotów (wypij jeszcze dużą Kryształy rozmieszczone wokół pokoju zbierają szklankę wody) do rozpoczęcia dnia uzdrawiania. W takim wypadku należy słonecznego i ma dostęp do świeżego powietrza. Możesz odymić samego Medytacja tego typu pokazuje. dotrzesz do dziesięciu. Jest to Ważne jest. jeśli czujesz się wyczerpany. Jeśli to możliwe. trawy i drewna cedru albo szałwii i cedru." Utrzymuj po prostu koncentrację na tej Aby zakończyć odymianie. powietrze i woda. Oczyszcza to pole z MEO. alkoholu w garnku i podpalając. Oh-Shinnah odymia każdego ze pozwolisz umysłowi odbiec gdzie indziej i zarzucić swoich pacjentów przed rozpoczęciem uzdrawiania.

upewnij się. która uwalnia się w zapewne się rozchorujesz. zależnie od okoliczności. która kłóci się z szeroki temat. dotrzyma kroku częstotliwości. Czysty kwarc albo ame. że częstotliwości twojej uniemożliwiają pacjentowi wyjście z ciała. że odkładasz w ciele MEO. Zbyt silny kryształ zwiększy wibracje Troska o uzdrowiciela twojego pola i w efekcie osłabi je. Również spektrum tego światła jest noszę — ametystem i różowym kwarcem. które wibracje. do pacjenta. Twoje ciało przez tydzień w litrze wody źródlanej z ćwierć zachowuje wodę. albo wyposażonym w światło fluorescencyjne. twojego pola. pamiątek zatrzymały energię swoich poprzednich Wzdęcia. Przepuszczenie wody przez ciało Kryształy w postaci starych klejnotów albo pomaga wydalić MEO i przeciwdziała wzdęciom. by mogło soli morskiej i pół kilograma sody oczyszczonej. odnosi się to również swojego życia. Uzdrawianie kryształami to Światła te generują częstotliwość. Jeśli nosisz kryształ wibrujący słabiej od Długość opalania zależy tylko od twojego systemu. ono wzmocnione. . nosić silniejsze kryształy. Zazwyczaj używam czterech normalną pulsacją aury i tworzy w polu negatywne kryształów przy każdym pacjencie. Wraz z nabieraniem siły będziesz mógł gruntownie. Ich oświetlonym fluorescencyjnie pomieszczeniu. Kryształy zazwyczaj Możesz nawet nie zauważać.224 Dłonie pełne światła łyżeczki soli morskiej. kiedy się go na nim nosi. powodowane są przez właścicieli i należy je dokładnie oczyścić trzymając picie zbyt małych ilości wody. to znaczy. biorąc dwudziestominutową wzbudzi w twoim polu. prawdopodobnie na kilka miesięcy. wbrew pozorom. Używam dużego ametystu z się w twoim ciele. żeby oczyścić się wpływa. byście wzięli w nich udział i poszerzyli swoją wiedzę. zostanie przygotowany na odpoczynek i odzyskanie sił. poza tymi. Będziesz w efekcie Kąpiel taka może cię poważnie osłabić. do wody dodaj pól kilograma dostarczyć swojemu polu tyle energii. więc bądź jest nieco tylko silniejszy od twojego pola. Kładę duży niezdrowe. leczenia za pomocą kryształów. Będziesz również po- Po każdym seansie uzdrawiającym trzeba wypić trzebował różnych kryształów w różnych okresach pełną szklankę źródlanej wody. gdyż twoja wrażliwość dobry jest do tego przydymiony kwarc na splocie będzie zmniejszała się wraz z nimi. Jeśli jednak wybierzesz kryształ. Bardzo energii pomniejszają się. który wyciąga dużo energii z ciała. Żelazo pomaga choremu w aż twój system energetyczny oczyści się ponownie. promieniowanie dotyka MEO. by zatrzymać MEO i nie dopuścić łyżeczką soli morskiej lub w wodzie oceanicznej. Jeśli nosisz kryształ. twoje wibracje będą coraz domieszką żelaza na drugim albo pierwszym wolniejsze i słabsze. Czasem trzeba brać takie kąpiele świadomym tego. że spowolni twoje wibracje. zakorzenieniu się. Wreszcie będziesz musiał czakramie. jak każdy kryształ na ciebie słoneczne kilka razy w tygodniu. getyczny uzdrowiciela. MEO zacznie gromadzić trakcie seansu. Generatory negatywnych tyst można nosić na splocie słonecznym. Musisz po prostu być już mu wystarczy. do jej przeniknięcia w głąb tkanek. gdy mówi. którą kryształ oczyść swoją aurę. że jest właściwy. ponieważ tracił energię. Obecnie często organizowane są warsztaty na temat Również kryształy ochraniają system ener. Nigdy nie wzmocnić swoje pole i uczynić je mniej przeni- pracuj w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji kalnym. podtrzymać wyższe wibracje. słonecznym. nie będziesz mógł ciepłą kąpiel w wannie. odpowiednio silnie. by jonów również pomagają oczyścić pokój. gdyż częstotliwość twojej podstawowej przemiany będzie zbyt słaba i nie Jeśli okaże się. żeby pole pacjenta pulsowało przerwać pracę. proponuję więc. różowy kwarc w lewej dłoni pacjenta (meridian Jeśli pracujesz w nie wentylowanym albo serca) i duży kryształ górski w dłoni prawej. Leżenie w słońcu pomaga naładować system. Różowy kwarc pomaga ochronić serce. będzie on dla niego ciężarem i Kieruj się intuicją: wierz swemu ciału.

5. Używam również olejku do nacierania uzdrowiciela. Stanie się zależny od nich. 9. przestrzeń. w którym nie 8. Nie jest to łatwe. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić uzdrowiciel Jedną z najważniejszych rzeczy. Znajdź pomieszczenie do uzdrawiania w czystości? czas na swoje hobby i inne osobiste przyjemności. w której uzdrawia? O swój system jak wielkie jest zapotrzebowanie. Dlaczego uzdrowiciel musi troszczyć się o teraz potrzebuję czasu dla siebie". dajesz go sobie bez 7. jaźń i to. a nie w domu osobiste i troszczył się o swoje potrzeby. by uzdrowiciel miał czas na życie specjalnym pomieszczeniu. jakich po. ponieważ uzdro. . Dlaczego łatwiej jest zazwyczaj uzdrawiać w Jest bardzo ważne. W jaki sposób możesz oczyścić swoje pole. stóp. Dzięki temu energia łatwiej wchodzi do ciała. W jaki sposób można zachorować od noszenia następnie troska o innych. 3. karmi. co przejąłeś jakąś ilość MEO wskutek uzdrawiania? źle wpłynie na proces uzdrawiania. Złotą regułą 11. Oznacza to. Uzdrowiciel musi jednak móc powiedzieć: „Nie. Na jakiej zasadzie działają? stać albo siedzieć w odpowiednim miejscu podczas 2. pacjenta? nym razie będzie w końcu chciał. Kółka fotela 1. przed rozpoczęciem seansu? trzebuje uzdrowiciel. co ją pomocą kryształów. Nie muszę stać przez cały dzień. 6.Przygotowanie do uzdrawiania ________________ 225 Przy uzdrawianiu używam stołu do masażu i Przegląd rozdziału 21 fotela obrotowego. Odpocznij teraz. energii orgonowej (MEO)? Podaj trzy metody. żeby te potrzeby 10. Jeśli tego nie zrobisz. W jaki sposób możesz uniknąć wchłonięcia względu na wszystko inne. bez względu na to. a 12. by utrzymać będziesz już miał co dawać. Dlaczego uzdrowiciel musi pić dużo wody? odpoczynek. jeśli spełniali jego pacjenci. Opisz przynajmniej trzy sposoby uzdrawiania za uzdrowiciela jest zatem: po pierwsze. Nie czekaj na moment. W przeciw. Jakich trzech rzeczy trzeba. jest 4. Opisz ćwiczenia oczyszczające pole aurycz-ne uzdrawiania. Opisz ćwiczenia otwierające kanały aku- pozwalają na swobodne poruszanie się. potem głęboka pauza dla zastanowienia. a ja mogę punkturowe. by zachować zdrowie. jeśli je zaniedba? kiedy potrzebujesz odpoczynku. Uzdrowiciele postępujący kryształu? Jakie jest działanie kryształu? inaczej wypalają się i ryzykują chorobę z powodu braku energii. MEO w trakcie uzdrawiania? A w normalnych osłabisz się i będziesz musiał przerwać praktykę na warunkach życiowych? jakiś czas. a moje plecy otrzymują wsparcie. W jaki sposób można oczyścić pokój z martwej wiciele są zazwyczaj stale potrzebni pacjentom. że energetyczny? Co się stanie.

Wyobraź sobie odwrotnie. Stanie się to bardziej zrozumiałe. szesnastym. do bardzo nieprzyjemnych rezultatów. i często kilka ćwiczeń z ostatniego rozdziału. ale warunkami koniecznymi dla kogoś. by oczyścić i prowadzi. którzy znają się na tych sprawach. umożliwiając włącznie z zaszkodzeniem osobie. Przed Kiedy powyższe warunki zostaną spełnione. odpowiedniej dyscypliny duchowej. Rozdział 22 UZDRAWIANIE PEŁNOSPEKTRALNE Ważną rzeczą. podczas uzdrawiające energie przechodzą przez czakram pobierania energii. Channelling jest Wykonuj ćwiczenia medytacyjne przez kilka w istocie produktem ubocznym dyscypliny duchowej. a podejmowane działania są inne dla każdej minutę dla każdego pacjenta. że na pacjencie. pobieraj energię dla kolejnych opiszę szczegółowo kolejne etapy zabiegu pacjentów. pracuje się w różnych warstwach albo rano w dniu uzdrawiania. Medytuj poprzedniego wieczora to. że uzdrawiając. która pracuje bez energii zharmonizowanie się z twoim biopolem. aż opanujesz je dogłębnie. kiedy wyciszony umysł. Potrzebujesz również sporo doświadczenia w diagnozowaniu. I tym razem na każdego pacjenta serca. że wspiera cię kilku Ćwiczenie zbierania energii przyjaciół. tak jak stwierdziliśmy to już w rozdziale albo poczuj wpływającą w ciebie energię. jest na swoich celach. naładować wszystkie czakramy. Te dwie potrzebnej do uzdrawiania w rzeczy (diagnozowanie i wsparcie) nie są dodatkami. Innym sposobem jest koncentrowanie się uzdrawiania. rozpoczęciem dnia pracy musisz skumulować energię i skoncentrować się . Jest to praca bardzo trudna i nigdy nie wolno traktować jej Zanim rozpoczniesz sesję z pacjentem. Przeznacz jedną biopola. Niewłaściwe użycie połączyć się z najwyższymi energiami oraz wykonać poznawanych technik może prowadzić. musisz lekko lub z przymrużeniem oka. którą musi znać uzdrowiciel. kto chce dniu pracy działać jako przekaźnik w trakcie uzdrawiania. bez żadnych innych myśli. Następną ważną rzeczą jest to. miesięcy. zamieniając się z energii ducha w materię i przypada jedna minuta koncentracji. Upewnij się. Utrzymując kompletnie warstwy. co omówiliśmy w rozdziale dziewiętnastym.

czego nauczyliście się na temat struktur B. co ostatecznie jest przyczyną powstania 1. co 1. byś komunikował się z pacjentem używając zrozumiałego dlań języka. by przekonać temat aury i uzdrawiania. przeprowadzałam analizę czakramów za 4. charakterologicznych. emocjonalnymi. w jaki pacjent SEKWENCJA UZDRAWIANIA kierunkuje swoją energię i jakie błędy przy tym popełnia. getycznego. Uzdrawianie z poziomu kosmicznego (8 i 9 warstwa aury). co sprawi. Początkującym proponuję. że będę W trakcie sesji zaczynam zazwyczaj pracę od zapewne pracowała głównie z czakramami. Szczegółowa sekwencja Na razie. Proszę go następnie. 2. jedna strona ciała otrzymuje jej 2. kto boi się kochać. że chory rozluźni się i podstawie cech ciała pacjenta określić jego strukturę będziesz mógł rozpocząć proces uzdrawiania. pewne obszary ciała dostają więcej które zostaną użyte do uzdrawiania: systemu energii niż inne. szerokość jednej stopy. Uzdrowienie czterech dolnych ciał (1. Ktoś. Ogólna analiza systemu będziesz robił. Każę pacjentowi ciał wyższych.228 Dłonie pełne światła można wykonać podane w tym rozdziale ćwiczenie. Mów Rozpoczynając pierwszą sesję uzdrawiającą. pokarm potrzebny kochającemu ośrodkowi serca. Przypomnijcie sobie to. Ważne jest. Po powitaniu pacjenta opisz pokrótce. Skrót sekwencji uzdrawiania stanąć ze stopami równoległymi i rozstawionymi na przedstawia tablica 22-1. a potem przechodzę do takich przypadkach zablokowane. Rekonstrukcja czakramów. Jeśli odkryjesz. B. przed spotkaniem ze swoim pacjentem uzdrawiania wykonaj ćwiczenia z rozdziału dwudziestego pierwszego. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszcze pobliżu rejonu serca (ośrodek woli). Uzdrowienie poziomu keterycznego uświę. Kiedy już ją znam. Ustal wspólną platformę energetycznego. Połączenie trzech systemów energetycznych. Uzdrowienie poziomu niebiańskiego (6 warstwa dominująca? Jaka będzie zatem aktywność psychiki aury). choroby. zabierając nie aury pacjenta. równo w obu nogach. energia nie płynie zazwyczaj cjenta. że ma on wiedzę na dokonuję zazwyczaj szybkiej analizy. Wszystkie te zaburzenia równowagi uzdrowiciela. więcej niż druga. które są w niższych ciał aurycznych. Ogólna analiza systemu energetycznego pa. „czytam" problem. dostosuj się do jego się. jak najprościej. 3 i 4 i rozwiązać. A. charakterologiczną. . pacjenta? Porównaj tablice w rozdziale 7. by zginał i prostował nogi w kolanach. które umożliwi przewodnikom wejście w twoje pole. Oczyszczenie wybranych obszarów aury sposób pacjent używa swojego systemu ener- pacjenta. Oczyszczenie kręgosłupa. Na przykład. żeby przyjrzeli się conego (restrukturyzacja) (7 warstwa aury): budowie ciała fizycznego. jeśli osoba ta nie pracowała z tobą energetycznego pacjenta wcześniej. Uzdrowienie poziomu eterycznego uświęconego pomocą wahadełka. pacjenta i przewodników oraz powiązane są z kwestiami mentalnymi i Powszechnego Pola Energii. Teraz po prostu psychicznie (duchowa chirurgia) (5 warstwa aury). w jaki C. Kiedyś po dokładnym stwierdzeniu. Daje to bardzo wiele Tablica 22-1 informacji na temat sposobu. wiem. 5. Rekonstrukcja organów. jak pacjent używa swojego systemu poziomu zrozumienia. a jednocześnie staram się na komunikacji. będzie zapewne warstwa aury): wysyłał większą część energii do tylnej części ciała w A. które pacjent musi uświadomić sobie 3. oddychając jednocześnie w harmonii z tym ruchem. Jaka struktura jest 6.

Siadam przy stopach pacjenta i siebie i sposobu. Czwarty kryształ okazują się zazwyczaj przyporządkowane do jest moim czerpakiem. a mniejszy nie zdołałby za miękkie. by zdjął buty i odpowiadającym splotowi słonecznemu na stopie. jego i potężnych sił światła. Koncentruję się następnie na czakramów za pomocą wahadełka. które masz z Uniwersalną Całością. by przed pierwszym wypluwał energię lub też przypominał maleńki wir fizycznym kontaktem z pacjentem połączyć się z wciągający ją do środka. Jak Osiąga się to przez skanowanie ciała uzdrowiciela aż wspomniałam w poprzednim rozdziale. Punkty akupunkturo we wyglądają jak małe wiry pacjenta i przewodników energii albo miniaturowe czakramy. Teraz wyjmuję zazwyczaj energetyczne: mój. czakramy. obszarów aury pacjenta (punkt 3C sekwencji Możesz też odnieść wrażenie. albo za twarde. Z wierzchołka tego kryształu pozostać wgnieciona po tym. Używam dużego ametystu z analizę organów wewnętrznych. „Modlę Przechodząc przez kolejne etapy uzdrawiania możesz dodać nowy wymiar do channelingu . że mała fontanna uzdrawiania). Jest to kryształ górski. Zastosowanie channelingu w uzdrawianiu uniwersalnymi siłami światła. w aurze. żeby wzmocnić pulsacje pola pacjenta i energetyczny każdego z nich. Spójrz na strukturę ciała zamykając oczy i biorąc długie. który palcem. Nie zrównoważone punkty na stopach będą albo Większy byłby za ciężki. wszelką biżuterię (która może blokować przepływ Punkt ten. się. energii) i położył się na plecach na stole do masażu. pacjenta. dowodząc braku elastyczności. Najważniejsze z nich uniemożliwić mu wyjście z ciała. jeśli wydaje się to odpowiednie. Poprzez afirmację łączę się z Chrystusem i A. moje kryształy. Nie zrównoważony punkt akupunkturowy będzie Bardzo ważne jest. Modlę się. szybko przepuszczam energię przez wszystkie które jej potrzebują. Używam go przy oczyszczaniu wybranych Może zachowywać się tak. Światłem itd. powolne. tak jak w ćwiczeniach z poprzedniego rozdziału. To samo odnosi się do 2.Uzdrawianie pełnospektralne 229 trzynastym. Później będziesz mógł zawsze obecnymi wyższymi energiami. kładę kciuki na punkcie akupresurowym Następnie proszę chorego. jakby ogarnął ją skurcz. woli i emocji oraz pierwiastków wiania w imię Chrystusa i uniwersalnych sił światła. Uzyskasz informacje na temat rów. energii wytryskuje z punktu w stopie albo że wchodzi weń mały energetyczny wir." aktywności i receptywności obecnych w psychice Jeśli nie poczuwasz się do związku z Chrystusem. zlokalizowany jest mniej więcej pośrodku stopy (W tym momencie możesz przeprowadzić analizę (patrz: rysunek 22-2). Może być działa jak laser. głębokie fizycznego. Następnie uciszam umysł. Dowiesz się również. Wszystkie te informacje pomogą oddechy przez nos. funkcjonuje na obszarach zarządzanych przez Bogiem. odcinając zanieczyszczenia odłożone zbyt twarda i w ogóle nie poddać się naciskowi palca. według opisu z pacjencie. Następnie można przeprowadzić szybką kryształ górski w prawą. by wyregulować trzy systemy rozdziału dziesiątego). dotykając punktów domieszką żelaza na drugim albo pierwszym re-fleksologicznych na stopach i wyczuwając stan czakramie. W tym celu wprowadzać energię konkretnie do tych punktów. w jaki funkcjonuje na co dzień. a duży pacjenta. poszczególne czakramy. a potem powtórzenie tego z ciałem duży różowy kwarc w lewą dłoń pacjenta. na jakieś cztery centymetry i długi na osiem. wkładam do korony. Połączenie systemów nie zrównoważonych punktów akupunkturowych. na głos albo w milczeniu. zgodnie z systemem refleksologii stóp. prawdy i uzdra- nowagi rozumu. szeroki głównych organów ciała i kręgosłupa. energetycznych uzdrowiciela. Skóra stopy może wyciągnąć tyle energii. jak naciś-niesz ją wychodzi bardzo silny promień białego światła. w jaki sposób pacjent użyj połączenia. by być kanałem dla miłości. tak by powietrze ocierało się o pacjentowi uzyskać głębsze zrozumienie samego podniebienie miękkie.

* =5 0 JA S» 3 > S . C S £ t £ ste .230 Dłonie pełne światła < - < s s J= Ł) 2 S. . Rysunek 22-2: Główne punkty refleksologiczne stóp .

Na przykład. by duchowy nauczyciel kierował twoimi gię do osłabionego systemu w możliwie najbardziej dłońmi. Ponieważ nie jest to pacjenta. znajdowały podskoczy jak oparzony. Mary uskarżała w czterech dolnych warstwach aury się na ból w tej części ciała. polega na oczyszczeniu dzięki pozyskanym drogą channelingu informacjom aury pacjenta przez usunięcie aurycznych śmieci. Najlepiej jest wprowadzać pozwalasz przepuścić przez swoje pole różne energię w jak najbardziej naturalny sposób. który trwał kilka pacjenta tygodni. W pierwszym przypadku ruchy dłoni są naturalny sposób. który zapewne obszary ciemnoczerwone i brązowawe. gdyż zawierają w manipulację polem pacjenta. W chan-nelingu wnież aurę energią. kiedy lepiej zaznajomisz się z kolejnymi zniekształcony: z jego górnej lewej części wystawał fazami uzdrawiania. splocie słonecznym naprawić zamieszanie. Energię intensywność określa zazwyczaj przewodnik. lecz także nauczył „Wyczesywanie". tak jak przy pompowaniu balonu.Uzdrawianie pełnospektralne 231 służącego pozyskiwaniu informacji. tak by nie przeszkodzić jest znikoma. widoczne jako energetyczny wstrząs u pacjenta. gdzie jest dłonie na stopach pacjenta. W drugim są one zarazem najbardziej potrzebna. jeśli twoje dłonie wyczesywania (rysunek 22-3). Dzięki temu ciało energetyczne ogólne i mogą się rozpocząć. Drugim pierwszy czakram i dwa czakramy mniejsze w sposobem jest pozwolenie przewodnikom na stopach. Proces uzdrawiania. miała również w życiu osobistym problemy z nawiązaniem pełnego kontaktu A. Czakram splotu słonecznego był czasem. Zniekształcenie to rozciągało się na piątą i siódmą warstwę pola. na umożliwienie takiej energetycznej przerwy. technika opracowana przez Mary. Bloki. skuteczność takiego posunięcia od uzdrowiciela. W obu przypadkach sobie niższe fizyczne wibracje. Wymaga to najwyższego skupienia uwagi naturalny przepływ. będziesz mógł wprowadzać niewielki wir podobny do puszczonej sprężyny. Często przewodnik wyciąga dłoń poza dłoń miejsce. przerwy w miarę potrzeb. Z i ramionach. Z drugiej strony. W pierwszym zaczynając od stóp. jak kontaktować się z ludźmi. Dokonało się to Wielebną Rosalyn Bruyere. Te ziemskie energie są zawsze potrzebne częściowe wejście w twoje pole i bezpośrednią przy uzdrawianiu ciała fizycznego. Wtłaczasz zatem ener- pozwól. Za chwilę pokażemy. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszczenie aury z ludźmi. ponieważ działająca jako przekaźnik utrzymuje tylko łączność z normalnie człowiek pobiera energię z ziemi poprzez białym światłem albo światłem Chrystusa. przyćmione i nie Przedwczesne zabranie dłoni spowoduje zrównoważone (rysunek 22-4). Konfigurację taką wiąże się zazwyczaj 3. wyraźnie przekazać to przewodnikowi i dać mu czas Kiedy Mary przyszła do mnie po raz pierwszy. na temat dziecięcych doświadczeń Mary. jeśli bardzo skomplikowane i delikatne. Wykonuje się to przewodnikom wykorzystać więcej energii twojego wprowadzając energię do ciała krok po kroku. Barwy te i ich równowagę i zdrowie w całym systemie. Osoba wtłacza się do ciała poczynając od stóp. która Wyczesywanie napełnia ró- . zanim zacznie zajmować się obszarem uzdrowiciela i wchodzi bezpośrednio w ciało pierwotnego zainteresowania. i zazwyczaj zaczniesz od miejsca. tworzy to poziomy albo wibracje światła. musisz bardzo sesji. Spójrzcie na schemat kolejności przewodnikom. naładował i zharmonizował jej pole energii. Musisz wtedy cofnąć się i się w kolanach. kiedy tylko położysz pobiera energię i wykorzystuje ją tam. zmęczą się przy uzdrawianiu na piątym poziomie jak aura pewnej pacjentki zmieniała się w trakcie aury i będziesz chciał odpocząć. nie tylko zrównoważył. które spowodowałeś. wykonywane na wyższych poziomach pola (5-7 ciało energetyczne może posłać energię w inne warstwa). rejonie miednicy. jej pole było zatkane. Regulacja przepływu energii z przepukliną rozworu przełykowego. dla uzdrawiania jako takiego pozwalasz i generalnie równoważy ją. pola na dwa główne sposoby. na które uskarża się pacjent.

ładując i generalnie równoważąc pole energetyczne pacjentki. Rysunek 22-3: Schemat oczyszczania aury Stań teraz na prawo od pacjentki. aż wszystkie będą otwarte. tak jakbyś ty był uzdrowicielem.232 Dłonie pełne światła ca z tej pozycji aktywizuje całe pole. Zauważ. będziesz czuł. Pamiętaj. będziesz wyczuwał zmiany w przepływie energii. jak przepływa ci przez dłonie. Rysunek 22-6 pokazuje energię łączącą się z głównym pionowym strumieniem energii uzdrowiciela poprzez czakramy. gdyż pola są mądrzejsze od twojego prostolinijnego umysłu. Usiądź z dłońmi położonymi na stopach pacjentki. zaszkodzisz raczej. że aura Mary pokazana na rysunku 22-5 jest już o wiele czystsza niż na początku (rysunek 22-4). Jeśli taka jest sytuacja. wpływającą do czakramu serca i wypływającą przez dłonie i ręce uzdrowiciela do pola pacjentki. niż pomożesz. Jeśli jesteś wrażliwy na takie doznania. Jeśli skupisz się na barwie. Jeśli jeden z twoich czakramów jest zablokowany. Oznacza to. że ogólne pole zostało zrównoważone i możesz przejść do następnej pozycji. doskwierające jej psychologiczne i fizyczne utrzymując połączenie. pole pacjentki będzie po prostu wchłaniało te częstotliwości. pozwól jej płynąć automatycznie. W tym momencie znajduje się ona w ogólnych obszarach ciał aurycznych. Połóż teraz prawą dłoń na problemy. żeby blokowała swoje pole energii i w efekcie stworzyła zawsze przynajmniej jedna dłoń dotykała jej ciała. Po kilku minutach intensywność przepływu zmniejszy się i energia popłynie równomiernie obiema stronami ciała. oczyszczając. będziesz miał kłopoty z przekazywaniem tego koloru albo częstotliwości światła. aż ogólne pole zostanie oczyszczone i zrównoważone (rysunek 22-5). Nie próbuj kontrolować barwy. Może to powodować uczucie ciepła albo łaskotania lub uczucie powolnych. powtarzaj ćwiczenia otwierające czakramy. Po- tem zmieni się częstotliwość pulsacji. którą przekazujesz. Przejdźmy teraz przez kolejne etapy uzdra- wiania. Podczas gdy energia płynie. podeszwie lewej stopy pacjentki. Czasem więcej energii będzie płynęło jedną stroną ciała. Dopóki twoje czakramy są czyste i mogą przyswajać wszystkie kolory z Powszechnego Pola Energii. którą on transmituje. To tak jakby wytrys-kiwała z nich fontanna. Energia płyną- . które są mu potrzebne. a także kierunek przepływu albo obszar pola pacjentki. rytmicznych pulsacji. który wypełnia płynąca energia.

Uzdrawianie pełnospektralne 233 ciemnoczerwony rozdarcie w czakramie splotu słonecznego ciemnoszarozielony bloki energii o szarozielony Rysunek 22-5: Równoważenie prawej i lewej strony ciała i wtłaczanie energii w stopy .

Pokazuje to rysunek i skoncentrowany w jednej części nogi. a pole rozjaśnia się. gdy zanieczyszczenia z tego obszaru. będzie się oczyszczać. Z początku przepływ może drugiego czakramu (rysunek 22-10). tak jak lewa strona. Pozwól. szcze- . od stawu do stawu. a ona sama wejdzie w Przepuść energię z prawej dłoni przez nogę pacjentki odmienny stan świadomości. Napełnij prawą stopę energią. Przejdź od biodra do do swojej lewej dłoni. Kiedy noga 22-7. Gdy wyczesu-jesz przepływ energii może być słaby. prawym udzie i biodrze znikają. przepływ pomiędzy Potem część ciemności po lewej stronie splotu twoimi dłońmi wzmocni się ponownie. prawa strona (rysunek 22-9). procedurę. Z początku kolana (rysunek 22-8). potem. ciemne obłoki w strumienie nabiorą war-tkości. by energia przepłynęła z twojej prawej zostanie już napełniona. Pracuj dalej nad dłonie do prawej stopy i kostki i powtórz tę samą nogami. Przesuń teraz słonecznego zaczyna się oczyszczać. Wraz z uczyniłeś to ze stopą lewą. Gdy stopa napełni się energią. od kolana do biodra. stanie się silniejszy. przejdź do prawej kostki i ręki do lewej poprzez stopę pacjentki. Prawą dłoń połóż teraz na twoim przesuwaniem się ku górze aura pacjentki lewej kostce pacjentki. a lewą na jej lewym kolanie.234 Dłonie pełne światła \i Wszystkie kolory Rysunek 22-7: Przepływ energii podczas oczyszczania biopola pacjenta a lewą dłoń na jej lewej kostce. Teraz aura pac- być dość słaby jentki w rejonie miednicy oczyszcza się.

&» \» Ma\\f*^ Rysunek 22.»#> y. 8: Oczyszczanie aury pomiędzy kostką a stawem kolanowym Prawe biodro zaczyna się oczyszczać Prawa noga oczyszczona .Uzdrawianie pełnospektralne 235 '"W "•$%.

oczyszczone . **>' Rysunek 22-9: Oczyszczanie aury pomiędzy kolanem a stawem biodrowym ."$ "V '%.236 Dłonie pełne światła H x t Obie nogi k ą.

Uzdrawianie pelnospektralne 237 v». ■ .\. 4 % $ -i **% •as? 1 %\^ \\^A $v Splot słoneczny czystszy Dragi czakcun oczyszcza s|f jar* Rysunek 22-10: Oczyszczanie aury pomiędzy stawem biodrowym a drugim czakramem %J &* .

..238 Dłonie pełne światła Rysunek 22-11: Oczyszczanie aury pomiędzy drugim a trzecim czakramem Trzeci czakram czystszy Rozdarcie w trzecim czakramie nie jńaprawione H .-----.*? ... ..

W tym momencie. Kiedy dojdziesz do piątego Gdy drugi czakram zostanie już dokładnie czakramu. że ty i pacjent znaleźliście się keterycznego uświęconego".Uzdrawianie pełnospektralne 239 golnie tam. a lewą do ją na gardle. kładąc lewą dłoń na górnym czakramie. Zrównoważ pole energetyczne Mary po czakramom. Oznacza to obie wzdłuż ciała. że jakby w lustrzanym odbiciu. ponieważ jmowało co najmniej godzinę. żeby zaczęła oddychać. Nie spodziewaj się. Jeśli masz pozytywne zmiany w aurze. do czasu. Pacjentka pośrodku drugiego czakramu. Odczuwa swoją samotność. Po wielu godzinach zajmując się czakramami zaczniesz uwalniać praktyki zaczniesz postrzegać wyższe warstwy pola materiał emocjonalny. W przypadku Mary usiądź za głową pacjentki i połóż dłonie na jej musiałbyś poświęcić najwięcej czasu właśnie tym ramionach. naładowany i zrównoważony. wyniku uwolnienia uczuć drugi i trzeci czakram Zmiany w przepływie energii będą sygnalizowały otwierają się i oczyszczają jeszcze bardziej. Robi to rozdziału. Możesz prowadzenie kompletnego zabiegu wyczesywa- . a prawą na dolnym. piątego i szóstego przesuwaj się dalej równomiernie po obu stronach ciała. Intensywność się. powolny. przesuń uzdrowiciel podkłada im dłoń pod szyję. zaraz nad kością zaczyna rozumieć ich związek i znowu płacze. pacjent aurycznego i rozpoczniesz pracę nad ich regulacją. Potem uczucia. a także obie strony ciała. Ty też Wszystkich nowych uczniów proszę o prze- ją czujesz. po czym zamknij siódmy poziom. pamiętaj. ponieważ są one najmocniej prawej i po lewej stronie. Z początku się on dostosowywał do twojego. to uzdrawianie. Oznacza to. a Rysunek 22-12 pokazuje. Potem powoli przesuń zablokowane. poczujesz głębszą łączność z pacjentem. zamiast kłaść prawą dłoń do drugiego czakramu. spowolnij rytm nowym miejscu. przez cały czas prawą dłoń na trzecim czakramie. przepływ energii będzie z początku oddechu i przenieś świadomość na wyższy poziom. Po zakończeniu pracy z czakramami trzeciego (rysunek 22-11). Czakramy Mary oczyszczają między polem twoim a pacjentki. jeśli jesteś czwartym. Zanim przesuniesz dłonie do nowej jest rozdarcie. W łonową. że wyczesywanie następnie powoli opadnie i energia zatrzyma się albo oczyściło cztery dolne poziomy jej pola. jeszcze uczniem. aż do skroni. opisanego w punkcie szóstym. nie będzie płynęła bardzo wolno. zanim nawiązane zostanie połączenie Dalej wtłaczaj energię. tak jak podczas gdy jej drugi i trzeci czakram uaktywniają opisano to w punkcie ósmym w dalszej części się. tam gdzie umiejscowione fale ciepła. Kiedy oczyścisz już ten obszar. że większość pacjentów woli. Działanie takie wykonanie powyższych czynności będzie ci za- może być w tym momencie konieczne. Przeprowadź czakramów. Oznacza to. a ona sama staje się spokojna i wyciszona. Gdy tylko to nastąpi. czy energia płynie czwartego. gdzie trzymasz ręce. a lewą na wtłaczając energię. Przepływająca Czakram ten będzie wymagał szczególnej uwagi na energia będzie wywoływała uczucie łaskotania albo piątym i siódmym poziomie. połóż dłonie wzdłuż szyi. możesz zacząć postrzegać warstwy jeszcze wyższe i Mary próbuje właśnie wstrzymać uczucia. Podziel się nimi z nią. że naprawiło jednak rozdarcia w trzecim czakramie. Wykonuj wszystko po obu stronach ciała. W tej pozycji twoja widzieć albo czuć dziecięce przeżycia Mary związane prawa dłoń znajduje się na biodrze pacjentki. i zaczyna płakać. przejdź do uzdrawiania na szóstym Gdy zaczniesz wtłaczać energię bezpośrednio do poziomie. przepływu wzmocni się potem i osiągnie szczyt. by zatrzymać jak opisano to w punktach czwartym i piątym. W celu oczyszczenia czakramów pozycji. upewnij się zawsze. gdy oczyszczony. strony każdej nogi. tak będzie próbował wstrzymać oddech. bowiem będzie staniesz się bardziej skuteczny. że oddychacie w tym samym jak opisano to w punkcie „Zamykanie poziomu rytmie. Gdy położysz dłonie w problemy z płynącymi uczuciami. nadszedł czas na przesunięcie rąk. a lewa z jej samotnością. W takim przypadku będziesz robił cokolwiek więcej ponad to. aż możesz regulować oddech pacjenta. Przekonujesz ją. tak Może się okazać. pracować nad warstwami ósmą i dziewiątą.

240 Dłonie pełne światła nia. ponieważ znajdziesz się w zabiegu. choć twoje dłonie mogą być odpowiednio wcześnie. wpraw ciało w wibracje. a potem łączycie się po prostu z W tej fazie uzdrawiania używasz zapewne Powszechnym Polem Energii i pozwalacie jej płynąć więcej energii z dolnych czakramów niż z górnych. Skieruj energię. W przypadku pacjentów z chorym sercem częstotliwości poprzez regulację oddechu i należy przeprowadzić wyczesywanie wsteczne. że jesteście chcesz. kiedy się zatrzymać i zakończyć Później będziesz już mógł przytrzymywać pewne zabieg. Najprawdopodobniej by „odczytać" psychikę pacjentki i porozmawiać z im dłużej będziesz w nim przebywał. żeby twoje stopy były bardzo szybko. (Twoim pobierające energię. również koncentrować się na powiększaniu swojego Jeśli chodzi o Mary. Pamiętaj. tym wyżej nią. Możecie budzących wątpliwości. szy poziom energetyczny bardzo pomocne są System pacjentki przyjmie energię i auto- ćwiczenia otwierające czakramy z poprzedniego matycznie skieruje ją tam. poprzez dłonie do ciała pacjentki. wyciągnąć energię z czakramu serca. Nie dacie rady wypromieniować dobrze zakorzenione w podłodze. możecie ją tylko przekazywać. ponieważ jest Trzymaj lekko napięte dłonie na ciele pacjentki. szczególnie jeśli utrzymasz dobrą się i zaczynają dzielić swoimi osobistymi koncentrację i równy oddech. co należy w ten sposób nie nadejdzie. tak by nie przeoczyli nic. (tak jakbyście wkładali wtyczkę do gniazdka). Jeśli temat wyczesywania. kiedy staną się bieglej si we podanymi wyżej. gdzie jest najbardziej rozdziału. pozostanie w synchronicznym połączeniu z polami Podczas oczyszczania obszarów drugiego. rozpoczniesz go na wyższym na stopach. bo inaczej przepływ energii będzie połączenie z PPE. by nawiązane zostało wygodnej pozycji. odmiennym stanie świadomości. wprowadziło Mary w stan głębokiego relaksu. by korzenie rozprzestrzeniające się w głąb ziemi i uzdrawiać. żeby wspomóc pracę na poziomach piątym i siódmym. Głębsze porozumienie zostaje oddychania są długie wdechy i wydechy. że zbliża się wyższa częstotliwość. Cztery Poczekaj nieco. zmęczycie się poprzez stopy. żeby twoje czakramy pompowały więcej przekaźnikami energii. Najlepszym sposobem przeżyciami. Zwizualizuj odpowiedniej ilości energii z własnego pola. Oznacza to. Uzdrowiciel może również kontynuować ocierając powietrze o podniebienie miękkie. jak to widać na rysunku 22-12. jej aura oczyściła się i jest pola aurycznego. postępuj zgodnie ze wskazówkami oczyścić. zużytą energią. trzeciego i energii wokół siebie. uzdrowiciel może wykorzystać cenny czas. energii. pacjencie. W tym momencie pacjenci zazwyczaj otwierają zajdziesz. oddzielone nawiązane. Będą wiedzieli. utrudniony. Najistotniejszą kwestią jest dużo jaśniejsza. nie będą dostrajania. Później.) W podniesieniu wibracji na wyż. Przerwa w przepływie energii czwartego czakramu emocjonalne wyładowanie może oznaczać. zaczniesz stopniowo wyczuwać zmiany już potrzebowali oczyszczać wszystkich czakramów. a nie jej źródłem. w częstotliwości energii przepływającej przez ciebie. Jeśli przygotujesz się do zabiegu potrzebna. Jeśli pierwsze poziomy pola są na tyle czyste. W trakcie trwania tyłu głowy. Na przykład. tak jak w skanowanie ciała w poszukiwaniu rejonów ćwiczeniach z rozdziału osiemnastego. energia płynie już wzdłuż kręgosłupa do poziomie energii i częstotliwości. Pamiętaj też o przyjęciu podniesienie poziomu wibracji. Jeśli Duża ilość energii dociera do ciebie również z ziemi nie będziecie leczyć w ten sposób. Pamiętajcie. W miarę coraz lepszego wprowadzaniu energii i postrzeganiu pola. Takie działanie karmi i ładuje zadaniem przy przekazywaniu energii jest tylko dolne ciała energetyczne. gdy tylko uzdrowiciel położy dłonie na bardzo krótką przerwą. Oddycha się przez nos. poziomu energii. czyli koncentracji. on zazwyczaj zapchany ciemną. W przypadku innego . W trakcie wyczesywania i zabiegu będziesz powoli podnosił się na coraz to przygotowywania pacjentki do dalszej części wyższe poziomy. tak jak w ćwiczeniu że podnosicie swoje wibracje do wymaganego z rozdziału dwudziestego pierwszego (wibrowanie). którą odbierasz wszystkimi swoimi Teraz chciałabym dodać jeszcze kilka uwag na czakramami.

Uzdrawianie pełnospektralne 241 O- •<^v 4b >^- % ^ <'V* •*»%. trzecim czafeśamie Jp wciąż obeciur ■-«£3h^- . 'w*v' *3: Rysunek 22-12: Oczyszczanie aury pomiędzy trzecim a czwartym czakramem Trzeci i czwarty czakram oczyszczone 5 Rozdarcie w.

żeby położył się na brzuchu. Kiedy przekazujesz energię bezpośrednio do Teraz umieść sklepione dłonie nad drugim wybranego miejsca. Naładuj B. ponieważ żebyś nie zerwał energetycznego połączenia. musisz takiego oczyszczania. Zacznij następnie dwie rzeczy: wtłoczyć energię do interesującego cię przesuwać się w górę wzdłuż kręgosłupa. Jest niebieski strumień podobny do lasera. Spoczywa na nich ostatni kręg energii. aż C. energię przez czakram korony na czubku głowy. Oczyszczanie kręgosłupa czakram. a szczasz kręgosłup i wypychasz całą unieruchomioną kręgosłup oczyści się sam w trakcie wyczesywania. przez W trakcie wyczesywania zorientujesz się za które przechodzą nerwy) w kości krzyżowej (jest to pomocą postrzegania ponadzmysłowego. jeśli nie ma konkretnego problemu z kręgosłupem.B. ogólnie rzecz biorąc. Przesyłaj (Pozwól. zacznij przesuwać dłonie w górę wzdłuż kręgosłupa. Za pomocą kciuków masuj forameny (niewielkie otwory. z wierzchołkiem czakramow. ponieważ w trakcie tego zabiegu pacjent nie C. pożyteczne. martwej energii z określonych obszarów. a kość ogonowa odchodzi w dół od przynajmniej oczyścić kręgosłup aż do serca. jak wygląda ta część ciała. Drugim — wypchnięcie albo wybranie odpowiadającą czerwonopomarańczowej barwie. Najlepiej jest masować prawym wyciągnąć nieruchomy śluz auryczny za pomocą kciukiem w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek dłoni. co energię poprzez dłonie do czakramu.242 Dłonie pełne światła pacjenta sytuacja mogłaby być gorsza. główny strumień energii zostanie oczyszczony. pacjenta Rozmasuj obszar kości krzyżowej. masując kciukami obie strony unieruchomioną energię i/lub bezpośrednio każdego kręgu. a lewym w prawo. Możesz zrobić czerwonopomarań-czową energię. Zajrzyj do atlasu anatomicznego. gdzie znajdują się rejonami ciała fizycznego będziesz zaraz pracował. Opis techniki podajemy w rozdziale dwudziestym trzecim dotyczącym leczenia kolorami. Pamiętaj. dołki). Po pewnym okresie praktyki powinieneś lędźwiowy. poproś Możesz lekko poklepać czwarty i piąty czakram. rejonie otworów kości krzyżowej. Przekaż czerwonopomarańczową pełnym wyczesaniu aż do szóstego czak-ramu. zegara). miał swobodę ruchów. Niech W tym momencie można przeprowadzić światło wypływające z twoich dłoni zamieni się w oczyszczanie kręgosłupa (patrz: rysunek 22-13). a zamiast tego od razu przystąpisz do wycelowanym w dół. powoli wymagałoby dalszego oczyszczania pola w zataczając jednocześnie dłońmi w prawo. By to zrobić. z prawej obszaru. stół z wgłębieniem na twarz albo otworem na nos. Musisz usiąść tak. nie będziesz wiesz. Aby dokonać oczyszczenia kręgosłupa. Są to trzy kości już zapewne potrzebował oczyszczać wszystkich złączone w kształcie trójkąta. Za pomocą błękitnego światła lasera oczy- ponieważ inne rzeczy są zazwyczaj ważniejsze. Zataczaj kciukami niewielkie koła w następnie skoncentrować się na wybranym obszarze. ono. pacjenta. możesz trzymać dłonie rozłączone. zgodnie z miejscach silnych zaburzeń. Umieszczając je po obu stronach . Technikę tę przekazał mi częściowo mój nauczyciel Powtórz całą sekwencję przynajmniej trzy razy. nawet po czakramem. nad którymi obszar pomiędzy pośladkami. kiedy oczyszcza główny pionowy strumień energii. Pierwszym jest oczyszczenie umieć utrzymywać częstotliwość energii kręgosłupa. a wierzchołka. by kierowała tobą intuicja). Istnieją dwa sposoby ruchem wskazówek zegara. Jednak zaczniesz przesuwać ręce. Gdy będzie już naładowany. Musisz mieć żeby pomóc im się otworzyć. z pięcioma otworami na bezpośredniej pracy nad skupiskami unieruchomionej każdym boku. byś w ramach godzinnej sesji nie wykonuję go często. jeśli nie Gdy staniesz się bardziej zaawansowany. Oczyszczanie wybranych obszarów aury powinien leżeć z głową przekrzywioną na bok. by naenergetyzować go i poruszyć strony ciała pacjenta.

kiedy indziej lepiej będzie wnętrza ciała. (Techniki pchania.) W niektórych dostarczać energię jak promień światła głęboko do wypadkach jest to słuszne. by ją od ciebie zabrali. Obie techniki dostarczają zależności od potrzeb i przekażą odpowiednią energię bezpośrednio w blok i głęboko w aurę. którą 22-14 pokazuje oba warianty ułożenia dłoni. Jeśli używają tej techniki do rozpraszania więc dobry sposób wypełniania czakramów. Palce należy lekko wygiąć. żeby łączysz dłonie. Przewodnicy pokierują tobą w użyć dłoni złączonych. i odwrócą kierunek przepływu. Kiedy przesyłają. pomiędzy palcami nie może przewodnikom. że dzięki tej technice możesz podawaliśmy w rozdziale siódmym. Rysunek bloków. skrzyżuj kciuki i umieść dłonie wyssać blok z ciała. a ciągnąc lewą (lub vice versa). energii. to szybko zmienią częstotliwość. ciągnięcia i zatrzymywania Przekonasz się. by przeniosła się w inny obszar. .Uzdrawianie pełnospektralne 243 Czerwonopomarańczowe światło wpływa do drugiego czakramu Ostry promień błękitnego światła oczyszcza kręgosłup Rysunek 22-13: Oczyszczanie kręgosłupa (obraz diagnostyczny) bloku (od góry i od dołu lub po bokach) i pchając być wolnej przestrzeni. jest to energię. w który się do ruchu energii na zewnątrz. żeby zwiększyć przepływ zmusić energię. Pozwól dłoniom przystosować wierzchami w górę nad obszarem. prawą ręką. możesz Wpraw dłonie w wibracje. Możesz podnieść przekazujesz energię. Dłonie powinny ściśle do siebie dłoń z martwą energią orgonową i pozwolić przylegać.

Nigdy nie pacjenta. że twoje używaj kryształów powyżej poziomu keteryczne-go eteryczne palce stają się coraz dłuższe. by sprawdzić. tnie i zbiera energię. dwudziesty czwarty). Kryształ jest bardzo potężnym czy pracować na poziomie eterycznym (piątym) czy narzędziem przy tego typu pracy. czy za pomocą kryształowego czerpaka.244 Dłonie pełne światła Rysunek 22-14: Wtłaczanie energii w głąb pola aurycznego Innym sposobem jest użycie twoich eterycznych Użycie kryształu nie zawsze jest wskazane. który chwyta czakramy albo organy potrzebują restrukturyzacji na energię i wyciąga ją na zewnątrz (patrz: rozdział poziomach uświęconych. aura jest bardzo brudna. zamieniając jakimkolwiek obszarze ciała). trudno jest w ogóle dostrzec poziom eteryczny uświęcony. czekając aż przewodnicy wszystko należało zrobić już wcześniej (na rozjaśnią ją. można wykonać. trzymając w dłoni. Czasem gdy przewodnicy zamienili ją w białe światło. ponieważ mogłyby zaszkodzić eteryczne części palców wydłużają się i penetrują wykonanej pracy. Przewodnicy zadecydują. dłoni do wyciągnięcia zablokowanej energii z pola Niektórzy ludzie są na to zbyt wrażliwi. W przypadku Mary w białe światło. aury. Zagrab nimi energię i wybierz ją z kryształów powyżej poziomów uświęconych. W trakcie tej pracy uzdrowiciel może prze- Możesz również wyciągać zablokowaną energię skanować warstwy auryczne. Pacjent nie powinien potrzebować ciało pacjenta. ponieważ działa keterycznym (siódmym). W ten sposób unikniesz zaśmiecenia kryształy nie zostały użyte w ogóle. to znaczy naener-getyzują. swojego pokoju martwą energią. dopiero gdy pierwsze cztery którą ty następnie wyciągasz. pozwalając. . by warstwy będą już dobrze oczyszczone. W tym celu wyobraź sobie. Pracę na tych poziomach jak laser: wchodzi do środka. albo że uświęconego.

twoje dłonie zostały nakierowane na ten obszar jego ciała. by powietrze conym (siódma warstwa). Wciągnij ponownie i skup wrzeszczeć z bólu po około dwóch sekundach świadomość na trzecim oku. podczas gdy błękit wykonywania zabiegu (moje dłonie nie dotykały jego zmienia się w fiolet. które wywołałam na poziomach 1. by pomocą „czucia". twoje ramiona i ręce niczym peleryna. jak otaczają i 4. zabierz je. Z począ- Wypuść czerwonopomarańczowe powietrze. Dwukrotnie nabierz czerwonego jest przez większość czasu pasywny. zabieranie kryształów nie jest przenikające twoje i tryskające z nich światło. proponuję. Ponownie weź oddech i pozwól. podnosząc się do korony i ponad zaszywanie i używając opisanych powyżej technik czubek własnej głowy. Wciągnij błękitne zdejmując kryształów z ciała pacjenta. powietrza. wodników w głąb swojego pola. przenieś się do czakramu gardła. zmieniając je nieco. Niech wspaniała uzdrawiająca w twoje pole w celu wykonania pracy energia wytrysku) e w miłości z twoich dłoni. wyleczyłam duże czerwone pozwól przewodnikom na wejście w twoje pole przez podrażnienie. oczyszczających. by będzie musiał tylko położyć dłonie na dwóch umożliwiło przewodnikom wejście w twoje pole. Patrz. i rozluźnić je. pozwól niewielkie rozdarcie w siódmej warstwie. Na- . a uzdrowiciel czerwienią. Nigdy nie bój się kłaść z miłością dłoni na drugim Jeśli masz problemy z wpuszczaniem prze. Wypuść je. że twoje pole staje się o wiele poziomie eterycznym uświęconym (piąta warstwa) w pełniejsze. dokonują się tam poważne operacje. że dzieje się tak dlatego. podczas chory musi częściowo opuścić ciało. Nabierz razie może doznać wielkiego bólu i praca nie zielonego powietrza. Uzdrawianie poziomu eterycznego jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu. miejscach ciała pacjenta. Może to być gdzie D. Pozwól. który wymaga leczenia. że należy bierz czerwonopomarańczowego powietrza. uzdrowiciel musi odsunąć zmieniło barwę na żółtą. Ćwiczenie pozwalające przewodnikom na wejście indziej. Przy drugim wdechu przenieś Wprawiając się w uzdrawianiu na poziomie świadomość do drugiego czakramu i pozwól eterycznym uświęconym. żebyś wykonał następujące ćwiczenie. podczas gdy ty przechodzisz od pacjenta wszystkie kryształy. Przyzwyczaj się do tego uczucia. Od tego momentu do swojego pierwszego czakramu. że Rozluźnij się. niż myślisz). (Możesz to zrobić 4. w przeciwnym gdy ty przechodzisz do czakramu serca. zaczęłam dostrzegać. je. zrób to. dokończyłam wypuść białe. Jeśli poziom eteryczny uświęcony działa w przestrzeni masz ochotę położyć dłonie na jakiejś części swojego negatywowej i nie jest połączony z ciałem za ciała. Sądzę. Zaczął on powietrze. wypuść je. Przechodząc przez koronę. konieczne. tak jak w rycznego) ćwiczeniu z rozdziału dwudziestego pierwszego (wizualizacja).) Najpierw uświęconego (piątej warstwy pola au- musisz jednak naładować swoje pole. Szybko zabrałam kryształy. powietrze. 3 tylny aspekt czakramu gardła. jako że w wyobraźni do trzeciego czakramu.Uzdrawianie pelnospektralne 245 Jeśli przewodnicy postanowią. jak wiruje wszystkim zajmują się przewodnicy. Kiedyś próbowałam zaszyć zielone. Jeśli przewodnicy postanowią wykonać pracę na Po naładowaniu i zrównoważeniu pola powtórz poziomie eterycznym uświęconym. uzdrowiciel powyższe ćwiczenie. Poczujesz. Ponownie wciągnij zostanie wykonana. Jeśli przewodnicy zdecydują się na pracę na Możesz poczuć. 2. że kolorowi zmienić się na czerwonopomarańczo-wy. Wróć czakramach. (Potem pomóż pacjentowi. wypuść je. Nabierz fioletowego powietrza i ciała). Wciągnij żółte uniemożliwiają one pacjentowi opuszczenie ciała. człowieku. nie zieleni zamienić się w błękit. zazwyczaj na dwóch Jeśli trzymasz na kimś dłonie. Ponownie zrób wdech i Przy pracy na poziomie keterycznym uświęconym pozwól powietrzu zmienić barwę na zieloną. Możesz zauważyć ręce przewodnika tej fazie zabiegu. Skoncentruj się na drugim czakramie. Wypuść wykonać pracę na poziomie keterycznym uświę.

delikatnymi ruchami dłoni i uzdrawiających i nasze obserwacje zawsze się palców. negatywowej wszystkie obszary. swoją zdrową postać na planie fizycznym. strzykawek itd. podczas gdy przewodnicy wykonują chirurdzy — skalpeli. dopóki przestrzeni negatywowej. zdrapują ją. wymaga wielkiej cierpliwości. Pole puste. uzdrowiciel nie może pod operację. które powinny być Wypłynęła częściowo z ciała i teraz odpoczywa. czy odnowić ją na piątym poziomie. Trwa to dość długo. a wszystkie linie auryczne uświęconym. a te. a nowe i stare pola rozdziale siódmym. zacisków. który nazywam sięgały przez moje eteryczne dłonie i wykonywały chirurgią duchową. (Czasem kręgowe były odmładzane i następnie zaszywane. moje dłonie warstwie aury. Powoli zabieram lewą przeprowadziłyśmy wspólnie wiele zabiegów dłoń i krok po kroku. istniejących w świecie fizycznym. którzy pracują na poziomie odzyskać zdrowie. W przestrzeni uzdrawiania w stanie całkowitego relaksu. a jasne ciemne. Gdy przewodnicy skończą. Jeśli w polu Poprosiłam dwóch jasnowidzących przyjaciół o aurycznym zostanie zaburzona jakaś forma. Od tego czasu górę ku drugiej. Przez jest do negatywu fotografii. lewej dłoni. igieł. żeby przewodników. Gdy kładziesz dłonie na jej trzecim i wydają się pustymi przestrzeniami zawartymi w tym czwartym czakra- kobaltowobłękitnym polu. co będzie pustą przestrzenią. większość czasu są one tak sparaliżowane. w którą głęboko w ciało pacjenta. dokonują sterylizacji robią przeszczepy i zaszywają wszystko z powrotem. żeby odzyskała nasze wrażenia są podobne. czasem nawet przez czterdzieści używają oni tych samych narzędzi co klasyczni pięć minut. Mary. wręcz się nudzę. Były. dłonie wprowadzali do ciała pacjenta.) Wreszcie dłoń spoczywająca na Spojrzałam na przyjaciółkę i zapytałam: „Widziałaś niższej części ciała pacjenta (zazwyczaj moja prawa to?" „Tak" odpowiedziała i opisała ten sam widok. Na tym poziomie wszyst. wyda się wam on całkowicie normalny. ma barwę ciemnego nad swoją przepukliną na poziomie eterycznym kobaltowego błękitu. Warstwa ta zdaje się istnieć w Dłonie uzdrowiciela nie oddalają się od ciała. Potem dłonie eteryczne ciało pacjenta powinno wrosnąć. Najwyraźniej Takie siedzenie. wycinają. są wypełnione. W trakcie tego rodzaju operacji. gdzie wszystkie ciemne ostatnie etapy wyczesywania Mary leżała na stole do obszary są jasne. Eteryczne dłonie Któregoś razu ujrzałam dużą strzykawkę spływającą uzdrowiciela zaczynają się wyłaniać i zlewać z jego po mojej ręce do ciała pacjenta. Całą Oto co najczęściej widzieliśmy: gdy delikatnie auryczną chirurgię należy więc wykonywać w piątej kładłam dłonie na ciele pacjenta. przyjmowaną energię. Za każdym wkładali w moje ręce rurki. którego nerwy fizycznymi dłońmi. które następnie poprzez razem gdy próbowałam. ręka) zostaje uwolniona i przewodnicy kierują ją w którego byłam świadkiem. Tną tkankę. które powinny być według auryczne kontynuuje leczenie wykorzystując nas wypełnione. i stopniowo zamykają nacięcie.246 Dłonie pełne światła tku trudno mi było w to uwierzyć. ponadzmysłowym przestrzeń negatywowa podobna Wróćmy do naszej pacjentki. Zresztą przez się powiększały. przez chirurgów na fizycznym ciele w szpitalu. nożyc. Mary jest gotowa do pracy ko. W moim postrzeganiu połączone. W tym czasie moje eteryczne dłonie bardzo żadnym pozorem poruszać dłońmi. tak jak opisano to w cięcie nie postanie zamknięte. swoją pracę. że wyobrażam sobie to wszystko. musiałam wielce się wysilić. Piąty poziom jest schematem wszystkich form Myślałam. ponieważ Kiedy znajdziecie się na tym poziomie rzeczywis- przypominały one bardzo operacje przeprowadzane tości. . Całą tę pracę wykonuje się na piątym poziomie Robię to przesuwając powoli dłoń przez czakramy. łączę uzdrowiony obszar warstwy eterycznej zgadzały. pola aurycznego. że Przeprowadzający operację przewodnicy poruszenie nimi byłoby bardzo trudne. uświęconej ze schematem części ciała wokół niego. eterycznym uświęconym (nazywam ich chirurgami). są puste. trzeba wzięcie udziału w kilku sesjach i sprawdzenie. Eteryczna chirurgia jest zatem eteryczne oddzielały się od fizycznych i zanurzały tworzeniem nowej negatywowej przestrzeni.

towo błękitna przestrzeń Przepona Przepuklina rozworu przełykowego przepony Rysunek 22-15: Uzdrawianie na poziomie eterycznym uświęconym — duchowa chirurgia . a.

unieruchomienie wnętrza ciała pacjentki — słyszysz je. ciemną energię na zewnątrz. jak jasnosłyszącym i jasnoczują-cym. nauczyłam się również lepiej spostrzec to w tym momencie. zanim . jak dłonie przewodnika wchodzą w ciało nawet. Kiedy już to doświadczenie i jakie nowe techniki uzdrawiania zrobisz. by trwało dalej. Jej połączenie z aurą pacjentki patrzeć w każdą warstwę aury. którzy również rozwinęli postrzeganie wykracza poza twoje normalne. pacjentki i rozluźnij połączenie lewej dłoni. Pacjentka może również uległo zmianie. schematu piątej warstwy. Jest to wyższy poziom Zostałeś uniesiony do stanu anielskiego spokoju. Należy więc przeprowadzić odbudowę warstwy ketery-cznej uświęconej. kierunek przepływu i umiejscowienie zabiegu. może nawet kilku postaci. fizycznym. bardzo delikatnie przewodnicy wtłoczona. uświęcone — psychiczne formy wirusów. a nawet ale wszystko wydaje ci się normalne. Oprócz poziomie piątym. widzisz albo ich. Widzisz. a pole energetyczne wokół okolicznościach. przewodnicy prześlizgują się przez twoje pole auryczne. twoje. Uczymy się. Dzięki nim wiele moich przekonań wyłaniają się na zewnątrz. Powoli. Z początku — tak by nie mogły one zregenerować się w ciele nie dowierzasz. lecz także pacjent kiedy wchodziły w głąb. ale i obecność za sobą. ale potem wydaje się to tak naturalne. Ufasz wiedzy. Usuwa on z pola pewne formy eteryczne poddając się swojej własnej kreatywnej sile. gdy pole auryczne zniekształcone jest na ufasz. wniknęły w ciało pacjenta. tym więcej będą mogli zrobić. poziomu. Przewodnicy reperują sprawach osobistych i pomóc sobie w związku z tym rozdarcie i łączą świeżo odtworzony schemat z resztą wszystkim. Gdy tak siedzisz. Im bardziej im Często. podobne do pacjentki poprzez twoje eteryczne dłonie. Nie wolno ci poruszać się w takich twoich wibracji wzrasta. a następnie podniesienie wibracji. jak głęboko twoje eteryczne dłonie pacjentem). nasion obiekty z krwi pacjenta chorego na białaczkę jak zaszywają przepuklinę przeponową. Jest to odwrócą kierunek przepływu i wyciągną uwolnioną uczucie znajome. tak by mogła czujesz. ponieważ przepływ jest bardzo twojego ciała powiększa się. twoje eteryczne dłonie nych. przewodnicy mogą poprosić cię o umieszczenie zaczynają spływać w dół i stajesz się świadom rąk w poprzek nad ciałem pacjenta. przepłynąć silna energia barwy lawendowej. Teraz wróci ci władza opisywać swoje doświadczenia. rozciągnij palce. Robi się to zazwyczaj. ponieważ nie tylko uzdrowiciel. co wynika z bycia jasnowidzącym. odbudowanie złotej aurycznej siatki W trakcie eterycznej chirurgii przewodnicy (siódma warstwa pola aurycznego) kontrolują częstotliwości kolorów. Uzdrawiamy się zaczynają wycofywać swoją energię. jak wygląda takie rozluźni się i będziesz mógł ją wycofać. Nie zauważyłeś tego. Potem czujesz. która przyjaciółmi. jak w prawej dłoni. Wyczuwasz czyjąś mocny i zaburzyłby pole nie tylko pacjentki. delikatnie wycofaj lewą dłoń. Ważne jest Od czasu do czasu spotykam się z moimi to. bakterii. Uzdrawianie na poziomie jednak kilka wskazówek dotyczących uzdrawiania na keterycznym uświęconym albo poziomie eterycznym uświęconym. że stan pacjenta poprawia się. Najpierw 5. że zwyczajnie pozwalasz. wąskie przekonania i ponadzmysłowe. Znajdujesz się w przestrzeni negatywowej. gdy wie. Działania te są bardzo efektywne. aby wesprzeć się wzajemnie w umożliwia uzdrawianie. Gdy odpowiednia ilość energii zostanie już Delikatnie. ale czujesz teraz. Częstotliwość srebrnej. zniekształcenie ma również miejsce wykonywania „normalnych" procedur operacyj. by rozluźnić jakiś blok. można rozwinąć na podstawie otrzymywanych Teraz zanurz prawą dłoń w czwartym czakramie informacji. na poziomie siódmym. Będziesz również nawzajem (każdy po kolei staje się zaskoczony. białe. żeby ją trochę rozruszać. w jednym przypadku. Możesz już zająć się pracą na poziomie siódmej warstwy. uzdrawiania. używający zapewne energii szóstego Zawarłeś pokój z wszechświatem. co się dzieje. a widzisz. przyjemne i niezwykle cudowne.248 Dłonie pełne światła mie (rysunek 22-15).

oznaczający zakażenie. nie udało im się. Uzyskawszy potwierdzenie. ale jakaś forma przewodnicy usuwają zazwyczaj jego siatkową zakażenia sutka. przez potężną siłę świetlną i mocną dawkę energii. Jej lekarze nie potrafili stwierdzić. w stanie zmienionej świadomości i jest w kontakcie chociaż do tego momentu sesji jakieś częstotliwości z ze swoimi przewodnikami. by cały czas pozostając jednak w stanie podwyższonej usunąć keteryczne pole organu. Odbiera on to często jako swobodne białym światłem.Uzdrawianie pełnospektralne 249 uzdrowiciel skupi się na pracy w szóstej warstwie. Także pozwala na to świadomość pacjenta. o czym może — choć nie szóstego poziomu musiały pojawić się musi — pamiętać. 22-17. kiedy powróci do ciała. Przestrzeń wewnątrz nitki o wielkiej wytrzymałości. Organ unosi się wrażliwości i skupienia. automatycznie. Przewodnicy zbliżają się do moje „widzenie". zwykle sprawy. Praca na siódmym poziomie różni się od pracy na poziomie piątym. Osiągnięcie siódmego następnie ponad ciało. By odbudować keteryczną siatkę organu. emitując dychać. Cały obszar ciała i pomagają mu osiągnąć stan głębokiej zostaje następnie wypełniony miękkim. Dłonie uzdrowiciela będą się poruszały. zapytałam pacjentkę. Próbowali przeprowadzić aspirację złotego światła. znajduje się w lewej piersi. Jest to możliwe tylko wtedy. nim organ zostanie osadzony ponownie. Kiedyś otrzymałam telefon od pacjentki. Nie zdaje sobie pokryty ochronnym bandażem złotej energii. wyciągają zazwyczaj pacjenta z energetyzującym błękitnym światłem. By umożliwić przeprowadzenie pracy na został wessany. uzdrowiciela i poruszają się jeszcze szybciej niż poinformowałam pacjentkę. jak wchodzą do pokoju razem z wślizguje się z powrotem do ciała. sesji uzdrawiającej i służą pomocą. tym. bezpośrednio poprzez dłonie uzdrowiciela. Powiedział mi to ciemnoczerwony strukturę z ciała. czy mają do czynienia z zakażeniem czy która restrukturyzuje siódmą warstwę za pomocą nowotworem. gdzie zostaje oczyszczony i poziomu wymaga wielkiej koncentracji i kontroli odbudowany przez jeszcze szybsze ruchy palców. oczyszczania i odbudowy siatkowej struktury wyznaczyli więc termin operacji. czy jej guz uzdrowiciela od tyłu i wchodzą w jego ręce i dłonie. ciała jest oczyszczana i odbudowana za pomocą Przewodnicy pacjenta zawsze pojawiają się na światła. Mówię tu przewodnicy podpowiadali mi. prawie tak jakby pacjentem. Kiedy rozmawiałam organów wewnętrznych. organ czujny. W tym momencie pacjent znajduje się . gdzie znajdują się węzły limfatyczne. nerwów albo innych z pacjentką. prawdopodobieństwa nie jest to rak. że uzdrowiciel A. po czym jest zaszywany i wypełniany siódmym poziomie. z czakramów. która czeniu sesji. Żeby sprawdzić nakładając się na nie. dopóki nie spróbuje wstać po skoń. składa się z dwóch części: (pobranie próbki do analizy). jak głęboko wszedł w odmienny stan Przykłady takiej pracy pokazują rysunki 22-16 i świadomości. które działa znieczulająco. Odbudowa organów na poziomie keterycznym jest bardzo aktywny. Złote światło jest na tym poziomie bardzo które oplatają złoty schemat błękitną eteryczną siatką silne i elastyczne. oddechu. oraz unoszenie się w pełnym uspokojeniu. natychmiast uzyskałam wyraźny obraz części ciała oraz oczyszczania i odbudowy ciemnoczerwonego guza w lewej piersi. Praca na poziomie keterycznym uświęconym. mięśni. że wedle wszelkiego same palce. ujrzysz ich. poniżej i nieco na lewo od Maleńkie złote nitki wychodzą z palców brodawki. Jeśli jesteś Kiedy odbudowa i sterylizacja są zakończone. Dłonie przewodników pracują ciemnoszarymi plamami sięgającymi aż do pachy. kojącym relaksacji. gdy kolor guza. Często przypomina maleńkie złote za pomocą biało-złotych nici. że chodzi oczywiście o głębszej świadomości. a także pracować palcami i dłońmi. miała guza piersi. Tutaj uzdrowiciel musi aktywnie od. Na piątym poziomie głównym uświęconym zadaniem uzdrowiciela jest poddanie się działaniom przewodników.

en o o V >+^ a OK P3 Pacjent poza ciałem Rysunek 22-16: Uzdrawianie systemu limfatycznego na poziomie keterycznym uświęconym .

Uzdrawianie pełnospektralne ■'< •7 ^ y^-CI /' \ "^ HO .

Nie przejmuj się pacjentki i oczyścili go. czy będziesz potrafił to znieść. zaczynasz doświadczać Świętego naładowany i otoczony ochronną powłoką najpierw Umysłu. jest idealne. Zastanawiasz się. Ujrzałam ka czakramu w jego sercu albo korzeniu. Oddychasz dalej. Cały tułów pacjentki został siódmego poziomu. być odbudowie czakramów.252 Dłonie pełne światła o jakąś postać stanu zapalnego sutka. jeden z małych wirów całego ciała i tego konkretnego systemu. osadzając następnie z hiperwentylacją. Zauważcie. zabezpieczającą. Czakramy mogą ulec wiedzieć. że musisz być jest rozerwanie. ale nie jesteś w stanie nic uszkodzeniu z kilku głównych powodów. odbudować ochronną sutka z powodu zablokowanych węzłów limfa powłokę i okryć ją dodatkowo warstwą tycznych. Twoje palce poruszają się tak terapii przewodnicy utrzymują pacjentkę poza szybko. by przenieść jako jasnoczerwona pręga w aurze. Całe pole było duchowych nauczycieli. powrotem w ciele. jak tylko można. tak jak opisaliśmy to powyżej wykorzystasz przy uzdrawianiu. jednak również. W przypadku Mary z chorą węzły limfatyczne i że należy dokonać oczyszczenia przepukliną przeponową. która jest teraz poza ciałem. niewłaściwe osadzenie czub- . Cały czakram może niemal zupełnie zaniepokoiło. całkowicie skoncentrowany. Niemal odruchowo pręga zniknęła. w widoczne jako ciemnozielone plamy po obu stronach stanie zmienionej świadomości i pod opieką mostka i po lewej stronie brzucha. a system Wkrótce. Kiedy pacjentka przybyła na sesję jakieś trzy dni Przy tej pracy przewodnicy kierują twoimi rękami i po operacji. Kilka dni splotu słonecznego wyglądał właśnie jak zepsuta później chirurdzy operacyjnie usunęli zakażony sprężyna. złote światło zacznie wypływać z zabarwienie (na siódmym poziomie). a ich diagnoza brzmiała: zapalenie powrotem do środka i zaszyć. Twoje dłonie będą zablokowany. tysiące razy szybciej. że nadszedł czas. błękitnego. że głównym zniknąć lub też ulega uszkodzeniu tylko jego problemem jest nie guz w piersi. B. Czerwona twoich dłoni (rysunek 22-17). Zastanawiasz się. Uzdrowiciel musi wepchnąć go z gruczoł piersiowy. gdy przewodnicy połączą się z tobą poprzez limfatyczny uzyskał wielką przejrzystość i złote siódmą warstwę. co się dzieje. złote nici poruszają się ciałem. rozległe zanieczyszczenia systemu limfatycznego. szare zabarwienie. Dzieje się tak dużo. co istnieje. Zaczynasz od czerwienią pozostałą po operacji. Powiedziałam pacjentce. To mnie sprężyny. czy Mary zauważa to wszystko i chce wydobywane poza ciało. ale zablokowane niewielka część. Wreszcie praca zapchanie wiru i spowalnianie jego ruchu obrotowego. Po normalnym zwiększenia szybkości oddechu przez nos. nad piątą warstwą i postrzegasz rozdarcie w warstwie szości zniknęła. zostawiając tylko bliznę widoczną siódmej. Zdarza się. jaką wciągniesz. wiesz. Podnosząc się do (rysunek 22-16). Wróćmy do Mary. uszkodzenie powłoki ochronnej. że rysunek 22-16 poruszasz dłońmi nad trzecim czakramem Mary. Restrukturyzacja czakramów na poziomie Zadziwia cię ogromna ilość energii przepływająca keterycznym uświęconym przez twoje ciało. a potem złotego światła. otoczona słabszą świadomość na siódmy poziom. Czerwona plama w lewej piersi w więk. W czasie w czakramie Mary. jej system nadal wyglądał na bardzo uzdrawiającym światłem. Możliwe powiedzieć. Jednocześnie koncentrujesz się całkowicie na przewodnicy wydobyli cały system limfatyczny podnoszeniu świadomości. nie są one jednak może. że pachowe węzły limfatyczne mają że wir wystaje na zewnątrz na podobieństwo zepsutej bardzo ciemne. podczas gdy Podobna kolejność czynności występuje przy roztacza się ochronna powłoka. Ponieważ zakończyłeś pracę lekko szare. pokazuje przewodników oczyszczających poprzez Zauważasz złote nitki światła zaszywające mały wir uzdrowiciela system limfatyczny pacjentki. wyczesaniu i oczyszczeniu czterech niższych ciał. całą energię. gdzie wszystko. Na obszarze całego ciała występowały poruszały się automatycznie. Złote światło zmusza zniekształcony wir do powrotu na właściwe miejsce. która umożliwi pełne zagojenie.

a wibracje tego obszaru bardzo mentalne. Aura umieszczeniu kogoś w sercu. Kiedy pacjent osiągnie ten wypadku Mary. Psychicznie wejdź w najwyższą znaną ci Teraz. Możesz zaakceptować bogatszą Uzdrawiając w szóstej warstwie pola aurycz. Światło spłynie przez twoje pole do zaczął od serca i poczekał. delikatnie wpuścić energię w skronie. Unieś złączone dłonie ze poglądu na naturę świata. Masz wrażenie. rzeczywistość i przewodnikom łatwiej jest przekazać nego. ponieważ nie masz już sztywnego trzecie oko i koronę. Wskutek następnie pozwól mu spłynąć przez ciebie i przed praktyki będziesz w stanie przekazywać coraz wyższe tobą do centralnej części mózgu pacjenta (rysunek energie i koncepty. przejdź do następnego. gdy swoim ciałem. Przemieszczając się w górę. Oznacza to. ci pewne pojęcia. Utrzymując nie potrafi zachować wspomnienia o tym do- łączność z uniwersalną miłością. że to się po prostu podnieść częstotliwość swoich wibracji. zanim przejdziesz do korony. w Gdy białe światło spłynęło już do centralnego przeciwnym razie bowiem uzdrawianie może stać się obszaru mózgu pacjenta. ocierając cudownie. a nie tylko wyobrazić go sobie. podnieś wibracje. odczuwasz rosnącą przyjemność. co oznacza. byś harmonijnie.) Aby podnieść swoje wibracje. korzystasz . powietrze o tył gardła. z metod aktywnych i pasywnych. całkowitym pacjenta wypełni się białozłotym światłem z akceptowaniu go i pragnieniu dla niego szczęścia. jakiej wistości. światłu. a następnie rozciągała ku białemu poziom i naładować aurę niebiańską miłością. żeby poczujesz się coraz lżejszy i coraz mniej związany ze zlikwidować ewentualną nierównowagę. jakbyś patrzył w światło umieścić teraz dłonie po obu stronach głowy Mary i i zbliżał się doń. aż znajdziesz się w stanie pola pacjenta. kiedy osiągnąłeś już pewien stopień rzeczywistość duchową. Któregoś dnia zyska jednak tę umiejętność. już koniec. że musisz znaleźć się w tym albo „zasypia". (Dla mnie oznacza to po prostu. Wchodząc w to światło. Jesteś zadowolony. które wibruje z nim tą świadomością światła. Twój umysł 6. jakby jakaś część piąta i siódma warstwa są już odbudowane i świadomości podnosiła się fizycznie wzdłuż twojego podtrzymują aurę. domieszką opalizujących kolorów. Bycie połączonym z mesjanicz-ną poziom. ale czujesz się Możesz to osiągnąć poprzez oddychanie.Uzdrawianie pelnospektralne 253 zostaje zakończona. w ten sposób świadomością lub uniwersalną miłością równa się centralny obszar mózgu pacjenta rozjaśni się. 22-18). wejdź w światło i w świadczeniu po powrocie do normalnej rzeczy- najwyższą. a światłu uwalnia cię jeszcze bardziej. będziesz pracował głównie poprzez serce. w tym następny poziom wibracji. uniwersalnej miłości. zatrzymaj się i pozwól białemu światłu serce z uniwersalną miłością. możesz doświadczyć. a następnie dosięgając przeniknąć twoje pole auryczne. W trakcie tej fazy Jest to pełna miłości celebracja istnienia drugiego uzdrawiania pacjent odbiera czasem obrazy duchowe człowieka. że otacza cię i wypełnia uniwersalna miłość i bezpieczeństwo. łącząc się najpierw poprzez uniesienia. a powyższy proces pomoże w jej rozwinięciu. Każdy krok ku pacjenta. że usunąłeś skrzyżowanymi kciukami nad trzecim okiem część bloków ze swojego umysłu. Musi mu towarzyszyć głęboka odpowiadają częstotliwości światła. Jest to takie uczucie. przejdź na miłość do każdej komórki ciała pacjenta. należy przenieść się na szósty kręgosłupa. Uzdrawianie na poziomie niebiańskim sięga coraz dalej i zaczynasz pojmować szersze (szósta warstwa pola auiycznego) zagadnienia. przez skoncentrowaną Bardzo szybko wyczesujesz górne czakramy i medytację oraz przez wejście okiem umysłu w zajmujesz miejsce u wezgłowia stołu. Teraz. najszerszą rzeczywistość duchową. Jest bardzo ważne. Czujesz. Z początku staraj Spowalniasz rytm oddechu. czakram działa normalnie. że stanie. których nie potrafisz zrozumieć w normalnym stanie. Powinieneś światło. Dłoń może cię boleć. by dosięgnąć światła.

254 .

7. po w innych miejscach. siadam i wracam do normalnego stanu poruszać i manipulować. a potem rozszerz go. a nawet dziurami. strzepując szybko dłonie. która zdaje się dłońmi ciało. Jeśli gdzieś jest guz. kim jest. Jeśli masz czas. (Gdy rozpoczynam uzdrawianie na zajmuje wiele czasu. poziomu keterycznego zostaje wzmocniona. kim jest. zanim Wykonuję następnie rozległe gładzące ruchy nad przejdziesz do następnego etapu uzdrawiania. w ochronnej powłoce keterycz-nej. znajduję się w stanie bardzo Aby zakończyć uzdrawianie na siódmym podwyższonej świadomości). siódmym poziomie. wzmocnić. ze oderwałam się i nie jestem już częścią tego szczelinami. z rozchylonymi światła nad klatką piersiową pacjenta. pracę bezpośrednio na zewnętrznych poziomach Gdy powoli nimi poruszam. Wygładzam. zdrowia i równowagi we własnym życiu oraz wtłaczam energię. Unieruchom łuk. że ciało Zrobiwszy to. napięcie.Uzdrawianie pelnospektralne 255 Ponieważ ten sposób przekazywania energii jest jakieś siedemdziesiąt pięć centymetrów nad głową bardzo silny. Umieść dłonie kciukami do góry.) Delikatnie kładąc dłonie na zewnętrznej naprawić. okrążając do formy o kształcie skorupki jajka. Zdarza się. toteż ta część sesji nie świadomości. poszerzając je i napełniając pięciu do stu centymetrów ponad ciało. cała skorupka palcami. (Część z tych pasm wiąże się z przeszłymi łączę się z siódmą warstwą od zewnątrz. żeby pacjenta. zdrowej skorupce. Możesz poczuć lekkie dużą przyjemność. aż się rozjaśni. po rozświetleniu rejonu wzgórza w w lewo. Moja lewa dłoń przesuwa się czas mi pozwala. Jeśli trzeba je swojemu drobnemu udziałowi w przypomnieniu jej. tak jakbyś podnosił Wciąż siedzisz u wezgłowia łóżka. Jeśli jej nie światłem. Moje dłonie znajdują się . żeby uświęconego utrzymać poziom energii i świadomość w siódmej warstwie. unoszę ręce nad głową pacjenta i do łączę dłonie ze sobą. wierzchem w dół na zewnętrznej krawędzi pola aurycznego Mary. Osiąga się to za pomocą oddaję cześć mojej pacjentce i przekazuję jej uzdra- prostych manipulacji. Daje to pacjentowi uczucie lekkości i wzmacnia 22-19. Oddaję cześć temu. Jeśli skorupka potrzebuje światła. Energia płynie łukiem z mózgu i wypełnieniu aury białym światłem wykonuję moich dłoni. wyczuj ją dłońmi. jej sile tworzenia wygładzam go.) Może być miejscami za cienkie. wyczesuję fale światła z ciała niebiańskiego. kiedy wejdziesz w tę warstwę. (Dotychczas życiami. Teraz czwartym. wyprostowuję i prawo. spróbuj. a lewa w lewo. Trzymając dłonie w górze. opisując koło złotego aury. przerywam połączenie między keteryczne jest za wąskie u podstawy. Zamykanie poziomu keterycznego Będziesz potrzebował trącego oddechu. Zaczynasz z dłońmi przy samej skórze i ją w ochronnej powłoce. oddalasz się prostopadle do ciała. Następnie raz jeszcze przerywam połączenie Zewnętrznymi poziomami aury można z łatwością z polem. zbyt szerokie polem moim a pacjentki. Siódma warstwa sięga od siedemdziesięciu ciało niebiańskie. zewnętrzną krawędzią. tak jak na rysunku aurę. wianie. wtłaczam do niego wzmacniającą energię. w milczeniu równej. a prawa w prawo. to należy je przepływu. Twoja prawa dłoń przesuwa się w ochraniać aurę. poruszając dłońmi nad jej skorupkę wokół ciała pacjentki. Jeśli całym ciałem pacjenta. poszerzony. przechodzę do poziomu keterycznego. Wchodzę z powrotem poziomie aury. opiszemy je w rozdziale dwudziestym byłam połączona z systemem energetycznym. Teraz pasma. przerwać połączenie z szóstym czakra-mem. Jest to ruch podobny do rozczesywania włosów Aby wzmocnić siódmą warstwę Mary i umieścić palcami. ma guzy albo ograniczające czym przesuwam się ku prawej części jej ciała. a cała forma musi odzyskać kształt jajka o krawędzi skorupki siódmej warstwy. Teraz wypuść z dłoni złote światło i stwórz Gdy poziom niebiański został rozjaśniony i łuk obejmujący całe ciało Mary w siódmej warstwie. Jeżeli tak. Okrąż dłońmi całą keteryczną wzmacniam tę formę. Sprawisz Mary widzisz. musisz lekko strzepnąć palcami. unieś dłonie nad jej ciałem. otaczając cały siódmy poziom aury.

('■* jm~ N3 Ol AM wzmocniona skorupka ■? 3-1-' złotego światła ^TŁ?BsiL d O3 a Rysunek 22-19: Zamykanie poziomu keterycznego uświęconego w celu zakończenia uzdrawiania .

Jeśli potrzebuję jakiej jeszcze pracy potrzebuje Mary. Pacjent może życie i pragnie uznania innych. by działalność lecznicza 22-20 pokazuje aurę twojej pacjentki po zakończeniu została zintegrowana z osobistym życiem sesji. gdyby Ostatnio zaczęłam widzieć dwa poziomy pola szybko wstała. Nalej dla siebie i Mary po za nim przez cały tydzień. Wydaje się. gdyż inaczej. naraz. Pacjent również wchodzi w stan głębokiego Oddaj jej cześć i przekaż jej uzdrawianie. Każdy aurycznego powyżej złotego poziomu uświęconego. Oddaj cześć sobie i swojej pracy. Nie zawsze dzieje się to automatycznie. że zbudowane są z bardzo delikatnych. że to ktoś inny jest tą wyczesywania i oczyszczania. zrelaksowanego stanu. wodników. uświęconych wymaga takiej koncentracji. Dobrze jest też uczcić w pełnej szklance źródlanej wody do wypicia. tak jakbym wkładała dłoń w rękawiczkę. Odsuń się i relaksu i rozmowa mu przeszkadza. będzie miała zawroty głowy. rysunku 22-4. to jakiejś uzdrawiającej energii dla siebie. gdyż wyrwałoby to pacjenta z Wszystko od siódmego poziomu w dół jest w odmiennego stanu świadomości. a nie tylko własnej zadawać pytania. Uzdrawianie na kosmicznych wypoczynek i dobre odżywianie przez okres co poziomach aury (ósma i dziewiąta najmniej trzech dni. że częścią treningu uzdrowiciela jest nauka uświęconych. by w tym momencie nie odwoływać się zbytnio do wysokich wibracji i posiadają naturę krystaliczną. Oddaję cześć mojej inkarnacji. się. nie wychodź z pomieszczenia. kim jestem i po co tu przybyłam. W trakcie sesji uświadomiłeś sobie zapewne. żeby ze mną równowagi. delikatnie. W pierwszej fazie sesji. mojego ciała. tej fazie. linearnego umysłu. ale nie Koncentruję się na byciu wewnątrz każdej części naruszyć jego spokojnego. co zrobiłeś — tyle żeby zadowolić pacjenta. Wyjaśnij pokrótce. nie jestem w stanie robić dwóch rzeczy miłości i sympatii.Uzdrawianie pelnospektralne 257 ciała. temu. nawiąż kontakt z jej siódmą warstwą. usiądź. Czasem przybywa nowa zakończeniu sesji i przez jakiś czas będzie wracał do grupa duchowych uzdrowicieli. mogę otrzymywać miłą osobą. Porównaj ją z aurą sprzed sesji widoczną na uzdrowiciela. Energetyczna praca na poziomach Teraz powtarzam to wszystko z pacjentką Mary. Rysunek ten sposób samego siebie. podczas Czasem może się wydawać. wyników sesji. co zrobiłeś. Wpłyń z Ciągle otrzymuję nowe wskazówki od prze- powrotem do ciała. ponieważ . pewnym sensie mechanizmem mającym kierować i wspierać nas w obecnym życiu. Dotyczy to również pasm przeszłych inkarnacji na poziomie keterycznym. warstwa pola aurycznego) Po krótkim odpoczynku Mary powinna usiąść na skraju stołu do uzdrawiania. Jeśli tak. Gdy tylko nauczę się jednego poziomu. Ta ostatnia procedura pozwala uzdrowicielowi Zakończyłeś właśnie pełną sesję uzdrawiającą. która pomaga pacjentom. że zdaje się Stań po jej prawej stronie. Ważne jest. jako że przez większą część sesji uzdrowiciel Oto podstawowy zarys uzdrawiania pełno- znajduje się w stanie zmienionej świadomości. odłączyć się od pacjenta. Przekonałam werbalne informacje od przewodników pacjenta. ściśle zabraniam wszelkich ćwiczeń fizycznych oraz polecam 8. pozwalam jej porozmawiaj z nią o tym i umów się ewentualnie na przepłynąć przez moje ciało właśnie teraz. że większość znanych mi uzdrowicieli ma ciężkie którzy pojawili się wraz z nim. spektralnego. pacjent chce się dowiedzieć. Pacjent musi zazwyczaj odpocząć nieco po kierują mnie na następny. przyszły tydzień. Jeśli przeprowadzono pracę na poziomie eterycznym uświęconym. tak by ten nie „ciągnął się" Czujesz się wspaniale. od wykorzystywać całą „pojemność" mojego mózgu w zewnątrz. oceny na podstawie wykonanych doświadczeń. na które trzeba udzielić odpowiedzi. Jest to dobry moment na zanotowanie pracować. Jednak gdy tylko rozpocznie się praca na poziomach Wierzę.

Umieszcza się ją wzdłuż dolnej krawędzi czakramu. Czasem te możliwe doświadczenia nie mają już zaraz nad zaburzeniem. by umożliwić wyjście A. kosmicznym wykraczają jednak ponad to. (Nie jest to tak łatwe. które wytrzymałości i odporności na przenikanie. musimy skorzystać w danym życiu. Decyzji o jego Wszystkie te potencjalne możliwości albo przeprowadzeniu nigdy nie podejmuje uzdrowiciel. po czym wypełnia pozostałą po nim dziurę doświadczenia z obecnego życia.) W końcu przeżycie wszystkich tych doświadczeń. To na nic. ponieważ oddziela ona silnie blokują rozwój człowieka lub też przestały mu górną anatomiczną część pola aurycznego od tego. dość skomplikowany i zazwyczaj przeprowadza się potencjalne możliwe doświadczenia są o wiele go po ogólnym oczyszczeniu pola i po pracy na większe niż te. Tarcza rozpoczyna się przy dolnej rzeczywistości z siedmiu dolnych warstw za pomocą krawędzi czakramu i sięga w dół nad zaburzonym tego. sami zaplanowaliśmy przed inkarnacją. by chronić go i uczyć. Ciągle do zdrowia i przyzwyczajenie się do braku ciężaru. Jej dolny koniec jest otwarty. Pole energetyczne lewej dłoni przenika w aury. Lewa dłoń przytrzymuje tarczę i nie można nią Tarcza Ósmego Poziomu służy do usuwania poruszać w trakcie całego zabiegu włącznie z zaburzeń i problemów z aktualnego życia. w kierunku Boga. Inni ludzie tarcza zanika. Pacjent ma następnie czas na dojście zaprogramowaliśmy planując obecne życie. prawdopodobieństwo urzeczywistnienia doświadczeń Zabieg umieszczenia tarczy w aurze pacjenta jest jest bardziej skomplikowane. by uchronić pacjenta przed wolnością po życiu. kto słyszał o silnym działaniu Tarczy. Mają one Usunięcie długoletniego urazu z czyjegoś pola może związek z tym. dłoń prawa zaś tak. nie zawsze decydujemy się na możecie myśleć — wolność bywa groźna. Ruch ten nadzorują obecnego życia. powoli kroczącymi po ewolucyjnej ścieżce spowodowaną usunięciem długoletniego urazu.258 Dłonie pełne światła reprezentują one karmiczne lekcje. czyli nie uczą już duszy tego. kiedy człowiek rozwinie w jej miejsce również mają wolną wolę. toteż pozytywne doświadczenia. Wszystkie mają za zadanie jak płaski. kiedy potrzebna będzie Tarcza jednak osobiści przewodnicy pacjenta wydobywają Ósmego Poziomu. Czasem tarcza życia. błękitny „kawałek" światła o dużej pomóc nam w zdobyciu nowych doświadczeń. Ponieważ który dźwigał przez lata. kim jesteśmy poza ramami obecnego być bardzo szokującym przeżyciem. Tarcza wygląda naszym polu energii. Uzdrowiciel otrzyma tarczę Warstwy ósma i dziewiąta na poziomie od swoich przewodników. Wygląda to głąb ciała do korzenia czakramu. poprosi o nią. Zarazem osobowość. być potrzebne. przewodników. dla ewentualnych przyszłych doświadczeń. którzy oddzielają tę część pola od To wyższa świadomość pacjenta. lekko nachylona w stosunku do ciała. z których czasem ktoś. kiedy będzie to wskazane. Innymi słowy. jakby uzdrowiciel przenosił się poza wymiary powoli osadza tarczę. że uzdrowiciel W siedmiu dolnych warstwach naszego pola umieszcza tarczę w aurze pacjenta. decyduje. obszarem. jak mamy wolną wolę. ma pojęcia o jej istnieniu. Ogólnie zabieg polega na tym. Jesteśmy duszami reinkarnu-jącymi się życie potrzebna jest. co nazywam Tarczą Ósmego Poziomu. które zasklepiając ją. i służy jako wejście dla człowiek zamierzał włączyć w swoje życie. a także instrukcje różowym światłem bezwarunkowej miłości. poziomach uświęconych. a nie jego obszaru. i osadza w korzeniu znaczenia dla rozwoju duszy i należy usunąć je z czakramu. co nad czym się pracuje. Tarcza Ósmego Poziomu urazu poza ciało. które się rzeczywiście wydarzają. a następnie usuwał możliwe przewodnicy. wyciąga stary energetycznego zmagazynowane są wszystkie uraz. tworzymy również nowe doświadczenia. ale . Większość pacjentów w ogóle nie go najczęściej z ciała. gdzie umiejscowiony jest uraz. które momentem wyjścia urazu. prawdopodobne wydarzenia zmagazynowane są w zawsze proponują to przewodnicy. Robi się to z ósmego poziomu pola.

każdej komórce urazu i każdej komórce ciała. żeby wyjścia przez przypomnienie o jej związku z Bogiem. kiedy któregoś uwalnia lewą dłoń. a cały zaczynać od początku. gdzie pacjent wypełnia wolne miejsce innym negatywnym umiejscowiona jest energia jego lewej dłoni. muszę zbliżyć się do urazu. Przypominam każdej wywoływane przez niego efekty odchodzą wraz z nim komórce. buty. prze- . uzdrowiciel poprzez tarczę wibracji. poziom i pozostać tam w stanie całkowitego spokoju i Wszelka próba wywarcia nań presji kończy się zgodności z wolą Boga.Uzdrawianie pełnospektralne 259 Kiedy tarcza została już osadzona. energią-świadomością urazu. proces odbywa się pod ochroną tarczy. W pewnym sensie podczas nawiązać kontakt z jego energią--świadomością i uzdrawiania na wyższych poziomach uraz traktowany pozostając w zgodzie z wolą Boga. w którym na niższy poziom. ale zdałam sobie sprawę. Łącząc się bez. Gdy uraz opuszcza ciało. a ja zaczynałam drżeć. Trudno jest wznieść się ponad siódmy umożliwia mu to. Przewodnicy białym światłem. obszar. a pozostała po nim dziura wypełnia opuszczali mnie. Musieliśmy różowe pole łączy się z polem wokół siebie. w jaki uzdrowiciel usuwał bloki z Najtrudniej było mi nauczyć się. Innymi słowy. do opuszczenia ciała. Ta metoda pozwala całemu urazowi opuścić się woli Boga. pomyślałam: „W jaki sposób dokonałeś tego tak Po osadzeniu tarczy uzdrowiciel wzmacnia szybko?" Chciałam położyć pacjenta z powrotem na główny pionowy strumień energii wlewając weń stół. a nie jego źró. próbując zmusić ją do Uzdrowiciel może zejść na szósty poziom. łącząc pola. żeby dać mi sygnał. bardzo od sposobu. Na przez pacjenta i przeciwdziała wszelkim zaburzeniom. jak skłonić uraz niższych warstw pola aurycznego. ponieważ posiada energię. wszystkie w sobie ową iskrę boskości. która pozostaje na miejscu. wzmocnić spokojny stan pacjenta albo po prostu Ta metoda leczenia z wysokiego poziomu różni się zakończyć sesję na poziomie siódmym. Byłam zdumiona. Iskra boskości obecna w każdej pole auryczne. Jest to coś zupełnie innego niż pośrednio z energią-świadomością urazu. uzdrowiciel pulsujące złote światło. przewodnicy przyjmują go Oznaczało to udział mojej woli. Przy uzdrawianiu na niższych komórce naszego ciała nieodwołalnie wypełnia wolę poziomach aury sytuacja jest inna — często bloki są Boga. gdy pacjent wkładał już obszaru z pozostałą częścią pola pacjenta. całe jego zrestrukturyzowane złote pole Uzdrowiciel powoli przemieszcza dłoń przez górną rozpadło się na moich oczach. Uzdrowiciel musi znaleźć się wewnątrz tej tylko energetycznymi kopiami urazu. Później Emmanuel. że nie mogli się różowym światłem bezwarunkowej miłości. dłową energią. początku próbowałam często wyciągać uraz. Trzeba utrzymywać długi. Nie jest to łatwe zadanie. której używa się do razu zaobserwowałam takie zjawisko. często zanurza energię prawej dłoni tam. a więc zsunięcie się z miłością i napełniają światłem. Zdumiona część ciała aurycznego. Kiedy uraz opuszcza aurę. W tym momencie można zakończyć sesję. że jest Bogiem. kiedy zamknięte złotą pieczęcią. który jest wyciąganie go albo uwalnianie za pomocą wysokich gotowy do odejścia. z którą Tarcza umożliwia spokojne zaakceptowanie zmiany stanowi jedność. Wyrzucało to przewodników z się znajdował. przypomnieć jest jak żywa istota. Powoli wywołaną zniknięciem długoletniego urazu. iskry. zintegrowania odnowionego i chronionego tarczą Po zakończeniu sesji. Uzdrowiciel odłącza lewą pacjent nie może dać sobie rady z wolnością dłoń od tarczy. że chodzi o coś więcej. że nosi świadomość. Nowe znieść niskiej wibracji mojej „woli". Uraz odchodzi z własnej woli. kauteryzo-wany jest złotym albo mojego ciała. Pacjent stopniowo wraca do sięga pod nią prawą dłonią i nawiązuje kontakt z ciała. dlatego zawsze wypełnia uniwersalną wolę. Zostaje Tarcza Ósmego Poziomu potrzebna jest. niepowodzeniem i uzdrowiciel musi zaczynać od powolny oddech i koncentrować umysł na poddaniu początku. światłem i mądrością i i pacjent nie ma już z nimi więcej do czynienia. To doświadczeniem.

pokazano na rysunku 22-22. Jednak w tym samym momencie pracujące na różnych poziomach robią wrażenie uzdrowiciele przypomnieli mi o „tarczy. Rozpoczynając pracę ze mną kilka lat wcześniej. poziomu. Przy następnej pracują na poziomie astralnym. kochać samych siebie z naszymi błędami itd. Wszystko to widzę w formie krystalicznego lata. a my założymy mu tarczę. Po pewnym czasie zaburzenie. światła. Czasem wydaje mi się. że na wszystkich nią sesji uzdrawiającej. wyrażają się poetycko. nie pamiętała nawet. Zabieg ten uzdrawia pacjenta w bardzo Betty nie miała pojęcia. Według mnie polega to na ponownej matka. Oznaczałoby to bowiem 22-21). a zapytała mnie. odparłam. Zespoły zdrowa". otoczeniu swoich własnych przewodników. Następnie wypełnili bardzo bolesne. zmieniło się w białe światło. kiedy Betty miała trzy zestaw. którego twarz z jego decyzją i jeszcze pogorszyło sprawę. zajmowała się nimi wszystkie pola). powodem była matka. ponieważ postawiłoby go to twarzą w w ciele. Zamiast czego pragnął. żeby chronić ją i uczyć. aż sam postanowi stawić czoło wszystkim decyzjom dotyczącym jego życia. a tego chciał za wszelką cenę dziurę po zaburzeniu różowym światłem miłości i uniknąć. które były dla niego ciała. Potem połączyliśmy jak umieszczać tarczę w aurze. zdał sobie sprawę. wydaje mi się. bez konieczności widziała jej zdjęcie. kiedy zobaczyłam matkę (Rodegast) De Vitalis powiedział. Betty nigdy nie zaakceptowała swojej macochy. dlaczego nigdy nie przeprowadziłam z czasem odnoszę wrażenie. iż nie będzie umiał zespołu przewodników ener-gię-świadomość stawić czoła pewnym aspektom swojego życia zaburzenia przyjęła z miłością matka (patrz rysunek związanym z sesją. tak jak Krótko po tym doświadczeniu nauczyłam się. Uzdrawianie na dziewiątym poziomie aury Potem będzie mógł wrócić na sesję. Teraz terapia pomogła jej polepszyć ich wzajemne Zespoły przewodników stosunki. który nie wymagał pomocy. Betty. Gdy usunięcia urazu i umożliwić gojenie. Wreszcie uraz obserwuję przewodników pracujących z tego zaniknie i pacjent doświadczy zwiększonej swobody. Ci. Śmierć matki była stale dla Betty wielkim ciężarem. W trakcie terapii uzyskała obraz przechodzenia przez doświadczenia narodzin matki i zaczęła łączyć się i wiązać z nią na nowo. jak wyglądała jej naturalna szybkim tempie. że różne zespoły Któregoś dnia po kilku latach terapii Betty przewodników pracują na różnych poziomach. Po wyczesaniu i o sprawy serca i miłości. po czym wkładają nowy biznesem. Ponieważ matka stała się dla niej kimś rzeczywistym. „Dlatego. która pojawiła się w postaci duchowej w zrozumiał. Mogłam tylko czekać. troszczą się głównie wizycie przeprowadziłam sesję. pomogło jej to zwiększyć szacunek dla samej siebie. pełni oczyszczeniu aury oraz sprawdzeniu poziomu miłości i troski. którą wyposażonych w indywidualne cechy. że nie mogę już pracować więcej z tym aurycznego i wzmocniliśmy główny strumień energii pacjentem. że pacjent Betty. że na ogół usuwają oni całą Interesujący przykład osadzania tarczy pokazuje osobowość ciał energetycznych pacjenta (a wraz z rysunek 22-21. zapieczętowali dół tarczy złotym światłem. Byłam świadkiem takiego zabiegu tylko kilka razy. iż nie będzie w stanie zaakceptować tego. jak uświęconego.260 Dłonie pełne światła wodnik kontaktujący się przez moją przyjaciółkę Pat Byłam bardzo poruszona. którzy właśnie nauczyłam się osadzać". żeby ochronić go przed skutkami Wiem bardzo niewiele na ten temat. Tymczasem przewodnicy wydobyli Betty z konfrontację z problemami. ucząc nas. Zrozumiałam chroniony tarczą obszar z górną i dolną połową pola również. Jej matka umarła. przewodnicy osadzili tarczę i usunęli zaburzenie Przewodnicy wyko- wywołane śmiercią matki. B. by kiedykolwiek inkarnacji w tym samym ciele. Są bardzo kojący. . /dzieciństwa w celu ustalenia zadań życiowych. że jesteś taka poziomach pracują ci sami przewodnicy. Pacjentka.

I ■8 to OT Rysunek 22-22: Pieczętowanie Tarczy Ósmego Poziomu .

Oczyść konkretne bloki w niższych ciałach energetycznych. Po jakimś czasie dodaj punkty 9 (w miarę potrzeby). dlaczego pacjent przyszedł do 9. jakie Plan sesji uzdrawiającej uda ci się odebrać. połącz i zrównoważ swój system . szóstą i siódmą Otwórz czakramy. w tym momencie rozpocznij 6. Gdzie też blokuje się emocjonalnie? Bądź z pacjentem. Za pomocą psychiki odczytaj wszelkie informacje. Wyjaśnij.) 12. Przewodnicy dozorujący osadzanie 7. Gdy zaczniesz postrzegać piątą. używając poznanych wcześniej warstwę pola. są jednak bardzo przewodnikami i systemem energetycznym pacjenta. jeśli jeszcze tego nie chcą „zabrać się do roboty". Uświadom sobie rycznym uświęconym są bardzo poważni. uczyń afirmację. Wydaje się. 1. obserwuj stan emocjonalny pacjenta. Wyczesz czakramy dolnych ciał aurycz-nych. Pracuj bezpośrednio nad miejscami. czy 4.) znajdziecie pytania pomagające przeanalizować zabieg i stwierdzić. Oczyść kręgosłup.262 ________________________ Dłonie pełne światła nujący pracę na poziomach keterycznym i ete. najbardziej odpowiadające ci techniki. 2. cierpliwości i miłości. znajdują się główne bloki? W jaki sposób pacjent Przejdź z nim przez bloki. nad czym trzeba poćwiczyć i nad 8. Co jakiś czas w trakcie sesji musisz łączyć i plan działania i skuteczne uzdrawianie. 15. 10 i 11. Zastanów się. Jeśli popracować. energetyczny z systemem pacjenta. Jaka jest pierwotna przyczyna choroby? Jakie są właściwości wyższej jaźni. jesteś początkujący. (Patrz: rozdział 10. mógł rozwiązać swoje problemy i otworzyć zamknięte czakramy. do Na użytek początkujących uzdrowicieli podam których powinieneś dotrzeć. Ustal główne problemy. przez które pacjent będzie oni wrażenie nieco bezosobowych. wspierający i tolerancyjni. Zmierz siłę czakramów za pomocą wahadełka. 10 i 12. ciebie. Słuchaj. Czy przyjmuje on energię. żeby pomóc pacjentowi teraz plan zabiegu w skróconej formie. aktywni i obecność przewodników. Stosując 3. Zbadaj przepływ energii w ciele pacjenta. Są też bardziej bezpośredni. Zaraz potem w samouzdrowieniu? (Patrz: rozdziały 9. Przed wejściem pacjenta połącz się ze światłem. możesz wykonywać punkty 12. znajdź główne zamknięte oraz otwarte przewodnikach dziewiątego poziomu. Bardzo stopach. Zinterpretuj wyniki pomiaru czakramów Tarczy Ósmego Poziomu posiadają niezmierzone wtłaczając energię przez punkty refleksologi-czne w zasoby tolerancji. Interesuje ich idealny zrobiłeś. jakimi obszarami życia osobistego musicie skanując jednocześnie wewnętrzne układy ciała. Jakie są główne systemy obronne pacjenta? (Patrz: rozdziały 9. Ustal wzajemną równowagę rozsądku. przejdź do punktu 16. Dostrój się i połącz ze światłem. że nie mają zbyt wielu uczuć. równoważyć swój system ze światłem. co będziesz robić. woli i trudno jest mi powiedzieć cokolwiek o emocji. ale sprawiają ośrodki energetyczne. Zanotuj wyniki. 14 i metod. 13. Jeśli wiesz jak. do których czujesz się instynktownie przyciągany. Pozwól swoim używa swojej energii? Jakie błędy popełnia przy jej przewodnikom na pomoc w pracy przy konkretnych kierunkowaniu? Jakie są tego długofalowe skutki? obszarach ciała. Dlaczego wybrał akurat twój gabinet? Co możesz mu dać? Otwórz się na własną wyobraźnię.) 11. 10 i 12. 10. 5.

zrobić przed rozpoczęciem sesji? . Jeśli pacjent opuścił ciało i potrzebuje pomocy w powrocie. zamykając wszystkie otwory i oddal się od pacjenta. dotarłeś do wewnętrznego światła pacjenta? Jaka była natura właściwości jego wyższej jaźni? W jaki 16. delikatnie chwyć go za stopy i wessij energię ku sobie. procedurę. W tym momencie. przejdź na następny poziom i powtórz uzdrawiającej. W świetle powyższego. W tym momencie możesz wyczesać ciało sposób wspomagałeś pacjenta i pomogłeś mu się niebiańskie i astralne. aż centralny obszar mózgu rozjaśni się. 1. tam gdzie nie było to potrzebne? W jaki połączenie i zamknij otwór. szczególnie jeśli pacjent jest otworzyć? przygnębiony albo stłumiony. sposób? Powiąż to ze strukturą charakterologiczną pacjenta i samego siebie. wyślij faza zabiegu? Które kroki były łatwe. 8. nawiąż pacjenta przed i po zabiegu uzdrawiającym. 14. Co udało ci się osiągnąć podczas zabiegu? Czy użyciu techniki obu rąk. Delikatnie przerwij połączenie. Jakie były wewnętrzne procesy pacjenta i lub wizje pacjenta. Podnieś częstotliwość wibracji. 15. Przejdź na poziom niebiański (szósty). a z którymi białe światło bezpośrednio do centralnego obszaru miałeś problemy? mózgu. by uzdrawiająca energia prognoza dotycząca stanu zdrowia pacjenta? Jakie w przepłynęła przez ciebie. kim jesteś i co robisz. nad jakimi kwestiami w 17. Przegląd rozdziału 22 21. Po każdym zabiegu wypijcie z pacjentem 1. 7. Rozszerz i wzmocnij skorupkę jajka ciała swoim osobistym życiu powinieneś popracować? keterycznego uświęconego. Co się po kolei wydarzyło? Jak przebiegła każda 13. Jaka była pierwotna przyczyna choroby? Jak sobie z nią poradziłeś? 19. możesz zobaczyć przewodników. Oddaj cześć samemu sobie. wibrując przysadką. 3. Odpowiedz na pytania punktu 4 planu sesji twoimi. Stań po prawej stronie pacjenta. anioły 4. 20. lub odebrać bezpośrednie uzdrowiciela? Czy straciłeś koncentrację i zużyłeś wiadomości dla niego. jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. ponownie kontakt z siódmą warstwą jego pola. Odpowiedz na pytania punktu 7 planu sesji uzdrawiającej. na jakich obszarach kilka minut. W świetle powyższego. Kiedy wibracje pacjenta zrównają się z 2. oddaj cześć pacjentowi i jego samouzdrawiają-cej sile. związku z tym dałbyś mu rady? potwierdź to. Co uzdrowiciel powinien przede wszystkim po dużej szklance czystej źródlanej wody. Pozwól. aż w pełni powrócisz do ciała i na plan skupisz się na następnym zabiegu? Jaka jest twoja ziemski. Delikatnie przerwij energię. Usiądź u wezgłowia pacjenta i spróbuj wzbudzić sinusoidalną wibrację w jego kręgosłupie. Narysuj schemat przepływu energii w ciele 18. 6. Poczekaj 9.Uzdrawianie pelnospektralne 263 pracę na poziomie eterycznym albo keterycz-nym Analiza sesji uzdrawiającej uświęconym. przy 5. Rób to tak długo.

14. 6.264 ________________________ Dłonie pełne światła 2. Opisz procedurę pozwalającą ci odłączyć się od 8. Do czego służy wyczesywanie? 13. 18. Czy wyczesywanie pomaga w przypadku 4. dwiema oddzielnie i dwiema 19. Czy uzdrowiciel świadomie kontroluje kolor rozdartego pola? światła. jeśli nie bę- . Uzasadnij. zanim oni skończą pracę? 10. jeśli w trakcie uzdrawiania na informacji od nich? piątym poziomie nie posłuchasz rad prze- wodników i poruszysz dłońmi. kiedy wtłacza energię podczas wy. Kto uzdrawia? które warstwy należy zaszyć? 12. Jeśli pierwszy czakram uzdrowiciela jest 15. Jeśli aura rozdarta jest na całej długości pola. Co się dzieje. Dlaczego pacjent opuszcza ciało przy pracy na czesywania? Dlaczego? siódmym poziomie? 5. gdyby była rozerwana? 3. Jak należy koncentrować energię i świadomość zamknięty na niższych poziomach pola.) 11. Opisz kierunek wyczesywania dla pacjenta z 17. 1. Jaka jest różnica pomiędzy przekazywaniem razem? energii od przewodników a odbieraniem 9. się jej używa? Kto decyduje o jej użyciu? 7. Czy wyciek energii ustanie. Co rozumie się przez wtłaczanie energii? Co to dziesz potrafił dotrzeć do siódmej warstwy i jest wyczesywanie ciała? zaszyć jej. Wymień trzy możliwości rozdarcia siódmej Do przemyślenia warstwy. to czy przy uzdrawianiu białym światłem? Na czym będzie on w stanie skutecznie używać należy skupić uwagę? W jaki sposób skanować? czerwonego koloru w trakcie uzdrawiania? 16. Opisz proces oczyszczania kręgosłupa. (Rozdział 15. Opisz uzdrawianie na kolejnych poziomach pola Dlaczego? aurycznego. jedną dłonią. Co to jest Tarcza Ósmego Poziomu? Do czego chorym sercem. Jaka jest różnica między wtłaczaniem energii pacjenta po zakończeniu sesji.

poziomie szóstym. keterycznym pola. tak jak w światło o określonym zabarwieniu. Nieco użyć. kiedy musicie utrzymać kolor czakramu modulacji koloru. Musicie być na dalszej fazie zabiegu przewodnicy mogą poprosić. co w gruncie rzeczy musicie przeważającej części bez kontroli koloru. tyle wrażliwi. gdzie wchodzicie w częstotliwości Dolores Krieger w swojej książce Dotyk niebiańskie. Innym razem oznacza „bycie" w określonym kolorze. Wyczesy-wanie odbywa się w częstotliwości pola. że jeśli nie przykładów utrzymywania koloru podaliśmy już nauczysz się kontrolowania kolorów. byście wlali w pacjenta kwestia myślenia o danym kolorze. Musicie zatem wizualizacji. by utrzymywać określony kolor. możesz zakłócić wcześniej w rozdziałach dotyczących uzdrawiania na przekazywaną ci barwę przez nieświadomą zmianę poziomie eterycznym uświęconym. którego chcą przedziale wymaganym przez pacjenta. światłem i modulacją koloru W poprzednim rozdziale stwierdziłam. Jeśli myślisz o ziele- . Musisz zatem nauczyć się utrzymywać swoje uświęconym (utrzymywanie złota). dopóki jest to konieczne. Nie jest to przewodnicy mogą poprosić. że wytworzenie wybranego koloru potrzebnego do Wiele razy uzdrowiciel będzie musiał uzdrawiania wymaga praktyki. wytworzysz nauczyć żółć. oczyszczania kręgosłupa i ładowania terapeutyczny daje przykłady doskonałych ćwiczeń czakramów. uzdrawiania na pole w jednym konkretnym kolorze. lub podtrzymał go. jednak w robić przez cały czas trwania sesji. co do czasu. który będzie przez początkujący uczniowie ćwiczyli modulację kolorów. Rozdział 23 UZDRAWIANIE KOLOREM I DŹWIĘKIEM się przebywania w danym kolorze i utrzymywania Uzdrawianie barwnym go. by utrzymywać swój poziom energii w abyś „osiadł" w określonym kolorze. aż ten zostanie naładowany. Generalnie musicie się nauczyć. Oznacza to. Utrzymywanie koloru oznacza zanim podejmą próby kontrolowania przepływającej również utrzymywanie określonego zakresu przez nich barwy. niego przekazywany. Bardzo ważne jest. Jeśli myślisz o czerwieni.

Poprzez czysty czakram drugi itd. ćwiczcie. pewnym czasie i uzyskaniu praktyki. Ćwiczcie.266 Dłonie pełne światła ni. czy też pozbawiają energii? patrzeć na ten sam poziom. Jakie są w dotyku? Czy je lubisz? Nie interpretacji pokazuje tablica 23-1. co Pat. Zbadaj swój związek z tymi konkretne znaczenie dla Pat. Zamknij oczy i zadaniem (karmą) w aktualnym życiu. czy denerwują? Połóż arkusze na różnych rejonach swojego ciała. że chcąc wtłaczać wytwarzasz żółć. ćwiczcie. Jeśli myślisz o błękicie. Weź kolory na poziomie „duszy". pojawiać się na ekranie twojego umysłu." płytki kolorowego szkła albo arkusze barwionego. Kolory mają wybierz dwa z nich. ma przewodnika imieniem Emmanuel. z dodatkiem żółtego i purpury. kiedy nosisz niebieskie ubranie Często ludzie przychodzą do mnie i pytają: albo siedzisz w niebieskim świetle przedostającym „Jakiego koloru jest moja aura?" A potem pytają: „Co się przez okno katedry? Co dla ciebie oznacza błękit? ten kolor znaczy?" Wielu ludzi robi sobie „odczyt Musisz użyć tego zmysłu. Jeśli poproś o podanie kolorów na poziomie duszy. Moja koleżanka Pat (Rodegast) de Vitalis. Ćwiczenie: Kontrolowanie koloru. Powinniście oczyścić swoje eksperymenty dojdziesz do tego. że lubisz? Jakie wywołują w tobie uczucia? Czy cię chcąc interpretować kolory według tej listy. co to za kolor. brzmi błękit. ciebie bycie w stanie błękitu. musisz „być" Żeby wtłaczać kolor pomarańczowy. słuchu widzicie z tej książki. które swojego związku z obydwoma kolorami. który można zawiesić sobie na oknie w odczytuję główne kolory na niestrukturalnych domu. oczyść ubrania tego koloru? Z wciąż zamkniętymi oczami umysł poprzez głęboką medytację. Uzdrowiciele nazywają rdzić. A zatem. Pamiętaj. jaki kolor jest w was wtłaczany. Czy chciałbyś nosić Aby odczytać kolory na poziomie duszy. gdy ta łączy się z wielkości i zmieszaj je ze sobą. cokolwiek to dla ciebie oznacza. do którego jesteś aury". jaki kolor ma jego aura. Będziesz zaskoczony tym. oznacza to namiętność albo każdego z nich." Jak pozyskujesz informacje: za pomocą wzroku. Pamiętajcie. odczytuje Zbadaj swój związek z każdym kolorem. Okaże się. który wysyłasz Znaczenie koloru w aurze Jak się czujesz. Jak najlepiej aura ma taki a taki kolor. jaki jest w takiego. co oznacza to i to. dotyku? Kup jeden z kryształów ze szkła odpowiadam zwykle: „Na jakim poziomie?" Lub też ołowiowego. lonego koloru. wytworzysz żółć. podczas którego odczytujący mówi: „Twoja najbardziej przyzwyczajony. Po chcesz. ponieważ kiedy myślisz. co oznacza dla czakramy przed rozpoczęciem tych ćwiczeń. żeby wytworzyć błękit. Jeśli ktoś pyta mnie. możesz próbować zgadnąć. a sposób ich kolorami. błąd. Emmanuel pokazuje jej arkusze kolorowego papieru albo plastyku tej samej „aurę" pacjenta na poziomie duszy. Techniki oczyszczania czakramów podaliśmy w rozdziale dwudziestym pierwszym. Wraz z nimi jak wiele informacji posiadasz teraz na temat mogą się również pojawić formy albo kształty. musisz energe-tyzują. to „robieniem w żółci". musicie mieć błękitem. silne uczucia. Czerwień zmieszana z różem oznacza Razem z partnerem weźcie się za ręce i na miłość. Jak je odbierasz? Spraw sobie „Głównie niebieski. która przejrzystego plastyku. zazwyczaj nie robię czegoś czy dotyku? Jak wygląda. Wielu początkujących popełnia ten czerwień. Włóż palce w każdą z wytwarzanych przez poziomach i odpowiadam mniej więcej w tym stylu: niego barw tęczy. musicie mieć otwarty pierwszy czak-ram. że miałeś błędne oczekiwania dotyczące działania Jeśli widzisz czerwień. pomogą pacjentowi zrozumieć znaczenie kolorów. a następnie wybierz ten kolor. Sprawdzajcie. kolory zaczną Następnie otwórz oczy. Patrz na nie pod słońce. który bardziej ci odpowiada. Uspokajają cię. Czysta czerwień symbolizuje uwolniony albo przemian wtłaczajcie w siebie energię okreś- . czy potraficie stwie- również efektem będzie żółć.

gniew. z duchem. uzdrowiciel. Błękit uspokaja. sprowadza spokój i nienie. rejonów. tów. Złoto to związek z Bogiem . czerwień zmieszana z pomarań-czem oznacza Pomaga również rozszerzyć pole pacjenta. W służbie używany przy odbudowie pola eterycznego i ludzkości. ale jestem w energii uzdrawiającej albo opiekuńczej. które są Kolor Znaczenie: przejściami do innych planów. z powodu raka albo innego urazu. światła lub głębokie zapomnienie.Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 267 Tabela 23-1: . auryczne. znaczy to. Złoto służy do (rak). ambicja lub pokrzyżowane plany. Żółty odnosi Na ogół w trakcie uzdrawiania nie kontroluję się do intelektu. głowę. Ładowanie czakramu takiemu związkowi. by ułatwić namiętność seksualną. prostego umysłu. trzecie oko. Kolory służą również do ładowania opiekun. Błękit jest stanie ten kolor podtrzymać. Czerwieni używa się do ładowania pola. odbudowania siódmej warstwy oraz do wzmacniania Czarny aksamit jak czarne dziury w kosmosie. Czarny aksamit wprowadza drzwi do innych wszechświa. Kiedy człowiek KOLORÓW NA POZIOMIE DUSZY . wzmacnia wizualizację i oczyszcza Czarny brak światła. Brąz oznacza przyjmowanie swojego zadania. które ucierpiały Brązowy wchodzenie w swoje zadanie. Człowiek emitujący zieleń ma wiele przechodzącego przeze mnie koloru. Ciemna czerwień: unie- ruchomiony gniew. Do uzdrawiania używa się wszystkich kolorów Żółty intelekt. Czarny aksamit jest jak czarne dziury w kosmosie. wrażliwość. Każdy kolor wywiera określony wpływ na pole Zielony uzdrawianie. ZADANIA że potrafi się dobrze komunikować. redukuje ból. przejaśniania „zamulonej głowy" i poprawiania pracy Lawendowy duch. wypalania raka i ogrzewania wychłodzonych Purpura głębszy związek z duchem. ZNACZENIE i służenie ludzkości boską miłością. zaś indygo wiąże się ze zmierzaniem ku określone przez przewodników. ciszy i pokoju z Bogiem. Zieleń równoważy i uzdrawia Biały prawda. pacjenta w stan łaski. Czerwono- pomarańczowy: seksualna. Czasem tylko specjalnie kolorem nauczyciela i wrażliwości. Purpura zmieszana z błękitem działa znieczulająco przy głębokiej pracy uaktywniony gniew. podczas gdy indygo otwiera Srebrny komunikacja. Niebieski nauczyciel. a także jest Złoty związek z Bogiem. ciemna czerwień — wstrzymany nad utrzymaniem funkcji tkanek i komórek kostnych. Pomarańczowy ładuje pole. Obecność wysyłam określony kolor. Kolor lawendowy oznacza polega na wtła- ducha. Biel ładuje pole. człowiek ma ambicję. Kiedy kolor jest mu połączenie z jego zadaniem. głębokie zapom. a na poziomie duszy wyraża się jako zraniona czerwień: dynamiczny gniew. tęczy. co prowadzi do kiedy zmieszany z różem. Pomaga również w odbudowie kości. Miłość. i ładowania pola. Żółtego używa się do związkowi z duchem. zwiększa Indygo zmierzanie ku głębszemu potencję seksualną i odporność. Tabela 23-2 wymienia purpury na poziomie duszy oznacza głębszy związek kolory używane przy uzdrawianiu i ich funkcje. udaremnione plany zadowolenie. wszystkie problemy. namiętność Kolor w sesji uzdrawiającej Pomarańczowy ambicja. Purpura pomaga pacjentowi Boskiej. Czysta raka. czakramów. Czerń to brak Czerwony namiętność. pomarańczowy. silne uczucia. połączyć się z duchem. miłość podobna do osadzaniu tarczy. a biały prawdę. emituje barwę srebrną na poziomie duszy.

w prowadzonym przeze mnie seminarium. Kontrolowanie koloru na tym poziomie. Utrzymując purpurowobłękitny Kolory lawendowy i srebrny były używane płomień zmieszany z białym światłem. nie wywołując bólu. badania kliniczne potwierdziły skuteczność tej Purpura oczyszcza pole. równoważy. ładuje czwarty srebrne światło przez moje ciało. Kiedy dostrzegam w polu mikroorganizmy. na którym akurat pracujesz. odbudowuje konkretnym przypadku. mógł wejść bardzo głęboko w moją tkankę Purpurowo. Swego czasu wspólnie z innym uzdrowicie- Indygo sprowadza pokój i zadowolenie.268 Dłonie pełne światła Tabela 23-2: cych. Biały silnie oczyszcza pole (opalizujący Kalifornia) wykonywał głębokie zabiegi lecznicze na srebrny ładuje szósty poziom). Jeśli światło Czerwony ładuje pole. częstotliwość. Heyoan komen- . Fizycznie było to niezwykle przyjemne uczucie. że ponieważ nasze zabiegu. Jeśli niebieski zdekoncentrował się i „u-puścił" kolor. wyprostował przez moich przewodników nieco inaczej niż w niewielkie skrzywienie mojej kości udowej. gdy oczyszcza głowę. Structural Bodywork Institute (Santa Barbara. wzmacnia i ładuje pole. analityczne i powodować większe zmiany w mięśniach i układzie intelektualne. W uspokaja. umożliwiając mu połą. łączność z po sesji badania po raz pierwszy wykazały. przypomina odkurzanie za pomocą światła. techniki. ujrzałam. moich tkankach i zamiast wynagrodzenia uczestniczył Złoty wprowadza pacjenta w stan łaski. W trakcie ciszy i harmonii z Bogiem. ładuje pole. Ten Pomarańczowy zwiększa potencję seksualną. wypala raka. restrukturyzuje siódmą purpurowobłękitnego światła. przewodnicy używają najpierw UZDRAWIANIU koloru lawendowego. mięśniową. ładuje pole. W pewnym momencie zdołał dotrzeć często w trakcie sesji uzdrawiających. ogrzewa lawendowe nie wystarczy. co wprawia mikroorganizmy w gwałtowne drżenie i niszczy je. z ich przestrzeni życiowej. ponieważ Daniel mógł wchodzić głębiej i społeczeństwo jest już tak mentalne. usuwając czakram. a potem srebrnego do przeprowadzenia operacji. wspomaga pacjentki chorej na białaczkę. przeprowadzone dzień Niebieski osadzanie tarczy. Przewodnicy odwracają ładuje drugi czakram. Daniel Blake ze Lawendowy warstwę. jak komórki kości zmieniają swoje położenie. palców. potężny strumień zdaje się wyrzucać mikroorganizmy zwiększa odporność. ładuje pole. Był to jedyny przypadek. mięśnie czaniu w pole odpowiadającego mu zaczynały mnie boleć. redukuje sesji prowadziliśmy eksperymenty z łączeniem Srebrny ból w trakcie głębokiej pracy nad kontroli koloru i głębokiej pracy nad tkankami. do poziomu kostnego. KOLORY UŻYWANE PRZY które należy usunąć. gdy oczyszczałam krew poziom eteryczny. otwiera trzecie oko. Najpierw wysyłają światło Kolor używany do: lawendowe. przejaśnia następnie kierunek przepływu i wysysają lawendowe i Żółty „zamuloną głowę". lem zaczęłam eksperymentować nad działaniem łagodzi ból. zwiększają natężenie i wychłodzone rejony. łagodzi. że jej duchem. pomaga rozszerzyć pole purpurowobłękitny płomień wychodzący z jego pacjenta. Obserwując to za pomocą postrzegania ponadzmysłowego. Jeśli tkankami i pracy nad komórkami Danielowi udawało się utrzymać silny Czarny aksamit kostnymi. przekazywanego koloru zwiększało skuteczność Generalnie należy stwierdzić. koloru żółtego nie używa się zbyt strukturalnym. krew jest czysta.czenie z zadaniem. Ta procedura Zielony uzdrawia. dochodząc do światła srebrnego. ogólnie mikroorganizmy z ciała pacjenta. podanych wcześniej technikach uzdrawiaj ą.

Jest kryształami. Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem _____________ 269 tując ten zabieg stwierdził. podtrzymywała. Pracując w ten sposób. czarna tajemnica nieznanej kobiecości w każdym z nas. przebywamy w tym miejscu z pacjentami cierpiącymi na Dźwięk „rozluźnił" bliznę. Jest rozwijać tę konkretną formę uzdrawiania. co najlepsze. w rejonie krzyża. Wraz z Heyoa-nem i pracowały z kryształami. że dwie z nas. Odkryłyśmy. Stan ten powiązany z dźwiękiem. ciemne kolory w aurze wiążą się zazwyczaj z chorobami. które wszystkiego. były w stanie wyrzucić innymi uzdrawiającymi przewodnikami często bliznę poza pole. Przebywanie we. a Liz doznawała wielu Daniela uległo ono całkowitej likwidacji. SM) miało związek z tym. Kilka wnątrz czarnej próżni oznacza trwanie w ciszy i spokoju. jako że spostrzegłyśmy. W wyniku zabiegu normalne wyczesywanie. która jej ona jak potencjał życia znajdujący się w łonie. żeby za każdym razem. Liz. Pod koniec drugiej godziny sesji wraz z inną przewodnicy zasugerowali. żebym za-i częła używać studentką. Przebywanie wewnątrz tej czarnej duchowej albo pracy z dźwiękiem. stopniowo wycięłyśmy ją całą. wyciąć część blizny. Bardzo trudno jest elektryczny w kościach jest następujący: kiedy na uzyskać zmianę w polu aurycznym kogoś. Od tego czasu regularnie używam dźwięku do uzdrawiania. płakała wraz W pewnym momencie mojej kariery uzdrowiciela z nią. tak. czarnego światła. Pod koniec aksamitnej próżni jest kolejnym sposobem bycia jednością tygodnia ponownie zajęliśmy się Liz. że kolor w aurze jest bezpośrednio z nim większość problemów z chodzeniem. jeśli dodatkowo użyłyśmy dźwięku. jak na na SM. ułatwiając jej poruszenie. Podczas pierwszej moim przypadku skrzywienie było rezultatem grupowej sesji uzdrawiającej przeprowadziliśmy wypadku samochodowego. dwie pracowały z Oznacza bycie tam całkowicie. kość ulegnie skrzywieniu. Kość rośnie cierpiała właśnie na to schorzenie. co niesie ten moment. jak efekt piezoelektryczny uważane jest przez uzdrowicieli za jedną z chorób pomaga ukierunkować jej rozwój. leczące dźwiękiem. około jednej godziny Użyłyśmy następnie kryształów jako skalpeli. Wszystkie ze stwórcą. przy chodzeniu. Jest to najbardziej odpowiadała. Ma to bardzo uzdrawiające działanie. a to wejście w stan łaski i jednoczesne wprowadzenie weń jeszcze inne wtłaczały energię. która odzyskała całkowitą potężną techniką leczniczą. studentki dały z siebie wszystko. Podczas tego tygodnia każda studentka zaczynała Ta czerń nie była jednak czernią raka. Jeśli nacisk (przy chodzeniu) wywarty zostanie trakcie kursu. lecz aksamitu. raka albo na inną poważną chorobę. żeby zmieniły nieco ton i kolejna część blizny ulegała poluzowaniu. Potem prosiłyśmy studentki Wprowadza pacjenta w stan jedności z tym. Po Dźwięk w uzdrawianiu zakończeniu sesji Liz stwierdziła. że zniknął towarzyszący jej od piętnastu lat ból w nodze. W w jej polu. uzdrawiało za pomocą dźwięku. Efekt piezo. że blizna nie została nawet tknięta. a od sesji minęły już cztery częstotliwości dźwiękowych w aurze nie tylko lata. w pełni i bez osądów. jeszcze inne na chirurgii rodząca wszelkie życie. choć była niemal kompletnie sparaliżowana. Wraz z innymi następnie szybciej w kierunku wyznaczanym przez studentami pracowaliśmy nad nią kilkakrotnie w prąd. To tylko niewielka część historii powoduje powstawanie kolorów. najtrudniejszych do leczenia. Za jego pomocą ładuję i wzma- . lecz tym razem bez formy. kto choruje tkankę kostną wywiera się nacisk. Wiąże się ono z całkowitym zaakceptowaniem jako grupa. co święte. kilka innych medytowało w miłości. Jedne wybierały kryształy. Jedna z uczestniczek prowadzonego przeze przykład. Pracowałyśmy razem pacjenta. która nauczyła się już używać PP. Wydało mi się to dziwne. inne skupiały się na miłości. Kilku studentów dostrzegło dużą bliznę w niewłaściwy sposób. lecz jest także samouzdrowienia Liz. że skrzywienie kości Stwardnienie rozsiane {Sclerosis multiplex. elektryczny o niewielkim natężeniu. a wraz Odkryłam. uczuć. władzę nad ciałem. przez kość przepływa prąd mnie intensywnego kursu tygodniowego. Wzbudzanie określonych utrzymuje się do dzisiaj. Grupa leczyła ją.

Kiedy wydobywam odpowiedni ton. Kiedy demonstruję terapię dźwiękową w trakcie zajęć grupowych. podtrzymać swój nowy poziom energii. kości i płynów Żeby znaleźć ton czakramu. Co oznacza „robienie w żółci"? przy użyciu PP. Jeśli któryś z czakramów pacjenta otwarte i naładowane prawie wszystkie czakramy. jest bardzo słaby. na przykład grupa wtedy do następnego czakramu. Zazwyczaj Roberta Gassa. Przechodzę Niektóre grupy muzyczne. szybko. dobrane. Dźwiękiem można doskonale leczyć uszko- . w którym uzyskałam rezonans. złota. W przeciągu purpury i bieli? kilku miesięcy udało mi się ten w sposób wyleczyć 5. Tradycyjna dźwięk. aż uzyskam dźwięk wywołujący 4. Obserwuję po prostu reakcje i próbuję. tak żeby moje usta dzone kręgi. tak żeby ich oporność ton. Jednak już po kilku uzdrawiające działanie. Ponieważ jednocześnie uzdrowiciel nie musi poprzestawać na tonach. Jaka jest główna funkcja kolorów lawendowego i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W trakcie koncertu. Utwory były tak które zazwyczaj bardzo silnie wpływa na pacjenta. Pacjent srebrnego? Jaka jest pomiędzy nimi różnica? uniknął kolotomii (wycięcia części jelita). moduluję dźwięk. każdy członek grupy potrafi Przegląd rozdziału 23 określić moment. może obserwuję pole. cielesnych wymagają różnych tonów i modulacji do aż uzyskam rezonans. pobudzać rozwój tkanki. Na czym polega trudność przekazywania zbliżam usta na około dwa centymetry do wybranego koloru? odpowiedniego punktu na ciele. tkanek. kiedy uzdrowiciel świa- Zasady odnoszące się do pracy z czakramami domie kontroluje kolor przekazywanego światła. nauka hinduska podaje odpowiednią literę sanskrytu czakram napina się i zaczyna obracać równo i (mantrę) i konkretny dźwięk dla każdego czakramu. Po Nie pracowałam jeszcze z hinduskimi mantrami. że różne typy się nieco od siebie. organów wewnętrznych. 2. Jaki efekt wywołuje purpurowobłękitne odtwarzanie raz czy dwa razy dziennie taśmy z odpowiednim nagraniem. przez dwie godziny bez przerwy. Muzyka ma bardzo odpowiadającego mu koloru. czerwieni zmieszanej z energii. nie będzie on mógł wizualizować Wszyscy czuli się cudownie. 1. Każdy czakram ma inny nerwowy i organy wewnętrzne. wykonują muzykę otwierającą zaczynam od pierwszego i przechodzę przez czakramy. ale jakimś czasie wydobywania dźwięku czakram jest wyobrażam sobie. Częścią terapii było 7. a tony czakramów poszczególnych osób różnią była zharmonizowana. oczyszczenie organu albo wzmocnienie go. Obserwuję organ 3. żeby otwierać kolejne czakramy. Wymień przykłady. Jakie jest działanie następujących kolorów w największy efekt. jak czakram reaguje na też pracować z innymi formami dźwięku. Jego zabarwienie staje się jaśniejsze. usuwać znalazły się około dwóch centymetrów nad punktem unieruchomione płyny z ciała oraz nastrajać układ umiejscowienia czakramu. Na dodatek odczuwany przez pacjenta. zieleni. obowiązują również w przypadku organów we. Uzasadnij. pomarańczem. Odkryłam. Nachylam się. różu. Po jest zwiększenie u niego umiejętności zakończeniu koncertu większość uczestników miała wizualizowania. chór pod batutą Roberta śpiewał Interesującym efektem leczenia dźwiękiem. którą 6. wnętrznych i kości. minutach terapii dźwiękiem czakram zostaje na tyle wzmocniony. uczestniczyłam.270 Dłonie pełne światła cniam czakramy. W jaki sposób używa się czarnego światła? zalecało kilku lekarzy. Efektem tym może być przepływ uzdrawianiu: czerwieni. sprawdzam. w którym wszystkie siedem. Rezonans jest słyszany i pobudzenia ich prawidłowego działania. żeby narzędziami leczniczymi. że pacjent potrafi zwizualizować jego kolor. Żeby napełnić organ dźwiękiem. błękitu. dlaczego tak się dzieje. że muszą być bardzo potężnymi wystarczająco naładowany i wzmocniony.

Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 271 światło przy głębokich zabiegach tkan. W jaki sposób można używać dźwięku do kowych? leczenia organów wewnętrznych? 8. 12. Czy w uzdrawianiu istnieje związek pomiędzy 14. który następnie przekażesz pacjentowi? dźwięku przy uzdrawianiu? Podaj dwie metody. które stwierdzają. W jaki sposób możesz wygenerować (stworzyć) 13. W jaki sposób można wpływać dźwiękiem na czakramy? Jakie to daje efekty? . W jaki sposób znajdujesz odpowiedni ton kolor. że wzbudziłeś właściwy ton. Czy możesz pasywnie przekazywać dźwięk kolorem i dźwiękiem? Jaki? wytwarzany przez twojego przewodnika? W jaki 10. 9. Podaj kilka sposobów. Na jakim prawie fizycznym opiera się działanie sposób różni się to od aktywnego wzbudzania dźwięku w polu aurycznym? dźwięku? 11.

Rozdział 24 UZDRAWIANIE ZABURZEŃ TRANSTEMPORALNYCH (Z POPRZEDNICH INKARNACJI) Wielu ludzi w pewnym momencie swojego o wielowymiarowych i wieloczasowych prze- duchowego rozwoju zaczyna mieć doświadczenia z strzeniach. że ani czas nie jest Pendulum podaje ćwiczenie na poparcie swojej tezy: linearny. gdzie przeszłego życia. Icchak Ben-tov relaksacji albo przeżywając na nowo doświadczenia mówi. że linearny czas jest tylko produktem z obecnego życia. życiu". ani przestrzeń trójwymiarowa. przenikających się nawzajem. uczestnicząc w zajęciach głębokiej wielowymiarową rzeczywistość. tak . że był kiedyś kimś innym. umieszczając obok autorów pisało siebie zegarek albo budzik. Wielu usiądź w pozycji medytacyjnej. Osobiście uważam. wplecione w jakiś sposób w Ktoś inny. a to ze Ćwiczenie względu na ograniczoność naszego poczucia czasu i na postrzeganie przestrzeni. aktualnie. że doświadcza trójwymiarowej rzeczywistości (do której próbuję efektu zaburzenia. może nagle odkryć. Jak zauważyliśmy w rozdziale czwartym. Einstein poprzednich wcieleń. jak i mistycy zgadzają się. Doświadczenia związane z reinkarnacją nie mogą być zapewne całkowicie zdefiniowane. Ktoś medytując może wszystkie rzeczy z przeszłości i przyszłości istnieją „przypomnieć sobie". że termin „przeszłe życie" jest całkiem nieadekwatnym sposobem czasu nielinearnego opisywania tego typu doświadczeń. co oznacza doświadczenia z mówi o kontinuum czasoprzestrzennym. zarówno Bentov w swojej książce Stalking the Wild fizycy. którego doświadczył w „innym dopasować tę książkę).

Chcąc Zupełnie nie o to chodzi. Opiszę teraz trzy metody nam wykorzystanie naszego najwyższego potencjału uzdrawiania tych zaburzeń. wplatając je delikatnie w o wielowymiarowej rzeczywistości. a wskazówka sekundnika skoczy Niektórzy uzdrowiciele automatycznie widzą do przodu. że postrzegamy czas ciałem. związanych z zmienić się w inne wymiary i życia. matka dziecko. Zaburzenia emocjonalne i inne z zarówno z przeszłymi. Nie chodzi tu o Często. Na poziomach rzeczywistości. że wskazówka bardzo poważnie albo terapeuta nawiązujący ten międzyinkarnacyjny zwolniła albo wręcz zupełnie się zatrzymała. w której nasza przebieg zabiegu uzdrawiania. Co się przeszłe życie pacjenta. jeśli tylko się pamięta. że każda osobowość dowolnego wymiaru „Widzenie" i leczenie zaburzeń jest częścią wyrazu wyższej duszy istoty duchowej. żeby znaleźć tam wiedzę i zro- poprzednich inkarnacjach zumienie potrzebne do transformacji. które uniemożliwiają prostu dłonie w te pasma. Mówiąc bardziej poziomem albo poziomami aury. mających swoje podłoże w Według Roberts możemy dotrzeć do tych wymiarów albo „egzystencji". to jak żyjemy w tym życiu. linearnego czasu. i wypełnienie zadania życiowego. od keterycznego w dół. to ujrzeć wskazówkę sekundnika. Kiedy dzięki problemy obecne w doświadczeniach z poprzednich medytacji osiągniesz już stan podwyższonej inkarnacji pomogą nam zrozumieć.274 Dłonie pełne światła żebyś musiał tylko lekko rozchylić powieki. kiedy mają kontakt z jego wydarzyło? Bentov mówi. Celem przeżywania zobaczyć przeszłe doświadczenia związane z doświadczeń z przeszłego życia jest uwolnienie pasmami na poziomie keterycznym. Pamięć przeszłego życia powiązana z Oczywiście. na przykład podczas terapii typu subiektywnie. Co się stało? Wielu ludzi istotny fakt. a dodatkowo na poziomie przeszłymi inkarnacjami przynosi bardzo dobre ketery-cznym przybiera wygląd pierścienia albo rezultaty. o którym musi pamiętać uzdrowiciel odnosi wrażenie. ma związek leczenie się odbywa. reakcja emocjonalna okolicznościami teraźniejszości pomoże nam pchnie cię z powrotem w spokojną rzeczywistość wyleczyć trapiące nas problemy. transformacji jest celem głównym. Jeśli pamięć przeszłego życia zo- . kiedy klient rozmawia ze mną. żeby stanie uaktywniona w sposób naturalny i łagodny. na konkretnym bloku i widzę przeszłe życie. ważną widzieć siebie jako królów albo wielkich rycerzy. każda w swoim własnym wymiarze. Na czterech pierwszych wiedza pomaga wychwycić i zwalczyć ograniczenia poziomach aurycznych zaburzenie z poprzedniego istniejące w naszym myśleniu na temat natury życia wygląda jak normalny blok. kiedy to zobaczysz. wkładam po osobowości od problemów. Jest to bardzo wskazówkę sekundnika. a nie linearnie. Uzyskane w ten sposób informacje Zarówno Edgar Cayce. jak Jane Roberts mówią można wykorzystać. ale ta pola. a dla sytuacji teraźniejszej. kiedy terapeuta trzyma pacjenta jak linearności tworzymy dla własnej wygody. żebraków czy morderców. jak i przyszłymi inkarnacjami. przeszłego życia wpływają na wszystkie poziomy Dosyć trudno to wszystko zrozumieć. eterycznym i ketery-cznym uświęconym objawia się Na poziomie uzdrawiania i terapii praca z jako problem strukturalny. kontakt. Innym razem kładę dłonie nie jako chłopów. przeszłość i przyszłość są przeżywane aktualnie. odzyskując normalną szybkość. Twierdzą również. zabawę ani nasycenie ego. z czym boryka się świadomości. na których to przystępnie. Wszyscy wolelibyśmy „otrzymuję wizję" sceny z przeszłego życia. Dzięki temu Istnieją trzy metody „widzenia" i leczenia znane nam wymiary i nasze obecne życie mogą zaburzeń z poprzednich inkarnacji. że proces pasma wokół jajkowatej skorupki tego ciała. otwórz lekko oczy i spójrz na osobowość w życiu teraźniejszym. a wrażenie jego matkującego.

kiedy po raz pierwszy w i pacjent napełniają pustą przestrzeń po zaburzeniu interesującym nas obszarze powstał bezwarunkową miłością. kogo zna teraz. po ich oczyszczeniu uzdrowiciel powinien zawsze zweryfikować zostają odkryte zaburzenia z przeszłego życia. szczególnie jeśli pacjent nie widzi tego samego. lub też oglądać ją tylko z Kalifornia. który jest wymaganym poziomie uzdrowiciel pyta pacjenta. jak pamięci i wrócił do chwili. pacjenta. Pacjent może następnie Jedna metoda. ale nie zawsze jest to wskazane. Uzdrowiciel może powiedzieć zaburzeń związanych z poprzednim życiem. w czasie gdy chory próbuje je sobie przypomnieć. które pacjentowi. jeśli pacjent w którejś z poprzednich podtrzymującą energię. Na czas być z pacjentem i przekazywać mu przykład. pacjenta. negatywowe uczucia człowieka swojej energii pod ich wpływem. Uzdrowiciel zazwyczaj poprzednią inkarnacją na odbiera obrazy związane z danym przeżyciem. W sytuacji odwrotnej. Jeśli odpowiedź jest do niego energię. jego niechęć wobec tego sobie sprawę z obecności bloków w systemie człowieka może się nasilić. czy najważniejszy dla danej sesji. a prawa na przedniej. uzdrowiciel zda kogoś. które powstaną u pacjenta. mieć odpowiednie doświadczenie i umieć pracować z Wyczucie czasu jest w tych sprawach bardzo silnymi. blokują wolność człowieka w obecnym życiu. wiadomość o tym w momencie terapii rozpocząć zabieg w normalny sposób. czyli różowo zabarwionym światłem. należy otrzymywane informacje za pomocą swojego daru zająć się nimi w ten sam sposób. toteż uzdrowiciel prosi pacjenta. Nie wolno mu wycofywać będzie niewłaściwy. uzdrowiciel usuwa ten uraz z pola tylnej części ciała. . Jeśli jednak zaburzenie. której nauczyłam się od Peteya poznać przyczynę zaburzenia w pełni. Musi odpowiednim momencie pomoże pacjentowi lepiej towarzyszyć pacjentowi przy doświadczaniu zrozumieć i pokochać samego siebie. Jeśli moment wszystkich tych uczuć. co widzi. musi przez cały wobec siebie lub innych mogą ulec wzmocnieniu. Uzdrowiciel musi „widzenia". które pacjent przeżywa mocno dany problem życiowy. żeby ten cofnął się w łatwo jest go teraz usunąć. uzdrowiciela i pogorszyć sytuację. jak wiele informacji na temat energię na bloku. jeśli Powszechnego Pola Energii przewodników. czterech dolnych poziomach Również i on widzi obrazy albo wpada w stan aury uczuciowy (albo jedno i drugie) związany z przeszłym doświadczeniem. Uzdrowiciel dalej przekazuje energię. bolesnymi.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 275 blok. Uzdrowiciel skupia swoją chorego i wiedzieć. pacjent w przeszłym życiu padł ofiarą przemocy z rąk Następnie. wzbudzającymi strach albo ważne. pojawiły się w obecnym życiu. tak jakby Petersona z Centrum Leczenia Światłem w Glendale. inkarnacji zastosował przemoc wobec innego W celu stosowania powyższej metody należy człowieka. podczas Leczenie bloków związanych z gdy pacjent cofa się w czasie. jest bardzo skuteczna w leczeniu pozycji obserwatora. Jeśli zna ofiarę (rozdział dwudziesty drugi) i zrównoważenia trzech przemocy w obecnym życiu. Proces ponownego doświadczania Po uzyskaniu dobrego przepływu energii zaburzenia osłabił jego usadowienie w polu. Uzd- W pierwszej kolejności metoda ta zajmuje się rowiciel musi zawsze szanować system energetyczny blokami z teraźniejszości. Dzięki intuicji albo radom przewodników Po doświadczeniu takiego zaburzenia na zostanie poprowadzony do bloku. Następnie energia ta uwalnia danego zaburzenia może on przyjąć. poczucie winy może systemów energii: pacjenta. Często lewa dłoń znajduje się na twierdząca. Pierwsze warstwy będą blokami. od połączenia może wywołać silne poczucie winy. Uzdrowiciel kładzie ten gotów jest puścić dane wydarzenie w niepamięć i dłonie na odpowiednim obszarze ciała i przekazuje w ten sposób pozbyć się go. przeżywał ją ponownie. Ujawnienie informacji z przeszłego życia w gniew uczuciami. w trakcie wyczesywania. Zarówno uzdrowiciel.

uwalniając do bloku. Oznacza pacjentowi. Ważne jest też. by odbyło się to w od- po oczyszczeniu przez pacjenta zaburzonej w powiednim momencie rozwoju człowieka. Przeprowadzone w odpowiednim momencie świadczenie z poprzedniej inkarnacji. w życiu człowieka. malnego przepływu. Każda światłem bezwarunkowej miłości. co się dzieje i podkreślił wagę to. aż cały obszar zostanie zaburzenie za zaburzeniem. Często. tak jak opisano to w dziestu ośmiu godzinach staną się częścią nor- rozdziale dwudziestym trzecim. że nabie- bodźce zewnętrzne wpłyną na niego bardzo głęboko i rała tego przeświadczenia w sytuacjach. Robią one wrażenie Całe pole auryczne powiększa się kilkakrotnie. które znajdowały się jedno na drugim w efekcie do oczyszczenia przeżyć z poprzednich tym samym rejonie ciała. Kiedy wykorzystania doświadczeń z poprzednich inkarnacji oczyszczasz jeden obszar. prowadzi w inkarnacji. Zaczyna ponownie zająć się sobą. odkrywasz pod nim. które powinno się ich uniknąć. by uzdrowiciel wyjaśnił pytanie dotyczące uwolnienia zaburzenia. w których była odporny. Innymi słowy. w celu uniknięcia problemów. Te pięć warstw odkryłam inkarnacji. W tym czasie należy szanować przekazywać energię. które musi rozwiązać następny. zaczynając zazwyczaj od oczyszczony. Zorientowała się. oznacza to. Trwa to. dopóki nie doświadczyła około pacjent jest bardzo podatny na wpływy i mało piętnastu przeszłych inkarnacji. Ujrzała dalszy ciąg wyznawanego przez do jego świadomości. gdy wiele zaburzeń i stresów z obecnego negatywne przeżycia doświadczane przez człowieka życia zostanie już oczyszczonych. pomagając pacjentowi wszystkie siły. W tym czasie w polu ustabilizują się prawi. pewna kobieta nie potrafiła opuścić znajduje się prawie dwukrotnie więcej energii. bowiem wszelkie negatywowe całą odpowiedzialność). Przez około czterdzieści osiem godzin w polu Na przykład. kiedy to powinien on troskliwie wystarczająco intensywnie. niezmiennych. niepamięć i pozwoli na wypełnienie go różowym zablokowany obszar staje się coraz czystszy. by pacjent siebie schematu uzależnienia. w którym wydawało jej pozostał przez ten czas w bezpiecznym. iż mężczyźni są od niej silniejsi fizycznie. dowodziły. chowego powinno się to już dawno stać. Jednocześnie poszokowego. a pacjent będzie gotów puścić uraz w obecnego życia i przechodząc do poprzednich. Moment obecnym życiu warstwy enegetycznej. w obecnym życiu. spokojnym i się. Kiedy zrozumiała wyznawany przez siebie schemat i dłowe wzorce przepływu energii. przekonała się. kiedy pacjent przeżywa jakieś do. a bijącego ją męża. nastąpi. występuje życia oczyszczenie zaburzeń powstałych w po- bardzo silny efekt zwany przez Wielebną Rosa-lyn przednim życiu może odblokować konkretne obszary Bruyere bezpośrednim przesunięciem strumienia. że proces jego doświadczania nie dobiegł jeszcze czterdziestoośmiogodzinnego okresu re- końca albo że uzdrowiciel nie pracował konwalescencji. Bardzo ważne jest. Bardzo ważne jest. bezwarunkowej miłości. mimo że w wyniku rozwoju du- utrzymując jednak wciąż wysoki poziom wibracji. Widać zatem. Otwierają się wtedy pokłady fizycznie poniżana przez mężczyzn w ten czy inny podświadomości i wspomnienia zaczynają docierać sposób. że musi poko- .276 Dłonie pełne światła pracując poprzez czakram serca. które po czter. że mężczyźni posiadają całą władzę (i ponoszą troskliwym otoczeniu. zwiększa ilość i częstotliwość energii przekazywanej Gdy pacjent cofa się w czasie. czyniąc tym samym wyleczenie Pacjent może odpowiedzieć przecząco na trwałym. uporządkowane życie i nie będzie odczuwał pokusy zapewne w porządku chronologicznym. Okres ten podobny jest do stanu przeanalizować przyczynę zaburzenia. kiedy człowiek ma odkładają się w polu aurycznym jedno na drugim. naturalny proces oczyszczający bloki w ciele (a Widziałam nie mniej niż pięć zaburzeń z poprzednich większość duchowych tradycji to czyni). że każdy że pod pierwszym zaburzeniem ukryte jest następne. kolejna warstwa wypełnia się różowym światłem Jeśli obszar nie został oczyszczony.

jaki jest jego Leczenie zaburzeń problem. ujrzałam nagle sytuacje życiowe z poprzednich inkarnacji. doświadczenie kazało Johnowi wierzyć. którą właśnie trzasnął zadania człowieka cierpiącego. John nie powiedział mi z początku. W tylnej części aury poprzednimi doświadczeniami. że każde stii. Obaj zginęli po tej wymianie ciosów. potężne wyrażenie energii życiowej odradzając się w ciele. których rozwiązanie wzięła na siebie dusza radosne. John miał coś. biorąc odpowiedzialność za własne życie. Uwolniła się od strachu przed John najpierw ujrzałam strukturalne problemy w samotnością i dzięki temu odzyskała niezależność. Ze splątanej masy czerwonej. Na integrować części własnej oso- poziomie uświę- . Jej życie zmieniło się całkowicie w wszelkiego życia. Praca reżysera teatralnego pozwalała mu Prawdziwym celem jest uzdrowienie duszy. Porównaj inkarnacją na poziomach go z rysunkiem 7-13 z rozdziału siódmego. że częścią wybijaną gwoździami. podaliśmy pracowała bez zarzutu (dlatego pominęliśmy je na ją w rozdziale dwudziestym drugim. Różnica polega rysunkach). wywołane przez ciężkie Gdy John opowiadał o swoim życiu. Praca ta zaprowadzi człowieka do kwe. Rysunki od 24- 1 do 24-5 pokazują proces uzdrawiania. drugorzędne szare wiry. jak i aktywności Johna. Jest jasne. używasz takiej i czarnej energii wypływały niewielkie wiry o szarym procedury jak w przypadku każdego innego problemu zabarwieniu. Zamiast pięknych złotych uświęconym włókien tworzących wirujące płatki czakramów splotu słonecznego. następnych latach i teraz moja pacjentka jest wolna. Zamiast tego dzielił sprowadza zwykle pacjenta do uzdrowiciela. Rysunek 24—1 pokazuje. Główny pionowy strumień energii na tym. trzeba pomóc prawo i bardzo ciemny w rejonie tylnego aspektu pacjentowi połączyć kwestie z życia teraźniejszego z czakramu splotu słonecznego. To psychicznej. rozmiarach prowadzonej pracy. na problemy przeciwnika w głowę. W przypadku młodego mężczyzny imieniem szczęśliwa i zdrowa. W tym samym czasie związane z narodzinami. ponieważ zabijającego żołnierza armii przeciwnej. aurze. co wyglądało raczej jak Aby wyleczyć problem strukturalny. kiedy po raz pierwszy do mnie przyszedł. Uzdrowiciel musi pamiętać o prowadzi do bólu i śmierci. Scena się zazwyczaj wrodzonymi zaburzeniami w ciele przedstawiała Johna walczącego w bitwie i z rozkoszą fizycznym. żółtej powstał w poprzednim życiu. który plama na Słońcu. ją na części. że w momencie stwierdzenia. Ich wyleczenie jest trudne.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) ___________________________ 277 nać paraliżującą ją zależność i strach przed conym należy dążyć do wyprostowania pola samotnością i stanąć na własnych nogach. eterycznym i keterycznym pokazującym normalny wygląd poziomu keterycznego uświęconego. poczuła aurycznego i połączenia go z naturalnym prze- się gotowa do opuszczenia męża i zbudowania sobie pływem energii — uniwersalnym przepływem życia na nowo. chociaż to ono wyrażenia swojej siły życiowej. jak wyglądało związanych z poprzednią jego pole na poziomie keterycznym uświęconym. objawiają jego inkarnację gdzieś w epoce Dżyngis Chana. iż uraz biegnący wzdłuż kręgosłupa był mocno wygięty w pochodzi z przeszłego życia. „Ujrzałam" również scenę z przeszłego życia. aury problemy strukturalne. John miał w utrzymują się one bardzo mocno i głęboko w ręku drąg z łańcuchem zakończonym metalową kulą substancji duszy człowieka. Na tym poziomie tworzyły się również małe. Celem jest nie tylko W obecnym życiu John unikał pełnego wyleczenie ciała fizycznego. która związana była z auryczną raną. Większość pozostałych czakramów strukturalnego na poziomie uświęconym. jest zajęcie się nimi przeciwnik zanurzał dzidę w splocie słonecznym zarówno na poziomie fizycznym.

278 Dłonie pełne światła Szarv i czerwony zbitv śluz Rysunek 24-3: Dzida z poprzedniego życia ujawniona podczas oczyszczania aury bowości. że ma skoliozę. strukturyzowałam schemat organów w inte- . W trakcie sesji. Kryształ jest bardzo poziomie aurycznym). musiałam najpierw wyprostować drzewce. Zauważyłam to. że to wrodzone schorzenie jest wynikiem Potem je wyrwałam. Najpierw zre- użyteczny przy tego typu pracy i przyśpie. spraw. oczyściłam ponownie ranę i urazu psychicznego z przeszłego życia. Uznałam dzidę. By usunąć przeszedł operacji korygującej skrzywienie. jak wyrażać swoją siłę. Energia ta pochodziła poziomie keterycznym uświęconym (siódmym z ciał drugiego i czwartego. Wyrażając różne aspekty swojej potężnej sza proces oczyszczania. odkryłam dzidę wrośniętą w splot wiedziałam. dopiero słoneczny. nie uświęconym. dzał rezultaty wywoływane przez poszczególne Rysunek 24-3 przedstawia widok po usunięciu działania. Urodził się z wadą i nigdy nie polu aurycznym i zwinięte w spiralę. po wyczesywaniu. aurycznego. użyłam W trakcie następnych kilku sesji pracowałam kryształu. Na poziomie piątym. Chroni również uzdrowi- siły życiowej poprzez postacie w sztukach. Drzewce było całkowicie zanurzone w gdy się odwrócił. ciela przed wchłonięciem niezdrowej energii. czyli eteryczym Kiedy John wszedł do mojego gabinetu. Takie pseudożyciowe doświadczenia sporej ilości energii z drugiego i czwartego poziomu pomagały mu nauczyć się. naenergetyzowałam cały obszar. żeby wybrać unieruchomioną energię z wraz z przewodnikami nad odbudową aury na rany koło splotu słonecznego. zatem.

Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 279 Rysunek 24-4: Złote nici uzdrawiania na poziomie keterycznym uświęconym Złote światło Rysunek 24-5: Poziom keteryczny uświęcony wyleczonego trzeciego czakramu .

Jeśli pacjent wcześniej mocno jak na rysunku 7-13 w rozdziale siódmym: wszystkie pracował nad oczyszczeniem siebie. Czuł mniejsze napięcie go dobrze i nie była pewna. znajdują się w rejonie wypełniony i opiera się o złoty poziom. ponieważ odbudowa energetyczna miejscu. jak dalece po całym obszarze. Całkowite zmniejszenie stresu. możesz mu czakramy i główny strumień energii wyglądały i powiedzieć. czy wszystko jest w porządku. Jest to zresztą ogólna zasada uświęconej odnosząca się do pracy na wszystkich poziomach pola: szanuj pracę Jak powiedziałam wcześniej. Nigdy nie ujawniłabym pacjentowi pacjent stopniowo odzyskiwał coraz większą władzę informacji z jego przeszłego życia. tworzących strukturę czakramu. przypominając piękny lotos twarzą pacjenta i zaczniesz przesuwać je wzdłuż obracających się złotych wirów. z poprzednich wcieleń jaką pacjent wykonuje na tych wysokich poziomach w warstwie keterycznej pola. Nie główny strumień energii i przyłączyliśmy do niego należy ujawniać pacjentowi rzeczy. kiedy wchodzę w te Leczenie pasm rejony. zlikwidowanie skrzywienia wymagałoby bardzo Odnoszę wrażenie. które przyjął na siebie człowiek w trzeci. Po kilku spotkaniach pacjent wyglądał tak przygotowany. innym sposobem uzyskania informacji na temat przeszłego życia jest po prostu włożenie dłoni w kolorowe . żeby je oczyścić albo „rozjaśnić". czego się dowiedziałeś. Bardzo ważne jest. prywatny obszar. kto pracuje głównie na energia w takim paśmie jest skupiona w jednym poziomie ciała. Będzie to miało pracowały bez zarzutu. na które nie jest czakram. przeszłe życia Po uzdrowieniu czakramu wraz z przewod. które mają znaczenie eteryczny (pierwsza warstwa aury) zostaje dla tego. które równoważyło dotąd brak Robiłam niewiele zmian w pasmach powstałych równowagi pola. żeby w nie dłonie. Pacjent odczuwa zazwyczaj ulgę i wyprostuje się kręgosłup Johna. plotąc złotą strukturę wirów przed oczami. żeby się światła). Kiedy to zrobisz i czakramu. że nie większej wolności w życiu osobistym. a potem sam czak-ram. co dzieje się obecnie. najprawdopodobniej duży związek z jego obecnym Podczas tych czterech czy pięciu zabiegów życiem. by uzdrowiciel szanował potęgę pracy. część dotycząca pur-purowoniebieskiego obecnym życiu i które musi wykonać. gdybym nie znała w chorym rejonie ciała. że jest gotów je przyjąć. że ma poczucie na skutek poprzednich inkarnacji i sądzę. szybko się więc z nich wycofuję. jak wykorzystasz te informacje. i robił tylko to. Często wydaje mi się. Po odbudowie czakram wygląda tak jak centymetrów od ciała. pasma. rozwijać. tak jak twarzy i szyi oraz w aurze w odległości od komórki ciała opierają się o błękitny (niższy) poziom siedemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu eteryczny.280 Dłonie pełne światła resującym mnie obszarze. kiedy upewnić się. Czasem wiedziałam. które poruszają się obrazy z przeszłych inkarnacji zaczną przepływać ci bardzo szybko. a prawą prawo. Czasem wkładam Przyjęłam go jeszcze miesiąc później. a potem wydają się obciążone. Jeśli umieścisz dłonie nad na rysunku 24-5. kiedy to robię. w takim wypadku rozprowadzam ją dłońmi była już zakończona. mięśni pleców. że odesłałam do kogoś. że pasma te związane są z głębokich zabiegów (patrz rozdział dwudziesty zadaniem. Błękitny poziom Pasma z przeszłego życia. Trudno powiedzieć. Bardzo nikami odbudowaliśmy pociemniały i wygięty ważne jest. że naruszam bardzo intymny. na co on sam i pacjent są przygotowani. wychodzą z moich palców. co widzę podczas odbudowy keterycznego uświęconego. pasma pojawiające się na skorupce poziomu Rysunek 24-4 pokazuje. Maleńkie linie złotobiałe-go światła dostroisz się do odpowiedniego poziomu energii. Mówił również. lewą w lewo. należy za bardzo w nie ingerować. zaczną po kolei przesuwać się przed tobą.

Kiedy leczenie zaburzeń transtemporalnych jest właściwe? Kiedy nie? Czy jest konieczne? 6. 4. W jaki sposób leczy się urazy i zaburzenia 1. po usunięciu skupiając się zawsze na bezwarunkowej miłości. Co to jest bezpośrednie przesunięcie strumienia? 1. Co to właściwie jest przeszłe życie. zaburzenia z poprzedniego wcielenia z pola największym ze wszystkich uzdrowicielu. W jaki sposób bloki z przeszłych inkamacji Przegląd rozdziału 24 układają się w polu aurycznym? 7. W jaki sposób bloki są czasem powiązane z Opisz jego związek z zaburzeniami powstałymi na doświadczeniami z poprzednich inkamacji na skutek wiadomości z poprzednich inkamacji. pochodzącymi z tego życia a tymi z poprzednich Do przemyślenia inkamacji. Opisz związek pomiędzy blokami w P.Cz. 3. skoro czas nie psychofizyczne z poprzednich wcieleń przez jest linearny? nakładanie dłoni? . Co należy zrobić w trakcie zabiegu. pacjenta? 5.E. poziomie psychologicznym? 2.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkamacji) 281 i bądź pokorny w wielkim planie wszechświata.

ŁUKASZA 4. CZĘŚĆ VI SAMOUZDRAWIANIE A UZDROWICIEL DUCHOWY Lekarzu. BIBLIA TYSIĄCLECIA. 23 . lecz samego siebie. EWANGELIA ŚW.

głębokie zrozumienie i zgodę na życie zapytać o opinię drugiego czy trzeciego lekarza. co jest dla ciebie dobre. Jeśli procesu leczniczego. ograniczały cię niepomyślne prognozy. a także . rozumiesz w pełni tego. musisz leczenia. Przede wszystkim zaś nie pozwól. To poszukiwanie prawdy zmieni twoje życie pytania możesz odpowiedzieć tylko poprzez głębokie w sposób. najwyższą rozwagą. zrozumieć. kałam wielu ludzi. Będę teraz mówiła o głąb sie. co powiedziano ci na temat Jeśli tylko potrafimy zaakceptować chorobę i twojej choroby. Wstęp TRANSFORMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SAMEGO SIEBIE Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje bie i szerszego przeanalizowania dostępnych metod zdrowie. a oraz poczucie spełnienia. możesz zawsze wielką radość. Standardowa zachodnia medycyna zna podjąć ostateczną decyzję o rozpoczęciu konkretnego wiele odpowiedzi. Będziesz zaskoczony. Decyzję taką należy podjąć z nie potrafi skutecznie leczyć jakiegoś schorzenia. Spot- poszukiwanie tego. że jest ona dla nas nauką. porozmawiaj jeszcze raz z lekarzem. Komu masz zaufać? możliwości. jeśli nie możesz się nauczyć na temat siebie i swojego wiadomo. Sprawdź wszystkie spośród całej gamy możliwości. by narodowym i globalnym. ale na pewno nie wszystkie. Potraktuj je W tym rozdziale przedstawię sugestie dotyczące raczej jako bodziec do uważniejszego zajrzenia w tego. jak zachować zdrowie. Jeśli cierpisz na jakąś chorobę. czy przynosi ona pożądane efekty? Na te zdrowia. lecz może także zdrowiem. którym choroby dały w efekcie Jeśli nie ufasz jakiejś diagnozie. codziennych ćwiczeniach. unikniemy przeczytaj odpowiednią książkę. i to nie interesujące cię informacje. Jeśli nie przed zachorowaniem. jakiego nie mogli uzyskać nawet całkowicie zmienić metodę badania. jak wiele jeszcze Jak długo kontynuować daną kurację. Zajmij się swoim tylko w wymiarze osobistym. jakiego nigdy się nie spodziewałeś. Przede wszystkim wybierasz rozejrzyj się za inną techniką. zdobądź potężnego strachu. jaki wobec niej żywimy.

jest największym uzdrowicielem. wymaga codziennych ćwiczeń.286 Dłonie pełne światła o zdrowej diecie. Miłość samego siebie . a ona również Przede wszystkim jednak do utrzymania zdro. wia potrzebujecie miłości. przestrzeni życiowej i ubraniu.

średnim pozyskiwaniem informacji i analizą zmienia się również sposób. ponieważ ilustruje on przekonań i duchowego planu życia. Pokazuje. Każda sesja pacjent nie współpracował aktywnie podczas terapeutyczna jest inna. z którym informacji. Kalifornijskim i zaczął uczyć. odpowiednim czasie działa transformująco". aktywnej przemiany psychiki pacjenta. lecz także wywołały głębokie zmiany w człowiek jest inny i wymaga odpowiedniej dla siebie jego życiu. jeśli stosuje się ją przez Uzdrowienie Dawida dłuższy czas. W połączeniu Ponieważ stajemy się coraz skuteczniejsi w z własną inicjatywą i odpowiedzialną postawą diagnozowaniu i leczeniu chorób. systemów Wybrałam przypadek Dawida. pacjenta. Oto przypadek pacjenta. zawsze kluczem do wyleczenia pacjenta. wiele informacji na temat pacjenta. w jaki ją leczymy. że „odpowiednia substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i o Dawid dorastał w Kalifornii. czeka nas w przyszłości. Prak. przypadku Dawida posługiwałam się nakładaniem Ukończył wydział kinezjologii na Uniwersytecie dłoni. dużo miłości i Znalezienie pierwotnej przyczyny choroby jest mieć dobry kontakt ze swoimi przewodnikami. Poniżej przeanalizujemy przyczynę pracowałam dwa lata. W surfing i słońce. Rozdział 25 OBLICZE NOWEJ MEDYCYNY: PACJENT STAJE SIĘ UZDROWICIELEM Wraz ze zmianą naszych poglądów na chorobę. wszystkie poziomy i etapy uzdrowienia. Jego rodzice byli psychologami. gdyby kombinacji czynników leczniczych. Później wyjechał . jak głęboka terapia potrafi zmienić strukturę osobowości człowieka. jego aktywności psychicznej. Zmiany nie byłyby możliwe. co. możemy bardziej pacjenta spowodowały one nie tylko wyleczenie indywidualizować proces terapeutyczny. Heyoan powiedział. jak sądzę. Kochał ocean. Każdy choroby. pozwalający nam zobaczyć choroby pod kątem fizycznych warunków życia ułamek tego. Uzdrowiciel musi posiadać zabiegów leczniczych. Nieocenione tykowanie uzdrawiania przeradza się stopniowo w usługi oddaje tu bezpośrednie pozyskiwanie sztukę. bezpo.

Oczyszczony. Przed leczeniem B.£. oczyszczony. to 00 00 Zapchany Oczvszczonv i naładowany ■ Ciemny wir nad trzustką Naładowany Zablokowany głęboko od wewnątrz Rozerwany i zapchany .^~.. Po leczeniu O 13 T3 0a fe Rysunek 25-1: Przypadek Dawida (obraz diagnostyczny) £ . naprawiony naładowany Naładowany i czvstv Zapchany. nie doładowany i zniekształcony Naprawiony. naładowany Matowe nie doładowane pole V \V^ Jasne naładowane pole A.

Cała aura przypominała zapadniętą i aż po przeróżne wirusy. Szósta warstwa nie była ładna i ponieważ. odpowiedzialnego nie tylko za funkcje konanie analizy biopola i ustalenie optymalnego seksualne (które były zaburzone). w pobliżu kręgosłupa. (Więcej na ten temat te pytania otrzymamy odpowiedź w zaplanowanym póź. jak i bakteryjnym.) Ośrodek gardła był osłabiony. getycznym przedstawianym na rysunku 25-1. że po jednym lub dwóch dniach wątrobie. Taka konfiguracja świadczy i nieczynnego pierwszego dawało w efekcie bardzo zazwyczaj o problemach z przyswajaniem cukru. lecz opadnięta i matowa. który poprzez grasicę również naładowania go? Dlaczego tak lub dlaczego nie? wpływa na funkcje odpornościowe. szybkim tempie tracił energię i coraz trudniej było Po zbadaniu organów wewnętrznych wykryłam mu pracować. czy też powolny? Dlaczego? Na wszystkie pacjenta do Boga i Jego woli. Trzecie zjeździł całe Stany w poszukiwaniu nowych metod oko było zapchane i zablokowane daleko w głąb leczenia. Organizmy Drugim głównym problemem było zniekształcenie te obecne były w całym środkowym rejonie brzucha. jasna. a jego chorobę diagnozowano różnorodnie. Dodatkowo aura Aby przestudiować metody uzdrawiania pa- wykazywała też opróżnienie i osłabienie drugiego cjenta. Generalnie pole było nie to było wyraźnie odczuwane na poziomie fizycznym. skrzeczący dźwięk.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 289 na jakiś czas do Indii. pierwszego czakramu. narządu — jedna warstwa była śluzowato Wszedł do mojego gabinetu z polem ener. W rejonie drugiego czakramu Czy użyjemy tyle energii. Po bliższym badaniu słonecznego. gdy napotykałam taką konfigurację systemu aurycznym? Czy będzie to raptowny powrót do energetycznego. a czakram korony słaby i nie od mononukleozy i przewlekłego zapalenia wątroby. który wydawał wysoki. Mężczyzna wyglądał pierwszy czakram przetwarza większość energii na bardzo chorego. jak pamiętamy z rozdziału jedenastego. Czak-ram ten był wygięty w włącznie ze śledzioną. głowy i szyszynki. ile tylko można. Przez następne cztery lata za samego siebie. Blok ten umiejscowiony był na dwóch dlaczego? Jaki proces może się rozpocząć z powodu trzecich drogi przez spiralę do serca czakramu. a także za branie i dawanie. lecz także za planu uzdrawiania. całe obszary miały niemal Najbardziej oczywistym i najpoważniejszym czarne zabarwienie. przeze mnie procesie uzdrawiania. o wyglądzie strukturalnych poziomach pola. związanej z siłą fizyczną. Nad trzustką znajdował się niewielki. Ośrodek ten dziewczynie imieniem Annę. Sama eteryczna matryca wątroby problemem było rozdarcie czakramu splotu była rozdarta i zdeformowana. Osłabienie przykład o cukrzycy. który tracił energię. odpowiedzialność poważnie zachorował. na poważnie osłabiony system energetyczny. gdzie zakochał się w niej. Od czego najpierw zaczynamy? system odpornościowy. wy- czakramu. Zauważyłam również odbarwienie tego aktywności musiał tyle samo czasu spędzić w łóżku. niezdolność do pobierania energii. Kiedy trafił do mojego gabinetu. włącznie z siódmym. a jednocześnie odpowiada za komunikatywność. Głęboko w przekazując ją szybko do zaburzonego rejonu w celu czakramie serca. tego schorzenia i jak się to objawi w polu Zawsze. Tymczasem Dawid w matową powłokę. trzustką i przewodem lewo i zablokowany. doładowany. doładowane i słabe. ciemnozielona. a głębiej. zasugerowałam zatrzymanie badań. wykryłam Kiedy poprawimy siedem rozerwanych warstw i poważny blok. . druga nieprzyjemnie żółta. Połączenie szybko obracający się wir. zarówno wirusowym. rozerwanego trzeciego czakramu. wiązała się ona ze stosunkiem zdrowia. co powodowało jego pokarmowym. umiejscowiony jest ośrodek limfatyczny. które należało zaszyć na wszystkich wykryłam duże ilości zarazków. jego dużą ilość zanieczyszczonej ciemnej energii w stan był taki.

chcąc zrozumieć ją w tracić energię w inny sposób. pola Pierwszy czakram zaczął wreszcie utrzymywać się we właściwej pozycji. Wyprostowanie i oczyszczenie pierwszego czakramu Ładowanie pola i naprawa zniekształceń były o wiele okazało się stosunkowo łatwe. tak jak Jak mówiliśmy w rozdziale ósmym. jak bardziej prawidłowo. Zamiast pępowinę łączącą trzecie cza- . energia ustaliła się teraz na stabilnym. jest rzeczą najważniejszą na tym etapie uzdrawiania. miast gwałtownie wzrastać i opadać. Wreszcie pole na środkową część brzucha. naprawienie dzić energię o wyższej wibracji w celu naprawienia rozdarć w polu aurycznym zabrało dużo czasu. Za. jak pozwala mu na to pacjent. Uznałam w tym właśnie rejonie. ładowaliśmy i naprawialiśmy część rejonu trzeciego czakramu. ten powstaje. jakby naładowanie pola było niemożliwe z powodu słabości „kosmiczne prawo stanęło mu w gardle". pierwszego czakramu. i było to tak. W trakcie każdej sesji wyczesy-waliśmy. a potem przyczyny choroby odbudowując je krok po kroku. że praca w dziedzinie aktywizacji psychiki nie mógłby jeszcze bardziej rozerwać czakram. że mogłam wprowa- zaawansowanie zmian chorobowych. człowieka. który ciało mogło w danych warunkach utrzymać. a drugi stopniowo ładować. gdy jest ono jeszcze w łonie matki. rady. główną uwagę w trakcie każdej sesji kierując szybko. W oczach naładowanie i odbudowanie Dawida źle to wróżyło. W miarę upływu tygodni przyczyn choroby na poziomie indywidualnego poziom energii Dawida zaczął się wyrównywać. Pytał o czakram rozerwałby się jeszcze bardziej albo zaczął pierwotną przyczynę choroby. że Dawid jest wystarczająco wykształcony wątrobą i trzecim czak-ramem Dawida. żeby naprawić jego strukturę. Heyoan nie wypowiadał się na temat Dawida. prostowaniem Czuł się również mniej bezbronny emocjonalnie. Najpierw należało zająć się strukturą poziomu eterycznego. W aktywność psychiczna a następnym tygodniu posuwaliśmy się trochę dalej. że pole zaczyna narodzinach uwidacznia się poprzez auryczną się regulować. gdyby przesłano świetle swojej osobistej sytuacji życiowej. ważniejsze. a potem stopniowym W trakcie pierwszych trzech miesięcy terapii leczeniem zaburzeń w rejonie trzeciego czakramu. Ze względu na Dawida wzmocniło się na tyle. Mocne psychologicznie i duchowo. oczyszczając. gdyż trzeci Potem Dawid zażądał więcej informacji. zakładaliśmy tym. nie można było naładować w pełni. Faza druga: czasową „pieczęć" albo „opatrunek" na rozdarcie i pozwalaliśmy mu goić się przez tydzień. Za niektóre pierwotne każdym razem wchodziłam coraz głębiej w pole. przezeń za silną dawkę energii. Widziałam. Robiliśmy to stop. głównie wyczesywaniem pola. każde poprzednio. energia ustaliła się na poziomie. a po ale ja byłam zadowolona.290 Dłonie pełne światła skoków energii wywołanych przez ciało próbujące Porządek uzdrawiania Faza zrekompensować słabość i nie dające sobie z tym pierwsza: oczyszczenie. Mówił Czasem siedziałam po trzy kwadranse z dłońmi nad mi tylko. Silny ładunek energetyczny więc. potem Pytania Dawida pojawiły się. Powoli formował się obraz również czakramem. Aury siódmej warstwy. dziecko ma bardzo silny związek z matką. Związek niskim poziomie. Dawid nie uważał tego za postęp. Przez pierwszych kilka tygodni zajmowałam się Dawid odzyskiwał powoli energię i seksualność. kiedy jego trzeci poziomem eterycznym uświęconym wątroby i innymi czakram (prostolinijny umysł) zaczął funkcjonować strukturami anatomicznymi w tym rejonie. Uzdrowiciel może poruszać się tak niowo.

którzy w latach siedemdziesiątych przystąpili do al- Jeśli chodzi o poziom serca. musiał stać się tym. Dawid zaczął źródłem wielu lekcji. Kiedy więc Dawid połączył się Wielu przed wyjściem w świat z miłością wolało z nią sercem.) chłopcem" dla mamy. uwolnić się od uwarunkowań. jak . do pewnego zbuntował się przeciwko bardzo dominującej i guru. Dawid szczególnie prawdziwe w odniesieniu do tych. Matka od początku niezależności — dokładnie tak jak w dzieciństwie. Problemem Dawida w związkach z kobietami było Rozdarcie w trzecim czakramie Dawida po. Odkrył jednak. było całkowite zerwanie pępowiny łączącej go z zaczął ponownie czuć się zdradzony. „normalne". który. To takiej sytuacji jest znalezienie kogoś. Przekonałam się. co mógł. Oczywiście. również to. Wraz z Annę które próbują go kontrolować. Dawid odkrył. musi w końcu przenieść to połączenie na się niestety z oddaniem części wolnej woli. Oboje rodzice-psycholodzy nadużyli ze swoim guru. (Podobieństwa przyciągają się a także splot słoneczny. jak łączyć się z miłością wstało pierwotnie w okresie dojrzewania. którzy czuł tę zdradę w sercu. chłopcem" dla swego guru i dla Boga. że ludzie. w jaki umiał to zrobić. Po prze- problemy uczuciowe. że nie jest już „grzecznym każdy myśli.) Te niezadowalające związki kazały mu akceptacji i idealnej miłości jest bardzo silnie rozpocząć poszukiwania siebie i w końcu zakorzenione w ludzkiej duszy i będzie dla człowieka zaprowadziły do aszramu w Indiach. nie akceptowała syna. nauczyć się bezwarunkowej miłości. co wiązało matką. przeżyć ją w ramach określonej społeczności. żeby matka była z niego nauczył się nawiązywać połączenie sercem. Zerwał związki ze swoimi rodzicami. Takie kobiety wydawały mu się życiu był głęboko połączony z kobietą poprzez serce. pępowinowymi i dziurą w rejonie splotu ale o miłość do ludzkości i Boga. jako że do tego rodzaju energii był nauczył się jednak używać serca. Po raz pierwszy w przyzwyczajony. kim ona chciała. to czwarty czakram ternatywnej duchowej społeczności. Próbował nastolatków. wedle słów samego Dawida. Chociaż jest silnie połączony z życiu miłości w ramach grupy społecznej. Dążenie do odnalezienia nawzajem. że problem leży w nim samym. że łącząc się poprzez serce ze swoim Dawid postąpił podobnie jak wielu innych guru. Jego system postanowili wyjechać. a zerwanie z guru wywołało energetyczny automatycznie przyciągał kobiety kolejne rozdarcie w trzecim czakramie. się połączyć i kto zastąpiłby matkę. swojej wiedzy. Został więc z urwanymi więzami chodziło już jednak o miłość do drugiego człowieka. matki. lecz stara się być „grzecznym Niestety. z kim można wywołało głęboką blokadę serca w polu aurycznym. Jeśli na początku nie połączy się z sercem kogoś innego. Każdy młody człowiek ma nie doświadczyli miłości w domu rodzinnym. muszą oni swoją partnerkę. a potem z Annę. a to utrudni mu znalezienie silny związek pomiędzy czakramami serca matki i partnerki i kochanie. że nie wiedział. Jest to Oznaczało to zdradzenie swojej osobowości. jedynym sposobem. Wcześniej Dawid robił wielkie serce". najbardziej naturalne w formę konfliktu woli Dawida z wolą Boga. (Na tym etapie Dawid odkrył teraz. Po narodzinach tworzy się również zrobić to w przyszłości. oddaje mu po trochu swoją wolę. a nie