You are on page 1of 1

28 TOPDESK MAGAZINE - JUNI 2017

tips + tricks
Uw openingstijden flexibel instellen Op de hoogte blijven van de status van
per melding zoekindexen
Streeft u naar een perfecte dienstverlening? Laat uw klanten Wilt u snel een kaart, zoals een melding of een behandelaar,
dan niet voor een dichte deur staan. Leg de openingstijden van terugvinden in TOPdesk? Gebruik dan de TOPdesk zoekfunctie.
uw servicedesk vast op een servicewindowkaart in TOPdesk. U vindt deze onder andere bovenin de snelstartbalk onder het
Zo creëert u een servicewindow waarbinnen meldingen icoon van een vergrootglas.
worden behandeld. Als u een doorlooptijd aangeeft in een
melding, houdt TOPdesk hier rekening mee bij het bepalen Voor een goed werkende zoekfunctie worden automatisch
van de streefdatum. zoekindexen gegenereerd door TOPdesk. Gebeurt dit niet
goed? Dan is de zoekfunctie niet beschikbaar. U ziet dit
Hebt u met uw klanten afgesproken dat u bepaalde doordat het zoekveld rood kleurt en een rode rand krijgt.
meldingen ook buiten normale openingstijden behandelt?
In de laatste versie van TOPdesk biedt u eenvoudig in een Wilt u als beheerder graag op de hoogte zijn wanneer de
dienst per prioriteit een ander servicewindow aan. Zo zorgt u zoekindexen niet correct zijn gegenereerd? Geef dan uw
dat een melding met een hoge prioriteit buiten kantooruren e-mailadres op en ontvang automatisch een e-mail als een
wordt opgepakt, maar dat voor gewone meldingen de zoekindex niet kan worden aangemaakt.
kantooruren gelden. 1. Ga naar Technische instellingen> Zoeken> Algemeen:
Zoekindex.
Via de module Contractbeheer en SLM past u eenvoudig de 2. Vul onder “E-mailadres voor niet-werkende index”
servicewindow aan per prioriteit: een e-mailadres in.
3. Sla de instellingen op.
1. Ga naar Modules> Contractbeheer en SLM >
Dienstenniveaus. Om een e-mail te kunnen versturen, moet voor TOPdesk een
2. Open een Dienstniveaukaart. SMTP-server zijn ingesteld.
3. Vul de Prioriteitenmatrix in op de kaart.
4. Per ingevulde prioriteit is nu een servicewindow Heeft u voor een SaaS-oplossing gekozen? Dan monitort
aan te geven. TOPdesk voor u of de zoekindexen succesvol verlopen.
U hoeft dan geen e-mailadres in te stellen.

www.topdesk.com