You are on page 1of 3

916 - WARHAMMER FRP

WARHAMMER FRP - 917
INDEKS MIEJSCOWOŚCI MIASTA-PAŃSTWA NULN & HRABSTWA WISSENLANDU:
NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
MIASTO-PAŃSTWO NULN KSIĘŻNA EMMANUELLE VON LIEBOWITZ
NULN MP Księżna Emmanuelle 12000 5 administracja, handel, rudy 300a/4500b Miasto-Państwo Imperialna Akademia
metali, wino Artylerii. Mosty na rzekach Reik i Aver.
Ambosstein W Księżna Emmanuelle 80 3 handel, uprawy 15b Targ.
Armedorf W Księżna Emmanuelle 52 1 ubóstwo -
Arschel W Księżna Emmanuelle 64 2 uprawy 10c
Biberdorf W Księżna Emmanuelle 46 2 rybołówstwo, uprawy 5c Prom na rzece Reik.
Bleichdorf W Księżna Emmanuelle 32 1 ubóstwo -
Brandtstadt W Księżna Emmanuelle 52 2 uprawy 10b
Braundorf W Księżna Emmanuelle 62 2 rybołówstwo, uprawy 15b
Eschedorf W Księżna Emmanuelle 47 2 rybołówstwo, uprawy 10b Prom na rzece Aver.
Furtzhausen W Księżna Emmanuelle 74 3 handel, uprawy 15b Przyjazne Serce - gospoda niziołków,
pierwszy przystanek na drodze do Krainy
Zgromadzenia.
Konigsdorf W Księżna Emmanuelle 52 2 drewno, uprawy 10c Magnus Pobożny spędził tu noc.
Kotzenheim W Księżna Emmanuelle 61 3 handel, rybołówstwo, 15b Prom na rzece Reik. Zajazd.
uprawy
Krauthof W Księżna Emmanuelle 42 2 uprawy - Kiszona kapusta znana w całym
Imperium.
Mattersheim W Księżna Emmanuelle 37 2 rybołówstwo, uprawy 5c Prom.
Segeldorf W Księżna Emmanuelle 48 2 uprawy 10c
Wahnfurt W Księżna Emmanuelle 32 1 ubóstwo - Prom na rzece Linksreike.
Winkelhausen W Księżna Emmanuelle 62 2 uprawy 10b
Wurstheim W Księżna Emmanuelle 78 2 uprawy 15b Wieża sygnalizacyjna. Wieś znana z
wędzonej kiełbasy.
Zecher W Księżna Emmanuelle 32 1 ubóstwo -
Zugel Nuln Lager Z Hildebrand Knorrigherz 250 1 piaskowiec 50b Twierdza położona na terytorium
Wissenlandu. Obóz pracy. Kamieniołom.
Ultrechstadt MS Wielki Mistrz Zakonu 2000 4 daniny 50a/500b/500c Komturia Siedziby Zakonu.
Pieczęci
HRABSTWO WISSENLANDU KSIĄŻĘ BRUNO PFEIFRAUCHER
WISSENBURG MS Książę Bruno 5772 4 administracja, handel 100a/500b Stolica Wissenlandu.
Prom na rzece Reik.
Dotternbahn W Książę Bruno 49 2 drewno, kozy, owce 4c
Hargerbach W Książę Bruno 11 1 drewno, kozy, owce -
Hinkend W Książę Bruno 18 3 rybołówstwo - Prom na rzece Reik.
Maselhof W Książę Bruno 31 2 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Reik.
Rohrhausen W Książę Bruno 37 3 rybołówstwo, uprawy -
Weningen W Książę Bruno 71 2 rybołówstwo, uprawy 4c
Wurmgrube W Książę Bruno 81 2 rybołówstwo, uprawy 5c Prom na rzece Reik.
Grissenwald MS Książę Bruno 1500 3 szkutnictwo 50a/250b Prom na rzece Reik.
Kreutzhofen MM Książę Bruno 300 3 handel 10b/20c Prom na rzece Soll.
Weilerberg W Książę Bruno 18 3 uprawy 1b/2c Zaścianek Kreutzhofen.
Prom na rzece Soll.
HRABSTWO VON MEISSEN HRABIA ALEXEI VON MEISSEN
Meissen MM Hrabia Alexei 784 3 handel, rybołówstwo 2b/70c Prom na rzece Soll.
Augen W Hrabia Alexei 91 2 rybołówstwo, uprawy 6c Prom na rzece Soll.
Heisenberg W Hrabia Alexei 46 2 kozy, owce, rybołówstwo -
Kelgard W Hrabia Alexei 12 1 rybołówstwo - Prom na rzece Kelgard.
Owingen W Hrabia Alexei 42 2 handel, kozy, owce 6c
HRABSTWO VON WUSTER HRABIA ADOLFUS VON WUSTER
Wusterburg MS Hrabia Adolfus 1839 4 handel, rybołówstwo 100b/400c Prom na rzece Soll.
Eigenhof W Hrabia Adolfus 55 2 rybołówstwo - Prom na rzece Soll.
Kell W Hrabia Adolfus 63 2 rybołówstwo - Prom na rzece Hornberg.
Nehren W Hrabia Adolfus 32 3 handel, kozy, owce, uprawy - Prom na rzece Kelgard.
Oshausen W Hrabia Adolfus 41 2 rybołówstwo - Prom na rzece Hornberg.
Rotenbach W Hrabia Adolfus 34 3 bydło, kozy, owce -
Salmfahre W Hrabia Adolfus 20 1 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Kelgard.
Trulben W Hrabia Adolfus 27 2 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Soll.
HRABSTWO VON SONNE HRABIA DIETRICH VON SONNE
Sonnefurt MM Hrabia Dietrich 820 2 rybołówstwo 10c Prom na rzece Sonne.
Scharmbeck W Hrabia Dietrich 70 2 rybołówstwo 5c Prom na rzece Sonne.
Serrig W Hrabia Dietrich 63 2 rybołówstwo 4c Prom na rzece Soll.
Thalfang W Hrabia Dietrich 65 2 rybołówstwo, uprawy 3c Prom na rzece Soll.
BROWAR BUGMANA JOSEF BUGMAN
Browar W Josef Bugman 88 5 piwo 20a Najlepsze piwo na świecie.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

918 - WARHAMMER FRP