You are on page 1of 46

MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ

Izabela Suligowska

Wykonywanie makijażu
514[03].Z3.02

Poradnik dla ucznia

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Recenzenci:
lek. med. Małgorzata Polkowska
dr Maria Pietruszewska

Opracowanie redakcyjne:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Konsultacja:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Korekta:

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 514[03].Z3.02
„Wykonywanie makijażu”, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu
technik usług kosmetycznych.

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania wstępne 5
3. Cele kształcenia 6
4. Materiał nauczania 7
4.1. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 7
4.1.1. Materiał nauczania 7
4.1.2. Pytania sprawdzające 11
4.1.3. Ćwiczenia 12
4.1.4. Sprawdzian postępów 14
4.2. Typy kolorystyczne urody 15
4.2.1. Materiał nauczania 15
4.2.2. Pytania sprawdzające 20
4.2.3. Ćwiczenia 21
4.2.4. Sprawdzian postępów 22
4.3. Kosmetyki kolorowe 23
4.3.1. Materiał nauczania 23
4.3.2. Pytania sprawdzające 25
4.3.3. Ćwiczenia 25
4.3.4. Sprawdzian postępów 28
4.4. Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 29
4.4.1. Materiał nauczania 29
4.4.2. Pytania sprawdzające 33
4.4.3. Ćwiczenia 34
4.4.4. Sprawdzian postępów 38
5. Sprawdzian osiągnięć 39
6. Literatura 44

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2

co oznacza. które powinieneś mieć opanowane. Wymagania wstępne. czy dobrze wykonujesz daną czynność. Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie.1. które zawierają: − wykaz materiałów. czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia. że opanowałeś materiał albo nie. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. Obejmuje on również ćwiczenia. − pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki jednostki modułowej. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. 3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. uwzględnia treści z zakresu wykonywania makijażu w gabinecie kosmetycznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. 4. − sprawdzian teoretyczny. Poradnik zawiera: 1. aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. 2. narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu wykonywanie makijażu. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 . to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie.

04 Wykonywanie makijażu Wykonywanie zabiegów Wykonywanie zabiegów zdobniczych na ciele zdobniczych paznokci Schemat układu jednostek modułowych „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 .Z3.Z3.01 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem zbędnego owłosienia 514[03].Z3 Kosmetyka upiększająca 514[03].Z3.Z3.03 514[03]. 514[03].02 514[03].

− stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. − przeprowadzać wywiad z klientką. − określać właściwą długość i wysokość łuku brwiowego. powinieneś umieć: − korzystać z różnych źródeł informacji. − analizować tekst ze zrozumieniem. − określać potrzeby klientki.2. − rozpoznawać rodzaj cery. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 . − wykonywać demakijaż twarzy. − stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej. − rozróżniać wyposażenie stanowiska pracy wizażystki. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej.

− wykonać korektę twarzy. powinieneś umieć: − scharakteryzować preparaty kosmetyczne do wykonywania makijażu. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 . − udzielić porady z zakresu wykonywania makijażu. − przeprowadzić analizę kolorystyczną typu urody klientki. − wykonać makijaż zgodnie z zasadami podziału twarzy. − zaplanować kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu.3. − wykonać makijaż zgodnie z obowiązującymi zasadami. − wykonać różne rodzaje makijażu.

Pozwala wychwycić asymetrię twarzy.1. Linie kształtu twarzy [7 s. Podział poziomy wyznacza się przez poprowadzenie trzech poziomych linii dzielących twarz na części: – pierwszą – od nasady włosów do łuku brwiowego. Materiał nauczania Przed przystąpieniem do wykonania makijażu należy określić: – kształt twarzy klientki. nosa i brody. jeśli wszystkie trzy odległości między tymi liniami są równe. 261 i 262]. – drugą – od łuku brwiowego do skrzydełek nosa. a) podział pionowy b) podział poziomy Rys. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 4. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 . 1. Podział pionowy twarzy wyznacza linia prosta przechodząca przez środek czoła. – defekty twarzy lub jej elementów.1. podziału pionowego i poziomego. – trzecią – od skrzydełek nosa do czubka brody Właściwy kształt twarzy jest zachowany. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. – kolorystyczny typ urody klientki. Najczęściej spotykane kształty twarzy i zasady ich modelowania przedstawiono w poniższej tabeli.1. Po ustaleniu symetrii twarzy należy określić kształt twarzy.4. Proporcje twarzy określa się na podstawie tzw.

Należy zastosować wszystkie cienie na twarzy tak. co złagodzi rysy twarzy. aby nie wydawały się ostrzejsze niż w rzeczywistości. Należy przyciemnić czoło i zbyt mocno zarysowaną szczękę. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 . Nie należy nakładać różu poniżej linii oczu. Zadaniem makijażystki jest podkreślenie jej piękna i zachowanie naturalnej harmonii. TWARZ OKRĄGŁA Cel: uwydatnić i wydłużyć twarz. Kształty twarzy i zasady ich modelowania [Peggy Sagge] Kształt twarzy Zasady modelowania TWARZ OWALNA Cel: zachować naturalną równowagę. Należy używać podkładu i różu o jasnych odcieniach. Należy przyciemnić boczne partie twarzy w celu uwypuklenia brody i czoła. Owalny kształt to teoretycznie idealny kształt twarzy. TWARZ PODŁUŻNA Cel: optycznie skrócić i poszerzyć twarz. Odcienie ciemniejsze nakłada się jedynie na podbródek. TWARZ KWADRATOWA Cel: wyrównać kontury i wyszczuplić twarz. Róż lub puder w ciemniejszym odcieniu nakłada się poniżej kości policzkowych rozprowadzając w okolice skroni lub od ucha w kierunku kącików ust. Poleca się stosowanie delikatnych kolorów. Róż powinien być nakładany ukośnie na kości policzkowe w kierunku ust. czoło i pod dolną wargę.Tabela 1.

2. Nakładając odrobinę różu na brodę optycznie zaokrąglą się ją. Perfekcyjnie wykonany makijaż powinien korygować również niedoskonałości elementów twarzy. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 . Rys. że przy twarzy: – owalnej – brwi powinny mieć kształt łagodnego łuku. – o kształcie odwróconego trójkąta – brwi średniej grubości o łagodnym łuku. TWARZ O KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO TRÓJKĄTA Cel: skrócić wyszczuplić dolne partie twarzy. – trójkątnej – nasada brwi szeroka a końce opadające ku dołowi. Przyjmuje się. Róż nakłada się niżej maskując kości szczęki. Szczególną uwagę należy zwrócić na kształt brwi i nosa oraz linie i kształt ust. – kwadratowej – brwi szerokie o łagodnym łuku. Róż nakłada się w celu przyciemnienia kości policzkowych. Należy przyciemnić boczne partie czoła i rozjaśnić kości szczęki. nie należy rozprowadzać go w kierunku skroni. Przykładowe kształty brwi [ 4. Korekta kształtu brwi zależy od kształtu twarzy oraz od naturalnego zarysu łuku brwiowego. s. 313]. – okrągłej – brwi w kształcie „trójkąta” będą ją optycznie wydłużać. Należy przyciemnić zbyt mocno zarysowane kości szczęki i rozjaśnić boczne partie czoła w celu uwydatnienia. TWARZ TRÓJKĄTNA Cel: wymodelować górne partie twarzy.

3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 . Kształty nosa [4. s. Rys. Zasady korygowania przedstawiono na poniższym schemacie. Kształt nosa koryguje się podkładami w jasnym i ciemnym odcieniu. 292].

a dolną poszerza się Pełne z wąskimi kącikami Zmniejszyć część środkową warg i poszerzyć w kącikach Asymetryczne Skorygować kształt konturówką i wypełnić pomadką O opadających kącikach Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i wypełnić pomadką 4. Przykładowe kształty ust [2 s. Kształty ust i zasady ich korygowania a) usta wąskie b) usta pełne c) usta o wydatnej wardze dolnej d)usta pełne z wąskimi kącikami e) usta asymetryczne f) usta z opadającymi kącikami. 1.1. sprawdzisz. Czym się charakteryzują podstawowe kształty twarzy? 3. Jakie są zasady korygowania kształtu łuku brwiowego? 5. 70]. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.2. Jakie są zasady korygowania kształtów nosa? 6. Jakie są zasady korygowania kształtu ust? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 . Kształt ust Zasady korygowania Wąskie Można poszerzyć obrysować wargi konturówką powyżej ich naturalnej linii. Jakie są zasady korygowania podstawowych kształtów twarzy? 4. 4. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. następnie kontur wypełnia się pomadką Pełne Brzegi warg pokrywa się podkładem lub konturówką w kolorze skóry następnie obrysowuje się kontur warg poniżej ich naturalnej linii wypełnia pomadką O wydatnej wardze dolnej Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa się. Rys. Jak określić symetrię twarzy? 2.

2) dokonać analizy kształtu twarzy koleżanki z zespołu. powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. – ołówek i linijka . 4. Kształt twarzy Zasady korygowania „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 .4.1. 4.1. 3) dokonać podziału poziomego i pionowego twarzy koleżanki z zespołu.. Wyposażenie stanowiska pracy: – materiał nauczania pkt. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie.1.3.1. – zdjęcie twarzy poddanej analizie. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ kształt twarzy koleżanki z zespołu. 4) określić asymetrię twarzy. Ćwiczenie 2 Uzupełnij tabelę. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.1.

.. powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami korygowania kształtów twarzy podkładem i różem (materiał nauczania pkt..1.. 4. Pełne ………………………………………………………… ………………………………………………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 . Ćwiczenie 3 Uzupełnij tabelę..1.1..... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 4.). – materiał nauczania pkt. Kształt ust Zasady korygowania Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa …………………………………... się.. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia..1. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.. a dolną poszerza się ………………………………………………. 2) uzupełnić tabelę...

powinieneś: 1.4. 3. 4. 4. uzupełnić tabelę.1. Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i …………………………………… wypełnić pomadką ………………………………………………………… Asymetryczne ………………………………………………………… ………………………………………………………… Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.1. 2. zapoznać się z zasadami korygowania kształtu ust makijażem (materiał nauczania pkt.1. 4.).1. porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.1. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić asymetrię twarzy na podstawie podziału poziomego i pionowego? 2) scharakteryzować podstawowe kształty twarzy? 3) określić zasady korygowania kształtów twarzy makijażem? 4) rozróżnić kształty brwi? 5) określić zasady korygowania kształtu brwi dostosowanego do kształtu twarzy klient? 6) wskazać sposoby korygowania dysproporcji nosa makijażem? 7) wskazać sposoby korygowania dysproporcji ust makijażem? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 . – materiał nauczania pkt. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia.

niezależnie od opalenizny. Sklasyfikowania tego typu dokonała Carol Jackson. stalowe. ciepłe. niebieskozielone. złotobrązowa lub brzoskwiniowa cera. Typ letni – jasna mleczna cera o błękitnym lub popielatym odcieniu. czasem nieświadomie zakłóconą przez nieodpowiedni dobór kolorów. skóra o odcieniu niebieskim dobrze wygląda w kolorach chłodnych. złotobrązowe lub intensywnie brązowe. Cery można określić jako: − chłodne. kruczoczarne. Włosy rude w odcieniach złota. szare. Oczy jasnobłękitne. których wręcz rewelacyjnie bądź fatalnie. Do skóry o żółtawym ciepłym odcieniu pasują kolory tzw. Trzeba umieć określić. Rzęsy i brwi jasne. Włosy – granatowoczerwone. Może w tym pomóc określenie tzw. jasnoniebieskie. popielatym odcieniu. Typy kolorystyczne urody 4. Spotyka się typ letni o śniadej cerze. Często występują piegi w rudym kolorze. w których kolorach wygląda się dobrze. ciemnobrązowe. zielone. Włosy blond o zimnym.2. Dotyczy to zarówno strojów jak i kolorystyki makijażu. jasnobrązowe. Aby wyeksponować walory urody należy bardzo starannie i w sposób przemyślany dokonać tej trudnej sztuki. Typ jesieni – ciepła. zawsze w zimnym ( popielatym) odcieniu. a przy zetknięciu z barwami ciepłymi sprawia wrażenie wyblakłej. z połyskiem. wynikającą z ilości melaminy i hemoglobiny. szara. Oczy o wyraźnej tęczówce w kolorze jasnego błękitu. Jeśli tę karnację zetknie się z kolorami chłodnymi.2. − błękitne − złociste.4. Typ zimy – jasna cera o niebieskawym. Materiał nauczania Każdy człowiek ma określoną karnację skóry. czasem oliwkowym odcieniu sprawia wrażenie porcelanowej i chłodnej. brązowe lub prawie czarne.1. • Skala z barwami ciepłymi wiosna jesień „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 . 266]. szare. Wyodrębniła cztery podstawowe typy urody odpowiadające porom roku [2 s. Przeciwnie. ciemnoniebieskie. kasztanu oraz złoty blond. typu kolorystycznego urody. co stwarza pewną karnację. Naturalny kolor włosów i kolor oczu są zawsze w korelacji z cerą. Oczy szaroniebieskie. utraci ona swój delikatny złotawy odcień i wyda się przyżółcona. która również przyczynia się do kolorytu skóry. miedzi.

Rys.• Skala z barwami chłodnymi lato zima Parametry koloru Różne próby wytłumaczenia koloru sprawdzają się do potraktowania go jako zjawiska będącego obiektywną własnością przedmiotów materiałów. walor i chromatyczność. rodzaj samego światła (słoneczne. str. sztuczne. 303]. Paleta koloru [5. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 . jakiego doznaje się patrząc na obiekt w obecności światła. Dzięki nim każdy kolor można umieścić na powierzchni lub we wnętrzu kuli (poniższy schemat). Istotny jest też rodzaj powierzchni odbijającej bądź absorbującej światło. Odbierany przez człowieka kolor charakteryzują parametry: odcień. białe barwy). a także kolorystyka otoczenia. ale i wrażenia. Bez światła nie widzi się koloru. 5.

Uwzględniając parametry koloru można uściślić kolorystykę makijażu preferowaną dla danego typu urody. czysty Ciepły róż Ciepły zielony. 2. jasny pomarańcz brzoskwiniowy. stopień świecenia. lekko delikatna czerwień miedziany makowa Brzoskwinia. Blada brzoskwinia Złoty brąz. niebieski łososiowy róż z odcieniem zielonego lub ciepły zielony Koral Czysty łososiowy. jasną cerę od ciemnej. tym niższa jest jego chromatyczność. czerń). Można je mieszać w celu uzyskania innych odcieni. Trzeba pamiętać. by nie zafałszować testu. Przykłady zastosowań kolorystycznych makijażu dla poszczególnych typów urody przedstawiono w poniższych tabelach. Określając koloryt skóry należy zwrócić uwagę na jej odcień (ciepły. niebieskozielony lub morela ciepły zielony lub szałwiowy lub lekko miedziany „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 . czystość barwy. Przyciemniając go uzyskuje się kolor nasycony. Łatwo określić odcień wysokochromatyczny. że kolor tęczówki oka może się zmieniać w zależności od kąta padania światła. Barwy jej odpowiadające znajdują się bliżej bieguna południowego. szarość. rozjaśniając – pastelowe odcienie. Kolorystyka makijażu dla wiosennego typu urody Cienie na powieki Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Ciepły róż. Jest on tym. a także nastroju. Czysty łososiowy Ciepły róż Miodowy.1. Zima – jest generalnie niskochromatyczna. stąd „lubi” barwy znajdujące się przy równiku oraz bezpośrednio nad i pod nim. Walor – to jasność lub ciemność koloru. co pozwala odróżnić jasne włosy lub oczy od ciemnych. Kolor wysoce chromatyczny jest jaskrawy i czysty. Im bardziej dany kolor przypomina barwy neutralne (biel. w którym okno jest skierowane na północ). Barwy mu odpowiadające znajdują się między biegunami północnym a równikiem oraz między biegunami południowym a równikiem z pominięciem nasyconych barw. Kolor niskochromatyczny jest bliski neutralnej szarości. koloru ubrania. Lato – jest niskochromatyczne. ale wraz ze spadkiem chromatyczności staje się to coraz trudniejsze. występowanie cieni. Kolory jej odpowiadające znajdują się na przeciwległych biegunach kuli. 3. podrażnień w postaci rozlanych zaróżowień. w jakim się ktoś znajduje. morela. Przed przystąpieniem do ustalenia typu kolorystycznego urody należy wybrać odpowiednie miejsce (takie. Równie istotne jest ustalenie koloru skóry i obecności ewentualnych defektów( analizy skóry dokonuje się po wykonaniu demakijaż). koralowy Ciepły róż. Odcień to nazwa koloru. Czysty Blada brzoskwinia Złoty brąz. zimny). ale mniej neutralne i kontrastowe kolorystycznie. Jesień – jest wysokochromatyczna i dość ciemna. Chromatyczność – to natężenie. Wiosna – jest wysokochromatyczna i jasna. a także przebarwień. Jeśli włosy klientki nie mają naturalnego koloru przykrywa się je chustką. sinicy pod oczami. fiolet róż róż Czysty łososiowy. rozszerzonych naczyń. Określenie tych defektów umożliwia zaplanowanie kolorystyki korektorów tuszujących mankamenty urody.

winogronowy. brudny róż brudnoróżowy Kolor arbuza. czerwień niebieskozielony Brzoskwinia. blady złotożółty zielononiebieski lub czysty łosoś. winogronowy lub średni róż lawendowy Czerwień arbuza. Złoty brąz. wszystkie ust Kolorystyka makijażu dla letniego typu urody Pomadka Róż na Cienie do powiek policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Czerwony. Czerwień Kolor szampana Zimny popiel. sosnowozielony. zielononiebieski lub niebieski wodny Wszystkie Dostosowany do Kość słoniowa. do ust szampana. niebieskozielony. Kakaowy. śliwkowy sosnowozielony lub kolor czerwonego stalowoniebieski. czysty Czysta Kość słoniowa. różowy średni róż kolor szampana miętowy lub zielononiebieski Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel lub zimny niebieski do ust szampana. wina. sosnowozielony. ust niebieski niebieskozielony. blady lub stalowoniebieski. Kolor arbuza. Blady żółty. czerwony. Miodowy. Złoty brąz. stalowoniebieski. winogronowy. Miodowy. koralowy brzoskwinia. makowa czerwień lekko miedziany. winogronowy wodny odcień Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. lub truskawkowy.Pomarańczowo. różowy Delikatny róż. niebieski makowa czerwień Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. fuksja sosnowozielony. winogronowy popiel Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. ust modrakowy lub fiolet Wszystkie Dostosowany do Kolor wody. stalowoniebieski Delikatny śliwkowy Delikatny Blady róż Zimny popiel. brunatny. posrebrzany brudny popiel róż „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 . wszystkie ust kolor szampana Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Ciepły popiel. ciepła zieleń ust blady złotożółty lub zieleń sosny lub brunatny Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Miodowy. brunatny lub łosoś. miętowy. stalowoniebieski lub delikatny czerwony arbuza sosnowozielony lub z odcieniem niebieskozielony niebieskim Delikatna fuksja Delikatna Blady róż Zimny popiel. blady winogronowy. posrebrzany. Blady róż Zimny popiel. Miękka makowa Blada brzoskwinia Złoty brąz. miętowy. zielononiebieski. do ust szampana. miętowy winogronowy Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel. do ust szampana.

Ceglasty Kolor Brunatny fioletowy lub ciepła czerwony. terakota kasztanowy szampana. szampana. Kolorystyka makijażu dla jesiennego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Pomarańczowo. niebieskozielony. wszystkie kasztanowy. czerwień ceglasta szampana lub ciepły zielony lub miedziany ceglasta Mahoń. przydymiony niebieski turkus wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Modrakowy fiolet lub miedziany do ust szampana. brązowy czerwony żółty Pomarańczowo. miedziany lub ciepła kolor dyni. niebieski wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny. Kolor Kawowy. oliwkowy. wszystkie brąz. miodowy Mokka. zielony lub niebieski wodny lub pomarańczowo. sosnowy lub ciepła zieleń lub beżowy miedziany Wszystkie Dostosowany Kolor Wszystkie do ust szampana Mokka. bladozłoty. Morela Kolor Złoty brąz. Kolor Złoty brąz. do ust szampana. czerwony. zieleń lub niebieskozielony lub blada zielononiebieski brzoskwinia Kolor cynamonu. szampana zieleń pomarańczowy. szampana dostosowany do ust „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 . łosoś Łosoś Łososiowy Ciepły róż Przydymiony turkus lub ciepła zieleń Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny. niebieskozielony lub terakota. łososiowy koral. zielononiebieski. zielony lub do ust szampana. Czerwień Kolor Brąz kawowy. mokka Mokka Ciepły róż Brąz kawowy. Blada Złoty brąz lub miedziany morele brzoskwinia Pomarańczowy Kolor terakoty. brąz. przydymiony turkus czerwony. brunatny lub miedziany Brzoskwinia Brzoskwinia.

2. wodny niebieskozielony. przydymiony azalii czerwień. ust zimny niebieski marynarski. z odcieniem sosnowozielony niebieskim Fuksja Fuksja Blady róż Popielaty. purpurowy Śliwkowy. marynarski róż Wszystkie Dostosowany do Blady popiel. stalowonebieski lub turkusowy marynarski Czerwień Prawdziwa Kolor szampana. fuksja Blady popiel. wszystkie ust Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. Czym się charakteryzują poszczególne typy kolorystyczne urody? 4. safirowy. pelargonii. sosnowozielony lub ust miętowy purpurowy lub marynarski Wszystkie Dostosowany do Lodowy popiel Popiel. stalowoniebieski. 1. róż delikatna blady żółty zielononiebieski. wszystkie ust beżowopopielaty 4. purpurowy Różowy. Jakie typy kolorystyczne urody zalicza się do tzw. sprawdzisz. Kakaowy. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.2. typów ciepłych a jakie do zimnych? 5. spopielała purpura Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. Jaką kolorystykę makijażu poleca się dla poszczególnych typów urody? 6. Popielaty. Kolorystyka makijażu dla zimowego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Różowy Czysty róż Blady róż Popielaty. niebieski. purpurowy Prawdziwa Prawdziwa Kolor szampana Popielaty marynarski. niebieskozielony. Jakie są zasady określania kolorystycznego typu urody? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 . czerwień czerwień szafirowoniebieski. purpurowy. fuksja Różowy. Popiel. delikatna stalowoniebieski. czysty turkus. Jakie są podstawowe typy kolorystyczne urody? 2. Śliwkowy lub Blady róż Popielaty. Kakaowy. Jakie parametry charakteryzują kolor? 3. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. przydymiony turkus. czerwień. Kakaowy. brudny burgund lub burgund róż.

jesień i zima. 2) podkreślić w tekście cechy urody typu wiosna. 4) dokonać analizy koloru skóry.). 4. Cechy Typ urody Cera Oczy Włosy Wiosna Lato Jesień Zima Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenia. lato. 4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. 2) wykonać demakijaż. włosów i oczu klientki. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.1.2. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem kolorystycznych typów urody.2. Ćwiczenie 2 Określ kolorystyczny typ urody koleżanki z zespołu. Wyposażenie stanowiska pracy: – tabela do uzupełnienia.4. 3) przygotować wzorniki kolorystycznych typów urody. – materiał nauczania pkt.1. 5) określić kolorystyczny typ urody.2. 6) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. 3) wpisach odpowiedzi we właściwe pola tabeli.3.. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 . – literatura z rozdziału 6. powinieneś: 1) zapoznać się ze sposobem określania kolorystycznego typu urody (materiał nauczania pkt. 4.

1.2. − wzorniki kolorystycznych typów urody (chusty).4. Wyposażenie stanowiska pracy: − fotel z wysokim oparciem. 4. 4. − mleczko do demakijaż i tonik. preferencje klientek. Wyposażenie stanowiska pracy: − tabele kolorystyki makijażu dla poszczególnych typów urody. 4) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. że klientka preferuje odzież w odcieniach czerwieni. skóry i oczu? 4) określić kolorystykę makijażu odpowiadającą typom urody? 5) zaproponować kolorystykę makijażu dobraną do typu urody i preferencji klientki? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 . − chusta do przysłonięcia włosów klientki. 2) wiosna – wiedząc.). Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) scharakteryzować cechy kolorystycznych typów urody? 2) określić parametry kolorów dla poszczególnych typów urody? 3) rozpoznać kolorystyczny typ urody klientki na podstawie analizy koloru jej włosów.2. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. że klientka preferuje ubiór w żywych. Ćwiczenie 3 Zaproponuj kolorystykę makijażu do typu urody: 1) zima – wiedząc. 2) dokonać analizy kolorystyki makijażu typu urody: zima i wiosna uwzględniając. 3) zaproponować kolorystykę makijażu. − literatura z rozdziału 6. powinieneś: 1) zapoznać się z tabelami kolorystyki makijażu typów urody (materiał nauczania pkt. intensywnych kolorach.

Są to składniki pochodzenia roślinnego. – strukturę i wielkość drobinek oraz łatwość ich rozprowadzania.3. odpowiada za przyleganie pudru krzemian glinu) do skóry. Dobierając puder należy zwrócić uwagę na jego: – gładkość i przyczepność do skóry. mineralnego oraz syntetycznego. środki Nadają barwę. Nadaje jej równomierny. Kosmetyki do makijażu ust dzieli się na: – kredki. zapach i zapobiegają przed rozwojem mikroorganizmów zapachowe i w produkcie konserwanty (w pudrach płynnych) Róże występują w formie prasowanej lub emulsyjnej. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin Redukuje nadmierny połysk skóry. Kosmetyki kolorowe 4. – siłę krycia. jest adsorbentem (uwodniony glinokrzemian) Węglan wapnia Ma właściwości adsorpcyjne. prasowane. – preparaty do makijażu oczu . – działanie pielęgnujące i ochładzające. – konturówki. Mają skład podobny do pudrów. jest nośnikiem substancji aromatycznych Sole cynkowe Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność i magnezowe kryjącą Tlenek cynku Działa na skórę antyseptycznie i wysuszajaco. Wykazuje dobre właściwości krycia niedoskonałości cery Dwutlenek tytanu Znakomite właściwości krycia defektów skóry Alkohol Stosowany w celu nadania produktowi tłustości i zlikwidowania strearylowy możliwości pylenia Pigmenty. matowi skórę Węglan magnezu Ma właściwości adsorpcyjne. Kredki do warg (pomadki) to mieszanina olejów. mogą się różnić zastosowanymi pigmentami. – zdolność do wchłaniania potu i łoju.4. Materiał nauczania Kosmetyki kolorowe (środki upiększające) to szeroka gama preparatów służących do malowania skóry i tuszowania jej defektów. który upiększa i pielęgnuje cerę. wosków i pigmentów. w płynie i kremie (podkłady) oraz róże.3. Skład pudru (niezależnie od postaci gotowego produktu) przedstawiono w poniższej tabeli. Puder to miałki proszek. Puder o powyższych właściwościach uzyskuje się w wyniku starannego doboru komponentów. Do wskazanej grupy wyrobów zalicza się: – pudry sypkie. matowy wygląd oraz utrwala pokład i makijaż. – kosmetyki do makijażu ust. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Talk (uwodniony Nadaje pewną przeźroczystość. – błyszczki. Kosmetyki o dużej zawartości wosków i pigmentów a małej olejów mają słaby połysk i trwale pokrywają „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 23 .1.

kremową konsystencję oraz uczucie wilgotności Olej parafinowy Dodawany w minimalnej ilości. emulsji. cerezyna) Polibuten Zwiększa połysk i lepkość preparatu oraz ułatwia pokrycie warg barwnym filmem Estry kwasów Ułatwiają rozprowadzenie pomadek zawierających duże ilości tłuszczowych lub barwników.usta. Nadaje mu równomierną gładkość. Zapewnia właściwy poślizg kredki na wargach Woski mineralne Odpowiadają za sztywność pomadki (ozokeryt. które nadają preparatowi przeźroczystość i matowość. Powinny łatwo nanosić się na wargi i nadawać im błyszczący. Różni się jedynie szerokim asortymentem barw oraz zastosowaniem kolorów perłowych. Kosmetyki do makijażu oczu to cienie. Dodatkowo do spieku wprowadza się lanolinę odpowiedzialną za uzyskanie jednorodnej masy oraz talk i kaolin. Bezwodne kremy są zawiesiną pigmentów w masie woskowo – tłuszczowej. Nadają kosmetykom jednorodną strukturę i zwiększają lanolinowych ich odporność na ścieranie i alkoholu izopropylowego Pigmenty Nadają barwę. Powinny wykazywać odpowiednia twardość umożliwiającą rysowanie cienkiej linii wokół ust. wchłania wilgoć wprowadzoną z innych składników pomadki. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Olej rycynowy Zapewnia równomierne rozprowadzenie pigmentów lub barwników w preparacie. Stosowane w szminkach trwałych i półtrwałych pod względem kolorystycznym Błyszczyki charakteryzują się silniejszym zapachem niż pomadki. W ich skład wchodzą woski. Z kolei preparaty o dużej zawartości olejów i małej wosków oraz pigmentów mają większy połysk. oleje i pigmenty w mniejszej ilości niż w szminkach. spieków i płynów. Ich skład jest zbliżony do składu pudrów. Konturówki mają skład podobny do pomadek i błyszczków. elastyczność i sztywność pomadki Lanolina Ułatwia dyspersję barwnika. tusze i ołówki. wilgotny wygląd. Odpowiada za połysk preparatu Wosk Carnauba Odpowiada za temperaturę topnienia i sztywność kosmetyku i Candelilla Wosk pszczeli Nadaje lepkość. o miękkiej konsystencji. Stosowane w preparatach nietrwałych pod względem kolorystycznym Barwniki Nadają barwę. Cienie ciekłe są zawiesinami pigmentów w olejach lub wodzie. – emulsyjne łatwe do usunięcia z rzęs. W celu uzyskania efektu przezroczystości dodaje się do nich pigmenty nieorganiczne (w minimalnej ilości). Spiek (najbardziej popularna postać cieni) jest mieszaniną dwutlenku tytanu i innych nieorganicznych pigmentów z metalicznymi solami kwasu stearynowego. Cienie są produkowane w postaci kremów bezwodnych. Tusze do rzęs nie powinny być drażniące i toksyczne. Skład kredek do warg przedstawiono w poniższej tabeli. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tuszów do rzęs: – wodoodporne będące mieszaniną wosków i olejów oraz pigmentów. ale krócej utrzymują się na skórze. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 24 .

czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Tlenek cynku …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Znakomite właściwości krycia defektów skóry …………………. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin (uwodniony …………………………………………………………………………… glinokrzemian) Węglan wapnia …………………………………………………………………………… Ma właściwości adsorpcyjne.. Czym powinny się charakteryzować ołówki do oczu? 4. odpowiada za przyleganie pudru ………………….3. …………………… ……………………………………………………………………………. …………………. W skład tuszu wchodzą: monoacyloglicerole.. 1. strearylowy ……………………………………………………………………………. sprawdzisz. monoacyloetylenowe glikole. W odróżnieniu od konturówek do warg powinny być bardziej miękkie i mogą zawierać pewną ilość żywic odpowiadających za uzyskanie filmu właściwej grubości i równomierne rozproszenie pigmentów. Skład ołówków jest zbliżony do składu konturówek do ust. Jaki jest skład tuszu do rzęs? 10. alkohole tłuszczowe. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Jaki jest skład i funkcje składników pomadek? 5. oleje mineralne i silikonowe. do skóry. Czym powinny się charakteryzować konturówki do warg? 7. Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność kryjącą …………………. Jakie kosmetyki stosuje się do makijażu oczu? 8. …………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 25 .. pochodne lanoliny. Jaka jest klasyfikacja kosmetyków kolorowych? 2.. …………………… ……………………………………………………………………………. Nie powinny się rozmazywać. Ołówki do oczu powinny dawać kreskę o odpowiedniej intensywności i trwałości. stearyniany trietanoloaminy lub triizopropanoloaminy. Jaki jest skład i funkcje składników pudrów? 3. Jakie kosmetyki kolorowe zalicza się do preparatów do makijażu ust? 4. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Nadaje pewną przeźroczystość. jest nośnikiem substancji aromatycznych …………………..3.3. 4. Alkohol ……………………………………………………………………………. Jakie są rodzaje cieni do powiek? 9. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę.2. Czym powinny się charakteryzować błyszczki? 6.

Instrukcja do wykonania ćwiczenia Składniki : Tlenek cynku 10.1. 4) przygotować roztwór zagęstnika. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. Wykonanie pudru Do roztworu zagęstnika w wodzie dodaje się składniki proszkowe. – cylinder miarowy.3. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.3.) 2) uzupełnić tabelę.00 Alkohol stearylowy 20. 4.00 Gliceryna 15. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.00 Tlenek tytanu 10. powinieneś: 1) zapoznać się ze składem pudrów (materiał nauczania pkt.00 Woda do 100 Zagęstnik* q. Wyposażenie stanowiska pracy: – kara ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia. następnie uzupełnia gliceryną i alkoholem. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 . 6) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. * Metyloceluloza lub żelatyna Przygotowanie roztworu zagęstnika Do zimnej wody destylowanej dodać zagęstnika i pozostawić do spęcznienia. – materiał nauczania pkt.s. 4. Następnie ogrzewać na łaźni wodnej do uzyskania klarownego roztworu. powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie 2 Wykonaj puder ciekły. Wyposażenie stanowiska pracy: – moździerz ceramiczny duży. starannie rozciera. – waga laboratoryjna. – zlewka o pojemności 100 cm3.1. 5) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. 3) odważyć składniki pudru ciekłego.s. 2) przygotować stanowisko pracy. Zapach. barwnik q.00 Talk 10.

– waga laboratoryjna. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 .00 Trójetanoloamina 6. przy intensywnym mieszaniu. Baza kremowa Stearyna 15. – pojemnik na gotowy produkt. Wyposażenie stanowiska pracy: – dwie zlewki o pojemności: 150 i 250 cm3.00 Kreda strącona 75. Instrukcja wykonania ćwiczenia Składniki: Puder Tlenek cynku 15. dodaje się w temp. – instrukcja wykonania ćwiczenia.00 Gliceryna 5. – moździerz ceramiczny.– płaszcz grzejny. 3) odważyć składniki pudru „make – up”. Ćwiczenie 3 Wykonaj puder „ make – up”. – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). Bazę kremową otrzymuje się jak w poprzednim ćwiczeniu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – mieszadło. – termometr rtęciowy.00 Olej parafinowy 8. 5) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). – płaszcz grzejny. 2) przygotować stanowisko pracy. – bagietka szklana. 4) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. ok. – instrukcja wykonania ćwiczenia.00 Tlenek żelaza q. powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia.00 Woda do 100 Wykonanie Do 100 g bazy kremowej.s.00 Kaolin 10. 50° C 20g bazy pudrowej i miesza do całkowitego ostygnięcia.00 2% roztwór metylocelulozy 30. – pojemnik na gotowy produkt.

3. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować kosmetyki do makijażu? 2) określić skład i funkcje składników pudru? 3) rozpoznać kosmetyki do makijażu ust? 4) określić skład i funkcje składników pomadki? 5) scharakteryzować błyszczki i konturówki? 6) rozróżnić kosmetyki do makijażu oczu? 7) scharakteryzować rodzaje cieni do powiek? 8) określić skład tuszu do rzęs i ołówków do oczu? 9) sporządzić puder na podstawie instrukcji jego wykonania? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 .4.4.

dolną zaś – zieloną a zarys oka przedłużano w kształcie migdała. W Starożytnym Egipcie kobiety malowały górną powiekę i brwi czarną szminką. Właściwie dobrany i wykonany podkreśla walory urody np.4. krosty. 5) pomalowanie rzęs. W Starożytnym Rzymie i Grecji do makijażu używano kosmetyków zawierających barwniki roślinne. Makijaż to również sposób na wysyłanie różnych sygnałów. dlatego zarówno kobiety jak i mężczyźni malowali się od wieków. umalowanie się jak również zamaskowanie. Rodzaje makijażu i zasady ich wykonywania Makijaż dzienny powinien być delikatny. Brwi przyciemniły sadzą z lampek oliwnych lub henną. który je przedłużał. białka i oliwy (swoisty tusz do rzęs). Sztuka upiększania przeżyła wielki rozkwit w okresie Odrodzenia. Okres rozwoju nowoczesnej kosmetyki upiększającej przypada na XIX i XX wiek. Za pomocą makijażu dąży się do osiągnięcia pięknego wyglądu. Prawdopodobnie. Dodatkowo na czole rysowano niebieską smugę. Usta malowano na czerwony kolor karminem. sfałszowanie. Usta malowano na jaskrawo czerwony kolor szminką wykonaną z tłuszczu. Tak zwane symulowane barwienie ciała z kolei świadczyło o radości i życiu bądź o śmierci i żałobie. 2) równomierne rozprowadzenie podkładu. które przykrywano „muszkami” – plastrami piękności. małe blizny. Z różnych metod barwienia ciała wykształciła się kosmetyka indywidualna. Materiał nauczania Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza uszminkowanie. wosku i czerwonego barwnika roślinnego. Ze względu na zaniedbania w sferze higieny osobistej w ówczesnych czasach powszechne były różnego rodzaju wykwity skórne np. Sposób wykonania makijażu i jego kolorystyka wskazywały na pochodzenie społeczne kobiet i mężczyzn. Greczynki preferowały ostry i wyrazisty makijaż. Stała się ona bardziej wyrafinowana i selektywna. tonizowaniu skóry i wklepaniu kremu nawilżającego na dzień wykonuje się makijaż obejmujący: 1) nałożenie korektora (w razie konieczności). We Francji. Twarz pudrowano białym pudrem a na kości policzkowe nanoszono róż imitujący rumieńce. Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 4. W Rzymie obowiązywał makijaż delikatny i subtelny. ropnie. wywijał i usztywniał. a ponadto niezależnie od jej roli upiększającej służyła do tuszowania wad skóry i kształtu twarzy. której zadaniem było rozświetlenie twarzy. kocie oczy i równocześnie tuszuje mankamenty. w którym dana osoba będzie się dobrze czuła i wyglądała na zadbaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami w modzie. w której zaczęto używać środków barwiących.4. wykonany w subtelnych kolorach podkreślających walory urody klientki. Barwienie ciała przed walką u ludów pierwotnych miało na celu odstraszenie wrogów.1. Dookoła oczu malowano czarny łuk. W tym czasie zapoczątkowano rozwój w dziedzinie chemii i innych gałęziach przemysłu kosmetycznego. włosów i paznokci. 4) roztarcie kreski na powiece górnej. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 . Ogólnie przyjętą zasadą jest zachowanie umiaru i naturalnego wyglądu w ostrym świetle dziennym. 3) podkreślenie oczu konturówką. różu i szminki. pełne usta. Po rozmalowaniu twarzy. Rzęsy malowały mieszaniną sadzy. Współczesna kosmetyka kolorowa (kalotechnika) zajmuje się upiększaniem i pielęgnowaniem całego ciała a szczególnie skóry twarzy. Tak wykonany makijaż miał przypominać boginię o nieprzemijającej urodzie. 6) usunięcie nadmiaru tuszu i rozczesanie rzęs (gdy są posklejane). w epoce Ludwików zwracano szczególną uwagę na nakładanie pudru.4.

a następnie Podkłady na bazie rozprowadzić gąbką trzymając ją kciukiem i palcami wody i typowe rozprowadzać ruchami w dół i na zewnątrz krótkimi. po tym zabiegu nałożyć warstewkę pudru. Nałożyć plamki tego korektora palcami lub gąbką. 10) nadanie ustom właściwego kształtu za pomocą konturówki i wypełnienie środka szminką.7) przeczesanie łuku brwiowego.) Nałożyć palcami plamki podkładu na skórę. po zastygnięciu bardzo dobrze trzyma się skóry i niemożliwe jest jego równomierne i stay . nieco więcej należy nałożyć na najciemniejsze rejony W kremie Nakłada się palcem lub dołączonym aplikatorem. 8) przypudrowanie twarzy transparentnym pudrem. lekko dotykając (jw. Typu ultra – matte rozprowadzić bardzo szybko na skórze. Na bazie substancji W postaci proszku nakładać gąbką lub pędzelkiem oleistych na powierzchni całej twarzy nie omijając okolicy W kremie powiek. Kosmetyki do Konsystencja Technika nakładania makijażu preparatu W sztyfcie Nakłada się cętki korektora przyciskając go delikatnie do Korektory skóry a następnie rozprowadza (w przypadku cery suchej uprzednio nałożyć lekki kosmetyk nawilżający) Nakładać palcem cienką warstwę lub wyjmowanym W postaci mleczka aplikatorem w postaci drobnych cętek. podkłady w płynie głaszczącymi ruchami (od środka twarzy na jej obwód). strzepnąć nadmiar. nabrać niewielką ilość pudru na sam koniec pędzla. w postaci małych plamek lub cienkiej warstwy.put ( trwałe) rozprowadzenie.) i stay – put skóry gąbką. 9) nałożenie różu. chusteczkę higieniczną lub papier wchłaniający). bo zasycha (bardzo matowe) w ciągu paru sekund. Typu ultra – matte Wylać niewielką ilość podkładu na gąbkę i przenieść podkład na skórę twarzy i wokół oczu. Podkłady Typu oil – free W celu uzyskania lekkiej i cienkiej warstwy podkładu (wolne od tłuszczu) należy użyć delikatnej gąbki (okrągłej lub kwadratowej). Przed przypudrowaniem w ciągu dnia należy usunąć nadmiar tłuszczu z powierzchni skóry (przyłożyć do skóry gąbeczkę. rozprowadzić delikatnie gąbką lub palcami. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 . W postaci prasowanego pudru Puder Sypki i prasowany Należy nakładać szerokim pędzlem z kopulasto ściętym włosiem. (jw. Zasady aplikacji poszczególnych kosmetyków przedstawiono w poniższej tabeli. po czym nałożyć tymi samymi ruchami w tych samych kierunkach. jak w przypadku podkładu.

BEŻOWY blizny. piegi (niezbyt ciemne). które należy uwypuklić. skrzydełka nosa. dodaje skórze blasku i świetlistości.Cienie do W postaci: sypkiej. obie kreski powinny zawsze stykać się w zewnętrznym kąciku oka. następnie lekko uderzając skórę przenieść cień z pędzla na skórę. – z dołu – odmładza. Nakładać pędzelkiem do nakładania cieni. Należy pamiętać. brodę i szczyty kości policzkowych. – z góry – postarza. ŻÓŁTY Maskuje cienie i sińce pod oczami. Tusz do rzęs Zawiesina Przy nakładaniu należy trzymać spiralę prostopadle do oka i równolegle do rzęs. Kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu wieczorowego: 1) nałożenie korektora tuszującego defekty skóry – przebarwienia. ciemny nakłada się na partie twarzy. W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje korektorów. Jest ponadczasowy. Taki korektor nakłada się cieniutką warstwą na całą twarz lub na czoło. Korektor Zastosowanie Zaciera nieregularności rysów. że światło padające: – na wprost – jest zbliżone do dziennego i uwidacznia ilość naniesionych kosmetyków kolorowych. tuż nad nasadą rzęs. zmiękcza i rozświetla ciemne partie BIAŁY twarzy. NIEBIESKI Poprawia walory skóry o żółtawym odcieniu. wypukłości powieki. ołówków. które należy zatuszować. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. preparat rozprowadza się na Wodoodporny lub rzęsach obracając spiralą. przykładać równolegle jego płaską powierzchnią do kremów skóry. Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski. – z boku – zniekształca. pędzel powiek tubek. a kolory równomiernie przechodziły jeden w drugi. nos. zawsze modny i powinien być mocniejszy od makijażu dziennego. 2) rozprowadzenie podkładu – preparat należy nałożyć również poniżej żuchwy. 3) modelowanie kształtu twarzy przez nałożenie korektorów – ciemnego i jasnego. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 . cienie pod oczami. Istotnym elementem przy eksponowaniu makijażu wieczorowego jest światło. okolicę fałdu powieki lub też na skórę pod brwią. kreski na dolnej powiece powinny być wykonane mniej intensywnym odcieniem. Przy jego wykonywaniu nie obowiązuje zasada umiaru. jasny z kolei na te. FIOLETOWY Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej. wcześniej delikatnie pociągnąć pędzelkiem po cieniu i strząsnąć nadmiar. ZIELONY Kamufluje rozszerzone naczynia krwionośne i drobne zaróżowienia na twarzy. dolne powieki. Eyeliner W płynie Kreski powinny stanowić nieprzerwaną linię rozpoczynającą się w przyśrodkowej części powieki górnej. pryszcze. zmywalny wodą Makijaż wieczorowy to makijaż przeznaczony na specjalne okazje. dzięki temu smugi kolorów będą się nakładały.

Makijaż fantazyjny. ale cienie trzeba nanieść intensywniej. Na koniec twarz należy przypudrować ponownie pudrem transparentnym. 1. Przy wykonywaniu makijażu wieczorowego można wprowadzić elementy fantazyjne: doklejać sztuczne rzęsy. 4. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 . gdyż błysk flesza je dodatkowo rozjaśnia. Makijaż fantazyjny jest obecnie bardzo popularny. 6) podkreślenie oczu konturówką lub eyelinerem. ponieważ odbijają światło (często asymetrycznie). Makijaż może mieć formę asymetryczną. 10) obrysowanie ust konturówką. Wszelkie odbicia światła i niedokładne przypudrowanie twarzy przyciąga wzrok na fotografii. aby kolory cieni przechodziły miękko jedne w drugie. jedno oko może być pomalowane inaczej od drugiego. Należy przede wszystkim pamiętać o tym. następnie nałożenie cieni w wybranych kolorach. Skórę przygotowaną do makijażu należy dokładnie pokryć podkładem. 7) pokrycie całej powieki jasnym cieniem.4) przypudrowanie pudrem sypkim. Należy je obrysować idealnie zaostrzoną konturówką i wypełnić pomadką. Najlepszy efekt daje kamuflaż. Podkład pokrywa się bardzo obficie pudrem transparentnym. czerwień. 2. Makijaż oka wykonuje się odpowiednio do typu urody. W fotografii kolorowej ważne jest. np. Istotnym punktem fotografii kolorowej są usta. brokat itp. dżety. 9) nałożenie różu na miejsca wcześniej wymodelowane. 8) pomalowanie rzęs tuszem. Technika jego wykonywania jest zbliżona do techniki wykonywania makijażu wieczorowego. pokrywanie błyszczykiem. Róż nanosi się niezwykle ostrożnie i w niewielkiej ilości. Rys. aby złagodzić ewentualne ostre przejścia kolorów. Przy doborze koloru podkładu należy o tym pamiętać i decydować się zawsze na ciemniejszy niż do makijażu dziennego. co daje zawsze efekt odmładzający. Technika wykonywania makijażu dziennego do kolorowego zdjęcia: 1. wypełnienie szminką. 5) nadanie kształtu brwiom. 3. że w fotografii nie wolno używać cieni. Nie może być widocznych przejść kolorów. Następnie nadmiar pudru zdejmuje się specjalną szczoteczką. Trzeba zwrócić uwagę na to. Różnica polega na malowaniu na twarzy specjalnych wzorów plastycznych. Makijaż fotograficzny W profesjonalnej fotografii kolorowej makijażem rządzą odmienne prawa niż przy wykonywaniu makijażu dziennego. że poprzez błyśnięcie flesza skóra wygląda na zdjęciu dużo jaśniej. Usta muszą być umalowane bardzo dokładnie i czysto. Najlepiej fotografuje się kolory zdecydowane np.

Dzięki kolorowym filtrom można np. Jaka jest technika wykonania makijażu wieczorowego? 4. Jakie są rodzaje makijażu? 2. należy ją uprzednio dokładnie oczyścić. Na czym polega wykonanie makijażu fantazyjnego? 6. Odcień kremu należy bardzo starannie dobrać do koloru skóry. Zupełnie innego rodzaju problem stanowią tzw. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. plamy barwnikowe. tym charakteryzacja musi być mocniejsza. tatuaże. 4. 326]. tym charakteryzacja powinna być delikatniejsza. dlatego przed nałożeniem należy go delikatnie rozmieszać na szpatułce lub grzbiecie dłoni. Czynnikami wpływającymi na efekt charakteryzacji teatralnej i na potrzeby pokazów mody jest oświetlenie.Makijaż filmowy i teatralny Współczesny film wymaga niezwykle naturalnego makijażu. str. Czym się charakteryzuje makijaż filmowy i teatralny? 5. Co to jest kamuflaż? 7. natomiast przy tzw. twarz jest jaśniejsza od otoczenia. W przypadku tzw. blizny.in. Aby krem kamuflujący dobrze trzymał się na skórze. im scena i jej odległość od widza jest mniejsza. Należy wówczas starannie dopracować szczegóły makijażu. które potem są wyświetlane w ogromnym powiększeniu na ekranie kina. W praktyce używa się kosmetyków o barwach nasyconych. farby podkreślające efekt. 1. Po tym czasie kamuflaż jest trwały i wodoodporny [4. sprawdzisz. Na czym polega wykonanie makijażu dziennego? 3. rany i inne elementy charakteryzacji wykonuje się stosując m. Szramy. Wielkość sceny i jej odległość od widowni oraz suma wrażeń barwnych wpływają na zacieranie się szczegółów charakteryzacji. zaakcentować kostium bądź dekorację sceny. planów ogólnych szczegóły nie są istotne. Widz odbiera obraz całości. W tym celu stosuje się mniej kosmetyków i mają one barwy stonowane o zacierającym się kontraście. zbliżeniach odgrywają zasadniczą rolę. Kamuflaż jest formą makijażu mającą na celu dokładne zatuszowanie różnego rodzaju defektów znajdujących się na twarzy np. pianki lateksowe i lateks.4. Krem kamuflujący jest gęsty. efekty specjalne. znamiona naczyniowe. teleangiektazje.2. W teatrze i na wybiegu zwraca się uwagę na barwność obrazu scenicznego. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Rozsmarowuje się go na suchej skórze gąbką. Do tego celu służą preparaty o odpowiedniej konsystencji i bogatej kolorystyce. Jak wykonać makijaż kamuflujący? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 . Krem kamuflujący utrwala się specjalnym pudrem i pozostawia na skórze przez około 10 minut zanim zostanie usunięty jego nadmiar. Istotną rolę odgrywa precyzyjne i harmonijne dobranie kolorystyki makijażu. woski. przy jednoczesnym zastosowaniu większego kontrastu. scenografia i usytuowanie sceny i wybiegu. Im barwy otoczenia twarzy są bardziej nasycone w kolorze i ciemniejsze. Obiektyw kamery jest bardzo czuły i rejestruje wszystkie detale. tym charakteryzacja musi być mocniejsza i odwrotnie. dlatego im scena i jej odległość od widza jest większa. Na skórze nie rozprowadza się żadnych preparatów pielęgnacyjnych.

…………………………………………………………………………….1. 4. 4. ……………………………………………………………………………. Korektor Zastosowanie ……………………………………………………………………………. Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem korektorów (Materiał nauczania pkt.. 2) uzupełnić tabelę. BIAŁY ……………………………………………………………………………. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. ZIELONY ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NIEBIESKI ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 6) uporządkować stanowisko pracy. 4) wykonać makijaż. piegi (niezbyt ciemne).. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę.4.1. ………………… blizny. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 3) dobrać kolorystykę makijażu.. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 .4. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. – materiał nauczania pkt. ………………… Maskuje cienie i sińce pod oczami. Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej.).4. 4.1.). …………………. Ćwiczenie 2 Wykonaj makijaż dzienny dostosowany do typu urody i preferencji klientki.4.. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu dziennego (materiał nauczania pkt.3.4.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 . tusz do rzęs. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – stolik pomocniczy na preparaty. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – zalotka. ołówek do oczu. tonik. – szczoteczka do brwi. eyeliner. – pałeczki do korekt. – bielizna zabiegowa. – śmietanka do demakijażu.). sztuczne rzęsy. 4) wykonać makijaż wieczorowy. 3) dobrać kolorystykę makijażu. – kosmetyki kolorowe: podkład. 7) uporządkować stanowisko pracy. pomadka. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. – szczoteczka do brwi. ołówek do oczu. paleta cieni do powiek. błyszczyk. – kosmetyki kolorowe: podkład. róż w kamieniu. kredka do brwi. – gąbki do nakładania podkładu. krem nawilżający. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. 6) wykonać rozmalowanie makijażu wieczorowego. – fotel do makijażu z wysokim oparciem.4. – literatura z rozdziału 6. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – materiały higieniczne. – zalotka. dżety. – temperówka do ostrzenia kredek. róż w kamieniu. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. paleta cieni do powiek. Ćwiczenie 3 Wykonaj makijaż wieczorowy. kredka do brwi. – temperówka do ostrzenia kredek. krem nawilżający. – pałeczki do korekt. – wzornik kolorystycznych typów urody. – gąbki do nakładania podkładu. konturówka do ust. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. klej do rzęs. – stolik pomocniczy na preparaty. – śmietanka do demakijażu. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu wieczorowego (materiał nauczania pkt. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. pomadka.1. konturówka do ust. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). tonik. 4. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). błyszczyk. tusz do rzęs.

– materiały higieniczne. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.– bielizna zabiegowa. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. Ćwiczenie 4 Wykonaj makijaż fantazyjny zgodnie z załączonym wzorem. 4.). 4) wykonać makijaż. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 . powinieneś: 1) zapoznać się z opisem makijażu fantazyjnego (materiał nauczania pkt. 3) dokonać analizy dołączonego do ćwiczenia wzoru plastycznego. – wzornik kolorystycznych typów urody.4. 6) wykonać rozmalowanie makijażu fantazyjnego. – literatura z rozdziału 6.1. 7) uporządkować stanowisko pracy.

pomadka. klej do rzęs. błyszczyk. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. dżety. – bielizna zabiegowa.– stolik pomocniczy na preparaty. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. tusz do rzęs. – literatura z rozdziału 6. – wzornik kolorystycznych typów urody. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką.1. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). tonik. – śmietanka do demakijażu. do demakijażu. pomadka. konturówka do ust. – temperówka do ostrzenia kredek. – stolik pomocniczy na preparaty. Ćwiczenie 5 Wykonaj makijaż dzienny do fotografii kolorowej. – wzornik kolorystycznych typów urody. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu do fotografii kolorowej (materiał nauczania pkt. – zalotka. konturówka do ust. – gąbki do nakładania podkładu. – materiały higieniczne. krem nawilżający. eyeliner. błyszczyk. 4. tusz do rzęs. – szczoteczka do brwi.4. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. ołówek do oczu. – bielizna zabiegowa. sztuczne rzęsy. kredka do brwi. 6) uporządkować stanowisko pracy. – literatura z rozdziału 6. – pałeczki do korekt. kredka do brwi. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. brokat. ołówek do oczu. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody i preferencji klientki. paleta cieni do powiek. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. tonik. – szczoteczka do brwi. – materiały higieniczne. 4) wykonać makijaż. krem nawilżający. – temperówka do ostrzenia kredek. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 . Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. – gąbki do nakładania podkładu. – kosmetyki kolorowe: podkład. – zalotka. paleta cieni do powiek. – pałeczki do korekt. – śmietanka.). róż w kamieniu. – kosmetyki kolorowe: podkład. róż w kamieniu.

– materiały higieniczne. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu kamuflującego. – temperówka do ostrzenia kredek. 3) wykonać kamuflaż. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować rodzaje makijażu? 2) określić sposoby wykonywania różnych rodzajów makijażu? 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody klientki? 4) wykonać różne rodzaje makijażu? 5) wykonać kamuflaż? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 38 . puder. tonik. ołówek do oczu. kredka do brwi. – kosmetyki kolorowe: paleta kremów kamuflujących.2. błyszczyk. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. paleta cieni do powiek. 4) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. – szczoteczka do brwi. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do kamuflażu.4. – zalotka. konturówka do ust. – gąbki do nakładania podkładu.Ćwiczenie 6 Wykonaj makijaż kamuflujący popękane naczynka krwionośne. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 5) uporządkować stanowisko pracy. – wzornik kolorystycznych typów urody. róż w kamieniu. tusz do rzęs. – bielizna zabiegowa. pomadka. – stolik pomocniczy na preparaty. – pałeczki do korekt. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. 4. – literatura z rozdziału 6. – śmietanka do demakijażu.

gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 11 i 13 to zadania z luką. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 6. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności.…………………………………………………………………………………………. 7. 5. d) trójkątnej. Trudności mogą przysporzyć Ci zadania: 15 – 20. Przy twarzy kwadratowej brwi powinny być …………………………………………. 12. 8. 2. Podstawowe kształty ust to − − − − − „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 39 . w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi.. 8. Przeczytaj uważnie instrukcję. . 4.. 3. Pracuj samodzielnie. − w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania. Zadania: 1. odkładając jego rozwiązanie na później. 17 – 20 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.. po rozwiązaniu całego testu. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 3. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 7. Asymetrię twarzy określa się na podstawie ………………………………………. 6.. b) owalnym. zadania: 2. Test zawiera 20 zadań dotyczących wykonywania makijażu. a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). c) odwróconego trójkąta.. − w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole. przejdź do następnego. 2. Powodzenia ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH Część I 1. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. Boczne partie twarzy przyciemnia się przy twarz o kształcie a) okrągłym. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: − w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem. 9. 4. 10 i 14 – 16 to zadania wymagające uzupełnienia a 4.5. 5.………………………………………………… 3. Przeczytaj uważnie instrukcję.

11. ……………………………………………………………………………………………. b) neutralnych zimnych.. 10. 6. 8. − − − − − 5. Klientce o jesiennym typie urody proponuje się makijaż w odcieniach a) ciepłych.……………………………………………………………………………………. Walor to ………………………………………………………………………………… 7.. b) barwników bezpośrednich. W skład szminki do ust wchodzą − − − − − − 12. oczami . c) nadania produktowi lepkości. c) pigmentów nieorganicznych. Pomadki do ust o dużej zawartości wosków i pigmentów a o mniejszej olejów mają . Efekt przezroczystości w błyszczykach uzyskuje się przez dodanie a) pigmentów. b) zredukowania nadmiernego połysku skóry.…………………………………………………………………………………. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 40 . c) niskochromatycznych. Zimowy typ urody charakteryzuje się cerą . d) zlikwidowania pylenia preparatu.……………………………………………………………………………………… włosami . Kaolin dodaje się do pudru w celu a) zwiększenia przyczepności preparatu do skóry. d) barwników pośrednich.. d) neutralnych. Kosmetyki kolorowe do wykonywania makijażu dzieli się na − − − 9.

b) niebieskim. Skóra twarzy klientki charakteryzuje się żółtawym odcieniem. Wykonując makijaż fotograficzny należy a) perfekcyjnie umalować usta. Dla letniego typu urody poleca się makijaż w barwach a) niskochromatycznych kontrastowych kolorystycznie. 20.… ……………………………………………………………………………………………… Część II 16. b) uwidacznia ilośc naniesionych na skórę kosmetyków. Światło padające od dołu na twarz z makijażem wieczorowym a) postarza.. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 41 .. d) odmładza. Żywice stosowane w ołówkach do oczu odpowiadają za …………………………. c) zniekształca.…… ………………………………………………………………………………………….13. Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza ……………………………. Tusze do rzęs dzieli się na − − 14. 19. d) wysokochromatycznych. c) zaznaczyć kości policzkowe różem. b) położyć jaśniejszy podkład. Aby go zlikwidować stosuje się korektor w kolorze a) białym. ……………. d) nie pudrować twarzy. ruchami …………………………………………………………………….… 15. Puder nakłada się na skórę za pomocą …………………………………………………. c) niskochromatycznych mniej neutralnych. c) zielonym. 17. d) fioletowym. 18. b) niskochromatycznych neutralnych.

dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania Nr Odpowiedź Punkty zadania Część I 1 a b c d 2 3 - - - - 4 - - - - - - 5 6 7 a b c d - 8 - - 9 a b c d 10 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 42 . KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. Wykonywanie makijażu Zakreśl prawidłową odpowiedź.

- 11 - - - - - 12 a b c d - 13 - 14 15 16 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d Razem: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 43 .

: Kosmetologia. LITERATURA 1. Rea. Atena. B. Dylewska-Grzelakowska J. Warszawa 2000 Czasopismo: 1. Peggy Sage Katalog 16. REA. Wydanie IV.6. Warszawa 2001 3. Peters I. Doskonały makijaż. Beauty Forum” – Fachowe czasopismo kosmetyczne. Jak się malować. WSiP 2. Nr 1/99 Katalog: 1.: Kosmetyka stosowana.: Kosmetyka – podręcznik do nauki zawodu – poradnik. Poradnik dla początkujących i zaawansowanych. Warszawa 2002 4. Warszawski Dom Wydawniczy. Warszawa 1992 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 44 . 17 Poradnik: 1. Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Jaroszewska B.