You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Ludwig Schwarzhelm, Szampierz Imperatora:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA LUDWIGA SCHWARZHELMA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE SZAMPIERZ SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 4 4 3 3 2 4 1 8
PRESTIŻ DRUŻYNY: +53 PUNKTY Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 20 X 20 MM (PIESZO) KOŃ BOJOWY 8 3 0 3 - - 3 1 5
50 X 25 MM (WIERZCHEM) BROŃ/PANCERZ: Ludwig Schwarzhelm posiada MIECZ, TARCZĘ, BROŃ WIELKĄ,
CIĘŻKI PANCERZ, KONIA BOJOWEGO oraz SIODŁO & UPRZĄŻ, gracz wedle uznania
Ludwig Schwarzhelm jest szampierzem Imperatora i chorążym jego osobistego może wyposażyć Postać Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
sztandaru. Mężczyzna to postawny i słynący z siły charakteru, surowego wyrazu DRUŻYNY.
twarzy i zabójczych umiejętności we władaniu mieczem. Powiada się, że na jego ZASADY SPECJALNE:
obliczu nigdy nie zagościł uśmiech, a sam Ludwig skutecznie umacniał swą reputację NIEZŁOMNOŚĆ, SIŁACZ, SZERMIERZ, ZABÓJCZY CIOS.
bezkompromisowego i lojalnego wojownika w czasie wielu lat służby u Imperatora. KAWALERZYSTA: Bohater specjalny biegle jeździ konno. Dzięki umiejętności model
Pełni on rolę szampierza Imperatora w walkach procesowych, w których oskarżona o może przerzucić nieudany test jeździectwa, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
nieposłuszeństwo szlachta, zgodnie z przysługującym jej prawem, stara się mieczem SZAMPIERZ IMPERATORA: Ludwig Schwarzhelm gotowy jest bez wahania poświęcić
udowodnić swoją niewinność. Wyszkolenie Ludwiga jest na tyle sławne, że wielu swe życie w obronie DOWÓDCÓW służących Imperatorowi. W grze
szlachetnie urodzonych przyznaje się do winy, nim ten dobędzie miecza. odzwierciedla to zasada zgodnie z którą Postać Dramatu, jeśli stoi w odległości do
Prócz zadań wynikających z doskonałego wyszkolenia w sztuce szermierczej, 2” od trasy szarży, automatycznie zdaje test INICJATYWY i przejmują szarże, której
Ludwig jest również egzekutorem władzy Imperatora i podróżuje do kolejnych stolic celem jest DOWÓDCA.
prowincji, by upewnić się, że edykty Imperatora są przestrzegane. Miecz ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
Sprawiedliwości Ludwiga nieraz miał okazję popróbować błękitnej krwi, kiedy to określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Szampierz Imperatora. Wynik
niezapowiedziana wizyta posępnego szampierza ujawniła kolejnego szlachcica, który 1-2 oznacza, że Ludwig Schwarzhelm otrzymał nowe rozkazy od Imperatora i
okazał się być nikim więcej, jak zwykłym złodziejem. Pojawienie się Ludwiga opuszcza szeregi kompanii - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY.
Schwarzhelma u wrót zamku Elektora witane jest zawsze z trwogą, nawet przez Wynik 2-4 oznacza, że Szampierz Imperatora zażądał żołdu w postaci K6 Łupów!
lojalnych poddanych Imperatora, gdyż Schwarzhelm jest osobą nieugiętą w swych (zobacz ROZDZIAŁ XIIII: KAMPANIA). Natomiast rezultat 6 oznacza, że
poglądach i patrzącą krytycznym okiem na wszystkich, których uważa za Bohater specjalny zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.
pozbawionych kręgosłupa moralnego i wiary. Bywało również, że stawać musiał do
walki o własne życie, jak wtedy, gdy odkrył, że część członków rodu von Rauken z
Ostlandu należy do wyznawców kultu Chaosu. Kiedy jednak nastał świt, szampierz
Imperatora wyszedł samotnie z zamku w ciężko sponiewieranej zbroi i z broczącym
krwią mieczem w dłoni.
Kiedy Imperator przemierza swoje ziemie, posępny Schwarzhelm jest zawsze
u jego boku, gotów wesprzeć słowa Karla Franza grozą swego ostrza. W bitwach
Ludwig pełni rolę przybocznego Imperatora lub wiernych mu kapitanów i już
niejednokrotnie przyszło mu ratować życie swego władcy…
UWAGI: Ludwig Schwarzhelm może zostać zatrudniony przez następujące drużyny:
Cyrkowców z Ligii Ostermarku, Łowców czarownic, Muszkieterów z Nuln, Sióstr Sigmara,
Strażników dróg z Averlandu, Zbrojnej kompanii z Ostlandu, Zbrojnych z Middenheim oraz
Żołnierzy z Reiklandu i Niziołków z Krainy Zgromadzenia. Aby zatrudnić Postać Dramatu
służący w szeregach kompanii DOWÓDCA musi posiadać Sztandar Imperium (zobacz
ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK).
Ludwig Schwarzhelm, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
umiejętności WALKI, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, Szampierz
Imperatora może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności
specjalnych:
ASCETYZM: Surowa dyscyplina i posty napełniły ciało Ludwiga Schwarzhelma
niemal nadludzką żywotnością. Szampierz Imperatora podlega zasadzie
specjalnej TRUDNY DO ZABICIA.
KRZEPKI: Postać Dramatu może nosić PANCERZE ignorując ujemne
modyfikatory do I i SZ. Ponadto, bohater wyekwipowany w PAWĘŻ
(zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK) może biegać.
LEKKA JAZDA: Bohater specjalny podlega zasadzie specjalnej LEKKA JAZDA.

1|Strona