You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 901

INDEKS MIEJSCOWOŚCI MIDDENLANDU:
NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
WIELKIE HRABSTWO VON BILDHOFEN WIELKI DIUK LEOPOLD VON BILDHOFEN
CARROBURG MS Wielki Diuk Leopold 8000 4 administracja, handel, 200b/1250c Stolica Middenlandu.
szkutnictwo Prom na rzece Reik.
Arenshausen W Wielki Diuk Leopold 57 1 uprawy -
Breuna W Wielki Diuk Leopold 67 2 drewno 5b
Grossfuhre W Wielki Diuk Leopold 61 2 uprawy, wino 5c
Senden W Wielki Diuk Leopold 56 1 uprawy -
Brockel MM Wielki Diuk Leopold 120 3 handel, drewno, zajazd 5a/10c
Guthugel W Wielki Diuk Leopold 50 3 złoto 10a/10b Kopalnia złota.
Kupfengrube W Wielki Diuk Leopold 80 2 rudy metali 10b/20c Kopalnia żelaza.
Hupstedt MM Wielki Diuk Leopold 220 3 drewno, handel, 5a/10b Prom na rzece Reik.
rybołówstwo
Fassberg W Wielki Diuk Leopold 50 2 drewno, rybołówstwo 6c Prom na rzece Reik.
Stappelhugel W Wielki Diuk Leopold 75 2 drewno, uprawy 3c Prom na rzece Kristall.
Kutenholz MM Wielki Diuk Leopold 830 3 drewno, handel, zajazd 10a/30b Zajazd.
Bad Holtorf W Wielki Diuk Leopold 62 2 drewno, uprawy 15b
Mittelweg MM Wielki Diuk Leopold 200 3 drewno, handel, zajazd 5a/10b Zajazd.
Eldagsen W Wielki Diuk Leopold 75 2 bydło, uprawy 15c
Waldtal W Wielki Diuk Leopold 69 2 drewno, łowiectwo 2b/10c
Wiesengrund W Wielki Diuk Leopold 50 2 drewno, uprawy 10c
Pritzstock MM Wielki Diuk Leopold 488 4 uprawy, wino 10b/20c Małe, znakomite winnice.
Grubentreich W Wielki Diuk Leopold 88 3 kozy, owce, uprawy 2b/8c
Leichlinberg W Wielki Diuk Leopold 72 2 uprawy 5c
Sotturm MM Wielki Diuk Leopold 110 3 drewno, handel, zajazd 10b/15c Zajazd.
Genlau W Wielki Diuk Leopold 40 1 ubóstwo -
HRABSTWO VON BOKEL HRABIA ANZELM VON BOKEL
Deinste MS Hrabia Anzelm 1000 3 handel, uprawy 150a/200b Miasteczko na granicy z Nordlandem i
/300c Jałową Krainą.
Bokel W Hrabia Anzelm 32 1 ubóstwo -
Kastorf MM Hrabia Anzelm 88 3 kozy, owce, uprawy 2b/8c
HRABSTWO VON BAREN HRABIA WOLFGANG VON BAREN
Barenfahre MM Hrabia Wolfgang 565 3 handel, rybołówstwo, 25b/50c Prom na rzece Baren i Reik.
szkutnictwo
Eslohe W Hrabia Wolfgang 52 2 drewno, rybołówstwo - Prom na rzece Baren.
HRABSTWO VON LANNISTER HRABIA MAXIMILLIAN VON LANNISTER
Schoppendorf MS Hrabia Maximillian 2500 3 drewno, rudy metali, 50b/500c Prom na rzece Holzrenne i Talabeck.
wędzone ryby
Ahlenhof W Hrabia Maximillian 48 2 rybołówstwo, uprawy 15c Prom na rzece Drakwasser.
Bad Hohne W Hrabia Maximillian 37 1 ubóstwo 10c Prom na rzece Holzrenne.
Laer W Hrabia Maximillian 42 2 uprawy 10c Prom na rzece Drakwasser.
Delberz MS Hrabia Maximillian 2000 3 drzewo, wino 20b/75c Prom na rzece Delb
Mittelmund W Hrabia Maximillian 35 2 uprawy - Prom na rzece Reik.
Schwarzmakt W Hrabia Maximillian 61 2 uprawy 5c Prom na rzece Reik.
Turmgever W Hrabia Maximillian 53 1 drewno - Prom na rzece Delb i Reik.
HRABSTWO VON WINSEN HRABIA JOACHIM VON WINSEN
Winsen MM Hrabia Joachim 315 2 drewno, handel, uprawy 5b/30c
Fintel W Hrabia Joachim 30 1 rybołówstwo - Prom na rzece Drakwasser.
Harsum W Hrabia Joachim 40 1 ubóstwo 5c
Roshe W Hrabia Joachim 72 2 uprawy 5c
KRÓLESTWO GLIMDWARROW KRÓL OLAF
Glimdwarrow MM Gnomi Król Olaf 1000 4 handel, rybołówstwo 25a/50b/150c Największa osada gnomów w Imperium.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

902 - WARHAMMER FRP

Related Interests