You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Caradryan, Kapitan Straży Feniksa:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA CARADRYANA, KAPITAN STRAŻY FENIKSA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE CARADRYAN SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 5 6 4 3 3 2 5 1 8
PRESTIŻ DRUŻYNY: +36 PUNKTÓW Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BROŃ/PANCERZ: Caradryan posiada SZTYLET oraz HALABARDĘ i CIĘŻKI PANCERZ,
gracz wedle uznania może wyposażyć Postać Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z
Straż Feniksa pilnuje Świątyni Asuryan, wielkiej piramidy wybudowanej na wyspie na
LISTY EKWIPUNKU DRUŻYNY.
Morzu Snów. W jej wnętrzu znaleźć można ponoć Komnatę Dni, na której ścianach
ZASADY SPECJALNE:
spisane są ogniem płonącym w kamieniu dzieje wszystkich Królów Feniksów:
KRZEPKI: Postać Dramatu może nosić PANCERZE ignorując ujemne modyfikatory
przeszłych, obecnie panującego i przyszłych. Ten, kto spojrzy na ściany Świątyni
do I i SZ. Ponadto, bohater specjalny wyekwipowany w PAWĘŻ (zobacz
pozna przeszłość i przyszłość i dosięgnie go klątwa wiedzy, wiedzy na temat dnia
ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK) może biegać.
własnej śmierci.
MĘSTWO PRZESZŁYCH WIEKÓW: Caradryan walcząc przeciwko ZŁYM,
Z ust Strażników Feniksa nie pada ani jedno słowo, bowiem ten, kto widział
CHAOTYCZNYCH oraz PRAWORZĄDNYM kompaniom może przerzucić
sekrety czasu, nie może o nich mówić i złożyć musi magiczną przysięgę milczenia, z
wszystkie nieudane testy PSYCHOLOGICZNE.
której nigdy nie zostanie zwolniony. Magiczny pakt z Asuryanem, uważany przez
SZYBKOŚĆ ASURYANA: Kapitan Straży Feniksa podlega zasadzie specjalnej UDERZA
wielu za przekleństwo, gwarantuje im ochronę przed wrogami i daje poczucie, że ich
JAKO PIERWSZY.
służba jest częścią boskiego planu.
ZNAK ASURYANA: Choć Caradryan złożył przysięgę absolutnego milczenia, to jego
Na rozkaz władcy, Strażnicy Feniksa ruszają na wojnę, posępni i stanowczy,
przywilejem jest znajomość sekretnych słów, które przywołują gniew Asuryana.
odziani w zdobne pancerze i uzbrojeni w obrzędowe halabardy. Ich milczenie i
Kiedy Postać Dramatu dosięgnie zabójcze pchnięcie, wezwie Ojca Bogów, by ten
kamienny spokój wytrącają wroga z równowagi, lecz dużo straszniejsza jest otaczająca
go pomścił. Jeśli Kapitan Straży Feniksa zostanie Wyłączony z akcji! w fazie walki
ich aura strachu. W ich oczach błyszczy ogień niezachwianej wiary w Stwórcę Elfów,
wręcz, przemówi po raz ostatni i wezwie Asuryana, by ten ukarał jego zabójcę.
a powietrze wokół regimentu zdaje się pulsować surową mocą Asuryana. Każdego,
Model, który Wyłączył z akcji! postać bohatera specjalnego, traci niezwłocznie K3
kto stanie na ich drodze, paraliżuje poczucie strachu. Na polu bitwy Strażników
punkty ŻW, bez możliwości skorzystania z Ochrony Pancerza.
Feniksa znaleźć można w rejonie najbardziej zażartych walk. Znają wszakże swój los i
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
wiedzą, czy przeżyją, czy oto nadszedł czas ich śmierci – tak czy owak, bitwa nie
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Postać Dramatu. Wynik 1-2
budzi w nich żadnego lęku. Straż Feniksa słynie ze swego najważniejszego
oznacza, że Caradryan wyrusza w drogę powrotną do Ulthuanu i do Komnaty
obowiązku, jakim jest eskortowanie nowo wybranego kandydata na Króla Feniksa w
Dni - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 3-4 oznacza, że
jego drodze do wiecznego płomienia, w którym nastąpić ma odrodzenie Króla
Kapitan Straży Feniksa zażądał żołdu w postaci K6 Łupów! (zobacz ROZDZIAŁ
Feniksa. Kiedy Król Feniks umiera, Strażnicy pojawiają się bez ostrzeżenia, gotowi
XIIII: KAMPANIA). Natomiast rezultat 5-6 oznacza, że Caradryan zaaferowany
ponieść zwłoki na pokład Białego Statku, który zabrać go ma na miejsce ostatecznego
ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.
spoczynku.
W młodości Caradryan był aroganckim paniątkiem. Przystojny, bogaty,
potężny i zarozumiały był klasycznym przykładem znudzonego arystokraty Elfów
Wysokiego Rodu. Życie Caradryana uległo zmianie, kiedy odbył pielgrzymkę do
Świątyni Asuryana, pielgrzymkę, którą szlachta Elfów odbywa przynajmniej raz w
życiu. Tam, okazując najgorszy w świecie rodzaj arogancji, pozwolił, by ciekawość
zwyciężyła nad rozsądkiem i wkradł się do świętej Komnaty Dni. Czego był
świadkiem, tego nie wie nikt, ale kiedy z stamtąd wyszedł, był już kompletnie
odmieniony. Na jego czole błyszczała runa Asuryana, znak że Bóg Stwórca wybrał go
na swojego sługę. Czemu Asuryan wybrał Caradryana na wykonawcę swojej woli nie
wiadomo, ale Caradryan porzucił swoje ziemskie dobra i złożył tego samego dnia
przysięgę Strażnika
Feniksa, by od tej pory nie przemówić ani słowem.
Caradryan spędza dni na medytacji w Komnacie Dni, odczytując płonące
litery, które mówią o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przez lata zbliżył się
jeszcze bardziej do mądrości Asuryana, aż w końcu prastary bóg Elfów wyznaczył go
na Kapitana Straży Feniksa. Odtąd przewodzi Strażnikom w czas wojny i w czas
pokoju, wypełniając rozkazy swego nieziemskiego Pana i pojawiając się na polu bitwy
z woli Asuryana. Służy i wypełnia plany Ojca Bogów, kierując się jego mądrością i
używając do realizacji jego celów siły własnych ramion.
UWAGI: Caradryan może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Elfowie Wysokiego
Rodu z Ulthuanu. Aby zatrudnić Postać Dramatu DOWÓDCA musi posiadać Hełm
Fortuny oraz Strażniczego Feniksa lub Święte Kadzidło (zobacz ROZDZIAŁ XV:
EKWIPUNEK).
Kapitan Straży Feniksa, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
umiejętności WALKI, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, bohater specjalny
może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
PRAWDZIWA WIARA: Wiara w Asuryana chroni Caradryana przed zrodzoną z
Chaosu plugawą magią. Model Kapitana Straży Feniksa podlega zasadzie specjalnej
ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (3).
RUNA ASURYANA: Moc Asuryana chroni Kapitana Straży Feniksa, Caradryan
uzyskują Magiczną Ochronę na 4+.
ŻNIWIARZ: Straż Feniksa przez wieki doskonali swe umiejętności walki
wręcz. Dzięki biegłości, z jaką Kapitan Straży Feniksa posługuje się swoim
orężem, na początku każdej fazy walki wręcz Caradryan może, dzięki
zastosowaniu odpowiedniej techniki fechtunku, posługiwać się orężem
tak, jakby broń posiadała jedną z następujących cech: DRUZGOCZĄCY,
PRECYZYJNE UDERZENIE, PRZEBICIE PANCERZA lub SZYBKI. Jeśli broń
posiada już którąś z cech oręża, zdolność Postaci Dramatu nie wpływa na
broń, chyba że bohater specjalny wybierze cechę, której broń nie posiada.

1|Strona