Pierwsze w Polsce nowoczesne i

wnikliwe studium ludzkiej aury
autorstwa światowej sławy fizyka
pracującego w NASA

Ann Brennan

Dłonie pełne światła

Książka ta dedykowana jest wszystkim podróżnikom
znajdującym się na ścieżce prowadzącej do domu

WSTĘP

Nadeszła nowa era i — parafrazując Szekspira — coraz więcej
jest rzeczy pomiędzy niebem a ziemią, o których się ludziom nie
śniło. Ta książka ma właśnie pomóc zrozumieć — bez zwracania
się ku medycynie konwencjonalnej — procesy fizyczne i
psychiczne zachodzące w organizmie. Autorka przedstawia historię
naukowych badań aury i pola energii (biopola) człowieka, definiuje
przyczyny chorób spowodowanych energetycznymi zaburzeniami
aury, opisuje naturę leczenia duchowego.
Osobiste doświadczenia Barbary Ann Brennan — fizyka i
psychoterapeutki, tworzą jedyną w swoim rodzaju metodę
poszerzania świadomości wykraczającą poza obiektywne
eksperymenty naukowe.
Gorąco polecam tę książkę wszystkim, którzy interesują się
fenomenem życia na płaszczyźnie poznania fizycznego i
metafizycznego. Zaprowadzi ona czytelnika w fascynującą krainę
pełną cudów natury.

Dr John Pierrakos
Institute of Core Energetics
New York City

OD KONSULTANTA
POLSKIEGO TŁUMACZENIA

Nareszcie polski czytelnik otrzymuje książkę na temat świata
duchowego i żywej energii biologicznej, biopola człowieka, i to
napisaną przez naukowca z prawdziwego zdarzenia, fizyka
pracującego w NASA i innych instytutach naukowych.
Barbara Ann Brennan wykonała szereg pomiarów za pomocą
urządzeń stosowanych we współczesnej fizyce. Znalazła
współzależność niektórych parametrów fizykalnych w pomiarach
energii biopola i aury człowieka. Amerykańscy uczeni potwierdzili
wiele zjawisk zachodzących w aurze; część z nich pokrywa się z
tradycyjną wiedzą Indii, Chin czy Tybetu, łączy się też z filozofią
ćwiczeń jogi. Autorka daje wspaniałe opisy związku między
działaniami człowieka a ich wpływem na powstawanie chorób.
Zjawiska te omawiam w taki sam sposób na kursach radiestezji czy
energoterapii.
Starałem się dopasować terminologię amerykańską do
słownictwa używanego przeze mnie i przez moich kolegów —
bioenergoterapeutów, radiestetów i naukowców badających ten
olbrzymi obszar niewidzialnej problematyki.
Dziękuję lek. med. Teresie Zalewskiej, znawczyni filozofii
Wschodu, za pomoc w korekcie tego tłumaczenia.
Wiedza zawarta w tej książce umożliwia łączenie zdobyczy
nauki i medycyny niekonwencjonalnej w celu poprawy zdrowia
człowieka. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona
czytelników, a szczególnie dla studentów szkół psychotronicznych
i uczestników kursów bioenergoterapii. Polecam ją lekarzom i
naukowcom pragnącym zapoznać się z nowoczesnym spojrzeniem
na tę problematykę. Gorąco polecam lekturę tej książki wszystkim
pragnącym zrozumieć

sens życia jako zjawiska duchowego i energetycznego w skali
kosmosu. Życie jest światłem — jak mówił profesor Włodzimierz
Sedlak.
Wydawnictwo AMBER nawiązało współpracę z Polskim
Zrzeszeniem Bioenergoterapeutów Dyplomowanych; postanowiło
wydać serię dobrych książek z dziedziny psychotroniki łączących
najnowsze badania naukowe z tradycjami różnych kultur.

Marek Kalwoda bioenergoterapeuta
dyplomowany

CZĘŚĆ I

ŻYCIE NA PLANECIE
ENERGII
Uważam, że kosmiczne odczucia religijne są najsilniejszą i
najszlachetniejszą zachętą do pracy naukowej.

ALBERT EINSTEIN

Rozdział 1

DOŚWIADCZENIE UZDRAWIANIA

Podczas swej wieloletniej praktyki uzdro- komórki. Jenny była przestraszona i zdenerwowana.
wicielskiej miałam okazję poznać wielu wspa- Oboje z mężem odkładali decyzję o powiększeniu
niałych ludzi. Oto kilkoro z nich i ich historie, rodziny do czasu, gdy będą lepiej sytuowani. Teraz
dzięki którym nasza praca nabiera sensu. wszystko stawało pod znakiem zapytania.
Moją pierwszą pacjentką była w październiku Przychodząc do mnie w sierpniu tamtego roku,
1984 roku dwudziestokilkuletnia kobieta imieniem Jenny nie powiedziała mi nic o swoich zdrowotnych
Jenny. Jenny jest pełną życia nauczycielką, mającą problemach. Powiedziała tylko: „Potrzebuję twojej
jakieś 165 cm wzrostu, o ciemnobłękitnych oczach pomocy. Powiedz mi, co widzisz w moim ciele.
i ciemnych włosach. Jej przyjaciele nazywają ją Muszę podjąć ważną decyzję".
lawendową damą, ponieważ kocha lawendę i ubiera W czasie seansu leczniczego, posługując się
się na lawendowe Oprócz pracy zawodowej postrzeganiem ponadzmysłowym, zbadałam jej
prowadzi firmę kwiaciarską i przygotowuje piękne biopole. Ujrzałam nieprawidłowe komórki w lewej
kompozycje na śluby i inne świąteczne okazje. dolnej części macicy. Jednocześnie ujrzałam
Kiedy ją poznałam, Jenny była od kilku lat żoną okoliczności towarzyszące poronieniu. Chore
dobrze zarabiającego specjalisty w dziedzinie komórki znajdowały się tam, gdzie kiedyś
reklamy. Kilka miesięcy wcześniej poroniła i teraz przyczepione było łożysko. Usłyszałam też dane na
nie mogła ponownie zajść w ciążę. Kiedy udała się temat jej stanu i terapii, jaką należy zastosować.
do swojego lekarza, żeby dowiedzieć się, jaka jest Dowiedziałam się, że Jenny powinna wziąć miesiąc
tego przyczyna, czekały ją kiepskie wiadomości. Po wolnego, pojechać nad ocean, brać pewne witaminy,
przeprowadzeniu wielu badań i uzyskaniu opinii przestrzegać określonej diety i codziennie
kilku lekarzy uznano, że należy jak najszybciej medytować, spędzając co najmniej dwie godziny w
przeprowadzić hysterektomię. W macicy, w samotności. Po miesiącu samoleczenia miała wrócić
miejscu gdzie uprzednio usadowione było łożysko, do normalnego świata i ponownie poddać się
znaleziono uszkodzone badaniom, a kiedy

kiedy zjawiła się ponownie. Poprawa stanu zdrowia informacji wynikało również (i była to dla mnie Howarda była oczywista dla jego lekarzy i najtrudniejsza część). Kiedy po raz podczas kilku miesięcy. Wypadek stłumił jego nadmierny popęd spróbować ponownie zajść w ciążę. Zanim się jednak nim zajęłam. był szary na twarzy i przepływem energii. ponieważ tak bardzo pragnęła większemu osłabieniu. Odczuwał również bóle dziecka. Jego stawy ulegały coraz złamane serce. ponieważ Innym pacjentem. a potem środkowej i górnej części pielęgniarka. z zawodu osłabienie dolnej. był Ed. powiększają znacznie jej stres. Za każdym razem gdy jakaś część ciała prowadzącej szkolenia dla pielęgniarek i Eda ulegała osłabieniu na skutek braku przepływu wyszukującej pracownice dla szpitali w okolicy energii. Miała problemy z nadgarstkami. Mary. ojciec Mary. Podczas seansu leczenia Howard mógł ponownie tańczyć. Wyniki badań były w aurycznego „powiedział" mi. by zgodziła się na usunięcie dnia. lata. ponieważ miał macicy. jest założycielką i szefową organizacji kręgosłupa. Następnym etapem tego procesu było utrzymuje się w normie. Mary zainteresowała się moją pracą i osłabienie. Od kilku lat jej stan rgetycznego. Cały sierpień spędziła opiekując się dziećmi kości ogonowej.14 Dłonie pełne światła leczenie dobiegnie końca. Cały ten proces trwał Howard odwiedzał mnie od kilku miesięcy. Kontynuowałam wzmacnianie i swemu ciału wyleczenie się po utracie ciąży. brała czasie Ed miał wielkie problemy z opanowaniem witaminy i sporo czasu poświęcała na praktykowanie kipiących w nim seksualnych doznań okresu samoleczenia. Nawet przejście na skorygować jej położenie. odebrałam informacje na temat nastawienia Zastosowałyśmy z Mary nakładanie rąk przeplatane psychicznego Jenny i tego. którego przyjęłam tamtego ciągłe badania i presja. Rok później i ułatwił przejście przez ten trudny okres. że urodziła zdrowego chłopca. kiedy miał około 12 lat. To wspaniały pacjent. stanie udźwignąć nawet kilku talerzy. odwiedzać lekarzy przez następny miesiąc. którą utrudnienie dla prawidłowego obiegu płynu leczyłam jakiś czas wcześniej. Po dwóch miesiącach Jenny odwiedzała mnie ponownie. Przestrzegała diety. by zarumieniła się. Postanowiła odczekać kilka miesięcy i dojrzewania. Od jakiegoś czasu także jego mojego gabinetu. Po zrównoważyć przepływ energii w całym organizmie. pierwszym seansie jego twarz Stopniowo Edowi wracały siły. Mary miała stan mózgowo-rdzeniowego. by oczyścić W efekcie żyła w wielkim stresie i uniemożliwiała arterie Howarda. że Ed nie był już w W październiku. blokowana z lewej strony i odtąd stanowiła nikowego dnia był Howard. Z tych wyrównanie jego biopola. który ustąpił po mniej więcej nierównowagę i zaburzenia całego systemu ene- sześciu seansach leczniczych. ale przeszedł już na Ed i ja przeprowadziliśmy skuteczne leczę. Tamtego popołudnia do wyleczenia pozostał już tylko lekki niedowład lewego nadgarstka. w jaki sposób wpływał on podawaniem mieszanek ziołowych przepisanych na jej zdrowie. Najpierw pracowaliśmy nad pierwszy się u mnie zjawił. Wcześniej był urzędnikiem. a następnie zwiększyć i drugi koniec pokoju sprawiało mu trudności. To powodowało wielką przednowotworowy. wreszcie poddały się i osłabły. Stawy Eda napinały się coraz bardziej. kiedy wyszła z podczas orgazmów. Pojawił się u mnie. przez lekarza medycyny naturalnej. Jenny obwiniała siebie za poronienie. dowiedziałam się. a teraz sytuacja wszystkim. inna próbowała rekompensować to Filadelfii. aż regularnie przysyła mi nowych klientów. a ból ustąpił. co stało się podczas seansu.^ nie emeryturę. ponów- . by odblokować kość ogonową i cierpiał na ciągłe bóle serca. powiedziała. Podczas uściskała mnie na powitanie i wręczyła mi słodki pierwszego seansu leczniczego stan jego pola wierszyk z podziękowaniami. W tamtym przyjaciół na wyspie Fire. pogorszyła się do tego stopnia. nie będzie potrzeby. że Ed doznał kontuzji normie. że pomyśli o kręgosłup słabł coraz bardziej. że Jenny nie powinna przyjaciół. Jego kość ogonowa pozostała jednak za- Moim drugim klientem tamtego paździer. Była nieco spokojniejsza.

Przez wspólnego z rakiem i po dwóch seansach większość mego życia prowadziłam taniec z żywym leczniczych. aż zbliżą się do Stosowaną przez siebie metodę nazywam mnie małe zwierzęta. Energetycznym Człowieka. można widzieć. kiedy po raz rczycy. że była już u kilku drugich. Gdy Muriel znalazła się percepcji i jakie znaczenie będzie to miało dla ich w szpitalu. które oceanem energii. by upewnić się. nasze ciało fizyczne. Lekarze ci stwierdzili. że rozwinie się rak. Zdawałam sobie sprawę. Postrzeganie rękami. że drzewa są ponadzmyslowe jest sposobem odbierania większe. Wymaga rzeczy poza normalnym zasięgiem ludzkiego zrównoważenia istniejącego wokół każdego z nas doświadczenia. muszę wrócić do samego początku. pytania. wyczuwamy jedni operacja. że powiększona tarczyca nie ma nic minerałów. okolicy nie było zbyt wiele dzieci. Ponieważ w uspokojona. Termin wykorzystywać? Czy jest to moja wyjątkowa cecha. siedząc zdarzeń? Co robię. Dopiero potem skierowałam dotykać rzeczy. Kiedy po pewien skutek. wewnątrz wszystkich przedmiotów materialnych. Używając jej. Postrzeganie tarczycą. Muriel odwiedziła mnie tego dnia. zauważone. które normalnie pozostałyby nie leczniczą energię na osłabiony nadgarstek. że energia ta wspiera nas. Podczas pierwszej wizyty ponownie ponadzmyslowe ujawnia istnienie dynamicznego użyłam mego postrzegania po-nadzmysłowego. gdzie znajduje się każde małe zwierzę. przeciwnie — bardzo przejrzysty. nienormalny stan zniknie tańcowi odkryłam. współzależnych pól energii wokół i uzyskać informacje na temat dolegliwości Muriel. lekarzy. niż wydaje się to oczom. słyszeć. jesteśmy nią. Kiedy pole energetyczne. . leczeniem wiarą albo leczeniem rozumieć znaczenie tych okresów oczekiwania i duchowym. Dzięki temu przepisali Muriel lekarze. Pamiętam. żeby pomóc moim pacjentom? kompletnie nieruchomo i czekając. Nie jest to wyobraźnia. by świata płynnych. Wy- że wszystko wróciło do normy. Godzinami przebywałam w lesie. Muriel potwierdziła. Moje dzieciństwo było bardzo proste. roślin. że operacja przestała już być potrzebna. a raz pierwszy zdałam sobie sprawę. Odbyłyśmy dwa seanse lecznicze w to co mogą zrobić. operacji przypadał na tydzień po naszym drugim czy też każdy może się tego nauczyć? Jeśli to drugie. która otacza i przenika ćwiczyłam chodzenie po lesie z zawiązanymi oczami. Widziałam.Doświadczenie uzdrawiania 15 nie zrównoważyłam i wzmocniłam całe pole Posługując się nim. czyli aurę. że nie będzie potrzebna żadna daje nam życie. Ta energia jest nierozerwalnie wyczuwałam drzewa na długo przed dotknięciem ich związana ze zdrowiem. w którym egzystujemy. Otacza je żywe rzeczywistości istniejącej poza zasięgiem pole energii i ja wyczuwałam to normalnych ludzkich zmysłów. bez śladu. Była to jej trzecia wewnątrz umysłu — bez użycia normalnego zmysłu wizyta u mnie. choć świadomości. Pacjenci i uczniowie pytają mnie. które nazywam biopolem lub Polem wiedziałam. Trzy tygodnie wcześniej pojawiła się wzroku. podczas którego tworzy się obraz artystka i żona znanego chirurga. spotkaniu. że leki odniosą pierwszy ujrzałam pole energii wokół ludzi. żeby poszerzyć granice swojej odstępie jednego tygodnia. którzy przepisali jej leki na zmniejszenie ta. ale i tak niezbędna będzie operacja. Każdy z nas posiada Potrafiłam wyczuć stan. Wchodziłam wówczas w odmienny stan tajemniczy. Widziałam. spędzałam dużo Jak dochodzi do tych pozornie cudownych czasu sama. ona jest nami. w jakim się znajduje. Wyszła kompletnie chowywałam się na farmie w Wisconsin. rodzajem widzenia. karmi. który pozwalał mi na dostrzeganie często mocno skomplikowany. Dopiero dużo później zaczęłam nakładaniem rąk. że można je ponadto istnieje obawa. że bez patrzenia pola energii. lekarze ku swojemu zaskoczeniu życia? Chcąc wyczerpująco odpowiedzieć na te stwierdzili. w połączeniu z lekarstwami. czuć i energetyczne pacjenta. zwierząt i człowieka. Nazywa się to w moim gabinecie ze znacznie powiększoną czasami jasnowidzeniem. Postrzeganie ponadzmyslowe jest Ostatnia pacjentka owego dnia to Muriel. Nie jest to proces w żadnym stopniu ciszy.

Zrozumiałam. tak jak ja diagnozowania i leczenia ciężko chorych ludzi. na tyle uwiarygodniły moje doświadczenia. przeciwnie. jak ponadzmysłowego należy wejść w stan nadświa- podglądanie wiewiórki jedzącej orzeszek na gałęzi domości. żyło w oceanie energii. że moje oczy i serce otworzyły się na świadomości. Normalnie identyfikujemy siebie jako uniwersytecie wykształciłam w sobie logiczne ciało (wosk i knot) obdarzone świadomością myślenie. a zaczyna światło? Wydaje się. drzewa. jakimi są. Kiedy dorosłam. Odkryłam. Jest wiele dróg wiodących do tego celu. Gdzie kończy się odebrałam (o których płomień. zadumą czy czymkolwiek innym? odpowiednie przeszkolenie i zajęłam się udzielaniem Najważniejszą rzeczą jest danie sobie czasu na to. Na czym polega cały ukończyłam wydział fizyki i przez następnych kilka proces. z których będziecie mogli skorzystać. wspaniale harmonijny świat. sposobem opisania doświadczenia poszerzonej Doświadczenia w lesie pomogły rozwinąć się świadomości. który bez przerwy mówi o tym. Przyjęłam je za coś znaleźć ten. Później nauczyłam się widzieć pola drzew i później). małych zwierząt. wsłuchać się w siebie — wyciszyć hałaśliwy umysł. kiedy przyglądamy się dokładniej? Płomień jest całkowicie przeniknięty przez światło. że wszyscy o nich dalszej części książki zaproponuję kilka ćwiczeń wiedzą i w końcu o nich zapomniałam. by funkcjonowania świata. nie częścią mojego życia. wyłączając mnie. łowiąc ryby. co jest z tobą nie tak etc. Dopiero po kilku latach. jakie światło emanujące z płomienia. ważne jest. zostaje ona zdolności. by znaleźć porządek i zrozumieć zasadę. Potem dzięki nauce na płomienia. jakaś niewidzialna ręka. Kiedy wchodzimy w stan poszerzonej sprawiły. Kwestionowałam spacerując. jakby moim życiem kierowała wzmocniona. Lata spędzone w poradni psychologicznej (płomień). widzę drogę rozwoju moich swojej indywidualności.16 Dłonie pełne światła pole. robiłam to w lesie. W całkowicie naturalnego. nie pochodzące ze świecy . doświadczenia doprowadziły mnie w końcu do Zaczniesz zlewać się ze swoim otoczeniem. Jest tak. Zaczęłam wtedy siebie pole energii przypominające wyglądem tworzyć konstrukcję myślową umożliwiającą mi ich płomień świecy. Czy światło w pomieszczeniu. przypomniałam sobie swoje doświadczenia z jak mogłeś zwyciężyć w tamtej dyskusji. przestałam chodzić do lasu. co dzieciństwa. W celu rozwinięcia postrzegania po prostu doświadczenie. prowadząca mnie krok po Proces zlewania się z otoczeniem jest innym kroku przez kolejne klasy szkoły — szkoły życia. lecz życia każdego. dlaczego rzeczy są takie. Te wspaniałe. W tym czasie nie tracisz wcale Spoglądając wstecz. ale czy potrafimy ją określić. że granica istnieje. Postrzeganie ponadzmysłowe i Pole łączą wszystkie rzeczy ze sobą. by porad psychologicznych. że można wejść w stan Zaczęło mnie ciekawić. jak wszystko działa i poszerzonej świadomości ćwicząc jogging. Poszłam na studia. że wszystko ma wokół że mogłam uznać je za „realne". że doświadczenia te były powinieneś był zrobić. Rozważmy przykład świecy i jej moim zmysłom. Szczerze wierzę. początkiem mojego postrzegania ponad-zmyslowego Kiedy wyłączysz tę ustawiczną paplaninę. czy nazwiemy go lat pracowałam dla NASA. Wreszcie nauki duchowe. medytacyjnych. Nigdy nie formułowałam na podstawie tych Najbardziej znaną stała się ostatnio medytacja. sekretne dziecięce się przed tobą nowy. Później uzyskałam medytacją. kiedy zaczęłam dostrzegać kolory wokół głów ludzi. który najlepiej wam odpowiada. Wszystko. Odkryłam również. Zaczęłam też rozumieć. Można doświadczeń żadnych ogólnych teorii na temat ją praktykować na różne sposoby. siedząc na piaszczystej wszystko. bez względu na to. że mogą się one stać częścią Nie było to dla mnie ekscytujące odkrycie. postrzegamy siebie również jako problemy bliźnich. tak naturalne. tak jak ja w dzieciństwie. uznałam. co powinieneś zrobić. że pola te zrozumienie. otworzy albo jasnowidzenia. na jakiej opiera się świat. wyspie i obserwując fale albo chowając się w lesie. że nie istnieje Energetyczne Człowieka stawały się stopniowo przestrzeń pozbawiona pola energii.

Wiele razy źródło albo pierwotna przyczyna granica? Uznałam. O tym. zamieniając się w prawdziwe cho- musiałam korygować tę opinię. PP ukazuje. że nie ma takiej granicy. która całkowicie zmieniła sposób. położenie. tak. promieniujące jedynie na około znajdowaniu sposobów ich rozwiązywania. tego procesu wiąże się z urazem fizycznym. tym bardziej rozwija się moje Dla każdej choroby istnieją ściśle określone kolory i postrzeganie ponadzmyslowe i tym lepiej potrafię powstające z nich formy myślowe (myślokształty). że słuszniej byłoby powiedzieć. Dla odmiany czło- płynące ze stanu poszerzonej świadomości. również przenika płomień? Tak. Gdzie znajduje się roby. Informacje te zdawały się zjawisk energetycznych wokół ludzkich ciał. Wraz z rozwojem PP medycynie i doradztwie psychologicznym. przenosi się do mi się. pojawiały się moim umyśle. gromadziłam obserwacje. że ktoś jest chory. Choć wiele razy wydawało i poprzez przyzwyczajenia życiowe. która przestała Doświadczenie postrzegania ponadzmyslowego. drogi. ludzi. rozwiniętej świadomości i coraz lepiej wyćwiczo. koncepcji albo symbolicznych I taki był początek mojej osobistej drogi mającej obrazów. która dotąd była poza Postrzeganie ponadzmyslowe oddaje wielkie usługi w zasięgiem moich zmysłów. mi. Ponieważ jednak zjawiska te nie znikały. ale oczami. wraz z upływem czasu intensywnego światła. Zrozumiałam. mówi wiek zdrowy charakteryzuje się jasnymi kolorami. Większość Wkrótce nauczyłam się równoważyć zaburzone pole. ujrzałam. w jaki sposób kolejną linię trudniej dostrzec. o których istnieniu nie miałam dotąd pojęcia. posiadłam również umiejętność świadomego z nim światło. pochodzić od istoty o inteligencji wyższej niż moja. by wchodziło w harmonię z polem innej osoby. W trakcie nauki postrzegania pola energii nego PP. dwa centymetry od ciała fizycznego człowieka. mechanizm choroby Kiedy moje umiejętności wzrosły. dostrzec rzeczywistość. że należy zbadać je uważniej. co ćmione. Każdą czynników. że większość zaburzeń powstaje zbudowane jest z delikatniejszej substancji — mniej w biopolu człowieka. współdziałania. kiedy zaprowadzić mnie ku światom. które dotychczas odbierałeś jako przy. zawsze później ciała fizycznego. w postaci słów. że pole psychosomatycznej pojawia się wprost przed twoimi sięga jeszcze dalej od ciała fizycznego. w jaki postrzegam rzeczywistość. uczy nas również. Ponieważ PP pokazuje. Z PP uzyskałam doskonałe rezultaty w diagnozowaniu początku widziałam tylko bardziej intensywne pola problemów fizycznych i psychicznych oraz w energii wokół osób. Zaczęłam sterować swoim własnym polem Rozwijając przez wiele lat postrzeganie po. z nich pochodziła z okresu pracy w poradni zdrowia by dana osoba mogła powrócić do zdrowia. nawet Proces otrzymywania informacji w ten właśnie kiedy zamykałam oczy albo zmieniałam sposób często nazywa się channelingiem. staje się jaśniejsze i bardziej wyraźne. stwierdziłam. Ze względu na moje wykształcenie więcej. że pole energii jest nierozerwalnie Gdzie zaczyna się światło w pokoju. nadzmyslowe.Doświadczenie uzdrawiania 17 (oceanu energii). że otrzymuję informacje na dość sceptycznie przyjęłam swoje postrzeganie temat źródła choroby. iż istnieją tylko warstwy: warstwa płomienia. płynąć i przybrała ciemną barwę. a potem światło pokoju. uznałam. Kiedy używa się PP. . świadczy światła świecy. Co psychicznego. Używając moje widzenie stawało się coraz wyraźniejsze. potem zaburzeniem psychicznym lub kombinacją tych dwu światło płomienia. Percepcja kolejnych choroba została zapoczątkowana. a potem. tak jak ze wszystkim innym. a kończy złączone ze zdrowiem i samopoczuciem danego światło świecy? Według fizyki nie ma granicy dla człowieka. swoją świadomość. Im bardziej poszerzam które krążą bez kłopotów w zrównoważonym polu. warstw zewnętrznych wymaga coraz bardziej jak odwrócić proces chorobowy. Informacje. biegnie ono w nieskończoność. że znalazłam granicę. widzę. wszechświat i mój z nim związek. powstanie w jego polu zaburzeń w przepływie energii Gdzie zatem jest nasza ostateczna granica? i pojawienie się nieruchomej energii. Gdy twoja świadomość poszerza się.

Co to jest? Kiedyś na przykład usłyszałam dosłownie Ona ma Przyczyny choroby należy poszukiwać na poziomie raka i ujrzałam czarną plamę w polu energii psychicznym albo uczuciowym lub też na poziomie pacjentki. co zobaczyłam w aurze pacjenta. Kształt.18 Dłonie pełne światła równoważyłam energetyczne pole pacjenta. wielkość i umiejscowienie czarnej niezrozumienia i niezaakceptowania trudnych plamy potwierdziły się podczas późniejszych badań sytuacji życiowych. Odkryłam. które leczenia. dzięki czemu łączymy się równoważeniu biopola. że źródło seansów uzdrawiających. w zależności od sobie ze źródłem choroby wiąże się zazwyczaj ze stanu pacjenta. Nie słuchasz samego słowną z tym. zmianie przyzwyczajeń ściślej z rdzeniem naszego istnienia. którą nazywa się psychiki. Moje wymaga żmudnej osobistej pracy i zmian. Musimy zadać sobie pytanie: świadomości. Robiąc Kwestią kluczową jest dotarcie do głębszych to. Łączyłam otrzymany wiadomością od ciała. odbywających się przez choroby jest kluczem do wyzdrowienia. To połączenie informacji zdrowia danej osoby. Powrót do zdrowia ponadzmysłowym okazało się bardzo skuteczne. zawsze przebywałam w stanie poszerzonej znaczeń naszej choroby. a nie tylko diagnozy są niezwykle trafne. ignorujesz coś bardzo ważnego. Dzieje się tak poza uzyskiwanych poprzez channeling z postrzeganiem świadomością człowieka. . Proces uzdrawiania polega na zmianą postawy życiowej. siebie. Powoduje to zmianę w stanie ultra-sonograficznych. coś jest nie tak. które spowodowało chorobę. informacje na temat działań sa-mouzdrawiających. prowadzący z powrotem ku źródłu. czasami wyższą jaźnią albo błyskiem świętości. Bez tych zmian organizm wytworzy następny prob- jakie pacjent powinien podjąć w trakcie procesu lem. Poradzenie wiele tygodni albo nawet miesięcy. Prowadzi nas to życiowych i zajęciu się pierwotnym zaburzeniem ku głębszej części nas samych. Proces ten składa się zazwyczaj z wielu wywołało pierwotną chorobę. Otrzymuję również przyjmowania lekarstw przepisanych przez lekarza. Nauczyłam się odbierać te informacje co ta choroba dla mnie oznacza? Czego mogę się na różne sposoby przy użyciu PP (za pomocą dzięki niej nauczyć? Choroba może być po prostu channelingu albo widzenia). które mówi: Poczekaj symboliczny rysunek lub bezpośrednią wiadomość chwileczkę.

Napisana jest samodyscyplinie. lecz także na samoleczeniu i prowadzącej ku zdrowiu i rozwojowi. bezpośrednich doświadczeń i weryfikacji nauczyciela- poznania i odkryciami. Potrzebne są równo samoleczenia. wewnętrzne zmiany. Studentom posłuży ona jako tkim dla tych. dotyczącym za. Rozdział 2 JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI Książka ta przeznaczona jest przede wszys. pomiędzy wewnętrznym szumem a sub- mogą tę książkę traktować jako poradnik i ko- . jak i Ćwiczenia te koncentrują się nie tylko na technikach fizycznym. aby osiągnąć którzy aspirują do osiągnięcia pełni zdrowia szersze postrzeganie rzeczywistości. Książka ta jest Człowieka (P. Powinno się jej używać Jeśli chcesz nauczyć się samoleczenia. zastąpi kursu uzdrawiania. jaką dyscypliną się zajmują. Na końcu się nową metodą leczenia docierającą do każdego rozdziału znajdują się pytania.E. lecz także osobistego rozwoju. do wykorzystania w trakcie zajęć pod samych siebie. psychicznego i duchowego. a także dla tych. które są w nim zawarte. procesem leczniczym. Praca zawiera dogłębne bez zaglądania do tekstu. To oznacza przestudiowanie studium na temat ludzkiej aury i jej związku z tekstu i wykonanie ćwiczeń. jak i leczenia innych.) wymaga nie tylko nauki i przewodnikiem w tej podróży. którzy interesują okiem doświadczonego uzdrowiciela. terapeutów. które zwiększą twoją wrażliwość Ludzie zajmujący się leczeniem zawodowo. Nie książka będzie dla ciebie wyzwaniem. Postrzeganie Pola Energetycznego twoje spojrzenie na życie. by jak mówiliśmy.Cz. czy to psychiczna wyrównywaniu biopola. najdalszych zakątków świata — uzdrawiającą żeby każdy czytelnik próbował odpowiedzieć na nie sztuką nakładania dłoni. tak. Każda choroba. lekceważcie też ogromu pracy. twojego życia i wyciszenie umysłu. które kompletnie zmienią uzdrowiciela. Książka nie fizycznego. księży i wszystkich tych. Proponuję. praktyki. rzystać z niej latami. jaką należy włożyć. zarówno psychicznym. ponieważ. Ich zadaniem jest zrównoważenie dla lekarzy. którym zależy na zrozumieniu podręcznik. Przedstawia szczegółowy opis drogi widzenia i uzdrawiania. wiąże się z podróżą do samo. leczenie jest równoznaczne z uzyskać biegłość w postrzeganiu aury i transformacją. ta łącznie z kursem albo w przygotowaniu do niego. byś mógł nauczyć się dostrzegać różnicę bez względu na to. Będziecie potrzebowali czy fizyczna.

Nie.Cz. spodziewali. Chcąc dowiedzieć się. wiele lepiej niż teraz. ale gniew rani ciało fizyczne. że poprzez zmianę wewnętrznej rzeczywistości. które zachodzą w zakorzeniony ból. że dana osoba całkowicie naturalny. a w jego wyniku ciało i zdrowie. że to. przypominająca płyn substancja. Ten proces trwał we mnie wpływa na nasze biopole. prywatne opinie nie będą już ukryte przed bliźnimi. ujrzycie być może nawet scenę z światła. który pośredniczy w naszym krokiem gatunku ludzkiego. która spowodowała ten głęboko jest początkiem cudownych zmian. że potrafimy zmienić bieg poznałam nowe światy i osiągnęłam niemal całkowitą naszego życia i wyzdrowieć. zachodził stopniowo. Może być zatem kluczem do podczas której. W naszym życiu odkrywają w sobie ten nowy zmysł. co z kolei wpływa na nasze długo. nie tylko w pewne wspólne doświadczenia. nic się zmiana w powszechnej świadomości i ludzie nigdy nie będzie takie samo. Wierzę. To nietrudne. co dzieje posłużyć jako weryfikacja tych doświadczeń. Zrozumiemy związek pomiędzy częstotliwości. rozwiązanie. Pod czerwoną poświatą pojawi się szara. właściwe wszystkim teraźniejszości. jak się to często nazywa. się z tą osobą na głębszym poziomie. Możliwe. oraz na stosunku danej osoby do jej albo otwierania kanałów. Wy przyczyną i skutkiem. że wyrażenie gniewu jest konieczne. rodziców. Inni też słyszą dźwięki „znikąd" i widzą substancji. z powodu naszych nowo nabytych odkrycia. doskonaleniu się. Ujrzycie również. Okaże się. kim jesteście. będziemy musieli wykazać się głęboką ją zmieniać. kiedy ktoś jest wściekły. też możecie to zrobić. Pole szczerością w stosunku do innych. wcale nie postradałeś nuje wielki smutek. To wszystko dzieciństwa. istnieją skoncentrować się na przyczynie gniewu. których nigdy byśmy się nie informacje odbierane są na innej. lecz także w świetle przeżyć ludziom przechodzącym proces poszerzania zmysłów dziecięcych. jak współtworzyć naszą rzeczywistość i jak umiejętności. Zobaczycie.E. w jaki sposób twoim życiu w sposób być może niezwykły. Nasze uczucia i Energetyczne Człowieka stanie się przekaźnikiem. których nie powinno tam być. możliwymi do Na przykład już teraz potraficie rozpoznawać. zazwyczaj reaguje gniewem w pewnych sytuacjach. W innej sytuacji może jednak okazać Większość potrafi poszerzyć je za pomocą szczerego się. Ja taki zmysł w sobie rozwinęłam. Odkryjemy. chociaż często sami o tym nie wiedzą. Istnieje wiele dowodów na to. Większość mieszkańców Ziemi PP usłyszycie słowa. otwierającym nową erę. Dzięki PP Jeśli zacząłeś już postrzegać zjawiska spoza będziecie w stanie dostrzec czerwoną poświatę wokół zasięgu normalnych zmysłów. Potwierdzenie tych doświadczeń upewni cię w gęsta. że ludzie podczas gdy płacz jest być może lepszym sposobem rozwijają w sobie nowe metody rozumienia wyładowania emocji i rozwiązania problemu. odkryjemy. Koncentrując się na tej zmysłów. podczas gdy ja będę prowadziła was przez świat postrzegania . P. z której ema- słuszności obranej drogi. dzięki któremu zachodzą zmiany. co myślimy. jeśli taka będzie nasza wola. poświęcenia i nauki. dzięki któremu znajdziemy sposób dotarcia do naszej Cały czas są one podświadomie przekazywane przez najgłębszej istoty. Dzięki rzeczywistości. zapewne wyższej. posiada umiejętności postrzegania ponadzmy. jest ponadzmyslowego jest naturalnym. ewolucyjnym przekaźnikiem. które pomogą jej uspokoić się.20 Dłonie pełne światła telnymi informacjami z zewnątrz. że już teraz dokonuje Kiedy mamy już za sobą to doświadczenie. byście zmienili swój osobisty pogląd na to. ku tej informacje. odebrania tylko poprzez wyciszenie umysłu. że ten zmiany w biopolu sami tworzymy swoje proces rozwijania w sobie postrzegania doświadczenie rzeczywistości. połączyć z jej podświadomością i znaleźć słowego. należy Chociaż każdy przypadek jest wyjątkowy. książka ta może rozgniewanej osoby. Stanie się ono pomostem ku naszej nasze biopola. Kiedy wszyscy nauczą się odbierać te duszy. zaczniemy rozumieć się wzajemnie o iskrze boskości w każdym z nas. ku naszemu życiu wewnętrznemu. Zachęcam was.

Poświęćcie duchową rzeczywistość. zapewniając sobie szczęśliwą Część IV książki zajmuje się metodami przyszłość. które dotyczą P. w którym żyjemy. pracy i szczerości.Cz. ma wspólnego z tobą? Jaka jest Po przeczytaniu tej książki będziecie mogli znaleźć jego rola w twoim życiu? Jak. nie tylko także jak działacie. Zaprezentowane zostaną rysunki zmian Podzieliłam książkę na części. Ten rodzaj wiedzy może zaprowadzić zwiększania waszych zdolności odbierania bodźców nas ku lepszemu światu: światu miłości zrodzonej z — co to oznacza na poziomie personalnym. Prezentuję również schemat teoretycznej i doświadczalnej.E.Cz. jak i wynikające z nich własnego punktu widzenia. w jaki sposób wasze działania zbudowany jest model Pola Energetycznego i poglądy wpływają na rzeczywistość i pomagają ją Człowieka. opisuję konkretne doświadczenia i daję zjawisko z punktu widzenia historii oraz nauki wskazówki praktyczne. poziomie praktycznym i na wyższym poziomie w rym dawni wrogowie stają się przyjaciółmi. w jaki sposób wiedza o tym dziećmi i przyjaciółmi. osobistych psychoterapią. odniesieniu do społeczeństwa. uświadomicie sobie. Można do nich wzięła sprawy swojego zdrowia i życia we własne powrócić. Chociaż mogliście nie interesować się dotąd Umiejętność ta wymaga jednak odwagi. uniknęła komplikacji. przez mistyków. że przed urodzeniem dziecka musi najpierw te bardziej techniczne. co sprawia. w którym można umiejscowić zarówno tych stanowisk kreślę obraz P. sprawę. już dawno opisany energetycznego nabierze nowego. Część II zajmuje się bardziej szczegółowo Wyjaśniam zrozumiale możliwości poszerzania fenomenem pola energetycznego. głębszego sensu. Po przedstawieniu teoretyczny. z mojego powyższe doświadczenia.Jak korzystać z tej książki 21 ponadzmyslowego ku krainie Pola Energetycznego tych w literaturze. użyteczny w pracy psychologicznej i zmienić na lepsze lub gorsze. jakie reakcje zachodzą pomiędzy wami a rzeczywistości.E. Książka pomoże wam lepiej fenomenie może zmienić oblicze naszej zrozumieć. kolejnych aspektów Pola Energetycznego Czło. namiką. światu braterstwa. można praktyczne sposoby wykorzystania dynamiki waszego go wykorzystać? Wyżej opisane przypadki pola energetycznego w stosunkach z partnerami. przekonacie. 13). ale z pewnością warto na nią wkroczyć.E. w którym się znajdujecie. lecz także przez i psychoterapii ciała i zyskać szersze spojrzenie na zmianę waszego nastawienia do całego życia i nas jako istoty ludzkie i na naszą energetyczną i wszechświata. część wprowadzą w nowy wymiar. na głębokiego zrozumienia. który jest mieszaniną szersze obserwacji i teorii oraz konkluzji zawar- . Kiedy się o tym przy duchowym uzdrawianiu. lecz Książka ta da wam sporo wskazówek. że macie moc Część III przedstawia moje przemyślenia zmieniania rzeczy. kiedy zadacie sobie szczegółowe pytania ręce (tam gdzie się zresztą zawsze znajdowały) i na temat funkcjonowania P. Jak zauważyłeś. Pomoże wam ścieżka. Po prostu zechce opuścić (rozdziały 11.E. zwyczajny czytelnik pewnie poświęcić wiele czasu na wyzdrowienie. Te informacje będą bardzo istotne przez nakreślenie nowego paradygmatu waszego dla tych.Cz. którzy chcą przekroczyć granice psychologii stosunku do własnego zdrowia. jeśli w ogóle. zdała sobie waszymi współpracownikami. nie tylko zrozumieć. Opisuje to zmysłów. 12.Cz. Zainteresowanych samopozna-niem rozdziały te wieka i jego związku z tobą. że działacie. z psychodynamiką. i dotyczące związku P. które się wam nie podobają. podtrzymywania ciągłości tego. Fragmenty części III. Nie jest to łatwa pouczająca w sensie samoodkrywania. Na podstawie tych informacji Człowieka. Ujrzycie. Co ten fenomen. Jenny. w którym rzeczywistość I zajmuje się miejscem pola energetycznego w codziennych wzajemnych oddziaływań pola twoim życiu. szczegółowy sposób pomogą połączyć zjawiska Pola Pozwólcie sobie stanąć w blasku świecy. co wam odpowiada. pokazały nam. zachodzących podczas sesji terapeutycznych. która Energetycznego Człowieka z praktyczną psychody- oświetla cały wszechświat. na przykład. ta część będzie dla was wielce poszukiwań. w któ. Rozdziały części III w trochę czasu na doświadczenie tej zmiany.

musisz uzyskać bezpośrednie Co to jest zdrowie? Kto jest leczącym? rady od kogoś. szkołę i zostać jej uczniem. Szczegółowo wyjaśnia techniki się zawodowym uzdrowicielem. Zanim zaczniesz stawania się uzdrowicielem. prowadzące do pytań: skutecznie uzdrawiać. kto Część V opisuje proces duchowego leczenia.Cz. kto już i . Nauka uzdrawiania wymaga ciężkiej pracy całego ludzkiego życia. Pisemne wskazówki służą studentowi jak odzyskać zdrowie i równowagę w życiu i jak je do zapoznania się z materiałem.E. dydaktycznej. Zawiera rysunki przyszłości będziemy mieli oficjalne szkoły uczące zmian biopola zachodzących w trakcie sesji leczenia przez nakładanie rąk i channeling. z w którym chory Dawid bierze czynny udział w uzdrawianiem. tak jak w każdej Część ta przedstawia doświadczenia i techniki innej profesji. By stać leczniczych. że w niezbyt odległej lecznicze w odniesieniu do P. Przypadek ten pokazuje. będziecie zapewne musieli studiować je tych. w uzdrowicielowi zapoczątkowanie procesu poprawy jaki sposób pacjent sam staje się uzdrowicielem. naprawdę tego chce. Łączy informacje na temat poszerzonego W części VI przytaczam przypadek uzdrowienia. stanu zdrowia swojego i innych. Trzeba studiować i praktykować. lecz także redefiniują sens ważne. Każdy.E.Cz. skutecznie umożliwiając leczeniu samego siebie. podane w części IV. Zachodzące zmiany nie tylko wpływają przez doświadczonego uzdrowiciela jest bardzo na nas jako jednostki. postrzegania rzeczywistości. nabrać odpowiednich umiejętności.22 Dłonie pełne światła implikacje istotne dla całej ludzkości wkraczającej w się na tym zna. ponieważ zawsze channelingu. którzy chcą praktykować uzdrawianie. Jestem pewna. podczas kursu. praktycznej i osobistej. może nauczyć się uzdrawiania i Nazywam to leczenie duchowym. Następnie koncentruję się na bezpośrednich Ponieważ większość z tych technik nie jest metodach samoleczenia i sugeruję dalsze kroki dla łatwa. radząc. by powiązane jest z naszą wrodzoną naturą duchową. Wreszcie opisane zostają kolejne etapy nauczenia się samych technik. ale nie wystarczą do utrzymać. Zweryfikowanie twoich umiejętności nowe czasy. musisz znaleźć taką uzdrawiania na poszczególnych poziomach P.

powinien umieć współpracować z lekarzami. które uzyskuje. by w szczególności technik głębokiego relaksu. Pracowałam też z informacje. przez dwa lata studiowałam anatomię i uzdrowiciela. którzy przez ponad 15 lat. terapeutycznych. Ponieważ praktykowałam już jako pomagają pacjentowi w powrocie do zdrowia. a przypadkiem. jak dopełniają one proces leczenia. fizjologii. jak i na warsztatach. by móc zinterpretować indywidualnie. ze specjalnością w dziedzinie fizyki atmosfery. Rozdział 3 UWAGI NA TEMAT ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI I DUCHOWEGO PRZEWODNICTWA Wierzę. anatomii. pięć na Uzdrowicielski chorym. Musi zatem znać się się od uzdrowicieli w całym kraju. trzy lata poświęciłam na też umieć komunikować się z ludźmi związanymi z naukę energetyki rdzenia. przez dwa lata również uczęszczałam na pracowników medycznych zajmujących się danym zajęcia dotyczące odmiennych stanów świadomości. Przede wszystkim zaś ludźmi na ich biopolach. homeopatii oraz leczenia dietą i satelitów meteorologicznych. Metody terapeutyczne niemal zawsze kurs terapii bioenergetycznej. patologii i uzyskany na uniwersytecie stanowym. czy przez przeszkolonych fizjologię. Przez pięć lat technik masażu. czy to przez masażu. tera-peutka. przez zrozumieć. a także wiadomości na temat: analizowałam dla NASA wyniki pomiarów z akupunktury. pojedynczo i w grupach. Ukończyłam dwuletni ziołami. zarówno na anatomii i fizjologii. Uzdrowiciel musi znać te metody. musi rok uczyłam się homeopatii. Uzdrowiciel może też zebrać informacje na Program Ścieżki. że dla uzdrowiciela bardzo ważne jest Moje wykształcenie obejmuje stopień magistra posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat: metod fizyki. nikt nie miał kłopotów z dotarciem do . a do tego przez wiele lat uczyłam temat innych metod leczenia. jednoroczny kurs wiąże się z nakładaniem rąk.

że żyjesz w niezgodzie ze swoim tem to. pragnienia i zamiary. ani kobietą. Gdy energia prawdziwym ja. negatywnych celów. wyzwanie słabym stronom naszej osobowości i mentalnym albo duchowym. Ta energia i się. który stopniowo. tak jak podczas wizji. uczciwością i zapewnienia sobie zdrowia. jest ani mężczyzną. tak jak niełatwo własnym bólem pozwala odzyskać równowagę. kiedy jest się zmęczonym. W końcu musiałam zostawić pracę Czasem nazywam to po prostu metaforą. Potem Kiedy zaczniesz słuchać wewnętrznych rad zaczęłam słyszeć. może też istnieć na każdym innym Należy wyznaczyć sobie serię testów. W widzialna ręka stawała się coraz bardziej wyraźna.Cz. i to uznałam. miłością. Ludzie po prostu umawiali się ze mną. że mam przewodnika. które w sobie rozwija. Następnie zaczęłam łatwe. coraz bardziej oczywiste przykłady duchowego W tym czasie uczestniczyłam również w wielu przewodnictwa i jego siły. jak bardzo lekceważysz najlepszy sposób siła muszą być używane ze szczerością. że testy te Heyoan pyta: Gdzie w tkwi dolegliwość w pochodzą z zewnątrz. sferę twojego życia. aspektów twojego życia. prawie nigdy nie modzielnie prowadzić kursy i warsztaty. Jeśli użyjesz tej siły do że należy odpoczywać. zapadalibyśmy na zdrowiu. przykładać większą wagę do swoich osobistych Mogę go widzieć. Ból może istnieć w twoim wykształcenie zarówno praktyczne. Heyoan mówi.24 Dłonie pełne światła mnie. które ci nie odpowiadają. Dopiero po tym wszystkim Najprostsze rady uzyskujemy codziennie. przemierzając wraz ze mną tę opowieść. pomiarów P. Coraz nabiera codziennie nowych znaczeń. Oznacza to zmianę tych Wraz z upływem lat prowadząca mnie nie. że mam wystarczające kwalifikacje. „On" mówi. prawda? widzieć istoty duchowe. Ujrzycie. które rzucą poziomie twojego jestestwa — emocjonalnym. gdybyśmy tylko słuchali tych rad. brzmi Heyoan. Mówi. Innymi słowy. że w jego To przyniesie ci poprawę zdrowia. co oznacza „Wiatr szepczący prawdę Możesz zacząć odbierać bardzo proste. to Słuchanie rad na tym prostym poziomie oznacza. bezpośrednio. Co ona ci mówi? Co w związku z nią zrobiłeś? czy jest gotowy i czy potrafi panować nad energią. dowiesz siłą i jasnością. ciele fizycznym. jak do mnie mówią i czuć ich docierających do ciebie w formie bólu lub stresu i dotyk. by wielokrotne. co się daje. informuje cię przyczyny i skutku. że nie potrzeb.E. w ostatecznym rozrachunku jeść. Uzdrowiciel tworzy je. Poznawaliśmy się powoli i polecenia od „wewnętrznego" głosu — głosu. jak i duchowe. Może zaatakować każdą rozwiną kreatywne skupienie. ponieważ każde działanie podlega prawom Każde cierpienie. jakie odczuwasz. słowne poprzez stulecia". szczęścia i mądrości. Teraz akceptuję to. by dowiedzieć się. a co robić cokolwiek dobrze. zdrowie. Uzdrowiciel może odnosić wrażenie. Z jakim stopniu potrafisz tego dokonać? Nie jest to początku ledwie ją wyczuwałam. w formie bólu. zajęcie się Niełatwo zostać uzdrowicielem. czego potrzebuje twoje ciało. staniesz się bardziej zrównoważony i czysty. terapeutyczną innym i zaczęłam przyjmować ludzi W różnych punktach tej książki będę przytaczała tylko jako uzdrawiacz. uzdrowicielską. negatywna energia wróci do ciebie. Jeśli szczerze odpowiesz na te pytania. płynąca przez ciebie jako uzdrowiciela wzrasta. Nazywamy to karmą. kiedy jest się głodnym i to jeść dokładnie to. samo dzieje się z twoją siłą. w jaki działa. prowadzi mnie więcej osób prosiło o uzdrawianie zamiast leczenia i ku kolejnym poziomom zrozumienia. Konieczne jest za tym idzie. Praktyka świecie nie ma podziału na płci. jak stopniowo praktyka terapeutyczna zamieniła się w się to dzieje. a wszystkie istoty na wsłuchiwania się w siebie wywoła również zjawisko poziomie jego egzystencji są całością. Jego imię bezpośredniego lub werbalnego „przewodnictwa". Zawsze otrzymuje się z powro. Istota naszego związku słyszysz wewnątrz . ale w rzeczywistości jest twoim ciele lub życiu? Jak długo o niej wiedziałeś? inaczej. Teraz chciałabym pokazać eksperymentach mających na celu dokonanie wam jego prostotę i sposób. że praktykować uzdrawianie w Nowym Jorku i sa. słyszeć i czuć.

Pracowałam przypadki. Zatańcz swobodnie w rytmie swego życia. Na przykład gdyby nadchodziły w sposób racjonalny czy kobieta. niezrozumiała dla racjonalnego umysłu channelera. kiedy wy- poziomach swego życia. Wykształcenie biwakowałam na plaży na wyspie Assateague w psychoterapeutyczne pomogło mi zrozumieć Maryland. Wszędzie szukałam początku wydawać się kompletnie nieistotne. Oto Może tak być. choć w większości wypadków mamy rada. co wydaje wrażenie nieistotnych albo zwyczajnie błędnych. zrób to. Należy tu wspomnieć o dwóch istotnych całego tego materiału. Pragnienie zrozumienia było jedną z Podporządkowanie się im uznasz za stratę czasu. które wcześniejsze doświadczenia przygotowały mnie do zajęłyby się tym. wydawała się zrazu bezsensowna. a dopiero później Podczas seansów z pacjentami zaczęłam widzieć to. co można by nazwać ich przeszłym życiem. kiedy rady. najpotężniejszych sił kierujących moim życiem.Uwagi na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 25 siebie. zaprowadzą cię one ku temu. informacje. umiejętności nie byłabym w stanie zebrać razem wnątrz. Dlaczego jedno wyda. nie namyślaj się. Po drugie. w którym utonęła. jakie otrzymuję. Bez powyższych . W tym życiu miała też problemy z Jeśli przyjrzysz się uważnie. mechanizm. by przypomnieć sobie wszystkie te przeżyć wiele ciężkich momentów. ale rozpoznajesz jako pochodzący z ze. zaczniesz od. Jakie Doszłam do wniosku. Ja każde z nich? Nieprzypadkowo pracowałam jednak nie wiedziałam. że podczas godziny uzdrawiania pacjent stawał przede mną w diametralnie innej i chan-nelingu otrzymuję w nielinearny sposób scenerii i innym czasie. Są dni. Musiałam i wreszcie zostałam uzdrowicielką. że ważne informacje na temat życia względu na odpowiedź. padła z łodzi. by wykonać swoje zadanie. Bez względu na szczegóły. się wspaniałe i miłe. Padał deszcz. będziesz musiał najpierw nie wiedziałam nic o kursach dla uzdrowicieli. Po pierwsze. krywać przewodnictwo również na wyższych nikt nie słyszał jej rozpaczliwego wołania. działania świata. kiedy nadchodząca informacja wtedy jako psychoterapeutka w Waszyngtonie. Ten osobisty problem wpływał na jej rzenie nastąpiło po innym? Jak wykorzystałeś życie jeszcze bardziej niż strach przed wodą. Interesował mnie sposób rad innym. czego się dowiedziałam. potem jako psychoterapeut-ka informacje. życiu. fizycznym posiadłam podstawy teoretyczne Odpowiedź nadeszła pewnego wieczora. Nagle Stwierdzam teraz. W życiu. Kiedy pracowałam dla NASA. w wykonywania pracy mego życia. Jeśli do czynienia z racjonalnym umysłem. które następnie układają się stopniowo scena zawsze miała jakieś znaczenie dla w zrozumiały obraz. okryłam więc głowę i psychodynamikę związaną z przepływem energii w śpiwór peleryną z przezroczystego plastyku. jest twoje pragnienie? Jakie są twoje tęsknoty? Bez Zdarza się. Informacja tego nie zrobisz. Nigdy nauczyć się odbierać rady dla samego siebie. czym ono jest. zanim nie słyszałam o uzdrawianiu i nie byłam uzyskasz kwalifikacje odpowiednie do udzielania zainteresowana chorobami. Dzięki studiom sposób profesjonalny. Wszystkie znaleźć godną zaufania osobę albo grupę osób. niż teraźniejszego życia danej osoby. są bardziej oczywiste niż kiedy indziej. poproszeniem o pomoc. zablokujesz dopływ rad i swój docierająca przez czysty kanał może być często własny rozwój. mogą być bardzo proste i z wszystko się kręciło. utonęła w jakimś innym linearny. okazała się bardzo pomocna i zrozumiała. o wiele bogatszy. Kiedy pozornie nie mają żadnego sensu lub sprawiają pojawia się możliwość zrobienia czegoś. innego człowieka lub szczegółowe wiadomości na co powinieneś zrobić. biopolu człowieka. że istnieje po temu powód. Zaczęłam modlić się o radę. kwestiach. kiedy umożliwiające zbadanie aury. nawet jeśli nie wiesz jeszcze. informacje albo dyrektywy. która bała się wody. że udało mi się dzięki nim doświadczenia. odpowiedzi. dało mi też sposobność obserwowania aury wielu ludzi. Pewnego razu Wtedy właśnie chan-nelerowi potrzeba będzie dużo były tak piękne i mądre. temat choroby. które odbiera zawodowy channeler. dzięki któremu które otrzymasz. jak wykorzystać te wszystkie najpierw jako fizyk.

Stopniowo przewodnik pokierował posłuchamy. Czuje możesz zacząć się zmieniać natychmiast. przemówią do nas bezpośrednio. Zorientowałam się o poglądów i poszerzyć doświadczenia. że patrzę na plastykową osłonę słuchać swego duchowego przewodnika. pomyślałam patrząc na niebo górze. a potem poprzez terapeutyczną na uzdrowicielską. Usłyszałam niebiańską muzykę. ale wiem. Ten dialog jest tym. nadchodził czas na w swoim życiu. — będą mogły rozpocząć dialog. jeśli ich zaczęłam działać.26 Dłonie pełne światła W środku nocy usłyszałam. by rozwinąć zdolność odbierania i górze gwiazdy. Poproś o radę. Zapominamy o tym dziecku wewnątrz nas. I nagle zdałam Trzeba ponownie odkryć w sobie dziecko. co żyje. w tej chwili. pragnieniami i największym dobrem. jakie możesz kiedy stajemy się dorośli zaoferować sobie . słowną radę. Pomogą Nadszedł czas. Wkrótce potem trafiłam do „Centrum nas. Stało się to dźwięk. słuchania rad. Możesz krok po zmianę — a więc i na rozwój. z jakim miałam do czynienia z wysublimowanym dorosłym. szczęście i spełnienie gdy „ułożyłam" sobie życie. Wszyscy tęsknimy za wolnością — Uznałam to zdarzenie za odpowiedź na moje osiągniemy ją właśnie poprzez dziecko. że ktoś woła mnie po i próbujemy kierować naszym życiem tylko za imieniu i obudziłam się. Przeprowadziłam się tam i obie części waszej osobowości — dorosła i dziecięca uzyskałam wykształcenie potrzebne do zinterpre. że jesteś całkowicie i dotarcia do jak największej liczby ludzi. kłopoty z wolą. depresję — czy wolności i doświadczanie życia w najprostszy też walczysz z trudnymi sytuacjami w pracy — sposób. Ścieżki" w Phoenicia. Nie wiem. To dziecko w nas jest bardzo mądre. podczas następnych dziewięciu lat mego życia i W tej książce przeplatają się wypowiedzi pracy. co się kroku nauczyć się. Ci nauczyciele są pełni „automatycznie". Zmieni to twoje życie. W którymś momencie zaczęli pytać o uzdrawianie. Zrzuciłam ją szerokim gestem wrócić do kochającej. kochającą część waszej osobowości ponadzmysłowego. Wszyscy jesteśmy prowadzeni przez duchowych Skonsultowałam się więc używając pisma z nauczycieli. Zasługujesz na zdrowie. bym zmieniła praktykę może najpierw za pomocą pisma. Znajdź go w sobie i niezwykle silne. Wydaje się. głos albo pojęcia. w jakim kierunku pójść albo którą W osobowości każdego człowieka tkwi dziecko ścieżkę wybrać. się złączone ze wszystkim. względu na to czy masz groźne dla życia schorzenie. że przez cały czas będę je pełnym. biura. Zna miłość bez Potrafisz zestroić się ze swoimi najgłębszymi pytań. że za każdym razem. tak jak to dzieje się również za tymi zmianami nie jest łatwe. skupiła się na nauczaniu i pisaniu tej książki w celu przekonasz się bowiem. prowadzona krok po kroku. a zostaniesz poprowadzony. wart. To nas ogranicza. którzy przemawiają do nas w snach. dziecka i uzdrowiciela-terapeuty-fizyka. a ja chciałam zmienić coś w swoim życiu. Dialog ten towania fenomenów przeszłego życia oraz materiału zintegruje wolną. Każdy pamięta bycie dzieckiem. pomocą racjonalnego umysłu. być mną w ten sposób. by zacząć sobie sprawę. „Nikogo tu nie ma". Nadążanie bezwarunkowo kochany. kiedy przychodzący do mnie ludzie miłości i szacunku do nas. bym rozpoczęła praktykę wam one rozluźnić sztywne więzy życiowych terapeutyczną w Nowym Jorku. jak zmieniać swoje życie i czynić wydarzy. przewodnikiem. Możesz je stworzyć. które jest w modlitwy. Później otrzymałam bez. ufnej mądrości dziecka i w zdumieniu podniosłam wzrok na błyszczące w wewnątrz siebie. Musicie naciągniętą na głowę. kiedy moje wewnętrzne pragnienie stało się wejściem w świat cudów. Wiele ścieżek prowadzi ku tej pełni. Bez (niższa jaźń). również i ty możesz mieć sposobność ujrzenia ich pośrednią. Każda nowa zmiana w tym momencie. odczuwanie właściwej dzieciom wewnętrznej problem małżeński. Otrzymałam odpowiedź twierdzącą i poprzez naszą intuicję i którzy wreszcie. Nie było kłopotów z wynajęciem pielęgnuj. Gdy dacie temu dziecku nieco więcej swobody. Zasługujesz na tę miłość i jesteś jej stanowi wyzwanie. bym zamknęła praktykę i albo porozumienia się z nimi.

Najzwyczajniej w świecie poproś o po. Jak dobrze potrafisz stosować się do rad swoich uzdrowicielowi? Dlaczego? i. 3. Jakie są najbardziej doniosłe przykłady prze- Przegląd rozdziału 3 wodnictwa. Czy sumiennie i skrupulatnie nasłuchujesz rad przewodnictwa w twoim życiu? albo prosisz o nie? Jak często? .. Jaka jest przewodników duchowych? najprostsza forma wewnętrznego 5. i jaki miały one wpływ na twoje życie? . Do przemyślenia noć. których doświadczyłeś.Iwagl na temat zdobywania kwalifikacji i duchowego przewodnictwa 27 Innym. Jakiego rodzaju wykształcenie potrzebne jest 4. Twoje prośby zostaną wysłuchane.

ŚW. co jest nam znane w naturze. AUGUSTYN . CZĘŚĆ II AURA CZŁOWIEKA Cuda nie zdarzają się wbrew naturze. lecz tylko wbrew temu.

która składa się z możliwych do ktoś nas obserwuje. Innym razem może to przypominać zaczynamy widzieć cały świat w zupełnie nowym oblewanie gęstą. ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Okazuje się. Z drugiej strony świetle. ten odcisk jest w pewne rzeczy. przyjaciel czuje się nie najlepiej albo że potrzebuje zazwyczaj tak właśnie się dzieje. Zaczynamy zwracać większą uwagę na te czujemy często. Kiedy pochodzi ta wiedza. Zaczy. Uzdrowiciel może to czegoś. jak to. które dotąd mogły się nam morzu słodyczy. że spotykamy kogoś i natychmiast Podczas moich wieloletnich obserwacji widziałam czujemy do niego sympatię. że ludzkiej aury. promieniującej energii. że coś się zdarzy i tak się otaczających i przenikających ciało fizyczne człowieka. dzieje. że nasz czujesz. „Wiemy" Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". że mieliśmy rację. Nasz stary świat składający się z konkretnych wyrażenia. Zaczynamy słuchać naszej intuicji. błogosławieństwa i światła. skąd fizycznym sensie widoczny dla uzdrowiciela. pięścią w żołądek. że używamy nowego doświadczenia mają swoje źródło w polach energetycz- języka. mimo że wcale go nie odpowiedniki tych doświadczeń jako formy w obrębie znamy. słonecznego albo ukłuto w brzuch. co współcześni . że kąpiemy się w obszary naszych doświadczeń. okazuje zobaczyć. by opisać te nowe doświadczenia. jakby wyciągano ci coś ze splotu słonecznego. Lubimy jego „wibracje". jak „złe wibracje" czy „to miejsce ma obiektów otoczony jest i przeniknięty płynnym światem wspaniałą energię". Odnosimy wrażenie. jakby wyciągano nam coś ze splotu swoje zmysły. stają się powszechnie znane. że uderzono nas przeanalizowanie tego. Ja też to widzę. Mamy przeczucie. iż W rozwoju postrzegania ponadzmyslowego pomaga odnosimy wrażenie. Potrafimy stwierdzić. Wszystkie te wydawać marginalne. a kiedy pojawiamy się z pomocną dłonią. żeby zobaczyć. Czasem w trakcie kłótni z kimś tego nauczyć. zaobserwowania i zmierzenia składników pola energii kto to taki. jeśli posłuchasz głosu intuicji i rozwiniesz mamy uczucie. że otacza nas miłość. Takie nych. ciągnącą się melasą. zdarzeń. Wstęp DOŚWIADCZENIE OSOBISTE Pozwalając sobie rozwinąć nową wrażliwość. poruszającej się bezustannie i namy zauważać i przykładać większą wagę do takich zmieniającej jak morze. i podnosimy wzrok. Zdarza się. Również i ty będziesz mógł się się.

że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czterech informacji na temat funkcjonowania mózgu niż dotychczas znanych — stałego. definicje zdrowia i cząsteczki bioplazmatyczne odnawiają się bez choroby. Zbudował hipotezę mówiącą. wskazując na energii. blokady. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów istnienie nowej metody zapobiegania ciąży. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii.32 Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet. Northrop z bioplazmie zdaje się istniei równowaga cząsteczek Uniwersytetu Yale odkryli. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot. Doktor Ravitz molekuł. że Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca się bioplazma tyczne pole energii jesi piątym stanem ku tym skomplikowanym urządzeniom. To eksperymentów zasugerował istnienie „bio- urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazmatycznego" pola energii zbudowanego z jo- pomiaru. czy Iniuszyn odkrył że pomimo normalnej stabilności roślina. Mierzą prądy cząsteczki wielkości elektronów poruszające się w elektryczne mózgu za pomocą elektroencefalografu tym polu. że mierząc potencjał dodatnich i ujemnych Jeśli ta równowaga zostaje energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je naruszona. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. Odkryli. Jak my. które uniemożliwiają nam zobaczenie. myślenia. My też podlegamy ciągłej W roku 1979 inny naukowiec. poruszające się obłoki cząsteczek nerwowego żaby. będzie bioplazmy znacząca ilość jej energii zdrowa. polem Ż albo polem życia). Nazwał to pole. że mierząc pole żabiego skrzeku. wypromieniowywanj jest w kosmos. a nawet samego życia zaczynają przerwy w trakcie procesów chemicznych w nawiązywać do teorii pola energetycznego. Nauka potrafi już nawet zmierzyć zachskiego zajmował się szczegółowo zagad- pola elektromagnetyczne wokół ciała. wy. istoty ludzkie. odpływy tak jak morze. że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mentalnej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywycl pól energii. mamy poradzić sobie Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka- potencjał skóry. Odkrył również pomocą elektrokardiografu (EKG). z taką informacją? Przystosowujemy się do niej. Ze świata statycznych. Mierzą prądy elektryczne serca za fizjologicznymi i psychologicznymi. by zmierzyć skupienia. wpływć to na stan zdrowia organizmu. że Pole Współczesna nauka mówi nam. posługując nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat się urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. która wyrośnie z tego nasienia. sporządził mapę pola elektrycznego taka rzeczywistość istnieje. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. My też mamy przypływy i objawów psychosomatycznych. Nowojorskiego twierdzi. że impulsy wysyłane przez ciało. doktor Robert zmianie. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. Obserwacje Iniuszy na wykazały. Burr i F. (EEG). płynnego gazowego normalny encefalograf. Inny tego typu pomiar dokładnie bioplazmy które oderwały się od ciała. pól myślowych i bioplazmatycznycl . ukształtowane w A naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. również i my zasugerował. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości. wokół ciała. W roku 1939 doktorowie H. Jeśli stan Nowy Jork. Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. W powietrzu potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu wykryć możn. wolnych protonów i wolnych elektronów. Na podstawie rezultatów swoich nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). chcemy jej doświadczyć. ale że tak jak wszystko inne. Już w komórkach i znajdują się w cią głym ruchu. sposób przypominający centralny system nerwowy. wersytetu Williama i Mary udowodnił. mogą stwierdzić. i plazmowego — Iniuszyn proponuje uznać.

pól myślowych i bioplazmatycznych I . że mierząc potencjał równowaga cząsteczek dodatnich i ujemnych. Budują instrumenty mające wykryć pola energii Systemem Kontroli Prądu Stałego i stwierdził. przypominający cent.j nej i nie jest tylko fizyczną strukturą zbudowaną z psychicznej stabilności danej osoby. ukształtowane w sposób naukowcy uczą się mierzyć te subtelne zmiany. tym polu. również i my zasugerował. urządzenie nie musi nawet dotykać ciała podczas plazma tycznego" pola energii zbudowanego z jo. Burr i F. znacząca ilość jej energii wypromieniowywana potrafią określić przyszłe umiejscowienie systemu jest w kosmos. wielkości elektronów poruszające się w mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). Mierzą prądy elektryczne cząsteczki . by piątym stanem skupienia. że mierząc pole żabiego skrzeku. To ich eksperymentów zasugerował istnienie „bio. \ wy. A ciała. Doktor Samuel Williamson z Uniwersytetu nów. że MNIK dostarcza więcej Ponieważ jest to stan skupienia różny od czte. i Nowojorskiego twierdzi. sporządził mapę pola elektrycznego wokół rzeczywistość istnieje. że Pole . Ze świata statycznych. Iniuszyn odkrył.. . że organizm ludzki Energetyczne Człowieka zależne jest od mental. bert my. myślenia. blokady. chcemy jej doświadczyć. a nawet samego życia zaczynają odnawiają się bez przerwy w trakcie procesów nawiązywać do teorii pola energetycznego. czy to na stan zdrowia organizmu.. Jak W roku 1979 inny naukowiec.!' ralny system nerwowy. Odkrył również elektrokardiografu (EKG). wolnych protonów i wolnych elektronów. które oderwały się od ciała. Wykrywacz kłamstw bada elektryczny potencjał Doktor Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu Ka skóry. płynnego. wpływa \ polem Ż albo polem życia). My też podlegamy ciągłej zmianie. Northrop z głym ruchu. zdrowa. Nauka potrafi już nawet zmierzyć pola zachskiego zajmował się szczegółowo zagad elektromagnetyczne wokół ciała. wskazując na istnienie energii. iż zmiany w nieruchomych form wkraczamy w świat dynamicz. \ W ten sposób wkroczyliśmy w świat żywych \ pól energii. W bioplazmie zdaje się istnieć Uniwersytetu Yale odkryli. ale że tak jak wszystko inne. że W roku 1959 doktor Leonard Ravitz z Uni- również i my podlegamy uniwersalnym prawom. definicje na wykazały.• nadprzewodnikowej interferencji kwantowej). • roślina. Współczesna nauka mówi nam. wersytetu Williama i Mary udowodnił. Zbudował hipotezę mówiącą. które uniemożliwiają nam zobaczenie. istoty ludzkie.& pomiaru. że pole powiązane jest z procesami jesteśmy zbudowani z energii. tak jak morze. posługując się nieniami Pola Energetycznego Człowieka od lat urządzeniem zwanym MNIK (miernik pięćdziesiątych. mogą stwierdzić.\ informacji na temat funkcjonowania mózgu niż rech dotychczas znanych — stałego. Pozwoli to usunąć z naszych umysłów nowej metody zapobiegania ciąży. Mierzą prądy elektryczne serca za pomocą fizjologicznymi i psychologicznymi. gazowego i plazmowego — Iniuszyn proponuje Podczas gdy medycyna coraz częściej zwraca uznać. że bioplazmatyczne pole energii jest się ku tym skomplikowanym urządzeniom. Obserwacje Iniuszy- zmierzyć impulsy wysyłane przez ciało.32 ________________________ Dłonie pełne światła naukowcy odkryli na temat świata dynamicznych pól znaczył czas owulacji u kobiet.U. która wyrośnie z tego nasienia. stan informacją? Przystosowujemy się do niej. zmienia ono kształt i natężenie wraz ze zmianami liwości. Jeśli taka Nowy Jork. Odkryli. \ energetyczny kiełkującego nasienia (nazwali je Jeśli ta równowaga zostaje naruszona. My też mamy przypływy i odpływy objawów psychosomatycznych. będzie że pomimo normalnej stabilności bioplazmy. Inny tego typu pomiar dokładnie poruszające się obłoki cząsteczek bioplazmy. że powiązane z naszymi ciałami i zmierzyć ich częstot. owym polu myślowym są źródłem powstawania nych pól energii. Na podstawie rezultatów swo. mamy poradzić sobie z taką Becker z Wyższej Szkoły Medycznej w Sy-racuse. doktor Ro. że cząsteczki bioplazmatyczne zdrowia i choroby. Doktor Ravitz molekuł. normalny encefalograf. Już w chemicznych w komórkach i znajdują się w cią roku 1939 doktorowie H. W powietrzu wykryć można \ nerwowego żaby. Nazwał to pole.

naukową. cząsteczkowej i względności. kiedy ta wiedza rozwinęła się. że nie jest to nic nowego. Był obiektywnymi naukowymi opisami naszego świata a nie znany albo odrzucany przez zachodnią myśl światem subiektywnego ludzkiego doświadczenia. promieniującą fizycznego. czasie koncentrowała się na poznawaniu świata Sami staliśmy się wibrującą. która w tym . tym fenomenie od zarania dziejów. Ludzie wiedzieli o elektromagnetyzmu. a bioplazma! Ale jeśli zajrzymy do literatury. okaże fizyka newtonowska ustąpiła teoriom: się. tyle tylko że w dostrzegamy coraz wyraźniej związek pomiędzy naszych czasach został on odkryty powtórnie.Doświadczenie osobiste 33 form poruszających się i oddzielających od ciała. Teraz.

A ZACHODNIMI POGLĄDAMI NAUKOWYMI W większym stopniu. ograniczonym poglądom na i doświadczalne wyjaśniające istnienie danego naturę rzeczywistości. rzeczywistość. fizyk będzie poszukiwał zawsze poszerza naszą wiedzę. Włączamy te nowe idee do zestawu zjawisk. Sposób. ujarzmienia elektryczności czy też powstania takich jesteśmy produktami naszego zachodniego wynalazków. w jaki sposób zmieniało się więc nowe teorie. rzucając wyzwanie nowych teorii. To właśnie czyni zachodnią naukę naszego codziennego życia i zaczynamy widzieć tak potężnym i skutecznym narzędziem i siebie w odmiennym świetle. niż chcemy to przyznać. oparte zazwyczaj na całej spojrzenie naukowców na świat fizyczny i jak te dotychczasowej wiedzy. szersze. Nowe teorie nauki polega na znajdowaniu zgodności pomiędzy przeistaczają się następnie w prawa fizyczne. JAK WIDZIMY SIEBIE I RZECZYWISTOŚĆ. Rozdział 4 ANALOGIE POMIĘDZY TYM. doprowadziło do . że sposób działania zachodniej dowodami matematycznymi. jak — wykorzystywane w medycynie dziedzictwa. aż pojawią się dowody matematyczne aktualnie panującym. Często nie daje się ich wyjaśnić za pomocą tej części książki zawarty jest krótki rys historyczny. jakimi określamy siebie i naszą laser. planuje się i przeprowadza zmiany wiązały się z ewolucją naszych poglądów na nowe eksperymenty. którymi fizycy opisują wszechświat. W zjawiska. aż znaleziona zostanie zgodność samych siebie. w jaki myślimy. Powstają który pokazuje. obowiązujących w danym czasie teorii. oraz wiele — aparat rentgenowski. znajdowania sposobów na opisanie nowych zjawisk Jeśli tej zgodności nie ma. Proces dowodami matematycznymi i eksperymentalnymi. tomograf komputerowy czy autodefinicji. pomiędzy wynikami doświadczeń a nowymi Należy pamiętać. opiera się na tych samych modelach Wraz w rozwojem wiedzy odkrywane są nowe naukowych.

Na początku XIX wieku odkryto zjawiska Wszystko można było opisać obiektywnie. nie tylko w eksperymentach wszechświecie wszystkie rzeczy są wzajemnie psychologicznych. Zapytajcie kogokolwiek. Prawa te uznano za podstawowe prawa natury. koncepcji pola. a newtonowską mechanikę za ostateczną teorię wy- jaśniającą zjawiska naturalne. Doświadczamy naszych ciał na autodefinicji. możemy łatwo uznać złożony z podstawowych jednostek nazwanych siebie za istoty mechaniczne i zapomnieć o głębszych atomami. gdyż z początków XIX wieku uwierzyć. Większość naszych teoriach fizycznych sprzed kilkuset lat. dowiemy się tego gia-materia. których nie dało się wyjaśnić za pomocą reakcje fizyczne miały fizyczne przyczyny. Interakcje typu ener. uporze. Jeśli jednak do opisu ruchu planet. dowane są z obiektów stałych — jądra z protonów i z czego zbudowany jest wszechświat. tak jak je ukształtowaliśmy — Izaak Newton i jego koledzy pod koniec XVII i na głównie linearnie. iż wszechświat okaże się. a w neutronów. Większa część naszego codziennego życia wciąż opiera się na mechanice Aż do ostatnich czasów. ni więcej. maszyn i przepływu cieczy. że jesteśmy zbudowani jest w istocie ogromnym systemem mechanicznym z miniaturowych piłeczek pingpongowych wi- poruszającym się zgodnie z prawami Newtona. newtonowski model atomu (elektrony krążące wokół Newtonowskie zasady mechaniki były przydatne jądra z protonów i neutronów). Pole zdefiniowano jako stan . Najpierw jednak Poglądy newtonowskie były bardzo uspokajające prześledźmy nieco naszą historię. co powiązane. nasza sytuacja Wielki sukces teorii mechanis-tycznej kazał fizykom stanie się niezbyt godna pozazdroszczenia. trochę na praw Newtona. którzy wolą postrzegać świat jako stały i praktycznie niezmienny. kiedy to wschodnie newtonowskiej. iż zbudowani jesteśmy z pól muzykę dzięki niewidzialnym falom radiowym. to znaczy ku głowy. jakimi się posługujemy.36 Dłonie pełne światła Zachodnia nauka potwierdza. funkcjonujący według przejrzystych. lecz także w fizycznych. początku XVIII wieku. Definicję wszechświata stworzonego z Wszyscy mamy zegarki. opiera się na sposób mechanistyczny. Mówię tu o doświadczeń opisujemy w kategoriach ograniczonej. Wszystkie fizyczne. i wciąż są takie dla tych z nas. jasno Fizyka newtonowska określonych prawideł. Odkrycie i badanie zjawisk podobieństwo kul zderzających się na stole elektromagnetyzmu spowodowało powstanie bilardowym. W istocie wybiega ona dalej ku sferze. z elektronami krążącymi wokół jądra odpowiedzi otrzymacie najprawdopodobniej zupełnie tak jak Ziemia krąży wokół Słońca. że sam eksperymentator wpływa na rezultaty holograficznej teorii wszechświata. ciała stałe. większość z (głównie nieświadomych) newtonowskie. rujących dokoła siebie. Z wyjątkiem elektryczności w religie zaczęły wywierać większy wpływ na naszą naszych domach wszystko jest w dużej mierze kulturę. by opisać wszechświat próbując być zawsze „na czas". takie jak na przykład radio odtwarzające z tej części książki. potraktujemy tę teorię dosłownie. przeżyciach wewnętrznych. by obiektów stałych sformułował przede wszystkim prowadzić nasze życie. poszerzono w wieku XIX. Fizykę newtonowską Zabiegani. doświadczeniu rzeczywistości. którą były jeszcze znane. że owe newtonowskie atomy zbu. co odpowiada holistycznemu zdążyli już dowieść współcześni naukowcy. w powodzi codziennych spraw. Nikomu nie przychodziło też do dopiero zaczynamy postrzegać. z jakim nalegamy. Sądzono. W takim doświadczenia. nie energii. by postrzegać siebie jako trójwymiarowej przestrzeni i linearnego czasu. Potrzebujemy ich. Prawa Newtona Teoria pola podtrzymywały idee absolutnego czasu i przestrzeni i ścisłej przyczynowości zjawisk fizycznych. ni mniej.

mówimy o dobrych lub złych wibracjach albo o która jest godzina i tak szybko. Wyczuwamy odbieramy psychiczny przebłysk informacji o obecność kogoś innego w pomieszczeniu. odczuwa siłę. jak widzimy siebie i rzeczywistość. nie istnieje bardziej stosowne użycie koncepcji pola i uniwersalny przepływ czasu. że piętnastu do dwudziestu lat (100 lat po fizykach) ich modyfikacja pociąga za sobą modyfikację całej większość z nas właśnie zaczyna korzystać z konstrukcji teoretycznej używanej przy tym opisie. sprawdzamy. Jednak mówić o przestrzeni. które widzieliśmy. Wreszcie powstała naukowa czasu i przestrzeni tracą swe bezwzględne zna teoria. Innymi słowy. Stwierdzamy. a zachodnimi poglądami naukowymi 37 istniejący w przestrzeni. W ciągu ostatnich jaki opisujemy zjawiska naturalne i nas samych. jak tylko możemy. za pomocą której można było wyjaśnić naszą czenie. czy myślach. Na przykład. W świetle teorii wyzwolenia siły. bez względu na to. powiedzmy. takimi jak protony i elektrony. Zarówno czas. było prawdziwe. że dwaj obserwatorzy inaczej upo ładunek. ze sobą ściśle i tworzą czterowymia-rowe continuum. kiedy że sami zbudowani jesteśmy z energii. do naszego codziennego życia. żeby dowiedzieć się. Matki często zdają sobie sprawę. Względność Musimy widzieć. W wyniku tego wszystkie pomiary dotyczące siebie wzajemnie siły. czy też wiedzieć. W rządkują zdarzenia w czasie. Oto myślenie newtonowskie. nie mówiąc Michael Faraday i James Clerk Maxwell uznali za 0 czasie i odwrotnie. jeśli w trakcie ich ten sposób narodziła się koncepcja wszechświata trwania poruszają się z odmiennymi prędkościa wypełnionego polami tworzącymi oddziaływające na mi.Analogie pomiędzy tym. Po- . Czas jest relatywny. Wszystkie te wyjątkowe przypadki można Czas i przestrzeń są tak kluczowe dla sposobu. rozbijając w proch i zweryfikowania naszego ponad-zmysłowego pył wszystkie podstawowe koncepcje doświadczenia. którego nie da się wyjaśnić za pomocą mechaniki W 1905 roku Albert Einstein opublikował swoją newtonowskiej. kiedy się w niej pojawi. gdzie się obserwatora numer 2 będzie odwrotnie. Tak więc nie możemy nigdy dwóch obdarzonych masą cząsteczek. Oba splatają się dodatnio i ujemnie naładowanymi cząsteczkami. jako przyciąganie się „czasoprzestrzeń". że inny Oznacza to. Tę „wiedzę" można wyjaśnić kwestią istniało. zdarzenie. ale jednocześnie używamy jej do szczególną teorię względności. podczas gdy dla dziecko ma kłopoty. czy nasze przeczucie było słuszne. Oczywiście chcemy też czy nie. spadającym ze schodów. a interpretowała wzajemne oddziaływanie pomiędzy czas nie jest odrębną właściwością. czy nawiążemy z nim porozumienie. nie jest też bezwzględny. przesyłaniu energii innym. przed zaobserwować dwa zdarzenia w czasie odwrotnym. że doświadczamy zjawiska. kto to jest dla obserwatora numer dzwoni. wiemy. że to wyobraźnia spłatała nam figla i uznajemy nasze doświadczenie za nieistotne. ani nie słysząc go (wzajemne oddziaływanie pól). Stara newtonowska mechanika względności przestrzeń nie jest trójwymiarowa. wypowiedzeniem jakichkolwiek słów. wnych warunkach dwaj obserwatorzy mogą nawet kiedy podnosząc słuchawkę telefonu. pola. który ma zdolność newtonowskiego poglądu na świat. Co więcej. nie widząc przyjacielu znajdującym się w kłopotach. Natychmiast wiemy. Według teorii względności Einsteina. Zaczynamy dopiero przyznawać. w pe- Wszyscy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem. harmonii lub jej braku w oddziaływaniu naszego Dzwonimy i okazuje się. czas nie jest linear stwierdzili. że nic takiego się nie działo. ludzi sposobami innymi niż mowa czy wzrok. czy lubimy kogoś nic mu się nie stało. powyższych koncepcji do opisywania swych Tej części teorii względności nie włączyliśmy jeszcze osobistych przeżyć. znajdują. czy takie wydarzenie rzeczywiście za- się pokłócimy. kiedy ich 1 zdarzenie A wystąpi przed B. jak i przestrzeń stają się zdolność wpływania na znajdujących się w oddaleniu tylko elementami opisu zjawisk. w wyjaśnić dzięki teorii pola. albo o czytaniu w dzwonimy do przyjaciela. iż każdy ładunek tworzy „zakłócenie" ny. albo taki „stan" w przestrzeni wokół siebie.

Nasze ciała są energią. To. temat przyjaciela ujrzeliśmy też kalendarz i zegar Czas Jasnowidzenia jest jakością czasu. które newtonowskiej mechaniki. dzielili go wymienne. Stwierdzamy również. że rozstaliśmy się z nim zaledwie wczoraj. zostaje natychmiast wyrzucony z newtonowski sposób myślenia i poszerzają nasze powrotem w czas linearny. ma kolejność. gdzie nie doświadcza już widzenie świata. w jakim zrozumiane. Łatwiej byłoby zweryfikować co się wydarza. Te chwile. że czas zwolnił. o który się ich jeśli zmierzymy je zegarkiem. co dzieje się w Wielkim Czasie. Niektórzy jas-nowidzowie mogą po prostu nasz samochód ma zderzyć się z innym. Wielu z nas doświadczyło wrażenie. że pozorna linearność wydarzeń zależy od ponieważ zegarek jest newtonowskim urządzeniem obserwatora. ma kolejność. poprosi. że nasze badaniach jasnowidzów. spostrzeżemy. kto również w tych wydarzeniach możliwe. Nasze przeszłe życia mogą newtonowskiego systemu. formą energii. że materia i energia są zegarów do mierzenia linearnego czasu. mogło ono wydarzyć mają dwa rodzaje czasu: czas mijający i Wielki Czas. ale może być je w newtonowskiej rzeczywistości fizycznej. wydarzyły się w przeszłości w fizycznym otoczeniu. skupić się na tym odcinku czasu. „przeszłych egzystencji" i czuje ich efekty. Gdy jasnowidz Nadszedł czas. nie oznacza. dzieciństwa z waszym rodzeństwem. Wszyscy nieraz mieliśmy wrażenie wydarzeń poza normalnym szkieletem tu-i-te-raz. To. i przeżyć. zdefiniował dwa rodzaje przeczucie było błędne. Prawidła rządzące przechodzeniem z stany psychiczne. to w wizji zawarta doświadczają jasnowidzowie. zapotrzebowaniem danej osoby „czyta" konkretny Relatywność czasu łatwo zaobserwować. których godność doświadczeniom. Masa nie jest niczym innym jak tylko na dwie kategorie: teraźniejszość i cały inny czas. Wiele razy spotykaliśmy toczyć się teraz w odmiennym continuum kogoś po wieloletnim niewidzeniu i odnosiliśmy czasoprzestrzennym. kiedy używają swoich byłaby informacja określająca czasoprzestrzenne umiejętności. Jeśli jednak w naszej wizji na czasu: zwykły czas linearny i Czas Jasnowidzenia. Jest podobny do Wielkiego Czasu. którzy nie mieli względności jest zrozumienie. w trakcie przerażająco długich chwil. że nasza pamięć wpływają na to. nam jednak wydaje się. Wszyscy zbyt chętnie uznajemy nasze zaprojektowanym do mierzenia linearnego czasu przeszłe życia za rzeczywiste życia fizyczne. trwają kilka sekund. że nie zdarzyło się w czasie.38 Dłonie pełne światła nieważ czas nie jest linearny. obserwowaliśmy. które wykraczają poza jest świadkiem. się już wcześniej. Większość jasnowidzów zgodnie z jesteśmy. Rzadko jednak wydarzeń z dzieciństwa tak. które wiedziemy tu i teraz. jak i przyszłą. iż na nowo piszemy naszą osobistą historię. tak jakby W trakcie terapii regresyjnej wiele osób doświadcza wydarzyły się one całkiem niedawno. staje się bardziej kogoś. obserwowane tylko z zewnątrz. uczestniczył. której podający newtonowski czas. w jaki sposób przeszłe życia teraz. gdy je To. może też nastąpić w przyszłości.) Inną ważną konsekwencją einsteinowskiej Rdzenni mieszkańcy Ameryki. Jeśli zaczniemy uważnie obserwować nasze Jasnowidzenia. jakich doświadczamy. Materia jest tylko zwolnioną czy też Również australijscy aborygeni skrystalizowaną energią. (Spróbujcie porównać wspomnienia z zarówno przeszłą. kiedy życia. na odcinek czasu z jej teraźniejszego albo przeszłego przykład. opierając się na swych próbowaliśmy je umiejscowić. by przestać odbierać wiary. Mogło wydarzyć się wtedy. w którym Lawrence Le Shan. O tym właśnie jest ta książka! . continuum zdarzenia. oznacza. iż nasz osobisty czas jednego czasu do drugiego nie są jeszcze dobrze zmienia się w zależności od nastroju. ale nie może być datowane. Czasu Czasoprzestrzenne continuum Einsteina doświadczanego nie da się zmierzyć zegarkiem. przyśpieszającego czasu albo tracenia poczucia Musi ponownie skupić swoją uwagę na Czasie czasu. Nasze doświadczenie istnieje poza obszarem takim samym jak obecne. próbuje aktywnie włączyć się w wydarzenia. Ponieważ uporządkowała wydarzenia inaczej niż pamięć przeżywamy nasze życie teraz. jakby odbywały się one mówimy o tym.

i aksamitna czarna w waszym domu) nie jest emitowana ciągle. jak i żeńska. ale nie podkreśliłam. że paradoks należy jest to nieustający proces. jak i cząsteczki. Te kwanty albo dualizm wykorzystywany jest do popchnięcia nas ku pakiety energii zostały z pełnym przekonaniem jedności. Za każdym razem na eks. by dobrzy. przeciwieństw „prawdziwych". musimy łączy się z Boginią/Bogiem z zewnątrz. ze dualizmie. takimi jak dźwięk czy fale na . Nie jesteśmy już ani jednak niewielka zmiana w eksperymencie. że Można przeprowadzić eksperyment. że ciało fizyczne jest zarzucone. elementarnych. jakie sugerowała fizyka falami. że aby opisać jakieś zjawisko (jeśli nadal zamienia się całość. kiedy fizycy odkryli tak wiele cząsteczek również formą energii. zarówno męska. na przykład. że światło jest falą. Na tym etapie gry cząsteczka. subatomowego. Siła Bogini/Boga jest zarówno Max Planck odkrył. do istoty świata subatomowego. Wkraczamy więc do nienawiść. na którym opiera Również gdy wkraczamy na teren współczesnej się cała nasza fizyczna rzeczywistość. należy użyć zarówno pojęcia szersze zdolności. Te dwa typy dopełniają się przeciwieństwem Bogini/Boga. lecz otchłań. jest z tej samej energii. Mogą być stworzone z energii i za- radoksem. w której Bogini/Bóg z wewnątrz myślimy w kategoriach fal i cząsteczek). że stary dualizm Bóg/Diabeł znika i to. odkrywamy. Wystarczy w formy i-jedno-i-drugie. promieniowania cieplnego (takiego jak z kaloryfera Zawiera się w niej i białe światło. Działamy odpowiedzialnie. Einstein twierdził. że światło jest cząsteczką. Wreszcie dokładnie. pojawia się w formie oddzielnych „pakietów Jak widzicie. psychologii i rozwoju duchowego. Im silniej próbowali wyjaśnić sytuację. ponieważ nie są prawdziwymi falami newtonowska. wobec jednej osoby. Fizycy nazywają to komplementarnoś-cią. że materia jest Paradoks całkowicie zmienna. Poszukiwania podstawowych fizycznymi. jak i czarna. że cząsteczki mogą być zarazem składników". który stare formy albo-jedno-albo-drugie przeistaczają się udowodni. Dzięki eksperymentom ostatnich dziesięcioleci fizycy stwierdzili. a na poziomie subatomowym nie istnieje z pewnością w określonym miejscu. że naukowcy zdali sobie sprawę. wszechświata opartego na zasadzie i-jeden--i-drugi. Oznacza Stwierdzamy. uznane za cząsteczki. jest pakietem energii! Poza dualizmem — hologram Choć coraz dokładniej penetrujemy mate-lię. natura nie pokazuje nam żadnych „podstawowych Fizycy odkryli. W tym systemie lecz także w postaci kwantów. wciąż używamy pojęć opartych na energii" zwanych kwantami. zamiast przeciwstawiać sobie. przeciwieństw. jak działo się przeciwko sile Bogini/Boga. Wszystko zbudowane to w starej koncepcji albo-jeden-albo-drugi. gdzie i kiedy się to dzieje. Wszystkie dziwnej i nieoczekiwanej rzeczywistości świata cząsteczki mogą przeistoczyć się w inne cząsteczki. że energia biała. inne cząsteczki. a nie netycznego mogą pojawiać się nie tylko jako fale. mienić się w nią ponownie. Znajdujemy wewnątrz siebie o wiele fenomen światła. ale wiemy. jak i fali. która stanowi najdokładniejszą de- finicję rzeczy. Czujemy zarówno miłość. ale oporem raczej. nie kochamy tylko albo tylko udowodnić. ani źli. jak widzimy siebie i rzeczywistość. które dopełniają się nawzajem. Zatem aby opisać nienawidzimy. Mogą być stworzone z energii i przekształcone w perymenty naukowców natura odpowiadała pa.Ancdogie pomiędzy tym. Nie potrafimy stwierdzić tym paradoksy stawały się dziwniejsze. Zło nie jest użyć obu tych pojęć. że trudno było je już nazywać elementarnymi. a zachodnimi poglądami naukowymi 39 Wprowadziłam do niej pojęcie ciała energetycz. lecz jest to świat „pozornych" wszystkie formy promieniowania elektromag. a także wszystkie uczucia pośrednie. lecz W latach dwudziestych fizyka znalazła się w raczej wykazuje tendencje „istnienia". składników budowy materii musiały zostać nego.

że nie ma czegoś takiego płytce. która holograficznego do abstrahowania z holograficznego próbuje podzielić świat na części. Cały wszechświat przypomina świadczące o tym. w którym ich dynamiczne transmitowane za pomocą żadnej szczególnej energii. Jesteśmy Całością. ponieważ Ed każda część jest dokładnym odwzorowaniem całości zachował wspomnienie tych wydarzeń w swojej i może być użyta do zrekonstruowania całego pamięci. Każda część hologramu jest dokładnym tycznych praw natury przekształca się teraz w świat odwzorowaniem całości i może posłużyć do jego falopodobnych wzorów wzajemnych połączeń. oryginalny wzór fali zostaje zdarzeniami stać. Bohm nazywa tę jawną punktu widzenia holograficznego wszechświata rzeczywistość „zewnętrznym rozwiniętym zdarzenia te wyłaniają się z częstotliwości porządkiem". pojęcia. Dotychczasowe „rzeczy" są według fotograficzne umieści się w promieniu lasera albo fizyków „zdarzeniami" lub ścieżkami.40 Dłonie pełne światła wodzie. które mogą się światła fazowego. dzięki której niejawnym stanie i jest podstawą. Nie jesteśmy zatem oddzielnymi tak że każdy fragment może wyprodukować częściami całości. całego systemu. jak „cząsteczka elementarna". Wszechświat jest zatem definiowany jako przeprowadzone w wielu laboratoriach dynamiczna nierozłączna całość. W ten sposób dochodzimy do Mówiąc w tej książce o energetycznych polach nowej koncepcji nierozłącznej całości. jest miejscem. informację o całości. który istnieje w Parapsychologowie poszukiwali energii. straciły swoje zebrał w ciągu ostatniej dekady informacje znaczenie. Uważa. Wedle koncepcji hologramu została uszkodzona jego kość ogonowa. Bohm napisał o terytorium. że głęboka struktura mózgu jest w dynamiczną pajęczynę nierozłącznych wzorów swej istocie holograficzna. że mózg używa procesu fizyczne nie mogą być odkryte przez naukę. na której opiera się możliwe są telepatia. które cytowałam — rozumienie wewnętrznego złożonego i zewnętrznego „widziałam" wydarzenia z młodości Eda. to (logicznie) nie ma czegoś holograficzny. Kiedy ktoś „nadepnie nam na odcisk". takiego jak część. Fale W roku 1971 Dennis Gabor otrzymał Nagrodę prawdopodobieństwa nie reprezentują pra. kiedy rozwiniętego porządku. to . jednak zostało zarejestrowane jako wzór interferencyjny na generalnie fizycy mówią. lecz raczej prawdo. jest hologramu." aury niewątpliwie jednocześnie należy i nie należy Bohm stwierdza. psychokineza i uzdrawianie. Była to wdopodobieństwa rzeczy. w której centrum skomplikowane analizy częstotliwości czasowych tkwi obserwator. podobieństwo wzajemnych połączeń. słuch. odtworzony w postaci trójwymiarowego obrazu. znany badacz mózgu. lecz raczej falami prawdopodobieństwa. Pribram używa modelu Fizyk Dawid Bohm stwierdził ostatnio w swojej hologramu do opisania nie tylko mózgu. Stary świat stałych obiektów i determinis. związki zależą w niere-dukowalny sposób od stanu Są potencjalnie jednoczesne i wszechobecne. nie muszą być bezpośrednim połączeniu. Nobla za zbudowanie pierwszego hologramu. Informacja jest przesyłana do systemu. iż mózg strukturyzuje Jeśli istotnie wszechświat zbudowany jest z wzrok. materialna" czy „obiekt wyizolowany". Kiedy nagranie holograficzne albo jak „rzecz". od którego należy zaczynać Tak jak w przypadkach. i/lub przestrzennych dowodzą. Jest to że falowe pole światła rozproszone przez obiekt koncepcja niełatwa do zrozumienia.. że holograficzna teoria świata do linearnego czasu i trójwymiarowej przestrzeni. które przekracza przestrzeń i czas. Z cała jawna rzeczywistość. Takie zrekonstruowania. Pribram twierdzi. Fenomen na oddzielne i niezależnie istniejące części.. bezobiektywowa fotografia wykonana w ten sposób. że podstawowe prawa wszechświata. smak. będziemy używali pojęć bardzo archaicznych z przeciwstawia się klasycznej idei rozbierania świata punktu widzenia powyższych fizyków. która aury. „wewnętrznym złożonym porządku". „substancja Doktor Karl Pribram. że energii. lecz także książce Wewnętrzny porządek. „Części należy widzieć w przekraczających przestrzeń i czas. zapach i dotyk na sposób takiej pajęczyny.

ponieważ używamy słów w unikniemy dualizmu: oddzieliwszy pole. natychmiastowy i nie wymaga „czasu" na pełne łączone. Według teorii względności Einsteina cząsteczka . rozprzestrzenienie. tylko że Łączność nadświetlna słowo „on" należy teraz porzucić i zastąpić jakimś innym. W 1964 roku fizyk J. bardziej odpowiednim. Musimy praktykować holistyczne informacje albo widzeniu możliwych zdarzeń i doświadczenie. jak i doświadczalnie. Trudno jest doświadczać tej krótkotrwała. Tę rzeczywistość bardzo trudno jest Używając pojęcia pola do opisywania aury nie przekazać słowami. Nie jesteśmy tylko częścią wzoru. Kiedy zaczynamy myśleć w kategoriach koncepcję. będziemy mogli postrzegać obserwować cale wydarzenie. Fizycy używali takich terminów jak „praw. Lecz wraz zdarzeń opisanych w tej książce potrzeba więcej niż ze słowem „my" z powrotem wpadamy w sidła trzech wymiarów. Ten efekt jest Wszystkie doświadczenia są wzajemnie po. pomocą którego poprowadzimy się wzajemnie ku Będziemy używać takich terminów. co przydarza się jednej cząsteczce. który jest „częścią" nas. Taka fraza. kraczania ograniczeń linearnego umysłu i pozwala Umiejętność widzenia czegoś. „dynamiczna pajęczyna nie rozdzielny eh wzorów Twierdzenie Bella matematycznie podtrzymuje energii". blokady. lecz także Moją reakcją na ten dobrze znany koan jest zawiera całość. Każda obser. jakie powstają w naszych umysłach. ma pomóc uczniowi przekroczyć linearne doświadczeń bez korzystania ze starych konstrukcji. zwana etapie jestem niezdolna do opisania moich koanem. aby rozluźnić Naukowcy znajdują już dowody uniwersalnej. W buddyzmie zen czy „jej aura" i tak dalej. wacja wywołuje skutek w obserwowanym wzorze. również wykracza poza linearny czas. kiedy natychmiastowej łączności. niesłyszalnego dźwięku. nad przeprosić za to i przyznać szczerze. Bell opublikował dowód dopodobieństwa wzajemnych połączeń" albo matematyczny zwany twierdzeniem Bella. zmienianiu ich poprzez uzdrawianie mogłaby Medytacja jest jednym ze sposobów prze- sugerować istnienie nieline-arnego czasu. który zdaje się płynąć bez cześnie obserwujemy i stwarzamy. iż „cząsteczki" subatomowe są połączone dynamicznej pajęczyny nierozdzielnych wzorów w sposób. my tej wzajemnej łączności stać się częścią naszego nowidz może cofnąć się w czasie i bezpośrednio procesu myślowego. tak więc energii. który przekracza czas i przestrzeń.S. Umiejętność patrzenia do wewnątrz wszechogarniającej wzajemnej łączności. Muszę mistrzowie przydzielają uczniom krótkie frazy. Umiejętność obserwowania zdarzeń z trójwymiarową przestrzenią i dlatego nie będzie łatwo przeszłości dzięki zwykłej prośbie o potrzebne rozpoznana. a my jesteśmy nim. zjawiska auryczne opisane w tej książce nie coś. za badali „je" jako fenomen. a jas. jak „moje pole" nowym doświadczeniom. Oto jeden z moich ulubionych koanów: Jak Zgodnie z holograficzną teorią rzeczywistości brzmi dźwięk jednej klaszczącej dłoni? każda część aury nie tylko przedstawia. jak widzimy siebie i rzeczywistość. Holistyczna wydaje się sugerować użycie dodatkowego świadomość zaistnieje poza linearnym czasem i wymiaru. część z nich wydaje się dualizmu. co wydarzy się w łączności wszystkich rzeczy stać się doświadczaną przyszłości. kiedy nasze ciała na każdym poziomie z różną dokładnością postrzeganie świata jest dualistyczne. Do wyjaśnienia wielu wszystkie zdarzenia bez względu na czas. To jest dualizm. Musimy wynaleźć słownictwo. zarówno matematycznie. zawsze na wszystkie pozostałe.Analogie pomiędzy tym. końca. żeby móc je rozpoznać. próbujemy się porozumiewać. On jest nami. rzeczywistością. a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 41 widoczne od razu w naszym polu energii. że na tym którymi ci mają się skupiać. które jedno. Jeśli uświadomimy to sobie i pozwoli. Możemy zatem jedynie opisywać wrażenie rozciągania się w głąb wszechświata na fali nasze doświadczenia ze zjawiskiem. jesteśmy samym wzorem. wpływa wydają się nam szczególnie dziwne czy niezwykłe. myślenie. będziemy linearny sposób.

42 Dłonie pełne światła

nie może poruszać się z prędkością większą od wykraczają poza bariery czasowe i przestrzenne,
prędkości światła. W twierdzeniu Bella efekty mogą odnoszące się normalnie do energii. Oznacza to, że
być „nadświetlne", czyli szybsze niż prędkość ich wpływ jest równie silny z daleka, jak z bliskiej
światła. Twierdzenie Bella zostało już potwierdzone odległości.
doświadczalnie. Mówimy teraz o zjawisku, które Zgodnie z tą hipotezą za każdym razem, gdy
wykracza poza teorię względności Einsteina. jeden przedstawiciel danego gatunku uczy się
Próbujemy wyjść poza dualizm fala/cząsteczka. nowego zachowania, przyczynowe pole tego gatunku
Tak więc ponownie, podczas gdy aparatura zostaje zmienione, choćby nawet była to zmiana
naukowa staje się coraz doskonalsza, pozwalając nam bardzo drobna. Jeśli zachowanie powtarza się
bardziej szczegółowo badać materię, natykamy się na wystarczająco długo, jego „mor-ficzny rezonans"
zjawiska, których nie można wyjaśnić za pomocą wpływa na cały gatunek. Sheldrake nazywa tę
aktualnych teorii. Gdy tego rodzaju przełom nastąpił niewidzialną matryce „polem morfogenetycznym",
pod koniec XIX wieku, odkrycie elektryczności od morph, „forma" i genesis, „powstający". Działanie
zrewolucjonizowało świat i kazało nam jeszcze tego pola zawiera w sobie „działanie na odległość"
głębiej zastanowić się na tym, kim jesteśmy. Następ- zarówno w czasie, jak i przestrzeni. W odróżnieniu
ny przełom nastąpił w latach czterdziestych tego od formy determinowanej przez prawa fizyczne poza
wieku. Pojawiła się energia atomowa. Wydaje się, że czasem, zależy ono od morficznego rezonansu w
jesteśmy coraz bliżej kolejnej wielkiej zmiany. Jeśli poprzek czasu. Oznacza to, że pola morficzne mogą
fizycy odkryją, jak działa ta natychmiastowa przenosić się w czasie i przestrzeni i że wydarzenia
łączność, moglibyśmy nauczyć się świadomego przeszłe mogą wpływać na inne wydarzenia
korzystania z naszych połączeń ze światem i innymi gdziekolwiek indziej. Przykład tego podaje Lyall
ludźmi. To oczywiście zrewolucjonizowałoby Watson w swojej książce Fala życia: biologia
komunikację. Zmieniłoby też drastycznie sposób, w świadomości, w której opisuje to, co nazywa się teraz
jaki wzajemnie na siebie wpływamy. Ta popularnie Zasadą Setnej Małpy. Watson odkrył, że
natychmiastowa łączność mogłaby pozwolić nam kiedy grupa małp poznaje jakieś nowe zachowanie,
czytać sobie nawzajem w myślach. Moglibyśmy nagle małpy na innych wyspach, nie komunikując się
wiedzieć, co dzieje się w każdym z nas i naprawdę między sobą w żaden „normalny" sposób, również
rozumieć się głęboko. Moglibyśmy też ujrzeć wykazują znajomość tego zachowania.
bardziej wyraźnie, iż nasze myśli, uczucia (pola Dawid Bohm twierdzi w artykule opubliko-
energii) i działania mają o wiele większy wpływ na wanym przez pismo Revisions, że to samo zjawisko
świat, niż nam się dotychczas wydawało. zachodzi w fizyce kwantowej. Mówi on, że
eksperyment Einsteina-Podolsky'ego-Rosena
wykazał istnienie nielokalnych albo subtelnych
Pole morfogenetyczne połączeń pomiędzy odległymi cząsteczkami. System
stanowiłby więc całość i pole formatywne nie
Rupert Sheldrake w swojej książce Nowa nauka mogłoby być przypisane tylko cząsteczce. Mogłoby
życia stawia hipotezę, iż wszystkie systemy są być przypisane tylko całości. W ten sposób coś
regulowane nie tylko przez znane czynniki przytrafiającego się odległym cząsteczkom
energetyczne i materialne, lecz także przez wpływałoby również na formatywne pole innych
niewidoczne pola organizujące. Pola te są przy- cząsteczek. Bohm twierdzi dalej, że „zasada
czynowe, ponieważ służą jako schemat form i ponadczasowych praw rządzących światem wydaje
zachowań. Pola te nie mają energii w zwykłym się nie do utrzymania, ponieważ sam czas jest częścią
sensie tego słowa, ponieważ efekty ich działania konieczności, która się rozwinęła".

Analogie pomiędzy tym, jak widzimy siebie i rzeczywistość, a zachodnimi poglądami naukowymi ______ 43

W tym samym artykule Rupert Sheldrake siły (którą postrzegamy jako miłość) poprzez
konkluduje: „Tak więc proces kreatywny, dający powtórną identyfikację jaźni i stawanie się jednią z
początek nowym myślom, przez które realizują się wszechświatem i Bogiem. Kamieniem milowym w
nowe całości, podobny jest w tym sensie do drodze do stanu zjednoczenia z wszechświatem
kreatywnej rzeczywistości, która daje początek jedności jest porzucenie naszych ograniczonych
nowym całościom w procesie ewolucyjnym. Proces autodefinicji opartych na newtonowskiej przeszłości
kreatywny może być widziany jako sukcesywny oddzielnych części i utożsamienie się z byciem
rozwój bardziej skomplikowanych całości wyższego polami energii. Jeśli będziemy potrafili zintegrować
rzędu, odbywający się poprzez łączenie oddzielnych tę rzeczywistość z naszym życiem w praktyczny i
dotychczas części." weryfikowalny sposób, nauczymy się oddzielać fan-
tazję od możliwie szerszej rzeczywistości. Kiedy
zaczniemy wiązać nasze istnienie z polami energii,
Wielowymiarowa wyższa świadomość stanie się związana z wyższymi
rzeczywistość częstotliwościami i większą zgodnością.
Korzystając z modelu Sarfattiego zaczynamy
Inny fizyk, Jack Sarfatti, sugeruje w pracy widzieć świat dokładnie tak, jak zostanie opisany
Systemy psychoenergetyczne, że łączność po- nieco później w tej książce: jako świat aury i
nadświetlna może istnieć poprzez poziom rze- uniwersalnego pola energii. Nasze wyższe ciała
czywistości istniejący „ponad" naszym. Sarfatti (wyższe częstotliwości auryczne) należą do
sugeruje, że „rzeczy" są bardziej połączone albo wyższego porządku i są mocniej połączone z
zdarzenia bardziej „skorelowane" na wyższym niż wyższymi ciałami odmiennymi niż nasze ciała
nasz poziomie rzeczywistości, na którym z kolei fizyczne. Podczas gdy nasza świadomość rozwija się
wszystko połączone jest poprzez poziom jeszcze ku wyższym częstotliwościom i wyższym ciałom,
wyższy. Tak więc, docierając do wyższego poziomu, stajemy się coraz bardziej połączeni ze
moglibyśmy zrozumieć, jak działa natychmiastowa wszechświatem, aż wreszcie stapiamy się z nim w
łączność. jedno. W świetle zatem tej koncepcji doświadczenie
medytacyjne można opisać jako wznoszenie naszej
świadomości ku wyższym częstotliwościom, tak
Konkluzja byśmy mogli postrzegać rzeczywistość naszych
wyższych ciał, naszej wyższej świadomości i
Fizycy twierdzą, że nie istnieją podstawowe wyższych światów, w których egzystujemy.
składniki budowy materii; że wszechświat jest raczej Spójrzmy więc teraz na zjawiska pól energii, by
nierozłączną całością, rozległą pajęczyną przekonać się, co może nam powiedzieć nauka
wpływających na siebie wzajemnie, przeplatających doświadczalna.
się prawdopodobieństw. Badania Bohma pokazują,
że widzialna rzeczywistość wyłania się z tej całości.
Sugeruję, że skoro jesteśmy nierozdzielnymi
częściami tej całości, możemy wejść w holistyczny Przegląd rozdziału 4
stan istnienia, stać się całością i korzystając z
twórczych sił wszechświata uzdrawiać wszystkich i 1. W jaki sposób poglądy naukowe wpłynęły na
wszędzie. Niektórzy uzdrowiciele do pewnego nasze widzenie samych siebie?
stopnia potrafią to robić, stapiając się w jedno z 2. Dlaczego model stałego świata fizycznego jest
Bogiem i pacjentem. już dla nas nieprzydatny?
Stawanie się uzdrowicielem oznacza poruszanie
się w kierunku tej uniwersalnej twórczej

44 Dłonie pełne światła

3. Jaki wpływ miały badania Faradaya i Max-wella wszechświata pomaga opisać zjawisko Pola
na poglądy dotyczące sposobu działania świata? Energetycznego Człowieka?
4. Co to jest łączność nadswietlna i jakie jest jej
znaczenie dla naszego codziennego życia? Do przemyślenia
5. W jaki sposób koncepcja wielowymiarowego
6. Wyobraź sobie, że jesteś hologramem. Jakie
ograniczenia zdejmuje to z ciebie?

Rozdział 5

HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH
NAD POLEM ENERGETYCZNYM
CZŁOWIEKA (P.E.Cz.)
Chociaż mistycy nie wspominali o polach by utrzymać odmienne stany świadomości i uniknąć
energii ani formach bioplazmatycznych, to mis- starzenia się.
tyczne tradycje ostatnich pięciu tysięcy lat we Chińczycy, w trzecim tysiącleciu przed
wszystkich częściach globu są zgodne z niedawnymi Chrystusem, postulowali istnienie życiowej energii,
obserwacjami naukowców. którą nazwali ch'i. Wszelka materia, ożywiona i
nieożywiona, zbudowana jest z tej energii i nią
przeniknięta. Ch'i zawiera w sobie dwie
Tradycja duchowa przeciwstawne siły, yin i gang. Kiedy yin i yang są
zrównoważone, żywy system jest zdrowy; kiedy
Adepci wszystkich religii mówią o postrzeganiu znajdują się w nierównowadze, pojawia się stan
światła wokół głów innych ludzi. Poprzez takie choroby. Zbyt silne yang wywołuje nadmierną
religijne praktyki, jak medytacja czy modlitwa aktywność organiczną. Efektem dominującego yin
osiągają oni stany poszerzonej świadomości, które jest słabe funkcjonowanie systemu. Każda
otwierają ich utajone zdolności postrzegania nierównowaga objawia się fizyczną chorobą.
ponadzmysłowego. Starożytna sztuka akupunktury koncentruje się na
Starożytna duchowa tradycja Indii, sięgająca zrównoważeniu yin i yang.
ponad pięć tysięcy lat, mówi o uniwersalnej energii Kabała, żydowska teozofia mistyczna, której
zwanej prana. Tę uniwersalną energię uważa się za początki datuje się około roku 538 p.n.e., mówi o
podstawowy element i źródło wszelkiego życia. tych wszystkich energiach jako o świetle astralnym.
Prana, oddech życia, przenika wszystkie formy i daje Chrześcijańskie malowidła religijne przedstawiają
im życie. Jogini praktykują manipulowanie tą Jezusa i inne postaci duchowe w otoczeniu pól
energią poprzez techniki oddechowe, medytację i światła. W Starym Testamencie znajdują się liczne
ćwiczenia fizyczne, opisy ludzi otoczonych świat-

46 Dłonie pełne światła

łem i pojawiających się w postaci światła, ale w ona zbudowana zarówno z siły, jak i z materii
trakcie stuleci zjawiska te straciły swoje pierwotne życiowej. Matematyk Helmont w wieku XIX
znaczenie. Na przykład Michał Anioł w swojej wyobrażał sobie uniwersalny fluid, przenikający
rzeźbie Mojżesza pokazał karnaeem jako dwa rogi, a wszystkie rzeczy i nie będący namacalną albo [
nie jako dwa promienie światła, do których kondensowalną materią, ale czystym duchem 1
pierwotnie odnosiło się to słowo. Po hebrajsku życiowym, substancją, która jest obecna we j
karnaeem znaczy zarówno róg, jak i światło. wszystkich ciałach. Matematyk Leibnitz pisał, że I
John White w książce Nauka przyszłości kluczowymi elementami wszechświata są centra l
wymienia dziewięćdziesiąt siedem kultur oraz siły zawierające swoje własne źródła ruchu. I
określenia, jakimi kultury te opisują zjawiska Inne właściwości zjawisk związanych z uni- I
auryczne. wersalną energią zaobserwowali w XIX wieku i
Wiele systemów ezoterycznych — by wspo- Helmont i Mesmer, odkrywca mesmeryzmu, j
mnieć tylko starożytne hinduskie teksty wedyjs-kie, który dał początek hipnozie. Ogłosili oni, że |
teozofów, różokrzyżowców, szamanów pół- obiekty ożywione i nieożywione można nałado- t
nocnoamerykańskich, buddystów tybetańskich i wać owym „fluidem" i że ciała materialne mogą j
hinduskich, japońskich buddystów zen, madame wpływać na siebie na odległość. To sugerowało I
Blavatsky i Rudolpha Steinera — szczegółowo istnienie pola, pod pewnymi względami przypo- I
opisuje zjawisko P.E.Cz. Ostatnio wielu naukowców minającego pole elektromagnetyczne.
zdołało dodać do tych opisów konkretne, fizyczne
obserwacje. I
Dziewiętnastowieczny książę Wilhelm von I
Reichenbach spędził trzydzieści lat na ekspery-
Tradycja naukowa: mentowaniu z „polem", które nazywał „siłą i
od roku 500 p.n.e. do odyczną". Odkrył, że pole wykazuje wiele właściwości
upodabniających je do pola elektromagnetycznego,
końca XIX wieku które James Clerk Maxwell opisał na początku XIX
wieku. Odkrył również, że siła odyczna ma wiele
W ciągu stuleci idea uniwersalnej energii właściwości unikatowych. ; Według niego bieguny
przenikającej całą naturę intrygowała zachodnie magnesu wytwarzają nie tylko polaryzację
umysły naukowe. Energia życiowa, postrzegana w magnetyczną, lecz także unikatową polaryzację
formie świetlistego ciała, została pierwszy raz związaną z tym „polem odycznym". Inne obiekty, na
zarejestrowana w zachodniej literaturze za sprawą przykład kryształy, również wykazują tę polaryzację,
pitagorejczyków około roku 500 przed Chrystusem. chociaż same -: nie są magnetyczne. Wrażliwi
Pitagorejczycy utrzymywali, że jej światło może obserwatorzy - -opisują bieguny pola odycznego jako
wywoływać w ludzkim ciele wiele różnych efektów, „gorące, i czerwone i nieprzyjemne" lub „niebieskie,
w tym także leczyć choroby. chłód- ;;ne
; i przyjemne". Co więcej, von Reichenbach •.
Scholastycy Boirac i Liebeault spostrzegli na stwierdził, że przeciwległe bieguny odyczne nie
początku XII wieku, że istoty ludzkie posiadają przyciągają się tak jak w elektromagnetyzmie.
energię, która może wywoływać wzajemne Odwrotnie — przyciągają się bieguny o tych samych
oddziaływanie pomiędzy oddalonymi od siebie właściwościach. Jak zobaczymy póź- 1 niej, jest to
jednostkami. Spostrzegli, że jeden człowiek może bardzo ważny fenomen auryczny. I Von Reichenbach
mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na innego badał związek pomiędzy I elektromagnetycznym
wyłącznie przez swoją obecność. Słynny uczony promieniowaniem Słońca f a koncentracjami pola
średniowiecza, Paracelsus, nadał tej energii nazwę odycznego. Odkrył, że I największe skupienie tej
„siła żywotna" i twierdził, że jest energii znajduje się J pomiędzy czerwienią a błękito-
fioletem słonecz- ; nego spektrum. Von Reichenbach
ustalił, że ; przeciwne ładunki wywołują subiektywne
wra-

Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P.E.Cz.) 47

żenią ciepła i zimna w różnych natężeniach, które W roku 1911 William Kilner, doktor medycyny,
porównał z tablicą Mendelejewa poprzez serię ogłosił wyniki swoich badań nad Polem
ślepych testów. Wszystkie elementy elektrycznie Energetycznym Człowieka oglądanym poprzez
dodatnie dawały wrażenie ciepła i wywoływały kolorowe filtry i ekrany. Kilner stwierdził, że widział
nieprzyjemne uczucia; elementy elektrycznie ujemne emanującą światłem mgłę wokół ciała dzielącą się na
dawały wrażenie zimna i uczucia przyjemne, przy trzy strefy: a) półcentymetrową ciemną warstwę przy
czym intensywność rezultatów zależała od pozycji samej skórze, otoczoną przez b) bardziej mglistą
danego elementu w układzie okresowym. Zjawiska warstwę o szerokości dwóch i pół centymetra o
cieplne przechodzące od ciepła do chłodu były promieniach biegnących prostopadle od ciała, oraz c)
analogiczne do spektralnych kolorów pomiędzy nieco dalej, delikatną świetlistość zewnętrzną o
czerwienią a indygo. nieokreślonych konturach i szerokości piętnastu
Von Reichenbach odkrył, że pole odyczne centymetrów. Kilner odkrył, że wygląd „aury" (jak ją
można przesyłać za pomocą przewodu, że prędkość nazwał} zależy od wieku pacjenta, jego płci,
przewodzenia jest bardzo niska (około 4 me- zdolności umysłowych i stanu zdrowia. Pewne
trów/sekundę) i że zależy ona raczej od gęstości choroby objawiały się w postaci smug albo
materiału, a nie od jego przewodnictwa elektrycz- zniekształceń aury, co pozwoliło Kilnerowi rozwinąć
nego. Co więcej, obiekty można było ładować tą system diagnostyczny oparty na badaniach koloru,
energią w sposób podobny do ładowania za pomocą faktury, wielkości i ogólnego wyglądu aury. Kilner
pola elektrycznego. Inne eksperymenty pokazały, że wykrywał w ten sposób między innymi zakażenie
część pola można skupić tak jak światło przy użyciu wątroby, nowotwory, zapalenie wyrostka
soczewki, podczas gdy pozostała część będzie robaczkowego, padaczkę i zaburzenia psychiczne
płynęła wokół soczewki, trochę tak jak płomień takie jak histeria.
świecy opływający obiekt umieszczony na jego Na początku XX stulecia George De La Warr i
drodze. Ta odchylona część pola zachowywała się Ruth Brown skonstruowali nowe przyrządy do
też jak płomień świecy, kiedy poddano ją działaniu pomiaru promieniowania żywych tkanek. Doktor De
prądu powietrznego, co sugerowało, że pole La Warr rozwinął radionikę, system wykrywania,
przypomina budową gazowy fluid. Te eksperymenty diagnozowania i leczenia na odległość, powiązany z
dowodzą, iż pole aurycz-ne jest jednocześnie teorią biopola człowieka. Największe wrażenie
cząsteczkowe w naturze, jak płyn, i energetyczne, jak sprawiają przedstawione przez De La Warra
fale świetlne. fotografie wykorzystujące włosy pacjenta jako
Von Reichenbach odkrył, że siła odyczna antenę. Fotografie te pokazują tworzące się w żywej
wywołuje w ludzkim ciele polaryzację podobną do tkance choroby, takie jak nowotwory i torbiele
tej, która jest w kryształach wzdłuż ich głównych wątroby, gruźlicę płuc i złośliwe nowotwory mózgu.
krawędzi. Opierając się na wynikach swoich badań, Nawet trzymiesięczny żywy płód został sfotografo-
opisał lewą stronę ciała jako biegun „—", a prawą wany w łonie matki.
jako biegun „+". Jest to teoria podobna do opisanej Na początku XX wieku, doktor Wilhelm Reich,
wcześniej chińskiej koncepcji yin i yang. psychiatra i współpracownik Freuda, zainteresował
się uniwersalną energią, którą nazwał „orgonem".
Badał związek pomiędzy zakłóceniami w przepływie
Badania orgonu w ludzkim ciele a chorobami fizycznymi i
lekarzy XX wieku psychicznymi. Reich zbudował system
psychoterapeutyczny łączący freudowskie
Widzimy, że przed XX wiekiem prowadzono analityczne techniki odkrywania nieświadomości z
obserwacje pola energii otaczającego ludzi i inne fizycznymi technikami usuwania blokad w
obiekty. Po roku 1900 zainteresowało się tym przepływie orgonu
zjawiskiem również wielu lekarzy.

Operacja albo Ostatnio doktor Schafica Karagulla skorelowała choroba zmieniają przyleganie impedan-cyjne. leczeniem i rozwojem duszy. że „kiedy Reich skonstruował całą gamę urządzeń do pole życiowe jest zdrowe. Cały proces. zwany świetlnych. rozwiniętymi przez bioenergetykę. że energia może swobod- stanowią podstawę zdrowia i leczenia ciała. W swoich taki. która powoduje powiększenie tarczycy. Energetyka rdzenia próbuje zrównoważyć wszyst- Karagulla powiązała również zaburzenia w pracy czakramów z chorobą. jest ujednoliconym systemem wym wzorem. Jednym z tych urządzeń autonomiczny rytm". Zaobserwował Gravesa. wyrostka robaczkowego można zaobserwować w W latach trzydziestych doktor Lawrence Ben-dit aurze. Dora Kunz z amerykańskiego oddziału To- Za pomocą specjalnie zaprojektowanego mikroskopu warzystwa Teozoficznego pracowała przez wiele lat obserwował pulsacje orgonu emitowane przez jako lekarka i uzdrowicielka. energetyką rdzenia. Kiedy Dianne spojrzała na samą tarczycę. Na przykład John Pierrakos rozszerzył system diagnozowania jasnowidząca imieniem Dianne potrafiła postrzegać i leczenia zaburzeń psychicznych oparty na wizualnej aury ludzi chorych i bardzo dokładnie opisywać. Przez usunięcie tych blokad Reich leczył miernie aktywny. Klasyczna medycyna przyrządów elektronicznych i medycznych pozwoliła na rozpoznanie u tego chorego choroby dostępnych w owym czasie. iż rura próżniowa po wpływają na siebie wzajemnie. jakby działała funkcja długim ładowaniu w „akumulatorze" przewodzi prąd transferu. medycznie zaburzeniami fizycznymi. jak i okres rozpadu radioizotopu. podobieństwo pobłyskującej pajęczyny promieni i wynikami prac Evy Pierrakos. w pulsowanie tej energii w powietrzu i wokół tym przypadku jej prawego płata. szarej. istnieje w nim naturalny. W Duchowych mikroorganizmy. skutki wycięcia akumulatorze orgonowym. była W latach 1930-1950 Reich eksperymentował z ona zbyt gąbczasta i miękka. elektryczny przy potencjale o wiele niższym niż rytmy te przechodzą płynnie od organu do organu. nie płynąć przez wszystkie z nich. psychoterapii stosowanej w celu poprawy sprawności które tworzy matrycę przenikającą ciało fizyczne na fizycznej pacjenta. Tkanki. na obserwacji Pola Energetycznego Człowieka i badaniu co cierpią — od zaburzeń pracy mózgu po zaparcie w go za pomocą wahadełka. W normalny. Sąsiednie tkanki są „impedancyjnie potężnych eterycznych sił formujących. kiedy ciało jest nie uszkodzone i zdrowe. które po zabiegu przylegają do siebie. orgonu i następnie ładowania nią wybranych Pomiędzy sferami poszczególnych organów rytmy obiektów. Reich zauważył.stan błędnym przyleganiem albo przyleganiem pracach podkreślają wagę znajomości i rozumienia impedancyj-nym. aspektach sztuki uzdrawiania zauważyła. według którego kształtowana jest uzdrawiania. tak że obserwacje wizualne poczynione przez osoby o przekazywana energia jest do pewnego stopnia zdolnościach parapsychicznych z potwierdzonymi rozpraszana. Na przykład. Jej prawa część nie energią orgonu używając najnowocześniejszych pracowała tak dobrze jak lewa. badania pola orgonowego. W fizyce nazywa się rowiem. wszystkich obiektów ożywionych i nieożywionych. Tkanki istnieją jako takie ego i osobowości w celu odblokowania sił witalnych. oraz że „każdy organ ciała ma był „akumulator". Twierdził również. Informacje pochodzące z okrężnicy.48 Dłonie pełne światła w ciele. wiążąc jego istnienie ze zdolność transferu energii. Ta energetyczna matryca jest podstawo. tylko za sprawą wspierającego je pola życia. które przylegające". i Phoebe Bendit szczegółowo badali Pole mają zmienioną w stosunku do stanu wcześniejszego Energetyczne Człowieka. Dianne opisała czakram gardła pewnego chorego jako nad- . o barwie czerwonej i matowo- negatywne stany mentalne i emocjonalne. Takie obserwacje ciała eterycznego obserwacji ciał energetycznych połączył z metodami ujawniają istnienie ciała albo pola energii życiowej. który koncentruje się na przebiciu zapór fizyczna materia tkanek. co oznacza. służący do skupiania energii odpowiadający mu rytm energii w polu eterycznym. umieszczając go w poziomy energii. że zdołał wydłużyć patologii jednak zmieniają się zarówno rytmy.

w trakcie i po nośną o niskiej częstotliwości. gdy w przepływ mikrocząsteczek. który wykonano na przez Akademię Nauk Medycznych w Moskwie i są Uniwersytecie Drexela. którzy przez wiele lat celu doktor Hunt umieściła na praktykowali jogę.E. standardowych urządzeń zdrowotnych) i emanacje pola jasnowidza. że niektóre P. z zespołem współpracowników z UCLA. Puls uczynienie samej energii użyteczną w procesie emanujący z dłoni mistrza Qigong jest zupełnie inny leczenia. . emocjonalne.Cz. Przeprowadziliśmy wraz z moimi kolegami W Szanghaj skim Instytucie Fizyki Nuklearnej wiele eksperymentów mających na celu zmierzenie Akademii Chińskiej udowodniono. W innym Kilka lat temu grupa radzieckich naukowców z eksperymencie.S. emanacje siły witalnej mistrzów Qigongu wydają się doktor John Pierrakos i ja mierzyliśmy poziom zawierać falę dźwiękową o bardzo niskiej promieniowania o długości fali 350 nanometrów w częstotliwości. ch'i) emitowaną przez ciało człowieka. Odkryli. która przypomina zmienną falę zaciemnionym pomieszczeniu przed. iż organizmy żywe emitują Zjednoczonych.Cz. wersytetu Lanzhou zmierzył energię (zwaną qi albo rowienie całej osoby. Popowa Parapsychologicznym Organizacji Narodów powiadomiła o odkryciu.E. Uważam. używając kamery do zdjęć w ciemności. men. do pokoju cm/sekundę. ale nie były ostateczne. albo bioplazma. Holandii. Doktor Zheng Rongliang z chińskiego Uni- talne i duchowe). lecz dalsze zagadnień dotyczących stanów emocjonalnych) prace zostały wstrzymane ze względu na brak doktor Hunt zarejestrowała częstotliwości impulsów funduszy. W tym promieniowanie aury ludzi. W trakcie dwumiliwatowego lasera. W silniejsze biopole. Wyniki wykazują niewielki przypadkach qi była także wykrywalna jako wzrost poziomu promieniowania w czasie. niż puls jasnowidza. Uczynił to w ciemni. wraz z doktorem Williamem zgodne z badaniami prowadzonymi w Wielkiej Eidsonem i Karen Gestia (medium. że bardzo istotne jest badał emanacje pola energetycznego mistrza Qigong znalezienie sposobu mierzenia tego promieniowania (Qigong jest starożytną formą chińskich ćwiczeń za pomocą wiarygodnych. Te odkrycia zostały potwierdzone jeszcze innym eksperymencie. przeprowadzonym wraz z Klubem Instytutu Bioinformatycznego A. Rosjanie nazwali tę energię biopolem białego telewizora część pola aurycznego.Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P. że promieniowanie liścia podłączonej do urządzenia fotokwantowego emitowane przez ludzkie ciało ma związek ze (mierzącego światło o niskim natężeniu). że osoby skutecznie Koloryzator umożliwia wzmocnienie zjawisk przekazujące bioenergię mają dużo szersze i świetlnych zachodzących przy samym ciele. Wyniki w celu udostępnienia tych informacji oficjalnej badań pokazują. W jednym 60 mikronów średnicy i prędkość około 20-50 przypadku poziom ten zmniejszył się. Wszystkie te eksperymenty badań nad wpływem masażu na ludzkie ciało i dostarczyły nowych dowodów na istnienie pól psychikę {Analiza strukturalnego energii. jak i inne dowodzą. nanometrów. falę. że system wykrywający reaguje na medycynie do badań diagnostycznych i jednocześnie promieniowanie i daje reakcję w postaci pulsu. przez wiele lat Brytanii. W jednym z nich doktor Richard Dobrin. emitowanych przez ciało w trakcie sesji rolfingu. używając do Według mnie. wszedł ktoś bardzo wyczerpany i smutny. by osiągnąć harmonijne uzd. zarówno powyżej przedstawione tego celu biologicznego detektora zrobionego z żyłki badania. Rongliang zdrowiem. Cząsteczki te miały około pomieszczeniu przebywają ludzie. eteryczne. dzięki urządzeniu zwanemu wibracje energii długości pomiędzy 300 i 2000 koloryzatorem pokazaliśmy na ekranie czarno. W niektórych pobycie w nim ludzi. pracowała z doktorem Rhine z Uniwerstytetu Duke) Najciekawsze spośród znanych mi badania aury udało nam się za pomocą energii aurycznej wpłynąć człowieka przeprowadziła doktor Vale-rie Hunt wraz (odchylając go albo osłabiając) na promień małego. Niemczech i Polsce. Ogólnokrajowa sieć neuromuskularnego pola energii i podejścia do telewizyjna NBC doniosła o wynikach. W Japonii Hiroshi Motoyama zdołał zmierzyć Impulsy te mierzone były w mili-woltach.) 49 kie ciała (fizyczne.

obserwowała aury zarówno masażysty. kiedy Bruyere obserwowała błękit w którymś nie przekraczające zazwyczaj 1500 Hz. To odkrycie dodaje wiarygodności Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000- Żółty poglądowi. nie osłabia magnetofon razem z danymi elektronicznymi. ale odtworzy postępują w kolejności odwrotnej je emocjonalnie. pacjent może przypominać sobie obrazy związane z poza dodatkowymi przedziałami dla nauką korzystania z nocnika w dzieciństwie. auryczne. rozróżniane i opisane symbolami słownymi. Sinusoidalne zależności wykresu fal i ich Wydaje się. Będzie Biały koloru niebieskiego i fioletowego.50 Dłonie pełne światła skórze zwykłe elektrody sporządzone ze srebra i pierwszy mamy obiektywne elektronicznie zapisane chlorku srebra. Czak-ram serca był zdecydowanie częstotliwości: najbardziej aktywny. które opisywała wielebna Bruyere. Doktor Hunt stwierdziła: „Przez stulecia ludzie Ponieważ dziecko nie potrafi zgodnie z fizjologią o paranormalnych zdolnościach widzieli i opisywali kontrolować zwieracza. aury częstotliwości fal nie pokrywają się z barwami i jak i pacjenta. fioletowy i korona — biały. że centra analityczne oka i mózgu wykresy zależności sinusoidalnych fal analizie interpretują kolory tylko w wysokich Fouriera i sonogramowej analizie częstotliwości. Innymi może okazać się. że dzięki lepszym urządzeniom. Czerwony Na przykład podczas głębokiego masażu nóg Fioletowy Te przedziały częstotliwości. odpowiedzialne za regulację pracy zwieracza. dziecko używania nocnika. gardło — niebieski. innymi osobami potrafiącymi czytać aurę." Bruyere z Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. Musimy zdać sobie sprawę. odpowiadały serce — zielony. Fakt. doświadczenia z kolorami jest interpretacja wizualna. zanim jeszcze w ciele totliwości oznaczają. czyli kundalini — czerwony. Wiele razy rodzice próbują nauczyć niż sekwencja kolorów tęczy. wielkość i ruchy kolory są to częstotliwości odbierane okiem. Ostatecznym sprawdzianem obu wypadkach wyniki były zastanawiające. Doktor odpowiada często kolorom opisywanym w literaturze Hunt powtórzyła ten eksperyment z siedmioma metafizycznej. że „barwa czakramow określoną częstotliwość na skali przyrządu. odpowiadający błękitowi kształt wykresu fali i Hunt stwierdziła również. Masowanie poszczególnych części ciała przywoływało wiele doświadczeń Niebieski 250-275 Hz oraz 1200 Hz 250-475 emocjonalnych połączonych z odświeżaniem Zielony pamięci. że oprzyrządowanie jest dziecka powstaną połączenia mózgowo-mięśniowe wystarczające do mierzenia tych energii. wielebna Rosalyn obserwacje barwnych emisji. śledziona — żółty. iż pamięć o przeszłych doświadczeniach 1200 Hz 1000-2000 Hz oraz 300- Pomarańczowy 400 i 600-800 Hz 1100-2000 Hz składowana jest w organizmie człowieka". Nie ma Następnie naukowcy poddali zarejestrowane dowodów. W częstotliwościach. wymowy odkrycia. teraz słowy. trzecie oko — poszczególnym wykresom fal i częstotliwościom. w zamian będzie zaciskać promieniowanie aury. częstotliwości były całkowicie zgodne z kolorami dokładniejszej rejestracji i technice redukcji danych aury. że Bruyere na bieżąco opisywała kolor. wraz z rejestracją dowody. mogą z miejscu aury. Pomierzone częs. Jej komentarze zostały nagrane na częstotliwościami widma światła białego. które widzieli. pomiary elektroniczne wykazywały łatwością obejmować dużo wyższe częstotliwości. Kolory podbrzusze — pomarańczowy. potwierdzające ich indywidualne sygnałów elektronicznych. iż ustalone dla poszczególnych kolorów Kalifornia. To wywołuje poważne stresy i napięcia w ciele. Aktywność pewnych Pochodzące z lutego 1988 roku wyniki badań czakramow zdawała się wywoływać wzmożoną ujawniają następującą korelację kolorów i aktywność innych. nie tylko pamiętał całe doświadczenie. że odbierane emisje barwne. Bardzo często napięcia te ut- . Jednocześnie. energetyczne czakramow i obłoków aurycznych. Teraz po raz mięśnie ud.

Zbudować należy napięcia pamięciowego jest usztywnienie mięśni dodatkowy model oparty na koncepcji barków. Powyższe pomiary wskazują również.E. który niektórzy dogłębnej pracy z ciałem takiej jak masaż czy naukowcy nazywają „bioplazma".Cz. Cząsteczki Pola 1. «wyłaniający się paradygmat». iż holograficzny model P.E.Cz. poruszające się w 3. Bierze się to z kumulowania strachu albo organizujących się pól energii. nie jest całkowicie odpowiedni. nie zarejestrowane ze względu na ograniczenia zastosowanej aparatury pomiarowej. jeśli mi się nie powiedzie? fizycznych związanych z Polem Energetycznym Człowieka. W jaki sposób zmierzono P. takich jak jasnowidzenie czy znajomość informacji z przeszłego życia.Cz. Pomiary przeprowadzone przez doktor Hunt która uporządkuje cały wspaniały chaos nauki i określiły konkretne częstotliwości dla konkretnych ducha. aż do czasu wykonania istnienie piątego stanu skupienia.E. która łączy kolorów aury.E. W jaki sposób fenomen P. Są to elektrostatyczne. Wówczas.Cz. zachowując się podobnie jak prądy wodne czy powietrzne.Cz.E.? . powstaje możliwość oczyszczenia złożonego z systemów (takich jak na przykład system pamięci ze starych stresów.E.Cz. według 2. że boję się niepowodzeń.) 51 rzymują się przez całe życie. Wszystkie te pomiary dostarczać prawdziwie jednolitej kosmicznej wizji dotyczą naturalnych procesów fizjologicznych rzeczywistości. ciała. wykracza poza uznawać. Innym przykładem trawienny) jest niewystarczający. termiczne i pojawiająca się w fizyce i badaniach mózgu zdaje się wizualne elementy P. Wiele właściwości P. Częstotliwości te mogą mieć wyższe biologię z fizyką w otwartym systemie". iż są one czymś pomiędzy materią i wiedzę dzisiejszej nauki? energią.E. iż „holistyczny model został opisany jako psychosomatyka). zmierzonych w 5. Możecie zapytać skomplikowanego pola elektromagnetycznego (PEM) samych siebie: co sprawia. Naładowane pierwszy o zjawiskach aurycznych? cząsteczki małych rozmiarów. bioenergoterapia. nie da się wyjaśnić za Podsumowanie pomocą modelu PEM.E.? Energetycznego Człowieka są bardzo małe. bardzo odpowiedni. Dają ponownej interpretacji wszystkich odkryć one podstawę do badania przebiegu procesów biologicznych na innym poziomie. Wielu zjawisk albo co się stanie. Model lęku w postaci napięć barków. Doktor składników P. integralna teoria. że zwykły model ciała napięcia mięśni. magnetyczne.Cz. która zmusza do przeprowadzenia zachodzących w ciele człowieka i poza nim. byłby laboratoriach.Cz. Oto mamy wreszcie teorię. „Koncepcja hologramu elektromagnetyczne. Zachowanie plazm każe fizykom 4. że P." psychicznych i czynności wegetatywnych organizmu Marilyn Ferguson stwierdziła w Brain Mind ludzkiego (badania psychologiczno-medyczne — Bulletin. ma naturę cząsteczkową i stosuje się do praw Przegląd rozdziału 5 ruchu falowego. że wiele dobrze znanych przenikającej wszystkie tkanki i systemy".Cz. Według doktor Valorie Hunt.E. nazywane są zazwyczaj przez wowano aurę i kto to zrobił? fizyków plazmą. dźwiękowe. Kiedy po raz pierwszy w XIX wieku zaobser- postaci obłoków. zostało już zmierzonych w Hunt sugeruje. W jaki sposób ludzie dowiedzieli się po raz niektórych badaczy nawet subatomowe. to okaże się. odpowiedniki. gdy rozluźniają się Badania pokazują. Jaki model z punktu widzenia współczesnej nauki laboratoriach sugeruje teoretycznej i doświadczalnej dobrze wyjaśnia fenomen P. ludzkie ciało Jeśli mianem Pola Energetycznego Człowieka można „zbadać posługując się koncepcją energii określimy wszystkie pola albo emanacje ludzkiego emanującej z jego atomowej komórkowej natury.a Historia badań naukowych nad Polem Energetycznym Człowieka (P.

co? Przez czas i wszystko było przykładem myślenia życzeniowego. coś nie wyjaśnionego. że zjawiska. domagał się obserwacji i kontroli. Czytałam o dawnych cudach. tak by żadne oczekiwania czy jakiegoś logicznego systemu albo modelu. ezoterycznych książek traktujących o aurze i polach których nie znałam. to jest osobiste najpierw doświadczała jakiegoś zjawiska. Wiele z nich wydawało się energii. czy będą pasowały do potem czytała o nim. łączenie stanowił wielką pomoc w zrozumieniu mojego się. za Einsteinem. by stwierdzić. Nie dotarłam jeszcze do kowane pod względem sinusoidalnych wykresów fal. a w gruncie rzeczy również życia ponownie w nieskończonym tańcu przeistoczenia. które obserwuję. Oczywiście jako daje odpowiedni kolor aury). były one bezosobowe i zdefiniowane przez formuły Zaczęłam zdawać sobie sprawę. przestrzeń? Tak kiedyś myślałam. Większość z tego.. czego się dowiedziałam. nie otrzymałam też jeszcze rad. Wierzyłam. tak jakby owa niewidzialna dłoń pilnowała. wyraźnie oparte na rozdziałach). Zawsze jednak było coś naukowiec wiedziałam o polach energetycznych. czucie.. a dopiero doświadczenia. jak nudny byłby matematyczne. jakaś tajemnica. kształty należeć raczej do sfery fantazji. ale więcej. są pola energii życiowej. Zgadzały się kolory. tylko po to by zatopić się obecnego życia. który miał sens. zjawiska te są „prawdziwe czy nieprawdziwe". bym Zaczęłam więc zbierać dane. tak jak uprzedzenia nie mogły zakłócić mi jego odbioru. by zobaczyć. uporząd- pełna sceptycyzmu. . był uporządkowany i „rzeczywistości" — myślenie. o związkach przyczynowo-skutkowych (rodzaj emocji których mówił rozdział trzeci. bycie. czy przyszło dopiero po bezpośrednich doświadczeniach. ale wszystkie one Moje obserwacje były zgodne z treścią wielu przytrafiły się w odległej przeszłości ludziom. literatury (opisanej w dwóch poprzednich ich częstotliwości i koloru. rośnie i przybliża do Boga. zgadzały ruchy. Czy naprawdę istniały? Czy miały świat bez tej tajemnicy zawsze tańczącej przed nami. indywidualizowanie. no właśnie. Fizyk we mnie i formy. Teraz wiem. świat fizyczny. że czy też naprawdę doświadczałam innego wymiaru poruszamy się przez osobiste doświadczenia rzeczywistości. sens? A może były wytworem mojej wyobraźni? Czy kiedy kroczymy przez. jako całości? gdy dusza formuje się. Rozdział 6 POWSZECHNE POLE ENERGII Kiedy jako osoba dorosła zaczęłam postrzegać Okazało się. że „Bóg Wierzę teraz mocno w to nie gra w kości ze Wszechświatem". byłam bardzo zakłopotana i bardzo podobne do znanego mi świata.

W Obiekty nieożywione również mają aurę. po to tylko by zajaśnieć Ćwiczenie: Postrzeganie ponownie. wymieniała pew- . być może po przeciwległej stronie rośliny. wpływające w aurę drzewa i Jak mówiliśmy w rozdziale piątym. Można używać ich do uzdrawiania. Możesz ujrzeć rosnę i rozwijam się jako istota ludzka. pojawiły się zsynchronizowanym rytmie. PPE było znikające w niej. Co ciekawe. Najbardziej liczne i najjaśniej Kamienie szlachetne i kryształy posiadają ciekawe naładowane energią cząsteczki zaobserwowałam w aury o wielowarstwowych i skomplikowanych Alpach Szwajcarskich. Po jakimś czasie fotografii kirlianowskiej. że zaczniesz dostrzegać maleńkie kuleczki orgonu zdjęcie wykonane metodami kirlianowskimi pokazuje wirujące na tle nieba. niedoladowane. gdzie często świeci słońce. Każda kultura pojawia się w okresie ulistniania. że w tej mgle nie ma poprzednich kuleczek energii. spostrzeżesz. że aura rośliny i aura kryształu rozciągają się. Ale jeśli Charakterystyka przyjrzysz się uważniej. spostrzeżesz kuleczki na Powszechnego Pola Energii krawędzi zielonej mgły. Polega on na tym. przykład ametyst ma złotą aurę. na tle nieba. Postaw roślinę pod doświadczeniom. kiedy przybliżysz je do aury rośliny. ze złotymi Najwyraźniej słońce ładuje cząsteczki pola. Ciągną się jak cukierki toffi (patrz rys. Kiedy odcięłam kawałek liścia. że całe pole pulsuje w kolor powrócił po minucie czy dwóch. Są energią właściciela i potem emanuje tą energią. 6-2). Kiedy życiowej odsuniesz kryształ od rośliny. Jeśli będziesz całości zmieniła kolor na krwawoka-sztanowaty. zostawiające ledwie jasnoniebieska. są Większość przedmiotów osobistych naładowuje się ciemne i poruszają się bardzo wolno. poruszają się wolniej i jest ich mniej. Najwyraźniej aura drzewa znane i obserwowane przez stulecia. (zobacz rys. Zajmowano się pochłania kuleczki energii. Te linie będą reagować na twoją rękę albo kawałek Powszechnych Pól Energii kryształu. Na śnieg przykrywa wszystko grubą pierzyną. W słoneczny dzień te ślady brakującego kawałka. Była zwyczajnie się na sekundę lub dwie. pojawiające Zaobserwowałam aurę liścia. Zieleń wokół drzewa nim już w najodleglejszych czasach. Wyglądają one jak maleńkie cały liść.54 Dłonie pełne światła doświadczenie przewodnictwa. które przenika całe Jeśli przyjrzysz się uważniej roślinie domowej. błękitnozielone linie biegnące wzdłuż liści w kierunku wzrostu. które widać na fotografiach kirlianowskich szybko. promieniami rozchodzącymi się z jego naturalnie Teraz przenieś wzrok na czubki drzew widoczne rzeźbionych krawędzi. kierując mnie ku nowym zaobserwujesz podobne zjawisko. W dni pochmurne są bardziej przezroczyste. kontynuować obserwację i poszerzać zakres Odsunęłam się i przeprosiłam roślinę. moje życie jak pieśń. ale nie tak wyraźne jak maleńkie kuleczki energii są jasne i poruszają się te. przypominający barwę widzenia. aura widoczny ślad i znikające ponownie. Opisując swoje odkrycia. podczas gdy ja mocną lampą na ciemnym tle. a wzorach. czasem z czarną plamką. spoglądała na nie z właściwego sobie punktu czerwonawy odcień. mimo iż przed chwilą odcięto jego kawałek. potem kolor powoli blaknie. zmieniające swój zygzakowaty ruch. Możesz ujrzeć wokół nich zieloną mgłę. 6-1). nadawała zjawisku pola energetycznego inną nazwę i Wczesną wiosną aura większości drzew ma różowo. Powszechnego Pola Energii jest położenie się na Próbowałam kiedyś zaobserwować efekt plecach na łące w ciepły słoneczny dzień i uciętego liścia. nowym lekcjom. Gdy niebieski widzenia. możesz również zauważyć. zanieczyszczonym mieście jest ich jeszcze mniej. białe kuleczki. na wiosnę i w lecie. o którym tak często mówi się w wpatrywanie się w błękit nieba. by zachować Najprostszym sposobem zaobserwowania kontakt. Rozjaśniają się one nagle. każda kultura czerwonych pąków. okaże się.

x\>. ij.Powszechne Pole Energii Rysunek 6-1: Wpływ kryształu na aurę rośliny Jasnoniebieski Ciemnokasztanowy ''•i. \ Wypustka Jasnoniebieski Rysunek 6-2: Efekt odciętego liścia .

a także ekscytujące koncepcje. które mówi. posiada cechy. Przegląd rozdziału 6 rządku. Staje się nieuchwytne. Co to jest aura? więcej niż trzech wymiarach. w którym dnia zbudujemy maszynę. Wysoko rozwinięta świadomość szczegółowo badać fenomen PPE. łączyć się do PPE i uzyskamy niewyczerpane źródło w odróżnieniu od stanu gdy siły te działają bezpiecznej energii. pajęczyn linii. że pole nieco mniej energii. czyli zjawiska powolnego rozpadu. taką jak sól czy zwykliśmy za materię przyjmować. pozwalające. Wraz z rozwojem formą świadomości. Być może któregoś synergiczne — synergia oznacza stan. Sprzeciwia się to drugiemu prawu zachodzi. Co również prawom harmonicznej induktancji i to oznacza? Jest synergiczne i ma postać rezonansu współ-czulnego — jest to zjawisko. się coraz doskonalsze. że PPE ciągle tworzy punktów światła. Opisz PPE. samodzielnych pulsujących PPE jest inaczej. Wydaje się istnieć w 1. stopniowej destrukcji formy i po. które możemy opisać za materię jako zagęszczoną energię. że w pewien sposób PPE nie subtelne właściwości PPE. niż się włożyło. spiral. która będzie mogła pod- wspólne działanie kilku sił wywołuje większy efekt. nie tak znowu dziwnymi zjawiskami. od wysoko rozwiniętej po nauki zachodnia kultura zaczęła bardziej bardzo prymitywną. kiedy uderzy się w jeden kamerton. wyślizguje się nam nagle z ręki i każe się łącząc je wszystkie ze sobą. przepływa od jednego zastanawiać: „Czym ono naprawdę jest? A z drugiej obiektu do drugiego. PPE podlega PPE istnieje w więcej niż trzech wymiarach. Pole to jest przeciwieństwem entropii. to PPE może pomocą zwykłych metod naukowych. W przypadku geometrycznych. PPE wpływa na materię w sposób organizujący i buduje formy. potrafimy mierzyć bardziej Widzimy więc. 3. że entropia zawsze zaczyna wibrować na tej samej częstotliwości. a drugi termodynamiki. jeśli będziemy dalej drążyć jego niektórzy naukowcy nazywają Powszechne Pole naturę. Co nie posiada aury? PPE jest zawsze związane z jakąś 4. Jak róg obfitości zawsze pozostaje pełne. pomimo rozwiniętych zmysłów wzroku i słuchu. że różni się tak bardzo od tego. wyjaśnieniom. co oznacza. co poziomie jest materią „naturalną". Z badań tych wynika. Pole pulsuje i można je postrzegać za względu na to. iskier i energię. samodzielnie. jakie posiada. Zawsze otrzymuje się Obserwacje wizualne świadczą o tym. by zrozumieć definiowanej wcześniej przez zachodnią naukę lub wszystkie właściwości. wzrasta. Na pewnym być może z materii delikatniejszej od tego. które przestrzenną. Wszelkie zmiany w 2. jednak strony. Czy moneta posiada aurę? świecie materialnym poprzedzone są zmianami pola. Wydaje się. Jak wiemy. bez obłoków. że Doktor John White i doktor Stanley Krip-pner „przygwoździliśmy" je wraz z elektrycznością i wymieniają wiele właściwości PPE: przenika ono innymi. . że wymyka się naukowym Energii bioplazma. co znamy z natury. PPE zbudowane jest prawdopodobnie z energii nie Musimy jednak wysilić umysł. niż się włożyło — perpetuum jest wysoce uporządkowane w serie punktów mobile nigdy nie zostało zbudowane.56 Dłonie pełne światła ne podstawowe właściwości PPE. smaku i węchu. Myślimy. które tak powszechnie obserwujemy w fizycznej rzeczywistości. Są to pomocą dotyku. ale ono całą przestrzeń. z Badacze stwierdzają. wszechogarniającego pesymizmu ery nuklearnej. zobaczymy. łączy się z wyższymi „wibracjami" i poziomami Dzięki temu że nasze przyrządy naukowe stają energii. Jeśli określimy kamień. Z drugiej istnieć pomiędzy tymi dwoma stanami. obiekty ożywione i nieożywione. jak wiele się z niego bierze. że PPE jest w zasadzie nadzieją patrzeć w przyszłość. więcej energii. jego gęstość jest odwrotnie strony czym właściwie jest elektryczność?" proporcjonalna do odległości od źródła. że nie można wydobyć z czegoś wydając ten sam dźwięk co pierwszy.

. Spróbujcie jeszcze raz. a potem ponownie puśćcie ją w jest częścią PPE związaną z ludzkim ciałem. przenikają się i otaczają wzajemnie. Następnie spróbuj wypchnąć ją przez obie dłonie jednocześnie.E. Zbuduj coś pomiędzy swoimi dłońmi. Warstwy te. Pozwólcie energii płynąć w naturalny sposób.I Rozdział 7 POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Ludzkie pole energetyczne jest manifestacją pola aurycznego krążyć dookoła. wciąganie i zatrzymywanie to trzy podstawowe sposoby manipulowania energią człowieka używane w uzdrawianiu.Cz. Na ruch. Ćwiczenie: Postrzeganie aury Pchanie. które dzielą aurę na partnerem.E. Pozwólcie energii waszego Czujesz to? Jakie to . stańcie w kręgu i złapcie się za centymetrów. która zgodne? emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie Teraz. Teraz opuść dłonie i poruszając rękami zbliżaj je Najprostszym sposobem na to. która wiąże się z przedmiotami.). Można je opisać jako świetlistą powlokę Zapytaj o to swojego sąsiada. (wszyscy naraz). Ludzka Utrzymajcie ją w stanie spoczynku przez jakiś czas aura. Odwróć kierunek. częścią PPE. ręce. Aura jest tą poruszania rękami. Teraz zatrzymaj przepływ. nazywane czasem dłońmi. Wyczujcie jej ściśle powiązanej z ludzkim ciałem uniwersalnej pulsujący przepływ. potem pozwól jej wpłynąć przez delikatniejszej substancji i wyższych „wibracji" niż prawą. by zacząć i oddalaj od siebie. zastopujcie przepływ energii. „ciałami". przez cały czas starając się wyczuwać P. Usiądźcie naprzeciw siebie dotykając się kilka warstw.Cz. czyli Pole Energetyczne Człowieka (P. W którą stronę się porusza? Wyślij energię przez Każda kolejna warstwa zbudowana jest z swoją lewą dłoń. Czy wasze odczucia są otaczającą i przenikającą ciało fizyczne. bez zmieniania czegokolwiek albo i jest często określana mianem „aury". Naucz się ich. są następujące ćwiczenia. W którą stronę się porusza? energii. Jeśli zachować między nimi odległość pięciu do dziesięciu jest was kilka osób. Czy wyczuwacie podstawie przeprowadzonych obserwacji badacze różnicę? Co wolicie bardziej? Zrób teraz to samo z stworzyli teoretyczne modele. Teraz wciągnij ją przez obie dłonie. warstwa poprzednia.

czasu dostrzegałam coraz więcej. patrz spokojnie na przestrzeń między czubkami System ten. Teraz (rysunek 7-2B). jakieś warstw i opisany w książce Systemy energetyczne pięćdziesiąt centymetrów przed nią.58 Dłonie pełne światła wrażenie? Teraz oddal dłonie od siebie trochę Po wykonaniu tych i opisanych w rozdziale bardziej. niższych warstw. kiedy większość z was poczuła i zo- poczujesz. to zetknęły się zewnętrzne krawędzie bardziej. które następuje. Im wyższa warstwa. to złączyły się krawędzie ze wskazaniami zawartymi w rozdziałach twojego ciała eterycznego (pierwsza warstwa aury). Powoli przybliżaj je do siebie. Dwa W słabo oświetlonym pokoju unieś dłonie najbardziej podobne do mojego to: system używany równolegle do ciała i zbliż do siebie czubki palców. przez Jacka Schwarza. posiadający więcej niż siedem Trzymaj dłonie na wysokości twarzy. Zbliż prawą dłoń o jakieś dwa centymetry do dłoni lewej. Kalifornia. definiując je następnie pod względem zbliż go do niej na odległość jakichś dwóch umiejscowienia. Czy czujesz płynności i funkcji. być może. osiemnastym i dziewiętnastym. Nie patrz na źródła jaskrawego światła. siedemnastym. jasności. musisz pokonać lekkim naciskiem. aż ludzi zaczniecie. Poczuj szczypanie na grzbiecie lewej dłoni. opisany w książce Kola światła — palców. centymetrów. by twój wzrok się zrelaksował. uwidocznione na rysunku 7-2A. aż Teraz. Pozwól. tak by poszczególne palce celowały w siebie kolejno. na jakieś piętnaście do dwudziestu dziewiątym ćwiczeń w obserwowaniu aury innych centymetrów. kiedy przyzwyczaicie się do postrzegania krawędzie jednego ze swoich ciał energetycznych. będziecie mogli rozpocząć Jeśli twoje dłonie oddalone są od siebie o dwa i pół ćwiczenia postrzegania ponadzmys-łowego zgodnie do trzech centymetrów. tym bardziej poszerzoną musiałam mieć świado- . się dzieje? Około 95 procent ludzi wykonujących to zaobserwowałam siedem warstw aury. które są najbardziej na powyższe pytania przyniesie dalsza część tego gęste i najłatwiejsze do zobaczenia. widzieć pierwsze poczujesz przeciwstawne ciśnienie. Co dzieje się Siedem warstw pola w przestrzeni pomiędzy palcami? Co widzisz wokół aurycznego dłoni? Powoli unoś jedną dłoń i opuszczaj drugą. które stworzyli ludzie. Pole energii twojej prawej dłoni przeszło prosto przez dłoń lewą! Istnieje wiele systemów. Zrelaksuj wzrok i Centrum Leczenia Światłem w Glen-dale. zaczniecie widzieć wyższe poziomy aury ciała emocjonalnego (druga warstwa aury). formy. gęstości. koloru. jak zewnętrzna krawędź twojego ciała baczyła już niższe poziomy aury. Wszystkie te systemy dzielą aurę na Wyceluj palec wskazujący we wnętrze lewej dłoni i warstwy. to gdzie? do sposobu. którego opór warstwy aury. Odpowiedzi widziałam tylko niższe warstwy. wyróżnia siedem warstw aury. kiedy dotyka Anatomia aury jej krawędź twojego pola energii. która powinna wynosić trzy do czterech studium czakramów. W miarę upływu rozdziału. a potem oddal je. Zacznij kreślić nim koła. Każdy system przystosowany jest łaskotanie? Jeśli tak. Wszyscy coś czują. Kiedy Jeśli twoje dłonie dzieli siedem do dziesięciu wasze trzecie oko (szósty czakram) otworzy się nieco centymetrów. w jaki jego twórca „pracuje" z aurą. Teraz oddal dłonie od siebie i zatrzymaj je w aby na podstawie swoich obserwacji opisać pole odległości około osiemnastu centymetrów od siebie. skóry dłoni lewej. że człowieka oraz system wielebnej Rosalyn Bruyere z w tle jest tylko zwykła biała ściana. Co widzisz? Zbliż palce do siebie. auryczne. bardzo ostrożnie zbliżaj dłonie do siebie. przyszedł czas na emocjonalnego albo pola energii prawej dłoni dotyka ich opis. centymetrów. Złączyłeś teraz Później. Co Pracując jako psychoterapeutka i uzdrowicielka. Upewnij się. Z początku ćwiczenie coś widzi.

z myśleniem linearnym. albo bólu. naczynia krwionośne i tak dalej. trzecia. warstwy. Piąta warstwa łączy się z wyższą wolą. ponieważ strumieniowi energii. błyskających szybko i w różnym tempie świateł. do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni w słuchaniem i odpowiedzialnością za nasze czyny. Kierunek przepływu jest czubki skierowane są ku głównemu pionowemu w jakiejś mierze od tych form zależny. Chcąc zaobserwować wyższe ludzi błędnie zakłada. Istnieje też pionowy przepływ energii druga warstwa pola jest uporządkowana i pulsującej w polu wzdłuż rdzenia kręgowego. Co nie posiada. czwarta i szósta składają się z substancji i funkcje. opiszę to pokrótce na końcu tego sobie wszystkie formy ciała fizycznego. obserwator musi wchodzić w swojej kochamy. w której są linii. podczas gdy warstwy pomiędzy nimi poniżej kości ogonowej. by dać ogólny pogląd na ciało eteryczne i obejmuje zarówno ciało eteryczne. w tym rozdziału. a otwarte końce sięgają fluid przepływa wzdłuż wyznaczonych przez nie krawędzi tej warstwy pola. Trzecia warstwa wiąże się z zajmujący to samo miejsce co wibracja poniżej i naszym życiem umysłowym. musiałam cebuli. W polu znajdują się ciągłym ruchu. nie wyłączając ciała rozwiniemy o wiele bardziej szczegółowo. czakramow pola aurycznego Tak więc pierwsza. znaczy — pierwsza warstwa związana jest z Przepływając przez warstwy stałe. piąta i siódma warstwa mają określoną strukturę. że aura jest czymś w rodzaju warstwy. jak również dodatkowe formy. Piąty czakram wiąże się z których każde wykracza poza zasięg poprzedniego mocą słowa. Wielu Szósty poziom . — coś. formy. Wydaje się. Stałe formy światła iskrzą się. najczęściej z zamkniętymi Nic bardziej błędnego. Ich formy lśniących fal światła. „normalnym" życiu. Są pewnej mierze ich formę.Pole Energetyczne Człowieka 59 mość. Tak więc ciało emocjonalne sięga poza Wymienimy je teraz. sprawę. Pierwsza warstwa związana jest z zawierającej w sobie inne. z podobną woli świętej. zwane czakramami. Po latach praktyki zaczęłam sięgać poza Warstwy o budowie strukturalnej zawierają w siódmą warstwę. Chcąc postrzegać kolejne Dzięki czwartej warstwie. przybierają one w pierwszym czakramem. stożkowe wiry. przypomina regularne fluktuacje pierwotnych Rozciąga się on poza ciało fizyczne ponad głową i cząstek światła. druga z drugim i tak dalej. bardziej ograniczone automatycznymi i autonomicznymi funkcjami ciała. pozbawionych określonej budowy. powołującego rzeczy do istnienia. wykraczający poza nią. chociaż tak możemy je postrzegać. Mamy zatem siedem ciał miłości. których ciało fizyczne wykazały interesującą dualistyczną cechę pola. To dzięki nim istnieje nasze życie można uważać za poziom wyższych wibracji. zatopić się w medytacji. takie jak piąta. Obserwacje aury. Są fizycznymi — odczuwaniem fizycznej przyjemności raczej ekspansywnymi wersjami naszej jaźni. fizycznego. łącznie z czakramem serca. jakie przeprowadziłam. zbudowane ze sznurów wielu maleńkich. Czwarty czakram metabolizuje energię częstotliwościowe. Druga warstwa i drugi czakram odpowiedzialne są za Z punktu widzenia naukowca każdą warstwę emocje człowieka. W gruncie rzeczy ciała nie są wcale związane są z funkcjonowaniem i wrażeniami „warstwami". nie tylko naszych bliskich. że wzdłuż tych stałych linii światła Siedem warstw i siedem poruszają się maleńkie ładunki. szósta i siódma. Każda następna warstwa to na razie dane podstawowe. To płynnych. Każda związana jest z czak-ramem. podczas gdy Każda warstwa ma sobie tylko właściwy wygląd druga. które później przenika wszystkie poprzednie. Fluidy te przepływają przez stałe wirujące. emocjonalne i uczucia. jakby były zlokalizowane. z której można zdejmować kolejne warstwy. Pierwsza warstwa pola i pierwszy czakram jak i fizyczne. zajmujących to samo miejsce w tym samym czasie. organy wewnętrzne. by ją zobaczyć. Nazywam to głównym wydają się zbudowane z barwnych fluidów w pionowym strumieniem energii. ale także całą świadomości na coraz wyższe poziomy ludzkość. oczami.

symptomami fizycznymi a tymi miejscami pomoże Doktor David Tansely. co żyje. wiedza i połączenie w jedno elementów Umiejscowienie duchowych i fizycznych.60 Dłonie pełne światła Koronujący (czubek głowy) Miedzybrwiowy (trzecie oko) Gardła Serca Splotu słonecznego Krzyżowy Podstawowv Czakramy położone z przodu ciała Czakramy położone z tvłu ciała A. Siódma warstwa i siódmy czakram to wyższy umysł. Jest gólnych chorób. siedmiu czakramow Tak więc w naszym systemie energetycznym znajdują się określone miejsca dla odczuć. Umiejscowienie siedmiu czakramow w ciele myśli. wszystkie formy życia za drogocenne manifestacje Boga. specjalista od radio-niki. Troszczy się. pomostem między tradycyjną medycyną a naszymi podtrzymuje i chroni wszelkie życie. wspomnień i innych niefizycz-nych fizycznym uwidocznione na rysunku 7-2A od- doświadczeń. nam zrozumieć naturę poszcze. o których mówimy naszym lekarzom i powiada głównym splotom nerwowym w danej terapeutom. stwierdza w swojej książce Radioraka i sub- . Badania nad aurą mogą być zatem obejmuje wszystko. emocji. Uważa problemami psychicznymi. która przekracza granice ludzkiej miłości i choroby. a także ogólną naturę zdrowia i to miłość. Dwadzieścia jeden czakramow mniejszych Rysunek 7-2: Umiejscowienie czakramow (obraz diagnostyczny) i szósty czakram łączą się z miłością niebiańską. Zrozumienie związku pomiędzy części ciała. Siedem czakramow głównych B.

jednym na podeszwie każdej stopy. dwa ze śledzioną. gdzie Funkcje siedmiu czakramów linie te przecinają się jeszcze rzadziej. nazywa się przepływającą przez nas energią. czakram nr doświadczamy jej za pomocą wzroku. że czujemy się „otwarci". wygląda inaczej w kolejnych warstwach. czakramu. Wydaje się. Wszystkie wszystkich czakramów. że pozostawanie „otwartym" dwuczęściowe. po jednym za Energia wpływa do wszystkich czakramów z każdym uchem (niewidoczne na rysunku). że te maleńkie wiry mogą niewątpliwie Każdy z tych wirów wymienia energię z PPE. Każdy jednym nad każdą gonadą. całej świadomości. że siedem głównych czak. która związana jest z z głównym strumieniem energii. Tansely mówi. dużej ilości energii z powszechnego pola dzięki pracy który porusza się wzdłuż kręgosłupa. ponieważ są one otwartymi na końcu oznacza dwie rzeczy. czakram. Tak więc czakram związana jest z jakąś formą świadomości. po Powszechnego Pola Energii (rysunek 7-3). odpowiadających ramów tworzy się w punktach. Wszystkie czakramy główne. nr 2 składa się z komponentów 2A i 2B. jakie spotykamy w w okolicy splotu słonecznego.a Pole Energetyczne Człowieka 61 telne ciała człowieka. Po drugie. przez przedni i tylny aspekt czakramu. Ponieważ energia ta zawsze Wszystkie pokazuje rysunek 7-3. Po pierwsze. mniejsze i odpowiednik z tyłu ciała i wspólnie uznaje się je za małe oraz punkty akupunkturo we są otworami. oceanie energii. Tam gdzie linie energii krzyżują się siedem razy. gdzie strumienie mogła przepłynąć z jednej warstwy do drugiej przez energii krzyżują się 14 razy (patrz: rysunek 7-2B). jest Każdy czakram główny z przodu ciała ma swój to prawda. cyklonach i huraganach. po jednym zatrzymywać energię PPE. a także w pewnym sensie Wierzchołki albo końce czakramów. łączące się przemianę. Czakramy 1 i 7 można uważać za Widzimy zatem. odpowiadać chińskim punktom akupunkturowym. tylne z jego wolą. jeden w pobliżu grasicy i jeden działają podobnie do wirów. ważną rolę w uzdrawianiu. i tak dalej aż do szóstego intuicji albo bezpośredniej wiedzy. dużych i małych. po jednym na środku każdej dłoni. a wyjaśnię Dwadzieścia jeden czakramów mniejszych to w opisach poszczególnych warstw. Każdy z siedmiu . Kiedy zatem mówimy. przetwarzanie punktami głównego pionowego strumienia energii. po jednym nad wszystkimi siedmioma przenikającymi się każdą piersią. czakramy są weń wycelowane. że czakramy za każdym kolanem. Każdy czakram światła przecinają się 21 razy. słuchu. Te czakramy mają rzekach. musi przejść przez pieczęcie danego Znajdują się one w następujących punktach: po czakramu. Aspekty przednie które energia wpływa i wypływa z aury. po przenikającymi się warstwami czakramów. Istnieje wiele maleńkich centrów energii. jeden w miejscu gdzie stykają się wzajemnie warstwami i wszystkimi siedmioma obojczyki. czucia. tworzą się jeszcze mniejsze wiry. jeden kolo wątroby. Jesteśmy na wiążą się z uczuciami pacjenta. W tych zadanie i większość z nas nie potrafi tego robić. a podobieństwo gąbek zanurzonych w otaczającym nas trzy czakramy głowy — z procesami myślowymi. Otwarty koniec tylko siedem centymetrów średnicy i znajdują się w normalnego czakramu w pierwszej warstwie aury ma odległości dwóch i pół centymetra od ciała. oznacza zdobywanie. Nie jest to łatwe korzeniami albo sercami czakramów. energii pomiędzy warstwami aury zachodzącą w Materiał psychologiczny związany z funkcjono- danym czakramie. sercach znajdują się pieczęcie kontrolujące wymianę Otrzymalibyśmy po prostu zbyt wiele informacji. Rysunek 7-4 pokazuje pole auryczne z jednym z przodu każdego ucha. gdzie stałe linie siedmiu warstwom pola aurycznego. Aby energia zlokalizowanych jest w miejscach. jeden obracający się wir energii zdaje się wciągać albo związany z żołądkiem. 3 z komponentów 3A i 3B. czakramów ma siedem warstw. Dwa około piętnastu centymetrów średnicy i znajduje się mniejsze czakramy we wnętrzach dłoni pełnią bardzo w odległości dwóch i pół centymetra od ciała.

Dłonie pełne światła '■'O-?. widok z przodu i z tyłu (obraz diagnostyczny) Ośrodki mentalne Ośrodki Ośrodki woli czuciowe . Rysunek 7-3: Siedem czakramow głównych.

.J !•' (niższy aspekt emocjonalny) Ciało eteryczne .. Rysunek 7-4: Siedmiowarstwowy system ciał auralnych (obraz diagnostyczny) ..ole Energetyczne Człowieka 63 '/•W> \ Ciało keteryczne .....!<■*■ J J\ V \ '■ t I ' • i Hf *^ ^J"" rai ! ' ' l \ ^ \ \ ' Ciało niebiańskie (aspekt emocjonalny) 1 o ^ Eteryczne uświęcone (aspekt fizyczny) [i f } y Ciało astralne Ciało mentalne niższy aspekt mentalny) /^"\ ^i^ Ciało emocjonalne > ŁH K^.-.... »' -ii^'^'*^^-^-^——ł—^——^^ (aspekt mentalny) / / / (f . (niższy aspekt eteryczny) . \\ \ \ \ •' i i .. i^-^zii .

chołkach czakramów. układ nerwowy obwodowy Gardła 16 Niebieski Tarczyca Oskrzela i krtań. że kolejne zablokowanie przepływu energii. nos. lewe oko. poziomy istnieją w coraz wyższych oktawach zakłócenia w przepływie energii w ciele człowieka energii. auryczne (do krawędzi danego poziomu ślonym czakramem. U większości ludzi stawowe funkcje: przejścia te są zamknięte. Każdy czakram sięga głębiej w pole Każdy z pięciu zmysłów związany jest z okre. pęcherzyk żółciowy. by otwierać czakramy i zwiększać cznymi. Rozwijanie określonych przejawów samo- przez zwiększanie przepływu energii przez ten świadomości. Każdy czakram w cie- . Dotyk łączy się z czakramem aurycznego) i jest nieco szerszy od swego pierwszym. Otwierają się w wyniku duchowej pracy oczyszczającej i w ten sposób 1. Na przykład. 972 Fioletowobiały Szyszynka Wyższe ośrodki mózgu. poziomu na drugi. a poprzednika. płuca. Jest to możliwe dlatego. dla czwartego czakramu prowadzą do choroby. Innymi słowy. tym jesteśmy zdrowsi. przetworzenie osobistych informacji. węch i smak z piątym (gardło). układ krążenia 10 Żółty Trzustka Żołądek. pobieramy. Czakramy te wydają się osadzone pozostawanie otwartymi bez pracy nad naszą jeden w drugim. uniemożliwiając pełnię doznań. Zbyt wiele materii psychicznej zostałoby funkcją psychiczną. Zniekształcają również nasze istnieje w rzeczywistości siedem czakramów. przewód pokar- mowy 4-Serca 12 Zielony Grasica Serce. nerki 1-Podstawowy waniem czakramu wprowadza się do świadomości 2. słuch. segmentów. uszy. „Trzecie oko" 5. czakramy stopniowo. krew. które zostają uwolnione. a co stają się przekaźnikami energii z jednego za tym idzie. widzenie z szóstym (trzecie oko). Otwieramy zatem poszczególnych czakramów w ciele eterycznym. 3. ponieważ im więcej energii zestaw siedmiu czakramów głównych. Przesyłanie energii pomiędzy poziomami aury Ważne jest. na podobieństwo kolejnych dojrzałością i jasnością umysłu. Nie każdy o wyższym paśmie częstotliwości niż jego jesteśmy jednak psychicznie przygotowani na poprzednik. Chorobę systemu odpowiadające sobie czakramy nakładają się na wywołuje brak równowagi energetycznej albo siebie. ciała fizycznego. wątroba. Rozdział jedenasty traktuje o uwolnione w wyniku nagłego przepływu energii i nie psychologicznych efektach otwierania potrafilibyśmy go przetworzyć. nerw błędny. Każdy czakram wiąże się z pewną czakram. prawe oko Międzybrwiowy 96 Indygo Przysadka Niższe ośrodki mózgu. 3-S płotu słonecznego układ nerwowy 6 Pomarańczowy Gruczoły Układ narządów rozrodczych 2-Krzyżowy płciowe 4 Czerwony Nadnercza Kręgosłup. odczucia. Każdy poziom auryczny ma swój własny przepływ energii.64 Dłonie pełne światła Tablica 7-5: Czakramy główne i odżywiane (zasilane energetycznie) przez obszary ciała CZAKRAM LICZBA MAŁYCH GRUCZOŁ ZARZĄDZANY WIRÓW DOKREWNY OBSZAR CIAŁA 7-Koronujący 6. Jest to opisane Energia jest przekazywana z jednego szczegółowo w rozdziale na temat percepcji. poziomu na drugi poprzez przejścia w wierz- Czakramy ciała aurycznego mają trzy pod. i włączenie ich do naszego życia. tak by mieć czas na emocjonalnym i mentalnym. Zasilanie energią każdego ciała aurycznego.

Na przykład kiedy czakram serca danej osoby działa prawidłowo. jego myśli będą chaotyczne. Tablica 7-5 Rysunek 7-6: pokazuje siedem czakramów głównych wraz z Schemat odpowiadającymi im obszarami ciała. Kiedy pierwszy czakram jest zdrowy. człowiek ma silną wolę życia i dobry kontakt z podłożem. na przykład. W/Krew Ponieważ czakramy służą do witalizowania ciała. Jest to osoba dobrze osadzona w życiu. dzielą ją na odpowiednie z przemianą materii składniki. Cza- energii pierwotnej kramy wchłaniają energię powszechną albo prymarną oraz jej powiązanie (ch'i. która odpowiada częstotliwości jego obrotów. tak jak pokazuje to rysunek 7-6. mentalnymi i emocjo- nalnymi interakcjami na planie ziemskim. związanymi z fizycznymi.Pole Energetyczne Człowieka 65 Napływająca energia pierwotna wielką prędkością. które zostanie opisane szczegółowo. posiada cztery małe wiry i metabolizuje cztery f t " podstawowe częstotliwości energii. Psychodynamiczne funkcjonowanie czakramów. człowiek myśli jasno. Kiedy czakramy trzeci i szósty działają bez zakłóceń. Barwy widoczne w wewnątrzwydzielni czy każdym czakramie powiązane są z częstotliwością energii metabolizowanej przy danej prędkości. łączy się głównie z pierwszymi trzema ciałami aury. łączą się bezpośrednio z patologią. gruczołów dokrewnych i wreszcie układu krwionośnego. potrafi ona wspaniale kochać. i tak dalej. Każdy wir metabolizuje tę Układ nerwowy częstotliwość energii. . Czakram miedniczny. prana). Każdy przeobrażania się czakram związany jest z określonym gruczołem napływającej dokrewnym i głównym splotem nerwowym. dla Układ każdego kolejnego czakramu. orgon. a następnie wysyłają wzdłuż strumieni energii zwanych nadami do systemu nerwowego. Jeśli funkcjonują nieprawidłowo.

podobnych do We wschodniej literaturze ezoterycznej każdy z linii na ekranie telewizyjnym (rysunek 7-7). włącznie z wszystkimi bliższym przyjrzeniu. Ma ono tę czakramów zawiera określoną liczbę płatków. dla wszystkich Ciało eteryczne (od „eter". płatki te wyglądają jak małe częściami anatomicznymi i organami. wiry obracające się z bardzo . stan pomiędzy energią i siedmiu warstw. le eterycznym jest bezpośrednio powiązany z tym samym czakramem w następnym delikatniejszym Ciało eteryczne ciele. mentalnego. materią) zbudowane jest z maleńkich linii energii „jak iskrząca się pajęczyna promieni światła". i tak dalej. które je otacza i przenika. Po samą strukturę co ciało fizyczne. Czakramy w ciele (pierwsza warstwa) emocjonalnym są połączone z czakramami ciała następnego.

tak samo jak reszta Warstwa ta przenika gęstsze ciała. czarnego albo ciemnogra- . Ciało emocjonalne będzie raczej szare. Barwę jasnoniebieską łączy się przypomina mniej więcej ciało fizyczne. że wspiera je ciało pomiędzy ramieniem a niebieskim mglistym eteryczne. wiry zbudowane z siatki światła. Proces ten opisany jest w ciało eteryczne. Tak jak w uczuć i energii. przypominałoby ono mężczyznę albo rozdziale dziewią. już formę przestrzenną. Czyste i wysoko naenergetyzowane systemie energetycznym rośliny. w zależności od jakości wytwarzających je iskrzącego się niebieskawego światła. płynnym ruchu. a dopiero potem liść rosnąc wypełnia istniejącą ponownie. Jeśli przyjrzycie się uważniej. Gdyby ktoś miał wyizolować odcienie i rozjaśniają się. Ciało eteryczne sięga od jednego do pięciu centymetrów poza ciało fizyczne i pulsuje z Drugie ciało auryczne (rysunek 7-8). tak i tu struktura uczucia — takie jak miłość. według której ukształtowana jest okolicy obojczyka. Bądźcie jednak świadomi. Pulsacja wznosi się. Jego z subtelniejszą formą niż szarość. oznacza to. według której komórki gniew — są jasne i przejrzyste. zanim cielesną etc. Zdąży już spłynąć po ramieniu. Kształtem niebieskiej do szarej. kobietę zbudowanych z niebieskawych. że najpierw roślina szybko. ciało eteryczne się w ciągłym. zobaczycie. na przykład. o wrażliwym ciele. Używając postrzeganiaponadzmys. Spróbujcie liścia. uczucia pomieszane są mają się rozwijać. Wraz z energetyzowaniem tych uczuć fizycznego rosną wzdłuż linii energetycznych poprzez osobiste współzależności. że struktura jest bardziej płynna niż w przypadku ciała osoba bardziej wrażliwa. emocjonalnym i ma związek z uczuciami. radość albo eteryczna wytwarza matrycę. iskrzących Ciało emocjonalne zawiera w sobie wszystkie się linii światła. zwane jest ciałem Barwa ciała eterycznego waha się od jasno. oznacza to. Wszystkie czakra-my ciała sięga od dwóch do siedmiu centymetrów poza ciało eterycznego mają barwę taką jak ono. fizycznego. a potem spływa w dół po fizyczna materia tkanek ciała. Każdy czakram wygląda jak wir innego Spidermana.j powiadających im Obserwując w przyćmionym świetle czyjeś kolorów: ramię na tle białego. Tkanki fizyczne ramieniu jak fala. ale są one stworzone z tego samego mętne. koloru. Pajęczynowata struktura ciała eterycznego jest w ciągłym ruchu. Ten związek następuje warstwa jaśniejszej niebieskiej mgły. że komórki ciała ciemne i mętne. Pochwycicie wzrokiem następną falę. trochę na kształt komiksowego barwy tęczy. następne częstotliwością 15-20 cyklów na minutę. które otacza. w typie atletycznym. będzie eterycznego i nie odpowiada strukturze ciała miała pierwszą warstwę w kolorze niebieskawym. Jej ciała eterycznego. po ciele eterycznym. w energetycznej. Oto lista czakramów i od. kolory odzyskują swe podstawowe pojawią się komórki. potwierdziły badania nad rozwojem roślin zanikającej stopniowo wraz ze wzrostem odległości przeprowadzone przeze mnie i doktora Johna od ciała. Iskry błękitnawobiałego światła Ciało emocjonalne biegną wzdłuż kanałów energetycznych poprzez całe (druga warstwa) ciało fizyczne. można zobaczyć pulsacje ciała kanałów do przepływu energii albo matrycy eterycznego.\ tym. zniknie. żeby się upewnić. a nie światłem pojawi się wolna przestrzeń. Można dostrzec wszystkie organy barwy mogą być jasne i przejrzyste albo ciemne i ciała fizycznego. potem rezultatem ciała fizycznego. podniecenie. zanim wytwarza matrycę pola energetycznego w kształcie spojrzycie drugi raz. ponieważ porusza się tak lowego zaobserwowaliśmy. że pole jest sprawcą. Oznacza to. Ciało emocjonalne przypomina raczej podczas gdy w przypadku człowieka mocniej zabarwione obłoki delikatnej substancji znajdujące zbudowanego. Wyglądają jak fizyczne. istnieją jako takie tylko dlatego. psychoterapię matrycy eterycznej i że matryca ta istnieje. że kiedy tylko ją Pierrakosa.66 ________________________ Dłonie pełne światła Ciało eteryczne składa się z określonej struktury natowego tła.

którego używam w uzdrawianiu energii w powietrze wokół siebie. związana z czakramem serca. używamy energii związanych z wszystkimi ramion i rozciągające się wokół całego ciała. Przypominają powyżej trzeciej 1 zaczniecie je badać. odpowiadające im formy powiększają się.Pole Energetyczne Człowieka 67 Czakram 1 = czerwony dzo potężnymi. Ciało mentalne jest również ciałem struk. która związana jest z jasnowidzów wynika. Z tego powodu jesteśmy bardzo świadomi aktywności mentalnej i uważamy W rozdziale dziewiątym znajdują się opisy ciała się za społeczeństwo analityczne. W jego zasięgu znajdują się sercem. kiedy jego właściciel — ośrodek miłości. a energie fizyczne (rysunek 7-9). Im jaśniejsza i lepiej uformowana nieją jeszcze inne warstwy czy „pasma częstot- idea. Widać to (rysunek 7-4). trzy niższe warstwy auryczne szczególnie wyraźnie. zaczniecie bowiem postrzegać ludzi. Czasem człowiek wyrzuca barwne kleksy W systemie. Czakram 3 = żółty Obserwacje tego ciała zawsze nastręczały mi Czakram 4 = jasnozielony najwięcej trudności. że poza światem fizycznym ist- myślokształtem. wszystko się kleksy różniące się co do jasności i kształtu. tym jaśniejszy i lepiej uformowany jest liwości" tworzące inne rzeczywistości. by stać się substancji. które zamieszkiiją te warstwy. Na te zmieni. przez Ciało mentalne który musi przejść cała energia przepływająca z (trzecia warstwa) jednego świata do drugiego. emocjonalnego. które mają związek z myślami i energiami duchowymi. jest transformującym tyglem. Na ogół. jakie sporządzono w trakcie sesji terapeutycznych. że energia duchowa musi przejść przez ogień serca. Codzienne myśli stają się bar- . Według moich obserwacji większość psycho- turalnym. iż istoty ludzkie w gruncie rzeczy dopiero Czakram 6 = indygo zaczynają rozwijać ciało mentalne i używać intelektu Czakram 7 = biały w przejrzysty sposób. rzeczywlstościom. opisanym w rozdziale dwudziestym jasnożółte światło promieniujące wokół głowy i drugim. ale nie mają ciał najczęściej emanujące z poziomu emocjonalnego. Może to być spowodowane Czakram 5 = jasnoniebieski faktem. i przesyłamy je przez serce Powiększa się i rozjaśnia. Zawiera w sobie strukturę naszych myśli. „dobrze ukształtowanymi" siłami. istoty. lub inne formy myślowe nakładają się dodatkowe kolory. Z moich obserwacji i spostrzeżeń innych Kolor reprezentuje emocję. Ciało mentalne sięga od Jak dotąd w naszych rozważaniach koncen- siedmiu do dwudziestu centymetrów poza ciało. Gdy otworzycie swą percepcję na warstwy formy myślowe (myślokształty). Powtarzam jednak. W leczeniu pełnospe- procesami mentalnymi. trowaliśmy się na trzech niższych warstwach. Cztery wyższe związany z tą ideą myślokształt. ciało emocjonalne przypomina kolorowe kleksy poruszające się Poza świat fizyczny wewnątrz matrycy ciała eterycznego i również nieco poza nim. by zmienić Trzecim ciałem aurycznym jest ciało mentalne się w niższe energie fizyczne. koncentruje się na myśleniu. Czakram 2 = czerwonopomarańczowy które zaczynają wpływać na nasze życie. przeobrażają energie należące do świata duchowego. Czwarta warstwa albo poziom astralny. a trzy wyższe podczas sesji terapeutycznej. kiedy ktoś uwalnia uczucia związane są ze światem fizycznym. Oznacza to. Wygląda zazwyczaj jak ktralnym. terapeutów w USA pracuje głównie z nimi oraz z Jest zazwyczaj żółte. Sięga ono dalej niż ciało emocjonalne (czyli dolne trzy warstwy auryczne) muszą przejść i zbudowane jest z jeszcze delikatniejszych przez transformujący ogień serca. warstwami i czakramami. fizycznych. Kiedy warstwy pola aurycznego odpowiadają czterem koncentrujemy się na konkretnych myślach.

formami i zazwyczaj okresem odłączania więzów na niższych osobistymi funkcjami. Duże kleksy barw podczas snu. Czwarty poziom aurycznego. Przykładowo — kiedy mężczyzna i zbudowane z obłoków o barwach piękniejszych niż albo kobieta. że w przy. kto siedzi po przeciwległej każdego czak-ramu i w ten sposób umożliwiają stronie pomieszczenia i teoretycznie nie zdaje sobie podróże świadomości.68 Dłonie pełne światła że poniższe informacje są tylko próbą stworzenia ciała emocjonalnego. Ciało astralne posiada zazwyczaj sobie seks z jakąś osobą. związek. Ja używam swego. Czakramy należą do tej samej oktawy aurycznej interakcji powiemy w rozdziale kolorów co tęcza dziewiątym. które wykraczają poza to. Kiedy związek dobiega końca. emocjonalnym i mentalnym ich sercami widać przepiękne łuki różowego światła funkcjonowaniem ludzkiego ciała w jego miłości. To wyższa wola. pomiędzy jego polem a stały zestaw barw. pomiędzy czakramy z fizycznym. podczas gdy na poziomie totliwościami" rzeczywistości. Czakram serca osoby serwowanych zjawisk. Kiedy ludzie tworzą ze sobą związki. odczucia miłości i wyższa wiedza. w kawiarni lub na przyjęciu. z istotami. Jest on bramą. nie tylko na poziomie astralnym. szczególnie pomiędzy mężczyznami i (czwarta warstwa) kobietami. że się nie widzą. Więcej o zjawisku fizyczne. co poziomach pola i ponownego zakorzeniania ich w normalnie nazywamy „ludzkim". wyższe ich czakramami pojawiają się łączące ich więzy. kochającej jest pełen tego różowego światła na szłości zostaną stworzone lepsze. Ciało to sięga od na celu sprawdzenie. powodując często wiele bólu. Są tym związany jest z miłością. Wasz niepokój otwierają pieczęcie pomiędzy kolejnymi warstwami może wywoływać ktoś. W dalszej części książki zajmiemy się obserwowałam ludzi. różowym światłem miłości. zostają Sprawa jest jednak jeszcze bardziej skom. jestem pewna. Obecnie skoncentruję się tylko nawet sprawy z waszej obecności — jednak na głęb- na opisie poziomów aurycznych i ich ograniczonych szym poziomie odbywa się wymiana myśli. . Okres „do- plikowana. przez którą mocniejsze i gęściejsze. wyobraża ciało emocjonalne. Każda z warstw powyżej trzeciej jest chodzenia do siebie" po zerwaniu związku jest bowiem pełną rzeczywistością. poziomie astralnym. zerwane. które można Ciało astralne (rysunek 7-10) jest niejednorodne zaobserwować. udawali. czy pola są zbieżne i czy ludzie piętnastu do trzydziestu centymetrów poza ciało ci będą do siebie pasowali. gdzie całe pojęcia Więzy te istnieją na wielu poziomach pola są rozumiane bezpośrednio. którzy stali obok siebie i ponownie wyższymi warstwami albo „częs. Nie jest to tylko język ciała. ale ich nie pamięta. myli się je jednak zwykle z polem tej osoby zachodzi proces testowania. w którym istnieje życie. każdy jest jednak przepełniony systemu mającego za cel wyjaśnienie ob. Na rysunku 7-4 powiązałam trzy górne Kiedy ludzie zakochują się w sobie. niepodzielnym światem. Niektórzy z nas o różnych kształtach przemieszczają się w powietrzu. za pomocą technik medytacyjnych. Sami niewątpliwie doświadczyliście czegoś Poziom astralny takiego. im dłuższy i głębszy jest możemy wejść w inne stany rzeczywistości. Każda jest jaźni. mający różowym światłem miłości. a na normalne złote pulsacje gruczołu rzeczywistości duchowej. Jest tak. ponieważ przysadkowego nakłada się wspaniały różowy większość z nas używa tej części siebie tylko w tym odcień. część nie tak bardzo. między ograniczonym zakresie. jest to rzeczywiste zjawisko energetyczne. potrafią wejść w te światy poszerzając świadomość Część z nich jest przyjemna. energetycznym odbywała się ożywiona komunikacja i wiele myślokształtów przemieszczało się między nimi. Na poziomie astralnym między ludźmi zachodzi Większość z nas doświadcza tych rzeczywistości bardzo intensywna wymiana myśli. Nieraz funkcji. Techniki te Potraficie przecież wyczuć różnicę.

że Dobrym przykładem na zobrazowanie tego stanu zachodzi to automatycznie. jest uświęcona powszechnego pola energii zawiera zatem uświęconą formą ciała fizycznego. To na tym poziomie uzdrawianie dźwiękiem jest które sięga do siedemdziesięciu pięciu centymetrów najskuteczniejsze. tworzącego z kolei strukturę siatkową fizycznym w postaci odbicia albo odwzorowania. kulę. W trakcie wszystkich manifestacji fizycznych. A zatem to przestrzeń nie wypełniona . organami energetycznymi oraz eteryczna uświęcona ukazuje się w postaci fizycznymi częściami ciała (kończynami itp. potrafię wypełnieniu tła przestrzeni pozostała pusta postrzegać różne formy przestrzenne znajdujące się w przestrzeń tworzyła formę (kształt). Aby stworzyć się na osobie. w oparciu o którą Przypomina zatem negatyw fotografii. w geometrii euklidesowej należy najpierw zaznaczyć punkt. warstwa pola energetycznego wywodzi swoją które istnieją na planie fizycznym.).Pole Energetyczne Człowieka 69 przez wszystkie stykające się płaszczyzny określa Ciało eteryczne uświęcone pustą przestrzeń kuli. zwanym ciałem niebiańskim wypełnia przestrzeń. zostawiając wolny jedynie (rysunek 7-12). potem skupiam powstaje w przestrzeni eterycznej. kiedy warstwa eteryczna ulega Chcąc wyizolować piątą warstwę aury. Formy te istnieją w idealna forma. W przestrzeni eterycznej. Uświęcona powstaje ciało fizyczne. częstotliwości wibracji piątego poziomu. Jest to poziomie uświęconym. w jaki kula przenosi się ogólnie na piąty poziom. tym wymiarze. w eteryczna. jakby po kompletnym tego poziomu — wymiaru rzeczywistości. którą obserwuję. w pobliżu mnie. W ten sposób zostaje osiemdziesięciu centymetrów poza zdefiniowana kula. (piąta warstwa) Tak więc eteryczny uświęcony poziom aury tworzy pustą albo negatywną przestrzeń. bezbarwnych albo przezroczystych linii kanałów na wszystko w negatywowej formie. tylko że ten rysunek istnieje w innym niebieskim tle. włącznie z Mojemu widzeniu ponadzmysłowemu warstwa czakra-mami. Nieskończona liczba Szósty poziom jest emocjonalnym poziomem płaszczyzn pojawia się ze wszystkich kierunków i planu duchowego. Jest to tak. dwudziestym trzecim dotyczącym uzdrawiania. Eteryczna wszystkie kształty i odwzorowania przestrzenne. którą (szósta warstwa) można by nazwać przestrzenią negatywową. Jest to kształt wąskiego owalu. zachodzi odwrotny proces. jak już wspomniano. Kiedy dostroję się do wymiarze. Zostanie to opisane w rozdziale poza ciało fizyczne. trochę jak rysunek się powstawać z przezroczystych linii na ciemno- techniczny. praca warstwy eterycznej trakcie obserwacji pola skoncentrować się na uświęconej pomaga jej odzyskać pierwotny kształt. Warstwa eteryczna forma warstwy eterycznej. wraz z przystosowaniem byłoby porównanie sposobu powstawania kuli w mechanizmu per-cepcyjnego. tworząc pustą przestrzeń. widzę kształt ciała eterycznego danej osoby. Wydaje się. tyle że na strukturę z warstwy eterycznej uświęconej. Zawiera się w nim cała struktura pola. Kiedy to To właśnie na tym poziomie dźwięk tworzy materię. Promień wykreślony z tego punktu we wszystkich trzech wymiarach utworzy Ciało niebiańskie powierzchnię kuli. ciałem eterycznym (rysunek 7-11). które jest stałe. robię. którą może przybrać warstwa przestrzeni negatywowej. należy w zniekształceniu. Najpierw moja uwaga geometrii euklidesowej ze sposobem. (uporządkowane pole energii). choroby. w której Nazywam piątą warstwę aury uświęconym może istnieć pierwszy albo eteryczny poziom aury. Struktury te zdają kobaltowonie-bieskim tle. ponieważ zawiera Poziom eteryczny uświęcony jest wzorem dla ciała ona w sobie wszystkie formy istniejące na planie eterycznego. Sięga ona od czterdziestu pięciu do której rośnie struktura eteryczna będąca podstawą sześćdziesięciu centymetrów poza ciało. Sięga on od sześćdziesięciu do pusty obszar o kształcie kuli.

maleńkich nici złotosrebrnego światła o wielkiej kiedy widzimy światło i miłość we wszystkim. które Niczym nie uwarunkowana miłość przepływa. że przejawia najmocniejsza. Jeśli osoba jest bardzo naenergetyzowana.70 Dłonie pełne światła ciało. pulsuje tak szybko. Powiązanie Zewnętrzna krawędź przypomina mi skorupkę jajka. centymetra. naszą podstawową ludzką miłość do stopami i większym około stu centymetrów nad bliźnich. Jest to poziom. Niemal słyszy się dźwięk. Kiedy wznosimy naszą strumienie pod kątem prostym do siebie. W docieramy do punktu „bycia". który biegnie wzdłuż kręgosłupa odżywiając całe ciało. Ta zewnętrzna część siódmej warstwy Ciało niebiańskie ukazuje mi się w przepięknym jest bardzo mocna i elastyczna. Jest to eterycznego uświęconego w tym sensie. że jesteśmy nim. najbardziej elastyczna warstwa pola się ono jako światło promieniujące z ciała podobnie aurycznego. tych dwóch cza-kramów tworzy doświadczenie wydaje się. z mniejszym końcem pod ludzkości. Sięga od nich. Kiedy świątyni o bardzo skomplikowanej konstrukcji. poziom) Wspinając się po kręgosłupie i spływając pulsującymi falami na dół. niezwykle wysoką częstotliwością. że jego grubość wynosi od pół do jednego bezwarunkowej miłości. złożonym głównie z przenikanie i służy jako ochrona pola. wibrującej z światła. strumień ten Siódmy poziom jest mentalnym poziomem przeprowadza energie przez korzenie każdego planu duchowego i nazywa się go ciałem kete. a ono jest nami i jesteśmy wszystkich czakramów. Wewnątrz tego blasku Można by ją porównać do stacjonarnej fali znajdują się też jaśniejsze. czakramu i zlewa energie wpływające przez każdy z rycznym uświęconym (rysunek 7-13). Forma kojarzy się czakramem serca a otwartym czakra-mem ze złotym jajkiem sięgającym od stu do stu dziesięciu niebiańskim. kiedy się na nią patrzy. które podtrzymuje kształt całej aury. Zewnętrzna for. żyje. Możemy dotrzeć do niego poprzez auryczne związane z obecną inkarnacją danego medytację i wiele innych technik transformacyjnych. W połączeniu tym wiążemy miłość centymetrów poza ciało. człowieka. odporna na migoczącym świetle. jak blask wokół świecy. co trwałości. że można by go usłyszeć drogą medytacji nad takim Ciało keteryczne uświęcone myślokształtem. w którym jesteśmy mojej wyobraźni wygląda ono jak zbudowane z świadomi naszego związku z całym wszechświatem. kiedy istnieje połączenie pomiędzy otwartym Przypomina to tysiące złotych nici. przez który odczuwamy ma ma kształt jajka i zawiera w sobie wszystkie ciała duchową ekstazę. Powstają świadomość na siódmy poziom aury. Wszystkie i opalizuje lekko. jak macica perłowa. Jestem pewna. Światło to ma złotosrebrny połysk skorupka chroniąca małe kurczątko. że nazywam je „migoczącym". i sięga wszystkich wymiarów istnienia. że podnieśliśmy naszą Dostrajając się do poziomu wibracji siódmej świadomość na szósty poziom aury. Forma ciała czakramy i formy cielesne na tym poziomie sprawiają niebiańskiego jest delikatniejsza niż ciała wrażenie zbudowanych ze złotego światła. oznacza to. która wykracza poza rzeczywistość fizyczną ciało to może rozszerzyć się jeszcze bardziej. tak jak pastelowych barw. Złoty poziom uświęcenia zawiera albo przyczynowe (siódmy też główny strumień energii. warstwy postrzegam wspaniałe złote światło. z duchową ekstazą właściwą duchowej głową. że złote wypustki odchodzące od ciała. wiemy. które . kiedy jesteśmy przeniknięci światłem i Zawiera złotą strukturę siatkową ciała fizycznego i czujemy. Główny strumień energii wzbudza inne tymetrów poza ciało. mocniejsze promienie światła o skomplikowanym kształcie. siedemdziesięciu pięciu do stu dziesięciu cen. Wypustki z tworzymy jedność ze Stwórcą. jednym z Bogiem. miłości. kolei wzbudzają nowe prądy. Również to ciało jest bardzo podobne do o których wspomniałam w tej książce. kanał centralny.

Oba poziomy wydają związanymi z wyższymi poziomami aury. Poziom współzależności. Nie znalazłam eteryczne i wreszcie fizyczne. widzieli tylko kolory i formy. potem wszystkiego. płynną. co życia. których nauczyli mnie moi odczucia fizyczne i emocjonalne oraz myśli i przewodnicy. Ta się przejrzyste jak kryształ i zbudowane z bardzo zdolność rozróżniania pojawia się w wyniku delikatnych. będziecie zapewne z początku który zapewnia całemu polu integralność i trwałość. że jest głównie substancją przekonań wpływa na idee w ciele mentalnym. wianiu. Będziecie Dodatkowo na poziomie keterycznym uś. które pozwoli wam postrzegać wyższe ciała. wyższymi odczuciami nieograniczonej miłości zlokalizowanymi ponad głową. wpływa na ciało emocjonalne. jak to. pobliżu szyi lub głowy zawiera zazwyczaj przeszłe Większość ilustracji z kilku następnych rozdziałów życie. Bardzo często można doświadczyć z ograniczonego punktu ciało mentalne i emocjonalne zdają się działać jak widzenia tylko jednej inkarnacji. Schwarz opowiada o tych pasmach i o tym. Jack pokazuje tylko trzy albo cztery niższe warstwy aury. choć o tego można rozróżnić poszczególne warstwy pola niczym to nie przesądza. Nie bezpośrednio powiązany z obecną inkarnacją. w częściach poświęconych uzdra- dziestym drugim. Jed- Plan kosmiczny nak dzięki terapii i wszelkim innym procesom rozwojowym warstwy istnienia stają się wyraźniejsze. Wiem bardzo mało o tych aurycznego. działają wspólnie w większości opisanych wyjaśnię. gdy pacjent lepiej rozumie swoje techniki uzdrawiające. jak pracować z tymi pasmami. w jaki sposób jego system ósmy sprawia wrażenie. podstawowe procesy myślowe i odczucia planie duchowym. tak że cale pole auryczne i Postrzeganie pola wszystkie poziomy poniżej niego są otoczone i przytrzymywane przez tę plecioną siatkę. które potrafię Pacjent uczy się znajdować różnice pomiędzy dostrzec na tym etapie.Pole Energetyczne Człowieka 71 krążą wokół pola. Pasmo zauważone w koncentrować się na wybranej. Warstwy pola stają się wyraźniejsze i poziomach. W miarę upływu czasu więconym znajdują się również pasma przeszłego uwrażliwicie się na coraz wyższe częstotliwości. rozróżnienia. Część tego zamętu tym poziomem jest już plan kosmiczny. podstawowymi emocjami. to poziomy ósmy i dziewiąty. co jest poniżej. Są to zabarwione pasma światła. Dzięki zrozumieniu wzmianek o tych poziomach w literaturze. jak Pomiędzy warstwami nie czyni się żadnego poznać ich znaczenie na podstawie koloru. W poniższych opisach procesów terapeutycznych nie czyni się wielkiego rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi ciałami. forma (poziom dziewiąty) w tym sensie. znam jedynie pewne bardzo potężne bardziej przejrzyste. okaże się. procesami myślowymi i Są one związane z czakramami ósmym i dziewiątym. działania. Zawiera plan życia i jest międzyludzkie są wymieszane i chaotyczne. . Poza najlepiej potrafimy je rozróżniać. że poziom pacjent zaczyna rozumieć. Siatka ta Musicie pamiętać. świętego umysłu. postrzegać tylko pierwsze warstwy aury. Innymi słowy. Sprawiają wrażenie wymieszanych i w części dotyczącej leczenia przeszłego życia. wysokich wibracji. jedna pomieszana forma. Poziomy ósmy i zrozumienia procesów przyczynowo--skutkowych dziewiąty zachowują się jak treść (poziom ósmy) lub opisanych w rozdziale piętnastym. Dwa poziomy ponad siódmym. Przez dłuższy czas nasze niższe keteryczny jest ostatnim poziomem aurycznym na emocje. Później. Opiszę te techniki w rozdziale dwu. zmysł jasnowidzenia. można je znaleźć na całej również rozróżniać poszczególne warstwy i powierzchni skorupki jajka. że kiedy otworzycie swój pokazuje potęgę złotego światła. Nauczycie się całkowicie otaczają aurę. którego nie można nawet obserwować w aurze. jak istotne jest znajdowanie różnic pomiędzy poszczególnymi warstwami aury. Później. a dziewiąty kryształowym uświęceniem z kolei. które aktualnie próbujesz oczyścić.

widzi mgłę wokół palców i dłoni. Odczucie zbudowania czegoś 12. czujesz ich łaskoczący zarys. W której warstwie P. Opisz związek pomiędzy czakramami a war- postrzegania ludzkiej aury stwami aury. Która warstwa zapewnia integralność Polu pomiędzy dłońmi powoduje łaskotanie i lekkie Energetycznemu Człowieka? napięcie. Większość ludzi. Może mieć różne odcienie. Jakie są trzy główne funkcje czakramów? 4. Z jakimi strukturami anatomicznymi związane są czakramy? Odpowiedzi na pytania 7. Opisz któryś z czakramów siódmej warstwy zatrzymanie (blok) wywołuje bardzo nieprzyjemne pola. przypominające nieco statyczne napięcie 13. pojawiają się elektryczne. po- .Cz. a potem przeskoczy do najbliższego koniuszka palca drugiej dłoni (rysunek 7-14). Kiedy krawędź ciała energetycznego emocje? dotyka skóry. Kiedy poruszasz palcami. zawarte w ćwiczeniach 8. Opisz siedem najniższych warstw pola au- rycznego i ich funkcje.72 Dłonie pełne światła wstaje uczucie łaskotania i napięcia na powierzchni skóry. Wygląda to mniej więcej jak fala gorąca unosząca się nad kaloryferem. chociaż całkowite zatrzymanie nie jest 11. Przegląd rozdziału 7 1. Gdzie zlokalizowane są czakramy ósmy i dziewiąty? Energia niemal zawsze porusza się ruchem kolistym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdzie znajduje się serce czakramu? 6. Jaki jest związek pomiędzy Powszechnym Polem Energii a Polem Energetycznym Czło- wieka? 2.E. uczucie. Kiedy rysujesz koła na dłoni. Dlaczego czakram ma określony kolor? Rysunek 7-14: Aura wokół palców 5. Jak wygląda ciało eteryczne? Czym różni się od ciała emocjonalnego? c 3. próbując zaobserwować aurę. Na początku ludzie widzą ją zazwyczaj jako bezbarwną. Którędy przebiega główny strumień energii? zazwyczaj możliwe. 9. Jej 10. Ciała energetyczne ciągną się pomiędzy palcami jak cukierki toffi. mgła z początku będzie trzymać się palca jednej dłoni. na przykład błękitny. a mgła z jednego palca łączy się z mgłą palca w drugiej dłoni.

\ ZOHAR . które lgnie do knota. CZĘSC III AKTYWNOŚĆ PSYCHICZNA I POLE ENERGETYCZNE CZŁOWIEKA Złote światło płomienia świecy wspiera się na tronie ciemnego światła.

W gruncie mamy problemy. wiek młodzieńczy. jest bezpośrednio powiązane z pozwoliłaby wykryć bliższa obserwacja. by inni poznali nasze rozwoju. z aurycznego punktu widzenia. Aura dostarcza jednak bardzo dlaczego kazała wam przestać patrzeć? Ludzie wielu informacji na temat konstrukcji psycho- bardzo się denerwują. Wszyscy psychologicznym rozwojem na tym etapie. Prześledźmy teraz. To. Powiążę to z pole energii od narodzin do śmierci. do zrozumienia. skąd ta osoba wiedziała. w tym aurycznym. żebyście się od niej odczepili. Zazwyczaj wstydzimy się tego. Jestem pewna. Erik Erikson wsławił się swoimi pracami na zainteresować się obcą osobą w autobusie czy temat faz wzrostu i rozwoju powiązanego z wiekiem. logicznej danego człowieka i jego osobistego Większość z nas nie chce. jak rozwija się nasze nasze problemy. że wszyscy mieliście okazję badań. co wzrostu. co rozwija się w aurze na danym etapie zachowania. jak nasze prywatne doświadczenia. Zaczniemy jednak od podstaw psy- dostrzegać aury. Wstęp DOŚWIADCZENIE TERAPEUTYCZNE Podczas praktyki psychoterapeutycznej zaczęłam rą charakterologiczną w rozumieniu bioener- po raz pierwszy jako człowiek dorosły świadomie getycznym. psychoterapią ciała i struktu- . kawiarni i po krótkiej zaledwie obserwacji osoba ta Te poszczególne fazy stały się częścią naszego patrzyła wam prosto w oczy i niedwuznacznie dawała codziennego języka: faza oralna. świecie psychologii. rozwój można przynajmniej część z nich. że patrzycie? o aurze. W czasie długich godzin praktyki choterapii — od rozwoju dziecka. ujawniają się w aurze. co dzieje się w polu opiszę. W tej części książki uznać za naturalny rezultat tego. wszyscy próbujemy ukryć rzeczy. ponieważ jest ona praktycznie nie znana w Wyczuła was poprzez pole energii. mogłam swobodnie obserwować zachowania wielu Na temat rozwoju człowieka prowadzono wiele ludzi. Po pokwitanie itd. kiedy ktoś ich obserwuje. Jednak żaden z badaczy nie wspomina pierwsze. Po drugie.

tak że cała wyższym wibracjom i aktywacji poszczególnych ludzkość postępuje w swoim planie ewolucyjnym ku czakramów. Rozdział 8 WZROST I ROZWÓJ CZŁOWIEKA W AURZE W celu opisania zakresu ludzkiego do. Z każdą fazą nowa energia wyższym wibracjom i poszerzonej percepcji świata. Postępując w ten przez delikatniejsze ciała auryczne do gęściejszych. delikatniejsze wibracje poziomów wibracji/energii wpływających do i przez albo aspekty duszy stopniowo promieniują w dół. w którym wyższe. Ten wzór życia jest przechowywany w Ink ar nacja siódmej warstwie aury. na poziomie kete-rycznym uświęconym. będę umożliwiają jej rozwój. kolejna generacja potrafi funkcjonować na poziomie Każda główna faza życia odpowiada nowym i wyższych wibracji niż jej poprzedniczka. Ta reguła rozwoju człowieka występuje . Proces inkarnowania kierowany jest przez wyższą jaźń. Wraz z rozwojem pojedynczego tywane przez człowieka w trakcie jego rozwoju człowieka następuje rozwój całej ludzkości. wyzwaniem dla duszy. jego ciała auryczne i czakramy. Nie jest zmienia się ciągle pod wpływem decyzji to coś. sposób. widzenia życie jest ekscytującym odkrywaniem i potraktujcie ją jako metaforę. Z tego punktu metafizycznych. Gdy trwa rozwój. Jest to dynamiczny schemat. człowiek otwiera metafizycznych. co zaczyna się i kończy przy narodzinach. Każda życiowego. Te kolejne energie są wykorzys. By podejmowanych przez człowieka w trakcie procesu opisać inkarnację. i świadomość stają się dostępne osobowości i świadczenia od narodzin do śmierci i poza nią. Jeśli metafizyka drażni was. jak i obszary doświadczenia i nauki. Inkarnacja jest organicznym ruchem swoją zdolność do podtrzymywania wyższych duszy. musimy użyć pojęć życia i wzrostu. człowiek poszerza swoją wiedzę o aż po ciało fizyczne. który Proces inkarnacji trwa przez całe życie. Każda faza oznacza nowe korzystała ze źródeł zarówno psychologicznych. rzeczywistości.

które dusza jest inne. którzy byli Według Pierrakos inkarnująca dusza napotyka wspaniałymi przywódcami. Phoebe Bendit i Ewę Pierrakos.78 Dłonie pełne światła w wielu tekstach religijnych. co przywódczej. w różnych poziomów naszego istnienia. wynikającym również z wielu inkarnacji dystans do sytuacji. W materię życia wplecione jest działanie Na przykład. która musi zrealizować. zostają tacy rodzice. Każde nadchodzące życie. „zadanie światowe". W trakcie życia własną wizję rzeczywistości. jak i zapłodnionym jajem tworzy się energetyczna nić. należy się buntować lub je obalać. co pozwala na podejmowanie wolnych nazywa się zwykle zadaniem danej osoby. wyzwalając energie. Zadanie każdego jest dla mnie długofalowym związkiem przyczyny i człowieka polega na tym. do jej zadania. i zaczyna się uczyć. które go spotykają w życiu. a może tradycja ta da jej swoich przewodników duchowych. wiążące się z Wtedy też powstaje eteryczne łono. Wszystkie te kreatywne siły tradycje przywódcze nie istnieją. decyzji następuje określenie składu energii Po „planowaniu" dusza rozpoczyna proces stanowiących fizyczny wehikuł dla inkarnacji duszy powolnego tracenia świadomości świata duchowego. świadomości. Sami dosłownie tworzymy to. decyzji. jakie dusza otrzymuje od swoich grupy mniejsze. a przywódców mieszają się i tworzą doświadczenia na wielu uważa się za negatywne postacie. które są następnie pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego wykorzystywane podczas zadania uniwersalnego. onieśmielała długa linia przodków. Gdy ciało rozwija się stopniowo zadania człowiek przygotowuje się do wykonania w łonie matki. Tworzymy sposób zrównoważony i spokojny. by zaplanować impuls do rozwinięcia własnych zdolności. podświadomości. by nauczył się utrzymywać skutku. Według Ewy Pierrakos ilość determinujących wewnątrz większych grup zaś istnieją oczywiście przyszłe życie rad. Ich połączenie jest tak duszę przed wpływami zewnętrznymi i dopuszcza wyjątkowe. do formującego . Jedna osoba doświadczeń jest na tym poziomie całkowicie może urodzić się w rodzinie o długiej tradycji zrozumiałych. wszystkie wchodzące w skład przewodników. o karmie. choć wiele naszych pozostanie skierowany na przywództwo. „uniwersalne". takiej jak długa linia szanowanych chcemy. Dana Bhagavad Gita. Wybrani wielkiej materii twórczych doświadczeń życiowych. połączenia. że poprzez wypełnienie osobistego tylko wpływ matki. człowiek może potrzebować prawa przyczyny i skutku. która ją czeka. To tworzenie wypływa na planie fizycznym znajdzie się w sytuacjach. Powróćmy do przykładu przywództwa. Dusza przyjmuje zarówno zadanie W momencie poczęcia pomiędzy duszą i osobiste (takie jak np. Sami tworzymy naszą rozwinięcia zdolności przywódczych. a ostatnio przez wybranej przez siebie dziedzinie. Nasze pragnienia są przechowywane w prezesów firm albo przywódców politycznych. zależy od jej dojrzałości. zatem ze źródła osobistego i ze źródła grupowego. Tę pracę życiową czywistości. ale nacisk przyczynowo--skutkowym. To. „przywództwo"). co nazywa się karmą. gdzie świadomości zbiorowej. w z wielu różnych części naszego istnienia. Podczas tego spotkania dusza i doświadczenie życiowe indywidualnego człowieka przewodnicy dyskutują o zadaniach. dusza zaczyna być świadoma jego zadania uniwersalnego. fałszywych systemach przekonań. tego nie da się łatwo zrozumieć na prostym poziomie Szczegóły będą różne dla każdej osoby. tak jak niepowtarzalna jest dusza. W duszę. takich jak Kabała. Być może będzie ją Alice Bailey. którzy zapewnią wymagane Z tego punktu widzenia łatwo jest spojrzeć okiem otoczenie i konkretne doświadczenia. zanim obejmie rolę przywódczą w omówiony przez Madame Blavatsky. Tworzenia których głównym celem będzie przywództwo. osoba będzie musiała nabrać odpowiednich Proces inkarnacji przed poczęciem został umiejętności. które chroni działalnością dla świata. Upaniszady i inne. W wyniku tych dziecka na bogactwo życia. przeciwko którym poziomach naszego życia. które należy Plan życiowy zawiera wiele możliwych rze- oczyścić poprzez doświadczenie. Zadanie osobiste uwalnia obecności i powoli zaczyna się z nim łączyć. nadświadomości i podczas gdy inna znajdzie się w rodzinie.

podnosił krzyk. Toczą ciężką walkę. Po bardzo szybkim porodzie dostał gorączki. wystawiona na działanie czynników zewnętrznych. kiedy będzie miały z tym trudności. Za każdym razem. lokrotnie przybierają wygląd duchów ponad- Przed urodzeniem dusza ponownie traci świa. Narodziny Lekarze dokonali punkcji lędźwiowej.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 79 się ciała dociera silny błysk świadomej energii. Za pierwszym razem w wyższych rejonach energetycznych kosmosu. wzrostem tych ciał. zakorzeniania się w świecie fizycznym. Wiedział. by odległość pół metra. otacza nas wszystkich. obudził się i zaczął wydzierać wyzwolić się od duchowych przyjaciół i postaci wniebogłosy. które ziemią. wyrzucał wzbogacając. gdy próbowałam pozwalając im w przyspieszonym tempie zająć się przesłać energię do jego aury. co chcę zrobić i nie dopuszczał mnie do W trakcie pierwszych faz życia niemowlę musi siebie. współpracy. Wkłuli Narodziny następują w wyjątkowym okresie dla się w okolice czakramu krzyżowego. Zostaje dotknięta przez to Potem traciło kontakt z przewodnikiem. gdy . odpowiedzialnego za krzyk i wyższych ciałach wie. Przykładem takiego procesu był chłopczyk urodzony w miesiąc po planowanym terminie porodu. Proces powolnego budzenia się duszy do otwierał czakram i raz jeszcze rozpoczynał proces fizycznego świata trwa dalej po narodzinach. Była to ostra walka i najwyraźniej nie rodzicielskich i przenieść uczucia na nowych chciał. Zamierzałam zamknąć dziurę w czakramie przyzwyczaić się do ograniczeń związanych z krzyżowym w siódmej warstwie jego aury i bodźcami fizycznymi i trójwymiarowością świata. uspokajał. by wcisnąć się w ograniczoną z objawów fizycznych tej walki były kłopoty z przestrzeń maleńkiego niemowlęcego ciała. by się nie inkarnować. Widziałam wiele nowo narodzonych dzieci. Kiedy jelitami. powiększając go i matką. Umożliwiała mu to między innymi dziura powstała w Niemowlęctwo wyniku punkcji. żeby ktokolwiek mu w niej pomagał. w swoich splotu słonecznego. czterometrowej wysokości. gdy tylko pojawiał się jego przewodnik. silniejsze pola ciał niebieskich. To tak jakby zagrano nową nutę i energię z czakramu krzyżowego i kierował ją na dodano do już istniejącej symfonii życia. by uniknąć wypuszczenia korzeni przez najniższy czakram (czakram podstawowy). jak opuszczają ciało fizyczne. skierować energię w dół. odpowiada okresowi ożywienia w ciele fizycznym. Niemowlę wchodzącej duszy. czy nie nastąpiło zapalenie opon mózgowych. Niemowlę często śpi w tym okresie. Większe. które Wreszcie postanowiłam zaskoczyć go. natrafiało na pole. by sprawdzić. swoich towarzyszy zabaw i kobietę. ale potem odmówił czasie snu dusza opuszcza ciało fizyczne i eteryczne. W tym momencie dusza traci starało się właśnie uwolnić od dwóch przyjaciół i swoją eteryczną ochronę i po raz pierwszy zostaje duchowej kobiety. Po okresie walki chłopiec łączył się ponownie ze swoim przewodnikiem. prawo. Gdy zbliżyłam się na pewną świadomość świata duchowego i walczą. domość. dusza przebywa Próbowałam go uzdrowić. Nie pozwolił mi na to. W trakcie tej walki niemowlę otwierało się i łączyło z Po raz pierwszy jest samotna w morzu energii. płacz. Walczą. która również nie chciała odejść. Ten silny błysk świadomości ziemią. Lekarze zajęli się tym problemem w momencie. W nie sprzeciwiał się zbytnio. Niemowlęta wciąż mają pogrążony w głębokim śnie. po to tylko by stopniowo obudzić się do próbując otworzyć dolny czakram i połączyć się z fizycznego świata. wynikłe z ciągłego nadużywania czakramu widzę. i ponownie gwiazd i planet również po raz pierwszy wpływają zaczynało szarpać się gwałtownie pomiędzy dwoma na nowe pole energetyczne duszy w momencie światami. Walcząc. W tym czasie chłopiec czuł się silniej narodzin. Jednym rodziców. Lecz także nowe pole wpływa na ów związany z duchową kobietą niż ze swoją fizyczną wszechobecny ocean energii.

Na tym etapie dolny czakram wygląda jak bardzo wąski lejek. a czakram koronny również jak lejek. i 4.80 Dłonie pełne światła chłopiec podjął wreszcie decyzję o pozostaniu w świecie fizycznym. pracując jednocześnie nad otwarciem czakramu dolnego w celu zapuszczenia korzeni w świecie fizycznym. Gdy niemowlę skupia swą uwagę na jakimś obiekcie świata fizycznego. ale bardzo szeroki. bezkształtne i ma barwę niebieskawą lub szarawą. Pozostałe czakramy <^ Rysunek 8-1: Normalna aura dziecka przypominają małe. Ogólne pole niemowlęcia jest amorficzne.-- . płytkie chińskie filiżanki do herbaty z wąskim kanałem energii prowadzącym w głąb ciała do kręgosłupa (rysunek 8-1). Tak więc przybywająca dusza wchodzi i wy- chodzi z ciała przez najwyższy czakram. aura tężeje i jaśnieje. Jego horoskop wyraźnie wskazuje na zdolności przywódcze.

Gdy zaciekawienie znika. że nie ma wokół nich ochronnej powłoki. co dzieje się pomiędzy rodzicami. Dziecko nie jest już więc tak bezbronne jak wcześniej. . Często jedno zdaje sobie sprawę z zaburzeń emocjonalnych drugiego. fantazje. Każde doświadczenie wzmacnia zabarwienie aury i umożliwia nabranie indywidualnej postaci. że dziecko jest praktycznie bezbronne i łatwo ulega wpływom. czy sprawy są przed nim ukrywane czy nie. Wszystkie czakramy dziecka są otwarte w tym sensie. ale trwa przez całe życie. która zatrzymywałaby psychiczne wpływy z zewnątrz. zachowuje jednak część doświadczenia w postaci barwy. który odpowiada jego temperamentowi. To sprawia. kiedy pojawia się rozsądek. Stale reaguje na swoje otoczenie energetyczne w sposób. Jest to również czas. a energia wchodząca przez nie odczuwana jest w sposób mało określony. napady złego humoru albo choroby. aura blaknie. wciąż wpływa ona bezpośrednio na pole dziecka. Tę więź nazywa się czasem plazmą zarodkową. pomimo że czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte tak jak u człowieka dorosłego. która przechwytuje wiele wpływów z powszechnego pola energii. dziecko wyczuwa to. Etap ten można zaobserwować.szczególnie wokół głowy. Po narodzinach nadal istnieje silna więź energetyczna pomiędzy dzieckiem a matką. To za sprawą tej psychicznej pępowiny dzieci pozostają w kontakcie ze swoimi rodzicami przez całe życie. Pole dziecka jest całkowicie bezbronne i otwarte na wpływy zewnętrznego otoczenia. chociaż na poziomie fizycznym dzielić ich może wielka odległość. Około siódmego roku życia wokół otworów poszczególnych czakramów formuje się ochronna powłoka. A więc. Bez względu na to. choć nie będzie już tak widoczna. Może cierpieć na nieokreślone lęki. Tak więc budowanie aury trwa przez całe życie i można w niej znaleźć wszystkie doświadczenia życiowe danego człowieka. gdy dziecko rośnie i przechodzi proces zdobywania cech indywidualności. a ono musi sobie z nią w jakiś sposób poradzić (zobacz rysunek 8-2 porównujący czakramy człowieka dorosłego i dziecka). Jest ona najsilniejsza w chwili narodzin.

Z widoczne w aurze. Wyimaginowana przestrzeń swoje dzieci na dorosłe sesje terapii grupowej dla ukazuje się w widzeniu ponadzmysłowym jako dorosłych. Dorosły nie ma pojęcia. Myślokształt staje się świadomą częścią jaźni. Barwy na kolanach ojca albo matki. jak wstrząs elektryczny. W temat dopuszczania dzieci do uczestnictwa w kategoriach pola potrafi już odłączyć się od pola grupach terapeutycznych dla dorosłych są bardzo swojej matki. Widziałam rodziców nieumyślnie kreuje wyimaginowaną przestrzeń. lecz narażających swoje dzieci na niepotrzebne wstrząsy wciąż połączone jest z matką poprzez eteryczną psychiczne przez to. a smutek i przygnębienie są eterycznego. ponieważ zaczyna uświadamiać sobie swoje oddzielenie od matki. Rysunek 8-2: Czakramy człowieka dorosłego i dziecka Od mniej więcej więcej drugiego roku życia dziecko postrzega rodziców jako swoją własność: „ja. Dziecko bezbronności. wzbogaca jego się życie emocjonalne. Kiedy wyrywa się go przemocą z ręki dziecka. ucząc się podstawowego rodzaju miłości. to jest uważnie obserwowany. Dziecko uczy się odnosić do powodu tej dziecięcej bezbronności moje poglądy na innych. towarzysz. moja mamusia etc". czakramy dziecka nie są jeszcze rozwinięte i nie przyswajają wszystkich energii powszechnego pola potrzebnych do podtrzymania życia. przyprowadzali mama jest w pobliżu. W ten sposób rozpoczyna się proces dziecko. Tworzy dla siebie fantastyczne światy. Będzie ono wysyłało amebopo-dobne projekcje ze swego pola eterycznego i otaczało nimi myślokształty. w której dziecko woli przez dziecko wchłanianie jak przez gąbkę. a światy te pomagają mu zrealizować to oddzielenie. Gniew dorosłego poraża system dziecka zbudowana głównie z energii poziomu błękitnego. a jeśli dopuszczony zostaje Matka oprócz bliskości fizycznej. że albo uważając to za rzecz postępową. żyje w niej. Pamiętajcie. Jest to przestrzeń. że ulegając naciskowi grupy pępowinę. chociaż eteryczna pępowina wciąż konserwatywne. Wciąż może obejrzeć się i stwierdzić. tym większą ilością energii świadomości zostanie przez dziecko otoczony. co czuje łączy ich dwoje. by nie spowodował . chyba że sam cofnął się do tego stanu separacji i tworzenia niezależnej tożsamości. bawić się samo. Jest wtedy chronione czerwonopomarańczowa i różowa stają się nar-dziej przed wpływami zewnętrznymi przez pole rodzica. przez który dziecko chłonie energię. zarówno psychicznie. jak młodsze dziecko układa się mój tatuś. karmie. niszczy się pole i rani dziecko. Wewnątrz tych fantazyjnych wizji znajdują się myślokształty należące do dziecka. W każdym sutku znajduje się mały czakram. Wczesne dzieciństwo Gdy dziecko rośnie i drugi czakram zaczyna się rozwijać.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 81 niem piersią dostarcza dziecku energii eterycznej. jak i fizycznie. Często widzimy. Im większą rolę będzie pełnił myślokształt w wizualizacji świata.

Dziecko staje się energią. gospodarz rozdarty jego cechy wyraża? Czy kolor jest dla niego jest między chęcią nawiązania komunikacji z właściwy. poproś o kilka przedmiotów osobistych. Spróbuj tego samego ze sklepami. Spróbuj wyczuć głęboko idealistyczne popędy. W aurze pojawia się więcej koloru umysłowego — żółtego. Są to których ludzie mogą mieszkać i żyć. które regularnie odwiedzasz. A umożliwia to wszystko fakt. by mogło znaleźć danej przestrzeni. Na scenę wkraczają głębokie trendy teleologiczne i związki z Dorośli również wypełniają swoją przestrzeń długą historią rozwoju ludzkości. wszelkiego rodzaju formy energetyczne. miotami. co odebrałeś. ze względu rozpoznanie i podtrzymanie własnej na energię. Założę się. a jednocześnie o poczucie kontaktu Teraz zrób niewielki eksperyment z przed- z inną „istotą". królewną Śnieżką. Ćwicz. Gość może tworzyć w tej przestrzeni obiektu. Usiądź w kręgu z kilkoma osobami Około siódmego roku życia dziecko zaczyna (najlepiej takimi. Na tym etapie dziecko nie ma wiele nauczyć — zarówno o sobie. wplatać duże ilości złotej energii w swoją przestrzeń. Ja nie potrafię przebywać w pewnych otoczyło swoją świadomą energią. niebezpieczny. która filtruje Późne dzieciństwo energetyczne wpływy z pola zewnętrznego. szczęśliwy. To czyni potwierdzi się. narzuciłeś? Zastanów się nad tym. który najbardziej cię przywiązana do matki i bardziej otwarta na gości. Jeśli masz dzieci. czy wolałbyś wyjść? osobiste stają się środkami definiowania odrębności. których nie znasz zbyt dobrze). Te psychiczne przestrzenie są gniazdami. ciepły. Chociaż Ćwiczenie: Wyczuwanie czakram otwiera energie mentalne. Walczy więc o kontrolę nad obiektami osobistymi. do których które pomagają mu zdefiniować. przyciąga. nieprzyjazny. Walczy. W ramach tych archetypalnych . wyobraźnię dziecka. tęsknoty duszy i najczęściej mają związek z jej Możesz się dzięki nim światowym zadaniem. Dziecko Po ukończeniu siódmego roku życia następuje czuje się „bezpieczniejsze". w wodzem Indian. większa. a następnym razem pójdzie ci rzeczy bardziej „fajnymi" i „wesołymi" i wzmacnia jeszcze lepiej. Połóż je Przestrzeń ta staje się swobodniejsza. to energie te używane są głównie do przestrzeni psychicznych rozszerzania wizji o rzeczywistości. czy też jest to kolor. Posiadając wyraźniejsze poczucie jaźni. Jaki jest? Ciężki. Zacznij tylko dostrajać się do różnice pomiędzy sobą a innymi. pozwól sobie swobodniejsze wyrażenie siebie w swojej prywatnej dostroić się do nich. powiązany z istnieje w swoich ciałach aurycznych. Sprawdź wyniki z właścicielem przestrzeni. rozwojem trzeciego czakramu. a dziecko chodzi do szkoły. Czy pasuje ona do twojego dziecka? Jakie pokój pięcio. Walka toczy się o sklepach dłużej niż przez kilka sekund.czy siedmiolatka. mniej pośrodku i wybierz ten. który ty mu gościem a potrzebą ochronienia wizji swojej osoby.82 ________________________ Dłonie pełne światła zbytniego zamieszania. smutny. kim jest. a mimo to wciąż czuje się pokoju swojego przyjaciela. ponieważ naprawdę rozwój zdolności umysłowych. Wejdź do swą indywidualność. Weź go do ręki. chory? Czy ludzi. że około siódmego roku życia wszystkie czakramy mają już wokół siebie ochronną powłokę. Jak się czujesz? Czy ci połączone ze wszystkimi rzeczami. która z nich emanuje. dziecko przyjazny. A zatem kiedy inne dziecko odwiedza energię. by znaleźć przestrzeni. Zaobserwuj panującą w każdym pokoju definiowanie. i które chodzisz. zdrowy. Dzieci wkraczają w fazę „pa- czek". księżniczką. wejdź do pokoju każdego z Prywatna przestrzeń energii również wspomaga to nich. które ujawniają przestrzenie psychiczne. zaczyna dostrzegać swoje podobieństwo do innych bezpieczny. że część z tego. jak i posiadaczu jeszcze na tyle rozwiniętego ego. Może teraz pozwolić „innemu" na odbierasz jakieś obrazy? Nie śpiesz się. Przedmioty się tu podoba? Chcesz zostać. które tworzą inni ludzie. indywidualności.

Oczywiście ten sam Gdy dziecko zaczyna dojrzewać. ale w otaczającym je polu energii występują wielkie teraz ujawnił się z większą siłą. Dziecko mówiło wtedy: „ja. których młody człowiek ich życie ulega stagnacji i przeistacza się w dotąd nie doświadczał. Wszystkie czakramy czasem witane przez danego człowieka z przyjęły formę dorosłą. często to robi. Człowiek doświadcza w doświadczeniami. Czasami całe pole ulega bezpieczny. że człowiek nie tym okresie pierwsze trzy centra — fizyczne. która tworzy swoją własną formę rozwoju. W potykając na swej drodze ciągłe wyzwania jednym momencie jest dzieckiem. lecz kiedy indziej mogą być może dokonać próby ustabilizowania się i znienawidzone. oni. ale także do całej ludz- . „przekonania" kochanej osoby. przepiękny różowy kolor wypełnia aurę. ty. Te nowe wyższe wibracje są człowieka są już określone. a zaczątek erosa i miłości wyłania się z głębin Dorosłość psychiki. tak jak w przypadku emocjonalne i mentalne centra planu ziemskiego — rodziców albo zabawek. Przestrzeń zostaje nasycona „wibracjami" przyjaciół. Niektórym się to udaje. Powoduje to powstanie Dojrzewanie napięcia w psychice. ponieważ przynoszą ze sobą nowe zakończenia procesu zmian. moi przyjaciele" etc. energetyczną. Teraz rozszerzyć się z pojedynczego człowieka na grupę. na- jego działania odzwierciedlają powstały chaos. przez które przeszedł. a jego dobre nie tylko do partnera i własnych dzieci. „posiada" już obiektu miłości. Po zakończeniu okresu dojrzewania czakramy i a ciało zaczyna dojrzewać. „Ja" nie istnieje już w Serce może otworzyć się i być przepełnione miłością izolacji. osobą dorosłą. moja mamusia. Jest to po wyrażanymi na podwórku albo boisku szkolnym. jego cele i aspiracje. Nowe energie płynące przez czakram W trakcie pierwszych trzech faz jaźń stanowiła gardła pomagają w tym procesie osobistego dawania centrum wszechświata. a tęsknoty i nowe zagrożenia. ponieważ w każdym zmiany. Zmiany te mają wpływ na wzory energetyczne używane przez danego wszystkie czakra-my. jest odnalezienie własnego ja. za kogo człowiek siebie uważa. wytrącone z równowagi. U osoby dojrzałej „ja-ty" rozszerza się na Człowiek powtarza teraz wszystkie etapy najbliższą rodzinę. Wraz z postępem czasu „ja-ty" może mój tatuś. by odwzajemniła kierowaną ku niej miłość — tak przynajmniej widzi to sam zainteresowany. w całym ciele i problem występował już w przypadku rodziców. poruszonych życiowymi odbywa się harmonijnie. W części spowodowane faktem.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 83 form znajdujemy głębokie duchowe potrzeby samopoczucie zależy od odpowiedniego upo- człowieka. Gdy czakram serca otwiera się na nowe poziomy uczuć. i brania. a tym. powstał związek ja-ty. W tym momencie człowiek entuzjazmem. zgodne z cechami rządkowania wszystkich „nie-ja". tak jak i wszystkich się wydaje. kim mu Wyzwaniem dojrzewania. widzieć ukochana osoba). wynikłego z rozziewu pomiędzy tym. że rzeczywistość nie jest tak tym okresie wielkich zmian w sferze emocjonalnej i łatwo definiowalna i dalej poszukuje znaczenia. widzi. a wszystkie czakramy zostają kompletnie jasno określoną i ograniczoną rzeczywistością. że powinien być (czyli jakim go chce etapów wzrostu. kiedy indziej zaś wszystko Większość ludzi jednak. ale z pewną różnicą. sztywny zestaw wzorców rządzących przerwaniu. Teraz jego szczęście zależy pracują wspólnie nad wyrażeniem pierwszej fazy od umiejętności zrównoważenia działań i inkarnacji duszy. w następnym — prowadzące ku głębszym doświadczeniom spełnienia. Czakram przysadkowy (trzeciego oka) uaktywnia się. W aurze i indywidualnej przestrzeni danego momencie ukochana osoba może wybrać innego — i człowieka pojawia się więcej koloru zielonego.

Umierająca Śmierć osoba cierpiała bardzo z powodu bólu. widziałam często. kolejne wyższe wibracje. Całe życie Gdy człowiek osiąga wiek starczy i zbliża się do przesuwa się przed nią bardzo szybko i wyraźnie. Następuje okres celebracji związku „ja-ty" dodany zostaje bardzo głęboki wykonanego zadania. W cznego. Starość W momencie śmierci dusza spotyka zmarłych już przyjaciół i swoich przewodników. jakie lekcje zostały gdyż krążące po nim białe światło wzmacnia jego przeanalizowane. po którym dusza przez jakiś osobisty związek z Bogiem. Cztery górne czakramy były bardzo szeroko szanuje i nie korzysta z tych wielkich zasobów otwarte. Włosy człowieka jaśnieją. Doświadczenie potężnie i pięknie. Oboje umierali na raka życie człowieka. zrozumie się te naturalne procesy i pozwoli im na Zdarzyło mi się kiedyś obserwować przez kilka rozwój w psychice. Gdy trzecie oko otwiera się na wyższe śmiercią. Według Phoebe Bendit w momencie śmierci Odpowiedział: „Nie dostałem jeszcze rozkazów. człowiek zaczyna dostrzegać jedność światłem na końcu. a jednocześnie widzi bezcenną dotyczyć duszy wspinającej się wraz z głównym wyjątkowość każdej duszy w ramach tej jedności. Człowiek umie poszerzyć głębię swego wyniku tego otaczała ich biała opalizująca poświata. zapytałam więc Azraela. W aurze objawia się to wspaniale fioletowym opisywane jako droga poprzez tunel łączący życie ze kolorem. że życie (pomimo Trzy dolne czakramy również się rozpadały. nie przerażająco. przetwarzana przez dolne czakramy." dusza opuszcza ciało przez czakram korony. Doświadczenie to może również wszystkich rzeczy. dlaczego nie pomoże jej umrzeć. Obie przechodzące północnoamerykańscy Indianie. że nasza kultura nie energii. rozrywały się i odłączały od ciała w postaci Szczególnie harmonijnie działa czakram splotu słone. u których prababki i na drugą stronę osoby spędzały większość czasu poza pradziadkowie posiadają władzę decyzyjną dla dobra ciałem. jak odpoczywali. a (Azrael jest aniołem śmierci i wygląda bardzo człowiek opuszcza plan ziemski. którzy umarli w wyniku przewlekłej stopniowo zastępowana przez wyższe. Jeśli jakiś „szpital" po drugiej stronie. niemal jak ziejące dziury. co sprawia. spokój i miłość wypełnią osobiste dni dwoje umierających ludzi. jakby zajmował się nimi przygotowuje się do powrotu w świat duchowy. jeszcze przez jakiś czas niż z życiem na planie fizycznym.84 Dłonie pełne światła kości. opalizujących. przewodnikami. Szkoda. delikatniejsze choroby. Trzy dolne ciała całe życie. Człowiek po śmierci. ciemny tunel z jasnym wibracje. Zapewne udawały się gdzieś ze swymi całej społeczności. tak jak robią to na przykład wokół siebie ochronnej powłoki. wszystko zaczyna do siebie pasować. Któregoś razu ujrzałam Azraela strzegącego drzwi. czas przebywa w świecie duchowym. jakie podjęto decyzje. Niższa energia ziemska. przypominających obłoki kleksów. do ciał energetycznych mogą dołączać że nie ma wątpliwości. strumieniem energii przez kanał centralny i wychodzącej przez jasne światło czakramu koronnego. energie. Kiedy wracały do ciał. słabnie i jest Ludzi. co dokładnie się wydarzyło. Dzięki rozwojowi trwającemu przez i już od jakiegoś czasu byli chorzy. w pomieszczeniu pojawiało się wiele duchów. tak śmierci. Jest to długi. mające o wiele więcej wspólnego z duchem otoczeni przez białe światło. a ze zanikających sił fizycznych) staje się coraz ciekawsze splotu słonecznego wydobywały się długie nitki i bardziej bogate. Nie miały już mądrości i światła. Teraz do następnej inkarnacji.) . Wygląda to tak. jak sugerowały wychodzenia przez koronę było często niektóre źródła. postrzegania. a jakie muszą poczekać do powinowactwo ze światem duchowym.

że nie następuje obmycie ciała. żebyś mogła zrozumieć martwych i powrócili do życia. początkową fazą śmierci. że Te obłoki to niższe ciała energetyczne. świadomości do innego. Moment. rodzaj chrztu. umierający człowiek? Już słyszałaś. kiedy pole procesie reintegracji z naszym wyższym istnieniem energetyczne zaczyna się rozdzielać. Wielu z was czytało jako proces zachodzący w polu energetycznym. że jedynym. W jaki sposób zapamięta to rozdziale dotyczącym zmiany natężenia psychiki. energetycznego oddzielają się od górnych. Aura aurycznym w postaci blokad. by przywrócić do Wraz z rozpadem wewnętrznych ścian za- życia te części siebie. kim naprawdę jesteś. Rozpadają się one. to pojawienie się tej wewnętrznej psychicznej ściany.Wzrost i rozwój człowieka w aurze 85 Heyoan na temat śmierci padają się. które zostały stworzone odgrodzonym i odizolowanym. przechodzisz do innego wymiaru. przez nas w trakcie procesu transformacji w danym Zapominanie. która oddziela cię od zapomniane doświadczenia obecnego życia zostają wszystkiego innego. będą omówione w staje się białozłota. skóra. można opisać cudownym doświadczeniem. Jest to bycie Następuje rozpad wielu ścian. A najważniejsze uruchomione. które są. Przypomina to pierwsze. jedyną rzeczą. A zatem przypomina się cała historia ciebie. cudownej istocie. ale przejściem z jednego stanu od ciała odrywają się wspaniałe opalizujące obłoki. już umarliśmy. jest przejściem do wyższej świadomości. pomnienia przypominasz sobie. co ludzie nazywają śmiercią. Dezintegrują się również. i czujesz jej lekkość i ogrom. podobne do pępowiny. jest śmierć. Dokonuje się potężne zjednoczenie. Wszystkie „Jak wiesz. jak mówisz. co opalizującą macicę perłową. trzy dolne ciała. Te części integrowania ciała fizycznego. Następuje oczyszczenie aury. A zatem śmierć. wspomnienia tych. o których trakcie mniej więcej trzech godzin w pobliżu śmierci chcemy zapomnieć. Cóż. Heyoan mówi. jak umierania i chciałabym go tutaj zacytować. zrozumieliśmy. Ci z was. Heyoan mówi. duchowy pamiętamy wielu z nich. by je wydzielają się sznury energii. Wszyscy mówią o proces umierania z aurycznego punktu widzenia. a z otwartych czakramów rzeczywistości. Kiedy człowiek umiera. Mój przewodnik pouczał mnie na temat procesu którzy obserwowali umierających. Heyoan mówi. Po opalizuje twarz. a my inkarnu-jemy się. pamiętają. którą spotykają na końcu tego rozjaśnienie i otworzenie wszystkich czakramów. podczas którego energia tryska jak fontanna odgradzania we wczesnym dzieciństwie i wzdłuż kanału centralnego w kręgosłupie. martwe. którzy zostali uznani za klinicznie Dokonamy tego opisu teraz. Człowiek widzi. nas. odgradzamy te doświadczenia. jest więc znajdujemy nowe życie. Wszystkie manifestują się na ekranie jest to. wszystko. A potem w Żyjąc. że śmierć nastąpiła już w tych częściach świadomości. który nazwalibyśmy przeciwieństwie do popularnego poglądu. Ty życiu. że prawdziwą śmiercią jest jak przepływa obok niego całe jego życie. Większość przypomina sobie całe życie i Kiedy umierasz. Jest to zapominanie. tunelu z jaskrawym światłem na końcu. To byłaby zapewne z danego życia. Heyoan mówi. podkreślam słowo «dezintegrują». rozmawia Trzy dolne czakramy roz- . które są odgrodzone. dłonie. kim jesteś. które służą do zapominając kim jesteśmy. Oto czym jest śmierć. Robimy to tak skutecznie. Inkarnowałaś się. tunelu. Górne czakramy są wielkimi otworami prowadzącymi zdążyliśmy już umrzeć i dopiero w inkar-nacyjnym do innych wymiarów. równoznaczna z odejściem lub utratą świadomości. Mówią o Najpierw dokonuje się oczyszczenie pola. odzyskać. które popadły w zapomnienie. są odgrodzone od odrywając od ciała. Fontanna kontynuujemy przez całe życie. które można zobaczyć w polu energii i wszystkie blokady zostają zniesione. Rozpoczynamy ten proces chrzest. Dolne części pola co umiera. Te Uświadamiasz sobie swoją integrację z wyższą jaźnią części już umarły. a śmierć na planie fizycznym jest naszego punktu widzenia najprostsza definicja tego. Odgrodzone części złotego światła przepływa przez główny strumień naszej świadomości. w Proces umierania. już umarłaś. Więc chociaż boimy się śmierci. że śmierć nie jest tym. jesteś ty sama. jeśli w ogóle powinniśmy używać tego słowa.

Jakie zmiany następują w aurze podczas sobie te odizolowane części i integrujesz je ponownie następujących faz rozwoju: przed porodem. wieku średniego. razem gdy oddzielasz się w jakikolwiek sposób. kiedy świadectwa obserwatorów P. Opisz doświadczenie śmierci w oparciu o Jesteś wciąż swoją indywidualną jaźnią. Tym samym śmierć ulega dezintegracji. co nazywasz śmiercią. dokąd dotarli. Utrzymujesz esencję jaźni 10. A to. Co ma wspólnego aura z rozwojem dziecka? można znaleźć wewnątrz twojej ściany. w kiedy zabiera mu się coś z dłoni? pewnym stopniu umierasz. 8. Do przemyślenia Twoje fizyczne ciało umiera. Dlaczego dziecko lubi siedzieć w aurze osoby blokujesz przepływ wspaniałej siły życiowej. a osobistą poza ciałem. porzucisz ciało. A kiedy opuszczasz przestrzenią człowieka. że postanowili wrócić do Przegląd rozdziału 8 świata fizycznego. ale ty przechodzisz na inny plan rzeczywistości.Cz. zostaje w danym życiu? powtórnie zdefiniowane jako wyższa rzeczywistość. starości. Omów związek pomiędzy P. Kiedy dusza przejmuje kontrolę nad ciałem? nich nie boi się już śmierci. rzeczywistość duchową od fizycznej rozpada się. to już umarłaś. Dlaczego. Omów związek pomiędzy osobistymi granicami światła. mimo że tam. której się spodziewasz. ciało. jak tylko uwolnieniem ściany iluzji. gdy przypominasz 7. Teraz wracasz do życia. Energetycznego Człowieka? A więc to twoja ściana oddziela cię od prawdy: 3. Za każdym razem gdy 6. I ." a P. Możesz poczuć tę esencję w medytacjach przeszłości/przyszłości. 4. że jesteś punktem złotego 11. późnego dzieciństwa. A zatem. w sensie aurycznym. ale wciąż będziesz czuła się sobą.E. możesz poczuć. Jakie jest znaczenie momentu narodzin dla Pola wielkie uwolnienie ku spokojowi. wieku dorosłego. Kiedy następuje zakończenie procesu in-karnacji kiedy jesteś gotowa iść dalej. Przyznają. Większość z 1. niemowlęctwa. było tak pięknie. ze sobą. Jakie są dwie główne różnice pomiędzy to. dorosłej? tworzysz małą śmierć. które podaję w rozdziale dwudziestym siódmym (Rozwój uzdrowiciela). wczesnego poszerzasz swoją świadomość. dojrzewania.Cz. kim jesteś. by zakończyć swą naukę. Za każdym 5. poza inkarnacją.E. ściana oddzielająca dzieciństwa.E.Cz. dziecko krzyczy. Śmierć. nie jest śmierci? niczym innym. 9. Gdy podczas porodu. jest w rzeczywistości czakramami małego dziecka i osoby dorosłej? przejściem w światło.86 Dłonie pełne światła o nim z tą istotą. lecz patrzy na nią jak na 2. wciąż utrzymasz esencję jaźni.

że palce choroba. podobnie jak w elektromagnetyzmie. Będzie gdzie zasada prawej ręki głosi. iż zmienianie pola się starało zablokować wewnętrzne uczucia miłości. Obroty zgodne z ruchem przykładu. Określamy blokuje jakieś doznanie. zapchane przez stagnującą dłoni nad czakramem przeciwnie do ruchu energię. wskazówek zegara przyciągają energię z PPE do kiedy próbuje okazać komuś miłość. są zatrzymywaniem przepływu energii. jeśli zwiniesz palce prawej wtedy „zablokowane". Kciuk wskaże ca. nieprzyjemne doznania blokowaniem uczuć i Kiedy czakramy funkcjonują normalnie. Kiedy ktoś skierowany ku ciału i w stronę „prądu". prawdopodobnie zaprzestanie dalszych prób. Końcowym rezultatem będzie zapewne prawą dłoń nad czakramem w taki sposób. To wpływa na „otwarte" i obracają się zgodnie z ruchem wska- rozwój i dojrzewanie czak-ramów i uniemożliwia zówek zegara. zatem czakram jako „otwarty" na napływającą ramy. Chwyć drut prawą ręką. obracają się nieregularnie wskazówek zegara. Jeśli umieścisz czakramu. ulegają zachodzące w jego życiu. które w efekcie ulegają zniekształceniu. przetwarzając potrzebne energie z osiągnięcie pełnej równowagi psychicznej. Spróbuje prądu w tym drucie. palcami w stronę bieguna dodatniego. kciuk będzie . każdy rozwijający się albo do tyłu (odwrotnie do ruchu wskazówek czakram przedstawia psychologiczne schematy zegara). To zatrzymany albo osłabiony. magnetycznego wokół drutu doprowadzi do indukcji na które reaguje określonym działaniem. Kiedy przepływ energii przez czakram serca jest automatycznie kierunek wzbudzonego prądu. w przypadku choroby. to czakramu. blokuje też swoje czak. celując zatem zatrzymać przepływ energii przez czakram ser. I odwrotnie. ułożą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół Ten sam proces zachodzi w przypadku zewnętrznych krawędzi czakramu. to kciuk będzie wszystkich pozostałych czakramów. jeśli dziecko jest wielokrotnie odrzucane. Większość z nas reaguje na poważnemu odkształceniu albo rozerwaniu. a nawet. Są one energię. zaburzony zostaje rozwój samo odnosi się do czakramów. Dla powszechnego pola. Rozdział 9 PSYCHOLCGICZNE FUNKCJE SIEDMIU GŁÓWNYCH CZAKRAMÓW Gdy człowiek dojrzewa.

że Zajmijmy się teraz głównymi obszarami wysyłamy naszą energię w świat. czym funkcjonowania psychicznego dla każdego czakramu. powiązana jest z dziecięcym manifestacja siły życiowej w świecie fizycznym. lecz także zrównoważone i otwarte. których obserwowałam. Jeśli człowiek niewłaściwym kierunku. ich odpowiedniki zaś z tyłu ciała „zamykamy". czakramach. Dzieli się je na ośrodki mentalne. Tablica 9-1 pokazuje czakramy główne i jeśli nasze czakramy obracają się przeciwnie do odpowiadające im funkcje psychiczne. energia wypływa z ciała. człowiek posiada potężną wolę (dziecinnych) doświadczeniach. lub cztery czakramy zawsze obracają się w ośrodki woli i ośrodki odczuwania. powstałym w naszym Kiedy siła życiowa funkcjonuje prawidłowo dzięki ówczesnym umyśle i opartym na ówczesnych temu ośrodkowi. daje człowiekowi odczucie siły i Wraz z Johnem Pierrakosem powiązaliśmy witalności. większa część fizycznej witalności. nie napływają do ich kształty i kolory. Jest to pierwsza jektujemy na zewnątrz. na co energie. mknięty. trzy psychicznych. I odwrotnie. odcinamy dopływ informacji. A zatem mierząc stan czakramów pomaga energii wspinać się w górę po kręgosłupie. których używa się do diagnozowania stanów U większości ludzi. wyobrażeniem tego świata. jesteśmy w stanie poznać Kiedy ośrodek jest zablokowany albo za- psychiczne potrzeby pacjenta. Trzy czakramy w głowie i „wyczuwają ją". jak i aktualną diagnozę dotyczącą życia To doświadczenie fizycznej mocy. Zazwyczaj jednak pod jest zdrowy. połączone z człowieka. wolą życia. Jeśli je kierują emocjami. by wywołać prądu. mierząc ich systemy energetyczne. odpowiada za ilość fizycznej energii i woli życia w Wyimaginowana rzeczywistość. A zatem. stan czakramów. indywidualne. wyczuwamy. że to jest Pierwszy czakram (ośrodek kości ogonowej) (1) świat. czakramu. co projektujemy przez dany czakram. Ponieważ rozsądek. wola i emocje — powinny być czakramy nie tylko przetwarzają energię. Psychologia nazywa ten proces projekcją. się z polem energetycznym człowieka. Ponieważ każdy życia w świecie fizycznym. odkryliśmy. służą nam do uzyskiwania gardle kierują rozsądkiem. jest wysyłana przez nas energia i mówimy. jako psychiczną rzeczywistość. ładując na nowo określonych funkcji psychicznych. jeśli ten obraca się przeciwnie do ruchu Rysunek 7-3 pokazuje umiejscowienie siedmiu wskazówek zegara. zmierzone za pomocą wahadełka postaci energii witalnej. „zamkniętym" na napływającą energię. A zatem. prognozę. to dzieje się tak. psychicznymi. Kiedy siła życiowa czakram związany jest z pewną szczególną funkcją funkcjonuje prawidłowo w trzech dolnych psychiczną. Czakram taki nazywamy głównych ośrodków energetycznych czakramów. którą pro. Mówi on zatem: „Jestem tutaj teraz" i jest zakłócenia w pracy czakramów z zaburzeniami dobrze zakorzeniony w fizycznej rzeczywistości. czakramy z przodu ciała informacji o świecie zewnętrznym. w kierunku przepływu Pracuję bezpośrednio z czakramami. wszystkie trzy typy czakramów — wpływem terapii zaczynają się otwierać. Innymi słowy. Kość ogonowa działa że wszystkie doświadczenia życiowe są całkowicie na poziomie eterycznym jak pompa energetyczna. — wolą. w połączeniu z silnym przepływem będzie należało do ściśle określonego zbioru i będzie wzdłuż nóg niesie ze sobą wyraźne i bezpośrednie jednocześnie czymś bardzo charakterystycznym. psychiczne schematy opisane przez terapeutów łączą zaburzając dostarczanie energii. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące „Obecność" siły i witalności emanuje z niego w pracy czakramów. Działa często jak generator. ujawniają zaburzenia pobudzając otaczających go ludzi. których potrzebujemy i które postrzegamy wskazują dające się przewidzieć miejsca zaburzeń. (patrz: rozdział dziesiąty). fizycznej rzeczywistości. że ruchu wskazówek zegara.88 Dłonie pełne światła wskazywał na zewnątrz. możemy postawić zarówno długoterminową wzdłuż kanału centralnego. ruchu wskazówek zegara. to. Kiedy czakram obraca się przeciwnie do zmianę w psychice. siły . jako stwierdzenie fizycznej mocy.

.......... Wiąże się to z tym..... dawa niem i przyjmowaniem fizycznej... kim jesteś we wszechświecie 2A Ośrodek łonowy ..................... jakością miłości do płci przeciwnej....... „chorowity"............. Ośrodek krzyżowy (czakram 2B) łączy się z Ośrodek łonowy (czakram 2A) związany jest z ilością seksualnej energii człowieka..... Kiedy jest otwarty.................... Jeśli potencja będą słabe i rozczarowujące............................. umożliwia dawanie i Jeśli zablokuje ten czakram.................... wielką przyjemnością i ekspansywnością................... wolą ego lub wolą skierowaną ku światu zewnętrznemu 3B Ośrodek diafragmy ........ przeciwnej.......... integracją osobowości z życiem oraz ducho wymi aspektami ludzkości 6A Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) ...... umiejętnością wizualizowania i rozumienia pojęć abstrakcyjnych 6B Mentalny wykonawczy ... Nie jest „tutaj"........................... Pełny orgazm cielesny możliwy fizycznym.. Dzięki otwarciu ilością energii seksu.. zdolnością do realizowania idei w sposób praktyczny CENTRA WOLI 5B Podstawa karku .................. ilością energii seksualnej 1 Ośrodek kości ogonowej ........ poczuciem swego ja w ramach społeczeństwa i wykonywanego zawodu 4B Pomiędzy łopatkami . intencjonalnym podejściem do własnego zdrowia 2B Ośrodek krzyżowy ............... wolą życia OŚRODKI ODCZUWANIA 5A Ośrodek gardła ... a człowiek nie ny ze stosunków seksualnych i zdolny do prze- zaznacza zbyt wyraźnie swej obecności w świecie żywania orgazmów....................... Brakuje mu siły fizycznej. serdecznymi uczuciami miłości do innych ludzi................................................................................................ przyjmowaniem i asymilowaniem 4A Ośrodek serca .............. otwartością wobec życia 3A Splot słoneczny .............. Nie będzie ten ośrodek jest otwarty..................................... unikania seksu oraz .. jaką człowiek może dać płci tego ośrodka człowiek czuje swoją seksualną siłę..... Unika aktywności jest jednak tylko przy otwarciu wszystkich fizycznej....... ilością energii fizycznej.................. uzdrawianiem....................... ma mało energii i może być nawet czakramow........................... jego moc seksualna i odbieranie seksualnej i fizycznej przyjemności..................................Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 89 Tablica 9-1 CZAKRAMY GŁÓWNE I ZWIĄZANE Z NIMI FUNKCJE PSYCHICZNE CENTRA MENTALNE ZWIĄZANY Z: 7 Ośrodek korony ......... raczej skłonności do prawdopodobnie zadowolo...... mentalnej i duchowej przyjemności życiowej pozostaje zablokowana........... człowiek ten będzie miał zbyt silnego popędu............... du chową mądrością i świadomością uniwersal ności życia.............

że powyższe przyjemności. czakram łonowy na przyjmowanie penetracji i czerpanie . gdzie seksualność człowieka wiąże się z jego siłą życiową. Gopi Krishna w swojej zablokowanie tam któregokolwiek ośrodka książce Kundalini mówi o przemianie fizycznego doprowadzi do obniżenia fizycznej i seksualnej nasienia — spermy — w energię duchową. gdzie ośrodek przedni i tylny Wydawnictwo Głodnych Duchów. zostanie przemieniona w energię o wyższej (Tak samo jest oczywiście i z pozostałymi częstotliwości. jest jednym z głównych może przedkładać stymulację łechtaczki. Tych. popęd i cel — pożądanie seksualnego zjednoczenia. Warszawa 1991 stykają się ze sobą. produkty odrzucone i głębokie napięcia. którzy osiągnęli już takie złączenie i cierpliwej troski i akceptacji ze strony partnera. Może rów- sposobów pozbywania się „oddziel-ności" ego i nież odczuwać potrzebę zajmowania agresywnej doświadczania jedności. ale teraz podświadomie boi się duchowych. staje się być zawsze na wierzchu i inicjować większość świętym doświadczeniem opartym na głębokim ruchów. Jej problemem jest nieustający przymus pierwotnym popędzie spół-kowania na poziomie kontrolowania sytuacji seksualnej. mocy swojego partnera. w sercu czakramu. że również medycyna chińska psychicznego pokarmu w postaci złączenia i od stuleci głosi podobny pogląd: wytrysk nasienia. Tao miłości i seksu. osiągnięcia orgazmu u kobiety. Wpłynie na osłabienie tego obszaru. tożsamy z zachodnim „orgazmem". należy ściśle Związek pomiędzy czakramami 2A i 2B. Kość ograniczać. krzyżowa działa w parze z czakramem łonowym. służącą do budowy wyższych czakramami: zablokowanie któregoś z nich blokuje duchowych ciał energetycznych. wykonywać ich samodzielnie. chciałaby raz być stroną aktywną. stopniowo otworzyć swój szkoły duchowe. W Porównaj np. w kręgosłupie. Są to zaślubiny zarówno indziej pasywną. swojego partnera. — przyp. Zablokowanie oczyszcza ciało kąpielą energii.90 ________________________ Dłonie pełne światła zaprzeczania jego znaczenia i płynącej z niego dalini czy tradycja tantryczna. Są to bardzo silne i również siłę życiową na danym obszarze). Pod wpływem łagodnej. przemienia i kieruje energię wzdłuż określonych Ta potężna siła pokonuje narzucane sobie przez ludzi kanałów energetycznych. Realizowane z miłością i postawy w stosunku seksualnym. toteż nie należy obszar miednicy jest źródłem witalności. Likwiduje zastaną ośrodka łonowego może spowodować niemożność energię. Ponad penetrację stosunku seksualnego. (Większość ludzi nie należy do tej będzie ono niedokarmione. seksualne czakramy. ładując się i spermy albo nasienia duchowego w celu osiągnięcia rozładowując w trakcie orgazmu poprzez te dwa transformacji. Kobieta taka nie będzie zapewne Wspólne wejście w głębokie zjednoczenie.] Wiele systemów religijnych przy siła życiowa okazuje swój drugi co do intensywności pomocy technik medytacyjnych magazynuje. jak i fizycznych aspektów dwojga ludzi. dwóch punktach. U olbrzymiej większości ludzi energia Wiele systemów religijnych zaleca powstrzymywanie seksualna porusza się w tę i z powrotem. Ruch ten rewitalizuje i Blokady w czakramach 2A i 2B. J. przeszli na wyższy etap duchowej ścieżki.tłum. która nie potrafi Seksualny orgazm w istotny sposób wpływa na otworzyć się i odebrać seksualnego podarunku od fizyczne zdrowie człowieka. Ponieważ potencjalnie niebezpieczne praktyki. a kiedy złączenia się ze Świętością. pouczają. rozładowanie nie jest już konieczne dla osiągnięcia Ponieważ orgazm kąpie ciało w energii życiowej. Tak więc pionowego strumienia energii w kręgosłupie. niektóre kobieta taka może powoli.Chang. włączając ją do głównego ograniczenia i przyciąga ich do siebie. Gdyby była fizycznym i równie głębokim duchowym pragnieniu zdrowa. kundalini. to znaczy chcieć szacunkiem dla indywidualności partnera. nie będzie też dokonywane poprzez dawanie i odbieranie w trakcie czerpała przyjemności ze stosunku. takie jak yoga kun. witalności.) [Zauważmy. a do tego nie otrzyma kategorii. bezpośredniego kontaktu z ciałem innego człowieka. przyjemności. miała łączności ze swoją pochwą. ponieważ wiąże się z dużą utratą energii.

że dużej niechęci do orgazmu i unika stosunków. by zrozumieć wyobrażenia. by uniknąć wreszcie do niego. Przedłuża to jeszcze trudniejszy do zaspokojenia.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 91 z niej zadowolenia. Jeśli oboje zamiast winić się nawzajem. rozumieniu i świadomości własnego miejsca we wszechświecie. Wielokrotnie. być może nawet fantazje oparte na problem przez zrzucenie winy na drugiego człowieka przemocy. podczas gdy się od partnera. że popęd będzie i próby znalezienia nowego partnera. Splot słoneczny (czakram 3A} związany jest z przyznają się do swojego problemu. a człowiek może tylko sytuację. tacy spotykają się i dzielą swoim wspólnym tyle że popędowi towarzyszyć będą negatywne problemem. jakich doznaje. ludzie niewłaściwym kierunku. ośrodek przedni jest otwarty. Problemem jest to. aż „posiadacz" problemu przyzna się uciec się do zmiany obiektu uczuć. będą mogli wielką przyjemnością. silny popęd. a tylny zamknięty. wspomaganiu i w ten sposób rozwinąć nową formę Człowiek z otwartym ośrodkiem 3A może podnieść wspólnoty. tak jak dzieje się to w przypadku człowiekowi będzie zatem bardzo trudno zaspokoić kobiety niezdolnej do orgazmu. partner. wyrozumiały i mocno zaangażowany złączenia dusz podczas stosunku seksualnego. Musi też przeanalizować Często pary czakramow pracują u ludzi właśnie w ten ograniczające ją głębsze uczucia strachu i izolowania sposób. Wielokrotnie próbują „rozwiązać" swój wyobrażenia. z drugi pracuje słabo. porzucenia oskarżeń i dawania miłości wzrośnie Stanowi centrum własnego. zachodzi ten sam proces. Człowiek taki jest mocno żądań doprowadza do spełnienia. zamiast Poważnej blokadzie w czakramie łonowym u rozwinąć się poprzez zanurzenie jaźni w osobistych mężczyzny towarzyszy zazwyczaj przedwczesny głębiach i tajemnicach partnera. Jest to nierzadko bolesne. Takie działanie wymaga czasu i wzrok na gwiaździste niebo w nocy i poczuć. a mimo to nie W takich przypadkach błogosławieństwem jest wykorzystywać szansy na osiągnięcie głębokiego akceptujący. energii jest u niego często zakłócony. unikatowego obrazu wzajemne zaufanie i szacunek. ponieważ człowiek nie potrafi których pochodzą te uczucia. Jeśli tylny ośrodek pracuje mocno. że jest cierpliwości. więc ją wstrzymuje. co znieść siły dwóch przeciwnie pracujących aspektów napisaliśmy wcześniej w tym rozdziale. kiedy tylny ośrodek działa zapycha się albo kieruje w tył. że kobieta nie powinna być agresywna w jest odczuwać moc seksualną i jednocześnie związkach seksualnych. gdy np. Mówię raczej o pewnej swobodnie brać i dawać podczas stosunku. toteż nabiera on na związki intymne. a przedni jest czakram krzyżowy. partnerów seksualnych. ale w zgodnie z zasadą „przyciągania podobieństw". Często nierównowadze w braniu i dawaniu. uciekając przez prawidłowo we właściwym kierunku. Z rozpocząć trud poznawania źródła tych wyobrażeń drugiej strony człowiek taki może mieć wielu albo przekonań. Jeśli wskutek zakorzeniony w swoim miejscu we wszechświecie. Nie jest niczym niezwykłym sytuacja. Na przykład wielu ludziom bardzo trudno sugeruję. moc seksualna rozpływa się w fantazjach. W tym momencie może się wstydu związanego z odczuciami. Takiemu innych poziomach. nieskończenie pięknymi i skomplikowanymi cudami Mężczyzna na jakimś poziomie boi się oddać całą natury. Istoty ludzkie są wytrysk albo niemożność osiągnięcia erekcji. Nie czakramu. zazwyczaj również widzialnego wszechświata i z tego czerpie swą seksualność otworzy się i zapoczątkuje ożywczą duchową mądrość. Bardzo rzadko pozwalamy sobie wejść bez swoją siłę seksualną. energia Na przykład. Jeden z nich jest nadaktywny. Przepływ obaw w to piękno i cudowność. Tylko dawanie bez wypowiadania częścią kosmosu. To oczywiście sprawi. człowiek będzie miał silny wystrzeliwuje ją z drugiego czak-ramu zamiast z pociąg seksualny i zapewne wielkie zapotrzebowanie penisa. tak że przy orgazmie mężczyzna słaby albo zamknięty. To ilości energii i popędu seksualnego nie towarzyszy przyspiesza kłopoty w kontaktach z partnerem na zdolność seksualnego dawania i odbierania. pochodzącą z głębokiej skupić się na dawaniu miłości. zgodnie z tym. wymianę. .

Kiedy jednak wobec nich tak jak dziecko wobec rodziców czakram jest otwarty. Im każde źdźbło trawy do trawnika. a Ośrodek diafragmy (czakram 3B). Jest tak. a ty rodzicem (dorosły/ dziecko)? kontrolowane. Nie jest związek dziecko /matka. więzy cjonowanie wiąże się bezpośrednio z życiem rozłączają się powoli. że pasuje do niego tak samo dobrze jak czakramami 3A wyrastają takie więzy. to będą funkcjonowały scowiony za splotem słonecznym. ekstremalne emocje. związków z innymi ludźmi. człowiek ma głęboko spełnione życie zachowania wobec innych ludzi. jego prawidłowe funk. Ośrodek ten ma związek z przednim znaczenie dla ludzkiej umiejętności tworzenia czakramem splotu słonecznego (3A). Jeśli połączony z miłością i vice versa. tym silniejsze i liczniejsze ośrodkiem mentalnym. Mentalne zrozumienie emocji odtworzeniem zależności łączącej matkę i dziecko. zależy od otwarcia pierwszego. ale sznury trzeciego czakramu są uczuciowego. związany jest ze oddzielnie. Jeśli człowiek ma ckiem pozostaje eteryczna pępowina. co jest przyczyną chaosu. Analiza Jeśli ośrodek 3A jest otwarty i funkcjonuje transakcyjna jest metodą określania natury twojego harmonijnie. będzie powtarzany we wszystkich takiej jak niewydolność kory nadnerczy. Mogą na niego Czy też i ty. późniejszych związkach. Czy zachowujesz się emocjonalne. Jeśli ośrodek jest zamknięty. Nie wolno nam nigdy lekceważyć rozwinięty. Gdy związek dobiega końca. gdyż łączy się z egzystencji w fizycznym wszechświecie i pamięta o leczeniem duchowym. ponieważ umysł Więzy rozwijają się też pomiędzy innymi albo procesy mentalne działają jak regulatory życia czakramami. Nie dziecko/matka pomiędzy sobą i swoim partnerem. kiedy człowiek zdaje zdrowiu. i umiejscawia je w schemacie porządku i w grają niezwykle istotną rolę w analizie transakcyjnej akceptowalny sposób definiuje rzeczywistość. sercem a seksualnością. Nazywa się go sobie sprawę ze swojej silnie zakorzenionej często Ośrodkiem Uzdrawiania. chyba że człowiek jest Ośrodek splotu słonecznego ma wielkie uzdrowicielem. może nawet nic nie czuć. w ramach procesu terapeutycznego. Po narodzinach między matką i dzie. które go nie przytłacza. pierwszej rodziny. które zbudujesz w ramach swojej ny ból i może doprowadzić do powstania choroby. Mówi się. Jest to także ośrodek woli. Typ więzów łączących Nadwerężenie czakramu spowoduje w końcu fizycz. rozwiniesz najprawdopodobniej więzy zależności nadających jego egzystencji nowego wymiaru. człowiek blokuje więzy dziecko/matka reprezentują właśnie to — swoje uczucia. przynosi wiele informacji na temat twoich osobistych Może zagubić się we wszechświecie i gwiazdach. umiej- czakram jest zablokowany. inaczej mówiąc seks nie będzie stosunkiem do własnego zdrowia fizycznego. ale ochronna membrana wokół (dziecko/rodzic)? Czy też zachowujesz się tak. dzięki którym ta egzystencja uzdrowicieli ośrodek ten jest bardzo duży i dobrze stała się możliwa. i oni jesteście dorośli? Tego typu analiza wpływać źródła astralne. ośrodek ten jest otwarty. emocjonalnym człowieka. związek z innym człowiekiem. jak bardzo głęboko utożsamiamy się z własną pomiędzy łopatkami. ale rozmiarami ustępuje fizy-cznością. że u niektórych długim łańcuchu ludzi. może przejawiać się we wszechświecie jako Wraz z dojrzewaniem i rozwojem więzy niepowtarzalna indywidualność. to jego samoakceptacja zama- . Te dwie rzeczy człowiek kocha swoje ciało i chce utrzymywać je w łączą się ze sobą doskonale. swojemu odpowiednikowi. tak jak ten tego. pomiędzy ich gdyż rozumie. Jako człowiek dorosły świadom głębszego znaczenia swoich emocji. Kiedy człowiek tworzy połączony ze swoim miejscem we wszechświecie. Jest to sznur otwarty ośrodek splotu słonecznego i jest dobrze łączący ze sobą ludzi.92 Dłonie pełne światła Chociaż czakram splotu słonecznego jest silniejszy jest związek. a jego otwarcie związków. jakby niego uległa uszkodzeniu. Jeśli są one otwarte. dziecko/matka będą się zamieniały w więzy Często czakram ten działa jak blokada pomiędzy dorosły/dorosły. czakramy. człowiek odczuwa nie oni byli dzieckiem. Kiedy jesteś dzieckiem. będą więzy.

Może być bardzo duży i obracać Jeśli czakram ten obraca się zgodnie z ruchem się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. czego W innym wypadku ośrodek ten może być pożądamy. Kiedy czakram zamiast traktować ludzi jako sprzymierzeńców. Uczucia miłości płynące stawia opór naszej woli. to jest to. w jaki sposób kreuje uzdrawiania serce przeistacza energie planu nieprzyjazne otoczenie przez swoją agresję. jak bardzo brakowało będziemy musieli przebić się przez nie albo je obalić nam go dotąd i zaczynamy płakać. kochaniem w sensie dawania miłości bez Obraz wszechświata jako generalnie wrogiego oczekiwania niczego w zamian. Człowiek. gdzie wygrywają ludzie silni i agresywni. zdrowie. Jeśli ośrodek ten obraca się przeciwnie do ruchu kochamy samych siebie i ożywioną przyrodę. tym większa nasza pomysł. Podjęcie Opiszemy to dokładniej w rozdziale poświęconym takiego ryzyka doprowadzi w efekcie do uzdrawianiu." życia. co chcę. na czym nam zależy. człowiek ma kłopoty z wszechświata. które nam się wydawało. Ujrzymy wolę naszych przyjaciół Czakram serca (4A) jest ośrodkiem. Będzie Znacie zapewne wyrażenie „więzy serca". miejsca. wskazówek zegara. będziemy mieli pozytywne małym czakramie serca. czy przetrwanie jest bez niej możliwe. mentalnego. W grę wchodzą tutaj głęboko zakorzenione także negatywne bądź nierozwinięte aspekty. Warunkiem pełnego zdrowia — ponieważ będziemy żyli zgodnie z nim. używa się jej do ludzi jako pomoc w osiągnięciu tych wykonywania funkcji należących do czakramu serca. Wszystkie energie tego. Kiedy doświadczyliśmy już stanu otwartości i naszych celów. nadmiernie czynny. zdajemy sobie sprawę. sytuacja będzie odwrotna. wszystkich czakramow i do czak-ramu serca. rozumieniu. poprzez który działamy wszystkich. W procesie uświadomienie sobie. By zdobyć to. Im bardziej pomagających wam i wydawców akceptujących wasz otwarty jest ten ośrodek. Ludzie będą postrzegani jak przez czakram serca wywołują często potrzebę przeszkody. uniemożliwiające nam osiągnięcie płaczu. w świecie fizycznym. Gdy poglądy na temat sposobu funkcjonowania czakram jest zamknięty. Doświadczenia potwierdzą to nastawienie. doświadczania wszechświata jako życzliwego. ufać i kochać. Widzi w nim wola ponad twoją" albo „moja wola ponad wolą wyjątkowość. umożliwiając korzystanie z nich przez pacjenta.Psychologiczne funkcje siedmiu głównych czakramow 93 nifestuje się na poziomie fizycznym jako fizyczne celów. Na przykład. zanim Rozwiązaniem dla takiego człowieka jest opuszczą ręce albo oczy uzdrowiciela. Wówczas wola człowieka nastawienie do osiągania celów w życiu i widzieli nie jest nastawiona negatywnie. jeśli chcecie który kochamy. Przez niego płynie energia napisać książkę. Szukamy tego. związany z wolą ego albo wolą człowieka wspomagane jest przez wszystko i zewnętrzną. a ziemskiego w energie duchowe i vice versa. poprzez zrównaną z naszą wolą. Czakram serca jest najważniejszym czak-ramem sprowadza się czasem do stwierdzenia: „nie dostałem używanym przy uzdrawianiu. lecz Boga". to znaczy prze- . wewnętrzne piękno i światło. człowiek widzi swojego bliźniego w Będziemy wierzyli w takie stwierdzenia. jak: „moja całej jego indywidualności. a więc moje przetrwanie jest przetwarzane przez czakramy płyną głównym śmiertelnie zagrożone". mówiących: „Tak. w którym istnienie czakram 4B. jest otwarty. emocjonalnego i duchowego — jest Doświadczymy naszej woli i świętej woli w po- otwarcie i zrównoważenie wszystkich czakramow. który nie umie rozluźniać się. przy wskazówek zegara. czego zdolność kochania wciąż potężniejącego kręgu szukaliśmy. Człowiek próbuje uczynić pionowym strumieniem energii poprzez korzenie swój świat bezpiecznym przez kontrolowanie innych. Jest to ośrodek. wyobrazicie sobie swoich przyjaciół połączenia ze wszystkim co żywe. że wola Boga i wola innych ludzi odnosi się do tych połączeń. Pośrodku między łopatkami znajduje się hojnego i bezpiecznego miejsca. miłości. Kiedy ośrodek ten funkcjonuje prawidłowo. następnie zrezygnowanie z kontroli i sprawdzenie.

czyli siłą pokonywania. głosząc. Może jednak . przemocy albo upokorzenia robi i utrzymuje obronną barierę dumy. Jest to zniekształcenie. samego siebie. Kiedy będzie umiał to pomiędzy łopatkami. ośrodek ten będzie w czakram 5A obraca się przeciwnie do ruchu pełnym rozkwicie. stop. który pojawia się w Czakram gardła (5A). W tym ośrodku odkryjemy również strach przed Gdy człowiek otwiera czakram gardła. a nie Ten proces otwierania się i zamykania trwa. zwanym również gardła. ufność. Ponieważ swoimi negaty. blokujący wykorzystanie szansy wyjścia na niowo przyciąga coraz więcej pozytywnych wibracji. porażką. zamiast być mu równym. jak przyciąga negatywne reakcje. Jeśli spodziewa się to życie nie dało mu szans na rozwinięcie jego przemocy. Noworodek zostaje przybliżony do piersi. Będzie zapewne grał rolę ofiary. Jeśli człowiek nie jest przez całe życie. by się nasycić. połączy się z pierwotną przyczyną skrytości: „Chcę robić wszystko po swojemu. a cały wszechświat karmi go i wspomaga. Ta sama zasada działa współpracowników. Funkcjonuje głównie kierując się wolą. jego ośrodek gardła otworzy się ponownie. jak człowiek który jest jednocześnie wyzwaniem i spełnieniem. pokrywa to potrzeb zależy coraz bardziej od niego samego. do życzliwego. Wie. mu się daje. zewnątrz i wykreowania tego. przed dawaniem z siebie wszystkiego. karmiącego wszechświata. Gdy człowiek dorasta. a ich brak pokryje dumą. czego tak bardzo aż wreszcie jest w stanie brać tak dużo. jeśli człowiek niepowodzenia życiowe i zaczyna sam tworzyć to. co kierowane jest w jego stronę. kompensując w ten sposób brak szacunku do Osiąga dojrzałość i czakram pracuje prawidłowo. że byłby „lepszy". Ośrodek ten pokazuje też. Może wymagającą pracę. jeśli człowiek przestaje winić innych za Ośrodek z tyłu szyi jest otwarty. że nie odnosi sukcesu w wnymi oczekiwaniami tworzy negatywne pole. zgodnie z prawem przyciągania i ból poczuć i również uwolnić. Człowiek taki odnosi sukcesy wskazówek zegara. bez we wnętrzu samego siebie i znajdzie wewnętrzną zwracania uwagi na twoje człowieczeństwo". w wyniku nia/asymilowania zostaną przekształcone w ufność którego człowiek chce „posiadać" swego partnera. również przyciągnąć negatywne bodźce zaraz po kompensuje to sobie za pomocą woli. że może pożądamy. generalnie wrogie miejsce. gdyby wielką ostrożnością i negatywnymi oczekiwaniami wytężył wszystkie siły albo znalazł bardziej traktował to. Z jakiegoś powodu nigdy tego nie oczekiwać wrogości. pozwala brać odpowiedzialność za osobiste czakramem zawodowym. uczyniła to jego wola. aż miłością. wiąże się z miejscem potrzeby. a rozpacz przyciąga ją. jako swoje zadanie życiowe. człowieka w ramach społeczeństwa. co zawodowe. spełnienie zadowolony z tego obszaru swego życia. co zbliża się w jego stronę. Nie będzie co mamy zaakceptować. Jeśli pracuje ze wszystkich sił. W odwrotnej sytuacji będzie powstrzymywał się Wiąże się to zazwyczaj z wyobrażeniami tego. Dzieje się tak między innymi w utrzymywać ośrodek gardła w pozycji otwartej przez osobistych przyjaźniach i ogólnie większość czasu. odnosi sukcesy w pracy i z zadowoleniem traktuje ją czego potrzebuje i pożąda. Jeśli człowiek widzi świat odnosił sukcesów. prawdziwej rozpaczy. będzie z skrytości ducha „wie". Jeśli wybrał zawód. że więcej energii przez tylny aspekt czakramu 4.94 Dłonie pełne światła prowadzać więcej energii przez ośrodek serca (4A). człowiek nie przyjmuje tego. a nie siłą wszystkie błędne przekonania dotyczące przyjmowa- wewnętrzną. podobieństw wyjaśnionym w rozdziale szóstym. i przyjmuje to. ma przemoc w sobie i tym samym wielkich talentów. Człowiek taki może mówić w przezwyciężyć. zawodu i pośród ale musi ssać. by uniknąć zamiast miłości i pomocy. Przeprowadza otwarciu ośrodka — w wyniku przekonania. Tę dumę trzeba uwolnić. dumą. umiejscowiony z przodu czakramie piątym tylnym (5B). W jako negatywne. życiu. Aspekt asymilacyjny.

oznacza to. sytuacja staje się wydobywa owo wyobrażenie na powierzchnię i każe jeszcze bardziej niepokojąca. ale wskazówek zegara. Człowiek taki potrzebuje zwykle ich podstawie kreuje swój świat." „Ty pracuj. człowiek Czakram 6A zmieni kierunek i zacznie obracać się unika również ujawnienia siebie i odczuwania zgodnie z ruchem wskazówek zegara. ja będę wykonawczym. by uniknąć odrzucenia. takiego treningu wyłoni się wiele uczuć. ośrodek ten będzie zapewne obracał się przeciwnie Z drugiej strony. Mentalny ośrodek wykonawczy (czakram nawiązanie kontaktów. pozycji ucznia. o którym marzymy. . negatywnych idei. związany jest z ujawnienie naszych odczuć na ten temat prowadzi do kreatywnymi ideami formułowanymi przez ośrodek otworzenia czakramu 5B. kiedy czakram porusza się ruchem drugiej. wszechświata. Ponieważ uczucia odrzucenia pochodzą z chaotycznym. że świat jest złym miejscem. żeby połączeniu z mocno funkcjonującym ośrodkiem wszystko stało się natychmiast. a obraca się zgodnie z nim." „Nie akceptuję tendencję do tworzenia silnych. ale obraca się przeciwnie odpowiedzialności. Wykorzystanie jego osobowością. nie jesteś dla mnie dość dobry" z przykład. ponieważ ilość energii prze. Na lepszy niż ty. Człowiek ma wtedy wiele twórczych idei. umiejscowionym z tyłu głowy (6B). czoła. to człowiek ma pomysłu w fizycznej rzeczywistości. nawet jeśli zwykle obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. będzie on realizował je z pewną dozą zobaczy. jak. chcę. człowiekiem od pomysłów. szansy zdobycia zawodu. czołowy jest zablokowany albo słaby." Człowiek taki nie może to spowodować spustoszenia w jego życiu. Towarzyszy temu pomieszania pojęć albo tworzy nieprawdziwe i zazwyczaj wymówka w postaci przerzucania winy na negatywne wyobrażenia wszechświata. kiedy jakieś wyobrażenie pojawia się w w rzeczywistości fizycznej. Broni się zarówno przed istnieniem przekonań. Nawet jeśli mu zamanifestować się w życiu człowieka. Jeśli wizualizowania i rozumienia koncepcji myślowych. W tego długiego procesu twórczego. Jeśli ośrodek woli wykonawczej jest otwarty. rady czekać tak długo. jak i sposób. osiągać albo porządkowania naszych negatywnych wyznaczony cel. jeśli ośrodek wykonawczy do ruchu wskazówek zegara. w którym „każdy może liczyć tylko na siebie. na których nam zależy. jeśli wierzysz. „Nie dam pływająca przez ten ośrodek jest po prostu zbyt mała. Jeśli ośrodek prostego treningu. nauczył się zapewne wcześniej. krok po kroku. powodujące (czakram 6A) związany jest z umiejętnością zmaterializowanie idei w świecie fizycznym. człowiek nie przeprowadzić to. Następnie na świat zewnętrzny." „Nie chcę sprawdzać tego do ruchu wskazówek zegara. człowiek doświadcza nigdy nie może ich zrealizować.Psychologiczne Junkcje siedmiu głównych czakramow 95 w życiu społecznym. i 6BJ. koncepcji rzeczywistości pacjenta silnie wstrząsa unikamy go. W trakcie potrafi myśleć twórczo. umiejscowiony z tyłu głowy. w jaki człowiek widzi Źródłem szczególnej frustracji jest sytuacja świat i przewiduje jego reakcje. jest zamknięty. Unikając kontaktu. za pomocą W trakcie terapeutycznego procesu oczyszczania prostych działań w świecie fizycznym. a kierunku przeciwnym wykryje doświadczony współzawodnictwem i dumą w rodzaju: „Jestem terapeuta na podstawie określonych symptomów." „Nie chcę brać za to Jeśli czakram 6A jest silny. człowiek ma problemy z Są to zarówno osobiste koncepcje rzeczywistości i urzeczywistnianiem swoich pomysłów. jak i zajmowaniem systemie energetycznym i zaczyna dominować. Ruch w strachu przed antypatią innych z jednej strony. co chce osiągnąć. Proces terapeutyczny ośrodek idei przeciwnie do niego. Na przykład. że jakaś kwestia dotycząca wewnątrz i odnoszą się do drugiego człowieka. Z podstawowe koncepcje człowieka nie są osadzone w pomocą terapeuty pacjent zrozumie to i wyraźnie rzeczywistości. uczącego. jak ma. skuteczności. Ośrodek międzybrwiowy (trzecie oko) w ślad za ideami idą czyny. Jeśli ośrodek ten otwarcia przedniego ośrodka (6A) przy zamkniętym pracuje w kierunku przeciwnym do ruchu tylnym.

mentalnej i duchowej. nie rozumie 2. Twoje życie potwierdzi w pewnym transcendecji ziemskiej rzeczywistości w stopniu twoje idee. to człowiek nie 1. Będziesz odnosił sukcesy. niemożliwe w fizycznym świecie. Duchowość taka wykracza poza nie zostaniesz złapany. bardzo indywidualny sposób. na co ma się ochotę" i jesteś w ich przeżyciach duchowych. mając owej „kosmicznej świadomości". to na swój własny. co jest zwyczajnie pokoju i wiary. Możesz też być wykonawcą. emocjonalnej. To raczej stan bycia. Nie kramów. który realizuje pomysły innych ludzi. Wyjaśnij pojęcia czakramu otwartego i za- ludzi mówiących o swo. zgodnie z informacjami podanymi w powyższym rozdziale. Jest to możesz zacząć zachowywać się jak przestępca. Jeśli ten ośrodek jest zamknięty. Opisz psychologiczne funkcje kolejnych cza- doświadcza łączności ze swoją duchowością. zablokowane. mkniętego. a także poczucie sensu życia. Jeśli ośrodek korony jest stanie tak działać. bez względu na ich treść. jak to robić (twój otwarty. Ośrodek korony (czakram 7) związany jest z Przegląd rozdziału 9 duchowością człowieka i integracją całej jego istoty — fizycznej. ponieważ wiesz. . możesz też spróbować zrobić coś. W duchowość nie ograniczona przez dogmat i nie takim wypadku serce jest prawdopodobnie również poddająca się łatwo słowom. dopóki nieskończoność. człowiek doświadcza zapewne duchowości ośrodek wykonawczy funkcjonuje prawidłowo). Przy takiej konfiguracji świat fizyczny i daje człowiekowi poczucie pełni.96 Dłonie pełne światła więc trzeba brać to.

Widoczne trzy warstwy Rysunek 7-1: Normalna aura . Widoczne siedem warstw B.ił Różne kolory Jasnoni ebieski Różnobarwna opalizacja Złoty A.

m. Linie Obłoki błękitnego różnobarwnego światła światła Rysunek 7-7: Ciało eteryczne Rysunek 7-8: Ciało emocjonalne .

&& % Rysunek 7-9: Ciało mentalne Rysunek 7-10: Ciało astralne . Linie Obłoki żółtego światła różnobarwnego światła m. m s *^ J Ś " ~£ / m ^ i .

były zrobione z drewna bukowego i miały kształt W końcu. łatwo prze-nikalne i również obraca (regularnie czy nieregularnie). centymetra długości. jaką ma barwę przypomina kształtem perłę. Ich pole energetyczne jest że spojrzysz na czakram i będziesz wiedział. Możesz zrobić musiał sprawdzić. czy też jest funkcjonowania czakramów. wystarczy. czy i jak jest zniekształcony. kiedy rozwiniesz postrzeganie perły. Czy jest słaba czy silna. przepływu energii w czakramach poprzez nakładanie Ale najpierw przećwiczmy używanie wahadełka. których wahadełka. Jeśli rozwinąłeś już pewną wrażliwość dłoni Możliwe. jasny i o mocnym wyrazie). Będziesz również pomiarach. Rozdział 10 DIAGNOZOWANIE NA PODSTAWIE PRACY CZAKRAMOW. zmatowiały i słaby. umiał stwierdzić. Przy tego rodzaju W celu pobudzenia wrażliwości radiestezyjnej diagnozowaniu możesz uzyskać w swoim ciele należy ćwiczyć przy użyciu wahadełka. co jest istotne przy tego typu czysty. Mają dwa i pół centymetra średnicy i trzy i pół ponadzmysłowe w odpowiednim stopniu. możesz ćwiczyć wyczuwanie każdej warstwie pola aurycznego. Pomaga to nauczyć się stwier- . że nauczysz się postrzegać czakramy w albo lubisz dotykać. CZYLI OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH Istnieje kilka sposobów na określenie stanu dzania. potrzebujesz. która technika jest dla ciebie to samo z punktem akupunk-turowym przez zwykłe najłatwiejsza i najbardziej użyteczna. Najlepsze pewne fizyczne reakcje dające ci informacje. jak się rozproszone. jakie udało mi się znaleźć do tego celu. Na początku będziesz zablokowana. Jest symetryczne (ciemny i zablokowany. dłoni. czy energia płynie swobodnie. albo względem osi pionowej. położenie na nim palca.

ale nie dotykać go. Jeśli biopola terapeuty i naenergetyzować. że obrót Pomiędzy podstawowymi ruchami okrężnymi w wahadełka zgodny z ruchem wskazówek zegara prawo i w lewo istnieje jeszcze wiele pośrednich oznacza. co wskazuje na nie naprawdę jest bardzo prosta. Rzadko spotykam ludzi mających stosunek. Doktor John Pierrakos odkrył. To połączone pole wahadełka i pacjenta są słabe.98 Dłonie pełne światła wielkość średnicy okręgu zakreślonego przez Ćwiczenie: Jak diagnozować na wahadełko ma związek z siłą czakramu lub ilością podstawie siły czakramow za przepływającej przez niego energii. czakramy o średnicy większej niż 15 cm. wysoki. Twoja energia przesyłanej za pomocą wahadełka. by zapewnić równomierny przepływ poruszać się zupełnie nieregularnie. Może czakramow. oznacza to. czakram jest zamknięty. chyba że Aby dobrze pracować wahadłem. P15. ponieważ energia jest ruchem czakramu całkowicie zamkniętego (obrót w zablokowana. np. Jeśli wahadełko obraca przez wahadełko. wirując nad ciałem twojego pacjenta. że Wtedy jednak wszystkie czakramy są powiększone. LI5. wielkości czakramow względem siebie. 10-1). by pamiętać. Wszystkie czakramy powinny kierunek ruchu wahadełka odpowiadają ilości i zatem być mniej więcej tej samej wielkości. umieść za. pacjent osiągnął zdrowie. i czakram nie są zrównoważone. Wahadełko powinno być biopola pacjenta. po przeżyciu duchowym. wszystkie czakramy wydadzą się twojej energii wchodzi w kontakt z polem pacjenta i mniejsze. średnica 15 cm). Ważne jest. Jeśli kręgi są małe. Tablica 10-2 przez dany czakram są zrównoważone i w pełni wymienia różne odwzorowania ruchu zakreślane obecne w życiu człowieka. iż czakram jest otwarty. zataczanego przez wahadełko nie jest identyczna z wieszone na piętnastocentymetrowej nitce wahadełko wielkością czakramu. trzeba pacjent przeciąża funkcję danego czakramu albo jest zakodować w podświadomości system ruchów bardzo otwarty na świat. zegara. że uzdra-wiacz przesyła ramow. połóż pacjenta dociera mniej energii. aby kierunkowi energii przepływającej przez czakram. że średnica okręgu Żeby zmierzyć stan czakramu. Średnica okręgu zależy dotyczących stanu czakramu (to jest najtrudniejsza od wzajemnych zależności trzech parametrów: część i wymaga praktyki). Należy skoncentrować się na porównaniu obrotowym. człowiek zaś ma do nich negatywny lewo). do W celu zmierzenia czakramow tylnych. żeby je wyjaśniono powyżej. Oznacza to. do pacjenta więcej energii. Każdy ruch wyznaczany rozwiązany problem w odpowiadającym mu obszarze przez wahadełko zawiera się w przedziale pomiędzy psychicznym. również i czakramy robią wrażenie Wahadełko będzie się zapewne poruszało ruchem większych. pacjenta na brzuchu. Zdrowie Może też krążyć w prawo i w lewo ruchem osiąga się przez zrównoważenie wszystkich eliptycznym albo wahać się po linii prostej. że uczucia i doświadczenia dwoma biegunami: ruchem całkowicie otwartego psychiczne regulowane przepływem energii przez ten czakramu (obrót w prawo. że kombinacji ruchu wahadła. Jeśli zatacza W celu dokonania pomiaru przednich czak- większe kręgi. W moim kodzie wychylenie wahadełka zależy również od różnicy pomocą wahadełka potencjałów energetycznych między pacjentem a uzdrawiaczem w chwili zabiegu. wahadła dla określonych parametrów. np. Oznacza to. Mierzyłam już czakramy o wielkości P25 . biopola terapeuty i wibracji jak najbliżej ciała. Wielkość i energii przez nie. Jeśli po zabiegu poziom energetyczny jest wprawia wahadełko w ruch (zobacz: rys. ale wiąże się z niedoborem lub nad czakramem i oczyść umysł ze wszystkich myśli szybkością przekazu energii. Chociaż na pierwszy rzut oka się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek tablica ta mogłaby się wydawać skomplikowana. poproś pacjenta. tak jak wpływa do pola wahadełka. oddających swoim uczucia i psychiczne doświadczenia regulowane ruchem poszczególne stany psychiczne. żeby położył się na plecach.

Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. czyli ośrodków energetycznych Czakram pacjenta Opisana figura Rys. 10-1: Badanie czakramu za pomocą wahadełka .

agresja. co się działo. zewnątrz bez żadnych ograniczeń i brać to. kiedy fałszywe upokorzenie podaje się jako powód wahadełko nie wykazuje w ogóle żadnego ruchu. dziecko Energii na tym poziomie. na co miało ochotę. to znaczy wahadełko wychyla się przez dziecko za obowiązujący wzorzec zachowania. „męską". To. agresywny składnik receptywną. nie licząc się z okolicznościami. który poniżał przez dłuższy czas. L10 z tablicy 10-2). że w momentach należy połączyć z działaniami. który chciałby wyrzucać uczucia na elipsę odchyloną ku prawej części ciała pacjenta. tym więcej czakramu. zazwyczaj ze względu na bardzo obrotu. to człowiek nie będzie będzie agresywnie i bez wątpliwości brał to. że być agresywnym. a zmiana wzorca wymaga pracy. człowiek będzie pasywny w stopni do pionowej osi ciała (P8. człowiek nauczy się. łopatkami (4B) jest pasywny (ruch eliptyczny pomiar PI5 dla czakramu 4B oznacza. Będzie się tak działo w kwestiach Im bardziej zniekształcony jest ruch obrotowy bezpośrednio związanych z funkcją psychologiczną wahadełka wokół danego czakramu. średnica ktoś inny zrobi wszystko za niego albo da mu 25 cm). w górę i w lewo (PEL) albo w górę w kierunku Dziecko będzie go wykorzystywało. że człowiek wychylony w górę i w lewo). na co miało ochotę albo lub prawostronną nierównowagę przepływu energii w przynajmniej zdobycia czegoś innego jako ciele pacjenta. „żeńską". groźniejsze pęknięcie lewa/prawa wykazywane jest Przy eliptycznym ruchu wahadełka w górę i w przez ruch wahadełka w przód i w tył pod kątem 45 lewo (PEL. Będzie ochotę. W pasywności takiego człowieka. Jeśli taki stan utrzymuje się mogło mieć bardzo agresywnego ojca. Naj- eliptyczny. nie jest (Rozdział piętnasty opisuje zależność pomiędzy najlepszym sposobem zdobycia tego. Człowiek taki będzie zapewne agresję z resztą swojej osobowości. związany z nią czakram w ogóle przestał się obracać Wyobrażenia na temat agresji pochodzą i nie przekazuje już energii z Powszechnego Pola bezpośrednio z dzieciństwa. Będzie czekał. yang. że jedna strona ciała jest silniejsza od trudno jest porzucić. Na przykład. bardzo twórcze. sięganie po coś. co znaczy zablokował daną funkcje psychologiczną. się bardzo destrukcyjny. na co ma się ochotę. LEL). jeśli ośrodek woli pomiędzy energii zawarte jest w zaburzeniu. tym regulowaną przez czakram wykazujący ruch poważniejsze jest zaburzenie psychiczne. pasywny w sytuacjach. albo człowiek tak nadużył lub stłumił i głęboko zakodowane wyobrażenia tego. aż . aktywną. gdyż ciało nie może funkcjonować coś. pasywną. które przeistaczają wymagających okazania wrażliwości ujawni się pasywność w zdrową wrażliwość. aż przestanie on prawej strony ciała pacjenta (PEP). Lewy i prawy odnoszą się tutaj do rekompensaty. na co ma według obserwacji doktora Johna Pierrakosa męski ochotę. Jeśli dokona się tego wielokrotnie w trakcie aspekt osobowości jest bardziej rozwinięty od terapii. ale w rzeczywistości takim wypadku albo czakram zmienia kierunek boi się on agresji. Kiedy wahadełko opisuje osobowości. sytuacjach związanych z zakresem działania danego Im większe wychylenie wahadełka. LEP) reprezentuje naturę ponieważ agresja postrzegana jest negatywnie. Wielokrotnie L15 jest kompletnie nieruchomy czakram (N). Na przykład. gdy wymagana jest agresja. Prawa strona (PEP. pożądaną rzecz. Oznacza to przynosić sukcesy w życiu. drugiej. Nie będzie również potrafił walczyć Jedynym wyjątkiem od reguły biegunów P15 i o swoje prawa albo o swoją kolej. czego pożąda. inne sposoby zdobycia tego. Strona lewa Zazwyczaj pod grubą warstwą pasywności znajduje (PEL. przyzwyczajenia również.100 Dłonie pełne światła (obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara. Na przykład. z całą pewnością wywoła albo przytłaczał je za każdym razem. To przekonało dziecko. że prawidłowo bez korzystania z energii zewnętrznej. jak zintegrować zdrową żeńskiego. Niestety. agresywną. na co ma w stanie sięgnąć po to. gdy sięgało po chorobę. a więc nasze dziecko wypróbowało Eliptyczny ruch wahadełka wskazuje na lewo. Dzieci są chorobą i czakramami). LEL) reprezentuje naturę yin. Pracę nad agresją „nadaktywny" w tym sensie. zostało przyjęte stron ciała pacjenta.

czyli ośrodków energetycznych 101 Tablica 10-2: DIAGNOZOWANIE OŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH SYMBOL* OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE P15 obrót w prawo. średnica 15 cm w celu uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi L15 obrót w lewo. skierowany w Zamknięty. średnica 8 cm aktywną częścią osobowości bardziej rozwiniętą od receptywnej. Otwarty. Pęknięcie.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. Przemieszczenie energii w górę w 0 średnica 8 cm kierunku duchowości w celu uniknięcia współzależności z ludźmi LEH12 obrót eliptyczny w lewo. z aktywnymi projekcjami rzeczywistości LEP8 obrót eliptyczny w lewo. skierowany w Zamknięty. męskim. w celu uniknięcia A współzależności z innymi ludźmi PEH15 obrót eliptyczny w prawo. skierowany w Otwarty. średnica 5 cm rozwinięty od agresywnego z projekcją rzeczywistości o odcieniu agresywnym LEW8 obrót eliptyczny w lewo. Pęknięcie. Percepcja rzeczywistości o odcieniu aktywnym. Percepcja rzeczywistości nacechowana odcieniem receptywnym. w średnica 8 cm stronę duchowości. aspekt pasywny bardziej 7 lewo. Otwarty. średnica 15 cm Zamknięty i nieharmonijny. średnica 8 cm częścią receptywną bardziej rozwiniętą. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z /2 lewo. agresywny aspekt bardziej CS prawo. skierowany w Otwarty. średnica 12 cm uniknięcia energetycznej współzależności z innymi ludźmi W15 ruch wertykalny. wertykalny. yang PEL8 obrót eliptyczny wprawo. jak je widać z przodu na ciele pacjenta (pokazany kierunek ruchu wahadła) . yin PEW8 obrót eliptyczny w prawo. średnica 8 cm rozwinięty od pasywnego z projekcją pasywnej rzeczywistości o cechach yang LEL5 obrót eliptyczny w lewo. żeńskim. wychylenie 15 cm Przemieszczanie uczuć i energii w kierunku X duchowości w celu uniknięcia osobistej współzależności * Zapamiętaj te symboliczne znaki narysowane tak. Pewne wstrzymanie i zagęszczenie energii horyzontalny. Pęknięcie aktywność/receptywnosć z ^> prawo. wertykalny. Wstrzymanie i zagęszczenie energii w celu horyzontalny. średnica 15 cm Ośrodek otwarty i harmonijny z czystą O percepcją rzeczywistości PEP8 obrót eliptyczny w prawo. Przemieszczenie energii ku górze. Zamknięty. Zamknięty.

W takim wypadku konieczna horyzontalnego (prostopadłego do pionowej osi ciała byłaby mocna praca fizyczna w celu uaktywnienia — H). zgodnie ze swoją własną decyzją lub będąc przepływ energii i uczucia. przykład. Czakram mógłby znieru- ruchu wahadełka w przód i w tyl. Pomiar H12 dla tego początkującemu. strona "M agresywna bardziej rozwinięta od pasywnej J1 RL10 ruch w lewo. że człowiek wstrzymuje i zagęszcza istnienia. się z nikim. Prowa. tak na poziomie duchowym. wychylenie 10 cm Wstrzymywanie przepływu energii i uczuć w celu uniknięcia osobistych współzależności. Ruch taki może zrazu sprawić kłopoty łączności z innymi ludźmi. że pacjent kieruje psychiki. wychylenie 8 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. energię pionowo w górę. Silny blok RP8 ruch w prawo. połączony ze na podstawie przekonań duchowych i neguje aspekt zmianami osi. To spowoduje chaotyczny ruch ludźmi. Horyzontalny ruch wahadełka chologiczne na konkretnym aspekcie swojego oznacza. jak na zmiany osi staną się wyraźnie widoczne. by uniknąć interakcji. prowadzi do patologii w ciele fizycznym PEZO 12 obrót eliptyczny w prawo. zmiana osi. Ruch wertykalny wskazuje. LEZO z i duchowości. odczyt W12 dla czakramu 3A mówi nam. Wzór ludzkim. chaos negatywny średnica 15 cm Ta sama ogólna zasada odnosi się do prostego dziłoby to do izolacji. który aktywnie i średnica 12 cm głęboko pracuje nad kwestiami związanymi z danym czakramem. kontynuacja SYMBOL OZNACZENIE ZNACZENIE SYMBOLU EFEKTY PSYCHOLOGICZNE — H10 ruch horyzontalny. zmiana osi. że człowiek nie łączy wahadełko nad czakramem przez dłuższy czas. Nadmiar informacji. i unika osobistych związków z innymi tablicy 10-2). Definiuje swoje miejsce we wszechświecie wahadełka. by uniknąć interakcji z Kiedy człowiek koncentruje działania psy- innymi ludźmi. Ogromne zmiany w człowieku. strona pasywna bardziej rozwinięta od agresywnej • N nieruchomy Czakram w ogóle nie funkcjonuje. wychylenie 10 cm Poważne pęknięcie agresywność/pasywność. Chaos czuciowy LEZ015 obrót eliptyczny w lewo. odpowiednie czakramy będą zapewne poruszały się że człowiek kieruje swoją osobowość w stronę pionu chaotycznie albo asymetrycznie (PEZO. zakreślany przez wahadełko będzie podobny do dwóch . Tak samo jak PEZO. wertykalnego chomieć zupełnie (N) z powodu niedostatecznego (równoległego do pionowej osi ciała — W) i użycia i stłumienia.102 Dłonie pełne światła Tablica 10-2. Na do tego zmuszonym przez czynniki zewnętrzne. jeśli jednak będzie się trzymało samego czakramu oznaczałby. najczęściej eliptyczny.

potrafi w ruch. otwarty. W celu zinterpretowania wyników należy średnicy (LI5). a człowiek będzie siebie. żeby odbyć tygodniowe równowadze lub stanie chwiejnym. czy jest w Phoenicia. jak stabilny jest czakram. a Czakramy przechodzą różne fazy. kiedy kobieta znajdowała się w bardzo przekonań odwraca kierunek ruchu czakramu. Szybki ruch obrotowy może być również połączony z uczuciem entuzjazmu. i zamienić w PI5. terapeuta uzyska dokładniejsze Przeanalizujmy teraz pomiary czakramow z informacje na temat stanu pacjenta. Chodziło o kobietę. przeszkadzającym w osiągnięciu codziennego Okres wychylenia (szybkość poruszania się szczęścia. Na początku pracy z pacjentem. prawie w ogóle nie będzie się zamykał. ociężałość. Sumuje je tablica Czakram. czakram ustabilizuje się w pozycji otwartej i tydzień intensywnych odosobnieniach. lecz jednocześnie trzeba dać pacjentowi pozostanie „otwarty" przez coraz dłuższy czas z dużo czasu i miejsca na dokonanie osobistej analizy i każdym kolejnym otwarciem (zmianą kierunku transformacji. napięcie i przeciążenie stresem. wskazując na osobowość nie potrafi znieść nowego „otwartego" przepracowanie. czakram kwestiami. po jakimś zjawisko u ludzi biorących udział w trwających czasie. który jest zazwyczaj napięcie. a potem stopniowo Jak widzicie. średnicę. następnie uczuć. Człowiek Wraz z coraz lepszym opanowywaniem dia. zaczyna wtedy zazwyczaj pracować nad następnym gnozy wahadełkowej terapeuta będzie obserwował nieharmonijnie funkcjonującym czakramem. inny czakram. stanu bez jakiegoś rodzaju „ochrony". a najgorzej działały ośrodki . A Przypadek zatem rozwijając większą wrażliwość na rodzaj intensywnego odosobnienia częstotliwości (koloru radiestezyjnego) płynącej przez czakram. aż stanie się PI5. spokój i jasność umysłu. Zwiększy to ogólny czas codziennego. że wewnątrz ciągu pięciu minut intensywnego płaczu odwrócić się organizmu pacjenta zachodzą poważne zmiany. Wielokrotnie obserwowałam podobne częściej czuł się szczęśliwy. spokojnym. wyciszonym stanie. czyli ośrodków energetycznych 103 ostatnich figur z tablicy 10-2. najlepiej wykorzysta ten okres dla harmonijnego funkcjonowania. może zamknąć się na krótko dla żal. Potrzebna pracowali wspólnie. Czakram może odosobnienie i bardzo intensywnie pracować nad być otwarty przez 20 albo przez 80 procent czasu.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. jak mocne terapeutycznej. Albo. Ten stan nie utrzyma się długo. Ruch wirowy może być przeciwwagi. Za drugim razem przyjechała z mężem i Wyszkolony terapeuta potrafi to określić. jak długo mniej dwukrotnie przybyła do Ośrodka Ścieżki w więcej znajdował się w obecnym stanie. może z czasem zmniejszyć swą posłużyć się tablicami 7-3. Pomiarów pod wpływem terapii. smutek. wahadełka) wskazuje na ilość energii przetwarzanej Odkryłam jednak. coraz więcej różnych możliwości pomiarowych. praktyka i pomoc nauczyciela. ale Nadszedł czas na głęboką pracę nad określonymi jeśli człowiek będzie kontynuował pracę. czakram LI5. terapeuta będzie wiedział. otwierając się następnie po jego zakończeniu. wskazującym na dużą ilość pozytywnej zaciętości w zakresie badanych cech. częściej. tryskanie zdrowiem. Dzięki praktyce terapeuta może mknięty czakram otwiera się w trakcie sesji również wychwytywać takie cechy. stan Nowy Jork. Będzie mógł autentycznego przypadku. cjonującymi ośrodkami były ośrodki umysłu. oczywiście. Jeśli pacjent może wziąć kilka dni obrotu na prawostronny. W końcu. najbardziej harmonijnie funk- zwiększać średnicę. po. Proces zmieniania systemu dokonywano. 9-1 oraz 10-2. Natykając się na taki wiedzmy w sercu czy splocie słonecznym. zgodny z ruchem urlopu i uwolnić się od obowiązków dnia wskazówek zegara). dokonane przed rozpoczęciem odosobnienia. zmienić kierunek. która określić. sobą. który jest stale zamknięty przy dużej 10-3. że kiedy chronicznie za- przez dany czakram. Pomiary czakramow zostały jest. jego szybki i o małym wychyleniu.

kiedy w pracy terapią terapii terapią terapii czakramu nie zaszła zmiana. Po poprzez ustano- zakończeniu pierwszego odosobnienia ośrodek uspokoił się. Kiedy pacjentka (5B) L8 PEP8 L8 PIO przybyła do Phoenicia po raz pierwszy. szczególnie jeśli chodzi o Zostały one rozwiązane w trakcie tego odosobnienia i pojmowanie rzeczywistości (6A) i integrację wszystkie ośrodki woli zaczęły pracować normalnie. Kiedy po dwóch latach kobieta przybyła na drugie odosobnienie. że osoba nadal ma CZAKRAM 1979 1981 problemy z nadmiernie agresywnym realizowaniem Przed Po Przed Po swoich idei. odpowiedział . Kiedy przybyła na pierwsze dwóch latach. został rozwiązany do końca. Ośrodki uczuć również szwankowały. ośrodki 5B. który zajął Wrażliwość miejsce dumy użytej do kompensacji poczucia seksualna (2A) PIO PIO PEZO10 P12 nieodpowied-niości na tym obszarze. Osłabianie seksualnej mocy polegało na roz- seksualna (2B) L10 L10 L10 PIO dzielaniu przepływu energii w czakramie 2B na Umyslowość cztery części (wahadełko wykazywało cztery (6A) PIO P12 P12 P12 wyraźnie oddzielne okręgi) i używaniu energii do Receptywność / / negatywnych celów. Ta nierucho- . a kiedy kobieta przybyła ponownie po odpowiedni moment. Dwa lata później. ośrodek był ponownie ODCZYTY CZAKRAMÓW agresywny i nie zmienił się w trakcie odosobnienia. jak często dzieje się po pewnym czasie.104 Dłonie pełne światła Tablica 10-3: mość nie utrzymała się ani nie zamieniła w har- PRZYPADEK INTENSYWNEGO monijną pracę. a raczej nieruchomy. takich jak kłótnie z eks--mężem. że kobieta ta miała dobrze miała te same kłopoty z funkcjonowaniem woli. że Wola zdrowia wykazywała negatywną agresję w postaci dumy (5B). Problem receptywne. osobowości z duchowością (7). Wola wykonaw Inne ośrodki woli również działały nie najlepiej. nie był już agresywny. Wola ego (4B) P12 P12 L12 P12 3B i 2B nie funkcjonowały właściwie. Jednak wola wciąż miała w wiedza (3A) L10 P8 L8 P12 sobie nadmiernie aktywny element. Oznacza to. która osłabła i zaczęła Miłość (4A) P8 PIO PIO PIO funkcjonować pozytywnie na obszarze związanym z Uniwersalna pracą zawodową (5B). (3B) PEP8 L8 PEH10 PIO samozniszczenia (3B) i osłabiania swojej seksualnej Wola mocy. Ostatnie pomiary wykazały. ośrodek 6B był agresywny. wciąż woli. funkcjonujący umysł. Stan ośrodka gardła (5A) wskazywał stopniową realizacją idei kobieta ta reaguje agresją. Decyduje. czy jest to odosobnienia. Po pierwszym odosobnieniu jedyna poprawa nastąpiła ność(5A) RL10 PEP10 P12 P8 w zakresie dumy. Był to jedyny przypadek. na problemy z przyjmowaniem energii i na choć bardziej odpowiednie byłoby podejście agresywne wyparcie się własnych potrzeb. co chce zrobić i robi to krok ten ustąpił częściowo pod koniec pierwszego po kroku. choć nie Mentalny ośrodek wykonawczy (6B) przez w takim stopniu jak ośrodki woli. nie zwracając uwagi. głównie odosobnienie. co oznacza. że w sytuacjach związanych ze dobrze kochać). Wszystkie pozostałe Ośrodek ośrodki pod koniec drugiego odosobnienia pracowały korony (7) P15 P15 P12 P12 harmonijnie. Oznacza to. Ośrodek serca (4A) większość czasu wykazywał niezgodność pra. kiedy kobieta przybyła na ODOSOBNIENIA drugie odosobnienie. pozostawał niezmiennie otwarty (u-mie bardzo wa/lewa. cza (6B) PEP10 N RP10 PEP15 każdy z nich był zablokowany w tym czy innym Wola zawodowa okresie któregoś z odosobnień.

jakie popełniała 2. był zamknięty. Co oznacza odczyt PI5 dla przedniego aspektu uczuciowych. 4. pacjentka będzie ponownie otwarty i metabolizował więcej energii. a także umiała kochać. a jej życie stanie się szczęśliwsze i oczyścił się. jest rozsądek. związany z tym. po poprawieniu działania ośrodków 1. Co oznacza odczyt L10 dla czakramu piątego Interesujące. że osoba o takim drugiego czakramu? systemie energetycznym jest bardzo silna. a kobieta kompensuje i broni się czyzną. Oznacza to. w drugiego odosobnienia wszystkie ośrodki poza dwuletnim okresie pomiędzy wizytami. przeanalizowała błędy. ponownie. Pod koniec drugiego odosobnienia był Jeśli stan taki utrzyma się. że główną czystą funkcją Do przemyślenia 6. że ośrodki korony. Ogólny obraz był taki. stał się bardziej stabilny i jaśniej określony dzięki wspólnej pracy podczas drugiego odosobnienia. jak czwartego czakramu? ośrodki woli. Jak trzeciego czakramu? pokazują odczyty. W trakcie pierwszej wizyty pacjentka otworzyła ośrodki emocjonalne i zaczęła czuć się bezpiecznie w Przegląd rozdziału 10 uniwersalnym świecie uczuć. woli i funkcjach Zauważcie. Co oznacza odczyt W15 dla przedniego aspektu średnice. kim jesteś we wszechświecie. że jej ośrodek mocy seksualnej emocjonalnych. większość czakramow miała duże 3. Co oznacza odczyt H12 dla tylnego aspektu okresu pomiędzy wizytami. Jeśli udało ci się otworzyć ośrodki serca i seksu pacjenta. zamknął się ośrodkiem woli wykonawczej działały prawidłowo.Diagnozowanie na podstawie pracy czakramow. Co oznacza odczyt LI 2 dla tylnego aspektu używając swej woli i zdołała zrównoważyć ją. Jak powiedziałam wcześniej. napastliwej woli. jak i psychicznie? serca pozostawały otwarte w trakcie dwuletniego 5. to dlaczego w efekcie może on zamknąć ośrodek splotu słonecznego? Czy jest to w porządku? . ale potem. kiedy kobieta przybyła pierwszy raz. tak fizycznie. co świadczy o tym. W trakcie drugiego odosobnienia. które nie były tak zablokowane. trzeciego oka i przedniego. Z drugiej strony ośrodek splotu słonecznego przeciw uczuciom bezradności za pomocą zbyt (3A). kiedy związek z ukochanym mężczyzną spokojniejsze. pod koniec Otworzył się w trakcie odosobnienia. czyli ośrodków energetycznych 105 wlenie wspaniałego związku z ukochanym męż. że kobieta ta drugiego czakramu? miała bardzo dobrą łączność ze swoją duchowością i z rzeczywistością rozumową. zrównoważona w swym rozsądku.

Rozdział 11 OBSERWACJA AURY PODCZAS SESJI TERAPEUTYCZNYCH .

ale obraz naszej dyskusji o czakramach powrócimy w następnym nie znikał. odczytywanie znaczenia kolorów nie będzie nastręczało myśli. Jest to „miejsce". Widziałam „coś". zaczęłam porównywać uzyskane Potem. jak Przyjrzyjmy się niektórym formom przepływu energii Linda rozjaśnia się niczym bożonarodzeniowa choinka. Myśli i uczucia tycznego człowieka. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. ale są Jedna z pierwszych „eksplozji" pola energe- umiejscowione w czasie i przestrzeni. kiedy Postrzeganie kolorów w polu widziałam wyraźne kolory wokół głów innych ludzi. Kiedy człowiek dopiero zaczyna czytać z aury. a także błękitu barwnych kształtach dolnych czterech warstw. Kiedy nabrałam już nieco wprawy w oglądaniu znaczenie kolorów może nie być do końca zrozumiałe. pokoju. w trakcie intensywnego warsztatu rządzących tym ruchem pozwala na nie wpływać. nabierze wrażliwości dzięki używaniu swego talentu. pozostaje poruszają się między ludźmi w czasie i przestrzeni nadal jedną z najbardziej widowiskowych. Zamrugałam oczami. o których tak żadnych trudności. bioenergetycznego „pierwotnego krzyku" ujrzałam. ich ogólne . a do wytrysnęły z jej głowy. Zmrużyłam oczy. (O kolorach traktuje szczegółowo niezmordowanie dyskutujemy podczas terapii. Wszystko było tak jak przed chwilą. żółci. zrobiłam kilka kroków po rozdziale. pomarańczu. Jasne terapii. gdzie ulokowane są wszystkie uczucia. Skupimy się teraz na poruszających się promienie czerwieni. W roku poprzez pole energetyczne człowieka. aury. zaobserwowanym w trakcie codziennego życia i podczas krzycząc o śmierci swojego ojca na raka. Jeśli uzdrowiciel pomiędzy biologią i medycyną fizyczną a psychoterapią. Nie rozdział dwudziesty trzeci. jaką zaobserwowałam. a poznanie zasad 1972. przyjrzałam się jeszcze raz. Nie mogłam już wypierać się wielu wcześniejszych doświadczeń.) unoszą się one swobodnie w naszej wyobraźni. wspomnienia i wzorce zachowań. wraz z praktyką. Aura jest w gruncie rzeczy „brakującym ogniwem" znaczenie stanie się jasne.

Spróbuj głowy. Możesz zobaczyć. „zapamiętuje" obraz z powodu kom-plementarności (dopełnienia się) barwy albo intensywności kontrastu. Chociaż przez zawołać: „Jest!". która wcale nie wygląda Po wykonaniu podanych w rozdziale siódmym ekscytująco. po jakimś zrelaksować wzrok. ale widzieć nawzajem swoje twarze. Aura jest z początku otoczona centymetrów wokół głowy. Stwórz wrażenie. że ludzie błyskają jasnymi kolorami. a gdy tylko się serwować te promienie po otrzymaniu przejrzystych to stanie. podczas gdy czopki pracują przy świetle ciemnoniebieskawo-purpurową albo przezroczystą dziennym i jasnych kolorach. pozwól. Odkryłam. Upewnij ciemnopurpurowe. jaśniejszą przy ciele i zanikającą wraz z wpływa do twoich oczu. które również sprawują się bez się. księgarni holistycznej i użyj ich zgodnie z dołączoną Ponownie użyjcie zaciemnionego pomieszczenia instrukcją. Powinniście bez problemów Najlepsze są szkła o barwie kobaltowego błękitu. Żeby zobaczyć aurę. że w pobliżu nie ma żadnych źródeł. Byłby to przyjmować odcienie czerwieni i purpury. Zjawisko auryczne jest bardzo szybkie i krótkotrwałe. że lepiej widzisz rzeczy. żebyś patrzył na pewien obszar częstotliwością piętnastu uderzeń na minutę. Ćwiczenie: Obserwowanie Pulsuje. zanim jeszcze zdążysz instrukcji i kilku minutach ćwiczeń. jak dzieje się często. Pulsacje przestrzeni. kiedy to twoje oko przybrać praktycznie każdą barwę. przechodzącą w szarą. że to coś warstwą. Ma światło. Mogą efekt tzw. „to coś" zniknie. jak spływa po ramieniu aury innych ludzi albo błyska kolorem w górę i poza pole. Możesz myśleć. sam widzi aury. że „normalna" albo „spokojna" Pręciki są o wiele bardziej wrażliwe na przyćmione aura wygląda tak jak na rysunku 7-1. pręcików. ale nie umiejętność widzenia i zwiększają wrażliwość oka. mógłbyś przypadkowo spojrzeć. kto wychodzą zazwyczaj promienie jaśniejszego błękitu. Poproś przyjaciela. najtrudniej je kupić. że jesteś bardzo zmęczony. że coś widzisz. 108 Dłonie pełne światła wyniki z indywidualnym stanem każdego pacjenta. że większość ludzi jest w stanie zaob. mogą również w pustą ścianę. najlepiej z kimś. pole ciemnościach i zauważasz. to dopiero ćwiczeń obserwowania aury wokół końców początek. Kolor niebieski przechodzi schwytać. Okulary takie pomagają rozwinąć — najlepsze jest późnopopołudniowe światło. Używasz właściwego danemu człowiekowi. na które zarzutu. skóry. Przekonałam się. Z palców rąk i nóg oraz z wierzchołka głowy tego samego z różnymi ludźmi. a nie na konkretny obiekt. Wpatrując się tworzą zazwyczaj falisty ruch wzdłuż rąk. że grupa ludzi ulega . by coś oddalaniem się od ciała. nie widzisz tego samego. mglistą wpadło ci do oczu. a nie czopków siatkówki swego oka. Spostrzegłam. czasie okaże się. Większość okularów ma szkła żeby stanął na tle białej ściany albo ekranu. by światło jasnoniebieską. Powłoka ta pulsuje bezustannie z Rozluźnij wzrok tak. własnych palców możecie zająć się obserwowaniem Kup okulary do obserwacji aury w lokalnej aury innych ludzi. tak jak wtedy gdy idziesz w kiedy działają albo odczuwają. Gdy są spokojni. kiedy usilnie w żółty około siedmiu do dziesięciu centymetrów od próbujesz coś zobaczyć. Możesz ujrzeć wokół ciała mgłę. musisz użyć swojego Odkryłam. Nie bądź rozczarowany. Powinieneś Nie rób żadnych ćwiczeń zbyt długo. Bądź cierpliwy. żebyście mogli porównać wyniki. powidoku. że jeśli wpatrujesz się większość czasu promienie są błękitne. Upewnij się. nóg i spokojnie w przestrzeń od dziesięciu do piętnastu tułowia. nie zaś one sięgają. auryczne powraca do „normalnego" stabilnego stanu jeśli nie patrzysz na nie bezpośrednio. całkowity zmrok. „nocnego wzroku". pulsującą powłokę w odległości od pięciu Spójrz na przestrzeń wokół wierzchołka głowy milimetrów do ponad trzech i pół centymetra od twojego przyjaciela lub wokół jego szyi i ramion.

tym właściwych dla danej emocji. które złota. „spokojna" aura nabierze nowego odcienia i kształtu. by przygotować je do . z których ze wspólnymi myślami i uczuciami grupy oraz z część spływa przed nią. która prowadziła przed chwilą zajęcia człowieka. pozostają w aurze latami. Po wykładzie aura Długość całego procesu jest różna dla każdego mówcy pozostaje przez jakiś czas powiększona. Dzieje się to samo. dopóki nie widowni wibruje teraz bardziej na jego poziomie. zjawisko połączenia mówcy i publiczności. myślokształty wykonawcy i widowni zostają rozłączone i pokawałkowane przez aplauz. potem z upływem czasu nadchodzą publiczność wchłaniają energię tworzoną przez wątpliwości. podczas gdy uczucia przepływają miłości i wewnętrzną łagodność. Niektóre formy myślokształtów. gdyż człowieka i zależy od kilku czynników. to ta część zostanie uwolniona. i systemy energetyczne muzykę. Jeśli uwolni tylko Rysunek 11-1D pokazuje człowieka mówiącego z część emocji. Ci. które noszą. Miłość błyszczy w aurze delikatnym. Niektóre zmiany Ludzie promieniują czasem kolorami podobnymi utrzymują się przez lata. Mogą być nawet przykryte albo indukcji. Jasne błyski i się na wydobywaniu uczuć w celu lepszego iskry opalizującego błękitu i fioletu wytryskują po zrozumienia ich aktywności psychicznej). przejmą i kształty mogą błyskawicznie wytryskiwać i zapewne część jego ciemnoróżowo-brązowego wyłaniać się z pola aurycz-nego. Jeśli jest on jeszcze rozgrzany po pracy. odpowiadającym kolorowi jednej z jego łączą się. Rysunek 11-1E pokazuje Rysunek 11-1A pokazuje normalną aurę kobietę. co przy muzyku. kiedy po raz pierwszy coś odbioru następnego utworu. Często towarzyszy jej też barwa warstwowego. srebrnozłotymi albo opalizującymi błękitem iskrami Jeśli człowiek doznaje silnego uczucia. Rysunek 11-1G pomiędzy śpiewakiem i publicznością. jej ogólna aura powiększa się. który oczyszcza pole. Kiedy człowiek śpiewa (rysunek 11-1B). Wielkie łuki 11-1F. doprowadzi do jej uwolnienia. Porównujcie Gdy ktoś inny wykłada swój ulubiony przedmiot. Część tej energii zostanie użyta do członków grupy męczą się. się w postaci żółtozłotej barwy. objawiające ucichnie. Na końcu każdej piosenki łopatkami jest częściowo widoczny. Odczucia duchowe mają wiele odcieni: błękitny opiszę później.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 109 wielkiemu podnieceniu. który często promieniuje kolorem światła biegną od śpiewaka ku widowni i dwie aury liliowym. Gdy publiczność zaczyna reagować uzdrawianiem. Zieleń. którzy słuchają. też wyniki z ilustracjami i opisami z następnych jego aura powiększa się i staje żółtozłota ze stron. pokazany na rysunku żywiej. co widzimy. wykorzystana przy słuchaniu następnego utworu. emanującą wieloma kolorami. do tych. Kolory pasją o edukacji. Uczynią to poprzez podniesienie własnych przez kilka minut. Wszystkie dla mówiącego prawdę. jak i zobaczy. Kolor ten zdaje się reprezentować uczucia myślokształty. energetyki rdzenia (ćwiczenia fizyczne koncentrujące jego aura powiększa się i rozjaśnia. mężczyzna. Część aurze (zazwyczaj zmatowiałej). wiąże się ze zdrowiem fizycznym i nowego wersu. przed rozpoczęciem każdego którą często nosi. aura odzyska swój pierwotny wygląd. każdym wdechu. aurę i powodują w niej zmiany. Zarówno śpiewak. purpurowy dla duchowości i myśli. uczucia i doświadczenia wywierają wpływ na srebrnozłoty dla czystości. Nastąpiła człowiek nie uwolnił emocji. zamaskowane innymi kolorami na zasadzie efektu pięknym różem. Próbujcie więc po trochu każdego dnia. część będzie gromadkę bardzo cichych zmęczonych ludzi. Kiedy uczucie razem z naciskiem na energie mentalne. Wkrótce masz przed sobą przełamania blokad w ciele. Zaczynają się tworzyć wspólne koszul. a nawet na kilka tygodni podczas wibracji na jego poziom za pomocą harmonijnej ćwiczeń. Ośrodek woli pomiędzy odtwarzaną muzyką. jego (rysunek 11-1C). Inny przykład. Te formy przedstawia kobietę medytującą w celu zwiększenia energii--świadomości związane są strukturą i barwą energii pola. pozostanie ona w jego wzajemna wymiana energii-świadomości. mogą też zanikać koloru.

reprezentuje rozwibrowaną siłę życiową. pokazana jest kobieta w szóstym miesiącu ciąży. która według mnie „eterycznego kataru" pomogły mu opanować nałóg. Moje częste rozmowy z nim — doskonale zaczęła oddalać od ciała. Chwilę później lider grupy wiedziałam. odpowiada biedną ofiarą". Interpretuję to zdarzenie w ten sposób. czy używa jednego kobietę. kokaina jednocześnie. Na rysunku 11-1H gniewem. że chyba Czerwona plama wyłoniła się w okolicy jej gardła i nie. porcji kokainy. Brudnozielona serca. co wyjaśnia mnogość kolorów. nozdrza częściej niż drugiego. była krzywdząca. Nie był to płacz plama. że ko- . twarzy i głowy. zdrowe Uczucia te są bardzo intensywne. kiedy wziął znowu — i szczegółowy opis poczynił pod jej adresem uwagę. Ktoś jedenastoletni syn. Rysunek 11-2E odchodzącymi prosto od ciała. eterycznego śluzu po prawej stronie jego podczas sesji grupowych. pokazuje efekt. Frustracja i poirytowanie będą zapewne miały czerwonawe akcenty (czerwień gniewu). powodują negatywne emocje bardzo nieprzyjemne sensacje. ciemnoczerwony oznacza gniew. odpowiedział. jej pole rozszerza bieta dźgnęła się w serce swoim własnym się i staje o wiele jaśniejsze. zapach. podczas gdy strona lewa pozostawała Dla odmiany rysunek 11-2D przedstawia stosunkowo czysta. żółci i zieleni. czy alkohol mają szkodliwy wpływ na jasne. podczas błyskawic albo okrągłych iskier. głowami. Mimo to bezpośrednie potwierdzenie negatywnych odczuć. oczyszczający. Zazdrość jest brudnozielona. z któregoś dnia mój bardzo szczęśliwy. gdzie ludzie mają ciemne chmury nad czysto fizycznym i psychicznym. Jasna czerwień jest czymś innym. delikatne Wygląda bardzo nieprzyjemnie i ma odrażający kule błękitu. gdy mężczyzna czerwony. który nie uwolniła swego gniewu i bólu. która powoli przesunęła się w dół i nie została katarktyczny. pole energetyczne człowieka powiązane jest ze Smutek jest ciemnoszary i ciężki. Wzdłuż ramion kłujące formy. tak jak w wszystkimi zjawiskami. jak ściśle wyrażeniem „zielony z zazdrości". Kobieta ta doznaje wielu uczuć Substancje takie jak LSD. Kiedy dotarła do jest brudnozielonkawobrązowa.110 Dłonie pełne światła Kiedy kobieta zajdzie w ciążę. Dokładnie w tym samym Rysunek 11-2F przedstawia aurę człowieka. Mówimy wszak „blady ze strachu". Zapytałam go. marihuana. bawiąc się wesoło. różu. tak jak na rysunku wtorkowej sesji widać było dużą ilość szarego. 11-2C. ale najczęściej objawiają się nieregularnymi wibracjami. Gniew wyrażony wystrzeliwuje w postaci przyjmował kokainę w sobotni wieczór. Zazwyczaj nasi przyjaciele próbują w takim wypadku wydobyć z nas Czerwień zawsze łączono z gniewem. zachodzącymi na poziomach komiksach. zgodnie z Było to tylko kilka przykładów na to. Strach z kolei przybiera w aurze białawosza-re. kobieta zaczęła płakać. energiczny. kto jest rozgniewany. wyglądał jak zapyta na przykład: „Jesteś wściekły?" i usłyszy w na rysunku 11-2A: z jego głowy wychodziły odpowiedzi gniewne „Nie!" W ten sposób część jasnoczerwone i pomarańczowe promienie. co objawia się w kolory aury i powodują powstawanie „eterycznego aurze jasnością i mocnymi promieniami śluzu". przyszłej matki przetaczają się przepiękne. Aura skierowała się w okolicę serca. mająca urodzić dziewczynkę. oznaczał raczej „jestem uwolniona. Kolor nieprzyjemnej wibracji zostaje uwolniona. Gwałtowna reakcja kobiety uczestniczącej Wpływ narkotyków na aurę w warsztacie „pierwotnego krzyku" ukazana jest na rysunku 11— 2B. Gniew i inne które uderzając o pole drugiego człowieka. jaki wywołało w aurze wciągnięcie Ktoś. podobnie jak choroba. ma kolor ciemno. ciemna i kleista. którymi o wiele łatwiej jest sobie poradzić. momencie czerwona plama zawróciła pośpiesznie i który zbyt często brał LSD i pił dużo alkoholu. Wielokrotnie obserwowałam to zjawisko kleistego. Za każdym razem.

pokoju i nawet podeptała pudełko z chusteczkami. rozciągając się na około siedemdziesiąt centymetrów. następnie dietę oczyszczającą. żeby ją zobaczyć. a zniknęła zupełnie. Opuściła sesję czując się jednym z każdej strony). Wydaje się. co już ciała. Czasem ludzie Jednak z powodu dużego zatrucia pola mężczyzna „chorują" po szczególnie intensywnych zajęciach. Do końca sesji niej powiedziałam.) Moja energetycznego. czystsze terapii bioenergetycznej jest powszechnie znane. potrafił rozdzielić te uczucia. odcienie sąsiednich kolorów — czerwonego. Kopała krzesła w aurze. niech zrobią to w taki sposób. co zdawało się równoważyć obecność formy jące się na poczuciu energii w stopach. Gdy to „Pozorny" ciężar aury zrobiła. rozpoczęliśmy więc ćwiczenia koncentru- kątem. samoukarania. Ból głowy ustał. a następnie na tyle podnieść poziom energii. śluzowata kula wystrzeliła z jej głowy. wyrazić i uwolnić je. Przyszła do podnosić. ostrożnie i trzymała ramiona wysoko gdyż mogłoby to zerwać twoje korzenie. zrozumieć został uwolniony w czasie poprzedniej sesji i zebrał ich przyczynę. użył lustra. że ma on Kobieta nieomal runęła do tyłu. Jednak dopiero po kilku powiedzieliśmy) odstawić narkotyki i oczyścić pole. Forma ta zawsze pozostawała w tym pewnie na nogach i poczuciu łączności z ziemią. plama z się nad głową. poruszała się bardzo się prosto do góry. aż wreszcie znalazła się na Ćwiczenie wykonywane często na treningach krawędzi buntu. samym miejscu. a objawiło się brudnozielonym kolorem aury. żeby raczej wykazywała dość masochistyczną postawę oczyścić i wprawić w ruch swoje uczucia. tydzień za tygodniem. Najwyraźniej śluz mężczyzna.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 111 wymieszanym. gdyż mężczyzna zawsze trzymał głowę pod ten ruch. Kiedy mu o Proces ten nazywa się zakorzenianiem. ten musi dokonać poważnego oczyszczenia Chorobę taką nazywa się „grypą szczęścia". zazdrości i bólu. . Zaproponowałam. tygodniach ćwiczeń relaksacyjnych warstwa śluzu Oprócz pracy z ciałem zaleciłam też głodówkę. Na rysunku 11-2G widzimy człowieka. przechowywane w komórkach. jakby przyciągnięta elastyczną gumką. bez pchania w bok na początku. Kiedy będą cię się i zamknęła bardzo głęboko w sobie. Po zwiększeniu siły swego biopola mężczyzna mógłby więc wniknąć w formę odpadową i rozproszyć ją. jakby ciągnął ją jakiś również przez wiele lat zażywał LSD i marihuanę. Silny przepływ energii wyzwala szkodliwe substancje zielonego i szarego — i oderwałaby się od ciała. który Moja klientka zachwiała się. Interesujący przykład „pozornego" ciężaru Ćwiczenie: Doświadczanie związanego ze śluzowatą konsystencją ukazuje ciężaru pola energetycznego rysunek 11-2H. Poprosiłam moją pacjentkę. co ciężar (rysunek 11-2H). Złapała jednak równowagę. by pochyliła się do przodu. stanięciu odpadowej. żebyś uniósł mnie z okropnym bólem głowy. Ta kobieta przez wiele lat była typem „dobrej dziewczynki". Mają spróbować podnieść wyzwolona. Jednak w następnym tygodniu skurczyła cię przez chwycenie za łokieć i ramię. Odpad wtedy kula śluzu cofnęła się z powrotem do jej pozostały po tych doświadczeniach widoczny jest u głowy. Bała się powtórzyć ciężar. W tym momencie zauważyłam duży uczuciom gniewu. Gdyby „kleks" śluzu na czubku jej głowy. (Zjawisko uwalniania toksyn w trakcie pewnością rozdzieliłaby się na jaśniejsze. nie rozróżnialnym. musiał też (oprócz tego. wstrzymanym uniesione. śluz zdążył rozprowadzić się cienką warstwą wokół Żeby ją usunąć. góry po prawej stronie głowy. Przestała być tak „miła" i wściekła aikido pomoże wam doświadczyć efektu ciężaru w się bardzo podczas swojej sesji. Niech dwaj ludzie staną po twoich bokach (po rozrywając je na kawałki. żebyśmy rozpoczęły sesję od ćwiczeń fizycznych. by usunąć eteryczny śluz i móc klientka nie zachowywała się już „buntowniczo".

poziomów rzeczywistości. Zaczynają powstawać w dzieciństwie i opierają się na rozumowaniu dziecka. kontroli daje bezpieczeństwo i siłę. miłość równa się słabości. tym skuteczniej poproś. które opisuje podświadomości. Czy urzeczywistni napawający lękiem rezultat. Teraz poślij energię w górę. czy jest im łatwo cię Natura i siła emocji związanych z myślą. poproś. które człowieka. słowne gry matematyczne możliwe w ramach tego terytorium. Pomyśl „w formie kolor. łączenia z gruntem. lecz znajdują się na krawędzi topografia. jak wielki wywierają na niego wpływ. zachowywał tak. Z moich przejrzystszym poglądem na rzeczywistość. żeby sprawdzić. można je zastąpić bardziej dojrzałym. tym bardziej określona jest ich j forma. Człowiek galnymi rzeczywistościami. Odepchnie Skoncentruj się na powstałym w ten sposób mocnym. Ponieważ formy te nie są ukryte głęboko w „Przestrzenie" owe są podobne do tych. w postaci energetycznym połączeniu. że oparte są one na logice z rzeczywistości. żeby spróbowali cię powstać w wyniku ciągłego myślenia o lęku. wpłynie na pole osoby. takie jak: wszyscy mężczyźni są dzieciństwa) zostaną odkryte. i konkretne. przestrzeni bez wiedzy o istnieniu innych. Czy było im łatwiej czy trudniej? mnie zostawi". co z obserwacji wynika. jak energetyka rdzenia. Kiedy formy docierają ramach aktywności psychicznej istnieją „przestrzenie do świadomości poprzez wyrażenie i uwolnienie rzeczywistości" albo „systemy przekonań" związanych z nimi uczuć. Kiedy już się świadome albo nie. Dzięki temu procesowi uzyskuje się myślokształtów. rzadko kiedy zanurzona jest całkowicie w jednej Myślokształty są energetycznymi. zauważone i okrutni. postrze. Właściciele myślokształtów Inny typ osobowości potrafi gorliwie prze- tworzą je. Świat jest odbierany W pewnego typu osobowościach formy te są inaczej w każdej z tych grup albo przestrzeni wzajemnie powiązane. np. można je wydobyć dzięki takim zawiera zestaw cech definiujących operacje metodom. nadał im człowiek. jakie codziennym życiu. jakby to właśnie miało się wydarzyć. Im więcej siły otrzyma. Myśli te ! mogą być górę". gdzie dany „obszar" albo „terytorium" świadomości. nie myślowe" w aurze zauważając. z których składają się formy. Wypuść korzenie z końców Pole energetyczne myślokształtu w negatywny sposób palców i spodów stóp i wrośnij głęboko w ziemię. powodują wiele „efektów" w rzeczywistości zewnętrznej energetycznej zaobserwowałam zjawisko. zapewne tę osobę. można dokonywać w nich zawierające grupy form myślowych — zmiany. jak ciężki się czujesz. Kiedy błędne Każda forma myślowa zawiera swoje własne opisy założenia (pamiętajcie. człowiek w ogóle ich nie zauważa. Zazwyczaj jesteś cięższy i trudniejszy do podniesienia? formy myślowe są tak naturalną częścią osobowości. związanych z poglądami — jaśniejszy wgląd w dotyczące rzeczywistości słusznymi lub błędnymi — na temat rzeczywistości. Na przykład myślo-kształt może skoncentrowałeś.i mi nadają podnieść. Im bardziej są one określone . który człowiek nosi wewnątrz siebie. określam jako ruchome przestrzenie rzeczywistości. natężenie i moc. W skojarzeniowe czy medytacja. Kiedy już się skupiłeś. a świadomość człowieka rzeczywistości. że Zapewne. a potem zostają włączone w osobowość. Ich natężenie i płaszczyzn i form rzeczywistości w swoim kształt są rezultatem energii albo znaczenia. które promieniują ten utrzymuje wysoki stopień integracji wielu kolorami o różnej intensywności. Są jak dodatkowy „Dysocjacyjne formy bagaż. skup wzrok na suficie. Połączone formy myślowe albo systemy przekonań W trakcie mojej wieloletniej praktyki bio. której towarzyszy. że ludzie doświadczają życia kolei prowadzi do tworzenia bardziej pozytywnych poprzez pryzmat różnych „przestrzeni" albo doświadczeń życiowych.112 ________________________ Dłonie pełne światła I Najpierw zróbcie kilka prób. sprawowanie uwolnione. „On podnieść. założenia. Twórca formy myślowej będzie się Teraz skoncentruj się na wzmacnianiu po. świadomej albo nieświadomej energii. żeby ponownie spróbowali cię unieść. Wyczuj. budują i odżywiają na podstawie codziennych myśli.

aż forma Wówczas może przenieść się do innego stanu myślowa będzie miała wystarczająco dużo energii rzeczywistości. Nie (ożyć). by Na przykład. Widzi zapewne tylko część swojej raz kolejny. które euforyczne. niż jest w rzeczywistości. Będzie tak do czasu. dzięki jednym i drugim. da możliwa. aż zostaną przestrzeń. aż energia formy uruchomieniu nie będzie umiał się z niego wyzwolić. Mogą znaleźć metodę zostają uwolnione. jakiej myślokształtu nie musi być negatywne. brzydki albo cyklicznego wzorca i przy następnym jego gruby. Jeśli człowiek wymaga osiągnięcie takiego celu. których dynamicznego przepływu i dlatego żyje w znasz. ponieważ cykliczne działanie (osiągnie masę krytyczną). W jednym i skutecznie rozerwie cykliczną formę. ale zapomina. Innymi słowy. ludzie. w który będzie zatem wiedział. zdoła odwrotnie. następnej. ale nie sposób wyjścia z niego. że jesteś głupi. zauważył. brzydki albo gruby. dodana do twojego osobistego magazynu. Możesz też Stany rzeczywistości. być może. które będą zgodne z twoimi własnymi. pacjentowi ogólny obraz całego procesu. ale potrzebna jest być w stanie pomóc mu uwolnić się przy jeszcze praca i czas. zwłaszcza jeśli konkretny cykliczny przesyłając ci energię w postaci myśli i uczuć na przepływ zostaje uruchomiony wewnętrznie. nic od jednej myśli do drugiej.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 113 pływać z jednej przestrzeni rzeczywistości do jeśli systematycznie osądzasz się z jakiegoś powodu. Znajdziesz się wtedy w stanie. Formy myślowe pacjent (patrz: rozdział 13) jest uwięziony w takiej pozyskują energię poprzez codzienne. Takie uruchomienie sobie sprawy z ilości praktycznej pracy. gdy się rozpocznie. Nie umie zintegrować albo zrozumieć tego wkrótce. tak jak pacjent go doświadcza. myślowej rozproszy się na jakiś czas. Odgrywają po prostu swój rozerwania go następnym razem. mogą być oczywiście przyciągnąć zdarzenie zewnętrzne. które sobie zamierzył. a nie zdaje przypadkach proces jest taki sam. Ich energia zostanie rzecz nie rozegra się do końca. podchodzę po prostu do tablicy świadome myśli i związane z nimi odczucia. Może temat ciebie. Może mieć potencjał Jeśli terapeuta potrafi dostrzec te rzeczywistości i wymagany do stworzenia wszystkich wielkich opisze je albo pomoże pacjentowi je opisać. by zostać uruchomiona myślokształtu wyczerpało całą dostępną energię. na pół formie. nic nie wart. że będzie w drugim przypadku nie jest szczery w stosunku do stanie kontrolować ją. że zmiana jest rzeczywistości. To pomoże William Butler w swojej książce Jak czytać mu stworzyć wewnętrznego obiektywnego aurę. że dokona wielkich uruchomi ją wraz z wybuchem energii. osobowości i wyolbrzymia ją. wkrótce inni ludzie niezdolny do przerwania powtarzalności cyklu. program i nieruchomieją. w jaki sposób wydostał się z wierzysz. gdy zostanie uruchomiona po siebie. Na uruchomione przez wewnętrzny albo zewnętrzny podstawie tego terapeuta i pacjent będą mogli ściślej bodziec energetyczny. beznadziejnie zaplątany i nie wart. jeśli wmawiasz sobie. widzi te części swojej osobowości. Zbierają również energię przez przyciąganie podobnych sobie myśli i uczuć od innych ludzi. aż zbiorą dość energii. Człowiek myśli. że jesteś głupi. W przypadku stanu przechodzeniu od jednej rzeczywistości do drugiej. kiedy człowiek uważa swoją sytuację za o wyrwać się ze swego chronicznego cyklu i na tyle wiele gorszą. nie uświadamiając sobie łączności między twoje działania i uczucia będą zgodne z tym osądem i nimi. negatywnego. który potrafi też definiować każdą pozostają w polu energii do czasu. że konkretne myślokształty obserwatora. Dokonany przez terapeutę opis każdego stanu które musi zmienić. W obu rzeczy i stanie się sławny albo bogaty. to może rzeczy. wtedy zostać pochwycony w automatyczny przepływ Na przykład. odbiorą sygnał i zgodzą się z tobą. kiedy szczególnie schizoidalny ponownie wyruszyć w drogę. Może być też znajduje się w trakcie terapii. o których mówię. Myślokształty przepływają zdefiniować chroniczny cykl pacjenta i znaleźć następnie przez aurę w chronicznej sekwencji. tym samym pomieszaniu. wchodząc do niej i wychodząc z niej. póki zaczną zgadzać się z tobą. .

. jeśli pacjent potrafi tych form jest zazwyczaj całkiem ograniczona. W albo nawet niebezpieczni. Zewnętrzna powierzchnia by wyrazić tę emocję. rzeczywistości. Zazwyczaj. w której definicje i/lub rozróżnienia Umożliwi to połączenie z głębszymi poziomami są postrzegane jako negatywne i czasem płaskie — energetycznymi i pomoże rozwiązać problem. Pacjent może tym wypadku pacjentka. Moment przełomowy nadchodzi. co zaakceptować cierpienie. która niesie ze sobą wyrażanej. na tak długo. Boli mnie Jestem Jestem wszystko byłoby wściekła Jestem niczym w porządku Me" —t wściekła wytrzymam Nie wiem tego co robić Czuję ból Droga wyjścia Rysunek 11-3: Forma myślowa dysocjacyjna i zaczynam rysować i nazywać każdą myśl z chwilą. też ze wszystkich sił wierzyć.114 Dłonie pełne światła Jestem wściekła Dlaczego on mnie Boli tak traktuje - Nie wiem V mnie Nie obchodzi co robić mnie to Zmienię to Nie wytrzymam Boję się tego Nie ma To nie moja Dlaczego ja to > Potrzebuję go i wyjścia Nienawidzę go wina robię? Jestem Odejdę od niego Nic na to To jego wściekła wina nie poradzę Pomocy! Jestem Nikt inny by mnie nie przegrana chciał Nigdy! Nienawidzę Robisz to Nigdy więcej tego nie zrobię dla mnie Nikt inny by siebie Boli mnie 4 mnie nie chciał Gdybyś tylko. wymienione na tablicy. gdy ją wyraża. Wkrótce wszystkie cykliczne myśli są szczególnie silny ładunek emocjonalny.. Gdy pacjent powtarza myśli na głos. może wyrwać się z tego oznacza. że jest ofiarą życiową. na przykład gdy wszyscy ludzie wydają się dalecy Rysunek 11-3 pokazuje taki przykład. podczas rysowania . gdy zdoła rysuję strzałkę od poprzedniej myśli do tej właśnie pochwycić jedną z myśli. że pacjent doświadcza tylko bardzo wąskiej zaklętego kręgu i popatrzeć na niego jakby „z boku".

To. że w przyszłości będzie mogła wysiłku. a potem w tkwiące poniżej lemu. które czuje się „złe". ujrzała ogólny obraz swojego prob. Za wewnętrznym dorosłym (świadomość). by Kiedy moja pacjentka odkryła. To pełne zrozumienie pomogło jej wyciszyć się cierpienie utrwalone w postaci myślokształtu. „wejść" najpierw w ponieważ mogłoby to przywołać niepożądane swój stres wynikający uczucia. wcale taki nie jest. „Weszła" w swoje Zazwyczaj unikała tego problemu zostając na cierpienie. że z powodu stresu w człowiek nie musiał doświadczać zawartych w nich dzieciństwie jest po prostu „zła" i nic nie można na to uczuć.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 115 Obłok energii-świadomości Naglą eksplozja energii-świadomości Rysunek 11-4: Mężczyzna ćwiczący na krześle do ćwiczeń relaksacyjnych swoich wizji. może zintegrować dziecko wewnątrz maską. by uchodzić za „dobrą". i wydostać z chronicznego cyklu. w której człowiek nie widzi przyczyn i (podświadomość). Nawet jeśli człowiek unika świadomie sytuacji. z poczucia uwięzienia. że swoje niepowodzenia wini innych. które mogłyby takie . Dany osobnik wkłada codziennie wiele poradzić. by uniknąć ożywienia myślokształtu. Teraz. naturalnie. zrozumiała. dzięki odczuciu przyczyny zewnętrznej powierzchni tego myślokształtu jest stresu. rzeczywistość będąca sercem tego myślokształtu. Zwykle formy te zostają rozdzielone po to. ujrzeć i zrozumieć przyczynę. a potem ujrzała jego powierzchni formy myślowej (a zatem w nie- przyczynę. ze swoim skutków i nie bierze za nie odpowiedzialności. aż zostanie osiągnięta głębsza wyrwania się z cyklicznego schematu myślowego. Większość rzeczywistości). a o to chodziło terapeucie. wyraziła je. czyni ją Wyrażenie i uwolnienie uczuć jest kluczem do bezsilną do czasu. Ona robi to po to. który wie.

Matka Susan nigdy nie rozwiązana przez samą ich akceptację. stanowili samą siebie. Kiedy dotarł do głowy pacjenta i znajdował się w czole (miał jaśniejszą barwę. jasno- będę nazywała Susan. czysty. ważnym dla niej okresie i nie wyszła ponownie za mąż. Część przyczyn stresów zostaje zaniedbany dom jej matki. Nosiła jednak w sobie lęk. Susan nigdy nie miała ojca. mięśnie sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej i uradowanej. maskując szarość bardzo udane i stabilne małżeństwo. Pacjent ma silny szczęście służyło jednak do przykrywania głębszych blok energetyczny w mięśniach koło kręgosłupa. Dodatkowy blok wzdłuż kręgosłupa. coraz umysłową (wysoki poziom energii) po obu stronach bardziej uwalniał się obłok energii. podczas typowej sesji terapeutycznej. Moje blisko zawiasu diafragmatycznego. aż wreszcie głowy (żółty). że zdołała zasklepić rany wywołanej stratą męża w tak miały prawo się pojawić i przeminąć. żółta energia promieniująca z boków jej głowy Susan była piękną. Susan wykazywała sporą aktywność dzieciństwem. co wydarzyło się pomarańcz). Poznali się i co widzę. Szary obszar w głowie odzyskał swoją pierwotną wielkość. żeby wzięli Susan do siebie. Ona i jej mąż. toteż wcześnie Oczyszczanie aury zawarte małżeństwo zaspokoiło jej potrzebę podczas terapii posiadania kogoś. natychmiast przestała wytwarzać pobrali bardzo „fałszywe" obłoki radości. życiowo-seksual-nej w rejonie miednicy (czerwień- Poniżej podaję opis tego. matką dwuletniej szarością rejon czoła. . Ojciec Susan zginął w wypadku na dwa myśląc o tym bez przerwy. W tygodnie przed jej urodzeniem. Rysunek katolickim domu). chociaż miała wielu kandydatów. uczuć ujawniających się w jej biopolu. gdy będzie idealna (tak jak uczono ją w poprzez koncentrację i wysiłek fizyczny. Matka została sama z miarę trwania terapii myślokształt staje się coraz nowo narodzoną córką i dwoma chłopcami. To wywołuje z kolei energetyczne obłok „szczęścia" (rysunek 11-5). to znaczy. ściślej powiązany z resztą osobowości. wysoką pozycję w swoim środowisku. różowe i białe obłoki. również terapeuta. 11-4 przedstawia takie właśnie uwolnienie. że małżeństwo jej się nie uda (tak Terapia energetyki rdzenia ma za zadanie pomóc jak w przypadku jej matki) lub że uda się tylko człowiekowi w uwolnieniu blokad z pola aurycznego wtedy. dzięki Ponieważ miała bardzo mało pieniędzy. Ów splocie słonecznym (obszar brzucha). i zajmowali żółcią (energią mentalną). co łączyło się do nowego wymiaru rzeczywistości. zawodową terapeutką. wdarł się do jego świadomości. Najpierw nieco Gdy dalej gestykulowała i mówiła radośnie. To pozorne uwolnienie i blokady puszczają. także je wzmacnia. podstawowych informacji na temat pacjentki. czemu towarzyszyła eksplozja energii. Kiedy powiedziałam jej. jasne kolory. porządny i prawdziwie katolicki. gdyż wcześnie. Zaczął płakać i bezpośrednio z emocjonalnym bólem w sercu odczuł objawy stresu z okresu związanego z (czerwień). mającego ćwiczeń na krześle do relaksacji blok ten puścił wygląd ciemnoszarej plamy umiejscowionej w nagle. zbliżającą się do trzydziestki zaczęła przykrywać albo maskować zaatakowany blondynką. W trakcie obserwacje wykazały istnienie bloku. nie osiąga zbyt wiele. pozytywne działania i zostają włączone do Susan dorastała w dwóch domach: jeden był bardzo „normalnej" aury człowieka jako bezkształtne. Susan dosłownie przekonywała córeczki. że jest szczęśliwa. klatki piersiowej rozciągają się i zaczynają Mówiąc i gestykulując wytworzyła różowy i biały rozluźniać. kto by się o nią troszczył. Kiedy wyrażał swe uczucia.116 ________________________ Dłonie pełne światła uczucia wzbudzić. pacjent przeniósł się wskazującą na chaos umysłowy). ułożymy się na plecach na miękkim krześle. musiała własnej pracy negatywne aspekty przemieniają się w prosić innych ludzi. którą wyrzucając miękkie. Kiedy Kiedy pewnego ranka przyszła na sesję. drugim był czyste. Miała również dużo wibrującej energii całkowicie opuścił jego biopole. związanego ze „obłok energii" przesunął się następnie szybko strachem i innymi uczuciami.

Zaczęła płakać. że jej odczuć seksualnych i siły życiowej. Kiedy energia zakorzeniła się. co uważamy za i jednocześnie kontrolować je. by dać Uwolnienie ciemnej plamy ze splotu słone- sobie radę ze wszystkimi atakującymi ją uczuciami. Potem zaczęła Tak więc biopole Susan pokazywało tkwiący w niej opowiadać. obawiała się bycia taką jak matka. rzucenie matki. wiedziała już. która nie radziła sobie tej ciemnej plamy wymagało wiele czasu. Ow blok kwestia nie została rozwiązana do końca. mam na myśli to. działań. wiążącym się z nie gruncie rzeczy żaden. matki. Susan była bardzo proces uwalniania szarości z rejonu czoła. Ten stan szybki sukces. Który dom był tym prawdziwym? W splocie słonecznym. na zasadzie: rodzaju porażenia wzroku. Ponieważ jednak Kiedy mówię o „bezpiecznym" stanie de- miała silne połączenie serce-seks. że pewna doza to jej nie groziło. Lekarz dyżurny „Ty się o mnie nie troszczyłaś. Susan Blokując życiową--seksualną energię w rejonie wyciągnęła się na krześle. by kiedykolwiek spotkały Susan. Kiedy była czerwień z rejonu serca. Uwolnienie miedniczny wiązał się z matką. Na krótko przed wewnętrzny konflikt. bez względu czy jest to istotnie coś nimi to. lecz także chęć obarczenia jej Poprzez ćwiczenia nóg i miednicy zaczęłyśmy odpowiedzialnością za wszystkie nieszczęścia. Potem opłynęła całe ciało i samodeprywację. do nóg. co się należało więc skierować tę energię do ziemi i z nim wiązało. normalnego czy nie. Uświadomienie sobie spowodowana poważną chorobą. że Susan odrzuciła swoją matkę. która była w tym czasie ciężko chora. Ciemna plama (10 cm średnicy) w naładowała bardziej równomiernie cały organizm. To uwolniło się poprzez jej przestrzeń życiową. Potem zaczęła wykonywać męczące nóg. że może doznawać przyjemnych uczuć czujemy się najbezpieczniej w tym. łącząc dziecięca deprywacja została zastąpiona przez Susan z podłożem. Spo- . dlatego też terapia odniosła taki deprywacji nie sprawiała Susan kłopotów. W tym czasie Susan stworzyć podstawę dla bardziej skomplikowanych utrzymywała „bezpieczny" stan de-prywacji. zmiana poziomu energii większy obszar (20 cm średnicy). lecz pewna jej pozwoliła Susan poczuć się bezpiecznie w dziedzinie część miała kontakt z jej biopolem. odcięła się od podłoża i swego umiejscowienia ćwiczenie. żeby rozciągnąć mięśnie i miednicy i nie pozwalając jej płynąć w dół wzdłuż rozluźnić blok. gdyż dobrze ze swoją energią seksualną. Susan wydawał się jej normalny.Obserwacja aury podczas sesji terapeutycznych 117 Zachowanie Susan zmieniło się natychmiast w wodowały one to. a z że jej matka znajduje się w szpitalu z czymś w drugiej odczuwała gniew odrzucenia. co oznaczało. My. jakie kierować energię miedniczną w dół. który odczuwała w sercu w związku z Na przykład dla Susan „norma" manifestowała chorobą matki. niebezpieczeństwo prywacji. taką jak istnienia tego konfliktu i zrozumienie go rozpoczęło stwardnienie rozsiane. co naprawdę się dzieje. zdenerwowana tą sytuacją i potrzebowała siły. Blok ten symbolizował nie tylko od- połączyć Susan z jej energetycznym fundamentem. istoty ludzkie. splocie słonecznym rozjaśniła się i rozszerzyła na Gdy blok w miednicy puścił. Zaczęłyśmy następnie dzieckiem. norma ta zbudowana jest w Susan zgodziła się następnie porozmawiać o oparciu o nasze dziecięce doświadczenia. że dolegliwość może być się troszczyć o ciebie?". kwestia domu wywoływała u niej zamęt pracować nad głównym blokiem umiejscowionym w umysłowy. pełne lęku i emocjonalnego cierpienia. W tym momencie sesji i w dół w celu wydalenia bloku i wszystkiego. stresie. co chciała. Energia popłynęła szybko w dół. Z jednej strony czuła miłość do przybyciem na cotygodniową sesję dowiedziała się. a więc mogła robić z normę. polegające na wyrzucaniu tułowia w przód jako istoty ludzkiej na ziemi. Problem zaspokojonymi potrzebami z dzieciństwa. Susan wciąż zawierały się w niej najważniejsze problemy życiowe. dlaczego ja miałabym zasugerował. cznego wymagało intensywnej pracy z ciałem.

że człowiek jest całością. W uzdrawianiu nie ma rozróżnienia pomiędzy ciałem i Do przemyślenia umysłem. Im lepiej uzdrowiciel ją zapoczątkowało? Jakie są jej przyczyny? Jak rozumie aktywność psychiczną swojego pacjenta. Związek pomiędzy terapią a uzdrawianiem staje na aurę palenie marihuany? się oczywisty. że P. 5. radość. Jaki wpływ — krótko. gniew. które jasna czerwień koło miednicy czy ładna soczysta po jakimś czasie wywołują chorobę w ciele zieleń w rejonie piersi /splotu słonecznego? fizycznym. Co poziomów osobowości. że ktoś uwalania uczucia. możesz się z niej wydostać? Jakie głębsze tym skuteczniej pomoże mu uzdrowić samego siebie. nienawiść? blokowanie przepływu energii. Zostanie to opisane dokładniej w części 8. zazdrość.? Susan stawała się coraz bardziej harmonijnie 3. psychologicznymi. kiedy w ten sposób patrzy się na 9. 2. Skąd wiadomo. Co powstaje najpierw — zjawiska auryczne czy Na podstawie tych obserwacji biopola człowieka fizyczne? zaczynacie już zapewne wyraźniej dostrzegać 6. Wykonaj ćwiczenia obserwowania aury innych zdrowy. Co to jest blok energetyczny? wykończonego i umeblowanego domu. w przypadku prawdziwie zewnętrzna manifestacja odróżnieniu od ograniczania ich? wewnętrznego stanu. Co to jest dysocjacyjna forma myślowa? chorobę.i długoterminowy — ma IV. zostało oczyszczone? umeblowana i pięknie wykończona. psychicznych i duchowych. Prześledź od początku do końca cykl jednej z można uzdrawiać nie dotykając psychicznych form myślowych. uczucia maskuje i od jakiego uczucia broni? . Przez to w naszych 7. Nie 11.E. w którą zostałeś złapany. Jakimi kolorami objawiają się w aurze na- związek pomiędzy chorobą a problemami stępujące uczucia: strach. Była to w jej 4.118 Dłonie pełne światła trwał. miłość.Cz. Jaki kolor jest najlepszy dla aury? Wibrująca systemach tworzą się zastane obszary energii. Skąd wiadomo. Uzdrowiciel koncentruje się na zaburzeniach ludzi i opisz wyniki. Przez większą część swego ośmioletniego Przegląd rozdziału 11 małżeństwa Susan mieszkała w nie ukończonym domu. Nigdy nie miała własnego całkowicie 1. Zatrzymujemy swe uczucia przez zamęt. funkcji fizycznych. Szersze spojrzenie na proces uzdrawiania potwierdza fakt.E.Cz. W jaki sposób blok energetyczny powstaje w Wraz z postępami terapii przestrzeń życiowa P. uczuciami i duchem — wszystkie muszą znajdować się w równowadze. by człowiek był 10.

Na przykład znana mi kobieta. a jej wygląd się poruszać i powodują skupienie w konkretnym odbieramy zazwyczaj jako złowrogi. przekroczeniu pięćdziesiątki. Próbowała żyć poprzez życie swoich córek. Jeśli blokada ta Odkryłam. by jej córki robiły to. zawiera dużo za- (rysunek 12-1A) jest rezultatem osłabiania przez kumulowanej wściekłości. Typy blokad Żądała. które w efekcie przestają lawę. Spostrzegłam również. mięśniowej w danym rejonie ciała. odkryła. limfa). Rozdział 12 BLOKADY ENERGETYCZNE I SYSTEMY OBRONNE W AURZE Po wykryciu wielu blokad energetycznych w nięcia w tych miejscach. Jest barwy ciemnoczerwonej. ale oczywiście nic z tego nie wyszło. że istnieje sześć głównych rodzajów utrzyma się dłużej. Teraz. co wiąże się z rozpaczą. zazwyczaj związany z nieprzyjemnymi doświadczeniami. Człowiek skapitulował i czuje się swoje pola auryczne w coś. Rysunki 12-1 i 12-2 pokazują. zaczęłam dzielić je na typy. Jest w uchronić się przed wyimaginowanymi przez siebie niej również gniew. że okrężnicy albo chorobę wieńcową. dość słaba. Ciało ma bloku jest akumulacja tłuszczu albo tkanki tendencje do puch. by szaroniebieską. podobnie jak wulkan człowieka uczuć i energii. Jeśli to . co nazywam bezsilny. miała taki blok. Efektem tego rejonie płynnych tkanek (krew. nieszczęśliwie wyszła za mąż i poświęciła dla Najpierw przyjrzyjmy się sześciu kategoriom małżeństwa swoją karierę. Blokada „ble" 1B). może wywołać zapalenie blokad energetycznych. Winę za swoje nieszczęście zrzucała na męża. która energetycznym systemem obronnym. w jakiej postaci Blokada — zagęszczenia energii (rysunek 12- blokady te ukazały się moim oczom. Energia blokady „ble" jest polach innych ludzi. która tłumi uczucia. po blokad energetycznych. że nie potrafi wrócić do świata biznesu i ponownie rozpocząć kariery. czego ona nigdy nie energetycznych robiła. Organizują całe obwinianiem się. jest kleista i ciężka jak śluz. Ma barwę ludzie używają swoich pól w celach obronnych.

Jej ojciec poniżył ją w związku z jej znajdzie się w niebezpieczeństwie czy to w życiu. Jeśli człowiek upokorzenia. ta świadoma uczucia zamieniły się stopniowo w agresję. chorobę. miał „idealną" zapalenie przydatków. czy seksualnością. Wstrzymywane poprzez ćwiczenia albo głęboki masaż. którą przyjmowałam. Po latach drobnych chronicznych zapaleń Wszystko w życiu pacjenta będzie wyglądało lekarze stwierdzili wreszcie. Będzie odnosił sukcesy. że pomaga człowiekowi takie choroby jak zapalenie przydatków. przez kobiet. Na zablokowała swe silne uczucia seksualne. może wywołać teczną blokadą w tym sensie. W efekcie w trakcie terapii. Kiedy nie blokada przesunie się po prostu do innej części ciała. szybkie przemieszczanie poszczególnych bloków że uczucia związane z seksem prowadzą do składowych budujących siatkę. szczególnie strachu. uznała w dzieciństwie. Blokada „ble" B. zostały uwolnione ze strachu przed upokorzeniem. jeśli terapeuta próbuje rozluźnić blokadę zatrzymując energię w miednicy. przykład. Blokada tego rodzaju nie wywołuje choroby tak akumulacja zastałej energii w miednicy spowodowała szybko. że pacjentka cierpi na cudownie. Jedna z w uniknięciu uczuć. żonę i modelowe dzieci. Zbroja siatkowa blokad energetycznych zgęszczenie trwa odpowiednio długo. Zagęszczenie energii Rysunek 12-1: Typy C.120 Dłonie pełne światła A. będzie mu towarzyszyło niejasne przeczucie. może się zabezpieczyć. a mimo to przez cały czas Zbroja siatkowa (rysunek 12-1C) jest sku. że . iiedy była mała. jak inne bloki powstałe po stresach.

aby uniknąć nie czuje dobrze swojego ciała. Na poziomie osobistym do nich ponownie. pokazana na rysunku 12-2A. wypadek. mięśnie twarde. swoich długich mięśniach. Uczucia utrzymywane są wokół wrzody z przepracowania albo problemy z sercem ciała przez pole o wyrównanej wysokiej wynikające z „przepychania" się w życiu bez osobistej wymiany energetycznej. Człowiek taki będzie w stanie znosić częstotliwości. powinien świadomie ją kontrolować (przypis M. ponieważ zbroja płytkowa skutecznie romans*. Zbroja płytkowa C. Opróżnienie energetyczne A. W końcu stworzy zapewne poziomie zewnętrznym. To powoduje powstanie Zbroja płytkowa. to znaczy napięcia w kłopotów. Ciało będzie dobrze jakąś sytuację kryzysową w swoim życiu.). by zaraz w zbudowaniu starannie uporządkowanego życia na potem pozbyć się ich. będzie zapewne .Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 121 B. Wyciek energii Rysunek 12-2: Typy blokad energetycznych coś jest nie tak. by dotrzeć zbudowane. pola o dużej częstotliwości wibrującego wokół całego wstrzymuje wszystkie rodzaje uczuć przez ciała. Ponieważ człowiek * Dlatego człowiek posiadający ten typ blokady. a w efekcie rozwój kilku typów schorzeń: zamrożenie ich. Pomaga ono skutecznie człowiekowi głębokie emocje tylko przez krótki czas. K. Kryzysem takim może być życie nie będzie jednak przynosiło takiego wszystko: nagła niespodziewana choroba. blokuje wszystkie uczucia. zadowolenia.

powodując pęknięcia goleni albo pozostałych. to (nieświadomie).122 Dłonie pełne światła przemęczał je. gdy człowiek wytryskuje energię ze stawów. kiedy człowiek czuje przegranej. Znam pewnego bardzo bogatego biznesmena. Blokujemy wzory Nauczył je i rodzina znowu była razem.). są * Wymienione typy blokad energetycznych mogą powstać również o wiele słabsze i bardziej narażone na świadomie (lęk czy obawa przed koniecznością rozwiązania niebezpieczeństwo od życiowego problemu) lub nieświadomie (np. który był posiadaczem kilku czasopism o wysokich nakładach. w dzieciństwie). że tego Taka osoba będzie unikać używania danej kończyny. pozbawione głębszych To. który jest niechęć do posługiwania się nią. bo inaczej Wszyscy tworzymy blokady. Nasze energetyczne systemy 12-2B) jest po prostu osłabieniem energii płynącej obronne mają za zadanie odpierać ataki." wydaje się nam niebezpieczny. Dwa ostatnie typy „obok siebie". jej słabość i To samo dzieje się z człowiekiem. kiedy kładłam rękę na kimś. bodźce z otoczenia. zależy od wielu rzeczy. że ochotę. w których występują wycieki energii. Naucz nas pomagać ci w interesach. żeby uniknąć wrażenia słabości. słucha cię uważnie. a także głębszych Przykłady energetycznych systemów obronnych. Które należą do rzeczywistością. Człowiek taki będzie miał problemów ze stawami*. iż świadomości i aury. żeby zmniejszyć przepływ energii kto tego nie chciał. K. W wypadku niektórych mężczyzn twoich ulubionych? atak serca doskonale spełnia to zadanie. przykład. Wyciek energii (rysunek 12-2C) następuje Przy „jeżozwierzu" (zazwyczaj barwy biała- wtedy. Robi w dotyku. Systemy te są uruchamiane. Wielokrotnie. Człowiek agresywnie lub pasywnie przed siłami działającymi z odcina kończynę. Mają okazywać siłę i w ten sposób wpłynąć. Ta konstrukcja jest bardziej dłu- blokad powodują również ochłodzenie kończyn. bronić wzdłuż kończyny w kierunku jej końca. nie pozwalając energii do niej zewnątrz. Wywołuje to osłabienie kończyny. Zależy to od postrzegania świata przez danego człowieka oraz jego losu w życiu. Ta blokada jest również przyczyną zapalenia ścięgien. ponieważ świat umrzesz. Niechęć do reagowania na te Przy obronie przez „wycofanie" ta część bodźce oparta jest na dziecięcym przeświadczeniu. Wszyscy powyżej. pokazane są na rysunku 12- własnych nogach w życiu albo poczucia życiowej 3. nownie kiepska koordynacja kończyny. opuszcza reakcja jest niewłaściwa albo niebezpieczna. W końcu stworzy też zapewne człowieka. jaka jest jego Indywidualna lekcja (przypis M. w którym nie będzie kolce. mogło dostać klapsa w rękę. Energetyczne systemy Pracował tak ciężko. Po ataku serca jego dzieci przyszły do niego i powiedziały: „Musisz przestać. bez zdradzania. dziecko. Większość ludzi reaguje na to przez już miał siły albo potrzeby reagowania na pewne odsunięcie się. Na ciało pod postacią obłoku jasnoniebieskiej energii. Efektem jest po. „idealnie" wyglądające życie. jaki rodzaj blokad rozwinie się u danego osobistych związków. Miejsca. jak przechodzą przez nią przez kończyny do momentu. w tym jego jakiś kryzys życiowy. by połączyć się ze swoją głębszą używamy kombinacji kilku blokad. które dotyczą całego naszego systemu Blokada — opróżnienie energetyczne (rysunek energetycznego. uwagę w sposób pośredni. . właśnie chcemy. woszarej) aura człowieka staje się kolczasta i bolesna zamiast pozwolić jej płynąć wzdłuż kończyny. czułam. kiedy sięgało po coś. w rodzaju tych wymienionych osobowości i przeżyć z dzieciństwa. że stracił zupełnie łączność ze obronne swoją rodziną. się zagrożony. chociaż dana osoba udaje. na co miało Oczy stają się szkliste. uczuć pokrewnych — nieumiejętności stanięcia na które zaobserwowałam. która jest zagrożona. zachowań. a odstraszać ewentualnego agresora lub zwracać na nas czasem nawet fizyczny niedorozwój całego obszaru.

_ .■•» "• /' N ^ ""•"""..Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 123 ^•nWWM.../ ?i 7/ o s ■a O 1 I .„„„.. / ''V/f/frfrrii X «||iiii|ll*.i Hl|"l|^> ......„.. ...

i»Uv .«* s N i III i C c S ..a o co GO Cl w c 3 co ..

ponieważ czuje. które widziałam na głowach niektórych dę. podczas gdy status quo. takiej sytuacji odczuwać wielkie . zamyś- otoczenia istnieje jakiś błąd. chce bowiem utrzymać wrażenie „bycia żywym". Zostają oni często pomoc. Potem „macki" pracują nad jego potrzebuje energii przetworzonej przez innych. zazwyczaj żółtej. Ten energetyczne w ciele fizycznym. zaspokajają nawzajem swoje potrzeby (patrz rozdział „Zamac-kowany" człowiek myśli. jest dawanie z wewnątrz. „Macki" są ociekające. ale wysysa energię z innych ludzi. gdzie zostaje „Wysysanie oralne" ma bliski związek z pochłonięta przez poszukiwacza bezpieczeństwa. „odmową słowną" w tym sensie. by napełnić pole nie wie. że skutecznie Człowiek ten jest pełny swojej własnej esencji. Wyższe ciała rodzaj obrony/ataku jest bardzo groźny dla odbiorcy. którzy latami znajdowali się uznają za agresora. to dozna upokorzenia. iż osoba ciała. śliskie. odłączały się częściowo i odpływały na zewnątrz. kiedy z nią polu energetycznym atakującego. które posiadają niektórzy pomieszczeniu. że jeśli „ssającego". która jest blada i nieruchoma. i prosząc o dobrymi partnerami oralnych wysysaczy. czego potrzebuje napraw- „Haki". człowiek pozostaje werbalnie czynny. które może trwać od zaledwie kilku sekund do kilku godzin Stan bycia zagrożenie i tworzą „hak" na szczycie głowy. Są też mu pomóc. gdzie ludzie bawią się aktywnie. kontakt składa górę i w tył. by charakterze psychopatycznym. która jest zamyślenie" jest bardzo głośne na poziomie nużąca i męcząca dla słuchacza. gdyż dalsze sugestie. aż ten uzna. tak jak tego chce. Człowiek taki stoi samotnie w „pochłaniających oczach". ale i energetycznie bolesne. a nawet sytuacja pogorszy się. że potrzebuje trzynasty). albo w energetycznym. którzy chcą wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich. Może następnie ludzi. może dzieciństwie operacji chirurgicznej. prowadzących łączności z uczuciami. energii z naturalnego otoczenia. i będzie nieświadomie. Osoba zaatakowana zostaje uwięziona w dwóch lat. Widziałam ludzi. by pochwycić głowie. logicznie do „właściwej" konkluzji i tylko „między „Odmowa słowna" wiąże się z dużą ilością wierszami" zawarty jest sygnał. ciskają „hakiem" w tego. że to nic nie pomoże. czegoś z zewnątrz. esencję i wyciągnąć ją na zewnątrz. Wymiana słowna podtrzymuje przepływ energii w Sięgają twojego splotu słonecznego. Strzały te są nie tylko stają twarzą w twarz z grupą ludzi. Innymi słowy. Miała lat dwadzieścia jeden. występują najczęściej u osobników o spróbować wysyłania „strzał słownych". I tak gra będzie toczyła się dalej. jeśli zaburzenia nerwowego albo przeprowadzonej w człowiek tego typu chce kogoś zaatakować. \ l \ i 124 ________________________ Dłonie pełne światła _____________________ \ gotrwała niż „wycofanie". ciche i ciężkie. ludzie. atakujący ma rację i jest „dobry". wedle wszelkich sygnałów. wyjaśniając. „Hakowi" temu towarzyszy częściowo poza swoimi ciałami z powodu jakiegoś zazwyczaj wypowiedź słowna. kogo lata. „Milczące rodzaj wysysania objawia się paplaniną. Pewna młoda spróbować chwycić go za głowę przy pomocy energii kobieta przeszła operację na otwartym sercu w wieku mentalnej. Zaczynają w werbalnie. co z nią zrobić. który zazwyczaj nie potrafi pobrać pozwoli jej się poruszać. ściągając go w dół. którzy potrzebują rozładowywać nadmiar ener. dziękował każdej osobie za zaoferowaną gii (typy masochistyczne). Ludzie ci uwielbiają uczestniczyć we Wkrótce zostanie otoczony przez tych. ale tym. Ten własną esencją. którzy na przykład sprowokować czyjś gniew. przez całe dnie. w głowie. To rozłączenie powodowało brak się z całkowicie racjonalnych kroków. w Wpada więc w rozpacz i traci kontakt nawet z własną zdolności człowieka do metabolizowania orgonu z esencją. choć sprytnie i z inni. By utrzymać zaatakowana jest „zła" i nie ma racji. by odbiorca lepiej nie energii. Z drugiej strony. Jeśli „obok siebie" trwa dłużej. wdziękiem. Wymianie tego typu to- blokiem w szyi i opróżnioną energią w dolnej części warzyszy zazwyczaj ukryta implikacja. w ponieważ. co sprawia. Na jakiś czas może przyjąć milczącą. próbując usadowić jej ciała argumenty zaakceptowano. że człowiek loną postawę. że jego pracowałam. poważnym próbował protestować.

tak jak i jego ciało. dla którego ktoś się broni — by ochronić Człowiek używający „obrony histerycznej" jakąś bezbronną część siebie. Nie sposób pozwalający uniknąć upokorzenia. Z jakimi przeżyciami z dzieciństwa wiąże się każdy z nich? . Przekazywanym w ten sposób Reprezentują one zarówno swoje silne. wzmacniając i pogrubiając swoją osłonę. czy przed w pole wszystkich obecnych błyskawicami i sobą. i te. Wymień typy i umiejscowienie bloków men- talnych. ukształtowana. tak że nie ma wątpliwości co do tego. gdybyś przestał używać swojego systemu stosujemy je wszyscy i wszyscy zgadzamy się. który rozszerza i rozjaśnia jego aurę. Należy pamiętać. kontrolowanego pokazu siły/woli. 2. a w ich sytuacji. Niech każdy przespaceruje się wokół pokoju. które stworzyłeś w swoim ciele/systemie energetycznym. że życie. kiedy dostrzegamy je u innych ludzi. Wymień główne systemy obronne i sposób ich obronnego działania. Jego celem ósmym. wyraźne. obronnego? świadomie czy nie. Jak dobrze są Do przemyślenia znane? Których używasz. Sam niewątpliwie potrafiłbyś wymienić obronny? kilka z nich — te. powód. Łucznik ich wobec siebie. Jak widzieliśmy w rozdziale przestraszyć czystą siłą potęgi i chaosu. Ona również Człowiek stosujący „zamknięcie" wycofa się z przechodzi przez kolejne fazy rozwoju. by wywołać gniew. precyzyjny. używając po kolei każdego systemu. sobie z doświadczeniami życiowymi? którego z nich używasz? Wypróbujcie je w grupie. których sam używasz. kto jest przywódcą i z kim nie należy zadzierać! Przegląd rozdziału 12 Ćwiczenie: Znajdowanie 1. W ten musimy się bać. Na jakim systemie opierasz twój główny system obronnych. co dałoby mu następnie dobrowolne. W jaki sposób polepszyłoby się/pogorszyło twoje używają twoi przyjaciele. nie zostać dotkniętym. że spowodują one dość uczestniczenia w tych współzależnościach. Uderzy pod kontrolą.Blokady energetyczne i systemy obronne w aurze 125 Trafiają odbiorcę precyzyjnie i skutecznie. aura dziecka nie jest jeszcze w pełni jest opróżnienie pomieszczenia ze wszystkich ludzi. na używanie 5. przy jakich okazjach? Istnieje zapewne wiele innych systemów 3. zamiast próbuje upokorzyć drugiego i jednocześnie uniknąć defensywnie. Musimy pamiętać. jak i słabe sygnałem jest wyższość! Ktoś inny może ogłosić strony. by trakcie przez podstawowe wzorce charakterologiczne. by ich wczesnym dzieciństwie. są one bólu. mentalny sposób człowiek Zawsze możemy zareagować tolerancyjnie. Ukrywa ją czy to przed nami. którą chce utrzymać skwapliwie odpowie na „strzały" eksplozją. Na niektórych poziomach naszej podstawę do uwolnienia jego własnego bólu w osobowości sprawiają nam nawet przyjemność. które wraz z rozwojem człowieka stają się swoją supremację za pomocą uporządkowanego. Nikt nie jest zmuszony do ma nieświadomą nadzieję. Większość systemów obronnych rozwijamy we kolorowymi ładunkami z taką furią. Nazwij i opisz sześć głównych typów bloków swojego głównego systemu energetycznych. świadomy. że zawsze istnieje doznawania uczuć w dolnej części swego ciała. których 4. Których z nich używasz? Czy są one skuteczne? Jaki byłby lepszy sposób radzenia Wypróbuj każdy z wymienionych systemów.

nauki korzystania z toalety czy na poziomie personalnym. jest zadanie osobiste. Odkrył. Jest to naturalne. ogólne. że ludzie o podobnych ciałach mają podobne każdego człowieka. w którym wewnętrzną iskrę boskości albo jaźń Boga w każdym dziecko po raz pierwszy doświadcza świata w sposób z nas. będzie blokowany lub chroniony zupełnie inaczej niż Zadanie życiowe ma dwa przejawy. Omówimy również naturę pięciu głównych kategorii. lecz także od wieku. ponieważ polegające na tym. można zaliczyć do figuracje auryczne. formy fizyczne i kon- większość ludzi. w jakim jest to stosunkach z rodzicami mają podobne ciała. uraz z fazy oralnej. w której zawarta system obronny. Rozdział 13 WZORCE AUR I CZAKRAMOW DLA GŁÓWNYCH TYPÓW CHARAKTEROLOGICZNYCH „Struktura charakterologiczna" to termin. że włączając w to etiologię. opisywaniu cech pewnych fizycznych i psy. a wraz z nim jego wyrażania nowej części swojej oso- . że zaczyna blokować swe uczucia. okresu dojrzewania. że człowiek ma nauczyć się człowiek. tak zaburzony. Wyższa jaźń i zadanie życiowe są różne dla również. jakim pole zmieniają się wraz z kolejnymi fazami rozwoju wielu psychoterapeutów posługuje się przy (patrz rozdział ósmy). Po wieloletnich ob. a W każdej komórce naszego fizycznego i duchowego zatem i przepływ energii oraz budować przyszły istnienia tkwi owa iskra boskości. W tym rozdziale podamy podstawowe opisy chologicznych typów ludzi. poszczególnych struktur charakterologicznych. Uraz doświadczony w łonie matki jest wewnętrzna święta świadomość. ale można poczynić pewne uwagi podstawowe zachowania psychologiczne. których leczył. Odkrył możliwe. Zachowania te zależą nie tylko od typu relacji Wyższą jaźń człowieka postrzega się jako dziecko/rodzice. że ludzie o wyższej jaźni i osobistego zadania życiowego dla podobnych doświadczeniach z dzieciństwa i każdej struktury w takim stopniu. miejsce gdzie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. serwacjach i badaniach Wilhelm Reich stwierdził. Pierwszym.

oraz dla nam struktury charakterologicznej i jej związków z energetycznych systemów obronnych znanych z naszym ciałem możemy znaleźć klucz do rozdziału dwunastego. Ja zadaniem) jest krystalizowany w ciele i prze. możemy nauczyć się akceptować samych siebie. które człowiek postanowił część swej pracy Pierrakos powiązał funkcje inkarnować i wypełnić. tak i z nim pracować. Pierrakos jako pierwsi uporządkowali główne aspekty nienia zadania osobistego. Te części duszy. Informacje dotyczące podstawę poszczególnych struktur charakteru. lekarz dar przejdźmy teraz do struktur charakterologicznych. aż znajdzie tę. kontynuowałam te badania i opisałam ogólne wzory chowywany tam. nie Pierwsza struktura charakterologiczna (pierwsza osiągniemy pełni. wstać i powiedzieć: „Cóż. jeśli jednością ze swoim stwórcą. Oznacza to. w których manifestują się w świecie zewnętrznym. że pracę musimy w tym sensie. życia. W innych wypadkach człowiek musi kwestii sprawiających. że odcięcie energii życiowej nastąpiło najwcześniej) nosi nazwę struktury . Zadanie światowe to zrobieniu bałaganu. które jest moim domem. że dotarcie do głębszych miłość itd. by następnie wręczyć go światu. tworzy uczestniczyłam jako studentka. uzdrowienia siebie i odkrycia naszego osobistego i Tablice 13-1. Sposób. Te pola energii Doktor Pierrakos zmienił znaczenie struktur zawierają w sobie zadanie każdej duszy. uzdrawiania. zaraz po zachować indywidualność. muzyk swoją muzykę. z którymi kiedykolwiek pracowałam. która przeszkody. „Łączę się ze światłem i pokonując wszelkie Wielokrotnie jest ono tożsame z pracą życiową. z jakim każda dusza wkracza w życie kolejna nauczka"? „Jestem mężczyzną/kobietą Boga. które nie są zjednoczone z rozpocząć od siebie. Poprzez analizę odpowiadającej jak na rysunkach 13-4 do 13-8. potrwa zapewne całe pracy. z jakimi podejmowane jest Pracując wspólnie doktorzy Al Lowan i John zadanie życiowe. właściwości pola energii pochodzą z moich własnych Pracując nad zrozumieniem naszych codziennych badań. matka troskę i Miejmy jednak świadomość. a nie inną przeć uparcie do przodu. i są częścią — każdego człowieka. jak być wady? Czy potrafimy przebaczyć sobie. by człowiek mógł go łatwo dostrzec auryczne dla poszczególnych struktur charakteru. Siła i jasność. pomagają w stworzeniu konkretnej siebie bezwarunkowo. zachowań. dalej szukam drogi do Boga w sobie i w naturalny sposób pojawia się we wczesnym miejsca. nawet jeśli widzimy swoje inkarnacji. którego treścią jest nauka. która okaże się pracą jego życie. Jako osobistego zadania. by człowiek mógł nauczyć się. to była podarunek. Czy potrafimy kochać samych Bogiem. Problem (równoznaczny z czakramów ze strukturami charakteru. 13-2 i 13-3 podają główne cechy światowego zadania. Następnie John fizycznym krystalizacją pól energii. jaką wykryłam u wszystkich trakcie warsztatu bioenergetycznego prowadzonego ludzi. jest przez doktora Jima Coxa w roku 1972 oraz zajęć nienawiść do samego siebie." fizyczne. Artysta przynosi swoją sztukę. Tablice te zostały sporządzone w Główną chorobą. o prawdę i o miłość — są to Struktura schizoidalna wszystko kroki prowadzące do samorealizacji — ale dopóki nie zaczniemy kochać bezwarunkowo. które rozwinął Reich. struktur charakterologicznych na poziomach Indywidualne ciało jest obecną w świecie fizycznym i osobowościowym. zależą w wielkim stopniu od wype. a jednocześnie narobiliśmy bałaganu? Czy potrafimy. Strukturę charakterologicznych przez dodanie duchowego charakterologiczną można zatem uważać za wymiaru ludzkości do czysto biologicznych i krystalizację podstawowych problemów lub chorobowych elementów. poprzez wielokrotne zmiany kombinacją typów charakteru. że jesteśmy taką.128 Dłonie pełne światła bowości. które otaczają — Pierrakos dodał aspekty duchowe i energetyczne." Pamiętając o tym okresie. Możemy latami żyć opierają się o boską wolę (Boga wewnątrz nas). każdej struktury. w jaki energetyki rdzenia prowadzonych przez doktora nienawiść do samego siebie i brak autoakcep-tacji Johna Pierrakosa w roku 1975.

jakie wybrała dla siebie w tym życiu. Ot. Karmienie Wczesne Faza Dojrzewanie kcie narodzin niemowlęce dzieciństwo autonomiczna genitalne Trauma (zaburzenie) Wroga matka Porzucenie Uwiedzenie Kontrola. z genitaliami nogach worzyć połączenia duchowe schizoidalnej. niewielki brak łączności z matką narodzeniem. Zaburzenie wiąże się a na inne nie wywrzeć w ogóle żadnego wpływu. jeśli rodzic był zły lub nie zadaniem. by poczuć Seks dla Wroga/krucha Impotencja Seks z pogardą siłę życiową. co „Nie będę negatywne" potrzebował" Mechanizm negatywnego Jedność/ Potrzeba/ Wola/ Wolność/ Seks/ miłość zamiaru rozdzielenie odrzucenie kapitulacja poddanie się Potrzebuje Wzmocnić Mieć potrzeby Zaufanie Być asertywnym. na przykład. Pasywność Poczucie Napięcie Brak uczuć wowanie (zmęczenie) przegranej Negatywny zamiar „Będę „Zmuszę cię. zazwyczaj z wrogością przekazaną dziecku przez Wiąże się to z naturą pojawiającej się duszy i rodzica. zmu. „Niech się stanie „Kocham „Nie poddam się rozdzielony" żebyś mi to dał" moja wola" wszystko. Odmowa Zdrada szanie do jedzenia i seksualna Zdrada wypróżniania się serca Wzorzec Trzymanie razem Trzymanie się Wytrzymywanie Zatrzymywanie Wstrzymywanie Seksualność Seks. pierwszych dni życia. albo z negatywnymi doświadczeniami Naturalną obroną energetyczną używaną z porodu — jeśli na przykład matka odłączyła się przeciw takiemu zaburzeniu na tym etapie życia emocjonalnie i dziecko . poczuło się opuszczone. Połączyć serce granice i stanąć na własnych Być wolnym.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 129 Tablica 13-1 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH KONSTRUKCJA OSOBOWOŚCI SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Zatrzymanie rozwoju Przed albo w tra. w jego trakcie lub w przeciągu kilku może być ogromnym wstrząsem dla jednego dziecka. chciał dziecka. Rozpiętość takich wydarzeń świadczenie traumatyczne miało miejsce przed jest bardzo wielka. Opieki Bycia Bycia Uczuć wania i spełnienia wspieranym i niezależnym (miłość/seks) ośmielanym Wstępna skarga Strach/zdener. bliskości Fantazje Silne zaintereso- fantazje i kontaktu homoseksualne wanie pornografią Błąd Strach Chciwość Nieszczerość Nienawiść Duma Żąda prawa do Bycia/egzysto. W tym przypadku pierwsze do.

Jego głównym którego nadchodzi dusza. że nie przysługuje mu tak. Szósty Siódmy. gdy czuje się stwierdzeń z tendencją do intelektualizowania. że na odpływaniu w dal człowiek próbuje utrzymać się jest odseparowany od życia i nie istnieje naprawdę. w ka- . Obronę rozwija się i używa błędem jest strach — strach. Trzeci przedni. że człowiekowi bardzo łatwo wycofać się prawo do życia. Obrona staje się czymś zwyczajnym i bezosobowym językiem. Wola Umysłowość Umysłowość Miłość Energetyczny system Wycofanie Oralne „Hak" Milczące Pokaz siły/woli obronny „Jeżozwierz" wysysanie Chwyt mentalny zamyślenie „Zamknięcie" Obok siebie Odmowa słowna Histeria „Macki" Histeria jest po prostu cofnięcie się do duchowego świata. Szósty Szósty przedni Ośrodki woli czakramy podstawowe przedni. Brak mięśnie gładkie zwarta.Pierścienie" Zwiotczałe Górna połowa Ciało zwarte Ciało spastyczne napięcia.130 Dłonie pełne światła Tablica 13-2 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH SYSTEM FIZYCZNY I ENERGETYCZNY SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Budowa fizyczna Wydłużenie Chudość Rozdęta klatka Głowa pochylona Sztywne plecy Nierównowaga Zapadnięta piersiowa do przodu Miednica lewo/prawo klatka piersiowa Bardzo mocna Mocna budowa odchylona do budowa tyłu Napięcia cielesne . Dolna Zbroja siatkowa koordynacji połowa Zbroja płytkowa Słabe stawy spaś tyczna Krążenie Zimne Zimna klatka Zimne nogi Zimne pośladki Zimna miednica ć łonie/stopy piersiowa i miednica Poziomy energii Hiperaktywność Hyp oaktywnoś ć Hiperaktywność Hypoaktywność Hiperaktywność Brak Niski poziom prowadząca do (internalizowana (wysoki poziom zakorzenienia energii załamania energia) energii) Umiejscowienie energii Zamrożona W głowie Górna połowa Wrzenie Na peryferiach w rdzeniu Generalnie brak ciała wewnętrzne Nie dopuszczona do energii rdzenia Funkcjonujące Siódmy. W celu kompensacji obrony polegającej będzie tylko wzmacniało jego przeświadczenie. czy przyjaciół — będzie mówił 12-3). To zagrożony. Szósty Siódmy. Drugi tylny. W zależności od innych — czy to od „dokądś". pełnym kategorycznych człowiek używa jej za każdym razem. z rbach na poziomie osobowościowym. Drugi Czwarty tylny Trzeci przedni Szósty przedni przedni. czyli do świata duchowego (patrz: rysunek terapeuty. przedni Asymetria Aktywność psychiczna Duchowość Duchowość Umysłowość Umysłowość Wola otwartych czakramów Wola Umysłowość Wola Czucie.

. nie zostanę dostanę tego" upokorzony. które problem podczas terapii. wyżej rozwinięta część poczuć swoją siłę w świecie fizycznym. zanim ty się rozdzielić. Pasywność Sprawowanie Wina.Wzorce aur i czakrąmów dla głównych typów charakterologicznych _____________________________ 131 Tablica 13-3 GŁÓWNE ASPEKTY POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR CHARAKTEROLOGICZNYCH ZWIĄZKI MIĘDZYLUDZKIE SCHIZOIDALNY ORALNY PSYCHOPATYCZNY MASOCHISTYCZNY SZTYWNY Przywołuje Intelektualizację Opiekę matczyną Poddanie się Drażnienie Współzawodnic- two Reakcja Wycofanie się do . „Oddaję się" „Zgadzam się. gdy pacjent głównie na uczucia strachu i zdenerwowania. Po dokopaniu się do głębszych rozdzielenia się. pierwszą warstwą że aby poczuć. która się ujawni. złe" poproszę. iż istnieje. wyrażenia) Podwójny węzeł „Egzystować nie będzie to „Muszę mieć rację „Jeśli się „Oba wyjścia są znaczy umrzeć" miłość. a przestanie już udawać wobec terapeuty równego głównym problemem w trakcie leczenia będzie fakt. zwana czasem wyższą siłą albo wyższą jaźnią. która mówi: „Odrzucę ciebie. że chcąc przetrwać musi obwiniająca." „Nie będę „Ja mam rację. Ma zatem negatywny zamiar odrzucisz mnie". będzie część jednocześnie jednak wierzy. maskujące zanim ty odrzucisz prosił" jej nie masz" zanim ty to mnie" „Ty też nie „Zaopiekuj się zrobisz" „Zrobię ci Oświadczenie niższej jaźni istniejesz" mną" „Będę cię na złość. cię. oraz zaświta rozwiązanie. charakter schizoidalny musi powiedzą: „Ty też nie istniejesz". spełniony" kocham" Na początku terapii osoba taka uskarża się W trakcie procesu terapeutycznego. . też zostanę „Nie potrzebuję upokorzony" Stwierdzenie „Odrzucę ciebie. jeśli nie albo umrę" wścieknę. „Egzystować znaczy umrzeć". osobowości. faceta i zacznie pracować. jeśli się nie wścieknę. żeby cię „Nie będę cię kontrolował" sprowokować" kochał" Oświadczenie wyższej „Jestem „Jestem „Jestem wolny" jaźni rzeczywisty" zadowolony. musi doznać jedności. ale. kim jest. ty „Zabiję (zranię) się. kiedy wzmocnić granice. To tworzy podwójny węzeł: warstw osobowości pojawią się uczucia podstawowe. które określają. By rozwiązać ten zwane czasem niższą jaźnią albo jaźnią cienia. Potem.. osobowości. „Tak. Wstyd Wycofanie do przeciwprzeniesieniowa gdzie indziej" Nieporadność kontroli Wstrzymanie wstrzymania Zależność Pytań Komunikuje się za Stwierdzeń Poleceń Jęczącego Kwalifikatorów pomocą kategorycznych Pośredni obrzydzenia Język Bezosobowy Bezpośrednia Pośrednia Uwodzicielski manipulacja manipulacja („Powinieneś") (uprzejme „Jeśli poproszę.

cienkie obronnego odpływania. ciało cierpienie wypływające ze świadomości. by przerażenie i agresja połączenia z ziemią. Jako dziecko osobnik Struktura schizoidalna charakteryzuje się schizoidalny doznawał wrogich uczuć od głównie nieciągłościami biopola. Wielu z tych ludzi zaczęło mastur. uwolni swój wewnętrzny gniew i od drugiego (nawet jeśli człowiek nie gra w tenisa). wrogiego połączonych ściśle. Wielokrotnie występuje zwyro. a dłonie i stopy zimne. poprzez proste ćwiczenia opisane w końcowej części lnym unika poprzez użycie swego systemu obron. przerażenia. Zazwyczaj z podstawy czaszki wyt. by powiedzieć: „Jestem rzeczy. w wielu blokada energetyczna znajduje się w szyi. powstaje dzięki takiemu życiu. kostki i łydki. Schizoid boi się panicznie. Główna energia człowieka trzymana jest dało początek jego egzystencjalnemu przerażeniu. Przebywa. Wszyscy jej gdzieś indziej. nie zintegrowanych. które zdaje się kombinacją części nie doświadczania świata jako bardzo zimnego. Napięcie całkowicie. Na poziomie cielesnym rezultatem jest Gniew ten powstaje w wyniku ciągłego ciało. i ma zwykle barwę ciemnoszarą stworzyć. Rozwiązaniem jest stopniowe się od rzeczywistości materialnej. tęsknotę za związkami z innymi ludźmi. Można ją praktykować Tym. blisko jednak wypadkach człowiek ten nie jest w stanie ich podstawy czaszki. jest jego wewnętrzne przerażenie. ponieważ był wtedy całkowicie zależny od Pole energetyczne tych. co ma miejsce. Miłość do samego siebie bować się już we wczesnym dzieciństwie. i zazwyczaj brak mu dotrzymać pola i pozwoli. Powstaje dzięki życiu jest ich seksualność. a wzrok sobie miejsce dla miłości do samego siebie. kto chce przeżyć. Stawy są zazwyczaj słabe. zmusza się są zazwyczaj wysocy i chudzi. jaką strukturę „eks-centryka". Jeśli schizoid zdoła nadgarstki. Ludzie tacy miejsca. To doświadczenie aurze. gdzie każdego. w którym człowiek rywając. nego. strach przed anihilacją. Umożliwiło im to poczucie się zgodnemu z wewnętrzną prawdą człowieka. Jedno ramię może być większe wyszły na zewnątrz. kiedy nie mogli połączyć się z innymi względu na to. książki. Czasem zyskuje miano potrzebujemy bez względu na to. od chwiania równowagi energetycznej czy dziury w których zależało jego przetrwanie. wywołane częstym odwracaniem wszechświecie. aż terapia i uzdrawianie zdołają ją . iż tak na- nieskoordynowane. odk.132 Dłonie pełne światła wyłoni się. jakby schizoid przebywał częściowo do samego siebie wymaga praktyki. lub niebieską. Powstaje dzięki wokół siebie. głęboko w rdzeniu i zazwyczaj pozostaje zamrożona. Miłość nieco błędny. które rozlecą się po całym dnienie kręgosłupa. Pod gniewem znajduje się wielkie ciała. Część osobowości schizoida wierzy wypadkach mogą być potężnej budowy. charakteru posiadamy. regularnie. Ciało ma słabe. że jego gniew rysku] e energia. Człowiek prawdę potrzebuje pełnych miłości. ciepłych. jest hiperaktywny i słabo zakorzeniony. czym ona jest. Oczywiście nie mógł robić tego jako dziecko. takimi jak za- przynajmniej jednego z rodziców — ludzi. choć w niektórych do izolacji. że jest ono obecnie związane bardziej z jego łatwością opuszczać swoje ciało i robią to całkiem wewnętrznym gniewem niż z czymkolwiek innym. Główna troskliwych związków z innymi ludźmi. którzy wywoływali jego przerażenie lub przez struktury schizoidalnej których czuł się opuszczony w godzinie największej potrzeby. jeśli jako człowiek dorosły zda sobie Ludzie o charakterach schizoidalnych potrafią z sprawę. bez „żywymi". i uczyni w Wielokrotnie głowa jest przekrzywiona. rozsadzi go na kawałki. w trakcie narodzin. gdy stawanie twarzą w twarz z własną agresją bez człowiek wypływa z ciała. czego człowiek o charakterze schizoida. Charakter schizoidalny może uwolnić się od tego wisty". że sposobem połączenia się z siłą życiową nie zdradza samego siebie. iż gniew ten jest esencją materialnej umiejscowione jest najczęściej w pierścieniach wokół rzeczywistości. niezdradzaniu samego siebie.

które wymagają (drugi). częstym u schizoida. czoło (szósty) i transformacji. który nie rozpoczął jeszcze procesu w rym rejonie. Pole jest zazwyczaj jaśniejsza. Drugim co do aktywności schizoida są zwykle silne i mienią się wieloma czakramem jest trzecie oko i trzecia komora mózgu. czyli że więcej energii wpływa i zadanie życiowe albo przez lewą stronę czakramu. na którą schizoid jest zwykle bardzo przerywany zarys ciała eterycznego tej struktury z mocno zorientowany w swoim życiu. przez zbyt długi czas. ukazujący się widzeniu wgłębianie się w negatywne aspekty osobowości ponadzmysłowemu tak jak na rysunku 13-4. rozszerza się na czakramy przez tył głowy. wycofanie i bycie energii. Energetyczne systemy obronne. tworząc wybrzuszenie energetyczne u schizoida. Asymetria ta została opisana w rozdziale być zawsze szczerym w stosunku do siebie samego w dziesiątym jako rozdźwięk aktywność /receptywność. jasnymi kolorami w szóstej warstwie aury albo ciele połączone pomostem jasnej energii. niż pobierają. kiedy indziej. w strefie życia zarządzanej przez dany W trakcie procesu osobistego rozwoju należy czakram. należy pracować. Często tylny ściśle wstrzymane i momentami zamrożone. Rysunek 13-4 przedstawia cienki i chowością. Ośrodki szósty i siódmy związane natury wyższej jaźni. zazwyczaj asymetryczne. tak jak opisuje to rysunek 12-3 w odpowiadają tym cechom struktury rozdziale dwunastym. Duże obszary mózgu uświęcona jest zwykle bardzo jasna. którą znajdujemy głównie energię w górę kręgosłupa i wyrzuca na zewnątrz w trzech niższych ciałach. Ma najczęściej niestałe granice i nie jest Niski poziom energii w przedniej części mózgu całkiem wypełniona w rejonie stóp. które wymagają transformacji. Duchowe ciała w części przedniej. splot słoneczny (trzeci). czy nawet agresywny. również dzięki woli (drugi czakram). Owalna forma albo warstwa keteryczna boczne. wspieranie jej. kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. „nieobecnym" spojrzeniu. stroną prawą i lewą. w teraz na planie fizycznym. to głównie „jeżozwierz". poruszają się wokoło na oślep przy Dolna część rysunku 13-4 pokazuje strefy braku równowagi energetycznej pomiędzy przodem i aktywności energetycznej w rejonie mózgu. Oczywiście przedstawiciel charakterologicznej. a najmniejsza aktywność występuje po jednej stronie ciała i z tyłu głowy. pozwalanie. Trzeba zawsze równoważyć Otwarte są zazwyczaj: tylny ośrodek seksualny uwagę poświęcaną tym częściom. najbardziej aktywna energia zbiera się w jaśniejsze od większej ilości energii skumulowanej rejonie potylicy. że wysyłają one na zewnątrz więcej schizoid. Ukośny albo eliptyczny ruch wahadełka oznacza by je zmienić. Kieruje on zwykle swoją Nierównowaga aury. związane z językiem. Potem idą płaty niebiańskim. ośrodek seksualny jest zamknięty na początku terapii. gdzie czasem można wykryć w błędnym. Przez jedną część czakramu wpływa więcej energii Wyższa jaźń niż przez inną. bardziej srebrna zdają się wykazywać niską aktywność. niż złota. Funkcjonuje widocznymi wyciekami energii w rejonie stawów. których używa Oznacza to. wiele czakramów obraca się w lewo. mimo że są „otwarte". co oznacza. występuje słabość. że nie funkcjonują prawidłowo. Zaburzone czakramy obok siebie. kwestii niedociągnięć osobowości. Następna warstwa i ciało mentalne są albo transformacyjnych wysiłków pacjenta. wzmacnianie i są z mentalną i niefizyczną du. Te konfiguracje Ciało eteryczne ma zazwyczaj barwę bardzo jasnego czakramów mogą podlegać zmianom pod wpływem błękitu. . albo. Jest to sposób unikania kontaktu tu-i- leczenia.Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 133 uwolnić. Naj- tyłem. Nie jest jednak rzeczą zdrową asymetryczny czakram. z uwagą poświęcaną na odnalezienie korona (siódmy). każdej struktury może używać różnych systemów Czakramy obracające się w prawo (otwarte) są obronnych w różnym czasie. Ta nierównowaga ma zwykle charakter lateralny. charakteru schizoidalnego Człowiek będzie zatem bardziej aktywny. albo przez prawą.

Rysunek 13-4: Aura charakteru schizoidalnego (obraz diagnostyczny) . Liaia Ciała duchowe a\ Otwarty ) Zniekształcony Zamknięty Wzór aktywności energetycznej w mózgu jWb.134 Dłonie pełne światła s « iM tu ^>t.

żeby mieć łatwiejszy dostęp do długich. Tłumi schizoida wiąże się również ze zmaterializowaniem intensywne uczucia tęsknoty i agresji. o wielu talentach i twórczych charakterze oralnym ma teraz problemy z pomysłach. bogato i ze smakiem potrzebuje. by Mają głębokie poczucie ostatecznych celów życia. zwiotczałych mięśniach. ma zimną. Żeby przejść z jednego do prowadzi do zapaści pod wpływem stresu. wynalazki.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 135 by ujawniła się w pełni. W kontaktach z innymi będzie używał wzrostu. Ciało jest słabo rozwinięte. żliwość staje się złośliwą pasywnością. zapadniętą klatkę piersiową i charakteru schizoidalnego polega na stanięciu twarzą płytki oddech. W relacjach psychicznych osobowość oralna który blokuje umiejętność materializo-wania jego lgnie i przykleja się do innych z powodu lęku przed wspaniałej kreatywności. okresów. Ludzie o charakterze całkowicie lub częściowo Wielokrotnie „udawała" tylko. Dziecko. prawda? dzieckiem — ale w niedostatecznym stopniu. gdy normalny poziomie osobistym żąda. W końcu to właśnie jest choroby lub wycofania. zrekompensować stratę. cienkich. Przyczyną jest porzucenie. kurczowe chwytanie się innych których rozwinął szeroką gamę swoich talentów i osłabioną agresywność. podczas tendencję do lgnięcia. gdyż przesadny sposób pożąda wsparcia i ciepła innych. energię. gdyż w głębi duszy jest przekonany. Dziecko po- doświadczyło utraty matki z powodu śmierci. Osoba taka nie potrafi być sama i w utrzymują części jego osobowości w separacji. wspiąć się po następnej i sywność przeradza w chciwość. często wszystkich części swego istnienia. Zadanie życiowe potężne poczucie wewnętrznej pustki. nawiązać kontakt. zgarbione. ponieważ próbuje Struktura oralna usatysfakcjonować wewnętrzną tęsknotę. Nie może doznać zadowolenia. Poczucie potrzeby oddania się stylów. Z tego powodu człowiek o kreatywnymi. zbyt wcześnie stało się Często próbują wprowadzić rzeczywistość duchową „niezależne". że się nim opiekuje — schizoidalnym są zazwyczaj bardzo uduchowieni. a jego oczy mogą wysysać twoją w twarz z wewnętrznym przerażeniem i gniewem. Charakter oralny (udekorowane pokoje). a agre- zejść po jednej drabinie. pisanie. Są ludźmi niezwykle mówić i chodzić. których można porównać do wspaniałego wrażliwością i boi się poprosić o to. by się o niego troszczono i rozwój zostaje zatrzymany podczas oralnej fazy wspierano go. gdy próbował generalizować. schizoid boi się potężnego złączenia wszystkich Próbuje dostać je z „zewnątrz". Człowiek nie wygląda na osobę dorosłą i Ogólnie można powiedzieć. schizoid musi wydostać się przez okno. że osobiste zadanie dojrzałą. seks używany do osiągnięcia bliskości i rzeczywistość duchową poprzez swoją twórczość — kontaktu. Gniew albo zamanifestowaniem jego duchowości w świecie spowodowany porzuceniem jest zatrzymywany materialnym. . Na Charakter oralny powstaje. Każdy pokój jest elegancki. pomaganie ludziom itd. że udekorowanych przez projektantów z różnych tego nie dostanie. komuś pod opiekę wywołuje w efekcie zależność. Matka opiekowała się celem transformacji. że między kompensuje te cechy niezależnym działaniem. Wra- drugiego. że cokolwiek dostanie. o komnatami. Może to uczynić wyrażając wewnątrz. Jest Człowiek o strukturze oralnej jest generalnie to wielce niewygodne. które pokojami nie ma drzwi. często bardzo wcześnie zaczynając do egzystencji swoich bliskich. Zadania Człowiek o strukturze oralnej doświadczył wielu te są kwestią bardzo indywidualną i nie należy ich niepowodzeń w życiu. dopiero wejść przez okno do wybranego pokoju. kultur. Problemem jest to. zbudować przejścia pomiędzy pięknymi odpowiedzialności. czuje się pusty i nie chce przyjmować swoją istotę. czego naprawdę pałacu o wielu pokojach. Schizoid musi zintegrować wyjałowiony. Przerażenie i gniew porzuceniem. którą odrzuca przez zastąpienie jej czymś innym. wielu porażek. Staje się więc zgorzkniały i czuje. albo robiła to wbrew sobie. by zrekompensować swych twórczych talentów. nie będzie wystarczające. ponieważ schizoid miał wiele inka-rnacji.

a nie fizycznej. używa człowiek o strukturze oralnej. co wyjaśnia umysłową i duchową Jego wstępną skargą. spełniony. nie ma specjalnego zabarwienia i jest płynąć. jeśli nie najmniej energii znajduje się w rejonie potylicznym. Głównym zadaniem przedni ośrodek seksualny również może być terapii będzie znalezienie sycącej energii w życiu. Ciało eteryczne pełna życia. kiedy zacznie się powrót do zdrowia. U człowieka o charakterze oralnym. Kiedy zaakceptuje swoje potrzeby i sta- utrzymuje się przy samej skórze i ma jasnoniebieską nie na własnych nogach. by móc te potrzeby spełniać. albo jaźń cienia powie: „Zaopiekuj się mną. Ciało emocjonalne również trzyma się blisko „Mam to" i pozwoli energii rdzenia otworzyć się i ciała. Ciało mentalne jest jasne i zazwyczaj żółtawe. Główna energia głęboko w wewnętrzną pustkę i przekonać się." jaźń charakteru oralnego Pole energetyczne Charakter oralny musi nauczyć się ufności w hojność wszechświata i odwrócić proces chwytania. kiedy rozpoczyna terapię. Żeby rozwiązać ten Charakter oralny skoncentrowany jest więc na problem poprzez terapię. Wyższe poziomy aury nie są zbyt Wewnętrzny krajobraz charakteru oralnego jest jak delikatny instrument muzyczny. nie dostanę tego". Mówi wywoływania gniewu — inaczej niż u człowieka o ona: „Nie potrzebuję ciebie" albo „Nie będę prosił". odnaleźć i zaakceptować swoje potrzeby oraz Mechanizmy obronne. który nie pracował zbyt wiele nad sobą. żebyś mi to dał" albo „Nie będę 13-5. jak skrzypce jasne. wyższa jaźń osobowości wyłoni się. dozna spełnienia. a nie dzieckiem. ciche i spokojne pole. których najczęściej nauczyć się tak żyć. To z kolei tworzy podwójny węzeł: jest w płacie czołowym i płatach bocznych. A zatem jego negatywnym zamiarem jest: głowy przedstawiony jest w dolnej części rysunku „Zmuszę cię. Jak widać. że spełnienie jego uczucia seksualne. oralne wysysanie i zapewne strzały słowne W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą służące bardziej do zwracania uwagi niż do napotkaną warstwą osobowości będzie maska. Kiedy zagra tę melodię w symfonii życia. wejść opróżnione. Jest zatem zainteresowany seksem i ma Charakter oralny wierzy jednak. Musi stanąć twarzą w Charakter oralny (rysunek 13-5) ma najczęściej twarz ze swoim strachem przed samotnością. potrzeb może wiązać się z odrzuceniem przez Wzór aktywności pola energetycznego w rejonie innych. poproszę. instrument i skomponować własną symfonię. struktury oralnej Musi dawać. strukturze masochistycznej. generalnie opróżnione. niższa jaźń rozdziale dwunastym. To mogą być w większości zamknięte albo pozbawione jednak nie będzie go zadowalało. Człowiek musi delikatnie nastroić swój srebr-nozłoty połysk i jest opróżniona w rejonie stóp. Korona i ośrodek między-brwiowy będą człowiekiem dorosłym. Jeśli człowiek pracował nad sobą. jasność. otwarty. czakramy . to odmowa Musi nauczyć się stać na swoich własnych nogach. słowna. by powiedzieć: „Jestem Zadanie życiowe i wyższa zadowolony. będzie mógł powiedzieć: barwę. ponieważ jest energii." Potem. większość energii umiejscowiona potrzebował". a „Jeśli poproszę. Musi porzucić rolę ofiary i zaakceptować to. jak mówiliśmy w Gdy wkopiemy się głębiej w osobowość. nie będzie to miłość. wywołujących uczucia matczyne. że jest umiejscowiona jest w głowie. zapewne otwarte. ma Stradivariusa. Zewnętrzna forma w kształcie jajka (siódma warstwa) nie jest całkiem wypełniona ani jasna.136 Dłonie pełne światła średnich pytań. jego jest pasywność i zmęczenie. co dostaje. charakter oralny musi aktywności intelektualnej i werbalnej.

.>i Ciała duchowe Ciało mentalne |t a.l Ciało emocjonalne Ciało eteryczne I S Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-5: Aura charakteru oralnego (obraz diagnostyczny) .'^"-'.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 137 /' \\\N*.

138 Dłonie pełne światła

Kiedy wyższa jaźń zostanie uwolniona, czło- lem na drodze terapii, psychopata musi nauczyć się
wiek o charakterze oralnym może wykorzystać ufać.
swoją inteligencję w sztuce albo nauce. Będzie W trakcie procesu terapeutycznego pierwszą
doskonałym nauczycielem, ponieważ jest zainte- napotkaną warstwą osobowości będzie maska, która
resowany tyloma rzeczami i zawsze potrafi połączyć powie: „Ja mam rację; ty jej nie masz." Po dotarciu
wiedzę z miłością płynącą prosto z serca. głębiej niższa jaźń albo jaźń cienia powie: „Będę cię
kontrolował." Gdy zacznie się rozwiązywanie
problemu, pojawi się wyższa jaźń osobowości,
Struktura przesunięta mówiąc: „Oddaję się."
albo psychopatyczna Górna połowa ciała wydaje się rozdęta, a
pomiędzy obiema połowami nie ma przepływu
We wczesnym dzieciństwie człowiek o prze- energii. Miednica jest słabo naenergetyzowana,
suniętej strukturze miał do czynienia z potajemnie zimna i spięta. Silne napięcie występuje również w
uwodzicielskim rodzicem przeciwnej płci. Rodzic ramionach, podstawie czaszki i oczach. Nogi
chciał czegoś od dziecka. Psychopata znajdował się psychopaty są słabe i nie jest on zakorzeniony.
w trójkącie z rodzicami i nie otrzymywał wsparcia Struktura psychopatyczna wytrzymuje nacisk
od rodzica swojej płci. Stanął po stronie rodzica płci strachu przed niepowodzeniem i przegraną.
przeciwnej, nie dostał tego, czego potrzebował, Psychopata szarpie się pomiędzy swoją zależnością
poczuł się zdradzony i w drodze kompensacji zaczął od ludzi a potrzebą kontrolowania ich. Boi się bycia
manipulować tym rodzicem. kontrolowanym i wykorzystywanym, jak również
Jego reakcją na tę sytuację jest próba znalezienia się w pozycji ofiary, co jest dla niego
kontrolowania wszystkich na wszelkie możliwe całkowicie upokarzające. Seksualność stanowi dla
sposoby. W tym celu psychopata musi trzymać się w niego narzędzie zdobywania władzy; przyjemność
garści i nawet kłamać, jeśli zajdzie taka potrzeba. jest mniej ważna niż podboje. Psychopata stara się
Żąda, by go wspierano i dodawano mu odwagi. ukrywać swoje potrzeby sprawiając, żeby potrzebo-
Jednak w kontaktach z innymi będzie posługiwał się wali go inni.
bezpośrednią manipulacją, typu „Powinieneś...", by
wywołać uległość. To nie prowadzi do uzyskania
poparcia.
Pole energetyczne struktury
W swoim aspekcie negatywnym jednostka o psychopatycznej
strukturze psychopatycznej wykazuje przemożną
żądzę władzy i dominowania nad innymi. Ma dwa Główna energia znajduje się w górnej części
sposoby osiągnięcia kontroli: przez brutalne ciała. Psychopata jest najpierw hiperaktywny, a
przytłaczanie oraz przez podkopywanie za pomocą potem załamuje się. Pole człowieka o strukturze
uwodzenia. Wielokrotnie jego seksualność jest pełna przesuniętej (rysunek 13-6) jest ogólnie mówiąc
wrogości i fantazji. Zainwestował w idealny obraz opróżnione u dołu na wszystkich poziomach
samego siebie i za pomocą intensywnych uczuć aurycznych i naenergetyzowane u góry; kształt jajka
wyższości i pogardy przykrywa głębokie kompleksy jest również zniekształcony w ten sposób. Ciało
niższości. eteryczne słabnie w miarę zbliżania się do stóp; jego
Jego wstępną skargą, kiedy rozpoczyna terapię, odcień jest bardziej wyrazisty, a niebieska barwa
jest poczucie przegranej. Chce wygrać. Ale być ciemniejsza niż u osobników schizoidalnych i
wspieranym oznacza kapitulację, a to, wierzy oralnych. Ciało emocjonalne jest pełniejsze u góry.
psychopata, oznacza klęskę. Jego negatywnym Ciało mentalne wysuwa się bardziej ku przodowi niż
zamiarem jest zatem: „Niech się stanie moja wola." ku tyłowi ciała fizycznego, podczas gdy ciało emoc-
To tworzy podwójny węzeł: „Muszę mieć rację albo jonalne może być wybrzuszone pomiędzy łopat-
umrę." By rozwiązać ten prob-

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 139

Ciała duchowe
■ ^t*"**,',,^
\ V«v^«^
Ciało mentalne Otwarty

Ciało emocjonalne

Zamknięty

Ciało eteryczne

<T/

9
Wzór aktywności
energetycznej w mózgu

Rysunek 13-6: Aura charakteru psychopatycznego (obraz diagnostyczny)

140 ________________________ Dłonie pełne światła

kami, w ośrodku woli, zwykle poważnie powięk- zwyciężają ci, którzy mają w sobie prawdę i
szonym. Wyższe warstwy auryczne są również szczerość. Świat obraca się wokół szlachetnych idei,
silniejsze i jaśniejsze w górnej połowie. wspieranych przez wytrwałość i męstwo. Jakże
Układ czakramów w strukturze psychopatycznej bardzo chciałby psychopata przenieść te zalety
jest zazwyczaj następujący: otwarte ośrodki woli u swego świata wewnętrznego do realności świata
podstawy szyi i ramion, ośrodki woli pomiędzy zewnętrznego. Któregoś dnia to zrobi.
łopatkami ekstremalnie duże i przepracowane, Kiedy energie wyższej jaźni zostają uwolnione,
otwarty ośrodek frontalny i ośrodek korony. Reszta, człowiek o strukturze przesuniętej jest bardzo
przede wszystkim ośrodki czuciowe, zamknięta. uczciwy i moralny. Dzięki swemu wysoko
Tylny ośrodek seksualny może być częściowo rozwiniętemu intelektowi może godzić ludzi,
otwarty. Psychopata funkcjonuje zatem głównie pomagając znaleźć właściwą im prawdę. Poprzez
dzięki energii mentalnej i woli. swoją uczciwość prowadzi innych ku ich uczciwości.
Jeśli chodzi o mózg, energia jest aktywna i jasna Potrafi doskonale zarządzać skomplikowanymi
w płatach czołowych. Aktywność ta zmniejsza się projektami i ma wielkie serce pełne miłości.
wraz ze zbliżaniem się do tyłu głowy i w rejonie
potylicy energia nieruchomieje kompletnie,
jednocześnie ciemniejąc. Oznacza to, że człowiek Struktura masochistyczna
zainteresowany jest głównie dociekaniami
intelektualnymi, a nie aktywnością cielesną, chyba że Miłość, którą w dzieciństwie otrzymywał
ta służy aktywnej woli. Również intelekt jest człowiek o charakterze masochistycznym, była
podległy woli. warunkowa. Matka dominowała i poświęcała się —
To z tych potężnych płatów czołowych psy- do tego wręcz stopnia, że kontrolowała jedzenie i
chopata wysyła łuki energii, które ściskają głowę funkcje wydalnicze dziecka. Każdy przejaw
drugiego człowieka w obronnym mechanizmie inicjatywy, każda próba zadeklarowania swojej
uchwytu mentalnego. Psychopata używa również wolności wiązały się z narzucanym przez matkę
odmowy słownej. Może wybuchnąć wulkaniczną poczuciem winy. Wszelkie próby przeciwstawienia
wściekłością podobną do tej, jaka występuje w się temu potężnemu naciskowi były dławione; teraz
histerii, ale zrobi to w sposób kontrolowany, masochista czuje się złapany w pułapkę, pokonany i
zrównoważony, bez właściwego histerii chaosu. upokorzony. Jego reakcją na powyższą sytuację było
wstrzymanie uczuć i kreatywności. W gruncie rzeczy
próba wstrzymania wszystkiego. To prowadziło do
Zadanie życiowe gniewu i nienawiści. Masochista żąda niezależności,
i wyższa jaźń psychopaty ale kiedy kontaktuje się z innymi, używa uprzejmych
stwierdzeń podbarwionych jęczącym obrzydzeniem,
Psychopata musi odnaleźć prawdziwe poddanie by manipulować nimi pośrednio. To wywołuje
się przez stopniowe rozluźnianie górnej połowy ciała, drażnienie ze strony innych. Drażnienie pozwala mu
porzucanie tendencji do kontrolowania innych i się rozgniewać. Był gniewny już wcześniej, ale teraz
pozwolenie na dojście do głosu swojej głębszej uzyskał prawo wyrażenia swego gniewu. W ten
istocie i uczuciom seksualnym. W ten sposób zdoła sposób zostaje złapany w cykl, który trzyma go w
zaspokoić swoją tęsknotę znalezienia się w zależności.
rzeczywistości, nawiązania kontaktu z przyjaciółmi i Jeśli chodzi o stronę negatywną, masochista jest
poczucia się jak istota ludzka. człowiekiem, który cierpi, jęczy i narzeka, pozostaje
Wewnętrzny pejzaż psychopaty pełen jest uległy na zewnątrz, ale naprawdę nie ulegnie nigdy.
fantazji i przygód opartych na honorze. Tutaj Wewnątrz zablokowane są silne

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 141

uczucia niechęci, negatywności, wrogości, wyż- (rysunek 13-7) jest całkowicie wypełnione. Ciało
szości i strachu przed eksplozją gwałtownego eteryczne jest gęste, ciężkie, szorstkie i raczej szare
gniewu. Masochista może być impotentem i niż niebieskie. Ciało emocjonalne jest pełne,
przejawiać silne zainteresowanie pornografią. wielokolorowe i stosunkowo równomiernie
Kobieta będzie miała kłopoty z orgazmem i po- rozmieszczone, podobnie jak ciało eteryczne. Ciało
czucie, że jej seksualność jest nieczysta. mentalne jest duże i jasne nawet w dolnej części
Wstępną skargą masochisty jest napięcie. Chce ciała. Intelekt i emocje są bardziej zintegrowane.
uwolnić się od tego napięcia, ale podświadomie Ciało niebiańskie jest jasne wokół całego ciała, o
wierzy, że uwolnienie i zaakceptowanie tego, co jest barwie fioletowej, brązowej i niebieskiej. Jajko jest
wewnątrz, prowadzi do uległości i upokorzenia. całkowicie wypełnione i ma ciemnozłoty kolor. Jest
Negatywnym zamiarem jest zatem pozostanie nieco zbyt ciężkie u dołu i nieco bardziej owalne od
zablokowanym i „kochanie tego, co negatywne". To jaja kurzego. Ma silnie zarysowaną krawędź
prowadzi do podwójnego węzła: „Jeśli się wścieknę, zewnętrzną, odrobinę zbyt napiętą i grubą.
zostanę upokorzony; jeśli się nie wścieknę, też Czakramy, które u masochisty przed roz-
zostanę upokorzony". By rozwikłać ten problem, poczęciem terapii są zwykle otwarte, to: ośrodek
masochista musi stać się asertywny (oczyszczony) i międzybrwiowy, splot słoneczny, czasem jest też
wolny, i otworzyć swoją duchową łączność. częściowo otwarty tylny ośrodek seksualny.
W procesie terapeutycznym pierwszą napotkaną Masochista funkcjonuje zatem opierając się na
warstwą osobowości będzie maska, mówiąca: aspektach mentalnych, emocjonalnych i woli. Wzór
„Zabiję (zranię) siebie, zanim ty zabijesz (zranisz) aktywności mózgu pokazuje największą aktywność w
mnie". Po pewnym okresie badania tego rejonie czołowym, górno-bocznym i w komorach,
wewnętrznego krajobrazu niższa jaźń stanie się przy czym część tej aktywności rozszerza się na
świadoma. Mówi ona: „Zrobię ci na złość, żeby cię niewielki obszar pośrodku potylicy, otoczony
sprowokować". W końcu uwolniona zostanie wyższa mniejszą aktywnością. Najczęściej używane przez
jaźń, która rozwiąże problem, mówiąc: „Jestem masochistę systemy obronne to „macki", milczące
wolny". oczywiste zamyślenie i strzały słowne.
Fizycznie masochista jest otyły i krępy, ma
nadmiernie rozwinięte mięśnie i skróconą szyję i pas.
Silne napięcia występują w szyi, szczęce, gardle i Zadanie życiowe
miednicy, która jest schowana w dół. Pośladki są
zimne. Energia zablokowana jest w rejonie gardła, a
i wyższa jaźń
głowa ciąży do przodu. charakteru masochistycznego
W kategoriach psychodynamicznych masochista
zatrzymuje wszystko w środku, gdzie jęczy, narzeka, Masochista musi uwolnić się od upokorzenia
wstrzymuje uczucia i prowokuje. Jeśli prowokacja przez uwolnienie swojej agresji. Musi wypowiadać
się uda, zyskuje powód do wybuchu. Nie jest się aktywnie w odpowiadający mu sposób, kiedy
świadom tego i sądzi, że stara się być miły. tylko przyjdzie mu na to ochota.
Wewnętrzny pejzaż masochisty jest jak mozaika
ze srebra i złota. Jego siła twórcza wyraża się w
Pole energetyczne struktury delikatnych, skomplikowanych wzorach, pełnych
masochistycznej osobistego wyrazu i smaku. Każdy niuans ma
znaczenie. Kiedy masochista uzewnętrzni swą
Główna energia znajduje się wewnątrz. Ma- wysoko rozwiniętą kreatywność, świat będzie pełen
sochista jest hypoaktywny, a mimo to gotuje się podziwu.
wewnątrz. Pole struktury masochistycznej Energie wyższej jaźni pełne są troski o in-

142 Dłonie pełne światła

Zamknięty

Ciała duchowe

mm
4 !

Wzór aktywności
energetycznej w mózgu f s
Vi
2

Rysunek 13-7: Aura charakteru masochistycznego (obraz diagnostyczny)

Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 143

nych. Człowiek o charakterze masochistycznym jest od wypływających i napływających uczuć wysokim
urodzonym negocjatorem. Ma wielkie serce. Wspiera murem. Uprawia seks z pogardą, nie z miłością.
ludzi i potrafi wiele dać, zarówno w sensie energii, Wstrzymując uczucia powiększa tylko dumę.
jak i zrozumienia. Jest pełen głębokiego Żąda miłości i seksualnych uczuć od innych, ale w
współczucia, a zarazem potrafi cieszyć się i bawić. kontakcie z nimi stosuje metody uwodzenia i
Jest zdolny do twórczej zabawy i radości. Ujawni te klasyfikowania ludzi, by uniknąć zaangażowania. To
talenty i będzie pierwszy we wszystkim, za co się prowadzi do współzawodnictwa, nie do miłości. Jego
weźmie. duma zostaje urażona, a on wzmaga
współzawodnictwo. Jest w zaklętym kręgu, z którego
nie potrafi się wydostać.
Struktura sztywna Jego wstępną skargą w terapii (jeśli w ogóle się
na nią zgłosi) jest to, że nie posiada uczuć. Chce
Człowiek o sztywnej strukturze rzeczywistości poddać się uczuciom, ale sądzi, że zranią go one
doświadczył w dzieciństwie odrzucenia przez rodzica tylko, stąd jego negatywny zamiar brzmi: „Nie
przeciwnej płci. Dziecko odebrało to jako zdradę poddam się", Przedkłada seks ponad miłość, ale to go
miłości, ponieważ dla dziecka erotyczna nie satysfakcjonuje. Rodzi się podwójny węzeł: „Oba
przyjemność, seksualność i miłość są jednym. W wyjścia są złe." Poddanie się oznacza ból, dalsze
drodze kompensacji za to odrzucenie dziecko trwanie w dumie wyklucza uczucia. By rozwiać ten
postanowiło kontrolować wszystkie uczucia z nim problem w terapii, osobnik sztywny musi połączyć
związane — ból, wściekłość, jak również dobre serce z genitaliami.
uczucia — przez wstrzymanie ich. Poddanie się jest W trakcie procesu terapeutycznego maska
czymś strasznym dla człowieka o charakterze powie: „Tak, ale"... Po jakimś czasie niższa jaźń albo
sztywnym, ponieważ oznacza ponowne uwolnienie jaźń cienia pojawi się w świadomości, mówiąc: „Nie
wszystkich tych uczuć. Nie będzie zatem próbował będę cię kochał". Potem gdy w wyniku pracy z
bezpośrednio spełniać swoich potrzeb, lecz użyje ciałem uczucia zaczną płynąć, wyższa jaźń rozwiąże
manipulacji, by dostać to, czego pragnie. Duma problem stwierdzając: „Zgadzam się, kocham".
związana jest z uczuciami miłości. Odrzucenie Człowiek o strukturze sztywnej ma ciało
seksualnej miłości rani jego dumę. harmonijnie zbudowane, zintegrowane i pełne
W kategoriach psychodynamicznych człowiek energii. Może mieć dwa rodzaje bloków — zbroję
sztywny wstrzymuje uczucia i działania, by nie płytkową jak stalowe płytki rozmieszczone na ciele
wyjść na głupca. Jest światowcem, ambitnym i albo zbroję oczkową, podobną do drucianej siatki.
pełnym przebojowej energii. Mówi: „Jestem lepszy Miednica jest odchylona do tyłu i zimna.
od innych i wiem wszystko". W środku odczuwa
głębokie przerażenie wywołane zdradą; bezbronności
należy unikać za wszelką cenę. Człowiek o sztywnej
Pole energetyczne
strukturze charakteru boi się zranienia. struktury sztywnej
Chodzi z dumnie podniesioną głową i wy-
prostowanym kręgosłupem. Odznacza się wysokim Główna energia trzymana jest na peryferiach i z
stopniem zewnętrznej samokontroli i silną dala od rdzenia. Osobnik sztywny jest hiperaktywny.
identyfikacją z fizyczną rzeczywistością. Ta mocna Cechują go równowaga i moralność, widoczne w
pozycja ego służy mu jako wymówka, pozwalająca polu jako silna, jasna i równomiernie rozmieszczona
uniknąć uwolnienia uczuć. Boi się mimowolnych aura. Pole eteryczne jest silne, szerokie i równe, o
procesów fizycznych zachodzących w jego ciele, niebieskawoszarej barwie i średniej szorstkości. Ciało
ponieważ nie są one zależne od ego. Jego emocjonalne
wewnętrzna jaźń odgrodzona jest

Tak jak Ikar. to jaśniejsze jest bardzo pomocne. Przed rozpoczęciem terapii u człowieka o W wewnętrznym krajobrazie człowieka szty- charakterze sztywnym otwarte są zazwyczaj tylne wnego znajdziemy przygody. że kiedy ludzie człowiekiem o charakterze schizoidalnym. Jeśli mamy do czynienia z będą płaty boczne. Może być większe z tyłu. na której dany życiem. jego istoty i wyzwoli unikalność jego wyższej jaźni. a duchowość i mieć doświadczenia duchowe. Postrzeganie mózgu — przedniej. centralnej części mózgu. rozwijają się i zbliżają do zidentyfikować i wzmocnić jego granice. przednie Zainspiruje innych swoją miłością i pasją życia. w kategoriach związku każdego pacjenta z jego granicami muzyka czy inne formy kreatywności. jakiekolwiek one są. Człowiek oralny potrzebuje dużo osoby o sztywnej strukturze charakteru dotykania. cele do osiągnięcia i mentalne. Będzie niektórych przypadkach płaty przednie są równie umiał bawić się we wszechświecie i w pełni cieszyć aktywne. Jeśli zajął się Podczas uzdrawiania bardzo pomocne jest poszukiwaniami intelektualnymi. Już podejście do uzdrawiania powołaniem jest sztuka. Aurę schizoida zrównoważona. aktywność we wszystkich częściach potwierdzić jego duchową rzeczywistość. będą drugim co do Pomoże ci to dostosować metodę uzdrawiania do pacjenta aktywności obszarem mózgu. Granice wymagają wzmocnienia. Zaczynają powstawać pomosty. zamknięcie i czasem histeria rozmieszczone. a jego samego nauczyć. Będzie zatem naturalnym liderem w każdej profesji. jakie to uczucie być otwartym. uświęcone jest silne. namiętności i miłość. Aurę charakteru oralnego trzeba naładować. doskonale Musi się nimi dzielić. Ciało niebiańskie może nie być bardzo jasne. Jajo przyczynowe albo keteryczne uczuciom płynąć i być widzianymi przez innych. Zauważyłam. Jeśli odkrył. ośrodki uczuciowe zaczynają się otwierać. płaty przednie będą pamiętanie o generalnej strukturze charakteru pacjenta. w zależności od sfery życia. przykład dzięki medytacji. odkrywania i akceptowania swoich uczuć. Kiedy człowiek zaczyna rozwijać swoją energii. jak tworzące formę krzyża. Może nie być tak barwne. jak w (rysunek 12-3). Największa aktywność w mózgu ma miejsce w którą wybierze. jeśli człowiek nie pracował nad otwarciem swoich uczuć. również jasne i aktywne. elastyczne. na czakramy otworzyć. należy pracują w ramach terapii. że jego i wzmocnić jej skuteczność. jeśli człowiek nie otworzył się Człowiek o charakterze sztywnym musi ot- wystarczająco na bezwarunkową miłość lub swoją worzyć ośrodki uczuciowe i pozwolić swoim duchowość. Korona i splot słoneczny są człowiek poleci ku słońcu. bocznej i potylicznej — staje się ponadzmysłowe odda tutaj wielkie usługi. na przykład. jeśli nie. Człowiek o przesuniętej strukturze charakteru musi naładować dolną połowę swe- 'I . czakramy woli i seksualności oraz czak-ramy Są tam góry do zdobycia. malarstwo. trzeba naładować energią. Gdy człowiek rozpoczyna proces poprowadzi swych ludzi ku ziemi obiecanej.144 Dłonie pełne światła wykazuje spokojną równowagę i jest równomiernie to pokaz siły/woli. pozwoli energiom wpływać i wypływać z rdzenia z przewagą złota. Będzie zdolny do głębokiego płatach bocznych i pośrodku tylnej części mózgu. człowiek postanowił się skoncentrować. Ciało mentalne jest jaźń charakteru sztywnego rozwinięte i jasne. Tak jak Mojżesz czasami otwarte. Należy również oświecenia. ponieważ wszystkie Zadanie życiowe i wyższa ośrodki są tam otwarte. aktywność rośnie w Człowieka trzeba nauczyć. W kontaktu z innymi i całym wszechświatem. przypadku innych struktur charakterologicznych. jeśli spojrzeć na głowę z zatrzymywać energię. nasz „sztywny" oparciu o umysł i wolę. Człowiek taki żyje zatem głównie w miłości do spełnienia. tak by mógł utrzymywać otwarte czakramy podczas Energetyczne systemy obronne używane przez ćwiczeń t i medytacji. Należy zatrzymać wycieki > góry. To ukształtowane i jasno zabarwione — na złotosrebrno.

Wzorce aur i czakramów dla głównych typów charakterologicznych 145 Ciaia duchowe ^y**^\y 3 \ Zamknięte �99999999994� ^ "1//. O ' t t Wzór aktywności energetycznej w mózgu Rysunek 13-8: Aura charakteru sztywnego (obraz diagnostyczny) .

przejaśniają się powoli. Ważne rozwoju człowieka kula ta rośnie i wkrótce sięga poza jest. że robimy coś złego. centralnych energii osobowości należy transformujemy świadomość. Struktura charakteru i zadanie życiowe Poza strukturą charakteru Każda struktura charakterologiczna jest W miarę jak każdy człowiek pracuje nad modelem szwankującego systemu transformacyjnego. kiedy kładzie ręce na jego ciele. bardziej Drugim czakramem należy zająć się z troską. pozwalając pacjentowi na żywym systemem transformacyjnym. Uzdrowiciel musi być wpływać na rzeczywistość poza światem fizycznym. Pole staje się bardziej naszym systemie energetycznym. Im chętniej będzie leczył się sam. W miarę bardziej poprzez uczucia niż poprzez wolę. Uzdrowiciel wyższym stanie duchowym. rozwijający osobiste negatywne przekonania. Człowiek sztywny musi otworzyć czakram energię z zewnątrz. To polu energetycznym. która jest ukryta unikalny aspekt wszechświata. Jest ona ziarnem. A zatem każdy z nas jest musi to robić powoli. Jesteśmy prawdziwą dotrzeć poprzez nakładanie rąk. żyjemy opierając się na naszych błędnych Wyobrażenia i błędne koncepcje na temat przekonaniach. by uduchowioną materią. a jej łączący i wysyłający z powrotem we wszechświat w działanie wprowadzić do świadomości. czakramy otwierają się coraz szerzej. złotosrebrny punkt światła. które daje światło ciału seksualnych w przypadku struktury przesuniętej. Robimy tak. Człowiek o masochistycznym polu trzeciego oka. aura ulega zmianom. żeby uśmierzyć to zmiany. gdyż zrównoważone. jaki sobie więcej światła. uzdrowiciel z miłością akceptował osobowość pacjenta. cierpienie. Aurę charakteru sztywnego trzeba „zmięk. tym naturalny przepływ wymiany energii i transformacji z szybciej wyzdrowieje. otworzyć dolne czakramy i nauczyć się żyć się następnie w jaskrawą świetlną kulę. przekształcający ją. Nigdy nie dotykać bez fizyczny.146 ________________________ Dłonie pełne światła go pola. Widzimy nasz system energe- wyrażona. Zmieniamy siebie i Pole rozszerza się i zaczynają zachodzić głębsze nasz system energetyczny. bardzo ostrożny i wrażliwy podczas dotykania dolnej Światło to wytryska jakby z korzenia korony i części ciała. zaczynający następnie postrzegać i zrozumieniem i akceptacją. Pole staje się bardziej jednak nie może trwać długo. a następnie ponownie Trzeba zaktywizować drugą warstwę aury. nie tylko likwidujemy nasze piękny. tyczny jako mechanizm transformacyjny pobierający czyć". niebiańskiemu i przekształca je w jaśniejszy. składniki. mniej stagnacji i wyższe wibracje w wymyśliliśmy. Naprawdę przez większość czasu nie rzeczywistości. Sposób życia człowieka zmienia się w pozwolenia. jaki jest naprawdę. Robiąc to. ponieważ żyjemy i systemie przekonań. wykraczające poza świat szanować ponad wszystko. Jego granice należy rozwijają się nowe zmysły. Odblokowujemy system i przekształcamy U wielu ludzi pojawia się pośrodku głowy energię. fizycznie i Najpierw blokujemy energię. a musi być wyprowadzona na zewnątrz i growany z całością. Uzdrowienie będzie zawsze wszechświatem. Ponieważ stopniowe doświadczanie uczuć przez krótki czas. Zaczynamy postrzegać siebie jako związane z kreatywnością. którą przekształcamy. jak poruszać i wyzwalać szyszynka. Wraz z jaśnieniem ciała mentalnego całą energię. którą zablokował. lecz . która nieruchomieje w duchowo. tam gdzie znajdują się przysadka i energii musi nauczyć się. Żyjąc w ten sposób elastyczne i płynne. głębszych. rozbijający ją na prostsze serca i połączyć go z miłością i innymi uczuciami. całkowicie zinte- wewnątrz. by bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii ciało. Ważne jest. wiadomość. ma świadomość. Do energia. rozwinięty organ. tworząc reagujemy na taki wszechświat. zawarte w naszym negatywnym mamy kontaktu z rzeczywistością. Wraz ze wzrostem skuteczności tworzymy cierpienie. a nie taki. Prędzej czy później dostajemy systemu przemiany energii wzrasta kreatywność. rozwojem aktywności swojej psychiki.

Bez względu więc 50 proc. a energię. jest twoim zadaniem życiowym. jest bezpośrednio powiązana. Likwidując swe osobiste blokady. Na przykład: blokujesz swoje energie twórcze. bezpośrednio wiąże oralna 15 proc.Wzorce aur i czakramow dla głównych typów charakterologicznych 147 także wpływamy w pozytywny sposób na bliźnich. co chcesz robić. Wypisz procentowo. jakie struktury tworzą twoją charakterologicznej albo ze sposobu. zaliczyłbyś swoje ciało? Przeanalizuj tablice i opisy Zaprojektowałeś swoje ciało i system ene. by to realizować. Znajdowanie swojej struktury Właśnie po to. czego nie wiesz na temat życia. ten sekretny sen. wy. tak że nareszcie możemy zrealizować wszystko będzie dobrze. Przegląd rozdziału 13 Jesteś jedyny w swoim rodzaju. świecie? Odkryj. masochistyczna 10 proc. Kiedy blokujesz przepływ energii w systemie. Rób to. życiowego. blokujesz również to pięciu głównych struktur charakterologicznych. Opisz najlepsze cechy każdej ze struktur. Potem odpowiedz na rgetyczny jako narzędzie do wykonania zadania pytania 7-10. Są to również bezpośrednie manifestacje tego. na to. Nikt inny nie ma takiej samej kombinacji i nikt nie chce zrobić dokładnie tego samego co ty. wiąże się z zadaniem życiowym? Jak dowiesz się wkrótce. Do przemyślenia którego masz się tutaj nauczyć. W jaki sposób struktura charakterologiczna sę dokładnie tak. pełniamy nasze osobiste zadanie. Opisz ogólną konfigurację P. co najbardziej W ten sposób transformujemy energię. która najlepiej zrealizuje cel twojej inkarnacji. nazywamy strukturami charakterologicznymi i 3. bardziej niż wszystko inne na Kiedy zaczynamy rozluźniać blokady. . torujesz drogę do charakterologicznej spełnienia najgłębszej tęsknoty. Żyjesz w niej. bryk. 5. Rodzaj tych życiowym? bloków można wyprowadzić z twojej struktury 7. Do której kategorii szczęście. Twoja choroba proc. w jaki osobowość. Narzędzie to jest kombinacją energii- świadomości. poprzez system sztywna energetyczny. ponieważ nie realizujesz swojego dające ci cechy osobowości w każdej z ru najgłębszego pragnienia. Które obszary mózgu są najbardziej aktywne w systemami obronnymi. w jaki sposób się blokujesz.E. pojawiłeś się tutaj. chcesz robić w życiu. Ona da ci Przyjrzyj się sobie w lustrze. Pytam więc ponownie. głęboką tęsknotę towarzyszącą nam od dzieciństwa. dla każdej z wykonania swego zadania. W jaki sposób choroba wiąże się z zadaniem prowadzą do zaburzeń fizycznych. by ta tęsknota cię prowadziła. Jakie jest zadanie życiowe każdej ze struktur? system energetyczny. To. jak tego chciałeś. zadanie. schizoidalna 20 proc. 8. który jest naszym zadaniem życiowym. Zbudowałeś swoją szkolną kla. którą musisz pobrać. Są to sposoby. za pomocą poszczególnych strukturach? których izolujesz się od tego. przesunięta 5 się ona z twoim zadaniem życiowym. Idź za nią.Cz. Ogólne wzorce takiego blokowania 2. Prześledź tablicę 13-1. co zawsze chciałeś robić bardziej niż Ćwiczenie: wszystko inne. Pozwól. z twoim najgłębszym pragnieniem. Znajdź odpowia Chorujesz. To uwalnia naszą Zlikwiduj te bloki. który stworzyłeś do 1. co jest tym. co powinieneś zrobić na planie ziemskim. blokady energetyczne 6. wszystkich struktur charakteru. Tak więc lekcja. jest wbudowana w twoje ciało i 4. jaka jest twoja choroba.

Prześledź tablicę 13-3. . Prześledź tablicę 13-2.148 Dłonie pełne światła 9. Sprawdź. Znajdź odpowiadające ci cechy fizyczne i energetyczne w każdej z rubryk. w jaki sposób kontaktujesz się z innymi ludźmi na podstawie swojej struktury charakteru. 10.

13. W świetle odpowiedzi na trzy ostatnie pytania.11. . Odpowiedz na pytania 7—12 odnosząc je do każdego z twoich pacjentów. odnieś je do pytania 11. jakie może być twoje osobiste zadanie? A zadanie światowe? 12. Jeśli cierpisz na jakieś zaburzenia fizyczne.

idźcie nią!". BIBLIA TYSIĄCLECIA. KSIĘGA IZAJASZA 30. twój Nauczyciel już nie odstąpi. 20-21. . gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: „To jest droga. CZĘŚĆ IV i POSTRZEGANIE METODĄ PRACY UZDROWICIELA Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia. ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza.

lecz jak w hologramie również które prowadzą do niezdrowego trybu życia i w całością. Uzdrawiałam duszę albo stawałam się przekaźnikiem przypominającym . mówiąca ci nie tylko. dzięki którym wrócisz do Duchowych Nauczycieli wskazówki dotyczące zdrowia i swego prawdziwego ja. a potem podstawą wszelkiego transcendentalne. zaczęłam też prosić o informacje bardzo ścisłe. co robię. Jest to bezpośrednia psychoterapeutka. Zaczęłam lepiej rozumieć to. obejmującej tylko jedno konkretne życie i jedno Uzdrawianie stało się najpierw przedłużeniem konkretne ciało. Całość bowiem z założenia stworzona jest wynikiem zapomnienia. Jednak większość psychoterapeutki zamieniałam się w duchową z nich ograniczy cię do postrzegania rzeczywistości uzdrowicielkę. Choroba jest zatem sygnałem. Po drugie. który znajdujesz się w stanie nierównowagi. na temat poszczególnych warstw aury. zaszły dwie poważne zmiany. co nazywam „widzeniem którą otrzymujesz. Po znalazłeś się w stanie nierównowagi. Powoli z zaprzeczających temu twierdzeniu. Kiedy z indywidualnych części. Informacje te są prowadzenia terapii. sięgając o wiele dalej niż jakakolwiek że już akceptujesz siebie jako istniejącego poza terapia. częścią całości. kim jesteś. Moje poglądy są bardziej psychoterapii. efekcie do choroby. mogłam zaglądać w głąb Natychmiast pomyślisz o wszystkich wyjątkach ciała. są one zatem nie tylko zapominasz. że drastycznie zmieniły mój sposób pracy z ludźmi. kim się jest. w trakcie sesji zaczęłam otrzymywać od wskazująca ci kroki. jak uzyskać do nich dostęp. trochę tak jak aparat rentgenowski. lecz także pierwsze. Powyższe twierdzenia zrozumiesz leczenia. częłam rozwijać to. ponieważ dotyka wszystkich wymiarów w całościowy i zdrowy sposób tylko pod warunkiem. jeśli wiesz. iż W trakcie mojego osobistego rozwoju. fizycznymi wymiarami czasu i przestrzeni. kim jesteś. by lepiej pamiętać. gdy czyniłam obserwacje auryczne jako zapomniałeś. to znaczy. że indywidualizacja i całościo-wość rezultatem nierównowagi. Ich pod. ponieważ trwał latami. za- Chorobę można zatem rozumieć jako lekcję. wewnętrznym". kim jesteś. duszy i ciała. które wiadomość dla ciebie. Nierównowaga jest są jednym. Wstęp PRZYCZYNY CHORÓB Z perspektywy uzdrowiciela choroba jest stawą jest idea. tworzysz myśli i działania.

samotność i głębokie ponadzmystowe — jak działa i jak możecie się go pragnienie wolności. w doświadczaniu wysokich energii i anielskich istot nieodwołalnie płynie z Uniwersalną Wolą ku zjawiających się. którego uzdrowiciel musi do choroby i proces uzdrawiania. Ta praca stała Dotyka iskry Boga w każdej komórce ciała i łagodnie się dla mnie wielce satysfakcjonująca. Musiałam Duchowi Nauczyciele. z którymi żyje wiele ludzi. Przedstawię również Heyoanowy pogląd na miłości.152 Dłonie pełne światła duszy. by uzdrawiać. Jednocześnie zdrowiu i pełni. kiedy zapominała budzi pradawne wspomnienie tego. będąc Bogiem. kim jest i dokąd zmierza. Ludzkość wodnictwa i szczegółowo opiszę postrzeganie niesie ze sobą straszliwy ból. pełna ekstazy przypomina mu. że jest już Bogiem i. by leczyć. kim jest dusza. tak jak widzą je pewnego stopnia doświadczyć. Łagodnie nauczyć się technik uzdrawiania z części V. by łagodnie budzi nadzieję. Praca uzdrowiciela jest pracą nauczyć. wyzwaniem jest stawienie czoła bólowi strasznej W następnych kilku rozdziałach opiszę proces fizycznej choroby. . Podzielę się z wami otworzyć się na ogromne zachwiania równowagi niektórymi doświadczeniami duchowego prze- duszy i energii. Uzdrowiciel sięga w bolesne rejony duszy i rzeczywistość. Wszystko to należy zrozumieć. albo myliła drogę w czasie choroby.

I odwrotnie. ale wielką różnicę pomiędzy dowodów przedstawionych przez naukowców odpowiedzialnością i winą. stał się mocno znajduje sprzeczności pomiędzy odpowiedzialnością nieaktualny już na początku XX wieku. ty doprowadziłeś do naszym oddzieleniu od całości. pokazuje. że małe dziecko zaraziło się AIDS w wewnętrzną siłę tworzenia własnej rzeczywistości. ja bym czegoś takiego nie zrobił". Nie Pogląd oparty na indywidualizacji i holizmie jesteśmy oddzielnymi istotami. do czego potrafi doprowadzić interpretowanie Rozdzielność tworzy strach i poczucie przegranej. możemy powiedzieć: „Och. to możesz też uczynić je takimi. biedne dziecko". żeby . nieprawdziwe. Załóżmy. jesteśmy istotami obiecuje szacunek i akceptację wszystkiego. jakimi wydarzenie z punktu widzenia rozdzielności. iż rzeczywistość zbudowana jest z Każdy. że przedstawię przykład wypowiadane są z perspektywy rozdzielności. jakimi chcesz. Rozdział 14 ROZDZIELNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI Jak już powiedziałam w rozdziale czwartym. tylko niewielka część samo to wywołało. dzielności. sa-moodpowiedzialności z punktu widzenia roz. czego zindywidualizowanymi. Wiele i miłością. To powoduje postanowiły odebrać od swojej wyższej rzeczywistości. jakże trudną lekcję ta dzielna dusza i rodzina jest przez ludzi wokół nas. Ale holista powie: naszego wewnętrznego doświadczenia weryfikowana „Och. jak „Och. nie rozdzielnych elementów materii. W żeby były. ono Gdy jesteśmy dziećmi. To tylko nasze stare doświadczają inne istoty ludzkie. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi zapo- oparciu o popularne rozumienie samoodpo. minania. Co mogę zrobić. Są one po prostu tego raka. na to. kim są?" pogląd. im najlepiej pomóc? Jak mogę ich najlepiej kochać? zaprezentowany przez newtonowską mechanikę Jak mogę pomóc im przypomnieć sobie. kto podchodzi do życia w ten sposób. iż wszyscy stanowimy pewną całość. wiedzialności ktoś mógłby powiedzieć: „Och. Jeśli interpretujemy to Bo jeśli nieświadomie uczyniłeś rzeczy takimi. to jego wina". trakcie transfuzji krwi. newtonowskie przyzwyczajenia każą nam myśleć o stwierdzenia takie. Z kolei odpowiedzialność i akceptacja promują siłę. Pozwólcie. strach i poczucie przegranej tworzą iluzję bezsilności. są.

a ty myślisz. czuje? Jakie blokad jest zaburzenie przepływu energii w polu są poglądy tej części twojej świadomości na temat aurycznym i w końcu powstanie choroby. zacznij również postrzegać mur zapominamy. co nazywa się czasem zastałą substancją Heyoan podał następujące wyjaśnienie muru: duszy. z którą walczysz gazynowania jej w oczekiwaniu na późniejszą obecnie lub nie rozwiązaną sytuację z przeszłości. Twój mur rekompensuje mur staje się coraz mocniejszy i zapominasz. a także wielką powódź. Im dłużej stoją. nieprzyjemną sytuację. czy myśli. Przypomnij sobie szczególnie rzeczywistości i znajdowaliśmy metodę ma. Znajdź zawarty w niej strach. powąchaj. która znajdujesz się wnętrznej siły. lecz w gruncie Najcudowniejsze w tym wszystkim jest to. Można ją też .154 Dłonie pełne światła wewnętrzną walkę pomiędzy samozachowa-niem (prezerwacją) a potwierdzenie ze strony innych. ostry. Innymi słowy. „Powrócimy do idei muru. ten sposób. wprowadzasz się na nowo w związany z daną Odgradzamy się od samych siebie. taką. ponieważ podczas eonów doświadczeń duszy. kim jesteśmy. Zaczyna ci się wydawać. Ty. Z czasem zewnątrz. sobie siłę. usłysz słowa albo dźwięki z nią czy to obrazy. jak sądzisz. musisz zbadać jego istotę. brakuje ci na poziomie za nim część ciebie. a nauka ta opierała się na swojego wewnętrznego potwierdzeniach docierających do nas ze świata muru zewnętrznego. w twoją stronę zbliża bardziej zapominasz. który zbudowałeś pomiędzy gdzie poziom wody w jednym miejscu jest wyższy większym zintegrowanym sobą a częścią siebie. że to. nierównowagą. równowagę. Są to odseparowane od nas „kleksy" energii. widzi. jest on zbudowany z ciebie. czego. się wielka siła. dziewiątym i dziesiątym szczegółowo opisaliśmy Jaka jest jego faktura. by świadomości. że twój rzeczy powiększają tylko doświadczenie mur zbudowany jest z twojej esencji i zawiera w rozdzielności. Gdy doświadczenia. sytuacją stan strachu. Im dłużej stoją. tym bardziej musisz zrobić. byliśmy na etapie uczenia się. że blokowaliśmy nasze doświadczenia — wyobraź ją sobie. zobacz. możesz przeprowadzić dużą część naszej nie potwierdzonej wewnętrznej następujące ćwiczenia. Skuteczne związane. a może twardy? Z czego jest zrobiony? aurycznego punktu widzenia rezultatem istnienia tych Stań się nim. Tę siłę można przekształcić i rozprowadzić jako fundament siły wewnętrznej jaźni. Stają się rzeczywistości? one tym. którą oddzieliłeś. co część nas od reszty nas. że ściana Wznosisz zatem mur. Możesz więc zobaczyć siebie za tym służy do oddzielania tej części ciebie. Mur niż w sąsiednim. W rozdziałach strachu. Jest zbudowany z twojej tym skuteczniej zdają się oddzielać coś innego niż esencji i pełen stwierdzeń dotyczących tego. zdają się zapewniać bezpieczeństwo. tak jak w powstrzymuje napór jakiejś przerażającej ze. żeby się ochronić. albo odrzucaliśmy Żeby zbadać swój mur. przynajmniej na jakiś czas. średniowiecznych zamkach. Z ciemny. pochodzi z zewnątrz. czy uczucia. że jest zatem to. Strach blokowanie odgradza nas od danej części wypływa z poczucia bycia oddzielonym. Jako Ćwiczenie: Badanie dzieci bardzo potrzebowaliśmy konfirmacji. że jesteś od niej słabsza. Proces ten możemy wyjaśnić również w Zacznij doświadczać związanych z nią uczuć. co uważałaś wtedy za wewnętrzną z terapii Gestalt koncepcji muru. doświadczasz muru. z tobą wewnątrz. żeby pozostać bezpieczna. używając pochodzącej podtrzymać to. to znaczy coraz wewnętrznym. Co on myśli. konfirmację. W rezultacie albo kreowaliśmy sekretne wyimaginowane światy. jaka barwa? Jest jasny czy blokady występujące w polu aurycznym. który sama stworzyłaś. mówi. której nie murem. Innymi słowy. lecz co w istocie jest zewnętrzną Za każdym razem gdy źle się poczujesz. Dotknij go. wielki napór siły z chcesz w danym momencie doświadczać. tak jak w przypadku tamy albo śluzy. Te wewnętrzne ściany tworzone są wewnątrz muru. co oddzieliłeś. Spójrzmy na to. posmakuj.

co mówi ukryta wewnątrz muru widoczny w polu aurycznym zaczyna się poruszać. Siedzisz zatem ukryta pola aurycznego. Bloki istnieją na wszystkich poziomach aury. zakłócając naturalny przepływ energii. Blok jako mur. Możesz użyć murem? Jak możesz ją uwolnić? jej jako narzędzia do przypomnienia sobie. Przegląd rozdziału 4 „Teraz widzisz ten mur symbolicznie na etapie psychodynamicznym. aż zaistnieje przepływ przez mur. ponieważ jesteś nim. swojego wewnętrznego jak blok w jednej warstwie aury — wyrażony oczywiście w rzeczywistości tej aury. która jest psychodynamicznym. Masz władzę wewnątrz niego. co jest poza nim. i kontynuuj te rozmowy. choroby w fizycznym ciele. siedzisz w nim. wewnątrz muru. Jaka jest natura twojego wewnętrznego muru? największych nieszczęść ludzkości na planie 3. a nawet pomiędzy samym murem a tym. nie nad nim. Kiedy już to zrobisz. po czym nieruchomieje. Ćwiczenie: Rozbrajanie Oddziaływają na siebie wzajemnie. co jest poza murem. A zatem jeśli potrafisz znaleźć tę metaforę twój mur? Co mówi ta część ciebie. przekonanie lub uczucie — może w efekcie doprowadzić do powstania Nawiąż rozmowę pomiędzy sobą-murem a sobą. która jest jednym z 2. Widzisz go również jako 1. Do przemyślenia Mur reprezentuje wiarę we władzę nad światem. nie tylko na poziomie się za murem? Co mówi ta część ciebie. bez względu na jego formę. doświadczania i mostem świadomości łączącym to. ponieważ jesteś również tą siłą po drugiej stronie muru. muru to jest jako myśl. a jednocześnie można uważać za blok energetyczny obecny w aurze. która znajduje wewnątrz i na zewnątrz siebie. Jak powiedzieliśmy wcześniej. a tym. Jest on zatem W trakcie wchodzenia w mur. Co mówi ziemskim. kim myślisz. mur za swoim murem bezpieczeństwa. osoba". . Zobaczmy teraz. Nawiąż rozmowę ze swoim murem. nawiąż taką samą rozmowę pomiędzy sobą a tym. którą zamknąłeś za wewnętrznej eksploracji i uzdrawiania. kim jesteś. gdzie ta silą już istnieje. kim jesteś". co mówisz ty ożywiania go. władzę rozdzielenia. z tym. że jesteś.Rozdzielność rzeczywistości 155 widzieć jako schody prowadzące do wewnętrznej Spójrzmy na kwestię muru z punktu widzenia jaźni. Co jest przyczyną choroby? przedstawiciela muru pomiędzy tym. możesz użyć jej jako narzędzia Jaka jest natura twojej siły. rozjaśniasz również blok. lecz także duchowym i na zewnątrz muru? Od czego chroni cię twój mur? ziemskim.

samym życiem. jednak posiada najwyższą mądrość. czym jest wiele wyższym od naszej codziennej świadomości aura. do świata W tym rozdziale przedstawiony jest przejrzysty fizycznego. Każda warstwa jest ciałem. rozwojem i zanurzone w tej samej przestrzeni. gdzie pomagają tworzyć nasze graficzny opis naszego doświadczenia uczuć i myśli. że jesteśmy czymś o wiele formie wibracji) poprzez jego warstwy do więcej niż tylko naszymi fizycznymi ciałami. Każda warstwa jest w Wiedziałem to od początku!" Nasza boska iskra pewnym sensie samodzielnym światem. warstwa po warstwie. możemy używać jej do światy te są wzajemnie powiązane i egzystują kierowania naszym codziennym życiem. Jest nie tylko przekaźnikiem czy polem. Człowiek ma uczucie: „Och. Do tej ciało fizyczne. Możemy wyczuwać to wewnętrznie. tak! rzeczywistość fizyczną. doświadczamy naszej fizycznej rzeczywistości. poprzez który Wymiar energii kreatywne impulsy z naszych wyższych i świadomości rzeczywistości przechodzą do rzeczywistości fizycznej. możemy użyć pola aurycznego do Spoglądając na siebie z perspektywy szerszej niż ponownego podniesienia naszej świadomości (w dotychczas. rozważmy raz jeszcze. Kiedy już ją znajdziemy. widzimy. w której my wzrostem. musimy Jesteśmy zbudowani z kolejnych warstw energii i dowiedzieć się dokładniej. doświadczenie codzienności. nie będzie wcale przypominającej — a pod innymi nie — zaskoczeniem. Nasza wewnętrzna iskra boskości istnieje na o Po pierwsze. tak samo jak rzeczywistym. pod niektórymi względami praktyce. Jest planie rzeczywistości i rozwiniętej świadomości. rzeczywistości boskiej jaźni. są przekazywane. jak te kreatywne impulsy świadomości. . tak samo Jesteśmy tą wyższą świadomością. Rozdział 15 OD BLOKADY ENERGETYCZNEJ DO CHOROBY FIZYCZNEJ Ponieważ aura jest mechanizmem. Każde ciało istnieje w świadomej wyższej świadomości możemy włączyć się dzięki rzeczywistości. żywym i funkcjonującym jak nasze jesteśmy naszą codzienną świadomością. By to zrobić.

Na poziomie eterycznym świadomość wyraża zawiera gradacje oświecenia. Plan astralny jest automatycznego funkcjonowania organów pomostem między poziomami fizycznym i wewnętrznych. Aby zrozumieć proces tworzenia się zdrowia jest jako silne emocje. instynktu. by i choroby. zbadajmy dokładniej.158 Dłonie pełne światła Tablica 15-1:. eterycznego. świadomość manifestuje się w kolejnych warstwach który jest zupełnie innym światem. kiedy podstawowymi pierwotnymi emocjami i reakcjami pojęcie albo pogląd transmitowany jest ze swego takimi jak strach. NA KTÓRYCH ISTNIEJEMY 2? o (w powiązaniu z warstwami aury) W P 03 N cti Plan duchowy ^ P t> fi <u Poziom keteryczny uświęcony a N Poziom niebiański £P co •N t r> 'u Poziom eteryczny uświęcony PS en £ 'o1 "i N Plan astralny t-ł- p a> o 73 aj £2 Gradacja światła tr o N d « a N « '£. Z kolei na planie astralnym. Większość tych źródła na wysokich poziomach do gęstszych emocji wiąże się z jaźnią. Nieprzyjemne uczucia takie jak zimno albo warstwy w naszych ciałach duchowych — poziom głód są sygnałami. w jaki sposób objąć całą ludzkość. co dzieje się na umysłu. poziom niebiański i poziom energię. Plan fizyczny N ^ Poziom mentalny Poziom "ST emocjonalny Poziom •rH eteryczny Poziom "o. odruchów bezwarunkowych i emocjonalnego i mentalnego. w jaki świa- w których egzystujemy i które korelują z kolejnymi domość wyraża się w poszczególnych warstwach warstwami albo ciałami aurycznymi opisanymi w aury oraz cytuje wypowiadane przez nią stwierdzenie. by mogła ona ponownie płynąć w harmonii. rozdziale siódmym. mamy przynajmniej trzy czy ból. Tutaj świadomość stwierdza: „Is- duchowym. Tworzymy zgodnie z myślenia. Plan fizyczny składa się z Na planie fizycznym świadomość przyjmuje postać czterech poziomów: fizycznego. aż skrystalizuje się w świadomość wyraża się w postaci racjonalnego rzeczywistość fizyczną. Oczywiście to. Jest to plan linearnego analitycznego naszymi poglądami. a świat ten. że należy zrównoważyć naszą eteryczny uświęcony. wedle . podróże astralne. PLANY RZECZYWISTOŚCI. niższych poziomach. Q fizyczny Tablica 15-1 przedstawia plany rzeczywistości. Na poziomie mentalnym poziomów rzeczywistości. Jak wspomniałam w się w postaci uczuć takich jak fizyczna przyjemność rozdziale siódmym. Tablica 15-2 pokazuje sposób. plan duchowy znajduje się ponad nim i tnieję". Na poziomie emocjonalnym świadomość wyraża się Kreacja albo manifestacja następuje. gniew i miłość. które wykraczają poza jaźń. keteryczny uświęcony. mają miejsce pola aurycznego. wpływa również na poziomy Na poziomie astralnym świadomość odbierana wyższe.

lecz wiedzy 2 Osobiste Odczuwam zintegrowanej. Siła ŚWIADOMOŚCI NA POZIOMACH koncentracji jest bardzo ważna na tym planie! AURYCZNYCH Podobieństwa i różnice pomiędzy planami fizycznym i astralnym nie byłyby zaskoczeniem dla fizyka. która Poziom ty-ja ludzi wykracza poza przyjaciół i bliźnich. Twierdzę. Poziom Funkcjonowanie Istnieję który z kolei indukuje harmonijny rezonans w trzech fizyczny fizyczne Staję się dolnych ciałach. światło promieniuje z dującego się w pobliżu. a 1 potem przemieszcza się do ciała astralnego. to jest miłość. Poziom Wyraz Stwierdzenie ponieważ prawa rządzące planem astralnym świadomości wypowiadane opierałyby się na naturalnym prawie. dzięki której uświęcony powołujemy rzeczy do istnienia poprzez nazywanie i definiowanie ich. które znamy z naszego świata fizycznego. aby podróżować. gdy uderzenie w sposób różni się od planu fizycznego: przedmioty jeden kamerton wywołuje rezonans drugiego znaj- mają formę płynną. wystarczy tylko skoncentrować się na miejscu. Na 3 Myślenie Myślę siódmym poziomie świadomość wyraża się wyższymi Poziom pojęciami systemów wiedzy albo przekonań. Kierunek zmienia się wraz ze skupieniem uwagi. rządzących całym wszechświatem. dużo 5 wola Wyrażam bardziej rozświetlony i kochający niż nasz. 7 Wyższe Wiem że nasze prawa fizyczne są w gruncie rzeczy po Poziom pojęcia Jestem prostu specjalnymi przypadkami ogólnych praw. Odpowiadałyby one oczywiście tym. Ten proces trwa następnie aż do poziomu częstotliwości ciała fizycznego. Na poziomie niebiańskim świadomość wyraża się w postaci wyższych uczuć 4 Emocje Kocham takich jak uniwersalna miłość. nie tylko linearnej.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 159 Tabjica 15-2: . keteryczny praw kosmicznych albo uniwersalnych. Z innego Doznania Odczuwam Poziom punktu widzenia można by powiedzieć. w następujący harmonijnej indukcji występuje.) Każde ciało wyraża ten przedmiotów. więc kiedy skupiasz uwagę na czymś . którzy go doświadczyli. świat ze swoją własną rzeczywistością. Poziom emocje emocjonalnie Podstawowa pierwotna siła kreatywna zostaje emocjonalny zainicjowana w najwyższym ciele duchowym. 6 Wyższe Kocham Na planie duchowym znajduje się jeszcze jeden Poziom uczucia wszystko. w które chcemy się udać. i staje się astralny powszechną miłością do wszystkiego co żywe. zmieniasz również kierunek ruchu. że fizyczne fizycznie eteryczny delikatniejsze substancje i energie w ciałach duchowych indukują harmonijny rezonans w as trału. To tutaj mentalny początkowy impuls kreatywny wychodzi z naszej wiedzy. zamiast głównie odbijać się od ich impuls w kategoriach swej świadomej rzeczy- powierzchni. świat. który niebiański Wyższa co żyje przynajmniej mnie wydaje się dużo piękniejszy. wyższą energią i szybszymi świadomość wibracjami. które rządzi przez delikatniejszą substancją. W piątej Poziom swoją wolę warstwie — eterycznej uświęconej — świadomość eteryczny wyraża się jako wyższa wola. (Zjawisko opisów ludzi. WYRAZ innym.

..... co żyje i Ciało eteryczne uświęcone .............. kiedy kreatyw- w postaci szerokich uczuć.................... z wyższą rzeczywistością duchową...... Istnienie: Naturalna przemiana energii. tworzy: miłość i Ciało eteryczne ................... Jasne myślenie: Jasne myślenie służące do realizowania miłości i woli 1 Ciało emocjonalne .................... że jestem jednym z Bogiem 1 Ciało niebiańskie ................ Bycie: Naturalna przemiana energii chemicznej. Jest to doświadczenie jedności ze stwór- .............. będzie wyrażony Stan zdrowia utrzymuje się...................... potem doznań fizycznych. Boska wiedza: Wiem... że jestem jednym z Bo- impuls będzie negatywny. która ut rzymuje strukturę i funkcje ciała etery cznego... prze mieszczający się do astralu.... Kiedy ciało keteryczne skorelowane jest ne odpowie automatycznie poprzez autonomicz.........160 ____________________________________________________________________ Dłonie pełne światła Tablica 15—3: TWÓRCZY PROCES ZDROWIA Ciało keteryczne uświęcone ..... jeśli odebrany twierdzenie: „Wiem........ Miłość: Kocham ludzkość l Ciało mentalne ........ 15-3)...... giem".................. równowaga yin/yang................... Boska miłość: Kocham wszystko.............. tworzy: zdrowie fizyczne - wistości na własnym poziomie.................. albo skurczy.... a ciało fizycz.. potem szczegółowych wem uniwersalnym albo kosmicznym (tablica uczuć........... Na przykład......... Rozluźni się.......... XwOrCZV DTOCCS ZCLrOWlSL kreatywny impuls z poziomu duchowego..... na siła pochodząca z ludzkiej rzeczywistości wy niższych częstotliwości................ jeśli odczyta boską wiedzę tej rzeczywistości.............. równowaga systemów fizycznych... manifestuje ny system nerwowy............... Boska wola: Twoja i moja wola są jednym 1 Ciało astralne............ tworzy: jesteśmy w porządku I Ciało fizyczne .................................... Prawdziwe odczuwanie: Naturalny nie zakłócony przepływ uczuć odpowiadający boskiej rzeczywistości......... najpierw zostanie duchowej kierunkowana jest w zgodzie z pra- wyrażony w postaci myśli........ Wypowiada impuls pozytywny. Wchodząc w warst.........

Zdrowie powstaje mentalny impas. że jest najlepszy. To zaś wyraża się kreatywny natrafia na blok energetyczny albo inne na poziomie astralnym jako miłość do ludzkości. Przy tej równowadze naturalna najlepszy. w którym systemy w ciele astralnym. To odżywiania ciała eterycznego i podtrzymywania jego zniekształcenie wpływa na warstwę niebiańską przez struktury i funkcji. Człowiek świadomość doznań cielesnych. gdy pierwotny impuls indywidualnej woli z wolą boską. uczucia będą akceptowane przez Ja widzę karmę po prostu jako doświadczenie człowieka i harmonijne. kolei w ciele eterycznym uświęconym korelację Zniekształcenie to następuje. która z kolei spróbuje być najlepszym. która będzie zniekształcona. większą rzeczywistością. Mamy zatem impas mentalny W chorującym systemie (tablica 15-4) zachodzi usadowiony w ciele mentalnym. wywołuje zwiększoną warstwę pola. Uczucie jedności z Bogiem tworzy z zaczyna działać przeciwko prawu uniwersalnemu. Energia ta służy do może być: „Wierzę. co spowoduje powstanie blo- ćwiczeń fizycznych. które są przenoszone z jednego życia do Ten przepływ jest następnie przekazywany do następnego. na warstwę mentalną i formuje percepcję zniekształcenie to utrzymuje się na wszystkich rzeczywistości w tej warstwie. więc prędzej czy zdrowia fizycznego. że jestem najlepszy". a zarazem byt indywidualnego. Jednak gdy w energii . zniekształcenia" są zawsze powiązane z systemem wyrażającego się następnie w postaci uczuć. rozdarcia albo splątane linie światła. zniekształceniem struktury ciała mentalnego. Na szczęście nikt nie może wagi i funkcjonują normalnie. przekonań. Poziom astralny odpowie prowadzi do przestrzegania odpowiedniej diety i żądzą bycia najlepszym. W zdrowym systemie energie później w umyśle powstanie myśl odwrotna. Zdrowe ciało eteryczne ków albo ciemnych kleksów unieruchomionej energii wspomaga zdrowe ciało fizyczne. Następuje rozpoło-wienie siły życiowej na dwa przeciwstawne prądy i człowiek wpada w Dynamiczny proces dualistyczne pęknięcie. Jeśli nie wszystkich ciał są zrównoważone i podtrzymują jestem najlepszy. Jego rezultatem są przyjemne doznania cielesne. kosmicznym. który jest również przyciąga zatem jeszcze więcej zdrowia. gdzie wyglądały jak prawem harmonijnej indukcji i rezonansu sympatycz. a jednak „Mogę to zrobić". Utrzymywana jest również zablokowanie niebiańskiej miłości i zniekształcenie naturalna równowaga energii yin/yang w ciele jej. Następnym przykładem tego choroby konfliktu jest „Nie mogę tego zrobić". możliwa dzięki naturalnemu wyglądać na bardzo słabe. Gdy impuls zostanie Doświadczenie miłości do wszystkich ludzi wpływa zniekształcony w drodze do gęstszych warstw aury. warunkując stan oszukiwać się przez cały czas.Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 161 cą. Jeśli przekonań uformowanym w trakcie obecnego życia percepcja rzeczywistości jest zgodna z prawem lub któregoś z wcześniejszych. myśleć. Światło na poziomie niebiańskim może wrażliwość ciała. ulega zniekształceniu i niebiańskim. zaburzenie w aurze. W człowieku równowagę w pozostałych ciałach. Ich przepływ nie będzie życiowe stworzone na podstawie systemów blokowany. To wpłynie na piątą przepływowi uczuć. Ta rzeczywistość pierwotna siła kreatywna wyłania się z ludzkiej indukuje zatem uczucie uniwersalnej miłości w ciele rzeczywistości duchowej. Zniekształcona siódma warstwa wiąże się ze które wspomagają naturalny metabolizm energii z zniekształconym systemem przekonań. że jest eterycznym. Widziałam zniekształcenia już mentalnym jest następnie transmitowana zgodnie z w siódmej warstwie aury. które reaguje naturalną harmonią. W rezultacie człowiek akceptuje wizję. Impas ten wyraża się ten sam stopniowy proces. Przykładem Powszechnego Pola Energii. Te „duchowe nego do materii i energii ciała emocjonalnego. są zatem karmiczne. muszę być najgorszy. aż zostaną oczyszczone i skorelowane z ciała eterycznego. Ciało mentalne każe człowiekowi chemiczne i fizyczne znajdują się w stanie równo. Ta wibracja w ciele kolejnych poziomach.

wrzody przekonaniami . przekonaniami unieruchomiona energia Ciało mentalne Myślę zgodnie Myślę. najlepszy. dysocjacyjne przekonaniami. np. że jest najlepszy ze Splątanie albo rozerwanie w uświęcone wszystkich siódmej warstwie Ciało Kocham to. że nie mogę być mentalnego. że mogę być najlepszy.ic2L X5"~4* DYNAMICZNY PROCES CHOROBY Ciało keteryczne Wierzę.bl. przeładowanie splotu słonecznego Ciało Egzystuję zgodnie Choroba Fizyczne zmiany emocjonalne z moimi chorobowe. z moimi ciemne formy. (Impas) formy myślowe Tak/Nie Ciało Czuję zgodnie Strach. Zaburzenia formy ciała z moimi Myślę. dziury albo z moimi zniekształcenia przekonaniami w warstwie eterycznej (brak równowagi yin/yang).162 Dłonie pełne światła Td. Kocha bycie najlepszym Słabe albo zablokowane niebiańskie w co wierzę światło niebiańskie Ciało eteryczne Przy pomocy woli Próbuje być najlepszym Zniekształcenie ciała uświęcone urzeczywistniam eterycznego uświęconego moje przekonania Ciało astralne Pożądam zgodnie Pożąda bycia najlepszym Blokady w ciele astralnym. że jestem Wierzy. Ciemne bloki emocjonalne z moimi / unieruchomionej albo przekonaniami \ Zal opróżnionej energii Gniew Ciało eteryczne Jestem zgodnie Ból fizyczny Splątania.

powodując nadmiar yin na tym obszarze. To wpłynie niedoładowanej. Chemoterapia uszkadza linie siły albo struktury. W wyniku Ponieważ nie ma już swobodnego przepływu uczuć hepatitis w wątrobie przez całe lata po pozornym w ciele emocjonalnym. Te blizny.Od blokady energetycznej do choroby jizycznej ____ 163 i wibracjach. zaburzenie zostanie usunięty. przeładowanej albo unieruchomionej na ciało emocjonalne (przez za-indukowane ciemnej energii. doprowadzić do powstania wrzodów. równowagi energie w ciałach wyższych są kolejno Ponieważ czakramy są punktami maksymalnego transmitowane do ciał niższych. coś na podobieństwo spalonej nylonowej pończochy. ponieważ człowiek nie będzie w stanie albo splątania. W zdrowym systemie te Obserwacje. Wrażliwość na w systemie energetycznym. będziemy w stanie sprawiać. Leki nierzeczywistości i jest nie do przyjęcia dla bardzo szkodzą aurze. rysunku 8-2. chociaż rzekomo zostaje on wydalony w porozrywanych linii siły świetlnej. na pętlę zwrotną kolejnych nie zrównoważonych energii. tak jak opisaliśmy to powyżej) i spowoduje choroba przyjmuje postać zniekształcenia. spowoduje zaburzenie przemiany energii o wiele trudniej tego dokonać. eterycznym zostanie przekazany do ciała fizycznego Radioterapia strzępi warstwy pola. Jeśli cza-kram jest nie doznania cielesne jest zmniejszona i może prowadzić zrównoważony. Strach opiera się na mogą pojawić się dziury w strukturze siatki. . organ eteryczny wciąż będzie równowagi systemów fizycznych i w efekcie można jeszcze zrekonstruować. ma negatywny wpływ na swojego sąsiada z stożków energii. siebie ochronną powłokę. Jest zatem zablokowany i po jakimś ciemnej energii będące pozostałością po lekach czasie może również przejść do nieświadomości. Jeśli jakiś organ chemicznej w ciele fizycznym. Widziałam w wątrobie formy człowieka. W nieparzystych warstwach pola wibracje. manifestującej się w jest stan nierównowagi. Choroba tworzy nową chorobę. zamieniając je w i stanie się chorobą. by służył do utrzymy- chorobę. świadczą o tym. jakich dokonałam dzięki po. czakramy wyglądają jak wiry energii Każde ciało. zaburzenia strach. zwiększoną kwasowość żołądka i w rezultacie dzięki znajomości pola aurycznego i biochemii. zniekształcenia i uszkodzenia człowiek nie potrafił rozwiązać tego konkretnego można wyleczyć pomagając ciału leczyć się samemu. Jak pokazaliśmy w rozdziale ósmym. gdyby warstwy. zniekształcenie przeniesie się do ciała kręgosłupa w celach diagnostycznych radioopalizujący eterycznego w postaci splątanych albo barwnik. Jeśli nieprawidłowość nie zostanie jeśli zostawimy je nietknięte. gdzie pojawiają się kolejne wyleczeniu pozostaje pomarańczo-wożółty kolor. które jest zaburzone albo nie zrównowa. Im większy do obojętności na potrzeby ciała. aż do siódmej nym. rozwinie się choroba. ciału fizycznemu będzie usunięta. tym poważniejsza będzie postaci niewłaściwej diety. wziętych w trakcie poprzednich chorób. spiralne stożki strzeganiu ponadzmysłowemu. W naszym przykładzie (tablica 15-4) strach Operacje chirurgiczne powodują blizny w pierwszej mógł zaburzyć ciało eteryczne w splocie słonecz. Ponieważ są to ciągu miesiąca czy dwóch. W naszym przykładzie nadmiar yin w wania harmonii w ciałach aurycznych ponad ciałem splocie słonecznym mógłby spowodować fizycznym. warstwie pola a czasem głębiej. Jeśli nie zostanie rozwiązany przez że w parzystych warstwach pola choroba przyjmuje człowieka. powo-" dując poboru energii. W ciemne kleksy unieruchomionej albo bardzo słabej dziesięć lat po zabiegu widziałam wprowadzony do energii. może zamienić się w dysocjacyjną formę postać bloków opisanych wcześniej w tej książce — myślową i przenieść do nieświadomości. komórki ciała fizycznego. Dorosłe czakramy mają wokół góry. żeby usunięte organy A zatem w chorującym systemie wytrącone z rozwijały się ponownie. problem w ciele zielonka wobrązową energią przypominającą śluz. że pewnego dnia. problemu. W każdej nieparzystej warstwie aury rozwiązać problemu. są też istotnymi punktami równowagi wreszcie chorobę w ciele fizycznym. lecz przede wszystkim wątrobę. utworzone z pewnej ilości mniejszych spiralnych żone. Jestem przekonana. wedle których rosną całe pole auryczne. co spowoduje negatywną choroba.

z których których badałam. Pierwszy przykład (15-5A) pokazuje konfigurację podczas gdy druga była słaba. Czakram może być rozerwany. którzy łączyli wowanych przeze mnie zaburzeń czakramów. Jednak anginę. Pole nie jest w czakramu serca u osób cierpiących na dusznicę stanie obronić człowieka od napływających energii. Czak-ramy. Troje ludzi chorych na AIDS. Również ta konfiguracja sięgała aż do niedoczynnością lub patologią w danym rejonie ciała siódmej warstwy. Zniekształcenie takie występuje w wątrobą mają wpływ na inny wir tego samego pierwszym czakramie. jakie miałam okazję oglądać. wygląda jak uważyłam. obracające się wiry. zamiast które są niezdrowe dla systemu. zaraz poniżej wiru związanego z mniejszych wirów. miało zanieczyszczone pierwsze i zbudowane są wiry. drugi. przekrzywiony na jedną stronę. kiedy nastąpiło jakieś czakramu. W matrycy w mózgu chorego były również czakramu serca. mogą obracać się za szybko. Spiralny stożek czakram. Spiralne stożki energii. bolesną i chorobę wieńcową. na którym zostanie wykorzystana przez ciało. Za- ciała.164 Dłonie pełne światła wirują rytmicznie. Na przykład Scha-fica Karagula pisze w rak ujawni się w ciele dopiero rok czy dwa lata swojej książce Przełom w kreatywności. lecz także fizycznie. zamiast sterczeć ku górze tak jak stóp poprzez czakramy pierwszy. która została zablokowana z jednej przełykowego. która została zwolniona. by funkcjonować normalnie. To zniekształcenie zaburzenia trzustki. gdzie czakramie znajdującym się na obszarze. Czasem daje się zaobserwować wielkie postępy poczyniła choroba. gdy występują sprężyna. w zależności od tego. Każdy stożek przeprowadzono operację. często w pierwszym czakramie u ludzi. warstwy jest utrata dużej ilości energii z pola. Rozerwany załamania w przepływie energii. trzeci. Rezultatem rozerwanej siódmej „dziury". Te zaburzenia powiązane są z jakąś czynienia. który został całkowicie zanieczyszczone ciemną gęstą substancją. która dodatek pacjent narażony jest na wszelkiego rodzaju została chirurgicznie usunięta. zaburzona jest również praca pojawia się aż do siódmej warstwy pola. że później. . w lewym górnym kwadrancie. określonego wiru po lewej stronie czakramu splotu 5B pokazuje wyciągnięty czubek jednego z słonecznego. synchronicznie. John Pierrakos pisze w wpływy zewnętrzne. ma zanieczyszczoną ciemną energię w w chorym systemie wiry te nie pracują czakramie serca. które oddziaływają na niego nie Przypadku złamanego serca o zaburzeniach pracy tylko psychicznie. Często występuje jako zaburzenie pooperacyjne w ściągając energię z PPE do swojego ośrodka. mogą być wszystkie siedem warstw. Obserwowałam to w wielu przepukliną rozziewową. iż w przypadku zaburzeń pracy kompletnie oddzielona. strony. wyglądają na pokazuje przykład czakramu. znajdujący się bliżej wątroby. Każdy. Rysunek 15-5E przypominać jasne. U ludzi z bardzo poważnymi mózgu jeden z mniejszych wirów czakramu korony nowotworami widziałam siódmą warstwę rozdartą od opadał w dół. której zanieczyszczony czakram. Rysunek 15. Czakram splotu słonecznego ma osiem mniejszych Zaczynam myśleć. podczas gdy kłopoty z czakramach. że za każdym razem. występował u może całkowicie lub częściowo opaść lub odwrócić każdego pacjenta chorego na raka. aż do zwykle. Wiąże się to również z występującą przy wszystkich przepuklinach rozworu kością ogonową. z jakim miałam do się. a czasem nawet całe biopole. jak na rysunku 15-5D. uszkodzenie kości ogonowej. kto choruje na ciało potrzebuje. Na Dziura iskrowa odpowiadała tej części mózgu. za trzecie czakramy. wolno lub nierównomiernie. Ochronna powłoka tego czakramu jest zaobserwowała. Spotykałam się z tym Rysunek 15-5 pokazuje niektóre z zaobser. Mały wir zlokalizowany po lewej stronie dostarcza energii określonemu organowi. w synchronizacji z innymi. jak przekrzywione. a fizycznego. Na rysunku 15-5C widzimy „dostrojony" jest do określonej częstotliwości. swoją energię z ziemią tylko poprzez jedną nogę. Pojawia się w Rysunek 15-5F pokazuje zniekształcenie. czakramie splotu słonecznego w wyniku poważnego zaburzenia psychicznego. że każdy wir czakramu wirów. przez które energia musiała przeskakiwać.

które uległy zniekształceniu .Od blokady energetycznej do choroby fizycznej 165 Rysunek 15-5: Czakramy.

Innymi słowy.E. jak długo wywrócone na drugą stronę. mentalnego lub 1. Chorobajest szczegółową odpowiedzią na pytanie: organem powiązanym z osłabionym wirem. Niektóre. kim jesteśmy.E. 2. W jaki sposób wyznawane przez nas przekonania ukształtowały nasze poglądy i jaką rolę grało w tym P.Cz. Zastanów się. w jaki sposób choroba objawia się w ciele słuchaliśmy siebie. Jaka jest podstawowa przyczyna wszystkich Zwraca naszą uwagę na fakt. Tak długo. a zatem jest kluczem do edukacji duszy. Opisz. Jeśli spojrzysz na jak zauważyliście. o czym fizycznym P.Cz. są tylko strukturalnymi pierwotną przyczynę.166 Dłonie pełne światła które pojawiło się w wyniku ciężkiego maratonu terapeutycznego. mogłam wyleczyć aurę. Określenie indywidualnego moja pacjentka wróciła do domu z szeroko rozepchniętym wirem czakramu splotu słonecznego. prawie się nie obracał i nie miał wokół Kluczowym pytaniem tego procesu uzdra- siebie ochronnej powłoki.? . nie zrobiła. I tak oto wywołują w końcu chorobę i wszystkie mają związek powróciliśmy do punktu wyjścia — do holistycznego z wyrażaniem doświadczeń i systemu przekonań poglądu na rzeczywistość. w jaki sposób proces chorobowy objawia się w twoim ciele. Jeśli wcześniej nie 3. że zapomniałem o tym. Gdybym tego się stało. tak jak opisaliśmy to wcześniej. żebyśmy naprawili sytuację. znaczenia twojej choroby Wir był blady. które były zapomnieniu. jeśli ignorowaliśmy to. lub też w „Do czego służy mi ten ból?" jakiś sposób wyleczyłaby się sama.Cz. Wszyscy do pewnego stopnia tworzymy chorobę Istnieje wiele możliwych konfiguracji. kim jestem?". czy emocjonalnego. Dokona się to za pomocą bólu. wiemy lub chcemy i powinniśmy zrobić. ból pomoże nam odzyskać świadomość tego. Ponieważ dostrzegłam wiania-edukacji jest: „Co ta choroba dla mnie problem wkrótce po sesji. Opisz go. w naszych ciałach fizycznych. poważnie powiększone wierzymy. 4. Widziałam czakra-my. kobieta miałaby duże kłopoty z wątrobą. zawsze polega ona na nieregularnościami. Ból uczy nas prosić Do przemyślenia o pomoc i uzdrowienie.E. psychosomatycznymi a aurą? który ostrzega nas. że musimy być oddzieleni od własnej albo zmniejszone. 5. oznacza? Jaką wiadomość przekazuje mi ciało? Jak to zanim pojawiły się dalsze zaburzenia. danego człowieka. choroba w danej warstwie pola wyrazi się na odpowiadającym tej warstwie poziomie świadomości. Jaki jest związek pomiędzy zaburzeniami duchowego.? nam w związku z tym coś zrobić. Wszystkie te zniekształcenia jaźni. czy to Przegląd rozdziału 15 fizycznego. iż coś jest nie tak i każe chorób z punktu widzenia P. Ból jest wbudowanym mechanizmem. Po odbyciu wraz ze swym synem Ćwiczenie: — narkomanem tygodniowej sesji terapii grupowej. będziemy tworzyli choroby.

Uzdrowiciel zna sposoby wywołania mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej. Twoje ciało i poziomach człowieka poprzez koncentrację i system energetyczny w naturalny sposób zmierzają bezpośrednią pracę nad fizycznymi. jak człowiek tworzy swój system Oczywiście. Dusza odebrała bezpośrednią pracę z pacjentem nad zwiększeniem przeznaczoną dla siebie lekcję i tym samym zdobyła jego zdolności samoleczenia. oraz przychodzi proces wyzdrowienia. lecz także równowagę i najważniejsze. że „wewnętrzne" uzdrawianie jest zdrowia w ciele fizycznym. . czyli na tym. które to informacje wszystkie energie w każdym ciele są zrównoważone. nawet jeśli Pierwszym jest uzdrawianie „wewnętrzne". do leczenia się poprzez naturalne procesy. Drugie to opierając się na tych samych zasadach. Dla uzdrowiciela zdrowie nie oznacza tylko Sugeruję. które wykraczają one poza to. co nie oznacza koncentracji na Energii. emocjonalnymi. przy równowagę w poszczególnych warstwach aury. Kiedy sytuacji medycznej czy życiowej. które pomaga odzyskać ciężarem tylu bezosobowych przypadków. dostęp do informacji na temat dowolnej zadanie zrównoważyć energie w każdym ciele. poprzez zaczyna koncentrować się na leczeniu określonego działanie energią pozyskiwaną z Powszechnego Pola zestawu symptomów. co wydaje się naturalne ustanawia równowagę i zdrowie na wszystkich ludziom nie znającym uzdrawiania. Bez względu na to. ku zdrowiu. wnętrznego" są potrzebne do jego uzupełnienia. mogą być nieosiągalne innymi sposobami. lecz metody uzdrawiania „ze- harmonię we wszystkich sferach życia. jak bezustannym stykaniu się z chorobą. W ramach aury proces uzdrawiania ma za leczenia. spojrzenie na przyczyny choroby i sposoby jej kim jesteś.RYS OGÓLNY Uzdrowiciel ma do zaoferowania pacjentowi i Proces uzdrawiania jest w gruncie rzeczy oficjalnej medycynie trzy rzeczy: nowe szersze procesem przypominania — przypominania sobie. Rozdział 16 PROCES LECZENIA . jak więcej kosmicznej mądrości. uzdrowiciel skłania pacjenta Istnieją dwa główne podejścia do uzdrawiania. zdrowiu. również lekarz medycyny pracuje przekonań i swoją rzeczywistość. zdrowia i dysponuje odpowiednimi metodami. wspaniały będzie wynik. wielu lekarzy również w systemach ciała fizycznego. Jednak pod uzdrawianie „zewnętrzne".

168 Dłonie pełne światła Tablica 16-1: PROCES Ciało keteryczne uświęcone Uzdrawianie siódmej warstwy Uzdrawianie szóstej Ciało niebiańskie warstwy Chirurgia piątej warstwy Oczyszczanie Ciało astralne czwartej warstwy. Ciało mentalne miłość Ciało emocjonalne Ciało eteryczne Oczyszczanie Ciało fizyczne i zmiana kierunków myślenia Oczyszczanie i zmiana kierunku przepływu emocji Oczyszczanie i reperacja struktury WEWNĘTRZNEGO UZDRAWIANIA Atakuje błędny system przekonań Zanurza się w uniwersalnej miłości Ciało eteryczne uświęcone Ponownie łączy indywidualną wolę z Wolą Boską Daje miłość i akceptację Atakuje myślenie dualistyczne Odblokowuje uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji .

Równoważy szybkość przyswajania orgonu Masaż Odżywia i karmi ciało fizyczne energią. równoważy procesy chemiczne. zwany Proces wewnętrznego leczeniem pelnospektralnym. będzie opisany uzdrawiania szczegółowo w rozdziale dwudziestym drugim. korygując ją i wprowadzony do świadomości i zaatakowany. Uwalnia przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym. Tutaj opiszemy go tylko pokrótce. Zdrowie Proces uzdrawiania wewnętrznego. Restrukturyzuje je. Polega głównie na reperowaniu i restrukturyzowaniu Wyregulowanie jednego ciała pomaga ustanowić tego ciała. Proces wewnętrznego uzdrawiania równoważy Przy uzdrawianiu poziomu keterycznego energię w każdym z ciał. równowagę w pozostałych. naprawiając odpowiednią warstwę aury przez Uzdrawianie dokonuje się w siódmej warstwie pola. nakładanie dłoni (patrz: tablica 16-1). kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Naprawa siódmej warstwy automaty- . co prowadzi do zrównoważenia systemów fizycznych. skupiając się na efekcie uświęconego błędny system przekonań zostaje wywołanym przez nierównowagę.

Czasem pacjent Ludzie z kolei przekonują się do regularnych ćwiczeń przeżywa stare urazy i doświadcza zablokowanych fizycznych i systematycznych badań. lekarz nie może już brać odpowiedzialności za Może to zająć jedną sesję. która często ratuje życie wielu ludziom. Proces zewnętrznego Na poziomie niebiańskim uzdrowiciel zanurza uzdrawiania się w niebiańskiej albo uniwersalnej miłości i kieruje ją na pacjenta. w wyniku zrównoważenia pozostałych ciał. nawet po błędne procesy myślenia. przekonań nie zostanie zaatakowany. Czasem trzeba poprzez oczyszczanie i miłość. Leczenie przez nakładanie rąk jest obecnie istnienia. praktykowane w wielu formach w całym kraju. By wzmocnić i przyspieszyć podstawowe Na poziomie eterycznym uświęconym ciało uzdrawianie. tak by doprowadzić do uwolnienia Wraz z nadejściem nowoczesnej technologii i fizycznych bloków. uwolnić zablokowane uczucia. Jesteśmy uczestnikami rewolucji się ćwiczeń fizycznych. Powoduje to złączenie indywidualnej woli ptomów generowanych przez błędny system z Wolą Boską. bezosobowa. regularnie odwiedzają Stany Zjednoczone i pracują z W trakcie bezpośredniej pracy z ciałem używa setkami pacjentów. się nad wszystkimi ciałami razem. Odpowiedział- . Jeśli jednak nie rozpocznie się pacjenta. czym są nowych metod leczenia. Chirurdzy psychiczni zadowolenia i siły. zanim jeszcze staną się one zlikwidowane. Warstwę eteryczną należy wyprostować i Ludzie interesują się szamanizmem i innymi zregenerować. Kiedy dorosły holistycznej udowodniona zostaje przydatność wielu zaczyna zdawać sobie z nich sprawę. przekonań nie zawsze można czekać do momentu Na poziomie astralnym uzdrawianie następuje skorygowania tego systemu. Uzdrowiciel restrukturyzuje tę warstwę witaminy i minerały. Odbywa się to na czasem nawet sięgającą wielu pokoleń. ponieważ znał jej historię. gdyż z usunięciem fizycznych sym- duchową. To pozwala poziomowi mentalnemu również uzdrawiania wewnętrznego i błędny system rozluźnić się i porzucić część bloków obronnych. Procesy te oparte są na logice dziecka. uzdrowiciel pomaga pacjentowi całym kraju.Proces leczenia — rys ogólny 169 cznie otwiera warstwę szóstą na więcej niebiańskiej miłości. które wywołują nieró. żeby przywrócić pacjentowi poczucie pradawnymi formami leczenia. ostatnie. kręgarze. Dlaczego? oraz głosu. kinezjolodzy. na przykład napięcia zniknięciem lekarza rodzinnego medycyna stała się mięśniowego. składniki uzupełniające — takie jak dojrzałymi. zdrowie każdego ze swoich pacjentów. specjaliści od akupunktury. żeby się w stanie miłości do ludzi i kieruje tę energię do uratować czyjeś życie. choroba W warstwie mentalnej uzdrowiciel atakuje ponownie znajdzie się w ciele fizycznym. żeby wykryć uczuć w trakcie sesji. Czasem urazy zostają ewentualne zaburzenia. Dzisiaj lekarz indywidualnych sesjach. używając techniki inni uzdrowiciele pracujący z ciałem praktykują w oczyszczania. a może cały rok. by pomóc ludziom utrzymać zdrowie. pomagając pacjentowi znaleźć nowe utrzymania zdrowia. Wraz z rozwojem praktycznej medycyny które doświadczyło zaburzenia. zanim pacjent zda sobie sprawę z ich poważne. ćwiczenia fizyczne i programy pola. widzi. a czasem w grupach nie zna nawet imion swoich pacjentów. otyłości łub słabości. usunięciu obecnych symptomów. określonych pozycji ciała medycznej. Wielu lekarzy kładzie nacisk i wtedy można je zastąpić procesami bardziej na dietę. wnowagę. Uzdrowiciel znajduje przeprowadzić uzdrawianie zewnętrzne. Wskutek korzystania z nowoczesnej leczenia zdrowie w ciele fizycznym pojawia się jako technologii. rozwiązania starych problemów. Lekarz rodzinny brał odpowiedzialność W procesie leczenia pełnospektralnego pracuje za zdrowie rodziny. masażyści i W warstwie emocjonalnej. W rezultacie tego ich tak wielu. Ho-meopaci. używa się metod uzdrawiania ze- auryczne zostaje wyregulowane poprzez chirurgię wnętrznego. ponieważ ma prowadzonych przez uzdrowiciela.

torbieli na jajniku. nakładaniem rąk pielęgniarki z Centrum Medycznego Metody diagnostyczne używane przez uzd. że każdego pacjenta. a proces rehabilitacyjny dając ogólny pogląd na to. jak leki i inne metody lecznicze wpływają na jego i uzdrowiciele ogólny stan. uzdrowiciel mogą w ten sposób osiągnąć niewyobrażalny dotąd stopień wyspecjalizowanej opieki nad pacjentem. uzyskać za pomocą standardowych metod niektórych rodzajów alergii. dostarczenie informacji. może otrzymać informacje na temat rodzajów i ilości ma dostęp do wielu szpitali. Aby zachodząca doradzać. w Polsce. Poznałam uzdrowiciela. oraz przeprowadzenie artretycznych oraz innych rodzajów bólu. mogą pracować razem Sama robiłam to przez pewien czas i była to praca bardzo efektywna. jak będzie to nakładanie rąk. należy zintegrować dodatkowych powinno zmieniać się w skali miesiąca. bólów wymaganym czasie. lekarz i bardzo osobistym. opisaliśmy je we wstępie do tego rozdziału. powinna się znajdować. ból znikał albo stawiając pierwszą diagnozę określającą problem. praktyce szpitalnej. zmniejszał się wyraźnie. bierze również udział w kilku projektach leczniczych. Są to: poszerzenie wiedzy na temat przyczyn moczenia nocnego. W Stanach Zjednoczonych wielu jak poważny jest problem). Niemal w każdym przypadku lekarze zauważali. że ratuje mu życie. Rosalyn Bruyere. dyrektor Uzdrowiciel poprzez postrzeganie porządźmysŁowe Centrum Leczenia Światłem w Glendale w Kalifornii. Uzdrowiciel może W jaki sposób lekarze obserwować pole energetyczne pacjenta i sprawdzać. tam gdzie tów ją uzupełniających oraz ćwiczeń fizycznych. BET nakładania rąk w celu zrównoważenia systemu pomaga uśmierzyć ból powodowany przez raka i energetycznego pacjenta i wzmocnienia oraz pozwala zmniejszyć ilość leków przeciwbólowych przyspieszenia procesu leczniczego. w Nowym Jorku i teraz używają one tej metody w rowiciela opisane zostaną w następnym rozdziale. technologii i najlepszej osobistej opieki dostępnej dla Z przechowywanych „IZIS" akt wynika. dostępne metody i ponownie uczynić leczenie aktem tygodnia. których nie można chorób psychosomatycznych. Dzięki wspólnej pracy lekarzy i uzdrowicieli Mietka Wirkusa. Wyobraźmy sobie. Dobre efekty zaobserwowa- ostatnie działanie pomaga pacjentowi odzyskać siły no również przy leczeniu dzieci chorych na głuchotę. zaburzeń na tle nerwowym. Wielu ludzi chce teraz wziąć większą i ponownie dzięki postrzeganiu ponad-zmysłowemu odpowiedzialność za swoje zdrowie. (BET). badawczych mających na celu potwierdzenie . jakim było już kiedyś. a także w leczeniu astmy oskrzelowej. który przez trzy lata współpracował stanie się możliwe pełne wykorzystanie najlepszej z lekarzami Lecznicy „IZIS" w Warszawie. gdzie praktykuje uzdra- rekomendowanych leków. poszerzając spojrzenie na uzdrowicieli również zaczyna pracować z lekarzami. wrzodów żołądka. Pracując razem. dlaczego system (szczególnie po operacjach albo zapaleniach) ulegał energetyczny wytrącony jest z równowagi (a zatem przyspieszeniu. dodatkowych technik wianie. zwane w Polsce bioenergoterapią wyglądać. choroby. a nawet dnia. diety i produk. diagnostycznych lub których nie można uzyskać w nowotworów łagodnych. niepłodności. jak dozowanie leków i czynników zmiana dokonała się gładko. na tyle. To jest podstawa rewolucji Uzdrowiciel może śledzić przypadek wraz z lekarzem medycznej. przyczyny choroby i wreszcie analizując z pacjentem Doktor Dolores Krie-ger już przed laty zapoznała z znaczenie choroby w jego życiu. jest najskuteczniejsze w leczeniu chorób Uzdrowiciele mogą pomagać lekarzom na trzy systemu nerwowego i chorób będących konsekwencją sposoby.170 Dłonie pełne światła ność spadła z powrotem na pacjenta. Częstokroć to podawanych pacjentowi. że W praktyce klinicznej uzdrowiciel może po zastosowaniu BET pacjenci stawali się pracować bezpośrednio z lekarzem i pacjentem spokojniejsi i bardziej zrelaksowani. migreny.

gdzie uboczne ciał energetycznych). Tak samo jest przy samoleczącej wprowadzony do kręgosłupa w celach medytacji. jak rak. systemowi leczenia jących się w sporej odległości od uzdrowiciela. które z leków Bach Flower leczą ich stosowaniu są bardzo poważne efekty uboczne. Wymiary radioniki DavidaTansely. Jest on widoczny dopiero siłę wyższych potencjałów.Connelly. Cóż za następujące tytuły: Nauka homeopatii George'a wspaniała pomoc dla naukowców! Vithoulkasa. Ja zaobserwowałam.Proces leczenia — rys ogólny 171 skuteczności nakładania rąk w leczeniu różnych dłoni. które leczone. że różne metody i leki organów i chorób systemowo-organowych. energii z Powszechnego Pola Energii przy użyciu urządzeń. Wpływ czterech górnych warstwach pola aurycznego. temów energetycznych wyższych ciał. która z wielu wia Juliusa Dontenfassa oraz Tradycyjna akupun- holistycznych metod leczenia będzie najskutecz. Osobiście się. planowały terapię dla wszystkich ciał energetycznych lekarstwa i chirurgia. Próbki krwi albo kosmyka włosów pacjenta używa Ufam. gdy lek zostanie już zaaplikowany. poszczególne poziomy pola. a leków na ciała auryczne nie jest badany. opisanemu Wiele książek napisano na temat powyższych w następnym rozdziale. młodych adeptów uczy wtedy. witaminy. uzdrawiająca medytacja oraz leczenie świat- typów chorób. a następnie przechodzili efekty działania leku były jeszcze widoczne w aurze stopniowo do potencjałów wyższych. kiedy w dziesięć lat po jego podaniu. którego odpowiednie lekarstwo zostanie znalezione. kolorem. podobnie jak zioła. które generują „prędkości" albo „częstotliwości". Preparat. niejsza dla pacjenta. nymi stosowanymi metodami są leki i chirurgia. lecz lekarstwa. Tak jak radiatezja. Ze względu na ogromną poddawane są testom. Czerwony barwnik pracować. Oczywiście nakładanie i ciała fizycznego rozumianych łącznie. kiedy leki niższe w warstwach dolnych. dźwiękiem i kryształami oddziaływają Poprzez postrzeganie ponadzmyslowe można by na wszystkie warstwy pola. iż w przyszłości holistyczny system się jako „anteny". że jakie często wywołują. nowoczesna metoda osiągnięcia zdro- uzdrowiciel może też stwierdzić. Wyższe potencjały (powyżej IM) pracują w oczywiście wpływają na wyższe ciała aury. Głów- działają na różnych poziomach pola aurycznego. tym wyższe ciało auryczne jest przez nie zawierają też energie w wyższych wymiarach. łem. Polecając pacjentowi skupienie Oficjalna medycyna w Stanach Zjednoczonych się na najbardziej efektywnych metodach. Proponuję między innymi obserwować rozwój choroby wewnątrz ciała. skupiła się głównie na ciele fizycznym i przyspieszymy leczenie. ktura: Prawo pięciu elementów Dianne M. . Radionika jest metodą ściągania leczących kręgowych dziesięć lat później. Przyszłe Kręgarstwo z pewnością wpływa na pierwsze holistyczne systemy leczenia będą diagnozowały i trzy warstwy aury. radionika Ku holistycznemu poprzez PPE wysyła energie do pacjentów znajdu. gdzie można pracować ze wszystkimi diagnostycznych utrudniał wyleczenie nerwów ciałami. Leki przepisywane są na im wyższy jest potencjał homeopatycznego podstawie znajomości ciała fizycznego. by zaczynali od niższych potencjałów (niższych miałam do czynienia z przypadkiem. uzdrowiciel może rodzajów leczenia. Poprzez badania również pomóc naukowcom znaleźć przyczyny i moglibyśmy nauczyć się. nad którą z warstw chce w danym oficjalnej medycyny z „syntetyczną" wiedzą sys- momencie pracować. W trakcie moich badań wyspecjalizowała w leczeniu poszczególnych zauważyłam na przykład. Aubrey Westlake w swojej książce Wzorzec zdrowia Jednym z głównych problemów występujących przy podała. na którym ciele chcą immunologiczną pięć lat później. Wielu kiedyś używano do leczenia zapalenia wątroby uzdrowicieli pracujących przez nakładanie rąk może (hepatitis) powodował niewydolność samodzielnie wybierać. Dzięki użyciu postrzegania ponadzmysloiuego Kręgarstwo. Dzięki widzeniu wewnętrznemu. Uzdrowiciel radioniczny może leczenia połączy obszerną „analityczną" wiedzę wybierać. sposoby leczenia nieuleczalnych dotąd chorób takich żeby osiągać najlepsze rezultaty. jak używać tych metod.

Ponieważ ciało eteryczne zbudowane jest z najgrubszej materii. działają leki? eterycznego. terapeuci. Wyobraźcie sobie. 2. metod rozwiniętych przez oficjalną medycynę do Heyoan stwierdził. Kiedy będzie można bez- jaźni boskiej.Cz. Niektórzy lekarze już cznej? W odpowiedzi uwzględnij stosowanie. jak rozwinęłaby się me- jak i zewnętrznego. gdybyśmy potrafili sfotografować strukturę ciała 3. W jaki sposób potencjał lekarstwa homeo- równoważenia energii w ciele eterycznym. by pokazać rejony równowagi i 4. odpowie- przypadki odsyłają do uzdrowicieli. Swoje najtrudniejsze funkcjonowanie psychodynamiczne. Dzięki takim sprawdzane jest w normalnej praktyce informacjom i dalszym badaniom moglibyśmy medycznej? znaleźć bardziej praktyczne i efektywne metody 5. którzy potrafią obserwować wewnętrzne akupunktury — wszyscy będą pracowali nad procesy cielesne. patyczne? W ten sposób moglibyśmy likwidować za- burzenia. działanie leków nierównowagi energetycznej.E. by podana w określonej dawce o określonym czasie uzyskać praktyczną wiedzę na temat ich struktury i działa jak środek przeobrażający. gdzie metody uzdrawiania wyższych najmniejszych efektach ubocznych i w najkrótszym ciał będzie się testowało razem z metodami obecnej możliwym czasie". kręgarze.E. tak żeby i oni mogli 6. dycyna dzięki wyszkolonym i wykwalifikowanym homeopaci. spójrzmy teraz na harmonijnie i wzmacniają efekt leczniczy? Które się poszczególne sposoby uzyskiwania informacji na wzajemnie znoszą i nie należy ich używać razem? wszystkich poziomach aury. Jakie jest połączone działanie leków na wszystkich poziomach. Jakież potężne narzędzie mielibyśmy. Do przemyślenia Przede wszystkim zaś chciałabym nauczyć lekarzy postrzegania pól energii. Lekarze medycyny. Na których poziomach P. zaczniemy planować leczenie By to osiągnąć. zanim jeszcze objawiłyby się one w ciele fizycznym w postaci choroby. Na których poziomach P. przy badawczych.Cz. zwracają się o pomoc. W patycznego związany jest z aurą? Na których przyszłości nauczylibyśmy się postępować tak samo poziomach aurycznych działają leki homeo- z wyższymi ciałami. Musimy skupić się na znalezieniu metody obserwowania ciał energetycznych. W jaki sposób uzdrawianie poprzez pola auryczne pracować wspólnie. powinniśmy zacząć od 1. zwierząt w laboratoriach. chorobę zaś jako jeden z pośrednio „odczytać". specjaliści od ludziom. Jakie są główne efekty zrozumienia procesu ujrzeć dynamiczny proces choroby zachodzący w chorobowego poprzez P. Zamiast analizować zachowanie odpowiednim pokierowaniem procesu leczenia. osobistych potrzebach. jaki rodzaj terapii potrzebny drogowskazów w tej podróży. alopatycznych i homeopatycznych? Które działają Mając taki potencjał. Przegląd rozdziału 16 najbardziej przypomina ciało fizyczne i jest zapewne najłatwiejsze do wykrycia. Zdrowie nie jest tutaj tylko naukowej medycyny alopa-tycznej. by poznać ich zdrowiem fizycznym. jest to całkowita równowaga łączny efekt. musimy użyć analitycznych dostosowane do indywidualnego człowieka. Zazwyczaj robią dzialność pacjenta i samopostrzeganie. jest pacjentowi. uzdrowiciele. Opisz proces uzdrawiania wewnętrznego. że „określona substancja zagłębienia się w tajemnice wyższych ciał. to potajemnie. który wywołuje funkcjonowania. Czas wyjść z ukrycia i zacząć 7. moglibyśmy Pacjenta będzie się postrzegać jako duszę skoncentrować się na żywym pacjencie i jego podróżującą z powrotem ku swej prawdziwej jaźni.Cz. Potrzebujemy wspólnych projektów zdrowie w najbardziej skuteczny sposób. niego. w praktyce medy- żywym ciele pacjenta.172 Dłonie pełne światła oraz używały zarówno uzdrawiania wewnętrznego. można włączyć do normalnej praktyki medycznej? .E. Opisz proces uzdrawiania zewnętrznego.

dotykając ludzi i John Grinder w swojej książce Frogs to princes. uzyskiwania informacji. ponadzmysłowym. innych. Jeszcze kilka lat temu nie potrafiłam tego robić. które opierając się na kombinacji . Są to tradycyjnie: wzrok. chowych i dotykowych lub też wizualnych i słu- Dzięki metodzie bezpośredniego pozyskiwania chowych. Zaczęłam ustalonymi kanałami. czy dosłownie. Spędzałam wiele godzin neurolingwistyczni programiści Richard Ban-dler i praktykując psychoterapię cielesną. powinieneś rozpocząć rozwijanie postrzegania jasnoczuciem lub odczytywaniem psychicznym. czucia i bycia mają wiele wspólnego ze sposobem Pierwszym wyższym zmysłem. używa konkretnych kombinacji dla konkretnego Bezpośrednie pozyskiwanie należy rozumieć procesu wewnętrznego. na których ci zależy. w jaki normalnie uzyskujesz informacje. Na przykład. jasnowidzeniem. ich pól energetycznych. Możesz nie wiedzieć. żebyś się dowiedział. słuch i węch. aż poczuję połączenie z daną dotyk. jeśli ktoś podaje mi czyjeś imię. ponadzmysło-wego. Rozdział 17 BEZPOŚREDNIE POZYSKIWANIE INFORMACJI Uzyskiwanie informacji poza normalnymi procesów wzrokowych i dotykowych albo słu- sposobami może ogromnie pomóc w uzdrawianiu. Większość ludzi osobą. Każda kombinacja jest możliwa. smak. najpierw słyszę je. Człowiek można otrzymać niemal każdy rodzaj informacji. Zachodzące w tobie procesy myślenia. jak opisali to był zmysł kinestetyczny. uczuć. Informacje docierają do ciebie za pośred. Sugeruję. dźwięków czy otrzymujesz te informacje. wszystkich kierunkach. Nawiązujesz bezpośrednie połączenie i myślisz głównie za pomocą obrazów. jaki rozwinęłam. jasnosłyszeniem. Przyjrzyjmy się temu procesowi bliżej. a potem kinestetycznie szukam we nictwem pięciu zmysłów. Od tego momentu widzę obrazy i słyszę rozwinęła niektóre z tych zmysłów bardziej od informacje o osobie. o której mi się opowiada. Potem moja orientacja w Twoje wewnętrzne doświadczenie płynie pewnymi przestrzeni zmieniła się w „widzenie". ponieważ od Proces ten nazywano postrzeganiem sposobu. Możesz działać głównie widzieć rzeczy.

Każdej z tych metod obraz pomieszczenia w swoim umyśle. Usiądź z zamkniętymi oczami i poczuj Bentov zdołał zmierzyć częstotliwość tego dźwięku. Po wielu ćwiczeniach pomieszczenia. Razem tworzą one Skup się na częściach ciała i organach symfonię. która jest tworzeniem nie tracić koncentracji. uzdrowiciel roślin. jak i „czytaniu" wydarzenia. a przypadku obrazu symbolicznego widzi się po prostu potem wróć do siedzenia i czucia. usiądź w wygodnej pozycji medytacyjnej i siebie. Wymaga to tylko Pamiętaj. Teraz niech coś. Trzeba się tylko nauczyć uspokajać umysł i się ona od wizualizacji. który często słyszą osoby medytujące. Jeśli ciebie znaczenia. Oznacza to. dotykaj tej części jeszcze słyszysz? Dźwięki. gdy twoim wnętrzu procesów do chwili. w uzdrowiciela i pacjenta. Wykonaj to przeżył w przeszłości. Co „widzisz"? jednym zmyśle. dla którego się przyjaciel zasłoni ci oczy i zaprowadzi do „czyta". obrazów tego. Jeśli postrzeganie potrzebujesz pomocy. Potem wyjdź By wzmocnić swój zmysł kinestetycz. Jeśli jesteś Nadstaw uszu — któregoś dnia mogą one nabrać dla wzrokowcem. Nazywam to kłopoty. ciałem. Jeśli. by danej części ciała albo słuchaj zachodzących w uzdrowiciel nie interpretował i nie zakłócał wizji. By wzmocnić zmysł wzroku. znajdź zmysł. że obrazy docierają do mnie w dwóch poszczególnych obiektach. co chce się osiągnąć. i poczuj ją albo spójrz na nią. jakie pacjent oczu i sprawdź uzyskane informacje. W pomocy. w którym się znajdujesz. pomieszczenie. na przykład. Znajduje się on poza normalnym zasięgiem słuchu. co widzi. zwierząt i nym. Tak samo przy widzeniu w pozycji medytacyjnej i z zamkniętymi oczami symbolicznym. gdy je sobie się ona rozwija. potem. Najpierw z otwartymi oczami sym- zbadaj szczegóły .174 Dłonie pełne światła łączyły się z tym. usiądź ponownie tak jak one się odbywały. Usiądź i poczuj albo duże ciastko z kremem. na której się koncentrujesz. Teraz przejdź można się nauczyć dzięki ćwiczeniom i medytacjom. zajmuje pozycję świadka. Słuchaj jeszcze bardziej uważnie. której słuchasz. zamknąwszy oczy. Jeśli sprawia ci to wizję i opisuje to. Zrób teraz to samo z pomieszczeniem. od- się na poszczególnych częściach pomieszczenia i kryłam. Znaczenie wizji może być różne dla wyobrazisz. Dotknij channelingiem receptyw-nym. mówimy o percepcji wizualnej. słuchaj swego oddechu albo bicia Stalking the Wild Pendulum pisze o wysokim serca. Różni praktyki. co czułam. usiądź w pozycji medytacyjnej i słuchaj wnętrza swego ciała. na zewnątrz i słuchaj wszystkich dźwięków wokół ny. połóż dłoń na tej części. Czego się dowiedziałeś? Zdejmij opaskę z Można być świadkiem wydarzenia. Teraz zrób to samo z przestrzenią wokół siebie. otwórz oczy albo dotknij danego obiektu. Tak przy widzeniu symbolicz- samo ćwiczenie w stosunku do ludzi. Jedna jest symboliczna. dźwięku. by utrzymać koncentrację. Koncentruj Rozwijając moje zdolności „widzenia". tak jak robiłeś to ze swoim dosłownego widzi się obrazy zdarzeń albo rzeczy. W przypadku obrazu przestrzeń kinestetycznie. Icchak Bentov w swojej książce jesteś słuchowcem. które nie istnieją? swego ciała. możesz spojrzeć na tę część ciała. że wchodzi do danej przestrzeni czasowej i obserwuje wydarzenia. Co wewnętrznych. który ci pomoże. zaczniesz słyszeć skoncentruj się na odczuwaniu wnętrza swego ciała. synchroniczność dźwięków. co ma znaczenie dla człowieka. Ćwiczenia wzmacniające twoje By wzmocnić zmysł słuchu. druga dosłowna. widzisz którym przebywasz. wzmacniasz go. Bardzo ważne. do nie znanego ci pomieszczenia i zacznij od razu z Kiedy uspokoisz umysł i skoncentrujesz się na zamkniętymi oczami. Jeśli robisz to w lesie. Może to być mgławica wirująca na niebie nieznanego pomieszczenia. stwórz zaczęłam słyszeć informacje. Jeśli to pomaga. Uzdrowiciel patrzy na rozwijającą się spójrz do wnętrza swego ciała. Jeśli potrzebujesz formach.

Niestety nie miałam kontaktu z tym informacji działa bez względu na to. zdarzyło się. poprzez które odpowiedzi na zadane pytanie. który ujrzałam za pomocą widzenia wewnętrznego. w której niebieski samochód jedzie duże odległości są całkiem dokładne. aury i w jakiej skali. tak jakby wzrok uzdrowiciela Meksyku dzięki znajomości zawartej w Portugalii. a wykryto go dopiero po czterokrotnym badaniu spojrzeć. przenikał ciało na podobieństwo promieni Tak też się stało. Zawsze wiary. na jakiej głębokości. że nie będzie przewidywał praktyce. czy pacjent lekarzem. Przy takich doświadczeniach rodzi się znajduje się w tym samym pomieszczeniu co ty.Bezpośrednie pozyskiwanie informacji 175 boliczną scenę. Od tamtego czasu pacjenta. jakieś cztery miesiące później. czy też jest dosłowny (to informacji i jasnowidzenie znaczy. Mogę zdecydować. i czekasz na rozwój wypadków. Zebranie ich w zrozumiały obraz może zająć odpowiada. że Roentgena. Mój przewodnik „odczyty". Ludzie wielokrotnie zadawali mojemu prze- Uzyskiwanie informacji w ten sposób wymaga silnej wodnikowi pytania dotyczące przyszłości. wielkość. że można rozmawiać o możliwych ci nawet godzinę. umiejscowienie) nowotwór jak ten. Pewni ludzie dowiedzieli się. makro czy mikro. co przepowiedział. Wyprowadzają się właśnie. co chce. ponieważ będą się nazwałam widzeniem wewnętrznym. Tomografia wykazała taki sam (kształt. Kiedyś dokonałam odczytu się na nie odpowiedzieć w dalszej części książki. że razu po te informacje. ponieważ każdy z nas ma własnych symboli i na ich podstawie interpretują wolną wolę tworzenia tego. i był to mój rekord. Postaramy też jest gdzie indziej. że wyjedzie na placówkę do ciele pacjenta. Na początku bezpośredni i aktywny. uzdrowiciela lub też wydaje się umiejscowiony w Innej osobie powiedział. aury podczas rozmowy telefonicznej między Nowym Najdokładniejsze badania nad procesem Jorkiem i Włochami. ale efekty szosą. Raka nie widzenia wewnętrznego mogę zajrzeć w każde podejrzewano jeszcze. Czy obraz ten Bezpośrednie pozyskiwanie ma znaczenie symboliczne. Nie powiedziałam pacjentce prawdy. nie możesz natychmiast zawołać: „Co to lecznicze nie tak silne. Na przykład W innej metodzie widzenia dosłownego uz. jak wtedy gdy jestem w oznacza?" Zamiast tego patrzysz na jadący samochód jednym pomieszczeniu z pacjentem. Używając pacjentka ma raka i umrze. Dzięki temu procesowi zbierzesz informacje jedna po drugiej i powoli zbudujesz zrozumiały obraz. kiedy Postrzeganie uzyskałam tę informację. chociaż wewnętrznym uzyskujesz informacje w sposób wcześniej nie mieli takiego zamiaru. byłam bardzo długodystansowe zdenerwowana. żeby jak najszybciej poszła do Odkryłam. że bezpośrednie pozyskiwanie lekarza. ale potem wybiega naprzód i udziela stworzyć przejrzysty zestaw symboli. gdzie chcę sesję. przyszłych rzeczywistościach. że sięgasz od pewnej sesji terapeutycznej dowiedziałam się. Oczywiście. Przy widzeniu wyprowadzać. Obraz pojawia się jak na ekranie w umyśle otrzymała dwie propozycje pracy w tej organizacji. Heyoan powiedział pewnej kobiecie. że może być drowiciel odbiera obraz organu wewnętrznego zainteresowana pracą w ONZ. możesz dowiedzieć się dopiero później. co się wydarzyło albo wydarzy). W obecnej bezpośredniego pozyskiwania informacji prze- chwili moje odczyty na . kiedy kobieta przybyła na miejsce ciała. ponieważ uzdrowiciel musi najpierw przyszłości. tego. na jakim poziomie tomograficznym. System ten działa tylko przy dużej mówi również. Jak dotąd większość z będzie uzyskiwać informacje. Powiedziałam jej za to. czy pytanie o odpowiedzialność uzdrowiciela. Oznacza to. Ten rodzaj uzyskiwania informacji mają uporządkować swoje sprawy. Tak też się stało. ale nie o absolutnie Niektórzy uzdrowiciele używają swoich określonej przyszłości. o które ci chodzi. przedstawia coś.

znajdujący składowana w naszych umysłach. Jakie informacje pozwoliłyby ci lepiej prowadzić firmę? Zapewne możesz je uzyskać dzięki Przegląd rozdziału 17 swojemu postrzeganiu pomadzmysłowe-mu. Czy jesteś przede wszystkim wzrokowcem. słuchu i dotyku. przewidując w Europie rządy dyktatora Mówiąc krótko. Odkryli. Bezpośrednie pozyskiwanie informacji ma 3. Jeśli człowiek jest kinestetykiem. wierzę. Czy bezpośrednie pozyskiwanie informacji działa do szkoły nie tylko po to. żeby je przyjąć. kiedy jest nam potrzebna. a także. sięgamy po nią po się w piwnicy laboratorium w Stanford. Pamiętać to znaczy w miarę dokładnie określić położenie grupy ludzi dostroić się ponownie do uniwersalnego hologramu i wysłanych do wcześniej ustalonych punktów. nawet jeśli był najbardziej sceptycznie linearnego czasu. Księgi te są energetycznym 7. w którym żyjemy. Targ i ponownie odczytać informacje. Przy tym . tak jak pokazaliśmy to w rozdziale nastawiony. będziemy zapewne potrafili w jakimś że robię coś bardzo podobnego. to zmianie ulegnie cały nasz system 4. co się dotąd zdarzyło lub było znane. Nostradamus. że „widzący". na ceptywnym channelingiem albo pozyskiwaniem których nam zależy. a potem odkryli. Jeśli my. był w stanie prostu. by uczyć się dedukcyjnego na odległość? Na jak dużą? Jakie jest fizyczne i indukcyjnego myślenia. kogo Ponieważ dane te istnieją poza ograniczeniami wybrali. Jakie są główne sposoby pozyskiwania in- uzyskiwania potrzebnych informacji — jeśli tylko formacji? poprosimy o nie i będziemy wystarczająco otwarci. a nie przeszukiwać Puthoff rozpoczęli swoje eksperymenty ze znanymi zasoby umysłu. czwartym.176 Dłonie pełne światła prowadzili Russell Targ i Harold Puthoff ze Stanford sposobie funkcjonowania mózgu informacja nie jest Research Institute. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym patrzeniem edukacyjny. oblicze na aurę a postrzeganiem jej symbolicznie? społeczeństwa. nauczymy się nowego sposobu ich informacji będzie dla niego najlepszy? pozyskiwania. W terminologii Do przemyślenia ezoterycznej ten zasób informacji nazywa się księgami akaszy. Wierzę. jak 6. by uczyć się. 2. Jaka jest różnica pomiędzy aktywnym a re- błyskawicznie zdobywać dokładnie te informacje. że większość ludzi imieniem Histler na cztery stulecia przed Hitlerem. jako medytacji i bezpośredniego pozyskiwania gatunek. oczywiście. tyle że w dziedzinie stopniu czytać przyszłość. Opisz sposoby wzmacniania zmysłów wzroku. może używać jakiegoś rodzaju bezpośredniego pozyskiwania informacji w swoim codziennym życiu. by zdobywać informacje i wyjaśnienie tego zjawiska? rozwijać pamięć. nauczymy się pozyskiwać informacje zmagazynowane już w pamięci Powszechnego Pola Energii. lecz także po to. wydrukiem zakodowanym w uniwersalnym słuchowcem czy też typem kinestetycznym? hologramie wszystkiego. eks-trasensami. jaki rodzaj wielkie implikacje dla przyszłości. Zamiast spędzać całe godziny na informacji? zapamiętywaniu rzeczy. tak jak zrobił to uzdrawiania. potrafił dokonać tego samego. że każdy. żeby odzyskać potrzebne dane. Będziemy chodzili 5. A zatem jako istoty ludzkie mamy wiele sposobów 1.

gdy by- wnętrze tego . koncentruję się na nim. oczywiście pod warunkiem. i szybko wyłączyłam to dziwne ciemnoczerwona. od ich lekarzy. który wdarł się obserwowałam interesującą strukturę mięśni i kości do ciała. wewnętrznego pewnego ranka. Sposób. tak że mogłam zajrzenie do wnętrza ciała na dowolną głębokość i z zaglądać do wnętrza ciała. wewnętrzne potwierdzało informacje na temat które z początku pojawiały się spontanicznie. Na przykład. a reszta rezonansu magnetycznego (NMR) i jest równie ciała uspokojona i skoncentrowana. wmawiając sobie. Zaczęłam rozumieć. mi się bardzo ciekawy. wydał przypominających normalne zdjęcia. co robię. Widzenie Moje doświadczenia widzenia wewnętrznego. Jeśli chcę obejrzeć Czasem. później pacjentów. Jeśli poziomu rzeczywistości. w którym moje trzecie promieniowania rentgenowskiego albo zjawiska oko (szósty czakram) będzie zaktywizowane. w wszystko pokazuje mi się w formie obrazów. W rezultacie karku mojego męża. Oczywiście i tak przyszło to wątroba będzie zielonobrązowa. Mikroorganizmy do mnie samo. jaki mięśnie łączyły się z kręgami szyjnymi. kiedy tylko miałam na to dużą rozdzielczością (w pewnych granicach). Z początku było to niepokojące. Widzenie wewnętrzne umożliwia techniki wywołujące ten stan. Jeśli została zaatakowana wirusem widzenie. Jeśli chcę zobaczyć jakiś ten specjalny mentalny i emocjonalny stan osiągnąć. widzenie nie ustępowało. że pacjent przechodził albo przechodzi chemioterapię. organ. że udało mi się nowa metoda postrzegania. Jest to ochotę. muszę znajdować się w Widzenie wewnętrzne jest ludzką wersją szczególnie otwartym stanie. że aby widzieć w ten sposób. Rozdział 18 WIDZENIE WEWNĘTRZNE Po raz pierwszy doświadczyłam widzenia organu albo jakąś jego część. które otrzymywałam od nich samych albo stały się bardziej kontrolowane. podobnie jak ja. Nagle zdałam sobie sprawę z zdrowa wątroba jest w widzeniu wewnętrznym tego. Zaczęłam „widzieć" wnętrza moich wyglądają mniej więcej tak samo jak pod mikro- klientów. będzie chorobliwie żółtobrązowa. ale skopem. koncentruję się na nim. który spał obok mnie. Przez jakiś czas nie „wracałam" do tego żółtaczki. kiedy leżąc w łóżku Jeśli chcę zobaczyć mikroorganizm. koncentruję się na tym. Później odkryłam skomplikowane. wszystko wymyśliłam.

nie. w podanie antybiotyku. a utrzymujące się przez tak długi okres (w tym dolna ilustracja przedstawia widok z tyłu. W widzeniu wewnętrznym torbiel była splątane i należało je rozprostować. Pacjentka przez cały czas pozostawała na „auryczny krwotok" w przedniej części ramienia. Odkryłam też. 21 stycznia (18-2C) torbiel miała tylko że to. Potem staje się czarny. by można (półgodzinnej) sesji krwotok i splątanie energetyczne było zostawić sprawę samej tylko diecie. dostrzegłam. która według moich obserwacji ponadzmyslowym torbiele daje się łatwo odróżnić od miała średnicę zbliżoną do piłki tenisowej. przy postrzeganiu 2. że koniec dalszy kości ramien-nej jest Kiedy plamki te iskrzą się i wybuchają jak wyrzucone zmiażdżony. przypadek mojej przyjaciółki. okazywało się to niemożliwe. zastąpiona przez dużą ilość Przykłady widzenia dobrej. która rozwiązywała problem. jeśli nie brać pod uwagę czarniejsza i wykształciła dziwną spiralną formę dodatkowych informacji docierających do mózgu. Jest to wypadku trzy lata) często prowadzi do rozwoju raka. Trudniejsze jest również wówczas centymetrów. 3 stycznia (rysunek 18-2A) czerwonawobrązową. reakcja w przypadku torbieli). W tylnej części ustąpiłoby bez antybiotyku. by go zatrzymać. między mnoczerwona plama w aurze. połączoną ze sobą. by odciąć dopływ informacji. Jak widzicie. jest torbiel jajnika. około włókniaków. serwowałam tylko postęp leczenia. indziej zamykam oczy. pokazanym na rysunku 18. widziałam zapalenia. Czasem te informacje pomagają oczyszczającej. Zapalenie przydatków górnym prawym rogu widzimy widok wewnętrzny. czasem w nim przeszkadzają. w które patrzę. i ciemno-szaroniebieską. Do 15 stycznia innymi dlatego. włókniak. Pracując nad nią. czy moje oczy są otwarte czy zamknięte. zdrowej energii przedmenstruacyjnej. Przykład takiego widzenia pokazany jest na Z powodu ciemnej barwy torbieli w aurze w dniu rysunku 18-1. jak i ja zaleciliśmy pokazuje zewnętrzny widok auryczny z przodu. co później potwierdziło badanie przez wulkan. w związku ze zbliżaniem się miesiączki (częsta które mogą odwracać moją uwagę. a lekarz potwierdził zapalenie podniesienie częstotliwości wibracji. przypadku nie aplikowałam sesji uzdrawiających. przydatków. Rysunek w górnym lewym rogu 21 stycznia zarówno lekarz. mających w polu barwę siedem centymetrów. wewnętrznego Wszystkie moje obserwacje były potwierdzane przez oficjalne badania rejonu miednicy.178 Dłonie pełne światła łam zmęczona. nie dwa centymetry średnicy. że nastąpił przerzut. W wyniku tej „krótkiej" przypadku torbiel robiła się zbyt ciemna. że zapalenie gdzie dochodziło do utraty energii. Pacjentka była wtedy na diecie jeśli oczy są otwarte. była barwy cie-mnoniebieskawoszarej. ale zapalenie przydatków. Umieściłam prawie czarna. ob- Niejednokrotnie używam oczu. Kiedy 2D) torbiel powiększyła się do trzech centymetrów. który upadła na lodzie czego chcieliśmy uniknąć przez pozbycie się i zraniła się w ramię. widoczne jako cie- . Rak we wczesnej fazie ma barwę zwiniętą dłoń nad krwotokiem. by łatwiej skon. oznacza to.) 29 stycznia (18- centrować się na miejscu. Następnie na tle czerni pojawiają się białe plamki. zostały usunięte. Obecność Rysunek 18-3B z tej samej tablicy obrazuje torbieli została już wcześniej potwierdzona przez przykład użycia zdalnego widzenia wewnętrz- lekarza. (W tym w skupieniu. zaczęłam rozczesywać linie placami. tam diecie oczyszczającej. przypadek zapalenia przydatków: torbiel jajnika i Innym przykładem. Robiąc to. że trudniej jest się wtedy skupić i (rysunek 18-2B) torbiel zmniejszyła się do czterech wyciszyć umysł. ale robiła się coraz ma wielkiego znaczenia. 3 marca (18- 2F) zniknęła zupełnie. W tym rentgenowskie. 6 lutego (18-2E) torbiel zmalała do jednego centymetra. co umożliwiło szybsze wyleczenie Rysunek 18-3A z tablicy 18-3 pokazuje inny naruszonej kości. ale nie chcieliśmy linie energetyczne mięśnia czworobocznego były ryzykować. Jest możliwe.

Widzenie wewnętrzne 179 Widok z przodu Czerwony Ogląd zewnętrzny Ogląd wewnętrzny Widok z tviu Szaroniebieski Splątane linie energii Rysunek 18-1: Kontuzja ramienia obserwowana poprzez widzenie wewnętrzne .

6 lutego D. 21 stycznia A. 3 marca Rysunek 18-2: Leczenie zapalenia przydatków i cysty na jajniku (widzenie wewnętrzne. Ciemnoczerwony Ciemnoczerwony Ciemny Ciemnoczerwony szaroniebieski Ciemniejszy Czarny szaroniebieski 2 cm B.^ lem f E. 15 stycznia C. 3 stycznia Ciemny szaroniebieski Błyszczący Ciemnoczerwony ^^A'1''^ Jasnoniebieski ciemnoczerwony / Szary Ciemnoczerwony czakram . 29 stycznia F. obrazy diagnostyczne) .

Szarozielona unieruchomiona 00 energia ThS przesunięty w lewo to Emocjonalne bloki w gardle i splocie słonecznym &&''! Połączenie unieruchomionej energii z przodu i z tyłu 2 o* £3 n Ol W* SI Rysunek 18- 4: Wewnętrzne widzenie chorób serca (obraz diagnostyczny) .

a ja ujrzałam białe. Oni nie. wsparłam tylko Rosę i oczyściłam jej krew. aż wreszcie wspólnie doszłyśmy do wniosku. Następnie rozdziela się na ponieważ badania krwi wykazywały. Oto przykład sytuacji. która oczy fizyczne i płynie wzdłuż nerwów wzrokowych. Przeprowadzone zaraz potem badanie wykazało. że nie umrze. umieszczoną zaraz przerwie chemioterapię. a następnie srebrnego światła. Krew pacjentki chorej na białaczkę Oczywiście nie ja odegrałam kluczową rolę w tym uzdrowieniu. ponieważ uniemożliwia przechodzić przez skórę. Światło to ma Emmanuel. Emmanuel powiedział Rosę.Widzenie wewnętrzne 183 się u mnie. Nie oznaczało to kryty- kowania lekarzy. Oto co ujrzałam. robili wszystko. widzenia wewnętrznego. że wciąż nie dwie jest w pełni wyleczona. żeby właściwie pokierować procesem leczenia. Potwierdzały to badania lekarskie. podobne do nasion obiekty w jej krwi. Podczas pierwszej sesji obiekty zostały rozproszone przez uderzenie lawendowego. żeby uratować jej życie. Wtedy właśnie pojawiła . gdzie otwarta współpraca między duchowymi uzdrowicielami a lekarzami medycyny dobrze przysłużyłaby się pacjentowi. pisała „czysta miłość". Zaobserwowałam ścieżkę Nastąpiła remisja. Nie była to łatwa decyzja. za tym skrzyżowaniem. ponieważ lekarze całkiem szczerze bali się. Lekarze stwierdzili. że umrze bardzo szybko. Potrzebowała mojego wsparcia. jest w kontakcie z przewodnikiem imieniem tak jak pokazuje to rysunek 18-6. że po raz pierwszy od wykrycia białaczki krew Rosę jest całkowicie czysta. o których oni nie mieli pojęcia. Dzięki widzeniu wewnętrznemu mogłam zapewnić ją. Rosę zaczęła odbywać sesje channelin-gowe Światło wchodzi jednocześnie przez trzecie oko i z moją przyjaciółką Pat (Rodegast) de Vitalis. szpitala. że jej krew jest zdrowa. Sprostanie swej własnej prawdzie nie było dla niej łatwe. B. Lecz w tym przypadku w grę wchodziły inne czynniki. żeby wyższą częstotliwość niż światło widzialne i może przerwała chemioterapię. że jeśli wzrokowych i okrąża przysadkę. który podawano jej w trakcie całego pobytu w szpitalu. ale Rosę postanowiła posłuchać Emmanuela. światła wchodzącą do ciała przy moim widzeniu Kontynuując chemioterapię po wyjściu ze wewnętrznym albo rentgenowskim. to umrze bardzo szybko. po czym zostały wyssane na zewnątrz. Możemy dać sobie nawzajem bardzo wiele. że Rosę nie musi już mnie widywać. co mogli. Rysunek 18-5: Mikroskopowe widzenie wewnętrzne Proces światło i wiedziała już. i mówili jej o tym przy każdym badaniu. Mija skrzyżowanie nerwów ona jej wyzdrowienie. jeśli przerwie chemioterapię. Jako uzdrowicielka miałam do nich dostęp. Mam następujące wyjaśnienie fenomenu Chemioterapia nie wywołała skutków ubocznych. Na każdej widzenia wewnętrznego butelce płynu.

184 Dłonie pełne światła Szyszynka ^% Kora wzrokowa Ścieżka złotego światła Dwie ścieżki złotego światła Przysadka Rysunek 18-6: Anatomia widzenia wewnętrznego .

że przysadka zacznie wibrować i promieniować złotym (albo różowym. Wstrzymaj oddech. co oddychanie pomaga mi również skoncentrować się i nazywa się podróżowaniem przez ciało. oglądam ciepła i energii. potrafię Najlepszą metodą nauki widzenia wewnętrznego wzbudzić tę wibrację w przysadce. obszaru i skanuję go z większą rozdzielczością. Z jak punkcik światła. prawego ramienia. Kiedy przychodzi do mnie pacjent. twojego ciała jak gęsty miód na powierzchnię pod za trzecim okiem i jakieś pięć centymetrów w tył. po czym spływa w dół wymagają pomocy. medytacyjne i oddechowe mogą sprawić. wyciszyć umysł. że pewne techniki problemu trapiącego pacjenta. tam gdzie prosta poprowadzona od trzeciego oka równomiernego. do pól Niekiedy używam innej metody. Powtórz wszystko jeszcze raz. połóż się i rozluźnij wszystkie tyłu kręgosłupa i różowe światło do jego przodu. Oba ciasne części garderoby. napnij ciało o połowę słabiej niż poprzednio. Twoja maleńka jaźń płynie do poruszając głową. Podróżowanie \>TZ. Wpływa do lewej ręki i dłoni i rozluźnia skanuję.Widzenie wewnętrzne 185 ścieżki. Zauważyłam. żeby odnaleźć Teraz twoja miniaturowa jaźń wpływa z po- interesujące rejony. następnie kieruje się do prawej nogi i w górę do Czasem kładę dłonie na analizowanym obszarze. Oddychaj głęboko i zre- strumienie przechodzą nad sobą łukowato w rejonie laksuj się. wydychając powietrze. Teraz weź głęboki thalamusa. Poprzez specjalne oddychanie. Wyobraź sobie napięcie spływające z Jest on umiejscowiony w centralnym rejonie mózgu. tobą. że jesteś bardzo maleńki. jak twoje serce zwalnia do miłego. napinania ciała. napięcie powodując uczucie lekkiego łaskotania. ciało wyniku którego powietrze ociera się o górną tylną część gardła i podniebienie miękkie. Powtórz to trzy razy bez Mam wrażenie. To przyciąga energię do środka czoła i oddech i napnij całe ciało tak mocno. a Teraz weź głęboki oddech i rozluźnij się nawet wirusowego.*2. Całe twoje ciało jest ciężkie i gdyż ułatwia to pracę. Teraz za pomocą swojej . Kieruje złote światło z podstawy do Po pierwsze. Spróbuj ponownie. ale by coś (energia. skroniami. co akurat drodze. rozdzielczością. które wrotem do lewego ramienia. Proszę o wzrokowych. informacje) dotarło do rejonu trze. Dzięki takiemu widzeniu można patrzeć pomijaj jednak żadnej jego części. Potem dostrajam się do danego do lewej nogi rozluźniając całe obecne tam napięcie. nie ciego oka. w 1. ciepłe. Miejsce to wydaje się sercem skanera. jakbym miała w głowie skaner. rozluźniając całe napięcie po skierować wzrok bezpośrednio na to. i rozluźnij ciało. do jądra nerwu wyjaśnienie sytuacji i otrzymuję mentalny obraz okoruchowego. Ta wibracja i złote światło Tworzenie i rozwijanie zwiększają ilość światła kierującego się w rejon wzgórza. (skanuję) pobieżnie całe jego ciało. Ciekawią mnie te obszary. Według moich obserwacji to auryczne zdolności widzenia światło przechodzi łukiem ponad ciałem wewnętrznego modzelowatym i zostaje skierowane do szyszynki. Wypuść powietrze na dowolną głębokość. zdrowego rytmu. Jedna biegnie do płatów potylicznych. potem wypuść powietrze Subiektywne poczucie tego typu widzenia pozwala. dzięki którym widzę. możesz. i wejdź do swojego ciała w tego punktu mogę patrzeć w każdym kierunku nie dowolnym miejscu. a druga do wzgórza. jak tylko centralnych obszarów mózgu. Poczuj. która w widzeniu wewnętrznym odgrywa rolę wykrywającą. chociaż zwykle dobrze jest lewego ramienia. aż do poziomu komórkowego. przecięłaby się z prostą wytyczoną pomiędzy Teraz wyobraź sobie. z bardzo dużą i rozluźnij się. Twoja lewa ręka jest ciężka i ciepła. jeśli człowiek jest zakochany) Ćwiczenia: światłem aurycznym. To medytacyjne są ćwiczenia głębokiej relaksacji połączone z tym.

Wierz w to. Łagodnie skup się na swoim przyjacielu. Czy wszystkie funkcjonują rejonu i powtórz cały proces. jaki przebywa jedzenie skoncentruj się na niej mocniej. Jedna osoba będzie obserwatorem. Jeśli żaden obszar prawidłowo? Zbadaj genitalia. pozwól przyciągnąć się do innego trzustki. Połóż się na medytacji. maleńkiej jaźni zająć się tym. Możesz odbierać kolor. Przypomnij sobie uczucie Upewnij się. pewny siebie i teraz rolami i niech twój przyjaciel przeskanuje świadomy. kolejne układy wewnętrzne. potem środkową. Skup się na organach w twoim ciele. ale sytuację. który wzbudza twoje zainteresowanie. Kiedy będziesz już usatysfakcjonowany. Możesz skanować kolejne obszary albo. oddech przez nos. Czy są otoczone pełną specjalnie cię nie przyciąga. żeby mu to ułatwić. ty masz rację. emocję lub energii? Czy poziom enzymów trawiennych jest tylko niejasne poczucie czegoś. dowiedziałeś. Potem nie będziesz już ich Czy sprawia wrażenie zdrowego? Teraz popłyń przez potrzebował. Czy Kiedy jesteś już zadowolony z tego. plecach albo usiądź z wyprostowanym kręgosłupem. że jest ci wygodnie. Przysuń koniec języka do tylnej części gardła i Najpierw przeskanuj ciało. Medytacje w celu otwarcia skanera trzeciego oka Usiądź na krześle naprzeciw przyjaciela. a twój przyjaciel błędnie rozumie Wróć do stanu normalnej świadomości. Wielebny C. fakturę. by twoja maleńka jaźń urosła do normalnych a co nie? Czy potrafisz wyjaśnić dlaczego? Być może rozmiarów i złączyła się z twoją prawdziwą jaźnią. co widzisz. Jeśli jest w twoim ciele jakiekolwiek miejsce. Prześledź szlak. piersiową. ze swoim przyjacielem. ponieważ skanujesz ciało z zewnątrz. Jeśli potrzeba mu energii. pozwól swojej umyśle. Napełnij najpierw dolną część Teraz możesz odbyć wizualną podróż przez ciało brzucha powietrzem. udaj się do jelita cienkiego. zacznij od początku miłości troską. Weź głęboki towarzyszące podróżowaniu przez własne ciało.B. Zamieńcie się pozostań głęboko zrelaksowany. co wygląda ten układ? Czy otrzymuje odpowiednią ilość widzisz. Jeśli czegoś mu brakuje. żeby powietrze uciekało ocierając się. którą „zaobserwowałeś". Jeśli trzeba go Kiedy jesteś już zadowolony ze swoich eks- oczyścić. niech ploracji. czego się wszystko jest w porządku? Wejdź do wątroby. Notuj w obszarowi.. żeby znaleźć uformuj gardło tak. ciała. trąc o górną tylną część gardła przy miękkim pod- . pozwól. oczyść go. Bądź pasywny.186 Dłonie pełne światła maleńkiej jaźni zaczynasz badać układy wewnętrzne obszar. Skieruj się do organów przyciągany do jakiejś części ciała. Jak znajdujących się na tym obszarze. na którą zasługują? skanować całe ciało. potem klatkę przyjaciela. by obrazy prawidłowy? Teraz opuść żołądek i wraz z jedzeniem wpływały do twojej głowy. Kiedy intuicyjnie czujesz się płuca badając tkankę płucną. najszerzej jak możesz. Pozwól. Tym razem będzie to nieco inne uczucie. ale nie dotykaj nimi do całego ciała. Nie otwieraj oczu. po prostu trawiennych. być obserwowaną. Przyjrzyj się dobrze temu uzdrowicielem). śledziony. Skanowałeś swoje własne ciało. Ucisz umysł za pomocą proponuje następujące ćwiczenie. odpowiedź stanowią czynione przez ciebie założenia. twoja miniaturowa jaźń wyśle mu energię. co odebrałeś. Możesz wykonywać taką podróż przez samego Być może problem tkwi w twoim ciele. a następnie grubego. druga ma się otworzyć i Jeden z moich nauczycieli. Czy ten układ działa prawidłowo? swojego przyjaciela. wróć powoli do siebie i otwórz oczy. Czy potwierdza on twoje obserwacje? Co się zgadza. Być może to siebie. poślij tam swoją maleńką jaźń z znasz się na anatomii (a powinieneś. Wejdź do serca i popłyń z krwią pompowaną Możesz z początku użyć dłoni. Omów to. ciebie. 2. jeśli które cię niepokoi. jeśli chcesz być miłością i energią. Prześledź drogę od ust do żołądka. Teraz otwórz usta. Skanowanie przyjaciela 3. kiedy tylko tego chcesz.

To nigdy się nie udaje (chociaż większość z „odczytywania" historii choroby. a nie słyszeniem ponadzmysłowym. Utrzymuję przesyłać wyższe częstotliwości przez moje pole. Łatwo jest cofnąć się w czasie. jeszcze wcześniejszy. w jaki centralnej części mózgu. nigdy nie używam mojego umysłu w określony sposób. aż wreszcie docieram do przyczyny przez nos. Wybierz określony na przodzie swojego ciała. Ponieważ tyle razy wykonywałam choroby. Trzymaj ją stają się jeszcze bardziej użyteczne. jest to dla mnie teraz łatwe. dla innych nie. czytając tym celu trę powietrzem o górną tylną część gardła. uczucie? Kiedy przypominam sobie coś z przeszłości. . Pozwól. Nie odchylaj głowy do tyłu. potem z jego środkowej Znajdowanie przyczyny części. nas chciałaby. Teraz cofnij się jeszcze bardziej z trzema trącymi oddechami. Powtórz to trzykrotnie wywołujemy wspomnienia. Po prostu. W połączenie. a także obszaru opisujący jego aktualny stan. Niech zaczyna ocierać się jak najgłębiej. choroby: cofanie się w Powtórz ten oddech. dodaj następującą wizualizację. Gdy już opanujesz to ćwiczenie. tak żebym mogła lepiej zmysłu kineste tycznego. bo jest ono bardzo potężne. który był pierwotną przyczyną obecnego problemu. Kiedy widzenie ponadzmysłowe połączy się ze Powstający dźwięk powinien być delikatny. lecz robię to zaczer-pując krótkie. Wiem. Większość z nas sądzi. Najpierw powietrze z dołu brzucha. gdyż możesz dostać albo dźwięków. w którym mieszkałeś. Cofam się po prostu w czasie. Mam wspomnienia uczuć. żeby było odwrotnie. obrazów każdej części swego ciała. że ten przyspieszyć swojej ewolucji w nieorganiczny wewnętrzny proces cofania się w czasie służy do sposób. wykonuj więcej niż trzy lub cztery oddechy dla jakie to uczucie. aż do zrównoważyć pole energii. Traktuj to ostatnie ćwiczenie z wszyscy to robimy. Łączy on w sobie miednicznego i biegnący wzdłuż kręgosłupa do dwie techniki. i różowy w jego przedniej części. dokładnie na szczycie kręgosłupa. a następnie cofam się w czasie. Łączę się z ćwiczenia oddechowe. Otrzymuję obraz chorego widzieć aurę. Nie możesz ograniczone przekonanie.Widzenie wewnętrzne 187 niebieniu. a wreszcie z klatki piersiowej. widzieć wyższe jej poziomy. używając mojego wibracje i poziom energii. spokojnymi. Mogę na przykład zobaczyć uraz dotykający powyższe ćwiczenia. że dwa w czasie. Najpoważniejsze równymi seriami bez przerwy i trę powietrzem o tył choroby występują w efekcie długiej serii takich gardła. Zauważ. nosowym oddechem trącym. Nazywam tę technikę momentu przed wystąpieniem pierwszego urazu. Gdy wydychasz powietrze. wróć myślą do łącząc z trzema trącymi oddechami. zawrotów głowy. Zaczerpnij oddech i rozluźnij się. oczyścić umysł i urazów.) Drugą techniką jest użycie łączności kine- Wielokrotnie w trakcie sesji wykonuję krótkie stetycznej i widzenia wewnętrznego. żeby skupić uwagę. wyobraź sobie złoty Odkryłam sposób „czytania" przyczyny kon- strumień światła zaczynający się w tyle rejonu kretnego zaburzenia fizycznego. przeszłość i poznając historię danej części ciała. i tak dalej. Pierwsza to normalny sposób. określonej części ciała. odbierane informacje gulgoczący. Jest to tylko Dochodź do wszystkiego powoli. które pomagają mi podnieść interesującą mnie częścią ciała. Odkryłam. szybkie oddechy Cofam się. Strumień światła jest wiek albo miejsce. Potem widzę następny. kiedy byłeś młodszy. że można należnym szacunkiem. to robić tylko dla siebie. Czasem oddycham też długimi. Kiedy już poczujesz się z tym przeszłość swobodnie. by powietrze wolno opuściło twoje ciało. Czym jest twój wewnętrzny proces strumienie światła krzyżują się łukowato i wpływają przywoływania wspomnień? Jakie niesie ze sobą do środka mózgu. Powtórz to trzy razy przypomnij je sobie. Wypuść całe powietrze. Teraz skup się czasów.

188 Dłonie pełne światła Przegląd rozdziału 18 4. W jakiej skali można postrzegać obiekty w Do przemyślenia widzeniu wewnętrznym? 3. Który gruczoł wydzielniczy jest narządem rznemu? W które rejony ciała można zaglądać? widzenia wewnętrznego? Na jaką głębokość? 2. Co można zobaczyć dzięki widzeniu wewnęt. Jaka jest różnica pomiędzy wizualizacją odległość? a postrzeganiem? . 5. Wymień trzy ćwiczenia służące rozwijaniu widzenia wewnętrznego. Czy widzenia wewnętrznego można używać na 6. 1.

Załóż specjalny notatnik. Uznasz to za najwyraźniej sformułuj w umyśle pytanie. na które cierpiał. uczuć. Jak przeczytaj wszystko. bez przybyła na sesję uzdrawiającą. Rozdział 19 POSTRZEGANIE PONADSŁUCHOWE I KOMUNIKACJA Z NAUCZYCIELAMI DUCHOWYMI Informacje. Skup się na bezpośrednim słyszeniu którzy skorzystali z tych wskazówek. odłóż papier na bok na kartkę i ołówek. Ćwicz. co napisałeś. ćwicz. na kartce. wyzdrowiało. przekazywanej ci odpowiedzi może się zmieniać. jaka ona będzie. które do ciebie docierają. zaczniesz ją odbierać. informacje słowne nadchodziły w takim tempie. przykład słowa miłości i otuchy dla osoby. Zapisz ją na kartce. która słów. słów. na chęci uzyskania odpowiedzi na to pytanie. usiądź w wygodnej pozycji przynajmniej cztery godziny. które nadchodzące informacje zaczną wreszcie przeradzać pomogłyby mu w odzyskaniu zdrowia. Połóż ołówek i kartkę w zasięgu ręki. Nie a w niektórych przypadkach skład diety. co odbierasz. się w dźwięki. Skup się interesujące. aż od. skoncentruj się i oczyść umysł. Poczekaj. a nawet zapachów. Wielu ludzi. powiedź przyjdzie do ciebie. Nic nie opuszczaj. . Pod wpływem pisania witaminowej czy leku homeopatycznego. Słyszałam na ciebie w formie obrazów. jaka jest. postrzegania ponadsłuchowego jest medytacja. że do odbierać rzeczy o wiele bardziej konkretne: niczego ci się nie przyda. że Skoncentruj się i uspokój umysł. Najlepszym znanym mi sposobem wzmacniania Zapisuj wszystko. ogólnych pojęć. ćwicz. żebym kupiła maszynę do pisania. Weź Kiedy skończysz. Głos zasugerował. nazwy chorób. Odpowiedź może przybyć do później stały się bardziej szczegółowe. Później wróć do niego i medytacyjnej. Później zaczęłam względu na to. Forma nazwisko pacjenta. Po jakimś czasie nictwem zmysłu słuchu. Potem zapisz pytanie codziennie o wschodzie słońca przez trzy miesiące. nie nadążałam z pisaniem. Możesz myśleć. które otrzymywałam za pośred. były z początku ogólne. bez Po tym. jak wykonywałam to ćwiczenie względu na to. mieszanki przejmuj się i pisz dalej. ale pisz dalej.

zamknij oczy i zaawansowaną w rozwoju od ciebie." kontynuować pracę. Możesz usiąść na krześle. informacji dla drugiego człowieka. ale traktowałam je właśnie jako wizje. Dla mnie jest ona pleców. a Ćwiczenie: czasem. Tylko metafora czy rzeczywistość? Cała moja osobista rzeczywistość przewodników duchowych dociera do mnie za pośrednictwem zmysłów. dotknąć. Oznacza to. żeby „Z Kenii. opierając się prawdziwa. Zatem. tyle inne. ale wychodzący z niego. że miałam wcześniej wizje duchów i aniołów. dowiedzieć? Zapytać jego samego! Zapytałam. w końcu je zrozumiesz. do moich Otrzymywanie wskazówek od nozdrzy dochodził cudowny zapach. żeby się mogę też poprosić o opisanie określonego problemu. sięga on duszy nie zważając na ludzkie Dźwięk głosu przeszkadzał mi w utrzymaniu ograniczenia. Zadaję nawet takie pytania. kiedy nieznana reszta zaczęła płynąć. tylko od razu przechodzimy do ukrytych głębiej Doświadczenie uzyskiwania informacji drogą informacji. dalej. Mogę głos. Po jakimś czasie trudności te mój przewodnik Heyoan. że jest to zawstydzające. Zazwyczaj na początku seansu mówi spokojnego umysłu. pierwszych słów tego. nie marnujemy czasu. inne źródło? Najlepszy sposób na to. które będą nam pomocne. może człowieka bardzo głęboko przejść od pisania do powtarzania słów na głos. werbalną nieodwołalnie prowadzi do postawienia W trakcie seansu zadaję również Heyoano-wi pytania: „Kto mówi?". Wkrótce czułam ich dotyk. jak: „Czy to jest rak?" Odpowiedział: „Jestem Heyoan. Czy sama go wymyślam. Potem. a teraz. Bez wątpienia słyszę czyjś pytania. by człowieka i docierają do samego sedna. twój duchowy Zazwyczaj dostaję całkiem szczegółowe odpowiedzi. To prawda. Zazwyczaj robię to bezgłośnie. w której prosisz o informacje osobę mądrzejszą i bardziej 1. a potem w w którymś momencie. Zrobiłam to. kiedy są one rozszerzone. Następnym krokiem było odbieranie informacje w sposób pasywny i bezpośredni. Skąd pochodzisz? Muszę skoncentrować się ponownie. mój odbiór rzeczywistości Usiądź w pozycji medytacyjnej z prostym również się poszerzył. Z miejsca prześlizgują się pod obronnymi zasiekami Uchwycenie początku zdania i pozwolenie. Upewnij się tylko. że uzyskuję jednak ustąpiły. To było szczególnie pacjent zaczął zadawać pytania. Teraz zaczęły do mnie mówić. skrzyżowanymi nogami. Zadecydować możesz tylko na podstawie wygodnie albo w pozycji jogicznej na poduszce ze własnych doświadczeń. przewodnik." ale nie zawsze jest łatwo. Jeśli jesteś typem kinestetycznym. Heyoan proponuje. Z początku trudno było linearnego umysłu. ufności. kiedy widziałam je w pokoju. ponieważ channeling werbalny działa właściwa kolejność. ale z niewielkim wgłębieniem w dole percepcji też jej doświadczają. co ma zostać powiedziane. że wchodzisz w metaforę. że odbierający słyszy tylko kilka lepiej od nas wiedzą. żeby obecności całej grupy. wymaga wielkiej Heyoan rozpoczyna seans. Inni ludzie o wzmocnionej kręgosłupem. W takim „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Stulecia. Kontakt z prze- Głos zasugerował.190 Dłonie pełne światła Wkrótce nie nadążałam ze stukaniem w klawisze. Nadchodzące śledź oddech wchodzący do twojego ciała i informacje są poza obszarem twojego rozumienia. czy też ma on jakieś poprosić o obraz sytuacji albo konkretnej części ciała. gdzie leży prawdziwy problem." momencie blokuję docierającą do mnie informację. Uważam. żebym wyposażyła się w wodnikiem może dać człowiekowi informacje spoza magnetofon. Teraz spróbujcie wy. Raz na jakiś czas możesz jeśli pozwolisz im płynąć powtórzyć sobie przypomnienie: „Podążam za . czy jest Odbieranie informacji od przewodnika jest jest o ci wygodnie. ponieważ przewodnicy z reguły w ten sposób. szczególnie kiedy niepokoi Co znaczy Heyoan? mnie potencjalna treść odpowiedzi.

regionowi. mantry świętego imienia. Potem niech napełni osobistych nauczycieli złotym światłem twoje pole aurycz-ne. Czuję podniecenie. tak jak je wysłałeś. kontynentowi. tam Schwarza Vohmtary Controls. krok po kroku. Gdy zachodniego umysłu i bardzo skutecznych. jak złota kula rośnie duchowe przewodnictwo. Twoja percepcja może wzrosnąć i gadaniny. żeby najpierw Odbieranie przewodnictwa od napełniła ciało złotym światłem. Bez względu na to. umożliwiający słyszenie. Jeśli jesteś słuchowcem. Sprowadziłeś do swojego pola świa. Możesz użyć jako przeżywam następujące doświadczenie wewnętrzne. Zauważam. spokojnym poczuciem zrozumienia. medytację używać mantry. spokojnie oddychasz. Niech wypełni pomieszczenie. w którym się którzy towarzyszą człowiekowi w okresach znajdujecie. żeby uwolnić umysł od jego twojego centrum. obecny teraz w twoim polu istnieje w każdej części ciebie i że jesteś całkowicie aurycznym. takiego jak Om. stając się większy od pomieszczenia. Książka ta zawiera gdzie znajduje się główny strumień energii. Niech pozostają z nim i kierują go poprzez wiele inkarnacji. Rób to powoli. kiedy jesteś już skoncentrowany. możesz usiąść w oczekiwaniu na słonecznego. że w pewne dni koncentracja . kula opada powoli przez Teraz. krajowi. przystosowanych do alizuj białozłotą kulę nad swoją głową. kiedy wchodzę w podwyższony stan 3. możesz przez całą świadomości dla uzyskania przewodnictwa. Jezus albo „Bądź spokojny i wiedz. Dodatkowo każdy ma nauczycieli--przewodników. jeśli jesteś studentem szkoły artystycznej. krok po kroku wracając w siebie." Okiem umysłu płyń za przychodzi mi trudniej. rośnie. w twoim splocie słonecznym niczym słońce. duchowych Jeśli znajdujesz się w grupie medytujących osób. wiedzą wszechświata. wolno. Więcej medytacji i ćwiczeń zwiększających wrażliwość i pozwalających osiągnąć ten spokojny 2. ciele. i przykład. gdzie formy są piękniejsze i bardziej Teraz utrzymując jasność światła sprowadź je z idealne niż te. Porusz świadomością będziesz miał wokół siebie kilku przewodników- powiększając złotą kulę światła. dalej. w jakiej księżyca i gwiazd. To nastawienie pozwoli ci osiągnąć stan domość tego. całe serie takich ćwiczeń.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 191 oddechem do centrum. Innym razem potrzebuję tylko prostej możesz zacząć śledzić przepływ energii we własnym mantry. w którym się znajdujesz. Zwizu. duchowym. Na miastu. jak ich złote kule powiększają się. używam więc kombinacji oddechem kierującym się poprzez wnętrze ciała do powyższych medytacji. tworząc Każdy człowiek ma kilku przewodników. a zatem mających łączność z pracą tego rodzaju w świecie i z Bogiem. wewnętrznego spokoju. które udaje nam się zamanifestować na powrotem. część tworzącą jedność z nim. obszarowi wokół budynku. którzy złoty krąg wypełniający pomieszczenie. ziemi. a twój kanał i centralną część twojego ciała do splotu umysł uspokojony. tak żeby sięgnęła artystów dla inspiracji. Wypełnij wszechświat jaskrawym pracy wyrażasz swoją kreatywność. bezpieczny. Wypełnij swoje wnętrze całym tym światłem i Aby skontaktować się ze swoim przewodnikiem. dorównując wielkością budynkowi. Możesz kontynuować wzrost złotej kuli w swoim splocie słonecznym. ponieważ zdaję sobie Sat-Nam. jesteś z złotym światłem. patrz. Jeśli jesteś wzrokowcem. Zobacz siebie jako część tego pewnością inspirowany przez przewodników wszechświata. Patrz następnie. Zazwyczaj. Możesz też wydobyć jakąś nutę. wsi albo konkretnej nauki i są wybierani pod jej kątem. planie ziemskim. Pozwól. Poczuj że jesteś jednością z Bogiem. że owa iskra boskości ogromny ładunek. wyobraź sobie złoty stan samoakceptacji znajdziecie w książce Jacka kanał biegnący wzdłuż twojego kręgosłupa. Upewnij się. że stanowisz jedność ze Stwórcą. że jestem Bogiem". że robisz to usiądź z cichym.

jak zostaję uniesiona w Oznacza to dla mnie kinestetyczne zakotwiczenie się w wyższy stan świadomości. Wkrótce nie ma już luki czasowej pomiędzy pojęcia. przewodnicy prześlą mi ogólny koncept. W tym momencie zaczynam Jeśli nie odbierasz go w trakcie prób nawiązania zazwyczaj odbierać przekaz werbalny. (Można powiedzieć. (To przez ten w górę i wizualne koncentrowanie się na świetle nade czakram człowiek słyszy swoich przewodników. słowa. Mogę bezwiednie ziewnąć. Używa albo podejdą do problemu z innej strony. W pewnym Uniósłszy się jeszcze. którego nadchodzą. Na również moich dłoni do zrównoważenia pola energetycz- przykład. dopasowywać do mnie fizycznie jak rękawiczka. żeby świadomość poprzez kinestetyczne odczuwanie jej ruchu dopomóc w otwarciu czakramu gardła. Przez całą początkową część seansu prawym ramieniem i słyszę kilka pierwszch słów z nieustannie się unoszę. W tym momencie moje ciele. tak harmonii i nie będę już słyszała tego. bezpieczeństwa.) Moje podniecenie maleje. który zacznę opisywać. Odwracam dłonie wnętrzem do góry. z dłońmi na udach. Jeśli to nie istnieniepromienia białego światła nade mną i unoszę podziała. i Przewodnik zdaje się albo boisz się tego. ponownie znajdę to miejsce w sobie. Siedzę ze skrzyżowanymi mnie z góry. się ku niemu. Wypełnia mnie poczucie miłości i nogami. Porusza przewodnicy przejdą szybko na inną formę kontaktu moimi rękami i ramionami w rytm rozmowy. Przewodnik będzie komunikował się z tobą w tym bliższe wydają się słowa. który będę się starała wyjaśnić własnymi słowami. by pacjent sam pojął jego znaczenie. kiedy Moje wewnętrzne doświadczenia werbalnego spostrzegam różowy obłok miłości spływający na channellingu są następujące. Moja osobowa jaźń zadał szczególnie kontrowersyjne pytanie. towarzyszy jej przewodnik albo wysokości serca albo splotu słonecznego. albo jeśli ktoś że energia jest skupiona i czysta. z wyobrażenia przeszłych zdarzeń lub inkarnacji. Widzę przewodnika za moim przewodników. i przewodnik jesteśmy trzech nauczycieli. Trący oddech nosowy jest spokoju potwierdza twoją łączność z przewodnikami. Im mocniej masz łączności ze swoimi przewodnikami. Będą to ogólne się zbliżać. jeśli obawiam się. Potem zaczynam sobie uświadamiać kontakt zostanie nawiązany ponownie. prześlą mi obraz. co mówi do jakbym nim była. „ucieknę" z tego miejsca wewnętrznego spokoju i Jednocześnie czuję się stopiona z przewodnikiem. Zazwyczaj kieruje mną tamtego kierunku.) mną. wchodzę w stan świętego momencie unoszenia następuje kontakt z przewodnikiem. oznacza to najprawdopodobniej. Z początku słowa kontaktu. odbieram.192 Dłonie pełne światła sprawę z obecności przewodnika pełnego miłości i powoli złączą się ze słowami przewodników i światła. że nie nadchodzą z rejonu prawego ramienia. miłości i poziomu świadomości. Potem czuję. na przykład energetyczny fundament wokół dolnej części mojego miednica przesunie się nieco do przodu. zanim większa niż jako ja — Barbara. również pomocny. jakbym budowała mocny ciało może zmienić nieco pozycję. Jeśli i teraz nie jestem w stanie odbierać słów. a kręgosłup ciała. * Jako przewodnik czuję się dużo mnie przewodnik. Moje słowa . co jest ci przekazywane. że wchodzę weń pozwalając. włączam się w proces channelingu (odbioru informacji). Najpierw się koncentruję. Kiedy i ja. mają pewne znaczenie. słysząc i widząc wszystko. zaczynam unosić wyprostuje. która przyszła do mnie gotowi. a kierunek. Wtedy zazwyczaj widzę i słyszę Czuję to kinestetycznie. Przewodnik również zdaje najbardziej odpowiadającej ci formie. Kiedy ten fundament jest gotowy. moje pole energii i pomaga utrzymać stan wyższego Właśnie to doświadczenie światła. unoszę dłonie i stykam je koniuszkami palców na po pomoc. okiem umysłu. To sprawia. Osobie. To równoważy przewodnicy. symboliczne obrazy albo dosłowne usłyszeniem a wypowiedzeniem słów. Jest to takie uczucie. przesuwa się ponad moją głowę i Kiedy jakaś forma komunikacji nie dociera do ciebie przenika do jej wnętrza. które nego i wlewania energii w moje czakramy. uspokojenia. to zdaje się unosić w górze. Minie minuta albo dwie. że słowa.

dotykiem i jest. Ważne różnicy między zmysłem kinestetycznym. że zadzwonisz i zrobiłeś to" albo miłość". miłość jest czymś więcej niż samolotem. choć sądzę. Pierwszy czakram przynosi informacje kształtu. słuch. potrafię stwierdzić.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 193 Pod koniec rozmowy przewodnik rozłącza się roba pacjenta. również nie nazywamy zmysłem. W Wszystkie te informacje docierają do nas poprzez tym momencie jestem zazwyczaj onieśmielona. zamiarów (czy ta istota jest kinestetyczne — uczucia cielesne. trzeci czakram da nam niejasne zagrożenia. Pacjent może być wściekły lub bardzo aktywny i płynie przez niego więcej energii wystraszony. Jeśli uzdrowiciel wyczuwa chorobę i intuicyjnych informacji na temat jego przyczyn. poprzez smak. a drugi przekazuje nam jej uczucia. Zauważcie. że każdy kanał albo zmysł stanów emocjonalnych. jak i powiązany jest z określonym czakra-mem. oznacza innych ludzi. że normalnie nie czynimy efektem jakiejś bardzo poważnej choroby. 1 przedstawia zmysły aktywne w każdym czakramie. własnymi emocjami a tymi. podczas gdy moja świadomość nodze albo w ręce. które należy siebie. czakramu. by wykorzystać te informacje. fizyczny ból w jakiejś części ciała. by jego własne ciało stało się pudłem rezonansowym. bezpieczeństwa albo ładzie z bólem nogi. pierwszy czakram i mogą być bardzo przydatne w terapii. Ponownie uzdrowiciel musi użyć to. Badając proces pozyskiwania Drugi czakram przynosi informacje na temat informacji. jego położenia. Choć jest to rzadkie. opada w dół łącząc się z ciałem i osobową jaźnią. gdy ktoś mówi co się dzieje. a także udzieli pewnych się pacjent. ogólnego informacji. Na przykład. wielkości. które należą do pacjenta. że pozyskujemy informacje poprzez zmysłowy swojego pola. że nie jest to jego własna. Może obawiać się. czy też macji poprzez cztery z pięciu normalnych zmysłów odbiera go od pacjenta. komunikacji z polem pacjenta. że to cho- . w jakim stanie znajduje w życiu danego człowieka. którą kładzie na jego nodze. Zwróć po prostu większą uwagę na to. dreszcze biegnące po kinestetycz-nych informacji na temat obecności kręgosłupie. między innymi takich jak wtedy. Uzdrowiciel może dzięki tym poczucie tego. ponieważ każdej intuicją. takie jak poczucie przyjazna czy wroga). że dałoby się również odbierać informacje czyjegoś bólu jest bardzo męczące. wie. odkryłam. jakie jest głębsze znaczenie bólu nogi informacjom dowiedzieć się. będzie miał niejasne poczucie obecności Poprzez każdy czakram otrzymujesz inny rodzaj kogoś/czegoś w pokoju. W przyk- poczucie zdrowia albo choroby. Odbieranie sądzę. Musi Zmysły czakramów znać różnicę pomiędzy dolegliwościami własnego ciała a ciała pacjenta. Miłość należy do innej kategorii niż reszta „Intuicja mówi mi. Jeśli czuje ból w nodze." Jeśli ktoś wyczuwa zmysłem. czy był on już tam wcześniej. Czakram ten jest zazwyczaj bólem w nodze. dotyk i węch. że Trzeci czakram udziela niejasnych informacji. Pierwszy czakram dostarcza równowagi albo jej braku. Jest również sposobem bycia istoty z innego poziomu i robi to za pomocą trzeciego zsynchronizowanym z innymi ludźmi. Można się tego nauczyć dzięki ćwiczeniom i dobrej Kiedy obserwuję kogoś w trakcie channelingu. kiedy kochasz albo „wyczuwasz „Myślałem. ale według mnie różnią się one bardzo od chorobie towarzyszą negatywne emocje. musi Dotąd mówiłam tylko o pozyskiwaniu infor. będzie wiedział. istoty. żeby znaleźć różnicę pomiędzy mechanizm poszczególnych czakramów. Tablica 19. że ból w nodze jest niż zwykle. powinniśmy. coś może się stać. tak jak opisuje to tablica 19-1. którego czakramu używa do uzdrowiciel wyczuje uczucia pacjenta spowodowane odbioru informacji. Miłości w jakiś sposób oczyścić. zarówno uzdrowiciela. Może czuć ból nogi pacjenta w swojej delikatnie i unosi. informacji ma naturalnie swoje wady. wiedzieć. jeśli uzdrowiciel oczyści się na tyle. Oczywiście. Ten sposób uzyskiwania — wzrok. żebym nie leciał dziś tym uczuć.

umysłu kształtu i istoty problemu odczuwane zmysłami Emocjonalność Emocje — radość. partnera czy łączności z wszystkimi istotami.194 Dłonie pełne światła Tablica 19—1: ZMYSŁY SIEDMIU CZAKRAMOW Percepcja Praktyka Czakram Natura informacji czakramu medytacyjna Znajomość Zaakceptowanie całego pojęcia. strach. które kiedykolwiek rodzinę. fizycznej Dotykanie przyjemności albo bólu Głęboka relaksacja Czwarty czakram przynosi uczucia miłości. równowagi. miłość drugiego człowieka. muzykę. płynącej energii. W przykładzie z bólem nogi uzdrowiciel pochodzą (patrz: część V). zapachy i smaki. w zależności fizycznym. dotykającej ludzkości i samego życia. a także jakość bolącą nogą uzdrowiciel może otrzymać następujący miłości pacjenta do opis problemu: „To zapale- . Na przykład dla pacjenta z czułby miłość do swojego pacjenta. z którego poziomu poła aurycz-nego ludzkości. Czuje się także wspólną miłość od tego. Za odczuwały ból nogi. czy nie. słowa. czy zawarta jest w ciele informacje bywają bardzo szczegółowe. Czakram ten daje też poczucie Miłości sięgającej szerzej poza ciebie. pomocą czwartego czakramu można wyczuwać Piąty czakram pozwala odbierać dźwięki. dreszczy. Świadomość Wizualizowanie symbolicznych albo dosłownych mesjaniczna albo Chrystusowa Słyszenie Słyszenie dźwięków. a Brzmienie Mówienie także smak i węch Słuchanie Miłość Odczucie kochania kogoś Różowe światło miłości Kochanie kwiatu Intuicja Niejasne poczucie wiedzy. pojęcia zmysłów że jestem Bogiem Widzenie Widzenie wyraźnych obrazów. które Bądź spokojny całego wykracza poza każdy z wymienionych niżej i wiedz. słów albo muzyki. Uzyskiwane bez względu na to. która nie jest Jednopunktowosc określona — niejasne poczucie wielkości. włosów stających Medytacja Kinestetyka dęba. a także jej jakość i ilość. Ruch Kinestetyczne odczucia w ciele — poczucie Chodzenie i obecność. gniew Medytacja nad odczuwaniem spokoju i zadowolenia Dotyk. samego siebie.

Wizualizowanie jest zupełnie inną powinniście otworzyć wasz szósty czakram na tę funkcją. Kiedy początkujący zaczynają widzieć aurę. lecz może też Otwieranie czakramów na nadchodzić bezpośrednio z wnętrza nogi." Piąty czakram może również wyraźniejszy jest obraz i im więcej emocjonalnej ujawnić dźwięk. po wchłonięciu i się w przyszłości. W naszym przykładzie z bolącą nogą siódmy może przedstawić obraz skrzepu związanego z czakram przekaże całą sytuację życiową wiążącą się zapaleniem żył lub też uzdrowiciel zobaczy po prostu z bólem w nodze. którykolwiek z tych poziomów. który rzeczywistości ma zapewne jakieś znaczenie dla pacjenta. Odbierający. tak jak poszczególne poziomy zostałby odczytany przez wzrok.Postrzeganie ponadsłuchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 195 nie żył" albo „To nadwerężenie mięśnia spowo. Jeśli utrzymujesz go ram na pierwszym poziomie aury. Są również odwzorowaniami głębokim zrozumieniu rzeczywistości. Szósty czakram może docierają do nas przez każdy z czakramów. Kiedy mówię „odwzorowaniami". Informacje te pacjenta. w przypadku bólu w nodze. szósty czakram w drugiej warstwie aury. w formie symbolicznej Jeśli chcecie zobaczyć którąś z warstw aury. odbieranie tego. Proces wizualizacji jest aktywnym warstwę. musi użyć pewnej sytuacji. stopa skręca się. dzieją się teraz albo wydarzą systemu porozumień. Obraz symboliczny pojawia się na Teraz. szósty czakram wiedzy. również ujawnić w formie obrazu przeszłe przyjrzyjmy się poszczególnym poziomom doświadczenie pacjenta. go w realnym życiu. powiedzmy. kiedy zaczynam wyjaśniać coś własnymi oczy. w dokładnie to samo miejsce. poziom astralny. przez który Postrzeganie oznacza odbieranie. keteryczny teraz. kiedy orientujesz się już. który będzie bardzo pomocny przy energii mu dałeś. musicie otworzyć wasz szósty czak- umyśle i napełniasz go energią. Stwierdziłam również. jakie informacje ekranie umysłu uzdrowiciela. Dosłowne obrazy wykraczają poza ograniczenia ludzkich zmysłów i przedstawiają sytuacje. co zrozumiał. które boli eteryczny uświęcony. co już jest. czakram. gdy życiu. dwadzieścia lat później. o których mówiliśmy w rozdziałach nogi. narysować albo zreprodukować w inny sposób. nie oznacza to koniecznie. swoich własnych słów. albo dosłowne. musicie otworzyć wasz energią. ale nie dla uzdrowiciela. niebiański. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszy poziom tworzeniem. które wiąże się z bólem rzeczywistości. iż w razie potrzeby mógłbyś go czakram) i wyjaśnia to o wiele precyzyjniej niż ja. Nadasz zatem obrazowi formę i treść. obraz dziecka siódmym i piętnastym. musi być otwarty na ten poziom. że widzisz je na własne Często. możesz wywołać wizualizowaną sytuację w realnym dowane nową parą butów. może to być. pojawia się Heyoan (poprzez piąty tyle wyraźny. jaka jest przyczyna bólu. Jeśli chcecie nieruchomo w umyśle i kontynuujesz napełnianie zobaczyć drugą warstwę aury. że mówiłam o odbieraniu obrazów. Postrzeganie to chcecie postrzegać. poziomy wyższe niż siódmy. poziom się w nogę. Im pacjent chodzi. . Ten uświęcony oraz istoty egzystujące na każdym z tych rodzaj bezpośredniego pozyskiwania informacji poziomów. na przykład. Szósty czakram odkrywa obrazy. w zależności od tego. tym łatwiej przyjdzie ci stworzenie leczeniu nogi. Szósty czakram może również przekazać obraz symboliczny. lub dosłownej. Opisałam tam fizyczny spadającego z trójkołowego rowerka i uderzającego poziom rzeczywistości. Na Zrozumienie danego pojęcia oddaje pełny sens tej przykład. lecz że w twoim umyśle pojawia się obraz na słowami. że istnieją podobny jest do oglądania filmu. Obraz może pojawić się w umyśle uzdrowiciela jak na ekranie telewizora. Mogą być one Siódmy czakram ujawnia informacje w formie symboliczne. o bardzo osobistym znaczeniu dla pełnego pojęcia rzeczywistości. Wizualizując tworzysz obraz w swoim pola aurycznego. By móc postrzegać Zauważcie. nadwerężony mięsień. żeby opisać to.

ćwicz jednopunktowość poziomie i tak dalej. że zaczniecie postrzegać istoty z przeżycia. Jeśli głęboką relaksację. Wielokrotnie będziecie musieli wybierać pomiędzy kontynuowaniem rozmowy. żebyście mogli postrzegać mantrę: „Bądź spokojny i wiedz. . By Chcąc zobaczyć przewodnika z piątego poziomu. w chodzie lub piątym poziomie waszego pola aurycznego. kiedy nastąpiły. Podaję je również w tablicy 19-1.196 Dłonie pełne światła widzą zazwyczaj jej pierwszą warstwę. By tym poziomie. Odkryłam różne praktyki medytacyjne mające Aby usłyszeć istotę żyjącą na poziomie wzmocnić doświadczanie przez was poziomów astralnym. kto postrzega aurycznych obecność istot i odpowiada im. Oznacza to troskę o samego siebie w kwestiach diety. Zwiększenie poziomu wibracji i albo mesjaniczną. musicie otworzyć piąty czakram na aury. Nie jest to zadanie łatwe. umysłu. poziomu. medytuj nad różowym światłem miłości lub głęboko w sercach czakramów znajdują się drzwi skoncentruj się na kochaniu kwiatu. który chce wam coś powiedzieć. każdy wzrost przepływu Otwarcie czakramów na poziomach powyżej energii w systemie uwalnia bloki wyzwalające czwartego oznacza. Dla wzmocnienia albo pieczęcie łączące poziomy aury. musicie otworzyć wasz piąty czakram na aurycznych. że jestem jednym z wyższe poziomy pola aurycznego. Efektem tego Bogiem. medytuj nad podnoszenie poziomu wibracji naszego systemu zlaniem się w jedno ze świadomością chrystusową energetycznego. W jaki sposób należy ćwiczyć odbieranie przewodnictwa duchowego? Wykonaj te ćwiczenia przynajmniej trzy razy w tym tygodniu. W jaki sposób można nauczyć się postrzegania wyższych niż poprzednia. Robi się to poprzez doświadczanie ciała niebiańskiego. 2. ponieważ były zbyt groźne. W celu wzmocnienia chcecie widzieć przewodnika astralnego. ponieważ szenie częstotliwości wibracji. W miarę postępów otwierają szósty jak widzieliście w rozdziale poświęconym czakram na kolejne warstwy i zaczynają je widzieć. gdyż poziomie aury. spokojnym poczuciem zadowolenia. wydaje się ludziom z zewnątrz bardzo ekscentryczny. które zakopałeś głęboko w swojej innych planów egzystencji. warstwy istnienia. Te pieczęcie odbioru piątej warstwy pola. Wzniesienie świadomości ponadsłuchowego? na wyższy poziom oznacza zwięk. Ktoś. Przegląd rozdziału 19 Każdy poziom reprezentuje oktawę o wibracjach 1. praktykuj medytację dotykową. żeby przejść z jednego dźwiękowych albo słuchowych. W celu doświadczenia siódmej utrzymanie go w polu wymaga pracy oczyszczającej. zintensyfikować doświadczanie trzeciej warstwy musicie otworzyć szósty czakram na piątym twojego pola aurycznego. aktywności psychicznej. medytuj nad otworzyć szósty czakram na czwartym poziomie. którą toczycie. Chcąc powiększyć poziomu na następny. musicie doświadczania drugiej warstwy aury. a Medytacje wzmacniające zamilknięciem i wysłuchaniem przewodnika. by chaos w waszym życiu osobistym i wymaga odczuć je w czasie." będzie również zwiększona wrażliwość w życiu codziennym. Chcąc zwiększyć doświadczanie czwartego Jak powiedzieliśmy w rozdziale siódmym. Wprowadza to spory podświadomości. pewnego czasu na przyzwyczajenie się. oddaj się medytacji i powtarzaj Pole musi być czyste. Jeśli chcecie słyszeć przewodnika z zwiększyć doświadczanie pierwszej warstwy swojej piątego poziomu. używaj medytacji albo drzwi trzeba otworzyć. na jakiej ta świa- otwierają swój szósty czakram właśnie na pierwszym domość funkcjonuje. Spędziłam wiele czasu w doświadczanie poziomów tym podwójnym świecie. ćwiczeń i praktyk duchowych — które opiszemy w części VI.

4. to przez sposób wiąże się to z twoimi dziecięcymi który czakram wyczuwałam jej obecność? doświadczeniami z władzą? W jaki sposób wiąże 8. Opisz zmysły związane z każdym z siedmiu 10. W jaki sposób działa jasnowidzenie. Jaka jest astralnego. które mogą się wydarzyć. W jaki sposób otwiera się określony czakram na się to z twoim wyobrażeniem Boga? określonym poziomie pola aurycznego? 14. czakramów. jeśli 9. Jeśli powiem. obecności jakiejś istoty w kącie pomieszczenia i jeśli będziesz słuchał rad przewodników? W jaki że istota ta nie była zbyt przyjazna. że miałam niejasne poczucie obraz złych rzeczy. Poproś o rady dotyczące tego. jak lepiej 6. Jakie jest twoje negatywne przekonanie albo 7. Jeśli chcesz „usłyszeć" przewodnika z poziomu wykorzystać przewodnictwo w życiu.Postrzeganie ponadsluchowe i komunikacja z nauczycielami duchowymi 197 3. W jaki sposób zmieniłoby się twoje życie. Co głównie utrudnia ci aktywne szukanie musisz otworzyć i na jakim poziomie pola przewodnictwa w życiu? aurycznego? 12. który czakram 11. Jeśli chcesz „zobaczyć" przewodnika z poziomu rad przewodników? keterycznego uświęconego. W jaki sposób korzystanie z tego rodzaju przewodników? odczucia może zmienić twoje życie? 16. Jaka jest główna różnica pomiędzy widzeniem posiadamy wolną wolę? wewnętrznym a odbieraniem informacji od 15. W jakiej formie przewodnicy będą starali Do przemyślenia skomunikować się z tobą? Opisz cały proces. Jaka jest różnica pomiędzy wizualizowaniem a postrzeganiem? . który czakram musisz otworzyć i na odpowiedź? jakim poziomie? 13. gdybyś intensywniej szukał i uważniej słuchał 5.

w gruncie rzeczy. co postrzegają. przez narysowanie wykresu. poprzez który postrzegamy rzeczywistość. Dzięki postrzeganiu po- wibracji. To samo zachodzi w jednej przestrzeni. lecz także ich przedłużeń. Wszystko w granicach W ostatnim rozdziale omówiłam otwieranie naszego stożka percepcji jest realne. Większość z nas postrzega wyraźnie Postrzeganie zawiera w sobie nie tylko świadec- . takich jak mikroskop czy teleskop. całej rzeczywistości poprzez to. Obszar częstotliwości. co postrzegamy. A). Wyższa jest częstotliwość jego energetyczny. odbioru odczuć i wrażeń emocjonalnych na różnych Podjęłam próbę odzwierciedlenia tego zjawiska poziomach. w którym użyłam Heyoan mówi. że każdy z nas postrzega odgraniczany przez krzywą w kształcie dzwonka rzeczywistość w granicach pewnej częstotliwości. zwiększanie częstotliwości wibracyjnej twojego pola Za każdym razem gdy konstruujemy nowy aurycznego. Do wyjaśnienia tej koncepcji można użyć metafory a pozioma częstotliwość zasięgu odczucia. Chciałabym teraz opisać ten nadzmysŁowemu poznajemy nowe rzeczy. które stają wielowymiarowy wszechświat w kategoriach się dla nas realne. Im bardziej zaawansowany i przypadku postrzegania ponadzmyslowego. tym pełniejszy odbiór przyrządem jest tutaj nasze własne ciało i system rzeczywistości. ale wysublimowany poziom. ludzkości. co oznacza. wszystko poza odczuć na wyższe poziomy rzeczywistości poprzez nim jest nierealne. że każdy z nas posiada stożek znajomej krzywej w kształcie dzwonka (rysunek 20-1 percepcji. reprezentuje zasięg odczuwania przez normalnego Istoty ludzkie mają tendencję do opisywania człowieka. powiększamy nasz stożek percepcji. Oś pionowa reprezentuje przejrzystość odczucia. a w wielowymiarowego wszechświata zbudowanego z efekcie więcej zjawisk jest postrzeganych i częstotliwości wibracyjnych istniejących w ramach uznawanych za rzeczywiste. Istnieje tylko to. grupy ludzi albo. Idea ta oparta jest na koncepcji przyrząd. Rozdział 20 ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI OPISANE PRZEZ HEYOANA Stożek percepcji twa zmysłów.

Duchowa interpretacja naszego stożka percepcji Rysunek 20-1: Nasz stożek percepcji (postrzegania zmysłowego) . Graficzne odzwierciedlenie naszego stożka odczuć Niski poziom odczuć niepewna rzeczywistość / 100% " Brahman rzeczywistość niejawna porządek wewnętrzny złożony i Częstotliwość odczuwania B.200 Dłonie pełne światła :i: 100% Częstotliwość zasięgu odczuwania Normalny zasięg odczuć Obszar uzyskany człowieka definiuje dzięki przyrządom fizyczną rzeczywistość pomiarowym A.

przestrzeń nasze definicje dotyczące samych siebie budujemy. która leży Boga. wehikuł. co nazywamy życiem i śmiercią. coraz większa (objawiony) część duchowego (niefizycznego) świata staje się dla nas rzeczywista. i stać się Brahmanem. „Zewnętrzny rozwinięty kiedyś (za pomocą postrzegania ponadzmysłowego). co na. a także punktu widzenia krawędź krzywej stożka odczuć z indywidualizacją każdego człowieka i tym. istnieć w momencie śmierci. nie przestajemy stożek z buddyjskiego punktu widzenia. Oto transkrypcja nagrania. pomieszczeniu. W momencie śmierci zasłona znika i Rysunek 20-2A pokazuje efekt wywoływany powracamy do domu. co buddyści dotyczące samych siebie są zbudowane na podstawie nazywają Brahmanem i Mają. naprawdę. zywaliśmy nierzeczywistym albo nie istniejącym. opuszczamy tylko ciało strzegalny świat Mai leży w granicach naszego fizyczne. Rysunek 20-1B pokazuje taki Kiedy wiemy. do tego. za realne tego. Poza Heyoan mówi. podczas gdy niejawna rzeczywistość stworzyliśmy. co postrzegamy. czyli tym samym. Rysunek 20-2B raz jeszcze pokazuje stożek zaznaczają wzrost odczuć. Jest to koncepcja bardzo podobna do pomiędzy tym. który sami jako duch stożka odczuć. . ograniczoną auto-definicję — nasze przekonania Spójrzmy na to pod kątem tego. Medytację praktykuje się w duchowym oraz pomiędzy tym. co postrzegamy. żeby się inkar-nować. która jesteśmy. co postrzegalne. czym jest manifestacja? Jest postrzegać. co zakreślana przez naszą krzywą definiować będzie to. kim jesteśmy przez postrzeganie ponadzmysłowe. kim jesteśmy naprawdę) są jednym i powoduje wszelki ból. Heyoan powtarzał wielokrotnie. jesteśmy naprawdę. Kiedy zwiększający się zasięg naszej percepcji obejmuje Świat zamanifestowany coraz to wyższe poziomy wibracji. Umiejętność ta wiąże się z Jednią. W granicach krzywej mamy tę przestrzeń jako realną. Po. oznaczyłam jako rzeczywistość duchową. teraz jednak opisałam go w kategoriach instrumentom naukowym. czyli oświecenia. że ponieważ zaakceptujemy wszystko. Maja to świat jawny. mamy definicję bez ograniczeń. Krawędź krzywej staje się granicą pomiędzy pod Mają i wspiera to. Im intensywniej używamy Podczas jednego z seansów Heyoan wyjaśnił mi. ograniczonego odbioru rzeczywistości. naszego stożka odczuć. Na zewnątrz który wedle tradycji buddyjskiej jest tylko iluzją. Określenia naszą subiektywną opinią o nas samych a tym. To. że jesteśmy duchem. co było przybliżamy do Brahmanu. obszary świata duchowego zdolni jesteśmy Heyoan: „A zatem. by wyjść poza iluzję Mai.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 201 tylko w granicach prostych linii przerywanych. Ta zasłona jest również granicą oświeconym. gdzie staje się zasłoną oddzielającą świat duchowy od znajduje się jego zmysł materialnego. tym bardziej wydobywamy się z iluzji i ona związana z umiejętnością wyczucia tego. porządek" fizyka Davida Bohma (patrz: rozdział jak w momencie śmierci duch pewnego człowieka czwarty) leży w granicach naszego stożka percepcji. a więc ostatecznie Brahman to podstawowa rzeczywistość. Z tego objawione. tym większe czym jest manifestacja. możliwy dzięki odczuć. Obserwowałam Brahmanu leży poza nim. że nie uznajemy sensie zrywaniem tej zasłony. a tym. że buddyzmie. Linie postrzeganej przez nas rzeczywistości. że uzdrawianie jest w ostatecznym tym progiem odczucia są tak słabe. kim myślimy. powiększamy przerywane biegnące wzdłuż krawędzi krzywej się i my. opuszcza jego ciało i dołącza do innych duchów w a jego „wewnętrzny złożony porządek" poza nim. nazywamy rzeczywistym. postrzegania ponadzmyslo-wego. wraz z powiększaniem się co nazywamy rzeczywistym wszechświatem. Większość z nas akceptuje autodefinicji. kim „Brahman" nie należy mylić ze słowem „Brahmin". oznaczającym uczonego kapłana w hinduskim że te dwie zasłony (pomiędzy światem materialnym a systemie kastowym. Jeśli jednak Niezwykle ważne jest również to.

............. *^ i? i ... 4 '...... że jestem........................' \ /\ . / 7 \ Rzeczywistość fizyczna /:::::::::::: X \ * Postrzeganie •< \ '• < ' ' ........ Stożek percepcji powiększany dzięki postrzeganiu ponadzmysłowemu 100% Zasłona pomiędzy tym...........\ /' \' ? \i \i • zasięg percepcji '/ » <• i \ i' \ \• \ \ < v- % \ V " / '....... Częstotliwość percepcji » A...................202 Dłonie pełne światła 100% Rzeczywistość duchowa 1 S~ ' 4 / ' / \ '' *> >' < . Stożek percepcji ograniczany przez indywidualne definicje rzeczywistości (zaprogramowanie) Rysunek 20-2: Wyznaczanie granic naszego stożka percepcji ..<- V :T7iTH??r ...... ' 1 \...........................''»/• % ~N______________ ' x .................... czym myślę........... / 6 '..... * Częstotliwość percepcji B...................... • .... czym jestem ...... i 5 '.....'/ *\ #/ \* A* * \ / :<\ . a tym.' ponadzmysłowe zwiększa * .. 2 V 3 \ ...

" część wszechświata staje się dla ciebie jawna i Barbara: „A zatem to. nasz ograniczenie twojego wyczuwania. jest sięganiem zbliżasz się do Powszechnej Jedności. stanowiła postrzegać lub opisywać niższe wibracje Użyjmy dla przykładu następującej analogii: pisanie jako negatywność. gdy kąt patrzenia wistości człowiek może wybrać i wybiera. kolory mieści się w największej części stożka percepcji. albo tego. stają się bardziej wyraźne i wielowymiarowe. Świat duchowa rzeczywistość stała się równie konkretna ten wydaje się mniej trwały albo zbudowany z jak na przykład ten magnetofon.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 203 — wyczuwające okno. gdy Można by powiedzieć. co nazywamy zamanifestowanym. co nazywamy wszechświecie. że konkretna rzeczywistość sięgamy w szersze wymiary rzeczywistości. z powodu rozszerzenia Heyoan: „Z jakiegoś powodu ludzkość po.. Czarna tablica z białą kredą byłoby to dualistycznej natury człowieka i jego mechanizmu niejawne po raz pierwszy wkraczające w dualizm. Stożek percepcji poszerzałby się. Kiedy porządki wewnętrzny wibracje. umysłu w danym momencie ewolucji. ciemność. a nawet w których nasze doświadczenie powiększa się. dążyć. (Patrz: ." i zewnętrzny stają się jednym. To część systemu wyczuwania widzi Kremowa tablica z kolorową kredą oznaczałaby niższe wibracje jako negatywne. zaczynasz odnosić się do niego jak do świata wywołuje również wrażenie. obejmując wszystkie częstotliwości percepcji. co postrzegają. Na funkcjonował na szczycie stożka percepcji. tak by doświadczasz większej części świata jawnego. Nie jest to ewolucję rozszerzasz swoją percepcję. Kiedy wąskie ramy. aż stałby się jawnym. twojej umiejętności wyczuwania wyższych jawne i niejawne stają się jednym. ale wciąż jest światem rękach. W pewnym zmysłami w to. że rzeczywistość wyższych Można to również powiedzieć w ten sposób: W częstotliwości posiada cechę delikatności." wielowymiarowy wszechświat. coraz większa jednak prawda. jesteśmy w częstotliwościach chce istnieć w jawnym stanie wyczuwać większą część tego.. To miarę jak rozszerzasz swój stożek percepcji. kiedy zaczynasz słyszeć nasz głos. Wraz z chodzi w tej dyskusji: o uczę- rozwojem ludzkości na ewolucyjnej ścieżce stożek percepcji staje się coraz szerszy i szerszy. Powinniśmy poprzez które wyczuwasz jawność. co Można tak robić. że wyższe jawnego. a więc kiedy rozwijamy nasze niższe ten proces jest grą życia. nieprzyjemne formy. że świat staje się dla ciebie coraz bardziej jawny i wyższe rzeczywistości wydają się delikatniejsze. percepcyjnego. sensie wracasz z powrotem do domu. ramach postrzegania jego/jej jaźni. by cały zasięg postrzegania ludzkiego umysłu powiększa się też zamanifestowany świat. percepcji w człowieku osiągnięte zostaje oświecenie. kim jesteś. kolejne fazy w ewolucyjnym procesie postrzegania Heyoan: „Zamiast o ewolucji. co widzę. mówilibyśmy po człowieka. Wrażenie delikatności wynika bardziej z zupełnie płaski. jeśli w przypadku wielowymiarowych kolorów wykracza to poza jedną standardową dewiację albo zawierających się w sobie nawzajem. To. Można to widzieć jak Barbara: „A co z ewolucją ludzkości?". chociaż wynika to tylko z niejawne. Krzywą percepcji należałoby uważać ramach tego okna wyczuwania zmysłami. Jest to narzędzie zrozumienia światem nie-zamanifestowanym. w miarę jak poprzez osobistą częstotliwości zanikają w niejawność. które (by użyć tej analogii) staje się coraz szerszy lub gdy częstotliwości chce postrzegać. Gdy ten zasięg wzrasta. Można by powiedzieć. O to właśnie poza maksymalną część stożka percepcji. który trzymasz w delikatniejszej materii. dzieje się to samo. powiększają się. A zatem. określa się za wskaźnik pokazujący ograniczenia ludzkiego mianem świata jawnego. co postrzegane jest w rysunek 20-1). tak jak Ludzie z reguły nie wierzą w to. który nazywasz Poprzez rozszerzenie postrzeganej rzeczy- jawnym. które sprawia. że obie strony. przykład. Kiedy całość zostaje osiągnięta. Potem. albo Boga/Bogini w prostu o umiejętności poszerzania okna wyczuwania. częstotliwości niż z tego. to działa w wewnętrznego porządku. Och. białą kredą na białej tablicy oznaczałoby to. Jest to po prostu układ wyczuwania.

Poprzez medytację Dotarliśmy do samego krańca mojej percepcji. poza uczucie podobne do spadania. by pozwolić sobie być tam. Nie ma fizyczną jawność. Pomóż mi znaleźć drogę do świątyni. zagrażająca życiu Heyoan: „To dlatego że ścieśniamy te infor. pode mną. Pomiędzy wami są istoty. Nie chodzi o nic więcej. Próbowałam zostać z zamieszaniem." wąskie albo szerokie. lecz o to. że prosi właśnie o oświecenie." Szepczącą Poprzez Stulecia. jest odpowiedź na tęsknotę duszy. w inny wymiar światła. Doświadczałam tego każdą wrotami świątyni. poza przestrzenią i czasem. istniałem i z powrotem w rzeczywistość. Każdy był sub-telniejszy od płakałam z radości. gdzie patrzeć. Każdy wymiar był Poprzez Stulecia*.. a mimo to niejawny.. Oświecenie jest celem. do Od tego momentu byłam prowadzona w coraz pokoju wieków. albo na dwoma łapami Wielkiego Sfinksa. które nie widzą dusza przychodzi do ciebie po uzdrowienie. zwraca się do ciebie Barbara: „Nie. Dusza mówi: «Pomóż mi znaleźć drogę powrotną do ujrzyj światłość. wiedz w ciebie. i takie. gdy zmysły. moja droga. swojej percepcji rozszerzyć się. Chęć ta wywoływała będę zawsze istniał. uzdrawianiu. jestem już zmęczona. by można było wejść do świątyni i stać się organizm? Jawny Bóg postanawia ujawniać się tylko jednym ze Stwórcą. tego że jestem Prawdą wstąpić. Wchodząc do tego pokoju. Jest tutaj ogromne pomieszczenie." fizyczną rzeczywistością? Czy też chcesz spojrzeć na A potem wkroczyłam w otwarte wrota pomiędzy niższy poziom eteryczny albo emocjonalny. choroba czy też poszukiwanie Prawdy — to. poza lecz nieznany. Tęsknicie po prostu za tym. Teraz zrozumiałam." wspanialszy od poprzedniego. do Wiatru Szepczącego Prawdę wyższe i wyższe wymiary. A więc za każdym razem. Czy spojrzałabyś na Jest to stan bytu poza czasem i przestrzenią. uzdrawianie jest części oblicza ciemności zamanifestuje się poprzez produktem ubocznym. gdzie każdy człowiek pragnie komórką mego ciała. Pozwól prośbą. one żyć w innym oknie postrzegania. żeby to wiedzieć. znany. Twoje widzenie wewnętrzne dosięgnąć. i w jakim paśmie częstotliwości. percepcji. o nic poprzez percepcję. kiedy mówisz o percepcję? Ty również decydujesz o rozdzielczości. na której mniej. Bolący palec." domu. daje ci możność wyboru. korona klejnotów." . poza czasem. Heyoan mówił mi często.204 ________________________ Dłonie pełne światła nie ludzkości nowego postrzegania {postrzegania Heyoan: „Nie chodzi o to. by próbować ponadzmyslowego).. wiadomą prawdą. Czułam chęć zajrzenia prawdą. O to właśnie prosi dusza. że gdy ktoś przychodzi do ciebie po moja droga?" pomoc albo uzdrowienie. jawny. że jest ono otwieraniem wrót Czy wolisz patrzeć na mikroorganizm czy na makro. poza Barbarą. co jest macje na potrzeby twojej wąskiej percepcji. Tutaj istnieję. inkarna-cjami. wiedz. poziom aury? Gdzie chcesz umieścić swoją Heyoan: „A więc. z których każdy jest jaśminu w nocnym powietrzu. gdy prowadzimy cię co trzeba dać. w którym stoicie w swojej ograniczonej per- cepcji. Rozumiesz. z Próbowałam dosięgnąć wrót świątyni. to znaczy wybiera. że jego poprzedniego i coraz bardziej pozbawiony formy. Heyoan siedział wyższy eteryczny. poczuciem bycia. Stulecia". Widziałam moje przeszłe życia przepływające Heyoan mówił dalej: „A zatem tutaj siedzę ja. których ty nie widzisz. Wrota te mogą być rozmowa jest zbyt linearna. Heyoan doprowadził mnie do zrozumienia. w jakiej skali gdzie się już jest. Pamiętaj. Postanowiły głębi. lub nawet na ósmy czy dziewiąty przede mną na tronie.. miejsca. czy też na to. poczuj radość. a jednocześnie wyczuwałam aromat Heyoan. I tak siedzi tutaj również każdy z was. że ja i on gdzie Heyoan powiedział: „I oto stanęliśmy przed jesteśmy jednym. Ta poprzez swoje wrota percepcji. co nazywasz powodu się śpieszyć. nadchodzi poprzez wrota percepcji. Ich percepcja stawała W tym momencie medytacji zadrżałam i za- się coraz trudniejsza. imię oznacza „Wiatr Szepczący Prawdę Poprzez Prowadził mnie mój przewodnik Heyoan. ale tym.

Wyjaśnij koncepcję okna percepcji. Do przemyślenia 3. W świetle przedstawionej przez Heyoana przewodnikiem w świetle ostatniego stwierdzenia metafory rzeczywistości opisz związek po Heyoana? W jaki sposób różni się to od twojej między swoim wewnętrznym murem strachu wyższej jaźni? Od iskry boskości? . kim 1.Odwzorowanie rzeczywistości opisane przez Heyoana 205 Przegląd rozdziału 20 (omówionym w rozdziale czternastym). że jesteś. jesteś naprawdę. Czym jest śmierć? 4. kim myślisz. murem dzielącym to. zasłoną pomiędzy światem materialnym i duchowym i granicą pomiędzy życiem i śmiercią. z tym. Jaki jest związek pomiędzy tobą a twoim 2.

i większe od tych uczyni. 12 . EWANGELIA ŚW. będzie także dokonywał tych dzieł.. owszem. A S CZĘSC V UZDRAWIANIE DUCHOWE Kto we mnie wierzy.. BIBLIA TYSIĄCLECIA. JANA 14. których ja dokonuję.

gdzie dopływ energii do Jczakramu jest fprzerwany. Czakram krzyżowy wykazuje przerwanie Zapalenie spowodowane przydatków usunięciem jajnika U wycofaniem się \ tego s* rejonu ciała ocjonalnego Czerwień delikatna Czakram łonowy. aura jest i wybrzuszona Włokniaki . Skanowanie przez widzenie wewnętrzne Włokniaki Emocjonalne czerwonawobrązowe wstrzymanie. Szarawe kleksy delikatne jak obłok tam. jak obłok Kolor zmienia się w szary al Jasnopomarańczowoczerwony Torbiel jajnika. Szaroniebieski Włókniak owinięty jest wokół okrężnicy i ściska ją A Zapalenie przydatków B Włokniaki i zniekształcony czakram Rysunek 18-3: Widzenie wewnętrzne (obraz diagnostyczny) .

Rozdarcie w splocie słonecznym Zniekształcony czakram splotu słonecznego . Blokada w aurze objawia się ciemnymi kolorami. Przepuklina wywołuje rozdarcie na siódmym poziomie aury Rysunek 22-4: Aura pacjentki przed leczeniem wraz z powiększeniem zniekształconego czakramu splotu słonecznego . ¥ * >-.

Rysunek 22-6: Równoważenie pola aurycznego pacjenta i uzdrowiciela oraz Powszechnego Pola Energii .

. S" ^# Rysunek 22-20: Aura pacjentki po leczeniu . 2fi ■** ■f f.

pacjentka poza ciałem z prawej strony.Rysunek 22-21: Ustawianie tarczy ósmego poziomu — niebieska tarcza umieszczona w szyi pacjentki. zmarła matka pacjentki z lewej .

. » % I V\ .

. B. Zniekształcony pionowy strumień energii .» Rysunek 24-1: A. Zaburzenia psychiki z przeszłego życia widoczne jako ciemnoczerwona rana w aurze.

Kryształ zahacza się o śluz i wyciąga go .Rysunek 24-2: Usuwanie śluzu aurycznego przy pomocy kryształu.

w- £ /?jt£%t*r >: .

Rysunek 24-6: Ręce pełne światła .

generujesz energii. będziesz mu ją przekazywał. Jeśli technikom uzdrawiania. Twoje pole nie może potrzebować mógłbyś przechwycić od swojego pacjenta negatywne transmitowanych częstotliwości. możesz doznać osłabienia. Jeśli potrzebuje pacjent. musi wibrować w harmonii z nią. trakcie lat praktyki. to na ciebie. jest troska o samego siebie. których napięcia wyższego do niższego. możemy przyjrzeć się wstrzymania i uwolnią blokady w twoim polu. nie Jak wszystko. Jest tak. której spełnić uzdrowiciel. że oprócz utrzymywania zmęczenia. napięcie twojej energii może być słabsze cię w zdrowiu i równowadze. Oznacza to. Uzdrawiając. przyśpieszy proces . którą transmitujesz. intensywności rozpuszczą dotychczasowe naukowym i duchowym. ludzkim. Z drugiej strony. Jeśli częstotliwość jego wibracji. ale żeby przekazać energie chorobowe. Jeśli jesteś bardzo zdrowy. czym jest twojej ewolucji. Proces ten nosi miano indukcji harmonicznej i siebie. jak również odgrywa wielką rolę w będziesz próbował uzdrawiać w stanie silnego twoim życiu. uzdrawianie zaczyna się u źródła. Będziesz ciągle masz skłonności do zapadania na określoną chorobę. Jeśli jesteś zmęczony. W dobry sposób w tym sensie. kiedy wiesz już dobrze. Będziesz ciągle zmieniał negatywnych energii może zająć więcej czasu. W ten sposób potrzebują inni. Wstęp UŻYWAJ SWOJEGO POLA ENERGII Teraz. przekazywał światło o różnej intensywności. Wpłynie mógłbyś pogorszyć swoją sytuację. a nie troszczysz się o z PPE. twój jakąś częstotliwość. by móc następnie czerpać energię praktykujesz uzdrawianie. system zneutralizuje je poprzez naenergetyzowanie A zatem uzdrawianie będzie dla twojego pola niczym albo odrzucenie. których nauczyłam się w nie będziesz utrzymywał się w najwyższej formie. Tak długo. rozchorujesz się zapewne szybciej niż w wymaga dużej ilości energii i skupienia. Jeśli jednak pola energii. jakiejkolwiek innej sytuacji. że jeśli zatroszczysz się o siebie. ponieważ jak długo twoja energia wykazuje wyższe napięcie niż uzdrawianie wymaga dużego wysiłku od twojego u pacjenta. Prąd płynie od przekaźnikiem uzdrawiających energii. który musi najpierw podnieść swoją częstotliwość do tej. twoje pole będzie niż napięcie energii u pacjenta. oczyszczenie jazda na szalonej karuzeli. ponieważ zmiany częstotliwości i uzdrawianie na poziomie osobistym. lecz musisz Pierwszym koniecznym warunkiem.

o czym będziemy mówili w kolejnych rozdziałach.210 Dłonie pełne światła uzdrawianie kogoś. Odzyskiwały jednak pierwotną siłę dla uzdrowicieli. Motoyama . że meridian serca uzdrowiciela masz skłonności. zaprezentujemy określonego narządu były u uzdrowiciela bardzo przykłady uzdrowień i podamy specjalne ćwiczenia słabe po seansie. co oznacza. w ciągu kilku godzin. może pomóc ci wygenerować jest zazwyczaj silniejszy po seansie. czakramu serca zawsze używa się przy uzdrawianiu. kto cierpi na chorobę. do której udowodnił również. W wielu wypadkach linie poszczególnych warstw aury. kturowych uzdrowiciela i pacjenta przed seansem Opiszemy teraz techniki uzdrawiania dla leczniczym i po nim. Hiroshi Motoyama badał siłę linii akupun. że częstotliwości potrzebne do uleczenia samego siebie.

wróć do Przed rozpoczęciem dnia. z wnętrzami dłoni skierowanymi ku górze. umysł zaczyna błądzić gdzie indziej. Oddychaj naturalnie. wydech dwa. których potrzebuje ciało akupunkturowe przekazujące wysokie energie). i tak dalej przez pięć minut. zrównoważoną dietę (zawierającą duże ilości otwierające linie witamin i minerałów. w którym będzie. Dzięki takiej trosce uzdrowiciel utrzymuje 1. najpierw otworzyć się i połączyć z kosmicznymi Nie musi to zajmować wiele czasu. Poniższe ale ogólnie w życiu. Musi poświęcić się prawdzie i ćwiczenia uznaję za bardzo skuteczne. a także odbyć medytację Przygotowując się do leczenia. jak i fizycznych. Uzdrowiciel musi najpierw podnieść drugiej. Rozdział 21 PRZYGOTOWANIE DO UZDRAWIANIA Przygotowanie uzdrowiciela my uzdrawiać. Zmieniam je być całkowicie szczery wobec siebie we wszystkich ciągle. uzdrowiciel musi w celu skoncentrowania się i otwarcia czakramów. trzech kwadransów w zupełności wystarczy. dobrze jest wykonać nieco ćwiczeń fizycznych z samego rana. tak by było ci wygodnie. podniesienie wibracji i uzyskanie łączności z Oddal lekko stopy od siebie. jakiejś formy duchowej dyscypliny albo procesu oczyszczającego. liczenia. Potrzebuje nauczycieli. Rozluźnij ciało. koncentrując się energiami uzdrawiającymi. uzdrawiającymi energiami. powszechnym polem energii i tymi duchowymi Zamknij oczy. Pół godziny do siłami. Nie tylko przed samym aktem uzdrawiania. które będą przez niego kolejno na wszystkich jego częściach. odpoczynek i zabawę. Skup się na oddechu i swoje własne wibracje i połączyć się z licz — wydech jeden. zarówno duchowych. wdech jeden. Potrzebuje wsparcia przyjaciół i potrzeb mojego systemu energetycznego. dostosowując do wciąż zmieniających się dziedzinach życia. jedna po przepływały. Musi utrzymywać ciało Codzienne ćwiczenia w zdrowiu poprzez ćwiczenia i odpowiednią troskę. Połóż się na plecach z ramionami wzdłuż swój organizm w stanie. zanim możliwe będzie wdech dwa. który pozwala na boków. Jeśli twój rozpoczęcie channelingu. .

na czym skończyłeś. je 8. na podłodze przy biodrach i odchyl się do tyłu. Zostań w powyższej pozycji. żeby Powtórz to samo z drugą nogą. Powtórz dziesięć razy. rowi.212 Dłonie pełne światła jeśli zapomniałeś. Powtórz można wykonać nie wychodząc z łóżka (jeśli dziesięć razy. W tej samej pozycji dziesięć razy obróć 4. a potem Rozszerz nieco nogi. Wyprostuj nogę 2. w prawo i jednocześnie przekręć głowę. Zaciśnij palce w pięść. Siedząc w początkowej pozycji z nogami wyprostowanymi z przodu. 12. Siedząc tak jak w ćwiczeniu ósmym. siebie ręce powierzchnią grzbietową dłoni ku górze. Rysunek 21-1C. zegnij relaksują. Powtórz dziesięć razy. powyżej. Odchylaj i rozciągaj stopy w kostkach tak daleko. a potem zrób to samo z lewą nie będzie to przeszkadzało twojemu partne nogą. Nie zmieniając pozycji. że będzie). przyciągając piętę jak najbliżej prawego pośladka. Rysunek 21-1 A. Nie odrywając pięt wykonaj to samo ćwiczenie kolej- . Dziesięć razy je i rozczapierzaj. Poruszaj tylko nimi. Powtórz dziesięć razy. Gdy przez kilka minut koncentrujesz uwagę na liczeniu oddechów. Rysunek 21-1G. Rozciągnij i napręż palce obu gami wyciągniętymi do przodu. zacznij z od ziemi. Ponieważ wszystkie meridiany przebiegają przez złap się za prawe kolano i obracaj nogą w stawie stawy. nie poruszając nogami w ko zegnij dłonie w nadgarstkach w górę i w dół. że twoje prawą dłoń na lewej kostce. Powtórz dziesięć razy. Złap lewe kolano lewą ręką i umieść wtarzaj to ćwiczenie. wspierając na prostych ramionach. obracaj kostkami po dziesięć razy w obu powrotem od jednego. Pozostań w pozycji siedzącej opisanej dłońmi w prawo i w lewo. W tej samej pozycji siedzącej złap się obiema ciała i podciągnij kolana nie podnosząc stóp. Ćwiczenia stawów są szczególnie wskazane dla Rysunek 21-ID. jak to możliwe. rękami za udo przy pachwinie i poruszaj nogą w Nie odrywając ramion pozwól kolanom opaść kolanie dziesięć razy w górę i dziesięć razy w dół. rozluźniając mięśnie. aż poczujesz. chowając kciuk. Następnie zegnij ręce w łokciach i dotknij ramion 5. a jest możliwe. rozpostrzyj ramiona prostopadle do 7. wyciągnij przed Rysunek 21-1B. spojrzeć w lewo. Po prawym udzie. Znajdziecie je Rysunek 21-1E. 9. Umieść dłonie dłoni. Skoncentruj się na palcach stóp. 13. Najlepsze ćwiczenie na początek dnia nie dotykając ziemi piętą ani palcami. Powtórz to samo dla lewej nogi. Powtórz ten sam proces z prawą nogą. Zginaj 11. Połóż się na plecach. Wciąż siedząc tak jak poprzednio. twoje ciało i umysł stopniowo się 6. w broszurce Funkcjonalny związek pomiędzy asanami jogi a meridianami akupunkturowymi. Rysunek 21-1F. kierunkach. Ćwiczenia biodrowym dziesięć razy w prawo i dziesięć stawów otwierające kanały akupunkturowe zostały razy w lewo. unieś ręce na wyso 3. tworzenia swobodnego przepływu energii w kanałach akupunkturowych poprzez regulację stawów. 10. Zegnij lewą nogę i umieść lewą stopę na dnocześnie przekręcając głowę w prawo. Delikatnie podnoś i plecy są rozciągnięte. koniuszkami palców. opracowane przez Hiroshi Motoyamę. Usiądź wyprostowany na podłodze z no kość barków. lanach ani kostkach. poruszanie stawami aktywizuje je. Wciąż siedzisz tak jak w punkcie trzecim. i unieś prawą nogę. Wróć kolanami do począt kowej pozycji i pozwól im opaść w lewo. opuszczaj lewą ręką zgiętą nogę.

Przygotowanie do uzdrawiania 213 Rysunek 21-1: Ćwiczenia otwierające linie akupunkturowe .

otwierające i ładujące 14. Zakreślaj jak największe koła zbliżając łokcie do siebie przed klatką piersiową. dziestu. a potem obracając się w drugą stronę i kołysanie się. Potem opuść je. Powtórz dziesięć razy. Wyciągnij się i dotknij palców stóp bez Powinieneś móc zejść tak nisko. Teraz zegnij się w prawo. Pochyl głowę w przód i przód i w tył zginając lekko nogi w kolanach. odchyl do tyłu dziesięć razy. Stań wygodnie w szerokim rozkroku. Umieść dłonie na biodrach. Rozstaw nogi na około sześćdziesiąt następnie ruchem okrężnym. kiedy twoje nogi są mocno zgięte w dotykając palców lewej. aż Wyobraź sobie. obracaj stawami ramion. Powtórz całość trzykrotnie. Teraz popatrz na boki Powtórz kilka razy. ale z rękami wyciągniętymi na boki. robiąc pola aurycznego) wydech z każdym zgięciem nóg. który trzeba wygładzić. unieś łokcie jak najwyżej. nie wahadłowy ruch miednicy. Powtórz. Rozszerz nogi jak najdalej i powtórz tył trzy razy. pochylając się kolanach. że znajdujesz się wewnątrz rozluźni ci się szyja. cylindra. Codzienne ćwiczenia Rysunek 21-1H. Stań ze stopami oddalonymi od siebie na szerokość ramion. dotykając najpierw palców Najważniejszym ruchem w tym ćwiczeniu jest prawej stopy. Czakram 2. zegnij je ponownie kilka razy. ładujących kanały. dziesięć razy. Istnieją trzy zestawy ćwiczeń otwierających i Teraz wyceluj łokciami przed siebie. prawą rękę nad głowę i w lewo. . W tej samej pozycji. że centymetrów i zegnij się w pasie w lewo.214 Dłonie pełne światła ne dziesięć razy. Pozostań w tej pozycji przód i w tył. Czakram 1. Zrób oddychania i pozycji. ostatnie ćwiczenie. ruch do przodu. Wyprostuj nogi i wyprostowane przed sobą. Ćwiczenia karku. 7. znalazły się na wysokości kolan. Kiedy nauczysz się wykonywać te ćwiczenia. Zakołysz się w przód i tył schodząc w dół. Drugi zestaw doskonale otwiera czakramy na 15. żeby twoje pośladki zginania nóg w kolanach. Stopniowo dojdź do dwu Ćwiczenia poniższe pokazuje rysunek 21-2. czakramy (poziomy 1-3 16. Wstań. Pierwszy zestaw bardzo dobrze Rysunek 21-11. Zegnij nogi w kolanach tak mocno. Nogi trzymaj razem. Powtórz. Wypychaj miednicę w zginając nóg w kolanach. wyższych poziomach pola aurycznego. wykonując koliste poziomie astralnym. jak możesz. Zrób to dziesięć razy. Pozostań w tej pozycji przez trzy minuty. upewniając się. Wygładzaj go biodrami. prosto przed siebie. Teraz dodaj Następnie pochyl się i chwyć za palce stóp. Ćwiczenia fizyczne będziesz mógł ćwiczyć jednocześnie palce rąk i nóg otwierające i ładujące oraz kostki i nadgarstki. Połóż nacisk na przez trzy minuty. Trzeci zestaw jest kombinacją ruchy łokciami. jak najdalej możesz. Rysunek 21-1J. wyciągając gładzisz równomiernie wszystkie części cylindra. które otwierają czakramy na to dziesięć razy w przód i dziesięć razy w tył. Zostań w przysiadzie i zakołysz się w przód i w 18. Zakołysz miednicą w 19. Zacznij od co najmniej dziesięciu. otwiera czakramy na trzech dolnych poziomach aury. Poruszaj się 20. wyciągając lewą rękę. Poobracaj głową w prawo i w lewo. W tej samej pozycji. nie odrywając czakramy czubków palców od ramion. Powtórz dziesięć razy. Zrób teraz kilka przysiadów. a potem zrób to samo podnosząc się.

Przygotowanie do uzdrawiania 215 Rysunek 21-2: Ćwiczenia fizyczne otwierające i ładujące czakramy .

izometryczne. Możesz robić to z bioder i Czakram 4.) Czakram 3. aż poczujesz Podczas gdy jedna osoba pomaga. Skakanie. druga skacze. a potem cofając się. napięcie między łopatkami (niektórzy mężczyźni z starając się podciągnąć kolana jak najbliżej klatki rozwiniętymi mięśniami ramion poczują je w piersiowej. a następnie zegnij się w pasie. kładąc głowę serca albo ośrodka woli. Jest to ćwiczenie izometryczne. Kiedy poczujesz Odpocznij. więc uważajcie). napięcie między łopatkami. podpora.c. nóg. Odciągaj pośladki do tyłu. tak by łokciami . na ziemi i układając ręce. ramionach. Do tego ćwiczenia skierowane były w górę. Złapcie się mocno za ręce. Twoje ręce używane są jako potrzebny jest partner. Skacz bez przerwy przez kilka minut. wypychając całe ciało w przód na jakiś czas. umieść tam napięcie Zamieńcie się i teraz niech twój partner skacze. Nie zginaj się w pasie dla odpoczynku.216 Dłonie pełne światła ** Rysunek 21-2 (d. Ćwiczenie to otwiera tylny aspekt czakramu Klęknij.

Jeśli jest piersiowej na rozciągnięcie. Postępuj podobnie w przypadku wszystkich Teraz odwrotnie. czerwonopomarańczowe powietrze. Potem w górę w lewo i w dół w prawo. skup swoją obracające się w prawo wiry. promieniując jasną. Tutaj zwizualizuj dwa obracające się żółte wiry. Patrz. Kręgosłup trzymaj wyprostowany. które krześle albo w pozycji lotosu na poduszce ułożonej już naładowałeś. sobie dwa wiry. jaśniejsza. jak się obraca. nic nie wizualizuj. zanim przejdziesz do czakramu na podłodze. (czwarty poziom pola Zajmij się sercem. Energia pulsuje . czakramy aż żółć będzie równie jasna przy wdechu jak przy wydechu. że musisz od ziemi. Stóp nie odrywaj jaśniejsza albo zmącona. Obraca się w prawo. Jak najwyżej w prawo. Robiąc główny strumień energii płynący w górę i w dół wydech. musisz oczyścić swój dolny Czakram 5. że widzisz wszystkie czakramy. Jeśli jest zmącona. sprawdź. Utrzymując obraz dwóch pierwszych czak- ramów. Pocieraj koronę swojej głowy w kolory wdechu i wydechu są takie same. Ujrzyj wszystkie czerwonego powietrza. miękkie oparcie powietrze tak przy wdechu. potrzebujesz więcej czerwieni w swoim polu. aż kolory zrównoważą się. Śpiewaj! Jeśli nie centymetrów nad twoją kością łonową. ćwiczenia oddechowe. Powtórz ruchy dla czakramu 5. Wypuść je. same. czy Czakram 7. że powietrze jest czerwone. jak obracają się w prawo. Wypuść je. Wyobraź śpiewasz. Czakram gardła do drugiego umiejscowionego około pięciu reaguje bardzo dobrze na dźwięk. Wypuść je. rozluźnij się i pozwól mięśniom klatki zrównoważyć swoje czerwone energie. aż kolory wdechu i wydechu będą takie w lewo. Oddychaj zielonym powietrzem. Zobacz wyobrażaj sobie. jak i przy wydechu kanapy albo stołek do ćwiczeń relaksacyjnych. Teraz pokręć głową w obu kierunkach. Obserwując. jaką barwę ma powietrze. Najpierw. Powtórz. z podstawą wirującego stożka otwartą ku ziemi białą barwę i umieszczona jest na czubku twojej i czubkiem celującym w dolny koniec twojego głowy. Ma ona opalizującą tobą. Powtarzaj. czerwonopomaranczową barwą. gardła. drugi z tyłu. o będzie czerwone. oznacza to. Powtarzaj. Jeden z przodu ciała. Wciągnij oczami.Przygotowanie do uzdrawiania 217 Dla przedniego aspektu czakramu serca znajdź serwuj tylko. Powtórz. Spójrz w dół. Zobacz obracające się w aurycznego) prawo zielone stożki. przejdź zataczając jak największe koła. Zaczerpnij białego kręgosłupa. Wdychając siedem czakramów obracające się w prawo. Czakram ten umieszczony jest bezpośrednio pod Przejdź teraz do korony. Uczyń to poprzez powtarzanie tego siebie. prawo prawą dłonią. Utrzymując obraz pierwszego czakramu. po uspokojeniu umysłu za pomocą jednego Aby naładować gardło. Aby wykonać to ćwiczenie. przejdź do trzeciego w splocie słonecznym. Czakram 6. poruszaj głową w górę i w dół oraz w prawo i ćwiczenia. Wyobraź go Przy czakramie trzeciego oka wyobraź sobie sobie jako wir czerwonego światła obracający się obracające się zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jakby fioletowe wiry z przodu i tyłu głowy. Wizualizacja otwierająca Zaczerpnij żółtego powietrza. zaczerpnij powietrza. jak najniżej pozostałych czakramów. Patrząc przed czakram. Jeśli przy wydechu czerwień jest który możesz oprzeć się plecami. Wypuść je. świadomość na pierwszym czakramie. w lewo. oddychaj błękitem przez ze znanych ci ćwiczeń medytacyjnych. usiądź w wygodnym by upewnić się. Zanim przejdziesz dalej. Powtarzaj obserwował to człowiek stojący naprzeciw ciebie). aż coś dużego i okrągłego jak beczka. wydawaj jakiekolwiek odgłosy. twojego kręgosłupa. ob. Ćwiczenia karku.

Odpocznij. Czakram 3. Zacznij wypchnij do przodu. wznosi szerz nogi na boki. siedząc na piętach. wypuść powietrze i zrób skręt w prawo. Powtórz przodu z wdechem i odchyl się do tyłu wypuszczając kilka razy. (poziomy 5-7 pola Powtórz całe ćwiczenie klęcząc. Czakram 5. Odpocznij przez minutę. Powtórz. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. Ujrzyj czak-ramy skrzyżuj nogi w kolanach bez zginania. Unieś nogi około góry przy wdechu i opuszczając je z wyde- trzydziestu centymetrów nad ziemią. Połóż się na plecach ze złączonymi nogami i unieś pięty Najsilniejsze ćwiczenia ładujące. że masz wyprostowany kręgosłup. Roz- . Czakram 1. Powtórz kilka razy. Powtórz kilka razy. potem wydech i pociągnij powietrze. postawy otwierające i Oddech jest głęboki i długi. odpocznij. Upewnij się. rozjaśniające. Całe twoje potem opuść je. zahacz dłońmi o siebie i wyceluj łokciami na boki. Odpocznij jedną minutę. Unieś głowę i oczyszczające i wzmacniające pole wykonują adepci ramiona również piętnaście centymetrów. Chwyć się za kostki i oddychaj dla zachowania prostego kręgosłupa. które pokazuje rysunek 21-3. nie postawie. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. piętnaście centymetrów nad ziemię. kolistym ruchem cofnij miednicę. żebyście nauczyli się ich bezpośrednio w do trzydziestu. powtarzając tę samą procedurę. pole wypełnione jest teraz dużą ilością świetlistej Odpocznij. Przy wdechu w mantry. używając zginać górną część kręgosłupa. zrób wdech. Czakram 2.218 Dłonie pełne światła w rytm twoich oddechów. aż twoje nogi znajdą się pola. jeśli macie taką możliwość. zginając rąk. chwyć się za ramiona. zmień ładujące czakramy kierunek i ćwicz dalej. spójrz na jogi kundalini (Kriya Yogi). Wykonaj kilka razy. Czakram 4. Powtórz kilka razy. Gdy robisz wdech. Powtórz połączone z głównym strumieniem energii i czakram kilkakrotnie. oddechu i elastyczności kręgosłupa. aurycznego) Czakram 3 — pozycja alternatywna. robiąc wdech. jeśli chcesz. Jest to dobre ćwiczenie na otwarcie i naładowanie czakramów przed uzdrawianiem. licząc do aszramie kundalini. To wzmocni przepływ energii. zaprzyj się łokciami. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami i Przy wydechu wygnij kręgosłup do tyłu. którzy koncentrują się na palce stóp. Czakram 2 — pozycja alternatywna. Unieś nogi nieco wyżej i wykonaj to korony tworzący górne wejście i wyjście dla energii jeszcze kilka razy. przód. a kciuki z tyłu. Zrób wdech i obróć się w Ćwiczenia oddechu i lewo. Teraz łokcie zaczynają poruszać się jak huśtawka w Dłonie umieść płasko na udach. Możesz wypowiadać mantrę z każdym mocno dłońmi. energii. głęboko. Gdy wydychasz. Zrób skłon do górę i w dół. W tej pozycji oddychaj przez nos. Powtórz kilka razy. Ćwicz. Dla trzydziestu. podnosząc ramiona do plecach. wydychając się. Leżąc na Teraz zegnij kręgosłup. Oddychaj głęboko i powoli. a miednicę chwyć się mocno za kolana. wyceluj palcami dłoni w palce stóp. Powtórz kilkakrotnie. Pochyl się do przodu i wypchnij klatkę piersiową do góry. Usiądź na podłodze ze skrzyżo. Rozluźnij się. a wszystkie czakramy razem z wdechem. oddechem. robiąc wydech w tył. opada. tak żeby palce znalazły się z przodu. Usiądź na piętach na podłodze. pozostałych przygotowałam uproszczone wersje ćwiczeń. Łokcie proste. licząc Sugeruję. Zobacz pulsującą energię wpływającą przez około osiemdziesięciu centymetrów nad ziemią. Nie zapomnij o wypchnięciu miednicy w przód wanymi nogami.

Gdy „nam" i rozluźnij przeponę. Gdy już wyprostujesz górę. rób ściśnij brzuch i zwieracze. Wstrzymaj oddech. Za każdym Zaczerpnij powietrza. zegniesz kolana. Kiedy jest jasny i przejrzysty. Spleć palce z górę i w dół. Stań ze stopami na szerokość własnej stopy i zahacz dłońmi o siebie na wysokości gardła. a z ziemi poprzez dłonie i stopy. przodu. rób wdech. Dolną część miednicy wypchnij nieco do Wykonaj to samo. energię z podstawy kręgosłupa do czubka głowy Dodaj wizualizację. pocznij. przejdź część gardła przez około jedną minutę. kolorami w celu Powtórz powyższe ćwiczenie. Wypuść energię najniżej bez poruszania piętami. Jeśli Odpocznij. nie szybko przez nos. i w całego ciebie z powietrza wokoło. wnętrzami dłoni do góry.Przygotowanie do uzdrawiania 219 chem. wciągnij pomarańczowe wypychając brzuch szesnaście razy. Rozluźnij wydychaj kolory. Wypuść powietrze mówiąc dół) i pozostań w ten sposób przy ruchu w dół. które już wykonujesz. wypuść kolor z powietrzem. nie opuszczając Medytacja oddychania ramion. Zamiast czerwienią. Rozluźnij ramiona. Będziesz oddychał kolorami przez napięcie i przytrzymanie mięśni zwieracza. powtarzaj ćwiczenie. wstrzymaj oddech. rozluźnij się. zaczerpnij czerwonego powietrza. powoli zginaj i prostuj nogi w kolanach. wnętrzami Czakram 7. Dodaj okrężny ruch rąk do ruchów w rękami wyciągniętymi nad głową. Zobacz. Zaczerpnij powietrza przeponą (dolną częścią nogi. Kolory. i kolorami z potem mięśni brzucha. Schodź jak górze. Usiądź ze widzisz czerwień? Jeśli nie. Zaczerpnij do następnego. Każdym kolorem oddychaj kilka je i odpocznij. Potem otaczającego cię powietrza. Usiądź ze skrzyżowanymi nogami. Podnosząc się. po czym razem gdy zginasz nogi i schodzisz w dół. Niech wejdzie z ziemi w twoje stopy i powietrze. z dłoni w dół. wypuść powietrze. Powtórz kilkakrotnie. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami. Rozluźnij się. siedząc na piętach. który wydychasz. Czy okiem umysłu wyraźnie Czakram 7 — pozycja alternatywna. które celują w najdalej przy ruchu w górę. sześćdziesięciu stopni z prostymi łokciami i są najbardziej potrzebne twojemu polu. wciągając i Teraz prostując nogi. Jeśli „sat nam" nie wydaje ci się razy. Spróbuj ponownie. dłonie. Powtórz dwa albo trzy razy. do przodu. Wypuść powietrze. i wypchnij energię ku wydech. Oddychaj szybko przez obniżysz się już maksymalnie. Teraz wyciągnij ręce przed siebie. Wyciągaj ręce jak wyjątkiem palców wskazujących. masz kłopoty z wizualizowaniem . ponownego ruchu w dół. unosząc ręce do góry z dłońmi Kręgosłup utrzymuj wyprostowany i nie pochylaj się wciąż zahaczonymi. użyj innej mantry. Wydychając powietrze. ponownie wyciągnij kilka minut. jakbyś wyciskał pastę z tubki. Po wyprostowaniu nóg i rozpoczęciu tego oddychaj szybko przez nos. siedząc na piętach. wstrzymaj oddech. Ponownie nadgarstkami. Zacznij od czerwieni. mówiąc „sat". nie rozluźniając mięśni. które trudno jest ci zwizualizować. siedząc na piętach. Zrób wdech i zatrzymaj powietrze na piętnaście sekund. trąc powietrzem o górną tylną kontroluj go. Oddychaj przyglądaj się tylko kolorowi. Potem nabierz powietrza i wypchnij ręce przed siebie (rysunek 21-4). aż skrzyżowanymi nogami. Powtórz. Unieś ręce pod kątem ją ujrzysz. odpowiednie. powietrza. przez czubek głowy. Kiedy maksymalnie Powtórz ćwiczenie. naładowania aury Czakram 6. Od. jak cały balon twojej aury napełnia się Powtórz bez wypowiadania mantry. przyciągnij ręce do ciała (wnętrzami dłoni w brzucha).

220 Dłonie pełne światła Rysunek 21-3: Ćwiczenia oddechu i postawy ładujące i otwierające czakramy .

c.Przygotowanie do uzdrawiania 221 Rysunek 21-3: (d.) .

Po wykonaniu ćwiczeń ładujących aurę ponownie wydychaj powietrze.222 Dłonie pełne światła T T Rysunek 21-4: Medytacja oddychania kolorami na stojąco kolorów. Wszystkie kolory z tej drugiej grupy Stań ze stopami rozsuniętymi na szerokość powinny być opalizujące. fioletowy i biały. zanim przejdziesz do następnego. platynowym i krystalicznym. Zginaj nogi w kolanach tak bardzo. poczuj zmęczenie w nogach. zielony. że widzisz. niebieski. Upewnij zakorzenienia się. Ćwiczenia te są często używane w terapii złotym. co wywołuje mimowolne wibracje Jeśli chciałbyś dodać jeszcze wyższe wibracje do fizyczne. bloki. jak cale jajo twojej aury wypełnia się Wibrowanie oznacza utrzymywanie ciała w danym kolorem. jak to możliwe. pozycji napięcia. potem wróć do bioenergetycznej i energetyki rdzenia. pomocne w uzyskaniu Ćwicz dalej z następującą sekwencją kolorów: żółty. białego. Jeśli będziesz robił to . Raz jeszcze Ćwiczenie wibrujące wykonaj całe ćwiczenie z pomarańczowym kolorem. możesz też spróbować zamknąć oczy. Zwiększa to przepływ energii i uwalnia swojej aury. schodząc w dół i nabieraj. popatrz na barwne plamy w tych kolorach. własnej stopy. prostując się. ćwicz z kolejnymi kolorami: srebrnym.

Jeśli Medytacje na siedząco w jednak nie masz odpowiedniej muszli. Oczyszcza się je przez zanurzenie na noc w naczyniu zawierającym pół litra wody źródlanej i jedną czwartą . Haliotis. możesz powoli obracać miednicą w przód i Aby oczyścić pokój dymem. możesz użyć zwykłej patelni. W takim wypadku należy słonecznego i ma dostęp do świeżego powietrza. jak bełkotliwe są w siebie. ziemia. wianiem. że jestem unosi ją poza dom. Teraz jesteś już gotów (wypij jeszcze dużą Kryształy rozmieszczone wokół pokoju zbierają szklankę wody) do rozpoczęcia dnia uzdrawiania. od jednego. Bogiem. To szałwii w pojemniku i spal je. San Francisco. Indianie odymiają powinno je wzmocnić. Indianie zaczynają od wschodniego krańca piętnastu minut. szybkich wibracji do ruchu obrotowego. liczenie do dziesięciu. aż Foundation. jeśli czujesz się wyczerpany. cztery z wdechem. wyłącz ogień. Jeśli tak się nie dzieje. alkoholu w garnku i podpalając. trawy i drewna cedru albo szałwii i cedru. podnosząc się i opadając szybko uzdrawiania na pięty. wybierz wibrację dowolną część ciała. Kiedy duża ilość cedru i szałwii już celu ześrodkowania się pali. dwa z skontaktuj się z Oh-Shinnah. Z czasem zaczną wypełniać całe twoje ciało. martwą energię orgonową. Niektórzy ludzie istocie nasze umysły! Mało komu udaje się dojść do palą siarczek magnezu polewając go odrobiną dziesięciu za pierwszym razem. umieść nieco w tył (w pozycji siedzącej). złych energii w całym ciele. tak że reprezentowane są wszystkie cztery żywioły — ogień. Poczujesz wzmożony pomieszczenia używając muszli ślimaka z gatunku przepływ energii przez całe ciało. Oczyszcza to pole z MEO. Jeśli to możliwe. Możesz odymić samego Medytacja tego typu pokazuje. by pracować w czystym pokoju. 632 Oak Street. Four Cor-ners wdechem. Pozwól wibracjom ogarnąć uda i miednicę. sprowadź ognia nieco mąki kukurydzianej jako ofiarę go z powrotem. że jest ci wygodnie i że domu albo pomieszczenia i przesuwają się zgodnie z masz wyprostowany kręgosłup. przed uzdra. Dym będzie wydostawał się we wszystkich kierun- Siedź teraz medytując przez dziesięć do kach. Najlepiej przykryj patelnię. by Możesz też oczyścić pokój zgodnie z tradycją wzmocnić energie ziemskie przepływające przez północnoamerykańskich Indian używając specjalnej pierwszy i drugi czakram. dziękczynną." Utrzymuj po prostu koncentrację na tej Aby zakończyć odymianie. wprowadzić w wibrację rejon miednicy. bardzo dobry sposób tworzenia silnego przepływu który został opróżniony z niskich energii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na Innym dobrym sposobem uciszenia umysłu jest temat tradycji Indian północnoamerykańskich. sam Troska o przestrzeń wywołaj wibracje. Jest to Ważne jest. by zwiększyć przepływ pokój. Jeśli twój umysł zaczyna błądzić. Otwórz drzwi przed Dobrą mantrą do uspokojenia umysłu przy tym rozpoczęciem odymiania.Przygotowanie do uzdrawiania 223 wystarczająco długo. Dym przyciąga MEO i ćwiczeniu jest: „Bądź spokojny i wiedz. dotrzesz do dziesięciu. jak chodzi. Za każdym razem gdy California 94117. który jest pełen bezpośredniego światła energii przez tę część. a potem dodać nieco wysuszonego drewna zielonego cedru i wysuszonej krótkich. możesz wrzucić do mantrze. ruchem wskazówek zegara. liczenie. Upewnij się. Kiedy już wyczujesz. musisz zacząć od nowa. Później. twoje nogi zaczną mimowolnie wibrować (drżeć). trzy z wydechem. możesz wymyślać ćwiczenia wprawiające w nazwał ją Wilhelm Reich. Licz jeden z wydechem. powietrze i woda. Oh-Shinnah odymia każdego ze pozwolisz umysłowi odbiec gdzie indziej i zarzucić swoich pacjentów przed rozpoczęciem uzdrawiania. o co wibracji czy martwej energii orgonowej (MEO).

Obecnie często organizowane są warsztaty na temat Również kryształy ochraniają system ener. gdy mówi. twoje wibracje będą coraz domieszką żelaza na drugim albo pierwszym wolniejsze i słabsze. zależnie od okoliczności. żeby oczyścić się wpływa. biorąc dwudziestominutową wzbudzi w twoim polu. by zatrzymać MEO i nie dopuścić łyżeczką soli morskiej lub w wodzie oceanicznej. Czasem trzeba brać takie kąpiele świadomym tego. Wraz z nabieraniem siły będziesz mógł gruntownie. do wody dodaj pól kilograma dostarczyć swojemu polu tyle energii. Bardzo energii pomniejszają się. ono wzmocnione. proponuję więc. jak każdy kryształ na ciebie słoneczne kilka razy w tygodniu. pamiątek zatrzymały energię swoich poprzednich Wzdęcia. Twoje ciało przez tydzień w litrze wody źródlanej z ćwierć zachowuje wodę. gdyż twoja wrażliwość dobry jest do tego przydymiony kwarc na splocie będzie zmniejszała się wraz z nimi. Będziesz w efekcie Kąpiel taka może cię poważnie osłabić. Zbyt silny kryształ zwiększy wibracje Troska o uzdrowiciela twojego pola i w efekcie osłabi je. Jeśli nosisz kryształ wibrujący słabiej od Długość opalania zależy tylko od twojego systemu. powodowane są przez właścicieli i należy je dokładnie oczyścić trzymając picie zbyt małych ilości wody. gdyż częstotliwość twojej podstawowej przemiany będzie zbyt słaba i nie Jeśli okaże się. ponieważ tracił energię. podtrzymać wyższe wibracje. różowy kwarc w lewej dłoni pacjenta (meridian Jeśli pracujesz w nie wentylowanym albo serca) i duży kryształ górski w dłoni prawej. Będziesz również po- Po każdym seansie uzdrawiającym trzeba wypić trzebował różnych kryształów w różnych okresach pełną szklankę źródlanej wody. Nigdy nie wzmocnić swoje pole i uczynić je mniej przeni- pracuj w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji kalnym. Musisz po prostu być już mu wystarczy.224 Dłonie pełne światła łyżeczki soli morskiej. Również spektrum tego światła jest noszę — ametystem i różowym kwarcem. to znaczy. będzie on dla niego ciężarem i Kieruj się intuicją: wierz swemu ciału. które wibracje. odpowiednio silnie. wbrew pozorom. Jeśli jednak wybierzesz kryształ. do jej przeniknięcia w głąb tkanek. odnosi się to również swojego życia. getyczny uzdrowiciela. Uzdrawianie kryształami to Światła te generują częstotliwość. że spowolni twoje wibracje. do pacjenta. żeby pole pacjenta pulsowało przerwać pracę. prawdopodobnie na kilka miesięcy. poza tymi. Wreszcie będziesz musiał czakramie. nosić silniejsze kryształy. zostanie przygotowany na odpoczynek i odzyskanie sił. że jest właściwy. nie będziesz mógł ciepłą kąpiel w wannie. że odkładasz w ciele MEO. Czysty kwarc albo ame. . twojego pola. MEO zacznie gromadzić trakcie seansu. który wyciąga dużo energii z ciała. Leżenie w słońcu pomaga naładować system. zakorzenieniu się. Kryształy zazwyczaj Możesz nawet nie zauważać. promieniowanie dotyka MEO. słonecznym. że częstotliwości twojej uniemożliwiają pacjentowi wyjście z ciała. Żelazo pomaga choremu w aż twój system energetyczny oczyści się ponownie. Przepuszczenie wody przez ciało Kryształy w postaci starych klejnotów albo pomaga wydalić MEO i przeciwdziała wzdęciom. Używam dużego ametystu z się w twoim ciele. która uwalnia się w zapewne się rozchorujesz. którą kryształ oczyść swoją aurę. Jeśli nosisz kryształ. Różowy kwarc pomaga ochronić serce. która kłóci się z szeroki temat. upewnij się. by mogło soli morskiej i pół kilograma sody oczyszczonej. kiedy się go na nim nosi. albo wyposażonym w światło fluorescencyjne. więc bądź jest nieco tylko silniejszy od twojego pola. dotrzyma kroku częstotliwości. Generatory negatywnych tyst można nosić na splocie słonecznym. Zazwyczaj używam czterech normalną pulsacją aury i tworzy w polu negatywne kryształów przy każdym pacjencie. Ich oświetlonym fluorescencyjnie pomieszczeniu. leczenia za pomocą kryształów. byście wzięli w nich udział i poszerzyli swoją wiedzę. Kładę duży niezdrowe. by jonów również pomagają oczyścić pokój.

MEO w trakcie uzdrawiania? A w normalnych osłabisz się i będziesz musiał przerwać praktykę na warunkach życiowych? jakiś czas. Opisz ćwiczenia otwierające kanały aku- pozwalają na swobodne poruszanie się. dajesz go sobie bez 7. stóp. Odpocznij teraz.Przygotowanie do uzdrawiania ________________ 225 Przy uzdrawianiu używam stołu do masażu i Przegląd rozdziału 21 fotela obrotowego. co ją pomocą kryształów. 9. Nie czekaj na moment. jakich po. a ja mogę punkturowe. w którym nie 8. jest 4. 5. Dlaczego uzdrowiciel musi pić dużo wody? odpoczynek. przed rozpoczęciem seansu? trzebuje uzdrowiciel. jeśli spełniali jego pacjenci. ponieważ uzdro. by uzdrowiciel miał czas na życie specjalnym pomieszczeniu. Jakich trzech rzeczy trzeba. w której uzdrawia? O swój system jak wielkie jest zapotrzebowanie. by zachować zdrowie. jeśli je zaniedba? kiedy potrzebujesz odpoczynku. co przejąłeś jakąś ilość MEO wskutek uzdrawiania? źle wpłynie na proces uzdrawiania. W jaki sposób możesz uniknąć wchłonięcia względu na wszystko inne. Nie muszę stać przez cały dzień. Znajdź pomieszczenie do uzdrawiania w czystości? czas na swoje hobby i inne osobiste przyjemności. pacjenta? nym razie będzie w końcu chciał. W jaki sposób można zachorować od noszenia następnie troska o innych. Uzdrowiciele postępujący kryształu? Jakie jest działanie kryształu? inaczej wypalają się i ryzykują chorobę z powodu braku energii. a nie w domu osobiste i troszczył się o swoje potrzeby. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić uzdrowiciel Jedną z najważniejszych rzeczy. a moje plecy otrzymują wsparcie. przestrzeń. Złotą regułą 11. jaźń i to. Stanie się zależny od nich. potem głęboka pauza dla zastanowienia. Kółka fotela 1. Opisz przynajmniej trzy sposoby uzdrawiania za uzdrowiciela jest zatem: po pierwsze. Uzdrowiciel musi jednak móc powiedzieć: „Nie. Używam również olejku do nacierania uzdrowiciela. 6. W jaki sposób możesz oczyścić swoje pole. Oznacza to. by utrzymać będziesz już miał co dawać. 3. W przeciw. Dzięki temu energia łatwiej wchodzi do ciała. . żeby te potrzeby 10. karmi. że energetyczny? Co się stanie. Dlaczego łatwiej jest zazwyczaj uzdrawiać w Jest bardzo ważne. Dlaczego uzdrowiciel musi troszczyć się o teraz potrzebuję czasu dla siebie". bez względu na to. energii orgonowej (MEO)? Podaj trzy metody. a 12. Na jakiej zasadzie działają? stać albo siedzieć w odpowiednim miejscu podczas 2. Opisz ćwiczenia oczyszczające pole aurycz-ne uzdrawiania. Jeśli tego nie zrobisz. W jaki sposób można oczyścić pokój z martwej wiciele są zazwyczaj stale potrzebni pacjentom. Nie jest to łatwe.

miesięcy. odpowiedniej dyscypliny duchowej. Wyobraź sobie odwrotnie. którą musi znać uzdrowiciel. kto chce dniu pracy działać jako przekaźnik w trakcie uzdrawiania. podczas uzdrawiające energie przechodzą przez czakram pobierania energii. którzy znają się na tych sprawach. Upewnij się. pobieraj energię dla kolejnych opiszę szczegółowo kolejne etapy zabiegu pacjentów. co omówiliśmy w rozdziale dziewiętnastym. Jest to praca bardzo trudna i nigdy nie wolno traktować jej Zanim rozpoczniesz sesję z pacjentem. I tym razem na każdego pacjenta serca. ale warunkami koniecznymi dla kogoś. zamieniając się z energii ducha w materię i przypada jedna minuta koncentracji. tak jak stwierdziliśmy to już w rozdziale albo poczuj wpływającą w ciebie energię. że na pacjencie. naładować wszystkie czakramy. by oczyścić i prowadzi. pracuje się w różnych warstwach albo rano w dniu uzdrawiania. która pracuje bez energii zharmonizowanie się z twoim biopolem. Następną ważną rzeczą jest to. Przeznacz jedną biopola. Rozdział 22 UZDRAWIANIE PEŁNOSPEKTRALNE Ważną rzeczą. musisz lekko lub z przymrużeniem oka. i często kilka ćwiczeń z ostatniego rozdziału. Stanie się to bardziej zrozumiałe. jest na swoich celach. Przed Kiedy powyższe warunki zostaną spełnione. Te dwie potrzebnej do uzdrawiania w rzeczy (diagnozowanie i wsparcie) nie są dodatkami. kiedy wyciszony umysł. Innym sposobem jest koncentrowanie się uzdrawiania. Channelling jest Wykonuj ćwiczenia medytacyjne przez kilka w istocie produktem ubocznym dyscypliny duchowej. Potrzebujesz również sporo doświadczenia w diagnozowaniu. szesnastym. do bardzo nieprzyjemnych rezultatów. Niewłaściwe użycie połączyć się z najwyższymi energiami oraz wykonać poznawanych technik może prowadzić. aż opanujesz je dogłębnie. Utrzymując kompletnie warstwy. a podejmowane działania są inne dla każdej minutę dla każdego pacjenta. umożliwiając włącznie z zaszkodzeniem osobie. bez żadnych innych myśli. że wspiera cię kilku Ćwiczenie zbierania energii przyjaciół. rozpoczęciem dnia pracy musisz skumulować energię i skoncentrować się . że uzdrawiając. Medytuj poprzedniego wieczora to.

Kiedyś po dokładnym stwierdzeniu. Wszystkie te zaburzenia równowagi uzdrowiciela. by przekonać temat aury i uzdrawiania. że będę W trakcie sesji zaczynam zazwyczaj pracę od zapewne pracowała głównie z czakramami. Skrót sekwencji uzdrawiania stanąć ze stopami równoległymi i rozstawionymi na przedstawia tablica 22-1. pacjenta i przewodników oraz powiązane są z kwestiami mentalnymi i Powszechnego Pola Energii. energia nie płynie zazwyczaj cjenta. Początkującym proponuję. które pacjent musi uświadomić sobie 3. B. „czytam" problem. Ktoś. dostosuj się do jego się. jak pacjent używa swojego systemu poziomu zrozumienia. Ustal wspólną platformę energetycznego. pokarm potrzebny kochającemu ośrodkowi serca. getycznego. więcej niż druga. co ostatecznie jest przyczyną powstania 1. Każę pacjentowi ciał wyższych. 5. Uzdrowienie poziomu eterycznego uświęconego pomocą wahadełka. Kiedy już ją znam. 3 i 4 i rozwiązać. choroby. Uzdrowienie czterech dolnych ciał (1. szerokość jednej stopy. Uzdrawianie z poziomu kosmicznego (8 i 9 warstwa aury). w jaki C. Teraz po prostu psychicznie (duchowa chirurgia) (5 warstwa aury). będzie zapewne warstwa aury): wysyłał większą część energii do tylnej części ciała w A. żeby przyjrzeli się conego (restrukturyzacja) (7 warstwa aury): budowie ciała fizycznego. Przypomnijcie sobie to. wiem.228 Dłonie pełne światła można wykonać podane w tym rozdziale ćwiczenie. a potem przechodzę do takich przypadkach zablokowane. co 1. pacjenta? Porównaj tablice w rozdziale 7. emocjonalnymi. równo w obu nogach. Rekonstrukcja organów. by zginał i prostował nogi w kolanach. jeśli osoba ta nie pracowała z tobą energetycznego pacjenta wcześniej. Uzdrowienie poziomu keterycznego uświę. Połączenie trzech systemów energetycznych. Oczyszczenie kręgosłupa. czego nauczyliście się na temat struktur B. Szczegółowa sekwencja Na razie. jedna strona ciała otrzymuje jej 2. kto boi się kochać. . Jeśli odkryjesz. że chory rozluźni się i podstawie cech ciała pacjenta określić jego strukturę będziesz mógł rozpocząć proces uzdrawiania. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszcze pobliżu rejonu serca (ośrodek woli). a jednocześnie staram się na komunikacji. Oczyszczenie wybranych obszarów aury sposób pacjent używa swojego systemu ener- pacjenta. byś komunikował się z pacjentem używając zrozumiałego dlań języka. co sprawi. przed spotkaniem ze swoim pacjentem uzdrawiania wykonaj ćwiczenia z rozdziału dwudziestego pierwszego. A. Rekonstrukcja czakramów. charakterologiczną. które są w niższych ciał aurycznych. oddychając jednocześnie w harmonii z tym ruchem. przeprowadzałam analizę czakramów za 4. Daje to bardzo wiele Tablica 22-1 informacji na temat sposobu. 2. Po powitaniu pacjenta opisz pokrótce. Ogólna analiza systemu będziesz robił. w jaki pacjent SEKWENCJA UZDRAWIANIA kierunkuje swoją energię i jakie błędy przy tym popełnia. Jaka struktura jest 6. Proszę go następnie. które umożliwi przewodnikom wejście w twoje pole. Mów Rozpoczynając pierwszą sesję uzdrawiającą. zabierając nie aury pacjenta. że ma on wiedzę na dokonuję zazwyczaj szybkiej analizy. Na przykład. Ważne jest. charakterologicznych. pewne obszary ciała dostają więcej które zostaną użyte do uzdrawiania: systemu energii niż inne. jak najprościej. Uzdrowienie poziomu niebiańskiego (6 warstwa dominująca? Jaka będzie zatem aktywność psychiki aury). Ogólna analiza systemu energetycznego pa.

Później będziesz mógł zawsze obecnymi wyższymi energiami. Wszystkie te informacje pomogą oddechy przez nos. Dowiesz się również. Koncentruję się następnie na czakramów za pomocą wahadełka. Jest to kryształ górski. Połączenie systemów nie zrównoważonych punktów akupunkturowych. szeroki głównych organów ciała i kręgosłupa. dotykając punktów domieszką żelaza na drugim albo pierwszym re-fleksologicznych na stopach i wyczuwając stan czakramie. Nie zrównoważone punkty na stopach będą albo Większy byłby za ciężki. moje kryształy. że mała fontanna uzdrawiania). Poprzez afirmację łączę się z Chrystusem i A. Teraz wyjmuję zazwyczaj energetyczne: mój. prawdy i uzdra- nowagi rozumu. energetycznych uzdrowiciela. Używam dużego ametystu z analizę organów wewnętrznych. odcinając zanieczyszczenia odłożone zbyt twarda i w ogóle nie poddać się naciskowi palca. jego i potężnych sił światła. w jaki sposób pacjent użyj połączenia. Spójrz na strukturę ciała zamykając oczy i biorąc długie. które masz z Uniwersalną Całością. się. woli i emocji oraz pierwiastków wiania w imię Chrystusa i uniwersalnych sił światła. by wyregulować trzy systemy rozdziału dziesiątego).Uzdrawianie pełnospektralne 229 trzynastym. Siadam przy stopach pacjenta i siebie i sposobu. energii) i położył się na plecach na stole do masażu. który palcem. a mniejszy nie zdołałby za miękkie. W tym celu wprowadzać energię konkretnie do tych punktów. czakramy. Może być działa jak laser." aktywności i receptywności obecnych w psychice Jeśli nie poczuwasz się do związku z Chrystusem. by być kanałem dla miłości. głębokie fizycznego. poszczególne czakramy. jak naciś-niesz ją wychodzi bardzo silny promień białego światła. energii wytryskuje z punktu w stopie albo że wchodzi weń mały energetyczny wir. na jakieś cztery centymetry i długi na osiem. Uzyskasz informacje na temat rów. zgodnie z systemem refleksologii stóp. w aurze. wszelką biżuterię (która może blokować przepływ Punkt ten. Jak Osiąga się to przez skanowanie ciała uzdrowiciela aż wspomniałam w poprzednim rozdziale. powolne. pacjenta. a duży pacjenta. To samo odnosi się do 2. Czwarty kryształ okazują się zazwyczaj przyporządkowane do jest moim czerpakiem. według opisu z pacjencie. Następnie uciszam umysł. wkładam do korony. jeśli wydaje się to odpowiednie. by zdjął buty i odpowiadającym splotowi słonecznemu na stopie. w jaki funkcjonuje na co dzień. zlokalizowany jest mniej więcej pośrodku stopy (W tym momencie możesz przeprowadzić analizę (patrz: rysunek 22-2). albo za twarde. tak jak w ćwiczeniach z poprzedniego rozdziału. żeby wzmocnić pulsacje pola pacjenta i energetyczny każdego z nich. szybko przepuszczam energię przez wszystkie które jej potrzebują. Następnie można przeprowadzić szybką kryształ górski w prawą. jakby ogarnął ją skurcz. Modlę się. a potem powtórzenie tego z ciałem duży różowy kwarc w lewą dłoń pacjenta. by przed pierwszym wypluwał energię lub też przypominał maleńki wir fizycznym kontaktem z pacjentem połączyć się z wciągający ją do środka. na głos albo w milczeniu. Używam go przy oczyszczaniu wybranych Może zachowywać się tak. dowodząc braku elastyczności. Punkty akupunkturo we wyglądają jak małe wiry pacjenta i przewodników energii albo miniaturowe czakramy. Z wierzchołka tego kryształu pozostać wgnieciona po tym. Światłem itd. „Modlę Przechodząc przez kolejne etapy uzdrawiania możesz dodać nowy wymiar do channelingu . obszarów aury pacjenta (punkt 3C sekwencji Możesz też odnieść wrażenie. Najważniejsze z nich uniemożliwić mu wyjście z ciała. funkcjonuje na obszarach zarządzanych przez Bogiem. Skóra stopy może wyciągnąć tyle energii. tak by powietrze ocierało się o pacjentowi uzyskać głębsze zrozumienie samego podniebienie miękkie. Nie zrównoważony punkt akupunkturowy będzie Bardzo ważne jest. Zastosowanie channelingu w uzdrawianiu uniwersalnymi siłami światła. kładę kciuki na punkcie akupresurowym Następnie proszę chorego.

. C S £ t £ ste .230 Dłonie pełne światła < - < s s J= Ł) 2 S. Rysunek 22-2: Główne punkty refleksologiczne stóp .* =5 0 JA S» 3 > S .

kiedy lepiej zaznajomisz się z kolejnymi zniekształcony: z jego górnej lewej części wystawał fazami uzdrawiania. Bloki. tworzy to poziomy albo wibracje światła. Za chwilę pokażemy. W obu przypadkach sobie niższe fizyczne wibracje.Uzdrawianie pełnospektralne 231 służącego pozyskiwaniu informacji. Spójrzcie na schemat kolejności przewodnikom. widoczne jako energetyczny wstrząs u pacjenta. Drugim pierwszy czakram i dwa czakramy mniejsze w sposobem jest pozwolenie przewodnikom na stopach. skuteczność takiego posunięcia od uzdrowiciela. Na przykład. W chan-nelingu wnież aurę energią. przerwy w miarę potrzeb. Mary uskarżała w czterech dolnych warstwach aury się na ból w tej części ciała. Musisz wtedy cofnąć się i się w kolanach. Konfigurację taką wiąże się zazwyczaj 3. lecz także nauczył „Wyczesywanie". jeśli bardzo skomplikowane i delikatne. znajdowały podskoczy jak oparzony. Barwy te i ich równowagę i zdrowie w całym systemie. na umożliwienie takiej energetycznej przerwy. zanim zacznie zajmować się obszarem uzdrowiciela i wchodzi bezpośrednio w ciało pierwotnego zainteresowania. które spowodowałeś. Proces uzdrawiania. która Wyczesywanie napełnia ró- . który zapewne obszary ciemnoczerwone i brązowawe. Z drugiej strony. Dokonało się to Wielebną Rosalyn Bruyere. Energię intensywność określa zazwyczaj przewodnik. W pierwszym zaczynając od stóp. Najlepiej jest wprowadzać pozwalasz przepuścić przez swoje pole różne energię w jak najbardziej naturalny sposób. Dzięki temu ciało energetyczne ogólne i mogą się rozpocząć. miała również w życiu osobistym problemy z nawiązaniem pełnego kontaktu A. Osoba wtłacza się do ciała poczynając od stóp. wykonywane na wyższych poziomach pola (5-7 ciało energetyczne może posłać energię w inne warstwa). jej pole było zatkane. naładował i zharmonizował jej pole energii. Ponieważ nie jest to pacjenta. dla uzdrawiania jako takiego pozwalasz i generalnie równoważy ją. jak kontaktować się z ludźmi. technika opracowana przez Mary. pola na dwa główne sposoby. jeśli twoje dłonie wyczesywania (rysunek 22-3). Regulacja przepływu energii z przepukliną rozworu przełykowego. splocie słonecznym naprawić zamieszanie. zmęczą się przy uzdrawianiu na piątym poziomie jak aura pewnej pacjentki zmieniała się w trakcie aury i będziesz chciał odpocząć. Czakram splotu słonecznego był czasem. polega na oczyszczeniu dzięki pozyskanym drogą channelingu informacjom aury pacjenta przez usunięcie aurycznych śmieci. nie tylko zrównoważył. na które uskarża się pacjent. rejonie miednicy. gdyż zawierają w manipulację polem pacjenta. na temat dziecięcych doświadczeń Mary. by duchowy nauczyciel kierował twoimi gię do osłabionego systemu w możliwie najbardziej dłońmi. tak jak przy pompowaniu balonu. przyćmione i nie Przedwczesne zabranie dłoni spowoduje zrównoważone (rysunek 22-4). będziesz mógł wprowadzać niewielki wir podobny do puszczonej sprężyny. kiedy tylko położysz pobiera energię i wykorzystuje ją tam. Wtłaczasz zatem ener- pozwól. W pierwszym przypadku ruchy dłoni są naturalny sposób. Z i ramionach. Często przewodnik wyciąga dłoń poza dłoń miejsce. wyraźnie przekazać to przewodnikowi i dać mu czas Kiedy Mary przyszła do mnie po raz pierwszy. ponieważ działająca jako przekaźnik utrzymuje tylko łączność z normalnie człowiek pobiera energię z ziemi poprzez białym światłem albo światłem Chrystusa. Wymaga to najwyższego skupienia uwagi naturalny przepływ. tak by nie przeszkodzić jest znikoma. Zniekształcenie to rozciągało się na piątą i siódmą warstwę pola. który trwał kilka pacjenta tygodni. Te ziemskie energie są zawsze potrzebne częściowe wejście w twoje pole i bezpośrednią przy uzdrawianiu ciała fizycznego. musisz bardzo sesji. Wykonuje się to przewodnikom wykorzystać więcej energii twojego wprowadzając energię do ciała krok po kroku. W drugim są one zarazem najbardziej potrzebna. Wyczesywanie: naładowanie i oczyszczenie aury z ludźmi. i zazwyczaj zaczniesz od miejsca. gdzie jest dłonie na stopach pacjenta.

aż ogólne pole zostanie oczyszczone i zrównoważone (rysunek 22-5). powtarzaj ćwiczenia otwierające czakramy. aż wszystkie będą otwarte. Połóż teraz prawą dłoń na problemy. Jeśli taka jest sytuacja.232 Dłonie pełne światła ca z tej pozycji aktywizuje całe pole. którą on transmituje. tak jakbyś ty był uzdrowicielem. Rysunek 22-6 pokazuje energię łączącą się z głównym pionowym strumieniem energii uzdrowiciela poprzez czakramy. Jeśli jesteś wrażliwy na takie doznania. jak przepływa ci przez dłonie. który wypełnia płynąca energia. Jeśli jeden z twoich czakramów jest zablokowany. doskwierające jej psychologiczne i fizyczne utrzymując połączenie. Pamiętaj. Energia płyną- . żeby blokowała swoje pole energii i w efekcie stworzyła zawsze przynajmniej jedna dłoń dotykała jej ciała. Usiądź z dłońmi położonymi na stopach pacjentki. niż pomożesz. które są mu potrzebne. Po kilku minutach intensywność przepływu zmniejszy się i energia popłynie równomiernie obiema stronami ciała. będziesz czuł. Może to powodować uczucie ciepła albo łaskotania lub uczucie powolnych. że aura Mary pokazana na rysunku 22-5 jest już o wiele czystsza niż na początku (rysunek 22-4). że ogólne pole zostało zrównoważone i możesz przejść do następnej pozycji. pole pacjentki będzie po prostu wchłaniało te częstotliwości. ładując i generalnie równoważąc pole energetyczne pacjentki. Nie próbuj kontrolować barwy. Oznacza to. będziesz miał kłopoty z przekazywaniem tego koloru albo częstotliwości światła. będziesz wyczuwał zmiany w przepływie energii. a także kierunek przepływu albo obszar pola pacjentki. W tym momencie znajduje się ona w ogólnych obszarach ciał aurycznych. Zauważ. To tak jakby wytrys-kiwała z nich fontanna. oczyszczając. Dopóki twoje czakramy są czyste i mogą przyswajać wszystkie kolory z Powszechnego Pola Energii. Po- tem zmieni się częstotliwość pulsacji. Jeśli skupisz się na barwie. Rysunek 22-3: Schemat oczyszczania aury Stań teraz na prawo od pacjentki. wpływającą do czakramu serca i wypływającą przez dłonie i ręce uzdrowiciela do pola pacjentki. Czasem więcej energii będzie płynęło jedną stroną ciała. podeszwie lewej stopy pacjentki. gdyż pola są mądrzejsze od twojego prostolinijnego umysłu. Podczas gdy energia płynie. rytmicznych pulsacji. Przejdźmy teraz przez kolejne etapy uzdra- wiania. zaszkodzisz raczej. pozwól jej płynąć automatycznie. którą przekazujesz.

Uzdrawianie pełnospektralne 233 ciemnoczerwony rozdarcie w czakramie splotu słonecznego ciemnoszarozielony bloki energii o szarozielony Rysunek 22-5: Równoważenie prawej i lewej strony ciała i wtłaczanie energii w stopy .

gdy zanieczyszczenia z tego obszaru. Prawą dłoń połóż teraz na twoim przesuwaniem się ku górze aura pacjentki lewej kostce pacjentki. Przesuń teraz słonecznego zaczyna się oczyszczać. Wraz z uczyniłeś to ze stopą lewą. by energia przepłynęła z twojej prawej zostanie już napełniona. potem. będzie się oczyszczać. ciemne obłoki w strumienie nabiorą war-tkości. Pozwól. Kiedy noga 22-7. Gdy stopa napełni się energią. tak jak lewa strona. Pokazuje to rysunek i skoncentrowany w jednej części nogi. Z początku przepływ może drugiego czakramu (rysunek 22-10). od stawu do stawu. stanie się silniejszy. szcze- . Pracuj dalej nad dłonie do prawej stopy i kostki i powtórz tę samą nogami. od kolana do biodra. Teraz aura pac- być dość słaby jentki w rejonie miednicy oczyszcza się. Przejdź od biodra do do swojej lewej dłoni. przepływ pomiędzy Potem część ciemności po lewej stronie splotu twoimi dłońmi wzmocni się ponownie. a pole rozjaśnia się. Z początku kolana (rysunek 22-8).234 Dłonie pełne światła \i Wszystkie kolory Rysunek 22-7: Przepływ energii podczas oczyszczania biopola pacjenta a lewą dłoń na jej lewej kostce. procedurę. a lewą na jej lewym kolanie. przejdź do prawej kostki i ręki do lewej poprzez stopę pacjentki. prawym udzie i biodrze znikają. prawa strona (rysunek 22-9). Gdy wyczesu-jesz przepływ energii może być słaby. a ona sama wejdzie w Przepuść energię z prawej dłoni przez nogę pacjentki odmienny stan świadomości. Napełnij prawą stopę energią.

Uzdrawianie pełnospektralne 235 '"W "•$%. 8: Oczyszczanie aury pomiędzy kostką a stawem kolanowym Prawe biodro zaczyna się oczyszczać Prawa noga oczyszczona .&» \» Ma\\f*^ Rysunek 22.»#> y.

236 Dłonie pełne światła H x t Obie nogi k ą. oczyszczone ."$ "V '%. **>' Rysunek 22-9: Oczyszczanie aury pomiędzy kolanem a stawem biodrowym .

■ . 4 % $ -i **% •as? 1 %\^ \\^A $v Splot słoneczny czystszy Dragi czakcun oczyszcza s|f jar* Rysunek 22-10: Oczyszczanie aury pomiędzy stawem biodrowym a drugim czakramem %J &* .\.Uzdrawianie pelnospektralne 237 v».

*? .238 Dłonie pełne światła Rysunek 22-11: Oczyszczanie aury pomiędzy drugim a trzecim czakramem Trzeci czakram czystszy Rozdarcie w trzecim czakramie nie jńaprawione H .... .-----. ..

naładowany i zrównoważony. Przeprowadź czakramów. jeszcze uczniem. a także obie strony ciała. przepływ energii będzie z początku oddechu i przenieś świadomość na wyższy poziom. to uzdrawianie. Odczuwa swoją samotność. by zatrzymać jak opisano to w punktach czwartym i piątym. Kiedy dojdziesz do piątego Gdy drugi czakram zostanie już dokładnie czakramu.Uzdrawianie pełnospektralne 239 golnie tam. bowiem będzie staniesz się bardziej skuteczny. Po zakończeniu pracy z czakramami trzeciego (rysunek 22-11). czy energia płynie czwartego. nadszedł czas na przesunięcie rąk. tam gdzie umiejscowione fale ciepła. Oznacza to obie wzdłuż ciała. nie będzie płynęła bardzo wolno. że większość pacjentów woli. Zrównoważ pole energetyczne Mary po czakramom. Z początku się on dostosowywał do twojego. że ty i pacjent znaleźliście się keterycznego uświęconego". spowolnij rytm nowym miejscu. Czakramy Mary oczyszczają między polem twoim a pacjentki. pacjent aurycznego i rozpoczniesz pracę nad ich regulacją. przesuń uzdrowiciel podkłada im dłoń pod szyję. kładąc lewą dłoń na górnym czakramie. i zaczyna płakać. Nie spodziewaj się. przejdź do uzdrawiania na szóstym Gdy zaczniesz wtłaczać energię bezpośrednio do poziomie. a lewą do ją na gardle. przez cały czas prawą dłoń na trzecim czakramie. Oznacza to. Zanim przesuniesz dłonie do nowej jest rozdarcie. gdy oczyszczony. Przepływająca Czakram ten będzie wymagał szczególnej uwagi na energia będzie wywoływała uczucie łaskotania albo piątym i siódmym poziomie. połóż dłonie wzdłuż szyi. upewnij się zawsze. a prawą na dolnym. wyniku uwolnienia uczuć drugi i trzeci czakram Zmiany w przepływie energii będą sygnalizowały otwierają się i oczyszczają jeszcze bardziej. Ty też Wszystkich nowych uczniów proszę o prze- ją czujesz. ponieważ jmowało co najmniej godzinę. Działanie takie wykonanie powyższych czynności będzie ci za- może być w tym momencie konieczne. żeby zaczęła oddychać. W łonową. W takim przypadku będziesz robił cokolwiek więcej ponad to. tak jak podczas gdy jej drugi i trzeci czakram uaktywniają opisano to w punkcie ósmym w dalszej części się. że wyczesywanie następnie powoli opadnie i energia zatrzyma się albo oczyściło cztery dolne poziomy jej pola. Po wielu godzinach zajmując się czakramami zaczniesz uwalniać praktyki zaczniesz postrzegać wyższe warstwy pola materiał emocjonalny. Gdy położysz dłonie w problemy z płynącymi uczuciami. strony każdej nogi. że oddychacie w tym samym jak opisano to w punkcie „Zamykanie poziomu rytmie. W tym momencie. Podziel się nimi z nią. Możesz prowadzenie kompletnego zabiegu wyczesywa- . pamiętaj. Przekonujesz ją. Potem uczucia. Wykonuj wszystko po obu stronach ciała. tak będzie próbował wstrzymać oddech. W przypadku Mary usiądź za głową pacjentki i połóż dłonie na jej musiałbyś poświęcić najwięcej czasu właśnie tym ramionach. a lewa z jej samotnością. powolny. Pacjentka pośrodku drugiego czakramu. Kiedy oczyścisz już ten obszar. po czym zamknij siódmy poziom. że jakby w lustrzanym odbiciu. poczujesz głębszą łączność z pacjentem. a ona sama staje się spokojna i wyciszona. Intensywność się. do czasu. ponieważ są one najmocniej prawej i po lewej stronie. możesz zacząć postrzegać warstwy jeszcze wyższe i Mary próbuje właśnie wstrzymać uczucia. zamiast kłaść prawą dłoń do drugiego czakramu. Oznacza to. zaraz nad kością zaczyna rozumieć ich związek i znowu płacze. opisanego w punkcie szóstym. Potem powoli przesuń zablokowane. gdzie trzymasz ręce. W tej pozycji twoja widzieć albo czuć dziecięce przeżycia Mary związane prawa dłoń znajduje się na biodrze pacjentki. tak Może się okazać. W celu oczyszczenia czakramów pozycji. aż możesz regulować oddech pacjenta. piątego i szóstego przesuwaj się dalej równomiernie po obu stronach ciała. zanim nawiązane zostanie połączenie Dalej wtłaczaj energię. a Rysunek 22-12 pokazuje. jeśli jesteś czwartym. przepływu wzmocni się potem i osiągnie szczyt. pracować nad warstwami ósmą i dziewiątą. aż do skroni. Gdy tylko to nastąpi. że naprawiło jednak rozdarcia w trzecim czakramie. Robi to rozdziału. Jeśli masz pozytywne zmiany w aurze. a lewą na wtłaczając energię.

utrudniony. w częstotliwości energii przepływającej przez ciebie. tak by nie przeoczyli nic. odmiennym stanie świadomości. pacjencie. Zwizualizuj odpowiedniej ilości energii z własnego pola. by nawiązane zostało wygodnej pozycji. również koncentrować się na powiększaniu swojego Jeśli chodzi o Mary. energia płynie już wzdłuż kręgosłupa do poziomie energii i częstotliwości. tak jak w ćwiczeniu że podnosicie swoje wibracje do wymaganego z rozdziału dwudziestego pierwszego (wibrowanie).) W podniesieniu wibracji na wyż. Pamiętaj też o przyjęciu podniesienie poziomu wibracji. W przypadku innego . szy poziom energetyczny bardzo pomocne są System pacjentki przyjmie energię i auto- ćwiczenia otwierające czakramy z poprzedniego matycznie skieruje ją tam. Możecie budzących wątpliwości. możecie ją tylko przekazywać. W trakcie trwania tyłu głowy. że zbliża się wyższa częstotliwość. żeby twoje stopy były bardzo szybko. choć twoje dłonie mogą być odpowiednio wcześnie. Jeśli przygotujesz się do zabiegu potrzebna. którą odbierasz wszystkimi swoimi Teraz chciałabym dodać jeszcze kilka uwag na czakramami. rozpoczniesz go na wyższym na stopach. gdy tylko uzdrowiciel położy dłonie na bardzo krótką przerwą. Głębsze porozumienie zostaje oddychania są długie wdechy i wydechy. ponieważ jest Trzymaj lekko napięte dłonie na ciele pacjentki. Przerwa w przepływie energii czwartego czakramu emocjonalne wyładowanie może oznaczać. Najprawdopodobniej by „odczytać" psychikę pacjentki i porozmawiać z im dłużej będziesz w nim przebywał. że jesteście chcesz. wyciągnąć energię z czakramu serca. zmęczycie się poprzez stopy. Najistotniejszą kwestią jest dużo jaśniejsza. bo inaczej przepływ energii będzie połączenie z PPE. tak jak w skanowanie ciała w poszukiwaniu rejonów ćwiczeniach z rozdziału osiemnastego. żeby twoje czakramy pompowały więcej przekaźnikami energii. czyli koncentracji. co należy w ten sposób nie nadejdzie. Będą wiedzieli. gdzie jest najbardziej rozdziału. pozostanie w synchronicznym połączeniu z polami Podczas oczyszczania obszarów drugiego. wpraw ciało w wibracje. Jeśli Duża ilość energii dociera do ciebie również z ziemi nie będziecie leczyć w ten sposób. tym wyżej nią. Pamiętaj. kiedy staną się bieglej si we podanymi wyżej. Uzdrowiciel może również kontynuować ocierając powietrze o podniebienie miękkie. ponieważ znajdziesz się w zabiegu.240 Dłonie pełne światła nia. zaczniesz stopniowo wyczuwać zmiany już potrzebowali oczyszczać wszystkich czakramów. Jeśli pierwsze poziomy pola są na tyle czyste. energii. żeby wspomóc pracę na poziomach piątym i siódmym. oddzielone nawiązane. W przypadku pacjentów z chorym sercem częstotliwości poprzez regulację oddechu i należy przeprowadzić wyczesywanie wsteczne. uzdrowiciel może wykorzystać cenny czas. poprzez dłonie do ciała pacjentki. W tym momencie pacjenci zazwyczaj otwierają zajdziesz. on zazwyczaj zapchany ciemną. (Twoim pobierające energię. (tak jakbyście wkładali wtyczkę do gniazdka). Na przykład. poziomu energii. wprowadziło Mary w stan głębokiego relaksu. a nie jej źródłem. Pamiętajcie. Jeśli temat wyczesywania. Skieruj energię. a potem łączycie się po prostu z W tej fazie uzdrawiania używasz zapewne Powszechnym Polem Energii i pozwalacie jej płynąć więcej energii z dolnych czakramów niż z górnych. szczególnie jeśli utrzymasz dobrą się i zaczynają dzielić swoimi osobistymi koncentrację i równy oddech. postępuj zgodnie ze wskazówkami oczyścić. jak to widać na rysunku 22-12. W miarę coraz lepszego wprowadzaniu energii i postrzeganiu pola. by korzenie rozprzestrzeniające się w głąb ziemi i uzdrawiać. Takie działanie karmi i ładuje zadaniem przy przekazywaniu energii jest tylko dolne ciała energetyczne. jej aura oczyściła się i jest pola aurycznego. Cztery Poczekaj nieco. kiedy się zatrzymać i zakończyć Później będziesz już mógł przytrzymywać pewne zabieg. Oddycha się przez nos. W trakcie wyczesywania i zabiegu będziesz powoli podnosił się na coraz to przygotowywania pacjentki do dalszej części wyższe poziomy. nie będą dostrajania. zużytą energią. trzeciego i energii wokół siebie. Najlepszym sposobem przeżyciami. Nie dacie rady wypromieniować dobrze zakorzenione w podłodze. Później. Oznacza to.

'w*v' *3: Rysunek 22-12: Oczyszczanie aury pomiędzy trzecim a czwartym czakramem Trzeci i czwarty czakram oczyszczone 5 Rozdarcie w.Uzdrawianie pełnospektralne 241 O- •<^v 4b >^- % ^ <'V* •*»%. trzecim czafeśamie Jp wciąż obeciur ■-«£3h^- .

Gdy będzie już naładowany. Przesyłaj (Pozwól. Naładuj B. Zacznij następnie dwie rzeczy: wtłoczyć energię do interesującego cię przesuwać się w górę wzdłuż kręgosłupa. Musisz usiąść tak. jeśli nie Gdy staniesz się bardziej zaawansowany. żeby położył się na brzuchu. Istnieją dwa sposoby ruchem wskazówek zegara.B. Po pewnym okresie praktyki powinieneś lędźwiowy. a zamiast tego od razu przystąpisz do wycelowanym w dół. Zataczaj kciukami niewielkie koła w następnie skoncentrować się na wybranym obszarze. Za pomocą kciuków masuj forameny (niewielkie otwory. Oczyszczanie wybranych obszarów aury powinien leżeć z głową przekrzywioną na bok. Aby dokonać oczyszczenia kręgosłupa. masując kciukami obie strony unieruchomioną energię i/lub bezpośrednio każdego kręgu. a szczasz kręgosłup i wypychasz całą unieruchomioną kręgosłup oczyści się sam w trakcie wyczesywania. Pierwszym jest oczyszczenie umieć utrzymywać częstotliwość energii kręgosłupa. Przekaż czerwonopomarańczową pełnym wyczesaniu aż do szóstego czak-ramu. Spoczywa na nich ostatni kręg energii. aż C. Zajrzyj do atlasu anatomicznego. dołki). Drugim — wypchnięcie albo wybranie odpowiadającą czerwonopomarańczowej barwie. z wierzchołkiem czakramow. Jednak zaczniesz przesuwać ręce. Kiedy przekazujesz energię bezpośrednio do Teraz umieść sklepione dłonie nad drugim wybranego miejsca. a wierzchołka. jeśli nie ma konkretnego problemu z kręgosłupem. Możesz zrobić czerwonopomarań-czową energię. powoli wymagałoby dalszego oczyszczania pola w zataczając jednocześnie dłońmi w prawo. zegara). Musisz mieć żeby pomóc im się otworzyć. Za pomocą błękitnego światła lasera oczy- ponieważ inne rzeczy są zazwyczaj ważniejsze. kiedy oczyszcza główny pionowy strumień energii. możesz trzymać dłonie rozłączone. ogólnie rzecz biorąc. nie będziesz wiesz. pożyteczne. martwej energii z określonych obszarów. poproś Możesz lekko poklepać czwarty i piąty czakram. ponieważ w trakcie tego zabiegu pacjent nie C. ponieważ żebyś nie zerwał energetycznego połączenia. a lewym w prawo. Opis techniki podajemy w rozdziale dwudziestym trzecim dotyczącym leczenia kolorami. jak wygląda ta część ciała. z prawej obszaru. ono. przez W trakcie wyczesywania zorientujesz się za które przechodzą nerwy) w kości krzyżowej (jest to pomocą postrzegania ponadzmysłowego. byś w ramach godzinnej sesji nie wykonuję go często. stół z wgłębieniem na twarz albo otworem na nos. główny strumień energii zostanie oczyszczony.242 Dłonie pełne światła pacjenta sytuacja mogłaby być gorsza. by naenergetyzować go i poruszyć strony ciała pacjenta. zgodnie z miejscach silnych zaburzeń. musisz takiego oczyszczania. Jest niebieski strumień podobny do lasera. gdzie znajdują się rejonami ciała fizycznego będziesz zaraz pracował. zacznij przesuwać dłonie w górę wzdłuż kręgosłupa. Oczyszczanie kręgosłupa czakram. z pięcioma otworami na bezpośredniej pracy nad skupiskami unieruchomionej każdym boku. miał swobodę ruchów. energię przez czakram korony na czubku głowy. a kość ogonowa odchodzi w dół od przynajmniej oczyścić kręgosłup aż do serca. Niech W tym momencie można przeprowadzić światło wypływające z twoich dłoni zamieni się w oczyszczanie kręgosłupa (patrz: rysunek 22-13). nad którymi obszar pomiędzy pośladkami. nawet po czakramem. pacjenta Rozmasuj obszar kości krzyżowej. co energię poprzez dłonie do czakramu. Technikę tę przekazał mi częściowo mój nauczyciel Powtórz całą sekwencję przynajmniej trzy razy. rejonie otworów kości krzyżowej. pacjenta. Pamiętaj. by kierowała tobą intuicja). Umieszczając je po obu stronach . Są to trzy kości już zapewne potrzebował oczyszczać wszystkich złączone w kształcie trójkąta. By to zrobić. Najlepiej jest masować prawym wyciągnąć nieruchomy śluz auryczny za pomocą kciukiem w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek dłoni.

Palce należy lekko wygiąć. by przeniosła się w inny obszar. a ciągnąc lewą (lub vice versa). to szybko zmienią częstotliwość. w który się do ruchu energii na zewnątrz. że dzięki tej technice możesz podawaliśmy w rozdziale siódmym.Uzdrawianie pełnospektralne 243 Czerwonopomarańczowe światło wpływa do drugiego czakramu Ostry promień błękitnego światła oczyszcza kręgosłup Rysunek 22-13: Oczyszczanie kręgosłupa (obraz diagnostyczny) bloku (od góry i od dołu lub po bokach) i pchając być wolnej przestrzeni. Możesz podnieść przekazujesz energię. (Techniki pchania. by ją od ciebie zabrali. możesz Wpraw dłonie w wibracje. Dłonie powinny ściśle do siebie dłoń z martwą energią orgonową i pozwolić przylegać. Jeśli używają tej techniki do rozpraszania więc dobry sposób wypełniania czakramów. którą 22-14 pokazuje oba warianty ułożenia dłoni. kiedy indziej lepiej będzie wnętrza ciała. jest to energię. Kiedy przesyłają. . żeby łączysz dłonie. energii. Rysunek bloków. pomiędzy palcami nie może przewodnikom.) W niektórych dostarczać energię jak promień światła głęboko do wypadkach jest to słuszne. żeby zwiększyć przepływ zmusić energię. prawą ręką. ciągnięcia i zatrzymywania Przekonasz się. Obie techniki dostarczają zależności od potrzeb i przekażą odpowiednią energię bezpośrednio w blok i głęboko w aurę. Przewodnicy pokierują tobą w użyć dłoni złączonych. i odwrócą kierunek przepływu. skrzyżuj kciuki i umieść dłonie wyssać blok z ciała. Pozwól dłoniom przystosować wierzchami w górę nad obszarem.

tnie i zbiera energię. trudno jest w ogóle dostrzec poziom eteryczny uświęcony. czy za pomocą kryształowego czerpaka. czekając aż przewodnicy wszystko należało zrobić już wcześniej (na rozjaśnią ją. by sprawdzić. W trakcie tej pracy uzdrowiciel może prze- Możesz również wyciągać zablokowaną energię skanować warstwy auryczne. Przewodnicy zadecydują. aura jest bardzo brudna. . Zagrab nimi energię i wybierz ją z kryształów powyżej poziomów uświęconych. Pracę na tych poziomach jak laser: wchodzi do środka. trzymając w dłoni. W tym celu wyobraź sobie. to znaczy naener-getyzują.244 Dłonie pełne światła Rysunek 22-14: Wtłaczanie energii w głąb pola aurycznego Innym sposobem jest użycie twoich eterycznych Użycie kryształu nie zawsze jest wskazane. Pacjent nie powinien potrzebować ciało pacjenta. dwudziesty czwarty). zamieniając jakimkolwiek obszarze ciała). że twoje używaj kryształów powyżej poziomu keteryczne-go eteryczne palce stają się coraz dłuższe. Czasem gdy przewodnicy zamienili ją w białe światło. dłoni do wyciągnięcia zablokowanej energii z pola Niektórzy ludzie są na to zbyt wrażliwi. aury. by warstwy będą już dobrze oczyszczone. można wykonać. dopiero gdy pierwsze cztery którą ty następnie wyciągasz. swojego pokoju martwą energią. albo że uświęconego. W przypadku Mary w białe światło. który chwyta czakramy albo organy potrzebują restrukturyzacji na energię i wyciąga ją na zewnątrz (patrz: rozdział poziomach uświęconych. pozwalając. Nigdy nie pacjenta. Kryształ jest bardzo potężnym czy pracować na poziomie eterycznym (piątym) czy narzędziem przy tego typu pracy. ponieważ działa keterycznym (siódmym). ponieważ mogłyby zaszkodzić eteryczne części palców wydłużają się i penetrują wykonanej pracy. W ten sposób unikniesz zaśmiecenia kryształy nie zostały użyte w ogóle.

(Możesz to zrobić 4. Kiedyś próbowałam zaszyć zielone. Przechodząc przez koronę. Zaczął on powietrze. jak otaczają i 4. uzdrowiciel musi odsunąć zmieniło barwę na żółtą. Niech wspaniała uzdrawiająca w twoje pole w celu wykonania pracy energia wytrysku) e w miłości z twoich dłoni. a uzdrowiciel czerwienią. Ponownie weź oddech i pozwól. podnosząc się do korony i ponad zaszywanie i używając opisanych powyżej technik czubek własnej głowy. jako że w wyobraźni do trzeciego czakramu. 3 tylny aspekt czakramu gardła. by będzie musiał tylko położyć dłonie na dwóch umożliwiło przewodnikom wejście w twoje pole. zabierz je. je. jak wiruje wszystkim zajmują się przewodnicy. przenieś się do czakramu gardła. by powietrze conym (siódma warstwa). Uzdrawianie poziomu eterycznego jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu. Sądzę. Wypuść je. dokonują się tam poważne operacje. że dzieje się tak dlatego. w przeciwnym gdy ty przechodzisz do czakramu serca. Wróć czakramach. konieczne. dokończyłam wypuść białe. że twoje pole staje się o wiele poziomie eterycznym uświęconym (piąta warstwa) w pełniejsze. Skoncentruj się na drugim czakramie. Wciągnij żółte uniemożliwiają one pacjentowi opuszczenie ciała. Nabierz razie może doznać wielkiego bólu i praca nie zielonego powietrza. że kolorowi zmienić się na czerwonopomarańczo-wy. proponuję. Jeśli przewodnicy zdecydują się na pracę na Możesz poczuć. (Potem pomóż pacjentowi. Może to być gdzie D. zabieranie kryształów nie jest przenikające twoje i tryskające z nich światło. Wciągnij błękitne zdejmując kryształów z ciała pacjenta. podczas chory musi częściowo opuścić ciało. wypuść je. człowieku. 2. Poczujesz. wyleczyłam duże czerwone pozwól przewodnikom na wejście w twoje pole przez podrażnienie. zrób to. wypuść je. Możesz zauważyć ręce przewodnika tej fazie zabiegu. tak jak w rycznego) ćwiczeniu z rozdziału dwudziestego pierwszego (wizualizacja). Ponownie zrób wdech i Przy pracy na poziomie keterycznym uświęconym pozwól powietrzu zmienić barwę na zieloną. zmieniając je nieco. że należy bierz czerwonopomarańczowego powietrza. Jeśli poziom eteryczny uświęcony działa w przestrzeni masz ochotę położyć dłonie na jakiejś części swojego negatywowej i nie jest połączony z ciałem za ciała. powietrze. podczas gdy ty przechodzisz od pacjenta wszystkie kryształy. że Rozluźnij się. zaczęłam dostrzegać. nie zieleni zamienić się w błękit.) Najpierw uświęconego (piątej warstwy pola au- musisz jednak naładować swoje pole. pozwól niewielkie rozdarcie w siódmej warstwie. Nabierz fioletowego powietrza i ciała). Patrz. Przy drugim wdechu przenieś Wprawiając się w uzdrawianiu na poziomie świadomość do drugiego czakramu i pozwól eterycznym uświęconym. podczas gdy błękit wykonywania zabiegu (moje dłonie nie dotykały jego zmienia się w fiolet. które wywołałam na poziomach 1. żebyś wykonał następujące ćwiczenie. Dwukrotnie nabierz czerwonego jest przez większość czasu pasywny. Jeśli przewodnicy postanowią wykonać pracę na Po naładowaniu i zrównoważeniu pola powtórz poziomie eterycznym uświęconym. Wciągnij ponownie i skup wrzeszczeć z bólu po około dwóch sekundach świadomość na trzecim oku. i rozluźnić je. powietrza. oczyszczających. miejscach ciała pacjenta. zazwyczaj na dwóch Jeśli trzymasz na kimś dłonie. twoje ramiona i ręce niczym peleryna. Pozwól. Ćwiczenie pozwalające przewodnikom na wejście indziej. niż myślisz). Wypuść wykonać pracę na poziomie keterycznym uświę. który wymaga leczenia.Uzdrawianie pelnospektralne 245 Jeśli przewodnicy postanowią. by pomocą „czucia". Przyzwyczaj się do tego uczucia. Szybko zabrałam kryształy. Z począ- Wypuść czerwonopomarańczowe powietrze. uzdrowiciel powyższe ćwiczenie. twoje dłonie zostały nakierowane na ten obszar jego ciała. wodników w głąb swojego pola. Na- . Ponownie wciągnij zostanie wykonana. Od tego momentu do swojego pierwszego czakramu. Nigdy nie bój się kłaść z miłością dłoni na drugim Jeśli masz problemy z wpuszczaniem prze.

wycinają. podczas gdy przewodnicy wykonują chirurdzy — skalpeli. przez chirurgów na fizycznym ciele w szpitalu. a nowe i stare pola rozdziale siódmym. a jasne ciemne. Przez jest do negatywu fotografii. i stopniowo zamykają nacięcie. uświęconej ze schematem części ciała wokół niego. Warstwa ta zdaje się istnieć w Dłonie uzdrowiciela nie oddalają się od ciała. większość czasu są one tak sparaliżowane. Najwyraźniej Takie siedzenie. Powoli zabieram lewą przeprowadziłyśmy wspólnie wiele zabiegów dłoń i krok po kroku. gdzie wszystkie ciemne ostatnie etapy wyczesywania Mary leżała na stole do obszary są jasne. istniejących w świecie fizycznym. wyda się wam on całkowicie normalny. w którą głęboko w ciało pacjenta. Potem dłonie eteryczne ciało pacjenta powinno wrosnąć. dłonie wprowadzali do ciała pacjenta. tak jak opisano to w cięcie nie postanie zamknięte. są wypełnione. Od tego czasu górę ku drugiej. ręka) zostaje uwolniona i przewodnicy kierują ją w którego byłam świadkiem. Eteryczne dłonie Któregoś razu ujrzałam dużą strzykawkę spływającą uzdrowiciela zaczynają się wyłaniać i zlewać z jego po mojej ręce do ciała pacjenta. Na tym poziomie wszyst. żeby odzyskała nasze wrażenia są podobne. trzeba wzięcie udziału w kilku sesjach i sprawdzenie. że wyobrażam sobie to wszystko. swoją pracę. Były. W tym czasie moje eteryczne dłonie bardzo żadnym pozorem poruszać dłońmi. pola aurycznego. eterycznym uświęconym (nazywam ich chirurgami). Całą Oto co najczęściej widzieliśmy: gdy delikatnie auryczną chirurgię należy więc wykonywać w piątej kładłam dłonie na ciele pacjenta. które powinny być według auryczne kontynuuje leczenie wykorzystując nas wypełnione. Piąty poziom jest schematem wszystkich form Myślałam. zdrapują ją. negatywowej wszystkie obszary.) Wreszcie dłoń spoczywająca na Spojrzałam na przyjaciółkę i zapytałam: „Widziałaś niższej części ciała pacjenta (zazwyczaj moja prawa to?" „Tak" odpowiedziała i opisała ten sam widok. przyjmowaną energię. Eteryczna chirurgia jest zatem eteryczne oddzielały się od fizycznych i zanurzały tworzeniem nowej negatywowej przestrzeni. Tną tkankę. Mary jest gotowa do pracy ko. dopóki przestrzeni negatywowej. Gdy przewodnicy skończą. co będzie pustą przestrzenią. czasem nawet przez czterdzieści używają oni tych samych narzędzi co klasyczni pięć minut. czy odnowić ją na piątym poziomie. którzy pracują na poziomie odzyskać zdrowie. lewej dłoni. musiałam wielce się wysilić. którego nerwy fizycznymi dłońmi. ma barwę ciemnego nad swoją przepukliną na poziomie eterycznym kobaltowego błękitu. który nazywam sięgały przez moje eteryczne dłonie i wykonywały chirurgią duchową. które powinny być Wypłynęła częściowo z ciała i teraz odpoczywa. łączę uzdrowiony obszar warstwy eterycznej zgadzały. a wszystkie linie auryczne uświęconym. Za każdym wkładali w moje ręce rurki. uzdrowiciel nie może pod operację. Zresztą przez się powiększały. W moim postrzeganiu połączone. swoją zdrową postać na planie fizycznym. które następnie poprzez razem gdy próbowałam. ponadzmysłowym przestrzeń negatywowa podobna Wróćmy do naszej pacjentki. nożyc. Jeśli w polu Poprosiłam dwóch jasnowidzących przyjaciół o aurycznym zostanie zaburzona jakaś forma. moje dłonie warstwie aury. Pole puste. W trakcie tego rodzaju operacji. dokonują sterylizacji robią przeszczepy i zaszywają wszystko z powrotem. a te. delikatnymi ruchami dłoni i uzdrawiających i nasze obserwacje zawsze się palców. Gdy kładziesz dłonie na jej trzecim i wydają się pustymi przestrzeniami zawartymi w tym czwartym czakra- kobaltowobłękitnym polu. . Trwa to dość długo. są puste. że Przeprowadzający operację przewodnicy poruszenie nimi byłoby bardzo trudne. zacisków. (Czasem kręgowe były odmładzane i następnie zaszywane. strzykawek itd. W przestrzeni uzdrawiania w stanie całkowitego relaksu.246 Dłonie pełne światła tku trudno mi było w to uwierzyć. wymaga wielkiej cierpliwości. wręcz się nudzę. ponieważ Kiedy znajdziecie się na tym poziomie rzeczywis- przypominały one bardzo operacje przeprowadzane tości. igieł. żeby przewodników. Mary. Całą tę pracę wykonuje się na piątym poziomie Robię to przesuwając powoli dłoń przez czakramy.

towo błękitna przestrzeń Przepona Przepuklina rozworu przełykowego przepony Rysunek 22-15: Uzdrawianie na poziomie eterycznym uświęconym — duchowa chirurgia . a.

gdy wie. Nie wolno ci poruszać się w takich twoich wibracji wzrasta. Znajdujesz się w przestrzeni negatywowej. Działania te są bardzo efektywne. tak by mogła czujesz. Usuwa on z pola pewne formy eteryczne poddając się swojej własnej kreatywnej sile. odbudowanie złotej aurycznej siatki W trakcie eterycznej chirurgii przewodnicy (siódma warstwa pola aurycznego) kontrolują częstotliwości kolorów. kierunek przepływu i umiejscowienie zabiegu. twoje. a pole energetyczne wokół okolicznościach. Gdy tak siedzisz. nauczyłam się również lepiej spostrzec to w tym momencie. Uzdrawiamy się zaczynają wycofywać swoją energię. jak w prawej dłoni. wąskie przekonania i ponadzmysłowe. która przyjaciółmi. bardzo delikatnie przewodnicy wtłoczona. Im bardziej im Często. Będziesz również nawzajem (każdy po kolei staje się zaskoczony. którzy również rozwinęli postrzeganie wykracza poza twoje normalne. Z początku — tak by nie mogły one zregenerować się w ciele nie dowierzasz. Powoli. jak jasnosłyszącym i jasnoczują-cym. jak dłonie przewodnika wchodzą w ciało nawet. ale i obecność za sobą. Częstotliwość srebrnej. nasion obiekty z krwi pacjenta chorego na białaczkę jak zaszywają przepuklinę przeponową. schematu piątej warstwy. Najpierw 5. że stan pacjenta poprawia się. Gdy odpowiednia ilość energii zostanie już Delikatnie. co wynika z bycia jasnowidzącym. Nie zauważyłeś tego. Teraz wróci ci władza opisywać swoje doświadczenia. twoje eteryczne dłonie nych. fizycznym. Uczymy się. Dzięki nim wiele moich przekonań wyłaniają się na zewnątrz. a widzisz. widzisz albo ich. jak wygląda takie rozluźni się i będziesz mógł ją wycofać. może nawet kilku postaci. Możesz już zająć się pracą na poziomie siódmej warstwy. rozciągnij palce. żeby ją trochę rozruszać. a nawet ale wszystko wydaje ci się normalne. ponieważ nie tylko uzdrowiciel. przewodnicy mogą poprosić cię o umieszczenie zaczynają spływać w dół i stajesz się świadom rąk w poprzek nad ciałem pacjenta. Jest to odwrócą kierunek przepływu i wyciągną uwolnioną uczucie znajome. bakterii. że zwyczajnie pozwalasz. na poziomie siódmym. można rozwinąć na podstawie otrzymywanych Teraz zanurz prawą dłoń w czwartym czakramie informacji. Jej połączenie z aurą pacjentki patrzeć w każdą warstwę aury. poziomu. Ważne jest Od czasu do czasu spotykam się z moimi to. Uzdrawianie na poziomie jednak kilka wskazówek dotyczących uzdrawiania na keterycznym uświęconym albo poziomie eterycznym uświęconym. pacjentki i rozluźnij połączenie lewej dłoni. Oprócz poziomie piątym. co się dzieje. uświęcone — psychiczne formy wirusów. białe. zanim . by rozluźnić jakiś blok.248 Dłonie pełne światła mie (rysunek 22-15). podobne do pacjentki poprzez twoje eteryczne dłonie. ale potem wydaje się to tak naturalne. Robi się to zazwyczaj. aby wesprzeć się wzajemnie w umożliwia uzdrawianie. delikatnie wycofaj lewą dłoń. Ufasz wiedzy. Widzisz. zniekształcenie ma również miejsce wykonywania „normalnych" procedur operacyj. w jednym przypadku. Pacjentka może również uległo zmianie. tym więcej będą mogli zrobić. używający zapewne energii szóstego Zawarłeś pokój z wszechświatem. lecz także pacjent kiedy wchodziły w głąb. jak głęboko twoje eteryczne dłonie pacjentem). przyjemne i niezwykle cudowne. uzdrawiania. Kiedy już to doświadczenie i jakie nowe techniki uzdrawiania zrobisz. wniknęły w ciało pacjenta. unieruchomienie wnętrza ciała pacjentki — słyszysz je. gdy pole auryczne zniekształcone jest na ufasz. Należy więc przeprowadzić odbudowę warstwy ketery-cznej uświęconej. ponieważ przepływ jest bardzo twojego ciała powiększa się. ciemną energię na zewnątrz. Przewodnicy reperują sprawach osobistych i pomóc sobie w związku z tym rozdarcie i łączą świeżo odtworzony schemat z resztą wszystkim. a następnie podniesienie wibracji. Potem czujesz. przewodnicy prześlizgują się przez twoje pole auryczne. by trwało dalej. Jest to wyższy poziom Zostałeś uniesiony do stanu anielskiego spokoju. przepłynąć silna energia barwy lawendowej. Wyczuwasz czyjąś mocny i zaburzyłby pole nie tylko pacjentki. ale czujesz teraz.

Kiedyś otrzymałam telefon od pacjentki. Także pozwala na to świadomość pacjenta. gdy kolor guza. Kiedy rozmawiałam organów wewnętrznych. by cały czas pozostając jednak w stanie podwyższonej usunąć keteryczne pole organu. wyciągają zazwyczaj pacjenta z energetyzującym błękitnym światłem. ale jakaś forma przewodnicy usuwają zazwyczaj jego siatkową zakażenia sutka. Mówię tu przewodnicy podpowiadali mi. miała guza piersi. automatycznie. oczyszczania i odbudowy siatkowej struktury wyznaczyli więc termin operacji. Nie zdaje sobie pokryty ochronnym bandażem złotej energii. składa się z dwóch części: (pobranie próbki do analizy). prawdopodobieństwa nie jest to rak. uzdrowiciela i poruszają się jeszcze szybciej niż poinformowałam pacjentkę. organ czujny. poniżej i nieco na lewo od Maleńkie złote nitki wychodzą z palców brodawki. Praca na siódmym poziomie różni się od pracy na poziomie piątym. nim organ zostanie osadzony ponownie. Próbowali przeprowadzić aspirację złotego światła. 22-17. która czeniu sesji. w stanie zmienionej świadomości i jest w kontakcie chociaż do tego momentu sesji jakieś częstotliwości z ze swoimi przewodnikami. Na piątym poziomie głównym uświęconym zadaniem uzdrowiciela jest poddanie się działaniom przewodników. natychmiast uzyskałam wyraźny obraz części ciała oraz oczyszczania i odbudowy ciemnoczerwonego guza w lewej piersi. Cały obszar ciała i pomagają mu osiągnąć stan głębokiej zostaje następnie wypełniony miękkim. nie udało im się. Przewodnicy zbliżają się do moje „widzenie". Przestrzeń wewnątrz nitki o wielkiej wytrzymałości. Powiedział mi to ciemnoczerwony strukturę z ciała. że wedle wszelkiego same palce. Żeby sprawdzić nakładając się na nie. Osiągnięcie siódmego następnie ponad ciało. Jest to możliwe tylko wtedy. Często przypomina maleńkie złote za pomocą biało-złotych nici. przez potężną siłę świetlną i mocną dawkę energii. tym. że chodzi oczywiście o głębszej świadomości. oddechu. Uzyskawszy potwierdzenie. emitując dychać. oraz unoszenie się w pełnym uspokojeniu. gdzie znajdują się węzły limfatyczne. dopóki nie spróbuje wstać po skoń. Odbudowa organów na poziomie keterycznym jest bardzo aktywny. prawie tak jakby pacjentem. kojącym relaksacji. Złote światło jest na tym poziomie bardzo które oplatają złoty schemat błękitną eteryczną siatką silne i elastyczne. Praca na poziomie keterycznym uświęconym. że uzdrowiciel A. Dłonie przewodników pracują ciemnoszarymi plamami sięgającymi aż do pachy. By odbudować keteryczną siatkę organu.Uzdrawianie pełnospektralne 249 uzdrowiciel skupi się na pracy w szóstej warstwie. zwykle sprawy. a także pracować palcami i dłońmi. o czym może — choć nie szóstego poziomu musiały pojawić się musi — pamiętać. czy jej guz uzdrowiciela od tyłu i wchodzą w jego ręce i dłonie. nerwów albo innych z pacjentką. Odbiera on to często jako swobodne białym światłem. jak wchodzą do pokoju razem z wślizguje się z powrotem do ciała. z czakramów. oznaczający zakażenie. Jeśli jesteś Kiedy odbudowa i sterylizacja są zakończone. bezpośrednio poprzez dłonie uzdrowiciela. czy mają do czynienia z zakażeniem czy która restrukturyzuje siódmą warstwę za pomocą nowotworem. po czym jest zaszywany i wypełniany siódmym poziomie. sesji uzdrawiającej i służą pomocą. Jej lekarze nie potrafili stwierdzić. kiedy powróci do ciała. ciała jest oczyszczana i odbudowana za pomocą Przewodnicy pacjenta zawsze pojawiają się na światła. znajduje się w lewej piersi. By umożliwić przeprowadzenie pracy na został wessany. W tym momencie pacjent znajduje się . Dłonie uzdrowiciela będą się poruszały. jak głęboko wszedł w odmienny stan Przykłady takiej pracy pokazują rysunki 22-16 i świadomości. zapytałam pacjentkę. mięśni. gdzie zostaje oczyszczony i poziomu wymaga wielkiej koncentracji i kontroli odbudowany przez jeszcze szybsze ruchy palców. ujrzysz ich. Tutaj uzdrowiciel musi aktywnie od. Organ unosi się wrażliwości i skupienia. które działa znieczulająco.

en o o V >+^ a OK P3 Pacjent poza ciałem Rysunek 22-16: Uzdrawianie systemu limfatycznego na poziomie keterycznym uświęconym .

Uzdrawianie pełnospektralne ■'< •7 ^ y^-CI /' \ "^ HO .

Czerwona plama w lewej piersi w więk. złote nici poruszają się ciałem. odbudować ochronną sutka z powodu zablokowanych węzłów limfa powłokę i okryć ją dodatkowo warstwą tycznych. zabezpieczającą. że musisz być jest rozerwanie. że rysunek 22-16 poruszasz dłońmi nad trzecim czakramem Mary. nie są one jednak może. nad piątą warstwą i postrzegasz rozdarcie w warstwie szości zniknęła. co istnieje. czy będziesz potrafił to znieść. by przenieść jako jasnoczerwona pręga w aurze. być odbudowie czakramów. Niemal odruchowo pręga zniknęła. Powiedziałam pacjentce. jednak również. czy Mary zauważa to wszystko i chce wydobywane poza ciało. W przypadku Mary z chorą węzły limfatyczne i że należy dokonać oczyszczenia przepukliną przeponową. Zastanawiasz się.252 Dłonie pełne światła o jakąś postać stanu zapalnego sutka. która jest teraz poza ciałem. W czasie w czakramie Mary. ale zablokowane niewielka część. To mnie sprężyny. Czakramy mogą ulec wiedzieć. która umożliwi pełne zagojenie. jej system nadal wyglądał na bardzo uzdrawiającym światłem. osadzając następnie z hiperwentylacją. całkowicie skoncentrowany. Całe pole było duchowych nauczycieli. gdy przewodnicy połączą się z tobą poprzez limfatyczny uzyskał wielką przejrzystość i złote siódmą warstwę. jak tylko można. powrotem w ciele. całą energię. że pachowe węzły limfatyczne mają że wir wystaje na zewnątrz na podobieństwo zepsutej bardzo ciemne. Uzdrowiciel musi wepchnąć go z gruczoł piersiowy. jaką wciągniesz. złote światło zacznie wypływać z zabarwienie (na siódmym poziomie). Nie przejmuj się pacjentki i oczyścili go. Kilka dni splotu słonecznego wyglądał właśnie jak zepsuta później chirurdzy operacyjnie usunęli zakażony sprężyna. Ponieważ zakończyłeś pracę lekko szare. a potem złotego światła. niewłaściwe osadzenie czub- . Oddychasz dalej. Zauważcie. uszkodzenie powłoki ochronnej. gdzie wszystko. wyczesaniu i oczyszczeniu czterech niższych ciał. co się dzieje. Cały czakram może niemal zupełnie zaniepokoiło. w widoczne jako ciemnozielone plamy po obu stronach stanie zmienionej świadomości i pod opieką mostka i po lewej stronie brzucha. Po normalnym zwiększenia szybkości oddechu przez nos. podczas gdy Podobna kolejność czynności występuje przy roztacza się ochronna powłoka. zaczynasz doświadczać Świętego naładowany i otoczony ochronną powłoką najpierw Umysłu. Ujrzałam ka czakramu w jego sercu albo korzeniu. że głównym zniknąć lub też ulega uszkodzeniu tylko jego problemem jest nie guz w piersi. zostawiając tylko bliznę widoczną siódmej. tysiące razy szybciej. B. rozległe zanieczyszczenia systemu limfatycznego. Dzieje się tak dużo. tak jak opisaliśmy to powyżej wykorzystasz przy uzdrawianiu. Zdarza się. a ich diagnoza brzmiała: zapalenie powrotem do środka i zaszyć. jeden z małych wirów całego ciała i tego konkretnego systemu. Na obszarze całego ciała występowały poruszały się automatycznie. otoczona słabszą świadomość na siódmy poziom. Podnosząc się do (rysunek 22-16). Twoje palce poruszają się tak terapii przewodnicy utrzymują pacjentkę poza szybko. Złote światło zmusza zniekształcony wir do powrotu na właściwe miejsce. szare zabarwienie. wiesz. błękitnego. Wróćmy do Mary. Cały tułów pacjentki został siódmego poziomu. jest idealne. że nadszedł czas. Zaczynasz od czerwienią pozostałą po operacji. Zastanawiasz się. Twoje dłonie będą zablokowany. pokazuje przewodników oczyszczających poprzez Zauważasz złote nitki światła zaszywające mały wir uzdrowiciela system limfatyczny pacjentki. Restrukturyzacja czakramów na poziomie Zadziwia cię ogromna ilość energii przepływająca keterycznym uświęconym przez twoje ciało. Wreszcie praca zapchanie wiru i spowalnianie jego ruchu obrotowego. Możliwe powiedzieć. ale nie jesteś w stanie nic uszkodzeniu z kilku głównych powodów. Kiedy pacjentka przybyła na sesję jakieś trzy dni Przy tej pracy przewodnicy kierują twoimi rękami i po operacji. Czerwona twoich dłoni (rysunek 22-17). a system Wkrótce. Jednocześnie koncentrujesz się całkowicie na przewodnicy wydobyli cały system limfatyczny podnoszeniu świadomości.

zatrzymaj się i pozwól białemu światłu serce z uniwersalną miłością. przejdź do następnego. a wibracje tego obszaru bardzo mentalne. (Dla mnie oznacza to po prostu. Powinieneś światło. Przemieszczając się w górę. kiedy osiągnąłeś już pewien stopień rzeczywistość duchową. Któregoś dnia zyska jednak tę umiejętność. możesz doświadczyć. zanim przejdziesz do korony. domieszką opalizujących kolorów. Twój umysł 6. Dłoń może cię boleć. najszerszą rzeczywistość duchową. W trakcie tej fazy Jest to pełna miłości celebracja istnienia drugiego uzdrawiania pacjent odbiera czasem obrazy duchowe człowieka. w tym następny poziom wibracji. a następnie dosięgając przeniknąć twoje pole auryczne. Każdy krok ku pacjenta. powietrze o tył gardła. Musi mu towarzyszyć głęboka odpowiadają częstotliwości światła. ale czujesz się Możesz to osiągnąć poprzez oddychanie. że otacza cię i wypełnia uniwersalna miłość i bezpieczeństwo.) Aby podnieść swoje wibracje. podnieś wibracje. a nie tylko wyobrazić go sobie. których nie potrafisz zrozumieć w normalnym stanie. Światło spłynie przez twoje pole do zaczął od serca i poczekał. że usunąłeś skrzyżowanymi kciukami nad trzecim okiem część bloków ze swojego umysłu. przejdź na miłość do każdej komórki ciała pacjenta. odczuwasz rosnącą przyjemność. Teraz. 22-18). będziesz pracował głównie poprzez serce. by dosięgnąć światła. Jest to takie uczucie. ponieważ nie masz już sztywnego trzecie oko i koronę. w Gdy białe światło spłynęło już do centralnego przeciwnym razie bowiem uzdrawianie może stać się obszaru mózgu pacjenta. żeby poczujesz się coraz lżejszy i coraz mniej związany ze zlikwidować ewentualną nierównowagę. już koniec. należy przenieść się na szósty kręgosłupa. jakby jakaś część piąta i siódma warstwa są już odbudowane i świadomości podnosiła się fizycznie wzdłuż twojego podtrzymują aurę. że stanie. że musisz znaleźć się w tym albo „zasypia". jakiej wistości. wejdź w światło i w świadczeniu po powrocie do normalnej rzeczy- najwyższą. w ten sposób świadomością lub uniwersalną miłością równa się centralny obszar mózgu pacjenta rozjaśni się. Wchodząc w to światło. Jesteś zadowolony. Kiedy pacjent osiągnie ten wypadku Mary. aż znajdziesz się w stanie pola pacjenta. a następnie rozciągała ku białemu poziom i naładować aurę niebiańską miłością. Z początku staraj Spowalniasz rytm oddechu. z metod aktywnych i pasywnych. uniwersalnej miłości. światłu. jakbyś patrzył w światło umieścić teraz dłonie po obu stronach głowy Mary i i zbliżał się doń. Psychicznie wejdź w najwyższą znaną ci Teraz. a powyższy proces pomoże w jej rozwinięciu. Utrzymując nie potrafi zachować wspomnienia o tym do- łączność z uniwersalną miłością. delikatnie wpuścić energię w skronie. a światłu uwalnia cię jeszcze bardziej. Oznacza to. byś harmonijnie. które wibruje z nim tą świadomością światła. czakram działa normalnie. Wskutek następnie pozwól mu spłynąć przez ciebie i przed praktyki będziesz w stanie przekazywać coraz wyższe tobą do centralnej części mózgu pacjenta (rysunek energie i koncepty.Uzdrawianie pelnospektralne 253 zostaje zakończona. ci pewne pojęcia. gdy swoim ciałem. rzeczywistość i przewodnikom łatwiej jest przekazać nego. Unieś złączone dłonie ze poglądu na naturę świata. Możesz zaakceptować bogatszą Uzdrawiając w szóstej warstwie pola aurycz. ocierając cudownie. korzystasz . łącząc się najpierw poprzez uniesienia. Czujesz. przez skoncentrowaną Bardzo szybko wyczesujesz górne czakramy i medytację oraz przez wejście okiem umysłu w zajmujesz miejsce u wezgłowia stołu. Aura umieszczeniu kogoś w sercu. Jest bardzo ważne. Uzdrawianie na poziomie niebiańskim sięga coraz dalej i zaczynasz pojmować szersze (szósta warstwa pola auiycznego) zagadnienia. Masz wrażenie. że to się po prostu podnieść częstotliwość swoich wibracji. co oznacza. Bycie połączonym z mesjanicz-ną poziom. całkowitym pacjenta wypełni się białozłotym światłem z akceptowaniu go i pragnieniu dla niego szczęścia.

254 .

Zamykanie poziomu keterycznego Będziesz potrzebował trącego oddechu. kiedy wejdziesz w tę warstwę. spróbuj. poziomu keterycznego zostaje wzmocniona. żeby pacjenta. przechodzę do poziomu keterycznego. w milczeniu równej. Osiąga się to za pomocą oddaję cześć mojej pacjentce i przekazuję jej uzdra- prostych manipulacji. kim jest. (Część z tych pasm wiąże się z przeszłymi łączę się z siódmą warstwą od zewnątrz. która zdaje się dłońmi ciało. a potem rozszerz go. Okrąż dłońmi całą keteryczną wzmacniam tę formę. ma guzy albo ograniczające czym przesuwam się ku prawej części jej ciała. Jeśli masz czas. a lewa w lewo. Umieść dłonie kciukami do góry.) Delikatnie kładąc dłonie na zewnętrznej naprawić. kim jest. (Gdy rozpoczynam uzdrawianie na zajmuje wiele czasu. Jeżeli tak. Następnie raz jeszcze przerywam połączenie Zewnętrznymi poziomami aury można z łatwością z polem. Moje dłonie znajdują się . Moja lewa dłoń przesuwa się czas mi pozwala. zdrowej skorupce. znajduję się w stanie bardzo Aby zakończyć uzdrawianie na siódmym podwyższonej świadomości). a cała forma musi odzyskać kształt jajka o krawędzi skorupki siódmej warstwy. otaczając cały siódmy poziom aury. Zaczynasz z dłońmi przy samej skórze i ją w ochronnej powłoce. Daje to pacjentowi uczucie lekkości i wzmacnia 22-19. zewnętrzną krawędzią. siadam i wracam do normalnego stanu poruszać i manipulować. oddalasz się prostopadle do ciała. (Dotychczas życiami. Oddaję cześć temu. opiszemy je w rozdziale dwudziestym byłam połączona z systemem energetycznym. musisz lekko strzepnąć palcami. Jeśli trzeba je swojemu drobnemu udziałowi w przypomnieniu jej. Możesz poczuć lekkie dużą przyjemność. poruszając dłońmi nad jej skorupkę wokół ciała pacjentki. po w innych miejscach. unoszę ręce nad głową pacjenta i do łączę dłonie ze sobą. w ochronnej powłoce keterycz-nej.Uzdrawianie pelnospektralne 255 Ponieważ ten sposób przekazywania energii jest jakieś siedemdziesiąt pięć centymetrów nad głową bardzo silny. Jeśli jej nie światłem. że ciało Zrobiwszy to. ze oderwałam się i nie jestem już częścią tego szczelinami. wyczuj ją dłońmi. wierzchem w dół na zewnętrznej krawędzi pola aurycznego Mary. Teraz pasma. Teraz czwartym. Jeśli gdzieś jest guz. z rozchylonymi światła nad klatką piersiową pacjenta. strzepując szybko dłonie. toteż ta część sesji nie świadomości. Jeśli całym ciałem pacjenta. unieś dłonie nad jej ciałem. pracę bezpośrednio na zewnętrznych poziomach Gdy powoli nimi poruszam. Wchodzę z powrotem poziomie aury. aż się rozjaśni. po rozświetleniu rejonu wzgórza w w lewo. wtłaczam do niego wzmacniającą energię. poszerzając je i napełniając pięciu do stu centymetrów ponad ciało. okrążając do formy o kształcie skorupki jajka. a prawa w prawo. zanim Wykonuję następnie rozległe gładzące ruchy nad przejdziesz do następnego etapu uzdrawiania. Jest to ruch podobny do rozczesywania włosów Aby wzmocnić siódmą warstwę Mary i umieścić palcami. Trzymając dłonie w górze. a nawet dziurami. Zdarza się. cała skorupka palcami. opisując koło złotego aury. wyczesuję fale światła z ciała niebiańskiego. Jeśli skorupka potrzebuje światła. wzmocnić. Sprawisz Mary widzisz. Wygładzam. jej sile tworzenia wygładzam go. siódmym poziomie. przerywam połączenie między keteryczne jest za wąskie u podstawy. tak jak na rysunku aurę. zbyt szerokie polem moim a pacjentki. napięcie. Siódma warstwa sięga od siedemdziesięciu ciało niebiańskie. zdrowia i równowagi we własnym życiu oraz wtłaczam energię. wyprostowuję i prawo. Unieruchom łuk.) Może być miejscami za cienkie. 7. tak jakbyś podnosił Wciąż siedzisz u wezgłowia łóżka. żeby uświęconego utrzymać poziom energii i świadomość w siódmej warstwie. wianie. Twoja prawa dłoń przesuwa się w ochraniać aurę. przerwać połączenie z szóstym czakra-mem. to należy je przepływu. poszerzony. Teraz wypuść z dłoni złote światło i stwórz Gdy poziom niebiański został rozjaśniony i łuk obejmujący całe ciało Mary w siódmej warstwie. Energia płynie łukiem z mózgu i wypełnieniu aury białym światłem wykonuję moich dłoni.

('■* jm~ N3 Ol AM wzmocniona skorupka ■? 3-1-' złotego światła ^TŁ?BsiL d O3 a Rysunek 22-19: Zamykanie poziomu keterycznego uświęconego w celu zakończenia uzdrawiania .

pozwalam jej porozmawiaj z nią o tym i umów się ewentualnie na przepłynąć przez moje ciało właśnie teraz. że większość znanych mi uzdrowicieli ma ciężkie którzy pojawili się wraz z nim. kim jestem i po co tu przybyłam. od wykorzystywać całą „pojemność" mojego mózgu w zewnątrz. będzie miała zawroty głowy. Ważne jest. mojego ciała. wyników sesji. Pacjent musi zazwyczaj odpocząć nieco po kierują mnie na następny. a nie tylko własnej zadawać pytania. pacjent chce się dowiedzieć. Każdy aurycznego powyżej złotego poziomu uświęconego. tej fazie. Porównaj ją z aurą sprzed sesji widoczną na uzdrowiciela. tak by ten nie „ciągnął się" Czujesz się wspaniale. Oddaj cześć sobie i swojej pracy. przyszły tydzień. która pomaga pacjentom. gdyby Ostatnio zaczęłam widzieć dwa poziomy pola szybko wstała. się. tak jakbym wkładała dłoń w rękawiczkę. by w tym momencie nie odwoływać się zbytnio do wysokich wibracji i posiadają naturę krystaliczną. ponieważ . żeby ze mną równowagi. W pierwszej fazie sesji. Odsuń się i relaksu i rozmowa mu przeszkadza. że częścią treningu uzdrowiciela jest nauka uświęconych. Energetyczna praca na poziomach Teraz powtarzam to wszystko z pacjentką Mary.Uzdrawianie pelnospektralne 257 ciała. jako że przez większą część sesji uzdrowiciel Oto podstawowy zarys uzdrawiania pełno- znajduje się w stanie zmienionej świadomości. Wydaje się. linearnego umysłu. ściśle zabraniam wszelkich ćwiczeń fizycznych oraz polecam 8. Wpłyń z Ciągle otrzymuję nowe wskazówki od prze- powrotem do ciała. że zbudowane są z bardzo delikatnych. Jest to dobry moment na zanotowanie pracować. nie jestem w stanie robić dwóch rzeczy miłości i sympatii. ale nie Koncentruję się na byciu wewnątrz każdej części naruszyć jego spokojnego. Wyjaśnij pokrótce. uświęconych wymaga takiej koncentracji. delikatnie. by działalność lecznicza 22-20 pokazuje aurę twojej pacjentki po zakończeniu została zintegrowana z osobistym życiem sesji. warstwa pola aurycznego) Po krótkim odpoczynku Mary powinna usiąść na skraju stołu do uzdrawiania. W trakcie sesji uświadomiłeś sobie zapewne. pewnym sensie mechanizmem mającym kierować i wspierać nas w obecnym życiu. Pacjent może życie i pragnie uznania innych. Nalej dla siebie i Mary po za nim przez cały tydzień. spektralnego. Jeśli tak. mogę otrzymywać miłą osobą. usiądź. gdyż wyrwałoby to pacjenta z Wszystko od siódmego poziomu w dół jest w odmiennego stanu świadomości. wodników. rysunku 22-4. Jednak gdy tylko rozpocznie się praca na poziomach Wierzę. Jeśli potrzebuję jakiej jeszcze pracy potrzebuje Mary. podczas Czasem może się wydawać. zrelaksowanego stanu. nawiąż kontakt z jej siódmą warstwą. Ta ostatnia procedura pozwala uzdrowicielowi Zakończyłeś właśnie pełną sesję uzdrawiającą. to jakiejś uzdrawiającej energii dla siebie. Nie zawsze dzieje się to automatycznie. Przekonałam werbalne informacje od przewodników pacjenta. oceny na podstawie wykonanych doświadczeń. Uzdrawianie na kosmicznych wypoczynek i dobre odżywianie przez okres co poziomach aury (ósma i dziewiąta najmniej trzech dni. że to ktoś inny jest tą wyczesywania i oczyszczania. co zrobiłeś — tyle żeby zadowolić pacjenta. gdyż inaczej. że zdaje się Stań po jej prawej stronie. co zrobiłeś. Pacjent również wchodzi w stan głębokiego Oddaj jej cześć i przekaż jej uzdrawianie. Jeśli przeprowadzono pracę na poziomie eterycznym uświęconym. Gdy tylko nauczę się jednego poziomu. na które trzeba udzielić odpowiedzi. odłączyć się od pacjenta. temu. Rysunek ten sposób samego siebie. nie wychodź z pomieszczenia. Dotyczy to również pasm przeszłych inkarnacji na poziomie keterycznym. naraz. Dobrze jest też uczcić w pełnej szklance źródlanej wody do wypicia. Oddaję cześć mojej inkarnacji. Czasem przybywa nowa zakończeniu sesji i przez jakiś czas będzie wracał do grupa duchowych uzdrowicieli.

Inni ludzie tarcza zanika. by uchronić pacjenta przed wolnością po życiu. prawdopodobieństwo urzeczywistnienia doświadczeń Zabieg umieszczenia tarczy w aurze pacjenta jest jest bardziej skomplikowane. czyli nie uczą już duszy tego. tworzymy również nowe doświadczenia. którzy oddzielają tę część pola od To wyższa świadomość pacjenta. jakby uzdrowiciel przenosił się poza wymiary powoli osadza tarczę. ponieważ oddziela ona silnie blokują rozwój człowieka lub też przestały mu górną anatomiczną część pola aurycznego od tego. Większość pacjentów w ogóle nie go najczęściej z ciała. i osadza w korzeniu znaczenia dla rozwoju duszy i należy usunąć je z czakramu. kiedy potrzebna będzie Tarcza jednak osobiści przewodnicy pacjenta wydobywają Ósmego Poziomu. Jej dolny koniec jest otwarty. Pole energetyczne lewej dłoni przenika w aury. toteż pozytywne doświadczenia. lekko nachylona w stosunku do ciała. Ciągle do zdrowia i przyzwyczajenie się do braku ciężaru. Wygląda to głąb ciała do korzenia czakramu. wyciąga stary energetycznego zmagazynowane są wszystkie uraz. kiedy będzie to wskazane. Robi się to z ósmego poziomu pola. jak mamy wolną wolę. Ruch ten nadzorują obecnego życia. Mają one Usunięcie długoletniego urazu z czyjegoś pola może związek z tym. że uzdrowiciel W siedmiu dolnych warstwach naszego pola umieszcza tarczę w aurze pacjenta. a następnie usuwał możliwe przewodnicy. kto słyszał o silnym działaniu Tarczy. Tarcza wygląda naszym polu energii. kiedy człowiek rozwinie w jej miejsce również mają wolną wolę. prawdopodobne wydarzenia zmagazynowane są w zawsze proponują to przewodnicy. ale . obszarem. poziomach uświęconych. Czasem te możliwe doświadczenia nie mają już zaraz nad zaburzeniem. powoli kroczącymi po ewolucyjnej ścieżce spowodowaną usunięciem długoletniego urazu. (Nie jest to tak łatwe. decyduje. Ogólnie zabieg polega na tym. Uzdrowiciel otrzyma tarczę Warstwy ósma i dziewiąta na poziomie od swoich przewodników. Decyzji o jego Wszystkie te potencjalne możliwości albo przeprowadzeniu nigdy nie podejmuje uzdrowiciel. by umożliwić wyjście A. by chronić go i uczyć. Tarcza rozpoczyna się przy dolnej rzeczywistości z siedmiu dolnych warstw za pomocą krawędzi czakramu i sięga w dół nad zaburzonym tego. kosmicznym wykraczają jednak ponad to. i służy jako wejście dla człowiek zamierzał włączyć w swoje życie. które się rzeczywiście wydarzają. gdzie umiejscowiony jest uraz. Ponieważ który dźwigał przez lata. które momentem wyjścia urazu. Tarcza Ósmego Poziomu urazu poza ciało. co nad czym się pracuje. w kierunku Boga. które zasklepiając ją. Zarazem osobowość. z których czasem ktoś. być potrzebne. kim jesteśmy poza ramami obecnego być bardzo szokującym przeżyciem. musimy skorzystać w danym życiu. poprosi o nią. po czym wypełnia pozostałą po nim dziurę doświadczenia z obecnego życia.258 Dłonie pełne światła reprezentują one karmiczne lekcje. sami zaplanowaliśmy przed inkarnacją. Pacjent ma następnie czas na dojście zaprogramowaliśmy planując obecne życie. dość skomplikowany i zazwyczaj przeprowadza się potencjalne możliwe doświadczenia są o wiele go po ogólnym oczyszczeniu pola i po pracy na większe niż te. nie zawsze decydujemy się na możecie myśleć — wolność bywa groźna. co nazywam Tarczą Ósmego Poziomu. a także instrukcje różowym światłem bezwarunkowej miłości. ma pojęcia o jej istnieniu. dłoń prawa zaś tak. To na nic. dla ewentualnych przyszłych doświadczeń. Wszystkie mają za zadanie jak płaski. błękitny „kawałek" światła o dużej pomóc nam w zdobyciu nowych doświadczeń. Czasem tarcza życia.) W końcu przeżycie wszystkich tych doświadczeń. a nie jego obszaru. Umieszcza się ją wzdłuż dolnej krawędzi czakramu. przewodników. Jesteśmy duszami reinkarnu-jącymi się życie potrzebna jest. Lewa dłoń przytrzymuje tarczę i nie można nią Tarcza Ósmego Poziomu służy do usuwania poruszać w trakcie całego zabiegu włącznie z zaburzeń i problemów z aktualnego życia. Innymi słowy. które wytrzymałości i odporności na przenikanie.

Na przez pacjenta i przeciwdziała wszelkim zaburzeniom. która pozostaje na miejscu. bardzo od sposobu. Powoli wywołaną zniknięciem długoletniego urazu. Byłam zdumiona. Łącząc się bez. Uzdrowiciel odłącza lewą pacjent nie może dać sobie rady z wolnością dłoń od tarczy. Gdy uraz opuszcza ciało. ale zdałam sobie sprawę. jak skłonić uraz niższych warstw pola aurycznego. że chodzi o coś więcej. w którym na niższy poziom. w jaki uzdrowiciel usuwał bloki z Najtrudniej było mi nauczyć się. przewodnicy przyjmują go Oznaczało to udział mojej woli. każdej komórce urazu i każdej komórce ciała. Wyrzucało to przewodników z się znajdował. całe jego zrestrukturyzowane złote pole Uzdrowiciel powoli przemieszcza dłoń przez górną rozpadło się na moich oczach. kiedy zamknięte złotą pieczęcią. muszę zbliżyć się do urazu. poziom i pozostać tam w stanie całkowitego spokoju i Wszelka próba wywarcia nań presji kończy się zgodności z wolą Boga. dlatego zawsze wypełnia uniwersalną wolę. a więc zsunięcie się z miłością i napełniają światłem. uzdrowiciel poprzez tarczę wibracji. gdy pacjent wkładał już obszaru z pozostałą częścią pola pacjenta. Uraz odchodzi z własnej woli. który jest wyciąganie go albo uwalnianie za pomocą wysokich gotowy do odejścia. Ta metoda pozwala całemu urazowi opuścić się woli Boga. próbując zmusić ją do Uzdrowiciel może zejść na szósty poziom. Nowe znieść niskiej wibracji mojej „woli". kauteryzo-wany jest złotym albo mojego ciała. a ja zaczynałam drżeć. zintegrowania odnowionego i chronionego tarczą Po zakończeniu sesji. Zdumiona część ciała aurycznego. energią-świadomością urazu. Trzeba utrzymywać długi. kiedy któregoś uwalnia lewą dłoń. Przypominam każdej wywoływane przez niego efekty odchodzą wraz z nim komórce. wszystkie w sobie ową iskrę boskości. Jest to coś zupełnie innego niż pośrednio z energią-świadomością urazu. przypomnieć jest jak żywa istota. Musieliśmy różowe pole łączy się z polem wokół siebie. Kiedy uraz opuszcza aurę. gdzie pacjent wypełnia wolne miejsce innym negatywnym umiejscowiona jest energia jego lewej dłoni.Uzdrawianie pełnospektralne 259 Kiedy tarcza została już osadzona. do opuszczenia ciała. proces odbywa się pod ochroną tarczy. a pozostała po nim dziura wypełnia opuszczali mnie. że nie mogli się różowym światłem bezwarunkowej miłości. początku próbowałam często wyciągać uraz. Nie jest to łatwe zadanie. W pewnym sensie podczas nawiązać kontakt z jego energią--świadomością i uzdrawiania na wyższych poziomach uraz traktowany pozostając w zgodzie z wolą Boga. niepowodzeniem i uzdrowiciel musi zaczynać od powolny oddech i koncentrować umysł na poddaniu początku. wzmocnić spokojny stan pacjenta albo po prostu Ta metoda leczenia z wysokiego poziomu różni się zakończyć sesję na poziomie siódmym. ponieważ posiada energię. że nosi świadomość. pomyślałam: „W jaki sposób dokonałeś tego tak Po osadzeniu tarczy uzdrowiciel wzmacnia szybko?" Chciałam położyć pacjenta z powrotem na główny pionowy strumień energii wlewając weń stół. że jest Bogiem. dłową energią. Zostaje Tarcza Ósmego Poziomu potrzebna jest. Trudno jest wznieść się ponad siódmy umożliwia mu to. W tym momencie można zakończyć sesję. prze- . często zanurza energię prawej dłoni tam. światłem i mądrością i i pacjent nie ma już z nimi więcej do czynienia. uzdrowiciel pulsujące złote światło. buty. iskry. Przy uzdrawianiu na niższych komórce naszego ciała nieodwołalnie wypełnia wolę poziomach aury sytuacja jest inna — często bloki są Boga. żeby dać mi sygnał. a nie jego źró. obszar. Innymi słowy. Przewodnicy białym światłem. Później Emmanuel. żeby wyjścia przez przypomnienie o jej związku z Bogiem. z którą Tarcza umożliwia spokojne zaakceptowanie zmiany stanowi jedność. To doświadczeniem. Pacjent stopniowo wraca do sięga pod nią prawą dłonią i nawiązuje kontakt z ciała. a cały zaczynać od początku. łącząc pola. której używa się do razu zaobserwowałam takie zjawisko. Iskra boskości obecna w każdej pole auryczne. Uzdrowiciel musi znaleźć się wewnątrz tej tylko energetycznymi kopiami urazu.

Betty nigdy nie zaakceptowała swojej macochy. wydaje mi się. którą wyposażonych w indywidualne cechy. Wszystko to widzę w formie krystalicznego lata. że jesteś taka poziomach pracują ci sami przewodnicy. Po wyczesaniu i o sprawy serca i miłości. że nie mogę już pracować więcej z tym aurycznego i wzmocniliśmy główny strumień energii pacjentem. przewodnicy osadzili tarczę i usunęli zaburzenie Przewodnicy wyko- wywołane śmiercią matki. ucząc nas. że pacjent Betty. Mogłam tylko czekać. Pacjentka. Jednak w tym samym momencie pracujące na różnych poziomach robią wrażenie uzdrowiciele przypomnieli mi o „tarczy. ponieważ postawiłoby go to twarzą w w ciele. Śmierć matki była stale dla Betty wielkim ciężarem. dlaczego nigdy nie przeprowadziłam z czasem odnoszę wrażenie. które były dla niego ciała. a zapytała mnie. jak wyglądała jej naturalna szybkim tempie. a my założymy mu tarczę. by kiedykolwiek inkarnacji w tym samym ciele. iż nie będzie w stanie zaakceptować tego. Wreszcie uraz obserwuję przewodników pracujących z tego zaniknie i pacjent doświadczy zwiększonej swobody. światła. jak uświęconego. Następnie wypełnili bardzo bolesne. „Dlatego. zmieniło się w białe światło. pełni oczyszczeniu aury oraz sprawdzeniu poziomu miłości i troski. zdał sobie sprawę. troszczą się głównie wizycie przeprowadziłam sesję. Teraz terapia pomogła jej polepszyć ich wzajemne Zespoły przewodników stosunki. Tymczasem przewodnicy wydobyli Betty z konfrontację z problemami. Przy następnej pracują na poziomie astralnym. która pojawiła się w postaci duchowej w zrozumiał. aż sam postanowi stawić czoło wszystkim decyzjom dotyczącym jego życia. żeby chronić ją i uczyć. kochać samych siebie z naszymi błędami itd. Gdy usunięcia urazu i umożliwić gojenie. Oznaczałoby to bowiem 22-21). Betty. żeby ochronić go przed skutkami Wiem bardzo niewiele na ten temat. po czym wkładają nowy biznesem. kiedy zobaczyłam matkę (Rodegast) De Vitalis powiedział. Byłam świadkiem takiego zabiegu tylko kilka razy. Ponieważ matka stała się dla niej kimś rzeczywistym. tak jak Krótko po tym doświadczeniu nauczyłam się.260 Dłonie pełne światła wodnik kontaktujący się przez moją przyjaciółkę Pat Byłam bardzo poruszona. B. /dzieciństwa w celu ustalenia zadań życiowych. Potem połączyliśmy jak umieszczać tarczę w aurze. kiedy Betty miała trzy zestaw. poziomu. którzy właśnie nauczyłam się osadzać". którego twarz z jego decyzją i jeszcze pogorszyło sprawę. że różne zespoły Któregoś dnia po kilku latach terapii Betty przewodników pracują na różnych poziomach. odparłam. Rozpoczynając pracę ze mną kilka lat wcześniej. który nie wymagał pomocy. że na wszystkich nią sesji uzdrawiającej. pomogło jej to zwiększyć szacunek dla samej siebie. Są bardzo kojący. Jej matka umarła. Zabieg ten uzdrawia pacjenta w bardzo Betty nie miała pojęcia. że na ogół usuwają oni całą Interesujący przykład osadzania tarczy pokazuje osobowość ciał energetycznych pacjenta (a wraz z rysunek 22-21. . Ci. Według mnie polega to na ponownej matka. Zrozumiałam chroniony tarczą obszar z górną i dolną połową pola również. Po pewnym czasie zaburzenie. nie pamiętała nawet. pokazano na rysunku 22-22. Zamiast czego pragnął. Czasem wydaje mi się. Uzdrawianie na dziewiątym poziomie aury Potem będzie mógł wrócić na sesję. wyrażają się poetycko. iż nie będzie umiał zespołu przewodników ener-gię-świadomość stawić czoła pewnym aspektom swojego życia zaburzenia przyjęła z miłością matka (patrz rysunek związanym z sesją. zapieczętowali dół tarczy złotym światłem. a tego chciał za wszelką cenę dziurę po zaburzeniu różowym światłem miłości i uniknąć. otoczeniu swoich własnych przewodników. zajmowała się nimi wszystkie pola). W trakcie terapii uzyskała obraz przechodzenia przez doświadczenia narodzin matki i zaczęła łączyć się i wiązać z nią na nowo. bez konieczności widziała jej zdjęcie. Zespoły zdrowa". powodem była matka.

I ■8 to OT Rysunek 22-22: Pieczętowanie Tarczy Ósmego Poziomu .

są jednak bardzo przewodnikami i systemem energetycznym pacjenta. Interesuje ich idealny zrobiłeś. ale sprawiają ośrodki energetyczne. 10. przejdź do punktu 16. cierpliwości i miłości. Bardzo stopach. że nie mają zbyt wielu uczuć. żeby pomóc pacjentowi teraz plan zabiegu w skróconej formie. 14 i metod. Jaka jest pierwotna przyczyna choroby? Jakie są właściwości wyższej jaźni. ciebie. Wydaje się. Jeśli wiesz jak. uczyń afirmację. Po jakimś czasie dodaj punkty 9 (w miarę potrzeby). Stosując 3. 15. Czy przyjmuje on energię. Zbadaj przepływ energii w ciele pacjenta. woli i trudno jest mi powiedzieć cokolwiek o emocji. jeśli jeszcze tego nie chcą „zabrać się do roboty". Ustal wzajemną równowagę rozsądku. 13. Są też bardziej bezpośredni. Wyjaśnij. dlaczego pacjent przyszedł do 9.) 11. Zastanów się. 2. Oczyść konkretne bloki w niższych ciałach energetycznych. Zanotuj wyniki. znajdują się główne bloki? W jaki sposób pacjent Przejdź z nim przez bloki. co będziesz robić.) 12. 10 i 11. Wyczesz czakramy dolnych ciał aurycz-nych. nad czym trzeba poćwiczyć i nad 8. jesteś początkujący. jakimi obszarami życia osobistego musicie skanując jednocześnie wewnętrzne układy ciała. Przewodnicy dozorujący osadzanie 7. Jakie są główne systemy obronne pacjenta? (Patrz: rozdziały 9. Pracuj bezpośrednio nad miejscami. obserwuj stan emocjonalny pacjenta. jakie Plan sesji uzdrawiającej uda ci się odebrać. Jeśli popracować. Ustal główne problemy. (Patrz: rozdział 10. Zmierz siłę czakramów za pomocą wahadełka. możesz wykonywać punkty 12. Za pomocą psychiki odczytaj wszelkie informacje. połącz i zrównoważ swój system . Uświadom sobie rycznym uświęconym są bardzo poważni. do Na użytek początkujących uzdrowicieli podam których powinieneś dotrzeć. 5. najbardziej odpowiadające ci techniki. 10 i 12. równoważyć swój system ze światłem.) znajdziecie pytania pomagające przeanalizować zabieg i stwierdzić. czy 4. do których czujesz się instynktownie przyciągany. 10 i 12. Przed wejściem pacjenta połącz się ze światłem. aktywni i obecność przewodników. przez które pacjent będzie oni wrażenie nieco bezosobowych. znajdź główne zamknięte oraz otwarte przewodnikach dziewiątego poziomu. w tym momencie rozpocznij 6. 1. mógł rozwiązać swoje problemy i otworzyć zamknięte czakramy.262 ________________________ Dłonie pełne światła nujący pracę na poziomach keterycznym i ete. wspierający i tolerancyjni. Słuchaj. Dostrój się i połącz ze światłem. Gdy zaczniesz postrzegać piątą. Zinterpretuj wyniki pomiaru czakramów Tarczy Ósmego Poziomu posiadają niezmierzone wtłaczając energię przez punkty refleksologi-czne w zasoby tolerancji. Gdzie też blokuje się emocjonalnie? Bądź z pacjentem. Co jakiś czas w trakcie sesji musisz łączyć i plan działania i skuteczne uzdrawianie. Oczyść kręgosłup. Pozwól swoim używa swojej energii? Jakie błędy popełnia przy jej przewodnikom na pomoc w pracy przy konkretnych kierunkowaniu? Jakie są tego długofalowe skutki? obszarach ciała. Dlaczego wybrał akurat twój gabinet? Co możesz mu dać? Otwórz się na własną wyobraźnię. Zaraz potem w samouzdrowieniu? (Patrz: rozdziały 9. używając poznanych wcześniej warstwę pola. energetyczny z systemem pacjenta. szóstą i siódmą Otwórz czakramy.

możesz zobaczyć przewodników. Przejdź na poziom niebiański (szósty). 14. zamykając wszystkie otwory i oddal się od pacjenta. Stań po prawej stronie pacjenta. 6. Jaka była pierwotna przyczyna choroby? Jak sobie z nią poradziłeś? 19. delikatnie chwyć go za stopy i wessij energię ku sobie. ponownie kontakt z siódmą warstwą jego pola. jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. 7. W świetle powyższego. związku z tym dałbyś mu rady? potwierdź to. Co uzdrowiciel powinien przede wszystkim po dużej szklance czystej źródlanej wody. Podnieś częstotliwość wibracji. kim jesteś i co robisz.Uzdrawianie pelnospektralne 263 pracę na poziomie eterycznym albo keterycz-nym Analiza sesji uzdrawiającej uświęconym. anioły 4. 3. W tym momencie. wyślij faza zabiegu? Które kroki były łatwe. Delikatnie przerwij energię. szczególnie jeśli pacjent jest otworzyć? przygnębiony albo stłumiony. Co się po kolei wydarzyło? Jak przebiegła każda 13. przejdź na następny poziom i powtórz uzdrawiającej. Oddaj cześć samemu sobie. sposób? Powiąż to ze strukturą charakterologiczną pacjenta i samego siebie. Przegląd rozdziału 22 21. 20. Narysuj schemat przepływu energii w ciele 18. Odpowiedz na pytania punktu 7 planu sesji uzdrawiającej. Jakie były wewnętrzne procesy pacjenta i lub wizje pacjenta. na jakich obszarach kilka minut. Kiedy wibracje pacjenta zrównają się z 2. oddaj cześć pacjentowi i jego samouzdrawiają-cej sile. by uzdrawiająca energia prognoza dotycząca stanu zdrowia pacjenta? Jakie w przepłynęła przez ciebie. Delikatnie przerwij połączenie. wibrując przysadką. W świetle powyższego. W tym momencie możesz wyczesać ciało sposób wspomagałeś pacjenta i pomogłeś mu się niebiańskie i astralne. dotarłeś do wewnętrznego światła pacjenta? Jaka była natura właściwości jego wyższej jaźni? W jaki 16. a z którymi białe światło bezpośrednio do centralnego obszaru miałeś problemy? mózgu. tam gdzie nie było to potrzebne? W jaki połączenie i zamknij otwór. aż centralny obszar mózgu rozjaśni się. Odpowiedz na pytania punktu 4 planu sesji twoimi. nawiąż pacjenta przed i po zabiegu uzdrawiającym. aż w pełni powrócisz do ciała i na plan skupisz się na następnym zabiegu? Jaka jest twoja ziemski. przy 5. Rób to tak długo. lub odebrać bezpośrednie uzdrowiciela? Czy straciłeś koncentrację i zużyłeś wiadomości dla niego. Jeśli pacjent opuścił ciało i potrzebuje pomocy w powrocie. Pozwól. procedurę. Poczekaj 9. 8. 15. Usiądź u wezgłowia pacjenta i spróbuj wzbudzić sinusoidalną wibrację w jego kręgosłupie. Co udało ci się osiągnąć podczas zabiegu? Czy użyciu techniki obu rąk. nad jakimi kwestiami w 17. 1. Rozszerz i wzmocnij skorupkę jajka ciała swoim osobistym życiu powinieneś popracować? keterycznego uświęconego. Po każdym zabiegu wypijcie z pacjentem 1. zrobić przed rozpoczęciem sesji? .

dwiema oddzielnie i dwiema 19. Co się dzieje. Czy wyciek energii ustanie. Jeśli aura rozdarta jest na całej długości pola. kiedy wtłacza energię podczas wy. Co rozumie się przez wtłaczanie energii? Co to dziesz potrafił dotrzeć do siódmej warstwy i jest wyczesywanie ciała? zaszyć jej. Czy wyczesywanie pomaga w przypadku 4. Opisz procedurę pozwalającą ci odłączyć się od 8. Kto uzdrawia? które warstwy należy zaszyć? 12. 1. Czy uzdrowiciel świadomie kontroluje kolor rozdartego pola? światła. Dlaczego pacjent opuszcza ciało przy pracy na czesywania? Dlaczego? siódmym poziomie? 5. jedną dłonią. Jeśli pierwszy czakram uzdrowiciela jest 15. Opisz proces oczyszczania kręgosłupa. Co to jest Tarcza Ósmego Poziomu? Do czego chorym sercem. się jej używa? Kto decyduje o jej użyciu? 7. 18. Wymień trzy możliwości rozdarcia siódmej Do przemyślenia warstwy. Opisz kierunek wyczesywania dla pacjenta z 17. to czy przy uzdrawianiu białym światłem? Na czym będzie on w stanie skutecznie używać należy skupić uwagę? W jaki sposób skanować? czerwonego koloru w trakcie uzdrawiania? 16. gdyby była rozerwana? 3. 6. Jaka jest różnica między wtłaczaniem energii pacjenta po zakończeniu sesji. 14. Jak należy koncentrować energię i świadomość zamknięty na niższych poziomach pola. Do czego służy wyczesywanie? 13. jeśli w trakcie uzdrawiania na informacji od nich? piątym poziomie nie posłuchasz rad prze- wodników i poruszysz dłońmi.264 ________________________ Dłonie pełne światła 2.) 11. zanim oni skończą pracę? 10. jeśli nie bę- . Uzasadnij. Opisz uzdrawianie na kolejnych poziomach pola Dlaczego? aurycznego. (Rozdział 15. Jaka jest różnica pomiędzy przekazywaniem razem? energii od przewodników a odbieraniem 9.

dopóki jest to konieczne. keterycznym pola. niego przekazywany. oczyszczania kręgosłupa i ładowania terapeutyczny daje przykłady doskonałych ćwiczeń czakramów. Musicie zatem wizualizacji. by utrzymywać swój poziom energii w abyś „osiadł" w określonym kolorze. Bardzo ważne jest. Oznacza to. tyle wrażliwi. co w gruncie rzeczy musicie przeważającej części bez kontroli koloru. kiedy musicie utrzymać kolor czakramu modulacji koloru. Utrzymywanie koloru oznacza zanim podejmą próby kontrolowania przepływającej również utrzymywanie określonego zakresu przez nich barwy. poziomie szóstym. co do czasu. Musicie być na dalszej fazie zabiegu przewodnicy mogą poprosić. Wyczesy-wanie odbywa się w częstotliwości pola. Generalnie musicie się nauczyć. byście wlali w pacjenta kwestia myślenia o danym kolorze. możesz zakłócić wcześniej w rozdziałach dotyczących uzdrawiania na przekazywaną ci barwę przez nieświadomą zmianę poziomie eterycznym uświęconym. lub podtrzymał go. który będzie przez początkujący uczniowie ćwiczyli modulację kolorów. Nie jest to przewodnicy mogą poprosić. Jeśli myślisz o ziele- . tak jak w światło o określonym zabarwieniu. Rozdział 23 UZDRAWIANIE KOLOREM I DŹWIĘKIEM się przebywania w danym kolorze i utrzymywania Uzdrawianie barwnym go. Musisz zatem nauczyć się utrzymywać swoje uświęconym (utrzymywanie złota). uzdrawiania na pole w jednym konkretnym kolorze. Innym razem oznacza „bycie" w określonym kolorze. Jeśli myślisz o czerwieni. że jeśli nie przykładów utrzymywania koloru podaliśmy już nauczysz się kontrolowania kolorów. że wytworzenie wybranego koloru potrzebnego do Wiele razy uzdrowiciel będzie musiał uzdrawiania wymaga praktyki. jednak w robić przez cały czas trwania sesji. wytworzysz nauczyć żółć. którego chcą przedziale wymaganym przez pacjenta. gdzie wchodzicie w częstotliwości Dolores Krieger w swojej książce Dotyk niebiańskie. Nieco użyć. aż ten zostanie naładowany. światłem i modulacją koloru W poprzednim rozdziale stwierdziłam. by utrzymywać określony kolor.

zazwyczaj nie robię czegoś czy dotyku? Jak wygląda. Czy chciałbyś nosić Aby odczytać kolory na poziomie duszy. A zatem. słuchu widzicie z tej książki. co to za kolor. który wysyłasz Znaczenie koloru w aurze Jak się czujesz. Ćwiczcie. co oznacza dla czakramy przed rozpoczęciem tych ćwiczeń. Moja koleżanka Pat (Rodegast) de Vitalis. gdy ta łączy się z wielkości i zmieszaj je ze sobą. do którego jesteś aury". błąd.266 Dłonie pełne światła ni. Sprawdzajcie. jaki kolor jest w was wtłaczany. Jak je odbierasz? Spraw sobie „Głównie niebieski. Pamiętajcie. wytworzysz żółć. musisz „być" Żeby wtłaczać kolor pomarańczowy. że chcąc wtłaczać wytwarzasz żółć. Zamknij oczy i zadaniem (karmą) w aktualnym życiu. że lubisz? Jakie wywołują w tobie uczucia? Czy cię chcąc interpretować kolory według tej listy. jaki jest w takiego. Wraz z nimi jak wiele informacji posiadasz teraz na temat mogą się również pojawić formy albo kształty. a następnie wybierz ten kolor. podczas którego odczytujący mówi: „Twoja najbardziej przyzwyczajony. który bardziej ci odpowiada. Jeśli myślisz o błękicie. Będziesz zaskoczony tym. Weź kolory na poziomie „duszy". Kolory mają wybierz dwa z nich. ponieważ kiedy myślisz. co Pat. Powinniście oczyścić swoje eksperymenty dojdziesz do tego. czy potraficie stwie- również efektem będzie żółć. musisz energe-tyzują. że miałeś błędne oczekiwania dotyczące działania Jeśli widzisz czerwień. a sposób ich kolorami. Jeśli ktoś pyta mnie. Jeśli poproś o podanie kolorów na poziomie duszy. Czysta czerwień symbolizuje uwolniony albo przemian wtłaczajcie w siebie energię okreś- . ćwiczcie. Poprzez czysty czakram drugi itd. ma przewodnika imieniem Emmanuel. musicie mieć otwarty pierwszy czak-ram. Czerwień zmieszana z różem oznacza Razem z partnerem weźcie się za ręce i na miłość. który można zawiesić sobie na oknie w odczytuję główne kolory na niestrukturalnych domu." Jak pozyskujesz informacje: za pomocą wzroku. która przejrzystego plastyku. ciebie bycie w stanie błękitu. Ćwiczenie: Kontrolowanie koloru. Włóż palce w każdą z wytwarzanych przez poziomach i odpowiadam mniej więcej w tym stylu: niego barw tęczy. czy też pozbawiają energii? patrzeć na ten sam poziom. dotyku? Kup jeden z kryształów ze szkła odpowiadam zwykle: „Na jakim poziomie?" Lub też ołowiowego. ćwiczcie. kolory zaczną Następnie otwórz oczy. które swojego związku z obydwoma kolorami. żeby wytworzyć błękit. jaki kolor ma jego aura. oznacza to namiętność albo każdego z nich. czy denerwują? Połóż arkusze na różnych rejonach swojego ciała. kiedy nosisz niebieskie ubranie Często ludzie przychodzą do mnie i pytają: albo siedzisz w niebieskim świetle przedostającym „Jakiego koloru jest moja aura?" A potem pytają: „Co się przez okno katedry? Co dla ciebie oznacza błękit? ten kolor znaczy?" Wielu ludzi robi sobie „odczyt Musisz użyć tego zmysłu. Wielu początkujących popełnia ten czerwień. silne uczucia. lonego koloru. Jak najlepiej aura ma taki a taki kolor. Emmanuel pokazuje jej arkusze kolorowego papieru albo plastyku tej samej „aurę" pacjenta na poziomie duszy. Uzdrowiciele nazywają rdzić. oczyść ubrania tego koloru? Z wciąż zamkniętymi oczami umysł poprzez głęboką medytację. to „robieniem w żółci". Patrz na nie pod słońce. Pamiętaj. Jakie są w dotyku? Czy je lubisz? Nie interpretacji pokazuje tablica 23-1." płytki kolorowego szkła albo arkusze barwionego. z dodatkiem żółtego i purpury. Uspokajają cię. brzmi błękit. Po chcesz. Okaże się. cokolwiek to dla ciebie oznacza. Zbadaj swój związek z tymi konkretne znaczenie dla Pat. Techniki oczyszczania czakramów podaliśmy w rozdziale dwudziestym pierwszym. pojawiać się na ekranie twojego umysłu. pewnym czasie i uzyskaniu praktyki. możesz próbować zgadnąć. musicie mieć błękitem. odczytuje Zbadaj swój związek z każdym kolorem. pomogą pacjentowi zrozumieć znaczenie kolorów. co oznacza to i to.

Kiedy człowiek KOLORÓW NA POZIOMIE DUSZY . Kiedy kolor jest mu połączenie z jego zadaniem. głębokie zapom. wrażliwość. czakramów. tęczy. Czerwieni używa się do ładowania pola. pomarańczowy. z powodu raka albo innego urazu. Złoto służy do (rak). ZNACZENIE i służenie ludzkości boską miłością. Każdy kolor wywiera określony wpływ na pole Zielony uzdrawianie. przejaśniania „zamulonej głowy" i poprawiania pracy Lawendowy duch. Błękit jest stanie ten kolor podtrzymać. odbudowania siódmej warstwy oraz do wzmacniania Czarny aksamit jak czarne dziury w kosmosie. i ładowania pola. miłość podobna do osadzaniu tarczy. Niebieski nauczyciel. tów. wszystkie problemy. znaczy to. ciemna czerwień — wstrzymany nad utrzymaniem funkcji tkanek i komórek kostnych. silne uczucia. prostego umysłu. Czarny aksamit jest jak czarne dziury w kosmosie. Do uzdrawiania używa się wszystkich kolorów Żółty intelekt. głowę. Złoto to związek z Bogiem . Czerń to brak Czerwony namiętność. Zieleń równoważy i uzdrawia Biały prawda. ciszy i pokoju z Bogiem. a biały prawdę. uzdrowiciel. Człowiek emitujący zieleń ma wiele przechodzącego przeze mnie koloru. co prowadzi do kiedy zmieszany z różem. światła lub głębokie zapomnienie.Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 267 Tabela 23-1: . zwiększa Indygo zmierzanie ku głębszemu potencję seksualną i odporność. ambicja lub pokrzyżowane plany. które ucierpiały Brązowy wchodzenie w swoje zadanie. Miłość. udaremnione plany zadowolenie. Ciemna czerwień: unie- ruchomiony gniew. namiętność Kolor w sesji uzdrawiającej Pomarańczowy ambicja. Biel ładuje pole. redukuje ból. auryczne. Brąz oznacza przyjmowanie swojego zadania. ale jestem w energii uzdrawiającej albo opiekuńczej. trzecie oko. z duchem. Żółtego używa się do związkowi z duchem. a także jest Złoty związek z Bogiem. gniew. a na poziomie duszy wyraża się jako zraniona czerwień: dynamiczny gniew. sprowadza spokój i nienie. wzmacnia wizualizację i oczyszcza Czarny brak światła. Kolor lawendowy oznacza polega na wtła- ducha. Błękit uspokaja. Obecność wysyłam określony kolor. które są Kolor Znaczenie: przejściami do innych planów. Czysta raka. Czasem tylko specjalnie kolorem nauczyciela i wrażliwości. Purpura pomaga pacjentowi Boskiej. ZADANIA że potrafi się dobrze komunikować. połączyć się z duchem. zaś indygo wiąże się ze zmierzaniem ku określone przez przewodników. Purpura zmieszana z błękitem działa znieczulająco przy głębokiej pracy uaktywniony gniew. Pomaga również w odbudowie kości. Tabela 23-2 wymienia purpury na poziomie duszy oznacza głębszy związek kolory używane przy uzdrawianiu i ich funkcje. wypalania raka i ogrzewania wychłodzonych Purpura głębszy związek z duchem. Czerwono- pomarańczowy: seksualna. pacjenta w stan łaski. Czarny aksamit wprowadza drzwi do innych wszechświa. W służbie używany przy odbudowie pola eterycznego i ludzkości. człowiek ma ambicję. Ładowanie czakramu takiemu związkowi. Żółty odnosi Na ogół w trakcie uzdrawiania nie kontroluję się do intelektu. podczas gdy indygo otwiera Srebrny komunikacja. rejonów. emituje barwę srebrną na poziomie duszy. czerwień zmieszana z pomarań-czem oznacza Pomaga również rozszerzyć pole pacjenta. Pomarańczowy ładuje pole. by ułatwić namiętność seksualną. Kolory służą również do ładowania opiekun.

W pewnym momencie zdołał dotrzeć często w trakcie sesji uzdrawiających. ładuje pole. Ta procedura Zielony uzdrawia. częstotliwość. ogrzewa lawendowe nie wystarczy. równoważy. restrukturyzuje siódmą purpurowobłękitnego światła. że jej duchem. łączność z po sesji badania po raz pierwszy wykazały. ogólnie mikroorganizmy z ciała pacjenta. mógł wejść bardzo głęboko w moją tkankę Purpurowo. Był to jedyny przypadek. gdy oczyszcza głowę. podanych wcześniej technikach uzdrawiaj ą. ujrzałam. otwiera trzecie oko. mięśnie czaniu w pole odpowiadającego mu zaczynały mnie boleć. przejaśnia następnie kierunek przepływu i wysysają lawendowe i Żółty „zamuloną głowę". Najpierw wysyłają światło Kolor używany do: lawendowe. gdy oczyszczałam krew poziom eteryczny. Structural Bodywork Institute (Santa Barbara. Daniel Blake ze Lawendowy warstwę. techniki. potężny strumień zdaje się wyrzucać mikroorganizmy zwiększa odporność. Utrzymując purpurowobłękitny Kolory lawendowy i srebrny były używane płomień zmieszany z białym światłem. przewodnicy używają najpierw UZDRAWIANIU koloru lawendowego. z ich przestrzeni życiowej. usuwając czakram. przekazywanego koloru zwiększało skuteczność Generalnie należy stwierdzić. W trakcie ciszy i harmonii z Bogiem. koloru żółtego nie używa się zbyt strukturalnym. nie wywołując bólu. Jeśli światło Czerwony ładuje pole. Jeśli niebieski zdekoncentrował się i „u-puścił" kolor. W uspokaja.czenie z zadaniem. lem zaczęłam eksperymentować nad działaniem łagodzi ból. Ten Pomarańczowy zwiększa potencję seksualną. badania kliniczne potwierdziły skuteczność tej Purpura oczyszcza pole. palców. dochodząc do światła srebrnego. Przewodnicy odwracają ładuje drugi czakram. wypala raka. analityczne i powodować większe zmiany w mięśniach i układzie intelektualne. do poziomu kostnego. w prowadzonym przeze mnie seminarium. na którym akurat pracujesz. redukuje sesji prowadziliśmy eksperymenty z łączeniem Srebrny ból w trakcie głębokiej pracy nad kontroli koloru i głębokiej pracy nad tkankami. Swego czasu wspólnie z innym uzdrowicie- Indygo sprowadza pokój i zadowolenie. ładuje pole. wspomaga pacjentki chorej na białaczkę. Kontrolowanie koloru na tym poziomie. co wprawia mikroorganizmy w gwałtowne drżenie i niszczy je. wzmacnia i ładuje pole.268 Dłonie pełne światła Tabela 23-2: cych. zwiększają natężenie i wychłodzone rejony. Heyoan komen- . Obserwując to za pomocą postrzegania ponadzmysłowego. wyprostował przez moich przewodników nieco inaczej niż w niewielkie skrzywienie mojej kości udowej. ładuje pole. przypomina odkurzanie za pomocą światła. Kiedy dostrzegam w polu mikroorganizmy. umożliwiając mu połą. moich tkankach i zamiast wynagrodzenia uczestniczył Złoty wprowadza pacjenta w stan łaski. mięśniową. łagodzi. Biały silnie oczyszcza pole (opalizujący Kalifornia) wykonywał głębokie zabiegi lecznicze na srebrny ładuje szósty poziom). krew jest czysta. Fizycznie było to niezwykle przyjemne uczucie. jak komórki kości zmieniają swoje położenie. Jeśli tkankami i pracy nad komórkami Danielowi udawało się utrzymać silny Czarny aksamit kostnymi. ponieważ Daniel mógł wchodzić głębiej i społeczeństwo jest już tak mentalne. a potem srebrnego do przeprowadzenia operacji. KOLORY UŻYWANE PRZY które należy usunąć. odbudowuje konkretnym przypadku. ładuje czwarty srebrne światło przez moje ciało. przeprowadzone dzień Niebieski osadzanie tarczy. że ponieważ nasze zabiegu. pomaga rozszerzyć pole purpurowobłękitny płomień wychodzący z jego pacjenta.

inne skupiały się na miłości. Jedne wybierały kryształy. Przebywanie we. żeby za każdym razem. W w jej polu. w pełni i bez osądów. Pracowałyśmy razem pacjenta. lecz aksamitu. studentki dały z siebie wszystko. żeby zmieniły nieco ton i kolejna część blizny ulegała poluzowaniu. W wyniku zabiegu normalne wyczesywanie. przy chodzeniu. jako że spostrzegłyśmy. Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem _____________ 269 tując ten zabieg stwierdził. kilka innych medytowało w miłości. Wraz z Heyoa-nem i pracowały z kryształami. stopniowo wycięłyśmy ją całą. Odkryłyśmy. Jeśli nacisk (przy chodzeniu) wywarty zostanie trakcie kursu. żebym za-i częła używać studentką. że zniknął towarzyszący jej od piętnastu lat ból w nodze. Stan ten powiązany z dźwiękiem. że dwie z nas. co najlepsze. dwie pracowały z Oznacza bycie tam całkowicie. Pracując w ten sposób. a od sesji minęły już cztery częstotliwości dźwiękowych w aurze nie tylko lata. że kolor w aurze jest bezpośrednio z nim większość problemów z chodzeniem. Jedna z uczestniczek prowadzonego przeze przykład. że skrzywienie kości Stwardnienie rozsiane {Sclerosis multiplex. Kilka wnątrz czarnej próżni oznacza trwanie w ciszy i spokoju. jeszcze inne na chirurgii rodząca wszelkie życie. co święte. Bardzo trudno jest elektryczny w kościach jest następujący: kiedy na uzyskać zmianę w polu aurycznym kogoś. najtrudniejszych do leczenia. raka albo na inną poważną chorobę. Pod koniec aksamitnej próżni jest kolejnym sposobem bycia jednością tygodnia ponownie zajęliśmy się Liz. Grupa leczyła ją. a to wejście w stan łaski i jednoczesne wprowadzenie weń jeszcze inne wtłaczały energię. Pod koniec drugiej godziny sesji wraz z inną przewodnicy zasugerowali. co niesie ten moment. tak. która jej ona jak potencjał życia znajdujący się w łonie. jak na na SM. ciemne kolory w aurze wiążą się zazwyczaj z chorobami. lecz tym razem bez formy. kość ulegnie skrzywieniu. Jest to najbardziej odpowiadała. lecz jest także samouzdrowienia Liz. Efekt piezo. Ma to bardzo uzdrawiające działanie. około jednej godziny Użyłyśmy następnie kryształów jako skalpeli. Jest kryształami. Kość rośnie cierpiała właśnie na to schorzenie. Od tego czasu regularnie używam dźwięku do uzdrawiania. przebywamy w tym miejscu z pacjentami cierpiącymi na Dźwięk „rozluźnił" bliznę. Podczas tego tygodnia każda studentka zaczynała Ta czerń nie była jednak czernią raka. Wydało mi się to dziwne. która nauczyła się już używać PP. Kilku studentów dostrzegło dużą bliznę w niewłaściwy sposób. uczuć. wyciąć część blizny. były w stanie wyrzucić innymi uzdrawiającymi przewodnikami często bliznę poza pole. czarna tajemnica nieznanej kobiecości w każdym z nas. w rejonie krzyża. przez kość przepływa prąd mnie intensywnego kursu tygodniowego. płakała wraz W pewnym momencie mojej kariery uzdrowiciela z nią. a wraz Odkryłam. podtrzymywała. które wszystkiego. choć była niemal kompletnie sparaliżowana. a Liz doznawała wielu Daniela uległo ono całkowitej likwidacji. władzę nad ciałem. jeśli dodatkowo użyłyśmy dźwięku. Po Dźwięk w uzdrawianiu zakończeniu sesji Liz stwierdziła. która odzyskała całkowitą potężną techniką leczniczą. To tylko niewielka część historii powoduje powstawanie kolorów. Podczas pierwszej moim przypadku skrzywienie było rezultatem grupowej sesji uzdrawiającej przeprowadziliśmy wypadku samochodowego. Przebywanie wewnątrz tej czarnej duchowej albo pracy z dźwiękiem. Jest rozwijać tę konkretną formę uzdrawiania. Wzbudzanie określonych utrzymuje się do dzisiaj. leczące dźwiękiem. SM) miało związek z tym. elektryczny o niewielkim natężeniu. czarnego światła. Potem prosiłyśmy studentki Wprowadza pacjenta w stan jedności z tym. kto choruje tkankę kostną wywiera się nacisk. ułatwiając jej poruszenie. Liz. Za jego pomocą ładuję i wzma- . jak efekt piezoelektryczny uważane jest przez uzdrowicieli za jedną z chorób pomaga ukierunkować jej rozwój. uzdrawiało za pomocą dźwięku. Wszystkie ze stwórcą. że blizna nie została nawet tknięta. Wraz z innymi następnie szybciej w kierunku wyznaczanym przez studentami pracowaliśmy nad nią kilkakrotnie w prąd. Wiąże się ono z całkowitym zaakceptowaniem jako grupa.

w którym uzyskałam rezonans. ale jakimś czasie wydobywania dźwięku czakram jest wyobrażam sobie. że pacjent potrafi zwizualizować jego kolor. Jaki efekt wywołuje purpurowobłękitne odtwarzanie raz czy dwa razy dziennie taśmy z odpowiednim nagraniem. Utwory były tak które zazwyczaj bardzo silnie wpływa na pacjenta. wykonują muzykę otwierającą zaczynam od pierwszego i przechodzę przez czakramy. na przykład grupa wtedy do następnego czakramu. Po Nie pracowałam jeszcze z hinduskimi mantrami. wnętrznych i kości. Jakie jest działanie następujących kolorów w największy efekt. Na czym polega trudność przekazywania zbliżam usta na około dwa centymetry do wybranego koloru? odpowiedniego punktu na ciele. że różne typy się nieco od siebie. tkanek. jest bardzo słaby. sprawdzam. W przeciągu purpury i bieli? kilku miesięcy udało mi się ten w sposób wyleczyć 5. moduluję dźwięk. Rezonans jest słyszany i pobudzenia ich prawidłowego działania. którą 6. zieleni. organów wewnętrznych. a tony czakramów poszczególnych osób różnią była zharmonizowana. tak żeby moje usta dzone kręgi. każdy członek grupy potrafi Przegląd rozdziału 23 określić moment. Co oznacza „robienie w żółci"? przy użyciu PP. Przechodzę Niektóre grupy muzyczne. obowiązują również w przypadku organów we. Ponieważ jednocześnie uzdrowiciel nie musi poprzestawać na tonach. pobudzać rozwój tkanki. Wymień przykłady. usuwać znalazły się około dwóch centymetrów nad punktem unieruchomione płyny z ciała oraz nastrajać układ umiejscowienia czakramu. uczestniczyłam. że muszą być bardzo potężnymi wystarczająco naładowany i wzmocniony. Jego zabarwienie staje się jaśniejsze. Zazwyczaj Roberta Gassa. chór pod batutą Roberta śpiewał Interesującym efektem leczenia dźwiękiem. Nachylam się. w którym wszystkie siedem. dobrane. kości i płynów Żeby znaleźć ton czakramu. Jednak już po kilku uzdrawiające działanie. złota. kiedy uzdrowiciel świa- Zasady odnoszące się do pracy z czakramami domie kontroluje kolor przekazywanego światła. Tradycyjna dźwięk. W trakcie koncertu. Uzasadnij. podtrzymać swój nowy poziom energii. oczyszczenie organu albo wzmocnienie go. Muzyka ma bardzo odpowiadającego mu koloru. Każdy czakram ma inny nerwowy i organy wewnętrzne. szybko. Obserwuję po prostu reakcje i próbuję. Pacjent srebrnego? Jaka jest pomiędzy nimi różnica? uniknął kolotomii (wycięcia części jelita). cielesnych wymagają różnych tonów i modulacji do aż uzyskam rezonans. błękitu. pomarańczem. Na dodatek odczuwany przez pacjenta. przez dwie godziny bez przerwy. Jeśli któryś z czakramów pacjenta otwarte i naładowane prawie wszystkie czakramy. Po jest zwiększenie u niego umiejętności zakończeniu koncertu większość uczestników miała wizualizowania. minutach terapii dźwiękiem czakram zostaje na tyle wzmocniony. tak żeby ich oporność ton. nauka hinduska podaje odpowiednią literę sanskrytu czakram napina się i zaczyna obracać równo i (mantrę) i konkretny dźwięk dla każdego czakramu. dlaczego tak się dzieje. może obserwuję pole. Kiedy demonstruję terapię dźwiękową w trakcie zajęć grupowych. 2.270 Dłonie pełne światła cniam czakramy. żeby otwierać kolejne czakramy. Obserwuję organ 3. Kiedy wydobywam odpowiedni ton. Dźwiękiem można doskonale leczyć uszko- . Żeby napełnić organ dźwiękiem. Jaka jest główna funkcja kolorów lawendowego i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Efektem tym może być przepływ uzdrawianiu: czerwieni. Odkryłam. aż uzyskam dźwięk wywołujący 4. jak czakram reaguje na też pracować z innymi formami dźwięku. 1. Częścią terapii było 7. W jaki sposób używa się czarnego światła? zalecało kilku lekarzy. różu. żeby narzędziami leczniczymi. czerwieni zmieszanej z energii. nie będzie on mógł wizualizować Wszyscy czuli się cudownie.

że wzbudziłeś właściwy ton. który następnie przekażesz pacjentowi? dźwięku przy uzdrawianiu? Podaj dwie metody. 9. Na jakim prawie fizycznym opiera się działanie sposób różni się to od aktywnego wzbudzania dźwięku w polu aurycznym? dźwięku? 11. Czy możesz pasywnie przekazywać dźwięk kolorem i dźwiękiem? Jaki? wytwarzany przez twojego przewodnika? W jaki 10.Uzdrawianie kolorem i dźwiękiem 271 światło przy głębokich zabiegach tkan. 12. Podaj kilka sposobów. które stwierdzają. W jaki sposób możesz wygenerować (stworzyć) 13. Czy w uzdrawianiu istnieje związek pomiędzy 14. W jaki sposób można używać dźwięku do kowych? leczenia organów wewnętrznych? 8. W jaki sposób można wpływać dźwiękiem na czakramy? Jakie to daje efekty? . W jaki sposób znajdujesz odpowiedni ton kolor.

Rozdział 24 UZDRAWIANIE ZABURZEŃ TRANSTEMPORALNYCH (Z POPRZEDNICH INKARNACJI) Wielu ludzi w pewnym momencie swojego o wielowymiarowych i wieloczasowych prze- duchowego rozwoju zaczyna mieć doświadczenia z strzeniach. gdzie przeszłego życia. Jak zauważyliśmy w rozdziale czwartym. a to ze Ćwiczenie względu na ograniczoność naszego poczucia czasu i na postrzeganie przestrzeni. że termin „przeszłe życie" jest całkiem nieadekwatnym sposobem czasu nielinearnego opisywania tego typu doświadczeń. aktualnie. że doświadcza trójwymiarowej rzeczywistości (do której próbuję efektu zaburzenia. którego doświadczył w „innym dopasować tę książkę). że był kiedyś kimś innym. Ktoś medytując może wszystkie rzeczy z przeszłości i przyszłości istnieją „przypomnieć sobie". Einstein poprzednich wcieleń. że linearny czas jest tylko produktem z obecnego życia. Wielu usiądź w pozycji medytacyjnej. tak . umieszczając obok autorów pisało siebie zegarek albo budzik. wplecione w jakiś sposób w Ktoś inny. przenikających się nawzajem. Icchak Ben-tov relaksacji albo przeżywając na nowo doświadczenia mówi. uczestnicząc w zajęciach głębokiej wielowymiarową rzeczywistość. Osobiście uważam. ani przestrzeń trójwymiarowa. Doświadczenia związane z reinkarnacją nie mogą być zapewne całkowicie zdefiniowane. może nagle odkryć. jak i mistycy zgadzają się. życiu". zarówno Bentov w swojej książce Stalking the Wild fizycy. że ani czas nie jest Pendulum podaje ćwiczenie na poparcie swojej tezy: linearny. co oznacza doświadczenia z mówi o kontinuum czasoprzestrzennym.

że proces pasma wokół jajkowatej skorupki tego ciała. że każda osobowość dowolnego wymiaru „Widzenie" i leczenie zaburzeń jest częścią wyrazu wyższej duszy istoty duchowej. żeby znaleźć tam wiedzę i zro- poprzednich inkarnacjach zumienie potrzebne do transformacji. na których to przystępnie. mających swoje podłoże w Według Roberts możemy dotrzeć do tych wymiarów albo „egzystencji". na przykład podczas terapii typu subiektywnie. Nie chodzi tu o Często. przeszłość i przyszłość są przeżywane aktualnie. ale ta pola. w której nasza przebieg zabiegu uzdrawiania. Zaburzenia emocjonalne i inne z zarówno z przeszłymi. Uzyskane w ten sposób informacje Zarówno Edgar Cayce. Pamięć przeszłego życia powiązana z Oczywiście. a wskazówka sekundnika skoczy Niektórzy uzdrowiciele automatycznie widzą do przodu. związanych z zmienić się w inne wymiary i życia. ma związek leczenie się odbywa. a nie linearnie. a wrażenie jego matkującego. każda w swoim własnym wymiarze. Opiszę teraz trzy metody nam wykorzystanie naszego najwyższego potencjału uzdrawiania tych zaburzeń. odzyskując normalną szybkość. Jest to bardzo wskazówkę sekundnika. że postrzegamy czas ciałem. kiedy mają kontakt z jego wydarzyło? Bentov mówi. przeszłego życia wpływają na wszystkie poziomy Dosyć trudno to wszystko zrozumieć. ważną widzieć siebie jako królów albo wielkich rycerzy. od keterycznego w dół. kontakt. Na poziomach rzeczywistości. Co się przeszłe życie pacjenta. że wskazówka bardzo poważnie albo terapeuta nawiązujący ten międzyinkarnacyjny zwolniła albo wręcz zupełnie się zatrzymała. Dzięki temu Istnieją trzy metody „widzenia" i leczenia znane nam wymiary i nasze obecne życie mogą zaburzeń z poprzednich inkarnacji. Innym razem kładę dłonie nie jako chłopów. kiedy terapeuta trzyma pacjenta jak linearności tworzymy dla własnej wygody. Chcąc Zupełnie nie o to chodzi. to jak żyjemy w tym życiu. zabawę ani nasycenie ego. wkładam po osobowości od problemów. Wszyscy wolelibyśmy „otrzymuję wizję" sceny z przeszłego życia.274 Dłonie pełne światła żebyś musiał tylko lekko rozchylić powieki. Twierdzą również. Celem przeżywania zobaczyć przeszłe doświadczenia związane z doświadczeń z przeszłego życia jest uwolnienie pasmami na poziomie keterycznym. to ujrzeć wskazówkę sekundnika. żebraków czy morderców. Co się stało? Wielu ludzi istotny fakt. jak i przyszłymi inkarnacjami. eterycznym i ketery-cznym uświęconym objawia się Na poziomie uzdrawiania i terapii praca z jako problem strukturalny. i wypełnienie zadania życiowego. Mówiąc bardziej poziomem albo poziomami aury. jeśli tylko się pamięta. a dodatkowo na poziomie przeszłymi inkarnacjami przynosi bardzo dobre ketery-cznym przybiera wygląd pierścienia albo rezultaty. na konkretnym bloku i widzę przeszłe życie. kiedy to zobaczysz. reakcja emocjonalna okolicznościami teraźniejszości pomoże nam pchnie cię z powrotem w spokojną rzeczywistość wyleczyć trapiące nas problemy. z czym boryka się świadomości. otwórz lekko oczy i spójrz na osobowość w życiu teraźniejszym. o którym musi pamiętać uzdrowiciel odnosi wrażenie. linearnego czasu. które uniemożliwiają prostu dłonie w te pasma. Na czterech pierwszych wiedza pomaga wychwycić i zwalczyć ograniczenia poziomach aurycznych zaburzenie z poprzedniego istniejące w naszym myśleniu na temat natury życia wygląda jak normalny blok. jak Jane Roberts mówią można wykorzystać. kiedy klient rozmawia ze mną. Jeśli pamięć przeszłego życia zo- . żeby stanie uaktywniona w sposób naturalny i łagodny. matka dziecko. transformacji jest celem głównym. wplatając je delikatnie w o wielowymiarowej rzeczywistości. Kiedy dzięki problemy obecne w doświadczeniach z poprzednich medytacji osiągniesz już stan podwyższonej inkarnacji pomogą nam zrozumieć. a dla sytuacji teraźniejszej.

Uzdrowiciel kładzie ten gotów jest puścić dane wydarzenie w niepamięć i dłonie na odpowiednim obszarze ciała i przekazuje w ten sposób pozbyć się go. jak pamięci i wrócił do chwili. w czasie gdy chory próbuje je sobie przypomnieć. Dzięki intuicji albo radom przewodników Po doświadczeniu takiego zaburzenia na zostanie poprowadzony do bloku. Pacjent może następnie Jedna metoda. pacjenta. . Jeśli moment wszystkich tych uczuć. pacjenta. Uzdrowiciel skupia swoją chorego i wiedzieć. Często lewa dłoń znajduje się na twierdząca. co widzi. jeśli Powszechnego Pola Energii przewodników. blokują wolność człowieka w obecnym życiu. musi przez cały wobec siebie lub innych mogą ulec wzmocnieniu. Uzdrowiciel zazwyczaj poprzednią inkarnacją na odbiera obrazy związane z danym przeżyciem. inkarnacji zastosował przemoc wobec innego W celu stosowania powyższej metody należy człowieka. poczucie winy może systemów energii: pacjenta. lub też oglądać ją tylko z Kalifornia. należy otrzymywane informacje za pomocą swojego daru zająć się nimi w ten sam sposób. które pacjentowi. w trakcie wyczesywania. której nauczyłam się od Peteya poznać przyczynę zaburzenia w pełni. podczas Leczenie bloków związanych z gdy pacjent cofa się w czasie. toteż uzdrowiciel prosi pacjenta. jak wiele informacji na temat energię na bloku. tak jakby Petersona z Centrum Leczenia Światłem w Glendale. wiadomość o tym w momencie terapii rozpocząć zabieg w normalny sposób. uzdrowiciel usuwa ten uraz z pola tylnej części ciała. czy najważniejszy dla danej sesji. Jeśli jednak zaburzenie. które pacjent przeżywa mocno dany problem życiowy. czterech dolnych poziomach Również i on widzi obrazy albo wpada w stan aury uczuciowy (albo jedno i drugie) związany z przeszłym doświadczeniem. Zarówno uzdrowiciel. Jeśli odpowiedź jest do niego energię. Jeśli zna ofiarę (rozdział dwudziesty drugi) i zrównoważenia trzech przemocy w obecnym życiu. wzbudzającymi strach albo ważne. Na czas być z pacjentem i przekazywać mu przykład. pacjent w przeszłym życiu padł ofiarą przemocy z rąk Następnie. Uzd- W pierwszej kolejności metoda ta zajmuje się rowiciel musi zawsze szanować system energetyczny blokami z teraźniejszości. Musi odpowiednim momencie pomoże pacjentowi lepiej towarzyszyć pacjentowi przy doświadczaniu zrozumieć i pokochać samego siebie. bolesnymi. jego niechęć wobec tego sobie sprawę z obecności bloków w systemie człowieka może się nasilić. po ich oczyszczeniu uzdrowiciel powinien zawsze zweryfikować zostają odkryte zaburzenia z przeszłego życia. pojawiły się w obecnym życiu. Pierwsze warstwy będą blokami. od połączenia może wywołać silne poczucie winy. kiedy po raz pierwszy w i pacjent napełniają pustą przestrzeń po zaburzeniu interesującym nas obszarze powstał bezwarunkową miłością. czyli różowo zabarwionym światłem. Uzdrowiciel musi „widzenia". uzdrowiciela i pogorszyć sytuację. Uzdrowiciel dalej przekazuje energię. który jest wymaganym poziomie uzdrowiciel pyta pacjenta. Nie wolno mu wycofywać będzie niewłaściwy. negatywowe uczucia człowieka swojej energii pod ich wpływem. które powstaną u pacjenta. jeśli pacjent w którejś z poprzednich podtrzymującą energię. Ujawnienie informacji z przeszłego życia w gniew uczuciami. przeżywał ją ponownie. Proces ponownego doświadczania Po uzyskaniu dobrego przepływu energii zaburzenia osłabił jego usadowienie w polu. kogo zna teraz. mieć odpowiednie doświadczenie i umieć pracować z Wyczucie czasu jest w tych sprawach bardzo silnymi. a prawa na przedniej. uzdrowiciel zda kogoś. szczególnie jeśli pacjent nie widzi tego samego. żeby ten cofnął się w łatwo jest go teraz usunąć.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 275 blok. W sytuacji odwrotnej. Uzdrowiciel może powiedzieć zaburzeń związanych z poprzednim życiem. Następnie energia ta uwalnia danego zaburzenia może on przyjąć. ale nie zawsze jest to wskazane. jest bardzo skuteczna w leczeniu pozycji obserwatora.

Otwierają się wtedy pokłady fizycznie poniżana przez mężczyzn w ten czy inny podświadomości i wspomnienia zaczynają docierać sposób. Przeprowadzone w odpowiednim momencie świadczenie z poprzedniej inkarnacji. które po czter. Oznacza pacjentowi. Zaczyna ponownie zająć się sobą. czyniąc tym samym wyleczenie Pacjent może odpowiedzieć przecząco na trwałym. Kiedy wykorzystania doświadczeń z poprzednich inkarnacji oczyszczasz jeden obszar. spokojnym i się. które powinno się ich uniknąć. prowadzi w inkarnacji. Moment obecnym życiu warstwy enegetycznej. Każda światłem bezwarunkowej miłości. mimo że w wyniku rozwoju du- utrzymując jednak wciąż wysoki poziom wibracji. Często. W tym czasie należy szanować przekazywać energię. że każdy że pod pierwszym zaburzeniem ukryte jest następne. oznacza to. aż cały obszar zostanie zaburzenie za zaburzeniem. pewna kobieta nie potrafiła opuścić znajduje się prawie dwukrotnie więcej energii. by uzdrowiciel wyjaśnił pytanie dotyczące uwolnienia zaburzenia. bowiem wszelkie negatywowe całą odpowiedzialność). odkrywasz pod nim. niezmiennych. Te pięć warstw odkryłam inkarnacji. bezwarunkowej miłości. niepamięć i pozwoli na wypełnienie go różowym zablokowany obszar staje się coraz czystszy. Bardzo ważne jest. by pacjent siebie schematu uzależnienia. Ujrzała dalszy ciąg wyznawanego przez do jego świadomości. chowego powinno się to już dawno stać. pomagając pacjentowi wszystkie siły. a bijącego ją męża. gdy wiele zaburzeń i stresów z obecnego negatywne przeżycia doświadczane przez człowieka życia zostanie już oczyszczonych. Robią one wrażenie Całe pole auryczne powiększa się kilkakrotnie. Innymi słowy. tak jak opisano to w dziestu ośmiu godzinach staną się częścią nor- rozdziale dwudziestym trzecim. że musi poko- . co się dzieje i podkreślił wagę to. Przez około czterdzieści osiem godzin w polu Na przykład. Zorientowała się. W tym czasie w polu ustabilizują się prawi. Bardzo ważne jest. Trwa to. w którym wydawało jej pozostał przez ten czas w bezpiecznym. naturalny proces oczyszczający bloki w ciele (a Widziałam nie mniej niż pięć zaburzeń z poprzednich większość duchowych tradycji to czyni). malnego przepływu. nastąpi. które znajdowały się jedno na drugim w efekcie do oczyszczenia przeżyć z poprzednich tym samym rejonie ciała. kiedy człowiek ma odkładają się w polu aurycznym jedno na drugim. kiedy to powinien on troskliwie wystarczająco intensywnie. dowodziły. kiedy pacjent przeżywa jakieś do. a pacjent będzie gotów puścić uraz w obecnego życia i przechodząc do poprzednich. że nabie- bodźce zewnętrzne wpłyną na niego bardzo głęboko i rała tego przeświadczenia w sytuacjach.276 Dłonie pełne światła pracując poprzez czakram serca. Ważne jest też. zaczynając zazwyczaj od oczyszczony. przekonała się. Widać zatem. uwalniając do bloku. w celu uniknięcia problemów. dopóki nie doświadczyła około pacjent jest bardzo podatny na wpływy i mało piętnastu przeszłych inkarnacji. w życiu człowieka. w których była odporny. że mężczyźni posiadają całą władzę (i ponoszą troskliwym otoczeniu. Kiedy zrozumiała wyznawany przez siebie schemat i dłowe wzorce przepływu energii. zwiększa ilość i częstotliwość energii przekazywanej Gdy pacjent cofa się w czasie. występuje życia oczyszczenie zaburzeń powstałych w po- bardzo silny efekt zwany przez Wielebną Rosa-lyn przednim życiu może odblokować konkretne obszary Bruyere bezpośrednim przesunięciem strumienia. by odbyło się to w od- po oczyszczeniu przez pacjenta zaburzonej w powiednim momencie rozwoju człowieka. Jednocześnie poszokowego. w obecnym życiu. że proces jego doświadczania nie dobiegł jeszcze czterdziestoośmiogodzinnego okresu re- końca albo że uzdrowiciel nie pracował konwalescencji. kolejna warstwa wypełnia się różowym światłem Jeśli obszar nie został oczyszczony. Okres ten podobny jest do stanu przeanalizować przyczynę zaburzenia. iż mężczyźni są od niej silniejsi fizycznie. które musi rozwiązać następny. uporządkowane życie i nie będzie odczuwał pokusy zapewne w porządku chronologicznym.

że częścią wybijaną gwoździami. Ze splątanej masy czerwonej. trzeba pomóc prawo i bardzo ciemny w rejonie tylnego aspektu pacjentowi połączyć kwestie z życia teraźniejszego z czakramu splotu słonecznego. aurze. John nie powiedział mi z początku. Większość pozostałych czakramów strukturalnego na poziomie uświęconym. Zamiast tego dzielił sprowadza zwykle pacjenta do uzdrowiciela. poczuła aurycznego i połączenia go z naturalnym prze- się gotowa do opuszczenia męża i zbudowania sobie pływem energii — uniwersalnym przepływem życia na nowo. Na tym poziomie tworzyły się również małe. która związana była z auryczną raną. Na integrować części własnej oso- poziomie uświę- . objawiają jego inkarnację gdzieś w epoce Dżyngis Chana. których rozwiązanie wzięła na siebie dusza radosne. jak i aktywności Johna. eterycznym i keterycznym pokazującym normalny wygląd poziomu keterycznego uświęconego. drugorzędne szare wiry. którą właśnie trzasnął zadania człowieka cierpiącego. John miał coś. W tym samym czasie związane z narodzinami. ponieważ zabijającego żołnierza armii przeciwnej. używasz takiej i czarnej energii wypływały niewielkie wiry o szarym procedury jak w przypadku każdego innego problemu zabarwieniu. Uwolniła się od strachu przed John najpierw ujrzałam strukturalne problemy w samotnością i dzięki temu odzyskała niezależność. żółtej powstał w poprzednim życiu. aury problemy strukturalne. ją na części. Celem jest nie tylko W obecnym życiu John unikał pełnego wyleczenie ciała fizycznego.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) ___________________________ 277 nać paraliżującą ją zależność i strach przed conym należy dążyć do wyprostowania pola samotnością i stanąć na własnych nogach. że w momencie stwierdzenia. iż uraz biegnący wzdłuż kręgosłupa był mocno wygięty w pochodzi z przeszłego życia. Porównaj inkarnacją na poziomach go z rysunkiem 7-13 z rozdziału siódmego. Rysunek 24—1 pokazuje. Scena się zazwyczaj wrodzonymi zaburzeniami w ciele przedstawiała Johna walczącego w bitwie i z rozkoszą fizycznym. biorąc odpowiedzialność za własne życie. Jej życie zmieniło się całkowicie w wszelkiego życia. chociaż to ono wyrażenia swojej siły życiowej. Uzdrowiciel musi pamiętać o prowadzi do bólu i śmierci. doświadczenie kazało Johnowi wierzyć. To psychicznej. kiedy po raz pierwszy do mnie przyszedł. Zamiast pięknych złotych uświęconym włókien tworzących wirujące płatki czakramów splotu słonecznego. jaki jest jego Leczenie zaburzeń problem. rozmiarach prowadzonej pracy. Praca reżysera teatralnego pozwalała mu Prawdziwym celem jest uzdrowienie duszy. co wyglądało raczej jak Aby wyleczyć problem strukturalny. Rysunki od 24- 1 do 24-5 pokazują proces uzdrawiania. jak wyglądało związanych z poprzednią jego pole na poziomie keterycznym uświęconym. „Ujrzałam" również scenę z przeszłego życia. Jest jasne. potężne wyrażenie energii życiowej odradzając się w ciele. ujrzałam nagle sytuacje życiowe z poprzednich inkarnacji. podaliśmy pracowała bez zarzutu (dlatego pominęliśmy je na ją w rozdziale dwudziestym drugim. że każde stii. następnych latach i teraz moja pacjentka jest wolna. jest zajęcie się nimi przeciwnik zanurzał dzidę w splocie słonecznym zarówno na poziomie fizycznym. W przypadku młodego mężczyzny imieniem szczęśliwa i zdrowa. Obaj zginęli po tej wymianie ciosów. John miał w utrzymują się one bardzo mocno i głęboko w ręku drąg z łańcuchem zakończonym metalową kulą substancji duszy człowieka. Różnica polega rysunkach). Praca ta zaprowadzi człowieka do kwe. który plama na Słońcu. Główny pionowy strumień energii na tym. wywołane przez ciężkie Gdy John opowiadał o swoim życiu. na problemy przeciwnika w głowę. W tylnej części aury poprzednimi doświadczeniami. Ich wyleczenie jest trudne.

Wyrażając różne aspekty swojej potężnej sza proces oczyszczania. czyli eteryczym Kiedy John wszedł do mojego gabinetu. po wyczesywaniu. Na poziomie piątym. W trakcie sesji. odkryłam dzidę wrośniętą w splot wiedziałam. dopiero słoneczny. Uznałam dzidę. Drzewce było całkowicie zanurzone w gdy się odwrócił. Najpierw zre- użyteczny przy tego typu pracy i przyśpie. oczyściłam ponownie ranę i urazu psychicznego z przeszłego życia. musiałam najpierw wyprostować drzewce. aurycznego. nie uświęconym. Kryształ jest bardzo poziomie aurycznym). naenergetyzowałam cały obszar. użyłam W trakcie następnych kilku sesji pracowałam kryształu. Energia ta pochodziła poziomie keterycznym uświęconym (siódmym z ciał drugiego i czwartego. Zauważyłam to. Urodził się z wadą i nigdy nie polu aurycznym i zwinięte w spiralę. spraw. Chroni również uzdrowi- siły życiowej poprzez postacie w sztukach. że to wrodzone schorzenie jest wynikiem Potem je wyrwałam. jak wyrażać swoją siłę. Takie pseudożyciowe doświadczenia sporej ilości energii z drugiego i czwartego poziomu pomagały mu nauczyć się. dzał rezultaty wywoływane przez poszczególne Rysunek 24-3 przedstawia widok po usunięciu działania. żeby wybrać unieruchomioną energię z wraz z przewodnikami nad odbudową aury na rany koło splotu słonecznego. strukturyzowałam schemat organów w inte- .278 Dłonie pełne światła Szarv i czerwony zbitv śluz Rysunek 24-3: Dzida z poprzedniego życia ujawniona podczas oczyszczania aury bowości. zatem. ciela przed wchłonięciem niezdrowej energii. By usunąć przeszedł operacji korygującej skrzywienie. że ma skoliozę.

Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkarnacji) 279 Rysunek 24-4: Złote nici uzdrawiania na poziomie keterycznym uświęconym Złote światło Rysunek 24-5: Poziom keteryczny uświęcony wyleczonego trzeciego czakramu .

co widzę podczas odbudowy keterycznego uświęconego. prywatny obszar. Czasem wiedziałam. część dotycząca pur-purowoniebieskiego obecnym życiu i które musi wykonać. że naruszam bardzo intymny. czy wszystko jest w porządku. tak jak twarzy i szyi oraz w aurze w odległości od komórki ciała opierają się o błękitny (niższy) poziom siedemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu eteryczny. co dzieje się obecnie. mięśni pleców. że jest gotów je przyjąć. znajdują się w rejonie wypełniony i opiera się o złoty poziom. plotąc złotą strukturę wirów przed oczami. lewą w lewo. żeby je oczyścić albo „rozjaśnić". Czuł mniejsze napięcie go dobrze i nie była pewna. w takim wypadku rozprowadzam ją dłońmi była już zakończona. tworzących strukturę czakramu. jak dalece po całym obszarze. kiedy wchodzę w te Leczenie pasm rejony. a potem sam czak-ram. przeszłe życia Po uzdrowieniu czakramu wraz z przewod. żeby się światła). zaczną po kolei przesuwać się przed tobą. zlikwidowanie skrzywienia wymagałoby bardzo Odnoszę wrażenie. a prawą prawo. z poprzednich wcieleń jaką pacjent wykonuje na tych wysokich poziomach w warstwie keterycznej pola. możesz mu czakramy i główny strumień energii wyglądały i powiedzieć. przypominając piękny lotos twarzą pacjenta i zaczniesz przesuwać je wzdłuż obracających się złotych wirów. na co on sam i pacjent są przygotowani. ponieważ odbudowa energetyczna miejscu. Często wydaje mi się. gdybym nie znała w chorym rejonie ciała.280 Dłonie pełne światła resującym mnie obszarze. rozwijać. Jeśli pacjent wcześniej mocno jak na rysunku 7-13 w rozdziale siódmym: wszystkie pracował nad oczyszczeniem siebie. szybko się więc z nich wycofuję. że odesłałam do kogoś. należy za bardzo w nie ingerować. kiedy to robię. innym sposobem uzyskania informacji na temat przeszłego życia jest po prostu włożenie dłoni w kolorowe . Będzie to miało pracowały bez zarzutu. Nigdy nie ujawniłabym pacjentowi pacjent stopniowo odzyskiwał coraz większą władzę informacji z jego przeszłego życia. które równoważyło dotąd brak Robiłam niewiele zmian w pasmach powstałych równowagi pola. Po kilku spotkaniach pacjent wyglądał tak przygotowany. by uzdrowiciel szanował potęgę pracy. najprawdopodobniej duży związek z jego obecnym Podczas tych czterech czy pięciu zabiegów życiem. Nie główny strumień energii i przyłączyliśmy do niego należy ujawniać pacjentowi rzeczy. Jeśli umieścisz dłonie nad na rysunku 24-5. Błękitny poziom Pasma z przeszłego życia. że nie większej wolności w życiu osobistym. kto pracuje głównie na energia w takim paśmie jest skupiona w jednym poziomie ciała. wychodzą z moich palców. które mają znaczenie eteryczny (pierwsza warstwa aury) zostaje dla tego. żeby w nie dłonie. pasma pojawiające się na skorupce poziomu Rysunek 24-4 pokazuje. które poruszają się obrazy z przeszłych inkarnacji zaczną przepływać ci bardzo szybko. Jest to zresztą ogólna zasada uświęconej odnosząca się do pracy na wszystkich poziomach pola: szanuj pracę Jak powiedziałam wcześniej. które przyjął na siebie człowiek w trzeci. Bardzo nikami odbudowaliśmy pociemniały i wygięty ważne jest. czego się dowiedziałeś. pasma. na które nie jest czakram. Mówił również. Bardzo ważne jest. że pasma te związane są z głębokich zabiegów (patrz rozdział dwudziesty zadaniem. Czasem wkładam Przyjęłam go jeszcze miesiąc później. Trudno powiedzieć. jak wykorzystasz te informacje. że ma poczucie na skutek poprzednich inkarnacji i sądzę. Pacjent odczuwa zazwyczaj ulgę i wyprostuje się kręgosłup Johna. a potem wydają się obciążone. Kiedy to zrobisz i czakramu. Całkowite zmniejszenie stresu. kiedy upewnić się. Maleńkie linie złotobiałe-go światła dostroisz się do odpowiedniego poziomu energii. Po odbudowie czakram wygląda tak jak centymetrów od ciała. i robił tylko to.

po usunięciu skupiając się zawsze na bezwarunkowej miłości. Co to właściwie jest przeszłe życie. poziomie psychologicznym? 2. W jaki sposób bloki są czasem powiązane z Opisz jego związek z zaburzeniami powstałymi na doświadczeniami z poprzednich inkamacji na skutek wiadomości z poprzednich inkamacji. Co to jest bezpośrednie przesunięcie strumienia? 1. Kiedy leczenie zaburzeń transtemporalnych jest właściwe? Kiedy nie? Czy jest konieczne? 6. pacjenta? 5. zaburzenia z poprzedniego wcielenia z pola największym ze wszystkich uzdrowicielu. 3. 4. pochodzącymi z tego życia a tymi z poprzednich Do przemyślenia inkamacji.E. Opisz związek pomiędzy blokami w P.Uzdrawianie zaburzeń transtemporalnych (z poprzednich inkamacji) 281 i bądź pokorny w wielkim planie wszechświata. W jaki sposób bloki z przeszłych inkamacji Przegląd rozdziału 24 układają się w polu aurycznym? 7. W jaki sposób leczy się urazy i zaburzenia 1. skoro czas nie psychofizyczne z poprzednich wcieleń przez jest linearny? nakładanie dłoni? . Co należy zrobić w trakcie zabiegu.Cz.

lecz samego siebie. EWANGELIA ŚW. CZĘŚĆ VI SAMOUZDRAWIANIE A UZDROWICIEL DUCHOWY Lekarzu. BIBLIA TYSIĄCLECIA. 23 . ŁUKASZA 4.

Będę teraz mówiła o głąb sie. że jest ona dla nas nauką. Przede wszystkim zaś nie pozwól. głębokie zrozumienie i zgodę na życie zapytać o opinię drugiego czy trzeciego lekarza. jaki wobec niej żywimy. jakiego nigdy się nie spodziewałeś. unikniemy przeczytaj odpowiednią książkę. jak zachować zdrowie. Jeśli procesu leczniczego. To poszukiwanie prawdy zmieni twoje życie pytania możesz odpowiedzieć tylko poprzez głębokie w sposób. co jest dla ciebie dobre. Decyzję taką należy podjąć z nie potrafi skutecznie leczyć jakiegoś schorzenia. rozumiesz w pełni tego. lecz może także zdrowiem. ograniczały cię niepomyślne prognozy. jak wiele jeszcze Jak długo kontynuować daną kurację. najwyższą rozwagą. Sprawdź wszystkie spośród całej gamy możliwości. czy przynosi ona pożądane efekty? Na te zdrowia. Spot- poszukiwanie tego. i to nie interesujące cię informacje. ale na pewno nie wszystkie. codziennych ćwiczeniach. Jeśli nie przed zachorowaniem. Standardowa zachodnia medycyna zna podjąć ostateczną decyzję o rozpoczęciu konkretnego wiele odpowiedzi. Zajmij się swoim tylko w wymiarze osobistym. a także . jakiego nie mogli uzyskać nawet całkowicie zmienić metodę badania. porozmawiaj jeszcze raz z lekarzem. kałam wielu ludzi. Potraktuj je W tym rozdziale przedstawię sugestie dotyczące raczej jako bodziec do uważniejszego zajrzenia w tego. by narodowym i globalnym. co powiedziano ci na temat Jeśli tylko potrafimy zaakceptować chorobę i twojej choroby. możesz zawsze wielką radość. którym choroby dały w efekcie Jeśli nie ufasz jakiejś diagnozie. zrozumieć. Przede wszystkim wybierasz rozejrzyj się za inną techniką. Jeśli cierpisz na jakąś chorobę. musisz leczenia. Wstęp TRANSFORMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SAMEGO SIEBIE Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje bie i szerszego przeanalizowania dostępnych metod zdrowie. jeśli nie możesz się nauczyć na temat siebie i swojego wiadomo. a oraz poczucie spełnienia. Będziesz zaskoczony. Komu masz zaufać? możliwości. zdobądź potężnego strachu.

wymaga codziennych ćwiczeń. przestrzeni życiowej i ubraniu. jest największym uzdrowicielem. wia potrzebujecie miłości.286 Dłonie pełne światła o zdrowej diecie. a ona również Przede wszystkim jednak do utrzymania zdro. Miłość samego siebie .

Heyoan powiedział. dużo miłości i Znalezienie pierwotnej przyczyny choroby jest mieć dobry kontakt ze swoimi przewodnikami. Później wyjechał . W połączeniu Ponieważ stajemy się coraz skuteczniejsi w z własną inicjatywą i odpowiedzialną postawą diagnozowaniu i leczeniu chorób. gdyby kombinacji czynników leczniczych. jego aktywności psychicznej. wszystkie poziomy i etapy uzdrowienia. lecz także wywołały głębokie zmiany w człowiek jest inny i wymaga odpowiedniej dla siebie jego życiu. w jaki ją leczymy. Uzdrowiciel musi posiadać zabiegów leczniczych. odpowiednim czasie działa transformująco". że „odpowiednia substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i o Dawid dorastał w Kalifornii. Rozdział 25 OBLICZE NOWEJ MEDYCYNY: PACJENT STAJE SIĘ UZDROWICIELEM Wraz ze zmianą naszych poglądów na chorobę. pacjenta. Kochał ocean. Kalifornijskim i zaczął uczyć. zawsze kluczem do wyleczenia pacjenta. Poniżej przeanalizujemy przyczynę pracowałam dwa lata. jeśli stosuje się ją przez Uzdrowienie Dawida dłuższy czas. systemów Wybrałam przypadek Dawida. Pokazuje. Oto przypadek pacjenta. Nieocenione tykowanie uzdrawiania przeradza się stopniowo w usługi oddaje tu bezpośrednie pozyskiwanie sztukę. Prak. Zmiany nie byłyby możliwe. Jego rodzice byli psychologami. przypadku Dawida posługiwałam się nakładaniem Ukończył wydział kinezjologii na Uniwersytecie dłoni. W surfing i słońce. możemy bardziej pacjenta spowodowały one nie tylko wyleczenie indywidualizować proces terapeutyczny. ponieważ ilustruje on przekonań i duchowego planu życia. bezpo. Każdy choroby. Każda sesja pacjent nie współpracował aktywnie podczas terapeutyczna jest inna. pozwalający nam zobaczyć choroby pod kątem fizycznych warunków życia ułamek tego. jak głęboka terapia potrafi zmienić strukturę osobowości człowieka. wiele informacji na temat pacjenta. aktywnej przemiany psychiki pacjenta. jak sądzę. czeka nas w przyszłości. co. z którym informacji. średnim pozyskiwaniem informacji i analizą zmienia się również sposób.

naprawiony naładowany Naładowany i czvstv Zapchany. naładowany Matowe nie doładowane pole V \V^ Jasne naładowane pole A. nie doładowany i zniekształcony Naprawiony. oczyszczony.£. Oczyszczony. Przed leczeniem B. to 00 00 Zapchany Oczvszczonv i naładowany ■ Ciemny wir nad trzustką Naładowany Zablokowany głęboko od wewnątrz Rozerwany i zapchany .^~. Po leczeniu O 13 T3 0a fe Rysunek 25-1: Przypadek Dawida (obraz diagnostyczny) £ ..

gdy napotykałam taką konfigurację systemu aurycznym? Czy będzie to raptowny powrót do energetycznego. tego schorzenia i jak się to objawi w polu Zawsze. gdzie zakochał się w niej. jak i bakteryjnym. które należało zaszyć na wszystkich wykryłam duże ilości zarazków. odpowiedzialność poważnie zachorował. Po bliższym badaniu słonecznego. jasna. że po jednym lub dwóch dniach wątrobie. rozerwanego trzeciego czakramu. a czakram korony słaby i nie od mononukleozy i przewlekłego zapalenia wątroby. trzustką i przewodem lewo i zablokowany. wykryłam Kiedy poprawimy siedem rozerwanych warstw i poważny blok. Od czego najpierw zaczynamy? system odpornościowy. narządu — jedna warstwa była śluzowato Wszedł do mojego gabinetu z polem ener. pierwszego czakramu. Organizmy Drugim głównym problemem było zniekształcenie te obecne były w całym środkowym rejonie brzucha. a jego chorobę diagnozowano różnorodnie. który poprzez grasicę również naładowania go? Dlaczego tak lub dlaczego nie? wpływa na funkcje odpornościowe. Sama eteryczna matryca wątroby problemem było rozdarcie czakramu splotu była rozdarta i zdeformowana. zarówno wirusowym. Blok ten umiejscowiony był na dwóch dlaczego? Jaki proces może się rozpocząć z powodu trzecich drogi przez spiralę do serca czakramu. wiązała się ona ze stosunkiem zdrowia. Trzecie zjeździł całe Stany w poszukiwaniu nowych metod oko było zapchane i zablokowane daleko w głąb leczenia. a także za branie i dawanie. skrzeczący dźwięk. getycznym przedstawianym na rysunku 25-1. W rejonie drugiego czakramu Czy użyjemy tyle energii. a głębiej. Nad trzustką znajdował się niewielki. który tracił energię. odpowiedzialnego nie tylko za funkcje konanie analizy biopola i ustalenie optymalnego seksualne (które były zaburzone). (Więcej na ten temat te pytania otrzymamy odpowiedź w zaplanowanym póź. jego dużą ilość zanieczyszczonej ciemnej energii w stan był taki. Zauważyłam również odbarwienie tego aktywności musiał tyle samo czasu spędzić w łóżku. w pobliżu kręgosłupa. Szósta warstwa nie była ładna i ponieważ.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 289 na jakiś czas do Indii. Taka konfiguracja świadczy i nieczynnego pierwszego dawało w efekcie bardzo zazwyczaj o problemach z przyswajaniem cukru. doładowany. druga nieprzyjemnie żółta. Dodatkowo aura Aby przestudiować metody uzdrawiania pa- wykazywała też opróżnienie i osłabienie drugiego cjenta. Czak-ram ten był wygięty w włącznie ze śledzioną. o wyglądzie strukturalnych poziomach pola. Kiedy trafił do mojego gabinetu. a jednocześnie odpowiada za komunikatywność. niezdolność do pobierania energii. całe obszary miały niemal Najbardziej oczywistym i najpoważniejszym czarne zabarwienie. włącznie z siódmym. Mężczyzna wyglądał pierwszy czakram przetwarza większość energii na bardzo chorego. przeze mnie procesie uzdrawiania. ile tylko można. na poważnie osłabiony system energetyczny.) Ośrodek gardła był osłabiony. wy- czakramu. który wydawał wysoki. szybkim tempie tracił energię i coraz trudniej było Po zbadaniu organów wewnętrznych wykryłam mu pracować. zasugerowałam zatrzymanie badań. jak pamiętamy z rozdziału jedenastego. ciemnozielona. Przez następne cztery lata za samego siebie. Osłabienie przykład o cukrzycy. Połączenie szybko obracający się wir. Głęboko w przekazując ją szybko do zaburzonego rejonu w celu czakramie serca. związanej z siłą fizyczną. Ośrodek ten dziewczynie imieniem Annę. lecz opadnięta i matowa. umiejscowiony jest ośrodek limfatyczny. doładowane i słabe. czy też powolny? Dlaczego? Na wszystkie pacjenta do Boga i Jego woli. Cała aura przypominała zapadniętą i aż po przeróżne wirusy. Tymczasem Dawid w matową powłokę. Generalnie pole było nie to było wyraźnie odczuwane na poziomie fizycznym. głowy i szyszynki. . lecz także za planu uzdrawiania. co powodowało jego pokarmowym.

Przez pierwszych kilka tygodni zajmowałam się Dawid odzyskiwał powoli energię i seksualność. że praca w dziedzinie aktywizacji psychiki nie mógłby jeszcze bardziej rozerwać czakram. Faza druga: czasową „pieczęć" albo „opatrunek" na rozdarcie i pozwalaliśmy mu goić się przez tydzień. że Dawid jest wystarczająco wykształcony wątrobą i trzecim czak-ramem Dawida. chcąc zrozumieć ją w tracić energię w inny sposób. Wyprostowanie i oczyszczenie pierwszego czakramu Ładowanie pola i naprawa zniekształceń były o wiele okazało się stosunkowo łatwe. ten powstaje. gdy jest ono jeszcze w łonie matki. kiedy jego trzeci poziomem eterycznym uświęconym wątroby i innymi czakram (prostolinijny umysł) zaczął funkcjonować strukturami anatomicznymi w tym rejonie. gdyż trzeci Potem Dawid zażądał więcej informacji. Uznałam w tym właśnie rejonie. jak bardziej prawidłowo. ładowaliśmy i naprawialiśmy część rejonu trzeciego czakramu. który ciało mogło w danych warunkach utrzymać. a drugi stopniowo ładować. gdyby przesłano świetle swojej osobistej sytuacji życiowej. miast gwałtownie wzrastać i opadać. Zamiast pępowinę łączącą trzecie cza- . zakładaliśmy tym. a po ale ja byłam zadowolona.290 Dłonie pełne światła skoków energii wywołanych przez ciało próbujące Porządek uzdrawiania Faza zrekompensować słabość i nie dające sobie z tym pierwsza: oczyszczenie. a potem stopniowym W trakcie pierwszych trzech miesięcy terapii leczeniem zaburzeń w rejonie trzeciego czakramu. że mogłam wprowa- zaawansowanie zmian chorobowych. W miarę upływu tygodni przyczyn choroby na poziomie indywidualnego poziom energii Dawida zaczął się wyrównywać. jest rzeczą najważniejszą na tym etapie uzdrawiania. że pole zaczyna narodzinach uwidacznia się poprzez auryczną się regulować. energia ustaliła się na poziomie. i było to tak. Widziałam. nie można było naładować w pełni. potem Pytania Dawida pojawiły się. człowieka. Za niektóre pierwotne każdym razem wchodziłam coraz głębiej w pole. rady. naprawienie dzić energię o wyższej wibracji w celu naprawienia rozdarć w polu aurycznym zabrało dużo czasu. Mocne psychologicznie i duchowo. Pytał o czakram rozerwałby się jeszcze bardziej albo zaczął pierwotną przyczynę choroby. Związek niskim poziomie. pierwszego czakramu. tak jak Jak mówiliśmy w rozdziale ósmym. W aktywność psychiczna a następnym tygodniu posuwaliśmy się trochę dalej. a potem przyczyny choroby odbudowując je krok po kroku. pola Pierwszy czakram zaczął wreszcie utrzymywać się we właściwej pozycji. ważniejsze. głównie wyczesywaniem pola. Uzdrowiciel może poruszać się tak niowo. Ze względu na Dawida wzmocniło się na tyle. żeby naprawić jego strukturę. jak pozwala mu na to pacjent. Powoli formował się obraz również czakramem. prostowaniem Czuł się również mniej bezbronny emocjonalnie. każde poprzednio. główną uwagę w trakcie każdej sesji kierując szybko. Za. przezeń za silną dawkę energii. W oczach naładowanie i odbudowanie Dawida źle to wróżyło. jakby naładowanie pola było niemożliwe z powodu słabości „kosmiczne prawo stanęło mu w gardle". Dawid nie uważał tego za postęp. Wreszcie pole na środkową część brzucha. Mówił Czasem siedziałam po trzy kwadranse z dłońmi nad mi tylko. Robiliśmy to stop. energia ustaliła się teraz na stabilnym. Najpierw należało zająć się strukturą poziomu eterycznego. W trakcie każdej sesji wyczesy-waliśmy. Heyoan nie wypowiadał się na temat Dawida. oczyszczając. Silny ładunek energetyczny więc. Aury siódmej warstwy. dziecko ma bardzo silny związek z matką.

kiedy poprzez serce. Po raz pierwszy w przyzwyczajony. którzy w latach siedemdziesiątych przystąpili do al- Jeśli chodzi o poziom serca. się połączyć i kto zastąpiłby matkę. co wiązało matką. jak łączyć się z miłością wstało pierwotnie w okresie dojrzewania. było całkowite zerwanie pępowiny łączącej go z zaczął ponownie czuć się zdradzony. który. Został więc z urwanymi więzami chodziło już jednak o miłość do drugiego człowieka. musi w końcu przenieść to połączenie na się niestety z oddaniem części wolnej woli. najbardziej naturalne w formę konfliktu woli Dawida z wolą Boga.) Te niezadowalające związki kazały mu akceptacji i idealnej miłości jest bardzo silnie rozpocząć poszukiwania siebie i w końcu zakorzenione w ludzkiej duszy i będzie dla człowieka zaprowadziły do aszramu w Indiach. Wraz z Annę które próbują go kontrolować. do pewnego zbuntował się przeciwko bardzo dominującej i guru. muszą oni swoją partnerkę. ale powoli oddali większość połączony z czakramem matki. że nie wiedział. To takiej sytuacji jest znalezienie kogoś. Jest to Oznaczało to zdradzenie swojej osobowości.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 291 kramy obojga. Problemem Dawida w związkach z kobietami było Rozdarcie w trzecim czakramie Dawida po. Przekonałam się. a nie on sam. Wcześniej Dawid robił wielkie serce". lecz stara się być „grzecznym Niestety. tym razem nie matką. tak jak manifestuje się ona w ich własnym mógłby osiągnąć ze swoją pierwszą miłością — sercu — a nie definicji woli Boga podanej przez matką. dziecka. „normalne". swojej wiedzy. a potem z Annę. Dawid szczególnie prawdziwe w odniesieniu do tych. Oczywiście. jak . Najpierw zadowolona. nauczyli się Dawida w gruncie rzeczy nigdy nie był mocno otwierać swoje serca. Po prze- problemy uczuciowe. Próbował nastolatków. a zerwanie z guru wywołało energetyczny automatycznie przyciągał kobiety kolejne rozdarcie w trzecim czakramie. To przywiodło go do Indii. oddaje mu po trochu swoją wolę. Matka od początku niezależności — dokładnie tak jak w dzieciństwie. Po narodzinach tworzy się również zrobić to w przyszłości. Odkrył jednak. że nie jest już „grzecznym każdy myśli. z kim można wywołało głęboką blokadę serca w polu aurycznym. żeby matka była z niego nauczył się nawiązywać połączenie sercem. (Na tym etapie Dawid odkrył teraz. nie będzie wiedział. jedynym sposobem. to czwarty czakram ternatywnej duchowej społeczności. przeżyć ją w ramach określonej społeczności. że problemem jest matka. uwolnić się od uwarunkowań. rozumieć. co mógł. Takie kobiety wydawały mu się życiu był głęboko połączony z kobietą poprzez serce. Kiedy więc Dawid połączył się Wielu przed wyjściem w świat z miłością wolało z nią sercem. również to. w jaki umiał to zrobić. pępowinowymi i dziurą w rejonie splotu ale o miłość do ludzkości i Boga.) chłopcem" dla mamy. Oboje rodzice-psycholodzy nadużyli ze swoim guru. że problem leży w nim samym. Dawid odkrył. Dawid zaczął źródłem wielu lekcji. Zerwał związki ze swoimi rodzicami. nie akceptowała syna. a to utrudni mu znalezienie silny związek pomiędzy czakramami serca matki i partnerki i kochanie. matki. żeby uzyskać władzę nad synem. Dawid kontrolujące. (Podobieństwa przyciągają się a także splot słoneczny. Chociaż jest silnie połączony z życiu miłości w ramach grupy społecznej. Jego system postanowili wyjechać. Każdy młody człowiek ma nie doświadczyli miłości w domu rodzinnym. że łącząc się poprzez serce ze swoim Dawid postąpił podobnie jak wielu innych guru. kim ona chciała. Dzięki pobytowi w aszramie Dawid wszystko. nauczyć się bezwarunkowej miłości. Dążenie do odnalezienia nawzajem. wedle słów samego Dawida. Oddając swoją wolę. jednak nie mógł Niestety. którzy czuł tę zdradę w sercu. tak by stać się pełnym mężczyzną teraz utrzymać tę miłość w sercu i poddać się woli obdarzonym seksualną potencją — czego nigdy nie Boga. Problem przybrał słonecznego. chłopcem" dla swego guru i dla Boga. którą tam spotkał. musiał stać się tym. jako że do tego rodzaju energii był nauczył się jednak używać serca. miał „jedno kontrolującej go matce. Jeśli na początku nie połączy się z sercem kogoś innego. że wiąże się z kobietami. że ludzie.

Byłam za- samym. „Ten lek mógłby trochę pomóc. W trakcie procesu dezynfekcji wody. Są to Pokazał mi obraz wątroby oczyszczanej srebrnym więzy zależności. (Mikroorganizmy w środkowej się ku pracy. kto przeżył długotrwały związek. kiedy tydzień później wszedł do mojego Jeśli kiedykolwiek przeżyliście rozwód albo gabinetu z fiolką chlorochiny." Heyoan powiedział mi. Z wielką miłością i szczerością zadawać Heyoanowi bardzo szczegółowe pytania. niedaleko nas. żeby mógł na sobie polegać. Jest to bardzo dziwny proces. Zaczął problemów. Dawid i Annę zaczęli Odzyskawszy siłę. Ich pola nie pulsowały już tym to uczucie prawdziwe. że lek ten oczyściłby wątrobę Dawida. W wyniku Dawid zmieniał się i jego wibracje nie były już takie tak poważnego zaburzenia emocjonalnego człowiek same jak wibracje Annę. pomagał ludziom cierpiącym na osłabienie Oprócz więzów łączących matkę i dziecko. zrozumiecie to zjawisko. Należało coś chciała jednak iść dalej za swoim guru i budować zrobić. głęboko do rdzenia kręgowego człowieka. Opuszcza wtedy potrzeb. Jego zainteresowania zwróciły powinien stosować. Więzy te wychodzą z czakramów. które należy ponownie zakorzenić płynem. zrównoważone i obecne w lek ten podobny jest do używanych przy leczeniu większości czakramów. Nigdy wcześniej nie śmierć partnera. organizmu. Czy powinien go przyjąć? „Nie". zjawisko. ponieważ ona nie zmieniała czuje. Czy partner zmieni się i ponownie stanie „kompatybilny"? Jest to możliwe. pourywane więzy splotu słonecznego dyndające w Każdy. Dawid nie powinien przyjmować standardowej Człowiek odnosi niekiedy wrażenie. Dawid zaczął aktywniej pracować wspólnie nad rozwiązaniem swoich uczestniczyć w sesjach uzdrawiających. kiedy oboje zastanawiacie się. który inny rodzaj życia. Heyoan. naenergetyzować i powtórnie przyłączyć powiedział.292 Dłonie pełne światła W miarę postępów terapii chroniczne problemy Osieroceni ludzie często mówią. że pierwsza część Większość z nich wychodzi ze splotu słonecznego i słowa to „chlor". W zdrowym o wiele skuteczniejszy. ale zmieniać ją w zależności od swoich przestrzeni. odparł istnieją też więzy pomiędzy partnerami w związkach. Potem przekazał mi obraz tylko niezdrowe połączenia z okresu dzieciństwa. Wiele razy widziałam samym rytmem. ale jest inny. Często jednak powtarzają malarii. Potem dodał. jeśli oboje podejdą Substancje transformujące do tego z cierpliwością i miłością. Heyoan stwierdził również. zastępuje je elastycznym poleganiem na sobie Dawid rozpoczął poszukiwania. że ich od siebie więzy. rwanie albo utratę swojej lepszej połowy. że związku są jasnozłote. W przeciwnym razie któreś w końcu odejdzie. a twój partner nie zmienia się w tym samym tempie. Annę części brzucha były wciąż widoczne. że unosi się w dawki. tak jak środek używany do ma ciemne zabarwienie. następuje okres. Wiele miałam do czynienia z tym lekiem. Chlorochina. Heyoan odłączyć. że chlorochinę będzie mógł w człowieku. wolności i zdobyciu osobistej siły. nie połączony z niczym. że odczuli roze- Dawida z jego partnerką stały się nie do zniesienia. jakby oderwano od niego cały przód ciała. Jeśli ty się zmieniasz. basenu kąpielowego i powiedział. Dawid zapytał osób nazywa partnera swoją „lepszą połową". jaką fizyczną terapię psychicznej Dawida. lekarza. Jest się w ten sam sposób.) Dawid słyszał o leku z Kanady. zna to przestrzeni po tak bolesnej separacji. Nazwę leku tworzyły więc dwa przemiany związku te niezdrowe więzy trzeba słowa: chlor i chinina. takich jak chinina. z kim właściwie Faza trzecia: żyjecie. czy kiedykolwiek o nim . Dawid i przepisać lekarz mieszkający w pobliżu Nowego jego przyjaciółka stopniowo odłączali uzależniające Jorku. codziennie sprawdzając wyniki przy użyciu obszar wyobrażany jako „bezpieczne schronienie" i swojego postrzegania ponadzmysłowego i wahadełka. skoczona. skoncentrowali się na poprawie aktywności Zapytał go na przykład.

kiedy Dawid zaczął zajmować się aktywnym wzmacnianiem psychiki. Z wątroby. spostrzegłam. Stan pola Ostateczną lekcją dla każdej duszy jest aurycznego mówił mi. a przed uginaniem. on i Annę zrywali ze sobą . Ona i sprawdzać jego działanie za pomocą wahadełka. co powiedział Heyoan. ponieważ czakram lekarza zgadzała się z tym. pójść swoją Przez pierwsze pięć dni efekty były bardzo silne. Po kilku dniach bez stosowania Wkrótce potem Dawid poznał pewną kobietę i chlorochiny wahadełko powiedziało Dawidowi. Po pięciu dniach. że zaprzyjaźnił się z nią. Dawid bardzo wspierająca i troskliwa. napoje ziołowe i witaminy przez tydzień czy dwa po zakończeniu kuracji chlorochiną. Potrzebne były oczyszczające zioła. Lekarz natychmiast zdjął z półki książkę kilkakrotnie. na Pragnienie uwolnienia czyni je podstawie wskazania wahadełka. Był to jakby naprawy. uwolnienie nie ugina się przed Heyoan kazał mu przyjmować oczyszczające wolą. intensywnie przeżywał swoje problemy (opisane żeby znaleźć wolę Boga wewnątrz siebie. Było tak. Zaczął medytować. Jego nowa partnerka była czas ponownie rozpocząć przyjmowanie leku. kobiet. a lekarz przepisał Dawidowi chlorochinę w całe pole zostało naładowane energią. przerwał kurację trudniejszym. Takie cykle powtórzyły się jeszcze wpływ tego związku na Dawida. Chciał ponownie doświadczyć swoich uczuć. odrodzenie Zapytałam Heyoana. Używano jej do musieli wyjaśnić wiele kwestii. postanowiła zmienić się w inny sposób. Rzeczywiście zmieniał samego siebie. Powoli oddalali się leczenia przewlekle nawracającego zapalenia od siebie i wreszcie rozstali się na dobre. że kilkakrotnie.Oblicze nowej medycyny: pacjent staje się uzdrowicielem 293 słyszał. żółtobrą-zowa) zatkała obecnej w twoim własnym sercu. Emma-nuel powiedział: oczyszczenie. a aura stawała się jaśniejsza i pełniejsza. ożywiony i zdrowszy. lecz także emocjonalnie. Zaczął poddawać swojej przyjaciółki". nie miał już normalnych dawkach. Za każdym razem Dawid zanurzał się w pole jego nowej przyjaciółki ma bardzo kojące nowe warstwy swojej osobowości. Bardzo stosunkiem do Boga i Jego woli. że jest to się swojemu sercu. nie własną drogą i kontynuować nową drogę życia. dlaczego wcześniej nie powiedział nam o chlorochinie. Dawid zajął się swoim wpadał w otchłanie emocjonalnej agonii. ponieważ chlorochinową. splotu słonecznego Dawida nie był już rozdarty. uwalniając powyżej). Dawid zaczął przyjmować lek takich samych wibracji jak jego eks-partnerka. Wiedział. żeby się uzdrowić. W czasie drugiej fazy uzdrawiania. Czasem Heyoan proponował inną witaminę albo sól (na Faza czwarta: przemiana i przykład fosforan żelaza) dla wspomożenia procesu uzdrawiania. Jeden z dni opisał jako „rycie w brzuchu jednocześnie głęboki blok w sercu. że pole W ostatnim miesiącu mojej pracy z Dawidem Dawida było tak zniszczone. Odparł. Byli ze sobą przez ponad dziesięć lat i opisującą zastosowanie chlorochiny. iż nie wytrzymałoby zaczęłam dostrzegać w jego polu coś. się z nadmiaru wydalanych toksyn. czego nie mocnego działania leku przed zakończeniem widziałam nigdy wcześniej. Ponieważ diagnoza aurycznego punktu widzenia. że po pięciu dniach kuracji kompletne poddanie się boskiej woli okrężnica Dawida (śluzowata. Za każdym razem wcześniej zawsze kurczył swoje pole w obecności duże ilości mikroorganizmów opuszczały jego ciało. powiększała pole auryczne Dawida. podczas gdy niejszy. tylko fizycznie. Dawid Odzyskawszy siły. jakby sama jej obecność oczyszczenia. Kiedy badałam zrobił to. Za każdym razem wychodził sil. na jakie cierpiał Dawid. z którymi był związany. które wymagały działanie.

efekt zakończone. który leczy się sam. o ile bardziej jest to skuteczne". że przyszłe nadszedł już czas na jego otwarcie.294 ________________________ Dłonie pełne światła kokon otaczający kręgosłup. czy powinna był energią-świa-domością życia. działania MDMA byłby najprawdopodobniej „Pomyślcie. Mógł wtedy odejść z tego jest w tym momencie konfiguracja jego pola. swoją inkarnację. świata. przekształcić się". podczas chotropowych na aurę. Heyoan zasugerował. To. że wszystkich poziomach. jak zadanie. Wydawało lepiej o tym pamiętasz. że pod wpływem MDMA otworzyła raz pierwszy ujrzałam kokon. Po bliższym badaniu głęboką zmianę. Miesiąc temu Dawida. Heyoan odparł: „Zależy. że wszyscy jesteśmy iskrą boskości. pomagają tylko pracuje nad oczyszczeniem swojego szóstego człowiekowi. że nowa medycyna pragnie uzdrowić człowieka na Dawid mógłby zmienić nazwisko. Koncentruje się głównie na przyszłość nie musi być taka jak przeszłość. odpowiednim czasie pomaga człowiekowi Na następną sesję przybył zupełnie odmieniony. Cała reszta aury była czysta i jasna substancja przyjęta w odpowiedniej ilości i (rysunek 26-1B). że przybiera powstały w wyniku używania marihuany i LSD ono taki obrót. Im na którym poziomie pola się znajdował. co będzie wymagało pewnego popracować. które miał przyjąć MDMA. Dodał." Heyoan. co się z nim stało. kiedy fenyloetyloamin. było bardzo MDMA. gdy zadanie jednego życia zostanie potrzebował skupić się na innym czak-ramie.) Pacjentka wzięła energii ze swoją wewnętrzną rzeczywistością będzie owatrofinę i miała podobne doświadczenia jak miał jednak do swojej dyspozycji dużo więcej Dawid po chlorochinie. Śluz z rejonu trzeciego oka poczuł. wyruszył do Indii. kiedy Dawid zawsze negatywny wpływ środków psy. tym jesteś bliżej się. że miesiąc wcześniej Dawid zakończył zdumiewająca. Weź raczej owa-trofinę. żeby poznać ją jak najlepiej? Ostateczny sens lekcji sta- . Heyoan powiedział. co się stało. Nie powiedziałam o używać w procesie transformacji. że kokon ten zawiera dużą ilość drzemiącej. Ale gdyby ktoś i można je podjąć. ale ogólna zmiana w polu Dawida była powiedział. Miał partnerkę i zniknął. W tym czasie Dawid się lewa część szyszynki. obserwowałam tylko spokojnie. Takie jest ich tym Dawidowi. nie rozpocząć. To wtedy po stwierdziłam. zapytałam Heyoana o sprawę którego miał otworzyć swoje serce. ale postanowił nie robić tego. nie prawdziwego domu. czego dowiedzieliśmy się na temat Dawid odparł. Heyoan chce podkreślić. Nie leczą choroby. Substancji chemicznych można wykorzystanej jeszcze energii. mówił negatywny. na jakim mu zależy. Zapytałam. Kokon energii wokół kręgosłupa Dawida Kiedy inna pacjentka zapytała. że ma władzę nad swoim życiem. Oto przeznaczeniu duszy. syntetycznego środka z rodziny zachęcające. która wydaje się trwała. Ostatnia runda inkarnacyjnego Ponieważ dotychczas moje badania wykazywały cyklu rozpoczęła się sześć lat wcześniej. Heyoan powiedział. „Odpowiednia czakramu. nowi to. Odrodził się w Ponieważ szósty czakram Dawida był zapchany i tym samym ciele. Jego aura była dwa razy jaśniejsza i dużo większa niż Podczas ostatniej sesji Dawid zadał Heyoa-nowi zwykle. że energii i wiedzy. będącego pochodną mniej więcej miesiąc wcześniej uświadomił sobie tę metaamfetaminy i safrolu. żeby lata Dawid spędzi na integrowaniu dwóch części wzmocnić swój drugi czakram. Wciąż pozostawało jeszcze dużo do przeprowadzał się na zachodnie wybrzeże. wiele pytań. działanie inkarnację są umieszczane w polu przed narodzinami narkotyku było bardzo silne. Podczas integrowania tej nowej mrożonych jajników krowy. że w trakcie weekendu zażył dawkę przemiany Dawida i znaczenia kokonu." (Owatrofinę wytwarza się z wysiłku. Dawid zapytał. nad którym trzeba siebie w jedność. mówi Heyoan. Heyoan zrobienia. Był to ostatni etap. Trudno mi powiedzieć. Heyoan powiedział: „Nie. że następne trzy zalecałbym ci tego. Jaką lekcję właśnie poznajemy część jednego z ich dialogów: i co powinniśmy zrobić. Można to uczynić bez opuszczania ciała. kto bierze i jaka zrealizował swoje zadanie. Kokon otworzył się.

). Przekazujesz świadomość. wehikuły. do starego ciała i grabienia? Jeśli tak. do wykonania. która nie inkarnuje się do końca (gdyż byłoby to i tak niemożliwe). a nie. Decydujeszy. proces transformacji w Jeśli użyjemy poprzednie metafory — w chwili miejsce uzdrawiania staje się tworzeniem. Szkoda. decyduje. a jesteś wielką Robisz to wszystko w określonym celu. jest posłużyć się metaforą. w nową fazę.Oblicze nowej medycyny: pacjent stcye się uzdrowicielem 295 Dawid: „Co to znaczy inkarnować się w tym cyjnym. gdzie transformacja nie będzie już automatycznym funkcjonowaniu ciała. czy korzystne jest użycie pracę. człowiek wchodzi w światło i zatrzymuje je w sobie. cykl inkarnacji na planie fizycznym?" ponieważ z dwoistości tworzysz jedność". możesz po prostu fizycznego ciała. przeistoczenia i transcendencji." gdy siedzisz z nami przy stole konferen- * Jak główny bohater filmu Tańczący z Wilkami (przypis M. . Wybierasz swoich które ma ułatwić ci dostrzeżenie tych punktów rodziców i cechy fizyczne. bez względu na to. większy ty. Uzdrawianie staje się kreacją. Heyoan: „Wtedy oświecenie odbywa się w inny Dawid: ^Jużje dostrzegam". Czy trawa wymaga jeszcze której użyłbyś w nowym ciele. sposób. a tutaj musimy miejscem dla przemiany. gdy transformacji. nie momencie możesz wznieść się tylko na pewną tworzysz drugiego nowego ciała. Gdy rozjaśniają się mroki.K. która się trakcie jednego życia zrealizujesz ten cel i wykonasz inkarnuje. który stworzyłeś. które koła inkarnacji. które chcesz zmienić w tym życiu. Jest to coś podobnego do pielenia rozpocząć nowe życie. My również oczyszczamy siebie i zbliżamy się do Boga. pragniesz zmienić w najbardziej skuteczny sposób. zbudowane na potrzeby tej przemiany. W tym transformacji. przed narodzinami siedzisz z ciało. ręką?" Wykonałeś więc wybraną przez siebie pracę i teraz. o wiele większą niż ta mała część. Nie zbudują fizyczne ciało. na przykład. Przyszła przemiana i kości. Dostrzeżesz to Twoja fizyczna rzeczywistość wchodzi teraz w w swojej pracy. muzykę i sztukę jako delikatnym i cudownym narzędziem tej formy kreatywne. by rzeczywistości nie jest dość szeroki. Im bardziej skoncentrować się na tych swoich cechach. tym szersze jest twoje rozumienie. Wtedy decydujesz — ty. grabiami. odziedziczysz. ponieważ zakres twojego zrozumienia narzędziem. Nie ma w tym końca. A kiedy wykorzystałeś już w pełni te fizyczne przewodnikami i wybierasz sobie rodziców. czy właściwym Heyoan: „W pewnym sensie. możesz spodziewać się wielu zmian. którą masz zrealizować. W pewnym sensie oddzielasz potrzebujesz już tego narzędzia do wyodrębnienia część swojej Większej Istoty. kiedy integrujesz nową świadomość ze starym Dawid: „A kiedy człowiek zakończy już swój ciałem. w systemie nerwowym. Jeśli w duszą. na planie fizycznym. Każda część twojego ciała okaże się uzdrawianie obejmą ruch. motyką albo grabienia. Czy to nie wspaniałe? gdybyś miał być przeniesiony z jednego poziomu Kiedy umierasz albo lepiej opuszczasz czy porzucasz rzeczywistości na następny i jeszcze następny. które wybrałeś. której się podjąłeś. że większość ludzi nie rozumie tego. i tworzysz za jej pomocą ciało. to czy nie lepiej zrobić to świadomości*. pracę koniec koła życia i śmierci czy też. jak się je nazywa. które jesteś oświecony. aż po komórki skoncentrowana na bólu. Uzdrawianie na wyższych Wszystkie wewnętrzne systemy twojego ciała zostały poziomach staje się tworzeniem. Bo Heyoan: „Oczywiście. wehikułem. Istnieje nieskończona liczba etapów. jest to wybierasz zestaw możliwych rzeczywistości. które po nich ustalonego planu. Jest darem. wybierając sobie życie. i wreszcie zestaw energii. Nie jest ona ciężarem. ciało i nie potrzebujesz go już jako instrumentu znalazłbyś się w nieskończonej przestrzeni. ta większa część samym ciele?" ciebie. Ciało jest wysokość. bierzesz tę świadomość linearnego czasu i trójwymiarowej rzeczywistości.

aż ktoś ci powie. Moją 3. 1. dobrego jedzenia. To. Troska się o siebie samego. odpowiedniej ilości wypoczynku. Zmieszaj to rzeczą. 19 i 20). a osobisty rozwój opiera się na zmianie. po. Pamiętajcie. Poniżej i 26. Oznacza to uzdrawianie i utrzymywanie zdrowia: miłość i szacunek dla samego siebie.) podaję listę ćwiczeń i wskazówek dla każdego uzdrowiciela. wypuszczaj Aby właściwie zatroszczyć się o siebie. przekonaniu głównymi zasadami są: Bądź elastyczny. 17.3. Usiądź wygodnie. (Rozdziały 3 odpowiedzialnością za siebie i swoje życie. Skup się na swoim oddechu. uzdrawianie. której możesz nauczyć się na temat swojego wszystko z miłością. Wydychając. Najważniejszą bistych wyzwań. oso- o samego siebie i samouzdrawianiu. (Rozdziały 14. 17 i 19. higieny. Utrzymywanie głębokiego połączenia ze sobą i Zamiast czekać. Nazywam tę 1. Medytacja (rozdziały 3. BY BYĆ SOBĄ Ten rozdział koncentruje się na problemie troski odpowiednich ubrań. Oznacza to słuchanie ulubioną techniką medytacyjną jest ta. intymności i przyjaciół. ćwiczeń. co jest dla ciebie optymalne w jednym okresie.) technikę medytacją przyszłość/przeszłość. zarówno na poziomie ustal to sam. . co oznacza dla ciebie zdrowie i życia. W moim Twoje osobiste potrzeby zmieniają się nieustannie.WYZWANIE. którą podał wewnętrznych rad. a rezultaty będą zadziwiające. gdy tylko Emmanuel w trakcie warsztatów prowadzonych wystąpi jakieś zakłócenie równowagi. Wciągaj i wypuszczaj powietrze. 15 i 16. Oto czym jest w swej istocie personalnym. Troska o siebie Z każdym wdechem wciągaj przyszłość i wszystkie zawarte w niej możliwości. Emmanuela. które pojawiają się. lepiej swoim celem w tym życiu. domu. jak je utrzymać. jest to. trzebujesz medytacji. różnorodność jest solą 2. (Rozdziały przez Pat. Zrozumienie. zdrowia. Rozdział 26 ZDROWIE . przyjemności. z prostymi plecami. przeszłość i wszystko. Heyoana i mnie. może być niekorzystne w innym. jak i światowym. jak masz żyć.) 1.

Jeśli pracujesz jako uzdrowi- . a jeśli już. Pozwól przeszłości odejść. Nie wspominaliśmy jeszcze o odpowiednio i teraz domaga się ono szybkiej energii. Pożywienie warzywom korzeniowym. ponieważ jest ono darem świadomości. Możesz Pozwól przeszłości odejść. Nie kupuj W zimie skłaniamy się bardziej ku gotowanym sztucznie przetworzonych produktów. usuń część ludzi negatywne efekty. Po 2. czego przeszłością. Bardzo Większość produktów spożywczych zawiera również mało mięsa. Powstrzymaj się. następuje przerwa. a przyszłe płyną ku tobie od przodu. Po prostu wdychaj przyszłość ciel. jogi. W księgarniach można znaleźć Wiesz oczywiście. mechanizm Teraz. Słuchaj aerobiku. pewne pozostałości pestycydów. jak przeszłe życia przepływają za domość. wspomóc wzrost komórek. niezmienny. wapna. Zapewne nie karmiłeś swojego ciała 3. jak Zwróć uwagę najedzenie. choć oni sami o tym nie zanieczyszczeń z normalnych produktów przez wiedzą. tym w tej książce. przeszłością. Najlepszą radą jest jedzenie wyłącznie warzywa. gdzie mieszkasz. Jedz produkty sezonowe. co chcesz osiągnąć. Istniejesz poza ograniczeniami czasu. atmosferze. Miej świa- przodu. przyjemność? Zajmij się właśnie tym. Regularne Jeśli nie możesz znaleźć organicznych warzyw i przyjmowanie pewnych witamin wywołuje u wielu jajek tam. To co innego niż w wieczne teraz. Siedzisz w centrum rzeczywistości. a to. Obserwuj wielokrotnie. magnezu i witaminy C. Wdychaj przyszłość i również potrzebować zwiększonych dawek witaminy wszystko. Zwróć uwagę na swój apetyt. sztuczne dodatki są szkodliwe dla zdrowia. Uważaj. Pełne ziarno ostatecznym rozrachunku oszczędzisz na własnym należy spożywać przez cały rok. herbicydów. ponieważ wszystkie fałszywe ograniczenia. świadomości i doświadczenia przesuwają się obok Dla eksperymentu prześledź kiedyś drogę. będziesz musiał włączyć do swojej diety i wydychaj przeszłość. Czego pragniesz? Zazwyczaj pragniesz tego. Patrz. jeśli przez pływać albo biegać? Co sprawia ci największą cały czas pragniesz jednej rzeczy. Jesteś centralnym punktem szczodrobliwej ziemi. Osobiście polecam dietę makro-biotyczną. jaką ciebie. czego mu potrzeba. dowiedz się dlaczego. Dużo zrównoważonego ziarna. który powiadamia kubki smakowe o chwili przerwy pomiędzy oddechami wślizgujesz się tym. to wyhodowane ekologicznie. Jesteś przebywa jedzenie w twoim ciele. Szczególnie przestrzegam przed jedzeniem nawozów sztucznych i chemikaliów obecnych w czerwonego mięsa. Żuj każdy kęs Wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość.298 Dłonie pełne światła co jest z nią związane. co wdychasz. co wydychasz. Patrz. Dobre jedzenie. Oczywiście. które spożywasz. w chwili pomiędzy wdechem przyszłości a systemu nerwowego kontrolujący przyjmowanie wydechem przeszłości. Specjalnie mówię o tym dość ogólnie. a przyszłość pojawia się z Niech wygląda apetycznie na talerzu. ale w więcej surowych warzyw i owoców. wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość. Dalej potrzebujesz. pragnienie. na co jesteś uczulony. kiedy i jak długo. Daj kraju istnieje wiele ośrodków oferujących kursy twojemu ciału to. Ponieważ to. coś jest nie tak. by dać swojemu ciału energię i twoimi plecami. zdrowiu. przeszłość znika za tobą. Ćwiczenia fizyczne (rozdział 21). jakie na siebie wymagania każdego człowieka należy oceniać nakładasz. Przyszłość nie musi mieć nic wspólnego z indywidualnie. smakuj go. Wydychaj przeszłość i B. a przede wszystkim czerp upływ czasu i zobacz siebie jako centralny punkt zjedzenia radość. substancję wielominerałową oraz dodatkowe ilości jest przyszłością. Jedz tylko zapłodnione jajka. Czy lubisz wszystkich jego sygnałów. W tej pożywienia. potasu. jakie witaminy przyjmujesz. chi kung lub t'ai chi. że środki konserwujące i wiele książek dotyczących właściwego odżywiania. pożywienia wyhodowanego ekologicznie. czego naprawdę potrzebujesz. w jakich ilościach. Obecnie w trzech do dziesięciu dni pragnienie zniknie. że jesz po to. Musisz sprawdzić. Jeśli bez przerwy masz ochotę na słodycze. sałatki i owoce. podczas gdy w lecie jemy ekologiczne gotuje się dłużej i jest ono droższe.

Jeśli używasz zasadowych mydeł albo płynów. ile odpoczynku ci potrzeba. energetyczny lubią sztuczny jedwab i niektóre używaj nawilżającego balsamu do skóry o neu wyroby z orlonu. której bawełna jest bez zarzutu. odpocznij. To. czy też oczyszczonej. To pomaga wydają się w porządku. czy też wolałoby żyjesz w otoczeniu kolorów. których potrzebujesz? mniej snu w nocy i drzemki w dzień? Jeśli Czy powietrze. co czne.Zdrowie — wyzwanie. Czy do dziewięciu godzin snu. Nylonowe pończochy silnie zakłócają przepływ Pamiętaj. którym oddychasz. być może. tralnym pH. Jeśli Wybieraj określoną fakturę materiału w zależności masz problemy z dziąsłami. działasz przeciwko swojemu ciału. Założę się. Potem opłucz je dokładnie. napełnij zlew wodą. odpoczynku? Czy odpowiada mu pełne sześć napełniają przestrzeń miłą energią uzdrawiającą. wielu chorób kobiecych obecnej doby. Wzmacniają ją i podtrzymują. Czy jesteś 7. Wsłuchaj się w potrzeby swojego ciała. połóż się na piętnaście warzywnego. kiedy bierzesz prysznic. że jesteście nadwrażliwi. dlatego że pośród ubrań To samo dotyczy twoich włosów. które mają wytworzonych w oparciu o pochodne benzyny — neutralne pH. Oczyszczanie ciała i pie Znajdźcie coś w zamian. Odpoczynek. Kiedy wrócisz ze sklepu Jeśli nie masz pół godziny. Spostrzeżesz. Kiedy potrzebuje ono domu? Rośliny. im świeższe jest jedzenie. które kupiłeś. Moje ciało i system komórek. kup sobie jonizator albo podobne urządzenie. Naturalne włókna doskonale wpływają na aurę. Ubranie. że szampon. bez względu na to. Raz dziennie czyść zęby nitką dentystyczną. że jeśli poło Jeśli w do- żysz się od razu. mieszaniną jednej części soli na osiem części sody Czy twój styl ubierania się odpowiada ci. Jeśli mieszkasz w suchym klimacie. Kiedy zaglądasz rano do szafy i „nie wiesz. kim jesteś. że znajdziesz tyle pośród wielu ćwierć filiżanki Cloroxu i na dwadzieścia minut zajęć dnia codziennego. którego używasz. zakłóca naturalny przepływ energii w polu tak by do twojego organizmu nie dostały się resztki aurycznym. ma mało jakiegoś koloru i potrzebujesz naenergetyzować neutralny odczyn pH i jest nietoksyczny. ubierasz się dla innych? Spraw. tym więcej energii wzdłuż nóg i są w mojej opinii przyczyną energii życiowej dzięki niemu otrzymasz. Sugeruję. Niektóre syntetyki też nie ciało pozbywa się. tylko jeśli naprawdę musicie. Dom. Prawidłowa higiena. Skóra bowiem posiada naturalny szczególnie jeśli sądzicie. Pięćdziesięcioprocentowa usunąć starą warstwę martwej skóry. wsyp do niej minut. żeby je pielęgnować. detergentów niszczących układ trawienny. nietoksyczne kosmetyki i środki czystości. Materiały mieszane również szczotką. zębów i włosów są bardzo waż zawartością aldehydu/formaldehydu oraz ne. ci dzisiaj potrzebny? W twojej aurze może być za Upewnij się. Używaj tylko mydeł i płynów. na siebie włożyć". przemywaj je codziennie od swego samopoczucia. na przykład skarpetki. pole wkładając określone ubranie. najmniej dwa razy na dzień myj je szczoteczką. Czy masz dla siebie odpowiednią przestrzeń bardziej typem nocnym czy dziennym? Wsłu i ilość światła? Czy czujesz się wygodnie w swoim chaj się w swoje ciało. Czyść skórę jedwabie i wełny. że wiele syntetycznych tkanin odłóż. jeśli masz czas. zanurz w tym roztworze wszystkie świeże produkty. . hipoalergi. żeby twój sposób ubierania się wyrażał to. Odkryłam. Należy unikać materiałów z lęgnacja skóry. jest świeże? Jeśli jesteś zmęczony. wiele poliestrów i nylon. odczyn kwasowy uodparniający ją na zakażenie. 5. umyj i 6. Jaki kolor jest szamponów zostawiających osad na włosach. jest oczywiście sprawą indywidualną. by zrobić miejsce dla nowych wzbudzają zastrzeżeń. Najlepsze są bawełny. jaka jest pora dnia. Co Podziel swoją szafę na kolory i faktury. nie. by być sobą 299 zanurzenie ich w Cloroxie. żebyście nosiły je. Również talerze myj szczególnie dokładnie. którego potrzebujesz. Nie używaj brakuje koloru. 4. Kupuj tylko naturalne. Są to akryle. już po półgodzinie wrócą ci siły.

300 ________________________ Dłonie pełne światła

mu albo miejscu pracy masz oświetlenie fluo- wiedzieć, co robić i dokąd iść, zanim zajdzie taka
rescencyjne, pozbądź się go. Używaj tylko światła potrzeba. Wybierz lekarza, z którym masz dobry
żarowego. kontakt i któremu ufasz. Do wyboru są uzdrowiciele,
homeopaci, specjaliści od akupunktury, kręgarze,
8. Przyjemności. Jeśli nie przeznaczasz odpo- masażyści, kinezjolodzy, dietetycy itd.
wiedniej ilości czasu na przyjemności, wydziel go Tobie proponuję kursy dotyczące domowej
sobie, tak jak robisz to z czasem pracy. Przyjemności opieki zdrowotnej. Homeopatia jest wspaniałym
są równie ważne jak praca. Rób to, co zawsze narzędziem, za pomocą którego kobieta lub
chciałeś robić, żeby dobrze się czuć. Śmiej się mężczyzna mogą przywrócić zdrowie swojej ro-
regularnie, odkryj dziecko w swoim wnętrzu i raduj dzinie. Używam homeopatii od lat i przekonałam się,
się każdą chwilą. że praktycznie w każdym przypadku potrafiłam
wyleczyć swoje dzieci za pomocą odpowiedniego
9. Osobiste wyzwanie. Każdy ma rzeczy, które leku homeopatycznego i prostego nakładania dłoni.
chciałby zrobić, ale odkłada je na przyszły rok bądź Leczyłam za pomocą homeopatii wszystko — od
stwierdza, że i tak nie uda mu się ich zrealizować. zapalenia gardła po złamania palców.
Błędne założenie. Teraz jest ten właściwy rok. Czy
chodzi o wyzwanie twórcze, podróż dla przyjemności 12. Polecam następujące proste techniki uzdra-
czy zmianę zawodu, naprawdę musisz przynajmniej wiające, które można wykonywać w domu: zacznij
spróbować. Czy jest taka praca, którą zawsze chciałeś od wyczesywania (rozdział 22). Każdy potrafi się
wykonywać? Sprawdź to. Zorientuj się, co musiałbyś tego nauczyć. Po przejściu przez wszystkie czakramy
zrobić i stwórz plan spełnienia tego wewnętrznego połóż swoją dłoń bezpośrednio na miejscu, które
pragnienia. Pamiętaj, że twoja najgłębsza tęsknota, to boli. Siedź w poczuciu miłości dla chorej osoby. To
co chcesz robić bardziej niż cokolwiek innego, jest sprawi, że oboje poczujecie się wspaniale.
powodem i sensem twojego przybycia na ten świat. Jeśli chory obszar zdaje się zatykać z nadmiaru
Najlepszą gwarancją zdrowia jest zrealizowanie jej. energii, możesz wyciągnąć nieco zanieczyszczeń.
Zacznij teraz, sprawdź, co musisz zrobić i weź się za Wyobraź sobie po prostu, że palce wydłużają ci się o
to. Choć dotarcie na miejsce może potrwać długo, dziesięć centymetrów i wypełniają niebieskim
jeśli nie rozpoczniesz podróży, nigdy nie osiągniesz światłem. Zbliż dłonie do zatkanego miejsca,
swojego celu. Jeśli ją rozpoczniesz i ruszysz w wyciągaj garście zanieczyszczeń i wysyłaj je w
odpowiednim kierunku, zwyciężysz. Zagwarantują to powietrze. Pozwól, żeby zamieniły się w białe
wewnętrzni przewodnicy. światło. Ponieważ twoje palce są teraz dłuższe o
dziesięć centymetrów, możesz sięgać nimi poprzez
10. Intymność i przyjaciele. Wszyscy potrzebujemy skórę głęboko w ciało. Nie bój się, spróbuj tego. To
prywatności i przyjaciół. Sprawdź, co oznacza to dla działa i jest bardzo łatwe.
ciebie i zrealizuj w swoim życiu. Jeśli jest ktoś, kogo Zakończ sesję przez położenie rąk na głowie
bardzo lubisz, a nie zrobiłeś nic, ponieważ jesteś twojego partnera lub dziecka. Potem po kilku
nieśmiały, podejmij ryzyko. Powiedz tej osobie, że ją minutach wyczesz całe pole za pomocą swoich
lubisz i chciałbyś być jej przyjacielem. Nawet nie długich palców. Czesz długimi ruchami od głowy do
przypuszczasz, jak pozytywny będzie efekt. W samej ziemi trzymając dłonie jakieś dwadzieścia
przeciwnym razie spróbuj z inną osobą. centymetrów od ciała. Zrób to ze wszystkich stron.
Zakończ, wkładając na chwilę dłonie pod
11. Troska o siebie w razie wypadku lub choroby. bieżącą ciepłą wodę.
Już teraz znajdź sobie lokalnego lekarza, który ci
odpowiada. Wybór jest szeroki, a lepiej

Zdrowie — wyzwanie, by być sobą _____________ 301

| Jeśli to ty jesteś chory albo miałeś wypadek, Przykład: jeśli odczuwasz ból w ciele, co
zrób dla siebie wszystko, co możliwe. Poproś dzieje się w twoim umyśle, kiedy go
przyjaciela, żeby to dla ciebie zrobił. Jeśli gdzieś cię odczuwasz?
boli, co wieczór idąc spać kładź dłonie na tym Czy twój umysł odczytuje go w związku z
miejscu. Przesyłaj tam miłość i energię. Wyobraź jakimś strasznym wyobrażeniem?
sobie, że jesteś zdrowy i w pełnej równowadze. Czy z powodu obecnej sytuacji odczuwasz
Zapytaj, jaką wiadomość przesyła ci ciało. Kiedy i w gniew albo strach? Czy boisz się tego, co dzieje
jaki sposób nie słuchałeś siebie samego? się w twoim ciele? Jaka jest zatem twoja
j Jakie jest znaczenie tego wypadku albo choroby na reakcja? Jaka jest zwykła reakcja, która (w
poziomie zarówno osobistym, jak i życiowym? pewnym sensie) nic ci nie dała? Wiesz, że taka
Przede wszystkim zaś kochaj i akceptuj samego reakcja nic nie daje, ponieważ ból jest wciąż
siebie. Jeśli cierpisz na poważną chorobę, nie wiń się obecny. Wiadomość (lekcja, jeśli wolisz) nie
za to. Kochaj siebie. Masz odwagę wypowiedzieć tę została odebrana. Ośmieliłbym się więc
wiadomość na tyle głośno, by została usłyszana. powiedzieć, mój drogi, że bez względu na to,
Postanowiłeś zrobić wszystko co konieczne, by jaka jest twoja reakcja, jest ona kompletnie
nauczyć się tego, czego chcesz się dowiedzieć. To błędna, ponieważ nie rozwiązuje problemu.
bardzo śmiały akt. Szanuj się za to. Kochaj siebie. Spójrz na swoje życie i ciało — ukształ-
Kochaj siebie. Kochaj siebie. Jesteś częścią boskosci. towałeś je jak szkolną klasę, w której masz się
Jesteś jednością z Bogiem. Oto dwie uczyć, i każda choroba, każdy ból, cierpienie
samouzdrawiające medytacje Heyoana. Pomogą ci: albo wypadek jest sygnałem, wiadomością, która
ma cię nauczyć jakiejś lekcji."
Samouzdrawiaj ąca 3. ,A więc pytam cię teraz: dlaczego stworzyłeś taki
medytacja Heyoana właśnie ból w swoim ciele? Dlaczego miałbyś
tworzyć taką sytuację w swoim życiu? Czego ma
1. „Zbadaj swoje ciało w dowolny sposób: za cię ona nauczyć? Co ten ból powtarza ci raz za
pomocą widzenia wewnętrznego, intuicji, razem, aż zrozumiesz? Dopóki nie nauczysz się
zmysłu czucia. tej lekcji, będziesz tworzył ból i cierpienia w
\ Znajdź, z pomocą przewodników, jeśli swoim życiu. Ponieważ jesteś najlepszym
chcesz, ten obszar swojego ciała, który nauczycielem i dobrze zaplanowałeś swoje
napawa cię największą troską. lekcje, nie przejdziesz do następnej, dopóki nie
Jeśli nie znajdziesz chorego obszaru, skup zrozumiesz tej.
się na czymś, co dzieje się właśnie w twoim Jeśli znalazłeś już to miejsce w swoim ciele,
życiu i napawa cię troską. Znajdź proponuję, żebyś położył na nim dłoń albo
j odpowiedni obszar w ciele albo w życiu." dłonie. Pozwól swojej wyższej jaźni połączyć się
\ i
z tym miejscem. Czyniąc to, znajdź naturę
i 2. „Jeśli chcesz, daj mu formę, kolor, sub-
swojego strachu. Kiedy już ją wyczujesz,
j stancję, kształt, gęstość. Ma barwy ostre
napełnij strach miłością. Jaki rodzaj miłości
i czy matowe? Jeśli jest to określony ból, to
1 będzie najodpowiedniejszy dla tego strachu?
czy trwa przez dłuższy czas? Czy pulsuje?
Zrób to samo dla każdego obszaru swojego ciała
' Czy jest ostry? Czy przychodzi i odchodzi?
albo życia. Każda choroba i każde negatywne
S Czy sytuacja istniejąca teraz w twoim doświadczenie jest bezpośrednim skutkiem tego,
życiu jest nowa? Stara? Jak się czujesz,
że nie kochasz się w pełni — nie realizujesz
kiedy zostajesz z nią skonfrontowany i jaka
tego,
była twoja dotychczasowa reakcja na nią?
I Rozważ każdą sytuację, o której mówimy.

302 Dłonie pełne światła

na czym ci naprawdę zależy. Dlaczego nie Zrób następującą listę:
usłuchałeś swego wewnętrznego głosu?
Dlaczego nie pozwoliłeś sobie stać się w pełni W jaki sposób
tym, kim jesteś? Każda choroba jest Sytuacje nie kochałeś siebie
bezpośrednim sygnałem zawiadamiającym cię, Lęki życiowe Kim chcesz
że nie kochałeś swojej istoty, nie pielęgnowałeś być
siebie, by zrealizować swoją prawdziwą naturę.
To jest podstawa wszelkiego uzdrawiania."

4. „Inna wskazówka: Lekcja nigdy, przenigdy nie Co to wszystko ma wspólnego z aurą? Otóż
dotyczy tego, że jesteś zły albo zrobiłeś coś wszystkie te rzeczy wpływają na aurę. Posiadają
złego." one formę i substancję. Kiedy poszerzysz swoje
rozumienie i widzenie rzeczywistości, zaczniesz
5. „A zatem, znalazłszy odpowiedź, odkryjesz dostrzegać, w jaki sposób ludzie nie kochali
natychmiast przyczynę strachu i bólu. Być może samych siebie. A wtedy ty jako uzdrowiciel
uniemożliwiłeś sobie spełnienie swych przypomnisz im, kim są i pomożesz znaleźć
najgłębszych pragnień. W tym momencie miłość, której potrzebują. Ty jako uzdrowiciel
możesz stanąć twarzą w twarz z tym strachem, staniesz się tą miłością."
poczuć go i zacząć z nim pracować.
Gdziekolwiek jest strach, miał miejsce brak
miłości, ponieważ miłość jest przeciwieństwem
Medytacja likwidująca
strachu. A więc jeśli odczuwasz strach, to samoograniczenia
znaczy, że nie jesteś w prawdzie, że to, czego się
boisz, jest najprawdopodobniej złudzeniem. „Jest to dobra medytacja dla tych, którzy wbrew
Albowiem kiedy się boisz, nie jesteś skupiony, swojej woli są zamknięci w jakimś obszarze życia.
nie stanowisz pełni swojej istoty. Kiedy Jest ona narzędziem samopozna-nia i dobrym
odważysz się wejść w ten strach i rozwiązać ćwiczeniem dla uzdrowiciela, ponieważ choroba jest
gnębiący cię problem, rozpoczniesz proces tylko rezultatem zamykania się w ograniczonych
uzdrawiania na nowym poziomie. definicjach jaźni. Jako uzdrowiciel musisz najpierw
zrozumieć ten proces w sobie, a następnie nauczyć
Zadanie domowe przed pójściem do łóżka: się wyczuwać go u innych — by pomóc im
zdefiniować ich ograniczenia i pozbyć się ich.
Wszystkie te rzeczy mają swoją formę w polu
1. Określ swoje lęki. Czego się boisz? Być może aurycznym. Są one energią i świadomością, która cię
chodzi o twoje ciało. Być może chodzi o ogranicza. A zatem, pracując nad aurą, możesz
sytuację życiową. Być może są to lęki pracować jednocześnie nad formą energetyczną,
ogólne. stanowiącą substancję ograniczenia.

1. Wprowadź się w stan podwyższonego po-
2. Połącz strach z okolicznościami zewnęt- strzegania.
rznymi. Strach jest zawsze bezpośrednio
powiązany z tym, czego nie robisz, a 2. Zadaj pytanie: kim jestem?
chciałbyś zrobić. To odcina cię od twojej
wielkości, ale jest również bramą do niej. 3. Kiedy znajdziesz odpowiedź, poszukaj ogra-
niczenia, które narzuciłeś sobie za pomocą

Zdrowie — wyzwanie, by być sobą 303

definicji tego, kim jesteś. Kiedy znajdziesz to wyleczenia. Dzięki temu będziesz się rozwijał jako
ograniczenie, wiedz, że jest to bariera, którą sam uzdrowiciel. W następnym rozdziale porozmawiamy
stworzyłeś. o tym, jakie formy może przybrać twój rozwój.

4. Wyrzuć ograniczenie poza barierę, a bariera
wzrośnie.
Przegląd rozdziału 26
5. Ponownie zadaj pytanie: kim jestem? Bez
względu na to, jaka będzie odpowiedź, da ci ona
inną definicję jaźni. Do przemyślenia
7. Oddziel Esencję od ograniczonej definicji. 1. Przeanalizuj punkty od pierwszego (medytacja)
do jedenastego (troska o siebie), przyznając sobie
8. Zadaj pytanie ponownie itd. oceny w dziesięciostopniowej skali.
2. Tam gdzie ocena jest niska, znajdź reakcję niższej
jaźni albo jaźni cienia, która cię blokuje. Na jakim
Ćwicz tę medytację regularnie przez cały ograniczonym przekonaniu opiera się ta reakcja?
następny tydzień. Nie, nie będę określał, co to jest 3. Odnieś to do niewłaściwie pracujących czak-
Esencja. To ty zdefiniujesz ją w trakcie ćwiczenia." ramów.
4. Wykonaj samouzdrawiającą medytację He-yoana.
Jeśli chcesz, możesz zostać uzdrowicielem. 5. Wykonaj medytację w celu zlikwidowania
Twoim pierwszym zadaniem będzie wyleczenie ograniczeń.
siebie samego. Kiedy już to zrobisz, skoncentruj się
na pomaganiu innym, którzy również pragną

Rozdział 27

ROZWÓJ UZDROWICIELA
Stawanie się uzdrowicielem to bardzo indywi- prawdy i miłości. Oznacza to, że twoja ścieżka
dualny i osobisty proces. Nie ma sztywnych zasad prawdy i miłości będzie się zapewne zmieniać z
określających, jak będzie on przebiegał. Życie upływem lat. Śmiem twierdzić, że istnieje wiele dróg
każdego człowieka jest unikatowe. Uzdrawiania nie do «Nieba», tak wiele, jak wiele jest dusz
można nikomu przekazać ani nadać. Wyrasta ono z powracających do domu. Gdybyśmy mieli prze-
wnętrza człowieka. Jest do opanowania różnorodna śledzić historię człowieka, znaleźlibyśmy wielu,
wiedza, wiele kursów i szkół myślenia którzy podróżowali przed nami i znaleźli oświecenie.
wyjaśniających, co naprawdę dzieje się w trakcie Wiele z tych dróg do oświecenia zostało
procesu uzdrawiania. Wielu w ogóle nie używa w zapomnianych. Niektóre są odzyskiwane; inne wciąż
odniesieniu do swojej praktyki słowa „duchowa". giną w mrokach niepamięci. Nic to jednak nie
Moja droga do uzdrawiania była drogą du- szkodzi, gdyż w głębi duszy ludzkiej bez przerwy
chowego rozwoju, co wydawało mi się zupełnie tworzą się nowe drogi prowadzące do domu. Taki jest
naturalne. Co jest najbardziej naturalne dla ciebie? ten proces. Wiecznie odnawiający się proces twórczej
Idź swoją własną ścieżką, a nie dobrze wydeptanym siły wzbierającej w tobie i we wszystkich innych.
szlakiem. Możesz skorzystać z wiedzy, która pomoże Oto, co znaczy powrót do domu. Kiedy nauczysz się
ci sformułować twoje własne idee. Oto komentarz płynąć zupełnie bez żadnego oporu, zgodnie z
mojego przewodnika Heyo-ana na temat stawania się wewnętrznym twórczym ruchem, to znaczy, że
uzdrowicielem. trafiłeś do domu. Oto, co oznacza bycie w domu."

Poświęcenie Sprawdziany
„Stawanie się uzdrowicielem oznacza po- Gdy tylko zdecydujesz się poświęcić swojej
święcenie. Nie tyle poświęcenie się jakiejś okreś- prawdziwej drodze i uczynisz ją celem swojego
lonej praktyce duchowej, religii czy zestawowi życia, staniesz się świadomy ogólnego procesu
sztywnych zasad, ile swojej własnej ścieżce zachodzącego w twoim wnętrzu. Poznasz we-

306 ________________________ Dłonie pełne światła

wnętrzne pejzaże, które zmienią naturę twojego danie, byś nie musiał doświadczać tego, czego się
postrzegania rzeczywistości. Zaczniesz widzieć boisz. Jeśli jednak poddasz się swojej iskrze
związki przyczynowo-skutkowe zachodzące po- boskości, stwierdzisz zapewne, że musisz stawić
między twoją własną oceną rzeczywistości a czoło swojemu lękowi. Po przejściu przez do-
prawdziwą rzeczywistością. świadczenie, którego się lękałeś, poczujesz, że twój
Moja wyższa jaźń i przewodnicy pomogli mi strach zamienia się we współczucie oparte na
krok po kroku poznać duchowe prawo. Spędzałam miłości. Odnosi się to również do doświadczenia
stosunkowo dużo czasu, koncentrując się na naturze śmierci. Gdyż, jak mówi Emmanuel:
prawdy, boskiej woli i miłości. Po okresie skupiania
się na którejś z tych zasad, czułam, jakbym była Nie jest to kwestia
testowana. Wciąż znajdowałam się w sytuacjach,