Piotr Szreniawski

Don Juchote
– opowieść o błędnym kochanku

Wyd. Piotr Szreniawski
ISBN 978-83-60948-19-4
Lublin 16 r.O.
Wyruszyłem w długą podróż, napotkałem kobiety.

że nic zuma zaszoł [bałałajka]

str. 2
Cywilizacja ukrytej miłości.

linlin lingling jiejie qiangqiang [mix, pentatonika]
jianguanjianguan tiantian sasasasasusutan xiaoxiao
xianhuan yaoyao zhizhizhi chengcong
feng wuye hong jiao
puchi huang cileng tiantian
yiwu xisuo xilihualang

str. 3
Na każdym kroku czaił się poeta zachwycony księżycem.

a i u e o [półszept, zalotnie]
ka ki ku ke ko
sa si su se so
ta ti tu te to
na ni nu ne no
ha hi hu he ho
ra ri ru re ro
ma mi mu me mo
n

str. 4
Dotknięcie obcej kobiety jest jak dotknięcie pałacu cesarskiego.

[odgłosy syren, tupot, odgłosy zadawania pytań
i grzeczne tłumaczenia]

str. 5
Wielka gra w go.

przyjaciółka, pozować malarzowi, [nerwowo]
kiedy zrozumiała, wtedy zwariowała

str. 6
Niponia byłędzie najpotężniejsza.

san shi [drapieżnie]

str. 7
Odrzucenie rozumu, pozorowanie odpowiedzi. Nie ma lepszych.

dadazen sake, m [mruczenie]

str. 8
Wasz kraj będzie się rozwijał, rozwijał, rozwijał, poszerzał, poszerzał,
aż z nieba nadejdzie gorący błysk, i ogarnie was

a [mix]

str. 9
Odbudowa i niepewność, czy szaleństwo nie powróci.

śpiewak w parku [sprechgesang]

str. 10
Mamy tu tysiące religii, łatwo je zakładać i kultywować.

to bardzo decyzjańskie [pięknie]

str. 11
Gdzieś rozsiane są różne sposoby kochania.

gdzie [zmiennie, na końcu śmiech]

str. 12
Praca i doskonalenie się.

szczęście indywidualne, w parach i w społeczeństwie [gwiżdżąc]

str. 13
Don Juchote wrócił, co jakiś czas przypominał sobie.

aeuom [pentatonika]
aoeum
aueom
aouem
auoem

str. 14