You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Relikwiarz Graala:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA RELIKWIARZ GRAALA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE RELIKWIARZ SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 - - 4 6 4 - - -
PRESTIŻ DRUŻYNY: +35 PUNKTÓW Maksymalna 4 - - 4 6 4 - - -
PODSTAWKA: 40 X 40 MM ZASADY SPECJALNE:
DUŻY CEL, MACHINA WOJENNA.
Pielgrzymi Graala to fanatyczni towarzysze Rycerzy Graala, którzy podróżując i walcząc u
OŁTARZ GRAALA: Drużyna walcząca w pobliżu Relikwiarza Graala jest bardziej
boku świętego wojownika w licznych potyczkach, nabrali bitewnego doświadczenia i
zdeterminowana w walce z wrogiem. Wszystkie sprzymierzone modele,
przełamali strach, stając się groźnymi wojownikami. W większości przypadków
znajdujące się w odległości do 6” od Relikwiarza Graala otrzymują premię +1 do
uwielbienie dla Rycerza Graala i możliwość walki z wrogami Królestwa Bretonni
współczynnika CP (do maksymalnej wartości 10) oraz otrzymują Magiczną
umacnia ich oddanie Pani z Jeziora.
Ochronę na 6+. Ponadto Relikwiarz Graala, który znajduje się w zasięgu dowodzenia
Rycerze Graala nigdy nie zniżają się do tego, aby wydawać im rozkazy, ani w
DOWÓDCY, zwiększa ten zasięg o kolejne +6”.
ogóle odzywać się do pospólstwa. Ponieważ Pielgrzymi Graala z natury rzeczy nie są
RELIKWIARZ GRAALA: MACHINA WOJENNA składa się z palankinu i niosących
zbyt spolegliwi, niektórzy przywódcy muszą siłą zaprowadzać porządek. Rozsądni (a
Relikwiarz Graala czterech Pielgrzymów Graala stanowiących jedną grupę stronników.
przynajmniej mniej szaleni) pielgrzymi szybko pojmują, iż ich szanse przeżycia
Relikwiarz Graala i Pielgrzymi Graala poruszają się tak, jak pozostałe modele, z tym
znacznie wzrastają, jeśli będą wykonywać polecenia starszych i bardziej
jednakże wyjątkiem, że nie mogą biegać i podlegają zwykłym karom do ruchu
doświadczonych pielgrzymów.
przy poruszaniu się przez teren trudny i bardzo trudny. Współczynnik SZYBKOŚĆ
W zamian nie oczekują niczego poza możliwością wspólnej podróży,
określa maksymalną prędkość MACHINY WOJENNEJ przy czterech Pielgrzymach
natomiast skrzętnie zbierają wszystkie przedmioty wyrzucone przez Rycerza Graala,
Graala, kiedy to Relikwiarz Graala może poruszyć z szybkością równą szybkości
uznając je za relikwie. Każda rzecz ma wielkie znaczenie dla oddanego sługi Pani z
Pielgrzymów Graala – jeżeli którykolwiek z Pielgrzymów Graala został Oszołomiony!,
Jeziora. Typowy pielgrzym może nosić naszyjnik z guzików lub starą koszulę
Powalony na ziemię! lub Wyłączony z akcji! prędkość MACHINY WOJENNEJ jest
przewiązaną kawałkami uzdy lub rzemieniami. Szczęśliwcy stają się posiadaczami
zmniejszana proporcjonalnie.
spodni, a nawet pogiętych i połamanych kawałków zbroi. Po śmierci Rycerza Graala
Strzały skierowane w MACHINĘ WOJENNĄ rozpatruje się przeciwko całej
pielgrzymi natychmiast ograbiają jego ciało z ubrania i wszelkich relikwii. Ciężko ranni
jednostce, a trafienia rozdzielane są losowo między Pielgrzymów Graala a Relikwiarz
Rycerze Graala czasami padają ofiarą, tego rodzaju ataku religijnego uniesienia, zwykle
Graala. MACHINA WOJENNA traktowana jest jak każda inna jednostka w sensie
kończącego się zaduszeniem nieszczęsnego wojownika. Jego ciało również staje się
stosowania modyfikatorów do trafienia, ponadto Relikwiarz Graala.podlega
relikwią, swego rodzaju sztandarem niesionym przez fanatyków na lektyce. Odziane
zasadzie specjalnej DUŻY CEL. Po ustaleniu liczby trafień należy rozdzielić je
w zbroję i osadzone na końskim szkielecie (prawdziwym lub wyrzeźbionym z
losowo, rzucając K6. Jeżeli uzyskano wynik 1-4, należy wykonać rzut na zranienie
drewna) wzbudza zapał bojowy i przysparza sił idącym do walki pielgrzymom.
modelu Relikwiarza Graala. Jeżeli uzyskano wynik 5 lub 6, należy wykonać rzut na
Największe i najsłynniejsze oddziały fanatyków istnieją od wielu lat, liczebnością
zranienie niosących MACHINĘ WOJENNĄ Pielgrzymów Graala. Jeżeli Pielgrzymi Graala
przewyższając nawet grupy, które towarzyszą żywym Rycerzom Graala. Dość często
zostaną Wyłączeni z akcji! bądź zostaną zmuszeni do Ucieczki!, tudzież sam
bywają zapraszane przez władców i Rycerzy Graala do wzięcia udziału w bitwie lub
Relikwiarz Graala ulegnie Wyłączeniu z akcji!, kolejne trafienia nie są rozdzielane, ale
szczególnie niebezpiecznej wyprawie. Pielgrzymi Graala nie odmawiają takiej prośbie,
trafiają odpowiednio w Pielgrzymów Graala bądź Relikwiarz Graala.
zwłaszcza przekazanej w imieniu Rycerza Graala.
Jeżeli modele Pielgrzymów Graala niosący MACHINĘ WOJENNĄ nie Uciekają!, nie
UWAGI: Relikwiarz Graala może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Rycerze zostali Oszołomieni!, Powaleni na ziemię! lub Wyłączeni z akcji! przeciwnik nie może
Graala. Aby zatrudnić Postać Dramatu w szeregach kompanii Rycerzy Graala musi służyć atakować Relikwiarza Graala, odzwierciedla to sytuację, w której przeciwnik
przynajmniej czterech Pielgrzymów Graala stanowiących jedną grupę stronników. skupia uwagę na realnym i bezpośrednim zagrożeniu jakie stanowią Pielgrzymi
Graala, którzy z kolei będą starali się chronić MACHINĘ WOJENNĄ.
TRAFIENIE Z UDERZENIA: Relikwiarz Graala może spowodować poważne
szkody podczas uderzenia w szeregi wroga. Jeśli w dowolnej turze Pielgrzymi
Graala niosący MACHINĘ WOJENNĄ szarżują na przeciwnika, Relikwiarz Graala
zadaje każdemu wrogiemu modelowi z którym styka się podstawką K3
automatyczne trafienie o SILE 4 wynikające z impetu szarży. Trafienia te zadawane
są na samym początku walki, zanim którykolwiek z modeli zdąży zaatakować.
Atak taki trafia automatycznie, a ofiara nie może skorzystać z cechy oręża
PARUJĄCY.
Jeżeli Relikwiarz Graala uderzy w inną MACHINĘ WOJENNĄ, POTWORA lub
model dosiadający POTWORA, to trafienia z uderzenia rozpatrywane są przeciwko
MACHINIE WOJENNEJ lub POTWOROWI, a nigdy przeciwko modelowi. Jednakże
Pielgrzymi Graala mają prawo zaatakować model w zwykły sposób.
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
określi koszt potrzebny do utrzymania Relikwiarza Graala. Wynik 1-2 oznacza, że
Relikwiarz Graala rozpada się na kawałki zmieniając się w kupę śmieci z których
powstał - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 3-5 oznacza,
że na konserwację MACHINY WOJENNEJ należy poświęcić K6 Łupów. Natomiast
rezultat 6 oznacza, że koszt naprawy to K3 Łupy.

1|Strona

Related Interests