MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ

Izabela Suligowska

Wykonywanie makijażu
514[03].Z3.02

Poradnik dla ucznia

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Recenzenci:
lek. med. Małgorzata Polkowska
dr Maria Pietruszewska

Opracowanie redakcyjne:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Konsultacja:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Korekta:

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 514[03].Z3.02
„Wykonywanie makijażu”, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu
technik usług kosmetycznych.

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania wstępne 5
3. Cele kształcenia 6
4. Materiał nauczania 7
4.1. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 7
4.1.1. Materiał nauczania 7
4.1.2. Pytania sprawdzające 11
4.1.3. Ćwiczenia 12
4.1.4. Sprawdzian postępów 14
4.2. Typy kolorystyczne urody 15
4.2.1. Materiał nauczania 15
4.2.2. Pytania sprawdzające 20
4.2.3. Ćwiczenia 21
4.2.4. Sprawdzian postępów 22
4.3. Kosmetyki kolorowe 23
4.3.1. Materiał nauczania 23
4.3.2. Pytania sprawdzające 25
4.3.3. Ćwiczenia 25
4.3.4. Sprawdzian postępów 28
4.4. Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 29
4.4.1. Materiał nauczania 29
4.4.2. Pytania sprawdzające 33
4.4.3. Ćwiczenia 34
4.4.4. Sprawdzian postępów 38
5. Sprawdzian osiągnięć 39
6. Literatura 44

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2

Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy. Wymagania wstępne. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu wykonywanie makijażu. aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 . Cele kształcenia tej jednostki modułowej. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. co oznacza. uwzględnia treści z zakresu wykonywania makijażu w gabinecie kosmetycznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. 4. to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie. − pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia. Obejmuje on również ćwiczenia. Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki jednostki modułowej. 2. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. że opanowałeś materiał albo nie. Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie.1. 3. − sprawdzian teoretyczny. które powinieneś mieć opanowane. Poradnik zawiera: 1. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. które zawierają: − wykaz materiałów. czy dobrze wykonujesz daną czynność.

Z3.Z3. 514[03].Z3 Kosmetyka upiększająca 514[03].04 Wykonywanie makijażu Wykonywanie zabiegów Wykonywanie zabiegów zdobniczych na ciele zdobniczych paznokci Schemat układu jednostek modułowych „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 .01 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem zbędnego owłosienia 514[03].03 514[03].Z3.02 514[03].Z3.

WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej. − stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. − rozpoznawać rodzaj cery. − stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej. − przeprowadzać wywiad z klientką. − analizować tekst ze zrozumieniem. − rozróżniać wyposażenie stanowiska pracy wizażystki. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 . − określać właściwą długość i wysokość łuku brwiowego. − wykonywać demakijaż twarzy. − określać potrzeby klientki.2. powinieneś umieć: − korzystać z różnych źródeł informacji.

powinieneś umieć: − scharakteryzować preparaty kosmetyczne do wykonywania makijażu. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej. − wykonać różne rodzaje makijażu. − wykonać makijaż zgodnie z obowiązującymi zasadami.3. − przeprowadzić analizę kolorystyczną typu urody klientki. − wykonać makijaż zgodnie z zasadami podziału twarzy. − zaplanować kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu. − wykonać korektę twarzy. − udzielić porady z zakresu wykonywania makijażu. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 .

Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 4. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 .1. Pozwala wychwycić asymetrię twarzy. – defekty twarzy lub jej elementów. 261 i 262].1. – drugą – od łuku brwiowego do skrzydełek nosa. – trzecią – od skrzydełek nosa do czubka brody Właściwy kształt twarzy jest zachowany. – kolorystyczny typ urody klientki. jeśli wszystkie trzy odległości między tymi liniami są równe. Po ustaleniu symetrii twarzy należy określić kształt twarzy. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. Najczęściej spotykane kształty twarzy i zasady ich modelowania przedstawiono w poniższej tabeli. podziału pionowego i poziomego. nosa i brody. a) podział pionowy b) podział poziomy Rys. 1. Podział poziomy wyznacza się przez poprowadzenie trzech poziomych linii dzielących twarz na części: – pierwszą – od nasady włosów do łuku brwiowego. Podział pionowy twarzy wyznacza linia prosta przechodząca przez środek czoła. Linie kształtu twarzy [7 s.1. Proporcje twarzy określa się na podstawie tzw. Materiał nauczania Przed przystąpieniem do wykonania makijażu należy określić: – kształt twarzy klientki.4.

Kształty twarzy i zasady ich modelowania [Peggy Sagge] Kształt twarzy Zasady modelowania TWARZ OWALNA Cel: zachować naturalną równowagę. co złagodzi rysy twarzy. Należy używać podkładu i różu o jasnych odcieniach. Należy przyciemnić boczne partie twarzy w celu uwypuklenia brody i czoła. Nie należy nakładać różu poniżej linii oczu. TWARZ KWADRATOWA Cel: wyrównać kontury i wyszczuplić twarz. TWARZ PODŁUŻNA Cel: optycznie skrócić i poszerzyć twarz. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 . TWARZ OKRĄGŁA Cel: uwydatnić i wydłużyć twarz. Należy zastosować wszystkie cienie na twarzy tak. Owalny kształt to teoretycznie idealny kształt twarzy. Odcienie ciemniejsze nakłada się jedynie na podbródek. Róż lub puder w ciemniejszym odcieniu nakłada się poniżej kości policzkowych rozprowadzając w okolice skroni lub od ucha w kierunku kącików ust. Poleca się stosowanie delikatnych kolorów.Tabela 1. Zadaniem makijażystki jest podkreślenie jej piękna i zachowanie naturalnej harmonii. czoło i pod dolną wargę. aby nie wydawały się ostrzejsze niż w rzeczywistości. Należy przyciemnić czoło i zbyt mocno zarysowaną szczękę. Róż powinien być nakładany ukośnie na kości policzkowe w kierunku ust.

Przykładowe kształty brwi [ 4. 313]. Przyjmuje się. TWARZ O KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO TRÓJKĄTA Cel: skrócić wyszczuplić dolne partie twarzy. Róż nakłada się w celu przyciemnienia kości policzkowych. Należy przyciemnić boczne partie czoła i rozjaśnić kości szczęki. – trójkątnej – nasada brwi szeroka a końce opadające ku dołowi. Róż nakłada się niżej maskując kości szczęki. Szczególną uwagę należy zwrócić na kształt brwi i nosa oraz linie i kształt ust. – kwadratowej – brwi szerokie o łagodnym łuku. s. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 . Nakładając odrobinę różu na brodę optycznie zaokrąglą się ją. Korekta kształtu brwi zależy od kształtu twarzy oraz od naturalnego zarysu łuku brwiowego. – okrągłej – brwi w kształcie „trójkąta” będą ją optycznie wydłużać. Rys. że przy twarzy: – owalnej – brwi powinny mieć kształt łagodnego łuku. Perfekcyjnie wykonany makijaż powinien korygować również niedoskonałości elementów twarzy. nie należy rozprowadzać go w kierunku skroni. TWARZ TRÓJKĄTNA Cel: wymodelować górne partie twarzy. – o kształcie odwróconego trójkąta – brwi średniej grubości o łagodnym łuku. 2. Należy przyciemnić zbyt mocno zarysowane kości szczęki i rozjaśnić boczne partie czoła w celu uwydatnienia.

s. Zasady korygowania przedstawiono na poniższym schemacie. 292]. Rys. Kształt nosa koryguje się podkładami w jasnym i ciemnym odcieniu. Kształty nosa [4. 3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 .

2. Kształty ust i zasady ich korygowania a) usta wąskie b) usta pełne c) usta o wydatnej wardze dolnej d)usta pełne z wąskimi kącikami e) usta asymetryczne f) usta z opadającymi kącikami. Jakie są zasady korygowania kształtu łuku brwiowego? 5. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Jakie są zasady korygowania kształtów nosa? 6. 4. 70]. 1. a dolną poszerza się Pełne z wąskimi kącikami Zmniejszyć część środkową warg i poszerzyć w kącikach Asymetryczne Skorygować kształt konturówką i wypełnić pomadką O opadających kącikach Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i wypełnić pomadką 4.1. Jakie są zasady korygowania kształtu ust? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 . Jak określić symetrię twarzy? 2. Czym się charakteryzują podstawowe kształty twarzy? 3. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Kształt ust Zasady korygowania Wąskie Można poszerzyć obrysować wargi konturówką powyżej ich naturalnej linii. następnie kontur wypełnia się pomadką Pełne Brzegi warg pokrywa się podkładem lub konturówką w kolorze skóry następnie obrysowuje się kontur warg poniżej ich naturalnej linii wypełnia pomadką O wydatnej wardze dolnej Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa się. sprawdzisz. Przykładowe kształty ust [2 s. Jakie są zasady korygowania podstawowych kształtów twarzy? 4. Rys.

1. – ołówek i linijka . Kształt twarzy Zasady korygowania „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 . 4. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie 2 Uzupełnij tabelę.1. powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt.1. 4) określić asymetrię twarzy.4.. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 3) dokonać podziału poziomego i pionowego twarzy koleżanki z zespołu.1. Wyposażenie stanowiska pracy: – materiał nauczania pkt.3. 2) dokonać analizy kształtu twarzy koleżanki z zespołu. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ kształt twarzy koleżanki z zespołu. – zdjęcie twarzy poddanej analizie. 4.1.

. a dolną poszerza się ………………………………………………...). 4....1.... Kształt ust Zasady korygowania Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa …………………………………... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – materiał nauczania pkt.. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia. Pełne ………………………………………………………… ………………………………………………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 .1. 2) uzupełnić tabelę... 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. się. 4.1. Ćwiczenie 3 Uzupełnij tabelę. powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami korygowania kształtów twarzy podkładem i różem (materiał nauczania pkt..1..

1. zapoznać się z zasadami korygowania kształtu ust makijażem (materiał nauczania pkt. 2. uzupełnić tabelę.1. porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.1. – materiał nauczania pkt. 3. powinieneś: 1. 4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić asymetrię twarzy na podstawie podziału poziomego i pionowego? 2) scharakteryzować podstawowe kształty twarzy? 3) określić zasady korygowania kształtów twarzy makijażem? 4) rozróżnić kształty brwi? 5) określić zasady korygowania kształtu brwi dostosowanego do kształtu twarzy klient? 6) wskazać sposoby korygowania dysproporcji nosa makijażem? 7) wskazać sposoby korygowania dysproporcji ust makijażem? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 .1.1. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia. Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i …………………………………… wypełnić pomadką ………………………………………………………… Asymetryczne ………………………………………………………… ………………………………………………………… Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 4.). 4.4.

niezależnie od opalenizny. miedzi. brązowe lub prawie czarne. • Skala z barwami ciepłymi wiosna jesień „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 . czasem nieświadomie zakłóconą przez nieodpowiedni dobór kolorów. co stwarza pewną karnację. która również przyczynia się do kolorytu skóry. wynikającą z ilości melaminy i hemoglobiny. skóra o odcieniu niebieskim dobrze wygląda w kolorach chłodnych. Przeciwnie. kasztanu oraz złoty blond. Sklasyfikowania tego typu dokonała Carol Jackson. a przy zetknięciu z barwami ciepłymi sprawia wrażenie wyblakłej. Typy kolorystyczne urody 4. Oczy szaroniebieskie. typu kolorystycznego urody. szare. Może w tym pomóc określenie tzw. Oczy jasnobłękitne. Aby wyeksponować walory urody należy bardzo starannie i w sposób przemyślany dokonać tej trudnej sztuki. Materiał nauczania Każdy człowiek ma określoną karnację skóry. ciemnoniebieskie. Włosy – granatowoczerwone. zawsze w zimnym ( popielatym) odcieniu. stalowe. Typ letni – jasna mleczna cera o błękitnym lub popielatym odcieniu. jasnoniebieskie. Włosy blond o zimnym. Włosy rude w odcieniach złota.2. Typ jesieni – ciepła. Typ zimy – jasna cera o niebieskawym. − błękitne − złociste.2. złotobrązowa lub brzoskwiniowa cera. złotobrązowe lub intensywnie brązowe. czasem oliwkowym odcieniu sprawia wrażenie porcelanowej i chłodnej. popielatym odcieniu. Cery można określić jako: − chłodne. w których kolorach wygląda się dobrze. Do skóry o żółtawym ciepłym odcieniu pasują kolory tzw. Trzeba umieć określić. Naturalny kolor włosów i kolor oczu są zawsze w korelacji z cerą.4. Rzęsy i brwi jasne. Dotyczy to zarówno strojów jak i kolorystyki makijażu. Jeśli tę karnację zetknie się z kolorami chłodnymi. utraci ona swój delikatny złotawy odcień i wyda się przyżółcona. szara. Często występują piegi w rudym kolorze. Oczy o wyraźnej tęczówce w kolorze jasnego błękitu. kruczoczarne. Spotyka się typ letni o śniadej cerze. ciepłe. których wręcz rewelacyjnie bądź fatalnie. 266]. Wyodrębniła cztery podstawowe typy urody odpowiadające porom roku [2 s. ciemnobrązowe. szare. jasnobrązowe.1. zielone. z połyskiem. niebieskozielone.

Dzięki nim każdy kolor można umieścić na powierzchni lub we wnętrzu kuli (poniższy schemat). ale i wrażenia. Bez światła nie widzi się koloru. Rys. jakiego doznaje się patrząc na obiekt w obecności światła. rodzaj samego światła (słoneczne. walor i chromatyczność. str. Paleta koloru [5. a także kolorystyka otoczenia. Istotny jest też rodzaj powierzchni odbijającej bądź absorbującej światło. Odbierany przez człowieka kolor charakteryzują parametry: odcień. sztuczne. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 .• Skala z barwami chłodnymi lato zima Parametry koloru Różne próby wytłumaczenia koloru sprawdzają się do potraktowania go jako zjawiska będącego obiektywną własnością przedmiotów materiałów. 5. 303]. białe barwy).

Kolor wysoce chromatyczny jest jaskrawy i czysty. stąd „lubi” barwy znajdujące się przy równiku oraz bezpośrednio nad i pod nim. Wiosna – jest wysokochromatyczna i jasna. Przyciemniając go uzyskuje się kolor nasycony. Kolory jej odpowiadające znajdują się na przeciwległych biegunach kuli. Barwy mu odpowiadające znajdują się między biegunami północnym a równikiem oraz między biegunami południowym a równikiem z pominięciem nasyconych barw. Określając koloryt skóry należy zwrócić uwagę na jej odcień (ciepły. Walor – to jasność lub ciemność koloru. rozjaśniając – pastelowe odcienie. Czysty Blada brzoskwinia Złoty brąz. podrażnień w postaci rozlanych zaróżowień. koloru ubrania. Jest on tym. 3. koralowy Ciepły róż. Kolor niskochromatyczny jest bliski neutralnej szarości. czerń). Można je mieszać w celu uzyskania innych odcieni. występowanie cieni. Czysty łososiowy Ciepły róż Miodowy. morela. ale mniej neutralne i kontrastowe kolorystycznie. czystość barwy. zimny). Jeśli włosy klientki nie mają naturalnego koloru przykrywa się je chustką.1. Przykłady zastosowań kolorystycznych makijażu dla poszczególnych typów urody przedstawiono w poniższych tabelach. rozszerzonych naczyń. ale wraz ze spadkiem chromatyczności staje się to coraz trudniejsze. Równie istotne jest ustalenie koloru skóry i obecności ewentualnych defektów( analizy skóry dokonuje się po wykonaniu demakijaż). jasny pomarańcz brzoskwiniowy. tym niższa jest jego chromatyczność. jasną cerę od ciemnej. by nie zafałszować testu. Łatwo określić odcień wysokochromatyczny. fiolet róż róż Czysty łososiowy. stopień świecenia. 2. Blada brzoskwinia Złoty brąz. w którym okno jest skierowane na północ). niebieski łososiowy róż z odcieniem zielonego lub ciepły zielony Koral Czysty łososiowy. Lato – jest niskochromatyczne. sinicy pod oczami. lekko delikatna czerwień miedziany makowa Brzoskwinia. Określenie tych defektów umożliwia zaplanowanie kolorystyki korektorów tuszujących mankamenty urody. Im bardziej dany kolor przypomina barwy neutralne (biel. Kolorystyka makijażu dla wiosennego typu urody Cienie na powieki Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Ciepły róż. a także nastroju. czysty Ciepły róż Ciepły zielony. Odcień to nazwa koloru. Przed przystąpieniem do ustalenia typu kolorystycznego urody należy wybrać odpowiednie miejsce (takie. Uwzględniając parametry koloru można uściślić kolorystykę makijażu preferowaną dla danego typu urody. że kolor tęczówki oka może się zmieniać w zależności od kąta padania światła. niebieskozielony lub morela ciepły zielony lub szałwiowy lub lekko miedziany „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 . Barwy jej odpowiadające znajdują się bliżej bieguna południowego. szarość. Trzeba pamiętać. a także przebarwień. w jakim się ktoś znajduje. Jesień – jest wysokochromatyczna i dość ciemna. Zima – jest generalnie niskochromatyczna. co pozwala odróżnić jasne włosy lub oczy od ciemnych. Chromatyczność – to natężenie.

czysty Czysta Kość słoniowa. do ust szampana. Blady róż Zimny popiel. miętowy. różowy średni róż kolor szampana miętowy lub zielononiebieski Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel lub zimny niebieski do ust szampana. koralowy brzoskwinia. zielononiebieski lub niebieski wodny Wszystkie Dostosowany do Kość słoniowa. czerwień niebieskozielony Brzoskwinia. zielononiebieski. śliwkowy sosnowozielony lub kolor czerwonego stalowoniebieski. Miodowy. niebieski makowa czerwień Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. Blady żółty. Złoty brąz. posrebrzany brudny popiel róż „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 . stalowoniebieski Delikatny śliwkowy Delikatny Blady róż Zimny popiel. sosnowozielony. niebieskozielony. miętowy. sosnowozielony. winogronowy lub średni róż lawendowy Czerwień arbuza. stalowoniebieski. fuksja sosnowozielony. lub truskawkowy. makowa czerwień lekko miedziany. ust modrakowy lub fiolet Wszystkie Dostosowany do Kolor wody. Złoty brąz. różowy Delikatny róż.Pomarańczowo. blady złotożółty zielononiebieski lub czysty łosoś. Kakaowy. ciepła zieleń ust blady złotożółty lub zieleń sosny lub brunatny Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Miodowy. czerwony. do ust szampana. stalowoniebieski lub delikatny czerwony arbuza sosnowozielony lub z odcieniem niebieskozielony niebieskim Delikatna fuksja Delikatna Blady róż Zimny popiel. Miękka makowa Blada brzoskwinia Złoty brąz. winogronowy popiel Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. posrebrzany. wszystkie ust Kolorystyka makijażu dla letniego typu urody Pomadka Róż na Cienie do powiek policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Czerwony. brudny róż brudnoróżowy Kolor arbuza. blady winogronowy. winogronowy. wszystkie ust kolor szampana Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Ciepły popiel. blady lub stalowoniebieski. Miodowy. winogronowy wodny odcień Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. ust niebieski niebieskozielony. brunatny. brunatny lub łosoś. Kolor arbuza. Czerwień Kolor szampana Zimny popiel. do ust szampana. winogronowy. wina. miętowy winogronowy Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel.

szampana dostosowany do ust „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 . czerwony. brąz. mokka Mokka Ciepły róż Brąz kawowy. łosoś Łosoś Łososiowy Ciepły róż Przydymiony turkus lub ciepła zieleń Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny. Kolorystyka makijażu dla jesiennego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Pomarańczowo. brązowy czerwony żółty Pomarańczowo. oliwkowy. łososiowy koral. zielony lub niebieski wodny lub pomarańczowo. miodowy Mokka. Morela Kolor Złoty brąz. zielony lub do ust szampana. Ceglasty Kolor Brunatny fioletowy lub ciepła czerwony. szampana. Kolor Kawowy. miedziany lub ciepła kolor dyni. szampana zieleń pomarańczowy. do ust szampana. niebieskozielony lub terakota. zielononiebieski. niebieskozielony. sosnowy lub ciepła zieleń lub beżowy miedziany Wszystkie Dostosowany Kolor Wszystkie do ust szampana Mokka. zieleń lub niebieskozielony lub blada zielononiebieski brzoskwinia Kolor cynamonu. brunatny lub miedziany Brzoskwinia Brzoskwinia. Kolor Złoty brąz. Blada Złoty brąz lub miedziany morele brzoskwinia Pomarańczowy Kolor terakoty. terakota kasztanowy szampana. przydymiony turkus czerwony. czerwień ceglasta szampana lub ciepły zielony lub miedziany ceglasta Mahoń. Czerwień Kolor Brąz kawowy. wszystkie brąz. bladozłoty. niebieski wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny. przydymiony niebieski turkus wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Modrakowy fiolet lub miedziany do ust szampana. wszystkie kasztanowy.

purpurowy Różowy. ust zimny niebieski marynarski. wszystkie ust beżowopopielaty 4. Popielaty. purpurowy Prawdziwa Prawdziwa Kolor szampana Popielaty marynarski. Jakie typy kolorystyczne urody zalicza się do tzw. czysty turkus. Popiel. stalowoniebieski. stalowonebieski lub turkusowy marynarski Czerwień Prawdziwa Kolor szampana. fuksja Blady popiel. niebieski. Kakaowy. z odcieniem sosnowozielony niebieskim Fuksja Fuksja Blady róż Popielaty. marynarski róż Wszystkie Dostosowany do Blady popiel. fuksja Różowy. brudny burgund lub burgund róż. przydymiony azalii czerwień. purpurowy Śliwkowy. czerwień. Czym się charakteryzują poszczególne typy kolorystyczne urody? 4. Jakie są zasady określania kolorystycznego typu urody? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 .2. safirowy. Jaką kolorystykę makijażu poleca się dla poszczególnych typów urody? 6. Jakie są podstawowe typy kolorystyczne urody? 2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Jakie parametry charakteryzują kolor? 3. Kolorystyka makijażu dla zimowego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Różowy Czysty róż Blady róż Popielaty. Kakaowy. wszystkie ust Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana.2. pelargonii. typów ciepłych a jakie do zimnych? 5. niebieskozielony. purpurowy. przydymiony turkus. Kakaowy. delikatna stalowoniebieski. 1. sosnowozielony lub ust miętowy purpurowy lub marynarski Wszystkie Dostosowany do Lodowy popiel Popiel. sprawdzisz. spopielała purpura Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. róż delikatna blady żółty zielononiebieski. czerwień czerwień szafirowoniebieski. wodny niebieskozielony. Śliwkowy lub Blady róż Popielaty. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.

).. Wyposażenie stanowiska pracy: – tabela do uzupełnienia. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem kolorystycznych typów urody.1. 5) określić kolorystyczny typ urody. 4. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. 2) wykonać demakijaż. 3) przygotować wzorniki kolorystycznych typów urody.3.2. lato. 4. jesień i zima. powinieneś: 1) zapoznać się ze sposobem określania kolorystycznego typu urody (materiał nauczania pkt. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.2. 2) podkreślić w tekście cechy urody typu wiosna. Cechy Typ urody Cera Oczy Włosy Wiosna Lato Jesień Zima Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenia. 6) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. – materiał nauczania pkt.2. 4) dokonać analizy koloru skóry. Ćwiczenie 2 Określ kolorystyczny typ urody koleżanki z zespołu. 4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 .1. – literatura z rozdziału 6. włosów i oczu klientki.4. 3) wpisach odpowiedzi we właściwe pola tabeli.

). 2) wiosna – wiedząc.2. − chusta do przysłonięcia włosów klientki. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. powinieneś: 1) zapoznać się z tabelami kolorystyki makijażu typów urody (materiał nauczania pkt. − literatura z rozdziału 6. 3) zaproponować kolorystykę makijażu. 4.1. Wyposażenie stanowiska pracy: − fotel z wysokim oparciem. 2) dokonać analizy kolorystyki makijażu typu urody: zima i wiosna uwzględniając. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) scharakteryzować cechy kolorystycznych typów urody? 2) określić parametry kolorów dla poszczególnych typów urody? 3) rozpoznać kolorystyczny typ urody klientki na podstawie analizy koloru jej włosów.2. preferencje klientek. 4. intensywnych kolorach. że klientka preferuje ubiór w żywych. że klientka preferuje odzież w odcieniach czerwieni.4. − mleczko do demakijaż i tonik. Wyposażenie stanowiska pracy: − tabele kolorystyki makijażu dla poszczególnych typów urody. − wzorniki kolorystycznych typów urody (chusty). 4) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. Ćwiczenie 3 Zaproponuj kolorystykę makijażu do typu urody: 1) zima – wiedząc. skóry i oczu? 4) określić kolorystykę makijażu odpowiadającą typom urody? 5) zaproponować kolorystykę makijażu dobraną do typu urody i preferencji klientki? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 .

Materiał nauczania Kosmetyki kolorowe (środki upiększające) to szeroka gama preparatów służących do malowania skóry i tuszowania jej defektów. jest adsorbentem (uwodniony glinokrzemian) Węglan wapnia Ma właściwości adsorpcyjne. zapach i zapobiegają przed rozwojem mikroorganizmów zapachowe i w produkcie konserwanty (w pudrach płynnych) Róże występują w formie prasowanej lub emulsyjnej. Dobierając puder należy zwrócić uwagę na jego: – gładkość i przyczepność do skóry.3. który upiększa i pielęgnuje cerę. Kredki do warg (pomadki) to mieszanina olejów. mineralnego oraz syntetycznego. wosków i pigmentów. – siłę krycia. środki Nadają barwę. Nadaje jej równomierny. – preparaty do makijażu oczu . – zdolność do wchłaniania potu i łoju. w płynie i kremie (podkłady) oraz róże.1. – strukturę i wielkość drobinek oraz łatwość ich rozprowadzania. mogą się różnić zastosowanymi pigmentami. Kosmetyki do makijażu ust dzieli się na: – kredki. Kosmetyki o dużej zawartości wosków i pigmentów a małej olejów mają słaby połysk i trwale pokrywają „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 23 . Kosmetyki kolorowe 4. – działanie pielęgnujące i ochładzające. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin Redukuje nadmierny połysk skóry. matowi skórę Węglan magnezu Ma właściwości adsorpcyjne.3. Skład pudru (niezależnie od postaci gotowego produktu) przedstawiono w poniższej tabeli. Są to składniki pochodzenia roślinnego. Do wskazanej grupy wyrobów zalicza się: – pudry sypkie. – kosmetyki do makijażu ust. – konturówki. Puder to miałki proszek. Wykazuje dobre właściwości krycia niedoskonałości cery Dwutlenek tytanu Znakomite właściwości krycia defektów skóry Alkohol Stosowany w celu nadania produktowi tłustości i zlikwidowania strearylowy możliwości pylenia Pigmenty. matowy wygląd oraz utrwala pokład i makijaż. jest nośnikiem substancji aromatycznych Sole cynkowe Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność i magnezowe kryjącą Tlenek cynku Działa na skórę antyseptycznie i wysuszajaco. prasowane. – błyszczki. Puder o powyższych właściwościach uzyskuje się w wyniku starannego doboru komponentów. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Talk (uwodniony Nadaje pewną przeźroczystość.4. odpowiada za przyleganie pudru krzemian glinu) do skóry. Mają skład podobny do pudrów.

Nadaje mu równomierną gładkość. wilgotny wygląd. Zapewnia właściwy poślizg kredki na wargach Woski mineralne Odpowiadają za sztywność pomadki (ozokeryt. W celu uzyskania efektu przezroczystości dodaje się do nich pigmenty nieorganiczne (w minimalnej ilości). które nadają preparatowi przeźroczystość i matowość. elastyczność i sztywność pomadki Lanolina Ułatwia dyspersję barwnika. wchłania wilgoć wprowadzoną z innych składników pomadki. Spiek (najbardziej popularna postać cieni) jest mieszaniną dwutlenku tytanu i innych nieorganicznych pigmentów z metalicznymi solami kwasu stearynowego. Ich skład jest zbliżony do składu pudrów. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Olej rycynowy Zapewnia równomierne rozprowadzenie pigmentów lub barwników w preparacie. – emulsyjne łatwe do usunięcia z rzęs. Powinny łatwo nanosić się na wargi i nadawać im błyszczący. Cienie ciekłe są zawiesinami pigmentów w olejach lub wodzie. W ich skład wchodzą woski. spieków i płynów. Tusze do rzęs nie powinny być drażniące i toksyczne. kremową konsystencję oraz uczucie wilgotności Olej parafinowy Dodawany w minimalnej ilości. ale krócej utrzymują się na skórze. oleje i pigmenty w mniejszej ilości niż w szminkach. Skład kredek do warg przedstawiono w poniższej tabeli. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tuszów do rzęs: – wodoodporne będące mieszaniną wosków i olejów oraz pigmentów. Bezwodne kremy są zawiesiną pigmentów w masie woskowo – tłuszczowej. tusze i ołówki. Stosowane w preparatach nietrwałych pod względem kolorystycznym Barwniki Nadają barwę.usta. Dodatkowo do spieku wprowadza się lanolinę odpowiedzialną za uzyskanie jednorodnej masy oraz talk i kaolin. Cienie są produkowane w postaci kremów bezwodnych. Z kolei preparaty o dużej zawartości olejów i małej wosków oraz pigmentów mają większy połysk. Stosowane w szminkach trwałych i półtrwałych pod względem kolorystycznym Błyszczyki charakteryzują się silniejszym zapachem niż pomadki. Różni się jedynie szerokim asortymentem barw oraz zastosowaniem kolorów perłowych. cerezyna) Polibuten Zwiększa połysk i lepkość preparatu oraz ułatwia pokrycie warg barwnym filmem Estry kwasów Ułatwiają rozprowadzenie pomadek zawierających duże ilości tłuszczowych lub barwników. Kosmetyki do makijażu oczu to cienie. o miękkiej konsystencji. Nadają kosmetykom jednorodną strukturę i zwiększają lanolinowych ich odporność na ścieranie i alkoholu izopropylowego Pigmenty Nadają barwę. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 24 . Konturówki mają skład podobny do pomadek i błyszczków. Powinny wykazywać odpowiednia twardość umożliwiającą rysowanie cienkiej linii wokół ust. Odpowiada za połysk preparatu Wosk Carnauba Odpowiada za temperaturę topnienia i sztywność kosmetyku i Candelilla Wosk pszczeli Nadaje lepkość. emulsji.

pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin (uwodniony …………………………………………………………………………… glinokrzemian) Węglan wapnia …………………………………………………………………………… Ma właściwości adsorpcyjne. sprawdzisz. Skład ołówków jest zbliżony do składu konturówek do ust. Ołówki do oczu powinny dawać kreskę o odpowiedniej intensywności i trwałości. jest nośnikiem substancji aromatycznych …………………. Jaki jest skład i funkcje składników pomadek? 5. Jaka jest klasyfikacja kosmetyków kolorowych? 2. …………………… ……………………………………………………………………………. Jakie są rodzaje cieni do powiek? 9. 1. Jaki jest skład tuszu do rzęs? 10.3.. Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność kryjącą …………………. Czym powinny się charakteryzować ołówki do oczu? 4. Czym powinny się charakteryzować błyszczki? 6.3. alkohole tłuszczowe. Nie powinny się rozmazywać. …………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 25 . strearylowy ……………………………………………………………………………. do skóry. stearyniany trietanoloaminy lub triizopropanoloaminy. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Nadaje pewną przeźroczystość. Czym powinny się charakteryzować konturówki do warg? 7. pochodne lanoliny. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania.. Jakie kosmetyki stosuje się do makijażu oczu? 8.. Tlenek cynku …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Znakomite właściwości krycia defektów skóry …………………..3. W odróżnieniu od konturówek do warg powinny być bardziej miękkie i mogą zawierać pewną ilość żywic odpowiadających za uzyskanie filmu właściwej grubości i równomierne rozproszenie pigmentów. Jakie kosmetyki kolorowe zalicza się do preparatów do makijażu ust? 4. monoacyloetylenowe glikole. Alkohol ……………………………………………………………………………. …………………. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. oleje mineralne i silikonowe. 4. W skład tuszu wchodzą: monoacyloglicerole. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. …………………… …………………………………………………………………………….2. Jaki jest skład i funkcje składników pudrów? 3. odpowiada za przyleganie pudru …………………..

00 Woda do 100 Zagęstnik* q. barwnik q. – waga laboratoryjna. Następnie ogrzewać na łaźni wodnej do uzyskania klarownego roztworu. – materiał nauczania pkt.s. Ćwiczenie 2 Wykonaj puder ciekły.1. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.3. 4) przygotować roztwór zagęstnika. 6) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. 3) odważyć składniki pudru ciekłego.00 Talk 10. następnie uzupełnia gliceryną i alkoholem. 4. Zapach. – cylinder miarowy.s. powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 .00 Tlenek tytanu 10. * Metyloceluloza lub żelatyna Przygotowanie roztworu zagęstnika Do zimnej wody destylowanej dodać zagęstnika i pozostawić do spęcznienia. Wyposażenie stanowiska pracy: – moździerz ceramiczny duży. Instrukcja do wykonania ćwiczenia Składniki : Tlenek cynku 10.) 2) uzupełnić tabelę.00 Gliceryna 15. powinieneś: 1) zapoznać się ze składem pudrów (materiał nauczania pkt. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: – kara ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia.3. 5) połączyć składniki zgodnie z instrukcją.00 Alkohol stearylowy 20. Wykonanie pudru Do roztworu zagęstnika w wodzie dodaje się składniki proszkowe. starannie rozciera. 2) przygotować stanowisko pracy.1. 4. – zlewka o pojemności 100 cm3.

powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 2) przygotować stanowisko pracy. 5) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. – pojemnik na gotowy produkt. – bagietka szklana. – termometr rtęciowy.00 Woda do 100 Wykonanie Do 100 g bazy kremowej. – pojemnik na gotowy produkt. – płaszcz grzejny. 3) odważyć składniki pudru „make – up”. dodaje się w temp.00 Olej parafinowy 8. 50° C 20g bazy pudrowej i miesza do całkowitego ostygnięcia. Bazę kremową otrzymuje się jak w poprzednim ćwiczeniu.00 Gliceryna 5.00 Kaolin 10. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 . – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). Instrukcja wykonania ćwiczenia Składniki: Puder Tlenek cynku 15.s. Baza kremowa Stearyna 15. 4) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. Ćwiczenie 3 Wykonaj puder „ make – up”.00 Trójetanoloamina 6. – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). – moździerz ceramiczny. przy intensywnym mieszaniu.00 Kreda strącona 75. – mieszadło. – instrukcja wykonania ćwiczenia. – waga laboratoryjna.– płaszcz grzejny.00 2% roztwór metylocelulozy 30. Wyposażenie stanowiska pracy: – dwie zlewki o pojemności: 150 i 250 cm3.00 Tlenek żelaza q. – instrukcja wykonania ćwiczenia. ok.

4.3.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować kosmetyki do makijażu? 2) określić skład i funkcje składników pudru? 3) rozpoznać kosmetyki do makijażu ust? 4) określić skład i funkcje składników pomadki? 5) scharakteryzować błyszczki i konturówki? 6) rozróżnić kosmetyki do makijażu oczu? 7) scharakteryzować rodzaje cieni do powiek? 8) określić skład tuszu do rzęs i ołówków do oczu? 9) sporządzić puder na podstawie instrukcji jego wykonania? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 .

Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 4. 4) roztarcie kreski na powiece górnej. Twarz pudrowano białym pudrem a na kości policzkowe nanoszono róż imitujący rumieńce. wykonany w subtelnych kolorach podkreślających walory urody klientki.4. sfałszowanie. dlatego zarówno kobiety jak i mężczyźni malowali się od wieków. Prawdopodobnie.4. W tym czasie zapoczątkowano rozwój w dziedzinie chemii i innych gałęziach przemysłu kosmetycznego. Barwienie ciała przed walką u ludów pierwotnych miało na celu odstraszenie wrogów. 3) podkreślenie oczu konturówką. w którym dana osoba będzie się dobrze czuła i wyglądała na zadbaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami w modzie. 6) usunięcie nadmiaru tuszu i rozczesanie rzęs (gdy są posklejane). dolną zaś – zieloną a zarys oka przedłużano w kształcie migdała. różu i szminki. krosty. Sztuka upiększania przeżyła wielki rozkwit w okresie Odrodzenia. wywijał i usztywniał. Usta malowano na jaskrawo czerwony kolor szminką wykonaną z tłuszczu. małe blizny. Tak wykonany makijaż miał przypominać boginię o nieprzemijającej urodzie. W Starożytnym Egipcie kobiety malowały górną powiekę i brwi czarną szminką. Rodzaje makijażu i zasady ich wykonywania Makijaż dzienny powinien być delikatny. które przykrywano „muszkami” – plastrami piękności. W Rzymie obowiązywał makijaż delikatny i subtelny. Greczynki preferowały ostry i wyrazisty makijaż. Brwi przyciemniły sadzą z lampek oliwnych lub henną. Okres rozwoju nowoczesnej kosmetyki upiększającej przypada na XIX i XX wiek. Współczesna kosmetyka kolorowa (kalotechnika) zajmuje się upiększaniem i pielęgnowaniem całego ciała a szczególnie skóry twarzy. Tak zwane symulowane barwienie ciała z kolei świadczyło o radości i życiu bądź o śmierci i żałobie. Właściwie dobrany i wykonany podkreśla walory urody np. tonizowaniu skóry i wklepaniu kremu nawilżającego na dzień wykonuje się makijaż obejmujący: 1) nałożenie korektora (w razie konieczności). Rzęsy malowały mieszaniną sadzy. W Starożytnym Rzymie i Grecji do makijażu używano kosmetyków zawierających barwniki roślinne. Makijaż to również sposób na wysyłanie różnych sygnałów. ropnie.1. który je przedłużał. w której zaczęto używać środków barwiących. kocie oczy i równocześnie tuszuje mankamenty. 2) równomierne rozprowadzenie podkładu. wosku i czerwonego barwnika roślinnego. Dookoła oczu malowano czarny łuk. We Francji. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 . Dodatkowo na czole rysowano niebieską smugę. Z różnych metod barwienia ciała wykształciła się kosmetyka indywidualna. Usta malowano na czerwony kolor karminem. umalowanie się jak również zamaskowanie. w epoce Ludwików zwracano szczególną uwagę na nakładanie pudru. Stała się ona bardziej wyrafinowana i selektywna. 5) pomalowanie rzęs. Po rozmalowaniu twarzy. włosów i paznokci. białka i oliwy (swoisty tusz do rzęs).4. Sposób wykonania makijażu i jego kolorystyka wskazywały na pochodzenie społeczne kobiet i mężczyzn. Ogólnie przyjętą zasadą jest zachowanie umiaru i naturalnego wyglądu w ostrym świetle dziennym. Za pomocą makijażu dąży się do osiągnięcia pięknego wyglądu. Materiał nauczania Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza uszminkowanie. a ponadto niezależnie od jej roli upiększającej służyła do tuszowania wad skóry i kształtu twarzy. której zadaniem było rozświetlenie twarzy. Ze względu na zaniedbania w sferze higieny osobistej w ówczesnych czasach powszechne były różnego rodzaju wykwity skórne np. pełne usta.

Typu ultra – matte Wylać niewielką ilość podkładu na gąbkę i przenieść podkład na skórę twarzy i wokół oczu. po tym zabiegu nałożyć warstewkę pudru. 8) przypudrowanie twarzy transparentnym pudrem.) i stay – put skóry gąbką. rozprowadzić delikatnie gąbką lub palcami. bo zasycha (bardzo matowe) w ciągu paru sekund. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 . 9) nałożenie różu. po czym nałożyć tymi samymi ruchami w tych samych kierunkach. chusteczkę higieniczną lub papier wchłaniający). nieco więcej należy nałożyć na najciemniejsze rejony W kremie Nakłada się palcem lub dołączonym aplikatorem.) Nałożyć palcami plamki podkładu na skórę. W postaci prasowanego pudru Puder Sypki i prasowany Należy nakładać szerokim pędzlem z kopulasto ściętym włosiem. strzepnąć nadmiar. lekko dotykając (jw. Zasady aplikacji poszczególnych kosmetyków przedstawiono w poniższej tabeli. Kosmetyki do Konsystencja Technika nakładania makijażu preparatu W sztyfcie Nakłada się cętki korektora przyciskając go delikatnie do Korektory skóry a następnie rozprowadza (w przypadku cery suchej uprzednio nałożyć lekki kosmetyk nawilżający) Nakładać palcem cienką warstwę lub wyjmowanym W postaci mleczka aplikatorem w postaci drobnych cętek. jak w przypadku podkładu. Podkłady Typu oil – free W celu uzyskania lekkiej i cienkiej warstwy podkładu (wolne od tłuszczu) należy użyć delikatnej gąbki (okrągłej lub kwadratowej). Na bazie substancji W postaci proszku nakładać gąbką lub pędzelkiem oleistych na powierzchni całej twarzy nie omijając okolicy W kremie powiek. Typu ultra – matte rozprowadzić bardzo szybko na skórze. (jw. a następnie Podkłady na bazie rozprowadzić gąbką trzymając ją kciukiem i palcami wody i typowe rozprowadzać ruchami w dół i na zewnątrz krótkimi. nabrać niewielką ilość pudru na sam koniec pędzla. 10) nadanie ustom właściwego kształtu za pomocą konturówki i wypełnienie środka szminką. podkłady w płynie głaszczącymi ruchami (od środka twarzy na jej obwód).7) przeczesanie łuku brwiowego. po zastygnięciu bardzo dobrze trzyma się skóry i niemożliwe jest jego równomierne i stay . Nałożyć plamki tego korektora palcami lub gąbką.put ( trwałe) rozprowadzenie. Przed przypudrowaniem w ciągu dnia należy usunąć nadmiar tłuszczu z powierzchni skóry (przyłożyć do skóry gąbeczkę. w postaci małych plamek lub cienkiej warstwy.

Taki korektor nakłada się cieniutką warstwą na całą twarz lub na czoło. W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje korektorów. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 . NIEBIESKI Poprawia walory skóry o żółtawym odcieniu. że światło padające: – na wprost – jest zbliżone do dziennego i uwidacznia ilość naniesionych kosmetyków kolorowych. Przy jego wykonywaniu nie obowiązuje zasada umiaru. dodaje skórze blasku i świetlistości. Kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu wieczorowego: 1) nałożenie korektora tuszującego defekty skóry – przebarwienia. zawsze modny i powinien być mocniejszy od makijażu dziennego. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. kreski na dolnej powiece powinny być wykonane mniej intensywnym odcieniem. piegi (niezbyt ciemne). pryszcze. Tusz do rzęs Zawiesina Przy nakładaniu należy trzymać spiralę prostopadle do oka i równolegle do rzęs. nos. cienie pod oczami. a kolory równomiernie przechodziły jeden w drugi. tuż nad nasadą rzęs. ciemny nakłada się na partie twarzy. – z dołu – odmładza. 3) modelowanie kształtu twarzy przez nałożenie korektorów – ciemnego i jasnego. ŻÓŁTY Maskuje cienie i sińce pod oczami. jasny z kolei na te. Eyeliner W płynie Kreski powinny stanowić nieprzerwaną linię rozpoczynającą się w przyśrodkowej części powieki górnej. Jest ponadczasowy. Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski. ołówków. – z boku – zniekształca. ZIELONY Kamufluje rozszerzone naczynia krwionośne i drobne zaróżowienia na twarzy. dzięki temu smugi kolorów będą się nakładały. które należy uwypuklić. FIOLETOWY Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej. brodę i szczyty kości policzkowych. pędzel powiek tubek. przykładać równolegle jego płaską powierzchnią do kremów skóry. wypukłości powieki. które należy zatuszować. – z góry – postarza. zmiękcza i rozświetla ciemne partie BIAŁY twarzy. preparat rozprowadza się na Wodoodporny lub rzęsach obracając spiralą. Istotnym elementem przy eksponowaniu makijażu wieczorowego jest światło. wcześniej delikatnie pociągnąć pędzelkiem po cieniu i strząsnąć nadmiar. zmywalny wodą Makijaż wieczorowy to makijaż przeznaczony na specjalne okazje. obie kreski powinny zawsze stykać się w zewnętrznym kąciku oka. okolicę fałdu powieki lub też na skórę pod brwią. 2) rozprowadzenie podkładu – preparat należy nałożyć również poniżej żuchwy. Nakładać pędzelkiem do nakładania cieni. następnie lekko uderzając skórę przenieść cień z pędzla na skórę. skrzydełka nosa.Cienie do W postaci: sypkiej. Korektor Zastosowanie Zaciera nieregularności rysów. Należy pamiętać. dolne powieki. BEŻOWY blizny.

że poprzez błyśnięcie flesza skóra wygląda na zdjęciu dużo jaśniej. Trzeba zwrócić uwagę na to. Istotnym punktem fotografii kolorowej są usta. Róż nanosi się niezwykle ostrożnie i w niewielkiej ilości. 9) nałożenie różu na miejsca wcześniej wymodelowane. Należy przede wszystkim pamiętać o tym. Skórę przygotowaną do makijażu należy dokładnie pokryć podkładem. ponieważ odbijają światło (często asymetrycznie). jedno oko może być pomalowane inaczej od drugiego. Makijaż fantazyjny. 4. wypełnienie szminką. Makijaż może mieć formę asymetryczną. 6) podkreślenie oczu konturówką lub eyelinerem. Technika jego wykonywania jest zbliżona do techniki wykonywania makijażu wieczorowego. Makijaż oka wykonuje się odpowiednio do typu urody. Wszelkie odbicia światła i niedokładne przypudrowanie twarzy przyciąga wzrok na fotografii. 3. Najlepiej fotografuje się kolory zdecydowane np. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 . aby kolory cieni przechodziły miękko jedne w drugie. Należy je obrysować idealnie zaostrzoną konturówką i wypełnić pomadką. Technika wykonywania makijażu dziennego do kolorowego zdjęcia: 1. 5) nadanie kształtu brwiom.4) przypudrowanie pudrem sypkim. Na koniec twarz należy przypudrować ponownie pudrem transparentnym. Nie może być widocznych przejść kolorów. dżety. Przy wykonywaniu makijażu wieczorowego można wprowadzić elementy fantazyjne: doklejać sztuczne rzęsy. że w fotografii nie wolno używać cieni. 7) pokrycie całej powieki jasnym cieniem. gdyż błysk flesza je dodatkowo rozjaśnia. Makijaż fotograficzny W profesjonalnej fotografii kolorowej makijażem rządzą odmienne prawa niż przy wykonywaniu makijażu dziennego. Makijaż fantazyjny jest obecnie bardzo popularny. Przy doborze koloru podkładu należy o tym pamiętać i decydować się zawsze na ciemniejszy niż do makijażu dziennego. Usta muszą być umalowane bardzo dokładnie i czysto. Różnica polega na malowaniu na twarzy specjalnych wzorów plastycznych. 1. np. Najlepszy efekt daje kamuflaż. 8) pomalowanie rzęs tuszem. co daje zawsze efekt odmładzający. brokat itp. Następnie nadmiar pudru zdejmuje się specjalną szczoteczką. pokrywanie błyszczykiem. Podkład pokrywa się bardzo obficie pudrem transparentnym. aby złagodzić ewentualne ostre przejścia kolorów. 10) obrysowanie ust konturówką. Rys. czerwień. 2. następnie nałożenie cieni w wybranych kolorach. W fotografii kolorowej ważne jest. ale cienie trzeba nanieść intensywniej.

W praktyce używa się kosmetyków o barwach nasyconych.in. twarz jest jaśniejsza od otoczenia. im scena i jej odległość od widza jest mniejsza. 326]. rany i inne elementy charakteryzacji wykonuje się stosując m. blizny. tym charakteryzacja powinna być delikatniejsza. Należy wówczas starannie dopracować szczegóły makijażu. planów ogólnych szczegóły nie są istotne. które potem są wyświetlane w ogromnym powiększeniu na ekranie kina.2. Krem kamuflujący jest gęsty. znamiona naczyniowe. scenografia i usytuowanie sceny i wybiegu. sprawdzisz. Jaka jest technika wykonania makijażu wieczorowego? 4. Szramy. Dzięki kolorowym filtrom można np. Wielkość sceny i jej odległość od widowni oraz suma wrażeń barwnych wpływają na zacieranie się szczegółów charakteryzacji. dlatego im scena i jej odległość od widza jest większa. W tym celu stosuje się mniej kosmetyków i mają one barwy stonowane o zacierającym się kontraście. farby podkreślające efekt. tym charakteryzacja musi być mocniejsza i odwrotnie. Czynnikami wpływającymi na efekt charakteryzacji teatralnej i na potrzeby pokazów mody jest oświetlenie. Do tego celu służą preparaty o odpowiedniej konsystencji i bogatej kolorystyce. W przypadku tzw. Rozsmarowuje się go na suchej skórze gąbką. dlatego przed nałożeniem należy go delikatnie rozmieszać na szpatułce lub grzbiecie dłoni. Widz odbiera obraz całości.4. W teatrze i na wybiegu zwraca się uwagę na barwność obrazu scenicznego. Na czym polega wykonanie makijażu fantazyjnego? 6. efekty specjalne. Na czym polega wykonanie makijażu dziennego? 3. zbliżeniach odgrywają zasadniczą rolę. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Jak wykonać makijaż kamuflujący? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 . Na skórze nie rozprowadza się żadnych preparatów pielęgnacyjnych. zaakcentować kostium bądź dekorację sceny. teleangiektazje. pianki lateksowe i lateks. Aby krem kamuflujący dobrze trzymał się na skórze. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Odcień kremu należy bardzo starannie dobrać do koloru skóry. Im barwy otoczenia twarzy są bardziej nasycone w kolorze i ciemniejsze. Krem kamuflujący utrwala się specjalnym pudrem i pozostawia na skórze przez około 10 minut zanim zostanie usunięty jego nadmiar. należy ją uprzednio dokładnie oczyścić. Jakie są rodzaje makijażu? 2. Kamuflaż jest formą makijażu mającą na celu dokładne zatuszowanie różnego rodzaju defektów znajdujących się na twarzy np. 1. Istotną rolę odgrywa precyzyjne i harmonijne dobranie kolorystyki makijażu. natomiast przy tzw. Po tym czasie kamuflaż jest trwały i wodoodporny [4. 4. Zupełnie innego rodzaju problem stanowią tzw. Co to jest kamuflaż? 7. Obiektyw kamery jest bardzo czuły i rejestruje wszystkie detale. tym charakteryzacja musi być mocniejsza. tatuaże. str. woski.Makijaż filmowy i teatralny Współczesny film wymaga niezwykle naturalnego makijażu. plamy barwnikowe. Czym się charakteryzuje makijaż filmowy i teatralny? 5. przy jednoczesnym zastosowaniu większego kontrastu.

2) uzupełnić tabelę. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 .4. 3) dobrać kolorystykę makijażu. 4) wykonać makijaż. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem korektorów (Materiał nauczania pkt.1. ……………………………………………………………………………. BIAŁY ……………………………………………………………………………. 4.. ZIELONY ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NIEBIESKI …………………………………………………………………………….1. …………………. Korektor Zastosowanie ……………………………………………………………………………. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu dziennego (materiał nauczania pkt.3. Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej..).. Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia. 4. 4. …………………………………………………………………………….4. ………………… blizny. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.). 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. ………………… Maskuje cienie i sińce pod oczami.. – materiał nauczania pkt.4.1. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. ……………………………………………………………………………. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów.4. Ćwiczenie 2 Wykonaj makijaż dzienny dostosowany do typu urody i preferencji klientki.4. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. piegi (niezbyt ciemne). 6) uporządkować stanowisko pracy.

– zalotka. Ćwiczenie 3 Wykonaj makijaż wieczorowy. konturówka do ust. – bielizna zabiegowa. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu wieczorowego (materiał nauczania pkt. sztuczne rzęsy. – wzornik kolorystycznych typów urody. tusz do rzęs. – kosmetyki kolorowe: podkład. – stolik pomocniczy na preparaty.). – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – śmietanka do demakijażu.1. – temperówka do ostrzenia kredek. róż w kamieniu. – szczoteczka do brwi. 7) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). ołówek do oczu. tonik. błyszczyk. – literatura z rozdziału 6.4. – stolik pomocniczy na preparaty. – pałeczki do korekt. paleta cieni do powiek. róż w kamieniu. tonik. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 . – temperówka do ostrzenia kredek. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. krem nawilżający. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 4) wykonać makijaż wieczorowy. – materiały higieniczne. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). krem nawilżający. – gąbki do nakładania podkładu. pomadka. konturówka do ust. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. eyeliner. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. tusz do rzęs. 6) wykonać rozmalowanie makijażu wieczorowego. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. – śmietanka do demakijażu. – pałeczki do korekt. – kosmetyki kolorowe: podkład. – gąbki do nakładania podkładu. błyszczyk. 4. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 3) dobrać kolorystykę makijażu. – zalotka. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. dżety. ołówek do oczu. paleta cieni do powiek. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. kredka do brwi. pomadka. kredka do brwi. – szczoteczka do brwi. klej do rzęs.

– wzornik kolorystycznych typów urody. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 .4. 7) uporządkować stanowisko pracy. 3) dokonać analizy dołączonego do ćwiczenia wzoru plastycznego.). powinieneś: 1) zapoznać się z opisem makijażu fantazyjnego (materiał nauczania pkt. 4.1. – literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Wykonaj makijaż fantazyjny zgodnie z załączonym wzorem. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 4) wykonać makijaż.– bielizna zabiegowa. – materiały higieniczne. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. 6) wykonać rozmalowanie makijażu fantazyjnego.

paleta cieni do powiek. – literatura z rozdziału 6. – gąbki do nakładania podkładu. pomadka. – stolik pomocniczy na preparaty. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. klej do rzęs. – materiały higieniczne. tonik. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. tusz do rzęs. – temperówka do ostrzenia kredek. błyszczyk. eyeliner. konturówka do ust. – bielizna zabiegowa. brokat.4. – szczoteczka do brwi. do demakijażu. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – kosmetyki kolorowe: podkład. – materiały higieniczne. – śmietanka. kredka do brwi. – śmietanka do demakijażu. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. błyszczyk. – zalotka. 6) uporządkować stanowisko pracy. ołówek do oczu. 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody i preferencji klientki. – szczoteczka do brwi. krem nawilżający. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu do fotografii kolorowej (materiał nauczania pkt. dżety. róż w kamieniu. – gąbki do nakładania podkładu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. 4) wykonać makijaż. tusz do rzęs. ołówek do oczu. – wzornik kolorystycznych typów urody. – literatura z rozdziału 6. – pałeczki do korekt. – pałeczki do korekt. krem nawilżający. paleta cieni do powiek. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). sztuczne rzęsy. pomadka. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – wzornik kolorystycznych typów urody.1. Ćwiczenie 5 Wykonaj makijaż dzienny do fotografii kolorowej. konturówka do ust. – bielizna zabiegowa. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 . – zestaw pędzli z naturalnego włosia.).– stolik pomocniczy na preparaty. tonik. kredka do brwi. – kosmetyki kolorowe: podkład. – temperówka do ostrzenia kredek. – zalotka. róż w kamieniu. 4.

4) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. ołówek do oczu. paleta cieni do powiek. – szczoteczka do brwi. pomadka. – wzornik kolorystycznych typów urody. puder. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do kamuflażu.Ćwiczenie 6 Wykonaj makijaż kamuflujący popękane naczynka krwionośne. tusz do rzęs. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. 3) wykonać kamuflaż. – zalotka. róż w kamieniu. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro.2. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować rodzaje makijażu? 2) określić sposoby wykonywania różnych rodzajów makijażu? 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody klientki? 4) wykonać różne rodzaje makijażu? 5) wykonać kamuflaż? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 38 . tonik. – materiały higieniczne. błyszczyk. – pałeczki do korekt. 4. 5) uporządkować stanowisko pracy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – literatura z rozdziału 6. – bielizna zabiegowa. – temperówka do ostrzenia kredek.4. konturówka do ust. – śmietanka do demakijażu. – stolik pomocniczy na preparaty. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu kamuflującego. – kosmetyki kolorowe: paleta kremów kamuflujących. – gąbki do nakładania podkładu. kredka do brwi.

17 – 20 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. − w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole. . 12. 11 i 13 to zadania z luką. gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.5. Przy twarzy kwadratowej brwi powinny być …………………………………………. Asymetrię twarzy określa się na podstawie ………………………………………. Powodzenia ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH Część I 1. b) owalnym. Boczne partie twarzy przyciemnia się przy twarz o kształcie a) okrągłym. Podstawowe kształty ust to − − − − − „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 39 . 5. w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. 6... 5. Przeczytaj uważnie instrukcję. Zadania: 1.. Test zawiera 20 zadań dotyczących wykonywania makijażu. − w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania. 4..…………………………………………………………………………………………. 10 i 14 – 16 to zadania wymagające uzupełnienia a 4. 7. 3. 2. zadania: 2. 7. 9.………………………………………………… 3. 6. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności. Pracuj samodzielnie. Przeczytaj uważnie instrukcję. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. d) trójkątnej. 3. a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). po rozwiązaniu całego testu. 4. c) odwróconego trójkąta. 8. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 2. Trudności mogą przysporzyć Ci zadania: 15 – 20. odkładając jego rozwiązanie na później. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: − w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem. 8. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych.. przejdź do następnego.

. c) nadania produktowi lepkości. b) barwników bezpośrednich. Klientce o jesiennym typie urody proponuje się makijaż w odcieniach a) ciepłych. b) zredukowania nadmiernego połysku skóry. Efekt przezroczystości w błyszczykach uzyskuje się przez dodanie a) pigmentów. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 40 .………………………………………………………………………………….. 11. c) niskochromatycznych. W skład szminki do ust wchodzą − − − − − − 12.. oczami . 8. ……………………………………………………………………………………………. d) zlikwidowania pylenia preparatu. Walor to ………………………………………………………………………………… 7. − − − − − 5. b) neutralnych zimnych. Kaolin dodaje się do pudru w celu a) zwiększenia przyczepności preparatu do skóry. d) barwników pośrednich.……………………………………………………………………………………… włosami . Zimowy typ urody charakteryzuje się cerą . 6. Pomadki do ust o dużej zawartości wosków i pigmentów a o mniejszej olejów mają . d) neutralnych. 10. c) pigmentów nieorganicznych. Kosmetyki kolorowe do wykonywania makijażu dzieli się na − − − 9.…………………………………………………………………………………….

… ……………………………………………………………………………………………… Część II 16. b) niebieskim. d) wysokochromatycznych. d) odmładza.. d) nie pudrować twarzy. 17. ……………. c) zaznaczyć kości policzkowe różem. d) fioletowym. c) zielonym.…… …………………………………………………………………………………………. Wykonując makijaż fotograficzny należy a) perfekcyjnie umalować usta. 20. Tusze do rzęs dzieli się na − − 14. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 41 . Puder nakłada się na skórę za pomocą …………………………………………………. Dla letniego typu urody poleca się makijaż w barwach a) niskochromatycznych kontrastowych kolorystycznie. Skóra twarzy klientki charakteryzuje się żółtawym odcieniem. 18.13. b) położyć jaśniejszy podkład. b) niskochromatycznych neutralnych.. ruchami ……………………………………………………………………. c) niskochromatycznych mniej neutralnych. Aby go zlikwidować stosuje się korektor w kolorze a) białym. Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza …………………………….… 15. c) zniekształca. Światło padające od dołu na twarz z makijażem wieczorowym a) postarza. Żywice stosowane w ołówkach do oczu odpowiadają za …………………………. 19. b) uwidacznia ilośc naniesionych na skórę kosmetyków.

Wykonywanie makijażu Zakreśl prawidłową odpowiedź. dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania Nr Odpowiedź Punkty zadania Część I 1 a b c d 2 3 - - - - 4 - - - - - - 5 6 7 a b c d - 8 - - 9 a b c d 10 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 42 . KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

- 11 - - - - - 12 a b c d - 13 - 14 15 16 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d Razem: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 43 .

Peters I. Warszawa 1992 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 44 . Nr 1/99 Katalog: 1.6. REA. Warszawski Dom Wydawniczy. Doskonały makijaż. Warszawa 2001 3. Atena.: Kosmetologia. 17 Poradnik: 1. Warszawa 2002 4.: Kosmetyka stosowana. Rea. Dylewska-Grzelakowska J. WSiP 2. Poradnik dla początkujących i zaawansowanych. B. Jak się malować. Peggy Sage Katalog 16. Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Jaroszewska B. Wydanie IV. Beauty Forum” – Fachowe czasopismo kosmetyczne. Warszawa 2000 Czasopismo: 1.: Kosmetyka – podręcznik do nauki zawodu – poradnik. LITERATURA 1.