You are on page 1of 46

MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ

Izabela Suligowska

Wykonywanie makijażu
514[03].Z3.02

Poradnik dla ucznia

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Recenzenci:
lek. med. Małgorzata Polkowska
dr Maria Pietruszewska

Opracowanie redakcyjne:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Konsultacja:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Korekta:

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 514[03].Z3.02
„Wykonywanie makijażu”, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu
technik usług kosmetycznych.

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania wstępne 5
3. Cele kształcenia 6
4. Materiał nauczania 7
4.1. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 7
4.1.1. Materiał nauczania 7
4.1.2. Pytania sprawdzające 11
4.1.3. Ćwiczenia 12
4.1.4. Sprawdzian postępów 14
4.2. Typy kolorystyczne urody 15
4.2.1. Materiał nauczania 15
4.2.2. Pytania sprawdzające 20
4.2.3. Ćwiczenia 21
4.2.4. Sprawdzian postępów 22
4.3. Kosmetyki kolorowe 23
4.3.1. Materiał nauczania 23
4.3.2. Pytania sprawdzające 25
4.3.3. Ćwiczenia 25
4.3.4. Sprawdzian postępów 28
4.4. Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 29
4.4.1. Materiał nauczania 29
4.4.2. Pytania sprawdzające 33
4.4.3. Ćwiczenia 34
4.4.4. Sprawdzian postępów 38
5. Sprawdzian osiągnięć 39
6. Literatura 44

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2

Obejmuje on również ćwiczenia. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 . − sprawdzian teoretyczny. to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. czy dobrze wykonujesz daną czynność. 3. Wymagania wstępne. aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 2. Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki jednostki modułowej. − pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu wykonywanie makijażu. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia. Poradnik zawiera: 1.1. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. które powinieneś mieć opanowane. co oznacza. że opanowałeś materiał albo nie. które zawierają: − wykaz materiałów. 4. czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy. Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie. uwzględnia treści z zakresu wykonywania makijażu w gabinecie kosmetycznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów.

Z3.02 514[03].04 Wykonywanie makijażu Wykonywanie zabiegów Wykonywanie zabiegów zdobniczych na ciele zdobniczych paznokci Schemat układu jednostek modułowych „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 .Z3 Kosmetyka upiększająca 514[03].03 514[03].Z3.01 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem zbędnego owłosienia 514[03].Z3. 514[03].Z3.

powinieneś umieć: − korzystać z różnych źródeł informacji. − wykonywać demakijaż twarzy. − rozpoznawać rodzaj cery. − analizować tekst ze zrozumieniem. − określać właściwą długość i wysokość łuku brwiowego. − stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej. − stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. − przeprowadzać wywiad z klientką.2. − rozróżniać wyposażenie stanowiska pracy wizażystki. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 . − określać potrzeby klientki.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 . − wykonać makijaż zgodnie z obowiązującymi zasadami. − przeprowadzić analizę kolorystyczną typu urody klientki. − zaplanować kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu. − wykonać korektę twarzy.3. powinieneś umieć: − scharakteryzować preparaty kosmetyczne do wykonywania makijażu. − wykonać makijaż zgodnie z zasadami podziału twarzy. − udzielić porady z zakresu wykonywania makijażu. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej. − wykonać różne rodzaje makijażu.

Po ustaleniu symetrii twarzy należy określić kształt twarzy. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 .4. jeśli wszystkie trzy odległości między tymi liniami są równe. nosa i brody. podziału pionowego i poziomego. Pozwala wychwycić asymetrię twarzy. Materiał nauczania Przed przystąpieniem do wykonania makijażu należy określić: – kształt twarzy klientki. Podział poziomy wyznacza się przez poprowadzenie trzech poziomych linii dzielących twarz na części: – pierwszą – od nasady włosów do łuku brwiowego. – trzecią – od skrzydełek nosa do czubka brody Właściwy kształt twarzy jest zachowany. – defekty twarzy lub jej elementów. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. Linie kształtu twarzy [7 s. – kolorystyczny typ urody klientki. 261 i 262]. Najczęściej spotykane kształty twarzy i zasady ich modelowania przedstawiono w poniższej tabeli.1.1. Proporcje twarzy określa się na podstawie tzw. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 4. 1.1. – drugą – od łuku brwiowego do skrzydełek nosa. a) podział pionowy b) podział poziomy Rys. Podział pionowy twarzy wyznacza linia prosta przechodząca przez środek czoła.

Róż lub puder w ciemniejszym odcieniu nakłada się poniżej kości policzkowych rozprowadzając w okolice skroni lub od ucha w kierunku kącików ust. Należy używać podkładu i różu o jasnych odcieniach. TWARZ PODŁUŻNA Cel: optycznie skrócić i poszerzyć twarz. TWARZ OKRĄGŁA Cel: uwydatnić i wydłużyć twarz. Kształty twarzy i zasady ich modelowania [Peggy Sagge] Kształt twarzy Zasady modelowania TWARZ OWALNA Cel: zachować naturalną równowagę. Należy zastosować wszystkie cienie na twarzy tak. Nie należy nakładać różu poniżej linii oczu. czoło i pod dolną wargę. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 . co złagodzi rysy twarzy.Tabela 1. Owalny kształt to teoretycznie idealny kształt twarzy. Róż powinien być nakładany ukośnie na kości policzkowe w kierunku ust. Poleca się stosowanie delikatnych kolorów. TWARZ KWADRATOWA Cel: wyrównać kontury i wyszczuplić twarz. Odcienie ciemniejsze nakłada się jedynie na podbródek. Zadaniem makijażystki jest podkreślenie jej piękna i zachowanie naturalnej harmonii. Należy przyciemnić czoło i zbyt mocno zarysowaną szczękę. aby nie wydawały się ostrzejsze niż w rzeczywistości. Należy przyciemnić boczne partie twarzy w celu uwypuklenia brody i czoła.

Przykładowe kształty brwi [ 4. – kwadratowej – brwi szerokie o łagodnym łuku. 2. Przyjmuje się. Róż nakłada się w celu przyciemnienia kości policzkowych. nie należy rozprowadzać go w kierunku skroni. Rys. Korekta kształtu brwi zależy od kształtu twarzy oraz od naturalnego zarysu łuku brwiowego. Perfekcyjnie wykonany makijaż powinien korygować również niedoskonałości elementów twarzy. 313]. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 . Należy przyciemnić boczne partie czoła i rozjaśnić kości szczęki. – okrągłej – brwi w kształcie „trójkąta” będą ją optycznie wydłużać. Róż nakłada się niżej maskując kości szczęki. TWARZ O KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO TRÓJKĄTA Cel: skrócić wyszczuplić dolne partie twarzy. Należy przyciemnić zbyt mocno zarysowane kości szczęki i rozjaśnić boczne partie czoła w celu uwydatnienia. – trójkątnej – nasada brwi szeroka a końce opadające ku dołowi. s. Nakładając odrobinę różu na brodę optycznie zaokrąglą się ją. TWARZ TRÓJKĄTNA Cel: wymodelować górne partie twarzy. – o kształcie odwróconego trójkąta – brwi średniej grubości o łagodnym łuku. Szczególną uwagę należy zwrócić na kształt brwi i nosa oraz linie i kształt ust. że przy twarzy: – owalnej – brwi powinny mieć kształt łagodnego łuku.

3. s. Kształty nosa [4. Zasady korygowania przedstawiono na poniższym schemacie. Kształt nosa koryguje się podkładami w jasnym i ciemnym odcieniu. Rys. 292]. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 .

Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Kształty ust i zasady ich korygowania a) usta wąskie b) usta pełne c) usta o wydatnej wardze dolnej d)usta pełne z wąskimi kącikami e) usta asymetryczne f) usta z opadającymi kącikami. Jakie są zasady korygowania kształtów nosa? 6. następnie kontur wypełnia się pomadką Pełne Brzegi warg pokrywa się podkładem lub konturówką w kolorze skóry następnie obrysowuje się kontur warg poniżej ich naturalnej linii wypełnia pomadką O wydatnej wardze dolnej Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa się. Jakie są zasady korygowania kształtu łuku brwiowego? 5. Rys.1.2. Jakie są zasady korygowania kształtu ust? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 . Jak określić symetrię twarzy? 2. 4. Jakie są zasady korygowania podstawowych kształtów twarzy? 4. Czym się charakteryzują podstawowe kształty twarzy? 3. sprawdzisz. Przykładowe kształty ust [2 s. 1. a dolną poszerza się Pełne z wąskimi kącikami Zmniejszyć część środkową warg i poszerzyć w kącikach Asymetryczne Skorygować kształt konturówką i wypełnić pomadką O opadających kącikach Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i wypełnić pomadką 4. Kształt ust Zasady korygowania Wąskie Można poszerzyć obrysować wargi konturówką powyżej ich naturalnej linii. 70].

powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. 4) określić asymetrię twarzy. – ołówek i linijka .1. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ kształt twarzy koleżanki z zespołu. 2) dokonać analizy kształtu twarzy koleżanki z zespołu. 4.3. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie. 3) dokonać podziału poziomego i pionowego twarzy koleżanki z zespołu. Kształt twarzy Zasady korygowania „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 . Wyposażenie stanowiska pracy: – materiał nauczania pkt..1.1.1. Ćwiczenie 2 Uzupełnij tabelę. 4. – zdjęcie twarzy poddanej analizie.1. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.4.

.. Kształt ust Zasady korygowania Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa …………………………………... – materiał nauczania pkt.. a dolną poszerza się ………………………………………………. 2) uzupełnić tabelę. Pełne ………………………………………………………… ………………………………………………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 . 4....)... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie..1.. powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami korygowania kształtów twarzy podkładem i różem (materiał nauczania pkt.. się..1. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia.1. Ćwiczenie 3 Uzupełnij tabelę.. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.. 4.1.

4. uzupełnić tabelę.). 4. – materiał nauczania pkt. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia. 3.1. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić asymetrię twarzy na podstawie podziału poziomego i pionowego? 2) scharakteryzować podstawowe kształty twarzy? 3) określić zasady korygowania kształtów twarzy makijażem? 4) rozróżnić kształty brwi? 5) określić zasady korygowania kształtu brwi dostosowanego do kształtu twarzy klient? 6) wskazać sposoby korygowania dysproporcji nosa makijażem? 7) wskazać sposoby korygowania dysproporcji ust makijażem? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 . powinieneś: 1.1.1.4. Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i …………………………………… wypełnić pomadką ………………………………………………………… Asymetryczne ………………………………………………………… ………………………………………………………… Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.1. 2. 4. zapoznać się z zasadami korygowania kształtu ust makijażem (materiał nauczania pkt.1. porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.

Rzęsy i brwi jasne. Może w tym pomóc określenie tzw.2.4. Typ jesieni – ciepła. kruczoczarne. ciemnoniebieskie. Typ zimy – jasna cera o niebieskawym. Do skóry o żółtawym ciepłym odcieniu pasują kolory tzw. Wyodrębniła cztery podstawowe typy urody odpowiadające porom roku [2 s. kasztanu oraz złoty blond. Typ letni – jasna mleczna cera o błękitnym lub popielatym odcieniu. jasnoniebieskie. utraci ona swój delikatny złotawy odcień i wyda się przyżółcona. stalowe. szara. Włosy rude w odcieniach złota. Aby wyeksponować walory urody należy bardzo starannie i w sposób przemyślany dokonać tej trudnej sztuki. Naturalny kolor włosów i kolor oczu są zawsze w korelacji z cerą. zawsze w zimnym ( popielatym) odcieniu. • Skala z barwami ciepłymi wiosna jesień „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 . − błękitne − złociste.1. która również przyczynia się do kolorytu skóry. w których kolorach wygląda się dobrze. szare. Materiał nauczania Każdy człowiek ma określoną karnację skóry. ciepłe. z połyskiem. Sklasyfikowania tego typu dokonała Carol Jackson. niebieskozielone. złotobrązowa lub brzoskwiniowa cera. brązowe lub prawie czarne. jasnobrązowe. skóra o odcieniu niebieskim dobrze wygląda w kolorach chłodnych. Typy kolorystyczne urody 4. typu kolorystycznego urody. niezależnie od opalenizny. szare. Trzeba umieć określić. Włosy – granatowoczerwone. Przeciwnie. złotobrązowe lub intensywnie brązowe. wynikającą z ilości melaminy i hemoglobiny.2. Często występują piegi w rudym kolorze. Oczy o wyraźnej tęczówce w kolorze jasnego błękitu. Oczy jasnobłękitne. popielatym odcieniu. miedzi. 266]. Dotyczy to zarówno strojów jak i kolorystyki makijażu. zielone. Cery można określić jako: − chłodne. Spotyka się typ letni o śniadej cerze. czasem oliwkowym odcieniu sprawia wrażenie porcelanowej i chłodnej. ciemnobrązowe. czasem nieświadomie zakłóconą przez nieodpowiedni dobór kolorów. co stwarza pewną karnację. Jeśli tę karnację zetknie się z kolorami chłodnymi. a przy zetknięciu z barwami ciepłymi sprawia wrażenie wyblakłej. których wręcz rewelacyjnie bądź fatalnie. Włosy blond o zimnym. Oczy szaroniebieskie.

Istotny jest też rodzaj powierzchni odbijającej bądź absorbującej światło. rodzaj samego światła (słoneczne. białe barwy). Bez światła nie widzi się koloru. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 . Odbierany przez człowieka kolor charakteryzują parametry: odcień. jakiego doznaje się patrząc na obiekt w obecności światła. 303]. Dzięki nim każdy kolor można umieścić na powierzchni lub we wnętrzu kuli (poniższy schemat). walor i chromatyczność. Rys. str. Paleta koloru [5. sztuczne.• Skala z barwami chłodnymi lato zima Parametry koloru Różne próby wytłumaczenia koloru sprawdzają się do potraktowania go jako zjawiska będącego obiektywną własnością przedmiotów materiałów. ale i wrażenia. a także kolorystyka otoczenia. 5.

Walor – to jasność lub ciemność koloru. koralowy Ciepły róż. 2. Kolory jej odpowiadające znajdują się na przeciwległych biegunach kuli. Blada brzoskwinia Złoty brąz. jasną cerę od ciemnej. ale wraz ze spadkiem chromatyczności staje się to coraz trudniejsze. Przyciemniając go uzyskuje się kolor nasycony. Kolor wysoce chromatyczny jest jaskrawy i czysty. Barwy jej odpowiadające znajdują się bliżej bieguna południowego. a także przebarwień. lekko delikatna czerwień miedziany makowa Brzoskwinia.1. Wiosna – jest wysokochromatyczna i jasna. Można je mieszać w celu uzyskania innych odcieni. Kolor niskochromatyczny jest bliski neutralnej szarości. Jest on tym. czysty Ciepły róż Ciepły zielony. Jesień – jest wysokochromatyczna i dość ciemna. rozszerzonych naczyń. fiolet róż róż Czysty łososiowy. Uwzględniając parametry koloru można uściślić kolorystykę makijażu preferowaną dla danego typu urody. Barwy mu odpowiadające znajdują się między biegunami północnym a równikiem oraz między biegunami południowym a równikiem z pominięciem nasyconych barw. Równie istotne jest ustalenie koloru skóry i obecności ewentualnych defektów( analizy skóry dokonuje się po wykonaniu demakijaż). sinicy pod oczami. Przed przystąpieniem do ustalenia typu kolorystycznego urody należy wybrać odpowiednie miejsce (takie. Jeśli włosy klientki nie mają naturalnego koloru przykrywa się je chustką. czystość barwy. występowanie cieni. 3. jasny pomarańcz brzoskwiniowy. ale mniej neutralne i kontrastowe kolorystycznie. czerń). Trzeba pamiętać. tym niższa jest jego chromatyczność. zimny). Przykłady zastosowań kolorystycznych makijażu dla poszczególnych typów urody przedstawiono w poniższych tabelach. Lato – jest niskochromatyczne. Chromatyczność – to natężenie. Zima – jest generalnie niskochromatyczna. koloru ubrania. Kolorystyka makijażu dla wiosennego typu urody Cienie na powieki Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Ciepły róż. Czysty łososiowy Ciepły róż Miodowy. rozjaśniając – pastelowe odcienie. stąd „lubi” barwy znajdujące się przy równiku oraz bezpośrednio nad i pod nim. Im bardziej dany kolor przypomina barwy neutralne (biel. morela. by nie zafałszować testu. Łatwo określić odcień wysokochromatyczny. Określając koloryt skóry należy zwrócić uwagę na jej odcień (ciepły. niebieskozielony lub morela ciepły zielony lub szałwiowy lub lekko miedziany „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 . podrażnień w postaci rozlanych zaróżowień. niebieski łososiowy róż z odcieniem zielonego lub ciepły zielony Koral Czysty łososiowy. a także nastroju. że kolor tęczówki oka może się zmieniać w zależności od kąta padania światła. Czysty Blada brzoskwinia Złoty brąz. Określenie tych defektów umożliwia zaplanowanie kolorystyki korektorów tuszujących mankamenty urody. stopień świecenia. co pozwala odróżnić jasne włosy lub oczy od ciemnych. w jakim się ktoś znajduje. szarość. Odcień to nazwa koloru. w którym okno jest skierowane na północ).

ust modrakowy lub fiolet Wszystkie Dostosowany do Kolor wody. sosnowozielony. do ust szampana. miętowy. wszystkie ust kolor szampana Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Ciepły popiel. zielononiebieski lub niebieski wodny Wszystkie Dostosowany do Kość słoniowa. czerwień niebieskozielony Brzoskwinia. zielononiebieski. ust niebieski niebieskozielony. winogronowy. winogronowy lub średni róż lawendowy Czerwień arbuza. ciepła zieleń ust blady złotożółty lub zieleń sosny lub brunatny Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Miodowy. winogronowy. fuksja sosnowozielony. posrebrzany. winogronowy wodny odcień Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. brunatny. śliwkowy sosnowozielony lub kolor czerwonego stalowoniebieski. różowy Delikatny róż. Miękka makowa Blada brzoskwinia Złoty brąz. Kakaowy. stalowoniebieski Delikatny śliwkowy Delikatny Blady róż Zimny popiel.Pomarańczowo. Czerwień Kolor szampana Zimny popiel. czerwony. blady winogronowy. Miodowy. sosnowozielony. koralowy brzoskwinia. Kolor arbuza. Złoty brąz. brudny róż brudnoróżowy Kolor arbuza. posrebrzany brudny popiel róż „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 . Miodowy. Blady żółty. wina. winogronowy popiel Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. makowa czerwień lekko miedziany. blady złotożółty zielononiebieski lub czysty łosoś. Blady róż Zimny popiel. brunatny lub łosoś. niebieskozielony. stalowoniebieski lub delikatny czerwony arbuza sosnowozielony lub z odcieniem niebieskozielony niebieskim Delikatna fuksja Delikatna Blady róż Zimny popiel. miętowy winogronowy Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel. blady lub stalowoniebieski. wszystkie ust Kolorystyka makijażu dla letniego typu urody Pomadka Róż na Cienie do powiek policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Czerwony. Złoty brąz. do ust szampana. do ust szampana. niebieski makowa czerwień Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. lub truskawkowy. czysty Czysta Kość słoniowa. różowy średni róż kolor szampana miętowy lub zielononiebieski Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel lub zimny niebieski do ust szampana. stalowoniebieski. miętowy.

zielony lub do ust szampana. szampana. łososiowy koral. brązowy czerwony żółty Pomarańczowo. miodowy Mokka. czerwony. wszystkie brąz. Czerwień Kolor Brąz kawowy. Ceglasty Kolor Brunatny fioletowy lub ciepła czerwony. przydymiony turkus czerwony. zieleń lub niebieskozielony lub blada zielononiebieski brzoskwinia Kolor cynamonu. Morela Kolor Złoty brąz. sosnowy lub ciepła zieleń lub beżowy miedziany Wszystkie Dostosowany Kolor Wszystkie do ust szampana Mokka. Blada Złoty brąz lub miedziany morele brzoskwinia Pomarańczowy Kolor terakoty. niebieski wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny. mokka Mokka Ciepły róż Brąz kawowy. bladozłoty. czerwień ceglasta szampana lub ciepły zielony lub miedziany ceglasta Mahoń. Kolorystyka makijażu dla jesiennego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Pomarańczowo. miedziany lub ciepła kolor dyni. szampana dostosowany do ust „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 . niebieskozielony. niebieskozielony lub terakota. wszystkie kasztanowy. zielony lub niebieski wodny lub pomarańczowo. przydymiony niebieski turkus wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Modrakowy fiolet lub miedziany do ust szampana. do ust szampana. Kolor Złoty brąz. zielononiebieski. terakota kasztanowy szampana. szampana zieleń pomarańczowy. oliwkowy. łosoś Łosoś Łososiowy Ciepły róż Przydymiony turkus lub ciepła zieleń Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny. brąz. Kolor Kawowy. brunatny lub miedziany Brzoskwinia Brzoskwinia.

sprawdzisz.2. Jakie są podstawowe typy kolorystyczne urody? 2. wszystkie ust Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. Czym się charakteryzują poszczególne typy kolorystyczne urody? 4. purpurowy. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. przydymiony azalii czerwień. Jaką kolorystykę makijażu poleca się dla poszczególnych typów urody? 6. marynarski róż Wszystkie Dostosowany do Blady popiel. Śliwkowy lub Blady róż Popielaty. z odcieniem sosnowozielony niebieskim Fuksja Fuksja Blady róż Popielaty. czerwień. fuksja Różowy.2. brudny burgund lub burgund róż. Popielaty. Kakaowy. fuksja Blady popiel. przydymiony turkus. pelargonii. Jakie są zasady określania kolorystycznego typu urody? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 . sosnowozielony lub ust miętowy purpurowy lub marynarski Wszystkie Dostosowany do Lodowy popiel Popiel. róż delikatna blady żółty zielononiebieski. czysty turkus. purpurowy Śliwkowy. stalowonebieski lub turkusowy marynarski Czerwień Prawdziwa Kolor szampana. Kakaowy. Jakie typy kolorystyczne urody zalicza się do tzw. 1. wodny niebieskozielony. Popiel. purpurowy Różowy. stalowoniebieski. czerwień czerwień szafirowoniebieski. typów ciepłych a jakie do zimnych? 5. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. delikatna stalowoniebieski. safirowy. Kakaowy. spopielała purpura Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. niebieski. ust zimny niebieski marynarski. Kolorystyka makijażu dla zimowego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Różowy Czysty róż Blady róż Popielaty. Jakie parametry charakteryzują kolor? 3. niebieskozielony. wszystkie ust beżowopopielaty 4. purpurowy Prawdziwa Prawdziwa Kolor szampana Popielaty marynarski.

3) wpisach odpowiedzi we właściwe pola tabeli.2. 4. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 . 2) podkreślić w tekście cechy urody typu wiosna. powinieneś: 1) zapoznać się ze sposobem określania kolorystycznego typu urody (materiał nauczania pkt. 3) przygotować wzorniki kolorystycznych typów urody. – materiał nauczania pkt.. 6) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę.1. 5) określić kolorystyczny typ urody. lato. 4.2. Wyposażenie stanowiska pracy: – tabela do uzupełnienia. 4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.3.).1.2. jesień i zima.4. 2) wykonać demakijaż. Cechy Typ urody Cera Oczy Włosy Wiosna Lato Jesień Zima Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenia. włosów i oczu klientki. 4) dokonać analizy koloru skóry. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem kolorystycznych typów urody. – literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Określ kolorystyczny typ urody koleżanki z zespołu.

4. że klientka preferuje odzież w odcieniach czerwieni.2. 2) wiosna – wiedząc. 4) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. − literatura z rozdziału 6. powinieneś: 1) zapoznać się z tabelami kolorystyki makijażu typów urody (materiał nauczania pkt. Ćwiczenie 3 Zaproponuj kolorystykę makijażu do typu urody: 1) zima – wiedząc. intensywnych kolorach. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.).4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) scharakteryzować cechy kolorystycznych typów urody? 2) określić parametry kolorów dla poszczególnych typów urody? 3) rozpoznać kolorystyczny typ urody klientki na podstawie analizy koloru jej włosów. 2) dokonać analizy kolorystyki makijażu typu urody: zima i wiosna uwzględniając.1. − mleczko do demakijaż i tonik. 3) zaproponować kolorystykę makijażu. 4. skóry i oczu? 4) określić kolorystykę makijażu odpowiadającą typom urody? 5) zaproponować kolorystykę makijażu dobraną do typu urody i preferencji klientki? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 . − chusta do przysłonięcia włosów klientki. preferencje klientek. że klientka preferuje ubiór w żywych.2. − wzorniki kolorystycznych typów urody (chusty). Wyposażenie stanowiska pracy: − tabele kolorystyki makijażu dla poszczególnych typów urody. Wyposażenie stanowiska pracy: − fotel z wysokim oparciem.

– strukturę i wielkość drobinek oraz łatwość ich rozprowadzania. prasowane. jest nośnikiem substancji aromatycznych Sole cynkowe Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność i magnezowe kryjącą Tlenek cynku Działa na skórę antyseptycznie i wysuszajaco. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Talk (uwodniony Nadaje pewną przeźroczystość.1. – zdolność do wchłaniania potu i łoju. który upiększa i pielęgnuje cerę. odpowiada za przyleganie pudru krzemian glinu) do skóry. Kredki do warg (pomadki) to mieszanina olejów. – działanie pielęgnujące i ochładzające. Są to składniki pochodzenia roślinnego. Puder to miałki proszek. Skład pudru (niezależnie od postaci gotowego produktu) przedstawiono w poniższej tabeli. Mają skład podobny do pudrów. mogą się różnić zastosowanymi pigmentami. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin Redukuje nadmierny połysk skóry.3. – siłę krycia. Nadaje jej równomierny. jest adsorbentem (uwodniony glinokrzemian) Węglan wapnia Ma właściwości adsorpcyjne. – preparaty do makijażu oczu . Kosmetyki kolorowe 4.4. w płynie i kremie (podkłady) oraz róże. Do wskazanej grupy wyrobów zalicza się: – pudry sypkie. matowi skórę Węglan magnezu Ma właściwości adsorpcyjne. Wykazuje dobre właściwości krycia niedoskonałości cery Dwutlenek tytanu Znakomite właściwości krycia defektów skóry Alkohol Stosowany w celu nadania produktowi tłustości i zlikwidowania strearylowy możliwości pylenia Pigmenty. – konturówki. Kosmetyki do makijażu ust dzieli się na: – kredki. zapach i zapobiegają przed rozwojem mikroorganizmów zapachowe i w produkcie konserwanty (w pudrach płynnych) Róże występują w formie prasowanej lub emulsyjnej. Kosmetyki o dużej zawartości wosków i pigmentów a małej olejów mają słaby połysk i trwale pokrywają „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 23 . Dobierając puder należy zwrócić uwagę na jego: – gładkość i przyczepność do skóry. wosków i pigmentów. – błyszczki. mineralnego oraz syntetycznego. matowy wygląd oraz utrwala pokład i makijaż.3. Puder o powyższych właściwościach uzyskuje się w wyniku starannego doboru komponentów. środki Nadają barwę. Materiał nauczania Kosmetyki kolorowe (środki upiększające) to szeroka gama preparatów służących do malowania skóry i tuszowania jej defektów. – kosmetyki do makijażu ust.

Cienie są produkowane w postaci kremów bezwodnych. spieków i płynów. Skład kredek do warg przedstawiono w poniższej tabeli. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Olej rycynowy Zapewnia równomierne rozprowadzenie pigmentów lub barwników w preparacie. ale krócej utrzymują się na skórze. oleje i pigmenty w mniejszej ilości niż w szminkach. Ich skład jest zbliżony do składu pudrów. cerezyna) Polibuten Zwiększa połysk i lepkość preparatu oraz ułatwia pokrycie warg barwnym filmem Estry kwasów Ułatwiają rozprowadzenie pomadek zawierających duże ilości tłuszczowych lub barwników. W celu uzyskania efektu przezroczystości dodaje się do nich pigmenty nieorganiczne (w minimalnej ilości). Spiek (najbardziej popularna postać cieni) jest mieszaniną dwutlenku tytanu i innych nieorganicznych pigmentów z metalicznymi solami kwasu stearynowego. Stosowane w szminkach trwałych i półtrwałych pod względem kolorystycznym Błyszczyki charakteryzują się silniejszym zapachem niż pomadki. Bezwodne kremy są zawiesiną pigmentów w masie woskowo – tłuszczowej. Tusze do rzęs nie powinny być drażniące i toksyczne. W ich skład wchodzą woski. Różni się jedynie szerokim asortymentem barw oraz zastosowaniem kolorów perłowych. – emulsyjne łatwe do usunięcia z rzęs. Nadaje mu równomierną gładkość. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tuszów do rzęs: – wodoodporne będące mieszaniną wosków i olejów oraz pigmentów. wchłania wilgoć wprowadzoną z innych składników pomadki. Powinny łatwo nanosić się na wargi i nadawać im błyszczący. emulsji. Kosmetyki do makijażu oczu to cienie. Nadają kosmetykom jednorodną strukturę i zwiększają lanolinowych ich odporność na ścieranie i alkoholu izopropylowego Pigmenty Nadają barwę. elastyczność i sztywność pomadki Lanolina Ułatwia dyspersję barwnika.usta. o miękkiej konsystencji. które nadają preparatowi przeźroczystość i matowość. kremową konsystencję oraz uczucie wilgotności Olej parafinowy Dodawany w minimalnej ilości. wilgotny wygląd. tusze i ołówki. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 24 . Powinny wykazywać odpowiednia twardość umożliwiającą rysowanie cienkiej linii wokół ust. Stosowane w preparatach nietrwałych pod względem kolorystycznym Barwniki Nadają barwę. Cienie ciekłe są zawiesinami pigmentów w olejach lub wodzie. Zapewnia właściwy poślizg kredki na wargach Woski mineralne Odpowiadają za sztywność pomadki (ozokeryt. Dodatkowo do spieku wprowadza się lanolinę odpowiedzialną za uzyskanie jednorodnej masy oraz talk i kaolin. Odpowiada za połysk preparatu Wosk Carnauba Odpowiada za temperaturę topnienia i sztywność kosmetyku i Candelilla Wosk pszczeli Nadaje lepkość. Konturówki mają skład podobny do pomadek i błyszczków. Z kolei preparaty o dużej zawartości olejów i małej wosków oraz pigmentów mają większy połysk.

Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność kryjącą …………………. Nie powinny się rozmazywać. 4. Skład ołówków jest zbliżony do składu konturówek do ust. Jaki jest skład i funkcje składników pomadek? 5. sprawdzisz. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin (uwodniony …………………………………………………………………………… glinokrzemian) Węglan wapnia …………………………………………………………………………… Ma właściwości adsorpcyjne. …………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 25 . Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Nadaje pewną przeźroczystość. Jakie kosmetyki kolorowe zalicza się do preparatów do makijażu ust? 4. …………………… ……………………………………………………………………………. Jakie kosmetyki stosuje się do makijażu oczu? 8. odpowiada za przyleganie pudru …………………. Tlenek cynku …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Znakomite właściwości krycia defektów skóry …………………. monoacyloetylenowe glikole. Jaki jest skład tuszu do rzęs? 10. alkohole tłuszczowe..3. W odróżnieniu od konturówek do warg powinny być bardziej miękkie i mogą zawierać pewną ilość żywic odpowiadających za uzyskanie filmu właściwej grubości i równomierne rozproszenie pigmentów. jest nośnikiem substancji aromatycznych ………………….. 1.. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. strearylowy ……………………………………………………………………………. Alkohol ……………………………………………………………………………. …………………… ……………………………………………………………………………. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. Jakie są rodzaje cieni do powiek? 9.3. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Jaki jest skład i funkcje składników pudrów? 3. Jaka jest klasyfikacja kosmetyków kolorowych? 2.2.. Czym powinny się charakteryzować błyszczki? 6. Czym powinny się charakteryzować ołówki do oczu? 4.3. …………………. Ołówki do oczu powinny dawać kreskę o odpowiedniej intensywności i trwałości. Czym powinny się charakteryzować konturówki do warg? 7. pochodne lanoliny.. do skóry. oleje mineralne i silikonowe. stearyniany trietanoloaminy lub triizopropanoloaminy. W skład tuszu wchodzą: monoacyloglicerole.

00 Tlenek tytanu 10. 4) przygotować roztwór zagęstnika. – materiał nauczania pkt.s.00 Talk 10.s. 3) odważyć składniki pudru ciekłego. barwnik q.1.00 Gliceryna 15.00 Alkohol stearylowy 20. Ćwiczenie 2 Wykonaj puder ciekły. Wykonanie pudru Do roztworu zagęstnika w wodzie dodaje się składniki proszkowe. Zapach. – cylinder miarowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 . powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia. Instrukcja do wykonania ćwiczenia Składniki : Tlenek cynku 10.) 2) uzupełnić tabelę.1. Wyposażenie stanowiska pracy: – kara ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia. – zlewka o pojemności 100 cm3. Następnie ogrzewać na łaźni wodnej do uzyskania klarownego roztworu. * Metyloceluloza lub żelatyna Przygotowanie roztworu zagęstnika Do zimnej wody destylowanej dodać zagęstnika i pozostawić do spęcznienia. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.00 Woda do 100 Zagęstnik* q. powinieneś: 1) zapoznać się ze składem pudrów (materiał nauczania pkt. 4. następnie uzupełnia gliceryną i alkoholem. – waga laboratoryjna. 6) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. Wyposażenie stanowiska pracy: – moździerz ceramiczny duży. 2) przygotować stanowisko pracy.3. 5) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. starannie rozciera. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. 4.

00 Kreda strącona 75. przy intensywnym mieszaniu. – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). 2) przygotować stanowisko pracy. 5) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. – bagietka szklana. – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia. ok. – termometr rtęciowy.00 Olej parafinowy 8. 4) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. – pojemnik na gotowy produkt. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 .00 Tlenek żelaza q. Instrukcja wykonania ćwiczenia Składniki: Puder Tlenek cynku 15. – moździerz ceramiczny.00 Trójetanoloamina 6.00 2% roztwór metylocelulozy 30. dodaje się w temp. Wyposażenie stanowiska pracy: – dwie zlewki o pojemności: 150 i 250 cm3. Ćwiczenie 3 Wykonaj puder „ make – up”. 3) odważyć składniki pudru „make – up”.– płaszcz grzejny.00 Gliceryna 5. – mieszadło. Bazę kremową otrzymuje się jak w poprzednim ćwiczeniu. – płaszcz grzejny. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.00 Kaolin 10. – instrukcja wykonania ćwiczenia. – waga laboratoryjna.s. – pojemnik na gotowy produkt. 50° C 20g bazy pudrowej i miesza do całkowitego ostygnięcia. Baza kremowa Stearyna 15. – instrukcja wykonania ćwiczenia.00 Woda do 100 Wykonanie Do 100 g bazy kremowej.

3.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować kosmetyki do makijażu? 2) określić skład i funkcje składników pudru? 3) rozpoznać kosmetyki do makijażu ust? 4) określić skład i funkcje składników pomadki? 5) scharakteryzować błyszczki i konturówki? 6) rozróżnić kosmetyki do makijażu oczu? 7) scharakteryzować rodzaje cieni do powiek? 8) określić skład tuszu do rzęs i ołówków do oczu? 9) sporządzić puder na podstawie instrukcji jego wykonania? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 .4.

włosów i paznokci. dolną zaś – zieloną a zarys oka przedłużano w kształcie migdała.4. Sposób wykonania makijażu i jego kolorystyka wskazywały na pochodzenie społeczne kobiet i mężczyzn. tonizowaniu skóry i wklepaniu kremu nawilżającego na dzień wykonuje się makijaż obejmujący: 1) nałożenie korektora (w razie konieczności). wywijał i usztywniał. sfałszowanie. różu i szminki. Dodatkowo na czole rysowano niebieską smugę. W Starożytnym Rzymie i Grecji do makijażu używano kosmetyków zawierających barwniki roślinne. Rodzaje makijażu i zasady ich wykonywania Makijaż dzienny powinien być delikatny. Tak wykonany makijaż miał przypominać boginię o nieprzemijającej urodzie. W Rzymie obowiązywał makijaż delikatny i subtelny. w której zaczęto używać środków barwiących. Ogólnie przyjętą zasadą jest zachowanie umiaru i naturalnego wyglądu w ostrym świetle dziennym.4. w epoce Ludwików zwracano szczególną uwagę na nakładanie pudru. który je przedłużał. Za pomocą makijażu dąży się do osiągnięcia pięknego wyglądu. 6) usunięcie nadmiaru tuszu i rozczesanie rzęs (gdy są posklejane). wykonany w subtelnych kolorach podkreślających walory urody klientki.4. krosty. umalowanie się jak również zamaskowanie. Rzęsy malowały mieszaniną sadzy. Brwi przyciemniły sadzą z lampek oliwnych lub henną. Materiał nauczania Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza uszminkowanie. Właściwie dobrany i wykonany podkreśla walory urody np. białka i oliwy (swoisty tusz do rzęs). 5) pomalowanie rzęs. Ze względu na zaniedbania w sferze higieny osobistej w ówczesnych czasach powszechne były różnego rodzaju wykwity skórne np. Współczesna kosmetyka kolorowa (kalotechnika) zajmuje się upiększaniem i pielęgnowaniem całego ciała a szczególnie skóry twarzy. a ponadto niezależnie od jej roli upiększającej służyła do tuszowania wad skóry i kształtu twarzy. W tym czasie zapoczątkowano rozwój w dziedzinie chemii i innych gałęziach przemysłu kosmetycznego. Okres rozwoju nowoczesnej kosmetyki upiększającej przypada na XIX i XX wiek. Po rozmalowaniu twarzy. dlatego zarówno kobiety jak i mężczyźni malowali się od wieków. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 . Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 4. Twarz pudrowano białym pudrem a na kości policzkowe nanoszono róż imitujący rumieńce. Stała się ona bardziej wyrafinowana i selektywna. Dookoła oczu malowano czarny łuk. której zadaniem było rozświetlenie twarzy. które przykrywano „muszkami” – plastrami piękności. We Francji. Greczynki preferowały ostry i wyrazisty makijaż. Usta malowano na jaskrawo czerwony kolor szminką wykonaną z tłuszczu. Sztuka upiększania przeżyła wielki rozkwit w okresie Odrodzenia. pełne usta. 2) równomierne rozprowadzenie podkładu. Prawdopodobnie. 4) roztarcie kreski na powiece górnej. Z różnych metod barwienia ciała wykształciła się kosmetyka indywidualna. Makijaż to również sposób na wysyłanie różnych sygnałów. kocie oczy i równocześnie tuszuje mankamenty. ropnie. Barwienie ciała przed walką u ludów pierwotnych miało na celu odstraszenie wrogów. W Starożytnym Egipcie kobiety malowały górną powiekę i brwi czarną szminką. małe blizny. wosku i czerwonego barwnika roślinnego. Usta malowano na czerwony kolor karminem. 3) podkreślenie oczu konturówką. w którym dana osoba będzie się dobrze czuła i wyglądała na zadbaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami w modzie.1. Tak zwane symulowane barwienie ciała z kolei świadczyło o radości i życiu bądź o śmierci i żałobie.

bo zasycha (bardzo matowe) w ciągu paru sekund.) Nałożyć palcami plamki podkładu na skórę. a następnie Podkłady na bazie rozprowadzić gąbką trzymając ją kciukiem i palcami wody i typowe rozprowadzać ruchami w dół i na zewnątrz krótkimi. 10) nadanie ustom właściwego kształtu za pomocą konturówki i wypełnienie środka szminką. nabrać niewielką ilość pudru na sam koniec pędzla. 8) przypudrowanie twarzy transparentnym pudrem. po zastygnięciu bardzo dobrze trzyma się skóry i niemożliwe jest jego równomierne i stay .) i stay – put skóry gąbką. W postaci prasowanego pudru Puder Sypki i prasowany Należy nakładać szerokim pędzlem z kopulasto ściętym włosiem. (jw. Na bazie substancji W postaci proszku nakładać gąbką lub pędzelkiem oleistych na powierzchni całej twarzy nie omijając okolicy W kremie powiek. chusteczkę higieniczną lub papier wchłaniający). „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 . Zasady aplikacji poszczególnych kosmetyków przedstawiono w poniższej tabeli. Podkłady Typu oil – free W celu uzyskania lekkiej i cienkiej warstwy podkładu (wolne od tłuszczu) należy użyć delikatnej gąbki (okrągłej lub kwadratowej). podkłady w płynie głaszczącymi ruchami (od środka twarzy na jej obwód). nieco więcej należy nałożyć na najciemniejsze rejony W kremie Nakłada się palcem lub dołączonym aplikatorem. Kosmetyki do Konsystencja Technika nakładania makijażu preparatu W sztyfcie Nakłada się cętki korektora przyciskając go delikatnie do Korektory skóry a następnie rozprowadza (w przypadku cery suchej uprzednio nałożyć lekki kosmetyk nawilżający) Nakładać palcem cienką warstwę lub wyjmowanym W postaci mleczka aplikatorem w postaci drobnych cętek. Typu ultra – matte rozprowadzić bardzo szybko na skórze. Typu ultra – matte Wylać niewielką ilość podkładu na gąbkę i przenieść podkład na skórę twarzy i wokół oczu. w postaci małych plamek lub cienkiej warstwy.7) przeczesanie łuku brwiowego. rozprowadzić delikatnie gąbką lub palcami. strzepnąć nadmiar. Nałożyć plamki tego korektora palcami lub gąbką. lekko dotykając (jw.put ( trwałe) rozprowadzenie. po tym zabiegu nałożyć warstewkę pudru. 9) nałożenie różu. jak w przypadku podkładu. Przed przypudrowaniem w ciągu dnia należy usunąć nadmiar tłuszczu z powierzchni skóry (przyłożyć do skóry gąbeczkę. po czym nałożyć tymi samymi ruchami w tych samych kierunkach.

ŻÓŁTY Maskuje cienie i sińce pod oczami.Cienie do W postaci: sypkiej. zmywalny wodą Makijaż wieczorowy to makijaż przeznaczony na specjalne okazje. jasny z kolei na te. skrzydełka nosa. Przy jego wykonywaniu nie obowiązuje zasada umiaru. tuż nad nasadą rzęs. – z boku – zniekształca. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 . zmiękcza i rozświetla ciemne partie BIAŁY twarzy. W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje korektorów. – z dołu – odmładza. kreski na dolnej powiece powinny być wykonane mniej intensywnym odcieniem. Tusz do rzęs Zawiesina Przy nakładaniu należy trzymać spiralę prostopadle do oka i równolegle do rzęs. które należy zatuszować. 3) modelowanie kształtu twarzy przez nałożenie korektorów – ciemnego i jasnego. przykładać równolegle jego płaską powierzchnią do kremów skóry. dzięki temu smugi kolorów będą się nakładały. preparat rozprowadza się na Wodoodporny lub rzęsach obracając spiralą. 2) rozprowadzenie podkładu – preparat należy nałożyć również poniżej żuchwy. Kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu wieczorowego: 1) nałożenie korektora tuszującego defekty skóry – przebarwienia. Nakładać pędzelkiem do nakładania cieni. FIOLETOWY Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej. BEŻOWY blizny. Jest ponadczasowy. wcześniej delikatnie pociągnąć pędzelkiem po cieniu i strząsnąć nadmiar. brodę i szczyty kości policzkowych. które należy uwypuklić. Korektor Zastosowanie Zaciera nieregularności rysów. nos. obie kreski powinny zawsze stykać się w zewnętrznym kąciku oka. Eyeliner W płynie Kreski powinny stanowić nieprzerwaną linię rozpoczynającą się w przyśrodkowej części powieki górnej. Należy pamiętać. pędzel powiek tubek. dodaje skórze blasku i świetlistości. NIEBIESKI Poprawia walory skóry o żółtawym odcieniu. dolne powieki. piegi (niezbyt ciemne). następnie lekko uderzając skórę przenieść cień z pędzla na skórę. Taki korektor nakłada się cieniutką warstwą na całą twarz lub na czoło. że światło padające: – na wprost – jest zbliżone do dziennego i uwidacznia ilość naniesionych kosmetyków kolorowych. okolicę fałdu powieki lub też na skórę pod brwią. – z góry – postarza. wypukłości powieki. ołówków. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski. pryszcze. ciemny nakłada się na partie twarzy. a kolory równomiernie przechodziły jeden w drugi. ZIELONY Kamufluje rozszerzone naczynia krwionośne i drobne zaróżowienia na twarzy. Istotnym elementem przy eksponowaniu makijażu wieczorowego jest światło. cienie pod oczami. zawsze modny i powinien być mocniejszy od makijażu dziennego.

gdyż błysk flesza je dodatkowo rozjaśnia. Rys. Przy wykonywaniu makijażu wieczorowego można wprowadzić elementy fantazyjne: doklejać sztuczne rzęsy. Róż nanosi się niezwykle ostrożnie i w niewielkiej ilości. pokrywanie błyszczykiem. np. ponieważ odbijają światło (często asymetrycznie). Istotnym punktem fotografii kolorowej są usta. jedno oko może być pomalowane inaczej od drugiego. 4. Makijaż może mieć formę asymetryczną. Makijaż oka wykonuje się odpowiednio do typu urody. W fotografii kolorowej ważne jest. 10) obrysowanie ust konturówką. brokat itp. następnie nałożenie cieni w wybranych kolorach. 5) nadanie kształtu brwiom. Należy przede wszystkim pamiętać o tym. co daje zawsze efekt odmładzający. Wszelkie odbicia światła i niedokładne przypudrowanie twarzy przyciąga wzrok na fotografii. Podkład pokrywa się bardzo obficie pudrem transparentnym. dżety. 9) nałożenie różu na miejsca wcześniej wymodelowane. ale cienie trzeba nanieść intensywniej. Najlepszy efekt daje kamuflaż. Usta muszą być umalowane bardzo dokładnie i czysto. Należy je obrysować idealnie zaostrzoną konturówką i wypełnić pomadką. 7) pokrycie całej powieki jasnym cieniem. 2. Nie może być widocznych przejść kolorów. Makijaż fotograficzny W profesjonalnej fotografii kolorowej makijażem rządzą odmienne prawa niż przy wykonywaniu makijażu dziennego. Skórę przygotowaną do makijażu należy dokładnie pokryć podkładem. Makijaż fantazyjny. że w fotografii nie wolno używać cieni. aby kolory cieni przechodziły miękko jedne w drugie. Następnie nadmiar pudru zdejmuje się specjalną szczoteczką. aby złagodzić ewentualne ostre przejścia kolorów. Technika wykonywania makijażu dziennego do kolorowego zdjęcia: 1. 8) pomalowanie rzęs tuszem. że poprzez błyśnięcie flesza skóra wygląda na zdjęciu dużo jaśniej. 6) podkreślenie oczu konturówką lub eyelinerem. Przy doborze koloru podkładu należy o tym pamiętać i decydować się zawsze na ciemniejszy niż do makijażu dziennego. Na koniec twarz należy przypudrować ponownie pudrem transparentnym. Makijaż fantazyjny jest obecnie bardzo popularny. Najlepiej fotografuje się kolory zdecydowane np. 1. Technika jego wykonywania jest zbliżona do techniki wykonywania makijażu wieczorowego. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 .4) przypudrowanie pudrem sypkim. czerwień. Trzeba zwrócić uwagę na to. wypełnienie szminką. Różnica polega na malowaniu na twarzy specjalnych wzorów plastycznych. 3.

Czynnikami wpływającymi na efekt charakteryzacji teatralnej i na potrzeby pokazów mody jest oświetlenie. zbliżeniach odgrywają zasadniczą rolę. twarz jest jaśniejsza od otoczenia.2. str. Krem kamuflujący utrwala się specjalnym pudrem i pozostawia na skórze przez około 10 minut zanim zostanie usunięty jego nadmiar. które potem są wyświetlane w ogromnym powiększeniu na ekranie kina. dlatego im scena i jej odległość od widza jest większa. Co to jest kamuflaż? 7. Kamuflaż jest formą makijażu mającą na celu dokładne zatuszowanie różnego rodzaju defektów znajdujących się na twarzy np. Zupełnie innego rodzaju problem stanowią tzw. Rozsmarowuje się go na suchej skórze gąbką. W teatrze i na wybiegu zwraca się uwagę na barwność obrazu scenicznego. sprawdzisz. Szramy. należy ją uprzednio dokładnie oczyścić. 4. planów ogólnych szczegóły nie są istotne. Jak wykonać makijaż kamuflujący? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 . natomiast przy tzw. Im barwy otoczenia twarzy są bardziej nasycone w kolorze i ciemniejsze. 326]. tym charakteryzacja musi być mocniejsza i odwrotnie. Dzięki kolorowym filtrom można np. Obiektyw kamery jest bardzo czuły i rejestruje wszystkie detale. Należy wówczas starannie dopracować szczegóły makijażu.in. dlatego przed nałożeniem należy go delikatnie rozmieszać na szpatułce lub grzbiecie dłoni. teleangiektazje. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. efekty specjalne. im scena i jej odległość od widza jest mniejsza. tym charakteryzacja musi być mocniejsza. farby podkreślające efekt. znamiona naczyniowe. Jaka jest technika wykonania makijażu wieczorowego? 4. W tym celu stosuje się mniej kosmetyków i mają one barwy stonowane o zacierającym się kontraście. blizny. Aby krem kamuflujący dobrze trzymał się na skórze. plamy barwnikowe.4. Krem kamuflujący jest gęsty. woski.Makijaż filmowy i teatralny Współczesny film wymaga niezwykle naturalnego makijażu. W przypadku tzw. Jakie są rodzaje makijażu? 2. Wielkość sceny i jej odległość od widowni oraz suma wrażeń barwnych wpływają na zacieranie się szczegółów charakteryzacji. Na skórze nie rozprowadza się żadnych preparatów pielęgnacyjnych. Do tego celu służą preparaty o odpowiedniej konsystencji i bogatej kolorystyce. scenografia i usytuowanie sceny i wybiegu. Na czym polega wykonanie makijażu fantazyjnego? 6. Na czym polega wykonanie makijażu dziennego? 3. pianki lateksowe i lateks. Czym się charakteryzuje makijaż filmowy i teatralny? 5. przy jednoczesnym zastosowaniu większego kontrastu. Po tym czasie kamuflaż jest trwały i wodoodporny [4. zaakcentować kostium bądź dekorację sceny. tym charakteryzacja powinna być delikatniejsza. tatuaże. Odcień kremu należy bardzo starannie dobrać do koloru skóry. Istotną rolę odgrywa precyzyjne i harmonijne dobranie kolorystyki makijażu. W praktyce używa się kosmetyków o barwach nasyconych. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Widz odbiera obraz całości. rany i inne elementy charakteryzacji wykonuje się stosując m. 1.

Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.4. 4. Ćwiczenie 2 Wykonaj makijaż dzienny dostosowany do typu urody i preferencji klientki. Korektor Zastosowanie …………………………………………………………………………….4. ……………………………………………………………………………. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia. piegi (niezbyt ciemne). 4. ……………………………………………………………………………. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej... ……………………………………………………………………………. 2) uzupełnić tabelę.. ………………… blizny. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem korektorów (Materiał nauczania pkt. – materiał nauczania pkt. 4) wykonać makijaż.1. ZIELONY ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NIEBIESKI …………………………………………………………………………….4.4. …………………. 3) dobrać kolorystykę makijażu.). Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. 4. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. 6) uporządkować stanowisko pracy. BIAŁY …………………………………………………………………………….3.1. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 . Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski.4.). powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu dziennego (materiał nauczania pkt. ………………… Maskuje cienie i sińce pod oczami.1.

– stolik pomocniczy na preparaty. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. tonik. krem nawilżający. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. kredka do brwi. pomadka. kredka do brwi. tusz do rzęs. Ćwiczenie 3 Wykonaj makijaż wieczorowy. paleta cieni do powiek.1. – zalotka. – pałeczki do korekt. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. konturówka do ust. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. ołówek do oczu. – gąbki do nakładania podkładu. klej do rzęs. – pałeczki do korekt. – szczoteczka do brwi. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu wieczorowego (materiał nauczania pkt. tusz do rzęs. tonik. – zalotka. – literatura z rozdziału 6. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. – kosmetyki kolorowe: podkład. – bielizna zabiegowa. – śmietanka do demakijażu. – szczoteczka do brwi. – wzornik kolorystycznych typów urody. sztuczne rzęsy. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). – kosmetyki kolorowe: podkład. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – temperówka do ostrzenia kredek. krem nawilżający. eyeliner. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. ołówek do oczu. 7) uporządkować stanowisko pracy. 4. – materiały higieniczne. – śmietanka do demakijażu. róż w kamieniu. błyszczyk. 3) dobrać kolorystykę makijażu. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. konturówka do ust. dżety. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 . 6) wykonać rozmalowanie makijażu wieczorowego. pomadka.). 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. błyszczyk. paleta cieni do powiek. – stolik pomocniczy na preparaty. – temperówka do ostrzenia kredek. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu. róż w kamieniu.4. 4) wykonać makijaż wieczorowy. – gąbki do nakładania podkładu. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny).

5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 . – wzornik kolorystycznych typów urody. 4) wykonać makijaż. Ćwiczenie 4 Wykonaj makijaż fantazyjny zgodnie z załączonym wzorem. 7) uporządkować stanowisko pracy.– bielizna zabiegowa. 4. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu.). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – materiały higieniczne.1.4. 3) dokonać analizy dołączonego do ćwiczenia wzoru plastycznego. 6) wykonać rozmalowanie makijażu fantazyjnego. – literatura z rozdziału 6. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem makijażu fantazyjnego (materiał nauczania pkt.

– literatura z rozdziału 6.). błyszczyk. 4.1. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. – śmietanka do demakijażu. kredka do brwi. – zalotka. – temperówka do ostrzenia kredek. róż w kamieniu. – pałeczki do korekt. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). – kosmetyki kolorowe: podkład. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. – kosmetyki kolorowe: podkład. – pałeczki do korekt. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro.4. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody i preferencji klientki. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. – wzornik kolorystycznych typów urody. brokat. krem nawilżający. – gąbki do nakładania podkładu. Ćwiczenie 5 Wykonaj makijaż dzienny do fotografii kolorowej. tusz do rzęs. kredka do brwi. – temperówka do ostrzenia kredek. – materiały higieniczne.– stolik pomocniczy na preparaty. sztuczne rzęsy. – bielizna zabiegowa. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. tonik. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. eyeliner. – materiały higieniczne. pomadka. – szczoteczka do brwi. – zalotka. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu do fotografii kolorowej (materiał nauczania pkt. paleta cieni do powiek. paleta cieni do powiek. – literatura z rozdziału 6. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. pomadka. – bielizna zabiegowa. do demakijażu. – wzornik kolorystycznych typów urody. tusz do rzęs. – gąbki do nakładania podkładu. – szczoteczka do brwi. konturówka do ust. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 . błyszczyk. – śmietanka. ołówek do oczu. tonik. – stolik pomocniczy na preparaty. róż w kamieniu. ołówek do oczu. klej do rzęs. konturówka do ust. 4) wykonać makijaż. 6) uporządkować stanowisko pracy. dżety. krem nawilżający.

– fotel do makijażu z wysokim oparciem. paleta cieni do powiek. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – pałeczki do korekt. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – bielizna zabiegowa. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. – materiały higieniczne. – temperówka do ostrzenia kredek. róż w kamieniu. – zalotka. błyszczyk.2. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu kamuflującego. pomadka. 3) wykonać kamuflaż.Ćwiczenie 6 Wykonaj makijaż kamuflujący popękane naczynka krwionośne. – wzornik kolorystycznych typów urody. konturówka do ust. – kosmetyki kolorowe: paleta kremów kamuflujących. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do kamuflażu. ołówek do oczu. puder. – szczoteczka do brwi. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować rodzaje makijażu? 2) określić sposoby wykonywania różnych rodzajów makijażu? 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody klientki? 4) wykonać różne rodzaje makijażu? 5) wykonać kamuflaż? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 38 . tonik.4. 4) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 4. 5) uporządkować stanowisko pracy. – literatura z rozdziału 6. – gąbki do nakładania podkładu. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. tusz do rzęs. – stolik pomocniczy na preparaty. – śmietanka do demakijażu. kredka do brwi.

zadania: 2. 7. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: − w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem.………………………………………………… 3. c) odwróconego trójkąta. 17 – 20 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. d) trójkątnej. w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. Test zawiera 20 zadań dotyczących wykonywania makijażu.. przejdź do następnego. Przy twarzy kwadratowej brwi powinny być …………………………………………. Trudności mogą przysporzyć Ci zadania: 15 – 20. Przeczytaj uważnie instrukcję. Powodzenia ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH Część I 1. 4. 12. Podstawowe kształty ust to − − − − − „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 39 . 6. Na rozwiązanie testu masz 60 min.. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.. − w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności. gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 3. Pracuj samodzielnie. 6. . b) owalnym. Asymetrię twarzy określa się na podstawie ………………………………………. 5. 10 i 14 – 16 to zadania wymagające uzupełnienia a 4. 5.…………………………………………………………………………………………. 9. Zadania: 1. 2. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. po rozwiązaniu całego testu.. Boczne partie twarzy przyciemnia się przy twarz o kształcie a) okrągłym. a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). odkładając jego rozwiązanie na później. 4. 3. 11 i 13 to zadania z luką. 8.5.. Przeczytaj uważnie instrukcję. 8. 7. − w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole. 2.

oczami . b) neutralnych zimnych. c) pigmentów nieorganicznych.. Kaolin dodaje się do pudru w celu a) zwiększenia przyczepności preparatu do skóry. b) zredukowania nadmiernego połysku skóry. d) zlikwidowania pylenia preparatu.……………………………………………………………………………………… włosami . d) barwników pośrednich. Walor to ………………………………………………………………………………… 7. Zimowy typ urody charakteryzuje się cerą . Efekt przezroczystości w błyszczykach uzyskuje się przez dodanie a) pigmentów. c) nadania produktowi lepkości. 10. Klientce o jesiennym typie urody proponuje się makijaż w odcieniach a) ciepłych. 8. ……………………………………………………………………………………………. b) barwników bezpośrednich. d) neutralnych.…………………………………………………………………………………. 11. Kosmetyki kolorowe do wykonywania makijażu dzieli się na − − − 9..……………………………………………………………………………………. 6. c) niskochromatycznych. Pomadki do ust o dużej zawartości wosków i pigmentów a o mniejszej olejów mają .. W skład szminki do ust wchodzą − − − − − − 12. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 40 . − − − − − 5.

d) nie pudrować twarzy. Puder nakłada się na skórę za pomocą ………………………………………………….. b) niebieskim. b) położyć jaśniejszy podkład. 17. Aby go zlikwidować stosuje się korektor w kolorze a) białym. c) niskochromatycznych mniej neutralnych. d) odmładza. ……………. Wykonując makijaż fotograficzny należy a) perfekcyjnie umalować usta. b) uwidacznia ilośc naniesionych na skórę kosmetyków. Światło padające od dołu na twarz z makijażem wieczorowym a) postarza. 19. c) zielonym. Tusze do rzęs dzieli się na − − 14. Skóra twarzy klientki charakteryzuje się żółtawym odcieniem.… 15. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 41 .… ……………………………………………………………………………………………… Część II 16. d) wysokochromatycznych.13. Żywice stosowane w ołówkach do oczu odpowiadają za …………………………. ruchami …………………………………………………………………….. c) zniekształca. c) zaznaczyć kości policzkowe różem. Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza ……………………………. 20. Dla letniego typu urody poleca się makijaż w barwach a) niskochromatycznych kontrastowych kolorystycznie. b) niskochromatycznych neutralnych. 18. d) fioletowym.…… ………………………………………………………………………………………….

KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania Nr Odpowiedź Punkty zadania Część I 1 a b c d 2 3 - - - - 4 - - - - - - 5 6 7 a b c d - 8 - - 9 a b c d 10 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 42 . Wykonywanie makijażu Zakreśl prawidłową odpowiedź.

- 11 - - - - - 12 a b c d - 13 - 14 15 16 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d Razem: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 43 .

Peters I. Warszawa 2000 Czasopismo: 1. Doskonały makijaż. Poradnik dla początkujących i zaawansowanych. Jaroszewska B.: Kosmetyka stosowana. Jak się malować. Nr 1/99 Katalog: 1. Atena. Wydanie IV. Dylewska-Grzelakowska J. Warszawa 2001 3. Warszawa 2002 4. Warszawski Dom Wydawniczy.6. Peggy Sage Katalog 16. 17 Poradnik: 1. Warszawa 1992 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 44 . Beauty Forum” – Fachowe czasopismo kosmetyczne. LITERATURA 1. B.: Kosmetyka – podręcznik do nauki zawodu – poradnik. Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Rea.: Kosmetologia. REA. WSiP 2.