You are on page 1of 2

906 - WARHAMMER FRP

INDEKS MIEJSCOWOŚCI NORDLANDU:
NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
BARONIA VON NIKSE BARON WERNER NIKSE
SALZENMUND MS Baron Werner 5122 4 administracja, handel 10a/80b Stolica Nordlandu.
Grimminghagen W Baron Werner 76 2 zajazd - Zajazd.
Kurtwallen W Baron Werner 73 1 ubóstwo -
Kustlandhaus Z Baron Werner 45 2 dofinansowanie 10b/10c Zamek nadbrzeżny.
Skjaldberg W Baron Werner 60 2 rybołówstwo, uprawy 10c
Seuchenshof W Baron Werner 28 1 datki, ofiary - Hospicjum Shallyi, specjalizujące się w
leczeniu czarnej plagi. Położone w pobliżu
granicy z Ostlandem.
Beeckerhoven MM Baron Werner 408 3 drewno, handel 10b/80c
Grafenrich MM Baron Werner 252 2 drewno, handel 4b/52c
Mannansheim Z Kult Mannana 35 2 datki, ofiary 5b/- Klasztor Zakonu Trytona zbudowany na
małej wyspie położonej w zatoce
Drosselspule.
Neve Emskrank MM Baron Werner 250 2 handel, piractwo, 50b/75c Pierwszy port otwarty w AS2460 w
rybołówstwo ramach planu odciągnięcia obrotu
towarowego od Marienburga. Plan
zakończył się porażką.
Heiligdorf W Baron Werner 32 1 rybołówstwo, uprawy 3c U podmurza Neve Emskrank
Oldenlitz MM Baron Werner 172 3 srebro, uprawy 6b/30c
BARONIA VON HARGENFELS BARON GUNTHER VON HARGENFELS
Hargendorf MM Baron Gunther 96 4 drewno, owce, 4b/6c Baronia położona na wybrzeżu u ujścia
rybołówstwo, sól, rzeki Erge. Kotwicowisko floty
szkutnictwo oceanicznej.
Beilen W Baron Gunther 28 1 ubóstwo 2c U podmurza Hargendorfu.
Schlaghugel W Baron Gunther 0 0 - - Porzucona w AS2500 wioska na
zachodnim końcu baronii. W pobliżu
ruiny kamiennego kręgu.
Ueblingen W Baron Gunther 73 2 uprawy 8c U podmurza Hargendorfu.
BARONIA VON DAMASK BARON ARNE VON DAMASK
Schadelbruck W Baron Arne 96 2 owce, rybołówstwo 8c
Ockholm W Baron Arne 56 2 rybołówstwo 4b
Zweedorf W Baron Arne 78 1 rybołówstwo 8c
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

WARHAMMER FRP - 907

Related Interests