MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ

Izabela Suligowska

Wykonywanie makijażu
514[03].Z3.02

Poradnik dla ucznia

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Recenzenci:
lek. med. Małgorzata Polkowska
dr Maria Pietruszewska

Opracowanie redakcyjne:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Konsultacja:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Korekta:

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 514[03].Z3.02
„Wykonywanie makijażu”, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu
technik usług kosmetycznych.

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania wstępne 5
3. Cele kształcenia 6
4. Materiał nauczania 7
4.1. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 7
4.1.1. Materiał nauczania 7
4.1.2. Pytania sprawdzające 11
4.1.3. Ćwiczenia 12
4.1.4. Sprawdzian postępów 14
4.2. Typy kolorystyczne urody 15
4.2.1. Materiał nauczania 15
4.2.2. Pytania sprawdzające 20
4.2.3. Ćwiczenia 21
4.2.4. Sprawdzian postępów 22
4.3. Kosmetyki kolorowe 23
4.3.1. Materiał nauczania 23
4.3.2. Pytania sprawdzające 25
4.3.3. Ćwiczenia 25
4.3.4. Sprawdzian postępów 28
4.4. Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 29
4.4.1. Materiał nauczania 29
4.4.2. Pytania sprawdzające 33
4.4.3. Ćwiczenia 34
4.4.4. Sprawdzian postępów 38
5. Sprawdzian osiągnięć 39
6. Literatura 44

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2

narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. 2. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia. Poradnik zawiera: 1. które powinieneś mieć opanowane. aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie. że opanowałeś materiał albo nie. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. co oznacza. to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 . 3. − pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. które zawierają: − wykaz materiałów. czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy.1. − sprawdzian teoretyczny. Wymagania wstępne. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu wykonywanie makijażu. Obejmuje on również ćwiczenia. uwzględnia treści z zakresu wykonywania makijażu w gabinecie kosmetycznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki jednostki modułowej. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. czy dobrze wykonujesz daną czynność. 4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki.

514[03].Z3 Kosmetyka upiększająca 514[03].03 514[03].01 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem zbędnego owłosienia 514[03].02 514[03].Z3.Z3.Z3.04 Wykonywanie makijażu Wykonywanie zabiegów Wykonywanie zabiegów zdobniczych na ciele zdobniczych paznokci Schemat układu jednostek modułowych „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 .Z3.

2. − określać potrzeby klientki. − rozpoznawać rodzaj cery. − określać właściwą długość i wysokość łuku brwiowego. powinieneś umieć: − korzystać z różnych źródeł informacji. − przeprowadzać wywiad z klientką. − rozróżniać wyposażenie stanowiska pracy wizażystki. − analizować tekst ze zrozumieniem. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 . − stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej. − stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. − wykonywać demakijaż twarzy.

powinieneś umieć: − scharakteryzować preparaty kosmetyczne do wykonywania makijażu. − udzielić porady z zakresu wykonywania makijażu.3. − wykonać makijaż zgodnie z zasadami podziału twarzy. − wykonać korektę twarzy. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej. − wykonać makijaż zgodnie z obowiązującymi zasadami. − przeprowadzić analizę kolorystyczną typu urody klientki. − zaplanować kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu. − wykonać różne rodzaje makijażu. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 .

1. – drugą – od łuku brwiowego do skrzydełek nosa. – kolorystyczny typ urody klientki. Po ustaleniu symetrii twarzy należy określić kształt twarzy. nosa i brody. – trzecią – od skrzydełek nosa do czubka brody Właściwy kształt twarzy jest zachowany.4. a) podział pionowy b) podział poziomy Rys. 1. Pozwala wychwycić asymetrię twarzy.1. podziału pionowego i poziomego. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 4. 261 i 262]. jeśli wszystkie trzy odległości między tymi liniami są równe. Proporcje twarzy określa się na podstawie tzw.1. – defekty twarzy lub jej elementów. Materiał nauczania Przed przystąpieniem do wykonania makijażu należy określić: – kształt twarzy klientki. Najczęściej spotykane kształty twarzy i zasady ich modelowania przedstawiono w poniższej tabeli. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. Podział pionowy twarzy wyznacza linia prosta przechodząca przez środek czoła. Podział poziomy wyznacza się przez poprowadzenie trzech poziomych linii dzielących twarz na części: – pierwszą – od nasady włosów do łuku brwiowego. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 . Linie kształtu twarzy [7 s.

TWARZ KWADRATOWA Cel: wyrównać kontury i wyszczuplić twarz. aby nie wydawały się ostrzejsze niż w rzeczywistości. TWARZ PODŁUŻNA Cel: optycznie skrócić i poszerzyć twarz. Nie należy nakładać różu poniżej linii oczu. TWARZ OKRĄGŁA Cel: uwydatnić i wydłużyć twarz. Róż lub puder w ciemniejszym odcieniu nakłada się poniżej kości policzkowych rozprowadzając w okolice skroni lub od ucha w kierunku kącików ust. czoło i pod dolną wargę. Poleca się stosowanie delikatnych kolorów. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 . co złagodzi rysy twarzy. Kształty twarzy i zasady ich modelowania [Peggy Sagge] Kształt twarzy Zasady modelowania TWARZ OWALNA Cel: zachować naturalną równowagę. Należy przyciemnić czoło i zbyt mocno zarysowaną szczękę.Tabela 1. Należy używać podkładu i różu o jasnych odcieniach. Odcienie ciemniejsze nakłada się jedynie na podbródek. Należy zastosować wszystkie cienie na twarzy tak. Należy przyciemnić boczne partie twarzy w celu uwypuklenia brody i czoła. Zadaniem makijażystki jest podkreślenie jej piękna i zachowanie naturalnej harmonii. Owalny kształt to teoretycznie idealny kształt twarzy. Róż powinien być nakładany ukośnie na kości policzkowe w kierunku ust.

Korekta kształtu brwi zależy od kształtu twarzy oraz od naturalnego zarysu łuku brwiowego. Należy przyciemnić boczne partie czoła i rozjaśnić kości szczęki. Nakładając odrobinę różu na brodę optycznie zaokrąglą się ją. Perfekcyjnie wykonany makijaż powinien korygować również niedoskonałości elementów twarzy. Róż nakłada się w celu przyciemnienia kości policzkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na kształt brwi i nosa oraz linie i kształt ust. że przy twarzy: – owalnej – brwi powinny mieć kształt łagodnego łuku. Przyjmuje się. Róż nakłada się niżej maskując kości szczęki. 2. Należy przyciemnić zbyt mocno zarysowane kości szczęki i rozjaśnić boczne partie czoła w celu uwydatnienia. s. Przykładowe kształty brwi [ 4. – trójkątnej – nasada brwi szeroka a końce opadające ku dołowi. TWARZ O KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO TRÓJKĄTA Cel: skrócić wyszczuplić dolne partie twarzy. TWARZ TRÓJKĄTNA Cel: wymodelować górne partie twarzy. 313]. Rys. – o kształcie odwróconego trójkąta – brwi średniej grubości o łagodnym łuku. nie należy rozprowadzać go w kierunku skroni. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 . – kwadratowej – brwi szerokie o łagodnym łuku. – okrągłej – brwi w kształcie „trójkąta” będą ją optycznie wydłużać.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 . 3. Rys. Zasady korygowania przedstawiono na poniższym schemacie. Kształty nosa [4. Kształt nosa koryguje się podkładami w jasnym i ciemnym odcieniu. s. 292].

Kształty ust i zasady ich korygowania a) usta wąskie b) usta pełne c) usta o wydatnej wardze dolnej d)usta pełne z wąskimi kącikami e) usta asymetryczne f) usta z opadającymi kącikami.1. Przykładowe kształty ust [2 s. Kształt ust Zasady korygowania Wąskie Można poszerzyć obrysować wargi konturówką powyżej ich naturalnej linii. 70]. następnie kontur wypełnia się pomadką Pełne Brzegi warg pokrywa się podkładem lub konturówką w kolorze skóry następnie obrysowuje się kontur warg poniżej ich naturalnej linii wypełnia pomadką O wydatnej wardze dolnej Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa się. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Czym się charakteryzują podstawowe kształty twarzy? 3. Jakie są zasady korygowania kształtu ust? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 . a dolną poszerza się Pełne z wąskimi kącikami Zmniejszyć część środkową warg i poszerzyć w kącikach Asymetryczne Skorygować kształt konturówką i wypełnić pomadką O opadających kącikach Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i wypełnić pomadką 4. Rys. sprawdzisz.2. Jakie są zasady korygowania kształtu łuku brwiowego? 5. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Jak określić symetrię twarzy? 2. Jakie są zasady korygowania podstawowych kształtów twarzy? 4. 4. Jakie są zasady korygowania kształtów nosa? 6. 1.

4. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. Wyposażenie stanowiska pracy: – materiał nauczania pkt..1. Kształt twarzy Zasady korygowania „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 .1. 4.4.1.1. – zdjęcie twarzy poddanej analizie. 4) określić asymetrię twarzy. 2) dokonać analizy kształtu twarzy koleżanki z zespołu. Ćwiczenie 2 Uzupełnij tabelę. powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ kształt twarzy koleżanki z zespołu.3.1. – ołówek i linijka . 3) dokonać podziału poziomego i pionowego twarzy koleżanki z zespołu.

Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia.)... 2) uzupełnić tabelę. a dolną poszerza się ………………………………………………. 4.1... 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. Ćwiczenie 3 Uzupełnij tabelę. Pełne ………………………………………………………… ………………………………………………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 .1. – materiał nauczania pkt......1. Kształt ust Zasady korygowania Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa …………………………………... 4. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.. się.... powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami korygowania kształtów twarzy podkładem i różem (materiał nauczania pkt..1.

Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i …………………………………… wypełnić pomadką ………………………………………………………… Asymetryczne ………………………………………………………… ………………………………………………………… Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 2. porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.1. 4.). Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia. uzupełnić tabelę. 4. powinieneś: 1. zapoznać się z zasadami korygowania kształtu ust makijażem (materiał nauczania pkt. 4. – materiał nauczania pkt.1.4.1.1. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić asymetrię twarzy na podstawie podziału poziomego i pionowego? 2) scharakteryzować podstawowe kształty twarzy? 3) określić zasady korygowania kształtów twarzy makijażem? 4) rozróżnić kształty brwi? 5) określić zasady korygowania kształtu brwi dostosowanego do kształtu twarzy klient? 6) wskazać sposoby korygowania dysproporcji nosa makijażem? 7) wskazać sposoby korygowania dysproporcji ust makijażem? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 .1. 3.

zielone. Sklasyfikowania tego typu dokonała Carol Jackson. miedzi. Włosy blond o zimnym. niebieskozielone. Materiał nauczania Każdy człowiek ma określoną karnację skóry. Jeśli tę karnację zetknie się z kolorami chłodnymi. złotobrązowe lub intensywnie brązowe. Często występują piegi w rudym kolorze.4. szare. Aby wyeksponować walory urody należy bardzo starannie i w sposób przemyślany dokonać tej trudnej sztuki. 266]. złotobrązowa lub brzoskwiniowa cera. Trzeba umieć określić.2. kasztanu oraz złoty blond. w których kolorach wygląda się dobrze. popielatym odcieniu. których wręcz rewelacyjnie bądź fatalnie. ciemnoniebieskie. Typ zimy – jasna cera o niebieskawym. − błękitne − złociste. Cery można określić jako: − chłodne. Przeciwnie. Rzęsy i brwi jasne. Oczy jasnobłękitne. czasem oliwkowym odcieniu sprawia wrażenie porcelanowej i chłodnej. • Skala z barwami ciepłymi wiosna jesień „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 . Może w tym pomóc określenie tzw. ciemnobrązowe. Oczy o wyraźnej tęczówce w kolorze jasnego błękitu. skóra o odcieniu niebieskim dobrze wygląda w kolorach chłodnych. Naturalny kolor włosów i kolor oczu są zawsze w korelacji z cerą. co stwarza pewną karnację. niezależnie od opalenizny. jasnobrązowe. Typ letni – jasna mleczna cera o błękitnym lub popielatym odcieniu. Do skóry o żółtawym ciepłym odcieniu pasują kolory tzw. z połyskiem. zawsze w zimnym ( popielatym) odcieniu. ciepłe. a przy zetknięciu z barwami ciepłymi sprawia wrażenie wyblakłej. Włosy rude w odcieniach złota. typu kolorystycznego urody. jasnoniebieskie. która również przyczynia się do kolorytu skóry. Spotyka się typ letni o śniadej cerze.2. Typ jesieni – ciepła. Dotyczy to zarówno strojów jak i kolorystyki makijażu. Typy kolorystyczne urody 4. Włosy – granatowoczerwone. stalowe. szara. Oczy szaroniebieskie. kruczoczarne.1. Wyodrębniła cztery podstawowe typy urody odpowiadające porom roku [2 s. utraci ona swój delikatny złotawy odcień i wyda się przyżółcona. szare. brązowe lub prawie czarne. wynikającą z ilości melaminy i hemoglobiny. czasem nieświadomie zakłóconą przez nieodpowiedni dobór kolorów.

303]. str.• Skala z barwami chłodnymi lato zima Parametry koloru Różne próby wytłumaczenia koloru sprawdzają się do potraktowania go jako zjawiska będącego obiektywną własnością przedmiotów materiałów. Odbierany przez człowieka kolor charakteryzują parametry: odcień. jakiego doznaje się patrząc na obiekt w obecności światła. Rys. 5. sztuczne. ale i wrażenia. Bez światła nie widzi się koloru. Paleta koloru [5. a także kolorystyka otoczenia. walor i chromatyczność. Dzięki nim każdy kolor można umieścić na powierzchni lub we wnętrzu kuli (poniższy schemat). Istotny jest też rodzaj powierzchni odbijającej bądź absorbującej światło. rodzaj samego światła (słoneczne. białe barwy). „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 .

co pozwala odróżnić jasne włosy lub oczy od ciemnych. Można je mieszać w celu uzyskania innych odcieni. szarość. Jesień – jest wysokochromatyczna i dość ciemna. morela. Odcień to nazwa koloru. lekko delikatna czerwień miedziany makowa Brzoskwinia. podrażnień w postaci rozlanych zaróżowień. ale mniej neutralne i kontrastowe kolorystycznie. w jakim się ktoś znajduje.1. fiolet róż róż Czysty łososiowy. jasną cerę od ciemnej. by nie zafałszować testu. koloru ubrania. a także nastroju. stopień świecenia. rozszerzonych naczyń. 3. Przykłady zastosowań kolorystycznych makijażu dla poszczególnych typów urody przedstawiono w poniższych tabelach. Jest on tym. Kolory jej odpowiadające znajdują się na przeciwległych biegunach kuli. czystość barwy. że kolor tęczówki oka może się zmieniać w zależności od kąta padania światła. stąd „lubi” barwy znajdujące się przy równiku oraz bezpośrednio nad i pod nim. Chromatyczność – to natężenie. tym niższa jest jego chromatyczność. Barwy mu odpowiadające znajdują się między biegunami północnym a równikiem oraz między biegunami południowym a równikiem z pominięciem nasyconych barw. Łatwo określić odcień wysokochromatyczny. rozjaśniając – pastelowe odcienie. Równie istotne jest ustalenie koloru skóry i obecności ewentualnych defektów( analizy skóry dokonuje się po wykonaniu demakijaż). występowanie cieni. Jeśli włosy klientki nie mają naturalnego koloru przykrywa się je chustką. niebieskozielony lub morela ciepły zielony lub szałwiowy lub lekko miedziany „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 . Walor – to jasność lub ciemność koloru. Barwy jej odpowiadające znajdują się bliżej bieguna południowego. a także przebarwień. Im bardziej dany kolor przypomina barwy neutralne (biel. Czysty Blada brzoskwinia Złoty brąz. Czysty łososiowy Ciepły róż Miodowy. Przyciemniając go uzyskuje się kolor nasycony. Określając koloryt skóry należy zwrócić uwagę na jej odcień (ciepły. niebieski łososiowy róż z odcieniem zielonego lub ciepły zielony Koral Czysty łososiowy. ale wraz ze spadkiem chromatyczności staje się to coraz trudniejsze. czerń). czysty Ciepły róż Ciepły zielony. Blada brzoskwinia Złoty brąz. 2. jasny pomarańcz brzoskwiniowy. Trzeba pamiętać. Wiosna – jest wysokochromatyczna i jasna. zimny). Określenie tych defektów umożliwia zaplanowanie kolorystyki korektorów tuszujących mankamenty urody. w którym okno jest skierowane na północ). Lato – jest niskochromatyczne. Kolor niskochromatyczny jest bliski neutralnej szarości. sinicy pod oczami. Przed przystąpieniem do ustalenia typu kolorystycznego urody należy wybrać odpowiednie miejsce (takie. Uwzględniając parametry koloru można uściślić kolorystykę makijażu preferowaną dla danego typu urody. Kolor wysoce chromatyczny jest jaskrawy i czysty. Kolorystyka makijażu dla wiosennego typu urody Cienie na powieki Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Ciepły róż. Zima – jest generalnie niskochromatyczna. koralowy Ciepły róż.

sosnowozielony. do ust szampana. do ust szampana. brudny róż brudnoróżowy Kolor arbuza. blady winogronowy. wina. śliwkowy sosnowozielony lub kolor czerwonego stalowoniebieski. brunatny lub łosoś. Kakaowy. różowy Delikatny róż. blady lub stalowoniebieski. Złoty brąz. zielononiebieski. koralowy brzoskwinia. Miodowy. blady złotożółty zielononiebieski lub czysty łosoś. winogronowy popiel Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. niebieski makowa czerwień Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. posrebrzany brudny popiel róż „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 . lub truskawkowy. Blady żółty. miętowy winogronowy Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel. do ust szampana. różowy średni róż kolor szampana miętowy lub zielononiebieski Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel lub zimny niebieski do ust szampana. winogronowy. zielononiebieski lub niebieski wodny Wszystkie Dostosowany do Kość słoniowa. Miodowy. czerwień niebieskozielony Brzoskwinia. czerwony. miętowy. brunatny. fuksja sosnowozielony. ciepła zieleń ust blady złotożółty lub zieleń sosny lub brunatny Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Miodowy. Czerwień Kolor szampana Zimny popiel. niebieskozielony. winogronowy. stalowoniebieski. ust niebieski niebieskozielony. posrebrzany. sosnowozielony. Złoty brąz. Miękka makowa Blada brzoskwinia Złoty brąz. stalowoniebieski lub delikatny czerwony arbuza sosnowozielony lub z odcieniem niebieskozielony niebieskim Delikatna fuksja Delikatna Blady róż Zimny popiel. Kolor arbuza. ust modrakowy lub fiolet Wszystkie Dostosowany do Kolor wody.Pomarańczowo. makowa czerwień lekko miedziany. winogronowy wodny odcień Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. miętowy. wszystkie ust Kolorystyka makijażu dla letniego typu urody Pomadka Róż na Cienie do powiek policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Czerwony. Blady róż Zimny popiel. winogronowy lub średni róż lawendowy Czerwień arbuza. stalowoniebieski Delikatny śliwkowy Delikatny Blady róż Zimny popiel. wszystkie ust kolor szampana Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Ciepły popiel. czysty Czysta Kość słoniowa.

miedziany lub ciepła kolor dyni. szampana. brązowy czerwony żółty Pomarańczowo. Kolor Złoty brąz. sosnowy lub ciepła zieleń lub beżowy miedziany Wszystkie Dostosowany Kolor Wszystkie do ust szampana Mokka. zielony lub niebieski wodny lub pomarańczowo. czerwony. Kolor Kawowy. brunatny lub miedziany Brzoskwinia Brzoskwinia. wszystkie brąz. niebieskozielony lub terakota. zieleń lub niebieskozielony lub blada zielononiebieski brzoskwinia Kolor cynamonu. Czerwień Kolor Brąz kawowy. niebieskozielony. niebieski wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny. Kolorystyka makijażu dla jesiennego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Pomarańczowo. zielononiebieski. miodowy Mokka. przydymiony niebieski turkus wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Modrakowy fiolet lub miedziany do ust szampana. czerwień ceglasta szampana lub ciepły zielony lub miedziany ceglasta Mahoń. oliwkowy. terakota kasztanowy szampana. do ust szampana. Blada Złoty brąz lub miedziany morele brzoskwinia Pomarańczowy Kolor terakoty. szampana zieleń pomarańczowy. brąz. mokka Mokka Ciepły róż Brąz kawowy. Morela Kolor Złoty brąz. łososiowy koral. Ceglasty Kolor Brunatny fioletowy lub ciepła czerwony. przydymiony turkus czerwony. szampana dostosowany do ust „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 . bladozłoty. zielony lub do ust szampana. wszystkie kasztanowy. łosoś Łosoś Łososiowy Ciepły róż Przydymiony turkus lub ciepła zieleń Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny.

Jakie są zasady określania kolorystycznego typu urody? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 . 1. niebieski. Czym się charakteryzują poszczególne typy kolorystyczne urody? 4. spopielała purpura Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. przydymiony azalii czerwień. czerwień czerwień szafirowoniebieski. Popiel. wodny niebieskozielony. purpurowy Śliwkowy. marynarski róż Wszystkie Dostosowany do Blady popiel. wszystkie ust Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. safirowy. Kakaowy. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. purpurowy Różowy. stalowonebieski lub turkusowy marynarski Czerwień Prawdziwa Kolor szampana. fuksja Blady popiel. purpurowy. Kakaowy. Jaką kolorystykę makijażu poleca się dla poszczególnych typów urody? 6. sosnowozielony lub ust miętowy purpurowy lub marynarski Wszystkie Dostosowany do Lodowy popiel Popiel. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. stalowoniebieski. czysty turkus. Popielaty. Jakie parametry charakteryzują kolor? 3. Śliwkowy lub Blady róż Popielaty. czerwień. Kolorystyka makijażu dla zimowego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Różowy Czysty róż Blady róż Popielaty. purpurowy Prawdziwa Prawdziwa Kolor szampana Popielaty marynarski. typów ciepłych a jakie do zimnych? 5.2. fuksja Różowy. Jakie typy kolorystyczne urody zalicza się do tzw. róż delikatna blady żółty zielononiebieski. pelargonii. z odcieniem sosnowozielony niebieskim Fuksja Fuksja Blady róż Popielaty. przydymiony turkus. delikatna stalowoniebieski. ust zimny niebieski marynarski. niebieskozielony. Kakaowy. sprawdzisz. brudny burgund lub burgund róż. Jakie są podstawowe typy kolorystyczne urody? 2.2. wszystkie ust beżowopopielaty 4.

3) przygotować wzorniki kolorystycznych typów urody.1. 4.3. 4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 . 2) podkreślić w tekście cechy urody typu wiosna.2. 4) dokonać analizy koloru skóry.2. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem kolorystycznych typów urody.).2. – materiał nauczania pkt. 2) wykonać demakijaż. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 5) określić kolorystyczny typ urody. Wyposażenie stanowiska pracy: – tabela do uzupełnienia. – literatura z rozdziału 6..4.1. 6) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. powinieneś: 1) zapoznać się ze sposobem określania kolorystycznego typu urody (materiał nauczania pkt. Ćwiczenie 2 Określ kolorystyczny typ urody koleżanki z zespołu. 3) wpisach odpowiedzi we właściwe pola tabeli. lato. Cechy Typ urody Cera Oczy Włosy Wiosna Lato Jesień Zima Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenia. włosów i oczu klientki. jesień i zima. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. 4.

4) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. − wzorniki kolorystycznych typów urody (chusty).2. 2) wiosna – wiedząc. 3) zaproponować kolorystykę makijażu. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) scharakteryzować cechy kolorystycznych typów urody? 2) określić parametry kolorów dla poszczególnych typów urody? 3) rozpoznać kolorystyczny typ urody klientki na podstawie analizy koloru jej włosów. Ćwiczenie 3 Zaproponuj kolorystykę makijażu do typu urody: 1) zima – wiedząc. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. preferencje klientek.2. że klientka preferuje odzież w odcieniach czerwieni.1. − chusta do przysłonięcia włosów klientki.). 2) dokonać analizy kolorystyki makijażu typu urody: zima i wiosna uwzględniając. powinieneś: 1) zapoznać się z tabelami kolorystyki makijażu typów urody (materiał nauczania pkt. Wyposażenie stanowiska pracy: − fotel z wysokim oparciem. 4. że klientka preferuje ubiór w żywych. skóry i oczu? 4) określić kolorystykę makijażu odpowiadającą typom urody? 5) zaproponować kolorystykę makijażu dobraną do typu urody i preferencji klientki? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 . − literatura z rozdziału 6. 4. intensywnych kolorach. Wyposażenie stanowiska pracy: − tabele kolorystyki makijażu dla poszczególnych typów urody. − mleczko do demakijaż i tonik.4.

– strukturę i wielkość drobinek oraz łatwość ich rozprowadzania. Kosmetyki o dużej zawartości wosków i pigmentów a małej olejów mają słaby połysk i trwale pokrywają „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 23 . Kosmetyki kolorowe 4. Skład pudru (niezależnie od postaci gotowego produktu) przedstawiono w poniższej tabeli. Są to składniki pochodzenia roślinnego. zapach i zapobiegają przed rozwojem mikroorganizmów zapachowe i w produkcie konserwanty (w pudrach płynnych) Róże występują w formie prasowanej lub emulsyjnej. – działanie pielęgnujące i ochładzające. matowy wygląd oraz utrwala pokład i makijaż. – kosmetyki do makijażu ust. – preparaty do makijażu oczu . jest adsorbentem (uwodniony glinokrzemian) Węglan wapnia Ma właściwości adsorpcyjne. Puder o powyższych właściwościach uzyskuje się w wyniku starannego doboru komponentów.3. który upiększa i pielęgnuje cerę. środki Nadają barwę. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin Redukuje nadmierny połysk skóry. Puder to miałki proszek. wosków i pigmentów. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Talk (uwodniony Nadaje pewną przeźroczystość. matowi skórę Węglan magnezu Ma właściwości adsorpcyjne. Nadaje jej równomierny. w płynie i kremie (podkłady) oraz róże. Kosmetyki do makijażu ust dzieli się na: – kredki. Do wskazanej grupy wyrobów zalicza się: – pudry sypkie. – zdolność do wchłaniania potu i łoju. – siłę krycia. mogą się różnić zastosowanymi pigmentami. Mają skład podobny do pudrów. Dobierając puder należy zwrócić uwagę na jego: – gładkość i przyczepność do skóry. jest nośnikiem substancji aromatycznych Sole cynkowe Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność i magnezowe kryjącą Tlenek cynku Działa na skórę antyseptycznie i wysuszajaco. – błyszczki. Wykazuje dobre właściwości krycia niedoskonałości cery Dwutlenek tytanu Znakomite właściwości krycia defektów skóry Alkohol Stosowany w celu nadania produktowi tłustości i zlikwidowania strearylowy możliwości pylenia Pigmenty. Materiał nauczania Kosmetyki kolorowe (środki upiększające) to szeroka gama preparatów służących do malowania skóry i tuszowania jej defektów.3. – konturówki. odpowiada za przyleganie pudru krzemian glinu) do skóry. prasowane. Kredki do warg (pomadki) to mieszanina olejów. mineralnego oraz syntetycznego.4.1.

ale krócej utrzymują się na skórze. Bezwodne kremy są zawiesiną pigmentów w masie woskowo – tłuszczowej. Cienie ciekłe są zawiesinami pigmentów w olejach lub wodzie. tusze i ołówki. Ich skład jest zbliżony do składu pudrów. o miękkiej konsystencji. elastyczność i sztywność pomadki Lanolina Ułatwia dyspersję barwnika. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 24 .usta. Spiek (najbardziej popularna postać cieni) jest mieszaniną dwutlenku tytanu i innych nieorganicznych pigmentów z metalicznymi solami kwasu stearynowego. Stosowane w preparatach nietrwałych pod względem kolorystycznym Barwniki Nadają barwę. Skład kredek do warg przedstawiono w poniższej tabeli. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tuszów do rzęs: – wodoodporne będące mieszaniną wosków i olejów oraz pigmentów. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Olej rycynowy Zapewnia równomierne rozprowadzenie pigmentów lub barwników w preparacie. Zapewnia właściwy poślizg kredki na wargach Woski mineralne Odpowiadają za sztywność pomadki (ozokeryt. Tusze do rzęs nie powinny być drażniące i toksyczne. Cienie są produkowane w postaci kremów bezwodnych. Z kolei preparaty o dużej zawartości olejów i małej wosków oraz pigmentów mają większy połysk. wilgotny wygląd. – emulsyjne łatwe do usunięcia z rzęs. wchłania wilgoć wprowadzoną z innych składników pomadki. oleje i pigmenty w mniejszej ilości niż w szminkach. które nadają preparatowi przeźroczystość i matowość. kremową konsystencję oraz uczucie wilgotności Olej parafinowy Dodawany w minimalnej ilości. Stosowane w szminkach trwałych i półtrwałych pod względem kolorystycznym Błyszczyki charakteryzują się silniejszym zapachem niż pomadki. Powinny łatwo nanosić się na wargi i nadawać im błyszczący. Nadają kosmetykom jednorodną strukturę i zwiększają lanolinowych ich odporność na ścieranie i alkoholu izopropylowego Pigmenty Nadają barwę. Konturówki mają skład podobny do pomadek i błyszczków. emulsji. Nadaje mu równomierną gładkość. W ich skład wchodzą woski. Kosmetyki do makijażu oczu to cienie. Dodatkowo do spieku wprowadza się lanolinę odpowiedzialną za uzyskanie jednorodnej masy oraz talk i kaolin. spieków i płynów. Powinny wykazywać odpowiednia twardość umożliwiającą rysowanie cienkiej linii wokół ust. cerezyna) Polibuten Zwiększa połysk i lepkość preparatu oraz ułatwia pokrycie warg barwnym filmem Estry kwasów Ułatwiają rozprowadzenie pomadek zawierających duże ilości tłuszczowych lub barwników. W celu uzyskania efektu przezroczystości dodaje się do nich pigmenty nieorganiczne (w minimalnej ilości). Różni się jedynie szerokim asortymentem barw oraz zastosowaniem kolorów perłowych. Odpowiada za połysk preparatu Wosk Carnauba Odpowiada za temperaturę topnienia i sztywność kosmetyku i Candelilla Wosk pszczeli Nadaje lepkość.

alkohole tłuszczowe. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Nadaje pewną przeźroczystość.. Jakie kosmetyki stosuje się do makijażu oczu? 8. Nie powinny się rozmazywać.. …………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 25 . Jaki jest skład i funkcje składników pudrów? 3. 1. W skład tuszu wchodzą: monoacyloglicerole. 4. Jakie kosmetyki kolorowe zalicza się do preparatów do makijażu ust? 4.. Czym powinny się charakteryzować ołówki do oczu? 4. oleje mineralne i silikonowe.. stearyniany trietanoloaminy lub triizopropanoloaminy. Tlenek cynku …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Znakomite właściwości krycia defektów skóry …………………. Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność kryjącą …………………. Czym powinny się charakteryzować konturówki do warg? 7. …………………… ……………………………………………………………………………. …………………… ……………………………………………………………………………. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin (uwodniony …………………………………………………………………………… glinokrzemian) Węglan wapnia …………………………………………………………………………… Ma właściwości adsorpcyjne. Jaki jest skład tuszu do rzęs? 10. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. strearylowy …………………………………………………………………………….3. pochodne lanoliny. do skóry. Czym powinny się charakteryzować błyszczki? 6.3.3.2. sprawdzisz. Ołówki do oczu powinny dawać kreskę o odpowiedniej intensywności i trwałości. Jaki jest skład i funkcje składników pomadek? 5. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. jest nośnikiem substancji aromatycznych …………………. W odróżnieniu od konturówek do warg powinny być bardziej miękkie i mogą zawierać pewną ilość żywic odpowiadających za uzyskanie filmu właściwej grubości i równomierne rozproszenie pigmentów.. monoacyloetylenowe glikole. Jakie są rodzaje cieni do powiek? 9. odpowiada za przyleganie pudru …………………. Jaka jest klasyfikacja kosmetyków kolorowych? 2. Skład ołówków jest zbliżony do składu konturówek do ust. …………………. Alkohol …………………………………………………………………………….

Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. następnie uzupełnia gliceryną i alkoholem. Instrukcja do wykonania ćwiczenia Składniki : Tlenek cynku 10. powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia. barwnik q.) 2) uzupełnić tabelę.1.00 Talk 10. 4.1. – cylinder miarowy. 2) przygotować stanowisko pracy.s.s. Ćwiczenie 2 Wykonaj puder ciekły. starannie rozciera. powinieneś: 1) zapoznać się ze składem pudrów (materiał nauczania pkt. 4. Wyposażenie stanowiska pracy: – moździerz ceramiczny duży. Następnie ogrzewać na łaźni wodnej do uzyskania klarownego roztworu. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 . – zlewka o pojemności 100 cm3.3. 6) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. Zapach.00 Gliceryna 15. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. * Metyloceluloza lub żelatyna Przygotowanie roztworu zagęstnika Do zimnej wody destylowanej dodać zagęstnika i pozostawić do spęcznienia.00 Woda do 100 Zagęstnik* q. – waga laboratoryjna. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.3. 3) odważyć składniki pudru ciekłego.00 Tlenek tytanu 10. 5) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. – materiał nauczania pkt. Wykonanie pudru Do roztworu zagęstnika w wodzie dodaje się składniki proszkowe.00 Alkohol stearylowy 20. 4) przygotować roztwór zagęstnika. Wyposażenie stanowiska pracy: – kara ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia.

– odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). 3) odważyć składniki pudru „make – up”.00 Trójetanoloamina 6. Ćwiczenie 3 Wykonaj puder „ make – up”.00 2% roztwór metylocelulozy 30.s. – pojemnik na gotowy produkt. – mieszadło. ok. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. Bazę kremową otrzymuje się jak w poprzednim ćwiczeniu. Baza kremowa Stearyna 15. – instrukcja wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: – dwie zlewki o pojemności: 150 i 250 cm3. 5) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. – waga laboratoryjna. – bagietka szklana.– płaszcz grzejny.00 Kaolin 10. – moździerz ceramiczny. Instrukcja wykonania ćwiczenia Składniki: Puder Tlenek cynku 15. – instrukcja wykonania ćwiczenia.00 Kreda strącona 75. dodaje się w temp. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 . powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia.00 Woda do 100 Wykonanie Do 100 g bazy kremowej. – płaszcz grzejny. przy intensywnym mieszaniu. – pojemnik na gotowy produkt.00 Olej parafinowy 8.00 Tlenek żelaza q. – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). 2) przygotować stanowisko pracy. 50° C 20g bazy pudrowej i miesza do całkowitego ostygnięcia.00 Gliceryna 5. 4) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. – termometr rtęciowy.

4.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować kosmetyki do makijażu? 2) określić skład i funkcje składników pudru? 3) rozpoznać kosmetyki do makijażu ust? 4) określić skład i funkcje składników pomadki? 5) scharakteryzować błyszczki i konturówki? 6) rozróżnić kosmetyki do makijażu oczu? 7) scharakteryzować rodzaje cieni do powiek? 8) określić skład tuszu do rzęs i ołówków do oczu? 9) sporządzić puder na podstawie instrukcji jego wykonania? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 .3.

2) równomierne rozprowadzenie podkładu. 3) podkreślenie oczu konturówką. Po rozmalowaniu twarzy. dolną zaś – zieloną a zarys oka przedłużano w kształcie migdała. Za pomocą makijażu dąży się do osiągnięcia pięknego wyglądu. Usta malowano na czerwony kolor karminem. Rzęsy malowały mieszaniną sadzy. W Rzymie obowiązywał makijaż delikatny i subtelny. której zadaniem było rozświetlenie twarzy. sfałszowanie. krosty. w której zaczęto używać środków barwiących. Sztuka upiększania przeżyła wielki rozkwit w okresie Odrodzenia. kocie oczy i równocześnie tuszuje mankamenty. w którym dana osoba będzie się dobrze czuła i wyglądała na zadbaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami w modzie. Z różnych metod barwienia ciała wykształciła się kosmetyka indywidualna. Sposób wykonania makijażu i jego kolorystyka wskazywały na pochodzenie społeczne kobiet i mężczyzn.4. wykonany w subtelnych kolorach podkreślających walory urody klientki. W tym czasie zapoczątkowano rozwój w dziedzinie chemii i innych gałęziach przemysłu kosmetycznego. Rodzaje makijażu i zasady ich wykonywania Makijaż dzienny powinien być delikatny. Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 4. a ponadto niezależnie od jej roli upiększającej służyła do tuszowania wad skóry i kształtu twarzy. Ze względu na zaniedbania w sferze higieny osobistej w ówczesnych czasach powszechne były różnego rodzaju wykwity skórne np. We Francji. Usta malowano na jaskrawo czerwony kolor szminką wykonaną z tłuszczu. Tak zwane symulowane barwienie ciała z kolei świadczyło o radości i życiu bądź o śmierci i żałobie. Dookoła oczu malowano czarny łuk. ropnie. Tak wykonany makijaż miał przypominać boginię o nieprzemijającej urodzie. Prawdopodobnie. który je przedłużał. Materiał nauczania Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza uszminkowanie. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 . dlatego zarówno kobiety jak i mężczyźni malowali się od wieków. W Starożytnym Egipcie kobiety malowały górną powiekę i brwi czarną szminką. białka i oliwy (swoisty tusz do rzęs). włosów i paznokci.1. Dodatkowo na czole rysowano niebieską smugę. Okres rozwoju nowoczesnej kosmetyki upiększającej przypada na XIX i XX wiek. Właściwie dobrany i wykonany podkreśla walory urody np. Brwi przyciemniły sadzą z lampek oliwnych lub henną. które przykrywano „muszkami” – plastrami piękności. małe blizny. wywijał i usztywniał. Greczynki preferowały ostry i wyrazisty makijaż. 6) usunięcie nadmiaru tuszu i rozczesanie rzęs (gdy są posklejane). Makijaż to również sposób na wysyłanie różnych sygnałów. pełne usta. tonizowaniu skóry i wklepaniu kremu nawilżającego na dzień wykonuje się makijaż obejmujący: 1) nałożenie korektora (w razie konieczności). W Starożytnym Rzymie i Grecji do makijażu używano kosmetyków zawierających barwniki roślinne. Barwienie ciała przed walką u ludów pierwotnych miało na celu odstraszenie wrogów. 4) roztarcie kreski na powiece górnej. 5) pomalowanie rzęs. Współczesna kosmetyka kolorowa (kalotechnika) zajmuje się upiększaniem i pielęgnowaniem całego ciała a szczególnie skóry twarzy. umalowanie się jak również zamaskowanie.4. w epoce Ludwików zwracano szczególną uwagę na nakładanie pudru. Stała się ona bardziej wyrafinowana i selektywna.4. wosku i czerwonego barwnika roślinnego. Twarz pudrowano białym pudrem a na kości policzkowe nanoszono róż imitujący rumieńce. różu i szminki. Ogólnie przyjętą zasadą jest zachowanie umiaru i naturalnego wyglądu w ostrym świetle dziennym.

Na bazie substancji W postaci proszku nakładać gąbką lub pędzelkiem oleistych na powierzchni całej twarzy nie omijając okolicy W kremie powiek. 10) nadanie ustom właściwego kształtu za pomocą konturówki i wypełnienie środka szminką. po tym zabiegu nałożyć warstewkę pudru. po zastygnięciu bardzo dobrze trzyma się skóry i niemożliwe jest jego równomierne i stay .) i stay – put skóry gąbką. Zasady aplikacji poszczególnych kosmetyków przedstawiono w poniższej tabeli. nabrać niewielką ilość pudru na sam koniec pędzla. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 . Kosmetyki do Konsystencja Technika nakładania makijażu preparatu W sztyfcie Nakłada się cętki korektora przyciskając go delikatnie do Korektory skóry a następnie rozprowadza (w przypadku cery suchej uprzednio nałożyć lekki kosmetyk nawilżający) Nakładać palcem cienką warstwę lub wyjmowanym W postaci mleczka aplikatorem w postaci drobnych cętek. nieco więcej należy nałożyć na najciemniejsze rejony W kremie Nakłada się palcem lub dołączonym aplikatorem.) Nałożyć palcami plamki podkładu na skórę. a następnie Podkłady na bazie rozprowadzić gąbką trzymając ją kciukiem i palcami wody i typowe rozprowadzać ruchami w dół i na zewnątrz krótkimi.7) przeczesanie łuku brwiowego. po czym nałożyć tymi samymi ruchami w tych samych kierunkach. Typu ultra – matte Wylać niewielką ilość podkładu na gąbkę i przenieść podkład na skórę twarzy i wokół oczu. Podkłady Typu oil – free W celu uzyskania lekkiej i cienkiej warstwy podkładu (wolne od tłuszczu) należy użyć delikatnej gąbki (okrągłej lub kwadratowej). w postaci małych plamek lub cienkiej warstwy. chusteczkę higieniczną lub papier wchłaniający). bo zasycha (bardzo matowe) w ciągu paru sekund.put ( trwałe) rozprowadzenie. Nałożyć plamki tego korektora palcami lub gąbką. Typu ultra – matte rozprowadzić bardzo szybko na skórze. podkłady w płynie głaszczącymi ruchami (od środka twarzy na jej obwód). jak w przypadku podkładu. 9) nałożenie różu. 8) przypudrowanie twarzy transparentnym pudrem. lekko dotykając (jw. strzepnąć nadmiar. Przed przypudrowaniem w ciągu dnia należy usunąć nadmiar tłuszczu z powierzchni skóry (przyłożyć do skóry gąbeczkę. W postaci prasowanego pudru Puder Sypki i prasowany Należy nakładać szerokim pędzlem z kopulasto ściętym włosiem. (jw. rozprowadzić delikatnie gąbką lub palcami.

wypukłości powieki. zmywalny wodą Makijaż wieczorowy to makijaż przeznaczony na specjalne okazje. nos. Nakładać pędzelkiem do nakładania cieni. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 . Należy pamiętać. Przy jego wykonywaniu nie obowiązuje zasada umiaru. dzięki temu smugi kolorów będą się nakładały. że światło padające: – na wprost – jest zbliżone do dziennego i uwidacznia ilość naniesionych kosmetyków kolorowych. BEŻOWY blizny. które należy zatuszować. W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje korektorów. jasny z kolei na te. – z boku – zniekształca. 3) modelowanie kształtu twarzy przez nałożenie korektorów – ciemnego i jasnego. Tusz do rzęs Zawiesina Przy nakładaniu należy trzymać spiralę prostopadle do oka i równolegle do rzęs. Jest ponadczasowy. brodę i szczyty kości policzkowych. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. przykładać równolegle jego płaską powierzchnią do kremów skóry. obie kreski powinny zawsze stykać się w zewnętrznym kąciku oka. FIOLETOWY Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej. dolne powieki. ciemny nakłada się na partie twarzy. które należy uwypuklić. pędzel powiek tubek. preparat rozprowadza się na Wodoodporny lub rzęsach obracając spiralą.Cienie do W postaci: sypkiej. cienie pod oczami. tuż nad nasadą rzęs. 2) rozprowadzenie podkładu – preparat należy nałożyć również poniżej żuchwy. ŻÓŁTY Maskuje cienie i sińce pod oczami. ZIELONY Kamufluje rozszerzone naczynia krwionośne i drobne zaróżowienia na twarzy. NIEBIESKI Poprawia walory skóry o żółtawym odcieniu. ołówków. Eyeliner W płynie Kreski powinny stanowić nieprzerwaną linię rozpoczynającą się w przyśrodkowej części powieki górnej. dodaje skórze blasku i świetlistości. Istotnym elementem przy eksponowaniu makijażu wieczorowego jest światło. Korektor Zastosowanie Zaciera nieregularności rysów. a kolory równomiernie przechodziły jeden w drugi. wcześniej delikatnie pociągnąć pędzelkiem po cieniu i strząsnąć nadmiar. Taki korektor nakłada się cieniutką warstwą na całą twarz lub na czoło. – z dołu – odmładza. Kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu wieczorowego: 1) nałożenie korektora tuszującego defekty skóry – przebarwienia. zmiękcza i rozświetla ciemne partie BIAŁY twarzy. piegi (niezbyt ciemne). – z góry – postarza. kreski na dolnej powiece powinny być wykonane mniej intensywnym odcieniem. zawsze modny i powinien być mocniejszy od makijażu dziennego. pryszcze. skrzydełka nosa. następnie lekko uderzając skórę przenieść cień z pędzla na skórę. okolicę fałdu powieki lub też na skórę pod brwią. Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 . 2. jedno oko może być pomalowane inaczej od drugiego. że w fotografii nie wolno używać cieni. Rys. Przy doborze koloru podkładu należy o tym pamiętać i decydować się zawsze na ciemniejszy niż do makijażu dziennego.4) przypudrowanie pudrem sypkim. ponieważ odbijają światło (często asymetrycznie). 4. Technika wykonywania makijażu dziennego do kolorowego zdjęcia: 1. następnie nałożenie cieni w wybranych kolorach. Najlepiej fotografuje się kolory zdecydowane np. dżety. Należy je obrysować idealnie zaostrzoną konturówką i wypełnić pomadką. Trzeba zwrócić uwagę na to. Usta muszą być umalowane bardzo dokładnie i czysto. że poprzez błyśnięcie flesza skóra wygląda na zdjęciu dużo jaśniej. ale cienie trzeba nanieść intensywniej. czerwień. Podkład pokrywa się bardzo obficie pudrem transparentnym. Przy wykonywaniu makijażu wieczorowego można wprowadzić elementy fantazyjne: doklejać sztuczne rzęsy. Makijaż może mieć formę asymetryczną. 3. Następnie nadmiar pudru zdejmuje się specjalną szczoteczką. aby kolory cieni przechodziły miękko jedne w drugie. W fotografii kolorowej ważne jest. wypełnienie szminką. Najlepszy efekt daje kamuflaż. Makijaż fantazyjny jest obecnie bardzo popularny. 9) nałożenie różu na miejsca wcześniej wymodelowane. 5) nadanie kształtu brwiom. pokrywanie błyszczykiem. Różnica polega na malowaniu na twarzy specjalnych wzorów plastycznych. Technika jego wykonywania jest zbliżona do techniki wykonywania makijażu wieczorowego. 1. aby złagodzić ewentualne ostre przejścia kolorów. 10) obrysowanie ust konturówką. np. Róż nanosi się niezwykle ostrożnie i w niewielkiej ilości. Istotnym punktem fotografii kolorowej są usta. brokat itp. Wszelkie odbicia światła i niedokładne przypudrowanie twarzy przyciąga wzrok na fotografii. Nie może być widocznych przejść kolorów. Na koniec twarz należy przypudrować ponownie pudrem transparentnym. Należy przede wszystkim pamiętać o tym. Makijaż fantazyjny. co daje zawsze efekt odmładzający. 6) podkreślenie oczu konturówką lub eyelinerem. Makijaż oka wykonuje się odpowiednio do typu urody. Skórę przygotowaną do makijażu należy dokładnie pokryć podkładem. Makijaż fotograficzny W profesjonalnej fotografii kolorowej makijażem rządzą odmienne prawa niż przy wykonywaniu makijażu dziennego. 7) pokrycie całej powieki jasnym cieniem. 8) pomalowanie rzęs tuszem. gdyż błysk flesza je dodatkowo rozjaśnia.

woski. W praktyce używa się kosmetyków o barwach nasyconych. rany i inne elementy charakteryzacji wykonuje się stosując m. Widz odbiera obraz całości. dlatego im scena i jej odległość od widza jest większa. zbliżeniach odgrywają zasadniczą rolę. tatuaże. Czynnikami wpływającymi na efekt charakteryzacji teatralnej i na potrzeby pokazów mody jest oświetlenie. Obiektyw kamery jest bardzo czuły i rejestruje wszystkie detale. Jaka jest technika wykonania makijażu wieczorowego? 4.in. W przypadku tzw. Krem kamuflujący utrwala się specjalnym pudrem i pozostawia na skórze przez około 10 minut zanim zostanie usunięty jego nadmiar. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. twarz jest jaśniejsza od otoczenia. Na czym polega wykonanie makijażu fantazyjnego? 6. Jakie są rodzaje makijażu? 2. 4. scenografia i usytuowanie sceny i wybiegu. natomiast przy tzw. przy jednoczesnym zastosowaniu większego kontrastu. tym charakteryzacja powinna być delikatniejsza. tym charakteryzacja musi być mocniejsza i odwrotnie. należy ją uprzednio dokładnie oczyścić. farby podkreślające efekt. planów ogólnych szczegóły nie są istotne. Odcień kremu należy bardzo starannie dobrać do koloru skóry. Zupełnie innego rodzaju problem stanowią tzw. blizny. Do tego celu służą preparaty o odpowiedniej konsystencji i bogatej kolorystyce. Istotną rolę odgrywa precyzyjne i harmonijne dobranie kolorystyki makijażu. które potem są wyświetlane w ogromnym powiększeniu na ekranie kina. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. W tym celu stosuje się mniej kosmetyków i mają one barwy stonowane o zacierającym się kontraście. 326]. Dzięki kolorowym filtrom można np. Kamuflaż jest formą makijażu mającą na celu dokładne zatuszowanie różnego rodzaju defektów znajdujących się na twarzy np. teleangiektazje. Wielkość sceny i jej odległość od widowni oraz suma wrażeń barwnych wpływają na zacieranie się szczegółów charakteryzacji. pianki lateksowe i lateks. Szramy.2. Po tym czasie kamuflaż jest trwały i wodoodporny [4. plamy barwnikowe. Należy wówczas starannie dopracować szczegóły makijażu. tym charakteryzacja musi być mocniejsza. efekty specjalne. 1. Aby krem kamuflujący dobrze trzymał się na skórze. Co to jest kamuflaż? 7. Czym się charakteryzuje makijaż filmowy i teatralny? 5. Krem kamuflujący jest gęsty. zaakcentować kostium bądź dekorację sceny. dlatego przed nałożeniem należy go delikatnie rozmieszać na szpatułce lub grzbiecie dłoni. Rozsmarowuje się go na suchej skórze gąbką. Im barwy otoczenia twarzy są bardziej nasycone w kolorze i ciemniejsze. Na skórze nie rozprowadza się żadnych preparatów pielęgnacyjnych. sprawdzisz. Jak wykonać makijaż kamuflujący? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 . W teatrze i na wybiegu zwraca się uwagę na barwność obrazu scenicznego.Makijaż filmowy i teatralny Współczesny film wymaga niezwykle naturalnego makijażu. znamiona naczyniowe.4. Na czym polega wykonanie makijażu dziennego? 3. str. im scena i jej odległość od widza jest mniejsza.

Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.. ……………………………………………………………………………. 4. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. – materiał nauczania pkt.).1. 4.).4. 3) dobrać kolorystykę makijażu.1. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu dziennego (materiał nauczania pkt. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia. 4. …………………. 6) uporządkować stanowisko pracy.4.4. piegi (niezbyt ciemne). ZIELONY ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NIEBIESKI ……………………………………………………………………………. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem korektorów (Materiał nauczania pkt.1. ………………… blizny. 2) uzupełnić tabelę.. Ćwiczenie 2 Wykonaj makijaż dzienny dostosowany do typu urody i preferencji klientki. ………………… Maskuje cienie i sińce pod oczami. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. …………………………………………………………………………….3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.4.. BIAŁY ……………………………………………………………………………. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 . Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej. ……………………………………………………………………………. Korektor Zastosowanie ……………………………………………………………………………. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.4.. 4) wykonać makijaż.

– szczoteczka do brwi. dżety. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. – literatura z rozdziału 6. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu wieczorowego (materiał nauczania pkt. – bielizna zabiegowa. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. tonik. – zalotka. krem nawilżający. – temperówka do ostrzenia kredek. róż w kamieniu. – gąbki do nakładania podkładu. tonik. – temperówka do ostrzenia kredek. – stolik pomocniczy na preparaty. eyeliner. – szczoteczka do brwi. ołówek do oczu. róż w kamieniu. kredka do brwi. 3) dobrać kolorystykę makijażu. 4.4. ołówek do oczu. kredka do brwi. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.). – zalotka. tusz do rzęs. – stolik pomocniczy na preparaty. pomadka. – gąbki do nakładania podkładu.1. Ćwiczenie 3 Wykonaj makijaż wieczorowy. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. krem nawilżający. – kosmetyki kolorowe: podkład. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 . dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). pomadka. błyszczyk. – śmietanka do demakijażu. 6) wykonać rozmalowanie makijażu wieczorowego. błyszczyk. konturówka do ust. paleta cieni do powiek. – materiały higieniczne. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. – pałeczki do korekt. – wzornik kolorystycznych typów urody. – śmietanka do demakijażu. – kosmetyki kolorowe: podkład. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu. sztuczne rzęsy. paleta cieni do powiek. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. 7) uporządkować stanowisko pracy. klej do rzęs. – pałeczki do korekt. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. tusz do rzęs. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. 4) wykonać makijaż wieczorowy. konturówka do ust.

4.– bielizna zabiegowa. – materiały higieniczne. – literatura z rozdziału 6. 4) wykonać makijaż. – wzornik kolorystycznych typów urody. Ćwiczenie 4 Wykonaj makijaż fantazyjny zgodnie z załączonym wzorem. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 . – fotel do makijażu z wysokim oparciem. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.). 4.1. 3) dokonać analizy dołączonego do ćwiczenia wzoru plastycznego. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 6) wykonać rozmalowanie makijażu fantazyjnego. 7) uporządkować stanowisko pracy. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem makijażu fantazyjnego (materiał nauczania pkt.

– bielizna zabiegowa. – śmietanka. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. ołówek do oczu. kredka do brwi. 6) uporządkować stanowisko pracy. 4) wykonać makijaż. – wzornik kolorystycznych typów urody.). konturówka do ust. sztuczne rzęsy. paleta cieni do powiek. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu do fotografii kolorowej (materiał nauczania pkt. – literatura z rozdziału 6. – szczoteczka do brwi. paleta cieni do powiek. – zalotka. – szczoteczka do brwi. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. – materiały higieniczne. eyeliner. ołówek do oczu. 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody i preferencji klientki. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. tusz do rzęs. kredka do brwi.– stolik pomocniczy na preparaty. – śmietanka do demakijażu. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. tonik. – temperówka do ostrzenia kredek. 4. Ćwiczenie 5 Wykonaj makijaż dzienny do fotografii kolorowej. pomadka. – wzornik kolorystycznych typów urody. róż w kamieniu. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. brokat. – kosmetyki kolorowe: podkład. – gąbki do nakładania podkładu.4. tusz do rzęs. do demakijażu. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. – kosmetyki kolorowe: podkład. – zalotka. – literatura z rozdziału 6. – materiały higieniczne. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. – stolik pomocniczy na preparaty. klej do rzęs. – bielizna zabiegowa. pomadka. krem nawilżający. – pałeczki do korekt. konturówka do ust. krem nawilżający. – temperówka do ostrzenia kredek. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 . tonik. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny).1. błyszczyk. błyszczyk. dżety. – gąbki do nakładania podkładu. – pałeczki do korekt. róż w kamieniu.

5) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. róż w kamieniu. puder. – pałeczki do korekt.4. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu kamuflującego. błyszczyk. – bielizna zabiegowa. – stolik pomocniczy na preparaty. – wzornik kolorystycznych typów urody. 4. pomadka. – szczoteczka do brwi. – kosmetyki kolorowe: paleta kremów kamuflujących. – materiały higieniczne. 4) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.2. tonik. – zalotka. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować rodzaje makijażu? 2) określić sposoby wykonywania różnych rodzajów makijażu? 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody klientki? 4) wykonać różne rodzaje makijażu? 5) wykonać kamuflaż? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 38 . – gąbki do nakładania podkładu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. ołówek do oczu. – literatura z rozdziału 6. – śmietanka do demakijażu. – temperówka do ostrzenia kredek. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do kamuflażu. 3) wykonać kamuflaż. paleta cieni do powiek.Ćwiczenie 6 Wykonaj makijaż kamuflujący popękane naczynka krwionośne. kredka do brwi. tusz do rzęs. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. konturówka do ust.

. 17 – 20 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. d) trójkątnej. 2. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: − w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem. 6. Pracuj samodzielnie. a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). 7. 11 i 13 to zadania z luką. c) odwróconego trójkąta. . 8. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.…………………………………………………………………………………………. Przeczytaj uważnie instrukcję. Na rozwiązanie testu masz 60 min. Trudności mogą przysporzyć Ci zadania: 15 – 20.. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności.5. odkładając jego rozwiązanie na później. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. 4. 5.. 8. 10 i 14 – 16 to zadania wymagające uzupełnienia a 4. Powodzenia ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH Część I 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. − w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania. − w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole. 6. Test zawiera 20 zadań dotyczących wykonywania makijażu. Zadania: 1. Asymetrię twarzy określa się na podstawie ………………………………………. zadania: 2. 3. Przy twarzy kwadratowej brwi powinny być …………………………………………. 3. 4. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. Boczne partie twarzy przyciemnia się przy twarz o kształcie a) okrągłym. 7. 9.. b) owalnym. Podstawowe kształty ust to − − − − − „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 39 . przejdź do następnego. gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe..………………………………………………… 3. 2. 5. 12. po rozwiązaniu całego testu.

……………………………………………………………………………………… włosami . W skład szminki do ust wchodzą − − − − − − 12. d) zlikwidowania pylenia preparatu. Pomadki do ust o dużej zawartości wosków i pigmentów a o mniejszej olejów mają . b) neutralnych zimnych.………………………………………………………………………………….. Zimowy typ urody charakteryzuje się cerą . 8. 11. Walor to ………………………………………………………………………………… 7. 6. Klientce o jesiennym typie urody proponuje się makijaż w odcieniach a) ciepłych. d) neutralnych. oczami . Efekt przezroczystości w błyszczykach uzyskuje się przez dodanie a) pigmentów.……………………………………………………………………………………. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 40 . b) zredukowania nadmiernego połysku skóry. 10. ……………………………………………………………………………………………. Kosmetyki kolorowe do wykonywania makijażu dzieli się na − − − 9. c) nadania produktowi lepkości. d) barwników pośrednich. Kaolin dodaje się do pudru w celu a) zwiększenia przyczepności preparatu do skóry. c) pigmentów nieorganicznych. b) barwników bezpośrednich. − − − − − 5. c) niskochromatycznych...

Skóra twarzy klientki charakteryzuje się żółtawym odcieniem.… 15. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 41 . 17. c) niskochromatycznych mniej neutralnych. c) zielonym.… ……………………………………………………………………………………………… Część II 16. b) niebieskim. c) zaznaczyć kości policzkowe różem..13. d) fioletowym. ……………. Aby go zlikwidować stosuje się korektor w kolorze a) białym. Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza ……………………………. Światło padające od dołu na twarz z makijażem wieczorowym a) postarza. Żywice stosowane w ołówkach do oczu odpowiadają za …………………………. b) położyć jaśniejszy podkład. c) zniekształca.. ruchami ……………………………………………………………………. 18. b) uwidacznia ilośc naniesionych na skórę kosmetyków. d) wysokochromatycznych. Tusze do rzęs dzieli się na − − 14. 20. 19. d) nie pudrować twarzy. Dla letniego typu urody poleca się makijaż w barwach a) niskochromatycznych kontrastowych kolorystycznie. b) niskochromatycznych neutralnych. Puder nakłada się na skórę za pomocą ………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………. Wykonując makijaż fotograficzny należy a) perfekcyjnie umalować usta. d) odmładza.

dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania Nr Odpowiedź Punkty zadania Część I 1 a b c d 2 3 - - - - 4 - - - - - - 5 6 7 a b c d - 8 - - 9 a b c d 10 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 42 . Wykonywanie makijażu Zakreśl prawidłową odpowiedź. KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

- 11 - - - - - 12 a b c d - 13 - 14 15 16 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d Razem: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 43 .

Atena. Beauty Forum” – Fachowe czasopismo kosmetyczne. Rea.: Kosmetyka stosowana. Warszawa 2002 4. Peters I.6. Peggy Sage Katalog 16. Jak się malować. Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Warszawa 2001 3. Warszawa 2000 Czasopismo: 1. WSiP 2. Jaroszewska B. REA. Doskonały makijaż. Warszawa 1992 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 44 .: Kosmetologia. Warszawski Dom Wydawniczy. Nr 1/99 Katalog: 1. Wydanie IV.: Kosmetyka – podręcznik do nauki zawodu – poradnik. B. LITERATURA 1. Dylewska-Grzelakowska J. 17 Poradnik: 1. Poradnik dla początkujących i zaawansowanych.