Saab93

. Instrukcja Obstugi

In-car safety
W Twoim samochodzie znajduje siE;) roszura, In-car safety & QuickGuide b (Bezpieczer'lstwo w samochodzie i Przewodnik), zawierajqca miE;)dzy innymi watne informacje na temat bezpieczer'lstwa. Dopilnuj, aby broszura ta byla latwo dostE;)pnadla wszystkich os6b w samochodzie.

Instrukcja Obslugi Saab 9-3 M2006
Bezpieczenstwo Zamki i alarm antywlamaniowy Saab 9-3 Kabriolet Przyrz(ldy i urz(ldzenia steruj(lce Wyposazenie wnQtrza Rozruch i jazda PielQgnacja samochodu Dane techniczne Indeks 13 47 63 85 133 161 219 287 311

r--..,

© Saab Automobile

AS 2005 Sweden

Service Readiness, Saab Automobile AS, Trollhattan, Printed in Sweden

/"",,-

Wst~p
Niniejsza instrukcja obslugi zawiera praktyczne porady dotyczqce prowadzenia i obslugi Twojego Saaba. Instrukcja Obslugi opisuje najwazniejsze r6Znice pomiEildzy wersjami, nie zawiera jednak szczeg6lowych danych, dotyczqcych specyfikacji poszczeg61nych modeli. Niekt6re r6znice mogq r6wniez wynikac z regulacji prawnych w poszczeg61nych krajach.

W Instrukcji Obslugi zamieszczone zostaly wazne teksty ostrzegawcze, kt6rych nalezy zawsze przestrzegac:

.&. UWAGA
Tekst ostrzegawczy pod haslem UWAGA przestrzega przed niebezpieczenstwem odniesienia obrazen ciala, w razie nieprzestrzegania zalecen.

Tekst ostrzegawczy pod haslem WAtNE przestrzega przed niebezpieczenstwem uszkodzenia samochodu, w razie nieprzestrzegania zalecen. Zaleca siEildokladne przeczytanie Instrukcji Obslugi przed pierwszqjazdq i przechowywanie jej w samochodzie. Znalezienie poszczeg61nych informacji ulatwiajq tablice, zamieszczone na piEilciu stronach informacyjnych (str. 3-8). Na poczqtku kazdego rozdzialu podany jest spis tresci, a na koncu Instrukcji Obslugi znajduje siEilalfabetyczny skorowidz.

Wraz z samochodem dostarczana j( ksiqzka gwarancyjno-serwisowa, kt6ra sluzy do rejestracji przeglqd6w technicznych samochodu i zawiera wazne informacje 0 obowiqzujqcych warunkach gwarancji. ~ Poniewaz zasadq Saab Automobile I est stale ulepszanie swych wyrob6w, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i zmian specyfikacji w czasie produkcji bez wczesniejszego uprzedzenia. Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest montowane we wszystkich samochodach (moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego). Jesli maszjakies pytania dotyczqce dzialania samochodu, wyposazenia, warunk6w gwarancji itp., autoryzowany przedstawiciel handlowy Saaba z przyjemnosciq udzieli Ci niezbEildnych informacji.

*

Z najlepszymi zyczeniami, Saab Automobile AB
Saab Automobile AS nie ponosi zadnej o'~' wiedzialnosci za uszkodzenia, kt6re mog" powstac w wyniku uzycia cz~sci zamiennych, cz~sci regenerowanych lub wyposazenia dodatkowego nie zatwierdzonych do uzytku przez Saab Automobile AS. Zawarte w Instrukcji Obslugi specyfikacje, dane konstrukcyjne oraz ilustracje nie Sq wiqZ2r-o., mogq ulec zmianom.

3

T,,~lica rozdzielcza

Wskaznik poziomu paliwa Pr~dkosciomierz Wskaznlk cisnienia doladowania Wskaznik temperatury silnika __ Lampki ostrzegawcze i kontrolne_ Obrotomierz Licznik kilometr6w i licznik przebiegu dziennego

93 92 93 92 86 91 91

Zegar Profiler SID

101 96 96

Kierunkowskazy Tempomat Przeletcznik, swiatla drogowe/mijania

108 181 105
Wymiana pi6r wycieraczek_ Spryskiwacze/wycieraczki _ Plyn spryskiwacza

Tylne swiatlo przeciwmgielne Przednie swiatla przeciwmgielne SWiatia drogowe/mijania _ Wymiana zar6wek Regulacja ustawienia reflektor6w SWiatia pozycyjne SWiatia do jazdy dziennej _

107 108 105 241 106 105 105 ~

239 110 240

Popielniczka Zapalniczka

145 145

Panel automatycznego sterowania klimatyzacjet _ Panel r~cznego sterowania klimatyzacjq Piel~gnacja i obsluga echniczna Sterowanie ogrzewaniem foteli Sterowanie ogrzewaniem foteli, ACC SWiatia awaryjne

119 114 284 118 127 109

4

Elementy zewnQtrzne
Kabriolet Nadwozie Zaprawki lakiernicze ___ Zabez;pieczenie antykorozyjne Program przeglqd6w ___ Otwierany dach Mycie samochodu Woskowanie i polerowanie _

~
Maksymalnie dopuszczalne obciqzenie Otwory do montazu bagaznika dachowego tadunek na dachu

288 207 207

Maska silnika Mycie komory silnika

L20

281

63 281 281 282 283 140 279 281

$wiaUa tylne SwiaUa hamowania Wymiana zar6wek Przefqczniki swiatef

248 248 241 105

SwiaUa przednie Kierunkowskazy Wymiana zar6wek Regulacja ustawienia reflektor6w Przefqcznik, swiaUa drogowe/mijania Przefqcznik, swiaUa gf6wne Spryskiwacze reflektor6w _ Zamek centralny Zamek pokrywy bagaznika_ Przyciski zamykania ___ Blokada zabezpieczajqca przed otwarciem drzwi przez dzieci

43 108 241 106 105 105 240 48 52 48 53

Bagaznik Oswietlenie Skfadanie tylnych foteli __ Otw6r bagazowy Kofo zapasowe Narz~dzia

148 248 148 149 151 151

Holowanie Uchwyty holownicze ___ Jazda z przyczepq

210 210 200

Hamowanie Opony Cisnienie w oponach Obr~cze k6f Zmiana kofa Kofo zapasowe Jazda zimq

183 264 301 298 270 267 197

Rodzaj paliwa Wskaznik poziomu paliwa Oszcz~dnajazda Pokrywa wlewu paliwa __ Tankowanie
/~,

32 93 195 171 171

V, ,~trze

~

Wewn~trzne lusterko wsteczne __ Lusterko w oslonie przeciwslonecznej Lusterka zewn~trzne

139 144 138

Oswietlenie wn~trza, wymiana zar6wek Oswietlenie wn~trza, wtqczniki Otwierany dach

__

255 143 140

Pouuszka powietrzna __ Regulacja kierownicy___ Uktad kierowniczy

34 134 297

Poduszka powietrzna Foteliki dzieci~ce Pasy bezpieczenstwa___ Pasy bezpieczenstwa, obstuga Blokada zabezpieczajqca przed otwarciem drzwi przez dzieci

34 26 14 278

53

Schowek w tablicy rozdzielczej Schowki

_

146 146

Automatyczna skrzynia bieg6w_______ Manualna skrzynia bieg6w _ Zmiana bieg6w Ty kanapa Foteliki dZieci~ce Pasy bezpieczenstwa Sktadanie tylnych foteli Tapicerka, czyszczenie Rep.lJlacja ustawienia foteli O~ wanie foteli_______ 148 26 14 148 279 20 118, Docieranie _ Jazda w mrozne/upalne dni _ Parkowanie --------Uruchamianie silnika _ Stacyjka _ Hamulec r~czny _ 174

175 174 174

197 190 164 162
189

127

6

Komora silnika, silnik wolnossClCY

*

Silnik, opis Wymiana oleju silnikowego Olej silnikowy, uzupelnianie___ Gatunek oleju, lepkosc Dane techniczne, silnik Watne informacje dotyczqce jazdy _

221 226 226 291 290 167

Plyn chlodzqcy, sprawdzanie poziomu/uzupelnianie_____ Jazda w upalne dni Chlodnica_________ Wskaznik temperatury silnika __

231 199 290 92

~
Uklad ABS Klocki hamulcowe____ Uklad hamulcowy Plyn hamulcowy 183 233 297 233

Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN Kod koloru Numer silnika______ Napisy ostrzegawcze __ Numer skrzyni bieg6w__

302 302 302 10 302

Kontrola emisji spalin __ Pasek nap~dowy____ Wykrywanie prostych usterek (AlC, ACC) Alternator_______ Swiece zaplonowe Uklad zaplonowy____

169 237 284 237 294 294

Wymiana bezpiecznik6w Bezpieczniki Przekazniki Spis bezpiecznik6w

_

257 257 262 262

Wspomaganie ukladu kierowniczego Plyn, sprawdzanie poziomu/uzupelnianie

234 __ 234

Przelqcznik spryskiwaczy/wycieraczek Uzupelnianie plynu Dysze spryskiwaczy Plyn spryskiwacza

110

?40
40 240

Automatyczna skrzynia bieg6w __ 175 Manualna skrzynia bieg6w 174 Skrzynia bieg6w, dane techniczne _ 296

Akumulator________ Stan naladowania akumulatora Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora__

235 r--')35 214

Komora silnika, silnik benzynowy z turbodotadowaniem
Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN Kod koloru Numer silnika_____ Napisy ostrzegawcze __ Numer skrzyni bieg6w__

Silnik,.opis Wymiana oleju silnikowego Olej silnikowy, uzupetnianie Gatunek oleju, lepkosc Dane techniczne, silnik Wat.ne informacje dotyczqce jazdy _

221 226 226 291 290 167

ptyn chtodzqcy, sprawdzanie poziomu/uzupetnianie Jazda w upalne dni Chtodnica __ ~______ Wskaznik temperatury silnika __

231 199 290 92

302 302 302 10 302

Uktad ABS Klocki hamulcowe Uktad hamulcowy ptyn hamulcowy

183 233 297 233

Kontrola emisji spalin __ Paseknap~dowy Wykrywanie prostych usterek (AlC, ACC) Alternator_______ Wskaznik cisnienia dotadowania_____ Swiece zaptonowe Uktad zaptonowy____ Olej silnikowy, sprawdzanie poziomu

169 237 284 237 93 294 294

Wymiana bezpiecznik6w _ Bezpieczniki Przekazniki Spis bezpiecznik6w .___

257 257 262 262

Przetqcznik spryskiwaczy/wycieraczek Uzupetnianie ptynu Dysze spryskiwaczy Ptyn spryskiwacza

110 240 240 240

226

Automatyczna skrzynia bieg6w__ Manualna skrzynia bieg6w Skrzynia bieg6w, dane techniczne

175 174 _ 296

Wspomaganie uktadu kierowniczego Ptyn, sprawdzanie poziomu/uzupetnianie

234 234

Akumulator________ Stan natadowania akumulatora Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora__

235 235 214

8

Komora silnika, silnik benzynowy V6
Wspomaganie ukladu kierowniczego Plyn, sprawdzanie poziomu/uzupelnianie

Silnik, opis Wymiana oleju silnikowego Olej silnikowy, uzupelnianie Gatunek oleju, lepkosc Dane techniczne, silnik Watne informacje dotyczqce jazdy _

224 227 226 291 290 167

Uklad chlodzenia, pojemnosc __ Plyn chlodzqcy, sprawdzanie poziomu/uzupelnianie_____ Jazda w upalne dni Wskaznik temperatury silnika __

290 231 199 92

_ __

Uklad ABS Klocki hamulcowe____ Uklad hamulcowy Plyn hamulcowy

183 233 297 233

Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN _ Kod koloru _ Numer silnika _ Napisy ostrzegawcze __ Numer skrzyni bieg6w __

Wymiana bezpiecznika__ Bezpieczniki Przekazniki Spis bezpiecznik6w

257 257 262 262

Kontrola emisji spalin __ Paseknap~dowy _ Wykrywanie prostych usterek (AlC, ACC) __ Alternator _ Wskaznik cisnienia doladowania Swiece zapfon-o-w-e-_-_-_-_-_Uklad zaplonowy

93 294 294

Przelqcznik spryskiwaczyl wycieraczek______ Uzupelnianie plynu Dysze spryskiwaczy Plyn spryskiwacza

110 239 240 240

Automatyczna skrzynia bieg6w __ 175 Manualna skrzynia bieg6w 174 Skrzynia bieg6w, dane techniczne _ 296

Akumulator________ Stan naladowania akumulatora Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora__

235 235 214

Komora silnika, silnik wysokopf(~zny
Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN Kod koloru Numer silnika______ Napisy ostrzegawcze __ Numer skrzyni bieg6w__

*

Silnik, opis Wymiana oleju silnikowego Olej silnikowy, uzupetnianie Gatunek oleju, lepkosc Dane techniczne, silnik Wat.ne informacje dotyczqce jazdy _

221 226 226 291 290 167

Plyn chtodzqcy, sprawdzanie poziomu/uzupetnianie Jazda w upalne dni______ Chtodnica_________ Wskaznik temperatury silnika__

231 199 290 92

302 302 302 10 302

Uktad ABS Klocki hamulcowe____ Uktad hamulcowy Plyn hamulcowy

183 233 297 233

Kontrola emisji spalin __ Paseknap~dowy Wykrywanie prostych usterek (AlC, ACC) Alternator_______

169 237 284 237

Wymiana bezpiecznik6w Bezpieczniki Przekazniki Spis bezpiecznik6w

_

257 257 262 262

Olej silnikowy, sprawdzanie poziomu

226

Przetqcznik spryskiwaczyl wycieraczek______ Uzupetnianie plynu___ Dysze spryskiwaczy Plyn spryskiwacza

110 240 240 240

Manualna skrzynia bieg6w Skrzynia bieg6w, dane techniczne

174 _ 296

Wspomaganie uktadu kierowniczego Plyn, sprawdzanie poziomu/uzupetnianie

234 234

Akumulator_________ Stan natadowania akumulatora Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora__

235 235 214

Napisy ostrzegawcze
Wentylator chtodnicy:

Uwaga, wentylator chlodnicy moze wlqczyc si~ samoczynnie, nawet po wylqczeniu silnika.

••
Podgrzewacz
WylqcZ ogrzewacz

paliwowy

*:

podczas tankowania.

Uktad klimatyzacji
Czynnik chlodniczy

Ale:

pod cisnieniem.

Nie wolno rozlqczac/demontowac zadnych przylqczy w ukladzie klimatyzacji bez wczesniejszego opr6znienia go. Niewlasciwa obsluga moze spowodowac obrazenia. Prace przy ukladzie klimatyzacji mogil bye wykonywane wylilcznie przez przeszkolony personel. Wskaz6wki dotyczqce serwisu Sq zawarte w informacjach dla stacji obslugi. Uklad klimatyzacji Czynnik chlodniczy: odpowiada normie SAE J639. 680 9 R134a.

Olej spr~zarki: PAG Oil SP-10 IUb. Saab 4759106.

Akumulator:
Zakaz iskrzenia, uzywania otwartego ognia i palenia Zawsze chronic oczy, gazy latwopalne mogq trwale uszkodzic wzrok Kwas siarkowy moze spowodowac slepot~ i powazne oparzenia W razie wypadku nalezy natychmiast przeplukac oczy wodq i zglosic si~ do lekarza Nie wolno przechylac, ani nie otwierac akumulatora ZAKAZ ISKRZENIA, UZYWANIA OTWARTEGO OGNIA I PALENIA UZYWAC OKULAROW OCHRONNYCH PRZECHOWYWAC W MIEJSCU NIEDOSTE;PNYM DLA DZIECII KWAS PATRZ INSTRUKCJA OBStUGI GAZ tATWOPALNY

~ ~
Ptyn chtodzqcy:
Uwaga, nie wolno otwierac, gdy temperatura plynu chlodzqcego jest wysoka!

.•....•.__ h_..... DrAnI.,...,.,. _
._AlIIOflI

_

g~o~~:~~~;e~~I;ih~IIS supported
onlybyaJack useveh clesupporl stands

.=~~-=:.~ ..._." _-- ...-. --_ ,---_
.........•..•...• .. ---NIGDY NIE WOLNO instalowac fotelika dziecificego na przednim fotelu, jezeli samoch6djestwyposazonyw PODUSZKE; POWIETRZNA pasazera. Istnieje ryzyko odniesienia POWAZNYCH, a nawet SMIERTELNYCH obrazeri.

===-_.ouv __

~,.a

[o~E# ---

1'ttJ.

1*I~iEg:.
Jackp!l1 No. 127&5778

Zmiana k6/:
Uzywac podnosnika wylqcznie do podanego modelu. Maksymalnie dopuszczalne obciqzenie podnosnika wynosi 1100 kg. Podnosnik nalezy ustawiac wylqcznie na r6wnej, utwardzonej nawierzchni. Nie wchodzic pod samoch6d podniesiony na podnosniku, uzywac podp6rek. W podniesionym samochodzie nie mogq przebywac zadne osoby.

W razie potrzeby wymiany zar6wki lampy ksenonowej zaleca sifi kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

*,

m
I ~ ~

®

Zakaz iskrzenia, uzywania otwartego ognia i palenia Szczeg6lowe informacje znajdziesz w Instrukcji Obslugi

~

Zapiqc pasy bezpieczenstwa

~D
¢¢>

Reflektory przednie

\\/
,"V·,

Wycieraczki szyby przedniej Spryskiwacze szyby przedniej

-~.......E3 (CD)

Temperatura p1ynu chlodzqcego

~

Wentylator chlodnicy

I'~

•••••

Poduszka powietrzna Zakaz instalowania na tym fotelu fotelika dzieci~cego, skierowanego tylem do kierunku jazdy Elektryczne podnosniki szyb

Kierunkowskazy

Q

Brak ladowania akumulatora

i1

Paliwo

~D(]~
~

SwiaHa pozycyjne

\W
CUP

Odmrazacz

Hamulec gl6wny

Uzywac okular6w ochronnych

SwiaHa awaryjne

Ogrzewanie tylnej szyby

@
-=-. & fA
~

Prz~chowywacw mreJscu niedost~pnym dla dzieci Akumulator zawiera kwas siarkowy Uwaga! Ryzyko powstania latwopalnego gazu

~ I
••• ~IBlokada ~

$D
0$

Przednie swiaHa przeciwmgielne Tylne swiaHo przeciwmgielne

[41

W
~

Poziom plynu chlodzqcego

Wentylator kabiny

Cisnienieoleju • silnikowego

tylnych podnosnik6w szyb

(e)
~

Uklad ABS

I!1zamek mzamek
t

central ny, zamykanre

TCS/ESP® Swiece

=
t
_

centraln~, otwreranre Odblokowaniezamka pokrywy bagaznika

Diijzarowe
••

(samochody z srlnrkrem wysokopr~znym)

Bezpieczenstwo
Pasy bezpieczenstwa _ Fotele Zagf6wki______ Bezpieczenstwo dzieci _ Poduszka powietrzna _ 14 20 25 26 34

Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest montowane we wszystkich samochodach (moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego).

*

14

Bezpieczenstwo
Wszystkie siedzenia w samochodzie Sq wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczeilstwa z automatycznymi zwijaczami . Testy wykazaty, ze jazda na tylnych fotelach z nie zapi~tymi pasami jest r6wnie niebezpieczna, jak na fotelach przednich. Pami~taj, ze w niekt6rych krajach obowiqzuje przepis nakazujqcy uzywanie pas6w przez wszystkie osoby znajdujqce si~ w samochodzie.

Pasy bezpieczenstwa

.&. UWAGA
• Zapnij i wyreguluj pas bezpieczenstwa przed jazdq, aby nie odrywac uwagi od sytuacji na drodze. • Wszyscy pasazerowie, znajdujqcy si~ w samochodzie, powinni zawsze zapiqc pasy bezpieczenstwa. Bezpieczenstwo dzieci, zobacz str. 26. • Sprawdz, czy zaczep pasa zostat prawidtowo zablokowany w zamku. • Jezeli pasazerowie, podr6zujqcy na tylnym siedzeniu, nie majq zapi~tych pas6w, zostanq oni w razie wypadku rzuceni na oparcia przednich foteli. W ten spos6b sity, dziatajqce na osoby, kt6re siedzq z przodu oraz na ich pasy bezpieczenstwa, ulegajq zwielokrotnieniu, co moze spowodowac obrazenia ciata lub smierc wszystkich os6b, podr6zujqcych samochodem.

Sygnalizacja niezapi~tych pas6w bezpieczenstwa
Jesli kierowca nie zapiqt pasa bezpieczenstwa, to po wtqczeniu zaptonu na tablicy wskaznik6w wtqczy si~ kontrolka sygnalizacji niezapi~tych pas6w bezpieczenstwa. Informacja przypominajqca 0 zapi~ciu pas6w bezpieczenstwa przez pasazera, jest wyswietlana na SID. Sygna/izacja niezapifi!tych pas6w bezpieczeilstwa kierowcy Przypomnienie pokazuje si~ na wyswietlaczu SID w formie komunikatu: Use your seatbelt. (Zapnij pas bezpieczenstwa.) Jesli pasy bezpieczenstwa nadal nie zostanq zapi~te, po kolejnych 30 sekundach rozlegnie si~ sygnat ostrzegawczY"ding-dong". Komunikat widoczny na wyswietlaczu SID mozna skasowac przyciskiem CLEAR, znajdujqcym si~ na panelu przetqcznik6w SID.

~
PASS. Dotyczy kierowcy i ewentualnie pasazera na przednim fotelu: Jesli pasy bezpieczenstwa nie zostanq zapi~te przed rozpocz~ciem jazdy, to po przekroczeniu pr~dkosci 25 km/godz. pojawi si~ dodatkowa informacja, przypominajqca 0 zapi~ciu pas6w,

Prawidtowa pozycja z zapi~tymi pasami bezpieczenstwa &UWAGA
• Jesli podczas kolizji osoba podr6Zujqca wysunie silil z pasa bezpieczenstwa, to biodrowa CZlilSC pasa moze wciqc silil w brzuch i spowodowac obrazenia. Dlatego, upewnij silil, ze biodrowa CZlilSC pasa jest odpowiednio naciqg nililta. • Uzywanie tego samego pas a bezpieczenstwa przez dw6ch pasazer6w jednoczesnie jest niedopuszczalne. W razie wypadku, pasazerowie zostanq scisnililci, co moze spowodowac obrazenia. • Nigdy nie przekfadaj pasa ramieniowego za plecy, ani nie zsuwaj go z barku i nie umieszczaj pod ramieniem.

• Przef6z pas biodrowy tak, aby scisle przylegal do bioder i tak nisko, aby prawie dotykaf ud. Pas barkowy powinien przebiegac po ramieniu mozliwie najblizej szyi, lecz nie powinien jej ocierae. Sprawdz, czy pas nie jest skrlilcony lub czy nie ociera 0 ostre krawlildzie. Pas nie powinien bye luzny. Naciqgnij prawidlowo pas, zwracajqc uwaglil na jego napililcie, zwfaszcza, gdy nosisz grubq odziez wierzchniq. Nie odchylaj zbytnio oparcia fotela. Pas bezpieczenstwa jest tak zaprojektowany, ze chroni najlepiej, gdy siedzisz w normalnej, wyprostowanej pozycji. Kazdy z pas6w bezpieczenstwa moze zabezpieczac wyfqcznie jednq osoblil. Przez wililkszosc czasu uzywania pasa bezpieczenstwa, blilben zwijacza pozostaje zwolniony, umozliwiajqc pasazerom swobodne poruszanie silil. Zwijacz blokuje silil automatycznie, gdy tasma pasa zostanie szarpnililta, podczas silnego przechylenia silil samochodu, gwaftownego hamowania lub w momencie kolizji. Dzieci do 6 roku zycia wfqcznie zawsze muszq podr6zowac w foteliku dziecililcym. Saab zaleca korzystanie z fotelika az do ukonczenia przez dziecko 10 lat. Dzieci, kt6re wyrosfy z fotelika dziecililcego, powinny bye zapililte w standardowe, trzypunktowe pasy bezpieczenstwa.

• •

Aby odpiqc pas, nacisnij czerwony przycisk w zamku pasa

Prowadnica pasa bezpieczensfwa, Sport Sedan i SportCombi

prz6d,

Przednie pasy bezpieczenstwa
Spokojnie wyciqgnij pas, przef6Z go w poprzek ciafa i wf6Z zaczep do zamka. Sprawdz, czy zaczep zostaf prawidfowo zablokowany w zamku. Pas biodrowy powinien przylegac do bioder. Chwyc pas barkowy przy zamku i pociqgnij w kierunku barku, aby napiqc pas biodrowy.

Pas barkowy powinien przebiegac po ramieniu mozliwie najblizej szyi, lecz nie powinien jej ocierac. Aby odpiqc pas, nacisnij czerwony przycisk w zamku pasa. Dolne punkty mocowania przednich pas6w bezpieczenstwa znajdujq si~ przy fotelach i podczas regulacji foteli przesuwajq si~ wraz znimi. Sprawdzanie dziafania pas6w bezpieczenstwa, czyszczenie, itp., zobacz str.278.

Prowadnica pasa bezpieczenstwa, Sport Sedan i SportCombi
Prowadnice przednich pas6w bezpieczenstwa mozna ustawiac na r6Znej wysokosci. Nie dotyczy to Kabrioleta. Ustaw pas bezpieczenstwa mozliwie najwyzej. W przypadku os6b niskiego wzrostu mozna, z zachowaniem pefnego bezpieczenstwa, obnizyc prowadnic~, aby tasma pasa nie dotykafa szyi.

Aby ustawic prowadniclil pasa wyzej, przesun jq w 96rlil do zqdanej wysokosci. Aby obnizyc prowadniclil pasa, wcisnij przycisk blokady i jednoczesnie przesun prowadniclil w d61. Sprawdz, czy prowadnica zostala zablokowana w nowym polozeniu.

/

Kobiety w ciClZy
Kobiety w ciqzy powinny zapinac pas bezpieczenstwa tak, aby nie powodowal ucisku na brzuch. Pas biodrowy nalezy przeciqgnqc mozliwie najnizej przy miednicy.

18

Bezpieczer'istwo
Sport Sedan i SportCombi: Pasy bezpieczenstwa foteli przednich Sqwyposazone w automatyczne napinacze i ograniczniki sil, Mechanizm uruchamia si~ w przypadku silnego zderzenia czolowego lub kolizji bocznej. Napinacze pas6w bezpieczenstwa zadzialajq wylqcznie pod warunkiem, ze pasy sqzapi~te. Napinacze pas6w nie zadzialajq w przypadku dachowania samochodu. Napinacze pas6w ograniczajqruch ciala do przodu napinajqc tasmt;! pasa. Ograniczniki sil zmniejszajq nacisk na cialo luzujqc nieco napit;!cie tasmy pasa tak, aby w mozliwie najdelikatniejszy spos6b dopasowac naciqg do ruchu ciala. Kabriolet: Pasy bezpieczenstwa foteli przednich oraz tylnej kanapy Sq wyposazone w automatyczne napinacze i ograniczniki sil. Mechanizm uruchamia sit;! w przypadku silnego zderzenia czolowego, kolizji bocznej, najechania z tylu lub dachowania samochodu. Napinacze pas6w bezpieczenstwa foteli przednich zadzialajq wylqcznie pod warunkiem, ze pasy Sq zapit;!te. Napinacze pas6w ograniczajq ruch ciala do przodu napinajqc tasmt;! pasa. Ograniczniki sil zmniejszajq nacisk na cialo luzujqc nieco napit;!cie tasmy pasa tak, aby w mozliwie najdelikatniejszy spos6b dopasowac naciqg do ruchu ciala.

Napinacze pas6w bezpieczenstwa &UWAGA
Po kazdej kolizji pasy bezpieczenstwa, napinacze pas6w i wszystkie zwiqzane z nimi zespoly mUSZq zostac sprawdzone przez stacj~ obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani napraw pas6w bezpieczenstwa we wlasnym zakresie. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Pasy bezpieczenstwa, tylna kanapa, Sport Sedan i SportCombi
Pasy bezpieczenstwa, tylna kanapa, Kabriolet, zobacz str. 77

LtUWAGA
• Sprawdi, czy przy sk+adaniu lub rozk+adaniu oparcia tylnej kanapy pasy nie zosta+y przytrzasni~te, zobacz str. 148. • Jesli musisz umiescic bagaz na jednym z siedzen, zabezpiecz go starannie za pomocq pasa bezpieczenstwa. Ograniczy to ryzyko przemieszczenia si~ bagazu i spowodowania obrazen w razie nag+ego hamowania lub ewentualnej kolizji. • Zabezpiecz pas przed ostrymi kraw~dziami. • Sprawdi, czy uzywasz w+asciwego zamka pasa. Zamki pas6w bezpieczenstwa lewego i srodkowego miejsca na tylnych fotelach znajdujq si~ obok siebie. Wszystkie trzy miejsca na tylnej kanapie Sq wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z automatycznymi zwijaczami. Spokojnie wyciqgnij pas, prze+6z go w poprzek cia+a i w+6Z zaczep do zamka.

Sprawdi, czy zaczep zosta+ prawid+owo zablokowany w zamku. Chwyc nast~pnie pas barkowy przy zamku i pociqgnij w kierunku barku, aby naciqgnqc pas biodrowy. Pas biodrowy powinien przylegac do bioder. Pas barkowy powinien przebiegac po ramieniu mozliwie najblizej szyi, lecz nie powinien jej ocierac. Aby odpiqc pas, nacisnij czerwony przycisk w zamku pasa. Sprawdzanie dzia+ania pas6w bezpieczenstwa, czyszczenie, itp., zobacz str.278.

20

Bezpieczenstwo
Zaleca siEilwykonywanie regulacji ustawienia fotela kierowcy w nastEilpujqcej kolejnosci:

Fotele
&UWAGA
Nie wolno regulowac ustawienia fotela kierowcy w czasie jazdy.

RQcznie regulowane fotele przednie
Aby zapewnic wygodnq pozycjEilw czasie jazdy, mozesz regulowac nastEilpujqce ustawienia fotela: • • • • Wysokosc * Odleglosc od kokpitu Pochylenie oparcia Twardosc podparcia odcinka I~dzwiowego • Wysokosc zaglowka

1 Wysokosc 2 Odlegtosc od kokpitu 3 Pochylenie oparcia 4 Wysokosc zagt6wka Na koncu wyreguluj ustawienie kota kierownicy, zobacz str. 134. Elektrycznie regulowane fotele przednie* Zobacz str. 22. Elektryczne ogrzewanie przednich foteli * Zobacz str. 118/ 127.

Na ilustracji pokazano fotel kierowcy w modelu Sport Sedan i SportCombi

Wysokosc*
Do regulacji wysokosci fotela stuzy dtwignia, znajdujqca siEilpo zewnEiltrznej stronie fotela. Aby podniesc fotel, pociqgnij kilkakrotnie dtwigniEil. Nacisnij dtwigniEil kilkakrotnie, aby fotel obnizyc.

*

Regulacja podparcia odcinka Ili!diwiowego

Podparcie odcinka I~dzwiowego &UWAGA
Po ustawieniu fotela, upewnij si~, czy fotel zosta+ zablokowany w nowym po+ozeniu. W przeciwnym razie, fotel moze przesunqe si~ w czasie jazdy i w razie ewentualnego wypadku przyczynie si~ do powstania obrazen. Do regulacji odleg+osci fotela od kokpitu s+uzy dZwignia, znajdujqca si~ z przodu fotela.

&UWAGA
Podczas jazdy oparcie fotela powinno bye ustawione pionowo, gdyz wtedy pas bezpieczenstwa, poduszka powietrzna i oparcie zapewniajq najlepszq ochron~ w razie gwa+townego hamowania lub ewentualnej kolizji, a w szczeg61nosci w razie uderzenia z ty+u. Aby wyregulowae pochylenie oparcia fotela nalezy przekr~cie pokr~Uo.

Aby wyregulowae napi~cie podparcia odcinka l~dZwiowego nalezy przekr~cie pokr~Uo.

*

22

Bezpieczenstwo

Elektrycznie regulowane fotele przednie

*

&UWAGA
• Do regulacji ustawienia foteli zastosowane silniki elektryczne 0 znacznej mocy. Podczas regulacji fotela zachowaj ostroznosc, aby czegos nie uszkodzic lub nie zgniesc. • PamiE;?taj,ze dzieci mogC\.ulec obrazeniom w wyniku zabawy elektrycznie regulowanymi fotelami. • Dlatego tez, wychodzC\.c z samochodu, zawsze wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec ewentualnym obrazeniom os6b trzecich, spowodowanych elektrycznie regulowanymi fotelami, np. w wyniku zabawy dzieci. Elektrycznie regulowany fotel z funkcjC\.pamiE;?ci, zobacz str. 23. Ze wzglE;?d6wbezpieczenstwa, elektryczna regulacja foteli dziala tylko przy wlC\.czonym zaplonie (ON). Aby ulatwic wsiadanie do samochodu, polozenie obu foteli mozna regulowac, gdy kt6rekolwiek z przednich drzwi sc\.otwarte. Oba fotele mozna r6wniez regulowac przez 2 minuty po zamkniE;?ciuobu drzwi (dotyczy to wylC\.cznie samochod6w bez funkcji zabezpieczenia przed przyciE;?ciemdla podnosnik6w szyb i otwieranego dachu).

Regulacja wysokosci i pochylenia siedziska
Do regulacji wysokosci fotela sluzy tylna CZE;?SC przedniego przelC\.cznika. Do regulacji pochylenia siedziska fotela sluzy przednia CZE;?SC przedniego przelC\.cznika.

Regulacja odleglosci od kokpitu
Do regulacji odleglosci od kokpitu sluzy przedni przelC\.cznik.

Regulacja podparcia odcinka I~diwiowego Na ilustracji pokazano fotel kierowcy w modelu Sport Sedan i SportCombi

..&. UWAGA
Podczas jazdy oparcie fotela powinno bye ustawione pionowo, gdyz wtedy pas bezpieczenstwa, poduszka powietrzna i oparcie zapewniajq najlepszq ochron~ w razie gwatlownego hamowania lub ewentualnej kolizji, a w szczeg61nosci w razie uderzenia z tylu. Do regulacji pochylenia oparcia fotela sluzy tylny przelqcznik.

Podparcie odcinka I~dzwiowego
Aby wyregulowae napi~cie podparcia odcinka l~dZwiowego nalezy przekr~cie pokr~tlo. Kabriolet: Elektrycznie regulowany fotel kierowcy posiada podparcie odcinka l~dZwiowego ustawiane za pomocqpompki pneumatycznej. Przelqcznik znajduje si~ po zewn~trznej stronie fotela.

*

..&. UWAGA
Odleglose od kokpitu elektrycznie regulowanego fotela kierowcy z funkcjq pami~ci mozna regulowae zawsze, niezaleznie od tego, czy kt6res z przednich drzwi Sq otwarte, czy tez nie. Polozenie kluczyka w stacyjce r6wniez nie ma tu zadnego znaczenia.

Po wlqczeniu zaplonu dzialajq wszystkie ustawienia fotela. Po otwarciu drzwi, a przed wlozeniem kluczyka do stacyjki, fotel mozna regulowac przez 20 minut. Funkcja pami~ci obejmuje r6wniez ustawienia lusterek zewn~trznych. Zapami~tywanie i wywotywanie ustawien Ustaw fotel i lusterka zewn~trzne. Funkcja pami~ci nie obejmuje regulacji podparcia odcinka l~dZwiowego kr~goslupa. 2 Wcisnij i przytrzymaj przycisk M i r6wnoczesnie wcisnij jeden z przycisk6w pami~ci 1, 2 lub 3. Zapisanie ustawien zostanie potwierdzone sygnalem dzwi~kowym. Aby wywolac zapami~tane ustawienia, nacisnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk pami~ci. Poczekaj, az fotel i lusterka ustawiq si~ w zapami~tanym polozeniu. Funkcja pami~ci obejmuje r6wniez ustawienia lusterek zewn~trznych. W celu ulatwienia np. cofania, mozna zmienic kqt pochylenia szyby lusterka zewn~trznego po stronie pasazera, zobacz str. 138.

Skfadanie oparcia fotela pasazera

*

.&.UWAGA
Nikt nie powinien siedziec na tylnej kanapie za przednim fotelem pasazera, gdy oparcie fotela jest zlozone do przodu. Dla ulatwienia przewozenia dlugich, wqskich przedmiot6w oparcie fotela pasazera mozna zlozyc do przodu. 1 Opusc zagl6wek w jego najnizsze polozenie. 2 Przesun fotel do tylu, tak aby oparcie mozna byte zlozyc calkowicie bez zaczepiania 0 tablic~ rozdzielczq. 3 Podnies dZwigni~ po zewn~trznej stronie oparcia i zl6z je do przodu. Oparcie zostaje zablokowane w calkowicie zlozonym polozeniu. Rozktadanie 1 Odblokuj oparcie za pomocq dZwigni, znajdujqcej si~ po jego zewn~trznej stronie. 2 Po rozlozeniu oparcia slychac klikni~cie, kt6re swiadczy 0 jego prawidlowym rozlozeniu. Zabezpieczanie ladunk6w, zobacz str. 155. Oparcie fotela pasatera przodu
1 Diwignia

skfada sifi! do

do skladania oparcia do przodu

Zagl6wki
Sport Sedan i SportCombi

Nie ma potrzeby wymiany zagt6wk6w SAHR, w przypadku lekkiego uderzenia w tyt samochodu. Wysokosc zagt6wk6w foteli przednich i tylnych mozna regulowac. • Podnoszenie: chwyc zagt6wek z obu stron i pociqgnij w g6r~. • Opuszczanie: pchnij zagt6wek do przodu i wcisnij w d6t. Dla poprawienia widocznosci do tytu zagt6wki mozna catkowicie obnizyc, jezeli nikt nie podr6Zuje na danym siedzeniu.

&UWAGA
• Ustaw wysokosc zagt6wka, tak aby gtowa byta jak najlepiej oparta. Pozwoli to ograniczyc ryzyko urazu kr~g6w szyjnych w razie ewentualnej kolizji . • Unies zagt6wki na miejscach zaj~tych przez pasazer6w. Przednie fotele Sq wyposazone w aktywne zagt6wki typu SAHR (Saab Active Head Restraint). System ten ogranicza ryzyko urazu kr~g6w szyjnych, w przypadku uderzenia samochodu od tytu. SAHR jest uktadem mechanicznym, uruchamianym pod wptywem ci~zaru ciata. Mechanizm jest wbudowany w g6rnq cz~sc oparcia fotela, gdzie tqczy si~ z zagt6wkiem. W momencie uderzenia w tyt samochodu ciato zostaje wcisni~te w oparcie fotela. Nacisk na mechanizm powoduje przesuni~cie zagt6wka do przodu i w g6r~, co ogranicza ruch gtowy do tytu.

26

Bezpieczer'lstwo
&UWAGA
• Nigdy nie zostawiaj w samochodzie dzieci bez nadzoru, nawet na kr6tkq chwil~ . - Dzieci i zwierz~ta mogq w kr6tkim czasie doznac udaru sfonecznego, nawet ze skutkiem smiertelnym. - Dzieci mogq uruchomic samoch6d i zrobic krzywd~ sobie lub spowodowac obrazenia u os6b trzecich. • Podczas tankowania, wyjmij kluczyk ze stacyjki. • Nie pozw61 dzieciom wspinac si~ na samoch6d, ani chowac si~ pod nim. • Podczas cofania, np. wyjezdzajqc z garazu lub na podjetdzie, zawsze upewnij si~, czy za samochodem nie ma bawiqcych si~ dzieci. • Nigdy nie zostawiaj samochodu z pracujqcym silnikiem wgarazu, zewzgl~du na ryzyko zatrucia tlenkiem w~gla. • Podczas mycia samochodu zawsze zwracaj szczeg61nq uwag~ na dzieci. Wystarczy kilka minut, by mafe dziecko si~ utopifo, nawet w niewielkiej ilosci wody.

Bezpieczenstwo dzieci
&UWAGA
• Dzieci jadqce w samochodzie mUSZq byc zawsze przypi~te pasem bezpieczenstwa. • NIGDY NIE WOLNO instalo~. wac fotelika dzieci~cego na przednim fotelu, jezeli samo~ ch6d jest wyposazony w PODUSZK~ POWIETRZNA. pasazera. • Istnieje ryzyko odniesienia POWAlNYCH, a nawet SMIERTELNYCH obrazen. Samochody z odl~czon~ poduszk~ powietrzn~ pasazera (tylko niekt6re rynki europejskie): Fotelik6w dzieci~cych, instalowanych na fotelu pasazera w samochodach z odl~czon~ poduszkq powietrznq pasazera, nie wolno mocowac do dtwigni regulatora przesuwania fotela. W razie kolizji, fotel moze si~ przesunqc, powodujqc poluzowanie mocowania fotelika. Fotelik dzieci~cy nalezy zamocowac do uchwyt6w w punktach mocowania fotelika, zobacz str. 28.

&UWAGA
Chron dzieci przed zamkni~ciem w bagazniku • Naucz dzieci, ze nie wolno bawic si~ w samochodzie, ani dookofa niego. • Podczas wkfadania lub wyjmowania bagazu zawsze zwracaj szczeg61nq uwag~ na dzieci, aby przypadkiem nie zamknqc ich w bagazniku. • Zawsze zamykaj samoch6d. Przechowuj kluczyki w miejscu niedost~pnym dla dzieci . • Pilnuj, aby oparcia tylnych foteli byfy zawsze zablokowane, co uniemozliwi dzieciom przedostanie si~ z wn~trza samochodu do bagaznika.

Og61ne informacje na temat bezpieczenstwa dzieci
Sezpieczenstwo dzieci podr6tujqcych samochodem jest tak samo watne, jak bezpieczenstwo dorostych. Zapi~te pasy bezpieczenstwa Sq najlepszym zabezpieczeniem dzieci podczas jazdy w samochodzie. Spos6b zabezpieczenia dziecka zaleZy od jego wzrostu i masy. Przed wyposateniem samochodu w odpowiedni fotelik dzieci~cy, siedzisko lub poduszki zabezpieczajqce, zaleca si~ kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Saaba. Sprawdz przepisy reguluj~ce w Twoim kraju zasady przewozenia dzieci w samochodzie. Foteliki dzieci~ce, oferowane przez autoryzowanych przedstawicieli handlowych Saaba, posiadajq atest Saab Automobile AS i Sq mocowane za pomocq standardowego trzypunktowego pasa bezpieczenstwa, stanowiqcego wyposatenie samochodu. Niekt6re modele fotelik6w dzieci~cych, instalowane tylem do kierunku jazdy, Sq wyposatone w dodatkowe, dolne pasy mocujqce. Pasy te nalety zamocowac do uchwyt6w pod przednim fotelem.

Zawsze post~puj zgodnie z instrukcj~ montazu, dof~czon~ do fotelika. Saab zaleca, aby dzieci mozliwie jak najdtuzej, a minimum do ukonczenia 3 roku zycia (masa ciata ok. 15 kg), podr6zowaty w fotelikach instalowanych tytem do kierunku jazdy. Uzywaj fotelika dzieci~cego, posiadaj~cego atest dla wagi ciata podr6zuj~cego w nim dziecka, zobacz str. 29. Dzieci do 6 roku Zycia wlqcznie zawsze muszq podr6Zowac w foteliku dzieci~cym. Saab zaleca korzystanie z fotelika at do ukonczenia przez dziecko 10 lat.

Sport Sedan W razie koniecznosci zainstalowania fotelika dzieci~cego na przednim fotelu pasatera nalety najpierw odlqczyc poduszk~ powietrznq. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba, zobacz str. 42. Mocowanie fotelika dzieci~cego instalowanego tylem do kierunku jazdy na tylnej kanapie, zobacz str. 28. Kabriolet Poduszki powietrznej pasatera nie motna odlqczyc. Mocowanie fotelika dzieci~cego instalowanego tylem do kierunku jazdy na tylnej kana pie, zobacz str. 28. Zawsze post~puj zgodnie z instrukcj~ montazu, dof~czon~ do fotelika.

Foteliki dzieci~ce Saaba

*

W ofercie autoryzowanych przedstawicieli handlowych Saaba znajdujq si~ foteliki dzieci~ce specjalnie dostosowane do Twojego samochodu. Foteliki te posiadajq atest Saab Automobile AS i zostaty skonstruowane tak, aby zapewnic dzieciom ochron~ r6wnie skutecznq, jak w przypadku dorostych pasater6w. Foteliki dzieci~ce Sq dost~pne w dw6ch r6Znych wersjach, zaletnie od masy ciala dziecka: patrz tabela. Foteliki dla matych dzieci w wieku do 9 miesi~cy motna doposatyc w specjalne akcesoria, zapewniajqce lepszq powierzchni~ oparcia dziecka. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Saaba.

28

Bezpieczenstwo
Tylna kanapa - instalowanie fotelika dzieci~cego
Foteliki dzieciE;lce instalowane tyfem do kierunku jazdy, wyposazone w dolne pasy mocujqce, nalezy mocowac w punktach mocowania pod fotelem kierowcy i fotelem pasazera, w spos6b pokazany na ilustracji . Mocowanie fotelika zgodnego z normq ISOFIX, zobacz str. 32. Sport Sedan i SportCombi Przymocuj kazdy z dolnych pas6w mocujqcych do najblizszego uchwytu mocujqcego. Kabriolet 1 Przymocuj zewnE;ltrzny dolny pas mocujqcy do zewnE;ltrznego uchwytu fotela znajdujqcego siE;l rzed fotelikiem. p 2 Przymocuj wewnE;ltrzny dolny pas mocujqcy do wewnE;ltrznego uchwytu drugiego fotela przedniego, w spos6b pokazany na i1ustracji.

Samochody z poduszkct powietrznct przed fotelem pasazera
&.UWAGA
• NIGDY NIE WOLNO instalowac fotelika dzieciE;lcego na przednim fotelu, jezeli samoch6djestwyposazony w PODUSZK~ POWIETRZNA pasazera. • Istnieje ryzyko odniesienia POWAZNYCH, a nawet SMIERTELNYCH obrazen. Przed umieszczeniem fotelika dzieciE;lcego na fotelu pasazera nalezy odfqczyc poduszkE;l powietrznq, zobacz str. 42. Kabriolet: Poduszki powietrznej pasazera nie mozna odfqczyc.

Uchwyty do zaczepienia dolnych pas6w mocu)qcych fotelika dziecif?cego

Fotelik dziecif?cy zainstalowany kanapie, Kabriolet

na tylne)

Saab zaleea stosowanie fotelik6w dzieei~eyehSaaba na wszystkieh miejseaeh siedza.eyeh w samoehodzie. Dopuszezalne sa. nast~puja.ee lokalizaeje: Masa (wiek) wzrost Fotel pasazera *) nie dotyezy Kabrioleta Miejsea

*

zewn~trznena
tylnej kanapie

Miejsee srodkowe na tylnej kanapie, nie dotyezy Kabrioleta Fotelik zalecany przez Saaba Fotelik zalecany przez Saaba Fotelik zalecany przez Saaba Fotelik zalecany przez Saaba
zobaez str. 42.

0-10 kg (O-ok. 9 mies.) Przyklad rozmieszczenia fotelik6w dziecil?cych na tylnej kanapie 0-13 kg (O-ok. 2 lat) 9-18 kg (ok. 9 mies.-4lat) 15-36 kg (ok.3-12Iat) ponizej wzrostu 150 em
*) Samoehody

Fotelik zalecany przez Saaba Fotelik zalecany przez Saaba Fotelik zalecany przez Saaba Fotelik zalecany przez Saaba

Fotelik z atestem uniwersalnym Fotelik z atestem uniwersalnym Fotelik z atestem uniwersalnym Fotelik z atestem uniwersalnym

z odlqezonq

poduszkq powietrznq

(tylko niekt6re rynki europejskie),

Jeteli samoeh6d jest wyposatony w poduszkl? powietrznq pasatera, nie mogq podr6towa6 dzieei ponitej 140 em wzrostu.

na przednim fotelu pasatera

Masa (wiek) wzrost 0-10 kg (O-ok. 9 mies.) 0-13 kg (O-ok. 2 lat) 9-18 kg (ok. 9 mies.-4lat) 15-25 kg (ok. 3-6 lat) 15-36 kg (ok. 3-12 lat) ponizej wzrostu 150 em 15-36 kg (ok. 3-12 lat) ponizej wzrostu 150 em

Foteliki dzieei~ee

*

zaleeane przez Saaba, posiadaja, atest zgodny z ECE R44.03

Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab) z wkladkq dla niemowlqt Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab) z wkladkq dla niemowlqt Saab Child Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab) Saab Child Seat (Fotelik dzit;:lciecy Saab), na fotelu pasazera, z odlqczonq poduszkq powietrznq Saab Belt Seat (Fotelik dziecit;:lcy Saab, wykorzystujqcy bezpieczenstwa samochodu) Saab Booster Cushion (Siedzisko) pasy

Samochody z odfC\czonC\ poduszkC\ powietrznC\ przed fotelem pasazera

*

Instalowanie fotelika dzieci~cego Poduszki powietrznej pasatera w Kabriolecie nie motna odlqczyc.

• W przypadku wi~kszych fotelik6w dzieci~cych instalowanych tylem do kierunku jazdy nalezy zadbac 0 to, by oparcie fotelika opieralo si~ 0 tablice rozdzielczq. Post~puj dokladnie zgodnie z instrukcjq montatu, dolqczonq do fotelika dzieci~cego. • Bardzo watne jest sprawdzenie, czy dolne pasy mocujqce fotelika Sq wlasciwie napi~te. Pasy nie mogq byclutne . Tylko bardzo stabilnie zamocowany fotelik zapewni dziecku wlasciwq ochron~. W samochodach z odlqczonq poduszkq powietrznq przed fotelem pasazera, przed fotelem znajdujq si~ dwa uchwyty mocujqce. Uchwyty te slutq do zaczepiania dolnych pas6w mocujqcych fotelika dzieci~cego wyposazonego w takie pasy.

,&UWAGA
• Fotelik6w dzieci~cych, instalowanych na fotelu pasatera w samochodach z odlqczonq poduszkq powietrznq pasatera, nie wolno mocowac do dtwigni regulatora przesuwania fotela. W razie kolizji, fotel mote si~ przesunqc, powodujqc poluzowanie mocowania fotelika. Fotelik dzieci~cy nalezy zamocowac do uchwyt6w w punktach mocowania fotelika, w spos6b pokazany na ilustracji . • Niekt6re foteliki dla niemowlqt i dzieci do 10 kg wymagajq zachowania co najmniej 20 cm odleglosci pomi~dzy fotelikiem a tablicqrozdzielczq, zobacz instrukcja mocowania fotelika dzieci~cego. Aby zapewnic zachowanie tej odleglosci, odsuri fotel pasatera calkowicie do tylu (nie dotyczy fotelik6w dzieci~cych Saaba).

Uchwyty do zaczepienia dolnych pas6w mocujqcych fotelika dziecifi!cego (samochody z odlqczonq poduszkq powietrznq pasatera)

32
ISOFIX

Bezpieczenstwo

Dla ulatwienia montazu fotelik6w dzieci~cych, w samochodzie znajduja.. si~ punkty mocowania, zgodne z norma.. ISOFIX. ISOFIX to standardowy system mocowania fotelik6w dzieci~cych, obowia..zuja..cy w przemysle motoryzacyjnym. Zgodnie z norma.. ISOFIX, punkty mocowania fotelika znajduja.. si~ przy zewn~trznych miejscach tylnej kanapy. Punkty mocowania to dwa zaczepy dla kazdego fotelika. Wolno ich uzywae tylko ze specjalnymi fotelikami dzieci~cymi. Punkty mocowania znajduja.. si~ pomi~dzy poduszka.. siedzenia a oparciem. Dla latwiejszej lokalizacji punkt6w mocowania, dokladnie nad zewn~trznymi zaczepami umieszczone zostaly male wszywki z materialu. Mocowanie fotelika zgodnego z norma.. ISOFIX 1 Umiese fotelik na siedzeniu. 2 Wsun uchwyty fotelika pomi~dzy oparcie a poduszk~ siedzenia. 3 Docisnij uchwyty fotelika do siedziska. 4 Pchnij fotelik w kierunku punkt6w mocowania, az zablokuja.. si~ zaczepy. 5 Pociqgnij za fotelik, by sprawdzic, czy jest dobrze zamocowany i czy oba punkty mocowania fotelika zablokowaly si~ w swoich zaczepach. Uzywaj wyla..cznie pasa, stanowia..cego wyposazenie fotelika ISOFIX.

Zawsze post~puj zgodnie z instrukcja.. montazu, dola..czona.. o fotelika ISOFIX. d Dost~pnose fotelik6w dzieci~cych ISOFIX moze bye ograniczona. Punkty mocowania ISOFIX w modelu Kabriolet, zobacz str. 33.

/
~/

------------0

---------

34

Bezpieczer'lstwo
Elementy systemu poduszek powietrznych
• Przednia poduszka powietrzna w kierownicy. • Przednia poduszka powietrzna przed fotelem pasazera. • Boczne poduszki powietrzne zainstalowane w bokach oparcia foteli przednich Kabriolet: boczna poduszka powietrzna po mag a r6wniez chronic glow!;!. • Kurtyny powietrzne zainstalowane wzdluz bok6w sufitu (mi!;!dzy slupkiem przednim a slupkiem tylnym) (tylko model Sport Sedan i SportCombi). • Pirotechniczne napinacze pas6w bezpieczenstwa foteli przednich Kabriolet: dotyczy r6wniez dw6ch siedzen kanapy tylnej. System poduszek powietrznych i pirotechnicznych napinaczy pas6w bezpieczenstwa stanowi uzupelnienie standardowych pas6w bezpieczenstwa i ma za zadanie zwi~kszyc bezpieczenstwo pasazer6w o wzroscie powyzej 140 cm. Zadzialanie systemu w momencie zderzenia czolowego powoduje gwaltowne wypelnienie si~ poduszki powietrznej, a nast!;!pnie opr6znienie przez otw6r znajdujqcy si~ z tylu poduszki. Wyzwolenie poduszki powietrznej trwa ok. 0,1 sekundy, czyli kr6cej niz mrugni~cie oka. Poduszki powietrzne w kierownicy i przed fotelem pasazera to tzw. poduszki dwustopniowe. Oznacza to, ze system dziala z uwzgl~dnieniem, mi~dzy innymi, sHy uderzenia. Watne! Reakcja czujnika zalezy od tego, czy zapi~te Sq pasy bezpieczenstwa kierowcy i pasazera na przednim fotelu. W zwiqzku z tym w przypadku niekt6rych kolizji moze nastqpic wyzwolenie tylko jednej poduszki powietrznej. Mogq wystqpic r6wniez takie kolizje, podczas kt6rych nie nastqpi wyzwolenie poduszek powietrznych, natomiast zadzialajq napinacze pas6w bezpieczenstwa. Jesli w momencie kolizji, poduszka napelni si~ w stopniu I, II stopien napelnienia poduszki nastqpi automatycznie z pewnym op6Znieniem, co ma na celu zneutralizowanie generatora gazowego poduszki powietrznej.

POdU5Zka powietrzna

I'~

•••••
&.UWAGA

Aby zmniejszyc ryzyko odniesienia obrazen: • Zawsze zapinaj pas bezpieczenstwa. • Zawsze tak ustaw sw6j fotel, aby byl mozliwie najbardziej cofni!;!ty, ale r6wnoczesnie zapewnial wygodny dost!;!p do kierownicy, pedal6w oraz przelqcznik6w na tablicy rozdzielczej. • Jesli samoch6d jest wyposazony w poduszk!;! powietrznq pasazera, dzieci ponizej nizsze niz 140 cm powinny zawsze podr6zowac na tylnej kanapie. • Nigdy nie instaluj fotelika dzieci!;!cego na przednim fotelu pasazera.

Wyzwolona poduszka powietrzna (po stronie kierowcy). Wyzwolenie i opr6tnienie poduszki powietrznej trwa ok. 0,1 sekundy Poduszka powietrzna w kierownicy oraz poduszka powietrzna przed fotelem pasazera zostajq wyzwolone w razie silnych kolizji czolowych. Nie napelniajq si~ natomiast w przypadku mniejszych stluczek czolowych, uderzen z tytu, z boku lub wywr6cenia i dachowania samochodu.

Wyzwolone obie przednie poduszki powietrzne

W g6rnej cz~sci przedniego zderzaka, pod lakierowanym poszyciem, znajdujq si~ dwa czujniki zderzeniowe. Czujniki te rejestrujq zderzenie w bardzo wczesnym stadium. Na podstawie informacji z czujnik6w zderzeniowych oraz czujnika centralnego w module sterujqcym, modul sterujqcy ukladu decyduje 0 ewentualnym wyzwoleniu poduszek powietrznych. Modul sterujqcy decyduje r6wniez 0 aktywacji pozostaIych zespol6w systemu poduszek powietrznych: pirotechnicznych napinaczy pas6w bezpieczenstwa, kurtyn powietrznych (Sport Sedan i SportCombi) oraz palqk6w ochronnych (Kabriolet).

To, kt6re zespoly systemu poduszek powietrznych zostanq wyzwolone zalezy od r6i:nych czynnik6w, jak np. sila uderzenia oraz miejsce, w kt6re zostal uderzony samoch6d. Jezeli czujniki zderzeniowe zarejestrujq op6tnienie, odpowiadajqce zderzeniu przy bardzo duzej szybkosci (II stopien wyzwolenia poduszek powietrznych), wyzwolone zostanq r6wniez kurtyny powietrzne (Sport Sedan i SportCombi), zobaczstr. 40. Wyzwolenie poduszek powietrznych powoduje odlqczenie dodatniego zacisku akumulatora (dotyczy samochod6w z silnikiem V6), zobacz str. 237. W razie usterki w ukladzie poduszek powietrznych podczas jazdy zapali si~ lampka ostrzegawcza Airbag w zestawie wskaznik6w, ana wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

I'~

•••••

Airbag malfunction . Contact service. (Awaria ukladu poduszek powietrznych Airbag. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

System poduszek powietrznych
1 2 3 4 5 6 7 Kierownica z poduszkq powietrznq Poduszka powietrzna pasazera Boczne poduszki powietrzne Kurtyna powietrzna (Sport Sedan i SportCombi) Czujniki przednie, w zderzaku Czujnik systemu zabezpieczenia przy uderzeniach bocznych Czujnik systemu zabezpieczenia przy uderzeniach bocznych (Sport Sedan i SportCombi) Elektroniczny modul sterujqcy z czujnikiem centralnym

W oznaczonych obszarach dzialania poduszek powietrznych nie wolno montowac tadnych akcesori6w i dodatkowego wyposatenia

8

&UWAGA
• Wszyscy pasazerowie, znajdujqcy si~ w samochodzie, powinni byc zawsze przypi~ci pasami, nawet, jesli samoch6d jest wyposazony w poduszkl powietrzne. • Pami~taj, ze poduszka powietrzna nap~nia si~ i opr6znia bardzo .szybko, zatem nie chroni podczas kolejnych uderzen w czasie tego samego wypadku. Dlatego, zawsze zapinaj pas bezpieczenstwa. • Gaz wype+niajqcy wyzwolonq poduszk~ powietrznqjest gorqcy. W pewnych okolicznosciach moze spowodowac lekkie oparzenia ramion podczas opr6zniania poduszki. • Podczas wyzwalania poduszki powietrznej wytwarza si~ dym, b~dqcy produktem zachodzqcej reakcji chemicznej. Powierzchni~ sk6ry w miejscach podraznionych nalezy mozliwie najszybciej przemyc wodq I +agodnym myd+em. . W razie podraznienia oczu, nalezy je p+ukac w czystej wodzie, przez co najmniej 20 minut. . " . W razie utrzymujqcych Sl~dolegliwoscl, nalezy skontaktowac si~ z lekarzem.

• Plecy na ca+ej d+ugosci powinny spoczywac na oparciu fotela, a fotel nalezy odsunqc mozliwie najdalej do ty+u. W przeciwnym razie, osoba podr6Zujqca samochodem moze zostac odrzucona na oparcie w momencie wyzwolenia poduszki powietrznej i odniesc obrazenia, nawetsmiertelne. Poduszka powietrzna potrzebuje miejsca, aby Sl~ nape+nic. • Nie wolno mocowac zadnych dodatkowych element6w na kole kierownicy, tablicy rozdzielczej, ani na s+upkach dachowych - wszelkie dodatkowe elementy mogq spowodowac obrazenia twarzy w momencie wyzwolenia poduszki powietrznej. To samo dotyczy przedmiot6w trzymanych w ustach podczas jazdy, np. fajek. • Nigdy nie trzymaj rqk lub przedramion na srodkowej cz~sci ko+a kierownlcy, gdzie zamontowana jest poduszka powietrzna.

• Jesli lampka ostrzegawcza uk+adu poduszek powietrznych na tablicy wskaznik6w nie zgasme po uruchomleniu silnika lub w+qczy si~ podczas jazdy, samoch6d nalezy bezzw+ocznie sprawdzic. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obs+ugi Saaba. Zapalona lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej AIRBAG oznacza, ze system moze nie zadzia+ac w razie kolizji lub moze samoczynnie wyzwolic poduszki powietrzne.

flj

Oziafanie poduszki powietrznej w kierownicy podczas zderzenia czofowego

Przedni fotel pasazera
Zasada dziafania poduszki powietrznej przed fotelem pasazera jest taka sama, jak w przypadku poduszki przed fotelem kierowcy. Ukfady sqzintegrowane i majq wsp61nq lampk~ ostrzegawczq. Poduszka . powietrzna pasazera znajduje si~ w tabllcy rozdzielczej nad schowkiem i jest oznaczona "AIRBAG". W razie zderzenia czofowego wyzwolone zostanq obie poduszki powietrzne, nawet, jesli przedni fotel pasazera nie jest zaj~ty.

• Nie pozw61, aby dzieci stafy przed przednim fotelem pasazera lub siedziafy na kolanach osoby podrozujqcej w tym fotelu, poniewaz w razie kolizji wyzwolona poduszka powietrzna moze spowodowae u dziecka powazne, a nawet smiertelne obrazenia. • Schowek w tablicy rozdzielczej powinien bye podczasjazdy zamkni~ty. Otwarty schowek moze, w razie kolizji, spowodowae obrazenia u pasazer6w. • Opieraj nogi na podfodze, a nie na tablicy rozdzielczej, fotelu, ani nie wystawiaj ich przez okno. • Nie trzymaj zadnych przedmiot6w na kolanach . • Nie kfadt, ani nie mocuj zadnych przedmiot6w na tablicy rozdzielczej lub przed fotelem. Jest to niebezpieczne dla pasazer6w i moze zakf6cie dziafanie poduszki powietrznej. Nie montuj na tablicy rozdzielczej zadnych akcesori6w.

Czujniki wykryly op6inienie i wysylajq sygnal poprzez centralny modul sterujqcy do generatora gazowego napelniajqcego poduszk~.

it.. UWAGA
• NIGDY NIE WOLNO instalowaefotelika dzieci~cego na przednim fotelu, jezeli samoch6djestwyposazony w PODUSZK~ POWIETRZNA pasazera. • Istnieje ryzyko odniesieni? POWAlNYCH, a nawet SMIERTELNYCH obrazen. • Dzieci nizsze niz 140 cm nie mogq siedziee naprzeciw poduszki powi etrzn ej .

Poduszka dotyka kierowcy

Poduszka jest calkowicie napelniona.

Poduszka zaczyna si~ opr6inia6.

System ochrony glow pasazerow
Poszycie stupk6w i sufitu (nie dotyczy dachu sktadanego w Kabriolecie) zostato wytozone materiatem pochtaniajqcym energi~, kt6ry amortyzuje uderzema g.t?Wq. Po ewentualnej kolizji nalezy wymtenlc wszystkie cz~sci poszycia w obr~bie . miejsc, na kt6rych siedzieli pasazerowle. Na poszyciu stupk6w i sufitu nie wolno montowac zadnych dodatkowych akcesori6w, poniewaz mogtoby to ograniczyc . skutecznosc dziatania kurtyny powletrznej (Sport Sedan i SportCombi).

System zabezpieczenia uderzeniach bocznych

przy

&,UWAGA
• Nie zaktadaj zadnych dodatkowych pokrowc6w na siedzenia. Nie zastosowanie si~ do tego wymogu moze spowodowac wadliwe zadziatanie bocznej poduszki powietrznej, w wyniku, czego nie zapewni ona wymaganej ochrony. • Nigdy nie umieszczaj zadnych przedmiot6w w obszarze dziatania bocznej poduszki powietrznej. • Dla petnego bezpieczenstwa, siedz prosto, z prawidtowo zapi~tym pasem bezpieczenstwa. • System zabezpieczenia przy uderzeniach bocznych jest wyzwalany wytqcznie przy kolizjach bocznych, natomiast nie jest wyzwalany w przypadku uderzenia w tyt lub da~howania samochodu, System zabezpleczema przy dachowaniu, Kabriolet, zobacz str.78. • Uszkodzenia lub przetarcia tapicerki lub szw6w fotela w obszarze umiejscowienia bocznych poduszek powietrznych nalezy bezzwtocznie naprawic. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.

Boczne poduszki powietrzne foteli przednich, kt6rych zadaniem jest chronic tut6w osoby podr6zujqcej samochodem (w Kabriolecie chroniona jest r6wniez gtowa), Sq wbudowane w zewn~trzne boki oparc przednich foteli. W modelach Sport Sedan oraz SportCombi system zabezpieczenia przy uderzeniach bocznych obejmuje r6wniez kurtyny powietrzne, zobacz str. 40. Boczne poduszki powietrzne Sq tak skonstruowane, ze zostajq wyzwolone tylko przy niekt6rych kolizjach bocznych, gdy . spetnione Sq pewne warunkl dotyczqce Slty i kqta uderzenia oraz pr~dkosci i miejsca uderzenia samochodu. Po obu stronach samochodu znajdujq si~ po dwa czujniki. Przedni czujnik znajduje si~ w tylnej cz~sci progu drzwi przedmch, natomiast tylny czujnik jest umieszczony w dolnej cz~sci tylnego stupka dachowego. System bezpieczenstwa bocznego . zadziata tylko z tej strony samochodu, ktora zostata uderzona w czasie kolizji. Napinacze pas6w bezpieczenstwa zadziatajqpo obu stronach. Kabriolet: Kabriolet posiada dwa czujniki systemu zabezpieczenia przy uderzeniach bocznych, po jednym z kazdej strony . samochodu. Sq one umieszczone w tylnej cz~sci prog6w.

&.UWAGA
• Zadaniem kurtyny powietrznej jest wypelnienie przestrzeni pomi~dzy oknem a glowq. Dlatego wazne jest, aby w czasie jazdy nie opierac glowy o szyb~ bocznq. W przeciwnym razie, kurtyna powietrzna moze nie zapewnic wymaganej ochrony. Wyzwolona boczna poduszka powietrzna i kurlyna powietrzna, Sporl Sedan i SporlCombi Wyzwolona boczna poduszka powietrzna z zabezpieczeniem glowy, Kabriolet • Na haczykach tylnych uchwyt6w nalezy wieszac wylqcznie lekkq odziez. Ubrania nie mogq zawierac ci~zkich akcesori6w, ani element6w 0 ostrych kraw~dziach. Nie uzywaj wieszak6w. • Nigdy nie umieszczaj zadnych oslon przeciwslonecznych, itp. wobszarze dzialania kurtyny powietrznej. • Nie wolno przykr~cac ani montowac zadnych akcesori6w na suficie, slupkach drzwiowych ani w poszyciu bocznym. W przeciwnym razie, system bezpieczenstwa bocznego moze nie zapewnic wymaganej ochrony. • Podczas pakowania, zwr6c uwag~, aby wysokosc bagazu nie zakl6cala dzialania kurtyny powietrznej w razie wystqpienia kolizji.

Kurtyny powietrzne, kt6rych zadaniem jest chronic gtow~, Sq wbudowane wzdtuz bocznych kraw~dzi sufitu (na catej dtugosci pomi~dzy przednimi i tylnymi stupkami dachowymi). Kurtyny powietrzne Sq wyzwalane r6wnoczesnie z bocznymi poduszkami powietrznymi w fotelach przednich. System zadziata w przypadku uderzenia bocznego. Kurtyny powietrzne zmniejszajq ryzyko uraz6w gtowy u pasazer6w, podr6zujqcych na zewn~trznych siedzeniach. Kurtyny powietrzne wypetniajq obszar pomi~dzy przednimi i tylnymi stupkami dachowymi wzdtuz okien. Jesli uktad poduszek powietrznych zarejestruje op6Znienie, odpowiadajqce czotowemu zderzeniu przy bardzo duzej pr~dkosci (II stopien wyzwolenia poduszek powietrznych w kierownicy i przed fotelem pasazera), wyzwolone zostanq r6wniez kurtyny powietrzne.

Wyzw%na kurtyna powietrzna, Sport Sedan

Na i/ustracji pokazano, w jaki spos6b nie wo/no siedziec, Sport Sedan i SportCombi Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa nie nalezy siedziec zbyt blisko drzwi. Nalezy o tym pami~tac zwtaszcza podczas np. drzemki w czasie jazdy. Kurtyna powietrzna rozwija si~ od sufitu i zastania prawie cate szyby boczne, az do tapicerki drzwi.

42

Bezpieczenstwo
Przegl(\d systemu poduszek powietrznych
System powinien bye sprawdzany zgodnie z programem przeglqd6w. Poza tym, system nie wymaga dodatkowych czynnosci serwisowych.

Lampka ostrzegawcza systemu poduszek powietrznych

Odf(\czanie poduszki powietrznej przed fotelem pasazera

*

it. UWAGA
Jesli lampka ostrzegawcza systemu poduszek powietrznych na tablicy wskaznik6w nie zgasnie po uruchomieniu silnika lub zapali siE;l odczas jazdy, system moze p nie zadzia~ae w razie kolizji lub moze wyzwolie poduszki powietrzne samoczynnie. Samoch6d nalezy bezzw~ocznie sprawdzie. Zaleca siE;lkontakt z autoryzowanq stacjq obs~ugi Saaba. Zobacz str. 89.

Jli

Sport Sedan i SportCombi W razie ewentualnej potrzeby od~qczenia poduszki powietrznej pasazera, nalezy zawsze skontaktowae siE;l e stacjq obs~ugi. z Zaleca siE;lkontakt z autoryzowanq stacjq obs~ugi Saaba. Od~qczenie poduszki powietrznej przed fotelem pasazera moze bye uzaleznione m.in. od regulacji prawnych obowiqzujqcych w danym kraju. Zaleca siE;lkontakt z autoryzowanq stacjq obs~ugi Saaba. Nie trzeba od~qczae poduszki bocznej fotelu pasazera. Poduszka ta pozostanie pod~qczona r6wniez po od~qczeniu poduszki powietrznej przed fotelem pasazera. Kabriolet Poduszki powietrznej pasazera nie mozna od~qczye.

Bezpieczenstwo
Prace zwiClzane z wymianCllub kasacjCl poduszki powietrznej oraz pirotechnicznych napinaczy pas6w bezpieczenstwa
• W sk~ad systemu ochrony pojazdu przed uderzeniami wchodzi szereg element6w zabezpieczajqcych, takich jak: poduszki powietrzne, pasy bezpieczenstwa, kierownica, siedzenia oraz deska rozdzielcza. Elementy te Sqwzajemnie skoordynowane, aby zapewnic optymalnq ochronEilw przypadku kolizji, dlatego nigdy nie nalezy przeinstalowywac poduszki powietrznej z jednego pojazdu do innego. Nie ma w6wczas gwarancji, ze zadzia~a ona w~asciwie w momencie zderzenia. • Prace zwiqzane z wymianq lub kasacjq poduszki powietrznej oraz napinaczy pas6w bezpieczenstwa muszq bye wykonywane przez stacjEilobs~ugi. Zaleca siEilkontakt z autoryzowanq stacjq obs~ugi Saaba.

43

Najcz~stsze pytania dotyczClce dzialania poduszek powietrznych
Czy zapinanie pas6w bezpieczeflstwa w poduszki powietrzne jest konieczne? Tak, zawsze! Poduszki powietrzne stanowiqjedynie uzupe~nienie podstawowego systemu bezpieczenstwa w samochodzie. Poduszka dzia~a jedynie w przypadku silnego zderzenia czo~owego. Nie zapewnia ona zadnej ochrony w razie mniejszych kolizji, uderzenia od ty~u lub w razie dachowania . Pasy bezpieczenstwa mogq zapobiec ewentualnym obrazeniom lub smierci pasazer6w, spowodowanych uderzeniem 0 elementy wyposazenia wnEiltrza lub wyrzuceniem z samochodu. Pasy zapewniajq takze w~asciwq pozycjEil cia~a wzglEildem poduszki powietrznej w razie zderzenia czo~owego, tzn. przodem do poduszki. W przeciwnym razie, jej dzia~anie bEildziemniej skuteczne. Poduszka powietrzna nie chroni podczas kolejnych uderzen w czasie tego samego wypadku, dlatego zawsze zapinaj pas bezpieczenstwa. Nie siedi zbyt blisko poduszki powietrznej, gdyz poduszka potrzebuje miejsca, aby siEil nape~nic. Poduszka powietrzna nape~nia siEilbardzo szybko i z duzq si~q, aby zdqzyc zabezpieczyc osobEildoros~qprzed skutkami nag~ego zderzenia czo~owego.

w samochodzie wyposatonym

.ffi. UWAGA
• Nie wolno dokonywac zadnych przer6bek kierownicy, ani instalacji elektrycznej uk~adu poduszek powietrznych. • Podczas spawania nalezy od~qczyc i zabezpieczyc oba przewody akumulatora. • Przed przystqpieniem do osuszania lakierowanej powierzchni w poblizu modu~u elektronicznego, nalezy zabezpieczyc jego punkty uziemienia i przewody. • Poduszka powietrzna i pirotechniczne napinacze pas6w muszq zostac wyzwolone przed z~omowaniem samochodu, a takze przed demontazem obu uk~ad6w w celu kasacji. Poduszki lub napinacze, kt6re zadzia~a~ w czasie kolizji, muszq zostac wymienione na nowe.

Kiedy zadziala poduszka powietrzna w kierownicy iprzed fote/em pasatera? Poduszki powietrzne zadziafajq tylko w okreslonych warunkach, w czasie silnego zderzenia czofowego. Wyzwolenie poduszek jest uzaleznione od czynnik6w takich jak: sifa i kqt uderzenia, prEildkosc samochodu oraz podatnosc uderzonego obiektu na zgniatanie. System poduszek powietrznych moze zadziafac tylko raz w czasie tego samego wypadku. Po wyzwoleniu poduszki powietrznej w samochodzie, nie pr6buj nim dalej jechac, nawet gdyby byfo to mozliwe. Kiedy poduszka nie zadziala? Nie wszystkie zderzenia czofowe powodujq wyzwolenie poduszek powietrznych. Jesli samoch6d uderzy w podatnq przeszkodEil (np. zasPEilsnieznqlubw krzaki) lubw obiekt sztywny, ale z mafq prEildkosciq, poduszka powietrzna nie musi zadziafac.

Czy napelnianiu poduszki powietrznej towarzyszy halas? Napefnienie poduszki wywofuje kr6tkotrwafy gfosny huk, kt6ry nie powoduje uszkodzenia sfuchu. Chwilowo mozna doswiadczyc szumu lub pisku w uszach. WiEilkszoscludzi, kt6rzy tego doswiadczyli, nie pamiEilta huku, jaki powstaje podczas wyzwalania poduszki powietrznej, lecz pamiEilta hafas towarzyszqcy samemu zderzeniu.

Czy motna insta/owa6 fote/ik dzieci~cy na przednim fote/u, jesli samoch6d jest wyposatony w poduszk~ powietrznq pasatera? Nie, w zadnym wypadku! Poduszka wypelnia siEil ak szybko i z takq sifq, ze fotet lik zostaje gwattownie odrzucony do tyfu, co moze spowodowac powazne, a nawet smiertelne obrazenia u dziecka. Sport Sedan i SportCombi Odfqczanie poduszki powietrznej przed fotelem pasazera, zobacz str. 42. Kabriolet Poduszki powietrznej pasazera nie mozna odfqczyc. Co zrobi6, gdy zapali si~ /ampka ostrzegawcza A/RBAG w zestawie wskainik6w? Funkcja diagnostyczna systemu poduszek powietrznych wykryfa usterkEil. System nie gwarantuje wyzwolenia poduszek lub moze je wyzwolic bez przyczyny. Bezzwfocznie odprowadz samoch6d do stacji obsfugi. Zaleca siEilkontakt z autoryzowanq stacjq obsfugi Saaba.

Czy wytwarzajqcy si~ kurz/dym jest niebezpieczny? Wi~kszosc ludzi, przebywajqcych przez kilka minut w samochodzie 0 sfabej lub nie dziafajqcej wentylacji, zwykle doznaje jedynie lekkiego podraznienia oczu lub gardfa. Unikaj w miar~ mozliwosci kontaktu sk6ry z kurzem, gdyz istnieje ryzyko podraznienia. W razie utrzymujqcych si~ dolegliwosci, skontaktuj si~ z lekarzem. Osoby cierpiqce na astm~ mogq dostac ataku dusznosci i powinny w6wczas post~powac zgodnie z zaleceniami swojego lekarza. Po opuszczeniu miejsca wypadku, powinny zgfosic si~ do lekarza.

46

Bezpieczenstwo

(T~ stron~ celowo pozostawiono pustq).

Zamki i alarm antywlamaniowy
Drzwi Zamki Alarm antywtamaniowy R~czne otwieranie pokrywy wlewu paliwa_ 48

*

48 56 62

oznacza: wyposazenie nie jest montowane we wszystkich samochodach (moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego).

* Gwiazdka

Aby otworzyc drzwi, pociqgnij klamk~. Jesli drzwi nie b~dqprawidlowo zamkni~te, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat (komunikat zostanie wyswietlony dopiero, gdy pr~dkosc samochodu przekroczy 25 km/godz., a drzwi nadal pozostanq otwarte):
I~\ I~\

.&.UWAGA
Zablokowanie zamk6w drzwi na czas jazdy zmniejsza ryzyko: • wypadni~cia pasazer6w, a w szczeg61nosci dzieci, wwyniku przypadkowego otwarcia drzwi. • wtargni~cia intruz6w do samochodu podczas wolnej jazdy lub postoju. Pami~taj jednak, ze w razie wypadku, zablokowane drzwi mogq utrudnic udzielenie pomocy z zewnqtrz.

Close doors. (Zamknij drzwi.)

Pilot
Pilot i kluczyk zaplonowy do stacyjki tworzq jeden zespolony modul, nazywany w dalszej cz~sci Instrukcji pilotem.

Wewnqtrz pilota znajduje si~ mechaniczny kluczyk rezerwowy, nazywany w dalszej cz~sci Instrukcji tradycyjnym kluczykiem . Sluzy on do zamykania lub otwierania drzwi kierowcy od zewnqtrz w sytuacjach awaryjnych, zobacz str. 51. Kluczyk ten nie pasuje do stacyjki. Do samochodu dolqczony jest kod kluczyka, kt6ry nalezy podac w razie zamawiania dodatkowego tradycyjnego kluczyka (tego, kt6ry znajduje si~ wewnqtrz pilota). Przechowuj kod kluczyka w bezpiecznym miejscu. Wewnqtrz pilota zapisany jest elektroniczny kod Twojego samochodu. Po wlozeniu pilota do stacyjki nast~puje sprawdzenie kodu. Jesli kod jest poprawny, samoch6d mozna uruchomic. Wraz z samochodem dostarczane Sq 2 piloty. W danym samochodzie mozna jednoczesnie zaprogramowac maksymalnie 5 pilot6w. W przypadku zgubienia jednego z pilot6w, mozliwie najszybciej zam6w nowego pilota. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. W momencie zaprogramowania nowego pilota w samochodzie, zgubiony pilot zostanie automatycznie wyprogramowany.

Wazne! Przy programowaniu nowego zamowionego dodatkowo pilota, musisz posiadac co najmniej jeden egzemplarz oryginalny, aby modul sterujqcy centralnego zamka mogl "nauczyc si~" go rozpoznawac. Po zaprogramowaniu nowego pilota w samochodzie, stary, zgubiony pilot przestanie dzialac. Dlatego, zwlaszcza podczas dlugich podr6Zy, zabieraj ze sobq dodatkowego pilota i przechowuj go osobno.

Przycisk

1 nacisnifilcie

m
6
Pilot
1 Zamykanie 2 Odblokowanie zamk6w i wlqczenie oswietlenia wn~trza. 3 Otwarcie pokrywy bagaznika. Sprawdzenie liczby zaprogramowanych pi/ot6w, zobacz str. 54. 4 Wlqczenie swiatel zewn~trznych i oswietlenia wn~trza. Wlqczenie funkcji alarmu antynapadowego (samochody z alarmem antywlamaniowym)

Przytrzymaj przycisk wcisnifilty przez co najmniej 2 sekundy Zdalne zamykanie, zobacz str.136.

Zamknifilcie zamk6w wszystkich drzwi, pokrywy wlewu paliwa i bagaznika. Nie mozna otworzyc drzwi od wewnqtrz. Otwarcie zamk6w wszystkich drzwi, pokrywy wlewu paliwa i bagaznika. Otwarcie pokrywy bagaznika. Sprawdzenie liczby zaprogramowanych pilot6w, zobacz str. 54.

Pilot zawiera delikatne cz~sci elektroniczne. • Chron go przed wilgociq. • Obchodz si~ z nim ostroznie. • Nie kladz go w miejscu narazonym na dzialanie wysokiej temperatury, np. na tablicy rozdzielczej. • Jesli pilot ulegnie bardzo silnemu schlodzeniu, mogq wystqpic zaklocenia w dzialaniu systemu. Ogrzej pilota w dloni przez kilka minut. • Wymiana baterii, zobacz str. 54.

= =

Zdalne otwieranie, zobacz sIr. 135. _

VV1qczenie swialel zewnfillrznych i oswiellenia wnfillrza *) (pozoslajq zapalone przez 30 sekund) lub wylqczenie swialel zewnfillrznych i oswiellenia wnfillrza. Wylqczenie alarmu anlynapadowego

Samochody z alarmem anlywlamaniowym: alarm antynapadowy (manualne wyzwolenie aiarmu).

*) swiatla pozycyjne, boczne swiatla kierunkowskazow, swiatla tylne i oswietlenie tablicy rejestracyjnej. Model 9-3 SportCombi posiada rowniez boczne swiatla obrysowe. Funkcja alarmu antynapadowego wyst~puje wylqcznie w samochodach wyposazonych w alarm antywlamaniowy (moznajq wybrac jako opcj~ w samochodach bez alarmu antywlamaniowego - zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba), zobacz str. 59.

Zamykanie/otwieranie samochodu &UWAGA
Po zablokowaniu zamk6w, nie mozna otworzyc drzwi od wewnqtrz. Blokada TSL samochodu jest aktywna

*.

Nigdy nie zamykaj samochodu, jesli w srodku Sq pasazerowie. Funkcja zdalnego zamykania/otwierania zamk6w samochodu r6wniez wtqcza i wytqcza alarm antywtamaniowy, jesli samoch6d jest w niego wyposazony. Po zablokowaniu zamk6w, drzwi nie mozna otworzyc od wewnqtrz. Zdalne zamykanie zamk6w Nacisnij przycisk pilota zamki wszystkich drzwi i bagaznika zostanq zablokowane. Blokada TSL samochodu jest aktywna. Zablokowanie zamk6w jest potwierdzane jednorazowym migni~ciem swiatet kierunkowskaz6w. Aby mozna byto wtqczyc blokad~ TSL, przed zamkni~ciem zamk6w samochodu trzeba zamknqc wszystkie drzwi oraz pokryw~ bagaznika w modelu SportCombi. W przeciwnym razie samoch6d zostanie zamkni~ty bez blokady TSL.

Aktywacja blokady TSL Blokada TSL (Theft Security Lock) oznacza, ze drzwi mozna otworzyc tylko za pomocqpilota. Lewe drzwi przednie mozna otworzyc za pomocq tradycyjnego kluczyka, zobacz str. 51. Jezeli znajdujesz si~ w samochodzie z wtqczonq blokadq TSL, mozesz jq wytqczyc, wktadajqc kluczyk do stacyjki. Samoch6d pozostanie jednak nadal zamkni~ty. Jezeli chcesz zamknqc samoch6d bez wtqczania blokady TSL, to zamykajqc samoch6d pilotem, zostaw jedne z drzwi pasazer6w otwarte, a nast~pnie zatrzasnij otwarte drzwi.

*

Zdalne otwieranie zamk6w

Nacisnij przycisk pilota zamki wszystkich drzwi, pokrywy wlewu paliwa i bagaznika zostanq odblokowane. SwiaUa kierunkowskaz6w migajq dwa razy. SID, zobacz str. 96. Jesli zdalne otwieranie nie dziata, zobacz str. 51.

m-

1iI-

Przejsciowe zakf6cenia w dziafaniu Niekiedy mogq wystqpi6 przejsciowe zakt6cenia w dziataniu pilota, jesli w otoczeniu znajdujq si~ urzqdzenia pracujqce na tej samej cz~stotliwosci, co pilot. W razie wystqpienia zakt6cen, spr6buj ponownie otworzy6/zamknqc samoch6d z innego miejsca dookota samochodu lub skieruj pilota bezposrednio na odbiornik znajdujqcy si~ przy kierownicy.

Jesli zdalne otwieranie nie dziafa Wyjmij tradycyjny kluczyk znajdujqcy si~ w pilocie, naciskajqc emblemat z tytu pilota (ten kluczyk pasuje wytqcznie do zamka w lewych przednich drzwiach). 2 Otw6rz drzwi za pomocq tradycyjnego kluczyka. Wai:ne: Jezeli samoch6d jest wyposazony w alarm antywtamaniowy, spowoduje to jego wyzwolenie. Alarm wytqczy si~ jednak po wtozeniu kluczyka do stacyjki i przekr~ceniu go w potozenie ON.

1.r~

/:~

I ~
Zamykanie/otwieranie lewych przednich drzwi za pomacE!. tradycyjnego kluczyka
1 Zamykanie

~
§

2 Otwieranie

Zamykanie samochodu przy rozladowanym akumulatorze
Aby blokada kolumny kierownicy zadzialala (zablokowanie/odblokowanie kierownicy), konieczne jest odpowiednie napi~cie akumulatora. Jesli napi~cie akumulatora spadnie ponitej okreslonego poziomu podczas, gdy kluczyk znajduje si~ w stacyjce, nie b~dzie motna go wyjqc. Jesli zajdzie koniecznosc pozostawienia samochodu, zr6b tak: Zamknij zamki wciskajqc przyciski blokad w drzwiach. Zamknij lewe przednie drzwi od zewnqtrz za pomocq tradycyjnego kluczyka (zobacz str. 51). Samoch6d zostanie zamkni~ty. Jesli samoch6d jest wyposatony w alarm antywlamaniowy, alarm nie zostanie uzbrojony.

Bagaznik
Odblokowanie zamka bagatnika nast~puje jednoczesnie z odblokowaniem zamk6w w drzwiach samochodu. Do otwarcia pokrywy bagatnika sluty klamka nad miejscem na tablic~ rejestracyjnq. Sport Sedan: Zamek pokrywy bagatnika motna ponadto odblokowac, a pokryw~ bagatnika otworzyc za pomocq przycisku

c::J

na pilocie. SportCombi: Zamek pokrywy bagatnika motna ponadto odblokowac za pomocq przycisku na pilocie. Samochody wyposazone w alarm antywfamaniowy: Czujnik ruchu i czujnik przechylu wewnqtrz samochodu Sq teraz wylqczone. Wazne! Po zatrzasni~ciu pokrywy bag atnika jego zamek nie jest zablokowany. Aby go zablokowac, nacisnij przycisk na pilocie. Jeteli samoch6d jest wyposatony w alarm antywlamaniowy, zostanie on ponownie uzbrojony.

c::J

Przelqczniki w drzwiach kierowcy
Zamek centralny motna obslugiwac r6wniet z wn~trza samochodu za pomocq przelqcznika, znajdujqcego si~ obok klamki w drzwiach kierowcy.

iii

Zamki i alarm antywtamaniowy
• Po zamkniEilciu samochodu za pomocq pilota, przclqcznik w drzwiach przednich nie dziala. • Jesli siedzqc w samochodzie zablokujesz zamki za pomocq pilota, wlqczy siEilblokada TSL. Oznacza to, ze przelqcznik w drzwiach przednich nie bEildziedzialac, a samoch6d bEildziemozna otworzyc tylko pilotem. Po wlozeniu pilota do stacyjki, blokada TSL zostanie wylqczona i przelqcznik w drzwiach przednich znowu bEildziedzialac. Drzwi jednak nie bEildzie mozna otworzyc od zewnqtrz. W przypadku pozostawienia otwartych drzwi w samochodzie, oswietlenie wewnEiltrzne wylqczy siEilautomatycznie po 20 minutach, aby zapobiec rozladowaniu akumulatora. R6wniez przestanie dzialac elektryczna regulacja foteli.

Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
Tylne drzwi posiadajq blokady zabezpieczajqce przed otwarciem drzwi od wewnqtrz, np. przez dzieci. Blokady te wlqcza siEil a pomOCq malego przclqcznika z w zamku drzwi. WI6i: srubokrEilt lub tradycyjny kluczyk (znajdujqcy siEilw pilocie) i przekrEilc przelqcznik 0 45°. Po wlqczeniu blokady zabezpieczajqcej przed otwarciem drzwi od srodka, drzwi bEildziemotna otworzyc jedynie od zewnqtrz.

B/okada zabezpieczajqca przed otwarciem drzwi przez dzieci

Zmiana oprogramowania centralnego zamka

funkcji &UWAGA
Dopilnuj, aby dzieci nie bawily siE;! ateb riami, ani innymi drobnymi elementami pilota.

Niekt6re funkcje centralnego zamka mozna przeprogramowac. Zaleca siE;!kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba, zobacz str. 304.

Sprawdzenie liczby zaprogramowanych pilot6w
Aby sprawdzic, ile pilot6w zostalo zaprogramowanych dla Twojego samochodu: 1 WI6z kluczyk do stacyjki i przekrE;!c w polozenie ON. 2 Nacisnij przycisk na pilocie na co najmniej 2 sekundy w ciqgu 30 sekund po przekrE;!ceniu kluczyka w stacyjce w polozenie ON. 3 Na wyswietlaczu SID pokaze siE;!iczba l kluczyk6w zaprog ramowanych w Twoim samochodzie oraz numer kluczyka (1-5), kt6rego aktualnie uzywasz. Przyklad komunikatu na wyswietlaczu SID: 2: standard key 0: valet key Key No: 1 (2: kluczyk6w standardowych 0: kluczyk6w serwisowych Nr. kluczyka: 1)

C2

Podzespoly elektroniczne w pilocie Sq wrazliwe na ladunek elektrostatyczny. Nieprawidlowa obsluga podczas wymiany baterii moze spowodowac uszkodzenie pilota. Dlatego unikaj bezposredniego dotykania elektronicznych podzespol6w pilota. Gdy napiE;!ciebaterii pilota spadnie ponizej okreslonego poziomu, na wyswietlaczu SID pokaze siE;! astE;!pujqcy komunikat: n +-~

Wymien bateriE;!pilota jak najszybciej, aby uniknqc zakl6cen w dzialaniu ukladu. Typ baterii: Aby uzyskac optymalne dzialanie w r6Znych temperaturach oraz trwalosc baterii, zaleca siE;! tosowanie s baterii litowych Sony lub Panasonic CR2032,3V. Przy normalnym uzytkowaniu, trwalosc baterii wynosi ok. 4 lata. Oznaczenie typu baterii mozna znaletc wewnqtrz pilota. Unikaj dotykania palcami plaskich bok6w baterii.

D

u-v

Remote control battery low. Replace battery. (Niskie napiE;!ciebaterii w pilocie. Wymien bateriE;!.)

Nacisnij emb/emat, aby wyjqC tradycyjny k/uczyk

1 Aby wyjqC tradycyjny kluczyk, nacisnij emblemat z tylu pilota. 2 WI6z konc6wk~ kluczyka w mniejszy otw6r i przekr~c kluczyk, aby rozdzielic pol6wki pilota.

3 Wymien bateri~. WI6z jq w taki sam spos6b, w jaki umieszczona byla stara bateria, tzn. biegunem + w d61. 4 ZI6z pol6wki pilota razem i docisnij (unikaj naciskania na przyciski), az uslyszysz kilka klikni~c. Umiesc z powrotem tradycyjny kluczyk w pilocie. 5 Po zainstalowaniu nowej baterii w pilocie, przed utratq synchronizacji z samochodem mozliwa jest jedynie ograniczona liczba operacji wykonanych za pomocq pilota. W zwiqzku z tym po wymianie baterii nie naciskaj przycisk6w pilota zbyt wiele razy. Otw6rz samoch6d i wl6Z kluczyk do stacyjki, aby dokonac synchronizacji pilota i samochodu. Jezeli po wymianie baterii centralny zamek nie dziala, a samoch6d jest zamkni~ty, zr6b tak: 1 Otw6rz tradycyjnym kluczykiem lewe przednie drzwi. Jesli samoch6d jest wyposazony w alarm antywlamaniowy, otwarcie drzwi spowoduje wzbudzenie alarmu. 2 Otw6rz drzwi i wl6z kluczyk do stacyjki. Jesli samoch6d jest wyposazony w alarm antywlamaniowy, alarm zostanie wylqczony. Pilot i odbiornik w samochodzie zostaly zsynchronizowane.

Wymien bateri~, a nast~pnie z/6t po/6wki pi/ala

56

Zamki i alarm antywtamaniowy
blokada silnika)
W razie problemu podczas sprawdzania elektronicznego kodu kluczyka w stacyjce, na wyswietlaczu SID pokaze siE;! astE;!n pujqcy komunikat: Key not accepted. Contact service. (Niew~asciwy kluczyk. Skontaktuj siE;! e stacjq serwisowq.) z

Immobilizer (Elektroniczna

Wewnqtrz pilota zapisany jest elektroniczny kod Twojego samochodu ..Po w~ozenlu klu czyka do stacyjki nastE;!puje sprawdzen.le kodu, dioda miga podw6jnymi b~skaml przez 3 sekundy. Jesli kod i~st poprawny, samoch6d mozna uruchomlc. Za kazdym razem, po wXjE;!ciukluczyka ze stacyjki w~qcza siE;!unkCJa Immobllizera. f Dioda miga podw6jnymi b~skaml przez 3 sekundy, a zap~on zostaje zablokowany. W razie w~ozenia do stacyjki nieprawid~owego kluczyka (kluczyka do innego samochodu), funkcja immobilizera pozo~tanle w~qczona (dioda nie zamiga podwojnyml. b~skami przez 3 sekundy) I samochodu nle bE;!dziemozna uruchomic. W razie awarii uk~adu immobilizera, na wyswietlaczu SID pokaze siE;! astE;!pujqcy n komunikat: Immobiliser failure. Try starting again. Contact service. (Awaria immobilizera. Spr6buj ponownie uruchomic. Skontaktuj siE;! e stacjq serwisowq.) z

Alarm antywlamaniowy

*

~

g-v

Odprowadz samoch6d do autoryzowan.ej stacji obs~ugi Saaba, celem sprawdzenJa uk~adu i dokonania naprawy.

Alarm antyw~amaniowy jest dostE;!pny w dw6ch wersjach - z czujnikiem przechy~u lub bez. Alarm antyw~amaniowy z czujnikiem przechy~u posiada oddzielnq syrenE;!. Alarm antyw~amaniowy bez czujnika przechy~u wykorzystuje sygna~ dZwiE;!kowy samochodu.

.&. UWAGA
Nigdy nie zostawiaj ma~ch dzieciani zwierzqt bez opieki w samochodzle. W upalnq pogodE;!temperatura wewnqtr~ samochodu iw bagazniku mozewzrosnqc

do 70-80°C.
Alarm antyw~amaniowy uzbraja siE;! w momencie zablokowania zamk6w drzwi samochodu za pomocq pilota. ZamkniE;!cie samochodu za pomocq tradycyjnego kluczyka nie spowoduje uzbrojenia alarmu antyw~amaniowego, zobacz str. 51. Alarm monitoruje wszystkie drzwi oraz maskE;!silnika i pokrywE;!bagaznika. W momencie wykrycia ruchu wewnqtrz samochodu, np. gdy ktos wsunie rE;!kE;! do srodka po stluczeniu szyby, czujnik ruchu wzbudzi alarm.

Zamki i alarm antywtamaniowy
Przed uzbrojeniem alarmu antywlamaniowego nalezy zamknqc wszystkie okna. W przeciwnym razie, czujnik ruchu moze zinterpretowac przejscie przypadkowego przechodnia jako pr6b~ wlamania. Alarm uzbraja si~ po uplywie 11 sekund od zamkni~cia samochodu pilotem. W czasie op6Znienia aktywacji, dioda pali si~ swiatlem ciqglym, a nast~pnie miga co 3 sekundy. Dioda znajduje si~ na g6rze tablicy rozdzielczej. Jesli drzwi, maska silnika lub pokrywa bagaznika pozostanq otwarte w momencie zablokowania zamk6w drzwi samochodu za pomocq pilota, to dioda b~dzie migac 3 razy/sekund~ przez 11 sekund, informujqc w ten spos6b 0 nieprawidlowosci. Sprawdi, czy drzwi, maska silnika i pokrywa bagaznika Sq zamkni~te. Jesli mimo to, dioda nadal szybko miga, skontaktuj si~ ze stacjq obslugi, celem sprawdzenia ukladu i ewentualnej naprawy. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Zablokowanie zamka pokrywy bagaznika: W przypadku odblokowania zamka pokrywy bagaznika/otwarcia pokrywy bagaznika z zewnqtrz za pomocq przycisku odblokowany Aby uniknqc falszywych alarm6w nalezy dopilnowac, aby wszyscy uzytkownicy samochodu byli zaznajomieni z systemem blokad zamka centralnego oraz dzialaniem alarmu antywlamaniowego. Jezeli alarm zostanie wzbudzony po ostatnim zablokowaniu drzwi, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: Alarm has been triggered since being armed. (Wyzwolenie alarmu podczas ostatniego okresu czuwania.) W przypadku awarii alarmu antywlamaniowego, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: Theft protection failure. Contact service. (Awaria alarmu antywlamaniowego. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

Co powoduje wzbudzenie alarmu?
Alarm zostanie wzbudzony w razie: • otwarcia drzwi, maski silnika lub pokrywy bagaznika • zarejestrowania ruchu wewnqtrz samochodu przez czujnik • zarejestrowania przez czujnik przechylu zmiany kqta pochylenia samochodu Uezeli alarm antywlamaniowy jest wyposazony w czujnik przechylu) • pr6by manipulowania przy syrenie alarmu • pr6by zmostkowania stacyjki • odlqczenia akumulatora samochodu.

Sygnaly alarmowe
Wzbudzeniu alarmu towarzyszq nast~pujqce sygnaly: • wszystkie swiatla kierunkowskaz6w migajq przez 5 minut. • rozlega si~ sygnal dZwi~kowy/sygnal syreny alarmu trwajqcy 30 sekund co 10 sekund, (maks. 10 razy). Sygnaly mog~ r6Znic si~ nieco w poszczegolnych krajach, w ktorych sprzedawany jest samochod, ze wzgl~du na roznice w przepisach prawnych i/lub wymagania towarzystw ubezpieczeniowych.

Uzbrojenie alarmu
Alarm uzbraja si~ po zablokowaniu zamk6w za pomocq pilota, jesli wszystkie drzwi, maska silnika i pokrywa bagaznika Sq zamkni~te.

=

na pilocie, pozostanie on po zatrzasni~ciu pokrywy.

Zablokuj zamek, naciskajqc przycisk na pilocie. Jezeli samoch6d posiada alarm antywlamaniowy, zostanie on ponownie uzbrojony.

iii

WytClczanie wzbudzonego alarmu P:by wytqczyc wzbudzony alarm (migajq sWlatia klerunkowskaz6w i rozlega si~ sygnat dzwi~kowy) nacisnij jeden z przycisk6w na pilocie lub Uesli siedzisz w samochodzie) przekr~c kluczyk w stacyjce do potozenia ON, patrz ponizej.

Czujnik ruchu
• Przypadkowe nacisni~cie przycisku otwierania zamk6w na pilocie, gdy samoch6~ znajduje si~ w jego zasi~gu, spowoduJe wytqczenie alarmu i otwarcie samochodu. • Zamykajqc samoch6d na silnym mrozie sprawdz, czy zamki zostaty prawidtowo zablokowane. Przyciski blokad drzwi powinny znajdowac si~ w swoim dolnym potozeniu. Jesli tak nie jest, otw6rz i ponownie zamknij samoch6d.

*

m
iii C

Sygnaty swietlne i dZwi~kowe zostanq wytqczone. Zamki zostanq odblokowane. Sygnaty swietlne i dZwi~kowe zostanq wytqczone. Zamki pozostanq zablokowane. Sygnaty swietlne i dZwi~kowe zostanq wytqczone. Zamek pokrywy bagaznika zostanie odblokowany. Sygnaty swietlne i dZwi~kowe ~o~tanq wytqczone. WtqCZq si~ sWlatia zewn~trzne i oswietlenie wn~trza. Zamki pozostanq zablokowane. Jesli siedzisz w samochodzie: przekr~c kluczyk w stacyjce w potozenie ON.

Czujnik ruchu monitoruje wn~trze samochodu. W momencie wykrycia ruchu wewnqtrz samochodu, np. gdy ktos wsunie r~k~ do .srodka po stluczeniu szyby, czujnik wzbudzl alarm. Kabriolet: Czujnik ruchu zostaje automatycznie wytqczony po ztozeniu sktadanego dachu. Watne: Na dziatanie czujnika ruchu wptywa r6wniez praca oddzielnego podgrzewacza wn~trza samochodu. Aby uniknqc fatszywego alarmu podczas korzystania z podgrzewacza wn~trza samochodu, koniecznie wytqcz czujnik ruchu zgodnie z instrukcjqzamieszczonq na str. 59.

=

Czujnik przechytu

*

Czujnik przechytu monitoruje kqt pochylen1asamochodu. Jesli kqt pochylenia samochodu ulegnie zmianie w stosunku do pochyl~ni~ samochodu w momencie jego zamknl~cla, np. podczas podnoszenia samochodu na podnosniku, czujnik wzbudzi alarm.

Wyl~czanie czujnika ruchu i czujnika
pochylenia Jezeli zostawiasz w samochodzie np. psa, parkujesz samoch6d na promie samochodowym lub podtqczasz podgrzewacz wn~trza samochodu, wytqcz czujniki w ponizszy spos6b: 1 Wejdi do menu Profiler, naciskajqc przycisk CUSTOMIZE, zobacz r6wniez str. 96. 2 Przekr~caj pokr~t1o INFO, az pokaze si~ Theft Alarm (Alarm antywtamaniowy). 3 Wcisnij pokr~t1o INFO. 4 Wybierz Door alarm only (Alarm tylko na drzwi). 5 Aby potwierdzic wyb6r, nacisnij pokr~t1o INFO.

Objasnienie opcji menu Full theft alarm (Alarm antywtamaniowy z petnym zakresem funkcji) i Door alarm only (Alarm tylko na drzwi). Full theft alarm (Alarm antywlamaniowy z pelnym zakresem funkcji): Alarm zostanie wzbudzony w razie stluczenia jednej z szyb i pr6by wyciqgnifi)cia czegos z samochodu. Po wlqczeniu ustawienia Full theft alarm (Alarm antywlamaniowy z pelnym zakresem funkcji), wszystkie szyby i ewentualnie otwierany dach muszq bye zamknif?te w momencie zablokowania zamk6w drzwi samochodu. Door alarm only (Alarm tylko na drzwi):

Funkcja alarmu antynapadowego - alarm w przypadku niebezpieczenstwa
Alarm antywtamaniowy samochodu posiada r6wniez funkcj~ dodatkowq, kt6rq mozna tatwo wtqczyc w razie niebezpieczenstwa. Funkcj~ alarmu antynapadowego mozna wtqczyc wytqcznie, gdy samoch6d stoi. Alarm wytqczy si~, jesli samoch6d ruszy. Sygnaty swietlne i diwi~kowe alarmu antywtamaniowego pozostajq wtqczone przez 3 minuty lub do momentu nacisni~cia jednego z przycisk6w na pilocie. Aby wtqczyc alarm: • Nacisnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk na pilocie lub, jesli siedzisz w samochodzie ... • Nacisnij i przytrzymaj przez co najmniej

I Theft

Alarm (Alarm antywtamaniowy)

Full theft alarm (Alarm antywtamaniowy z petnym zakresem funkcji) Door alarm only (Alarm tylko na drzwi) Czujnik ruchu oraz ewentualny czujnik przechytu zostanq automatycznie wtqczone przy nast~pnym uruchomieniu samochodu. Mozna je wtqczyc r~cznie przed ponownym uruchomieniem samochodu w spos6b opisany powyzej. W punkcie 4 wybierz wtedy Full theft alarm (Alarm antywtamaniowy z petnym zakresem funkcji).

W tym ustawieniu czujnik ruchu i ewentualny czujnik przechylu pozostajq wylqczone. Jest to szczeg61nie przydatne, np. jesli chcesz zostawie w zamknifi)tym samochodzie psa lub podczas parkowania na promie.

=

w drzwiach kierowcy. Aby wytqczyc alarm: • Nacisnij jednokrotnie jeden z przycisk6w na pilocie lub, jesli siedzisz w samochodzie, jeden z przycisk6w w drzwiach kierowcy.

iii

2 sekundy jeden z przycisk6w

m

lub

m

lub

iii

60

Zamki i alarm antywtamaniowy

Funkcje, przeglCld
Zamykanie/ uzbrajanie Otwieranie/ rozbrajanie Otwieranie/ rozbrajanie pokrywy bagaznika Alarm wzbudzony SWiatla kierunkowskaz6w SWiatla kierunkowskaz6w SWiatla kierunkowskaz6w migajqjeden raz. Pilot Zasi~g pilota wynosi zwykle 5-15 metr6w. W sprzyjajqcych warunkach pilot moze mie6 znacznie wi~kszy zasi~g. Przy zdalnym sterowaniu elektrycznymi podnosnikami szyb/otwieranym dachem /dachem skladanym zasi~g pilota jest ograniczony mniej wi~cej do polowy normalnego zasi~gu.

migajq dwa razy. migajq trzy razy.

*

Bateria pilota SWiatla kierunkowskaz6w migajq przez 5 minut. Rozlega si~ sygnal dZwi~kowy trwajqcy 30 sekund co 10 sekund, maks. 10 razy lub do momentu, gdy nacisnieszjeden z przycisk6w pilota lub przekr~cisz kluczyk w stacyjce do polozenia ON. Czujnik ruchu wzbudzi alarm w momencie wykrycia ruchu wewnqtrz samochodu, np. gdy ktos wsunie r~k~ do srodka po stluczeniu szyby. Kabriolet: Czujnik ruchu zostaje automatycznie wylqczony po zlozeniu skladanego dachu. Czujnik przechylu wzbudzi alarm, jesli kqt pochylenia samochodu ulegnie zmianie w stosunku do pochylenia samochodu w momencie jego zamkni~cia. Akumulator

Trwalos6 baterii wynosi zwykle ok. 4 lat. Bateri~ nalezy wymieni6, gdy na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: Remote control battery low. Replace battery. (Niskie napi~cie baterii w pilocie. Wymien bateri~.) Zobacz Wymiana baterii, str. 54. Jesli alarm jest uzbrojony, to zostanie wzbudzony po odlqczeniu akumulatora.

Czujnik ruchu

Czujnik przechylu

Niekt6re funkcje alarmu antywlamaniowego i sygnal6w mozna przeprogramowa6. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba w celu uzyskania szczeg6lowych informacji, zobacz tez str. 304.

Stan uzbrojenia Uzbrajanie (czas op6Znienia aktywacji) Alarm uzbrojony Rozbrojenie Alarm nie uzbrojony Drzwi, maska silnika lub pokrywa bagaznika Sq otwarte lub zosta~ otwarte w czasie uzbrajania.

Dioda SWieci przez 11 sekund. Kr6tkie migniE;lcie co 3 sekundy. Gasnie. Nie pali siE;l. Szybkie miganie przez 11 sekund, potem kr6tkie miganie co 3 sekundy.

Komunikaty SID Key not accepted. Contact service. (Niewtasciwy kluczyk. Skontaktuj siE;lze stacjq serwisowq.) Remote control battery low. Replace battery. (Niskie napiE;lciebaterii w pilocie. Wymien bateriE;l.) 2: standard key 0: valet key Key No: 1 (2: kluczyk6w standardowych 0: kluczyk6w serwisowych Nr. kluczyka: 1) Alarm has been triggered since being armed. (Wyzwolenie alarmu podczas ostatniego okresu czuwania.) Immobiliser failure. Try starting again. Contact service. (Awaria immobilizera. Spr6buj ponownie uruchomi6. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

Przyczyna/post~powanie
Po wtozeniu kluczyka do stacyjki zostat zarejestrowany btqd. Nalezy wymieni6 bateri~, zobacz str. 54.

Sprawdzenie liczby pilot6w zaprogramowanych w Twoim samochodzie, zobacz str. 54.

Nie pali siE;l. Funkcja immobilizera wtqczona ale samoch6d nie jest zamkniE;lty. Zmiana statusu uktadu immobilizera, wtasciwy kluczyk zostat wtozony lub wyjE;ltyze stacyjki. Miganie podw6jnymi btyskami przez 3 sekundy.

Po ostatnim zablokowaniu zamk6w drzwi nastqpHo wyzwolenie alarmu. Podczas sprawdzania kod6w immobilizera zostat zarejestrowany btqd.

Saab Automobile AB oswiadcza niniejszym, ze oryginalne wyposazenie pilota, zamk6w i alarm6w oraz wyposazenie do dekodowania immobilizera silnika jest zgodne z podstawowymi wymogami normy R& TTE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady numer 1999/5/UC z dnia 9 marca 1999, dotyczqcych urzqdzeri radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania w/w urzqdzeri. Pilot, odbiornik i immobilizer Sq obj~te licencjq numer CLBT/C221 12002.

62

Zamki i alarm antywtamaniowy

R~czne otwieranie pokrywy wlewu paliwa

*

Sport Sedan
Jesli zamek pokrywy wlewu paliwa, sterowany funkcjqzamka centralnego, nie zostanie odblokowany, zr6b tak: Sprawdt bezpiecznik 7 w skrzynce, znajdujqcej siE2 sciance tablicy rozdzielczej, w zobacz str. 259. jesli jest przepalony lub przepali siE2 ponownie powymianie, motesz rE2cznieodblokowac pokrywE2wlewu paliwa. Zr6b tak: 1 Otw6rz pokrywE2 po prawej stronie bagatnika. Odblokuj plastikowq zapinkE2,wciskajqc jej srodek nie wiE2cej nit 3 mm. NastE2pnie chwyc za kolnierz zapinki i wyjmij jq, zobacz tet str. 250. 2 Poluzuj obie sruby (nie wyjmuj ich) i podwat je, a nastE2pniewycisnij je. Teraz motesz otworzyc pokrywE2wlewu paliwa. RE2czneotwieranie pokrywy wlewu paliwa, Kabriolet, zobacz str. 81.

Saab 9-3 Kabriolet

63

Saab 9-3 Kabriolet
Porady, dotyCZClceobsfugi dachu skfadanego __ Manewrowanie dachem skfadanym R~czne rozkfadanie dachu skfadanego Ostrzezenia i komunikaty, jakie mogClsi~ pojawic na wyswietlaczu SIO__ "Easy-entry" (funkcja fatwego wsiadania) __ Zagfowki Pasy bezpieczetistwa, tylna kanapa, Kabriolet _

64 65 70

System zabezpieczenia przy dachowaniu Elektryczne podnosniki szyb Oswietlenie wn~trza R~czne otwieranie pokrywy wlewu paliwa, Kabriolet R~czne odblokowanie zamka pokrywy bagaznika Umieszczenie dwoch toreb golfowych w bagazniku_

78 79 80

81

73 75 76 77

82 83

\\

'\

* Gwiazdka

oznacza: wyposatenie nie jest montowane we wszystkich samochodach (mote to zalezec od wersji modelu, wersji silnika,specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego).

Porady,dotycz~ce
obslugi dachu skladanego
• Zanim ruszysz z miejsca po rozlozeniu dachu, powinienes zawsze sprawdzic, czy jest on wlasciwie zablokowany na belce przedniej szyby. • Zanim ruszysz z miejsca po zlozeniu dachu, sprawdz, czy jego pokrywa jest zablokowana. • Nie manewruj dachem, gdy temperatura zewn~trzna spadnie ponizej -5°C. • Pami~taj, ze niekt6re automatyczne myjnie samochodowe mogq spowodowac uszkodzenie dachu skladanego. Dotyczy to myjni, kt6re wykorzystujq mechaniczne czujniki ksztaltu nadwozia. Saab odradza mycie Kabrioleta w automatycznych myjniach samochodowych. • Po umyciu lub deszczu dach skladany musi calkowicie wyschnqc zanim zostanie on zlozony. skladanie mokrego lub wilgotnego dachu moze spowodowac uszkodzenie element6w wn~trza samochodu przez wod~ oraz powstanie plam plesni na powierzchni dachu skladanego. • Na dachu skladanym nie wolno mocowac bagaznika ani wspornik6w do przewozu nart. • Nie wolno pod zadnym pozorem umieszczac przedmiot6w w komorze dachu (pod oslonq), gdyz mogq one uniemozliwiac jego zlozenie.

• Na oslonie systemu zabezpieczenia przy dachowaniu nie mogq lezec zadne przedmioty, gdyz moze to spowodowac mniej skuteczne dzialanie systemu. • Dopilnuj, by do komory dachu skladanego nie przylegal zaden bagaz, poniewaz mogloby to zakl6cic jego skladanie i rozkladanie. • Skladanie/rozkladanie dachu skladanego nalezy doprowadzic do samego konca, czyli do momentu pojawienia si~ sygnalu o zakonczeniu tej czynnosci na wyswietlaczu SID. Nie pozostawiaj dachu skladanego w stanie cz~sciowego rozlozenial zlozenia. W przypadku pozostawienia dachu skladanego w polozeniu posrednim, opusci si~ on stopniowo po uplywie 20 sekund, aby chronic nap~d dachu przed przeciqzeniem. • Piel~gnacja dachu skladanego, zobacz str. 280.

.&. UWAGA
• Podczas skladania lub rozkladania dachu nie dotykaj jego zawias6w i prowadnic oraz g6rnej belki przedniej szyby. • Nie skladaj/rozkladaj dachu, jezeli w bezposrednim sqsiedztwie samochodu znajdujq si~ jakies osoby.

Saab 9-3 Kabriolet

65

Manewrowanie dachem skladanym
&UWAGA
• Aby uniknqc przytrzasni~cia cz~sci ciala, nie dotykaj zawias6w i prowadnic dachu podczas jego skladania. • Nie skladaj/rozkladaj dachu, jezeli w bezposrednim sqsiedztwie samochodu znajdujq si~ jakies osoby. • Po zlozeniu dachu skladanego sprawdz, czy jego oslona zostala prawidlowo zablokowana. • Po rozlozeniu dachu skladanego sprawdz, czy zostal on prawidlowo zamocowany w g6rnej kraw~dzi przedniej szyby.

Zanim zaczniesz manewrowac dachem skladanym, przeczytaj rozdzial "Porady, dotyczqce obslugi dachu skladanego" na str.64. Do manewrowania dachem skladanym sluzy przelqcznik na tablicy rozdzielczej. Przelqcznik ten nalezy trzymac w zqdanym polozeniu przez caly czas, gdy dach znajduje si~ w ruchu. zakonczeniu skladania/rozkladania dachu informuje sygnal dZwi~kowy. Na str. 73 zamieszczono komunikaty i informaCJe 0 usterkach, kt6re mogq si~ pojawic naSID.

a

Prze/qcznik do manewrowania skladanym a Rozkladanie b Skladanie

dachem

Jezeli ruszysz z miejsca podczas skladania lub rozkladania dachu, operacja skladania/rozkladania zostanie przerwana po przekroczeniu pr~dkosci 30 km/godz. Pr~dkosc t~ mozna zaprogramowac (w zakresie 0-30 km/godz.). Jezeli pr~dkosc ta ma zostac zmieniona, zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Ruch samochodu i p~d powietrza mogq spowodowac powazne uszkodzenie komponent6w ukladu dachu skladanego.

Sktadanie
Aby mozna bylo zlozye dach skladany, muszq bye spelnione ponizsze warunki: • Pr~dkose samochodu nie moze przekraczae 30 km/godz. • Napi~cie akumulatora musi bye wyzsze niz 10 V. • Temperatura zewn~trzna powinna bye wyzsza niz -5°C. • Pokrywa bagaznika musi bye zablokowana. • W bagazniku musi bye wystarczajqca przestrzen na dach skladany. Uruchom silnik i pozostaw na biegu jalowym. Wymagana wolna przestrzen przy manewrowaniu dachem skladanym: wysokose min. 2,2 m od podloza, wolna przestrzen za samochodem min. 5 cm. 2 Przesun w d61i przytrzymaj przelqcznik dachu skladanego az do calkowitego zlozenia dachu i zamkni~cia jego pokrywy. 0 zakonczeniu skladania informuje sygnal dZwi~kowy. W przypadku wystqpienia usterki, na wyswietlaczu SID pojawi si~ komunikat tekstowy, zobacz str. 73. Podczas manewrowania dachem nie naciskaj zadnego innego przycisku w tej cz~sci tablicy rozdzielczej, w kt6rej znajduje si~ przelqcznik dachu skladanego, gdyz spowoduje to zatrzymanie dachu i jego opuszczenie po uplywie ok. 20 sekund. .

Jezeli przytrzymasz przelqcznik w polozeniu dolnym po sygnale zakonczenia operacji skladania dachu, po kr6tkiej przerwie otworzq si~ wszystkie okna. Zdalne sktadanie dachu Dach skladany mozna zlozye, znajdujqc si~ poza samochodem. W tym celu nalezy nacisnqe i przytrzymae przycisk otwierania

*

It) na pilocie, zobacz tez str. 135.

Podniesienie tylnej szyby. Roztotenie worka daehu skladanego w bagatniku. 2 Otwareie pokrywy.

a 2,2 m b 5 em

Rozktadanie
Aby mozna byte rozlozye dach skladany, muszq bye spelnione ponizsze warunki: • PrEildkose samochodu nie moze przekraczae 30 km/godz. • NapiEilcie akumulatora musi bye wyzsze niz 10 V. • Pokrywa bagaznika musi bye zablokowana.

Wszystkie szyby boczne opUSZCZqsiEil nieco w celu zabezpieczenia uszczelek podczas rozkladania dachu. Sprawdz, czy zaczepy dachu skladanego zamocowary dach do g6rnej belki przedniej szyby. Jezeli przytrzymasz przelqcznik w polozeniu g6rnym po sygnale zakonczenia operacji rozkladania dachu, po kr6tkiej przerwie zamknq siEilwszystkie okna. Jesli w przedziale bagazowym majq bye przewozone bagaze, itp., patrz str. 84.

Uruchom silnik i pozostaw na biegu jalowym. Wymagana wolna przestrzen przy manewrowaniu dachem skladanym: wysokose min. 2,2 m od podloza, wolna przestrzen za samochodem min. 5 cm. 2 Przesun w g6rEili przytrzymaj przelqcznik dachu skladanego az do calkowitego rozlozenia dachu i zamkniEilcia jego pokrywy. 0 zakonczeniu rozkladania informuje sygnal dtwiEilkowy. W przypadku wystqpienia usterki, na wyswietlaczu SID pojawi siEilkomunikat tekstowy, zobacz str. 73. Podczas manewrowania dachem nie naciskaj zadnego innego przycisku w tej cZEilscitablicy rozdzielczej, w kt6rej znajduje siEilprzelqcznik dachu skladanego, gdyz spowoduje to zatrzymanie dachu ijego opuszczenie po uprywie ok. 20 sekund.

3 Zamkni~eie pokrywy. 4 Opuszezenie tylnej szyby.

a 2,2 m b 5 em

70

Saab 9-3 Kabriolet

R~czne rozkladanie dachu skladanego
.,&,UWAGA
Korzystanie zfunkcji r~cznego rozkladania dachu skladanego jest dozwolone wylqcznie w sytuacjach awaryjnych (na przyklad w razie awarii instalacji elektrycznej). Podczas r~cznego rozkladania dachu nie uzywaj jednoczesnie przelqcznika do manewrowania dachem na tablicy rozdzielczej. Moze to spowodowac obrazen ia ciala u os6b oraz uszkodzenie mechanizmu dachu skladanego. Po r~cznym rozlozeniu dachu niewolno go r~cznie skladac, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie mechanizmu dachu skladanego. R~czne rozlozenie dachu skladanego jest mozliwe najwczesniej po uplywle 20 sekund od zakonczenia normalnego skladania dachu (po tym czasie w ukladzie hydraulicznym zanika cisnienie). W przypadku braku napi~cia, pokryw~ bagaznika trzeba odblokowac r~cznie, zobacz str. 82.

1 Wet klucz do k61, klucz do srub z gniazdem szesciokqtnym oraz srubokr~t. 2 Zdejmij dwie oslony z bocznej tapicerki bagaznika, po prawej i po lewej stronie. Jezeli operacj~ mogq wykonac dwie osoby, to powinny one stanqc po obu stronach samochodu i wsp61nie wykonac czynnosci opisane w punktach 3-6 oraz 9-10. 3 Odblokuj pokryw~ dachu skladanego, przesuwajqc do przodu dwa palqki, znajdujqce siE;! o prawej i po lewej p stronie.

RozmieszGzenie narz~dzi pod pod/agEl.. bagatnika

4 Zamknij pokryw~ bagaznika, by ostona dachu sktadanego nie zaczepHa si~ o niq. 5 Otw6rz pokryw~ dachu sktadanego, pociqgajqc w g6r~ i do tytu. 6 Pochyl do przodu oparcia przednich foteli.

~UWAGA
• Podczas rozktadania dachu nie dotykaj jego zawias6w i prowadnic. • Nie zblizaj rqk do g6rnej belki przedniej szyby. • W przeciwnym razie wyst~puje ryzyko przycj~cia.

7 Przed podniesieniem dachu nalezy odtqczy6 dwa zaczepy znajdujqce si~ na jego przedniej kraw~dzi. Wejdz na tylnq kanap~ i wyjmij srubokr~tem zatyczk~ (zatyczka znajduje si~ posrodku ostony mi~dzy zaczepami). Za pomocq narz~dzi obr66 w prawo az do otwarcia zaczep6w. StojqC na tylnej kana pie, podnies dach i pociqgnij gow kierunku przedniej szyby. Manewrowanie dachem sktadanym wymaga wolnej przestrzeni nad samochodem 0 wysokosci 2,2 m, mierzqc od podtoza.

Zamocowanie dachu skfadanego do belki przedniej szyby

8 Usiqdt na jednym z przednich foteli i przymocuj dach sktadany do belki szyby przedniej za pomocq klucza do k6t oraz klucza do srub z gniazdem szesciokqtnym. Wykonajok.1/4 obrotuwlewo. Sprawdt, czy nastqpito zamocowanie dachu, naciskajqc w g6r~ jego przedniq kraw~dt. Dach nie moze si~ przesunqc w g6r~.

9 Podnies tylnq szyb~ catkowicie i przytrzymaj jq w tym potozeniu. Zamknij pokryw~ dachu sktadanego. Przy r~cznym rozktadaniu dachu, pokrywy nie mozna zablokowac.

Aby uniknqc uszkodzenia lakieru na pokrywie dachu sktadanego i pokrywie bagaznika, nalezy zachowac ostroznosc podczas zamykania ostony dachu sktadanego. 10 Docisnij maksymalnie tylnq cz~sc dachu do pokrywy.

11 Teraz musisz docisnqc tylnq szyb~ do ostony dachu. Usiqdt na tylnej kanapie i wt6Z klucz (ten sam klucz, kt6ry wykorzystates do zamocowania dachu do belki przedniej szyby) w szesciokqtny otw6r mechanizmu dachu sktadanego. Wykonaj ok. 1/4 obrotu w lewo z prawej strony dachu oraz w prawo z lewej strony dachu. Podczas czynnosci blokowania powinienes patrzec w kierunku pokrywy dachu. Tylna szyba powinna przylegac szczelnie do pokrywy dachu. Mechanizm dachu sktadanego powinien zostac niezwtocznie sprawdzony i naprawiony. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.

Saab 9-3 Kabriolet

73

Ostrzezenia i komunikaty, jakie mogq siQ pojawic na wyswietlaczu SID
SID moze wyswietlic nizej wymienione komunikaty, zwiqzane ze sterowaniem dachem (rozlega si~ r6wniez sygnal dZwi~kowy):

Przyczyna Soft top front not locked. Try again. (Przednia kraw~dz dachu skladanego nie jest zamocowana. Cofnij dach i spr6buj ponownie.) Soft top power pack overheated. Allow to cool. (Silnik dachu skladanego przegrzal si~. Poczekaj, az ostygnie.) Open boot. Move goods away from top storage area. (Otw6rz pokryw~ bagaznika. Usun bagaz z miejsca przechowywania dachu skladanego.) Soft top may be damaged if operated at low temperature. (Dach skladany moze ulec uszkodzeniu przy manewrowaniu w temperaturze ponizej zera.) Only manual operation possible. Contact service. (Mozliwe jest tylko r~czne manewrowanie dachem skladanym. Skontaktuj si~ ze stacjq obslugi.) Komunikat ten pojawia si~, gdy dach jest skladany przy temperaturze zewn~trznej ponizej - 5°C. Automatyczne zamocowanie dachu skladanego do przedniej szyby nie powiodlo si~.

Post~powanie • Jezeli samoch6d stoi na stromym wzniesieniu, przestaw go winne, plaskie miejsce. • Przesun przelqcznik dachu skladanego w dOl, az dach zacznie si~ odsuwac od przedniej szyby. Przerwij skladanie dachu i zamknij go ponownie. Odczekaj 6 minut, az pompa hydrauliczna ostygnie.

~

~

Komunikat ten jest wyswietlany w przypadku ciqglego manewrowania dachem skladanym przez czas dluzszy niz 3 minuty.

~

Usun przedmioty uniemozliwiajqce wanie dachem skladanym.

manewro-

~

~,

~

Soft top cover not locked. Try again. (Ostona dachu sktadanego nie zamkneta siEi'.Cofnij dach i spr6buj ponownie.) Battery low. (Niski poziom natadowania akumulatora.) Soft top obstructed. Clear obstacles and try again. (Prawdopodobienstwo kolizji dachu sktadanego. Usun przeszkody i spr6buj ponownie.) Open/close soft top completely to open boot. (A by otworzyc pokrywEi' bagaznika, rozt6i:/zt6z dach sktadany do konca.) Open/close soft top completely before driving. (Zanim rozpocznieszjazdEi', rozt6i:1zt6z dach sktadany do konca.) Close boot. (Zamknij pokrywEi' bagaznika.) Driver seat unlocked. (Fotel kierowcy nie jest zablokowany.) Passenger front seat unlocked. (Fotel pasazera nie jest zablokowany. ) Oparcie fotela nie jest zablokowane. Zakoncz manewrowanie dachem sktadanym. NapiEi'cie akumulatora samochodu jest zbyt niskie do manewrowania dachem sktadanym.

~

~

~

Zakoncz manewrowanie

dachem sktadanym.

~

Zamknij pokrywEi' bagaznika.

~ ....

~J ~J

Przesun oparcie fotela catkowicie do tytu w potozenie zablokowane, zobacz str. 75. Przesun oparcie fotela catkowicie do tytu w potozenie zablokowane, zobacz str. 75.

Oparcie fotela nie jest zablokowane.

"Easy-entry" (funkcja latwego wsiadania)
&UWAGA
• Zawsze sprawdz, czy oparcie fotela zostato zablokowane po przywr6ceniu go do poprzedniej pozycji . • Sprawdz, czy mozliwose przesuwania fotela do przodu/do tytu zostata zablokowana. Zar6wno oparcie fotela, jak i caty fotel muszq bye zablokowane. W przeciwnym razie podczas hamowania lub kolizji moze dojse do obrazen ciata. Dotyczy to w szczeg61nosci sytuacji, gdy za oparciem fotela jest zamocowany fotelik dzieci~cy instalowany tytem do kierunku jazdy. Dla utatwienia wsiadania na tylnq kanap~ oraz wysiadania z niej mozliwe jest przesuni~cie przednich foteli do przodu.

Funkcja "Easy-entry" (funkcja latwego wsiadania). Na ilustracji pokazano fotel regulowany elektrycznie

*

R~cznieregulowane fotele przednie 1 Pociqgnij w g6r~ uchwyt obok zagt6wka
fotela. 2 Przesun oparcie fotela do przodu i popchnij do przodu fote!. Powr6t do poprzedniego potozenia: 1 Przesun oparcie fotela do tytu. 2 Cofnij fotel do zqdanego potozenia. Sprawdz, czy oparcie i fotel Sq zablokowane.

Elektrycznie

regulowane fotele

*

1 Pociqgnij w g6r~ uchwyt obok zagt6wka fotela. 2 Przesun oparcie fotela do przodu. 3 Fotel przesunie si~ w swoje przednie polozenie. Powr6t do poprzedniego potozenia: 1 Przesun oparcie do tytu w potozenie normalne. 2 Pociqgnij uchwyt w g6r~ i przytrzymaj go w tej pozycji, az fotel powr6ci do swojego poprzedniego potozenia.

Zagf6wki
,LhUWAGA
Ustaw wysokos6 zag~6wka, tak aby g~owa by~ajak najlepiej oparta. Pozwoli to ograniczy6 ryzyko urazu kr~g6w szyjnych w razie ewentualnej kolizji. Przednie fotele Sq wyposazone w aktywne zag~6wki typu SAHR (Saab Active Head Restraint). System ten ogranicza ryzyko urazu kr~g6w szyjnych, w przypadku uderzenia samochodu od ty~u. SAHR jest uk~adem mechanicznym, uruchamianym pod wp~wem ci~zaru cia~a. Mechanizm jest wbudowany w g6rnq cz~s6 oparcia fotela, gdzie ~qczy si~ z zag~6wkiem. W momencie uderzenia w ty~samochodu cia~o zostaje wcisni~te w oparcie fotela. Nacisk na mechanizm powoduje przesuni~cie zag~6wka do przodu i w g6r~, co ogranicza ruch g~owy do ty~u. Wysokos6 zag~6wk6w foteli przednich i tylnych mozna regulowa6. • Podnoszenie: chwy6 zag~6wek z obu stron i pociqgnij w g6r~. • Obnizanie: pchnij zag~6wek do przodu i w d6~. Dla poprawienia widocznosci do ty~u zag~6wki mozna ca~kowicie obnizy6, jezeli nikt nie podr6Zuje na danym siedzeniu.

Pasy bezpieczenstwa, tylna kanapa, Kabriolet
R6wniez dwa miejsca na tylnej kanapie majq zainstalowane trzypunktowe, bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa. Spokojnie wyciqgnij pas, przet6z go w poprzek ciata i wt6z zaczep do zamka. Sprawdz, czy zaczep zostat prawidtowo zablokowany w zamku. Chwyc nast~pnie pas barkowy przy zamku i pociqgnij w kierunku barku, aby naciqgnqc pas biodrowy. Pas biodrowy powinien przylegac do bioder. Pas barkowy powinien przebiegac po ramieniu mozliwie najblizej szyi, lecz nie powinien jej ocierac. Aby odpiqc pas, nacisnij czerwony przycisk w zamku pasa. Sprawdzanie dziatania pas6w bezpieczenstwa, czyszczenie, itp., zobacz str. 278.

it. UWAGA
• Jesli musisz umiescic bagaz najednym z siedzen, zabezpiecz go starannie za pomocq pasa bezpieczenstwa. Ograniczy to ryzyko przemieszczenia si~ bagazu i spowodowania obrazen w razie nagtego hamowania lub ewentualnej kolizji. • Zabezpiecz pas przed ostrymi kraw~dziami. • Sprawdz, czy uzywasz wtasciwego zamka pasa. Zamocowanie bagazu na tylnej kanapie, zobacz str. 19.

78

Saab 9-3 Kabriolet

System zabezpieczenia przy dachowaniu
,&UWAGA
• System zabezpieczenia przy dachowaniu posiada mocne spr~zyny, kt6re wypychajq palqki w razie wypadku. Jezeli nie Sq one zablokowane, moze to spowodowac obrazenia ciala . • Jezeli palqki zostanq wcisni~te r~cznie w swoje polozenie wyjsciowe, nie b~dq one juz w stanie spelniac swojej funkcji ochronnej w razie wypadku. System zabezpieczenia przy dachowaniu jest elementem systemu bezpieczeristwa biernego samochodu i sklada si~ z dw6ch palqk6w ochronnych, znajdujqcych si~ za zagl6wkami miejsc na tylnej kanapie, ramy szyby przedniej oraz napinaczy pas6w bezpieczeristwa. Palqki ochronne i napinacze pas6w bezpieczeristwa zostajq wyzwolone automatycznie, jezeli podczas wypadku dojdzie do dachowania samochodu. Ich wyzwolenie nast~puje r6wniez w przypadku zderzenia czolowego lub kolizji bocznej. Jezeli palqki ochronne zostanq wyzwolone z innego powodu, mozna je schowac r~cznie. Wtym celu nalezy zwolnic blokady przy obu palqkach. Przy rozlozonych palqkach ochronnych nie wolno manewrowac dachem skladanym. 1 Zwolnij blokad~ i zdecydowanym ruchem wcisnij palqk ochronny w d61, tak aby zostal zablokowany. 2 Zamocuj obie oslony. Jezeli palqki ochronne zostaly schowane r~cznie, konieczne jest ich niezwloczne sprawdzenie. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

l~I;~ LL}
I Zwolnienie blokady pa/qka ochronnego ~

Elektryczne podnosniki szyb
&UWAGA
Podczas podnoszenia szyb bocznych, pami~taj 0 ryzyku przytrzasni~cia palc6w lub innych cz~sci ciala. Nieuwaga n:oze bye przyczynq powaznych a nawet smlertelnych obrazen. • Wychodzqc z samochodu, zawsze wyjmij kluczyk ze stacy]kl, aby za~obiec przypadkowemu uruchomlenlu elektrycznych podnosnik6w szyb, np. przez bawiqce si~ dzieci. • Osoba uruchamiajqca elektryczny podnosnik szyb, przed rozpocz~ciem podnoszenia szyby, ma obowiqzek upewnie si~, ze nikt, a w szczeg6lnosci . dzieci, nie trzyma glowy, rqk lub palcow w otworach okien.

Zamykanie
Dach skladany rozlozony - Oknami steruje si~ niezaleznie od siebie. Dach skladany zlozony - Oba okna boczne po jednej stronie zamyka si~ przyciskiem przedniego okna. Automatyczne zamykanie przednich okien bocznych: Podnies przycisk do konca i puse go. Tylne okna boczne muszq bye calkowicie zamkni~te. Przed~ie okna boczne posiadajq funkcj~ zabezpleczenla przed przyci~ciem Dodatkowe informacje na temat elektrycznych podnosnik6w szyb, zobacz str. 135.

*-

Otwieranie
Dach skladany rozlozony - Okna otwiera si~ niezaleznie od siebie. Dach skladany zlozony - Oba okna boczne po jednej stronie otwiera si~ przyciskiem przedniego okna. Otwieranie automatyczne: Wcisnij przycisk do konca i puse go. Jezeli dach skladany jest rozlozony, otworzy si~ r6wniez tylne okno boczne.

OdlC\czenie elektrycznego podnosnika szyby w drzwiach pasazera
Wlqcznikiem ~ w drzwiach kierowcy mozna odlqczye przelqcznik elektrycznego podnosnika szyby w drzwiach pasazera. Kolor podswietlenia wlqcznika zmienia si~ z zielonego na pomaranczowy (przelqcznlk zablokowany).

Kalibracja przednich elektrycznych podnosnik6w szyb z zabezpieczeniem przed przyci~ciem
Elektryczne podnosniki szyb trzeba skalibrowae, gdy nie dziala funkcja automatycznego zamykania lub jezeli miala miejsce awaria zasilania. Zabezpieczenie przed przyciEilciem nie bEildziedzialae bez kalibracji. Aby mozna bylo przeprowadzie kalibracjEil, muszq bye spelnione ponizsze warunki: 1 Dach skladany powinien bye rozlozony. 2 Drzwi i tylne okna boczne powinny bye zamkniEilte. 3 Silnik powinien pracowae na biegu jalowym. 4 Przesun przelqcznik dachu skladanego w g6rEil,az rozlegnie siEilsygnal gotowosci (gong). Podczas kalibracji wszystkie cztery szyby zostanq kilkakrotnie podniesione i opuszczone. Jezeli kalibracja nie powiedzie siEildwa razy z rZEildu,samoch6d powinien zostae sprawdzony i naprawiony. Zaleca siEilkontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Tymczasowe wyt~czenie zabezpieczenia przed przyci~ciem, zobacz str. 137.

Oswietlenie wn~trza
Oswietlenie wnEiltrza sklada siEilz przedniej lampy sufitowej, dw6ch lamp punktowych z przodu, oswietlenia przestrzeni na nogi oraz oswietlenia wejscia w drzwiach. Wylqczniki oswietlenia znajdujq siEilna konsoli sufitowej. Oswietlenie wnEiltrza zapali siEilpo: • Otwarciu drzwi, jesli zaplon jest wylqczony. WyjEilciu kluczyka ze stacyjki. Oswietlenie wnEiltrza zgasnie po: • ZamkniEilciu zamk6w samochodu. • Wlqczeniu zaplonu. • Uplywie ok. 20 sekund od zamkniEilcia drzwi. Gaszenie oswietlenia odbywa siEil spos6b w plynny. Jezeli drzwi pozostanq otwarte przy wylqczonym zaplonie, oswietlenie wnEiltrza zgasnie automatycznie po uplywie 5 min., by nie doszlo do rozladowania akumulatora. Oswietlenie wnEiltrza mozna calkowicie wylqczye. 1 Otw6rz drzwi kierowcy. 2 WylqcZ oswietleniewnEiltrza samochodu srodkowym przyciskiem. Oswietlenie powr6ci w tryb wlqczenia przy otwartych drzwiach, z chwilq nastEilpnego wlqczenia zaplonu lub zamkniEilcia samochodu pilotem. Oswietlenie wn(ftrza z przodu - Kabriolet
1 Lewa lampa punklowa 2 Lampa 5ufilowa 3 Prawa lampa punklowa

*

Oswietlenie schowka w tablicy rozdzielczej zapala siEilprzy otwarciu i gasnie przy zamykaniu schowka. Wymiana zar6wek, zobacz str. 252.

Saab 9-3 Kabriolet
Oslona przeciwsloneczna
W ostonie przeciwstonecznej znajduje siE;l lusterko, kt6rego oswietlenie zapala siE;l przy otwieraniu a gasnie przy zamykaniu klapki.

81

R~czne otwieranie
pokrywy wlewu paliwa, Kabriolet
Jesli zamek pokrywy wlewu paliwa, stero~any funkCJC\.zamkacentralnego, nie zostame odblokowany, zr6b tak: SP.rawdibez~i~cznik 7 w skrzynce, znajdUJC\.ceJ w sClance tablicy rozdzielczej, SIE;l zobacz str. 259. Jesli jest przepalony lub przepali siE;lbezposrednio po wymianie, mozesz rE;lcznieodblokowac pokrywE;l wlewu paliwa. Zr6b tak: 1 Odkryj dwa otwory wyciE;ltew tapicerce po prawej stronie bagaznika. 2 Poluzuj obie sruby (nie musisz ich wyjmowac). 3 Wysun sruby z otwor6w. PokrywE;l wlewu paliwa mozna teraz otworzyc od zewnC\.trz. RE;lczneotwieranie pokrywy wlewu paliwa zobacz str. 62.

Oswietlenie bagaznika
Oswietlenie bagaznika zapala siE;li gasnie odpowiednio przy otwieraniu i zamykaniu pokrywy. Aby zapobiec roztadowaniu akumulatora oswie:tlenie bagaznika wytC\.czasiE;l utom'aa tycznle po 20 minutach, jesli pokrywa bagaznika pozostanie otwarta. Wymiana zar6wek, zobacz str. 254.

*,

R~czne odblokowanie zamka pokrywy bagaznika
Jezeli pokrywa bagaznika nie zostanie odblokowana przez zamek central ny, mozna jq odblokowac r~cznie. 1 Wyjmij tradycyjny kluczyk znajdujqcy si~ w pilocie, naciskajqc emblemat z tytu pilota, zobacz str. 51. 2 Odsur'l ostroznie okrqgtq oston~. Uzyj paznokcia i plastikowej karty (np. karty kredytowej), aby nie uszkodziclakieru. 3 Otw6rz zamek tradycyjnym kluczykiem. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba w celu sprawdzenia systemu centralnego zamka.

.&. UWAGA
W niekt6rych wersjach na pokrywie bagaznikajest zamontowany spojler. Przy zamykaniu pokrywy zachodzi ryzyko przyci~cia palc6w mi~dzy spojlerem a btotnikiem tylnym.

Owiewka*
R~czne odblokowanie bagatnika zamka pokrywy Jako wyposazenie dodatkowe dost~pna jest owiewka. Post~puj doktadnie zgodnie z instrukcjq montazu, dotqczonq do owiewki.

Jezeli elementy bagaznika na narty Cargo Wing poluzujq si~, konieczna jest jak najszybsza naprawa. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba. W przeciwnym razie bagaznik na narty moze si~ odtqczyc podczas jazdy.

Umieszczenie dw6ch toreb golfowych w bagazniku
W bagakniku Kabrioleta jest miejsce na dwie torby golfowe. Zr6b tak: 1 Najpierw wsun w~kszq cz~sc pierwszej torby w prawo. 2 W+6k ca+qtorb~. Obr6c jq w taki spos6b, by jej najszersza cz~sc by+askierowana w d6+ i przesun torb~ do przodu pod worek sk+adanego dachu, w spos6b pokazany na ilustracji. 3 W+6k drugq torb~ podobnie jak pierwszq, kierujqc jednak jej najw~kszq cz~sc w d6+,w spos6b pokazany na ilustracji.

Zkfadanie schowka na dach skfadany

*

Po opuszczeniu dach spoczywa w schowku powyzej przedzialu bagazowego. Kiedy dach zostanie podniesiony, schowek mozna zlozyc. Dzi~ki temu zwi~ksza si~ wysokosc przedzialu bagazowego, umozliwiajqc przewozenie bagaz6w, itp. W podlodze schowka umieszczona jest tarcza z uchwytem z tylu. ZI6z schowek w nast~pujqcy spos6b: 1 Otw6rz przedzial bagazowy. 2 Zlap za uchwyt, po czym wcisnij tarcz~, jednoczesnie nieznacznie jq podnoszqc. 3 Zablokuj tarcz~ w g6rnym polozeniu wciskajqc jq do blokady (blokada nie jest widoczna, ale w momencie zaskoczenia dysku slyszalne b~dzie klikni~cie). Gdy nast~pnie dach zostanie opuszczony, blokada automatycznie zwolni tarcz~ i schowek otworzy si~, aby mozna bylo schowac dach.

Przyrzctdy i urzctdzenia sterujctce
Lampki kontrolne i ostrzegawcze Przyrzctdy Wyswietlacz informacyjny na tablicy wskai:nik6w_ SID (Saab Information Display} PrzEHctczniki Wycieraczki i spryskiwacze Panel r~cznego sterowania klimatyzacjct Panel automatycznego sterowania klimatyzacjct (ACC) 86 91 94 96 105 110

*

114

*_____

119

*

Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest montowane we wszystkich samochodach (moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego).

86

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

Tablica wskaznik6w

Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Wyswietlane komunikaty i informacje zalezq od wersji silnika i wyposazenia.

[en))
-

Lampka ostrzegawcza, uktad ASS

Lampka swieci w razie usterki ukladu ASS. Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

(Q\ \0)
Tablica wskainik6w 1 Obrotomierz 2 PrE;!dkosciomierz 3 Wskaznik cisnienia 4 Wskaznik poziomu paliwa

*

5 Wskaznik temperatury silnika 6 Wyswietlacz informacyjny 7 Przycisk zerowania Iicznika przebiegu dziennego

Antilock brake malfunction. Contact service. (Awaria ukladu zapobiegajqce go zablokowaniu hamulc6w. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

Hamulce dzialajq nadal, jednak bez wspomagania ze strony ukladu ASS.

[-1

Lampka ostrzegawcza braku tadowania

Lampka pali si~, gdy akumulator nie jest ladowany przez alternator. Jezeli zapali si~ ona podczas jazdy, jak najszybciej zatrzymaj samoch6d i zgas silnik. Sprawdz paski nap~dowe, zobacz str. 237.

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
_

87

I'IIJ

Lampka ostrzegawcza, cisnienie oleju silnikowego

Lampka ostrzegawcza, awaria silnika (CHECK ENGINE) ,&UWAGA
Lampka ostrzegawcza CHECK ENGINE swieci w razie usterki silnika. Jazda z wtqczonq lampkq ostrzegawczq CHECK ENGINE jest nadal mozliwa, jednak samoch6d nalezy bezzwtocznie poddac przeglqdowi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba. Jesli usterka nie zostanie usuni~ta, moze dojsc do powaznych uszkodzen w samochodzie, co utrudni dalszqjazd~. Wtakiej sytuacji, kierowca musi byc przygotowany do natychmiastowego podj~cia odpowiednich dziatan (np. delikatnie wyhamowac pojazd, wytqczyc bieg, zatrzymac samoch6d w bezpiecznym miejscu, wytqczyc zapton itp.).

Lampka swieci, gdy cisnienie oleju w silniku jest zbyt niskie. Jesli lampka zacznie migac lub wtqczy si~ podczas jazdy, natychmiast zatrzymaj w bezpiecznym miejscu samoch6d, wytqcz silnik i sprawdt poziom oleju, zobacz str. 226.

Lampka zapala si~, gdy w uktadzie paliwowym lub zaptonowym wystqpi usterka. Mozliwa jest ostrozna jazda samochodem, jednak osiqgi silnika Sq ograniczone, zobacz str. 167. Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat

*:

I

Engine malfunction. Contact service. (Awaria silnika. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq. )

W zadnym wypadku nie wolno jechac samochodem, gdy lampka ostrzegawcza swieci. Niskie cisnienie oleju moze spowodowac powazne uszkodzenie silnika. Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: ~ Oil pressure low. Make a safe stop. Turn off engine. (Niskie cisnienie oleju. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Wytqcz silnik.)

Aby uniknqc uszkodzenia silnika, samoch6d nalezy bezzwtocznie poddac przeglqdowi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.

Lampka swieci, gdy wtqczone Sq swiaUa drogowe, zobacz str. 105.

II

Lampka kontrolna, swiatla drogowe

••

Przednie 5wiatta przeciwmgielne

*

Lampka swieci, gdy wtqczone Sq przednie swiaUa przeciwmgielne, zobacz str. 108.

Lampka kontrolna, tylne 5wiatto przeciwmgielne

Lampka swieci, gdy poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku jest zbyt niski, zobacz str. 233. Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:


(Q)

Lampka ostrzegawcza, hamulec gt6wny

Lampka swieci, gdy wtqczone jest tylne swiaUo przeciwmgielne, zobacz str. 107. Tylne swiaUo przeciwmgielne gasnie automatycznie po wytqczeniu silnika. W celu wtqczenia swiaUa po uruchomieniu silnika, musisz ponownie wcisnqc wtqcznik tylnego swiaUa przeciwmgielnego.

Brake fluid level low. Make a safe stop. Contact service. (Niski poziom ptynu hamulcowego. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj si~ ze stacjq obstugi.)

&.UWAGA
• Nie jedz, jesli obie lampki swiecq jednoczesnie z uwagi na ryzyko awarii hamulc6w. • Jesli poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku znajduje si~ ponizej oznaczenia MIN, samoch6d nalezy odholowac na lawecie do najblizszej autoryzowanej stacji obstugi Saaba. • Nalezy bezzwtocznie dokonac przeglqdu uktadu hamulcowego. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.

Ze wzgl~d6w bezpieczenstwa, zatrzymaj samoch6d i sprawdz poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku, zobacz str. 233. Jesli poziom jest w normie, nacisnij mocno pedat hamulca dwa, trzy razy. Nast~pnie, ponownie sprawdz poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku. Jesli poziom nadal jest w normie, mozesz - przy zachowaniu duzej ostroznosci - odprowadzic samoch6d do najblizszej stacji obstugi, celem sprawdzenia uktadu hamulcowego. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba. Uktad hamulcowy jest wyposazony w funkcj~ (EBD = Electronic Brakeforce Distribution), kt6ra rozdziela sit~ hamowania mi~dzy hamulcami k6t przednich a hamulcami k6ttylnych w optymalny spos6b, aby uzyskac jak najlepszq skutecznosc hamowania, niezaleznie od obciqzenia.

W razie awarii funkcji EBD swiecq nas!E;lpujqce lampki na wyswietlaczu jqcy komunikat:

II, Elli g. Jednoczesnie
SID pokaze siE;lnastE;lpu-

11i"'\ \\VJ

Brake malfunction. Make a safe stop. Contact service. (Awaria ukladu hamulcowego. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj siE;lze stacjq serwisowq.)

Lampka swieci, gdy dtwignia hamulca rl;lcznego jest zaciqgnil;lta, zobacz str. 190. Hamulec rE;lcznyjest mechaniczny i dziala na tylne kola.

Lampka ostrzegawcza, hamulec r~czny

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej
Lampka swieci w razie usterki w systemie poduszek powietrznych. Na wyswietlaczu SID pokaze siE;lnastE;lpujqcy komunikat: Airbag malfunction. Contact service. (Awaria ukladu poduszek powietrznych Airbag. Skontaktuj siE;l e stacjq serwisowq.) z

~UWAGA
• Podczas parkowania zawsze uzywaj hamulca rE;lcznego. • Przed wyjE;lciem kluczyka ze stacyjki zawsze zaciqgnij hamulec rE;lczny. • Nie uzywaj hamulca rE;lcznego, gdy samoch6d jest w ruchu, zobacz str. 190.

W takiej sytuacji, zachowaj szczeg61nq ostroznosc podczas dalszejjazdy i mozliwie najszybciej skontaktuj siE;l e stacjq obslugi. z Zaleca siE;lkontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Zobacz Lampka ostrzegawcza, hamulec gl6wny, str. 88, Lampka ostrzegawcza, uklad ABS, str. 86 i Lampka kontrolna, TCS OFF lub ESP® OFF str. 95.

~UWAGA
• Sygnalizacja usterki oznacza, ze system poduszek powietrznych moze nie zadzialac. • Samoch6d nalezy bezzwlocznie odprowadzic do stacji obslugi w celu dokonania przeglqdu systemu. Zaleca sil;l kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Lampka swieci przez ok. 4 sekundy po przekrl;lceniu kluczyka w stacyjce do polozenia "START" lub "ON".

*.

•• ~

Lampka ostrzegawcza, pasy bezpieczenstwa

Lampka swieci, jesli kierowca nie zapiql pasa bezpieczenstwa.

~ •••

Lampka kontrolna niskiego poziomu paliwa

I~
••

Lampka kontrolna, tempomat

*

Lampka swieci, gdy ilosc paliwa w zbiorniku jest mniejsza niz ok. 10 litr6w. Zobacz tez funkcja D.T.E. na str. 97.

Lampka swieci, gdy uk~adjest w~qczony. Dodatkowe lampki kontrolne w samochodach z silnikiem wysokoprflznym

••• ••0
JlI
Samodiagnostyka lampek
Powyzsze lampki ostrzegawcze i kontrolne powinny zaswiecic si~ po przekr~ceniu kluczyka w stacyjce w po~ozenie ON. Lampki powinny zgasnqc po ok . 4 sekundach od uruchomienia silnika lub pomyslnego zakonczenia samodiagnostyki poszczeg61nych system6w/funkcji.

Jazda do ca~kowitego wyczerpania paliwa moze spowodowac zassanie powietrza do uk~adu paliwowego, co moze doprowadzic do przegrzania katalizatora, tak, ze moze on ulec uszkodzeniu. Samochody z silnikiem wysokopr~znym: Post~powanie w przypadku ca~kowitego wyczerpania paliwa, zobacz str.173.

~ampka ffftl zarowe kontrolna, 1!6!1

5wiece

(samochody z silnikiem wysokopr~i:nym)

Lampka swieci po przekr~ceniu kluczyka w stacyjce do po~ozenia ON, jesli temperatura p~nu ch~odzqcego jest nizsza niz +5°C. W~qCZsilnik, gdy lampka zgasnie, zobacz str. 165.

• _

La~pka. kontrol~a, 5wiatta gtowne I PozycYJne

Lampka swieci, gdy w~qczone Sq swiaHa g~6wne lub pozycyjne.

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
Przycisk zerowania
Przycisk zerowania znajduje si~ z lewej strony obok pr~dkosciomierza.

91

000000

0,0

000,0 000000
Przyrz~dy
Obrotomierz
Obrotomierz wskazuje pr~dkosc obrotowq silnika w tysiqcach obrot6w na minut~ (obr.lmin.). Funkcja bezpieczenstwa (odci~cie doptywu paliwa) ogranicza obroty silnika w czerwonym polu skali obrotomierza. Samochody z automatycznq bieg6w

D
skrzyniq

• Zaplon wlqczony: jednorazowe nacisni~cie - zerowanie licznika przebiegu dziennego . • Zaplon wylqczony: jednorazowe nacisni~cie - odczyt wskazania licznika kilometr6w i przebiegu dziennego.

Licznik kilometr6w i licznik przebiegu dziennego
Licznik kilometr6w podaje odleglosc w kilometrach, a licznik przebiegu dziennego w kilometrach i setkach metr6w.

Jesli pomimo takiego postt;!powania, wskaz6wka wskaznika wejdzie na czerwone pole, zatrzymaj w bezpiecznym miejscu samoch6d i pozostaw silnik na biegu jalowym. Jesli wskaz6wka nadal wchodzi na czerwone pole, wylqcZ silnik. Jesli wskaz6wka wielokrotnie wchodzi w czerwone pole, zatrzymaj bezzwlocznie samoch6d w bezpiecznym miejscu i sprawdz poziom plynu chlodzqcego, zobacz str. 231 .

PrQdkosciom ierz
Prt;!dkosciomierz wskazuje prt;!dkosc samochodu w kilometrach na godzint;! (km/godz.). PrEildkosciomierz otrzymuje informacje z czujnik6w prEildkosci obrotowej k6l ukladu ASS.

Wskaznik temperatury
Wskaznik pokazuje temperaturt;! plynu chlodzqcego w silniku. W normalnych warunkach, wskaz6wka powinna znajdowac sit;! posrodku skali. Jesli wskaz6wka przesunie sit;! w kierunku czerwonego pola (moze sit;!to zdarzyc przy wysokiej temperaturze powietrza na zewnqtrz samochodu lub przy duzym obciqzeniu silnika), staraj sit;!jechac na mozliwie najwyzszym biegu przy mozliwie najnizszych obrotach silnika i unikaj redukowania bieg6w.

&UWAGA
Zachowaj szczeg61nq ostroznosc podczas odkrEilcania korka zbiornika wyr6wnawczego, gdy silnikjest rozgrzany. Odkrt;!caj korek powoli i nigdy nie otwieraj go do korica! Nadcisnienie panujqce w ukladzie chlodzenia moze spowodowac uwolnienie gorqcej pary i plynu chlodzqcego.

Jesli wskaz6wka wielokrotnie przesuwa si~ w czerwone pole, a jednoczesnie silnik traci moc w wyniku ograniczenia cisnienia doladowania przez uklad zabezpieczajqcy, bezzwlocznie skontaktuj si~ ze stacjq obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obs{ugi Saaba. Jesli pr~dkosc samochodu przekroczy 230 km/godz. nastqpi ograniczenie wzrostu pr~dkosci poprzez redukcj~ cisnienia doladowania. Wskainik cisnienia przemieszcza si~ wtedy w kierunku srodka bialego pola, co informuje 0 zmniejszeniu mocy silnika, a w rezultacie r6wniez obnizeniu pr~dkosci samochodu.

Wskaznik cisnienia doladowania

*

Wskaznik poziomu paliwa
Gdy ilosc paliwa jest mniejsza niz ok. 10 litr6w, w{qcza si~ lampka kontrolna na tablicy wskainik6w. Tankowanie, zobacz str. 171.

Wskainik cisnienia dcnadowania pokazuje ilosc powietrza zuzywanego w czasie spalania, co odpowiada obciqzeniu silnika. Przy mafym obciqzeniu oraz podczas hamowania silnikiem wskaz6wka znajduje si~ w bialym polu. W pewnych warunkach cisnienia powietrza, wskaz6wka moze przesunqc si~ na poczqtek czerwonego pola, co nie oznacza awarii.

Wyswietlacz informacyjny na tablicy wskaznik6w
Pod pr~dkosciomierzem znajduje si~ okienko wyswietlacza, w kt6rym pokazywane Sq r6Zne informacje. Rodzaj informacji zalezy od tego, czy samoch6d jest wyposazony w r~cznq, czy w automatycznq skrzyni~ bieg6w.

Samochody z automatycznq skrzyniq bieg6w:

1_000,0 000000
• Po lewej stronie wyswietlane Sq wskazania licznika kilometr6w i licznika przebiegu dziennego. • W srodku wyswietlane Sq r6zne komunikaty informacyjne i ostrzegawcze. • Po prawej stronie wyswietlana jest informacja 0 aktualnym polozeniu dzwigni zmiany bieg6w.

D D
~ .:.

Symbol komunikatu. Przeczytaj komunikat wyswietlony na SID

Symbol swieci, gdy na SID wyswietlony jest komunikat informacyjny lub ostrzegawczy.

Samochody z manualnq skrzyniq

Wskainik pofozenia dzwigni zmiany bieg6w (samochody z automatyczni\ skrzynii\ bieg6w)

Ibiegow:

000000

0,0

• Po lewej stronie wyswietlane Sq wskazania licznika przebiegu samochodu. • W srodku wyswietlane Sq r6zne komunikaty informacyjne i ostrzegawcze. • Po prawej stronie wyswietlane Sq wskazania licznika przebiegu dziennego.

Po prawej stronie okienka wyswietlacza informacyjnego pokazywana jest informacja 0 aktualnym polozeniu dZwigni zmiany bieg6w. W przypadku r~cznej zmiany bieg6w podswietla si~ litera M (manualna zmiana bieg6w) i numerwlqczonego biegu, zobacz str. 180.

Ilia

••

Lampka kontrolna, TCS lub ESP®

*

•• ~

Lampka kontrolna, TCS OFF lub ESP® OFF

*

W przypadku awarii uk+adu na wyswietlaczu SID ukaze si~ ponizszy komunikat: Traction control failure. Contact service. (Awaria systemu kontroli trakcji. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) lub Stability control failure. Contact service. (Awaria systemu stabilizacji jazdy. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq. )

&UWAGA
Przy normalnej jezdzie, uk+ad poprawia komfort i bezpieczenstwo jazdy, lecz nie nalezy tego traktowac, jako zach~ty do nadmiernego zwi~kszania pr~dkosci. Wchodzqc w zakr~ty lub jadqc po sliskiej nawierzchni, zawsze zachowuj szczeg61nq ostroznosc, zobacz str. 185 1 187. Lampka swieci, gdy uk+ad dzia+a. Zadzia+anie funkcji uk+adu TCS/ESP® oznacza, ze zosta+a przekroczona granica przyczepnosci mi~dzy oponami a nawierzchniq, w zwiqzku z czym nalezy zachowac szczeg61nq ostroznosc podczas jazdy.

&UWAGA
Przy normalnej jezdzie, uk+ad poprawia komfort i bezpieczenstwo jazdy, lecz nie naleZy tego traktowac, jako zach~ty do nadmiernego zwi~kszania pr~dkosci. Wchodzqc w zakr~ty lub jadqc po sliskiej nawierzchni, zawsze zachowuj szczeg61nq ostroznosc, zobacz str. 185/187. Lampka swieci w razie wy+qczenia uk+adu za pomocq przycisku TCS/ESP@ W razie usterki uk+adu, lampki nie da si~ wy+qczyc naciskajqc na przycisk TCS/ESp®.

~

'<'

Samoch6d nalezy wtedy odprowadzic do stacji obs+ugi w celu dokonania przeglqdu systemu. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obs+ugi Saaba. Zobacz tez rozdzia+ System Kontroli Trakcji (TCS), str. 185/Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESp®) str. 187.

*,

96

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
Liczba ukfad6w/system6w, kt6re zostanq wyswietlone na SID, zalezy od wyposazenia samochodu. Ponizej pokazano przykfadowe ukfady/systemy, kt6re mogq znajdowae si~ w Twoim samochodzie.

SID (Saab Information Display)
Na SID wyswietlane Sq r6znego rodzaju komunikaty: ostrzezenia, wskazania, informacje funkcji komputera podr6Znego oraz informacje systemu Infotainment. Komunikaty i informacje, wyswietlane na SID, zostaty opisane na str. 305. Jezeli do wyswietlenia jest wi~cej niz jeden komunikat SID, to po lewej stronie tekstu pierwszego komunikatu widoczny jest znak plus. Kazdy komunikat jest wyswietlany przez 10 sekund. Nacisnij przycisk CLEAR, aby potwierdzie komunikat SID - spowoduje to znikni~cie tekstu i symbolu albo samego tekstu. Potwierdzony komunikat, kt6rego przyczyna nie zostanie usuni~ta, b~dzie wyswietlony ponownie przy nast~pnym uruchomieniu samochodu. Po wyfqczeniu silnika wyswietlane Sq te komunikatylinformacje, kt6re Sq nadal aktywne. Ma to na celu przypominanie kierowcy 0 ich wystqpieniu. Przy tej okazji Sq r6wniez wyswietlane komunikaty/informacje, kt6re zostaty wczesniej potwierdzone przyciskiem CLEAR. Niekt6re z system6w wyposazenia samochodu, np. zegar, alarm antywfamaniowy i klimatyzacja, umozliwiajq programowanie wfasnych opcji ustawien przez uzytkownika samochodu, Sq to tzw. Profiler (Ustawienia uzytkownika).

I Theft
str.56.

Alarm (Alarm antywtamaniowy),

Full theft alarm (Alarm antywfamaniowy z pefnym zakresem funkcji) Door alarm only (Alarm tylko na drzwi)

I Park

Heater (Ogrzewacz str.309.

postojowy),

Manual Control (Regulacja r~czna) Set Timers (Ustaw czasy zafqczenia)

Profiler
Opcje ustawien Profiler Sqwprowadzane za pomocq przycisk6w funkcyjnych, znajdujqcych si~ pomi~dzy tablicq wskaznik6w a panelem radioodbiornika. 1 Aby wejse do menu Profiler, nacisnij przycisk CUSTOMIZE. 2 Przekr~caj pokr~tfo INFO, azpokazesi~ nazwa tego ukfadu/systemu, kt6rego ustawienia chcesz zmienie. 3 Aby potwierdziewyb6r, nacisnij pokr~tfo INFO. Po zakonczeniu ustawien wybierz Exit (Zakoncz).

Istr.309.Heater (Ogrzewacz Block

silnika),

Manual Control (Regulacja r~czna) Set Timers (Ustaw czasy zafqczenia)

IPark Assistance (Uktad pomocy parkowaniu), str. 194.
SPA on (SPA wfqczone) SPA off (SPA wyfqczone)

przy

I Clock

I Alarm (Zegar I Alarm), str. 101.

Set Clock (Ustaw zegar) Set Alarm 08:30 (Ustaw alarm)

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

97

IRain Sensor

(Czujnik deszczu), str. 111.

Funkcje komputera podr6znego

High (Wysoki) Medium (Sredni)

wSID

Wersja z komputerem podr6i:nym r6wniez takie funkcje:

*

ma

Istr. 129. System Climate

Low (Niski)

.ffi. UWAGA
Poszczeg61ne funkcje komputera podr6i:nego nalezy ustawiac, gdy samoch6d stoi, aby nie odrywac uwagi od sytuacji na drodze. SID jest dost~pny w dw6ch wersjach. Wersja podstawowa ma nast~puj~ce unkcje: Temp Temperatura zewn~trzna Szacunkowa odleg+osc, jak~ mozesz przejechac na paliwie, znajduj~cym si~ w zbiorniku. Gdy mozliwa do przejechania odleg+osc spadnie ponizej 30 km, zostanie wyswietlony komunikat Refill fuel now. (Zatankuj paliwo) Srednie zuzycie paliwa od ostatniego wyzerowania odczytu Data

Odleg+osc do celu podr6i:y. Ta funkcja moze r6wniez zast~powac licznik przebiegu dziennego Przewidywany czas dotarcia do celu podr6zy Speed 0 Speed W Srednia pr~dkosc jazdy Ostrzezenie 0 przekroczeniu zadanej pr~dkosci

(Uktad klimatyzacji),

Rear Defroster (Odmrazanie tylnej szyby) Heated Seats (Ogrzewanie siedzen) Fan Settings (Ustawienia wentylatora) Air Distribution (Rozprowadzenie powietrza) AlC Mode (Tryb AlC) Dual/Single Zone (Regulacja jedno/dwustrefowa) Default Settings (Ustawienia fabryczne)

D.T.E.

Po uruchomieniu silnika wyswietlane s~ te funkcje, kt6re zostaty wybrane przed wy+~czeniem silnika, z wyj~tkiem: • Temp pokazuje si~, jezeli temperatura zewn~trzna miesci si~ w przedziale od -3°C do +3°C. • D.T.E. pokazuje si~, jezeli wartosc ta wynosi 50 km lub mniej.

ISystem Settings (Ustawienia systemowe),
Unit (Uk+ad jednostek)

str. 103.

Language (Wersja j~zykowa)

Speed Scale Ilium. (Podswietlenie skali pr~dkosciomierza) Service Info (Informacja serwisowa)

Wprowadzanie

ustawien

it. UWAGA
Pami~taj, ze jezdnia moze bye':pokryta lodem, nawetjesli temperatura powietrza przekracza +3 °C, zwtaszcza na mostach i w miejscach zacienionych. Funkcja Temp wtqcza si~ zawsze (nawet w potozeniu NIGHTPANEL), gdy w wyniku wzrostu lub spadku temperatury zewn~trznej b~dzie si~ ona miescie': w przedziale od -3°C do +3°C. Jezeli czujnik temperatury, kt6ry znajduje si~ pod przednim zderzakiem, zostanie pokryty sniegiem, wskazanie temperatury b~dzie niepewne. Ustawianie roku, miesiClca i dnia, zobacz Zegar, str. 101.

1 Za pomocqpokr~Ua INFO, wybierz jednq z funkcji. • Speed W (zaprogramowana na 90 km/godz.) • Dist (zaprogramowana na 100 km, jezeli nie zostata zmieniona) • Speed 0 • Arriv 2 Wcisnij pokr~Uo INFO i przytrzymaj, az rozlegnie si~ sygnat. 3 Przekr~e': pokr~Uo INFO, aby zmienie': wartose':. (Wartose': mozna wyzerowae': przyciskiem CLEAR). 4 Aby zakonczye': ustawienia, nacisnij pokr~Uo INFO. Uzywanie funkcji Dist jako Iicznika przebiegu dziennego 1 Wybierz Dist za pomocq pokr~Ua INFO. 2 Wcisnij przycisk CLEAR i przytrzymaj przez ok. 1 sekund~. Po prawej stronie wyswietlacza pokaze si~ strzatka, informujqca 0 wtqczeniu licznika przebiegu dziennego.

Zerowanie ustawien poszczeg61nych funkcji 1 Za pomocq pokr~Ua INFO, wybierz funkcj~, kt6rq chcesz wyzerowae':.

• Fuel 0
• Speed 0 • Trip (Dist uzywana jako licznik przebiegu dziennego) 2 Wcisnij przycisk CLEAR i przytrzymaj przez ok. 1 sekund~. Wybrana funkcja zostanie wyzerowana. Zerowanie ustawien komputera podr6znego 1 Za pomocq pokr~Ua INFO, wybierz jednq z funkcji. • Fuel 0 (wartose': zostaje ponownie ustawiona na 1,0 1/10 km) • Speed 0 • D.T.E. (wartose': zostaje ponownie ustawiona na odlegtose': mozliwq do przebycia na pozostajqcej reszcie paliwa, jesli zuzycie wynosi 1,01/10 km; nizsze zuzycie oznacza, ze mozna przebye': dtuzszy dystans) • Arriv • Trip (Dist uzywana jako licznik przebiegu dziennego.) 2 Wcisnij przycisk CLEAR i przytrzymaj, az rozlegnie si~ sygnat dzwi~kowy (ok. 3 sekund).

Ostrzezenie

0

przekroczeniu

zadanej

pr~dkosci
Funkcja jest wst~pnie ustawiona na 90 km/godz. Wartosc mozna ustawiac w zakresie 0-250 km/godz. 1 Wybierz Speed W za pomocq pokr~Ha INFO. 2 Wcisnij pokr~Ho INFO i przytrzymaj, az rozlegnie si~ sygnal. 3 Za pomocq pokr~Ha INFO, wprowadz zqdanq pr~dkosc. 4 Aby zatwierdzic ustawienia, nacisnij kr6tko pokr~Ho INFO. wlqczeniu funkcji ostrzezenia 0 przekroczeniu pr~dkosci informuje symbol gwiazdki po prawej stronie wyswietlacza. W momencie przekroczenia zadanej pr~dkosci rozlegnie si~ ostrzegawczy sygnal dzwi~kowy. Aby wylqczyc funkcj~ wcisnij przycisk CLEAR. Aby ponownie wlqczyc funkcj~ musisz posluzyc si~ pokr~Hem INFO.

Obliczanie przewidywanego czasu dotarcia do celu (Kiedy b~d~ na miejscu, jesli wiem, ile musz~ przejecha6?) T~ funkcj~ nalezy ustawi6 przed rozpocz~ciem podr6Zy. Do obliczenia przewidywanego czasu dotarcia do celu podr6zy konieczne jest podanie odleglosci. 1 Za pomocq pokr~Ha INFO, wybierz funkcj~ Dist. 2 Wcisnij pokr~Ho INFO i przytrzymaj, az rozlegnie si~ sygnal. 3 Przekr~cajqc pokr~Ho INFO, wprowadz odleglosc do celu podr6zy. 4 Aby zakonczyc ustawienia, nacisnij pokr~Ho INFO. Wybranie Arriv w czasie trwania podr6zy pokazuje przewidywany czas dotarcia do celu, obliczony w oparciu 0 sredniq pr~dkosc jazdy od momentu nastawienia funkcji Dist. Czas przerwy w podr6zy (postoju) zostanie dodany do obliczonego wczesniej czasu dotarcia do celu.

Podobnie, aby sprawdzic w czasie jazdy, jaka odleglosc zostala jeszcze do pokonania, wybierz funkcj~ Dist. Kiedy odleglosc do celu podr6zy osiqgnie zero km, Dist zaczyna funkcjonowac jako licznik przebiegu dziennego (zobacz Uzywanie funkcji Dist jako licznika przebiegu dziennego). Jako wartosc poczqtkowa licznika przebiegu dziennego zostaje przyj~ta ustawiona ostatnio wartosc funkcji Dist. Przyklad: Funkcja Dist zostala ustawiona na 100 km. Gdy zadana odleglos6 zmaleje do 0 km, funkcja Dist zacznie dzialac jak licznik przebiegu dziennego. Licznikwlqczy si~ z wartosciq poczqtkowq 100 km.

°

PrzyrzqdY~lrzqdzen ·~sterujqce
Obliczanie przewidywanego czasu dotarcia do celu, gdy zadana jest pr~dkosc srednia (Kiedy b~d~ na miejscu, jesli wiem, ile musz~ przejechae oraz, z jakq sredniq pr~dkosciq b~d~ jechae?) T~ funkcj~ nalety ustawie przed rozpocz~ciem podr6Zy. Najpierw wprowadz odlegtose w funkcji Dist. 1 Nast~pnie wybierz funkcj~ Speed 0 za pomOCq pokr~t+a INFO. 2 Wcisnij pokr~t+o INFO i przytrzymaj, at rozlegnie si~ sygnat. 3 Przekr~cajqc pokr~t+o INFO, wprowadz sredniq pr~dkose przejazdu. 4 Aby zakonczye ustawienia, nacisnij pokr~t+o INFO. Przewidywany czas dotarcia do celu jest aktualizowany podczas podr6Zy w oparciu o sredniq pr~dkose jazdy od momentu nastawienia wartosci w Dist (pr~dkose samochodu powinna bye wytsza nit 20 km/godz.). Wybierajqc Dist podczas podr6ty, motna odczytae, ile jeszcze zostato do przejechania. Po osiqgni~ciu przez funkcj~ Dist wartosci km Dist dziata jako licznik przebiegu dziennego, kt6ry rozpoczyna w takim przypadku swoje dziatanie od nastawionej wczesniej wartosci. Obliczanie sredniej pr~dkosci przejazdu (Z jakq sredniq pr~dkosciq musz~ jechae, aby dotrzee do celu w okreslonym czasie?) T~ funkcj~ nalety ustawie przed rozpocz~ciem podr6ty. Do obliczenia sredniej pr~dkosci przejazdu konieczne jest podanie odlegtosci. Najpierw wprowadz odlegtose w funkcji Dist. 1 Nast~pnie wybierz funkcj~ Arriv za pomocqpokr~Ua INFO. 2 Wcisnij pokr~Uo INFO i przytrzymaj, at rozlegnie si~ sygnat. 3 Przekr~cajqc pokr~Uo INFO, wprowadz przewidywany czas dotarcia do celu podr6Zy. 4 Aby zakonczye ustawienia, nacisnij pokr~Uo INFO. Wartose obliczonej sredniej pr~dkosci jazdy (Speed 0) jest pokazywana przez 10 sekund. Obliczona wartose b~dzie aktualizowana w czasie jazdy.

NIGHTPANEL
Dla poprawienia widocznosci podczas jazdy nocq motna wykorzystae funkcj~ NIGHTPANEL. Funkcja ta ogranicza liczb~ podswietlonych wskaznik6w i lampek kontrolnych. Widoczne Sq tylko informacje potrzebne w danej chwili. Po nacisni~ciu przycisku NIGHTPANEL pozostaje podswietlony tylko pr~dkosciomierz. Pozostate wskazniki i symbole gasnq, a wskaz6wki przechodzq w stan czuwania. Wazne! Wszystkie przyrzqdy i wskazniki dziatajq w zwykty spos6b i w razie potrzeby podswietlajq si~ automatycznie. Funkcje Temp (gdy temperatura zewn~trzna osiqgnie wartose mieszczqcq si~ w przedziale -3°C do +3°C) oraz D.T.E. (gdy poziom paliwa w zbiorniku spadnie do poziomu, przy kt6rym motliwe jest przejechanie jeszcze tylko ok. 50 km) wtqczajq si~ automatycznie nawet w pototeniu NIGHTPANEL.

o

W Profiler motesz wybrae, jaki zakres skali prl?dkosciomierza ma pozostae podswietlony po wygaszeniu oswietlenia tablicy rozdzielczej przyciskiem NIGHTPANEL; cala skala (0-260 km/h (0-260 km/godz.)), czy tet tylko jej cZl?se (0-140 km/h (0-140 km/godz.)). 1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby wejse do menu Profiler. 2 Za pomocq pokrl?t1a INFO, wybierz System Settings (Ustawienia systemowe). 3 Wcisnij pokrl?t1o INFO. 4 Wybierz Speed Scale ilium. (Podswietlenie skali prl?dkosciomierza) Wybierz 0-260 km/h (0-260 km/godz.) lub 0-140 km/h (0-140 km/godz.). System Settings (Ustawienia systemowe) Speed Scale ilium. (Podswietlenie skali prl?dkosciomierza) 0-260 km/h (0-260 km/godz.) 0-140 km/h (0-140 km/godz.)

Zegar
Zmiana opcji ustawien jest dost~pna w Profiler. Aktualny czas motna ustawie automatycznie za pomocq sygnal6w RDS lub rl?cznie. 1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby wejse do menu Profiler. 2 Za pomocq pokrl?t1a INFO, wybierz Clock / Alarm (Zegar / Alarm). 3 Wcisnij pokr~t1o INFO. 4 Wybierz Set Clock (Ustaw zegar). 5 Wybierz RDS Adjust (Regulacja RDS) lub Manual (Regulacja rl?czna). Wybierz Manual (Regulacja rl?czna), aby ustawie godzinl?, rok, miesiqc i dzien. Ustawianie r~czne: 1 Przekr~e pokrl?t1o INFO, aby zmienie wartose. 2 Nacisnij jeden raz pokrl?t1o INFO po ustawieniu katdego elementu (godziny, roku, miesiqca i dnia), aby potwierdzie wybranq wartose. Po ustawieniu wlasciwego dnia i nacisnil?ciu pokrl?t1a INFO procedura ustawiania zegara zostaje zakonczona i zaczyna on pokazywae nowe wartosci. Nacisnij jeden raz przycisk CLEAR, aby cofnqe si~ 0 jeden krok w procedurze rE~CZnego ustawiania godziny, roku, miesiqca i dnia. Nacisnij jeden raz przycisk CUSTOMIZE, aby przerwae procedurl? rl?cznego ustawiania.

Ustawianie za pomoc~ funkcji RDS: Ustawienia godziny, roku, miesiqca i dnia motna r6wniet dokonae za pomocq sygnalu RDS (wykorzystujqC funkcjl? RDS Adjust (Regulacja RDS)) pod warunkiem, te sygnal RDS z danego nadajnika zawiera te informacje. Dostl?pnose takiego sygnalu jest r6tna w zaletnosci od stacji radiowej i kraju. IClock I Alarm (Zegar I Alarm)

ISet Clock

(Ustaw zegar)

RDS Adjust (Regulacja RDS) (wylqcznie samochody wyposatone w radioodbiornik z funkcjq RDS) Manual (Regulacja rl?czna) Clock (Zegar) 11:30 Year (Rok) 2003 Month (Miesiqc) Dec (Gru) Day (Dzien) 1 Mon (Pon) Jeteli kluczyk jest wyjl?ty ze stacyjki, zegar motna wlqczye na ok. 5 sekund, naciskajqc pokrl?t1o INFO.

Alarm
Set Clock (Ustaw zegar) RDS Adjust (Regulacja RDS): Ustawianie godziny. Radio musi bye wlqczone i nastawione na odbi6r stacji na falach FM. Saab Automobile AB nie ma kontroli nad informacjami RoS nadawanymi przez stacje radio we. Jeteli nastawiona stacja radiowa nie nadaje niezb~dnych in formacji, ustawienie roku, miesiqca i dnia nalety przeprowadzie zgodnie z opisem w punkcie Manual (Regulacja r~czna). Manual (Regulacja r~czna): 00 r~cznego ustawiania godziny, roku, miesiqca i dnia sluty pokr~tlo INFO. Zmiana opcji ustawien jest dost~pna w Protiler. 1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby wejse do menu Protiler. 2 Za pomocq pokr~t!a INFO, wybierz Clock I Alarm (Zegar / Alarm). 3 Wcisnij pokr~t!o INFO. 4 Wybierz SetAlarm 08:30 (Ustaw alarm). Jezeli alarm jest uaktywniony, zostanie wyswietlona godzina alarmu. Jezeli alarm nie jest uaktywniony: dokonaj ustawienia pokr~t!em INFO. Jezeli alarm jest uaktywniony: wybierz Alarm on (Alarm wtqczony) lub Alarm off (Alarm wytqczony). Clock / Alarm (Zegar / Alarm) Set Alarm Off (Ustaw alarm) Alarm 09:40 Set Alarm 08:30 (Ustaw alarm) Alarm on (Alarm wtqczony) Alarm off (Alarm wytqczony) Po uaktywnieniu alarmu pod zegarem na wyswietlaczu SID pojawia si~ maty symbol zegara. Set Alarm 08:30 (Ustaw alarm) Set Alarm Off (Ustaw alarm): Motesz ustawie nowy czas alarmu. Wcisnij pokr~tlo INFO. Nastaw godzin~, przekr~cajqc pokr~tlo INFO. Nast~pnie wcisnij pokr~tlo INFO, by uaktywnie alarm. Po wlqczeniu si~ sygnalu alarmu motna go wylqczye naciskajqc przycisk CLEAR. Set Alarm 08:30 (Ustaw alarm): Czas alarmu jest wst~pnie ustawiony. Wybierz Alarm on (Alarm wlqczony) lub Alarm off (Alarm wylqczony).

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
System Settings (Ustawienia systemowe)
To menu umozliwia zmian~ ustawien systemowych, np. j~zyka, jednostek oraz komunikat6w serwisowych.

103

ISystem

Settings (Ustawienia systemowe)

I Service

Info (Informacja serwisowa) Data (Dane serwisowe)

1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby
wejse do menu Profiler. 2 Za pomocq pokr~Ua INFO, wybierz System Settings (Ustawienia systemowe). 3 Wcisnij pokrEilUoINFO. 4 Za pomocq pokrEilUaINFO, wybierz zqdanq pozycjEil menu. 5 Wcisnij pokrEilUoINFO.

Language (Wersja jEilzykowa) (Ilose dost~pnych wersji j~zykowych moze r6Znie si~ w poszczeg61nych krajach, w kt6rych sprzedawany jest samoch6d.) English (Angielski) French (Francuski) German (Niemiecki) Italian (Wloski) Spanish (Hiszpanski) Swedish (Szwedzki) Unit (Uklad jednostek) Metric (Metryczny) Imperial (Angielski) US

I Service

Oil quality: xxx %. xxxx days to service. (Jakose oleju: xxx %. Pozostalo xxxx dni do serwisu.)

I Service

Type (Rodzaj przeglqdu)

Time for intermediate service. (Czas na przeglqd okresowy.) Time for main and intermediate service. (Czas na przeglad gl6wny i miedzyokresowy.) Time for service. (Czas na serwis.) Time for main service. (Czas na przeglqd gI6wny.)

J.Reset Service Ind. (Zerowanie
wskaznika serwisowego) Are you sure? (Czy jestes pewien?) Yes (Tak) No (Nie)

I Speed

Scale ilium. (Podswietlenie skali prEildkosciomierza) 0-260 km/h (0-260 km/godz.) 0-140 km/h (0-140 km/godz.)

Objasnienie poszczeg61nych opcji ustawieri w System Settings (Ustawienia systemowe). Language (Wersja j~zykowa) Wybierz tqdanq wersj£?j£?zykowq. Liczba dost£?pnych wersji j£?zykowych mote r6tnic si£?w poszczeg6/nych krajach, w kt6rych sprzedawany jest samoch6d. Unit (Uktad jednostek) Wybierz tqdany system jednostek. Speed Scale ilium. (Podswietlenie skali

Service Info (Informacja serwisowa) Service Data (Dane serwisowe): Jest tu wyswiet/ana liczba dni, jakie pozostafy do nast£?pnego przeg/qdu okresowego. Wyswietlana jest r6wniet wariosc procentowa, kt6ra w przyb/iteniu odpowiada stanowi o/eju si/nikowego. Wariosc 100% odpowiada swietemu o/ejowi si/nikowemu. Licznik dni i wariosc procentowa, okres/ajqca stan o/eju mogq niezaletnie od siebie wfqczyc wskainik przeglqd6w. Service Type (Rodzaj przeglqdu): Gdy przyjdzie czas na wykonanie przeglqdu, wyswietlony zostanie typ wymaganego przeglqdu. Reset Service Ind. (Zerowanie wskaznika serwisowego): Stan wskainika przeglqd6w na/ety zero wac wyfqcznie po przeprowadzeniu przeglqdu.

Zerowanie wskainika przegla,d6w Zerowanie wskaznika przeglqd6w nalezy przeprowadzie w nast~pujqcy spos6b: 1 Przekr~e kluczyk w stacyjce w po+ozenie ON - silnik powinien bye wy+qczony. 2 Wcisnij peda+ hamulca (tylko samochody z silnikiem wysokopr~znym). 3 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE. 4 Za pomocq pokr~Ua INFO, wybierz System Settings (Ustawienia systemowe). Wcisnij pokr~Uo INFO. 5 Wybierz Service Info (Informacja serwisowa). Wcisnij pokr~Uo INFO. 6 Wybierz Reset Service Ind. (Zerowanie wskaznika serwisowego). Wcisnij pokr~Uo INFO. 7 Na pytanie Are you sure? (Czy jestes pewien?) odpowiedz Tak. 8 Zwolnij pedal hamulca (tylko samochody z silnikiem wysokopr~znym).

pr~dkosciomierza)
Wybierz, jaki zakres ska/i pr£?dkosciomierza ma pozostac podswietlony po wygaszeniu oswietlenia tab/icy rozdzie/czej przyciskiem N/GHTPANEL.

PrzelClczniki
_ SWiatla wyfCiczone

SwiaUa zewn~trzne wylqczone. Dziala kr6tki sygnal swiatel drogowych.

&I

SWiatla pozycyjne

SwiaUa pozycyjne mozna wlqczye niezaleznie od polozenia kluczyka w stacyjce. Jesli przelqcznik znajduje si~ w polozeniu wlqczenia swiatel pozycyjnych, po otwarciu drzwi kierowcy rozlegnie si~ sygnal dtwi~kowy, przypominajqcy 0 koniecznosci ich wylqczenia. Nie jetdt z wlqczonymi tylko swiaUami pozycyjnymi. Mozesz uzywae swiatel pozycyjnych podczas jazdy z wlqczonymi przednimi swiaUami przeciwmgielnymi, jesli widocznose jest bardzo ograniczona, zobacz str. 108.

Przelqcznik swiatel drogowych/mijania
1 Kr6tki sygnal 5wiatel drogowych 2 Swiatla drogowe i mijania - przelqczanie

_

Reflektory przednie

SwiaUa mijania wlqczajq si~ po przekr~ceniu kluczyka w stacyjce do polozenia ON, a gasnq po przekr~ceniu kluczyka z powrotem do polozenia LOCK.

Swiatfa drogowe i mijaniaprzef",czanie
Aby przelqczye swiaUa drogowe na swiaUa mijania, przesun dtwigienk~ przelqcznika maksymalnie w kierunku kierownicy, w polozenie krancowe. Wlqczenie swiatel drogowych jest potwierdzane podswietleniem na tablicy wskatnik6w.

II

Kr6tki sygnaf 5wiatef drogowych
Aby "mignqe" swiaUami drogowymi, przesun dtwigienk~ przelqcznika w kierunku kierownicy w polozenie posrednie. SwiaUa drogowe b~dq swiecie, dop6ki nie zwolnisz dtwigienki.

Funkcja "Follow Me Home" (Oswietlenie drogi do domu)
Po wtqczeniu funkcji "Follow Me Home" (Oswietlenie drogi do domu) swiaHa mijania i swiaHa cofania pozostanq wtqczone przez ok. 30 sekund, od momentu zamknililcia drzwi kierowcy. 1 Wyjmij kluczyk ze stacyjki. 2 Otw6rz drzwi kierowcy. 3 Przesun dtwigienklil przetqcznika swiatet drogowych/mijania w kierunku kierownicy, w potozenie krancowe. Funkcja pozostaje wtqczona przez 30 sekund po zamknililciu drzwi.

-I
I

Regulacja ustawienia reflektor6w Podswietlenie wskaznik6w
Mozesz regulowac natlilzenie podswietlenia tablicy rozdzielczej kr6tkimi nacisnililciami przycisku.

*

Uktad umozliwia ustawienie wtasciwego zasililgu swiatet, w zaleznosci od aktualnego obciqzenia samochodu. Przekrlilc pokrlilHOwtqcznika swiatetw lewo, w zqdane potozenie. Wafne: pokrlilHa nie mozna przekrlilcic poza potozenie 3! Uktad jest wyposazony w silniczki nastawcze, po jednym przy kazdym reflektorze oraz regulator na tablicy rozdzielczej. Ustawienie reflektor6w nalezy regulowac przy wtqczonym zaptonie. Do podstawowej regulacji ustawienia reflektor6w swiatet niezblildny jest Sprzlilt specjalistyczny.

Trzy potozenia regulatora odpowiadajq nastfilpujqcym wariantom obciqzenia samochodu: Poto- Liczba zenie pasazer6w 1 Obciqzenie

2-3 osoby na Maks. 30 kg. tylnej kanapie i ewentualnie 1 na przednim fotelu. 2-3 osoby na tylnej kanapie. 1-2 40-80 kg w bagazniku. Maksymalnie zatadowany bagaznik. Maksymalnie zatadowany bagaznik i przyczepa kempingowa lub bagazowa.

2 3

Samochody z lampami ksenonowymi Samochody z lampami ksenonowymi posiadajq automatycznq reg ulacjfil ustawieUktad ten jest kalibronia reflektor6w wany po kazdym uruchomieniu silnika. W razie awarii automatycznego uktadu regulacji, wiqzka swiaUa zostanie obnizona, aby uniknqc oslepiania innych uzytkownik6w drogi. Dostosuj prfildkosc do zaistniatej sytuacji, gdyz zakres widocznosci ulegnie zmniejszeniu. Sprawdi bezpiecznik 20 w skrzynce bezpiecznik6w, znajdujqcej sifil w komorze silnika, zobacz str. 262. W razie awarii uktadu, na wyswietlaczu SID pokaze sifil nastfilpujqCY komunikat:

*

*.

,.

lub 1-4

=;.

:::::0

Headlight levelling malfunction. Contact service. (Awaria regulacji ustawienia reflektor6w. Skontaktuj sifil ze stacjq serwisowq.)

Sprawdi przepisy regulujetce w Twoim kraju uzywanie tylnych 5wiatet przeciwmgielnych.

&,UWAGA
W warunkach pogorszonej widocznosci unikaj jazdy w bliskiej odlegtosci od poprzedzajqcego pojazdu. Jezeli zahamuje on gwattownie, moze dojsc do wypadku i obrazeri ciata.

Tylne swiatfo przeciwmgielne
Aby wtqczyc tylne swiaUo przeciwmgielne, wcisnij wtqcznik na tablicy rozdzielczej. SwiaUa gt6wne lub przednie swiaUa przeciwmgielne muszq byc wtqczone. Tylne swiaUo przeciwmgielne gasnie automatycznie po wytqczeniu silnika. W celu wtqczenia swiaUa po uruchomieniu silnika, musisz wcisnqc wtqcznik tylnego swiatta przeciwmgielnego. Tylne swiaUo przeciwmgielne pozostanie wtqczone, jesli silnik zostanie ponownie uruchomiony w ciqgu 30 sekund.

Ustalanie priorytetu informacji dzwi~kowych
Sygnaly dtwi~kowe emitowane przez rMne funkcje samochodu, np. kierunkowskazy, uklad pomocy przy parkowaniu, czy sygnalizacj~ niezapi~tych pas6w bezpieczeristwa, pochodzq z tego samego zr6dla dzwi~ku, tzn. systemu audio samochodu. Jezeli dwie lub wi~cej sposr6d wspomnianych funkcji jest aktywnych jednoczesnie, priorytet otrzymuje ta z nich, kt6ra w danym momencie jest najwazniejsza. Jezeli na przyklad w momencie wlqczenia biegu wstecznego aktywny jest kierunkowskaz, to zamiast dtwi~ku kierunkowskazu b~dzie slyszalny sygnal dzwi~kowy ukladu pomocy przy parkowaniu (0 ile samoch6d jest wyposazony w ten uklad). Po wylqczeniu biegu wstecznego rozlegnie si~ ponownie dtwi~k kierunkowskazu, 0 ile jest on nadal wlqczony.

Kierunkowskazy

Przednie swiatta przeciwmgielne

*

1 Prawy 2 Lewy

Niekt6re wersje samochodu majq przednie swiaHa przeciwmgielne wbudowane w przedni spojler. Uzywaj przednich swiatel przeciwmgielnych tylko przy slabej widocznosci. SWiatia przeciwmgielne gasnq automatycznie po wylqczeniu silnika. W celu wlqczenia swiatel po uruchomieniu silnika, musisz wcisnqc wlqcznik swiatel przeciwmgielnych. Swiatla przeciwmgielne pozostanq wlqczone, jesli silnik zostanie ponownie uruchomiony w ciqgu 30 sekund. Sprawdi przepisy regulujl:lce w Twoim kraju uzywanie przednich swiatet przeciwmgielnych.

Kierunkowskazy
Kierunkowskazy zostajq wlqczone juz w pozycji lekkiego wychylenia dzwigienki (polozenie samopowrotne). Jest to pomocne podczas zmiany pasa ruchu lub przy wyprzedzaniu. Ponadto, dtwigienka ma polozenia stale, w kt6rym pozostaje. Dzwigienka wraca do polozenia srodkowego automatycznie w momencie powrotu kola kierownicy do polozenia do jazdy na wprost. W razie uszkodzenia jednej z lamp kierunkowskaz6w, cz~stotliwosc migania ulega podwojeniu. Cz~stotliwosc migania ulega podwojeniu takze w razie uszkodzenia lampy kierunkowskazu przyczepy.

Tr6jkctt ostrzegawczy

*

Tr6jkqt ostrzegawczy jest przechowywany w bagazniku.

&.. UWAGA
Tr6jkqt ostrzegawczy nalezy ustawi6 na skraju pobocza, w odlegtosci 50-100 metr6w za samochodem, aby odpowiednio wczesnie ostrzec zblizajqce si~ pojazdy. Przy pogorszonej widocznosci, na wzniesieniach lub w podobnych sytuacjach, odlegtos6 nalezy odpowiednio zwi~kszy6.

SWiatla awaryjne
Przycisk wtqcznika swiatet awaryjnych znajduje si~ na panelu klimatyzacji. Po wcisni~ciu przycisku migajq wszystkie swiaUa kierunkowskaz6w oraz symbol w przycisku. W razie uszkodzenia jednej z lamp kierunkowskaz6w, cz~stotliwos6 migania ulega podwojeniu. Swiatet awaryjnych nalezy uzywa6 wytqcznie w przypadku, gdy, z powodu kolizji lub awarii, samoch6d stanowi zagrozenie lub przeszkod~ dla innych uzytkownik6w drogi.

Przycisk wyposatenia dodatkowego, np. dodatkowych swiatef

Swiatla cofania
SwiaUa cofania wtqczajq si~ automatycznie w momencie wtqczenia biegu wstecznego.

Przycisk wyposazenia dodatkowego

*

Przycisk ten stuzy do obstugi wyposazenia dodatkowego, np. dodatkowych swiatet.

110

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

Wycieraczki i spryskiwacze
Wycieraczki szyby przedniej
Polozenie 1 to polozenie samopowrotne, w kt6rym wycieraczki szyby przedniej wykonujq pojedynczy ruch. Za pomocqregulatora na koncu dzwigienki, ustaw zqdane tempo przerywanego cyklu pracy wycieraczek. Cz~stotliwosc pracy wycieraczek mozna wybrac z posr6d 5 nastaw w zakresie pomi~dzy 2 a 15 sekund. Po wylqczeniu zaplonu, wycieraczki automatycznie wracajq w polozenie spoczynkowe. Jesli chcesz, aby wycieraczki zatrzymaly si~ pionowo na szybie przedniej, zr6b tak: 1 WylqcZ silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. 2 Przesun dzwigienk~ w d61w ciqgu 16 sekund, aby uruchomic wycieraczki. Po ponownym wlqczeniu zaplonu musisz przesunqc dzwigienk~ jeden raz w d61, aby wycieraczki powr6cily w polozenie spoczynkowe. Wymiana pi6r wycieraczek, zobacz str. 239.

Wycieraczki szyby przedniej a Wylqczone 1 Wycieraczki szyby przedniej: pojedynczy ruch 2 Przerywany cykl pracy 3 Wolna praca wycieraczek. 4 Szybka praca wycieraczek. 5 Spryskiwacze szyby przedniej i reflektor6w

Regulator przerywanego wycieraczek

cyklu pracy

*

pierwszenstwo dzialania wycieraczek szyby przedniej. Jednoczesnie na SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

Spryskiwacze
Aby wlqczyc spryskiwacze, pociqgnij dZwigienk~ w kierunku kierownicy. Po wlqczeniu spryskiwaczy, wycieraczki wykonajq 3, 41ub 5 ruch6w, w zaleznosci od czasu wlqczenia spryskiwaczy. Jesli pr~dkosc samochodu jest mniejsza niz 20 km/godz., wycieraczki wykonajqjeszcze jeden dodatkowy ruch po uplywie ok. 8 sekund. Gdy poziom plynu w zbiorniku spadnie ponizej 1 litra, spryskiwacze reflektor6w zostanq wylqczone, aby zapewnic

O.

.'v',

Washer fluid level low. Refill. (Niski poziom plynu spryskiwacza. Uzupelnij plyn.)

Podczas spryskiwania przedniej szyby, recyrkulacja powietrza moze zostac automatycznie wlqczona, aby zapobiec przedostawaniu si~ zapachu plynu spryskiwaczy do wn~trza samochodu. W takim przypadku symbol recyrkulacji powietrza nie zostanie wyswietlony. Funkcj~ t~ mozna wybrac jako opcj~ - skontaktuj si~ ze stacjq obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Spryskiwacze reflektor6w

*
&UWAGA
Aby uniknqc ewentualnych obrazen podczas czyszczenia oraz usuwania sniegu i lodu z przedniej szyby przy wtqczonym zaplonie, wytqcz czujnik deszczu.

Jesli wtqczone Sq swiaUa gt6wne, spryskiwacze reflektor6w wtqCZq si~ automatycznie wraz ze spryskiwaczami szyby przedniej. Spryskiwacze reflektor6w wtqczajq si~ po uptywie 0,6 sekundy od wtqczenia spryskiwaczy szyby przedniej. Spryskiwacze reflektor6w wtqczajq si~ przy co 5-m spryskiwaniu szyby przedniej lub gdy od ostatniego uruchomienia spryskiwaczy szyby przedniej uptyn~ty ponad 2 minuty. Spryskiwacze reflektor6w nie wtqCZq si~ przy pr~dkosci powyzej 200 km/godz.

WylqcZ czujnik deszczu przed korzystaniem z myjni automatycznej, aby uniknqc uszkodzenia wycieraczek. Czujnik deszczu automatycznie reguluje prac~ wycieraczek szyby przedniej. Czujnik znajduje si~ na przedniej szybie, obok lusterka wstecznego. W zaleznosci od intensywnosci opad6w, uktad dostosowuje prac~ wycieraczek i przelqcza pomi~dzy pojedynczym ruchem a statym cyklem pracy wycieraczek. Aby wlqczyc czujnik deszczu, przesun dZwigienk~ w polozenie AUTO. Wycieraczki wykonajqjeden kontrolny cykl roboczy, podczas kt6rego czujnik ustali ilosc wody lub sniegu na przedniej szybie. Jezeli dZwigienka pozostanie w polozeniu AUTO w momencie wylqczenia silnika, to w celu ponownego wlqczenia czujnika nalezy jq(przy nast~pnym uruchomieniu silnika) przesunqc w polozenie 0 lub 3 i z powrotem w potozenie AUTO.

Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu
Wylqczone 1 Wycieraczki szyby przedniej: pojedynczy ruch 2 AUTO - czujnik deszczu aktywny 3 Wolna praca wycieraczek 4 Szybka praca wycieraczek 5 Spryskiwacze szyby przedniej i reflektor6w

o

*

W razie awarii ukladu, po przesuni~ciu dZwigienki w polozenie AUTO, wycieraczki b~dq pracowaty z malq pr~dkosciq.

Regulacja poziomu czutosci czujnika Zmiana opcji ustawien poziomu czulosci czujnika jest dostE;lpna w Profiler. Po podwyzszeniu poziomu czulosci czujnika, wycieraczki wykonujqjeden kontrolny cykl roboczy. 1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby wejsc do menu Profiler. 2 Za pomocqpokrE;ltla INFO, wybierz Rain Sensor (Czujnik deszczu). 3 Wcisnij pokrE;ltlo INFO. 4 Wybierz zqdany poziom czulosci czujnika. 5 Aby potwierdzic wyb6r, nacisnij pokrE;ltlo INFO.

Objasnienia poszczeg61nych poziom6w czulosci czujnika deszczu. High (Wysoki) Wysoki poziom czulosci czujnika. Wycieraczki wlqczajq sifi!jut przy niewielkiej ilosci wody na przedniej szybie. Medium (Sredni) Czulosc czujnikajest normalna. Jest to element ustawienia Default Settings (Ustawienia fabryczne). Low (Niski) Niski poziom czulosci czujnika.

IRain Sen$or

(Czujnik deszczu)

High (Wysoki) Medium (Sredni) Low (Niski) Czulosc czujnika zalezy r6wniez od natE;lzenia swiatla dziennego (dzien/noc). W nocy czulosc czujnika wzrasta. To ustawienie jest automatyczne.

Wycieraczka tylnej szyby, Saab 9-3 SportCom bi
Aby uzyskac: • pojedynczy ruch: przesun przefqcznik w kierunku potozenia 2, przefqcznik wraca samoczynnie w potozenie spoczynkowe. • przerywany cykl pracy, 6 sekund: przesun przetqcznik w potozenie 2. Jezeli wtqczone Sq wycieraczki przedniej szyby, to po wtqczeniu biegu wstecznego przy uruchomionym silniku wycieraczka tylnej szyby przejdzie automatycznie na przerywany cykl pracy. • spryskiwanie i prac~ wycieraczki: przesun przefqcznik w potozenie 3. Przetqcznik wraca w potozenie spoczynkowe. Po zakonczeniu spryskiwania wycieraczka wykona jeszcze 3 ruchy. Jezeli w momencie zakonczenia spryskiwania pr~dkosc samochodu jest nizsza nit 40 km/godz., wycieraczka wykona dodatkowy ruch po uptywie 5 sekund, aby usunqc ewentualne resztki ptynu spryskiwacza. Po wytqczeniu zaptonu, wycieraczka automatycznie wraca w potozenie spoczynkowe. Dysza spryskiwacza nie daje si~ regulowac. Wymiana pi6r wycieraczek, zobacz str. 239.

Wycieraczka tylnej szyby, Saab 9-3 SportCombi
1 Wylqczone 2 Przerywany cykl pracy 3 Spryskiwanie i praca wycieraczki

Gdy poziom ptynu w zbiorniku spadnie ponizej 1 litra, spryskiwacz tylnej szyby zostanie wytqczony, aby zapewnic pierwszenstwo dziatania spryskiwaczy szyby przedniej. Jednoczesnie na SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

0.:

,·v·,

Washer fluid level low. Refill. (Niski poziom ptynu spryskiwacza. Uzupetnij ptyn.)

114

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

Panel r~cznego sterowania klimatyzacjCl
Wlot swiezego powietrza znajduje si~ przy dolnej kraw~dzi przedniej szyby. Powietrze przeplywa przez filtr, po czym uktad klimatyzacji rozprowadza je we wn~trzu samochodu. Na tylnej p6tce znajdujq si~ otwory odprowadzajqce powietrze z wn~trza samochodu. Stqd powietrze jest odprowadzane na zewnqtrz poprzez wyloty po lewej i prawej stronie przy tylnym zderzaku. Wlatujqce powietrze jest uzdatniane w trzech etapach. Najpierw jest oczyszczane przez filtr powietrza, nast~pnie osuszane i ochtadzane, a na koncu, jesli trzeba, ogrzewane. Aby zapewnic najbardziej efektywne dziatanie klimatyzacji, nalezy zamknqc okna oraz ewentualnie otwierany dach, jesli samoch6d jest w niego wyposazony. Aby zmniejszyc ryzyko parowania wewn~trznych powierzchni szyb, nalezy je czyscic plynem do mycia szyb. Cz~stosc mycia szyb zalezy od czystosci powietrza. Jesli w samochodzie pali si~ papierosy, szyby trzeba myc cz~sciej.

*

Panel regulacji, rl'j!czny uk/ad sterowania klimatyzacjq
1 2 3 4 5 Temperatura Pr~dkosc wentVlatora Rozprowadzenle powletrza . Podgrzewanle prawe~o przednlego fotela Zamknl~ty obleg powletrza 6 Elektryczne ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewn~trznych 7 SWiatia awaryjne 8 Uklad klimatyzacji Ale 9 Podgrzewanie lewego przedniego fotela

Regulacja temperatury
~ Wentylator
Szybkosc wymiany powietrza we wn~trzu samochodu zalezy od ustawienia regulatora wentylatora nawiewu. Regulator temperatury umozliwia plynnq regulacj~ temperatury powietrza naplywajqcego do wn~trza samochodu.

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
Rozprowadzenie powietrza Ustawienia przy duzym mrozie
Regulator rozprowadzania powietrza s~uzy do kierowania nap~ajqcego powietrza na przedniq szyb~, do wylot6w w tablicy rozdzielczej oraz dysz przypod~ogowych. Regulator mozna ustawiac r6wniez w po~ozeniach posrednich pomi~dzy trzema g~6wnymi kierunkami nawiewu: • przednia szyba i nawiew przypod~ogowy

115

t!J

• nawiew z dysz tablicy rozdzielczej i przypod~ogowych

e

Podczas uruchamiania zimnego silnika, prze~qCZregulatorwentylatora nawiewu w po~ozenie 2 lub 3, W~qCZ maksymalne ogrzewanie a regulator rozprowadzenia powietrza przekr~c w po~ozenie nawiewu na przedniq szyb~. W ten spos6b najszybciej nagrzejesz wn~trze samochodu i usuniesz par~ z przedniej szyby. Gdy silnik rozgrzeje si~ na tyle, ze wskaz6wka wskaznika temperatury przesunie si~ w g6r~, mozesz prze~qczyc wentylator nawiewu na 4 stopien. Po odparowaniu szyb mozesz ustawic regulator rozprowadzenia powietrza w po~ozenie

• przednia szyba, nawiew z dysz w tablicy rozdzielczej i dysz przypod~ogowych (ustaw pokr~tlo w po~ozeniu "na godzinie 11") Aby uniknqc uczucia zimnego ciqgu od przednich szyb bocznych po w~qczeniu odmrazacza lub nawiewu przypod~ogowego, ilosc powietrza kierowana do zewn~trznych dysz wylot6w w tablicy rozdzielczej jest mniejsza. Dla zwi~kszenia komfortu, w okresie zimowym zaleca si~ przekr~cenie pokr~tla regulatora rozprowadzenia powietrza w po~ozenie

t!J.

t!J.

Jesli pasazerowie, podr6zujqcy na tylnych fotelach ZYCZqsobie wi~cej ciep~ego nawiewu na stopy, mozesz przekr~cic regulator rozprowadzenia powietrza 0 jeden stopien w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara. Czas nagrzewania si~ silnika zalezy od stylu jazdy. Podczas jazdy w miescie na wysokim biegu i ma~ej pr~dkosci obrotowej, silnik rozgrzewa si~ d~uzej, niz w przypadku jazdy na trasie, gdy pr~dkosc obrotowa silnika jest wi~ksza. Nie w~qczaj regulatora wentylatora nawiewu w po~ozenie 5, poniewaz to po~ozenie jest przeznaczone przede wszystkim do szybkiego sch~adzania wn~trza samochodu w okresie letnim.

Ustawienia dla roznych warunkow pogodowych

Pod+oga

~B?~O o~
000 000

tf~j$ls{D

Odmrazanie, tablica rozdzielcza, pod+oga

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqCe
Skropliny
_ UkJad klimatyzacji (A/C)
Uk~ad klimatyzacji jest zintegrowany z konwencjonalnym uk~adem wentylacji i ogrzewania samochodu, a jego w~qczenie nastE;)puje po wcisniE;)ciu przycisku __ , pod warunkiem, ze regulator wentylatora nawiewu znajduje siE;) po~ozeniu 1-5. w Wlatujqce powietrze jest uzdatniane w trzech etapach. Najpierw jest oczyszczane przez filtr powietrza, nastE;)pnieosuszane i och~adzane, a na kor'lcu, jesli trzeba, ogrzewane. Jesli temperatura p~nu ch~odzqcego silnika nadmiernie wzrosnie, sprE;)zarka uk~adu klimatyzacji AlC zostanie wy~qczona. Kabriolet: Przy z~ozonym dachu lub przy otwartych wszystkich oknach w warunkach wysokiej temperatury i wilgotnosci zaleca siE;) Y~qczenie uk~adu klimatyzacji, aby w oszczE;)dzae paliwo. W~qczenie uk~adu klimatyzacji moze ponadto spowodowae powstawanie skroplin na zimnych powierzchniach, na przyk~ad we wlotach powietrza. Podczas pracy sprE;)zarkiuk~adu klimatyzacji AlC nastE;)pujeosuszenie nap~wajqcego powietrza. Powoduje to kondensacjE;) pary wodnej w skraplaczu. Skroplona para wodna jest odprowadzana przez wylot drenazowy, znajdujqcy siE;) od samop chodem. Stqd tez, po zaparkowaniu samochodu mozesz zauwazye, ze z wylotu drenazowego kapie woda. 1m wyzsza temperatura i wilgotnose powietrza, tym wiE;)cejskroplin powstaje.

Dysze wylot6w powietrza
Dysze wylot6w na tablicy rozdzielczej Sq ruchome, co umozliwia zmianE;)kierunku strumienia powietrza. Na przyk~ad, w okresie zimowym moze okazae siE;) konieczne skierowanie dysz wylot6w zewnE;)trznych na boczne szyby w drzwiach, aby przyspieszye ich osuszenie. IIose powietrza nap~wajqcego przez poszczeg61ne wyloty mozna regulowae oddzielnie za pomocq pokrE;)Ua przy danym wylocie. Aby zmniejszye ilose nap~wajqcego powietrza, zamknij dyszE;)wylotu, najpierw do p~owy.

WcisniE;)cie przycisku •• odcina dop~w powietrza z zewnqtrz. Wtym po~ozeniu, obieg powietrza we wnE;)trzusamochodu jest wymuszany przez uk~ad wentylacji. ZamkniE;)ty obieg powietrza jest przydatny np. jesli chcesz szybko sch~odzie wnE;)trze samochodu w upalne dni, gdy temperatura otoczenia jest szczeg61nie wysoka. Uk~ad klimatyzacji (AlC) musi bye w6wczas w~qczony. ZamkniE;)ty obieg powietrza mozna r6wniez w~qczye, aby zapobiec przedostawaniu siE;) nieprzyjemnych zapach6w do wnE;)trza samochodu.

118

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce
Elektryczne ogrzewanie __ Ogrzewanie tylnej 5zyby

Gdy temperatura zewn~trzna spadnie ponizej +10°C, nie wtl;lczaj zamkni~tego obiegu powietrza, chyba, ze na kr6tko, aby np. zapobiec przedostawaniu si~ nieprzyjemnych zapach6w do wn~trza samochodu. Recyrkulacja powietrza sprzyja osadzaniu si~ paryllodu na wewn~trznej powierzchni szyb.

1_&_1 przednich foteli

*

Przycisk znajduje si~ pod regulatorem prE2dkosciwentylatora nawiewu. WY~C\Gzaj zawsze ogrzewanie tylnej szyby, jak tylko szyba zostanie odszroniona i zniknie z niej para. Ogrzewanie wY~qcza siE2 automatycznie po up~wie 12 minut. Nie umieszczaj zadnych ostrych przedmiot6w na tylnej p6ke, gdyz mogq one uszkodzic przewody grzewcze w tylnej szybie. Kabriolet: ogrzewanie elektryczne nie w~qcza si~, gdy sk~adany dach jest z~ozony.

Fotele przednie majq ogrzewane zar6wno siedziska jak i oparcia. Ogrzewanie jest regulowane termostatycznie i jest nastawione na oko~o 40°C. WY~qCZogrzewanie, gdy fotel si~ nagrzeje.

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

119

Panel automatycznego sterowania klimatyzacjCl (ACC)
Wlot powietrza znajduje sil;l przy dolnej kraWl;ldzi przedniej szyby. Powietrze przeptywa przez wydajny filtr powietrza, po czym uktad klimatyzacji rozprowadza je we wnl;ltrzu samochodu. Wtylnej p6tce znajdujq sil;l otwory odprowadzajqce powietrze z wnl;ltrza samochodu. Stqd powietrze jest odprowadzane na zewnqtrz poprzezwyloty po lewej i prawej stronie przy tylnym zderzaku. ACC (Automatic Climate Control) automatycznie utrzymuje zqdanq temperaturl;l we wnl;ltrzu samochodu, niezaleznie od zewnl;ltrznych warunk6w atmosferycznych. Uktad samoczynnie wybiera najszybszy spos6b uzyskania zqdanej temperatury. Pami~taj, ze nagrzanie/schtodzenie wn~trza samochodu nie nastClpi szybciej, jesli nastawisz temperatur~ wyZszCl!nizszClod zCldanej. Aby zapewnie najbardziej wydajne dziatanie klimatyzacji, zamknij okna oraz ewentualnie otwierany dach, jesli samoch6d jest w niego wyposazony. Dysze wylot6w powietrza na tablicy rozdzielczej muszq bye otwarte.

*

Panel regulacji, ACC
1 2 3 4 5 6 7 8 Regulacja temperatury: lewa strona R~czna regulacja rozprowadzenia powietrza Zamkni~ty obieg powietrza Funkcja AUTO: automatyczna regulacja ukladu Ale Wyb6r funkcji odmrazania Ogrzewanie tylnej szyby Regulacja temperatury: prawa strona 9 Podgrzewanie prawego przedniego fotela 10 R~czne zwi~kszanie pr~dkosci wentylatora nawlewu 11 Swiatla awaryjne 12 R~czne zmniejszanie pr~dkosci wentylatora nawiewu 13 Podgrzewanie lewego przedniego fotela

Wlatujqce powietrze jest uzdatniane w trzech etapach. Najpierw jest oczyszczane przez filtr powietrza, nastl;lpnie osuszane i ochtadzane, a na koncu, jesli trzeba, ogrzewane.

Aby zmniejszye ryzyko parowania wewnl;ltrznych powierzchni szyb, nalezy je czyscie ptynem do mycia szyb. CZl;lstose mycia szyb zalezy od czystosci powietrza. Jesli w samochodzie pali sil;l papierosy, szyby trzeba mye cZl;lsciej.

Regulacja temperatury
Kabina jest podzielona na dwie strefy regulacji temperatury: 1 strefa kierowcy 2 strefa pasazera na przednim fotelu Temperatura na tylnych fotelach jest wypadkowq temperatur z obu stref. Po wybraniu regulacji jednostrefowej, cate wn~trze samochodu b~dzie traktowane jako jedna strefa. Jesli wybierzesz regulacj~ dwustrefowq, temperatura powietrza b~dzie regulowana osobno dla strefy kierowcy i osobno dla strefy pasazera na przednim fotelu. Wyb6r opcji regulacji jedno- lub dwustrefowej jest dost~pny w Profiler, zobacz str. 129. Temperatur~ wn~trza mozna regulowac w przedziale 15-2JCC. Ponadto, mozliwe jest wtqczenie potozen HI (maksymalne ogrzewanie i duza pr~dkose wentylatora nawiewu) oraz LO (maksymalne chtodzenie i maksymalna pr~dkose wentylatora nawiewu). Potozenia HI i LO dla strefy pasazera na przednim fotelu Sq dost~pne tylko wtedy, gdy zostaty one wybrane w strefie kierowcy. Temperatura wskazywana na wyswietlaczu nie jest faktycznq temperaturq wewnqtrz samochodu. Odpowiada ona temperaturze odczuwanej, z uwzgl~dnieniem czynnik6w panujqcych w danej chwili we wn~trzu samochodu, jak szybkose przeptywu powietrza, wilgotnosc, promieniowanie stoneczne, itp.

• Zazwyczaj stosowane ustawienie temperatury wynosi 19-23°C, w zaleznosci od osobistych preferencji i noszonego ubrania. • Zmieniaj ustawienie temperatury stopniowo co 1°C. • Podczas ochtadzania wn~trza samochodu przy wysokich temperaturach na zewnqtrz, upewnij si~, czy wyloty powietrza na tablicy rozdzielczej Sq otwarte. W potozeniu HI: • Maksymalne ogrzewanie. • Powietrze jest kierowane na przedniq szyb~ i podtog~. • Wentylator pracuje z duzq pr~dkosciq (wyswietlane 6 stupk6w nat~zenia nawiewu). W potozeniu LO: Maksymalne chtodzenie. Powietrze jest kierowane do wylot6w na tablicy rozdzielczej. Wentylator pracuje z najwyzszq pr~dkosciq (wyswietlane 8 stupk6w nat~zenia nawiewu). Wtqcza si~ zamkni~ty obieg powietrza (w zaleznosci od temperatury zewn~trznej).

Dysze wylot6w powietrza
Dysze wylot6w na tablicy rozdzielczej Sq ruchome, co umozliwia zmian~ kierunku strumienia powietrza. Na przyktad, w okresie zimowym moze okazac si~ konieczne skierowanie dysz wylot6w zewn~trznych na boczne szybywdrzwiach, aby przyspieszye ich osuszenie. Ilose powietrza naptywajqcego przez poszczeg61ne wyloty mozna regulowae oddzielnie za pomocq pokr~tta przy danym wylocie. Aby zmniejszye ilose naptywajqcego powietrza, zamknij dysz~ wylotu, najpierw do potowy. Niekt6re wersje samochod6w posiadajq dysz~ wylotu powietrza w tylnej cz~sci konsoli podtogowej.

System wykorzystuje puj~cych tr6de!:

informacje z nast~-

• Czujnik temperatury zewn~trznej • Czujnik temperatury wewn~trznej • Czujnik naslonecznienia (intensywnose, wysokose slorica oraz k~t padania promieni slonecznych) • Czujnik temperatury powietrza wychodz~cego z zespolu grzewczego • Pr~dkosciomierz Czujnik naslonecznienia znajduje si~ na g6rze posrodku tablicy rozdzielczej. Wazne! Zakrycie czujnika naslonecznienia powoduje niewlasciwe dzialanie klimatyzacji, zwlaszcza przy silnym naslonecznieniu.

Skropliny
Podczas pracy spr~zarki ukladu klimatyzacji AlC nast~puje osuszenie naplywaj~cego powietrza. Powoduje to kondensacj~ pary wodnej w skraplaczu. Skroplona para wodna jest odprowadzana przez wylot drenazowy, znajduj~cy si~ pod samochodem. St~d tez, po zaparkowaniu samochodu mozesz zauwazye, ze z wylotu drenazowego kapie woda. Jest to zjawisko normalne. 1mwyzsza temperatura i wilgotnose powietrza, tym wi~cej powstaje skroplin.

Czujnik naslonecznienia i czujnik temperatury wewnf;!trznej, Sport Sedan i SportCombi
1 Czujnik naslonecznienia 2 Czujnik temperatury wewn~trznej

Czujnik naslonecznienia i czujnik temperatury wewnf;!trznej, Kabriolet
1 Czujnik naslonecznienia 2 Czujnik temperatury wewn~trznej

122 Funkcje

Przyrzqdy

i urzqdzenia sterujqce

Automatyczna regulacja ukladu nie obejmuje funkcji wybranych r~czme. Aby wylqczyc wybrane r~cznie funkcje, nacisnij jeden raz przycisk AUTO. Regulacja zadanej temperatury odbywa si~ zawsze automatycznie.

?iMJ
I I nia spr~zarki
Przycisk AC sluzy do r~cznego wlqczania i wylqczaukladu klimatyzacji NC. Wlqczanie i wylqczanie spr~zarki jest mozliwe jedyme przy wlqczonym silniku. Funkcja ma dwa stany: • AC - uklad ochladza i osusza powietrze naplywajqce. Symbol AC nie pokazuje si~ na wyswietlaczu. • AC-OFF - spr~zarka ukladu klimatyzacji NC jest wylqczona, naplywajqce powietrze nie jest schladzane, ani osuszane, zobacz tez Profiler, str. 129.

I

I

Temperatura, rozprowadzenie powietrza, pr~dkosc wentylatora nawiewu oraz sterowanie recyrkulacjq powietrza w obiegu zamkni~tym Sq regulowane automatycznie. W razie spadku temperatury, spr~zarka ukladu klimatyzacji NC zostanie wylqczona przy ok. 0 W razie wzrostu temperatury, spr~zarka ukladu klimatyzacji NC wlqczy si~ przy ok. +5 Jesli temperatura zewn~trzna podczas uruchamiania samochodu wynosi 0 - +5 ac, to spr~zarka ukladu klimatyzacji NC zostanie wlqczona automatycznie. Nacisni~cie przycisku AUTO kasuje wszystkie wybrane r~cznie ustawienia. Podczas uruchamiania silnika, uklad sterowania klimatyzacjq pracuje w trybie AUTO, pod warunkiem, ze w Profilernie zostala zaprogramowana opcja rozprowadzania powietrza, str. 129.

ac.

ac.

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

123

I

OFF

;

I

W trybie OFF: • Wentylator nawiewu i spr~zarka uk+adu klimatyzacji AlC sC\. y+C\.czone. w • Zostaje wy+C\.czone ogrzewanie (0 % grzania). • Kierunek rozprowadzenia powietrza zostaje zablokowany w aktualnym po+ozeniu. • Mozna w+C\.czyc zamkni~ty obieg powietrza.

Aby przejsc do trybu OFF, musisz nacisnC\.ci przytrzymac (Iub nacisnC\.ckilka razy pod rzC\.d)przycisk r~cznego zmniejszania pr~dkosci wentylatora nawiewu tak, aby wentylator wy+C\.czy+i~. s Nast~pnie pusc przycisk i nacisnij go jeszcze raz. si~. Aby Spr~zarka uk+adu klimatyzacji AlC wy+C\.czy ponownie w+C\.czyc klimatyzacj~, wcisnij jeden z nast~pujC\.cych przycisk6w: ukladu klim a tyz a cji AlC wlqcza si~ ponownie, jesli byla wczesniej wlqczona; rozprowadzenie powietrza i prf?dkosc wentylatora nawiewu Sq regulowane w trybie AUTO. Zwi~kszanie pr~dkosci wentylatora nawlewu Sprf?tarka ukladu klimatyzacji AlC wlqcza si~ ponownie, jesli byfa wczesniej wfqczona, rozprowadzenie powietrza wraca do poprzedniego ustawienia, zwif?ksza si~ prf?dkos6 went yla tora nawiewu. Odmrazanie Sprf?zarka ukfadu kllmatyzacji AlC wfqcza si~ ponownie, jesli byla wczesniej wylqczona, rozprowadzenie powietrza jest przefqczane w tryb odmratania, zwif?ksza sif? prf?dkosc wentylatora nawiewu (na wyswietlaczu widac 6 sfupk6w, przy najwytszej pr~dkosci wentylatora nawiewu widac 8 slupk6w).

I . Spr~tarka I.

I

Elektryczne I zewn~trznychogrzewanie tylnej szyby i lusterek jest regulowane r~cznie lub automatycznie, zobacz Profiler. Wy+C\.czaj zawsze ogrzewanie tylnej szyby, jak tylko szyba zostanie odszroniona i zniknie z niej para. Ogrzewanie wy+C\.cza automatycznie po upfywie si~ 12 minut. Nie umieszczaj zadnych ostrych przedmiot6w na tylnej p6ke, gdyz mogC\.one uszkodzic przewody grzewcze w tylnej szybie.

I.

]
I
ZamkniE;lty obieg powietrzajest regulowany rE;lcznie. W momencie uruchamiania silnika, zamkniE;lty obieg powietrza jest wylqczony (tryb nawiewu swiezego powietrza). Po wlqczeniu funkcji odmrazania, nastqpi osuszenie szyby przedniej poprzez: • Zwirtkszenie prrtdkosci wenty/atora nawiewu • Skierowanie powietrza do wylot6w na przedniq szybrt • Norma/nq regu/acjrt temperatury • Wy/qczenie zamknirttego obiegu powietrza • Wlqczenie e/ektrycznego ogrzewania ty/nej szyby i /usterek zewnrttrznych. Funkcja odmrazania pozostanie wlqczona, dop6ki nie nacisniesz przycisku

]
I I
Nacisnij (j] ,aby zmniejszy6lub zwiE;lkszy6 prE;ldkos6wentylatora nawiewu. Wentylator pracuje z ustalonq prE;ldkosciq (ustawienie natE;lzenia nawiewu jest symbolicznie pokazywane na wyswietlaczu). Sprawdt r6wniez w Profiler mozliwos6 zaprogramowania wiE;lkszej/mniejszej prE;ldkosci automatycznej pracy wentylatora.

&llub

I

Nt. II

]Iub

Dystrybucja powietrza jest regulowana za pomocq trzech przycisk6w rozprowadzenia powietrza. Przyciski mozna wlqcza6 osobno lub razem. Wcisnij ten przycisk lub przyciski, kt6re odpowiadajq zqdanemu kierunkowi rozprowadzenia powietrza. Dwukrotne nacisniE;lcie tego samego przycisku spowoduje przelqczenie ukladu w tryb AUTO. Automatycznq regulacjE;l rozprowadzenia powietrza mozesz tez wlqczy6 przyciskiem AUTO. W Profiler mozesz wybra6 zqdany kierunek rozprowadzenia powietrza podczas uruchamiania silnika, zobacz str. 129.

I

I

Post~powanie w ekstremalnych warunkach pogodowych

[ I

I I

Parowanie i zamarzanie szyb zdarza si~ zwykle tylko w ekstremalnych warunkach pogodowych, na przyklad podczas jazdy w ulewnym deszczu, czy podczas mrozu wyst~pujqcego w polqczeniu z wysokq wilgotnosciq powietrza, wzgl~dnie, gdy osoby podr6i:ujqce samochodem Sq spocone lub przemoczone. W przypadku problem6w z parowaniem lub szronieniem szyb w opisanych powyzej sytuacjach, zaleca si~ nast~pujqce post~powanie: 1 Wybierz

1-.\11•.-1 i ustaw

temperatur~

na 21 °c.

2 Wybierz 1-'11'-1, a jesli to nie wystarczy ... 3 Zwi~ksz pr~dkos6 wentylatora nawiewu, a jesli to nie wystarczy ... 4 Ustaw wYZSZq temperatur~.

Szyba przednia - tablica rozdzielcza - podloga (prz6d i tyl)

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqCe I-!!V-I Elektry~zne og~ewanie
przedmch fotell

*

Kalibracja
Kalibracja ukladu klimatyzacji odbywa si~ w sposob automatyczny przy co 5-ym uruchomieniu silnika, jezeli zaplon byl wylqczony przez dluzej niz 2 godziny lub jezeli byl odtqczony akumulator.

Wskaz6wki
(Zanim skontaktujesz si~ ze stacjq obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.) • Jezeli uwazasz, ze uklad klimatyzacji nie funkcjonuje w sposob zadowalajqcy, mozesz wybrac "Default Settings (Ustawienia fabryczne)" w opcji Prof Her, zobacz str. 129. • Podczas spryskiwania przedniej szyby, recyrkulaCja powietrza moze zostac automatycznie wlqczona, aby zapobiec przedostawaniu si~ zapachu plynu spryskiwaczy do wn~trza samochodu. Wtakim przypadku symbol recyrkulacji powietrza nie zostanie wyswietlony. Funkcj~ t~ mozna wybrac jako opcj~ - skontaktuj si~ ze stacjq obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Fotele przednie majq ogrzewane zarowno siedziska jak i oparcia. Ogrzewanie jest regulowane termostatyczni~. Ogrzewanie jest regulowane r~cznie. Mozliwe jest wybranie regulacji automatycznej, zobacz Profiler, str. 129. Ogrzewanie posiada trzy stopnie. Po pierwszym nacisni~ciu przycisku uzyskuje si~ najwyzszq moc ogrzewania. Po 4-ym nacisni~ciu przycisku ogrzewanie zostaje wytqczone.

Programowanie
Niektore funkcje umozliwiajq programowanie wlasnych opcji ustawien przez uzytkownlka samochodu. Opcje ustawien Sq dost~pne w Profiler, zobacz str. 129. Dodatkowe programowanie funkcji mozna wykonac w stacji obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

· III = najwyzsza moc. ·II= srednia moc.

· ra

= najnizsza

moc.

Uzytkowanie i programowanie Park Heater (Ogrzewacz postojowy) i Block Heater (Ogrzewacz silnika), zobacz str.308.

128

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

ACC - Kabriolet
Po zlozeniu dachu skladanego uklad klimatyzacji przelqcza si~ na r~cznq regulacj~ temperatury. Dost~pnych jest jedenascie stopni ustawienia temperatury, 0-10. Uklad nastawia si~ w nast~pujqcy spos6b: • gasnie napis AUTO • ogrzewanie, rozprowadzanie powietrza i pr~dkos6 wentylatora pozostajq bez zmian • zamkni~ty obieg powietrza oraz ogrzewanie tylnej szyby zostajq wylqczone • spr~zarka ukladu klimatyzacji AlC zostaje wylqczona (abywlqczy6jqr~cznie, nacisnij przycisk AC). Wszystkie ustawienia r~czne Sq mozliwe, za wyjqtkiem ogrzewania tylnej szyby i funkcji odmrazania. Po rozlozeniu (uniesieniu) dachu uklad powraca do trybu pracy AUTO i poprzednio ustawionej temperatury. Uwaga! Przy zlozonym dachu lub przy otwartych wszystkich oknach w warunkach wysokiej temperatury i wilgotnosci r~czne wlqczenie ukladu klimatyzacji moze spowodowa6 powstawanie skroplin na zimnych powierzchniach, na przyklad na wylotach powietrza.

Wyswietlacz ACC przy zlotonym skladanym

dachu

Profiler
Niekt6re funkcje uk+adu klimatyzacji ACC mozna dopasowae indywidualnie. 1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby wejse do menu Profiler. 2 Za pomocC\.pokr~Ua INFO, wybierz Climate System (Uk+ad klimatyzacji). 3 Wcisnij pokr~Uo INFO. 4 Wybierz Rear Defroster (Odmrazanie tylnej szyby), Heated Seats (Ogrzewanie siedzen), Fan Settings (Ustawienia wentylatora), Air Distribution (Rozprowadzenie powietrza), NC Mode (Tryb NC), Dual/Single Zone (Regulacja jedno/dwustrefowa) lub Default Settings (Ustawienia fabryczne). 5 Aby potwierdziewyb6r, nacisnij pokr~Uo INFO. Zmiany opcji ustawien uk+adu ACC w Profiler sC\. ygnalizowane w+C\.czeniem s CUSTOMIZE na wyswietlaczu ACC.

I Climate

System (Uk+ad klimatyzacji) (Odmrazanie tylnej

NC Mode (Tryb NC)
Auto (Regulacja automatyczna)

Iszyby)Defroster :Rear
I Heated

NC off (NC wy+C\.czone)
Dual/Single Zone (Regulacja jedno/dwustrefowa) Dual zone (Regulacja jednostrefowa) Single zone (Regulacja dwustrefowa) Default Settings (Ustawienia fabryczne) Are you sure? (Czy jestes pewien?) Yes (Tak) No (Nie)

Auto (Regulacja automatyczna) Manual (Regulacja r~czna) Seats (Ogrzewanie siedzen)

Auto (Regulacja automatyczna) Manual (Regulacja r~czna)

IFan Settings (Ustawienia

wentylatora)

High speed (Duza pr~dkose) Medium speed (Srednia pr~dkose) Low speed (Ma+a pr~dkose) Itir Distribution (Rozprowadzenie powietrza) Auto (Regulacja automatyczna) Manual (Regulacja r~czna) Windshield (Szyba przednia) Panel (Tablica rozdzielcza) Floor (Pod+oga)

Objasnienia opcji funkcji programowanych w Profiler dla uk~adu ACC. Rear Defroster (Odmrazanie tylnej szyby) Auto (Regulacja automatyczna): Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnfi!trznyeh jest regulowane automatyeznie. Jest to ustawienie opeji Default Settings (Ustawienia fabryezne). Manual (Regulacja r~czna): Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnfi!trznyeh wfqeza sifi! po naeisnifi!eiu przyeisku na panelu ACC. Kabriolet: ogrzewanie tylnej szyby nie moze bye w~C\.czone przy z~ozonym dachu.

Heated Seats (Ogrzewanie siedzen) Auto (Regulacja automatyczna): Podgrzewanie przednieh foteli jest regulowane automatyeznie. Kolejne naeisnifi!eia odpowiednieh przyeisk6w na panelu ACC zafqezajq poszezeg61ne stopnie moey ogrzewania: 2 strzafki na symbolu = standard; 3 strzafki = duta moe ogrzewania; 1 strzafka = mafa moe ogrzewania. Wybrany stopien moey ogrzewaniajest zapamifi!tywany po wyfqezeniu silnika. Watne: Symbol na panelu ACC zgasnie, jesli system uzna, te ogrzewanie nie jest jut konieezne. Manual (Regulacja r~czna): Zobaez Elektryczne ogrzewanie przednich foteli, str. 127. Jest to ustawienie opeji Default Settings (Ustawienia fabryezne).

Fan Settings (Ustawienia wentylatora) High speed (Duza pr~dkose): Wyb6r tej opeji powoduje nieeo wytszq od Medium speed (Srednia prfi!dkosc) prfi!dkosc praey wentylatora, ale zaehowuje tryb automatyki. Medium speed (Srednia pr~dkosc): Podstawowa, regulowana automatyeznie, prfi!dkosc praey wentylatora. Jest to ustawienie opeji Default Settings (Ustawienia fabryezne). Low speed (Ma~a pr~dkosc): Wyb6r tej opeji powoduje nieeo wytSZq od Medium speed (Srednia prfi!dkosc) prfi!dkosc praey wentylatora, ale zaehowuje tryb automatyki. Kabriolet: pr~dkosc wentylatora nie jest regulowana automatycznie przy z~ozonym dachu.

Air Distribution (Rozprowadzenie powietrza) Auto: Uk/ad ACC reguluje temperaturft powietrza ijego rozprowadzenie stosownie do aktualnie panujEtcych warunk6w. Jest to ustawienie opcji Default Settings (Ustawienia fabryczne). REi!czna: Windshield (Szyba przednia): Uk/ad ACC kieruje wiftkszosc nawiewanego powietrza na przedniEt szybft. Panel (Tablica rozdzielcza): Uk/ad ACC kieruje wiftkszosc nawiewanego powietrza do wylot6w na tablicy rozdzielczej. Floor (Pod~oga): Uk/ad ACC kieruje wiftkszosc nawiewanego powietrza na podlogft· Trzy powytsze opcje motna r6wniet ~qczye ze sobq. Kabriolet: rozprowadzanie powietrza nie jest regulowane automatycznie przy z~otonym dachu.

AlC Mode (Tryb AlC) Auto (Regulacja automatyczna): Automatyczne w/Etczanie i wylEtczanie sprfttarki ukladu klimatyzacji AlC. Jest to ustawienie opcji Default Settings (Ustawienia fabryczne). AlC off (AIC wY~qczone): Sprfttarka ukladu klimatyzacji AlC jest wy/Etczona, zobacz tet str. 122. Podczas jazdy, sprfttarkft uk/adu AlC motna w/Etczyc tymczasowo przyciskiem AC lub AUTO, jeteli temperatura zewnfttrzna jest wytsza nit +5°C. Przy nastftpnym uruchomieniu silnika, jeteli by/ on wy/Etczony d/utej nit 2 godziny, sprfttarka bftdzie wy/qczona. Kabriolet: SprEi!tarka uk~adu klimatyzacji AlC zostaje wy~qczona po z~oteniu dachu. Dalsze uslawienia lej funkcji mogq bye wykonane przez autoryzowanq stacjEi! obs~ugi Saaba. • Istnieje motliwose, by sprEi!tarka uk~adu klimalyzacji AlC by~aw~qczona r6wniet przy z~otonym dachu. • Istnieje r6wniet motliwosc, by sprEi!tarka uk~adu klimalyzacji AlC przechodzi~a w ten tryb dzia~ania. kl6ry by~w~qczony przy poprzednim z~oteniu dachu.

Dual/Single Zone (Regulacja jedno/dwustrefowa) Dual zone (Regulacja jednostrefowa): Indywidualna regulacja temperatury dla katdej strefy, zobacz str. 120. Uk/ad zapamifttuje ustawienia po wy/qczeniu silnika. Jest to ustawienie Default Settings (Ustawienia fabryczne). Single zone (Regulacja dwustrefowa): Wsp61ne ustawienie temperatury w momencie uruchomienia silnika. Jeteli ustawienie temperatury po stronie pasatera zostalo zmienione, uk/ad przechodzi do opcji Dual zone (Regulacja jednostrefowa). Przy nastftpnym uruchomieniu silnika, jeteli bylon wY/Etczony przez d/utej nit 2 godziny, ponownie obowiqzuje Single zone (Regulacja dwustrefowa).

132

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce

(T~ stron~ celowo pozostawiono pustq.)

Wyposazenie wn~trza
Regulacja potozenia kierownicy Elektryczne podnosniki szyb Lusterka wsteczne Otwierany dach Uchwyt na napoje Popielniczki 134 135 138 140 143 144 145 146 148

*

---

Oswietlenie wn~trza __

*

* __

Schowki ------Bagaznik

Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest montowane we wszystkich samochodach (moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego).

*

134

Wyposazenie wn~trza

Regulacja polozenia kierownicy
&,UWAGA
Regulacj~ potozenia kierownicy nalezy wykonywae wytqcznie podczas postOJU, aby nie odrywae uwagi od sytuacji na drodze. Potozenie kota kierownicy mozna zmieniae w prz6d/tyt oraz w g6r~/d6L Dzwignia blokady znajduje si~ pod kolumnq kierownicy. 1 Pociqgnij dZwigni~ do siebie, aby zwolnie blokad~. 2 Wyreguluj potozenie kierownicy. 3 Aby zablokowae kierownic~ w zqdanym potozeniu, przesun dZwigni~ od siebie, az do zatqczenia blokady. Przy przesuwaniu dzwigni z powrotem w potozenie blokady moze bye konieczna drobna korekta ustawienia kierownicy, by mechanizm zablokowat je w prawidtowym potozeniu. Blokada kolumny kierownicy, zobacz str. 164.
,~/-

'-'-

j

i

/~~-

Diwignia blokady regulacji polotenia kierownicy

Sygnal dzwi~kowy
Wtqczniki klaksonu znajdujq si~ w trzech punktach na kierownicy.

Elektryczne podnosniki szyb
LhUWAGA
Podczas podnoszenia szyb bocznych, pami~taj 0 ryzyku przytrzasni~cia palc6w lub innych cz~sci ciala. Nieuwaga moze bye przyczynq powaznych a nawet smiertelnych obrazen. • Wychodzqc z samochodu, zawsze wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu elektrycznych podnosnik6w szyb, np. przez bawiqce si~ dzieci. • Osoba uruchamiajqca elektryczny podnosnik szyb, przed rozpocz~ciem podnoszenia szyby, ma obowiqzek upewnie si~, ze nikt, a w szczeg6lnosci dZieci, nie trzyma glowy, rqk lub palc6w w otworach okien. • Podczas jazdy nie wolno wystawiae rak, glowy, itp. przez otwarte okno. Do obslugi elektrycznych podnosnik6w szyb sluzq przelqczniki w podlokietnikach na drzwiach. Aby podnosniki szyb dzialaly, kluczyk w stacyjce musi znajdowae si~ w potozeniu ON. Po zakonczeniu jazdy i wyj~ciu kluczyka ze stacyjki mozesz nadal zamykae i otwierae okna, tak dlugo, dop6ki nie otworzysz przednich drzwi.

Prze/qcznik podnosnika szyby w drzwiach tylnych W przypadku okien z funkcjq automatycznego zamykania (opcja), mozesz nimi manewrowae, dop6ki nie zamkniesz samochodu, jednak nie dluzej, niz przez 20 minut po wyj~ciu kluczyka ze stacyjki.

Zdalne otwieranie

*

Otwieranie
Nacisnij przedniq kraw~dz przelqcznika pierwszy stopien. Opuszczanie szyby zostanie przerwane automatycznie, gdy okno otworzy si~ calkowicie lub, gdy puscisz przelqcznik. Otwieranie automatyczne: Wcisnij przelqcznik calkowicie (drugi stopien) i puse.

Funkcja umozliwia zdalne otwieranie zamkni~tych okien i ewentualnie otwieranego dachu. Kabriolet: Zdalne skladanie dachu, zobacz str.66. Nacisnij przycisk na pilocie, sluzqcy do odblokowania zamk6w i przytrzymaj, az okna i ewentualnie dach otwierany zacznq si~ otwierae (ok. 2 sekund), puse przycisk. Przy zdalnym sterowaniu elektrycznymi podnosnikami szyb/otwieranym dachem (opcja)/dachem skladanym zasi~g pilota jest ograniczony mniej wi~cej do polowy normalnego zasi~gu.

136

Wyposazenie wn~trza
Zdalne zamykanie Sport Sedan i SportCombi

Zamykanie

*,

it. UWAGA
Zachowaj szczeg61nq ostroznosc podczas zamykania okien. Uwazaj, aby czegos nie przyciqc. Unies przedniq kraw~dz przetqcznika pierwszy stopien. Podnoszenie szyby zostanie przerwane automatycznie, gdy okno zamknie si~ catkowicie lub gdy puscisz przetqcznik. Unies Zamykanie automatyczne przetqcznik catkowicie (drugi stopien) i puse. Jesli szyba nie podniesie si~ automatycznie, zobacz Kalibracja str. 137.

Kabriolet: Zamykanie za pomocq pilota dotyczy tylko elektrycznie sktadanych lusterek zewn~trznych (opcja).

it. UWAGA
Przed wtqczeniem funkcji zdalnego zamykania okien i ewentualnie otwieranego dachu, upewnij si~, ze w poblizu samochodu nie ma os6b trzecich, aby uniknqe ewentualnych obrazen, spowodowanych uruchomieniem funkcji. Funkcja zdalnego zamykania szyb przednich za pomocq elektrycznych podnosnik6w umozliwia zamykanie otwartych okien i ewentualnie otwieranego dachu oraz sktadanie lusterek zewn~trznych. Nacisnij przycisk na pilocie, stUZqcy do zablokowania zamk6w i przytrzymaj, az zamykanie/sktadanie zostanie zakonczone (zamykanie rozpocznie si~ po ok. 2 sekundach). Drzwi muszq bye zamkni~te. Przy zdalnym sterowaniu elektrycznymi podnosnikami szyb/otwieranym dachem */dachem sktadanym (Kabriolet) zasi~g pilota jest ograniczony mniej wi~cej do potowy normalnego zasi~gu. Pomyslne zakonczenie zamykania jest sygnalizowane jednorazowym migni~ciem swiatet kierunkowskaz6w. Jesli kierunkowskazy nie mignq, zamykanie nie zostato wykonane. Przyczynq mogq bye otwarte drzwi lub koniecznosc.kalibracji szyb.

Blokada tylnych podnosnik6w 5zyb
Za pomocq wtqcznika ~ w drzwiach kierowcy, mozesz zablokowae przetqczniki podnosnik6w szyb w tylnych drzwiach. Kolor podswietlenia wtqcznika zmienia si~ z zielonego na pomaranczowy (przetqczniki zablokowane).

*:

Zabezpieczenie przyci~ciem

*

przed

W niekt6rych wersjach samochod6w, podnosniki szyb przednich Sq wyposazone w funkcj~ zabezpieczenia przed przyci~ciem. Funkcja ta wtqcza si~, jesli podczas zamykania okna pomi~dzy szybq a ramq okna pojawi si~ przeszkoda. Szyba zatrzyma si~ i opusci nieco.

Jesli, z powodu zalegajqcego brudu, lodu, itp. dzialanie podnosnik6w szyb przednich b~dzie utrudnione do tego stopnia, ze spowoduje to wlqczenie funkcji zabezpieczenia przed przyci~ciem (okno nie daje si~ zamknqe), mozesz chwilowo wylqczye funkcj~, aby zamknqe okno. 1 Upewnij si~, ze zaplon jest wlqczony (ON). 2 Nacisnij przelqcznik ~ w drzwiach kierowcy i przytrzymaj go (przelqcznik musi bye wcisni~ty przez caly czas podczas zamykania okna). 3 Zamknij dane okno. Funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem wlqczy si~ automatycznie przy kolejnym uzyciu podnosnik6w szyb.

Kalibracji dokonuje si~ w nast~pujqcy spos6b: 1 Zamknij drzwi. 2 Samoch6d powinien pozostawae na biegu jalowym. Podczas kalibracji do akumulatora samochodu nie moze bye podlqczony prostownik. 3 Otw6rz okno do konca - trzymaj przycisk wcisni~ty przez caly czas. 4 Zamknij okno do konca - trzymaj przycisk uniesiony przez caly czas i jeszcze przez ok. 1 sekund~ po zamkni~ciu okna. 5 Otw6rz okno do konca - trzymaj przycisk wcisni~ty przez caly czas ijeszcze przez ok. 1 sekund~ po calkowitym otwarciu okna. 6 Zamknij okno do konca, przytrzymujqc przycisk uniesiony az do momentu potwierdzenia kalibracji gongiem. Powt6rz kroki 3-6 dla tych okien, kt6re wymagajq kalibracji.

W/qcznik zablokowania tylnych podnosnik6w szyb oraz funkcji zabezpieczenia przed przycificiem podnosnik6w

Tymczasowe wyll:lczenie zabezpieczenia przed przyci~ciem

~UWAGA ~UWAGA
Jesli funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem jest wylqczona, dopilnuj, aby podczas zamykania nic ani nikt nie znajdowal si~ w otworze okna. Po awarii zasilania, funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem zacznie dzialae, dopiero po skalibrowaniu podnosnik6w szyb. Elektryczne podnosniki szyb przednich trzeba skalibrowae, gdy nie dziala funkcja automatycznego zamykania lub jezeli miala miejsce awaria zasilania. Zabezpieczenie nie b~dzie dzialae bez przed przyci~ciem kalibracji.

*

138

WyposazeniE' -'fn~trza

Lusterka wsteczne
Lusterka zewn~trzne
Regulacja Lusterka zewnE;!trzne s~ elektrycznie regulowane i podgrzewane. Przel~cznik regulacji lusterek znajduje siE;! a drzwiach kien rowcy: 1 G6rnym przyciskiem, wybierz z~dane lusterko zewnE;!trzne. 2 Przel~cznikiem ustaw z~dane polozenie lusterka. Ustawienie szyby lusterka mozesz tez regulowac rE;!cznie,delikatnie naciskaj~c j~ w z~danym kierunku. Ogrzewanie lusterek zewnE;!trznych wl~cza siE;! utomatycznie wraz z ogrzewaniem a tylnej szyby. Jesli samoch6d jest wyposazony w elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcj~ pamiE;!ci,to pamiE;!cfotela obejmuje r6wniez ustawienia lusterek, zobacz str. 22. Sktadanie r~czne Pod wplywem duzej sily, np. pchniE;!cia przez osobE;!przechodz~c~ obok samochodu, lusterka zewnE;!trzne skladaj~ siE;!.Lusterka mozesz tez zloZyc r~cznie. Jest to przydatne podczas manewrowania na ograniczonej przestrzeni, np. na promach samochodowych. Nie zapomnij rozlozyc lusterek przed rozpoczE;!ciem jazdy.

1 Przelqcznik wyboru lusterka 2 Przelqcznik regulacji lusterek 3 Elektryczne skladanie lusterek zewn~trznych 4 Elektryczna regulacja ustawienia szyby lusterka wstecznego przy cofaniu

Sktadanie, elektryczne

*

Nacisnij przycisk pod przel~cznikiem regulacji lusterek. Funkcja elektrycznego skladania lusterek dziala przy prE;!dkosci ponizej 30 km/godz. Gdy prE;!dkoscwzrosnie ponad 30 km/godz.,lusterka rozloz~siE;! automatycznie. FunkcjE;!mozesz uruchomic r6wniez z zewn~trz, za pomoc~ pilota, Sport Sedan i zobacz Zdalne zamykanie SportCombi str. 141.

Ell

Regulacja ustawienia szyby lusterka wstecznego przy cofaniu SzybE;!lusterka wstecznego po stronie pasazera mozna ustawic w taki spos6b, aby pokazywalo one tylne kolo, co ulatwia cofa-

*

*,

pod przel~czninie. Nacisnij przycisk kiem regulacji lusterek, patrz ilustracja. Lusterko wr6ci do poprzedniego ustawienia, gdy ponownie nacisniesz przycisk lub automatycznie, gdy przejedziesz ok. 20 metr6w do przodu.

1!1

WewnQtrzne lusterko wsteczne z funkcjct automatycznego przyciemniania przeciwodblaskowego

*

Oiwignia przestawiania lusterka wstecznego w pozycif? przeciwodblaskowq 1 Polozenie normalne 2 Polozenie przeciwodblaskowe

Aby wtqczye funkcj~ automatycznego przyciemniania lusterka, nacisnij przycisk 2. Lusterko wsteczne ma dwa czujniki, jeden skierowany do przodu, a drugi do tytu. Przedni czujnik rozpoznaje, czy na zewnqtrz jest ciemno, czy wid no. Czujnik skierowany do tytu reaguje na intensywnose swiaUa, gdy np. samoch6d jadqcy ztytu nie zmieni swiatet na mijania. Lusterko ulegnie przyciemnieniu, aby zmniejszye odblask swiaUa. Przyciemnianie nast~puje ptynnie. Gdy ir6dto silnego swiaUa zniknie, lusterko wraca do stanu wyjsciowego. Funkcja wytqcza si~ w momencie wtqczenia biegu wstecznego. Podczasjazdy zwysokqprzyczepq, funkcja nie dziata, poniewaz swiaUa jadqcego z tytu samochodu nie dosi~gajq czujnika na lusterku wstecznym. Lusterka zewn~trzne z funkcjq automatycznego przyciemniania przeciwodblaskowego W niekt6rych modelach istnieje mozliwose wyboru funkcji automatycznego przyciemniania lusterek bocznych. Sq one przyciemniane w taki sam spos6b jak lusterka wsteczne.

Czujnik, kt6ry mierzy nat~zenie swiatla z przodu 2 Funkcja automatycznego przyciemniania lusterka wstecznego wlqczona/wylC\czona 3 Czujnik, kt6ry mierzy nat~zenie swiatla z tylu

WewnQtrzne lusterko wsteczne
Wewn~trzne lusterko wsteczne moze bye ustawione w pozycji przeciwodblaskowej. Do przestawienia potozenia lusterka stuzy dzwignia u dotu lusterka. Niekt6re wersje samochod6w Sq wyposazone w automatycznq funkcj~ przyciemniania lusterka. Podczas regulacji lusterka, dtwignia powinna znajdowae si~ w zwyktym potozeniu.

*

140

Wyposai:enie wn~trza

Otwierany dach

it. UWAGA

*

Podczas zamykania elektrycznie sterowanego otwieranego dachu, pamiEiltaj 0 ryzyku przytrzasniEilcia palc6w lub innych cZEilscicia~a. Nieuwaga moze bye przyczynq powaznych a nawet smiertelnych obrazen. • Wychodzqc z samochodu, zawsze wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu elektrycznego sterowania otwieranego dachu, np. przez bawiqce siEildzieci. • Osoba uruchamiajqca elektryczne sterowanie otwieranego dachu, przed rozpoczEilciem zamykania dachu, ma obowiqzek upewnie siEil,ze nikt, a w szczeg61nosci dzieci, nie trzyma g~owy, rqk lub palc6w w otworze dachu. • Podczas jazdy nie wolno wystawiae rak, g~owy, itp. przez otwarty dach. Do sterowania otwieranym dachem s~uzy prze~qcznik na konsoli sufitowej. Aby elektryczne sterowanie otwieranego dachu dziala~o, kluczyk w stacyjce musi znajdowac siEilw po~ozeniu ON. Jesli samoch6d jest wyposazony w okna z funkcjq automatycznego zamykania, mozesz zamykac i otwierae dach tak d~ugo, dop6ki nie zamkniesz samochodu, jednak nle d~uzej niz przez 20 minut po wyjEilciu kluczyka ze stacyjki.

Przelqcznik sterowania otwieranym dachem
1 Otwieranie r~czne 2 Otwieranie automatyczne 3 Zamykanie r~czne 4 Zamykanie 5 Wietrzenie automatyczne

Otwieranie r~czne Przesun prze~qcznik do ty~u w pierwsze po~oi:enie. Dach otwierany zatrzyma siEil, gdy PUSCISZ prze~qcznik. Jesli przytrzymasz przelqcznik, dach otworzy siEildo polozenia po~~edniego. Aby szerzej otworzyc dach, pusc prze{qczmk, a nastEilpnie przesun go jeszcze raz do tylu. Otwieranie automatyczne Przesun przelqcznik do ty~uw drugie polozenie i pusc. Dach otworzy siEildo polozenia posredniego. Aby szerzej otworzyc dach, przesun przelqcznik jeszcze raz do ty~u.

Otwierany dach bez funkcji automatycznego otwierania Przesun prze~qcznik do ty~u w po~ozenie 1 (patrz ilustracja). Dach otwierany zatrzyma SIEil, dy puscisz prze~qcznik lub gdy dach g otworzy siEilca~kowicie.

Wietrzenie (uchylenie tylu dachu otwieranego)

it.

UWAGA

Zachowaj szczeg61nct ostroz:nosc podczas zamykania otwieranego dachu. UwazaJ, aby czegos nie przycictc. Zamykanie r~czne Przesun przelctcznik do przodu w pierwsze poloZ:enie. Dach otiNierany zatrzyma Sl~, gdy puscisz przelctcznlk. Zamykanie automatyczne Przesun prze!ctcznik do pr:-:odu w drugie. poloz:enie i pusc. Dach otwlerany zamknle si~ calkowicie. Funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem przerywa zamykanie i automatycznle. . otwiera dach, jesli w otworze dachu pOJawl si~ przeszkoda. Otwierany dach bez funkcji automatycznego zamykania Przesun przelctcznik do przodu w poloz:enie 3 (patrz ilustracja). Dach otwierany . zatrzyma si~, gdy puscisz prze!ctcznlk lub gdy dach zamknie si~ calkowlcle.

*

• Otwieranie - przesun przelctcznik w g6r~. • Zamykanie - przesun przelctcznik do przodu w drugie poloZ:enie. Poloz:enie wietrzenia moz:esz wlctczac nawet, gdy dach jest otwarty, wciskajctc w tym celu przelctcznik. Dach otwierany zamknie si~ automatycznie. Po ponownym wcisni~ciu przycisku przelctcznika, dach otworzy si~ w poloz:enie wietrzenia. Aby otworzyc calkowicie dach, ustawiony w poloz:eniu wietrzenia, musisz najpierw go zamknctc (przesun prze1ctcznik do przodu). Nast~pnie przesun przelctcznik do tylu. Dach otwierany posiada r6wniez: wewn~trznq, przesuwanct r~cznie oslon~ przeciwslonecznct· Otwierany dach bez funkcji automatycznego zamykania

Dach nie otworzy si~, jesli jest ustawiony w poloz:eniu wietrzenia. Kabriolet: Zdalne skladanie dachu, zobacz str. 66.

Zdalne zamykanie Sport Sedan i SportCombi

*'

it.

UWAGA

Przed w1ctczeniem funkcji zdalnego zamykania okien i ewentualnie otwieranego dachu, upewnij si~, z:e w pobliz:u samochodu nie ma os6b trzecich, aby uniknctc ewentualnych obraz:en, spowodowanych uruchomieniem funkcji. Funkcja zdalnego zamykania szyb przednich za pomocct elektrycznych podnosni- . k6w umoz:liwia zamykanie otwartych oklen I ewentualnie otwieranego dachu oraz skladanie lusterek zewn~trznych. Nacisnij przycisk na pilocie, sluz:ctcy do zablokowania zamk6w i przytrzymaj, az: zamykanie/skladanie zostanie zakonczone (zamykanie rozpocznie si~ po ~k. . 2 sekundach). Drzwi muszct byc zamknl~te.

*

*

• Otwieranie - przesun przelctcznik w g6r~. • Zamykanie - przesun przelctcznik do przodu w poloz:enie 3.

Zdalne otwieranie

*

Funkcja umoz:liwia zdalne otwieranie zamkni~tych okien i ewentualnie otwieranego dachu. Nacisnij przycisk na pilocie, sluz:ctcydo odblokowania zamk6w i przytrzymaj, az okna i ewentualnie dach otwierany zacznct si~ otwierac (ok. 2 sekund), pusc przycisk.

142

Wyposazenie wn~trza

Zabezpieczenie przyci~ciem

*

przed

.LL UWAGA
Jesli funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem jest wyfqczona, dopilnuj, aby podczas zamykania nic ani nikt nie znajdowaf si~ w otworze dachu. Dach otwierany jest wyposazony w funkcj~ zabezpieczenia przed przyci~ciem. Funkcja ta wfqcza si~, jesli podczas zamykania dachu pojawi si~ przeszkoda. Szyba dachu zatrzyma si~ i cofnie nieco. Tymczasowe wyt~czenie zabezpieczenia przed przyci~ciem Jesli, z powodu zalegajqcego brudu, lodu, itp. dziafanie otwieranego dachu b~dzie utrudnione do tego stopnia, ze spowoduje to wfqczenie funkcji zabezpieczenia przed przyci~ciem (szyba dachu zatrzymuje si~ i cofa), mozesz chwilowo wyfqczyc funkcj~, aby zamknqc dach. 1 Upewnij si~, ze zapfon jest wfqczony (ON). 2 Nacisnij przefqcznik ~ w drzwiach kierowcy i przytrzymaj go (przefqcznik musi byc wcisni~ty przez cafy czas podczas zamykania okna). 3 Zamknij dach za pomocq przefqcznika na konsoli sufitowej.

Wlqcznik tymczasowego zablokowania funkcji zabezpieczenia przed przyci~ciem przez otwierany dach

Awaryjne otwieranie/zamykanie dachu
Dach mozna otworzyc/zamknqc za pomOCq srubokr~tu (np. w przypadku awarii instalacji elektrycznej). Zdejmij klosz lampy w konsoli sufitowej. Wcisnij srubokr~tem kofek w rowku posrodku wafka silniczka i wf6z srubokr~t. W celu zamkni~cia dachu, znajdujqcego si~ w pofozeniu wietrzenia - kr~c srubokr~tem zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara. W celu zamkni~cia dachu, znajdujqcego si~ w pofozeniu otwartym - kr~c srubokr~tem przeciwnie do kierunku ruchu wskaz6wek zegara.

Funkcja zabezpieczenia przed przyci~ciem wfqczy si~ automatycznie przy kolejnym otwarciu dachu otwieranego.

Oswiet/enie tylne
1 Oswietlenie wn~trza wylqczone 2 Oswietlenie wn~trza wlqcza/wylqcza si~ po otwarciu/zamkni~ciu 3 Oswietlenie wn~trza wlqczone, niezalei:ne ad drzwi drzwi 1 Lampy punktowe 2 Lampa sufitawa

Oswietlenie wn~trza
Oswietlenie wn~trza samochodu sktada si~ z jednej lampy sufitowej z przodu i jednej z tytu, oswietlenia przypodtogowego i oswietlenia wejscia w drzwiach (w niekt6rych wersjach). Wtqcznik oswietlenia wn~trza znajduje si~ na konsoli sufitowej przy lusterku wstecznym.

Jesli wtqcznik oswietlenia wn~trza znajduje si~ w potozeniu srodkowym (oswietlenie wtqczone przy otwartych drzwiach), oswietlenie wtqczy si~, po: • odblokowaniu zamk6w samochodu • otwarciu kt6rychkolwiek drzwi • wyj~ciu kluczyka ze stacyjki. Oswietlenie wn~trza zgasnie po: • zamkni~ciu samochodu • wtqczeniu zaptonu • uptywie ok. 20 sekund od zamkni~cia drzwi. Gaszenie oswietlenia odbywa si~ w spos6b ptynny.

Jesli wtqcznik oswietlenia jest ustawiony w potozeniu 2 lub 3 to, w razie pozostawienia otwartych drzwi po wytqczeniu zaptonu, oswietlenie wn~trza wytqczy si~ automatycznie po 20 minutach, aby zapobiec roztadowaniu akumulatora. Oswietlenie schowka w tablicy rozdzielczej zapala si~ i przy otwieraniu i gasnie przy zamykaniu schowka.

Oswietlenie bagai:nika
Oswietlenie bagaznika wtqcza si~ / wytqcza samoczynnie przy otwarciu/zamkni~ciu pokrywy bagaznika. Aby zapobiec roztadowaniu akumulatora, oswietlenie bagaznika wytqcza si~ automatycznie po 20 minutach, jesli pokrywa bagaznika pozostanie otwarta.

Uchwyt na napoje

*

.&. UWAGA
• W uchwytach na napoje nie nalezy stawiae kubk6w z porcelany lub szkta, gdyz w razie ewentualnej kolizji mogtyby spowodowae obrazenia. • Uzywaj tylko papierowych kubk6w, plastikowych butelek lub aluminiowych puszek. • Unikaj rozlewania, szczeg61nie gorqcych ptyn6w. • Kierowca nie powinien uzywae uchwytu na napoje podczas jazdy.

Osfona przeciwsfoneczna
W ostonie przeciwstonecznej znajduje si~ lusterko, kt6rego oswietlenie zapala si~ i gasnie przy otwieraniu i zamykaniu klapki.

Korzystajqc z uchwytu na napoje, uwazaj, by nie rozlae zadnego ptynu na radio, stacyjk~, itp. Szczeg61nie napoje gazowane mogq bye przyczynq usterek. Uchwyty na napoje znajdujq si~ w tablicy rozdzielczej, w schowku w konsoli srodkowej pomi~dzy przednimi fotelami i w srodkowym siedzeniu tylnej kanapy (Sport Sedan i SportCombi). Wktad z uchwytem na napoje, znajdujqcy si~ w schowku pomi~dzy przednimi fotelami mozna ztozye, jesli chcesz wykorzystae schowek w innym celu.

Wyposazenie

wn~trza

145

Popielniczki

*

Uchwyt na napoje w schowku mi~dzy przednimi fote/ami

*

Uchwyty na napoje w srodkowym siedzeniu ty/nej kanapy

*

W samochodach wyposazonych w popielniczki jedna popielniczka znajduje si~ przed dtwigniqzmiany bieg6w, a druga w tylnej sciance konsoli srodkowej. Aby otworzyc przedniq popielniczk~, nacisnij lekko jej pokrywk~. Aby wyjqC wklad popielniczki chwyc popielniczk~ z obu stron i pociqgnij do g6ry. Aby z powrotem zamocowac wklad popielniczki, po prostu wl6i: go i wcisnij. Aby otworzyc tylnq popielniczk~, pociqgnij delikatnie jej g6mq kraw~dz ukosnie w d61. Abywyjqc popielniczk~, otw6rzjqnajpierw, a potem pociqgnij do g6ry. Aby z powrotem zamocowac popielniczk~, wl6z jq i wcisnij. Gniazdo zasilania w schowku pod podlokietnikiem mi~dzy przednimi fotelami mozna wykorzystac np. jako zr6dlo zasilania dla telefonu kom6rkowego. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu po zamkni~ciu pokrywy schowka, po obu stronach znajdujq si~ naci~cia, przez kt6re mozna przelozyc przew6d.

*

,&,UWAGA
Maksymalny pob6r mocy z gniazda zapalniczki wynosi 240 W (20 A). Gniazdo w schowku pomi~dzy fotelami ma takq samq moc. Przeciqzenie moze byc przyczynq stopienia si~ element6w gniazda i pozaru.

&UWAGA
Schowek w tablicy rozdzielczej powinien bye zamkni~ty podczas jazdy, zwlaszcza w samochodach wyposazonych w poduszk~ powietrznq pasazera. W przeciwnym razie, pokrywa schowka moze spowodowae obrazenia ciala pasazera podczas ewentualnej kolizji. Schowki znajdujq si~ r6wniez pod przedniq popielniczkq i w drzwiach.

Do otwierania schowka sluty przycisk

z /ewej strony /istwy ozdobnej.
Kabrio/et posiada schowek w tab/icy rozdzie/czej zamykany na zamek, obslugiwany tradycyjnym k/uczykiem, zobacz str. 55.

przesuwana k/apka w schowku w tab/icy rozdzie/czej, slutCJ.cado otwarcia doplywu chlodnego powietrza Pozwa/a to na przechowywanie np. czeko/ady nawet w ciepfe dni.

*

148

Wyposazenie wn~trza

Bagaznik
Skfadanie oparcia tylnej kanapy, Sport Sedan
Kabriolet: Oparcie tylnej kanapy nie jest skladane .

.&. UWAGA
• Nie jedz, jesli oparcia tylnej kanapy nie SC\. prawidlowo zablokowane. ZwiE;lksza to ryzyko odniesienia obrazeri w razie naglego hamowania lub ewentualnej kolizji. • Nigdy nie zostawiaj dzieci lub zwierzC\.tbez opieki w samochodzie. W upalnC\.pogodE;ltemperatura w samochodzie moze osiqgnC\.c70-80°C. Male dzieci mogC\.doznac udaru slonecznego. • Podczas regulacji ruchomych element6w, pamiE;ltaj 0 ryzyku przytrzasniE;lcia palc6w lub innych cZE;lsciciala. • Nigdy nie kladz ciE;lzkich przedmiot6w na tylnej p6lce, gdyz w razie naglego hamowania lub kolizji mogC\.one przemiescic siE;ldo przodu i spowodowac obrazenia, zobacz tez str. 209. • Po podniesieniu oparcia, upewnij siE;l,ze jest one prawidlowo zablokowane po obu stronach. Jest to bardzo wazne, gdyz w razie naglego hamowania lub kolizji, przedmioty znajdujC\.ce siE;l bagazniku mogC\.przemiescic siE;l o wnE;ltrza samochodu. w d • PamiE;ltaj, aby przed jazdC\.wyregulowac wysokosc zagl6wk6w odpowiednio dla pasazer6w na tylnej kanapie.

Dla zwi~kszenia elastycznosci, oparcie tylnej kanapy podzielono tak, aby kazdq z cz~sci, wqskq i szerokq, mozna by~o rozk~adac osobno. W bagazniku, dok~adnie przy zawiasach, znajdujq si~ uchwyty, s~uzqce do zwalniania blokady oparc tylnej kanapy. Sk~adanie jest ~atwiejsze, gdy podczas sk~adania oparcia tylnej kanapy fotele przednie nie sqza bardzo cofni~te. 1 Aby odblokowac danq cz~sc oparcia tylnej kanapy, pociqgnij za odpowiedni uchwyt w bagazniku. 2 Pochyl oparcie do przodu. Uwaga! Po podniesieniu oparcia, upewnij si~, ze zosta~o one prawid~owo zablokowane. Sprawdz tez, czy pas bezpieczenstwa nie zosta~ zakleszczony. Jesli lewe oparcie nie zostanie zablokowane, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat (podobny komunikat pokaze si~, jesli nie zostanie zablokowane prawe oparcie):

Otw6r bagazowy, Sport Sedan
Kabriolet: Kabriolet nie posiada otworu bagazowego w tylnej kanapie. Otw6r bagazowy w oparciu tylnej kanapy s~uzy do przewozenia w samochodzie dlugich, wqskich przedmiot6w. Podczas ~adowania lub wyjmowania z samochodu d~ugich przedmiot6w, wy~qCZsilnik i zaciqgnij hamulec r~czny. W przeciwnym razie, jesli niechcqcy uderzysz w dZwigni~ zmiany biegow, samoch6d moze ruszyc z miejsca. • Roz~6i: pod~okietnik i otw6rz pokryw~ otworu, pociqgajqc uchwyt do g6ry. Z ty~u pokrywy otworu bagazowego znajduje si~ blokada. Przekr~c pokr~tlo blokady, aby zamknqc/otworzyc pokryw~. Zamykanie: otworz pokryw~ i przekr~c pokr~tlo blokady w po~ozenie zamkni~cia. Zamknij pokryw~. Pokrywa jest zablokowana. Otwieranie: z~ozszerszq cz~sc oparcia i przekr~c pokr~tlo blokady w po~ozenie otwarcia. Pokryw~ mozesz tez ewentualnie odblokowac od strony bagaznika.

c!I ~

Rear left seat backrest unlocked. (Oparcie tylnego lewego fotela odblokowane. )

Awaryjne otwieranie wClskiej cz~sci oparcia tylnej kanapy, Sport Sedan, zobacz str. 151.

L:t. UWAGA
• Zawsze solidnie mocuj bagaz, na przyklad za pomocq srodkowego pasa bezpieczenstwa. Ograniczy to ryzyko przemieszczenia siE;! agazu i spowob dowania obrazen w razie naglego hamowania lub kolizji . • Nie przekraczaj maksymalnej ladownosci samochodu, gdyz zmienia to wlasciwosci jezdne, zobacz str. 288.

Oswietlenie bagaznika
Oswietlenie bagaznika zapala siE;! rzy p otwarciu i gasnie przy zamykaniu pokrywy bagaznika. Aby zapobiec rozladowaniu akumulatora oswietlenie wylqcza siE;! utomatycznie p; a 20 minutach, jesli pokrywa pozostanie otwarta.

Uchwyty mocujqce, Sport Sedan
W bagazniku znajdujq siE;! chwyty mocuu Jqce, sluzqce do zabezpieczania bagazu. Umies6 bagaz mozliwie najnizej i najglE;!biej wewnqtrz bagaznika.

Lt,.UWAGA
• Ci~zki bagaz zawsze ktadz na podtodze. Na nim umiesc mniejsze i Izejsze bagaze. • Ci~zki i duzy bagaz mocuj zawsze do znajdujqcych si~ w bagazniku uchwyt6w mocujqcych. Ograniczy to ryzyko przemieszczenia si~ bagazu i spowodowania obrazen w razie nagtego hamowania lub kolizji. • Jesli oparcie tylnych foteli jest opuszczone, przymocuj takze mniejsze przedmioty, aby zapobiec ich ewentualnemu przemieszczeniu i spowodowaniu obrazen. • Siatka ochronna na bagaz jest przeznaczona wylqcznie do zabezpieczenia lekkich przedmiot6w przed przemieszczeniem si~ podczas jazdy. • Nigdy nie przeciqzaj siatki ochronnej. Elastyczne tasmy mogq spowodowac obrazenia ciala w przypadku zerwania si~. Nie uzywaj siatki ochronnej, noszqcej slady zuzycia.

• Podniesione oparcie tylnej kanapy to podstawowy warunek zabezpieczenia bagazu przed przemieszczeniem si~ w razie kolizji. • Nie przekraczaj maksymalnej tadownosci samochodu, gdyz zmienia to wtasciwosci jezdne, zobacz str. 288.
. "

-~/f;-;;'-'~
/

--!/

.I

-'

• Dostosuj pr~dkosc i spos6b jazdy do aktualnego obciqzenia samochodu. Umieszczenie bagazu w tylnej cz~sci samochodu moze spowodowaczmian~ charakterystyki jazdy ze wzgl~du na przesuni~cie srodka ci~zkosci samochodu.

.,.

f /
. " I

'
~

Oslana maskujqca przycisku awaryjnega otwierania na p61ce tylnego okna

*

Awaryjne otwieranie wC\skiej cz~sci oparcia tylnej kanapy, Sport Sedan
Istnieje mozliwosc awaryjnego otwarcia wqskiej cz~sci oparcia tylnej kanapy w razie awarii zasilania w samochodzie (otwarcie bagaznika nie b~dzie w6wczas mozliwe), jesli musisz wyjqC cos z bagaznika, np. tr6jkqt ostrzegawczy . • Zdejmij oston~ maskujqcq i nacisnij z6tty przycisk do przodu.

Narz~dzia i dojazdowe kolo zapasowe, zobacz str. 267

152

Wyposazenie wn~trza

Skfadanie oparcia tylnej kanapy, SportCombi

.&. UWAGA
• Nie jedz, jesli oparcia tylnej kanapy nie Sq prawid~owo zablokowane. Zwi~ksza to ryzyko odniesienia obrazen w razie nag~ego hamowania lub ewentualnej kolizji. • Nigdy nie zostawiaj dzieci lub zwierzqt bez opieki w samochodzie. W upalnq pogod~ temperatura w samochodzie moze osiqgnqe 70-80°C. Ma~e dzieci mogq doznae udaru s~onecznego. • Podczas regulacji ruchomych element6w, pami~taj 0 ryzyku przytrzasni~cia palc6w lub innych cz~sci cia~a. • Po podniesieniu oparcia, upewnij si~, ze jest one prawid~owo zablokowane po obu stronach. Jest to bardzo wazne, gdyz w razie nag~ego hamowania lub kolizji, przedmioty znajdujqce si~ w bagazniku mogq przemiescie si~ do wn~trza samochodu. • Pami~taj, aby przed jazdq wyregulowae wysokose zag~6wk6w odpowiednio dla pasazer6w na tylnej kanapie. Dla zwi~kszenia elastycznosci, oparcie tylnej kanapy podzielono tak, aby kazdq z cz~sci, wqskq i szerokq, mozna by~o rozk~adae osobno. Sk~adanie jest ~atwiejsze, gdy podczas sk~adania oparcia tylnej kanapy fotele przednie nie Sq za bardzo cofni~te. 1 Aby odblokowae danq cz~se oparcia tylnej kanapy, pociqgnij odpowiedni uchwyt do przodu. Odblokowanie oparcia jest sygnalizowane czerwonym symbolem przy uchwycie. 2 Pochyl oparcie do przodu. Po podniesieniu oparcia, upewnij si~, ze zosta~o one prawid~owo zablokowane. Czerwony symbol przy uchwycie nie moze bye widoczny. Sprawdz tez, czy pas bezpieczenstwa nie zosta~ zakleszczony.

&. UWAGA
• Ci~zki bagaz zawsze kiadz na podiodze. Na nim umies6 mniejsze i Izejsze bagaze. • Nigdy nie przeciqzaj siatki ochronnej. Elastyczne tasmy mogq spowodowa6 obrazenia ciaia w przypadku zerwania si~. Nie uzywaj siatki ochronnej, noszqcej slady zuzycia. • Ci~zki i duzy bagaz mocuj zawsze do znajdujqcych si~ w bagazniku uchwyt6w mocujqcych. Ograniczy to ryzyko przemieszczenia si~ bagazu i spowodowania obrazen w razie nagiego hamowania lub kolizji. • Jesli oparcie tylnych foteli jest opuszczone, przymocuj takze mniejsze przedmioty, aby zapobiec ich ewentualnemu przemieszczeniu i spowodowaniu obrazen. • Nie przekraczaj maksymalnej iadownosci samochodu, gdyz zmienia to wlasciwosci jezdne, zobacz str. 288.

154

Wyposazenie wn~trza

Otwor bagazowy, SportCombi
Otwor bagazowy w oparciu tylnej kanapy sfuzy do przewozenia w samochodzie dfugich, wqskich przedmiotow. Podczas fadowania lub wyjmowania z samochodu dfugich przedmiotow, wyfqcz silnik i zaciqgnij hamulec r~czny. W przeciwnym razie, jesli niechcqcy uderzysz w dZwigni~ zmiany biegow, samochod moze ruszyc z miejsca . • Rozf6i: podfokietnik i otworz pokryw~ otworu, pociqgajqc uchwyt do gory.

~

UWAGA

• Zawsze solidnie zamocuj bagaz, na przykfad przy pomocy srodkowego pasa biodrowego, aby zapobiec jego przemieszczaniu si~ i ryzyku spowodowania obrazen ciafa podczas hamowania lub kolizji . • Nie przekraczaj maksymalnej fadownosci samochodu, gdyz zmienia to wfasciwosci jezdne, zobacz str. 288.

Wyposazenie Uchwyty mocujClce, SportCombi
W przedziale bagazowym zainstalowano uchwyty do zabezpieczania bagazu. WI6z bagaz mozliwie jak najblizej przodu pojazdu. Jazda z otwartq pokrywq bagaznika, zobacz str. 209.

wn~trza

155

Zabezpieczanie fadunk6w &.UWAGA
• Ci~zki bagaz nalezy umieszczae jak najnizej i jak najblizej przodu bagaznika, to znaczy zaraz za oparciem tylnej kanapy. • Nigdy nie nalezy umieszczae bagazu tak wysoko, zeby jakas jego cz~se wystawala ponad kraw~dz oparcia, 0 ile nie uzywa si~ kraty zabezpieczajqcej

*-

• Bagaz musi bye zawsze przymocowany w taki spos6b, aby w razie wypadku lub przy gwaftownym hamowaniu nie zostal przerzucony do przodu. • Nie zabezpieczony ci~zki bagaz zwi~ksza ryzyko odniesienia obrazen w przypadku gwaftownego hamowania, szybkiego wymijania lub wypadku. • Dla jak najlepszego zabezpieczenia ladunku wykorzystuj uchwyty mocujqce i odpowiednie tasmy mocujqce

*-

• Obciqzenie uchwyt6w mocujqcych musi bye r6wnomierne. Nigdy nie mocuj wi~cej nit jednej tasmy do jednego uchwytu.

• Aby uniknqe uszkodzenia tasm mocujqcych nalezy zabezpieczye ostre kraw~dzie. • Przy przewozeniu ci~zkiego bagazu nalezy, jesli to tylko mozliwe, unikae jazdy z opuszczonq tylnq kanapa, poniewaz wtedy trudniej zabezpieczye go przed przesuwaniem si~. Podniesiona kanapa to podstawowy warunek dobrego zabezpieczenia bagazu przed przesuniQciem w razie kolizji. • Zapi~cie zewn~trznych pas6w bezpieczenstwa zwi~ksza bezpieczenstwo. Sprawdz, czy nie jest widoczny czerwony wskaznik przy kazdym uchwycie. Jesli jest widoczny, oznacza to, ze oparcie fotela nie zostalo zablokowane! • Dostosuj pr~dkose i spos6b jazdy do aktualnego obciqzenia samochodu. Umieszczenie bagazu w tylnej cz~sci samochodu moze spowodowae zmian~ charakterystyki jazdy ze wzgl~du na przesuni~cie srodka ci~zkosci samochodu. • Przedmiot wazqcy 25 kg odpowiada masie 1000 kg w przypadku zderzenia czolowego przy 50 km/godz. • Dostosuj obciqzenie samochodu (pasazerowie i ladunek) tak, aby nie przekroczye dopuszczalnej masy calkowitej lub maksymalnego nacisku na os samochodu, zobacz str. 288.

~UWAGA
• Nigdy nie przeciqzaj siatki zabezpieczajqcej Elastyczne tasmy mogq spowodowae obrazenia ciala w przypadku zerwania si~. Nie uzywaj siatki ochronnej, noszqcej slady zuzycia. • Nie wolno nigdy uzywae elastycznych siatek w bagazniku po opuszczeniu tylnej kanapy. Te siatki stUZqwytqcznie do zabezpieczania lekkich przedmiot6w, a nie do zabezpieczania bagazu. • tadunek, przewozony w bagazniku, musi bye dobrze zabezpieczony. Zastosowanie siatki zabezpieczajqcej nie moze bye uznane za zabezpieczenie ladunku. • Jedynym zadaniem siatki zabezpieczajqcej jest zapobieganie wyrzuceniu lekkich przedmiot6w do przodu w kabinie przy gwattownym hamowaniu.

*.

Siatka zabezpieczaj~ca,pionowa, Saab 9-3 SportCombi Zat6Z siatk~ za oparciem tylnej kanapy. 1 Zdejmij tylne ostony w suficie. 2 Zamocuj g6me uchwyty siatki w dw6ch tylnych punktach zamocowania na suficie. 3 Zamocuj haczyki siatki w dw6ch uchwytach mocujqcych, znajdujqcych si~ najblii:ej tylnej kanapy. Naciqgnij tasmy. Siatk~ zabezpieczajqcq motna r6wniet zamocowac za fotelami przednimi po ztoteniu catej tylnej kanapy. 1 Zdejmij przednie ostony w suficie. 2 Zamocuj g6me uchwyty siatki w dw6ch przednich punktach zamocowania na suficie. 3 Przedtut tasmy za pomocq dotqczonych tasm dodatkowych. Zamocuj haczyki w dw6ch zewn~trznych uchwytach, znajdujqcych si~ na koncu w tylnej cz~sci szyn foteli przednich przy podtodze. Odnosnie lokalizacji uchwyt6w, zobacz str. 28. Naciqgnij tasmy. Przechowywanie Siatk~ zabezpieczajqcq, gdy nie jest utywana, nalety przechowywac w przeznaczonym do tego pokrowcu. Pokrowiec nalety umiescic na podtodze bagatnika, jak najblitej oparcia tylnej kanapy i zamocowac go do przednich uchwyt6w mocujqcych za pomocq tasm z rzepem. Montai siatki zabezpieczajqcej w punktach zamocowania na suficie Siatka zabezpieczajqca zamontowana w przednim uchwycie mocujqcym

IF--f--:
!\
\\Ii ~

,',
'!

!

Skfadanie oparcia fotela pasazera

*

Lt. UWAGA
Nikt nie powinien siedziec na tylnej kanapie za przednim fotelem pasazera, gdy oparcie fotela jest zlozone do przodu. Dla ulatwienia przewozenia dlugich, wqskich przedmiot6w oparcie fotela pasazera mozna Zlozyc do przodu. Siatka zabezpieczajqca, montowana na podfodze, Saab 9-3 SportCombi
1 Zamocowanie g6me. Uwazaj, by nie skr~cic tasm gumowych 2 Dolny punkt mocowania SportCombi z osobnym glosnikiem: zamocowac tasmy siatki w dolnym odcinku na dw6ch wkr~tach zabezpieczajqcych glosnik niskotonowy.

1 Opusc zagl6wek w jego najnizsze polozenie. 2 Przesun fotel do tylU, tak aby oparcie mozna bylo Zlozyc calkowicie bez zaczepiania 0 tablicE;lrozdzielczq. 3 Podnies dtwigniE;l po zewnE;ltrznej stronie oparcia i zl6Zje do przodu. Oparcie zostaje zablokowane w calkowicie zlozonym polozeniu. Rozktadanie Odblokuj oparcie za pomocq dzwigni, znajdujqcej siE;lpo jego zewnE;ltrznej stronie. 2 Po rozlozeniu oparcia siychac klikniE;lcie, kt6re swiadczy 0 jego prawidlowym rozlozeniu. Zabezpieczanie ladunk6w, zobacz str. 155.

Oparcie fotela pasatera przodu

zfotone do

1 Dzwignia do skladania oparcia do przodu

Siatka zabezpieczaj~ca,montowana podtodze, Saab 9-3 SportCombi

na

1 Podnies podlogE;l.Umiesc brzeg podlogi w wyciE;lciach w elementach bocznych. 2 Umiesc torbE;lna dolnej podlodze i zamocuj haczyki siatki do uniesionej podlogi.

Zaslona bagaznika Saab 9-3 SportCombi

*,

Nie umieszczaj zadnych przedmiot6w na rozwiniE2tejzastonie bagaznika. Jedynym zadaniem zastony jest uniemozliwienie zagletdania do bagaznika i nie stanowi ona p6tki do przechowywania r6Znych przedmiot6w. Montaz • Chwyc kasetE2w taki spos6b, aby CZE2SC wyciqgana byta skierowana do tytu. • Umiesc kasetE2nad kotkiem (1) po lewej i prawej stronie. Wcisnij kasetE2w d6t i przekrE2clekko do przodu, az rozlegnie siE2 "klikniE2cie". • Sprawdz zamocowanie, pociqgajetc kasetE2pionowo w g6rE2.Powinna trzymac siE2 mocno.

Montat zaslony bagatnika
1 Kolek do zamontowania kasety 2 Uchwyt do demontazu kasety

Demontaz • Pozw61, by zastona bagaznika zwinE2ta siE2 kasety. do • Pociqgnij uchwyt (2) do tytu i lekko unies kasetE2.Powt6rz tE2 czynnosc po przeciwnej stronie.

przesuwanie zastony bagaznika ZastonE2mozna przesuwac w celu utatwienia zatadunku bagaznika. • Otw6rz pokrywE2bagaznika . • Nacisnij w d6t tylnet CZE2SC zastony, na przyktad tokciem. Zastona przesunie siE2 w6wczas w g6rE2 wzdtuz rowk6w w poszyciu stupk6w tylnych, utatwiajetc w ten spos6b zatadunek. • Przesun zastonE2w jej dolne potozenie w rowkach i sprawdz, czy jest dobrze zaczepiona.

&UWAGA
Nieprawidtowo zamontowana kaseta moze siE2 odczepic i spowodowac obrazenia w razie zderzenia, nagtego hamowania lub podobnej sytuacji.

160

Wyposazenie wn~trza

(TEi!stronEi!celowo pozostawiono pustq.)

Rozruch i jazda

161

Rozruch i jazda
Stacyjka Blokada kolumny kierownicy Uruchamianie silnika Wazne informacje dotyczqce jazdy Tankowanie Docieranie samochodu Manualna skrzynia biegow Automatyczna skrzynia biegow* Tempomat* Hamowanie Hill Start Assist (funkcja pomocy przy ruszaniu pod gorQ) * System Kontroli Trakcji (TeS) Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

162 164 164 167 171 174 174 175 181 183

DzwiQkowy ukfad pomocy przy parkowaniu * __ OszczQdna jazda Jazda w niskich temperaturach Jazda w upalne dni Jazda z przyczepq * Przewozenie fadunku na dachu Jazda z fadunkiem Jazda z otwartq pokrywq bagaznika Jazda przez gfQbokq wodQ Jazda nocCl Holowanie Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora Przed dalekq podrozq __

192 195 197 199 200 207 209 209 209 210 210

185 185

*

214 216

Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest montowane we wszystkich samochodach (moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego).

(ESP)®*
Hamulec rQczny Parkowanie

187 189 190
~---

162

Rozruch i jazda

Stacyjka
Stacyjka znajduje siEilw srodkowej konsoli miEildzy przednimi fotelami. W samochodach z automatycznq skrzyniq bieg6w, kluczyk mozna wyjqC ze stacyjki tylko wtedy, gdy diwignia bieg6w jest ustawiona w polozeniu P.

.&. UWAGA
• Zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki, gdy zostawiasz w samochodzie dzieci. • Przed wyjEilciem kluczyka ze stacyjki zawsze zaciqgnij hamulec rEilczny. • Nigdy nie wyjmuj kluczyka ze stacyjki, jesli samoch6d jest w ruchu. Wlqczy siEilblokada kolumny kierownicy, co uniemozliwi dalsze kierowanie samochodem.

Brud, resztki jedzenia i rozlane napoje mogq spowodowac uszkodzenie stacyjki. Unikaj stawiania jakichkolwiek przedmiot6w na srodkowej konsoli. Snieg z odziezy zewnEiltrznej moze spasc na stacyjkEil i spowodowac jej zamarzniEilcie. Dlatego przed wejsciem do samochodu strzqsnij snieg z odziezy.

Polozenie LOCK (blokada) Mozesz wlqczye swiatla pozycyjne, swiatla awaryjne i oswietlenie wn~trza. Samochody z automatyczn~ skrzyni~ bieg6w: Ustaw dtwigni~ bieg6w w pozycji P. Dtwignia bieg6w jest zablokowana. Tylka w tym potozeniu mozna wyjqe kluczyk ze stacyjki. Samochody z manualn~ skrzyni~ bieg6w: Kluczyk mozna wyjqe ze stacyjki niezaleznie ad polozenia dtwigni zmiany bieg6w. Polozenie OFF (wyl~czony) Cz~se instalacji elektrycznej jest wlqczona. Nie pozostawiaj kluczyka w polozeniu wyl~czonym (OFF), gdy silnik nie pracuje, poniewaz spowoduje to rozladowanie si~ akumulatora w ci~gu kilku godzin. Samochody z automatyczn~ skrzyni~ bieg6w: Dtwignia bieg6w nie jest zablokowana, zobacz tez str. 175. Jezeli kluczyk zostanie przekr~cony z polozenia ON w potozenie OFF, zanim samoch6d si~ zatrzyma, przekr~cenie go w polozenie LOCK maze bye niemozliwe. W takiej sytuacji przekr~e kluczyk w polozenie ON do momentu zgasni~cia lampki kontrolnej ukladu ASS - ok. 2 sekundy, a nast~pnie przekr~e go ponownie w polozenie OFF. Polozenie ON (wl~czony) Cala instalacja elektryczna jest wlqczona. Nie pozostawiaj kluczyka w polozeniu wl~czonym (ON), gdy silnik nie pracuje. Po przekr~ceniu kluczyka w stacyjce w polozenie ON zapalajq si~ lampki ostrzegawcze i kontrolne na tablicy wskaznik6w. Lampki powinny zgasnqe po ok. 3 sekundach. Samochody z silnikiem wysokopr~znym: Jesli temperatura plynu chlodzqcego jest nizsza niz +5°C, wlqczq si~ swiece zarowe. Zanim uruchomisz silnik, poczekaj az lampka kontrolna

Aby poszczeg61ne uklady samochodu zarejestrowaly obecnose kluczyka w stacyjce, nie przekr~caj go przed uplywem ok. 0,5 sekundy ad wlozenia.

DiU zgasnie.

Polozenie ST Wlqcza si~ rozrusznik silnika (samochody z automatycznq skrzyniqbieg6w: dtwignia bieg6w musi bye ustawiona w polozeniu P lub N). Gdy puscisz kluczyk, powraca on samoczynnie do polozenia ON. Samoch6d jestwyposazony w elektronicznq blokad~ ponownego rozruchu. Jesli rozruch si~ nie powiedzie, musisz najpierw przekr~cie kluczyk z powrotem w potozenie pomi~dzy OFF i LOCK, zanim spr6bujesz ponownie uruchomie silnik.

164

Rozruch i jazda
W razie awarii, kt6ra moze miec wptyw na dziatanie blokady kolumny kierownicy, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: Steering lock malfunc. Make a safe stop. Contact service. (Awaria blokady kolumny kierownicy. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Jesli awaria funkcji blokady kolumny kierownicy nastqpi w momencie, gdy kluczyk znajduje si~ w stacyjce, moze si~ zdarzyc, ze blokada nie wtqczy si~ w momencie wyj~cia kluczyka lub po wytqczeniu silnika nie b~dzie mozna go ponownie uruchomic. Jezeli musisz opuscic samoch6d, zamknij go, wciskajqc przyciski zamykania w drzwiach. Lewe przednie drzwi zamknij od zewnqtrz tradycyjnym kluczykiem (zobacz str. 51). Samoch6d jest teraz zamkni~ty. Jezeli samoch6d jest wyposazony w alarm antywtamaniowy, nie b~dzie on uzbrojony.

Blokada kolumny kierownicy
Blokada kolumny kierownicy jest sterowana elektrycznie i wtqcza si~ w momencie wyj~cia kluczyka ze stacyjki. Blokada wytqcza si~ po wtozeniu kluczyka do stacyjki. Przy wtqczaniu i wytqczaniu blokady rozlega si~ klikni~cie Jezeli przednie koto zaparkowanego samochodu dotyka np. kraw~znika, moze si~ zdarzyc, ze podczas wktadania kluczyka do stacyjki b~dzie trzeba przekr~cic lekko kierownic~, aby zwolnic blokad~. Jesli pierwsza pr6ba si~ nie powiedzie, musisz wyjqC kluczyk ze stacyjki, zanim spr6bujesz ponownie. Przekr~c kierownic~ i wt6i: kluczyk do stacyjki. Jesli blokada kolumny kierownicy nie zostanie zwolniona, przekr~cenie kluczyka w stacyjce nie b~dzie mozliwe. Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

&UWAGA
• Podczas uruchamiania silnika: - Usiqdt w fotelu kierowcy. - Wcisnij pedat sprz~gta do oporu. Jesli dtwignia zmiany bieg6w nie znajduje si~ w potozeniu neutralnym, pedat sprz~gta musi byc wcisni~ty do oporu, w przeciwnym razie samoch6d moze skoczyc w prz6d lub w tyt, powodujqc wypadek. - Nigdy nie uruchamiaj silnika b~dqc na zewnqtrz samochodu, np. przez opuszczone okno. Moze to spowodowac powazne uszkodzenia ciata. • Tlenek w~gla (CO) jest bezbarwnym, bezwonnym gazem trujqcym. Pami~taj o tym, uruchamiajqc silnik w garazu. Zawsze upewnij si~, ze drzwi garazu Sq otwarte. • R6wniez nieszczelny uktad wyde chowy moze doprowadzic do zatrucia t1enkiem w~gla. Podczas wymiany oleju i1lub filtra oleju moze dojsc od zapowietrzenia uktadu smarowania. Moze si~ to zdarzyc takze, gdy samoch6d nie byt uzywany przez dtuzszy czas.

Bl

Steering lock engaged. Pull out key, turn steering wheel. Try again. (Zatqczona blokada. Wyjmij kluczyk, przekr~c koto kierownicy. Spr6buj ponownie uruchomic.)

Wtakim przypadku hydrauliczne regulatory luzu zaworowego mogq "stukac" przez okres ok. 15 minut. Nie swiadczy to 0 awarii. Do momentu zanikniEilcia tego dtwiEilku, staraj siEilednak nie przekraczac j 3000 obr.lmin.

Samochody z automatycznct. skrzynict. bieg6w 1 Upewnij siEil,ze dtwignia bieg6w jest ustawiona w polozeniu P lub N. 2 Nacisnij pedal hamulca. Wainer Po uruchomieniu silnika pedal hamulca lekko ustqpi, co jest zupelnie normalnym objawem. 3 Uruchom silnik. Pusc kluczyk w stacyjce i pozw61, aby samoczynnie wr6cil do poprzedniego polozenia niezwlocznie po uruchomieniu silnika. Pozw61 pracowac silnikowi na biegu jalowym przez ok. 10 sekund. Nie wciskaj pedalu przyspieszenia do oporu, co najmniej przez 3 minuty od uruchomienia silnika.

Samochody z silnikiem

wysokopr~inym

*

Uruchamianie silnika
Unikaj gwaltownego przyspieszania lub obciqzania silnika, dop6ki siEilnie rozgrzeje. Nie rozpoczynaj jazdy, zanim nie zgasnq lampki ostrzegawcze i kontrolne. Silnik jest wyposazony w automatyczne urzqdzenie rozruchowe na wypadek zimnego rozruchu. Podczas uruchamiania zimnego silnika postEilpuj nastEilpujqCo: Samochody z manualnct. skrzynict. bieg6w 1 Upewnij siEil,ze hamulec rEilcznyjest zaciqgniEilty. 2 Nacisnij pedal sprzEilgla i pedal hamulca. Nie dotykaj pedalu przyspieszenia. Waine! Po uruchomieniu silnika pedal hamulca lekko ustqpi, co jest zupelnie normalnym objawem. 3 Uruchom silnik. Pusc kluczyk w stacyjce i pozw61, aby samoczynnie wr6cil do poprzedniego polozenia niezwlocznie po uruchomieniu silnika. Pozw61 pracowac silnikowi na biegu jalowym przez ok. 10 sekund. Nie wciskaj pedalu przyspieszenia do oporu, co najmniej przez 3 minuty od uruchomienia silnika.

Przy duzym mrozie, rozrusznik moze pracowac nawet do 60 sekund. Pozw61 pracowac silnikowi na biegu jalowym przez ok. 10 sekund. Nie wciskaj pedalu przyspieszenia do oporu, co najmniej przez 2-3 minuty od uruchomienia silnika. Dla ulatwienia rozruchu silnika, gdy temperatura plynu chlodzqcego jest niska, a takze, aby zmniejszyc emisjEilspalin, kazdy cylinder jest wyposazony w swiecEil zarowq. Jesli temperatura plynu chlodzqcego jest nizsza niz +5°C, po przekrEilceniu kluczyka w stacyjce w polozenie ON, zapala siEillampka kontrolna "Lampka kontrolna, swiece zarowe (samochody z silnikiem wysokoprEilznym)", zobacz str. 90. Czas dzialania swiec zarowych zalezy od temperatury plynu chlodzqcego. Przy temperaturze +4°C swiece Sq wlqczone przez ok. 1 sekundEil, a przy -20°C przez 10 sekund.

Rozruch w niskich temperaturach (silnik wysokopr~zny) Przy dlugo utrzymujqcych si~ niskich temperaturach zaleca si~ utywanie podgrzewacza silnika. Przy szczeg61nie niskich temperaturach (ponitej -25°C), rozrusznik powinien pracowac tak dlugo, at silnik sam podejmie prac~ z pr~dkosciq ok. 1000 obr.lmin. Nawet, jesli jut po kilku sekundach wydaje si~, te nastqpil zaplon, mote si~ okazac, te rozrusznik musi pracowac znacznie dlutej, zanim silnik podejmie samodzielnq prac~. Konieczna mote si~ okazac praca rozrusznika nawet przez ok. 60 sekund, zobacz tet "Jazda w niskich temperaturach" str. 197.

Porady dotyczqce rozruchu, silniki benzynowe
W razie kolejnych nieudanych pr6b uruchomienia silnika przy dutym mrozie, zr6b tak: 1 Przekr~c kluczyk w stacyjce w polotenie ON Uest bardzo watne, aby przekr~cic kluczyk w stacyjce w polotenie ON zanim wcisniesz pedal przyspieszenia). 2 Wcisnij do oporu pedal przyspieszenia i uruchom rozrusznik na 5-10 sekund aby zapobiec nadmiernemu wZboga~ ceniu mieszanki podawanej do silnika (wcisni~cie pedalu przyspieszenia do oporu powoduje odci~cie doplywu paliwa do silnika). 3 Nast~pnie uruchom silnik w zwykly spos6b. Nie wciskaj pedalu przyspieszenia. Jeteli silnik zgasnie natychmiast po rozruchu (np. w wyniku zbyt szybkiego zwolnienia pedalu sprz~gla), nie wciskaj pedalu przyspieszenia przy ponownym uruchamianiu silnika. Jesli samoch6d jest wyposatony w paliwowy podgrzewacz postojowy (wyposatenie dodatkowe), zostanie on wlqczony automatycznie po uruchomieniu silnika, o ile temperatura plynu chlodzqcego b~dzie nitsza od 84°C. Spowoduje to szybszy wzrost temperatury silnika i szybsze nagrzanie wn~trza samochodu.

Wazne informacje dotyczClcejazdy
Samochody z silnikiem benzynowym z turbodoladowaniem 1 Uruchamianie i jazda. • Nie wciskaj pedalu przyspieszenia do oporu, dop6ki silnik si~ nie rozgrzeje, aby uniknqc nadmiernego zuzycia. Jesli wskaz6wka wskainika cisnienia doladowania b~dzie wielokrotnie wchodzic w czerwone pole, silnik moze gwaltownie tracic moc w wyniku ograniczenia cisnienia doladowanla przez uklad zabezpieczajqcy. Zaleca si~ bezzwloczny kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. • W pewnych warunkach cisnienia powietrza (wysoka temperatura zewn~trzna i/lub duza wysokosc), wskaz6wka moze przesuwac si~ na poczqtek czerwonego pola, co nie oznacza awarii. • Funkcja zabezpieczajqca (odci~cie doplywu paliwa) ogranicza pr~dkosc obrotowq silnika.

2 Wylqczanie silnika. • Nie zwi~kszaj pr~dkosci obrotowej silnika tuz przed jego wylqczeniem w momencie wylqczenia silnik powinien pracowac na biegu jalowym. 3 Regulacja cisnienia doladowania. • Uklad pracuje optymalnie jesli uzywana jest benzyna 0 LO 95. Zaletq regulacji cisnienia doladowania jest mozliwosc uzywania benzyny r6wniez o nizszej liczbie oktanowej, jednak nie mniejszej niz LO 91, bez narazania silnika na uszkodzenie. Jednak moc silnika ulega pewnemu ograniczeniu, dlatego nalezy unikac duzych obciqzen i jazdy na wysokich biegach przy malej pr~dkosci obrotowej. Dla uzyskania mozliwie najlepszych osiqg6w silnika, nalezy uZywac paliwa zalecanej jakosci. • Maksymalne cisnienie doladowania jest regulowane automatycznie, zaleznie od tendencji silnika do spalania stukowego. Kr6tkotrwale spalanie stukowe jest calkowicie normalne i moze wyst~powac przy pr~dkosci silnika rz~du 3000 obr.lmin., i duzym obciqzeniu, a jego zakres zalezy od rodzaju stosowanego paliwa.

• Pojedyncze przypadki spalania stukowego zdarzajq si~ zwlaszcza przy zasilaniu benzynq 0 niskiej liczbie oktanowej. Takie kontrolowane spalanie stukowe wywolujqce obnizenie cisnienia doladowania swiadczy 0 dzialaniu ukladu regulacyjnego i nie powoduje uszkodzenia silnika.

• Jesli odglos pracujqcego silnika nie jest normalny, moglo dojsc do awarii. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. • Stosowanie paliwa 0 zbyt niskiej liczbie oktanowej moze spowodowac powazne uszkodzenie silnika.

168

Rozruch i jazda
Jesli uklad diagnostyczny wykryje usterk~ w ukladzie sterowania silnikiem, na tablicy wskaznik6w wlqczy si~ lampka kontrolna awarii silnika "Lampka ostrzegawcza, awaria silnika (CHECK ENGINE)", zobacz str. 87. Samoch6d nalety bezzwlocznie odprowadzic do stacji obslugi w celu dokonania przeglqdu. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Limp-home (awaryjny tryb dzialania)
Uklad sterowania silnikiem jest wyposazony w funkcj~ diagnostycznq, kt6ra monitoruje pewnq liczb~ jego wewn~trznych funkcji. Jesli uklad sterowania wykryje usterk~ przepustnicy, zostanie ona przelqczona w awaryjny tryb dzialania (Limp-Home). Spowoduje to: • pogorszenie pracy silnika na biegu jalowym (bieg jalowy b~dzie nier6wnomierny ze wzgl~du na regulacj~ zaplonu i doplywu paliwa) • ograniczenie mocy silnika • wylqczenie tempomatu • zmniejszenie wydajnosci spr~zarki ukladu klimatyzacji AlC.

II

Jezeli lampka kontrolna "Lampka ostrzegawcza, awaria silnika (CHECK ENGINE)" miga (sygnalizujqc na tyle duze problemy z zaplonem, ze katalizator moze ulec uszkodzeniu), zmniejsz nieco nacisk na pedal przyspieszenia. Lampka moze zgasnqc lub zapalic si~ ciqglym swiatlem. Jezeli mimo zmniejszenia nacisku na pedal przyspieszenia lampka b~dzie nadal migac, mozesz kontynuowac jazd~, jednakze zaleca si~ prowadzenie samochodu na tyle delikatnie, na ile pozwala sytuacja, panujqca na drodze. Samoch6d powinien zostac jak najszybciej sprawdzony przez stacj~ obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

II

Wazne informacje, dotyczC\ce samochod6w z silnikiem benzynowym
Katalizator spalin jest urzqdzeniem zmniejszajqcym emisj~ szkodliwych gaz6w spalinowych i jest zainstalowany w uktadzie wydechowym. Element aktywny ma postac rdzenia 0 strukturze kom6rkowej, kt6rego scianki zostaty pokryte stopem metali szlachetnych.

Uzywaj wytqcznie benzyny bezotowiowej. Benzyna otowiowa powoduje zanieczyszczenie katalizatora i czujnika t1enu, co powaznie ostabia dziatanie katalizatora. Aby zapewnic prawidtowe dziatanie i uniknqc uszkodzenia katalizatora oraz zwiqzanych z nim uktad6w, nalezy przestrzegac nast~pujqcych zasad:

• Samoch6d musi byc utrzymywany w dobrym stanie technicznym i obstugiwany zgodnie z programem przeglqd6w. • Zwracaj uwag~, czy silnik pracuje r6wno na wszystkich cylindrach, czy nie traci mocy, a takze obserwuj wszystkie symptomy, kt6re mogtyby swiadczyc 0 gorszej pracy silnika. Przy pierwszej oznace niesprawnosci, zmniejsz pr~dkosc jazdy i udaj si~ bezzwtocznie do stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba. W przypadku trudnosci z uruchomieniem silnika, np. przy duzym mrozie lub gdy roztaduje si~ akumulator, samoch6d mozna popchnqc (tylko samochody z manualnq skrzyniq bieg6w) lub uruchomic z drugiego akumulatora. Jednak po uruchomieniu silnika muszq pracowac wszystkie cylindry. Jesli tak nie jest, pozostaw silnik na biegu jatowym przez 5 minut, aby dac mu czas na podj~cie ptynnej pracy. Jesli po tym czasie silnik nadal nie pracuje r6wnomiernie, wytqcz go, aby uniknqc powaznego uszkodzenia katalizatora. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba w celu uzyskania wskaz6wek.

Uk/ad sterowania silnikiem

z katalizatorem
1 Modul sterujqcy pracq silnika 2 Czujnik tlenu (sonda Lambda) 3 Katalizator

• Nie parkuj samochodu na suchej trawie ani na innym tatwopalnym podtozu, gdyz gorqcy katalizator moze spowodowac pozar. • Nigdy nie rozpoczynaj jazdy, gdy silnik pracuje nier6wnomiernie! • W przypadku uruchamiania juz rozgrzanego silnika poprzez holowanie, silnik musi podjqc prac~ od razu na wszystkich cylindrach. Jesli silnik nie zapali, natychmiast przerwij holowanie. Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowac uszkodzenie katalizatora i zwiqzanych z nim zespot6w, a w rezultacie utrat~ gwarancji.

W razie calkowitego wyczerpania rezerwy paliwa, istnieje ryzyko zassania wraz z paliwem powietrza, kt6re dostajqc siE? do katalizatora, moze spowodowae znaczny wzrostjego temperatury, a nastE?pniejego uszkodzenie.

Wazne informacje, dotyczctCe samochod6w z silnikiem wysokopn~znym

it. UWAGA
Podczas badania samochodu na hamowni, do komory silnika i pod samoch6d nalezy doprowadzie dodatkowe zr6dlo nadmuchu powietrza, aby wymusie przeplyw powietrza i chlodzenie w stopniu zblizonym do naturalnych warunk6w przy danej prE?dkoscijazdy.

• Stosuj wylqcznie olej napE?dowy.Silniki wysokoprE?zne muszq bye napE?dzane olejem napE?dowym, kt6ry spelnia wymagania normy europejskiej EN590. Nie nalezy stosowae paliwa RME, czasami zwanego rzepakowym olejem napE?dowym, poniewaz powoduje one uszkodzenie podzespol6w ukladu paliwowego • Zawartose benzyny w paliwie powoduje uszkodzenie ukladu paliwowego. Jezeli przez pomylkE?zatankujesz benzynE?, nie kontynuuj jazdy. Caly uklad paliwowy musi zostae opr6Zniony i przeplukany olejem napE?dowym. • Nie stosuj zadnych dodatk6w. • Mimo ze samoch6d posiada filtr paliwa z oddzielaczem wody, nalezy unikae stosowania oleju napE?dowego, w kt6rym moze wystE?Powaeduza ilose wody. Nalezy r6wniez unikae wysokiej zawartosci siarki w paliwie.

Informacje, dotycza,ce samochod6w z silnikiem wysokopr~znym, wyposazonych w filtr cza,stek statych Filtr cZqstek stalych jest cZE?sciqukladu wydechowego. W spalinach oleju napE?dowego wystE?pujqmale cZqstki stale, kt6re Sq zatrzymywane przez filtr. Filtr jest regenerowany w regularnych odstE?pach czasu (nastE?Pujespalenie cZqstek stalych). Regeneracja odbywa siE? automatycznie. Czas od jednej regeneracji do drugiej zalezy od sposobu eksploatacji samochodu. OdstE?PY Sq najdluzsze w przypadku jazdy poza miastem. Regeneracja moze trwae do 8 minut. Regeneracja rozpoczyna siE? podania od przez uklad sterujqcy silnika dodatkowej ilosci paliwa, co powoduje wzrost temperatury w filtrze do wartosci, w kt6rej nastE?Puje spalanie cZqstek stalych. Podczas regeneracji filtra mozliwe jest odczucie tymczasowego oslabienia silnika. Na przyklad podczas jazdy miejskiej mozna odczue, ze silnik reaguje z opMnieniem w przypadku dodania gazu poprzedzonego hamowaniem silnikiem. Zjawisko to jest najmniej zauwazalne podczas jazdy poza miastem.

• Podczas regeneracji wzrasta temperatura w catym uktadzie wydechowym. W zwiqzku ztym nie parkuj nigdywtaki spos6b, by tatwopalne materiaty mogty si~ zetknqe z uktadem wydechowym. • Wat.ne jest utrzymywanie uktadu wydechowego w dobrym staniem. W przypadku nieszczelnosci uktadu wydechowego gorqce spaliny mogq si~ kontaktowae z podwoziem samochodu, powodujqc uszkodzenia. • Stosuj oryginalny uktad wydechowy Saaba, kt6ry jest skonstruowany w taki spos6b, by byt odporny na wzrost temperatury podczas regeneracji filtra.

it. UWAGA
Opary benzyny grozq eksplozjq. Pami~taj: • Nigdy nie pal podczas tankowania. • Nigdy nie uzywaj benzyny do innych cel6w niz jako paliwo silnikowe. • Benzyna jest tatwopalna i moze spowodowae powazne oparzenia. Nigdy nie uzywaj otwartego ognia w poblizu benzyny. • Nie uzywaj telefonu kom6rkowego podczas tankowania. • Jesli samoch6d jest wyposazony w podgrzewacz zasilany paliwem, wytqcz go na czas tankowania. Uzywaj paliwa znanych marek. Wszystkie silniki benzynowe Saaba mogq pracowae na benzynie od LO 91 do LO 98 (LO = Liczba Oktanowa). Uktad sterowania pracq silnika rejestruje przebieg spalania w silniku i dopasowuje si~ automatycznie do rodzaju uzywanego paliwa. Pami~taj, aby uzywae odpowiedniego rodzaju paliwa: benzyny bezotowiowej LO 91-98.

• Nie tankuj paliwa do petna (tzn. wypetniajqc rur~ wlewu). Paliwo musi miee miejsce na wypadek zwi~kszania obj~tosci, np. podczas upalnej pogody. • Stosowanie paliwa 0 zbyt niskiej liczbie oktanowej moze spowodowae powazne uszkodzenie silnika. Dla uzyskania najlepszych osiqg6w silnika, zaleca si~ uzywanie: • Silniki benzynowe - LO 95. • Silnikiwysokopr~zne-olej nap~dowy o liczbie cetanowej co najmniej 45. Silniki wysokopr~zne muszq bye nap~dzane olejem nap~dowym, kt6ry spetnia wymagania normy europejskiej EN590.

W sk~adzie paliwa mogq wyst~powae substancje zawierajqce tlen. Zazwyczaj paliwo zawiera pochodne alkoholu lub eteru. Maksymalna zawartose tlenu w paliwie okreslona jest przez przepisy w poszczeg61nych krajach. W przypadku alkoholi, maksymalna zawartose metanolu dopuszczalna przez Saab wynosi 5 %, a etanolu 10 % obj~tosci. Najcz~sciej wyst~pujqCq odmianq eteru jest eter MTBE (eter tetrametylobutylowy), kt6rego zawartose nie moze przekraczae 15 % obj~tosci. W1ew paliwa znajduje si~ po prawej stronie w tylnym ~otniku samochodu.

4 Zakoricz tankowanie po pierwszym zatrzymaniu pompy.

Nie tankuj paliwa do pe~na (tzn. wype~niajqc rur~ wlewu). Paliwo musi miee miejsce na wypadek zwi~kszania obj~tosci, np. podczas upalnej pogody. Najlepszym sposobem unikni~cia kondensacji wody w zbiorniku (a w konsekwencji ryzyka awarii) jest utrzymywanie wysokiego stanu paliwa. Dodawanie spirytusu denaturowego do paliwa, zobacz str. 197.

Korek wlewu paliwa zdj~ty przed tankowaniem

Korek wlewu paliwa
Korek wlewu paliwa jest gwintowany. Przekr~e korek powoli w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz6wek zegara). Zamykanie korka wlewu paliwa: Przekr~caj korek w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara), az us~yszysz trzy klikni~cia. R~czne otwieranie pokrywy wlewu paliwa zobacz str. 62. R~czne otwieranie pokrywy wlewu paliwa, Kabriolet, zobacz str. 81.

Lt.. UWAGA
Jezeli podczas tankowania wybuchnie pozar, nie wyjmuj koric6wki pompy z wlewu paliwa. Odetnij dop~w paliwa i poinformuj obs~ug~ stacji, po czym natychmiast opuse zagrozony rejon.

*,

1 Wy~qCZsilnik. 2 Otw6rz korek wlewu paliwa. 3 Wsuri koric6wk~ pompy w otw6r wlewowy opierajqc pierwszy znacznik (pierscieri, wyst~p odlewu lub pierwszy zw6j spr~zyny) na ko~nierzu wlewu paliwa. Nie wyjmuj koric6wki w czasie pracy dystrybutora.

Rozruch i jazda
Samochody z silnikiem

173

wysokopr~znym

*

Stosuj wylqcznie olej nap~dowy przeznaczony do silnik6w wysokopr~znych. Silniki wysokopr~zne muszq bye nap~dzane olejem nap~dowym, kt6ry spelnia wymagania normy europejskiej EN590. Nie wolno stosowae oleju opalowego, oleju do silnik6w okr~towych, itp. Liczba cetanowa oleju nap~dowego powinna wynosie co najmniej 45. Nie wolno dodawae do oleju nap~dowego substancji poprawiajqcych jego plynnose lub podobnych. Nie nalezy tankowae z dystrybutor6w oleju nap~dowego przeznaczonych dla samochod6w ci~zarowych, gdyz majq one zbyt duzq wydajnose, co powoduje tworzenie si~ piany, a tym samym przedwczesne wylqczanie pompy. Zakoncz tankowanie po pierwszym zatrzymaniu pompy.

Woda w paliwie Mi~dzy zbiornikiem paliwa a silnikiem paliwo przechodzi przez filtr. Jezeli w paliwie znajduje si~ woda, moze ona zatrzymae si~ w filtrze. Gdy ilose wody w filtrze b~dzie zbyt duza, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: Water in fuel. Contact service. (Woda w paliwie. Skontaktuj si~ ze stacjq obslugi.) Wtakim przypadku skontaktuj si~ ze stacjq obslugi w celu usuni~cia usterki. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. W przypadku calkowitego wyczerpania paliwa W przypadku calkowitego wyczerpania paliwa w samochodzie z silnikiem wysokopr~znym post~puj w nast~pujqcy spos6b: • Wlej do zbiornika co najmniej 5 litr6w paliwa. Jezeli samoch6d stoi na pochylej powierzchni, wymagana jest wi~ksza ilose paliwa. • Uruchom silnik w normalny spos6b. • Nie wciskaj pedalu przyspieszenia.

Nalewanie paliwa do kanistra &UWAGA
Nigdy nie nalewaj paliwa do kanistra, stojqcego w samochodzie. tadunki elektrostatyczne z kanistra mogq spowodowae zapalenie si~ opar6w benzyny, w wyniku czego mozesz doznae poparzen i spowodowae uszkodzenie samochodu. Aby uniknqe szk6d: • Stosuj wylqcznie kanistry z atestem. • Nigdy nie nalewaj paliwa do kanistra, stojqcego w samochodzie, w bagazniku lub na innym podlozu niz ziemia. • Przed rozpocz~ciem nalewania paliwa dotknij wlewu kanistra konc6wkq pompy, kt6ra powinna si~ stykae z kanistrem przez caly czas tankowania. • Nie pal papieros6w podczas tankowania.

WAi:NE
Nie tankuj paliwa do pelna (tzn. wypelniajqc rur~ wlewu). Paliwo musi miee miejsce na wypadek zwi~kszania obj~tosci, np. podczas upalnej pogody. W niskiej temperaturze z oleju nap~dowego moze si~ wytrqcie parafina, co moze bye przyczynq klopot6w z uruchomieniem silnika.

Nie uruchamiaj bez potrzeby rozrusznika na zbyt dlugo, jezeli w zbiorniku nie ma paliwa. Moze to spowodowae uszkodzenie pompy wysokiego cisnienia w ukladzie paliwowym.

174

Rozruch i jazda

Docieranie samochodu
Ttoki, cylindry i panewki potrzebuj.'=l.~z~su, aby dotrzee si~ i uzyskae gtadkle I nlescleralne powierzchnie. W przypadku nadmiernegoobciqzania . nowego silnika, proces docleranla b~dzle nieprawidtowy, co skr6ci zywotnos? PO?-. zespot6w samochodu, a w szczegoinosci silnika. Samochody zsilnikiem benzynowym: przez pierwsze 2000 km nie nalezy przekraczae 5000 obr.lmin. Samochody z silnikiem wysokopr~znym: przez pierwsze 5000 km nie nalezy przekraczae 4000 obr.lmin. Przez pierwsze 3000 km nie jezdz z catkowicie otwartq przepustnicq (petny gaz), z wyjqtkiem bardzo kr6tkich moment6w.

Manualna skrzynia bieg6w
Podczas zmiany bieg6w, wcisnij pedat sprz~gta do oporu, a nast~pnie delikatnie go puse. Nie jest wskazane prowadzenle samochodu z r~kq opartq na dtwigni . zmiany bieg6w, gdyz zwi~ksza to zuzycle skrzyni bieg6w. Zanim wtqczysz bieg wsteczny R, musisz podniese pierscien blokady pod gatkq dzwigni zmiany bieg6w.

WA.ZNE
Podczas wtqczania biegu wstecznego samoch6d musi stae, a pedat przyspieszenia musi bye zwolniony.

Polotenia biegow

bieg6w, 5-biegowa skrzynia

a Silnik benzynowy z turbodotadowaniem b Silnik wolnossqcy

Docieranie nowych klock6w hamulcowych
Okres docierania nowych klock6w hamulcowych wynosi ok.150 km w ruchu miejskim lub ok. 500 km poza miastem. Aby przedtuzye zywotnose oktadzin ciernych, unikaj w tym czasle gwattownego hamowania.

Polotenia biegow

bieg6w, 6-biegowa skrzynia

Automatyczna skrzynia

bieg6w*
&.UWAGA
• Podczas przekladania dZwigni bieg6w z potozenia P lub N, zawsze wcisnij pedal hamulca do oporu. • Nigdy niewlqczaj potozenia P, R lub N, gdy samoch6d jest w ruchu. Moze to spowodowac wypadek lub uszkodzenie automatycznej skrzyni bieg6w w momencie ponownego wlqczenia pOlozenia biegu jazdy. • Nigdy nie parkuj samochodu z dZwigniq bieg6w w polozeniu jazdy, nawet gdy hamulec r~czny jest zaciqgni~ty. • Jesli zostawiasz samoc;h6d z wlqczonym silnikiem, ustaw dZwigni~ w polozeniu Pi zaciqgnij hamulec r~czny. Automatyczna skrzynia bieg6w jest sterowana modulem elektronicznym, kt6ry zbiera informacje 0 polozeniu przepustnicy oraz pr~dkosci samochodu. Na podstawie m.in. tych danych, modul sterujqcy reguluje cisnienie hydrauliczne w skrzyni bieg6w, aby zapewnic plynnq zmian~ przefozen.

898,61 012988

1

D

Lampki kontro/ne bieg6w na wyswiet/aczu tab/icy wskainik6w

Blokada dzwigni zmiany bieg6w
Diwignia bieg6w Skrzynia bieg6w posiada dodatkowe zabezpieczenie, tzw. Park Brake Shift Lock. Aby przesunqc dZwigni~ bieg6w z polozenia P lub N, musiszwcisnqc i przytrzymac pedal hamulca ijednoczesnie wcisnqc przycisk zwalniania blokady na dZwigni bieg6w.

1 Polozenie rE;lcznejzmiany bieg6w

Tylko w polozeniu P mozna wyjqC kluczyk ze stacyjki. Silnik mozna uruchomic tylko wtedy, gdy dZwignia bieg6w znajduje si~ w polozeniu P lub N. Podczas przelqczania dZwigni bieg6w z jednego polozenia w drug ie, gdy samoch6d stoi, silnik powinien pracowa6 na biegu jalowym. W przeciwnym razie moze dojsc do uszkodzenia skrzyni bieg6w.

Po wlqczeniu polozenia jazdy, poczekaj zanim wcisniesz pedal przyspieszenia, az bieg si~ wlqczy (samoch6d zaczyna "ciqgnq6").

Funkcja adaptacji zmiany przetozen
Adaptacja zmiany przetozen jest funkcjq skrzyni bieg6w, kt6ra umozliwia dostosowanie zmiany przetozen do aktualnych warunk6w jazdy. Modul sterujqcy skrzyniq bieg6w wyczuwa stopien obciqzenia silnika, pr~dkose jazdy oraz temperatur~ w skrzyni bieg6w i automatycznie wybiera jeden z dost~pnych program6w zmiany przetozen, aby uniknqe niepotrzebnej zmiany bieg6w i niekorzystnego dla skrzyni bieg6w wzrostu temperatury. W niekt6rych wersjach, podczas pierwszych minut po uruchomieniu zimnego silnika, wykorzystywany jest specjalny program zmiany przetozen, kt6ry umozliwia szybsze osiqgni~cie temperatury roboczej katalizatora.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem skrzyni bieg6w
Jesli temperatura oleju w skrzyni bieg6w przekroczy 150°C, moment obrotowy silnika zostanie ograniczony do 200 Nm. Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

Q)
~

Gearbox too hot. Make a safe stop. Open hood to cool down. (Temperatura skrzyni bieg6w za wysoka. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Otw6rz mask~ silnika i przewietrz, aby schtodzie.)

Przelozenie dZwigni bieg6w pomi~dzy niekt6rymi polozeniami wymaga wcisni~cia przycisku zwalniania blokady dZwigni. Podczas przekladania dzwigni bieg6w z polozenia P lub N, pedal hamulca musi bye wcisni~ty do oporu.

Po wyswietleniu powyzszego komunikatu, zatrzymaj samoch6d w najblizszym dogodnym miejscu i zostaw silnik na biegu jatowym. Poczekaj, az komunikat zniknie. DZwignia zmiany bieg6w musi bye ustawiona w polozeniu P.

Rozruch i jazda
Funkcja lock-up (blokada)
Przemiennik momentu obrotowego w automatycznej skrzyni bieg6w posiada tzw. funkcj~ lock-up (blokady). Oznacza to, ze przemiennik momentu obrotowego jest blokowany na danym biegu, co powoduje redukcj~ pr~dkosci obrotowej silnika, a tym samym zuzycia paliwa.

177

Jazda w terenach gorzystych z duzym obci,\zeniem
Olej w skrzyni bieg6w moze zostac przegrzany, gdy zostanie ona poddana duzym obciqzeniom, np. podczas jazdy z przyczepqpo stromych zboczach i na niewtasciwym biegu. Aby tego uniknqc, dtwignia zmiany bieg6w powinna znajdowac si~ w potozeniu D, umozliwiajqc tym samym aktywacj~ programu adaptacji zmiany przetozen. Wysoka temperatura powietrza lub uszkodzenie chtodnicy oleju mogq r6wniez spowodowac przegrzanie oleju. Zbyt wysoka temperatura oleju pogarsza jego trwatosc.

Jazda z gory
Jezeli pr~dkosc samochodu ulega zwi~kszeniu przy jetdzie zg6ry, pomimo ze pedat przyspieszenia nie jest wcisni~ty, modut sterujqcy wtqczy nizszy bieg. Jezeli zalezy nam na mocniejszym hamowaniu silnikiem, nalezy wybrac r~cznie nizszy bieg, zobacz str. 180.

Przyspieszona redukcja biegu (Kick-down)
Gdy pedat przyspieszenia zostanie wcisni~ty do oporu, nastqpi redukcja biegu, pozwalajqca uzyskac maksymalne przyspieszenie, np. podczas wyprzedzania. wtqczenie wyzszego biegu nast~puje dopiero przy optymalnej pr~dkosci obrotowej silnika, 0 ile pedat przyspieszenia nie zostanie zwolniony zanim silnik osiqgnie t~ pr~dkosc obrotowq.

Limp-home (awaryjny tryb dziafania)

&UWAGA
Pami~taj, aby podczas dtugich i1lub stromych zjazd6w wykorzystywac mozliwosc hamowania silnikiem (bieg 1, 2 lub 3). Pozwoli to oszcz~dzac hamulce. Przegrzanie hamulc6w moze spowodowac ich awari~!

W przypadku wtqczenia awaryjnego trybu dziatania (Limp-home) jazda z przyczepq jest zabroniona. W razie awarii skrzyni bieg6w, modut sterujqcy wtqczy funkcj~ awaryjnego dziatania automatycznej skrzyni bieg6w (Limphome). Moze to w r6Znym stopniu wptywac na jazd~ samochodu. Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

Holowanie
Holowanie samochod6w z automatycznq skrzyniq bieg6w, zobacz str. 210.

(1).

Gearbox malfunction. Limited performance. Contact service. (Awaria skrzyni bieg6w. Ograniczenie osiqg6w. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

Samochody z 5-biegowa, skrzynia, bieg6w W tym potozeniu mozna uzywac wyletcznie 21ub 5 biegu. Wybierz 2 bieg podczas jazdy z nisket pr~dkosciC\.. a 5 bieg przy wyzszej pr~dkosci. Bieg 2 wybiera si~ r~cznie, a bieg 5 mozna wybrac r~cznie lub ustawiajetc dtwigni~ zmiany bieg6w w polozeniu D, zobacz str. 180. Samochody z 6-biegowa, skrzynia, bieg6w* • Samoch6d moze sprawiac wrazenie calkowicie pozbawionego mocy. Wtakim przypadku nalezy go odholowac do stacji obslugi w celu dokonania naprawy. • Samoch6d moze sprawiac wrazenie pozbawionego mocy, lecz mozna nim ostroznie dojechac do stacji obslugi w celu dokonania naprawy. • Zachowanie samochodu podczas jazdy moze si~ wydawac prawie niezmienione. Niezaleznie od tego, jakie wrazenie sprawia samoch6d podczas jazdy, trzeba go oddac do stacji obslugi, celem dokonania przegletdu i naprawy.

Blokada dzwigni zmiany bieg6w
Skrzynia bieg6w posiada dodatkowe zabezpieczenie, tzw. Park Brake Shift Lock. Aby przesunetc dtwigni~ bieg6w z polozenia P lub N, musiszwcisnetc i przytrzymac pedal hamulca i jednoczesnie wcisnetc przycisk zwalniania blokady na dtwigni bieg6w. Chwilowe wyta,czanie funkcji Moze si~ zdarzyc, ze z powodu usterki instalacji elektrycznej nie b~dzie mozna przesunetc dtwigni zmiany bieg6w z pozycji P. Jesli tak si~ stanie i zajdzie koniecznosc przemieszczenia samochodu, np. odholowania na kr6tkim odcinku, zr6b tak:

Chwilowe wylqczanie funkcji Park Brake Shift Lock

1 Zaciqgnij hamulec r~czny. 2 Podnies gumowq wykladzin~ w schowku przed dtwigniq bieg6w. 3 Pod podloget w schowku znajduje si~ z6lta plastikowa dtwigienka. Za pomocq wqskiego narz~dzia, np. srubokr~tu wcisnij z6ltq dtwigienk~ i przytrzymaj. Jednoczesnie przesun dzwigni~ bieg6w z polozenia P do N. 4 Usun narz~dzie. 5 Zwolnij hamulec r~czny, jesli samoch6d ma byc holowany od razu; w przeciwnym razie hamulec powinien pozosta6 zaciqgni~ty.

Sprawdz bezpiecznik 6 w skrzynce bezpiecznik6w w komorze silnika. Jesli bezpiecznik nie jest przepalony, moze rozladowal si~ akumulator. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba w celu sprawdzenia ukladu i dokonania naprawy.

Pofozenia dzwigni zmiany bieg6w
p Dtwignia bieg6w i skrzynia bieg6w Sq mechanicznie zablokowane. Mozesz uruchomic silnik. Aby przesunqc dtwigniE;) bieg6w z pofozenia P, musisz wcisnqc pedaf hamulca i wcisnqc przycisk zwalniania blokady w dtwigni bieg6w. Pofozenie P mozna wfqczyc jedynie, gdy samoch6d stoi. R Pofozenie R mozna wfqczyc jedynie, gdy samoch6d stoi. Aby przefozyc dtwigniE;) bieg6w w to pofozenie, musisz wcisnqc przycisk zwalniania blokady. Zanim wcisniesz pedaf przyspieszenia, poczekaj chwilE;),az bieg wsteczny siE;) fqczy. w

N Aby przesunqc dtwigniE;) bieg6w z pofozenia N, musisz wcisnqc pedaf hamulca. W pofozeniu N silnik i przekfadnia Sq rozfqczone i nie przenoszq mocy. Mozesz uruchomic silnik. Zaciqgnij hamulec rE;)czny,aby samoch6d nie zaczqf siE;)oczyc. t Mozesz wfqczac pofozenie N, aby zapobiec przegrzewaniu siE;) ilnika i skrzyni bieg6w podczas s dfuzszych postoj6w z pracujqcym silnikiem (np. w korkach). StojqC na swiaHach, zostaw dtwigniE;) zmiany bieg6w w pofozeniu D.

o
Pofozenie D sfuzy do normalnej jazdy do przodu. Skrzynia bieg6w automatycznie wybiera odpowiedni bieg. Moment zmiany przefozenia zalezy m.in. od aktualnego pofozenia pedafu przyspieszenia oraz prE;)dkosci. Zanim wcisniesz pedaf przyspieszenia, poczekaj chwilE;),az bieg siE;) fqczy. w

[II

Sentronic, r~czna zmiana bieg6w Aby m6c r~cznie zmieniac biegi, przel6i: dtwigni~ w polozenie M (w lewo od polozenia D). Aby wlqczyc wyzszy bieg, przesun dtwigni~ do przodu, aby wlqczyc nizszy bieg, przesun dtwigni~ do tylu. Po kazdorazowej zmianie biegu, dtwignia bieg6w wraca w polozenie M. R~czna zmiana bieg6w moze okazac si~ przydatna, np. podczas wyprzedzania lub jesli chcesz dluzej jechac na nizszym biegu. Na sliskiej nawierzchni mozesz ruszac z 2 lub 3 biegu, aby uniknqc buksowania k6l. Podczas stromych zjazd6w. zmien bieg na nizszy, aby wykorzystac efekt hamowania silnikiem. Oszcz~dzisz hamulce.

Przyciski na kierownicy do rl'tcznej zmiany bieg6w

*

Informacja 0 wlqczeniu r~cznej zmiany bieg6w jest wyswietlana na tablicy wskaznik6w. Na wyswietlaczu pokazuje si~ litera M i numer aktualnie wybranego biegu. W polozeniu M, silnik reaguje szybciej na nacisni~cie pedalu przyspieszenia, niz w polozeniu D. Kierowca inaczej odczuwa reakcje silnika. W przypadku redukcji bieg6w mozesz wybrac zqdany bieg odpowiednio wczesniej, a skrzynia bieg6w zmieni przelozenie na nizszy bieg dopiero, gdy pr~dkosc obrotowa silnika spadnie do wlasciwego poziomu. Ma to na celu zabezpieczenie zespolu nap~dowego przed nadmiernq pr~dkosciq obrotowq.

Niekt6re modele Sq wyposaz~ne: r6wniezw przyciski na kierownicy, sluzqce do r~czneJ zmlany blegow. Wtych modelach zmiana przelozen jest wykonywana zar6wno za pomocq dZw'igni bieg6w jak i przycisk6w na kierownicy. Przyciski na kierownicy Sq aktyw~e tylko wtedy, gdy dzwignia bieg6w znajduje si~ w polozeniu M. Aby wlqczyc wyzszy bieg, nacisnij prawy przycisk. Aby wlqczyc nizszy bieg nacisnij lewy przycisk.

Tempomat*
(uktad utrzymywania jazdy - tempomat) statej pr~dkosci

.&UWAGA
Nie uzywaj tempomatu podczas jazdy po mokrych lub sliskich nawierzchniach, w duzym ruchu lub na kr/?tych drogach. Ze wzgl~d6w bezpieczenstwa (prawidtowe dziatanie uktadu hamulcowego), przed wt~czeniem tempomatu musisz raz wcisn~c pedat hamulca. Na wyswietlaczu SID pokaze si/? nast/?pujqcy komunikat:

Po przesuni/?ciu przefqcznika w pofozenie ON, na tablicy wskainik6w wfqcza si~ lampka kontrolna CRUISE. Jesli w momencie wyfqczenia silnika, ukfad pozostanie w pofozeniu ON, to po ponownym uruchomieniu silnika, ukfad b~dzie wfqczony.

Ustawianie pr~dkosci
1 Przesun przefqcznik w pofozenie ON. 2 Po osiqgni~ciu przez samoch6d zqdanej pr~dkosci, przekr~6 regulator w pofozenie SET/+ lub SET/- (powyzej 25 km/godz.).

Zwi~kszanie zadanej pr~dkosci
Aby zwi~kszy6 zadanq pr~dkos6, zr6b tak: Przefqcznik tempomatu ma nast/?pujqce funkcje: 1 ON: wfqczanie 2 OFF: wyfqczanie 3 SET/+: ustawianie zqdanej pr/?dkosci oraz zwi/?kszanie pr/?dkosci zadanej 4 SET/-: ustawianie zqdanej pr~dkosci i zmniejszanie pr~dkosci zadanej 5 RESUME: ponowne wfqczenie poprzednio zadanej pr~dkosci Przyspiesz do zqdanej pr~dkosci. Przekr~6 regulator na kr6tko w pofozenie SET/+ lub SET/-. Przekr~6 na kr6tko regulator w pofozenie SET/+, zadana pr~dkos6 zwi~kszy si~ o 1,6 km/godz. (1 mph) Uesli tempomat jest juz aktywny). Przytrzymaj regulatorw pofozeniu SET/+, az do osiqgni~cia zqdanej pr~dkosci Uesli tempomat jest juz aktywny).

tilt')

Tap brakes lightly before using cruise control. (Przed wfqczeniem tempomatu nacisnij lekko pedaf hamulca.)

182

Rozruch i jazda
Chwilowe zwi~kszanie pr~dkosci
Nacisnij pedal przyspieszenia, ale nie zmieniaj biegu (samochody z manualnqskrzyniq bieg6w), np. podczas wyprzedzania. Gdy puscisz pedal przyspieszenia, samoch6d zwolni do poprzednio zadanej prfildkosci.

Zmniejszanie zadanej pr~dkosci
Aby zmniejszye zadanq pr~dkose, zr6b tak: • Przyhamuj do zqdanej pr~dkosci. Przekr~e regulator na kr6tko w polozenie SET/+ lub SET/-. • Przekr~e na kr6tko regulatorw polozenie SET/- zadana prfildkose zmniejszy si~ o 1,6 km/godz. (1 mph). • Przytrzymaj regulatorw polozeniu SET/az do osiqgni~cia zqdanej pr~dkosci.

Ponowne wf~czenie
Przesun przelqcznikw polozenie RESUME. Samoch6d podejmie jazd~ z nastawionq wczesniej prfildkosciq. Pr~dkose samochodu powinna bye wyzsza niz 25 km/godz.

Wyf~czanie Chwilowe wyf~czenie
Przesun przelqcznik w lewo w kierunku polozenia OFF, ale tylko na tyle, aby wylqczyla si~ funkcja utrzymywania stalej pr~dkosci jazdy. Przelqcznik powr6ci samoczynnie do polozenia wyjsciowego. Tempomat wylqczy si~, gdy: • Nacisniesz pedal hamulca lub pedal sprz~gla (samoch6d z r~cznq zmianq bieg6w). • Przesuniesz przelqcznik w polozenie Chwilowe wylqczenie. • Przesuniesz przelqcznik w polozenie OFF. • Wlqczy si~ tryb regulacji TCS/ESP@ • Przelozysz dzwigni~ bieg6w w polozenie N (samochody z automatycznq skrzyniq bieg6w).

Rozruch i jazda HamulcezABS
Dobrym zwyczajem jest, aby w czasie jazdy od czasu do czasu sprawdzac dzialanie hamulcow. Jest to szczegolnie wazne w przypadku jazdy w ulewnym deszczu, po duzych kaluzach, podczas jazdy po sniegu lub po wymieszanych z solq roztopach. W takich warunkach moze dojsc do chwilowego op6inienia w dzialaniu hamulcow. Aby ograniczycto zjawisko, osusz hamulce, kilkakrotnie wciskajqc lekko pedal hamulca. Osusz hamulce rowniez po umyciu samochodu lub przy bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza. Aby uniknqc przegrzania hamulcow, np. podczas jazdy w terenie 0 duzej r6Znicy poziomow, wlqcZ nizszy bieg i wykorzystaj efekt hamowania silnikiem. Jesli samochod jest wyposazony w automatycznq skrzyniE;? biegow, wybierz bieg 1 lub 2. Mozesz ograniczyc zuzycie hamulcow, planujqc sposob jazdy tak, aby unikac dlugich hamowari, a raczej hamowac krocej i efektywniej.

183

&UWAGA
Podczas hamowania przy wylqczonym silniku, np. podczas holowania, naciskajqc pedal hamulca musisz uzyc oketo 4 razy wiE;?cej ily. Pedal hamulca wydaje siE;? s wtedy oporny i twardy. Dotyczy to rowniez ukladu kierowniczego. Kierowanie samochodem wymaga wowczas duzej sily. Radzimy nie stosowac w okresie zimowym obrE;?czy z duzymi otworami, kol gdyz elementy ukladu hamulcowego Sq wtedy bardziej narazone na dzialanie bIota posniegowego i soli sypanej na drogi. Przegrzanie hamulcow moze spowodowac ich awariE;?!

&UWAGA
laden uklad ABS nie zmieni praw natury. PamiE;?taj, e zwiE;?kszonebezpieczeristwo z jazdy, jakie zapewnia uklad ABS, nie oznacza, ze mozesz bezkarnie przekraczac bezpiecznq prE;?dkosc. Aby osiqgnqc mozliwie najkrotszq drogE;? hamowania i zatrzymac samochod bez utraty przyczepnosci na suchej, mokrej lub sliskiej nawierzchni, zawsze silnie i do oporu nacisnij pedat hamulca, wcisnij pedat sprz~gta i ewentualnie omi.,

przeszkod~.
Uklad ABS (Anti lock Braking System) reguluje automatycznie silE;? hamowania poszczegolnych kol. Sila tajest zmniejszana tuz przed zablokowaniem kola, po czym rosnie, az do momentu, gdy kolo ponownie zaczyna siE;?lokowac. Modul elektroniczny b ukladu hamulcowego odbiera sygnaly z czujnikow kol, co 10 cm przejechanej drogi. Informacje te Sq ciqgle analizowane, aby regulacja sily hamowania byla mozliwie najbardziej precyzyjna. Sila hamowaniajest regulowana do 12 razy na sekundE;?

Uk~ad hamulcowy jest wyposazony w funkcj~ ESD (Electronic Srakeforce Distribution), kt6ra rozdziela sH~ hamowania mi~dzy hamulcami k& przednich i tylnych w optymalny spos6btak, aby osiqgnqc mozliwie najlepszq skutecznosc hamowania, niezaleznie od pr~dkosci i obciqzenia samochodu. Uk~ad ASS ma wbudowanq funkcj~ diagnostycznq, kt6ra w~qcza lampk~ ostrzegawczq w razie awarii uk~adu, zobacz str. 86. W razie awarii uk~adu, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat (na tablicy wskainik6w zapali si~ tez odpowiedni symbol):

/

.',//" c.~ . C
r ' •.

,',

d

//\>J/::~~

Hamowanie z ABS. Gdy dziala ABS, pedal hamulca pulsuje i slycha6 charakterystyczne "tykanie".

(@)

Antilock brake malfunction. Contact service. (Awaria uk~adu zapobiegajqce go zablokowaniu hamulc6w. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

Uk~ad ASS nie skraca drogi hamowania na nawierzchni pokrytej Zwirem, sniegiem lub lodem, jednak zapobiegajqc zablokowaniu k6~, umozliwia zachowanie lepszej sterownosci pojazdu. Gdy dzia~a ASS, peda~ hamulca pulsuje i s~chac charakterystyczne "tykanie". Jest to zupe~nie normalne zjawisko. Nacisnij peda~ hamulca z petnClsitCl(nie jestes w stanie wcisnqc peda~u zbyt mocno), wcisnij peda~ sprz~g~a i omir'l przeszkod~.

Nigdy nie puszczaj pedatu hamulca, dop6ki samoch6d si~ nie zatrzyma lub nie ustanie zagroi:enie! To jest bardzo wazne. Jesli nawierzchnia drogi jest sliska, ASS b~dzie si~ w~qcza~nawet przy lekkim nacisni~ciu peda~u hamulca. Wykonujqc tego rodzaju hamowanie kontrolne, mozesz si~ zorientowac, jaki jest stan nawierzchni i dostosowac do niego spos6b jazdy. Dobrze jest wypr6bowac dzia~anie ASS np. na torze do nauki jazdy po sliskiej nawierzchni.

Hill Start Assist (HSA)

*

(Funkcja pomocy przy ruszaniu pod g6r~) Funkcja ta utatwia ruszanie pod g6r~. Po zwolnieniu hamulca r~cznego i zdj~ciu stopy z pedatu hamulca zwolnienie hamulc6w nast~puje po uptywie ok. 1,5 sekundy. Nacisni~cie w tym czasie pedatu przyspieszenia powoduje zwolnienie hamulc6w.

System Kontroli Trakcji (TCS)
Ukfad przeciwposlizgowy

LhUWAGA
Przy normalnej jezdzie, uktad TCS pomaga zwi~kszyc stabilnosc kierunkowq samochodu, lecz nie nalezy tego traktowac, jako zach~ty do nadmiernego zwi~kszenia pr~dkosci. Wchodzqc w zakr~ty lub jadqc po sliskiej nawierzchni, zawsze zachowuj ostroznosc.

Uktad TCS wykorzystuje informacje przekazywane przez czujniki uktadu ASS i sprawdza, czy kota przednie (nap~dzane) nie obracajq si~ szybciej niz kota tylne. Jesli kota nap~dzane obracajq si~ szybciej niz kota tylne, moment obrotowy (gaz) silnika zostaje zmniejszony az do ustania buksowania k6t. Zalety uktadu TCS Sq widoczne najwyrazniej, gdy przyczepnosc przednich k6t do nawierzchni jest tak mata, ze jedno z nich lub oba tracqjq, co zdarza si~ np.: • Podczas ruszania lub przyspieszania w sytuacji, gdy kota przednie stojq na nawierzchniach 0 r6Znej przyczepnosci. Uktad dziata w6wczas jak elektroniczna blokada mechanizmu r6Znicowego i powoduje, ze oba przednie kota obracajq si~ zjednakowqpr~dkosciq. Uktad dziata r6wniez podczas cofania. • Na zakr~tach, jesli wewn~trzne koto przednie obraca si~ szybciej niz pozostate kota.

Zasada dzialania ukladu
Zadaniem uktadu TCS jest zapobieganie buksowaniu k6t. Umozliwia to zachowanie przyczepnosci k6t do nawierzchni, a tym samym optymalne wykorzystanie mocy silnika oraz poprawienie stabilnosci samochodu.

Lampka kontrolna

res

WylC\czanie ukladu

res

Po przekr~ceniu kluczyka w stacyjce w polozenie ON, lampka swieci przez ok. 4 sekundy, podczas, gdy uklad wykonuje test. pod pr~dkoscioLampka kontrolna mierzem wlqczy si~, gdy uklad TCS rozpocznie dzialanie, tzn. gdy kolo lub kola zacznq tracic przyczepnosc. Wlqczenie si~ ukladu TCS oznacza, ze zostala przekroczona granica przyczepnosci mi~dzy oponami a nawierzchniq, w zwiqzku z czym nalezy zwi~kszyc ostroznosc podczas jazdy.

Uklad TCS wlqcza si~ automatycznie podczas uruchamiania silnika. Uklad mozesz wylqczyc r~cznie przyciskiem TCS (na tablicy wskainik6w wlqczy jednak nie jest to si~ wtedy lampka mozliwe przy pr~dkosci samochodu przekraczajqcej 60 km/godz. Wylqczenie ukladu moze si~ okazac konieczne, np. jesli samoch6d ugrzqzl. Nacisnij przycisk TCS, aby ponownie wlqczyc uklad. W razie awarii ukladu ASS, TCS wylqczy si~ automatycznie. Na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: Traction control failure. Contact service. (Awaria systemu kontroli trakcji. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Dzialanie ukladu TCS powoduje wylqczenie tempomatu.

II

m),

res OFF (wylC\czony)
Lampka kontrolna pod pr~dkosciomierzem wlqczy si~, gdy: • nastqpi awaria ukladu, przez co zostanie on wylqczony • nastqpi awaria ukladu ASS • uklad TCS zostanie wylqczony r~cznie.

m

Rozruch i jazda

187

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

Zasada dzialania ukladu ESp®
Uk~ad ESP® moze przyhamowac jedno lub kilka k6~, niezaleznie od dzia~ar'1kierowcy, aby zapobiec wpadni~ciu w poslizg. Moze on r6wniez ograniczyc moment obrotowy silnika, aby zapobiec ewentualnemu poslizgowi przednich k6~.W samochodzie znajdujq si~ czujniki pr~dkosci obrotowej k6~, kqta odchylenia kierunkowego, przyspieszenia bocznego, kqta skr~cenia kierownicy oraz si~ hamowania. Na podstawie danych z tych czujnik6w obliczany jest aktualny kierunek ruchu samochodu, kierunek jazdy zamierzony przez kierowc~ i ewentualnie potrzeba w~qczenia regulacji ESP@ Na ilustracji przedstawiono, w jaki spos6b uklad hamuje kola/kola, aby zmniejszyc ryzyko poslizgu Obliczony kierunek ruchu samochodu jest nast~pnie por6wnywany z kierunkiem zamierzonym, wynikajqcym z ustawienia kierownicy. Jesli kierunki te nie pokrywajq si~, w~qcza si~ uk~ad ESP@ Dzi~ki uk~adowi ESP® kierowca ma wi~ksze szanse na utrzymanie samochodu pod kontrolq w krytycznych sytuacjach na drodze.

(ESP®)

*

Uktad przeciwposlizgowy

.,&UWAGA
Przy normalnej jetdzie, uk~ad ESP® pomaga zwi~kszyc stabilnosc kierunkowq samochodu, lecz nie nalezy tego traktowac, jako zach~ty do nadmiernego zwi~kszenia pr~dkosci. Wchodzqc w zakr~ty lub jadqc po sliskiej nawierzchni, zawsze zachowuj ostroznosc. ESP® (Electronic Stability Program) wykorzystuje funkcje uk~ad6w ABS (Anti lock Braking System) oraz TCS (Traction Control System). ESP® jest uk~adem, kt6ry pomaga kierowcy zachowac panowanie nad pojazdem w nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacjach na drodze, kt6re w przeciwnym razie mog~by byc trudniejsze do opanowania.

Lampka kontrolna, ukfad ESp®
W

Po przekr~ceniu kluczyka W stacyjce po+ozenie ON, lampka swieci przez ok. 4 sekundy, podczas, gdy uk+ad wykonuje test. Lampka kontrolna • pod pr~dkosciomierzem w+qczy si~ na kr6tko, gdy uk+ad ESP® rozpocznie dzia+anie. W+qczenie si~ uk+adu ESP® oznacza, ze zosta+a przekroczona granica przyczepnosci mi~dzy oponami a nawierzchniq, w zwiqzku z czym nalezy zwi~kszyc ostroznosc podczas dalszej jazdy.

W razie awarii uk+adu, na wyswietlaczu pokaze si~ nast~pujqcych komunikat:

SID

IX..
~.)

Stability control failure. Contact service. (Awaria systemu stabilizacji jazdy. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

Zadzia+anie uk+adu ESP® spowoduje wy+qczenie tempomatu.

WyfClczanie ukfadu ESp® ESp® OFF (wyfClczony)
Lampka kontrolna pod pr~dkosciomierzem w+qczy si~, gdy: • nastqpi awaria uk+adu i zostanie on wy+qczony • uk+ad zostanie wy+qczony r~cznie. Uk+ad mozesz wy+qczyc r~cznie przyciskiem ESP® (w+qczy si~ wtedy lampka pod pr~dkosciomierzem), jednak nie jest to mozliwe przy pr~dkosci samochodu przekraczajqcej 60 km/godz. Jednoczesnie wy+qczy si~ uk+ad TCS. Podczas hamowania uk+ad ESP® jest zawsze aktywny, nawetjesli zosta+ uprzednio wy+qczony za pomocq przycisku ESP@

Zmiany w zawieszeniu np. wymiana k6+, amortyzator6w lub spr~zyn, mogq miec wptyw na dzia+anie uk+adu ESP@ Przed ewentualnq wymianq cz~sci zawieszenia zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obs+ugi Saaba.

R

R

Hamulec rQczny
LhUWAGA
• Podczas parkowania zawsze uzywaj hamulca r~cznego. Jesli samoch6d ma pozostae zaparkowany przez dfuzszy czas, zobacz str. 191. • Przed wyj~ciem kluczyka ze stacyjki zawsze zaciqgnij hamulec r~czny. • Nie uzywaj hamulca r~cznego podczas jazdy. • Zawsze chwytaj dtwigni~ hamulca r~cznego w taki spos6b, aby uniknqe przyci~cia palc6w podczas zwalniania dtwigni hamulca.

o ile pozwalajq na to okolicznosci, przy zaciqganiu hamulca r~cznego pedaf hamulca nie powinien bye wcisni~ty lub bye wcisni~ty tylko na tyle, by zapobiec staczaniu si~ samochodu. Dla ufatwienia zwolnienia hamulca r~cznego, wcisnij pedaf hamulca. Jest to zalecane szczeg61nie w przypadku postoju na pochyfosci.
Jesli hamulec r~czny b~dzie zaciqgni~ty w czasie jazdy, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

\\Ell
Dtwignia hamulca r~cznego znajduje si~ pomi~dzy przednimi fotelami. Hamulec dziafa na tylne kofa. Po zaciqgni~ciu hamulca r~cznego wfqcza si~ lampka na tablicy wskaznik6w. kontrolna Aby zwolnie hamulec, pociqgnij dzwigni~ nieco w g6r~ i wcisnij przycisk, znajdujqcy si~ pod spodem dzwigni. Nast~pnie opuse dtwigni~.

((';;\\

Release parking brake. (Zwolnij hamulec postojowy.)

II

190

Rozruch i jazda
Parkowanie na pochyfosci terenu
Nie zostawiaj niczego w samochodzie pamililtaj 0 tym, ze:
o

Parkowanie

Lt. UWAGA
o

i

Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierzqt bez opieki w samochodzie. W upalnq pogodlil temperatura wewnqtrz samochodu i w bagazniku moze wzrosnqc do 70-80°C. Parkuj tak, aby samoch6d nie zagradzal drogi i nie stwarzal zagrozenia dla innych uczestnik6w ruchu drogowego. Nie parkuj samochodu na suchej trawie ani na innym latwopalnym podlozu, gdyz gorqcy katalizator moze spowodowac pozar. Zaciqgnij hamulec rlilczny, wyjmij kluczyk ze stacyjki i zamknij samoch6d.

Nigdy nie nalezy pozostawiac wartosciowych przedmiot6w, takich jak telefon kom6rkowy, aparat fotograficzny, komputer, itp. w widocznym miejscu w samochodzie. Odziez, paczki i torby przyciqgajq zlodziei. Nie wolno pozostawiac drobnych przedmiot6w, jak np. plyt CD, okular6w, monet, itp. Nalezy parkowac w mozliwie dobrze oswietlonym i wyznaczonym do tego miejscu. Zlodziej wlamuje silil i kradnie cokolwiek, gdy tylko nadarzy silil okazja.

o

o

Przy duzym spadku terenu, na kt6rym parkujesz Skrlilc przednie kola tak, aby samoch6d zatrzymal silil na krawlilzniku, w razie, gdyby zaczql silil toczyc. Jezeli przednie kolo zaparkowanego samochodu dotyka np. krawlilznika, moze silil zdarzyc, ze podczas wkladania kluczyka do stacyjki blildzie trzeba przekrlilcic lekko kierowniclil, aby zwolnic blokadlil kolumny kierownicy.

o

o

o

o

o

Dtugotrwafy post6j samochodu
Jesli samoch6d nie b~dzie uzywany przez ok. 3-4 miesiqce, zaleca si~ wykonanie nast~pujqcych czynnosci: • Opr6znij zbiornik ptynu spryskiwacza oraz jego przewody. • Umyj i nawoskuj samoch6d oraz zabezpiecz glicerynq uszczelki gumowe maski silnika, bagaznika i drzwi. • Po umyciu samochodu osusz tarcze hamulcowe poprzez kilkakrotne zahamowan ie, aby zapobiec korozji. • Napetnij zbiornik paliwa, aby zapobiec powstawaniu skroplin. • Uzupetnij ptyn chtodzqcy i sprawdt, czy ma on wystarczajqcq odpornose na zamarzanie w czasie zimy. • Zaparkuj samoch6d w zadaszonym, suchym pomieszczeniu, wyposazonym w sprawnq wentylacj~. Nie zaciqgaj hamulca r~cznego! • Kabriolet: Podczas dtugotrwatego postoju samochodu dach sktadany powinien bye roztozony. • W razie potrzeby wt6z klocki pod kota. • Odtqcz przew6d ujemny akumulatora. Jezeli temperatura spadnie ponizej zera, wyjmij akumulator i wstaw do pomieszczenia 0 dodatniej temperaturze. • Jesli nie masz mozliwosci ustawienia samochodu na podp6rkach, zwi~ksz cisnienie w oponach do ok. 3 bar6w (43 psi).

CD
Parkowanie na pochytosci przodem w dOl z wykorzystaniem kraw~znika. Skr~e kota w kierunku kraw~znika i podjedt powoli tak, aby koto lekko dotkn~to kraw~znika.

2 Parkowanie na pochytosci przodem do gory z wykorzystaniem kraw~znika. Skr~e kota w kierunku przeciwnym do kraw~znika i cofnij powoli tak, aby koto lekko dotkn~to kraw~znika.

3 Parkowanie na pochytej drodze bez kraw~znika. Skr~e kota przednie w kierunku pobocza, aby samoch6d nie wjechat na srodek jezdni, w razie, gdyby zaczqt si~ toczye.

Uchyl nieco okna i nakryj samoch6d pokrowcem. Pokrowiec nie moze byewykonany z tworzywa sztucznego.

192

Rozruch i jazda

Dzwi~kowy ukfad pomocy przy parkowaniu

*

(Saab Parking Assistance)

&. UWAGA
Za manewr cofania zawsze odpowiedzialny jest kierowca . • DZwi~kowy uktad pomocy przy parkowaniu utatwia parkowanie i cofanie samochodu. • Pami~taj, ze uktad pomocy przy parkowaniu moze nie zarejestrowae np. lezqcych na ziemi dzieci i/lub matych przedmiot6w, np. stupk6w. Dzwi~kowy uktad pomocy przy parkowaniu utatwia parkowanie i cofanie samochodu. W tylnym zderzaku znajdujq si~ cztery czujniki, kt6re rejestrujq przedmioty znajdujqce si~ za samochodem w odlegtosci 1,8 metra. Obszar dziafania Gzujnik6w widziany boku Obszar dziafania Gzujnik6w widziany

z

z g6ry
Uklad wlqcza si~ automatycznie po wlqczeniu biegu wstecznego. Rozlega si~ wtedy sygnat dZwi~kowy, ana wyswietlaczu SID pojawia si~ nast~pujqcy komunikat: Parking assistance active. (Uklad pomocy przy parkowaniu wlqczony.) Jezeli w momencie wlqczenia wstecznego biegu na wyswietlaczu SID znajduje si~ ostrzezenie, np. 0 nie zapi~tych pasach bezpieczenstwa, sygnaty dZwi~kowe ukladu pomocy przy parkowaniu nie b~dq styszalne, poniewaz ostrzezenia majq wyzszy priorytet.

W przypadku, gdy samoch6d jest ci~zko zatadowany, moze si~ zdarzye, ze uktad b~dzie wskazywat przeszkod~ w obszarze pomiaru, nawet jesli faktycznie jej tam nie b~dzie. Dzieje si~ tak dlatego, ze czujniki Sq skierowane nieco w d61, gdyz obciqzenie bagazem powoduje obnizenie tytu samochodu. Uktad dziata w oparciu 0 ultradzwi~ki, wysytane przez cztery czujniki, umieszczone w tylnym zderzaku. Fale dZwi~kowe, po odbiciu od przedmiot6w znajdujqcych si~ za samochodem, wracajq do czujnik6w. Dlatego tez, uktad nie zawsze jest w stanie wykrye mate i/lub wqskie przedmioty, np. wystajqcq rur~, gdyz ich powierzchnia odbicia moze bye zbyt mala.

Gdy czujniki wykryjq przedmiot w obr~bie obszaru ich dziatania rozlegnie si~ przerywany sygnat ostrzegawczy (- - - - -). W miar~ zblizania si~ do przedmiotu za samochodem, cz~stotliwosc dtwi~k6w wzrasta. Jezeli zatrzymasz samoch6d przy wtqczonym biegu wstecznym, sygnat dtwi~kowy ustanie po uptywie 2 sekund. Jezeli ponowisz cofanie, sygnat pojawi si~ zn6w. Jezeli samoch6d zacznie toczyc si~ do przodu przy wlqczonym biegu wstecznym, sygnal ustanie. Gdy odlegtosc do przedmiotu jest mniejsza nii: ok. 30 em, dzwi~ki przerywane przeehodz"l w ei"lgty ton. Gdy przedmiot znajdzie si~ w odlegtosci ok. 90 cm od samochodu, charakterystyka dtwi~k6w ulega wyratnej zmianie (cz~stotliwosc dtwi~k6w wzrasta). Jesli chcesz otworzyc bagaznik, aby go rozladowac lub zaladowac, koniecznie pozostaw ok. 90 cm wolnej przestrzeni za samochodem.

Aby zapewnic prawidtowe dziatanie czujnik6w, utrzymuj je w czystosci. L6d, snieg i brud pogarszajq ich dziatanie. Duza ilosc sniegu lub biota na czujnikach moze sprawic, ze uklad pomocy przy parkowaniu nie b~dzie w stanie zidentyfikowac zadnego przedmiotu. Myjqc samoch6d, uwazaj, aby nie kierowac strumienia wody pod cisnieniem bezposrednio na czujniki, gdyz mogq one ulec uszkodzeniu. Cofanie wzdtuz seiany Jezeli odleglosc przedmiotu od czujnika naroznego nie ulega zmniejszeniu przez 2 sekundy, np. podczas cofania wzdtuz sciany, uklad przejdzie w tryb monitorowania tylko w linii prostej do tylu. Jesli odleglosc od sciany ulegnie zmniejszeniu, zostanie to natychmiast wykryte i wskazane przez uklad.

Samoehody z hakiem holowniezym Jezeli samoch6d posiada hak holowniczy, kt6rego instalacja elektryczne jest prawidtowo podtqczona do instalacji elektrycznej samochodu, dtwi~kowy uktad pomocy przy parkowaniu uwzgl~dni poprawk~ na odleglosc, na jakq hak wystaje poza obrys samochodu. Podczas jazdy z przyczepq uklad zostanie automatycznie wytqczony, jezeli instalacja elektryczna haka holowniczego jest prawidlowo podlqczona do instalacji elektrycznej samochodu. Aby chwilowo wytqczyc uktad pomocy przy parkowaniu, zr6b tak: • Po wlqczeniu biegu wstecznego, nacisnij przycisk CLEAR na panelu przetqcznik6w SID. Uklad b~dzie znowu aktywny po ponownym wtqczeniu biegu wstecznego. Informaeje 0 usterkaeh W razie awarii ukladu, na wyswietlaczu pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

SID

Parking assistance malfunction. Contact service. (Awaria ukladu pomocy przy parkowaniu. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

W razie zewn~trznych zak~6cen dzia~ania uk~adu, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcych komunikat:

Objasnienie opcji menu SPA on (SPA w~qczone) i SPA off (SPA wy~qczone). SPA on (SPA w~~czone) Uklad pomocy przy parkowaniu w/qcza si~ automatycznie po w/qczeniu wstecznego biegu i podczas catania ostrzega w razie zblitania si~ do jakiegas przedmiotu. Po podlqczeniu przyczepy, uklad wy/qczy si~ automatycznie, aile z/qcze przyczepy zostanie prawidlowo podlqczone do gniazda haka holowniczego. Motliwe jest r6wniet chwilowe wy/qczenie ukladu, po w/qczeniu biegu wstecznego, gdy uk/ad jest aktywny. W tym celu nacisnij przycisk CLEAR. SPA off (SPA wy.~czone) Uklad pomocy przy parkowaniu jest wy/qczony.

P4'A I -.

Parking assistance sensor interference. (Zak~6cenia czujnika uk~adu pomocy przy parkowaniu.)

W razie pojawienia si~ tego komunikatu nalezy oczyscic czujniki. Czujniki znajdujq si~ w czarnej listwie ozdobnej na tylnym zderzaku. Opcja wY~qczenia uk~adu pomocy przy parkowaniu jest dost~pna w Profiler. 1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby wejsc do menu Profiler. 2 Za pomocqpokr~Ha INFO, wybierz Park Assistance (Uk~ad pomocy przy parkowaniu). 3 Wcisnij pokr~Ho INFO. 4 Wybierz SPA on (SPA w~qczone) lub SPA off (SPA wy~qczone). 5 Aby potwierdzicwyb6r, nacisnij pokr~Ho INFO. Park Assistance (Uk~ad pomocy przy parkowaniu) SPA on (SPA w~qczone) SPA off (SPA wY~qczone)

Oszcz~dna jazda
Czynniki wptywajct.ce na zuzycie paliwa
Zuzycie paliwa zalezy w duzym stopniu od warunk6w jazdy, pogody, stanu nawierzchni drogi, stanu technicznego samochodu, pr~dkosci, techniki jazdy, itd.

Docieranie
Podczas docierania silnika (przez pierwsze 5000-7000 km) zuzycie paliwa moze bye wyzsze niz podano w specyfikacji.

Warunki pogodowe
W lecie zuzycie paliwa moze bye 0 ok. 10 % nizsze niz zimq. W niskich temperaturach zuzycie paliwa jest wyzsze, gdyz czas potrzebny na rozgrzanie silnika, ukladu nap~dowego i lozysk k61jest dluzszy. Zuzycie paliwa zalezy r6wniez od odleglosci: na odcinkach kr6tszych niz 5-8 km silnik nie rozgrzewa si~ do prawidlowej temperatury. R6wniez sila wiatru moze miee znaczny wplyw na zuzycie paliwa.

Spos6b odczytywania wykresu (podane przyklady dotyczq samochod6w z silnikiem benzynowym): Jesli zuzycie paliwa przy rozgrzanym silniku wynosi ok. 10 1/100 km, to rzeczywiste spalanie po przejechaniu 5 km od rozruchu zimnego silnika wyniesie oketo: - 12 1/100 km przy temperaturze zewn~trznej +20°C (wzrost 0 20 %). - 16 1/100 km przy temperaturze zewn~trznej DoC (wzrost 0 60 %). - 20 1/100 km przy temperaturze zewn~trznej -20°C (wzrost 0 100 %). Jakwynika zwykresu, dlugose pokonanego odcinka po rozruchu zimnego silnika oraz temperatura zewn~trzna majq duzy wplyw na zuzycie paliwa. Jezeli samoch6d jest uzywany gl6wnie na kr6tkich odcinkach 5-8 km, np. dojazd do miejsca pracy, srednie zuzycie paliwa jest 60-80 procent wyzsze niz normalnie.

(%) 200 18. 16. 14. 12. 100

,.

6. 4. 2. -20"C(-4"F) O°C{JrF) +20"C (68"F)

Procentowy wzrost zutycia paliwa przy rozruchu zimnego silnika w por6wnaniu z silnikiem rozgrzanym w r6tnych temperaturach

Technika jazdy
• Dla osiqgni~cia mozliwie najlepszych parametr6w eksploatacji samochodu, zar6wno pod wzgl~dem zuzycia paliwa, jak i zuzycia samochodu, konieczne jest regularne dokonywanie przeglqd6w. • Jazda z duzq pr~dkosciq, cz~ste przyspieszanie, hamowanie, cz~sta zmiana bieg6w to czynniki podwyzszajqce zuzycie paliwa. • Cz~sta zmiana bieg6w podczas jazdy w ruchu miejskim, rozruch zimnego silnika, uzywanie opon z kolcami, bagaznika dachowego lub holowanie przyczep wplywa na zwi~kszenie zuzycia paliwa.

• Nie rozgrzewaj silnika na postoju. Na biegu jatowym rozgrzanie silnika zabiera duzo wi~cej czasu. Zuzycie silnika jest najwi~ksze podczas fazy rozgrzewania. Dlatego ruszaj od razu po wtqczeniu silnika, ale unikaj wysokich obrot6w silnika. • W miar~ mozliwosci, staraj si~ jezdzie r6wnomiernie i przewidywae sytuacje mogqce si~ pojawie na drodze. Dopasuj styl i tempo jazdy do aktualnych warunk6w drogowych. • Jazda na nizszym biegu powoduje wi~ksze zuzycie paliwa, ze wzgl~du na wyzsze obroty silnika przy danej pr~dkosci, nizjazda na biegu wyzszym. Z tego powodu staraj si~ jak najszybciej zmienie bieg na mozliwie najwyzszy i - 0 ile warunki drogowe na to pozwalajq - jechae na nim jak najdtuzej. • Sprawdzaj cisnienie w oponach, przynajmniej razw miesiqcu. Niewtasciwe cisnienie w oponach skraca ich zywotnose. Lepiej, aby cisnienie byto nieco za wysokie niz za niskie. Ponadto, zbyt niskie cisnienie zwi~ksza zuzycie paliwa. • Sprawdzaj regularnie zuzycie paliwa. Zwi~kszone zuzycie paliwa moze wskazywae na istnienie jakiejs usterki i samoch6d nalezy w6wczas sprawdzie w stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba. Praktyka wskazuje, ze stosowanie si~ do powyzszych rad, pozwala uzyskae znaczne oszcz~dnosci w zuzyciu paliwa.

it. UWAGA
Nigdy nie wytqczaj silnika podczas jazdy, gdyz powoduje to zmniejszenie skutecznosci hamowania i wspomagania kierownicy.

Podgrzewacz silnika

*

Uzywanie elektrycznego podgrzewacza silnika jest korzystne zar6wno dla samochodu, jak i dla srodowiska. oto kilka zalet stosowania tego urzqdzenia: • Mniejsze zuzycie paliwa. • Zmniejszone zuzycie silnika. • Szybsze nagrzewanie wn~trza samochodu. • Zmniejszenie emisji spalin przy jezdzie na kr6tkich odcinkach. Podgrzewacz silnika dziata efektywnie przy temperaturze zewn~trznej do +15 - +20°C. 1m cieplej na zewnqtrz, tym kr6cej powinien pracowae podgrzewacz. Praca podgrzewacza przez czas dtuzszy niz 1,5 godziny jest nieoptacalna. Nie zamontowany na state elektryczny podgrzewacz wn~trza samochodu, powinien bye - gdy nie jest uzywany przechowywany w bagazniku.

Warunki drogowe
Mokra nawierzchnia drogi powoduje zwi~kszenie zuzycia paliwa. Jazda po drodze pokrytej zwirem powoduje takze wl~ksze zuzycie paliwa, nizjazda po r6wnej drodze asfaltowej. Zuzycie paliwa wzrasta podczas jazdy w bardzo g6rzystym terenie. Ilose paliwa, kt6rqzaoszcz~dzisz zjezdzajqc z g6ry, jest mniejsza, niz jego ilose zuzyla dodatkowo podczas jazdy pod g6r~.

Jazda w niskich tern peratu rach
Przy niskiej temperaturze zapomnij: zewn~trznej, nie • Sprawdzie, czy pi6ra wycieraczek nie przymarzty do szyby. • USUnqe snieg z wlot6w powietrza do systemu ogrzewania mi~dzy maskq silnika i przedniq szybq. • W razie potrzeby, wlae do zamka olej zapobiegajqcy zamarzaniu. Stosuj olej, . z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2). Jesll zamek zamarznie, zachowaj szczeg61nq ostroznose podczas jego otwierania (otwieranie r~czne), aby nie ztamae kluczyka. Rozgrzej kluczyk lub uzyj srodka do rozmrazania zamk6w. • Gdy drogi Sq sliskie, bardzo wazny jest dobry stan opon i hamulc6w. • Sprawdzanie poziomu ptynu zabezpieczajqcego przed zamarzaniem w uktadzie chtodzenia, zobacz. str. 231. • Przed rozpocz~ciem okresu zimowego, kilkakrotnie dolae do paliwa spirytusu denaturowego, aby zapobieczamarzaniu skroplin wody w zbiorniku paliwa i zakt6ceniom w doptywie paliwa do silnika. Tankowanie do petna zmniejsza ryzyko kondensacji wody. Gdy temperatura zewn~trzna spadnie ponizej zera, a samoch6d jest parkowany na zewnqtrz, dodatki do paliwa nie spetniqjuz swego zadania, poniewaz woda w zbiorniku paliwa zamarznie.

Wstaw w6wczas samoch6d do cieptego pomieszczenia, by spowodowae roztopienie si~ grudek lodu. Przy nast~pnym tankowaniu dolej spirytusu denaturowego. Kondensacja jest spowodowana zmianami temperatury zewn~trznej lub naprzemiennym parkowaniem samochodu pod gotym niebem i w garazu. Samochody z silnikiem wysokopr~znym: Upewnij si~, ze paliwo spetnia wymagania stawiane paliwom zimowym. Przy bardzo niskich temperaturach zewn~trznych w paliwie mogq powstawac krysztatki parafiny, kt6re osadzajqc si~ w filtrze paliwa, b~dq utrudniae przedostawanie si~ paliwa do silnika. Wstaw samoch6d do cieptego pomieszczenia, aby krysztatki si~ roztopity, zobacz r6wniez "Samochody z silnikiem str. 173. wysokopr~znym • Kabriolet: Unikaj manewrowania sktadanym dachem w temperaturze ponizej -5°C.

*"

Samoch6d jest wyposazony w opony zapewniajqce optymalnq przyczepnose zar6wno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni. Z tego powodu ich przyczepnose na sniegu lub lodzie jest troch~ nizsza. Do regularnej zimowej jazdy najlepiej nadajq si~ opony zimowe. Opony takie majq nieco stabszq przyczepnose na nawierzchni niepokrytej sniegiem lub lodem. Najlepszq przyczepnose na oblodzonych drogach zapewniajq specjalne opony zimowe, w szczeg61nosci te wyposazone w kolce. Sprawdz, jakie przepisy dotyczClce uzywania r6znego rodzaju opon zimowych oraz fancuch6w snieznych, obowiClzujCl w Twoim kraju. W niekt6rych krajach zabronione jest uzywanie opon z kolcami. Jesli uzywasz opon zimowych, pami~taj, ze muszq bye one zatozone na wszystkie cztery kota. Skontaktuj si~ z najblizszq stacjq obstugi, posiadajqcq aktualne informacje na temat opon odpowiednich dla Twojego samochodu. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.

Pami~taj, ze opony si~ starzejq. Przed rozpocz~ciem okresu zimowego moze zajsc potrzeba wymiany opon na nowe, nawet, jesli stare jeszcze si~ nie zuzy+y, poniewaz przyczepnosc gumy zmniejsza si~ z up+ywem czasu. Przy poslizgu k61przednich w samochodzie z r~cznq skrzyniq bieg6w najlepiej wykorzystac tzw. zasad~ toczenia swobodnego. Wcisnij w tym celu sprz~gfo (kofa nie nap~dzajq i nie hamujq samochodu) i ostroznie skr~caj kolami w kierunku, w kt6rym chcesz jechac. Jesli samoch6d jest wyposazony w automatycznqskrzyni~ bieg6w, zwolnij nieco pedaf przyspieszenia i skr~caj kofami w kierunku, w kt6rym chcesz jechac. Przy poslizgu k6Hyinych skr~caj w kierunku poslizgu, czyli w kierunku zarzucania tyfu samochodu.

Jazda z fancuchami snieznymi

*

tancuchy sniezne mozna zakfadac jedynie na obr~cze k6f i opony 0 odpowiednich rozmiarach, wedfug zalecen w rozdziale "Dane techniczne", zobacz str. 287. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obsfugi Saaba w celu uzyskania szczeg6fowych informacji 0 fancuchach snieznych dopuszczonych do uzywania.

it.UWAGA
• Podczas jazdy z zafozonymi fancuchami snieznymi nie przekraczaj
50 km/godz.

• tancuchy sniezne powodujq pogorszenie przyczepnosci bocznej samochodu. • Nie zakladaj fancuch6w snieznych na tylne kofa.

• Sprawdzaj regularnie stan fancuch6w snieznych. • Sprawdz, czy przy pefnym skr~ceniu kofa kierownicy lancuchy nie ocierajq o nadkola. • Zobacz rozdzial Dane techniczne, str. 287, odnosnie dopuszczalnych rozmiar6w opon przy jezdzie z fancuchami snieznymi.

Jazda w upalne dni
Przed wyruszeniem w drog~, sprawdz poziom plynu chfodzetcego. Gdy silnik jest zimny, poziom plynu nie moze przekraczac oznaczenia KAL T/COLD (Iinia podziafu pomi~dzy gornet i dolnet cz~sciet zbiornika wyrownawczego). Po zakonczeniu jazdy pozostaw silnik na biegu jafowym przez 2-3 minuty, zanim go wyfetczysz. Jesli wskazowka wskaznika temperatury wejdzie w czerwone pole, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujetcy komunikat:

2 Jesli wskazowka zacznie opadac, podczas gdy silnik pracuje na biegu jafowym, zanim wyfetczysz silnik, odczekaj, az wskazowka wskaze normalnet temperatur~ (mniej wi~cej posrodku skali). Jesli trzeba dolac plynu, odkr~c ostroinie korek zbiornika wyrownawczego. Dolej mieszaniny plynu zapobiegajetcego zamarzaniu i czystej wody w proporcji 1:1. Uzywaj plynu zapobiegajetcego zamarzaniu zatwierdzonego przez Saaba.

3 Odprowadz samochod do stacji obsfugi w celu dokonania przegletdu ukfadu chfodzenia. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanet stacjet obsfugi Saaba. Samochody z silnikiem wysokopr~inym: Silnik jest zabezpieczony przed przegrzaniem specjalnet funkcjet realizowanet przez jego sterownik. Jesli temperatura silnika b~dzie tak wysoka, ze wskazowka wskaznika temperatury osiqgnie czerwone pole, moc silnika zostanie zredukowana.

-~-

Hot engine. Make a safe stop. Run engine on idle. (Temperatura silnika za wysoka. Zatrzymaj samochod w bezpiecznym miejscu. Zostaw silnik pracujetcy na biegu jafowym.)

&.UWAGA
• Zachowaj szczegolnet ostroznosc podczas otwierania maski silnika, gdy plyn chfodzetcy zostanie przegrzany. Nie odkr~caj nigdy korka zbiornika wyrownawczego, gdy silnik jest goretcy. • W ukfadzie chfodzenia panuje nadcisnienie. Z ukfadu moze wydostac si~ goretcy plyn chfodzetcy i para. Moget one spowodowac uszkodzenie wzroku i oparzenia. Dlatego zachowaj szczegolnet ostroznosc podczas odkr~cania korka zbiornika wyrownawczego i odkr~caj korek powoli, aby stopniowo zmniejszyc cisnienie w ukfadzie.

Zatrzymaj samochod, lecz nie wyfetczaj silnika. Nie otwieraj korka zbiornika wyrownawczego ukfadu chfodzenia, nawet jesli zbiornik jest pusty. Temperatura silnika powinna zaczetc spadac. Jesli okaze si~, ze temperatura rosnie nawet na biegu jafowym, wyfetcz silnik.

200

Rozruch i jazda

Jazda z przyczepCl

*

Hak holowniczy

*
• Stosuj wy~qcznie hak holowniczy dopuszczony do uzytku w Twoim samochodzie. Zaleca sif? zlecenie montazu haka holowniczego autoryzowanej stacji obs~ugi Saaba, gdzie mozna r6wniez uzyskae informacje na temat masy przyczepy, itd. Personel autoryzowanej stacji obs~ugi Saaba posiada informacje na temat sposobu montazu haka holowniczego oraz wie, czy konieczne jest wykonanie innych czynnosci, kt6re mogq miee wp~w na uk~ad ch~odzenia lub inne wyposazenie. • Zaleca sif? kontakt z autoryzowanq stacjq obs~ugi Saaba w celu otrzymania informacji 0 haku holowniczym, kt6ry pasuje do Twojego samochodu oraz 0 prawid~owym pod~qczeniu instalacji elektrycznej haka holowniczego.

.L:t. UWAGA
• Nie ciqgnij przyczepy po drogach, na kt6rych wystf?pujq wzniesienia 0 nachyleniu wif?kszym niz 15 %. Nacisk na ko~a napf?dzane (przednie) bf?dzie tak ma~, ze moze to powodowae ich slizganie sif? i uniemozliwi dalszq jazdf? • Ponadto, hamulec rf?czny moze nie bye wystarczajqcy do utrzymania samochodu z przyczepq w miejscu. Ko~a mogq sif? zaczqe zeslizgiwae po pod~ozu. • Zawsze zaciqgaj hamulec postojowy przyczepy, gdy jq od~qczasz od samochodu. W przeciwnym razie moze dojse do obrazen cia~a lub uszkodzenia zderzaka, gdyby przyczepa zaczf?~a sif?toczye. Sprawdz, jakie przepisy obowia,zuja, w Twoim kraju odnosnie dozwolonej pr~dkoscijazdy, ci~zaruprzyczepy, ukladu hamulcowego przyczepy oraz uprawnien do kierowania pojazdami z przyczepa,.

Hak holowniczy jest wyposazeniem dodatkowym samochodu. Jest on przystosowany do holowania przyczep 0 maks. masie 1600 kg, w przypadku Saaba 9-3 TiD 8v obowiqzuje wartose 1500 kg a 1400 kg w przypadku modelu 9-3 1.8i. W skrzynce bezpiecznik6w po lewej stronie bagaznika znajduje sif? gniazdko elekdo wyprowadzenia przy~qcza tryczne haka holowniczego oraz slot do wpif?cia modu~u przyczepy. Jezeli samoch6d jest wyposazony w oryginalne 13-stykowe z~qcze elektryczne Saaba, przyczepf? towarowqlkempingowq mozna wyposazye w tylne swiaUa przeciwmgielne i swiaUa cofania. Przyczepa kempingowa moze tez miee zapalone oswietlenie wnf?trza i swiaUa zewnf?trzne nawet przy wy~qczonym zap~onie samochodu. Pami~taj, by nie obcia,zac akumulatora zbyt dlugo, gdyz jego rozladowanie uniemozliwi uruchomienie samochodu. Napif?cie jest dostf?pne w przyczepie kempingowej r6wniez podczas jazdy, co pozwala na przyk~ad na~adowaeakumulator przyczepy. Aby mozna by~o pod~qczye przyczepf? ze z~qczem 7-stykowym, wymagany jest adapter Jesli samoch6d jest wyposazony w dzwif?kowy uk~ad pomocy przy parkowaniu to, w razie uzywania oryginalnego gniazda elektrycznego Saaba, pod~qczenie przyczepy spowoduje wY~qczenie uk~adu pomocy przy parkowaniu.

*

*-

Rozruch i jazda
• Jezeli przyczepa posiada dodatkowe wyposazenie elektryczne, opr6cz zwyktych swiatel zewn~trznych (np. oswietlenie wn~trza, wentylator lub ladowanie oddzielnego akumulatora) i jezeli jest ona podlqczona do samochodu za posrednictwem zlqcza przyczepy, musi bye ona wyposazona w 13-stykowe zlqcze, zainstalowane zgodnie z normq ISO 11446, kt6re zapewni jej oddzielne zasilanie. • Nalezy zachowae szczeg61nq ostroznose podczas jazdy po nier6wnej nawierzchni oraz wjezdzania na kraw~znik, jesli samoch6d jest ci~zko zaladowany lub ciqgnie przyczep~. Dotyczy to zwlaszcza samochod6w z kolami 18".

201

Zalecenia dla samochod6w z automatycznq skrzyniq bieg6w
Ograniczenie czasu jazdy z uwagi na wydajnose ukladu chlodzenia przy wysokiej temperaturze zewn~trznej ok. +30°C. Stopien nachylenia, Maks. masa przyczepy, kg 1500 1400 1200 1000 Maksymalny czas w minutach nieograniczony maks. 15 maks. 15 maks.15

%
6-8 9-11 12-14 maks.15

Podczas pokonywania dlugich podjazd6w samochodem z automatycznq skrzyniq bieg6w, wazne jest, aby pami~tae, ze: Jesli podnosi si~ temperatura ptynu chlodzqcego, informacja 0 tym pojawia si~ na wskazniku temperatury na tablicy wskaznik6w. W miar~ wzrostu temperatury silnika, moze r6wniez nastqpie: • Zmiana programu adaptacyjnego doboru przelozen skrzyni bieg6w • Wylqczenie spr~zarki ukladu klimatyzacji

NC
• Ograniczenie maksymalnego obrotowego silnika momentu

W razie przegrzania oleju w skrzyni bieg6w, na wyswietlaczu SID pokaze silil nastlilPujqcy komunikat:

Zalecenia dla samochod6w z manualn~ skrzyni~ bieg6w
Jesli podnosi silil temperatura ptynu ch+odzqcego, informacja 0 tym pojawia silil na wskazniku temperatury na tablicy wskaznik6w. Gdy wskaz6wka wskaznika zblizy silil do czerwonego pola, nastqpi wy+qczenie sprlilzarki uk+adu klimatyzacjiNC i, zaleznie od wersji silnika, ograniczenie maksymalnego momentu obrotowego silnika. Podczas dalszej jazdy, w+qCZniski bieg, na kt6rym prlildkose obrotowa silnika utrzyma silil na poziomie maks. 3500 obr./min.

(j)
~

Gearbox too hot. Make a safe stop. Open hood to cool down. (Temperatura skrzyni bieg6w za wysoka. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Otw6rz masklil silnika i przewietrz, aby sch+odzie.)

Po wyswietleniu powyzszego komunikatu, zatrzymaj samoch6d w najblizszym dogodnym miejscu i zostaw silnik na biegu ja+owym. Poczekaj, az komunikat zniknie. D:zwignia zmiany bieg6w musi bye ustawiona w po+ozeniu P. Podczas dalszej jazdy, w+qCZrlilcznie niski bieg, na kt6rym prlildkose obrotowa silnika utrzyma silil na poziomie maks. 3500 obr./min., zobacz str. 180.

Rozlotenie ladunku w przyczepie kempingowej a tadunek b tadunek c tadunek
0

Lt. UWAGA
Pamililtaj, aby wykorzystywae efekt hamowania silnikiem (bieg 1, 2 lub 3), podczas d+ugich i/lub stromych zjazd6w. Pozwoli to oszczlildzae hamulce. Przegrzanie hamulc6w moze spowodowae ich awarilil!

lekki sredniej masie cililZki

Lt. UWAGA
Pamililtaj, aby wykorzystywae efekt hamowania silnikiem (bieg M1, M21ub M3), podczas d+ugich i/lub stromych zjazd6w. Pozwoli to OSzczlildzae hamulce. Przegrzanie hamulc6w moze spowodowae ich awarilil!

Obci~zenie haka holowniczego
Rozk+ad cililzaru w przyczepie jest bardzo waznym czynnikiem, wptywajqcym na sterownose zestawu. W przyczepach jednoosiowych, +adunek nalezy umieszczae nad ko+ami. tadunek powinien bye umieszczony jak najnizej.

Rozk+ad +adunku powinien bye taki, aby nacisk na hak holowniczy wynosH 50-75 kg. Nacisk ten nalezy wliczyc w dopuszczalne obciqzenie samochodu, moze wililC zachodzic potrzeba odpowiedniego zmniejszenia ilosci bagazu w bagazniku.

Czynnosci kontrolne przed jazdC\.
Dopilnuj, aby samoch6d i przyczepa przechodzi+y regularne przeglqdy. Jest to bardzo wazne, poniewaz jazda z przyczepq zwiEilksza obciqzenie samochodu. • Sprawdt i, w razie potrzeby, wyreguluj cisnienie w oponach w samochodzie i przyczepie. • Upewnij siEil,czy wszystkie sruby k6+Sq odpowiednio dokrEilcone. • Upewnij siEil,czy mechanizm +qCZqcy samoch6d z przyczepqjest odpowiednio zablokowany i wyregulowany. • Upewnij siEil,czy przewody przy+qcza elektrycznego Sq prawid+owo zamocowane. Przewody nie mogq zwisae ani ocierae siEil0 nawierzchniEil drogi, nie mogq tez bye za kr6tkie, ze wzglEildu na ryzyko ich zerwania podczas zakrEilcania. • Sprawdt wszystkie zar6wki. • Sprawdt dzia+anie hamulc6w samochodu i przyczepy. • Upewnij siEil,czy wszystkie przedmioty, znajdujqce siEilna lub w przyczepie Sq odpowiednio zamocowane. • Upewnij siEil,czy ko+owspierajqce przyczepy jest podniesione i zablokowane. • Sprawdt, czy obciqzenie +adunkiem jest r6wnomiernie roz+ozone pomiEildzy samochodem a przyczepq. • Sprawdt, czy ustawienie lusterek wstecznych zapewnia mozliwie najlepszq widocznose.

• Dopilnuj, aby linki zabezpieczajqce przyczepy zosta+y prawid+owo zamocowane w odpowiednim miejscu.

Cofanie
Popros, aby ktos pom6g+ Ci podczas cofania i sprawdza+ wolnq przestrzen za przyczepq, poniewaz lusterka wsteczne nie zawsze zapewniajq wystarczajqcq widocznose.

Jazda
Zawsze zachowuj szczeg61nq ostroznose podczas jazdy z przyczepq, poniewaz w+asciwosci jezdne samochodu zmieniajq siEil,a zdolnose hamowania ulega pogorszeniu. Uk+ad hamulcowy przyczepy, zawieszenie i amortyzatory majq duzy wp+yw na w+asciwosci jezdne, zobacz tez "Jazda z +adunkiem", str. 209. Zachowaj ostroznose w nastEilpujqcych sytuacjach: • podczas zjezdzania z g6ry • na drogach 0 nier6wnej nawierzchni • na przejazdach kolejowych • przy mijaniu duzych pojazd6w Wprzypadku samochod6w zautomatycznq skrzyniq bieg6w, na stromych podjazdach zawsze w+qczaj bieg M1. Ten sam bieg nalezy w+qczae takze podczas zjezdzania z duzych pochy+osci.

Regulacja ustawienia reflektor6w
Po za+adowaniu samochodu, wyreguluj ustawienie swiate+ g+6wnych, aby uniknqe oslepiania kierowc6w jadqcych z naprzeciwka, zobacz str. 106. Nie dotyczy to samochod6w ze swiaUami ksenonowymi, w kt6rych ustawienie swiate+ jest regulowane automatycznie.

204

Rozruch i jazda

Instrukcja uzywania zdejmowanego haka holowniczego

*

• Nie dotykaj pokrEilUapodczas montowania gtowicy. • Przechowuj gtowicEilw pokrowcu, pod podtogq bagaznika obok kota zapasowego. Gtowica nie powinna lezee lui:no, poniewaz w razie ewentualnej kolizji mogtaby wpase do wnEiltrza samochodu.

Przygotowanie przed zamontowaniem
1 PokrEilUopowinno bye wcisniEilte i ustawione poziomo. 2 Kluczyk powinien znajdowae siEil w zamku. GtowicEil bEildziemozna zamontowae tylko po prawidtowym wykonaniu powyzszych czynnosci. Jesli gtowica nie jest odpowiednio przygotowana do montazu: • Wcisnij i przekrEile pokrEilUozgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara do poziomu.

it.

UWAGA

Aby hak holowniczy dat siEilzawsze bezpiecznie zamontowae, nalezy przestrzegae nastEilpujqcych zalecen: • Gniazdo, w kt6rewktadanajestgtowica haka musi bye zawsze utrzymywana w czystosci. • Po zdjEilciu haka holowniczego zawsze zatozye ostonEil. nalezy

• Hak holowniczy powinien zawsze tatwo i ptynnie przemieszczae siEil w gniei:dzie zar6wno przy montazu jak i demontazu. • Zawsze, po zamontowaniu, hak holowniczy nalezy zablokowae kluczykiem. • Po zamontowaniu gtowicy haka holowniczego, we wskai:niku ztqcza powinien bye widoczny tylko zielony kolor. Sprawdi:, czy hak holowniczy jest zablokowany, pokrEilUonie powinno dae siEilprzekrEilcie. • Podczas podtqczania przyczepy, zamocuj linki zabezpieczajqce w otworze zaczepu na haku holowniczym.

Punkty mocowania linek z abezpiecz ajqcych

Montaz
1 Wt6t. gtowic~ w gniazdo haka i wcisnijjq. Blokada powinna zaskoczye automatycznie. Nie dotykaj pokr~Ua. 2 Aby zablokowae gtowic~, przekr~e kluczyk 0 ewiere obrotu przeciwnie do kierunku ruchu wskaz6wek zegara. Wyjmij kluczyk. Jesli nie mozesz wyjqe kluczyka, gtowica jest nieprawidtowo zamontowana.

Kontrola: • W naci~ciu na pokr~tle powinien bye widoczny tylko zielony kolor. • Pokr~Uo nie moze bye wcisni~te. • Chwye gtowic~ i mocno pociqgnij. Gtowica nie moze ruszae si~ wzgl~dem wspornika.

Nie uzywaj haka, jesli kt6rykolwiek z warunk6w kontrolnych nie jest spetniony.

it. UWAGA
Saab 9-3 SportCombi: Aby gfowica haka holowniczego nie wpadfa do wn~trza samochodu w przypadku ewentualnego zderzenia lub nagfego hamowania, nalety jq przechowywae w nast~pujqcy spos6b: Samochody bez gtosnika niskotonowego (subwoofer) (A): Zdemontowana gfowica powinna bye przypi~ta do uchwytu w lewym tylnym narotniku komory kcia zapasowego. Samochody z gtosnikiem niskotonowym (subwoofer) (8): Zdemontowanq gfowic~ nalety przechowywae w lewym narotniku komory kola zapasowego. Glosnik niskotonowy musi bye dokr~cony. WI6Z kluczyk. Aby odblokowae glowic~, przekr~e kluczyk 0 ewiere obrotu zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara. 2 Chwye mocno gfowic~ lewq r~kq. Wcisnij pokr~tlo i przekr~e zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara, at do oporu. Przytrzymaj pokr~tlo w tym poloteniu i pociqgnij glowic~ do g6ry i na zewnqtrz. Po zdemontowaniu glowicy nie b~dzie motna wyjqe kluczyka.

CD

3 Wl6t glowic~ do pokrowca i schowaj obok kola zapasowego. 4 Zamocuj oslon~ gniazda haka w samochodzie.

Samochody (subwoofer) Samochody (subwoofer)

bez gfosnika niskotonowego (A) z gfosnikiem niskotonowym (B)

Przewozenieladunku na dachu

it.

Sport Sedan i SportCombi bagaznika dachowego

bez

UWAGA

• Podczas jazdy z ladunkiem na dachu zmienia si~ srodek ci~zkosci samochodu oraz jego aerodynamika. Nalezy wziqe to pod uwag~ podczas skr~cania, jazdy po lukach oraz przy silnym wietrze bocznym. • Dlatego nalezy dostosowae pr~dkose do panujqcych warunk6w. Maksymalne dopuszczalne obciqzenie dachuwynosi 100 kg. Pami~taj, zeladunek obciqzajqcy dach samochodu wlicza si~ do maksymalnej dopuszczalnej ladownosci i obciqzenia osi samochodu. Do nabycia Sq wytrzymale stelaze dachowe skonstruowane specjalnie dla Twojego samochodu. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Saaba. tadunek musi bye dobrze przymocowany.

1 Otw6rz cztery pokrywki maskujqce w dachu samochodu. 2 W kazdej stopce wspornika stelaza dachowego zamocuj srub~ z podkladkq. Zal6z uszczelk~ na kazdq ze srub. 3 Sprawdz oznaczenia belek i ustal, kt6ra z nich ma bye z przodu, a kt6ra z tylu. 4 Przykr~e belki stelaza dachowego do wspornik6w w dachu . 5 Sprawdz, czy stelaz dachowy jest prawidlowo zamocowany.

*

208

Rozruch i jazda

Montowanie stelaza dachowego
SportCombi z bagaznikiem dachowym 1 Przeczyse relingi na dachu. 2 Zwroe uwag~ na oznaczenia listew mocujqcych i ustal, ktora z nich ma bye z przodu, a ktora z tylu. 3 Umiese listwy poprzecznie na relingach. Listwy nalezy oprzee rownoczesnie na obu relingach, przy czym nie nalezy mocowae ich zbyt blisko koncow relingow. Odleglose mi~dzy listwami powinna wynosie co najmniej 700 mm. Jezeli planujemy zalozenie pojemnika bagazowego, musimy tak rozmiescie listwy, aby klapa bagaznika przy otwieraniu nie uderzala w pojemnik. 4 Wcisnij kciukiem uchwyty Iistew tak, aby opart}' si~ 0 zewn~trznq cz~sc relingu. Zwroe uwag~ na to, by oslony gumowe lezaly po srodku uchwytow i mialy dobry kontakt z relingiem. PodciCillnij troch~ wewn~trznq cz~se uchwytu w kierunku relingu. 5 Ustaw listwy tak, aby konce wystajqce po obu stronach relingow mialy rownq dlugose. 6 Dokr~e uchwyty r~cznie. Zwroe uwag~ na to, aby galka byla w pozycji pionowej po dokr~ceniu listew. 7 Sprawdz, czy listwy Sq mocno przymocowane do relingow.

Rozruch i jazda

209

Charakterystyka trakcyjna samochodu zalezy od tego, jak samoeh6d jest zatadowany. • Najci~zszy bagaz umieszczaj mozliwie, jak najnizej i jak najblizej przodu bagaznika. • Zamoeuj dobrze tadunek do zaezep6w, zobacz str. 150. • Ci~zki tadunek powoduje przesuni~cie srodka ci~zkosci samoehodu do tytu, w wyniku, czego samoch6d bardziej si~ przeehyla podczas szybkich manewr6w. • Nigdy nie przekraczaj dopuszczonego obciqzenia bagaznika dachowego nawet jesli bagaznik moze pomiesei6 wi~eej. • Sprawdi, czy cisnienie w oponaeh jest prawidtowe -Iepiej, aby cisnienie byto nieco za wysokie niz za niskie. Zobacz tez str. 264 i 301. • Samoch6d przewozqcy tadunek ma zawsze dtuzszq drog~ hamowania, dlatego zachowaj odpowiednio wi~kszy odst~p od pojazdu jadqcego z przed Tobq. • Dobierz tadunek samochodu tak, aby nie przekroczy6 dopuszczalnej masy eatkowitej samochodu lub obciqzenia osi, zobacz str. 288. • Przewozenie tadunku na dachu moze spowodowa6 pogorszenie jakosci potqczen telefonieznych.

Jazda z otwart~ pokryw~ bagaznika
Unikaj jazdy z cz~sciowo lub catkowicie otwartq pokrywq bagaznika, gdyz taka jazda umozliwia zassanie spalin do wn~trza samoehodu. Jesli jednak taka jazda jest konieczna, zamknij wszystkie okna i ewentualnie dach otwierany i wtqcz wentylator nawiewu na maksymalnq pr~dkos6.

Jazda przez g.~bok~ wod~
Nie wjezdzaj w katuze, gt~bsze niz 20 em i szybciej niz z pr~dkosciq biegu jatowego. W przeciwnym razie moze dojs6 do zassania wody do silnika. Jesli woda przedostanie si~ do uktadu dolotowego silnika, ulegnie on powaznemu uszkodzeniu.

*.

210

Rozruch i jazda

Jazda nocC\
Pami~taj, zwlaszcza podczas jazdy nOCq: • Musisz zachowae zwi~kszonq koncentracj~. • Nie spiesz si~. Licz si~ z nieco dluzszym czasem podrMy. • W nocy zwi~ksza si~ prawdopodobienstwo napotkania kierowc6w prowadzqcych pojazdy pod wplywem alkoholu lub srodk6w odurzajqcych. • Nie patrz w reflektory jadqcego z naprzeciwka samochodu. • Unikaj jazdy nocq, jesli masz problemy ze wzrokiem. Czulose oka na widzenie nocq zmniejsza si~ wraz z wiekiem. • Reflektory, okna, lusterka i ewentualnie okulary muszq bye czyste. • Odpocznij, zanim ruszysz w drog~. Co dwie godziny zr6b sobie przerw~ na odpoczynek. • Zjedz lekki posilek. Ci~zkie jedzenie powoduje zm~czenie. • Dzikie zwierz~ta Sq bardziej aktywne po zmierzchu i 0 swicie. • Sprawdz ustawienie reflektor6w, zobacz str. 106.

LhUWAGA
• Pami~taj, ze jesli silnik nie pracuje, konieczny b~dzie znacznie wi~kszy nacisk na pedal hamulca, poniewaz nie dziala wspomaganie ukladu hamulcowego. • To samo dotyczy wspomagania kierownicy. Bez wspomagania, kierowanie b~dzie wymagalo duzej sily. • Pojazd holujqcy powinien bye ci~zszy od pojazdu holowanego. • Nigdy nie przewoz pasazer6w w holowanym samochodzie. • W razie potrzeby wyciqgni~cia lub podniesienia samochodu, wezwij pomoc drogowq. • W razie potrzeby holowania samochodu z wylqczonym silnikiem, stacyjka musi znajdowae si~ w polozeniu ON. • Przed rozpocz~ciem holowania trzeba zwolnie blokad~ kolumny kierownicy. • Po wlozeniu kluczyka do stacyjki, blokada kolumny kierownicy zostanie wylqczona, 0 ile napi~cie w akumulatorze b~dzie wystarczajqce.

LhUWAGA
• Upewnij si~, ze przedni uchwyt liny holowniczej jest mocno dokr~cony. Gwint uchwytu jest lewoskr~tny! • Uchwyt holowniczy zostal zaprojektowany wylqcznie do holowania samochodu po drodze; nie wolno wykorzystywae go do wyciqgania samochodu np. z rowu. • Dopilnuj, by osoby postronne staly w bezpiecznej odleglosci, na wypadek urwania uchwytu lub zerwania si~ liny holowniczej. Urwany uchwyt lub lina mogq uderzye kogos i spowodowae powazne obrazenia. • Nigdy nie jedz z uchwytem holowniczym zamontowanym w przednim zderzaku. Umiese go z powrotem w odpowiednim miejscu.

Przedni uchwyt holowniczy jest przechowywany razem z kolem zapasowym. Z prawej strony zderzaka znajduje sil;l oslona, pod kt6rq znajduje sil;l gniazdo mocowania uchwytu. 1 Aby otworzyc oslonl;l, nacisnij wystajqcy element w g6rnej cZl;lsci oslo ny, pociqgajqc jednoczesnie za jej dolnq CZl;lsc. 2 Przykrl;lc uchwyt holowniczy. Gwint uchwytu jest lewoskr~tny! 3 WI6Z rqczkl;l klucza do k61w otw6r zaczepu i dokrl;lc go solidnie. Ponowne zatozenie ostony: najpierw w16i: g6rny brzeg oslony, a nastl;lpnie wcisnij kolejno naroi:niki jej dolnego brzegu, co spowoduje jej zatrzasnil;lcie.

Zamontowany przedni uchwyt holowniczy Gwint uchwytu jest lewoskr~tny!

Tylny uchwyt holowniczy
Tylny uchwyt holowniczy jest zamontowany na stale pod zderzakiem. Do holowania moi:esz tei: wykorzystac hak holowniczy, jesli samoch6d jest w niego wyposai:ony.

Samochody z automatycznq bieg6w:

skrzyniq

Nigdy nie uzywaj uchwyt6w holowniczych do podnoszenia lub wyciqgania samochodu z rowu. Ustaw dtwignil;! zmiany bieg6w w polozeniu "Iuz" (w samochodach z automatycznq skrzyniq bieg6w, ustaw dtwignil;! bieg6w w polozenie N). Wlqcz swiatla pozycyjne. Jedz ostroznie i nie przekraczaj ograniczenia pr~dkosciobowiqzujqcego podczas holowania pojazd6w. Staraj sil;! utrzymac linl;! holowniczqnapil;!tq, by unikac szarpnil;!c. Mozna to osiqgnqc poprzez wyhamowywanie holowanego samochodu w razie potrzeby.

• Nie wolno holowac samochodu tylem do kierunku jazdy. • Jesli samoch6d jest holowany na tylnych kolach, zwolnij hamulec rl;!czny. Nalezy przestrzegac obowiqzujqcego w danym kraju ograniczenia prl;!dkosci przy holowaniu pojazd6w. Jednak niezaleznie od przepis6w, maksymalna prl;!dkosc holowania nie moze przekraczac 50 km/godz. Najwil;!ksza dopuszczalna odleglosc holowania to 50 km. Jesli konieczne jest holowanie na wil;!kszq odleglosc, wezwij pomoc drogowq. Nie mozna uruchomic silnika przez holowanie lub popychanie. W przypadku awarii silnik mozna uruchomic zgodnie z opisem w rozdziale: "Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora", zobacz str.214.

Nigdy nie utywaj uchwyt6w holowniczych do podnoszenia lub wyciqgania samochodu z rowu.

Rozruch i jazda

213

WyciClganie lub pod noszen ie samochodu
W razie potrzeby odtransportowania samochodu na platformie samochodowej, samoch6d nalezy zabezpieczy6 odpowiednimi zamocowaniami. Punkty mocowania znajdujq si~ w podwoziu samochodu. Punkty mocowania to podtuzne otwory, specjalnie wzmocnione, aby wytrzyma6 obciqzenia i napr~zenia, jakie powstajq podczas tego rodzaju transportu.

Jazda na dojazdowym kole zapasowym
Zobacz str. 267.

Zestaw do naprawy przebitych opon
Na niekt6rych rynkach dojazdowe koto zapasowe zostato zastqpione zestawem do naprawy opon, kt6ry pozwala naprawi6 i napompowa6 opon~ bez koniecznosci demontowania kota, zobacz str. 273.

*

Podczas przewozenia na innym pojezdzie samochodu z obnizonym zawieszeniem (zawieszenie sportowe), nalezy zachowa6 szczeg61nq ostroznos6, aby nie uszkodzi6 spojlera i/lub innych cz~sci pod spodem samochodu.

214

Rozruch i jazda
1 WylqcZ zaplon i wszystkie odbiorniki prqdu (oswietlenie, ogrzewanie tylnej szyby, itd.). 2 WylqcZ silnik w samochodzie zasilajqcym. 3 Rozpocznij od polqczenia zacisku dodatniego dodatkowego akumulatora z dodatnim zaciskiem akumulatora rozladowanego. 4 Nast~pnie polqcZ zacisk ujemny dodatkowego akumulatora z zaciskiem ujemnym akumulatora rozladowanego. 5 Wlqcz silnik w samochodzie zasilajqcym. 6 Nast~pnie uruchom silnik samochodu z rozladowanym akumulatorem, poczekaj chwil~, aby silnik popracowal, a nast~pnie odlqcz dodatkowy akumulator, rozlqczajqc przewody polqczeniowe w odwrotnej kolejnosci. Uwaga! Jezeli napi~cie rozladowanego akumulatora jest bardzo niskie, przed uruchomieniem samochodu konieczne moze bye odczekanie kilka minut z podlqczonymi przewodami polqczeniowymi. Jezeli rozrusznik nie zadziala przy pierwszej pr6bie, odczekaj 3-5 minut przed ponowieniem pr6by uruchomienia samochodu.

Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora
~UWAGA
• Podczas prac przy akumulatorze istnieje ryzyko wytworzenia si~ latwopalnegogazu. Wrazie powstania iskry, moze dojse do zaplonu gazu wok61 akumulatora. Dlatego, pracujqc w poblizu akumulatora unikaj iskrzenia i nie zblizaj si~ z otwartym ogniem. • Akumulator zawiera rozcienczony kwas siarkowy 0 wlasciwosciach zrqcych. Podczas pracy przy akumulatorze, zawsze zakladaj mask~ ochronnq lub okulary ochronne. • Jesli kwas akumulatorowy dostanie si~ do oczu, na sk6r~ lub ubranie, natychmiast splucz to miejsce duzq ilosciq wody. Jesli kwas akumulatorowy trysnie bezposrednio w oczy lub w duzych ilosciach rozleje si~ na sk6r~, natychmiast zglos si~ do lekarza.

Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora Podlqczajqc dodatkowy akumulator, np. przy rozruchu wspomaganym, zwr6e uwag~ na prawidlowe podlqczenie przewod6w polqczeniowych, aby nie spowodowae iskrzenia.

Przekr6j przewod6w polqczeniowych powinien wynosie co najmniej 16 mm2 w przypadku samochod6w z silnikiem benzynowym i co najmniej 25 mm2 w przypadku samochod6w z silnikiem wysokopr~znym. Dlugose przewod6w nie moze przekraczae 3 m.

Korzystanie z prostownika urzC\dzenia do wspomagania rozruchu

*'

Aby uniknqe uszkodzenia instalacji elektrycznej i ukfad6w elektronicznych samochodu, przy korzystaniu z prostownikal urzqdzenia do wspomagania rozruchu przestrzegaj ponizszych zasad. • Jezeli urzqdzenie daje si~ nastawiae na r6zne wartosci napi~cia (6V/12V/18V/24V), stosuj wyfqcznie napi~cie 12 V. • Korzystaj z urzqdzenia zgodnie z instrukcjqjego producenta. • Podczas ladowania/rozruchu wspomaganego do samochodu nie mogq bye podlqczone zadne urzqdzenia korzystajqce z sieci elektrycznej lub uziemione. • Prostownik/urzqdzenie do wspomagania rozruchu nie moze w zadnym trybie pracy wytwarzae napi~cia, kt6re przekracza: • 16V w trybie pracy ciqglej • 18V przez 60 minut • Jezeli charakterystyka prostownika nie jest dokfadnie znana, przed podfqczeniem urzqdzenia do akumulatora odfqcz jego zacisk dodatni.

216

Rozruch i jazda

Przed dalekq podr6zq
Firma Saab wydata specjalnq broszur~ Saab European Service Guide zawierajqcq porady i wskaz6wki, dotyczqce dalekich podr6zy. Zamieszczono tam r6wniez adresy autoryzowanych stacji obstugi Saaba w Europie. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Przed rozpocz~ciem dalekiej podr6zy zaleca si~ oddanie samochodu do przeglqdu w stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba. Zabierz ze sobq przydatne cz~sci zapasowe, jak np. zar6wki, pi6ra wycieraczek, bezpieczniki, wielorowkowy pasek klinowy. Przed podr6zq mozesz samemu sprawdzic, czy: • Nie wyst~pujq wycieki oleju lub paliwa z silnika i skrzyni bieg6w. • Wielorowkowy pasek klinowy jest w dobrym stanie. Jesli wyglqda na zuzyty, wymien go. • Akumulator jest naladowany. • Stan bieznika i cisnienie w oponach Sq prawidtowe. Nie zapomnij 0 kole zapasowym. Zalecane cisnienie w oponach, zobacz str. 301. • Zabrates z sobq dodatkowy kluczyk, kt6ry powinienes przechowywac w oddzielnym miejscu.

*-

Samochody z lewostronnym uk/adem kierowniczym i swiatfami halogenowymi: Przekr~6 pokr~t/o przeciwnie do kierunku ruchu wskaz6wek zegara, aby przelqczy6 reflektory swiatel mijania z ruchu prawostronnego na ruch lewostronny Regulator znajduje si~ przy tar6wce swiatel mijania. Utyj klucza do srub z gniazdem szesciokqtnym 5 mm. • Znasz maksymalnq dozwolonq pr~dkosc dla opon Twojego samochodu podczas jazdy w krajach bez ograniczenia pr~dkosci, zobacz rozdzial "Oznakowanie opon" sir. 265. • Hamulce Sq sprawne. • Wszystkie zar6wki dzialajq. • Masz w samochodzie odpowiedni zestaw narz~dzi. • Jazda zimq: sprawdi, czy w kraju, do kt6rego si~ udajesz, wolno uzywac opon zimowych z kolcami.

Samochody z prawostronnym uk/adem kierowniczym i swiat/ami halogenowymi: Przekr~6 pokr~t/o zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara, aby przelqczy6 reflektory swiatel mijania z ruchu lewostronnego na ruch prawostronny Regulator znajduje si~ przy tar6wce swiatel mijania. Utyj klucza do srub z gniazdem szesciokqtnym 5 mm. • W samochodzie jest tr6jkqt ostrzegawczy. Sprawdi, jakie przepisy, dotyczqce uzywania tr6jkqta ostrzegawczego, obowiqzujq w kraju, do kt6rego si~ udajesz.

Samochody z lewostronnym ukladem kierowniczym i swiat/ami ksenonowymi: przesun regulator w d61, aby przelqczy6 reflektory swiatel mijania z ruchu prawostronnego na ruch lewostronny

Samochody z prawostronnym ukladem kierowniczym i swiat/ami ksenonowymi: przesun regulator w d61, aby przelqczy6 reflektory swiatel mijania z ruchu lewostronnego na ruch prawostronny

218

Rozruch i jazda

(T~ stron~ celowo pozostawiono pustq.)

Piel~gnacja samochodu

219

PielQgnacja samochodu
Maska silnika Silnik -------Silnik benzynowy z turbodoladowaniem _ Silnik wysokopr~i:ny Olej silnikowy Filtr powietrza Olej przekladniowy w skrzyni bieg6w __ Plyn chlodzqcy Plyn hamulcowy/plyn sprz~gla i klocki hamulcowe 220 Bezpieczniki Kola -------Kolo zapasowe Zmiana k61 Pasy bezpieczenstwa __ Tapicerka Dywaniki tekstylne Komora silnika Mycie samochodu___ Woskowanie i polerowanie

221 223 225 226 231 231 231

257 264 267
270

*_

----

278 279 279 281 279 281 281
282

Wspomaganie ukladu kierowniczego____ Akumulator ----Pasek nap~dowy Wycieraczki i spryskiwacze

-----

233 234 235 237
239

Zaprawki lakiernicze__ Zabezpieczenie antykorozyjne____ Program przeglqd6w __ Odzyskiwanie material6w Uklad klimatyzacji (A/C) _

283 284 284

* Gwiazdka

oznacza: wyposazenie nie jest montowane we wszystkich samochodach. . (moze to zalezec od wersji modelu,.wersJI sllnlka, specyfikacji dla danego rynku, OpCJIIub wyposazenia dodatkowego).

Pi6ra wycieraczek Wymiana i:ar6wek

239
241

220

Piel~gnacja samochodu

Maska silnika
Dtwignia zwalniania maski silnika znajduje si~ pod tablieq rozdzielezq po stronie kierowey. Mask~ silnika otwiera si~ w nast~pujqey spos6b: 1 PoeiCl9nij dtwigni~. 2 Maska odskoezy i otworzy si~ do po+ozenia, w kt6rym przytrzymuje jq umieszezona z przodu blokada. 3 Naeisnij j~zyezek blokady w g6r~ i podnies mask~. Aby zamknqc mask~ silnika, pusc jq na wysokosei ok. 30 em. Nie pr6buj doeiskac maski.

I=-~
~-=:::-._._-----/

~

Piel~gnacja samochodu
Silnik benzynowy, V6 Silnik benzynowy wolnoss~cy Silnik wysokopr~zny

*

*

221

Jest to silnik poprzeczny, rz~dowy, 4-cylindrowy, z dwoma walkami rozrzqdu w glowicy i 16 zaworami. Skrzynia bieg6w znajduje si~ po lewej stronie silnika i, wraz z nim, stanowi integralnq cz~se zespolu nap~dowego.

Silnik benzynowy z turbodotadowaniem
Jest to silnik poprzeczny, rz~dowy, 4-cylindrowy, z dwoma walkami rozrzqdu w glowicy i 16 zaworami. Silnik ma dwa walki wyr6wnowazajqce, kt6re zmniejszajq drgania silnika. Walki Sq nap~dzane lancuchem i obracajq si~ z pr~dkosciq dwukrotnie wi~kszqniz wal korbowy. R6wnowazq one sily i momenty, pochodzqce od t1ok6w i korbowod6w. Efekt ten wyst~puje dwukrotnie na kazdy obr6t walu korbowego. W rezultacie, drgania pochodzqce od cz~sci ruchomych silnika zostajqzredukowane, a niepozqdany halas silnika zmniejszony. Skrzynia bieg6w znajduje si~ po lewej stronie silnika i, wraz z nim, stanowi integralnq cz~se zespolu nap~dowego.

Silnik V6 jest silnikiem 0 ukladzie widlastym z turbodoladowaniem, wykonanym calkowicie z aluminium, 0 kqcie rozchylenia rz~d6w cylindr6w wynoszqcym 60°, z 4 zaworami na cylinder i 2 walkami rozrzqdu na rzqd cylindr6w. Walki rozrzqdu Sqnaplildzane za posrednictwem lancucha. Silnik jest wyposazony w turbodoladowanie, kt6rego turbina pobiera cisnienie spalin z obu rz~d6w cylindr6w. Dla uzyskania dobrych osiqg6w oraz niskiego zuzycia paliwa i poziomu emisji silnik zostal wyposazony w uklad CVCP (Continuous Variable Cam Phasing). Oznacza to, ze walki dolotowe silnika mogq bye regulowane w celu uzyskania jak najlepszego dzialania. Regulatory Sq sterowane hydraulicznie.

Silnik wysokopr~zny jest silnikiem poprzecznym, rz~dowym, 4-cylindrowym. Silnik wysokopr~zny jest dost~pny w 2 wersjach: 8-mio zaworowy zjednym walkiem rozrzqdu w glowicy oraz 16-sto zaworowy z dwoma walkami rozrzqdu w glowicy. Skrzynia bieg6w znajduje si~ po lewej stronie silnika i, wraz z nim, stanowi integralnq cz~se zespolu nap~dowego.

222

Piel~gnacja samochodu

Silnik benzynowy wolnossC\cy

*
1 Zbiornik ptynu wspomagania
2 3 4 5 6 7 8 ukladu kierowniczego Zbiornik wyr6wnawczy ptynu chlodzqcego Wsp61ny zbiornik ptynu hamulcowego ptynu sprz~gla Akumulator Bezpieczniki Zbiornik ptynu spryskiwacza Miarka poziomu oleju, silnik Korek wlewu oleju

i

\

\\ .

,

\ \

\,\ r, (-) \\ q '~~----.-,=----~~'--\!--.

\

1 Korek wlewu oleju 2 Zbiornik wyr6wnawczy plynu ch+odzqcego 3 Wsp61ny zbiornik plynu hamulcowego plynu sprz~g+a 4 Akumulator 5 Bezpieczniki 6 Zbiornik plynu spryskiwacza 7 Zbiornik plynu wspomagania uk+adu kierowniczego 8 Miarka poziomu oleju, silnik

i

\

'",----

224

Piel~gnacja samochodu

Silnik benzynowy, V6

1 Zbiornik plynu wspomagania uktadu kierowniczego 2 Zbiornik wyr6wnawczy plynu chtodzqcego 3 Wsp61ny zbiornik p1ynu hamulcowego plynu sprz~gla 4 Akumulator 5 Bezpieczniki 6 Zbiornik plynu spryskiwacza 7 Korek wlewu oleju 8 Miarka poziomu oleju, silnik

i

Piel~gnacja samochodu

1 Korek wlewu oleju 2 Zbiornik wyr6wnawczy pfynu ch~odzC\.cego 3 Wsp61ny zbiornik pfynu hamulcowego pfynu sprz~g~a 4 Akumulator 5 Bezpieczniki 6 Zbiornik pfynu spryskiwacza 7 Zbiornik pfynu wspomagania uk~adu kierowniczego 8 Miarka poziomu oleju, silnik

i

~~~\\

.~-,,~---- ",,-.--~--

226

Piel~gnacja samochodu

Olej silnikowy
Sprawdzanie poziomu oleju
Sprawdzaj regularnie poziom oleju silnikowego. 1 Zaparkuj samoch6d na r6wnej nawierzchni. 2 Wyta...czsilnik i poczekaj 2-5 minut (silnik wysokopr~zny 5 minut). Silnik powinien bye ciepty. 3 Wyjmij miark~ i, przed sprawdzeniem poziomu oleju, wytrzyj ja... czysta... szmatka.... Poziom oleju nie moze znajdowae si~ ponizej znaku MIN na miarce. Jednoczesnie, poziom oleju nie powinien przekraczae znaku MAX, poniewaz moze to prowadzie do nadmiernego zuzywania oleju. Odst~p pomi~dzy oznaczeniem MIN a MAX odpowiada obj~tosci ok. 1,0 litra oleju.

i;~:--T

~
Korek wlewu oleju i miarka poziomu, silnik wolnossqcy 2.0 Turbo (210 KM): Po kazdym uruchomieniu silnika nast~puje sprawdzenie poziomu oleju silnikowego. Jezeli poziom oleju jest zbyt niski, na wyswietlaczu SID pokazuje si~ nast~puja...cykomunikat: ~
AAAA.

Korek wlewu oleju i miarka poziomu, silnik benzynowy z turbodoladowaniem 1.9TiD oraz V6: Silnik jest wyposazony w czujnik poziomu oleju silnikowego. Po kazdym uruchomieniu silnika nast~puje sprawdzenie poziomu oleju. Jezeli poziom oleju jest zbyt niski, na wyswietlaczu SID pokazuje si~ nast~puja...cykomunikat: ~
AAAA.

Zbyt wysoki poziom oleju moze spowodowae uszkodzenia silnika.

Low engine oil level. Fill oil now. (Niski poziom oleju silnikowego. Uzupetnij bezzwtocznie olej.)

Wtakiej sytuacji nalezy najpierw sprawdzie poziom oleju. Jezeli poziom jest zbyt niski, nalezy uzupetnie olej.

Low engine oil level. Fill oil now. (Niski poziom oleju silnikowego. Uzupetnij bezzwtocznie olej.)

Wtakiej sytuacji nalezy najpierw sprawdzie poziom oleju. Jezeli poziom jest zbyt niski, nalezy uzupetnie olej.

Piel~gnacja samochodu
Wymiana oleju silnikowego

227

.Lh UWAGA
• Cz~sty i dfugotrwafy kontakt z olejem silnikowym jest szkodliwy i moze powodowae choroby sk6ry, nie wyfqczajqc zagrozenia rakiem sk6ry. • Unikaj kontaktu oleju ze sk6rq. Jesli to nastcwi, dokfadnie zmyj olej wodq z mydfem. Korek wlewu oleju i miarka poziomu, silnik wysokoprf;lzny Zalecany gatunek oleju, zobacz str. 291. Po ewentualnym dolaniu oleju, upewnij si~, czy korek wlewu oleju jest prawidfowo zakr~cony, ze wzgl~du na ryzyko wystcwienia zakf6cen w dziafaniu silnika. Zuzywanie pewnej ilosci oleju jest normaine, dlatego zwykle wymagane jest uzupefnienie jego poziomu r6wniez w okresach pomi~dzy przeglqdami. Dlatego regularnie sprawdzaj poziom oleju w silniku. Podczas docierania silnika (ok. 5000 km), podczas szybkiej jazdy oraz jazdy z przyczep't zUZycie oleju moze bye wi~ksze. • Przechowuj olej w miejscu niedost~pnym dla dzieci. • Nie dotykaj turbospr~zarki i/lub kolektora wylotowego. Po jezdzie mogq bye bardzo gorqce. • Nie rozlewaj oleju na gorqce cz~sci silnika, gdyz moze to spowodowa6 pozar. Przepracowany olej silnikowy jest szczeg61nie fatwopalny. • Chron srodowisko naturalne. Nie wylewaj oleju na ziemi~ ani do kanalizacji. Dopilnuj, aby resztki oleju i filtra zostafy poddane odpowiedniej utylizacji, w spos6b nieszkodliwy dla srodowiska.

• Nie uruchamiaj silnika przy zbyt niskim poziomie oleju. • Wymien olej silnikowy oraz filtr olejowy zgodnie z planem serwisowym. • Uzywaj wylqcznie zalecanego typu oleju. Przestrzegaj trzech powyzszych punkt6w, aby uniknqe powaznego uszkodzenia silnika. W celu zapoznania si~ z zalecanymi typami olej6w, zobacz str. 291. Samochody z silnikiem wysokopr~znym: Jezeli samoch6d jest eksploatowany w jednej lub kilku z ponizszych sytuacji zaleca si~ cz~stSZq wymian~ oleju silnikowego oraz filtra oleju niz to wynika z programu przeglqd6w: • Silnik pracuje cz~sto na biegujalowym. • Samoch6d cz~sto zatrzymuje si~ i rusza, np.: samoch6d jest uzywany cz~sto lub gl6wnie w ruchu miejskim. • Samoch6d jest eksploatowany na kr6tkich trasach przy niskiej temperaturze zewn~trznej, a silnik rzadko osiqga normalnq temperatur~ roboczq.

Podczas wymiany oleju, silnik powinien bye cieply. Samoch6d powinien stae na r6wnej nawierzchni. Odkr~e korek spustowy na spodzie miski olejowej i pozw61, aby olej sciekal do odpowiedniego naczynia przez co najmniej 10 minut. Zachowaj ostroznose, olej moze bye gorqcy. Wkr~e korek spustowy z nowq uszczelkq. Po spuszczeniu oleju, wymien filtr oleju, zobacz str. 229. Wlej nowy olej. Sprawdi poziom oleju po rozgrzaniu silnika, zobacz str. 226.

2 3 4 5

Korek spustowy, silnik benzynowy

z turbodofadowaniem

Wymiana filtra, silnik benzynowy wolnossctcy 1 Po spuszczeniu oleju silnikowego, odkr~c filtr oleju. 2 Nanies troch~ nowego oleju silnikowego na uszczelk~ nowego filtra. 3 Przykr~c nowy filtr oleju (r~cznie).

230

Piel~gnacja samochodu

Wymiana filtra, silnik benzynowy z turbodoladowaniem i silnik wysokopr~zny 1 Odkrl;)c pokrywkl;) filtra oleju. • Unies nieco pokrywkl;) i podwaz ostroznie, aby pokrywka odskoczyta z obudowy filtra . • Zdejmij pokrywkl;) filtra. 2 Wyjmij filtr. Miej pod rl;)kC\. przygotowany papier lub szmatl;), poniewaz z filtra bl;)dzie kapac olej. 3 Wt6Z nowy filtr. 4 Wymien o-ring w pokrywce. Zwilz go nowym olejem silnikowym. 5 Przykrl;)c pokrywkl;). Prawidtowy moment dokrl;)cania wynosi 25 Nm.

Filtr oleju, silnik benzynowy

z turbodoladowaniem
Wymiana filtra, V6 1 Odkrl;)c pokrywkl;) filtra oleju. Miej pod rl;)kC\. przygotowany papier lub szmatl;), poniewaz z filtra bl;)dzie kapac olej. 2 Zdejmij pokrywkl;) i wyjmij filtr. 3 Wymien o-ring w pokrywce. Zwilz go nowym olejem silnikowym. 4 Wt6Z nowy filtr. 5 Przykrl;)c pokrywkl;). Prawidtowy moment dokrl;)cania wynosi 25 Nm.

Filtr powietrza

Plyn chlodzClCy

it. UWAGA
Aby miec pewnosc wlasciwego dzialania, stosuj filtr powietrza zalecany przez Saab Automobile AS. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanC\. stacjC\.obslugi Saaba.

it. UWAGA
• Zachowaj szczeg6lnC\. ostroznosc podczas otwierania maski silnika, gdy silnik zostanie przegrzany. Nie odkr~caj nigdy korka zbiornika wyr6wnawczego, gdy plyn chlodzC\.cyjest gorC\.cy. • W ukladzie chlodzenia panuje nadcisnienie. Z ukladu moze wydostac si~ gorC\.cyplyn chlodzC\.cy i para. MogC\. one spowodowac uszkodzenie wzroku i oparzenia. • Podczas wlewania plynu chlodzC\.cego, zachowaj szczeg6lnC\. ostroznosc, poniewaz w kontakcie z rozgrzanC\. powierzchniC\. moze on spowodowac pozar. W ukladzie chlodzenia panuje nadcisnienie. W zwiC\.zkuz tym temperatura plynu chlodzC\.cego moze chwilowo przekraczac

Olej przekladniowy w skrzyni bieg6w
Manualna skrzynia bieg6w Olej w skrzyni bieg6w nalezy wymieniac zgodnie z programem obslugi technicznej. Automatyczna skrzynia bieg6w Olej w skrzyni bieg6w nalezy wymieniac zgodnie z programem obslugi technicznej.

Plyn chlodzC\.cy zachowuje swoje wlasciwosci przez caly okres efektywnej trwalosci uzytkowej samochodu. StC\.d tez, nie ma potrzeby wymiany plynu chlodzC\.cego. Plyn chlodzC\.cy zawiera 45 % plynu zapobiegajC\.cego zamarzaniu i korozji. Taki stosunek zapewnia najlepszy efekt chlodzenia. Nalezy unikac nizszej koncentracji mieszanki, z uwagi na ryzyko korozji. Stosowanie plyn6w chlodzC\.cych innych marek moze miec szkodliwy wplyw na dzialanie silnika i ukladu chlodzenia. Dlatego zaleca si~ stosowanie plynu chlodzC\.cego zatwierdzonego przez Saaba. W razie dolewania plynu do pustego zbiornika wyr6wnawczego, po wlaniu plynu wlC\.czsilnik, poczekaj, az rozgrzeje si~ do normalnej temperatury roboczej, po czym uzupelnij plyn w zbiorniku do odpowiedniego poziomu.

100°C.
Jesli poziom plynu chlodzC\.cego b~dzie za niski, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujC\.cy komunikat:

Zanim wlejesz plyn zapobiegajC\.cy zamarzaniu do ukladu, zawsze najpierw wymieszaj go w r6wnej proporcji z wodq, najlepiej destylowanC\.. Jesli dodasz czystego plynu zapobiegajC\.cegozamarzaniu, zachodzi ryzyko, ze silnik zamarznie, poniewaz plyn nie zdC\.zywymieszac si~ z plynem chlodzC\.cymwystarczajC\.co szybko, przed otwarciem obiegu przez termostat.

l::J

Coolant level low. Refill. (Niski poziom plynu chlodzC\.cego. Uzupelnij plyn.)

Zbiomik wyrownawczy plynu chlodzqcego, silnik 4-cylindrowy Samochody z silnikiem 4-cylindrowym: Zbiornik wyrownawczy jest przezroczysty, co ulatwia sprawdzanie poziomu plynu. Gdy silnik jest zimny, poziom plynu nie powinien przekraczac oznaczenia KAL T/COLD (zimny) (Iinia podzialu pomilildzy gornq i dolnq CZlilSciq zbiornika wyrownawczego, zobacz na ilustracji). W razie potrzeby dolej mieszaninlil (pol na pol) skoncentrowanego plynu chlodzqcego i wody. Stosuj jedynie plyn zalecany przez Saaba. Zaleca silil kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Zbiomik wyrownawczy plynu chlodzqcego, silnik V6 Samochody z silnikiem V6: Zbiornik wyrownawczy nie jest przezroczysty. Aby mozna bylo sprawdzic poziom plynu, trzeba odkrlilcic korek. Po odkrlilceniu korka widoczne Sq dwa oznaczenia poziomu MIN oraz MAX.

Oznaczenia poziomu, silnik V6
1 MAX 2 MIN

Plyn hamulcowy/plyn sprz~g.ai klocki hamulcowe
Sprawdzanie poziomu
Plyn hamulcowy nalezy wymienia6 zgodnie z programem obslugi technicznej, zobacz w ksiqzce gwarancyjno-serwisowej pojazdu. Wsp61ny zbiornik plynu hamulcowego i plynu sprz~gla jest przezroczysty, co ulatwia sprawdzanie poziomu plynu. Poziom plynu powinien znajdowa6 si~ pomi~dzy oznaczeniami MAX i MIN. Jesli poziom plynu b~dzie za niski, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

Poziom plynu obniza si~ nieco w miar~ zuzywania si~ klock6w hamulcowych. Poziom MAX w zbiorniku odpowiada poziomowi plynu wymaganemu przy nowych klockach hamulcowych. Jesli poziom obniza si~ w niewielkim zakresie na skutek normalnego zuz:ywania si~ klock6w, dolewanie plynu nie jest konieczne. Wymiana ptynu hamulcowego powinna bye wykonana w stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowan~ stacj~ obstugi Saaba.

11i\\ \\VJ

Brake fluid level low. Make a safe stop. Contact service. (Niski poziom plynu hamulcowego. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj si~ ze stacjq obslugi.)

W razie potrzeby, uzupelnij plynem hamulcowym DOT 4. Nie uZywaj plynu DOT 5. Do uzupelniania, stosuj tylko nowy plyn, przechowywany w szczelnie zamkni~tym pojemniku.

Hamulec gl6wny i hamulec r~czny wyposazone Sq w automatycznq regulacj~. Stqd tez, nie jest mozliwe rozpoznanie, czy klocki hamulcowe Sq zuzyte i wymagajq wymiany, po samym tylko skoku pedalu lub dzwigni. Dlatego wazne jest regularne sprawdzanie grubosci okladzin ciernych, zgodnie z programem przeglqd6w.

Wspomaganie ukladu kierowniczego
Poziom plynu w zbiorniku wspomagania kierownicy nalezy sprawdzae regularnie, zgodnie z programem przeglqd6w. Podczas sprawdzania, kola samochodu powinny bye ustawione do jazdy na wprost. Zanim odkr~cisz korek, wytrzyj do sucha powierzchni~ dookola. Wytrzyj miark~. Aby sprawdzie poziom zakr~e calkowicie korek i odkr~e ponownie. Poziom oleju powinien znajdowae si~ pomi~dzy oznaczeniami MAX i MIN, gdy temperatura oleju wynosi ok. +20°C. Jesli olej jest zimny, to jego poziom moze bye nizszy, natomiast przy wyzszej temperaturze poziom moze bye wyzszy. Do uzupelniania uzywaj: "Plynu do wspomagania ukladu kierowniczego CHF 11S" lub "CHF 202".

Unikaj rozlewania plynu hamulcowego na powierzchnie lakierowane, poniewaz on moze uszkodzie powlok~ lakieru. Wymiana klock6w hamulcowych powinna bye wykonana w stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowana, stacja, obstugi Saaba.

Zbiornik plynu, wspomaganie ukladu kierowniczego, silnik wolnossqcy i silnik wysokopr€?zny

Zbiornik plynu, wspomaganie ukladu kierowniczego, silnik benzynowy z turbodoladowaniem

&UWAGA
• Podczas prac przy akumulatorze istnieje ryzyko wytworzenia siE;!atwol palnego gazu. W razie powstania iskry, moze dojsc do zaplonu gazu wok6l akumulatora. Dlatego, pracujqc w poblizu akumulatora unikaj iskrzenia i nie zblizaj siE;! z otwartym ogniem. Zbiornik plynu, wspomaganie kierowniczego, silnik V6 ukladu • Akumulator zawiera rozcienczony kwas siarkowy 0 wlasciwosciach zrqcych. Podczas pracy przy akumulatorze, zawsze zakladaj maskE;! ochronnq lub okulary ochronne. • Jesli kwas akumulatorowy dostanie siE;! do oczu, na sk6rE;!lub ubranie, natychmiast splucz to miejsce duzq ilosciq wody. Jesli kwas akumulatorowy trysnie bezposrednio w oczy lub w duzych ilosciach rozleje siE;! a sk6rE;!,natychmiast n zglos siE;! o lekarza. d Sprawdzaj regularnie poziom elektrolitu i stopien naladowania akumulatora. Sprawdzanie poziomu elektrolitu w akumulatorze. Ciemna barwa wskainika poziomu oznacza, te poziom jest prawidlowy. Jeteli wskainik jest jasny, akumulator nalety wymieni6

Rozladowany akumulator moze zamarznqc i ulec uszkodzeniu. Dlatego zawsze przechowuj akumulatorw cieplym pomieszczeniu. Jesli samoch6d jest uzywany do jazdy na kr6tkich trasach, akumulator moze potrzebowac dodatkowego doladowania za pomocq prostownika lub poprzez przejechanie kilkudziesiE;!ciu kilometr6w.

Jesli akumulator nie b~dzie ~adowany podczas gdy silnikjest uruchomiony, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat: Battery not charging. Make a safe stop. Contact service. (Akumulator nie ~aduje. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Sprawdz paski nap~dowe, zobacz str. 237. W razie uszkodzenia paska nap~dowego moze dojsc do przegrzania silnika, braku ~adowania akumulatora, wY~qczenia spr~zarki uk~adu klimatyzacji NC a w samochodach z silnikiem wysokopr~znym takze wY~qczenia wspomagania kierownicy. Zawsze pod~qczaj dodatni (czerwony) przew6d do dodatniego zacisku akumulatora (+), a przew6d ujemny (czarny) do zacisku ujemnego (-). Podczas szybkiego ~adowania akumulatora, od~qcZ oba jego przewody.

przekrf?c oba uchwyty 0 cwierc obrotu, aby odblokowac pokrywf? akumulatora. Model1.9TiO z podgrzewaczem paliwowym jest wyposatony w wif?kszy akumulator i dlatego nie posiada pokrywy nad akumulatorem. Uwaga: Zacisk bieguna dodatniego (czerwony) nalety zawsze zalotyc z powrotem, tak aby caly zacisk wystawal poza dlutszy bok akumulatora.

WAZNE
• Zawsze podtl:lczaj dodatni (czerwony) przew6d do dodatniego zacisku akumulatora (+), a przew6d ujemny (czarny) do zacisku ujemnego (-). • Uk/ad elektryczny samochodu moze zostac powaznie uszkodzony, jesli, kt6rys z kabli akumulatora lub alternatora zostanie od~qczony w czasie pracy silnika. • Samochody z silnikiem benzynowym: Zachowaj szczeg61nq ostroznosc podczas od~qczania i pod~qczania zacisku bieguna dodatniego, aby nie uszkodzic g~6wnego wY~qcznika akumulatora

*.

Piel~gnacja samochodu
Samoch6d ze standardowym wyposazeniem i w pelni naladowanym akumulatorem moze stac nie uzywany przez okres do 40 dni i wcietz b~dzie go mozna uruchomic. Wyposazenie dodatkowe, np. alarm, telefon kom6rkowy, itp., moze ograniczyc ten okres do ok. 15 dni.

237

Pasek napQdowy
&UWAGA
• Podczas pracy silnika trzymaj r~ce i luzne cz~sci ubrania z dala od paska nap~dowego. • Zawsze, przed sprawdzaniem nap~dowego, wy1etcz silnik. paska

Gfowny wyfC\cznik akumulatora

*

&UWAGA
Jesli gl6wny wyletcznik akumulatora odletczyl zasilanie, nie wolno go ponownie wletczac, zanim instalacja elektryczna samochodu nie zostanie wzrokowo sprawdzona. W razie widocznych uszkodzen, nie wolno wletczac gl6wnego wyletcznika akumulatora, zanim uklad elektryczny samochodu nie zostanie sprawdzony w stacji obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanet stacjet obslugi Saaba. W razie kolizji moze dojsc do zwarcia w alternatorze illub rozruszniku. Przy zacisku bieguna dodatniego akumulatora znajduje si~ gl6wny wyletcznik akumulatora, kt6ry odcina zasilanie alternatora i rozrusznika. Odci~cie zasilania nast~puje w momencie wyzwolenia poduszek powietrznych. GI6wny wylqcznik akumulatora

z przyciskiem zerujqcym

• Wentylator chlodnicy jest urzetdzeniem elektrycznym i moze si~ wletczyc samoczynnie, nawet po wyletczeniu silnika.

Samochody z silnikiem benzynowym: Zachowaj szczeg61net ostroznosc podczas odletczania i podletczania zacisku bieguna dodatniego, aby nie uszkodzic gl6wnego wyletcznika akumulatora.

Uklad elektryczny samochodu moze zostac powaznie uszkodzony, jesli, kt6rys z kabli alternatora zostanie odletczony w czasie pracy silnika. Alternator znajduje si~ po prawej stronie silnika. Jest on nap~dzany paskiem wielorowkowym z kola pasowego walu korbowego.

Luzny lub p~kni~ty wielorowkowy klinowy moze powodowac:

pasek

• niedostateczne chtodzenie silnika (samochody z silnikiem wysokopr~znym) niedostateczne tadowanie akumulatora • nie dzialanie spr~zarki uktadu klimatyzacji Ale brak wspomagania kierownicy (samochody z silnikiem wysokopr~znym). Bardzo wazne jest prawidtowe napi~cie paska. Pasek jest napinany automatycznie przez napinacz. Pasek nap~dowy, silnik benzynowy z furbodofadowaniem

Wycieraczki i spryskiwacze
Pi6ra wycieraczek
Regularnie sprawdzaj i czysc pi6ra wycieraczek. Zaleca si~ czyszczenie pi6r ptynem do spryskiwaczy. Jesli jakosc czyszczenia szyby przez wycieraczki jest niezadowalajqca, uzyj plynu do spryskiwaczy. Jest to szczeg61nie wazne po myciu samochodu w myjni automatycznej, poniewaz stosowane tam preparaty woskowe mogq pozostawia6 osad na szybie przedniej. Jesli wycieraczki nadal niedostatecznie oczyszczajq szyb~, wymien pi6ra wycieraczek.

Szyba przednia
1 Wcisnij zatrzask (1) 2 Pociqgnij cafe pi6ro w d6f, aby zeszfo z ramienia wycieraczki. Wysun pi6ro z ramienia.

Szyba tylna, Saab 9-3 SportCombi
1 Zdejmij pi6ro z ramienia naciskajqc obsad~ pi6ra od doh 2 Zaf6z nowe pi6ro wciskajqc trzon pi6ra w obsad~ ramienia. Dysza spryskiwacza, znajdujqca si~ obok g6rnego swiatfa stopu, nie daje si~ regulowac.

240

Piel~gnacja samochodu

Spryskiwacze
Zbiornik ma pojemnosc 5,8 litra. Gdy poziom pfynu w zbiorniku spadnie ponizej 1 litra, spryskiwacze reflektor6w zostanq wytqczone, aby zapewnic pierwszenstwo dzialania wycieraczek szyby przedniej. Jednoczesnie na SID pokaze si~ nast~pujqcy komunikat:

O.

,'v',

Washer fluid level low. Refill. (Niski poziom piynu spryskiwacza. Uzupetnij piyn.)

L..//
//.~,~

Spryskiwacze reflektor6w Sq dost~pne tylko na niekt6rych rynkach/w niekt6rych wersjach. Aby zapobiec zamarzaniu i uzyskac najlepszy efekt czyszczenia, uzywaj piynu do spryskiwaczy i wody w ilosciach zalecanych w tabeli na opakowaniu, zobacz tez str.110.

Dysze spryskiwaczy
Podczas spryskiwania przedniej szyby, recyrkulacja powietrza moze zostac automatycznie wlqczona, aby zapobiec przedostawaniu si~ zapachu piynu spryskiwaczy do wn~trza samochodu. Wtakim przypadku symbol recyrkulacji powietrza nie zostaniewyswietlony. Funkcj~ t~ mozna wybrac jako opcj~ - skontaktuj si~ ze stacjq obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Dysze spryskiwaczy mozesz regulowac. W razie potrzeby przeczysc je szpilkq.

it. UWAGA
Piyn spryskiwacza moze zawieraclatwopaine skladniki np. alkohol i w kontakcie z rozgrzanymi powierzchniami moze spowodowac pozar.

Wymiana zar6wek

.Lh..

UWAGA

Saab 9-3 SportCombi SwiaHa tylne i swiaHa hamulcowe sk~adajq si~ z diod swiecqcych. Jezeli ok. 3/4 diod swiecqcych po jednej stronie ulegnie uszkodzeniu na wyswietlaczu SID pojawi si~ komunikat, informujqcy 0 tym fakcie. W razie uszkodzenia zar6wki swiat~ hamulcowych Saab 9-3 Sport Sedan: Jesli zar6wka swiate~ hamulcowych ulegnie uszkodzeniu, to ze wzgl~du na bezpieczenstwo ruchu drogowego, zar6wka swiate~ pozycyjnych tylnych, znajdujqca si~ najblizej uszkodzonego swiaHa, przejmie jego funkcje i zacznie dzia~ac jak swiaHo hamulcowe. Wymien uszkodzonq zar6wk~ przy najblizszej okazji. Zar6wki wszystkich zewn~trznych swiate~ tylnych Sq tego samego typu i majqmoc 21 W. Jedynie oswietlenie tablicy rejestracyjnej ma zar6wki innego typu, 0 mocy 5 W. Uzycie nieprawid~owej ar6wki z W razie zainstalowania zar6wki 0 zbyt duzej mocy w reflektorach swiate~drogowych i swiate~ mijania, na wyswietlaczu SID pokaze si~ komunikat 0 uszkodzeniu zar6wki (zbyt duza moc zar6wki moze spowodowac uszkodzenie reflektora). Jesli pokaze si~ powyzszy komunikat, a zar6wka swieci, znaczy to, ze zainstalowana zar6wka najprawdopodobniej jest nieprawid~owa.

Przed rozpocz~ciem wymiany zar6wek w komorze silnika, wY~qCZ silnik. Mozesz zranic palce lub r~ce 0 poruszajqce si~ cz~sci w komorze silnika. Wentylator ch~odnicy moze si~ W~qczyc samoczynnie, wY~qczeniu silnika. nawet pO

WAZNE
Zanim wymieniszjakqkolwiek wzgl~du na ryzyko zwarcia. zar6wk~, wY~qCZzap~on, ze

Samodiagnostyka

lampek

Stan zar6wek swiate~, kt6re majq najwazniejsze znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, jest monitorowany przez uk~ad elektryczny samochodu. W razie uszkodzenia jednej z tych zar6wek, na wyswietlaczu SID (Saab Information Display) pokaze si~ nast~pujqcy komunikat. Przyk~adowy komunikat na wyswietlaczu SID:

';;:1,.; -UJ.; I '

Left dipped beam failure. (Awaria lewego swiaHa mijania.)

-UJ.; I '

';:;l(

Right main beam failure. (Awaria prawego swiaHa drogowego.)

Uk~ad kontroli nie obejmuje nast~pujqcych swiate~: swiaHa postojowe, przednie swiaHa przeciwmgielne, swiaHa cofania, oswietlenie tablicy rejestracyjnej i boczne kierunkowskazy.

Wazne! W razie wymiany, uzywaj zar6wek tego samego typu (np. Long-Life), co zar6wka uszkodzona.

242

Piel~gnacja samochodu

SwiaUa ksenonowe, drogowe i mijania

*

.ffi.

UWAGA

Lampa reflektora ksenonowego pracuje pod bardzo wysokim napi~ciem. Z tego wzgl~du, wszystkie czynnosci, wtqcznie z wymianq zar6wek powinny bye wykonywane w autoryzowanej stacji obstugi. SwiaUo lamp ksenonowych jest mniej wi~cej dwa razy mocniejsze od lamp halogenowych. Ponadto, lampy ksenonowe majq 0 wiele dtuzszq zywotnose, niz lampy halogenowe. Lampa ksenonowa to lampa wytadowcza zawierajqca gaz ksenon. Po wtqczeniu lampy, pod wptywem bardzo wysokiego napi~cia powstaje tuk elektryczny. Po kr6tkiej chwili. lampa osiqga petnq moc swiecenia. Samochody wyposazone w lampy ksenonowe posiadajq automatycznq regulacj~ ustawienia reflektor6w. Uktad regulacji jest wyposazony w dwa czujniki, po jednym na przedniej i tylnej osi, oraz modut sterujqcy, znajdujqcy si~ obok skrzynki bezpiecznik6w w komorze silnika. Zasi~g swiatet regulowany jest automatycznie, w zaleznosci od obciqzenia samochodu, aby zapobiec oslepieniu samochod6w jadqcych z naprzeciwka. W razie awarii uktadu, na wyswietlaczu SID pokaze si~ nast~pujqcych komunikat:

W razie potrzeby wymiany tar6wki lampy ksenonowej, zaleca si~ kontakt z autoryzowanq sfacjq obslugi Saaba.

::::CD :::;:.
••

,.

Headlight levelling malfunction. Contact service . (Awaria regulacji ustawienia reflektor6w. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.)

SWiatla mijania, halogenowe
Lewa strona 1 Odsun przew6d, biegnqcy wzdfuz jednej z dfuzszych kraw~dzi pokrywy akumulatora. 2 Poluzuj oba uchwyty pokrywy na przedniej kraw~dzi (0 cwierc obrotu w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara) i zdejmij pokryw~. 3 Pociqgnij i wyjmij rur~ wlewu pfynu do spryskiwaczy. 4 Odfqcz rur~ powietrznq w przedniej kraw~dzi skrzynki akumuatora. 5 Podnies skrzynk~ bezpiecznik6w przed akumulatorem (w niekt6rych wersjach), zobacz str. 263. Obie strony 1 Zdejmij pokryw~ z tyfu reflektora. 2 Przekr~c oprawk~ zar6wki lekko w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara i wyjmij oprawk~ z obudowy reflektora.

3 Wymien zar6wk~, ale nie dotykaj palcami szklanej banki. Wf6z oprawk~ zar6wki w obudow~ reflektora i przekr~c zgodnie z kierunkiem wskaz6wek zegara, az do zablokowania. 4 Zaf6z pokryw~ z tyfu reflektora. Lewa strona 5 Zamocuj rur~ powietrznq na przedniej kraw~dzi skrzynki akumulatora. 6 Zamocuj rur~ wlewu pfynu do spryskiwaczy. 7 Zamocuj pokryw~ akumulatora oraz przew6d.

Nie instaluj zar6wek 0 mocy wi~kszej niz 55W, poniewaz reflektor i instalacja elektryczna samochodu nie Sq przystosowane do wi~kszej mocy.

SwiaUa drogowe, halogenowe
Lewa strona 1 Odsun przew6d, biegnqcy wzdtuz jednej z dtuzszych kraw~dzi pokrywy akumulatora. 2 Poluzuj oba uchwyty pokrywy na przedniej kraw~dzi (0 6wier6 obrotu w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara) i zdejmij pokryw~. 3 Pociqgnij i wyjmij rur~ wlewu ptynu do spryskiwaczy. 4 Odtqcz rur~ powietrznq w przedniej kraw~dzi skrzynki akumulatora. 5 Podnies skrzynk~ bezpiecznik6w przed akumulatorem (w niekt6rych wersjach), zobacz str 263. Obie strony 1 Zdejmij pokryw~ z tytu reflektora. 2 Przekr~6 oprawk~ tar6wki lekko w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara i wyjmij oprawk~ z obudowy reflektora.

3 Wymien zar6wk~, ale nie dotykaj palcami szklanej banki. Wt6t oprawk~ zar6wki w obudow~ reflektora i przekr~6 zgodnie z kierunkiem wskaz6wek zegara, az do zablokowania. 4 Zat6Z pokryw~ z tytu reflektora. Lewa strona 5 Zamocuj rur~ powietrznq na przedniej kraw~dzi skrzynki akumulatora. 6 Zamocuj rur~ wlewu ptynu do spryskiwaczy. 7 Zamocuj pokryw~ akumulatora oraz przew6d.

Nie instaluj zar6wek 0 mocy wi~kszej niz 55W, poniewaz reflektor i instalacja elektryczna samochodu nie Sq przystosowane do wi~kszej mocy.

'--/

iel~gnacl

'--/

lamochodu

Obie strony: 1 2 3 4 Zdejmij pokrywlil z tylu reflektora. Wyjmij oprawklil zar6wki z obudowy. Wymien zar6wklil. Zal6Z pokrywlil z tylu reflektora.

Lewa strona: 5 Zamocuj rurlil powietrznq na przedniej krawlildzi skrzynki akumulatora. 6 Zamocuj rurlil wlewu plynu do spryskiwaczy. 7 Zamocuj pokrywlil akumulatora oraz przew6d.

SwiaUa pozycyjne
Zar6wka swiatel postojowych znajduje silil w tym samym reflektorze, co zar6wka swiatel drogowych. Lewa strona: Odsun przew6d, biegnqcy wzdluz jednej z dluzszych krawlildzi pokrywy akumulatora. 2 Poluzuj oba uchwyty pokrywy akumulatora na przedniej krawlildzi i zdejmij pokrywlil· 3 Pociqgnij i wyjmij rurlil wlewu plynu do spryskiwaczy. 4 Odlqcz rurlil powietrznq w przedniej kraWlildzi skrzynki akumulatora.

Przedni kierunkowskaz
Lewa strona: Odsun przew6d, biegnqcy wzdluz jednej z dluzszych krawlildzi pokrywy akumulatora. 2 Poluzuj oba uchwyty pokrywy akumulatora na przedniej krawlildzi i zdejmij pokrywlil· 3 Pociqgnij i wyjmij rurlil wlewu plynu do spryskiwaczy. 4 Odlqcz rurlil powietrznq w przedniej krawlildzi skrzynki akumulatora.

Obie strony 1 Oprawka ma bagnetowy zacisk. Przekr~c oprawk~ zar6wki lekko w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara i wyjmij zar6wk~. 2 Zar6wka r6wniez ma zacisk bagnetowy. Wcisnij lekko zar6wk~ i przekr~c w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara. 3 Wymien zar6wk~. 4 Wymiana zar6wki b~dzie latwiejsza, jesli podczas jej wkladania b~dziesz patrzec od przodu reflektora. Sprawdi:. czy nowa zar6wka jest prawidlowo wlozona. Lewa strona: 5 Zamocuj rur~ powietrznq na przedniej kraw~dzi skrzynki akumulatora. 6 Zamocuj rur~ wlewu plynu do spryskiwaczy. 7 Zamocuj pokryw~ akumulatora oraz przew6d.

Kierunkowskaz

boczny

1 Przesun oprawk~ lampy do przodu tak, aby mozna bylo wyjqC jej tylnq cz~sc. 2 Przekr~c oprawk~ zar6wki lekko w kierunku przeciwnym do wskaz6wek zegara i wyjmij z obudowy. Wymien zar6wk~. 3 Podczas montowania lampy. najpierw wl6z oba zaczepy w tylnej kraw~dzi obudowy w otw6r. Potem nacisnij przedniq kraw~di: obudowy tak. aby zaczep spr~zynowy zablokowal si~ 0 plastikowq kraw~di:.

przednie 5wiatfa przeciwmgielne

*

&UWAGA
• Nigdy nie wchodi: pod samoch6d, gdy opiera si~ on jedynie na podnosniku. Zawsze uzywaj podp6rek. • Zobacz informacje dotyczqce pod nosnika na str. 270 i 271.

1 OdkrE;lcsrubE;lw nadkolu. Odchyl osfonE;l wlotu powietrza i wymien zarowkE;l. 2 Zdejmij pokrywkE;l. Odhacz dwa zaciski sprE;lzyste, ktore przytrzymujq zarowkE;l. 3 Rozfqcz przewod. 4 Wymien zarowkE;l. Uwazaj, aby nie dotknqc palcami szklanej banki. Do regulacji wysokosci ustawienia swiatef uzyj srubokrE;lt, ktory wloz w otwor, znajdujqcy siE;lpod dolnq kratq atrapy, obok soczewki lampy.

Sport Sedan
1 2 3 4 5 Kierunkowskazy $wiaUa tylne/swiaUa hamulcowe $wiaUa cofania Tylne swiaUo przeciwmgielne (Iewa strona) G6me swiaUo stopu

Kabriolet
1 2 3 4 5 Kierunkowskazy $wiaUa tylne/swiaUa hamulcowe $wiaUa cofania Tylne swiaUo przeciwmgielne (Iewa strona) G6me swiaUo stopu

Saab 9-3 Sport Sedan: Jesli zarowka swiatef hamulcowych ulegnie uszkodzeniu, to ze wzglE;ldu na bezpieczenstwo ruchu drogowego, zarowka swiatel pozycyjnych tylnych, znajdujqca siE;lnajblizej uszkodzonego swiatfa, przejmie jego funkcje i zacznie dzialac jak swiatfo hamulcowe. Wymien uszkodzonqzarowkE;l przy najblizszej okazji.

SWiatfa hamulcowe, tylne swiatfa pozycyjne i kierunkowskazy, Sport Sedan
1 Otw6rz klapklil w obiciu w poblizu lampy. Prawa strona: Odblokuj plastikowq zapinklil, wciskajqc jej srodek nie wililcej niz 3 mm. Nastlilpnie chwyc za kotnierz zapinki i wyjmij jq, zobacz tez str. 250. 2 Zwolnij plastikowy zatrzask na obudowie, kt6ry przytrzymuje oprawklil zar6wek. 3 Wyjmij ostroznie calq oprawklil z obudowy. Wymien zarowklil. 4 WI6z z powrotem oprawklil. Nacisnij oprawklil przy plastikowym zatrzasku, aby zatrzask zaskoczyl.

SportCombi
1 2 3 4 5 Kierunkowskazy Swiatla tylne/swiatla hamulcowe Swiatla cofania Tylne swiatlo przeciwmgielne (Iewa strona) G6me swiatlo stopu

Swiatfa hamulcowe, tylneswiatla pozycyjne i kierunkowskazy, Kabriolet
1 Zdejmij oslon~. 2 Wyjmij opraw~ z przepalonq zar6wkq. Zar6wka ma zacisk bagnetowy. 3 Wymien zar6wk~. 4 Zamocuj oprawk~ zar6wki i oslon~.

Kierunkowskazy, swiatfa cofania i tylne swiatlo przeciwmgielne, SportCombi
1 Zdejmij oslon~. 2 Wyjmij opraw~ z przepalonq zar6wkq. Zar6wka ma zacisk bagnetowy. 3 Wymien zar6wk~. 4 Zamocuj oprawk~ zar6wki i oslon~.

250

Piel~gnacja samochodu

Swiatfa cofania i tylne swiatfa przeciwmgfowe, Sport Sedan
Zdejmowanie bagaznika tapicerki pokrywy

1 Wykrlic dwie sruby, kt6re przytrzymujq wewnlitrznq klamkli na pokrywie bagaznika. 2 Odblokuj plastikowe spinki, wciskajqc ich srodek nie wilicej niz 3 mm. NastliPnie chwyc za kolnierz zapinki i wyjmij jq. Do odblokowania plastikowych zapinek mozna wykorzystac trzpien, znajdujqcy sili na uchwycie srubokrlita, stanowiqcego wyposazenie samochodu.

Wymiana zarowek 1 Wcisnij plastikowy zatrzask w oprawce zar6wki. 2 Wyjmij ostroznie calq oprawkli z obudowy. Wymien zar6wkli. 3 WI6Z z powrotem oprawkli. Wcisnij plastikowy zatrzask, aby zaskoczyl. Zaktadanie tapicerki pokrywy bagaznika 1 Wyjmij srodkowy rdzen spinki. 2 Dopasuj tapicerkli pokrywy. 3 Zamocuj spinki. Wcisnij rdzenie spinek tak, aby zr6wnaly sili z kolnierzami.

Swiatta cotania i tylne 5wiatta przeciwmgtowe, Kabriolet
Zdejmowanie bagaznika tapicerki pokrywy

1 Odblokuj plastikowe spinki, wciskajqc ich srodek nie wi~cej niz 3 mm. Nast~pnie chwyc za kotnierz zapinki i wyjmij jq. Do odblokowania plastikowych zapinek mozna wykorzystac trzpien, znajdujqcy si~ na uchwycie srubokr~ta, stanowiqcego wyposazenie samochodu. Wymiana zar6wek 1 Wyjmij opraw~ z przepalonqzar6wkq. Zar6wka ma zacisk bagnetowy. 2 Wymien zar6wk~. 3 Wt6Z z powrotem oprawk~. Zaktadanie tapicerki pokrywy bagaznika 1 Wyjmij srodkowy rdzen spinki. 2 Dopasuj tapicerk~ pokrywy. 3 Zamocuj spinki. Wcisnij rdzenie spinek tak, aby zr6wnaty si~ z kotnierzami.

(J~
t

Oswietlenie sufitowe, przednie, Sport Sedan i SportCombi
1 Pociemnij tylnq kraw~dz obudowy. 2 Wymien zar6wk~. 3 Dopasuj zaczepy w przedniej kraw~dzi i wcisnij obudow~ lampy.

Oswietlenie sufitowe, Kabriolet
1 Pociemnij ca+q opraw~ w d6+za tylnq kraw~dz. 2 W przypadku wymiany srodkowej zar6wki otw6rz pokryw~ zar6wek. Wyjmij zar6wk~ z jej oprawy. W przypadku wymiany jednej z zar6wek skrajnych obr66 ca+qopraw~. Zar6wki te majqzacisk bagnetowy i wymienia si~ je od ty+u. 3 Dopasuj prz6d oprawy i docisnij jq w g6r~ w kierunku belki.

Otwarcie pokrywy w celu wymiany srodkowej tar6wki

Na ilustracji pokazano tyf oprawy Strzafki wskazujq tar6wki skrajne.

Oswietlenie sufitowe, tylne, Sport Sedan i SportCombi
1 Zdejmij cat}' panel sufitowy. Najpierw poluzuj tylnq kraw~dz, a potem boki przedniej cz~sci obudowy. 2 Wymien zar6wk~.

Oswietlenie tablicy rozdzielczej
1 Wykr~c obie sruby i zdejmij klosz obudowy. 2 Wymien zar6wk~. 3 Upewnij si~, ze uszczelka przylega prawidtowo do klosza obudowy. 4 Przykr~c klosz obudowy dwoma srubami.

Oswietlenie schowka

*

1 Poluzuj obudow~ za pomocq kr6tkiego srubokr~ta. 2 Wymien zar6wk~. 3 Podczas montazu, najpierw wsun konektor a nast~pnie wt6Z lamp~.

Oswietlenie bagai:nika, Sport Sedan
Obudowa lampy znajduje si~ pod tylnq p6lkq. 1 Aby zdjqc obudow~ lampy, pociqgnij za jej kr6tszy bok. 2 Wymien zar6wk~. 3 Podczas montazu, najpierw wsun konektor a nast~pnie wl6z lamp~.

Oswietlenie bagai:nika, Kabriolet
1 Poluzuj tyl obudowy zar6wki. 2 Wymien zar6wk~. 3 Podczas montazu, najpierw wsun konektor a nast~pnie wl6z lamp~.

Oswietlenie bagai:nika, SportCombi
1 Pociqgnij obudow~ zar6wki lekko do przodu i wyjmij jq za przedniq kraw~dz 2 Wymien zar6wk~. Zar6wka jest wcisni~ta w oprawk~. 3 Najpierw wsun przedniq kraw~di obudowy zar6wki, a nast~pnie wcisnij tylnq kraw~dz.

Pozostate zar6wki
W razie potrzeby wymiany jakichkolwiek innych zar6wek, udaj si~ do stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.

Oswietlenie w drzwiachl oswietlenie podtogi

*

1 Poluzuj jednq kraw~dz obudowy za pomocq srubokr~ta. 2 Wymien zar6wk~. 3 Podczas montazu, najpierw wsun konektor a nast~pnie wt6z lamp~.

1

5
Nr Nazwa H7 H3 P21W

~@
2 6

<e:5>

®

Mac (wat) 55 55 21 Reflektory Przednie swiaUa przeciwmgielne

1
2 3

*

SwiaUa cofania; tylne swiaUo przeciwmgielne; swiaUa hamulcowe, swiaUa tylne Kierunkowskazy przednie i tylne

~

ill
7
0

4

PY21W R10W

21 10

<e:5>

®

5

Tylne oswietlenie sufitowe; oswietlenie oswietlenie wejscia w drzwiach schowka w tablicy rozdzielczej; ?swietlenie bagaznika, Kabriolet

*;

3

6 7

R5W T4W WY5W/ W5W

5 4 5

Oswietlenie tablicy rejestracyjnej; oswietlenie bagaznika, Sport Sedan Lampa punktowa, tyl Kierunkowskazy boczne (z6Ite); swiaUa pozycyjne; przednie oswietlenie sufitowe

Gu
~::~'

@
8

@U

~

8

4

~

@

~

@

Nie wymieniaj zar6wek na zar6wki 0 mocy innej niz zalecana w instrukcji, poniewaz mozesz uszkodzi6 instalacj~ elektrycznq lub uklady elektroniczne samochodu.

f

Bezpieczniki

Lh. UWAGA
Aby uniknqc zwarcia/pozaru instalacji elektrycznej samochodu, stosuj si~ do ponizszych zalecen: • Przed modyfikacjq lub podlqczeniem jakiegokolwiek urzqdzenia elektrycznego zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Nieprawidlowe podlqczenie moze doprowadzic do uszkodzenia instalacji elektrycznej. • Nigdy nie instaluj bezpiecznika 0 wi~kszym amperazu, niz podane, zobacz str. 259. Kolor bezpiecznika wskazuje jego amperaz. • Jesli ten sam bezpiecznik cz~sto si~ przepala, samoch6d nalezy odprowadzic do stacji obslugi w celu sprawdzenia instalacji elektrycznej. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. • Jesli przepali si~ bezpiecznik gl6wny typu MAXI, oznacza to powaznq awari~ w instalacji elektrycznej samochodu. Samoch6d nalezy odprowadzic do stacji obslugi w celu sprawdzenia instalacji. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Bezpieczniki Sq umieszczone w trzech skrzynkach: pierwsza znajduje si~ pod pokrywq w sciance tablicy rozdzielczej po lewej stronie, druga w komorze silnika (w niekt6rych wersjach jedna mniejsza skrzynka znajduje si~ r6wniez przed akumulatorem), a trzecia w bagazniku po lewej stronie. W skrzynce bezpiecznik6w, umieszczonej w sciancetablicy rozdzielczej znajduje si~ miejsce na kilka bezpiecznik6w zapasowych.

@

Bezpiecznik caly/bezpiecznik

spa/any

Bezpiecznik jest przepalony, jesli jego drucik jest stopiony. Aby stwierdzic, czy bezpiecznik si~ przepalil, musisz go wyjqc.

Bezpieczniki MAXI
Wi~ksze bezpieczniki Sq nazywane MAXI. Zadaniem bezpiecznik6w MAXI jest zabezpieczenie przed powaznym uszkodzeniem instalacji elektrycznej. Kazdy bezpiecznik MAXI ochrania kilka obwod6w i funkcji elektrycznych, dlatego bezpieczniki te majq wyzszq"liczb~ amper6w", niz pozostale. W samochodzie nie ma zapasowych bezpiecznik6w tego typu.

Skrzynka bezpiecznik6w rozdzie/czej

w sciance tab/icy

Bezpieczniki najlatwiej wyjmuje si~ za pomocq szczypiec, znajdujqcych si~ w pokrywie scianki po lewej stronie tablicy rozdzielczej. Chwye bezpiecznik szczypcami i pociqgnij do siebie. Niekt6re bezpieczniki i przekazniki zamontowane w samochodzie mogq nie bye podlqczone do jego instalacji elektrycznej.

Jesli przepali si~ bezpiecznik gl6wny typu MAXI, oznacza to powaznq awari~ w instalacji elektrycznej samochodu. Samoch6d nalezy odstawie do stacji obslugi w celu sprawdzenia. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

30 15 15 30 20 30

gniazdo Gniazdo przytqcza przyczepy elektryczne w schowku miE?dzyfotelami Gniazdo ztqcza diagnostycznego Oswietlenie wnE?trzaoraz oswietienie schowka w tablicy rozdzielczej Wyposazenie dodatkowe Radio, system nagtosnienia I panel przetqcznik6w, System Infotainment Modut sterujqcy w drzwiach kierowcy

*;

*;

7,5 Optata za przejazd 7,5

*
*
*;

Skrzynka bezpiecznik6w rozdzielczej
Nr

W

sciance tablicy
7,5

Klimatyzacja sterowana rE?cznie;wentylator; ogrzewanie postojowe Przetqcznik, rE?cznaregulacja potozenia reflektor6w

Amp.

Funkcja Blokada kolumny kierownicy Obudowa kolumny kierownicy; stacyjka Zestaw gtosnom6wiqcy odtwarzacz CD zmieniarka CD w tablicy rozdzielczej; SID

1 2 3
4

15 5 10 10 7,5 7,5 20 30 10

*

*

*;

*1 *

7,5 Zestaw gtosnom6wiqcy stycznik pedatu hamulca; klimatyzacja sterowana rE?cznie;stycznik pedatu sprzE?gta 30 40 Zapalniczka

*

Tablica wskainik6w; klimatyzacja sterowana rE?cznie;klimatyzacja automatyczna (ACC)

Wentylator kabiny

7,5 Modut sterujqcy, poduszka powietrzna

5
6

Moduty sterujqce w drzwiach przednich; Park Brake Shift Lock (samochody z automatycznq skrzyniq bieg6w) Wtqcznik swiatet hamulcowych Skrzynka bezpiecznik6w w tablicy rozdzielczej; pokrywa wlewu paliwa Modut sterujqcy w przednich drzwiach pasazera Skrzynka bezpiecznik6w w tablicy rozdzielczej

7
8 9

Nr

Amp. MAXI 30 30 20 30

Funkcja Modut sterujqcy w tylnych lewych drzwiach Modut sterujqcy w tylnych prawych drzwiach Przyczepa SwiaUo hamulcowe, lewe; kierunkowskaz, prawy tylny; swiaUo tylne, prawe; swiaUo cofania, prawe; game swiaUo stopu; oswietlenie przyczepy

1-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

~ ~

15 15 15

Wycieraczka tylnej szyby

*

Elektrycznie ogrzewany fotel, lewy

Elektrycznie ogrzewany fotel, prawy

* *
* *;

7 ,5 Wewn~trzne lusterko wsteczne z funkcjq automatycznego przyciemniania przeciwodblaskowego czujnik deszczu otwierany dach 15 Otwierany dach 7,5 Telematyka

*

7,5 Odtwarzacz DVD

* *

*;

7 ,5 DZwi~kowy uklad pomocy przy parkowaniu (SPA) moduty sterujqce, drzwi tylne 30 Wzmacniacz, system nagtosnienia III

*;

*

24

10

25 26

30 30

Czujnik ruchu czujnik przechyfu syrena (alarm antywfamaniowy *); zmieniarka pfyt CD w bagazniku Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcjq pami~ci SWiatfo hamulcowe, prawe tylne; kierunkowskaz, lewy tylny, swiatfo tylne, lewe; tylne swiatfo przeciwmgielne; swiatfo cofania, lewe; oswietlenie tablicy rejestracyjnej; oswietlenie bagaznika; oswietlenie przyczepy

*, *

*,

*

27 28 29

10 15

Podparcie odcinka l~dZwiowego w elektrycznie regulowanym fotelu kierowcy Telematyka

*

*

11
12 13 10 10 Pompka plynu spryskiwacza szyby tylnej

*

Spr~zarka uktadu klimatyzacji NC, silnik wysokopr~zny Pompka spryskiwaczy

14 15 16

30 30

*.

reflektory

SwiaUo pozycyjne, prawe przednie; kierunkowskaz, prawy przedni; kierunkowskaz boczny, prawy i lewy; swiaUo drogowe, prawe; swiatlo mijania, lewe; swiatlo przeciwmgielne, lewe przednie Silnik wycieraczek Silnik wycieraczek Podgrzewacz podgrzewacz szyby przedniej, mata pr~dkosc szyby przedniej, duza pr~dkosc

17 18 19
20 21

30 30 20
10

*

parkingowy

*; dodatkowy

Regulacja ustawienia reflektor6w

*
II

22 30 23
24 25 26 20 20 30 SwiaUa dodatkowe Wzmacniacz,

*

system naglosnienia

*

Kierunkowskaz, lewy przedni; swiatlo pozycyjne, lewe przednie; swiatlo przeciwmgielne, prawe przednie; swiaUo mijania, prawe; swiatlo drogowe, lewe

27 MAXI

-37

przekainiki R 1 Pompka spryskiwaczy, szyba przednia R 2 Spr~zarka uk+adu klimatyzacji AlC, silnik wysokopr~zny R 3 R 4 Filtr paliwa, silnik wysokopr~zny R 5 SwiaUa dodatkowe R 6 Sygnal diwi~kowy R 7 Modu+ sterujqcy silnikiem, silnik wysokopr~zny; paliwa, silnik wysokopr~zny R 8 Rozrusznik R 9 Wlqcznik wycieraczek szyby przedniej ON/OFF (WUWyl.) R10 Pompka spryskiwacza, R11 Zap+on +15 R12 Wycieraczki szyby przedniej, duza/mala R13 R14 Pompka spryskiwaczy R15 R16 pr~dkos(; Nr Amp. Funkcja Pompa powietrza wt6rnego szyba tylna wtrysk (podgrzewanie)

*

1

60
20 10 30

*,

*
czujniki tlenu

reflektory

2 3 4

Pompa paliwowa; podgrzewanie, Spr~zarka ukladu klimatyzacji AlC G+6wny przekainik,

uklad sterowania silnikiem

Przekainiki 1 Pompa powietrza wt6rnego 3 Podgrzewanie, 4 Przekainik

*

2 Spr~zarka ukladu klimatyzacji AlC czujniki t1enu gl6wny, silnik (ECM/EVAP/wtryskiwacze)

264

Piel~gnacja samochodu
Alternatywne tyPY opon i obr~czy k6f
Przed dokonaniem zmiany rozmiaru k61/opon zaleca si~ zasi~gni~cie informacji na temat istniejqcych mozliwosci. W celu sprawdzenia dost~pnych alternatyw zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba, zobacz tez str 298. Nie zalecane przez Saaba zestawy obr~czy k6t i opon mogq negatywnie wptynqc na przyczepnosc k61,sterownosc samochodu i zdolnosc hamowania, zar6wno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Obr~cze i opony zostaty starannie dobrane do charakterystyki samochodu i w istotnym stopniu warunkujq doskonate wlasciwosci jezdne Saaba. Nie zakladaj, ze zestaw obr~czy k6//opon b~dzie dobrze funkcjonowal, tylko dlatego, ze daje si~ go zamontowac w samochodzie. W przypadku zmiany rozmiaru k61, konieczne jest przeprogramowanie pr~dkosciomierza - inaczej nie b~dzie on doktadny. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba.

Kola

&. UWAGA
Sprawdzaj cisnienie w oponach przynajmniej raz w miesi~cu oraz przed dtuzszym wyjazdem/urlopem. Zbyt niskie cisnienie powietrza w oponach moze powodowac: • przebicie opony • nier6wne zuzycie bieznika opon • zniszczenie bocznych powierzchni opon • uszkodzenie obr~czy kat, podczas jazdy po ztych nawierzchniach dr6g • pogorszenie wlasciwosci jezdnych samochodu.

Szerokie obr~cze k6t i/lub nisko profilowane opony mogq spowodowac: • uszkodzenie opon i obr~czy k6t na wyboistych drogach itp. • przeciqzenie spr~zyn, amortyzator6w, tozysk k61 i element6w mocowania zawieszenia. • ocieranie opon nia i nadwozia.
0

elementy zawiesze-

• nieprawidtowe dzialanie Elektronicznego systemu stabilizacji jazdy (ESP®). Nie wolno przekraczac dopuszczalnego obciqzenia i pr~dkosci jazdy opon, zobacz str.265. Nie wolno montowac obr~czy k6t wi~kszych niz 18". Maksymalny dozwolony offset wynosi 41 mm.

Piel~gnacja samochodu
Wazne! Zbyt niskie cisnienie powietrza w oponach powoduje nadmierne zuzywanie SIE;) opon I wzrost zuzycia paliwa. Dostosuj cisnienie w oponach do przewozonego ladunku i aktualnej prE;)dkoscijazdy, zobacz str. 301. Zaleca~e wartosci dotyczqzimnych opon. Prz.ez zlmne opony rozumie siE;) pony o maJqce temperaturE;) otoczenia. W r~zgrzanych oponach (np. podczas szybkleJJazdy autostradev, cisnienie wzrasta 0 ok. 0,3 bara (4 psi). Jesli temperatura 0 opony zmieni siE;) 10°C, cisnienie zmieni siE;) ok. 0,1 bara (2 psi). 0 Nie zmniejszaj nigdy cisnienia w rozgrzanych oponach. Sprawdzajqc cisnienie w rozgrzanych oponach, wolno je tylko zwiE;)kszycjesli zachodzi potrzeba. Zbyt niskie cisnienie powoduje wiE;)ksze zuzycie opon, niz, gdy cisnienie jest nieco za wysokie. Jesli zaw6r opony jest nieszczelny (na przyklad po kontroli cisnienia) mozna go latwo wykrE;)cici wymienic. Wazne! Nie zapomnij wyregulowac cisnienia powietrza w oponach zgodnie z zaleceniami, jesli obciqzenie lub prE;)dkoscjazdy ulegnq znacznej zmianie.

265

Oznakowanie opon
,&UWAGA
Przy zakladaniu tylko jednej pary nowych opo~, nalezy je zalozyc na tylne kola, ponlew~~ samoch6d prowadzi siE;)lepiej, gdy mnleJ zuzyta para opon znajduje siE;) z tylu (np. przy hamowaniu/poslizgu). CZE;)sciowozuzyte, tylne opony nalezy przelozyc na prz6d. Opony nalezy zawsze zakladac po tej samej stronie samochodu (tzn. lewa tylna na lewy prz6d, a prawa tylna na prawy prz6d). Poniewazsamoch6d ma napE;)d przednie na kola, Ich opony zuzywajq siE;) zybciej, niz s opony tylne. Nowe opony nalezy zakladac parami tak, aby opony na jednej osi byly w tym samym stanie. Podczas zamiany opon np. zimowych na letnie, odpowiednio oznacz zdjE;)teopony (np. L-Ie:wa, P-prawa), aby po ponownym zalozenlu obracaly SIE;) tym samym kiew runku. Opony w lepszym stanie zal6z na tylne kola. Przechowuj kola w pozycji lezqcej lub WISZqCeJ, gdy w stojqcej. m Dla przykladu symbol opony: 195/60 R 15 88V oznacza: 195 szerokosc opony, mm 60 wzglE;)dnawysokosc profilu tj. stosunek miE;)dzywysokosciq a szerokosciq wyrazony w procentach R opasanie radialne 15 srednica obrE;)czy15 cali mierzona na kolnierzu 88 indeks nosnosci opony V indeks prE;)dkosci Indeks nosnosci opony 91 dopuszczalne maksymalne obciqzenie opony 615 kg 93 94 95 97 maks. maks. maks. maks. 650 670 690 730 kg kg kg kg

Indeks prfldkosci Q dopuszczalna maksymalna prE;)dkoscopony 160 km/godz. S maks. 180 km/godz. T maks. 190 km/godz. H maks. 210 km/godz. V W Y maks. 240 km/godz. maks. 270 km/godz. maks. 300 km/godz.

Kod daty opony
Opony stosunkowo szybko tracq swoje w+asciwosci. W miar~ up+ywu czasu, guma staje si~ twardsza, a tym samym pogarszajq si~ w+asciwosci jezdne opon. Jest to szczeg61nie widoczne w przypadku opon zimowych. Na oponach znajduje si~ kod daty produkcji. Pierwsze dwie cyfry oznaczajq numer tygodnia, a ostatnie dwie rok. Na przyk+ad: kod daty 3701 oznacza, ze opona zosta+a wyprodukowana w 37 tygodniu 2001 roku.

Wskazniki zuzycia
Na oponach znajdujq si~ tzw. wskazniki zuzycia w postaci g+adkich, pozbawionych rzezby, poprzecznych pask6w, kt6re stajq si~ widoczne, gdy pozostanie tylko 1,6 mm bieznika. Opony nalezy w6wczas wymienic. Upewnij si~, czy jest to zgodne z krajowymi przepisami 0 dopuszczalnej minimalnej gt~bokoscibieznika, a takze, czy znasz aktualnie obowiC\zujC\ce zasady uzywania opon zimowych.

Piel~gnacja samochodu

267

Kolo zapasowe
&.UWAGA
Dojazdowe kolo zapasowe lub przebite kolo nalezy przechowywae w odpowiednim miejscu pod podlogq w bagazniku, zabezpieczone nakr~tkq mocujqcq.

Dojazdowe kolo zapasowe
Dojazdowe kolo zapasowe moze bye uzywane jedynie, gdy standardowe kolo uleglo uszkodzeniu. Jego maksymalna zywotnose wynosi 3500 km. Dojazdowe kolo zapasowe, narz~dzia i podnosnik z korbkq (na niekt6rych rynkach dojazdowe kolo zapasowe zostalo zastqpione zestawem do naprawy opon) znajdujq si~ pod wykladzinq bagaznika. ZI6z wykladzin~ do przodu, aby ulatwie wyjmowanie narz~dzi i kola. Na rqczce srubokr~tu znajduje si~ "przycisk", sluzqcy do demontazu dwucz~sciowych spinek plastikowych. Zapinki te trzeba wyjqe w razie wymiany zar6wki w bagazniku (Sport Sedan i Kabriolet) i w prawym swietle tylnym (Sport Sedan), zobacz str. 250.

Aby uniknqe uszkodzeri obr~czy kola wykonanej ze stopu lekkiego w wyniku obtarcia, mozna chwilowo umiescie przebite kolo stronq zewn~trznq do g6ry w komorze kola zapasowego, ale tylko w czasie jazdy do najblizszego warsztatu samochodowego. Podstawowqzasadqjest, ze wszelki ci~zki bagaz powinien bye dobrze zamocowany w przestrzeni bagazowej, zobacz str. 150.

Piel~gnacja samochodu
Jazda na dojazdowym kole zapasowym
Podczas jazdy na dojazdowym kole zapasowym pami~taj: • Nie jedz na dojazdowym kole zapasowym dalej, nizto konieczne, poniewazjest one obliczone maksymalnie na ok. 3500 km. • D6z ko+ostandardowe, jak tylko b~dzie to mozliwe.

Tr6jkqt ostrzegawczy

*

269

Przechowuj tr6jkqt ostrzegawczy po prawej stronie w bagazniku. Jesli bagaznikjest za+adowany, mozesz z+ozyc W~ZSZqcz~sc oparcia tylnych foteli i wyjqC tr6jkqt z tej strony. Sk+adanie oparcia tylnej kanapy, Sport Sedan, zobacz str. 148.

&.UWAGA
Jadqc z za+ozonym ko+em zapasowym nie nalezy przekraczac pr~dkosci 80 km/godz., poniewaz istnieje ryzyko przegrzania opony i pogorszenia sprawnosci jazdy. Cisnienie w oponie powinno wynosic 4,2 bara (60 psi). Jadqc na dojazdowym kole zapasowym, pami~taj: Przeswit pod podwoziem jest mniejszy. Nie wolno jechac samochodem z zamontowanym wi~cej, nizjednym dojazdowym ko+em zapasowym. Unikaj wjezdzania na kraw~zniki. Nie uzywaj +ancuch6w snieznych. Nie zak+adaj ko+paka, gdyz zas+oni on napis ostrzegawczy na kole. Jesli samoch6d jest wyposazony w komputer podr6Zny, mozesz wykorzystac funkcj~ "Ostrzezenie 0 przekroczeniu zadanej pr~dkosci", aby nie przekraczac pr~dkosci 80 km/godz.

Zestaw do naprawy przebitych opon
Na niekt6rych rynkach dojazdowe ko+o zapasowe zosta+o zastqpione zestawem do naprawy opon, kt6ry pozwala doraznie naprawic i napompowac opon~ bez koniecznosci demontowania ko+a, zobacz str.273.

*

270

Piel~gnacja samochodu
• Nigdy nie uruchamiaj silnika, gdy samoch6d stoi na podnosniku. • Podnosnik musi stae na twardej i r6wnej powierzchni. • Podnosnik nalezy przechowywae we wtasciwy spos6b w schowku bagaznika. Podnosnik nie powinien lezee luino w bagazniku, poniewaz w razie ewentualnej kolizji m6gtby wpasc do wn~trza samochodu i spowodowac obrazenia u os6b znajdujqcych si~ w samochodzie. • Podnosnik, kt6ry znajduje si~ na wyposazeniu samochodu, jest przeznaczony tylko do Saaba 9-3. • Jesli w ciqgu kilku ostatnich lat uzywane byty tylko obr~cze k6t ze stop6w metali lekkich, w gt~bi otwor6w piast k6t mogty si~ osadzie piasek, s61 i rdza. W takim przypadku, przed zatozeniem k6t z obr~czami stalowymi, kt6re Sq ciensze nalezy oczyscie gwinty w otworach srub w piastach k6t. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, ze nie uzyskamy odpowiedniej sity docisku, nawet jesli sruby k6t zostanq dokr~cone prawidtowym momentem.

Zmiana kat
LhUWAGA
• Podnosnik jest przeznaczony do uzywania wytqcznie w razie awaryjnej wymiany kota lub zaktadania tancuchOw snieznych. Nie wolno uzywac podnosnika do wykonywania czynnosci obstugowych i napraw. • Nigdy nie wchodz pod samoch6d, gdy opiera si~ on jedynie na podnosniku. Zawsze uzywaj podp6rek. • Nalezy zachowae szczeg61nq ostroznose na pochytosciach. Uwaga! Podktadaj klocki zabezpieczajqce pod kota. • Podt6Zjeden klin z przodu i drugi z tytu pod koto po przekqtnej wzgl~dem kota wymienianego. • Jesli zmieniasz koto na drodze, wtqcz swiatta awaryjne. • Zaciqgnij r~czny hamulec. W samochodach z r~cznq skrzyniq bieg6w, wtqcz pierwszy lub wsteczny bieg. W przypadku automatycznej skrzyni bieg6w ustaw dZwigni~ bieg6w w potozeniu P. • Zanim podniesiesz samoch6d na podnosniku, upewnij si~, ze w srodku samochodu nikogo nie ma.

Aby podniesc samoch6d, nalezy zamocowac podnosnik w jednym z czterech punkt6w podparcia (z przodu lub z tytu), znajdujqcych si~ pod progami. Jesli ma byc uzyty tzw. podnosnik warsztatowy, konieczne jest zamocowanie platformy podnoszqcej w jednym ze standardowych punkt6w podparcia dla podnosnika, kt6re pokazano na ilustracji, zobacz str. 272. Podnosnik mozna tez umiescic pod hakiem holowniczym, jesli samoch6d jest w niego wyposazony.

Zamocuj podnosnik w jednym z punkt6w zaznaczonych w nadwoziu. Zaciqgnij hamulec r~czny wlqcZ pierwszy lub wsteczny bieg. W przypadku automatycznej skrzyni bieg6w ustaw dZwigni~ bieg6w w polozeniu P. 2 Podkr~c podnosnik na odpowiedniq wysokosc, zanim umiescisz go pod punktem podparcia. Kazdy z punkt6w podparcia podnosnika jest oznaczony strzalkq na progu (patrz ilustracja). Upewnij si~, ze podnosnik prawidlowo opiera si~ pod belkq progowq, a stopa podnosnika stoi pewnie na r6wnej nawierzchni. Podnosnika nie wolno ustawiac na sniegu, lodzie i tym podobnych nawierzchniach. Podnos samoch6d do momentu, gdy kolo oderwie si~ od podloza. 3 Nie ma potrzeby zdejmowania kolpaka kola. Jednak w razie koniecznosci jego zdj~cia, nalezy chwycic kolpak za zewn~trznq kraw~dz i pociqgnqc. Odkr~c sruby k61 0 p61 obrotu.

Punkty podparcia podnosnika warsztatowego

Oczys6 z brudu i rdzy powierzchnie przylegania pomi~dzy obr~czq kola a tarczq hamulcowq

4 Podnies samoch6d tak, aby kofo nie dotykafo podfoza. Odkr~c sruby i zdejmij kofo. 5 Oczysc z brudu i rdzy powierzchnie przylegania pomi~dzy obr~czq kofa a tarczq hamulcowq. Nie wycieraj smaru w srodku kofa.

6 Zaf6z kofo i wkr~c sruby kofa, w kolejnosci jak na rysunku. Dokr~c sruby na tyle, aby obr~cz i sruby przyj~1y prawidfowe pofozenie. 7 Opusc samoch6d i dokr~c sruby kofa odpowiednim momentem dokr~cania (w kolejnosci jak na rysunku). Moment dokr~cania: Obr~cze ze stop6w lekkich: 110 Nm. Obr~cze stalowe: 110 Nm.

• Nie dokr~caj zbyt mocno srub kluczem udarowym, poniewaz moze dojsc do uszkodzenia kofa, a takze okazac si~ niemozliwe odkr~cenie ich kluczem z wyposazenia samochodu. • Zakfadajqc po zmianie kofa kofpak, sprawdz, czy wentyl zaworu powietrznego znajduje si~ w oznaczonym otworze kO+paka.

Piel~gnacja samochodu

273

Zestaw do naprawy przebitych opon

*

ill. UWAGA
Dla unikni~cia powaznych obrazen ciata uwazaj, aby podczas naprawy opony nikt nie miat dost~pu np. do dtwigni zmiany bieg6w, poniewaz silnik musi wtedy pracowa6 na biegu jatowym. Nie uzywaj zestawu do naprawy opon, jezeli: Nasmaruj oznaczone powierzchnie warstwq smaru cienkq • uszkodzenie opony jest wi~ksze niz 4mm • uszkodzona zostata obr~cz kota. 8 Dokr~6 kontrolnie sruby k6t po kilkudziesi~ciu kilometrach jazdy. Moment dokr~cania: Obr~cze ze stop6w lekkich: 110 Nm. Obr~cze stalowe: 110 Nm. Radzimy nie stosowa6 w okresie zimowym obr~czy k6t z duzymi otworami, gdyz zespoty uktadu hamulcowego Sq wtedy bardziej narazone na dziatanie btota posniegowego i soli sypanej na drogi. W przypadku zmiany rozmiaru k6t, moze si~ okaza6 konieczne przeprogramowanie pr~dkosciomierza tak, aby jego wskazania byty mozliwie najbardziej doktadne. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba. Jezeli jedna z opon samochodu zostata naprawiona za pomocq zestawu do naprawy opon, pr~dkos6 jazdy nie moze przekroczy6 80 km/godz.

Jazdazfancuchamisniei:nymi zobacz str. 198

*,
Jak najszybciej wymien przebitq opon~. Zestaw do naprawy opon mozna uzupetni6 w stacji obstugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba. Pojemnik ze srodkiem uszczelniajqcym nalezy wymienia6 co cztery lata, patrz data na opakowaniu.

Moze to miee negatywny wptyw na charakterystyk~ trakcyjnq samochodu. Jazda ze zbyt niskim cisnieniem lub z przebitq oponq moze spowodowae uszkodzenia opony, kt6rych nie da si~ naprawie srodkiem uszczelniajqcym. Zestaw do naprawy opon zast~puje dojazdowe kolo zapasowe. Zestaw ten pozwala doraznie naprawie i napompowae opon~ bez koniecznosci zdejmowania kola. Zestaw umozliwia dorazne naprawienie mniejszych uszkodzen opony, na przyklad spowodowanych wbiciem si~ ciala obcego w opon~. Nie usuwae ciala obcego z opony. Uszkodzenia wi~ksze niz 4 mm lub uszkodzenia bocznej powierzchni opony nie dajq si~ naprawie za pomocq zestawu do naprawy opon. Post~puj dokladnie wedlug instrukcji, dolqczonej do zestawu.

Jezeli spr~zarka wydaje nienormalne dZwi~ki lub nadmiernie si~ nagrzewa, wylqczjqna co najmniej 30 minut. Chron spr~zark~ przed zamoczeniem. Pojemnik ze srodkiem uszczelniajqcym moze zostae uzyty tylko jeden raz. Wykorzystany pojemnik mozna wymienie w stacji obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Zestaw do naprawy opon moze bye uzywany w temperaturze do -30°C. W niskich temperaturach srodek uszczelniajqcy staje si~ g~stszy i gorzej uszczelnia nieco wi~ksze uszkodzenia. W przypadku naprawy opony za pomocq zestawu obowiqzujq nast~pujqce zasady: • Pozostaw silnik na biegu jalowym. Spr~zarka b~dzie potrzebowae energii. • Zaciqgnij hamulec r~czny. • Wlqcz swiatla awaryjne. • Ustaw tr6jkqt ostrzegawczy, aby ostrzec innych uczestnik6w ruchu. Zestaw do naprawy opon znajduje si~ pod wykladzinq bagaznika.

1 Pozostaw silnik na biegu jalowym. 2 Wyjmij zestaw do naprawy opon z bagaznika.

3 Wyjmij przew6d elektryczny i w~zyk z przegr6dek, znajdujqcych si~ na spodzie spr~zarki.

4 Podtqcz w~zyk spr~zarki do ztqcza na pojemniku. 5 Wsun pojemnik w zagt~bienie spr~zarki. 6 Odkr~c kapturek zaworu powietrznego przebitej opony.

7 Podtqcz w~zyk pojemnika do zaworu powietrznego opony. 8 Wytqcznik spr~zarki musi si~ znajdowac w potozeniu o. 9 Podtqcz przew6d elektryczny spr~zarki do gniazda 12 V (gniazdo zapalniczki) w samochodzie.

MAX 10 min

14 Zt6Z zestaw do naprawy opon i odt6Z go na miejsce w samochodzie. 15 Wytrzyj ewentualne slady srodka uszczelniajqcego szmatq. 16 Schowaj tr6jkqt ostrzegawczy. 17 Przyklej zatqczonq naklejk~, informujqcq 0 maksymalnej dozwolonej pr~dkosci, w miejscu widocznym z fotela kierowcy. 18 Wzn6w jazd~ bez zwtoki, aby umozliwic r6wnomierne rozprowadzenie srodka uszczelniajqcego w oponie.

10 Wtqcz spr~zark~. 11 Podczas opr6Zniania pojemnika ze srodkiem uszczelniajqcym (ok. 30 sekund) manometr spr~zarki pokaze kr6tkotrwaty wzrost cisnienia nawet do 6 bar6w. P6zniej cisnienie obnizy si~. 12 Po opr6znieniu pojemnika nalezy napompowac opon~ do zalecanego cisnienia (zobacz. str. 301). Pojemnika nie trzeba odtqczac. 13 Zalecane cisnienie powinno zostac osiqgni~te w ciqgu 10 minut. Po uzyskaniu wtasciwego cisnienia wytqcz spr~zark~.

Jezeli wtasciwe cisnienie nie zostanie uzyskane w ciqgu 10 minut, oznacza to, ze uszkodzenie opony jest zbyt duze, by mozna je byto naprawic srodkiem uszczelniajqcym. Zaparkuj samoch6d w odpowiednim miejscu i wezwij pomoc drogowq. Jezeli cisnienie b~dzie zbyt wysokie, mozna je obnizyc, naciskajqc przycisk, umieszczony obok manometru spr~zarki. Nie wtqczaj spr~zarki na dtuzej niz 10 minut.

19 Zatrzymaj si~ po przejechaniu ok. 10 km (najp6zniej po uplywie 10 minut) i sprawdz cisnienie w oponie. Wtym celu podlqcz w~zyk spr~zarki bezposrednio do zaworu powietrznego opony. Jezeli cisnienie jest wyzsze niz 1,3 bara (19 psi), nalezy je doprowadzie do zalecanej wartosci, zobacz str. 301. Przed dotarciem do stacji obslugi konieczne moze bye kilkakrotne sprawdzenie cisnienia. Jezeli cisnienie spadnie ponizej 1,3 bara (19 psi), nalezy przerwaejazd~ i wezwae pomoc drogowq. Spadek cisnienia wynika prawdopodobnie z tego, ze uszkodzenie opony jest zbyt duze, by mozna je bylo naprawie za pomocq zestawu do naprawy opon. 20 Odl6Z zestaw do naprawy opon na jego miejsce w samochodzie.

Na spodzie spr~zarki znajdujq si~ cztery r6zne przylqcza, kt6re pozwalajq wykorzystae jq do pompowania opon rowerowych, materacy, pilek, itp.

278

Piel~gnacja samochodu

Od ksztafcen ie (spfaszczenie) bieznika
Wszystkie opony nagrzewajq si~ w czasie jazdy, szczeg61nie podczas d+ugich podr6zy lub przy szybkiej jeidzie. Po zaparkowaniu samochodu, gdy opony ostygnq, moze wystqpie efekt sp+aszczenia. Ten sam efekt moze wystqpie, gdy samoch6d nie by+ uzywany przez d+ugi czas. Powierzchnia opony stykajqca si~ z pod+ozem ulega sptaszczeniu, co moze objawiae si~ drganiami kierownicy, podobnymi do tych, jakie wyst~pujq, gdy ko+a nie Sq wywazone. Sptaszczenia znikajq po nagrzaniu opon, zwykle po przejechaniu 20-25 km z duzq pr~dkosciq. Jesli temperatura zewn~trzna jest nizsza, trzeba przejechae d+uzszy odcinek.

Pasy bezpieczenstwa
LhUWAGA
Nie wolno dokonywae zadnych zmian ani napraw pas6w bezpieczenstwa we w+asnym zakresie. Nalezy to zlecie stacji obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obs+ugi Saaba. Po kazdej kolizji pasy bezpieczenstwa, napinacze pas6w i wszystkie zwiqzane z nimi zespoty muszqzostae sprawdzone przez stacj~ obs+ugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obs+ugi Saaba.

Sprawdzaj regularnie stan pas6w bezpieczenstwa. Post~puj w nast~pujqcy spos6b: • Chwye i mocno pociqgnij za pas ramieniowy. Pas powinien si~ zablokowac. Punkty mocowania przy pod+odze nie mogq bye skorodowane. Pasy 0 przetartej tasmie nalezy wymienie. Pasy nie powinny stykae si~ z substancjami chemicznymi, olejem czy srodkami polerskimi. Jezeli pasy zabrudzq si~, umyj je myd+em i ciep+q wodq lub wymien.

Piel~gnacja samochodu

279

Tapicerka
Aby usunqc pylki lub wlosy z tapicerki foteli podlokietnik6,,:, na drzwiach lub z sufitu, uZYJ odkurzacza, nle pozostawiajqcej wl6kien wilgotnej sciereczki lub specjalnego walka do usuwania pylk6w z tkaniny. Wszelkie plam~ i za~rud~enia usun za pomocq sciereczkl zwllzonej w wodzie z mydlem. Uzywaj letniej wody. W przypadku wywabiania piam za pomocq odplamlacza, zawsze czysc plam~ od zewnqtrz do srodka zabrudzenia, aby nie pozostawiac slad6w. Jesli pomimo to, pozostame plama lub pierscien brudu, zwykle mozna go zmyc letniq wodq z mydlem lub samq letniq wodq. Wilgotne plamy pozostawione przez rozlane napoje lub olej nalezy natychmiast wytrzec do sucha za pomocq dobrze wchlaniajqcego materialu, np. r~cznika paplerowego, a nast~pnie zmyc srodkiem czyszczqcym. Do czyszczenia plam z tluszczu lub oleju zaleca si~ uzywac rozpuszczalnika benzynowego. Mozna wykorzystac srednio twardq szczoteczk~.

Czyszczenie i konserwacja tapicerki sk6rzanej

*

Dywaniki tekstylne
Dywaniki nalezy regularnie odkurzac. Mozna je r6wniez czyscic, uzywajqC szczotki lub gqbki i szamponu. Z~ wzg,l~d6w bezpieczenstwa nie nalezy uzywac odkurzaczy bez uziemienia.

Sk6r~ piel~gnuje si~ przede wszystkim po to, aby wyeksponowac jej elegancki wyglqd, ale r6wniez, aby zapewnic jej ochronnq powlok~. Zuzycie i brud mogq spowodowac zmian~ barwy sk6ry, zwlasz~z,a.wprzypadku jasnych jej odcieni. Nawet, jesh nle wplywa to na odpornosc sk6ry na usz~09zenia - polysk wywolany przez tarcle jest nawet pozqdany - brudna powierzchnia psuje wrazenie, jakie zapewnla tapicerka sk6rzana. DO,brzejest oczyscic i poddac renowacji skorzanq taplcerk~ podczas wiosennego i jeslennego przeglqdu samochodu (dwa razy do roku). W bardzo cieplych i suchych warunkach pogodowych konieczna jest ~z~stsza r~nowacja. Stosuj tradycyjne srodkl do plel~gnacji sk6ry, post~pujqC zgodnie z instrukcjq na opakowaniu. Nie uzywaj gorqcej wody ani srodk6w polerUjqcych, rozpuszczalnik6w, plyn6w w ~prayu i mydel, kt6re moglyby porysowac skor~.

Mycie samochodu
Na?~ozie nalezy myc cz~sto. Gdy samoc~od J~st nowy, myj nadwozie r~cznie, u~yw~j9.c wylqc~nie zimnej wody i czystej, ml~kklej SZCZOtkl,kt6ra umozliwi swobodny przeplyw wody. W poczqtkowym okresie unikaj myjni automatycznych ze szczotkaml. Po 5-6 miesiqcach, powloka lakiernicza twardnieje. Aby ulatwic usuwanie brudu~ mozesz dodawac do wody odpowlednl szampon samochodowy. Uzywaj tylko letniej wody. Odchody ptak6w nalezy zmywac mozliwie naj~zybciej, poniewaz mogq one spowodowac odbarwlenla, trudne do usuni~cia za pomocq past polerskich. Przykryj plam~ mokrq chusteczkq papierowq i zostaw na okolo mlnut~. Potem plama powinna latwo zejsc w myciu. Smol~ usuwaj szmatkq zamoczonq ~ benzynie lakierniczej. Unikaj uzywania sllnych srodk6w myjqcych, gdyz mogq zniszczyc lakier.

280

Piel~gnacja samochodu
Szyby nalezy myc od wewnqtrz piynem do myeia okien. Jest to szezeg61nie wazne w nowyeh samoehodaeh, w kt6ryeh wykladziny i tapieerka wyposazenia majq tendenej~ do poeenia si~. Utrzymywanie szyb w ezystosei pomaga zapobiegac ieh zaparowaniu. Do zewn~trznego myeia szyb uzywaj piynu do spryskiwaeza. Jest to szezeg61nie wazne po myeiu samoehodu w myjni automatyeznej, poniewaz stosowane tam preparaty woskowe mogq pozostawiac osad na szybie przedniej i tym samym wpiywac na jakosc ezyszezenia szyby przez wycieraezki. • Nie uzywaj zadnyeh wysuszajqeyeh substaneji ehemieznyeh ani srodk6w impregnujqeyeh. • Unikaj myeia samoehodu w myjni automatyeznej. • Jezeli samoeh6d posiada stalq anten~ radiowq, to przy wykr~eaniu anteny nalezy r6wniez zdjqc oslon~ stopy ante ny, aby nie dopuseic do jej utraty.

Nie stosuj zadnyeh srodk6w ezyszezqeyeh zawierajqeyeh alkohol do myeia szkiet przednieh i tylnyeh lamp, gdyz mogq one powodowac p~kanie soezewek. Lusterka boezne nalezy zlozyc w przypadku korzystania z automatyeznej myjni samoehodowej. I Takze podwozie samoehodu nalezy myc regularnie. Jest to szezeg61nie wazne po zakonezeniu zimy. Jesli w automatyeznej myjni nie ma stanowiska do myeia podwozia, umyj je r~eznie. Samoehodu nie nalezy myc, ani pozostawiac do wysehni~eia na sloneu. Aby na lakierze nie powstaiy plamy i zaeieki, osusz samoeh6d bezposrednio po umyeiu irehq.

• Po umyeiu samoehodu nalezy sprawdzic ezy hamulee dzialajq prawidlowo. Mokre tareze hamuleowe mogq pogorszyc skuteeznosc hamowania. • Przed umyeiem samoehodu w myjni automatyeznej, zdejmij zamoeowane anteny, np. telefonu kom6rkowego. • Samoehody z dtwi~kowym ukladem pomoey przy parkowaniu: uwazaj, aby nie kierowac strumienia wody pod eisnieniem za blisko ezujnik6w (minimalna odleglosc to 20 em), gdyz mogq one ulee uszkodzeniu.

• Skladany daeh nalezy myc od zewnqtrz i od wewnqtrz letniq wodq z dodatkiem lagodnego mydla. Mozesz do tego eelu wykorzystac szezotk~ do rqk. Ruehy szezotkq wykonuj zgodnie z kierunkiem przebiegu wl6kien tkaniny, a nie w poprzek wl6kien. • W przypadku myeia samoehodu strumieniem wody pod wysokim eisnieniem obowiqzujq nast~pujqee zasady: • dolna ez~sc samoehodu (do wysokosci klamek drzwi): maks. eisnienie 100 bar6w z odleglosei nie mniejszej niz 20 em . • g6rna ez~sc samoehodu: maks. eisnienie 100 bar6w z odleglosei nie mniejszej niz 80 em.

Komora silnika
Do mycia komory silnika uzywaj detergentu do mycia silnik6w i sptukuj komor~ gorqcq wodq. Zaston reflektory. Nie uzywaj myjek wysokocisnieniowych. Omijaj komponenty i ztqcza elektryczne. Nie uzywaj benzyny jako srodka myjqcego lub rozcienczalnika przy naprawach lub obstudze samochodu. Saab zaleca uZywanie srodk6w przyjaznych dla srodowiska naturalnego.

Zaprawki lakiernicze
Uszkodzenia lakieru nalezy bezzwlocznie oczyscie i zabezpieczye. Gwarancja antykorozyjna nie obejmuje przypadk6w rdzy spowodowanej przez nie usuni~te uszkodzenia lakieru. 1mwczesniej uszkodzenie zostanie usuni~te, tym mniejsze jest ryzyko korozji. Uszkodzenia lakieru powstale podczas kolizji Sq z reguty tak duze, ze, dla uzyskania dobrego efektu, ich naprawa musi bye wykonywana w profesjonalnym zakladzie lakierniczym. Drobne odpryski lakieru, spowodowane przez kamienie oraz niewielkie zadrapania mozesz naprawie we wlasnym zakresie. Niezb~dne narz~dzia i materiaty, np. p~dzle, farby gruntowe i lakier zaprawkowy Sq dost~pne w handlu. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. Jesli uszkodzenie nie spowodowalo odsloni~cia metalu i zostala zachowana warstwa farby, mozesz polozye lakier zaprawkowy bezposrednio na uszkodzony lakier. Najpierw musisz jednak zeskrobae czubkiem noza ewentualne zabrudzenia. Jesli pojawiq si~ slady rdzy, spowodowane np. przez kamienie uderzajqce 0 nadwozie, musisz najpierw czubkiem noza zeskrobae calq warstw~ rdzy. Jesli to mozliwe, caty obszar uszkodzenia powinno si~ oczyscie do gotego metalu. Nast~pnie, za pomocq p~dzla pokryj metal dwoma cienkimi warstwami farby gruntowej (primer).

Po wyschni~ciu, nal6Z kilka cienkich warstw lakieru powierzchniowego tak, aby powierzchnia uszkodzonego miejsca zr6wnata si~ z powierzchniq otaczajqcego lakieru. Farba gruntowa i lakier zaprawkowy nalezy dobrze rozmieszae przed uzyciem. Pozw61 kazdej warstwie wyschnqe, zanim przystqpisz do nalozenia nast~pnej.

Lakiery dwuwarstwowe
Lakiery dwuwarstwowe Sq nakladane dwoma warstwami. Pierwsza warstwa bazowa zawiera m.in. pigment, cZqsteczki metalu oraz spoiwo. Druga warstwa sklada si~ z przezroczystego lakieru, zapewniaqcego potysk powlok lakierniczych i chroniqcego warstw~ bazowq przed wilgociq i zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Odpryski spowodowane przez kamienie lakieruje si~ nastl?pujqCo: Starannie oczyse miejsce uszkodzenia i nal6z grunt, potem warstw~ bazowq i na koncu emalil? wierzchniq. Aby zapewnie najlepszy efekt wykonczenia, nal6Z grunt w dw6ch lub trzech warstwach.

Woskowanie i polerowanie
Przez pierwsze 3-4 miesiqce nie wolno woskowae nowego samochodu. Polerowanie nie jest konieczne do czasu, az lakier ulegnie utlenieniu i zmatowieje. Uzywanie past zawierajqcych materiaty scierne w nowym samochodzie jest dopuszczalne tylko w wyjqtkowych przypadkach. Przed przystqpieniem do woskowania i polerowania nalezy starannie umye powierzchnie lakierowane.

282

Piel~gnacja samochodu
Po umyciu i wysuszeniu, nal6z antykorozYJne preparaty ochronne na uszkodzone lub zuzyte powierzchnie. Uzyj preparatu w aerozolu lub nal6i: preparat p~dzlem. R6wniez po wygasni~ciu gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne, nalezy sprawdzac i konserwowac powloki antykorozYJne, aby unlknqc korozji w przyszlosci. Pokryte lakierem polqczenia nadwozia, zwlaszcza na drzwiach i we wn~kach Sq szczeg61nie narazone na korozj~ , zewn~trznq wywotanq przez pyl i s61oraz wewn,~trznq korozj~ spowodowanq przez wllgoc I skropllny. Utrzymuj te polqczenia w czystosci i przy pierwszych objawach korozji~ pokrywaj zagrozone miejsca antykorozYJnym preparatem ochronnym. Uzyj preparatu w aerozolu lub nal6z preparat p~dzlem. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba.

Zabezpieczen ie antykorozyjne
W trakcie produkcji, cafy samoch6d jest fa~rycznie zabezpieczany przed korozjq, m.ln. poprzez elektrolityczne malowanie zanurzeniowe, stosowanie powlok na bazie PVC, kt6re chroniq przed korozjq i kamieniami, oraz wtryskiwanie do przestrzeni zamkni~tych rozrzedzonych oleistych substancji penetrujqcych. Opr6cz tradycyjnego zabezpieczenia antykorozYJnego w postaci lakieru oraz zabezpieczenia podwozia i przestrzeni zamkni~tych, wi~kszosc blach nadwozia jest cynkowana (np. maska silnika, drzwi, podwozie ltd.). Powloki antykorozyjne podwozia i wn~k k61 Sq szczeg61nie narazone na zuzycie i uszkodzenie, w zaleznosci od warunk6w jazdy. Pryskajqce bloto, lecz przede wszystkim s61 uzywana na drogach w okresle zlmowym, mogq stworzyc warunki sprzyjajqce powstawaniu korozji. W zwiqzku z tym pami~taj, aby regularnie splukiwac podwozie i sprawdzac stan zabezpieczen antykorozyjnych. Fakt, ze samoch6d jest obj~ty gwarancjq antykorozyjnq, nie zwalnia uzytkownika z obowiqzku sprawdzania i konserwacji powtok antykorozYJnych, a w razie potrzeby ich naprawy.

Struktura powlok lakierniczych
1 Blacha nadwozia 2 Powloka cynkowa (na niekt6rych cZE;!5ciach) 7,51Jm 3 Fosforanowanie 3-5 IJm 4 Powloka katodowa ED 23 IJm 5 Powloka uszczelniajqca 35 IJm 6 Baza metalizowana 11 IJm 7 Przezroczysta emalia 45 IJm

Program przegl~d6w
PrzeglCldy okresowe
Kazdy samoch6d wymaga regularnych przeglqd6w i obstugi, jezeli ma zapewnie bezproblemowqjazdlil. Program przeglqd6w przygotowany dla Twojego samochodu obejmuje wszystkie czynnosci, kt6re Sq niezblildne i muszq bye wykonane w okreslonych odstlilpach czasu. Program przeglqd6w zostat opracowany tak, aby zapewnie wtasciwq obstu9lil technicznq Twojego samochodu przy minimum zwiqzanych z tym koszt6w.

Przerwy milildzy przeglqdami dobranotak, by zagwarantowae bezpieczenstwo ruchu, niezawodnose i ekonomicznq eksploatacjlil, jak r6wniez spetnienie przepis6w 0 emisji spalin.

Warunki gwarancji wymagajq, aby przeglqdy byty wykonywane przy okreslonym stanie licznika przebiegu w autoryzowanej stacji obstugi. Ponadto rzetelne przestrzeganie programu przeglqd6w zwililksza wartose Twojego samochodu przy odsprzedazy. Oddajqc samoch6d do przeglqdu, zabierz z sobq ksiqzklil gwarancyjno-serwisowq. Przy odbiorze samochodu sprawdz, czy ksiqzka zostata podstemplowana w odpowiednim miejscu. Zakres i poszczeg61ne punkty programu przeglqd6w mogqpodlegae modyfikacjom. Zaleca silil kontakt z autoryzowanq stacjq obstugi Saaba, kt6ra zawsze dysponuje aktualnymi informacjami 0 zmianach dotyczqcych Twojego modelu samochodu. Kiedy przyjdzie czas na wykonanie przeglqdu, na wyswietlaczu SID pokaze silil nastlilpujqcy komunikat: Time for service. (Czas na serwis.)

284

Piel~gnacja samochodu

Odzyskiwanie material6w
Informacje na temat zlomowania i odzysku material6w samochodowych mozna znalete pod adresem www.saab.com.

Uklad klimatyzacji (Ale)

.L::t.. UWAGA
• Wszelkie naprawy i regulacje obiegu powietrza i klimatyzacji muszq bye przeprowadzone przez stacj~ obslugi, kt6ra posiada wykwalifikowany personel i specjalistyczne narz~dzia. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba. • W ukladzie klimatyzacji panuje nadcisnienie. Nie rozlqczaj zadnych przyIqczy ukladu AlC. • Wydostajqcy si~ gaz moze spowodowac uszkodzenia wzroku lub inne obrazenia.

• Uklad klimatyzacji AlC w samochodzie jest przystosowany do czynnika chlodniczego R134a. • Wymiana i osuszanie czynnika chlodniczego wymaga zastosowania specjalnych narz~dzi i procedur. • Nigdy nie mieszaj czynnika chlodniczego R 134a z innymi czynnikami.

Wykrywanie usterek
W razie awarii ukfadu klimatyzacji, mozesz samodzielnie dokonae kontroli, wedlug ponizszych punkt6w. Jesli dzialanie ukf.a~u nadal nie jest zadowalajqce, skontaktuj Sl~ ze stacjq obsfugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obsfugi Saaba.

WAZNE
Nie uzywaj myjek cisnieniowych do czyszczenia skraplacza i chfodnicy ze wzgl~du na ryzyko ich uszkodzenia. • Pasek nap~dowy spr~zarki nalezy sprawdzae podczas regularnego przeglqdu samochodu. • Skraplacz i chfodnica muszq bye oczyszczane z owad6w i innych zanieczyszczen. Podczas mycia samochodu, spfucz do czysta chlodnic~ i skraplacz (przed chfodnicaj, kierujqc strumien wody zar6wno przez krat~ atrapy wlotu chfodnicy, jak i od wewnqtrz komory silnika. Nie uzywaj myjek cisnieniowych. Uwaga: Nie spfukuj, gdy silnik jest

Nie wolno zakfadae siatki, ani innego rodzaju osfon przed chfodnicq, gdyz zmniejszy to drastycznie jej wydajnos~. W przypadku szczeg61nie duzych mrozow I n1sklch temperatur zewn~trznych, uzycie osfony chlodnicy jest dopuszczalne. • W okresie zimowym, nalezy uruchamiae klimatyzacj~ (dotyczy to ukfadu z r~cznym sterowaniem) 1~2 razy w ':I:leSlqCU na 5-1 minutw czasle dluzszej jazdy, ale dopiero po rozgrzaniu silnika. Ma to na celu zabezpieczenie uszczelek spr~zarki przed uszkodzeni~m. . Spr~zarka jest smarowana srodklem smarnym znajdujqcym si~ w obJegu czynnika chfodniczego.

Wai:ne!
Podczas pracy spr~zarki ukfadu klimat~zacji AlC nast~puje osus~enie naplywajqcego powietrza. Powoduje to kondensaCJ~ pary wodnej w skraplaczu. Skroplona para wodna jest odprowadzana przez wylot drenazowy, znajdujqcy si~ pod samochodemo Stqd tez, po zaparkowaniu samochodu mozesz zauwazye, ze z wylotu drenazowego kapie woda, tworzqc pod samochodem niewielkie kafuze. 1mwyzsza temperatura i wilgotnose powietrza, tym wi~cej powstaje skroplin.

a

Wai:ne!
Klimatyzacji nie mozna wfqczye przy temperaturze zewn~trznej ponizej Wstaw samoch6d do ogrzewanego pomieszczenia i wfqcz klimatyzacj~ .. Najprosciej jest wcisnqe przycisk AC .1 zostawie wcisni~ty, w6wczas ukfad klrmatyzacji AlC wfqczy si~ automatycznie przy odpowiedniej temperaturze.

aoc.

Gdy chfodzenie jest niewystarczajqce
a Sprawdi, czy regulatory temperatury i rozprowadzenia powietrza Sq pra~ widlowo ustawione, zobacz rozdzlal "Panel r~cznego sterowania klimatyzacjq str. 114. b Sprawdi, czy skraplacz (zamontowany przed chfodnicaj nie jest zapchany brudem lub owadami. c Sprawdi, czy pasek nap~dowy spr~zarki nie slizga si~, str. 237. d Sprawdi, czy nie przepalily si~ bezpieczniki wentylator6w i spr~zarki, str. 259.

gora,cy.

*"

286

Piel~gnacja samochodu

(T~ stron~ celowo pozostawiono pustq.)

Dane techniczne
Dane og61ne Silnik Olej silnikowy Paliwo Wersje silnika Instalacja elektryczna_ Paski nap~dowe Manualna skrzynia bieg6w Automatyczna skrzynia bieg6w Zawieszenie k6t Uktad kierowniczy Uktad hamulcowy __ Obr~cze k6t i opony _

288 290 291 292 293 294 295 296 296 297 297 297 298

Tabliczki i etykietki Programowalne funkcje _ Komunikaty i informacje, wyswietlane na SID _ Podgrzewacz silnika i wn~trza Punkty montowania oryginalnego haka holowniczego Saaba Indeks

302 304 305 308

*

*

310 311

*

Gwiazdka oznacza: wyposazenie nie jest montowane we wszystkich samochodach (moze to zalezec od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposazenia dodatkowego).

Dopuszczalna calkowita

masa

Catkowita dtugosc, tqcznie ze zderzakami: Sport Sedan i Kabriolet SportCombi Catkowita wysokosc Rozstaw osi Rozstaw: k61 przednich k61tylnych Przeswit przy dopuszczalnej catkowitej Liczba miejsc (z kierowcq): Sport Sedan Kabriolet SportCombi Srednica zawracania, zewnEEtrzna samochody z silnikiem V6 inne _ 12,2 m 11,4 m _ _ _ masie _ _ 1524 mm 1506 mm _ _ _ Calkowita szerokosc, tqcznie z lusterkami _ 4635 mm 4654 mm 2038 mm 1539 mm 2675 mm

Masa dopuszczalna zestawu (= dopuszczalna masa calk. + dop. masa przyczepy) Maks. obciqzenie przod Maks. obciqzenie
Nie wolno przekraczac

osi, osi, tyl
maksymalnie dozwolonego obcia,zenia osi przedniej i tylnej. masa calkowita-

Dozwolone obcia,zenie ladunkiem masa wlasna.

(bez kierowcy) = dopuszczalna

Masa wlasna samochodu (masa samochodu gotowego do jazdy + masa kierowcy ok. 75 kg) i maksymalna dopuszczalna ladownosc sa, podane w dokumentach rejestracyjnych.

Tabliczka

z

numerem identyfikacyjnym

nadwoziaNlN

Dtugosc bagaznika, Sport Sedan: tylne fotele uniesione tylne fotele roztozone Dtugosc bagaznika, Kabriolet Dtugosc bagaznika, SportCombi: tylne fotele uniesione tylne fotele roztozone Pojemnos6 bagaznika (wedtug VDA): Sport Sedan

_ _ _ _ _ _

1036 mm 1774mm 740 mm 1013 mm 1777mm 4251itr6w 3521itry 2351itr6w 4191itr6w

Kabriolet, dach sktadany roztozony __ Kabriolet, dach sktadany zlozony _ SportCombi _ SportCombi z obnizonym tylnym siedzeniem _

Masa samochodu gotowego do jazdy (z pelnym zbiornikiem paliwa, plynu spryskiwacza, narz~dziami i kolem zapasowym): Sport Sedan Kabriolet SportCombi Dopuszczalna masa calkowita: Sport Sedan Kabriolet SportCombi Maks. obciqzenie osi: Sport Sedan, prz6d Sport Sedan, tyl Kabriolet, prz6d Kabriolet, ty~ SportCombi, prz6d SportCombi, tyl Rozk~ad mas: Sport Sedan i Kabriolet, masa wlasna, prz6d/tyl

.ffi. UWAGA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1440-1705 1650-1825 1475-1765 1910-2080 2020-2130 1970-2140 1125 1010 1150 1050 1125 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg Nigdy nie wolno przekracza6 dopuszczalnej masy calkowitej i obciqzenia osi. Wyposazenie dodatkowe Uak np. hak holowniczy, zmieniarka CD) odpowiednio zmniejsza dopuszczalnq ~adownos6 samochodu. Przewozqc ladunek upewnij si~, czy jest on nalezycie zamocowany. Jest to szczeg61nie wazne w samochodach ze zlozonymi tylnymi fotelami.

Przyczepy i obci~:ienia: Przyczepa z hamulcami Dla 1.9TiD 8v Dla 1.8i
----

_
--

maks. 1600 kg maks. 1500 kg maks. 1400 kg _ maks. 750 kg maks. 720 kg 50-75 kg

_ _ _

Przyczepa bez hamulc6w Dla 1.8i Maksymalny nacisk na zaczep Maks. dopuszczalna z hamulcami)

1100 kg

pr~dkos6 (przyczepa _

_

Sport Sedan i Kabriolet, dopuszczalna masa calkowita, prz6d/tyl_ Maks. dopuszczalne obciqzenie dachu, Sport Sedan i SportCombi _ Maks. obciqzenie bagaznika: Sport Sedan Kabriolet SportCombi _ _ _ 80 kg 80 kg 80 kg

Podczas jazdy z podlqczonq przyczepq nalezy zwi~kszy6 cisnienie w tylnych oponach 0 0,2 bara (3 psi). Powyzsze ograniczenia masy producenta, Saab Automobile Zwr66 uwag~ na ograniczenia przyczep, jakie obowiqzujq w i pr~dkosci odnoszq si~ do zalecen AS. dotyczqce pr~dkosci jazdy i masy Twoim kraju, zobacz str. 200.

290
Silnik
Rodzaj:

Dane techniczne
Srednica cylindra: Silnik benzynowy, 1,8 I (1.8i) _ 4-cylindrowy, z dwoma watkami rozrzqdu w gtowicy, 16 zaworami 4-cylindrowy, z dwoma watkami rozrzqdu w gtowicy, 16 zaworami, dwoma watkami wyr6wnowazajqcymi, niekt6re wersje posiadajq dwumasowe koto zamachowe 6-cylindrowy, z czterema watkami rozrzqdu w gtowicy, 24 zaworami, kqt rozchylenia rz~d6w cylindr6w 60° 4-cylindrowy, z jednym watkiem rozrzqdu w gtowicy, 8 zaworami, dwumasowym kotem zamachowym 4-cylindrowy, z dwoma watkami rozrzqdu w gtowicy, 16 zaworami, dwumasowym kotem zamachowym Silnik benzynowy, 2,0 1 Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~zny Skok Uoka: _ Silnik benzynowy, 1,8 I (1.8i) Silnik benzynowy, 2,0 1 Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~zny Pojemnosc skokowa: Silnik benzynowy, 1,8 1 (1.8i) Silnik benzynowy, 2,0 1 Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~zny Pr~dkosc obrotowa biegu jatowego: Silnik benzynowy _ 720obr./min. Przy wzroscie obciqzenia, np. gdy obracana jest kierownica, pr~dkosc obrotowa biegu jatowego zwi~ksza si~ do 900 obr./min. 850 obr./min., pr~dkosc obrotowa zimnego silnika jest nieco wyzsza Zalecany przez Saaba _ _
_ _

_ _ _ _
_

80,5 mm 86mm 89mm 82mm 88,5 mm 86mm

Silnik benzynowy, 1,8 1 (1.8i)

Silnik benzynowy, 2,0 1 (1.8t, 2.0t i 2.0Turbo)

_ _ _

74,8 mm 90,4 mm 1,796 dm3 1,998 dm3 2,792dm3 1,910dm3

Pojemnosc uktadu chtodzenia: Silnik benzynowy Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~zny _ _ _ 7,1 I 9,0 I 7,21

4-cyl. silnik benzynowy (Turbo)

4-cyl. silnik benzynowy

silnik V6

4-cyl. silnik wysokopr~zny

Gatunek oleju: Aby spetnic wymagania zwiqzane ze zmniejszeniem cz~stotliwosci przeglqd6w przez Saaba, wszystkie silniki Sq fabrycznie napetniane specjalnym syntetycznym olejem silnikowym. Olej ten zostat wybrany z uwzgl~dnieniem trwatosci, zuzycia paliwa i uciqzliwosci dla srodowiska. Stosowanie 0lej6w dopuszczonych przez Saaba pozwala zminimalizowac tworzenie si~ szlamu. Ma to na celu ochron~ uktadu smarowania przed powstawaniem osad6w, kt6re mogtyby uszkodzic komponenty silnika. Przegletdy/wymiana oleju Aby mozliwe byto dotrzymanie zalecanej cz~stotliwosci przeglqd6w, wymagane jest stosowanie dopuszczonego oleju silnikowego. Stosuj wytetcznie oleje dopuszczone dla silnika w Twoim samochodzie, zgodnie z ponizszet tabelet. Przestrzegaj zalecanej cz~stotliwosci przeglqd6w, aby zagwarantowac optymalnq sprawnosc silnika przez catv okres jego eksploatacji. W przypadku nieprzestrzegania tego wymagania Saab Automobile AB nie bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji.

Saab Turbo Oil OW-30 fully Synthetic Long Life, Mobil1 OW-40 lub inny catkowicie syntetyczny olej silnikowy 0 lepkosci OW-30 lub OW-40, spetniajqcy wymagania normy GM-LL-A025 X X Saab Turbo Oil OW -30 Long Life, Mobil1 OW-40 lub inny syntetyczny olej silnikowy, spetniajqcy wymagania normy GM-LL-A025 X Saab Long Life Diesel Oil 5W-40 Mobil1 OW-40 lub inny syntetyczny olej silnikowy, spetniajqcy wymagania normy X GM-LL-B025 Aby mozliwe bylo przestrzeganie zalecanej cz~stotliwosci przeglqd6w, olej wlewany podczas przeglqdu lub mi~dzy przeglqdami musi bye dopuszczony zgodnie z podanq w tabeli klasyfikacjq dla poszczeg61nychsilnik6w. . . U autoryzowanych przedstawlcleh handlowych Saaba dost~pne Sq oleje Saab lub Mobil. Wsr6d nich znajdziesz oleje opracowane specjalnie z myslq 0 silniku Twojego Samochodu. Skonsultuj si~ z przedstawicielem Saaba, by wybrac sposr6d nich odpowiedni olej silnikowy. R6wniez inne koncerny petrochemiczne oferujq oleje silnikowe, spetniajqce wymagania Saaba. Oleje te Sq cz~sto okreslane jako syntetyczne. Trzeba jednak zaznaczyc, ze nie wszystkie syntetyczne oleje silnikowe spetniajq nasze wymagania. Powinienes wybierac tylko te oleje silnikowe, kt6re spetniajq wymagania, okreslone dla silnika Twojego samochodu.

Zalecana lepkosc: Lepkose jest miarq g~stosci oleju w r6Znych temperaturach i jest podawana wedlug klasyfikacji SAE. Ma ona wplyw mi~dzy innymi na zuzycie paliwa oraz na wlasciwosci podczas uruchamiania zimnego silnika. Aby mozliwe byte uzyskanie optymalnych osiqg6w, Saab zaleca: Silnik benzynowy (Turbo): SAE OW-30 lub OW-40. Nie wolno stosowae oleju 0 lepkosci innej niz OW-30 lub OW-40. Silnik benzynowy (wolnossC\.cy): SAE OW-30 lub OW-40. Mozna stosowae olej 0 innej lepkosci. Silnik wysokopr~zny: SAE OW-30, 5W-30, OW-40 lub 5W-40. Niekt6rzy dostawcy oferujq oleje silnikowe, kt6re spelniajq nasze wymagania jakosciowe (GM-LL-A025, GM-LL-B025), jednak majq innqlepkose niz zalecana. Stosowanie tych 0lej6w jest r6wniez dopuszczalne, lecz nie do 4-cylindrowego silnika benzynowego (Turbo) i silnika V6, gdzie musi bye stosowany calkowicie syntetyczny olej silnikowy 0 lepkosci OW-30 lub OW-40. Dodatki do olej6w silnikowych Nie dodawaj niczego do oleju silnikowego. Zalecane oleje silnikowe Sq najlepsze dla silnika Twojego samochodu. Kiedy trzeba wymienic olej? Tw6j samoch6d posiada wyswietlacz (SID), na kt6rym b~dzie podawana informacja 0 terminie przeglqdu. Czas pojawienia si~ tego komunikatu zalezy od przebiegu oraz warunk6w eksploatacji samochodu. W zwiqzku z tym, okresy mi~dzy przeglqdami mogq si~ znacznie mi~dzy sobq r6znie, zaleznie od sposobu eksploatacji samochodu oraz warunk6w zewn~trznych, takich jak pora roku, itp. W przypadku samochod6w z silnikiem wysokopr~znym cz~stotliwose przeglqd6w jest stala.

Stosowanie odpowiedniego oleju silnikowego jest rzeczq niezwykle waznq, by funkcjonowanie takiego harmonogramu przeglqd6w byte mozliwe. Po pojawieniu si~ komunikatu 0 koniecznosci wykonania przeglqdu, jak najszybciej oddaj samoch6d do przeglqdu do autoryzowanej stacji obslugi Saaba. Po wykonaniu przeglqdu autoryzowana stacja obsfugi Saaba wyzeruje stan wskaznika przeglqd6w. Pojemnose miski olejowej, wlqcznie z filtrem (przy wymianie oleju): Silnik benzynowy, 1,8 I (1.8i)_____ Silnik benzynowy, 2,0 I Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~zny 4,25 I 6,0 I 6,0 I 4,3 I

Silnik benzynowy: Pojemnose zbiornika paliwa Zalecana liczba oktanowa Silnik wysokopr~zny: Pojemnose zbiornika paliwa_____ 58 I Stosuj wylqcznie olej nap~dowy przeznaczony do silnik6w wysokopr~znych. Silniki wysokopr~zne muszq bye nap~dzane olejem nap~dowym, kt6ry spefnia wymagania normy europejskiej EN590. Nie wolno stosowae oleju opalowego, oleju do silnik6w okr~towych, itp. Liczba cetanowa oleju nap~dowego powinna wynosie co najmniej 45. _ 581 Benzyna bezolowiowa LO 95

2.8 V6 (230) Ecopower Moc, EGG przy 5500 obr.lmin. 1.8i silnik wolnossqcy Moc, EGG przy 5600 obr./min. Maksymalny moment obrotowy, EGG przy 3800 obr./min. Stopien sprEilzania 1.8t Ecopower Moc, EGG przy 5500 obr.lmin. Maksymalny moment obrotowy, EGG przy 2000 obr./min. Stopien sprEilzania 2.0t Ecopower Moc, EGG przy 5500 obr.lmin. Maksymalny moment obrotowy, EGG przy 2500 obr.lmin .. Stopien sprEilzania 2.0 Turbo Ecopower Moc, EGG przy 5300 obr.lmin. Maksymalny moment obrotowy, EGG przy 2500 obr.lmin. Stopien sprEilzania _ _ _ 300 Nm (30,5 kgfm) 9,5:1 _ _ _ 265 Nm (26,9 kgfm) 9,5:1 _ _ _ 240 Nm (24,5 kgfm) 9,5:1 __ _ _ 167 Nm (16,9 kgfm) 10,5:1 Maksymalny moment obrotowy, EGG przy 2250 obr.lmin. Stopien sprEilzania. 2.8 V6 (250) Ecopower Moc, EGG przy 5500 obr.lmin. Maksymalny moment obrotowy, EGG przy 2250 obr.lmin. Stopien sprEilzania 1.9 TiO 8v Moc, EGG przy 4000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy, EGG przy 2000 obr.lmin. Stopien sprEilzania 1.9 _ _ _ 280 Nm (28,5 kgfm) 18,0:1 _ _ _ 350 Nm (35,7 kgf m) 10,0:1 _ _ _ 330 Nm (33,7 kgfm) 10,0:1

no

16v _ _ _ 320 Nm (32,5 kgf m) 17,5:1

Moc, EGG przy 4000 obr.lmin. Maksymalny moment obrotowy, EGG przy 2000 obr.lmin. Stopien sprEilzania

Kolejnosc zaplon6w: Napi~cie Pojemnosc akumulatora: _ _ Silnik benzynowy, 4-cylindrowy 12V 60, 70 lub 85 Ah zaleznie od wersji silnika 1,4kW 1,8 kW 1,4kW 1,8 kW Silnik benzynowy, V6 Swiece zaplonowe: Silnik benzynowy, 1,8 I (1.8i) Oznaczenie Przerwa mi~dzy elektrodami Moment dokr~cania Silnik benzynowy, 2,0 I Oznaczenie Przerwa mi~dzy elektrodami Moment dokr~cania _ Silnik benzynowy, V6 Oznaczenie Przerwa mi~dzy elektrodami 140 Al14 V 155A114V 130Al14V Moment dokr~cania _ _ _ PLFR6C 10G 0,9-1,0 mm 28 Nm _ _ _ _ _ _ FLR8LDCU 0,9-1,1 mm 25 Nm NGK PFR6T-10G 0,9-1,0 mm 28Nm _ _ 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6

Rozrusznik: Silnik benzynowy, 1.8i Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~zny, 1.9 TiD _ Alternator - maksymalny prqd/napi~cie tadowania: Silnik benzynowy, 1.8i Silnik benzynowy, 1.8t, 2.0t i 2.0 Turbo z manualnq skrzyniq bieg6w _ Silnik benzynowy, 1.8t, 2.0t i 2.0 Turbo z automatycznq skrzyniq bieg6w _ Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~zny, 1.9 TiD _ _ _ _ Silnik benzynowy, 1.8t, 2.0t i 2.0 Turbo _

dtugosc Silnik benzynowy, 1,81 (1.8i) _ _ _ _

zewn~trzna 1212 mm
1028 mm 2120 mm 1410 mm Pasek nap,?dowy, silnik benzynowy, 1,81 (1. 8i) Pasek nap,?dowy, silnik benzynowy, 2,0 I

Silnik benzynowy, 2,0 I Silnik benzynowy, V6 Silnik wysokopr~i:ny

Pasek nap,?dowy, silnik wysokopr,?zny

Pasek nap,?dowy, silnik benzynowy, V6

Manualna skrzynia bieg6w
Rodzaj _ Catkowicie synchronizowana, z przektadniq gt6wnq i mechanizmem r6znicowym Saab MTF 0063 1,81 (do korka ontroli poziomu) 3,0 I

Automatyczna skrzynia bieg6w
Rodzaj: 5-biegowa _ 5-biegowa, sterowan a elektronicznie przektadnia automatyczna z hydraulicznym przetwornikiem momentu, z przektadniq planetarnq i zintegrowanq przektadniq gt6wnq. Funkcja lock-up w potozeniu biegu 3, 4 i 5. 6-biegowa, sterowana elektronicznie przektadnia automatyczna z hydraulicznym przetwornikiem momentu, z przektadniq planetarnq i zi nteg rowa nq przektadniq gt6wnq. Funkcja lock-up (blokady) na biegach

Rodzaj oleju (przy uzupetnianiu) Ilose oleju: 5-biegowa 6-biegowa _ _

_

Pr~dkose (km/godz.) przy 1000 obr.lmin. na najwyzszym biegu skrzynia 5-biegowa) _ Pr~dkose (km/godz.) przy 1000 obr.lmin. na najwyzszym biegu (skrzynia 6-biegowa) _

1-6.
Potozenia dtwigni zmiany bieg6w Typ sprz~gta _ _ P, R, N, D, M Hydrauliczne sprz~gta tarczowe, hamulcowe tasmowe, wolne kola

Pr~dkose (km/godz.) przy 1000 obr.lmin. na najwyzszym biegu: 5-biegowa _ 47-49 6-biegowa _ 53-66

8pr~Zyny, prz6d i ty+ Maksymalne ugi~cie spr~zyn: k6+ przednich k6+tylnych Amortyzatory, prz6d i ty+

_ _ _ _

178 mm
212 mm Gazowe

Z~batkowy ze wspomaganiem, kolumna kierownicy teleskopowa Liczba obrot6w kierownicy mi~dzy skrajnymi pO+ozeniami Rodzaj oleju _ _ 3,0 Pfyn wspomagania uk+adu kierowniczego CHF 118 lub CHF 202 Hamulec r~czny Pfyn hamulcowy _ _

Hydrauliczne hamulce tarczowe ze wspomaganiem podcisnieniowym, 2-obwodowy uk+ad diagonalny, wentylowane tarcze hamulcowe przy przednich ko+ach (niekt6re wersje Sq wyposazone r6wniez w wentylowane tarcze z ty+u). Funkcja EBD, zobacz str. 184. Dzia+a na tylne ko+a Wg spec. DOT 4. Nie uzywaj DOT 5.

Srednica tarcz: k6f przednich kef przednich kef tylnych kef tylnych

*
*)

_ *) _ _ _

285 mm **)
300 mm **)

Hydrauliczny zespof manewrowania skfadanym dachem, Kabriolet
1I0se oleju Rodzaj oleju _ _ 0,6litra CHF 118

*

278 mm 290 mm **)

Cafkowita powierzchnia cierna klock6w hamulcowych: k6f przednich kef tylnych _ _ k6f przednich (w niekt6rych wersjach) _ *) W tych wersjach nie wolno montowae obr~czy k6f 15-calowych stalowych oraz 16-calowych aluminiowych, poniewaz nie pozwala na to srednica tarcz hamulcowych **) wentylowane Opony letnie: 6,5 x 15 6,5 x 15 6,5x 16 7 x 17 _ _ _ 195/65 R15 91 H 215/60 R15 94 V 215/55 R16 93 V 225/45 R17 94 W RF/XL 235/45 R17 94WI 225/45 R17 94W RF/XL 225/45 R18 95 W RF/XL Przed dokonaniem zmiany rozmiaru k6f/opon zaleca si~ zasi~gni~cie informacji na temat istniejqcych mozliwosci. W celu sprawdzenia dost~pnych alternatyw zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obsfugi 8aaba.

Opony zimowe: 6,5 x 15 _ 195/65 R15 91 Q M+S lub 205/65 R15 94 Q 215/55 R16 93 Q M+S 225/45 R17 94 Q RF/XL M+S lancuchy sniei:ne:

tancuchy sniezne wolno stosowac wylqcznie dla ponizszych kombinacji k6tlopon: Obr~cz kola 6,5 x 15 6,5 x 16 Opony 195/65 R15 M+S lub 195/65 R15 215/55 R16 M+S lub 215/55 R16

Kolo zapasowe dojazdowe: Obr~cz kota Opony Cisnienie Maksymalny przebieg Pr~dkosc maksymalna Kolo zapasowe: Obr~cz kola Opony

*
_ _ _ _ _ _ _

235/45 R17 94 Q M+S

4 x 16
125/85 R16 99 M 4,2 bar (60 psi) 3500 km

Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba w celu uzyskania szczeg610wych informacji 0 obr~czach k610dpowiednich do opon zimowych. Niekt6re wersje samochod6w majq wi~ksze tarcze hamulcowe, kt6re nie pozwalajq zamontowac pewnych obr~czy k6l. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obslugi Saaba w celu uzyskania szczeg610wych informacji 0 odpowiednich lancuchach snieznych. Maksymalna pr~dkosc z zalozonymi lancuchami snieznymi:

*

80 km/godz.
6,5 x 15 195/65 R15 91H lub 215/60 R15 94V 6,5 x 16 215/55 R16 93V patrz tabela cisnienia w oponach, str. 301.

50 km/godz.
Nie wolno zakladac lancuch6w snieznych na obr~cze k61wi~ksze niz 16". Nie wolno zakladac lancuch6w snieznych na tylne kola.

Obr~cz kola Opony Cisnienie i pr~dkosc maksymalna __ _

_

Nie wolno montowac obr~czy k610 srednicy wi~kszej niz 18" Nalezy zachowac szczeg61nq ostroznosc podczas jazdy po nier6wnej nawierzchni oraz wjezdzania na kraw~znik, jesli samoch6d jest ci~zko zaladowany lub ciqgnie przyczep~. Dotyczy to zw!aszcza samochod6w z ko!ami 18". Offset obr~czy k6! powinien wynosic 41 mm.

195/65R1591

H

215/60 R15 94 V 215/55 R16 93 V 225/45 R17 94 W RF/XL 235/45 R17 94 W 225/45 R18 95 W RF/XL

x x x x

x x x x

x x x x

-

x

-

x
-

x
-

x x

x x x x

x x x

x x x x x

x x x x x
-

x x x x x

x

x x

x x x x
-

x x x x

195/65 R15 91 Q *) 205/65 R15 94 Q 215/55 R16 93 Q 225/45 R17 94 Q RF/XL 235/45 R17 94 Q

-

x x x

x x x
-

x x

x x x x x x

x x x x x x

-

x x x x x

6,5 6,5 6,5 7

x x x x x

15, stalowe i aluminiowe 16, stalowe 16, aluminiowe

x

17, aluminiowe 17, aluminiowe 18, aluminiowe

7,5 7,5

x x x x x x
sportowym.

x x x x x

x
-

x x x

x x x x x

x x x x x
-

-

*) Nie za/ecane w po/qczeniu z zawieszeniem RFIXL

= Opony

typu Reinforced (Iub Extra Load).

tadunek/pr~dkosc km/godz. 1-30soby/0-160 195/65 R15 91 H 4-5 os6b/0-160 1-50s6b/160Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 1-30soby/0-160 215/60 R15 94 V 4-50s6b/0-160 1-5 os6b/160Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 215/55 R16 93 V 1-30soby/0-160 4-5 os6b/0-160 1-5 os6b/160Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 1-30soby/0-190 225/45 R17 94 W RF/XL 4-50s6b/0-190 1-50s6b/190Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 235/45 R17 94 W 1-30soby/0-190 4-50s6b/0-190 1-5 os6b/190Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa 1-30soby/0-190 225/45 R18 95 W 4-5 os6b/0-190 RF/XL 1-50s6b/190Aby uzyskac mniejsze zuzycie paliwa

Rozmiar opon

Prz6d bar/psi 2,3/33 2,3/33 2,6/38 2,6/38 2,4/35 2,4/35 2,8/41 2,8/41 2,2/32 2,2/32 2,6/38 2,6/38 2,4/35 2,4/35 2,8/41 2,8/41 2,4/35 2,4/35 2,8/41 2,8/41 2,4/35 2,4/35 2,8/41 2,8/41

Tyl bar/psi 2,3/33 2,3/33 2,6/38 2,6/38 2,2/32 2,2/35 2,6/38 2,6/38 2,2/32 2,2/32 2,6/38 2,6/38 2,4/35 2,4/35 2,8/41 2,8/41 2,4/35 2,4/35 2,8/41 2,8/41 2,4/35 2,4/35 2,8/41 2,8/41

195/65 R15 91 Q opony zimowe 205/65 R15 94 Q opony zimowe 215/55 R16 93 Q opony zimowe 225/45 R17 94 Q RF/XL opony zimowe 235/45 R17 94 W opony zimowe 125/85 R16 99 M * opona kola zapasowego 195/65 215/60 215/55 opona wego R15 91H * R15 94V* R16 93V* kola zapaso-

1-30soby/0-160 4-5 os6b/0-160 1-30soby/0-160 4-5 os6b/0-160 1-30soby/0-160 4-50s6b/0-160 1-30soby/0-160 4-50s6b/0-160 1-30soby/0-160 4-50s6b/0-160 Maks.80

2,4/35 2,8/41 2,4/35 2,8/41 2,4/35 2,8/41 2,5/36 2,9/42 2,4/35 2,8/41 4,2/60

2,4/35 2,8/41 2,4/35 2,8/41 2,4/35 2,8/41 2,5/36 2,9/42 2,4/35 2,8/41 4,2/60

Jezeli samoch6d posiada opony w tym samym rozmiarze, obowiqzujq takie same dane dotyczqce ladunku/pr~dkosci, jak dla opon oryginalnych.

Przez zimne opony rozumie si~ opony majqce temperatur~ otoczenia. Wtabeli podano wartosci cisnienia powietrza przy temperaturze otoczenia 20°C. Cisnienie powietrza w oponach wzrasta wraz ze wzrostem temperatury opon (np. w czasie szybkiej jazdy autostradq), i spada z jej spadkiem. Jesli temperatura opony zmieni si~ 0 10 stopni, cisnienie wzrasta, wzgl~dnie spada 0 0,1 bara (10 kPa, 2 psi). Indeks pr~dkosci podany w tabeli jest najnizszym zalecanym. Indeks pr~dkosci, zobacz str. 265.

Tabliczki i etykietki
Gdy kontaktujesz si~ ze stacjq obstugi, czasem niezb~dna mote okazac si~ znajomosc numeru nadwozia, numeru silnika i skrzyni bieg6w. 1 Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN, po wewn~trznej stronie przedniej szyby 2 Numer skrzyni bieg6w 3 Numer silnika 4 Etykietka: cisnienie w oponach i kody kolor6w (tapicerki i nadwozia) 5 Numer identyfikacyjny nadwoziaNIN wraz z numerem homologacji UE 6 Numer identyfikacyjny nadwozia (wybity w nadwoziu).

-SAAB AUTOMOBILE _ _ kg kg AB

e.·.t_·_.
1-_ 2-_ kg kg

pozycja: numer nadwozia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

I I I I I I I I I I
Y S 3 F D 4 5 S X 6

I

I

1 016584

-2 3 4 5

I I I I I
6 = kody identyfikacyjne niekt6rych cZEilscizawieszenia 8 Wersja silnika B = 1.8i F = 1.8t S = 2.0t Y = 2.0 Turbo M = 2.8 (230 KM) U = 2.8 (250 KM) V = 1.9 wysokoprEilzny, 8-zaworowy W = 1.9 wysokoprEilzny, 16-zaworowy 0-9 lub X 6 = 2006 1 = Trollhatlan 6 = Graz 000001-999999 Y = Europa POtnocna S = Szwecja 3 = Saab Automobile AB F = 9-3 _ B = 9-3 Linear D = 9-3 Arc F = 9-3 Vector H = 9-3 Aero 4 = 4 drzwi 5 = 5 drzwi 7 = Kabriolet 5 = Manualna, 5-biegowa 6 = Manualna, 6-biegowa 9 = Automatyczna, 5-biegowa 1 = Automatyczna, 6-biegowa

1 Rejon geograficzny _ 2 Kraj _

3 Producent
4 5 Model samochodu Seria

_

9 10 11 12

Znak kontrolny __ Model roku Miejsce produkcji _ Numer seryjny __

Do samochodu dolqczony jest Certyfikat Zgodnosci UE (EEC Certificate of Conformity), zawierajqcy dokladniejszqspecyfikacjEil Twojego samochodu.

Programowalne funkcje
Niekt6re funkcje i uk+ady w samochodzie mozna przeprogramowae i dostosowae do Twoich wymagan w zakresie uzytkowania samochodu. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanC\. stacjC\. obs+ugi Saaba. Centralny zamek Niekt6re funkcje nie mogC\.zostae przeprogramowane, gdyz by+oby to niezgodne z obowiC\.zujC\.cymi rzepisami prawa. p Zaleca si~ kontakt z autoryzowanC\. stacjC\. obs+ugi Saaba w celu uzyskania szczeg6+owych informacji. Ponizej przedstawiono kilka przyk+ad6w funkcji, kt6rych parametry sC\. rogramop walne. • Dzwi~kowe potwierdzenie zamkni~cia/otwarcia, tak/nie. • Standardowe dzia+anie blokady TSL: Funkcja w+C\.cza automatycznie po si~ zamkni~ciu samochodu przyciskiem na pilocie (drzwi nie mozna otworzytOCr wewnC\.trz). Przeprogramowana funkcja blokady TSL: Funkcja TSL zostaje w+C\.czona dwupo krotnym nacisni~ciu przycisku w ciqgu 5 sekund. Jezeli nacisniesz przycisk jeden raz, samoch6d zostanie zamkni~ty w "zwykty" spos6b (drzwi mozna otworzye od wewnC\.trz).

• Automatyczne odblokowanie zamk6w drzwi po zatrzymaniu samochodu i wyj~ciu pilota ze stacyjki. • Zablokowanie zamka pokrywy bagaznika po rozpocz~ciu jazdy lub 30 sekund po zamkni~ciu. • D+ugose potwierdzenia dZwi~kowego i swietlnego mozna zmienie. • Mozna wybrae, czy pokrywa bagaznika ma zostae odblokowana przy otwarciu drzwi, tak/nie. Funkcja "Follow Me Home" (Oswietlenie drogi do domu) • Mozna wybrae d+ugose czasu w+C\.czenia swiatet. • Mozna wybrae, czy razem ze swiatlami mijania majC\. i~ palie swiatla cofania lub s tylne swiatla pozycyjne. Alarm antywlamaniowy Ponizej przedstawiono kilka przyk+ad6w funkcji, kt6rych parametry sC\. rogramop walne. • Oswietlenie wn~trza w+C\.cza si~ w momencie wzbudzenia alarmu antywlamaniowego, tak/nie. • Mozna wybrae, czy sygnaty dZwi~kowe majC\.bye generowane przez klakson samochodu, czy syren~ alarmu antyw+amaniowego. • Funkcj~ alarmu antynapadowego mozna wybrae jako opcj~ r6wniez wtedy, gdy samoch6d nie posiada alarmu antyw+amaniowego.

Panel automatycznego klimatyzacja, (ACC)

*

sterowania

*

• Podczas spryskiwania przedniej szyby, recyrkulacja powietrza moze zostae automatycznie w+C\.czona,aby zapobiec przedostawaniu si~ zapachu ptynu spryskiwaczy do wn~trza samochodu. W takim przypadku symbol recyrkulacji powietrza nie zostanie wyswietlony. Funkcj~ t~ mozna wybrae jako opcj~ - skontaktuj si~ ze stacjC\.obslugi. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanC\. stacjC\.obs+ugi Saaba. • Aby zwi~kszye ilose powietrza naptywajC\.cegodo dysz wylot6w na tablicy rozdzielczej oraz dysz wylot6w przypod+ogowych mozesz zrezygnowae z doptywu powietrza do dysz wylot6w odmrazacza (moze to bye pozC\.danew cieplejszym klimacie). • Kabriolet: Mozesz zrezygnowac z automatycznego wylC\.czania spr~zarki ukladu klimatyzacji Ale po zlozeniu dachu.

iii

Dane techniczne
Komunikaty i informacje, wyswietlane na SID
Wyswietlane komunikaty i informacje zalezq od wersji silnika i wyposazenia. Symbol Tekst Antilock brake malfunction. Contact service. (Awaria ukfadu zapobiegajqcego zablokowaniu hamulc6w. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Brake malfunction. Make a safe stop. Contact service. (Awaria ukfadu hamulcowego. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Brake fluid level low. Make a safe stop. Contact service. (Niski poziom pfynu hamulcowego. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj si~ ze stacjq obsfugi.) Release parking brake. (Zwolnij hamulec postojowy.) Oil pressure low. Make a safe stop. Turn off engine. (Niskie cisnienie oleju. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Wyfqcz silnik.) Low engine oil level. Fill oil now. (Niski poziom oleju silnikowego. Uzupefnij bezzwfocznie olej.) Water in fuel. Contact service. (Woda w paliwie. Skontaktuj si~ ze stacjq obsfugL) Engine malfunction. Contact service. (Awaria silnika. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Coolant level low. Refill. (Niski poziom pfynu chfodzqcego. Uzupefnij pfyn.) Hot engine. Make a safe stop. Run engine on idle. (Temperatura silnika za wysoka. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Zostaw silnik pracujqcy na biegu jafowym.)

305

~
JV>.AA.

(1)

(@)

I • I •
~

Q)
E!]
::::CD ::=;.

Gearbox malfunction. Limited performance. Contact service. (Awaria skrzyni bieg6w. Ograniczenie osiqg6w. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Gearbox too hot. Make a safe stop. Open hood to cool down. (Temperatura skrzyni bieg6w za wysoka. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Otw6rz mask~ silnika i przewietrz, aby schfodzic.) Battery not charging. Make a safe stop. Contact service. (Akumulator nie faduje. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Headlight levelling malfunction. Contact service. (Awaria regulacji ustawienia reflektor6w. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Tap brakes lightly before using cruise control. (Przed wfqczeniem tempomatu nacisnij lekko pedaf hamulca.)

(CD) (CD)
(®)
~

-~-I't(

,.

~

•••••
PASS.

Airbag malfunction. Contact service . (Awaria ukfadu poduszek powietrznych Airbag. Skontaktuj si~ ze stacjq serwisowq.) Use your seatbelt. (Zapnij pas bezpieczenstwa.)

k

..

~

Traction control failure. Contact service. (Awaria systemu kontroli trakcji. Skontaktuj siEilze stacjq serwisowq.) Stability control failure. Contact service. (Awaria systemu stabilizacji jazdy. Skontaktuj siEilze stacjq serwisowq.) Washer fluid level low. Refill. (Niski poziom ptynu spryskiwacza. Uzupelnij ptyn.) Key not accepted. Contact service. (Niewlasciwy kluczyk. Skontaktuj siEilze stacjq serwisowq.) Remote control battery low. Replace battery. (Niskie napiEilcie baterii w pilocie. Wymieri bateriEil.) 2: standard key 0: valet key Key No: 1 (2: kluczyk6w standardowych 0: kluczyk6w serwisowych Nr. kluczyka: 1)

al al
fiB' fiB' fiB'
C#~

Steering lock malfunc. Make a safe stop. Contact service. (Awaria blokady kolumny kierownicy. Zatrzymaj samoch6d w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj siEilze stacjq serwisowq.) Steering lock engaged. Pull out key, turn steering wheel. Try again. (Zalqczona blokada. Wyjmij kluczyk, przekrEilc kolo kierownicy. Spr6buj ponownie uruchomic.) Immobiliser failure. Try starting again. Contact service. (Awaria immobilizera. Spr6buj ponownie uruchomic. Skontaktuj siEilze stacjq serwisowq.) Theft protection failure. Contact service. (Awaria alarmu antywlamaniowego. Skontaktuj siEilze stacjq serwisowq.) Alarm has been triggered since being armed. (Wyzwolenie alarmu podczas ostatniego okresu czuwania.) Rear left seat backrest unlocked. (Oparcie tylnego lewego fotela odblokowane.)

C#~

Rear right seat backrest unlocked. (Oparcie tylnego prawego fotela odblokowane.) Parking assistance malfunction. Contact service. (Awaria ukladu pomocy przy parkowaniu. Skontaktuj siEilze stacjq serwisowq. ) Parking assistance sensor interference. (Zakl6cenia czujnika ukladu pomocy przy parkowaniu.) drzwi.)

~
t·V·,

p~! I p~! I
- ! , I '

0 .
a-O

, , Close doors. (Zamknij '~'

D~-O a
a-O

- ! , I '

- ! , I '

W W W
, I ' , I '

Left brake light failure. (Awaria lewego swiatla hamowania.) Left main beam failure. (Awaria lewego swiatla drogowego.) Left dipped beam failure. (Awaria lewego swiatla mijania.) Rear fog light failure. (Awaria tylnego swiatla przeciwmgielnego.) Right brake light failure. (Awaria prawego swiatla hamowania.)

- ! -

t1J -t1J!

tfi -tfi! -tfi! -tfi!
- ! , I ' , I ' , I ' , I '

Right main beam failure. (Awaria prawego swiaUa drogowego.) Right dipped beam failure. (Awaria prawego swiaUa mijania.) High mounted brake light failure. (Awaria trzeciego swiaUa STOP.) Left front turn indicator failure. (Awaria lewego przedniego kierunkowskazu.) Left rear turn indicator failure. (Awaria lewego tylnego kierunkowskazu.) Right front turn indicator failure. (Awaria prawego przedniego kierunkowskazu.) Right rear turn indicator failure. (Awaria prawego tylnego kierunkowskazu.) Left rear position light failure. (Awaria lewego tylnego swiaUa postojowego.) Right rear position light failure. (Awaria prawego tylnego swiaUa postojowego. )

Time for service. (Czas na serwis.)

- ! , I '

tfi
I '

- ! ,

tfi
I '

- ! ,

tfi
I '

- ! ,

tfi
I '

- ! ,

ffj

Dodatkowy podgrzewacz i podgrzewacz parkingowy
&UWAGA
• Wyfqcz podgrzewacz

*

paliwowy podczas tankowania. silnika w garazu lub innym

• Nie uzywaj nigdy podgrzewacza pomieszczeniu.

Podgrzewacz paliwowy:
Samochody z silnikiem wysokopr~znym Na niekt6rych rynkach samochody z silnikiem wysokopr~znym posiadajq dodatkowy podgrzewacz Jest on zasilany olejem napli!dowym i wfqcza sili! automatycznie, gdy temperatura pfynu chfodzqcego silnikjest nizsza niz 75°C, a temperatura zewn~trzna jest nizsza niz 8°C. Dzili!ki podgrzewaczowi silnik szybciej osiqga temperaturli! pracy. Do samochod6w tych jako wyposazenie dodatkowe dostli!pna jest przystawka podgrzewacza parkingowego, dzili!ki kt6rej moze on bye r6wniez wykorzystywany do ogrzewania wnli!trza samochodu podczas postoju. Jesli temperatura pfynu chfodzqcego spadnie ponizej 75°C, a temperatura powietrza ponizej 8°C, na desce rozdzielczej zostanie

*-

Jezeli samoch6d posiada klimatyzacjli! rli!cznq, ukfad wybiera 1. prli!dkose wentylatora, a powietrze jest kierowane na przedniq szybli!. Ustawieri tych nie mozna zmienie. Uwaga! Podgrzewacz parkingowy korzysta cZli!sciowo z akumulatora. Dlatego zaleca sili!, aby po uzyciu podgrzewacza jechae samochodem, co najmniej tak dfugo, jak dfugo byf on wfqczony, aby podfadowae akumulator. Jest to szczeg61nie wazne w niskich temperaturach, gdy wydajnose akumulatora jest mniejsza. Jesli temperatura zewn~trzna spadnie ponizej -20°C, czas pracy podgrzewacza nie powinien przekraczae 30 minut. Sprawdzaj regularnie stan nafadowaniaakumulatora i dofadowuj go w razie potrzeby. Wfqcz podgrzewacz kilka razy w miesiqcu, r6wniez w okresie letnim. Zapobiegnie to wyparowywaniu paliwa i powstawaniu osad6w, co mogfoby spowodowae zakf6cenia w dziafaniu urzqdzenia. Maksymalny czas pracy podgrzewacza postojowego wynosi 45 minut. Jezeli chcesz, aby podgrzewacz pracowaf kr6cej, np. przez 20 minut, zaprogramuj czas jego uruchomienia na 20 minut przed planowanym wyjazdem. Podgrzewanie zostanie wyfqczone automatycznie, gdy silnik nagrzeje sili! do okreslonej temperatury. Podgrzewacza nie da sili! uruchomie, jezeli ilose paliwa w zbiorniku jest mniejsza niz ok. 10 litr6w. Jesli temperatura pfynu chfodzqcego spadnie ponizej 75°C, a temperatura powietrza ponizej 8°C, na desce rozdzielczej zostanie wyswietlony nastli!pujqcysymbol

R.

wyswietlony

nastli!pujqcy symbolR. parkingowy

Podgrzewacz

benzyn~

*.

zasilany olejem nap~dowymlub

Czasy zafqczenia podgrzewacza parkingowego Sq sterowane za pomocq SID (Profiler), zobacz str. 309. Jezeli samoch6d posiada klimatyzacjli! automatycznq, ACC, wfqcza sili! ona r6wnoczesnie z podgrzewaczem. Rli!czna zmiana ustawieri, zobacz str. 122.

Samochody z silnikiem benzynowym Jezeli samoch6d posiada podgrzewacz parkingowy pefni on r6wniez funkcjli! podgrzewacza dodatkowego. Podgrzewacz wfqcza sili! automatycznie, gdy temperatura pfynu chfodzqcego silnik jest nizsza niz 75°C, a temperatura zewnli!trzna jest nizsza niz 8°C. Dzili!ki podgrzewaczowi silnik szybciej osiqga temperaturli! pracy.

*,

Elektryczny podgrzewacz silnika, gniazdo 220 V

*

Park Heater (Ogrzewacz postojowy)

*

Czas za~qczenia elektrycznego podgrzewacza silnika moze bye sterowany za pomocq SID. Do tego niezb~dny jest dodatkowy zestaw instalacyjny. Zaleca si~ kontakt z autoryzowanq stacjq obs~ugi Saaba. R6wnoczesnie z elektrycznym podgrzewaczem w~qcza si~ zamontowane we wn~trzu samochodu gniazdo 220 V. Po zamontowaniu dodatkowego zestawu do sterowania czasem za~qczenia podgrzewacza: Czas pracy elektrycznego podgrzewacza silnika wynosi maks. 180 min. Jezeli chcesz, aby podgrzewacz pracowa~ kr6cej, np. przez 30 minut, zaprogramuj czas jego uruchomienia na 30 minut przed planowanym wyjazdem. Podgrzewanie zostaniewy~qczone automatycznie w momencie uruchomienia silnika.

Jesli samoch6d jest wyposazony w paliwowy lub elektryczny podgrzewacz silnika, czasy za~qczenia go Sq regulowane zgodnie z ustawieniami w Protiler pod menu Park Heater (Ogrzewacz postojowy)/Block Heater (Ogrzewacz silnika). Jesli samoch6d posiada oba typy podgrzewaczy, ich czasy za~qczenia mozna nastawie oddzielnie. 1 Nacisnij przycisk CUSTOMIZE, aby wejse do menu Protiler. 2 Wybierz Park Heater (Ogrzewacz postojowy) lub Block Heater (Ogrzewacz silnika) za pomocq pokr~t!a INFO. 3 Wcisnij pokr~t!o INFO. 4 Wybierz Manual Control (Regulacja r~czna) lub Set Timers (Ustaw czasy za~qczenia). 5 Aby potwierdziewyb6r, nacisnij pokr~t!o INFO. 6 Wybierz zqdane opcje.

I Park Heater (Ogrzewacz postojowy) I Manual Control (Regulacja r~czna)
Heater on (Ogrzewacz w~qczony) Heater off (Ogrzewacz wY~qczony)

I Set Timers

(Ustaw czasy za~qczenia)

Edit Timers (Edytuj czasy za~qczenia) A xx:xx B xx:xx C xx:xx

Ixx:xx A (Czas za~qczenia A) Timer
Objasnienie opcji tunkcji programowania czas6w za~qczenia podgrzewacza. Manual Control (Regulacja r~czna): Heater on (Ogrzewacz w~qczony): Uruchomienie podgrzewacza. PamiliJtaj, te kluczyk musi znajdowac siliJ w stacyjce, aby motliwe bylo rliJczne uruchomienie podgrzewacza. Heater off (Ogrzewacz wY~qczony): Podgrzewacz wylqczony.

Block Heater (Ogrzewacz silnika)

*

Ustawienia dla Block Heater (Ogrzewacz silnika), zobacz Park Heater (Ogrzewacz postojowy).

Set Timers (Ustaw czasy zat~czenia) Motna zaprogramowac trzy r6tne czasy za/qczenia. W danym momencie mote bye aktywny tylko jeden czas za/qczenia.

o LI')
M ,:.-::.;

Wymiary w nawiasach dotyczq modelu Saab 9-3 SportCombi

YO
238 282

Indeks
NC
ACC 117 119

ACC - Kabriolet _ 128 Akumulator 235 Alarm 56 Alarm antywtamaniowy 56 Alarm, SID 102 Alternatywne typy opon i obrE;lczy k6t 264 Automatyczna skrzynia bieg6w __ 175 Automatyczne przyciemnianie lusterka wstecznego 139 Awaryjne odblokowanie zamka pokrywy bagaznika, Kabriolet 82 Awaryjne otwieranie wqskiej cZE;lsci oparcia tylnej kanapy, Sport Sedan 151 Awaryjne otwieranie/zamykanie dachu 142

Bezpieczniki Bezpieczniki MAXI Blokada diwigni bieg6w, chwilowe wytqczanie funkcji Blokada diwigni zmiany bieg6w __ Blokada kolumny kierownicy Blokada tylnych podnosnik6w szyb, Sport Sedan i SportCombi

257 258 178 175 164 136 Daleka podr6z Dane techniczne Dane techniczne silnika Data, ustawianie Deklaracja odpowiedzialnosci producenta Dtugotrwaty post6j samochodu Docieranie Docieranie nowych klock6w hamulcowych Dodatkowe gniazdo zasilania Dodatkowy akumulator, rozruch wspomagany Dodatkowy podgrzewacz Dojazdowe koto zapasowe Dysze spryskiwaczy Dywaniki tekstylne, czyszczenie DiwiE;lkowy uktad pomocy przy parkowaniu 216 287 290 101 284 191 174 174 145 214 308 267 240 279 192

Bagaznik Bagaznik, jazda z otwartq pokrywq _ Bagaznik, otwieranie Bezpieczenstwo Bezpieczenstwo dzieci

148 209 52 13 26

Cisnienie w oponach Cisnienie, opony 264, Co powoduje wzbudzenie alarmu? Cofanie z przyczepq Czujnik deszczu Czujnik przechytu Czujnik przechytu, alarm antywtamaniowy Czujnik ruchu, alarm antywtamaniowy Czujnik, wycieraczki szyby przedniej Czynniki wptywajqce na zuzycie paliwa Czynnosci kontrolne przed jazdq z przyczepq Czyszczenie tapicerki Czyszczenie, pasy bezpieczenstwa

264 300 57 203 111 58 58 58 111 195 203 279 278

Easy-entry (funkcja tatwego wsiadania), Kabriolet Elektroniczna blokada kolumny kierownicy Elektroniczna blokada silnika Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, ESP®

75 164 56 187

Elektryczne ogrzewanie przednich foteli 118, Elektryczne podnosniki szyb Elektryczne podnosniki szyb, Kabriolet Elektrycznie podgrzewane lusterka boczne Elektrycznie regulowane fotele Elektrycznie regulowane fotele przednie Elektryczny podgrzewacz silnika Elementy systemu poduszek powietrznych Elementy zewn~trzne, przeglqd ESp®, uklad przeciwposlizgowy __ Etykietki i tabliczki, lokalizacja

127 135 79 118 22 22 196 34 4 187 302

Funkcja lock-up (blokada), automatyczna skrzynia bieg6w Funkcja pami~ci, elektrycznie -regulowany fotel kierowcy Funkcja pomocy przy ruszaniu pod g6r~ Funkcje, alarm antywlamaniowy __ Funkcje, automatyczny uklad sterowania klimatyzacjq (ACC) __

177 23 185 60 122

Instalacja elektryczna, dane techniczne ISOFIX, punkty mocowania fotelika dzieci~cego

294 32

Filtr cZqstek stalych, silnik wysokopr~zny Filtr powietrza Fotel kierowcy z funkcjq pami~ci __ Fotel, regulowany elektrycznie Fotele Foteliki dzieci~ce Foteliki dzieci~ce Saaba Funkcja "Follow Me Home" (Oswietlenie drogi do domu) Funkcja alarmu antynapadowe~ alarm antywlamaniowy

170 231 23 22 20 26 27 106 59

Hak holowniczy Hamowanie Hamulce Hamulce z ABS Hamulec r~czny Holowanie

200 183 183 183 189 210,212

Jazda na dojazdowym kole zapasowym Jazda nocq Jazda przez gl~bokq wod~ Jazda w niskich temperaturach Jazda w terenach g6rzystych z duzym obciqzeniem Jazda w upalne dni Jazda z ladunkiem Jazda z otwartq pokrywq bagaznika Jazda z przyczepq Jazda zimq

213 210 209 197 177 199 209 209 200 197

lIos6 paliwa pozostajqcego w zbiorniku 93 Immobilizer, elektroniczna blokada silnika 56 Indeks nosnosci, opony 265 Indeks pr~dkosci, opony 265

Kabriolet 63 Kalibracja elektrycznych podnosnik6w szyb, Sport Sedan i SportCombi 137 Kalibracja przednich elektrycznychpodnosnik6w szyb z zabezpieczeniem przed przyci~ciem, Kabriolet 80 Kalibracja, klimatyzacja (ACC) 127 Kierunkowskazy 108 Klamki 48

Klamki drzwi Klimatyzacja, r~czna Kluczyk Kobiety w ciqzy Kod daty opony Kod daty, opony Kody kolor6w, tapicerka i nadwozie Kola Kolo zapasowe Komfortowe otwieranie okien, Sport Sedan Komfortowe zamykanie okien, Sport Sedan i SportCombi Komora silnika, czyszczenie Komora silnika, silnik benzynowy z turbodoladowaniem, przeglqd Komora silnika, silnik wolnossqcy, przeglqd Komora silnika, silnik wysokopr~zny, przeglqd Komputer podr6zny Komunikaty wyswietlane na SID, Kabriolet Korek wlewu paliwa Korzystanie z prostownika/urzqdzenia do wspomagania rozruchu Kr6tki sygnal swiatel drogowych __ Kurtyna powietrzna, Sport Sedan __

48 114 48 17 266 266 302 264 267 135 136 281 7 6 9 97 73 172 215 105 40

Lampka ostrzegawcza systemu poduszek powietrznych 42 Lampki kontrolne 86 Lampki ostrzegawcze 86 Lampy punktowe, Kabriolet 80 Lepkosc, olej silnikowy 291 Liczba cetanowa oleju nap~dowego _ 292 Liczba oktanowa benzyny 292 Licznik kilometr6w 91 Licznik przebiegu dziennego 91 Limp-home (awaryjny tryb dzialania) _ 168 Limp-home (awaryjny tryb dzialania), automatyczna skrzynia bieg6w __ 177 Lusterka w drzwiach 138 Lusterka wsteczne 138 Lusterka zewn~trzne 138 Lusterko w oslonie przeciwslonecznej 144

Najcz~stsze pytania dotyczqce dzialania poduszek powietrznych Napinacze pas6w bezpieczenstwa Napisy ostrzegawcze Narz~dzia i kolo zapasowe Nocna jazda Numer identyfikacyjny nadwoziaNiN Numer silnika Numer skrzyni bieg6w

43 18 10 267 210 302 302 302

Manewrowanie dachem skladanym Manualna skrzynia bieg6w Maska silnika Miganie swiatlami Momenty dokr~cania k61 Montowanie stelaza dachowego __ Mycie komory silnika Mycie samochodu

65 174 220 105 273 207 281 279

Obciqzenie haka holowniczego __ 202 Obr~cze k61 i opony, rozmiary 298 Obrotomierz 91 Odlqczenie elektrycznego podnosnika szyby w drzwiach pasazera, Kabriolet 79 Odzyskiwanie material6w 284 Og61ne informacje na temat bezpieczenstwa dzieci 27 Og61ne przepisy bezpieczenstwa, Kabriolet 64 Ogrzewanie tylnej szyby 118 Olej przekladniowy w skrzyni bieg6w, gatunek 296 Olej przekladniowy w skrzyni bieg6w, wymiana 231 Olej silnikowy, gatunek 291 Olej silnikowy, sprawdzanie 226

Oparcie fotela pasatera skfada si~ do przodu 24 Opony 264 Opony zimowe 298 Osfona przeciwsfoneczna 144 Ostrzetenia i komunikaty wyswietlane na SID, Kabriolet 73 Oszcz~dna jazda 195 Oswietlenie 105 Oswietlenie bagatnika 144,150 Oswietlenie bagatnika, Kabriolet 81 Oswietlenie bagatnika, wymiana 254 Oswietlenie podfogi 255 Oswietlenie schowka 253 Oswietlenie sufitowe 143 Oswietlenie sufitowe, wymiana tarowek 253 Oswietlenie tablicy rozdzielczej, wymiana 253 Oswietlenie w drzwiach 255 Oswietlenie wn~trza 143 Oswietlenie wn~trza, Kabriolet 80 Oswietlenie, wymiana tarowek __ 241 Otwierany dach 140 Otwor bagatowy, Sport Sedan __ 149 Otwor na narty, Sport Sedan 149 Otwor na narty, SportCombi 154 Owiewka, Kabriolet 82 Oznakowanie opon 265

Paliwowy podgrzewacz postojowy Pafqki ochronne, Kabriolet Pami~c, fotel kierowcy Panel automatycznego sterowania klimatyzacjq, ACC Panel r~cznego sterowania klimatyzacjq Parkowanie Parkowanie na pochyfosci terenu Pasek nap~dowy Paski napE;ldowe, dfugosc Pasy bezpieczenstwa Pasy bezpieczenstwa tylnej kanapy, Kabriolet Pasy bezpieczenstwa, pielE;lgnacja _ Pasy bezpieczenstwa, sprawdzanie _ Pasy bezpieczenstwa, tylna kanapa, Sport Sedan i SportCombi PielE;lgnacja ukfadu klimatyzacji __ Pilot Pilot, wymiana baterii Piora wycieraczek Pfyn chfodzqcy Pfyn hamulcowy, klasa Pfyn hamulcowy, sprawdzanie Pfyn spryskiwacza Pfyn sprz~gfa, sprawdzanie Pfyn wspomagania ukfadu kierowniczego, klasa

308 78 23 119 114 190 190 237 295 14 77 278 278 19 285 48 54 239 231 297 233 239 233 297

Pfyn wspomagania ukfadu kierowniczego, sprawdzanie 234 Podgrzewacz paliwowy 308 Podgrzewacz parkingowy 308 Podgrzewacz silnika 196, 308 Podnosnik 270 Podnosnik warsztatowy 271 Podswietlenie wskaznikow, regulacja intensywnosci 106 Poduszka powietrzna 34 Poduszka powietrzna pasatera 38 Pokrywa wlewu paliwa, otwieranie awaryjne, Sport Sedan 62 Pokrywa wlewu paliwa, otwieranie rE;lczne, Kabriolet 81 Polerowanie i woskowanie 281 Popielniczki 145 Porady dotyczqce rozruchu, silniki benzynowe 166 Porady, ACC 127 Porady, dotyczqce obsfugi dachu skladanego 64 Post~powanie w ekstremalnych warunkach pogodowych, ACC 126 Prace zwiqzane z wymianq lub kasacjq poduszki powietrznej oraz pirotechnicznych napinaczy pasow bezpieczenstwa 43 Prawidfowa pozycja z zapi~tymi pasami bezpieczenstwa 15 Pr~dkosciomierz 92 Profile, ustawienia utytkownika 96

Profiler, ACC Program przeglqd6w Programowanie, ACC Prostownik/urzqdzenie do wspomagania rozruchu Prowadnica pasa bezpieczenstwa, Sport Sedan i SportCombi Przebicie opony, wymiana k6+ Przebicie opony, zestaw do naprawy Przed dalekq podr6zq Przed jazdq z przyczepq Przedni uchwyt holowniczy Przednie pasy bezpieczenstwa Przednie swiaUa przeciwmgielne Przeglqd systemu poduszek powietrznych Przeglqdy okresowe Przejsciowe zakl6cenia w dzialaniu, centralny zamek Przelqcznik kierunkowskaz6w Przelqczniki Przelqczniki w drzwiach kierowcy __ Przewozenie ladunku na dachu Przewozenie samochodu Przycisk wyposazenia dodatkowego, Sport Sedan i SportCombi Przycisk zerowania, licznik przebiegu dziennego Przyklady symboli, kt6re mogq znajdowac siEilw Twoim samochodzie

129 283 127 215 16 270 273 216 203 210 16 108 42 283 51 108 105 52 207 213 109 91

Przyrzqdy i urzqdzenia sterujqce Przyspieszona redukcja biegu (Kick-down)

85 177

12

REilczna zmiana bieg6w REilczne odblokowanie zamka pokrywy bagaznika, Kabriolet REilczne otwieranie pokrywy wlewu paliwa, Kabriolet REilczne otwieranie pokrywy wlewu paliwa, Sport Sedan REilczne rozkladanie dachu skladanego, Kabriolet REilczne zamykanie dachu otwieranego REilcznie regulowane fotele przednie _ Reflektory Reflektory przednie Reflektory, spryskiwacze Reflektory, wymiana zar6wek Regeneracja filtra cZqstek stalych, samochody z silnikiem wysokoprEilznym Regulacja kierownicy Regulacja pofozenia, kierownica __ Regulacja temperatury, klimatyzacja (ACC) Regulacja temperatury, rEilczny ukfad sterowania klimatyzacjq

180 82 81 62 70 142 20 105 105 111 243

Regulacja ustawienia fotela Regulacja ustawienia reflektor6w Rodzaj benzyny Rodzaj paliwa Rozkfadanie awaryjne dachu skfadanego, Kabriolet Rozkfadanie dachu skfadanego, Kabriolet ---------Rozmiary obrEilczy k6f Rozmiary opon Rozprowadzenie powietrza, rEilczny ukfad sterowania klimatyzacjq __ Rozruch w niskich temperaturach (silnik wysokoprEilzny) Rozruch wspomagany z dodatkowego akumulatora

20 106 292 292 70 68 300 298 115 166 214

---------

170 134 134 120 114

SAHR, zagf6wek Samochody z poduszkq powietrznq przed fotelem pasazera Samodiagnostyka lampek, lampki kontrolne i ostrzegawcze Schowek w tablicy rozdzielczej __ Schowki Sentronic, rEilcznazmiana bieg6w SID Silnik,opis Skfadanie dachu skladanego, Kabriolet

25 28 90 146 146 180 96 221 66

Sktadanie lusterek bocznych _ 138 Sktadanie oparcia fotela pasazera do przodu 24 Sktadanie tylnej kanapy, Sport Sedan 148 Sktadanie tylnej kanapy, SportCombi 152 Skropliny, AlC 117 Skropliny, ACC 121 Skrzynia bieg6w, automatyczna 175 Skrzynia bieg6w, manualna 174 Skrzynka bezpiecznik6w w bagazniku 260 Skrzynka bezpiecznik6w w komorze silnika 262 Skrzynka bezpiecznik6w w sciance tablicy rozdzielczej 259 SPA, uklad pomocy przy parkowaniu 192 Spis bezpiecznik6w 259 Splaszczenie bieznika, opony 278 Spojler na pokrywie bagaznika, Kabriolet 82 Sprawdzenie liczby zaprogramowanych pilot6w 54 Spr~zarka, zestaw do naprawy przebitych opon 273 Spryskiwacze 110 Spryskiwacze przedniej szyby 110 Spryskiwacze reflektor6w 111 Spryskiwacze szyby przedniej 110 Stacyjka 162 Stelaz dachowy, Sport Sedan 207 Stelaz dachowy, SportCombi 208 Sygnalizacja niezapi~tych pas6w bezpieczenstwa 14

Sygnalizacja, sygnat dtwi~kowy __ Sygnat dtwi~kowy Sygnaty alarmowe Sygnaty dtwi~kowe emitowane przez rMne uktady samochodu System Kontroli Trakcji (TCS) System ochrony gt6w pasazer6w __ System Roll-over (system zabezpieczenia przy dachowaniu), Kabriolet System zabezpieczenia przy dachowaniu System zabezpieczenia przy uderzeniach bocznych Szybki przewodnik, dioda i komunikaty SID Szybki przewodnik, pilot

134 134 57 108 185 39

78 78 39 61 49

Tabela zar6wek Tablica rozdzielcza, przeglqd Tablica wskaznik6w Tabliczki i etykietki, lokalizacja Tankowanie Tapicerka sk6rzana, czyszczenie Tapicerka, czyszczenie TCS Technika jazdy Tempomat Torby golfowe w bagazniku, Kabriolet Transport samochodowy Tr6jkqt ostrzegawczy Tylna kanapa - instalowanie fotelika dzieci~cego Tylna kanapa, skladanie, Sport Sedan Tylna kanapa, skladanie, SportCombi Tylne swiatlo przeciwmgielne Tylny uchwyt holowniczy

256 3 86 302 171 279 279 185 195 181 _ 83 213 109 28 148 152 107 211

SWiatia awaryjne Swiatla cofania SWiatia drogowe i mijania przelqczanie SwiaUa pozycyjne SwiaUo ksenonowe- _-_-_-_-_~-_-__ _=__=__=__= Swiece zarowe, silnik wysokopr~zny

109 109 105 105 242 90

Uchwyt na kubki Uchwytnanap~e Uchwyty mocujqce Uklad ASS Uklad klimatyzacji Uklad pomocy przy parkowaniu __ Uklad pomocy przy parkowaniu Saaba

144 144 150 183 117 192 192

Uktad przeciwposlizgowy Uktad utrzymywania statej pr~dkosci jazdy (tempomat) utatwienie dost~pu do tylnej kanapy, Kabriolet Umieszczenie dwoch toreb golfowych w bagazniku Uruchamianie silnika Ustalanie priorytetu informacji dtwi~kowych Ustawianie daty w SID Ustawianie godziny alarmu, SID __ Ustawienia przy duzym mrozie, r~czny uktad sterowania klimatyzacjq __ Ustawienia systemu, Profiler Ustawienia uzytkownika, Profiler __ Ustawienia w ekstremalnych warunkach pogodowych, ACC Uzbrojenie alarmu Uzupetnianie paliwa

185 181 75 83 164 108 101 102 115 103 96 126 57 171

Wazne informacje dotyczqce jazdy _ Wazne informacje, samochody z silnikiem benzynowym Wazne informacje, samochody z silnikiem wysokopr~znym Wersje silnika Wewn~trzne lusterko wsteczne __

167 169 170 293 139

Wewn~trzne lusterko wsteczne z funkcjq automatycznego przyciemniania przeciwodblaskowego 139 Wielorowkowy pasek klinowy 237 wtqczanie alarmu antywtamaniowego 59 wtqcznik sygnatu dtwi~kowego __ 134 Wn~trze, przeglqd 5 Woda, jazda przez gt~bokq wod~ _ 209 Woskowanie i polerowanie 281 Wskazowki dotyczqce jazdy nocq _ 210 Wskaznik cisnienia 93 Wskaznik cisnienia dotadowania 93 Wskaznik potozenia dtwigni zmiany biegow, automatyczna skrzynia biegow 94 Wskaznik poziomu paliwa 93 Wskaznik temperatury silnika 92 Wskazniki zuzycia, opony 266 Wspomaganie uktadu kierowniczego, sprawdzanie poziomu ptynu 234 Wst~p 2 Wybor j~zyka, Profiler 103 WyciCillanie lub podnoszenie samochodu 213 Wycieraczki 110 Wycieraczki szyby przedniej 110 Wygaszenie swiatet na tablicy rozdzielczej "Night Panel" 100 Wyjazdy za granic~ 216 Wykrywanie usterek w uktadzie NC i ACC 284 Wymiana baterii, pilot 54

Wymiana oleju silnikowego Wymiana pior wycieraczek Wymiana zarowek Wymiary i masy Wyposazenie wn~trza Wyswietlacz informacyjny na tablicy wskaznikow Wyswietlacz Informacyjny, SID

227 239 241 288 133 94 96

Zabezpieczanie tadunkow 150 Zabezpieczenie antykorozyjne 282 Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, tylne drzwi 53 Zabezpieczenie przed przyci~ciem, dach otwierany 142 Zabezpieczenie przed przyci~ciem, elektryczne podnosniki szyb, Sport Sedan i SportCombi 136 Zagtowek, Kabriolet 76 Zagtowki 25 Zalecane rodzaje paliwa 171 Zalecenia dla samochodow z automatycznq skrzyniq biegow, jazda z przyczepq 201 Zalecenia dla samochodow z manualnq skrzyniq biegow, jazda z przyczepq 202 Zalecenia dotyczqce tancuchow snieznych 298 Zamek centralny 48

Zamiana k6t Zamki

265 48

Zamki i alarm antywtamaniowy 47 Zamkni~ty obieg powietrza 117 Zamykanie samochodu przy roztadowanym akumulatorze 52 Zamykanielotwieranie samochodu 50 Zapalniczka 145 Zaprawki lakiernicze 281 Zaprawki lakiernicze dla lakier6w dwuwarstwowych 281 Zawieszenie kat -------297 Zbiornik ptynu spryskiwacza, p~emnosc 240 Zdalne otwieranie dachu otwieranego 141 Zdalne otwieranie okien 135 Zdalne zamykanie dachu otwieranego, Sport Sedan i SportCombi 141 Zdalne zamykanie okien, Sport Sedan 136 Zdalne zamykanie zamk6w nie dziata _ 51 Zegar 101 Zestaw do naprawy przebitych opon _ 273 Zmiana kota 270 Zmiana oprogramowania funkcji centralnego zamka 54

320

Uwagi

2 Plyn chfodz~cy
Silnik benzynowy: Benzyna bezolowiowa Zalecana liczba oktanowa Olej nap~dowy, najnizszy wsp6lczynnik LC (Iiczba cetanowa) LO 91-98 LO 95 Gdy silnik jest zimny, poziom plynu nie moze przekraczae oznaczenia KAL T/COLD (Iinia podzialu pomi~dzyg6rnqi dolnq cz~sciq zbiornika wyr6wnawczego). W razie potrzeby dolej mieszanin~ (p61 na p61) plynu zapobiegajqcego zamarzaniu i wody. Stosuj jedynie plyn zalecany przez Saaba.

Silnik wysokopr~zny:

45

Silniki wysokopr~zne muszq bye nap~dzane olejem nap~dowym, kt6ry spelnia wymagania normy europejskiej EN590. Pojemnosc zbiornika paliwa: Silnik benzynowy Silnik wysokopr~zny 58 I 58 I Uwaga! Nie tankuj paliwa do pelna (tzn. wypelniajqc rur~ wlewu). Paliwo musi miee miejsce na wypadek zwi~kszania obj~tosci, np. podczas upalnej pogody.

3 Plyn hamulcowy i sprz~gfa
Plyn hamulcowy DOT 4.

1 Olej silnikowy
Rodzaj: Produkty marki Saab lub Mobil dost~pne u przedstawicieli handlowych Saaba lub olej silnikowy spelniajqcy ponizsze wymagania jakosciowe: Silnik benzynowy GM-LL-A025 Silnik wysokopr~zny GM·LL·B025. Lepkos6: Silnik benzynowy - SAE OW-30 Silnik wysokopr~zny SAE 5W-40. Patrz rozdzial "Dane techniczne" .

Wsun konc6wk~ pompy w otw6r wlewowy opierajqc pierwszy znacznik (pierscien, wyst~p odlewu lub pierwszy zw6j spr~zyny) na kolnierzu wlewu paliwa. Nie wyjmuj konc6wki w trakcie pracy dystrybutora. Zakoncz tankowanie po pierwszym zatrzymaniu pompy.

7 Plyn wspomagania ukfadu kierowniczego
Plyn wspomagania ukladu kierowniczego CHF 11S lub CHF 202.

8 Miarka poziomu oleju silnikowego
Kontrola poziomu oleju, zobacz rozdzial "Piel~gnacja samochodu".

Saab 9-3 z silnikiem wysokoprQznym Diesel: Cz~stsza, niz podano w programie obslugi, wymiana oleju i filtra oleju jest wskazana, gdy: • Silnik pracuje cz~sto na biegu jalowym. • Samoch6d C7~stOzatrzymuje si~ i rusza, np.: samoch6d jest uzywany CL~stO lub gl6wnie w ruchu miejskim. • Samoch6d jest eksploatowany na kr6tkich trasach przy niskiej temperaturze zewn~trznej, a silnik rzadko osiqga normalnq temperatur~ roboczq.

PL MY 2006 Ordering no. 43 23 44, ed 2. Printed in Sweden on chlorine-free paper 2005-12. © Copyright Saab Automobile AS, 2005. Wszystkie dane i ilustracje w tej instrukcji oparte Sq na specyfikacjach dostEilpnych w momencie wykonywania koricowej redakcji. Wyb6r modeli samochodu, dane techniczne i wyposazenie r6zniq siEil zaleznosci od kraju w i mogq ulec zmianom bez uprzedzenia. ProszEilzauwazyc, ze ilustracje w tej instrukcji mogq pokazywac samochody posiadajqce wyposazenie dodatkowe. Przedstawiciel handlowy Saaba sluzy dokladnymi informacjami dotyczqcymi aktualnych warunk6w sprzedazy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful