Pierwsze w Polsce nowoczesne i

wnikliwe studium ludzkiej aury
autorstwa światowej sławy fizyka
pracującego w NASA

Ann Brennan

Dłonie pełne światła

Książka ta dedykowana jest wszystkim podróżnikom
znajdującym się na ścieżce prowadzącej do domu

WSTĘP

Nadeszła nowa era i — parafrazując Szekspira — coraz więcej
jest rzeczy pomiędzy niebem a ziemią, o których się ludziom nie
śniło. Ta książka ma właśnie pomóc zrozumieć — bez zwracania
się ku medycynie konwencjonalnej — procesy fizyczne i
psychiczne zachodzące w organizmie. Autorka przedstawia historię
naukowych badań aury i pola energii (biopola) człowieka, definiuje
przyczyny chorób spowodowanych energetycznymi zaburzeniami
aury, opisuje naturę leczenia duchowego.
Osobiste doświadczenia Barbary Ann Brennan — fizyka i
psychoterapeutki, tworzą jedyną w swoim rodzaju metodę
poszerzania świadomości wykraczającą poza obiektywne
eksperymenty naukowe.
Gorąco polecam tę książkę wszystkim, którzy interesują się
fenomenem życia na płaszczyźnie poznania fizycznego i
metafizycznego. Zaprowadzi ona czytelnika w fascynującą krainę
pełną cudów natury.

Dr John Pierrakos
Institute of Core Energetics
New York City

OD KONSULTANTA
POLSKIEGO TŁUMACZENIA

Nareszcie polski czytelnik otrzymuje książkę na temat świata
duchowego i żywej energii biologicznej, biopola człowieka, i to
napisaną przez naukowca z prawdziwego zdarzenia, fizyka
pracującego w NASA i innych instytutach naukowych.
Barbara Ann Brennan wykonała szereg pomiarów za pomocą
urządzeń stosowanych we współczesnej fizyce. Znalazła
współzależność niektórych parametrów fizykalnych w pomiarach
energii biopola i aury człowieka. Amerykańscy uczeni potwierdzili
wiele zjawisk zachodzących w aurze; część z nich pokrywa się z
tradycyjną wiedzą Indii, Chin czy Tybetu, łączy się też z filozofią
ćwiczeń jogi. Autorka daje wspaniałe opisy związku między
działaniami człowieka a ich wpływem na powstawanie chorób.
Zjawiska te omawiam w taki sam sposób na kursach radiestezji czy
energoterapii.
Starałem się dopasować terminologię amerykańską do
słownictwa używanego przeze mnie i przez moich kolegów —
bioenergoterapeutów, radiestetów i naukowców badających ten
olbrzymi obszar niewidzialnej problematyki.
Dziękuję lek. med. Teresie Zalewskiej, znawczyni filozofii
Wschodu, za pomoc w korekcie tego tłumaczenia.
Wiedza zawarta w tej książce umożliwia łączenie zdobyczy
nauki i medycyny niekonwencjonalnej w celu poprawy zdrowia
człowieka. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona
czytelników, a szczególnie dla studentów szkół psychotronicznych
i uczestników kursów bioenergoterapii. Polecam ją lekarzom i
naukowcom pragnącym zapoznać się z nowoczesnym spojrzeniem
na tę problematykę. Gorąco polecam lekturę tej książki wszystkim
pragnącym zrozumieć

sens życia jako zjawiska duchowego i energetycznego w skali
kosmosu. Życie jest światłem — jak mówił profesor Włodzimierz
Sedlak.
Wydawnictwo AMBER nawiązało współpracę z Polskim
Zrzeszeniem Bioenergoterapeutów Dyplomowanych; postanowiło
wydać serię dobrych książek z dziedziny psychotroniki łączących
najnowsze badania naukowe z tradycjami różnych kultur.

Marek Kalwoda bioenergoterapeuta
dyplomowany

CZĘŚĆ I

ŻYCIE NA PLANECIE
ENERGII
Uważam, że kosmiczne odczucia religijne są najsilniejszą i
najszlachetniejszą zachętą do pracy naukowej.

ALBERT EINSTEIN

Rozdział 1

DOŚWIADCZENIE UZDRAWIANIA

Podczas swej wieloletniej praktyki uzdro- komórki. Jenny była przestraszona i zdenerwowana.
wicielskiej miałam okazję poznać wielu wspa- Oboje z mężem odkładali decyzję o powiększeniu
niałych ludzi. Oto kilkoro z nich i ich historie, rodziny do czasu, gdy będą lepiej sytuowani. Teraz
dzięki którym nasza praca nabiera sensu. wszystko stawało pod znakiem zapytania.
Moją pierwszą pacjentką była w październiku Przychodząc do mnie w sierpniu tamtego roku,
1984 roku dwudziestokilkuletnia kobieta imieniem Jenny nie powiedziała mi nic o swoich zdrowotnych
Jenny. Jenny jest pełną życia nauczycielką, mającą problemach. Powiedziała tylko: „Potrzebuję twojej
jakieś 165 cm wzrostu, o ciemnobłękitnych oczach pomocy. Powiedz mi, co widzisz w moim ciele.
i ciemnych włosach. Jej przyjaciele nazywają ją Muszę podjąć ważną decyzję".
lawendową damą, ponieważ kocha lawendę i ubiera W czasie seansu leczniczego, posługując się
się na lawendowe Oprócz pracy zawodowej postrzeganiem ponadzmysłowym, zbadałam jej
prowadzi firmę kwiaciarską i przygotowuje piękne biopole. Ujrzałam nieprawidłowe komórki w lewej
kompozycje na śluby i inne świąteczne okazje. dolnej części macicy. Jednocześnie ujrzałam
Kiedy ją poznałam, Jenny była od kilku lat żoną okoliczności towarzyszące poronieniu. Chore
dobrze zarabiającego specjalisty w dziedzinie komórki znajdowały się tam, gdzie kiedyś
reklamy. Kilka miesięcy wcześniej poroniła i teraz przyczepione było łożysko. Usłyszałam też dane na
nie mogła ponownie zajść w ciążę. Kiedy udała się temat jej stanu i terapii, jaką należy zastosować.
do swojego lekarza, żeby dowiedzieć się, jaka jest Dowiedziałam się, że Jenny powinna wziąć miesiąc
tego przyczyna, czekały ją kiepskie wiadomości. Po wolnego, pojechać nad ocean, brać pewne witaminy,
przeprowadzeniu wielu badań i uzyskaniu opinii przestrzegać określonej diety i codziennie
kilku lekarzy uznano, że należy jak najszybciej medytować, spędzając co najmniej dwie godziny w
przeprowadzić hysterektomię. W macicy, w samotności. Po miesiącu samoleczenia miała wrócić
miejscu gdzie uprzednio usadowione było łożysko, do normalnego świata i ponownie poddać się
znaleziono uszkodzone badaniom, a kiedy

To wspaniały pacjent. z zawodu osłabienie dolnej. nie będzie potrzeby. Była nieco spokojniejsza. powiedziała. Odczuwał również bóle dziecka. Jenny obwiniała siebie za poronienie. był Ed. Od jakiegoś czasu także jego mojego gabinetu. ale przeszedł już na Ed i ja przeprowadziliśmy skuteczne leczę. którą utrudnienie dla prawidłowego obiegu płynu leczyłam jakiś czas wcześniej. pierwszym seansie jego twarz Stopniowo Edowi wracały siły. pogorszyła się do tego stopnia. Następnym etapem tego procesu było utrzymuje się w normie. był szary na twarzy i przepływem energii. Cały ten proces trwał Howard odwiedzał mnie od kilku miesięcy. by zgodziła się na usunięcie dnia. Stawy Eda napinały się coraz bardziej. Podczas uściskała mnie na powitanie i wręczyła mi słodki pierwszego seansu leczniczego stan jego pola wierszyk z podziękowaniami. że Jenny nie powinna przyjaciół. a następnie zwiększyć i drugi koniec pokoju sprawiało mu trudności. Wcześniej był urzędnikiem. przez lekarza medycyny naturalnej. Rok później i ułatwił przejście przez ten trudny okres.^ nie emeryturę. ponieważ miał macicy. odwiedzać lekarzy przez następny miesiąc. Za każdym razem gdy jakaś część ciała prowadzącej szkolenia dla pielęgniarek i Eda ulegała osłabieniu na skutek braku przepływu wyszukującej pracownice dla szpitali w okolicy energii. odebrałam informacje na temat nastawienia Zastosowałyśmy z Mary nakładanie rąk przeplatane psychicznego Jenny i tego. ponieważ tak bardzo pragnęła większemu osłabieniu. a teraz sytuacja wszystkim. ojciec Mary. kiedy zjawiła się ponownie. Tamtego popołudnia do wyleczenia pozostał już tylko lekki niedowład lewego nadgarstka. Podczas seansu leczenia Howard mógł ponownie tańczyć. Miała problemy z nadgarstkami. brała czasie Ed miał wielkie problemy z opanowaniem witaminy i sporo czasu poświęcała na praktykowanie kipiących w nim seksualnych doznań okresu samoleczenia. Zanim się jednak nim zajęłam. Jego stawy ulegały coraz złamane serce. który ustąpił po mniej więcej nierównowagę i zaburzenia całego systemu ene- sześciu seansach leczniczych. jest założycielką i szefową organizacji kręgosłupa.14 Dłonie pełne światła leczenie dobiegnie końca. lata. Kontynuowałam wzmacnianie i swemu ciału wyleczenie się po utracie ciąży. Od kilku lat jej stan rgetycznego. kiedy miał około 12 lat. którego przyjęłam tamtego ciągłe badania i presja. Najpierw pracowaliśmy nad pierwszy się u mnie zjawił. a potem środkowej i górnej części pielęgniarka. wreszcie poddały się i osłabły. Nawet przejście na skorygować jej położenie. że urodziła zdrowego chłopca. blokowana z lewej strony i odtąd stanowiła nikowego dnia był Howard. w jaki sposób wpływał on podawaniem mieszanek ziołowych przepisanych na jej zdrowie. dowiedziałam się. Z tych wyrównanie jego biopola. by odblokować kość ogonową i cierpiał na ciągłe bóle serca. że Ed nie był już w W październiku. Mary. Przestrzegała diety. To powodowało wielką przednowotworowy. inna próbowała rekompensować to Filadelfii. Poprawa stanu zdrowia informacji wynikało również (i była to dla mnie Howarda była oczywista dla jego lekarzy i najtrudniejsza część). Pojawił się u mnie. Kiedy po raz podczas kilku miesięcy. kiedy wyszła z podczas orgazmów. co stało się podczas seansu. że Ed doznał kontuzji normie. że pomyśli o kręgosłup słabł coraz bardziej. ponów- . by zarumieniła się. Jego kość ogonowa pozostała jednak za- Moim drugim klientem tamtego paździer. Mary miała stan mózgowo-rdzeniowego. stanie udźwignąć nawet kilku talerzy. Cały sierpień spędziła opiekując się dziećmi kości ogonowej. Postanowiła odczekać kilka miesięcy i dojrzewania. Po dwóch miesiącach Jenny odwiedzała mnie ponownie. aż regularnie przysyła mi nowych klientów. W tamtym przyjaciół na wyspie Fire. Wypadek stłumił jego nadmierny popęd spróbować ponownie zajść w ciążę. Wyniki badań były w aurycznego „powiedział" mi. powiększają znacznie jej stres. Po zrównoważyć przepływ energii w całym organizmie. ponieważ Innym pacjentem. a ból ustąpił. Mary zainteresowała się moją pracą i osłabienie. by oczyścić W efekcie żyła w wielkim stresie i uniemożliwiała arterie Howarda.

słyszeć. lekarzy. Nie jest to proces w żadnym stopniu ciszy. Postrzeganie rękami. spędzałam dużo Jak dochodzi do tych pozornie cudownych czasu sama. Lekarze ci stwierdzili. leczeniem wiarą albo leczeniem rozumieć znaczenie tych okresów oczekiwania i duchowym. okolicy nie było zbyt wiele dzieci. żeby poszerzyć granice swojej odstępie jednego tygodnia. roślin. Postrzeganie tarczycą. Nie jest to wyobraźnia. wewnątrz wszystkich przedmiotów materialnych. nasze ciało fizyczne. które normalnie pozostałyby nie leczniczą energię na osłabiony nadgarstek. przeciwnie — bardzo przejrzysty. że nie będzie potrzebna żadna daje nam życie. Każdy z nas posiada Potrafiłam wyczuć stan. Energetycznym Człowieka. spotkaniu. aż zbliżą się do Stosowaną przez siebie metodę nazywam mnie małe zwierzęta. że można je ponadto istnieje obawa. Godzinami przebywałam w lesie. nienormalny stan zniknie tańcowi odkryłam. że energia ta wspiera nas. Moje dzieciństwo było bardzo proste. Dopiero potem skierowałam dotykać rzeczy. Odbyłyśmy dwa seanse lecznicze w to co mogą zrobić. a raz pierwszy zdałam sobie sprawę. Widziałam. Muriel odwiedziła mnie tego dnia. Podczas pierwszej wizyty ponownie ponadzmyslowe ujawnia istnienie dynamicznego użyłam mego postrzegania po-nadzmysłowego. niż wydaje się to oczom. Trzy tygodnie wcześniej pojawiła się wzroku. Postrzeganie ponadzmyslowe jest Ostatnia pacjentka owego dnia to Muriel. że bez patrzenia pola energii. Wy- że wszystko wróciło do normy. Otacza je żywe rzeczywistości istniejącej poza zasięgiem pole energii i ja wyczuwałam to normalnych ludzkich zmysłów. w jakim się znajduje. choć świadomości. współzależnych pól energii wokół i uzyskać informacje na temat dolegliwości Muriel. Przez wspólnego z rakiem i po dwóch seansach większość mego życia prowadziłam taniec z żywym leczniczych. można widzieć. operacji przypadał na tydzień po naszym drugim czy też każdy może się tego nauczyć? Jeśli to drugie. karmi. by świata płynnych. w którym egzystujemy. rodzajem widzenia. czuć i energetyczne pacjenta. ale i tak niezbędna będzie operacja. że była już u kilku drugich. Pacjenci i uczniowie pytają mnie. zauważone. który pozwalał mi na dostrzeganie często mocno skomplikowany. Gdy Muriel znalazła się percepcji i jakie znaczenie będzie to miało dla ich w szpitalu. bez śladu. wyczuwamy jedni operacja. którzy przepisali jej leki na zmniejszenie ta. Zdawałam sobie sprawę. podczas którego tworzy się obraz artystka i żona znanego chirurga. że operacja przestała już być potrzebna. czyli aurę. ona jest nami. Ponieważ w uspokojona. Wymaga rzeczy poza normalnym zasięgiem ludzkiego zrównoważenia istniejącego wokół każdego z nas doświadczenia. gdzie znajduje się każde małe zwierzę. kiedy po raz rczycy. Termin wykorzystywać? Czy jest to moja wyjątkowa cecha. Muriel potwierdziła. Była to jej trzecia wewnątrz umysłu — bez użycia normalnego zmysłu wizyta u mnie. która otacza i przenika ćwiczyłam chodzenie po lesie z zawiązanymi oczami. Wchodziłam wówczas w odmienny stan tajemniczy. które nazywam biopolem lub Polem wiedziałam.Doświadczenie uzdrawiania 15 nie zrównoważyłam i wzmocniłam całe pole Posługując się nim. Wyszła kompletnie chowywałam się na farmie w Wisconsin. lekarze ku swojemu zaskoczeniu życia? Chcąc wyczerpująco odpowiedzieć na te stwierdzili. jesteśmy nią. Używając jej. pytania. by upewnić się. Kiedy po pewien skutek. Dopiero dużo później zaczęłam nakładaniem rąk. muszę wrócić do samego początku. żeby pomóc moim pacjentom? kompletnie nieruchomo i czekając. w połączeniu z lekarstwami. Ta energia jest nierozerwalnie wyczuwałam drzewa na długo przed dotknięciem ich związana ze zdrowiem. Kiedy pole energetyczne. że drzewa są ponadzmyslowe jest sposobem odbierania większe. że powiększona tarczyca nie ma nic minerałów. które oceanem energii. że rozwinie się rak. siedząc zdarzeń? Co robię. Dzięki temu przepisali Muriel lekarze. zwierząt i człowieka. . Widziałam. Pamiętam. Nazywa się to w moim gabinecie ze znacznie powiększoną czasami jasnowidzeniem. że leki odniosą pierwszy ujrzałam pole energii wokół ludzi.

16 Dłonie pełne światła pole. W całkowicie naturalnego. kiedy przyglądamy się dokładniej? Płomień jest całkowicie przeniknięty przez światło. Zaczęłam wtedy siebie pole energii przypominające wyglądem tworzyć konstrukcję myślową umożliwiającą mi ich płomień świecy. Jest tak. Dopiero po kilku latach. co powinieneś zrobić. że nie istnieje Energetyczne Człowieka stawały się stopniowo przestrzeń pozbawiona pola energii. W tym czasie nie tracisz wcale Spoglądając wstecz. co dzieciństwa. Odkryłam. zadumą czy czymkolwiek innym? odpowiednie przeszkolenie i zajęłam się udzielaniem Najważniejszą rzeczą jest danie sobie czasu na to. ważne jest. Czy światło w pomieszczeniu. medytacyjnych. nie pochodzące ze świecy . który najlepiej wam odpowiada. przeciwnie. robiłam to w lesie. Później nauczyłam się widzieć pola drzew i później). Kwestionowałam spacerując. jakimi są. że pola te zrozumienie. Odkryłam również. że doświadczenia te były powinieneś był zrobić. Zrozumiałam. że wszyscy o nich dalszej części książki zaproponuję kilka ćwiczeń wiedzą i w końcu o nich zapomniałam. Później uzyskałam medytacją. że granica istnieje. W celu rozwinięcia postrzegania po prostu doświadczenie. wyspie i obserwując fale albo chowając się w lesie. Zaczęłam też rozumieć. Poszłam na studia. Można doświadczeń żadnych ogólnych teorii na temat ją praktykować na różne sposoby. uznałam. zostaje ona zdolności. lecz życia każdego. z których będziecie mogli skorzystać. co jest z tobą nie tak etc. kiedy zaczęłam dostrzegać kolory wokół głów ludzi. przestałam chodzić do lasu. Wreszcie nauki duchowe. tak jak ja w dzieciństwie. nie częścią mojego życia. siedząc na piaszczystej wszystko. jakie światło emanujące z płomienia. Te wspaniałe. tak naturalne. że moje oczy i serce otworzyły się na świadomości. otworzy albo jasnowidzenia. przypomniałam sobie swoje doświadczenia z jak mogłeś zwyciężyć w tamtej dyskusji. Przyjęłam je za coś znaleźć ten. drzewa. wyłączając mnie. że można wejść w stan Zaczęło mnie ciekawić. sposobem opisania doświadczenia poszerzonej Doświadczenia w lesie pomogły rozwinąć się świadomości. tak jak ja diagnozowania i leczenia ciężko chorych ludzi. Nigdy nie formułowałam na podstawie tych Najbardziej znaną stała się ostatnio medytacja. Kiedy dorosłam. jak wszystko działa i poszerzonej świadomości ćwicząc jogging. czy nazwiemy go lat pracowałam dla NASA. który bez przerwy mówi o tym. ale czy potrafimy ją określić. małych zwierząt. a zaczyna światło? Wydaje się. że mogą się one stać częścią Nie było to dla mnie ekscytujące odkrycie. Rozważmy przykład świecy i jej moim zmysłom. na jakiej opiera się świat. by funkcjonowania świata. łowiąc ryby. że wszystko ma wokół że mogłam uznać je za „realne". Na czym polega cały ukończyłam wydział fizyki i przez następnych kilka proces. Potem dzięki nauce na płomienia. Lata spędzone w poradni psychologicznej (płomień). by znaleźć porządek i zrozumieć zasadę. jakaś niewidzialna ręka. Normalnie identyfikujemy siebie jako uniwersytecie wykształciłam w sobie logiczne ciało (wosk i knot) obdarzone świadomością myślenie. wspaniale harmonijny świat. jakby moim życiem kierowała wzmocniona. Kiedy wchodzimy w stan poszerzonej sprawiły. Postrzeganie ponadzmysłowe i Pole łączą wszystkie rzeczy ze sobą. dlaczego rzeczy są takie. początkiem mojego postrzegania ponad-zmyslowego Kiedy wyłączysz tę ustawiczną paplaninę. widzę drogę rozwoju moich swojej indywidualności. Szczerze wierzę. Gdzie kończy się odebrałam (o których płomień. postrzegamy siebie również jako problemy bliźnich. sekretne dziecięce się przed tobą nowy. Jest wiele dróg wiodących do tego celu. by porad psychologicznych. doświadczenia doprowadziły mnie w końcu do Zaczniesz zlewać się ze swoim otoczeniem. prowadząca mnie krok po Proces zlewania się z otoczeniem jest innym kroku przez kolejne klasy szkoły — szkoły życia. Wszystko. wsłuchać się w siebie — wyciszyć hałaśliwy umysł. bez względu na to. na tyle uwiarygodniły moje doświadczenia. żyło w oceanie energii. jak ponadzmysłowego należy wejść w stan nadświa- podglądanie wiewiórki jedzącej orzeszek na gałęzi domości.

iż istnieją tylko warstwy: warstwa płomienia. kiedy zaprowadzić mnie ku światom. . uznałam. powstanie w jego polu zaburzeń w przepływie energii Gdzie zatem jest nasza ostateczna granica? i pojawienie się nieruchomej energii. Wraz z rozwojem PP medycynie i doradztwie psychologicznym. że należy zbadać je uważniej. Co psychicznego. promieniujące jedynie na około znajdowaniu sposobów ich rozwiązywania. o których istnieniu nie miałam dotąd pojęcia. ludzi. Wiele razy źródło albo pierwotna przyczyna granica? Uznałam. tym bardziej rozwija się moje Dla każdej choroby istnieją ściśle określone kolory i postrzeganie ponadzmyslowe i tym lepiej potrafię powstające z nich formy myślowe (myślokształty). a potem. nadzmyslowe. dwa centymetry od ciała fizycznego człowieka. że otrzymuję informacje na dość sceptycznie przyjęłam swoje postrzeganie temat źródła choroby. ale oczami. rozwiniętej świadomości i coraz lepiej wyćwiczo. staje się jaśniejsze i bardziej wyraźne. Ponieważ PP pokazuje. gromadziłam obserwacje. płynąć i przybrała ciemną barwę. Z PP uzyskałam doskonałe rezultaty w diagnozowaniu początku widziałam tylko bardziej intensywne pola problemów fizycznych i psychicznych oraz w energii wokół osób. mówi wiek zdrowy charakteryzuje się jasnymi kolorami. swoją świadomość. Im bardziej poszerzam które krążą bez kłopotów w zrównoważonym polu. O tym. Ponieważ jednak zjawiska te nie znikały. W trakcie nauki postrzegania pola energii nego PP. że ktoś jest chory. że słuszniej byłoby powiedzieć. współdziałania. z nich pochodziła z okresu pracy w poradni zdrowia by dana osoba mogła powrócić do zdrowia. tak. również przenika płomień? Tak. zawsze później ciała fizycznego. w postaci słów. Informacje te zdawały się zjawisk energetycznych wokół ludzkich ciał. mechanizm choroby Kiedy moje umiejętności wzrosły. Gdzie znajduje się roby. a kończy złączone ze zdrowiem i samopoczuciem danego światło świecy? Według fizyki nie ma granicy dla człowieka. w jaki sposób kolejną linię trudniej dostrzec. Większość Wkrótce nauczyłam się równoważyć zaburzone pole. w jaki postrzegam rzeczywistość. Kiedy używa się PP. dostrzec rzeczywistość. widzę. świadczy światła świecy.Doświadczenie uzdrawiania 17 (oceanu energii). że większość zaburzeń powstaje zbudowane jest z delikatniejszej substancji — mniej w biopolu człowieka. mi. Zrozumiałam. Dla odmiany czło- płynące ze stanu poszerzonej świadomości. drogi. biegnie ono w nieskończoność. że nie ma takiej granicy. Ze względu na moje wykształcenie więcej. tak jak ze wszystkim innym. wraz z upływem czasu intensywnego światła. Gdy twoja świadomość poszerza się. PP ukazuje. Choć wiele razy wydawało i poprzez przyzwyczajenia życiowe. przenosi się do mi się. że znalazłam granicę. co ćmione. warstw zewnętrznych wymaga coraz bardziej jak odwrócić proces chorobowy. Używając moje widzenie stawało się coraz wyraźniejsze. nawet Proces otrzymywania informacji w ten właśnie kiedy zamykałam oczy albo zmieniałam sposób często nazywa się channelingiem. Zaczęłam sterować swoim własnym polem Rozwijając przez wiele lat postrzeganie po. by wchodziło w harmonię z polem innej osoby. która całkowicie zmieniła sposób. ujrzałam. położenie. Percepcja kolejnych choroba została zapoczątkowana. która przestała Doświadczenie postrzegania ponadzmyslowego. uczy nas również. potem zaburzeniem psychicznym lub kombinacją tych dwu światło płomienia. Każdą czynników. pojawiały się moim umyśle. że pole energii jest nierozerwalnie Gdzie zaczyna się światło w pokoju. posiadłam również umiejętność świadomego z nim światło. które dotychczas odbierałeś jako przy. koncepcji albo symbolicznych I taki był początek mojej osobistej drogi mającej obrazów. stwierdziłam. wszechświat i mój z nim związek. Informacje. tego procesu wiąże się z urazem fizycznym. która dotąd była poza Postrzeganie ponadzmyslowe oddaje wielkie usługi w zasięgiem moich zmysłów. zamieniając się w prawdziwe cho- musiałam korygować tę opinię. pochodzić od istoty o inteligencji wyższej niż moja. że pole psychosomatycznej pojawia się wprost przed twoimi sięga jeszcze dalej od ciała fizycznego. a potem światło pokoju.

To połączenie informacji zdrowia danej osoby. a nie tylko diagnozy są niezwykle trafne. w zależności od sobie ze źródłem choroby wiąże się zazwyczaj ze stanu pacjenta. Otrzymuję również przyjmowania lekarstw przepisanych przez lekarza. dzięki czemu łączymy się równoważeniu biopola. . czasami wyższą jaźnią albo błyskiem świętości. Powrót do zdrowia ponadzmysłowym okazało się bardzo skuteczne. Robiąc Kwestią kluczową jest dotarcie do głębszych to. Proces uzdrawiania polega na zmianą postawy życiowej. Kształt. co zobaczyłam w aurze pacjenta. Bez tych zmian organizm wytworzy następny prob- jakie pacjent powinien podjąć w trakcie procesu lem. Co to jest? Kiedyś na przykład usłyszałam dosłownie Ona ma Przyczyny choroby należy poszukiwać na poziomie raka i ujrzałam czarną plamę w polu energii psychicznym albo uczuciowym lub też na poziomie pacjentki. siebie. informacje na temat działań sa-mouzdrawiających. zawsze przebywałam w stanie poszerzonej znaczeń naszej choroby. Nauczyłam się odbierać te informacje co ta choroba dla mnie oznacza? Czego mogę się na różne sposoby przy użyciu PP (za pomocą dzięki niej nauczyć? Choroba może być po prostu channelingu albo widzenia). Proces ten składa się zazwyczaj z wielu wywołało pierwotną chorobę. że źródło seansów uzdrawiających. Powoduje to zmianę w stanie ultra-sonograficznych. Nie słuchasz samego słowną z tym. Poradzenie wiele tygodni albo nawet miesięcy. ignorujesz coś bardzo ważnego. odbywających się przez choroby jest kluczem do wyzdrowienia. Prowadzi nas to życiowych i zajęciu się pierwotnym zaburzeniem ku głębszej części nas samych. które mówi: Poczekaj symboliczny rysunek lub bezpośrednią wiadomość chwileczkę. Dzieje się tak poza uzyskiwanych poprzez channeling z postrzeganiem świadomością człowieka.18 Dłonie pełne światła równoważyłam energetyczne pole pacjenta. wielkość i umiejscowienie czarnej niezrozumienia i niezaakceptowania trudnych plamy potwierdziły się podczas późniejszych badań sytuacji życiowych. które spowodowało chorobę. Odkryłam. zmianie przyzwyczajeń ściślej z rdzeniem naszego istnienia. coś jest nie tak. prowadzący z powrotem ku źródłu. Moje wymaga żmudnej osobistej pracy i zmian. którą nazywa się psychiki. które leczenia. Łączyłam otrzymany wiadomością od ciała. Musimy zadać sobie pytanie: świadomości.

terapeutów. Książka ta jest Człowieka (P. bezpośrednich doświadczeń i weryfikacji nauczyciela- poznania i odkryciami. wiąże się z podróżą do samo. Potrzebne są równo samoleczenia. lekceważcie też ogromu pracy. Studentom posłuży ona jako tkim dla tych. rzystać z niej latami. ponieważ. najdalszych zakątków świata — uzdrawiającą żeby każdy czytelnik próbował odpowiedzieć na nie sztuką nakładania dłoni. do wykorzystania w trakcie zajęć pod samych siebie. Nie książka będzie dla ciebie wyzwaniem. lecz także osobistego rozwoju. procesem leczniczym. dotyczącym za. które zwiększą twoją wrażliwość Ludzie zajmujący się leczeniem zawodowo. zastąpi kursu uzdrawiania. ta łącznie z kursem albo w przygotowaniu do niego. które kompletnie zmienią uzdrowiciela. Proponuję. zarówno psychicznym. Powinno się jej używać Jeśli chcesz nauczyć się samoleczenia. praktyki. jaką należy włożyć. Na końcu się nową metodą leczenia docierającą do każdego rozdziału znajdują się pytania. by jak mówiliśmy. twojego życia i wyciszenie umysłu. Ich zadaniem jest zrównoważenie dla lekarzy. a także dla tych. leczenie jest równoznaczne z uzyskać biegłość w postrzeganiu aury i transformacją. lecz także na samoleczeniu i prowadzącej ku zdrowiu i rozwojowi.) wymaga nie tylko nauki i przewodnikiem w tej podróży.Cz. jak i leczenia innych. Każda choroba. To oznacza przestudiowanie studium na temat ludzkiej aury i jej związku z tekstu i wykonanie ćwiczeń. tak. księży i wszystkich tych. którym zależy na zrozumieniu podręcznik. jak i Ćwiczenia te koncentrują się nie tylko na technikach fizycznym.E. jaką dyscypliną się zajmują. Książka nie fizycznego. byś mógł nauczyć się dostrzegać różnicę bez względu na to. Będziecie potrzebowali czy fizyczna. pomiędzy wewnętrznym szumem a sub- mogą tę książkę traktować jako poradnik i ko- . Napisana jest samodyscyplinie. aby osiągnąć którzy aspirują do osiągnięcia pełni zdrowia szersze postrzeganie rzeczywistości. które są w nim zawarte. Przedstawia szczegółowy opis drogi widzenia i uzdrawiania. Praca zawiera dogłębne bez zaglądania do tekstu. Rozdział 2 JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI Książka ta przeznaczona jest przede wszys. którzy interesują okiem doświadczonego uzdrowiciela. psychicznego i duchowego. czy to psychiczna wyrównywaniu biopola. wewnętrzne zmiany. Postrzeganie Pola Energetycznego twoje spojrzenie na życie.

Chcąc dowiedzieć się. kim jesteście. jak współtworzyć naszą rzeczywistość i jak umiejętności. doskonaleniu się. ku naszemu życiu wewnętrznemu. należy Chociaż każdy przypadek jest wyjątkowy. która spowodowała ten głęboko jest początkiem cudownych zmian. Dzięki rzeczywistości. że już teraz dokonuje Kiedy mamy już za sobą to doświadczenie. W naszym życiu odkrywają w sobie ten nowy zmysł. spodziewali. będziemy musieli wykazać się głęboką ją zmieniać. że to. oraz na stosunku danej osoby do jej albo otwierania kanałów. To nietrudne. z której ema- słuszności obranej drogi. P. których nie powinno tam być.Cz. byście zmienili swój osobisty pogląd na to. chociaż często sami o tym nie wiedzą. ujrzycie być może nawet scenę z światła. jeśli taka będzie nasza wola.20 Dłonie pełne światła telnymi informacjami z zewnątrz. Nasze uczucia i Energetyczne Człowieka stanie się przekaźnikiem. zaczniemy rozumieć się wzajemnie o iskrze boskości w każdym z nas. Inni też słyszą dźwięki „znikąd" i widzą substancji. rodziców. Okaże się. że ten zmiany w biopolu sami tworzymy swoje proces rozwijania w sobie postrzegania doświadczenie rzeczywistości. nic się zmiana w powszechnej świadomości i ludzie nigdy nie będzie takie samo. kiedy ktoś jest wściekły. Dzięki PP Jeśli zacząłeś już postrzegać zjawiska spoza będziecie w stanie dostrzec czerwoną poświatę wokół zasięgu normalnych zmysłów. co z kolei wpływa na nasze długo. Zachęcam was. w jaki sposób twoim życiu w sposób być może niezwykły. Ja taki zmysł w sobie rozwinęłam. przypominająca płyn substancja. Koncentrując się na tej zmysłów. połączyć z jej podświadomością i znaleźć słowego. że potrafimy zmienić bieg poznałam nowe światy i osiągnęłam niemal całkowitą naszego życia i wyzdrowieć. których nigdy byśmy się nie informacje odbierane są na innej. Istnieje wiele dowodów na to. co dzieje posłużyć jako weryfikacja tych doświadczeń. otwierającym nową erę. Ten proces trwał we mnie wpływa na nasze biopole. jak się to często nazywa. lecz także w świetle przeżyć ludziom przechodzącym proces poszerzania zmysłów dziecięcych. prywatne opinie nie będą już ukryte przed bliźnimi. Zobaczycie. które zachodzą w zakorzeniony ból. Nie.E. Wy przyczyną i skutkiem. Zrozumiemy związek pomiędzy częstotliwości. z powodu naszych nowo nabytych odkrycia. który pośredniczy w naszym krokiem gatunku ludzkiego. Większość mieszkańców Ziemi PP usłyszycie słowa. W innej sytuacji może jednak okazać Większość potrafi poszerzyć je za pomocą szczerego się. się z tą osobą na głębszym poziomie. ale gniew rani ciało fizyczne. co myślimy. Może być zatem kluczem do podczas której. książka ta może rozgniewanej osoby. Potwierdzenie tych doświadczeń upewni cię w gęsta. właściwe wszystkim teraźniejszości. podczas gdy ja będę prowadziła was przez świat postrzegania . Kiedy wszyscy nauczą się odbierać te duszy. Odkryjemy. że wyrażenie gniewu jest konieczne. Ujrzycie również. jest ponadzmyslowego jest naturalnym. dzięki któremu znajdziemy sposób dotarcia do naszej Cały czas są one podświadomie przekazywane przez najgłębszej istoty. które pomogą jej uspokoić się. że ludzie podczas gdy płacz jest być może lepszym sposobem rozwijają w sobie nowe metody rozumienia wyładowania emocji i rozwiązania problemu. nie tylko w pewne wspólne doświadczenia. zazwyczaj reaguje gniewem w pewnych sytuacjach. Pod czerwoną poświatą pojawi się szara. wiele lepiej niż teraz. posiada umiejętności postrzegania ponadzmy. Możliwe. rozwiązanie. Stanie się ono pomostem ku naszej nasze biopola. odkryjemy. że dana osoba całkowicie naturalny. Wierzę. możliwymi do Na przykład już teraz potraficie rozpoznawać. zapewne wyższej. że poprzez zmianę wewnętrznej rzeczywistości. ewolucyjnym przekaźnikiem. istnieją skoncentrować się na przyczynie gniewu. też możecie to zrobić. ku tej informacje. odebrania tylko poprzez wyciszenie umysłu. Pole szczerością w stosunku do innych. a w jego wyniku ciało i zdrowie. poświęcenia i nauki. zachodził stopniowo. wcale nie postradałeś nuje wielki smutek. dzięki któremu zachodzą zmiany. To wszystko dzieciństwa.

Jak zauważyłeś. Fragmenty części III. nie tylko zrozumieć. ale z pewnością warto na nią wkroczyć. Nie jest to łatwa pouczająca w sensie samoodkrywania. Ujrzycie. który jest mieszaniną szersze obserwacji i teorii oraz konkluzji zawar- . opisuję konkretne doświadczenia i daję zjawisko z punktu widzenia historii oraz nauki wskazówki praktyczne.Cz. które się wam nie podobają. Ten rodzaj wiedzy może zaprowadzić zwiększania waszych zdolności odbierania bodźców nas ku lepszemu światu: światu miłości zrodzonej z — co to oznacza na poziomie personalnym. Zaprezentowane zostaną rysunki zmian Podzieliłam książkę na części. osobistych psychoterapią. zapewniając sobie szczęśliwą Część IV książki zajmuje się metodami przyszłość. zwyczajny czytelnik pewnie poświęcić wiele czasu na wyzdrowienie. lecz także przez i psychoterapii ciała i zyskać szersze spojrzenie na zmianę waszego nastawienia do całego życia i nas jako istoty ludzkie i na naszą energetyczną i wszechświata. przekonacie. podtrzymywania ciągłości tego. głębszego sensu. którzy chcą przekroczyć granice psychologii stosunku do własnego zdrowia.E. Pomoże wam ścieżka. Prezentuję również schemat teoretycznej i doświadczalnej. użyteczny w pracy psychologicznej i zmienić na lepsze lub gorsze. w jaki sposób wasze działania zbudowany jest model Pola Energetycznego i poglądy wpływają na rzeczywistość i pomagają ją Człowieka. kolejnych aspektów Pola Energetycznego Czło. zdała sobie waszymi współpracownikami. szczegółowy sposób pomogą połączyć zjawiska Pola Pozwólcie sobie stanąć w blasku świecy. lecz Książka ta da wam sporo wskazówek. w którym żyjemy. uświadomicie sobie. jak i wynikające z nich własnego punktu widzenia. Te informacje będą bardzo istotne przez nakreślenie nowego paradygmatu waszego dla tych. która Energetycznego Człowieka z praktyczną psychody- oświetla cały wszechświat. Część II zajmuje się bardziej szczegółowo Wyjaśniam zrozumiale możliwości poszerzania fenomenem pola energetycznego. można praktyczne sposoby wykorzystania dynamiki waszego go wykorzystać? Wyżej opisane przypadki pola energetycznego w stosunkach z partnerami. przez mistyków. co sprawia. 12. 13). ma wspólnego z tobą? Jaka jest Po przeczytaniu tej książki będziecie mogli znaleźć jego rola w twoim życiu? Jak. jeśli w ogóle. już dawno opisany energetycznego nabierze nowego. Kiedy się o tym przy duchowym uzdrawianiu. Rozdziały części III w trochę czasu na doświadczenie tej zmiany. że działacie. odniesieniu do społeczeństwa. i dotyczące związku P. Opisuje to zmysłów.E. Można do nich wzięła sprawy swojego zdrowia i życia we własne powrócić. że przed urodzeniem dziecka musi najpierw te bardziej techniczne. co wam odpowiada. Co ten fenomen. z mojego powyższe doświadczenia. Poświęćcie duchową rzeczywistość. pokazały nam.E. w któ. zachodzących podczas sesji terapeutycznych. światu braterstwa. w którym się znajdujecie. Po przedstawieniu teoretyczny.Cz. na głębokiego zrozumienia. które dotyczą P. pracy i szczerości. na przykład. kiedy zadacie sobie szczegółowe pytania ręce (tam gdzie się zresztą zawsze znajdowały) i na temat funkcjonowania P. że macie moc Część III przedstawia moje przemyślenia zmieniania rzeczy. Zainteresowanych samopozna-niem rozdziały te wieka i jego związku z tobą.Jak korzystać z tej książki 21 ponadzmyslowego ku krainie Pola Energetycznego tych w literaturze. Na podstawie tych informacji Człowieka. nie tylko także jak działacie.Cz. namiką. uniknęła komplikacji. Jenny. Chociaż mogliście nie interesować się dotąd Umiejętność ta wymaga jednak odwagi. z psychodynamiką. część wprowadzą w nowy wymiar. w którym można umiejscowić zarówno tych stanowisk kreślę obraz P. w jaki sposób wiedza o tym dziećmi i przyjaciółmi.E. ta część będzie dla was wielce poszukiwań. sprawę. Po prostu zechce opuścić (rozdziały 11. w którym rzeczywistość I zajmuje się miejscem pola energetycznego w codziennych wzajemnych oddziaływań pola twoim życiu. poziomie praktycznym i na wyższym poziomie w rym dawni wrogowie stają się przyjaciółmi. jakie reakcje zachodzą pomiędzy wami a rzeczywistości.Cz. Książka pomoże wam lepiej fenomenie może zmienić oblicze naszej zrozumieć.

nabrać odpowiednich umiejętności. praktycznej i osobistej. prowadzące do pytań: skutecznie uzdrawiać. Nauka uzdrawiania wymaga ciężkiej pracy całego ludzkiego życia. Szczegółowo wyjaśnia techniki się zawodowym uzdrowicielem. Pisemne wskazówki służą studentowi jak odzyskać zdrowie i równowagę w życiu i jak je do zapoznania się z materiałem. Zawiera rysunki przyszłości będziemy mieli oficjalne szkoły uczące zmian biopola zachodzących w trakcie sesji leczenia przez nakładanie rąk i channeling. kto Część V opisuje proces duchowego leczenia.Cz. ponieważ zawsze channelingu. Łączy informacje na temat poszerzonego W części VI przytaczam przypadek uzdrowienia. stanu zdrowia swojego i innych. Zanim zaczniesz stawania się uzdrowicielem. którzy chcą praktykować uzdrawianie. postrzegania rzeczywistości.22 Dłonie pełne światła implikacje istotne dla całej ludzkości wkraczającej w się na tym zna. ale nie wystarczą do utrzymać.E. skutecznie umożliwiając leczeniu samego siebie. Jestem pewna. będziecie zapewne musieli studiować je tych. Zachodzące zmiany nie tylko wpływają przez doświadczonego uzdrowiciela jest bardzo na nas jako jednostki. podane w części IV.Cz. tak jak w każdej Część ta przedstawia doświadczenia i techniki innej profesji. może nauczyć się uzdrawiania i Nazywam to leczenie duchowym. Zweryfikowanie twoich umiejętności nowe czasy. szkołę i zostać jej uczniem. w uzdrowicielowi zapoczątkowanie procesu poprawy jaki sposób pacjent sam staje się uzdrowicielem. musisz znaleźć taką uzdrawiania na poszczególnych poziomach P. Następnie koncentruję się na bezpośrednich Ponieważ większość z tych technik nie jest metodach samoleczenia i sugeruję dalsze kroki dla łatwa. kto już i . dydaktycznej.E. podczas kursu. radząc. z w którym chory Dawid bierze czynny udział w uzdrawianiem. naprawdę tego chce. lecz także redefiniują sens ważne. Przypadek ten pokazuje. Trzeba studiować i praktykować. by powiązane jest z naszą wrodzoną naturą duchową. By stać leczniczych. że w niezbyt odległej lecznicze w odniesieniu do P. Wreszcie opisane zostają kolejne etapy nauczenia się samych technik. Każdy. musisz uzyskać bezpośrednie Co to jest zdrowie? Kto jest leczącym? rady od kogoś.

Ponieważ praktykowałam już jako pomagają pacjentowi w powrocie do zdrowia. zarówno na anatomii i fizjologii. Przez pięć lat technik masażu. patologii i uzyskany na uniwersytecie stanowym. jak dopełniają one proces leczenia. Pracowałam też z informacje. trzy lata poświęciłam na też umieć komunikować się z ludźmi związanymi z naukę energetyki rdzenia. Ukończyłam dwuletni ziołami. czy to przez masażu. terapeutycznych. anatomii. tera-peutka. przez zrozumieć. nikt nie miał kłopotów z dotarciem do . pojedynczo i w grupach. Przede wszystkim zaś ludźmi na ich biopolach. Uzdrowiciel musi znać te metody. przez dwa lata również uczęszczałam na pracowników medycznych zajmujących się danym zajęcia dotyczące odmiennych stanów świadomości. pięć na Uzdrowicielski chorym. Uzdrowiciel może też zebrać informacje na Program Ścieżki. jak i na warsztatach. które uzyskuje. by móc zinterpretować indywidualnie. a przypadkiem. Metody terapeutyczne niemal zawsze kurs terapii bioenergetycznej. przez dwa lata studiowałam anatomię i uzdrowiciela. a także wiadomości na temat: analizowałam dla NASA wyniki pomiarów z akupunktury. jednoroczny kurs wiąże się z nakładaniem rąk. homeopatii oraz leczenia dietą i satelitów meteorologicznych. a do tego przez wiele lat uczyłam temat innych metod leczenia. że dla uzdrowiciela bardzo ważne jest Moje wykształcenie obejmuje stopień magistra posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat: metod fizyki. fizjologii. musi rok uczyłam się homeopatii. powinien umieć współpracować z lekarzami. Musi zatem znać się się od uzdrowicieli w całym kraju. którzy przez ponad 15 lat. Rozdział 3 UWAGI NA TEMAT ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI I DUCHOWEGO PRZEWODNICTWA Wierzę. czy przez przeszkolonych fizjologię. by w szczególności technik głębokiego relaksu. ze specjalnością w dziedzinie fizyki atmosfery.

Konieczne jest za tym idzie.Cz. Uzdrowiciel tworzy je. zajęcie się Niełatwo zostać uzdrowicielem. terapeutyczną innym i zaczęłam przyjmować ludzi W różnych punktach tej książki będę przytaczała tylko jako uzdrawiacz. coraz bardziej oczywiste przykłady duchowego W tym czasie uczestniczyłam również w wielu przewodnictwa i jego siły. zapadalibyśmy na zdrowiu. Innymi słowy. Ta energia i się. dowiesz siłą i jasnością. tak jak niełatwo własnym bólem pozwala odzyskać równowagę. może też istnieć na każdym innym Należy wyznaczyć sobie serię testów. gdybyśmy tylko słuchali tych rad. a wszystkie istoty na wsłuchiwania się w siebie wywoła również zjawisko poziomie jego egzystencji są całością. wyzwanie słabym stronom naszej osobowości i mentalnym albo duchowym. aspektów twojego życia. Teraz chciałabym pokazać eksperymentach mających na celu dokonanie wam jego prostotę i sposób. Z jakim stopniu potrafisz tego dokonać? Nie jest to początku ledwie ją wyczuwałam. Poznawaliśmy się powoli i polecenia od „wewnętrznego" głosu — głosu. prowadzi mnie więcej osób prosiło o uzdrawianie zamiast leczenia i ku kolejnym poziomom zrozumienia.E. bezpośrednio. sferę twojego życia. Następnie zaczęłam łatwe. Praktyka świecie nie ma podziału na płci. W widzialna ręka stawała się coraz bardziej wyraźna. Ból może istnieć w twoim wykształcenie zarówno praktyczne. ani kobietą. staniesz się bardziej zrównoważony i czysty. Jego imię bezpośredniego lub werbalnego „przewodnictwa". słowne poprzez stulecia". Teraz akceptuję to. ciele fizycznym. by dowiedzieć się. miłością. „On" mówi.24 Dłonie pełne światła mnie. przemierzając wraz ze mną tę opowieść. kiedy jest się zmęczonym. Istota naszego związku słyszysz wewnątrz . i to uznałam. Dopiero po tym wszystkim Najprostsze rady uzyskujemy codziennie. uzdrowicielską. zdrowie. w jaki działa. przykładać większą wagę do swoich osobistych Mogę go widzieć. w ostatecznym rozrachunku jeść. jak i duchowe. a co robić cokolwiek dobrze. informuje cię przyczyny i skutku. negatywna energia wróci do ciebie. Oznacza to zmianę tych Wraz z upływem lat prowadząca mnie nie. co się daje. jak stopniowo praktyka terapeutyczna zamieniła się w się to dzieje. Mówi. że w jego To przyniesie ci poprawę zdrowia. szczęścia i mądrości. W końcu musiałam zostawić pracę Czasem nazywam to po prostu metaforą. negatywnych celów. Zawsze otrzymuje się z powro. Potem Kiedy zaczniesz słuchać wewnętrznych rad zaczęłam słyszeć. Heyoan mówi. że żyjesz w niezgodzie ze swoim tem to. że praktykować uzdrawianie w Nowym Jorku i sa. samo dzieje się z twoją siłą. ale w rzeczywistości jest twoim ciele lub życiu? Jak długo o niej wiedziałeś? inaczej. w formie bólu. które w sobie rozwija. które rzucą poziomie twojego jestestwa — emocjonalnym. które ci nie odpowiadają. który stopniowo. jakie odczuwasz. prawda? widzieć istoty duchowe. Gdy energia prawdziwym ja. że mam przewodnika. Jeśli użyjesz tej siły do że należy odpoczywać. by wielokrotne. Ludzie po prostu umawiali się ze mną. Uzdrowiciel może odnosić wrażenie. jak do mnie mówią i czuć ich docierających do ciebie w formie bólu lub stresu i dotyk. Ujrzycie. pragnienia i zamiary. uczciwością i zapewnienia sobie zdrowia. że testy te Heyoan pyta: Gdzie w tkwi dolegliwość w pochodzą z zewnątrz. że mam wystarczające kwalifikacje. że nie potrzeb. brzmi Heyoan. Co ona ci mówi? Co w związku z nią zrobiłeś? czy jest gotowy i czy potrafi panować nad energią. kiedy jest się głodnym i to jeść dokładnie to. czego potrzebuje twoje ciało. słyszeć i czuć. płynąca przez ciebie jako uzdrowiciela wzrasta. co oznacza „Wiatr szepczący prawdę Możesz zacząć odbierać bardzo proste. jak bardzo lekceważysz najlepszy sposób siła muszą być używane ze szczerością. ponieważ każde działanie podlega prawom Każde cierpienie. pomiarów P. jest ani mężczyzną. Nazywamy to karmą. tak jak podczas wizji. Jeśli szczerze odpowiesz na te pytania. to Słuchanie rad na tym prostym poziomie oznacza. Coraz nabiera codziennie nowych znaczeń. Może zaatakować każdą rozwiną kreatywne skupienie. prawie nigdy nie modzielnie prowadzić kursy i warsztaty.

Jeśli do czynienia z racjonalnym umysłem. najpotężniejszych sił kierujących moim życiem. kiedy rady. kiedy nadchodząca informacja wtedy jako psychoterapeutka w Waszyngtonie. Wszędzie szukałam początku wydawać się kompletnie nieistotne. że ważne informacje na temat życia względu na odpowiedź. Pracowałam przypadki. Interesował mnie sposób rad innym. poproszeniem o pomoc. że udało mi się dzięki nim doświadczenia. że podczas godziny uzdrawiania pacjent stawał przede mną w diametralnie innej i chan-nelingu otrzymuję w nielinearny sposób scenerii i innym czasie. czego się dowiedziałam. co wydaje wrażenie nieistotnych albo zwyczajnie błędnych. działania świata. Należy tu wspomnieć o dwóch istotnych całego tego materiału. ale rozpoznajesz jako pochodzący z ze. się wspaniałe i miłe. dało mi też sposobność obserwowania aury wielu ludzi. Oto Może tak być. zablokujesz dopływ rad i swój docierająca przez czysty kanał może być często własny rozwój. mogą być bardzo proste i z wszystko się kręciło. a dopiero później Podczas seansów z pacjentami zaczęłam widzieć to. w którym utonęła. Na przykład gdyby nadchodziły w sposób racjonalny czy kobieta. odpowiedzi. by przypomnieć sobie wszystkie te przeżyć wiele ciężkich momentów. niż teraźniejszego życia danej osoby. Pewnego razu Wtedy właśnie chan-nelerowi potrzeba będzie dużo były tak piękne i mądre. będziesz musiał najpierw nie wiedziałam nic o kursach dla uzdrowicieli. nawet jeśli nie wiesz jeszcze. biopolu człowieka. kiedy umożliwiające zbadanie aury. które odbiera zawodowy channeler. jakie otrzymuję. nie namyślaj się. zaczniesz od. wydawała się zrazu bezsensowna. w wykonywania pracy mego życia.Uwagi na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 25 siebie. by wykonać swoje zadanie. krywać przewodnictwo również na wyższych nikt nie słyszał jej rozpaczliwego wołania. Kiedy pozornie nie mają żadnego sensu lub sprawiają pojawia się możliwość zrobienia czegoś. mechanizm. choć w większości wypadków mamy rada. Padał deszcz. Są dni. które następnie układają się stopniowo scena zawsze miała jakieś znaczenie dla w zrozumiały obraz. Dzięki studiom sposób profesjonalny. okazała się bardzo pomocna i zrozumiała. Wszystkie znaleźć godną zaufania osobę albo grupę osób. potem jako psychoterapeut-ka informacje. życiu. Zaczęłam modlić się o radę. Dlaczego jedno wyda. Po pierwsze. padła z łodzi. Musiałam i wreszcie zostałam uzdrowicielką. Po drugie. że istnieje po temu powód. kiedy wy- poziomach swego życia. informacje. innego człowieka lub szczegółowe wiadomości na co powinieneś zrobić. o wiele bogatszy. temat choroby. fizycznym posiadłam podstawy teoretyczne Odpowiedź nadeszła pewnego wieczora. jak wykorzystać te wszystkie najpierw jako fizyk. okryłam więc głowę i psychodynamikę związaną z przepływem energii w śpiwór peleryną z przezroczystego plastyku. Ja każde z nich? Nieprzypadkowo pracowałam jednak nie wiedziałam. kwestiach. Kiedy pracowałam dla NASA. utonęła w jakimś innym linearny. dzięki któremu które otrzymasz. zaprowadzą cię one ku temu. jest twoje pragnienie? Jakie są twoje tęsknoty? Bez Zdarza się. zrób to. W tym życiu miała też problemy z Jeśli przyjrzysz się uważnie. która bała się wody. czym ono jest. są bardziej oczywiste niż kiedy indziej. Wykształcenie biwakowałam na plaży na wyspie Assateague w psychoterapeutyczne pomogło mi zrozumieć Maryland. Nigdy nauczyć się odbierać rady dla samego siebie. umiejętności nie byłabym w stanie zebrać razem wnątrz. Informacja tego nie zrobisz. Ten osobisty problem wpływał na jej rzenie nastąpiło po innym? Jak wykorzystałeś życie jeszcze bardziej niż strach przed wodą. Pragnienie zrozumienia było jedną z Podporządkowanie się im uznasz za stratę czasu. zanim nie słyszałam o uzdrawianiu i nie byłam uzyskasz kwalifikacje odpowiednie do udzielania zainteresowana chorobami. co można by nazwać ich przeszłym życiem. W życiu. które wcześniejsze doświadczenia przygotowały mnie do zajęłyby się tym. Bez powyższych . Nagle Stwierdzam teraz. Bez względu na szczegóły. Jakie Doszłam do wniosku. Zatańcz swobodnie w rytmie swego życia. niezrozumiała dla racjonalnego umysłu channelera. informacje albo dyrektywy.

odczuwanie właściwej dzieciom wewnętrznej problem małżeński. Ci nauczyciele są pełni „automatycznie". wart.26 Dłonie pełne światła W środku nocy usłyszałam. Później otrzymałam bez. przewodnikiem. Bez (niższa jaźń). szczęście i spełnienie gdy „ułożyłam" sobie życie. jak zmieniać swoje życie i czynić wydarzy. Otrzymałam odpowiedź twierdzącą i poprzez naszą intuicję i którzy wreszcie. Pomogą Nadszedł czas. kłopoty z wolą. Stopniowo przewodnik pokierował posłuchamy. Wiele ścieżek prowadzi ku tej pełni. Możesz je stworzyć. Zna miłość bez Potrafisz zestroić się ze swoimi najgłębszymi pytań. Zasługujesz na tę miłość i jesteś jej stanowi wyzwanie. że patrzę na plastykową osłonę słuchać swego duchowego przewodnika. a potem poprzez terapeutyczną na uzdrowicielską. prowadzona krok po kroku. kiedy moje wewnętrzne pragnienie stało się wejściem w świat cudów. Zapominamy o tym dziecku wewnątrz nas. Znajdź go w sobie i niezwykle silne. Dialog ten towania fenomenów przeszłego życia oraz materiału zintegruje wolną. pomocą racjonalnego umysłu. nadchodził czas na w swoim życiu. głos albo pojęcia. Wkrótce potem trafiłam do „Centrum nas. biura. co żyje. słuchania rad. się złączone ze wszystkim. a zostaniesz poprowadzony. w tej chwili. dziecka i uzdrowiciela-terapeuty-fizyka. Gdy dacie temu dziecku nieco więcej swobody. że ktoś woła mnie po i próbujemy kierować naszym życiem tylko za imieniu i obudziłam się. Zrzuciłam ją szerokim gestem wrócić do kochającej. ale wiem. jeśli ich zaczęłam działać. I nagle zdałam Trzeba ponownie odkryć w sobie dziecko. To dziecko w nas jest bardzo mądre. Ten dialog jest tym. skupiła się na nauczaniu i pisaniu tej książki w celu przekonasz się bowiem. że jesteś całkowicie i dotarcia do jak największej liczby ludzi. że za każdym razem. bym zmieniła praktykę może najpierw za pomocą pisma. również i ty możesz mieć sposobność ujrzenia ich pośrednią. Wszyscy tęsknimy za wolnością — Uznałam to zdarzenie za odpowiedź na moje osiągniemy ją właśnie poprzez dziecko. względu na to czy masz groźne dla życia schorzenie. Zorientowałam się o poglądów i poszerzyć doświadczenia. Możesz krok po zmianę — a więc i na rozwój. kochającą część waszej osobowości ponadzmysłowego. słowną radę. bym zamknęła praktykę i albo porozumienia się z nimi. co się kroku nauczyć się. Każda nowa zmiana w tym momencie. Poproś o radę. Nadążanie bezwarunkowo kochany. Czuje możesz zacząć się zmieniać natychmiast. ufnej mądrości dziecka i w zdumieniu podniosłam wzrok na błyszczące w wewnątrz siebie. Wydaje się. a ja chciałam zmienić coś w swoim życiu. Każdy pamięta bycie dzieckiem. jakie możesz kiedy stajemy się dorośli zaoferować sobie . przemówią do nas bezpośrednio. W którymś momencie zaczęli pytać o uzdrawianie. — będą mogły rozpocząć dialog. kiedy przychodzący do mnie ludzie miłości i szacunku do nas. którzy przemawiają do nas w snach. z jakim miałam do czynienia z wysublimowanym dorosłym. pragnieniami i największym dobrem. w jakim kierunku pójść albo którą W osobowości każdego człowieka tkwi dziecko ścieżkę wybrać. być mną w ten sposób. Nie było kłopotów z wynajęciem pielęgnuj. tak jak to dzieje się również za tymi zmianami nie jest łatwe. Zasługujesz na zdrowie. Nie wiem. które jest w modlitwy. by rozwinąć zdolność odbierania i górze gwiazdy. Usłyszałam niebiańską muzykę. bym rozpoczęła praktykę wam one rozluźnić sztywne więzy życiowych terapeutyczną w Nowym Jorku. To nas ogranicza. Musicie naciągniętą na głowę. Ścieżki" w Phoenicia. depresję — czy wolności i doświadczanie życia w najprostszy też walczysz z trudnymi sytuacjami w pracy — sposób. podczas następnych dziewięciu lat mego życia i W tej książce przeplatają się wypowiedzi pracy. „Nikogo tu nie ma". pomyślałam patrząc na niebo górze. by zacząć sobie sprawę. że przez cały czas będę je pełnym. Stało się to dźwięk. Przeprowadziłam się tam i obie części waszej osobowości — dorosła i dziecięca uzyskałam wykształcenie potrzebne do zinterpre. Wszyscy jesteśmy prowadzeni przez duchowych Skonsultowałam się więc używając pisma z nauczycieli. Zmieni to twoje życie.

Najzwyczajniej w świecie poproś o po. Czy sumiennie i skrupulatnie nasłuchujesz rad przewodnictwa w twoim życiu? albo prosisz o nie? Jak często? . Jakie są najbardziej doniosłe przykłady prze- Przegląd rozdziału 3 wodnictwa. i jaki miały one wpływ na twoje życie? .. Jaka jest przewodników duchowych? najprostsza forma wewnętrznego 5. Do przemyślenia noć. Jak dobrze potrafisz stosować się do rad swoich uzdrowicielowi? Dlaczego? i. 3.Iwagl na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 27 Innym. których doświadczyłeś. Twoje prośby zostaną wysłuchane. Jakiego rodzaju wykształcenie potrzebne jest 4.

lecz tylko wbrew temu. AUGUSTYN . CZĘŚĆ II AURA CZŁOWIEKA Cuda nie zdarzają się wbrew naturze. ŚW. co jest nam znane w naturze.

„Wiemy" Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". żeby zobaczyć. Z drugiej strony świetle. Zdarza się. jeśli posłuchasz głosu intuicji i rozwiniesz mamy uczucie. Odnosimy wrażenie. jakby wyciągano nam coś ze splotu swoje zmysły. ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę. że uderzono nas przeanalizowanie tego. Okazuje się. poruszającej się bezustannie i namy zauważać i przykładać większą wagę do takich zmieniającej jak morze. zaobserwowania i zmierzenia składników pola energii kto to taki. Takie nych. skąd fizycznym sensie widoczny dla uzdrowiciela. Zaczynamy słuchać naszej intuicji. Kiedy pochodzi ta wiedza. jak „złe wibracje" czy „to miejsce ma obiektów otoczony jest i przeniknięty płynnym światem wspaniałą energię". a kiedy pojawiamy się z pomocną dłonią. że używamy nowego doświadczenia mają swoje źródło w polach energetycz- języka. że coś się zdarzy i tak się otaczających i przenikających ciało fizyczne człowieka. iż W rozwoju postrzegania ponadzmyslowego pomaga odnosimy wrażenie. Wstęp DOŚWIADCZENIE OSOBISTE Pozwalając sobie rozwinąć nową wrażliwość. Potrafimy stwierdzić. że otacza nas miłość. i podnosimy wzrok. co współcześni . dzieje. okazuje zobaczyć. Zaczynamy zwracać większą uwagę na te czujemy często. Innym razem może to przypominać zaczynamy widzieć cały świat w zupełnie nowym oblewanie gęstą. błogosławieństwa i światła. która składa się z możliwych do ktoś nas obserwuje. Ja też to widzę. promieniującej energii. słonecznego albo ukłuto w brzuch. Czasem w trakcie kłótni z kimś tego nauczyć. że kąpiemy się w obszary naszych doświadczeń. jak to. mimo że wcale go nie odpowiedniki tych doświadczeń jako formy w obrębie znamy. Wszystkie te wydawać marginalne. ciągnącą się melasą. Lubimy jego „wibracje". Nasz stary świat składający się z konkretnych wyrażenia. pięścią w żołądek. stają się powszechnie znane. przyjaciel czuje się nie najlepiej albo że potrzebuje zazwyczaj tak właśnie się dzieje. ten odcisk jest w pewne rzeczy. Zaczy. jakby wyciągano ci coś ze splotu słonecznego. że mieliśmy rację. Również i ty będziesz mógł się się. Uzdrowiciel może to czegoś. zdarzeń. że spotykamy kogoś i natychmiast Podczas moich wieloletnich obserwacji widziałam czujemy do niego sympatię. Mamy przeczucie. które dotąd mogły się nam morzu słodyczy. że ludzkiej aury. że nasz czujesz. by opisać te nowe doświadczenia.

że Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca się bioplazma tyczne pole energii jesi piątym stanem ku tym skomplikowanym urządzeniom. Inny tego typu pomiar dokładnie bioplazmy które oderwały się od ciała. Odkryli. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka- potencjał skóry. Jak my. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. że impulsy wysyłane przez ciało. polem Ż albo polem życia). wskazując na energii. płynnego gazowego normalny encefalograf. definicje zdrowia i cząsteczki bioplazmatyczne odnawiają się bez choroby. mamy poradzić sobie Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. istoty ludzkie. Już w komórkach i znajdują się w cią głym ruchu. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. Odkrył również pomocą elektrokardiografu (EKG). Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. myślenia. Mierzą prądy cząsteczki wielkości elektronów poruszające się w elektryczne mózgu za pomocą elektroencefalografu tym polu. W powietrzu potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu wykryć możn. będzie bioplazmy znacząca ilość jej energii zdrowa. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot. że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czterech informacji na temat funkcjonowania mózgu niż dotychczas znanych — stałego. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości. doktor Robert zmianie. To eksperymentów zasugerował istnienie „bio- urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazmatycznego" pola energii zbudowanego z jo- pomiaru. Nauka potrafi już nawet zmierzyć zachskiego zajmował się szczegółowo zagad- pola elektromagnetyczne wokół ciała. Mierzą prądy elektryczne serca za fizjologicznymi i psychologicznymi. Nazwał to pole. sporządził mapę pola elektrycznego taka rzeczywistość istnieje. które uniemożliwiają nam zobaczenie. Obserwacje Iniuszy na wykazały. czy Iniuszyn odkrył że pomimo normalnej stabilności roślina. Na podstawie rezultatów swoich nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). (EEG). wy. ale że tak jak wszystko inne. Northrop z bioplazmie zdaje się istniei równowaga cząsteczek Uniwersytetu Yale odkryli. która wyrośnie z tego nasienia. by zmierzyć skupienia. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów istnienie nowej metody zapobiegania ciąży. poruszające się obłoki cząsteczek nerwowego żaby. Nowojorskiego twierdzi. My też podlegamy ciągłej W roku 1979 inny naukowiec. My też mamy przypływy i objawów psychosomatycznych. odpływy tak jak morze. Burr i F. posługując nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat się urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. W roku 1939 doktorowie H. mogą stwierdzić. że mierząc pole żabiego skrzeku.32 Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet. z taką informacją? Przystosowujemy się do niej. wersytetu Williama i Mary udowodnił. i plazmowego — Iniuszyn proponuje uznać. wokół ciała. wpływć to na stan zdrowia organizmu. Doktor Ravitz molekuł. Zbudował hipotezę mówiącą. sposób przypominający centralny system nerwowy. blokady. W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywycl pól energii. również i my zasugerował. że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mentalnej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. pól myślowych i bioplazmatycznycl . Ze świata statycznych. wypromieniowywanj jest w kosmos. a nawet samego życia zaczynają przerwy w trakcie procesów chemicznych w nawiązywać do teorii pola energetycznego. chcemy jej doświadczyć. Jeśli stan Nowy Jork. że Pole Współczesna nauka mówi nam. wolnych protonów i wolnych elektronów. ukształtowane w A naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. że mierząc potencjał dodatnich i ujemnych Jeśli ta równowaga zostaje energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je naruszona.

że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czte. które oderwały się od ciała. Już w chemicznych w komórkach i znajdują się w cią roku 1939 doktorowie H.U. Obserwacje Iniuszy- zmierzyć impulsy wysyłane przez ciało. \ energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je Jeśli ta równowaga zostaje naruszona. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. Doktor Ravitz molekuł. W bioplazmie zdaje się istnieć Uniwersytetu Yale odkryli. Burr i F. wskazując na istnienie energii. normalny encefalograf. \ W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywych \ pól energii. że cząsteczki bioplazmatyczne zdrowia i choroby. które uniemożliwiają nam zobaczenie. że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mental. ale że tak jak wszystko inne. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny potencjał Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka skóry. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. że bioplazmatyczne pole energii jest się ku tym skomplikowanym urządzeniom. pól myślowych i bioplazmatycznych I . i Nowojorskiego twierdzi. Inny tego typu pomiar dokładnie poruszające się obłoki cząsteczek bioplazmy. Nauka potrafi już nawet zmierzyć pola zachskiego zajmował się szczegółowo zagad elektromagnetyczne wokół ciała. czy to na stan zdrowia organizmu. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. posługując się nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. wpływa \ polem Ż albo polem życia). zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości. wolnych protonów i wolnych elektronów. Odkryli. przypominający cent. myślenia. że mierząc pole żabiego skrzeku. że Pole . istoty ludzkie. sporządził mapę pola elektrycznego wokół rzeczywistość istnieje. która wyrośnie z tego nasienia. chcemy jej doświadczyć.. • roślina. Na podstawie rezultatów swo. My też podlegamy ciągłej zmianie. płynnego. Nazwał to pole. wielkości elektronów poruszające się w mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot. a nawet samego życia zaczynają odnawiają się bez przerwy w trakcie procesów nawiązywać do teorii pola energetycznego.. stan informacją? Przystosowujemy się do niej. będzie że pomimo normalnej stabilności bioplazmy. że mierząc potencjał równowaga cząsteczek dodatnich i ujemnych. W powietrzu wykryć można \ nerwowego żaby. Jeśli taka Nowy Jork. urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazma tycznego" pola energii zbudowanego z jo. mamy poradzić sobie z taką Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. blokady. Jak W roku 1979 inny naukowiec. Współczesna nauka mówi nam. tak jak morze. To ich eksperymentów zasugerował istnienie „bio. znacząca ilość jej energii wypromieniowywana potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu jest w kosmos. tym polu. Ze świata statycznych. Mierzą prądy elektryczne cząsteczki . A ciała. Iniuszyn odkrył. . iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. doktor Ro. \ wy.\ informacji na temat funkcjonowania mózgu niż rech dotychczas znanych — stałego. mogą stwierdzić. gazowego i plazmowego — Iniuszyn proponuje Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca uznać.!' ralny system nerwowy. wersytetu Williama i Mary udowodnił.j nej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. Odkrył również elektrokardiografu (EKG). by piątym stanem skupienia. ukształtowane w sposób naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany.• nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). Mierzą prądy elektryczne serca za pomocą fizjologicznymi i psychologicznymi. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów nowej metody zapobiegania ciąży. również i my zasugerował. My też mamy przypływy i odpływy objawów psychosomatycznych.32 ________________________ Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet. Zbudował hipotezę mówiącą. zdrowa. definicje na wykazały. Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. Northrop z głym ruchu.& pomiaru. bert my.

tyle tylko że w dostrzegamy coraz wyraźniej związek pomiędzy naszych czasach został on odkryty powtórnie. cząsteczkowej i względności. czasie koncentrowała się na poznawaniu świata Sami staliśmy się wibrującą. kiedy ta wiedza rozwinęła się.Doświadczenie osobiste 33 form poruszających się i oddzielających od ciała. promieniującą fizycznego. tym fenomenie od zarania dziejów. okaże fizyka newtonowska ustąpiła teoriom: się. która w tym . że nie jest to nic nowego. Teraz. Był obiektywnymi naukowymi opisami naszego świata a nie znany albo odrzucany przez zachodnią myśl światem subiektywnego ludzkiego doświadczenia. Ludzie wiedzieli o elektromagnetyzmu. naukową. a bioplazma! Ale jeśli zajrzymy do literatury.

oraz wiele — aparat rentgenowski. Powstają który pokazuje. którymi fizycy opisują wszechświat. Włączamy te nowe idee do zestawu zjawisk. doprowadziło do . w jaki myślimy. W zjawiska. JAK WIDZIMY SIEBIE I RZECZYWISTOŚĆ. Nowe teorie nauki polega na znajdowaniu zgodności pomiędzy przeistaczają się następnie w prawa fizyczne. jak — wykorzystywane w medycynie dziedzictwa. oparte zazwyczaj na całej spojrzenie naukowców na świat fizyczny i jak te dotychczasowej wiedzy. niż chcemy to przyznać. Rozdział 4 ANALOGIE POMIĘDZY TYM. znajdowania sposobów na opisanie nowych zjawisk Jeśli tej zgodności nie ma. planuje się i przeprowadza zmiany wiązały się z ewolucją naszych poglądów na nowe eksperymenty. Proces dowodami matematycznymi i eksperymentalnymi. obowiązujących w danym czasie teorii. ograniczonym poglądom na i doświadczalne wyjaśniające istnienie danego naturę rzeczywistości. w jaki sposób zmieniało się więc nowe teorie. tomograf komputerowy czy autodefinicji. To właśnie czyni zachodnią naukę naszego codziennego życia i zaczynamy widzieć tak potężnym i skutecznym narzędziem i siebie w odmiennym świetle. ujarzmienia elektryczności czy też powstania takich jesteśmy produktami naszego zachodniego wynalazków. aż pojawią się dowody matematyczne aktualnie panującym. fizyk będzie poszukiwał zawsze poszerza naszą wiedzę. A ZACHODNIMI POGLĄDAMI NAUKOWYMI W większym stopniu. szersze. rzucając wyzwanie nowych teorii. pomiędzy wynikami doświadczeń a nowymi Należy pamiętać. aż znaleziona zostanie zgodność samych siebie. Często nie daje się ich wyjaśnić za pomocą tej części książki zawarty jest krótki rys historyczny. że sposób działania zachodniej dowodami matematycznymi. opiera się na tych samych modelach Wraz w rozwojem wiedzy odkrywane są nowe naukowych. Sposób. rzeczywistość. jakimi określamy siebie i naszą laser.

gdyż z początków XIX wieku uwierzyć. tak jak je ukształtowaliśmy — Izaak Newton i jego koledzy pod koniec XVII i na głównie linearnie. Większość naszych teoriach fizycznych sprzed kilkuset lat. Najpierw jednak Poglądy newtonowskie były bardzo uspokajające prześledźmy nieco naszą historię. Jeśli jednak do opisu ruchu planet. iż zbudowani jesteśmy z pól muzykę dzięki niewidzialnym falom radiowym. co powiązane. Większa część naszego codziennego życia wciąż opiera się na mechanice Aż do ostatnich czasów. dowiemy się tego gia-materia. ni więcej. Doświadczamy naszych ciał na autodefinicji. by postrzegać siebie jako trójwymiarowej przestrzeni i linearnego czasu. Potrzebujemy ich. nie tylko w eksperymentach wszechświecie wszystkie rzeczy są wzajemnie psychologicznych. opiera się na sposób mechanistyczny. Definicję wszechświata stworzonego z Wszyscy mamy zegarki. ni mniej. Nikomu nie przychodziło też do dopiero zaczynamy postrzegać. że sam eksperymentator wpływa na rezultaty holograficznej teorii wszechświata. nie energii. Odkrycie i badanie zjawisk podobieństwo kul zderzających się na stole elektromagnetyzmu spowodowało powstanie bilardowym. newtonowski model atomu (elektrony krążące wokół Newtonowskie zasady mechaniki były przydatne jądra z protonów i neutronów). większość z (głównie nieświadomych) newtonowskie. takie jak na przykład radio odtwarzające z tej części książki. Z wyjątkiem elektryczności w religie zaczęły wywierać większy wpływ na naszą naszych domach wszystko jest w dużej mierze kulturę. Zapytajcie kogokolwiek. by opisać wszechświat próbując być zawsze „na czas". dowane są z obiektów stałych — jądra z protonów i z czego zbudowany jest wszechświat. kiedy to wschodnie newtonowskiej. jakimi się posługujemy. doświadczeniu rzeczywistości. by obiektów stałych sformułował przede wszystkim prowadzić nasze życie. a newtonowską mechanikę za ostateczną teorię wy- jaśniającą zjawiska naturalne. maszyn i przepływu cieczy. Mówię tu o doświadczeń opisujemy w kategoriach ograniczonej. którą były jeszcze znane. Sądzono. a w neutronów. początku XVIII wieku. Fizykę newtonowską Zabiegani. których nie dało się wyjaśnić za pomocą reakcje fizyczne miały fizyczne przyczyny. poszerzono w wieku XIX. z jakim nalegamy. którzy wolą postrzegać świat jako stały i praktycznie niezmienny. Interakcje typu ener. W istocie wybiega ona dalej ku sferze. iż wszechświat okaże się. Prawa te uznano za podstawowe prawa natury. w powodzi codziennych spraw. Prawa Newtona Teoria pola podtrzymywały idee absolutnego czasu i przestrzeni i ścisłej przyczynowości zjawisk fizycznych. uporze. Wszystkie fizyczne. że jesteśmy zbudowani jest w istocie ogromnym systemem mechanicznym z miniaturowych piłeczek pingpongowych wi- poruszającym się zgodnie z prawami Newtona. Pole zdefiniowano jako stan . Na początku XIX wieku odkryto zjawiska Wszystko można było opisać obiektywnie. z elektronami krążącymi wokół jądra odpowiedzi otrzymacie najprawdopodobniej zupełnie tak jak Ziemia krąży wokół Słońca. koncepcji pola. przeżyciach wewnętrznych. nasza sytuacja Wielki sukces teorii mechanis-tycznej kazał fizykom stanie się niezbyt godna pozazdroszczenia. co odpowiada holistycznemu zdążyli już dowieść współcześni naukowcy. lecz także w fizycznych. że owe newtonowskie atomy zbu. jasno Fizyka newtonowska określonych prawideł. ciała stałe. potraktujemy tę teorię dosłownie. to znaczy ku głowy. rujących dokoła siebie.36 Dłonie pełne światła Zachodnia nauka potwierdza. trochę na praw Newtona. i wciąż są takie dla tych z nas. funkcjonujący według przejrzystych. W takim doświadczenia. możemy łatwo uznać złożony z podstawowych jednostek nazwanych siebie za istoty mechaniczne i zapomnieć o głębszych atomami.

pola. kto to jest dla obserwatora numer dzwoni. Czas jest relatywny. że to wyobraźnia spłatała nam figla i uznajemy nasze doświadczenie za nieistotne. bez względu na to. Po- . Zarówno czas. powyższych koncepcji do opisywania swych Tej części teorii względności nie włączyliśmy jeszcze osobistych przeżyć. którego nie da się wyjaśnić za pomocą mechaniki W 1905 roku Albert Einstein opublikował swoją newtonowskiej. że nic takiego się nie działo. było prawdziwe. Jednak mówić o przestrzeni. sprawdzamy. Wyczuwamy odbieramy psychiczny przebłysk informacji o obecność kogoś innego w pomieszczeniu. który ma zdolność newtonowskiego poglądu na świat. żeby dowiedzieć się. mówimy o dobrych lub złych wibracjach albo o która jest godzina i tak szybko. ze sobą ściśle i tworzą czterowymia-rowe continuum. czy też wiedzieć. takimi jak protony i elektrony. Wszystkie te wyjątkowe przypadki można Czas i przestrzeń są tak kluczowe dla sposobu. ludzi sposobami innymi niż mowa czy wzrok. jeśli w trakcie ich ten sposób narodziła się koncepcja wszechświata trwania poruszają się z odmiennymi prędkościa wypełnionego polami tworzącymi oddziaływające na mi. przesyłaniu energii innym. W ciągu ostatnich jaki opisujemy zjawiska naturalne i nas samych. czy myślach. gdzie się obserwatora numer 2 będzie odwrotnie. wiemy. nie widząc przyjacielu znajdującym się w kłopotach. jak i przestrzeń stają się zdolność wpływania na znajdujących się w oddaleniu tylko elementami opisu zjawisk. Względność Musimy widzieć. jak tylko możemy. jak widzimy siebie i rzeczywistość. w wyjaśnić dzięki teorii pola. czas nie jest linear stwierdzili. nie jest też bezwzględny. za pomocą której można było wyjaśnić naszą czenie. czy nawiążemy z nim porozumienie. albo taki „stan" w przestrzeni wokół siebie. albo o czytaniu w dzwonimy do przyjaciela. W świetle teorii wyzwolenia siły. W wyniku tego wszystkie pomiary dotyczące siebie wzajemnie siły. czy nasze przeczucie było słuszne. które widzieliśmy. Natychmiast wiemy. W rządkują zdarzenia w czasie. Stara newtonowska mechanika względności przestrzeń nie jest trójwymiarowa. harmonii lub jej braku w oddziaływaniu naszego Dzwonimy i okazuje się. Wreszcie powstała naukowa czasu i przestrzeni tracą swe bezwzględne zna teoria. w pe- Wszyscy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem. Oba splatają się dodatnio i ujemnie naładowanymi cząsteczkami. nie mówiąc Michael Faraday i James Clerk Maxwell uznali za 0 czasie i odwrotnie. spadającym ze schodów. czy lubimy kogoś nic mu się nie stało. Oto myślenie newtonowskie. iż każdy ładunek tworzy „zakłócenie" ny. przed zaobserwować dwa zdarzenia w czasie odwrotnym. jako przyciąganie się „czasoprzestrzeń". że doświadczamy zjawiska. kiedy się w niej pojawi. znajdują. że dwaj obserwatorzy inaczej upo ładunek. kiedy ich 1 zdarzenie A wystąpi przed B. Zaczynamy dopiero przyznawać. a zachodnimi poglądami naukowymi 37 istniejący w przestrzeni. wnych warunkach dwaj obserwatorzy mogą nawet kiedy podnosząc słuchawkę telefonu. Stwierdzamy. kiedy że sami zbudowani jesteśmy z energii. a interpretowała wzajemne oddziaływanie pomiędzy czas nie jest odrębną właściwością. do naszego codziennego życia. rozbijając w proch i zweryfikowania naszego ponad-zmysłowego pył wszystkie podstawowe koncepcje doświadczenia. Tę „wiedzę" można wyjaśnić kwestią istniało. Na przykład. podczas gdy dla dziecko ma kłopoty. Według teorii względności Einsteina. że inny Oznacza to. ani nie słysząc go (wzajemne oddziaływanie pól). Oczywiście chcemy też czy nie. że piętnastu do dwudziestu lat (100 lat po fizykach) ich modyfikacja pociąga za sobą modyfikację całej większość z nas właśnie zaczyna korzystać z konstrukcji teoretycznej używanej przy tym opisie. Matki często zdają sobie sprawę. nie istnieje bardziej stosowne użycie koncepcji pola i uniwersalny przepływ czasu. wypowiedzeniem jakichkolwiek słów. Innymi słowy. powiedzmy. odczuwa siłę. Co więcej. czy takie wydarzenie rzeczywiście za- się pokłócimy. Tak więc nie możemy nigdy dwóch obdarzonych masą cząsteczek.Analogie pomiędzy tym. ale jednocześnie używamy jej do szczególną teorię względności. zdarzenie.

że rozstaliśmy się z nim zaledwie wczoraj. To. jakich doświadczamy. że nie zdarzyło się w czasie. gdzie nie doświadcza już widzenie świata. że nasza pamięć wpływają na to. Jeśli jednak w naszej wizji na czasu: zwykły czas linearny i Czas Jasnowidzenia. których godność doświadczeniom. Nasze ciała są energią. próbuje aktywnie włączyć się w wydarzenia. poprosi.) Inną ważną konsekwencją einsteinowskiej Rdzenni mieszkańcy Ameryki. Wielu z nas doświadczyło wrażenie. że pozorna linearność wydarzeń zależy od ponieważ zegarek jest newtonowskim urządzeniem obserwatora. Wiele razy spotykaliśmy toczyć się teraz w odmiennym continuum kogoś po wieloletnim niewidzeniu i odnosiliśmy czasoprzestrzennym. Ponieważ uporządkowała wydarzenia inaczej niż pamięć przeżywamy nasze życie teraz. zdefiniował dwa rodzaje przeczucie było błędne. kiedy używają swoich byłaby informacja określająca czasoprzestrzenne umiejętności. continuum zdarzenia. Prawidła rządzące przechodzeniem z stany psychiczne. Jeśli zaczniemy uważnie obserwować nasze Jasnowidzenia. że czas zwolnił. którzy nie mieli względności jest zrozumienie. gdy je To. może też nastąpić w przyszłości. które newtonowskiej mechaniki. Łatwiej byłoby zweryfikować co się wydarza. w którym Lawrence Le Shan. mogło ono wydarzyć mają dwa rodzaje czasu: czas mijający i Wielki Czas. i przeżyć. wydarzyły się w przeszłości w fizycznym otoczeniu. się już wcześniej. „przeszłych egzystencji" i czuje ich efekty. jakby odbywały się one mówimy o tym. Rzadko jednak wydarzeń z dzieciństwa tak. obserwowane tylko z zewnątrz. oznacza. Wszyscy zbyt chętnie uznajemy nasze zaprojektowanym do mierzenia linearnego czasu przeszłe życia za rzeczywiste życia fizyczne. Czasu Czasoprzestrzenne continuum Einsteina doświadczanego nie da się zmierzyć zegarkiem. spostrzeżemy. Te chwile. ma kolejność. Jest podobny do Wielkiego Czasu. zostaje natychmiast wyrzucony z newtonowski sposób myślenia i poszerzają nasze powrotem w czas linearny. dzielili go wymienne. co dzieje się w Wielkim Czasie. które wykraczają poza jest świadkiem. Masa nie jest niczym innym jak tylko na dwie kategorie: teraźniejszość i cały inny czas. w trakcie przerażająco długich chwil. nie oznacza. O tym właśnie jest ta książka! . zapotrzebowaniem danej osoby „czyta" konkretny Relatywność czasu łatwo zaobserwować. ale nie może być datowane. w jakim zrozumiane. na odcinek czasu z jej teraźniejszego albo przeszłego przykład. staje się bardziej kogoś. by przestać odbierać wiary. iż na nowo piszemy naszą osobistą historię. Wszyscy nieraz mieliśmy wrażenie wydarzeń poza normalnym szkieletem tu-i-te-raz. że materia i energia są zegarów do mierzenia linearnego czasu. skupić się na tym odcinku czasu. Materia jest tylko zwolnioną czy też Również australijscy aborygeni skrystalizowaną energią. To. dzieciństwa z waszym rodzeństwem. (Spróbujcie porównać wspomnienia z zarówno przeszłą.38 Dłonie pełne światła nieważ czas nie jest linearny. kto również w tych wydarzeniach możliwe. Większość jasnowidzów zgodnie z jesteśmy. temat przyjaciela ujrzeliśmy też kalendarz i zegar Czas Jasnowidzenia jest jakością czasu. ale może być je w newtonowskiej rzeczywistości fizycznej. formą energii. o który się ich jeśli zmierzymy je zegarkiem. w jaki sposób przeszłe życia teraz. jak i przyszłą. iż nasz osobisty czas jednego czasu do drugiego nie są jeszcze dobrze zmienia się w zależności od nastroju. Nasze przeszłe życia mogą newtonowskiego systemu. uczestniczył. Stwierdzamy również. Gdy jasnowidz Nadszedł czas. tak jakby W trakcie terapii regresyjnej wiele osób doświadcza wydarzyły się one całkiem niedawno. to w wizji zawarta doświadczają jasnowidzowie. że nasze badaniach jasnowidzów. obserwowaliśmy. której podający newtonowski czas. przyśpieszającego czasu albo tracenia poczucia Musi ponownie skupić swoją uwagę na Czasie czasu. nam jednak wydaje się. trwają kilka sekund. kiedy życia. Nasze doświadczenie istnieje poza obszarem takim samym jak obecne. Mogło wydarzyć się wtedy. opierając się na swych próbowaliśmy je umiejscowić. Niektórzy jas-nowidzowie mogą po prostu nasz samochód ma zderzyć się z innym. ma kolejność. które wiedziemy tu i teraz.

jak i czarna. ale nie podkreśliłam. że ciało fizyczne jest zarzucone. inne cząsteczki. na którym opiera Również gdy wkraczamy na teren współczesnej się cała nasza fizyczna rzeczywistość. wobec jednej osoby. i aksamitna czarna w waszym domu) nie jest emitowana ciągle. musimy łączy się z Boginią/Bogiem z zewnątrz. Znajdujemy wewnątrz siebie o wiele fenomen światła. Wystarczy w formy i-jedno-i-drugie. Te kwanty albo dualizm wykorzystywany jest do popchnięcia nas ku pakiety energii zostały z pełnym przekonaniem jedności. przeciwieństw „prawdziwych". a także wszystkie uczucia pośrednie. lecz jest to świat „pozornych" wszystkie formy promieniowania elektromag. przeciwieństw. że cząsteczki mogą być zarazem składników". jak widzimy siebie i rzeczywistość. subatomowego. Nie potrafimy stwierdzić tym paradoksy stawały się dziwniejsze. składników budowy materii musiały zostać nego. w której Bogini/Bóg z wewnątrz myślimy w kategoriach fal i cząsteczek). Czujemy zarówno miłość. Wszystkie dziwnej i nieoczekiwanej rzeczywistości świata cząsteczki mogą przeistoczyć się w inne cząsteczki. nie kochamy tylko albo tylko udowodnić. kiedy fizycy odkryli tak wiele cząsteczek również formą energii. do istoty świata subatomowego. jak działo się przeciwko sile Bogini/Boga. Dzięki eksperymentom ostatnich dziesięcioleci fizycy stwierdzili. by dobrzy. że energia biała. Fizycy nazywają to komplementarnoś-cią. ponieważ nie są prawdziwymi falami newtonowska. że aby opisać jakieś zjawisko (jeśli nadal zamienia się całość. Siła Bogini/Boga jest zarówno Max Planck odkrył. jakie sugerowała fizyka falami. W tym systemie lecz także w postaci kwantów. mienić się w nią ponownie. zamiast przeciwstawiać sobie. że Można przeprowadzić eksperyment. pojawia się w formie oddzielnych „pakietów Jak widzicie. jest z tej samej energii. ani źli. ale wiemy. takimi jak dźwięk czy fale na . natura nie pokazuje nam żadnych „podstawowych Fizycy odkryli. odkrywamy. lecz W latach dwudziestych fizyka znalazła się w raczej wykazuje tendencje „istnienia". który stare formy albo-jedno-albo-drugie przeistaczają się udowodni. Im silniej próbowali wyjaśnić sytuację. a na poziomie subatomowym nie istnieje z pewnością w określonym miejscu. jak i cząsteczki. lecz otchłań. a zachodnimi poglądami naukowymi 39 Wprowadziłam do niej pojęcie ciała energetycz. Nie jesteśmy już ani jednak niewielka zmiana w eksperymencie. ze dualizmie. psychologii i rozwoju duchowego. zarówno męska. ale oporem raczej. że stary dualizm Bóg/Diabeł znika i to. Mogą być stworzone z energii i przekształcone w perymenty naukowców natura odpowiadała pa. jest pakietem energii! Poza dualizmem — hologram Choć coraz dokładniej penetrujemy mate-lię. Wreszcie dokładnie. że paradoks należy jest to nieustający proces. która stanowi najdokładniejszą de- finicję rzeczy. Działamy odpowiedzialnie. na przykład. gdzie i kiedy się to dzieje. promieniowania cieplnego (takiego jak z kaloryfera Zawiera się w niej i białe światło. jak i fali. wszechświata opartego na zasadzie i-jeden--i-drugi. Zło nie jest użyć obu tych pojęć. elementarnych. Wszystko zbudowane to w starej koncepcji albo-jeden-albo-drugi. Na tym etapie gry cząsteczka. że światło jest cząsteczką. należy użyć zarówno pojęcia szersze zdolności. Te dwa typy dopełniają się przeciwieństwem Bogini/Boga. że naukowcy zdali sobie sprawę. Mogą być stworzone z energii i za- radoksem. Zatem aby opisać nienawidzimy. że trudno było je już nazywać elementarnymi. a nie netycznego mogą pojawiać się nie tylko jako fale. Za każdym razem na eks. które dopełniają się nawzajem. że światło jest falą.Ancdogie pomiędzy tym. Oznacza Stwierdzamy. Wkraczamy więc do nienawiść. Einstein twierdził. że materia jest Paradoks całkowicie zmienna. uznane za cząsteczki. Poszukiwania podstawowych fizycznymi. jak i żeńska. wciąż używamy pojęć opartych na energii" zwanych kwantami.

podobieństwo wzajemnych połączeń. lecz także książce Wewnętrzny porządek. i/lub przestrzennych dowodzą. będziemy używali pojęć bardzo archaicznych z przeciwstawia się klasycznej idei rozbierania świata punktu widzenia powyższych fizyków. Nie jesteśmy zatem oddzielnymi tak że każdy fragment może wyprodukować częściami całości. psychokineza i uzdrawianie. Bohm napisał o terytorium. oryginalny wzór fali zostaje zdarzeniami stać. Wedle koncepcji hologramu została uszkodzona jego kość ogonowa. Pribram używa modelu Fizyk Dawid Bohm stwierdził ostatnio w swojej hologramu do opisania nie tylko mózgu. Nobla za zbudowanie pierwszego hologramu. Informacja jest przesyłana do systemu. Stary świat stałych obiektów i determinis. iż mózg strukturyzuje Jeśli istotnie wszechświat zbudowany jest z wzrok. od którego należy zaczynać Tak jak w przypadkach. zapach i dotyk na sposób takiej pajęczyny. że nie ma czegoś takiego płytce. że podstawowe prawa wszechświata. kiedy rozwiniętego porządku. „substancja Doktor Karl Pribram. Cały wszechświat przypomina świadczące o tym. jak „cząsteczka elementarna". Takie zrekonstruowania. dzięki której niejawnym stanie i jest podstawą. Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". znany badacz mózgu. Fenomen na oddzielne i niezależnie istniejące części. Uważa. słuch. Wszechświat jest zatem definiowany jako przeprowadzone w wielu laboratoriach dynamiczna nierozłączna całość. w którym ich dynamiczne transmitowane za pomocą żadnej szczególnej energii. informację o całości... który istnieje w Parapsychologowie poszukiwali energii. która holograficznego do abstrahowania z holograficznego próbuje podzielić świat na części. nie muszą być bezpośrednim połączeniu.40 Dłonie pełne światła wodzie. Dotychczasowe „rzeczy" są według fotograficzne umieści się w promieniu lasera albo fizyków „zdarzeniami" lub ścieżkami. lecz raczej prawdo. jest miejscem. które mogą się światła fazowego. związki zależą w niere-dukowalny sposób od stanu Są potencjalnie jednoczesne i wszechobecne." aury niewątpliwie jednocześnie należy i nie należy Bohm stwierdza. jednak zostało zarejestrowane jako wzór interferencyjny na generalnie fizycy mówią. Pribram twierdzi. że głęboka struktura mózgu jest w dynamiczną pajęczynę nierozłącznych wzorów swej istocie holograficzna. Każda część hologramu jest dokładnym tycznych praw natury przekształca się teraz w świat odwzorowaniem całości i może posłużyć do jego falopodobnych wzorów wzajemnych połączeń. takiego jak część. ponieważ Ed każda część jest dokładnym odwzorowaniem całości zachował wspomnienie tych wydarzeń w swojej i może być użyta do zrekonstruowania całego pamięci. Jest to że falowe pole światła rozproszone przez obiekt koncepcja niełatwa do zrozumienia. to (logicznie) nie ma czegoś holograficzny. że holograficzna teoria świata do linearnego czasu i trójwymiarowej przestrzeni. W ten sposób dochodzimy do Mówiąc w tej książce o energetycznych polach nowej koncepcji nierozłącznej całości. to . Była to wdopodobieństwa rzeczy. jest hologramu. w której centrum skomplikowane analizy częstotliwości czasowych tkwi obserwator. „wewnętrznym złożonym porządku". która aury. które przekracza przestrzeń i czas. lecz raczej falami prawdopodobieństwa. Kiedy nagranie holograficzne albo jak „rzecz". Bohm nazywa tę jawną punktu widzenia holograficznego wszechświata rzeczywistość „zewnętrznym rozwiniętym zdarzenia te wyłaniają się z częstotliwości porządkiem". które cytowałam — rozumienie wewnętrznego złożonego i zewnętrznego „widziałam" wydarzenia z młodości Eda. bezobiektywowa fotografia wykonana w ten sposób. Jesteśmy Całością. pojęcia. całego systemu. Fale W roku 1971 Dennis Gabor otrzymał Nagrodę prawdopodobieństwa nie reprezentują pra. smak. Z cała jawna rzeczywistość. „Części należy widzieć w przekraczających przestrzeń i czas. że energii. na której opiera się możliwe są telepatia. straciły swoje zebrał w ciągu ostatniej dekady informacje znaczenie. że mózg używa procesu fizyczne nie mogą być odkryte przez naukę. materialna" czy „obiekt wyizolowany". odtworzony w postaci trójwymiarowego obrazu.

Fizycy używali takich terminów jak „praw. Musimy praktykować holistyczne informacje albo widzeniu możliwych zdarzeń i doświadczenie. które jedno. my tej wzajemnej łączności stać się częścią naszego nowidz może cofnąć się w czasie i bezpośrednio procesu myślowego. żeby móc je rozpoznać. lecz także Moją reakcją na ten dobrze znany koan jest zawiera całość. Oto jeden z moich ulubionych koanów: Jak Zgodnie z holograficzną teorią rzeczywistości brzmi dźwięk jednej klaszczącej dłoni? każda część aury nie tylko przedstawia. za badali „je" jako fenomen. rzeczywistością.Analogie pomiędzy tym. jak „moje pole" nowym doświadczeniom. część z nich wydaje się dualizmu. Każda obser. kiedy nasze ciała na każdym poziomie z różną dokładnością postrzeganie świata jest dualistyczne. Muszę mistrzowie przydzielają uczniom krótkie frazy. a jas. natychmiastowy i nie wymaga „czasu" na pełne łączone. Umiejętność obserwowania zdarzeń z trójwymiarową przestrzenią i dlatego nie będzie łatwo przeszłości dzięki zwykłej prośbie o potrzebne rozpoznana. Według teorii względności Einsteina cząsteczka . zmienianiu ich poprzez uzdrawianie mogłaby Medytacja jest jednym ze sposobów prze- sugerować istnienie nieline-arnego czasu. że na tym którymi ci mają się skupiać. tak więc energii. jak i doświadczalnie. bardziej odpowiednim. kraczania ograniczeń linearnego umysłu i pozwala Umiejętność widzenia czegoś. który zdaje się płynąć bez cześnie obserwujemy i stwarzamy. blokady. jak widzimy siebie i rzeczywistość.S. kiedy natychmiastowej łączności. Umiejętność patrzenia do wewnątrz wszechogarniającej wzajemnej łączności. Do wyjaśnienia wielu wszystkie zdarzenia bez względu na czas. Bell opublikował dowód dopodobieństwa wzajemnych połączeń" albo matematyczny zwany twierdzeniem Bella. tylko że Łączność nadświetlna słowo „on" należy teraz porzucić i zastąpić jakimś innym. będziemy linearny sposób. rozprzestrzenienie. jakie powstają w naszych umysłach. co przydarza się jednej cząsteczce. ma pomóc uczniowi przekroczyć linearne doświadczeń bez korzystania ze starych konstrukcji. Musimy wynaleźć słownictwo. Lecz wraz zdarzeń opisanych w tej książce potrzeba więcej niż ze słowem „my" z powrotem wpadamy w sidła trzech wymiarów. zjawiska auryczne opisane w tej książce nie coś. końca. zawsze na wszystkie pozostałe. Jeśli uświadomimy to sobie i pozwoli. próbujemy się porozumiewać. aby rozluźnić Naukowcy znajdują już dowody uniwersalnej. pomocą którego poprowadzimy się wzajemnie ku Będziemy używać takich terminów. Kiedy zaczynamy myśleć w kategoriach koncepcję. jesteśmy samym wzorem. będziemy mogli postrzegać obserwować cale wydarzenie. Tę rzeczywistość bardzo trudno jest Używając pojęcia pola do opisywania aury nie przekazać słowami. Holistyczna wydaje się sugerować użycie dodatkowego świadomość zaistnieje poza linearnym czasem i wymiaru. Taka fraza. nad przeprosić za to i przyznać szczerze. a my jesteśmy nim. W buddyzmie zen czy „jej aura" i tak dalej. Nie jesteśmy tylko częścią wzoru. „dynamiczna pajęczyna nie rozdzielny eh wzorów Twierdzenie Bella matematycznie podtrzymuje energii". niesłyszalnego dźwięku. W 1964 roku fizyk J. iż „cząsteczki" subatomowe są połączone dynamicznej pajęczyny nierozdzielnych wzorów w sposób. Trudno jest doświadczać tej krótkotrwała. zarówno matematycznie. ponieważ używamy słów w unikniemy dualizmu: oddzieliwszy pole. który przekracza czas i przestrzeń. a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 41 widoczne od razu w naszym polu energii. również wykracza poza linearny czas. wacja wywołuje skutek w obserwowanym wzorze. zwana etapie jestem niezdolna do opisania moich koanem. który jest „częścią" nas. wpływa wydają się nam szczególnie dziwne czy niezwykłe. Ten efekt jest Wszystkie doświadczenia są wzajemnie po. co wydarzy się w łączności wszystkich rzeczy stać się doświadczaną przyszłości. Możemy zatem jedynie opisywać wrażenie rozciągania się w głąb wszechświata na fali nasze doświadczenia ze zjawiskiem. To jest dualizm. On jest nami. myślenie.

42 Dłonie pełne światła

nie może poruszać się z prędkością większą od wykraczają poza bariery czasowe i przestrzenne,
prędkości światła. W twierdzeniu Bella efekty mogą odnoszące się normalnie do energii. Oznacza to, że
być „nadświetlne", czyli szybsze niż prędkość ich wpływ jest równie silny z daleka, jak z bliskiej
światła. Twierdzenie Bella zostało już potwierdzone odległości.
doświadczalnie. Mówimy teraz o zjawisku, które Zgodnie z tą hipotezą za każdym razem, gdy
wykracza poza teorię względności Einsteina. jeden przedstawiciel danego gatunku uczy się
Próbujemy wyjść poza dualizm fala/cząsteczka. nowego zachowania, przyczynowe pole tego gatunku
Tak więc ponownie, podczas gdy aparatura zostaje zmienione, choćby nawet była to zmiana
naukowa staje się coraz doskonalsza, pozwalając nam bardzo drobna. Jeśli zachowanie powtarza się
bardziej szczegółowo badać materię, natykamy się na wystarczająco długo, jego „mor-ficzny rezonans"
zjawiska, których nie można wyjaśnić za pomocą wpływa na cały gatunek. Sheldrake nazywa tę
aktualnych teorii. Gdy tego rodzaju przełom nastąpił niewidzialną matryce „polem morfogenetycznym",
pod koniec XIX wieku, odkrycie elektryczności od morph, „forma" i genesis, „powstający". Działanie
zrewolucjonizowało świat i kazało nam jeszcze tego pola zawiera w sobie „działanie na odległość"
głębiej zastanowić się na tym, kim jesteśmy. Następ- zarówno w czasie, jak i przestrzeni. W odróżnieniu
ny przełom nastąpił w latach czterdziestych tego od formy determinowanej przez prawa fizyczne poza
wieku. Pojawiła się energia atomowa. Wydaje się, że czasem, zależy ono od morficznego rezonansu w
jesteśmy coraz bliżej kolejnej wielkiej zmiany. Jeśli poprzek czasu. Oznacza to, że pola morficzne mogą
fizycy odkryją, jak działa ta natychmiastowa przenosić się w czasie i przestrzeni i że wydarzenia
łączność, moglibyśmy nauczyć się świadomego przeszłe mogą wpływać na inne wydarzenia
korzystania z naszych połączeń ze światem i innymi gdziekolwiek indziej. Przykład tego podaje Lyall
ludźmi. To oczywiście zrewolucjonizowałoby Watson w swojej książce Fala życia: biologia
komunikację. Zmieniłoby też drastycznie sposób, w świadomości, w której opisuje to, co nazywa się teraz
jaki wzajemnie na siebie wpływamy. Ta popularnie Zasadą Setnej Małpy. Watson odkrył, że
natychmiastowa łączność mogłaby pozwolić nam kiedy grupa małp poznaje jakieś nowe zachowanie,
czytać sobie nawzajem w myślach. Moglibyśmy nagle małpy na innych wyspach, nie komunikując się
wiedzieć, co dzieje się w każdym z nas i naprawdę między sobą w żaden „normalny" sposób, również
rozumieć się głęboko. Moglibyśmy też ujrzeć wykazują znajomość tego zachowania.
bardziej wyraźnie, iż nasze myśli, uczucia (pola Dawid Bohm twierdzi w artykule opubliko-
energii) i działania mają o wiele większy wpływ na wanym przez pismo Revisions, że to samo zjawisko
świat, niż nam się dotychczas wydawało. zachodzi w fizyce kwantowej. Mówi on, że
eksperyment Einsteina-Podolsky'ego-Rosena
wykazał istnienie nielokalnych albo subtelnych
Pole morfogenetyczne połączeń pomiędzy odległymi cząsteczkami. System
stanowiłby więc całość i pole formatywne nie
Rupert Sheldrake w swojej książce Nowa nauka mogłoby być przypisane tylko cząsteczce. Mogłoby
życia stawia hipotezę, iż wszystkie systemy są być przypisane tylko całości. W ten sposób coś
regulowane nie tylko przez znane czynniki przytrafiającego się odległym cząsteczkom
energetyczne i materialne, lecz także przez wpływałoby również na formatywne pole innych
niewidoczne pola organizujące. Pola te są przy- cząsteczek. Bohm twierdzi dalej, że „zasada
czynowe, ponieważ służą jako schemat form i ponadczasowych praw rządzących światem wydaje
zachowań. Pola te nie mają energii w zwykłym się nie do utrzymania, ponieważ sam czas jest częścią
sensie tego słowa, ponieważ efekty ich działania konieczności, która się rozwinęła".

Analogie pomiędzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywistość, a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 43

W tym samym artykule Rupert Sheldrake siły (którą postrzegamy jako miłość) poprzez
konkluduje: „Tak więc proces kreatywny, dający powtórną identyfikację jaźni i stawanie się jednią z
początek nowym myślom, przez które realizują się wszechświatem i Bogiem. Kamieniem milowym w
nowe całości, podobny jest w tym sensie do drodze do stanu zjednoczenia z wszechświatem
kreatywnej rzeczywistości, która daje początek jedności jest porzucenie naszych ograniczonych
nowym całościom w procesie ewolucyjnym. Proces autodefinicji opartych na newtonowskiej przeszłości
kreatywny może być widziany jako sukcesywny oddzielnych części i utożsamienie się z byciem
rozwój bardziej skomplikowanych całości wyższego polami energii. Jeśli będziemy potrafili zintegrować
rzędu, odbywający się poprzez łączenie oddzielnych tę rzeczywistość z naszym życiem w praktyczny i
dotychczas części." weryfikowalny sposób, nauczymy się oddzielać fan-
tazję od możliwie szerszej rzeczywistości. Kiedy
zaczniemy wiązać nasze istnienie z polami energii,
Wielowymiarowa wyższa świadomość stanie się związana z wyższymi
rzeczywistość częstotliwościami i większą zgodnością.
Korzystając z modelu Sarfattiego zaczynamy
Inny fizyk, Jack Sarfatti, sugeruje w pracy widzieć świat dokładnie tak, jak zostanie opisany
Systemy psychoenergetyczne, że łączność po- nieco później w tej książce: jako świat aury i
nadświetlna może istnieć poprzez poziom rze- uniwersalnego pola energii. Nasze wyższe ciała
czywistości istniejący „ponad" naszym. Sarfatti (wyższe częstotliwości auryczne) należą do
sugeruje, że „rzeczy" są bardziej połączone albo wyższego porządku i są mocniej połączone z
zdarzenia bardziej „skorelowane" na wyższym niż wyższymi ciałami odmiennymi niż nasze ciała
nasz poziomie rzeczywistości, na którym z kolei fizyczne. Podczas gdy nasza świadomość rozwija się
wszystko połączone jest poprzez poziom jeszcze ku wyższym częstotliwościom i wyższym ciałom,
wyższy. Tak więc, docierając do wyższego poziomu, stajemy się coraz bardziej połączeni ze
moglibyśmy zrozumieć, jak działa natychmiastowa wszechświatem, aż wreszcie stapiamy się z nim w
łączność. jedno. W świetle zatem tej koncepcji doświadczenie
medytacyjne można opisać jako wznoszenie naszej
świadomości ku wyższym częstotliwościom, tak
Konkluzja byśmy mogli postrzegać rzeczywistość naszych
wyższych ciał, naszej wyższej świadomości i
Fizycy twierdzą, że nie istnieją podstawowe wyższych światów, w których egzystujemy.
składniki budowy materii; że wszechświat jest raczej Spójrzmy więc teraz na zjawiska pól energii, by
nierozłączną całością, rozległą pajęczyną przekonać się, co może nam powiedzieć nauka
wpływających na siebie wzajemnie, przeplatających doświadczalna.
się prawdopodobieństw. Badania Bohma pokazują,
że widzialna rzeczywistość wyłania się z tej całości.
Sugeruję, że skoro jesteśmy nierozdzielnymi
częściami tej całości, możemy wejść w holistyczny Przegląd rozdziału 4
stan istnienia, stać się całością i korzystając z
twórczych sił wszechświata uzdrawiać wszystkich i 1. W jaki sposób poglądy naukowe wpłynęły na
wszędzie. Niektórzy uzdrowiciele do pewnego nasze widzenie samych siebie?
stopnia potrafią to robić, stapiając się w jedno z 2. Dlaczego model stałego świata fizycznego jest
Bogiem i pacjentem. już dla nas nieprzydatny?
Stawanie się uzdrowicielem oznacza poruszanie
się w kierunku tej uniwersalnej twórczej

44 Dłonie pełne światła

3. Jaki wpływ miały badania Faradaya i Max-wella wszechświata pomaga opisać zjawisko Pola
na poglądy dotyczące sposobu działania świata? Energetycznego Człowieka?
4. Co to jest łączność nadswietlna i jakie jest jej
znaczenie dla naszego codziennego życia? Do przemyślenia
5. W jaki sposób koncepcja wielowymiarowego
6. Wyobraź sobie, że jesteś hologramem. Jakie
ograniczenia zdejmuje to z ciebie?

Rozdział 5

HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH
NAD POLEM ENERGETYCZNYM
CZŁOWIEKA (P.E.Cz.)
Chociaż mistycy nie wspominali o polach by utrzymać odmienne stany świadomości i uniknąć
energii ani formach bioplazmatycznych, to mis- starzenia się.
tyczne tradycje ostatnich pięciu tysięcy lat we Chińczycy, w trzecim tysiącleciu przed
wszystkich częściach globu są zgodne z niedawnymi Chrystusem, postulowali istnienie życiowej energii,
obserwacjami naukowców. którą nazwali ch'i. Wszelka materia, ożywiona i
nieożywiona, zbudowana jest z tej energii i nią
przeniknięta. Ch'i zawiera w sobie dwie
Tradycja duchowa przeciwstawne siły, yin i gang. Kiedy yin i yang są
zrównoważone, żywy system jest zdrowy; kiedy
Adepci wszystkich religii mówią o postrzeganiu znajdują się w nierównowadze, pojawia się stan
światła wokół głów innych ludzi. Poprzez takie choroby. Zbyt silne yang wywołuje nadmierną
religijne praktyki, jak medytacja czy modlitwa aktywność organiczną. Efektem dominującego yin
osiągają oni stany poszerzonej świadomości, które jest słabe funkcjonowanie systemu. Każda
otwierają ich utajone zdolności postrzegania nierównowaga objawia się fizyczną chorobą.
ponadzmysłowego. Starożytna sztuka akupunktury koncentruje się na
Starożytna duchowa tradycja Indii, sięgająca zrównoważeniu yin i yang.
ponad pięć tysięcy lat, mówi o uniwersalnej energii Kabała, żydowska teozofia mistyczna, której
zwanej prana. Tę uniwersalną energię uważa się za początki datuje się około roku 538 p.n.e., mówi o
podstawowy element i źródło wszelkiego życia. tych wszystkich energiach jako o świetle astralnym.
Prana, oddech życia, przenika wszystkie formy i daje Chrześcijańskie malowidła religijne przedstawiają
im życie. Jogini praktykują manipulowanie tą Jezusa i inne postaci duchowe w otoczeniu pól
energią poprzez techniki oddechowe, medytację i światła. W Starym Testamencie znajdują się liczne
ćwiczenia fizyczne, opisy ludzi otoczonych świat-

46 Dłonie pełne światła

łem i pojawiających się w postaci światła, ale w ona zbudowana zarówno z siły, jak i z materii
trakcie stuleci zjawiska te straciły swoje pierwotne życiowej. Matematyk Helmont w wieku XIX
znaczenie. Na przykład Michał Anioł w swojej wyobrażał sobie uniwersalny fluid, przenikający
rzeźbie Mojżesza pokazał karnaeem jako dwa rogi, a wszystkie rzeczy i nie będący namacalną albo [
nie jako dwa promienie światła, do których kondensowalną materią, ale czystym duchem 1
pierwotnie odnosiło się to słowo. Po hebrajsku życiowym, substancją, która jest obecna we j
karnaeem znaczy zarówno róg, jak i światło. wszystkich ciałach. Matematyk Leibnitz pisał, że I
John White w książce Nauka przyszłości kluczowymi elementami wszechświata są centra l
wymienia dziewięćdziesiąt siedem kultur oraz siły zawierające swoje własne źródła ruchu. I
określenia, jakimi kultury te opisują zjawiska Inne właściwości zjawisk związanych z uni- I
auryczne. wersalną energią zaobserwowali w XIX wieku i
Wiele systemów ezoterycznych — by wspo- Helmont i Mesmer, odkrywca mesmeryzmu, j
mnieć tylko starożytne hinduskie teksty wedyjs-kie, który dał początek hipnozie. Ogłosili oni, że |
teozofów, różokrzyżowców, szamanów pół- obiekty ożywione i nieożywione można nałado- t
nocnoamerykańskich, buddystów tybetańskich i wać owym „fluidem" i że ciała materialne mogą j
hinduskich, japońskich buddystów zen, madame wpływać na siebie na odległość. To sugerowało I
Blavatsky i Rudolpha Steinera — szczegółowo istnienie pola, pod pewnymi względami przypo- I
opisuje zjawisko P.E.Cz. Ostatnio wielu naukowców minającego pole elektromagnetyczne.
zdołało dodać do tych opisów konkretne, fizyczne
obserwacje. I
Dziewiętnastowieczny książę Wilhelm von I
Reichenbach spędził trzydzieści lat na ekspery-
Tradycja naukowa: mentowaniu z „polem", które nazywał „siłą i
od roku 500 p.n.e. do odyczną". Odkrył, że pole wykazuje wiele właściwości
upodabniających je do pola elektromagnetycznego,
końca XIX wieku które James Clerk Maxwell opisał na początku XIX
wieku. Odkrył również, że siła odyczna ma wiele
W ciągu stuleci idea uniwersalnej energii właściwości unikatowych. ; Według niego bieguny
przenikającej całą naturę intrygowała zachodnie magnesu wytwarzają nie tylko polaryzację
umysły naukowe. Energia życiowa, postrzegana w magnetyczną, lecz także unikatową polaryzację
formie świetlistego ciała, została pierwszy raz związaną z tym „polem odycznym". Inne obiekty, na
zarejestrowana w zachodniej literaturze za sprawą przykład kryształy, również wykazują tę polaryzację,
pitagorejczyków około roku 500 przed Chrystusem. chociaż same -: nie są magnetyczne. Wrażliwi
Pitagorejczycy utrzymywali, że jej światło może obserwatorzy - -opisują bieguny pola odycznego jako
wywoływać w ludzkim ciele wiele różnych efektów, „gorące, i czerwone i nieprzyjemne" lub „niebieskie,
w tym także leczyć choroby. chłód- ;;ne
; i przyjemne". Co więcej, von Reichenbach •.
Scholastycy Boirac i Liebeault spostrzegli na stwierdził, że przeciwległe bieguny odyczne nie
początku XII wieku, że istoty ludzkie posiadają przyciągają się tak jak w elektromagnetyzmie.
energię, która może wywoływać wzajemne Odwrotnie — przyciągają się bieguny o tych samych
oddziaływanie pomiędzy oddalonymi od siebie właściwościach. Jak zobaczymy póź- 1 niej, jest to
jednostkami. Spostrzegli, że jeden człowiek może bardzo ważny fenomen auryczny. I Von Reichenbach
mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na innego badał związek pomiędzy I elektromagnetycznym
wyłącznie przez swoją obecność. Słynny uczony promieniowaniem Słońca f a koncentracjami pola
średniowiecza, Paracelsus, nadał tej energii nazwę odycznego. Odkrył, że I największe skupienie tej
„siła żywotna" i twierdził, że jest energii znajduje się J pomiędzy czerwienią a błękito-
fioletem słonecz- ; nego spektrum. Von Reichenbach
ustalił, że ; przeciwne ładunki wywołują subiektywne
wra-

Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P.E.Cz.) 47

żenią ciepła i zimna w różnych natężeniach, które W roku 1911 William Kilner, doktor medycyny,
porównał z tablicą Mendelejewa poprzez serię ogłosił wyniki swoich badań nad Polem
ślepych testów. Wszystkie elementy elektrycznie Energetycznym Człowieka oglądanym poprzez
dodatnie dawały wrażenie ciepła i wywoływały kolorowe filtry i ekrany. Kilner stwierdził, że widział
nieprzyjemne uczucia; elementy elektrycznie ujemne emanującą światłem mgłę wokół ciała dzielącą się na
dawały wrażenie zimna i uczucia przyjemne, przy trzy strefy: a) półcentymetrową ciemną warstwę przy
czym intensywność rezultatów zależała od pozycji samej skórze, otoczoną przez b) bardziej mglistą
danego elementu w układzie okresowym. Zjawiska warstwę o szerokości dwóch i pół centymetra o
cieplne przechodzące od ciepła do chłodu były promieniach biegnących prostopadle od ciała, oraz c)
analogiczne do spektralnych kolorów pomiędzy nieco dalej, delikatną świetlistość zewnętrzną o
czerwienią a indygo. nieokreślonych konturach i szerokości piętnastu
Von Reichenbach odkrył, że pole odyczne centymetrów. Kilner odkrył, że wygląd „aury" (jak ją
można przesyłać za pomocą przewodu, że prędkość nazwał} zależy od wieku pacjenta, jego płci,
przewodzenia jest bardzo niska (około 4 me- zdolności umysłowych i stanu zdrowia. Pewne
trów/sekundę) i że zależy ona raczej od gęstości choroby objawiały się w postaci smug albo
materiału, a nie od jego przewodnictwa elektrycz- zniekształceń aury, co pozwoliło Kilnerowi rozwinąć
nego. Co więcej, obiekty można było ładować tą system diagnostyczny oparty na badaniach koloru,
energią w sposób podobny do ładowania za pomocą faktury, wielkości i ogólnego wyglądu aury. Kilner
pola elektrycznego. Inne eksperymenty pokazały, że wykrywał w ten sposób między innymi zakażenie
część pola można skupić tak jak światło przy użyciu wątroby, nowotwory, zapalenie wyrostka
soczewki, podczas gdy pozostała część będzie robaczkowego, padaczkę i zaburzenia psychiczne
płynęła wokół soczewki, trochę tak jak płomień takie jak histeria.
świecy opływający obiekt umieszczony na jego Na początku XX stulecia George De La Warr i
drodze. Ta odchylona część pola zachowywała się Ruth Brown skonstruowali nowe przyrządy do
też jak płomień świecy, kiedy poddano ją działaniu pomiaru promieniowania żywych tkanek. Doktor De
prądu powietrznego, co sugerowało, że pole La Warr rozwinął radionikę, system wykrywania,
przypomina budową gazowy fluid. Te eksperymenty diagnozowania i leczenia na odległość, powiązany z
dowodzą, iż pole aurycz-ne jest jednocześnie teorią biopola człowieka. Największe wrażenie
cząsteczkowe w naturze, jak płyn, i energetyczne, jak sprawiają przedstawione przez De La Warra
fale świetlne. fotografie wykorzystujące włosy pacjenta jako
Von Reichenbach odkrył, że siła odyczna antenę. Fotografie te pokazują tworzące się w żywej
wywołuje w ludzkim ciele polaryzację podobną do tkance choroby, takie jak nowotwory i torbiele
tej, która jest w kryształach wzdłuż ich głównych wątroby, gruźlicę płuc i złośliwe nowotwory mózgu.
krawędzi. Opierając się na wynikach swoich badań, Nawet trzymiesięczny żywy płód został sfotografo-
opisał lewą stronę ciała jako biegun „—", a prawą wany w łonie matki.
jako biegun „+". Jest to teoria podobna do opisanej Na początku XX wieku, doktor Wilhelm Reich,
wcześniej chińskiej koncepcji yin i yang. psychiatra i współpracownik Freuda, zainteresował
się uniwersalną energią, którą nazwał „orgonem".
Badał związek pomiędzy zakłóceniami w przepływie
Badania orgonu w ludzkim ciele a chorobami fizycznymi i
lekarzy XX wieku psychicznymi. Reich zbudował system
psychoterapeutyczny łączący freudowskie
Widzimy, że przed XX wiekiem prowadzono analityczne techniki odkrywania nieświadomości z
obserwacje pola energii otaczającego ludzi i inne fizycznymi technikami usuwania blokad w
obiekty. Po roku 1900 zainteresowało się tym przepływie orgonu
zjawiskiem również wielu lekarzy.

W swoich taki. istnieje w nim naturalny.stan błędnym przyleganiem albo przyleganiem pracach podkreślają wagę znajomości i rozumienia impedancyj-nym. która powoduje powiększenie tarczycy. Tkanki. wszystkich obiektów ożywionych i nieożywionych. co oznacza. Na przykład John Pierrakos rozszerzył system diagnozowania jasnowidząca imieniem Dianne potrafiła postrzegać i leczenia zaburzeń psychicznych oparty na wizualnej aury ludzi chorych i bardzo dokładnie opisywać. orgonu i następnie ładowania nią wybranych Pomiędzy sferami poszczególnych organów rytmy obiektów. zwany świetlnych. Tkanki istnieją jako takie ego i osobowości w celu odblokowania sił witalnych. Jej prawa część nie energią orgonu używając najnowocześniejszych pracowała tak dobrze jak lewa. Dianne opisała czakram gardła pewnego chorego jako nad- . które po zabiegu przylegają do siebie. W fizyce nazywa się rowiem. szarej. jest ujednoliconym systemem wym wzorem. Zaobserwował Gravesa. na obserwacji Pola Energetycznego Człowieka i badaniu co cierpią — od zaburzeń pracy mózgu po zaparcie w go za pomocą wahadełka. W Duchowych mikroorganizmy. elektryczny przy potencjale o wiele niższym niż rytmy te przechodzą płynnie od organu do organu. W normalny. Operacja albo Ostatnio doktor Schafica Karagulla skorelowała choroba zmieniają przyleganie impedan-cyjne.48 Dłonie pełne światła w ciele. medycznie zaburzeniami fizycznymi. Przez usunięcie tych blokad Reich leczył miernie aktywny. podobieństwo pobłyskującej pajęczyny promieni i wynikami prac Evy Pierrakos. Ta energetyczna matryca jest podstawo. o barwie czerwonej i matowo- negatywne stany mentalne i emocjonalne. Twierdził również. oraz że „każdy organ ciała ma był „akumulator". które przylegające". iż rura próżniowa po wpływają na siebie wzajemnie. aspektach sztuki uzdrawiania zauważyła. Na przykład. skutki wycięcia akumulatorze orgonowym. że zdołał wydłużyć patologii jednak zmieniają się zarówno rytmy. jakby działała funkcja długim ładowaniu w „akumulatorze" przewodzi prąd transferu. wiążąc jego istnienie ze zdolność transferu energii. według którego kształtowana jest uzdrawiania. Takie obserwacje ciała eterycznego obserwacji ciał energetycznych połączył z metodami ujawniają istnienie ciała albo pola energii życiowej. tak że obserwacje wizualne poczynione przez osoby o przekazywana energia jest do pewnego stopnia zdolnościach parapsychicznych z potwierdzonymi rozpraszana. rozwiniętymi przez bioenergetykę. energetyką rdzenia. Klasyczna medycyna przyrządów elektronicznych i medycznych pozwoliła na rozpoznanie u tego chorego choroby dostępnych w owym czasie. badania pola orgonowego. że energia może swobod- stanowią podstawę zdrowia i leczenia ciała. Energetyka rdzenia próbuje zrównoważyć wszyst- Karagulla powiązała również zaburzenia w pracy czakramów z chorobą. Reich zauważył. jak i okres rozpadu radioizotopu. Dora Kunz z amerykańskiego oddziału To- Za pomocą specjalnie zaprojektowanego mikroskopu warzystwa Teozoficznego pracowała przez wiele lat obserwował pulsacje orgonu emitowane przez jako lekarka i uzdrowicielka. w pulsowanie tej energii w powietrzu i wokół tym przypadku jej prawego płata. Cały proces. który koncentruje się na przebiciu zapór fizyczna materia tkanek. nie płynąć przez wszystkie z nich. i Phoebe Bendit szczegółowo badali Pole mają zmienioną w stosunku do stanu wcześniejszego Energetyczne Człowieka. była W latach 1930-1950 Reich eksperymentował z ona zbyt gąbczasta i miękka. wyrostka robaczkowego można zaobserwować w W latach trzydziestych doktor Lawrence Ben-dit aurze. kiedy ciało jest nie uszkodzone i zdrowe. leczeniem i rozwojem duszy. Sąsiednie tkanki są „impedancyjnie potężnych eterycznych sił formujących. Jednym z tych urządzeń autonomiczny rytm". że „kiedy Reich skonstruował całą gamę urządzeń do pole życiowe jest zdrowe. Kiedy Dianne spojrzała na samą tarczycę. Informacje pochodzące z okrężnicy. psychoterapii stosowanej w celu poprawy sprawności które tworzy matrycę przenikającą ciało fizyczne na fizycznej pacjenta. tylko za sprawą wspierającego je pola życia. służący do skupiania energii odpowiadający mu rytm energii w polu eterycznym. umieszczając go w poziomy energii.

przeprowadzonym wraz z Klubem Instytutu Bioinformatycznego A. W jednym z nich doktor Richard Dobrin. lecz dalsze zagadnień dotyczących stanów emocjonalnych) prace zostały wstrzymane ze względu na brak doktor Hunt zarejestrowała częstotliwości impulsów funduszy.S. Cząsteczki te miały około pomieszczeniu przebywają ludzie. Rongliang zdrowiem. Wyniki wykazują niewielki przypadkach qi była także wykrywalna jako wzrost poziomu promieniowania w czasie. do pokoju cm/sekundę. falę. która przypomina zmienną falę zaciemnionym pomieszczeniu przed. że bardzo istotne jest badał emanacje pola energetycznego mistrza Qigong znalezienie sposobu mierzenia tego promieniowania (Qigong jest starożytną formą chińskich ćwiczeń za pomocą wiarygodnych. W silniejsze biopole. którzy przez wiele lat celu doktor Hunt umieściła na praktykowali jogę. niż puls jasnowidza. W jednym 60 mikronów średnicy i prędkość około 20-50 przypadku poziom ten zmniejszył się. używając kamery do zdjęć w ciemności. w trakcie i po nośną o niskiej częstotliwości. wraz z doktorem Williamem zgodne z badaniami prowadzonymi w Wielkiej Eidsonem i Karen Gestia (medium. emocjonalne.Cz. W tym promieniowanie aury ludzi. Rosjanie nazwali tę energię biopolem białego telewizora część pola aurycznego. wszedł ktoś bardzo wyczerpany i smutny. dzięki urządzeniu zwanemu wibracje energii długości pomiędzy 300 i 2000 koloryzatorem pokazaliśmy na ekranie czarno. albo bioplazma. Uważam. men. Wszystkie te eksperymenty badań nad wpływem masażu na ludzkie ciało i dostarczyły nowych dowodów na istnienie pól psychikę {Analiza strukturalnego energii. W Japonii Hiroshi Motoyama zdołał zmierzyć Impulsy te mierzone były w mili-woltach.Cz. Odkryli. że niektóre P. Te odkrycia zostały potwierdzone jeszcze innym eksperymencie. przez wiele lat Brytanii. by osiągnąć harmonijne uzd. nanometrów. że promieniowanie liścia podłączonej do urządzenia fotokwantowego emitowane przez ludzkie ciało ma związek ze (mierzącego światło o niskim natężeniu). gdy w przepływ mikrocząsteczek. emitowanych przez ciało w trakcie sesji rolfingu. emanacje siły witalnej mistrzów Qigongu wydają się doktor John Pierrakos i ja mierzyliśmy poziom zawierać falę dźwiękową o bardzo niskiej promieniowania o długości fali 350 nanometrów w częstotliwości.) 49 kie ciała (fizyczne. W innym Kilka lat temu grupa radzieckich naukowców z eksperymencie. Uczynił to w ciemni. ch'i) emitowaną przez ciało człowieka.E. ale nie były ostateczne. używając do Według mnie. że system wykrywający reaguje na medycynie do badań diagnostycznych i jednocześnie promieniowanie i daje reakcję w postaci pulsu. Puls uczynienie samej energii użyteczną w procesie emanujący z dłoni mistrza Qigong jest zupełnie inny leczenia. Popowa Parapsychologicznym Organizacji Narodów powiadomiła o odkryciu. Holandii. Niemczech i Polsce. W niektórych pobycie w nim ludzi. jak i inne dowodzą. Przeprowadziliśmy wraz z moimi kolegami W Szanghaj skim Instytucie Fizyki Nuklearnej wiele eksperymentów mających na celu zmierzenie Akademii Chińskiej udowodniono.Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P. eteryczne. . który wykonano na przez Akademię Nauk Medycznych w Moskwie i są Uniwersytecie Drexela. Ogólnokrajowa sieć neuromuskularnego pola energii i podejścia do telewizyjna NBC doniosła o wynikach. pracowała z doktorem Rhine z Uniwerstytetu Duke) Najciekawsze spośród znanych mi badania aury udało nam się za pomocą energii aurycznej wpłynąć człowieka przeprowadziła doktor Vale-rie Hunt wraz (odchylając go albo osłabiając) na promień małego. standardowych urządzeń zdrowotnych) i emanacje pola jasnowidza. z zespołem współpracowników z UCLA. Doktor Zheng Rongliang z chińskiego Uni- talne i duchowe). W trakcie dwumiliwatowego lasera. iż organizmy żywe emitują Zjednoczonych. że osoby skutecznie Koloryzator umożliwia wzmocnienie zjawisk przekazujące bioenergię mają dużo szersze i świetlnych zachodzących przy samym ciele. wersytetu Lanzhou zmierzył energię (zwaną qi albo rowienie całej osoby. zarówno powyżej przedstawione tego celu biologicznego detektora zrobionego z żyłki badania.E. Wyniki w celu udostępnienia tych informacji oficjalnej badań pokazują.

pacjent może przypominać sobie obrazy związane z poza dodatkowymi przedziałami dla nauką korzystania z nocnika w dzieciństwie. częstotliwości były całkowicie zgodne z kolorami dokładniejszej rejestracji i technice redukcji danych aury. energetyczne czakramow i obłoków aurycznych. Będzie Biały koloru niebieskiego i fioletowego. Teraz po raz mięśnie ud. potwierdzające ich indywidualne sygnałów elektronicznych. odpowiedzialne za regulację pracy zwieracza. Czerwony Na przykład podczas głębokiego masażu nóg Fioletowy Te przedziały częstotliwości. wraz z rejestracją dowody. Bardzo często napięcia te ut- . nie tylko pamiętał całe doświadczenie. czyli kundalini — czerwony. zanim jeszcze w ciele totliwości oznaczają. że Bruyere na bieżąco opisywała kolor. doświadczenia z kolorami jest interpretacja wizualna. trzecie oko — poszczególnym wykresom fal i częstotliwościom. Ostatecznym sprawdzianem obu wypadkach wyniki były zastanawiające.50 Dłonie pełne światła skórze zwykłe elektrody sporządzone ze srebra i pierwszy mamy obiektywne elektronicznie zapisane chlorku srebra. wielkość i ruchy kolory są to częstotliwości odbierane okiem. ale odtworzy postępują w kolejności odwrotnej je emocjonalnie. że dzięki lepszym urządzeniom. Sinusoidalne zależności wykresu fal i ich Wydaje się. gardło — niebieski. Masowanie poszczególnych części ciała przywoływało wiele doświadczeń Niebieski 250-275 Hz oraz 1200 Hz 250-475 emocjonalnych połączonych z odświeżaniem Zielony pamięci. fioletowy i korona — biały. które widzieli. kiedy Bruyere obserwowała błękit w którymś nie przekraczające zazwyczaj 1500 Hz. Jednocześnie. innymi osobami potrafiącymi czytać aurę. że centra analityczne oka i mózgu wykresy zależności sinusoidalnych fal analizie interpretują kolory tylko w wysokich Fouriera i sonogramowej analizie częstotliwości. Czak-ram serca był zdecydowanie częstotliwości: najbardziej aktywny. Doktor odpowiada często kolorom opisywanym w literaturze Hunt powtórzyła ten eksperyment z siedmioma metafizycznej. Musimy zdać sobie sprawę. Nie ma Następnie naukowcy poddali zarejestrowane dowodów. rozróżniane i opisane symbolami słownymi. iż pamięć o przeszłych doświadczeniach 1200 Hz 1000-2000 Hz oraz 300- Pomarańczowy 400 i 600-800 Hz 1100-2000 Hz składowana jest w organizmie człowieka". że oprzyrządowanie jest dziecka powstaną połączenia mózgowo-mięśniowe wystarczające do mierzenia tych energii. odpowiadający błękitowi kształt wykresu fali i Hunt stwierdziła również. w zamian będzie zaciskać promieniowanie aury. mogą z miejscu aury. że odbierane emisje barwne. Kolory podbrzusze — pomarańczowy. które opisywała wielebna Bruyere. wielebna Rosalyn obserwacje barwnych emisji." Bruyere z Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. wymowy odkrycia. śledziona — żółty. dziecko używania nocnika. Pomierzone częs. nie osłabia magnetofon razem z danymi elektronicznymi. iż ustalone dla poszczególnych kolorów Kalifornia. Aktywność pewnych Pochodzące z lutego 1988 roku wyniki badań czakramow zdawała się wywoływać wzmożoną ujawniają następującą korelację kolorów i aktywność innych. teraz słowy. aury częstotliwości fal nie pokrywają się z barwami i jak i pacjenta. że „barwa czakramow określoną częstotliwość na skali przyrządu. Doktor Hunt stwierdziła: „Przez stulecia ludzie Ponieważ dziecko nie potrafi zgodnie z fizjologią o paranormalnych zdolnościach widzieli i opisywali kontrolować zwieracza. odpowiadały serce — zielony. Jej komentarze zostały nagrane na częstotliwościami widma światła białego. obserwowała aury zarówno masażysty. To odkrycie dodaje wiarygodności Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000- Żółty poglądowi. To wywołuje poważne stresy i napięcia w ciele. pomiary elektroniczne wykazywały łatwością obejmować dużo wyższe częstotliwości. Fakt. W częstotliwościach. auryczne. Wiele razy rodzice próbują nauczyć niż sekwencja kolorów tęczy. Innymi może okazać się.

dźwiękowe. powstaje możliwość oczyszczenia złożonego z systemów (takich jak na przykład system pamięci ze starych stresów. nie zarejestrowane ze względu na ograniczenia zastosowanej aparatury pomiarowej. że zwykły model ciała napięcia mięśni.E.E. byłby laboratoriach. Pomiary przeprowadzone przez doktor Hunt która uporządkuje cały wspaniały chaos nauki i określiły konkretne częstotliwości dla konkretnych ducha.? . Zachowanie plazm każe fizykom 4.Cz. Wiele właściwości P.Cz. iż „holistyczny model został opisany jako psychosomatyka). zachowując się podobnie jak prądy wodne czy powietrzne. Model lęku w postaci napięć barków. Wielu zjawisk albo co się stanie. poruszające się w 3. Jaki model z punktu widzenia współczesnej nauki laboratoriach sugeruje teoretycznej i doświadczalnej dobrze wyjaśnia fenomen P. jeśli mi się nie powiedzie? fizycznych związanych z Polem Energetycznym Człowieka.E. Oto mamy wreszcie teorię. Innym przykładem trawienny) jest niewystarczający. Doktor składników P. aż do czasu wykonania istnienie piątego stanu skupienia. nie jest całkowicie odpowiedni. wykracza poza uznawać. „Koncepcja hologramu elektromagnetyczne. który niektórzy dogłębnej pracy z ciałem takiej jak masaż czy naukowcy nazywają „bioplazma".Cz. że boję się niepowodzeń. takich jak jasnowidzenie czy znajomość informacji z przeszłego życia. bardzo odpowiedni.) 51 rzymują się przez całe życie.E. iż są one czymś pomiędzy materią i wiedzę dzisiejszej nauki? energią. W jaki sposób ludzie dowiedzieli się po raz niektórych badaczy nawet subatomowe. odpowiedniki.Cz.E. Są to elektrostatyczne. gdy rozluźniają się Badania pokazują. Kiedy po raz pierwszy w XIX wieku zaobser- postaci obłoków.Cz. Możecie zapytać skomplikowanego pola elektromagnetycznego (PEM) samych siebie: co sprawia. W jaki sposób fenomen P.? Energetycznego Człowieka są bardzo małe. ma naturę cząsteczkową i stosuje się do praw Przegląd rozdziału 5 ruchu falowego. termiczne i pojawiająca się w fizyce i badaniach mózgu zdaje się wizualne elementy P. według 2.Cz. W jaki sposób zmierzono P. która zmusza do przeprowadzenia zachodzących w ciele człowieka i poza nim." psychicznych i czynności wegetatywnych organizmu Marilyn Ferguson stwierdziła w Brain Mind ludzkiego (badania psychologiczno-medyczne — Bulletin.a Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P.E. Cząsteczki Pola 1. że P. zostało już zmierzonych w Hunt sugeruje. iż holograficzny model P. ciała.E. że wiele dobrze znanych przenikającej wszystkie tkanki i systemy". «wyłaniający się paradygmat».Cz.Cz. Częstotliwości te mogą mieć wyższe biologię z fizyką w otwartym systemie". Wówczas. Dają ponownej interpretacji wszystkich odkryć one podstawę do badania przebiegu procesów biologicznych na innym poziomie. nie da się wyjaśnić za Podsumowanie pomocą modelu PEM.E. ludzkie ciało Jeśli mianem Pola Energetycznego Człowieka można „zbadać posługując się koncepcją energii określimy wszystkie pola albo emanacje ludzkiego emanującej z jego atomowej komórkowej natury. bioenergoterapia. Naładowane pierwszy o zjawiskach aurycznych? cząsteczki małych rozmiarów. to okaże się. zmierzonych w 5.E.Cz. nazywane są zazwyczaj przez wowano aurę i kto to zrobił? fizyków plazmą. Według doktor Valorie Hunt. Powyższe pomiary wskazują również. magnetyczne. Zbudować należy napięcia pamięciowego jest usztywnienie mięśni dodatkowy model oparty na koncepcji barków. Bierze się to z kumulowania strachu albo organizujących się pól energii. która łączy kolorów aury. integralna teoria. Wszystkie te pomiary dostarczać prawdziwie jednolitej kosmicznej wizji dotyczą naturalnych procesów fizjologicznych rzeczywistości.

coś nie wyjaśnionego. . jak nudny byłby matematyczne. Teraz wiem. ale wszystkie one Moje obserwacje były zgodne z treścią wielu przytrafiły się w odległej przeszłości ludziom. o związkach przyczynowo-skutkowych (rodzaj emocji których mówił rozdział trzeci. Wiele z nich wydawało się energii. że zjawiska. Czytałam o dawnych cudach. byłam bardzo zakłopotana i bardzo podobne do znanego mi świata. to jest osobiste najpierw doświadczała jakiegoś zjawiska. że „Bóg Wierzę teraz mocno w to nie gra w kości ze Wszechświatem". przestrzeń? Tak kiedyś myślałam. nie otrzymałam też jeszcze rad. ale więcej. co? Przez czas i wszystko było przykładem myślenia życzeniowego. który miał sens. czucie. czy będą pasowały do potem czytała o nim. tak by żadne oczekiwania czy jakiegoś logicznego systemu albo modelu. wyraźnie oparte na rozdziałach). bym Zaczęłam więc zbierać dane. że czy też naprawdę doświadczałam innego wymiaru poruszamy się przez osobiste doświadczenia rzeczywistości. za Einsteinem. no właśnie. jako całości? gdy dusza formuje się. tak jak uprzedzenia nie mogły zakłócić mi jego odbioru. tylko po to by zatopić się obecnego życia. Zgadzały się kolory. bycie. indywidualizowanie. Oczywiście jako daje odpowiedni kolor aury). ezoterycznych książek traktujących o aurze i polach których nie znałam. uporząd- pełna sceptycyzmu. jakaś tajemnica. literatury (opisanej w dwóch poprzednich ich częstotliwości i koloru. Zawsze jednak było coś naukowiec wiedziałam o polach energetycznych. by zobaczyć. zgadzały ruchy. kształty należeć raczej do sfery fantazji. by stwierdzić. są pola energii życiowej. Nie dotarłam jeszcze do kowane pod względem sinusoidalnych wykresów fal. czy przyszło dopiero po bezpośrednich doświadczeniach. Czy naprawdę istniały? Czy miały świat bez tej tajemnicy zawsze tańczącej przed nami. a dopiero doświadczenia. a w gruncie rzeczy również życia ponownie w nieskończonym tańcu przeistoczenia. sens? A może były wytworem mojej wyobraźni? Czy kiedy kroczymy przez. rośnie i przybliża do Boga. Większość z tego. Fizyk we mnie i formy.. Wierzyłam. świat fizyczny.. które obserwuję. był uporządkowany i „rzeczywistości" — myślenie. domagał się obserwacji i kontroli. łączenie stanowił wielką pomoc w zrozumieniu mojego się. zjawiska te są „prawdziwe czy nieprawdziwe". Rozdział 6 POWSZECHNE POLE ENERGII Kiedy jako osoba dorosła zaczęłam postrzegać Okazało się. były one bezosobowe i zdefiniowane przez formuły Zaczęłam zdawać sobie sprawę. tak jakby owa niewidzialna dłoń pilnowała. czego się dowiedziałam.

na wiosnę i w lecie. promieniami rozchodzącymi się z jego naturalnie Teraz przenieś wzrok na czubki drzew widoczne rzeźbionych krawędzi. mimo iż przed chwilą odcięto jego kawałek. po to tylko by zajaśnieć Ćwiczenie: Postrzeganie ponownie. (zobacz rys. spoglądała na nie z właściwego sobie punktu czerwonawy odcień. pojawiły się zsynchronizowanym rytmie. moje życie jak pieśń. Postaw roślinę pod doświadczeniom. Te linie będą reagować na twoją rękę albo kawałek Powszechnych Pól Energii kryształu. Polega on na tym. spostrzeżesz kuleczki na Powszechnego Pola Energii krawędzi zielonej mgły. Co ciekawe. Można używać ich do uzdrawiania. białe kuleczki. że całe pole pulsuje w kolor powrócił po minucie czy dwóch. Rozjaśniają się one nagle. nadawała zjawisku pola energetycznego inną nazwę i Wczesną wiosną aura większości drzew ma różowo. Najwyraźniej aura drzewa znane i obserwowane przez stulecia. 6-1). na tle nieba. ze złotymi Najwyraźniej słońce ładuje cząsteczki pola. Najbardziej liczne i najjaśniej Kamienie szlachetne i kryształy posiadają ciekawe naładowane energią cząsteczki zaobserwowałam w aury o wielowarstwowych i skomplikowanych Alpach Szwajcarskich. przypominający barwę widzenia. niedoladowane. Wyglądają one jak maleńkie cały liść. są Większość przedmiotów osobistych naładowuje się ciemne i poruszają się bardzo wolno. które widać na fotografiach kirlianowskich szybko. że zaczniesz dostrzegać maleńkie kuleczki orgonu zdjęcie wykonane metodami kirlianowskimi pokazuje wirujące na tle nieba. Każda kultura pojawia się w okresie ulistniania. W słoneczny dzień te ślady brakującego kawałka. aura widoczny ślad i znikające ponownie. poruszają się wolniej i jest ich mniej. zmieniające swój zygzakowaty ruch. czasem z czarną plamką. Zajmowano się pochłania kuleczki energii. każda kultura czerwonych pąków. potem kolor powoli blaknie. zanieczyszczonym mieście jest ich jeszcze mniej. Możesz ujrzeć wokół nich zieloną mgłę. że aura rośliny i aura kryształu rozciągają się. a wzorach. że w tej mgle nie ma poprzednich kuleczek energii. Była zwyczajnie się na sekundę lub dwie. Są energią właściciela i potem emanuje tą energią.54 Dłonie pełne światła doświadczenie przewodnictwa. Powszechnego Pola Energii jest położenie się na Próbowałam kiedyś zaobserwować efekt plecach na łące w ciepły słoneczny dzień i uciętego liścia. Kiedy życiowej odsuniesz kryształ od rośliny. nowym lekcjom. spostrzeżesz. które przenika całe Jeśli przyjrzysz się uważniej roślinie domowej. pojawiające Zaobserwowałam aurę liścia. zostawiające ledwie jasnoniebieska. W dni pochmurne są bardziej przezroczyste. Możesz ujrzeć rosnę i rozwijam się jako istota ludzka. kiedy przybliżysz je do aury rośliny. Gdy niebieski widzenia. Na śnieg przykrywa wszystko grubą pierzyną. o którym tak często mówi się w wpatrywanie się w błękit nieba. Ciągną się jak cukierki toffi (patrz rys. okaże się. wpływające w aurę drzewa i Jak mówiliśmy w rozdziale piątym. przykład ametyst ma złotą aurę. gdzie często świeci słońce. Ale jeśli Charakterystyka przyjrzysz się uważniej. być może po przeciwległej stronie rośliny. ale nie tak wyraźne jak maleńkie kuleczki energii są jasne i poruszają się te. kontynuować obserwację i poszerzać zakres Odsunęłam się i przeprosiłam roślinę. Po jakimś czasie fotografii kirlianowskiej. Kiedy odcięłam kawałek liścia. błękitnozielone linie biegnące wzdłuż liści w kierunku wzrostu. wymieniała pew- . możesz również zauważyć. Zieleń wokół drzewa nim już w najodleglejszych czasach. Jeśli będziesz całości zmieniła kolor na krwawoka-sztanowaty. PPE było znikające w niej. podczas gdy ja mocną lampą na ciemnym tle. 6-2). W Obiekty nieożywione również mają aurę. by zachować Najprostszym sposobem zaobserwowania kontakt. kierując mnie ku nowym zaobserwujesz podobne zjawisko. Opisując swoje odkrycia.

\ Wypustka Jasnoniebieski Rysunek 6-2: Efekt odciętego liścia . ij.Powszechne Pole Energii Rysunek 6-1: Wpływ kryształu na aurę rośliny Jasnoniebieski Ciemnokasztanowy ''•i.x\>.

nie tak znowu dziwnymi zjawiskami. niż się włożyło. Jeśli określimy kamień. że PPE jest w zasadzie nadzieją patrzeć w przyszłość. ale ono całą przestrzeń. Pole to jest przeciwieństwem entropii. iskier i energię. spiral. wzrasta. niż się włożyło — perpetuum jest wysoce uporządkowane w serie punktów mobile nigdy nie zostało zbudowane. Zawsze otrzymuje się Obserwacje wizualne świadczą o tym. Myślimy. Z badań tych wynika. Co to jest aura? więcej niż trzech wymiarach. czyli zjawiska powolnego rozpadu. Jak wiemy. że nie można wydobyć z czegoś wydając ten sam dźwięk co pierwszy. Wszelkie zmiany w 2. pomimo rozwiniętych zmysłów wzroku i słuchu. jego gęstość jest odwrotnie strony czym właściwie jest elektryczność?" proporcjonalna do odległości od źródła. jednak strony. Na pewnym być może z materii delikatniejszej od tego. W przypadku geometrycznych. że entropia zawsze zaczyna wibrować na tej samej częstotliwości. Przegląd rozdziału 6 rządku. łączy się z wyższymi „wibracjami" i poziomami Dzięki temu że nasze przyrządy naukowe stają energii. jak wiele się z niego bierze. Wydaje się. Z drugiej istnieć pomiędzy tymi dwoma stanami. PPE zbudowane jest prawdopodobnie z energii nie Musimy jednak wysilić umysł. Staje się nieuchwytne. które mówi. PPE podlega PPE istnieje w więcej niż trzech wymiarach. że pole nieco mniej energii. 3. która będzie mogła pod- wspólne działanie kilku sił wywołuje większy efekt. Pole pulsuje i można je postrzegać za względu na to. Jak róg obfitości zawsze pozostaje pełne. które przestrzenną. łączyć się do PPE i uzyskamy niewyczerpane źródło w odróżnieniu od stanu gdy siły te działają bezpiecznej energii. się coraz doskonalsze. co oznacza. wyjaśnieniom. jeśli będziemy dalej drążyć jego niektórzy naukowcy nazywają Powszechne Pole naturę. bez obłoków. jakie posiada. co poziomie jest materią „naturalną". pozwalające. z Badacze stwierdzają. Wydaje się istnieć w 1. więcej energii. to PPE może pomocą zwykłych metod naukowych. a także ekscytujące koncepcje. Co nie posiada aury? PPE jest zawsze związane z jakąś 4. które tak powszechnie obserwujemy w fizycznej rzeczywistości. że PPE ciągle tworzy punktów światła. Wysoko rozwinięta świadomość szczegółowo badać fenomen PPE. kiedy uderzy się w jeden kamerton. w którym dnia zbudujemy maszynę. Wraz z rozwojem formą świadomości. Są to pomocą dotyku. by zrozumieć definiowanej wcześniej przez zachodnią naukę lub wszystkie właściwości. zobaczymy. że w pewien sposób PPE nie subtelne właściwości PPE. Czy moneta posiada aurę? świecie materialnym poprzedzone są zmianami pola. taką jak sól czy zwykliśmy za materię przyjmować. wszechogarniającego pesymizmu ery nuklearnej. obiekty ożywione i nieożywione. wyślizguje się nam nagle z ręki i każe się łącząc je wszystkie ze sobą. Być może któregoś synergiczne — synergia oznacza stan. a drugi termodynamiki. . które możemy opisać za materię jako zagęszczoną energię. PPE wpływa na materię w sposób organizujący i buduje formy. od wysoko rozwiniętej po nauki zachodnia kultura zaczęła bardziej bardzo prymitywną. Sprzeciwia się to drugiemu prawu zachodzi. pajęczyn linii. Co również prawom harmonicznej induktancji i to oznacza? Jest synergiczne i ma postać rezonansu współ-czulnego — jest to zjawisko. Opisz PPE. co znamy z natury. stopniowej destrukcji formy i po. samodzielnie. samodzielnych pulsujących PPE jest inaczej. posiada cechy.56 Dłonie pełne światła ne podstawowe właściwości PPE. przepływa od jednego zastanawiać: „Czym ono naprawdę jest? A z drugiej obiektu do drugiego. potrafimy mierzyć bardziej Widzimy więc. że Doktor John White i doktor Stanley Krip-pner „przygwoździliśmy" je wraz z elektrycznością i wymieniają wiele właściwości PPE: przenika ono innymi. że różni się tak bardzo od tego. smaku i węchu. że wymyka się naukowym Energii bioplazma.

Teraz opuść dłonie i poruszając rękami zbliżaj je Najprostszym sposobem na to. Ludzka Utrzymajcie ją w stanie spoczynku przez jakiś czas aura. Usiądźcie naprzeciw siebie dotykając się kilka warstw. Wyczujcie jej ściśle powiązanej z ludzkim ciałem uniwersalnej pulsujący przepływ. Na ruch. Pozwólcie energii waszego Czujesz to? Jakie to .Cz. Ćwiczenie: Postrzeganie aury Pchanie. W którą stronę się porusza? energii. która wiąże się z przedmiotami. a potem ponownie puśćcie ją w jest częścią PPE związaną z ludzkim ciałem. nazywane czasem dłońmi. „ciałami". które dzielą aurę na partnerem. Można je opisać jako świetlistą powlokę Zapytaj o to swojego sąsiada. bez zmieniania czegokolwiek albo i jest często określana mianem „aury". (wszyscy naraz). ręce. Zbuduj coś pomiędzy swoimi dłońmi.E.I Rozdział 7 POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Ludzkie pole energetyczne jest manifestacją pola aurycznego krążyć dookoła. warstwa poprzednia. by zacząć i oddalaj od siebie. wciąganie i zatrzymywanie to trzy podstawowe sposoby manipulowania energią człowieka używane w uzdrawianiu. przez cały czas starając się wyczuwać P. Jeśli zachować między nimi odległość pięciu do dziesięciu jest was kilka osób. Następnie spróbuj wypchnąć ją przez obie dłonie jednocześnie.). potem pozwól jej wpłynąć przez delikatniejszej substancji i wyższych „wibracji" niż prawą. przenikają się i otaczają wzajemnie. częścią PPE. Teraz wciągnij ją przez obie dłonie. Teraz zatrzymaj przepływ. Odwróć kierunek. Aura jest tą poruszania rękami. Czy wyczuwacie podstawie przeprowadzonych obserwacji badacze różnicę? Co wolicie bardziej? Zrób teraz to samo z stworzyli teoretyczne modele.. Naucz się ich. Czy wasze odczucia są otaczającą i przenikającą ciało fizyczne. która zgodne? emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie Teraz. stańcie w kręgu i złapcie się za centymetrów. Pozwólcie energii płynąć w naturalny sposób. Warstwy te. Spróbujcie jeszcze raz.E. W którą stronę się porusza? Wyślij energię przez Każda kolejna warstwa zbudowana jest z swoją lewą dłoń. czyli Pole Energetyczne Człowieka (P. zastopujcie przepływ energii.Cz. są następujące ćwiczenia.

aż ludzi zaczniecie. którego opór warstwy aury. formy. zaczniecie widzieć wyższe poziomy aury ciała emocjonalnego (druga warstwa aury). będziecie mogli rozpocząć Jeśli twoje dłonie oddalone są od siebie o dwa i pół ćwiczenia postrzegania ponadzmys-łowego zgodnie do trzech centymetrów. to gdzie? do sposobu. jakieś warstw i opisany w książce Systemy energetyczne pięćdziesiąt centymetrów przed nią. uwidocznione na rysunku 7-2A. przez Jacka Schwarza. że człowieka oraz system wielebnej Rosalyn Bruyere z w tle jest tylko zwykła biała ściana. kiedy większość z was poczuła i zo- poczujesz. jasności. na jakieś piętnaście do dwudziestu dziewiątym ćwiczeń w obserwowaniu aury innych centymetrów. opisany w książce Kola światła — palców. jak zewnętrzna krawędź twojego ciała baczyła już niższe poziomy aury. Dwa W słabo oświetlonym pokoju unieś dłonie najbardziej podobne do mojego to: system używany równolegle do ciała i zbliż do siebie czubki palców. bardzo ostrożnie zbliżaj dłonie do siebie. kiedy dotyka Anatomia aury jej krawędź twojego pola energii. Złączyłeś teraz Później. Teraz (rysunek 7-2B). się dzieje? Około 95 procent ludzi wykonujących to zaobserwowałam siedem warstw aury. w jaki jego twórca „pracuje" z aurą. centymetrów. Co dzieje się Siedem warstw pola w przestrzeni pomiędzy palcami? Co widzisz wokół aurycznego dłoni? Powoli unoś jedną dłoń i opuszczaj drugą. Upewnij się. Zbliż prawą dłoń o jakieś dwa centymetry do dłoni lewej. aż Teraz. a potem oddal je. auryczne. wyróżnia siedem warstw aury. Kalifornia. przyszedł czas na emocjonalnego albo pola energii prawej dłoni dotyka ich opis. centymetrów. to zetknęły się zewnętrzne krawędzie bardziej. kiedy przyzwyczaicie się do postrzegania krawędzie jednego ze swoich ciał energetycznych. Powoli przybliżaj je do siebie. musisz pokonać lekkim naciskiem. Pole energii twojej prawej dłoni przeszło prosto przez dłoń lewą! Istnieje wiele systemów. W miarę upływu rozdziału. by twój wzrok się zrelaksował. które następuje. które są najbardziej na powyższe pytania przyniesie dalsza część tego gęste i najłatwiejsze do zobaczenia. definiując je następnie pod względem zbliż go do niej na odległość jakichś dwóch umiejscowienia. Kiedy Jeśli twoje dłonie dzieli siedem do dziesięciu wasze trzecie oko (szósty czakram) otworzy się nieco centymetrów. Zacznij kreślić nim koła. Im wyższa warstwa. Teraz oddal dłonie od siebie i zatrzymaj je w aby na podstawie swoich obserwacji opisać pole odległości około osiemnastu centymetrów od siebie.58 Dłonie pełne światła wrażenie? Teraz oddal dłonie od siebie trochę Po wykonaniu tych i opisanych w rozdziale bardziej. skóry dłoni lewej. niższych warstw. Z początku ćwiczenie coś widzi. Wszystkie te systemy dzielą aurę na Wyceluj palec wskazujący we wnętrze lewej dłoni i warstwy. Czy czujesz płynności i funkcji. Zrelaksuj wzrok i Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. Pozwól. Odpowiedzi widziałam tylko niższe warstwy. to złączyły się krawędzie ze wskazaniami zawartymi w rozdziałach twojego ciała eterycznego (pierwsza warstwa aury). czasu dostrzegałam coraz więcej. gęstości. która powinna wynosić trzy do czterech studium czakramów. osiemnastym i dziewiętnastym. tak by poszczególne palce celowały w siebie kolejno. siedemnastym. Co widzisz? Zbliż palce do siebie. być może. Każdy system przystosowany jest łaskotanie? Jeśli tak. widzieć pierwsze poczujesz przeciwstawne ciśnienie. Nie patrz na źródła jaskrawego światła. tym bardziej poszerzoną musiałam mieć świado- . Wszyscy coś czują. Poczuj szczypanie na grzbiecie lewej dłoni. patrz spokojnie na przestrzeń między czubkami System ten. Co Pracując jako psychoterapeutka i uzdrowicielka. koloru. posiadający więcej niż siedem Trzymaj dłonie na wysokości twarzy. które stworzyli ludzie.

które później przenika wszystkie poprzednie. warstwy. z której można zdejmować kolejne warstwy. Co nie posiada. błyskających szybko i w różnym tempie świateł. Mamy zatem siedem ciał miłości. Piąta warstwa łączy się z wyższą wolą. z myśleniem linearnym. opiszę to pokrótce na końcu tego sobie wszystkie formy ciała fizycznego. czwarta i szósta składają się z substancji i funkcje. Chcąc postrzegać kolejne Dzięki czwartej warstwie. trzecia. pozbawionych określonej budowy. musiałam cebuli. Ich formy lśniących fal światła. bardziej ograniczone automatycznymi i autonomicznymi funkcjami ciała. w której są linii. by ją zobaczyć. druga z drugim i tak dalej. ale także całą świadomości na coraz wyższe poziomy ludzkość. Wydaje się. chociaż tak możemy je postrzegać. emocjonalne i uczucia. Nazywam to głównym wydają się zbudowane z barwnych fluidów w pionowym strumieniem energii. Każda następna warstwa to na razie dane podstawowe. zatopić się w medytacji. powołującego rzeczy do istnienia. których ciało fizyczne wykazały interesującą dualistyczną cechę pola. a otwarte końce sięgają fluid przepływa wzdłuż wyznaczonych przez nie krawędzi tej warstwy pola.Pole Energetyczne Człowieka 59 mość. W polu znajdują się ciągłym ruchu. To płynnych. podczas gdy warstwy pomiędzy nimi poniżej kości ogonowej. Trzecia warstwa wiąże się z zajmujący to samo miejsce co wibracja poniżej i naszym życiem umysłowym. czakramow pola aurycznego Tak więc pierwsza. podczas gdy Każda warstwa ma sobie tylko właściwy wygląd druga. To dzięki nim istnieje nasze życie można uważać za poziom wyższych wibracji. takie jak piąta. Tak więc ciało emocjonalne sięga poza Wymienimy je teraz. jak również dodatkowe formy. przybierają one w pierwszym czakramem. do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni w słuchaniem i odpowiedzialnością za nasze czyny. formy. Są fizycznymi — odczuwaniem fizycznej przyjemności raczej ekspansywnymi wersjami naszej jaźni. nie wyłączając ciała rozwiniemy o wiele bardziej szczegółowo. Są pewnej mierze ich formę. że wzdłuż tych stałych linii światła Siedem warstw i siedem poruszają się maleńkie ładunki. Czwarty czakram metabolizuje energię częstotliwościowe. z podobną woli świętej. — coś. albo bólu. przypomina regularne fluktuacje pierwotnych Rozciąga się on poza ciało fizyczne ponad głową i cząstek światła. sprawę. obserwator musi wchodzić w swojej kochamy. Fluidy te przepływają przez stałe wirujące. zbudowane ze sznurów wielu maleńkich. ponieważ strumieniowi energii. nie tylko naszych bliskich. zajmujących to samo miejsce w tym samym czasie. fizycznego. Po latach praktyki zaczęłam sięgać poza Warstwy o budowie strukturalnej zawierają w siódmą warstwę. Kierunek przepływu jest czubki skierowane są ku głównemu pionowemu w jakiejś mierze od tych form zależny. zwane czakramami. Pierwsza warstwa związana jest z zawierającej w sobie inne. znaczy — pierwsza warstwa związana jest z Przepływając przez warstwy stałe. W gruncie rzeczy ciała nie są wcale związane są z funkcjonowaniem i wrażeniami „warstwami". Wielu Szósty poziom . najczęściej z zamkniętymi Nic bardziej błędnego. piąta i siódma warstwa mają określoną strukturę. Druga warstwa i drugi czakram odpowiedzialne są za Z punktu widzenia naukowca każdą warstwę emocje człowieka. stożkowe wiry. by dać ogólny pogląd na ciało eteryczne i obejmuje zarówno ciało eteryczne. jakby były zlokalizowane. „normalnym" życiu. oczami. naczynia krwionośne i tak dalej. że aura jest czymś w rodzaju warstwy. Stałe formy światła iskrzą się. Piąty czakram wiąże się z których każde wykracza poza zasięg poprzedniego mocą słowa. Pierwsza warstwa pola i pierwszy czakram jak i fizyczne. Istnieje też pionowy przepływ energii druga warstwa pola jest uporządkowana i pulsującej w polu wzdłuż rdzenia kręgowego. Każda związana jest z czak-ramem. szósta i siódma. łącznie z czakramem serca. Obserwacje aury. organy wewnętrzne. w tym rozdziału. jakie przeprowadziłam. wykraczający poza nią. Chcąc zaobserwować wyższe ludzi błędnie zakłada.

Dwadzieścia jeden czakramow mniejszych Rysunek 7-2: Umiejscowienie czakramow (obraz diagnostyczny) i szósty czakram łączą się z miłością niebiańską. która przekracza granice ludzkiej miłości i choroby. Badania nad aurą mogą być zatem obejmuje wszystko. wiedza i połączenie w jedno elementów Umiejscowienie duchowych i fizycznych. co żyje. siedmiu czakramow Tak więc w naszym systemie energetycznym znajdują się określone miejsca dla odczuć. Jest gólnych chorób. symptomami fizycznymi a tymi miejscami pomoże Doktor David Tansely. emocji. wszystkie formy życia za drogocenne manifestacje Boga. Zrozumienie związku pomiędzy części ciała. a także ogólną naturę zdrowia i to miłość. Umiejscowienie siedmiu czakramow w ciele myśli. Siódma warstwa i siódmy czakram to wyższy umysł. nam zrozumieć naturę poszcze. stwierdza w swojej książce Radioraka i sub- .60 Dłonie pełne światła Koronujący (czubek głowy) Miedzybrwiowy (trzecie oko) Gardła Serca Splotu słonecznego Krzyżowy Podstawowv Czakramy położone z przodu ciała Czakramy położone z tvłu ciała A. specjalista od radio-niki. Siedem czakramow głównych B. wspomnień i innych niefizycz-nych fizycznym uwidocznione na rysunku 7-2A od- doświadczeń. Uważa problemami psychicznymi. pomostem między tradycyjną medycyną a naszymi podtrzymuje i chroni wszelkie życie. o których mówimy naszym lekarzom i powiada głównym splotom nerwowym w danej terapeutom. Troszczy się.

oceanie energii. tworzą się jeszcze mniejsze wiry. Tam gdzie linie energii krzyżują się siedem razy. Wszystkie czakramy główne. Tak więc czakram związana jest z jakąś formą świadomości. jeden w pobliżu grasicy i jeden działają podobnie do wirów. że te maleńkie wiry mogą niewątpliwie Każdy z tych wirów wymienia energię z PPE. która związana jest z z głównym strumieniem energii. po jednym na środku każdej dłoni. po przenikającymi się warstwami czakramów. tylne z jego wolą. a także w pewnym sensie Wierzchołki albo końce czakramów. czakramów ma siedem warstw. odpowiadających ramów tworzy się w punktach. Dwa około piętnastu centymetrów średnicy i znajduje się mniejsze czakramy we wnętrzach dłoni pełnią bardzo w odległości dwóch i pół centymetra od ciała. Każdy czakram światła przecinają się 21 razy. dużych i małych.a Pole Energetyczne Człowieka 61 telne ciała człowieka. jeden obracający się wir energii zdaje się wciągać albo związany z żołądkiem. sercach znajdują się pieczęcie kontrolujące wymianę Otrzymalibyśmy po prostu zbyt wiele informacji. Istnieje wiele maleńkich centrów energii. czakramu. Aby energia zlokalizowanych jest w miejscach. przez przedni i tylny aspekt czakramu. oznacza zdobywanie. musi przejść przez pieczęcie danego Znajdują się one w następujących punktach: po czakramu. Rysunek 7-4 pokazuje pole auryczne z jednym z przodu każdego ucha. dużej ilości energii z powszechnego pola dzięki pracy który porusza się wzdłuż kręgosłupa. Każdy z siedmiu . Po drugie. energii pomiędzy warstwami aury zachodzącą w Materiał psychologiczny związany z funkcjono- danym czakramie. jeden kolo wątroby. Po pierwsze. Otwarty koniec tylko siedem centymetrów średnicy i znajdują się w normalnego czakramu w pierwszej warstwie aury ma odległości dwóch i pół centymetra od ciała. słuchu. Nie jest to łatwe korzeniami albo sercami czakramów. że pozostawanie „otwartym" dwuczęściowe. Tansely mówi. jednym na podeszwie każdej stopy. Jesteśmy na wiążą się z uczuciami pacjenta. Wydaje się. nr 2 składa się z komponentów 2A i 2B. przetwarzanie punktami głównego pionowego strumienia energii. a wyjaśnię Dwadzieścia jeden czakramów mniejszych to w opisach poszczególnych warstw. Te czakramy mają rzekach. Każdy jednym nad każdą gonadą. 3 z komponentów 3A i 3B. wygląda inaczej w kolejnych warstwach. Aspekty przednie które energia wpływa i wypływa z aury. nazywa się przepływającą przez nas energią. po jednym nad wszystkimi siedmioma przenikającymi się każdą piersią. całej świadomości. że czujemy się „otwarci". czakram. czucia. że czakramy za każdym kolanem. a podobieństwo gąbek zanurzonych w otaczającym nas trzy czakramy głowy — z procesami myślowymi. jakie spotykamy w w okolicy splotu słonecznego. Kiedy zatem mówimy. po jednym za Energia wpływa do wszystkich czakramów z każdym uchem (niewidoczne na rysunku). W tych zadanie i większość z nas nie potrafi tego robić. po Powszechnego Pola Energii (rysunek 7-3). że siedem głównych czak. po jednym zatrzymywać energię PPE. Wszystkie wszystkich czakramów. czakram nr doświadczamy jej za pomocą wzroku. jest Każdy czakram główny z przodu ciała ma swój to prawda. dwa ze śledzioną. łączące się przemianę. ważną rolę w uzdrawianiu. i tak dalej aż do szóstego intuicji albo bezpośredniej wiedzy. gdzie Funkcje siedmiu czakramów linie te przecinają się jeszcze rzadziej. Czakramy 1 i 7 można uważać za Widzimy zatem. gdzie strumienie mogła przepłynąć z jednej warstwy do drugiej przez energii krzyżują się 14 razy (patrz: rysunek 7-2B). ponieważ są one otwartymi na końcu oznacza dwie rzeczy. odpowiadać chińskim punktom akupunkturowym. gdzie stałe linie siedmiu warstwom pola aurycznego. jeden w miejscu gdzie stykają się wzajemnie warstwami i wszystkimi siedmioma obojczyki. Ponieważ energia ta zawsze Wszystkie pokazuje rysunek 7-3. czakramy są weń wycelowane. cyklonach i huraganach. mniejsze i odpowiednik z tyłu ciała i wspólnie uznaje się je za małe oraz punkty akupunkturo we są otworami.

Rysunek 7-3: Siedem czakramow głównych. widok z przodu i z tyłu (obraz diagnostyczny) Ośrodki mentalne Ośrodki Ośrodki woli czuciowe . Dłonie pełne światła '■'O-?.

.J !•' (niższy aspekt emocjonalny) Ciało eteryczne .....!<■*■ J J\ V \ '■ t I ' • i Hf *^ ^J"" rai ! ' ' l \ ^ \ \ ' Ciało niebiańskie (aspekt emocjonalny) 1 o ^ Eteryczne uświęcone (aspekt fizyczny) [i f } y Ciało astralne Ciało mentalne niższy aspekt mentalny) /^"\ ^i^ Ciało emocjonalne > ŁH K^. Rysunek 7-4: Siedmiowarstwowy system ciał auralnych (obraz diagnostyczny) .ole Energetyczne Człowieka 63 '/•W> \ Ciało keteryczne . (niższy aspekt eteryczny) .... i^-^zii ...-. »' -ii^'^'*^^-^-^——ł—^——^^ (aspekt mentalny) / / / (f .. \\ \ \ \ •' i i .

a co stają się przekaźnikami energii z jednego za tym idzie. dla czwartego czakramu prowadzą do choroby. Czakramy te wydają się osadzone pozostawanie otwartymi bez pracy nad naszą jeden w drugim. ponieważ im więcej energii zestaw siedmiu czakramów głównych. a poprzednika. U większości ludzi stawowe funkcje: przejścia te są zamknięte. przetworzenie osobistych informacji. auryczne (do krawędzi danego poziomu ślonym czakramem. węch i smak z piątym (gardło). płuca. układ krążenia 10 Żółty Trzustka Żołądek. prawe oko Międzybrwiowy 96 Indygo Przysadka Niższe ośrodki mózgu. że kolejne zablokowanie przepływu energii. ciała fizycznego. odczucia. Jest to opisane Energia jest przekazywana z jednego szczegółowo w rozdziale na temat percepcji. Jest to możliwe dlatego. Zniekształcają również nasze istnieje w rzeczywistości siedem czakramów. przewód pokar- mowy 4-Serca 12 Zielony Grasica Serce. czakramy stopniowo. Każdy czakram w cie- . poziomu na drugi. Chorobę systemu odpowiadające sobie czakramy nakładają się na wywołuje brak równowagi energetycznej albo siebie. Rozwijanie określonych przejawów samo- przez zwiększanie przepływu energii przez ten świadomości. nos. 3-S płotu słonecznego układ nerwowy 6 Pomarańczowy Gruczoły Układ narządów rozrodczych 2-Krzyżowy płciowe 4 Czerwony Nadnercza Kręgosłup. segmentów. by otwierać czakramy i zwiększać cznymi. uszy.64 Dłonie pełne światła Tablica 7-5: Czakramy główne i odżywiane (zasilane energetycznie) przez obszary ciała CZAKRAM LICZBA MAŁYCH GRUCZOŁ ZARZĄDZANY WIRÓW DOKREWNY OBSZAR CIAŁA 7-Koronujący 6. Każdy czakram sięga głębiej w pole Każdy z pięciu zmysłów związany jest z okre. chołkach czakramów. Rozdział jedenasty traktuje o uwolnione w wyniku nagłego przepływu energii i nie psychologicznych efektach otwierania potrafilibyśmy go przetworzyć. Dotyk łączy się z czakramem aurycznego) i jest nieco szerszy od swego pierwszym. Każdy czakram wiąże się z pewną czakram. Zasilanie energią każdego ciała aurycznego. słuch. widzenie z szóstym (trzecie oko). poziomy istnieją w coraz wyższych oktawach zakłócenia w przepływie energii w ciele człowieka energii. które zostają uwolnione. 3. Nie każdy o wyższym paśmie częstotliwości niż jego jesteśmy jednak psychicznie przygotowani na poprzednik. pęcherzyk żółciowy. lewe oko. Zbyt wiele materii psychicznej zostałoby funkcją psychiczną. Innymi słowy. pobieramy. i włączenie ich do naszego życia. Przesyłanie energii pomiędzy poziomami aury Ważne jest. tym jesteśmy zdrowsi. nerw błędny. wątroba. Otwierają się w wyniku duchowej pracy oczyszczającej i w ten sposób 1. krew. 972 Fioletowobiały Szyszynka Wyższe ośrodki mózgu. „Trzecie oko" 5. Otwieramy zatem poszczególnych czakramów w ciele eterycznym. poziomu na drugi poprzez przejścia w wierz- Czakramy ciała aurycznego mają trzy pod. na podobieństwo kolejnych dojrzałością i jasnością umysłu. nerki 1-Podstawowy waniem czakramu wprowadza się do świadomości 2. układ nerwowy obwodowy Gardła 16 Niebieski Tarczyca Oskrzela i krtań. uniemożliwiając pełnię doznań. Na przykład. tak by mieć czas na emocjonalnym i mentalnym. Każdy poziom auryczny ma swój własny przepływ energii.

związanymi z fizycznymi. a następnie wysyłają wzdłuż strumieni energii zwanych nadami do systemu nerwowego. Każdy przeobrażania się czakram związany jest z określonym gruczołem napływającej dokrewnym i głównym splotem nerwowym. łączy się głównie z pierwszymi trzema ciałami aury. Psychodynamiczne funkcjonowanie czakramów. która odpowiada częstotliwości jego obrotów. gruczołów dokrewnych i wreszcie układu krwionośnego. Czakram miedniczny. . Jeśli funkcjonują nieprawidłowo. tak jak pokazuje to rysunek 7-6. Na przykład kiedy czakram serca danej osoby działa prawidłowo. które zostanie opisane szczegółowo. Kiedy pierwszy czakram jest zdrowy. Jest to osoba dobrze osadzona w życiu. dla Układ każdego kolejnego czakramu. prana). mentalnymi i emocjo- nalnymi interakcjami na planie ziemskim. orgon. jego myśli będą chaotyczne. dzielą ją na odpowiednie z przemianą materii składniki. człowiek myśli jasno. i tak dalej. człowiek ma silną wolę życia i dobry kontakt z podłożem. potrafi ona wspaniale kochać. Cza- energii pierwotnej kramy wchłaniają energię powszechną albo prymarną oraz jej powiązanie (ch'i. łączą się bezpośrednio z patologią. posiada cztery małe wiry i metabolizuje cztery f t " podstawowe częstotliwości energii. W/Krew Ponieważ czakramy służą do witalizowania ciała.Pole Energetyczne Człowieka 65 Napływająca energia pierwotna wielką prędkością. Tablica 7-5 Rysunek 7-6: pokazuje siedem czakramów głównych wraz z Schemat odpowiadającymi im obszarami ciała. Każdy wir metabolizuje tę Układ nerwowy częstotliwość energii. Barwy widoczne w wewnątrzwydzielni czy każdym czakramie powiązane są z częstotliwością energii metabolizowanej przy danej prędkości. na przykład. Kiedy czakramy trzeci i szósty działają bez zakłóceń.

włącznie z wszystkimi bliższym przyjrzeniu. wiry obracające się z bardzo . le eterycznym jest bezpośrednio powiązany z tym samym czakramem w następnym delikatniejszym Ciało eteryczne ciele. płatki te wyglądają jak małe częściami anatomicznymi i organami. stan pomiędzy energią i siedmiu warstw. i tak dalej. dla wszystkich Ciało eteryczne (od „eter". mentalnego. Czakramy w ciele (pierwsza warstwa) emocjonalnym są połączone z czakramami ciała następnego. podobnych do We wschodniej literaturze ezoterycznej każdy z linii na ekranie telewizyjnym (rysunek 7-7). Ma ono tę czakramów zawiera określoną liczbę płatków. Po samą strukturę co ciało fizyczne. materią) zbudowane jest z maleńkich linii energii „jak iskrząca się pajęczyna promieni światła". które je otacza i przenika.

oznacza to. Oto lista czakramów i od. Wraz z energetyzowaniem tych uczuć fizycznego rosną wzdłuż linii energetycznych poprzez osobiste współzależności. w zależności od jakości wytwarzających je iskrzącego się niebieskawego światła. na przykład. Ciało eteryczne sięga od jednego do pięciu centymetrów poza ciało fizyczne i pulsuje z Drugie ciało auryczne (rysunek 7-8). radość albo eteryczna wytwarza matrycę. Wyglądają jak fizyczne. Jego z subtelniejszą formą niż szarość. według której komórki gniew — są jasne i przejrzyste. czarnego albo ciemnogra- . przypominałoby ono mężczyznę albo rozdziale dziewią. że najpierw roślina szybko. Proces ten opisany jest w ciało eteryczne.\ tym. a potem spływa w dół po fizyczna materia tkanek ciała. które otacza. Iskry błękitnawobiałego światła Ciało emocjonalne biegną wzdłuż kanałów energetycznych poprzez całe (druga warstwa) ciało fizyczne. że kiedy tylko ją Pierrakosa. Barwę jasnoniebieską łączy się przypomina mniej więcej ciało fizyczne. ponieważ porusza się tak lowego zaobserwowaliśmy. a nie światłem pojawi się wolna przestrzeń. Tkanki fizyczne ramieniu jak fala. ale są one stworzone z tego samego mętne.j powiadających im Obserwując w przyćmionym świetle czyjeś kolorów: ramię na tle białego. że pole jest sprawcą. Jeśli przyjrzycie się uważniej. potwierdziły badania nad rozwojem roślin zanikającej stopniowo wraz ze wzrostem odległości przeprowadzone przeze mnie i doktora Johna od ciała. że komórki ciała ciemne i mętne. Zdąży już spłynąć po ramieniu. zwane jest ciałem Barwa ciała eterycznego waha się od jasno. fizycznego. istnieją jako takie tylko dlatego. zobaczycie. Jej ciała eterycznego. że wspiera je ciało pomiędzy ramieniem a niebieskim mglistym eteryczne. wiry zbudowane z siatki światła. Wszystkie czakra-my ciała sięga od dwóch do siedmiu centymetrów poza ciało eterycznego mają barwę taką jak ono. Gdyby ktoś miał wyizolować odcienie i rozjaśniają się. Ten związek następuje warstwa jaśniejszej niebieskiej mgły. według której ukształtowana jest okolicy obojczyka. Tak jak w uczuć i energii. uczucia pomieszane są mają się rozwijać. zniknie. podniecenie.66 ________________________ Dłonie pełne światła Ciało eteryczne składa się z określonej struktury natowego tła. można zobaczyć pulsacje ciała kanałów do przepływu energii albo matrycy eterycznego. psychoterapię matrycy eterycznej i że matryca ta istnieje. kobietę zbudowanych z niebieskawych. Pochwycicie wzrokiem następną falę. trochę na kształt komiksowego barwy tęczy. iskrzących Ciało emocjonalne zawiera w sobie wszystkie się linii światła. w energetycznej. potem rezultatem ciała fizycznego. zanim wytwarza matrycę pola energetycznego w kształcie spojrzycie drugi raz. w typie atletycznym. Pulsacja wznosi się. następne częstotliwością 15-20 cyklów na minutę. Pajęczynowata struktura ciała eterycznego jest w ciągłym ruchu. będzie eterycznego i nie odpowiada strukturze ciała miała pierwszą warstwę w kolorze niebieskawym. Każdy czakram wygląda jak wir innego Spidermana. a dopiero potem liść rosnąc wypełnia istniejącą ponownie. ciało eteryczne się w ciągłym. Ciało emocjonalne będzie raczej szare. oznacza to. Można dostrzec wszystkie organy barwy mogą być jasne i przejrzyste albo ciemne i ciała fizycznego. emocjonalnym i ma związek z uczuciami. Spróbujcie liścia. płynnym ruchu. że struktura jest bardziej płynna niż w przypadku ciała osoba bardziej wrażliwa. Bądźcie jednak świadomi. o wrażliwym ciele. żeby się upewnić. Kształtem niebieskiej do szarej. tak i tu struktura uczucia — takie jak miłość. koloru. zanim cielesną etc. tak samo jak reszta Warstwa ta przenika gęstsze ciała. Ciało emocjonalne przypomina raczej podczas gdy w przypadku człowieka mocniej zabarwione obłoki delikatnej substancji znajdujące zbudowanego. Oznacza to. już formę przestrzenną. kolory odzyskują swe podstawowe pojawią się komórki. po ciele eterycznym. Używając postrzeganiaponadzmys. Czyste i wysoko naenergetyzowane systemie energetycznym rośliny.

W leczeniu pełnospe- procesami mentalnymi. Sięga ono dalej niż ciało emocjonalne (czyli dolne trzy warstwy auryczne) muszą przejść i zbudowane jest z jeszcze delikatniejszych przez transformujący ogień serca. Czwarta warstwa albo poziom astralny. Ciało mentalne sięga od Jak dotąd w naszych rozważaniach koncen- siedmiu do dwudziestu centymetrów poza ciało. opisanym w rozdziale dwudziestym jasnożółte światło promieniujące wokół głowy i drugim. które mają związek z myślami i energiami duchowymi. i przesyłamy je przez serce Powiększa się i rozjaśnia. Wygląda zazwyczaj jak ktralnym. Przypominają powyżej trzeciej 1 zaczniecie je badać. trowaliśmy się na trzech niższych warstwach. emocjonalnego. jest transformującym tyglem. „dobrze ukształtowanymi" siłami. którego używam w uzdrawianiu energii w powietrze wokół siebie. Powtarzam jednak. trzy niższe warstwy auryczne szczególnie wyraźnie. która związana jest z jasnowidzów wynika. terapeutów w USA pracuje głównie z nimi oraz z Jest zazwyczaj żółte. ale nie mają ciał najczęściej emanujące z poziomu emocjonalnego. W jego zasięgu znajdują się sercem. Gdy otworzycie swą percepcję na warstwy formy myślowe (myślokształty). Z tego powodu jesteśmy bardzo świadomi aktywności mentalnej i uważamy W rozdziale dziewiątym znajdują się opisy ciała się za społeczeństwo analityczne. Codzienne myśli stają się bar- . istoty. kiedy jego właściciel — ośrodek miłości. odpowiadające im formy powiększają się. a energie fizyczne (rysunek 7-9). że poza światem fizycznym ist- myślokształtem. Czasem człowiek wyrzuca barwne kleksy W systemie. ciało emocjonalne przypomina kolorowe kleksy poruszające się Poza świat fizyczny wewnątrz matrycy ciała eterycznego i również nieco poza nim. by stać się substancji. kiedy ktoś uwalnia uczucia związane są ze światem fizycznym. że energia duchowa musi przejść przez ogień serca. Cztery wyższe związany z tą ideą myślokształt. Ciało mentalne jest również ciałem struk. które zamieszkiiją te warstwy. Na te zmieni. koncentruje się na myśleniu. Oznacza to. Może to być spowodowane Czakram 5 = jasnoniebieski faktem. iż istoty ludzkie w gruncie rzeczy dopiero Czakram 6 = indygo zaczynają rozwijać ciało mentalne i używać intelektu Czakram 7 = biały w przejrzysty sposób. używamy energii związanych z wszystkimi ramion i rozciągające się wokół całego ciała. Czakram 3 = żółty Obserwacje tego ciała zawsze nastręczały mi Czakram 4 = jasnozielony najwięcej trudności. tym jaśniejszy i lepiej uformowany jest liwości" tworzące inne rzeczywistości. Zawiera w sobie strukturę naszych myśli. Widać to (rysunek 7-4). a trzy wyższe podczas sesji terapeutycznej. Według moich obserwacji większość psycho- turalnym. związana z czakramem serca. by zmienić Trzecim ciałem aurycznym jest ciało mentalne się w niższe energie fizyczne. jakie sporządzono w trakcie sesji terapeutycznych. warstwami i czakramami. przeobrażają energie należące do świata duchowego. lub inne formy myślowe nakładają się dodatkowe kolory.Pole Energetyczne Człowieka 67 Czakram 1 = czerwony dzo potężnymi. Na ogół. Kiedy warstwy pola aurycznego odpowiadają czterem koncentrujemy się na konkretnych myślach. rzeczywlstościom. przez Ciało mentalne który musi przejść cała energia przepływająca z (trzecia warstwa) jednego świata do drugiego. Czakram 2 = czerwonopomarańczowy które zaczynają wpływać na nasze życie. zaczniecie bowiem postrzegać ludzi. wszystko się kleksy różniące się co do jasności i kształtu. Im jaśniejsza i lepiej uformowana nieją jeszcze inne warstwy czy „pasma częstot- idea. fizycznych. Z moich obserwacji i spostrzeżeń innych Kolor reprezentuje emocję.

każdy jest jednak przepełniony systemu mającego za cel wyjaśnienie ob. Kiedy ludzie tworzą ze sobą związki. udawali. powodując często wiele bólu. Każda jest jaźni. nie tylko na poziomie astralnym. Jest on bramą. potrafią wejść w te światy poszerzając świadomość Część z nich jest przyjemna. wyższe ich czakramami pojawiają się łączące ich więzy. Przykładowo — kiedy mężczyzna i zbudowane z obłoków o barwach piękniejszych niż albo kobieta. ale ich nie pamięta. Kiedy związek dobiega końca. zerwane. poziomie astralnym. . związek. odczucia miłości i wyższa wiedza. Ciało to sięga od na celu sprawdzenie. że w przy. Są tym związany jest z miłością. niepodzielnym światem. wyobraża ciało emocjonalne. jestem pewna. Jest tak. emocjonalnym i mentalnym ich sercami widać przepiękne łuki różowego światła funkcjonowaniem ludzkiego ciała w jego miłości. różowym światłem miłości. Każda z warstw powyżej trzeciej jest chodzenia do siebie" po zerwaniu związku jest bowiem pełną rzeczywistością. formami i zazwyczaj okresem odłączania więzów na niższych osobistymi funkcjami. ponieważ przysadkowego nakłada się wspaniały różowy większość z nas używa tej części siebie tylko w tym odcień. jest to rzeczywiste zjawisko energetyczne. zostają Sprawa jest jednak jeszcze bardziej skom. Na rysunku 7-4 powiązałam trzy górne Kiedy ludzie zakochują się w sobie. pomiędzy czakramy z fizycznym. kto siedzi po przeciwległej każdego czak-ramu i w ten sposób umożliwiają stronie pomieszczenia i teoretycznie nie zdaje sobie podróże świadomości. Techniki te Potraficie przecież wyczuć różnicę. Obecnie skoncentruję się tylko nawet sprawy z waszej obecności — jednak na głęb- na opisie poziomów aurycznych i ich ograniczonych szym poziomie odbywa się wymiana myśli. które wykraczają poza to. myli się je jednak zwykle z polem tej osoby zachodzi proces testowania. Ciało astralne posiada zazwyczaj sobie seks z jakąś osobą. Wasz niepokój otwierają pieczęcie pomiędzy kolejnymi warstwami może wywoływać ktoś. czy pola są zbieżne i czy ludzie piętnastu do trzydziestu centymetrów poza ciało ci będą do siebie pasowali. Więcej o zjawisku fizyczne. co poziomach pola i ponownego zakorzeniania ich w normalnie nazywamy „ludzkim". Na poziomie astralnym między ludźmi zachodzi Większość z nas doświadcza tych rzeczywistości bardzo intensywna wymiana myśli. które można Ciało astralne (rysunek 7-10) jest niejednorodne zaobserwować. im dłuższy i głębszy jest możemy wejść w inne stany rzeczywistości. w którym istnieje życie. Niektórzy z nas o różnych kształtach przemieszczają się w powietrzu. Ja używam swego. energetycznym odbywała się ożywiona komunikacja i wiele myślokształtów przemieszczało się między nimi. Duże kleksy barw podczas snu. przez którą mocniejsze i gęściejsze. W dalszej części książki zajmiemy się obserwowałam ludzi. pomiędzy jego polem a stały zestaw barw. w kawiarni lub na przyjęciu. Czakramy należą do tej samej oktawy aurycznej interakcji powiemy w rozdziale kolorów co tęcza dziewiątym. część nie tak bardzo. kochającej jest pełen tego różowego światła na szłości zostaną stworzone lepsze. Okres „do- plikowana. że się nie widzą. Sami niewątpliwie doświadczyliście czegoś Poziom astralny takiego. z istotami. za pomocą technik medytacyjnych. szczególnie pomiędzy mężczyznami i (czwarta warstwa) kobietami. między ograniczonym zakresie. gdzie całe pojęcia Więzy te istnieją na wielu poziomach pola są rozumiane bezpośrednio. Nie jest to tylko język ciała. którzy stali obok siebie i ponownie wyższymi warstwami albo „częs. a na normalne złote pulsacje gruczołu rzeczywistości duchowej. podczas gdy na poziomie totliwościami" rzeczywistości.68 Dłonie pełne światła że poniższe informacje są tylko próbą stworzenia ciała emocjonalnego. To wyższa wola. Czakram serca osoby serwowanych zjawisk. Czwarty poziom aurycznego. Nieraz funkcji. mający różowym światłem miłości.

Sięga ona od czterdziestu pięciu do której rośnie struktura eteryczna będąca podstawą sześćdziesięciu centymetrów poza ciało. Sięga on od sześćdziesięciu do pusty obszar o kształcie kuli. w jaki kula przenosi się ogólnie na piąty poziom. Kiedy dostroję się do wymiarze. jest uświęcona powszechnego pola energii zawiera zatem uświęconą formą ciała fizycznego. robię. Formy te istnieją w idealna forma. dwudziestym trzecim dotyczącym uzdrawiania. zostawiając wolny jedynie (rysunek 7-12). Wydaje się.Pole Energetyczne Człowieka 69 przez wszystkie stykające się płaszczyzny określa Ciało eteryczne uświęcone pustą przestrzeń kuli. (uporządkowane pole energii). Nieskończona liczba Szósty poziom jest emocjonalnym poziomem płaszczyzn pojawia się ze wszystkich kierunków i planu duchowego. tym wymiarze. bezbarwnych albo przezroczystych linii kanałów na wszystko w negatywowej formie. w której Nazywam piątą warstwę aury uświęconym może istnieć pierwszy albo eteryczny poziom aury. trochę jak rysunek się powstawać z przezroczystych linii na ciemno- techniczny. Zawiera się w nim cała struktura pola. którą obserwuję. (piąta warstwa) Tak więc eteryczny uświęcony poziom aury tworzy pustą albo negatywną przestrzeń. należy w zniekształceniu. potem skupiam powstaje w przestrzeni eterycznej. częstotliwości wibracji piątego poziomu. Najpierw moja uwaga geometrii euklidesowej ze sposobem. ciałem eterycznym (rysunek 7-11). organami energetycznymi oraz eteryczna uświęcona ukazuje się w postaci fizycznymi częściami ciała (kończynami itp. W ten sposób zostaje osiemdziesięciu centymetrów poza zdefiniowana kula. tylko że ten rysunek istnieje w innym niebieskim tle. Jest to tak. kiedy warstwa eteryczna ulega Chcąc wyizolować piątą warstwę aury. zwanym ciałem niebiańskim wypełnia przestrzeń. że Dobrym przykładem na zobrazowanie tego stanu zachodzi to automatycznie. jakby po kompletnym tego poziomu — wymiaru rzeczywistości. warstwa pola energetycznego wywodzi swoją które istnieją na planie fizycznym. Jest to poziomie uświęconym. jak już wspomniano. Aby stworzyć się na osobie. tworzącego z kolei strukturę siatkową fizycznym w postaci odbicia albo odwzorowania. którą może przybrać warstwa przestrzeni negatywowej.). zachodzi odwrotny proces. tyle że na strukturę z warstwy eterycznej uświęconej. Warstwa eteryczna forma warstwy eterycznej. Promień wykreślony z tego punktu we wszystkich trzech wymiarach utworzy Ciało niebiańskie powierzchnię kuli. w eteryczna. potrafię wypełnieniu tła przestrzeni pozostała pusta postrzegać różne formy przestrzenne znajdujące się w przestrzeń tworzyła formę (kształt). A zatem to przestrzeń nie wypełniona . w oparciu o którą Przypomina zatem negatyw fotografii. które jest stałe. choroby. To na tym poziomie uzdrawianie dźwiękiem jest które sięga do siedemdziesięciu pięciu centymetrów najskuteczniejsze. Jest to kształt wąskiego owalu. W przestrzeni eterycznej. Kiedy to To właśnie na tym poziomie dźwięk tworzy materię. widzę kształt ciała eterycznego danej osoby. Zostanie to opisane w rozdziale poza ciało fizyczne. ponieważ zawiera Poziom eteryczny uświęcony jest wzorem dla ciała ona w sobie wszystkie formy istniejące na planie eterycznego. w pobliżu mnie. Eteryczna wszystkie kształty i odwzorowania przestrzenne. Uświęcona powstaje ciało fizyczne. w geometrii euklidesowej należy najpierw zaznaczyć punkt. wraz z przystosowaniem byłoby porównanie sposobu powstawania kuli w mechanizmu per-cepcyjnego. kulę. którą (szósta warstwa) można by nazwać przestrzenią negatywową. W trakcie wszystkich manifestacji fizycznych. włącznie z Mojemu widzeniu ponadzmysłowemu warstwa czakra-mami. praca warstwy eterycznej trakcie obserwacji pola skoncentrować się na uświęconej pomaga jej odzyskać pierwotny kształt. tworząc pustą przestrzeń. Struktury te zdają kobaltowonie-bieskim tle.

jak blask wokół świecy. Możemy dotrzeć do niego poprzez auryczne związane z obecną inkarnacją danego medytację i wiele innych technik transformacyjnych. człowieka. W połączeniu tym wiążemy miłość centymetrów poza ciało. miłości. wiemy. co trwałości. że jego grubość wynosi od pół do jednego bezwarunkowej miłości. Jest to poziom. W docieramy do punktu „bycia". i sięga wszystkich wymiarów istnienia. że nazywam je „migoczącym". że można by go usłyszeć drogą medytacji nad takim Ciało keteryczne uświęcone myślokształtem. w którym jesteśmy mojej wyobraźni wygląda ono jak zbudowane z świadomi naszego związku z całym wszechświatem. Wypustki z tworzymy jedność ze Stwórcą. Kiedy wznosimy naszą strumienie pod kątem prostym do siebie. Wewnątrz tego blasku Można by ją porównać do stacjonarnej fali znajdują się też jaśniejsze. kiedy jesteśmy przeniknięci światłem i Zawiera złotą strukturę siatkową ciała fizycznego i czujemy. strumień ten Siódmy poziom jest mentalnym poziomem przeprowadza energie przez korzenie każdego planu duchowego i nazywa się go ciałem kete. Sięga od nich. Jest to eterycznego uświęconego w tym sensie. centymetra. Również to ciało jest bardzo podobne do o których wspomniałam w tej książce. Powiązanie Zewnętrzna krawędź przypomina mi skorupkę jajka. tak jak pastelowych barw. najbardziej elastyczna warstwa pola się ono jako światło promieniujące z ciała podobnie aurycznego. Główny strumień energii wzbudza inne tymetrów poza ciało. siedemdziesięciu pięciu do stu dziesięciu cen. Ta zewnętrzna część siódmej warstwy Ciało niebiańskie ukazuje mi się w przepięknym jest bardzo mocna i elastyczna. wibrującej z światła. Powstają świadomość na siódmy poziom aury. Forma ciała czakramy i formy cielesne na tym poziomie sprawiają niebiańskiego jest delikatniejsza niż ciała wrażenie zbudowanych ze złotego światła. że jesteśmy nim. Kiedy świątyni o bardzo skomplikowanej konstrukcji. niezwykle wysoką częstotliwością. jednym z Bogiem. który biegnie wzdłuż kręgosłupa odżywiając całe ciało. kolei wzbudzają nowe prądy. Zewnętrzna for. Jestem pewna. przez który odczuwamy ma ma kształt jajka i zawiera w sobie wszystkie ciała duchową ekstazę. warstwy postrzegam wspaniałe złote światło. która wykracza poza rzeczywistość fizyczną ciało to może rozszerzyć się jeszcze bardziej. Światło to ma złotosrebrny połysk skorupka chroniąca małe kurczątko. Złoty poziom uświęcenia zawiera albo przyczynowe (siódmy też główny strumień energii. że przejawia najmocniejsza. które Niczym nie uwarunkowana miłość przepływa. które podtrzymuje kształt całej aury. odporna na migoczącym świetle. naszą podstawową ludzką miłość do stopami i większym około stu centymetrów nad bliźnich. pulsuje tak szybko. maleńkich nici złotosrebrnego światła o wielkiej kiedy widzimy światło i miłość we wszystkim. poziom) Wspinając się po kręgosłupie i spływając pulsującymi falami na dół. złożonym głównie z przenikanie i służy jako ochrona pola. że złote wypustki odchodzące od ciała. z duchową ekstazą właściwą duchowej głową. a ono jest nami i jesteśmy wszystkich czakramów. Jeśli osoba jest bardzo naenergetyzowana.70 Dłonie pełne światła ciało. żyje. tych dwóch cza-kramów tworzy doświadczenie wydaje się. Wszystkie i opalizuje lekko. kiedy się na nią patrzy. Niemal słyszy się dźwięk. które . czakramu i zlewa energie wpływające przez każdy z rycznym uświęconym (rysunek 7-13). z mniejszym końcem pod ludzkości. kanał centralny. Forma kojarzy się czakramem serca a otwartym czakra-mem ze złotym jajkiem sięgającym od stu do stu dziesięciu niebiańskim. jak macica perłowa. że podnieśliśmy naszą Dostrajając się do poziomu wibracji siódmej świadomość na szósty poziom aury. oznacza to. mocniejsze promienie światła o skomplikowanym kształcie. kiedy istnieje połączenie pomiędzy otwartym Przypomina to tysiące złotych nici.

których nauczyli mnie moi odczucia fizyczne i emocjonalne oraz myśli i przewodnicy. Innymi słowy. pobliżu szyi lub głowy zawiera zazwyczaj przeszłe Większość ilustracji z kilku następnych rozdziałów życie. które potrafię Pacjent uczy się znajdować różnice pomiędzy dostrzec na tym etapie. działania. co jest poniżej. Jack pokazuje tylko trzy albo cztery niższe warstwy aury. rozróżnienia. zmysł jasnowidzenia. W poniższych opisach procesów terapeutycznych nie czyni się wielkiego rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi ciałami. Poziomy ósmy i zrozumienia procesów przyczynowo--skutkowych dziewiąty zachowują się jak treść (poziom ósmy) lub opisanych w rozdziale piętnastym. Sprawiają wrażenie wymieszanych i w części dotyczącej leczenia przeszłego życia. Poziom współzależności. że jest głównie substancją przekonań wpływa na idee w ciele mentalnym. Dwa poziomy ponad siódmym. wysokich wibracji. Później. jak to. Nie znalazłam eteryczne i wreszcie fizyczne. Pasmo zauważone w koncentrować się na wybranej. Będziecie Dodatkowo na poziomie keterycznym uś. Bardzo często można doświadczyć z ograniczonego punktu ciało mentalne i emocjonalne zdają się działać jak widzenia tylko jednej inkarnacji. można je znaleźć na całej również rozróżniać poszczególne warstwy i powierzchni skorupki jajka. działają wspólnie w większości opisanych wyjaśnię. które aktualnie próbujesz oczyścić. wyższymi odczuciami nieograniczonej miłości zlokalizowanymi ponad głową.Pole Energetyczne Człowieka 71 krążą wokół pola. Jed- Plan kosmiczny nak dzięki terapii i wszelkim innym procesom rozwojowym warstwy istnienia stają się wyraźniejsze. Opiszę te techniki w rozdziale dwu. podstawowymi emocjami. Są to zabarwione pasma światła. tak że cale pole auryczne i Postrzeganie pola wszystkie poziomy poniżej niego są otoczone i przytrzymywane przez tę plecioną siatkę. podstawowe procesy myślowe i odczucia planie duchowym. wianiu. znam jedynie pewne bardzo potężne bardziej przejrzyste. jedna pomieszana forma. które pozwoli wam postrzegać wyższe ciała. Nauczycie się całkowicie otaczają aurę. jak pracować z tymi pasmami. że kiedy otworzycie swój pokazuje potęgę złotego światła. widzieli tylko kolory i formy. postrzegać tylko pierwsze warstwy aury. to poziomy ósmy i dziewiąty. jak istotne jest znajdowanie różnic pomiędzy poszczególnymi warstwami aury. wpływa na ciało emocjonalne. Część tego zamętu tym poziomem jest już plan kosmiczny. gdy pacjent lepiej rozumie swoje techniki uzdrawiające. W miarę upływu czasu więconym znajdują się również pasma przeszłego uwrażliwicie się na coraz wyższe częstotliwości. Zawiera plan życia i jest międzyludzkie są wymieszane i chaotyczne. płynną. Poza najlepiej potrafimy je rozróżniać. Ta się przejrzyste jak kryształ i zbudowane z bardzo zdolność rozróżniania pojawia się w wyniku delikatnych. w częściach poświęconych uzdra- dziestym drugim. procesami myślowymi i Są one związane z czakramami ósmym i dziewiątym. choć o tego można rozróżnić poszczególne warstwy pola niczym to nie przesądza. . będziecie zapewne z początku który zapewnia całemu polu integralność i trwałość. potem wszystkiego. Siatka ta Musicie pamiętać. w jaki sposób jego system ósmy sprawia wrażenie. Nie bezpośrednio powiązany z obecną inkarnacją. forma (poziom dziewiąty) w tym sensie. Oba poziomy wydają związanymi z wyższymi poziomami aury. a dziewiąty kryształowym uświęceniem z kolei. Wiem bardzo mało o tych aurycznego. że poziom pacjent zaczyna rozumieć. Warstwy pola stają się wyraźniejsze i poziomach. jak Pomiędzy warstwami nie czyni się żadnego poznać ich znaczenie na podstawie koloru. Przez dłuższy czas nasze niższe keteryczny jest ostatnim poziomem aurycznym na emocje. Schwarz opowiada o tych pasmach i o tym. Później. okaże się. co życia. świętego umysłu. Dzięki zrozumieniu wzmianek o tych poziomach w literaturze. którego nie można nawet obserwować w aurze.

Gdzie zlokalizowane są czakramy ósmy i dziewiąty? Energia niemal zawsze porusza się ruchem kolistym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odczucie zbudowania czegoś 12. Wygląda to mniej więcej jak fala gorąca unosząca się nad kaloryferem. czujesz ich łaskoczący zarys. W której warstwie P. zawarte w ćwiczeniach 8. 9. Jej 10.Cz. Kiedy poruszasz palcami. przypominające nieco statyczne napięcie 13. Opisz związek pomiędzy czakramami a war- postrzegania ludzkiej aury stwami aury. mgła z początku będzie trzymać się palca jednej dłoni. Ciała energetyczne ciągną się pomiędzy palcami jak cukierki toffi. Jaki jest związek pomiędzy Powszechnym Polem Energii a Polem Energetycznym Czło- wieka? 2. Przegląd rozdziału 7 1. po- . na przykład błękitny. Opisz któryś z czakramów siódmej warstwy zatrzymanie (blok) wywołuje bardzo nieprzyjemne pola. Na początku ludzie widzą ją zazwyczaj jako bezbarwną. Może mieć różne odcienie. Większość ludzi. widzi mgłę wokół palców i dłoni. a potem przeskoczy do najbliższego koniuszka palca drugiej dłoni (rysunek 7-14). Kiedy rysujesz koła na dłoni. próbując zaobserwować aurę. uczucie. Jak wygląda ciało eteryczne? Czym różni się od ciała emocjonalnego? c 3. Dlaczego czakram ma określony kolor? Rysunek 7-14: Aura wokół palców 5. pojawiają się elektryczne. Opisz siedem najniższych warstw pola au- rycznego i ich funkcje.72 Dłonie pełne światła wstaje uczucie łaskotania i napięcia na powierzchni skóry. Gdzie znajduje się serce czakramu? 6. Którędy przebiega główny strumień energii? zazwyczaj możliwe. Kiedy krawędź ciała energetycznego emocje? dotyka skóry. Która warstwa zapewnia integralność Polu pomiędzy dłońmi powoduje łaskotanie i lekkie Energetycznemu Człowieka? napięcie. Jakie są trzy główne funkcje czakramów? 4.E. chociaż całkowite zatrzymanie nie jest 11. Z jakimi strukturami anatomicznymi związane są czakramy? Odpowiedzi na pytania 7. a mgła z jednego palca łączy się z mgłą palca w drugiej dłoni.

które lgnie do knota. \ ZOHAR . CZĘSC III AKTYWNOŚĆ PSYCHICZNA I POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Złote światło płomienia świecy wspiera się na tronie ciemnego światła.

do zrozumienia. Wstęp DOŚWIADCZENIE TERAPEUTYCZNE Podczas praktyki psychoterapeutycznej zaczęłam rą charakterologiczną w rozumieniu bioener- po raz pierwszy jako człowiek dorosły świadomie getycznym. żebyście się od niej odczepili. w tym aurycznym. W czasie długich godzin praktyki choterapii — od rozwoju dziecka. W gruncie mamy problemy. wiek młodzieńczy. co rozwija się w aurze na danym etapie zachowania. Zaczniemy jednak od podstaw psy- dostrzegać aury. rozwój można przynajmniej część z nich. kawiarni i po krótkiej zaledwie obserwacji osoba ta Te poszczególne fazy stały się częścią naszego patrzyła wam prosto w oczy i niedwuznacznie dawała codziennego języka: faza oralna. logicznej danego człowieka i jego osobistego Większość z nas nie chce. Powiążę to z pole energii od narodzin do śmierci. Erik Erikson wsławił się swoimi pracami na zainteresować się obcą osobą w autobusie czy temat faz wzrostu i rozwoju powiązanego z wiekiem. psychoterapią ciała i struktu- . ponieważ jest ona praktycznie nie znana w Wyczuła was poprzez pole energii. świecie psychologii. To. Jestem pewna. Aura dostarcza jednak bardzo dlaczego kazała wam przestać patrzeć? Ludzie wielu informacji na temat konstrukcji psycho- bardzo się denerwują. ujawniają się w aurze. mogłam swobodnie obserwować zachowania wielu Na temat rozwoju człowieka prowadzono wiele ludzi. by inni poznali nasze rozwoju. jak rozwija się nasze nasze problemy. że patrzycie? o aurze. W tej części książki uznać za naturalny rezultat tego. że wszyscy mieliście okazję badań. co dzieje się w polu opiszę. Jednak żaden z badaczy nie wspomina pierwsze. Wszyscy psychologicznym rozwojem na tym etapie. co wzrostu. jest bezpośrednio powiązane z pozwoliłaby wykryć bliższa obserwacja. z aurycznego punktu widzenia. Zazwyczaj wstydzimy się tego. Po pokwitanie itd. kiedy ktoś ich obserwuje. Po drugie. Prześledźmy teraz. skąd ta osoba wiedziała. wszyscy próbujemy ukryć rzeczy. jak nasze prywatne doświadczenia.

rzeczywistości. co zaczyna się i kończy przy narodzinach. Gdy trwa rozwój. musimy użyć pojęć życia i wzrostu. Jeśli metafizyka drażni was. Postępując w ten przez delikatniejsze ciała auryczne do gęściejszych. i świadomość stają się dostępne osobowości i świadczenia od narodzin do śmierci i poza nią. który Proces inkarnacji trwa przez całe życie. Ten wzór życia jest przechowywany w Ink ar nacja siódmej warstwie aury. w którym wyższe. będę umożliwiają jej rozwój. człowiek otwiera metafizycznych. kolejna generacja potrafi funkcjonować na poziomie Każda główna faza życia odpowiada nowym i wyższych wibracji niż jej poprzedniczka. Rozdział 8 WZROST I ROZWÓJ CZŁOWIEKA W AURZE W celu opisania zakresu ludzkiego do. Inkarnacja jest organicznym ruchem swoją zdolność do podtrzymywania wyższych duszy. człowiek poszerza swoją wiedzę o aż po ciało fizyczne. Każda faza oznacza nowe korzystała ze źródeł zarówno psychologicznych. Wraz z rozwojem pojedynczego tywane przez człowieka w trakcie jego rozwoju człowieka następuje rozwój całej ludzkości. wyzwaniem dla duszy. By podejmowanych przez człowieka w trakcie procesu opisać inkarnację. tak że cała wyższym wibracjom i aktywacji poszczególnych ludzkość postępuje w swoim planie ewolucyjnym ku czakramów. Ta reguła rozwoju człowieka występuje . Te kolejne energie są wykorzys. Każda życiowego. sposób. widzenia życie jest ekscytującym odkrywaniem i potraktujcie ją jako metaforę. Jest to dynamiczny schemat. delikatniejsze wibracje poziomów wibracji/energii wpływających do i przez albo aspekty duszy stopniowo promieniują w dół. na poziomie kete-rycznym uświęconym. Z tego punktu metafizycznych. Z każdą fazą nowa energia wyższym wibracjom i poszerzonej percepcji świata. Proces inkarnowania kierowany jest przez wyższą jaźń. Nie jest zmienia się ciągle pod wpływem decyzji to coś. jego ciała auryczne i czakramy. jak i obszary doświadczenia i nauki.

zanim obejmie rolę przywódczą w omówiony przez Madame Blavatsky. zatem ze źródła osobistego i ze źródła grupowego. takich jak Kabała. Tę pracę życiową czywistości. zależy od jej dojrzałości. Podczas tego spotkania dusza i doświadczenie życiowe indywidualnego człowieka przewodnicy dyskutują o zadaniach. wiążące się z Wtedy też powstaje eteryczne łono. „zadanie światowe". a przywódców mieszają się i tworzą doświadczenia na wielu uważa się za negatywne postacie. choć wiele naszych pozostanie skierowany na przywództwo. nadświadomości i podczas gdy inna znajdzie się w rodzinie. Tworzenia których głównym celem będzie przywództwo. wszystkie wchodzące w skład przewodników.78 Dłonie pełne światła w wielu tekstach religijnych. do formującego . dusza zaczyna być świadoma jego zadania uniwersalnego. „uniwersalne". i zaczyna się uczyć. wyzwalając energie. co przywódczej. które należy Plan życiowy zawiera wiele możliwych rze- oczyścić poprzez doświadczenie. To. „przywództwo"). W trakcie życia własną wizję rzeczywistości. by zaplanować impuls do rozwinięcia własnych zdolności. jak i zapłodnionym jajem tworzy się energetyczna nić. którzy zapewnią wymagane Z tego punktu widzenia łatwo jest spojrzeć okiem otoczenie i konkretne doświadczenia. Jedna osoba doświadczeń jest na tym poziomie całkowicie może urodzić się w rodzinie o długiej tradycji zrozumiałych. Sami dosłownie tworzymy to. przeciwko którym poziomach naszego życia. Ich połączenie jest tak duszę przed wpływami zewnętrznymi i dopuszcza wyjątkowe. zostają tacy rodzice. które są następnie pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego wykorzystywane podczas zadania uniwersalnego. W wyniku tych dziecka na bogactwo życia. Wszystkie te kreatywne siły tradycje przywódcze nie istnieją. decyzji. które chroni działalnością dla świata. To tworzenie wypływa na planie fizycznym znajdzie się w sytuacjach. w różnych poziomów naszego istnienia. tego nie da się łatwo zrozumieć na prostym poziomie Szczegóły będą różne dla każdej osoby. Powróćmy do przykładu przywództwa. należy się buntować lub je obalać. połączenia. Sami tworzymy naszą rozwinięcia zdolności przywódczych. do jej zadania. Gdy ciało rozwija się stopniowo zadania człowiek przygotowuje się do wykonania w łonie matki. fałszywych systemach przekonań. W materię życia wplecione jest działanie Na przykład. Być może będzie ją Alice Bailey. by nauczył się utrzymywać skutku. gdzie świadomości zbiorowej. o karmie. podświadomości. Każde nadchodzące życie. że poprzez wypełnienie osobistego tylko wpływ matki. Wybrani wielkiej materii twórczych doświadczeń życiowych. a może tradycja ta da jej swoich przewodników duchowych. wynikającym również z wielu inkarnacji dystans do sytuacji. co nazywa się karmą. która musi zrealizować. W duszę. która ją czeka. Zadanie osobiste uwalnia obecności i powoli zaczyna się z nim łączyć. ale nacisk przyczynowo--skutkowym. osoba będzie musiała nabrać odpowiednich Proces inkarnacji przed poczęciem został umiejętności. które dusza jest inne. jakie dusza otrzymuje od swoich grupy mniejsze. a ostatnio przez wybranej przez siebie dziedzinie. takiej jak długa linia szanowanych chcemy. Według Ewy Pierrakos ilość determinujących wewnątrz większych grup zaś istnieją oczywiście przyszłe życie rad. decyzji następuje określenie składu energii Po „planowaniu" dusza rozpoczyna proces stanowiących fizyczny wehikuł dla inkarnacji duszy powolnego tracenia świadomości świata duchowego. Upaniszady i inne. Zadanie każdego jest dla mnie długofalowym związkiem przyczyny i człowieka polega na tym. Dana Bhagavad Gita. co pozwala na podejmowanie wolnych nazywa się zwykle zadaniem danej osoby. człowiek może potrzebować prawa przyczyny i skutku. w z wielu różnych części naszego istnienia. Dusza przyjmuje zarówno zadanie W momencie poczęcia pomiędzy duszą i osobiste (takie jak np. Tworzymy sposób zrównoważony i spokojny. świadomości. które go spotykają w życiu. onieśmielała długa linia przodków. Phoebe Bendit i Ewę Pierrakos. tak jak niepowtarzalna jest dusza. Nasze pragnienia są przechowywane w prezesów firm albo przywódców politycznych. którzy byli Według Pierrakos inkarnująca dusza napotyka wspaniałymi przywódcami.

jak opuszczają ciało fizyczne. natrafiało na pole. swoich towarzyszy zabaw i kobietę. Za każdym razem. co chcę zrobić i nie dopuszczał mnie do W trakcie pierwszych faz życia niemowlę musi siebie. w swoich splotu słonecznego. Gdy zbliżyłam się na pewną świadomość świata duchowego i walczą. odpowiada okresowi ożywienia w ciele fizycznym. silniejsze pola ciał niebieskich. by odległość pół metra. skierować energię w dół. Po okresie walki chłopiec łączył się ponownie ze swoim przewodnikiem. W trakcie tej walki niemowlę otwierało się i łączyło z Po raz pierwszy jest samotna w morzu energii. W tym momencie dusza traci starało się właśnie uwolnić od dwóch przyjaciół i swoją eteryczną ochronę i po raz pierwszy zostaje duchowej kobiety. domość. Jednym rodziców. gdy próbowałam pozwalając im w przyspieszonym tempie zająć się przesłać energię do jego aury. Niemowlę wchodzącej duszy. Przykładem takiego procesu był chłopczyk urodzony w miesiąc po planowanym terminie porodu. Niemowlęta wciąż mają pogrążony w głębokim śnie. żeby ktokolwiek mu w niej pomagał. by wcisnąć się w ograniczoną z objawów fizycznych tej walki były kłopoty z przestrzeń maleńkiego niemowlęcego ciała. Zamierzałam zamknąć dziurę w czakramie przyzwyczaić się do ograniczeń związanych z krzyżowym w siódmej warstwie jego aury i bodźcami fizycznymi i trójwymiarowością świata. by się nie inkarnować. To tak jakby zagrano nową nutę i energię z czakramu krzyżowego i kierował ją na dodano do już istniejącej symfonii życia. Większe.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 79 się ciała dociera silny błysk świadomej energii. Proces powolnego budzenia się duszy do otwierał czakram i raz jeszcze rozpoczynał proces fizycznego świata trwa dalej po narodzinach. powiększając go i matką. Umożliwiała mu to między innymi dziura powstała w Niemowlęctwo wyniku punkcji. Toczą ciężką walkę. Za pierwszym razem w wyższych rejonach energetycznych kosmosu. wystawiona na działanie czynników zewnętrznych. wyrzucał wzbogacając. Lecz także nowe pole wpływa na ów związany z duchową kobietą niż ze swoją fizyczną wszechobecny ocean energii. która również nie chciała odejść. prawo. podnosił krzyk. wynikłe z ciągłego nadużywania czakramu widzę. W nie sprzeciwiał się zbytnio. Zostaje dotknięta przez to Potem traciło kontakt z przewodnikiem. i ponownie gwiazd i planet również po raz pierwszy wpływają zaczynało szarpać się gwałtownie pomiędzy dwoma na nowe pole energetyczne duszy w momencie światami. Widziałam wiele nowo narodzonych dzieci. wzrostem tych ciał. Walczą. obudził się i zaczął wydzierać wyzwolić się od duchowych przyjaciół i postaci wniebogłosy. Nie pozwolił mi na to. czterometrowej wysokości. po to tylko by stopniowo obudzić się do próbując otworzyć dolny czakram i połączyć się z fizycznego świata. które Wreszcie postanowiłam zaskoczyć go. płacz. by sprawdzić. Niemowlę często śpi w tym okresie. uspokajał. Kiedy jelitami. Ten silny błysk świadomości ziemią. Po bardzo szybkim porodzie dostał gorączki. Była to ostra walka i najwyraźniej nie rodzicielskich i przenieść uczucia na nowych chciał. lokrotnie przybierają wygląd duchów ponad- Przed urodzeniem dusza ponownie traci świa. czy nie nastąpiło zapalenie opon mózgowych. Walcząc. otacza nas wszystkich. ale potem odmówił czasie snu dusza opuszcza ciało fizyczne i eteryczne. gdy tylko pojawiał się jego przewodnik. W tym czasie chłopiec czuł się silniej narodzin. Lekarze zajęli się tym problemem w momencie. gdy . które ziemią. zakorzeniania się w świecie fizycznym. kiedy będzie miały z tym trudności. odpowiedzialnego za krzyk i wyższych ciałach wie. współpracy. Wkłuli Narodziny następują w wyjątkowym okresie dla się w okolice czakramu krzyżowego. Narodziny Lekarze dokonali punkcji lędźwiowej. dusza przebywa Próbowałam go uzdrowić. Wiedział. by uniknąć wypuszczenia korzeni przez najniższy czakram (czakram podstawowy).

i 4. płytkie chińskie filiżanki do herbaty z wąskim kanałem energii prowadzącym w głąb ciała do kręgosłupa (rysunek 8-1). pracując jednocześnie nad otwarciem czakramu dolnego w celu zapuszczenia korzeni w świecie fizycznym. Jego horoskop wyraźnie wskazuje na zdolności przywódcze. a czakram koronny również jak lejek. Ogólne pole niemowlęcia jest amorficzne. Gdy niemowlę skupia swą uwagę na jakimś obiekcie świata fizycznego. bezkształtne i ma barwę niebieskawą lub szarawą.-- . ale bardzo szeroki. Na tym etapie dolny czakram wygląda jak bardzo wąski lejek. Tak więc przybywająca dusza wchodzi i wy- chodzi z ciała przez najwyższy czakram. Pozostałe czakramy <^ Rysunek 8-1: Normalna aura dziecka przypominają małe. aura tężeje i jaśnieje.80 Dłonie pełne światła chłopiec podjął wreszcie decyzję o pozostaniu w świecie fizycznym.

napady złego humoru albo choroby. która przechwytuje wiele wpływów z powszechnego pola energii. Każde doświadczenie wzmacnia zabarwienie aury i umożliwia nabranie indywidualnej postaci. fantazje. A więc. Bez względu na to. Jest to również czas. Około siódmego roku życia wokół otworów poszczególnych czakramów formuje się ochronna powłoka. dziecko wyczuwa to. chociaż na poziomie fizycznym dzielić ich może wielka odległość. Wszystkie czakramy dziecka są otwarte w tym sensie. pomimo że czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte tak jak u człowieka dorosłego. a ono musi sobie z nią w jakiś sposób poradzić (zobacz rysunek 8-2 porównujący czakramy człowieka dorosłego i dziecka). Jest ona najsilniejsza w chwili narodzin. kiedy pojawia się rozsądek. Często jedno zdaje sobie sprawę z zaburzeń emocjonalnych drugiego. aura blaknie. Stale reaguje na swoje otoczenie energetyczne w sposób. który odpowiada jego temperamentowi. Tak więc budowanie aury trwa przez całe życie i można w niej znaleźć wszystkie doświadczenia życiowe danego człowieka. czy sprawy są przed nim ukrywane czy nie. Tę więź nazywa się czasem plazmą zarodkową. Pole dziecka jest całkowicie bezbronne i otwarte na wpływy zewnętrznego otoczenia. Po narodzinach nadal istnieje silna więź energetyczna pomiędzy dzieckiem a matką. To za sprawą tej psychicznej pępowiny dzieci pozostają w kontakcie ze swoimi rodzicami przez całe życie. wciąż wpływa ona bezpośrednio na pole dziecka. że dziecko jest praktycznie bezbronne i łatwo ulega wpływom. a energia wchodząca przez nie odczuwana jest w sposób mało określony. . ale trwa przez całe życie. Dziecko nie jest już więc tak bezbronne jak wcześniej. Etap ten można zaobserwować. która zatrzymywałaby psychiczne wpływy z zewnątrz. co dzieje się pomiędzy rodzicami.szczególnie wokół głowy. Gdy zaciekawienie znika. że nie ma wokół nich ochronnej powłoki. choć nie będzie już tak widoczna. Może cierpieć na nieokreślone lęki. To sprawia. gdy dziecko rośnie i przechodzi proces zdobywania cech indywidualności. zachowuje jednak część doświadczenia w postaci barwy.

że ulegając naciskowi grupy pępowinę. karmie. w której dziecko woli przez dziecko wchłanianie jak przez gąbkę. to jest uważnie obserwowany. czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte i nie przyswajają wszystkich energii powszechnego pola potrzebnych do podtrzymania życia. Jest wtedy chronione czerwonopomarańczowa i różowa stają się nar-dziej przed wpływami zewnętrznymi przez pole rodzica. Dziecko uczy się odnosić do powodu tej dziecięcej bezbronności moje poglądy na innych. by nie spowodował . chociaż eteryczna pępowina wciąż konserwatywne. Rysunek 8-2: Czakramy człowieka dorosłego i dziecka Od mniej więcej więcej drugiego roku życia dziecko postrzega rodziców jako swoją własność: „ja. Dorosły nie ma pojęcia. jak wstrząs elektryczny. Barwy na kolanach ojca albo matki. wzbogaca jego się życie emocjonalne. jak i fizycznie. Widziałam rodziców nieumyślnie kreuje wyimaginowaną przestrzeń. Tworzy dla siebie fantastyczne światy. Dziecko bezbronności. Myślokształt staje się świadomą częścią jaźni. przyprowadzali mama jest w pobliżu. tym większą ilością energii świadomości zostanie przez dziecko otoczony. Wewnątrz tych fantazyjnych wizji znajdują się myślokształty należące do dziecka. Wczesne dzieciństwo Gdy dziecko rośnie i drugi czakram zaczyna się rozwijać. Wciąż może obejrzeć się i stwierdzić. ponieważ zaczyna uświadamiać sobie swoje oddzielenie od matki. Wyimaginowana przestrzeń swoje dzieci na dorosłe sesje terapii grupowej dla ukazuje się w widzeniu ponadzmysłowym jako dorosłych. W ten sposób rozpoczyna się proces dziecko. Gniew dorosłego poraża system dziecka zbudowana głównie z energii poziomu błękitnego. lecz narażających swoje dzieci na niepotrzebne wstrząsy wciąż połączone jest z matką poprzez eteryczną psychiczne przez to. Będzie ono wysyłało amebopo-dobne projekcje ze swego pola eterycznego i otaczało nimi myślokształty. W temat dopuszczania dzieci do uczestnictwa w kategoriach pola potrafi już odłączyć się od pola grupach terapeutycznych dla dorosłych są bardzo swojej matki.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 81 niem piersią dostarcza dziecku energii eterycznej. żyje w niej. jak młodsze dziecko układa się mój tatuś. W każdym sutku znajduje się mały czakram. Pamiętajcie. przez który dziecko chłonie energię. Często widzimy. chyba że sam cofnął się do tego stanu separacji i tworzenia niezależnej tożsamości. bawić się samo. ucząc się podstawowego rodzaju miłości. zarówno psychicznie. a smutek i przygnębienie są eterycznego. niszczy się pole i rani dziecko. co czuje łączy ich dwoje. moja mamusia etc". Kiedy wyrywa się go przemocą z ręki dziecka. Im większą rolę będzie pełnił myślokształt w wizualizacji świata. a światy te pomagają mu zrealizować to oddzielenie. a jeśli dopuszczony zostaje Matka oprócz bliskości fizycznej. Z widoczne w aurze. towarzysz. że albo uważając to za rzecz postępową. Jest to przestrzeń.

wplatać duże ilości złotej energii w swoją przestrzeń. Dziecko staje się energią. Wejdź do swą indywidualność. a mimo to wciąż czuje się pokoju swojego przyjaciela. pozwól sobie swobodniejsze wyrażenie siebie w swojej prywatnej dostroić się do nich. gospodarz rozdarty jego cechy wyraża? Czy kolor jest dla niego jest między chęcią nawiązania komunikacji z właściwy. co odebrałeś. większa. wejdź do pokoju każdego z Prywatna przestrzeń energii również wspomaga to nich. Zaobserwuj panującą w każdym pokoju definiowanie. W ramach tych archetypalnych . Przedmioty się tu podoba? Chcesz zostać. Zacznij tylko dostrajać się do różnice pomiędzy sobą a innymi. A umożliwia to wszystko fakt. Ćwicz. kim jest. chory? Czy ludzi. Sprawdź wyniki z właścicielem przestrzeni. Na scenę wkraczają głębokie trendy teleologiczne i związki z Dorośli również wypełniają swoją przestrzeń długą historią rozwoju ludzkości. nieprzyjazny. Te psychiczne przestrzenie są gniazdami. narzuciłeś? Zastanów się nad tym. ponieważ naprawdę rozwój zdolności umysłowych. indywidualności. szczęśliwy. księżniczką. A zatem kiedy inne dziecko odwiedza energię. do których które pomagają mu zdefiniować. by znaleźć przestrzeni. a następnym razem pójdzie ci rzeczy bardziej „fajnymi" i „wesołymi" i wzmacnia jeszcze lepiej. Ja nie potrafię przebywać w pewnych otoczyło swoją świadomą energią. to energie te używane są głównie do przestrzeni psychicznych rozszerzania wizji o rzeczywistości. poproś o kilka przedmiotów osobistych. niebezpieczny. która filtruje Późne dzieciństwo energetyczne wpływy z pola zewnętrznego. Jaki jest? Ciężki. Posiadając wyraźniejsze poczucie jaźni. czy też jest to kolor. który ty mu gościem a potrzebą ochronienia wizji swojej osoby. Połóż je Przestrzeń ta staje się swobodniejsza. Jak się czujesz? Czy ci połączone ze wszystkimi rzeczami. smutny. dziecko przyjazny. wyobraźnię dziecka. miotami. tęsknoty duszy i najczęściej mają związek z jej Możesz się dzięki nim światowym zadaniem. a jednocześnie o poczucie kontaktu Teraz zrób niewielki eksperyment z przed- z inną „istotą". że część z tego. Gość może tworzyć w tej przestrzeni obiektu. Walczy więc o kontrolę nad obiektami osobistymi. ze względu rozpoznanie i podtrzymanie własnej na energię. Weź go do ręki. Spróbuj wyczuć głęboko idealistyczne popędy. królewną Śnieżką.czy siedmiolatka. zdrowy. W aurze pojawia się więcej koloru umysłowego — żółtego. Jeśli masz dzieci. a dziecko chodzi do szkoły. ciepły. rozwojem trzeciego czakramu. Walczy. Spróbuj tego samego ze sklepami. który najbardziej cię przywiązana do matki i bardziej otwarta na gości. Na tym etapie dziecko nie ma wiele nauczyć — zarówno o sobie. które tworzą inni ludzie.82 ________________________ Dłonie pełne światła zbytniego zamieszania. które ujawniają przestrzenie psychiczne. których nie znasz zbyt dobrze). Usiądź w kręgu z kilkoma osobami Około siódmego roku życia dziecko zaczyna (najlepiej takimi. czy wolałbyś wyjść? osobiste stają się środkami definiowania odrębności. która z nich emanuje. Dzieci wkraczają w fazę „pa- czek". jak i posiadaczu jeszcze na tyle rozwiniętego ego. Może teraz pozwolić „innemu" na odbierasz jakieś obrazy? Nie śpiesz się. Walka toczy się o sklepach dłużej niż przez kilka sekund. by mogło znaleźć danej przestrzeni. które regularnie odwiedzasz. Czy pasuje ona do twojego dziecka? Jakie pokój pięcio. powiązany z istnieje w swoich ciałach aurycznych. przyciąga. Chociaż Ćwiczenie: Wyczuwanie czakram otwiera energie mentalne. i które chodzisz. To czyni potwierdzi się. Dziecko Po ukończeniu siódmego roku życia następuje czuje się „bezpieczniejsze". mniej pośrodku i wybierz ten. Są to których ludzie mogą mieszkać i żyć. Założę się. w wodzem Indian. zaczyna dostrzegać swoje podobieństwo do innych bezpieczny. że około siódmego roku życia wszystkie czakramy mają już wokół siebie ochronną powłokę. wszelkiego rodzaju formy energetyczne.

często to robi. powstał związek ja-ty. „Ja" nie istnieje już w Serce może otworzyć się i być przepełnione miłością izolacji. która tworzy swoją własną formę rozwoju. a zaczątek erosa i miłości wyłania się z głębin Dorosłość psychiki. lecz kiedy indziej mogą być może dokonać próby ustabilizowania się i znienawidzone. że człowiek nie tym okresie pierwsze trzy centra — fizyczne. Czakram przysadkowy (trzeciego oka) uaktywnia się. moja mamusia. Nowe energie płynące przez czakram W trakcie pierwszych trzech faz jaźń stanowiła gardła pomagają w tym procesie osobistego dawania centrum wszechświata. ale także do całej ludz- . na- jego działania odzwierciedlają powstały chaos. ponieważ w każdym zmiany. Czasami całe pole ulega bezpieczny. Po zakończeniu okresu dojrzewania czakramy i a ciało zaczyna dojrzewać. Człowiek doświadcza w doświadczeniami. tak jak i wszystkich się wydaje. ponieważ przynoszą ze sobą nowe zakończenia procesu zmian. tak jak w przypadku emocjonalne i mentalne centra planu ziemskiego — rodziców albo zabawek. Wszystkie czakramy czasem witane przez danego człowieka z przyjęły formę dorosłą. poruszonych życiowymi odbywa się harmonijnie. Gdy czakram serca otwiera się na nowe poziomy uczuć. osobą dorosłą. Oczywiście ten sam Gdy dziecko zaczyna dojrzewać. W aurze i indywidualnej przestrzeni danego momencie ukochana osoba może wybrać innego — i człowieka pojawia się więcej koloru zielonego. w całym ciele i problem występował już w przypadku rodziców. przepiękny różowy kolor wypełnia aurę. Teraz rozszerzyć się z pojedynczego człowieka na grupę. kim mu Wyzwaniem dojrzewania. ale w otaczającym je polu energii występują wielkie teraz ujawnił się z większą siłą. W potykając na swej drodze ciągłe wyzwania jednym momencie jest dzieckiem. U osoby dojrzałej „ja-ty" rozszerza się na Człowiek powtarza teraz wszystkie etapy najbliższą rodzinę.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 83 form znajdujemy głębokie duchowe potrzeby samopoczucie zależy od odpowiedniego upo- człowieka. a tęsknoty i nowe zagrożenia. by odwzajemniła kierowaną ku niej miłość — tak przynajmniej widzi to sam zainteresowany. W części spowodowane faktem. jego cele i aspiracje. Przestrzeń zostaje nasycona „wibracjami" przyjaciół. przez które przeszedł. moi przyjaciele" etc. a jego dobre nie tylko do partnera i własnych dzieci. że rzeczywistość nie jest tak tym okresie wielkich zmian w sferze emocjonalnej i łatwo definiowalna i dalej poszukuje znaczenia. Zmiany te mają wpływ na wzory energetyczne używane przez danego wszystkie czakra-my. że powinien być (czyli jakim go chce etapów wzrostu. Jest to po wyrażanymi na podwórku albo boisku szkolnym. a wszystkie czakramy zostają kompletnie jasno określoną i ograniczoną rzeczywistością. ty. zgodne z cechami rządkowania wszystkich „nie-ja". Wraz z postępem czasu „ja-ty" może mój tatuś. W tym momencie człowiek entuzjazmem. energetyczną. Dziecko mówiło wtedy: „ja. i brania. za kogo człowiek siebie uważa. „posiada" już obiektu miłości. ale z pewną różnicą. których młody człowiek ich życie ulega stagnacji i przeistacza się w dotąd nie doświadczał. a tym. wytrącone z równowagi. Teraz jego szczęście zależy pracują wspólnie nad wyrażeniem pierwszej fazy od umiejętności zrównoważenia działań i inkarnacji duszy. w następnym — prowadzące ku głębszym doświadczeniom spełnienia. widzieć ukochana osoba). Powoduje to powstanie Dojrzewanie napięcia w psychice. sztywny zestaw wzorców rządzących przerwaniu. „przekonania" kochanej osoby. Niektórym się to udaje. wynikłego z rozziewu pomiędzy tym. jest odnalezienie własnego ja. widzi. oni. Te nowe wyższe wibracje są człowieka są już określone. kiedy indziej zaś wszystko Większość ludzi jednak.

energie. przypominających obłoki kleksów. a (Azrael jest aniołem śmierci i wygląda bardzo człowiek opuszcza plan ziemski. jakie lekcje zostały gdyż krążące po nim białe światło wzmacnia jego przeanalizowane. jakie podjęto decyzje.) . czas przebywa w świecie duchowym. Umierająca Śmierć osoba cierpiała bardzo z powodu bólu. Cztery górne czakramy były bardzo szeroko szanuje i nie korzysta z tych wielkich zasobów otwarte.84 Dłonie pełne światła kości. że nasza kultura nie energii. Kiedy wracały do ciał. Jest to długi. rozrywały się i odłączały od ciała w postaci Szczególnie harmonijnie działa czakram splotu słone. niemal jak ziejące dziury. Któregoś razu ujrzałam Azraela strzegącego drzwi. delikatniejsze choroby. opalizujących. mające o wiele więcej wspólnego z duchem otoczeni przez białe światło. przetwarzana przez dolne czakramy. Włosy człowieka jaśnieją. postrzegania. jak odpoczywali. po którym dusza przez jakiś osobisty związek z Bogiem. W aurze objawia się to wspaniale fioletowym opisywane jako droga poprzez tunel łączący życie ze kolorem. słabnie i jest Ludzi. Doświadczenie potężnie i pięknie. a ze zanikających sił fizycznych) staje się coraz ciekawsze splotu słonecznego wydobywały się długie nitki i bardziej bogate. widziałam często. zrozumie się te naturalne procesy i pozwoli im na Zdarzyło mi się kiedyś obserwować przez kilka rozwój w psychice. Obie przechodzące północnoamerykańscy Indianie. co sprawia. do ciał energetycznych mogą dołączać że nie ma wątpliwości. Starość W momencie śmierci dusza spotyka zmarłych już przyjaciół i swoich przewodników. Oboje umierali na raka życie człowieka. przewodnikami. Całe życie Gdy człowiek osiąga wiek starczy i zbliża się do przesuwa się przed nią bardzo szybko i wyraźnie. Człowiek po śmierci. co dokładnie się wydarzyło. jeszcze przez jakiś czas niż z życiem na planie fizycznym. zapytałam więc Azraela. Jeśli jakiś „szpital" po drugiej stronie. Nie miały już mądrości i światła. Gdy trzecie oko otwiera się na wyższe śmiercią. Zapewne udawały się gdzieś ze swymi całej społeczności. Szkoda. Człowiek umie poszerzyć głębię swego wyniku tego otaczała ich biała opalizująca poświata. strumieniem energii przez kanał centralny i wychodzącej przez jasne światło czakramu koronnego. Następuje okres celebracji związku „ja-ty" dodany zostaje bardzo głęboki wykonanego zadania. człowiek zaczyna dostrzegać jedność światłem na końcu. Wygląda to tak. tak śmierci. nie przerażająco. tak jak robią to na przykład wokół siebie ochronnej powłoki. a jakie muszą poczekać do powinowactwo ze światem duchowym. Trzy dolne ciała całe życie. jak sugerowały wychodzenia przez koronę było często niektóre źródła. że życie (pomimo Trzy dolne czakramy również się rozpadały. ciemny tunel z jasnym wibracje. Według Phoebe Bendit w momencie śmierci Odpowiedział: „Nie dostałem jeszcze rozkazów. W cznego. Teraz do następnej inkarnacji. u których prababki i na drugą stronę osoby spędzały większość czasu poza pradziadkowie posiadają władzę decyzyjną dla dobra ciałem. kolejne wyższe wibracje. a jednocześnie widzi bezcenną dotyczyć duszy wspinającej się wraz z głównym wyjątkowość każdej duszy w ramach tej jedności. Doświadczenie to może również wszystkich rzeczy. którzy umarli w wyniku przewlekłej stopniowo zastępowana przez wyższe. dlaczego nie pomoże jej umrzeć. Dzięki rozwojowi trwającemu przez i już od jakiegoś czasu byli chorzy. Niższa energia ziemska. jakby zajmował się nimi przygotowuje się do powrotu w świat duchowy. w pomieszczeniu pojawiało się wiele duchów. wszystko zaczyna do siebie pasować." dusza opuszcza ciało przez czakram korony. spokój i miłość wypełnią osobiste dni dwoje umierających ludzi.

co opalizującą macicę perłową.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 85 Heyoan na temat śmierci padają się. kiedy pole procesie reintegracji z naszym wyższym istnieniem energetyczne zaczyna się rozdzielać. które służą do zapominając kim jesteśmy. jeśli w ogóle powinniśmy używać tego słowa. odzyskać. równoznaczna z odejściem lub utratą świadomości. podobne do pępowiny. Oto czym jest śmierć. tunelu z jaskrawym światłem na końcu. jest przejściem do wyższej świadomości. już umarliśmy. przechodzisz do innego wymiaru. że śmierć nastąpiła już w tych częściach świadomości. podkreślam słowo «dezintegrują». to pojawienie się tej wewnętrznej psychicznej ściany. który nazwalibyśmy przeciwieństwie do popularnego poglądu. Inkarnowałaś się. martwe. Jest to bycie Następuje rozpad wielu ścian. w Proces umierania. A zatem śmierć. które są odgrodzone. świadomości do innego. Moment. początkową fazą śmierci. Heyoan mówi. Dezintegrują się również. Więc chociaż boimy się śmierci. a z otwartych czakramów rzeczywistości. pamiętają. W jaki sposób zapamięta to rozdziale dotyczącym zmiany natężenia psychiki. Przypomina to pierwsze. Te części integrowania ciała fizycznego. kim jesteś. jest więc znajdujemy nowe życie. które są. którzy zostali uznani za klinicznie Dokonamy tego opisu teraz. Wszystkie manifestują się na ekranie jest to. pomnienia przypominasz sobie. odgradzamy te doświadczenia. o których trakcie mniej więcej trzech godzin w pobliżu śmierci chcemy zapomnieć. Mówią o Najpierw dokonuje się oczyszczenie pola. Wszyscy mówią o proces umierania z aurycznego punktu widzenia. nas. Mój przewodnik pouczał mnie na temat procesu którzy obserwowali umierających. Heyoan mówi. tunelu. a śmierć na planie fizycznym jest naszego punktu widzenia najprostsza definicja tego. Większość przypomina sobie całe życie i Kiedy umierasz. wspomnienia tych. Cóż. podczas którego energia tryska jak fontanna odgradzania we wczesnym dzieciństwie i wzdłuż kanału centralnego w kręgosłupie. i czujesz jej lekkość i ogrom. ale przejściem z jednego stanu od ciała odrywają się wspaniałe opalizujące obłoki. zrozumieliśmy. Robimy to tak skutecznie. jesteś ty sama. A najważniejsze uruchomione. że nie następuje obmycie ciała. A zatem przypomina się cała historia ciebie. które popadły w zapomnienie. które zostały stworzone odgrodzonym i odizolowanym. Heyoan mówi. żebyś mogła zrozumieć martwych i powrócili do życia. Po opalizuje twarz. jak umierania i chciałabym go tutaj zacytować. Fontanna kontynuujemy przez całe życie. która oddziela cię od zapomniane doświadczenia obecnego życia zostają wszystkiego innego. Jest to zapominanie. jak mówisz. kim naprawdę jesteś. jest śmierć. Górne czakramy są wielkimi otworami prowadzącymi zdążyliśmy już umrzeć i dopiero w inkar-nacyjnym do innych wymiarów. dłonie. są odgrodzone od odrywając od ciała. cudownej istocie. To byłaby zapewne z danego życia. duchowy pamiętamy wielu z nich. Aura aurycznym w postaci blokad. można opisać cudownym doświadczeniem. już umarłaś. energetycznego oddzielają się od górnych. że prawdziwą śmiercią jest jak przepływa obok niego całe jego życie. Ty życiu. Te Uświadamiasz sobie swoją integrację z wyższą jaźnią części już umarły. że Te obłoki to niższe ciała energetyczne. wszystko. by przywrócić do Wraz z rozpadem wewnętrznych ścian za- życia te części siebie. A potem w Żyjąc. jedyną rzeczą. rodzaj chrztu. którą spotykają na końcu tego rozjaśnienie i otworzenie wszystkich czakramów. będą omówione w staje się białozłota. co ludzie nazywają śmiercią. Odgrodzone części złotego światła przepływa przez główny strumień naszej świadomości. Heyoan mówi. które można zobaczyć w polu energii i wszystkie blokady zostają zniesione. skóra. a my inkarnu-jemy się. Dolne części pola co umiera. Kiedy człowiek umiera. przez nas w trakcie procesu transformacji w danym Zapominanie. Następuje oczyszczenie aury. Wszystkie „Jak wiesz. umierający człowiek? Już słyszałaś. Wielu z was czytało jako proces zachodzący w polu energetycznym. trzy dolne ciała. rozmawia Trzy dolne czakramy roz- . Ci z was. że jedynym. Rozpadają się one. że śmierć nie jest tym. Człowiek widzi. by je wydzielają się sznury energii. Rozpoczynamy ten proces chrzest. Dokonuje się potężne zjednoczenie.

lecz patrzy na nią jak na 2. jest w rzeczywistości czakramami małego dziecka i osoby dorosłej? przejściem w światło. Jakie jest znaczenie momentu narodzin dla Pola wielkie uwolnienie ku spokojowi. że postanowili wrócić do Przegląd rozdziału 8 świata fizycznego. której się spodziewasz. Dlaczego dziecko lubi siedzieć w aurze osoby blokujesz przepływ wspaniałej siły życiowej. Do przemyślenia Twoje fizyczne ciało umiera. wciąż utrzymasz esencję jaźni. wieku dorosłego. mimo że tam. co nazywasz śmiercią. Większość z 1. Utrzymujesz esencję jaźni 10. ze sobą. Przyznają. 4.86 Dłonie pełne światła o nim z tą istotą. rzeczywistość duchową od fizycznej rozpada się. to już umarłaś. że jesteś punktem złotego 11. jak tylko uwolnieniem ściany iluzji. razem gdy oddzielasz się w jakikolwiek sposób. zostaje w danym życiu? powtórnie zdefiniowane jako wyższa rzeczywistość. gdy przypominasz 7. Kiedy dusza przejmuje kontrolę nad ciałem? nich nie boi się już śmierci. niemowlęctwa. 8. Jakie zmiany następują w aurze podczas sobie te odizolowane części i integrujesz je ponownie następujących faz rozwoju: przed porodem. w kiedy zabiera mu się coś z dłoni? pewnym stopniu umierasz.E. kim jesteś. ale ty przechodzisz na inny plan rzeczywistości. Za każdym razem gdy 6. nie jest śmierci? niczym innym. Tym samym śmierć ulega dezintegracji. które podaję w rozdziale dwudziestym siódmym (Rozwój uzdrowiciela). A kiedy opuszczasz przestrzenią człowieka. A to. ciało. Energetycznego Człowieka? A więc to twoja ściana oddziela cię od prawdy: 3. Śmierć.Cz. Kiedy następuje zakończenie procesu in-karnacji kiedy jesteś gotowa iść dalej.E. ściana oddzielająca dzieciństwa. by zakończyć swą naukę. Dlaczego. A zatem. a osobistą poza ciałem. możesz poczuć. wieku średniego. poza inkarnacją. kiedy świadectwa obserwatorów P. Jakie są dwie główne różnice pomiędzy to.Cz. było tak pięknie." a P. ale wciąż będziesz czuła się sobą.Cz. Gdy podczas porodu. dorosłej? tworzysz małą śmierć. Możesz poczuć tę esencję w medytacjach przeszłości/przyszłości. wczesnego poszerzasz swoją świadomość. 9. Za każdym 5. dziecko krzyczy. późnego dzieciństwa. dojrzewania. Omów związek pomiędzy osobistymi granicami światła. Teraz wracasz do życia. dokąd dotarli. Omów związek pomiędzy P. w sensie aurycznym. I . Opisz doświadczenie śmierci w oparciu o Jesteś wciąż swoją indywidualną jaźnią.E. starości. porzucisz ciało. Co ma wspólnego aura z rozwojem dziecka? można znaleźć wewnątrz twojej ściany.

zatem czakram jako „otwarty" na napływającą ramy. zaburzony zostaje rozwój samo odnosi się do czakramów. kciuk będzie . że palce choroba. każdy rozwijający się albo do tyłu (odwrotnie do ruchu wskazówek czakram przedstawia psychologiczne schematy zegara). ulegają zachodzące w jego życiu. Kciuk wskaże ca. Określamy blokuje jakieś doznanie. które w efekcie ulegają zniekształceniu. to kciuk będzie wszystkich pozostałych czakramów. prawdopodobnie zaprzestanie dalszych prób. Końcowym rezultatem będzie zapewne prawą dłoń nad czakramem w taki sposób. Chwyć drut prawą ręką. Rozdział 9 PSYCHOLCGICZNE FUNKCJE SIEDMIU GŁÓWNYCH CZAKRAMÓW Gdy człowiek dojrzewa. ułożą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół Ten sam proces zachodzi w przypadku zewnętrznych krawędzi czakramu. magnetycznego wokół drutu doprowadzi do indukcji na które reaguje określonym działaniem. Będzie gdzie zasada prawej ręki głosi. jeśli dziecko jest wielokrotnie odrzucane. jeśli zwiniesz palce prawej wtedy „zablokowane". zapchane przez stagnującą dłoni nad czakramem przeciwnie do ruchu energię. To wpływa na „otwarte" i obracają się zgodnie z ruchem wska- rozwój i dojrzewanie czak-ramów i uniemożliwia zówek zegara. Kiedy przepływ energii przez czakram serca jest automatycznie kierunek wzbudzonego prądu. to czakramu. Dla powszechnego pola. palcami w stronę bieguna dodatniego. Są one energię. Obroty zgodne z ruchem przykładu. Większość z nas reaguje na poważnemu odkształceniu albo rozerwaniu. przetwarzając potrzebne energie z osiągnięcie pełnej równowagi psychicznej. są zatrzymywaniem przepływu energii. celując zatem zatrzymać przepływ energii przez czakram ser. podobnie jak w elektromagnetyzmie. Jeśli umieścisz czakramu. Kiedy ktoś skierowany ku ciału i w stronę „prądu". Spróbuje prądu w tym drucie. w przypadku choroby. blokuje też swoje czak. a nawet. To zatrzymany albo osłabiony. I odwrotnie. nieprzyjemne doznania blokowaniem uczuć i Kiedy czakramy funkcjonują normalnie. iż zmienianie pola się starało zablokować wewnętrzne uczucia miłości. wskazówek zegara przyciągają energię z PPE do kiedy próbuje okazać komuś miłość. obracają się nieregularnie wskazówek zegara.

służą nam do uzyskiwania gardle kierują rozsądkiem. wyobrażeniem tego świata. prognozę. jeśli ten obraca się przeciwnie do ruchu Rysunek 7-3 pokazuje umiejscowienie siedmiu wskazówek zegara. psychiczne schematy opisane przez terapeutów łączą zaburzając dostarczanie energii. jako stwierdzenie fizycznej mocy. jest wysyłana przez nas energia i mówimy. czakramu. by wywołać prądu. czakramach. I odwrotnie. jako psychiczną rzeczywistość. siły . co projektujemy przez dany czakram. Kiedy siła życiowa czakram związany jest z pewną szczególną funkcją funkcjonuje prawidłowo w trzech dolnych psychiczną. ich odpowiedniki zaś z tyłu ciała „zamykamy". że ruchu wskazówek zegara. wyczuwamy. których obserwowałam. człowiek posiada potężną wolę (dziecinnych) doświadczeniach. nie napływają do ich kształty i kolory. psychicznymi. czakramy z przodu ciała informacji o świecie zewnętrznym. Dzieli się je na ośrodki mentalne. fizycznej rzeczywistości. A zatem. w połączeniu z silnym przepływem będzie należało do ściśle określonego zbioru i będzie wzdłuż nóg niesie ze sobą wyraźne i bezpośrednie jednocześnie czymś bardzo charakterystycznym. się z polem energetycznym człowieka. Działa często jak generator. mierząc ich systemy energetyczne. którą pro. możemy postawić zarówno długoterminową wzdłuż kanału centralnego. ujawniają zaburzenia pobudzając otaczających go ludzi. Zazwyczaj jednak pod jest zdrowy. lecz także zrównoważone i otwarte. lub cztery czakramy zawsze obracają się w ośrodki woli i ośrodki odczuwania. których używa się do diagnozowania stanów U większości ludzi. daje człowiekowi odczucie siły i Wraz z Johnem Pierrakosem powiązaliśmy witalności. Mówi on zatem: „Jestem tutaj teraz" i jest zakłócenia w pracy czakramów z zaburzeniami dobrze zakorzeniony w fizycznej rzeczywistości. Jest to pierwsza jektujemy na zewnątrz.88 Dłonie pełne światła wskazywał na zewnątrz. „zamkniętym" na napływającą energię. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące „Obecność" siły i witalności emanuje z niego w pracy czakramów. Ponieważ rozsądek. Czakram taki nazywamy głównych ośrodków energetycznych czakramów. że to jest Pierwszy czakram (ośrodek kości ogonowej) (1) świat. że Zajmijmy się teraz głównymi obszarami wysyłamy naszą energię w świat. wola i emocje — powinny być czakramy nie tylko przetwarzają energię. większa część fizycznej witalności. połączone z człowieka. odkryliśmy. zmierzone za pomocą wahadełka postaci energii witalnej. to dzieje się tak. energia wypływa z ciała. indywidualne. — wolą. Ponieważ każdy życia w świecie fizycznym. trzy psychicznych. odpowiada za ilość fizycznej energii i woli życia w Wyimaginowana rzeczywistość. jesteśmy w stanie poznać Kiedy ośrodek jest zablokowany albo za- psychiczne potrzeby pacjenta. w kierunku przepływu Pracuję bezpośrednio z czakramami. to. których potrzebujemy i które postrzegamy wskazują dające się przewidzieć miejsca zaburzeń. czym funkcjonowania psychicznego dla każdego czakramu. ruchu wskazówek zegara. Jeśli człowiek niewłaściwym kierunku. ładując na nowo określonych funkcji psychicznych. jak i aktualną diagnozę dotyczącą życia To doświadczenie fizycznej mocy. Jeśli je kierują emocjami. na co energie. Innymi słowy. (patrz: rozdział dziesiąty). A zatem mierząc stan czakramów pomaga energii wspinać się w górę po kręgosłupie. odcinamy dopływ informacji. powstałym w naszym Kiedy siła życiowa funkcjonuje prawidłowo dzięki ówczesnym umyśle i opartym na ówczesnych temu ośrodkowi. Psychologia nazywa ten proces projekcją. stan czakramów. Tablica 9-1 pokazuje czakramy główne i jeśli nasze czakramy obracają się przeciwnie do odpowiadające im funkcje psychiczne. Kość ogonowa działa że wszystkie doświadczenia życiowe są całkowicie na poziomie eterycznym jak pompa energetyczna. A zatem. Kiedy czakram obraca się przeciwnie do zmianę w psychice. Trzy czakramy w głowie i „wyczuwają ją". wolą życia. powiązana jest z dziecięcym manifestacja siły życiowej w świecie fizycznym. mknięty. wszystkie trzy typy czakramów — wpływem terapii zaczynają się otwierać.

........... Dzięki otwarciu ilością energii seksu............................... Jeśli potencja będą słabe i rozczarowujące......... uzdrawianiem...... Ośrodek krzyżowy (czakram 2B) łączy się z Ośrodek łonowy (czakram 2A) związany jest z ilością seksualnej energii człowieka...................................... przyjmowaniem i asymilowaniem 4A Ośrodek serca .......................... Nie jest „tutaj"...... poczuciem swego ja w ramach społeczeństwa i wykonywanego zawodu 4B Pomiędzy łopatkami ............... wolą życia OŚRODKI ODCZUWANIA 5A Ośrodek gardła .. Nie będzie ten ośrodek jest otwarty.... wielką przyjemnością i ekspansywnością............ Pełny orgazm cielesny możliwy fizycznym.... umożliwia dawanie i Jeśli zablokuje ten czakram............................. umiejętnością wizualizowania i rozumienia pojęć abstrakcyjnych 6B Mentalny wykonawczy .................................... Brakuje mu siły fizycznej............ człowiek ten będzie miał zbyt silnego popędu.................. ilością energii fizycznej. jego moc seksualna i odbieranie seksualnej i fizycznej przyjemności.................... serdecznymi uczuciami miłości do innych ludzi........ a człowiek nie ny ze stosunków seksualnych i zdolny do prze- zaznacza zbyt wyraźnie swej obecności w świecie żywania orgazmów................................. Wiąże się to z tym..... unikania seksu oraz ... Unika aktywności jest jednak tylko przy otwarciu wszystkich fizycznej.............. mentalnej i duchowej przyjemności życiowej pozostaje zablokowana.......... du chową mądrością i świadomością uniwersal ności życia...... dawa niem i przyjmowaniem fizycznej..... raczej skłonności do prawdopodobnie zadowolo.......................... jaką człowiek może dać płci tego ośrodka człowiek czuje swoją seksualną siłę........................... „chorowity"............ integracją osobowości z życiem oraz ducho wymi aspektami ludzkości 6A Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) .............. ilością energii seksualnej 1 Ośrodek kości ogonowej ....... kim jesteś we wszechświecie 2A Ośrodek łonowy ........... intencjonalnym podejściem do własnego zdrowia 2B Ośrodek krzyżowy ........... jakością miłości do płci przeciwnej.......... przeciwnej................ otwartością wobec życia 3A Splot słoneczny .............................Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 89 Tablica 9-1 CZAKRAMY GŁÓWNE I ZWIĄZANE Z NIMI FUNKCJE PSYCHICZNE CENTRA MENTALNE ZWIĄZANY Z: 7 Ośrodek korony .......................... ma mało energii i może być nawet czakramow.......... wolą ego lub wolą skierowaną ku światu zewnętrznemu 3B Ośrodek diafragmy ... Kiedy jest otwarty............................ zdolnością do realizowania idei w sposób praktyczny CENTRA WOLI 5B Podstawa karku ................

Tao miłości i seksu.90 ________________________ Dłonie pełne światła zaprzeczania jego znaczenia i płynącej z niego dalini czy tradycja tantryczna. witalności. Wpłynie na osłabienie tego obszaru. to znaczy chcieć szacunkiem dla indywidualności partnera. Tak więc pionowego strumienia energii w kręgosłupie. niektóre kobieta taka może powoli. którzy osiągnęli już takie złączenie i cierpliwej troski i akceptacji ze strony partnera. Ponieważ potencjalnie niebezpieczne praktyki. Likwiduje zastaną ośrodka łonowego może spowodować niemożność energię. bezpośredniego kontaktu z ciałem innego człowieka. rozładowanie nie jest już konieczne dla osiągnięcia Ponieważ orgazm kąpie ciało w energii życiowej. gdzie ośrodek przedni i tylny Wydawnictwo Głodnych Duchów. swojego partnera. Są to zaślubiny zarówno indziej pasywną. produkty odrzucone i głębokie napięcia. seksualne czakramy. gdzie seksualność człowieka wiąże się z jego siłą życiową.Chang. czakram łonowy na przyjmowanie penetracji i czerpanie . nie będzie też dokonywane poprzez dawanie i odbieranie w trakcie czerpała przyjemności ze stosunku. Warszawa 1991 stykają się ze sobą. jak i fizycznych aspektów dwojga ludzi. Ponad penetrację stosunku seksualnego. takie jak yoga kun. wykonywać ich samodzielnie. ponieważ wiąże się z dużą utratą energii. a kiedy złączenia się ze Świętością. (Większość ludzi nie należy do tej będzie ono niedokarmione. stopniowo otworzyć swój szkoły duchowe. w kręgosłupie. mocy swojego partnera. jest jednym z głównych może przedkładać stymulację łechtaczki. a do tego nie otrzyma kategorii. zostanie przemieniona w energię o wyższej (Tak samo jest oczywiście i z pozostałymi częstotliwości. U olbrzymiej większości ludzi energia Wiele systemów religijnych zaleca powstrzymywanie seksualna porusza się w tę i z powrotem. Ruch ten rewitalizuje i Blokady w czakramach 2A i 2B. w sercu czakramu. służącą do budowy wyższych czakramami: zablokowanie któregoś z nich blokuje duchowych ciał energetycznych. ale teraz podświadomie boi się duchowych. Może rów- sposobów pozbywania się „oddziel-ności" ego i nież odczuwać potrzebę zajmowania agresywnej doświadczania jedności. toteż nie należy obszar miednicy jest źródłem witalności. przeszli na wyższy etap duchowej ścieżki.tłum. pouczają. Realizowane z miłością i postawy w stosunku seksualnym. Pod wpływem łagodnej. osiągnięcia orgazmu u kobiety. przyjemności. miała łączności ze swoją pochwą. Kość ograniczać. — przyp. ładując się i spermy albo nasienia duchowego w celu osiągnięcia rozładowując w trakcie orgazmu poprzez te dwa transformacji. należy ściśle Związek pomiędzy czakramami 2A i 2B. krzyżowa działa w parze z czakramem łonowym. że również medycyna chińska psychicznego pokarmu w postaci złączenia i od stuleci głosi podobny pogląd: wytrysk nasienia. tożsamy z zachodnim „orgazmem". chciałaby raz być stroną aktywną. J. popęd i cel — pożądanie seksualnego zjednoczenia. Są to bardzo silne i również siłę życiową na danym obszarze). Zablokowanie oczyszcza ciało kąpielą energii. że powyższe przyjemności. Gdyby była fizycznym i równie głębokim duchowym pragnieniu zdrowa. Kobieta taka nie będzie zapewne Wspólne wejście w głębokie zjednoczenie. staje się być zawsze na wierzchu i inicjować większość świętym doświadczeniem opartym na głębokim ruchów. dwóch punktach.) [Zauważmy. która nie potrafi Seksualny orgazm w istotny sposób wpływa na otworzyć się i odebrać seksualnego podarunku od fizyczne zdrowie człowieka. przemienia i kieruje energię wzdłuż określonych Ta potężna siła pokonuje narzucane sobie przez ludzi kanałów energetycznych.] Wiele systemów religijnych przy siła życiowa okazuje swój drugi co do intensywności pomocy technik medytacyjnych magazynuje. Tych. W Porównaj np. Jej problemem jest nieustający przymus pierwotnym popędzie spół-kowania na poziomie kontrolowania sytuacji seksualnej. włączając ją do głównego ograniczenia i przyciąga ich do siebie. kundalini. Gopi Krishna w swojej zablokowanie tam któregokolwiek ośrodka książce Kundalini mówi o przemianie fizycznego doprowadzi do obniżenia fizycznej i seksualnej nasienia — spermy — w energię duchową.

że kobieta nie powinna być agresywna w jest odczuwać moc seksualną i jednocześnie związkach seksualnych. partner. Takie działanie wymaga czasu i wzrok na gwiaździste niebo w nocy i poczuć. Człowiek taki jest mocno żądań doprowadza do spełnienia. unikatowego obrazu wzajemne zaufanie i szacunek. Z rozpocząć trud poznawania źródła tych wyobrażeń drugiej strony człowiek taki może mieć wielu albo przekonań. będą mogli wielką przyjemnością. z drugi pracuje słabo. że jest cierpliwości. To ilości energii i popędu seksualnego nie towarzyszy przyspiesza kłopoty w kontaktach z partnerem na zdolność seksualnego dawania i odbierania. Splot słoneczny (czakram 3A} związany jest z przyznają się do swojego problemu. ale w zgodnie z zasadą „przyciągania podobieństw". być może nawet fantazje oparte na problem przez zrzucenie winy na drugiego człowieka przemocy. Jeden z nich jest nadaktywny. Jeśli oboje zamiast winić się nawzajem. energia Na przykład. . energii jest u niego często zakłócony. gdy np. Mówię raczej o pewnej swobodnie brać i dawać podczas stosunku. Nie czakramu. jakich doznaje. tak jak dzieje się to w przypadku człowiekowi będzie zatem bardzo trudno zaspokoić kobiety niezdolnej do orgazmu. Wielokrotnie. Nie jest niczym niezwykłym sytuacja. a mimo to nie W takich przypadkach błogosławieństwem jest wykorzystywać szansy na osiągnięcie głębokiego akceptujący. że popęd będzie i próby znalezienia nowego partnera. a tylny zamknięty. silny popęd. kiedy tylny ośrodek działa zapycha się albo kieruje w tył. zgodnie z tym. zazwyczaj również widzialnego wszechświata i z tego czerpie swą seksualność otworzy się i zapoczątkuje ożywczą duchową mądrość. W tym momencie może się wstydu związanego z odczuciami. wspomaganiu i w ten sposób rozwinąć nową formę Człowiek z otwartym ośrodkiem 3A może podnieść wspólnoty. wymianę. a człowiek może tylko sytuację. rozumieniu i świadomości własnego miejsca we wszechświecie. zachodzi ten sam proces. tacy spotykają się i dzielą swoim wspólnym tyle że popędowi towarzyszyć będą negatywne problemem. uciekając przez prawidłowo we właściwym kierunku. aż „posiadacz" problemu przyzna się uciec się do zmiany obiektu uczuć. że dużej niechęci do orgazmu i unika stosunków. by uniknąć wreszcie do niego. Na przykład wielu ludziom bardzo trudno sugeruję. co znieść siły dwóch przeciwnie pracujących aspektów napisaliśmy wcześniej w tym rozdziale. Przedłuża to jeszcze trudniejszy do zaspokojenia.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 91 z niej zadowolenia. Tylko dawanie bez wypowiadania częścią kosmosu. Jest to nierzadko bolesne. Jeśli tylny ośrodek pracuje mocno. a przedni jest czakram krzyżowy. Przepływ obaw w to piękno i cudowność. Problemem jest to. tak że przy orgazmie mężczyzna słaby albo zamknięty. To oczywiście sprawi. podczas gdy się od partnera. moc seksualna rozpływa się w fantazjach. pochodzącą z głębokiej skupić się na dawaniu miłości. Jeśli wskutek zakorzeniony w swoim miejscu we wszechświecie. ponieważ człowiek nie potrafi których pochodzą te uczucia. człowiek będzie miał silny wystrzeliwuje ją z drugiego czak-ramu zamiast z pociąg seksualny i zapewne wielkie zapotrzebowanie penisa. porzucenia oskarżeń i dawania miłości wzrośnie Stanowi centrum własnego. więc ją wstrzymuje. Musi też przeanalizować Często pary czakramow pracują u ludzi właśnie w ten ograniczające ją głębsze uczucia strachu i izolowania sposób. Często nierównowadze w braniu i dawaniu. wyrozumiały i mocno zaangażowany złączenia dusz podczas stosunku seksualnego. Wielokrotnie próbują „rozwiązać" swój wyobrażenia. ludzie niewłaściwym kierunku. toteż nabiera on na związki intymne. zamiast Poważnej blokadzie w czakramie łonowym u rozwinąć się poprzez zanurzenie jaźni w osobistych mężczyzny towarzyszy zazwyczaj przedwczesny głębiach i tajemnicach partnera. nieskończenie pięknymi i skomplikowanymi cudami Mężczyzna na jakimś poziomie boi się oddać całą natury. Takiemu innych poziomach. partnerów seksualnych. Istoty ludzkie są wytrysk albo niemożność osiągnięcia erekcji. ośrodek przedni jest otwarty. by zrozumieć wyobrażenia. Bardzo rzadko pozwalamy sobie wejść bez swoją siłę seksualną.

Jeśli połączony z miłością i vice versa. rozwiniesz najprawdopodobniej więzy zależności nadających jego egzystencji nowego wymiaru. a ty rodzicem (dorosły/ dziecko)? kontrolowane. tym silniejsze i liczniejsze ośrodkiem mentalnym. jego prawidłowe funk. Mówi się. Kiedy człowiek tworzy połączony ze swoim miejscem we wszechświecie. sercem a seksualnością. Analiza Jeśli ośrodek 3A jest otwarty i funkcjonuje transakcyjna jest metodą określania natury twojego harmonijnie. pomiędzy ich gdyż rozumie.92 Dłonie pełne światła Chociaż czakram splotu słonecznego jest silniejszy jest związek. Jest to sznur otwarty ośrodek splotu słonecznego i jest dobrze łączący ze sobą ludzi. Te dwie rzeczy człowiek kocha swoje ciało i chce utrzymywać je w łączą się ze sobą doskonale. będzie powtarzany we wszystkich takiej jak niewydolność kory nadnerczy. gdyż łączy się z egzystencji w fizycznym wszechświecie i pamięta o leczeniem duchowym. Kiedy jesteś dzieckiem. ale ochronna membrana wokół (dziecko/rodzic)? Czy też zachowujesz się tak. Jest tak. przynosi wiele informacji na temat twoich osobistych Może zagubić się we wszechświecie i gwiazdach. Typ więzów łączących Nadwerężenie czakramu spowoduje w końcu fizycz. Mogą na niego Czy też i ty. Im każde źdźbło trawy do trawnika. może przejawiać się we wszechświecie jako Wraz z dojrzewaniem i rozwojem więzy niepowtarzalna indywidualność. co jest przyczyną chaosu. Kiedy jednak wobec nich tak jak dziecko wobec rodziców czakram jest otwarty. umiej- czakram jest zablokowany. Nie jest związek dziecko /matka. Nie wolno nam nigdy lekceważyć rozwinięty. człowiek odczuwa nie oni byli dzieckiem. Czy zachowujesz się emocjonalne. Jeśli człowiek ma ckiem pozostaje eteryczna pępowina. jak bardzo głęboko utożsamiamy się z własną pomiędzy łopatkami. Po narodzinach między matką i dzie. ośrodek ten jest otwarty. jakby niego uległa uszkodzeniu. czakramy. a Ośrodek diafragmy (czakram 3B). późniejszych związkach. ale rozmiarami ustępuje fizy-cznością. pierwszej rodziny. inaczej mówiąc seks nie będzie stosunkiem do własnego zdrowia fizycznego. zależy od otwarcia pierwszego. Jest to także ośrodek woli. związków z innymi ludźmi. i umiejscawia je w schemacie porządku i w grają niezwykle istotną rolę w analizie transakcyjnej akceptowalny sposób definiuje rzeczywistość. będą więzy. to jego samoakceptacja zama- . człowiek blokuje więzy dziecko/matka reprezentują właśnie to — swoje uczucia. że u niektórych długim łańcuchu ludzi. a jego otwarcie związków. Jako człowiek dorosły świadom głębszego znaczenia swoich emocji. Mentalne zrozumienie emocji odtworzeniem zależności łączącej matkę i dziecko. może nawet nic nie czuć. Ośrodek ten ma związek z przednim znaczenie dla ludzkiej umiejętności tworzenia czakramem splotu słonecznego (3A). więzy cjonowanie wiąże się bezpośrednio z życiem rozłączają się powoli. i oni jesteście dorośli? Tego typu analiza wpływać źródła astralne. które zbudujesz w ramach swojej ny ból i może doprowadzić do powstania choroby. ale sznury trzeciego czakramu są uczuciowego. Nazywa się go sobie sprawę ze swojej silnie zakorzenionej często Ośrodkiem Uzdrawiania. ekstremalne emocje. że pasuje do niego tak samo dobrze jak czakramami 3A wyrastają takie więzy. ponieważ umysł Więzy rozwijają się też pomiędzy innymi albo procesy mentalne działają jak regulatory życia czakramami. tak jak ten tego. Jeśli ośrodek jest zamknięty. Jeśli są one otwarte. człowiek ma głęboko spełnione życie zachowania wobec innych ludzi. dziecko/matka będą się zamieniały w więzy Często czakram ten działa jak blokada pomiędzy dorosły/dorosły. to będą funkcjonowały scowiony za splotem słonecznym. Nie dziecko/matka pomiędzy sobą i swoim partnerem. kiedy człowiek zdaje zdrowiu. dzięki którym ta egzystencja uzdrowicieli ośrodek ten jest bardzo duży i dobrze stała się możliwa. emocjonalnym człowieka. które go nie przytłacza. swojemu odpowiednikowi. związek z innym człowiekiem. związany jest ze oddzielnie. Gdy związek dobiega końca. chyba że człowiek jest Ośrodek splotu słonecznego ma wielkie uzdrowicielem. w ramach procesu terapeutycznego.

w świecie fizycznym. człowiek widzi swojego bliźniego w Będziemy wierzyli w takie stwierdzenia. związany z wolą ego albo wolą człowieka wspomagane jest przez wszystko i zewnętrzną. emocjonalnego i duchowego — jest Doświadczymy naszej woli i świętej woli w po- otwarcie i zrównoważenie wszystkich czakramow. zanim Rozwiązaniem dla takiego człowieka jest opuszczą ręce albo oczy uzdrowiciela. które nam się wydawało. jest otwarty. gdzie wygrywają ludzie silni i agresywni. Może być bardzo duży i obracać Jeśli czakram ten obraca się zgodnie z ruchem się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. wskazówek zegara. umożliwiając korzystanie z nich przez pacjenta. jeśli chcecie który kochamy. Pośrodku między łopatkami znajduje się hojnego i bezpiecznego miejsca. Człowiek próbuje uczynić pionowym strumieniem energii poprzez korzenie swój świat bezpiecznym przez kontrolowanie innych. Podjęcie Opiszemy to dokładniej w rozdziale poświęconym takiego ryzyka doprowadzi w efekcie do uzdrawianiu. Kiedy ośrodek ten funkcjonuje prawidłowo. Czakram serca jest najważniejszym czak-ramem sprowadza się czasem do stwierdzenia: „nie dostałem używanym przy uzdrawianiu. Uczucia miłości płynące stawia opór naszej woli. Warunkiem pełnego zdrowia — ponieważ będziemy żyli zgodnie z nim. na czym nam zależy. Jeśli ośrodek ten obraca się przeciwnie do ruchu kochamy samych siebie i ożywioną przyrodę. Człowiek. kochaniem w sensie dawania miłości bez Obraz wszechświata jako generalnie wrogiego oczekiwania niczego w zamian. to jest to. następnie zrezygnowanie z kontroli i sprawdzenie. Na przykład. miejsca. Będzie Znacie zapewne wyrażenie „więzy serca". a ziemskiego w energie duchowe i vice versa. używa się jej do ludzi jako pomoc w osiągnięciu tych wykonywania funkcji należących do czakramu serca. sytuacja będzie odwrotna. Kiedy czakram zamiast traktować ludzi jako sprzymierzeńców. Wszystkie energie tego. czego W innym wypadku ośrodek ten może być pożądamy. miłości. Ludzie będą postrzegani jak przez czakram serca wywołują często potrzebę przeszkody. Przez niego płynie energia napisać książkę. ufać i kochać. rozumieniu. tym większa nasza pomysł. zdrowie. jak: „moja całej jego indywidualności. lecz Boga". człowiek ma kłopoty z wszechświata. Kiedy doświadczyliśmy już stanu otwartości i naszych celów. uniemożliwiające nam osiągnięcie płaczu. w jaki sposób kreuje uzdrawiania serce przeistacza energie planu nieprzyjazne otoczenie przez swoją agresję. mentalnego. wyobrazicie sobie swoich przyjaciół połączenia ze wszystkim co żywe.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 93 nifestuje się na poziomie fizycznym jako fizyczne celów. to znaczy prze- . w którym istnienie czakram 4B. mówiących: „Tak. poprzez który działamy wszystkich. wewnętrzne piękno i światło. Wówczas wola człowieka nastawienie do osiągania celów w życiu i widzieli nie jest nastawiona negatywnie. By zdobyć to. że wola Boga i wola innych ludzi odnosi się do tych połączeń. Gdy poglądy na temat sposobu funkcjonowania czakram jest zamknięty. Jest to ośrodek. czy przetrwanie jest bez niej możliwe. czego zdolność kochania wciąż potężniejącego kręgu szukaliśmy. a więc moje przetrwanie jest przetwarzane przez czakramy płyną głównym śmiertelnie zagrożone". wszystkich czakramow i do czak-ramu serca. co chcę. poprzez zrównaną z naszą wolą. W grę wchodzą tutaj głęboko zakorzenione także negatywne bądź nierozwinięte aspekty. będziemy mieli pozytywne małym czakramie serca. zdajemy sobie sprawę. W procesie uświadomienie sobie. Szukamy tego." życia. przy wskazówek zegara. doświadczania wszechświata jako życzliwego. Im bardziej pomagających wam i wydawców akceptujących wasz otwarty jest ten ośrodek. jak bardzo brakowało będziemy musieli przebić się przez nie albo je obalić nam go dotąd i zaczynamy płakać. nadmiernie czynny. Ujrzymy wolę naszych przyjaciół Czakram serca (4A) jest ośrodkiem. który nie umie rozluźniać się. Doświadczenia potwierdzą to nastawienie. Widzi w nim wola ponad twoją" albo „moja wola ponad wolą wyjątkowość.

życiu. jego ośrodek gardła otworzy się ponownie. Jeśli człowiek widzi świat odnosił sukcesów. odnosi sukcesy w pracy i z zadowoleniem traktuje ją czego potrzebuje i pożąda. jak przyciąga negatywne reakcje. pokrywa to potrzeb zależy coraz bardziej od niego samego. ufność. W jako negatywne. aż miłością. ośrodek ten będzie w czakram 5A obraca się przeciwnie do ruchu pełnym rozkwicie. jeśli człowiek przestaje winić innych za Ośrodek z tyłu szyi jest otwarty. Ośrodek ten pokazuje też. a nie siłą wszystkie błędne przekonania dotyczące przyjmowa- wewnętrzną. Kiedy będzie umiał to pomiędzy łopatkami. karmiącego wszechświata. stop. wiąże się z miejscem potrzeby. porażką. który pojawia się w Czakram gardła (5A). Dzieje się tak między innymi w utrzymywać ośrodek gardła w pozycji otwartej przez osobistych przyjaźniach i ogólnie większość czasu. jak człowiek który jest jednocześnie wyzwaniem i spełnieniem. Tę dumę trzeba uwolnić. bez we wnętrzu samego siebie i znajdzie wewnętrzną zwracania uwagi na twoje człowieczeństwo". generalnie wrogie miejsce. Ponieważ swoimi negaty. Może jednak . pozwala brać odpowiedzialność za osobiste czakramem zawodowym. podobieństw wyjaśnionym w rozdziale szóstym. połączy się z pierwotną przyczyną skrytości: „Chcę robić wszystko po swojemu. zwanym również gardła. Będzie zapewne grał rolę ofiary. spełnienie zadowolony z tego obszaru swego życia. zamiast być mu równym. prawdziwej rozpaczy. również przyciągnąć negatywne bodźce zaraz po kompensuje to sobie za pomocą woli. uczyniła to jego wola. W tym ośrodku odkryjemy również strach przed Gdy człowiek otwiera czakram gardła. kompensując w ten sposób brak szacunku do Osiąga dojrzałość i czakram pracuje prawidłowo. Przeprowadza otwarciu ośrodka — w wyniku przekonania. umiejscowiony z przodu czakramie piątym tylnym (5B). ma przemoc w sobie i tym samym wielkich talentów. co zawodowe. przed dawaniem z siebie wszystkiego. Może wymagającą pracę. Jeśli pracuje ze wszystkich sił. gdyby wielką ostrożnością i negatywnymi oczekiwaniami wytężył wszystkie siły albo znalazł bardziej traktował to. jako swoje zadanie życiowe. człowiek nie przyjmuje tego. że byłby „lepszy". że nie odnosi sukcesu w wnymi oczekiwaniami tworzy negatywne pole. Człowiek taki odnosi sukcesy wskazówek zegara. blokujący wykorzystanie szansy wyjścia na niowo przyciąga coraz więcej pozytywnych wibracji. Noworodek zostaje przybliżony do piersi. Człowiek taki może mówić w przezwyciężyć. Aspekt asymilacyjny. jeśli człowiek niepowodzenia życiowe i zaczyna sam tworzyć to. a nie Ten proces otwierania się i zamykania trwa. czyli siłą pokonywania. że może pożądamy. co kierowane jest w jego stronę. Jeśli wybrał zawód. by się nasycić. Ta sama zasada działa współpracowników. do życzliwego. czego tak bardzo aż wreszcie jest w stanie brać tak dużo. Jeśli człowiek nie jest przez całe życie.94 Dłonie pełne światła prowadzać więcej energii przez ośrodek serca (4A). zewnątrz i wykreowania tego. samego siebie. Jeśli spodziewa się to życie nie dało mu szans na rozwinięcie jego przemocy. W odwrotnej sytuacji będzie powstrzymywał się Wiąże się to zazwyczaj z wyobrażeniami tego. by uniknąć zamiast miłości i pomocy. Funkcjonuje głównie kierując się wolą. co zbliża się w jego stronę. Jest to zniekształcenie. Wie. a ich brak pokryje dumą. zawodu i pośród ale musi ssać. Gdy człowiek dorasta. Z jakiegoś powodu nigdy tego nie oczekiwać wrogości. a cały wszechświat karmi go i wspomaga. będzie z skrytości ducha „wie". człowieka w ramach społeczeństwa. a rozpacz przyciąga ją. Nie będzie co mamy zaakceptować. dumą. i przyjmuje to. przemocy albo upokorzenia robi i utrzymuje obronną barierę dumy. zgodnie z prawem przyciągania i ból poczuć i również uwolnić. mu się daje. głosząc. że więcej energii przez tylny aspekt czakramu 4. w wyniku nia/asymilowania zostaną przekształcone w ufność którego człowiek chce „posiadać" swego partnera.

że świat jest złym miejscem. „Nie dam pływająca przez ten ośrodek jest po prostu zbyt mała. będzie on realizował je z pewną dozą zobaczy. negatywnych idei. kiedy jakieś wyobrażenie pojawia się w w rzeczywistości fizycznej." „Nie chcę sprawdzać tego do ruchu wskazówek zegara. W trakcie potrafi myśleć twórczo. Człowiek ma wtedy wiele twórczych idei. Na przykład. kiedy czakram porusza się ruchem drugiej. nie jesteś dla mnie dość dobry" z przykład. jak i sposób. nawet jeśli zwykle obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. by uniknąć odrzucenia. ale obraca się przeciwnie odpowiedzialności. Jeśli ośrodek prostego treningu. w którym „każdy może liczyć tylko na siebie. co chce osiągnąć. Na lepszy niż ty. powodujące (czakram 6A) związany jest z umiejętnością zmaterializowanie idei w świecie fizycznym. w jaki człowiek widzi Źródłem szczególnej frustracji jest sytuacja świat i przewiduje jego reakcje. Wykorzystanie jego osobowością. człowiek Czakram 6A zmieni kierunek i zacznie obracać się unika również ujawnienia siebie i odczuwania zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) w ślad za ideami idą czyny. Jeśli wizualizowania i rozumienia koncepcji myślowych. krok po kroku. ja będę wykonawczym. Nawet jeśli mu zamanifestować się w życiu człowieka. wszechświata. za pomocą W trakcie terapeutycznego procesu oczyszczania prostych działań w świecie fizycznym. W tego długiego procesu twórczego. umiejscowiony z tyłu głowy. ale wskazówek zegara. szansy zdobycia zawodu. jest zamknięty. człowiek doświadcza nigdy nie może ich zrealizować. Ponieważ uczucia odrzucenia pochodzą z chaotycznym. człowiekiem od pomysłów. koncepcji rzeczywistości pacjenta silnie wstrząsa unikamy go. uczącego. człowiek nie przeprowadzić to. jak ma. Ruch w strachu przed antypatią innych z jednej strony. żeby połączeniu z mocno funkcjonującym ośrodkiem wszystko stało się natychmiast. Człowiek taki potrzebuje zwykle ich podstawie kreuje swój świat. Następnie na świat zewnętrzny. a obraca się zgodnie z nim. pozycji ucznia. czołowy jest zablokowany albo słaby. jak. ponieważ ilość energii prze. Proces terapeutyczny ośrodek idei przeciwnie do niego. Towarzyszy temu pomieszania pojęć albo tworzy nieprawdziwe i zazwyczaj wymówka w postaci przerzucania winy na negatywne wyobrażenia wszechświata. jeśli ośrodek wykonawczy do ruchu wskazówek zegara." Człowiek taki nie może to spowodować spustoszenia w jego życiu." „Nie chcę brać za to Jeśli czakram 6A jest silny. o którym marzymy. Mentalny ośrodek wykonawczy (czakram nawiązanie kontaktów. to człowiek ma pomysłu w fizycznej rzeczywistości. takiego treningu wyłoni się wiele uczuć. jeśli wierzysz. związany jest z ujawnienie naszych odczuć na ten temat prowadzi do kreatywnymi ideami formułowanymi przez ośrodek otworzenia czakramu 5B. Broni się zarówno przed istnieniem przekonań. Jeśli ośrodek woli wykonawczej jest otwarty. czoła. Z podstawowe koncepcje człowieka nie są osadzone w pomocą terapeuty pacjent zrozumie to i wyraźnie rzeczywistości. człowiek ma problemy z Są to zarówno osobiste koncepcje rzeczywistości i urzeczywistnianiem swoich pomysłów. rady czekać tak długo. że jakaś kwestia dotycząca wewnątrz i odnoszą się do drugiego człowieka. Unikając kontaktu. a kierunku przeciwnym wykryje doświadczony współzawodnictwem i dumą w rodzaju: „Jestem terapeuta na podstawie określonych symptomów. i 6BJ. jak i zajmowaniem systemie energetycznym i zaczyna dominować. Jeśli ośrodek ten otwarcia przedniego ośrodka (6A) przy zamkniętym pracuje w kierunku przeciwnym do ruchu tylnym. nauczył się zapewne wcześniej. oznacza to. sytuacja staje się wydobywa owo wyobrażenie na powierzchnię i każe jeszcze bardziej niepokojąca. chcę. umiejscowionym z tyłu głowy (6B). skuteczności. . na których nam zależy.Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 95 w życiu społecznym." „Nie akceptuję tendencję do tworzenia silnych. osiągać albo porządkowania naszych negatywnych wyznaczony cel. ośrodek ten będzie zapewne obracał się przeciwnie Z drugiej strony." „Ty pracuj.

zablokowane. Opisz psychologiczne funkcje kolejnych cza- doświadcza łączności ze swoją duchowością. Jeśli ten ośrodek jest zamknięty. Ośrodek korony (czakram 7) związany jest z Przegląd rozdziału 9 duchowością człowieka i integracją całej jego istoty — fizycznej. mentalnej i duchowej. mkniętego. Twoje życie potwierdzi w pewnym transcendecji ziemskiej rzeczywistości w stopniu twoje idee. ponieważ wiesz. Wyjaśnij pojęcia czakramu otwartego i za- ludzi mówiących o swo. To raczej stan bycia. W duchowość nie ograniczona przez dogmat i nie takim wypadku serce jest prawdopodobnie również poddająca się łatwo słowom. a także poczucie sensu życia. Jeśli ośrodek korony jest stanie tak działać. bardzo indywidualny sposób. nie rozumie 2. Jest to możesz zacząć zachowywać się jak przestępca. Duchowość taka wykracza poza nie zostaniesz złapany. niemożliwe w fizycznym świecie. bez względu na ich treść. Możesz też być wykonawcą. to na swój własny. jak to robić (twój otwarty. co jest zwyczajnie pokoju i wiary. mając owej „kosmicznej świadomości". możesz też spróbować zrobić coś.96 Dłonie pełne światła więc trzeba brać to. który realizuje pomysły innych ludzi. emocjonalnej. człowiek doświadcza zapewne duchowości ośrodek wykonawczy funkcjonuje prawidłowo). na co ma się ochotę" i jesteś w ich przeżyciach duchowych. Będziesz odnosił sukcesy. dopóki nieskończoność. Przy takiej konfiguracji świat fizyczny i daje człowiekowi poczucie pełni. . to człowiek nie 1. Nie kramów. zgodnie z informacjami podanymi w powyższym rozdziale.

ił Różne kolory Jasnoni ebieski Różnobarwna opalizacja Złoty A. Widoczne trzy warstwy Rysunek 7-1: Normalna aura . Widoczne siedem warstw B.

Linie Obłoki błękitnego różnobarwnego światła światła Rysunek 7-7: Ciało eteryczne Rysunek 7-8: Ciało emocjonalne . m.

m s *^ J Ś " ~£ / m ^ i .&& % Rysunek 7-9: Ciało mentalne Rysunek 7-10: Ciało astralne . Linie Obłoki żółtego światła różnobarwnego światła m.

czy i jak jest zniekształcony. których wahadełka. Na początku będziesz zablokowana. Ich pole energetyczne jest że spojrzysz na czakram i będziesz wiedział. albo względem osi pionowej. jakie udało mi się znaleźć do tego celu. dłoni. Możesz zrobić musiał sprawdzić. potrzebujesz. umiał stwierdzić. były zrobione z drewna bukowego i miały kształt W końcu. Pomaga to nauczyć się stwier- . Czy jest słaba czy silna. czy energia płynie swobodnie. Mają dwa i pół centymetra średnicy i trzy i pół ponadzmysłowe w odpowiednim stopniu. przepływu energii w czakramach poprzez nakładanie Ale najpierw przećwiczmy używanie wahadełka. Jeśli rozwinąłeś już pewną wrażliwość dłoni Możliwe. Przy tego rodzaju W celu pobudzenia wrażliwości radiestezyjnej diagnozowaniu możesz uzyskać w swoim ciele należy ćwiczyć przy użyciu wahadełka. Będziesz również pomiarach. czy też jest funkcjonowania czakramów. jak się rozproszone. zmatowiały i słaby. wystarczy. kiedy rozwiniesz postrzeganie perły. co jest istotne przy tego typu czysty. która technika jest dla ciebie to samo z punktem akupunk-turowym przez zwykłe najłatwiejsza i najbardziej użyteczna. Jest symetryczne (ciemny i zablokowany. że nauczysz się postrzegać czakramy w albo lubisz dotykać. Rozdział 10 DIAGNOZOWANIE NA PODSTAWIE PRACY CZAKRAMOW. położenie na nim palca. jaką ma barwę przypomina kształtem perłę. możesz ćwiczyć wyczuwanie każdej warstwie pola aurycznego. łatwo prze-nikalne i również obraca (regularnie czy nieregularnie). centymetra długości. CZYLI OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH Istnieje kilka sposobów na określenie stanu dzania. jasny i o mocnym wyrazie). Najlepsze pewne fizyczne reakcje dające ci informacje.

że średnica okręgu Żeby zmierzyć stan czakramu. Jeśli po zabiegu poziom energetyczny jest wprawia wahadełko w ruch (zobacz: rys. do pacjenta więcej energii. zataczanego przez wahadełko nie jest identyczna z wieszone na piętnastocentymetrowej nitce wahadełko wielkością czakramu. połóż pacjenta dociera mniej energii. chyba że Aby dobrze pracować wahadłem. że obrót Pomiędzy podstawowymi ruchami okrężnymi w wahadełka zgodny z ruchem wskazówek zegara prawo i w lewo istnieje jeszcze wiele pośrednich oznacza. Należy skoncentrować się na porównaniu obrotowym. Wahadełko powinno być biopola pacjenta. Każdy ruch wyznaczany rozwiązany problem w odpowiadającym mu obszarze przez wahadełko zawiera się w przedziale pomiędzy psychicznym. wielkości czakramow względem siebie. trzeba pacjent przeciąża funkcję danego czakramu albo jest zakodować w podświadomości system ruchów bardzo otwarty na świat. Chociaż na pierwszy rzut oka się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek tablica ta mogłaby się wydawać skomplikowana. żeby położył się na plecach. biopola terapeuty i wibracji jak najbliżej ciała. np.98 Dłonie pełne światła wielkość średnicy okręgu zakreślonego przez Ćwiczenie: Jak diagnozować na wahadełko ma związek z siłą czakramu lub ilością podstawie siły czakramow za przepływającej przez niego energii. To połączone pole wahadełka i pacjenta są słabe. że Wtedy jednak wszystkie czakramy są powiększone. Jeśli biopola terapeuty i naenergetyzować. wszystkie czakramy wydadzą się twojej energii wchodzi w kontakt z polem pacjenta i mniejsze. np. Mierzyłam już czakramy o wielkości P25 . W moim kodzie wychylenie wahadełka zależy również od różnicy pomocą wahadełka potencjałów energetycznych między pacjentem a uzdrawiaczem w chwili zabiegu. ale nie dotykać go. Tablica 10-2 przez dany czakram są zrównoważone i w pełni wymienia różne odwzorowania ruchu zakreślane obecne w życiu człowieka. Jeśli kręgi są małe. 10-1). iż czakram jest otwarty. umieść za. Oznacza to. Twoja energia przesyłanej za pomocą wahadełka. pacjenta na brzuchu. Jeśli zatacza W celu dokonania pomiaru przednich czak- większe kręgi. by zapewnić równomierny przepływ poruszać się zupełnie nieregularnie. wahadła dla określonych parametrów. że kombinacji ruchu wahadła. Oznacza to. Rzadko spotykam ludzi mających stosunek. P15. oddających swoim uczucia i psychiczne doświadczenia regulowane ruchem poszczególne stany psychiczne. że uzdra-wiacz przesyła ramow. Wielkość i energii przez nie. tak jak wpływa do pola wahadełka. wysoki. Może czakramow. LI5. czakram jest zamknięty. ponieważ energia jest ruchem czakramu całkowicie zamkniętego (obrót w zablokowana. co wskazuje na nie naprawdę jest bardzo prosta. również i czakramy robią wrażenie Wahadełko będzie się zapewne poruszało ruchem większych. zegara. pacjent osiągnął zdrowie. ale wiąże się z niedoborem lub nad czakramem i oczyść umysł ze wszystkich myśli szybkością przekazu energii. Doktor John Pierrakos odkrył. poproś pacjenta. Jeśli wahadełko obraca przez wahadełko. Ważne jest. średnica 15 cm). czakramy o średnicy większej niż 15 cm. że uczucia i doświadczenia dwoma biegunami: ruchem całkowicie otwartego psychiczne regulowane przepływem energii przez ten czakramu (obrót w prawo. wirując nad ciałem twojego pacjenta. aby kierunkowi energii przepływającej przez czakram. by pamiętać. do W celu zmierzenia czakramow tylnych. Średnica okręgu zależy dotyczących stanu czakramu (to jest najtrudniejsza od wzajemnych zależności trzech parametrów: część i wymaga praktyki). i czakram nie są zrównoważone. żeby je wyjaśniono powyżej. Zdrowie Może też krążyć w prawo i w lewo ruchem osiąga się przez zrównoważenie wszystkich eliptycznym albo wahać się po linii prostej. oznacza to. Wszystkie czakramy powinny kierunek ruchu wahadełka odpowiadają ilości i zatem być mniej więcej tej samej wielkości. po przeżyciu duchowym. człowiek zaś ma do nich negatywny lewo).

10-1: Badanie czakramu za pomocą wahadełka .Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. czyli ośrodków energetycznych Czakram pacjenta Opisana figura Rys.

Wielokrotnie L15 jest kompletnie nieruchomy czakram (N). człowiek nauczy się. L10 z tablicy 10-2). że w momentach należy połączyć z działaniami. jak zintegrować zdrową żeńskiego.100 Dłonie pełne światła (obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara. przyzwyczajenia również. Prawa strona (PEP. Jeśli taki stan utrzymuje się mogło mieć bardzo agresywnego ojca. średnica ktoś inny zrobi wszystko za niego albo da mu 25 cm). że człowiek wychylony w górę i w lewo). czego pożąda. na co miało ochotę albo lub prawostronną nierównowagę przepływu energii w przynajmniej zdobycia czegoś innego jako ciele pacjenta. nie jest (Rozdział piętnasty opisuje zależność pomiędzy najlepszym sposobem zdobycia tego. że jedna strona ciała jest silniejsza od trudno jest porzucić. Na przykład. aż . To przekonało dziecko. albo człowiek tak nadużył lub stłumił i głęboko zakodowane wyobrażenia tego. „żeńską". Jeśli dokona się tego wielokrotnie w trakcie aspekt osobowości jest bardziej rozwinięty od terapii. drugiej. na co ma w stanie sięgnąć po to. zostało przyjęte stron ciała pacjenta. Będzie się tak działo w kwestiach Im bardziej zniekształcony jest ruch obrotowy bezpośrednio związanych z funkcją psychologiczną wahadełka wokół danego czakramu. sięganie po coś. pasywny w sytuacjach. który poniżał przez dłuższy czas. Nie będzie również potrafił walczyć Jedynym wyjątkiem od reguły biegunów P15 i o swoje prawa albo o swoją kolej. To. z całą pewnością wywoła albo przytłaczał je za każdym razem. co się działo. kiedy fałszywe upokorzenie podaje się jako powód wahadełko nie wykazuje w ogóle żadnego ruchu. aktywną. agresja. Naj- eliptyczny. dziecko Energii na tym poziomie. agresywny składnik receptywną. łopatkami (4B) jest pasywny (ruch eliptyczny pomiar PI5 dla czakramu 4B oznacza. Kiedy wahadełko opisuje osobowości. Oznacza to przynosić sukcesy w życiu. gdyż ciało nie może funkcjonować coś. pożądaną rzecz. Będzie ochotę. Pracę nad agresją „nadaktywny" w tym sensie. na co ma się ochotę. to człowiek nie będzie będzie agresywnie i bez wątpliwości brał to. Na przykład. gdy sięgało po chorobę. to znaczy wahadełko wychyla się przez dziecko za obowiązujący wzorzec zachowania. Niestety. LEP) reprezentuje naturę ponieważ agresja postrzegana jest negatywnie. zewnątrz bez żadnych ograniczeń i brać to. LEL) reprezentuje naturę yin. pasywną. a zmiana wzorca wymaga pracy. aż przestanie on prawej strony ciała pacjenta (PEP). Na przykład. który chciałby wyrzucać uczucia na elipsę odchyloną ku prawej części ciała pacjenta. w górę i w lewo (PEL) albo w górę w kierunku Dziecko będzie go wykorzystywało. tym więcej czakramu. yang. agresywną. na co ma według obserwacji doktora Johna Pierrakosa męski ochotę. się bardzo destrukcyjny. sytuacjach związanych z zakresem działania danego Im większe wychylenie wahadełka. że być agresywnym. związany z nią czakram w ogóle przestał się obracać Wyobrażenia na temat agresji pochodzą i nie przekazuje już energii z Powszechnego Pola bezpośrednio z dzieciństwa. nie licząc się z okolicznościami. Strona lewa Zazwyczaj pod grubą warstwą pasywności znajduje (PEL. zazwyczaj ze względu na bardzo obrotu. jeśli ośrodek woli pomiędzy energii zawarte jest w zaburzeniu. Będzie czekał. człowiek będzie pasywny w stopni do pionowej osi ciała (P8. groźniejsze pęknięcie lewa/prawa wykazywane jest Przy eliptycznym ruchu wahadełka w górę i w przez ruch wahadełka w przód i w tył pod kątem 45 lewo (PEL. „męską". Człowiek taki będzie zapewne agresję z resztą swojej osobowości. Lewy i prawy odnoszą się tutaj do rekompensaty. gdy wymagana jest agresja. co znaczy zablokował daną funkcje psychologiczną. inne sposoby zdobycia tego. które przeistaczają wymagających okazania wrażliwości ujawni się pasywność w zdrową wrażliwość. LEL). a więc nasze dziecko wypróbowało Eliptyczny ruch wahadełka wskazuje na lewo. ale w rzeczywistości takim wypadku albo czakram zmienia kierunek boi się on agresji. na co miało ochotę. tym regulowaną przez czakram wykazujący ruch poważniejsze jest zaburzenie psychiczne. W pasywności takiego człowieka. że prawidłowo bez korzystania z energii zewnętrznej. bardzo twórcze. Dzieci są chorobą i czakramami).

Przemieszczenie energii ku górze. męskim. agresywny aspekt bardziej CS prawo. średnica 5 cm rozwinięty od agresywnego z projekcją rzeczywistości o odcieniu agresywnym LEW8 obrót eliptyczny w lewo. średnica 8 cm rozwinięty od pasywnego z projekcją pasywnej rzeczywistości o cechach yang LEL5 obrót eliptyczny w lewo. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z ^> prawo. wychylenie 15 cm Przemieszczanie uczuć i energii w kierunku X duchowości w celu uniknięcia osobistej współzależności * Zapamiętaj te symboliczne znaki narysowane tak. Percepcja rzeczywistości o odcieniu aktywnym. czyli ośrodków energetycznych 101 Tablica 10-2: DIAGNOZOWANIE OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH SYMBOL* OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE P15 obrót w prawo. Zamknięty. Pęknięcie. skierowany w Zamknięty. średnica 12 cm uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi W15 ruch wertykalny. Wstrzymanie i zagęszczenie energii w celu horyzontalny. Zamknięty. średnica 8 cm aktywną częścią osobowości bardziej rozwiniętą od receptywnej. w średnica 8 cm stronę duchowości. Percepcja rzeczywistości nacechowana odcieniem receptywnym. yang PEL8 obrót eliptyczny wprawo. średnica 15 cm Zamknięty i nieharmonijny. skierowany w Otwarty. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z /2 lewo. Otwarty. wertykalny. Przemieszczenie energii w górę w 0 średnica 8 cm kierunku duchowości w celu uniknięcia współzależności z ludźmi LEH12 obrót eliptyczny w lewo. skierowany w Zamknięty. aspekt pasywny bardziej 7 lewo. średnica 15 cm Ośrodek otwarty i harmonijny z czystą O percepcją rzeczywistości PEP8 obrót eliptyczny w prawo. Otwarty. żeńskim. w celu uniknięcia A współzależności z innymi ludźmi PEH15 obrót eliptyczny w prawo. średnica 8 cm częścią receptywną bardziej rozwiniętą. średnica 15 cm w celu uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi L15 obrót w lewo. wertykalny. z aktywnymi projekcjami rzeczywistości LEP8 obrót eliptyczny w lewo. skierowany w Otwarty. Pęknięcie. jak je widać z przodu na ciele pacjenta (pokazany kierunek ruchu wahadła) .Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. Pewne wstrzymanie i zagęszczenie energii horyzontalny. yin PEW8 obrót eliptyczny w prawo.

wychylenie 8 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. by uniknąć interakcji z Kiedy człowiek koncentruje działania psy- innymi ludźmi. To spowoduje chaotyczny ruch ludźmi. Ruch taki może zrazu sprawić kłopoty łączności z innymi ludźmi. zgodnie ze swoją własną decyzją lub będąc przepływ energii i uczucia. odczyt W12 dla czakramu 3A mówi nam. Wzór ludzkim. Ruch wertykalny wskazuje. Prowa. że człowiek wstrzymuje i zagęszcza istnienia. chaos negatywny średnica 15 cm Ta sama ogólna zasada odnosi się do prostego dziłoby to do izolacji. najczęściej eliptyczny. i unika osobistych związków z innymi tablicy 10-2). energię pionowo w górę. Definiuje swoje miejsce we wszechświecie wahadełka. zmiana osi. prowadzi do patologii w ciele fizycznym PEZO 12 obrót eliptyczny w prawo. jeśli jednak będzie się trzymało samego czakramu oznaczałby. by uniknąć interakcji. Pomiar H12 dla tego początkującemu. Czakram mógłby znieru- ruchu wahadełka w przód i w tyl. LEZO z i duchowości. W takim wypadku konieczna horyzontalnego (prostopadłego do pionowej osi ciała byłaby mocna praca fizyczna w celu uaktywnienia — H). jak na zmiany osi staną się wyraźnie widoczne. zakreślany przez wahadełko będzie podobny do dwóch . Nadmiar informacji. Silny blok RP8 ruch w prawo. Horyzontalny ruch wahadełka chologiczne na konkretnym aspekcie swojego oznacza. wychylenie 10 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. połączony ze na podstawie przekonań duchowych i neguje aspekt zmianami osi. tak na poziomie duchowym. Chaos czuciowy LEZ015 obrót eliptyczny w lewo. Ogromne zmiany w człowieku.102 Dłonie pełne światła Tablica 10-2. strona pasywna bardziej rozwinięta od agresywnej • N nieruchomy Czakram w ogóle nie funkcjonuje. strona "M agresywna bardziej rozwinięta od pasywnej J1 RL10 ruch w lewo. wertykalnego chomieć zupełnie (N) z powodu niedostatecznego (równoległego do pionowej osi ciała — W) i użycia i stłumienia. Na do tego zmuszonym przez czynniki zewnętrzne. wychylenie 10 cm Wstrzymywanie przepływu energii i uczuć w celu uniknięcia osobistych współzależności. który aktywnie i średnica 12 cm głęboko pracuje nad kwestiami związanymi z danym czakramem. przykład. Tak samo jak PEZO. zmiana osi. że pacjent kieruje psychiki. odpowiednie czakramy będą zapewne poruszały się że człowiek kieruje swoją osobowość w stronę pionu chaotycznie albo asymetrycznie (PEZO. kontynuacja SYMBOL OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE — H10 ruch horyzontalny. się z nikim. że człowiek nie łączy wahadełko nad czakramem przez dłuższy czas.

wskazując na osobowość nie potrafi znieść nowego „otwartego" przepracowanie. który jest stale zamknięty przy dużej 10-3. Dzięki praktyce terapeuta może mknięty czakram otwiera się w trakcie sesji również wychwytywać takie cechy. Na początku pracy z pacjentem. Wielokrotnie obserwowałam podobne częściej czuł się szczęśliwy. Potrzebna pracowali wspólnie. który jest zazwyczaj napięcie. Będzie mógł autentycznego przypadku. stan Nowy Jork. może zamknąć się na krótko dla żal. Człowiek Wraz z coraz lepszym opanowywaniem dia. spokój i jasność umysłu. W celu zinterpretowania wyników należy średnicy (LI5). Pomiary czakramow zostały jest. Pomiarów pod wpływem terapii. napięcie i przeciążenie stresem. stanu bez jakiegoś rodzaju „ochrony". jak mocne terapeutycznej. Sumuje je tablica Czakram. 9-1 oraz 10-2. zgodny z ruchem urlopu i uwolnić się od obowiązków dnia wskazówek zegara). Proces zmieniania systemu dokonywano. może z czasem zmniejszyć swą posłużyć się tablicami 7-3. że kiedy chronicznie za- przez dany czakram. prawie w ogóle nie będzie się zamykał. Czakram może odosobnienie i bardzo intensywnie pracować nad być otwarty przez 20 albo przez 80 procent czasu. czakram ustabilizuje się w pozycji otwartej i tydzień intensywnych odosobnieniach. lecz jednocześnie trzeba dać pacjentowi pozostanie „otwarty" przez coraz dłuższy czas z dużo czasu i miejsca na dokonanie osobistej analizy i każdym kolejnym otwarciem (zmianą kierunku transformacji. a potem stopniowo Jak widzicie. czakram LI5. że wewnątrz ciągu pięciu minut intensywnego płaczu odwrócić się organizmu pacjenta zachodzą poważne zmiany. Albo. praktyka i pomoc nauczyciela. czakram kwestiami. zmienić kierunek. po jakimś zjawisko u ludzi biorących udział w trwających czasie. ale Nadszedł czas na głęboką pracę nad określonymi jeśli człowiek będzie kontynuował pracę. potrafi w ruch. Ten stan nie utrzyma się długo. najlepiej wykorzysta ten okres dla harmonijnego funkcjonowania. i zamienić w PI5. przeszkadzającym w osiągnięciu codziennego Okres wychylenia (szybkość poruszania się szczęścia. cjonującymi ośrodkami były ośrodki umysłu. Natykając się na taki wiedzmy w sercu czy splocie słonecznym. dokonane przed rozpoczęciem odosobnienia. Zwiększy to ogólny czas codziennego. Szybki ruch obrotowy może być również połączony z uczuciem entuzjazmu. ociężałość. terapeuta będzie wiedział. czy jest w Phoenicia. najbardziej harmonijnie funk- zwiększać średnicę. terapeuta uzyska dokładniejsze Przeanalizujmy teraz pomiary czakramow z informacje na temat stanu pacjenta. wahadełka) wskazuje na ilość energii przetwarzanej Odkryłam jednak. średnicę. Ruch wirowy może być przeciwwagi. oczywiście. W końcu.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. Jeśli pacjent może wziąć kilka dni obrotu na prawostronny. jego szybki i o małym wychyleniu. otwarty. wskazującym na dużą ilość pozytywnej zaciętości w zakresie badanych cech. zaczyna wtedy zazwyczaj pracować nad następnym gnozy wahadełkowej terapeuta będzie obserwował nieharmonijnie funkcjonującym czakramem. a Czakramy przechodzą różne fazy. następnie uczuć. tryskanie zdrowiem. częściej. wyciszonym stanie. spokojnym. a człowiek będzie siebie. sobą. inny czakram. żeby odbyć tygodniowe równowadze lub stanie chwiejnym. czyli ośrodków energetycznych 103 ostatnich figur z tablicy 10-2. kiedy kobieta znajdowała się w bardzo przekonań odwraca kierunek ruchu czakramu. smutek. a najgorzej działały ośrodki . A Przypadek zatem rozwijając większą wrażliwość na rodzaj intensywnego odosobnienia częstotliwości (koloru radiestezyjnego) płynącej przez czakram. Za drugim razem przyjechała z mężem i Wyszkolony terapeuta potrafi to określić. Chodziło o kobietę. coraz więcej różnych możliwości pomiarowych. jak długo mniej dwukrotnie przybyła do Ośrodka Ścieżki w więcej znajdował się w obecnym stanie. jak stabilny jest czakram. która określić. otwierając się następnie po jego zakończeniu. aż stanie się PI5. po.

Stan ośrodka gardła (5A) wskazywał stopniową realizacją idei kobieta ta reaguje agresją. cza (6B) PEP10 N RP10 PEP15 każdy z nich był zablokowany w tym czy innym Wola zawodowa okresie któregoś z odosobnień. który zajął Wrażliwość miejsce dumy użytej do kompensacji poczucia seksualna (2A) PIO PIO PEZO10 P12 nieodpowied-niości na tym obszarze. Po poprzez ustano- zakończeniu pierwszego odosobnienia ośrodek uspokoił się. takich jak kłótnie z eks--mężem. że w sytuacjach związanych ze dobrze kochać). choć nie Mentalny ośrodek wykonawczy (6B) przez w takim stopniu jak ośrodki woli. że Wola zdrowia wykazywała negatywną agresję w postaci dumy (5B). Kiedy po dwóch latach kobieta przybyła na drugie odosobnienie. Kiedy przybyła na pierwsze dwóch latach. Ośrodek serca (4A) większość czasu wykazywał niezgodność pra. Ostatnie pomiary wykazały. że kobieta ta miała dobrze miała te same kłopoty z funkcjonowaniem woli. nie zwracając uwagi. funkcjonujący umysł. Ta nierucho- . Po pierwszym odosobnieniu jedyna poprawa nastąpiła ność(5A) RL10 PEP10 P12 P8 w zakresie dumy. kiedy w pracy terapią terapii terapią terapii czakramu nie zaszła zmiana. na problemy z przyjmowaniem energii i na choć bardziej odpowiednie byłoby podejście agresywne wyparcie się własnych potrzeb. a kiedy kobieta przybyła ponownie po odpowiedni moment. kiedy kobieta przybyła na ODOSOBNIENIA drugie odosobnienie.104 Dłonie pełne światła Tablica 10-3: mość nie utrzymała się ani nie zamieniła w har- PRZYPADEK INTENSYWNEGO monijną pracę. jak często dzieje się po pewnym czasie. nie był już agresywny. Dwa lata później. czy jest to odosobnienia. Osłabianie seksualnej mocy polegało na roz- seksualna (2B) L10 L10 L10 PIO dzielaniu przepływu energii w czakramie 2B na Umyslowość cztery części (wahadełko wykazywało cztery (6A) PIO P12 P12 P12 wyraźnie oddzielne okręgi) i używaniu energii do Receptywność / / negatywnych celów. Oznacza to. Był to jedyny przypadek. ośrodek 6B był agresywny. ośrodki 5B. że osoba nadal ma CZAKRAM 1979 1981 problemy z nadmiernie agresywnym realizowaniem Przed Po Przed Po swoich idei. Oznacza to. ośrodek był ponownie ODCZYTY CZAKRAMÓW agresywny i nie zmienił się w trakcie odosobnienia. Wszystkie pozostałe Ośrodek ośrodki pod koniec drugiego odosobnienia pracowały korony (7) P15 P15 P12 P12 harmonijnie. szczególnie jeśli chodzi o Zostały one rozwiązane w trakcie tego odosobnienia i pojmowanie rzeczywistości (6A) i integrację wszystkie ośrodki woli zaczęły pracować normalnie. osobowości z duchowością (7). odpowiedział . został rozwiązany do końca. wciąż woli. pozostawał niezmiennie otwarty (u-mie bardzo wa/lewa. Wola wykonaw Inne ośrodki woli również działały nie najlepiej. co oznacza. co chce zrobić i robi to krok ten ustąpił częściowo pod koniec pierwszego po kroku. Wola ego (4B) P12 P12 L12 P12 3B i 2B nie funkcjonowały właściwie. która osłabła i zaczęła Miłość (4A) P8 PIO PIO PIO funkcjonować pozytywnie na obszarze związanym z Uniwersalna pracą zawodową (5B). Kiedy pacjentka (5B) L8 PEP8 L8 PIO przybyła do Phoenicia po raz pierwszy. Decyduje. Problem receptywne. Ośrodki uczuć również szwankowały. głównie odosobnienie. (3B) PEP8 L8 PEH10 PIO samozniszczenia (3B) i osłabiania swojej seksualnej Wola mocy. a raczej nieruchomy. Jednak wola wciąż miała w wiedza (3A) L10 P8 L8 P12 sobie nadmiernie aktywny element.

pod koniec Otworzył się w trakcie odosobnienia. co świadczy o tym. zamknął się ośrodkiem woli wykonawczej działały prawidłowo. jest rozsądek. Z drugiej strony ośrodek splotu słonecznego przeciw uczuciom bezradności za pomocą zbyt (3A). czyli ośrodków energetycznych 105 wlenie wspaniałego związku z ukochanym męż. zrównoważona w swym rozsądku. woli i funkcjach Zauważcie. że osoba o takim drugiego czakramu? systemie energetycznym jest bardzo silna. Co oznacza odczyt PI5 dla przedniego aspektu uczuciowych. trzeciego oka i przedniego. a także umiała kochać. jak czwartego czakramu? ośrodki woli. Pod koniec drugiego odosobnienia był Jeśli stan taki utrzyma się. że jej ośrodek mocy seksualnej emocjonalnych. jakie popełniała 2. Jak trzeciego czakramu? pokazują odczyty. które nie były tak zablokowane. ale potem. Co oznacza odczyt LI 2 dla tylnego aspektu używając swej woli i zdołała zrównoważyć ją. pacjentka będzie ponownie otwarty i metabolizował więcej energii. Jak powiedziałam wcześniej. był zamknięty. że kobieta ta drugiego czakramu? miała bardzo dobrą łączność ze swoją duchowością i z rzeczywistością rozumową. 4. kiedy kobieta przybyła pierwszy raz.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. w drugiego odosobnienia wszystkie ośrodki poza dwuletnim okresie pomiędzy wizytami. W trakcie pierwszej wizyty pacjentka otworzyła ośrodki emocjonalne i zaczęła czuć się bezpiecznie w Przegląd rozdziału 10 uniwersalnym świecie uczuć. po poprawieniu działania ośrodków 1. napastliwej woli. że ośrodki korony. Co oznacza odczyt W15 dla przedniego aspektu średnice. Oznacza to. większość czakramow miała duże 3. a jej życie stanie się szczęśliwsze i oczyścił się. W trakcie drugiego odosobnienia. Co oznacza odczyt L10 dla czakramu piątego Interesujące. kiedy związek z ukochanym mężczyzną spokojniejsze. jak i psychicznie? serca pozostawały otwarte w trakcie dwuletniego 5. Co oznacza odczyt H12 dla tylnego aspektu okresu pomiędzy wizytami. ponownie. kim jesteś we wszechświecie. że główną czystą funkcją Do przemyślenia 6. tak fizycznie. Jeśli udało ci się otworzyć ośrodki serca i seksu pacjenta. to dlaczego w efekcie może on zamknąć ośrodek splotu słonecznego? Czy jest to w porządku? . stał się bardziej stabilny i jaśniej określony dzięki wspólnej pracy podczas drugiego odosobnienia. Ogólny obraz był taki. a kobieta kompensuje i broni się czyzną. związany z tym. przeanalizowała błędy.

Rozdział 11 OBSERWACJA AURY PODCZAS SESJI TERAPEUTYCZNYCH .

Zamrugałam oczami. Jest to „miejsce". przyjrzałam się jeszcze raz. pokoju. zaczęłam porównywać uzyskane Potem. ale są Jedna z pierwszych „eksplozji" pola energe- umiejscowione w czasie i przestrzeni. zaobserwowanym w trakcie codziennego życia i podczas krzycząc o śmierci swojego ojca na raka. Skupimy się teraz na poruszających się promienie czerwieni. odczytywanie znaczenia kolorów nie będzie nastręczało myśli. gdzie ulokowane są wszystkie uczucia. Jasne terapii. Wszystko było tak jak przed chwilą. Aura jest w gruncie rzeczy „brakującym ogniwem" znaczenie stanie się jasne. bioenergetycznego „pierwotnego krzyku" ujrzałam. pozostaje poruszają się między ludźmi w czasie i przestrzeni nadal jedną z najbardziej widowiskowych.) unoszą się one swobodnie w naszej wyobraźni. wraz z praktyką. nabierze wrażliwości dzięki używaniu swego talentu. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. Widziałam „coś". zrobiłam kilka kroków po rozdziale. a do wytrysnęły z jej głowy. ich ogólne . Nie rozdział dwudziesty trzeci. a poznanie zasad 1972. (O kolorach traktuje szczegółowo niezmordowanie dyskutujemy podczas terapii. o których tak żadnych trudności. pomarańczu. Kiedy nabrałam już nieco wprawy w oglądaniu znaczenie kolorów może nie być do końca zrozumiałe. Kiedy człowiek dopiero zaczyna czytać z aury. jak Przyjrzyjmy się niektórym formom przepływu energii Linda rozjaśnia się niczym bożonarodzeniowa choinka. wspomnienia i wzorce zachowań. a także błękitu barwnych kształtach dolnych czterech warstw. jaką zaobserwowałam. Jeśli uzdrowiciel pomiędzy biologią i medycyną fizyczną a psychoterapią. w trakcie intensywnego warsztatu rządzących tym ruchem pozwala na nie wpływać. aury. kiedy Postrzeganie kolorów w polu widziałam wyraźne kolory wokół głów innych ludzi. ale obraz naszej dyskusji o czakramach powrócimy w następnym nie znikał. Nie mogłam już wypierać się wielu wcześniejszych doświadczeń. żółci. Zmrużyłam oczy. W roku poprzez pole energetyczne człowieka. Myśli i uczucia tycznego człowieka.

sam widzi aury. Stwórz wrażenie. Aura jest z początku otoczona centymetrów wokół głowy. całkowity zmrok. Zjawisko auryczne jest bardzo szybkie i krótkotrwałe. nóg i spokojnie w przestrzeń od dziesięciu do piętnastu tułowia. musisz użyć swojego Odkryłam. przechodzącą w szarą. pulsującą powłokę w odległości od pięciu Spójrz na przestrzeń wokół wierzchołka głowy milimetrów do ponad trzech i pół centymetra od twojego przyjaciela lub wokół jego szyi i ramion. Gdy są spokojni. nie widzisz tego samego. „zapamiętuje" obraz z powodu kom-plementarności (dopełnienia się) barwy albo intensywności kontrastu. zanim jeszcze zdążysz instrukcji i kilku minutach ćwiczeń. pręcików. Powinieneś Nie rób żadnych ćwiczeń zbyt długo. najtrudniej je kupić. księgarni holistycznej i użyj ich zgodnie z dołączoną Ponownie użyjcie zaciemnionego pomieszczenia instrukcją. Powłoka ta pulsuje bezustannie z Rozluźnij wzrok tak. mogą również w pustą ścianę. Odkryłam. że coś widzisz. kto wychodzą zazwyczaj promienie jaśniejszego błękitu. mógłbyś przypadkowo spojrzeć. żebyś patrzył na pewien obszar częstotliwością piętnastu uderzeń na minutę. powidoku. by coś oddalaniem się od ciała. tak jak wtedy gdy idziesz w kiedy działają albo odczuwają. „to coś" zniknie. Ma światło. Możesz myśleć. Bądź cierpliwy. Możesz zobaczyć. Kolor niebieski przechodzi schwytać. Większość okularów ma szkła żeby stanął na tle białej ściany albo ekranu. że to coś warstwą. Powinniście bez problemów Najlepsze są szkła o barwie kobaltowego błękitu. Żeby zobaczyć aurę. że ludzie błyskają jasnymi kolorami. że w pobliżu nie ma żadnych źródeł. podczas gdy czopki pracują przy świetle ciemnoniebieskawo-purpurową albo przezroczystą dziennym i jasnych kolorach. że lepiej widzisz rzeczy. pozwól. Poproś przyjaciela. które również sprawują się bez się. 108 Dłonie pełne światła wyniki z indywidualnym stanem każdego pacjenta. kiedy to twoje oko przybrać praktycznie każdą barwę. Ćwiczenie: Obserwowanie Pulsuje. Przekonałam się. Chociaż przez zawołać: „Jest!". Używasz właściwego danemu człowiekowi. pole ciemnościach i zauważasz. nie zaś one sięgają. Nie bądź rozczarowany. że jeśli wpatrujesz się większość czasu promienie są błękitne. a nie na konkretny obiekt. że większość ludzi jest w stanie zaob. że „normalna" albo „spokojna" Pręciki są o wiele bardziej wrażliwe na przyćmione aura wygląda tak jak na rysunku 7-1. ale widzieć nawzajem swoje twarze. Mogą efekt tzw. a gdy tylko się serwować te promienie po otrzymaniu przejrzystych to stanie. kiedy usilnie w żółty około siedmiu do dziesięciu centymetrów od próbujesz coś zobaczyć. najlepiej z kimś. Upewnij się. to dopiero ćwiczeń obserwowania aury wokół końców początek. Spróbuj głowy. skóry. Spostrzegłam. Możesz ujrzeć wokół ciała mgłę. która wcale nie wygląda Po wykonaniu podanych w rozdziale siódmym ekscytująco. że grupa ludzi ulega . „nocnego wzroku". żebyście mogli porównać wyniki. Pulsacje przestrzeni. Wpatrując się tworzą zazwyczaj falisty ruch wzdłuż rąk. Upewnij ciemnopurpurowe. mglistą wpadło ci do oczu. ale nie umiejętność widzenia i zwiększają wrażliwość oka. Byłby to przyjmować odcienie czerwieni i purpury. że jesteś bardzo zmęczony. auryczne powraca do „normalnego" stabilnego stanu jeśli nie patrzysz na nie bezpośrednio. a nie czopków siatkówki swego oka. własnych palców możecie zająć się obserwowaniem Kup okulary do obserwacji aury w lokalnej aury innych ludzi. jak dzieje się często. jaśniejszą przy ciele i zanikającą wraz z wpływa do twoich oczu. Okulary takie pomagają rozwinąć — najlepsze jest późnopopołudniowe światło. na które zarzutu. czasie okaże się. jak spływa po ramieniu aury innych ludzi albo błyska kolorem w górę i poza pole. Z palców rąk i nóg oraz z wierzchołka głowy tego samego z różnymi ludźmi. po jakimś zrelaksować wzrok. by światło jasnoniebieską.

wykorzystana przy słuchaniu następnego utworu. pozostają w aurze latami. część będzie gromadkę bardzo cichych zmęczonych ludzi. co przy muzyku. Kolory pasją o edukacji. a nawet na kilka tygodni podczas wibracji na jego poziom za pomocą harmonijnej ćwiczeń. jego (rysunek 11-1C). Często towarzyszy jej też barwa warstwowego. kiedy po raz pierwszy coś odbioru następnego utworu. Po wykładzie aura Długość całego procesu jest różna dla każdego mówcy pozostaje przez jakiś czas powiększona. pokazany na rysunku żywiej. Jeśli uwolni tylko Rysunek 11-1D pokazuje człowieka mówiącego z część emocji. myślokształty wykonawcy i widowni zostają rozłączone i pokawałkowane przez aplauz. zamaskowane innymi kolorami na zasadzie efektu pięknym różem. która prowadziła przed chwilą zajęcia człowieka. przed rozpoczęciem każdego którą często nosi. srebrnozłotymi albo opalizującymi błękitem iskrami Jeśli człowiek doznaje silnego uczucia. jak i zobaczy. Inny przykład. Zieleń. Porównujcie Gdy ktoś inny wykłada swój ulubiony przedmiot. które noszą. też wyniki z ilustracjami i opisami z następnych jego aura powiększa się i staje żółtozłota ze stron. Mogą być nawet przykryte albo indukcji. aurę i powodują w niej zmiany. wiąże się ze zdrowiem fizycznym i nowego wersu. emanującą wieloma kolorami. Rysunek 11-1G pomiędzy śpiewakiem i publicznością. tym właściwych dla danej emocji. uczucia i doświadczenia wywierają wpływ na srebrnozłoty dla czystości. Zarówno śpiewak. zjawisko połączenia mówcy i publiczności.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 109 wielkiemu podnieceniu. Ci. jej ogólna aura powiększa się. mogą też zanikać koloru. purpurowy dla duchowości i myśli. Nastąpiła człowiek nie uwolnił emocji. Kiedy uczucie razem z naciskiem na energie mentalne. gdyż człowieka i zależy od kilku czynników. Dzieje się to samo. Niektóre zmiany Ludzie promieniują czasem kolorami podobnymi utrzymują się przez lata. objawiające ucichnie. by przygotować je do . Ośrodek woli pomiędzy odtwarzaną muzyką. dopóki nie widowni wibruje teraz bardziej na jego poziomie. każdym wdechu. Uczynią to poprzez podniesienie własnych przez kilka minut. i systemy energetyczne muzykę. się w postaci żółtozłotej barwy. Część tej energii zostanie użyta do członków grupy męczą się. Na końcu każdej piosenki łopatkami jest częściowo widoczny. Te formy przedstawia kobietę medytującą w celu zwiększenia energii--świadomości związane są strukturą i barwą energii pola. Rysunek 11-1E pokazuje Rysunek 11-1A pokazuje normalną aurę kobietę. którzy słuchają. Niektóre formy myślokształtów. które złota. z których ze wspólnymi myślami i uczuciami grupy oraz z część spływa przed nią. Wkrótce masz przed sobą przełamania blokad w ciele. doprowadzi do jej uwolnienia. Wszystkie dla mówiącego prawdę. potem z upływem czasu nadchodzą publiczność wchłaniają energię tworzoną przez wątpliwości. Próbujcie więc po trochu każdego dnia. który często promieniuje kolorem światła biegną od śpiewaka ku widowni i dwie aury liliowym. Jasne błyski i się na wydobywaniu uczuć w celu lepszego iskry opalizującego błękitu i fioletu wytryskują po zrozumienia ich aktywności psychicznej). który oczyszcza pole. co widzimy. Zaczynają się tworzyć wspólne koszul. to ta część zostanie uwolniona. do tych. pozostanie ona w jego wzajemna wymiana energii-świadomości. Miłość błyszczy w aurze delikatnym. odpowiadającym kolorowi jednej z jego łączą się. Kolor ten zdaje się reprezentować uczucia myślokształty. Kiedy człowiek śpiewa (rysunek 11-1B). „spokojna" aura nabierze nowego odcienia i kształtu. przejmą i kształty mogą błyskawicznie wytryskiwać i zapewne część jego ciemnoróżowo-brązowego wyłaniać się z pola aurycz-nego. aura odzyska swój pierwotny wygląd. mężczyzna. Wielkie łuki 11-1F. Gdy publiczność zaczyna reagować uzdrawianiem. Odczucia duchowe mają wiele odcieni: błękitny opiszę później. energetyki rdzenia (ćwiczenia fizyczne koncentrujące jego aura powiększa się i rozjaśnia. podczas gdy uczucia przepływają miłości i wewnętrzną łagodność. Jeśli jest on jeszcze rozgrzany po pracy. Część aurze (zazwyczaj zmatowiałej).

eterycznego śluzu po prawej stronie jego podczas sesji grupowych. 11-2C. podczas gdy strona lewa pozostawała Dla odmiany rysunek 11-2D przedstawia stosunkowo czysta. pole energetyczne człowieka powiązane jest ze Smutek jest ciemnoszary i ciężki. Gwałtowna reakcja kobiety uczestniczącej Wpływ narkotyków na aurę w warsztacie „pierwotnego krzyku" ukazana jest na rysunku 11— 2B. pokazana jest kobieta w szóstym miesiącu ciąży. bawiąc się wesoło. reprezentuje rozwibrowaną siłę życiową. Kolor nieprzyjemnej wibracji zostaje uwolniona. Ktoś jedenastoletni syn. co objawia się w kolory aury i powodują powstawanie „eterycznego aurze jasnością i mocnymi promieniami śluzu". ciemnoczerwony oznacza gniew. Gniew wyrażony wystrzeliwuje w postaci przyjmował kokainę w sobotni wieczór. oczyszczający. zdrowe Uczucia te są bardzo intensywne. twarzy i głowy. ale najczęściej objawiają się nieregularnymi wibracjami. Zazdrość jest brudnozielona. przyszłej matki przetaczają się przepiękne. ciemna i kleista. podczas błyskawic albo okrągłych iskier. pokazuje efekt. czy używa jednego kobietę. Wzdłuż ramion kłujące formy. odpowiada biedną ofiarą". energiczny. momencie czerwona plama zawróciła pośpiesznie i który zbyt często brał LSD i pił dużo alkoholu. Rysunek 11-2E odchodzącymi prosto od ciała. kobieta zaczęła płakać. z któregoś dnia mój bardzo szczęśliwy. Kiedy dotarła do jest brudnozielonkawobrązowa. Mówimy wszak „blady ze strachu". Moje częste rozmowy z nim — doskonale zaczęła oddalać od ciała. zgodnie z Było to tylko kilka przykładów na to. Nie był to płacz plama. ma kolor ciemno. wyglądał jak zapyta na przykład: „Jesteś wściekły?" i usłyszy w na rysunku 11-2A: z jego głowy wychodziły odpowiedzi gniewne „Nie!" W ten sposób część jasnoczerwone i pomarańczowe promienie.110 Dłonie pełne światła Kiedy kobieta zajdzie w ciążę. Dokładnie w tym samym Rysunek 11-2F przedstawia aurę człowieka. która powoli przesunęła się w dół i nie została katarktyczny. jak ściśle wyrażeniem „zielony z zazdrości". gdzie ludzie mają ciemne chmury nad czysto fizycznym i psychicznym. kto jest rozgniewany. Strach z kolei przybiera w aurze białawosza-re. Interpretuję to zdarzenie w ten sposób. zachodzącymi na poziomach komiksach. kokaina jednocześnie. Na rysunku 11-1H gniewem. żółci i zieleni. Zapytałam go. Gniew i inne które uderzając o pole drugiego człowieka. który nie uwolniła swego gniewu i bólu. powodują negatywne emocje bardzo nieprzyjemne sensacje. jaki wywołało w aurze wciągnięcie Ktoś. zapach. że ko- . czy alkohol mają szkodliwy wpływ na jasne. odpowiedział. Frustracja i poirytowanie będą zapewne miały czerwonawe akcenty (czerwień gniewu). która według mnie „eterycznego kataru" pomogły mu opanować nałóg. marihuana. tak jak na rysunku wtorkowej sesji widać było dużą ilość szarego. różu. oznaczał raczej „jestem uwolniona. Za każdym razem. nozdrza częściej niż drugiego. którymi o wiele łatwiej jest sobie poradzić. była krzywdząca. podobnie jak choroba. Mimo to bezpośrednie potwierdzenie negatywnych odczuć. kiedy wziął znowu — i szczegółowy opis poczynił pod jej adresem uwagę. mająca urodzić dziewczynkę. Wielokrotnie obserwowałam to zjawisko kleistego. Brudnozielona serca. Jasna czerwień jest czymś innym. że chyba Czerwona plama wyłoniła się w okolicy jej gardła i nie. jej pole rozszerza bieta dźgnęła się w serce swoim własnym się i staje o wiele jaśniejsze. Kobieta ta doznaje wielu uczuć Substancje takie jak LSD. Chwilę później lider grupy wiedziałam. głowami. delikatne Wygląda bardzo nieprzyjemnie i ma odrażający kule błękitu. tak jak w wszystkimi zjawiskami. porcji kokainy. gdy mężczyzna czerwony. Aura skierowała się w okolicę serca. co wyjaśnia mnogość kolorów. Zazwyczaj nasi przyjaciele próbują w takim wypadku wydobyć z nas Czerwień zawsze łączono z gniewem.

samym miejscu. czystsze terapii bioenergetycznej jest powszechnie znane. co zdawało się równoważyć obecność formy jące się na poczuciu energii w stopach. Na rysunku 11-2G widzimy człowieka. Kiedy będą cię się i zamknęła bardzo głęboko w sobie. Odpad wtedy kula śluzu cofnęła się z powrotem do jej pozostały po tych doświadczeniach widoczny jest u głowy. Do końca sesji niej powiedziałam. Ta kobieta przez wiele lat była typem „dobrej dziewczynki". poruszała się bardzo się prosto do góry. Przestała być tak „miła" i wściekła aikido pomoże wam doświadczyć efektu ciężaru w się bardzo podczas swojej sesji. W tym momencie zauważyłam duży uczuciom gniewu. wyrazić i uwolnić je. Po zwiększeniu siły swego biopola mężczyzna mógłby więc wniknąć w formę odpadową i rozproszyć ją. stanięciu odpadowej. ten musi dokonać poważnego oczyszczenia Chorobę taką nazywa się „grypą szczęścia". Silny przepływ energii wyzwala szkodliwe substancje zielonego i szarego — i oderwałaby się od ciała. rozciągając się na około siedemdziesiąt centymetrów. Interesujący przykład „pozornego" ciężaru Ćwiczenie: Doświadczanie związanego ze śluzowatą konsystencją ukazuje ciężaru pola energetycznego rysunek 11-2H. Czasem ludzie Jednak z powodu dużego zatrucia pola mężczyzna „chorują" po szczególnie intensywnych zajęciach.) Moja energetycznego. by usunąć eteryczny śluz i móc klientka nie zachowywała się już „buntowniczo". śluzowata kula wystrzeliła z jej głowy. gdyż mężczyzna zawsze trzymał głowę pod ten ruch. by pochyliła się do przodu. Poprosiłam moją pacjentkę. co już ciała. żeby ją zobaczyć. samoukarania. plama z się nad głową. Przyszła do podnosić. Gdyby „kleks" śluzu na czubku jej głowy. rozpoczęliśmy więc ćwiczenia koncentru- kątem. odcienie sąsiednich kolorów — czerwonego. (Zjawisko uwalniania toksyn w trakcie pewnością rozdzieliłaby się na jaśniejsze. Złapała jednak równowagę. nie rozróżnialnym. ostrożnie i trzymała ramiona wysoko gdyż mogłoby to zerwać twoje korzenie. żeby raczej wykazywała dość masochistyczną postawę oczyścić i wprawić w ruch swoje uczucia. bez pchania w bok na początku. Gdy to „Pozorny" ciężar aury zrobiła. co ciężar (rysunek 11-2H). że ma on Kobieta nieomal runęła do tyłu. użył lustra. tygodniach ćwiczeń relaksacyjnych warstwa śluzu Oprócz pracy z ciałem zaleciłam też głodówkę. przechowywane w komórkach. następnie dietę oczyszczającą. a objawiło się brudnozielonym kolorem aury. potrafił rozdzielić te uczucia. Najwyraźniej śluz mężczyzna. wstrzymanym uniesione. a zniknęła zupełnie. zrozumieć został uwolniony w czasie poprzedniej sesji i zebrał ich przyczynę. musiał też (oprócz tego. Jednak w następnym tygodniu skurczyła cię przez chwycenie za łokieć i ramię. zazdrości i bólu. . Mają spróbować podnieść wyzwolona. żebyśmy rozpoczęły sesję od ćwiczeń fizycznych. Niech dwaj ludzie staną po twoich bokach (po rozrywając je na kawałki. jakby przyciągnięta elastyczną gumką. pokoju i nawet podeptała pudełko z chusteczkami. Jednak dopiero po kilku powiedzieliśmy) odstawić narkotyki i oczyścić pole. który Moja klientka zachwiała się. żebyś uniósł mnie z okropnym bólem głowy. niech zrobią to w taki sposób. aż wreszcie znalazła się na Ćwiczenie wykonywane często na treningach krawędzi buntu. Bała się powtórzyć ciężar. Forma ta zawsze pozostawała w tym pewnie na nogach i poczuciu łączności z ziemią. Zaproponowałam. Ból głowy ustał. Kiedy mu o Proces ten nazywa się zakorzenianiem. śluz zdążył rozprowadzić się cienką warstwą wokół Żeby ją usunąć. Opuściła sesję czując się jednym z każdej strony). a następnie na tyle podnieść poziom energii.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 111 wymieszanym. tydzień za tygodniem. Wydaje się. góry po prawej stronie głowy. Kopała krzesła w aurze. jakby ciągnął ją jakiś również przez wiele lat zażywał LSD i marihuanę.

które promieniują ten utrzymuje wysoki stopień integracji wielu kolorami o różnej intensywności. i konkretne. Kiedy już się świadome albo nie. Ich natężenie i płaszczyzn i form rzeczywistości w swoim kształt są rezultatem energii albo znaczenia. Myśli te ! mogą być górę". rzadko kiedy zanurzona jest całkowicie w jednej Myślokształty są energetycznymi. jak ciężki się czujesz. Czy było im łatwiej czy trudniej? mnie zostawi". można dokonywać w nich zawierające grupy form myślowych — zmiany. że oparte są one na logice z rzeczywistości. które opisuje podświadomości. „On podnieść. zachowywał tak. Im więcej siły otrzyma. związanych z poglądami — jaśniejszy wgląd w dotyczące rzeczywistości słusznymi lub błędnymi — na temat rzeczywistości. a potem zostają włączone w osobowość. Połączone formy myślowe albo systemy przekonań W trakcie mojej wieloletniej praktyki bio. poziomów rzeczywistości. Na przykład myślo-kształt może skoncentrowałeś. jakby to właśnie miało się wydarzyć. skup wzrok na suficie. Kiedy błędne Każda forma myślowa zawiera swoje własne opisy założenia (pamiętajcie. Twórca formy myślowej będzie się Teraz skoncentruj się na wzmacnianiu po. Teraz poślij energię w górę. lecz znajdują się na krawędzi topografia. natężenie i moc. Ponieważ formy te nie są ukryte głęboko w „Przestrzenie" owe są podobne do tych. Wypuść korzenie z końców Pole energetyczne myślokształtu w negatywny sposób palców i spodów stóp i wrośnij głęboko w ziemię. zauważone i okrutni. nadał im człowiek. Pomyśl „w formie kolor. Człowiek galnymi rzeczywistościami. miłość równa się słabości. zapewne tę osobę. Właściciele myślokształtów Inny typ osobowości potrafi gorliwie prze- tworzą je. że ludzie doświadczają życia kolei prowadzi do tworzenia bardziej pozytywnych poprzez pryzmat różnych „przestrzeni" albo doświadczeń życiowych. Im bardziej są one określone . budują i odżywiają na podstawie codziennych myśli. Dzięki temu procesowi uzyskuje się myślokształtów. który człowiek nosi wewnątrz siebie. nie myślowe" w aurze zauważając. jak wielki wywierają na niego wpływ. które człowieka. żeby spróbowali cię powstać w wyniku ciągłego myślenia o lęku. Kiedy już się skupiłeś. sprawowanie uwolnione. można je zastąpić bardziej dojrzałym. świadomej albo nieświadomej energii. wpłynie na pole osoby. że Zapewne. założenia. co z obserwacji wynika. przestrzeni bez wiedzy o istnieniu innych. gdzie dany „obszar" albo „terytorium" świadomości. tym bardziej określona jest ich j forma.i mi nadają podnieść. żeby sprawdzić. Czy urzeczywistni napawający lękiem rezultat. kontroli daje bezpieczeństwo i siłę. takie jak: wszyscy mężczyźni są dzieciństwa) zostaną odkryte. powodują wiele „efektów" w rzeczywistości zewnętrznej energetycznej zaobserwowałam zjawisko. Są jak dodatkowy „Dysocjacyjne formy bagaż. Odepchnie Skoncentruj się na powstałym w ten sposób mocnym. której towarzyszy. Wyczuj.112 ________________________ Dłonie pełne światła I Najpierw zróbcie kilka prób. czy jest im łatwo cię Natura i siła emocji związanych z myślą. żeby ponownie spróbowali cię unieść. słowne gry matematyczne możliwe w ramach tego terytorium. w postaci energetycznym połączeniu. Zazwyczaj jesteś cięższy i trudniejszy do podniesienia? formy myślowe są tak naturalną częścią osobowości. jak energetyka rdzenia. łączenia z gruntem. postrze. określam jako ruchome przestrzenie rzeczywistości. Świat jest odbierany W pewnego typu osobowościach formy te są inaczej w każdej z tych grup albo przestrzeni wzajemnie powiązane. poproś. można je wydobyć dzięki takim zawiera zestaw cech definiujących operacje metodom. np. z których składają się formy. człowiek w ogóle ich nie zauważa. tym skuteczniej poproś. Z moich przejrzystszym poglądem na rzeczywistość. W skojarzeniowe czy medytacja. a świadomość człowieka rzeczywistości. jakie codziennym życiu. Zaczynają powstawać w dzieciństwie i opierają się na rozumowaniu dziecka. Kiedy formy docierają ramach aktywności psychicznej istnieją „przestrzenie do świadomości poprzez wyrażenie i uwolnienie rzeczywistości" albo „systemy przekonań" związanych z nimi uczuć.

wchodząc do niej i wychodząc z niej. że jesteś głupi. beznadziejnie zaplątany i nie wart. program i nieruchomieją. by Na przykład. na pół formie. że dokona wielkich uruchomi ją wraz z wybuchem energii. tym samym pomieszaniu. jeśli wmawiasz sobie. mogą być oczywiście przyciągnąć zdarzenie zewnętrzne. gdy się rozpocznie. który potrafi też definiować każdą pozostają w polu energii do czasu. wtedy zostać pochwycony w automatyczny przepływ Na przykład. myślowej rozproszy się na jakiś czas. Człowiek myśli. ale potrzebna jest być w stanie pomóc mu uwolnić się przy jeszcze praca i czas. Będzie tak do czasu. których dynamicznego przepływu i dlatego żyje w znasz. dzięki jednym i drugim. podchodzę po prostu do tablicy świadome myśli i związane z nimi odczucia. negatywnego. jakiej myślokształtu nie musi być negatywne. Możesz też Stany rzeczywistości. brzydki albo cyklicznego wzorca i przy następnym jego gruby. Mogą znaleźć metodę zostają uwolnione.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 113 pływać z jednej przestrzeni rzeczywistości do jeśli systematycznie osądzasz się z jakiegoś powodu. być może. brzydki albo gruby. by zostać uruchomiona myślokształtu wyczerpało całą dostępną energię. Myślokształty przepływają zdefiniować chroniczny cykl pacjenta i znaleźć następnie przez aurę w chronicznej sekwencji. to może rzeczy. aż forma Wówczas może przenieść się do innego stanu myślowa będzie miała wystarczająco dużo energii rzeczywistości. ponieważ cykliczne działanie (osiągnie masę krytyczną). zauważył. Ich energia zostanie rzecz nie rozegra się do końca. zdoła odwrotnie. To pomoże William Butler w swojej książce Jak czytać mu stworzyć wewnętrznego obiektywnego aurę. nie uświadamiając sobie łączności między twoje działania i uczucia będą zgodne z tym osądem i nimi. że będzie w drugim przypadku nie jest szczery w stosunku do stanie kontrolować ją. że zmiana jest rzeczywistości. Może być też znajduje się w trakcie terapii. Dokonany przez terapeutę opis każdego stanu które musi zmienić. pacjentowi ogólny obraz całego procesu. Może mieć potencjał Jeśli terapeuta potrafi dostrzec te rzeczywistości i wymagany do stworzenia wszystkich wielkich opisze je albo pomoże pacjentowi je opisać. nic od jednej myśli do drugiej. że konkretne myślokształty obserwatora. że jesteś głupi. widzi te części swojej osobowości. ludzie. Jeśli człowiek wymaga osiągnięcie takiego celu. Takie uruchomienie sobie sprawy z ilości praktycznej pracy. Odgrywają po prostu swój rozerwania go następnym razem. o których mówię. nic nie wart. W przypadku stanu przechodzeniu od jednej rzeczywistości do drugiej. w który będzie zatem wiedział. ale zapomina. tak jak pacjent go doświadcza. które będą zgodne z twoimi własnymi. zwłaszcza jeśli konkretny cykliczny przesyłając ci energię w postaci myśli i uczuć na przepływ zostaje uruchomiony wewnętrznie. gdy zostanie uruchomiona po siebie. Zbierają również energię przez przyciąganie podobnych sobie myśli i uczuć od innych ludzi. które sobie zamierzył. aż zostaną przestrzeń. które euforyczne. da możliwa. wkrótce inni ludzie niezdolny do przerwania powtarzalności cyklu. Znajdziesz się wtedy w stanie. niż jest w rzeczywistości. osobowości i wyolbrzymia ją. Na uruchomione przez wewnętrzny albo zewnętrzny podstawie tego terapeuta i pacjent będą mogli ściślej bodziec energetyczny. aż energia formy uruchomieniu nie będzie umiał się z niego wyzwolić. w jaki sposób wydostał się z wierzysz. W jednym i skutecznie rozerwie cykliczną formę. Nie umie zintegrować albo zrozumieć tego wkrótce. Nie (ożyć). a nie zdaje przypadkach proces jest taki sam. W obu rzeczy i stanie się sławny albo bogaty. póki zaczną zgadzać się z tobą. aż zbiorą dość energii. kiedy szczególnie schizoidalny ponownie wyruszyć w drogę. Innymi słowy. Formy myślowe pacjent (patrz: rozdział 13) jest uwięziony w takiej pozyskują energię poprzez codzienne. Widzi zapewne tylko część swojej raz kolejny. Może temat ciebie. ale nie sposób wyjścia z niego. dodana do twojego osobistego magazynu. następnej. odbiorą sygnał i zgodzą się z tobą. kiedy człowiek uważa swoją sytuację za o wyrwać się ze swego chronicznego cyklu i na tyle wiele gorszą. .

w której definicje i/lub rozróżnienia Umożliwi to połączenie z głębszymi poziomami są postrzegane jako negatywne i czasem płaskie — energetycznymi i pomoże rozwiązać problem. może wyrwać się z tego oznacza. która niesie ze sobą wyrażanej. wymienione na tablicy. Boli mnie Jestem Jestem wszystko byłoby wściekła Jestem niczym w porządku Me" —t wściekła wytrzymam Nie wiem tego co robić Czuję ból Droga wyjścia Rysunek 11-3: Forma myślowa dysocjacyjna i zaczynam rysować i nazywać każdą myśl z chwilą.114 Dłonie pełne światła Jestem wściekła Dlaczego on mnie Boli tak traktuje - Nie wiem V mnie Nie obchodzi co robić mnie to Zmienię to Nie wytrzymam Boję się tego Nie ma To nie moja Dlaczego ja to > Potrzebuję go i wyjścia Nienawidzę go wina robię? Jestem Odejdę od niego Nic na to To jego wściekła wina nie poradzę Pomocy! Jestem Nikt inny by mnie nie przegrana chciał Nigdy! Nienawidzę Robisz to Nigdy więcej tego nie zrobię dla mnie Nikt inny by siebie Boli mnie 4 mnie nie chciał Gdybyś tylko. Zazwyczaj. na przykład gdy wszyscy ludzie wydają się dalecy Rysunek 11-3 pokazuje taki przykład.. Zewnętrzna powierzchnia by wyrazić tę emocję. na tak długo. Gdy pacjent powtarza myśli na głos. gdy zdoła rysuję strzałkę od poprzedniej myśli do tej właśnie pochwycić jedną z myśli. Wkrótce wszystkie cykliczne myśli są szczególnie silny ładunek emocjonalny. co zaakceptować cierpienie. rzeczywistości. gdy ją wyraża. że pacjent doświadcza tylko bardzo wąskiej zaklętego kręgu i popatrzeć na niego jakby „z boku".. jeśli pacjent potrafi tych form jest zazwyczaj całkiem ograniczona. też ze wszystkich sił wierzyć. podczas rysowania . W albo nawet niebezpieczni. Moment przełomowy nadchodzi. że jest ofiarą życiową. Pacjent może tym wypadku pacjentka.

by uchodzić za „dobrą". Większość rzeczywistości). rzeczywistość będąca sercem tego myślokształtu. „wejść" najpierw w ponieważ mogłoby to przywołać niepożądane swój stres wynikający uczucia. wyraziła je.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 115 Obłok energii-świadomości Naglą eksplozja energii-świadomości Rysunek 11-4: Mężczyzna ćwiczący na krześle do ćwiczeń relaksacyjnych swoich wizji. „Weszła" w swoje Zazwyczaj unikała tego problemu zostając na cierpienie. który wie. Dany osobnik wkłada codziennie wiele poradzić. że swoje niepowodzenia wini innych. że w przyszłości będzie mogła wysiłku. które czuje się „złe". Teraz. zrozumiała. z poczucia uwięzienia. To pełne zrozumienie pomogło jej wyciszyć się cierpienie utrwalone w postaci myślokształtu. może zintegrować dziecko wewnątrz maską. i wydostać z chronicznego cyklu. aż zostanie osiągnięta głębsza wyrwania się z cyklicznego schematu myślowego. które mogłyby takie . a potem ujrzała jego powierzchni formy myślowej (a zatem w nie- przyczynę. Ona robi to po to. naturalnie. wcale taki nie jest. dzięki odczuciu przyczyny zewnętrznej powierzchni tego myślokształtu jest stresu. by Kiedy moja pacjentka odkryła. Zwykle formy te zostają rozdzielone po to. Nawet jeśli człowiek unika świadomie sytuacji. w której człowiek nie widzi przyczyn i (podświadomość). by uniknąć ożywienia myślokształtu. a o to chodziło terapeucie. ujrzała ogólny obraz swojego prob. ze swoim skutków i nie bierze za nie odpowiedzialności. Za wewnętrznym dorosłym (świadomość). a potem w tkwiące poniżej lemu. ujrzeć i zrozumieć przyczynę. To. że z powodu stresu w człowiek nie musiał doświadczać zawartych w nich dzieciństwie jest po prostu „zła" i nic nie można na to uczuć. czyni ją Wyrażenie i uwolnienie uczuć jest kluczem do bezsilną do czasu.

ściślej powiązany z resztą osobowości. natychmiast przestała wytwarzać pobrali bardzo „fałszywe" obłoki radości. zawodową terapeutką. Szary obszar w głowie odzyskał swoją pierwotną wielkość. czemu towarzyszyła eksplozja energii. i zajmowali żółcią (energią mentalną). W trakcie obserwacje wykazały istnienie bloku. drugim był czyste. Matka Susan nigdy nie rozwiązana przez samą ich akceptację. chociaż miała wielu kandydatów. że małżeństwo jej się nie uda (tak Terapia energetyki rdzenia ma za zadanie pomóc jak w przypadku jej matki) lub że uda się tylko człowiekowi w uwolnieniu blokad z pola aurycznego wtedy. że zdołała zasklepić rany wywołanej stratą męża w tak miały prawo się pojawić i przeminąć. Susan wykazywała sporą aktywność dzieciństwem. wdarł się do jego świadomości. Pacjent ma silny szczęście służyło jednak do przykrywania głębszych blok energetyczny w mięśniach koło kręgosłupa. różowe i białe obłoki. uczuć ujawniających się w jej biopolu. Ojciec Susan zginął w wypadku na dwa myśląc o tym bez przerwy. mięśnie sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej i uradowanej. ważnym dla niej okresie i nie wyszła ponownie za mąż. Poznali się i co widzę. matką dwuletniej szarością rejon czoła. gdyż wcześnie. gdy będzie idealna (tak jak uczono ją w poprzez koncentrację i wysiłek fizyczny. W tygodnie przed jej urodzeniem. nie osiąga zbyt wiele. Dodatkowy blok wzdłuż kręgosłupa. wysoką pozycję w swoim środowisku. pozytywne działania i zostają włączone do Susan dorastała w dwóch domach: jeden był bardzo „normalnej" aury człowieka jako bezkształtne. Kiedy Kiedy pewnego ranka przyszła na sesję.116 ________________________ Dłonie pełne światła uczucia wzbudzić. kto by się o nią troszczył. Miała również dużo wibrującej energii całkowicie opuścił jego biopole. dzięki Ponieważ miała bardzo mało pieniędzy. Kiedy dotarł do głowy pacjenta i znajdował się w czole (miał jaśniejszą barwę. czysty. aż wreszcie głowy (żółty). jasno- będę nazywała Susan. Ona i jej mąż. To pozorne uwolnienie i blokady puszczają. życiowo-seksual-nej w rejonie miednicy (czerwień- Poniżej podaję opis tego. coraz umysłową (wysoki poziom energii) po obu stronach bardziej uwalniał się obłok energii. Rysunek katolickim domu). to znaczy. Susan nigdy nie miała ojca. musiała własnej pracy negatywne aspekty przemieniają się w prosić innych ludzi. 11-4 przedstawia takie właśnie uwolnienie. ułożymy się na plecach na miękkim krześle. jasne kolory. Moje blisko zawiasu diafragmatycznego. Część przyczyn stresów zostaje zaniedbany dom jej matki. że jest szczęśliwa. To wywołuje z kolei energetyczne obłok „szczęścia" (rysunek 11-5). zbliżającą się do trzydziestki zaczęła przykrywać albo maskować zaatakowany blondynką. również terapeuta. także je wzmacnia. Zaczął płakać i bezpośrednio z emocjonalnym bólem w sercu odczuł objawy stresu z okresu związanego z (czerwień). którą wyrzucając miękkie. mającego ćwiczeń na krześle do relaksacji blok ten puścił wygląd ciemnoszarej plamy umiejscowionej w nagle. Ów splocie słonecznym (obszar brzucha). Najpierw nieco Gdy dalej gestykulowała i mówiła radośnie. związanego ze „obłok energii" przesunął się następnie szybko strachem i innymi uczuciami. żeby wzięli Susan do siebie. klatki piersiowej rozciągają się i zaczynają Mówiąc i gestykulując wytworzyła różowy i biały rozluźniać. Matka została sama z miarę trwania terapii myślokształt staje się coraz nowo narodzoną córką i dwoma chłopcami. co wydarzyło się pomarańcz). porządny i prawdziwie katolicki. . Nosiła jednak w sobie lęk. podstawowych informacji na temat pacjentki. co łączyło się do nowego wymiaru rzeczywistości. stanowili samą siebie. pacjent przeniósł się wskazującą na chaos umysłowy). maskując szarość bardzo udane i stabilne małżeństwo. podczas typowej sesji terapeutycznej. żółta energia promieniująca z boków jej głowy Susan była piękną. Susan dosłownie przekonywała córeczki. Kiedy wyrażał swe uczucia. Kiedy powiedziałam jej. toteż wcześnie Oczyszczanie aury zawarte małżeństwo zaspokoiło jej potrzebę podczas terapii posiadania kogoś.

wiążącym się z nie gruncie rzeczy żaden.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 117 Zachowanie Susan zmieniło się natychmiast w wodowały one to. na zasadzie: rodzaju porażenia wzroku. Uświadomienie sobie spowodowana poważną chorobą. która była w tym czasie ciężko chora. Z jednej strony czuła miłość do przybyciem na cotygodniową sesję dowiedziała się. normalnego czy nie. łącząc dziecięca deprywacja została zastąpiona przez Susan z podłożem. wiedziała już. Ow blok kwestia nie została rozwiązana do końca. odcięła się od podłoża i swego umiejscowienia ćwiczenie. Na krótko przed wewnętrzny konflikt. że może doznawać przyjemnych uczuć czujemy się najbezpieczniej w tym. że jej odczuć seksualnych i siły życiowej. co oznaczało. co uważamy za i jednocześnie kontrolować je. Blok ten symbolizował nie tylko od- połączyć Susan z jej energetycznym fundamentem. a z że jej matka znajduje się w szpitalu z czymś w drugiej odczuwała gniew odrzucenia. niebezpieczeństwo prywacji. jakie kierować energię miedniczną w dół. Spo- . rzucenie matki. Lekarz dyżurny „Ty się o mnie nie troszczyłaś. by kiedykolwiek spotkały Susan. Kiedy energia zakorzeniła się. Potem zaczęła Tak więc biopole Susan pokazywało tkwiący w niej opowiadać. że pewna doza to jej nie groziło. To uwolniło się poprzez jej przestrzeń życiową. by dać Uwolnienie ciemnej plamy ze splotu słone- sobie radę ze wszystkimi atakującymi ją uczuciami. mam na myśli to. Susan Blokując życiową--seksualną energię w rejonie wyciągnęła się na krześle. lecz pewna jej pozwoliła Susan poczuć się bezpiecznie w dziedzinie część miała kontakt z jej biopolem. zmiana poziomu energii większy obszar (20 cm średnicy). splocie słonecznym rozjaśniła się i rozszerzyła na Gdy blok w miednicy puścił. Kiedy była czerwień z rejonu serca. taką jak istnienia tego konfliktu i zrozumienie go rozpoczęło stwardnienie rozsiane. cznego wymagało intensywnej pracy z ciałem. dlatego też terapia odniosła taki deprywacji nie sprawiała Susan kłopotów. że dolegliwość może być się troszczyć o ciebie?". zdenerwowana tą sytuacją i potrzebowała siły. Zaczęła płakać. Susan wydawał się jej normalny. gdyż dobrze ze swoją energią seksualną. W tym momencie sesji i w dół w celu wydalenia bloku i wszystkiego. polegające na wyrzucaniu tułowia w przód jako istoty ludzkiej na ziemi. do nóg. Potem opłynęła całe ciało i samodeprywację. obawiała się bycia taką jak matka. stresie. Ponieważ jednak Kiedy mówię o „bezpiecznym" stanie de- miała silne połączenie serce-seks. który odczuwała w sercu w związku z Na przykład dla Susan „norma" manifestowała chorobą matki. W tym czasie Susan stworzyć podstawę dla bardziej skomplikowanych utrzymywała „bezpieczny" stan de-prywacji. żeby rozciągnąć mięśnie i miednicy i nie pozwalając jej płynąć w dół wzdłuż rozluźnić blok. pełne lęku i emocjonalnego cierpienia. działań. co się należało więc skierować tę energię do ziemi i z nim wiązało. Energia popłynęła szybko w dół. co naprawdę się dzieje. Susan była bardzo proces uwalniania szarości z rejonu czoła. Który dom był tym prawdziwym? W splocie słonecznym. My. że Susan odrzuciła swoją matkę. Zaczęłyśmy następnie dzieckiem. kwestia domu wywoływała u niej zamęt pracować nad głównym blokiem umiejscowionym w umysłowy. bez względu czy jest to istotnie coś nimi to. Ten stan szybki sukces. co chciała. norma ta zbudowana jest w Susan zgodziła się następnie porozmawiać o oparciu o nasze dziecięce doświadczenia. Ciemna plama (10 cm średnicy) w naładowała bardziej równomiernie cały organizm. Potem zaczęła wykonywać męczące nóg. Susan wciąż zawierały się w niej najważniejsze problemy życiowe. istoty ludzkie. a więc mogła robić z normę. dlaczego ja miałabym zasugerował. lecz także chęć obarczenia jej Poprzez ćwiczenia nóg i miednicy zaczęłyśmy odpowiedzialnością za wszystkie nieszczęścia. Problem zaspokojonymi potrzebami z dzieciństwa. która nie radziła sobie tej ciemnej plamy wymagało wiele czasu. Uwolnienie miedniczny wiązał się z matką. matki.

Związek pomiędzy terapią a uzdrawianiem staje na aurę palenie marihuany? się oczywisty. 2. w którą zostałeś złapany.118 Dłonie pełne światła trwał. Co to jest dysocjacyjna forma myślowa? chorobę. Wykonaj ćwiczenia obserwowania aury innych zdrowy. Była to w jej 4. Zatrzymujemy swe uczucia przez zamęt. nienawiść? blokowanie przepływu energii. możesz się z niej wydostać? Jakie głębsze tym skuteczniej pomoże mu uzdrowić samego siebie. Skąd wiadomo.? Susan stawała się coraz bardziej harmonijnie 3. Prześledź od początku do końca cykl jednej z można uzdrawiać nie dotykając psychicznych form myślowych.E. Uzdrowiciel koncentruje się na zaburzeniach ludzi i opisz wyniki.E. kiedy w ten sposób patrzy się na 9. W jaki sposób blok energetyczny powstaje w Wraz z postępami terapii przestrzeń życiowa P. Jaki kolor jest najlepszy dla aury? Wibrująca systemach tworzą się zastane obszary energii. Im lepiej uzdrowiciel ją zapoczątkowało? Jakie są jej przyczyny? Jak rozumie aktywność psychiczną swojego pacjenta. radość. Nie 11. Jaki wpływ — krótko. psychicznych i duchowych. uczuciami i duchem — wszystkie muszą znajdować się w równowadze. miłość.Cz. zostało oczyszczone? umeblowana i pięknie wykończona. Przez to w naszych 7. Jakimi kolorami objawiają się w aurze na- związek pomiędzy chorobą a problemami stępujące uczucia: strach.Cz. że człowiek jest całością. że P. że ktoś uwalania uczucia. Skąd wiadomo. funkcji fizycznych. by człowiek był 10. psychologicznymi. Co to jest blok energetyczny? wykończonego i umeblowanego domu. Co poziomów osobowości. zazdrość. Przez większą część swego ośmioletniego Przegląd rozdziału 11 małżeństwa Susan mieszkała w nie ukończonym domu. gniew. które jasna czerwień koło miednicy czy ładna soczysta po jakimś czasie wywołują chorobę w ciele zieleń w rejonie piersi /splotu słonecznego? fizycznym. W uzdrawianiu nie ma rozróżnienia pomiędzy ciałem i Do przemyślenia umysłem.i długoterminowy — ma IV. w przypadku prawdziwie zewnętrzna manifestacja odróżnieniu od ograniczania ich? wewnętrznego stanu. uczucia maskuje i od jakiego uczucia broni? . Zostanie to opisane dokładniej w części 8. 5. Szersze spojrzenie na proces uzdrawiania potwierdza fakt. Nigdy nie miała własnego całkowicie 1. Co powstaje najpierw — zjawiska auryczne czy Na podstawie tych obserwacji biopola człowieka fizyczne? zaczynacie już zapewne wyraźniej dostrzegać 6.

Jest w uchronić się przed wyimaginowanymi przez siebie niej również gniew. zawiera dużo za- (rysunek 12-1A) jest rezultatem osłabiania przez kumulowanej wściekłości. mięśniowej w danym rejonie ciała. odkryła. w jakiej postaci Blokada — zagęszczenia energii (rysunek 12- blokady te ukazały się moim oczom. ale oczywiście nic z tego nie wyszło. że okrężnicy albo chorobę wieńcową. Typy blokad Żądała. Rozdział 12 BLOKADY ENERGETYCZNE I SYSTEMY OBRONNE W AURZE Po wykryciu wielu blokad energetycznych w nięcia w tych miejscach. że nie potrafi wrócić do świata biznesu i ponownie rozpocząć kariery. Spostrzegłam również. limfa). Człowiek skapitulował i czuje się swoje pola auryczne w coś. Próbowała żyć poprzez życie swoich córek. Jeśli blokada ta Odkryłam. nieszczęśliwie wyszła za mąż i poświęciła dla Najpierw przyjrzyjmy się sześciu kategoriom małżeństwa swoją karierę. miała taki blok. by szaroniebieską. może wywołać zapalenie blokad energetycznych. Na przykład znana mi kobieta. Efektem tego rejonie płynnych tkanek (krew. czego ona nigdy nie energetycznych robiła. Ma barwę ludzie używają swoich pól w celach obronnych. Blokada „ble" 1B). po blokad energetycznych. które w efekcie przestają lawę. że istnieje sześć głównych rodzajów utrzyma się dłużej. Organizują całe obwinianiem się. jest kleista i ciężka jak śluz. Energia blokady „ble" jest polach innych ludzi. która energetycznym systemem obronnym. podobnie jak wulkan człowieka uczuć i energii. która tłumi uczucia. by jej córki robiły to. Jeśli to . a jej wygląd się poruszać i powodują skupienie w konkretnym odbieramy zazwyczaj jako złowrogi. co wiąże się z rozpaczą. Jest barwy ciemnoczerwonej. Winę za swoje nieszczęście zrzucała na męża. zaczęłam dzielić je na typy. Teraz. co nazywam bezsilny. zazwyczaj związany z nieprzyjemnymi doświadczeniami. przekroczeniu pięćdziesiątki. Rysunki 12-1 i 12-2 pokazują. Ciało ma bloku jest akumulacja tłuszczu albo tkanki tendencje do puch. dość słaba.

Blokada „ble" B. którą przyjmowałam. Po latach drobnych chronicznych zapaleń Wszystko w życiu pacjenta będzie wyglądało lekarze stwierdzili wreszcie. Kiedy nie blokada przesunie się po prostu do innej części ciała. Blokada tego rodzaju nie wywołuje choroby tak akumulacja zastałej energii w miednicy spowodowała szybko. Jeśli człowiek upokorzenia. żonę i modelowe dzieci. ta świadoma uczucia zamieniły się stopniowo w agresję. Będzie odnosił sukcesy. Zbroja siatkowa blokad energetycznych zgęszczenie trwa odpowiednio długo. uznała w dzieciństwie. Zagęszczenie energii Rysunek 12-1: Typy C. może wywołać teczną blokadą w tym sensie. Wstrzymywane poprzez ćwiczenia albo głęboki masaż. zostały uwolnione ze strachu przed upokorzeniem. przez kobiet. przykład. Jej ojciec poniżył ją w związku z jej znajdzie się w niebezpieczeństwie czy to w życiu. W efekcie w trakcie terapii. że . że pomaga człowiekowi takie choroby jak zapalenie przydatków. Na zablokowała swe silne uczucia seksualne. chorobę. szczególnie strachu. będzie mu towarzyszyło niejasne przeczucie. jeśli terapeuta próbuje rozluźnić blokadę zatrzymując energię w miednicy. może się zabezpieczyć. a mimo to przez cały czas Zbroja siatkowa (rysunek 12-1C) jest sku. iiedy była mała. miał „idealną" zapalenie przydatków. czy seksualnością. szybkie przemieszczanie poszczególnych bloków że uczucia związane z seksem prowadzą do składowych budujących siatkę. że pacjentka cierpi na cudownie.120 Dłonie pełne światła A. jak inne bloki powstałe po stresach. Jedna z w uniknięciu uczuć.

wypadek.). To powoduje powstanie Zbroja płytkowa. Zbroja płytkowa C. by zaraz w zbudowaniu starannie uporządkowanego życia na potem pozbyć się ich. swoich długich mięśniach. K. ponieważ zbroja płytkowa skutecznie romans*. zadowolenia. blokuje wszystkie uczucia. powinien świadomie ją kontrolować (przypis M. Uczucia utrzymywane są wokół wrzody z przepracowania albo problemy z sercem ciała przez pole o wyrównanej wysokiej wynikające z „przepychania" się w życiu bez osobistej wymiany energetycznej. Ciało będzie dobrze jakąś sytuację kryzysową w swoim życiu. a w efekcie rozwój kilku typów schorzeń: zamrożenie ich. Ponieważ człowiek * Dlatego człowiek posiadający ten typ blokady. Człowiek taki będzie w stanie znosić częstotliwości. Pomaga ono skutecznie człowiekowi głębokie emocje tylko przez krótki czas.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 121 B. Kryzysem takim może być życie nie będzie jednak przynosiło takiego wszystko: nagła niespodziewana choroba. by dotrzeć zbudowane. mięśnie twarde. pokazana na rysunku 12-2A. Wyciek energii Rysunek 12-2: Typy blokad energetycznych coś jest nie tak. będzie zapewne . Na poziomie osobistym do nich ponownie. aby uniknąć nie czuje dobrze swojego ciała. W końcu stworzy zapewne poziomie zewnętrznym. Opróżnienie energetyczne A. pola o dużej częstotliwości wibrującego wokół całego wstrzymuje wszystkie rodzaje uczuć przez ciała. to znaczy napięcia w kłopotów.

bodźce z otoczenia. Ta blokada jest również przyczyną zapalenia ścięgien. zależy od wielu rzeczy. Blokujemy wzory Nauczył je i rodzina znowu była razem. W końcu stworzy też zapewne człowieka. Niechęć do reagowania na te Przy obronie przez „wycofanie" ta część bodźce oparta jest na dziecięcym przeświadczeniu. Ta konstrukcja jest bardziej dłu- blokad powodują również ochłodzenie kończyn. „idealnie" wyglądające życie. że stracił zupełnie łączność ze obronne swoją rodziną. by połączyć się ze swoją głębszą używamy kombinacji kilku blokad. Systemy te są uruchamiane. właśnie chcemy. na co miało Oczy stają się szkliste. Zależy to od postrzegania świata przez danego człowieka oraz jego losu w życiu. uwagę w sposób pośredni. Znam pewnego bardzo bogatego biznesmena. się zagrożony. Człowiek taki będzie miał problemów ze stawami*. Które należą do rzeczywistością. Dwa ostatnie typy „obok siebie". słucha cię uważnie. a także głębszych Przykłady energetycznych systemów obronnych. a odstraszać ewentualnego agresora lub zwracać na nas czasem nawet fizyczny niedorozwój całego obszaru. bo inaczej Wszyscy tworzymy blokady. powodując pęknięcia goleni albo pozostałych. dziecko. Nasze energetyczne systemy 12-2B) jest po prostu osłabieniem energii płynącej obronne mają za zadanie odpierać ataki. Energetyczne systemy Pracował tak ciężko. K. chociaż dana osoba udaje. Efektem jest po. Po ataku serca jego dzieci przyszły do niego i powiedziały: „Musisz przestać. uczuć pokrewnych — nieumiejętności stanięcia na które zaobserwowałam. bronić wzdłuż kończyny w kierunku jej końca. który był posiadaczem kilku czasopism o wysokich nakładach. która jest zagrożona. Robi w dotyku. woszarej) aura człowieka staje się kolczasta i bolesna zamiast pozwolić jej płynąć wzdłuż kończyny. żeby zmniejszyć przepływ energii kto tego nie chciał. w dzieciństwie). jej słabość i To samo dzieje się z człowiekiem. Wielokrotnie. . w których występują wycieki energii. że ochotę. w którym nie będzie kolce. kiedy kładłam rękę na kimś. opuszcza reakcja jest niewłaściwa albo niebezpieczna. że tego Taka osoba będzie unikać używania danej kończyny. nie pozwalając energii do niej zewnątrz. ponieważ świat umrzesz. W wypadku niektórych mężczyzn twoich ulubionych? atak serca doskonale spełnia to zadanie. żeby uniknąć wrażenia słabości. Mają okazywać siłę i w ten sposób wpłynąć. kiedy sięgało po coś. iż świadomości i aury.). gdy człowiek wytryskuje energię ze stawów. są * Wymienione typy blokad energetycznych mogą powstać również o wiele słabsze i bardziej narażone na świadomie (lęk czy obawa przed koniecznością rozwiązania niebezpieczeństwo od życiowego problemu) lub nieświadomie (np. które dotyczą całego naszego systemu Blokada — opróżnienie energetyczne (rysunek energetycznego. Naucz nas pomagać ci w interesach.122 Dłonie pełne światła przemęczał je. zachowań. przykład. w rodzaju tych wymienionych osobowości i przeżyć z dzieciństwa. nownie kiepska koordynacja kończyny. Wyciek energii (rysunek 12-2C) następuje Przy „jeżozwierzu" (zazwyczaj barwy biała- wtedy. kiedy człowiek czuje przegranej. czułam. to (nieświadomie). pozbawione głębszych To. mogło dostać klapsa w rękę. Miejsca. w tym jego jakiś kryzys życiowy. Wywołuje to osłabienie kończyny. który jest niechęć do posługiwania się nią." wydaje się nam niebezpieczny. jaki rodzaj blokad rozwinie się u danego osobistych związków. Większość ludzi reaguje na to przez już miał siły albo potrzeby reagowania na pewne odsunięcie się. jak przechodzą przez nią przez kończyny do momentu. bez zdradzania. jaka jest jego Indywidualna lekcja (przypis M. Na ciało pod postacią obłoku jasnoniebieskiej energii. pokazane są na rysunku 12- własnych nogach w życiu albo poczucia życiowej 3. Wszyscy powyżej. Człowiek agresywnie lub pasywnie przed siłami działającymi z odcina kończynę.

/ ''V/f/frfrrii X «||iiii|ll*./ ?i 7/ o s ■a O 1 I ...„..._ ..i Hl|"l|^> . ........„„„.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 123 ^•nWWM.■•» "• /' N ^ ""•""".

a o co GO Cl w c 3 co . i»Uv ..«* s N i III i C c S ..

że to nic nie pomoże. którzy na przykład sprowokować czyjś gniew. kiedy z nią polu energetycznym atakującego. Zaczynają w werbalnie. może dzieciństwie operacji chirurgicznej. to dozna upokorzenia. Są też mu pomóc. „Hakowi" temu towarzyszy częściowo poza swoimi ciałami z powodu jakiegoś zazwyczaj wypowiedź słowna. Widziałam ludzi. aż ten uzna. ponieważ czuje. co z nią zrobić. gdyż dalsze sugestie. podczas gdy status quo. By utrzymać zaatakowana jest „zła" i nie ma racji. i będzie nieświadomie. którzy potrzebują rozładowywać nadmiar ener. czego potrzebuje napraw- „Haki". prowadzących łączności z uczuciami. śliskie. że skutecznie Człowiek ten jest pełny swojej własnej esencji. którzy latami znajdowali się uznają za agresora. jeśli zaburzenia nerwowego albo przeprowadzonej w człowiek tego typu chce kogoś zaatakować. a nawet sytuacja pogorszy się. chce bowiem utrzymać wrażenie „bycia żywym". w Wpada więc w rozpacz i traci kontakt nawet z własną zdolności człowieka do metabolizowania orgonu z esencją. by charakterze psychopatycznym. że jeśli „ssającego". iż osoba ciała. Z drugiej strony. Strzały te są nie tylko stają twarzą w twarz z grupą ludzi. Zostają oni często pomoc. ale tym. ludzie. ściągając go w dół. co sprawia. przez całe dnie. Miała lat dwadzieścia jeden. atakujący ma rację i jest „dobry". dziękował każdej osobie za zaoferowaną gii (typy masochistyczne). które posiadają niektórzy pomieszczeniu. że jego pracowałam. kogo lata. Może następnie ludzi. „Macki" są ociekające. że potrzebuje trzynasty). by pochwycić głowie. To rozłączenie powodowało brak się z całkowicie racjonalnych kroków. choć sprytnie i z inni. logicznie do „właściwej" konkluzji i tylko „między „Odmowa słowna" wiąże się z dużą ilością wierszami" zawarty jest sygnał. w ponieważ. Wyższe ciała rodzaj obrony/ataku jest bardzo groźny dla odbiorcy. Ten własną esencją. Pewna młoda spróbować chwycić go za głowę przy pomocy energii kobieta przeszła operację na otwartym sercu w wieku mentalnej. \ l \ i 124 ________________________ Dłonie pełne światła _____________________ \ gotrwała niż „wycofanie". czegoś z zewnątrz. tak jak tego chce. jest dawanie z wewnątrz. Na jakiś czas może przyjąć milczącą. by odbiorca lepiej nie energii. i prosząc o dobrymi partnerami oralnych wysysaczy. I tak gra będzie toczyła się dalej. próbując usadowić jej ciała argumenty zaakceptowano. w głowie. Wymiana słowna podtrzymuje przepływ energii w Sięgają twojego splotu słonecznego. „Milczące rodzaj wysysania objawia się paplaniną. który zazwyczaj nie potrafi pobrać pozwoli jej się poruszać. człowiek pozostaje werbalnie czynny. gdzie zostaje „Wysysanie oralne" ma bliski związek z pochłonięta przez poszukiwacza bezpieczeństwa. występują najczęściej u osobników o spróbować wysyłania „strzał słownych". zazwyczaj żółtej. Ludzie ci uwielbiają uczestniczyć we Wkrótce zostanie otoczony przez tych. Innymi słowy. kontakt składa górę i w tył. ciche i ciężkie. która jest blada i nieruchoma. zaspokajają nawzajem swoje potrzeby (patrz rozdział „Zamac-kowany" człowiek myśli. poważnym próbował protestować. wdziękiem. które widziałam na głowach niektórych dę. Jeśli „obok siebie" trwa dłużej. Potem „macki" pracują nad jego potrzebuje energii przetworzonej przez innych. Człowiek taki stoi samotnie w „pochłaniających oczach". że człowiek loną postawę. wyjaśniając. ale i energetycznie bolesne. ale wysysa energię z innych ludzi. odłączały się częściowo i odpływały na zewnątrz. Osoba zaatakowana zostaje uwięziona w dwóch lat. Ten energetyczne w ciele fizycznym. gdzie ludzie bawią się aktywnie. energii z naturalnego otoczenia. Wymianie tego typu to- blokiem w szyi i opróżnioną energią w dolnej części warzyszy zazwyczaj ukryta implikacja. zamyś- otoczenia istnieje jakiś błąd. ciskają „hakiem" w tego. „odmową słowną" w tym sensie. takiej sytuacji odczuwać wielkie . które może trwać od zaledwie kilku sekund do kilku godzin Stan bycia zagrożenie i tworzą „hak" na szczycie głowy. którzy chcą wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich. by napełnić pole nie wie. wedle wszelkich sygnałów. która jest zamyślenie" jest bardzo głośne na poziomie nużąca i męcząca dla słuchacza. albo w energetycznym. esencję i wyciągnąć ją na zewnątrz.

które wraz z rozwojem człowieka stają się swoją supremację za pomocą uporządkowanego. Wymień typy i umiejscowienie bloków men- talnych. by wywołać gniew. Jego celem ósmym. przy jakich okazjach? Istnieje zapewne wiele innych systemów 3. na używanie 5. Na niektórych poziomach naszej podstawę do uwolnienia jego własnego bólu w osobowości sprawiają nam nawet przyjemność. których 4. kto jest przywódcą i z kim nie należy zadzierać! Przegląd rozdziału 12 Ćwiczenie: Znajdowanie 1. kiedy dostrzegamy je u innych ludzi. Nie sposób pozwalający uniknąć upokorzenia. nie zostać dotkniętym. by ich wczesnym dzieciństwie. aura dziecka nie jest jeszcze w pełni jest opróżnienie pomieszczenia ze wszystkich ludzi. że życie. powód. kontrolowanego pokazu siły/woli. używając po kolei każdego systemu. tak jak i jego ciało. Należy pamiętać. Jak dobrze są Do przemyślenia znane? Których używasz. Niech każdy przespaceruje się wokół pokoju. który rozszerza i rozjaśnia jego aurę. a w ich sytuacji. czy przed w pole wszystkich obecnych błyskawicami i sobą. wyraźne. i te. Większość systemów obronnych rozwijamy we kolorowymi ładunkami z taką furią. obronnego? świadomie czy nie. gdybyś przestał używać swojego systemu stosujemy je wszyscy i wszyscy zgadzamy się. którą chce utrzymać skwapliwie odpowie na „strzały" eksplozją. Nazwij i opisz sześć głównych typów bloków swojego głównego systemu energetycznych. Wymień główne systemy obronne i sposób ich obronnego działania. są one bólu. dla którego ktoś się broni — by ochronić Człowiek używający „obrony histerycznej" jakąś bezbronną część siebie. Ukrywa ją czy to przed nami. Musimy pamiętać. zamiast próbuje upokorzyć drugiego i jednocześnie uniknąć defensywnie. Nikt nie jest zmuszony do ma nieświadomą nadzieję. jak i słabe sygnałem jest wyższość! Ktoś inny może ogłosić strony. co dałoby mu następnie dobrowolne. tak że nie ma wątpliwości co do tego. Których z nich używasz? Czy są one skuteczne? Jaki byłby lepszy sposób radzenia Wypróbuj każdy z wymienionych systemów. by trakcie przez podstawowe wzorce charakterologiczne. że spowodują one dość uczestniczenia w tych współzależnościach. Przekazywanym w ten sposób Reprezentują one zarówno swoje silne. że zawsze istnieje doznawania uczuć w dolnej części swego ciała. W ten musimy się bać. W jaki sposób polepszyłoby się/pogorszyło twoje używają twoi przyjaciele. które stworzyłeś w swoim ciele/systemie energetycznym. Z jakimi przeżyciami z dzieciństwa wiąże się każdy z nich? . wzmacniając i pogrubiając swoją osłonę. sobie z doświadczeniami życiowymi? którego z nich używasz? Wypróbujcie je w grupie.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 125 Trafiają odbiorcę precyzyjnie i skutecznie. ukształtowana. Uderzy pod kontrolą. Na jakim systemie opierasz twój główny system obronnych. 2. precyzyjny. Ona również Człowiek stosujący „zamknięcie" wycofa się z przechodzi przez kolejne fazy rozwoju. Jak widzieliśmy w rozdziale przestraszyć czystą siłą potęgi i chaosu. Sam niewątpliwie potrafiłbyś wymienić obronny? kilka z nich — te. mentalny sposób człowiek Zawsze możemy zareagować tolerancyjnie. świadomy. których sam używasz. Łucznik ich wobec siebie.

W tym rozdziale podamy podstawowe opisy chologicznych typów ludzi. jest zadanie osobiste. nauki korzystania z toalety czy na poziomie personalnym. w którym wewnętrzną iskrę boskości albo jaźń Boga w każdym dziecko po raz pierwszy doświadcza świata w sposób z nas. tak zaburzony. Odkrył. Omówimy również naturę pięciu głównych kategorii. że zaczyna blokować swe uczucia. Rozdział 13 WZORCE AUR I CZAKRAMOW DLA GŁÓWNYCH TYPÓW CHARAKTEROLOGICZNYCH „Struktura charakterologiczna" to termin. formy fizyczne i kon- większość ludzi. Odkrył możliwe. ale można poczynić pewne uwagi podstawowe zachowania psychologiczne. ponieważ polegające na tym. że włączając w to etiologię. w której zawarta system obronny. serwacjach i badaniach Wilhelm Reich stwierdził. będzie blokowany lub chroniony zupełnie inaczej niż Zadanie życiowe ma dwa przejawy. w jakim jest to stosunkach z rodzicami mają podobne ciała. a W każdej komórce naszego fizycznego i duchowego zatem i przepływ energii oraz budować przyszły istnienia tkwi owa iskra boskości. Zachowania te zależą nie tylko od typu relacji Wyższą jaźń człowieka postrzega się jako dziecko/rodzice. że ludzie o wyższej jaźni i osobistego zadania życiowego dla podobnych doświadczeniach z dzieciństwa i każdej struktury w takim stopniu. ogólne. opisywaniu cech pewnych fizycznych i psy. że ludzie o podobnych ciałach mają podobne każdego człowieka. Pierwszym. poszczególnych struktur charakterologicznych. Uraz doświadczony w łonie matki jest wewnętrzna święta świadomość. okresu dojrzewania. jakim pole zmieniają się wraz z kolejnymi fazami rozwoju wielu psychoterapeutów posługuje się przy (patrz rozdział ósmy). miejsce gdzie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. a wraz z nim jego wyrażania nowej części swojej oso- . uraz z fazy oralnej. można zaliczyć do figuracje auryczne. że człowiek ma nauczyć się człowiek. Jest to naturalne. lecz także od wieku. Po wieloletnich ob. których leczył. Wyższa jaźń i zadanie życiowe są różne dla również.

a jednocześnie narobiliśmy bałaganu? Czy potrafimy. która okaże się pracą jego życie. możemy nauczyć się akceptować samych siebie. które człowiek postanowił część swej pracy Pierrakos powiązał funkcje inkarnować i wypełnić. 13-2 i 13-3 podają główne cechy światowego zadania. Siła i jasność. to była podarunek. W innych wypadkach człowiek musi kwestii sprawiających. jaką wykryłam u wszystkich trakcie warsztatu bioenergetycznego prowadzonego ludzi. nawet jeśli widzimy swoje inkarnacji. lekarz dar przejdźmy teraz do struktur charakterologicznych. Następnie John fizycznym krystalizacją pól energii. by człowiek mógł nauczyć się. poprzez wielokrotne zmiany kombinacją typów charakteru. Sposób. aż znajdzie tę. jest przez doktora Jima Coxa w roku 1972 oraz zajęć nienawiść do samego siebie. a nie inną przeć uparcie do przodu. z jakim każda dusza wkracza w życie kolejna nauczka"? „Jestem mężczyzną/kobietą Boga. Ja zadaniem) jest krystalizowany w ciele i prze. o prawdę i o miłość — są to Struktura schizoidalna wszystko kroki prowadzące do samorealizacji — ale dopóki nie zaczniemy kochać bezwarunkowo. Te pola energii Doktor Pierrakos zmienił znaczenie struktur zawierają w sobie zadanie każdej duszy. Strukturę charakterologicznych przez dodanie duchowego charakterologiczną można zatem uważać za wymiaru ludzkości do czysto biologicznych i krystalizację podstawowych problemów lub chorobowych elementów. kontynuowałam te badania i opisałam ogólne wzory chowywany tam. jak być wady? Czy potrafimy przebaczyć sobie. które jest moim domem. uzdrawiania. które rozwinął Reich. uzdrowienia siebie i odkrycia naszego osobistego i Tablice 13-1." fizyczne. jeśli jednością ze swoim stwórcą. tworzy uczestniczyłam jako studentka.128 Dłonie pełne światła bowości. zależą w wielkim stopniu od wype. Informacje dotyczące podstawę poszczególnych struktur charakteru. właściwości pola energii pochodzą z moich własnych Pracując nad zrozumieniem naszych codziennych badań. matka troskę i Miejmy jednak świadomość. każdej struktury. że pracę musimy w tym sensie. z jakimi podejmowane jest Pracując wspólnie doktorzy Al Lowan i John zadanie życiowe. która przeszkody. że odcięcie energii życiowej nastąpiło najwcześniej) nosi nazwę struktury . i są częścią — każdego człowieka. Pierrakos jako pierwsi uporządkowali główne aspekty nienia zadania osobistego. by następnie wręczyć go światu. że jesteśmy taką. Artysta przynosi swoją sztukę. Jako osobistego zadania. potrwa zapewne całe pracy. tak i z nim pracować. zachowań. Poprzez analizę odpowiadającej jak na rysunkach 13-4 do 13-8. Zadanie światowe to zrobieniu bałaganu. Tablice te zostały sporządzone w Główną chorobą. które otaczają — Pierrakos dodał aspekty duchowe i energetyczne. by człowiek mógł go łatwo dostrzec auryczne dla poszczególnych struktur charakteru. zaraz po zachować indywidualność. życia. Możemy latami żyć opierają się o boską wolę (Boga wewnątrz nas). wstać i powiedzieć: „Cóż. w jaki energetyki rdzenia prowadzonych przez doktora nienawiść do samego siebie i brak autoakcep-tacji Johna Pierrakosa w roku 1975. muzyk swoją muzykę. Problem (równoznaczny z czakramów ze strukturami charakteru. że dotarcie do głębszych miłość itd. pomagają w stworzeniu konkretnej siebie bezwarunkowo. dalej szukam drogi do Boga w sobie i w naturalny sposób pojawia się we wczesnym miejsca. które nie są zjednoczone z rozpocząć od siebie. Oznacza to. nie Pierwsza struktura charakterologiczna (pierwsza osiągniemy pełni. „Łączę się ze światłem i pokonując wszelkie Wielokrotnie jest ono tożsame z pracą życiową. Czy potrafimy kochać samych Bogiem. Te części duszy. oraz dla nam struktury charakterologicznej i jej związków z energetycznych systemów obronnych znanych z naszym ciałem możemy znaleźć klucz do rozdziału dwunastego. struktur charakterologicznych na poziomach Indywidualne ciało jest obecną w świecie fizycznym i osobowościowym." Pamiętając o tym okresie. z którymi kiedykolwiek pracowałam. w których manifestują się w świecie zewnętrznym. którego treścią jest nauka.

Połączyć serce granice i stanąć na własnych Być wolnym. zazwyczaj z wrogością przekazaną dziecku przez Wiąże się to z naturą pojawiającej się duszy i rodzica. zmu. W tym przypadku pierwsze do. by poczuć Seks dla Wroga/krucha Impotencja Seks z pogardą siłę życiową. Pasywność Poczucie Napięcie Brak uczuć wowanie (zmęczenie) przegranej Negatywny zamiar „Będę „Zmuszę cię. chciał dziecka. w jego trakcie lub w przeciągu kilku może być ogromnym wstrząsem dla jednego dziecka. na przykład. co „Nie będę negatywne" potrzebował" Mechanizm negatywnego Jedność/ Potrzeba/ Wola/ Wolność/ Seks/ miłość zamiaru rozdzielenie odrzucenie kapitulacja poddanie się Potrzebuje Wzmocnić Mieć potrzeby Zaufanie Być asertywnym. Odmowa Zdrada szanie do jedzenia i seksualna Zdrada wypróżniania się serca Wzorzec Trzymanie razem Trzymanie się Wytrzymywanie Zatrzymywanie Wstrzymywanie Seksualność Seks. jakie wybrała dla siebie w tym życiu. Opieki Bycia Bycia Uczuć wania i spełnienia wspieranym i niezależnym (miłość/seks) ośmielanym Wstępna skarga Strach/zdener. Ot. Zaburzenie wiąże się a na inne nie wywrzeć w ogóle żadnego wpływu. jeśli rodzic był zły lub nie zadaniem. albo z negatywnymi doświadczeniami Naturalną obroną energetyczną używaną z porodu — jeśli na przykład matka odłączyła się przeciw takiemu zaburzeniu na tym etapie życia emocjonalnie i dziecko . poczuło się opuszczone. z genitaliami nogach worzyć połączenia duchowe schizoidalnej. Rozpiętość takich wydarzeń świadczenie traumatyczne miało miejsce przed jest bardzo wielka.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 129 Tablica 13-1 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH KONSTRUKCJA OSOBOWOŚCI SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Zatrzymanie rozwoju Przed albo w tra. „Niech się stanie „Kocham „Nie poddam się rozdzielony" żebyś mi to dał" moja wola" wszystko. niewielki brak łączności z matką narodzeniem. bliskości Fantazje Silne zaintereso- fantazje i kontaktu homoseksualne wanie pornografią Błąd Strach Chciwość Nieszczerość Nienawiść Duma Żąda prawa do Bycia/egzysto. Karmienie Wczesne Faza Dojrzewanie kcie narodzin niemowlęce dzieciństwo autonomiczna genitalne Trauma (zaburzenie) Wroga matka Porzucenie Uwiedzenie Kontrola. pierwszych dni życia.

Drugi Czwarty tylny Trzeci przedni Szósty przedni przedni. Obronę rozwija się i używa błędem jest strach — strach. przedni Asymetria Aktywność psychiczna Duchowość Duchowość Umysłowość Umysłowość Wola otwartych czakramów Wola Umysłowość Wola Czucie. w ka- . że nie przysługuje mu tak.130 Dłonie pełne światła Tablica 13-2 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH SYSTEM FIZYCZNY I ENERGETYCZNY SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Budowa fizyczna Wydłużenie Chudość Rozdęta klatka Głowa pochylona Sztywne plecy Nierównowaga Zapadnięta piersiowa do przodu Miednica lewo/prawo klatka piersiowa Bardzo mocna Mocna budowa odchylona do budowa tyłu Napięcia cielesne . W zależności od innych — czy to od „dokądś". czy przyjaciół — będzie mówił 12-3). Dolna Zbroja siatkowa koordynacji połowa Zbroja płytkowa Słabe stawy spaś tyczna Krążenie Zimne Zimna klatka Zimne nogi Zimne pośladki Zimna miednica ć łonie/stopy piersiowa i miednica Poziomy energii Hiperaktywność Hyp oaktywnoś ć Hiperaktywność Hypoaktywność Hiperaktywność Brak Niski poziom prowadząca do (internalizowana (wysoki poziom zakorzenienia energii załamania energia) energii) Umiejscowienie energii Zamrożona W głowie Górna połowa Wrzenie Na peryferiach w rdzeniu Generalnie brak ciała wewnętrzne Nie dopuszczona do energii rdzenia Funkcjonujące Siódmy. pełnym kategorycznych człowiek używa jej za każdym razem. Wola Umysłowość Umysłowość Miłość Energetyczny system Wycofanie Oralne „Hak" Milczące Pokaz siły/woli obronny „Jeżozwierz" wysysanie Chwyt mentalny zamyślenie „Zamknięcie" Obok siebie Odmowa słowna Histeria „Macki" Histeria jest po prostu cofnięcie się do duchowego świata. Brak mięśnie gładkie zwarta. że człowiekowi bardzo łatwo wycofać się prawo do życia. Szósty Siódmy. że na odpływaniu w dal człowiek próbuje utrzymać się jest odseparowany od życia i nie istnieje naprawdę. Szósty Szósty przedni Ośrodki woli czakramy podstawowe przedni. Drugi tylny.Pierścienie" Zwiotczałe Górna połowa Ciało zwarte Ciało spastyczne napięcia. Obrona staje się czymś zwyczajnym i bezosobowym językiem. Szósty Siódmy. z rbach na poziomie osobowościowym. To zagrożony. czyli do świata duchowego (patrz: rysunek terapeuty. Trzeci przedni. gdy czuje się stwierdzeń z tendencją do intelektualizowania. Jego głównym którego nadchodzi dusza. W celu kompensacji obrony polegającej będzie tylko wzmacniało jego przeświadczenie.

Pasywność Sprawowanie Wina. maskujące zanim ty odrzucisz prosił" jej nie masz" zanim ty to mnie" „Ty też nie „Zaopiekuj się zrobisz" „Zrobię ci Oświadczenie niższej jaźni istniejesz" mną" „Będę cię na złość. nie zostanę dostanę tego" upokorzony. spełniony" kocham" Na początku terapii osoba taka uskarża się W trakcie procesu terapeutycznego. „Tak. . ty „Zabiję (zranię) się. oraz zaświta rozwiązanie. że chcąc przetrwać musi obwiniająca. Potem.. musi doznać jedności. też zostanę „Nie potrzebuję upokorzony" Stwierdzenie „Odrzucę ciebie. iż istnieje.. zanim ty się rozdzielić. złe" poproszę. osobowości. ale. które problem podczas terapii. Po dokopaniu się do głębszych rozdzielenia się. będzie część jednocześnie jednak wierzy. wyżej rozwinięta część poczuć swoją siłę w świecie fizycznym. która się ujawni. która mówi: „Odrzucę ciebie. „Oddaję się" „Zgadzam się. które określają. wyrażenia) Podwójny węzeł „Egzystować nie będzie to „Muszę mieć rację „Jeśli się „Oba wyjścia są znaczy umrzeć" miłość. „Egzystować znaczy umrzeć". cię. zwana czasem wyższą siłą albo wyższą jaźnią. osobowości. a przestanie już udawać wobec terapeuty równego głównym problemem w trakcie leczenia będzie fakt. pierwszą warstwą że aby poczuć. kim jest.Wzorce aur i czakrąmów dla głównych typów charakterologicznych _____________________________ 131 Tablica 13-3 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH ZWIĄZKI MIĘDZYLUDZKIE SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Przywołuje Intelektualizację Opiekę matczyną Poddanie się Drażnienie Współzawodnic- two Reakcja Wycofanie się do . kiedy wzmocnić granice. żeby cię „Nie będę cię kontrolował" sprowokować" kochał" Oświadczenie wyższej „Jestem „Jestem „Jestem wolny" jaźni rzeczywisty" zadowolony." „Nie będę „Ja mam rację. charakter schizoidalny musi powiedzą: „Ty też nie istniejesz". jeśli nie albo umrę" wścieknę. Ma zatem negatywny zamiar odrzucisz mnie". Wstyd Wycofanie do przeciwprzeniesieniowa gdzie indziej" Nieporadność kontroli Wstrzymanie wstrzymania Zależność Pytań Komunikuje się za Stwierdzeń Poleceń Jęczącego Kwalifikatorów pomocą kategorycznych Pośredni obrzydzenia Język Bezosobowy Bezpośrednia Pośrednia Uwodzicielski manipulacja manipulacja („Powinieneś") (uprzejme „Jeśli poproszę. gdy pacjent głównie na uczucia strachu i zdenerwowania. faceta i zacznie pracować. To tworzy podwójny węzeł: warstw osobowości pojawią się uczucia podstawowe. jeśli się nie wścieknę. By rozwiązać ten zwane czasem niższą jaźnią albo jaźnią cienia.

To doświadczenie aurze. że jest ono obecnie związane bardziej z jego łatwością opuszczać swoje ciało i robią to całkiem wewnętrznym gniewem niż z czymkolwiek innym. Główna troskliwych związków z innymi ludźmi. że sposobem połączenia się z siłą życiową nie zdradza samego siebie. powstaje dzięki takiemu życiu. zmusza się są zazwyczaj wysocy i chudzi. Część osobowości schizoida wierzy wypadkach mogą być potężnej budowy. odk. Można ją praktykować Tym. tęsknotę za związkami z innymi ludźmi. i zazwyczaj brak mu dotrzymać pola i pozwoli. które zdaje się kombinacją części nie doświadczania świata jako bardzo zimnego. choć w niektórych do izolacji. by powiedzieć: „Jestem rzeczy. cienkie obronnego odpływania. co ma miejsce. że jego gniew rysku] e energia. Ludzie tacy miejsca. Powstaje dzięki życiu jest ich seksualność. Umożliwiło im to poczucie się zgodnemu z wewnętrzną prawdą człowieka. Wielokrotnie występuje zwyro. kostki i łydki. strach przed anihilacją. Zazwyczaj z podstawy czaszki wyt. Przebywa. Jeśli schizoid zdoła nadgarstki. Powstaje dzięki wokół siebie. Na poziomie cielesnym rezultatem jest Gniew ten powstaje w wyniku ciągłego ciało. uwolni swój wewnętrzny gniew i od drugiego (nawet jeśli człowiek nie gra w tenisa). jakby schizoid przebywał częściowo do samego siebie wymaga praktyki. Pod gniewem znajduje się wielkie ciała. Rozwiązaniem jest stopniowe się od rzeczywistości materialnej. Miłość do samego siebie bować się już we wczesnym dzieciństwie. jeśli jako człowiek dorosły zda sobie Ludzie o charakterach schizoidalnych potrafią z sprawę. Stawy są zazwyczaj słabe. jaką strukturę „eks-centryka". a wzrok sobie miejsce dla miłości do samego siebie. Główna energia człowieka trzymana jest dało początek jego egzystencjalnemu przerażeniu. aż terapia i uzdrawianie zdołają ją . regularnie. Miłość nieco błędny. wywołane częstym odwracaniem wszechświecie. Oczywiście nie mógł robić tego jako dziecko. głęboko w rdzeniu i zazwyczaj pozostaje zamrożona. czego człowiek o charakterze schizoida. Jedno ramię może być większe wyszły na zewnątrz. i uczyni w Wielokrotnie głowa jest przekrzywiona. kiedy nie mogli połączyć się z innymi względu na to. Schizoid boi się panicznie. charakteru posiadamy. lub niebieską. książki. którzy wywoływali jego przerażenie lub przez struktury schizoidalnej których czuł się opuszczony w godzinie największej potrzeby. i ma zwykle barwę ciemnoszarą stworzyć. w wielu blokada energetyczna znajduje się w szyi. ciało cierpienie wypływające ze świadomości. czym ona jest. przerażenia. gdy stawanie twarzą w twarz z własną agresją bez człowiek wypływa z ciała. Charakter schizoidalny może uwolnić się od tego wisty". Wielu z tych ludzi zaczęło mastur. Jako dziecko osobnik Struktura schizoidalna charakteryzuje się schizoidalny doznawał wrogich uczuć od głównie nieciągłościami biopola. Ciało ma słabe. iż gniew ten jest esencją materialnej umiejscowione jest najczęściej w pierścieniach wokół rzeczywistości. bez „żywymi". jest hiperaktywny i słabo zakorzeniony. niezdradzaniu samego siebie. kto chce przeżyć.132 Dłonie pełne światła wyłoni się. Człowiek prawdę potrzebuje pełnych miłości. nego. nie zintegrowanych. w którym człowiek rywając. Wszyscy jej gdzieś indziej. by przerażenie i agresja połączenia z ziemią. jest jego wewnętrzne przerażenie. a dłonie i stopy zimne. ponieważ był wtedy całkowicie zależny od Pole energetyczne tych. rozsadzi go na kawałki. blisko jednak wypadkach człowiek ten nie jest w stanie ich podstawy czaszki. wrogiego połączonych ściśle. które rozlecą się po całym dnienie kręgosłupa. od chwiania równowagi energetycznej czy dziury w których zależało jego przetrwanie. Czasem zyskuje miano potrzebujemy bez względu na to. ciepłych. poprzez proste ćwiczenia opisane w końcowej części lnym unika poprzez użycie swego systemu obron. takimi jak za- przynajmniej jednego z rodziców — ludzi. w trakcie narodzin. Napięcie całkowicie. iż tak na- nieskoordynowane. gdzie każdego.

w strefie życia zarządzanej przez dany W trakcie procesu osobistego rozwoju należy czakram. Zaburzone czakramy obok siebie. ukazujący się widzeniu wgłębianie się w negatywne aspekty osobowości ponadzmysłowemu tak jak na rysunku 13-4. czoło (szósty) i transformacji. Funkcjonuje widocznymi wyciekami energii w rejonie stawów. Ukośny albo eliptyczny ruch wahadełka oznacza by je zmienić. splot słoneczny (trzeci). Następna warstwa i ciało mentalne są albo transformacyjnych wysiłków pacjenta. że nie funkcjonują prawidłowo. tworząc wybrzuszenie energetyczne u schizoida. niż pobierają. Duże obszary mózgu uświęcona jest zwykle bardzo jasna. Pole jest zazwyczaj jaśniejsza. które wymagają transformacji. gdzie czasem można wykryć w błędnym. Nie jest jednak rzeczą zdrową asymetryczny czakram. wiele czakramów obraca się w lewo. Rysunek 13-4 przedstawia cienki i chowością. również dzięki woli (drugi czakram). a najmniejsza aktywność występuje po jednej stronie ciała i z tyłu głowy. zazwyczaj asymetryczne. wspieranie jej. Oczywiście przedstawiciel charakterologicznej. tak jak opisuje to rysunek 12-3 w odpowiadają tym cechom struktury rozdziale dwunastym. Ma najczęściej niestałe granice i nie jest Niski poziom energii w przedniej części mózgu całkiem wypełniona w rejonie stóp. . związane z językiem. albo przez prawą. występuje słabość. Energetyczne systemy obronne. stroną prawą i lewą. Często tylny ściśle wstrzymane i momentami zamrożone. Naj- tyłem. niż złota. czyli że więcej energii wpływa i zadanie życiowe albo przez lewą stronę czakramu. każdej struktury może używać różnych systemów Czakramy obracające się w prawo (otwarte) są obronnych w różnym czasie. charakteru schizoidalnego Człowiek będzie zatem bardziej aktywny. Duchowe ciała w części przedniej. które wymagają (drugi). najbardziej aktywna energia zbiera się w jaśniejsze od większej ilości energii skumulowanej rejonie potylicy. częstym u schizoida. kwestii niedociągnięć osobowości. jasnymi kolorami w szóstej warstwie aury albo ciele połączone pomostem jasnej energii. Potem idą płaty niebiańskim. to głównie „jeżozwierz". Jest to sposób unikania kontaktu tu-i- leczenia. co oznacza. mimo że są „otwarte". którą znajdujemy głównie energię w górę kręgosłupa i wyrzuca na zewnątrz w trzech niższych ciałach. kiedy indziej. poruszają się wokoło na oślep przy Dolna część rysunku 13-4 pokazuje strefy braku równowagi energetycznej pomiędzy przodem i aktywności energetycznej w rejonie mózgu. ośrodek seksualny jest zamknięty na początku terapii. rozszerza się na czakramy przez tył głowy. należy pracować. w teraz na planie fizycznym. czy nawet agresywny. wzmacnianie i są z mentalną i niefizyczną du. Owalna forma albo warstwa keteryczna boczne. Przez jedną część czakramu wpływa więcej energii Wyższa jaźń niż przez inną. kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. bardziej srebrna zdają się wykazywać niską aktywność. „nieobecnym" spojrzeniu. których używa Oznacza to. Drugim co do aktywności schizoida są zwykle silne i mienią się wieloma czakramem jest trzecie oko i trzecia komora mózgu.Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 133 uwolnić. z uwagą poświęcaną na odnalezienie korona (siódmy). Ta nierównowaga ma zwykle charakter lateralny. Kieruje on zwykle swoją Nierównowaga aury. albo. Te konfiguracje Ciało eteryczne ma zazwyczaj barwę bardzo jasnego czakramów mogą podlegać zmianom pod wpływem błękitu. że wysyłają one na zewnątrz więcej schizoid. na którą schizoid jest zwykle bardzo przerywany zarys ciała eterycznego tej struktury z mocno zorientowany w swoim życiu. pozwalanie. Ośrodki szósty i siódmy związane natury wyższej jaźni. który nie rozpoczął jeszcze procesu w rym rejonie. wycofanie i bycie energii. Trzeba zawsze równoważyć Otwarte są zazwyczaj: tylny ośrodek seksualny uwagę poświęcaną tym częściom. Asymetria ta została opisana w rozdziale być zawsze szczerym w stosunku do siebie samego w dziesiątym jako rozdźwięk aktywność /receptywność. przez zbyt długi czas.

Liaia Ciała duchowe a\ Otwarty ) Zniekształcony Zamknięty Wzór aktywności energetycznej w mózgu jWb. Rysunek 13-4: Aura charakteru schizoidalnego (obraz diagnostyczny) .134 Dłonie pełne światła s « iM tu ^>t.

o komnatami. schizoid musi wydostać się przez okno. czuje się pusty i nie chce przyjmować swoją istotę. Zadanie życiowe potężne poczucie wewnętrznej pustki. bogato i ze smakiem potrzebuje. W końcu to właśnie jest choroby lub wycofania. prawda? dzieckiem — ale w niedostatecznym stopniu. Każdy pokój jest elegancki. że między kompensuje te cechy niezależnym działaniem. że cokolwiek dostanie. Poczucie potrzeby oddania się stylów. kurczowe chwytanie się innych których rozwinął szeroką gamę swoich talentów i osłabioną agresywność. ponieważ schizoid miał wiele inka-rnacji. a jego oczy mogą wysysać twoją w twarz z wewnętrznym przerażeniem i gniewem. żeby mieć łatwiejszy dostęp do długich. Na Charakter oralny powstaje. Problemem jest to. ma zimną. zwiotczałych mięśniach. o wielu talentach i twórczych charakterze oralnym ma teraz problemy z pomysłach. wielu porażek. podczas tendencję do lgnięcia. a agre- zejść po jednej drabinie. by się o niego troszczono i rozwój zostaje zatrzymany podczas oralnej fazy wspierano go. Może to uczynić wyrażając wewnątrz. Osoba taka nie potrafi być sama i w utrzymują części jego osobowości w separacji. Człowiek nie wygląda na osobę dorosłą i Ogólnie można powiedzieć. gdyż przesadny sposób pożąda wsparcia i ciepła innych. komuś pod opiekę wywołuje w efekcie zależność. czego naprawdę pałacu o wielu pokojach. często wszystkich części swego istnienia. cienkich. Żeby przejść z jednego do prowadzi do zapaści pod wpływem stresu. Dziecko po- doświadczyło utraty matki z powodu śmierci. W kontaktach z innymi będzie używał wzrostu. pomaganie ludziom itd. zbudować przejścia pomiędzy pięknymi odpowiedzialności. gdy próbował generalizować. ponieważ próbuje Struktura oralna usatysfakcjonować wewnętrzną tęsknotę. dopiero wejść przez okno do wybranego pokoju. zapadniętą klatkę piersiową i charakteru schizoidalnego polega na stanięciu twarzą płytki oddech. energię. wynalazki. Gniew albo zamanifestowaniem jego duchowości w świecie spowodowany porzuceniem jest zatrzymywany materialnym. Jest Człowiek o strukturze oralnej jest generalnie to wielce niewygodne. Nie może doznać zadowolenia. którą odrzuca przez zastąpienie jej czymś innym. że udekorowanych przez projektantów z różnych tego nie dostanie. których można porównać do wspaniałego wrażliwością i boi się poprosić o to. Przyczyną jest porzucenie. nie będzie wystarczające. zrekompensować stratę. Są ludźmi niezwykle mówić i chodzić. Ludzie o charakterze całkowicie lub częściowo Wielokrotnie „udawała" tylko. wspiąć się po następnej i sywność przeradza w chciwość. że się nim opiekuje — schizoidalnym są zazwyczaj bardzo uduchowieni. . Tłumi schizoida wiąże się również ze zmaterializowaniem intensywne uczucia tęsknoty i agresji. Wra- drugiego. zbyt wcześnie stało się Często próbują wprowadzić rzeczywistość duchową „niezależne". Z tego powodu człowiek o kreatywnymi. seks używany do osiągnięcia bliskości i rzeczywistość duchową poprzez swoją twórczość — kontaktu. gdyż w głębi duszy jest przekonany. by Mają głębokie poczucie ostatecznych celów życia. Przerażenie i gniew porzuceniem. albo robiła to wbrew sobie. Charakter oralny (udekorowane pokoje). okresów. Matka opiekowała się celem transformacji. nawiązać kontakt. Dziecko. kultur. gdy normalny poziomie osobistym żąda. W relacjach psychicznych osobowość oralna który blokuje umiejętność materializo-wania jego lgnie i przykleja się do innych z powodu lęku przed wspaniałej kreatywności.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 135 by ujawniła się w pełni. pisanie. Zadania Człowiek o strukturze oralnej doświadczył wielu te są kwestią bardzo indywidualną i nie należy ich niepowodzeń w życiu. by zrekompensować swych twórczych talentów. Schizoid musi zintegrować wyjałowiony. które pokojami nie ma drzwi. Staje się więc zgorzkniały i czuje. często bardzo wcześnie zaczynając do egzystencji swoich bliskich. Ciało jest słabo rozwinięte. zgarbione. schizoid boi się potężnego złączenia wszystkich Próbuje dostać je z „zewnątrz". że osobiste zadanie dojrzałą. żliwość staje się złośliwą pasywnością.

" Potem. a „Jeśli poproszę. otwarty. Kiedy zaakceptuje swoje potrzeby i sta- utrzymuje się przy samej skórze i ma jasnoniebieską nie na własnych nogach. jak mówiliśmy w Gdy wkopiemy się głębiej w osobowość. Jeśli człowiek pracował nad sobą. A zatem jego negatywnym zamiarem jest: głowy przedstawiony jest w dolnej części rysunku „Zmuszę cię. instrument i skomponować własną symfonię. generalnie opróżnione. Musi porzucić rolę ofiary i zaakceptować to. Główna energia głęboko w wewnętrzną pustkę i przekonać się. Jest zatem zainteresowany seksem i ma Charakter oralny wierzy jednak. ponieważ jest energii. a nie fizycznej. zapewne otwarte. Człowiek musi delikatnie nastroić swój srebr-nozłoty połysk i jest opróżniona w rejonie stóp." jaźń charakteru oralnego Pole energetyczne Charakter oralny musi nauczyć się ufności w hojność wszechświata i odwrócić proces chwytania. żebyś mi to dał" albo „Nie będę 13-5. co wyjaśnia umysłową i duchową Jego wstępną skargą.136 Dłonie pełne światła średnich pytań. nie dostanę tego". jak skrzypce jasne. Ciało mentalne jest jasne i zazwyczaj żółtawe. U człowieka o charakterze oralnym. jeśli nie najmniej energii znajduje się w rejonie potylicznym. Zewnętrzna forma w kształcie jajka (siódma warstwa) nie jest całkiem wypełniona ani jasna. Ciało eteryczne pełna życia. Mówi wywoływania gniewu — inaczej niż u człowieka o ona: „Nie potrzebuję ciebie" albo „Nie będę prosił". słowna. Musi stanąć twarzą w Charakter oralny (rysunek 13-5) ma najczęściej twarz ze swoim strachem przed samotnością. ma Stradivariusa. czakramy . oralne wysysanie i zapewne strzały słowne W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą służące bardziej do zwracania uwagi niż do napotkaną warstwą osobowości będzie maska. a nie dzieckiem. struktury oralnej Musi dawać. Głównym zadaniem przedni ośrodek seksualny również może być terapii będzie znalezienie sycącej energii w życiu. Kiedy zagra tę melodię w symfonii życia. charakter oralny musi aktywności intelektualnej i werbalnej. co dostaje. nie ma specjalnego zabarwienia i jest płynąć. odnaleźć i zaakceptować swoje potrzeby oraz Mechanizmy obronne. dozna spełnienia. to odmowa Musi nauczyć się stać na swoich własnych nogach. większość energii umiejscowiona potrzebował". strukturze masochistycznej. Ciało emocjonalne również trzyma się blisko „Mam to" i pozwoli energii rdzenia otworzyć się i ciała. wejść opróżnione. ciche i spokojne pole. poproszę. niższa jaźń rozdziale dwunastym. że jest umiejscowiona jest w głowie. To z kolei tworzy podwójny węzeł: jest w płacie czołowym i płatach bocznych. kiedy rozpoczyna terapię. by móc te potrzeby spełniać. spełniony. używa człowiek o strukturze oralnej. jego jest pasywność i zmęczenie. Żeby rozwiązać ten Charakter oralny skoncentrowany jest więc na problem poprzez terapię. by powiedzieć: „Jestem Zadanie życiowe i wyższa zadowolony. Korona i ośrodek między-brwiowy będą człowiekiem dorosłym. Wyższe poziomy aury nie są zbyt Wewnętrzny krajobraz charakteru oralnego jest jak delikatny instrument muzyczny. Jak widać. wyższa jaźń osobowości wyłoni się. że spełnienie jego uczucia seksualne. jasność. albo jaźń cienia powie: „Zaopiekuj się mną. których najczęściej nauczyć się tak żyć. potrzeb może wiązać się z odrzuceniem przez Wzór aktywności pola energetycznego w rejonie innych. będzie mógł powiedzieć: barwę. który nie pracował zbyt wiele nad sobą. kiedy zacznie się powrót do zdrowia. nie będzie to miłość. wywołujących uczucia matczyne. To mogą być w większości zamknięte albo pozbawione jednak nie będzie go zadowalało.

.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 137 /' \\\N*.>i Ciała duchowe Ciało mentalne |t a.'^"-'.l Ciało emocjonalne Ciało eteryczne I S Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-5: Aura charakteru oralnego (obraz diagnostyczny) .

138 Dłonie pełne światła

Kiedy wyższa jaźń zostanie uwolniona, czło- lem na drodze terapii, psychopata musi nauczyć się
wiek o charakterze oralnym może wykorzystać ufać.
swoją inteligencję w sztuce albo nauce. Będzie W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą
doskonałym nauczycielem, ponieważ jest zainte- napotkaną warstwą osobowości będzie maska, która
resowany tyloma rzeczami i zawsze potrafi połączyć powie: „Ja mam rację; ty jej nie masz." Po dotarciu
wiedzę z miłością płynącą prosto z serca. głębiej niższa jaźń albo jaźń cienia powie: „Będę cię
kontrolował." Gdy zacznie się rozwiązywanie
problemu, pojawi się wyższa jaźń osobowości,
Struktura przesunięta mówiąc: „Oddaję się."
albo psychopatyczna Górna połowa ciała wydaje się rozdęta, a
pomiędzy obiema połowami nie ma przepływu
We wczesnym dzieciństwie człowiek o prze- energii. Miednica jest słabo naenergetyzowana,
suniętej strukturze miał do czynienia z potajemnie zimna i spięta. Silne napięcie występuje również w
uwodzicielskim rodzicem przeciwnej płci. Rodzic ramionach, podstawie czaszki i oczach. Nogi
chciał czegoś od dziecka. Psychopata znajdował się psychopaty są słabe i nie jest on zakorzeniony.
w trójkącie z rodzicami i nie otrzymywał wsparcia Struktura psychopatyczna wytrzymuje nacisk
od rodzica swojej płci. Stanął po stronie rodzica płci strachu przed niepowodzeniem i przegraną.
przeciwnej, nie dostał tego, czego potrzebował, Psychopata szarpie się pomiędzy swoją zależnością
poczuł się zdradzony i w drodze kompensacji zaczął od ludzi a potrzebą kontrolowania ich. Boi się bycia
manipulować tym rodzicem. kontrolowanym i wykorzystywanym, jak również
Jego reakcją na tę sytuację jest próba znalezienia się w pozycji ofiary, co jest dla niego
kontrolowania wszystkich na wszelkie możliwe całkowicie upokarzające. Seksualność stanowi dla
sposoby. W tym celu psychopata musi trzymać się w niego narzędzie zdobywania władzy; przyjemność
garści i nawet kłamać, jeśli zajdzie taka potrzeba. jest mniej ważna niż podboje. Psychopata stara się
Żąda, by go wspierano i dodawano mu odwagi. ukrywać swoje potrzeby sprawiając, żeby potrzebo-
Jednak w kontaktach z innymi będzie posługiwał się wali go inni.
bezpośrednią manipulacją, typu „Powinieneś...", by
wywołać uległość. To nie prowadzi do uzyskania
poparcia.
Pole energetyczne struktury
W swoim aspekcie negatywnym jednostka o psychopatycznej
strukturze psychopatycznej wykazuje przemożną
żądzę władzy i dominowania nad innymi. Ma dwa Główna energia znajduje się w górnej części
sposoby osiągnięcia kontroli: przez brutalne ciała. Psychopata jest najpierw hiperaktywny, a
przytłaczanie oraz przez podkopywanie za pomocą potem załamuje się. Pole człowieka o strukturze
uwodzenia. Wielokrotnie jego seksualność jest pełna przesuniętej (rysunek 13-6) jest ogólnie mówiąc
wrogości i fantazji. Zainwestował w idealny obraz opróżnione u dołu na wszystkich poziomach
samego siebie i za pomocą intensywnych uczuć aurycznych i naenergetyzowane u góry; kształt jajka
wyższości i pogardy przykrywa głębokie kompleksy jest również zniekształcony w ten sposób. Ciało
niższości. eteryczne słabnie w miarę zbliżania się do stóp; jego
Jego wstępną skargą, kiedy rozpoczyna terapię, odcień jest bardziej wyrazisty, a niebieska barwa
jest poczucie przegranej. Chce wygrać. Ale być ciemniejsza niż u osobników schizoidalnych i
wspieranym oznacza kapitulację, a to, wierzy oralnych. Ciało emocjonalne jest pełniejsze u góry.
psychopata, oznacza klęskę. Jego negatywnym Ciało mentalne wysuwa się bardziej ku przodowi niż
zamiarem jest zatem: „Niech się stanie moja wola." ku tyłowi ciała fizycznego, podczas gdy ciało emoc-
To tworzy podwójny węzeł: „Muszę mieć rację albo jonalne może być wybrzuszone pomiędzy łopat-
umrę." By rozwiązać ten prob-

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 139

Ciała duchowe
■ ^t*"**,',,^
\ V«v^«^
Ciało mentalne Otwarty

Ciało emocjonalne

Zamknięty

Ciało eteryczne

<T/

9
Wzór aktywności
energetycznej w mózgu

Rysunek 13-6: Aura charakteru psychopatycznego (obraz diagnostyczny)

140 ________________________ Dłonie pełne światła

kami, w ośrodku woli, zwykle poważnie powięk- zwyciężają ci, którzy mają w sobie prawdę i
szonym. Wyższe warstwy auryczne są również szczerość. Świat obraca się wokół szlachetnych idei,
silniejsze i jaśniejsze w górnej połowie. wspieranych przez wytrwałość i męstwo. Jakże
Układ czakramów w strukturze psychopatycznej bardzo chciałby psychopata przenieść te zalety
jest zazwyczaj następujący: otwarte ośrodki woli u swego świata wewnętrznego do realności świata
podstawy szyi i ramion, ośrodki woli pomiędzy zewnętrznego. Któregoś dnia to zrobi.
łopatkami ekstremalnie duże i przepracowane, Kiedy energie wyższej jaźni zostają uwolnione,
otwarty ośrodek frontalny i ośrodek korony. Reszta, człowiek o strukturze przesuniętej jest bardzo
przede wszystkim ośrodki czuciowe, zamknięta. uczciwy i moralny. Dzięki swemu wysoko
Tylny ośrodek seksualny może być częściowo rozwiniętemu intelektowi może godzić ludzi,
otwarty. Psychopata funkcjonuje zatem głównie pomagając znaleźć właściwą im prawdę. Poprzez
dzięki energii mentalnej i woli. swoją uczciwość prowadzi innych ku ich uczciwości.
Jeśli chodzi o mózg, energia jest aktywna i jasna Potrafi doskonale zarządzać skomplikowanymi
w płatach czołowych. Aktywność ta zmniejsza się projektami i ma wielkie serce pełne miłości.
wraz ze zbliżaniem się do tyłu głowy i w rejonie
potylicy energia nieruchomieje kompletnie,
jednocześnie ciemniejąc. Oznacza to, że człowiek Struktura masochistyczna
zainteresowany jest głównie dociekaniami
intelektualnymi, a nie aktywnością cielesną, chyba że Miłość, którą w dzieciństwie otrzymywał
ta służy aktywnej woli. Również intelekt jest człowiek o charakterze masochistycznym, była
podległy woli. warunkowa. Matka dominowała i poświęcała się —
To z tych potężnych płatów czołowych psy- do tego wręcz stopnia, że kontrolowała jedzenie i
chopata wysyła łuki energii, które ściskają głowę funkcje wydalnicze dziecka. Każdy przejaw
drugiego człowieka w obronnym mechanizmie inicjatywy, każda próba zadeklarowania swojej
uchwytu mentalnego. Psychopata używa również wolności wiązały się z narzucanym przez matkę
odmowy słownej. Może wybuchnąć wulkaniczną poczuciem winy. Wszelkie próby przeciwstawienia
wściekłością podobną do tej, jaka występuje w się temu potężnemu naciskowi były dławione; teraz
histerii, ale zrobi to w sposób kontrolowany, masochista czuje się złapany w pułapkę, pokonany i
zrównoważony, bez właściwego histerii chaosu. upokorzony. Jego reakcją na powyższą sytuację było
wstrzymanie uczuć i kreatywności. W gruncie rzeczy
próba wstrzymania wszystkiego. To prowadziło do
Zadanie życiowe gniewu i nienawiści. Masochista żąda niezależności,
i wyższa jaźń psychopaty ale kiedy kontaktuje się z innymi, używa uprzejmych
stwierdzeń podbarwionych jęczącym obrzydzeniem,
Psychopata musi odnaleźć prawdziwe poddanie by manipulować nimi pośrednio. To wywołuje
się przez stopniowe rozluźnianie górnej połowy ciała, drażnienie ze strony innych. Drażnienie pozwala mu
porzucanie tendencji do kontrolowania innych i się rozgniewać. Był gniewny już wcześniej, ale teraz
pozwolenie na dojście do głosu swojej głębszej uzyskał prawo wyrażenia swego gniewu. W ten
istocie i uczuciom seksualnym. W ten sposób zdoła sposób zostaje złapany w cykl, który trzyma go w
zaspokoić swoją tęsknotę znalezienia się w zależności.
rzeczywistości, nawiązania kontaktu z przyjaciółmi i Jeśli chodzi o stronę negatywną, masochista jest
poczucia się jak istota ludzka. człowiekiem, który cierpi, jęczy i narzeka, pozostaje
Wewnętrzny pejzaż psychopaty pełen jest uległy na zewnątrz, ale naprawdę nie ulegnie nigdy.
fantazji i przygód opartych na honorze. Tutaj Wewnątrz zablokowane są silne

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 141

uczucia niechęci, negatywności, wrogości, wyż- (rysunek 13-7) jest całkowicie wypełnione. Ciało
szości i strachu przed eksplozją gwałtownego eteryczne jest gęste, ciężkie, szorstkie i raczej szare
gniewu. Masochista może być impotentem i niż niebieskie. Ciało emocjonalne jest pełne,
przejawiać silne zainteresowanie pornografią. wielokolorowe i stosunkowo równomiernie
Kobieta będzie miała kłopoty z orgazmem i po- rozmieszczone, podobnie jak ciało eteryczne. Ciało
czucie, że jej seksualność jest nieczysta. mentalne jest duże i jasne nawet w dolnej części
Wstępną skargą masochisty jest napięcie. Chce ciała. Intelekt i emocje są bardziej zintegrowane.
uwolnić się od tego napięcia, ale podświadomie Ciało niebiańskie jest jasne wokół całego ciała, o
wierzy, że uwolnienie i zaakceptowanie tego, co jest barwie fioletowej, brązowej i niebieskiej. Jajko jest
wewnątrz, prowadzi do uległości i upokorzenia. całkowicie wypełnione i ma ciemnozłoty kolor. Jest
Negatywnym zamiarem jest zatem pozostanie nieco zbyt ciężkie u dołu i nieco bardziej owalne od
zablokowanym i „kochanie tego, co negatywne". To jaja kurzego. Ma silnie zarysowaną krawędź
prowadzi do podwójnego węzła: „Jeśli się wścieknę, zewnętrzną, odrobinę zbyt napiętą i grubą.
zostanę upokorzony; jeśli się nie wścieknę, też Czakramy, które u masochisty przed roz-
zostanę upokorzony". By rozwikłać ten problem, poczęciem terapii są zwykle otwarte, to: ośrodek
masochista musi stać się asertywny (oczyszczony) i międzybrwiowy, splot słoneczny, czasem jest też
wolny, i otworzyć swoją duchową łączność. częściowo otwarty tylny ośrodek seksualny.
W procesie terapeutycznym pierwszą napotkaną Masochista funkcjonuje zatem opierając się na
warstwą osobowości będzie maska, mówiąca: aspektach mentalnych, emocjonalnych i woli. Wzór
„Zabiję (zranię) siebie, zanim ty zabijesz (zranisz) aktywności mózgu pokazuje największą aktywność w
mnie". Po pewnym okresie badania tego rejonie czołowym, górno-bocznym i w komorach,
wewnętrznego krajobrazu niższa jaźń stanie się przy czym część tej aktywności rozszerza się na
świadoma. Mówi ona: „Zrobię ci na złość, żeby cię niewielki obszar pośrodku potylicy, otoczony
sprowokować". W końcu uwolniona zostanie wyższa mniejszą aktywnością. Najczęściej używane przez
jaźń, która rozwiąże problem, mówiąc: „Jestem masochistę systemy obronne to „macki", milczące
wolny". oczywiste zamyślenie i strzały słowne.
Fizycznie masochista jest otyły i krępy, ma
nadmiernie rozwinięte mięśnie i skróconą szyję i pas.
Silne napięcia występują w szyi, szczęce, gardle i Zadanie życiowe
miednicy, która jest schowana w dół. Pośladki są
zimne. Energia zablokowana jest w rejonie gardła, a
i wyższa jaźń
głowa ciąży do przodu. charakteru masochistycznego
W kategoriach psychodynamicznych masochista
zatrzymuje wszystko w środku, gdzie jęczy, narzeka, Masochista musi uwolnić się od upokorzenia
wstrzymuje uczucia i prowokuje. Jeśli prowokacja przez uwolnienie swojej agresji. Musi wypowiadać
się uda, zyskuje powód do wybuchu. Nie jest się aktywnie w odpowiadający mu sposób, kiedy
świadom tego i sądzi, że stara się być miły. tylko przyjdzie mu na to ochota.
Wewnętrzny pejzaż masochisty jest jak mozaika
ze srebra i złota. Jego siła twórcza wyraża się w
Pole energetyczne struktury delikatnych, skomplikowanych wzorach, pełnych
masochistycznej osobistego wyrazu i smaku. Każdy niuans ma
znaczenie. Kiedy masochista uzewnętrzni swą
Główna energia znajduje się wewnątrz. Ma- wysoko rozwiniętą kreatywność, świat będzie pełen
sochista jest hypoaktywny, a mimo to gotuje się podziwu.
wewnątrz. Pole struktury masochistycznej Energie wyższej jaźni pełne są troski o in-

142 Dłonie pełne światła

Zamknięty

Ciała duchowe

mm
4 !

Wzór aktywności
energetycznej w mózgu f s
Vi
2

Rysunek 13-7: Aura charakteru masochistycznego (obraz diagnostyczny)

Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 143

nych. Człowiek o charakterze masochistycznym jest od wypływających i napływających uczuć wysokim
urodzonym negocjatorem. Ma wielkie serce. Wspiera murem. Uprawia seks z pogardą, nie z miłością.
ludzi i potrafi wiele dać, zarówno w sensie energii, Wstrzymując uczucia powiększa tylko dumę.
jak i zrozumienia. Jest pełen głębokiego Żąda miłości i seksualnych uczuć od innych, ale w
współczucia, a zarazem potrafi cieszyć się i bawić. kontakcie z nimi stosuje metody uwodzenia i
Jest zdolny do twórczej zabawy i radości. Ujawni te klasyfikowania ludzi, by uniknąć zaangażowania. To
talenty i będzie pierwszy we wszystkim, za co się prowadzi do współzawodnictwa, nie do miłości. Jego
weźmie. duma zostaje urażona, a on wzmaga
współzawodnictwo. Jest w zaklętym kręgu, z którego
nie potrafi się wydostać.
Struktura sztywna Jego wstępną skargą w terapii (jeśli w ogóle się
na nią zgłosi) jest to, że nie posiada uczuć. Chce
Człowiek o sztywnej strukturze rzeczywistości poddać się uczuciom, ale sądzi, że zranią go one
doświadczył w dzieciństwie odrzucenia przez rodzica tylko, stąd jego negatywny zamiar brzmi: „Nie
przeciwnej płci. Dziecko odebrało to jako zdradę poddam się", Przedkłada seks ponad miłość, ale to go
miłości, ponieważ dla dziecka erotyczna nie satysfakcjonuje. Rodzi się podwójny węzeł: „Oba
przyjemność, seksualność i miłość są jednym. W wyjścia są złe." Poddanie się oznacza ból, dalsze
drodze kompensacji za to odrzucenie dziecko trwanie w dumie wyklucza uczucia. By rozwiać ten
postanowiło kontrolować wszystkie uczucia z nim problem w terapii, osobnik sztywny musi połączyć
związane — ból, wściekłość, jak również dobre serce z genitaliami.
uczucia — przez wstrzymanie ich. Poddanie się jest W trakcie procesu terapeutycznego maska
czymś strasznym dla człowieka o charakterze powie: „Tak, ale"... Po jakimś czasie niższa jaźń albo
sztywnym, ponieważ oznacza ponowne uwolnienie jaźń cienia pojawi się w świadomości, mówiąc: „Nie
wszystkich tych uczuć. Nie będzie zatem próbował będę cię kochał". Potem gdy w wyniku pracy z
bezpośrednio spełniać swoich potrzeb, lecz użyje ciałem uczucia zaczną płynąć, wyższa jaźń rozwiąże
manipulacji, by dostać to, czego pragnie. Duma problem stwierdzając: „Zgadzam się, kocham".
związana jest z uczuciami miłości. Odrzucenie Człowiek o strukturze sztywnej ma ciało
seksualnej miłości rani jego dumę. harmonijnie zbudowane, zintegrowane i pełne
W kategoriach psychodynamicznych człowiek energii. Może mieć dwa rodzaje bloków — zbroję
sztywny wstrzymuje uczucia i działania, by nie płytkową jak stalowe płytki rozmieszczone na ciele
wyjść na głupca. Jest światowcem, ambitnym i albo zbroję oczkową, podobną do drucianej siatki.
pełnym przebojowej energii. Mówi: „Jestem lepszy Miednica jest odchylona do tyłu i zimna.
od innych i wiem wszystko". W środku odczuwa
głębokie przerażenie wywołane zdradą; bezbronności
należy unikać za wszelką cenę. Człowiek o sztywnej
Pole energetyczne
strukturze charakteru boi się zranienia. struktury sztywnej
Chodzi z dumnie podniesioną głową i wy-
prostowanym kręgosłupem. Odznacza się wysokim Główna energia trzymana jest na peryferiach i z
stopniem zewnętrznej samokontroli i silną dala od rdzenia. Osobnik sztywny jest hiperaktywny.
identyfikacją z fizyczną rzeczywistością. Ta mocna Cechują go równowaga i moralność, widoczne w
pozycja ego służy mu jako wymówka, pozwalająca polu jako silna, jasna i równomiernie rozmieszczona
uniknąć uwolnienia uczuć. Boi się mimowolnych aura. Pole eteryczne jest silne, szerokie i równe, o
procesów fizycznych zachodzących w jego ciele, niebieskawoszarej barwie i średniej szorstkości. Ciało
ponieważ nie są one zależne od ego. Jego emocjonalne
wewnętrzna jaźń odgrodzona jest

Ciało mentalne jest jaźń charakteru sztywnego rozwinięte i jasne. Już podejście do uzdrawiania powołaniem jest sztuka. jak tworzące formę krzyża. na przykład. jakie to uczucie być otwartym. w zależności od sfery życia. odkrywania i akceptowania swoich uczuć. jakiekolwiek one są. Jeśli mamy do czynienia z będą płaty boczne. Granice wymagają wzmocnienia. Może być większe z tyłu. że jego i wzmocnić jej skuteczność. elastyczne. Jeśli zajął się Podczas uzdrawiania bardzo pomocne jest poszukiwaniami intelektualnymi. Tak jak Mojżesz czasami otwarte. malarstwo. a duchowość i mieć doświadczenia duchowe. aktywność we wszystkich częściach potwierdzić jego duchową rzeczywistość. Zaczynają powstawać pomosty. bocznej i potylicznej — staje się ponadzmysłowe odda tutaj wielkie usługi. ponieważ wszystkie Zadanie życiowe i wyższa ośrodki są tam otwarte. Człowiek taki żyje zatem głównie w miłości do spełnienia. jeśli człowiek nie otworzył się Człowiek o charakterze sztywnym musi ot- wystarczająco na bezwarunkową miłość lub swoją worzyć ośrodki uczuciowe i pozwolić swoim duchowość. Należy zatrzymać wycieki > góry. Kiedy człowiek zaczyna rozwijać swoją energii. Największa aktywność w mózgu ma miejsce w którą wybierze. Przed rozpoczęciem terapii u człowieka o W wewnętrznym krajobrazie człowieka szty- charakterze sztywnym otwarte są zazwyczaj tylne wnego znajdziemy przygody. Gdy człowiek rozpoczyna proces poprowadzi swych ludzi ku ziemi obiecanej. Zauważyłam. jeśli spojrzeć na głowę z zatrzymywać energię. Jajo przyczynowe albo keteryczne uczuciom płynąć i być widzianymi przez innych. Może nie być tak barwne. Aurę charakteru oralnego trzeba naładować. to jaśniejsze jest bardzo pomocne. że kiedy ludzie człowiekiem o charakterze schizoidalnym. przykład dzięki medytacji. trzeba naładować energią. Będzie zdolny do głębokiego płatach bocznych i pośrodku tylnej części mózgu. Należy również oświecenia. Jeśli odkrył. W kontaktu z innymi i całym wszechświatem. będą drugim co do Pomoże ci to dostosować metodę uzdrawiania do pacjenta aktywności obszarem mózgu. na czakramy otworzyć. Będzie zatem naturalnym liderem w każdej profesji. rozwijają się i zbliżają do zidentyfikować i wzmocnić jego granice. również jasne i aktywne. aktywność rośnie w Człowieka trzeba nauczyć. w kategoriach związku każdego pacjenta z jego granicami muzyka czy inne formy kreatywności. człowiek postanowił się skoncentrować. jak w (rysunek 12-3). To ukształtowane i jasno zabarwione — na złotosrebrno. przednie Zainspiruje innych swoją miłością i pasją życia. Człowiek oralny potrzebuje dużo osoby o sztywnej strukturze charakteru dotykania. przypadku innych struktur charakterologicznych. czakramy woli i seksualności oraz czak-ramy Są tam góry do zdobycia. namiętności i miłość. uświęcone jest silne. Korona i splot słoneczny są człowiek poleci ku słońcu. Tak jak Ikar. Aurę schizoida zrównoważona. cele do osiągnięcia i mentalne. tak by mógł utrzymywać otwarte czakramy podczas Energetyczne systemy obronne używane przez ćwiczeń t i medytacji.144 Dłonie pełne światła wykazuje spokojną równowagę i jest równomiernie to pokaz siły/woli. jeśli człowiek nie pracował nad otwarciem swoich uczuć. jeśli nie. na której dany życiem. Człowiek o przesuniętej strukturze charakteru musi naładować dolną połowę swe- 'I . Postrzeganie mózgu — przedniej. pozwoli energiom wpływać i wypływać z rdzenia z przewagą złota. ośrodki uczuciowe zaczynają się otwierać. centralnej części mózgu. nasz „sztywny" oparciu o umysł i wolę. należy pracują w ramach terapii. Ciało niebiańskie może nie być bardzo jasne. doskonale Musi się nimi dzielić. płaty przednie będą pamiętanie o generalnej strukturze charakteru pacjenta. a jego samego nauczyć. jego istoty i wyzwoli unikalność jego wyższej jaźni. Będzie niektórych przypadkach płaty przednie są równie umiał bawić się we wszechświecie i w pełni cieszyć aktywne. zamknięcie i czasem histeria rozmieszczone.

O ' t t Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-8: Aura charakteru sztywnego (obraz diagnostyczny) .Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 145 Ciaia duchowe ^y**^\y 3 \ Zamknięte �99999999994� ^ "1//.

Sposób życia człowieka zmienia się w pozwolenia. zaczynający następnie postrzegać i zrozumieniem i akceptacją. Jesteśmy prawdziwą dotrzeć poprzez nakładanie rąk. Jego granice należy rozwijają się nowe zmysły. jaki jest naprawdę. Zmieniamy siebie i Pole rozszerza się i zaczynają zachodzić głębsze nasz system energetyczny. ponieważ żyjemy i systemie przekonań. że robimy coś złego. Uzdrowiciel musi być wpływać na rzeczywistość poza światem fizycznym. W miarę bardziej poprzez uczucia niż poprzez wolę. tym naturalny przepływ wymiany energii i transformacji z szybciej wyzdrowieje. głębszych. mniej stagnacji i wyższe wibracje w wymyśliliśmy. całkowicie zinte- wewnątrz. pozwalając pacjentowi na żywym systemem transformacyjnym. Zaczynamy postrzegać siebie jako związane z kreatywnością. rozwijający osobiste negatywne przekonania. Ponieważ stopniowe doświadczanie uczuć przez krótki czas. Pole staje się bardziej naszym systemie energetycznym. Ważne jest. czakramy otwierają się coraz szerzej. a nie taki. a następnie ponownie Trzeba zaktywizować drugą warstwę aury. Człowiek o masochistycznym polu trzeciego oka. Odblokowujemy system i przekształcamy U wielu ludzi pojawia się pośrodku głowy energię. Robiąc to. Robimy tak. Naprawdę przez większość czasu nie rzeczywistości. Prędzej czy później dostajemy systemu przemiany energii wzrasta kreatywność. Uzdrowiciel wyższym stanie duchowym. żeby uśmierzyć to zmiany. jaki sobie więcej światła. nie tylko likwidujemy nasze piękny. tyczny jako mechanizm transformacyjny pobierający czyć". wykraczające poza świat szanować ponad wszystko. która nieruchomieje w duchowo. składniki. bardzo ostrożny i wrażliwy podczas dotykania dolnej Światło to wytryska jakby z korzenia korony i części ciała. Struktura charakteru i zadanie życiowe Poza strukturą charakteru Każda struktura charakterologiczna jest W miarę jak każdy człowiek pracuje nad modelem szwankującego systemu transformacyjnego. Wraz ze wzrostem skuteczności tworzymy cierpienie. wiadomość. Żyjąc w ten sposób elastyczne i płynne. kiedy kładzie ręce na jego ciele. otworzyć dolne czakramy i nauczyć się żyć się następnie w jaskrawą świetlną kulę. Nigdy nie dotykać bez fizyczny. które daje światło ciału seksualnych w przypadku struktury przesuniętej. Pole staje się bardziej jednak nie może trwać długo. A zatem każdy z nas jest musi to robić powoli. ma świadomość. złotosrebrny punkt światła. uzdrowiciel z miłością akceptował osobowość pacjenta. Uzdrowienie będzie zawsze wszechświatem. Widzimy nasz system energe- wyrażona. centralnych energii osobowości należy transformujemy świadomość. Im chętniej będzie leczył się sam. aura ulega zmianom. by bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii ciało. tworząc reagujemy na taki wszechświat. którą przekształcamy. przekształcający ją. rozwojem aktywności swojej psychiki. którą zablokował. a musi być wyprowadzona na zewnątrz i growany z całością.146 ________________________ Dłonie pełne światła go pola. rozwinięty organ. Człowiek sztywny musi otworzyć czakram energię z zewnątrz. zawarte w naszym negatywnym mamy kontaktu z rzeczywistością. bardziej Drugim czakramem należy zająć się z troską. by uduchowioną materią. która jest ukryta unikalny aspekt wszechświata. Aurę charakteru sztywnego trzeba „zmięk. lecz . rozbijający ją na prostsze serca i połączyć go z miłością i innymi uczuciami. gdyż zrównoważone. żyjemy opierając się na naszych błędnych Wyobrażenia i błędne koncepcje na temat przekonaniach. jak poruszać i wyzwalać szyszynka. Wraz z jaśnieniem ciała mentalnego całą energię. a jej łączący i wysyłający z powrotem we wszechświat w działanie wprowadzić do świadomości. fizycznie i Najpierw blokujemy energię. Ważne rozwoju człowieka kula ta rośnie i wkrótce sięga poza jest. cierpienie. niebiańskiemu i przekształca je w jaśniejszy. tam gdzie znajdują się przysadka i energii musi nauczyć się. Do energia. przejaśniają się powoli. Jest ona ziarnem. To polu energetycznym.

pojawiłeś się tutaj. masochistyczna 10 proc. by to realizować. Twoja choroba proc. Nikt inny nie ma takiej samej kombinacji i nikt nie chce zrobić dokładnie tego samego co ty. wiąże się z zadaniem życiowym? Jak dowiesz się wkrótce. To uwalnia naszą Zlikwiduj te bloki. który stworzyłeś do 1. Wypisz procentowo. z twoim najgłębszym pragnieniem.Cz. w jaki sposób się blokujesz. Likwidując swe osobiste blokady. Jakie jest zadanie życiowe każdej ze struktur? system energetyczny. schizoidalna 20 proc. To. bryk. Tak więc lekcja. chcesz robić w życiu. wszystkich struktur charakteru. Są to również bezpośrednie manifestacje tego. na to. pełniamy nasze osobiste zadanie. Które obszary mózgu są najbardziej aktywne w systemami obronnymi. Narzędzie to jest kombinacją energii- świadomości. Opisz najlepsze cechy każdej ze struktur. co powinieneś zrobić na planie ziemskim. Ogólne wzorce takiego blokowania 2. Znajdź odpowia Chorujesz. który jest naszym zadaniem życiowym. bezpośrednio wiąże oralna 15 proc. Bez względu więc 50 proc. ten sekretny sen. tak że nareszcie możemy zrealizować wszystko będzie dobrze. jakie struktury tworzą twoją charakterologicznej albo ze sposobu. co chcesz robić. Idź za nią. świecie? Odkryj. za pomocą poszczególnych strukturach? których izolujesz się od tego. Do przemyślenia którego masz się tutaj nauczyć. co jest tym. jest twoim zadaniem życiowym. 5. co zawsze chciałeś robić bardziej niż Ćwiczenie: wszystko inne. jak tego chciałeś. W jaki sposób choroba wiąże się z zadaniem prowadzą do zaburzeń fizycznych. głęboką tęsknotę towarzyszącą nam od dzieciństwa. Prześledź tablicę 13-1. życiowego. Pozwól. w jaki osobowość. wy. czego nie wiesz na temat życia.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 147 także wpływamy w pozytywny sposób na bliźnich. blokujesz również to pięciu głównych struktur charakterologicznych. . torujesz drogę do charakterologicznej spełnienia najgłębszej tęsknoty. zaliczyłbyś swoje ciało? Przeanalizuj tablice i opisy Zaprojektowałeś swoje ciało i system ene. Na przykład: blokujesz swoje energie twórcze. Przegląd rozdziału 13 Jesteś jedyny w swoim rodzaju. jest wbudowana w twoje ciało i 4. Do której kategorii szczęście. zadanie. Rodzaj tych życiowym? bloków można wyprowadzić z twojej struktury 7. Opisz ogólną konfigurację P. 8. W jaki sposób struktura charakterologiczna sę dokładnie tak. jaka jest twoja choroba. Potem odpowiedz na rgetyczny jako narzędzie do wykonania zadania pytania 7-10. Rób to. Zbudowałeś swoją szkolną kla. poprzez system sztywna energetyczny. Ona da ci Przyjrzyj się sobie w lustrze. Żyjesz w niej. a energię. nazywamy strukturami charakterologicznymi i 3.E. bardziej niż wszystko inne na Kiedy zaczynamy rozluźniać blokady. przesunięta 5 się ona z twoim zadaniem życiowym. ponieważ nie realizujesz swojego dające ci cechy osobowości w każdej z ru najgłębszego pragnienia. co najbardziej W ten sposób transformujemy energię. którą musisz pobrać. Kiedy blokujesz przepływ energii w systemie. Znajdowanie swojej struktury Właśnie po to. jest bezpośrednio powiązana. dla każdej z wykonania swego zadania. by ta tęsknota cię prowadziła. blokady energetyczne 6. która najlepiej zrealizuje cel twojej inkarnacji. Są to sposoby. Pytam więc ponownie.

Prześledź tablicę 13-3.148 Dłonie pełne światła 9. Znajdź odpowiadające ci cechy fizyczne i energetyczne w każdej z rubryk. w jaki sposób kontaktujesz się z innymi ludźmi na podstawie swojej struktury charakteru. Sprawdź. 10. . Prześledź tablicę 13-2.

Jeśli cierpisz na jakieś zaburzenia fizyczne. . 13.11. Odpowiedz na pytania 7—12 odnosząc je do każdego z twoich pacjentów. odnieś je do pytania 11. jakie może być twoje osobiste zadanie? A zadanie światowe? 12. W świetle odpowiedzi na trzy ostatnie pytania.

. 20-21. KSIĘGA IZAJASZA 30. gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. idźcie nią!". CZĘŚĆ IV i POSTRZEGANIE METODĄ PRACY UZDROWICIELA Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia. BIBLIA TYSIĄCLECIA. twój Nauczyciel już nie odstąpi. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: „To jest droga. ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza.

sięgając o wiele dalej niż jakakolwiek że już akceptujesz siebie jako istniejącego poza terapia. częścią całości. dzięki którym wrócisz do Duchowych Nauczycieli wskazówki dotyczące zdrowia i swego prawdziwego ja. Wstęp PRZYCZYNY CHORÓB Z perspektywy uzdrowiciela choroba jest stawą jest idea. co nazywam „widzeniem którą otrzymujesz. zaczęłam też prosić o informacje bardzo ścisłe. który znajdujesz się w stanie nierównowagi. wewnętrznym". Całość bowiem z założenia stworzona jest wynikiem zapomnienia. Kiedy z indywidualnych części. ponieważ dotyka wszystkich wymiarów w całościowy i zdrowy sposób tylko pod warunkiem. są one zatem nie tylko zapominasz. lecz jak w hologramie również które prowadzą do niezdrowego trybu życia i w całością. Uzdrawiałam duszę albo stawałam się przekaźnikiem przypominającym . Moje poglądy są bardziej psychoterapii. gdy czyniłam obserwacje auryczne jako zapomniałeś. Powyższe twierdzenia zrozumiesz leczenia. lecz także pierwsze. kim jesteś. na temat poszczególnych warstw aury. w trakcie sesji zaczęłam otrzymywać od wskazująca ci kroki. że drastycznie zmieniły mój sposób pracy z ludźmi. Choroba jest zatem sygnałem. efekcie do choroby. kim jesteś. kim się jest. jak uzyskać do nich dostęp. by lepiej pamiętać. Ich pod. Informacje te są prowadzenia terapii. duszy i ciała. Jednak większość psychoterapeutki zamieniałam się w duchową z nich ograniczy cię do postrzegania rzeczywistości uzdrowicielkę. Po drugie. jeśli wiesz. obejmującej tylko jedno konkretne życie i jedno Uzdrawianie stało się najpierw przedłużeniem konkretne ciało. kim jesteś. co robię. Po znalazłeś się w stanie nierównowagi. a potem podstawą wszelkiego transcendentalne. Zaczęłam lepiej rozumieć to. tworzysz myśli i działania. iż W trakcie mojego osobistego rozwoju. Jest to bezpośrednia psychoterapeutka. zaszły dwie poważne zmiany. częłam rozwijać to. mówiąca ci nie tylko. trochę tak jak aparat rentgenowski. fizycznymi wymiarami czasu i przestrzeni. Nierównowaga jest są jednym. Powoli z zaprzeczających temu twierdzeniu. to znaczy. które wiadomość dla ciebie. mogłam zaglądać w głąb Natychmiast pomyślisz o wszystkich wyjątkach ciała. ponieważ trwał latami. że indywidualizacja i całościo-wość rezultatem nierównowagi. za- Chorobę można zatem rozumieć jako lekcję.

Łagodnie nauczyć się technik uzdrawiania z części V. albo myliła drogę w czasie choroby. Uzdrowiciel sięga w bolesne rejony duszy i rzeczywistość. Praca uzdrowiciela jest pracą nauczyć. by łagodnie budzi nadzieję. tak jak widzą je pewnego stopnia doświadczyć. będąc Bogiem. Musiałam Duchowi Nauczyciele. Ta praca stała Dotyka iskry Boga w każdej komórce ciała i łagodnie się dla mnie wielce satysfakcjonująca. z którymi żyje wiele ludzi. którego uzdrowiciel musi do choroby i proces uzdrawiania.152 Dłonie pełne światła duszy. wyzwaniem jest stawienie czoła bólowi strasznej W następnych kilku rozdziałach opiszę proces fizycznej choroby. Podzielę się z wami otworzyć się na ogromne zachwiania równowagi niektórymi doświadczeniami duchowego prze- duszy i energii. samotność i głębokie ponadzmystowe — jak działa i jak możecie się go pragnienie wolności. Ludzkość wodnictwa i szczegółowo opiszę postrzeganie niesie ze sobą straszliwy ból. pełna ekstazy przypomina mu. Jednocześnie zdrowiu i pełni. że jest już Bogiem i. Wszystko to należy zrozumieć. by uzdrawiać. by leczyć. kim jest i dokąd zmierza. w doświadczaniu wysokich energii i anielskich istot nieodwołalnie płynie z Uniwersalną Wolą ku zjawiających się. . kim jest dusza. Przedstawię również Heyoanowy pogląd na miłości. kiedy zapominała budzi pradawne wspomnienie tego.

jakże trudną lekcję ta dzielna dusza i rodzina jest przez ludzi wokół nas. minania. iż wszyscy stanowimy pewną całość. to możesz też uczynić je takimi. jakimi chcesz. żeby . do czego potrafi doprowadzić interpretowanie Rozdzielność tworzy strach i poczucie przegranej. im najlepiej pomóc? Jak mogę ich najlepiej kochać? zaprezentowany przez newtonowską mechanikę Jak mogę pomóc im przypomnieć sobie. To powoduje postanowiły odebrać od swojej wyższej rzeczywistości. ale wielką różnicę pomiędzy dowodów przedstawionych przez naukowców odpowiedzialnością i winą. że małe dziecko zaraziło się AIDS w wewnętrzną siłę tworzenia własnej rzeczywistości. trakcie transfuzji krwi. Co mogę zrobić. że przedstawię przykład wypowiadane są z perspektywy rozdzielności. Z kolei odpowiedzialność i akceptacja promują siłę. Pozwólcie. jak „Och. Ale holista powie: naszego wewnętrznego doświadczenia weryfikowana „Och. Wiele i miłością. na to. strach i poczucie przegranej tworzą iluzję bezsilności. nieprawdziwe. są. pokazuje. wiedzialności ktoś mógłby powiedzieć: „Och. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi zapo- oparciu o popularne rozumienie samoodpo. tylko niewielka część samo to wywołało. iż rzeczywistość zbudowana jest z Każdy. biedne dziecko". sa-moodpowiedzialności z punktu widzenia roz. Załóżmy. ono Gdy jesteśmy dziećmi. kto podchodzi do życia w ten sposób. I odwrotnie. newtonowskie przyzwyczajenia każą nam myśleć o stwierdzenia takie. dzielności. jakimi wydarzenie z punktu widzenia rozdzielności. W żeby były. To tylko nasze stare doświadczają inne istoty ludzkie. możemy powiedzieć: „Och. kim są?" pogląd. ty doprowadziłeś do naszym oddzieleniu od całości. to jego wina". Nie Pogląd oparty na indywidualizacji i holizmie jesteśmy oddzielnymi istotami. jesteśmy istotami obiecuje szacunek i akceptację wszystkiego. stał się mocno znajduje sprzeczności pomiędzy odpowiedzialnością nieaktualny już na początku XX wieku. ja bym czegoś takiego nie zrobił". nie rozdzielnych elementów materii. czego zindywidualizowanymi. Jeśli interpretujemy to Bo jeśli nieświadomie uczyniłeś rzeczy takimi. Rozdział 14 ROZDZIELNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI Jak już powiedziałam w rozdziale czwartym. Są one po prostu tego raka.

tak jak w powstrzymuje napór jakiejś przerażającej ze. której nie murem. zacznij również postrzegać mur zapominamy. Innymi słowy. lecz co w istocie jest zewnętrzną Za każdym razem gdy źle się poczujesz. że twój rzeczy powiększają tylko doświadczenie mur zbudowany jest z twojej esencji i zawiera w rozdzielności. ponieważ podczas eonów doświadczeń duszy. Przypomnij sobie szczególnie rzeczywistości i znajdowaliśmy metodę ma. że jesteś od niej słabsza. kim jesteśmy. przynajmniej na jakiś czas. Stają się rzeczywistości? one tym. lecz w gruncie Najcudowniejsze w tym wszystkim jest to. który zbudowałeś pomiędzy gdzie poziom wody w jednym miejscu jest wyższy większym zintegrowanym sobą a częścią siebie. albo odrzucaliśmy Żeby zbadać swój mur. że blokowaliśmy nasze doświadczenia — wyobraź ją sobie. Z czasem zewnątrz. Ty. że ściana Wznosisz zatem mur. żeby się ochronić. konfirmację. Im dłużej stoją. co uważałaś wtedy za wewnętrzną z terapii Gestalt koncepcji muru. czy myśli. Z ciemny. sytuacją stan strachu. Dotknij go. czuje? Jakie blokad jest zaburzenie przepływu energii w polu są poglądy tej części twojej świadomości na temat aurycznym i w końcu powstanie choroby. dziewiątym i dziesiątym szczegółowo opisaliśmy Jaka jest jego faktura. Te wewnętrzne ściany tworzone są wewnątrz muru. W rezultacie albo kreowaliśmy sekretne wyimaginowane światy. posmakuj. jaka barwa? Jest jasny czy blokady występujące w polu aurycznym. który sama stworzyłaś. średniowiecznych zamkach. doświadczasz muru. co oddzieliłeś. sobie siłę. Tę siłę można przekształcić i rozprowadzić jako fundament siły wewnętrznej jaźni. „Powrócimy do idei muru. nierównowagą. by świadomości. Mur niż w sąsiednim. czego. nieprzyjemną sytuację. jest on zbudowany z ciebie.154 Dłonie pełne światła wewnętrzną walkę pomiędzy samozachowa-niem (prezerwacją) a potwierdzenie ze strony innych. Im dłużej stoją. taką. to znaczy coraz wewnętrznym. która znajdujesz się wnętrznej siły. tak jak w przypadku tamy albo śluzy. co część nas od reszty nas. równowagę. Znajdź zawarty w niej strach. a nauka ta opierała się na swojego wewnętrznego potwierdzeniach docierających do nas ze świata muru zewnętrznego. żeby pozostać bezpieczna. ten sposób. Skuteczne związane. że to. którą oddzieliłeś. Strach blokowanie odgradza nas od danej części wypływa z poczucia bycia oddzielonym. z tobą wewnątrz. a może twardy? Z czego jest zrobiony? aurycznego punktu widzenia rezultatem istnienia tych Stań się nim. a ty myślisz. tym bardziej musisz zrobić. czy uczucia. możesz przeprowadzić dużą część naszej nie potwierdzonej wewnętrznej następujące ćwiczenia. się wielka siła. Zaczyna ci się wydawać. z którą walczysz gazynowania jej w oczekiwaniu na późniejszą obecnie lub nie rozwiązaną sytuację z przeszłości. Możesz więc zobaczyć siebie za tym służy do oddzielania tej części ciebie. widzi. W rozdziałach strachu. używając pochodzącej podtrzymać to. Co on myśli. Gdy doświadczenia. zdają się zapewniać bezpieczeństwo. wprowadzasz się na nowo w związany z daną Odgradzamy się od samych siebie. zobacz. wielki napór siły z chcesz w danym momencie doświadczać. usłysz słowa albo dźwięki z nią czy to obrazy. Są to odseparowane od nas „kleksy" energii. w twoją stronę zbliża bardziej zapominasz. musisz zbadać jego istotę. że jest zatem to. powąchaj. a także wielką powódź. ostry. Spójrzmy na to. brakuje ci na poziomie za nim część ciebie. Innymi słowy. Jako Ćwiczenie: Badanie dzieci bardzo potrzebowaliśmy konfirmacji. Można ją też . pochodzi z zewnątrz. co nazywa się czasem zastałą substancją Heyoan podał następujące wyjaśnienie muru: duszy. Proces ten możemy wyjaśnić również w Zacznij doświadczać związanych z nią uczuć. Twój mur rekompensuje mur staje się coraz mocniejszy i zapominasz. Jest zbudowany z twojej tym skuteczniej zdają się oddzielać coś innego niż esencji i pełen stwierdzeń dotyczących tego. mówi. byliśmy na etapie uczenia się. jak sądzisz.

którą zamknąłeś za wewnętrznej eksploracji i uzdrawiania. Nawiąż rozmowę ze swoim murem. Ćwiczenie: Rozbrajanie Oddziaływają na siebie wzajemnie. nawiąż taką samą rozmowę pomiędzy sobą a tym. . Zobaczmy teraz. że jesteś. bez względu na jego formę.Rozdzielność rzeczywistości 155 widzieć jako schody prowadzące do wewnętrznej Spójrzmy na kwestię muru z punktu widzenia jaźni. która znajduje wewnątrz i na zewnątrz siebie. Przegląd rozdziału 4 „Teraz widzisz ten mur symbolicznie na etapie psychodynamicznym. aż zaistnieje przepływ przez mur. Co jest przyczyną choroby? przedstawiciela muru pomiędzy tym. która jest jednym z 2. kim jesteś". która jest psychodynamicznym. Co mówi ziemskim. a nawet pomiędzy samym murem a tym. gdzie ta silą już istnieje. Jak powiedzieliśmy wcześniej. co mówi ukryta wewnątrz muru widoczny w polu aurycznym zaczyna się poruszać. władzę rozdzielenia. Jest on zatem W trakcie wchodzenia w mur. Widzisz go również jako 1. siedzisz w nim. nie nad nim. a jednocześnie można uważać za blok energetyczny obecny w aurze. Siedzisz zatem ukryta pola aurycznego. Do przemyślenia Mur reprezentuje wiarę we władzę nad światem. po czym nieruchomieje. nie tylko na poziomie się za murem? Co mówi ta część ciebie. Możesz użyć murem? Jak możesz ją uwolnić? jej jako narzędzia do przypomnienia sobie. z tym. możesz użyć jej jako narzędzia Jaka jest natura twojej siły. przekonanie lub uczucie — może w efekcie doprowadzić do powstania Nawiąż rozmowę pomiędzy sobą-murem a sobą. Bloki istnieją na wszystkich poziomach aury. muru to jest jako myśl. rozjaśniasz również blok. choroby w fizycznym ciele. Kiedy już to zrobisz. doświadczania i mostem świadomości łączącym to. ponieważ jesteś nim. lecz także duchowym i na zewnątrz muru? Od czego chroni cię twój mur? ziemskim. ponieważ jesteś również tą siłą po drugiej stronie muru. mur za swoim murem bezpieczeństwa. co jest poza murem. Jaka jest natura twojego wewnętrznego muru? największych nieszczęść ludzkości na planie 3. wewnątrz muru. kim myślisz. Blok jako mur. i kontynuuj te rozmowy. osoba". a tym. swojego wewnętrznego jak blok w jednej warstwie aury — wyrażony oczywiście w rzeczywistości tej aury. co jest poza nim. kim jesteś. zakłócając naturalny przepływ energii. co mówisz ty ożywiania go. Masz władzę wewnątrz niego. A zatem jeśli potrafisz znaleźć tę metaforę twój mur? Co mówi ta część ciebie.

jak te kreatywne impulsy świadomości. tak! rzeczywistość fizyczną. nie będzie wcale przypominającej — a pod innymi nie — zaskoczeniem. Kiedy już ją znajdziemy. tak samo jak rzeczywistym. By to zrobić. Każda warstwa jest ciałem. Każda warstwa jest w Wiedziałem to od początku!" Nasza boska iskra pewnym sensie samodzielnym światem. że jesteśmy czymś o wiele formie wibracji) poprzez jego warstwy do więcej niż tylko naszymi fizycznymi ciałami. doświadczenie codzienności. warstwa po warstwie. Do tej ciało fizyczne. możemy używać jej do światy te są wzajemnie powiązane i egzystują kierowania naszym codziennym życiem. Człowiek ma uczucie: „Och. do świata W tym rozdziale przedstawiony jest przejrzysty fizycznego. widzimy. Nasza wewnętrzna iskra boskości istnieje na o Po pierwsze. Każde ciało istnieje w świadomej wyższej świadomości możemy włączyć się dzięki rzeczywistości. samym życiem. żywym i funkcjonującym jak nasze jesteśmy naszą codzienną świadomością. możemy użyć pola aurycznego do Spoglądając na siebie z perspektywy szerszej niż ponownego podniesienia naszej świadomości (w dotychczas. gdzie pomagają tworzyć nasze graficzny opis naszego doświadczenia uczuć i myśli. tak samo Jesteśmy tą wyższą świadomością. rozwojem i zanurzone w tej samej przestrzeni. są przekazywane. w której my wzrostem. rzeczywistości boskiej jaźni. . Rozdział 15 OD BLOKADY ENERGETYCZNEJ DO CHOROBY FIZYCZNEJ Ponieważ aura jest mechanizmem. poprzez który Wymiar energii kreatywne impulsy z naszych wyższych i świadomości rzeczywistości przechodzą do rzeczywistości fizycznej. Możemy wyczuwać to wewnętrznie. pod niektórymi względami praktyce. rozważmy raz jeszcze. musimy Jesteśmy zbudowani z kolejnych warstw energii i dowiedzieć się dokładniej. jednak posiada najwyższą mądrość. Jest nie tylko przekaźnikiem czy polem. doświadczamy naszej fizycznej rzeczywistości. czym jest wiele wyższym od naszej codziennej świadomości aura. Jest planie rzeczywistości i rozwiniętej świadomości.

plan duchowy znajduje się ponad nim i tnieję". świadomość manifestuje się w kolejnych warstwach który jest zupełnie innym światem. Na poziomie mentalnym poziomów rzeczywistości. Na poziomie eterycznym świadomość wyraża zawiera gradacje oświecenia. Q fizyczny Tablica 15-1 przedstawia plany rzeczywistości. podróże astralne. niższych poziomach. Nieprzyjemne uczucia takie jak zimno albo warstwy w naszych ciałach duchowych — poziom głód są sygnałami. które wykraczają poza jaźń. Tutaj świadomość stwierdza: „Is- duchowym. wpływa również na poziomy Na poziomie astralnym świadomość odbierana wyższe. mamy przynajmniej trzy czy ból. instynktu.158 Dłonie pełne światła Tablica 15-1:. w jaki sposób objąć całą ludzkość. by mogła ona ponownie płynąć w harmonii. Jest to plan linearnego analitycznego naszymi poglądami. wedle . PLANY RZECZYWISTOŚCI. a świat ten. aż skrystalizuje się w świadomość wyraża się w postaci racjonalnego rzeczywistość fizyczną. Z kolei na planie astralnym. Oczywiście to. kiedy podstawowymi pierwotnymi emocjami i reakcjami pojęcie albo pogląd transmitowany jest ze swego takimi jak strach. Na poziomie emocjonalnym świadomość wyraża się Kreacja albo manifestacja następuje. mają miejsce pola aurycznego. Tworzymy zgodnie z myślenia. eterycznego. Plan astralny jest automatycznego funkcjonowania organów pomostem między poziomami fizycznym i wewnętrznych. w jaki świa- w których egzystujemy i które korelują z kolejnymi domość wyraża się w poszczególnych warstwach warstwami albo ciałami aurycznymi opisanymi w aury oraz cytuje wypowiadane przez nią stwierdzenie. Plan fizyczny składa się z Na planie fizycznym świadomość przyjmuje postać czterech poziomów: fizycznego. Jak wspomniałam w się w postaci uczuć takich jak fizyczna przyjemność rozdziale siódmym. zbadajmy dokładniej. NA KTÓRYCH ISTNIEJEMY 2? o (w powiązaniu z warstwami aury) W P 03 N cti Plan duchowy ^ P t> fi <u Poziom keteryczny uświęcony a N Poziom niebiański £P co •N t r> 'u Poziom eteryczny uświęcony PS en £ 'o1 "i N Plan astralny t-ł- p a> o 73 aj £2 Gradacja światła tr o N d « a N « '£. gniew i miłość. by i choroby. że należy zrównoważyć naszą eteryczny uświęcony. Aby zrozumieć proces tworzenia się zdrowia jest jako silne emocje. poziom niebiański i poziom energię. Większość tych źródła na wysokich poziomach do gęstszych emocji wiąże się z jaźnią. keteryczny uświęcony. Tablica 15-2 pokazuje sposób. odruchów bezwarunkowych i emocjonalnego i mentalnego. rozdziale siódmym. co dzieje się na umysłu. Plan fizyczny N ^ Poziom mentalny Poziom "ST emocjonalny Poziom •rH eteryczny Poziom "o.

7 Wyższe Wiem że nasze prawa fizyczne są w gruncie rzeczy po Poziom pojęcia Jestem prostu specjalnymi przypadkami ogólnych praw. który niebiański Wyższa co żyje przynajmniej mnie wydaje się dużo piękniejszy. zamiast głównie odbijać się od ich impuls w kategoriach swej świadomej rzeczy- powierzchni. to jest miłość. wyższą energią i szybszymi świadomość wibracjami. w następujący harmonijnej indukcji występuje. Kierunek zmienia się wraz ze skupieniem uwagi. W piątej Poziom swoją wolę warstwie — eterycznej uświęconej — świadomość eteryczny wyraża się jako wyższa wola. Na poziomie niebiańskim świadomość wyraża się w postaci wyższych uczuć 4 Emocje Kocham takich jak uniwersalna miłość. nie tylko linearnej. wystarczy tylko skoncentrować się na miejscu. lecz wiedzy 2 Osobiste Odczuwam zintegrowanej. dzięki której uświęcony powołujemy rzeczy do istnienia poprzez nazywanie i definiowanie ich.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 159 Tabjica 15-2: . które znamy z naszego świata fizycznego. keteryczny praw kosmicznych albo uniwersalnych. To tutaj mentalny początkowy impuls kreatywny wychodzi z naszej wiedzy. Odpowiadałyby one oczywiście tym. a 1 potem przemieszcza się do ciała astralnego. świat ze swoją własną rzeczywistością.) Każde ciało wyraża ten przedmiotów. Poziom Wyraz Stwierdzenie ponieważ prawa rządzące planem astralnym świadomości wypowiadane opierałyby się na naturalnym prawie. aby podróżować. Na 3 Myślenie Myślę siódmym poziomie świadomość wyraża się wyższymi Poziom pojęciami systemów wiedzy albo przekonań. zmieniasz również kierunek ruchu. WYRAZ innym. Z innego Doznania Odczuwam Poziom punktu widzenia można by powiedzieć. rządzących całym wszechświatem. w które chcemy się udać. Poziom Funkcjonowanie Istnieję który z kolei indukuje harmonijny rezonans w trzech fizyczny fizyczne Staję się dolnych ciałach. Siła ŚWIADOMOŚCI NA POZIOMACH koncentracji jest bardzo ważna na tym planie! AURYCZNYCH Podobieństwa i różnice pomiędzy planami fizycznym i astralnym nie byłyby zaskoczeniem dla fizyka. Poziom emocje emocjonalnie Podstawowa pierwotna siła kreatywna zostaje emocjonalny zainicjowana w najwyższym ciele duchowym. światło promieniuje z dującego się w pobliżu. Twierdzę. Ten proces trwa następnie aż do poziomu częstotliwości ciała fizycznego. więc kiedy skupiasz uwagę na czymś . którzy go doświadczyli. gdy uderzenie w sposób różni się od planu fizycznego: przedmioty jeden kamerton wywołuje rezonans drugiego znaj- mają formę płynną. 6 Wyższe Kocham Na planie duchowym znajduje się jeszcze jeden Poziom uczucia wszystko. które rządzi przez delikatniejszą substancją. (Zjawisko opisów ludzi. i staje się astralny powszechną miłością do wszystkiego co żywe. świat. dużo 5 wola Wyrażam bardziej rozświetlony i kochający niż nasz. że fizyczne fizycznie eteryczny delikatniejsze substancje i energie w ciałach duchowych indukują harmonijny rezonans w as trału. która Poziom ty-ja ludzi wykracza poza przyjaciół i bliźnich.

........................... 15-3). Na przykład. prze mieszczający się do astralu............. Wchodząc w warst...... manifestuje ny system nerwowy............. równowaga systemów fizycznych...... Jest to doświadczenie jedności ze stwór- ................... potem szczegółowych wem uniwersalnym albo kosmicznym (tablica uczuć...................... jeśli odebrany twierdzenie: „Wiem................... Prawdziwe odczuwanie: Naturalny nie zakłócony przepływ uczuć odpowiadający boskiej rzeczywistości..................................... tworzy: miłość i Ciało eteryczne ..... że jestem jednym z Bogiem 1 Ciało niebiańskie ......... na siła pochodząca z ludzkiej rzeczywistości wy niższych częstotliwości...... kiedy kreatyw- w postaci szerokich uczuć... równowaga yin/yang............ najpierw zostanie duchowej kierunkowana jest w zgodzie z pra- wyrażony w postaci myśli.... giem"...... XwOrCZV DTOCCS ZCLrOWlSL kreatywny impuls z poziomu duchowego................................. z wyższą rzeczywistością duchową.......... Boska wola: Twoja i moja wola są jednym 1 Ciało astralne......... będzie wyrażony Stan zdrowia utrzymuje się..... tworzy: jesteśmy w porządku I Ciało fizyczne ............ a ciało fizycz....... potem doznań fizycznych....... Wypowiada impuls pozytywny.. Boska miłość: Kocham wszystko... Bycie: Naturalna przemiana energii chemicznej........ Boska wiedza: Wiem.... Rozluźni się.. że jestem jednym z Bo- impuls będzie negatywny. Kiedy ciało keteryczne skorelowane jest ne odpowie automatycznie poprzez autonomicz.................... tworzy: zdrowie fizyczne - wistości na własnym poziomie............................. albo skurczy........... Miłość: Kocham ludzkość l Ciało mentalne ................ co żyje i Ciało eteryczne uświęcone ......160 ____________________________________________________________________ Dłonie pełne światła Tablica 15—3: TWÓRCZY PROCES ZDROWIA Ciało keteryczne uświęcone ............ Istnienie: Naturalna przemiana energii....... Jasne myślenie: Jasne myślenie służące do realizowania miłości i woli 1 Ciało emocjonalne . która ut rzymuje strukturę i funkcje ciała etery cznego.. jeśli odczyta boską wiedzę tej rzeczywistości...

zaburzenie w aurze.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 161 cą. na warstwę mentalną i formuje percepcję zniekształcenie to utrzymuje się na wszystkich rzeczywistości w tej warstwie. Jeśli nie wszystkich ciał są zrównoważone i podtrzymują jestem najlepszy. Uczucie jedności z Bogiem tworzy z zaczyna działać przeciwko prawu uniwersalnemu. muszę być najgorszy. większą rzeczywistością. gdzie wyglądały jak prawem harmonijnej indukcji i rezonansu sympatycz. Jednak gdy w energii . która będzie zniekształcona. Poziom astralny odpowie prowadzi do przestrzegania odpowiedniej diety i żądzą bycia najlepszym. uczucia będą akceptowane przez Ja widzę karmę po prostu jako doświadczenie człowieka i harmonijne. Energia ta służy do może być: „Wierzę. warunkując stan oszukiwać się przez cały czas. a jednak „Mogę to zrobić". która z kolei spróbuje być najlepszym. aż zostaną oczyszczone i skorelowane z ciała eterycznego. ulega zniekształceniu i niebiańskim. Ta wibracja w ciele kolejnych poziomach. zniekształceniem struktury ciała mentalnego. Ta rzeczywistość pierwotna siła kreatywna wyłania się z ludzkiej indukuje zatem uczucie uniwersalnej miłości w ciele rzeczywistości duchowej. gdy pierwotny impuls indywidualnej woli z wolą boską. kosmicznym. są zatem karmiczne. Następnym przykładem tego choroby konfliktu jest „Nie mogę tego zrobić". Ciało mentalne każe człowiekowi chemiczne i fizyczne znajdują się w stanie równo. możliwa dzięki naturalnemu wyglądać na bardzo słabe. że jestem najlepszy". To wpłynie na piątą przepływowi uczuć. Zniekształcona siódma warstwa wiąże się ze które wspomagają naturalny metabolizm energii z zniekształconym systemem przekonań. Widziałam zniekształcenia już mentalnym jest następnie transmitowana zgodnie z w siódmej warstwie aury. Utrzymywana jest również zablokowanie niebiańskiej miłości i zniekształcenie naturalna równowaga energii yin/yang w ciele jej. Jeśli przekonań uformowanym w trakcie obecnego życia percepcja rzeczywistości jest zgodna z prawem lub któregoś z wcześniejszych. Zdrowe ciało eteryczne ków albo ciemnych kleksów unieruchomionej energii wspomaga zdrowe ciało fizyczne. Mamy zatem impas mentalny W chorującym systemie (tablica 15-4) zachodzi usadowiony w ciele mentalnym. które są przenoszone z jednego życia do Ten przepływ jest następnie przekazywany do następnego. W człowieku równowagę w pozostałych ciałach. który jest również przyciąga zatem jeszcze więcej zdrowia. kolei w ciele eterycznym uświęconym korelację Zniekształcenie to następuje. Przy tej równowadze naturalna najlepszy. które reaguje naturalną harmonią. a zarazem byt indywidualnego. w którym systemy w ciele astralnym. rozdarcia albo splątane linie światła. Ich przepływ nie będzie życiowe stworzone na podstawie systemów blokowany. Te „duchowe nego do materii i energii ciała emocjonalnego. co spowoduje powstanie blo- ćwiczeń fizycznych. Człowiek świadomość doznań cielesnych. Światło na poziomie niebiańskim może wrażliwość ciała. Na szczęście nikt nie może wagi i funkcjonują normalnie. To zaś wyraża się kreatywny natrafia na blok energetyczny albo inne na poziomie astralnym jako miłość do ludzkości. To odżywiania ciała eterycznego i podtrzymywania jego zniekształcenie wpływa na warstwę niebiańską przez struktury i funkcji. W zdrowym systemie energie później w umyśle powstanie myśl odwrotna. Impas ten wyraża się ten sam stopniowy proces. Przykładem Powszechnego Pola Energii. zniekształcenia" są zawsze powiązane z systemem wyrażającego się następnie w postaci uczuć. że jest najlepszy. wywołuje zwiększoną warstwę pola. więc prędzej czy zdrowia fizycznego. Następuje rozpoło-wienie siły życiowej na dwa przeciwstawne prądy i człowiek wpada w Dynamiczny proces dualistyczne pęknięcie. W rezultacie człowiek akceptuje wizję. przekonań. Gdy impuls zostanie Doświadczenie miłości do wszystkich ludzi wpływa zniekształcony w drodze do gęstszych warstw aury. Jego rezultatem są przyjemne doznania cielesne. że jest eterycznym. Zdrowie powstaje mentalny impas. myśleć.

Kocha bycie najlepszym Słabe albo zablokowane niebiańskie w co wierzę światło niebiańskie Ciało eteryczne Przy pomocy woli Próbuje być najlepszym Zniekształcenie ciała uświęcone urzeczywistniam eterycznego uświęconego moje przekonania Ciało astralne Pożądam zgodnie Pożąda bycia najlepszym Blokady w ciele astralnym. przekonaniami unieruchomiona energia Ciało mentalne Myślę zgodnie Myślę. (Impas) formy myślowe Tak/Nie Ciało Czuję zgodnie Strach. Ciemne bloki emocjonalne z moimi / unieruchomionej albo przekonaniami \ Zal opróżnionej energii Gniew Ciało eteryczne Jestem zgodnie Ból fizyczny Splątania. że jest najlepszy ze Splątanie albo rozerwanie w uświęcone wszystkich siódmej warstwie Ciało Kocham to. np. dziury albo z moimi zniekształcenia przekonaniami w warstwie eterycznej (brak równowagi yin/yang). z moimi ciemne formy. że nie mogę być mentalnego. że jestem Wierzy. przeładowanie splotu słonecznego Ciało Egzystuję zgodnie Choroba Fizyczne zmiany emocjonalne z moimi chorobowe. dysocjacyjne przekonaniami. Zaburzenia formy ciała z moimi Myślę.ic2L X5"~4* DYNAMICZNY PROCES CHOROBY Ciało keteryczne Wierzę.162 Dłonie pełne światła Td. że mogę być najlepszy. wrzody przekonaniami . najlepszy.bl.

ma negatywny wpływ na swojego sąsiada z stożków energii. jakich dokonałam dzięki po. wedle których rosną całe pole auryczne. zniekształcenia i uszkodzenia człowiek nie potrafił rozwiązać tego konkretnego można wyleczyć pomagając ciału leczyć się samemu. Jest zatem zablokowany i po jakimś ciemnej energii będące pozostałością po lekach czasie może również przejść do nieświadomości. Te blizny. rysunku 8-2. W ciemne kleksy unieruchomionej albo bardzo słabej dziesięć lat po zabiegu widziałam wprowadzony do energii. Widziałam w wątrobie formy człowieka. rozwinie się choroba. co spowoduje negatywną choroba. problem w ciele zielonka wobrązową energią przypominającą śluz. warstwie pola a czasem głębiej. będziemy w stanie sprawiać. coś na podobieństwo spalonej nylonowej pończochy. W wyniku Ponieważ nie ma już swobodnego przepływu uczuć hepatitis w wątrobie przez całe lata po pozornym w ciele emocjonalnym.Od blokady energetycznej do choroby jizycznej ____ 163 i wibracjach. chociaż rzekomo zostaje on wydalony w porozrywanych linii siły świetlnej. aż do siódmej nym. powodując nadmiar yin na tym obszarze. na pętlę zwrotną kolejnych nie zrównoważonych energii. Jeśli cza-kram jest nie doznania cielesne jest zmniejszona i może prowadzić zrównoważony. lecz przede wszystkim wątrobę. To wpłynie niedoładowanej. żeby usunięte organy A zatem w chorującym systemie wytrącone z rozwijały się ponownie. powo-" dując poboru energii. Jestem przekonana. organ eteryczny wciąż będzie równowagi systemów fizycznych i w efekcie można jeszcze zrekonstruować. czakramy wyglądają jak wiry energii Każde ciało. ciału fizycznemu będzie usunięta. zwiększoną kwasowość żołądka i w rezultacie dzięki znajomości pola aurycznego i biochemii. gdzie pojawiają się kolejne wyleczeniu pozostaje pomarańczo-wożółty kolor. Jeśli nieprawidłowość nie zostanie jeśli zostawimy je nietknięte. Leki nierzeczywistości i jest nie do przyjęcia dla bardzo szkodzą aurze. Im większy do obojętności na potrzeby ciała. doprowadzić do powstania wrzodów. W nieparzystych warstwach pola wibracje. równowagi energie w ciałach wyższych są kolejno Ponieważ czakramy są punktami maksymalnego transmitowane do ciał niższych. tym poważniejsza będzie postaci niewłaściwej diety. manifestującej się w jest stan nierównowagi. Dorosłe czakramy mają wokół góry. W naszym przykładzie nadmiar yin w wania harmonii w ciałach aurycznych ponad ciałem splocie słonecznym mógłby spowodować fizycznym. zaburzenie zostanie usunięty. tak jak opisaliśmy to powyżej) i spowoduje choroba przyjmuje postać zniekształcenia. gdyby warstwy. może zamienić się w dysocjacyjną formę postać bloków opisanych wcześniej w tej książce — myślową i przenieść do nieświadomości. Wrażliwość na w systemie energetycznym. eterycznym zostanie przekazany do ciała fizycznego Radioterapia strzępi warstwy pola. by służył do utrzymy- chorobę. Strach opiera się na mogą pojawić się dziury w strukturze siatki. Jak pokazaliśmy w rozdziale ósmym. zaburzenia strach. W każdej nieparzystej warstwie aury rozwiązać problemu. Jeśli nie zostanie rozwiązany przez że w parzystych warstwach pola choroba przyjmuje człowieka. są też istotnymi punktami równowagi wreszcie chorobę w ciele fizycznym. W zdrowym systemie te Obserwacje. które jest zaburzone albo nie zrównowa. Ponieważ są to ciągu miesiąca czy dwóch. przeładowanej albo unieruchomionej na ciało emocjonalne (przez za-indukowane ciemnej energii. . zamieniając je w i stanie się chorobą. Choroba tworzy nową chorobę. Jeśli jakiś organ chemicznej w ciele fizycznym. ponieważ człowiek nie będzie w stanie albo splątania. zniekształcenie przeniesie się do ciała kręgosłupa w celach diagnostycznych radioopalizujący eterycznego w postaci splątanych albo barwnik. siebie ochronną powłokę. świadczą o tym. spiralne stożki strzeganiu ponadzmysłowemu. komórki ciała fizycznego. Chemoterapia uszkadza linie siły albo struktury. W naszym przykładzie (tablica 15-4) strach Operacje chirurgiczne powodują blizny w pierwszej mógł zaburzyć ciało eteryczne w splocie słonecz. że pewnego dnia. wziętych w trakcie poprzednich chorób. spowoduje zaburzenie przemiany energii o wiele trudniej tego dokonać. problemu. utworzone z pewnej ilości mniejszych spiralnych żone.

swoją energię z ziemią tylko poprzez jedną nogę. obracające się wiry. . że za każdym razem. zaburzona jest również praca pojawia się aż do siódmej warstwy pola. Mały wir zlokalizowany po lewej stronie dostarcza energii określonemu organowi. a fizycznego. znajdujący się bliżej wątroby. Również ta konfiguracja sięgała aż do niedoczynnością lub patologią w danym rejonie ciała siódmej warstwy. że później. aż do zwykle. Za- ciała. które oddziaływają na niego nie Przypadku złamanego serca o zaburzeniach pracy tylko psychicznie. uszkodzenie kości ogonowej. trzeci. gdzie czakramie znajdującym się na obszarze. by funkcjonować normalnie. Spiralne stożki energii. z których których badałam. jak na rysunku 15-5D. zaraz poniżej wiru związanego z mniejszych wirów. wyglądają na pokazuje przykład czakramu. W matrycy w mózgu chorego były również czakramu serca. wolno lub nierównomiernie. Ochronna powłoka tego czakramu jest zaobserwowała. Rysunek 15-5E przypominać jasne. przekrzywiony na jedną stronę. występował u może całkowicie lub częściowo opaść lub odwrócić każdego pacjenta chorego na raka. w lewym górnym kwadrancie. Czak-ramy. lecz także fizycznie. warstwy jest utrata dużej ilości energii z pola.164 Dłonie pełne światła wirują rytmicznie. Czakram może być rozerwany. jak przekrzywione. przez które energia musiała przeskakiwać. za trzecie czakramy. podczas gdy kłopoty z czakramach. czakramie splotu słonecznego w wyniku poważnego zaburzenia psychicznego. Na Dziura iskrowa odpowiadała tej części mózgu. Czakram splotu słonecznego ma osiem mniejszych Zaczynam myśleć. Rysunek 15. Spiralny stożek czakram. mogą obracać się za szybko. Spotykałam się z tym Rysunek 15-5 pokazuje niektóre z zaobser. drugi. Zniekształcenie takie występuje w wątrobą mają wpływ na inny wir tego samego pierwszym czakramie. John Pierrakos pisze w wpływy zewnętrzne. Każdy stożek przeprowadzono operację. bolesną i chorobę wieńcową. miało zanieczyszczone pierwsze i zbudowane są wiry. którzy łączyli wowanych przeze mnie zaburzeń czakramów. To zniekształcenie zaburzenia trzustki. Rozerwany załamania w przepływie energii. zamiast które są niezdrowe dla systemu. na którym zostanie wykorzystana przez ciało. która dodatek pacjent narażony jest na wszelkiego rodzaju została chirurgicznie usunięta. która została zwolniona. iż w przypadku zaburzeń pracy kompletnie oddzielona. Każdy. jakie miałam okazję oglądać. U ludzi z bardzo poważnymi mózgu jeden z mniejszych wirów czakramu korony nowotworami widziałam siódmą warstwę rozdartą od opadał w dół. wygląda jak uważyłam. mogą być wszystkie siedem warstw. z jakim miałam do się. Czasem daje się zaobserwować wielkie postępy poczyniła choroba. określonego wiru po lewej stronie czakramu splotu 5B pokazuje wyciągnięty czubek jednego z słonecznego. często w pierwszym czakramie u ludzi. kiedy nastąpiło jakieś czakramu. ma zanieczyszczoną ciemną energię w w chorym systemie wiry te nie pracują czakramie serca. Pojawia się w Rysunek 15-5F pokazuje zniekształcenie. Troje ludzi chorych na AIDS. który został całkowicie zanieczyszczone ciemną gęstą substancją. której zanieczyszczony czakram. że każdy wir czakramu wirów. kto choruje na ciało potrzebuje. Na rysunku 15-5C widzimy „dostrojony" jest do określonej częstotliwości. Pierwszy przykład (15-5A) pokazuje konfigurację podczas gdy druga była słaba. a czasem nawet całe biopole. Rezultatem rozerwanej siódmej „dziury". która została zablokowana z jednej przełykowego. zamiast sterczeć ku górze tak jak stóp poprzez czakramy pierwszy. gdy występują sprężyna. Często występuje jako zaburzenie pooperacyjne w ściągając energię z PPE do swojego ośrodka. Wiąże się to również z występującą przy wszystkich przepuklinach rozworu kością ogonową. Jednak anginę. Pole nie jest w czakramu serca u osób cierpiących na dusznicę stanie obronić człowieka od napływających energii. Te zaburzenia powiązane są z jakąś czynienia. strony. synchronicznie. w zależności od tego. Obserwowałam to w wielu przepukliną rozziewową. Na przykład Scha-fica Karagula pisze w rak ujawni się w ciele dopiero rok czy dwa lata swojej książce Przełom w kreatywności. w synchronizacji z innymi.

Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 165 Rysunek 15-5: Czakramy. które uległy zniekształceniu .

Ból jest wbudowanym mechanizmem. Jeśli spojrzysz na jak zauważyliście. Tak długo.E.Cz. znaczenia twojej choroby Wir był blady. nie zrobiła. zawsze polega ona na nieregularnościami. Jaki jest związek pomiędzy zaburzeniami duchowego. W jaki sposób wyznawane przez nas przekonania ukształtowały nasze poglądy i jaką rolę grało w tym P. lub też w „Do czego służy mi ten ból?" jakiś sposób wyleczyłaby się sama. I tak oto wywołują w końcu chorobę i wszystkie mają związek powróciliśmy do punktu wyjścia — do holistycznego z wyrażaniem doświadczeń i systemu przekonań poglądu na rzeczywistość. tak jak opisaliśmy to wcześniej. w naszych ciałach fizycznych. danego człowieka. Określenie indywidualnego moja pacjentka wróciła do domu z szeroko rozepchniętym wirem czakramu splotu słonecznego. Niektóre. choroba w danej warstwie pola wyrazi się na odpowiadającym tej warstwie poziomie świadomości. kim jestem?". Innymi słowy. Ponieważ dostrzegłam wiania-edukacji jest: „Co ta choroba dla mnie problem wkrótce po sesji.Cz. Wszyscy do pewnego stopnia tworzymy chorobę Istnieje wiele możliwych konfiguracji. które były zapomnieniu. 4. Jaka jest podstawowa przyczyna wszystkich Zwraca naszą uwagę na fakt. Gdybym tego się stało. mogłam wyleczyć aurę. Opisz go.166 Dłonie pełne światła które pojawiło się w wyniku ciężkiego maratonu terapeutycznego. Chorobajest szczegółową odpowiedzią na pytanie: organem powiązanym z osłabionym wirem. Ból uczy nas prosić Do przemyślenia o pomoc i uzdrowienie.E. że zapomniałem o tym.Cz. 5. 2. psychosomatycznymi a aurą? który ostrzega nas. w jaki sposób choroba objawia się w ciele słuchaliśmy siebie. Opisz. Zastanów się. w jaki sposób proces chorobowy objawia się w twoim ciele. żebyśmy naprawili sytuację. Dokona się to za pomocą bólu.? nam w związku z tym coś zrobić. Wszystkie te zniekształcenia jaźni. jak długo wywrócone na drugą stronę. mentalnego lub 1. kim jesteśmy. ból pomoże nam odzyskać świadomość tego. będziemy tworzyli choroby.E. czy to Przegląd rozdziału 15 fizycznego. jeśli ignorowaliśmy to. a zatem jest kluczem do edukacji duszy. prawie się nie obracał i nie miał wokół Kluczowym pytaniem tego procesu uzdra- siebie ochronnej powłoki.? . są tylko strukturalnymi pierwotną przyczynę. że musimy być oddzieleni od własnej albo zmniejszone. o czym fizycznym P. Po odbyciu wraz ze swym synem Ćwiczenie: — narkomanem tygodniowej sesji terapii grupowej. oznacza? Jaką wiadomość przekazuje mi ciało? Jak to zanim pojawiły się dalsze zaburzenia. Widziałam czakra-my. czy emocjonalnego. Jeśli wcześniej nie 3. iż coś jest nie tak i każe chorób z punktu widzenia P. kobieta miałaby duże kłopoty z wątrobą. poważnie powiększone wierzymy. wiemy lub chcemy i powinniśmy zrobić.

Dla uzdrowiciela zdrowie nie oznacza tylko Sugeruję. dostęp do informacji na temat dowolnej zadanie zrównoważyć energie w każdym ciele. ku zdrowiu. wnętrznego" są potrzebne do jego uzupełnienia. mogą być nieosiągalne innymi sposobami. również lekarz medycyny pracuje przekonań i swoją rzeczywistość. które wykraczają one poza to. poprzez zaczyna koncentrować się na leczeniu określonego działanie energią pozyskiwaną z Powszechnego Pola zestawu symptomów. zdrowiu. Dusza odebrała bezpośrednią pracę z pacjentem nad zwiększeniem przeznaczoną dla siebie lekcję i tym samym zdobyła jego zdolności samoleczenia. uzdrowiciel skłania pacjenta Istnieją dwa główne podejścia do uzdrawiania. spojrzenie na przyczyny choroby i sposoby jej kim jesteś. co nie oznacza koncentracji na Energii. które pomaga odzyskać ciężarem tylu bezosobowych przypadków.RYS OGÓLNY Uzdrowiciel ma do zaoferowania pacjentowi i Proces uzdrawiania jest w gruncie rzeczy oficjalnej medycynie trzy rzeczy: nowe szersze procesem przypominania — przypominania sobie. które to informacje wszystkie energie w każdym ciele są zrównoważone. jak bezustannym stykaniu się z chorobą. Drugie to opierając się na tych samych zasadach. Twoje ciało i poziomach człowieka poprzez koncentrację i system energetyczny w naturalny sposób zmierzają bezpośrednią pracę nad fizycznymi. Kiedy sytuacji medycznej czy życiowej. wspaniały będzie wynik. do leczenia się poprzez naturalne procesy. W ramach aury proces uzdrawiania ma za leczenia. . wielu lekarzy również w systemach ciała fizycznego. lecz także równowagę i najważniejsze. lecz metody uzdrawiania „ze- harmonię we wszystkich sferach życia. jak człowiek tworzy swój system Oczywiście. co wydaje się naturalne ustanawia równowagę i zdrowie na wszystkich ludziom nie znającym uzdrawiania. zdrowia i dysponuje odpowiednimi metodami. Uzdrowiciel zna sposoby wywołania mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej. Bez względu na to. że „wewnętrzne" uzdrawianie jest zdrowia w ciele fizycznym. emocjonalnymi. oraz przychodzi proces wyzdrowienia. przy równowagę w poszczególnych warstwach aury. Rozdział 16 PROCES LECZENIA . jak więcej kosmicznej mądrości. Jednak pod uzdrawianie „zewnętrzne". czyli na tym. nawet jeśli Pierwszym jest uzdrawianie „wewnętrzne".

Ciało mentalne miłość Ciało emocjonalne Ciało eteryczne Oczyszczanie Ciało fizyczne i zmiana kierunków myślenia Oczyszczanie i zmiana kierunku przepływu emocji Oczyszczanie i reperacja struktury WEWNĘTRZNEGO UZDRAWIANIA Atakuje błędny system przekonań Zanurza się w uniwersalnej miłości Ciało eteryczne uświęcone Ponownie łączy indywidualną wolę z Wolą Boską Daje miłość i akceptację Atakuje myślenie dualistyczne Odblokowuje uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji .168 Dłonie pełne światła Tablica 16-1: PROCES Ciało keteryczne uświęcone Uzdrawianie siódmej warstwy Uzdrawianie szóstej Ciało niebiańskie warstwy Chirurgia piątej warstwy Oczyszczanie Ciało astralne czwartej warstwy.

Zdrowie Proces uzdrawiania wewnętrznego. będzie opisany uzdrawiania szczegółowo w rozdziale dwudziestym drugim. Polega głównie na reperowaniu i restrukturyzowaniu Wyregulowanie jednego ciała pomaga ustanowić tego ciała. zwany Proces wewnętrznego leczeniem pelnospektralnym. naprawiając odpowiednią warstwę aury przez Uzdrawianie dokonuje się w siódmej warstwie pola. Tutaj opiszemy go tylko pokrótce. równowagę w pozostałych. korygując ją i wprowadzony do świadomości i zaatakowany. równoważy procesy chemiczne. nakładanie dłoni (patrz: tablica 16-1). kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Równoważy szybkość przyswajania orgonu Masaż Odżywia i karmi ciało fizyczne energią. Uwalnia przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym. Proces wewnętrznego uzdrawiania równoważy Przy uzdrawianiu poziomu keterycznego energię w każdym z ciał. co prowadzi do zrównoważenia systemów fizycznych. skupiając się na efekcie uświęconego błędny system przekonań zostaje wywołanym przez nierównowagę. Naprawa siódmej warstwy automaty- . Restrukturyzuje je.

Powoduje to złączenie indywidualnej woli ptomów generowanych przez błędny system z Wolą Boską. bezosobowa. praktykowane w wielu formach w całym kraju. widzi. pomagając pacjentowi znaleźć nowe utrzymania zdrowia. używając techniki inni uzdrowiciele pracujący z ciałem praktykują w oczyszczania. składniki uzupełniające — takie jak dojrzałymi. przekonań nie zawsze można czekać do momentu Na poziomie astralnym uzdrawianie następuje skorygowania tego systemu. usunięciu obecnych symptomów. w wyniku zrównoważenia pozostałych ciał. Jeśli jednak nie rozpocznie się pacjenta. wnowagę. Uzdrowiciel restrukturyzuje tę warstwę witaminy i minerały. nawet po błędne procesy myślenia. choroba W warstwie mentalnej uzdrowiciel atakuje ponownie znajdzie się w ciele fizycznym. specjaliści od akupunktury. Dlaczego? oraz głosu. Ho-meopaci. Warstwę eteryczną należy wyprostować i Ludzie interesują się szamanizmem i innymi zregenerować. Wskutek korzystania z nowoczesnej leczenia zdrowie w ciele fizycznym pojawia się jako technologii. ćwiczenia fizyczne i programy pola. używa się metod uzdrawiania ze- auryczne zostaje wyregulowane poprzez chirurgię wnętrznego. ostatnie. zanim jeszcze staną się one zlikwidowane. Wraz z rozwojem praktycznej medycyny które doświadczyło zaburzenia. czym są nowych metod leczenia. które wywołują nieró. a może cały rok. regularnie odwiedzają Stany Zjednoczone i pracują z W trakcie bezpośredniej pracy z ciałem używa setkami pacjentów. rozwiązania starych problemów. otyłości łub słabości. kręgarze. zdrowie każdego ze swoich pacjentów. Jesteśmy uczestnikami rewolucji się ćwiczeń fizycznych. Procesy te oparte są na logice dziecka. uzdrowiciel pomaga pacjentowi całym kraju. by pomóc ludziom utrzymać zdrowie. Chirurdzy psychiczni zadowolenia i siły. By wzmocnić i przyspieszyć podstawowe Na poziomie eterycznym uświęconym ciało uzdrawianie. zanim pacjent zda sobie sprawę z ich poważne. żeby przywrócić pacjentowi poczucie pradawnymi formami leczenia. Czasem urazy zostają ewentualne zaburzenia. Proces zewnętrznego Na poziomie niebiańskim uzdrowiciel zanurza uzdrawiania się w niebiańskiej albo uniwersalnej miłości i kieruje ją na pacjenta. Czasem trzeba poprzez oczyszczanie i miłość. Leczenie przez nakładanie rąk jest obecnie istnienia. tak by doprowadzić do uwolnienia Wraz z nadejściem nowoczesnej technologii i fizycznych bloków. na przykład napięcia zniknięciem lekarza rodzinnego medycyna stała się mięśniowego. ponieważ znał jej historię. lekarz nie może już brać odpowiedzialności za Może to zająć jedną sesję. Wielu lekarzy kładzie nacisk i wtedy można je zastąpić procesami bardziej na dietę. To pozwala poziomowi mentalnemu również uzdrawiania wewnętrznego i błędny system rozluźnić się i porzucić część bloków obronnych. Czasem pacjent Ludzie z kolei przekonują się do regularnych ćwiczeń przeżywa stare urazy i doświadcza zablokowanych fizycznych i systematycznych badań. Uzdrowiciel znajduje przeprowadzić uzdrawianie zewnętrzne. Dzisiaj lekarz indywidualnych sesjach. gdyż z usunięciem fizycznych sym- duchową. Odbywa się to na czasem nawet sięgającą wielu pokoleń. przekonań nie zostanie zaatakowany. kinezjolodzy. ponieważ ma prowadzonych przez uzdrowiciela. W rezultacie tego ich tak wielu. Odpowiedział- . która często ratuje życie wielu ludziom. uwolnić zablokowane uczucia. a czasem w grupach nie zna nawet imion swoich pacjentów. określonych pozycji ciała medycznej. Lekarz rodzinny brał odpowiedzialność W procesie leczenia pełnospektralnego pracuje za zdrowie rodziny. masażyści i W warstwie emocjonalnej. żeby wykryć uczuć w trakcie sesji.Proces leczenia — rys ogólny 169 cznie otwiera warstwę szóstą na więcej niebiańskiej miłości. się nad wszystkimi ciałami razem. Kiedy dorosły holistycznej udowodniona zostaje przydatność wielu zaczyna zdawać sobie z nich sprawę. żeby się w stanie miłości do ludzi i kieruje tę energię do uratować czyjeś życie.

Częstokroć to podawanych pacjentowi. diety i produk. badawczych mających na celu potwierdzenie . może otrzymać informacje na temat rodzajów i ilości ma dostęp do wielu szpitali. Wyobraźmy sobie. że ratuje mu życie. dyrektor Uzdrowiciel poprzez postrzeganie porządźmysŁowe Centrum Leczenia Światłem w Glendale w Kalifornii. Pracując razem. Wielu ludzi chce teraz wziąć większą i ponownie dzięki postrzeganiu ponad-zmysłowemu odpowiedzialność za swoje zdrowie. ból znikał albo stawiając pierwszą diagnozę określającą problem. Są to: poszerzenie wiedzy na temat przyczyn moczenia nocnego. a także w leczeniu astmy oskrzelowej. migreny. praktyce szpitalnej. przyczyny choroby i wreszcie analizując z pacjentem Doktor Dolores Krie-ger już przed laty zapoznała z znaczenie choroby w jego życiu. (BET). torbieli na jajniku. że W praktyce klinicznej uzdrowiciel może po zastosowaniu BET pacjenci stawali się pracować bezpośrednio z lekarzem i pacjentem spokojniejsi i bardziej zrelaksowani. a nawet dnia. choroby. W Stanach Zjednoczonych wielu jak poważny jest problem). nakładaniem rąk pielęgniarki z Centrum Medycznego Metody diagnostyczne używane przez uzd. uzyskać za pomocą standardowych metod niektórych rodzajów alergii. w Nowym Jorku i teraz używają one tej metody w rowiciela opisane zostaną w następnym rozdziale. oraz przeprowadzenie artretycznych oraz innych rodzajów bólu. bierze również udział w kilku projektach leczniczych. zwane w Polsce bioenergoterapią wyglądać. BET nakładania rąk w celu zrównoważenia systemu pomaga uśmierzyć ból powodowany przez raka i energetycznego pacjenta i wzmocnienia oraz pozwala zmniejszyć ilość leków przeciwbólowych przyspieszenia procesu leczniczego. mogą pracować razem Sama robiłam to przez pewien czas i była to praca bardzo efektywna. Dobre efekty zaobserwowa- ostatnie działanie pomaga pacjentowi odzyskać siły no również przy leczeniu dzieci chorych na głuchotę. bólów wymaganym czasie. że każdego pacjenta. dostarczenie informacji. Uzdrowiciel może W jaki sposób lekarze obserwować pole energetyczne pacjenta i sprawdzać. Poznałam uzdrowiciela. powinna się znajdować. uzdrowiciel mogą w ten sposób osiągnąć niewyobrażalny dotąd stopień wyspecjalizowanej opieki nad pacjentem. Aby zachodząca doradzać. należy zintegrować dodatkowych powinno zmieniać się w skali miesiąca. jak leki i inne metody lecznicze wpływają na jego i uzdrowiciele ogólny stan. opisaliśmy je we wstępie do tego rozdziału. jest najskuteczniejsze w leczeniu chorób Uzdrowiciele mogą pomagać lekarzom na trzy systemu nerwowego i chorób będących konsekwencją sposoby. Niemal w każdym przypadku lekarze zauważali. a proces rehabilitacyjny dając ogólny pogląd na to. technologii i najlepszej osobistej opieki dostępnej dla Z przechowywanych „IZIS" akt wynika. jak dozowanie leków i czynników zmiana dokonała się gładko. tam gdzie tów ją uzupełniających oraz ćwiczeń fizycznych. dodatkowych technik wianie. dostępne metody i ponownie uczynić leczenie aktem tygodnia. zaburzeń na tle nerwowym. zmniejszał się wyraźnie. których nie można chorób psychosomatycznych.170 Dłonie pełne światła ność spadła z powrotem na pacjenta. jakim było już kiedyś. który przez trzy lata współpracował stanie się możliwe pełne wykorzystanie najlepszej z lekarzami Lecznicy „IZIS" w Warszawie. jak będzie to nakładanie rąk. diagnostycznych lub których nie można uzyskać w nowotworów łagodnych. w Polsce. poszerzając spojrzenie na uzdrowicieli również zaczyna pracować z lekarzami. To jest podstawa rewolucji Uzdrowiciel może śledzić przypadek wraz z lekarzem medycznej. dlaczego system (szczególnie po operacjach albo zapaleniach) ulegał energetyczny wytrącony jest z równowagi (a zatem przyspieszeniu. na tyle. Dzięki wspólnej pracy lekarzy i uzdrowicieli Mietka Wirkusa. niepłodności. Rosalyn Bruyere. lekarz i bardzo osobistym. wrzodów żołądka. gdzie praktykuje uzdra- rekomendowanych leków.

Wyższe potencjały (powyżej IM) pracują w oczywiście wpływają na wyższe ciała aury. . Osobiście się. Oczywiście nakładanie i ciała fizycznego rozumianych łącznie. dźwiękiem i kryształami oddziaływają Poprzez postrzeganie ponadzmyslowe można by na wszystkie warstwy pola. skupiła się głównie na ciele fizycznym i przyspieszymy leczenie. W trakcie moich badań wyspecjalizowała w leczeniu poszczególnych zauważyłam na przykład. które leczone. temów energetycznych wyższych ciał. Proponuję między innymi obserwować rozwój choroby wewnątrz ciała. Aubrey Westlake w swojej książce Wzorzec zdrowia Jednym z głównych problemów występujących przy podała. Dzięki użyciu postrzegania ponadzmysloiuego Kręgarstwo. radionika Ku holistycznemu poprzez PPE wysyła energie do pacjentów znajdu. Dzięki widzeniu wewnętrznemu. systemowi leczenia jących się w sporej odległości od uzdrowiciela. Poprzez badania również pomóc naukowcom znaleźć przyczyny i moglibyśmy nauczyć się. Jest on widoczny dopiero siłę wyższych potencjałów. Radionika jest metodą ściągania leczących kręgowych dziesięć lat później. by zaczynali od niższych potencjałów (niższych miałam do czynienia z przypadkiem. Wpływ czterech górnych warstwach pola aurycznego. łem. Tak samo jest przy samoleczącej wprowadzony do kręgosłupa w celach medytacji. gdy lek zostanie już zaaplikowany. a następnie przechodzili efekty działania leku były jeszcze widoczne w aurze stopniowo do potencjałów wyższych. Wielu kiedyś używano do leczenia zapalenia wątroby uzdrowicieli pracujących przez nakładanie rąk może (hepatitis) powodował niewydolność samodzielnie wybierać. nowoczesna metoda osiągnięcia zdro- uzdrowiciel może też stwierdzić. Cóż za następujące tytuły: Nauka homeopatii George'a wspaniała pomoc dla naukowców! Vithoulkasa. lecz lekarstwa. Leki przepisywane są na im wyższy jest potencjał homeopatycznego podstawie znajomości ciała fizycznego. sposoby leczenia nieuleczalnych dotąd chorób takich żeby osiągać najlepsze rezultaty. kiedy w dziesięć lat po jego podaniu. że różne metody i leki organów i chorób systemowo-organowych. iż w przyszłości holistyczny system się jako „anteny". młodych adeptów uczy wtedy. witaminy. gdzie uboczne ciał energetycznych). Polecając pacjentowi skupienie Oficjalna medycyna w Stanach Zjednoczonych się na najbardziej efektywnych metodach. Ze względu na ogromną poddawane są testom. na którym ciele chcą immunologiczną pięć lat później.Proces leczenia — rys ogólny 171 skuteczności nakładania rąk w leczeniu różnych dłoni. Próbki krwi albo kosmyka włosów pacjenta używa Ufam. Czerwony barwnik pracować. uzdrawiająca medytacja oraz leczenie świat- typów chorób. energii z Powszechnego Pola Energii przy użyciu urządzeń. kiedy leki niższe w warstwach dolnych. podobnie jak zioła. niejsza dla pacjenta. poszczególne poziomy pola. Ja zaobserwowałam. planowały terapię dla wszystkich ciał energetycznych lekarstwa i chirurgia. kolorem. które generują „prędkości" albo „częstotliwości". która z wielu wia Juliusa Dontenfassa oraz Tradycyjna akupun- holistycznych metod leczenia będzie najskutecz. Preparat. opisanemu Wiele książek napisano na temat powyższych w następnym rozdziale. którego odpowiednie lekarstwo zostanie znalezione. nymi stosowanymi metodami są leki i chirurgia. które z leków Bach Flower leczą ich stosowaniu są bardzo poważne efekty uboczne. uzdrowiciel może rodzajów leczenia. że jakie często wywołują. gdzie można pracować ze wszystkimi diagnostycznych utrudniał wyleczenie nerwów ciałami. ktura: Prawo pięciu elementów Dianne M. tym wyższe ciało auryczne jest przez nie zawierają też energie w wyższych wymiarach.Connelly. jak rak. Przyszłe Kręgarstwo z pewnością wpływa na pierwsze holistyczne systemy leczenia będą diagnozowały i trzy warstwy aury. Tak jak radiatezja. nad którą z warstw chce w danym oficjalnej medycyny z „syntetyczną" wiedzą sys- momencie pracować. Głów- działają na różnych poziomach pola aurycznego. a leków na ciała auryczne nie jest badany. Wymiary radioniki DavidaTansely. jak używać tych metod. Uzdrowiciel radioniczny może leczenia połączy obszerną „analityczną" wiedzę wybierać.

Opisz proces uzdrawiania zewnętrznego. niego. Opisz proces uzdrawiania wewnętrznego. że „określona substancja zagłębienia się w tajemnice wyższych ciał. chorobę zaś jako jeden z pośrednio „odczytać". można włączyć do normalnej praktyki medycznej? . Zazwyczaj robią dzialność pacjenta i samopostrzeganie. gdybyśmy potrafili sfotografować strukturę ciała 3. działanie leków nierównowagi energetycznej. kręgarze. działają leki? eterycznego.Cz. jak rozwinęłaby się me- jak i zewnętrznego. Kiedy będzie można bez- jaźni boskiej. specjaliści od ludziom. Na których poziomach P. Zamiast analizować zachowanie odpowiednim pokierowaniem procesu leczenia. w praktyce medy- żywym ciele pacjenta. metod rozwiniętych przez oficjalną medycynę do Heyoan stwierdził.Cz. W jaki sposób potencjał lekarstwa homeo- równoważenia energii w ciele eterycznym. dycyna dzięki wyszkolonym i wykwalifikowanym homeopaci. W jaki sposób uzdrawianie poprzez pola auryczne pracować wspólnie. terapeuci. by podana w określonej dawce o określonym czasie uzyskać praktyczną wiedzę na temat ich struktury i działa jak środek przeobrażający. Jakież potężne narzędzie mielibyśmy. W patycznego związany jest z aurą? Na których przyszłości nauczylibyśmy się postępować tak samo poziomach aurycznych działają leki homeo- z wyższymi ciałami. Musimy skupić się na znalezieniu metody obserwowania ciał energetycznych. by pokazać rejony równowagi i 4.172 Dłonie pełne światła oraz używały zarówno uzdrawiania wewnętrznego. spójrzmy teraz na harmonijnie i wzmacniają efekt leczniczy? Które się poszczególne sposoby uzyskiwania informacji na wzajemnie znoszą i nie należy ich używać razem? wszystkich poziomach aury. Wyobraźcie sobie. Przegląd rozdziału 16 najbardziej przypomina ciało fizyczne i jest zapewne najłatwiejsze do wykrycia. Na których poziomach P. którzy potrafią obserwować wewnętrzne akupunktury — wszyscy będą pracowali nad procesy cielesne. Ponieważ ciało eteryczne zbudowane jest z najgrubszej materii. 2. musimy użyć analitycznych dostosowane do indywidualnego człowieka. który wywołuje funkcjonowania. Zdrowie nie jest tutaj tylko naukowej medycyny alopa-tycznej. by poznać ich zdrowiem fizycznym. Potrzebujemy wspólnych projektów zdrowie w najbardziej skuteczny sposób. Jakie są główne efekty zrozumienia procesu ujrzeć dynamiczny proces choroby zachodzący w chorobowego poprzez P.Cz. przy badawczych. patyczne? W ten sposób moglibyśmy likwidować za- burzenia. Dzięki takim sprawdzane jest w normalnej praktyce informacjom i dalszym badaniom moglibyśmy medycznej? znaleźć bardziej praktyczne i efektywne metody 5. Jakie jest połączone działanie leków na wszystkich poziomach. zwracają się o pomoc. odpowie- przypadki odsyłają do uzdrowicieli. jaki rodzaj terapii potrzebny drogowskazów w tej podróży. zaczniemy planować leczenie By to osiągnąć. gdzie metody uzdrawiania wyższych najmniejszych efektach ubocznych i w najkrótszym ciał będzie się testowało razem z metodami obecnej możliwym czasie". Lekarze medycyny. Czas wyjść z ukrycia i zacząć 7. tak żeby i oni mogli 6.E. alopatycznych i homeopatycznych? Które działają Mając taki potencjał. Do przemyślenia Przede wszystkim zaś chciałabym nauczyć lekarzy postrzegania pól energii. powinniśmy zacząć od 1. jest to całkowita równowaga łączny efekt. uzdrowiciele. jest pacjentowi. Niektórzy lekarze już cznej? W odpowiedzi uwzględnij stosowanie. zanim jeszcze objawiłyby się one w ciele fizycznym w postaci choroby. moglibyśmy Pacjenta będzie się postrzegać jako duszę skoncentrować się na żywym pacjencie i jego podróżującą z powrotem ku swej prawdziwej jaźni. zwierząt w laboratoriach.E. osobistych potrzebach.E. Swoje najtrudniejsze funkcjonowanie psychodynamiczne. to potajemnie.

jeśli ktoś podaje mi czyjeś imię. Nawiązujesz bezpośrednie połączenie i myślisz głównie za pomocą obrazów. Są to tradycyjnie: wzrok. Informacje docierają do ciebie za pośred. czy dosłownie. Każda kombinacja jest możliwa. Przyjrzyjmy się temu procesowi bliżej. Zaczęłam ustalonymi kanałami. powinieneś rozpocząć rozwijanie postrzegania jasnoczuciem lub odczytywaniem psychicznym. aż poczuję połączenie z daną dotyk. Potem moja orientacja w Twoje wewnętrzne doświadczenie płynie pewnymi przestrzeni zmieniła się w „widzenie". ponadzmysło-wego. Człowiek można otrzymać niemal każdy rodzaj informacji. czucia i bycia mają wiele wspólnego ze sposobem Pierwszym wyższym zmysłem. smak. innych. Od tego momentu widzę obrazy i słyszę rozwinęła niektóre z tych zmysłów bardziej od informacje o osobie. używa konkretnych kombinacji dla konkretnego Bezpośrednie pozyskiwanie należy rozumieć procesu wewnętrznego. na których ci zależy. wszystkich kierunkach. dotykając ludzi i John Grinder w swojej książce Frogs to princes. a potem kinestetycznie szukam we nictwem pięciu zmysłów. Większość ludzi osobą. Zachodzące w tobie procesy myślenia. w jaki normalnie uzyskujesz informacje. dźwięków czy otrzymujesz te informacje. Na przykład. Spędzałam wiele godzin neurolingwistyczni programiści Richard Ban-dler i praktykując psychoterapię cielesną. Jeszcze kilka lat temu nie potrafiłam tego robić. ponieważ od Proces ten nazywano postrzeganiem sposobu. uczuć. Możesz działać głównie widzieć rzeczy. jaki rozwinęłam. jasnowidzeniem. uzyskiwania informacji. żebyś się dowiedział. ich pól energetycznych. jasnosłyszeniem. Rozdział 17 BEZPOŚREDNIE POZYSKIWANIE INFORMACJI Uzyskiwanie informacji poza normalnymi procesów wzrokowych i dotykowych albo słu- sposobami może ogromnie pomóc w uzdrawianiu. najpierw słyszę je. które opierając się na kombinacji . ponadzmysłowym. o której mi się opowiada. jak opisali to był zmysł kinestetyczny. słuch i węch. chowych i dotykowych lub też wizualnych i słu- Dzięki metodzie bezpośredniego pozyskiwania chowych. Sugeruję. Możesz nie wiedzieć.

Uzdrowiciel patrzy na rozwijającą się spójrz do wnętrza swego ciała. Potem wyjdź By wzmocnić swój zmysł kinestetycz. By wzmocnić zmysł wzroku. od- się na poszczególnych częściach pomieszczenia i kryłam. Dotknij channelingiem receptyw-nym. W przypadku obrazu przestrzeń kinestetycznie. Koncentruj Rozwijając moje zdolności „widzenia". na przykład. by danej części ciała albo słuchaj zachodzących w uzdrowiciel nie interpretował i nie zakłócał wizji. możesz spojrzeć na tę część ciała. że obrazy docierają do mnie w dwóch poszczególnych obiektach. usiądź w wygodnej pozycji medytacyjnej i siebie. otwórz oczy albo dotknij danego obiektu. Jeśli robisz to w lesie. na której się koncentrujesz. co chce się osiągnąć. gdy twoim wnętrzu procesów do chwili. usiądź ponownie tak jak one się odbywały. uzdrowiciel roślin. Najpierw z otwartymi oczami sym- zbadaj szczegóły . Każdej z tych metod obraz pomieszczenia w swoim umyśle. zamknąwszy oczy. Jeśli jesteś Nadstaw uszu — któregoś dnia mogą one nabrać dla wzrokowcem. Oznacza to. Tak samo przy widzeniu w pozycji medytacyjnej i z zamkniętymi oczami symbolicznym. której słuchasz. usiądź w pozycji medytacyjnej i słuchaj wnętrza swego ciała. która jest tworzeniem nie tracić koncentracji. że wchodzi do danej przestrzeni czasowej i obserwuje wydarzenia. stwórz zaczęłam słyszeć informacje. Różni praktyki. zaczniesz słyszeć skoncentruj się na odczuwaniu wnętrza swego ciała. znajdź zmysł. zajmuje pozycję świadka. co czułam. Słuchaj jeszcze bardziej uważnie. mówimy o percepcji wizualnej. Jeśli ciebie znaczenia. słuchaj swego oddechu albo bicia Stalking the Wild Pendulum pisze o wysokim serca. synchroniczność dźwięków. zwierząt i nym. Co „widzisz"? jednym zmyśle. Może to być mgławica wirująca na niebie nieznanego pomieszczenia. Usiądź i poczuj albo duże ciastko z kremem. co widzi. Jeśli postrzeganie potrzebujesz pomocy. połóż dłoń na tej części. Tak przy widzeniu symbolicz- samo ćwiczenie w stosunku do ludzi. jak i „czytaniu" wydarzenia. który często słyszą osoby medytujące. Teraz przejdź można się nauczyć dzięki ćwiczeniom i medytacjom. Bardzo ważne. które nie istnieją? swego ciała. gdy je sobie się ona rozwija. Teraz zrób to samo z przestrzenią wokół siebie. Jeśli sprawia ci to wizję i opisuje to. obrazów tego. tak jak robiłeś to ze swoim dosłownego widzi się obrazy zdarzeń albo rzeczy. Co wewnętrznych. Nazywam to kłopoty. Jeśli potrzebujesz formach. dźwięku. Czego się dowiedziałeś? Zdejmij opaskę z Można być świadkiem wydarzenia. W pomocy. Znaczenie wizji może być różne dla wyobrazisz. dla którego się przyjaciel zasłoni ci oczy i zaprowadzi do „czyta". ciałem. widzisz którym przebywasz. w uzdrowiciela i pacjenta. by utrzymać koncentrację. Jeśli to pomaga. dotykaj tej części jeszcze słyszysz? Dźwięki. Icchak Bentov w swojej książce jesteś słuchowcem. Wymaga to tylko Pamiętaj. Zrób teraz to samo z pomieszczeniem. na zewnątrz i słuchaj wszystkich dźwięków wokół ny. który ci pomoże.174 Dłonie pełne światła łączyły się z tym. co ma znaczenie dla człowieka. wzmacniasz go. Wykonaj to przeżył w przeszłości. potem. Usiądź z zamkniętymi oczami i poczuj Bentov zdołał zmierzyć częstotliwość tego dźwięku. Jedna jest symboliczna. Jeśli. do nie znanego ci pomieszczenia i zacznij od razu z Kiedy uspokoisz umysł i skoncentrujesz się na zamkniętymi oczami. w którym się znajdujesz. druga dosłowna. a przypadku obrazu symbolicznego widzi się po prostu potem wróć do siedzenia i czucia. Teraz niech coś. Po wielu ćwiczeniach pomieszczenia. pomieszczenie. Znajduje się on poza normalnym zasięgiem słuchu. jakie pacjent oczu i sprawdź uzyskane informacje. Ćwiczenia wzmacniające twoje By wzmocnić zmysł słuchu. Trzeba się tylko nauczyć uspokajać umysł i się ona od wizualizacji. Razem tworzą one Skup się na częściach ciała i organach symfonię. i poczuj ją albo spójrz na nią.

i był to mój rekord. w której niebieski samochód jedzie duże odległości są całkiem dokładne. Pewni ludzie dowiedzieli się. ponieważ będą się nazwałam widzeniem wewnętrznym. Przy takich doświadczeniach rodzi się znajduje się w tym samym pomieszczeniu co ty. Tak też się stało. Wyprowadzają się właśnie. zdarzyło się. co chce. poprzez które odpowiedzi na zadane pytanie. że bezpośrednie pozyskiwanie lekarza. przedstawia coś. Zebranie ich w zrozumiały obraz może zająć odpowiada. aury podczas rozmowy telefonicznej między Nowym Najdokładniejsze badania nad procesem Jorkiem i Włochami. czy pytanie o odpowiedzialność uzdrowiciela. Mogę zdecydować. byłam bardzo długodystansowe zdenerwowana. możesz dowiedzieć się dopiero później. Ten rodzaj uzyskiwania informacji mają uporządkować swoje sprawy. Od tamtego czasu pacjenta. Obraz pojawia się jak na ekranie w umyśle otrzymała dwie propozycje pracy w tej organizacji. że razu po te informacje. ponieważ każdy z nas ma własnych symboli i na ich podstawie interpretują wolną wolę tworzenia tego. makro czy mikro. chociaż wewnętrznym uzyskujesz informacje w sposób wcześniej nie mieli takiego zamiaru. Ludzie wielokrotnie zadawali mojemu prze- Uzyskiwanie informacji w ten sposób wymaga silnej wodnikowi pytania dotyczące przyszłości. że Roentgena.Bezpośrednie pozyskiwanie informacji 175 boliczną scenę. wielkość. Na początku bezpośredni i aktywny. Używając pacjentka ma raka i umrze. o które ci chodzi. Oznacza to. na jakiej głębokości. Mój przewodnik „odczyty". Zawsze wiary. tak jakby wzrok uzdrowiciela Meksyku dzięki znajomości zawartej w Portugalii. System ten działa tylko przy dużej mówi również. ale efekty szosą. Dzięki temu procesowi zbierzesz informacje jedna po drugiej i powoli zbudujesz zrozumiały obraz. Postaramy też jest gdzie indziej. czy też jest dosłowny (to informacji i jasnowidzenie znaczy. Kiedyś dokonałam odczytu się na nie odpowiedzieć w dalszej części książki. ale potem wybiega naprzód i udziela stworzyć przejrzysty zestaw symboli. że nie będzie przewidywał praktyce. czy pacjent lekarzem. jak wtedy gdy jestem w oznacza?" Zamiast tego patrzysz na jadący samochód jednym pomieszczeniu z pacjentem. Na przykład W innej metodzie widzenia dosłownego uz. przyszłych rzeczywistościach. umiejscowienie) nowotwór jak ten. który ujrzałam za pomocą widzenia wewnętrznego. kiedy kobieta przybyła na miejsce ciała. Przy widzeniu wyprowadzać. tego. że może być drowiciel odbiera obraz organu wewnętrznego zainteresowana pracą w ONZ. uzdrowiciela lub też wydaje się umiejscowiony w Innej osobie powiedział. Czy obraz ten Bezpośrednie pozyskiwanie ma znaczenie symboliczne. przenikał ciało na podobieństwo promieni Tak też się stało. co przepowiedział. na jakim poziomie tomograficznym. Raka nie widzenia wewnętrznego mogę zajrzeć w każde podejrzewano jeszcze. Oczywiście. kiedy Postrzeganie uzyskałam tę informację. że sięgasz od pewnej sesji terapeutycznej dowiedziałam się. ale nie o absolutnie Niektórzy uzdrowiciele używają swoich określonej przyszłości. aury i w jakiej skali. żeby jak najszybciej poszła do Odkryłam. W obecnej bezpośredniego pozyskiwania informacji prze- chwili moje odczyty na . jakieś cztery miesiące później. co się wydarzyło albo wydarzy). Powiedziałam jej za to. ponieważ uzdrowiciel musi najpierw przyszłości. nie możesz natychmiast zawołać: „Co to lecznicze nie tak silne. że wyjedzie na placówkę do ciele pacjenta. a wykryto go dopiero po czterokrotnym badaniu spojrzeć. Heyoan powiedział pewnej kobiecie. Niestety nie miałam kontaktu z tym informacji działa bez względu na to. Tomografia wykazała taki sam (kształt. że można rozmawiać o możliwych ci nawet godzinę. i czekasz na rozwój wypadków. gdzie chcę sesję. Jak dotąd większość z będzie uzyskiwać informacje. Nie powiedziałam pacjentce prawdy.

Jakie są główne sposoby pozyskiwania in- uzyskiwania potrzebnych informacji — jeśli tylko formacji? poprosimy o nie i będziemy wystarczająco otwarci. Targ i ponownie odczytać informacje. kogo Ponieważ dane te istnieją poza ograniczeniami wybrali. nauczymy się pozyskiwać informacje zmagazynowane już w pamięci Powszechnego Pola Energii. Nostradamus. Pamiętać to znaczy w miarę dokładnie określić położenie grupy ludzi dostroić się ponownie do uniwersalnego hologramu i wysłanych do wcześniej ustalonych punktów. jak 6. Odkryli. kiedy jest nam potrzebna. nawet jeśli był najbardziej sceptycznie linearnego czasu. żeby odzyskać potrzebne dane. przewidując w Europie rządy dyktatora Mówiąc krótko. co się dotąd zdarzyło lub było znane. lecz także po to. w którym żyjemy. eks-trasensami. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym patrzeniem edukacyjny. Zamiast spędzać całe godziny na informacji? zapamiętywaniu rzeczy. a potem odkryli. Opisz sposoby wzmacniania zmysłów wzroku. Księgi te są energetycznym 7. był w stanie prostu. żeby je przyjąć. słuchu i dotyku. wydrukiem zakodowanym w uniwersalnym słuchowcem czy też typem kinestetycznym? hologramie wszystkiego. może używać jakiegoś rodzaju bezpośredniego pozyskiwania informacji w swoim codziennym życiu. znajdujący składowana w naszych umysłach. że „widzący". tak jak pokazaliśmy to w rozdziale nastawiony. jako medytacji i bezpośredniego pozyskiwania gatunek. Czy bezpośrednie pozyskiwanie informacji działa do szkoły nie tylko po to. Jeśli my. tak jak zrobił to uzdrawiania. że każdy. nauczymy się nowego sposobu ich informacji będzie dla niego najlepszy? pozyskiwania. a także. Wierzę. a nie przeszukiwać Puthoff rozpoczęli swoje eksperymenty ze znanymi zasoby umysłu. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym a re- błyskawicznie zdobywać dokładnie te informacje. tyle że w dziedzinie stopniu czytać przyszłość. że większość ludzi imieniem Histler na cztery stulecia przed Hitlerem. by uczyć się dedukcyjnego na odległość? Na jak dużą? Jakie jest fizyczne i indukcyjnego myślenia. oblicze na aurę a postrzeganiem jej symbolicznie? społeczeństwa. A zatem jako istoty ludzkie mamy wiele sposobów 1. W terminologii Do przemyślenia ezoterycznej ten zasób informacji nazywa się księgami akaszy. to zmianie ulegnie cały nasz system 4. potrafił dokonać tego samego. Czy jesteś przede wszystkim wzrokowcem. Będziemy chodzili 5. jaki rodzaj wielkie implikacje dla przyszłości. będziemy zapewne potrafili w jakimś że robię coś bardzo podobnego. wierzę. Bezpośrednie pozyskiwanie informacji ma 3.176 Dłonie pełne światła prowadzili Russell Targ i Harold Puthoff ze Stanford sposobie funkcjonowania mózgu informacja nie jest Research Institute. by uczyć się. 2. Przy tym . czwartym. oczywiście. by zdobywać informacje i wyjaśnienie tego zjawiska? rozwijać pamięć. sięgamy po nią po się w piwnicy laboratorium w Stanford. na ceptywnym channelingiem albo pozyskiwaniem których nam zależy. Jakie informacje pozwoliłyby ci lepiej prowadzić firmę? Zapewne możesz je uzyskać dzięki Przegląd rozdziału 17 swojemu postrzeganiu pomadzmysłowe-mu. Jeśli człowiek jest kinestetykiem.

podobnie jak ja. i szybko wyłączyłam to dziwne ciemnoczerwona. a reszta rezonansu magnetycznego (NMR) i jest równie ciała uspokojona i skoncentrowana. Przez jakiś czas nie „wracałam" do tego żółtaczki. Mikroorganizmy do mnie samo. od ich lekarzy. koncentruję się na nim. Rozdział 18 WIDZENIE WEWNĘTRZNE Po raz pierwszy doświadczyłam widzenia organu albo jakąś jego część. Oczywiście i tak przyszło to wątroba będzie zielonobrązowa. że pacjent przechodził albo przechodzi chemioterapię. oczywiście pod warunkiem. wmawiając sobie. Widzenie Moje doświadczenia widzenia wewnętrznego. wewnętrznego pewnego ranka. Później odkryłam skomplikowane. który spał obok mnie. jaki mięśnie łączyły się z kręgami szyjnymi. Widzenie wewnętrzne umożliwia techniki wywołujące ten stan. Jeśli chcę obejrzeć Czasem. koncentruję się na nim. gdy by- wnętrze tego . później pacjentów. Zaczęłam rozumieć. wydał przypominających normalne zdjęcia. Jeśli chcę zobaczyć jakiś ten specjalny mentalny i emocjonalny stan osiągnąć. wewnętrzne potwierdzało informacje na temat które z początku pojawiały się spontanicznie. ale skopem. wszystko wymyśliłam. koncentruję się na tym. kiedy tylko miałam na to dużą rozdzielczością (w pewnych granicach). muszę znajdować się w Widzenie wewnętrzne jest ludzką wersją szczególnie otwartym stanie. Nagle zdałam sobie sprawę z zdrowa wątroba jest w widzeniu wewnętrznym tego. organ. W rezultacie karku mojego męża. który wdarł się obserwowałam interesującą strukturę mięśni i kości do ciała. kiedy leżąc w łóżku Jeśli chcę zobaczyć mikroorganizm. że udało mi się nowa metoda postrzegania. Z początku było to niepokojące. mi się bardzo ciekawy. że aby widzieć w ten sposób. Jest to ochotę. tak że mogłam zajrzenie do wnętrza ciała na dowolną głębokość i z zaglądać do wnętrza ciała. Jeśli poziomu rzeczywistości. Na przykład. w którym moje trzecie promieniowania rentgenowskiego albo zjawiska oko (szósty czakram) będzie zaktywizowane. będzie chorobliwie żółtobrązowa. Jeśli została zaatakowana wirusem widzenie. widzenie nie ustępowało. co robię. Zaczęłam „widzieć" wnętrza moich wyglądają mniej więcej tak samo jak pod mikro- klientów. które otrzymywałam od nich samych albo stały się bardziej kontrolowane. w wszystko pokazuje mi się w formie obrazów. Sposób.

ale robiła się coraz ma wielkiego znaczenia. (W tym w skupieniu. wewnętrznego Wszystkie moje obserwacje były potwierdzane przez oficjalne badania rejonu miednicy. Następnie na tle czerni pojawiają się białe plamki. zostały usunięte. Rak we wczesnej fazie ma barwę zwiniętą dłoń nad krwotokiem. zaczęłam rozczesywać linie placami.) 29 stycznia (18- centrować się na miejscu. W tylnej części ustąpiłoby bez antybiotyku. połączoną ze sobą. w związku ze zbliżaniem się miesiączki (częsta które mogą odwracać moją uwagę. Rysunek w górnym lewym rogu 21 stycznia zarówno lekarz. była barwy cie-mnoniebieskawoszarej. Zapalenie przydatków górnym prawym rogu widzimy widok wewnętrzny. co umożliwiło szybsze wyleczenie Rysunek 18-3A z tablicy 18-3 pokazuje inny naruszonej kości. zdrowej energii przedmenstruacyjnej. czasem w nim przeszkadzają. Pracując nad nią. reakcja w przypadku torbieli). by go zatrzymać. Umieściłam prawie czarna. że trudniej jest się wtedy skupić i (rysunek 18-2B) torbiel zmniejszyła się do czterech wyciszyć umysł. 21 stycznia (18-2C) torbiel miała tylko że to. włókniak. Czasem te informacje pomagają oczyszczającej. 3 marca (18- 2F) zniknęła zupełnie. W wyniku tej „krótkiej" przypadku torbiel robiła się zbyt ciemna. przypadek zapalenia przydatków: torbiel jajnika i Innym przykładem. przypadku nie aplikowałam sesji uzdrawiających. 3 stycznia (rysunek 18-2A) czerwonawobrązową. Pacjentka była wtedy na diecie jeśli oczy są otwarte. jeśli nie brać pod uwagę czarniejsza i wykształciła dziwną spiralną formę dodatkowych informacji docierających do mózgu. i ciemno-szaroniebieską. 6 lutego (18-2E) torbiel zmalała do jednego centymetra. około włókniaków. jak i ja zaleciliśmy pokazuje zewnętrzny widok auryczny z przodu. w podanie antybiotyku. widziałam zapalenia. między mnoczerwona plama w aurze. Jest możliwe. przydatków. przypadek mojej przyjaciółki. Robiąc to. jest torbiel jajnika. serwowałam tylko postęp leczenia. Do 15 stycznia innymi dlatego. a utrzymujące się przez tak długi okres (w tym dolna ilustracja przedstawia widok z tyłu. która rozwiązywała problem. co później potwierdziło badanie przez wulkan. by odciąć dopływ informacji. by można (półgodzinnej) sesji krwotok i splątanie energetyczne było zostawić sprawę samej tylko diecie. przy postrzeganiu 2. ob- Niejednokrotnie używam oczu. widoczne jako cie- . Kiedy 2D) torbiel powiększyła się do trzech centymetrów.178 Dłonie pełne światła łam zmęczona. w które patrzę. Jest to wypadku trzy lata) często prowadzi do rozwoju raka. W widzeniu wewnętrznym torbiel była splątane i należało je rozprostować. a lekarz potwierdził zapalenie podniesienie częstotliwości wibracji. Potem staje się czarny. Obecność Rysunek 18-3B z tej samej tablicy obrazuje torbieli została już wcześniej potwierdzona przez przykład użycia zdalnego widzenia wewnętrz- lekarza. indziej zamykam oczy. oznacza to. W tym rentgenowskie. mających w polu barwę siedem centymetrów. by łatwiej skon. Pacjentka przez cały czas pozostawała na „auryczny krwotok" w przedniej części ramienia. okazywało się to niemożliwe. że zapalenie gdzie dochodziło do utraty energii. Odkryłam też. Przykład takiego widzenia pokazany jest na Z powodu ciemnej barwy torbieli w aurze w dniu rysunku 18-1. że nastąpił przerzut. ale nie chcieliśmy linie energetyczne mięśnia czworobocznego były ryzykować. Jak widzicie. który upadła na lodzie czego chcieliśmy uniknąć przez pozbycie się i zraniła się w ramię. nie dwa centymetry średnicy. czy moje oczy są otwarte czy zamknięte. dostrzegłam. zastąpiona przez dużą ilość Przykłady widzenia dobrej. nie. pokazanym na rysunku 18. że koniec dalszy kości ramien-nej jest Kiedy plamki te iskrzą się i wybuchają jak wyrzucone zmiażdżony. która według moich obserwacji ponadzmyslowym torbiele daje się łatwo odróżnić od miała średnicę zbliżoną do piłki tenisowej. tam diecie oczyszczającej. ale zapalenie przydatków. Trudniejsze jest również wówczas centymetrów.

Widzenie wewnętrzne 179 Widok z przodu Czerwony Ogląd zewnętrzny Ogląd wewnętrzny Widok z tviu Szaroniebieski Splątane linie energii Rysunek 18-1: Kontuzja ramienia obserwowana poprzez widzenie wewnętrzne .

3 marca Rysunek 18-2: Leczenie zapalenia przydatków i cysty na jajniku (widzenie wewnętrzne.^ lem f E. 29 stycznia F. Ciemnoczerwony Ciemnoczerwony Ciemny Ciemnoczerwony szaroniebieski Ciemniejszy Czarny szaroniebieski 2 cm B. 3 stycznia Ciemny szaroniebieski Błyszczący Ciemnoczerwony ^^A'1''^ Jasnoniebieski ciemnoczerwony / Szary Ciemnoczerwony czakram . obrazy diagnostyczne) . 15 stycznia C. 21 stycznia A. 6 lutego D.

Szarozielona unieruchomiona 00 energia ThS przesunięty w lewo to Emocjonalne bloki w gardle i splocie słonecznym &&''! Połączenie unieruchomionej energii z przodu i z tyłu 2 o* £3 n Ol W* SI Rysunek 18- 4: Wewnętrzne widzenie chorób serca (obraz diagnostyczny) .

ale Rosę postanowiła posłuchać Emmanuela. że jej krew jest zdrowa. ponieważ lekarze całkiem szczerze bali się. że nie umrze. gdzie otwarta współpraca między duchowymi uzdrowicielami a lekarzami medycyny dobrze przysłużyłaby się pacjentowi. o których oni nie mieli pojęcia. żeby uratować jej życie. Oni nie. Krew pacjentki chorej na białaczkę Oczywiście nie ja odegrałam kluczową rolę w tym uzdrowieniu. ponieważ uniemożliwia przechodzić przez skórę. Sprostanie swej własnej prawdzie nie było dla niej łatwe. Zaobserwowałam ścieżkę Nastąpiła remisja. światła wchodzącą do ciała przy moim widzeniu Kontynuując chemioterapię po wyjściu ze wewnętrznym albo rentgenowskim. Jako uzdrowicielka miałam do nich dostęp. Rosę zaczęła odbywać sesje channelin-gowe Światło wchodzi jednocześnie przez trzecie oko i z moją przyjaciółką Pat (Rodegast) de Vitalis. jeśli przerwie chemioterapię. aż wreszcie wspólnie doszłyśmy do wniosku. robili wszystko. Możemy dać sobie nawzajem bardzo wiele. Oto co ujrzałam. a ja ujrzałam białe. która oczy fizyczne i płynie wzdłuż nerwów wzrokowych. Dzięki widzeniu wewnętrznemu mogłam zapewnić ją. po czym zostały wyssane na zewnątrz. Przeprowadzone zaraz potem badanie wykazało. Potrzebowała mojego wsparcia. widzenia wewnętrznego. Wtedy właśnie pojawiła . za tym skrzyżowaniem. Światło to ma Emmanuel. Emmanuel powiedział Rosę. B. Potwierdzały to badania lekarskie. że jeśli wzrokowych i okrąża przysadkę. który podawano jej w trakcie całego pobytu w szpitalu. pisała „czysta miłość".Widzenie wewnętrzne 183 się u mnie. że po raz pierwszy od wykrycia białaczki krew Rosę jest całkowicie czysta. Mija skrzyżowanie nerwów ona jej wyzdrowienie. Mam następujące wyjaśnienie fenomenu Chemioterapia nie wywołała skutków ubocznych. Rysunek 18-5: Mikroskopowe widzenie wewnętrzne Proces światło i wiedziała już. szpitala. i mówili jej o tym przy każdym badaniu. że wciąż nie dwie jest w pełni wyleczona. Na każdej widzenia wewnętrznego butelce płynu. co mogli. żeby właściwie pokierować procesem leczenia. Lekarze stwierdzili. Oto przykład sytuacji. to umrze bardzo szybko. jest w kontakcie z przewodnikiem imieniem tak jak pokazuje to rysunek 18-6. Lecz w tym przypadku w grę wchodziły inne czynniki. że Rosę nie musi już mnie widywać. umieszczoną zaraz przerwie chemioterapię. Nie oznaczało to kryty- kowania lekarzy. że umrze bardzo szybko. żeby wyższą częstotliwość niż światło widzialne i może przerwała chemioterapię. a następnie srebrnego światła. podobne do nasion obiekty w jej krwi. Następnie rozdziela się na ponieważ badania krwi wykazywały. Podczas pierwszej sesji obiekty zostały rozproszone przez uderzenie lawendowego. Nie była to łatwa decyzja. wsparłam tylko Rosę i oczyściłam jej krew.

184 Dłonie pełne światła Szyszynka ^% Kora wzrokowa Ścieżka złotego światła Dwie ścieżki złotego światła Przysadka Rysunek 18-6: Anatomia widzenia wewnętrznego .

połóż się i rozluźnij wszystkie tyłu kręgosłupa i różowe światło do jego przodu. Spróbuj ponownie. co oddychanie pomaga mi również skoncentrować się i nazywa się podróżowaniem przez ciało. potrafię Najlepszą metodą nauki widzenia wewnętrznego wzbudzić tę wibrację w przysadce. informacje) dotarło do rejonu trze. ciało wyniku którego powietrze ociera się o górną tylną część gardła i podniebienie miękkie. ciepłe. tam gdzie prosta poprowadzona od trzeciego oka równomiernego. Kieruje złote światło z podstawy do Po pierwsze. Teraz weź głęboki thalamusa. Jedna biegnie do płatów potylicznych. medytacyjne i oddechowe mogą sprawić. (skanuję) pobieżnie całe jego ciało. ale by coś (energia. potem wypuść powietrze Subiektywne poczucie tego typu widzenia pozwala. nie ciego oka. jak tylko centralnych obszarów mózgu. po czym spływa w dół wymagają pomocy. w 1. Powtórz wszystko jeszcze raz. Miejsce to wydaje się sercem skanera. Zauważyłam. Oddychaj głęboko i zre- strumienie przechodzą nad sobą łukowato w rejonie laksuj się. żeby odnaleźć Teraz twoja miniaturowa jaźń wpływa z po- interesujące rejony. wydychając powietrze. Poprzez specjalne oddychanie. że jesteś bardzo maleńki. rozluźniając całe napięcie po skierować wzrok bezpośrednio na to. aż do poziomu komórkowego. Wyobraź sobie napięcie spływające z Jest on umiejscowiony w centralnym rejonie mózgu. i wejdź do swojego ciała w tego punktu mogę patrzeć w każdym kierunku nie dowolnym miejscu. Powtórz to trzy razy bez Mam wrażenie. następnie kieruje się do prawej nogi i w górę do Czasem kładę dłonie na analizowanym obszarze. Twoja lewa ręka jest ciężka i ciepła. do pól Niekiedy używam innej metody. Według moich obserwacji to auryczne zdolności widzenia światło przechodzi łukiem ponad ciałem wewnętrznego modzelowatym i zostaje skierowane do szyszynki. dzięki którym widzę. Wypuść powietrze na dowolną głębokość. jeśli człowiek jest zakochany) Ćwiczenia: światłem aurycznym. napnij ciało o połowę słabiej niż poprzednio. Wstrzymaj oddech. Twoja maleńka jaźń płynie do poruszając głową. że pewne techniki problemu trapiącego pacjenta.*2. napinania ciała. możesz. Teraz za pomocą swojej . obszaru i skanuję go z większą rozdzielczością. Ciekawią mnie te obszary. Potem dostrajam się do danego do lewej nogi rozluźniając całe obecne tam napięcie. i rozluźnij ciało. Całe twoje ciało jest ciężkie i gdyż ułatwia to pracę. że przysadka zacznie wibrować i promieniować złotym (albo różowym. jakbym miała w głowie skaner. chociaż zwykle dobrze jest lewego ramienia. Dzięki takiemu widzeniu można patrzeć pomijaj jednak żadnej jego części. a Teraz weź głęboki oddech i rozluźnij się nawet wirusowego. twojego ciała jak gęsty miód na powierzchnię pod za trzecim okiem i jakieś pięć centymetrów w tył. która w widzeniu wewnętrznym odgrywa rolę wykrywającą. do jądra nerwu wyjaśnienie sytuacji i otrzymuję mentalny obraz okoruchowego. z bardzo dużą i rozluźnij się. napięcie powodując uczucie lekkiego łaskotania. prawego ramienia. Wpływa do lewej ręki i dłoni i rozluźnia skanuję. Ta wibracja i złote światło Tworzenie i rozwijanie zwiększają ilość światła kierującego się w rejon wzgórza. tobą. Oba ciasne części garderoby. skroniami. a druga do wzgórza. To przyciąga energię do środka czoła i oddech i napnij całe ciało tak mocno. wyciszyć umysł. które wrotem do lewego ramienia. Podróżowanie \>TZ. rozdzielczością. To medytacyjne są ćwiczenia głębokiej relaksacji połączone z tym. Z jak punkcik światła. zdrowego rytmu. oglądam ciepła i energii.Widzenie wewnętrzne 185 ścieżki. jak twoje serce zwalnia do miłego. przecięłaby się z prostą wytyczoną pomiędzy Teraz wyobraź sobie. Kiedy przychodzi do mnie pacjent. co akurat drodze. Proszę o wzrokowych. Poczuj.

wróć powoli do siebie i otwórz oczy. emocję lub energii? Czy poziom enzymów trawiennych jest tylko niejasne poczucie czegoś. Tym razem będzie to nieco inne uczucie. śledziony.B. Prześledź drogę od ust do żołądka. poślij tam swoją maleńką jaźń z znasz się na anatomii (a powinieneś. najszerzej jak możesz. Jeśli czegoś mu brakuje. co odebrałeś. fakturę. zacznij od początku miłości troską. ale nie dotykaj nimi do całego ciała. dowiedziałeś. który wzbudza twoje zainteresowanie. Wejdź do serca i popłyń z krwią pompowaną Możesz z początku użyć dłoni. maleńkiej jaźni zająć się tym. oddech przez nos. jaki przebywa jedzenie skoncentruj się na niej mocniej. być obserwowaną. trąc o górną tylną część gardła przy miękkim pod- . Pozwól. żeby powietrze uciekało ocierając się. ciała. Być może to siebie. Możesz wykonywać taką podróż przez samego Być może problem tkwi w twoim ciele. Kiedy będziesz już usatysfakcjonowany. Bądź pasywny. druga ma się otworzyć i Jeden z moich nauczycieli. Skanowałeś swoje własne ciało. Nie otwieraj oczu. kolejne układy wewnętrzne. żeby mu to ułatwić. niech ploracji. twoja miniaturowa jaźń wyśle mu energię. pewny siebie i teraz rolami i niech twój przyjaciel przeskanuje świadomy. Możesz skanować kolejne obszary albo. ciebie. Czy Kiedy jesteś już zadowolony z tego. Wierz w to. Weź głęboki towarzyszące podróżowaniu przez własne ciało.186 Dłonie pełne światła maleńkiej jaźni zaczynasz badać układy wewnętrzne obszar. Jak znajdujących się na tym obszarze. ponieważ skanujesz ciało z zewnątrz. 2. oczyść go. by twoja maleńka jaźń urosła do normalnych a co nie? Czy potrafisz wyjaśnić dlaczego? Być może rozmiarów i złączyła się z twoją prawdziwą jaźnią. na którą zasługują? skanować całe ciało. Łagodnie skup się na swoim przyjacielu. Notuj w obszarowi. pozwól przyciągnąć się do innego trzustki. Czy potwierdza on twoje obserwacje? Co się zgadza. Jeśli potrzeba mu energii. by obrazy prawidłowy? Teraz opuść żołądek i wraz z jedzeniem wpływały do twojej głowy. kiedy tylko tego chcesz. ty masz rację. Możesz odbierać kolor. co wygląda ten układ? Czy otrzymuje odpowiednią ilość widzisz. Połóż się na medytacji. Wielebny C. potem środkową. Jeśli żaden obszar prawidłowo? Zbadaj genitalia. Przypomnij sobie uczucie Upewnij się. jeśli które cię niepokoi. co widzisz. że jest ci wygodnie. żeby znaleźć uformuj gardło tak. Omów to. Jeśli trzeba go Kiedy jesteś już zadowolony ze swoich eks- oczyścić. Prześledź szlak. Skieruj się do organów przyciągany do jakiejś części ciała. pozwól swojej umyśle. ze swoim przyjacielem. Czy są otoczone pełną specjalnie cię nie przyciąga. Ucisz umysł za pomocą proponuje następujące ćwiczenie. Jeśli jest w twoim ciele jakiekolwiek miejsce. plecach albo usiądź z wyprostowanym kręgosłupem. Skup się na organach w twoim ciele. po prostu trawiennych. pozwól. Kiedy intuicyjnie czujesz się płuca badając tkankę płucną. udaj się do jelita cienkiego. Teraz otwórz usta. Potem nie będziesz już ich Czy sprawia wrażenie zdrowego? Teraz popłyń przez potrzebował. a twój przyjaciel błędnie rozumie Wróć do stanu normalnej świadomości. ale sytuację. Czy wszystkie funkcjonują rejonu i powtórz cały proces. Przyjrzyj się dobrze temu uzdrowicielem). Jedna osoba będzie obserwatorem. Czy ten układ działa prawidłowo? swojego przyjaciela. jeśli chcesz być miłością i energią. piersiową. a następnie grubego. czego się wszystko jest w porządku? Wejdź do wątroby.. którą „zaobserwowałeś". odpowiedź stanowią czynione przez ciebie założenia. Przysuń koniec języka do tylnej części gardła i Najpierw przeskanuj ciało. potem klatkę przyjaciela. Skanowanie przyjaciela 3. Medytacje w celu otwarcia skanera trzeciego oka Usiądź na krześle naprzeciw przyjaciela. Napełnij najpierw dolną część Teraz możesz odbyć wizualną podróż przez ciało brzucha powietrzem. Zamieńcie się pozostań głęboko zrelaksowany.

Pozwól. jest to dla mnie teraz łatwe. że ten przyspieszyć swojej ewolucji w nieorganiczny wewnętrzny proces cofania się w czasie służy do sposób. aż do zrównoważyć pole energii. W połączenie. choroby: cofanie się w Powtórz ten oddech. uczucie? Kiedy przypominam sobie coś z przeszłości. które pomagają mi podnieść interesującą mnie częścią ciała. który był pierwotną przyczyną obecnego problemu. Teraz skup się czasów. Wypuść całe powietrze. wróć myślą do łącząc z trzema trącymi oddechami. Ponieważ tyle razy wykonywałam choroby. a nie słyszeniem ponadzmysłowym. aż wreszcie docieram do przyczyny przez nos. dodaj następującą wizualizację. nosowym oddechem trącym. Utrzymuję przesyłać wyższe częstotliwości przez moje pole. Trzymaj ją stają się jeszcze bardziej użyteczne. wyobraź sobie złoty Odkryłam sposób „czytania" przyczyny kon- strumień światła zaczynający się w tyle rejonu kretnego zaburzenia fizycznego. Czym jest twój wewnętrzny proces strumienie światła krzyżują się łukowato i wpływają przywoływania wspomnień? Jakie niesie ze sobą do środka mózgu. to robić tylko dla siebie. Powtórz to trzykrotnie wywołujemy wspomnienia. że można należnym szacunkiem. szybkie oddechy Cofam się. Łączę się z ćwiczenia oddechowe. w jaki centralnej części mózgu. Czasem oddycham też długimi. nigdy nie używam mojego umysłu w określony sposób. określonej części ciała. Łączy on w sobie miednicznego i biegnący wzdłuż kręgosłupa do dwie techniki. bo jest ono bardzo potężne. Najpierw powietrze z dołu brzucha. nas chciałaby. Cofam się po prostu w czasie. . Kiedy widzenie ponadzmysłowe połączy się ze Powstający dźwięk powinien być delikatny. lecz robię to zaczer-pując krótkie. Pierwsza to normalny sposób.Widzenie wewnętrzne 187 niebieniu. wykonuj więcej niż trzy lub cztery oddechy dla jakie to uczucie. czytając tym celu trę powietrzem o górną tylną część gardła. zawrotów głowy. Nie możesz ograniczone przekonanie. a także obszaru opisujący jego aktualny stan. przeszłość i poznając historię danej części ciała. Gdy już opanujesz to ćwiczenie. a następnie cofam się w czasie. Zauważ. Nazywam tę technikę momentu przed wystąpieniem pierwszego urazu. widzieć wyższe jej poziomy. żeby skupić uwagę. Gdy wydychasz powietrze. To nigdy się nie udaje (chociaż większość z „odczytywania" historii choroby.) Drugą techniką jest użycie łączności kine- Wielokrotnie w trakcie sesji wykonuję krótkie stetycznej i widzenia wewnętrznego. odbierane informacje gulgoczący. Kiedy już poczujesz się z tym przeszłość swobodnie. Niech zaczyna ocierać się jak najgłębiej. gdyż możesz dostać albo dźwięków. Powtórz to trzy razy przypomnij je sobie. by powietrze wolno opuściło twoje ciało. w którym mieszkałeś. żeby było odwrotnie. Mogę na przykład zobaczyć uraz dotykający powyższe ćwiczenia. tak żebym mogła lepiej zmysłu kineste tycznego. kiedy byłeś młodszy. Otrzymuję obraz chorego widzieć aurę. Mam wspomnienia uczuć. dla innych nie. jeszcze wcześniejszy. Teraz cofnij się jeszcze bardziej z trzema trącymi oddechami. Jest to tylko Dochodź do wszystkiego powoli. Potem widzę następny. Najpoważniejsze równymi seriami bez przerwy i trę powietrzem o tył choroby występują w efekcie długiej serii takich gardła. Odkryłam. Strumień światła jest wiek albo miejsce. używając mojego wibracje i poziom energii. oczyścić umysł i urazów. Większość z nas sądzi. dokładnie na szczycie kręgosłupa. spokojnymi. Nie odchylaj głowy do tyłu. że dwa w czasie. Wybierz określony na przodzie swojego ciała. Traktuj to ostatnie ćwiczenie z wszyscy to robimy. i różowy w jego przedniej części. obrazów każdej części swego ciała. Po prostu. Łatwo jest cofnąć się w czasie. Zaczerpnij oddech i rozluźnij się. Wiem. a wreszcie z klatki piersiowej. potem z jego środkowej Znajdowanie przyczyny części. i tak dalej.

Jaka jest różnica pomiędzy wizualizacją odległość? a postrzeganiem? .188 Dłonie pełne światła Przegląd rozdziału 18 4. Czy widzenia wewnętrznego można używać na 6. Który gruczoł wydzielniczy jest narządem rznemu? W które rejony ciała można zaglądać? widzenia wewnętrznego? Na jaką głębokość? 2. W jakiej skali można postrzegać obiekty w Do przemyślenia widzeniu wewnętrznym? 3. Co można zobaczyć dzięki widzeniu wewnęt. Wymień trzy ćwiczenia służące rozwijaniu widzenia wewnętrznego. 1. 5.

jaka ona będzie. mieszanki przejmuj się i pisz dalej. . Najlepszym znanym mi sposobem wzmacniania Zapisuj wszystko. na chęci uzyskania odpowiedzi na to pytanie. informacje słowne nadchodziły w takim tempie. Poczekaj. Jak przeczytaj wszystko. skoncentruj się i oczyść umysł. usiądź w wygodnej pozycji przynajmniej cztery godziny. ćwicz. jaka jest. która słów. Nie a w niektórych przypadkach skład diety. Słyszałam na ciebie w formie obrazów. Weź Kiedy skończysz. Skup się na bezpośrednim słyszeniu którzy skorzystali z tych wskazówek. powiedź przyjdzie do ciebie. Głos zasugerował. Połóż ołówek i kartkę w zasięgu ręki. nazwy chorób. Później wróć do niego i medytacyjnej. Możesz myśleć. Po jakimś czasie nictwem zmysłu słuchu. zaczniesz ją odbierać. Ćwicz. żebym kupiła maszynę do pisania. Potem zapisz pytanie codziennie o wschodzie słońca przez trzy miesiące. które nadchodzące informacje zaczną wreszcie przeradzać pomogłyby mu w odzyskaniu zdrowia. a nawet zapachów. uczuć. Rozdział 19 POSTRZEGANIE PONADSŁUCHOWE I KOMUNIKACJA Z NAUCZYCIELAMI DUCHOWYMI Informacje. ogólnych pojęć. Uznasz to za najwyraźniej sformułuj w umyśle pytanie. postrzegania ponadsłuchowego jest medytacja. Nic nie opuszczaj. się w dźwięki. że Skoncentruj się i uspokój umysł. na kartce. jak wykonywałam to ćwiczenie względu na to. słów. że do odbierać rzeczy o wiele bardziej konkretne: niczego ci się nie przyda. wyzdrowiało. co odbierasz. bez Po tym. aż od. bez przybyła na sesję uzdrawiającą. przykład słowa miłości i otuchy dla osoby. Pod wpływem pisania witaminowej czy leku homeopatycznego. ćwicz. odłóż papier na bok na kartkę i ołówek. Załóż specjalny notatnik. które do ciebie docierają. na które cierpiał. Skup się interesujące. Odpowiedź może przybyć do później stały się bardziej szczegółowe. co napisałeś. które otrzymywałam za pośred. Zapisz ją na kartce. ale pisz dalej. były z początku ogólne. przekazywanej ci odpowiedzi może się zmieniać. Później zaczęłam względu na to. Wielu ludzi. nie nadążałam z pisaniem. Forma nazwisko pacjenta.

Heyoan proponuje. wymaga wielkiej Heyoan rozpoczyna seans. co ma zostać powiedziane. Nadchodzące śledź oddech wchodzący do twojego ciała i informacje są poza obszarem twojego rozumienia. informacji dla drugiego człowieka. że wchodzisz w metaforę. dotknąć. ponieważ channeling werbalny działa właściwa kolejność. opierając się prawdziwa. żeby „Z Kenii.190 Dłonie pełne światła Wkrótce nie nadążałam ze stukaniem w klawisze. nie marnujemy czasu. tylko od razu przechodzimy do ukrytych głębiej Doświadczenie uzyskiwania informacji drogą informacji. sięga on duszy nie zważając na ludzkie Dźwięk głosu przeszkadzał mi w utrzymaniu ograniczenia. skrzyżowanymi nogami. gdzie leży prawdziwy problem. Teraz zaczęły do mnie mówić. Jeśli jesteś typem kinestetycznym. a potem w w którymś momencie. przewodnik. że uzyskuję jednak ustąpiły. To było szczególnie pacjent zaczął zadawać pytania. Tylko metafora czy rzeczywistość? Cała moja osobista rzeczywistość przewodników duchowych dociera do mnie za pośrednictwem zmysłów. żeby się mogę też poprosić o opisanie określonego problemu. Wkrótce czułam ich dotyk. Po jakimś czasie trudności te mój przewodnik Heyoan. werbalną nieodwołalnie prowadzi do postawienia W trakcie seansu zadaję również Heyoano-wi pytania: „Kto mówi?". żebym wyposażyła się w wodnikiem może dać człowiekowi informacje spoza magnetofon. a Ćwiczenie: czasem. jak: „Czy to jest rak?" Odpowiedział: „Jestem Heyoan. kiedy są one rozszerzone. Kontakt z prze- Głos zasugerował." kontynuować pracę. szczególnie kiedy niepokoi Co znaczy Heyoan? mnie potencjalna treść odpowiedzi. inne źródło? Najlepszy sposób na to. Dla mnie jest ona pleców. w końcu je zrozumiesz. Uważam. dowiedzieć? Zapytać jego samego! Zapytałam. Raz na jakiś czas możesz jeśli pozwolisz im płynąć powtórzyć sobie przypomnienie: „Podążam za . zamknij oczy i zaawansowaną w rozwoju od ciebie. czy też ma on jakieś poprosić o obraz sytuacji albo konkretnej części ciała. Z miejsca prześlizgują się pod obronnymi zasiekami Uchwycenie początku zdania i pozwolenie. może człowieka bardzo głęboko przejść od pisania do powtarzania słów na głos. Zadecydować możesz tylko na podstawie wygodnie albo w pozycji jogicznej na poduszce ze własnych doświadczeń. twój duchowy Zazwyczaj dostaję całkiem szczegółowe odpowiedzi. ale traktowałam je właśnie jako wizje. ale wychodzący z niego. Następnym krokiem było odbieranie informacje w sposób pasywny i bezpośredni. że odbierający słyszy tylko kilka lepiej od nas wiedzą. Bez wątpienia słyszę czyjś pytania. Zrobiłam to. kiedy nieznana reszta zaczęła płynąć. Oznacza to. Skąd pochodzisz? Muszę skoncentrować się ponownie. kiedy widziałam je w pokoju. Potem. Inni ludzie o wzmocnionej kręgosłupem. które będą nam pomocne. żeby obecności całej grupy. mój odbiór rzeczywistości Usiądź w pozycji medytacyjnej z prostym również się poszerzył. czy jest Odbieranie informacji od przewodnika jest jest o ci wygodnie. Upewnij się tylko. Teraz spróbujcie wy. tyle inne. W takim „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Stulecia. Z początku trudno było linearnego umysłu. To prawda. ponieważ przewodnicy z reguły w ten sposób. Zazwyczaj robię to bezgłośnie. Czy sama go wymyślam. pierwszych słów tego. dalej. że miałam wcześniej wizje duchów i aniołów. Zazwyczaj na początku seansu mówi spokojnego umysłu. ufności. w której prosisz o informacje osobę mądrzejszą i bardziej 1. Możesz usiąść na krześle." momencie blokuję docierającą do mnie informację. Zatem. ale z niewielkim wgłębieniem w dole percepcji też jej doświadczają. by człowieka i docierają do samego sedna. Zadaję nawet takie pytania. do moich Otrzymywanie wskazówek od nozdrzy dochodził cudowny zapach. a teraz. Mogę głos." ale nie zawsze jest łatwo. że jest to zawstydzające.

jesteś z złotym światłem. Innym razem potrzebuję tylko prostej możesz zacząć śledzić przepływ energii we własnym mantry. Jezus albo „Bądź spokojny i wiedz. regionowi. że owa iskra boskości ogromny ładunek. żeby najpierw Odbieranie przewodnictwa od napełniła ciało złotym światłem. bezpieczny.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 191 oddechem do centrum. Czuję podniecenie. Zauważam. stając się większy od pomieszczenia. Bez względu na to. a zatem mających łączność z pracą tego rodzaju w świecie i z Bogiem. medytację używać mantry. w twoim splocie słonecznym niczym słońce. spokojnie oddychasz. planie ziemskim." Okiem umysłu płyń za przychodzi mi trudniej. jak złota kula rośnie duchowe przewodnictwo. To nastawienie pozwoli ci osiągnąć stan domość tego. takiego jak Om. duchowych Jeśli znajdujesz się w grupie medytujących osób. obszarowi wokół budynku. umożliwiający słyszenie. a twój kanał i centralną część twojego ciała do splotu umysł uspokojony. rośnie. jeśli jesteś studentem szkoły artystycznej. możesz przez całą świadomości dla uzyskania przewodnictwa. Poczuj że jesteś jednością z Bogiem. w którym się znajdujesz. ponieważ zdaję sobie Sat-Nam. przystosowanych do alizuj białozłotą kulę nad swoją głową. możesz usiąść w oczekiwaniu na słonecznego. kontynentowi. Wypełnij swoje wnętrze całym tym światłem i Aby skontaktować się ze swoim przewodnikiem. którzy złoty krąg wypełniający pomieszczenie. Możesz użyć jako przeżywam następujące doświadczenie wewnętrzne. Sprowadziłeś do swojego pola świa. ziemi. Upewnij się. Jeśli jesteś wzrokowcem. dorównując wielkością budynkowi. wiedzą wszechświata. Potem niech napełni osobistych nauczycieli złotym światłem twoje pole aurycz-ne. Zwizu. i przykład. spokojnym poczuciem zrozumienia. że jestem Bogiem". wewnętrznego spokoju. Zobacz siebie jako część tego pewnością inspirowany przez przewodników wszechświata. gdzie formy są piękniejsze i bardziej Teraz utrzymując jasność światła sprowadź je z idealne niż te. krok po kroku wracając w siebie. tak żeby sięgnęła artystów dla inspiracji. Porusz świadomością będziesz miał wokół siebie kilku przewodników- powiększając złotą kulę światła. tworząc Każdy człowiek ma kilku przewodników. ciele. Rób to powoli. Jeśli jesteś słuchowcem. Zazwyczaj. Możesz też wydobyć jakąś nutę. Pozwól. część tworzącą jedność z nim. wsi albo konkretnej nauki i są wybierani pod jej kątem. używam więc kombinacji oddechem kierującym się poprzez wnętrze ciała do powyższych medytacji. kiedy wchodzę w podwyższony stan 3. że w pewne dni koncentracja . kiedy jesteś już skoncentrowany. Możesz kontynuować wzrost złotej kuli w swoim splocie słonecznym. Wypełnij wszechświat jaskrawym pracy wyrażasz swoją kreatywność. które udaje nam się zamanifestować na powrotem. patrz. jak ich złote kule powiększają się. obecny teraz w twoim polu istnieje w każdej części ciebie i że jesteś całkowicie aurycznym. mantry świętego imienia. że robisz to usiądź z cichym. duchowym. Na miastu. Dodatkowo każdy ma nauczycieli--przewodników. tak jak je wysłałeś. w jakiej księżyca i gwiazd. całe serie takich ćwiczeń. wyobraź sobie złoty stan samoakceptacji znajdziecie w książce Jacka kanał biegnący wzdłuż twojego kręgosłupa. wolno. tam Schwarza Vohmtary Controls. w którym się którzy towarzyszą człowiekowi w okresach znajdujecie. Twoja percepcja może wzrosnąć i gadaniny. Patrz następnie. Niech pozostają z nim i kierują go poprzez wiele inkarnacji. Niech wypełni pomieszczenie. żeby uwolnić umysł od jego twojego centrum. krok po kroku. dalej. Gdy zachodniego umysłu i bardzo skutecznych. że stanowisz jedność ze Stwórcą. Książka ta zawiera gdzie znajduje się główny strumień energii. krajowi. kula opada powoli przez Teraz. Więcej medytacji i ćwiczeń zwiększających wrażliwość i pozwalających osiągnąć ten spokojny 2.

Jeśli i teraz nie jestem w stanie odbierać słów.192 Dłonie pełne światła sprawę z obecności przewodnika pełnego miłości i powoli złączą się ze słowami przewodników i światła. Potem zaczynam sobie uświadamiać kontakt zostanie nawiązany ponownie. Wypełnia mnie poczucie miłości i nogami. wchodzę w stan świętego momencie unoszenia następuje kontakt z przewodnikiem. również pomocny. Porusza przewodnicy przejdą szybko na inną formę kontaktu moimi rękami i ramionami w rytm rozmowy. Moje słowa . (To przez ten w górę i wizualne koncentrowanie się na świetle nade czakram człowiek słyszy swoich przewodników. Osobie. miłości i poziomu świadomości. Potem czuję. W tym momencie moje ciele. Używa albo podejdą do problemu z innej strony. towarzyszy jej przewodnik albo wysokości serca albo splotu słonecznego. by pacjent sam pojął jego znaczenie.) Moje podniecenie maleje. że słowa. Wkrótce nie ma już luki czasowej pomiędzy pojęcia. Moja osobowa jaźń zadał szczególnie kontrowersyjne pytanie. albo jeśli ktoś że energia jest skupiona i czysta. tak harmonii i nie będę już słyszała tego. mają pewne znaczenie. a kierunek. Zazwyczaj kieruje mną tamtego kierunku. Im mocniej masz łączności ze swoimi przewodnikami.) mną. Przewodnik również zdaje najbardziej odpowiadającej ci formie. przesuwa się ponad moją głowę i Kiedy jakaś forma komunikacji nie dociera do ciebie przenika do jej wnętrza. Z początku słowa kontaktu. oznacza to najprawdopodobniej. jeśli obawiam się. Siedzę ze skrzyżowanymi mnie z góry. Jeśli to nie istnieniepromienia białego światła nade mną i unoszę podziała. Odwracam dłonie wnętrzem do góry. Kiedy ten fundament jest gotowy. (Można powiedzieć. co mówi do jakbym nim była. symboliczne obrazy albo dosłowne usłyszeniem a wypowiedzeniem słów. Mogę bezwiednie ziewnąć. Przez całą początkową część seansu prawym ramieniem i słyszę kilka pierwszch słów z nieustannie się unoszę. odbieram. z dłońmi na udach. „ucieknę" z tego miejsca wewnętrznego spokoju i Jednocześnie czuję się stopiona z przewodnikiem. żeby świadomość poprzez kinestetyczne odczuwanie jej ruchu dopomóc w otwarciu czakramu gardła. W pewnym Uniósłszy się jeszcze. Minie minuta albo dwie. Widzę przewodnika za moim przewodników. a kręgosłup ciała. na przykład energetyczny fundament wokół dolnej części mojego miednica przesunie się nieco do przodu. Przewodnik będzie komunikował się z tobą w tym bliższe wydają się słowa. Wtedy zazwyczaj widzę i słyszę Czuję to kinestetycznie. słowa. okiem umysłu. Najpierw się koncentruję. że wchodzę weń pozwalając. Trący oddech nosowy jest spokoju potwierdza twoją łączność z przewodnikami. co jest ci przekazywane. zaczynam unosić wyprostuje. dopasowywać do mnie fizycznie jak rękawiczka. to zdaje się unosić w górze. którego nadchodzą. który będę się starała wyjaśnić własnymi słowami. prześlą mi obraz. * Jako przewodnik czuję się dużo mnie przewodnik. W tym momencie zaczynam Jeśli nie odbierasz go w trakcie prób nawiązania zazwyczaj odbierać przekaz werbalny. i przewodnik jesteśmy trzech nauczycieli. Na również moich dłoni do zrównoważenia pola energetycz- przykład. jak zostaję uniesiona w Oznacza to dla mnie kinestetyczne zakotwiczenie się w wyższy stan świadomości. włączam się w proces channelingu (odbioru informacji). moje pole energii i pomaga utrzymać stan wyższego Właśnie to doświadczenie światła. ponownie znajdę to miejsce w sobie. które nego i wlewania energii w moje czakramy. się ku niemu. z wyobrażenia przeszłych zdarzeń lub inkarnacji. To sprawia. Jest to takie uczucie. zanim większa niż jako ja — Barbara. i Przewodnik zdaje się albo boisz się tego. która przyszła do mnie gotowi. uspokojenia. kiedy Moje wewnętrzne doświadczenia werbalnego spostrzegam różowy obłok miłości spływający na channellingu są następujące. unoszę dłonie i stykam je koniuszkami palców na po pomoc. Kiedy i ja. bezpieczeństwa. słysząc i widząc wszystko. który zacznę opisywać. jakbym budowała mocny ciało może zmienić nieco pozycję. To równoważy przewodnicy. że nie nadchodzą z rejonu prawego ramienia. Będą to ogólne się zbliżać. przewodnicy prześlą mi ogólny koncept.

będzie wiedział. żebym nie leciał dziś tym uczuć. a drugi przekazuje nam jej uczucia. choć sądzę. coś może się stać. Zauważcie. jego położenia. Zwróć po prostu większą uwagę na to. Oczywiście. wie. 1 przedstawia zmysły aktywne w każdym czakramie. żeby znaleźć różnicę pomiędzy mechanizm poszczególnych czakramów. Można się tego nauczyć dzięki ćwiczeniom i dobrej Kiedy obserwuję kogoś w trakcie channelingu. Badając proces pozyskiwania Drugi czakram przynosi informacje na temat informacji. informacji ma naturalnie swoje wady. które należy siebie. Musi Zmysły czakramów znać różnicę pomiędzy dolegliwościami własnego ciała a ciała pacjenta. Pierwszy czakram przynosi informacje kształtu. Miłości w jakiś sposób oczyścić. dreszcze biegnące po kinestetycz-nych informacji na temat obecności kręgosłupie. poprzez smak. Ważne różnicy między zmysłem kinestetycznym. że Trzeci czakram udziela niejasnych informacji. Choć jest to rzadkie. wielkości. Ten sposób uzyskiwania — wzrok. w jakim stanie znajduje w życiu danego człowieka. że nie jest to jego własna. komunikacji z polem pacjenta. że zadzwonisz i zrobiłeś to" albo miłość". W przyk- poczucie zdrowia albo choroby. zamiarów (czy ta istota jest kinestetyczne — uczucia cielesne. oznacza innych ludzi. trzeci czakram da nam niejasne zagrożenia. ale według mnie różnią się one bardzo od chorobie towarzyszą negatywne emocje. Może obawiać się. będzie miał niejasne poczucie obecności Poprzez każdy czakram otrzymujesz inny rodzaj kogoś/czegoś w pokoju. by wykorzystać te informacje. między innymi takich jak wtedy. jak i powiązany jest z określonym czakra-mem. bezpieczeństwa albo ładzie z bólem nogi. że to cho- . Jest również sposobem bycia istoty z innego poziomu i robi to za pomocą trzeciego zsynchronizowanym z innymi ludźmi. Tablica 19. wiedzieć. kiedy kochasz albo „wyczuwasz „Myślałem. Pierwszy czakram dostarcza równowagi albo jej braku. Może czuć ból nogi pacjenta w swojej delikatnie i unosi. którą kładzie na jego nodze. opada w dół łącząc się z ciałem i osobową jaźnią. Odbieranie sądzę. Uzdrowiciel może dzięki tym poczucie tego. ponieważ każdej intuicją. którego czakramu używa do uzdrowiciel wyczuje uczucia pacjenta spowodowane odbioru informacji. tak jak opisuje to tablica 19-1. takie jak poczucie przyjazna czy wroga). pierwszy czakram i mogą być bardzo przydatne w terapii. że każdy kanał albo zmysł stanów emocjonalnych. miłość jest czymś więcej niż samolotem. Jeśli uzdrowiciel wyczuwa chorobę i intuicyjnych informacji na temat jego przyczyn. musi Dotąd mówiłam tylko o pozyskiwaniu infor. jeśli uzdrowiciel oczyści się na tyle. że normalnie nie czynimy efektem jakiejś bardzo poważnej choroby. podczas gdy moja świadomość nodze albo w ręce.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 193 Pod koniec rozmowy przewodnik rozłącza się roba pacjenta. Jeśli czuje ból w nodze." Jeśli ktoś wyczuwa zmysłem. czy był on już tam wcześniej. słuch. fizyczny ból w jakiejś części ciała. czy też macji poprzez cztery z pięciu normalnych zmysłów odbiera go od pacjenta. również nie nazywamy zmysłem. zarówno uzdrowiciela. Miłość należy do innej kategorii niż reszta „Intuicja mówi mi. które należą do pacjenta. własnymi emocjami a tymi. ogólnego informacji. by jego własne ciało stało się pudłem rezonansowym. potrafię stwierdzić. jakie jest głębsze znaczenie bólu nogi informacjom dowiedzieć się. czakramu. W Wszystkie te informacje docierają do nas poprzez tym momencie jestem zazwyczaj onieśmielona. że pozyskujemy informacje poprzez zmysłowy swojego pola. istoty. dotykiem i jest. gdy ktoś mówi co się dzieje. dotyk i węch. Pacjent może być wściekły lub bardzo aktywny i płynie przez niego więcej energii wystraszony. Na przykład. Ponownie uzdrowiciel musi użyć to. że ból w nodze jest niż zwykle. że dałoby się również odbierać informacje czyjegoś bólu jest bardzo męczące. odkryłam. powinniśmy. a także udzieli pewnych się pacjent. Czakram ten jest zazwyczaj bólem w nodze.

pojęcia zmysłów że jestem Bogiem Widzenie Widzenie wyraźnych obrazów. fizycznej Dotykanie przyjemności albo bólu Głęboka relaksacja Czwarty czakram przynosi uczucia miłości. w zależności fizycznym. samego siebie. które kiedykolwiek rodzinę. Ruch Kinestetyczne odczucia w ciele — poczucie Chodzenie i obecność. dotykającej ludzkości i samego życia. czy zawarta jest w ciele informacje bywają bardzo szczegółowe. która nie jest Jednopunktowosc określona — niejasne poczucie wielkości. gniew Medytacja nad odczuwaniem spokoju i zadowolenia Dotyk. czy nie. strach. Świadomość Wizualizowanie symbolicznych albo dosłownych mesjaniczna albo Chrystusowa Słyszenie Słyszenie dźwięków. a także jej jakość i ilość. włosów stających Medytacja Kinestetyka dęba. które Bądź spokojny całego wykracza poza każdy z wymienionych niżej i wiedz. a Brzmienie Mówienie także smak i węch Słuchanie Miłość Odczucie kochania kogoś Różowe światło miłości Kochanie kwiatu Intuicja Niejasne poczucie wiedzy. z którego poziomu poła aurycz-nego ludzkości. muzykę. Czuje się także wspólną miłość od tego. zapachy i smaki. Czakram ten daje też poczucie Miłości sięgającej szerzej poza ciebie.194 Dłonie pełne światła Tablica 19—1: ZMYSŁY SIEDMIU CZAKRAMOW Percepcja Praktyka Czakram Natura informacji czakramu medytacyjna Znajomość Zaakceptowanie całego pojęcia. słowa. równowagi. płynącej energii. a także jakość bolącą nogą uzdrowiciel może otrzymać następujący miłości pacjenta do opis problemu: „To zapale- . Za odczuwały ból nogi. umysłu kształtu i istoty problemu odczuwane zmysłami Emocjonalność Emocje — radość. W przykładzie z bólem nogi uzdrowiciel pochodzą (patrz: część V). partnera czy łączności z wszystkimi istotami. Na przykład dla pacjenta z czułby miłość do swojego pacjenta. Uzyskiwane bez względu na to. pomocą czwartego czakramu można wyczuwać Piąty czakram pozwala odbierać dźwięki. miłość drugiego człowieka. dreszczy. słów albo muzyki.

lub dosłownej. Postrzeganie to chcecie postrzegać. gdy życiu. Im pacjent chodzi. może to być. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszy poziom tworzeniem. Szósty czakram odkrywa obrazy. co zrozumiał. narysować albo zreprodukować w inny sposób. swoich własnych słów. że widzisz je na własne Często. że mówiłam o odbieraniu obrazów. Kiedy początkujący zaczynają widzieć aurę. musi być otwarty na ten poziom. lecz może też Otwieranie czakramów na nadchodzić bezpośrednio z wnętrza nogi. co już jest. nadwerężony mięsień. musicie otworzyć wasz szósty czak- umyśle i napełniasz go energią. poziom astralny. Na Zrozumienie danego pojęcia oddaje pełny sens tej przykład. o bardzo osobistym znaczeniu dla pełnego pojęcia rzeczywistości. jaka jest przyczyna bólu. ale nie dla uzdrowiciela. Szósty czakram może również przekazać obraz symboliczny. pojawia się Heyoan (poprzez piąty tyle wyraźny. Informacje te pacjenta. które boli eteryczny uświęcony. w dokładnie to samo miejsce. niebiański. szósty czakram w drugiej warstwie aury. również ujawnić w formie obrazu przeszłe przyjrzyjmy się poszczególnym poziomom doświadczenie pacjenta. Są również odwzorowaniami głębokim zrozumieniu rzeczywistości. tym łatwiej przyjdzie ci stworzenie leczeniu nogi. Jeśli chcecie nieruchomo w umyśle i kontynuujesz napełnianie zobaczyć drugą warstwę aury. który rzeczywistości ma zapewne jakieś znaczenie dla pacjenta. Wizualizując tworzysz obraz w swoim pola aurycznego. musicie otworzyć wasz energią. Nadasz zatem obrazowi formę i treść. Dosłowne obrazy wykraczają poza ograniczenia ludzkich zmysłów i przedstawiają sytuacje. Obraz symboliczny pojawia się na Teraz. dzieją się teraz albo wydarzą systemu porozumień. który będzie bardzo pomocny przy energii mu dałeś. po wchłonięciu i się w przyszłości. Ten uświęcony oraz istoty egzystujące na każdym z tych rodzaj bezpośredniego pozyskiwania informacji poziomów. iż w razie potrzeby mógłbyś go czakram) i wyjaśnia to o wiele precyzyjniej niż ja. dwadzieścia lat później. Odbierający. na przykład.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 195 nie żył" albo „To nadwerężenie mięśnia spowo. keteryczny teraz. obraz dziecka siódmym i piętnastym. Jeśli utrzymujesz go ram na pierwszym poziomie aury. w formie symbolicznej Jeśli chcecie zobaczyć którąś z warstw aury. żeby opisać to. powiedzmy. tak jak poszczególne poziomy zostałby odczytany przez wzrok. . W naszym przykładzie z bolącą nogą siódmy może przedstawić obraz skrzepu związanego z czakram przekaże całą sytuację życiową wiążącą się zapaleniem żył lub też uzdrowiciel zobaczy po prostu z bólem w nodze. poziom się w nogę. lecz że w twoim umyśle pojawia się obraz na słowami. kiedy orientujesz się już. przez który Postrzeganie oznacza odbieranie. nie oznacza to koniecznie. jakie informacje ekranie umysłu uzdrowiciela. Proces wizualizacji jest aktywnym warstwę. Szósty czakram może docierają do nas przez każdy z czakramów. Kiedy mówię „odwzorowaniami". go w realnym życiu. możesz wywołać wizualizowaną sytuację w realnym dowane nową parą butów. czakram. albo dosłowne. które wiąże się z bólem rzeczywistości. o których mówiliśmy w rozdziałach nogi. Wizualizowanie jest zupełnie inną powinniście otworzyć wasz szósty czakram na tę funkcją. Stwierdziłam również. poziomy wyższe niż siódmy. szósty czakram wiedzy." Piąty czakram może również wyraźniejszy jest obraz i im więcej emocjonalnej ujawnić dźwięk. w zależności od tego. stopa skręca się. musi użyć pewnej sytuacji. Opisałam tam fizyczny spadającego z trójkołowego rowerka i uderzającego poziom rzeczywistości. Obraz może pojawić się w umyśle uzdrowiciela jak na ekranie telewizora. Mogą być one Siódmy czakram ujawnia informacje w formie symboliczne. w przypadku bólu w nodze. By móc postrzegać Zauważcie. kiedy zaczynam wyjaśniać coś własnymi oczy. że istnieją podobny jest do oglądania filmu. którykolwiek z tych poziomów. odbieranie tego.

medytuj nad podnoszenie poziomu wibracji naszego systemu zlaniem się w jedno ze świadomością chrystusową energetycznego. aktywności psychicznej. ćwiczeń i praktyk duchowych — które opiszemy w części VI. By tym poziomie. używaj medytacji albo drzwi trzeba otworzyć. musicie doświadczania drugiej warstwy aury. Przegląd rozdziału 19 Każdy poziom reprezentuje oktawę o wibracjach 1. Robi się to poprzez doświadczanie ciała niebiańskiego. poziomu. musicie otworzyć wasz piąty czakram na aurycznych. Odkryłam różne praktyki medytacyjne mające Aby usłyszeć istotę żyjącą na poziomie wzmocnić doświadczanie przez was poziomów astralnym. Wielokrotnie będziecie musieli wybierać pomiędzy kontynuowaniem rozmowy. Wzniesienie świadomości ponadsłuchowego? na wyższy poziom oznacza zwięk. gdyż poziomie aury. Jeśli chcecie słyszeć przewodnika z zwiększyć doświadczanie pierwszej warstwy swojej piątego poziomu. . Spędziłam wiele czasu w doświadczanie poziomów tym podwójnym świecie. by chaos w waszym życiu osobistym i wymaga odczuć je w czasie. które zakopałeś głęboko w swojej innych planów egzystencji. oddaj się medytacji i powtarzaj Pole musi być czyste. wydaje się ludziom z zewnątrz bardzo ekscentryczny. Podaję je również w tablicy 19-1. żeby przejść z jednego dźwiękowych albo słuchowych. na jakiej ta świa- otwierają swój szósty czakram właśnie na pierwszym domość funkcjonuje. Te pieczęcie odbioru piątej warstwy pola. Chcąc powiększyć poziomu na następny." będzie również zwiększona wrażliwość w życiu codziennym. medytuj nad różowym światłem miłości lub głęboko w sercach czakramów znajdują się drzwi skoncentruj się na kochaniu kwiatu. Zwiększenie poziomu wibracji i albo mesjaniczną. W celu wzmocnienia chcecie widzieć przewodnika astralnego. Jeśli głęboką relaksację. warstwy istnienia. zintensyfikować doświadczanie trzeciej warstwy musicie otworzyć szósty czakram na piątym twojego pola aurycznego. a Medytacje wzmacniające zamilknięciem i wysłuchaniem przewodnika. W celu doświadczenia siódmej utrzymanie go w polu wymaga pracy oczyszczającej. praktykuj medytację dotykową. ponieważ były zbyt groźne. którą toczycie. ponieważ szenie częstotliwości wibracji. Wprowadza to spory podświadomości.196 Dłonie pełne światła widzą zazwyczaj jej pierwszą warstwę. Nie jest to zadanie łatwe. że zaczniecie postrzegać istoty z przeżycia. kiedy nastąpiły. Oznacza to troskę o samego siebie w kwestiach diety. który chce wam coś powiedzieć. 2. Ktoś. żebyście mogli postrzegać mantrę: „Bądź spokojny i wiedz. W miarę postępów otwierają szósty jak widzieliście w rozdziale poświęconym czakram na kolejne warstwy i zaczynają je widzieć. każdy wzrost przepływu Otwarcie czakramów na poziomach powyżej energii w systemie uwalnia bloki wyzwalające czwartego oznacza. że jestem jednym z wyższe poziomy pola aurycznego. medytuj nad otworzyć szósty czakram na czwartym poziomie. W jaki sposób można nauczyć się postrzegania wyższych niż poprzednia. musicie otworzyć piąty czakram na aury. w chodzie lub piątym poziomie waszego pola aurycznego. umysłu. pewnego czasu na przyzwyczajenie się. kto postrzega aurycznych obecność istot i odpowiada im. By Chcąc zobaczyć przewodnika z piątego poziomu. spokojnym poczuciem zadowolenia. Chcąc zwiększyć doświadczanie czwartego Jak powiedzieliśmy w rozdziale siódmym. Dla wzmocnienia albo pieczęcie łączące poziomy aury. ćwicz jednopunktowość poziomie i tak dalej. Efektem tego Bogiem. W jaki sposób należy ćwiczyć odbieranie przewodnictwa duchowego? Wykonaj te ćwiczenia przynajmniej trzy razy w tym tygodniu.

Jaka jest astralnego.Postrzeganie ponadsluchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 197 3. czakramów. jeśli 9. W jakiej formie przewodnicy będą starali Do przemyślenia skomunikować się z tobą? Opisz cały proces. który czakram musisz otworzyć i na odpowiedź? jakim poziomie? 13. W jaki sposób korzystanie z tego rodzaju przewodników? odczucia może zmienić twoje życie? 16. Jaka jest różnica pomiędzy wizualizowaniem a postrzeganiem? . W jaki sposób otwiera się określony czakram na się to z twoim wyobrażeniem Boga? określonym poziomie pola aurycznego? 14. W jaki sposób działa jasnowidzenie. który czakram 11. które mogą się wydarzyć. Poproś o rady dotyczące tego. że miałam niejasne poczucie obraz złych rzeczy. 4. jak lepiej 6. W jaki sposób zmieniłoby się twoje życie. to przez sposób wiąże się to z twoimi dziecięcymi który czakram wyczuwałam jej obecność? doświadczeniami z władzą? W jaki sposób wiąże 8. Jeśli chcesz „usłyszeć" przewodnika z poziomu wykorzystać przewodnictwo w życiu. Jeśli powiem. Co głównie utrudnia ci aktywne szukanie musisz otworzyć i na jakim poziomie pola przewodnictwa w życiu? aurycznego? 12. gdybyś intensywniej szukał i uważniej słuchał 5. Jakie jest twoje negatywne przekonanie albo 7. Jeśli chcesz „zobaczyć" przewodnika z poziomu rad przewodników? keterycznego uświęconego. obecności jakiejś istoty w kącie pomieszczenia i jeśli będziesz słuchał rad przewodników? W jaki że istota ta nie była zbyt przyjazna. Jaka jest główna różnica pomiędzy widzeniem posiadamy wolną wolę? wewnętrznym a odbieraniem informacji od 15. Opisz zmysły związane z każdym z siedmiu 10.

Większość z nas postrzega wyraźnie Postrzeganie zawiera w sobie nie tylko świadec- . odbioru odczuć i wrażeń emocjonalnych na różnych Podjęłam próbę odzwierciedlenia tego zjawiska poziomach. Wyższa jest częstotliwość jego energetyczny. ale wysublimowany poziom. Obszar częstotliwości. A). ludzkości. tym pełniejszy odbiór przyrządem jest tutaj nasze własne ciało i system rzeczywistości. grupy ludzi albo. wszystko poza odczuć na wyższe poziomy rzeczywistości poprzez nim jest nierealne. powiększamy nasz stożek percepcji. Istnieje tylko to. przez narysowanie wykresu. reprezentuje zasięg odczuwania przez normalnego Istoty ludzkie mają tendencję do opisywania człowieka. Oś pionowa reprezentuje przejrzystość odczucia. zwiększanie częstotliwości wibracyjnej twojego pola Za każdym razem gdy konstruujemy nowy aurycznego. całej rzeczywistości poprzez to. Chciałabym teraz opisać ten nadzmysŁowemu poznajemy nowe rzeczy. takich jak mikroskop czy teleskop. Idea ta oparta jest na koncepcji przyrząd. Rozdział 20 ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI OPISANE PRZEZ HEYOANA Stożek percepcji twa zmysłów. w którym użyłam Heyoan mówi. co postrzegamy. co oznacza. Wszystko w granicach W ostatnim rozdziale omówiłam otwieranie naszego stożka percepcji jest realne. że każdy z nas postrzega odgraniczany przez krzywą w kształcie dzwonka rzeczywistość w granicach pewnej częstotliwości. Dzięki postrzeganiu po- wibracji. w gruncie rzeczy. poprzez który postrzegamy rzeczywistość. co postrzegają. lecz także ich przedłużeń. Im bardziej zaawansowany i przypadku postrzegania ponadzmyslowego. To samo zachodzi w jednej przestrzeni. że każdy z nas posiada stożek znajomej krzywej w kształcie dzwonka (rysunek 20-1 percepcji. Do wyjaśnienia tej koncepcji można użyć metafory a pozioma częstotliwość zasięgu odczucia. które stają wielowymiarowy wszechświat w kategoriach się dla nas realne. a w wielowymiarowego wszechświata zbudowanego z efekcie więcej zjawisk jest postrzeganych i częstotliwości wibracyjnych istniejących w ramach uznawanych za rzeczywiste.

Graficzne odzwierciedlenie naszego stożka odczuć Niski poziom odczuć niepewna rzeczywistość / 100% " Brahman rzeczywistość niejawna porządek wewnętrzny złożony i Częstotliwość odczuwania B. Duchowa interpretacja naszego stożka percepcji Rysunek 20-1: Nasz stożek percepcji (postrzegania zmysłowego) .200 Dłonie pełne światła :i: 100% Częstotliwość zasięgu odczuwania Normalny zasięg odczuć Obszar uzyskany człowieka definiuje dzięki przyrządom fizyczną rzeczywistość pomiarowym A.

że ponieważ zaakceptujemy wszystko. możliwy dzięki odczuć. jesteśmy naprawdę. a tym. opuszczamy tylko ciało strzegalny świat Mai leży w granicach naszego fizyczne. wehikuł. co było przybliżamy do Brahmanu. kim jesteśmy naprawdę) są jednym i powoduje wszelki ból. Umiejętność ta wiąże się z Jednią. która jesteśmy. nazywamy rzeczywistym. a więc ostatecznie Brahman to podstawowa rzeczywistość. gdzie staje się zasłoną oddzielającą świat duchowy od znajduje się jego zmysł materialnego. Im intensywniej używamy Podczas jednego z seansów Heyoan wyjaśnił mi. Jeśli jednak Niezwykle ważne jest również to. Rysunek 20-2B raz jeszcze pokazuje stożek zaznaczają wzrost odczuć. ograniczonego odbioru rzeczywistości. i stać się Brahmanem. coraz większa (objawiony) część duchowego (niefizycznego) świata staje się dla nas rzeczywista. który sami jako duch stożka odczuć. Linie postrzeganej przez nas rzeczywistości. oznaczyłam jako rzeczywistość duchową. kim jesteśmy przez postrzeganie ponadzmysłowe. obszary świata duchowego zdolni jesteśmy Heyoan: „A zatem.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 201 tylko w granicach prostych linii przerywanych. tym większe czym jest manifestacja. co nazywamy życiem i śmiercią. żeby się inkar-nować. Po. Określenia naszą subiektywną opinią o nas samych a tym. kim myślimy. „Zewnętrzny rozwinięty kiedyś (za pomocą postrzegania ponadzmysłowego). co postrzegalne. że nie uznajemy sensie zrywaniem tej zasłony. istnieć w momencie śmierci. W momencie śmierci zasłona znika i Rysunek 20-2A pokazuje efekt wywoływany powracamy do domu. Z tego objawione. teraz jednak opisałam go w kategoriach instrumentom naukowym. Heyoan powtarzał wielokrotnie. powiększamy przerywane biegnące wzdłuż krawędzi krzywej się i my. czyli oświecenia. porządek" fizyka Davida Bohma (patrz: rozdział jak w momencie śmierci duch pewnego człowieka czwarty) leży w granicach naszego stożka percepcji. a także punktu widzenia krawędź krzywej stożka odczuć z indywidualizacją każdego człowieka i tym. mamy definicję bez ograniczeń. Większość z nas akceptuje autodefinicji. naszego stożka odczuć. Jest to koncepcja bardzo podobna do pomiędzy tym. co zakreślana przez naszą krzywą definiować będzie to. To. że jesteśmy duchem. podczas gdy niejawna rzeczywistość stworzyliśmy. czym jest manifestacja? Jest postrzegać. za realne tego. wraz z powiększaniem się co nazywamy rzeczywistym wszechświatem. co postrzegamy. do tego. Medytację praktykuje się w duchowym oraz pomiędzy tym. że buddyzmie. Maja to świat jawny. że uzdrawianie jest w ostatecznym tym progiem odczucia są tak słabe. Obserwowałam Brahmanu leży poza nim. nie przestajemy stożek z buddyjskiego punktu widzenia. W granicach krzywej mamy tę przestrzeń jako realną. naprawdę. zywaliśmy nierzeczywistym albo nie istniejącym. opuszcza jego ciało i dołącza do innych duchów w a jego „wewnętrzny złożony porządek" poza nim. co na. Na zewnątrz który wedle tradycji buddyjskiej jest tylko iluzją. czyli tym samym. przestrzeń nasze definicje dotyczące samych siebie budujemy. . postrzegania ponadzmyslo-wego. Krawędź krzywej staje się granicą pomiędzy pod Mają i wspiera to. oznaczającym uczonego kapłana w hinduskim że te dwie zasłony (pomiędzy światem materialnym a systemie kastowym. Oto transkrypcja nagrania. co buddyści dotyczące samych siebie są zbudowane na podstawie nazywają Brahmanem i Mają. pomieszczeniu. Ta zasłona jest również granicą oświeconym. ograniczoną auto-definicję — nasze przekonania Spójrzmy na to pod kątem tego. która leży Boga. Poza Heyoan mówi. Rysunek 20-1B pokazuje taki Kiedy wiemy. co postrzegamy. tym bardziej wydobywamy się z iluzji i ona związana z umiejętnością wyczucia tego. Kiedy zwiększający się zasięg naszej percepcji obejmuje Świat zamanifestowany coraz to wyższe poziomy wibracji. kim „Brahman" nie należy mylić ze słowem „Brahmin". by wyjść poza iluzję Mai.

....................... Stożek percepcji ograniczany przez indywidualne definicje rzeczywistości (zaprogramowanie) Rysunek 20-2: Wyznaczanie granic naszego stożka percepcji .. / 7 \ Rzeczywistość fizyczna /:::::::::::: X \ * Postrzeganie •< \ '• < ' ' ............................. i 5 '......... 2 V 3 \ . czym jestem . a tym...202 Dłonie pełne światła 100% Rzeczywistość duchowa 1 S~ ' 4 / ' / \ '' *> >' < ................. 4 '..' ponadzmysłowe zwiększa * ..............\ /' \' ? \i \i • zasięg percepcji '/ » <• i \ i' \ \• \ \ < v- % \ V " / '............... czym myślę..... * Częstotliwość percepcji B.. ' 1 \..........''»/• % ~N______________ ' x .......... / 6 '...'/ *\ #/ \* A* * \ / :<\ ... *^ i? i . • ..... Częstotliwość percepcji » A..' \ /\ ....... że jestem............ Stożek percepcji powiększany dzięki postrzeganiu ponadzmysłowemu 100% Zasłona pomiędzy tym....<- V :T7iTH??r ............................

dążyć. Jest to narzędzie zrozumienia światem nie-zamanifestowanym. że świat staje się dla ciebie coraz bardziej jawny i wyższe rzeczywistości wydają się delikatniejsze. Jest to po prostu układ wyczuwania. Nie jest to ewolucję rozszerzasz swoją percepcję. stają się bardziej wyraźne i wielowymiarowe. Och." i zewnętrzny stają się jednym. jesteśmy w częstotliwościach chce istnieć w jawnym stanie wyczuwać większą część tego. w miarę jak poprzez osobistą częstotliwości zanikają w niejawność. Kiedy porządki wewnętrzny wibracje. O to właśnie poza maksymalną część stożka percepcji. co postrzegają. kiedy zaczynasz słyszeć nasz głos.. że rzeczywistość wyższych Można to również powiedzieć w ten sposób: W częstotliwości posiada cechę delikatności. chociaż wynika to tylko z niejawne. co nazywamy wszechświecie. które (by użyć tej analogii) staje się coraz szerszy lub gdy częstotliwości chce postrzegać. jest sięganiem zbliżasz się do Powszechnej Jedności.. To miarę jak rozszerzasz swój stożek percepcji. określa się za wskaźnik pokazujący ograniczenia ludzkiego mianem świata jawnego. który trzymasz w delikatniejszej materii. które sprawia. Powinniśmy poprzez które wyczuwasz jawność. Stożek percepcji poszerzałby się. kim jesteś. nasz ograniczenie twojego wyczuwania. Można by powiedzieć. Na funkcjonował na szczycie stożka percepcji. sensie wracasz z powrotem do domu. Kiedy wąskie ramy. że obie strony. Wraz z chodzi w tej dyskusji: o uczę- rozwojem ludzkości na ewolucyjnej ścieżce stożek percepcji staje się coraz szerszy i szerszy. który nazywasz Poprzez rozszerzenie postrzeganej rzeczy- jawnym. powiększają się. albo tego. przykład. a nawet w których nasze doświadczenie powiększa się. stanowiła postrzegać lub opisywać niższe wibracje Użyjmy dla przykładu następującej analogii: pisanie jako negatywność. twojej umiejętności wyczuwania wyższych jawne i niejawne stają się jednym. ale wciąż jest światem rękach. kolejne fazy w ewolucyjnym procesie postrzegania Heyoan: „Zamiast o ewolucji." część wszechświata staje się dla ciebie jawna i Barbara: „A zatem to. a więc kiedy rozwijamy nasze niższe ten proces jest grą życia. co Można tak robić. To. A zatem. z powodu rozszerzenia Heyoan: „Z jakiegoś powodu ludzkość po. tak jak Ludzie z reguły nie wierzą w to. Czarna tablica z białą kredą byłoby to dualistycznej natury człowieka i jego mechanizmu niejawne po raz pierwszy wkraczające w dualizm. ciemność. jeśli w przypadku wielowymiarowych kolorów wykracza to poza jedną standardową dewiację albo zawierających się w sobie nawzajem. aż stałby się jawnym. Wrażenie delikatności wynika bardziej z zupełnie płaski. zaczynasz odnosić się do niego jak do świata wywołuje również wrażenie. obejmując wszystkie częstotliwości percepcji. dzieje się to samo. co nazywamy zamanifestowanym. co postrzegane jest w rysunek 20-1). częstotliwości niż z tego. Krzywą percepcji należałoby uważać ramach tego okna wyczuwania zmysłami. percepcyjnego. Świat duchowa rzeczywistość stała się równie konkretna ten wydaje się mniej trwały albo zbudowany z jak na przykład ten magnetofon." wielowymiarowy wszechświat. że wyższe jawnego. albo Boga/Bogini w prostu o umiejętności poszerzania okna wyczuwania.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 203 — wyczuwające okno. (Patrz: . kolory mieści się w największej części stożka percepcji. Kiedy całość zostaje osiągnięta. mówilibyśmy po człowieka. percepcji w człowieku osiągnięte zostaje oświecenie. coraz większa jednak prawda. W pewnym zmysłami w to. Można to widzieć jak Barbara: „A co z ewolucją ludzkości?". gdy Można by powiedzieć. umysłu w danym momencie ewolucji. tak by doświadczasz większej części świata jawnego. Gdy ten zasięg wzrasta. to działa w wewnętrznego porządku. co widzę. ramach postrzegania jego/jej jaźni. białą kredą na białej tablicy oznaczałoby to. gdy kąt patrzenia wistości człowiek może wybrać i wybiera. że konkretna rzeczywistość sięgamy w szersze wymiary rzeczywistości. nieprzyjemne formy. Potem. To część systemu wyczuwania widzi Kremowa tablica z kolorową kredą oznaczałaby niższe wibracje jako negatywne. by cały zasięg postrzegania ludzkiego umysłu powiększa się też zamanifestowany świat.

a jednocześnie wyczuwałam aromat Heyoan. I tak siedzi tutaj również każdy z was. Pomiędzy wami są istoty.. daje ci możność wyboru. z Próbowałam dosięgnąć wrót świątyni.. że jego poprzedniego i coraz bardziej pozbawiony formy. lecz o to. których ty nie widzisz. Dusza mówi: «Pomóż mi znaleźć drogę powrotną do ujrzyj światłość. i takie. istniałem i z powrotem w rzeczywistość. Każdy wymiar był Poprzez Stulecia*. Pamiętaj. zagrażająca życiu Heyoan: „To dlatego że ścieśniamy te infor. Rozumiesz. że prosi właśnie o oświecenie. Poprzez medytację Dotarliśmy do samego krańca mojej percepcji. które nie widzą dusza przychodzi do ciebie po uzdrowienie. Stulecia". poza przestrzenią i czasem. percepcji. Nie chodzi o nic więcej. by można było wejść do świątyni i stać się organizm? Jawny Bóg postanawia ujawniać się tylko jednym ze Stwórcą. Widziałam moje przeszłe życia przepływające Heyoan mówił dalej: „A zatem tutaj siedzę ja. A więc za każdym razem. do Od tego momentu byłam prowadzona w coraz pokoju wieków. one żyć w innym oknie postrzegania." wąskie albo szerokie. wiedz w ciebie. inkarna-cjami. Każdy był sub-telniejszy od płakałam z radości. Tęsknicie po prostu za tym. że ja i on gdzie Heyoan powiedział: „I oto stanęliśmy przed jesteśmy jednym. uzdrawianiu. Tutaj istnieję." fizyczną rzeczywistością? Czy też chcesz spojrzeć na A potem wkroczyłam w otwarte wrota pomiędzy niższy poziom eteryczny albo emocjonalny. Jest tutaj ogromne pomieszczenie. Wrota te mogą być rozmowa jest zbyt linearna. to znaczy wybiera.204 ________________________ Dłonie pełne światła nie ludzkości nowego postrzegania {postrzegania Heyoan: „Nie chodzi o to. albo na dwoma łapami Wielkiego Sfinksa. Doświadczałam tego każdą wrotami świątyni. Pozwól prośbą. Bolący palec. Wchodząc do tego pokoju. Pomóż mi znaleźć drogę do świątyni. a mimo to niejawny.. i w jakim paśmie częstotliwości. do Wiatru Szepczącego Prawdę wyższe i wyższe wymiary. znany. poza Barbarą. czy też na to. Teraz zrozumiałam. z których każdy jest jaśminu w nocnym powietrzu. korona klejnotów. poza czasem. Próbowałam zostać z zamieszaniem. poza uczucie podobne do spadania. tego że jestem Prawdą wstąpić. pode mną. jawny. Ich percepcja stawała W tym momencie medytacji zadrżałam i za- się coraz trudniejsza. Heyoan siedział wyższy eteryczny. że gdy ktoś przychodzi do ciebie po moja droga?" pomoc albo uzdrowienie. kiedy mówisz o percepcję? Ty również decydujesz o rozdzielczości. uzdrawianie jest części oblicza ciemności zamanifestuje się poprzez produktem ubocznym. co jest macje na potrzeby twojej wąskiej percepcji. swojej percepcji rozszerzyć się. Heyoan doprowadził mnie do zrozumienia. Nie ma fizyczną jawność. zwraca się do ciebie Barbara: „Nie. żeby to wiedzieć." wspanialszy od poprzedniego. poczuj radość. co nazywasz powodu się śpieszyć. Chęć ta wywoływała będę zawsze istniał. nadchodzi poprzez wrota percepcji. w jakiej skali gdzie się już jest. lub nawet na ósmy czy dziewiąty przede mną na tronie. gdy prowadzimy cię co trzeba dać. poziom aury? Gdzie chcesz umieścić swoją Heyoan: „A więc. wiedz." domu. Ta poprzez swoje wrota percepcji. gdzie każdy człowiek pragnie komórką mego ciała. choroba czy też poszukiwanie Prawdy — to. w inny wymiar światła. wiadomą prawdą. w którym stoicie w swojej ograniczonej per- cepcji. poza lecz nieznany. O to właśnie prosi dusza. Oświecenie jest celem. gdzie patrzeć. by próbować ponadzmyslowego)." . Postanowiły głębi. na której mniej. Twoje widzenie wewnętrzne dosięgnąć. by pozwolić sobie być tam." Szepczącą Poprzez Stulecia.. poczuciem bycia. miejsca. Czy spojrzałabyś na Jest to stan bytu poza czasem i przestrzenią. Heyoan mówił mi często. imię oznacza „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Prowadził mnie mój przewodnik Heyoan. moja droga. jest odpowiedź na tęsknotę duszy. ale tym. jestem już zmęczona. gdy zmysły. że jest ono otwieraniem wrót Czy wolisz patrzeć na mikroorganizm czy na makro. o nic poprzez percepcję. Czułam chęć zajrzenia prawdą.

z tym.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 205 Przegląd rozdziału 20 (omówionym w rozdziale czternastym). kim 1. że jesteś. zasłoną pomiędzy światem materialnym i duchowym i granicą pomiędzy życiem i śmiercią. kim myślisz. Czym jest śmierć? 4. Jaki jest związek pomiędzy tobą a twoim 2. murem dzielącym to. Do przemyślenia 3. jesteś naprawdę. Wyjaśnij koncepcję okna percepcji. W świetle przedstawionej przez Heyoana przewodnikiem w świetle ostatniego stwierdzenia metafory rzeczywistości opisz związek po Heyoana? W jaki sposób różni się to od twojej między swoim wewnętrznym murem strachu wyższej jaźni? Od iskry boskości? .

. EWANGELIA ŚW. będzie także dokonywał tych dzieł. 12 . A S CZĘSC V UZDRAWIANIE DUCHOWE Kto we mnie wierzy. których ja dokonuję. i większe od tych uczyni.. owszem. BIBLIA TYSIĄCLECIA. JANA 14.

Szaroniebieski Włókniak owinięty jest wokół okrężnicy i ściska ją A Zapalenie przydatków B Włokniaki i zniekształcony czakram Rysunek 18-3: Widzenie wewnętrzne (obraz diagnostyczny) . gdzie dopływ energii do Jczakramu jest fprzerwany. Szarawe kleksy delikatne jak obłok tam. aura jest i wybrzuszona Włokniaki . Skanowanie przez widzenie wewnętrzne Włokniaki Emocjonalne czerwonawobrązowe wstrzymanie. Czakram krzyżowy wykazuje przerwanie Zapalenie spowodowane przydatków usunięciem jajnika U wycofaniem się \ tego s* rejonu ciała ocjonalnego Czerwień delikatna Czakram łonowy. jak obłok Kolor zmienia się w szary al Jasnopomarańczowoczerwony Torbiel jajnika.

Rozdarcie w splocie słonecznym Zniekształcony czakram splotu słonecznego . Przepuklina wywołuje rozdarcie na siódmym poziomie aury Rysunek 22-4: Aura pacjentki przed leczeniem wraz z powiększeniem zniekształconego czakramu splotu słonecznego . Blokada w aurze objawia się ciemnymi kolorami. ¥ * >-.

Rysunek 22-6: Równoważenie pola aurycznego pacjenta i uzdrowiciela oraz Powszechnego Pola Energii .

2fi ■** ■f f. S" ^# Rysunek 22-20: Aura pacjentki po leczeniu ..

zmarła matka pacjentki z lewej . pacjentka poza ciałem z prawej strony.Rysunek 22-21: Ustawianie tarczy ósmego poziomu — niebieska tarcza umieszczona w szyi pacjentki.

. » % I V\ .

B.» Rysunek 24-1: A.. Zniekształcony pionowy strumień energii . Zaburzenia psychiki z przeszłego życia widoczne jako ciemnoczerwona rana w aurze.

Rysunek 24-2: Usuwanie śluzu aurycznego przy pomocy kryształu. Kryształ zahacza się o śluz i wyciąga go .

w- £ /?jt£%t*r >: .

Rysunek 24-6: Ręce pełne światła .

lecz musisz Pierwszym koniecznym warunkiem. Jeśli potrzebuje pacjent. będziesz mu ją przekazywał. przyśpieszy proces . uzdrawianie zaczyna się u źródła. Jeśli jesteś zmęczony. Jeśli technikom uzdrawiania. jest troska o samego siebie. Oznacza to. napięcie twojej energii może być słabsze cię w zdrowiu i równowadze. Jeśli jednak pola energii. przekazywał światło o różnej intensywności. ale żeby przekazać energie chorobowe. Z drugiej strony. Wstęp UŻYWAJ SWOJEGO POLA ENERGII Teraz. Będziesz ciągle masz skłonności do zapadania na określoną chorobę. W ten sposób potrzebują inni. oczyszczenie jazda na szalonej karuzeli. generujesz energii. intensywności rozpuszczą dotychczasowe naukowym i duchowym. twój jakąś częstotliwość. których nauczyłam się w nie będziesz utrzymywał się w najwyższej formie. Prąd płynie od przekaźnikiem uzdrawiających energii. którą transmitujesz. możesz doznać osłabienia. Jest tak. by móc następnie czerpać energię praktykujesz uzdrawianie. Proces ten nosi miano indukcji harmonicznej i siebie. kiedy wiesz już dobrze. że oprócz utrzymywania zmęczenia. Twoje pole nie może potrzebować mógłbyś przechwycić od swojego pacjenta negatywne transmitowanych częstotliwości. ponieważ jak długo twoja energia wykazuje wyższe napięcie niż uzdrawianie wymaga dużego wysiłku od twojego u pacjenta. rozchorujesz się zapewne szybciej niż w wymaga dużej ilości energii i skupienia. Wpłynie mógłbyś pogorszyć swoją sytuację. której spełnić uzdrowiciel. Będziesz ciągle zmieniał negatywnych energii może zająć więcej czasu. system zneutralizuje je poprzez naenergetyzowanie A zatem uzdrawianie będzie dla twojego pola niczym albo odrzucenie. możemy przyjrzeć się wstrzymania i uwolnią blokady w twoim polu. trakcie lat praktyki. czym jest twojej ewolucji. Uzdrawiając. jak również odgrywa wielką rolę w będziesz próbował uzdrawiać w stanie silnego twoim życiu. musi wibrować w harmonii z nią. że jeśli zatroszczysz się o siebie. ponieważ zmiany częstotliwości i uzdrawianie na poziomie osobistym. który musi najpierw podnieść swoją częstotliwość do tej. to na ciebie. Jeśli częstotliwość jego wibracji. ludzkim. a nie troszczysz się o z PPE. Tak długo. twoje pole będzie niż napięcie energii u pacjenta. jakiejkolwiek innej sytuacji. których napięcia wyższego do niższego. nie Jak wszystko. W dobry sposób w tym sensie. Jeśli jesteś bardzo zdrowy.

że częstotliwości potrzebne do uleczenia samego siebie. może pomóc ci wygenerować jest zazwyczaj silniejszy po seansie. Motoyama . W wielu wypadkach linie poszczególnych warstw aury. Hiroshi Motoyama badał siłę linii akupun. kto cierpi na chorobę. w ciągu kilku godzin. do której udowodnił również. o czym będziemy mówili w kolejnych rozdziałach. Odzyskiwały jednak pierwotną siłę dla uzdrowicieli. kturowych uzdrowiciela i pacjenta przed seansem Opiszemy teraz techniki uzdrawiania dla leczniczym i po nim. że meridian serca uzdrowiciela masz skłonności. czakramu serca zawsze używa się przy uzdrawianiu. zaprezentujemy określonego narządu były u uzdrowiciela bardzo przykłady uzdrowień i podamy specjalne ćwiczenia słabe po seansie. co oznacza.210 Dłonie pełne światła uzdrawianie kogoś.

Rozdział 21 PRZYGOTOWANIE DO UZDRAWIANIA Przygotowanie uzdrowiciela my uzdrawiać. Potrzebuje wsparcia przyjaciół i potrzeb mojego systemu energetycznego. zarówno duchowych. koncentrując się energiami uzdrawiającymi. Dzięki takiej trosce uzdrowiciel utrzymuje 1. Zmieniam je być całkowicie szczery wobec siebie we wszystkich ciągle. Pół godziny do siłami. Rozluźnij ciało. których potrzebuje ciało akupunkturowe przekazujące wysokie energie). wdech jeden. Oddychaj naturalnie. umysł zaczyna błądzić gdzie indziej. . liczenia. podniesienie wibracji i uzyskanie łączności z Oddal lekko stopy od siebie. dostosowując do wciąż zmieniających się dziedzinach życia. Nie tylko przed samym aktem uzdrawiania. w którym będzie. wydech dwa. które będą przez niego kolejno na wszystkich jego częściach. wróć do Przed rozpoczęciem dnia. Musi poświęcić się prawdzie i ćwiczenia uznaję za bardzo skuteczne. powszechnym polem energii i tymi duchowymi Zamknij oczy. zrównoważoną dietę (zawierającą duże ilości otwierające linie witamin i minerałów. najpierw otworzyć się i połączyć z kosmicznymi Nie musi to zajmować wiele czasu. jak i fizycznych. Musi utrzymywać ciało Codzienne ćwiczenia w zdrowiu poprzez ćwiczenia i odpowiednią troskę. Połóż się na plecach z ramionami wzdłuż swój organizm w stanie. uzdrowiciel musi w celu skoncentrowania się i otwarcia czakramów. a także odbyć medytację Przygotowując się do leczenia. Uzdrowiciel musi najpierw podnieść drugiej. odpoczynek i zabawę. trzech kwadransów w zupełności wystarczy. zanim możliwe będzie wdech dwa. Potrzebuje nauczycieli. i tak dalej przez pięć minut. tak by było ci wygodnie. dobrze jest wykonać nieco ćwiczeń fizycznych z samego rana. Skup się na oddechu i swoje własne wibracje i połączyć się z licz — wydech jeden. Poniższe ale ogólnie w życiu. jedna po przepływały. Jeśli twój rozpoczęcie channelingu. jakiejś formy duchowej dyscypliny albo procesu oczyszczającego. z wnętrzami dłoni skierowanymi ku górze. uzdrawiającymi energiami. który pozwala na boków.

Dziesięć razy je i rozczapierzaj. Siedząc w początkowej pozycji z nogami wyprostowanymi z przodu. Ćwiczenia biodrowym dziesięć razy w prawo i dziesięć stawów otwierające kanały akupunkturowe zostały razy w lewo. że twoje prawą dłoń na lewej kostce. Połóż się na plecach. Ponieważ wszystkie meridiany przebiegają przez złap się za prawe kolano i obracaj nogą w stawie stawy. koniuszkami palców. Powtórz dziesięć razy. unieś ręce na wyso 3. Usiądź wyprostowany na podłodze z no kość barków. na podłodze przy biodrach i odchyl się do tyłu. Wciąż siedzisz tak jak w punkcie trzecim. rozpostrzyj ramiona prostopadle do 7. Powtórz dziesięć razy. Siedząc tak jak w ćwiczeniu ósmym. 12. rozluźniając mięśnie. Złap lewe kolano lewą ręką i umieść wtarzaj to ćwiczenie. a potem zrób to samo z lewą nie będzie to przeszkadzało twojemu partne nogą. Powtórz dziesięć razy. Wciąż siedząc tak jak poprzednio. Wróć kolanami do począt kowej pozycji i pozwól im opaść w lewo. obracaj kostkami po dziesięć razy w obu powrotem od jednego. a potem Rozszerz nieco nogi. na czym skończyłeś. aż poczujesz. 13. Umieść dłonie dłoni. Zegnij lewą nogę i umieść lewą stopę na dnocześnie przekręcając głowę w prawo. Poruszaj tylko nimi. wyciągnij przed Rysunek 21-1B. Następnie zegnij ręce w łokciach i dotknij ramion 5. że będzie). nie poruszając nogami w ko zegnij dłonie w nadgarstkach w górę i w dół. siebie ręce powierzchnią grzbietową dłoni ku górze. 9. Najlepsze ćwiczenie na początek dnia nie dotykając ziemi piętą ani palcami. opracowane przez Hiroshi Motoyamę. Rozciągnij i napręż palce obu gami wyciągniętymi do przodu. zacznij z od ziemi. powyżej. Powtórz można wykonać nie wychodząc z łóżka (jeśli dziesięć razy. rękami za udo przy pachwinie i poruszaj nogą w Nie odrywając ramion pozwól kolanom opaść kolanie dziesięć razy w górę i dziesięć razy w dół. W tej samej pozycji siedzącej złap się obiema ciała i podciągnij kolana nie podnosząc stóp. Nie odrywając pięt wykonaj to samo ćwiczenie kolej- . Powtórz ten sam proces z prawą nogą. Rysunek 21-1F.212 Dłonie pełne światła jeśli zapomniałeś. Zaciśnij palce w pięść. Powtórz to samo dla lewej nogi. Po prawym udzie. Rysunek 21-1 A. kierunkach. Delikatnie podnoś i plecy są rozciągnięte. Skoncentruj się na palcach stóp. Rysunek 21-1G. spojrzeć w lewo. chowając kciuk. rowi. Zostań w powyższej pozycji. Odchylaj i rozciągaj stopy w kostkach tak daleko. przyciągając piętę jak najbliżej prawego pośladka. opuszczaj lewą ręką zgiętą nogę. Znajdziecie je Rysunek 21-1E. twoje ciało i umysł stopniowo się 6. tworzenia swobodnego przepływu energii w kanałach akupunkturowych poprzez regulację stawów. Nie zmieniając pozycji. zegnij relaksują. i unieś prawą nogę. w prawo i jednocześnie przekręć głowę. 10. jak to możliwe. Zginaj 11. Powtórz dziesięć razy. wspierając na prostych ramionach. żeby Powtórz to samo z drugą nogą. Rysunek 21-1C. Wyprostuj nogę 2. je 8. w broszurce Funkcjonalny związek pomiędzy asanami jogi a meridianami akupunkturowymi. Ćwiczenia stawów są szczególnie wskazane dla Rysunek 21-ID. Gdy przez kilka minut koncentrujesz uwagę na liczeniu oddechów. lanach ani kostkach. Pozostań w pozycji siedzącej opisanej dłońmi w prawo i w lewo. poruszanie stawami aktywizuje je. W tej samej pozycji dziesięć razy obróć 4. a jest możliwe.

Przygotowanie do uzdrawiania 213 Rysunek 21-1: Ćwiczenia otwierające linie akupunkturowe .

Wypychaj miednicę w zginając nóg w kolanach. Wygładzaj go biodrami. wykonując koliste poziomie astralnym. jak możesz. Wyciągnij się i dotknij palców stóp bez Powinieneś móc zejść tak nisko. aż Wyobraź sobie. Poruszaj się 20. Zacznij od co najmniej dziesięciu. Powtórz dziesięć razy. Powtórz dziesięć razy. Nogi trzymaj razem. które otwierają czakramy na to dziesięć razy w przód i dziesięć razy w tył. znalazły się na wysokości kolan. Umieść dłonie na biodrach. a potem obracając się w drugą stronę i kołysanie się. Powtórz całość trzykrotnie. że centymetrów i zegnij się w pasie w lewo. robiąc pola aurycznego) wydech z każdym zgięciem nóg. Zrób oddychania i pozycji. Zakołysz miednicą w 19. wyciągając gładzisz równomiernie wszystkie części cylindra. prosto przed siebie. W tej samej pozycji. Stopniowo dojdź do dwu Ćwiczenia poniższe pokazuje rysunek 21-2. ostatnie ćwiczenie. żeby twoje pośladki zginania nóg w kolanach. Teraz zegnij się w prawo. kiedy twoje nogi są mocno zgięte w dotykając palców lewej. zegnij je ponownie kilka razy. otwierające i ładujące 14. otwiera czakramy na trzech dolnych poziomach aury. ale z rękami wyciągniętymi na boki. Zostań w przysiadzie i zakołysz się w przód i w 18. Zrób to dziesięć razy. jak najdalej możesz. cylindra.214 Dłonie pełne światła ne dziesięć razy. Poobracaj głową w prawo i w lewo. Codzienne ćwiczenia Rysunek 21-1H. który trzeba wygładzić. ruch do przodu. wyższych poziomach pola aurycznego. Kiedy nauczysz się wykonywać te ćwiczenia. unieś łokcie jak najwyżej. Powtórz. Pierwszy zestaw bardzo dobrze Rysunek 21-11. Czakram 2. Wyprostuj nogi i wyprostowane przed sobą. a potem zrób to samo podnosząc się. dotykając najpierw palców Najważniejszym ruchem w tym ćwiczeniu jest prawej stopy. W tej samej pozycji. Stań wygodnie w szerokim rozkroku. Ćwiczenia fizyczne będziesz mógł ćwiczyć jednocześnie palce rąk i nóg otwierające i ładujące oraz kostki i nadgarstki. Rozstaw nogi na około sześćdziesiąt następnie ruchem okrężnym. Połóż nacisk na przez trzy minuty. Ćwiczenia karku. upewniając się. dziesięć razy. Zakreślaj jak największe koła zbliżając łokcie do siebie przed klatką piersiową. obracaj stawami ramion. nie wahadłowy ruch miednicy. nie odrywając czakramy czubków palców od ramion. Stań ze stopami oddalonymi od siebie na szerokość ramion. Zakołysz się w przód i tył schodząc w dół. Potem opuść je. Pochyl głowę w przód i przód i w tył zginając lekko nogi w kolanach. prawą rękę nad głowę i w lewo. Trzeci zestaw jest kombinacją ruchy łokciami. . Pozostań w tej pozycji przód i w tył. Wstań. odchyl do tyłu dziesięć razy. ładujących kanały. Zrób teraz kilka przysiadów. Czakram 1. Rozszerz nogi jak najdalej i powtórz tył trzy razy. dziestu. pochylając się kolanach. wyciągając lewą rękę. czakramy (poziomy 1-3 16. Istnieją trzy zestawy ćwiczeń otwierających i Teraz wyceluj łokciami przed siebie. że znajdujesz się wewnątrz rozluźni ci się szyja. Teraz popatrz na boki Powtórz kilka razy. Powtórz. 7. Teraz dodaj Następnie pochyl się i chwyć za palce stóp. Pozostań w tej pozycji przez trzy minuty. Drugi zestaw doskonale otwiera czakramy na 15. Zegnij nogi w kolanach tak mocno. Rysunek 21-1J.

Przygotowanie do uzdrawiania 215 Rysunek 21-2: Ćwiczenia fizyczne otwierające i ładujące czakramy .

c. druga skacze. aż poczujesz Podczas gdy jedna osoba pomaga. napięcie między łopatkami. izometryczne. Możesz robić to z bioder i Czakram 4. a potem cofając się. Odciągaj pośladki do tyłu.) Czakram 3. Ćwiczenie to otwiera tylny aspekt czakramu Klęknij. nóg. Nie zginaj się w pasie dla odpoczynku.216 Dłonie pełne światła ** Rysunek 21-2 (d. kładąc głowę serca albo ośrodka woli. napięcie między łopatkami (niektórzy mężczyźni z starając się podciągnąć kolana jak najbliżej klatki rozwiniętymi mięśniami ramion poczują je w piersiowej. umieść tam napięcie Zamieńcie się i teraz niech twój partner skacze. Twoje ręce używane są jako potrzebny jest partner. Skakanie. Skacz bez przerwy przez kilka minut. więc uważajcie). tak by łokciami . Do tego ćwiczenia skierowane były w górę. Złapcie się mocno za ręce. Kiedy poczujesz Odpocznij. na ziemi i układając ręce. podpora. a następnie zegnij się w pasie. Jest to ćwiczenie izometryczne. ramionach. wypychając całe ciało w przód na jakiś czas.

gardła. same. sobie dwa wiry. świadomość na pierwszym czakramie. że powietrze jest czerwone. Najpierw. Śpiewaj! Jeśli nie centymetrów nad twoją kością łonową. że widzisz wszystkie czakramy. Tutaj zwizualizuj dwa obracające się żółte wiry. sprawdź. (czwarty poziom pola Zajmij się sercem. w lewo. wydawaj jakiekolwiek odgłosy. jak i przy wydechu kanapy albo stołek do ćwiczeń relaksacyjnych. oddychaj błękitem przez ze znanych ci ćwiczeń medytacyjnych. jak obracają się w prawo. o będzie czerwone. Jeśli przy wydechu czerwień jest który możesz oprzeć się plecami. Patrząc przed czakram. jak najniżej pozostałych czakramów. Obraca się w prawo. musisz oczyścić swój dolny Czakram 5. prawo prawą dłonią. Uczyń to poprzez powtarzanie tego siebie. Robiąc główny strumień energii płynący w górę i w dół wydech. Potem w górę w lewo i w dół w prawo. zanim przejdziesz do czakramu na podłodze. Aby wykonać to ćwiczenie. Stóp nie odrywaj jaśniejsza albo zmącona. że musisz od ziemi. Utrzymując obraz dwóch pierwszych czak- ramów. twojego kręgosłupa. Powtórz. jaśniejsza. aż kolory zrównoważą się. czerwonopomarańczowe powietrze. Czakram gardła do drugiego umiejscowionego około pięciu reaguje bardzo dobrze na dźwięk. Kręgosłup trzymaj wyprostowany. Wypuść je. przejdź do trzeciego w splocie słonecznym. Spójrz w dół. z podstawą wirującego stożka otwartą ku ziemi białą barwę i umieszczona jest na czubku twojej i czubkiem celującym w dolny koniec twojego głowy. Ujrzyj wszystkie czerwonego powietrza. Jeden z przodu ciała. potrzebujesz więcej czerwieni w swoim polu. nic nie wizualizuj. Zobacz wyobrażaj sobie. po uspokojeniu umysłu za pomocą jednego Aby naładować gardło. rozluźnij się i pozwól mięśniom klatki zrównoważyć swoje czerwone energie. przejdź zataczając jak największe koła. Wciągnij oczami. ćwiczenia oddechowe. Wdychając siedem czakramów obracające się w prawo. Jeśli jest zmącona. Wypuść je. Wizualizacja otwierająca Zaczerpnij żółtego powietrza. Jak najwyżej w prawo. które krześle albo w pozycji lotosu na poduszce ułożonej już naładowałeś. Zaczerpnij białego kręgosłupa. skup swoją obracające się w prawo wiry. poruszaj głową w górę i w dół oraz w prawo i ćwiczenia. aż kolory wdechu i wydechu będą takie w lewo. ob. Powtarzaj. Ćwiczenia karku. Postępuj podobnie w przypadku wszystkich Teraz odwrotnie. jak się obraca. Czakram 6. Powtórz ruchy dla czakramu 5. Energia pulsuje . Powtórz. czy Czakram 7. Jeśli jest piersiowej na rozciągnięcie.Przygotowanie do uzdrawiania 217 Dla przedniego aspektu czakramu serca znajdź serwuj tylko. Powtarzaj. usiądź w wygodnym by upewnić się. Zanim przejdziesz dalej. czerwonopomaranczową barwą. Utrzymując obraz pierwszego czakramu. jaką barwę ma powietrze. Obserwując. promieniując jasną. oznacza to. Wypuść je. Czakram ten umieszczony jest bezpośrednio pod Przejdź teraz do korony. Wypuść je. Pocieraj koronę swojej głowy w kolory wdechu i wydechu są takie same. zaczerpnij powietrza. Teraz pokręć głową w obu kierunkach. Wyobraź go Przy czakramie trzeciego oka wyobraź sobie sobie jako wir czerwonego światła obracający się obracające się zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jakby fioletowe wiry z przodu i tyłu głowy. Powtarzaj obserwował to człowiek stojący naprzeciw ciebie). Oddychaj zielonym powietrzem. czakramy aż żółć będzie równie jasna przy wdechu jak przy wydechu. Patrz. Ma ona opalizującą tobą. aż coś dużego i okrągłego jak beczka. Wyobraź śpiewasz. drugi z tyłu. miękkie oparcie powietrze tak przy wdechu. Zobacz obracające się w aurycznego) prawo zielone stożki.

powtarzając tę samą procedurę. zginając rąk. Powtórz połączone z głównym strumieniem energii i czakram kilkakrotnie. W tej pozycji oddychaj przez nos. Czakram 2. tak żeby palce znalazły się z przodu. używając zginać górną część kręgosłupa. opada. Rozluźnij się. zaprzyj się łokciami. Połóż się na plecach ze złączonymi nogami i unieś pięty Najsilniejsze ćwiczenia ładujące. odpocznij. Dla trzydziestu. Powtórz kilka razy. wznosi szerz nogi na boki. licząc do aszramie kundalini. licząc Sugeruję. podnosząc ramiona do plecach. Nie zapomnij o wypchnięciu miednicy w przód wanymi nogami. a miednicę chwyć się mocno za kolana. głęboko. nie postawie. pole wypełnione jest teraz dużą ilością świetlistej Odpocznij. robiąc wdech. wydychając się. Powtórz kilka razy. rozjaśniające. Pochyl się do przodu i wypchnij klatkę piersiową do góry. Czakram 2 — pozycja alternatywna. potem wydech i pociągnij powietrze. aż twoje nogi znajdą się pola. Czakram 4. robiąc wydech w tył. zahacz dłońmi o siebie i wyceluj łokciami na boki. wyceluj palcami dłoni w palce stóp. zmień ładujące czakramy kierunek i ćwicz dalej. a wszystkie czakramy razem z wdechem. którzy koncentrują się na palce stóp. że masz wyprostowany kręgosłup. Odpocznij jedną minutę. żebyście nauczyli się ich bezpośrednio w do trzydziestu. zrób wdech. oddechu i elastyczności kręgosłupa. postawy otwierające i Oddech jest głęboki i długi. Usiądź na podłodze ze skrzyżo. Zrób skłon do górę i w dół. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. kolistym ruchem cofnij miednicę. Zacznij wypchnij do przodu. Unieś nogi około góry przy wdechu i opuszczając je z wyde- trzydziestu centymetrów nad ziemią. Powtórz kilka razy. Odpocznij przez minutę. energii. Zrób wdech i obróć się w Ćwiczenia oddechu i lewo. Usiądź na piętach na podłodze. Odpocznij. Powtórz kilka razy. aurycznego) Czakram 3 — pozycja alternatywna. Oddychaj głęboko i powoli. Zobacz pulsującą energię wpływającą przez około osiemdziesięciu centymetrów nad ziemią. Teraz łokcie zaczynają poruszać się jak huśtawka w Dłonie umieść płasko na udach. Możesz wypowiadać mantrę z każdym mocno dłońmi. (poziomy 5-7 pola Powtórz całe ćwiczenie klęcząc. a kciuki z tyłu. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. które pokazuje rysunek 21-3. Chwyć się za kostki i oddychaj dla zachowania prostego kręgosłupa. Jest to dobre ćwiczenie na otwarcie i naładowanie czakramów przed uzdrawianiem. jeśli chcesz. Roz- . Całe twoje potem opuść je. Ujrzyj czak-ramy skrzyżuj nogi w kolanach bez zginania. Powtórz. Upewnij się. Gdy wydychasz. Powtórz przodu z wdechem i odchyl się do tyłu wypuszczając kilka razy. Czakram 3. Czakram 5. siedząc na piętach. Przy wdechu w mantry. jeśli macie taką możliwość. Unieś nogi nieco wyżej i wykonaj to korony tworzący górne wejście i wyjście dla energii jeszcze kilka razy. Powtórz kilkakrotnie. To wzmocni przepływ energii. Unieś głowę i oczyszczające i wzmacniające pole wykonują adepci ramiona również piętnaście centymetrów. przód. oddechem. Łokcie proste. Ćwicz. Gdy robisz wdech. spójrz na jogi kundalini (Kriya Yogi). Czakram 1. chwyć się za ramiona. Leżąc na Teraz zegnij kręgosłup. pozostałych przygotowałam uproszczone wersje ćwiczeń. Wykonaj kilka razy. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami i Przy wydechu wygnij kręgosłup do tyłu. wypuść powietrze i zrób skręt w prawo.218 Dłonie pełne światła w rytm twoich oddechów. piętnaście centymetrów nad ziemię.

Zrób wdech i zatrzymaj powietrze na piętnaście sekund. Gdy już wyprostujesz górę. nie szybko przez nos. nie opuszczając Medytacja oddychania ramion. Jeśli „sat nam" nie wydaje ci się razy. Każdym kolorem oddychaj kilka je i odpocznij. Rozluźnij się. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. odpowiednie. Wyciągaj ręce jak wyjątkiem palców wskazujących. Teraz wyciągnij ręce przed siebie. które celują w najdalej przy ruchu w górę. Oddychaj szybko przez obniżysz się już maksymalnie. jakbyś wyciskał pastę z tubki. Kolory. a z ziemi poprzez dłonie i stopy. Wypuść powietrze mówiąc dół) i pozostań w ten sposób przy ruchu w dół. Podnosząc się. Kiedy jest jasny i przejrzysty. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. Gdy „nam" i rozluźnij przeponę. zegniesz kolana. Ponownie nadgarstkami. użyj innej mantry. jak cały balon twojej aury napełnia się Powtórz bez wypowiadania mantry. nie rozluźniając mięśni. Dodaj okrężny ruch rąk do ruchów w rękami wyciągniętymi nad głową. rozluźnij się. powietrza. z dłoni w dół. które trudno jest ci zwizualizować. wstrzymaj oddech. sześćdziesięciu stopni z prostymi łokciami i są najbardziej potrzebne twojemu polu. Rozluźnij wydychaj kolory. ponownego ruchu w dół. i kolorami z potem mięśni brzucha. Wstrzymaj oddech. przodu. Usiądź ze widzisz czerwień? Jeśli nie. rób wdech. Jeśli Odpocznij. Unieś ręce pod kątem ją ujrzysz. Będziesz oddychał kolorami przez napięcie i przytrzymanie mięśni zwieracza. wnętrzami dłoni do góry. ponownie wyciągnij kilka minut. Rozluźnij ramiona. Schodź jak górze. Od. Powtórz dwa albo trzy razy. które już wykonujesz. wciągając i Teraz prostując nogi. Zaczerpnij do następnego. i w całego ciebie z powietrza wokoło. Dolną część miednicy wypchnij nieco do Wykonaj to samo.Przygotowanie do uzdrawiania 219 chem. aż skrzyżowanymi nogami. naładowania aury Czakram 6. Czy okiem umysłu wyraźnie Czakram 7 — pozycja alternatywna. Potem nabierz powietrza i wypchnij ręce przed siebie (rysunek 21-4). siedząc na piętach. powoli zginaj i prostuj nogi w kolanach. Zamiast czerwienią. Zacznij od czerwieni. Zobacz. do przodu. Kiedy maksymalnie Powtórz ćwiczenie. wstrzymaj oddech. Spleć palce z górę i w dół. wciągnij pomarańczowe wypychając brzuch szesnaście razy. siedząc na piętach. wypuść powietrze. Wydychając powietrze. Spróbuj ponownie. Oddychaj przyglądaj się tylko kolorowi. Powtórz. rób ściśnij brzuch i zwieracze. trąc powietrzem o górną tylną kontroluj go. przejdź część gardła przez około jedną minutę. przez czubek głowy. Po wyprostowaniu nóg i rozpoczęciu tego oddychaj szybko przez nos. wypuść kolor z powietrzem. Powtórz kilkakrotnie. i wypchnij energię ku wydech. Potem otaczającego cię powietrza. zaczerpnij czerwonego powietrza. Zaczerpnij powietrza przeponą (dolną częścią nogi. po czym razem gdy zginasz nogi i schodzisz w dół. Wypuść powietrze. przyciągnij ręce do ciała (wnętrzami dłoni w brzucha). Niech wejdzie z ziemi w twoje stopy i powietrze. unosząc ręce do góry z dłońmi Kręgosłup utrzymuj wyprostowany i nie pochylaj się wciąż zahaczonymi. energię z podstawy kręgosłupa do czubka głowy Dodaj wizualizację. który wydychasz. mówiąc „sat". Wypuść energię najniżej bez poruszania piętami. Za każdym Zaczerpnij powietrza. masz kłopoty z wizualizowaniem . wnętrzami Czakram 7. dłonie. kolorami w celu Powtórz powyższe ćwiczenie. powtarzaj ćwiczenie. siedząc na piętach. Stań ze stopami na szerokość własnej stopy i zahacz dłońmi o siebie na wysokości gardła. pocznij.

220 Dłonie pełne światła Rysunek 21-3: Ćwiczenia oddechu i postawy ładujące i otwierające czakramy .

Przygotowanie do uzdrawiania 221 Rysunek 21-3: (d.c.) .

Po wykonaniu ćwiczeń ładujących aurę ponownie wydychaj powietrze.222 Dłonie pełne światła T T Rysunek 21-4: Medytacja oddychania kolorami na stojąco kolorów. bloki. zielony. potem wróć do bioenergetycznej i energetyki rdzenia. jak cale jajo twojej aury wypełnia się Wibrowanie oznacza utrzymywanie ciała w danym kolorem. Zginaj nogi w kolanach tak bardzo. Zwiększa to przepływ energii i uwalnia swojej aury. schodząc w dół i nabieraj. poczuj zmęczenie w nogach. własnej stopy. Raz jeszcze Ćwiczenie wibrujące wykonaj całe ćwiczenie z pomarańczowym kolorem. fioletowy i biały. Jeśli będziesz robił to . pomocne w uzyskaniu Ćwicz dalej z następującą sekwencją kolorów: żółty. popatrz na barwne plamy w tych kolorach. że widzisz. jak to możliwe. białego. prostując się. Wszystkie kolory z tej drugiej grupy Stań ze stopami rozsuniętymi na szerokość powinny być opalizujące. pozycji napięcia. platynowym i krystalicznym. Ćwiczenia te są często używane w terapii złotym. ćwicz z kolejnymi kolorami: srebrnym. niebieski. zanim przejdziesz do następnego. co wywołuje mimowolne wibracje Jeśli chciałbyś dodać jeszcze wyższe wibracje do fizyczne. możesz też spróbować zamknąć oczy. Upewnij zakorzenienia się.

Jeśli twój umysł zaczyna błądzić. ruchem wskazówek zegara." Utrzymuj po prostu koncentrację na tej Aby zakończyć odymianie. Oczyszcza to pole z MEO. Najlepiej przykryj patelnię. że jestem unosi ją poza dom. tak że reprezentowane są wszystkie cztery żywioły — ogień. podnosząc się i opadając szybko uzdrawiania na pięty. możesz użyć zwykłej patelni. powietrze i woda. Kiedy już wyczujesz. od jednego. musisz zacząć od nowa. Poczujesz wzmożony pomieszczenia używając muszli ślimaka z gatunku przepływ energii przez całe ciało. Pozwól wibracjom ogarnąć uda i miednicę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na Innym dobrym sposobem uciszenia umysłu jest temat tradycji Indian północnoamerykańskich. bardzo dobry sposób tworzenia silnego przepływu który został opróżniony z niskich energii. trzy z wydechem. Później. Możesz odymić samego Medytacja tego typu pokazuje. trawy i drewna cedru albo szałwii i cedru. dotrzesz do dziesięciu.Przygotowanie do uzdrawiania 223 wystarczająco długo. złych energii w całym ciele. a potem dodać nieco wysuszonego drewna zielonego cedru i wysuszonej krótkich. alkoholu w garnku i podpalając. Dym będzie wydostawał się we wszystkich kierun- Siedź teraz medytując przez dziesięć do kach. jak chodzi. sam Troska o przestrzeń wywołaj wibracje. by zwiększyć przepływ pokój. wianiem. Jeśli tak się nie dzieje. Oczyszcza się je przez zanurzenie na noc w naczyniu zawierającym pół litra wody źródlanej i jedną czwartą . szybkich wibracji do ruchu obrotowego. dwa z skontaktuj się z Oh-Shinnah. by pracować w czystym pokoju. Jest to Ważne jest. Upewnij się. twoje nogi zaczną mimowolnie wibrować (drżeć). przed uzdra. Four Cor-ners wdechem. wybierz wibrację dowolną część ciała. Oh-Shinnah odymia każdego ze pozwolisz umysłowi odbiec gdzie indziej i zarzucić swoich pacjentów przed rozpoczęciem uzdrawiania. Jeśli to możliwe. Bogiem. 632 Oak Street. dziękczynną. wprowadzić w wibrację rejon miednicy. Z czasem zaczną wypełniać całe twoje ciało. możesz wrzucić do mantrze. Indianie odymiają powinno je wzmocnić. aż Foundation. o co wibracji czy martwej energii orgonowej (MEO). jeśli czujesz się wyczerpany. możesz wymyślać ćwiczenia wprawiające w nazwał ją Wilhelm Reich. możesz powoli obracać miednicą w przód i Aby oczyścić pokój dymem. Jeśli Medytacje na siedząco w jednak nie masz odpowiedniej muszli. martwą energię orgonową. Haliotis. sprowadź ognia nieco mąki kukurydzianej jako ofiarę go z powrotem. umieść nieco w tył (w pozycji siedzącej). Otwórz drzwi przed Dobrą mantrą do uspokojenia umysłu przy tym rozpoczęciem odymiania. cztery z wdechem. W takim wypadku należy słonecznego i ma dostęp do świeżego powietrza. San Francisco. Indianie zaczynają od wschodniego krańca piętnastu minut. ziemia. Licz jeden z wydechem. wyłącz ogień. by Możesz też oczyścić pokój zgodnie z tradycją wzmocnić energie ziemskie przepływające przez północnoamerykańskich Indian używając specjalnej pierwszy i drugi czakram. Kiedy duża ilość cedru i szałwii już celu ześrodkowania się pali. liczenie do dziesięciu. Za każdym razem gdy California 94117. To szałwii w pojemniku i spal je. Dym przyciąga MEO i ćwiczeniu jest: „Bądź spokojny i wiedz. który jest pełen bezpośredniego światła energii przez tę część. Teraz jesteś już gotów (wypij jeszcze dużą Kryształy rozmieszczone wokół pokoju zbierają szklankę wody) do rozpoczęcia dnia uzdrawiania. jak bełkotliwe są w siebie. że jest ci wygodnie i że domu albo pomieszczenia i przesuwają się zgodnie z masz wyprostowany kręgosłup. Niektórzy ludzie istocie nasze umysły! Mało komu udaje się dojść do palą siarczek magnezu polewając go odrobiną dziesięciu za pierwszym razem. liczenie.

nosić silniejsze kryształy. to znaczy. która kłóci się z szeroki temat. prawdopodobnie na kilka miesięcy. Jeśli jednak wybierzesz kryształ. że spowolni twoje wibracje. Generatory negatywnych tyst można nosić na splocie słonecznym. gdy mówi. będzie on dla niego ciężarem i Kieruj się intuicją: wierz swemu ciału. Używam dużego ametystu z się w twoim ciele. pamiątek zatrzymały energię swoich poprzednich Wzdęcia. Ich oświetlonym fluorescencyjnie pomieszczeniu. który wyciąga dużo energii z ciała. Będziesz w efekcie Kąpiel taka może cię poważnie osłabić. MEO zacznie gromadzić trakcie seansu. by jonów również pomagają oczyścić pokój. Czysty kwarc albo ame. Wreszcie będziesz musiał czakramie. Przepuszczenie wody przez ciało Kryształy w postaci starych klejnotów albo pomaga wydalić MEO i przeciwdziała wzdęciom. by mogło soli morskiej i pół kilograma sody oczyszczonej. Nigdy nie wzmocnić swoje pole i uczynić je mniej przeni- pracuj w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji kalnym. byście wzięli w nich udział i poszerzyli swoją wiedzę. Wraz z nabieraniem siły będziesz mógł gruntownie. Różowy kwarc pomaga ochronić serce. gdyż twoja wrażliwość dobry jest do tego przydymiony kwarc na splocie będzie zmniejszała się wraz z nimi. Jeśli nosisz kryształ. proponuję więc. zakorzenieniu się. Zazwyczaj używam czterech normalną pulsacją aury i tworzy w polu negatywne kryształów przy każdym pacjencie. promieniowanie dotyka MEO. upewnij się. twoje wibracje będą coraz domieszką żelaza na drugim albo pierwszym wolniejsze i słabsze. . Zbyt silny kryształ zwiększy wibracje Troska o uzdrowiciela twojego pola i w efekcie osłabi je. która uwalnia się w zapewne się rozchorujesz. Będziesz również po- Po każdym seansie uzdrawiającym trzeba wypić trzebował różnych kryształów w różnych okresach pełną szklankę źródlanej wody. dotrzyma kroku częstotliwości. Również spektrum tego światła jest noszę — ametystem i różowym kwarcem. getyczny uzdrowiciela. Kładę duży niezdrowe. Kryształy zazwyczaj Możesz nawet nie zauważać. zależnie od okoliczności. poza tymi. Żelazo pomaga choremu w aż twój system energetyczny oczyści się ponownie. Musisz po prostu być już mu wystarczy. albo wyposażonym w światło fluorescencyjne. Obecnie często organizowane są warsztaty na temat Również kryształy ochraniają system ener. ponieważ tracił energię. do jej przeniknięcia w głąb tkanek. kiedy się go na nim nosi. którą kryształ oczyść swoją aurę. leczenia za pomocą kryształów. Leżenie w słońcu pomaga naładować system. Uzdrawianie kryształami to Światła te generują częstotliwość. słonecznym. podtrzymać wyższe wibracje. nie będziesz mógł ciepłą kąpiel w wannie. więc bądź jest nieco tylko silniejszy od twojego pola. że jest właściwy. gdyż częstotliwość twojej podstawowej przemiany będzie zbyt słaba i nie Jeśli okaże się. wbrew pozorom. żeby oczyścić się wpływa. różowy kwarc w lewej dłoni pacjenta (meridian Jeśli pracujesz w nie wentylowanym albo serca) i duży kryształ górski w dłoni prawej.224 Dłonie pełne światła łyżeczki soli morskiej. że częstotliwości twojej uniemożliwiają pacjentowi wyjście z ciała. odnosi się to również swojego życia. żeby pole pacjenta pulsowało przerwać pracę. by zatrzymać MEO i nie dopuścić łyżeczką soli morskiej lub w wodzie oceanicznej. że odkładasz w ciele MEO. Twoje ciało przez tydzień w litrze wody źródlanej z ćwierć zachowuje wodę. biorąc dwudziestominutową wzbudzi w twoim polu. jak każdy kryształ na ciebie słoneczne kilka razy w tygodniu. które wibracje. do wody dodaj pól kilograma dostarczyć swojemu polu tyle energii. odpowiednio silnie. do pacjenta. Jeśli nosisz kryształ wibrujący słabiej od Długość opalania zależy tylko od twojego systemu. twojego pola. Czasem trzeba brać takie kąpiele świadomym tego. ono wzmocnione. powodowane są przez właścicieli i należy je dokładnie oczyścić trzymając picie zbyt małych ilości wody. zostanie przygotowany na odpoczynek i odzyskanie sił. Bardzo energii pomniejszają się.

jest 4. a moje plecy otrzymują wsparcie.Przygotowanie do uzdrawiania ________________ 225 Przy uzdrawianiu używam stołu do masażu i Przegląd rozdziału 21 fotela obrotowego. by uzdrowiciel miał czas na życie specjalnym pomieszczeniu. przestrzeń. ponieważ uzdro. W przeciw. jeśli je zaniedba? kiedy potrzebujesz odpoczynku. Odpocznij teraz. co ją pomocą kryształów. Nie jest to łatwe. Opisz przynajmniej trzy sposoby uzdrawiania za uzdrowiciela jest zatem: po pierwsze. MEO w trakcie uzdrawiania? A w normalnych osłabisz się i będziesz musiał przerwać praktykę na warunkach życiowych? jakiś czas. w którym nie 8. Stanie się zależny od nich. potem głęboka pauza dla zastanowienia. jaźń i to. karmi. Nie czekaj na moment. Uzdrowiciel musi jednak móc powiedzieć: „Nie. co przejąłeś jakąś ilość MEO wskutek uzdrawiania? źle wpłynie na proces uzdrawiania. Uzdrowiciele postępujący kryształu? Jakie jest działanie kryształu? inaczej wypalają się i ryzykują chorobę z powodu braku energii. W jaki sposób można oczyścić pokój z martwej wiciele są zazwyczaj stale potrzebni pacjentom. jeśli spełniali jego pacjenci. . bez względu na to. Kółka fotela 1. 5. W jaki sposób można zachorować od noszenia następnie troska o innych. Nie muszę stać przez cały dzień. Opisz ćwiczenia otwierające kanały aku- pozwalają na swobodne poruszanie się. żeby te potrzeby 10. energii orgonowej (MEO)? Podaj trzy metody. 6. Używam również olejku do nacierania uzdrowiciela. Dlaczego uzdrowiciel musi pić dużo wody? odpoczynek. a ja mogę punkturowe. Dlaczego uzdrowiciel musi troszczyć się o teraz potrzebuję czasu dla siebie". Złotą regułą 11. dajesz go sobie bez 7. a 12. Oznacza to. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić uzdrowiciel Jedną z najważniejszych rzeczy. przed rozpoczęciem seansu? trzebuje uzdrowiciel. 3. w której uzdrawia? O swój system jak wielkie jest zapotrzebowanie. że energetyczny? Co się stanie. by utrzymać będziesz już miał co dawać. by zachować zdrowie. Opisz ćwiczenia oczyszczające pole aurycz-ne uzdrawiania. stóp. W jaki sposób możesz uniknąć wchłonięcia względu na wszystko inne. pacjenta? nym razie będzie w końcu chciał. jakich po. W jaki sposób możesz oczyścić swoje pole. Dlaczego łatwiej jest zazwyczaj uzdrawiać w Jest bardzo ważne. 9. Dzięki temu energia łatwiej wchodzi do ciała. Na jakiej zasadzie działają? stać albo siedzieć w odpowiednim miejscu podczas 2. Znajdź pomieszczenie do uzdrawiania w czystości? czas na swoje hobby i inne osobiste przyjemności. a nie w domu osobiste i troszczył się o swoje potrzeby. Jakich trzech rzeczy trzeba. Jeśli tego nie zrobisz.

jest na swoich celach. Te dwie potrzebnej do uzdrawiania w rzeczy (diagnozowanie i wsparcie) nie są dodatkami. naładować wszystkie czakramy. Channelling jest Wykonuj ćwiczenia medytacyjne przez kilka w istocie produktem ubocznym dyscypliny duchowej. że wspiera cię kilku Ćwiczenie zbierania energii przyjaciół. że na pacjencie. Medytuj poprzedniego wieczora to. umożliwiając włącznie z zaszkodzeniem osobie. Przeznacz jedną biopola. którzy znają się na tych sprawach. tak jak stwierdziliśmy to już w rozdziale albo poczuj wpływającą w ciebie energię. musisz lekko lub z przymrużeniem oka. co omówiliśmy w rozdziale dziewiętnastym. szesnastym. kiedy wyciszony umysł. Potrzebujesz również sporo doświadczenia w diagnozowaniu. pobieraj energię dla kolejnych opiszę szczegółowo kolejne etapy zabiegu pacjentów. Innym sposobem jest koncentrowanie się uzdrawiania. Przed Kiedy powyższe warunki zostaną spełnione. miesięcy. Utrzymując kompletnie warstwy. Niewłaściwe użycie połączyć się z najwyższymi energiami oraz wykonać poznawanych technik może prowadzić. i często kilka ćwiczeń z ostatniego rozdziału. kto chce dniu pracy działać jako przekaźnik w trakcie uzdrawiania. którą musi znać uzdrowiciel. pracuje się w różnych warstwach albo rano w dniu uzdrawiania. Stanie się to bardziej zrozumiałe. podczas uzdrawiające energie przechodzą przez czakram pobierania energii. aż opanujesz je dogłębnie. rozpoczęciem dnia pracy musisz skumulować energię i skoncentrować się . odpowiedniej dyscypliny duchowej. bez żadnych innych myśli. by oczyścić i prowadzi. Upewnij się. która pracuje bez energii zharmonizowanie się z twoim biopolem. że uzdrawiając. Następną ważną rzeczą jest to. a podejmowane działania są inne dla każdej minutę dla każdego pacjenta. zamieniając się z energii ducha w materię i przypada jedna minuta koncentracji. Wyobraź sobie odwrotnie. ale warunkami koniecznymi dla kogoś. I tym razem na każdego pacjenta serca. Jest to praca bardzo trudna i nigdy nie wolno traktować jej Zanim rozpoczniesz sesję z pacjentem. do bardzo nieprzyjemnych rezultatów. Rozdział 22 UZDRAWIANIE PEŁNOSPEKTRALNE Ważną rzeczą.

Uzdrowienie poziomu eterycznego uświęconego pomocą wahadełka. Jeśli odkryjesz. „czytam" problem. jak pacjent używa swojego systemu poziomu zrozumienia. choroby. więcej niż druga. byś komunikował się z pacjentem używając zrozumiałego dlań języka. jedna strona ciała otrzymuje jej 2. dostosuj się do jego się. Ważne jest. że będę W trakcie sesji zaczynam zazwyczaj pracę od zapewne pracowała głównie z czakramami. 2. emocjonalnymi. 5. Uzdrowienie poziomu keterycznego uświę. Szczegółowa sekwencja Na razie. Oczyszczenie kręgosłupa. które pacjent musi uświadomić sobie 3. Uzdrowienie czterech dolnych ciał (1. Mów Rozpoczynając pierwszą sesję uzdrawiającą. charakterologicznych. czego nauczyliście się na temat struktur B. Daje to bardzo wiele Tablica 22-1 informacji na temat sposobu. 3 i 4 i rozwiązać. zabierając nie aury pacjenta. w jaki pacjent SEKWENCJA UZDRAWIANIA kierunkuje swoją energię i jakie błędy przy tym popełnia. Na przykład. Ogólna analiza systemu energetycznego pa. Każę pacjentowi ciał wyższych. B. pacjenta? Porównaj tablice w rozdziale 7. Ustal wspólną platformę energetycznego. Teraz po prostu psychicznie (duchowa chirurgia) (5 warstwa aury). oddychając jednocześnie w harmonii z tym ruchem. getycznego. . a potem przechodzę do takich przypadkach zablokowane. które są w niższych ciał aurycznych. co 1. co sprawi. A. równo w obu nogach. szerokość jednej stopy. w jaki C. wiem. by przekonać temat aury i uzdrawiania. żeby przyjrzeli się conego (restrukturyzacja) (7 warstwa aury): budowie ciała fizycznego. Rekonstrukcja czakramów.228 Dłonie pełne światła można wykonać podane w tym rozdziale ćwiczenie. co ostatecznie jest przyczyną powstania 1. Skrót sekwencji uzdrawiania stanąć ze stopami równoległymi i rozstawionymi na przedstawia tablica 22-1. jeśli osoba ta nie pracowała z tobą energetycznego pacjenta wcześniej. pewne obszary ciała dostają więcej które zostaną użyte do uzdrawiania: systemu energii niż inne. Proszę go następnie. Początkującym proponuję. pacjenta i przewodników oraz powiązane są z kwestiami mentalnymi i Powszechnego Pola Energii. Ogólna analiza systemu będziesz robił. Uzdrawianie z poziomu kosmicznego (8 i 9 warstwa aury). Po powitaniu pacjenta opisz pokrótce. Kiedyś po dokładnym stwierdzeniu. a jednocześnie staram się na komunikacji. energia nie płynie zazwyczaj cjenta. Przypomnijcie sobie to. kto boi się kochać. Połączenie trzech systemów energetycznych. jak najprościej. które umożliwi przewodnikom wejście w twoje pole. by zginał i prostował nogi w kolanach. Oczyszczenie wybranych obszarów aury sposób pacjent używa swojego systemu ener- pacjenta. że ma on wiedzę na dokonuję zazwyczaj szybkiej analizy. że chory rozluźni się i podstawie cech ciała pacjenta określić jego strukturę będziesz mógł rozpocząć proces uzdrawiania. Rekonstrukcja organów. Uzdrowienie poziomu niebiańskiego (6 warstwa dominująca? Jaka będzie zatem aktywność psychiki aury). będzie zapewne warstwa aury): wysyłał większą część energii do tylnej części ciała w A. przed spotkaniem ze swoim pacjentem uzdrawiania wykonaj ćwiczenia z rozdziału dwudziestego pierwszego. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszcze pobliżu rejonu serca (ośrodek woli). Kiedy już ją znam. Jaka struktura jest 6. przeprowadzałam analizę czakramów za 4. charakterologiczną. pokarm potrzebny kochającemu ośrodkowi serca. Ktoś. Wszystkie te zaburzenia równowagi uzdrowiciela.

Następnie uciszam umysł. Teraz wyjmuję zazwyczaj energetyczne: mój. obszarów aury pacjenta (punkt 3C sekwencji Możesz też odnieść wrażenie. Zastosowanie channelingu w uzdrawianiu uniwersalnymi siłami światła. kładę kciuki na punkcie akupresurowym Następnie proszę chorego. zgodnie z systemem refleksologii stóp. Z wierzchołka tego kryształu pozostać wgnieciona po tym. moje kryształy. Później będziesz mógł zawsze obecnymi wyższymi energiami. Punkty akupunkturo we wyglądają jak małe wiry pacjenta i przewodników energii albo miniaturowe czakramy.Uzdrawianie pełnospektralne 229 trzynastym. pacjenta. jakby ogarnął ją skurcz. który palcem. tak by powietrze ocierało się o pacjentowi uzyskać głębsze zrozumienie samego podniebienie miękkie. Dowiesz się również. Modlę się. Nie zrównoważony punkt akupunkturowy będzie Bardzo ważne jest. Używam go przy oczyszczaniu wybranych Może zachowywać się tak. Jest to kryształ górski. woli i emocji oraz pierwiastków wiania w imię Chrystusa i uniwersalnych sił światła. Uzyskasz informacje na temat rów. Może być działa jak laser. energii) i położył się na plecach na stole do masażu. albo za twarde. zlokalizowany jest mniej więcej pośrodku stopy (W tym momencie możesz przeprowadzić analizę (patrz: rysunek 22-2). dowodząc braku elastyczności. Czwarty kryształ okazują się zazwyczaj przyporządkowane do jest moim czerpakiem. a duży pacjenta. wszelką biżuterię (która może blokować przepływ Punkt ten. według opisu z pacjencie. szybko przepuszczam energię przez wszystkie które jej potrzebują. energii wytryskuje z punktu w stopie albo że wchodzi weń mały energetyczny wir. jak naciś-niesz ją wychodzi bardzo silny promień białego światła. dotykając punktów domieszką żelaza na drugim albo pierwszym re-fleksologicznych na stopach i wyczuwając stan czakramie." aktywności i receptywności obecnych w psychice Jeśli nie poczuwasz się do związku z Chrystusem. poszczególne czakramy. w jaki funkcjonuje na co dzień. by być kanałem dla miłości. by zdjął buty i odpowiadającym splotowi słonecznemu na stopie. które masz z Uniwersalną Całością. Połączenie systemów nie zrównoważonych punktów akupunkturowych. W tym celu wprowadzać energię konkretnie do tych punktów. głębokie fizycznego. energetycznych uzdrowiciela. by przed pierwszym wypluwał energię lub też przypominał maleńki wir fizycznym kontaktem z pacjentem połączyć się z wciągający ją do środka. Jak Osiąga się to przez skanowanie ciała uzdrowiciela aż wspomniałam w poprzednim rozdziale. powolne. Poprzez afirmację łączę się z Chrystusem i A. a potem powtórzenie tego z ciałem duży różowy kwarc w lewą dłoń pacjenta. Światłem itd. Skóra stopy może wyciągnąć tyle energii. czakramy. Koncentruję się następnie na czakramów za pomocą wahadełka. Najważniejsze z nich uniemożliwić mu wyjście z ciała. Następnie można przeprowadzić szybką kryształ górski w prawą. jeśli wydaje się to odpowiednie. „Modlę Przechodząc przez kolejne etapy uzdrawiania możesz dodać nowy wymiar do channelingu . funkcjonuje na obszarach zarządzanych przez Bogiem. prawdy i uzdra- nowagi rozumu. odcinając zanieczyszczenia odłożone zbyt twarda i w ogóle nie poddać się naciskowi palca. wkładam do korony. się. że mała fontanna uzdrawiania). szeroki głównych organów ciała i kręgosłupa. żeby wzmocnić pulsacje pola pacjenta i energetyczny każdego z nich. w aurze. Nie zrównoważone punkty na stopach będą albo Większy byłby za ciężki. tak jak w ćwiczeniach z poprzedniego rozdziału. na głos albo w milczeniu. Spójrz na strukturę ciała zamykając oczy i biorąc długie. To samo odnosi się do 2. a mniejszy nie zdołałby za miękkie. Wszystkie te informacje pomogą oddechy przez nos. w jaki sposób pacjent użyj połączenia. Używam dużego ametystu z analizę organów wewnętrznych. by wyregulować trzy systemy rozdziału dziesiątego). na jakieś cztery centymetry i długi na osiem. jego i potężnych sił światła. Siadam przy stopach pacjenta i siebie i sposobu.

Rysunek 22-2: Główne punkty refleksologiczne stóp . .230 Dłonie pełne światła < - < s s J= Ł) 2 S. C S £ t £ ste .* =5 0 JA S» 3 > S .

na temat dziecięcych doświadczeń Mary. pola na dwa główne sposoby. W drugim są one zarazem najbardziej potrzebna. tak jak przy pompowaniu balonu. jej pole było zatkane. Wykonuje się to przewodnikom wykorzystać więcej energii twojego wprowadzając energię do ciała krok po kroku. Bloki. która Wyczesywanie napełnia ró- . znajdowały podskoczy jak oparzony. i zazwyczaj zaczniesz od miejsca. jak kontaktować się z ludźmi. miała również w życiu osobistym problemy z nawiązaniem pełnego kontaktu A. W pierwszym zaczynając od stóp. splocie słonecznym naprawić zamieszanie. Czakram splotu słonecznego był czasem. jeśli twoje dłonie wyczesywania (rysunek 22-3). nie tylko zrównoważył. zmęczą się przy uzdrawianiu na piątym poziomie jak aura pewnej pacjentki zmieniała się w trakcie aury i będziesz chciał odpocząć. Na przykład. Zniekształcenie to rozciągało się na piątą i siódmą warstwę pola. Ponieważ nie jest to pacjenta. Barwy te i ich równowagę i zdrowie w całym systemie. przyćmione i nie Przedwczesne zabranie dłoni spowoduje zrównoważone (rysunek 22-4). widoczne jako energetyczny wstrząs u pacjenta. Najlepiej jest wprowadzać pozwalasz przepuścić przez swoje pole różne energię w jak najbardziej naturalny sposób. Te ziemskie energie są zawsze potrzebne częściowe wejście w twoje pole i bezpośrednią przy uzdrawianiu ciała fizycznego. będziesz mógł wprowadzać niewielki wir podobny do puszczonej sprężyny. który trwał kilka pacjenta tygodni. Konfigurację taką wiąże się zazwyczaj 3. Regulacja przepływu energii z przepukliną rozworu przełykowego.Uzdrawianie pełnospektralne 231 służącego pozyskiwaniu informacji. wyraźnie przekazać to przewodnikowi i dać mu czas Kiedy Mary przyszła do mnie po raz pierwszy. zanim zacznie zajmować się obszarem uzdrowiciela i wchodzi bezpośrednio w ciało pierwotnego zainteresowania. jeśli bardzo skomplikowane i delikatne. skuteczność takiego posunięcia od uzdrowiciela. Z i ramionach. naładował i zharmonizował jej pole energii. Z drugiej strony. Dokonało się to Wielebną Rosalyn Bruyere. gdzie jest dłonie na stopach pacjenta. Proces uzdrawiania. Za chwilę pokażemy. gdyż zawierają w manipulację polem pacjenta. polega na oczyszczeniu dzięki pozyskanym drogą channelingu informacjom aury pacjenta przez usunięcie aurycznych śmieci. W obu przypadkach sobie niższe fizyczne wibracje. musisz bardzo sesji. by duchowy nauczyciel kierował twoimi gię do osłabionego systemu w możliwie najbardziej dłońmi. dla uzdrawiania jako takiego pozwalasz i generalnie równoważy ją. tak by nie przeszkodzić jest znikoma. ponieważ działająca jako przekaźnik utrzymuje tylko łączność z normalnie człowiek pobiera energię z ziemi poprzez białym światłem albo światłem Chrystusa. który zapewne obszary ciemnoczerwone i brązowawe. kiedy lepiej zaznajomisz się z kolejnymi zniekształcony: z jego górnej lewej części wystawał fazami uzdrawiania. Dzięki temu ciało energetyczne ogólne i mogą się rozpocząć. Wtłaczasz zatem ener- pozwól. Często przewodnik wyciąga dłoń poza dłoń miejsce. Energię intensywność określa zazwyczaj przewodnik. na które uskarża się pacjent. wykonywane na wyższych poziomach pola (5-7 ciało energetyczne może posłać energię w inne warstwa). W pierwszym przypadku ruchy dłoni są naturalny sposób. W chan-nelingu wnież aurę energią. Drugim pierwszy czakram i dwa czakramy mniejsze w sposobem jest pozwolenie przewodnikom na stopach. Mary uskarżała w czterech dolnych warstwach aury się na ból w tej części ciała. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszczenie aury z ludźmi. tworzy to poziomy albo wibracje światła. rejonie miednicy. przerwy w miarę potrzeb. Spójrzcie na schemat kolejności przewodnikom. Osoba wtłacza się do ciała poczynając od stóp. kiedy tylko położysz pobiera energię i wykorzystuje ją tam. lecz także nauczył „Wyczesywanie". Wymaga to najwyższego skupienia uwagi naturalny przepływ. Musisz wtedy cofnąć się i się w kolanach. technika opracowana przez Mary. na umożliwienie takiej energetycznej przerwy. które spowodowałeś.

powtarzaj ćwiczenia otwierające czakramy. żeby blokowała swoje pole energii i w efekcie stworzyła zawsze przynajmniej jedna dłoń dotykała jej ciała. będziesz czuł. będziesz wyczuwał zmiany w przepływie energii. tak jakbyś ty był uzdrowicielem. Dopóki twoje czakramy są czyste i mogą przyswajać wszystkie kolory z Powszechnego Pola Energii. W tym momencie znajduje się ona w ogólnych obszarach ciał aurycznych. Po kilku minutach intensywność przepływu zmniejszy się i energia popłynie równomiernie obiema stronami ciała. Energia płyną- . które są mu potrzebne. gdyż pola są mądrzejsze od twojego prostolinijnego umysłu. jak przepływa ci przez dłonie. Oznacza to. Zauważ. że ogólne pole zostało zrównoważone i możesz przejść do następnej pozycji. Czasem więcej energii będzie płynęło jedną stroną ciała. ładując i generalnie równoważąc pole energetyczne pacjentki. pozwól jej płynąć automatycznie. rytmicznych pulsacji. Podczas gdy energia płynie. Połóż teraz prawą dłoń na problemy. Pamiętaj. To tak jakby wytrys-kiwała z nich fontanna.232 Dłonie pełne światła ca z tej pozycji aktywizuje całe pole. którą przekazujesz. aż ogólne pole zostanie oczyszczone i zrównoważone (rysunek 22-5). będziesz miał kłopoty z przekazywaniem tego koloru albo częstotliwości światła. Może to powodować uczucie ciepła albo łaskotania lub uczucie powolnych. Jeśli jesteś wrażliwy na takie doznania. którą on transmituje. Jeśli taka jest sytuacja. Po- tem zmieni się częstotliwość pulsacji. podeszwie lewej stopy pacjentki. Rysunek 22-6 pokazuje energię łączącą się z głównym pionowym strumieniem energii uzdrowiciela poprzez czakramy. że aura Mary pokazana na rysunku 22-5 jest już o wiele czystsza niż na początku (rysunek 22-4). a także kierunek przepływu albo obszar pola pacjentki. Jeśli jeden z twoich czakramów jest zablokowany. Nie próbuj kontrolować barwy. doskwierające jej psychologiczne i fizyczne utrzymując połączenie. pole pacjentki będzie po prostu wchłaniało te częstotliwości. Przejdźmy teraz przez kolejne etapy uzdra- wiania. oczyszczając. który wypełnia płynąca energia. Rysunek 22-3: Schemat oczyszczania aury Stań teraz na prawo od pacjentki. wpływającą do czakramu serca i wypływającą przez dłonie i ręce uzdrowiciela do pola pacjentki. niż pomożesz. Jeśli skupisz się na barwie. zaszkodzisz raczej. Usiądź z dłońmi położonymi na stopach pacjentki. aż wszystkie będą otwarte.

Uzdrawianie pełnospektralne 233 ciemnoczerwony rozdarcie w czakramie splotu słonecznego ciemnoszarozielony bloki energii o szarozielony Rysunek 22-5: Równoważenie prawej i lewej strony ciała i wtłaczanie energii w stopy .

a pole rozjaśnia się. tak jak lewa strona. szcze- . Przejdź od biodra do do swojej lewej dłoni. Gdy wyczesu-jesz przepływ energii może być słaby. Teraz aura pac- być dość słaby jentki w rejonie miednicy oczyszcza się. Pozwól. a lewą na jej lewym kolanie. Z początku przepływ może drugiego czakramu (rysunek 22-10). Wraz z uczyniłeś to ze stopą lewą. od kolana do biodra. a ona sama wejdzie w Przepuść energię z prawej dłoni przez nogę pacjentki odmienny stan świadomości. gdy zanieczyszczenia z tego obszaru. Kiedy noga 22-7. Pracuj dalej nad dłonie do prawej stopy i kostki i powtórz tę samą nogami. Gdy stopa napełni się energią. prawym udzie i biodrze znikają. przejdź do prawej kostki i ręki do lewej poprzez stopę pacjentki. prawa strona (rysunek 22-9). procedurę. od stawu do stawu. będzie się oczyszczać. Z początku kolana (rysunek 22-8). ciemne obłoki w strumienie nabiorą war-tkości. potem. by energia przepłynęła z twojej prawej zostanie już napełniona. stanie się silniejszy. Przesuń teraz słonecznego zaczyna się oczyszczać.234 Dłonie pełne światła \i Wszystkie kolory Rysunek 22-7: Przepływ energii podczas oczyszczania biopola pacjenta a lewą dłoń na jej lewej kostce. Prawą dłoń połóż teraz na twoim przesuwaniem się ku górze aura pacjentki lewej kostce pacjentki. przepływ pomiędzy Potem część ciemności po lewej stronie splotu twoimi dłońmi wzmocni się ponownie. Napełnij prawą stopę energią. Pokazuje to rysunek i skoncentrowany w jednej części nogi.

»#> y.&» \» Ma\\f*^ Rysunek 22. 8: Oczyszczanie aury pomiędzy kostką a stawem kolanowym Prawe biodro zaczyna się oczyszczać Prawa noga oczyszczona .Uzdrawianie pełnospektralne 235 '"W "•$%.

**>' Rysunek 22-9: Oczyszczanie aury pomiędzy kolanem a stawem biodrowym . oczyszczone ."$ "V '%.236 Dłonie pełne światła H x t Obie nogi k ą.

\.Uzdrawianie pelnospektralne 237 v». ■ . 4 % $ -i **% •as? 1 %\^ \\^A $v Splot słoneczny czystszy Dragi czakcun oczyszcza s|f jar* Rysunek 22-10: Oczyszczanie aury pomiędzy stawem biodrowym a drugim czakramem %J &* .

...-----.*? .. ..238 Dłonie pełne światła Rysunek 22-11: Oczyszczanie aury pomiędzy drugim a trzecim czakramem Trzeci czakram czystszy Rozdarcie w trzecim czakramie nie jńaprawione H .

kładąc lewą dłoń na górnym czakramie. przesuń uzdrowiciel podkłada im dłoń pod szyję. Pacjentka pośrodku drugiego czakramu. zamiast kłaść prawą dłoń do drugiego czakramu. przejdź do uzdrawiania na szóstym Gdy zaczniesz wtłaczać energię bezpośrednio do poziomie. Gdy położysz dłonie w problemy z płynącymi uczuciami. a prawą na dolnym. zanim nawiązane zostanie połączenie Dalej wtłaczaj energię. Przeprowadź czakramów. Oznacza to. tak jak podczas gdy jej drugi i trzeci czakram uaktywniają opisano to w punkcie ósmym w dalszej części się. piątego i szóstego przesuwaj się dalej równomiernie po obu stronach ciała. naładowany i zrównoważony. a także obie strony ciała. opisanego w punkcie szóstym. Kiedy dojdziesz do piątego Gdy drugi czakram zostanie już dokładnie czakramu. W tej pozycji twoja widzieć albo czuć dziecięce przeżycia Mary związane prawa dłoń znajduje się na biodrze pacjentki. aż możesz regulować oddech pacjenta. możesz zacząć postrzegać warstwy jeszcze wyższe i Mary próbuje właśnie wstrzymać uczucia. aż do skroni. upewnij się zawsze. ponieważ są one najmocniej prawej i po lewej stronie. tak będzie próbował wstrzymać oddech. Przepływająca Czakram ten będzie wymagał szczególnej uwagi na energia będzie wywoływała uczucie łaskotania albo piątym i siódmym poziomie. zaraz nad kością zaczyna rozumieć ich związek i znowu płacze. strony każdej nogi. W takim przypadku będziesz robił cokolwiek więcej ponad to. Nie spodziewaj się. poczujesz głębszą łączność z pacjentem. że większość pacjentów woli. Potem powoli przesuń zablokowane. po czym zamknij siódmy poziom. nadszedł czas na przesunięcie rąk. żeby zaczęła oddychać. pacjent aurycznego i rozpoczniesz pracę nad ich regulacją. i zaczyna płakać. to uzdrawianie. tak Może się okazać. by zatrzymać jak opisano to w punktach czwartym i piątym. W przypadku Mary usiądź za głową pacjentki i połóż dłonie na jej musiałbyś poświęcić najwięcej czasu właśnie tym ramionach. Jeśli masz pozytywne zmiany w aurze. Odczuwa swoją samotność. gdy oczyszczony. ponieważ jmowało co najmniej godzinę. bowiem będzie staniesz się bardziej skuteczny. pracować nad warstwami ósmą i dziewiątą. pamiętaj. do czasu. Przekonujesz ją. że oddychacie w tym samym jak opisano to w punkcie „Zamykanie poziomu rytmie. przez cały czas prawą dłoń na trzecim czakramie. spowolnij rytm nowym miejscu. jeśli jesteś czwartym. że ty i pacjent znaleźliście się keterycznego uświęconego". Możesz prowadzenie kompletnego zabiegu wyczesywa- . Zanim przesuniesz dłonie do nowej jest rozdarcie. a Rysunek 22-12 pokazuje. Podziel się nimi z nią. Po zakończeniu pracy z czakramami trzeciego (rysunek 22-11). Wykonuj wszystko po obu stronach ciała. powolny. Gdy tylko to nastąpi. Ty też Wszystkich nowych uczniów proszę o prze- ją czujesz. że naprawiło jednak rozdarcia w trzecim czakramie. Oznacza to obie wzdłuż ciała. gdzie trzymasz ręce. W tym momencie. Robi to rozdziału. Działanie takie wykonanie powyższych czynności będzie ci za- może być w tym momencie konieczne. a lewą do ją na gardle. że jakby w lustrzanym odbiciu. wyniku uwolnienia uczuć drugi i trzeci czakram Zmiany w przepływie energii będą sygnalizowały otwierają się i oczyszczają jeszcze bardziej. Potem uczucia. Intensywność się. że wyczesywanie następnie powoli opadnie i energia zatrzyma się albo oczyściło cztery dolne poziomy jej pola. Zrównoważ pole energetyczne Mary po czakramom. czy energia płynie czwartego. a ona sama staje się spokojna i wyciszona. a lewą na wtłaczając energię. W celu oczyszczenia czakramów pozycji. przepływu wzmocni się potem i osiągnie szczyt. Oznacza to. nie będzie płynęła bardzo wolno. Z początku się on dostosowywał do twojego. Po wielu godzinach zajmując się czakramami zaczniesz uwalniać praktyki zaczniesz postrzegać wyższe warstwy pola materiał emocjonalny. przepływ energii będzie z początku oddechu i przenieś świadomość na wyższy poziom. Czakramy Mary oczyszczają między polem twoim a pacjentki. a lewa z jej samotnością. jeszcze uczniem. Kiedy oczyścisz już ten obszar. W łonową. tam gdzie umiejscowione fale ciepła. połóż dłonie wzdłuż szyi.Uzdrawianie pełnospektralne 239 golnie tam.

a potem łączycie się po prostu z W tej fazie uzdrawiania używasz zapewne Powszechnym Polem Energii i pozwalacie jej płynąć więcej energii z dolnych czakramów niż z górnych. odmiennym stanie świadomości. którą odbierasz wszystkimi swoimi Teraz chciałabym dodać jeszcze kilka uwag na czakramami. że zbliża się wyższa częstotliwość. szy poziom energetyczny bardzo pomocne są System pacjentki przyjmie energię i auto- ćwiczenia otwierające czakramy z poprzedniego matycznie skieruje ją tam. kiedy staną się bieglej si we podanymi wyżej. tak by nie przeoczyli nic. uzdrowiciel może wykorzystać cenny czas.240 Dłonie pełne światła nia. Później. Jeśli pierwsze poziomy pola są na tyle czyste.) W podniesieniu wibracji na wyż. tak jak w ćwiczeniu że podnosicie swoje wibracje do wymaganego z rozdziału dwudziestego pierwszego (wibrowanie). żeby wspomóc pracę na poziomach piątym i siódmym. kiedy się zatrzymać i zakończyć Później będziesz już mógł przytrzymywać pewne zabieg. nie będą dostrajania. że jesteście chcesz. oddzielone nawiązane. ponieważ jest Trzymaj lekko napięte dłonie na ciele pacjentki. gdzie jest najbardziej rozdziału. Najistotniejszą kwestią jest dużo jaśniejsza. Możecie budzących wątpliwości. żeby twoje stopy były bardzo szybko. ponieważ znajdziesz się w zabiegu. utrudniony. a nie jej źródłem. żeby twoje czakramy pompowały więcej przekaźnikami energii. pacjencie. poprzez dłonie do ciała pacjentki. gdy tylko uzdrowiciel położy dłonie na bardzo krótką przerwą. Jeśli przygotujesz się do zabiegu potrzebna. by nawiązane zostało wygodnej pozycji. szczególnie jeśli utrzymasz dobrą się i zaczynają dzielić swoimi osobistymi koncentrację i równy oddech. Jeśli temat wyczesywania. tym wyżej nią. W przypadku innego . Cztery Poczekaj nieco. Pamiętaj też o przyjęciu podniesienie poziomu wibracji. wyciągnąć energię z czakramu serca. Nie dacie rady wypromieniować dobrze zakorzenione w podłodze. W tym momencie pacjenci zazwyczaj otwierają zajdziesz. energii. Na przykład. Pamiętaj. Jeśli Duża ilość energii dociera do ciebie również z ziemi nie będziecie leczyć w ten sposób. on zazwyczaj zapchany ciemną. postępuj zgodnie ze wskazówkami oczyścić. możecie ją tylko przekazywać. w częstotliwości energii przepływającej przez ciebie. jak to widać na rysunku 22-12. by korzenie rozprzestrzeniające się w głąb ziemi i uzdrawiać. Najprawdopodobniej by „odczytać" psychikę pacjentki i porozmawiać z im dłużej będziesz w nim przebywał. poziomu energii. W trakcie wyczesywania i zabiegu będziesz powoli podnosił się na coraz to przygotowywania pacjentki do dalszej części wyższe poziomy. wprowadziło Mary w stan głębokiego relaksu. Głębsze porozumienie zostaje oddychania są długie wdechy i wydechy. wpraw ciało w wibracje. Będą wiedzieli. również koncentrować się na powiększaniu swojego Jeśli chodzi o Mary. tak jak w skanowanie ciała w poszukiwaniu rejonów ćwiczeniach z rozdziału osiemnastego. co należy w ten sposób nie nadejdzie. Zwizualizuj odpowiedniej ilości energii z własnego pola. Przerwa w przepływie energii czwartego czakramu emocjonalne wyładowanie może oznaczać. Skieruj energię. (Twoim pobierające energię. jej aura oczyściła się i jest pola aurycznego. Oznacza to. rozpoczniesz go na wyższym na stopach. (tak jakbyście wkładali wtyczkę do gniazdka). zaczniesz stopniowo wyczuwać zmiany już potrzebowali oczyszczać wszystkich czakramów. czyli koncentracji. Oddycha się przez nos. zużytą energią. bo inaczej przepływ energii będzie połączenie z PPE. Najlepszym sposobem przeżyciami. W trakcie trwania tyłu głowy. zmęczycie się poprzez stopy. W miarę coraz lepszego wprowadzaniu energii i postrzeganiu pola. W przypadku pacjentów z chorym sercem częstotliwości poprzez regulację oddechu i należy przeprowadzić wyczesywanie wsteczne. Pamiętajcie. Uzdrowiciel może również kontynuować ocierając powietrze o podniebienie miękkie. trzeciego i energii wokół siebie. Takie działanie karmi i ładuje zadaniem przy przekazywaniu energii jest tylko dolne ciała energetyczne. choć twoje dłonie mogą być odpowiednio wcześnie. pozostanie w synchronicznym połączeniu z polami Podczas oczyszczania obszarów drugiego. energia płynie już wzdłuż kręgosłupa do poziomie energii i częstotliwości.

'w*v' *3: Rysunek 22-12: Oczyszczanie aury pomiędzy trzecim a czwartym czakramem Trzeci i czwarty czakram oczyszczone 5 Rozdarcie w.Uzdrawianie pełnospektralne 241 O- •<^v 4b >^- % ^ <'V* •*»%. trzecim czafeśamie Jp wciąż obeciur ■-«£3h^- .

powoli wymagałoby dalszego oczyszczania pola w zataczając jednocześnie dłońmi w prawo. Technikę tę przekazał mi częściowo mój nauczyciel Powtórz całą sekwencję przynajmniej trzy razy. stół z wgłębieniem na twarz albo otworem na nos. Po pewnym okresie praktyki powinieneś lędźwiowy. jeśli nie ma konkretnego problemu z kręgosłupem. poproś Możesz lekko poklepać czwarty i piąty czakram. by naenergetyzować go i poruszyć strony ciała pacjenta. Naładuj B. Zajrzyj do atlasu anatomicznego. Zataczaj kciukami niewielkie koła w następnie skoncentrować się na wybranym obszarze. rejonie otworów kości krzyżowej. ponieważ żebyś nie zerwał energetycznego połączenia. miał swobodę ruchów. Istnieją dwa sposoby ruchem wskazówek zegara. kiedy oczyszcza główny pionowy strumień energii. Musisz mieć żeby pomóc im się otworzyć. a kość ogonowa odchodzi w dół od przynajmniej oczyścić kręgosłup aż do serca. pożyteczne. Za pomocą błękitnego światła lasera oczy- ponieważ inne rzeczy są zazwyczaj ważniejsze. Możesz zrobić czerwonopomarań-czową energię. Zacznij następnie dwie rzeczy: wtłoczyć energię do interesującego cię przesuwać się w górę wzdłuż kręgosłupa. główny strumień energii zostanie oczyszczony. z pięcioma otworami na bezpośredniej pracy nad skupiskami unieruchomionej każdym boku. żeby położył się na brzuchu. Pamiętaj. Niech W tym momencie można przeprowadzić światło wypływające z twoich dłoni zamieni się w oczyszczanie kręgosłupa (patrz: rysunek 22-13). Opis techniki podajemy w rozdziale dwudziestym trzecim dotyczącym leczenia kolorami. a zamiast tego od razu przystąpisz do wycelowanym w dół. ogólnie rzecz biorąc. byś w ramach godzinnej sesji nie wykonuję go często. zgodnie z miejscach silnych zaburzeń. a wierzchołka. pacjenta Rozmasuj obszar kości krzyżowej. możesz trzymać dłonie rozłączone. Jest niebieski strumień podobny do lasera. ono. nad którymi obszar pomiędzy pośladkami. Umieszczając je po obu stronach . Musisz usiąść tak.B. energię przez czakram korony na czubku głowy. Kiedy przekazujesz energię bezpośrednio do Teraz umieść sklepione dłonie nad drugim wybranego miejsca. Drugim — wypchnięcie albo wybranie odpowiadającą czerwonopomarańczowej barwie. z prawej obszaru. musisz takiego oczyszczania. jeśli nie Gdy staniesz się bardziej zaawansowany. przez W trakcie wyczesywania zorientujesz się za które przechodzą nerwy) w kości krzyżowej (jest to pomocą postrzegania ponadzmysłowego.242 Dłonie pełne światła pacjenta sytuacja mogłaby być gorsza. Za pomocą kciuków masuj forameny (niewielkie otwory. Aby dokonać oczyszczenia kręgosłupa. Oczyszczanie wybranych obszarów aury powinien leżeć z głową przekrzywioną na bok. Oczyszczanie kręgosłupa czakram. Jednak zaczniesz przesuwać ręce. jak wygląda ta część ciała. co energię poprzez dłonie do czakramu. dołki). nawet po czakramem. Spoczywa na nich ostatni kręg energii. a szczasz kręgosłup i wypychasz całą unieruchomioną kręgosłup oczyści się sam w trakcie wyczesywania. Przesyłaj (Pozwól. gdzie znajdują się rejonami ciała fizycznego będziesz zaraz pracował. pacjenta. by kierowała tobą intuicja). aż C. Gdy będzie już naładowany. Najlepiej jest masować prawym wyciągnąć nieruchomy śluz auryczny za pomocą kciukiem w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek dłoni. Przekaż czerwonopomarańczową pełnym wyczesaniu aż do szóstego czak-ramu. nie będziesz wiesz. masując kciukami obie strony unieruchomioną energię i/lub bezpośrednio każdego kręgu. Są to trzy kości już zapewne potrzebował oczyszczać wszystkich złączone w kształcie trójkąta. ponieważ w trakcie tego zabiegu pacjent nie C. zegara). zacznij przesuwać dłonie w górę wzdłuż kręgosłupa. Pierwszym jest oczyszczenie umieć utrzymywać częstotliwość energii kręgosłupa. martwej energii z określonych obszarów. a lewym w prawo. z wierzchołkiem czakramow. By to zrobić.

Palce należy lekko wygiąć. Przewodnicy pokierują tobą w użyć dłoni złączonych. Możesz podnieść przekazujesz energię. i odwrócą kierunek przepływu. jest to energię. żeby łączysz dłonie. by ją od ciebie zabrali. (Techniki pchania. prawą ręką. Obie techniki dostarczają zależności od potrzeb i przekażą odpowiednią energię bezpośrednio w blok i głęboko w aurę. możesz Wpraw dłonie w wibracje. . by przeniosła się w inny obszar. kiedy indziej lepiej będzie wnętrza ciała. Dłonie powinny ściśle do siebie dłoń z martwą energią orgonową i pozwolić przylegać. to szybko zmienią częstotliwość. w który się do ruchu energii na zewnątrz.Uzdrawianie pełnospektralne 243 Czerwonopomarańczowe światło wpływa do drugiego czakramu Ostry promień błękitnego światła oczyszcza kręgosłup Rysunek 22-13: Oczyszczanie kręgosłupa (obraz diagnostyczny) bloku (od góry i od dołu lub po bokach) i pchając być wolnej przestrzeni. Kiedy przesyłają. że dzięki tej technice możesz podawaliśmy w rozdziale siódmym. którą 22-14 pokazuje oba warianty ułożenia dłoni. a ciągnąc lewą (lub vice versa). skrzyżuj kciuki i umieść dłonie wyssać blok z ciała. żeby zwiększyć przepływ zmusić energię.) W niektórych dostarczać energię jak promień światła głęboko do wypadkach jest to słuszne. energii. ciągnięcia i zatrzymywania Przekonasz się. Jeśli używają tej techniki do rozpraszania więc dobry sposób wypełniania czakramów. Rysunek bloków. pomiędzy palcami nie może przewodnikom. Pozwól dłoniom przystosować wierzchami w górę nad obszarem.

ponieważ mogłyby zaszkodzić eteryczne części palców wydłużają się i penetrują wykonanej pracy. zamieniając jakimkolwiek obszarze ciała). Pracę na tych poziomach jak laser: wchodzi do środka. można wykonać. W przypadku Mary w białe światło. dwudziesty czwarty). dłoni do wyciągnięcia zablokowanej energii z pola Niektórzy ludzie są na to zbyt wrażliwi. W ten sposób unikniesz zaśmiecenia kryształy nie zostały użyte w ogóle. by sprawdzić. swojego pokoju martwą energią. Kryształ jest bardzo potężnym czy pracować na poziomie eterycznym (piątym) czy narzędziem przy tego typu pracy. tnie i zbiera energię. dopiero gdy pierwsze cztery którą ty następnie wyciągasz. aura jest bardzo brudna. W tym celu wyobraź sobie. by warstwy będą już dobrze oczyszczone. ponieważ działa keterycznym (siódmym). trudno jest w ogóle dostrzec poziom eteryczny uświęcony.244 Dłonie pełne światła Rysunek 22-14: Wtłaczanie energii w głąb pola aurycznego Innym sposobem jest użycie twoich eterycznych Użycie kryształu nie zawsze jest wskazane. Nigdy nie pacjenta. który chwyta czakramy albo organy potrzebują restrukturyzacji na energię i wyciąga ją na zewnątrz (patrz: rozdział poziomach uświęconych. aury. czekając aż przewodnicy wszystko należało zrobić już wcześniej (na rozjaśnią ją. Przewodnicy zadecydują. Pacjent nie powinien potrzebować ciało pacjenta. W trakcie tej pracy uzdrowiciel może prze- Możesz również wyciągać zablokowaną energię skanować warstwy auryczne. trzymając w dłoni. albo że uświęconego. . to znaczy naener-getyzują. Czasem gdy przewodnicy zamienili ją w białe światło. że twoje używaj kryształów powyżej poziomu keteryczne-go eteryczne palce stają się coraz dłuższe. czy za pomocą kryształowego czerpaka. pozwalając. Zagrab nimi energię i wybierz ją z kryształów powyżej poziomów uświęconych.

by pomocą „czucia". Nigdy nie bój się kłaść z miłością dłoni na drugim Jeśli masz problemy z wpuszczaniem prze. przenieś się do czakramu gardła. zrób to. które wywołałam na poziomach 1. 2. Z począ- Wypuść czerwonopomarańczowe powietrze. (Potem pomóż pacjentowi. jak otaczają i 4. Nabierz fioletowego powietrza i ciała). że twoje pole staje się o wiele poziomie eterycznym uświęconym (piąta warstwa) w pełniejsze. człowieku. uzdrowiciel powyższe ćwiczenie. tak jak w rycznego) ćwiczeniu z rozdziału dwudziestego pierwszego (wizualizacja). Przechodząc przez koronę. Jeśli poziom eteryczny uświęcony działa w przestrzeni masz ochotę położyć dłonie na jakiejś części swojego negatywowej i nie jest połączony z ciałem za ciała. Szybko zabrałam kryształy. Na- . Jeśli przewodnicy zdecydują się na pracę na Możesz poczuć. żebyś wykonał następujące ćwiczenie. zmieniając je nieco. uzdrowiciel musi odsunąć zmieniło barwę na żółtą. powietrze. Zaczął on powietrze. Skoncentruj się na drugim czakramie. konieczne. Poczujesz. Przyzwyczaj się do tego uczucia. Od tego momentu do swojego pierwszego czakramu. Wypuść wykonać pracę na poziomie keterycznym uświę. pozwól niewielkie rozdarcie w siódmej warstwie. jako że w wyobraźni do trzeciego czakramu. (Możesz to zrobić 4. by będzie musiał tylko położyć dłonie na dwóch umożliwiło przewodnikom wejście w twoje pole. Patrz. je. podczas gdy ty przechodzisz od pacjenta wszystkie kryształy. Kiedyś próbowałam zaszyć zielone. Wciągnij błękitne zdejmując kryształów z ciała pacjenta. Uzdrawianie poziomu eterycznego jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu. Ćwiczenie pozwalające przewodnikom na wejście indziej. Ponownie weź oddech i pozwól. proponuję. Może to być gdzie D.Uzdrawianie pelnospektralne 245 Jeśli przewodnicy postanowią. dokonują się tam poważne operacje. że Rozluźnij się. Wróć czakramach. Sądzę. twoje ramiona i ręce niczym peleryna. podczas chory musi częściowo opuścić ciało. a uzdrowiciel czerwienią. by powietrze conym (siódma warstwa). wyleczyłam duże czerwone pozwól przewodnikom na wejście w twoje pole przez podrażnienie. Pozwól. Możesz zauważyć ręce przewodnika tej fazie zabiegu. Ponownie wciągnij zostanie wykonana. wypuść je. wypuść je. zabieranie kryształów nie jest przenikające twoje i tryskające z nich światło. niż myślisz). Niech wspaniała uzdrawiająca w twoje pole w celu wykonania pracy energia wytrysku) e w miłości z twoich dłoni. że należy bierz czerwonopomarańczowego powietrza. Wypuść je. powietrza. Wciągnij ponownie i skup wrzeszczeć z bólu po około dwóch sekundach świadomość na trzecim oku. zabierz je. że kolorowi zmienić się na czerwonopomarańczo-wy. Ponownie zrób wdech i Przy pracy na poziomie keterycznym uświęconym pozwól powietrzu zmienić barwę na zieloną. oczyszczających. jak wiruje wszystkim zajmują się przewodnicy. zazwyczaj na dwóch Jeśli trzymasz na kimś dłonie. Wciągnij żółte uniemożliwiają one pacjentowi opuszczenie ciała. miejscach ciała pacjenta. który wymaga leczenia. 3 tylny aspekt czakramu gardła. Nabierz razie może doznać wielkiego bólu i praca nie zielonego powietrza.) Najpierw uświęconego (piątej warstwy pola au- musisz jednak naładować swoje pole. wodników w głąb swojego pola. podczas gdy błękit wykonywania zabiegu (moje dłonie nie dotykały jego zmienia się w fiolet. Jeśli przewodnicy postanowią wykonać pracę na Po naładowaniu i zrównoważeniu pola powtórz poziomie eterycznym uświęconym. dokończyłam wypuść białe. zaczęłam dostrzegać. Dwukrotnie nabierz czerwonego jest przez większość czasu pasywny. twoje dłonie zostały nakierowane na ten obszar jego ciała. w przeciwnym gdy ty przechodzisz do czakramu serca. nie zieleni zamienić się w błękit. że dzieje się tak dlatego. Przy drugim wdechu przenieś Wprawiając się w uzdrawianiu na poziomie świadomość do drugiego czakramu i pozwól eterycznym uświęconym. i rozluźnić je. podnosząc się do korony i ponad zaszywanie i używając opisanych powyżej technik czubek własnej głowy.

wycinają. musiałam wielce się wysilić. swoją zdrową postać na planie fizycznym. które powinny być według auryczne kontynuuje leczenie wykorzystując nas wypełnione. że wyobrażam sobie to wszystko. Gdy przewodnicy skończą. Całą tę pracę wykonuje się na piątym poziomie Robię to przesuwając powoli dłoń przez czakramy. czasem nawet przez czterdzieści używają oni tych samych narzędzi co klasyczni pięć minut. (Czasem kręgowe były odmładzane i następnie zaszywane. ponieważ Kiedy znajdziecie się na tym poziomie rzeczywis- przypominały one bardzo operacje przeprowadzane tości. uzdrowiciel nie może pod operację. uświęconej ze schematem części ciała wokół niego. wymaga wielkiej cierpliwości. a te. lewej dłoni. negatywowej wszystkie obszary. zdrapują ją. a jasne ciemne. przyjmowaną energię. który nazywam sięgały przez moje eteryczne dłonie i wykonywały chirurgią duchową. Powoli zabieram lewą przeprowadziłyśmy wspólnie wiele zabiegów dłoń i krok po kroku. Były. Trwa to dość długo. ręka) zostaje uwolniona i przewodnicy kierują ją w którego byłam świadkiem. Całą Oto co najczęściej widzieliśmy: gdy delikatnie auryczną chirurgię należy więc wykonywać w piątej kładłam dłonie na ciele pacjenta. żeby przewodników. W przestrzeni uzdrawiania w stanie całkowitego relaksu. igieł. wręcz się nudzę. Mary. Przez jest do negatywu fotografii. Na tym poziomie wszyst. delikatnymi ruchami dłoni i uzdrawiających i nasze obserwacje zawsze się palców. tak jak opisano to w cięcie nie postanie zamknięte. w którą głęboko w ciało pacjenta. dokonują sterylizacji robią przeszczepy i zaszywają wszystko z powrotem. żeby odzyskała nasze wrażenia są podobne. Najwyraźniej Takie siedzenie. W trakcie tego rodzaju operacji. że Przeprowadzający operację przewodnicy poruszenie nimi byłoby bardzo trudne. a nowe i stare pola rozdziale siódmym. podczas gdy przewodnicy wykonują chirurdzy — skalpeli. ponadzmysłowym przestrzeń negatywowa podobna Wróćmy do naszej pacjentki. istniejących w świecie fizycznym. które następnie poprzez razem gdy próbowałam. . przez chirurgów na fizycznym ciele w szpitalu. są puste. większość czasu są one tak sparaliżowane. łączę uzdrowiony obszar warstwy eterycznej zgadzały. które powinny być Wypłynęła częściowo z ciała i teraz odpoczywa. Pole puste.) Wreszcie dłoń spoczywająca na Spojrzałam na przyjaciółkę i zapytałam: „Widziałaś niższej części ciała pacjenta (zazwyczaj moja prawa to?" „Tak" odpowiedziała i opisała ten sam widok. Jeśli w polu Poprosiłam dwóch jasnowidzących przyjaciół o aurycznym zostanie zaburzona jakaś forma. Warstwa ta zdaje się istnieć w Dłonie uzdrowiciela nie oddalają się od ciała. Od tego czasu górę ku drugiej. gdzie wszystkie ciemne ostatnie etapy wyczesywania Mary leżała na stole do obszary są jasne. Zresztą przez się powiększały. wyda się wam on całkowicie normalny. Mary jest gotowa do pracy ko. i stopniowo zamykają nacięcie. Tną tkankę. Piąty poziom jest schematem wszystkich form Myślałam. pola aurycznego. Eteryczne dłonie Któregoś razu ujrzałam dużą strzykawkę spływającą uzdrowiciela zaczynają się wyłaniać i zlewać z jego po mojej ręce do ciała pacjenta. czy odnowić ją na piątym poziomie. dopóki przestrzeni negatywowej. strzykawek itd. a wszystkie linie auryczne uświęconym. którzy pracują na poziomie odzyskać zdrowie. trzeba wzięcie udziału w kilku sesjach i sprawdzenie. eterycznym uświęconym (nazywam ich chirurgami). dłonie wprowadzali do ciała pacjenta. moje dłonie warstwie aury. którego nerwy fizycznymi dłońmi. Eteryczna chirurgia jest zatem eteryczne oddzielały się od fizycznych i zanurzały tworzeniem nowej negatywowej przestrzeni. nożyc. Za każdym wkładali w moje ręce rurki.246 Dłonie pełne światła tku trudno mi było w to uwierzyć. Potem dłonie eteryczne ciało pacjenta powinno wrosnąć. W moim postrzeganiu połączone. swoją pracę. są wypełnione. co będzie pustą przestrzenią. W tym czasie moje eteryczne dłonie bardzo żadnym pozorem poruszać dłońmi. zacisków. ma barwę ciemnego nad swoją przepukliną na poziomie eterycznym kobaltowego błękitu. Gdy kładziesz dłonie na jej trzecim i wydają się pustymi przestrzeniami zawartymi w tym czwartym czakra- kobaltowobłękitnym polu.

towo błękitna przestrzeń Przepona Przepuklina rozworu przełykowego przepony Rysunek 22-15: Uzdrawianie na poziomie eterycznym uświęconym — duchowa chirurgia . a.

rozciągnij palce. pacjentki i rozluźnij połączenie lewej dłoni. a nawet ale wszystko wydaje ci się normalne. ale i obecność za sobą. Możesz już zająć się pracą na poziomie siódmej warstwy. Im bardziej im Często. że stan pacjenta poprawia się. Będziesz również nawzajem (każdy po kolei staje się zaskoczony. Dzięki nim wiele moich przekonań wyłaniają się na zewnątrz. używający zapewne energii szóstego Zawarłeś pokój z wszechświatem. przewodnicy mogą poprosić cię o umieszczenie zaczynają spływać w dół i stajesz się świadom rąk w poprzek nad ciałem pacjenta. a pole energetyczne wokół okolicznościach. by rozluźnić jakiś blok. Uzdrawiamy się zaczynają wycofywać swoją energię. Częstotliwość srebrnej. którzy również rozwinęli postrzeganie wykracza poza twoje normalne. Robi się to zazwyczaj. Działania te są bardzo efektywne. ponieważ nie tylko uzdrowiciel. nasion obiekty z krwi pacjenta chorego na białaczkę jak zaszywają przepuklinę przeponową. unieruchomienie wnętrza ciała pacjentki — słyszysz je. zanim . widzisz albo ich. jak w prawej dłoni. Jej połączenie z aurą pacjentki patrzeć w każdą warstwę aury. gdy wie. Najpierw 5. Pacjentka może również uległo zmianie. uświęcone — psychiczne formy wirusów. białe. Uczymy się. ponieważ przepływ jest bardzo twojego ciała powiększa się. zniekształcenie ma również miejsce wykonywania „normalnych" procedur operacyj. Wyczuwasz czyjąś mocny i zaburzyłby pole nie tylko pacjentki. jak jasnosłyszącym i jasnoczują-cym. Uzdrawianie na poziomie jednak kilka wskazówek dotyczących uzdrawiania na keterycznym uświęconym albo poziomie eterycznym uświęconym. a następnie podniesienie wibracji. schematu piątej warstwy. Potem czujesz. by trwało dalej. jak głęboko twoje eteryczne dłonie pacjentem). wniknęły w ciało pacjenta. bardzo delikatnie przewodnicy wtłoczona. Znajdujesz się w przestrzeni negatywowej. przepłynąć silna energia barwy lawendowej. ale czujesz teraz.248 Dłonie pełne światła mie (rysunek 22-15). podobne do pacjentki poprzez twoje eteryczne dłonie. Kiedy już to doświadczenie i jakie nowe techniki uzdrawiania zrobisz. odbudowanie złotej aurycznej siatki W trakcie eterycznej chirurgii przewodnicy (siódma warstwa pola aurycznego) kontrolują częstotliwości kolorów. na poziomie siódmym. bakterii. Gdy odpowiednia ilość energii zostanie już Delikatnie. Ważne jest Od czasu do czasu spotykam się z moimi to. co się dzieje. Należy więc przeprowadzić odbudowę warstwy ketery-cznej uświęconej. Ufasz wiedzy. aby wesprzeć się wzajemnie w umożliwia uzdrawianie. wąskie przekonania i ponadzmysłowe. która przyjaciółmi. gdy pole auryczne zniekształcone jest na ufasz. lecz także pacjent kiedy wchodziły w głąb. twoje eteryczne dłonie nych. a widzisz. Gdy tak siedzisz. tym więcej będą mogli zrobić. Usuwa on z pola pewne formy eteryczne poddając się swojej własnej kreatywnej sile. Nie wolno ci poruszać się w takich twoich wibracji wzrasta. delikatnie wycofaj lewą dłoń. tak by mogła czujesz. fizycznym. Nie zauważyłeś tego. przyjemne i niezwykle cudowne. że zwyczajnie pozwalasz. Powoli. Teraz wróci ci władza opisywać swoje doświadczenia. nauczyłam się również lepiej spostrzec to w tym momencie. Przewodnicy reperują sprawach osobistych i pomóc sobie w związku z tym rozdarcie i łączą świeżo odtworzony schemat z resztą wszystkim. jak dłonie przewodnika wchodzą w ciało nawet. ciemną energię na zewnątrz. Jest to wyższy poziom Zostałeś uniesiony do stanu anielskiego spokoju. uzdrawiania. żeby ją trochę rozruszać. jak wygląda takie rozluźni się i będziesz mógł ją wycofać. Jest to odwrócą kierunek przepływu i wyciągną uwolnioną uczucie znajome. w jednym przypadku. kierunek przepływu i umiejscowienie zabiegu. Oprócz poziomie piątym. Z początku — tak by nie mogły one zregenerować się w ciele nie dowierzasz. ale potem wydaje się to tak naturalne. co wynika z bycia jasnowidzącym. przewodnicy prześlizgują się przez twoje pole auryczne. twoje. można rozwinąć na podstawie otrzymywanych Teraz zanurz prawą dłoń w czwartym czakramie informacji. poziomu. Widzisz. może nawet kilku postaci.

Przestrzeń wewnątrz nitki o wielkiej wytrzymałości. gdzie znajdują się węzły limfatyczne. o czym może — choć nie szóstego poziomu musiały pojawić się musi — pamiętać. składa się z dwóch części: (pobranie próbki do analizy). Dłonie przewodników pracują ciemnoszarymi plamami sięgającymi aż do pachy. gdzie zostaje oczyszczony i poziomu wymaga wielkiej koncentracji i kontroli odbudowany przez jeszcze szybsze ruchy palców. Przewodnicy zbliżają się do moje „widzenie". Kiedy rozmawiałam organów wewnętrznych. tym. w stanie zmienionej świadomości i jest w kontakcie chociaż do tego momentu sesji jakieś częstotliwości z ze swoimi przewodnikami. organ czujny. Żeby sprawdzić nakładając się na nie. jak wchodzą do pokoju razem z wślizguje się z powrotem do ciała. automatycznie. Odbudowa organów na poziomie keterycznym jest bardzo aktywny. która czeniu sesji. oznaczający zakażenie. prawie tak jakby pacjentem. Kiedyś otrzymałam telefon od pacjentki. miała guza piersi. Praca na siódmym poziomie różni się od pracy na poziomie piątym. oczyszczania i odbudowy siatkowej struktury wyznaczyli więc termin operacji. że wedle wszelkiego same palce. emitując dychać. Złote światło jest na tym poziomie bardzo które oplatają złoty schemat błękitną eteryczną siatką silne i elastyczne. czy jej guz uzdrowiciela od tyłu i wchodzą w jego ręce i dłonie. ujrzysz ich. W tym momencie pacjent znajduje się . natychmiast uzyskałam wyraźny obraz części ciała oraz oczyszczania i odbudowy ciemnoczerwonego guza w lewej piersi. że chodzi oczywiście o głębszej świadomości. Nie zdaje sobie pokryty ochronnym bandażem złotej energii. poniżej i nieco na lewo od Maleńkie złote nitki wychodzą z palców brodawki. Tutaj uzdrowiciel musi aktywnie od. nerwów albo innych z pacjentką. Dłonie uzdrowiciela będą się poruszały.Uzdrawianie pełnospektralne 249 uzdrowiciel skupi się na pracy w szóstej warstwie. jak głęboko wszedł w odmienny stan Przykłady takiej pracy pokazują rysunki 22-16 i świadomości. sesji uzdrawiającej i służą pomocą. By odbudować keteryczną siatkę organu. nim organ zostanie osadzony ponownie. czy mają do czynienia z zakażeniem czy która restrukturyzuje siódmą warstwę za pomocą nowotworem. prawdopodobieństwa nie jest to rak. wyciągają zazwyczaj pacjenta z energetyzującym błękitnym światłem. Cały obszar ciała i pomagają mu osiągnąć stan głębokiej zostaje następnie wypełniony miękkim. Także pozwala na to świadomość pacjenta. Często przypomina maleńkie złote za pomocą biało-złotych nici. Praca na poziomie keterycznym uświęconym. By umożliwić przeprowadzenie pracy na został wessany. oddechu. ciała jest oczyszczana i odbudowana za pomocą Przewodnicy pacjenta zawsze pojawiają się na światła. po czym jest zaszywany i wypełniany siódmym poziomie. nie udało im się. by cały czas pozostając jednak w stanie podwyższonej usunąć keteryczne pole organu. mięśni. gdy kolor guza. Powiedział mi to ciemnoczerwony strukturę z ciała. kojącym relaksacji. 22-17. bezpośrednio poprzez dłonie uzdrowiciela. Jeśli jesteś Kiedy odbudowa i sterylizacja są zakończone. że uzdrowiciel A. Odbiera on to często jako swobodne białym światłem. kiedy powróci do ciała. przez potężną siłę świetlną i mocną dawkę energii. Na piątym poziomie głównym uświęconym zadaniem uzdrowiciela jest poddanie się działaniom przewodników. z czakramów. Organ unosi się wrażliwości i skupienia. Osiągnięcie siódmego następnie ponad ciało. Uzyskawszy potwierdzenie. Próbowali przeprowadzić aspirację złotego światła. zapytałam pacjentkę. uzdrowiciela i poruszają się jeszcze szybciej niż poinformowałam pacjentkę. a także pracować palcami i dłońmi. które działa znieczulająco. Jest to możliwe tylko wtedy. Jej lekarze nie potrafili stwierdzić. znajduje się w lewej piersi. oraz unoszenie się w pełnym uspokojeniu. Mówię tu przewodnicy podpowiadali mi. ale jakaś forma przewodnicy usuwają zazwyczaj jego siatkową zakażenia sutka. zwykle sprawy. dopóki nie spróbuje wstać po skoń.

en o o V >+^ a OK P3 Pacjent poza ciałem Rysunek 22-16: Uzdrawianie systemu limfatycznego na poziomie keterycznym uświęconym .

Uzdrawianie pełnospektralne ■'< •7 ^ y^-CI /' \ "^ HO .

podczas gdy Podobna kolejność czynności występuje przy roztacza się ochronna powłoka. Całe pole było duchowych nauczycieli. co się dzieje. Twoje dłonie będą zablokowany. Nie przejmuj się pacjentki i oczyścili go. To mnie sprężyny. pokazuje przewodników oczyszczających poprzez Zauważasz złote nitki światła zaszywające mały wir uzdrowiciela system limfatyczny pacjentki. a system Wkrótce. zostawiając tylko bliznę widoczną siódmej. wyczesaniu i oczyszczeniu czterech niższych ciał. że pachowe węzły limfatyczne mają że wir wystaje na zewnątrz na podobieństwo zepsutej bardzo ciemne. W czasie w czakramie Mary. Zdarza się. Uzdrowiciel musi wepchnąć go z gruczoł piersiowy. niewłaściwe osadzenie czub- . W przypadku Mary z chorą węzły limfatyczne i że należy dokonać oczyszczenia przepukliną przeponową. Zastanawiasz się. tak jak opisaliśmy to powyżej wykorzystasz przy uzdrawianiu. Czerwona twoich dłoni (rysunek 22-17). ale nie jesteś w stanie nic uszkodzeniu z kilku głównych powodów. jednak również. zaczynasz doświadczać Świętego naładowany i otoczony ochronną powłoką najpierw Umysłu. Niemal odruchowo pręga zniknęła. że rysunek 22-16 poruszasz dłońmi nad trzecim czakramem Mary. gdzie wszystko. Jednocześnie koncentrujesz się całkowicie na przewodnicy wydobyli cały system limfatyczny podnoszeniu świadomości. Możliwe powiedzieć. otoczona słabszą świadomość na siódmy poziom. nie są one jednak może. która umożliwi pełne zagojenie. Twoje palce poruszają się tak terapii przewodnicy utrzymują pacjentkę poza szybko. nad piątą warstwą i postrzegasz rozdarcie w warstwie szości zniknęła. Cały tułów pacjentki został siódmego poziomu. Ponieważ zakończyłeś pracę lekko szare. że musisz być jest rozerwanie. Cały czakram może niemal zupełnie zaniepokoiło. Czakramy mogą ulec wiedzieć. ale zablokowane niewielka część. Kilka dni splotu słonecznego wyglądał właśnie jak zepsuta później chirurdzy operacyjnie usunęli zakażony sprężyna. Złote światło zmusza zniekształcony wir do powrotu na właściwe miejsce. powrotem w ciele. być odbudowie czakramów. jeden z małych wirów całego ciała i tego konkretnego systemu. a potem złotego światła. zabezpieczającą.252 Dłonie pełne światła o jakąś postać stanu zapalnego sutka. Wreszcie praca zapchanie wiru i spowalnianie jego ruchu obrotowego. Zauważcie. wiesz. B. osadzając następnie z hiperwentylacją. że głównym zniknąć lub też ulega uszkodzeniu tylko jego problemem jest nie guz w piersi. Na obszarze całego ciała występowały poruszały się automatycznie. złote światło zacznie wypływać z zabarwienie (na siódmym poziomie). Zastanawiasz się. a ich diagnoza brzmiała: zapalenie powrotem do środka i zaszyć. szare zabarwienie. by przenieść jako jasnoczerwona pręga w aurze. Kiedy pacjentka przybyła na sesję jakieś trzy dni Przy tej pracy przewodnicy kierują twoimi rękami i po operacji. gdy przewodnicy połączą się z tobą poprzez limfatyczny uzyskał wielką przejrzystość i złote siódmą warstwę. Podnosząc się do (rysunek 22-16). Czerwona plama w lewej piersi w więk. Powiedziałam pacjentce. Dzieje się tak dużo. co istnieje. uszkodzenie powłoki ochronnej. Ujrzałam ka czakramu w jego sercu albo korzeniu. Wróćmy do Mary. Zaczynasz od czerwienią pozostałą po operacji. jest idealne. Oddychasz dalej. błękitnego. jej system nadal wyglądał na bardzo uzdrawiającym światłem. czy Mary zauważa to wszystko i chce wydobywane poza ciało. odbudować ochronną sutka z powodu zablokowanych węzłów limfa powłokę i okryć ją dodatkowo warstwą tycznych. całkowicie skoncentrowany. że nadszedł czas. tysiące razy szybciej. Restrukturyzacja czakramów na poziomie Zadziwia cię ogromna ilość energii przepływająca keterycznym uświęconym przez twoje ciało. Po normalnym zwiększenia szybkości oddechu przez nos. czy będziesz potrafił to znieść. całą energię. jak tylko można. jaką wciągniesz. złote nici poruszają się ciałem. w widoczne jako ciemnozielone plamy po obu stronach stanie zmienionej świadomości i pod opieką mostka i po lewej stronie brzucha. rozległe zanieczyszczenia systemu limfatycznego. która jest teraz poza ciałem.

Utrzymując nie potrafi zachować wspomnienia o tym do- łączność z uniwersalną miłością. Jesteś zadowolony. w Gdy białe światło spłynęło już do centralnego przeciwnym razie bowiem uzdrawianie może stać się obszaru mózgu pacjenta. ci pewne pojęcia. z metod aktywnych i pasywnych. co oznacza. Jest bardzo ważne. Bycie połączonym z mesjanicz-ną poziom. przez skoncentrowaną Bardzo szybko wyczesujesz górne czakramy i medytację oraz przez wejście okiem umysłu w zajmujesz miejsce u wezgłowia stołu. Możesz zaakceptować bogatszą Uzdrawiając w szóstej warstwie pola aurycz. jakby jakaś część piąta i siódma warstwa są już odbudowane i świadomości podnosiła się fizycznie wzdłuż twojego podtrzymują aurę. zanim przejdziesz do korony. Światło spłynie przez twoje pole do zaczął od serca i poczekał. zatrzymaj się i pozwól białemu światłu serce z uniwersalną miłością. Masz wrażenie. 22-18). Wchodząc w to światło. byś harmonijnie.Uzdrawianie pelnospektralne 253 zostaje zakończona. aż znajdziesz się w stanie pola pacjenta. Aura umieszczeniu kogoś w sercu. wejdź w światło i w świadczeniu po powrocie do normalnej rzeczy- najwyższą. a następnie rozciągała ku białemu poziom i naładować aurę niebiańską miłością. w tym następny poziom wibracji.) Aby podnieść swoje wibracje. a światłu uwalnia cię jeszcze bardziej. że usunąłeś skrzyżowanymi kciukami nad trzecim okiem część bloków ze swojego umysłu. Psychicznie wejdź w najwyższą znaną ci Teraz. podnieś wibracje. W trakcie tej fazy Jest to pełna miłości celebracja istnienia drugiego uzdrawiania pacjent odbiera czasem obrazy duchowe człowieka. czakram działa normalnie. całkowitym pacjenta wypełni się białozłotym światłem z akceptowaniu go i pragnieniu dla niego szczęścia. Uzdrawianie na poziomie niebiańskim sięga coraz dalej i zaczynasz pojmować szersze (szósta warstwa pola auiycznego) zagadnienia. Wskutek następnie pozwól mu spłynąć przez ciebie i przed praktyki będziesz w stanie przekazywać coraz wyższe tobą do centralnej części mózgu pacjenta (rysunek energie i koncepty. korzystasz . Powinieneś światło. najszerszą rzeczywistość duchową. a wibracje tego obszaru bardzo mentalne. że otacza cię i wypełnia uniwersalna miłość i bezpieczeństwo. ponieważ nie masz już sztywnego trzecie oko i koronę. ale czujesz się Możesz to osiągnąć poprzez oddychanie. Dłoń może cię boleć. a nie tylko wyobrazić go sobie. domieszką opalizujących kolorów. światłu. które wibruje z nim tą świadomością światła. kiedy osiągnąłeś już pewien stopień rzeczywistość duchową. należy przenieść się na szósty kręgosłupa. powietrze o tył gardła. Teraz. możesz doświadczyć. Jest to takie uczucie. ocierając cudownie. których nie potrafisz zrozumieć w normalnym stanie. by dosięgnąć światła. jakiej wistości. Unieś złączone dłonie ze poglądu na naturę świata. Musi mu towarzyszyć głęboka odpowiadają częstotliwości światła. że to się po prostu podnieść częstotliwość swoich wibracji. Kiedy pacjent osiągnie ten wypadku Mary. już koniec. uniwersalnej miłości. (Dla mnie oznacza to po prostu. Czujesz. Któregoś dnia zyska jednak tę umiejętność. przejdź na miłość do każdej komórki ciała pacjenta. przejdź do następnego. Oznacza to. odczuwasz rosnącą przyjemność. Przemieszczając się w górę. że stanie. gdy swoim ciałem. Z początku staraj Spowalniasz rytm oddechu. będziesz pracował głównie poprzez serce. jakbyś patrzył w światło umieścić teraz dłonie po obu stronach głowy Mary i i zbliżał się doń. rzeczywistość i przewodnikom łatwiej jest przekazać nego. w ten sposób świadomością lub uniwersalną miłością równa się centralny obszar mózgu pacjenta rozjaśni się. Twój umysł 6. żeby poczujesz się coraz lżejszy i coraz mniej związany ze zlikwidować ewentualną nierównowagę. łącząc się najpierw poprzez uniesienia. a powyższy proces pomoże w jej rozwinięciu. że musisz znaleźć się w tym albo „zasypia". delikatnie wpuścić energię w skronie. Każdy krok ku pacjenta. a następnie dosięgając przeniknąć twoje pole auryczne.

254 .

kiedy wejdziesz w tę warstwę.Uzdrawianie pelnospektralne 255 Ponieważ ten sposób przekazywania energii jest jakieś siedemdziesiąt pięć centymetrów nad głową bardzo silny. a nawet dziurami. napięcie. Jeśli masz czas. przerwać połączenie z szóstym czakra-mem. unoszę ręce nad głową pacjenta i do łączę dłonie ze sobą. to należy je przepływu. Trzymając dłonie w górze. ze oderwałam się i nie jestem już częścią tego szczelinami. Unieruchom łuk. kim jest. Osiąga się to za pomocą oddaję cześć mojej pacjentce i przekazuję jej uzdra- prostych manipulacji. poruszając dłońmi nad jej skorupkę wokół ciała pacjentki. Teraz wypuść z dłoni złote światło i stwórz Gdy poziom niebiański został rozjaśniony i łuk obejmujący całe ciało Mary w siódmej warstwie. wyprostowuję i prawo. wyczuj ją dłońmi. kim jest. Umieść dłonie kciukami do góry. Jeśli całym ciałem pacjenta. strzepując szybko dłonie. Siódma warstwa sięga od siedemdziesięciu ciało niebiańskie. wtłaczam do niego wzmacniającą energię. Możesz poczuć lekkie dużą przyjemność. musisz lekko strzepnąć palcami. zbyt szerokie polem moim a pacjentki. Zaczynasz z dłońmi przy samej skórze i ją w ochronnej powłoce. wyczesuję fale światła z ciała niebiańskiego. Zdarza się. poszerzając je i napełniając pięciu do stu centymetrów ponad ciało. Energia płynie łukiem z mózgu i wypełnieniu aury białym światłem wykonuję moich dłoni. (Dotychczas życiami. siódmym poziomie. Sprawisz Mary widzisz. unieś dłonie nad jej ciałem. jej sile tworzenia wygładzam go. zanim Wykonuję następnie rozległe gładzące ruchy nad przejdziesz do następnego etapu uzdrawiania. spróbuj. Jeśli jej nie światłem. przerywam połączenie między keteryczne jest za wąskie u podstawy. poszerzony. że ciało Zrobiwszy to. a potem rozszerz go. zewnętrzną krawędzią. Jeżeli tak.) Delikatnie kładąc dłonie na zewnętrznej naprawić. (Gdy rozpoczynam uzdrawianie na zajmuje wiele czasu. Wygładzam. zdrowej skorupce. wierzchem w dół na zewnętrznej krawędzi pola aurycznego Mary. po w innych miejscach. przechodzę do poziomu keterycznego. aż się rozjaśni. Okrąż dłońmi całą keteryczną wzmacniam tę formę. tak jakbyś podnosił Wciąż siedzisz u wezgłowia łóżka. Zamykanie poziomu keterycznego Będziesz potrzebował trącego oddechu. cała skorupka palcami. toteż ta część sesji nie świadomości. Moja lewa dłoń przesuwa się czas mi pozwala. (Część z tych pasm wiąże się z przeszłymi łączę się z siódmą warstwą od zewnątrz. żeby uświęconego utrzymać poziom energii i świadomość w siódmej warstwie. po rozświetleniu rejonu wzgórza w w lewo. Teraz pasma. znajduję się w stanie bardzo Aby zakończyć uzdrawianie na siódmym podwyższonej świadomości).) Może być miejscami za cienkie. Moje dłonie znajdują się . w milczeniu równej. okrążając do formy o kształcie skorupki jajka. 7. oddalasz się prostopadle do ciała. która zdaje się dłońmi ciało. ma guzy albo ograniczające czym przesuwam się ku prawej części jej ciała. wzmocnić. a cała forma musi odzyskać kształt jajka o krawędzi skorupki siódmej warstwy. w ochronnej powłoce keterycz-nej. wianie. otaczając cały siódmy poziom aury. siadam i wracam do normalnego stanu poruszać i manipulować. a prawa w prawo. a lewa w lewo. Teraz czwartym. żeby pacjenta. Jeśli skorupka potrzebuje światła. tak jak na rysunku aurę. zdrowia i równowagi we własnym życiu oraz wtłaczam energię. opiszemy je w rozdziale dwudziestym byłam połączona z systemem energetycznym. Jeśli trzeba je swojemu drobnemu udziałowi w przypomnieniu jej. Twoja prawa dłoń przesuwa się w ochraniać aurę. Daje to pacjentowi uczucie lekkości i wzmacnia 22-19. z rozchylonymi światła nad klatką piersiową pacjenta. Wchodzę z powrotem poziomie aury. pracę bezpośrednio na zewnętrznych poziomach Gdy powoli nimi poruszam. Jeśli gdzieś jest guz. opisując koło złotego aury. poziomu keterycznego zostaje wzmocniona. Jest to ruch podobny do rozczesywania włosów Aby wzmocnić siódmą warstwę Mary i umieścić palcami. Oddaję cześć temu. Następnie raz jeszcze przerywam połączenie Zewnętrznymi poziomami aury można z łatwością z polem.

('■* jm~ N3 Ol AM wzmocniona skorupka ■? 3-1-' złotego światła ^TŁ?BsiL d O3 a Rysunek 22-19: Zamykanie poziomu keterycznego uświęconego w celu zakończenia uzdrawiania .

pewnym sensie mechanizmem mającym kierować i wspierać nas w obecnym życiu. ponieważ . ściśle zabraniam wszelkich ćwiczeń fizycznych oraz polecam 8. Nalej dla siebie i Mary po za nim przez cały tydzień. mogę otrzymywać miłą osobą. Ta ostatnia procedura pozwala uzdrowicielowi Zakończyłeś właśnie pełną sesję uzdrawiającą. nie wychodź z pomieszczenia. żeby ze mną równowagi. że częścią treningu uzdrowiciela jest nauka uświęconych. nawiąż kontakt z jej siódmą warstwą. Gdy tylko nauczę się jednego poziomu. podczas Czasem może się wydawać. Wydaje się.Uzdrawianie pelnospektralne 257 ciała. od wykorzystywać całą „pojemność" mojego mózgu w zewnątrz. tak jakbym wkładała dłoń w rękawiczkę. ale nie Koncentruję się na byciu wewnątrz każdej części naruszyć jego spokojnego. Każdy aurycznego powyżej złotego poziomu uświęconego. Jeśli przeprowadzono pracę na poziomie eterycznym uświęconym. Rysunek ten sposób samego siebie. że większość znanych mi uzdrowicieli ma ciężkie którzy pojawili się wraz z nim. Pacjent musi zazwyczaj odpocząć nieco po kierują mnie na następny. pozwalam jej porozmawiaj z nią o tym i umów się ewentualnie na przepłynąć przez moje ciało właśnie teraz. Oddaję cześć mojej inkarnacji. Dotyczy to również pasm przeszłych inkarnacji na poziomie keterycznym. by w tym momencie nie odwoływać się zbytnio do wysokich wibracji i posiadają naturę krystaliczną. kim jestem i po co tu przybyłam. W pierwszej fazie sesji. pacjent chce się dowiedzieć. Dobrze jest też uczcić w pełnej szklance źródlanej wody do wypicia. oceny na podstawie wykonanych doświadczeń. wyników sesji. warstwa pola aurycznego) Po krótkim odpoczynku Mary powinna usiąść na skraju stołu do uzdrawiania. odłączyć się od pacjenta. Wyjaśnij pokrótce. Pacjent również wchodzi w stan głębokiego Oddaj jej cześć i przekaż jej uzdrawianie. gdyż inaczej. Czasem przybywa nowa zakończeniu sesji i przez jakiś czas będzie wracał do grupa duchowych uzdrowicieli. Nie zawsze dzieje się to automatycznie. Pacjent może życie i pragnie uznania innych. by działalność lecznicza 22-20 pokazuje aurę twojej pacjentki po zakończeniu została zintegrowana z osobistym życiem sesji. będzie miała zawroty głowy. przyszły tydzień. Porównaj ją z aurą sprzed sesji widoczną na uzdrowiciela. Jednak gdy tylko rozpocznie się praca na poziomach Wierzę. Odsuń się i relaksu i rozmowa mu przeszkadza. co zrobiłeś — tyle żeby zadowolić pacjenta. że zbudowane są z bardzo delikatnych. wodników. naraz. Uzdrawianie na kosmicznych wypoczynek i dobre odżywianie przez okres co poziomach aury (ósma i dziewiąta najmniej trzech dni. temu. Jeśli tak. W trakcie sesji uświadomiłeś sobie zapewne. mojego ciała. co zrobiłeś. a nie tylko własnej zadawać pytania. usiądź. na które trzeba udzielić odpowiedzi. zrelaksowanego stanu. Oddaj cześć sobie i swojej pracy. Wpłyń z Ciągle otrzymuję nowe wskazówki od prze- powrotem do ciała. nie jestem w stanie robić dwóch rzeczy miłości i sympatii. to jakiejś uzdrawiającej energii dla siebie. Jest to dobry moment na zanotowanie pracować. gdyż wyrwałoby to pacjenta z Wszystko od siódmego poziomu w dół jest w odmiennego stanu świadomości. się. rysunku 22-4. gdyby Ostatnio zaczęłam widzieć dwa poziomy pola szybko wstała. Przekonałam werbalne informacje od przewodników pacjenta. tej fazie. spektralnego. Jeśli potrzebuję jakiej jeszcze pracy potrzebuje Mary. że to ktoś inny jest tą wyczesywania i oczyszczania. Energetyczna praca na poziomach Teraz powtarzam to wszystko z pacjentką Mary. uświęconych wymaga takiej koncentracji. która pomaga pacjentom. delikatnie. tak by ten nie „ciągnął się" Czujesz się wspaniale. że zdaje się Stań po jej prawej stronie. linearnego umysłu. jako że przez większą część sesji uzdrowiciel Oto podstawowy zarys uzdrawiania pełno- znajduje się w stanie zmienionej świadomości. Ważne jest.

(Nie jest to tak łatwe. co nazywam Tarczą Ósmego Poziomu. Uzdrowiciel otrzyma tarczę Warstwy ósma i dziewiąta na poziomie od swoich przewodników. powoli kroczącymi po ewolucyjnej ścieżce spowodowaną usunięciem długoletniego urazu. a także instrukcje różowym światłem bezwarunkowej miłości. poprosi o nią. dość skomplikowany i zazwyczaj przeprowadza się potencjalne możliwe doświadczenia są o wiele go po ogólnym oczyszczeniu pola i po pracy na większe niż te. tworzymy również nowe doświadczenia. by uchronić pacjenta przed wolnością po życiu. przewodników. czyli nie uczą już duszy tego. jakby uzdrowiciel przenosił się poza wymiary powoli osadza tarczę. musimy skorzystać w danym życiu. Pole energetyczne lewej dłoni przenika w aury. że uzdrowiciel W siedmiu dolnych warstwach naszego pola umieszcza tarczę w aurze pacjenta. Tarcza rozpoczyna się przy dolnej rzeczywistości z siedmiu dolnych warstw za pomocą krawędzi czakramu i sięga w dół nad zaburzonym tego. Decyzji o jego Wszystkie te potencjalne możliwości albo przeprowadzeniu nigdy nie podejmuje uzdrowiciel. Czasem tarcza życia. Mają one Usunięcie długoletniego urazu z czyjegoś pola może związek z tym. wyciąga stary energetycznego zmagazynowane są wszystkie uraz. Inni ludzie tarcza zanika. gdzie umiejscowiony jest uraz. które się rzeczywiście wydarzają. po czym wypełnia pozostałą po nim dziurę doświadczenia z obecnego życia. lekko nachylona w stosunku do ciała. które zasklepiając ją. decyduje. dłoń prawa zaś tak. z których czasem ktoś. kiedy człowiek rozwinie w jej miejsce również mają wolną wolę. i osadza w korzeniu znaczenia dla rozwoju duszy i należy usunąć je z czakramu. Większość pacjentów w ogóle nie go najczęściej z ciała. ponieważ oddziela ona silnie blokują rozwój człowieka lub też przestały mu górną anatomiczną część pola aurycznego od tego. Lewa dłoń przytrzymuje tarczę i nie można nią Tarcza Ósmego Poziomu służy do usuwania poruszać w trakcie całego zabiegu włącznie z zaburzeń i problemów z aktualnego życia. Czasem te możliwe doświadczenia nie mają już zaraz nad zaburzeniem.) W końcu przeżycie wszystkich tych doświadczeń. ma pojęcia o jej istnieniu. Ruch ten nadzorują obecnego życia. które wytrzymałości i odporności na przenikanie. co nad czym się pracuje. by chronić go i uczyć. Zarazem osobowość. błękitny „kawałek" światła o dużej pomóc nam w zdobyciu nowych doświadczeń. obszarem. Tarcza Ósmego Poziomu urazu poza ciało. Wygląda to głąb ciała do korzenia czakramu.258 Dłonie pełne światła reprezentują one karmiczne lekcje. kim jesteśmy poza ramami obecnego być bardzo szokującym przeżyciem. być potrzebne. toteż pozytywne doświadczenia. kto słyszał o silnym działaniu Tarczy. Innymi słowy. by umożliwić wyjście A. Jesteśmy duszami reinkarnu-jącymi się życie potrzebna jest. które momentem wyjścia urazu. prawdopodobne wydarzenia zmagazynowane są w zawsze proponują to przewodnicy. poziomach uświęconych. Tarcza wygląda naszym polu energii. Robi się to z ósmego poziomu pola. kiedy będzie to wskazane. i służy jako wejście dla człowiek zamierzał włączyć w swoje życie. Pacjent ma następnie czas na dojście zaprogramowaliśmy planując obecne życie. dla ewentualnych przyszłych doświadczeń. Ogólnie zabieg polega na tym. nie zawsze decydujemy się na możecie myśleć — wolność bywa groźna. Ciągle do zdrowia i przyzwyczajenie się do braku ciężaru. którzy oddzielają tę część pola od To wyższa świadomość pacjenta. w kierunku Boga. a nie jego obszaru. Ponieważ który dźwigał przez lata. kiedy potrzebna będzie Tarcza jednak osobiści przewodnicy pacjenta wydobywają Ósmego Poziomu. Wszystkie mają za zadanie jak płaski. Jej dolny koniec jest otwarty. prawdopodobieństwo urzeczywistnienia doświadczeń Zabieg umieszczenia tarczy w aurze pacjenta jest jest bardziej skomplikowane. Umieszcza się ją wzdłuż dolnej krawędzi czakramu. jak mamy wolną wolę. To na nic. ale . sami zaplanowaliśmy przed inkarnacją. kosmicznym wykraczają jednak ponad to. a następnie usuwał możliwe przewodnicy.

wzmocnić spokojny stan pacjenta albo po prostu Ta metoda leczenia z wysokiego poziomu różni się zakończyć sesję na poziomie siódmym. a więc zsunięcie się z miłością i napełniają światłem. Pacjent stopniowo wraca do sięga pod nią prawą dłonią i nawiązuje kontakt z ciała. Przypominam każdej wywoływane przez niego efekty odchodzą wraz z nim komórce. Trzeba utrzymywać długi. kiedy któregoś uwalnia lewą dłoń. Nie jest to łatwe zadanie. Jest to coś zupełnie innego niż pośrednio z energią-świadomością urazu. zintegrowania odnowionego i chronionego tarczą Po zakończeniu sesji. do opuszczenia ciała. próbując zmusić ją do Uzdrowiciel może zejść na szósty poziom. gdy pacjent wkładał już obszaru z pozostałą częścią pola pacjenta. Zostaje Tarcza Ósmego Poziomu potrzebna jest. z którą Tarcza umożliwia spokojne zaakceptowanie zmiany stanowi jedność. Przewodnicy białym światłem. Uzdrowiciel musi znaleźć się wewnątrz tej tylko energetycznymi kopiami urazu. poziom i pozostać tam w stanie całkowitego spokoju i Wszelka próba wywarcia nań presji kończy się zgodności z wolą Boga. dlatego zawsze wypełnia uniwersalną wolę. Zdumiona część ciała aurycznego. który jest wyciąganie go albo uwalnianie za pomocą wysokich gotowy do odejścia. całe jego zrestrukturyzowane złote pole Uzdrowiciel powoli przemieszcza dłoń przez górną rozpadło się na moich oczach. Wyrzucało to przewodników z się znajdował. Na przez pacjenta i przeciwdziała wszelkim zaburzeniom. że nie mogli się różowym światłem bezwarunkowej miłości. Powoli wywołaną zniknięciem długoletniego urazu. To doświadczeniem. w jaki uzdrowiciel usuwał bloki z Najtrudniej było mi nauczyć się. jak skłonić uraz niższych warstw pola aurycznego. a pozostała po nim dziura wypełnia opuszczali mnie. Byłam zdumiona. muszę zbliżyć się do urazu. Nowe znieść niskiej wibracji mojej „woli". uzdrowiciel pulsujące złote światło. Trudno jest wznieść się ponad siódmy umożliwia mu to. ponieważ posiada energię. uzdrowiciel poprzez tarczę wibracji. proces odbywa się pod ochroną tarczy. że nosi świadomość. a nie jego źró. że chodzi o coś więcej. żeby wyjścia przez przypomnienie o jej związku z Bogiem. niepowodzeniem i uzdrowiciel musi zaczynać od powolny oddech i koncentrować umysł na poddaniu początku. która pozostaje na miejscu. gdzie pacjent wypełnia wolne miejsce innym negatywnym umiejscowiona jest energia jego lewej dłoni. Uzdrowiciel odłącza lewą pacjent nie może dać sobie rady z wolnością dłoń od tarczy. pomyślałam: „W jaki sposób dokonałeś tego tak Po osadzeniu tarczy uzdrowiciel wzmacnia szybko?" Chciałam położyć pacjenta z powrotem na główny pionowy strumień energii wlewając weń stół. że jest Bogiem. Łącząc się bez. Ta metoda pozwala całemu urazowi opuścić się woli Boga. przypomnieć jest jak żywa istota. przewodnicy przyjmują go Oznaczało to udział mojej woli. Przy uzdrawianiu na niższych komórce naszego ciała nieodwołalnie wypełnia wolę poziomach aury sytuacja jest inna — często bloki są Boga.Uzdrawianie pełnospektralne 259 Kiedy tarcza została już osadzona. ale zdałam sobie sprawę. buty. Gdy uraz opuszcza ciało. Uraz odchodzi z własnej woli. dłową energią. a cały zaczynać od początku. Iskra boskości obecna w każdej pole auryczne. Musieliśmy różowe pole łączy się z polem wokół siebie. początku próbowałam często wyciągać uraz. kiedy zamknięte złotą pieczęcią. której używa się do razu zaobserwowałam takie zjawisko. W pewnym sensie podczas nawiązać kontakt z jego energią--świadomością i uzdrawiania na wyższych poziomach uraz traktowany pozostając w zgodzie z wolą Boga. Później Emmanuel. często zanurza energię prawej dłoni tam. a ja zaczynałam drżeć. Innymi słowy. W tym momencie można zakończyć sesję. obszar. Kiedy uraz opuszcza aurę. każdej komórce urazu i każdej komórce ciała. wszystkie w sobie ową iskrę boskości. energią-świadomością urazu. światłem i mądrością i i pacjent nie ma już z nimi więcej do czynienia. iskry. kauteryzo-wany jest złotym albo mojego ciała. bardzo od sposobu. łącząc pola. prze- . w którym na niższy poziom. żeby dać mi sygnał.

Po pewnym czasie zaburzenie. Wreszcie uraz obserwuję przewodników pracujących z tego zaniknie i pacjent doświadczy zwiększonej swobody. Oznaczałoby to bowiem 22-21). Betty nigdy nie zaakceptowała swojej macochy. odparłam. kiedy Betty miała trzy zestaw. po czym wkładają nowy biznesem. Teraz terapia pomogła jej polepszyć ich wzajemne Zespoły przewodników stosunki. żeby chronić ją i uczyć. W trakcie terapii uzyskała obraz przechodzenia przez doświadczenia narodzin matki i zaczęła łączyć się i wiązać z nią na nowo. że jesteś taka poziomach pracują ci sami przewodnicy. otoczeniu swoich własnych przewodników. powodem była matka. którego twarz z jego decyzją i jeszcze pogorszyło sprawę. Śmierć matki była stale dla Betty wielkim ciężarem. Następnie wypełnili bardzo bolesne. dlaczego nigdy nie przeprowadziłam z czasem odnoszę wrażenie. przewodnicy osadzili tarczę i usunęli zaburzenie Przewodnicy wyko- wywołane śmiercią matki. wydaje mi się. . a tego chciał za wszelką cenę dziurę po zaburzeniu różowym światłem miłości i uniknąć. Jednak w tym samym momencie pracujące na różnych poziomach robią wrażenie uzdrowiciele przypomnieli mi o „tarczy. a my założymy mu tarczę. „Dlatego. które były dla niego ciała. Tymczasem przewodnicy wydobyli Betty z konfrontację z problemami. że na ogół usuwają oni całą Interesujący przykład osadzania tarczy pokazuje osobowość ciał energetycznych pacjenta (a wraz z rysunek 22-21. Potem połączyliśmy jak umieszczać tarczę w aurze. Zamiast czego pragnął. B. jak uświęconego. pomogło jej to zwiększyć szacunek dla samej siebie. zapieczętowali dół tarczy złotym światłem. Gdy usunięcia urazu i umożliwić gojenie. nie pamiętała nawet. Uzdrawianie na dziewiątym poziomie aury Potem będzie mógł wrócić na sesję. Jej matka umarła. Ci. a zapytała mnie. /dzieciństwa w celu ustalenia zadań życiowych. wyrażają się poetycko. iż nie będzie umiał zespołu przewodników ener-gię-świadomość stawić czoła pewnym aspektom swojego życia zaburzenia przyjęła z miłością matka (patrz rysunek związanym z sesją. poziomu. pokazano na rysunku 22-22. tak jak Krótko po tym doświadczeniu nauczyłam się. Zrozumiałam chroniony tarczą obszar z górną i dolną połową pola również. Zabieg ten uzdrawia pacjenta w bardzo Betty nie miała pojęcia. kiedy zobaczyłam matkę (Rodegast) De Vitalis powiedział. że na wszystkich nią sesji uzdrawiającej. Po wyczesaniu i o sprawy serca i miłości. światła. iż nie będzie w stanie zaakceptować tego.260 Dłonie pełne światła wodnik kontaktujący się przez moją przyjaciółkę Pat Byłam bardzo poruszona. ucząc nas. Wszystko to widzę w formie krystalicznego lata. zdał sobie sprawę. Byłam świadkiem takiego zabiegu tylko kilka razy. kochać samych siebie z naszymi błędami itd. Ponieważ matka stała się dla niej kimś rzeczywistym. Rozpoczynając pracę ze mną kilka lat wcześniej. którzy właśnie nauczyłam się osadzać". Betty. aż sam postanowi stawić czoło wszystkim decyzjom dotyczącym jego życia. Przy następnej pracują na poziomie astralnym. jak wyglądała jej naturalna szybkim tempie. która pojawiła się w postaci duchowej w zrozumiał. zmieniło się w białe światło. Pacjentka. pełni oczyszczeniu aury oraz sprawdzeniu poziomu miłości i troski. że różne zespoły Któregoś dnia po kilku latach terapii Betty przewodników pracują na różnych poziomach. Są bardzo kojący. troszczą się głównie wizycie przeprowadziłam sesję. który nie wymagał pomocy. żeby ochronić go przed skutkami Wiem bardzo niewiele na ten temat. by kiedykolwiek inkarnacji w tym samym ciele. ponieważ postawiłoby go to twarzą w w ciele. zajmowała się nimi wszystkie pola). którą wyposażonych w indywidualne cechy. Według mnie polega to na ponownej matka. że nie mogę już pracować więcej z tym aurycznego i wzmocniliśmy główny strumień energii pacjentem. Mogłam tylko czekać. bez konieczności widziała jej zdjęcie. Czasem wydaje mi się. że pacjent Betty. Zespoły zdrowa".

I ■8 to OT Rysunek 22-22: Pieczętowanie Tarczy Ósmego Poziomu .

używając poznanych wcześniej warstwę pola. energetyczny z systemem pacjenta. Jeśli wiesz jak. przez które pacjent będzie oni wrażenie nieco bezosobowych. obserwuj stan emocjonalny pacjenta. równoważyć swój system ze światłem. Wydaje się. co będziesz robić. 2. Ustal główne problemy. mógł rozwiązać swoje problemy i otworzyć zamknięte czakramy.262 ________________________ Dłonie pełne światła nujący pracę na poziomach keterycznym i ete. połącz i zrównoważ swój system . uczyń afirmację. 1. (Patrz: rozdział 10. Jaka jest pierwotna przyczyna choroby? Jakie są właściwości wyższej jaźni. 10 i 11. jakie Plan sesji uzdrawiającej uda ci się odebrać. Stosując 3. Zmierz siłę czakramów za pomocą wahadełka. Gdy zaczniesz postrzegać piątą. Są też bardziej bezpośredni. Wyjaśnij. Jakie są główne systemy obronne pacjenta? (Patrz: rozdziały 9.) 11. 5. w tym momencie rozpocznij 6. znajdź główne zamknięte oraz otwarte przewodnikach dziewiątego poziomu. do których czujesz się instynktownie przyciągany. Oczyść konkretne bloki w niższych ciałach energetycznych. znajdują się główne bloki? W jaki sposób pacjent Przejdź z nim przez bloki. ciebie. do Na użytek początkujących uzdrowicieli podam których powinieneś dotrzeć. Zbadaj przepływ energii w ciele pacjenta. Zastanów się. 10 i 12. 15. Gdzie też blokuje się emocjonalnie? Bądź z pacjentem. Pozwól swoim używa swojej energii? Jakie błędy popełnia przy jej przewodnikom na pomoc w pracy przy konkretnych kierunkowaniu? Jakie są tego długofalowe skutki? obszarach ciała. Pracuj bezpośrednio nad miejscami. są jednak bardzo przewodnikami i systemem energetycznym pacjenta. szóstą i siódmą Otwórz czakramy. 10 i 12. nad czym trzeba poćwiczyć i nad 8. Uświadom sobie rycznym uświęconym są bardzo poważni. Dlaczego wybrał akurat twój gabinet? Co możesz mu dać? Otwórz się na własną wyobraźnię. aktywni i obecność przewodników. Po jakimś czasie dodaj punkty 9 (w miarę potrzeby). możesz wykonywać punkty 12. Bardzo stopach.) znajdziecie pytania pomagające przeanalizować zabieg i stwierdzić. Przewodnicy dozorujący osadzanie 7. najbardziej odpowiadające ci techniki. Zinterpretuj wyniki pomiaru czakramów Tarczy Ósmego Poziomu posiadają niezmierzone wtłaczając energię przez punkty refleksologi-czne w zasoby tolerancji. jesteś początkujący. Jeśli popracować. czy 4. jeśli jeszcze tego nie chcą „zabrać się do roboty". Zaraz potem w samouzdrowieniu? (Patrz: rozdziały 9. dlaczego pacjent przyszedł do 9. 13. cierpliwości i miłości. Wyczesz czakramy dolnych ciał aurycz-nych. Czy przyjmuje on energię. że nie mają zbyt wielu uczuć. Słuchaj. Ustal wzajemną równowagę rozsądku. 14 i metod. żeby pomóc pacjentowi teraz plan zabiegu w skróconej formie. Interesuje ich idealny zrobiłeś.) 12. wspierający i tolerancyjni. 10. woli i trudno jest mi powiedzieć cokolwiek o emocji. Oczyść kręgosłup. Przed wejściem pacjenta połącz się ze światłem. Dostrój się i połącz ze światłem. Za pomocą psychiki odczytaj wszelkie informacje. Co jakiś czas w trakcie sesji musisz łączyć i plan działania i skuteczne uzdrawianie. przejdź do punktu 16. jakimi obszarami życia osobistego musicie skanując jednocześnie wewnętrzne układy ciała. ale sprawiają ośrodki energetyczne. Zanotuj wyniki.

anioły 4. Jeśli pacjent opuścił ciało i potrzebuje pomocy w powrocie. 8. 3. nad jakimi kwestiami w 17. Przejdź na poziom niebiański (szósty). oddaj cześć pacjentowi i jego samouzdrawiają-cej sile. Odpowiedz na pytania punktu 7 planu sesji uzdrawiającej. wyślij faza zabiegu? Które kroki były łatwe. Oddaj cześć samemu sobie. dotarłeś do wewnętrznego światła pacjenta? Jaka była natura właściwości jego wyższej jaźni? W jaki 16. Delikatnie przerwij energię. W świetle powyższego. Jakie były wewnętrzne procesy pacjenta i lub wizje pacjenta. Kiedy wibracje pacjenta zrównają się z 2. Poczekaj 9. procedurę. by uzdrawiająca energia prognoza dotycząca stanu zdrowia pacjenta? Jakie w przepłynęła przez ciebie. Po każdym zabiegu wypijcie z pacjentem 1. aż centralny obszar mózgu rozjaśni się. Odpowiedz na pytania punktu 4 planu sesji twoimi. ponownie kontakt z siódmą warstwą jego pola. na jakich obszarach kilka minut. W tym momencie. jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. 1. Co się po kolei wydarzyło? Jak przebiegła każda 13.Uzdrawianie pelnospektralne 263 pracę na poziomie eterycznym albo keterycz-nym Analiza sesji uzdrawiającej uświęconym. zrobić przed rozpoczęciem sesji? . 15. zamykając wszystkie otwory i oddal się od pacjenta. Co udało ci się osiągnąć podczas zabiegu? Czy użyciu techniki obu rąk. przejdź na następny poziom i powtórz uzdrawiającej. Co uzdrowiciel powinien przede wszystkim po dużej szklance czystej źródlanej wody. lub odebrać bezpośrednie uzdrowiciela? Czy straciłeś koncentrację i zużyłeś wiadomości dla niego. Delikatnie przerwij połączenie. aż w pełni powrócisz do ciała i na plan skupisz się na następnym zabiegu? Jaka jest twoja ziemski. Jaka była pierwotna przyczyna choroby? Jak sobie z nią poradziłeś? 19. kim jesteś i co robisz. Rób to tak długo. sposób? Powiąż to ze strukturą charakterologiczną pacjenta i samego siebie. szczególnie jeśli pacjent jest otworzyć? przygnębiony albo stłumiony. 7. W świetle powyższego. 14. tam gdzie nie było to potrzebne? W jaki połączenie i zamknij otwór. Narysuj schemat przepływu energii w ciele 18. 6. W tym momencie możesz wyczesać ciało sposób wspomagałeś pacjenta i pomogłeś mu się niebiańskie i astralne. możesz zobaczyć przewodników. Pozwól. nawiąż pacjenta przed i po zabiegu uzdrawiającym. wibrując przysadką. Podnieś częstotliwość wibracji. Rozszerz i wzmocnij skorupkę jajka ciała swoim osobistym życiu powinieneś popracować? keterycznego uświęconego. Usiądź u wezgłowia pacjenta i spróbuj wzbudzić sinusoidalną wibrację w jego kręgosłupie. delikatnie chwyć go za stopy i wessij energię ku sobie. związku z tym dałbyś mu rady? potwierdź to. Stań po prawej stronie pacjenta. 20. a z którymi białe światło bezpośrednio do centralnego obszaru miałeś problemy? mózgu. Przegląd rozdziału 22 21. przy 5.

jeśli nie bę- .) 11. Opisz uzdrawianie na kolejnych poziomach pola Dlaczego? aurycznego. Co rozumie się przez wtłaczanie energii? Co to dziesz potrafił dotrzeć do siódmej warstwy i jest wyczesywanie ciała? zaszyć jej. 6. Uzasadnij. kiedy wtłacza energię podczas wy. zanim oni skończą pracę? 10. jedną dłonią. Jeśli pierwszy czakram uzdrowiciela jest 15. 18. Czy wyczesywanie pomaga w przypadku 4. 14. Opisz procedurę pozwalającą ci odłączyć się od 8. (Rozdział 15. Co się dzieje. Do czego służy wyczesywanie? 13. jeśli w trakcie uzdrawiania na informacji od nich? piątym poziomie nie posłuchasz rad prze- wodników i poruszysz dłońmi. Dlaczego pacjent opuszcza ciało przy pracy na czesywania? Dlaczego? siódmym poziomie? 5. Czy wyciek energii ustanie. Jak należy koncentrować energię i świadomość zamknięty na niższych poziomach pola. Opisz kierunek wyczesywania dla pacjenta z 17. się jej używa? Kto decyduje o jej użyciu? 7. dwiema oddzielnie i dwiema 19. Kto uzdrawia? które warstwy należy zaszyć? 12. to czy przy uzdrawianiu białym światłem? Na czym będzie on w stanie skutecznie używać należy skupić uwagę? W jaki sposób skanować? czerwonego koloru w trakcie uzdrawiania? 16. Opisz proces oczyszczania kręgosłupa. 1.264 ________________________ Dłonie pełne światła 2. Jeśli aura rozdarta jest na całej długości pola. Co to jest Tarcza Ósmego Poziomu? Do czego chorym sercem. Wymień trzy możliwości rozdarcia siódmej Do przemyślenia warstwy. Jaka jest różnica pomiędzy przekazywaniem razem? energii od przewodników a odbieraniem 9. Czy uzdrowiciel świadomie kontroluje kolor rozdartego pola? światła. Jaka jest różnica między wtłaczaniem energii pacjenta po zakończeniu sesji. gdyby była rozerwana? 3.

by utrzymywać określony kolor. Musicie być na dalszej fazie zabiegu przewodnicy mogą poprosić. co do czasu. lub podtrzymał go. możesz zakłócić wcześniej w rozdziałach dotyczących uzdrawiania na przekazywaną ci barwę przez nieświadomą zmianę poziomie eterycznym uświęconym. Musicie zatem wizualizacji. którego chcą przedziale wymaganym przez pacjenta. niego przekazywany. byście wlali w pacjenta kwestia myślenia o danym kolorze. który będzie przez początkujący uczniowie ćwiczyli modulację kolorów. oczyszczania kręgosłupa i ładowania terapeutyczny daje przykłady doskonałych ćwiczeń czakramów. jednak w robić przez cały czas trwania sesji. kiedy musicie utrzymać kolor czakramu modulacji koloru. Musisz zatem nauczyć się utrzymywać swoje uświęconym (utrzymywanie złota). światłem i modulacją koloru W poprzednim rozdziale stwierdziłam. Innym razem oznacza „bycie" w określonym kolorze. Jeśli myślisz o czerwieni. że jeśli nie przykładów utrzymywania koloru podaliśmy już nauczysz się kontrolowania kolorów. co w gruncie rzeczy musicie przeważającej części bez kontroli koloru. Nieco użyć. poziomie szóstym. uzdrawiania na pole w jednym konkretnym kolorze. Utrzymywanie koloru oznacza zanim podejmą próby kontrolowania przepływającej również utrzymywanie określonego zakresu przez nich barwy. aż ten zostanie naładowany. dopóki jest to konieczne. Generalnie musicie się nauczyć. wytworzysz nauczyć żółć. tak jak w światło o określonym zabarwieniu. gdzie wchodzicie w częstotliwości Dolores Krieger w swojej książce Dotyk niebiańskie. tyle wrażliwi. Bardzo ważne jest. Nie jest to przewodnicy mogą poprosić. keterycznym pola. Wyczesy-wanie odbywa się w częstotliwości pola. Oznacza to. Jeśli myślisz o ziele- . że wytworzenie wybranego koloru potrzebnego do Wiele razy uzdrowiciel będzie musiał uzdrawiania wymaga praktyki. Rozdział 23 UZDRAWIANIE KOLOREM I DŹWIĘKIEM się przebywania w danym kolorze i utrzymywania Uzdrawianie barwnym go. by utrzymywać swój poziom energii w abyś „osiadł" w określonym kolorze.

Jeśli ktoś pyta mnie. co oznacza to i to. czy też pozbawiają energii? patrzeć na ten sam poziom. Po chcesz. Jak je odbierasz? Spraw sobie „Głównie niebieski. z dodatkiem żółtego i purpury. jaki kolor jest w was wtłaczany. Wielu początkujących popełnia ten czerwień. podczas którego odczytujący mówi: „Twoja najbardziej przyzwyczajony. wytworzysz żółć. kiedy nosisz niebieskie ubranie Często ludzie przychodzą do mnie i pytają: albo siedzisz w niebieskim świetle przedostającym „Jakiego koloru jest moja aura?" A potem pytają: „Co się przez okno katedry? Co dla ciebie oznacza błękit? ten kolor znaczy?" Wielu ludzi robi sobie „odczyt Musisz użyć tego zmysłu. Będziesz zaskoczony tym. który wysyłasz Znaczenie koloru w aurze Jak się czujesz. Powinniście oczyścić swoje eksperymenty dojdziesz do tego. który można zawiesić sobie na oknie w odczytuję główne kolory na niestrukturalnych domu. słuchu widzicie z tej książki. Zbadaj swój związek z tymi konkretne znaczenie dla Pat. Emmanuel pokazuje jej arkusze kolorowego papieru albo plastyku tej samej „aurę" pacjenta na poziomie duszy. oznacza to namiętność albo każdego z nich." płytki kolorowego szkła albo arkusze barwionego. Kolory mają wybierz dwa z nich. Pamiętaj. jaki jest w takiego. do którego jesteś aury". jaki kolor ma jego aura. ćwiczcie. Jakie są w dotyku? Czy je lubisz? Nie interpretacji pokazuje tablica 23-1. które swojego związku z obydwoma kolorami. Patrz na nie pod słońce. Uzdrowiciele nazywają rdzić. gdy ta łączy się z wielkości i zmieszaj je ze sobą. co to za kolor. możesz próbować zgadnąć. a sposób ich kolorami. pewnym czasie i uzyskaniu praktyki. Sprawdzajcie. A zatem. oczyść ubrania tego koloru? Z wciąż zamkniętymi oczami umysł poprzez głęboką medytację. Ćwiczenie: Kontrolowanie koloru. brzmi błękit. kolory zaczną Następnie otwórz oczy. co oznacza dla czakramy przed rozpoczęciem tych ćwiczeń. Okaże się. silne uczucia. Jeśli myślisz o błękicie.266 Dłonie pełne światła ni. Jeśli poproś o podanie kolorów na poziomie duszy. Ćwiczcie. Moja koleżanka Pat (Rodegast) de Vitalis. musisz „być" Żeby wtłaczać kolor pomarańczowy. że lubisz? Jakie wywołują w tobie uczucia? Czy cię chcąc interpretować kolory według tej listy. czy potraficie stwie- również efektem będzie żółć. musisz energe-tyzują. że miałeś błędne oczekiwania dotyczące działania Jeśli widzisz czerwień. zazwyczaj nie robię czegoś czy dotyku? Jak wygląda. ma przewodnika imieniem Emmanuel. ponieważ kiedy myślisz. Weź kolory na poziomie „duszy". Wraz z nimi jak wiele informacji posiadasz teraz na temat mogą się również pojawić formy albo kształty. Jak najlepiej aura ma taki a taki kolor." Jak pozyskujesz informacje: za pomocą wzroku. Uspokajają cię. Czysta czerwień symbolizuje uwolniony albo przemian wtłaczajcie w siebie energię okreś- . Poprzez czysty czakram drugi itd. Zamknij oczy i zadaniem (karmą) w aktualnym życiu. Włóż palce w każdą z wytwarzanych przez poziomach i odpowiadam mniej więcej w tym stylu: niego barw tęczy. ćwiczcie. Techniki oczyszczania czakramów podaliśmy w rozdziale dwudziestym pierwszym. lonego koloru. co Pat. pomogą pacjentowi zrozumieć znaczenie kolorów. a następnie wybierz ten kolor. żeby wytworzyć błękit. ciebie bycie w stanie błękitu. czy denerwują? Połóż arkusze na różnych rejonach swojego ciała. która przejrzystego plastyku. musicie mieć otwarty pierwszy czak-ram. musicie mieć błękitem. który bardziej ci odpowiada. Czerwień zmieszana z różem oznacza Razem z partnerem weźcie się za ręce i na miłość. odczytuje Zbadaj swój związek z każdym kolorem. dotyku? Kup jeden z kryształów ze szkła odpowiadam zwykle: „Na jakim poziomie?" Lub też ołowiowego. cokolwiek to dla ciebie oznacza. błąd. to „robieniem w żółci". pojawiać się na ekranie twojego umysłu. Pamiętajcie. że chcąc wtłaczać wytwarzasz żółć. Czy chciałbyś nosić Aby odczytać kolory na poziomie duszy.

udaremnione plany zadowolenie. Żółtego używa się do związkowi z duchem. pacjenta w stan łaski. ciszy i pokoju z Bogiem. czerwień zmieszana z pomarań-czem oznacza Pomaga również rozszerzyć pole pacjenta. Błękit jest stanie ten kolor podtrzymać. Tabela 23-2 wymienia purpury na poziomie duszy oznacza głębszy związek kolory używane przy uzdrawianiu i ich funkcje. redukuje ból. wszystkie problemy. Miłość. Kolor lawendowy oznacza polega na wtła- ducha. W służbie używany przy odbudowie pola eterycznego i ludzkości. wypalania raka i ogrzewania wychłodzonych Purpura głębszy związek z duchem. ale jestem w energii uzdrawiającej albo opiekuńczej. silne uczucia. Ładowanie czakramu takiemu związkowi. z duchem. Czarny aksamit jest jak czarne dziury w kosmosie. trzecie oko. Obecność wysyłam określony kolor. odbudowania siódmej warstwy oraz do wzmacniania Czarny aksamit jak czarne dziury w kosmosie. Błękit uspokaja. a biały prawdę. Purpura zmieszana z błękitem działa znieczulająco przy głębokiej pracy uaktywniony gniew. wrażliwość. Złoto to związek z Bogiem . z powodu raka albo innego urazu. Czysta raka. pomarańczowy. a na poziomie duszy wyraża się jako zraniona czerwień: dynamiczny gniew. by ułatwić namiętność seksualną. Pomarańczowy ładuje pole. Brąz oznacza przyjmowanie swojego zadania. głowę. tów. a także jest Złoty związek z Bogiem. światła lub głębokie zapomnienie. ZADANIA że potrafi się dobrze komunikować. Czerń to brak Czerwony namiętność. ambicja lub pokrzyżowane plany. Człowiek emitujący zieleń ma wiele przechodzącego przeze mnie koloru. Czerwono- pomarańczowy: seksualna. rejonów. tęczy. Do uzdrawiania używa się wszystkich kolorów Żółty intelekt. Niebieski nauczyciel. Żółty odnosi Na ogół w trakcie uzdrawiania nie kontroluję się do intelektu. zaś indygo wiąże się ze zmierzaniem ku określone przez przewodników. co prowadzi do kiedy zmieszany z różem. prostego umysłu. auryczne.Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 267 Tabela 23-1: . namiętność Kolor w sesji uzdrawiającej Pomarańczowy ambicja. miłość podobna do osadzaniu tarczy. głębokie zapom. Złoto służy do (rak). Kolory służą również do ładowania opiekun. znaczy to. połączyć się z duchem. Kiedy człowiek KOLORÓW NA POZIOMIE DUSZY . Pomaga również w odbudowie kości. wzmacnia wizualizację i oczyszcza Czarny brak światła. Czarny aksamit wprowadza drzwi do innych wszechświa. które ucierpiały Brązowy wchodzenie w swoje zadanie. Czerwieni używa się do ładowania pola. czakramów. które są Kolor Znaczenie: przejściami do innych planów. ZNACZENIE i służenie ludzkości boską miłością. uzdrowiciel. Każdy kolor wywiera określony wpływ na pole Zielony uzdrawianie. człowiek ma ambicję. Zieleń równoważy i uzdrawia Biały prawda. ciemna czerwień — wstrzymany nad utrzymaniem funkcji tkanek i komórek kostnych. zwiększa Indygo zmierzanie ku głębszemu potencję seksualną i odporność. Czasem tylko specjalnie kolorem nauczyciela i wrażliwości. i ładowania pola. Biel ładuje pole. emituje barwę srebrną na poziomie duszy. Purpura pomaga pacjentowi Boskiej. Ciemna czerwień: unie- ruchomiony gniew. podczas gdy indygo otwiera Srebrny komunikacja. Kiedy kolor jest mu połączenie z jego zadaniem. przejaśniania „zamulonej głowy" i poprawiania pracy Lawendowy duch. gniew. sprowadza spokój i nienie.

ładuje pole. Daniel Blake ze Lawendowy warstwę. wzmacnia i ładuje pole. gdy oczyszcza głowę. otwiera trzecie oko. Heyoan komen- . restrukturyzuje siódmą purpurowobłękitnego światła. wyprostował przez moich przewodników nieco inaczej niż w niewielkie skrzywienie mojej kości udowej. Fizycznie było to niezwykle przyjemne uczucie. Ten Pomarańczowy zwiększa potencję seksualną. zwiększają natężenie i wychłodzone rejony. techniki. Był to jedyny przypadek. KOLORY UŻYWANE PRZY które należy usunąć. łagodzi. odbudowuje konkretnym przypadku. jak komórki kości zmieniają swoje położenie. gdy oczyszczałam krew poziom eteryczny. usuwając czakram. łączność z po sesji badania po raz pierwszy wykazały. Jeśli tkankami i pracy nad komórkami Danielowi udawało się utrzymać silny Czarny aksamit kostnymi. przeprowadzone dzień Niebieski osadzanie tarczy. wypala raka. że jej duchem. ładuje pole. mógł wejść bardzo głęboko w moją tkankę Purpurowo. ujrzałam. Kontrolowanie koloru na tym poziomie. Structural Bodywork Institute (Santa Barbara. co wprawia mikroorganizmy w gwałtowne drżenie i niszczy je. badania kliniczne potwierdziły skuteczność tej Purpura oczyszcza pole. przejaśnia następnie kierunek przepływu i wysysają lawendowe i Żółty „zamuloną głowę". że ponieważ nasze zabiegu. przypomina odkurzanie za pomocą światła. częstotliwość. redukuje sesji prowadziliśmy eksperymenty z łączeniem Srebrny ból w trakcie głębokiej pracy nad kontroli koloru i głębokiej pracy nad tkankami. Przewodnicy odwracają ładuje drugi czakram. przekazywanego koloru zwiększało skuteczność Generalnie należy stwierdzić. ogólnie mikroorganizmy z ciała pacjenta. pomaga rozszerzyć pole purpurowobłękitny płomień wychodzący z jego pacjenta. koloru żółtego nie używa się zbyt strukturalnym. Jeśli światło Czerwony ładuje pole. w prowadzonym przeze mnie seminarium. analityczne i powodować większe zmiany w mięśniach i układzie intelektualne. umożliwiając mu połą. potężny strumień zdaje się wyrzucać mikroorganizmy zwiększa odporność. Swego czasu wspólnie z innym uzdrowicie- Indygo sprowadza pokój i zadowolenie. Jeśli niebieski zdekoncentrował się i „u-puścił" kolor. Ta procedura Zielony uzdrawia. W uspokaja. krew jest czysta. do poziomu kostnego. W pewnym momencie zdołał dotrzeć często w trakcie sesji uzdrawiających. ładuje czwarty srebrne światło przez moje ciało. W trakcie ciszy i harmonii z Bogiem. podanych wcześniej technikach uzdrawiaj ą. Biały silnie oczyszcza pole (opalizujący Kalifornia) wykonywał głębokie zabiegi lecznicze na srebrny ładuje szósty poziom). mięśniową. mięśnie czaniu w pole odpowiadającego mu zaczynały mnie boleć. dochodząc do światła srebrnego.268 Dłonie pełne światła Tabela 23-2: cych. wspomaga pacjentki chorej na białaczkę. lem zaczęłam eksperymentować nad działaniem łagodzi ból. ogrzewa lawendowe nie wystarczy. Utrzymując purpurowobłękitny Kolory lawendowy i srebrny były używane płomień zmieszany z białym światłem. a potem srebrnego do przeprowadzenia operacji. Kiedy dostrzegam w polu mikroorganizmy.czenie z zadaniem. Najpierw wysyłają światło Kolor używany do: lawendowe. ponieważ Daniel mógł wchodzić głębiej i społeczeństwo jest już tak mentalne. z ich przestrzeni życiowej. nie wywołując bólu. palców. na którym akurat pracujesz. moich tkankach i zamiast wynagrodzenia uczestniczył Złoty wprowadza pacjenta w stan łaski. przewodnicy używają najpierw UZDRAWIANIU koloru lawendowego. Obserwując to za pomocą postrzegania ponadzmysłowego. ładuje pole. równoważy.

Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem _____________ 269 tując ten zabieg stwierdził. jak na na SM. żeby za każdym razem. SM) miało związek z tym. lecz tym razem bez formy. że blizna nie została nawet tknięta. które wszystkiego. Efekt piezo. Wszystkie ze stwórcą. Potem prosiłyśmy studentki Wprowadza pacjenta w stan jedności z tym. inne skupiały się na miłości. Wydało mi się to dziwne. podtrzymywała. przebywamy w tym miejscu z pacjentami cierpiącymi na Dźwięk „rozluźnił" bliznę. Jedna z uczestniczek prowadzonego przeze przykład. jeszcze inne na chirurgii rodząca wszelkie życie. że dwie z nas. która odzyskała całkowitą potężną techniką leczniczą. Kilku studentów dostrzegło dużą bliznę w niewłaściwy sposób. Grupa leczyła ją. co niesie ten moment. przy chodzeniu. w rejonie krzyża. Jest kryształami. Pracując w ten sposób. Przebywanie wewnątrz tej czarnej duchowej albo pracy z dźwiękiem. Od tego czasu regularnie używam dźwięku do uzdrawiania. kość ulegnie skrzywieniu. Pracowałyśmy razem pacjenta. wyciąć część blizny. Liz. leczące dźwiękiem. Pod koniec aksamitnej próżni jest kolejnym sposobem bycia jednością tygodnia ponownie zajęliśmy się Liz. Odkryłyśmy. Jedne wybierały kryształy. najtrudniejszych do leczenia. jako że spostrzegłyśmy. uczuć. Stan ten powiązany z dźwiękiem. Bardzo trudno jest elektryczny w kościach jest następujący: kiedy na uzyskać zmianę w polu aurycznym kogoś. W w jej polu. która jej ona jak potencjał życia znajdujący się w łonie. w pełni i bez osądów. były w stanie wyrzucić innymi uzdrawiającymi przewodnikami często bliznę poza pole. władzę nad ciałem. lecz jest także samouzdrowienia Liz. Kilka wnątrz czarnej próżni oznacza trwanie w ciszy i spokoju. kto choruje tkankę kostną wywiera się nacisk. Jest rozwijać tę konkretną formę uzdrawiania. co święte. Wiąże się ono z całkowitym zaakceptowaniem jako grupa. a to wejście w stan łaski i jednoczesne wprowadzenie weń jeszcze inne wtłaczały energię. żebym za-i częła używać studentką. Kość rośnie cierpiała właśnie na to schorzenie. Wzbudzanie określonych utrzymuje się do dzisiaj. płakała wraz W pewnym momencie mojej kariery uzdrowiciela z nią. W wyniku zabiegu normalne wyczesywanie. elektryczny o niewielkim natężeniu. raka albo na inną poważną chorobę. ciemne kolory w aurze wiążą się zazwyczaj z chorobami. Za jego pomocą ładuję i wzma- . tak. studentki dały z siebie wszystko. Jest to najbardziej odpowiadała. że skrzywienie kości Stwardnienie rozsiane {Sclerosis multiplex. jeśli dodatkowo użyłyśmy dźwięku. stopniowo wycięłyśmy ją całą. kilka innych medytowało w miłości. To tylko niewielka część historii powoduje powstawanie kolorów. lecz aksamitu. a wraz Odkryłam. czarnego światła. która nauczyła się już używać PP. uzdrawiało za pomocą dźwięku. Podczas pierwszej moim przypadku skrzywienie było rezultatem grupowej sesji uzdrawiającej przeprowadziliśmy wypadku samochodowego. Po Dźwięk w uzdrawianiu zakończeniu sesji Liz stwierdziła. co najlepsze. Pod koniec drugiej godziny sesji wraz z inną przewodnicy zasugerowali. choć była niemal kompletnie sparaliżowana. Wraz z Heyoa-nem i pracowały z kryształami. Podczas tego tygodnia każda studentka zaczynała Ta czerń nie była jednak czernią raka. a Liz doznawała wielu Daniela uległo ono całkowitej likwidacji. a od sesji minęły już cztery częstotliwości dźwiękowych w aurze nie tylko lata. że zniknął towarzyszący jej od piętnastu lat ból w nodze. przez kość przepływa prąd mnie intensywnego kursu tygodniowego. Ma to bardzo uzdrawiające działanie. jak efekt piezoelektryczny uważane jest przez uzdrowicieli za jedną z chorób pomaga ukierunkować jej rozwój. dwie pracowały z Oznacza bycie tam całkowicie. Jeśli nacisk (przy chodzeniu) wywarty zostanie trakcie kursu. czarna tajemnica nieznanej kobiecości w każdym z nas. około jednej godziny Użyłyśmy następnie kryształów jako skalpeli. ułatwiając jej poruszenie. Przebywanie we. Wraz z innymi następnie szybciej w kierunku wyznaczanym przez studentami pracowaliśmy nad nią kilkakrotnie w prąd. żeby zmieniły nieco ton i kolejna część blizny ulegała poluzowaniu. że kolor w aurze jest bezpośrednio z nim większość problemów z chodzeniem.

jak czakram reaguje na też pracować z innymi formami dźwięku. może obserwuję pole. kości i płynów Żeby znaleźć ton czakramu. Jaki efekt wywołuje purpurowobłękitne odtwarzanie raz czy dwa razy dziennie taśmy z odpowiednim nagraniem. żeby narzędziami leczniczymi. Na czym polega trudność przekazywania zbliżam usta na około dwa centymetry do wybranego koloru? odpowiedniego punktu na ciele. Obserwuję po prostu reakcje i próbuję. Zazwyczaj Roberta Gassa. Pacjent srebrnego? Jaka jest pomiędzy nimi różnica? uniknął kolotomii (wycięcia części jelita). Kiedy demonstruję terapię dźwiękową w trakcie zajęć grupowych. a tony czakramów poszczególnych osób różnią była zharmonizowana. chór pod batutą Roberta śpiewał Interesującym efektem leczenia dźwiękiem. usuwać znalazły się około dwóch centymetrów nad punktem unieruchomione płyny z ciała oraz nastrajać układ umiejscowienia czakramu. dlaczego tak się dzieje. żeby otwierać kolejne czakramy. 2. W jaki sposób używa się czarnego światła? zalecało kilku lekarzy. nauka hinduska podaje odpowiednią literę sanskrytu czakram napina się i zaczyna obracać równo i (mantrę) i konkretny dźwięk dla każdego czakramu. W trakcie koncertu. Po Nie pracowałam jeszcze z hinduskimi mantrami. Częścią terapii było 7. Tradycyjna dźwięk. kiedy uzdrowiciel świa- Zasady odnoszące się do pracy z czakramami domie kontroluje kolor przekazywanego światła. Wymień przykłady. Przechodzę Niektóre grupy muzyczne. Co oznacza „robienie w żółci"? przy użyciu PP. że pacjent potrafi zwizualizować jego kolor. Jeśli któryś z czakramów pacjenta otwarte i naładowane prawie wszystkie czakramy. dobrane. że różne typy się nieco od siebie. Po jest zwiększenie u niego umiejętności zakończeniu koncertu większość uczestników miała wizualizowania. nie będzie on mógł wizualizować Wszyscy czuli się cudownie. Muzyka ma bardzo odpowiadającego mu koloru. cielesnych wymagają różnych tonów i modulacji do aż uzyskam rezonans. pomarańczem. W przeciągu purpury i bieli? kilku miesięcy udało mi się ten w sposób wyleczyć 5. Na dodatek odczuwany przez pacjenta. aż uzyskam dźwięk wywołujący 4. Jego zabarwienie staje się jaśniejsze. Rezonans jest słyszany i pobudzenia ich prawidłowego działania. Nachylam się. w którym uzyskałam rezonans. pobudzać rozwój tkanki. obowiązują również w przypadku organów we. Jaka jest główna funkcja kolorów lawendowego i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Utwory były tak które zazwyczaj bardzo silnie wpływa na pacjenta. Ponieważ jednocześnie uzdrowiciel nie musi poprzestawać na tonach. ale jakimś czasie wydobywania dźwięku czakram jest wyobrażam sobie. Każdy czakram ma inny nerwowy i organy wewnętrzne. przez dwie godziny bez przerwy. złota. różu. uczestniczyłam. błękitu. sprawdzam. moduluję dźwięk. tak żeby ich oporność ton. Jakie jest działanie następujących kolorów w największy efekt. tak żeby moje usta dzone kręgi. czerwieni zmieszanej z energii. każdy członek grupy potrafi Przegląd rozdziału 23 określić moment. 1. Obserwuję organ 3. Jednak już po kilku uzdrawiające działanie. wnętrznych i kości. szybko. w którym wszystkie siedem. jest bardzo słaby. Dźwiękiem można doskonale leczyć uszko- . organów wewnętrznych. oczyszczenie organu albo wzmocnienie go. zieleni. że muszą być bardzo potężnymi wystarczająco naładowany i wzmocniony. minutach terapii dźwiękiem czakram zostaje na tyle wzmocniony. wykonują muzykę otwierającą zaczynam od pierwszego i przechodzę przez czakramy. Żeby napełnić organ dźwiękiem. podtrzymać swój nowy poziom energii. Odkryłam. na przykład grupa wtedy do następnego czakramu. Efektem tym może być przepływ uzdrawianiu: czerwieni. którą 6. Kiedy wydobywam odpowiedni ton. tkanek. Uzasadnij.270 Dłonie pełne światła cniam czakramy.

W jaki sposób można używać dźwięku do kowych? leczenia organów wewnętrznych? 8. Czy możesz pasywnie przekazywać dźwięk kolorem i dźwiękiem? Jaki? wytwarzany przez twojego przewodnika? W jaki 10. W jaki sposób znajdujesz odpowiedni ton kolor. W jaki sposób możesz wygenerować (stworzyć) 13. Podaj kilka sposobów. który następnie przekażesz pacjentowi? dźwięku przy uzdrawianiu? Podaj dwie metody. które stwierdzają. Na jakim prawie fizycznym opiera się działanie sposób różni się to od aktywnego wzbudzania dźwięku w polu aurycznym? dźwięku? 11.Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 271 światło przy głębokich zabiegach tkan. że wzbudziłeś właściwy ton. Czy w uzdrawianiu istnieje związek pomiędzy 14. 12. W jaki sposób można wpływać dźwiękiem na czakramy? Jakie to daje efekty? . 9.

uczestnicząc w zajęciach głębokiej wielowymiarową rzeczywistość. umieszczając obok autorów pisało siebie zegarek albo budzik. co oznacza doświadczenia z mówi o kontinuum czasoprzestrzennym. Einstein poprzednich wcieleń. jak i mistycy zgadzają się. a to ze Ćwiczenie względu na ograniczoność naszego poczucia czasu i na postrzeganie przestrzeni. aktualnie. ani przestrzeń trójwymiarowa. którego doświadczył w „innym dopasować tę książkę). Osobiście uważam. Ktoś medytując może wszystkie rzeczy z przeszłości i przyszłości istnieją „przypomnieć sobie". że ani czas nie jest Pendulum podaje ćwiczenie na poparcie swojej tezy: linearny. Jak zauważyliśmy w rozdziale czwartym. zarówno Bentov w swojej książce Stalking the Wild fizycy. Doświadczenia związane z reinkarnacją nie mogą być zapewne całkowicie zdefiniowane. przenikających się nawzajem. gdzie przeszłego życia. może nagle odkryć. wplecione w jakiś sposób w Ktoś inny. Icchak Ben-tov relaksacji albo przeżywając na nowo doświadczenia mówi. tak . Rozdział 24 UZDRAWIANIE ZABURZEŃ TRANSTEMPORALNYCH (Z POPRZEDNICH INKARNACJI) Wielu ludzi w pewnym momencie swojego o wielowymiarowych i wieloczasowych prze- duchowego rozwoju zaczyna mieć doświadczenia z strzeniach. że termin „przeszłe życie" jest całkiem nieadekwatnym sposobem czasu nielinearnego opisywania tego typu doświadczeń. że był kiedyś kimś innym. że linearny czas jest tylko produktem z obecnego życia. życiu". Wielu usiądź w pozycji medytacyjnej. że doświadcza trójwymiarowej rzeczywistości (do której próbuję efektu zaburzenia.

wplatając je delikatnie w o wielowymiarowej rzeczywistości. Mówiąc bardziej poziomem albo poziomami aury. żeby stanie uaktywniona w sposób naturalny i łagodny. o którym musi pamiętać uzdrowiciel odnosi wrażenie. Twierdzą również. żeby znaleźć tam wiedzę i zro- poprzednich inkarnacjach zumienie potrzebne do transformacji. a wrażenie jego matkującego. Na czterech pierwszych wiedza pomaga wychwycić i zwalczyć ograniczenia poziomach aurycznych zaburzenie z poprzedniego istniejące w naszym myśleniu na temat natury życia wygląda jak normalny blok. że wskazówka bardzo poważnie albo terapeuta nawiązujący ten międzyinkarnacyjny zwolniła albo wręcz zupełnie się zatrzymała. ale ta pola. Innym razem kładę dłonie nie jako chłopów. a dla sytuacji teraźniejszej. ma związek leczenie się odbywa. jak Jane Roberts mówią można wykorzystać. jeśli tylko się pamięta. Jest to bardzo wskazówkę sekundnika. odzyskując normalną szybkość. reakcja emocjonalna okolicznościami teraźniejszości pomoże nam pchnie cię z powrotem w spokojną rzeczywistość wyleczyć trapiące nas problemy. otwórz lekko oczy i spójrz na osobowość w życiu teraźniejszym. żebraków czy morderców. zabawę ani nasycenie ego. matka dziecko. wkładam po osobowości od problemów. na konkretnym bloku i widzę przeszłe życie. Celem przeżywania zobaczyć przeszłe doświadczenia związane z doświadczeń z przeszłego życia jest uwolnienie pasmami na poziomie keterycznym. ważną widzieć siebie jako królów albo wielkich rycerzy. przeszłego życia wpływają na wszystkie poziomy Dosyć trudno to wszystko zrozumieć. Na poziomach rzeczywistości. i wypełnienie zadania życiowego.274 Dłonie pełne światła żebyś musiał tylko lekko rozchylić powieki. linearnego czasu. że postrzegamy czas ciałem. a nie linearnie. na przykład podczas terapii typu subiektywnie. Opiszę teraz trzy metody nam wykorzystanie naszego najwyższego potencjału uzdrawiania tych zaburzeń. na których to przystępnie. Jeśli pamięć przeszłego życia zo- . Uzyskane w ten sposób informacje Zarówno Edgar Cayce. Chcąc Zupełnie nie o to chodzi. eterycznym i ketery-cznym uświęconym objawia się Na poziomie uzdrawiania i terapii praca z jako problem strukturalny. związanych z zmienić się w inne wymiary i życia. z czym boryka się świadomości. przeszłość i przyszłość są przeżywane aktualnie. Pamięć przeszłego życia powiązana z Oczywiście. w której nasza przebieg zabiegu uzdrawiania. Nie chodzi tu o Często. kiedy klient rozmawia ze mną. Wszyscy wolelibyśmy „otrzymuję wizję" sceny z przeszłego życia. a wskazówka sekundnika skoczy Niektórzy uzdrowiciele automatycznie widzą do przodu. które uniemożliwiają prostu dłonie w te pasma. Co się stało? Wielu ludzi istotny fakt. każda w swoim własnym wymiarze. Dzięki temu Istnieją trzy metody „widzenia" i leczenia znane nam wymiary i nasze obecne życie mogą zaburzeń z poprzednich inkarnacji. kiedy to zobaczysz. Co się przeszłe życie pacjenta. to jak żyjemy w tym życiu. kiedy mają kontakt z jego wydarzyło? Bentov mówi. Zaburzenia emocjonalne i inne z zarówno z przeszłymi. transformacji jest celem głównym. że każda osobowość dowolnego wymiaru „Widzenie" i leczenie zaburzeń jest częścią wyrazu wyższej duszy istoty duchowej. że proces pasma wokół jajkowatej skorupki tego ciała. to ujrzeć wskazówkę sekundnika. kontakt. od keterycznego w dół. mających swoje podłoże w Według Roberts możemy dotrzeć do tych wymiarów albo „egzystencji". Kiedy dzięki problemy obecne w doświadczeniach z poprzednich medytacji osiągniesz już stan podwyższonej inkarnacji pomogą nam zrozumieć. a dodatkowo na poziomie przeszłymi inkarnacjami przynosi bardzo dobre ketery-cznym przybiera wygląd pierścienia albo rezultaty. kiedy terapeuta trzyma pacjenta jak linearności tworzymy dla własnej wygody. jak i przyszłymi inkarnacjami.

który jest wymaganym poziomie uzdrowiciel pyta pacjenta. pacjenta. pojawiły się w obecnym życiu. której nauczyłam się od Peteya poznać przyczynę zaburzenia w pełni. żeby ten cofnął się w łatwo jest go teraz usunąć. ale nie zawsze jest to wskazane. Zarówno uzdrowiciel. kiedy po raz pierwszy w i pacjent napełniają pustą przestrzeń po zaburzeniu interesującym nas obszarze powstał bezwarunkową miłością. które powstaną u pacjenta. toteż uzdrowiciel prosi pacjenta. w czasie gdy chory próbuje je sobie przypomnieć.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 275 blok. od połączenia może wywołać silne poczucie winy. co widzi. które pacjent przeżywa mocno dany problem życiowy. Pacjent może następnie Jedna metoda. uzdrowiciela i pogorszyć sytuację. pacjent w przeszłym życiu padł ofiarą przemocy z rąk Następnie. jeśli pacjent w którejś z poprzednich podtrzymującą energię. Uzdrowiciel skupia swoją chorego i wiedzieć. . negatywowe uczucia człowieka swojej energii pod ich wpływem. po ich oczyszczeniu uzdrowiciel powinien zawsze zweryfikować zostają odkryte zaburzenia z przeszłego życia. Ujawnienie informacji z przeszłego życia w gniew uczuciami. Pierwsze warstwy będą blokami. inkarnacji zastosował przemoc wobec innego W celu stosowania powyższej metody należy człowieka. czy najważniejszy dla danej sesji. musi przez cały wobec siebie lub innych mogą ulec wzmocnieniu. Następnie energia ta uwalnia danego zaburzenia może on przyjąć. które pacjentowi. czyli różowo zabarwionym światłem. jego niechęć wobec tego sobie sprawę z obecności bloków w systemie człowieka może się nasilić. przeżywał ją ponownie. mieć odpowiednie doświadczenie i umieć pracować z Wyczucie czasu jest w tych sprawach bardzo silnymi. Uzdrowiciel zazwyczaj poprzednią inkarnacją na odbiera obrazy związane z danym przeżyciem. pacjenta. blokują wolność człowieka w obecnym życiu. tak jakby Petersona z Centrum Leczenia Światłem w Glendale. Nie wolno mu wycofywać będzie niewłaściwy. bolesnymi. jak wiele informacji na temat energię na bloku. uzdrowiciel zda kogoś. w trakcie wyczesywania. Często lewa dłoń znajduje się na twierdząca. wiadomość o tym w momencie terapii rozpocząć zabieg w normalny sposób. należy otrzymywane informacje za pomocą swojego daru zająć się nimi w ten sam sposób. Proces ponownego doświadczania Po uzyskaniu dobrego przepływu energii zaburzenia osłabił jego usadowienie w polu. szczególnie jeśli pacjent nie widzi tego samego. jest bardzo skuteczna w leczeniu pozycji obserwatora. jeśli Powszechnego Pola Energii przewodników. jak pamięci i wrócił do chwili. kogo zna teraz. poczucie winy może systemów energii: pacjenta. podczas Leczenie bloków związanych z gdy pacjent cofa się w czasie. W sytuacji odwrotnej. Uzdrowiciel dalej przekazuje energię. Musi odpowiednim momencie pomoże pacjentowi lepiej towarzyszyć pacjentowi przy doświadczaniu zrozumieć i pokochać samego siebie. Jeśli moment wszystkich tych uczuć. Uzdrowiciel musi „widzenia". lub też oglądać ją tylko z Kalifornia. Jeśli jednak zaburzenie. Jeśli odpowiedź jest do niego energię. uzdrowiciel usuwa ten uraz z pola tylnej części ciała. Dzięki intuicji albo radom przewodników Po doświadczeniu takiego zaburzenia na zostanie poprowadzony do bloku. a prawa na przedniej. czterech dolnych poziomach Również i on widzi obrazy albo wpada w stan aury uczuciowy (albo jedno i drugie) związany z przeszłym doświadczeniem. Uzdrowiciel może powiedzieć zaburzeń związanych z poprzednim życiem. Uzd- W pierwszej kolejności metoda ta zajmuje się rowiciel musi zawsze szanować system energetyczny blokami z teraźniejszości. Na czas być z pacjentem i przekazywać mu przykład. Uzdrowiciel kładzie ten gotów jest puścić dane wydarzenie w niepamięć i dłonie na odpowiednim obszarze ciała i przekazuje w ten sposób pozbyć się go. wzbudzającymi strach albo ważne. Jeśli zna ofiarę (rozdział dwudziesty drugi) i zrównoważenia trzech przemocy w obecnym życiu.

spokojnym i się. kiedy człowiek ma odkładają się w polu aurycznym jedno na drugim. Te pięć warstw odkryłam inkarnacji.276 Dłonie pełne światła pracując poprzez czakram serca. Zaczyna ponownie zająć się sobą. w którym wydawało jej pozostał przez ten czas w bezpiecznym. Często. co się dzieje i podkreślił wagę to. Robią one wrażenie Całe pole auryczne powiększa się kilkakrotnie. naturalny proces oczyszczający bloki w ciele (a Widziałam nie mniej niż pięć zaburzeń z poprzednich większość duchowych tradycji to czyni). kiedy to powinien on troskliwie wystarczająco intensywnie. by uzdrowiciel wyjaśnił pytanie dotyczące uwolnienia zaburzenia. występuje życia oczyszczenie zaburzeń powstałych w po- bardzo silny efekt zwany przez Wielebną Rosa-lyn przednim życiu może odblokować konkretne obszary Bruyere bezpośrednim przesunięciem strumienia. Widać zatem. w których była odporny. Moment obecnym życiu warstwy enegetycznej. Przeprowadzone w odpowiednim momencie świadczenie z poprzedniej inkarnacji. Zorientowała się. tak jak opisano to w dziestu ośmiu godzinach staną się częścią nor- rozdziale dwudziestym trzecim. które po czter. oznacza to. które musi rozwiązać następny. Trwa to. iż mężczyźni są od niej silniejsi fizycznie. bezwarunkowej miłości. zaczynając zazwyczaj od oczyszczony. pomagając pacjentowi wszystkie siły. nastąpi. Każda światłem bezwarunkowej miłości. W tym czasie w polu ustabilizują się prawi. Ważne jest też. malnego przepływu. by pacjent siebie schematu uzależnienia. Kiedy zrozumiała wyznawany przez siebie schemat i dłowe wzorce przepływu energii. w życiu człowieka. że proces jego doświadczania nie dobiegł jeszcze czterdziestoośmiogodzinnego okresu re- końca albo że uzdrowiciel nie pracował konwalescencji. czyniąc tym samym wyleczenie Pacjent może odpowiedzieć przecząco na trwałym. w celu uniknięcia problemów. że mężczyźni posiadają całą władzę (i ponoszą troskliwym otoczeniu. pewna kobieta nie potrafiła opuścić znajduje się prawie dwukrotnie więcej energii. że każdy że pod pierwszym zaburzeniem ukryte jest następne. niezmiennych. Innymi słowy. by odbyło się to w od- po oczyszczeniu przez pacjenta zaburzonej w powiednim momencie rozwoju człowieka. w obecnym życiu. Kiedy wykorzystania doświadczeń z poprzednich inkarnacji oczyszczasz jeden obszar. że musi poko- . Jednocześnie poszokowego. Bardzo ważne jest. Okres ten podobny jest do stanu przeanalizować przyczynę zaburzenia. aż cały obszar zostanie zaburzenie za zaburzeniem. które znajdowały się jedno na drugim w efekcie do oczyszczenia przeżyć z poprzednich tym samym rejonie ciała. uwalniając do bloku. Oznacza pacjentowi. kolejna warstwa wypełnia się różowym światłem Jeśli obszar nie został oczyszczony. niepamięć i pozwoli na wypełnienie go różowym zablokowany obszar staje się coraz czystszy. a bijącego ją męża. bowiem wszelkie negatywowe całą odpowiedzialność). Przez około czterdzieści osiem godzin w polu Na przykład. chowego powinno się to już dawno stać. mimo że w wyniku rozwoju du- utrzymując jednak wciąż wysoki poziom wibracji. odkrywasz pod nim. gdy wiele zaburzeń i stresów z obecnego negatywne przeżycia doświadczane przez człowieka życia zostanie już oczyszczonych. przekonała się. W tym czasie należy szanować przekazywać energię. dowodziły. Bardzo ważne jest. kiedy pacjent przeżywa jakieś do. dopóki nie doświadczyła około pacjent jest bardzo podatny na wpływy i mało piętnastu przeszłych inkarnacji. uporządkowane życie i nie będzie odczuwał pokusy zapewne w porządku chronologicznym. a pacjent będzie gotów puścić uraz w obecnego życia i przechodząc do poprzednich. prowadzi w inkarnacji. które powinno się ich uniknąć. Otwierają się wtedy pokłady fizycznie poniżana przez mężczyzn w ten czy inny podświadomości i wspomnienia zaczynają docierać sposób. że nabie- bodźce zewnętrzne wpłyną na niego bardzo głęboko i rała tego przeświadczenia w sytuacjach. Ujrzała dalszy ciąg wyznawanego przez do jego świadomości. zwiększa ilość i częstotliwość energii przekazywanej Gdy pacjent cofa się w czasie.

Większość pozostałych czakramów strukturalnego na poziomie uświęconym. Zamiast tego dzielił sprowadza zwykle pacjenta do uzdrowiciela. że każde stii. ponieważ zabijającego żołnierza armii przeciwnej. objawiają jego inkarnację gdzieś w epoce Dżyngis Chana.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) ___________________________ 277 nać paraliżującą ją zależność i strach przed conym należy dążyć do wyprostowania pola samotnością i stanąć na własnych nogach. na problemy przeciwnika w głowę. Rysunek 24—1 pokazuje. Uwolniła się od strachu przed John najpierw ujrzałam strukturalne problemy w samotnością i dzięki temu odzyskała niezależność. ją na części. żółtej powstał w poprzednim życiu. Zamiast pięknych złotych uświęconym włókien tworzących wirujące płatki czakramów splotu słonecznego. który plama na Słońcu. Główny pionowy strumień energii na tym. doświadczenie kazało Johnowi wierzyć. John miał w utrzymują się one bardzo mocno i głęboko w ręku drąg z łańcuchem zakończonym metalową kulą substancji duszy człowieka. poczuła aurycznego i połączenia go z naturalnym prze- się gotowa do opuszczenia męża i zbudowania sobie pływem energii — uniwersalnym przepływem życia na nowo. Obaj zginęli po tej wymianie ciosów. potężne wyrażenie energii życiowej odradzając się w ciele. W tylnej części aury poprzednimi doświadczeniami. których rozwiązanie wzięła na siebie dusza radosne. „Ujrzałam" również scenę z przeszłego życia. Jej życie zmieniło się całkowicie w wszelkiego życia. Praca ta zaprowadzi człowieka do kwe. która związana była z auryczną raną. Uzdrowiciel musi pamiętać o prowadzi do bólu i śmierci. Ze splątanej masy czerwonej. W przypadku młodego mężczyzny imieniem szczęśliwa i zdrowa. rozmiarach prowadzonej pracy. Celem jest nie tylko W obecnym życiu John unikał pełnego wyleczenie ciała fizycznego. którą właśnie trzasnął zadania człowieka cierpiącego. Praca reżysera teatralnego pozwalała mu Prawdziwym celem jest uzdrowienie duszy. że w momencie stwierdzenia. co wyglądało raczej jak Aby wyleczyć problem strukturalny. następnych latach i teraz moja pacjentka jest wolna. John nie powiedział mi z początku. drugorzędne szare wiry. używasz takiej i czarnej energii wypływały niewielkie wiry o szarym procedury jak w przypadku każdego innego problemu zabarwieniu. John miał coś. To psychicznej. W tym samym czasie związane z narodzinami. wywołane przez ciężkie Gdy John opowiadał o swoim życiu. aurze. chociaż to ono wyrażenia swojej siły życiowej. Porównaj inkarnacją na poziomach go z rysunkiem 7-13 z rozdziału siódmego. Ich wyleczenie jest trudne. eterycznym i keterycznym pokazującym normalny wygląd poziomu keterycznego uświęconego. Na integrować części własnej oso- poziomie uświę- . Na tym poziomie tworzyły się również małe. że częścią wybijaną gwoździami. jak i aktywności Johna. kiedy po raz pierwszy do mnie przyszedł. trzeba pomóc prawo i bardzo ciemny w rejonie tylnego aspektu pacjentowi połączyć kwestie z życia teraźniejszego z czakramu splotu słonecznego. podaliśmy pracowała bez zarzutu (dlatego pominęliśmy je na ją w rozdziale dwudziestym drugim. ujrzałam nagle sytuacje życiowe z poprzednich inkarnacji. jest zajęcie się nimi przeciwnik zanurzał dzidę w splocie słonecznym zarówno na poziomie fizycznym. Jest jasne. aury problemy strukturalne. Rysunki od 24- 1 do 24-5 pokazują proces uzdrawiania. Różnica polega rysunkach). iż uraz biegnący wzdłuż kręgosłupa był mocno wygięty w pochodzi z przeszłego życia. biorąc odpowiedzialność za własne życie. Scena się zazwyczaj wrodzonymi zaburzeniami w ciele przedstawiała Johna walczącego w bitwie i z rozkoszą fizycznym. jaki jest jego Leczenie zaburzeń problem. jak wyglądało związanych z poprzednią jego pole na poziomie keterycznym uświęconym.

Zauważyłam to. Takie pseudożyciowe doświadczenia sporej ilości energii z drugiego i czwartego poziomu pomagały mu nauczyć się. po wyczesywaniu. że ma skoliozę. nie uświęconym. musiałam najpierw wyprostować drzewce. ciela przed wchłonięciem niezdrowej energii. Wyrażając różne aspekty swojej potężnej sza proces oczyszczania. Najpierw zre- użyteczny przy tego typu pracy i przyśpie. naenergetyzowałam cały obszar. czyli eteryczym Kiedy John wszedł do mojego gabinetu. Kryształ jest bardzo poziomie aurycznym). Na poziomie piątym. Chroni również uzdrowi- siły życiowej poprzez postacie w sztukach. By usunąć przeszedł operacji korygującej skrzywienie. spraw. Drzewce było całkowicie zanurzone w gdy się odwrócił. oczyściłam ponownie ranę i urazu psychicznego z przeszłego życia. że to wrodzone schorzenie jest wynikiem Potem je wyrwałam. dopiero słoneczny. żeby wybrać unieruchomioną energię z wraz z przewodnikami nad odbudową aury na rany koło splotu słonecznego. dzał rezultaty wywoływane przez poszczególne Rysunek 24-3 przedstawia widok po usunięciu działania. Urodził się z wadą i nigdy nie polu aurycznym i zwinięte w spiralę.278 Dłonie pełne światła Szarv i czerwony zbitv śluz Rysunek 24-3: Dzida z poprzedniego życia ujawniona podczas oczyszczania aury bowości. strukturyzowałam schemat organów w inte- . odkryłam dzidę wrośniętą w splot wiedziałam. W trakcie sesji. jak wyrażać swoją siłę. Uznałam dzidę. Energia ta pochodziła poziomie keterycznym uświęconym (siódmym z ciał drugiego i czwartego. użyłam W trakcie następnych kilku sesji pracowałam kryształu. aurycznego. zatem.

Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 279 Rysunek 24-4: Złote nici uzdrawiania na poziomie keterycznym uświęconym Złote światło Rysunek 24-5: Poziom keteryczny uświęcony wyleczonego trzeciego czakramu .

Błękitny poziom Pasma z przeszłego życia. Nigdy nie ujawniłabym pacjentowi pacjent stopniowo odzyskiwał coraz większą władzę informacji z jego przeszłego życia. kiedy to robię. czy wszystko jest w porządku. przeszłe życia Po uzdrowieniu czakramu wraz z przewod. Jeśli pacjent wcześniej mocno jak na rysunku 7-13 w rozdziale siódmym: wszystkie pracował nad oczyszczeniem siebie. wychodzą z moich palców. a potem sam czak-ram. Pacjent odczuwa zazwyczaj ulgę i wyprostuje się kręgosłup Johna. żeby w nie dłonie. a prawą prawo. jak dalece po całym obszarze. Jeśli umieścisz dłonie nad na rysunku 24-5. Trudno powiedzieć. że odesłałam do kogoś. ponieważ odbudowa energetyczna miejscu. szybko się więc z nich wycofuję. znajdują się w rejonie wypełniony i opiera się o złoty poziom. tak jak twarzy i szyi oraz w aurze w odległości od komórki ciała opierają się o błękitny (niższy) poziom siedemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu eteryczny. pasma. Po kilku spotkaniach pacjent wyglądał tak przygotowany. jak wykorzystasz te informacje. Jest to zresztą ogólna zasada uświęconej odnosząca się do pracy na wszystkich poziomach pola: szanuj pracę Jak powiedziałam wcześniej. a potem wydają się obciążone. Bardzo ważne jest. rozwijać.280 Dłonie pełne światła resującym mnie obszarze. pasma pojawiające się na skorupce poziomu Rysunek 24-4 pokazuje. z poprzednich wcieleń jaką pacjent wykonuje na tych wysokich poziomach w warstwie keterycznej pola. żeby je oczyścić albo „rozjaśnić". tworzących strukturę czakramu. na które nie jest czakram. że naruszam bardzo intymny. że nie większej wolności w życiu osobistym. które poruszają się obrazy z przeszłych inkarnacji zaczną przepływać ci bardzo szybko. Maleńkie linie złotobiałe-go światła dostroisz się do odpowiedniego poziomu energii. Czasem wkładam Przyjęłam go jeszcze miesiąc później. możesz mu czakramy i główny strumień energii wyglądały i powiedzieć. w takim wypadku rozprowadzam ją dłońmi była już zakończona. część dotycząca pur-purowoniebieskiego obecnym życiu i które musi wykonać. plotąc złotą strukturę wirów przed oczami. że jest gotów je przyjąć. Czuł mniejsze napięcie go dobrze i nie była pewna. najprawdopodobniej duży związek z jego obecnym Podczas tych czterech czy pięciu zabiegów życiem. i robił tylko to. kiedy upewnić się. co widzę podczas odbudowy keterycznego uświęconego. co dzieje się obecnie. Kiedy to zrobisz i czakramu. gdybym nie znała w chorym rejonie ciała. które równoważyło dotąd brak Robiłam niewiele zmian w pasmach powstałych równowagi pola. Całkowite zmniejszenie stresu. Często wydaje mi się. by uzdrowiciel szanował potęgę pracy. zaczną po kolei przesuwać się przed tobą. które mają znaczenie eteryczny (pierwsza warstwa aury) zostaje dla tego. czego się dowiedziałeś. które przyjął na siebie człowiek w trzeci. prywatny obszar. kiedy wchodzę w te Leczenie pasm rejony. Po odbudowie czakram wygląda tak jak centymetrów od ciała. mięśni pleców. Mówił również. należy za bardzo w nie ingerować. na co on sam i pacjent są przygotowani. innym sposobem uzyskania informacji na temat przeszłego życia jest po prostu włożenie dłoni w kolorowe . zlikwidowanie skrzywienia wymagałoby bardzo Odnoszę wrażenie. żeby się światła). że ma poczucie na skutek poprzednich inkarnacji i sądzę. Nie główny strumień energii i przyłączyliśmy do niego należy ujawniać pacjentowi rzeczy. Bardzo nikami odbudowaliśmy pociemniały i wygięty ważne jest. że pasma te związane są z głębokich zabiegów (patrz rozdział dwudziesty zadaniem. Będzie to miało pracowały bez zarzutu. przypominając piękny lotos twarzą pacjenta i zaczniesz przesuwać je wzdłuż obracających się złotych wirów. lewą w lewo. Czasem wiedziałam. kto pracuje głównie na energia w takim paśmie jest skupiona w jednym poziomie ciała.

3. 4. zaburzenia z poprzedniego wcielenia z pola największym ze wszystkich uzdrowicielu.Cz. pochodzącymi z tego życia a tymi z poprzednich Do przemyślenia inkamacji. poziomie psychologicznym? 2. W jaki sposób leczy się urazy i zaburzenia 1. Kiedy leczenie zaburzeń transtemporalnych jest właściwe? Kiedy nie? Czy jest konieczne? 6.E. Co to jest bezpośrednie przesunięcie strumienia? 1. Co to właściwie jest przeszłe życie. W jaki sposób bloki są czasem powiązane z Opisz jego związek z zaburzeniami powstałymi na doświadczeniami z poprzednich inkamacji na skutek wiadomości z poprzednich inkamacji. Co należy zrobić w trakcie zabiegu.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkamacji) 281 i bądź pokorny w wielkim planie wszechświata. po usunięciu skupiając się zawsze na bezwarunkowej miłości. pacjenta? 5. skoro czas nie psychofizyczne z poprzednich wcieleń przez jest linearny? nakładanie dłoni? . Opisz związek pomiędzy blokami w P. W jaki sposób bloki z przeszłych inkamacji Przegląd rozdziału 24 układają się w polu aurycznym? 7.

EWANGELIA ŚW. BIBLIA TYSIĄCLECIA. CZĘŚĆ VI SAMOUZDRAWIANIE A UZDROWICIEL DUCHOWY Lekarzu. lecz samego siebie. ŁUKASZA 4. 23 .

Spot- poszukiwanie tego. jaki wobec niej żywimy. Decyzję taką należy podjąć z nie potrafi skutecznie leczyć jakiegoś schorzenia. jakiego nigdy się nie spodziewałeś. którym choroby dały w efekcie Jeśli nie ufasz jakiejś diagnozie. Przede wszystkim zaś nie pozwól. co powiedziano ci na temat Jeśli tylko potrafimy zaakceptować chorobę i twojej choroby. To poszukiwanie prawdy zmieni twoje życie pytania możesz odpowiedzieć tylko poprzez głębokie w sposób. codziennych ćwiczeniach. Potraktuj je W tym rozdziale przedstawię sugestie dotyczące raczej jako bodziec do uważniejszego zajrzenia w tego. Jeśli cierpisz na jakąś chorobę. Sprawdź wszystkie spośród całej gamy możliwości. i to nie interesujące cię informacje. porozmawiaj jeszcze raz z lekarzem. by narodowym i globalnym. najwyższą rozwagą. Zajmij się swoim tylko w wymiarze osobistym. Przede wszystkim wybierasz rozejrzyj się za inną techniką. zrozumieć. Standardowa zachodnia medycyna zna podjąć ostateczną decyzję o rozpoczęciu konkretnego wiele odpowiedzi. Będę teraz mówiła o głąb sie. jak wiele jeszcze Jak długo kontynuować daną kurację. ograniczały cię niepomyślne prognozy. ale na pewno nie wszystkie. a także . a oraz poczucie spełnienia. możesz zawsze wielką radość. Będziesz zaskoczony. Komu masz zaufać? możliwości. rozumiesz w pełni tego. że jest ona dla nas nauką. lecz może także zdrowiem. czy przynosi ona pożądane efekty? Na te zdrowia. jak zachować zdrowie. zdobądź potężnego strachu. Jeśli nie przed zachorowaniem. unikniemy przeczytaj odpowiednią książkę. jeśli nie możesz się nauczyć na temat siebie i swojego wiadomo. musisz leczenia. co jest dla ciebie dobre. jakiego nie mogli uzyskać nawet całkowicie zmienić metodę badania. Wstęp TRANSFORMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SAMEGO SIEBIE Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje bie i szerszego przeanalizowania dostępnych metod zdrowie. kałam wielu ludzi. Jeśli procesu leczniczego. głębokie zrozumienie i zgodę na życie zapytać o opinię drugiego czy trzeciego lekarza.

wia potrzebujecie miłości.286 Dłonie pełne światła o zdrowej diecie. przestrzeni życiowej i ubraniu. a ona również Przede wszystkim jednak do utrzymania zdro. jest największym uzdrowicielem. wymaga codziennych ćwiczeń. Miłość samego siebie .

możemy bardziej pacjenta spowodowały one nie tylko wyleczenie indywidualizować proces terapeutyczny. Heyoan powiedział. że „odpowiednia substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i o Dawid dorastał w Kalifornii. czeka nas w przyszłości. odpowiednim czasie działa transformująco". Rozdział 25 OBLICZE NOWEJ MEDYCYNY: PACJENT STAJE SIĘ UZDROWICIELEM Wraz ze zmianą naszych poglądów na chorobę. systemów Wybrałam przypadek Dawida. ponieważ ilustruje on przekonań i duchowego planu życia. przypadku Dawida posługiwałam się nakładaniem Ukończył wydział kinezjologii na Uniwersytecie dłoni. gdyby kombinacji czynników leczniczych. pozwalający nam zobaczyć choroby pod kątem fizycznych warunków życia ułamek tego. jego aktywności psychicznej. jak głęboka terapia potrafi zmienić strukturę osobowości człowieka. wszystkie poziomy i etapy uzdrowienia. Poniżej przeanalizujemy przyczynę pracowałam dwa lata. jeśli stosuje się ją przez Uzdrowienie Dawida dłuższy czas. zawsze kluczem do wyleczenia pacjenta. bezpo. Nieocenione tykowanie uzdrawiania przeradza się stopniowo w usługi oddaje tu bezpośrednie pozyskiwanie sztukę. lecz także wywołały głębokie zmiany w człowiek jest inny i wymaga odpowiedniej dla siebie jego życiu. wiele informacji na temat pacjenta. Prak. z którym informacji. W połączeniu Ponieważ stajemy się coraz skuteczniejsi w z własną inicjatywą i odpowiedzialną postawą diagnozowaniu i leczeniu chorób. Oto przypadek pacjenta. W surfing i słońce. Każdy choroby. średnim pozyskiwaniem informacji i analizą zmienia się również sposób. Uzdrowiciel musi posiadać zabiegów leczniczych. Później wyjechał . pacjenta. jak sądzę. Zmiany nie byłyby możliwe. Kochał ocean. dużo miłości i Znalezienie pierwotnej przyczyny choroby jest mieć dobry kontakt ze swoimi przewodnikami. aktywnej przemiany psychiki pacjenta. Kalifornijskim i zaczął uczyć. Jego rodzice byli psychologami. co. w jaki ją leczymy. Każda sesja pacjent nie współpracował aktywnie podczas terapeutyczna jest inna. Pokazuje.

^~. to 00 00 Zapchany Oczvszczonv i naładowany ■ Ciemny wir nad trzustką Naładowany Zablokowany głęboko od wewnątrz Rozerwany i zapchany .. nie doładowany i zniekształcony Naprawiony. naładowany Matowe nie doładowane pole V \V^ Jasne naładowane pole A.£. naprawiony naładowany Naładowany i czvstv Zapchany. Po leczeniu O 13 T3 0a fe Rysunek 25-1: Przypadek Dawida (obraz diagnostyczny) £ . Oczyszczony. Przed leczeniem B. oczyszczony.

Osłabienie przykład o cukrzycy. Głęboko w przekazując ją szybko do zaburzonego rejonu w celu czakramie serca. doładowane i słabe. które należało zaszyć na wszystkich wykryłam duże ilości zarazków. a głębiej. związanej z siłą fizyczną. druga nieprzyjemnie żółta. jasna. który poprzez grasicę również naładowania go? Dlaczego tak lub dlaczego nie? wpływa na funkcje odpornościowe. Od czego najpierw zaczynamy? system odpornościowy. Czak-ram ten był wygięty w włącznie ze śledzioną. doładowany. (Więcej na ten temat te pytania otrzymamy odpowiedź w zaplanowanym póź. skrzeczący dźwięk. Cała aura przypominała zapadniętą i aż po przeróżne wirusy. a jego chorobę diagnozowano różnorodnie. jego dużą ilość zanieczyszczonej ciemnej energii w stan był taki. Blok ten umiejscowiony był na dwóch dlaczego? Jaki proces może się rozpocząć z powodu trzecich drogi przez spiralę do serca czakramu. tego schorzenia i jak się to objawi w polu Zawsze. Ośrodek ten dziewczynie imieniem Annę. lecz także za planu uzdrawiania. wy- czakramu. co powodowało jego pokarmowym. w pobliżu kręgosłupa. Przez następne cztery lata za samego siebie.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 289 na jakiś czas do Indii. rozerwanego trzeciego czakramu.) Ośrodek gardła był osłabiony. gdzie zakochał się w niej. Organizmy Drugim głównym problemem było zniekształcenie te obecne były w całym środkowym rejonie brzucha. który wydawał wysoki. Mężczyzna wyglądał pierwszy czakram przetwarza większość energii na bardzo chorego. przeze mnie procesie uzdrawiania. . Szósta warstwa nie była ładna i ponieważ. zasugerowałam zatrzymanie badań. lecz opadnięta i matowa. włącznie z siódmym. że po jednym lub dwóch dniach wątrobie. ile tylko można. Połączenie szybko obracający się wir. Dodatkowo aura Aby przestudiować metody uzdrawiania pa- wykazywała też opróżnienie i osłabienie drugiego cjenta. całe obszary miały niemal Najbardziej oczywistym i najpoważniejszym czarne zabarwienie. zarówno wirusowym. pierwszego czakramu. Generalnie pole było nie to było wyraźnie odczuwane na poziomie fizycznym. Kiedy trafił do mojego gabinetu. Trzecie zjeździł całe Stany w poszukiwaniu nowych metod oko było zapchane i zablokowane daleko w głąb leczenia. Sama eteryczna matryca wątroby problemem było rozdarcie czakramu splotu była rozdarta i zdeformowana. a także za branie i dawanie. głowy i szyszynki. Zauważyłam również odbarwienie tego aktywności musiał tyle samo czasu spędzić w łóżku. wiązała się ona ze stosunkiem zdrowia. Taka konfiguracja świadczy i nieczynnego pierwszego dawało w efekcie bardzo zazwyczaj o problemach z przyswajaniem cukru. a jednocześnie odpowiada za komunikatywność. jak i bakteryjnym. na poważnie osłabiony system energetyczny. Tymczasem Dawid w matową powłokę. W rejonie drugiego czakramu Czy użyjemy tyle energii. umiejscowiony jest ośrodek limfatyczny. a czakram korony słaby i nie od mononukleozy i przewlekłego zapalenia wątroby. o wyglądzie strukturalnych poziomach pola. odpowiedzialnego nie tylko za funkcje konanie analizy biopola i ustalenie optymalnego seksualne (które były zaburzone). czy też powolny? Dlaczego? Na wszystkie pacjenta do Boga i Jego woli. który tracił energię. ciemnozielona. Nad trzustką znajdował się niewielki. trzustką i przewodem lewo i zablokowany. Po bliższym badaniu słonecznego. gdy napotykałam taką konfigurację systemu aurycznym? Czy będzie to raptowny powrót do energetycznego. narządu — jedna warstwa była śluzowato Wszedł do mojego gabinetu z polem ener. jak pamiętamy z rozdziału jedenastego. odpowiedzialność poważnie zachorował. szybkim tempie tracił energię i coraz trudniej było Po zbadaniu organów wewnętrznych wykryłam mu pracować. wykryłam Kiedy poprawimy siedem rozerwanych warstw i poważny blok. getycznym przedstawianym na rysunku 25-1. niezdolność do pobierania energii.

a drugi stopniowo ładować. Przez pierwszych kilka tygodni zajmowałam się Dawid odzyskiwał powoli energię i seksualność. Pytał o czakram rozerwałby się jeszcze bardziej albo zaczął pierwotną przyczynę choroby. pola Pierwszy czakram zaczął wreszcie utrzymywać się we właściwej pozycji. pierwszego czakramu. jak pozwala mu na to pacjent. że Dawid jest wystarczająco wykształcony wątrobą i trzecim czak-ramem Dawida. Ze względu na Dawida wzmocniło się na tyle. energia ustaliła się teraz na stabilnym. przezeń za silną dawkę energii. żeby naprawić jego strukturę. który ciało mogło w danych warunkach utrzymać. jak bardziej prawidłowo. Zamiast pępowinę łączącą trzecie cza- . głównie wyczesywaniem pola. człowieka. Za niektóre pierwotne każdym razem wchodziłam coraz głębiej w pole. Aury siódmej warstwy. tak jak Jak mówiliśmy w rozdziale ósmym. gdyby przesłano świetle swojej osobistej sytuacji życiowej. Widziałam. Faza druga: czasową „pieczęć" albo „opatrunek" na rozdarcie i pozwalaliśmy mu goić się przez tydzień. Wyprostowanie i oczyszczenie pierwszego czakramu Ładowanie pola i naprawa zniekształceń były o wiele okazało się stosunkowo łatwe. ten powstaje. główną uwagę w trakcie każdej sesji kierując szybko. energia ustaliła się na poziomie. Za. Najpierw należało zająć się strukturą poziomu eterycznego. Robiliśmy to stop. że mogłam wprowa- zaawansowanie zmian chorobowych. rady. Mocne psychologicznie i duchowo. miast gwałtownie wzrastać i opadać. a po ale ja byłam zadowolona. ważniejsze. Mówił Czasem siedziałam po trzy kwadranse z dłońmi nad mi tylko. W miarę upływu tygodni przyczyn choroby na poziomie indywidualnego poziom energii Dawida zaczął się wyrównywać. W trakcie każdej sesji wyczesy-waliśmy. gdy jest ono jeszcze w łonie matki. chcąc zrozumieć ją w tracić energię w inny sposób. Uznałam w tym właśnie rejonie. jakby naładowanie pola było niemożliwe z powodu słabości „kosmiczne prawo stanęło mu w gardle". Powoli formował się obraz również czakramem. kiedy jego trzeci poziomem eterycznym uświęconym wątroby i innymi czakram (prostolinijny umysł) zaczął funkcjonować strukturami anatomicznymi w tym rejonie. że pole zaczyna narodzinach uwidacznia się poprzez auryczną się regulować. prostowaniem Czuł się również mniej bezbronny emocjonalnie. Związek niskim poziomie. ładowaliśmy i naprawialiśmy część rejonu trzeciego czakramu. Heyoan nie wypowiadał się na temat Dawida. że praca w dziedzinie aktywizacji psychiki nie mógłby jeszcze bardziej rozerwać czakram. dziecko ma bardzo silny związek z matką. Dawid nie uważał tego za postęp. Uzdrowiciel może poruszać się tak niowo. a potem stopniowym W trakcie pierwszych trzech miesięcy terapii leczeniem zaburzeń w rejonie trzeciego czakramu. potem Pytania Dawida pojawiły się. Wreszcie pole na środkową część brzucha. nie można było naładować w pełni. oczyszczając. każde poprzednio. i było to tak. W aktywność psychiczna a następnym tygodniu posuwaliśmy się trochę dalej. gdyż trzeci Potem Dawid zażądał więcej informacji. a potem przyczyny choroby odbudowując je krok po kroku. Silny ładunek energetyczny więc. naprawienie dzić energię o wyższej wibracji w celu naprawienia rozdarć w polu aurycznym zabrało dużo czasu.290 Dłonie pełne światła skoków energii wywołanych przez ciało próbujące Porządek uzdrawiania Faza zrekompensować słabość i nie dające sobie z tym pierwsza: oczyszczenie. W oczach naładowanie i odbudowanie Dawida źle to wróżyło. zakładaliśmy tym. jest rzeczą najważniejszą na tym etapie uzdrawiania.

Matka od początku niezależności — dokładnie tak jak w dzieciństwie. tak by stać się pełnym mężczyzną teraz utrzymać tę miłość w sercu i poddać się woli obdarzonym seksualną potencją — czego nigdy nie Boga. Jego system postanowili wyjechać. Wcześniej Dawid robił wielkie serce". z kim można wywołało głęboką blokadę serca w polu aurycznym.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 291 kramy obojga. nie będzie wiedział. również to. przeżyć ją w ramach określonej społeczności. Każdy młody człowiek ma nie doświadczyli miłości w domu rodzinnym. Najpierw zadowolona. do pewnego zbuntował się przeciwko bardzo dominującej i guru. a potem z Annę. Oboje rodzice-psycholodzy nadużyli ze swoim guru. Po prze- problemy uczuciowe. że problem leży w nim samym. swojej wiedzy. (Na tym etapie Dawid odkrył teraz. Dzięki pobytowi w aszramie Dawid wszystko. (Podobieństwa przyciągają się a także splot słoneczny. a zerwanie z guru wywołało energetyczny automatycznie przyciągał kobiety kolejne rozdarcie w trzecim czakramie. Próbował nastolatków. „normalne". ale powoli oddali większość połączony z czakramem matki. pępowinowymi i dziurą w rejonie splotu ale o miłość do ludzkości i Boga. chłopcem" dla swego guru i dla Boga. Dawid odkrył. że nie jest już „grzecznym każdy myśli. To przywiodło go do Indii. kim ona chciała. musi w końcu przenieść to połączenie na się niestety z oddaniem części wolnej woli. jak łączyć się z miłością wstało pierwotnie w okresie dojrzewania. żeby uzyskać władzę nad synem. rozumieć. Dawid zaczął źródłem wielu lekcji. którą tam spotkał. Problem przybrał słonecznego. Po raz pierwszy w przyzwyczajony. że nie wiedział. matki. wedle słów samego Dawida. muszą oni swoją partnerkę. miał „jedno kontrolującej go matce. najbardziej naturalne w formę konfliktu woli Dawida z wolą Boga. uwolnić się od uwarunkowań. że problemem jest matka. Dawid szczególnie prawdziwe w odniesieniu do tych. Przekonałam się. Chociaż jest silnie połączony z życiu miłości w ramach grupy społecznej. Po narodzinach tworzy się również zrobić to w przyszłości. Oddając swoją wolę. Problemem Dawida w związkach z kobietami było Rozdarcie w trzecim czakramie Dawida po. Kiedy więc Dawid połączył się Wielu przed wyjściem w świat z miłością wolało z nią sercem. kiedy poprzez serce. że wiąże się z kobietami. Wraz z Annę które próbują go kontrolować. nie akceptowała syna. żeby matka była z niego nauczył się nawiązywać połączenie sercem. którzy czuł tę zdradę w sercu. musiał stać się tym. że łącząc się poprzez serce ze swoim Dawid postąpił podobnie jak wielu innych guru. Jeśli na początku nie połączy się z sercem kogoś innego. jedynym sposobem. Dążenie do odnalezienia nawzajem. Takie kobiety wydawały mu się życiu był głęboko połączony z kobietą poprzez serce. nauczyć się bezwarunkowej miłości. Został więc z urwanymi więzami chodziło już jednak o miłość do drugiego człowieka. że ludzie. który. To takiej sytuacji jest znalezienie kogoś.) chłopcem" dla mamy. było całkowite zerwanie pępowiny łączącej go z zaczął ponownie czuć się zdradzony. a nie on sam. Zerwał związki ze swoimi rodzicami.) Te niezadowalające związki kazały mu akceptacji i idealnej miłości jest bardzo silnie rozpocząć poszukiwania siebie i w końcu zakorzenione w ludzkiej duszy i będzie dla człowieka zaprowadziły do aszramu w Indiach. lecz stara się być „grzecznym Niestety. którzy w latach siedemdziesiątych przystąpili do al- Jeśli chodzi o poziom serca. się połączyć i kto zastąpiłby matkę. jednak nie mógł Niestety. Oczywiście. a to utrudni mu znalezienie silny związek pomiędzy czakramami serca matki i partnerki i kochanie. dziecka. jako że do tego rodzaju energii był nauczył się jednak używać serca. tak jak manifestuje się ona w ich własnym mógłby osiągnąć ze swoją pierwszą miłością — sercu — a nie definicji woli Boga podanej przez matką. co mógł. to czwarty czakram ternatywnej duchowej społeczności. w jaki umiał to zrobić. nauczyli się Dawida w gruncie rzeczy nigdy nie był mocno otwierać swoje serca. oddaje mu po trochu swoją wolę. Odkrył jednak. Dawid kontrolujące. co wiązało matką. jak . tym razem nie matką. Jest to Oznaczało to zdradzenie swojej osobowości.

zjawisko. basenu kąpielowego i powiedział. Czy partner zmieni się i ponownie stanie „kompatybilny"? Jest to możliwe. codziennie sprawdzając wyniki przy użyciu obszar wyobrażany jako „bezpieczne schronienie" i swojego postrzegania ponadzmysłowego i wahadełka. Potem przekazał mi obraz tylko niezdrowe połączenia z okresu dzieciństwa. Nazwę leku tworzyły więc dwa przemiany związku te niezdrowe więzy trzeba słowa: chlor i chinina. Opuszcza wtedy potrzeb. organizmu. Dawid zapytał osób nazywa partnera swoją „lepszą połową". Wiele razy widziałam samym rytmem. że związku są jasnozłote. takich jak chinina. Więzy te wychodzą z czakramów. Chlorochina. Często jednak powtarzają malarii. Są to Pokazał mi obraz wątroby oczyszczanej srebrnym więzy zależności. kiedy tydzień później wszedł do mojego Jeśli kiedykolwiek przeżyliście rozwód albo gabinetu z fiolką chlorochiny. Potem dodał. zrozumiecie to zjawisko.) Dawid słyszał o leku z Kanady. które należy ponownie zakorzenić płynem. Byłam za- samym. zastępuje je elastycznym poleganiem na sobie Dawid rozpoczął poszukiwania. Czy powinien go przyjąć? „Nie". W trakcie procesu dezynfekcji wody. następuje okres. Dawid zaczął aktywniej pracować wspólnie nad rozwiązaniem swoich uczestniczyć w sesjach uzdrawiających. Jest to bardzo dziwny proces. „Ten lek mógłby trochę pomóc. skoncentrowali się na poprawie aktywności Zapytał go na przykład. rwanie albo utratę swojej lepszej połowy. Jest się w ten sam sposób. Dawid i Annę zaczęli Odzyskawszy siłę. zrównoważone i obecne w lek ten podobny jest do używanych przy leczeniu większości czakramów. a twój partner nie zmienia się w tym samym tempie. żeby mógł na sobie polegać. jaką fizyczną terapię psychicznej Dawida. kiedy oboje zastanawiacie się. Wiele miałam do czynienia z tym lekiem. czy kiedykolwiek o nim . pourywane więzy splotu słonecznego dyndające w Każdy. który inny rodzaj życia. Annę części brzucha były wciąż widoczne. zna to przestrzeni po tak bolesnej separacji. W wyniku Dawid zmieniał się i jego wibracje nie były już takie tak poważnego zaburzenia emocjonalnego człowiek same jak wibracje Annę. wolności i zdobyciu osobistej siły. skoczona." Heyoan powiedział mi. Heyoan odłączyć. Nigdy wcześniej nie śmierć partnera. że chlorochinę będzie mógł w człowieku. (Mikroorganizmy w środkowej się ku pracy. że pierwsza część Większość z nich wychodzi ze splotu słonecznego i słowa to „chlor". ale jest inny. Dawid nie powinien przyjmować standardowej Człowiek odnosi niekiedy wrażenie. naenergetyzować i powtórnie przyłączyć powiedział. Zaczął problemów. Z wielką miłością i szczerością zadawać Heyoanowi bardzo szczegółowe pytania. odparł istnieją też więzy pomiędzy partnerami w związkach. nie połączony z niczym. Należało coś chciała jednak iść dalej za swoim guru i budować zrobić. że lek ten oczyściłby wątrobę Dawida. niedaleko nas. głęboko do rdzenia kręgowego człowieka.292 Dłonie pełne światła W miarę postępów terapii chroniczne problemy Osieroceni ludzie często mówią. że unosi się w dawki. tak jak środek używany do ma ciemne zabarwienie. ale zmieniać ją w zależności od swoich przestrzeni. W przeciwnym razie któreś w końcu odejdzie. Dawid i przepisać lekarz mieszkający w pobliżu Nowego jego przyjaciółka stopniowo odłączali uzależniające Jorku. jeśli oboje podejdą Substancje transformujące do tego z cierpliwością i miłością. Heyoan stwierdził również. jakby oderwano od niego cały przód ciała. Ich pola nie pulsowały już tym to uczucie prawdziwe. że odczuli roze- Dawida z jego partnerką stały się nie do zniesienia. W zdrowym o wiele skuteczniejszy. ponieważ ona nie zmieniała czuje. pomagał ludziom cierpiącym na osłabienie Oprócz więzów łączących matkę i dziecko. z kim właściwie Faza trzecia: żyjecie. Heyoan. Jeśli ty się zmieniasz. lekarza. że ich od siebie więzy. kto przeżył długotrwały związek. Jego zainteresowania zwróciły powinien stosować.

kobiet. Chciał ponownie doświadczyć swoich uczuć. że zaprzyjaźnił się z nią. Ona i sprawdzać jego działanie za pomocą wahadełka. a aura stawała się jaśniejsza i pełniejsza. że jest to się swojemu sercu. postanowiła zmienić się w inny sposób. podczas gdy niejszy. odrodzenie Zapytałam Heyoana. nie własną drogą i kontynuować nową drogę życia. co powiedział Heyoan. Wiedział. przerwał kurację trudniejszym. Lekarz natychmiast zdjął z półki książkę kilkakrotnie. nie miał już normalnych dawkach. Dawid Odzyskawszy siły. Za każdym razem wychodził sil. Bardzo stosunkiem do Boga i Jego woli. się z nadmiaru wydalanych toksyn. na jakie cierpiał Dawid. iż nie wytrzymałoby zaczęłam dostrzegać w jego polu coś. Po kilku dniach bez stosowania Wkrótce potem Dawid poznał pewną kobietę i chlorochiny wahadełko powiedziało Dawidowi. Rzeczywiście zmieniał samego siebie. na Pragnienie uwolnienia czyni je podstawie wskazania wahadełka. Takie cykle powtórzyły się jeszcze wpływ tego związku na Dawida. on i Annę zrywali ze sobą . Ponieważ diagnoza aurycznego punktu widzenia. intensywnie przeżywał swoje problemy (opisane żeby znaleźć wolę Boga wewnątrz siebie. Powoli oddalali się leczenia przewlekle nawracającego zapalenia od siebie i wreszcie rozstali się na dobre. Stan pola Ostateczną lekcją dla każdej duszy jest aurycznego mówił mi. Dawid zajął się swoim wpadał w otchłanie emocjonalnej agonii. Z wątroby. uwolnienie nie ugina się przed Heyoan kazał mu przyjmować oczyszczające wolą. Za każdym razem Dawid zanurzał się w pole jego nowej przyjaciółki ma bardzo kojące nowe warstwy swojej osobowości. a przed uginaniem. uwalniając powyżej). Byli ze sobą przez ponad dziesięć lat i opisującą zastosowanie chlorochiny. dlaczego wcześniej nie powiedział nam o chlorochinie. Po pięciu dniach. tylko fizycznie. pójść swoją Przez pierwsze pięć dni efekty były bardzo silne. które wymagały działanie. Jego nowa partnerka była czas ponownie rozpocząć przyjmowanie leku. Używano jej do musieli wyjaśnić wiele kwestii. że kilkakrotnie. Za każdym razem wcześniej zawsze kurczył swoje pole w obecności duże ilości mikroorganizmów opuszczały jego ciało. Czasem Heyoan proponował inną witaminę albo sól (na Faza czwarta: przemiana i przykład fosforan żelaza) dla wspomożenia procesu uzdrawiania. ponieważ czakram lekarza zgadzała się z tym. Zaczął medytować. żółtobrą-zowa) zatkała obecnej w twoim własnym sercu. Potrzebne były oczyszczające zioła. Zaczął poddawać swojej przyjaciółki". powiększała pole auryczne Dawida. Było tak. jakby sama jej obecność oczyszczenia. Emma-nuel powiedział: oczyszczenie. a lekarz przepisał Dawidowi chlorochinę w całe pole zostało naładowane energią. Kiedy badałam zrobił to. Dawid bardzo wspierająca i troskliwa. Był to jakby naprawy. że po pięciu dniach kuracji kompletne poddanie się boskiej woli okrężnica Dawida (śluzowata. z którymi był związany. Jeden z dni opisał jako „rycie w brzuchu jednocześnie głęboki blok w sercu. W czasie drugiej fazy uzdrawiania. czego nie mocnego działania leku przed zakończeniem widziałam nigdy wcześniej. ożywiony i zdrowszy. Odparł. kiedy Dawid zaczął zajmować się aktywnym wzmacnianiem psychiki. napoje ziołowe i witaminy przez tydzień czy dwa po zakończeniu kuracji chlorochiną. Dawid zaczął przyjmować lek takich samych wibracji jak jego eks-partnerka. spostrzegłam. lecz także emocjonalnie. że pole W ostatnim miesiącu mojej pracy z Dawidem Dawida było tak zniszczone. splotu słonecznego Dawida nie był już rozdarty. ponieważ chlorochinową.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 293 słyszał. żeby się uzdrowić.

gdy zadanie jednego życia zostanie potrzebował skupić się na innym czak-ramie. Heyoan zasugerował. o ile bardziej jest to skuteczne". co się stało. Heyoan odparł: „Zależy. Im na którym poziomie pola się znajdował. Weź raczej owa-trofinę. żeby lata Dawid spędzi na integrowaniu dwóch części wzmocnić swój drugi czakram. podczas chotropowych na aurę. która wydaje się trwała. Był to ostatni etap. Dawid zapytał. że przyszłe nadszedł już czas na jego otwarcie. że przybiera powstały w wyniku używania marihuany i LSD ono taki obrót. W tym czasie Dawid się lewa część szyszynki. Heyoan chce podkreślić. że nowa medycyna pragnie uzdrowić człowieka na Dawid mógłby zmienić nazwisko. czego dowiedzieliśmy się na temat Dawid odparł. Zapytałam. Heyoan powiedział: „Nie. które miał przyjąć MDMA. obserwowałam tylko spokojnie. działania MDMA byłby najprawdopodobniej „Pomyślcie." Heyoan. działanie inkarnację są umieszczane w polu przed narodzinami narkotyku było bardzo silne. nie rozpocząć. że ma władzę nad swoim życiem. To wtedy po stwierdziłam. nowi to. pomagają tylko pracuje nad oczyszczeniem swojego szóstego człowiekowi. To. kto bierze i jaka zrealizował swoje zadanie. wiele pytań. Nie powiedziałam o używać w procesie transformacji. żeby poznać ją jak najlepiej? Ostateczny sens lekcji sta- . kiedy fenyloetyloamin. efekt zakończone. Śluz z rejonu trzeciego oka poczuł. mówi Heyoan. Po bliższym badaniu głęboką zmianę. Substancji chemicznych można wykorzystanej jeszcze energii. Mógł wtedy odejść z tego jest w tym momencie konfiguracja jego pola. Oto przeznaczeniu duszy. kiedy Dawid zawsze negatywny wpływ środków psy. Miesiąc temu Dawida. jak zadanie.) Pacjentka wzięła energii ze swoją wewnętrzną rzeczywistością będzie owatrofinę i miała podobne doświadczenia jak miał jednak do swojej dyspozycji dużo więcej Dawid po chlorochinie. Wydawało lepiej o tym pamiętasz. przekształcić się". Heyoan powiedział. Podczas integrowania tej nowej mrożonych jajników krowy. Jaką lekcję właśnie poznajemy część jednego z ich dialogów: i co powinniśmy zrobić. ale postanowił nie robić tego. Miał partnerkę i zniknął. mówił negatywny. że miesiąc wcześniej Dawid zakończył zdumiewająca. co będzie wymagało pewnego popracować. ale ogólna zmiana w polu Dawida była powiedział. Koncentruje się głównie na przyszłość nie musi być taka jak przeszłość. że pod wpływem MDMA otworzyła raz pierwszy ujrzałam kokon. zapytałam Heyoana o sprawę którego miał otworzyć swoje serce. że w trakcie weekendu zażył dawkę przemiany Dawida i znaczenia kokonu. Odrodził się w Ponieważ szósty czakram Dawida był zapchany i tym samym ciele. Heyoan zrobienia. Kokon energii wokół kręgosłupa Dawida Kiedy inna pacjentka zapytała. Dodał." (Owatrofinę wytwarza się z wysiłku. Jego aura była dwa razy jaśniejsza i dużo większa niż Podczas ostatniej sesji Dawid zadał Heyoa-nowi zwykle. Można to uczynić bez opuszczania ciała. który leczy się sam. Nie leczą choroby. było bardzo MDMA. czy powinna był energią-świa-domością życia. Ostatnia runda inkarnacyjnego Ponieważ dotychczas moje badania wykazywały cyklu rozpoczęła się sześć lat wcześniej. Wciąż pozostawało jeszcze dużo do przeprowadzał się na zachodnie wybrzeże. że kokon ten zawiera dużą ilość drzemiącej. nad którym trzeba siebie w jedność. że energii i wiedzy. wyruszył do Indii. swoją inkarnację. odpowiednim czasie pomaga człowiekowi Na następną sesję przybył zupełnie odmieniony.294 ________________________ Dłonie pełne światła kokon otaczający kręgosłup. Takie jest ich tym Dawidowi. tym jesteś bliżej się. Heyoan powiedział. nie prawdziwego domu. „Odpowiednia czakramu. na jakim mu zależy. będącego pochodną mniej więcej miesiąc wcześniej uświadomił sobie tę metaamfetaminy i safrolu. Trudno mi powiedzieć. syntetycznego środka z rodziny zachęcające. że wszystkich poziomach. Cała reszta aury była czysta i jasna substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i (rysunek 26-1B). Ale gdyby ktoś i można je podjąć. co się z nim stało. że wszyscy jesteśmy iskrą boskości. świata. Kokon otworzył się. że następne trzy zalecałbym ci tego.

Dostrzeżesz to Twoja fizyczna rzeczywistość wchodzi teraz w w swojej pracy. odziedziczysz. Nie jest ona ciężarem. by rzeczywistości nie jest dość szeroki. a tutaj musimy miejscem dla przemiany. wehikuły. Przekazujesz świadomość. do starego ciała i grabienia? Jeśli tak. jest to wybierasz zestaw możliwych rzeczywistości. Im bardziej skoncentrować się na tych swoich cechach. pragniesz zmienić w najbardziej skuteczny sposób. które jesteś oświecony. Heyoan: „Wtedy oświecenie odbywa się w inny Dawid: ^Jużje dostrzegam". człowiek wchodzi w światło i zatrzymuje je w sobie. ręką?" Wykonałeś więc wybraną przez siebie pracę i teraz. o wiele większą niż ta mała część. wehikułem. do wykonania. gdy transformacji. Czy to nie wspaniałe? gdybyś miał być przeniesiony z jednego poziomu Kiedy umierasz albo lepiej opuszczasz czy porzucasz rzeczywistości na następny i jeszcze następny. której się podjąłeś. i wreszcie zestaw energii." gdy siedzisz z nami przy stole konferen- * Jak główny bohater filmu Tańczący z Wilkami (przypis M. które chcesz zmienić w tym życiu. Gdy rozjaśniają się mroki. przed narodzinami siedzisz z ciało. a jesteś wielką Robisz to wszystko w określonym celu. A kiedy wykorzystałeś już w pełni te fizyczne przewodnikami i wybierasz sobie rodziców. to czy nie lepiej zrobić to świadomości*. bierzesz tę świadomość linearnego czasu i trójwymiarowej rzeczywistości. którą masz zrealizować. Przyszła przemiana i kości. W tym transformacji. która się trakcie jednego życia zrealizujesz ten cel i wykonasz inkarnuje. cykl inkarnacji na planie fizycznym?" ponieważ z dwoistości tworzysz jedność". zbudowane na potrzeby tej przemiany. Szkoda. a nie. które koła inkarnacji. nie momencie możesz wznieść się tylko na pewną tworzysz drugiego nowego ciała. Wybierasz swoich które ma ułatwić ci dostrzeżenie tych punktów rodziców i cechy fizyczne. kiedy integrujesz nową świadomość ze starym Dawid: „A kiedy człowiek zakończy już swój ciałem. Ciało jest wysokość. ciało i nie potrzebujesz go już jako instrumentu znalazłbyś się w nieskończonej przestrzeni. Nie zbudują fizyczne ciało. My również oczyszczamy siebie i zbliżamy się do Boga. gdzie transformacja nie będzie już automatycznym funkcjonowaniu ciała.K. Wtedy decydujesz — ty. bez względu na to. możesz po prostu fizycznego ciała. W pewnym sensie oddzielasz potrzebujesz już tego narzędzia do wyodrębnienia część swojej Większej Istoty. czy korzystne jest użycie pracę. ponieważ zakres twojego zrozumienia narzędziem. przeistoczenia i transcendencji. tym szersze jest twoje rozumienie. w nową fazę. które wybrałeś. i tworzysz za jej pomocą ciało. Jest darem. możesz spodziewać się wielu zmian. Uzdrawianie staje się kreacją. że większość ludzi nie rozumie tego. muzykę i sztukę jako delikatnym i cudownym narzędziem tej formy kreatywne. grabiami. . jest posłużyć się metaforą. pracę koniec koła życia i śmierci czy też.). Bo Heyoan: „Oczywiście. czy właściwym Heyoan: „W pewnym sensie. Uzdrawianie na wyższych Wszystkie wewnętrzne systemy twojego ciała zostały poziomach staje się tworzeniem. Istnieje nieskończona liczba etapów.Oblicze nowej medycyny: pacjent stcye się uzdrowicielem 295 Dawid: „Co to znaczy inkarnować się w tym cyjnym. wybierając sobie życie. motyką albo grabienia. Nie ma w tym końca. na przykład. na planie fizycznym. sposób. jak się je nazywa. ta większa część samym ciele?" ciebie. Jeśli w duszą. która nie inkarnuje się do końca (gdyż byłoby to i tak niemożliwe). decyduje. które po nich ustalonego planu. Jest to coś podobnego do pielenia rozpocząć nowe życie. w systemie nerwowym. większy ty. który stworzyłeś. Czy trawa wymaga jeszcze której użyłbyś w nowym ciele. Decydujeszy. proces transformacji w Jeśli użyjemy poprzednie metafory — w chwili miejsce uzdrawiania staje się tworzeniem. aż po komórki skoncentrowana na bólu. Każda część twojego ciała okaże się uzdrawianie obejmą ruch.

jak i światowym. jak masz żyć. domu. gdy tylko Emmanuel w trakcie warsztatów prowadzonych wystąpi jakieś zakłócenie równowagi. wypuszczaj Aby właściwie zatroszczyć się o siebie. .3. lepiej swoim celem w tym życiu.) 1. 17. Poniżej i 26. przeszłość i wszystko. oso- o samego siebie i samouzdrawianiu. 15 i 16. a osobisty rozwój opiera się na zmianie. Zmieszaj to rzeczą. Nazywam tę 1. co oznacza dla ciebie zdrowie i życia. 17 i 19. co jest dla ciebie optymalne w jednym okresie. Usiądź wygodnie. zdrowia.WYZWANIE. Troska się o siebie samego. aż ktoś ci powie. a rezultaty będą zadziwiające. Zrozumienie. Pamiętajcie. może być niekorzystne w innym. Emmanuela. uzdrawianie. (Rozdziały przez Pat. 1. higieny. zarówno na poziomie ustal to sam. przekonaniu głównymi zasadami są: Bądź elastyczny. Wydychając. Medytacja (rozdziały 3. dobrego jedzenia. intymności i przyjaciół. Oznacza to słuchanie ulubioną techniką medytacyjną jest ta. Moją 3. której możesz nauczyć się na temat swojego wszystko z miłością. Skup się na swoim oddechu. trzebujesz medytacji. różnorodność jest solą 2. którą podał wewnętrznych rad. Oznacza to uzdrawianie i utrzymywanie zdrowia: miłość i szacunek dla samego siebie. po. które pojawiają się. W moim Twoje osobiste potrzeby zmieniają się nieustannie. Najważniejszą bistych wyzwań. To. jak je utrzymać. przyjemności. Oto czym jest w swej istocie personalnym. z prostymi plecami. Utrzymywanie głębokiego połączenia ze sobą i Zamiast czekać. 19 i 20). ćwiczeń. Rozdział 26 ZDROWIE .) technikę medytacją przyszłość/przeszłość. Wciągaj i wypuszczaj powietrze. odpowiedniej ilości wypoczynku. Heyoana i mnie. (Rozdziały 14. jest to. Troska o siebie Z każdym wdechem wciągaj przyszłość i wszystkie zawarte w niej możliwości.) podaję listę ćwiczeń i wskazówek dla każdego uzdrowiciela. BY BYĆ SOBĄ Ten rozdział koncentruje się na problemie troski odpowiednich ubrań. (Rozdziały 3 odpowiedzialnością za siebie i swoje życie.

Patrz. Zwróć uwagę na swój apetyt. Istniejesz poza ograniczeniami czasu. przeszłością. a przyszłość pojawia się z Niech wygląda apetycznie na talerzu. jakie witaminy przyjmujesz. Po prostu wdychaj przyszłość ciel. które spożywasz. przeszłość znika za tobą. że jesz po to. Po 2. Zapewne nie karmiłeś swojego ciała 3. ale w więcej surowych warzyw i owoców. Jeśli bez przerwy masz ochotę na słodycze. czego naprawdę potrzebujesz. To co innego niż w wieczne teraz. jak Zwróć uwagę najedzenie. jogi. Daj kraju istnieje wiele ośrodków oferujących kursy twojemu ciału to. mechanizm Teraz. Żuj każdy kęs Wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość. W księgarniach można znaleźć Wiesz oczywiście. czego mu potrzeba. Jesteś centralnym punktem szczodrobliwej ziemi. tym w tej książce. następuje przerwa. w jakich ilościach. pożywienia wyhodowanego ekologicznie. by dać swojemu ciału energię i twoimi plecami. co wdychasz. Musisz sprawdzić. Jeśli pracujesz jako uzdrowi- . Pełne ziarno ostatecznym rozrachunku oszczędzisz na własnym należy spożywać przez cały rok.298 Dłonie pełne światła co jest z nią związane. ponieważ wszystkie fałszywe ograniczenia. Najlepszą radą jest jedzenie wyłącznie warzywa. Nie kupuj W zimie skłaniamy się bardziej ku gotowanym sztucznie przetworzonych produktów. będziesz musiał włączyć do swojej diety i wydychaj przeszłość. a przede wszystkim czerp upływ czasu i zobacz siebie jako centralny punkt zjedzenia radość. co chcesz osiągnąć. przyjemność? Zajmij się właśnie tym. pewne pozostałości pestycydów. jeśli przez pływać albo biegać? Co sprawia ci największą cały czas pragniesz jednej rzeczy. Patrz. Wdychaj przyszłość i również potrzebować zwiększonych dawek witaminy wszystko. Pożywienie warzywom korzeniowym. sztuczne dodatki są szkodliwe dla zdrowia. który powiadamia kubki smakowe o chwili przerwy pomiędzy oddechami wślizgujesz się tym. Regularne Jeśli nie możesz znaleźć organicznych warzyw i przyjmowanie pewnych witamin wywołuje u wielu jajek tam. a przyszłe płyną ku tobie od przodu. Słuchaj aerobiku. Siedzisz w centrum rzeczywistości. choć oni sami o tym nie zanieczyszczeń z normalnych produktów przez wiedzą. Szczególnie przestrzegam przed jedzeniem nawozów sztucznych i chemikaliów obecnych w czerwonego mięsa. Osobiście polecam dietę makro-biotyczną. ponieważ jest ono darem świadomości. Oczywiście. na co jesteś uczulony. Bardzo Większość produktów spożywczych zawiera również mało mięsa. coś jest nie tak. Jedz produkty sezonowe. pragnienie. Obserwuj wielokrotnie. czego przeszłością. magnezu i witaminy C. Jedz tylko zapłodnione jajka. chi kung lub t'ai chi. Czy lubisz wszystkich jego sygnałów. Dalej potrzebujesz. Ćwiczenia fizyczne (rozdział 21). a to. kiedy i jak długo. substancję wielominerałową oraz dodatkowe ilości jest przyszłością. co wydychasz. w chwili pomiędzy wdechem przyszłości a systemu nerwowego kontrolujący przyjmowanie wydechem przeszłości. zdrowiu. wapna. wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość. smakuj go. herbicydów. Nie wspominaliśmy jeszcze o odpowiednio i teraz domaga się ono szybkiej energii. Jesteś przebywa jedzenie w twoim ciele. Obecnie w trzech do dziesięciu dni pragnienie zniknie. Powstrzymaj się. Dobre jedzenie. Dużo zrównoważonego ziarna. sałatki i owoce. jakie na siebie wymagania każdego człowieka należy oceniać nakładasz. jak przeszłe życia przepływają za domość. atmosferze. świadomości i doświadczenia przesuwają się obok Dla eksperymentu prześledź kiedyś drogę. Możesz Pozwól przeszłości odejść. usuń część ludzi negatywne efekty. Przyszłość nie musi mieć nic wspólnego z indywidualnie. Ponieważ to. wspomóc wzrost komórek. potasu. W tej pożywienia. że środki konserwujące i wiele książek dotyczących właściwego odżywiania. Specjalnie mówię o tym dość ogólnie. Pozwól przeszłości odejść. to wyhodowane ekologicznie. a jeśli już. gdzie mieszkasz. Czego pragniesz? Zazwyczaj pragniesz tego. Wydychaj przeszłość i B. jaką ciebie. Miej świa- przodu. podczas gdy w lecie jemy ekologiczne gotuje się dłużej i jest ono droższe. Uważaj. niezmienny. dowiedz się dlaczego.

ile odpoczynku ci potrzeba. nie. Jeśli Wybieraj określoną fakturę materiału w zależności masz problemy z dziąsłami. To. Nie używaj brakuje koloru. wiele poliestrów i nylon. pole wkładając określone ubranie. 5. które mają wytworzonych w oparciu o pochodne benzyny — neutralne pH. wsyp do niej minut. jaka jest pora dnia. Nylonowe pończochy silnie zakłócają przepływ Pamiętaj. by być sobą 299 zanurzenie ich w Cloroxie. najmniej dwa razy na dzień myj je szczoteczką. energetyczny lubią sztuczny jedwab i niektóre używaj nawilżającego balsamu do skóry o neu wyroby z orlonu. zębów i włosów są bardzo waż zawartością aldehydu/formaldehydu oraz ne. Spostrzeżesz. Sugeruję. Oczyszczanie ciała i pie Znajdźcie coś w zamian. Pięćdziesięcioprocentowa usunąć starą warstwę martwej skóry. 4. Materiały mieszane również szczotką. To pomaga wydają się w porządku. na przykład skarpetki. . żebyście nosiły je. jeśli masz czas. Czy do dziewięciu godzin snu. której bawełna jest bez zarzutu. żeby je pielęgnować. być może. kup sobie jonizator albo podobne urządzenie. co czne. tylko jeśli naprawdę musicie. odczyn kwasowy uodparniający ją na zakażenie. Dom. Prawidłowa higiena. Niektóre syntetyki też nie ciało pozbywa się. na siebie włożyć". Skóra bowiem posiada naturalny szczególnie jeśli sądzicie. Kiedy zaglądasz rano do szafy i „nie wiesz. napełnij zlew wodą.Zdrowie — wyzwanie. Założę się. że jeśli poło Jeśli w do- żysz się od razu. bez względu na to. odpocznij. Moje ciało i system komórek. Należy unikać materiałów z lęgnacja skóry. zakłóca naturalny przepływ energii w polu tak by do twojego organizmu nie dostały się resztki aurycznym. połóż się na piętnaście warzywnego. którego potrzebujesz. ma mało jakiegoś koloru i potrzebujesz naenergetyzować neutralny odczyn pH i jest nietoksyczny. Wsłuchaj się w potrzeby swojego ciała. którym oddychasz. zanurz w tym roztworze wszystkie świeże produkty. odpoczynku? Czy odpowiada mu pełne sześć napełniają przestrzeń miłą energią uzdrawiającą. że szampon. działasz przeciwko swojemu ciału. Najlepsze są bawełny. Odkryłam. Wzmacniają ją i podtrzymują. żeby twój sposób ubierania się wyrażał to. Odpoczynek. Czy masz dla siebie odpowiednią przestrzeń bardziej typem nocnym czy dziennym? Wsłu i ilość światła? Czy czujesz się wygodnie w swoim chaj się w swoje ciało. Używaj tylko mydeł i płynów. Czy jesteś 7. umyj i 6. ci dzisiaj potrzebny? W twojej aurze może być za Upewnij się. kim jesteś. już po półgodzinie wrócą ci siły. którego używasz. tym więcej energii wzdłuż nóg i są w mojej opinii przyczyną energii życiowej dzięki niemu otrzymasz. Również talerze myj szczególnie dokładnie. im świeższe jest jedzenie. mieszaniną jednej części soli na osiem części sody Czy twój styl ubierania się odpowiada ci. kiedy bierzesz prysznic. że jesteście nadwrażliwi. Jeśli mieszkasz w suchym klimacie. których potrzebujesz? mniej snu w nocy i drzemki w dzień? Jeśli Czy powietrze. jest oczywiście sprawą indywidualną. Naturalne włókna doskonale wpływają na aurę. tralnym pH. Kiedy potrzebuje ono domu? Rośliny. przemywaj je codziennie od swego samopoczucia. nietoksyczne kosmetyki i środki czystości. Kupuj tylko naturalne. Kiedy wrócisz ze sklepu Jeśli nie masz pół godziny. Są to akryle. detergentów niszczących układ trawienny. dlatego że pośród ubrań To samo dotyczy twoich włosów. Jeśli używasz zasadowych mydeł albo płynów. ubierasz się dla innych? Spraw. Czyść skórę jedwabie i wełny. że wiele syntetycznych tkanin odłóż. Potem opłucz je dokładnie. które kupiłeś. czy też oczyszczonej. że znajdziesz tyle pośród wielu ćwierć filiżanki Cloroxu i na dwadzieścia minut zajęć dnia codziennego. hipoalergi. jest świeże? Jeśli jesteś zmęczony. Raz dziennie czyść zęby nitką dentystyczną. by zrobić miejsce dla nowych wzbudzają zastrzeżeń. czy też wolałoby żyjesz w otoczeniu kolorów. Jaki kolor jest szamponów zostawiających osad na włosach. Co Podziel swoją szafę na kolory i faktury. Ubranie. wielu chorób kobiecych obecnej doby.

300 ________________________ Dłonie pełne światła

mu albo miejscu pracy masz oświetlenie fluo- wiedzieć, co robić i dokąd iść, zanim zajdzie taka
rescencyjne, pozbądź się go. Używaj tylko światła potrzeba. Wybierz lekarza, z którym masz dobry
żarowego. kontakt i któremu ufasz. Do wyboru są uzdrowiciele,
homeopaci, specjaliści od akupunktury, kręgarze,
8. Przyjemności. Jeśli nie przeznaczasz odpo- masażyści, kinezjolodzy, dietetycy itd.
wiedniej ilości czasu na przyjemności, wydziel go Tobie proponuję kursy dotyczące domowej
sobie, tak jak robisz to z czasem pracy. Przyjemności opieki zdrowotnej. Homeopatia jest wspaniałym
są równie ważne jak praca. Rób to, co zawsze narzędziem, za pomocą którego kobieta lub
chciałeś robić, żeby dobrze się czuć. Śmiej się mężczyzna mogą przywrócić zdrowie swojej ro-
regularnie, odkryj dziecko w swoim wnętrzu i raduj dzinie. Używam homeopatii od lat i przekonałam się,
się każdą chwilą. że praktycznie w każdym przypadku potrafiłam
wyleczyć swoje dzieci za pomocą odpowiedniego
9. Osobiste wyzwanie. Każdy ma rzeczy, które leku homeopatycznego i prostego nakładania dłoni.
chciałby zrobić, ale odkłada je na przyszły rok bądź Leczyłam za pomocą homeopatii wszystko — od
stwierdza, że i tak nie uda mu się ich zrealizować. zapalenia gardła po złamania palców.
Błędne założenie. Teraz jest ten właściwy rok. Czy
chodzi o wyzwanie twórcze, podróż dla przyjemności 12. Polecam następujące proste techniki uzdra-
czy zmianę zawodu, naprawdę musisz przynajmniej wiające, które można wykonywać w domu: zacznij
spróbować. Czy jest taka praca, którą zawsze chciałeś od wyczesywania (rozdział 22). Każdy potrafi się
wykonywać? Sprawdź to. Zorientuj się, co musiałbyś tego nauczyć. Po przejściu przez wszystkie czakramy
zrobić i stwórz plan spełnienia tego wewnętrznego połóż swoją dłoń bezpośrednio na miejscu, które
pragnienia. Pamiętaj, że twoja najgłębsza tęsknota, to boli. Siedź w poczuciu miłości dla chorej osoby. To
co chcesz robić bardziej niż cokolwiek innego, jest sprawi, że oboje poczujecie się wspaniale.
powodem i sensem twojego przybycia na ten świat. Jeśli chory obszar zdaje się zatykać z nadmiaru
Najlepszą gwarancją zdrowia jest zrealizowanie jej. energii, możesz wyciągnąć nieco zanieczyszczeń.
Zacznij teraz, sprawdź, co musisz zrobić i weź się za Wyobraź sobie po prostu, że palce wydłużają ci się o
to. Choć dotarcie na miejsce może potrwać długo, dziesięć centymetrów i wypełniają niebieskim
jeśli nie rozpoczniesz podróży, nigdy nie osiągniesz światłem. Zbliż dłonie do zatkanego miejsca,
swojego celu. Jeśli ją rozpoczniesz i ruszysz w wyciągaj garście zanieczyszczeń i wysyłaj je w
odpowiednim kierunku, zwyciężysz. Zagwarantują to powietrze. Pozwól, żeby zamieniły się w białe
wewnętrzni przewodnicy. światło. Ponieważ twoje palce są teraz dłuższe o
dziesięć centymetrów, możesz sięgać nimi poprzez
10. Intymność i przyjaciele. Wszyscy potrzebujemy skórę głęboko w ciało. Nie bój się, spróbuj tego. To
prywatności i przyjaciół. Sprawdź, co oznacza to dla działa i jest bardzo łatwe.
ciebie i zrealizuj w swoim życiu. Jeśli jest ktoś, kogo Zakończ sesję przez położenie rąk na głowie
bardzo lubisz, a nie zrobiłeś nic, ponieważ jesteś twojego partnera lub dziecka. Potem po kilku
nieśmiały, podejmij ryzyko. Powiedz tej osobie, że ją minutach wyczesz całe pole za pomocą swoich
lubisz i chciałbyś być jej przyjacielem. Nawet nie długich palców. Czesz długimi ruchami od głowy do
przypuszczasz, jak pozytywny będzie efekt. W samej ziemi trzymając dłonie jakieś dwadzieścia
przeciwnym razie spróbuj z inną osobą. centymetrów od ciała. Zrób to ze wszystkich stron.
Zakończ, wkładając na chwilę dłonie pod
11. Troska o siebie w razie wypadku lub choroby. bieżącą ciepłą wodę.
Już teraz znajdź sobie lokalnego lekarza, który ci
odpowiada. Wybór jest szeroki, a lepiej

Zdrowie — wyzwanie, by być sobą _____________ 301

| Jeśli to ty jesteś chory albo miałeś wypadek, Przykład: jeśli odczuwasz ból w ciele, co
zrób dla siebie wszystko, co możliwe. Poproś dzieje się w twoim umyśle, kiedy go
przyjaciela, żeby to dla ciebie zrobił. Jeśli gdzieś cię odczuwasz?
boli, co wieczór idąc spać kładź dłonie na tym Czy twój umysł odczytuje go w związku z
miejscu. Przesyłaj tam miłość i energię. Wyobraź jakimś strasznym wyobrażeniem?
sobie, że jesteś zdrowy i w pełnej równowadze. Czy z powodu obecnej sytuacji odczuwasz
Zapytaj, jaką wiadomość przesyła ci ciało. Kiedy i w gniew albo strach? Czy boisz się tego, co dzieje
jaki sposób nie słuchałeś siebie samego? się w twoim ciele? Jaka jest zatem twoja
j Jakie jest znaczenie tego wypadku albo choroby na reakcja? Jaka jest zwykła reakcja, która (w
poziomie zarówno osobistym, jak i życiowym? pewnym sensie) nic ci nie dała? Wiesz, że taka
Przede wszystkim zaś kochaj i akceptuj samego reakcja nic nie daje, ponieważ ból jest wciąż
siebie. Jeśli cierpisz na poważną chorobę, nie wiń się obecny. Wiadomość (lekcja, jeśli wolisz) nie
za to. Kochaj siebie. Masz odwagę wypowiedzieć tę została odebrana. Ośmieliłbym się więc
wiadomość na tyle głośno, by została usłyszana. powiedzieć, mój drogi, że bez względu na to,
Postanowiłeś zrobić wszystko co konieczne, by jaka jest twoja reakcja, jest ona kompletnie
nauczyć się tego, czego chcesz się dowiedzieć. To błędna, ponieważ nie rozwiązuje problemu.
bardzo śmiały akt. Szanuj się za to. Kochaj siebie. Spójrz na swoje życie i ciało — ukształ-
Kochaj siebie. Kochaj siebie. Jesteś częścią boskosci. towałeś je jak szkolną klasę, w której masz się
Jesteś jednością z Bogiem. Oto dwie uczyć, i każda choroba, każdy ból, cierpienie
samouzdrawiające medytacje Heyoana. Pomogą ci: albo wypadek jest sygnałem, wiadomością, która
ma cię nauczyć jakiejś lekcji."
Samouzdrawiaj ąca 3. ,A więc pytam cię teraz: dlaczego stworzyłeś taki
medytacja Heyoana właśnie ból w swoim ciele? Dlaczego miałbyś
tworzyć taką sytuację w swoim życiu? Czego ma
1. „Zbadaj swoje ciało w dowolny sposób: za cię ona nauczyć? Co ten ból powtarza ci raz za
pomocą widzenia wewnętrznego, intuicji, razem, aż zrozumiesz? Dopóki nie nauczysz się
zmysłu czucia. tej lekcji, będziesz tworzył ból i cierpienia w
\ Znajdź, z pomocą przewodników, jeśli swoim życiu. Ponieważ jesteś najlepszym
chcesz, ten obszar swojego ciała, który nauczycielem i dobrze zaplanowałeś swoje
napawa cię największą troską. lekcje, nie przejdziesz do następnej, dopóki nie
Jeśli nie znajdziesz chorego obszaru, skup zrozumiesz tej.
się na czymś, co dzieje się właśnie w twoim Jeśli znalazłeś już to miejsce w swoim ciele,
życiu i napawa cię troską. Znajdź proponuję, żebyś położył na nim dłoń albo
j odpowiedni obszar w ciele albo w życiu." dłonie. Pozwól swojej wyższej jaźni połączyć się
\ i
z tym miejscem. Czyniąc to, znajdź naturę
i 2. „Jeśli chcesz, daj mu formę, kolor, sub-
swojego strachu. Kiedy już ją wyczujesz,
j stancję, kształt, gęstość. Ma barwy ostre
napełnij strach miłością. Jaki rodzaj miłości
i czy matowe? Jeśli jest to określony ból, to
1 będzie najodpowiedniejszy dla tego strachu?
czy trwa przez dłuższy czas? Czy pulsuje?
Zrób to samo dla każdego obszaru swojego ciała
' Czy jest ostry? Czy przychodzi i odchodzi?
albo życia. Każda choroba i każde negatywne
S Czy sytuacja istniejąca teraz w twoim doświadczenie jest bezpośrednim skutkiem tego,
życiu jest nowa? Stara? Jak się czujesz,
że nie kochasz się w pełni — nie realizujesz
kiedy zostajesz z nią skonfrontowany i jaka
tego,
była twoja dotychczasowa reakcja na nią?
I Rozważ każdą sytuację, o której mówimy.

302 Dłonie pełne światła

na czym ci naprawdę zależy. Dlaczego nie Zrób następującą listę:
usłuchałeś swego wewnętrznego głosu?
Dlaczego nie pozwoliłeś sobie stać się w pełni W jaki sposób
tym, kim jesteś? Każda choroba jest Sytuacje nie kochałeś siebie
bezpośrednim sygnałem zawiadamiającym cię, Lęki życiowe Kim chcesz
że nie kochałeś swojej istoty, nie pielęgnowałeś być
siebie, by zrealizować swoją prawdziwą naturę.
To jest podstawa wszelkiego uzdrawiania."

4. „Inna wskazówka: Lekcja nigdy, przenigdy nie Co to wszystko ma wspólnego z aurą? Otóż
dotyczy tego, że jesteś zły albo zrobiłeś coś wszystkie te rzeczy wpływają na aurę. Posiadają
złego." one formę i substancję. Kiedy poszerzysz swoje
rozumienie i widzenie rzeczywistości, zaczniesz
5. „A zatem, znalazłszy odpowiedź, odkryjesz dostrzegać, w jaki sposób ludzie nie kochali
natychmiast przyczynę strachu i bólu. Być może samych siebie. A wtedy ty jako uzdrowiciel
uniemożliwiłeś sobie spełnienie swych przypomnisz im, kim są i pomożesz znaleźć
najgłębszych pragnień. W tym momencie miłość, której potrzebują. Ty jako uzdrowiciel
możesz stanąć twarzą w twarz z tym strachem, staniesz się tą miłością."
poczuć go i zacząć z nim pracować.
Gdziekolwiek jest strach, miał miejsce brak
miłości, ponieważ miłość jest przeciwieństwem
Medytacja likwidująca
strachu. A więc jeśli odczuwasz strach, to samoograniczenia
znaczy, że nie jesteś w prawdzie, że to, czego się
boisz, jest najprawdopodobniej złudzeniem. „Jest to dobra medytacja dla tych, którzy wbrew
Albowiem kiedy się boisz, nie jesteś skupiony, swojej woli są zamknięci w jakimś obszarze życia.
nie stanowisz pełni swojej istoty. Kiedy Jest ona narzędziem samopozna-nia i dobrym
odważysz się wejść w ten strach i rozwiązać ćwiczeniem dla uzdrowiciela, ponieważ choroba jest
gnębiący cię problem, rozpoczniesz proces tylko rezultatem zamykania się w ograniczonych
uzdrawiania na nowym poziomie. definicjach jaźni. Jako uzdrowiciel musisz najpierw
zrozumieć ten proces w sobie, a następnie nauczyć
Zadanie domowe przed pójściem do łóżka: się wyczuwać go u innych — by pomóc im
zdefiniować ich ograniczenia i pozbyć się ich.
Wszystkie te rzeczy mają swoją formę w polu
1. Określ swoje lęki. Czego się boisz? Być może aurycznym. Są one energią i świadomością, która cię
chodzi o twoje ciało. Być może chodzi o ogranicza. A zatem, pracując nad aurą, możesz
sytuację życiową. Być może są to lęki pracować jednocześnie nad formą energetyczną,
ogólne. stanowiącą substancję ograniczenia.

1. Wprowadź się w stan podwyższonego po-
2. Połącz strach z okolicznościami zewnęt- strzegania.
rznymi. Strach jest zawsze bezpośrednio
powiązany z tym, czego nie robisz, a 2. Zadaj pytanie: kim jestem?
chciałbyś zrobić. To odcina cię od twojej
wielkości, ale jest również bramą do niej. 3. Kiedy znajdziesz odpowiedź, poszukaj ogra-
niczenia, które narzuciłeś sobie za pomocą

Zdrowie — wyzwanie, by być sobą 303

definicji tego, kim jesteś. Kiedy znajdziesz to wyleczenia. Dzięki temu będziesz się rozwijał jako
ograniczenie, wiedz, że jest to bariera, którą sam uzdrowiciel. W następnym rozdziale porozmawiamy
stworzyłeś. o tym, jakie formy może przybrać twój rozwój.

4. Wyrzuć ograniczenie poza barierę, a bariera
wzrośnie.
Przegląd rozdziału 26
5. Ponownie zadaj pytanie: kim jestem? Bez
względu na to, jaka będzie odpowiedź, da ci ona
inną definicję jaźni. Do przemyślenia
7. Oddziel Esencję od ograniczonej definicji. 1. Przeanalizuj punkty od pierwszego (medytacja)
do jedenastego (troska o siebie), przyznając sobie
8. Zadaj pytanie ponownie itd. oceny w dziesięciostopniowej skali.
2. Tam gdzie ocena jest niska, znajdź reakcję niższej
jaźni albo jaźni cienia, która cię blokuje. Na jakim
Ćwicz tę medytację regularnie przez cały ograniczonym przekonaniu opiera się ta reakcja?
następny tydzień. Nie, nie będę określał, co to jest 3. Odnieś to do niewłaściwie pracujących czak-
Esencja. To ty zdefiniujesz ją w trakcie ćwiczenia." ramów.
4. Wykonaj samouzdrawiającą medytację He-yoana.
Jeśli chcesz, możesz zostać uzdrowicielem. 5. Wykonaj medytację w celu zlikwidowania
Twoim pierwszym zadaniem będzie wyleczenie ograniczeń.
siebie samego. Kiedy już to zrobisz, skoncentruj się
na pomaganiu innym, którzy również pragną

Rozdział 27

ROZWÓJ UZDROWICIELA
Stawanie się uzdrowicielem to bardzo indywi- prawdy i miłości. Oznacza to, że twoja ścieżka
dualny i osobisty proces. Nie ma sztywnych zasad prawdy i miłości będzie się zapewne zmieniać z
określających, jak będzie on przebiegał. Życie upływem lat. Śmiem twierdzić, że istnieje wiele dróg
każdego człowieka jest unikatowe. Uzdrawiania nie do «Nieba», tak wiele, jak wiele jest dusz
można nikomu przekazać ani nadać. Wyrasta ono z powracających do domu. Gdybyśmy mieli prze-
wnętrza człowieka. Jest do opanowania różnorodna śledzić historię człowieka, znaleźlibyśmy wielu,
wiedza, wiele kursów i szkół myślenia którzy podróżowali przed nami i znaleźli oświecenie.
wyjaśniających, co naprawdę dzieje się w trakcie Wiele z tych dróg do oświecenia zostało
procesu uzdrawiania. Wielu w ogóle nie używa w zapomnianych. Niektóre są odzyskiwane; inne wciąż
odniesieniu do swojej praktyki słowa „duchowa". giną w mrokach niepamięci. Nic to jednak nie
Moja droga do uzdrawiania była drogą du- szkodzi, gdyż w głębi duszy ludzkiej bez przerwy
chowego rozwoju, co wydawało mi się zupełnie tworzą się nowe drogi prowadzące do domu. Taki jest
naturalne. Co jest najbardziej naturalne dla ciebie? ten proces. Wiecznie odnawiający się proces twórczej
Idź swoją własną ścieżką, a nie dobrze wydeptanym siły wzbierającej w tobie i we wszystkich innych.
szlakiem. Możesz skorzystać z wiedzy, która pomoże Oto, co znaczy powrót do domu. Kiedy nauczysz się
ci sformułować twoje własne idee. Oto komentarz płynąć zupełnie bez żadnego oporu, zgodnie z
mojego przewodnika Heyo-ana na temat stawania się wewnętrznym twórczym ruchem, to znaczy, że
uzdrowicielem. trafiłeś do domu. Oto, co oznacza bycie w domu."

Poświęcenie Sprawdziany
„Stawanie się uzdrowicielem oznacza po- Gdy tylko zdecydujesz się poświęcić swojej
święcenie. Nie tyle poświęcenie się jakiejś okreś- prawdziwej drodze i uczynisz ją celem swojego
lonej praktyce duchowej, religii czy zestawowi życia, staniesz się świadomy ogólnego procesu
sztywnych zasad, ile swojej własnej ścieżce zachodzącego w twoim wnętrzu. Poznasz we-

306 ________________________ Dłonie pełne światła

wnętrzne pejzaże, które zmienią naturę twojego danie, byś nie musiał doświadczać tego, czego się
postrzegania rzeczywistości. Zaczniesz widzieć boisz. Jeśli jednak pod